Nikon | D5600 | Nikon D5600 Қолданушы нұсқаулығы

Nikon D5600 Қолданушы нұсқаулығы
D5600 Model Name: N1538
Nikon пайдаланушысына қолдау
көрсету
Фотокамераны тіркеу үшін келесі
сайтқа өтіңіз жəне өнім туралы соңғы
мəліметтерді жаңартып отырыңыз.
Жауаптарды жиі қойылатын
сұрақтардан табуға болады жəне
техникалық қолдау алу үшін бізге
хабарласыңыз.
http://www.europe-nikon.com/support
САНДЫҚ ФОТОКАМЕРА
Жасап шығарушы:
Фотокамераны баптау
❚❚ Смартфоннан немесе планшеттен баптау
1: Мульти селекторды жоғары басу
J түймешігі
(таңдау)
4: Мульти селекторды
солға басу
2: Мульти селекторды
оңға басу
B Пайдаланушының қысқаша
нұсқаулығы
Анықтамалық нұсқаулық туралы
AMA16644
Еуропада басылған
SB8L04(Y7)/6MB371Y7-04
Бұл нұсқаулықты түгелдей немесе оның бір бөлігін (сын жазу
мақалалары мен шолулардағы қысқа дəйексөздерді қоспағанда) NIKON
CORPORATION компаниясының жазбаша рұқсатынсыз ешбір түрде
көшіруге болмайды.
E
L
P
Nikon D5600
M
SA
Қажетсіз ыңғайсыздықтарды алдын алу үшін дилермен немесе
өкілетті қызмет көрсету желісімен хабарласудан бұрын пайдаланушы
нұсқаулықтарын мұқият оқып шығуға кеңес береміз.
Nikon жабдығына бастапқы сатып алған күннен бастап бір жылға қандай
да бір өндірістік ақауларға кепілдік беріледі. Кепілдік берілген осы мерзім
ішінде өнім нашар материалға немесе жасалу сапасына байланысты
істен шығатын болса, Nikon Europe B.V. сату аумағындағы біздің өкілетті
қызмет көрсету желісіміз төменде көрсетілген шарттар мен талаптарға
сəйкес жұмысы жəне бөлшектері үшін ақы алмай, өнімді жөндейді. Nikon
компаниясы өнімді ауыстыру немесе жөндеу құқығын (өзінің қарауына)
өзінде қалдырады.
Ораманың құрамы
3. Кепілдік келесі жағдайларда жарамсыз болып табылады:
• дұрыс пайдаланбаудың, сондай-ақ өнімді қалыпты жағдайда немесе
пайдалану жəне техникалық қызмет көрсету жөнінде пайдаланушы
нұсқаулықтарына сəйкес пайдаланбау жəне өнімді пайдаланылған
елдің қауіпсіздік ережелеріне сəйкес орнатпаудың немесе
пайдаланбаудың нəтижесінде келтірілген зақым.
• апат, сондай-ақ нажағай, су тасқыны, өрт шығу, дұрыс пайдаланбау
немесе немқұрайдылықтың нəтижесінде келтірілген зақым.
• өнім үлгісін немесе сериялық нөмірін өшіру, оның анық болмауы
немесе алып тастау.
• өкілетті емес қызмет көрсететін ұйымдар немесе тұлғалар жасаған
жөндеулер немесе реттеулердің нəтижесінде келтірілген зақым.
• өнім қосылған немесе бірге пайдаланылған қандай да бір жүйедегі
ақаулар.
4. Бұл қызмет көрсету жөніндегі кепілдік заңдық күші бар тиісті ұлттық
заңдарға сəйкес тұтынушының заңдық құқықтарына да, сату/сатып алу
жөнінде келісім-шарттың негізінде дилерге қарсы келетін тұтынушының
құқықтарына да əсер етпейді.
Ескерту: Nikon компаниясының барлық өкілетті қызмет керсету
орталықтарын осы сілтемеге өту арқылы қарап шығуға болады
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
Батареяны зарядтау
❏ D5600 фотокамерасы
❏ AN-DC3 бауы
❏ DK-25 резеңке көзүсті қалқаны ❏ Қолданушы нұсқаулығы
(фотокамераға жалғанған
(осы парақ)
күйде келеді)
❏ Кепілдік (сол жақты қараңыз)
❏ BF-1B корпус қақпағы
❏ EN-EL14a қайта зарядталмалы литий-ионды батареясы
(түйіспе тұс қақпағы бар)
❏ MH-24 зарядтау құрылғысы (қажет елдерде немесе аймақтарда
ашалы адаптер қамтамасыз етіледі; пішіні сату еліне
байланысты)
Осы объектив жинағы опциясын сатып алушылар орамада
объектив те бар екенін тексеруі керек. Жад карталары бөлек
сатылады. Жапонияда сатып алынған фотокамералар мəзірлерді
жəне хабарларды тек ағылшын жəне жапон тілдерінде көрсетеді;
басқа тілдерге қолдау көрсетілмейді. Бұл тудыруы мүмкін кез
келген ыңғайсыздық үшін кешірім сұраймыз.
Ашалы адаптер жинақпен бірге келсе, қабырғадағы розеткаға
тығылатын ашаны көтеріп, ашалы адаптерді төменде сол жақта
көрсетілгендей жалғап, ашаның толық салынғанына көз жеткізіңіз.
Батареяны салыңыз жəне зарядтағышты розеткаға қосыңыз.
Батарея
зарядталуда
Батареяны жəне жад картасын салу
6 7
5
4
3
2
1
18
16
7
15
Мониторды ашыңыз
Мониторды көрсетілгендей ашыңыз. Күш салмаңыз.
10 Фотокамера бауына арналған
тесіктер
11 Fn түймешігі
12 Бекіту таңбасы
13 Объективті босату түймешігі
14 s/E түймешігі
15 Айна
16 Объектив жиектемесі
17 Микропроцессор түйіспелері
18 Корпус қақпағы
8
9
Бекіту таңбасы (фотокамера)
22 23 24
Бекіту таңбасы (объектив)
26
2
25
29
19 Стерео микрофон
20 Керек-жарақтарға арналған
құрылғы (қосымша жарқыл
бөліктері үшін)
21 Көз сенсоры
22 R (ақпараттық) түймешік
23 Басқару дискі
24 A/L түймешігі
25 Жалғағыш қақпағы
47
32
26
27
28
29
30
G түймешігі
Үндеткіш
Фокустық жазықтық таңбасы (E)
USB жалғағыш
Сыртқы микрофонға арналған
жалғағыш
31 Қосымша керек-жарақ
жалғағышы
33 34
Объективті орнына
шырт етіп түскенше көрсетілгендей бұраңыз.
A Жиналмалы объективтің бөшке іспеттес түймешіктері бар
объективтер
Фотокамераны пайдаланбай тұрып объектив құлпын ашыңыз жəне оны
ұзартыңыз. Жиналмалы объективтің бөшке іспеттес түймешігін басып
тұрып (q), масштабтау сақинасын көрсетілгендей бұраңыз (w).
36
35
❚❚ Сақтау
3
37
Фокустау үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз.
❚❚ Тазалау
4
46
45
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Көріністапқыш окуляры
Диоптрияны реттеу тетігі
K түймешігі
P түймешігі
Мульти селектор
J (OK) түймешігі
N-Mark (NFC антеннасы)
O түймешігі
Жад картасына қатынасу шамы
Батарея бөлімі қақпағының
ілмегі
42 Батарея бөлімінің қақпағы
43 W/Q түймешігі
42 41
51
44 X түймешігі
45 Штатив ұяшығы
46 Сенсорлы өзгермелі бұрышы
бар монитор
47 Резеңке көзүсті қалқан
48 HDMI жалғағыш қақпағы
49 Жад картасы ұяшығының
қақпағы
50 Қосымша қуат жалғағышына
арналған қуат жалғағышының
қақпағы
51 Батарея ілмегі
Объектив, айна жəне көріністапқыш
Бұл əйнектен жасалған нəрселер оңай зақымдалады. Тозаң мен ұлпаны
ауа үргішпен кетіріңіз. Аэрозольды үргішті пайдалансаңыз, сұйықтықтың
төгілмеуі үшін құтыны тік күйде ұстаңыз. Саусақ іздері мен басқа дақтарды
кетіру үшін жұмсақ шүберекке объективті тазалайтын сұйықтықтың аз ғана
мөлшерін құйып, ақырын тазалаңыз.
K түймешігін басу суретті мониторда
көрсетеді.
Монитор
K түймешігі
E Қажет емес фотосуреттерді өшіру
Өшірілгеннен кейін фотосуреттерді
қалпына келтіру мүмкін емес екенін
ескеріңіз.
• O түймешігін басыңыз. Растау тілқатысу
терезесі көрсетіледі; кескінді өшіру жəне
қарауға оралу үшін O түймешігін қайта
O түймешігі
басыңыз.
• Суретті өшірмей шығу үшін K түймешігін басыңыз.
1
Смарт құрылғы: «Pair with camera
(Фотокамерамен жұптастыру)»
диалогтық терезесінде фотокамера
атауын нұқыңыз.
Фотокамераны iOS құрылғысымен
бірінші рет жұптастырып жатқан
пайдаланушыларға жұптастыру туралы нұсқаулар көрсетіледі;
нұсқауларды оқып шыққаннан кейін дисплейдің төменгі
жағына жүгіртіңіз жəне Understood (Түсіндім) пəрменін
нұқыңыз. Сізден керек-жарақты таңдау сұралса, фотокамера
атауын қайтадан нұқыңыз.
G түймешігін басып, фотокамера
сағатын орнатыңыз.
Уақыт белдеуі, күн пішімі жəне жазғы
уақыт параметрлерін орнатқаннан
кейін фотокамераның сағатын орнату
үшін мульти селекторды жəне J
түймешігін пайдаланыңыз.
Көріністапқышты фокустау
Тікелей көрініс қосқышын бұраңыз.
Объективтегі көрініс мониторда
көрсетіледі.
Көріністапқыш фокуста
емес
Объектив ішке қарай жиналған кезде
суреттерді түсіру мүмкін емес; егер объектив
ішке қарай жиналған күйде фотокамераны
қосудың нəтижесінде қате туралы хабар
көрсетілсе, масштабтау сақинасын хабар
кеткенше бұраңыз.
C «Бағытта да, түсір» режимдері
(i жəне j)
A Объективтерді алып тастау
Объективті алып тастау үшін фотокамераны өшіріңіз жəне объективті
жоғарыда көрсетілгенге қарама-қарсы бағытта айналдырғанда
фотокамераның алдындағы объективті босату түймешігін басып, ұстап
тұрыңыз.
Көріністапқыш фокуста
1
Режимді таңдау дискін i немесе j күйіне
бұрыңыз.
Ақауларды жою
❚❚ Батарея/Дисплей
Фотокамера қосулы, бірақ жауап бермейді: жазудың аяқталуын күтіңіз.
Егер мəселе қайталанса, фотокамераны өшіріңіз. Егер фотокамера
өшірілмесе, батареяны шығарып, қайта салыңыз немесе егер айнымалы
ток адаптерін пайдалансаңыз, айнымалы ток адаптерін ажыратып, қайта
қосыңыз. Ағымдағы кез келген жазылып жатқан деректер жоғалатынын
ескеріңіз, жазылып қойған деректерге қуат көзін ажырату əсер етпейді.
Көріністапқыш дисплейі жауап бермейді жəне күңгірт: бұл дисплейдің
жауап беру уақыттары мен жарықтығы температураға қарай өзгеріп
отырады.
Фокустау үшін ысырманы босату түймешігін жартылай
басыңыз.
3
Жазуды бастау үшін бейнефильмді
жазу түймешігін басыңыз.
Фокустау нүктесі белгіленгенде белсенді фокустау нүктесінің
айналасында майда сызықтар көрінеді немесе дисплей қызыл түске
боялады: бұл құбылыстар көріністапқыштың осы түрі үшін қалыпты жəне
ақаулықты білдірмейді.
❚❚ Суретке түсіру (барлық режимдер)
Фотокамераның қосылуына біршама уақыт қажет: файлдарды немесе
қалталарды өшіріңіз.
Техникалық сипаттамалары
❚❚ Nikon D5600 сандық фотокамерасы
Түрі
Бейнефильмді жазу
түймешігі
Жазу индикаторы жəне қол жетімді
уақыт мониторда көрсетіледі.
Қалған уақыты
Түрі
Айналы сандық фотокамера
Объектив
жиектемесі
Nikon F бекіткіші (АФ түйіспелері бар)
Тиімді көрініс
бұрышы
Nikon DX пішімі; фокустық қашықтық FX пішімінің көрініс
бұрышы бар объективтердікінен шамамен 1,5 есеге тең
Тиімді нүктелер саны
Тиімді нүктелер
саны
24,2 миллион
Кескін сенсоры
Жазу индикаторы
4
Жазуды аяқтау үшін бейнефильмді жазу түймешігін қайта
басыңыз.
5
Тікелей көріністен шығу үшін тікелей көрініс қосқышын
бұрыңыз.
G Фотокамера мəзірлері
Кескін сенсоры
23,5 × 15,6 мм CMOS сенсоры
Жалпы нүктелер
саны
24,78 миллион
Тозаңды азайту
жүйесі
Кескін сенсорын тазалау, кескіндегі тозаң іздерін кетіру
анықтамалық деректері (Capture NX-D бағдарламалық
жасақтамасы қажет)
Сақтау
Кескін өлшемі
(нүктелер)
• 6000 × 4000 (Үлкен)
• 4496 × 3000 (Орташа)
• 2992 × 2000 (Кішкентай)
Файл пішімі
• NEF (RAW): 12 немесе 14 бит, сығымдалған
• JPEG: JPEG-Baseline, жоғары сапалы (шамамен 1 : 4),
қалыпты (шамамен 1 : 8) немесе стандартты (шамамен
1 : 16) сығымдаумен үйлесімді
• NEF (RAW) + JPEG: NEF (RAW) жəне JPEG пішімдерінің
екеуінде де жазылатын бір фотосурет
Picture Control
жүйесі
Стандартты, бейтарап, жанды, монохромды, портрет,
пейзаж, пəтер; таңдалған Picture Control режимін өзгертуге
болады; қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control
режимдеріне арналған жад
Сақтау орталары
SD (Secure Digital) жəне UHS-I үйлесімді SDHC жəне
SDXC жад карталары
Файлдық жүйе
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Суретке түсіру, қарау жəне баптау параметрлерінің көпшілігіне
фотокамера мəзірлері арқылы қол жеткізуге болады. Мəзірлерді
көру үшін G түймешігін басыңыз.
Мəзір параметрлері
Ағымдағы мəзір ішіндегі параметрлер.
Объектив қабын алғаннан кейін
диоптрияны реттеу тетігін АФ аумағының
жақтаулары анық фокуста болғанша
бұраңыз. Көзіңізді көріністапқышқа
жақындатып көріністапқышты пайдаланған
кезде көзіңізге саусақтарды немесе
тырнақтарды кіргізіп алмаңыз.
Жиналмалы объективтің
бөшке іспеттес түймешігі
* Алкогольды, сұйылтқышты немесе өзге де ұшқыш химиялық заттарды
пайдаланбаңыз.
Көріністапқыш күңгірт: толық зарядталған батареяны салыңыз.
2
Фотокамера/смарт құрылғы: фотокамерада J түймешігін
басыңыз жəне смарт құрылғыда PAIR (ЖҰПТАСТЫРУ)
пəрменін нұқыңыз.
Фотокамераны қосыңыз.
Тілді таңдау диалогтық терезесі көрсетіледі; тілді белгілеу
үшін 1 жəне 3 түймешіктерін басыңыз жəне таңдау үшін J
түймешігін басыңыз.
Тозаң мен ұлпаны ауа үргішпен кетіріңіз. Саусақ іздері мен басқа дақтарды
кетірген кезде, сыртқы қабатын жұмсақ шүберекпен немесе былғары
терімен қырын сүртіңіз. Қатты күш салмаңыз, себебі бұл зақымға немесе
ақауға əкелуі мүмкін.
Дисплейлер ескертусіз өшеді: c2 (Auto off timers (Автоматты өшу
таймерлері) қолданушы параметрі үшін ұзағырақ кідірістерді таңдаңыз.
Тікелей көрініс
қосқышы
Фотокамера/смарт құрылғы: фотокамера мен смарт
құрылғы бірдей алты цифрлық санды көрсетіп тұрғанына
көз жеткізіңіз.
iOS жүйесінің кейбір нұсқалары санды көрсетпеуі мүмкін; сан
көрсетілмесе, 9-қадамға өтіңіз.
49
44 43
Тозаңды жəне мамықты алып тастау үшін ауа үргішті пайдаланып,
жұмсақ, құрғақ шүберекпен ақырын сүртіп алыңыз. Фотокамераны
жағажайда немесе теңіз жағасында пайдаланғаннан кейін, құм немесе тұз
түйіршіктерін аздап тазартылған сумен ылғалданған шүберекпен ақырын
сүртіп, құрғатыңыз.
Маңызды: фотокамера ішіндегі шаң-тозаң немесе өзге де бөгде нəрселер
кепілдікке кірмейтін зақымға əкелуі мүмкін.
D Фотосуреттерді көру
Жүгірткі ағымдағы
мəзірдегі орынды
көрсетеді.
Көріністапқыш
Көріністапқыш
Ағымдағы
параметрлер
белгішелермен
көрсетіледі.
48
50
Фотокамера корпусы
Фотосуретті түсіру үшін ысырманы
босату түймешігін соңына дейін ақырын
басыңыз.
38
39
40
Фотокамера ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, фотокамераны
өшіріңіз жəне батареяны алыңыз. Мынадай жерлерде сақтауға болмайды:
• дұрыс желдетілмейтін немесе ылғалдылығы 60% астам жерлерде
• теледидар немесе радио сияқты қатты электромагнитті өрістер
шығаратын жабдықтың маңайында
• температурасы 50 °C-тан жоғары немесе –10 °C-тан төмен жерлерде
F Бейнефильмдерді жазу
❚❚ Фотокамера мəзірлерінен баптау
28
30
Фотокамераға күтім жасау
көрсеткен нұсқауларды орындаңыз.
1
19 20 21
27
Фотосуретті жақтауға алыңыз.
нұсқауларды орындаңыз.
10 Экрандағы
Орнату процесін аяқтау үшін фотокамера жəне смарт құрылғы
Объективті жалғау
31
Фотокамера/смарт құрылғы: жұптастыруды бастаңыз.
• NFC қолдауы бар Android құрылғылары: смарт
құрылғыда NFC қосулы екенін тексергеннен кейін SnapBridge
қолданбасын іске қосу үшін фотокамераның H (N-Mark)
таңбасын смарт құрылғыдағы NFC антеннасына тигізіңіз,
содан кейін 8-қадамға өтпей тұрып экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
• NFC қолдауы жоқ iOS құрылғылары жəне Android
құрылғылары: фотокамераны жұптастыруға дайындау үшін
фотокамераның J түймешігін басыңыз.
Смарт құрылғы: SnapBridge
қолданбасын іске қосып, Pair
with camera (Фотокамерамен
жұптастыру) пəрменін нұқыңыз.
Фотокамераны таңдау сұралса,
фотокамера атауын нұқыңыз.
10
17
Фотокамера: оң жақтағы диалогтық
терезе көрсетілгенде J түймешігін
басыңыз.
Оң жақтағы диалогтық терезе
көрсетілмесе немесе фотокамераны
қайтадан конфигурациялағыңыз келсе,
баптау мəзірінде Connect to smart device (Смарт құрылғыға
қосылу) пəрменін белгілеңіз жəне J түймешігін басыңыз.
6
9
1 АФ қосымша шамы
Өздігінен түсіруді реттейтін
таймер шамы
Қызыл көз əсерін азайту шамы
2 Қуат ажыратқышы
3 Ысырманы босату түймешігі
4 E/N түймешігі
5 Бейнефильмді жазу түймешігі
6 Тікелей көрініс қосқышы
7 Режимді таңдау дискі
8 Кірістірілген жарқыл
9 M/Y түймешігі
Фотокамера: фотокамераны
қосыңыз.
Тілді таңдау диалогтық терезесі
көрсетіледі; тілді белгілеу үшін 1 жəне
3 түймешіктерін басыңыз жəне таңдау
үшін J түймешігін басыңыз.
Фотокамера: фотокамера оң
жақтағы хабарды көрсетіп тұрғанын
тексеріңіз жəне смарт құрылғыны
дайындаңыз.
8
11
12
13
14
Смарт құрылғы: SnapBridge қолданбасын жүктеңіз жəне
орнатыңыз.
Бұл қолданба Nikon веб-сайтында
(http://snapbridge.nikon.com), Apple App Store® жəне
Google Play™ дүкендерінде тегін қолжетімді.
5
Зарядтау аяқталды
A Фотокамера корпусы
1. Бұл кепілдік сатып алынған күнді, өнім түрін жəне дилердің аты-жөнін
көрсететін дайын кепілдік талоны жəне бастапқы есепшот немесе сатып
алғандығын дəлелдейтін түбіртектің негізінде ғана беріледі; өніммен
бірге Nikon компаниясы жоғарыда айтылған құжаттар көрсетілмесе
немесе оның ішінде мəліметтер толық болмаса немесе оқуға түсініксіз
болса, кепілдік бойынша тегін қызмет көрсетуден бас тарту құқығын
сақтайды.
2. Бұл кепілдікте төмендегілер көрсетіледі:
• қалыпты жағдайда тозуына байланысты бөлшектерге қажетті түрде
техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу немесе ауыстыру.
• пайдаланушы нұсқауларында сипатталғандай, Nikon компаниясының
жазбаша келісімінсіз, өнімнің қалыпты күйін жаңарту үшін өзгерту.
• тасымалдау шығындары жəне өнімдердің кепілдігімен тікелей немесе
жанама байланысты тасымалдаудың барлық қауіптері.
• өнім бастапқыдан жасалған жəне/немесе өндірілген елдерден басқа
қандай да бір басқа елдердегі заңдардың жергілікті немесе техникалық
ережелеріне сəйкес Nikon компаниясының жазбаша келісімінсіз өнімге
жасалған өзгертулердің немесе реттеулердің нəтижесінде келтірілген
қандай да бір зақым.
3
4
Kk
Кепілдік шарттары - Еуропа еліндеріндегі Nikon Europe
Service Warranty кепілдігі
Құрметті Nikon компаниясының тұтынушысы!
Nikon өнімін сатып алғаныңыз үшін рақмет.Nikon өніміне кепілдік бойынша
қызмет көрсету қажет болса, оны сатып алған дилермен немесе Nikon
Europe B.V. сату аумағындағы (мысалы, Еуропа/Ресей/басқалар) өкілетті
қызмет көрсету желісіндегі мүшемен хабарласыңыз. Мəліметтерді мына
беттен қараңыз:
http://www.europe-nikon.com/support
2
Фотокамера бауын жалғау
Nikon фотокамерасын пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін фотокамераның
Анықтамалық нұсқаулық құжатының PDF пішіміндегі көшірмесін жүктеңіз.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
• Фотокамераны пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып
шығыңыз.
• Фотокамераны дұрыс пайдалануды қамтамасыз ету үшін «Қауіпсіздік
шаралары» бөлімін (парақтың сыртқы бетінде) оқып шығыңыз.
• Осы нұсқаулықты оқығаннан кейін болашақта анықтама алу үшін оңай
қол жеткізуге болатын жерде сақтаңыз.
1
3: Мульти селекторды төмен басу
Қолданушы нұсқаулығы (кепілдік бар)
2
A Мульти селектор
Бұл нұсқаулықта мульти селектор пайдаланылатын əрекеттер 1, 3, 4
жəне 2 белгішелерімен көрсетіледі.
Анықтама белгішесі
Анықтама белгішесі көрсетілсе, қазіргі уақытта таңдалған
элемент туралы анықтаманы көру үшін W (Q) түймешігін
басуға болады.
Қойындылар
Келесі мəзірлердің арасынан таңдаңыз:
D Қарау
C Суретке түсіру
A Қолданушы параметрлер
B Баптау
Көз деңгейіндегі пентаайна бар бір объективті
шағылыстырғыш көріністапқыш
Кадр ауқымы
Шамамен 95% көлденең жəне 95% тік
Ұлғайту
Шамамен 0,82× (шексіздік деңгейінде 50 мм f/1.4
объектив, –1,0 м–1)
Қарау нүктесі
17 мм (–1,0 м–1; көріністапқыш окуляры əйнегінің үстіңгі
қабатының ортасынан санағанда)
Диоптрияны
реттеу
–1,7–+0,5 м–1
Фокустау экраны
B түріне жататын BriteView Clear Matte Mark VII экраны
Шағылыстырғыш
айна
Жылдам қайту
Объектив
апертурасы
Жылдам орнына қайтады, электронды түрде басқарылады
Объектив
Автофокусты
қолдау
Автофокус AF-S, AF-P жəне AF-I объективтерінде
қолжетімді.
N Өңдеу
m Соңғы параметрлер / O Менің мəзірім
Жалғасы парақтың сыртқы бетінде
Ысырма
Тікелей көрініс
Түрі
Электронды басқарылатын, тігінен жүретін, фокустық
жазықтықты ысырма
Жылдамдық
1 4000
Жарқылды
синхрондау
жылдамдығы
X = 1 /200 c; 1 /200 с немесе баяуырақ жылдамдықта
ысырмамен синхрондалады
/ –30 с, 1 /3 немесе 1 /2 ЭМ қадамдарымен;
Bulb (Қолмен басылу режимі); Time (Уақыт)
Объективтің
электр жетегі
Кадрдың ілгері
жылжу жиілігі
Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер
8 (əр кадр бойынша), ! (үздіксіз Т), 9 (үздіксіз Ж),
J (ысырманы тыныш босату), E (өздігінен түсіруді
реттейтін таймер); аралықты реттейтін таймер арқылы
фотосурет түсіруге қолдау көрсетіледі
Жұмыс
температурасы
0 °C–40 °C
Өлшемдері
(Е × Б × Д)
Шамамен 38 × 53 × 14 мм
Өлшеу
Толық апертура
Салмағы
Шамамен 49 г, түйіспе тұс қақпағын қоспағанда
67 мм (P = 0,75 мм)
i жəне j режимдерінде қол жетімді
Жалғанбалы сүзгі
өлшемі
Өлшемдері
Шамамен 78 мм ең көп диаметр × 97 мм (фотокамераның
объективті бекіту жиектемесінің фланецінен қашықтық)
Салмағы
Шамамен 490 г
• Матрицалық немесе ортасы бойынша өлшеу:
0–20 ЭМ
• Нүктелі экспоөлшегіш: 2–20 ЭМ
Экспозиция
өлшегішін
жалғастырғыш
Микропроцессор
Режим
Автоматты режимдер (i авто; j авто, жарқыл өшірулі);
икемді бағдарлама бар бағдарламаланған автоматты
режим (P); ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим (S); апертура басымдығы бар автоматты
режим (A); қол режимі (M); көрініс режимдері (k портрет;
l пейзаж; p бала; m спорт; n жақыннан түсіру; o түнгі
портрет; r түнгі пейзаж; s кеш/іште; t жағажай/sқар;
u күннің батуы; v ымырт/таң; w үй жануарының портреті;
x шам жарығы; y гүлдеу; z күзгі түстер; 0 тамақ); арнайы
əсерлер режимдері (% түнде көру; S супер жарқын;
T поп; U фотоиллюстрация; ' ойыншық фотокамера
əсері; ( миниатюра əсері; 3 таңдамалы түс; 1 силуэт;
2 ашық реңкті сурет; 3 қою реңкті сурет)
Экспозиция
түзетілімі
Көріністі
автоматты таңдау
P, S, A, M, h жəне % режимдерінде 1 /3 немесе 1 /2 ЭМ
–5–+5 ЭМ қадамдарымен реттеуге болады
Экспозиция құлпы Жарық күші A (L) түймешігі арқылы анықталған мəнде
құлыпталады
ISO сезімталдық
(ұсынылатын
экспозиция
индексі)
1 3
Қосылған
D-Lighting
Y Автоматты, Z Өте жоғары, P Жоғары, Q Қалыпты,
R Төмен, ! Өшірулі
Кадр өлшемі
• 1920 × 1080; 60p (ретті), 50p, 30p, 25p, 24p
(нүктелер) жəне
• 1280 × 720; 60p, 50p
кадр жылдамдығы 60p, 50p, 30p, 25p жəне 24p үшін нақты кадр
жылдамдықтары — сəйкесінше 59,94, 50, 29,97, 25 жəне
23,976 кадр/сек; параметрлер ★ жоғары жəне қалыпты
кескін сапасын қолдайды
Файл пішімі
MOV
Бейне сығымдалу
H.264/MPEG-4 жақсартылған бейне кодтау
Дыбысты жазу
пішімі
Сызықтық PCM
Дыбысты жазу
құрылғысы
Кірістірілген немесе сыртқы стерео микрофон;
сезімталдығын реттеуге болады
ISO сезімталдық
ISO 100–25600
Басқа параметрлер
Баяулатылған бейнефильмдер
Монитор
Монитор
Қарау
Micro-USB жалғағышы бар жылдамдығы жоғары USB;
кірістірілген USB портына қосу ұсынылады
HDMI шығыс
сигналы
C түріне жататын HDMI жалғағышы
Қосымша керек• Сымсыз қашықтан басқару бөліктері: WR-1, WR-R10
жарақ жалғағышы
(бөлек сатылады)
• Қашықтан басқару сымдары: MC-DC2 (бөлек сатылады)
• GPS құрылғылары: GP-1/GP-1A (бөлек сатылады)
Анықтау ауқымы
–1–+19 ЭМ (ISO 100, 20 °C)
Объективтің
электр жетегі
• Автофокус (AF): əр кадр бойынша бақылағыш АФ
(AF-S); үздіксіз бақылағыш АФ (AF-C); AF-S/AF-C
автоматты таңдау (AF-A); болжалды бақылағыш
фокустау нысан күйіне сай автоматты түрде
белсендіріледі
• Қолмен реттелетін фокус (MF): электрондық
қашықтықты өлшегішті пайдалануға болады
Фокустау нүктесі
39 немесе 11 фокустау нүктесінен таңдауға болады
АФ аумағының
режимі
Жалғыз нүктелі АФ, 9-, 21- немесе 39- нүктелі
динамикалық аумақ АФ, 3D бақылау, АФ аумағын
автоматты түрде таңдау
Фокустау құлпы
Ысырманы босату түймешігін жартылай басып (əр кадр
бойынша бақылағыш АФ) немесе A (L) түймешігін басып
фокусты құлыптауға болады
Жарқыл
i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': Автоматты түрде
шығатын автоматты жарқыл
P, S, A, M, 0: қолмен шығару, түймешікпен босату
Жарқылдың
жетекші саны
Шамамен 12, қолмен реттелетін жарқылда 12 (м, ISO 100,
20 °C)
Жарқылды
басқару
TTL: 2016 нүктелі RGB сенсор пайдаланатын i-TTL
жарқылды басқару тетігі кірістірілген жарқылмен қол
жетімді болады; сандық айналы фотокамераға арналған
i-TTL балансталған толықтырғыш жарқыл матрицалық
жəне ортасы бойынша өлшеумен, ал сандық айналы
фотокамераға арналған стандартты i-TTL жарқылы нүктелі
экспоөлшегішпен пайдаланылады
Жарқыл режимі
Авто, қызыл көз əсерін азайту мүмкіндігі бар автоматты
жарқыл, автоматты баяу синхрондау, қызыл көз əсерін
азайту мүмкіндігі бар автоматты баяу синхрондау,
толықтырғыш жарқыл, қызыл көз əсерін азайту, баяу
синхрондау, қызыл көз əсерін азайту мүмкіндігі бар баяу
синхрондау, баяу синхрондау мүмкіндігі бар артқы перде,
артқы пердемен синхрондау, өшірулі
Жарқыл түзетілімі P, S, A, M жəне h режимдерінде 1 /3 немесе 1 /2 ЭМ
–3–+1 ЭМ қадамдарымен реттеуге болады
Жарқылдың
дайындығын
білдіретін
индикатор
Кірістірілген жарқыл немесе қосымша жарқыл бөлігі
толық зарядталған кезде жанады; жарқыл толық қуатпен
жанғаннан кейін жыпылықтайды
Керек-жарақтарға Синхрондау мүмкіндігі жəне деректер түйіспелері мен
арналған құрылғы қауіпсіздік құлпы бар ISO 518 тікелей қосу
Nikon
шығармашыл
жарық жүйесі
(CLS)
Nikon CLS қолдауы бар
Синхрондау
түйіспе тұсы
AS-15 синхрондау терминалының адаптері (бөлек
сатылады)
Ақ түс балансы
Ақ түс балансы
Авто, қызу бөлетін шам, флюоресцентті жарық (7 түрі), тік
күн сəулесі, жарқыл, бұлтты, көлеңке, алдын-ала қолмен
енгізілген мəн, дəл реттеумен алдын-ала қолмен енгізілген
мəннен басқа барлығы.
Стерео мини істікті ұяшық (диаметрі 3,5 мм); қосымша
ME-1 стерео микрофондарын қолдайды
Сымсыз/Bluetooth
Сымсыз
Bluetooth
TTL фазасын анықтау, 39 фокустау нүктесі (соның ішінде,
айқас түрге жататын 9 сенсор) жəне АФ қосымша шамы
(ауқымы шамамен 0,5–3 м) бар Nikon Multi-CAM 4800DX
автофокустау сенсоры модулі.
Ойнатуды масштабтау, ойнатуды масштабтауды кесу, бетті
масштабтауды қарау, бейнефильмді қарау, фотосурет
жəне/немесе бейнефильм слайд көрсетілімдері,
гистограмма дисплейі, белгіленген тұстар, фотосурет
туралы мəлімет, орын деректерінің дисплейі, кескінді
автоматты бұру, суреттерге баға беру жəне кескін туралы
аңғартпа (36 таңбаға дейін) бар толық өлшемде жəне сурет
нобайын (4, 12 немесе 80 кескін немесе күнтізбе) қарау
USB
Дыбыс кірісі
Ауқым (көру
сызығы)
A Батареяның жарамды мерзімі
Толық зарядталған батареялармен жазуға болатын бейнефильмнің
түсірілген бөлігі немесе түсірілімдер саны батареяның жағдайына,
температураға, түсірілімдер арасындағы аралыққа жəне мəзірлер
көрсетілетін уақыт ұзақтығына байланысты əр түрлі болады. EN-EL14а
(1230 мАс) батареялары үшін сандар үлгісі төменде берілген.
• Фотосуреттер, əр кадр бойынша суретке түсіру режимі (CIPA
стандарты): шамамен 970 түсірілім
• Бейнефильмдер: 1080/60p пішімінде шамамен 70 минут
❚❚ AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3.5–5.6G VR
Түрі
G түріне жататын, кірістірілген микропроцессоры жəне F
бекіткіші бар AF-P DX объективі
Фокустық
қашықтық
18–55 мм
Максималды
апертура
f/3.5–5.6
Объектив
құрылымы
9 топтағы 12 элемент (2 асферикалық линза элементі)
Көрініс бұрышы
76°–28° 50´
Фокустық
Миллиметрлерге бөлінген (18, 24, 35, 45, 55)
қашықтық шкаласы
Қашықтық мəліметі Фотокамераға беріледі
Интерфейс
/ ЭМ қадамдарында ISO 100–25600 ISO сезімталдығын
автоматты түрде басқару қол жетімді
Автофокус
8,1 см/3,2 дюйм (3 : 2), шамамен 1037 мың нүкте (720 ×
480 × 3 = 1036800 нүкте), 170° қарау бұрышы бар бұрышы
өзгермелі TFT сұйық кристалдық дисплей сенсорлы
экраны, шамамен 100% кадр ауқымы, жарықтықты реттеу
жəне көз сенсорымен басқарылатын қосу/өшіру
Қарау
Фокустау
Кірістірілген
жарқыл
Қайта зарядталатын батареяларды жергілікті ережелерге сай, алдымен түйіспе
тұстарды лентамен оқшаулап қайта өңдеуге тапсырыңыз.
Бейнефильм
2 с, 5 с, 10 с, 20 с; 1–9 экспозиция
Ауқым (ISO 100,
f/1.4 объективі,
20 °C)
•
•
•
•
Стандарттар: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Жұмыс жиілігі: 2412–2462 МГц (1–11 арналары)
Ең көп шығыс қуат: 6,6 дБм (EIRP)
Аутентификация: ашық жүйе, WPA2-PSK
• Байланыс протоколдары: Bluetooth
спецификациясының 4.1 нұсқасы
• Жұмыс жиілігі
Bluetooth: 2402–2480 МГц
Bluetooth Low Energy: 2402–2480 МГц
• Максималды шығыс қуат (EIRP)
Bluetooth: 4,6 дБм
Bluetooth Low Energy: 4,6 дБм
Кедергісіз шамамен 10 м; ауқым сигнал күшіне жəне
кедергілердің болуына немесе болмауына қарай өзгеріп
отыруы мүмкін
NFC
Пайдалану
NFC Forum Type 3 Tag
Жұмыс жиілігі
13,56 МГц
Масштабтау
Тəуелсіз масштабтау сақинасы арқылы қолмен масштабтау
Фокустау
Автофокусты қадамдық мотор басқарады; қолмен
реттелетін фокусқа арналған бөлек фокустау сақинасы
Дірілді азайту
Дыбыссыз ультрадыбысты моторлар (VCM) арқылы
объективтің жылжуы
Минималды
фокустау
қашықтығы
Барлық масштабтау күйлерінде фокустық жазықтықтан
0,25 м
Диафрагма
қалақтары
7 (дөңгелек диафрагма тесігі)
Диафрагма
Толығымен автоматты
Апертура ауқымы
• 18 мм фокустық қашықтық: f/3.5–22
• 55 мм фокустық қашықтық: f/5.6–38
Көрсетілетін минималды апертура фотокамерамен
таңдалған экспозиция қадамының өлшеміне байланысты
өзгеріп отыруы мүмкін.
Өлшеу
Толық апертура
Жалғанбалы сүзгі
өлшемі
55 мм (P = 0,75 мм)
Өлшемдері
Шамамен 64,5 мм максималды диаметр × 62,5 мм
(объектив ішке қарай жиналған кездегі фотокамераның
объективті бекіту жиектемесінің фланецінен қашықтық)
Салмағы
Шамамен 205 г
❚❚ AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED VR жəне
AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED
Түрі
G түріне жататын, кірістірілген микропроцессоры жəне F
бекіткіші бар AF-P DX объективі
Фокустық
қашықтық
70–300 мм
Максималды
апертура
f/4.5–6.3
Объектив
құрылымы
10 топтағы 14 элемент (соның ішінде 1 ED линза элементі)
Көрініс бұрышы
22° 50´–5° 20´
Фокустық
Миллиметрлерге бөлінген (70, 100, 135, 200, 300)
қашықтық шкаласы
Қолдау көрсетілетін тілдер
Қашықтық мəліметі Фотокамераға беріледі
Қолдау
көрсетілетін
тілдер
Араб, бенгали, болгар, қытай (жеңілдетілген жəне
дəстүрлі), чех, дат, нидерланд, ағылшын, фин, француз,
неміс, грек, хинди, венгр, индонезия, итальян, жапон,
корей, маратхи, норвег, парсы, поляк, португал
(Португалия жəне Бразилия), румын, орыс, серб, испан,
швед, тамил, телугу, тай, түрік, украин, вьетнам
Масштабтау
Тəуелсіз масштабтау сақинасы арқылы қолмен масштабтау
Фокустау
Автофокусты қадамдық мотор басқарады; қолмен
реттелетін фокусқа арналған бөлек фокустау сақинасы
Дірілді азайту
(тек AF-P DX
NIKKOR 70–300 мм
f/4.5–6.3G ED VR)
Дыбыссыз ультрадыбысты моторлар (VCM) арқылы
объективтің жылжуы
Батарея
Бір EN-EL14a қайта зарядталмалы литий-ионды батареясы
Айнымалы ток
адаптері
EH-5b/EH-5c айнымалы ток адаптері; EP-5A қуат
жалғағышын талап етеді (бөлек сатылады)
Минималды
фокустау
қашықтығы
Барлық масштабтау күйлерінде фокустық жазықтықтан
1,1 м
Диафрагма
қалақтары
7 (дөңгелек диафрагма тесігі)
Диафрагма
Толығымен автоматты
Апертура ауқымы
• 70 мм фокустық қашықтық: f/4.5–22
• 300 мм фокустық қашықтық: f/6.3–32
Көрсетілетін минималды апертура фотокамерамен
таңдалған экспозиция қадамының өлшеміне байланысты
өзгеріп отыруы мүмкін.
Қуат көзі
Штатив ұяшығы
Штатив ұяшығы
/ дюйм (ISO 1222)
1 4
Өлшемдері/салмағы
Өлшемдері
(Е × Б × Д)
Шамамен 124 × 97 × 70 мм
Салмағы
Батарея мен жад картасын қосқанда жəне корпус
қақпағын қоспағанда шамамен 465 г; шамамен 415 г (тек
фотокамера корпусы)
Жұмыс ортасы
Температура
0 °C–40 °C
Ылғалдылық
85% немесе азырақ (конденсациясыз)
Қолдауға ие
батарея түрлері
EN-EL14а Nikon қайта зарядталмалы литий-ионды
батареялары
Зарядталу уақыты
Заряд қалмаған кезде 25 °C қоршаған орта
температурасында шамамен 1 сағат жəне 50 минут
Жұмыс
температурасы
0 °C–40 °C
Өлшемдері
(Е × Б × Д)
Шамамен 70 × 26 × 97 мм, ашалы адаптерді қоспағанда
Салмағы
Шамамен 96 г, ашалы адаптерді қоспағанда
Бұл өнімдегі таңбалар мыналарды білдіреді:
m Айнымалы ток, p Тұрақты ток, q II сыныпты жабдық (Өнім құрылысы қос
қабатпен оқшауланған.)
Экспозиция, ақ түс балансы жəне ADL
IOS — Cisco Systems, Inc. компаниясының сауда белгісі немесе Америка
Құрама Штаттарында жəне/немесе басқа елдерде тіркелген сауда белгісі жəне
лицензия бойынша пайдаланылады. Windows — Microsoft корпорациясының
сауда белгісі немесе Америка Құрама Штаттарында жəне/немесе басқа
елдерде тіркелген сауда белгісі. Mac, OS X, Apple®, App Store®, Apple
логотиптері, iPhone®, iPad® жəне iPod touch® — Apple Inc. компаниясының
Америка Құрама Штаттарында жəне/немесе басқа елдерде тіркелген
сауда белгілері. Android, Google Play жəне Google Play логотипі Google LLC
компаниясының сауда белгілері болып табылады. Android роботы Google
жасап, бөліскен туынды негізінде дайындалған жəне ол Creative Commons
3.0 авторлық лицензиясына сай пайдаланылады. PictBridge логотипі сауда
белгісі болып табылады. SD, SDHC жəне SDXC логотиптері SD-3C, LLC
компаниясының сауда белгілері болып табылады. HDMI, HDMI ені жəне
High-Definition Multimedia Interface атауы HDMI Licensing LLC. компаниясының
сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.
Wi-Fi жəне Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance ұйымының сауда белгілері немесе
тіркелген сауда белгілері. N-Mark — NFC Forum, Inc. компаниясының
Америка Құрама Штаттарындағы жəне/немесе баса елдердегі сауда белгісі
немесе тіркелген сауда белгісі.
Bluetooth® сөз белгісі жəне логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. иелік ететін
тіркелген сауда белгілері жəне Nikon корпорациясы мұндай белгілерді əр
жағдайда лицензия бойынша пайдаланады.
Nikon өнімімен берілген осы нұсқаулықта немесе басқа құжаттамада
аталған барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің сауда белгілері
немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
❚❚ Сəйкестік белгілері
Фотокамера сəйкес стандарттарды баптау мəзіріндегі Conformity marking
(Сəйкестік белгілері) параметрін пайдаланып көруге болады.
❚❚ FreeType лицензиясы (FreeType2)
Осы бағдарламалық жасақтаманың кейбір бөліктері авторлық құқықтармен
қорғалған © 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org). Барлық
құқықтар қорғалған.
❚❚ MIT лицензиясы (HarfBuzz)
Осы бағдарламалық жасақтама кейбір бөліктері авторлық құқықтармен
қорғалған © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Барлық құқықтар қорғалған.
Қауіпсіздік шаралары
Мүлікті зақымдауды, я болмаса, өзіңізді немесе басқаларды жарақаттауды болдырмау
үшін осы өнімді пайдалану алдында «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін толығымен оқыңыз.
Осы қауіпсіздік туралы нұсқауларды осы өнімді пайдаланатын адамдардың барлығы
оқитын жерде сақтаңыз.
ҚАУІП: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау өлім немесе
ауыр жарақат қаупін тудырады.
ЕСКЕРТУ: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау өлімге
немесе ауыр жарақатқа əкелуі мүмкін.
САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау
жарақатқа немесе мүліктің зақымдалуына əкелуі мүмкін.
ЕСКЕРТУ
• Жүріп бара жатқанда немесе моторлы көлікті жүргізіп келе жатқанда
пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау сəтсіз жағдайларға немесе басқа жарақатқа əкелуі
мүмкін.
Жалғанбалы сүзгі
өлшемі
58 мм (P = 0,75 мм)
• Бұл өнімді бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз. Құлау немесе басқа сəтсіз
жағдай нəтижесінде ашылатын ішкі бөліктерге тимеңіз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау ток соғуына немесе басқа жарақатқа əкелуі мүмкін.
Өлшемдері
Шамамен 72 мм ең көп диаметр × 125 мм (фотокамераның
объективті бекіту жиектемесінің фланецінен қашықтық)
Салмағы
• AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED VR:
шамамен 415 г
• AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4.5–6.3G ED:
шамамен 400 г
• Өнімнен түтін, жылу немесе əдеттен тыс иістер шығуы сияқты кез келген
дұрыс емес нəрселерді байқасаңыз, батареяны немесе қуат көзін дереу
ажыратыңыз.
Пайдалануды жалғастыру өртке, күйіктерге немесе басқа жарақатқа əкелуі мүмкін.
Номиналды
Айнымалы ток 100–240 В, 50/60 Гц, максималды 0,2 A
тұтынылатын қуаты
Тұрақты ток 8,4 В/0,9 A
❚❚ Сауда белгілері туралы ақпарат
Толық апертура
❚❚ MH-24 зарядтау құрылғысы
Номиналды
шығасын
параметрлері
• Басқа мəлімделген болмаса, барлық өлшеулер Camera and Imaging Products
Association (CIPA) стандарттарына немесе нұсқауларына сай орындалған.
• Барлық сандар толығымен зарядталған батареясы бар фотокамера үшін
берілген.
• Фотокамерада көрсетілген үлгі кескіндер жəне нұсқаулықтағы кескіндер мен
суреттер тек түсіндіру мақсаттарына арналған.
• Nikon компаниясы осы нұсқаулықта сипатталған жабдық пен бағдарламалық
жасақтаманың сыртқы түрін жəне техникалық сипаттамаларын кез
келген уақытта жəне еш ескертусіз өзгерту құқығын сақтап қалады. Nikon
компаниясы осы нұсқаулықта болуы мүмкін қателерден болған шығындарға
жауап бермейді.
Өлшеу
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140 мм f/3.5–5.6G ED VR
Түрі
G түріне жататын, кірістірілген микропроцессоры жəне F
бекіткіші бар AF-S DX объективі
Фокустық
қашықтық
18–140 мм
Максималды
апертура
f/3.5–5.6
Объектив
құрылымы
12 топтағы 17 элемент (соның ішінде, 1 ED линза
элементі, 1 асферикалық линза элементі)
Көрініс бұрышы
76°–11° 30´
Фокустық қашықтық Миллиметрлерге бөлінген (18, 24, 35, 50, 70, 140)
шкаласы
Қашықтық мəліметі Фотокамераға беріледі
Масштабтау
Тəуелсіз масштабтау сақинасы арқылы қолмен масштабтау
Фокустау
Автофокусы дыбыссыз ультрадыбысты мотор арқылы
басқарылатын жəне қолмен реттелетін фокус үшін бөлек
фокустау сақинасы бар Nikon ішкі фокустау (IF) жүйесі
Дірілді азайту
Дыбыссыз ультрадыбысты моторлар (VCM) арқылы
объективтің жылжуы
Минималды
фокустау
қашықтығы
Барлық масштабтау күйлерінде фокустық жазықтықтан
0,45 м
Брекетинг
Брекетинг түрлері
• 18 мм фокустық қашықтық: f/3.5–22
• 140 мм фокустық қашықтық: f/5.6–38
Көрсетілетін минималды апертура фотокамерамен
таңдалған экспозиция қадамының өлшеміне байланысты
өзгеріп отыруы мүмкін.
Кадрдың кез келген жеріндегі контрастты анықтау АФ
(бет басымдығы бар АФ немесе нысанды бақылағыш АФ
таңдалған кезде фотокамера фокустау нүктесін автоматты
түрде таңдайды)
Матрица
• Матрицалық өлшем: 3D түрлі-түсті матрицалы өлшеу
жүйесі II (G, Е жəне D типті объективтер); түрлітүсті матрицалы өлшеу жүйесі II (басқа кірістірілген
микропроцессоры бар объективтер)
• Ортасы бойынша өлшеу: кадрдың ортасындағы 8 мм
шеңберге 75% салмақ беріледі
• Нүктелі экспоөлшегіш: таңдалған фокустау нүктесінің
ортасындағы 3,5 мм шеңберді (шамамен кадрдың 2,5%)
өлшейді
Толығымен автоматты
Апертура ауқымы
Автофокус
Негізгі кескін сенсоры арқылы TTL экспозициясын өлшеу
Өлшеу əдісі
Диафрагма
7,2 В/1230 мАс
Өлшеу əдісі
2016 нүктелі RGB сенсорын пайдаланатын TTL
экспозициясын өлшеу
Қайта зарядталмалы литий-ионды батарея
7 (дөңгелек диафрагма тесігі)
Номиналды
сыйымдылық
Өлшеу
Өлшеу режимі
Түрі
Диафрагма
қалақтары
Бет басымдығы бар АФ, кең аумақты АФ, қалыпты
аумақты АФ, нысанды бақылағыш АФ
• !: 3 кадр/сек дейін
• 9: 5 кадр/сек (JPEG жəне 12 бит NEF/RAW) немесе
4 кадр/сек (14 бит NEF/RAW) дейін
Ескертпе: кадр жылдамдықтары үздіксіз бақылағыш
АФ, қолмен реттелетін немесе ысырманы ұстап тұру
басымдығы бар автоматты режим экспозициясын,
1 250
/ с немесе жылдамырақ ысырма жылдамдығын,
a1 (AF-C priority selection (AF-C басымдығын
таңдау)) қолданушы параметрі үшін Release (Босату)
таңдауын жəне басқа параметрлерді əдепкі мəндерімен
қабылдайды.
Экспозиция
❚❚ EN-EL14а қайта зарядталмалы литий-ионды
батареясы
АФ аумағының
режимі
Босату
Суретке түсіру
режимі
• Автофокус (AF): əр кадр бойынша бақылағыш АФ
(AF-S); тұрақты бақылағыш АФ (AF-F)
• Қолмен реттелетін фокус (MF)
• Құрғақ күйде ұстаңыз. Ылғалды қолдармен ұстамаңыз. Ашаны ылғалды
қолдармен ұстамаңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау өртке немесе ток соғуына əкелуі мүмкін.
• Осы өнім қосулы кезінде немесе розеткаға қосулы кезінде терінің өнімге ұзақ
тиіп тұруына жол бермеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау төмен температуралық күйіктерге əкелуі мүмкін.
• Тұтанғыш шаң немесе пропан сияқты газ, бензин немесе аэрозольдар бар
жерде бұл өнімді пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарылысқа немесе өртке əкелуі мүмкін.
• Объектив немесе фотокамера арқылы күнге немесе басқа қатты жарық көзіне
тік қарамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау көру қабілетінің нашарлауына əкелуі мүмкін.
• Жарқылды немесе АФ қосымша шамын моторлы көліктің жүргізушісіне
бағыттамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау сəтсіз жағдайларға əкелуі мүмкін.
• Бұл өнімді балалар жетпейтін жерде сақтаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарақатқа немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
Бұған қоса, кішкентай бөліктер шашалу қаупін тудыратынын ескеріңіз. Бала осы
өнімнің кез келген бөлігін жұтып қойса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
• Мойын бауларын шатыстырмаңыз, мойынға орамаңыз немесе бұрамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау сəтсіз жағдайларға əкелуі мүмкін.
ЕСКЕРТУ
• Осы өніммен бірге пайдалануға арналмаған батареяларды, зарядтау
құрылғыларын немесе айнымалы ток адаптерлерін пайдаланбаңыз. Осы
өніммен бірге пайдалануға арналған батареяларды, зарядтау құрылғыларын
жəне айнымалы ток адаптерлерін пайдаланғанда мыналарды істемеңіз:
- Сымдарды немесе кабельдерді зақымдамаңыз, өзгертпеңіз, күшпен
тартпаңыз немесе майыстырмаңыз, ауыр заттардың астына қоймаңыз, я
болмаса, оларға жылу немесе жалын əсерін тигізбеңіз.
- Бір кернеуді екіншісіне түрлендіруге арналған саяхатқа арналған
түрлендіргіштерді немесе адаптерлерді, я болмаса, тұрақты ток-айнымалы
ток инверторларын пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау өртке немесе ток соғуына əкелуі мүмкін.
• Найзағайлар кезінде өнімді зарядтап немесе айнымалы ток адаптерін
пайдаланып жатқанда ашаны ұстамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау ток соғуына əкелуі мүмкін.
• Өте жоғары немесе төмен температуралар əсер ететін орындарда ашық
қолдармен ұстамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау күйіктерге немесе үсуге əкелуі мүмкін.
САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ
• Объективті күнге немесе басқа қатты жарық көздеріне қаратып қалдырмаңыз.
Объектив фокустаған жарық өртке əкелуі немесе өнімнің ішкі бөліктерін зақымдауы
мүмкін. Артқы жағы жанып тұрған нысандарды суретке түсіргенде күнді кадрдан
тыс ұстаңыз. Күн кадрға жақын кезде фотокамерада фокусталған күн жарығы өрт
тудыруы мүмкін.
• Пайдалану тыйым салынған кезде бұл өнімді өшіріңіз. Сымсыз жабдықты
пайдалануға тыйым салынған кезде сымсыз мүмкіндіктерді өшіріңіз.
Бұл өнім тудыратын радиожиілікті сəулеленулер ұшақтағы, я болмаса,
ауруханалардағы немесе басқа медициналық мекемелердегі жабдыққа кедергілер
келтіруі мүмкін.
• Бұл өнім ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяны алыңыз жəне
айнымалы ток адаптерін ажыратыңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
• Объективтің жылжитын бөліктеріне немесе басқа жылжитын бөліктерге
тимеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарақатқа əкелуі мүмкін.
• Жарқылды теріге немесе заттарға тигізіп тұрып немесе жақындатып жақпаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау күйіктерге немесе өртке əкелуі мүмкін.
• Өнімді ұзақ уақыт бойы өте жоғары температуралар əсер ететін жерде
қалдырмаңыз, мысалы, жабық автокөлікте немесе тік күн сəулелерінің
астында.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
ҚАУІП (Батареялар)
• Батареяларды дұрыс емес пайдаланбаңыз.
Келесі сақтық шараларын қолданбау батареялардың ағуына, қызып кетуіне,
жарылуына немесе өртенуіне əкелуі мүмкін:
- Тек осы өнімде пайдалану үшін бекітілген қайта зарядталмалы батареяларды
пайдаланыңыз.
- Батареяларға жалын немесе артық жылу əсерін тигізбеңіз.
- Бөлшектемеңіз.
- Алқаларға, түйреуіштерге немесе басқа металл заттарға тигізу арқылы түйіспе
тұстарын қысқа тұйықтамаңыз.
- Батареяларға немесе олар салынған өнімдерге қатты соққылардың əсерін
тигізбеңіз.
• EN-EL14a қайта зарядталмалы батареяларын осы мақсатқа арналмаған
зарядтау құрылғыларын пайдаланып зарядтауға əрекеттенбеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау батареялардың ағуына, қызып кетуіне, жарылуына
немесе өртенуіне əкелуі мүмкін.
• Егер батарея сұйықтығы көздерге тисе, көп таза сумен шайыңыз жəне дереу
медициналық көмекке жүгініңіз.
Əрекетті кешіктіру көз жарақаттарына əкелуі мүмкін.
ЕСКЕРТУ (Батареялар)
• Батареяларды балалар жетпейтін жерде сақтаңыз.
Бала батареяны жұтып қойса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
• Батареяларды суға батырмаңыз немесе оларға жаңбыр əсерін тигізбеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
Ылғалданса, өнімді сүлгімен немесе ұқсас затпен дереу құрғатыңыз.
• Батареяларда өңсіздену немесе пішін өзгеруі сияқты кез келген өзгерістерді
байқасаңыз, пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Көрсетілген уақыт кезеңінде
зарядталмаса, EN-EL14a қайта зарядталмалы батареяларын зарядтауды
тоқтатыңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау батареялардың ағуына, қызып кетуіне, жарылуына
немесе өртенуіне əкелуі мүмкін.
• Қоқысқа лақтыру алдында батареяның түйіспе тұстарын лентамен
оқшаулаңыз.
Түйіспе тұстарға металл заттар тисе, қызып кету, жарылу немесе өрт туындауы
мүмкін. Батареяларды жергілікті ережелерге сай қайта өңдеуге тапсырыңыз немесе
қоқысқа лақтырыңыз.
• Егер батарея сұйықтығы адам терісіне немесе киімге тисе, əсер етілген
аумақты көп таза сумен дереу шайыңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау терінің тітіркенуіне əкелуі мүмкін.
Ескертпелер
• Осы өніммен бірге келген нұсқаулықтардың ешбір бөлігін Nikon компаниясының
жазбаша рұқсатынсыз қандай да бір жолмен қайта көшіруге, таратуға, қайта жазуға,
іздеу жүйесінде сақтауға немесе кез-келген түрде басқа бір тілге аударуға рұқсат
етілмейді.
• Nikon компаниясы осы нұсқаулықтарда сипатталған жабдық пен бағдарламалық
жасақтаманың сыртқы түрін жəне техникалық сипаттамаларын кез келген уақытта жəне
еш ескертусіз өзгерту құқығын сақтап қалады.
• Nikon компаниясы осы өнімді пайдаланудан болған қандай да бір зақымға жауап
бермейді.
• Осы нұсқаулықтардағы мəліметтің дұрыс жəне толық болуына бар күш-жігерімізді
жұмсағанымызбен, қандай да бір қателерді немесе ескерілмеген тұстарды байқаған
жағдайда аймақтағы Nikon өкіліне айтуыңызды сұраймыз (мекенжайы бөлек беріледі).
Еуропадағы тұтынушыларға арналған ескертпелер
САҚ БОЛЫҢЫЗ: ЕГЕР БАТАРЕЯ ЖАРАМСЫЗ ТҮРІМЕН АУЫСТЫРЫЛҒАН БОЛСА,
ЖАРЫЛЫС ҚАУПІ БОЛАДЫ. ҚОЛДАНЫЛҒАН БАТАРЕЯЛАРДЫ НҰСҚАУЛАРҒА
СƏЙКЕС ЛАҚТЫРЫҢЫЗ.
Бұл таңба электр жəне электрондық жабдықтардың бөлек жиналуы
керектігін білдіреді.
Төмендегі тек Еуропа елдеріндегі пайдаланушыларға қолданылады:
• Бұл өнім тиісті жинау нүктесінде бөлек жинау үшін арналған. Тұрмыстық
қоқыс ретінде лақтырмаңыз.
• Бөлек жинау жəне қайта өңдеу табиғи ресурстарды сақтауға жəне дұрыс
емес лақтырудан пайда болуы мүмкін адам денсаулығына жəне қоршаған
ортаға теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.
• Қосымша ақпарат алу үшін сатушыға немесе қоқысқа жауапты жергілікті
ұйымдарға хабарласыңыз.
Батареядағы бұл таңба батарея бөлек жиналуы керектігін білдіреді.
Төмендегі тек Еуропа елдеріндегі пайдаланушыларға қолданылады:
• Осы таңбамен белгіленген не белгіленбеген барлық батареялар тиісті
жинау нүктесінде жиналуы үшін арналған. Тұрмыстық қоқыс ретінде
лақтырмаңыз.
• Қосымша ақпарат алу үшін сатушыға немесе қоқысқа жауапты жергілікті
ұйымдарға хабарласыңыз.
• Кейбір көшірмелер жəне көбейтілген нұсқаларға қатысты сақтық ескертулері
Компания тарапынан іскерлік мақсатта қажетті көшірмелердің шектеулі саны қажет
болған кезден басқа жағдайларда, үкімет жеке компаниялар тарапынан шығарылған
құнды қағаздардың (акциялар, банкноталар, чектер, сыйлық сертификаттар жəне
т.б.), жол жүру билеттерінің немесе купондық билеттердің көшірмелеріне немесе
көбейтілген нұсқаларына қатысты сақ болу керектігі туралы ескертулерді таратты.
Бұған қоса, үкімет тарапынан шығарылған паспорттардың, мемлекеттік органдар жəне
жеке топтар шығарған лицензиялардың, жеке бас куəліктерінің жəне рұқсатнамалар
жəне тамақ купондары сияқты билеттердің көшірмелерін немесе көбейтілген
нұсқаларын жасамаңыз.
• Авторлық құқыққа қатысты ескертулерді ескеріңіз
Авторлық құқықтар туралы заң бойынша фотокамерамен жасалған авторлық
құқықтармен қорғалған еңбектердің фотосуреттерін немесе жазбаларын авторлық
құқық иесінің рұқсатынсыз пайдалануға болмайды. Ерекшеліктер жеке пайдалануға
қолданылады, бірақ көрмелердің немесе нақты уақыттағы орындаулардың
фотосуреттері немесе жазбалары жағдайында тіпті жеке пайдалану да шектелуі мүмкін
екенін ескеріңіз.
Деректерді сақтау құрылғыларын лақтыру
Кескіндерді өшіру немесе жад карталарын немесе өзге де деректерді сақтау
құрылғыларын пішімдеу бастапқы ескін мəліметін толық өшірмейтінін ескеріңіз.
Өшірілген файлдарды кейде еркін сатылымдағы бағдарламалар көмегімен лақтырылған
сақтау құрылғыларынан шығарып алуға болады, бұл жеке суреттерді арам пиғылда
пайдалануға əкелуі мүмкін. Мұндай деректердің құпиялылығын қамтамасыз ету
қолданушының өз жауапкершілігі болып табылады.
Деректерді сақтау құрылғысын лақтырудан немесе меншік құқығын басқа адамға
аударудан бұрын сатылымдағы өшіру бағдарламалық жасақтамасын пайдаланып
барлық деректерді өшіріңіз немесе құрылғыны пішімдеңіз, содан кейін ешқандай жеке
ақпаратты қамтымайтын суреттермен (мысалы, ашық аспан суреттері) толтырыңыз.
Алдын ала қолмен енгізілген мəн үшін таңдалған барлық суреттерді де ауыстыруды
ұмытпаңыз. Фотокамераны қоқысқа лақтыру немесе иелікті басқа адамға тапсыру
алдында, сондай-ақ, фотокамераның баптау мəзіріндегі Wi-Fi > Reset connection
settings (Қосылым параметрлерін қалпына келтіру) параметрін пайдаланып бүкіл
жеке желілік ақпаратты өшіру керек. Деректерді сақтау құрылғыларын физикалық
тұрғыдан жойған кезде жарақат алып қалмау үшін сақ болу қажет.
AVC Patent Portfolio лицензиясы
БҰЛ ӨНІМ AVC PATENT PORTFOLIO ЛИЦЕНЗИЯСЫ АЯСЫНДА (i) БЕЙНЕ ФАЙЛДЫ AVC СТАНДАРТЫНА САЙ
(«AVC БЕЙНЕ») КОДТАУ ЖƏНЕ/НЕМЕСЕ (ii) ЖЕКЕ ЖƏНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ƏРЕКЕТПЕН АЙНАЛЫСҚАН
ТҰТЫНУШЫ ТАРАПЫНАН КОДТАЛҒАН ЖƏНЕ/НЕМЕСЕ AVC БЕЙНЕ ФАЙЛЫН ҰСЫНУ ЛИЦЕНЗИЯСЫНА ИЕ
БЕЙНЕ ФАЙЛ ПРОВАЙДЕРІНЕН АЛЫНҒАН AVC БЕЙНЕ ФАЙЛЫН ДЕКОДТАУ ҮШІН ТҰТЫНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ ЖƏНЕ
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС МАҚСАТТА ҚОЛДАНУЫНА АРНАЛҒАН. БҰЛ ЛИЦЕНЗИЯ БАСҚА БІР МАҚСАТТА ҚОЛДАНУ
ҮШІН БЕРІЛМЕЙДІ ЖƏНЕ ОНДАЙ ҚОЛДАНЫС МҮМКІНДІГІН ҚАРАСТЫРМАЙДЫ. ҚОСЫМША МƏЛІМЕТТІ MPEG LA,
L.L.C. КОМПАНИЯСЫНАН АЛУҒА БОЛАДЫ. КЕЛЕСІ САЙТТЫ ҚАРАҢЫЗ http://www.mpegla.com
Nikon сауда белгісінің электронды керек-жарақтарын ғана қолданыңыз
Nikon фотокамералары ең жоғарғы стандарттарға сай жасалған жəне күрделі
электрондық схемаларды қамтиды. Осы Nikon сандық фотокамерасында ғана пайдалану
үшін Nikon тарапынан сертификатталған Nikon сауда белгісінің электронды керекжарақтары (зарядтау құрылғыларын, батареяларды, айнымалы ток адаптерлерін жəне
флештік керек-жарақтарды қосқанда) ғана осы электрондық схемалардың қызметтік жəне
қауіпсіздік талаптары шеңберінде жұмыс істейтіндігі расталған жəне сол үшін жасалған.
Nikon сауда белгісіне жатпайтын электрондық керек-жарақтарды
пайдалану фотокамераны зақымдауы жəне Nikon кепілдігін жоюы
мүмкін. Оң жақта көрсетілген Nikon компаниясының голографиялық
жапсырмасы жоқ үшінші тараптың қайта зарядталмалы литий-ионды
батареяларын пайдалану фотокамераның қалыпты жұмыс істеуіне
кедергі келтіруі жəне батареяның шамадан тыс қызуына, жанып кетуіне, жарылуына
немесе ағуына əкелуі мүмкін.
Nikon сауда белгісінің керек-жарақтарына қатысты қосымша мəлімет алу үшін Nikon
компаниясының жергілікті өкілетті сатушысына хабарласыңыз.
D Тек Nikon компаниясының шынайы керек-жарақтарын
пайдаланыңыз
Nikon тарапынан Nikon сандық фотокамерасында пайдалану үшін
сертификатталған Nikon компаниясының зауыттық үлгіге сай керекжарақтары ғана оның жұмыстық параметрлеріне жəне қауіпсіздік
талаптарына сай келеді. ӨЗГЕ КОМПАНИЯЛАР ШЫҒАРҒАН КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ
ПАЙДАЛАНУ ФОТОКАМЕРАНЫ ЗАҚЫМДАУЫ ЖƏНЕ NIKON КЕПІЛДІГІНІҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫН
ТОҚТАТУЫ МҮМКІН.
A Маңызды суреттерді түсіруден бұрын
Маңызды оқиғаларда (үйлену тойлары сияқты жағдайларда немесе
фотокамераны сапарға алудан бұрын) суреттерді түсіруден бұрын,
фотокамера дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін суретті сынақ
ретінде түсіріп өріңіз. Nikon компаниясы өнімнің дұрыс істемеуінен
болған шығынға немесе жоғалған табысқа жауап бермейді.
A Өмір бойы білім алу ұстанымы
Nikon компаниясының өнімге қолдау көрсету жəне үйренуге бағытталған
«өмір бойы білім алу» ұстанымы аясында, үнемі жаңартылып тұратын
мəліметті онлайн режимде келесі сайттардан алуға болады:
• АҚШ-тағы қолданушылар үшін: http://www.nikonusa.com/
• Еуропа жəне Африкадағы қолданушылар үшін:
http://www.europe-nikon.com/support/
• Азия, Океания жəне Таяу Шығыстағы қолданушылар үшін:
http://www.nikon-asia.com/
Өнім туралы ең соңғы мəліметті, кеңестерді, жиі қойылатын сұрақтарға
(ЖҚС) берілген жауаптарды жəне сандық кескіндерге жəне фотосурет
түсіруге қатысты жалпы кеңес алып отыру үшін мына сайттарға кіріңіз.
Қосымша ақпаратты аумақтағы Nikon өкілінен алуға болады. Байланыс
ақпаратын алу үшін келесі URL мекенжайын қараңыз:
http://imaging.nikon.com/
Bluetooth жəне Wi-Fi (сымсыз жергілікті желі)
Бұл өнімді Америка Құрама Штаттарының экспортты басқару туралы ережелері
(EAR) бақылайды. Осы мəтін жазылып жатқанда эмбарго немесе арнайы ережелер
қолданылған келесі елдерден басқа елдер үшін экспорттау үшін Америка Құрама
Штаттары үкіметінің рұқсаты қажет емес: Куба, Иран, Солтүстік Корея, Судан жəне
Сирия (тізім өзгертілуі мүмкін).
Кейбір елдерде немесе аймақтарда сымсыз құрылғыларды пайдалануға тыйым
салынуы мүмкін. Осы өнімнің сымсыз мүмкіндіктерін сатып алу елінен тыс пайдалану
алдында Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне хабарласыңыз.
Еуропадағы тұтынушыларға арналған ескертулер
Осымен, Nikon Corporation D5600 деген радиожабдық түрі 2014/53/EU
директивасының талаптарына сай екенін жариялайды.
ЕО сəйкестік декларациясының толық мəтіні келесі интернет мекенжайында
қолжетімді: http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5600.pdf.
Қауіпсіздік
Бұл өнімнің артықшылықтарының бірі басқаларға өз ауқымында кез келген жерде
деректерді сымсыз алмасу үшін еркін қосылуға мүмкіндік беретіні болғанымен,
қауіпсіздік қосылмаған болса, төмендегі жағдайлар орын алуы мүмкін:
• Деректердің ұрлануы: зиянкес үшінші тараптар сымсыз тасымалданатын деректерді
ұстап, пайдаланушы идентификаторларын, құпия сөздерін жəне басқа жеке ақпаратты
ұрлауы мүмкін.
• Рұқсат етілмеген қатынас: рұқсат етілмеген пайдаланушылар желіге қатынас алуы
жəне деректерді өзгертуі немесе басқа зиянды əрекеттерді орындауы мүмкін. Сымсыз
желілердің дизайнына байланысты, мамандандырылған шабуылдар тіпті қауіпсіздік
қосулы болса да рұқсат етілмеген қатынас алуға мүмкіндік беретінін ескеріңіз.
• Қорғалмаған желілер: ашық желілерге қосылу рұқсатсыз қатынасуға əкелуі мүмкін. Тек
қорғалған желілерді пайдаланыңыз.
Көшіруге немесе көбейтуге тыйым салуға қатысты ескерту
Сканер, сандық фотокамера немесе өзге құрылғы көмегімен сандық тұрғыдан көшірілген
немесе көбейтілген материалға иелік етудің өзі заң тарапынан қудалануы мүмкіндігін
ескеріңіз.
• Заң бойынша көшіруге немесе көбейтуге тыйым салынған нəрселер
«Үлгі» деген таңбасы болғанның өзінде қағаз ақшаның, тиындардың, құнды
қағаздардың, үкіметтік құнды қағазардың немесе жергілікті үкіметтің құнды
қағаздарының көшірмесін немесе көбейтілген нұсқаларын жасамаңыз.
Шет елдің айналымында жүрген қағаз ақшаны, тиындарды немесе құнды қағаздарды
көшіруге немесе көбейтуге тыйым салынады.
Үкіметтің алдын-ала рұқсаты алынбайынша, үкімет тарапынан шығарылып, бірақ
пайдаланылмаған пошта маркалаын немесе ашық хаттарды көшіруге немесе
көбейтуге тыйым салынады.
Үкімет шығарған маркаларды жəне заңда қарастырылған куəландырылған құжаттарды
көшіруге немесе көбейтуге тыйым салынады.
Кеден Одағының мəлімдемесі (декларация) үшін ақпарат/сертификат
Жасап шығарушы: Беттің екінші жағындағы жоғарғы сол жақ бұрышты қараңыз
Өндіруші: "Никон Корпорейшн",Шинагава Интерсити, Башня "C", 2-15-3, Конан,
Минато-ку, Токио 108-6290, Жапония,
Телефон: +81-3-6433-3600
Импортер: ЖШС "Никон", Мекен жайы: Ресей, Мəскеу қаласы,
Сыромятнический -2 көшесі,1 үй.
Телефондар: +7 (495) 663-77-64
D5600
Шығарушы ел: Таиланд
Сертификат/Сəйкестік мəлімдеме: ТС N RU Д-JP.АЯ46.B.87886
Жарамдылық мерзімі: 05.08.2016 бастап 17.12.2018 жылға дейін
Сертификаттау мүшесі: Федералды бюджеттік мекеме "РОСТЕСТ – Мəскеу"
MH-24 зарядтау құрылғысы
Шығарушы ел: Малайзия
Сертификат/Сəйкестік мəлімдеме: № ТС RU C-MY.АГ21.B.00227
Жарамдылық мерзімі: 25.07.2013 бастап 24.07.2018 дейін
Сертификаттау мүшесі: бдұ "Центр "ГОСТ АЗИЯ РУС"
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising