Nikon | D3400 | Nikon D3400 Қолданушы нұсқаулығы

Nikon D3400 Қолданушы нұсқаулығы
Nikon D3400
САНДЫҚ ФОТОКАМЕРА
Қолданушы нұсқаулығы
(кепілдік бар)
Бұл нұсқаулықты түгелдей немесе оның бір бөлігін (сын жазу
мақалалары мен шолулардағы қысқа дəйексөздерді
қоспағанда) NIKON CORPORATION компаниясының жазбаша
рұқсатынсыз ешбір түрде көшіруге болмайды.
Жасап шығарушы :
AMA16618
Еуропада басылған
Kk
SB6E01(Y7)
6MB360Y7-01
• Фотокамераны пайдалану алдында осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
• Фотокамераны дұрыс пайдалануды қамтамасыз
ету үшін «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін (xi-бет)
оқып шығыңыз.
• Осы нұсқаулықты оқығаннан кейін болашақта
анықтама алу үшін оңай қол жеткізуге болатын
жерде сақтаңыз.
Kk
Сіздің суреттеріңіз. Бүкіл əлем.
Жалғанған.
SnapBridge — Nikon компаниясының кескіндер тəжірибеңізді
байытатын жаңа қызметтер тобына қош келдіңіз. SnapBridge
Bluetooth® low energy (BLE) технологиясының жəне арнайы
қолданбаның тіркесімі арқылы фотокамера мен үйлесімді смарт
құрылғы арасындағы кедергіні жояды. Сіз Nikon фотокамерасымен
жəне объективтерімен түсіретін хикаялар түсірілген кезінде
құрылғыға автоматты түрде тасымалданады. Оларды тіпті бұлттық
қойма қызметтеріне оңай кері жүктеп, барлық құрылғыларда
қатынасуға шақыруға болады. Қуанышыңызды қалаған жерде жəне
уақытта бөлісе аласыз.
Бастау үшін SnapBridge қолданбасын жүктеңіз!
SnapBridge қолданбасын смарт
құрылғыңызға қазір жүктеу арқылы кең
ауқымды ыңғайлылықтың артықшылығын
алыңыз. Бірнеше қарапайым қадам арқылы
бұл қолданба Nikon фотокамераларын
үйлесімді iPhone®, iPad® жəне/немесе
iPod touch® құрылғыларына немесе
Android™ операциялық жүйесі орнатылған
смарт құрылғыларға қоса алады.
SnapBridge қолданбасы Apple App Store®,
Google Play™ дүкендерінде жəне келесі
веб-сайтта тегін қолжетімді:
http://snapbridge.nikon.com
SnapBridge туралы соңғы ақпаратты алу үшін аумағыңызға арналған Nikon
веб-сайтына кіріңіз (0 xix).
D3400 Model Name: N1510
SnapBridge ұсынатын қызық кескін тəжірибесі…
Екі құрылғы арасындағы тұрақты байланыс
арқасында суреттерді фотокамерадан смарт
құрылғыға автоматты түрде тасымалдау. Бұл
фотосуреттерді онлайн бөлісуді бұрыннан да
оңайырақ етеді
Фотосуреттер мен нобай кескіндерін
NIKON IMAGE SPACE бұлттық қызметіне кері
жүктеу
Кескіндер өміріңізді байытатын қызметтер ауқымы,
соның ішінде:
• Суреттерде екіге дейін иелік туралы
ақпарат бөлігін (мысалы, авторлық құқық,
аңғартпалар, мəтін жəне логотиптер)
ендіру
• Фотокамераның күн жəне уақыт туралы
ақпаратын жəне орын туралы ақпаратын
автоматты түрде жаңарту
• Фотокамераның бағдарлама
жасақтамасының жаңартымдарын алу
i
Фотокамераны пайдаланудың толық нұсқаулығын алу үшін
Анықтамалық нұсқаулықты қараңыз (0 vi). Фотокамераның
мүмкіндіктерін толық пайдалану үшін осы Қолданушы
нұсқаулығын оқуды ұмытпаңыз жəне оны өнімді пайдаланатын
барлық адам оқи алатын жерде сақтаңыз.
Таңбалар жəне шартты белгілер
Қажетті мəліметті оңай таба алуыңыз үшін келесі таңбалар мен шартты
белгілер қолданылады:
D
Бұл белгіше сақтыққа шақыратын мəтінді белгілейді;
фотокамераға зақым келтіріп алмау үшін пайдаланудан бұрын
оқылуы тиіс ақпарат.
A
Бұл белгіше ескертпелерді; фотокамераны пайдаланудан бұрын
оқылуы тиіс ақпарат.
Бұл белгіше осы нұсқаулықтың өзге беттеріне жасалған
0 сілтемелерді білдіреді.
Фотокамера мониторындағы мəзір элементтері, параметрлер жəне
хабарлар қалың күйде көрсетіледі.
Фотокамера параметрлері
Осы нұсқаулықтағы түсініктемелер əдепкі баптауларды ескере отырып
берілген.
Nikon пайдаланушысына қолдау көрсету
Фотокамераны тіркеу үшін келесі сайтқа өтіңіз жəне өнім туралы соңғы
мəліметтерді жаңартып отырыңыз. Жауаптарды жиі қойылатын
сұрақтардан табуға болады жəне техникалық қолдау алу үшін бізге
хабарласыңыз.
http://www.europe-nikon.com/support
A Қауіпсіздік шаралары
Фотокамераны алғаш рет пайдаланудан бұрын, «Қауіпсіздік
шаралары» (0 xi–xiv) тарауындағы қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз.
ii
Ораманың құрамы
Осында тізілген барлық заттар фотокамерамен бірге қоса
берілгеніне көз жеткізіңіз.
DK-25 резеңке көзүсті
қалқаны
(фотокамераға
жалғанған күйде келеді)
BF-1B корпус қақпағы
D3400 фотокамерасы
EN-EL14a қайта зарядталмалы
литий-ионды батареясы
(түйіспе тұс қақпағы бар)
MH-24 зарядтау құрылғысы
(қажет елдерде немесе
аймақтарда ашалы адаптер
қамтамасыз етіледі; пішіні
сату еліне байланысты)
AN-DC3 бауы
Қолданушы нұсқаулығы (осы
кітапша)
Кепілдік (осы нұсқаулық
мұқабасының артқы жағында
басылған)
Осы объектив жинағы опциясын сатып алушылар орамада
объектив те бар екенін тексеруі керек. Жад карталары бөлек
сатылады (0 84). Жапонияда сатып алынған фотокамералар
мəзірлерді жəне хабарларды тек ағылшын жəне жапон
тілдерінде көрсетеді; басқа тілдерге қолдау көрсетілмейді. Бұл
тудыруы мүмкін кез келген ыңғайсыздық үшін кешірім сұраймыз.
iii
Пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы
D3400 фотокамерасымен жұмысты жылдам бастау үшін осы
қадамдарды орындаңыз.
1 Фотокамера бауын жалғаңыз (0 10).
Мойын бауын көрсетілгендей тағыңыз. Екінші тесік үшін
қайталаңыз.
2 Батареяны зарядтаңыз (0 10).
3 Батареяны жəне жад картасын салыңыз (0 12).
4 Объективті бекітіңіз (0 15).
5 Фотокамераны қосыңыз (0 17).
iv
6 Тілді таңдаңыз жəне сағатты орнатыңыз (0 17).
Тілді таңдаудан кейін сізге фотокамераны жəне смарт
құрылғыны қосу ұсынылады. Қоспай шығу үшін G
түймешігін басыңыз. Сағатты орнату үшін экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.
7 Фотосуретті жақтауға алыңыз (0 27).
8 Ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз
(0 30).
9 Суретке түсіріңіз (0 31).
v
Анықтамалық нұсқаулық
Nikon фотокамерасын пайдалану туралы қосымша ақпарат алу
үшін фотокамераның Анықтамалық нұсқаулық құжатының PDF
пішіміндегі көшірмесін жүктеңіз. Анықтамалық нұсқаулық
құжатын Adobe Reader бағдарламасын пайдаланып көруге
болады.
1 Компьютерде веб-шолғышты іске қосыңыз жəне
http://downloadcenter.nikonimglib.com/ мекенжайындағы Nikon
нұсқаулығын жүктеу сайтын ашыңыз.
2 Қажет өнімнің бетіне өтіңіз жəне нұсқаулықты жүктеңіз.
A ViewNX-i жəне Capture NX-D бағдарламалық жасақтамасы
ViewNX-i бағдарламалық жасақтамасын фотосуреттерді дəл реттеу
немесе көру үшін суреттерді компьютерге көшіру үшін пайдаланыңыз.
ViewNX-i келесі веб-сайтта жүктеу үшін қол жетімді:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Capture NX-D бағдарламалық жасақтамасын компьютерге көшірілген
суреттерді дəл реттеу жəне NEF (RAW) пішіміндегі кескіндерді басқа
пішімдерге түрлендіру үшін пайдаланыңыз. Capture NX-D мына
сайттан жүктеу үшін қол жетімді:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Сондай-ақ, бұл веб-сайтқа Nikon бағдарламалық жасақтамасы, соның
ішінде, жүйелік талаптар туралы соңғы ақпаратты алу үшін кіруге
болады.
vi
Мазмұны
Ораманың құрамы .................................................................. iii
Қауіпсіздік шаралары ............................................................. xi
Ескертпелер ............................................................................ xv
Bluetooth .................................................................................. xx
Кіріспе
1
Фотокамерамен танысу ..........................................................
Фотокамера корпусы ...............................................................
Көріністапқыш ..........................................................................
Режимді таңдау дискі...............................................................
I (E/#) түймешігі .....................................................................
Ақпараттық дисплей ................................................................
Алғашқы қадамдар
Фотокамера бауын жалғау ....................................................
Батареяны зарядтау ..............................................................
Батареяны жəне жад картасын салу ....................................
Объективті жалғау .................................................................
Фотокамераны баптау ...........................................................
Көріністапқышты фокустау....................................................
Батарея қуатының деңгейі жəне қалған кадрлар саны.......
1
1
4
5
6
7
10
10
10
12
15
17
25
26
vii
Негізгі фотография жəне ойнату
«Бағытта да, түсір» режимдері (i жəне j).......................
Фотосуреттерді көру .............................................................
Қажет емес фотосуреттерді өшіру.......................................
Бейнефильмдерді жазу........................................................
Бейнефильмдерді қарау.......................................................
Қажет емес бейнефильмдерді өшіру...................................
Анықтама режимі
27
27
35
37
38
42
44
45
Анықтама ................................................................................ 45
Анықтама режимінің мəзірлері ............................................. 46
Анықтаманы пайдалану........................................................ 49
Параметрлерді нысанға немесе жағдайға сəйкес ету
(көрініс режимі)
k Portrait (Портрет).........................................................
l Landscape (Пейзаж) ....................................................
p Child (Бала) .................................................................
m Sports (Спорт)..............................................................
n Close up (Жаққыннан түсіру) ......................................
o Night portrait (Түнгі портрет) .......................................
viii
51
51
51
51
52
52
52
Арнайы əсерлер
% Night vision (Түнгі көрініс) ............................................
S Super vivid (Супер жарқын)..........................................
T Pop (Поп) .....................................................................
U Photo illustration (Фотоиллюстрация)..........................
' Toy camera effect (Ойыншық фотокамера əсері).......
( Miniature effect (Миниатюра əсері) .............................
3 Selective color (Таңдамалы түс)..................................
1 Silhouette (Силуэт) .......................................................
2 High key (Ашық реңкті сурет) ......................................
3 Low key (Қою реңкті сурет)..........................................
Тікелей көріністе қол жетімді параметрлер .........................
P, S, A жəне M режимдері
P (Бағдарламаланған автоматты режим) режимі................
S (Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты
режим) режимі ....................................................................
A (Апертура басымдығы бар автоматты режим) режимі....
M (Қол режимі) режимі...........................................................
Экспозиция түзетілімі ............................................................
Фотокамера мəзірлері
53
53
54
54
54
54
54
54
55
55
55
56
62
63
63
64
65
67
69
Мəзір параметрлері................................................................ 70
Фотокамера мəзірлерін пайдалану ...................................... 73
ViewNX-i
76
ViewNX-i бағдарламасын орнату ......................................... 76
ViewNX-i бағдарламалық жасақтамасын пайдалану ....... 77
Суреттерді компьютерге көшіру ........................................... 77
ix
Техникалық ескертпелер
80
Үйлесімді объективтер ......................................................... 80
Басқа керек-жарақтар ........................................................... 82
Фотокамераға күтім жасау ................................................... 85
Сақтау .................................................................................... 85
Тазалау .................................................................................. 85
Фотокамераға жəне батареяға күтім жасау:
сақтық шаралары ............................................................. 86
Қате туралы хабарлар .......................................................... 90
Техникалық сипаттамалары................................................ 94
Батареяның жарамды мерзімі .......................................... 110
Кепілдік шарттары - Еуропа еліндеріндегі
Nikon Europe Service Warranty кепілдігі ..................... 113
x
Қауіпсіздік шаралары
Мүлікті зақымдауды, я болмаса, өзіңізді немесе басқаларды жарақаттауды
болдырмау үшін осы өнімді пайдалану алдында «Қауіпсіздік шаралары»
бөлімін толығымен оқыңыз.
Осы қауіпсіздік туралы нұсқауларды осы өнімді пайдаланатын адамдардың
барлығы оқитын жерде сақтаңыз.
ҚАУІП: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау өлім
немесе ауыр жарақат қаупін тудырады.
ЕСКЕРТУ: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау
өлімге немесе ауыр жарақатқа əкелуі мүмкін.
САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын
қолданбау жарақатқа немесе мүліктің зақымдалуына əкелуі мүмкін.
ЕСКЕРТУ
• Жүріп бара жатқанда немесе моторлы көлікті жүргізіп келе жатқанда
пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау сəтсіз жағдайларға немесе басқа жарақатқа
əкелуі мүмкін.
• Бұл өнімді бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз. Құлау немесе басқа
сəтсіз жағдай нəтижесінде ашылатын ішкі бөліктерге тимеңіз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау ток соғуына немесе басқа жарақатқа
əкелуі мүмкін.
• Өнімнен түтін, жылу немесе əдеттен тыс иістер шығуы сияқты кез
келген дұрыс емес нəрселерді байқасаңыз, батареяны немесе қуат
көзін дереу ажыратыңыз.
Пайдалануды жалғастыру өртке, күйіктерге немесе басқа жарақатқа əкелуі
мүмкін.
• Құрғақ күйде ұстаңыз. Ылғалды қолдармен ұстамаңыз. Ашаны
ылғалды қолдармен ұстамаңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау өртке немесе ток соғуына əкелуі мүмкін.
• Осы өнім қосулы кезінде немесе розеткаға қосулы кезінде терінің
өнімге ұзақ тиіп тұруына жол бермеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау төмен температуралық күйіктерге əкелуі
мүмкін.
• Тұтанғыш шаң немесе пропан сияқты газ, бензин немесе аэрозольдар
бар жерде бұл өнімді пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарылысқа немесе өртке əкелуі мүмкін.
xi
• Объектив немесе фотокамера арқылы күнге немесе басқа қатты жарық
көзіне тік қарамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау көру қабілетінің нашарлауына əкелуі мүмкін.
• Жарқылды немесе АФ қосымша шамын моторлы көліктің жүргізушісіне
бағыттамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау сəтсіз жағдайларға əкелуі мүмкін.
• Бұл өнімді балалар жетпейтін жерде сақтаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарақатқа немесе өнім ақаулығына əкелуі
мүмкін. Бұған қоса, кішкентай бөліктер шашалу қаупін тудыратынын
ескеріңіз. Бала осы өнімнің кез келген бөлігін жұтып қойса, дереу
медициналық көмекке жүгініңіз.
• Мойын бауларын шатыстырмаңыз, мойынға орамаңыз немесе
бұрамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау сəтсіз жағдайларға əкелуі мүмкін.
• Осы өніммен бірге пайдалануға арналмаған батареяларды, зарядтау
құрылғыларын немесе айнымалы ток адаптерлерін пайдаланбаңыз.
Осы өніммен бірге пайдалануға арналған батареяларды, зарядтау
құрылғыларын жəне айнымалы ток адаптерлерін пайдаланғанда
мыналарды істемеңіз:
- Сымдарды немесе кабельдерді зақымдамаңыз, өзгертпеңіз, күшпен
тартпаңыз немесе майыстырмаңыз, ауыр заттардың астына
қоймаңыз, я болмаса, оларға жылу немесе жалын əсерін тигізбеңіз.
- Бір кернеуді екіншісіне түрлендіруге арналған саяхатқа арналған
түрлендіргіштерді немесе адаптерлерді, я болмаса, тұрақты токайнымалы ток инверторларын пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау өртке немесе ток соғуына əкелуі мүмкін.
• Найзағайлар кезінде өнімді зарядтап немесе айнымалы ток адаптерін
пайдаланып жатқанда ашаны ұстамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау ток соғуына əкелуі мүмкін.
• Өте жоғары немесе төмен температуралар əсер ететін орындарда ашық
қолдармен ұстамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау күйіктерге немесе үсуге əкелуі мүмкін.
САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ
• Объективті күнге немесе басқа қатты жарық көздеріне қаратып
қалдырмаңыз.
Объектив фокустаған жарық өртке əкелуі немесе өнімнің ішкі бөліктерін
зақымдауы мүмкін. Артқы жағы жанып тұрған нысандарды суретке түсіргенде
күнді кадрдан тыс ұстаңыз. Күн кадрға жақын кезде фотокамерада
фокусталған күн жарығы өрт тудыруы мүмкін.
xii
• Пайдалану тыйым салынған кезде бұл өнімді өшіріңіз. Сымсыз
жабдықты пайдалануға тыйым салынған кезде сымсыз мүмкіндіктерді
өшіріңіз.
Бұл өнім тудыратын радиожиілікті сəулеленулер ұшақтағы, я болмаса,
ауруханалардағы немесе басқа медициналық мекемелердегі жабдыққа
кедергілер келтіруі мүмкін.
• Бұл өнім ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяны
алыңыз жəне айнымалы ток адаптерін ажыратыңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
• Объективтің жылжитын бөліктеріне немесе басқа жылжитын
бөліктерге тимеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарақатқа əкелуі мүмкін.
• Жарқылды теріге немесе заттарға тигізіп тұрып немесе жақындатып
жақпаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау күйіктерге немесе өртке əкелуі мүмкін.
• Өнімді ұзақ уақыт бойы өте жоғары температуралар əсер ететін жерде
қалдырмаңыз, мысалы, жабық автокөлікте немесе тік күн сəулелерінің
астында.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
ҚАУІП (Батареялар)
• Батареяларды дұрыс емес пайдаланбаңыз.
Келесі сақтық шараларын қолданбау батареялардың ағуына, қызып кетуіне,
жарылуына немесе өртенуіне əкелуі мүмкін:
- Тек осы өнімде пайдалану үшін бекітілген қайта зарядталмалы
батареяларды пайдаланыңыз.
- Батареяларға жалын немесе артық жылу əсерін тигізбеңіз.
- Бөлшектемеңіз.
- Алқаларға, түйреуіштерге немесе басқа металл заттарға тигізу арқылы
түйіспе тұстарын қысқа тұйықтамаңыз.
- Батареяларға немесе олар салынған өнімдерге қатты соққылардың əсерін
тигізбеңіз.
• EN-EL14a қайта зарядталмалы батареяларын осы мақсатқа арналмаған
зарядтау құрылғыларын пайдаланып зарядтауға əрекеттенбеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау батареялардың ағуына, қызып кетуіне,
жарылуына немесе өртенуіне əкелуі мүмкін.
• Егер батарея сұйықтығы көздерге тисе, көп таза сумен шайыңыз жəне
дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
Əрекетті кешіктіру көз жарақаттарына əкелуі мүмкін.
xiii
ЕСКЕРТУ (Батареялар)
• Батареяларды балалар жетпейтін жерде сақтаңыз.
Бала батареяны жұтып қойса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
• Батареяларды суға батырмаңыз немесе оларға жаңбыр əсерін
тигізбеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
Ылғалданса, өнімді сүлгімен немесе ұқсас затпен дереу құрғатыңыз.
• Батареяларда өңсіздену немесе пішін өзгеруі сияқты кез келген
өзгерістерді байқасаңыз, пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Көрсетілген
уақыт кезеңінде зарядталмаса, EN-EL14a қайта зарядталмалы
батареяларын зарядтауды тоқтатыңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау батареялардың ағуына, қызып кетуіне,
жарылуына немесе өртенуіне əкелуі мүмкін.
• Қоқысқа лақтыру алдында батареяның түйіспе тұстарын лентамен
оқшаулаңыз.
Түйіспе тұстарға металл заттар тисе, қызып кету, жарылу немесе өрт
туындауы мүмкін. Батареяларды жергілікті ережелерге сай қайта өңдеуге
тапсырыңыз немесе қоқысқа лақтырыңыз.
• Егер батарея сұйықтығы адам терісіне немесе киімге тисе, əсер етілген
аумақты көп таза сумен дереу шайыңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау терінің тітіркенуіне əкелуі мүмкін.
xiv
Ескертпелер
• Nikon компаниясы осы өнімді
• Осы өніммен бірге келген
пайдаланудан болған қандай да бір
нұсқаулықтардың ешбір бөлігін Nikon
зақымға жауап бермейді.
компаниясының жазбаша
• Осы нұсқаулықтардағы мəліметтің
рұқсатынсыз қандай да бір жолмен
дұрыс жəне толық болуына бар күшқайта көшіруге, таратуға, қайта
жігерімізді жұмсағанымызбен, қандай
жазуға, іздеу жүйесінде сақтауға
да бір қателерді немесе
немесе кез-келген түрде басқа бір
ескерілмеген тұстарды байқаған
тілге аударуға рұқсат етілмейді.
• Nikon компаниясы осы
жағдайда аймақтағы Nikon өкіліне
нұсқаулықтарда сипатталған жабдық
айтуыңызды сұраймыз (мекенжайы
пен бағдарламалық жасақтаманың
бөлек беріледі).
сыртқы түрін жəне техникалық
сипаттамаларын кез келген уақытта
жəне еш ескертусіз өзгерту құқығын
сақтап қалады.
Еуропадағы тұтынушыларға арналған ескертпелер
САҚ БОЛЫҢЫЗ: ЕГЕР БАТАРЕЯ ЖАРАМСЫЗ ТҮРІМЕН АУЫСТЫРЫЛҒАН
БОЛСА, ЖАРЫЛЫС ҚАУПІ БОЛАДЫ. ҚОЛДАНЫЛҒАН БАТАРЕЯЛАРДЫ
НҰСҚАУЛАРҒА СƏЙКЕС ЛАҚТЫРЫҢЫЗ.
Бұл таңба электр жəне
электрондық
жабдықтардың бөлек
жиналуы керектігін
білдіреді.
Батареядағы бұл таңба
батарея бөлек жиналуы
керектігін білдіреді.
Төмендегі тек Еуропа
елдеріндегі
Төмендегі тек Еуропа
пайдаланушыларға қолданылады:
елдеріндегі пайдаланушыларға
• Осы таңбамен белгіленген не
қолданылады:
белгіленбеген барлық батареялар
• Бұл өнім тиісті жинау нүктесінде
тиісті жинау нүктесінде жиналуы үшін
бөлек жинау үшін арналған.
арналған. Тұрмыстық қоқыс ретінде
Тұрмыстық қоқыс ретінде
лақтырмаңыз.
лақтырмаңыз.
• Қосымша ақпарат алу үшін сатушыға
• Бөлек жинау жəне қайта өңдеу табиғи
немесе қоқысқа жауапты жергілікті
ресурстарды сақтауға жəне дұрыс емес
ұйымдарға хабарласыңыз.
лақтырудан пайда болуы мүмкін адам
денсаулығына жəне қоршаған ортаға
теріс салдарларды болдырмауға
көмектеседі.
• Қосымша ақпарат алу үшін сатушыға
немесе қоқысқа жауапты жергілікті
ұйымдарға хабарласыңыз.
xv
Көшіруге немесе көбейтуге тыйым салуға қатысты ескерту
Сканер, сандық фотокамера немесе өзге құрылғы көмегімен сандық тұрғыдан
көшірілген немесе көбейтілген материалға иелік етудің өзі заң тарапынан
қудалануы мүмкіндігін ескеріңіз.
• Заң бойынша көшіруге немесе
көбейтуге тыйым салынған
нəрселер
«Үлгі» деген таңбасы болғанның
өзінде қағаз ақшаның, тиындардың,
құнды қағаздардың, үкіметтік құнды
қағазардың немесе жергілікті
үкіметтің құнды қағаздарының
көшірмесін немесе көбейтілген
нұсқаларын жасамаңыз.
Шет елдің айналымында жүрген қағаз
ақшаны, тиындарды немесе құнды
қағаздарды көшіруге немесе көбейтуге
тыйым салынады.
Үкіметтің алдын-ала рұқсаты
алынбайынша, үкімет тарапынан
шығарылып, бірақ пайдаланылмаған
пошта маркалаын немесе ашық
хаттарды көшіруге немесе көбейтуге
тыйым салынады.
Үкімет шығарған маркаларды жəне
заңда қарастырылған куəландырылған
құжаттарды көшіруге немесе көбейтуге
тыйым салынады.
xvi
• Кейбір көшірмелер жəне
көбейтілген нұсқаларға қатысты
сақтық ескертулері
Компания тарапынан іскерлік
мақсатта қажетті көшірмелердің
шектеулі саны қажет болған кезден
басқа жағдайларда, үкімет жеке
компаниялар тарапынан
шығарылған құнды қағаздардың
(акциялар, банкноталар, чектер,
сыйлық сертификаттар жəне т.б.),
жол жүру билеттерінің немесе
купондық билеттердің көшірмелеріне
немесе көбейтілген нұсқаларына
қатысты сақ болу керектігі туралы
ескертулерді таратты. Бұған қоса,
үкімет тарапынан шығарылған
паспорттардың, мемлекеттік
органдар жəне жеке топтар шығарған
лицензиялардың, жеке бас
куəліктерінің жəне рұқсатнамалар
жəне тамақ купондары сияқты
билеттердің көшірмелерін немесе
көбейтілген нұсқаларын жасамаңыз.
• Авторлық құқыққа қатысты
ескертулерді ескеріңіз
Авторлық құқықтар туралы заң
бойынша фотокамерамен жасалған
авторлық құқықтармен қорғалған
еңбектердің фотосуреттерін немесе
жазбаларын авторлық құқық иесінің
рұқсатынсыз пайдалануға болмайды.
Ерекшеліктер жеке пайдалануға
қолданылады, бірақ көрмелердің
немесе нақты уақыттағы
орындаулардың фотосуреттері
немесе жазбалары жағдайында тіпті
жеке пайдалану да шектелуі мүмкін
екенін ескеріңіз.
Деректерді сақтау құрылғыларын лақтыру
Кескіндерді өшіру немесе жад карталарын немесе өзге де деректерді сақтау
құрылғыларын пішімдеу бастапқы ескін мəліметін толық өшірмейтінін ескеріңіз.
Өшірілген файлдарды кейде еркін сатылымдағы бағдарламалар көмегімен
лақтырылған сақтау құрылғыларынан шығарып алуға болады, бұл жеке
суреттерді арам пиғылда пайдалануға əкелуі мүмкін. Мұндай деректердің
құпиялылығын қамтамасыз ету қолданушының өз жауапкершілігі болып
табылады.
Деректерді сақтау құрылғысын лақтырудан немесе меншік құқығын басқа
адамға аударудан бұрын, еркін сатылыдағы бағдарлама көмегімен барлық
деректерді өшіріңіз немесе құрылғыны пішімдеңіз жəне содан кейін ешқанай
жеке мəліметті қамтымайтын суреттермен (мысалы, ашық аспан суреттері)
толтырыңыз. Деректерді сақтау құрылғыларын физикалық тұрғыдан жойған
кезде жарақат алып қалмау үшін сақ болу қажет.
Фотокамераны лақтыру немесе иелікті басқа тұлғаға тапсыру алдында
сонымен бірге фотокамераның реттеу мəзіріндегі Reset all settings (Барлық
параметрлерді қалпына келтіру) параметрін пайдаланып бүкіл жеке желі
ақпаратын жою керек.
AVC Patent Portfolio лицензиясы
БҰЛ ӨНІМ AVC PATENT PORTFOLIO ЛИЦЕНЗИЯСЫ АЯСЫНДА (i) БЕЙНЕ ФАЙЛДЫ AVC
СТАНДАРТЫНА САЙ («AVC БЕЙНЕ») КОДТАУ ЖƏНЕ/НЕМЕСЕ (ii) ЖЕКЕ ЖƏНЕ
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ƏРЕКЕТПЕН АЙНАЛЫСҚАН ТҰТЫНУШЫ ТАРАПЫНАН КОДТАЛҒАН
ЖƏНЕ/НЕМЕСЕ
AVC БЕЙНЕ ФАЙЛЫН ҰСЫНУ ЛИЦЕНЗИЯСЫНА ИЕ БЕЙНЕ ФАЙЛ
AVC БЕЙНЕ ФАЙЛЫН ДЕКОДТАУ ҮШІН ТҰТЫНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ
ЖƏНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС МАҚСАТТА ҚОЛДАНУЫНА АРНАЛҒАН. БҰЛ ЛИЦЕНЗИЯ БАСҚА
ПРОВАЙДЕРІНЕН АЛЫНҒАН
БІР МАҚСАТТА ҚОЛДАНУ ҮШІН БЕРІЛМЕЙДІ ЖƏНЕ ОНДАЙ ҚОЛДАНЫС МҮМКІНДІГІН
ҚАРАСТЫРМАЙДЫ.
БОЛАДЫ.
ҚОСЫМША МƏЛІМЕТТІ MPEG LA, L.L.C. КОМПАНИЯСЫНАН АЛУҒА
КЕЛЕСІ САЙТТЫ ҚАРАҢЫЗ http://www.mpegla.com
xvii
Nikon сауда белгісінің электронды керек-жарақтарын ғана
қолданыңыз
Nikon фотокамералары ең жоғарғы стандарттарға сай жасалған жəне күрделі
электрондық схемаларды қамтиды. Осы Nikon сандық фотокамерасында ғана
пайдалану үшін Nikon тарапынан сертификатталған Nikon сауда белгісінің
электронды керек-жарақтары (зарядтау құрылғыларын, батареяларды,
айнымалы ток адаптерлерін жəне флештік керек-жарақтарды қосқанда) ғана
осы электрондық схемалардың қызметтік жəне қауіпсіздік талаптары
шеңберінде жұмыс істейтіндігі расталған жəне сол үшін жасалған.
Nikon сауда белгісіне жатпайтын электрондық керекжарақтарды пайдалану фотокамераны зақымдауы жəне Nikon
кепілдігін жоюы мүмкін. Оң жақта көрсетілген Nikon
компаниясының голографиялық жапсырмасы жоқ үшінші
тараптың қайта зарядталмалы литий-ионды батареяларын
пайдалану фотокамераның қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіруі жəне
батареяның шамадан тыс қызуына, жанып кетуіне, жарылуына немесе ағуына
əкелуі мүмкін.
Nikon сауда белгісінің керек-жарақтарына қатысты қосымша мəлімет алу үшін
Nikon компаниясының жергілікті өкілетті сатушысына хабарласыңыз.
xviii
D Тек Nikon компаниясының шынайы керек-жарақтарын
пайдаланыңыз
Nikon тарапынан Nikon сандық фотокамерасында пайдалану үшін
сертификатталған Nikon компаниясының зауыттық үлгіге сай керекжарақтары ғана оның жұмыстық параметрлеріне жəне қауіпсіздік
талаптарына сай келеді. ӨЗГЕ КОМПАНИЯЛАР ШЫҒАРҒАН КЕРЕКЖАРАҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ФОТОКАМЕРАНЫ ЗАҚЫМДАУЫ ЖƏНЕ NIKON
КЕПІЛДІГІНІҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫН ТОҚТАТУЫ МҮМКІН.
A Маңызды суреттерді түсіруден бұрын
Маңызды оқиғаларда (үйлену тойлары сияқты жағдайларда немесе
фотокамераны сапарға алудан бұрын) суреттерді түсіруден бұрын,
фотокамера дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін суретті
сынақ ретінде түсіріп өріңіз. Nikon компаниясы өнімнің дұрыс
істемеуінен болған шығынға немесе жоғалған табысқа жауап бермейді.
A Өмір бойы білім алу ұстанымы
Nikon компаниясының өнімге қолдау көрсету жəне үйренуге
бағытталған «өмір бойы білім алу» ұстанымы аясында, үнемі
жаңартылып тұратын мəліметті онлайн режимде келесі сайттардан
алуға болады:
• АҚШ-тағы қолданушылар үшін: http://www.nikonusa.com/
• Еуропа жəне Африкадағы қолданушылар үшін:
http://www.europe-nikon.com/support/
• Азия, Океания жəне Таяу Шығыстағы қолданушылар үшін:
http://www.nikon-asia.com/
Өнім туралы ең соңғы мəліметті, кеңестерді, жиі қойылатын сұрақтарға
(ЖҚС) берілген жауаптарды жəне сандық кескіндерге жəне фотосурет
түсіруге қатысты жалпы кеңес алып отыру үшін мына сайттарға кіріңіз.
Қосымша ақпаратты аумақтағы Nikon өкілінен алуға болады. Байланыс
ақпаратын алу үшін келесі URL мекенжайын қараңыз:
http://imaging.nikon.com/
xix
Bluetooth
Бұл өнімді Америка Құрама Штаттарының экспортты басқару туралы
ережелері (EAR) бақылайды. Осы мəтін жазылып жатқанда эмбарго немесе
арнайы ережелер қолданылған келесі елдерден басқа елдер үшін экспорттау
үшін Америка Құрама Штаттары үкіметінің рұқсаты қажет емес: Куба, Иран,
Солтүстік Корея, Судан жəне Сирия (тізім өзгертілуі мүмкін).
Кейбір елдерде немесе аймақтарда сымсыз құрылғыларды пайдалануға
тыйым салынуы мүмкін. Осы өнімнің сымсыз мүмкіндіктерін сатып алу елінен
тыс пайдалану алдында Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне
хабарласыңыз.
xx
Еуропадағы тұтынушыларға арналған ескертулер
Осымен, Nikon Corporation D3400 деген радиожабдық түрі
2014/53/EU директивасының талаптарына сай екенін жариялайды.
ЕО сəйкестік декларациясының толық мəтіні келесі интернет
мекенжайында қолжетімді:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D3400.pdf.
Қауіпсіздік
Бұл өнімнің артықшылықтарының бірі басқаларға өз ауқымында кез келген
жерде деректерді сымсыз алмасу үшін еркін қосылуға мүмкіндік беретіні
болғанымен, қауіпсіздік қосылмаған болса, төмендегі жағдайлар орын алуы
мүмкін:
• Деректердің ұрлануы: зиянкес үшінші тараптар сымсыз тасымалданатын
деректерді ұстап, пайдаланушы идентификаторларын, құпия сөздерін жəне
басқа жеке ақпаратты ұрлауы мүмкін.
• Рұқсат етілмеген қатынас: рұқсат етілмеген пайдаланушылар желіге қатынас
алуы жəне деректерді өзгертуі немесе басқа зиянды əрекеттерді орындауы
мүмкін. Сымсыз желілердің дизайнына байланысты, мамандандырылған
шабуылдар тіпті қауіпсіздік қосулы болса да рұқсат етілмеген қатынас алуға
мүмкіндік беретінін ескеріңіз.
• Қорғалмаған желілер: ашық желілерге қосылу рұқсатсыз қатынасуға əкелуі
мүмкін. Тек қорғалған желілерді пайдаланыңыз.
xxi
Кеден Одағының мəлімдемесі (декларация) үшін ақпарат/
сертификат
Жасап шығарушы: Қолданушы нұсқаулығының артқы
мұқабасын қараңыз
Өндіруші:"Никон Корпорейшн",
Шинагава Интерсити, Башня "C",
2-15-3, Конан, Минато-ку, Токио 108-6290, Жапония,
Телефон: +81-3-6433-3600
Импортер: ЖШС "Никон",
Мекен жайы: Ресей, Мəскеу қаласы,
Сыромятнический -2 көшесі,1 үй.
Телефондар: +7 (495) 663-77-64
D3400
Шығарушы ел: Таиланд
Сертификат/Сəйкестік мəлімдеме:
№ТС N RU Д-JP.АЯ46.B.85311
Жарамдылық мерзімі:
25.04.2016 бастап 17.12.2018 жылға дейін
Сертификаттау мүшесі:
Федералды бюджеттік мекеме "РОСТЕСТ – Мəскеу"
MH-24 зарядтау құрылғысы
Шығарушы ел: Малайзия
Сертификат/Сəйкестік мəлімдеме:
№ ТС RU C-MY.АГ21.B.00227
Жарамдылық мерзімі: 25.07.2013 бастап 24.07.2018 дейін
Сертификаттау мүшесі: бдұ "Центр "ГОСТ АЗИЯ РУС"
xxii
Кіріспе
Фотокамерамен танысу
Фотокамераның басқару тетіктерімен жəне дисплейлерімен
асықпай танысып алыңыз. Нұсқаулықтың өзге бөлімдерін оқу
барысында осында қайта оралу үшін осы бөлімге бетбелгі қою
пайдалы болуы мүмкін.
Фотокамера корпусы
1
6
12
11
1 Бейнефильмді жазу
түймешігі.................................... 39
10
9
2
3
4
5
6
7
8
7 Үндеткіш
8 Басқару дискі
2 Қуат ажыратқышы.................18, 23
9 Режимді таңдау дискі....................5
3 Ысырманы босату
түймешігі...............................30, 31
10 A/L түймешігі ...........................71
4 E/N түймешігі........................65, 67
5 R (ақпараттық) түймешігі
................................................7, 26
6 Фотокамера бауына арналған
тесіктер.......................................10
11 Керек-жарақтарға арналған
құрылғы (қосымша жарқыл
бөліктері үшін)
12 Фокустық жазықтық
таңбасы (E)
D Үндеткіш
Үндеткішті магнитті құрылғылардың жанына қоймаңыз. Осы сақтық
шарасын қолданбау магнитті құрылғыларда жазылған деректерге əсер
етуі мүмкін.
1
2
1
3
4
14
9
5
13
6
10
11
12
1 АФ қосымша шамы
Өздігінен түсіруді реттейтін
таймер шамы
Қызыл көз əсерін азайту
шамы
2 Кірістірілген жарқыл ................... 33
3 M/Y түймешігі ............................ 62
4 Микрофон ................................... 41
5 Жалғағыш қақпағы
6 Fn түймешігі................................ 71
7 Объективті босату түймешігі ..... 16
15
7
8
8 Бекіту таңбасы ............................ 15
9 ML-L3 қашықтан басқару пультіне
арналған инфрақызыл
қабылдағыш............................... 84
10 Микропроцессор түйіспелері
11 Айна
12 Объектив жиектемесі ................. 15
13 Корпус қақпағы .................iii, 15, 83
14 USB жалғағыш ............................ 77
15 HDMI жалғағышы
D Жалғағыш қақпағын жабу
Жалғағыштарды пайдаланбаған кезде жалғағыш қақпағын жабыңыз.
Жалғағыштардағы бөгде заттар деректерді көшіруге кедергі келтіруі
мүмкін.
2
2
1
3
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
19
16
18
20
21
15
17
1 Резеңке көзүсті қалқан
13 O түймешігі ..................................37
2 Көріністапқыш окуляры ..........4, 25
14 Жад картасына қатынасу
шамы ..........................................31
3 Диоптрияны реттеу тетігі ...........25
4 K түймешігі .................................35
5 G түймешігі ..............................69
6 X түймешігі ............................33, 35
7 W/Q түймешігі .......................35, 73
8 P түймешігі.....................................9
9 a түймешігі ...........................27, 38
10 J (OK) түймешігі ........................73
11 Мульти селектор.........................73
12 Жад картасы ұяшығының
қақпағы .................................12, 13
15 Батарея бөлімі қақпағының
ілмегі .....................................12, 13
16 Батарея бөлімінің қақпағы....12, 13
17 I/E/# түймешігі ............................6
18 Штатив ұяшығы
19 Монитор .............................7, 27, 35
20 Батарея ілмегі .......................12, 13
21 Қосымша қуат жалғағышына
арналған қуат жалғағышының
қақпағы
3
Көріністапқыш
1 Фокустау нүктелері..................... 29
2 Фокустау индикаторы................. 30
3 Автоэкспозиция (АЭ) құлпының
индикаторы
4 Ысырма жылдамдығы................ 66
5 Апертура (f саны) ....................... 66
6 Арнайы əсерлер режимінің
индикаторы ................................ 53
7 Төмен батарея заряды туралы
ескерту ....................................... 26
8 Қалған кадрлар саны ................. 26
Жад буфері толғанға дейін қалған
түсірілімдер саны
Ақ түс балансын жазу индикаторы
Экспозиция түзетілімінің
мəні............................................. 67
Жарқыл түзетілімінің мəні
ISO сезімталдық ........................... 9
9 «k» (жадта 1000-нан астам
экспозиция үшін орын қалған
кезде пайда болады)................. 26
10 Жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор.................. 33
11 Икемді бағдарлама
индикаторы
12 Экспозиция индикаторы............. 66
Экспозиция түзетілімінің
дисплейі ..................................... 67
Электрондық қашықтықты
өлшегіш
13 Жарқыл түзетілімінің
индикаторы ..................................9
14 Экспозиция түзетілімінің
индикаторы ................................67
15 Автоматты ISO сезімталдығының
индикаторы
16 Ескерту индикаторы ................... 90
Ескертпе: көрнекілік мақсатта дисплейде барлық индикаторлар
жанып тұрған күйде көрсетілген.
4
Режимді таңдау дискі
Фотокамера келесі суретке түсіру режимдерін жəне g
режимін ұсынады:
P, S, A жəне M режимдері
• P—Бағдарламаланған автоматты
режим (0 62, 63)
• S—Ысырманы ұстап тұру
басымдығы бар автоматты режим
(0 62, 63)
• A—Апертура басымдығы бар
автоматты режим (0 62, 64)
• M—Қол режимі (0 62, 65)
Арнайы əсерлер
режимдері (0 53)
g Режим (0 45)
Автоматты режимдер
• i Автоматты (0 27)
• j Автоматты (жарқыл
өшірулі) (0 27)
Көрініс режимдері
• k Портрет (0 51)
• l Пейзаж (0 51)
• p Бала (0 51)
• m Спорт (0 52)
• n Жаққыннан түсіру (0 52)
• o Түнгі портрет (0 52)
5
I (E/#) түймешігі
Ысырманы босату əдісін (суретке түсіру
режимі) таңдау үшін I (E/#) түймешігін
басыңыз, содан кейін мульти
селекторды пайдаланып қажет
параметрді белгілеңіз жəне J түймешігін
басыңыз.
I (E/#) түймешігі
Режим
8
I
J
E
"
#
6
Сипаттама
Single frame (Əр кадр бойынша): ысырманы босату түймешігі
басылған сайын фотокамера бір фотосурет түсіреді.
Continuous (Үздіксіз): ысырманы босату түймешігі басылып
тұрған кезде фотокамера фотосуреттер түсіреді.
Quiet shutter release (Ысырманы тыныш босату): əр кадр
бойынша режимімен бірдей, тек фотокамераның шуы
азайтылады.
Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер): өздігінен
түсіруді реттейтін таймер көмегімен суреттер түсіріңіз.
Ысырманы босату түймешігі соңына дейін басылғанда таймер
басталады жəне ысырма шамамен 10 секундтан кейін
босатылады.
Delayed remote (ML-L3) (Кешіктірілген қашықтан басқару
(ML-L3)): қосымша ML-L3 қашықтан басқару пультіндегі
ысырманы босату түймешігі басылғаннан 2 секундтан кейін
ысырма босатылады.
Quick-response remote (ML-L3) (Жылдам қашықтан басу
пульті (ML-L3)): қосымша ML-L3 қашықтан басқару пультіндегі
ысырманы босату түймешігі басылғаннан кейін ысырма
босатылады.
Ақпараттық дисплей
Параметрлерді көру: ақпараттық
дисплейді көру үшін R түймешігін
басыңыз.
R түймешігі
1 Суретке түсіру режимі
i автоматты/
j автоматты
(жарқыл өшірулі) ................27
Көрініс режимдері..................51
Арнайы əсерлер режимі .......53
P, S, A жəне M режимдері
.............................................62
2 Eye-Fi байланысының
индикаторы ................................71
3 Bluetooth байланысының
индикаторы ................................19
Ұшақ режимі ................................71
4 Виньеттеуді басқару
индикаторы.................................70
5 Күн белгісінің индикаторы ..........71
6 Дірілді азайту индикаторы .........70
7 Жарқылды басқару
индикаторы
Қосымша жарқыл бөліктеріне
арналған жарқыл түзетілімінің
индикаторы
8 Суретке түсіру режимі ..................6
9 «Дыбыстық сигнал»
индикаторы.................................71
7
10 Апертура (f саны) ....................... 66
Апертура дисплейі ..................... 66
11 Ысырма жылдамдығы................ 66
Ысырма жылдамдығының
индикаторы ................................ 66
12 Автоэкспозиция (АЭ) құлпының
индикаторы
13 АФ аумағы режимінің
индикаторы .................................. 9
Фокустау нүктесі ......................... 29
16 Қалған кадрлар саны ................. 26
Ақ түс балансын жазу
индикаторы
17 «k» (жадта 1000-нан астам
экспозиция үшін орын қалған
кезде пайда болады)................. 26
18 Экспозиция индикаторы............. 66
Экспозиция түзетілімінің
индикаторы ................................ 67
19 Анықтама белгішесі.................... 90
14 Батарея индикаторы .................. 26
15 ISO сезімталдық ........................... 9
ISO сезімталдық дисплейі
Автоматты ISO сезімталдығының
индикаторы
Ескертпе: көрнекілік мақсатта дисплейде барлық индикаторлар
жанып тұрған күйде көрсетілген.
A Мониторды өшіру
Түсірілім мəліметін монитордан өшіру үшін R түймешігін басыңыз
немесе ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз. Шамамен 8
секунд бойы ешбір əрекет орындалмаса, монитор автоматты түрде
өшеді (баптау мəзіріндегі Auto off timers (Автоматты өшу
таймерлері) параметрін монитор қанша қосулы болатынын таңдау
үшін пайдалануға болады).
8
Параметрлерді өзгерту: дисплейдің
төменгі жағындағы параметрлерді
өзгерту үшін P түймешігін басыңыз,
содан кейін мульти селекторды
пайдаланып элементтерді белгілеңіз
жəне белгіленген элементтің
параметрлерін көру үшін J түймешігін
басыңыз. Сондай-ақ, параметрлерді
тікелей көрініс кезінде P түймешігін басу
арқылы өзгертуге болады.
1 Ақ түс балансы
2 Кескін өлшемі
3 Кескін сапасы
4 Қосылған
D-Lighting
5 Жарқыл режимі
6 ISO сезімталдық
P түймешігі
Жарықтандырудың əр түрлі түрлері үшін
параметрлерді реттеу.
Жаңа фотосуреттердің өлшемін таңдаңыз.
Файл пішімін жəне сығымдау коэффициентін таңдаңыз.
Контраст жоғары жағдайлардағы жарық
аумақтардағы жəне күңгірт аумақтардағы кішігірім
элементтер деңгейін жақсартады.
Жарқыл режимін таңдау.
Фотокамераның жарыққа сезімталдығын басқару.
Фотокамера өлшеген мəннен экспозицияны реттеп,
7 Экспозиция
түзетілімі
бүкіл кадрды жарығырақ немесе күңгірттеу ету.
8 Жарқыл түзетілімі Жарқыл деңгейін реттеу.
9 Picture Control
режимін орнату
10 Өлшеу
11 АФ аумағының
режимі
12 Фокустау режимі
Picture Control режимдері жаңа фотосуреттерді өңдеу
əдісін анықтайды. Көрініс түріне немесе шығармашылық
ниетке сай Picture Control режимін таңдаңыз.
Фотокамераның экспозицияны өлшеу əдісін таңдау.
Фокустау аумағын таңдау əдісін таңдау.
Фотокамераның фокустау əдісін таңдау.
9
Алғашқы қадамдар
Фотокамера бауын жалғау
Бауды фотокамераның екі тесігіне берік түрде жалғаңыз.
Батареяны зарядтау
Ашалы адаптер жинақпен бірге келсе, қабырғадағы розеткаға
тығылатын ашаны көтеріп, ашалы адаптерді төменде сол жақта
көрсетілгендей жалғап, ашаның толық салынғанына көз
жеткізіңіз. Батареяны салып, зарядтау құрылғысын розеткаға
қосыңыз. Заряды таусылған батарея шамамен бір сағат
50 минутта толығымен зарядталады.
Батарея зарядталуда
Зарядтау аяқталды
D
Зарядтау кезінде
Зарядтау кезінде зарядтау құрылғысын қозғамаңыз немесе батареяны
ұстамаңыз. Осы сақтық шарасын қолданбау өте сирек жағдайларда
батарея ішінара зарядталған кезде зарядтау құрылғысының зарядтау
аяқталғанын көрсетуіне əкелуі мүмкін. Зарядтауды қайта бастау үшін
батареяны алып, қайта салыңыз.
10
D Батареяны зарядтау
Осы нұсқаулықтың xi–xiv жəне 86–89 беттеріндегі ескертулер мен
сақтық ескертулерді оқып, орындаңыз. Батареяны іште, 5 °C–35 °C
қоршаған орта температураларында зарядтаңыз. Батареяны 0 °C-тан
төмен немесе 40 °C-тан жоғары қоршаған орта температураларында
пайдаланбаңыз; бұл сақтық шарасын қолданбау батареяны зақымдауы
немесе оның өнімділігін нашарлатуы мүмкін. 0 °C–15 °C аралығындағы
жəне 45 °C–60 °C аралығындағы батарея температураларында
сыйымдылық төмендеуі жəне зарядтау уақыты артуы мүмкін.
Температурасы 0 °C-тан төмен немесе 60 °C-тан жоғары болса,
батарея зарядталмайды. Зарядтау кезінде CHARGE шамы жылдам
жыпылықтаса (секундына шамамен сегіз рет), температура дұрыс
ауқымда екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін зарядтау құрылғысын
розеткадан суырыңыз, сөйтіп батареяны алып, қайта салыңыз. Егер
мəселе шешілмесе, бірден пайдалануды доғарып, батарея мен
зарядтау құрылғысын жергілікті сауда орнына немесе Nikon
компаниясының қызмет көрсету өкіліне апарыңыз.
Зарядтау құрылғысының түйіспелерін қысқа тұйықтамаңыз. Осы сақтық
шарасын орындамау зарядтау құрылғысының шамадан тыс ысуына
жəне зақымдануына əкелуі мүмкін.
Зарядтау құрылғысын үйлесімді батареялармен ғана пайдаланыңыз.
Пайдаланбаған кезде розеткадан суырып қойыңыз.
11
Батареяны жəне жад картасын салу
Батареяны немесе жад карталарын салу немесе алу алдында
қуат ажыратқышы OFF (ӨШІРУЛІ) күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
Сарғылт түсті батарея ілмегін бір жаққа басылған күйде ұстау
үшін батареяны пайдалана отырып, батареяны көрсетілгендей
салыңыз. Батарея толық салынған кезде ілмек батареяны
орнында құлыптайды.
Батарея ілмегі
Жад картасын көрсетілген бағытта ұстап тұрып, орнына шырт
етіп түскенше сырғытыңыз.
A Сағат батареясы
Фотокамера сағатына қуат тəуелсіз, қайта зарядталмалы қуат көзінен
беріледі, ол негізгі батарея салынған кезде қажетінше зарядталады. Үш
күн бойы зарядтау сағатқа бір айдай уақытқа жететін қуат береді. Егер
фотокамера қосылған кезде сағаттың орнатылмағанын ескертетін
хабар пайда болса, сағат батареясы таусылған жəне сағат ысырылған.
Сағатты дұрыс уақытқа жəне күнге орнатыңыз.
12
❚❚ Батареяны жəне жад карталарын алу
Батареяны алу
Батареяны алу үшін фотокамераны
өшіріп, батарея бөлімінің қақпағын
ашыңыз. Батарея ілмегін көрсеткімен
көрсетілген бағытта басып, батареяны
босатыңыз да, батареяны қолмен
алыңыз.
Жад карталарын алу
Жад картасына қатынасу шамының
өшкеніне көз жеткізгеннен кейін
фотокамераны өшіріп, жад картасы
ұяшығының қақпағын ашыңыз жəне
шығару үшін картаны басыңыз (q).
Осыдан кейін жад картасын қолмен
суыруға болады (w).
A Жад карталарын пішімдеу
Жад картасы фотокамерада бірінші рет
пайдаланылатын болса немесе карта басқа
құрылғыда пішімделген болса, картаны
пішімдеу үшін баптау мəзірінде Format
memory card (Жад картасын пішімдеу)
пəрменін таңдап, экрандағы нұсқауларды
орындаңыз (0 71). Бұл картада болуы
мүмкін барлық деректерді біржола
өшіретінін ескеріңіз. Жалғастырмас бұрын сақтағыңыз келетін
фотосуреттерді немесе өзге деректерді компьютерге көшіріп алуды
ұмытпаңыз.
13
D Жад карталары
• Жад карталары пайдаланылғаннан кейін ыстық болуы мүмкін. Жад
карталарын фотокамерадан алған кезде абай болыңыз.
• Пішімдеу барысында немесе деректер жазылып, өшіріліп немесе
компьютерге көшіріліп жатқан кезде, жад карталарын фотокамерадан
алмаңыз, фотокамераны өшірмеңіз немесе қуат көзінен суырмаңыз
немесе ажыратпаңыз. Осы сақтық шаралары қолданылмаса,
деректердің жоғалуы я болмаса фотокамера немесе жад картасы
зақымдалуы мүмкін.
• Жад картасының шеттеріне саусақпен немесе металл заттармен
тимеңіз.
• Имеңіз, түсіріп алмаңыз немесе қатты соққы алуына жол бермеңіз.
• Жад картасын салу кезінде күш қолданбаңыз. Осы сақтық шарасы
қолданылмаса, жад картасы зақымдалуы мүмкін.
• Судың, ыстықтың, жоғары ылғалдылықтың немесе күннің тік
сəулелерінің əсер етуіне жол бермеңіз.
• Жад карталарын компьютерге салып пішімдемеңіз.
14
Объективті жалғау
Объектив немесе корпус қақпағы алынған кезде шаң-тозаңның
фотокамераға кіруіне жол бермеу үшін сақ болыңыз.
Фотокамераның
корпус қақпағын
алыңыз
Объективтің артқы
қақпағын алып тастаңыз
Бекіту таңбасы (фотокамера)
Бекіту таңбаларын
туралаңыз
Бекіту таңбасы (объектив)
Объективті орнына шырт етіп түскенше бұраңыз.
Суреттер түсіру алдында объектив қабын алыңыз.
15
A Объективті шешіп алу
Объективтерді алған немесе ауыстырған
кезде фотокамераны өшіруді ұмытпаңыз.
Объективті алу үшін объективті босату
түймешігін (q) басып, ұстап тұрыңыз да,
объективті сағат тілі бағытында бұраңыз (w).
Объективті алғаннан кейін объектив
қаптарын жəне фотокамера корпусының
қақпағын орындарына салыңыз.
A Жиналмалы объективтің бөшке іспеттес түймешіктері бар
объективтер
Фотокамераны пайдаланбай тұрып объектив құлпын ашыңыз жəне оны
ұзартыңыз. Жиналмалы объективтің бөшке іспеттес түймешігін басып
тұрып (q), масштабтау сақинасын көрсетілгендей бұраңыз (w).
Жиналмалы объективтің
бөшке іспеттес түймешігі
Объектив ішке қарай жиналған кезде
суреттерді түсіру мүмкін емес; егер объектив
ішке қарай жиналған күйде фотокамераны
қосудың нəтижесінде қате туралы хабар
көрсетілсе, масштабтау сақинасын хабар
кеткенше бұраңыз.
A Жиналмалы объективтің бөшке іспеттес түймешіктері бар
жиналмалы объективтер
Фотокамераны пайдаланбаған кезде
объективті ішке қарай жинау үшін
жиналмалы объективтің бөшке іспеттес
түймешігін басып тұрып (q), масштабтау
сақинасын «L» (құлып) күйіне көрсетілгендей
бұраңыз (w). Фотокамерадан алмай тұрып
объективті ішке қарай жинаңыз, əрі
объективті бекіту немесе алу кезінде
жиналмалы объективтің бөшке іспеттес түймешігін басып қалмаңыз.
16
Фотокамераны баптау
❚❚ Смартфонды немесе планшетті пайдаланып
орнату
Жалғастырмас бұрын батарея толық
зарядталғанына жəне жад картасында бос орын бар
екеніне көз жеткізу үшін фотокамераны тексеріңіз.
Смартфонда немесе планшетте (төменде «смарт
құрылғы»), мұқабаның алдыңғы бетінде
сипатталғандай SnapBridge қолданбасын орнатып, Bluetooth
функцияларын қосыңыз. Фотокамерамен іс жүзіндегі байланыс
SnapBridge қолданбасын пайдаланып орнатылатынын
ескеріңіз; смарт құрылғыңыздағы «Параметрлер»
қолданбасындағы Bluetooth параметрлерін пайдаланбаңыз.
Төмендегі нұсқаулар SnapBridge қолданбасының 2.0 нұсқасына
қатысты; соңғы нұсқа туралы ақпаратты келесі веб-сайттан
жүктеп алуға қолжетімді SnapBridge байланыс нұсқаулығы (pdf)
құжатында қараңыз:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
17
Нақты фотокамера жəне смарт құрылғы дисплейлері төменде
көрсетілгендерден өзгеше болуы мүмкін.
1 Фотокамера: фотокамераны
қосыңыз. Тілді таңдау диалогтық
терезесі көрсетіледі.
Фотокамера мəзірлерін шарлау үшін мульти селекторды
жəне J түймешігін пайдаланыңыз.
Қуат ажыратқышы
1 Жоғары
J түймешігі (таңдау)
4 Сол
2 Оң
3 Төмен
Мульти селектор
Тілді белгілеу үшін 1 жəне 3 түймешіктерін басыңыз жəне
таңдау үшін J түймешігін басыңыз. Тілді баптау мəзіріндегі
Language (Тіл) параметрін пайдаланып кез келген уақытта
өзгертуге болады.
18
2 Фотокамера: оң жақтағы
диалогтық терезе көрсетілгенде J
түймешігін басыңыз. Оң жақтағы
диалогтық терезе көрсетілмесе
немесе фотокамераны қайтадан
конфигурациялағыңыз келсе,
баптау мəзірінде Connect to smart
device (Смарт құрылғыға қосылу) пəрменін белгілеңіз
жəне J түймешігін басыңыз. Егер фотокамераны
конфигурациялау үшін смарт құрылғыны
пайдаланғыңыз келмесе, сағатты қолмен реттеңіз
(0 24).
3 Фотокамера/смарт құрылғы: жұптастыруды бастаңыз.
Фотокамера байланысты күтеді; смарт құрылғыда
SnapBridge қолданбасын іске қосыңыз жəне жұптастыру
керек фотокамераның атауын түрту үшін экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.
4 Фотокамера: фотокамерада оң
жақтағы хабар көрсетіліп
тұрғанына көз жеткізіп, смарт
құрылғыны дайындаңыз.
5 Смарт құрылғы: SnapBridge
қолданбасын іске қосып, Pair with
camera (Фотокамерамен
жұптастыру) пəрменін түртіңіз.
Фотокамераны таңдау сұралса,
фотокамераның атауын түртіңіз.
19
6 Смарт құрылғы: «Pair with camera
(Фотокамерамен жұптастыру)»
диалогтық терезесінде
фотокамера атауын түртіңіз.
Фотокамераны iOS құрылғысымен
бірінші рет жұптастырып жатқан
пайдаланушыларға жұптастыру
туралы нұсқаулар көрсетіледі,
дисплейдің төменгі жағына
айналдырып, Understood
(Түсіндім) жауабын түртіңіз. Содан
кейін сізден керек-жарақты таңдау сұралса, фотокамера
атауын қайтадан түртіңіз (фотокамераның атауы
көрсетілуі алдында біраз кешігу болуы мүмкін).
7 Фотокамера/смарт құрылғы: фотокамера жəне смарт
құрылғы бірдей алты цифрлық санды көрсетіп
тұрғанына көз жеткізіңіз. iOS жүйесінің кейбір нұсқалары
санды көрсетпеуі мүмкін; егер сан көрсетілмесе,
8-қадамға өтіңіз.
20
8 Фотокамера/смарт құрылғы: фотокамерада J
түймешігін басыңыз жəне смарт құрылғыда PAIR
(ЖҰПТАСТЫРУ) пəрменін түртіңіз (дисплей құрылғыға
жəне операциялық жүйеге қарай өзгеріп отырады).
9 Фотокамера/смарт құрылғы: жұптастыруды аяқтаңыз.
• Фотокамера: оң жақтағы хабар
көрсетілгенде J түймешігін
басыңыз.
• Смарт құрылғы: оң жақтағы хабар
көрсетілгенде OK түймешігін
басыңыз.
21
10 Фотокамера: орнатуды орындау үшін экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.
• Фотокамераға фотосуреттерге орын деректерін қосуға
рұқсат ету үшін «Download location data from smart device?
(Смарт құрылғыдан орын деректерін жүктеп алу керек
пе?)» сұрағына Yes (Иə) жауабын таңдаңыз, содан кейін
смарт құрылғыда орынды анықтау қызметтерін қосыңыз
жəне SnapBridge қолданбасының
қойындысында Auto
link options (Автоматты түрде байланыстыру
параметрлері) > Synchronize location data (Орын
деректерін синхрондау) параметрін қосыңыз.
• Фотокамера сағатын смарт құрылғы қамтамасыз еткен
уақытпен синхрондау үшін «Sync clock with smart device?
(Сағатты смарт құрылғымен синхрондауы керек пе?)» сұрағына
Yes (Иə) жауабын таңдаңыз, содан кейін SnapBridge
қолданбасының қойындысында Auto link options (Автоматты
түрде байланыстыру параметрлері) > Synchronize clocks
(Сағаттарды синхрондау) параметрін қосыңыз.
Енді смарт құрылғы мен фотокамера қосылды. Сіз
фотокамерамен түсірген барлық суреттер смарт
құрылғыға автоматты түрде жүктеп салынады.
22
❚❚ Фотокамера мəзірлерінен баптау
Фотокамера сағатын қолмен орнатуға болады.
1 Фотокамераны қосыңыз.
Тілді таңдау тілқатысу терезесі
көрсетіледі.
Фотокамера мəзірлерін шарлау үшін мульти селекторды
жəне J түймешігін пайдаланыңыз.
Қуат ажыратқышы
1 Жоғары
J түймешігі (таңдау)
4 Сол
2 Оң
3 Төмен
Мульти селектор
Тілді белгілеу үшін 1 жəне 3 түймешіктерін басыңыз жəне
таңдау үшін J түймешігін басыңыз. Тілді баптау мəзіріндегі
Language (Тіл) параметрін пайдаланып кез келген уақытта
өзгертуге болады.
23
2 Оң жақтағы диалогтық терезе
көрсетілгенде G түймешігін
басыңыз.
G түймешігі
3 Фотокамера сағатын орнатыңыз.
Фотокамера сағатын орнату үшін мульти селекторды жəне J
түймешігін пайдаланыңыз.
q
w
Уақыт белдеуін таңдау
e
Күн пішімін таңдау
r
Жазғы уақыт параметрін
таңдау
Уақыт пен күнді орнату
(фотокамерада 24 сағаттық пішім
пайдаланылатынын ескеріңіз)
Сағатты баптау мəзіріндегі Time zone and date (Уақыт
белдеуі жəне күн) > Date and time (Күн жəне уақыт)
параметрін пайдаланып кез келген уақытта реттеуге болады.
24
Көріністапқышты фокустау
Объектив қабын алғаннан
кейін диоптрияны реттеу
тетігін фокустау нүктелері
анық фокуста болғанша
бұраңыз. Көзіңізді
көріністапқышқа жақындатып
көріністапқышты пайдаланған
кезде, көзіңізге саусақтарды немесе тырнақтарды кіргізіп
алмаңыз.
Фокустау
нүктелері
Көріністапқыш
фокуста емес
Көріністапқыш
фокуста
Фотокамера енді пайдалануға дайын. Фотосуреттер түсіру
туралы ақпарат алу үшін 27-бетке өтіңіз.
25
Батарея қуатының деңгейі жəне қалған кадрлар
саны
R түймешігін басып, ақпараттық дисплейде батарея қуатының
деңгейін жəне қалған кадрлар санын тексеріңіз.
Батарея
қуатының деңгейі
R түймешігі
Қалған кадрлар саны
Батарея қуатының деңгейі
Батарея қуаты төмен болса, көріністапқышта да ескерту
көрсетіледі. Егер R түймешігін басқанда ақпараттық дисплей
көрсетілмесе, батарея таусылған жəне оны зарядтау керек.
Ақпараттық
дисплей
L
K
Көріністапқыш
Сипаттама
—
—
Батарея толық зарядталған.
Батарея қуаты ішінара таусылған.
Батарея қуаты төмен. Толық
зарядталған қосымша батареяны
H
d
дайын ұстаңыз немесе батареяны
зарядтауға дайындалыңыз.
d
Батарея таусылған. Батареяны
H
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды) зарядтаңыз.
Қалған кадрлар саны
1000-нан асатын мəндер «k» əрпімен көрсетілетін
мыңдықтармен көрсетіледі.
26
Негізгі фотография жəне
ойнату
«Бағытта да, түсір» режимдері (i жəне j)
Бұл бөлімде i жəне j режимдерінде
фотосуреттер тұсіру əдісі сипатталған.
i жəне j — параметрлердің көпшілігін суретке
түсіру жағдайларына жауап ретінде фотокамера
басқаратын автоматты «бағытта да, түсір»
режимдері; екеуінің арасындағы жалғыз
айырмашылық — j режимінде жарқыл жанбайды.
1 Режимді таңдау дискін
i немесе j күйіне
бұрыңыз.
Режимді таңдау дискі
Фотосуреттерді көріністапқышта
немесе мониторда (тікелей көрініс)
жақтауға алуға болады. Тікелей
көріністі бастау үшін a түймешігін
басыңыз.
a түймешігі
Суреттерді
көріністапқышта
жақтауға алу
Суреттерді
мониторда жақтауға
алу (тікелей көрініс)
27
2 Фотокамераны дайындаңыз.
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру: фотосуреттерді
көріністапқышта жақтауға алған кезде, қол тұтқасын оң
қолыңызбен ұстап, камераның корпусын немесе объективті
сол қолмен тіреңіз. Шынтақтарыңызды кеудеңіздің шеттеріне
жақындатыңыз.
Тікелей көрініс: фотосуреттерді мониторда жақтауға алған
кезде қол тұтқасын оң қолыңызбен ұстап, объективті сол
қолмен тіреңіз.
A Фотосуреттерді портреттік (тік) бағдарда жақтауға алу
Фотосуреттерді портреттік (тік) бағытта жақтауға алған кезде
фотокамераны төменде көрсетілгендей ұстаңыз.
Фотосуреттерді
көріністапқышта жақтауға алу
28
Фотосуреттерді
мониторда жақтауға алу
3 Фотосуретті жақтауға алыңыз.
Көріністапқыш арқылы фотосурет
түсіру: негізгі нысанды 11 фокустау
нүктесінің кемінде біреуінде болып,
көріністапқышта фотосуретті
жақтауға алыңыз.
Фокустау нүктесі
Тікелей көрініс: əдепкі
параметрлерде фотокамера беттерді
автоматты түрде анықтайды жəне
фокустау нүктесін таңдайды. Бет
анықталмаса, фотокамера кадрдың
ортасына жақын нысандарды
фокустайды.
A Масштабтау объективін пайдалану
Фокустау алдында фокустық қашықтықты
реттеу жəне фотосуретті жақтауға алу үшін
масштабтау сақинасын бұрыңыз. Нысанның
кадрдағы үлкендеу аумақты толтыруы үшін
нысанды ұлғайту немесе түпкілікті
фотосуреттегі көрінетін аумақты көбейту
мақсатында кішірейту үшін масштабтау
сақинасын пайдаланыңыз (ұлғайту үшін
объективтің фокустық қашықтық
шкаласында ұзынырақ фокустық
қашықтықтарды, кішірейту үшін қысқарақ
фокустық қашықтықтарды таңдаңыз).
Фокустау нүктесі
Ұлғайту
Масштабтау
сақинасы
Кішірейту
29
4 Ысырманы босату
түймешігін жартылай
басыңыз.
Көріністапқыш арқылы
фотосурет түсіру:
фокустау үшін ысырманы
босату түймешігін
Фокустау күйінің
жартылай басыңыз (егер
индикаторы
нысанға аз жарық түсіп
тұрса, жарқыл шығып, АФ қосымша шамы жануы мүмкін).
Фокустау əрекеті аяқталған кезде дыбыстық сигнал беріліп
(нысан қозғалып тұрса, дыбыстық сигнал берілмеуі мүмкін),
көріністапқышта фокустау күйінің индикаторы (I) көрінеді.
Фокустау күйінің
Сипаттама
индикаторы
I
Нысан фокуста.
I
Фотокамера автофокус көмегімен фокустай
(жыпылықтайды) алмайды. 91-бетті қараңыз.
Тікелей көрініс: фотокамера
фокустап тұрған кезде фокустау
нүктесі жасыл болып жыпылықтайды.
Егер фотокамера фокустай алса,
фокустау нүктесі жасыл болып
көрсетіледі; əйтпесе, фокустау
нүктесі қызыл болып жыпылықтайды.
30
5 Суретке түсіріңіз.
Фотосуретті түсіру үшін
ысырманы босату
түймешігін соңына дейін
ақырын басыңыз. Жад
картасына қатынасу шамы
жанады жəне фотосурет
мониторда бірнеше
секундқа көрсетіледі. Шам
өшкенге жəне жазу
аяқталғанға дейін жад
картасын шығармаңыз я
болмаса қуат көзін алып
тастамаңыз немесе
ажыратпаңыз.
Жад картасына қатынасу шамы
Тікелей көріністі аяқтау үшін a
түймешігін басыңыз.
A Ысырманы босату түймешігі
Фотокамераның екі кезеңді ысырманы босату түймешігі бар.
Фотокамера ысырманы босату түймешігі жартылай басылған кезде
фокустайды. Фотосурет түсіру үшін ысырманы босату түймешігін
соңына дейін басыңыз.
Фокустау:
жартылай басыңыз
Сурет түсіру:
соңына дейін
басыңыз
Сондай-ақ, ысырманы босату түймешігін жартылай басу ойнатуды
аяқтайды жəне фотокамераны бірден пайдалануға дайын етеді.
31
A Көріністі автоматты таңдау (Scene Auto Selector)
Егер i немесе j режимінде тікелей көрініс
таңдалса, фотокамера нысанды автоматты
түрде талдайды жəне автофокусты
пайдаланып фокустау үшін ысырманы
босату түймешігін жартылай басқанда тиісті
суретке түсіру режимін таңдайды.
Таңдалған режим мониторда көрсетіледі.
c Портрет
d Пейзаж
Жақыннан
e
түсіру
f Түнгі портрет
Адам портретінің нысандары
Пейзаждар жəне қала пейзаждары
Фотокамераға жақын нысандар
Қараңғы артқы фонда жақтауға алынған портрет
нысандары
Z Авто
i немесе j режиміне сəйкес немесе жоғарыда
Авто (жарқыл
көрсетілген санаттарға жатпайтын нысандар
b
өшірулі)
A Күту режимінің таймері (көріністапқыш арқылы фотосурет
түсіру)
Шамамен сегіз секунд бойы ешбір əрекеттер
орындалмаса, көріністапқыш пен ақпараттық дисплей
батарея қуатының жұмсалуын азайту үшін өшеді.
Дисплейді қайтадан қосу үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз. Күту режимінің таймері
аяқталғанға дейінгі уақыт ұзақтығын баптау мəзіріндегі Auto off timers
(Автоматты өшу таймерлері) параметрін пайдаланып автоматты
түрде таңдауға болады (0 71).
Экспозиция өлшегіштері
өшірулі
Экспозиция өлшегіштері
қосулы
A Кері санақ дисплейі (тікелей көрініс)
Кері санақ тікелей көрініс автоматты түрде аяқталуынан 30 секунд
бұрын көрсетіледі (таймер ішкі схемаларды қорғау үшін автоматты өшу
таймері аяқталуынан 5 секунд бұрын (Auto off timers (Автоматты өшу
таймерлері); 0 71) немесе тікелей көрініс аяқталайын деп жатса
қызыл түспен жанады). Суретке түсіру жағдайларына байланысты
таймер тікелей көрініс таңдалған кезде бірден пайда болуы да мүмкін.
32
A Кірістірілген жарқыл
i режимінде дұрыс экспозиция үшін
қосымша жарық қажет болса, ысырманы
босату түймешігі жартылай басылған кезде
кірістірілген жарқыл автоматты түрде
шығады. Жарқыл көтерілсе, фотосуреттерді
жарқылдың дайындығын білдіретін
индикатор (M) көрсетілген кезде ғана
түсіруге болады. Жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор көрсетілмесе, жарқыл
зарядталуда; ысырманы босату
түймешігінен саусағыңызды аз ғана уақытқа
алып, əрекетті қайталаңыз.
Жарқыл пайдаланылмаған кезде ілмегі
шырт етіп орнына түскенше үстінен ақырын
басу арқылы жабыңыз.
A Тікелей көрініс масштабтауын алдын ала қарау
Дəлірек фокустау үшін монитордағы көріністі шамамен 8,3 есеге дейін
ұлғайту үшін X түймешігін басыңыз. Объектив арқылы көрініс
ұлғайтылған кезде дисплейдің төменгі оң жақ бұрышында сұр түсті
жақтауы бар шарлау терезесі пайда болады. Мониторда көрінбейтін
кадр аумақтарына жүгірту үшін мульти селекторды пайдаланыңыз
немесе кішірейту үшін W (Q) түймешігін басыңыз.
X түймешігі
Шарлау терезесі
33
A Тікелей көрініс режимінде суретке түсіру
Түпкілікті суретте көрсетілмесе де, мониторда кертілген шеттер, түсті
жиек, муар жəне жарық нүктелер пайда болуы мүмкін, жыпылықтаған
белгілер жəне басқа жылтылдайтын жарық көздері бар кейбір
аумақтарда я болмаса нысанды импульстық немесе басқа жарық, бір
сəттік жарық көзі жарықтандырса, жарық аумақтар немесе жолақтар
пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, қозғалатын нысандарда бұрмалану
орын алуы мүмкін, əсіресе, фотокамера көлденеңінен панорамаланса
немесе кадр ішінде нысан жоғары жылдамдықпен қозғалса.
Флюоресцентті, сынапты немесе натрийлі шамдар астында мониторда
көрінетін жыпылықтау жəне жолақтану Flicker reduction
(Жыпылықтауды азайту) (0 71) арқылы азайтылады, бірақ кейбір
ысырма жылдамдықтарында олар ақырғы фотосуретте бəрібір көрінуі
мүмкін. Фотокамераны күнге немесе өзге қатты жарық көздеріне
бағыттамаңыз. Бұл сақтық шарасын орындамау нəтижесінде
фотокамераның ішкі схемалары зақымдалуы мүмкін. Режимді таңдау
дискі g режиміне бұралса немесе режимді таңдау дискі g
режимінен басқа параметрге бұралса, тікелей көрініс автоматты түрде
аяқталады.
Көріністапқыш арқылы кіретін жарықтың фотосуретте көрінуіне немесе
экспозицияға кедергі келтіруіне жол бермеу үшін көріністапқышқа көзді
жақындатпай суреттер түсіргенде көріністапқышты қолмен немесе
қосымша окуляр қақпағы сияқты басқа заттармен жабу ұсынылады.
34
Фотосуреттерді көру
K түймешігін басу суретті мониторда көрсетеді.
K түймешігі
Қосымша суреттерді қарау үшін 4
немесе 2 түймешігін басыңыз.
❚❚ Сурет нобайын қарау
Кескіндерді төрт, тоғыз немесе 72
кескіннен тұратын «суреттерді шолу
қағаздарында» (сурет нобайын қарау)
көрсету үшін W (Q) түймешігін басыңыз.
Кескіндерді белгілеу үшін мульти
селекторды немесе басқару дискін
пайдаланыңыз жəне белгіленген кескінді
W (Q) түймешігі
толық экранда көру үшін J түймешігін
басыңыз. Көрсетілетін кескіндер санын
азайту үшін X түймешігін басыңыз.
35
❚❚ Күнтізбені қарау
72 кескін көрсетілген кезде таңдалған
Күндер тізімі
күні түсірілген кескіндерді көру
(күнтізбені қарау) үшін W (Q) түймешігін
басыңыз. Таңдалған күн үшін күндер
тізімі жəне сурет нобайларының тізімі
арасында ауысу үшін W (Q) түймешігін
басыңыз. Күндер тізімінде күндерді
белгілеу үшін немесе сурет нобайлары
тізімінде суреттерді белгілеу үшін
Сурет нобайларының
мульти селекторды пайдаланыңыз.
тізімі
72 кадрлық қарауға оралу үшін жүгіргі
күндер тізімінде болғанда X түймешігін басыңыз.
36
Қажет емес фотосуреттерді өшіру
Мониторда қазіргі уақытта көрсетілген фотосуретті өшіру үшін O
түймешігін басыңыз. Өшірілгеннен кейін фотосуреттерді
қалпына келтіру мүмкін емес екенін ескеріңіз.
1 Фотосуретті көрсетіңіз.
Өшіру керек фотосуретті көрсетіңіз.
K түймешігі
2 Фотосуретті өшіріңіз.
O түймешігін басыңыз. Растау
тілқатысу терезесі көрсетіледі;
кескінді өшіру жəне қарауға оралу
үшін O түймешігін қайта басыңыз.
O түймешігі
37
Бейнефильмдерді жазу
Бейнефильмдерді тікелей көрініс режимінде жазуға болады.
1 a түймешігін басыңыз.
Объективтегі көрініс мониторда
көрсетіледі.
D 0 белгішесі
0 белгішесі бейнефильмдерді жазуға
болмайтынын білдіреді.
a түймешігі
2 Фотокамераны дайындаңыз.
Қол тұтқасын оң қолда ұстаңыз жəне фотокамераның
корпусын немесе объективті сол қолмен тіреңіз.
3 Фокустаңыз.
Фокустау үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз.
38
4 Жазуды бастаңыз.
Жазуды бастау үшін бейнефильмді
жазу түймешігін басыңыз. Жазу
индикаторы жəне қол жетімді уақыт
мониторда көрсетіледі.
Бейнефильмді жазу
түймешігі
Жазу индикаторы
Қалған уақыт
5 Жазуды аяқтаңыз.
Жазуды аяқтау үшін бейнефильмді
жазу түймешігін қайта басыңыз. Ең
үлкен ұзақтыққа жеткенде, жад
картасы толғанда немесе басқа
режим таңдалғанда жазу автоматты
түрде аяқталады. Тікелей көріністі
аяқтау үшін a түймешігін басыңыз.
39
A Ең көп ұзақтығы
Жеке бейнефильм файлдарының ең үлкен өлшемі — 4 ГБ; ең көп
ұзақтық төменде көрсетілгендей суретке түсіру мəзірінде Movie
settings (Бейнефильм параметрлері) > Frame size/frame rate (Кадр
өлшемі/кадр жылдамдығы) жəне Movie quality (Бейнефильм
сапасы) (0 70) үшін таңдалған параметрлерге қарай өзгеріп отырады.
Жад картасының жазу жылдамдығына байланысты суретке түсіру осы
ұзақтыққа жетпей тұрып аяқталуы мүмкін екенін ескеріңіз.
Бейнефильм
сапасы
Кадр өлшемі/кадр
Максималды
жылдамдығы 1
ұзақтығы 2
L 1920 × 1080; 60p
10 мин.
M 1920 × 1080; 50p
N 1920 × 1080; 30p
High quality
O 1920 × 1080; 25p
(Жоғары сапа)
P 1920 × 1080; 24p
20 мин.
Q 1280 × 720; 60p
R 1280 × 720; 50p
t 1920 × 1080; 60p
20 мин.
u 1920 × 1080; 50p
r 1920 × 1080; 30p
Normal
s 1920 × 1080; 25p
(Қалыпты)
k 1920 × 1080; 24p
29 мин. 59 с
l 1280 × 720; 60p
o 1280 × 720; 50p
1 Тізімдегі мəн. 60p, 50p, 30p, 25p жəне 24p үшін нақты кадр
жылдамдықтары 59,94, 50, 29,97, 25 жəне 23,976 кадр/сек болып
табылады.
2 Миниатюра əсері режимінде жазылған бейнефильмдер ойнатылған
кезде ұзындығы үш минутқа дейін болады.
40
D Бейнефильмдерді жазу
Жыпылықтау, жолақтар немесе бұрмалану мониторда жəне түпкілікті
бейнефильмде флюоресцентті, сынапты немесе натрийлі шамдар
астында немесе қозғалыстағы нысандарда немесе фотокамера
көлденеңінен панорамаланғанда немесе нысан кадрда көлденеңінен
жылдам қозғалғанда көрінуі мүмкін (жыпылықтауды жəне жолақтарды
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту) параметрін пайдаланып
азайтуға болады; 0 71). Тілінген шеттер, түстердің бұрмалануы, муар
əсері жəне жарық дақтар да пайда болуы мүмкін. Жыпылықтайтын
белгілер жəне басқа жылтылдайтын жарық көздері бар болса немесе
нысанды импульстық немесе басқа жарық, бір сəттік жарық көзі
жарықтандырса, кадрдың кейбір аумақтарында жарық аймақтар
немесе жолақтар пайда болуы мүмкін. Фотокамераны күнге немесе
өзге қатты жарық көздеріне бағыттамаңыз. Бұл сақтық шарасын
орындамау нəтижесінде фотокамераның ішкі схемалары зақымдалуы
мүмкін.
Фотокамера бейне мен дыбысты жаза алады; жазу кезінде
микрофонды жаппаңыз. Кірістірілген микрофон автофокус жəне дірілді
азайту кезінде объектив бұрмалануын жазуы мүмкін екенін ескеріңіз.
Жарқыл жарығын бейнефильмді жазу кезінде пайдалану мүмкін емес.
D Кері санақ индикаторы
Кері санақ тікелей көрініс автоматты түрде аяқталуынан 30 сек. бұрын
көрсетіледі. Суретке түсіру жағдайларына байланысты бейнефильмді
жазу басталғанда таймер бірден пайда болуы мүмкін. Қол жетімді жазу
уақытының мөлшеріне қарамастан уақыт біткенде тікелей көрініс
бəрібір автоматты түрде аяқталатынын ескеріңіз.
41
Бейнефильмдерді қарау
K түймешігін басып ойнатуды бастаңыз, содан кейін
бейнефильм (1 белгішесімен көрсетіледі) көрсетілгенше
суреттер арасында жүгіртіңіз.
K түймешігі
Ойнатуды бастау үшін J түймешігін басыңыз; ағымдағы орын
бейнефильмнің орындалу барысының жолағымен көрсетіледі.
1 белгішесі
Ұзақтығы
Ағымдағы күйі/жалпы ұзақтығы
Бейнефильмнің орындалу
Анықтама
барысының жолағы
Дыбыс деңгейі
42
Келесі əрекеттерді орындауға болады:
Мақсат
Əрекет
Кідірту
Сипаттама
Ойнатуды кідірту.
Бейнефильм кідіртілген кезде немесе
кері/алға айналдыру барысында
ойнатуды жалғастырыңыз.
Жылдамдық əрбір басумен 2×, 4×, 8×,
16× аралығында артады;
бейнефильмнің басына немесе аяғына
өту үшін басып ұстап тұрыңыз (бірінші
кадр монитордың жоғарғы оң жақ
бұрышындағы h арқылы, соңғы кадр i
арқылы көрсетіледі). Егер қарау
кідіртілсе, əр басқан сайын бейнефильм
бір-бір кадрдан кері немесе алға
айналады; кері немесе алға үздіксіз
айналдыру үшін ұстап тұрыңыз.
Ойнату
Алға/кері
айналдыру
Баяу
қозғалыспен
ойнатуды
бастау
Баяу қозғалыспен ойнатуды бастау үшін
бейнефильм кідіртулі кезде 3
түймешігін басыңыз.
10 сек өткізіп
жіберу
10 сек алға немесе кері өткізіп жіберу
үшін басқару дискін бұраңыз.
Дыбыс деңгейін
реттеу
X/W (Q)
Толық өлшемде
қарау режиміне K/
оралу
Дыбыс деңгейін арттыру үшін X
түймешігін, азайту үшін W (Q) түймешігін
басыңыз.
Толық өлшемде қарау режимінен шығу
үшін K немесе 1 түймешігін басыңыз.
43
Қажет емес бейнефильмдерді өшіру
Мониторда қазіргі уақытта көрсетілген бейнефильмді өшіру
үшін O түймешігін басыңыз. Өшірілгеннен кейін
бейнефильмдерді қалпына келтіру мүмкін емес екенін
ескеріңіз.
1 Бейнефильмді көрсетіңіз.
Өшіру керек бейнефильмді көрсетіңіз.
K түймешігі
2 Бейнефильмді өшіріңіз.
O түймешігін басыңыз. Растау
тілқатысу терезесі көрсетіледі;
бейнефильмді өшіру жəне қарауға
оралу үшін O түймешігін қайта
басыңыз.
O түймешігі
44
Анықтама режимі
Анықтама
Анықтама режимі əр түрлі жиі
пайдаланылатын жəне пайдалы функцияларға
қатынасты береді. Анықтаманың жоғарғы
деңгейі режимді таңдау дискі g күйіне
бұралғанда көрсетіледі.
Батарея индикаторы (0 26)
Қалған кадрлар саны (0 26)
Суретке түсіру режимі: суретке түсіру
режимінің белгішесінде анықтама
режимінің индикаторы көрсетіледі.
Келесі элементтердің арасынан таңдаңыз:
Shoot (Суретке түсіру)
Суреттерді түсіру.
View/delete (Көру/өшіру)
Суреттерді көру жəне/немесе
өшіру.
Retouch (Өңдеу)
Суреттерді өңдеу.
Set up (Баптау)
Фотокамера параметрлерін
өзгерту.
45
Анықтама режимінің мəзірлері
Бұл мəзірлерге қатынасу үшін Shoot (Суретке түсіру), View/
delete (Көру/өшіру), Retouch (Өңдеу) немесе Set up (Баптау)
пəрменін белгілеп, J түймешігін басыңыз.
❚❚ Shoot (Суретке түсіру)
Easy operation
(Оңай пайдалану)
4 Auto (Авто)
No flash (Жарқыл
жоқ)
Distant subjects
9 (Қашықтағы
нысандар)
5
!
Close-ups (Жақыннан
түсірулер)
Sleeping faces
8 (Ұйықтап жатқан
беттер)
Moving subjects
9 (Қозғалып жатқан
нысандар)
Landscapes
7
(Пейзаждар)
6 Portraits (Портреттер)
"
Night portrait (Түнгі
портрет)
5
Photograph night
landscapes (Түнгі
пейзаждарды
фотосуретке түсіру)
Advanced operation
(Кеңейтілген пайдалану)
Soften backgrounds
(Фондарды жұмсарту)
#
Bring more into focus
(Фокусқа жақындату)
Freeze motion (people)
(Қозғалысты қатыру
(адамдар))
Freeze motion (vehicles)
$ (Қозғалысты қатыру
(көліктер))
Show water flowing
(Ағып жатқан суды
көрсету)
Апертураны
реттеу.
Ысырма
жылдамдығын
таңдау.
Күн батуларында
Capture reds in
түстерді жарқын
sunsets (Күн
етіп түсіру үшін ақ
батуларында қызыл
түс балансын
түс реңктерін түсіру) *
реттеу.
H Take bright photos
Жарық (ашық
(Жарық фотосуреттерді реңкті) немесе
түсіру) *
күңгірт (қою реңкті)
фотосуреттерді
Take dark (low key)
түсіру үшін
photos (Күңгірт (қою
реңкті) фотосуреттерді экспозиция
түзетілімін реттеу.
түсіру) *
* Басқа Advanced operation (Кеңейтілген басқару) элементтеріне əсер етеді.
Əдепкі параметрлерді қалпына келтіру үшін фотокамераны өшіріп, қайтадан
қосыңыз.
46
«Суретке түсіруді бастау»
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
• Use the viewfinder (Көріністапқышты
пайдалану)
• Use live view (Тікелей көріністі пайдалану)
• Shoot movies (Бейнефильмдер түсіру)
«Қосымша параметрлер»
Егер More settings (Қосымша параметрлер)
көрсетілсе, төмендегі параметрлерге (қол
жетімді параметрлер таңдалған суретке
түсіру параметріне қарай өзгеріп отырады)
қатынасу үшін осы параметрді белгілеп, 2
түймешігін басуға болады:
• Flash settings (Жарқыл параметрлері) > Flash
mode (Жарқыл режимі)
• Flash settings (Жарқыл параметрлері) > Flash
compensation (Жарқыл түзетілімі)
• Release mode (Суретке түсіру режимі)
• ISO sensitivity settings (ISO сезімталдығының
параметрлері) > ISO sensitivity (ISO сезімталдық)
• ISO sensitivity settings (ISO сезімталдығының
параметрлері) > Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде басқару)
• Set Picture Control (Picture Control режимін
орнату)
• Exposure compensation (Экспозиция түзетілімі)
• White balance (Ақ түс балансы)
❚❚ View/delete (Көру/өшіру)
View single photos (Жалғыз
фотосуреттерді көру)
View multiple photos (Бірнеше
фотосуретті көру)
Choose a date (Күнді таңдау)
View a slide show (Слайд
көрсетілімін көру)
Delete photos (Фотосуреттерді
өшіру)
A Анықтама режимі
Режимді таңдау дискі басқа параметрге бұралғанда немесе
фотокамера өшірілгенде анықтама режимі Easy operation (Оңай
пайдалану) > Auto (Автоматты) деп ысырылады.
47
❚❚ Retouch (Өңдеу)
Trim (Кадр шеттерін кесу)
Filter effects (cross screen) (Сүзгі
əсерлері (бүкіл экранда))
Filter effects (soft) (Сүзгі əсерлері
(жұмсақ))
Photo illustration
(Фотоиллюстрация)
Miniature effect (Миниатюра əсері)
Selective color (Таңдамалы түс)
❚❚ Set up (Баптау)
Image quality (Кескін сапасы)
Image size (Кескін өлшемі)
Auto off timers (Автоматты өшу
таймерлері)
Date stamp (Күн белгісі)
Display and sound settings (Дисплей
жəне дыбыс параметрлері)
Monitor brightness (Монитор
жарықтығы)
Info background color
(Ақпараттың фондық түсі)
Auto info display (Ақпаратты
автоматты түрде көрсету)
Beep (Дыбыстық сигнал)
Movie settings (Бейнефильм
параметрлері)
Frame size/frame rate (Кадр
өлшемі/кадр жылдамдығы)
Movie quality (Бейнефильм сапасы)
Microphone (Микрофон)
Wind noise reduction (Жел шуын
азайту)
Flicker reduction (Жыпылықтауды
азайту)
Playback display options (Ойнату
дисплейінің параметрлері)
Clock and language (Сағат жəне тіл)
Format memory card (Жад
картасын пішімдеу)
HDMI
Airplane mode (Ұшақ режимі)
Smart device connection (Смарт
құрылғыны қосу)
Eye-Fi upload (Eye-Fi картасына
жүктеу) *
Slot empty release lock (Ұяшық бос
кезде босату құлпы)
* Үйлесімді Eye-Fi жад картасы салынған кезде ғана қол жетімді.
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту), Clock and
language (Сағат жəне тіл), Format memory card (Жад картасын
пішімдеу), HDMI, Airplane mode (Ұшақ режимі), Smart device
connection (Смарт құрылғыны қосу), Eye-Fi upload (Eye-Fi
картасына жүктеу) жəне Slot empty release lock (Ұяшық бос
кезде босату құлпы) параметрлерін қоспағанда параметрлерді
өзгертулер тек нұсқаулық режимінде қолданылады жəне басқа
суретке түсіру режимдерінде көрсетілмейді.
48
Анықтаманы пайдалану
Анықтама көрсетіліп тұрғанда мына əрекеттерді орындауға
болады:
Мақсат
Əрекет
Анықтаманың
жоғарғы
деңгейіне оралу
Мониторды қосу
Мəзірді белгілеу
Сипаттама
Мониторды қосу немесе
анықтаманың жоғарғы деңгейіне
оралу үшін G түймешігін басыңыз.
G түймешігі
Мəзірді белгілеу үшін 1, 3, 4 немесе
2 түймешігін басыңыз.
Мəзірлердегі параметрлерді белгілеу
үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
Параметрлерді
белгілеу
Белгіленген
мəзірді немесе
параметрді
таңдау
Дисплейлердегі төменде
көрсетілгендей параметрлерді
белгілеу үшін 1, 3, 4 немесе 2
түймешігін басыңыз.
Белгіленген мəзірді немесе
параметрді таңдау үшін J түймешігін
басыңыз.
49
Мақсат
Əрекет
Сипаттама
Алдыңғы дисплейге оралу үшін 4
түймешігін басыңыз.
Болдырмау жəне төменде
көрсетілгендей дисплейлерден
алдыңғы дисплейге оралу үшін &
пəрменін белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
Алдыңғы
дисплейге оралу
Егер монитордың төменгі сол жақ
бұрышында d белгішесі көрсетілсе,
анықтаманы W (Q) түймешігін басу
арқылы көрсетуге болады. Дисплейді
жүгірте қарау үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз, я болмаса, шығу
үшін W (Q) түймешігін қайтадан
басыңыз.
Анықтаманы көру
W (Q)
түймешігі
50
d (анықтама) белгішесі
Параметрлерді нысанға
немесе жағдайға сəйкес ету
(көрініс режимі)
Фотокамера бірнеше «көрініс» режимін ұсынады. Көрініс режимі
таңдалғанда параметрлер таңдалған көрініске сай автоматты
түрде оңтайландырылып, шығармашыл фотосурет түсіру
27-бетте сипатталғандай режимді таңдау, суретті жақтауға алу
жəне суретке түсіру сияқты оп-оңай болады.
Келесі көріністерді режимді таңдау дискімен
таңдауға болады:
k Portrait (Портрет)
m Sports (Спорт)
l Landscape (Пейзаж)
n Close up (Жақыннан түсіру)
p Child (Бала)
o Night portrait (Түнгі портрет)
k Portrait (Портрет)
Жұмсақ əрі шынайы көрінетін тері реңктері бар портреттер үшін
пайдаланыңыз. Нысан артқы фоннан алыс тұрса немесе
телефото объективі пайдаланылса, артқы фондағы кішігірім
элементтер жұмсартылып, кадр жиектемесіне тереңдік сезімін
береді.
l Landscape (Пейзаж)
Күндіз жанды пейзаж түсірілімдерін алу үшін пайдаланыңыз.
Ескертпе: кірістірілген жарқыл мен АФ қосымша шамы өшеді.
p Child (Бала)
Балалардың лездік суреттері үшін пайдаланыңыз. Киім мен
артқы фондағы кішігірім элементтер жанды көрінеді, ал тері
реңктері жұмсақ əрі шынайы болады.
51
m Sports (Спорт)
Жоғары ысырма жылдамдықтары динамикалық спорт
түсірілімдерінде қозғалысты қатырып, негізгі нысанды бөлектеп
анық көрсетеді.
Ескертпе: кірістірілген жарқыл мен АФ қосымша шамы өшеді.
n Close up (Жаққыннан түсіру)
Гүлдерді, жəндіктерді жəне өзге де кішігірім нысандарды
жақыннан түсіру үшін пайдаланыңыз (өте жақын жерден
фокустау үшін макрообъективті пайдалануға болады).
o Night portrait (Түнгі портрет)
Жарық аз болғанда түсірілген портреттерде негізгі нысан мен
артқы фон арасында табиғи тепе-теңдікті сақтау үшін
пайдаланыңыз.
A Бұлдыратуды болдырмау
Ысырманың баяу жылдамдықтарындағы фотокамераның дірілі
тудыратын бұлдыратуды болдырмау үшін штативті пайдаланыңыз.
52
Арнайы əсерлер
Арнайы əсерлерді фотосуреттер түсіру жəне бейнефильмдер
түсіру кезінде пайдалануға болады.
Режимді таңдау дискін q қалпына бұрап, басқару дискін
мониторда қажет параметр пайда болғанша бұрау арқылы
төмендегі əсерлерді таңдауға болады.
Режимді таңдау
дискі
Басқару дискі
Монитор
% Night vision
(Түнгі көрініс)
( Miniature effect
(Миниатюра əсері)
S Super vivid
(Супер жарқын)
3 Selective color
(Таңдамалы түс)
T Pop (Поп)
1 Silhouette (Силуэт)
U Photo illustration
(Фотоиллюстрация)
2 High key
(Ашық реңкті сурет)
' Toy camera effect (Ойыншық
фотокамера əсері)
3 Low key
(Қою реңкті сурет)
% Night vision (Түнгі көрініс)
Қараңғы жағдайларда жоғары ISO сезімталдықтарда
монохромды кескіндерді жазу үшін пайдаланыңыз.
Ескертпе: автофокус тек тікелей көріністе қол жетімді; фотокамера
фокустай алмаса, қолмен реттелетін фокусты пайдалануға болады.
Кірістірілген жарқыл мен АФ қосымша шамы өшеді.
53
S Super vivid (Супер жарқын)
Ашығырақ кескінді алу үшін жалпы қанығуы жəне контраст
арттырылады.
T Pop (Поп)
Шынайырақ кескінді алу үшін жалпы қанығуы арттырылады.
U Photo illustration (Фотоиллюстрация)
Тікелей көріністе реттеуге болатын постер əсерін алу үшін
контурларды анық етеді жəне түстерді қарапайым етеді (0 56).
Ескертпе: осы режимде түсірілген бейнефильмдер суреттер қатарынан
жасалған слайд көрсетілімі сияқты ойнатылады.
' Toy camera effect (Ойыншық фотокамера əсері)
Ойыншық фотокамерамен түсірілгендей көрінетін
фотосуреттерді жəне бейнефильмдерді жасаңыз. Əсерді
тікелей көріністе реттеуге болады (0 57).
( Miniature effect (Миниатюра əсері)
Диорамалардың суреттері болып көрінетін фотосуреттерді
жасаңыз. Жоғарғы ыңғайлы тұстан түсірілген фотосуреттерде
ең жақсы нəтиже береді. 1920 × 1080/30p пішіміндегі
45 минуттық түсірілген бөлік шамамен үш минутта ойнатылатын
бейнефильмге сығымдалып, миниатюра əсері бейнефильмдері
жоғары жылдамдықпен ойнатылады. Əсерді тікелей көріністе
реттеуге болады (0 58).
Ескертпе: бейнефильмдермен бірге дыбыс жазылмайды. Кірістірілген
жарқыл мен АФ қосымша шамы өшеді.
3 Selective color (Таңдамалы түс)
Таңдалған түстерден басқа түстердің барлығы қара жəне ақ
түсте жазылады. Əсерді тікелей көріністе реттеуге болады
(0 60).
Ескертпе: кірістірілген жарқыл өшеді.
54
1 Silhouette (Силуэт)
Жарық артқы фондардағы силуэт нысандар.
Ескертпе: кірістірілген жарқыл өшеді.
2 High key (Ашық реңкті сурет)
Жарыққа толы ашық түсті кескіндер жасау үшін ашық түсті
көріністерде пайдаланыңыз.
Ескертпе: кірістірілген жарқыл өшеді.
3 Low key (Қою реңкті сурет)
Жарық аумақтары бөлектелген күңгірт, қою түсті кескіндер
жасау үшін күңгірт көріністерде пайдаланыңыз.
Ескертпе: кірістірілген жарқыл өшеді.
A Бұлдыратуды болдырмау
Ысырманың баяу жылдамдықтарындағы фотокамераның дірілі
тудыратын бұлдыратуды болдырмау үшін штативті пайдаланыңыз.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) жазу %, S, T, U, ', ( жəне 3 режимдерінде қол жетімді
емес. Осы режимдерде NEF (RAW) немесе NEF (RAW) + JPEG жоғары
сапалы параметрі таңдалып түсірілген суреттер JPEG пішіміндегі
кескіндер ретінде жазылады. Бұл параметрлермен жасалған JPEG
пішіміндегі кескіндер жоғары сапалы кескіндер түрінде жазылады.
A U жəне ( режимдері
Бейнефильм жазу кезінде автофокус қол жетімді емес. Тікелей көріністі
жаңарту жиілігі төмендейді, үздіксіз суретке түсіру режимінің кадр
жылдамдығы да төмендейді; тікелей көріністе фотосуретке түсіру
кезінде автофокусты пайдалану алдын ала қарауды үзеді.
55
Тікелей көріністе қол жетімді параметрлер
Таңдалған əсердің параметрлері тікелей көрініс дисплейінде
реттеледі.
❚❚ U Photo illustration (Фотоиллюстрация)
1 Тікелей көріністі таңдаңыз.
a түймешігін басыңыз. Объективтегі
көрініс мониторда көрсетіледі.
a түймешігі
2 Контур қалыңдығын реттеңіз.
Оң жақтағы параметрлерді көрсету
үшін J түймешігін басыңыз.
Контурларды қалыңырақ немесе
жұқарақ ету үшін 4 немесе 2
түймешігін басыңыз.
3 J түймешігін басыңыз.
Параметрлерді орнату аяқталған кезде шығу үшін J
түймешігін басыңыз. Тікелей көріністен шығу үшін a
түймешігін басыңыз.
56
❚❚ ' Toy camera effect (Ойыншық фотокамера əсері)
1 Тікелей көріністі таңдаңыз.
a түймешігін басыңыз. Объективтегі
көрініс мониторда көрсетіледі.
a түймешігі
2 Параметрлерді реттеңіз.
Оң жақтағы параметрлерді көрсету
үшін J түймешігін басыңыз.
Vividness (Жандылық) немесе
Vignetting (Виньеттеу) параметрін
белгілеу үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз жəне өзгерту үшін 4 немесе
2 түймешігін басыңыз. Түстердің қанығуын арттыру немесе
азайту үшін жандылықты, виньеттеу мөлшерін басқару үшін
виньеттеуді реттеңіз.
3 J түймешігін басыңыз.
Параметрлерді орнату аяқталған кезде шығу үшін J
түймешігін басыңыз. Тікелей көріністен шығу үшін a
түймешігін басыңыз.
57
❚❚ ( Miniature effect (Миниатюра əсері)
1 Тікелей көріністі таңдаңыз.
a түймешігін басыңыз. Объективтегі
көрініс мониторда көрсетіледі.
a түймешігі
2 Фокустау нүктесін орнатыңыз.
Мульти селекторды пайдаланып
фокустау нүктесін фокуста болатын
аумаққа орналастырыңыз, содан
кейін фокустау үшін ысырманы
босату түймешігін жартылай
басыңыз. Миниатюра əсері
параметрлерін дисплейден уақытша тазалау жəне дəл
фокустау үшін мониторда көріністі ұлғайту үшін X түймешігін
басыңыз. Миниатюра əсері дисплейін қалпына келтіру үшін
W (Q) түймешігін басыңыз.
3 Параметрлерді көрсетіңіз.
Миниатюра əсері параметрлерін
көрсету үшін J түймешігін басыңыз.
58
4 Параметрлерді реттеңіз.
Фокуста болатын аумақтың бағытын
таңдау үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз, содан кейін оның енін
реттеу үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз.
5 J түймешігін басыңыз.
Параметрлерді орнату аяқталған кезде шығу үшін J
түймешігін басыңыз. Тікелей көріністен шығу үшін a
түймешігін басыңыз.
59
❚❚ 3 Selective color (Таңдамалы түс)
1 Тікелей көріністі таңдаңыз.
a түймешігін басыңыз. Объективтегі
көрініс мониторда көрсетіледі.
a түймешігі
2 Параметрлерді көрсетіңіз.
Таңдамалы түс параметрлерін
көрсету үшін J түймешігін басыңыз.
3 Түсті таңдаңыз.
Таңдалған түс
Соңғы кескінде қалатын түс ретінде
нысан түсін таңдау үшін нысанды
дисплейдің ортасындағы ақ шаршы
ішіне жақтауға алып, 1 түймешігін
басыңыз (фотокамераға қанық емес
түстерді анықтау қиын болуы мүмкін;
қанық түсті таңдаңыз). Түсті дəлірек
таңдау мақсатында дисплейдің
ортасын ұлғайту үшін X түймешігін басыңыз. Кішірейту үшін
W (Q) түймешігін басыңыз.
60
4 Түс ауқымын таңдаңыз.
Соңғы кескінде болатын ұқсас
реңктер ауқымын кеңейту немесе
кішірейту үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз. 1 жəне 7
аралығындағы мəндерден таңдаңыз;
жоғары мəндерде басқа түстерден
реңктер болуы мүмкін екенін
ескеріңіз.
Түс ауқымы
5 Қосымша түстерді таңдаңыз.
Қосымша түстерді таңдау үшін
дисплейдің жоғарғы жағындағы үш
түс жолағының біреуін белгілеу үшін
басқару дискін бұраңыз жəне басқа
түсті таңдау үшін 3- жəне 4қадамдарды қайталаңыз. Қажет
болса, үшінші түс үшін қайталаңыз.
Белгіленген түс таңдауын алып тастау үшін O түймешігін
басыңыз (барлық түстерді алып тастау үшін O түймешігін
басып, ұстап тұрыңыз. Растау тілқатысу терезесі көрсетіледі;
Yes (Иə) жауабын таңдаңыз).
6 J түймешігін басыңыз.
Параметрлерді орнату аяқталған кезде шығу үшін J
түймешігін басыңыз. Суретке түсіру кезінде тек таңдалған
реңктегі нысандар түрлі-түсті болып жазылады; басқа
нысандар қара жəне ақ түсте жазылады. Тікелей көріністен
шығу үшін a түймешігін басыңыз.
61
P, S, A жəне M режимдері
P, S, A жəне M режимдерін режимді таңдау
дискін бұру арқылы таңдауға болады. Олар
ысырма жылдамдығын жəне апертураны
басқарудың əр түрлі дəрежелерін ұсынады:
Режим
Сипаттама
Лездік суреттер жəне фотокамера
Бағдарламаланған
параметрлерін реттеуге уақыт аз болатын
P автоматты режим
басқа жағдайларда ұсынылады. Фотокамера
(0 63)
оңтайлы экспозиция үшін ысырма
жылдамдығы мен апертураны орнатады.
Қозғалысты қатырып тастау немесе
Ысырманы ұстап
бұлдырату үшін пайдаланыңыз. Қолданушы
тұру басымдығы бар
S
ысырма жылдамдығын таңдайды;
автоматты режим
фотокамера ең жақсы нəтижелерге қол
(0 63)
жеткізу үшін апертураны таңдайды.
Артқы фонды бұлдырату немесе алдыңғы
Апертура
фон мен артқы фонды фокус ішіне алу үшін
басымдығы бар
пайдаланыңыз. Қолданушы апертураны
A
автоматты режим
таңдайды; фотокамера ең жақсы
(0 64)
нəтижелерге қол жеткізу үшін ысырма
жылдамдығын таңдайды.
Қолданушы ысырма жылдамдығы мен
апертураны басқарады. Ұзақ экспозициялар
M Қол режимі (0 65)
үшін ысырма жылдамдығын «Bulb» немесе
«Time» күйіне орнатыңыз.
A Кірістірілген жарқылды пайдалану
Жарқылмен фотосурет түсіру үшін жарқылды көтеру үшін M (Y)
түймешігін басыңыз.
62
P (Бағдарламаланған автоматты режим) режимі
Бұл режим лездік суреттер немесе фотокамераны ысырма
жылдамдығына апертураға жауапты етіп қалдыру қажет кезде
ұсынылады. Фотокамера ысырма жылдамдығы мен апертураны
жағдайлардың көпшілігінде оңтайлы экспозицияға қол жеткізу
үшін автоматты түрде реттейді.
S (Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим) режимі
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режимде сіз ысырма
жылдамдығын таңдайсыз, ал
фотокамера оңтайлы экспозицияны
беретін апертураны автоматты түрде
таңдайды. Қажет ысырма жылдамдығын
таңдау үшін басқару дискін бұраңыз:
жылдамырақ жылдамдықтар үшін оңға,
баяуырақ жылдамдықтар үшін солға
бұраңыз.
Басқару дискі
63
A (Апертура басымдығы бар автоматты режим)
режимі
Апертура басымдығы бар автоматты
режимде сіз апертураны таңдайсыз, ал
фотокамера оңтайлы экспозицияны
беретін ысырма жылдамдығын
автоматты түрде таңдайды. Басқару
дискін үлкенірек апертуралар (төменірек
f сандары) үшін солға, кішірек
апертуралар (жоғарырақ f сандары) үшін
оңға бұраңыз.
64
Басқару дискі
M (Қол режимі) режимі
Қол режимінде ысырма жылдамдығы мен апертураны
басқарасыз. Экспозиция индикаторын тексеріп (0 66), ысырма
жылдамдығы мен апертураны реттеңіз. Ысырма жылдамдығы
басқару дискін бұрау арқылы таңдалады (жылдамырақ
жылдамдықтар үшін оңға, баяуырақ жылдамдықтар үшін солға).
Апертураны реттеу үшін E (N) түймешігін басып тұрып, басқару
дискін бұраңыз (үлкенірек апертуралар/төменірек f сандары
үшін солға жəне кішірек апертуралар/жоғарырақ f сандары үшін
оңға).
Ысырма жылдамдығы
Басқару дискі
Апертура
E (N) түймешігі
Басқару дискі
65
A Ысырма жылдамдығы мен апертура
Ысырма жылдамдығы мен апертура көріністапқышта жəне ақпараттық
дисплейде көрсетіледі.
Ысырма жылдамдығы
Апертура
Жоғары ысырма
жылдамдықтары (осы мысалда
1/1600 с) қозғалысты қатырады.
Ысырманың баяу
жылдамдықтары (мұнда 1 с)
қозғалысты бұлдыратады.
Үлкен апертуралар (мысалы, f/5.6;
f саны неғұрлым төменірек болса,
апертура соғұрлым үлкенірек
болатынын есте сақтаңыз)
негізгі нысанның алдындағы жəне
артындағы кішігірім
элементтерді бұлдыратады.
Кішкентай апертуралар (бұл
жағдайда f/22) артқы фонды да,
алдыңғы фонды да фокустайды.
A Экспозиция индикаторы
Оңтайлы
экспозиция
66
1/3 ЭМ мəніне жарық
2 ЭМ аса жарық
көзінде кем ұсталған көзінде артық ұсталған
Экспозиция түзетілімі
P, S, A, көрініс жəне % режимдерінде экспозиция түзетілімі
фотокамера ұсынған мəн беретін экспозицияны өзгерту үшін
пайдаланылады, бұл суреттерді жарығырақ немесе күңгірттеу
етеді (0 96). Əдетте, оң мəндер негізгі нысанды жарығырақ, ал
теріс мəндер оны күңгірттеу етеді.
–1 ЭМ
Экспозиция
түзетілімі жоқ
+1 ЭМ
67
Экспозиция түзетілімі үшін мəнді таңдау үшін E (N) түймешігін
басып тұрыңыз жəне басқару дискін көріністапқышта немесе
ақпараттық дисплейде қажет мəн таңдалғанша бұраңыз.
+
E (N) түймешігі
Басқару дискі
–0,3 ЭМ
Ақпараттық дисплей
+2 ЭМ
Қалыпты экспозицияны экспозиция түзетілімін ±0 мəніне орнату
арқылы қалпына келтіруге болады. P, S, A жəне M
режимдерінде фотокамера өшірілгенде экспозиция түзетілімі
қалпына келтірілмейді. Көрініс жəне % режимдерінде басқа
режим таңдалғанда немесе фотокамера өшірілгенде
экспозиция түзетілімі қалпына келтіріледі.
A Ақпараттық дисплей
Сондай-ақ, экспозиция түзетілімінің
параметрлеріне ақпараттық дисплейден
қатынасуға болады (0 9).
68
Фотокамера мəзірлері
Суретке түсіру, қарау жəне баптау
параметрлерінің көпшілігіне фотокамера
мəзірлері арқылы қол жеткізуге болады.
Мəзірлерді көру үшін G түймешігін
басыңыз.
G түймешігі
Қойындылар
Келесі мəзірлердің арасынан таңдаңыз:
• D: Қарау (0 70)
• N: Өңдеу (0 72)
• C: Суретке түсіру (0 70)
• m: Соңғы параметрлер (0 72)
• B: Реттеу (0 71)
Жүгірткі ағымдағы мəзірдегі
орынды көрсетеді.
Ағымдағы параметрлер
белгішелермен көрсетіледі.
Мəзір параметрлері
Ағымдағы мəзір ішіндегі
параметрлер.
Анықтама белгішесі (0 73)
69
Мəзір параметрлері
❚❚ D Қарау мəзірі: Кескіндерді басқару
Delete (Өшіру)
Playback folder (Ойнату
қалтасы)
Playback display options (Ойнату
дисплейінің параметрлері)
Image review (Кескінді тексере
қарау)
Auto image rotation (Кескінді
автоматты түрде бұру)
Rotate tall (Тік суреттерді бұру)
Slide show (Слайд көрсетілімі)
Rating (Баға)
Select to send to smart device
(Смарт құрылғыға жіберу үшін
таңдау)
❚❚ C Суретке түсіру мəзірі: Суретке түсіру
параметрлері
Reset shooting menu (Суретке
түсіру мəзірін қалпына келтіру)
Image quality (Кескін сапасы)
Image size (Кескін өлшемі)
ISO sensitivity settings
(ISO сезімталдығының
параметрлері)
White balance (Ақ түс балансы)
Set Picture Control (Picture
Control режимін орнату)
Color space (Түс кеңістігі)
Active D-Lighting (Қосылған
D-Lighting)
Noise reduction (Бұрмалануды
азайту)
Vignette control (Виньеттеуді
басқару)
Auto distortion control
(Бұрмалануды автоматты
басқару)
Focus mode (Фокустау режимі)
AF-area mode (АФ аумағының
режимі)
Built-in AF-assist illuminator
(Кірістірілген АФ қосымша
шамы)
Metering (Өлшеу)
Flash cntrl for built-in flash/
Optional flash (Кірістірілген
жарқылға арналған жарқылды
басқару тетігі/қосымша жарқыл)
Optical VR (Оптикалық ДА) *
Movie settings (Бейнефильм
параметрлері)
* Тек осы элементті қолдайтын объективтерде қол жетімді.
70
❚❚ B Баптау мəзірі: Фотокамераны баптау
Reset setup options (Баптау
параметрлерін қалпына
келтіру)
Format memory card (Жад
картасын пішімдеу)
Date stamp (Күн белгісі)
Time zone and date (Уақыт
белдеуі жəне күн) 1
Language (Тіл) 1
Monitor brightness (Монитор
жарықтығы)
Info display format (Ақпаратты
көрсету пішімі)
Auto info display (Ақпаратты
автоматты түрде көрсету)
Auto off timers (Автоматты өшу
таймерлері)
Self-timer (Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер)
Remote on duration (ML-L3)
(Қашықтан басқару пультінің
сигналын күту ұзақтығы
(ML-L3))
Lock mirror up for cleaning
(Тазалау үшін айнаны
көтерілген күйде құлыптау) 2
Image Dust Off ref photo
(Кескіндегі тозаң іздерін
кетіруге арналған сурет үлгісі)
Image comment (Кескін туралы
аңғартпа)
Copyright information (Авторлық
құқық туралы ақпарат)
Beep (Дыбыстық сигнал)
1
2
3
4
Flicker reduction
(Жыпылықтауды азайту)
Buttons (Түймешіктер)
Rangefinder (Қашықтықты
өлшегіш)
Manual focus ring in AF mode
(АФ режиміндегі қолмен
реттелетін фокустау
сақинасы) 3
File number sequence
(Файлдарды нөмірлеу реттілігі)
Storage folder (Сақтау қалтасы)
File naming (Файл атаулары)
HDMI
Location data (Орын деректері)
Airplane mode (Ұшақ режимі)
Connect to smart device (Смарт
құрылғыға қосылу)
Send to smart device (auto)
(Смарт құрылғыға жіберу
(авто))
Bluetooth
Eye-Fi upload (Eye-Fi картасына
жүктеу) 4
Conformity marking (Сəйкестік
белгілері)
Slot empty release lock (Ұяшық
бос кезде босату құлпы)
Reset all settings (Барлық
параметрлерді қалпына
келтіру)
Firmware version (Бағдарлама
жасақтамасының нұсқасы)
Əдепкі мəні сатып алынған елге қарай өзгеріп отырады.
Батарея қуаты төмен кезде көрсетілмейді.
Тек осы элементті қолдайтын объективтерде қол жетімді.
Үйлесімді Eye-Fi жад картасы салынған кезде ғана қол жетімді.
71
❚❚ N Өңдеу мəзірі: Өңделген көшірмелер жасау
NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) өңдеу)
Trim (Кадр шеттерін кесу)
Resize (Өлшемін өзгерту)
D-Lighting
Quick retouch (Жылдам өңдеу)
Red-eye correction (Қызыл көз
əсерін түзету)
Straighten (Түзу ету)
Distortion control (Бұрмалануды
басқару)
Perspective control
(Перспективаны басқару)
Fisheye (Балық көзі түріндегі
объектив)
Filter effects (Сүзгі əсерлері)
Monochrome (Монохромды)
Image overlay (Кескін үстіне
қабаттау)
Color outline (Түс жиегі)
Photo illustration
(Фотоиллюстрация)
Color sketch (Түрлі-түсті сызба)
Miniature effect (Миниатюра
əсері)
Selective color (Таңдамалы түс)
Painting (Бояу)
Edit movie (Бейнефильмді
өңдеу)
Side-by-side comparison (Қатар
қойып салыстыру) *
* Өңделген кескін немесе бастапқы кескін толық өлшемде қарау
режимінде көрсетілген кезде P түймешігін басу жəне Retouch (Өңдеу)
пəрменін таңдау арқылы өңдеу мəзірі көрсетілгенде ғана қол жетімді.
❚❚ m Recent settings (Соңғы параметрлер)
Соңғы параметрлер мəзірінде жиырма ең соңғы пайдаланылған
параметр тізіледі.
A Қосымша ақпарат алу үшін
Жеке мəзір параметрлері туралы ақпарат фотокамераның ішкі
анықтамасын пайдаланғанда қол жетімді (0 73).
72
Фотокамера мəзірлерін пайдалану
Фотокамера мəзірлерін шарлау үшін мульти селектор жəне J
түймешігі пайдаланылады.
1: Меңзерді жоғары жылжыту
J түймешігі:
белгіленген
4: Болдырмау жəне
алдыңғы мəзірге оралу
2: Белгіленген элементті
таңдау немесе қосымша
мəзірді көрсету
3: Меңзерді төмен жылжыту
Мəзірлерді шарлау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
1 Мəзірлерді көрсетіңіз.
Мəзірлерді көрсету үшін G
түймешігін басыңыз.
G түймешігі
A d (Анықтама) белгішесі
Егер монитордың төменгі сол жақ бұрышында d белгішесі көрсетілсе,
қазіргі уақытта таңдалған параметрдің немесе мəзірдің сипаттамасын
W (Q) түймешігін басу арқылы көрсетуге болады. Дисплейді жүгірте
көру үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз. Мəзірлерге оралу үшін
W (Q) түймешігін қайта басыңыз.
W (Q) түймешігі
73
2 Ағымдағы мəзірдің
белгішесін белгілеңіз.
Ағымдағы мəзірдің
белгішесін белгілеу үшін
4 түймешігін басыңыз.
3 Мəзірді таңдаңыз.
Қажет мəзірді таңдау үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
4 Меңзерді таңдалған
мəзір үстіне қойыңыз.
Меңзерді таңдалған мəзір
үстіне қою үшін 2
түймешігін басыңыз.
5 Мəзір элементін
белгілеңіз.
Мəзір элементін белгілеу
үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз.
74
6 Параметрлерді
көрсетіңіз.
Таңдалған мəзір
элементінің параметрлерін
көрсету үшін 2 түймешігін
басыңыз.
7 Параметрді белгілеңіз.
Параметрді белгілеу үшін
1 немесе 3 түймешігін
басыңыз.
8 Белгіленген элементті таңдаңыз.
Белгіленген элементті таңдау үшін J
түймешігін басыңыз. Таңдау жасамай
шығу үшін G түймешігін басыңыз.
Келесіні ескеріңіз:
• Сұр түспен көрсетілген мəзір элементтері қазіргі уақытта қол
жетімді емес.
• 2 түймешігін басу J түймешігін басумен бірдей əсер
бергенімен, кейбір жағдайларда таңдауды тек J түймешігін
басу арқылы жасауға болады.
• Мəзірлерден шығып, суретке түсіру режиміне оралу үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз (0 31).
75
ViewNX-i
ViewNX-i бағдарламасын орнату
Фотосуреттерді дəл реттеу, əрі суреттерді кері жүктеу жəне көру
үшін ViewNX-i орнатушысының соңғы нұсқасын келесі вебсайттан жүктеңіз жəне орнатуды аяқтау үшін экрандағы
нұсқауларды орындаңыз. Интернет байланысы қажет. Жүйелік
талаптарды жəне басқа ақпаратты аймағыңызға арналған Nikon
веб-сайтынан қараңыз.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Nikon компаниясының Capture NX-D бағдарламалық жасақтамасын
фотосуреттерді дəл реттеу немесе NEF (RAW) пішіміндегі суреттердің
параметрлерін өзгерту жəне оларды басқа пішімдерде сақтау үшін
пайдаланыңыз. Capture NX-D мына сайттан жүктеу үшін қол жетімді:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
76
ViewNX-i бағдарламалық жасақтамасын
пайдалану
Суреттерді компьютерге көшіру
Жалғастыру алдында ViewNX-i бағдарламалық жасақтамасын
орнатқаныңызға көз жеткізіңіз (0 76).
1 USB кабельді жалғаңыз.
Фотокамераны өшіру жəне жад картасы салынғанын
тексеруден кейін USB кабельді (бөлек сатылады)
көрсетілгендей жалғаңыз, содан кейін фотокамераны
қосыңыз.
D USB концентраторлары
Фотокамераны тікелей компьютерге жалғаңыз; кабельді USB
концентратор немесе пернетақта арқылы жалғамаңыз.
A Сенімді қуат көзін пайдаланыңыз
Деректерді тасымалдау əрекетінің үзілмеуін қамтамасыз ету үшін
фотокамераның батареясы толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.
A Кабельдерді жалғау
Интерфейстік кабельдерді жалғау немесе ажырату кезінде
фотокамераның өшірулі екеніне көз жеткізіңіз. Жалғағыштарды
белгілі бір бұрышпен салу үшін күш қолданбаңыз немесе мұны
істеуге тырыспаңыз.
77
2 ViewNX-i бағдарламалық жасақтамасының
Nikon Transfer 2 құрамдасын іске қосыңыз.
Егер бағдарламаны таңдауды сұрайтын хабар көрсетілсе,
Nikon Transfer 2 бағдарламалық жасақтамасын таңдаңыз.
D Тасымалдау кезінде
Көшіру əрекеті жүріп жатқанда камераны өшірмеңіз немесе USB
кабельді ажыратпаңыз.
A Windows 7
Егер мына тілқатысу терезесі көрсетілсе, төменде сипатталғандай
Nikon Transfer 2 бағдарламалық жасақтамасын таңдаңыз.
1 Import pictures and videos
(Суреттерді жəне
бейнефильмдерді импорттау)
астында Change program
(Бағдарламаны өзгерту) түймешігін
басыңыз. Бағдарламаны таңдау
тілқатысу терезесі көрсетіледі; Nikon Transfer 2 тармағын таңдап,
OK түймешігін басыңыз.
2
белгішесін екі рет басыңыз.
A Windows 10 жəне Windows 8.1
Windows 10 жəне Windows 8.1 жүйелері
фотокамераны жалғаған кезде
автоматты түрде ойнату ұсынысын
көрсетуі мүмкін. Тілқатысу терезесін
нұқыңыз немесе басыңыз, содан кейін
Nikon Transfer 2 құрамдасын таңдау
үшін Nikon Transfer 2 тармағын түртіңіз
немесе басыңыз.
A OS X
Егер Nikon Transfer 2 автоматты түрде іске қосылмаса, фотокамера
жалғанған екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін Image Capture
қолданбасын (OS X жүйесімен бірге келетін қолданба) іске қосыңыз
жəне Nikon Transfer 2 құрамдасын фотокамера анықталған кезде
ашылатын қолданба ретінде таңдаңыз.
78
3 Start Transfer (Тасымалдауды бастау) түймешігін
басыңыз.
Жад картасындағы суреттер компьютерге көшіріледі.
Start Transfer
(Тасымалдауды бастау)
4 Қосылымды тоқтатыңыз.
Тасымалдау аяқталғанда фотокамераны өшіріп, USB
кабельді ажыратыңыз.
A Қосымша ақпарат алу үшін
ViewNX-i бағдарламалық жасақтамасын пайдалану туралы қосымша
ақпарат алу үшін желідегі анықтаманы қараңыз.
79
Техникалық ескертпелер
Үйлесімді керек-жарақтар, фотокамераны тазарту мен сақтау
жəне фотокамераны пайдаланған кезде қате туралы хабар
көрінсе немесе ақауларға кезіксеңіз не істеу қажеттігі туралы
мəлімет алу үшін осы тарауды оқыңыз.
Үйлесімді объективтер
Бұл фотокамера тек AF-P жəне E жəне G түрлеріне жататын
AF-S объективтерінде автофокусқа қолдау көрсетеді. AF-S
объективтерінің атаулары AF-S деп жəне AF-P объективтерінің
атаулары AF-P деп басталады; объектив түрін (D, E, G немесе
кірістірілген микропроцессоры бар) анықтау туралы ақпаратты
81-беттен қараңыз. Басқа автофокус (АФ) объективтерінде
автофокусқа қолдау көрсетілмейді. Мына кестеде
көріністапқышпен фотосурет түсіруде үйлесімді объективтерде
қол жетімді мүмкіндіктер көрсетілген:
Фотокамера
параметрі
Суретке
Өлшеу
түсіру режимі жүйесі
Фокустау режимі
MF
(электрондық
MF
қашықтықты
өлшегіш бар)
z
z
z
z
z
z z2
z
z
z
z
z z2
—
—
—
—
z
z
z6
z6
z z
z z3
z z
z z3
z
—
z
—
z z2
— —
z z2
z z2
—
z8
z
z3
—
—
—
—
z9
z
3
—
—
—
AF
Объектив 1
Е түріне жататын объектив
G түріне жататын AF-S/
AF-P NIKKOR
G түріне жататын AF NIKKOR
D түріне жататын объектив
PC-E NIKKOR сериясы 4, 5
PC Micro 85 мм f/2.8D 7
Басқа AF NIKKOR
объективтері (F3AF арналған
объективтерді санамағанда)
AI-P NIKKOR
z
M
z
Басқа
L
режимдер
M
N
1 AF-S телескопиялық түрлендіргіші жалғанғанда f/5.6 немесе жылдамырақ
біріктірілген апертураны қабылдайды.
2 Нүктелі экспоөлшегіш таңдалған фокустау нүктесін өлшейді.
3 Экспозиция индикаторы өшірілген.
4 Объектив айналғанда PC-E NIKKOR 24 мм f/3.5D ED объективінің жылжыту
тұтқасы фотокамера корпусына тиюі мүмкін.
5 Объективті жылжыту жəне/немесе еңкейту экспозицияға кедергі келтіреді.
80
6 Жылжыту немесе еңкейту кезінде пайдалану мүмкін емес.
7 Объектив максималды апертурада болса жəне объектив жылжытылмаса
немесе еңкейтілмесе ғана оңтайлы экспозицияға жетуге болады.
8 AF 80–200 мм f/2.8, AF 35–70 мм f/2.8, AF 28–85 мм f/3.5–4.5 (жаңа) немесе
AF 28–85 мм f/3.5–4.5 объективтері минималды фокустау қашықтығында
соңына дейін масштабталғанда көріністапқыштың бұлыңғыр экранындағы
кескін фокус ішінде болмаған кезде фокустау күйінің индикаторы (I)
көрсетілуі мүмкін. Суретке түсіру алдында көріністапқыш экранындағы
кескін фокуста екеніне көз жеткізіңіз.
9 f/5.6 мəніне тең максималды апертура немесе одан да жылдамырағы.
D IX NIKKOR объективтері
IX NIKKOR объективтерін пайдалану мүмкін емес. IX NIKKOR
объективін жалғауға əрекеттену объективті немесе фотокамераны
зақымдауы мүмкін.
A Кірістірілген микропроцессоры бар жəне G, E жəне D түріне
жататын объективтерді анықтау
Микропроцессорлы объективтерді микропроцессор түйіспелерінің
көмегімен, G, Е жəне D түріне жататын объективтерді объектив
доғасындағы əріп көмегімен анықтауға болады. G жəне Е түріне жататын
объективтер объективтің апертура сақинасымен жабдықталмайды.
Микропроцессор түйіспелері
Кірістірілген
микропроцессоры бар
объектив
G немесе Е түріне
жататын объектив
Апертура сақинасы
D түріне жататын
объектив
81
Басқа керек-жарақтар
Жазылу уақытында мына керек-жарақтар D3400 үшін қол
жетімді болған.
• EN-EL14a қайта зарядталмалы литий-ионды батареясы
(0 10): қосымша EN-EL14а батареялары жергілікті сауда
орындарында жəне Nikon компаниясының қызмет көрсету
өкілдерінде сатылады. EN-EL14 батареяларын да
пайдалануға болады.
• MH-24 зарядтау құрылғысы (0 10): EN-EL14a жəне
EN-EL14 батареяларын зарядтаңыз.
Қуат көздері
• EP-5A қуат жалғағышы, EH-5b айнымалы ток адаптері:
бұл керек-жарақтарды фотокамераға ұзақ уақыт бойы
қуат беру үшін пайдалануға болады (EH-5a жəне EH-5
айнымалы ток адаптерлерін де пайдалануға болады).
EP-5A қуат жалғағышы фотокамераны EH-5b, EH-5a
немесе EH-5 айнымалы ток адаптерлеріне жалғау үшін
қажет.
Сүзгілер
82
• Арнайы əсерлер көмегімен фотосурет түсіруге арналған
сүзгілер автофокусқа немесе электрондық қашықтықты
өлшегішке кедергі келтіруі мүмкін.
• D3400 фотокамерасында сызықтық поляризациялау
сүзгілерін пайдалану мүмкін емес. Оның орнына C-PL
немесе C-PL II дөңгелек поляризациялық сүзгілерін
пайдаланыңыз.
• Объективті қорғау үшін NC сүзгілерін пайдалану ұсынылады.
• Кескіннің қосарлануына жол бермеу үшін нысан жақтауға
қатты жарық астында алынған кезде немесе жақтау ішінде
қатты жарық көзі бар кезде, сүзгі пайдаланбаған жөн.
• Ортасы бойынша өлшеуді экспозицияның өзгеру еселігі
(сүзгі еселігі) 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL,
ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12)
асатын сүзгілерде пайдалану ұсынылады. Мəліметтерді сүзгі
нұсқаулығынан қараңыз.
• DK-5 окуляр қақпағы: көріністапқыш арқылы кіретін
жарықтың фотосуретте көрінуіне немесе экспозицияға
кедергі келтіруіне жол бермейді.
• DK-20C окулярын түзету линзалары: фотокамераның
диоптрияны реттеу тетігі бейтарап күйде (–1 м–1) болған
кезде объективтер –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 жəне +3 м–1
диоптриялармен қол жетімді болады. Окулярды түзету
линзаларын кірістірілген диоптрияны реттеу тетігімен
қажетті фокусқа қол жеткізу мүмкін болмағанда ғана
(–1,7–+0,5 м–1 аралығында) пайдаланыңыз. Қажет фокусқа
қол жеткізу үшін сатып алу алдында окулярды түзету
Көріністапқыш линзаларын тексеріп алыңыз. Резеңке көзүсті қалқанын
окулярының
окулярды түзету линзаларымен бірге пайдалану мүмкін
керекемес.
жарақтары
• DG-2 ұлғайтқышы: DG-2 фокустау кезінде жоғарырақ
дəлдікті қамтамасыз ету үшін көріністапқыштың ортасында
көрсетілген көріністі ұлғайтады. Окуляр адаптері қажет
(бөлек сатылады).
• DK-22 окуляр адаптері: DK-22 окуляр адаптері DG-2
ұлғайтқышы орнатылған кезде пайдаланылады.
• DR-6 тік бұрышпен қарау жалғанбасы: DR-6 бөлігі
көріністапқыштың окулярына тік бұрышпен орнатылады, бұл
көріністапқыштағы кескінді объективке қатысты тік
бұрыштармен қарауға мүмкіндік береді (мысалы,
фотокамера көлденең күйде болғанда дəл үстінен қарау
үшін).
BF-1B корпус қақпағы/BF-1A корпус қақпағы: корпус
Корпус
қақпағы объектив орнында жоқ кезде айнаны, көріністапқыш
қақпағы
экранын жəне кескін сенсорын шаңнан сақтайды.
КерекBS-1 керек-жарақтарға арналған құрылғы қақпағы: керекжарақтарға жарақтарға арналған құрылғыны қорғайтын қақпақ. Керекарналған
жарақтарға арналған құрылғы қосымша жарқыл бөліктері үшін
құрылғы
пайдаланылады.
қақпақтары
USB
UC-E20 USB кабелі (0 77)
кабельдер
HC-E1 HDMI кабелі: фотокамераға жалғауға арналған С
HDMI
түріне жататын жалғағышы жəне HDMI құрылғыларына
кабельдері жалғауға арналған А түріне жататын жалғағышы бар HDMI
кабелі.
83
ML-L3 сымсыз қашықтан басқару бөлігі (0 6): ML-L3
сымсыз қашықтан басқару бөлігі 3 В CR2025 батареясын
пайдаланады.
Қашықтан
басқару
пульттері
Батарея бөлімінің ілмегін оңға басып (q), тырнағыңызды
саңылауға салып, батарея бөлімін ашыңыз (w). Батареяның
дұрыс бағытта салынғанын тексеріңіз (r).
❚❚ Рұқсат етілген жад карталары
Фотокамера SD, SDHC жəне SDXC жад карталарын,
соның ішінде, UHS-I үйлесімді SDHC жəне SDXC
карталарын қолдайды. SD 6 жылдамдық сыныбымен
белгіленген немесе жақсырақ карталар бейнефильм жазу үшін
ұсынылады; баяуырақ карталарды пайдалану жазудың үзілуіне
əкелуі мүмкін. Жад картасын оқу құралдарында пайдалану үшін
карталарды таңдаған кезде бұл карталар құрылғымен үйлесімді
екеніне көз жеткізіңіз. Мүмкіндіктер, пайдалану жəне пайдалану
шектеулері туралы ақпарат алу үшін өндірушіге хабарласыңыз.
A Қосымша керек-жарақтар
Қол жетімділік елге немесе аймаққа қарай өзгеріп отыруы мүмкін.
Соңғы ақпаратты веб-сайттан немесе кітапшалардан қараңыз.
84
Фотокамераға күтім жасау
Сақтау
Фотокамера ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған кезде
батареяны алып тастап, оны түйіспе тұс қақпағымен салқын,
құрғақ жерде сақтаңыз. Өңезді немесе зеңді болдырмау үшін
фотокамераны құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.
Фотокамераны лигроин немесе камфара нафталин
дөңгелектерімен немесе мына орындарда сақтамаңыз:
• дұрыс желдетілмейтін немесе ылғалдылығы 60% астам
жерлерде
• теледидар немесе радио сияқты қатты электромагнитті
өрістер шығаратын жабдықтың маңайында
• температурасы 50 °C-тан жоғары немесе –10 °C-тан төмен
жерлерде
Тазалау
Тозаңды жəне мамықты алып тастау үшін ауа үргішті
пайдаланып, жұмсақ, құрғақ шүберекпен ақырын
сүртіп алыңыз. Фотокамераны жағажайда немесе
теңіз жағасында пайдаланғаннан кейін, құм немесе тұз
Фотокамера
түйіршіктерін аздап тазартылған сумен ылғалданған
корпусы
шүберекпен ақырын сүртіп, құрғатыңыз. Маңызды:
фотокамера ішіндегі шаң-тозаң немесе өзге де
бөгде нəрселер кепілдікке кірмейтін зақымға əкелуі
мүмкін.
Бұл əйнектен жасалған нəрселер оңай зақымдалады.
Тозаң мен ұлпаны ауа үргішпен кетіріңіз. Аэрозольды
Объектив,
үргішті пайдалансаңыз, сұйықтықтың төгілмеуі үшін
айна жəне
құтыны тік күйде ұстаңыз. Саусақ іздері мен басқа
көріністапқыш дақтарды кетіру үшін жұмсақ шүберекке объективті
тазалайтын сұйықтықтың аз ғана мөлшерін құйып,
ақырын тазалаңыз.
Тозаң мен ұлпаны ауа үргішпен кетіріңіз. Саусақ іздері
мен басқа дақтарды кетірген кезде, сыртқы қабатын
Монитор
жұмсақ шүберекпен немесе былғары терімен қырын
сүртіңіз. Қатты күш салмаңыз, себебі бұл зақымға
немесе ақауға əкелуі мүмкін.
Алкогольды, сұйылтқышты немесе өзге де ұшқыш химиялық
заттарды пайдаланбаңыз.
85
Фотокамераға жəне батареяға күтім
жасау: сақтық шаралары
Түсіріп алмаңыз: қатты соққы немесе діріл əсер етсе, өнім дұрыс жұмыс
істемеуі мүмкін.
Құрғақ ұстаңыз: бұл өнім суға төзімді емес жəне суға батырылса немесе
ылғалдылығы жоғары жерде болса, дұрыс істемеуі мүмкін. Ішкі
механизмнің тоттануы жөндеуге келмейтін зақымға əкелуі мүмкін.
Температураның кенет өзгерістерін болдырмаңыз: салқын кезде
жылумен қамтамасыз етілген ғимаратқа кіру немесе шығу сияқты кезде
орын алатын температураның оқыс өзгерістері құрылғы ішінде
конденсаттың пайда болуына əкелуі мүмкін. Конденсаттың пайда
болуына жол бермеу үшін температураны оқыс өзгерісіне душар етуден
бұрын тасымалдау сөмкесіне немесе пластмасса сөмкеге салыңыз.
Күшті магниттік өрістерден алыс ұстаңыз: бұл құрылғы күшті электр
магнитті сəулелену немесе магниттік өрістер шығаратын жабдықтың
қасында пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз. Радио таратқыштар сияқты
жабдық шығаратын күшті статикалық зарядтар немесе магниттік өрістер
мониторға кедергі келтіруі, жад картасында сақталған деректерді
зақымдауы немесе өнімнің ішкі тізбегіне əсер етуі мүмкін.
Объективті күнге қаратып қалдырмаңыз: объективті ұзақ уақыт бойы
күнге немесе басқа күшті жарық көзіне бағытталған күйде қалдырмаңыз.
Қатты жарық кескін сенсоры жұмысының нашарлауына əкелуі немесе
фотосуреттерде ақ түсті бұлдырату əсерін беруі мүмкін.
Қуат көзін суыру немесе ажырату алдында өнімді өшіріңіз: өнім
қосулы немесе кескіндер жазылып немесе өшіріліп жатқан кезде өнімді
розеткадан ажыратпаңыз немесе батареяны алмаңыз. Осындай
жағдайларда қуатты күштеп ажырату деректердің жоғалуына немесе
өнім жадының немесе ішкі тізбектің зақымдалуына əкелуі мүмкін.
Қуаттың кенеттен үзіліп қалмауы үшін өнімді бір жерден екінші жерге
айнымалы ток адаптері жалғаулы тұрғанда апаруға əрекет етпеңіз.
86
Тазалау: фотокамера корпусын тазалаған кезде, шаң мен ұлпаны
ақырын кетіру үшін ауа үргішті пайдаланыңыз, содан кейін жұмсақ, əрі
құрғақ шүберекпен абайлап сүртіңіз. Фотокамераны жағажайда немесе
теңіз жағасында пайдаланғаннан кейін, құм немесе тұз түйірлерін аздап
таза суға малынған шүберекпен сүртіңіз, содан кейін фотокамераның
толық кебуін күтіңіз.
Объектив пен айна тез зақымдалады. Тозаң мен ұлпаны ақырын ғана ауа
үргішпен кетіру қажет. Аэрозольды үргішті пайдаланған кезде
сұйықтықтың төгілмеуі үшін құтыны тік күйде ұстаңыз. Объективтегі
саусақ іздеріне немесе басқа дақтарды кетіру үшін жұмсақ шүберекке
объективті тазалағыш сұйықтықтың аз ғана мөлшерін құйыңыз жəне
объективті мұқият сүртіңіз.
Кескін сенсорын тазалау туралы ақпаратты Анықтамалық
нұсқаулықтан қараңыз.
Ысырма пердесіне тимеңіз: ысырма пердесі өте жіңішке жəне оңай
зақымдалады. Қандай жағдай болмасын, пердеге күш салмау, оны
тазалағыш құралдармен түрту немесе ауа үргіштен шығатын қатты ауа
ағысын бағыттамау қажет. Бұл əрекеттер перденің сызылуына,
деформациялануына немесе жыртылуына əкелуі мүмкін.
Сақтау: зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін фотокамераны құрғақ,
əрі жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз. Егер айнымалы ток адаптерін
пайдалансаңыз, өрт шықпауы үшін адаптерді суырыңыз. Егер өнімді ұзақ
уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батарея ақпауы үшін оны алып
қойыңыз жəне фотокамераны ылғал тартқышы бар пластмасса сөмкеде
сақтаңыз. Дегенмен, фотокамера қабын пластмасса сөмкеде
сақтамаңыз, себебі бұл материалдың бұзылуына əкелуі мүмкін. Ылғал
тартқыштың ылғалды тарту барысында ақырын өз көлемін
жоғалтатынын жəне жүйелі түрде жаңасын салу қажеттігін ескеріңіз.
Зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін фотокамераны сақталған
жерінен, кемінде, айына бір рет шығарып тұрыңыз. Фотокамераны
қосыңыз жəне оны қайта салып қоймас бұрын ысырманы бірнеше рет
босатыңыз.
Батареяны салқын, əрі құрғақ жерде сақтаңыз. Батареяны алып тастамас
бұрын түйіспе тұс қақпағын орнына салыңыз.
87
Монитор туралы ескертпелер: монитор өте жоғары дəлдікпен
жасалған; нүктелердің кемінде 99,99% істейді, ең көбі 0,01% жетіспейді
немесе ақаулы болып табылады. Бұл дисплейлердің құрамында үнемі
жанып тұруы (ақ, қызыл, көк немесе жасыл) немесе үнемі өшірулі (қара)
болу мүмкін нүктелер болғандықтан, бұл ақаулық емес жəне құрылғымен
жазылатын кескіндерге əсер етпейді.
Монитордағы суреттерді қатты жарық астында көру қиын болуы мүмкін.
Мониторды күшпен баспаңыз, себебі зақымдалуына немесе ақауына
əкелуі мүмкін. Монитордағы тозаң немесе ұлпаларды ауа үргіш арқылы
кетіруге болады. Дақтарды жұмсақ шүберекпен немесе былғары терімен
ақырын сүрту арқылы кетіруге болады. Монитор сынып қалса, сынған
əйнектен жарақат алмау жəне монитордағы сұйық кристалдың теріге
тимеуі немесе көз бен ауызға кіріп кетпеуі үшін сақ болу қажет.
Муар: муар əсері құрамында мата тоқымасының немесе ғимарат
терезелерінің үлгісі сияқты қалыпты, қайталанатын тор бар кескіннің
фотокамераның кескін сенсоры торымен əрекеттесуімен пайда болған
кедергі үлгісі болып табылады. Егер фотосуреттерде муар əсерін
байқасаңыз, ұлғайтып жəне кішірейтіп немесе нысан мен фотокамера
арасындағы бұрышты өзгертіп, нысанға дейінгі қашықтықты өзгертіп
көріңіз.
D Фотокамера мен керек-жарақтарына қызмет көрсету
Фотокамера дəлдікпен істейтін құрылғы болып табылады жəне жүйелі
қызмет көрсетуді қажет етеді. Nikon компаниясы фотокамераны сатып
алған жерге немесе Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне
бір-екі жыл сайын тексертуге жəне əр үш – бес жыл сайын техникалық
қызмет көрсету үшін апаруға кеңес береді (бұл қызметтердің ақылы
екенін ескеріңіз). Фотокамераны кəсіби мақсатта пайдалансаңыз, жиі
тексертіп жəне қаратып тұрған жөн. Фотокамерада жиі қолданылатын
объективтер немесе қосымша жарқыл бөліктері сияқты керекжарақтарды фотокамераны тексертуге немесе техникалық қызмет
алуға апарғанда бірге апару қажет.
88
Батарея жəне зарядтау құрылғысы: дұрыс пайдаланылмаса,
батареялар ағуы немесе жарылуы мүмкін. Осы нұсқаулықтың xi–xiv
беттеріндегі ескертулер мен сақтық ескертулерді оқып, орындаңыз.
Батареяларды жəне зарядтау құрылғыларын пайдаланған кезде мына
сақтық шараларын сақтаңыз:
• Осы жабдықта пайдалану үшін құпталған батареяларды ғана
пайдаланыңыз.
• Батареяны отқа салмаңыз немесе шамадан тыс ыстық əсеріне душар
етпеңіз.
• Батареяның шеттерін таза күйде ұстаңыз.
• Батареяны ауыстырудан бұрын өнімді өшіріңіз.
• Пайдаланбаған кезде батареяны фотокамерадан немесе зарядтау
құрылғысынан шығарыңыз жəне түйіспе тұс қақпағын орнына салыңыз.
Бұл құрылғылар өшірулі болғанның өзінде аздаған заряд алып отырады
жəне батарея қуатын батарея жарамсыз болатындай деңгейде дейін
түсіруі мүмкін. Егер батареяны белгілі бір уақыт бойы пайдаланбайтын
болсаңыз, оны фотокамераға салып, қайта алу жəне қоршаған орта
температурасы 15 °C–25 °C (ыстық немесе өте салқын жерлерді
таңдамаңыз) аралығындағы жерде сақтамас бұрын оны қуаты
таусылғанша пайдаланыңыз. Осы əрекетті əр алты ай сайын қайталап
тұрыңыз.
• Батарея толық разрядталған кезде фотокамераны қайта-қайта қосу
жəне өшіру батареяның жарамды мерзімін қысқартады. Пайдалану
алдында заряды толық таусылған батареяларды зарядтау керек.
• Батарея пайдаланылған кезде батареяның ішкі температурасы
көтерілуі мүмкін. Ішкі температурасы жоғары кезде батареяны зарядтау
əрекеті батарея тиімділігін төмендетеді жəне батарея зарядталмауы
немесе тек жартылай зарядталуы мүмкін. Зарядтау алдында
батареяның салқындауын күтіңіз.
• Батарея толық зарядталғаннан кейін оны зарядтауды жалғастыра беру
батарея өнімділігін нашарлатуы мүмкін.
• Бөлме температурасында пайдаланған кезде толық зарядталған
батареяның белгілі бір уақыт ішінде тез азаюы оны ауыстыру қажеттігін
білдіреді. Жаңа EN-EL14а батареясын сатып алыңыз.
• Пайдалану алдында батареяны зарядтаңыз. Маңызды шараларда
фотосуреттер түсірген кезде қосалқы батареяны дайын жəне толық
зарядталған күйде ұстаңыз. Орналасқан жеріңізге қарай қосалқы
батареяларды тез арада сатып алу қиынға соғуы мүмкін. Салқын
күндері батареяның сыйымдылығы төмендеуі мүмкін екенін ескеріңіз.
Сырттағы салқын ауа-райында сурет түсіру алдында батареяның толық
зарядталғанына көз жеткізіңіз. Қосалқы батареяны жылы жерде
ұстаңыз жəне екеуін қажетінше ауыстырыңыз. Жылығаннан кейін,
салқын батарея зарядының белгілі бір бөлігі қалпына келуі мүмкін.
• Батареяларды бағалы ресурс ретінде пайдаланыңыз; жергілікті
ережелерге сай лақтырыңыз.
89
Қате туралы хабарлар
Бұл бөлімде көріністапқышта жəне мониторда пайда болатын
индикаторлар жəне қате туралы хабарлар көрсетілген.
A Ескерту белгішелері
Монитордағы d немесе көріністапқыштағы s жыпылықтауы W (Q)
түймешігін басып мониторда ескертуді немесе қате туралы хабарды
көрсетуге болатынын білдіреді.
Индикатор
Монитор
Көріністапқыш
Шешімі
• Үйлесімді объективті жалғаңыз.
Lens not attached
F/s
(Объектив жалғанбаған)
(жыпылықтайды) • Объектив E немесе G түріне
жатпаса, M режимін таңдаңыз.
Жиналмалы объективтің бөшке
Before taking photos, rotate
іспеттес түймешігі бар объектив
the zoom ring to extend the
объектив бөшке іспеттес түймешігі
lens. (Фотосуреттерді
F
ішке қарай жиналған күйде жалғанған.
түсіру алдында
(жыпылықтайды) Объективті ұзарту үшін жиналмалы
масштабтау сақинасын
объективтің бөшке іспеттес түймешігін
бұрап, объективті
басыңыз жəне масштабтау сақинасын
ұзартыңыз.)
бұраңыз.
Shutter release disabled.
Recharge battery.
Фотокамераны өшіріңіз жəне
d/s
(Ысырманы босату
батареяны зарядтаңыз немесе
(жыпылықтайды)
өшірілген. Батареяны
ауыстырыңыз.
зарядтаңыз.)
This battery cannot be used. It
does not communicate
properly with this camera. To
use the camera safely, choose
a battery designated for use in
this camera. (Бұл батареяны
пайдалану мүмкін емес. Ол
d
Nikon компаниясы бекіткен батареяны
бұл фотокамерамен дұрыс (жыпылықтайды) пайдаланыңыз.
байланыспайды.
Фотокамераны қауіпсіз
пайдалану үшін осы
фотокамерада пайдалануға
арналған батареяны
таңдаңыз.)
Initialization error. Turn
camera off and then on
Фотокамераны өшіріп, батареяны
d/k
again. (Баптандыру қатесі.
алып тастап, орнына салып,
(жыпылықтайды)
Фотокамераны өшіріңіз
фотокамераны қайта қосыңыз.
де, қайта қосыңыз.)
90
Индикатор
Монитор
Көріністапқыш
Шешімі
Battery level is low.
Complete operation and
turn camera off
Тазалауды аяқтап, фотокамераны
immediately. (Батарея
—
өшіріңіз жəне батареяны зарядтаңыз
қуатының деңгейі төмен.
немесе ауыстырыңыз.
Əрекетті аяқтаңыз жəне
фотокамераны бірден
өшіріңіз.)
Clock not set (Сағат
s
Фотокамера сағатын орнатыңыз.
орнатылмаған)
(жыпылықтайды)
Фотокамераны өшіріп, жад
No memory card inserted
S/s
картасының дұрыс салынғанына көз
(Жад картасы салынбаған) (жыпылықтайды)
жеткізіңіз.
Memory card is locked.
Жад картасы құлыпталған (жазудан
Slide lock to “write” position.
қорғалған). Жад картасының жазудан
(
(Жад картасы құлыпталған.
(жыпылықтайды) қорғау ажыратқышын «write» күйіне
Құлыпты «жазу» күйіне
сырғытыңыз.
сырғытыңыз.)
• Рұқсат етілген картаны
пайдаланыңыз.
This memory card cannot
• Картаны пішімдеңіз. Егер мəселе
be used. Card may be
қайталана берсе, карта зақымдалған
damaged. Insert another
болуы мүмкін. Nikon компаниясының
card. (Бұл жад картасын
(/k
қызмет көрсету өкіліне
пайдалану мүмкін емес.
(жыпылықтайды) хабарласыңыз.
Карта зақымдалған болуы
• Жаңа қалта жасау қатесі.
мүмкін. Басқа картаны
Файлдарды өшіріңіз немесе жаңа
салыңыз.)
жад картасын салыңыз.
• Жаңа жад картасын салыңыз.
This card is not formatted.
Картаны пішімдеңіз немесе
Format the card. (Бұл карта
T
фотокамераны өшіріп, жаңа карта
пішімделмеген. Картаны (жыпылықтайды)
салыңыз.
пішімдеңіз.)
• Сапасын немесе өлшемін
азайтыңыз.
j/A/s
Card is full (Карта толы)
(жыпылықтайды) • Фотосуреттерді өшіріңіз.
• Жаңа жад картасын салыңыз.
Фотокамера автофокусты пайдаланып
●
—
фокустай алмайды. Кадр жиектемесін
(жыпылықтайды)
өзгертіңіз немесе қолмен фокустаңыз.
91
Индикатор
Монитор
Көріністапқыш
Шешімі
• Төмендеу ISO сезімталдықты
пайдаланыңыз.
• Коммерциялық ND сүзгісін
пайдаланыңыз.
• Мына режимде:
Subject is too bright (Нысан
тым жарық)
S Ысырма жылдамдығын
көбейтіңіз
A Кішілеу апертура мəнін
(жоғарырақ f саны) таңдаңыз
s
(жыпылықтайды)
% Басқа түсіру режимін таңдау
• Жоғарырақ ISO сезімталдықты
пайдаланыңыз.
• Жарқылды пайдаланыңыз.
Subject is too dark (Нысан
• Мына режимде:
тым күңгірт)
S Төменірек ысырма
жылдамдығы
A Үлкендеу апертура мəнін
(төменірек f саны) таңдаңыз
No “Bulb” in S mode
A/s
(S режимінде қолмен
(жыпылықтайды)
басылу режимінсіз)
Ысырма жылдамдығын өзгертіңіз
немесе M режимін таңдаңыз.
No “Time” in S mode
&/s
(S режимінде «Уақыт»
(жыпылықтайды)
режимінсіз)
Жарқыл толық қуатында жанған.
Фотосуретті мониторда тексеріңіз;
N
—
егер жарық көзінде кем ұсталған
(жыпылықтайды)
болса, параметрлерді реттеп, əрекетті
қайталаңыз.
• Жарқылды пайдаланыңыз.
• Нысанға дейінгі қашықтықты,
апертураны, жарқыл ауқымын
N/s
немесе ISO сезімталдықты
—
(жыпылықтайды) өзгертіңіз.
• Объективтің фокустық қашықтығы
18 мм-ден аз: ұзындау фокустық
қашықтықты пайдаланыңыз.
92
Индикатор
Монитор
Көріністапқыш
Шешімі
Error. Press shutter release
Ысырманы босатыңыз. Егер қате
button again. (Қате.
туралы хабар жоғалмаса немесе жиі
Ысырманы босату
пайда бола берсе, Nikon
түймешігін қайтадан
компаниясының қызмет көрсету
басыңыз.)
өкіліне хабарласыңыз.
Start-up error. Contact a
Nikon-authorized service
O
representative. (Іске қосу
(жыпылықтайды)
қатесі. Nikon
Nikon компаниясының қызмет көрсету
компаниясының қызмет
өкіліне хабарласыңыз.
көрсету өкіліне
хабарласыңыз.)
Metering error (Өлшеу
қатесі)
Unable to start live view.
Please wait for camera to
Тікелей көріністі немесе бейнефильмді
cool. (Тікелей көріністі іске
—
жазуды жалғастыру алдында ішкі
қосу мүмкін емес.
тізбектің салқындауын күтіңіз.
Фотокамераның
салқындауын күтіңіз.)
Қарау үшін таңдалған қалтада
кескіндер жоқ. Playback folder
Folder contains no images.
(Ойнату қалтасы) мəзірінен
—
(Қалтада кескіндер жоқ.)
кескіндерді қамтитын қалтаны
таңдаңыз немесе кескіндерді
қамтитын жад картасын салыңыз.
Cannot display this file.
Файлды фотокамерада ойнату мүмкін
(Бұл файлды көрсету
—
емес.
мүмкін емес.)
Cannot select this file. (Бұл
Басқа құрылғылармен жасалған
файлды таңдау мүмкін
—
кескіндерді өңдеу мүмкін емес.
емес.)
• Басқа құрылғылармен жасалған
бейнефильмдерді өңдеу мүмкін
This movie cannot be
емес.
edited. (Бұл бейнефильмді
—
өңдеу мүмкін емес.)
• Бейнефильмдердің ұзақтығы кем
дегенде екі секунд болуы керек.
Жад картасында NEF (RAW)
No image for retouching.
processing (NEF (RAW) өңдеуі)
—
(Өңдейтін кескін жоқ.)
арқылы пайдалану үшін NEF (RAW)
кескіндері жоқ.
Network access not
available until camera
Фотокамераны өшіріңіз жəне
cools. (Фотокамера
—
фотокамераның салқындауын күтуден
суығанша желіге қатынасу
кейін əрекетті қайталаңыз.
қол жетімді емес.)
93
Техникалық сипаттамалары
❚❚ Nikon D3400 сандық фотокамерасы
Түрі
Түрі
Объектив
жиектемесі
Тиімді көрініс
бұрышы
Айналы сандық фотокамера
Nikon F бекіткіші (АФ түйіспелері бар)
Nikon DX пішімі; фокустық қашықтық FX пішімді
көрініс бұрышы бар объективтердікінен шамамен
1,5 есе көбірек
Тиімді нүктелер саны
Тиімді нүктелер
24,2 миллион
саны
Кескін сенсоры
Кескін сенсоры
Жалпы нүктелер
саны
Тозаңды азайту
жүйесі
Сақтау
Кескін өлшемі
(нүктелер)
Файл пішімі
Picture Control
жүйесі
Сақтау орталары
Файлдық жүйе
94
23,5 × 15,6 мм CMOS сенсоры
24,72 миллион
Кескіндегі тозаң іздерін кетіру анықтамалық
деректері (Capture NX-D бағдарламалық
жасақтамасы қажет)
•
•
•
•
•
6000 × 4000 (Үлкен)
4496 × 3000 (Орташа)
2992 × 2000 (Кішкентай)
NEF (RAW): 12 биттік, сығымдалған
JPEG: JPEG-Baseline үйлесімді, жоғары
(шамамен 1 : 4), қалыпты (шамамен 1 : 8)
немесе қарапайым (шамамен 1 : 16) сығымдалу
қолданылған
• NEF (RAW) + JPEG: NEF (RAW) жəне JPEG
пішімдерінің екеуінде де жазылатын бір
фотосурет
Стандартты, бейтарап, жанды, монохромды,
портрет, пейзаж, пəтер; таңдалған Picture Control
режимін өзгертуге болады
SD (Secure Digital) жəне UHS-I үйлесімді SDHC
жəне SDXC жад карталары
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Көріністапқыш
Көріністапқыш
Кадр ауқымы
Ұлғайту
Қарау нүктесі
Диоптрияны
реттеу
Фокустау экраны
Көз деңгейіндегі пентаайна бар бір объективті
айналы көріністапқыш
Шамамен 95 % көлденең жəне 95 % тік
Шамамен 0,85× (шексіздік деңгейінде 50 мм f/1.4
объектив, –1,0 м–1)
18 мм (–1,0 м–1; көріністапқыш окуляры əйнегінің
үстіңгі қабатының ортасынан санағанда)
–1,7–+0,5 м–1
B типті BriteView анық бұлыңғыр VII таңбалы
экраны
Жылдам қайту
Шағылыстырғыш
айна
Объектив
апертурасы
Жылдам орнына қайтады, электронды түрде
басқарылады
Объектив
Автофокусты
қолдау
Автофокус AF-P жəне E жəне G түріне жататын
AF-S объективтерінде қол жетімді.
Ысырма
Түрі
Жылдамдық
Жарқылды
синхрондау
жылдамдығы
Босату
Суретке түсіру
режимі
Кадрдың ілгері
жылжу жиілігі
Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер
Электронды басқарылатын, тігінен жүретін,
фокустық жазықтықты ысырма
1
/4000 –30 с, 1/3 ЭМ қадамдарымен; Қолмен басылу
режимі; Уақыт
X = 1/200 с; 1/200 с немесе баяуырақ жылдамдықта
ысырмамен синхрондалады
8 (əр кадр бойынша), I (үздіксіз), J (ысырманы
тыныш босату), E (өздігінен түсіруді реттейтін
таймер), " (кешіктірілген қашықтан; ML-L3),
# (жылдам қашықтан басу пульті; ML-L3)
5 кадр/сек дейін
Ескертпе: кадр жылдамдықтары қолмен
реттелетін фокус, қолмен реттелетін немесе
ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты
режим экспозициясын, 1/250 с немесе жылдамырақ
ысырма жылдамдығын жəне басқа параметрлерді
əдепкі мəндерімен қабылдайды.
2 с, 5 с, 10 с, 20 с; 1–9 экспозиция
95
Экспозиция
Өлшеу
Өлшеу əдісі
Ауқым (ISO 100,
f/1.4 объективі,
20 °C)
Экспозиция
өлшегішін
жалғастырғыш
Режим
420 нүктелі RGB сенсорын пайдаланатын TTL
экспозициясы
• Матрицалық өлшем: 3D түрлі-түсті матрицалы
өлшеу жүйесі II (Е жəне G түріне жататын
объективтер)
• Ортасы бойынша өлшеу: кадрдың
ортасындағы 8 мм шеңберге 75 % салмақ
беріледі
• Нүктелі экспоөлшегіш: таңдалған фокустау
нүктесінің ортасындағы 3,5 мм шеңберді
(шамамен кадрдың 2,5 %) өлшейді
• Матрицалық немесе ортасы бойынша өлшеу:
0–20 ЭМ
• Нүктелі экспоөлшегіш: 2–20 ЭМ
Микропроцессор
Автоматты режимдер (i авто; j авто, жарқыл
өшірулі); икемді бағдарламасы бар
бағдарламаланған автоматты режим (P);
ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты
режим (S); апертура басымдығы бар автоматты
режим (A); қол режимі (M); көрініс режимдері
(k портрет; l пейзаж; p бала; m спорт;
n жақыннан түсіру; o түнгі портрет); арнайы
əсерлер режимдері (% түнде көру; S супер жанды;
T поп; U фотоиллюстрация; ' ойыншық
фотокамера əсері; ( миниатюра əсері;
3 таңдамалы түс; 1 силуэт; 2 ашық реңкті сурет;
3 қою реңкті сурет)
Экспозиция
P, S, A, M, көрініс жəне % режимдерінде –5–+5 ЭМ
түзетілімі
бойынша 1/3 ЭМ қадамдарымен реттеуге болады
Экспозиция құлпы Жарық күші A (L) түймешігі арқылы анықталған
мəнде құлыпталады
ISO сезімталдығы 1 ЭМ қадамдарында ISO 100–25600. ISO
(ұсынылатын
сезімталдықты автоматты түрде басқару қол
экспозиция
жетімді
индексі)
Қосылған
Қосулы, өшірулі
D-Lighting
96
Фокустау
Автофокус
Анықтау ауқымы
Объективтің
электр жетегі
Фокустау нүктесі
АФ аумағының
режимі
Фокустау құлпы
Жарқыл
Кірістірілген
жарқыл
Жарқылдың
жетекші саны
Жарқылды
басқару
Жарқыл режимі
TTL фазасын анықтау, 11 фокустау нүктесі (соның
ішінде айқас түрге жататын сенсор) жəне АФ
қосымша шамы (ауқымы шамамен 0,5–3 м) бар
Nikon Multi-CAM 1000 автофокустау сенсорының
модулі.
–1–+19 ЭМ (ISO 100, 20 °C)
• Автофокус (AF): əр кадр бойынша бақылағыш
АФ (AF-S); үздіксіз бақылағыш АФ (AF-C); AF-S/
AF-C автоматты таңдау (AF-A); болжалды
бақылағыш фокустау нысан күйіне қарай
автоматты түрде іске қосылады
• Қолмен реттелетін фокус (MF): электрондық
қашықтықты өлшегішті пайдалануға болады
11 фокустау нүктесінен таңдауға болады
Жалғыз нүктелі АФ, динамикалық аумақ АФ, АФ
аумағын автоматты түрде таңдау, 3D бақылау
(11 нүкте)
Ысырманы босату түймешігін жартылай басып (əр
кадр бойынша бақылағыш АФ) немесе A (L)
түймешігін басып фокусты құлыптауға болады
i, k, p, n, o, S, T, U, ': автоматты түрде
шығатын автоматты жарқыл
P, S, A, M: қолмен шығару, түймешікпен босату
Шамамен 7, қолмен реттелетін жарқылда 8 (м, ISO
100, 20 °C)
TTL: 420-нүктелі RGB сенсор пайдаланатын i-TTL
жарқылды басқару тетігі кірістірілген жарқылда
қол жетімді болады; сандық айналы фотокамера
үшін i-TTL балансталған толықтырғыш жарқыл
матрицалық жəне ортасы бойынша өлшеумен
бірге, ал сандық айналы фотокамера үшін
стандартты i-TTL жарқылы нүктелі
экспоөлшегішпен бірге пайдаланылады
Авто, қызыл көз əсерін азайту мүмкіндігі бар
автоматты жарқыл, автоматты баяу синхрондау,
қызыл көз əсерін азайту мүмкіндігі бар автоматты
баяу синхрондау, толықтырғыш жарқыл, қызыл
көз əсерін азайту, баяу синхрондау, қызыл көз
əсерін азайту мүмкіндігі бар баяу синхрондау,
баяу синхрондау мүмкіндігі бар артқы перде,
артқы пердемен синхрондау, өшірулі
97
Жарқыл
Жарқыл түзетілімі P, S, A, M жəне көрініс режимдерінде −3–+1 ЭМ
бойынша 1/3 ЭМ қадамдарымен реттеуге болады
Жарқылдың
Кірістірілген жарқыл немесе қосымша жарқылы
дайындығын
бөлігі толық зарядталған кезде жанады; жарқыл
білдіретін
толық шығысында жанғаннан кейін
индикатор
жыпылықтайды
Керек-жарақтарға Синхрондау мүмкіндігі жəне деректер түйіспелері
арналған құрылғы мен қауіпсіздік құлпы бар ISO 518 тікелей қосу
контакті
Nikon шығармашыл Nikon CLS қолдауы бар
жарықтандыру
жүйесі (CLS)
Синхрондау
AS-15 синхрондау терминалының адаптері (бөлек
түйіспе тұсы
сатылады)
Ақ түс балансы
Ақ түс балансы
Тікелей көрініс
Объективтің
электр жетегі
АФ аумағының
режимі
Автофокус
Көріністі
автоматты таңдау
Бейнефильм
Өлшеу
Авто, қызу бөлетін шам, флюоресцентті жарық
(7 түрі), тіке күн сəулесі, жарқыл, бұлтты, көлеңке,
алдын-ала қолмен енгізілген мəн, дəл реттеумен
алдын-ала қолмен енгізілген мəннен басқа барлығы.
• Автофокус (AF): əр кадр бойынша бақылағыш
АФ (AF-S); тұрақты бақылағыш АФ (AF-F)
• Қолмен реттелетін фокус (MF)
Бет басымдығы бар АФ, кең аумақты АФ, қалыпты
аумақты АФ, нысанды бақылағыш АФ
Кадрдың кез келген жеріндегі контрастты анықтау
АФ (бет басымдығы бар АФ немесе нысанды
бақылағыш АФ таңдалған кезде фотокамера
фокустау нүктесін өздігінен таңдайды)
i жəне j режимдерінде қол жетімді
Негізгі кескін сенсоры арқылы TTL экспозициясын
өлшеу
Өлшеу əдісі
Матрица
Кадр өлшемі
• 1920 × 1080; 60p (ретті), 50p, 30p, 25p, 24p
(нүктелер) жəне
• 1280 × 720; 60p, 50p
кадр жылдамдығы 60p, 50p, 30p, 25p жəне 24p үшін нақты кадр
жылдамдықтары — сəйкесінше 59,94, 50, 29,97, 25
жəне 23,976 кадр/сек; параметрлер ★ жоғары
жəне қалыпты кескін сапасын қолдайды
98
Бейнефильм
Файл пішімі
Бейне сығымдалу
Дыбысты жазу
пішімі
Дыбысты жазу
құрылғысы
ISO сезімталдық
Монитор
Монитор
Қарау
Қарау
Интерфейс
USB
HDMI шығысы
MOV
H.264/MPEG-4 жақсартылған бейне кодтау
Сызықтық PCM
Кірістірілген монауральдық микрофон;
сезімталдығын реттеуге болады
ISO 100–25600
7,5 см (3 дюйм), 170° қарау бұрышы бар шамамен
921 мың нүкте (VGA) TFT СКД, шамамен 100 %
кадр ауқымы жəне жарықтықты реттеу
Ойнатуды масштабтау, ойнатуды масштабтауды
кесу, бетті масштабтауды қарау, бейнефильмді
қарау, фотосурет жəне/немесе бейнефильм
слайд көрсетілімдері, гистограмма дисплейі,
белгіленген тұстар, фотосурет туралы мəлімет,
орын деректерінің дисплейі, кескінді автоматты
бұру, суреттерге баға беру жəне кескін туралы
аңғартпа (36 таңбаға дейін) бар толық өлшемде
жəне сурет нобайын (4, 9 немесе 72 кескін немесе
күнтізбе) қарау
Micro-USB жалғағышы бар жылдамдығы жоғары
USB; кірістірілген USB портына қосу ұсынылады
C түріне жататын HDMI жалғағышы
Bluetooth
Байланыс
протоколдары
Жұмыс жиілігі
Bluetooth техникалық сипаттамаларының 4.1
нұсқасы
• Bluetooth: 2402–2480 МГц
• Bluetooth Low Energy: 2402–2480 МГц
Ең көп шығыс қуат 8,1 дБм (EIRP)
Ауқым (көру аясы) Кедергілер болмаса, шамамен 10 м; ауқым сигнал
күшіне жəне кедергілердің болуына немесе
болмауына қарай өзгеріп отыруы мүмкін
99
Қолдау көрсетілетін тілдер
Қолдау
Араб, бенгал, болгар, қытай (жеңілдетілген жəне
көрсетілетін
дəстүрлі), чех, дат, нидерланд, ағылшын, фин,
тілдер
француз, неміс, грек, хинди, венгр, индонезия,
итальян, жапон, корей, маратхи, норвег, парсы,
поляк, португал (португалиялық жəне
бразилиялық), румын, орыс, серб, испан, швед,
тамил, телугу, тай, түрік, украин, вьетнам тілдері
Қуат көзі
Батарея
Айнымалы ток
адаптері
Штатив ұяшығы
Штатив ұяшығы
Бір EN-EL14а қайта зарядталмалы литий-ионды
батареясы
EH-5b айнымалы ток адаптері; EP-5A қуат
жалғағышын талап етеді (бөлек сатылады)
1
/4 дюйм (ISO 1222)
Өлшемдері/салмағы
Өлшемдері
Шамамен 124 × 98 × 75,5 мм
(Е × Б × Д)
Салмағы
Батарея мен жад картасын қосқанда жəне корпус
қақпағын қоспағанда шамамен 445 г; шамамен
395 г (тек фотокамера корпусы)
Жұмыс ортасы
Температура
Ылғалдылық
0 °C–40 °C
85 % немесе төмен (конденсациясыз)
• Басқа мəлімделген болмаса, барлық өлшеулер Camera and Imaging
Products Association (CIPA) стандарттарына немесе нұсқауларына сай
орындалған.
• Барлық сандар толығымен зарядталған батареясы бар фотокамера
үшін берілген.
• Фотокамерада көрсетілген үлгі кескіндер жəне нұсқаулықтағы
кескіндер мен суреттер тек түсіндіру мақсаттарына арналған.
• Nikon компаниясы осы нұсқаулықта сипатталған жабдық пен
бағдарламалық жасақтаманың сыртқы түрін жəне техникалық
сипаттамаларын кез келген уақытта жəне еш ескертусіз өзгерту
құқығын сақтап қалады. Nikon компаниясы осы нұсқаулықта болуы
мүмкін қателерден болған шығындарға жауап бермейді.
100
❚❚ MH-24 зарядтау құрылғысы
Номиналды
тұтынылатын
қуаты
Номиналды
шығасын
параметрлері
Қолдауға ие
батарея түрлері
Зарядталу уақыты
Айнымалы ток 100–240 В, 50/60 Гц, максималды
0,2 A
Тұрақты ток 8,4 В/0,9 A
EN-EL14а Nikon қайта зарядталмалы литий-ионды
батареялары
Заряд қалмаған кезде 25 °C қоршаған орта
температурасында шамамен 1 сағат жəне
50 минут
0 °C–40 °C
Жұмыс
температурасы
Өлшемдері
Шамамен 70 × 26 × 97 мм, ашалы адаптерді
(Е × Б × Д)
қоспағанда
Салмағы
Шамамен 96 г, ашалы адаптерді қоспағанда
Бұл өнімдегі таңбалар мыналарды білдіреді:
m Айнымалы ток, p Тұрақты ток, q II сыныпты жабдық (Өнім құрылысы
қос қабатпен оқшауланған.)
❚❚ EN-EL14а қайта зарядталмалы литий-ионды
батареясы
Түрі
Номиналды
сыйымдылық
Жұмыс
температурасы
Өлшемдері
(Е × Б × Д)
Салмағы
Қайта зарядталмалы литий-ионды батарея
7,2 В/1230 мАс
0 °C–40 °C
Шамамен 38 × 53 × 14 мм
Шамамен 49 г, түйіспе тұс қақпағын қоспағанда
101
❚❚ AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G VR жəне
AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G объективтері
Түрі
Фокустық қашықтық
Максималды апертура
Объектив құрылымы
G түріне жататын, кірістірілген
микропроцессоры жəне F бекіткіші бар AF-P DX
объективі
18–55 мм
f/3.5–5.6
9 топтағы 12 элемент (2 асферикалық линза
элементі)
76°–28° 50´
Миллиметрлерге бөлінген (18, 24, 35, 45, 55)
Көрініс бұрышы
Фокустық қашықтық
шкаласы
Қашықтық мəліметі
Фотокамераға беріледі
Масштабтау
Тəуелсіз масштабтау сақинасы арқылы қолмен
масштабтау
Фокустау
Автофокусты қадамдық мотор басқарады;
қолмен реттелетін фокусқа арналған бөлек
фокустау сақинасы
Дірілді азайту
дыбыссыз ультрадыбысты моторлар (VCM)
(тек AF-P DX NIKKOR
арқылы объективтің жылжуы
18–55 мм f/3.5–5.6G VR)
Минималды
барлық масштабтау күйлерінде фокустық
фокустау қашықтығы жазықтықтан 0,25 м
Диафрагма
7 (дөңгелек диафрагма тесігі)
қалақтары
Диафрагма
Толығымен автоматты
Апертура ауқымы
• 18 мм фокустық қашықтық: f/3.5–22
• 55 мм фокустық қашықтық: f/5.6–38
Көрсетілетін минималды апертура
фотокамерамен таңдалған экспозиция
қадамының өлшеміне байланысты өзгеріп
отыруы мүмкін.
Өлшеу
Толық апертура
Жалғанбалы сүзгі
55 мм (P=0,75 мм)
өлшемі
Өлшемдері
Шамамен 64,5 мм максималды диаметр ×
62,5 мм (объектив ішке қарай жиналған кездегі
фотокамераның объективті бекіту жиектемесінің
фланецінен қашықтық)
Салмағы
• AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G VR:
шамамен 205 г
• AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G:
шамамен 195 г
102
A AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G VR, AF-P DX NIKKOR
18–55 мм f/3.5–5.6G
Бұл нұсқаулықта иллюстрациялық мақсатта негізінен AF-P DX NIKKOR
18–55 мм f/3.5–5.6G VR объективі пайдаланылған. AF-P DX NIKKOR
18–55 мм f/3.5–5.6G VR жəне AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G
объективтерінде ішке қарай жиналатын объектив цилиндрлері бар.
1 Объектив қақпағы
6 Объективті бекіту таңбасы.........15
2 Бленданы бекіту таңбасы
7 Микропроцессор түйіспелері
3 Жиналмалы объективтің бөшке
іспеттес түймешігі ......................16
8 Фокустау сақинасы
4 Фокустық қашықтық шкаласы
9 Масштабтау сақинасы................29
10 Объективтің артқы қақпағы
5 Фокустық қашықтық таңбасы
103
❚❚ AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED VR жəне
AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED объективтері
Түрі
G түріне жататын, кірістірілген микропроцессоры
жəне F бекіткіші бар AF-P DX объективі
Фокустық қашықтық 70–300 мм
Максималды
f/4.5–6.3
апертура
Объектив құрылымы 10 топтағы 14 элемент (соның ішінде 1 ED линза
элементі)
Көрініс бұрышы
22° 50´–5° 20´
Фокустық қашықтық Миллиметрлерге бөлінген (70, 100, 135, 200,
шкаласы
300)
Қашықтық мəліметі
Фотокамераға беріледі
Масштабтау
Тəуелсіз масштабтау сақинасы арқылы қолмен
масштабтау
Фокустау
Автофокусты қадамдық мотор басқарады;
қолмен реттелетін фокусқа арналған бөлек
фокустау сақинасы
Дірілді азайту
дыбыссыз ультрадыбысты моторлар (VCM)
(тек AF-P DX NIKKOR арқылы объективтің жылжуы
70–300 мм f/4.5–6.3G
ED VR)
Минималды
барлық масштабтау күйлерінде фокустық
фокустау қашықтығы жазықтықтан 1,1 м
Диафрагма
7 (дөңгелек диафрагма тесігі)
қалақтары
Диафрагма
Толығымен автоматты
Апертура ауқымы
• 70 мм фокустық қашықтық: f/4.5–22
• 300 мм фокустық қашықтық: f/6.3–32
Көрсетілетін минималды апертура
фотокамерамен таңдалған экспозиция қадамының
өлшеміне байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
Өлшеу
Толық апертура
Жалғанбалы сүзгі
58 мм (P=0,75 мм)
өлшемі
Өлшемдері
Шамамен 72 мм ең көп диаметр × 125 мм
(фотокамераның объективті бекіту
жиектемесінің фланецінен қашықтық)
Салмағы
• AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED VR:
шамамен 415 г
• AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED:
шамамен 400 г
104
A AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED VR, AF-P DX NIKKOR
70–300 мм f/4.5–6.3G ED
1 Объектив қақпағы
6 Фокустық қашықтық таңбасы
2 Бленданы бекіту таңбасы
7 Объективті бекіту таңбасы.........15
3 Фокустау сақинасы
8 Микропроцессор түйіспелері
4 Масштабтау сақинасы ................29
9 Объективтің артқы қақпағы
5 Фокустық қашықтық шкаласы
105
❚❚ AF-S DX NIKKOR 55–200 мм f/4–5.6G ED VR II
объективі
Түрі
G түріне жататын, кірістірілген
микропроцессоры жəне F бекіткіші бар AF-S DX
объективі
Фокустық қашықтық 55–200 мм
Максималды
f/4–5.6
апертура
Объектив құрылымы 9 топтағы 13 элемент (соның ішінде 1 ED линза
элементі)
Көрініс бұрышы
28° 50´–8°
Фокустық қашықтық Миллиметрлерге бөлінген (55, 70, 85, 105, 135,
шкаласы
200)
Қашықтық мəліметі Фотокамераға беріледі
Масштабтау
Тəуелсіз масштабтау сақинасы арқылы қолмен
масштабтау
Фокустау
Дыбыссыз ультрадыбысты мотор басқаратын
автофокус жəне қолмен реттелетін фокусқа
арналған бөлек фокустау сақинасы бар Nikon
ішкі фокустау (IF) жүйесі
Дірілді азайту
дыбыссыз ультрадыбысты моторлар (VCM)
арқылы объективтің жылжуы
Минималды
барлық масштабтау күйлерінде фокустық
фокустау қашықтығы жазықтықтан 1,1 м
Диафрагма
7 (дөңгелек диафрагма тесігі)
қалақтары
Диафрагма
Толығымен автоматты
Апертура ауқымы
• 55 мм фокустық қашықтық: f/4–22
• 200 мм фокустық қашықтық: f/5.6–32
Өлшеу
Толық апертура
Жалғанбалы сүзгі
52 мм (P=0,75 мм)
өлшемі
Өлшемдері
Шамамен 70,5 мм максималды диаметр × 83 мм
(объектив ішке қарай жиналған кездегі
фотокамераның объективті бекіту
жиектемесінің фланецінен қашықтық)
Салмағы
Шамамен 300 г
Nikon компаниясы осы нұсқаулықта сипатталған жабдық пен
бағдарламалық жасақтаманың сыртқы түрін жəне техникалық
сипаттамаларын кез келген уақытта жəне еш ескертусіз өзгерту құқығын
сақтап қалады. Nikon компаниясы осы нұсқаулықта болуы мүмкін
қателерден болған шығындарға жауап бермейді.
106
A AF-S DX NIKKOR 55–200 мм f/4–5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 55–200 мм f/4–5.6G ED VR II объективінде ішке қарай
жиналатын объектив цилиндрі бар.
1 Объектив қақпағы
2 Бленданы бекіту таңбасы
3 Фокустау сақинасы
8 Объективті бекіту таңбасы.........15
9 Микропроцессор түйіспелері
10 A-M режимін ауыстырғыш
4 Масштабтау сақинасы ................29 11 Дірілді азайтуды ҚОСУ/ӨШІРУ
қосқышы
5 Жиналмалы объективтің бөшке
іспеттес түймешігі ......................16 12 Объективтің артқы қақпағы
6 Фокустық қашықтық шкаласы
7 Фокустық қашықтық таңбасы
107
A Сауда белгілері туралы ақпарат
IOS — Cisco Systems, Inc. компаниясының сауда белгісі немесе
Америка Құрама Штаттарында жəне/немесе басқа елдерде тіркелген
сауда белгісі жəне лицензия бойынша пайдаланылады. Windows —
Microsoft корпорациясының сауда белгісі немесе Америка Құрама
Штаттарында жəне/немесе басқа елдерде тіркелген сауда белгісі.
Mac, OS X, Apple®, App Store®, Apple логотиптері, iPhone®, iPad® жəне
iPod touch® — Apple Inc. компаниясының Америка Құрама
Штаттарында жəне/немесе басқа елдерде тіркелген сауда белгілері.
Android — Google Inc. компаниясының сауда белгісі Android роботы
Google жасаған жəне бөліскен еңбектен қайта жасалған немесе
өзгертілген жəне Creative Commons 3.0 авторлық туралы
лицензиясында сипатталған шарттарға сай пайдаланылады. PictBridge
логотипі сауда белгісі болып табылады. SD, SDHC жəне SDXC
логотиптері SD-3C, LLC компаниясының сауда белгілері болып
табылады. HDMI, HDMI ені жəне High-Definition Multimedia Interface
атауы HDMI Licensing LLC. компаниясының сауда белгілері немесе
тіркелген сауда белгілері болып табылады.
Bluetooth® сөз белгісі жəне логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. иелік
ететін тіркелген сауда белгілері жəне Nikon корпорациясы мұндай
белгілерді əр жағдайда лицензия бойынша пайдаланады.
Nikon өнімімен берілген осы нұсқаулықта немесе басқа құжаттамада
аталған барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің сауда белгілері
немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this
device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note
that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless
performance.
A Сəйкестік белгілері
Фотокамера сəйкес стандарттарды баптау мəзіріндегі Conformity
marking (Сəйкестік белгілері) параметрін пайдаланып көруге болады
(0 71).
108
A FreeType лицензиясы (FreeType2)
Осы бағдарламалық жасақтаманың кейбір бөліктері авторлық
құқықтармен қорғалған © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Барлық құқықтар қорғалған.
A MIT лицензиясы (HarfBuzz)
Осы бағдарламалық жасақтама кейбір бөліктері авторлық
құқықтармен қорғалған © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Барлық құқықтар
қорғалған.
A Сертификаттар
109
Батареяның жарамды мерзімі
Толық зарядталған батареялармен жазуға болатын
бейнефильмнің түсірілген бөлігі немесе түсірілімдер саны
батареяның жағдайына, температураға, түсірілімдер
арасындағы аралыққа жəне мəзірлер көрсетілетін уақыт
ұзақтығына байланысты əр түрлі болады. EN-EL14а (1230 мАс)
батареялары үшін сандар үлгісі төменде берілген.
• Фотосуреттер, əр кадр бойынша суретке түсіру режимі
(CIPA стандарты 1): шамамен 1200 түсірілім
• Бейнефильмдер: 1080/60p пішімінде шамамен 60 минут 2
1 Мына сынақ жағдайларында AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G VR
объективімен 23 °C (±2 °C) деңгейінде өлшенген: объектив шексіздік
деңгейінен минималды ауқымға өтеді жəне 30 с сайын бір фотосурет
бір рет əдепкі параметрлерде түсіріледі; фотосурет түсірілгеннен кейін
монитор 4 с қосылады; монитор өшірілгеннен кейін сынаушы күту
режимі таймерінің аяқталуын күтеді; əрбір екінші түсірілімде жарқыл
толық қуатында бір рет жанады. Тікелей көрініс пайдаланылмайды.
2 Фотокамераның əдепкі параметрлерінде жəне Camera and Imaging
Products Association (Фотокамераларды жəне суретті өңдеу
құрылғыларын өндірушілер ассоциациясы) (CIPA) белгілеген
шарттармен AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G VR объективімен
23 °C (±2 °C) деңгейінде өлшенген. Жеке бейнефильмдер 4 ГБ
өлшемінде ұзақтығы 20 минутқа дейін болуы мүмкін; егер фотокамера
температурасы көтерілсе, осы шектеулерге жетпей жазу аяқталуы
мүмкін.
110
Келесі əрекеттер батареяның жарамды мерзімін қысқартуы
мүмкін:
• Мониторды пайдалану
• Ысырманы босату түймешігі жартылай басылған күйде ұстап
тұру
• Қайталанатын автофокус əрекеттері
• NEF (RAW) пішіміндегі фотосуреттерді түсіру
• Ысырманың баяу жылдамдықтары
• Фотокамераның Bluetooth мүмкіндіктерін пайдалану
• Фотокамераны қосымша керек-жарақтар жалғанған күйде
пайдалану
• ДА объективтерінде ДА (дірілді азайту) режимін пайдалану
• AF-P объективімен қайта-қайта ұлғайту жəне кішірейту.
Қайта зарядталмалы Nikon EN-EL14а батареяларын барынша
пайдалану үшін:
• Батарея түйіспелерін таза күйде ұстаңыз. Ластанған
түйіспелер батарея жұмысын нашарлатуы мүмкін.
• Батареяларды зарядтап болғаннан кейін бірден
пайдаланыңыз. Батареялар қолданылмаса, зарядын
жоғалтады.
111
112
Кепілдік шарттары - Еуропа еліндеріндегі
Nikon Europe Service Warranty кепілдігі
Құрметті Nikon компаниясының тұтынушысы!
Nikon өнімін сатып алғаныңыз үшін рақмет.Nikon өніміне
кепілдік бойынша қызмет көрсету қажет болса, оны сатып алған
дилермен немесе Nikon Europe B.V. сату аумағындағы
(мысалы, Еуропа/Ресей/басқалар) өкілетті қызмет көрсету
желісіндегі мүшемен хабарласыңыз. Мəліметтерді мына беттен
қараңыз:
http://www.europe-nikon.com/support
Қажетсіз ыңғайсыздықтарды алдын алу үшін дилермен немесе
өкілетті қызмет көрсету желісімен хабарласудан бұрын
пайдаланушы нұсқаулықтарын мұқият оқып шығуға кеңес
береміз.
Nikon жабдығына бастапқы сатып алған күннен бастап бір
жылға қандай да бір өндірістік ақауларға кепілдік беріледі.
Кепілдік берілген осы мерзім ішінде өнім нашар материалға
немесе жасалу сапасына байланысты істен шығатын болса,
Nikon Europe B.V. сату аумағындағы біздің өкілетті қызмет
көрсету желісіміз төменде көрсетілген шарттар мен талаптарға
сəйкес жұмысы жəне бөлшектері үшін ақы алмай, өнімді
жөндейді. Nikon компаниясы өнімді ауыстыру немесе жөндеу
құқығын (өзінің қарауына) өзінде қалдырады.
1. Бұл кепілдік сатып алынған күнді, өнім түрін жəне дилердің
аты-жөнін көрсететін дайын кепілдік талоны жəне бастапқы
есепшот немесе сатып алғандығын дəлелдейтін түбіртектің
негізінде ғана беріледі; өніммен бірге Nikon компаниясы
жоғарыда айтылған құжаттар көрсетілмесе немесе оның
ішінде мəліметтер толық болмаса немесе оқуға түсініксіз
болса, кепілдік бойынша тегін қызмет көрсетуден бас тарту
құқығын сақтайды.
113
2. Бұл кепілдікте төмендегілер көрсетіледі:
• қалыпты жағдайда тозуына байланысты бөлшектерге
қажетті түрде техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу
немесе ауыстыру.
• пайдаланушы нұсқауларында сипатталғандай, Nikon
компаниясының жазбаша келісімінсіз, өнімнің қалыпты
күйін жаңарту үшін өзгерту.
• тасымалдау шығындары жəне өнімдердің кепілдігімен
тікелей немесе жанама байланысты тасымалдаудың
барлық қауіптері.
• өнім бастапқыдан жасалған жəне/немесе өндірілген
елдерден басқа қандай да бір басқа елдердегі заңдардың
жергілікті немесе техникалық ережелеріне сəйкес Nikon
компаниясының жазбаша келісімінсіз өнімге жасалған
өзгертулердің немесе реттеулердің нəтижесінде
келтірілген қандай да бір зақым.
3. Кепілдік келесі жағдайларда жарамсыз болып табылады:
• дұрыс пайдаланбаудың, сондай-ақ өнімді қалыпты
жағдайда немесе пайдалану жəне техникалық қызмет
көрсету жөнінде пайдаланушы нұсқаулықтарына сəйкес
пайдаланбау жəне өнімді пайдаланылған елдің қауіпсіздік
ережелеріне сəйкес орнатпаудың немесе пайдаланбаудың
нəтижесінде келтірілген зақым.
• апат, сондай-ақ нажағай, су тасқыны, өрт шығу, дұрыс
пайдаланбау немесе немқұрайдылықтың нəтижесінде
келтірілген зақым.
• өнім үлгісін немесе сериялық нөмірін өшіру, оның анық
болмауы немесе алып тастау.
• өкілетті емес қызмет көрсететін ұйымдар немесе тұлғалар
жасаған жөндеулер немесе реттеулердің нəтижесінде
келтірілген зақым.
• өнім қосылған немесе бірге пайдаланылған қандай да бір
жүйедегі ақаулар.
114
4. Бұл қызмет көрсету жөніндегі кепілдік заңдық күші бар тиісті
ұлттық заңдарға сəйкес тұтынушының заңдық құқықтарына
да, сату/сатып алу жөнінде келісім-шарттың негізінде дилерге
қарсы келетін тұтынушының құқықтарына да əсер етпейді.
Ескерту: Nikon компаниясының барлық өкілетті қызмет керсету
орталықтарын осы сілтемеге өту арқылы қарап шығуға болады
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
115
E
L
P
Nikon D3400
M
SA
САНДЫҚ ФОТОКАМЕРА
Қолданушы нұсқаулығы
(кепілдік бар)
Бұл нұсқаулықты түгелдей немесе оның бір бөлігін (сын жазу
мақалалары мен шолулардағы қысқа дəйексөздерді
қоспағанда) NIKON CORPORATION компаниясының жазбаша
рұқсатынсыз ешбір түрде көшіруге болмайды.
Жасап шығарушы :
AMA16618
Еуропада басылған
Kk
SB8I04(Y7)
6MB360Y7-04
• Фотокамераны пайдалану алдында осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
• Фотокамераны дұрыс пайдалануды қамтамасыз
ету үшін «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін (xi-бет)
оқып шығыңыз.
• Осы нұсқаулықты оқығаннан кейін болашақта
анықтама алу үшін оңай қол жеткізуге болатын
жерде сақтаңыз.
Kk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising