Nikon | D850 | Nikon D850 Қолданушы нұсқаулығы

Nikon D850 Қолданушы нұсқаулығы
Nikon D850
САНДЫҚ ФОТОКАМЕРА
Қолданушы нұсқаулығы
(кепілдік бар)
Бұл нұсқаулықты түгелдей немесе оның бір бөлігін (сын жазу
мақалалары мен шолулардағы қысқа дəйексөздерді
қоспағанда) NIKON CORPORATION компаниясының жазбаша
рұқсатынсыз ешбір түрде көшіруге болмайды.
Жасап шығарушы :
AMA16791
Еуропада басылған
Kk
SB9C03(Y7)
6MB404Y7-03
• Фотокамераны пайдалану алдында осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
• Фотокамераны дұрыс пайдалануды қамтамасыз
ету үшін «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін (x-бет)
оқып шығыңыз.
• Осы нұсқаулықты оқығаннан кейін болашақта
анықтама алу үшін оңай қол жеткізуге болатын
жерде сақтаңыз.
Kk
Фотокамераның мүмкіндіктерін толық пайдалану үшін барлық
нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз жəне оларды өнімді
қолданатын барлық адамдар оқитын жерде сақтаңыз.
Таңбалар жəне шартты белгілер
Қажет ақпаратты оңайырақ табу үшін келесі таңбалар мен шартты
белгілер пайдаланылады:
D
Бұл белгіше сақтық ескертулерді белгілейді; фотокамераға
зақым келтірмеу үшін пайдаланудың алдында оқылуы тиіс
ақпарат.
A
Бұл белгіше ескертпелерді белгілейді; фотокамераны
пайдаланудың алдында оқылуы тиіс ақпарат.
0
Бұл белгіше осы нұсқаулықтың өзге бөлімдеріне жасалған
сілтемелерді белгілейді.
Фотокамера мониторында көрсетілетін мəзір элементтері, параметрлер
жəне хабарлар қалың қаріппен көрсетілген.
Осы нұсқаулықта смартфондар мен планшеттер «смарт құрылғылар»
деп аталады.
Фотокамера параметрлері
Осы нұсқаулықтағы түсіндірмелерде əдепкі параметрлер
пайдаланылады деп саналады.
A Қауіпсіздік шаралары
Фотокамераны алғаш рет пайдаланудан бұрын «Қауіпсіздік шаралары»
(0 x) бөліміндегі қауіпсіздік туралы нұсқауларды оқыңыз.
Nikon пайдаланушысына қолдау көрсету
Фотокамераны тіркеу үшін келесі сайтқа өтіңіз жəне өнім туралы соңғы
мəліметтерді жаңартып отырыңыз. Жауаптарды жиі қойылатын
сұрақтардан табуға болады жəне техникалық қолдау алу үшін бізге
хабарласыңыз.
http://www.europe-nikon.com/support
D850 Model Name: N1608
Фотокамера нұсқаулықтары
D850 үшін келесі нұсқаулықтар қолжетімді.
D850 қолданушы нұсқаулығы
(осы нұсқаулық)
Фотокамераның негізгі əрекеттерін, сонымен бірге
осы тек осы фотокамерада бар мүмкіндіктерді
меңгеріңіз.
Мəзірлер нұсқаулығы (PDF)
Мəзір опциялары жəне фотокамераны компьютерге,
принтерге немесе теледидарға қосу жолы сияқты
тақырыптар туралы қосымша ақпарат алу үшін Nikon
жүктеп алулар орталығынан Мəзірлер нұсқаулығы
(pdf) құжатын жүктеп алыңыз.
nikon жүктеу орталығы D850
https://downloadcenter.nikonimglib.com/kk/products/359/D850.html
Онлайн нұсқаулықтар (HTML)
Қолданушы нұсқаулығы жəне Мəзір нұсқаулығы
құжаттарының мазмұнын келесі веб-мекенжайда
көруге болады:
nikon онлайн нұсқаулық D850
https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/kk/
i
Орама құрамы
Осында тізілген барлық заттар фотокамерамен бірге қоса
берілгеніне көз жеткізіңіз.
BF-1B корпус қақпағы (0 19)
D850 сандық фотокамерасы (0 1)
Түйіспе тұс қақпағы бар EN-EL15a қайта зарядталатын литийионды батареясы (0 14, 16)
MH-25a зарядтау құрылғысы (түрі жəне пішіні сату еліне немесе
аймағына қарай өзгеріп отыратын айнымалы ток қабырға
адаптерімен немесе қуат кабелімен бірге келеді; 0 14)
HDMI/USB кабель қысқышы
SnapBridge Байланыс
нұсқаулығы (сандық айналы
(0 298)
фотокамераларға арналған)
UC-E22 USB кабелі
Кепілдік (осы нұсқаулық
AN-DC18 бауы (0 14)
мұқабасының артқы жағында
Қолданушы нұсқаулығы (осы
басылған)
нұсқаулық)
Объектив жинағы опциясын сатып алушылар қаптамада сонымен
бірге объектив бар екеніне көз жеткізуі керек. Жад карталары
бөлек сатылады. Жапонияда сатып алынған фотокамералардың
мəзірлері мен хабарлары ағылшын жəне жапон тілдерінде ғана
көрсетіледі; басқа тілдерге қолдау көрсетілмейді. Бұл тудыруы
мүмкін кез келген ыңғайсыздық үшін кешірім сұраймыз.
A ViewNX-i жəне Capture NX-D компьютерлік бағдарламалық
жасақтамасы
Фотосуреттерді дəл реттеу немесе суреттерді көру мақсатында
компьютерге көшіру үшін ViewNX-i бағдарламалық жасақтамасын, я
болмаса, компьютерге көшірілген суреттерді дəл реттеу жəне NEF (RAW)
пішіміндегі кескіндерді басқа пішімдерге түрлендіру үшін Capture NX-D
бағдарламалық жасақтамасын пайдаланыңыз. Бұл қолданбалар келесі
беттен жүктеу үшін қолжетімді: http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Сондай-ақ бұл веб-сайтқа Nikon бағдарламалық жасақтамасы, соның
ішінде жүйелік талаптар туралы соңғы ақпарат алу үшін кіруге болады.
ii
Мазмұны
Орама құрамы........................................................................... ii
Қауіпсіздік шаралары .............................................................. x
Ескертпелер ........................................................................... xiv
Кіріспе
1
Фотокамерамен танысу .......................................................... 1
Фотокамера корпусы ............................................................... 1
Басқару панелі ......................................................................... 5
Көріністапқыш дисплейі........................................................... 7
Диоптрияны реттеу тетігі......................................................... 9
Еңкейтілетін мониторды пайдалану ..................................... 10
Сенсорлық экранды пайдалану ............................................ 12
Алғашқы қадамдар
Фотокамера бауын тағу .........................................................
Батареяны зарядтау ..............................................................
Батареяны жəне жад картасын салу ....................................
Объективті бекіту ...................................................................
Негізгі реттеу ..........................................................................
Оқулық
Фотокамера мəзірлері: шолу ...............................................
Фотокамера мəзірлерін пайдалану ......................................
Негізгі фотосурет түсіру жəне ойнату ................................
Батарея деңгейі жəне қалған кадрлар саны ........................
«Бағытта да, түсір» арқылы фотосурет түсіру ....................
Фотосуреттерді қарау ............................................................
14
14
14
16
19
21
24
24
25
30
30
32
35
iii
Тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру
Autofocus (Автофокус) .........................................................
Фокустау режимін таңдау .....................................................
АФ аумағының режимін таңдау............................................
Қолмен реттелетін фокус.....................................................
i түймешігін пайдалану........................................................
Бөлінген экран дисплейін масштабтау ................................
Silent Live View Photography (Дыбыссыз тікелей көрініс
арқылы фотосурет түсіру) ................................................
Negative Digitizer (Негатив дигитайзері) ..............................
Тікелей көрініс дисплейі ......................................................
Ақпараттық дисплей..............................................................
Сенсорлы фотосурет түсіру (сенсорлы қосылатын
ысырма) .............................................................................
Бейнефильмдер
Бейнефильмдерді жазу........................................................
Индекстер ..............................................................................
i түймешігін пайдалану ........................................................
Кескін аумағын таңдау: бейнефильмді кесуді таңдау ........
Кадр өлшемі, кадр жылдамдығы жəне бейнефильм
сапасы ................................................................................
Тікелей көрініс дисплейі .......................................................
Ақпараттық дисплей..............................................................
Бейнефильм режимінде фотосуреттер түсіру ....................
Бейнефильмдерді қарау ......................................................
Бейнефильмдерді өңдеу .....................................................
Бейнефильмдерді қысқарту .................................................
Таңдалған кадрларды сақтау ...............................................
iv
37
41
41
42
44
45
48
49
52
54
55
56
59
59
64
65
68
69
71
72
73
76
78
78
82
Кескінді жазу параметрлері
83
Кескін аумағы..........................................................................
Кескін сапасы..........................................................................
Кескін өлшемі..........................................................................
Екі жад картасын пайдалану................................................
Focus (Фокустау)
83
88
91
93
94
Autofocus (Автофокус) .......................................................... 94
Автофокус режимі.................................................................. 98
АФ аумағының режимі ......................................................... 100
Фокустау нүктесін таңдау .................................................... 105
Фокустау құлпы .................................................................... 108
Қолмен реттелетін фокус ................................................... 111
Суретке түсіру режимі
Суретке түсіру режимін таңдау..........................................
Қуат көзі жəне кадр жылдамдығы.......................................
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимі (E) .............
Айнаны көтеру режимі (MUP)..............................................
ISO сезімталдық
113
113
114
116
118
119
Қолмен реттеу....................................................................... 119
ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару ............... 121
v
Экспозиция
Өлшеу ....................................................................................
Экспозиция режимі .............................................................
P: Programmed Auto (Бағдарламаланған автоматты
режим) ..............................................................................
S: Shutter-Priority Auto (Ысырманы ұстап тұру
басымдығы бар автоматты режим) ...............................
A: Aperture-Priority Auto (Апертура басымдығы бар
автоматты режим) ...........................................................
M: Manual (Қол режимі).......................................................
Ұзақ экспозициялар (тек M режимі) ..................................
Ысырма жылдамдығы жəне апертура құлпы................
Автоэкспозиция (АЭ) құлпы ..............................................
Экспозиция түзетілімі.........................................................
Брекетинг ..............................................................................
Ақ түс балансы
Ақ түс балансының параметрлері....................................
Ақ түс балансын дəл реттеңіз. ..........................................
Түс температурасын таңдау ..............................................
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн ....................................
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру ..........................
Тікелей көрініс (нүктелі ақ түс балансы)............................
Алдын-ала енгізілген мəндерді басқару............................
Кескінді түзету
Picture Control режимдері ..................................................
Picture Control режимін таңдау ...........................................
Picture Control режимдерін өзгерту ....................................
Жарық аумақтағы жəне күңгірт аумақтағы кішігірім
элементтерді сақтау.......................................................
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) ..............................
Жоғары динамикалық ауқым (HDR)...................................
vi
124
124
126
128
129
130
131
133
136
137
139
142
156
156
161
163
165
166
169
172
175
175
175
177
180
180
182
Қосымша жарқыл бөліктері
Жарқылды пайдалану .........................................................
Фотокамерадағы жарқылмен фотосурет түсіру ............
Жарқыл режимдері ..............................................................
Жарқыл түзетілімі ................................................................
Жарқыл қуатының құлпы ...................................................
Керек-жарақтарға арналған құрылғыға бекітілетін
бөліктерге арналған жарқыл туралы ақпарат ...........
Қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктері ...................
Суретке түсірудің басқа параметрлері
R түймешігі ...........................................................................
Басқару дискілерін пайдалану ..........................................
i түймешігі.............................................................................
Екі түймешікті басу арқылы қалпына келтіру: əдепкі
параметрлерді қалпына келтіру...................................
Фокусты жылжыту арқылы фотосурет түсіру ...............
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтер ....
Орын деректері.....................................................................
Қарау туралы қосымша ақпарат
Кескіндерді көру ...................................................................
Толық өлшемде қарау .........................................................
Сурет нобайын қарау...........................................................
Ойнатуды басқару тетіктері ................................................
Сенсорлық экранды пайдалану ..........................................
i түймешігі............................................................................
Фотосурет туралы мəлімет ................................................
Жақыннан көру: ойнатуды масштабтау ...........................
Фотосуреттерді өшірілуден қорғау...................................
187
187
190
192
194
196
198
202
203
203
207
208
209
212
218
221
223
223
223
223
224
226
228
229
238
240
vii
Суреттерге баға беру ..........................................................
Кері жүктейтін фотосуреттерді таңдау ............................
Жекелеген фотосуреттерді таңдау....................................
Бірнеше фотосуретті таңдау ..............................................
Фотосуреттерді өшіру ........................................................
Қарау кезінде .......................................................................
Қарау мəзірі .........................................................................
Мəзірлер тізімі
241
243
243
244
245
245
246
248
A Фотокамера мəзірлері
Фотокамера мəзірлері туралы қосымша ақпарат Nikon веб-сайтынан
жүктеуге болатын Мəзір нұсқаулығында қолжетімді (0 i).
D Playback Menu (Ойнату мəзірі):
кескіндерді басқару .......................................................
C Photo Shooting Menu (Фотосурет түсіру мəзірі):
суретке түсіру параметрлері ........................................
1 Movie Shooting Menu (Бейнефильм түсіру мəзірі):
бейнефильм түсіру параметрлері...............................
A Қолданушы параметрлері: фотокамера
параметрлерін дəл реттеу ............................................
B Баптау мəзірі: фотокамераны баптау...........................
N Retouch Menu (Өңдеу мəзірі): өңделген
көшірмелерді жасау .......................................................
O Менің мəзірім/m Соңғы параметрлер ..........................
viii
248
250
256
260
271
278
280
Техникалық жазбалар
Үйлесімді объективтер........................................................
Nikon шығармашыл жарық жүйесі (CLS) .........................
Басқа керек-жарақтар ..........................................................
MB-D18 қосымша батарея жинақтары ..............................
MB-D18 бөліктері .................................................................
Батарея жинағын пайдалану ..............................................
Техникалық сипаттамалары................................................
Фотокамераға күтім жасау..................................................
Сақтау ...................................................................................
Тазалау .................................................................................
Кескін сенсорын тазалау .....................................................
Фотокамераға жəне батареяға күтім көрсету:
сақтық шаралары............................................................
Ақауларды жою ....................................................................
Батарея/Дисплей .................................................................
Суретке түсіру ......................................................................
Playback (Ойнату) ................................................................
Bluetooth жəне Wi-Fi (сымсыз желілер) ..............................
Өзге мəліметтер...................................................................
Қате туралы хабарлар .........................................................
Техникалық сипаттамалары ..............................................
AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR объективінің
қолданушы нұсқаулығы ................................................
Рұқсат етілген жад карталары ...........................................
Жад картасының сыйымдылығы .....................................
Батареяның жарамды мерзімі ...........................................
Индекс ....................................................................................
Кепілдік шарттары - Еуропа еліндеріндегі Nikon
Europe Service Warranty кепілдігі .................................
281
281
288
295
299
299
302
310
311
311
311
312
319
324
324
325
328
329
329
330
336
351
360
362
365
367
377
ix
Қауіпсіздік шаралары
Мүлікті зақымдауды, я болмаса, өзіңізді немесе басқаларды жарақаттауды
болдырмау үшін осы өнімді пайдалану алдында «Қауіпсіздік шаралары»
бөлімін толығымен оқыңыз.
Осы қауіпсіздік туралы нұсқауларды осы өнімді пайдаланатын адамдардың
барлығы оқитын жерде сақтаңыз.
ҚАУІП: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау өлім
немесе ауыр жарақат қаупін тудырады.
ЕСКЕРТУ: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау
өлімге немесе ауыр жарақатқа əкелуі мүмкін.
САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын
қолданбау жарақатқа немесе мүліктің зақымдалуына əкелуі мүмкін.
ЕСКЕРТУ
• Жүріп бара жатқанда немесе моторлы көлікті жүргізіп келе жатқанда
пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау сəтсіз жағдайларға немесе басқа жарақатқа
əкелуі мүмкін.
• Бұл өнімді бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз. Құлау немесе басқа
сəтсіз жағдай нəтижесінде ашылатын ішкі бөліктерге тимеңіз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау ток соғуына немесе басқа жарақатқа əкелуі
мүмкін.
• Өнімнен түтін, жылу немесе əдеттен тыс иістер шығуы сияқты кез
келген дұрыс емес нəрселерді байқасаңыз, батареяны немесе қуат
көзін дереу ажыратыңыз.
Пайдалануды жалғастыру өртке, күйіктерге немесе басқа жарақатқа əкелуі
мүмкін.
• Құрғақ күйде ұстаңыз. Ылғалды қолдармен ұстамаңыз. Ашаны
ылғалды қолдармен ұстамаңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау өртке немесе ток соғуына əкелуі мүмкін.
• Осы өнім қосулы кезінде немесе розеткаға қосулы кезінде терінің
өнімге ұзақ тиіп тұруына жол бермеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау төмен температуралық күйіктерге əкелуі
мүмкін.
• Тұтанғыш шаң немесе пропан сияқты газ, бензин немесе аэрозольдар
бар жерде бұл өнімді пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарылысқа немесе өртке əкелуі мүмкін.
x
• Объектив немесе фотокамера арқылы күнге немесе басқа қатты жарық
көзіне тік қарамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау көру қабілетінің нашарлауына əкелуі мүмкін.
• Жарқылды немесе АФ қосымша шамын моторлы көліктің жүргізушісіне
бағыттамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау сəтсіз жағдайларға əкелуі мүмкін.
• Бұл өнімді балалар жетпейтін жерде сақтаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарақатқа немесе өнім ақаулығына əкелуі
мүмкін. Бұған қоса, кішкентай бөліктер шашалу қаупін тудыратынын ескеріңіз.
Бала осы өнімнің кез келген бөлігін жұтып қойса, дереу медициналық көмекке
жүгініңіз.
• Мойын бауларын шатыстырмаңыз, мойынға орамаңыз немесе
бұрамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау сəтсіз жағдайларға əкелуі мүмкін.
• Осы өніммен бірге пайдалануға арналмаған батареяларды, зарядтау
құрылғыларын немесе айнымалы ток адаптерлерін пайдаланбаңыз.
Осы өніммен бірге пайдалануға арналған батареяларды, зарядтау
құрылғыларын жəне айнымалы ток адаптерлерін пайдаланғанда
мыналарды істемеңіз:
- Сымдарды немесе кабельдерді зақымдамаңыз, өзгертпеңіз, күшпен
тартпаңыз немесе майыстырмаңыз, ауыр заттардың астына
қоймаңыз, я болмаса, оларға жылу немесе жалын əсерін тигізбеңіз.
- Бір кернеуді екіншісіне түрлендіруге арналған саяхатқа арналған
түрлендіргіштерді немесе адаптерлерді, я болмаса, тұрақты токайнымалы ток инверторларын пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау өртке немесе ток соғуына əкелуі мүмкін.
• Найзағайлар кезінде өнімді зарядтап немесе айнымалы ток адаптерін
пайдаланып жатқанда ашаны ұстамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау ток соғуына əкелуі мүмкін.
• Өте жоғары немесе төмен температуралар əсер ететін орындарда ашық
қолдармен ұстамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау күйіктерге немесе үсуге əкелуі мүмкін.
САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ
• Объективті күнге немесе басқа қатты жарық көздеріне қаратып
қалдырмаңыз.
Объектив фокустаған жарық өртке əкелуі немесе өнімнің ішкі бөліктерін
зақымдауы мүмкін. Артқы жағы жанып тұрған нысандарды суретке түсіргенде
күнді кадрдан тыс ұстаңыз. Күн кадрға жақын кезде фотокамерада фокусталған
күн жарығы өрт тудыруы мүмкін.
xi
• Пайдалану тыйым салынған кезде бұл өнімді өшіріңіз. Сымсыз
жабдықты пайдалануға тыйым салынған кезде сымсыз мүмкіндіктерді
өшіріңіз.
Бұл өнім тудыратын радиожиілікті сəулеленулер ұшақтағы, я болмаса,
ауруханалардағы немесе басқа медициналық мекемелердегі жабдыққа
кедергілер келтіруі мүмкін.
• Бұл өнім ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяны
алыңыз жəне айнымалы ток адаптерін ажыратыңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
• Объективтің жылжитын бөліктеріне немесе басқа жылжитын
бөліктерге тимеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарақатқа əкелуі мүмкін.
• Жарқылды теріге немесе заттарға тигізіп тұрып немесе жақындатып
жақпаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау күйіктерге немесе өртке əкелуі мүмкін.
• Өнімді ұзақ уақыт бойы өте жоғары температуралар əсер ететін жерде
қалдырмаңыз, мысалы, жабық автокөлікте немесе тік күн сəулелерінің
астында.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
ҚАУІП (Батареялар)
• Батареяларды дұрыс емес пайдаланбаңыз.
Келесі сақтық шараларын қолданбау батареялардың ағуына, қызып кетуіне,
жарылуына немесе өртенуіне əкелуі мүмкін:
- Тек осы өнімде пайдалану үшін бекітілген қайта зарядталмалы
батареяларды пайдаланыңыз.
- Батареяларға жалын немесе артық жылу əсерін тигізбеңіз.
- Бөлшектемеңіз.
- Алқаларға, түйреуіштерге немесе басқа металл заттарға тигізу арқылы
түйіспе тұстарын қысқа тұйықтамаңыз.
- Батареяларға немесе олар салынған өнімдерге қатты соққылардың əсерін
тигізбеңіз.
• EN-EL15a қайта зарядталмалы батареяларын осы мақсатқа арналмаған
зарядтау құрылғыларын пайдаланып зарядтауға əрекеттенбеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау батареялардың ағуына, қызып кетуіне,
жарылуына немесе өртенуіне əкелуі мүмкін.
• Егер батарея сұйықтығы көздерге тисе, көп таза сумен шайыңыз жəне
дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
Əрекетті кешіктіру көз жарақаттарына əкелуі мүмкін.
xii
ЕСКЕРТУ (Батареялар)
• Батареяларды балалар жетпейтін жерде сақтаңыз.
Бала батареяны жұтып қойса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
• Батареяларды суға батырмаңыз немесе оларға жаңбыр əсерін
тигізбеңіз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
Ылғалданса, өнімді сүлгімен немесе ұқсас затпен дереу құрғатыңыз.
• Батареяларда өңсіздену немесе пішін өзгеруі сияқты кез келген
өзгерістерді байқасаңыз, пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Көрсетілген
уақыт кезеңінде зарядталмаса, EN-EL15a қайта зарядталмалы
батареяларын зарядтауды тоқтатыңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау батареялардың ағуына, қызып кетуіне,
жарылуына немесе өртенуіне əкелуі мүмкін.
• Қоқысқа лақтыру алдында батареяның түйіспе тұстарын лентамен
оқшаулаңыз.
Түйіспе тұстарға металл заттар тисе, қызып кету, жарылу немесе өрт туындауы
мүмкін. Батареяларды жергілікті ережелерге сай қайта өңдеуге тапсырыңыз
немесе қоқысқа лақтырыңыз.
• Егер батарея сұйықтығы адам терісіне немесе киімге тисе, əсер етілген
аумақты көп таза сумен дереу шайыңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау терінің тітіркенуіне əкелуі мүмкін.
xiii
Ескертпелер
• Nikon компаниясы осы өнімді
• Осы өніммен бірге келген
пайдаланудан болған қандай да бір
нұсқаулықтардың ешбір бөлігін Nikon
зақымға жауап бермейді.
компаниясының жазбаша
• Осы нұсқаулықтардағы мəліметтің
рұқсатынсыз қандай да бір жолмен
дұрыс жəне толық болуына бар күшқайта көшіруге, таратуға, қайта
жігерімізді жұмсағанымызбен, қандай
жазуға, іздеу жүйесінде сақтауға
да бір қателерді немесе
немесе кез-келген түрде басқа бір
ескерілмеген тұстарды байқаған
тілге аударуға рұқсат етілмейді.
• Nikon компаниясы осы
жағдайда аймақтағы Nikon өкіліне
нұсқаулықтарда сипатталған жабдық
айтуыңызды сұраймыз (мекенжайы
пен бағдарламалық жасақтаманың
бөлек беріледі).
сыртқы түрін жəне техникалық
сипаттамаларын кез келген уақытта
жəне еш ескертусіз өзгерту құқығын
сақтап қалады.
xiv
Еуропадағы тұтынушыларға арналған ескертпелер
САҚ БОЛЫҢЫЗ: ЕГЕР БАТАРЕЯ ЖАРАМСЫЗ ТҮРІМЕН АУЫСТЫРЫЛҒАН
БОЛСА, ЖАРЫЛЫС ҚАУПІ БОЛАДЫ. ҚОЛДАНЫЛҒАН БАТАРЕЯЛАРДЫ
НҰСҚАУЛАРҒА СƏЙКЕС ЛАҚТЫРЫҢЫЗ.
Бұл таңба электр жəне
электрондық
жабдықтардың бөлек
жиналуы керектігін
білдіреді.
Төмендегі тек Еуропа
елдеріндегі
пайдаланушыларға қолданылады:
• Бұл өнім тиісті жинау нүктесінде
бөлек жинау үшін арналған.
Тұрмыстық қоқыс ретінде
лақтырмаңыз.
• Бөлек жинау жəне қайта өңдеу
табиғи ресурстарды сақтауға жəне
дұрыс емес лақтырудан пайда болуы
мүмкін адам денсаулығына жəне
қоршаған ортаға теріс салдарларды
болдырмауға көмектеседі.
• Қосымша ақпарат алу үшін сатушыға
немесе қоқысқа жауапты жергілікті
ұйымдарға хабарласыңыз.
Батареядағы бұл таңба
батарея бөлек жиналуы
керектігін білдіреді.
Төмендегі тек Еуропа
елдеріндегі
пайдаланушыларға қолданылады:
• Осы таңбамен белгіленген не
белгіленбеген барлық батареялар
тиісті жинау нүктесінде жиналуы үшін
арналған. Тұрмыстық қоқыс ретінде
лақтырмаңыз.
• Қосымша ақпарат алу үшін сатушыға
немесе қоқысқа жауапты жергілікті
ұйымдарға хабарласыңыз.
xv
Көшіруге немесе көбейтуге тыйым салуға қатысты ескерту
Сканер, сандық фотокамера немесе өзге құрылғы көмегімен сандық тұрғыдан
көшірілген немесе көбейтілген материалға иелік етудің өзі заң тарапынан
қудалануы мүмкіндігін ескеріңіз.
• Заң бойынша көшіруге немесе
көбейтуге тыйым салынған
нəрселер
«Үлгі» деген таңбасы болғанның
өзінде қағаз ақшаның, тиындардың,
құнды қағаздардың, үкіметтік құнды
қағаздардың немесе жергілікті
үкіметтің құнды қағаздарының
көшірмесін немесе көбейтілген
нұсқаларын жасамаңыз.
Шет елдің айналымында жүрген қағаз
ақшаны, тиындарды немесе құнды
қағаздарды көшіруге немесе көбейтуге
тыйым салынады.
Үкіметтің алдын-ала рұқсаты
алынбайынша, үкімет тарапынан
шығарылып, бірақ пайдаланылмаған
пошта маркаларын немесе ашық
хаттарды көшіруге немесе көбейтуге
тыйым салынады.
Үкімет шығарған маркаларды жəне
заңда қарастырылған куəландырылған
құжаттарды көшіруге немесе көбейтуге
тыйым салынады.
• Кейбір көшірмелер жəне
көбейтілген нұсқаларға қатысты
сақтық ескертулері
Компания тарапынан іскерлік
мақсатта қажетті көшірмелердің
шектеулі саны қажет болған кезден
басқа жағдайларда, үкімет жеке
компаниялар тарапынан шығарылған
құнды қағаздардың (акциялар,
банкноталар, чектер, сыйлық
сертификаттар жəне т.б.), жол жүру
билеттерінің немесе купондық
билеттердің көшірмелеріне немесе
көбейтілген нұсқаларына қатысты сақ
болу керектігі туралы ескертулерді
таратты. Бұған қоса, үкімет тарапынан
шығарылған паспорттардың,
мемлекеттік органдар жəне жеке
топтар шығарған лицензиялардың,
жеке бас куəліктерінің жəне
рұқсатнамалар жəне тамақ купондары
сияқты билеттердің көшірмелерін
немесе көбейтілген нұсқаларын
жасамаңыз.
• Авторлық құқыққа қатысты
ескертулерді ескеріңіз
Авторлық құқықтар туралы заң
бойынша фотокамерамен жасалған
авторлық құқықтармен қорғалған
еңбектердің фотосуреттерін немесе
жазбаларын авторлық құқық иесінің
рұқсатынсыз пайдалануға болмайды.
Ерекшеліктер жеке пайдалануға
қолданылады, бірақ көрмелердің
немесе нақты уақыттағы
орындаулардың фотосуреттері
немесе жазбалары жағдайында тіпті
жеке пайдалану да шектелуі мүмкін
екенін ескеріңіз.
xvi
Деректерді сақтау құрылғыларын лақтыру
Кескіндерді өшіру немесе жад карталарын немесе өзге де деректерді сақтау
құрылғыларын пішімдеу бастапқы кескін мəліметін толық өшірмейтінін
ескеріңіз. Өшірілген файлдарды кейде еркін сатылымдағы бағдарламалар
көмегімен лақтырылған сақтау құрылғыларынан шығарып алуға болады, бұл
жеке суреттерді арам пиғылда пайдалануға əкелуі мүмкін. Мұндай деректердің
құпиялылығын қамтамасыз ету қолданушының өз жауапкершілігі болып
табылады.
Деректерді сақтау құрылғысын лақтырудан немесе меншік құқығын басқа
адамға аударудан бұрын, еркін сатылыдағы бағдарлама көмегімен барлық
деректерді өшіріңіз немесе құрылғыны пішімдеңіз жəне содан кейін ешқандай
жеке мəліметті қамтымайтын суреттермен (мысалы, ашық аспан суреттері)
толтырыңыз. Деректерді сақтау құрылғыларын физикалық тұрғыдан жойған
кезде жарақат алып қалмау үшін сақ болу қажет.
Фотокамераны қоқысқа лақтыру немесе иелікті басқа тұлғаға тапсыру алдында
да фотокамераның баптау мəзіріндегі Reset all settings (Барлық
параметрлерді қалпына келтіру) параметрін пайдаланып, бүкіл жеке желі
туралы ақпаратты жою керек.
xvii
AVC Patent Portfolio лицензиясы
БҰЛ ӨНІМ AVC PATENT PORTFOLIO ЛИЦЕНЗИЯСЫ АЯСЫНДА (i) БЕЙНЕ ФАЙЛДЫ AVC
СТАНДАРТЫНА САЙ («AVC БЕЙНЕ») КОДТАУ ЖƏНЕ/НЕМЕСЕ (ii) ЖЕКЕ ЖƏНЕ
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ƏРЕКЕТПЕН АЙНАЛЫСҚАН ТҰТЫНУШЫ ТАРАПЫНАН КОДТАЛҒАН
ЖƏНЕ/НЕМЕСЕ
AVC БЕЙНЕ ФАЙЛЫН ҰСЫНУ ЛИЦЕНЗИЯСЫНА ИЕ БЕЙНЕ ФАЙЛ
AVC БЕЙНЕ ФАЙЛЫН ДЕКОДТАУ ҮШІН ТҰТЫНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ
ЖƏНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС МАҚСАТТА ҚОЛДАНУЫНА АРНАЛҒАН. БҰЛ ЛИЦЕНЗИЯ БАСҚА
ПРОВАЙДЕРІНЕН АЛЫНҒАН
БІР МАҚСАТТА ҚОЛДАНУ ҮШІН БЕРІЛМЕЙДІ ЖƏНЕ ОНДАЙ ҚОЛДАНЫС МҮМКІНДІГІН
ҚАРАСТЫРМАЙДЫ.
БОЛАДЫ.
ҚОСЫМША МƏЛІМЕТТІ MPEG LA, L.L.C. КОМПАНИЯСЫНАН АЛУҒА
КЕЛЕСІ САЙТТЫ ҚАРАҢЫЗ http://www.mpegla.com
Nikon сауда белгісінің электронды керек-жарақтарын ғана
қолданыңыз
Nikon фотокамералары ең жоғарғы стандарттарға сай жасалған жəне күрделі
электрондық схемаларды қамтиды. Осы Nikon сандық фотокамерасында ғана
пайдалану үшін Nikon тарапынан сертификатталған Nikon сауда белгісінің
электронды керек-жарақтары (зарядтау құрылғыларын, батареяларды,
айнымалы ток адаптерлерін жəне флештік керек-жарақтарды қосқанда) ғана
осы электрондық схемалардың қызметтік жəне қауіпсіздік талаптары
шеңберінде жұмыс істейтіндігі расталған жəне сол үшін жасалған.
Nikon сауда белгісіне жатпайтын электрондық керекжарақтарды пайдалану фотокамераны зақымдауы жəне Nikon
кепілдігін жоюы мүмкін. Оң жақта көрсетілген Nikon
компаниясының голографиялық жапсырмасы жоқ үшінші
тараптың қайта зарядталмалы литий-ионды батареяларын
пайдалану фотокамераның қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіруі жəне
батареяның шамадан тыс қызуына, жанып кетуіне, жарылуына немесе ағуына
əкелуі мүмкін.
Nikon сауда белгісінің керек-жарақтарына қатысты қосымша мəлімет алу үшін
Nikon компаниясының жергілікті өкілетті сатушысына хабарласыңыз.
D Тек Nikon брендінің керек-жарақтарын пайдаланыңыз
Nikon тарапынан Nikon сандық фотокамерасында пайдалану үшін
сертификатталған Nikon брендінің керек-жарақтары ғана Nikon сандық
фотокамерасының жұмысына жəне қауіпсіздігіне қойылатын
талаптарға сай жобаланған жəне соларға сай жұмыс істейтіні
дəлелденген. ӨЗГЕ КОМПАНИЯЛАР ШЫҒАРҒАН КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ
ПАЙДАЛАНУ ФОТОКАМЕРАНЫ ЗАҚЫМДАУЫ ЖƏНЕ NIKON КЕПІЛДІГІНІҢ КҮШІН
ЖОЮЫ МҮМКІН.
xviii
A Маңызды суреттерді түсіруден бұрын
Маңызды оқиғаларда (үйлену тойлары сияқты жағдайларда немесе
фотокамераны сапарға алудан бұрын) суреттерді түсіруден бұрын,
фотокамера дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін суретті
сынақ ретінде түсіріп көріңіз. Nikon компаниясы өнімнің дұрыс
істемеуінен болған шығынға немесе жоғалған табысқа жауап бермейді.
A Өмір бойы білім алу ұстанымы
Nikon компаниясының өнімге қолдау көрсету жəне үйренуге
бағытталған «өмір бойы білім алу» ұстанымы аясында, үнемі
жаңартылып тұратын мəліметті онлайн режимде келесі сайттардан
алуға болады:
• АҚШ-тағы қолданушылар үшін: http://www.nikonusa.com/
• Еуропа жəне Африкадағы қолданушылар үшін:
http://www.europe-nikon.com/support/
• Азия, Океания жəне Таяу Шығыстағы қолданушылар үшін:
http://www.nikon-asia.com/
Өнім туралы ең соңғы мəліметті, кеңестерді, жиі қойылатын сұрақтарға
(ЖҚС) берілген жауаптарды жəне сандық кескіндерге жəне фотосурет
түсіруге қатысты жалпы кеңес алып отыру үшін мына сайттарға кіріңіз.
Қосымша ақпаратты аумақтағы Nikon өкілінен алуға болады. Байланыс
ақпаратын алу үшін келесі URL мекенжайын қараңыз:
http://imaging.nikon.com/
xix
❚❚ Bluetooth жəне Wi-Fi (сымсыз жергілікті желі)
Бұл өнімді Америка Құрама Штаттарының экспортты басқару туралы
ережелері (EAR) бақылайды. Осы мəтін жазылып жатқанда эмбарго немесе
арнайы ережелер қолданылған келесі елдерден басқа елдер үшін экспорттау
үшін Америка Құрама Штаттары үкіметінің рұқсаты қажет емес: Куба, Иран,
Солтүстік Корея, Судан жəне Сирия (тізім өзгертілуі мүмкін).
Кейбір елдерде немесе аймақтарда сымсыз құрылғыларды пайдалануға
тыйым салынуы мүмкін. Осы өнімнің сымсыз мүмкіндіктерін сатып алу елінен
тыс пайдалану алдында Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне
хабарласыңыз.
xx
Еуропадағы тұтынушыларға арналған ескертулер
Осымен, Nikon Corporation D850 деген радиожабдық түрі
2014/53/EU директивасының талаптарына сай екенін жариялайды.
ЕО сəйкестік декларациясының толық мəтіні келесі интернет
мекенжайында қолжетімді:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D850.pdf.
Қауіпсіздік
Бұл өнімнің артықшылықтарының бірі басқаларға өз ауқымында кез келген
жерде деректерді сымсыз алмасу үшін еркін қосылуға мүмкіндік беретіні
болғанымен, қауіпсіздік қосылмаған болса, төмендегі жағдайлар орын алуы
мүмкін:
• Деректердің ұрлануы: зиянкес үшінші тараптар сымсыз тасымалданатын
деректерді ұстап, пайдаланушы идентификаторларын, құпия сөздерін жəне
басқа жеке ақпаратты ұрлауы мүмкін.
• Рұқсат етілмеген қатынас: рұқсат етілмеген пайдаланушылар желіге қатынас
алуы жəне деректерді өзгертуі немесе басқа зиянды əрекеттерді орындауы
мүмкін. Сымсыз желілердің дизайнына байланысты, мамандандырылған
шабуылдар тіпті қауіпсіздік қосулы болса да рұқсат етілмеген қатынас алуға
мүмкіндік беретінін ескеріңіз.
• Қорғалмаған желілер: ашық желілерге қосылу рұқсатсыз қатынасуға əкелуі
мүмкін. Тек қорғалған желілерді пайдаланыңыз.
xxi
Кеден Одағының мəлімдемесі (декларация) үшін ақпарат/
сертификат
Жасап шығарушы: Қолданушы нұсқаулығының артқы
мұқабасын қараңыз
D850
Өндіруші:"Никон Корпорейшн",
Шинагава Интерсити, Башня "C", 2-15-3, Конан,
Минато-ку, Токио 108-6290, Жапония,
Телефон: +81-3-6433-3600
Импортер: ЖШС "Никон",
Мекен жайы: Ресей, Мəскеу қаласы,
Сыромятнический -2 көшесі,1 үй.
Телефондар: +7 (495) 663-77-64
Шығарушы ел: Таиланд
Сертификат/Сəйкестік мəлімдеме:
ЕАЭС N RU Д-JP.АЯ46.В.95001
Жарамдылық мерзімі:
11.07.2017 бастап 10.07.2022 жылға дейін
Сертификаттау мүшесі: ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"
MH-25a зарядтау құрылғысы
Өндіруші:ГС ЮАСА ИНТЕРНЕШНЛ ЖШҚ,
1 ИНОБАНБА-ЧО НИШИНОШО,
КИШОИН МИНАМИ-КУ, КИОТО 601-8520, Жапония
Телефон: +81-75-316-3112
Импортер: жшқ «Никон»
Ресей Федерациясы, Мəске, 105120,
2-шi Сыромятнический тар көш, уй 1
Телефон: +7 (495) 663-77-64
Шығарушы ел: Қытай
Сертификат/Сəйкестік мəлімдеме: ТС BY/112 02.01 020 01894
Жарамдылық мерзімі: 25.02.2014 бастап 24.02.2019 дейін
Сертификаттау мүшесі: ААҚ "БЕЛЛИС"
xxii
Кіріспе
Фотокамерамен танысу
Фотокамераны басқару элементтері мен дисплейлермен
асықпай танысып алыңыз. Нұсқаулықтың өзге бөлімдерін оқу
барысында осы бөлімге сілтеме жасау үшін бетбелгі қою
пайдалы болуы мүмкін.
Фотокамера корпусы
9
8
1
10
11
2
12
3
13
4
4
5
14
6
7
17
15
16
1 T түймешігі ......................88, 91
2 Суретке түсіру режимі дискісінің
құлпын босату ..........................113
3 Суретке түсіру режимінің
дискі ..........................................113
4 Фотокамера бауына арналған
тесік ............................................14
5 U түймешігі .............................156
6 I түймешігі ............................126
7 Y түймешігі ...............................124
8 Стерео микрофон .......................65
9 Бейнефильмді жазу түймешігі ...59
Қуат ажыратқышы.......................21
Ысырманы босату түймешігі ......32
E түймешігі ........................139, 209
S /Q түймешігі ...............119, 271
Басқару панелі ..............................5
Диоптрияны реттеу тетігі..............9
Фокустық жазықтық
таңбасы (E).............................112
17 Керек-жарақтарға арналған
құрылғы (қосымша жарқыл
бөлігі үшін)........................187, 295
10
11
12
13
14
15
16
1
Фотокамера корпусы (жалғасы)
1
3
4
14
5
15
16
2
13
12 11
10
6
17
7
18
8
19
9
20
1 Өздігінен түсіруді реттейтін
таймер шамы........................... 116
2 Экспоөлшегішті қосу тұтқасы
3 BKT түймешігі........................... 142
4 Жарқылды синхрондау түйіспе
тұс қақпағы............................... 188
5 10-өзекті қашықтан басқару
жалғағышының қақпағы
6 Дыбыс жалғағыш қақпағы
7 USB жалғағыш қақпағы
8 HDMI жалғағыш қақпағы
9 AF режимінің түймешігі
................................ 41, 42, 98, 100
10 Фокус режимінің
ауыстырғышы .............. 41, 94, 111
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Объективті босату түймешігі ..... 20
Объективті бекіту таңбасы ........ 19
Айна................................... 118, 315
Жарқылды синхрондау түйіспе
тұсы .......................................... 188
10-өзекті қашықтан басқару
жалғағышы............................... 295
Құлаққап жалғағышы............ 67, 72
Сыртқы микрофонға арналған
жалғағыш ................................. 295
USB жалғағыш .......................... 295
HDMI жалғағышы...................... 295
Корпус қақпағы ................... 19, 295
D Жалғағыш қақпағын жабу
Жалғағыштарды пайдаланбаған кезде жалғағыш қақпағын жабыңыз.
Жалғағыштарға түсіп кеткен бөгде заттар деректерді көшіруге кедергі
келтіруі мүмкін.
2
1
6
2
7
3
8
4
10
9
5
Қосымша басқару дискі
Pv түймешігі ........44, 127, 268, 270
Fn1 түймешігі ....................268, 270
Батарея бөлімі қақпағының
ілмегі...........................................16
5 Батарея бөлімінің қақпағы ...16, 18
6 Объектив жиектемесі .........19, 112
1
2
3
4
7 Микропроцессор түйіспелері
8 MB-D18 қосымша бірнеше қуат
көздерін пайдалануға мүмкіндік
беретін əмбебап батарея
жинағына арналған түйіспелер
қақпағы .....................................299
9 Штатив ұяшығы
10 Қуат жалғағышының қақпағы
D Үндеткіш
Үндеткішті магнитті құрылғылардың жанына қоймаңыз. Осы сақтық
шарасын орындамау магнитті құрылғыларда жазылған деректерге
əсер етуі мүмкін.
3
Фотокамера корпусы (жалғасы)
1
2
3
4
12
13
17
18
5
6
7
8
9
10
11
19
20
21
24
Көріністапқыш................... 7, 9, 116
Окулярдың ысырма тұтқасы.... 116
O/Q түймешігі ............ 36, 245, 271
K түймешігі......................... 35, 223
G түймешігі...................... 24, 248
L/Z/Q түймешігі ...... 25, 175, 240
X түймешігі.......................... 40, 238
W/M түймешігі... 192, 194, 223, 238
J түймешігі ......................... 25, 224
Fn2 түймешігі............ 242, 268, 270
Еңкейтілетін монитор
.......................... 10, 12, 37, 59, 223
12 Көріністапқыш окуляры........ 9, 116
13 Үндеткіш .................................. 3, 76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4
14
15
16
23
22
14 Қосымша селектор
.................. 106, 108, 137, 268, 270
15 AF-ON түймешігі
............................ 99, 109, 261, 268
16 Басты басқару дискі
17 Мульти селектор... 25, 34, 268, 269
18 Фокустау ауыстырғышының
құлпы ........................................ 105
19 Жад картасы ұяшығының
қақпағы ................................. 16, 18
20 R түймешігі........... 55, 72, 198, 203
21 Тікелей көрініс селекторы.... 37, 59
22 a түймешігі........... 37, 59, 169, 270
23 i түймешігі ............ 45, 65, 208, 228
24 Жад картасына қатынасу
шамы .......................................... 32
Басқару панелі
Басқару панелі фотокамера қосулы кезде фотокамераның əр
түрлі параметрлерін көрсетеді. Мұнда көрсетілген элементтер
фотокамераны бірінші рет қосқанда көрсетіледі; басқа
параметрлер туралы ақпаратты осы нұсқаулықтың қатысты
бөлімдерінде табуға болады.
1 2
3
4
5
15
14
6
7
13
12
11
10 9
1 Экспозиция режимі ...................126
2 Фотосурет түсіру мəзірінің
жиынтығы .................................250
3 Ысырма жылдамдығы ......129, 131
4 Батарея индикаторы ..................30
5 Апертура (f саны)..............130, 131
6 XQD картасының
белгішесі ..............................16, 93
7 SD картасының
белгішесі ..............................16, 93
8
Қалған кадрлар саны ..........31, 362
АФ аумағының режимі ..............100
Автофокус режимі.......................98
Ақ түс балансы..........................156
Кескін өлшемі (JPEG жəне TIFF
кескіндері)...................................91
13 Кескін сапасы ..............................88
14 B («сағат орнатылмаған»)
индикаторы
15 Өлшеу ........................................124
8
9
10
11
12
A B («сағат орнатылмаған») индикаторы
Фотокамера сағатына тəуелсіз, қайта зарядтамалы қуат көзі қуат
береді. Бұл қуат көзі негізгі батарея орнатылғанда немесе
фотокамераға қосымша қуат жалғағышы жəне айнымалы ток адаптері
қуат бергенде қажетінше зарядталады (0 295). Екі күн зарядтау
сағатқа шамамен үш ай бойы қуат береді. Басқару панелінде B
белгішесі жыпылықтаса, сағат қалпына келтірілген жəне кез келген
жаңа фотосуреттерде жазылған күн жəне уақыт дұрыс болмайды.
Баптау мəзіріндегі Time zone and date (Уақыт белдеуі жəне күн) >
Date and time (Күн жəне уақыт) параметрін пайдаланып сағатты
дұрыс уақыт пен күнге орнатыңыз (0 271).
5
A Сұйық кристалдық дисплей жарықтары
Қуат ажыратқышын D күйіне
Қуат ажыратқышы
қарай бұрау түймелердің жəне
басқару панельдерінің артқы
жарықтарын іске қосады,
осылайша фотокамераны
қараңғыда пайдалануды
оңайырақ етеді. Қуат
ажыратқышы босатылғаннан
кейін күту режимінің таймері
белсенді кезде немесе ысырма
босатылғанша немесе қуат ажыратқышы қайтадан D күйіне
бұралғанша артқы жарықтар бірнеше секунд бойы жанып тұрады.
D Басқару панелі жəне көріністапқыш дисплейлері
Басқару панелі мен көріністапқыш дисплейлерінің жарықтығы
температураға қарай өзгеріп отырады жəне дисплейлердің жауап беру
уақыты төмен температураларда ұзаруы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай
жəне ақауды білдірмейді.
6
Көріністапқыш дисплейі
2
3
4
5
6
1
7 8 9 10 11 12 13
21 22
23
индикаторы 1, 2
14 15 16 17 18
24
1 Айналдыру
2 АФ аумағының жақшалары ..........9
3 Жақтауға алу торы (d9, Viewfinder
grid display (Көріністапқыш тор
дисплейі) қолданушы параметрі
үшін On (Қосулы) күйі таңдалған
кезде көрсетіледі) ....................265
4 Фокустау нүктелері .....94, 105, 261
5 Еңкейту бұрышының индикаторы 1, 3
6 Жыпылықтауды анықтау ..........254
7 Фокустау индикаторы
....................................32, 108, 112
25 26
19 20
27
8 Өлшеу ........................................124
9 Автоэкспозиция (АЭ) құлпы .....137
10 Ысырма жылдамдығы құлпының
белгішесі...........................136, 268
11 Ысырма жылдамдығы ......129, 131
Автофокус режимі.......................98
12 Апертура құлпының
белгішесі...........................136, 268
13 Апертура (f саны) ..............130, 131
Апертура (тоқтау саны) ............130
7
14 Экспозиция режимі................... 126
15 Жарқыл түзетілімінің
индикаторы .............................. 194
16 Экспозиция түзетілімінің
индикаторы .............................. 139
17 ISO сезімталдық индикаторы
.................................................. 119
Автоматты ISO сезімталдығының
индикаторы .............................. 121
18 ISO сезімталдық ....................... 119
Алдын-ала орнатылған ақ түс
балансын жазу индикаторы.... 165
Қосылған D-Lighting
мөлшері.................................... 180
АФ аумағының режимі ............. 100
19 «k» (жадта 1000-нан астам
экспозиция үшін орын қалған
кезде пайда болады) ................ 31
20 Жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор 4 ............. 187
21 Жарқыл қуаты құлпының
индикаторы .............................. 196
22 Жарқылды синхрондау
индикаторы .............................. 266
23 Апертураны тоқтату
индикаторы .............................. 130
24 Экспозиция индикаторы........... 132
Экспозиция түзетілімінің
дисплейі ................................... 139
25 Төмен батарея заряды туралы
ескерту ....................................... 30
26 Экспозиция/жарқыл брекетингінің
индикаторы .............................. 143
Ақ түс балансы брекетингінің
индикаторы .............................. 148
ADL брекетингінің
индикаторы .............................. 152
27 Қалған кадрлар саны ......... 31, 362
Жад буфері толғанға дейін қалған
түсірілімдер саны ............ 115, 362
Экспозиция түзетілімінің
мəні........................................... 139
Жарқыл түзетілімінің мəні........ 194
Компьютер режимінің индикаторы
1 f1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін
тағайындау), 0 268) қолданушы параметрін пайдаланып Viewfinder
virtual horizon (Көріністапқыштың виртуалды көкжиегі) параметрі
тағайындалған түймешікті басу арқылы көрсетуге болады.
2 Фотокамераны «тік» (портреттік) бағдардағы суреттерді түсіру үшін
бұрғанда еңкейту бұрышының индикаторы ретінде қызмет етеді.
3 Фотокамераны «тік» (портреттік) бағдардағы суреттерді түсіру үшін
бұрғанда айналдыру көрсеткіші ретінде қызмет етеді.
4 Қосымша жарқыл бөлігі бекітілгенде көрсетіледі (0 187). Жарқылдың
дайындығын білдіретін индикатор жарқыл зарядталған кезде жанады.
Ескертпе: дисплей көрнекілік мақсатында барлық индикаторлар жанған
түрде көрсетілген.
D Батарея жоқ
Батарея қуаты толық таусылған немесе ешқандай батарея салынбаған
кезде, көріністапқыш дисплейі күңгірттенеді. Бұл қалыпты жағдай жəне
ақауды білдірмейді. Көріністапқыш дисплейі толық зарядталған
батарея салынған кезде қалыпты күйіне оралады.
8
Диоптрияны реттеу тетігі
Диоптрияны реттеу тетігін көтеріңіз жəне
көріністапқыш дисплейі, фокустау
нүктелері жəне АФ аумағының
жақшалары анық фокуста болғанша
бұраңыз. Көзіңізді көріністапқышқа
жақындатып диоптрияны реттеу
тетігімен жұмыс істеу кезінде көзіңізге
саусағыңызды немесе тырнағыңызды кіргізіп алмаңыз. Фокусты
қалағанша реттегеннен кейін диоптрияны реттеу тетігін бір рет
басыңыз.
Фокустау
нүктесі
Көріністапқыш
фокуста емес
АФ аумағының
жақшалары
Көріністапқыш
фокуста
A Көріністапқыш окулярының реттегіш линзалары
Түзеткіш линзаларды (бөлек сатылады;
0 295) көріністапқыш диоптриясын одан əрі
реттеу үшін пайдалануға болады.
Көріністапқыш окулярының реттегіш
линзасын бекіту алдында окуляр құлпын
босату үшін көріністапқыш ысырмасын жабу
(q), содан кейін окулярды саусақ пен
басбармақ арасында ақырын ұстау жəне
көрсетілгендей бұрап алу арқылы (w) DK-17F көріністапқыш окулярын
алыңыз.
9
Еңкейтілетін мониторды пайдалану
Мониторды төменде көрсетілгендей бұрыштатуға жəне бұруға
болады.
Қалыпты пайдалану: монитор
əдетте сақтау күйінде
пайдаланылады.
Төмен бұрышты түсірілімдер:
тікелей көріністе фотокамераны
төмен ұстап суреттер түсіру үшін
мониторды жоғары қарай
еңкейтіңіз.
Жоғары бұрышты
түсірілімдер: тікелей көріністе
фотокамераны жоғары ұстап
суреттер түсіру үшін мониторды
төмен қарай еңкейтіңіз.
10
D Мониторды пайдалану
Мониторды ақырын айналдырып, кедергіні сезгенде тоқтаңыз. Күш
пайдаланбаңыз. Бұл сақтық шараларын қолданбау фотокамераны
немесе мониторды зақымдауы мүмкін. Фотокамера штативке бекітілген
болса, монитор штативке тимеуі үшін сақ болу керек.
Фотокамераны мониторынан көтермеңіз немесе алып жүрмеңіз. Осы
сақтық шарасын орындамау фотокамераның зақымдалуына əкелуі
мүмкін. Фотосуреттер түсіру үшін пайдаланылып жатпаса, мониторды
сақтау күйіне қайтарыңыз.
Монитордың артқы жағындағы аумаққа
тимеңіз немесе сұйықтықтың ішкі бетке
тиюіне жол бермеңіз. Бұл сақтық шараларын
қолданбау өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
Осы аумаққа тимеу
үшін əсіресе сақ
болыңыз.
11
Сенсорлық экранды пайдалану
Сенсорлық монитор келесі əрекеттерді қолдайды:
Шерту
Саусақпен мониторда солға немесе оңға
қысқа қашықтыққа шертіңіз.
Сырғыту
Саусақты мониторда сырғытыңыз.
Созу/шымшу
Мониторға екі саусақты қойыңыз, сөйтіп
оларды бір бірінен алшақтатыңыз
немесе бір біріне жақындатыңыз.
12
❚❚ Сенсорлық экранды пайдалану
Ойнату кезінде (0 226) сенсорлық экранды келесілер үшін
пайдалануға болады:
• Басқа кескіндерді көру
• Ұлғайту немесе кішірейту
• Сурет нобайларын көру
• Бейнефильмдерді көру
Тікелей көрініс кезінде сенсорлық экранда суреттер түсіру
(сенсорлы қосылатын ысырма; 0 56) немесе нүктелі ақ түс
балансының мəнін өлшеу (0 169) үшін пайдалануға болады.
Сондай-ақ сенсорлық экранды теру (0 273) немесе мəзірлерді
шарлау (0 29) үшін пайдалануға болады.
D Сенсорлық экран
Сенсорлық экран статикалық электр тогына реакция көрсетеді жəне
үшінші тарап қорғағыш пленкаларымен жапқанда, я болмаса,
тырнақтармен немесе қолғаптағы қолдармен тигенде реакция
көрсетпеуі мүмкін. Артық күш қолданбаңыз немесе экранға үшкір
заттармен тимеңіз.
D Сенсорлық экранды пайдалану
Бетінде алақанды немесе екінші жерде екінші саусақты қалдырып
пайдалануға əрекеттенсеңіз, сенсорлық экран күткендей реакция
көрсетпеуі мүмкін. Түрту тым жұмсақ болса, саусақтар тым тез немесе
тым қысқа қашықтыққа жылжытылса, экранмен байланыста қалмаса
немесе шымшу немесе созудағы екі саусақтың қозғалысы дұрыс
үйлестірілмесе, ол басқа қимылдарды танымауы мүмкін.
A Сенсорлық басқару элементтерін қосу немесе өшіру
Сенсорлық басқару элементтерін баптау мəзіріндегі Touch controls
(Сенсорлық басқару элементтері) параметрін пайдаланып қосуға
немесе өшіруге болады (0 274).
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Басқа кескіндерді толық өлшемде қарау үшін шерту бағытын таңдау
туралы ақпаратты B > Touch controls (Сенсорлық басқару
элементтері) (0 274) бөлімінен қараңыз.
13
Алғашқы қадамдар
Фотокамера бауын тағу
Бауды фотокамераның тесіктеріне мықтап тағыңыз.
Батареяны зарядтау
Батареяны салып, зарядтау құрылғысын розеткаға қосыңыз
(елге немесе аймаққа байланысты зарядтау құрылғысында
айнымалы ток қабырға адаптері немесе қуат кабелі болады).
Таусылған батарея шамамен екі сағат, 35 минуттан кейін
толығымен зарядталады.
• Айнымалы ток қабырға адаптері: айнымалы ток қабырға
адаптерін зарядтау құрылғысының айнымалы ток сымының
кіріс ұяшығына кіргізіңіз (q). Айнымалы ток қабырға
адаптерінің ілмегін көрсетілгендей сырғытыңыз (w) жəне
орнында бекіту үшін адаптерді 90° бұрыңыз (e). Батареяны
салып, зарядтау құрылғысын розеткаға қосыңыз.
Айнымалы ток қабырға
адаптерінің ілмегі
90°
14
• Қуат кабелі: қуат кабелінің ашасын көрсетілген бағытта
қосудан кейін батареяны салып, кабельді розеткаға қосыңыз.
Батарея зарядталып жатқанда CHARGE (ЗАРЯДТАУ) шамы
жыпылықтайды.
Батарея
зарядталуда
Зарядтау аяқталды
D Батарея жəне зарядтау құрылғысы
«Қауіпсіздік шаралары» (0 x) жəне «Фотокамераға жəне батареяға
күтім көрсету: сақтық шаралары» (0 319) бөлімдеріндегі
ескертулер мен сақтық шараларын оқып, орындаңыз.
15
Батареяны жəне жад картасын салу
Батареяны немесе жад карталарын салу немесе алу алдында
қуат ажыратқышы OFF (ӨШІРУЛІ) күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
Сарғылт батарея ілмегін бір жаққа басып тұру үшін батареяны
пайдаланып, батареяны көрсетілген бағытта салыңыз. Батарея
толығымен салынғанда ілмек батареяны орнында құлыптайды.
Батарея ілмегі
Жад картасын көрсетілген бағытта ұстап тұрып, орнына «шырт»
етіп түскенше тікелей тиісті ұяшыққа сырғытыңыз.
• XQD жад карталары:
• SD жад карталары:
16
D Жад карталары
• Жад карталары пайдаланылғаннан кейін ыстық болуы мүмкін. Жад
карталарын фотокамерадан алу кезінде сақ болыңыз.
• Жад карталарын фотокамераға салған немесе алған кезде
фотокамераны өшіріңіз. Пішімдеу барысында немесе деректер
жазылып, өшіріліп немесе компьютерге көшіріліп жатқан кезде, жад
карталарын фотокамерадан алмаңыз, фотокамераны өшірмеңіз
немесе қуат көзін шығармаңыз немесе ажыратпаңыз. Осы сақтық
шараларын орындамау деректерді жоғалтуға я болмаса
фотокамераның немесе жад картасының зақымдалуына əкелуі
мүмкін.
• Жад картасының түйіспелеріне саусақпен немесе металл заттармен
тимеңіз.
• Майыстыруға, түсіріп алуға немесе қатты соққылардың əсерін тигізуге
болмайды.
• Жад картасының корпусына күш қолданбаңыз. Осы сақтық шарасын
орындамау жад картасының зақымдалуына əкелуі мүмкін.
• Судың, жоғары ылғалдылықтың немесе күннің тік сəулелері əсеріне
ұшыратпаңыз.
• Жад карталарын компьютерде пішімдемеңіз.
A Жазудан қорғау ажыратқышы
SD жад карталары деректерді
кездейсоқ жоғалтуды болдырмау
үшін жазудан қорғау
ажыратқышымен жабдықталған.
Бұл ажыратқыш «құлыптау» күйінде
Жазудан қорғау ажыратқышы
болғанда жад картасын пішімдеу
мүмкін емес жəне фотосуреттерді өшіру немесе жазу мүмкін емес
(ысырманы босатуға əрекеттенсеңіз, мониторда ескерту көрсетіледі).
Жад картасының құлпын ашу үшін ажыратқышты «жазу» күйіне
сырғытыңыз.
A Жад картасы жоқ
Егер ешбір жад картасы салынбаған болса,
басқару панелі жəне көріністапқыш S
көрсетеді. Егер зарядталған батарея бар
жəне ешбір жад картасы салынбаған
фотокамера өшірілсе, басқару панелінде
S көрсетіледі.
17
❚❚ Батареяны жəне жад карталарын алу
Батареяны алу
Фотокамераны өшіріп, батарея бөлімінің
қақпағын ашыңыз. Батареяны босату
үшін батарея ілмегін көрсеткімен
көрсетілген бағытта басыңыз, содан
кейін батареяны қолмен алыңыз.
Жад карталарын алу
Жад картасына қатынасу шамы өшірулі екеніне көз
жеткізгеннен кейін фотокамераны өшіріңіз, жад картасы
ұяшығының қақпағын ашыңыз жəне картаны төменде
сипатталғандай алыңыз.
• XQD жад карталары: картаны ішінара
шығару үшін шығару түймешігін
басыңыз (q). Содан кейін картаны
қолмен алуға болады (w).
XQD жад карталары
• SD жад карталары: картаны ішке
қарай басыңыз, содан кейін жіберіңіз
(q). Содан кейін картаны қолмен алуға
болады (w).
SD жад карталары
18
Объективті бекіту
Объектив немесе корпус қақпағы алынғанда фотокамераға шаң
кіргізбеңіз. Осы нұсқаулықта көрнекілік мақсатта негізінен AF-S
NIKKOR 50 мм f/1.4G объективі пайдаланылады.
Фотокамераның
корпус қақпағын
алыңыз
Объективтің артқы
қақпағын алыңыз
Бекіту таңбасы (фотокамера)
Бекіту таңбаларын
туралаңыз
Бекіту таңбасы (объектив)
Объективті орнына «шырт» етіп түскенше
көрсетілгендей бұраңыз
Суреттер түсіру алдында объектив қақпағын алыңыз.
19
A Объективті ажырату
Объективтерді алу немесе ауыстыру кезінде
фотокамераны өшіруді ұмытпаңыз.
Объективті алу үшін объективті босату
түймешігін (q) басып, ұстап тұрыңыз жəне
объективті сағат тілі бағытында бұраңыз (w).
Объективті алғаннан кейін объектив
қақпағын мен фотокамера корпусының
қақпағын қайта орнатыңыз.
D Апертура сақиналары мен кірістірілген микропроцессоры бар
объективтер
Апертура сақинасы бар кірістірілген микропроцессоры бар объективтер
жағдайында (0 284) апертураны минималды параметрде (ең жоғарғы
f саны) құлыптаңыз.
20
Негізгі реттеу
Мəзірлер бірінші рет көрсетілгенде баптау мəзіріндегі тіл
параметрі автоматты түрде белгіленеді. Тілді таңдаңыз жəне
фотокамера сағатын орнатыңыз.
1 Фотокамераны қосыңыз.
Қуат ажыратқышы
2 Баптау мəзірінде Language (Тіл)
параметрін таңдаңыз.
Фотокамера мəзірлерін көрсету үшін
G түймешігін басыңыз, содан кейін
баптау мəзірінде Language (Тіл)
параметрін белгілеңіз жəне 2
түймешігін басыңыз. Мəзірлерді
пайдалану туралы ақпаратты
«Фотокамера мəзірлерін пайдалану»
(0 25) бөлімінен қараңыз.
G түймешігі
A SnapBridge арқылы смарт құрылғыларға қосылу
Фотокамерадан суреттерді жүктеп алу немесе
фотокамераны қашықтан басқару үшін смарт
құрылғыңызға SnapBridge қолданбасын орнатыңыз.
Қосымша ақпаратты жинақтағы SnapBridge Байланыс
нұсқаулығы (сандық айналы фотокамераларға арналған)
құжатында қараңыз.
21
3 Тілді таңдаңыз.
Қажетті тілді белгілеу үшін 1 немесе
3 түймешігін басыңыз жəне J
түймешігін басыңыз.
4 Time zone and date (Уақыт белдеуі
жəне күн) параметрін таңдаңыз.
Time zone and date (Уақыт белдеуі
жəне күн) параметрін таңдап, 2
түймешігін басыңыз.
5 Уақыт белдеуін орнатыңыз.
Time zone (Уақыт белдеуі)
параметрін таңдап, 2 түймешігін
басыңыз. Жергілікті уақыт белдеуін
белгілеу үшін 4 немесе 2 түймешігін
басып (UTC (Əмбебап
үйлестірілетін уақыт) өрісі
таңдалған уақыт белдеуі мен
əмбебап үйлестірілетін уақыт
арасындағы айырмашылықты
сағаттар түрінде көрсетеді), J
түймешігін басыңыз.
22
6 Жазғы уақытты қосу немесе өшіру.
Daylight saving time (Жазғы уақыт)
параметрін таңдап, 2 түймешігін
басыңыз. Əдепкі бойынша жазғы
уақыт өшірулі болады; жергілікті
уақыт белдеуінде жазғы уақыт
қолданыста болса, On (Қосулы) күйін
белгілеу үшін 1 түймешігін басып, J түймешігін басыңыз.
7 Күн мен уақытты орнатыңыз.
Date and time (Күн мен уақыт)
параметрін таңдап, 2 түймешігін
басыңыз. Элементті таңдау үшін 4
немесе 2 түймешігін басыңыз,
өзгерту үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз. Сағат ағымдағы күн мен
уақытқа орнатылғанда J түймешігін басыңыз
(фотокамерада 24 сағаттық сағат пішімі пайдаланылатынын
ескеріңіз).
8 Күн пішімін орнатыңыз.
Date format (Күн пішімі) параметрін
таңдап, 2 түймешігін басыңыз. Жыл,
ай жəне күн қай ретпен көрсетілетінін
таңдау үшін 1 немесе 3 түймешігін
басып, J түймешігін басыңыз.
9 Суретке түсіру режиміне шығыңыз.
Суретке түсіру режиміне шығу үшін
ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз.
23
Оқулық
Фотокамера мəзірлері: шолу
Суретке түсіру, ойнату жəне баптау
параметрлерінің көпшілігіне фотокамера
мəзірлерінен қатынасуға болады.
Мəзірлерді көру үшін G түймешігін
басыңыз.
G түймешігі
Қойындылар
Келесі мəзірлердің арасынан таңдаңыз:
• D: Playback (Ойнату) (0 248) • B: Баптау (0 271)
• C: Фотосурет түсіру (0 250)
• N: Retouch (Өңдеу) (0 278)
• 1: Бейнефильм түсіру
• O/m: MY MENU (МЕНІҢ МƏЗІРІМ)
(0 256)
немесе RECENT SETTINGS
• A: Қолданушы параметрлері
(ЖАҚЫНДАҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР)
(əдепкі мəні MY MENU (МЕНІҢ
(0 260)
МƏЗІРІМ); 0 280)
Жүгірткі ағымдағы мəзір ішіндегі
орынды көрсетеді.
Ағымдағы параметрлер
белгішелермен көрсетілген.
Мəзір параметрлері
Ағымдағы мəзір ішіндегі
параметрлер.
Анықтама белгішесі (0 25)
24
Фотокамера мəзірлерін пайдалану
❚❚ Мəзірдің басқару элементтері
Мəзірлерді сенсорлық экран арқылы немесе мульти селектор
мен J түймешігін пайдаланып шарлауға болады.
Мульти селектор
Меңзерді жоғары жылжыту
Белгіленген
элементті
таңдау
Болдырмау
Белгіленген
жəне алдыңғы
элементті
мəзірге оралу
таңдау немесе
қосымша
мəзірді көрсету
Меңзерді төмен жылжыту
J түймешігі
Белгіленген
элементті
таңдау
A d (Анықтама) белгішесі
Егер d белгішесі монитордың төменгі сол жақ бұрышында көрсетілсе,
қазіргі уақытта таңдалған параметрді немесе мəзірді L (Z/Q)
түймешігін басу арқылы көрсетуге болады. Дисплей арқылы жүгіртіп
қарау үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз. Мəзірлерге оралу үшін
L (Z/Q) түймешігін қайтадан басыңыз.
L (Z/Q) түймешігі
25
❚❚ Мəзірлерді шарлау
Мəзірлерді шарлау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
1 Мəзірлерді көрсетіңіз.
Мəзірлерді көрсету үшін G
түймешігін басыңыз.
G түймешігі
2 Ағымдағы мəзірдің
белгішесін белгілеңіз.
Ағымдағы мəзірдің
белгішесін белгілеу үшін 4
түймешігін басыңыз.
3 Мəзірді таңдаңыз.
Қажетті мəзірді таңдау үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
4 Меңзерді таңдалған
мəзірге қойыңыз.
Меңзерді таңдалған
мəзірге қою үшін 2
түймешігін басыңыз.
26
5 Мəзір элементін
белгілеңіз.
Мəзір элементін белгілеу
үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз.
6 Параметрлерді
көрсетіңіз.
Таңдалған мəзір
элементіне арналған
параметрлерді көрсету
үшін 2 түймешігін
басыңыз.
7 Параметрді белгілеңіз.
Параметрді белгілеу үшін
1 немесе 3 түймешігін
басыңыз.
8 Белгіленген элементті таңдаңыз.
Белгіленген элементті таңдау үшін J
түймешігін басыңыз. Таңдау жасамай
шығу үшін G түймешігін басыңыз.
J түймешігі
27
Келесілерді ескеріңіз:
• Сұр түспен көрсетілетін мəзір элементтері қазіргі уақытта
қолжетімді емес.
• 2 түймешігін немесе мульти селектордың ортасын басу
əдетте J түймешігін басумен бірдей əсер бергенімен, кейбір
элементтерді таңдауды тек J түймешігін басу арқылы жасауға
болады.
• Мəзірлерден шығып, суретке түсіру режиміне оралу үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз.
28
❚❚ Сенсорлық экранды пайдалану
Сондай-ақ мəзірлерді сенсорлық экрандағы келесі əрекеттер
арқылы шарлауға болады.
Жүгірту
Жүгірту үшін жоғары
немесе төмен сырғытыңыз.
Мəзірді таңдау
Мəзірді таңдау үшін мəзір
белгішесін түртіңіз.
Параметрлерді көрсету
үшін мəзір элементтерін
Параметрлерді нұқыңыз жəне өзгерту үшін
белгішелерді немесе
таңдау/
параметрлерді жүгірткілерді нұқыңыз.
реттеу
Параметрлерді өзгертусіз
шығу үшін Z белгішесін
нұқыңыз.
29
Негізгі фотосурет түсіру жəне ойнату
Батарея деңгейі жəне қалған кадрлар саны
Фотосуретке түсіру алдында төменде сипатталғандай батарея
зарядының деңгейін жəне қалған кадрлар санын тексеріңіз.
❚❚ Батарея зарядының деңгейі
Батарея зарядының деңгейі басқару
панелі мен көріністапқышта
көрсетіледі.
Басқару панелі
Көріністапқыш
Белгіше
Басқару панелі Көріністапқыш
Сипаттама
L
—
Батарея толық зарядталған.
K
—
Батарея заряды ішінара
J
—
таусылған.
I
—
Батарея заряды төмен. Батареяны
H
d
зарядтаңыз немесе қосалқы
батареяны дайындаңыз.
Ысырманы босату мүмкіндігі
H
d
өшірілген. Батареяны зарядтаңыз
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды)
немесе ауыстырыңыз.
A Фотокамераның өшірілген дисплейі
Фотокамера батарея жəне жад картасы
салынған күйі өшірілген болса, жад
картасының белгішесі жəне қалған кадрлар
саны көрсетіледі (сирек жағдайларда кейбір
жад карталары бұл ақпаратты тек
фотокамера қосулы кезде көрсетуі мүмкін).
30
Басқару панелі
❚❚ Қалған кадрлар саны
Фотокамерада екі жад картасының
SD картасының
ұяшығы бар: біреуі XQD карталарына
ұяшығы
арналған жəне екіншісі SD карталарына
арналған. Екі карта салынған болса,
əрқайсысы ойнайтын рөлді Primary slot
selection (Негізгі ұяшықты таңдау)
жəне Secondary slot function
(Қосымша ұяшық функциясы) үшін
таңдалған параметрлер анықтайды;
Secondary slot function (Қосымша
XQD картасының
ұяшығы
ұяшық функциясы) параметрі Overflow
(Толып кету) əдепкі мəніне орнатылған
болса (0 93), екінші ұяшықтағы карта тек негізгі ұяшықтағы
карта толы кезде пайдаланылады.
Басқару панелі қазіргі уақытта қандай
карталар салынғанын көрсетеді
(мұндағы мысал карталар ұяшықтардың
екеуіне де салынған кездегі дисплейді
көрсетеді). Қате орын алса (мысалы, жад
Басқару панелі
картасы толы болса немесе SD
ұяшығындағы карта құлыпталған болса), əсер етілген картаның
белгішесі жыпылықтайды (0 330).
Басқару панелі жəне көріністапқыш
ағымдағы параметрлермен түсіруге
болатын фотосуреттер санын көрсетеді
(1000-нан асатын мəндер ең жақын
жүздік санға дөңгелектеледі; мысалы,
4000 жəне 4099 арасындағы мəндер
4,0 мың ретінде көрсетіледі).
Қалған кадрлар саны
Басқару панелі
Көріністапқыш
31
«Бағытта да, түсір» арқылы фотосурет түсіру
1 Фотокамераны дайындаңыз.
Фотосуреттерді көріністапқышта
жақтауға алған кезде қол тұтқасын оң
қолыңызбен ұстап, фотокамераның
корпусын немесе объективті сол
қолмен тіреңіз.
Фотосуреттерді жақтауға портреттік
(тік) бағытта алған кезде
фотокамераны көрсетілгендей
ұстаңыз.
2 Фотосуретті жақтауға алыңыз.
Əдепкі параметрлерде фотокамера
нысанды орталық фокустау
нүктесінде фокустайды.
Көріністапқышта фотосуретті негізгі
нысанды орталық фокустау
нүктесінде орналастырып жақтауға
алыңыз.
32
Фокустау нүктесі
3 Ысырманы босату
түймешігін жартылай
басыңыз.
Фокустау үшін ысырманы
босату түймешігін
жартылай басыңыз.
Фокустау күйінің
индикаторы (I) фокустау
əрекеті аяқталғанда
көріністапқышта көрсетіледі.
Фокустау индикаторы
Көріністапқыш
Сипаттама
дисплейі
I
Нысан фокуста.
Фокустау нүктесі фотокамера мен нысанның
F
арасында.
H
Фокустау нүктесі нысанның артында.
F H
Фотокамера автофокусты пайдаланып фокустау
(жыпылықтайды) нүктесіндегі нысанды фокустай алмайды (0 110).
4 Суретке түсіріңіз.
Фотосурет түсіру үшін
ысырманы босату
түймешігін ақырын соңына
дейін басыңыз. Жад
картасына қатынасу шамы
жанады жəне фотосурет
Жад картасына
мониторда бірнеше секунд
қатынасу шамы
бойы көрсетіледі. Шам
өшкенше жəне жазу
аяқталғанға дейін жад картасын алмаңыз немесе қуат
көзін шығармаңыз немесе ажыратпаңыз.
33
A Күту режимінің таймері (көріністапқыш арқылы фотосурет
түсіру)
Шамамен алты секунд бойы ешқандай əрекет
орындалмаса, көріністапқыш жəне басқару панелінің
кейбір дисплейлері өшіп, батареяны тұтынуды азайтады.
Дисплейлерді қайта белсендіру үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз.
Экспозиция өлшегіштері
қосулы
Экспозиция өлшегіштері
өшірулі
Күту режимінің таймері автоматты түрде аяқталғанға дейінгі уақыт
ұзақтығын c2 (Standby timer (Күту режимінің таймері), 0 263)
қолданушы параметрін пайдаланып таңдауға болады.
A Мульти селектор
Экспозиция өлшегіштері қосылып тұрғанда,
мульти селекторды пайдаланып фокустау
нүктесін таңдауға болады (0 105).
Мульти селектор
34
Фотосуреттерді қарау
1 K түймешігін басыңыз.
Фотосурет мониторда көрсетіледі.
Қазіргі уақытта көрсетіліп тұрған
суретті қамтитын жад картасы
белгішемен көрсетіледі.
K түймешігі
2 Қосымша суреттерді қараңыз.
Қосымша суреттерді 4 немесе 2
түймешігін басу, я болмаса,
дисплейде саусақты солға немесе
оңға шерту арқылы көрсетуге болады
(0 226).
Ойнатуды аяқтап, суретке түсіру режиміне оралу үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз.
A Кескінді тексере қарау
Ойнату мəзіріндегі Image review (Кескінді тексере қарау) параметрі
үшін On (Қосулы) күйі таңдалған болса (0 249), түсірілгеннен кейін
фотосуреттер мониторда автоматты түрде көрсетіледі.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Ойнататын жад картасын таңдау туралы ақпаратты «Ойнатуды
басқару тетіктері» (0 224) бөлімінде қараңыз.
35
❚❚ Қаламайтын фотосуреттерді өшіру
Қазіргі уақытта мониторда көрсетілген фотосуретті өшіру үшін
O (Q) түймешігін басыңыз. Өшірілгеннен кейін
фотосуреттерді қалпына келтіру мүмкін емес екенін
ескеріңіз.
1 Фотосуретті көрсетіңіз.
Өшіру керек фотосуретті
«Фотосуреттерді көру» (0 35)
бөлімінде сипатталғандай көрсетіңіз.
Ағымдағы кескіннің орны дисплейдің
төменгі сол жақ бұрышындағы
белгіше арқылы көрсетіледі.
2 Фотосуретті өшіріңіз.
O (Q) түймешігін басыңыз. Растау
тілқатысу терезесі көрсетіледі;
кескінді өшіру жəне қарауға оралу
үшін O (Q) түймешігін қайтадан
басыңыз. Суретті өшірмей шығу үшін
K түймешігін басыңыз.
A Өшіру
O (Q) түймешігі
Бірнеше кескінді өшіру үшін немесе ішінен кескіндер жойылатын жад
картасын таңдау үшін қарау мəзіріндегі Delete (Жою) параметрін
пайдаланыңыз (0 246).
36
Тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру
Тікелей көрініс режимінде фотосуреттер түсіру үшін төмендегі
қадамдарды орындаңыз.
1 Тікелей көрініс селекторын C
күйіне (тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру) бұраңыз.
Тікелей көрініс
селекторы
2 a түймешігін басыңыз.
Айна көтеріліп, объективтегі көрініс
фотокамера мониторында
көрсетіледі. Нысан көріністапқышта
енді көрінбейді.
a түймешігі
3 Фокустау нүктесін орналастырыңыз.
Фокустау нүктесін нысан үстіне «АФ аумағының режимін
таңдау» (0 42) бөлімінде сипатталғандай орналастырыңыз.
37
4 Фокустаңыз.
Фокустау үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз.
Фотокамера фокустап тұрған кезде
фокустау нүктесі жасыл түспен жыпылықтайды жəне
ысырманы босату мүмкіндігі өшіріледі. Егер фотокамера
фокустай алса, фокустау нүктесі жасыл түспен көрсетіледі;
егер фотокамера фокустай алмаса, фокустау нүктесі қызыл
түспен жыпылықтайды (фокустау нүктесі қызыл түспен
жыпылықтаған кезде де суреттерді түсіруге болатынын
ескеріңіз; суретке түсіру алдында монитордағы фокусты
тексеріңіз). Экспозицияны қосымша селектордың ортасын
басу арқылы құлыптауға болады (0 137); ысырманы босату
түймешігі жартылай басылып тұрғанда фокустау
құлыпталады.
D Тікелей көріністе автофокусты пайдалану
AF-S немесе AF-P объективін пайдаланыңыз. Басқа
объективтермен немесе телескопиялық түрлендіргіштермен қажет
нəтижелерге қол жеткізілмеуі мүмкін. Тікелей көріністе автофокус
баяуырақ екенін жəне монитор фотокамера фокусталып жатқанда
жарықтануы немесе күңгірттенуі мүмкін екенін ескеріңіз.
Фотокамера фокустай алмаған кезде фокустау нүктесі кейде жасыл
түспен көрсетілуі мүмкін. Фотокамера мына жағдайларда фокустай
алмауы мүмкін:
• Нысанның жақтаудың ұзын жиегіне параллель орналасқан
сызықтары бар
• Нысанның контрасты жеткіліксіз
• Фокустау нүктесіндегі нысанның қатты контрасты бар жарық
аумақтары бар немесе нысанның бір ғана тұстан шығатын
жарығы, неон белгісі немесе жарықтығы өзгеріп тұратын өзге
жарық көзі бар
• Флюоресцентті, сынапты, натрийлі немесе соларға ұқсас жарық
астында жыпылықтау немесе жолақтану іздері орын алады
• Айқас (жұлдызша) түріндегі сүзгі немесе басқа арнайы сүзгі
пайдаланылған
• Нысан фокустау нүктесінен кішілеу көрінеді
• Нысанда геометриялық пішіндер (мысалы, перделер немесе
көпқабатты үй терезелерінің қатары) көп
• Нысан қозғалыста
38
5 Сурет түсіріңіз.
Ысырманы босату түймешігін соңына
дейін басып суретке түсіріңіз.
Монитор өшеді.
6 Тікелей көріністен шығыңыз.
Тікелей көріністен шығу үшін a
түймешігін басыңыз.
A Экспозицияны алдын-ала қарау
Тікелей көрініс кезінде J түймешігін басып
ысырма жылдамдығының, апертураның
жəне ISO сезімталдықтың экспозицияға
əсерлерін алдын-ала қарауға болады.
Экспозицияны ±5 ЭМ (0 139) қадамымен
реттеуге болады, дегенмен, алдын-ала
қарау дисплейінде тек –3 жəне +3 ЭМ
арасындағы мəндер көрсетіледі. Жарқылмен
жарықтандыру пайдаланылса, Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
(0 180), HDR (жоғары динамикалық ауқым; 0 182) немесе брекетинг
қосылған болса, Picture Control режимінің Contrast (Контраст)
параметрі үшін A (автоматты) күйі таңдалған болса (0 178) немесе
ысырма жылдамдығы үшін p таңдалған болса, алдын-ала қарау
түпкілікті нəтижелерді дəл көрсетпеуі мүмкін екенін ескеріңіз. Нысан
өте жарық немесе өте күңгірт болса, экспозиция индикаторлары
жыпылықтап, алдын-ала қарау экспозицияны дəл көрсетпеуі мүмкін
екені туралы ескертеді. Ысырма жылдамдығы үшін A немесе %
таңдалған болса, экспозицияны алдын-ала қарау қолжетімді емес.
39
A Тікелей көрініс масштабын алдын-ала қарау
Монитордағы көріністі шамамен 16× максимумына дейін ұлғайту үшін
X түймешігін басыңыз. Дисплейдің төменгі оң жақ бұрышында сұр түсті
жақтауы бар шарлау терезесі пайда болады. Мульти селекторды
пайдаланып мониторда көрінбейтін кадр аумақтарына жүгіртіңіз
немесе W (M) түймешігін басып кішірейтіңіз.
X түймешігі
Шарлау терезесі
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мына туралы ақпарат алу үшін:
• Тікелей көрініс кезінде монитордың қосулы болу ұзақтығын таңдау,
A > c4 (Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру), 0 264)
қолданушы параметрін қараңыз.
• Бейнефильмді жазу түймешігі, басқару дискілері жəне мульти
селектордың ортасы ойнайтын рөлдерді таңдау, A > f1 (Custom
control assignment (Қолданушы басқару тетігін тағайындау)) >
Movie record button + y (Бейнефильмді жазу түймешігі + y) (0 268)
жəне f2 (Multi selector center button (Мульти селектордың ортаңғы
түймесі), 0 268) қолданушы параметрлерін қараңыз.
• a түймешігінің кездейсоқ қосылуын болдырмау, A > f8 (Live view
button options (Тікелей көрініс түймешігінің параметрлері), 0 270)
қолданушы параметрін қараңыз.
40
Autofocus (Автофокус)
Автофокусты пайдаланып
суреттер түсіру үшін фокус
режимінің ауыстырғышын AF
күйіне бұраңыз.
Фокус режимінің ауыстырғышы
Фокустау режимін таңдау
Тікелей көріністе келесі автофокус режимдері қолжетімді:
Режим
AF-S
AF-F
Сипаттама
Əр кадр бойынша бақылағыш АФ: қозғалмайтын нысандар
үшін. Фокус ысырманы босату түймешігі жартылай басылған
кезде құлыпталады. Сондай-ақ мониторда нысанды түрту
арқылы фокустауға болады. Бұл жағдайда фокус фотосурет
түсіру үшін саусағыңызды дисплейден көтергенше
құлыпталады.
Тұрақты бақылағыш АФ: қозғалатын нысандар үшін.
Ысырманы босату түймешігі басылғанша фотокамера үздіксіз
фокустайды. Фокус ысырманы босату түймешігі жартылай
басылған кезде құлыпталады. Сондай-ақ мониторда нысанды
түрту арқылы фокустауға болады. Бұл жағдайда фокус
фотосурет түсіру үшін саусағыңызды дисплейден көтергенше
құлыпталады.
Автофокус режимін таңдау үшін АФ режимінің түймешігін басып,
қажет режим мониторда көрсетілгенше басты басқару дискін
бұраңыз.
АФ режимінің
түймешігі
Басты басқару
дискі
41
АФ аумағының режимін таңдау
Тікелей көріністе келесі АФ аумағының режимдерін таңдауға
болады:
Режим
!
5
6
3
42
Сипаттама
Бет басымдығы бар АФ: портреттер үшін пайдаланыңыз.
Фотокамера портреттік нысандарды автоматты түрде
анықтайды жəне фокустайды; таңдалған нысан қос сары
жиекпен көрсетіледі (бірнеше бет анықталса, фотокамера ең
жақын нысанды фокустайды; басқа нысанды таңдау үшін
мульти селекторды пайдаланыңыз). Егер фотокамера
нысанды анықтай алмаса (мысалы, нысан бетін
фотокамерадан əрі бұрғандықтан), жиек енді көрсетілмейді.
Мониторды түртсеңіз, фотокамера саусағыңызға ең жақын
бетті фокустайды жəне саусағыңызды экраннан көтергенде
фотосурет түсіреді.
Wide-area AF (Кең аумақты АФ): пейзаждарды жəне басқа
портреттік емес нысандарды қолыңызға ұстаған күйі түсіру
үшін пайдаланыңыз. Фокустау нүктесін кадрда еркін жылжыту
үшін мульти селекторды немесе сенсорлық басқару
элементтерін пайдаланыңыз, я болмаса, мульти селектордың
ортасын басып фокустау нүктесін кадрдың ортасына
орналастырыңыз.
Normal-area AF (Қалыпты аумақты АФ): кадрдағы таңдалған
нүктеде фокустау. Фокустау нүктесін кадрда еркін жылжыту
үшін мульти селекторды немесе сенсорлық басқару
элементтерін пайдаланыңыз, я болмаса, мульти селектордың
ортасын басып фокустау нүктесін кадрдың ортасына
орналастырыңыз. Штативті пайдаланған жөн.
Нүктелі АФ: қалыпты аумақты АФ сияқты, тек кішірек
нысаналарда нүктелі фокустау үшін кішірек фокустау нүктесі
пайдаланылады.
Режим
&
Сипаттама
Subject-tracking AF (Нысанды бақылағыш АФ): фокустау
нүктесін нысан үстіне орналастырып, мульти селектордың
ортасын басыңыз. Фокустау нүктесі таңдалған нысанды кадр
арқылы қозғалған кезінде бақылайды. Бақылауды аяқтау үшін
мульти селектордың ортасын қайтадан басыңыз. Я болмаса,
мониторда нысанды түрту арқылы бақылауды бастауға
болады; бақылауды аяқтау жəне фотосурет түсіру үшін
саусағыңызды экраннан көтеріңіз. Бақылау əлдеқашан
орындалып жатса, монитордың кез келген жерін түрткенде
фотокамера ағымдағы нысанды фокустайды жəне
саусағыңызды экраннан көтергенде фотосурет түсіріледі. Егер
нысандар жылдам қозғалса, жақтаудан шығып кетсе немесе
басқа нысандармен жабылып қалса, өлшем, түс немесе
жарықтық өзгерістері көрінсе немесе тым кішкентай, тым үлкен,
тым жарық, тым күңгірт немесе артқы фонмен түсі немесе
жарықтығы ұқсас болса, фотокамера оларды бақылай алмауы
мүмкін екенін ескеріңіз.
АФ аумағының режимін таңдау үшін АФ режимінің түймешігін
басып, қажет режим мониторда көрсетілгенше қосымша
басқару дискін бұраңыз.
АФ режимінің
түймешігі
Қосымша
басқару дискі
43
Қолмен реттелетін фокус
Қолмен реттелетін фокус режимінде
(0 111) фокустау үшін объективтің
фокустау сақинасын нысан фокуста
болғанша бұраңыз. Дəлірек фокустау
үшін монитордағы көріністі ұлғайту үшін
X түймешігін басыңыз (0 40).
X түймешігі
Сондай-ақ фокусты жарықтандыруды
пайдалануға болады. Бұл функцияда
фокустағы нысандарды көрсету үшін
түсті сұлбалар пайдаланылады. Фокусты
жарықтандыруды қосу үшін i түймешігін
басып, Peaking level (Жарықтандыру
деңгейі) үшін Off (Өшірулі) күйінен
басқа параметрді таңдаңыз (0 45).
Фокустағы аумақ
A Тікелей көрініс кезінде фокусты алдын-ала қарау
Тікелей көрініс кезінде жақсартылған фокусты алдын-ала қарау үшін
максималды апертураны уақытша таңдау үшін Pv түймешігін басыңыз;
максималды апертура индикаторы (0 54) көрсетіледі. Апертураны
бастапқы мəніне қайтару үшін түймешікті қайтадан басыңыз немесе
автофокусты пайдаланып фокустаңыз. Фокусты алдын-ала қарау
кезінде сурет түсіргенде ысырманы босату түймешігін соңына дейін
бассаңыз, фотосурет түсірілмей тұрып апертура бастапқы мəніне
оралады.
44
i түймешігін пайдалану
Төменде тізілген параметрлерге тікелей
көрініс арқылы фотосурет түсіру кезінде
i түймешігін басу арқылы қатынасуға
болады. Сенсорлық экранды
пайдаланыңыз немесе мульти селектор
мен J түймешігін пайдаланып мəзірді
шарлаңыз, элементтерді белгілеу үшін
1 немесе 3 түймешігін, параметрлерді
көру үшін 2 түймешігін жəне белгіленген
параметрді таңдау жəне i түймешігінің
мəзіріне оралу үшін J түймешігін
басыңыз. Суретке түсіру дисплейінен
шығу үшін i түймешігін қайтадан
басыңыз.
Параметр
Choose image
area (Кескін
аумағын таңдау)
Active D-Lighting
(Қосылған
D-Lighting)
Electronic frontcurtain shutter
(Электронды
алдыңғы перде
ысырмасы)
Monitor
brightness
(Монитор
жарықтығы)
i түймешігі
Сипаттама
Тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру үшін кескін
аумағын таңдау (0 83).
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) режимін реттеу
(0 180).
Айнаны көтеріп фотосурет түсіру үшін электронды
алдыңғы перде ысырмасын қосу немесе өшіру
(0 265).
Монитор жарықтығын реттеу
үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз (бұл тек тікелей
көрініске əсер ететінін
ескеріңіз жəне
фотосуреттерге немесе
бейнефильмдерге, я болмаса
мəзірлер немесе ойнату үшін
монитордың жарықтығына əсер етпейтінін ескеріңіз;
мəзірлер жəне ойнату үшін монитор жарықтығын реттеу
үшін баптау мəзіріндегі Monitor brightness (Монитор
жарықтығы) параметрін (0 271) пайдаланыңыз).
45
Параметр
Сипаттама
Тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру кезінде
монитордың ақ түс
балансын (реңкті)
фотосуреттер үшін
пайдаланылатыннан басқа
мəнге орнатуға болады
(0 156). Жарқылды немесе
Photo live view алдын-ала қолмен орнатылған ақ түс балансын
display WB
пайдаланған кезде кейде болатындай, бұл кадрлар
(Фотосуреттің жақтауға алынатын жарық фотосуреттер түсірілгенде
тікелей көрініс пайдаланылатыннан басқаша болғанда тиімді болуы
дисплейінің ақ мүмкін. Нақты фотосуреттер үшін пайдаланылатынға
түс балансы) ұқсас əсерді жасау үшін фотосуреттің тікелей көрініс
дисплейінің ақ түс балансын реттеу нəтижелерден
сурет жасауды оңайырақ етеді. Монитордағы көрініс
үшін де, фотосурет үшін де бірдей ақ түс балансын
пайдалану үшін None (Жоқ) параметрін таңдаңыз.
Фотокамераны өшіргенде монитордың ақ түс балансы
қалпына келтіріледі, бірақ пайдаланылатын соңғы
мəнді U түймешігін басып тұрып, a түймешігін басу
арқылы таңдауға болады.
Кадрдың екі бөлек аумағын
қатар көру (0 48). Бұл
Split-screen
display zoom параметрді, мысалы,
(Бөлінген экран ғимараттарды көкжиекпен
туралау үшін пайдалануға
дисплейін
масштабтау) болады.
Silent live view
photography
(Дыбыссыз
Фотосуреттер түсірілгенде ысырма шығаратын
тікелей көрініс
дыбысты өшіру (0 49).
арқылы
фотосурет
түсіру)
46
Параметр
Сипаттама
Фокустағы нысандар түсті
сұлбалар арқылы
көрсетіледі, соның ішінде
фокусты масштабтау
кезінде (0 40). 3 (high
sensitivity) (3 (жоғары
сезімталдық)), 2 (standard)
(2 (стандартты)), 1 (low
Фокустағы аумақ
sensitivity) (1 (төмен
Peaking level сезімталдық)) жəне Off
(Жарықтандыру (Өшірулі) арасынан
таңдаңыз; бұл параметр
деңгейі)
неғұрлым жоғарырақ болса,
фокуста болып көрсетілетін
анық түсірілетін кеңістік
тереңдігі соғұрлым
үлкенірек болады.
Жарықтандыру түсін d8
(Peaking highlight color (Жарықтандыруды
белгілеу түсі), 0 265) қолданушы параметрін
пайдаланып өзгертуге болады.
Negative digitizer
Түсті немесе ақ-қара пленка негативтерінен
(Негатив
позитивтерді жасау (0 52).
дигитайзері)
47
Бөлінген экран дисплейін масштабтау
Тікелей көрініс арқылы фотосурет
түсірудің i түймешігі мəзірінде Splitscreen display zoom (Бөлінген экран
көрінісін масштабтау) параметрін
таңдау дисплейді кадрдың бөлек
аумақтарын жоғары масштабтау
арақатынасымен қатар көрсететін екі
терезеге бөледі. Ұлғайтылған
аумақтардың орындары шарлау
терезесінде көрсетіледі.
Шарлау терезесі
X жəне W (M) түймешіктерін ұлғайту
жəне кішірейту үшін пайдаланыңыз
немесе L (Z/Q) түймешігін жолақты
таңдау үшін пайдаланыңыз жəне
таңдалған аумақта солға немесе оңға
жүгірту үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз. 1 немесе 3 түймешігін басу
Фокустағы аумақ
аумақтардың екеуін де бір уақытта
жоғары немесе төмен жүгіртеді.
Таңдалған аумақ ортасындағы нысанды фокустау үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз. Бөлінген
экран дисплейінен шығу үшін i түймешігін басыңыз.
48
Silent Live View Photography (Дыбыссыз тікелей
көрініс арқылы фотосурет түсіру)
Тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру кезінде ысырма
дыбыстарын өшіру үшін i түймешігін басып, Silent live view
photography (Дыбыссыз тікелей көрініс арқылы фотосурет
түсіру) үшін On (Mode 1) (Қосулы (1-режим)) немесе
On (Mode 2) (Қосулы (2-режим)) мəнін таңдаңыз.
Параметр
Сипаттама
Пейзаждарды жəне басқа қозғалыссыз нысандарды
On
суретке түсіргенде ысырма тудыратын дірілді азайтады.
(Mode 1) Штативті пайдалану ұсынылады. CH суретке түсіру
(Қосулы режимінің максималды кадр жылдамдығы — 6 кадр/сек.
(1-режим)) ISO сезімталдықты (0 119) Lo 1 - 25600 аралығындағы
мəндерге орнатуға болады.
Фотосуреттерді On (Mode 1) (Қосулы (1-режим))
таңдалған кездегіден жоғарырақ жылдамдықпен түсіруге
болады. S, Q, E жəне MUP суретке түсіру режимдерінде
On
ысырманы босату түймешігі басылған сайын бір
(Mode 2) фотосурет түсіріледі, ал үздіксіз режимдерде
(Қосулы фотосуреттер шамамен 15 кадр/сек (CL жəне QC) немесе
(2-режим)) 30 кадр/сек (CH) кадр жылдамдығымен ең көбі 3 секунд
бойы түсіріледі. Кескін аумағы DX (24×16) мəнінде, кескін
өлшемі 3600 × 2400 мəнінде жəне кескін сапасы JPEG
normal★ (JPEG қалыпты★) мəнінде бекітіледі.
Off
Дыбыссыз тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру
(Өшірулі) өшірілген.
49
A Silent Live View Photography (Дыбыссыз тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру)
Бірнеше экспозиция арқылы фотосурет түсіру (0 254) жəне ұзақ
экспозицияда бұрмалануды азайту өшірілген (0 253) жəне жарқылды
пайдалану мүмкін емес. Үздіксіз суретке түсіру режимдерінде фокус
пен экспозиция əр қатардағы бірінші түсірілімге арналған мəндерде
бекітіледі. Флюоресцентті, сынап газ разрядты немесе натрий газ
разрядты шамдардың астында жыпылықтау немесе жолақтар көрінуі
(жыпылықтау мен жолақтарды азайту туралы ақпаратты бейнефильм
түсіру мəзірінің Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту) параметрі
туралы бөлімде қараңыз, 0 254), ал қозғалыстағы нысандар
бұрмаланып көрінуі мүмкін, əсіресе фотокамера көлденеңінен
панорамаланса немесе нысан кадр арқылы жоғары жылдамдықпен
қозғалса. Кертілген шеттер, түсті жиек, муар жəне жарық нүктелер де
пайда болуы мүмкін. Жыпылықтаған белгілер жəне басқа
жылтылдайтын жарық көздері жарықтандырған көріністерде, я
болмаса нысан импульстық немесе басқа жарық, лездік жарық көзімен
қысқаша жарықтандырылғанда жарық аймақтар немесе жолақтар
пайда болуы мүмкін.
Қалған кадрлар санының орнына суретке түсіруді жалғастыруға
болатын уақыт мөлшері көрсетіледі.
Сондай-ақ дыбыссыз тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіруді
фотосурет түсіру мəзіріндегі Silent live view photography (Дыбыссыз
тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру) параметрін пайдаланып
қосуға немесе өшіруге болады (0 255).
A Фотокамераның дыбыстары
Фотокамераның фокусталуының дыбысы, əрі A немесе M режимінде
апертураны реттегенде немесе P немесе S режимінде суреттер
түсіргенде апертура механизмінің дыбысы естілуі мүмкін.
A d11 қолданушы параметрі
Silent live view photography (Дыбыссыз тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру) үшін On (Mode 1) (Қосулы (1-режим)) таңдалған
кезде d11 (Live view in continuous mode (Үздіксіз режимдегі тікелей
көрініс), 0 266) қолданушы параметрі үшін On күйі таңдалған болса,
ысырма босатылғанда монитор қысқа уақытқа күңгірттенеді, содан
кейін суретті көрсетуге оралады. On (Mode 2) (Қосулы (2-режим))
таңдалған болса, суреттер түсірілген кезде көрсетілмейді; оның
орнына сурет түсірілгенде мониторда C белгішесі көрсетіледі
(қатарынан түсіру режимінде фотосурет түсіру кезінде бұл белгіше
жыпылықтайды).
50
A «On (Mode 2) (Қосулы (2-режим))»
Төмендегі экспозиция параметрлерін On (Mode 2) (Қосулы (2-режим))
таңдалғанда реттеуге болады:
Апертура
P, S 1
A
M
—
✔
✔
Ысырма
жылдамдығы
—
—
✔2
ISO сезімталдық 3
—
—
✔
1 S режимінің экспозициясы P режимінікіне тең.
2 1/30 с жəне 1/8000 с арасындағы жылдамдықтардан таңдаңыз.
3 M режимінде ISO сезімталдықты Lo 1 - 25600 арасындағы мəндерге
қолмен орнатуға болады немесе оны фотокамера автоматты түрде
реттеуі мүмкін. Басқа экспозиция режимдерінде ISO сезімталдықты
фотокамера автоматты түрде реттейді.
Экспозиция түзетілімін экспозицияны ±3 ЭМ дейін өзгерту үшін
пайдалануға болады. Экспозицияны мониторда алдын-ала қарауға
болады. J түймешігін басқанда таңдалған жəне өлшенген экспозиция
мəндері арасындағы айырмашылықты көрсететін экспозиция
индикаторы (0 132) көрсетіледі; бұл индикаторды жасыру үшін J
түймешігін қайтадан басыңыз.
On (Mode 2) (Қосулы (2-режим)) параметрін фотокамераның кейбір
мүмкіндіктерімен, соның ішінде икемді бағдарлама (0 128), брекетинг
(0 142), Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) (0 180), HDR (жоғары
динамикалық ауқым; 0 182), виньеттеуді басқару (0 253),
бұрмалануды автоматты басқару (0 253), экспозицияны кешіктіру
режимі (0 264) жəне Clarity (Анықтық) Picture Control параметрі
(0 178) мүмкіндіктерімен бірге пайдалану мүмкін емес. Фотосурет
түсіру мəзірінде Secondary slot function (Қосымша ұяшық
функциясы) үшін RAW primary - JPEG secondary (RAW негізгі JPEG қосымша) таңдалған болса, JPEG пішіміндегі кескіндер
ұяшықтардың екеуіндегі де карталарға жазылады.
A «On (Mode 2) (Қосулы (2-режим))» жəне фотосурет туралы
мəлімет
Silent live view photography (Дыбыссыз тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру) үшін On (Mode 2) (Қосулы (2-режим)) таңдалып
жəне ақ түс балансы v (автоматты) режиміне орнатылып түсірілген
суреттер үшін фотосурет туралы мəліметте түс температурасы
болмайды (0 234).
51
Negative Digitizer (Негатив дигитайзері)
Пленка негативтерінің көшірмелерінің позитивтерін жазу үшін i
түймешігін басыңыз жəне Negative digitizer (Негатив
дигитайзері) үшін Color negatives (Түсті негативтер) немесе
Monochrome negatives (Монохромды негативтер) мəнін
таңдаңыз.
1 Негативтерді өрнегі жоқ ақ немесе сұр фонның алдына
қойыңыз.
AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2.8G ED немесе басқа Micro
объективін жəне табиғи жарықты немесе жарық қорабы я
CRI (түсті көрсету индексі) жоғары флюоресцентті шам
сияқты Ra (түсті көрсету индексі) жоғары жасанды жарық
көзін пайдалану ұсынылады.
2 Тікелей көріністе i түймешігін
басыңыз, Negative digitizer
(Негатив дигитайзері) параметрін
белгілеңіз жəне 2 түймешігін
басыңыз.
Дисплейдегі түстердің реті
өзгертіледі. Жарқыл режимі s деп
автоматты түрде орнатылады; жарқылды пайдалану үшін
басқа жарқыл режимін таңдаңыз.
3 Пленка түрін таңдаңыз.
Color negatives (Түсті негативтер)
немесе Monochrome negatives
(Монохромды негативтер)
параметрін белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
4 Түсірілімді пленка негативінің кадры түсірілетіндей
жиектеңіз.
52
5 Экспозицияны реттеңіз.
Жарықтықты реттеу параметрлерін
көрсету үшін J түймешігін басыңыз
жəне экспозицияны реттеу үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз.
Нысанды жоғарырақ ұлғайту мəнімен
көру үшін X түймешігін басыңыз
(0 40). Жалғастыру үшін J түймешігін басыңыз.
6 Фотосурет түсіріңіз.
Фотосурет түсіру жəне JPEG пішімінде сақтау үшін
ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз.
D Негатив дигитайзері
Шаңды, сызаттарды немесе өңсізденген пленкаға байланысты біркелкі
емес түстерді түзету опциялары қолжетімді емес. Кескін сапасы үшін
таңдалған параметрге қарамастан, фотосуреттер JPEG пішімінде
сақталады; JPEG параметрі таңдалып түсірілген фотосуреттер
таңдалған параметрде сақталадаы, ал NEF (RAW) немесе TIFF (RGB)
таңдалып түсірілген фотосуреттер JPEG fine★ (JPEG сапалы★)
пішімінде сақталады. Кейбір мəзір элементтері жəне мүмкіндіктер,
соның ішінде брекетинг жəне фокусты жылжыту, қолжетімсіз.
Экспозиция режимі A деп орнатылған жəне мұны өзгерту мүмкін емес.
53
Тікелей көрініс дисплейі
r t
q
w
y
e
Элемент
q
w
e
r
t
y
Сипаттама
Тікелей көрініс режимінің автоматты түрде
аяқталуына дейін қалған уақыт. Суретке
Қалған уақыт
түсіру 30 секунд немесе одан аз уақытта
бітетін болса көрсетіледі.
Монитор реңкі (фотосуреттің тікелей көрініс
Тікелей көрініс
дисплейінің ақ түс балансы). i түймешігінің
арқылы фотосурет
мəзіріндегі Photo live view display WB
түсіру дисплейінің ақ
(Фотосуреттің тікелей көрініс дисплейінің
түс балансының
ақ түс балансы) параметрін пайдаланып
индикаторы
реттеуге болады (0 45).
Максималды
Максималды апертураны таңдау үшін Pv
апертура индикаторы түймешігін басқанда көрсетіледі (0 44).
Автофокус режимі
Ағымдағы автофокус режимі (0 41).
АФ аумағының
Ағымдағы АФ аумағының режимі (0 42).
режимі
Ағымдағы фокустау нүктесі. Дисплей АФ
Фокустау нүктесі
аумағының режимі үшін таңдалған
параметрмен бірге өзгереді.
D Кері санақ индикаторы
Тікелей көріністің автоматты түрде аяқталуына 30 с қалғанда кері санақ
көрсетіледі (тікелей көрініс ішкі тізбектерді қорғау үшін аяқталмақ болса
немесе c4—Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру) > Live
view (Тікелей көрініс) қолданушы параметрі үшін No limit (Шексіз)
параметрінен басқа параметр таңдалған болса; 0 264—монитордың
автоматты түрде өшуіне 5 с қалғанда таймер қызыл түспен жанады).
Суретке түсіру жағдайларына байланысты таймер тікелей көрініс
таңдалған кезде бірден пайда болуы мүмкін.
54
Ақпараттық дисплей
Мониторда индикаторларды жасыру немесе көрсету үшін R
түймешігін басыңыз. Гистограмма тек экспозицияны алдын-ала
қарауда (0 39) немесе Silent live view photography
(Дыбыссыз тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру) үшін
On (Mode 2) (Қосулы (2-режим)) таңдалғанда көрсетіледі
(0 49). Негатив дигитайзерінде виртуалды көкжиек жəне
гистограмма дисплейлері қолжетімсіз.
Виртуалды көкжиек
(0 272)
Ақпарат қосулы
Гистограмма
Ақпарат өшірулі
Жақтауға
бағыттаушы
белгілер
55
Сенсорлы фотосурет түсіру (сенсорлы
қосылатын ысырма)
Фокустау үшін мониторды түртіңіз жəне
фотосурет түсіру үшін саусақты
көтеріңіз.
Суретке түсіру режимінде мониторды
нұқу арқылы орындалатын əрекетті
таңдау үшін суретте көрсетілген
белгішені нұқыңыз. Мына
параметрлерден таңдаңыз:
Параметр
W
(Touch shutter/AF:
On (Сенсорлы
қосылатын
ысырма/АФ:
қосулы))
(Touch AF: On
V (Сенсорлы АФ:
қосулы))
(Touch shutter/AF:
Off (Сенсорлы
X қосылатын
ысырма/АФ:
өшірулі))
Сипаттама
Фокустау нүктесін орналастыру жəне
фокустау үшін мониторды түртіңіз (тек
автофокус; қолмен реттелетін фокусты
таңдау үшін фокус режимінің ауыстырғышын
M күйіне бұрғанда сенсорлы қосылатын
ысырманы фокустау үшін пайдалану мүмкін
емес). Саусағыңыз мониторда болғанда
фокус құлыпталады; ысырманы босату үшін
саусақты экраннан көтеріңіз.
Жоғарыдағымен бірдей, тек экраннан
саусақты көтеру ысырманы босатпайды.
Нысанды бақылау (0 42) белсенді болса,
ағымдағы нысанды мониторды нұқу арқылы
фокустауға болады.
Сенсорлы қосылатын ысырма жəне АФ
өшірілген.
Фотосурет түсіру кезінде сенсорлық фокустау туралы
ақпаратты «Автофокус» (0 41) бөлімінде қараңыз.
56
D Сенсорлы суретке түсіру параметрлерін пайдаланып суреттер
түсіру
Тіпті сенсорлы қосылатын ысырма белсенді екенін көрсету үшін W
белгішесі көрсетілген кезде де ысырманы босату түймешігін фокустау
жəне суреттерді түсіру үшін пайдалануға болады. Үздіксіз суретке
түсіру режимінде (0 113) жəне бейнефильм жазу кезінде фотосуреттер
түсіру үшін ысырманы босату түймешігін пайдаланыңыз. Сенсорлық
суретке түсіру параметрлерін үздіксіз суретке түсіру режимінде тек
суреттерді бір-бірден түсіру үшін пайдалануға болады жəне
бейнефильм жазу кезінде оны фотосуреттер түсіру үшін пайдалану
мүмкін емес.
Фокустау ауыстырғышының құлпы L (құлыптау) күйінде болғанда
сенсорлық экранды фокустау нүктесін орналастыру үшін пайдалану
мүмкін емес (0 105), бірақ АФ аумағының режимі ретінде бет
басымдығы бар АФ таңдалған кезде нысанды таңдау үшін əлі де
пайдалануға болады (0 42).
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимінде (0 116) мониторды
түрткенде фокус таңдалған нысанда құлыпталады жəне саусақты
экраннан көтергенде таймер іске қосылады. Əдепкі параметрлерде
ысырма таймер іске қосылғаннан шамамен 10 секундттан кейін
босатылады; кешігуді жəне түсірілімдер санын c3 (Self-timer (Өздігінен
түсіруді реттейтін таймер), 0 264) қолданушы параметрін
пайдаланып өзгертуге болады. Егер Number of shots (Түсірілімдер
саны) үшін таңдалған параметр 1 мəнінен үлкенірек болса,
фотокамера таңдалған түсірілімдер саны жазылғанша суреттерді
бірінен кейін бірін автоматты түрде түсіреді.
57
D Тікелей көріністе суретке түсіру
Көріністапқыш арқылы кіретін жарықтың фотосуреттерге немесе
экспозицияға кедергі келтіруіне жол бермеу үшін көріністапқыш
окулярының ысырмасын жабыңыз (0 116).
Түпкілікті суретте көрсетілмесе де, мониторда кертілген шеттер, түсті
жиек, муар жəне жарық нүктелер пайда болуы мүмкін, жыпылықтаған
белгілер жəне басқа жылтылдайтын жарық көздері бар кейбір
аумақтарда я болмаса нысанды импульстық немесе басқа жарық, бір
сəттік жарық көзі жарықтандырса, жарық аймақтар немесе жолақтар
пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, қозғалып жатқан нысандарды
түсіргенде, əсіресе фотокамера көлденеңінен панорамаланса немесе
нысан кадр арқылы жоғары жылдамдықпен көлденеңінен қозғалса,
бұрмалану пайда болуы мүмкін. Флюоресцентті, сынапты немесе
натрийлі шамдар астында мониторда көрінетін жыпылықтау жəне
жолақтарды бейнефильм түсіру мəзіріндегі Flicker reduction
(Жыпылықтауды азайту) (0 258) параметрін пайдаланып азайтуға
болады, бірақ кейбір ысырма жылдамдықтарында олар түпкілікті
фотосуретте көріне беруі мүмкін. Тікелей көріністе суретке түсірген
кезде фотокамераны күнге немесе өзге қатты жарық көздеріне
бағыттамаңыз. Бұл сақтық шараны орындамау нəтижесінде
фотокамераның ішкі тізбектері зақымдалуы мүмкін.
c2 (Standby timer (Күту режимінің таймері), 0 263) қолданушы
параметрі үшін таңдалған параметрге қарамастан суретке түсіру
кезінде күту режимінің таймері бітпейді.
A Тікелей көрініс кезіндегі дыбыстық сигналдар
Тікелей көрініс кезінде апертураны реттесеңіз немесе тікелей көрініс
селекторын пайдалансаңыз, дыбыстық сигнал шығуы мүмкін.
58
Бейнефильмдер
Бұл бөлімді бейнефильмдерді жазу жəне көру туралы ақпарат
алу үшін оқыңыз.
Бейнефильмдерді жазу
Бейнефильмдерді тікелей көріністе жазуға болады.
1 Тікелей көрініс селекторын 1
күйіне (бейнефильм тікелей
көрінісі) бұраңыз.
Тікелей көрініс
селекторы
2 a түймешігін басыңыз.
Айна көтеріледі жəне объективтегі
көрініс экспозицияның əсерлері үшін
өзгертілген күйде фотокамераның
мониторында көрсетіледі. Нысан
көріністапқышта енді көрінбейді.
a түймешігі
D 0 белгішесі
0 белгішесі (0 71) бейнефильмдерді жазуға болмайтынын
білдіреді.
A Ақ түс балансы
Ақ түс балансын кез келген уақытта U түймешігін басу жəне
басқару дискін бұрау арқылы орнатуға болады (0 156).
59
3 Фокустау режимін таңдаңыз (0 41).
4 АФ аумағының режимін таңдаңыз
(0 42).
A Pinpoint AF (Нүктелі АФ)
Нүктелі АФ бейнефильм режимінде
қолжетімсіз.
5 Фокустаңыз.
Бастапқы түсірілімді жақтауға алыңыз
жəне фокустау үшін AF-ON
түймешігін басыңыз. Бет басымдығы
бар АФ режимі кезінде анықтауға
болатын нысандар саны бейнефильм
жазу кезінде азаятынын ескеріңіз.
A Фокустау
AF-ON түймешігі
Сондай-ақ фокусты жазуды бастау алдында ысырманы босату
түймешігін жартылай басу арқылы реттеуге болады немесе
«Қолмен реттелетін фокус» бөлімінде (0 44) сипатталғандай
қолмен фокустауға болады.
60
6 Жазуды бастаңыз.
Жазуды бастау үшін бейнефильмді
жазу түймешігін басыңыз. Жазу
индикаторы жəне қолжетімді уақыт
мониторда көрсетіледі.
Экспозицияны қосымша селектордың
ортасын басу арқылы құлыптауға
Бейнефильмді жазу
болады (0 137) немесе экспозиция
түймешігі
түзетілімін пайдаланып ±3 ЭМ дейін
өзгертуге болады (0 139); нүктелі
Жазу индикаторы
экспоөлшегіш қолжетімді емес.
Автофокус режимінде фотокамераны
AF-ON түймешігін басу арқылы
немесе мониторда нысанды нұқу
арқылы қайта фокустауға болады.
Қалған уақыт
A Дыбыс
Фотокамера бейне мен дыбысты жаза алады; бейнефильмді жазу
кезінде фотокамера алдындағы микрофонды жаппаңыз.
Кірістірілген микрофон автофокус, дірілді азайту немесе апертураға
өзгерістер енгізу кезінде фотокамера немесе объектив тудырған
дыбыстарды жазуы мүмкін екенін ескеріңіз.
61
7 Жазуды аяқтаңыз.
Жазуды аяқтау үшін бейнефильмді
жазу түймешігін қайта басыңыз. Жазу
максималды ұзақтыққа жеткенде
немесе жад картасы толы болғанда
автоматты түрде аяқталады (жад
картасының жазу жылдамдығына
байланысты суретке түсіру максималды ұзақтыққа жетпей
тұрып аяқталуы мүмкін екенін ескеріңіз).
8 Тікелей көріністен шығыңыз.
Тікелей көріністен шығу үшін a
түймешігін басыңыз.
62
A Экспозиция режимі
Төмендегі экспозиция параметрлерін бейнефильм режимінде реттеуге
болады:
Апертура
P, S
A
M
1
—
✔
✔
Ысырма
жылдамдығы
—
—
✔
ISO сезімталдық
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
1 S режимінің экспозициясы P режимінікіне тең.
2 ISO сезімталдықтың жоғарғы шегін бейнефильм түсіру мəзіріндегі
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері) >
Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық) параметрін
пайдаланып таңдауға болады (0 257).
3 ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері) >
Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық) немесе ISO
sensitivity (mode M) (ISO сезімталдық (M режимі)) үшін таңдалған
параметрге қарамастан, бейнефильм түсіру мəзірінде Electronic VR
(Электрондық ДА) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған кездегі жоғарғы
шек — ISO 25600.
4 Бейнефильм түсіру мəзірінде ISO sensitivity settings (ISO
сезімталдық параметрлері) > Auto ISO control (mode M) (ISO
автоматты түрде басқару (М режимі)) үшін On (Қосулы) күйі
таңдалса, ISO сезімталдықтың жоғарғы шегін Maximum sensitivity
(Максималды сезімталдық) параметрін пайдаланып таңдауға
болады.
M экспозиция режимінде ысырма жылдамдығын 1/25 с жəне 1/8000 с
арасындағы мəндерге орнатуға болады (ең баяу қолжетімді ысырма
жылдамдығы кадр жылдамдығына қарай өзгеріп отырады; 0 69). Басқа
экспозиция режимдерінде ысырма жылдамдығы автоматты түрде
реттеледі. Егер P немесе S режимінде нысан жарық көзінде артық
немесе кем ұсталса, тікелей көріністі аяқтаңыз жəне тікелей көріністі
қайтадан бастаңыз немесе A экспозициясын таңдап, апертураны
реттеңіз.
63
Индекстер
Егер Index marking (Индекс таңбасы)
басқару тетігіне g1 (Custom control
assignment (Қолданушы басқару
тетігін тағайындау), 0 270) қолданушы
параметрін пайдаланып тағайындалған
болса, өңдеу жəне ойнату кезінде
кадрларды табу үшін пайдалануға
Индекс
болатын индекстерді қосу үшін жазу
кезінде таңдалған басқару тетігін басуға
болады (0 76). Əр бейнефильмге 20-ға дейін индекс қосуға
болады.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мына туралы ақпарат алу үшін:
• Мульти селектордың ортасы ойнайтын рөлді таңдау, A > f2 (Multi
selector center button (Мульти селектордың ортаңғы түймешігі);
0 268) қолданушы параметрін қараңыз.
• Fn1, Fn2 жəне Pv түймешіктерінің əрі қосымша селектордың
ортасының рөлдерін таңдау, A > g1 (Custom control assignment
(Қолданушы басқару тетігін тағайындау); 0 270) қолданушы
параметрін қараңыз.
• Ысырманы босату түймешігін тікелей көріністі бастау немесе
бейнефильм жазуды бастау жəне аяқтау үшін пайдалануға болатынболмайтынын таңдау, A > g1 (Custom control assignment
(Қолданушы басқару элементін тағайындау)) > Shutter-release
button (Ысырманы босату түймешігі) (0 270) қолданушы
параметрін қараңыз.
• a түймешігінің кездейсоқ қосылуын болдырмау, A > f8 (Live view
button options (Тікелей көрініс түймешігінің параметрлері);
0 270) қолданушы параметрін қараңыз.
64
i түймешігін пайдалану
Төменде тізілген параметрлерге
бейнефильм режимінде i түймешігін
басу арқылы қатынасуға болады.
Сенсорлық экранды пайдаланыңыз
немесе мульти селектор мен J
түймешігін пайдаланып мəзірді
шарлаңыз, элементтерді белгілеу үшін
1 немесе 3 түймешігін, параметрлерді
көру үшін 2 түймешігін жəне белгіленген
параметрді таңдау жəне i түймешігінің
мəзіріне оралу үшін J түймешігін
басыңыз. Суретке түсіру дисплейінен
шығу үшін i түймешігін қайтадан
басыңыз.
i түймешігі
Параметр
Сипаттама
Choose image area
Бейнефильмдер үшін кескін аумағын таңдау (0 68).
(Кескін аумағын таңдау)
Frame size/frame rate
(Кадр өлшемі/кадр
Кадр өлшемі мен жылдамдығын таңдау (0 69).
жылдамдығы)
Movie quality
Бейнефильм сапасын таңдау (0 69).
(Бейнефильм сапасы)
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) режимін реттеу
(0 180). Жарықтандыру деңгейі көрсетілгенде
Active D-Lighting
(Қосылған D-Lighting) немесе 1920 × 1080 (баяу қозғалыс) жəне 3840 × 2160
кадр өлшемдерінде қолжетімді емес (0 69).
Микрофон
сезімталдығын реттеу
үшін 1 немесе 3
Microphone sensitivity
түймешігін басыңыз
(Микрофон
(0 258). Кірістірілген
сезімталдығы)
микрофонға да, сыртқы
микрофонға да (0 295)
əсер етіледі.
Attenuator
(Аттенюатор)
Frequency response
(Жиілікке қатысты
сипаттама)
Дыбыстар қатты шығатын орталарда бейнефильмдер
жазғанда микрофонның күшеюін азайтады жəне
дыбыстың бұрмалануын болдырмайды.
Кірістірілген немесе сыртқы микрофонның жиілікке
қатысты сипаттамасын басқару (0 259).
65
Параметр
Сипаттама
Кірістірілген микрофонның жоғары жиіліктер сүзгісін
Wind noise reduction
пайдаланып жел шуын азайтуды қосу немесе өшіру
(Жел шуын азайту)
(0 259).
Destination (Межелі Егер екі жад картасы салынса, бейнефильмдер
орын)
жазылатын картаны таңдауға болады (0 256).
Монитор жарықтығын реттеу үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз (бұл тек тікелей көрініске əсер
Monitor brightness
ететінін жəне фотосуреттерге немесе бейнефильмдерге,
(Монитор жарықтығы)
я болмаса, мəзірлер немесе ойнату үшін монитор
жарықтығына əсер етпейтінін ескеріңіз; 0 45).
Multi-selector power Электр жетекті апертураны қосу үшін Enable (Қосу)
aperture (Мульти
параметрін таңдаңыз. Апертураны кеңейту үшін 1
селектордың электр түймешігін, апертураны тарылту үшін 3 түймешігін
жетекті апертурасы) басыңыз.
Multi selector exposure
Enable (Қосу) пəрменін таңдасаңыз, 1 немесе 3
comp. (Мульти
түймешігін басу арқылы экспозиция түзетілімін
селектордың
орнатуға мүмкіндік беріледі.
экспозиция түзетілімі)
Pattern 1 (1-үлгі) немесе Pattern 2 (2-үлгі) таңдалса,
белгіленген тұстарды (кадрдың жарық аумақтарын)
көрсету үшін көлеңкелеу пайдаланылады.
Белгіленген тұстар дисплейінің іске қосылуы үшін
керек жарықтықтың деңгейін g2 (Highlight brightness
(Белгіленген тұстардың жарықтығы), 0 270)
қолданушы параметрін пайдаланып таңдауға болады.
Highlight display
(Белгіленген тұстар
дисплейі)
Peaking level (Жарықтандыру деңгейі)
белгіленген тұстар көрсетілгенде өшіріледі.
Белгіленген тұстар
1-үлгі
2-үлгі
Headphone volume
Құлаққаптың дыбыс деңгейін реттеу үшін 1 немесе
(Құлаққаптың дыбыс 3 түймешігін басыңыз.
деңгейі)
Бейнефильм режимінде электрондық дірілді азайтуды
қосу үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз. 1920 × 1080
(баяу қозғалыс) жəне 3840 × 2160 кадр өлшемдерінде
Electronic VR
қолжетімсіз (0 69). Электрондық діріл қосулы
(Электрондық ДА)
болса, Peaking level (Жарықтандыру деңгейі)
өшірілетінін, көрініс бұрышы азайтылатынын жəне
жақтаудың жиектері кесілетінін ескеріңіз.
66
Параметр
Сипаттама
Қолмен реттелетін фокус
қолданылып жатқанда
фокустағы нысандар
түсті сұлбалармен
көрсетілетінкөрсетілмейтінін
таңдаңыз.
Фокустағы аумақ
Peaking level
(Жарықтандыру
деңгейі)
3 (high sensitivity) (3
(жоғары сезімталдық)),
2 (standard) (2
(стандартты)), 1 (low
sensitivity) (1 (төмен
сезімталдық)) жəне Off
(Өшірулі) арасынан
таңдаңыз; бұл параметр
неғұрлым жоғарырақ
болса, фокуста болып көрсетілетін анық түсірілетін
кеңістік тереңдігі соғұрлым үлкенірек болады.
Жарықтандыру түсін d8 (Peaking highlight color
(Жарықтандыруды белгілеу түсі), 0 265)
қолданушы параметрін пайдаланып өзгертуге
болады. Жарықтандыру белгіленген тұстар
дисплейі қосулы кезде, 1920 × 1080 (баяу
қозғалыс) жəне 3840 × 2160 (0 69) кадр
өлшемінде, я болмаса, Active D-Lighting (Қосылған
D-Lighting) (0 180) немесе электрондық дірілді
азайту қосулы кезде қолжетімді емес.
A Сыртқы микрофонды пайдалану
Бейнефильмдер үшін дыбыс жазу үшін ME-1 қосымша стерео
микрофонын немесе ME-W1 сымсыз микрофонын пайдалануға болады
(0 295).
A Құлаққаптар
Үшінші тарап құлаққаптарын пайдалануға болады. Жоғары дыбыс
деңгейлері дыбыстың қатты шығуына əкелуі мүмкін екенін ескеріңіз;
құлаққаптарды пайдаланғанда ерекше сақ болған дұрыс.
67
Кескін аумағын таңдау: бейнефильмді кесуді
таңдау
Кескін аумағын бейнефильм түсіру мəзіріндегі Image area
(Кескін аумағы) > Choose image area (Кескін аумағын
таңдау) параметрін пайдаланып таңдауға болады. «FX
негізіндегі бейнефильм пішімі» деп аталатын пішімде
бейнефильмдер түсіру үшін FX пішімін, «DX негізіндегі
бейнефильм пішімінде» түсіру үшін DX пішімін таңдаңыз.
Екеуінің арасындағы айырмашылықтар төменде көрсетілген.
FX
DX
Жазылатын аумақтардың өлшемдері шамамен 35,9 × 20,2 мм
(FX негізіндегі бейнефильм пішімі) жəне 23,5 × 13,2 мм (DX
негізіндегі бейнефильм пішімі) болады. DX пішімді объективпен
жəне бейнефильм түсіру мəзірінде Image area (Кескін
аумағы) > Auto DX crop (Автоматты DX кесу) (0 84) үшін On
(Қосулы) күйі таңдалып түсірілген бейнефильмдер барлық
бейнефильмдер сияқты 1920 × 1080 (баяу қозғалыс) кадр
өлшеміндегі DX негізіндегі бейнефильм пішімінде жазылады
(пайдаланылатын объективке немесе Image area (Кескін
аумағы) > Choose image area (Кескін аумағын таңдау)) үшін
таңдалған параметрге қарамастан). i түймешігінің мəзірінде
Electronic VR (Электрондық ДА) үшін On (Қосулы) күйін
таңдау арқылы электрондық дірілді азайтуды қосу кесу өлшемін
азайтып, көрінетін фокустық қашықтықты азғантай арттырады.
68
Кадр өлшемі, кадр жылдамдығы жəне
бейнефильм сапасы
Бейнефильм түсіру мəзіріндегі Frame size/frame rate (Кадр
өлшемі/кадр жылдамдығы) параметрі бейнефильмнің кадр
өлшемін (нүктелер түріндегі) жəне кадр жылдамдығын таңдау
үшін пайдаланылады. Сондай-ақ екі Movie quality
(Бейнефильм сапасы) параметрінен таңдауға болады: жоғары
жəне қалыпты. Бұл параметрлер бірге келесі кестеде
көрсетілгендей максималды биттерді тасымалдау
жылдамдығын анықтайды.
Параметр 1
r
s
t
y/y
z/z
1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
3840×2160 (4K UHD); 30p 2
3840×2160 (4K UHD); 25p 2
3840×2160 (4K UHD); 24p 2
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
A
1280× 720; 50p
1920×1080; 30p ×4 (slow-mo) 4
(1920×1080; 30p ×4 (баяу қозғалыс)) 4
B
1920×1080; 25p ×4 (slow-mo) 4
(1920×1080; 25p ×4 (баяу қозғалыс)) 4
C
1920×1080; 24p ×5 (slow-mo) 4
(1920×1080; 24p ×5 (баяу қозғалыс)) 4
Ең үлкен биттерді
тасымалдау
жылдамдығы
(Мбит/с) (★ жоғары
сапа/қалыпты)
Ең үлкен
ұзақтығы
144
48/24
29 мин. 59 с 3
24/12
36
Жазу: 3 мин.
Ойнату:
12 мин.
29
Жазу: 3 мин.
Ойнату:
15 мин.
1 Нақты кадр жылдамдығы — 30p ретінде тізілген мəндер үшін 29,97 кадр/сек,
24p ретінде тізілген мəндер үшін 23,976 кадр/сек жəне 60p ретінде тізілген
мəндер үшін 59,94 кадр/сек.
2 Бұл параметр таңдалған болса, бейнефильм сапасы «жоғары» күйінде
бекітіледі.
3 Əр бейнефильм əрқайсысы 4 ГБ-қа дейінгі 8-ге дейін файлда жазылады.
Файлдардың саны жəне əр файлдың ұзақтығы Frame size/frame rate (Кадр
өлшемі/кадр жылдамдығы) жəне Movie quality (Бейнефильм сапасы)
үшін таңдалған параметрлерге қарай өзгеріп отырады.
4 «Баяу қозғалысты бейнефильмдер» (0 70) бөлімін қараңыз.
69
❚❚ Баяу қозғалысты бейнефильмдер
Баяу қозғалысты бейнефильмдерді жазу үшін бейнефильм
түсіру мəзірінде Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр
жылдамдығы) үшін 1920×1080; 30p ×4 (slow-mo) (1920×1080;
30p ×4 (баяу қозғалыс)), 1920×1080; 25p ×4 (slow-mo)
(1920×1080; 25p ×4 (баяу қозғалыс)) немесе 1920×1080; 24p
×5 (slow-mo) (1920×1080; 24p ×5 (баяу қозғалыс)) мəнін
таңдаңыз. Есептелген жылдамдықтан 4 немесе 5 есе көбірек
жылдамдықпен жазылған бейнефильмдер баяу қозғалыс əсері
үшін есептелген жылдамдықпен ойнатылады; мысалы,
1920×1080; 30p ×4 (slow-mo) (1920×1080; 30p ×4 (баяу
қозғалыс)) мəні таңдалып түсірілген бейнефильмдер шамамен
120 кадр/сек (120p) кадр жылдамдығымен жазылады жəне
шамамен 30 кадр/сек (30p) кадр жылдамдығымен ойнатылады.
Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы
1920×1080; 30p ×4 (slow-mo)
(1920×1080; 30p ×4 (баяу қозғалыс))
1920×1080; 25p ×4 (slow-mo)
(1920×1080; 25p ×4 (баяу қозғалыс))
1920×1080; 24p ×5 (slow-mo)
(1920×1080; 24p ×5 (баяу қозғалыс))
Кадр жылдамдығы *
Жазылған
Ойнатылады
120p
30p
100p
25p
120p
24p
* Нақты кадр жылдамдығы — 120p ретінде тізілген мəндер үшін
119,88 кадр/сек, 30p ретінде тізілген мəндер үшін 29,97 кадр/сек жəне
24p ретінде тізілген мəндер үшін 23,976 кадр/сек.
D Баяу қозғалысты бейнефильмдер
Баяу қозғалыс параметрі таңдалса, пайдаланылатын объективке
немесе бейнефильм түсіру мəзірінде Image area (Кескін аумағы) >
Choose image area (Кескін аумағын таңдау) үшін таңдалған
параметрге қарамастан сапа «қалыпты» мəнінде жəне кескін аумағы
DX мəнінде бекітіледі (0 256). АФ аумағының режимі ретінде бет
басымдығы бар АФ, нүктелі АФ немесе нысанды бақылағыш АФ
таңдалып түсірілген бейнефильмдер (0 42) кең аумақты АФ режимін
пайдаланып жазылады.
70
Тікелей көрініс дисплейі
q
io
w
e
r
t
y
u
Элемент
«Бейнефильм жоқ»
q индикаторы
w Жел шуын азайту
Электрондық ДА
e индикаторы
Құлаққаптың дыбыс
r деңгейі
Жиілікке қатысты
t сипаттама
y Микрофон сезімталдығы
u Дыбыс деңгейі
i HDMI жазу индикаторы
o Аттенюатор индикаторы
!0 Қалған уақыт
Бейнефильм кадр
!1 өлшемі
Белгіленген тұстар
!2 дисплейінің индикаторы
«Электр жетекті апертура
!3 жоқ» индикаторы
!0
!1
!2
!3
Сипаттама
Бейнефильмдерді жазу мүмкін емес
екенін көрсетеді.
Жел шуын азайту қосулы кезде
көрсетіледі (0 259).
Электрондық дірілді азайту қосулы кезде
көрсетіледі (0 259).
Құлаққапқа берілетін дыбыстың дыбыс
деңгейі. Үшінші тарап құлаққаптары
жалғанғанда көрсетіледі.
Ағымдағы жиілікке қатысты сипаттама
(0 259).
Микрофон сезімталдығы (0 258).
Дыбысты жазу үшін дыбыс деңгейі. Егер
деңгей тым жоғары болса, қызыл болып
көрсетіледі; микрофон сезімталдығын
сəйкесінше реттеңіз.
Бейнефильмдер HDMI арқылы құрылғыға
бір уақытта жазылып жатса көрсетіледі.
Аттенюатор қосулы кезде көрсетіледі
(0 259).
Бейнефильмдер үшін қолжетімді жазу
уақыты.
Бейнефильм жазу үшін кадр өлшемі
(0 69).
Белгіленген тұстар дисплейі қосулы кезде
көрсетіледі.
Электр жетекті апертура қолжетімді емес
екенін көрсетеді.
71
Ақпараттық дисплей
Мониторда индикаторларды жасыру немесе көрсету үшін R
түймешігін басыңыз.
Виртуалды көкжиек
(0 272)
Ақпарат қосулы
Гистограмма
Ақпарат өшірулі
Жақтауға
бағыттаушы
белгілер
D Кері санақ индикаторы
Кері санақ индикаторы тікелей көріністің автоматты түрде аяқталуына
30 с қалғанда көрсетіледі (0 54). Суретке түсіру жағдайларына
байланысты таймер бейнефильмді жазу басталған кезде бірден пайда
болуы мүмкін. Қолжетімді жазу уақытының мөлшеріне қарамастан
тікелей көрініс таймер мерзімі біткенде бəрібір автоматты түрде
аяқталады.
A Бейнефильм жазу кезінде параметрлерді реттеу
Жазу кезінде құлаққаптың дыбыс деңгейін реттеу мүмкін емес. Қазіргі
уақытта I (микрофон өшірулі) параметрінен басқа параметр таңдалған
болса, жазу орындалып жатқанда микрофон сезімталдығын I
параметрінен басқа кез келген параметрге өзгертуге болады.
72
Бейнефильм режимінде фотосуреттер түсіру
Бейнефильм режимінде фотосуреттер түсіру үшін
(тікелей көріністе немесе бейнефильм жазу кезінде)
g1 (Custom control assignment (Қолданушы
басқару тетігін тағайындау)) > Shutter-release
button (Ысырманы босату түймешігі) қолданушы
параметрі үшін Take photos (Фотосуреттер түсіру) параметрін
таңдаңыз (0 270). Содан кейін арақатынасы 16 : 9
фотосуреттерді ысырманы босату түймешігін соңына дейін
басу арқылы кез келген уақытта түсіруге болады. Егер
бейнефильмді жазу орындалып жатса, жазу аяқталады жəне
сол нүктеге дейін жазылған түсірілген бөлік сақталады.
3840 × 2160 кадр өлшемін қоспағанда (0 69), фотосуреттер
фотосурет түсіру мəзірінде Image quality (Кескін сапасы) үшін
таңдалған пішімде жазылады (0 88); 3840 × 2160 кадр
өлшемінде түсірілген фотосуреттер JPEG fine (JPEG сапалы) ★
кескін сапасымен жазылады. Кескін өлшемі туралы ақпаратты
«Кескін өлшемі» бөлімінде (0 74) қараңыз. Тікелей көрініс
селекторы 1 күйіне бұралған болса, фотосуреттер үшін
экспозицияны алдын-ала қарау мүмкін емес екенін ескеріңіз; P,
S немесе A режимі ұсынылады, бірақ M режимінде дəл
нəтижелерге тікелей көрініс селекторы C күйіне бұралған күйде
экспозицияны алдын-ала қарау арқылы жетуге болады.
73
❚❚ Кескін өлшемі
Бейнефильм режимінде түсірілген фотосуреттердің өлшемі
кескін аумағына (0 256) жəне фотосурет түсіру мəзірінде Image
size (Кескін өлшемі) үшін таңдалған параметрге қарай өзгеріп
отырады (0 91).
Кескін аумағы
FX
DX
Кескін өлшемі
Large (Үлкен)
Medium (Орташа)
Small (Кішкентай)
Large (Үлкен)
Medium (Орташа)
Small (Кішкентай)
Өлшем (нүктелер)
8256 × 4640
6192 × 3480
4128 × 2320
5408 × 3040
4048 × 2272
2704 × 1520
D Бейнефильмдерді жазу
Бейнефильмдер sRGB түс кеңістігінде жазылады. Жыпылықтау,
жолақтар немесе бұрмалану мониторда жəне түпкілікті бейнефильмде
флюоресцентті, сынап газ разрядты немесе натрий газ разрядты
шамдар астында немесе қозғалатын нысандарды түсіргенде, əсіресе
фотокамера көлденеңінен панорамаланғанда немесе нысан кадр
арқылы жылдам қозғалғанда көрінуі мүмкін (жыпылықтауды жəне
жолақтарды азайту туралы ақпаратты бейнефильм түсіру мəзірінің
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту) параметрі туралы
бөлімнен қараңыз, 0 258). Сондай-ақ, жыпылықтау электр жетекті
апертура пайдаланылып жатқанда пайда болуы мүмкін. Кертілген
шеттер, түсті жиек, муар жəне жарық нүктелер де пайда болуы мүмкін.
Жыпылықтаған белгілер жəне басқа жылтылдайтын жарық көздері бар
кадрдың кейбір аумақтарында я болмаса нысан импульстық немесе
басқа жарық, лездік жарық көзімен қысқаша жарықтандырылғанда
жарық аймақтар немесе жолақтар пайда болуы мүмкін.
Бейнефильмдерді жазған кезде фотокамераны күнге немесе өзге
қатты жарық көздеріне бағыттамаңыз. Бұл сақтық шараны орындамау
нəтижесінде фотокамераның ішкі тізбектері зақымдалуы мүмкін.
Бейнефильм режимінде объектив көрінісін ұлғайтсаңыз (0 40),
бұрмалану (жарық нүктелер, кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер,
түстердің əркелкілігі немесе сызықтар) жəне күтпеген түстер пайда
болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
Жарқыл жарығын пайдалану мүмкін емес.
Объектив алынғанда немесе тікелей көрініс селекторы жаңа
параметрге бұралғанда, жазу автоматты түрде аяқталады.
74
A Сымсыз қашықтан басқару бөліктері жəне қашықтан басқару
сымдары
g1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін
тағайындау)) > Shutter-release button (Ысырманы босату
түймешегі) (0 270) қолданушы параметрі үшін Record movies
(Бейнефильмдерді жазу) таңдалған болса, қосымша сымсыз
қашықтан басқару бөліктеріндегі жəне қашықтан басқару (0 295)
сымдарындағы ысырманы босату түймешіктерін тікелей көріністі
бастау үшін жартылай басуға жəне бейнефильмді жазуды бастау жəне
аяқтау үшін соңына дейін басуға болады.
75
Бейнефильмдерді қарау
Бейнефильмдер толық өлшемде қарау режимінде 1
белгішесімен көрсетіледі (0 223). Ойнатуды бастау үшін
мониторда a белгішесін нұқыңыз немесе мульти селектордың
ортасын басыңыз; ағымдағы орын бейнефильмнің орындалу
барысының жолағында көрсетіледі.
1 белгішесі Ұзақтық
a белгішесі
Ағымдағы күйі/жалпы ұзақтығы
Бейнефильм Дыбыс Бағыттағыш
орындалу деңгейі
барысының
жолағы
Келесі əрекеттерді орындауға болады:
Əрекет
Кідірту
Сипаттама
Ойнатуды кідірту үшін 3 түймешігін басыңыз.
Бейнефильм кідіртілген болса немесе кері/ілгері
Ойнату
айналдыру кезінде ойнатуды жалғастыру үшін мульти
селектордың ортасын басыңыз.
Крі айналдыру үшін 4 түймешігін,
ілгері айналдыру үшін 2
түймешігін басыңыз. Жылдамдық
əр басқанда 2×, 4×, 8×, 16× аралығында артады;
бейнефильмнің басына немесе аяғына өту үшін
Кері/ілгері
басқару тетігін басып, ұстап тұрыңыз (бірінші кадр
айналдыру
монитордың жоғарғы оң жақ бұрышындағы h арқылы,
соңғы кадр i арқылы көрсетіледі). Егер ойнату
кідіртілсе, бейнефильм бір-бір кадрдан кері немесе
ілгері айналады; кері немесе ілгері үздіксіз айналдыру
үшін басқару элементін басып тұрыңыз.
Баяу қозғалысты Баяу қозғалысты ойнатуды бастау үшін бейнефильм
ойнатуды бастау кідіртілген кезде 3 түймешігін басыңыз.
76
Əрекет
10 сек өткізіп
жіберу
Сипаттама
10 с ілгері немесе кері өткізіп жіберу үшін басты
басқару дискісін бұраңыз.
Келесі немесе алдыңғы индекске өту үшін я болмаса
бейнефильмде индекстер болмаса, соңғы немесе
Ілгері/кері өту
бірінші кадрға өту үшін қосымша басқару дискін
бұраңыз.
Дыбыс деңгейін Дыбыс деңгейін арттыру үшін X түймешігін, азайту
реттеу
үшін W (M) түймешігін басыңыз.
Бейнефильмді
өңдеу
Бейнефильмді өңдеу параметрлерін көру үшін i
параметрлерін немесе J түймешігін басыңыз (0 78).
көру
Толық өлшемде қарауға шығу үшін 1 немесе K
Шығу
түймешігін басыңыз.
Суретке түсіру Суретке түсіру режиміне шығу үшін ысырманы босату
режиміне оралу түймешігін жартылай басыңыз.
A p белгішесі
Индекстері бар бейнефильм (0 64) толық
өлшемде қарау режимінде p белгішесімен
көрсетіледі.
77
Бейнефильмдерді өңдеу
Бейнефильмдердің өңделген көшірмелерін жасау үшін
түсірілген бөлікті қысқартыңыз немесе таңдалған кадрларды
JPEG пішіміндегі фотосуреттер ретінде сақтаңыз.
9
4
Параметр
Choose start/end point
(Басталу/аяқталу нүктесін
таңдау)
Save current frame
(Ағымдағы кадрды сақтау)
Сипаттама
Қалаусыз түсірілген бөлік алынып
тасталған көшірме жасаңыз.
Таңдалған кадрды JPEG пішіміндегі
фотосурет ретінде сақтаңыз.
Бейнефильмдерді қысқарту
Бейнефильмдердің қысқартылған көшірмелерін жасау үшін:
1 Бейнефильмді толық өлшемде көрсетіңіз (0 223).
2 Жаңа алғашқы кадрда
бейнефильмді кідіртіңіз.
Бейнефильмді «Бейнефильмдерді
көру» (0 76) бөлімінде
сипатталғандай ойнатыңыз, мульти
селектордың ортасын басып
ойнатуды бастаңыз жəне
жалғастырыңыз, 3 түймешігін басып Бейнефильм орындалу
барысының жолағы
кідіртіңіз, ал 4 немесе 2 түймешігін
басып я болмаса басты немесе
қосымша басқару дискін бұрып қажетті кадрды табыңыз.
Бейнефильмдегі шамамен алынған орынды бейнефильм
орындалу барысының жолағынан анықтауға болады. Жаңа
алғашқы кадрға жеткенде ойнатуды кідіртіңіз.
78
3 Choose start/end point (Басталу/
аяқталу нүктесін таңдау) пəрменін
таңдаңыз.
i немесе J түймешігін басыңыз,
содан кейін Choose start/end point
(Басталу/аяқталу нүктесін таңдау)
пəрменін таңдап, 2 түймешігін
басыңыз.
4 Start point (Басталу нүктесі)
параметрін таңдаңыз.
Ағымдағы кадрдан басталатын
көшірмені жасау үшін Start point
(Басталу нүктесі) пəрменін белгілеп,
J түймешігін басыңыз. 9-қадамда
көшірмені сақтаған кезде ағымдағы
кадр алдындағы кадрлар жойылады.
Start point (Басталу нүктесі)
5 Жаңа басталу нүктесін растаңыз.
Қажет кадр қазір көрсетіліп тұрмаса,
4 немесе 2 түймешігін басып ілгері
немесе кері айналдырыңыз (10 с
ілгері немесе кері өту үшін басты
басқару дискін бұраңыз; индекске я
болмаса бейнефильмде индекстер
болмаса, бірінші немесе соңғы кадрға
өту үшін қосымша басқару дискін бұраңыз).
79
6 Аяқталу нүктесін таңдаңыз.
Басталу нүктесінен (w) аяқталу
нүктесін (x) таңдау құралына ауысу,
содан кейін 5-қадамда
сипатталғандай соңғы кадрды таңдау
үшін L (Z/Q) түймешігін басыңыз.
9-қадамда көшірмені сақтаған кезде
L (Z/Q) түймешігі
таңдалған кадрдан кейінгі кадрлар
жойылады.
End point (Аяқталу нүктесі)
7 Көшірме жасаңыз.
Қажет кадр көрсетілгеннен кейін 1 түймешігін басыңыз.
8 Бейнефильмді алдын-ала
қараңыз.
Көшірмені алдын-ала қарау үшін
Preview (Алдын-ала қарау) пəрменін
белгілеп, J түймешігін басыңыз
(алдын-ала қарауды үзу жəне сақтау
параметрлері мəзіріне оралу үшін 1
түймешігін басыңыз). Ағымдағы көшірмеден бас тарту жəне
жоғарыда сипатталғандай жаңа басталу нүктесін немесе
аяқталу нүктесін таңдау үшін Cancel (Бас тарту) пəрменін
белгілеп, J түймешігін басыңыз; көшірмені сақтау үшін
9-қадамға өтіңіз.
80
9 Көшірмені сақтаңыз.
Көшірмені жаңа файлға сақтау үшін
Save as new file (Жаңа файл ретінде
сақтау) пəрменін белгілеп, J
түймешігін басыңыз. Бастапқы
бейнефильм файлын өңделген
көшірмемен ауыстыру үшін Overwrite
existing file (Бар файлды қайта жазу) пəрменін белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
D Бейнефильмдерді қысқарту
Бейнефильмдердің ұзақтығы кемінде екі секунд болуы керек. Жад
картасындағы бос орын жеткіліксіз болса, көшірме сақталмайды.
Көшірмелердің жасалу уақыты мен күні түпнұсқамен бірдей болады.
A Бастапқы немесе соңғы түсірілген бөлікті жою
Бейнефильмнен тек бастапқы түсірілген бөлікті жою үшін 6-қадамда
L (Z/Q) түймешігін баспай 7-қадамға өтіңіз. Тек соңғы түсірілген
бөлікті жою үшін 4-қадамда End point (Аяқталу нүктесі) параметрін
таңдаңыз, соңғы кадрды таңдаңыз жəне 6-қадамда L (Z/Q)
түймешігін баспай 7-қадамға өтіңіз.
A Өңдеу мəзірі
Бейнефильмдерді өңдеу мəзіріндегі Trim movie (Бейнефильмді
қысқарту) параметрін пайдаланып та өңдеуге болады (0 279).
81
Таңдалған кадрларды сақтау
Таңдалған кадрдың көшірмесін JPEG пішіміндегі сурет ретінде
сақтау үшін:
1 Бейнефильмді қажет кадрда
кідіртіңіз.
Бейнефильмді «Бейнефильмдерді
қарау» (0 76) бөлімінде
сипатталғандай ойнатыңыз,
ойнатуды бастау жəне жалғастыру
үшін мульти селектордың ортасын
басыңыз жəне кідірту үшін 3
түймешігін басыңыз. Көшіру керек кадрда бейнефильмді
кідіртіңіз.
2 Save current frame (Ағымдағы
кадрды сақтау) пəрменін таңдаңыз.
Ағымдағы кадрдың JPEG пішіміндегі
көшірмесін жасау үшін i немесе J
түймешігін басыңыз, содан кейін Save
current frame (Ағымдағы кадрды
сақтау) пəрменін белгілеңіз жəне J
түймешігін басыңыз. Кескін бейнефильм түсіру мəзіріндегі
Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы)
параметрі үшін таңдалған өлшемдерде жазылады (0 69).
A Save Current Frame (Ағымдағы кадрды сақтау)
Save current frame (Ағымдағы кадрды сақтау) параметрімен
жасалған JPEG пішіміндегі бейнефильм суреттерін өңдеу мүмкін емес.
JPEG пішіміндегі бейнефильм суреттерінде фотосурет туралы
мəліметтің кейбір санаттары болмайды (0 229).
82
Кескінді жазу параметрлері
Кескін аумағы
FX (36×24) (FX пішімі), DX (24×16) (DX пішімі), 5:4 (30×24),
1.2× (30×20) жəне 1:1 (24×24) кескін аумақтарынан таңдаңыз.
FX пішімі
5:4
DX пішіміндегі
(24×16) кескін
шеңбері
DX пішімі
1:1
1,2×
FX пішіміндегі (36×24)
кескін шеңбері
83
❚❚ Кескін аумағының параметрлері
Фотокамера келесі кескін аумақтарын ұсынады:
Параметр
Сипаттама
35 мм пішімді фотокамерада кескіндер FX
пішімінде, NIKKOR объективтікіне тең көрініс
бұрышымен жазылады.
Бұл параметрді таңдау көрініс бұрышын азайтады
жəне объективтің көрінетін фокустық қашықтығын
шамамен 1,2 есе арттырады.
Кескіндер DX пішімінде жазылады. 35 мм пішімді
объективтің шамамен алынған фокустық
қашықтығын есептеу үшін 1,5-ға көбейтіңіз.
c
FX (36×24)
l
1.2× (30×20)
a
DX (24×16)
b
m
5:4 (30×24)
Суреттер 5 : 4 арақатынасымен жазылады.
1:1 (24×24)
Суреттер 1 : 1 арақатынасымен жазылады.
❚❚ Кесіндіні автоматты түрде таңдау
DX объективі жалғанған кезде DX кесіндісін автоматты түрде
таңдау үшін фотосурет түсіру мəзіріндегі Image area (Кескін
аумағы) > Auto DX crop (Автоматты DX кесу) параметрі үшін
On (Қосулы) күйін таңдаңыз (0 251). Фотосурет түсіру
мəзірінде немесе фотокамераның басқару элементтері арқылы
таңдалған кескін аумағы тек DX емес объектив жалғанған кезде
пайдаланылады. Қазіргі уақытта таңдалған кескін аумағын
барлық объективтерде пайдалану үшін Off (Өшірулі) күйін
таңдаңыз.
D Автоматты DX кесу
DX объективі жалғанған болса жəне Auto DX crop (Автоматты DX
кесу) қосулы болса, фотокамераның басқару элементтерін кескінді
таңдау үшін пайдалану мүмкін емес (0 87).
84
❚❚ Көріністапқыш маскасын көрсету
Фотосурет түсіру мəзіріндегі Image area (Кескін аумағы) >
Viewfinder mask display (Көріністапқыш маскасын көрсету)
параметрі үшін On (Қосулы) күйі таңдалса, 1.2× (30×20),
DX (24×16), 5:4 (30×24) жəне 1:1 (24×24) кесіндісінен тыс аумақ
көріністапқышта сұр түспен көрсетіледі.
1.2× (30×20)
DX (24×16)
5:4 (30×24)
1:1 (24×24)
A DX объективтері
DX объективтері DX пішімді фотокамераларда пайдалануға арналған
жəне көрініс бұрышы 35 мм пішімді фотокамералардың
объективтерінікінен кішірек болады. DX объективі жалғанған кезде
Auto DX crop (Автоматты DX кесу) өшірулі болса жəне Image area
(Кескін аумағы) үшін таңдалған DX (24×16) (DX пішімі) параметрінен
басқа параметр таңдалса, кескіннің жиектері жабылуы мүмкін. Бұл
көріністапқышта көрінбеуі мүмкін, бірақ кескіндерді қарау кезінде
ажыратымдылық төмендегенін немесе сурет жиектері күңгірттенгенін
байқауыңыз мүмкін.
A Кескін аумағы
Таңдалған параметр ақпараттық дисплейде
көрсетіледі.
85
Кескін аумағын фотосурет түсіру мəзіріндегі Image area (Кескін
аумағы) > Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
параметрі арқылы немесе басқару элементін басу жəне басқару
дискін бұрау арқылы орнатуға болады.
❚❚ Кескін аумағы мəзірі
1 Image area (Кескін аумағы)
параметрін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде Image
area (Кескін аумағы) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2 Choose image area (Кескін аумағын
таңдау) пəрменін таңдаңыз.
Choose image area (Кескін аумағын
таңдау) параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
3 Параметрлерді реттеңіз.
Параметрді таңдап, J түймешігін
басыңыз. Таңдалған кесінді
көріністапқышта көрсетіледі.
A Кескін өлшемі
Кескін өлшемі кескін аумағы үшін таңдалған параметрге қарай өзгеріп
отырады.
86
❚❚ Фотокамераны басқару элементтері
1 Кескін аумағын таңдауды фотокамераның басқару
элементіне тағайындаңыз.
Басқару элементіне Choose image area (Кескін аумағын
таңдау) параметрін тағайындау үшін f1 (Custom control
assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау),
0 268) қолданушы параметрін пайдаланыңыз.
2 Кескін аумағын таңдау үшін таңдалған басқару
элементін пайдаланыңыз.
Кескін аумағын таңдалған басқару элементін басып, қажетті
кесінді көріністапқышта көрсетілгенше басты жəне қосымша
басқару дискін бұрау арқылы таңдауға болады (0 85).
Кескін аумағы үшін қазіргі уақытта
таңдалып тұрған параметрді басқару
элементін басып кескін аумағын
басқару панелінде немесе
ақпараттық дисплейде көрсету
арқылы көруге болады. FX пішімі
«36 - 24» түрінде, 1,2 × пішімі «30 20» түрінде, DX пішімі «24 - 16»
түрінде, 5 : 4 пішімі «30 - 24» түрінде
жəне 1 : 1 пішімі «24 - 24» түрінде
көрсетіледі.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мына туралы ақпарат алу үшін:
• Бейнефильм жазу үшін қолжетімді кесінділерді «Кескін аумағы:
бейнефильм кесіндісін таңдау» бөлімінде қараңыз (0 68).
• Кескін аумағының əр түрлі параметрлерінде сақтауға болатын
суреттер санын «Жад картасының сыйымдылығы» бөлімінде қараңыз
(0 362).
87
Кескін сапасы
D850 келесі кескін сапасының параметрлерін қолдайды.
Параметр
Файл түрі
NEF (RAW)
NEF
Сипаттама
Кескін сенсорынан алынатын
өңделмеген деректер қосымша
өңдеусіз сақталады. Ақ түс
балансы жəне контраст сияқты
параметрлерді суретке түсіруден
кейін реттеуге болады.
NEF (RAW) + JPEG fine★
Екі кескін жазылады, біреуі NEF
(NEF (RAW) + JPEG
(RAW) пішіміндегі кескін жəне
сапалы★)/ NEF (RAW) +
екіншісі өте жақсы сападағы
JPEG fine (NEF (RAW) +
JPEG пішіміндегі кескін.
JPEG сапалы)
NEF (RAW) + JPEG
Екі кескін жазылады, біреуі NEF
normal★ (NEF (RAW) +
(RAW) пішіміндегі кескін жəне
NEF/JPEG екіншісі қалыпты сападағы JPEG
JPEG қалыпты★)/NEF
(RAW) + JPEG normal (NEF
пішіміндегі кескін.
(RAW) + JPEG қалыпты)
NEF (RAW) + JPEG basic★
Екі кескін жазылады, біреуі NEF
(NEF (RAW) + JPEG
(RAW) пішіміндегі кескін жəне
стандартты★)/NEF (RAW) +
екіншісі стандартты сападағы
JPEG basic (NEF (RAW) +
JPEG пішіміндегі кескін.
JPEG стандартты)
JPEG пішіміндегі кескіндерді
JPEG fine★ (JPEG
шамамен 1 : 4 (өте жақсы сапа)
сапалы★)/JPEG fine (JPEG
сығымдау коэффициентімен
сапалы)
жазыңыз.
JPEG пішіміндегі кескіндерді
JPEG normal★ (JPEG
шамамен 1 : 8 (қалыпты сапа)
JPEG
қалыпты★)/JPEG normal
сығымдау коэффициентімен
(JPEG қалыпты)
жазыңыз.
JPEG пішіміндегі кескіндерді
JPEG basic★ (JPEG
шамамен 1 : 16 (стандартты
стандартты★)/JPEG basic
сапа) сығымдау
(JPEG стандартты)
коэффициентімен жазыңыз.
Сығымдалмаған TIFF-RGB
кескіндерін арнасына 8 битке
сəкес түс қалыңдығымен (24TIFF
TIFF (RGB)
биттік түс қалыңдығы) жазыңыз.
(RGB)
Суреттерді өңдеу
бағдарламаларының сан алуан
түрлері TIFF пішімін қолдайды.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Кескін сапасының жəне өлшемінің əр түрлі параметрлерінде сақтауға
болатын суреттердің саны туралы ақпаратты «Жад картасының
сыйымдылығы» (0 362) бөлімінде қараңыз.
88
Кескін сапасы T түймешігін басу жəне қажет параметр
басқару панелінде көрсетілгенше басты басқару дискін бұрау
арқылы орнатылады.
T түймешігі
Басты басқару
дискі
A JPEG сығымдалуы
Жұлдызша («★») бар кескін сапасының параметрлері максималды
сапаны қамтамасыз етуге арналған сығымдалуды пайдаланады;
файлдардың өлшемі көрініске қарай өзгеріп отырады. Жұлдызшасыз
параметрлер кішірек файлдарды жасауға арналған сығымдалу түрін
пайдаланады; жазылатын көрініске қарамастан файлдардың өлшемі
шамамен бірдей болады.
A NEF+JPEG
NEF (RAW) + JPEG параметрлерімен түсірілген фотосуреттер
фотокамерада тек бір жад картасы салынғанда көрілген жағдайда, тек
JPEG пішіміндегі кескін көрсетіледі. Екі көшірме де бір жад картасына
жазылған болса, екі көшірме де фотосурет жойылғанда өшіріледі. Егер
Secondary slot function (Қосымша ұяшықтың функциясы) > RAW
primary - JPEG secondary (RAW негізгі - JPEG қосымша) параметрін
пайдаланып JPEG пішіміндегі көшірме бөлек жад картасына жазылса,
əр көшірмені бөлек жою керек.
A Кескін сапасы мəзірі
Кескін сапасын фотосурет түсіру мəзіріндегі Image quality (Кескін
сапасы) параметрін пайдалану арқылы да реттеуге болады (0 251).
89
❚❚ NEF (RAW) Compression (NEF (RAW) сығымдалуы)
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер үшін сығымдалу түрін таңдау
үшін фотосурет түсіру мəзірінде NEF (RAW) recording (NEF
(RAW) жазу) > NEF (RAW) compression (NEF (RAW)
сығымдалуы) тармағын белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
N
O
Параметр
Lossless
compressed
(Шығынсыз
сығымдалған)
Compressed
(Сығымдалған)
Сипаттама
NEF пішіміндегі кескіндер кері алгоритм
көмегімен сығымдалады, файл өлшемін
шамамен 20–40%-ға кішірейту кескін
сапасына еш əсерін тигізбейді.
NEF пішіміндегі кескіндер кері алгоритм
көмегімен сығымдалады, файл өлшемін
шамамен 35–55%–ке кішірейту кескін
сапасына еш əсерін тигізбейді.
Uncompressed
NEF пішіміндегі кескіндер сығымдалмаған.
(Сығымдалмаған)
❚❚ NEF (RAW) Bit Depth (NEF (RAW) түс қалыңдығы)
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер үшін түс қалыңдығын таңдау
үшін фотосурет түсіру мəзірінде NEF (RAW) recording (NEF
(RAW) жазу) > NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) түс
қалыңдығы) тармағын белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
Параметр
q
12-bit (12 биттік)
r
14-bit (14 биттік)
Сипаттама
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер 12 биттік
түс қалыңдығында жазылады.
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер 14 биттік
түс қалыңдығында жазылады, 12 биттік түс
қалыңдығымен түсірілгеннен үлкенірек
файлдар жасайды, бірақ жазылған түс
деректерін арттырады.
A NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндердің JPEG пішіміндегі көшірмелерін
Capture NX-D немесе басқа бағдарламалық жасақтаманы, я болмаса,
өңдеу мəзіріндегі NEF (RAW) processing (NEF (RAW) өңдеу)
параметрін пайдаланып жасауға болады (0 278).
90
Кескін өлшемі
Кескін өлшемі нүктелермен өлшенеді. # Large (Үлкен),
$ Medium (Орташа) немесе % Small (Кішкентай) арасынан
таңдаңыз (кескін өлшемі Image area (Кескін аумағы), 0 83)
үшін таңдалған параметрге байланысты өзгеріп отыратынын
ескеріңіз:
Кескін аумағы
FX (36×24; FX пішімі)
1,2× (30×20)
DX (24×16; DX пішімі)
5 : 4 (30×24)
1 : 1 (24×24)
Параметр
Large (Үлкен)
Medium (Орташа)
Small (Кішкентай)
Large (Үлкен)
Medium (Орташа)
Small (Кішкентай)
Large (Үлкен)
Medium (Орташа)
Small (Кішкентай)
Large (Үлкен)
Medium (Орташа)
Small (Кішкентай)
Large (Үлкен)
Medium (Орташа)
Small (Кішкентай)
Өлшем (нүктелер)
8256 × 5504
6192 × 4128
4128 × 2752
6880 × 4584
5152 × 3432
3440 × 2288
5408 × 3600
4048 × 2696
2704 × 1800
6880 × 5504
5152 × 4120
3440 × 2752
5504 × 5504
4128 × 4128
2752 × 2752
91
JPEG жəне TIFF пішіміндегі кескіндер үшін кескін өлшемін T
түймешігін басу жəне қажет параметр басқару панелінде
көрсетілгенше қосымша басқару дискін бұрау арқылы
орнатылады. NEF (RAW) пішіміндегі кескіндердің өлшемін
таңдау үшін фотосурет түсіру мəзіріндегі Image size (Кескін
өлшемі) > NEF (RAW) параметрін пайдаланыңыз.
T түймешігі
A Кескін өлшемі мəзірі
Қосымша
басқару дискі
Сондай-ақ JPEG жəне TIFF пішіміндегі
кескіндердің кескін өлшемін фотосурет
түсіру мəзіріндегі Image size (Кескін
өлшемі) > JPEG/TIFF параметрін
пайдаланып реттеуге болады (0 251).
Кішкентай жəне орташа өлшемді NEF (RAW)
пішіміндегі кескіндер NEF (RAW) recording
(NEF (RAW) жазу) мəзірінде NEF (RAW)
compression (NEF (RAW) сығымдалуы) жəне NEF (RAW) bit depth
(NEF (RAW) түс қалыңдығы) үшін таңдалған параметрлерге
қарамастан шығынсыз сығымдалған 12 биттік пішімде жазылады.
92
Екі жад картасын пайдалану
Фотокамераға екі жад картасы салынған болса, фотосурет
түсіру мəзіріндегі Primary slot selection (Негізгі ұяшықты
таңдау) элементін пайдаланып біреуін негізгі карта ретінде
таңдауға болады (0 250). Негізгі карта ретінде XQD
картасының ұяшығындағы картаны белгілеу үшін XQD card slot
(XQD картасының ұяшығы) параметрін, SD картасын таңдау
үшін SD card slot (SD картасының ұяшығы) параметрін
таңдаңыз. Негізгі жəне қосымша карталар ойнайтын рөлдерді
фотосурет түсіру мəзіріндегі Secondary slot function
(Қосымша ұяшықтың функциясы) параметрін пайдаланып
таңдауға болады (0 250). Overflow (Толып кету) (қосымша
карта негізгі карта толы болғанда ғана пайдаланылады),
Backup (Сақтық көшірме) (əр сурет негізгі картаға да, қосымша
картаға да жазылады) жəне RAW primary - JPEG secondary
(RAW негізгі - JPEG қосымша) арасынан таңдаңыз (Backup
(Сақтық көшірме) параметрімен бірдей, тек NEF/RAW + JPEG
параметрлерінде түсірілген фотосуреттердің NEF/RAW
пішіміндегі көшірмелері тек негізгі картаға жазылады жəне JPEG
пішіміндегі көшірмелер тек қосымша картаға жазылады).
A «Backup (Сақтық көшірме)» жəне «RAW primary - JPEG
secondary (RAW негізгі - JPEG қосымша)»
Фотокамера картада қалған кадрлар санын, əрі жадтың ең аз мөлшерін
көрсетеді. Картаның біреуі толғанда ысырманы босату мүмкіндігі
өшіріледі.
A Бейнефильмдерді жазу
Фотокамераға екі жад картасы салынғанда, бейнефильмдерді жазуға
пайдаланылатын ұяшықты бейнефильм түсіру мəзіріндегі Destination
(Мақсатты орын) параметрін пайдаланып таңдауға боалды (0 256).
93
Focus (Фокустау)
Бұл бөлімде фотосуреттер көріністапқышта жақтауға алынған
кезде қолжетімді фокустау параметрлері сипатталады.
Фокустауды автоматты түрде (0 94) немесе қолмен (0 111)
реттеуге болады. Сондай-ақ, пайдаланушы автоматты түрде
немесе қолмен реттелетін фокустың (0 105) фокустау нүктесін
таңдай алады немесе фокустағаннан кейін фокустау жəне
фотосуреттерді қайта жиектеу үшін фокустау құлпын пайдалана
алады (0 108).
Autofocus (Автофокус)
Автофокусты пайдалану үшін
фокус режимінің
ауыстырғышын AF күйіне
бұраңыз.
Фокус режимінің ауыстырғышы
Фотокамера 153 фокустау нүктесін
пайдаланып фокусталады, суретте r
арқылы көрсетілген олардың 55-ін
қолданушы таңдай алады (0 105).
Қолданушы таңдай
алатын фокустау
нүктелері
94
A Айқас сенсорлар
Айқас сенсордың фокустау нүктелерінің қолжетімділігі
пайдаланылатын объективке қарай өзгеріп отырады.
Объектив
f/4 немесе жылдамырақ максималды
апертуралары бар төменде
тізілгендерден басқа AF-S жəне AF-P
объективтері 1
• AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 мм f/4G
IF-ED
• AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 600 мм f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 600 мм f/4E FL ED VR
• AF-S Nikkor 600 мм f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 600 мм f/4D IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 мм f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 мм f/4G
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 мм f/4G ED VR
• AF-S Nikkor 500 мм f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 500 мм f/4D IF-ED
• f/4 мəнінен баяуырақ максималды
апертуралары бар AF-S жəне AF-P
объективтері 1
• AF-S емес, AF-P емес объективтер
Айқас сенсорлар (айқас
сенсордың фокустау
нүктелері сұр түспен
белгіленеді 2)
99 айқас сенсор
63 айқас сенсор
45 айқас сенсор
1 Масштабтау объективтері жағдайында максималды масштабта.
2 Басқа фокустау нүктелері көлденең сызықтарды анықтайтын сызық
сенсорларын пайдаланады.
95
A AF-S/AF-I телескопиялық түрлендіргіштері жəне қолжетімді
фокустау нүктелері
AF-S немесе AF-I телескопиялық түрлендіргіші жалғанған болса,
суреттерде көрсетілген фокустау нүктелері автофокус жəне
электрондық қашықтықты өлшегіш үшін пайдаланылуы мүмкін (f/5.6
мəнінен баяуырақ максималды біріктірілген апертураларда
фотокамера күңгірт немесе төмен контрастты нысандарда фокустала
алмауы мүмкін екенін ескеріңіз).
Телескопиялық
түрлендіргіш
Макс.
объектив
апертурасы 1
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2.8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2.8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1.25E ED
96
f/5.6
Қолжетімді фокустау
нүктелері (айқас
сенсордың фокустау
нүктелері сұр түспен
белгіленеді 2)
99 айқас сенсордағы 153
фокустау нүктесі (55-ін
таңдауға болады)
45 айқас сенсордағы 153
фокустау нүктесі (55-ін
таңдауға болады)
25 айқас сенсордағы 37
фокустау нүктесі (17-ін
таңдауға болады)
Телескопиялық
түрлендіргіш
Макс.
объектив
апертурасы 1
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5.6
Қолжетімді фокустау
нүктелері (айқас
сенсордың фокустау
нүктелері сұр түспен
белгіленеді 2)
5 айқас сенсордағы 15
фокустау нүктесі (9-ін
таңдауға болады)
1 Масштабтау объективтері жағдайында максималды масштабта.
2 Басқа фокустау нүктелері көлденең
сызықтарды анықтайтын сызық
сенсорларын пайдаланады, бірақ тек 5
айқас сенсор болса, тек ■ арқылы
көрсетілгендері тік сызықтарды
анықтайтынын ескеріңіз.
AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2.8G IF-ED объективтерімен бірге
телескопиялық түрлендіргіштер пайдаланылғанда автофокус
қолжетімді емес.
97
Автофокус режимі
Келесі автофокус режимдерінің біреуін таңдаңыз:
Режим
AF-S
AF-C
Сипаттама
Əр кадр бойынша бақылағыш АФ: қозғалмайтын нысандар
үшін. Фокус ысырманы босату түймешігі жартылай басылған
кезде құлыпталады. Əдепкі параметрлерде ысырманы
фокустау күйінің индикаторы (I) көрсетілгенде ғана босатуға
болады (фокус басымдығы; 0 260).
Үздіксіз бақылағыш АФ: қозғалмалы нысандар үшін.
Ысырманы босату түймешігі жартылай басылып тұрғанда
фотокамера үздіксіз фокусталады; егер нысан қозғалса,
фотокамера нысанға дейінгі соңғы қашықтықты болжап жəне
фокусты қажетінше реттеу үшін болжалды бақылағыш
фокустау (0 99) мүмкіндігін қосады. Əдепкі параметрлерде
ысырма нысан фокуста болса да, болмаса да түсірілуі мүмкін
(босату басымдығы; 0 260).
Автофокус режимін АФ режимі түймешігін басып жəне қажет
параметр көріністапқышта немесе басқару панелінде
көрсетілгенше басты басқару дискін бұрау арқылы таңдауға
болады.
Басқару панелі
АФ режимінің
түймешігі
98
Басты басқару
дискі
Көріністапқыш
A AF-ON түймешігі
Фотокамераны фокустау мақсатында AF-ON
түймешігін басудың əсері ысырманы босату
түймешігін жартылай басумен бірдей
болады.
AF-ON түймешігі
A Болжалды бақылағыш фокустау
AF-C режимінде ысырманы босату түймешігі жартылай басылғанда
немесе AF-ON түймешігі басылғанда нысан фотокамераға қарай
немесе одан аулақ қозғалса, фотокамера болжалды бақылағыш
фокустауды іске қосады. Бұл фотокамераға ысырма босатылғанда
нысанның қай жерде болатынын болжау барысында фокусты
бақылауға мүмкіндік береді.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мына туралы ақпарат алу үшін:
• Үздіксіз бақылағыш АФ режимінде фокус басымдығын пайдалану,
A > а1 (AF-C priority selection (AF-C басымдығын таңдау), 0 260)
қолданушы параметрін қараңыз.
• Əр кадр бойынша бақылағыш АФ режимінде босату басымдығын
пайдалану, A > а2 (AF-S priority selection (AF-S басымдығын
таңдау), 0 260) қолданушы параметрін қараңыз.
• Ысырманы босату түймешігін жартылай басқанда фотокамераның
фокусталуын болдырмау, A > a8 (AF activation (АФ іске қосу),
0 261) қолданушы параметрін қараңыз.
• Фокустау режимін таңдауды AF-S немесе AF-C режимімен шектеу,
A > a10 (Autofocus mode restrictions (Автофокус режимінің
шектеулері), 0 262) қолданушы параметрін қараңыз.
• Фокустау режимін таңдау үшін қосымша басқару дискін пайдалану,
A > f4 (Customize command dials (Басқару дискілерін теңшеу)) >
Change main/sub (Негізгі/қосымша басқару дискілерін өзгерту)
(0 269) қолданушы параметрін қараңыз.
• Тікелей көріністе немесе бейнефильм жазғанда қолжетімді автофокус
параметрлері, «Автофокус» (0 41) бөлімін қараңыз.
99
АФ аумағының режимі
Автофокус үшін фокустау нүктесінің таңдалу жолын белгілеңіз.
• Single-point AF (Жалғыз нүктелі АФ): фокустау нүстесін
таңдаңыз; фотокамера тек таңдалған фокустау нүктесіндегі
нысанға ғана фокусталады. Қозғалмайтын нысандар үшін
пайдаланыңыз.
• Динамикалық аумақ АФ: фокустау нүктесін таңдаңыз. AF-C
фокустау режимінде, нысан таңдалған нүктеден қысқа уақытта
кеткен жағдайда, фотокамера айналадағы фокустау
нүктелерінен алынған ақпарат негізінде фокусталады.
Фокустау нүктелерінің саны таңдалған режимге байланысты
өзгеріп отырады:
- 9 немесе 25 нүктелі динамикалық аумақ АФ: фотосуретті
жиектеуге уақыт болғанда немесе қозғалысын болжауға
болатын нысандарды (мысалы, жүгірушілер немесе
трассадағы жарысушы көліктер) суретке түсірген кезде
таңдаңыз.
- 72 нүктелі динамикалық аумақ АФ: қозғалысын болжау
мүмкін емес нысандарды (мысалы, футбол ойынындағы
ойыншылар) суретке түсірген кезде таңдаңыз.
- 153 нүктелі динамикалық аумақ АФ: жылдам қозғалатын
жəне көріністапқышта жақтауға алу қиын нысандардың
(мысалы, құстар) фотосуретін түсіргенде таңдаңыз.
100
• 3D-tracking (3D бақылау): фокустау нүктесін таңдаңыз. AF-C
фокустау режимінде фотокамера таңдалған фокустау
нүктесінен кеткен нысандарды іздейді, жəне қажет болғанда
жаңа фокустау нүктелерін таңдайды. Бір жақтан екінші жаққа
жүйесіз қозғалатын нысандары (мысалы, теннисшілер) бар
суреттерді жылдам жиектеу үшін пайдаланыңыз. Нысан
көріністапқыштан шығып кетсе, ысырманы босату
түймешігінен саусағыңызды алыңыз да, нысанды таңдалған
фокустау нүктесінде орналастырып, фотосуретті қайта
жиектеңіз.
• Group-area AF (АФ аумағын топтық негізде таңдау):
фотокамера пайдаланушы таңдаған фокустау нүктелерінің
тобын пайдаланып фокустайды, осылайша фотокамераның
негізгі нысанның орнына артқы фонда фокусталу қаупі
азаяды. Жалғыз фокустау нүктесін пайдаланып фотосуретке
түсіру қиын нысандар үшін таңдаңыз. AF-S фокустау
режимінде беттер анықталса, фотокамера портреттік
нысандарға басымдық береді.
• Auto-area AF (АФ аумағын
автоматты түрде таңдау):
фотокамера нысанды анықтауды жəне
фокустау нүктесін таңдауды автоматты
түрде орындайды; бет анықталса,
фотокамера портреттік нысанға
басымдық береді. Белсенді фокустау
нүктелері фотокамера фокусталғаннан
кейін қысқа уақыттан кейін белгіленеді; AF-C режимінде басты
фокустау нүктесі басқа фокустау нүктелері өшірілгеннен кейін
көрсетіледі.
101
АФ аумағының режимін АФ режимі түймешігін басып жəне қажет
параметр көріністапқышта немесе басқару панелінде
көрсетілгенше қосымша басқару дискін бұрау арқылы таңдауға
болады.
Басқару панелі
АФ режимінің
түймешігі
Қосымша
басқару дискі
Көріністапқыш
A 3D бақылау
Ысырманы босату түймешігі жартылай басылған кезде фокустау
нүктесінің айналасындағы аумақ түстері фотокамерада сақталады.
Сондықтан 3D бақылау нысандар артқы фонмен бірдей түсте болса
немесе кадрдың өте кішкентай бөлігін алатын болса қалаулы
нəтижелер бермеуі мүмкін.
102
A АФ аумағының режимі
АФ аумағының режимі басқару панелінде жəне көріністапқышта
көрсетілген.
АФ аумағының
режимі
Басқару
Көріністапқыш
панелі
Көріністапқыштың
фокустау нүктесін
көрсету
Жалғыз нүктелі АФ
9 нүктелі
динамикалық
аумақ АФ *
25 нүктелі
динамикалық
аумақ АФ *
72 нүктелі
динамикалық
аумақ АФ *
153 нүктелі
динамикалық
аумақ АФ *
3D бақылау
АФ аумағын топтық
негізде таңдау
АФ аумағын
автоматты түрде
таңдау
* Көріністапқышта тек белсенді фокустау нүктесі көрсетіледі. Қалған
фокустау нүктелері фокустау əрекетіне көмек ретінде ақпарат
қамтамасыз етеді.
103
A AF-S/AF-I телескопиялық түрлендіргіштері
AF-S/AF-I телескопиялық түрлендіргіші пайдаланылғанда АФ
аумағының режимі ретінде 3D бақылау немесе АФ аумағын автоматты
түрде таңдау таңдалған болса, f/5.6 мəнінен баяуырақ біріктірілген
апертураларда жалғыз нүктелі АФ автоматты түрде таңдалады.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мына туралы ақпарат алу үшін:
• Автофокус нысанға дейінгі қашықтықтағы өзгерістерге қалай
реттеледі, A > a3 (Focus tracking with lock-on (Құлып қосулы
күйдегі фокусты бақылау), 0 260) қолданушы параметрін қараңыз.
• АФ аумағының режимі үшін 3D бақылау таңдалғанда фотокамера
беттерді анықтап, беттерге фокусталады ма, соны таңдау, A > a4
(3D-tracking face-detection (3D бақылау кезінде бетті анықтау),
0 260) қолданушы параметрлерін қараңыз.
• АФ аумағының режимі үшін 3D бақылау таңдалғанда ысырманы
босату түймешігін басу арқылы бақыланатын аумақты таңдау, A > a5
(3D-tracking watch area (3D бақылау кезіндегі көру аумағы), 0 261)
қолданушы параметрін қараңыз.
• Портреттік жəне пейзаждық бағдардағы фотосуреттер үшін əр түрлі
фокустау нүктелерін жəне/немесе АФ аумағының режимдерін таңдау,
A > a7 (Store by orientation (Бағдары бойынша сақтау), 0 261)
қолданушы параметрін қараңыз.
• АФ аумағының режимін таңдауды шектеу, A > a9 (Limit AF-area mode
selection (АФ аумағының режимін таңдауды шектеу), 0 261)
қолданушы параметрлерін қараңыз.
• Фокустау нүктесі қалай көрсетілетінін таңдау, A > a12 (Focus point
options (Фокустау нүктесінің параметрлері), 0 262) қолданушы
параметрлерін қараңыз.
• АФ аумағының режимін таңдау үшін негізгі басқару дискін пайдалану,
A > f4 (Customize command dials (Басқару дискілерін теңшеу)) >
Change main/sub (Негізгі/қосымша басқару дискілерін өзгерту)
(0 269) қолданушы параметрлерін қараңыз.
• Тікелей көріністе немесе бейнефильм жазғанда қолжетімді автофокус
параметрлері, «АФ аумағының режимін таңдау» (0 42) бөлімін
қараңыз.
104
Фокустау нүктесін таңдау
Фотокамера 153 фокустау нүктесін
пайдаланып фокусталады. Олардың
суретте көрсетілген 55-ін қолмен
таңдауға болады. Бұл фотосуреттерді
негізгі нысанды кадрда кез келген дерлік
жерде орналастырып жиектеуге
мүмкіндік береді. Фокустау нүктесін таңдау үшін төмендегі
қадамдарды орындаңыз (АФ аумағын топтық негізде таңдау
режимінде фокустау нүктелерінің тобын таңдау үшін осы
қадамдарды орындауға болады).
1 Фокустау
ауыстырғышының
құлпын ● күйіне
бұраңыз.
Бұл фокустау нүктесін
таңдау үшін мульти
селекторды пайдалануға
мүмкіндік береді.
Фокустау ауыстырғышының құлпы
2 Бұл фокустау нүктесін
таңдау үшін мульти
селекторды пайдалануға
мүмкіндік береді.
Экспозиция өлшегіштері
қосылып тұрғанда, мульти
селекторды пайдаланып
көріністапқышта фокустау
нүктесін таңдаңыз.
Орталық фокустау нүктесін
мульти селектордың
ортасын басу арқылы
таңдауға болады.
105
Мульти селектор
басылғанда фокустау
нүктесі ауысып кетпеуі
үшін таңдаудан кейін
фокустау
ауыстырғышының құлпын
бұрап құлыптаулы (L) күйге
орнатуға болады.
A Қосымша селектор
Фокустау нүктесін таңдау үшін
мульти селектордың орнына
қосымша селекторды
пайдалануға болады. Қосымша
селекторды басып тұрғанда
фокус жəне экспозиция
құлыпталады (0 108, 137).
Қосымша селекторды
Қосымша селектор
пайдаланыңыз; шеттерді басу
қажет əсер бермеуі мүмкін. Қосымша селекторды пайдаланған кезде
саусақтарды немесе тырнақтарды көзге сұғып алмаңыз.
A АФ аумағын автоматты түрде таңдау
АФ аумағын автоматты түрде таңдау үшін фокустау нүктесі автоматты
түрде таңдалады; фокустау нүктесін қолмен таңдау қолжетімді емес.
106
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мына туралы ақпарат алу үшін:
• Мульти селекторды пайдаланып таңдауға болатын фокустау
нүктелерінің санын таңдау, A > a6 (Number of focus points
(Фокустау нүктелерінің саны), 0 261) қолданушы параметрін
қараңыз.
• Тік жəне көлденең бағдарлар үшін бөлек фокустау нүктелерін жəне/
немесе АФ аумағының режимдерін таңдау, A > a7 (Store by
orientation (Бағдары бойынша сақтау), 0 261) қолданушы
параметрін қараңыз.
• Фокустау нүктесінің таңдауды «орап алу» күйіне орнату, A > a11
(Focus point wrap-around (Фокустау нүктесін орап алу), 0 262)
қолданушы параметрін қараңыз.
• Фокустау нүктесі қай кезде жарықтандырылатынын таңдау, A > a12
(Focus point options (Фокустау нүктесінің параметрлері), 0 262)
қолданушы параметрін қараңыз.
• Қосымша селектор ойнайтын рөлді өзгерту, A > f1 (Custom control
assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) >
Sub-selector (Қосымша селектор) (0 268) жəне Sub-selector center
(Қосымша селектордың ортасы) (0 268) қолданушы
параметрлерін қараңыз.
• Мульти селектордың орталық түймешігінің рөлін өзгерту, A > f2 (Multi
selector center button (Мульти селектордың орталық түймешігі),
0 268) қолданушы параметрін қараңыз.
107
Фокустау құлпы
Фокустау құлпын фокустағаннан кейін кадр жиектемесін өзгерту
үшін пайдалануға болады, бұл соңғы кадр жиектемесінде
фокустау нүктесінде болмайтын нысанға фокусталу мүмкіндігін
береді. Фотокамера автофокус арқылы фокустай алмаса
(0 110), фокустау құлпын қашықтығы бастапқы нысанмен
бірдей басқа нысанды фокустағаннан кейін фотосуретті қайта
жиектеу үшін де пайдалануға болады. АФ аумағының режимі
үшін (0 100) АФ аумағын автоматты түрде таңдау режимінен
басқа параметр таңдалған кезде фокустау құлпы ең тиімді
болады.
1 Фокустаңыз.
Нысанды таңдалған
фокустау нүктесіне
орналастырып, фокусты
іске қосу үшін ысырманы
босату түймешігін
жартылай басыңыз.
Фокустау күйінің индикаторы (I) көріністапқышта
көрсетілгенін тексеріңіз.
2 Фокусты құлыптаңыз.
AF-C фокустау режимі (0 98):
фокусты да, экспозицияны да
құлыптау үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басып тұрып
(q), қосымша селектордың
ортасын басыңыз (w)
(көріністапқышта AE-L белгішесі
көрсетіледі). Қосымша
селектордың ортасы басылып
тұрғанда фокус құлыптаулы
қалады, тіпті кейінірек ысырманы
босату түймешігінен саусақты
алсаңыз да.
108
Ысырманы босату
түймешігі
Қосымша селектор
AF-S фокустау режимі: фокустау күйінің индикаторы (I)
пайда болған кезде фокус автоматты түрде құлыпталады
жəне ысырманы босату түймешігінен саусақты алғанша
құлыптаулы болады. Сондай-ақ фокусты қосымша
селектордың ортасын басу арқылы құлыптауға болады
(жоғарыда қараңыз).
3 Фотосуретті қайта
жиектеңіз жəне суретке
түсіріңіз.
Ысырманы босату
түймешігі жартылай
басылып тұрса (AF-S)
немесе қосымша
селектордың ортасы басылып тұрса, фокус түсірілімдер
арасында құлыптаулы күйде болып, бір фокус параметрімен
қатарынан бірнеше фотосурет түсіруге мүмкіндік береді.
Фокустау құлпы қосылып тұрғанда фотокамера мен нысан
арасындағы қашықтықты өзгертпеңіз. Нысан қозғалып кетсе,
оны жаңа қашықтықтан қайта фокустаңыз.
A Фокусты AF-ON түймешігімен құлыптау
Көріністапқышпен фотосурет түсіру кезінде ысырманы босату
түймешігінің орнына AF-ON түймешігін пайдаланып фокусты
құлыптауға болады (0 99). Егер AF-ON only (AF-ON ғана) мəні a8 (AF
activation (АФ белсендіру), 0 261) қолданушы параметрі үшін
таңдалса, фотокамера ысырманы босату түймешігі жартылай
басылғанда фокустамайды; оның орнына, фотокамера AF-ON
түймешігі басылғанда фокустайды, сол сəтте фокустау құлыптанады
да, AF-ON түймешігі қайта басылғанша құлыптаулы болып тұра береді.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Экспозицияны құлыптау үшін ысырманы босату түймешігін пайдалану
туралы ақпаратты A > c1 (Shutter-release button AE-L (Ысырманы
босату түймешігі АЭ-Қ), 0 263) қолданушы параметрінен қараңыз.
109
A Автофокус көмегімен жақсы нəтижелерге жету
Автофокус режимі төменде көрсетілген жағдайларда жақсы нəтиже
көрсетпейді. Фотокамера бұл жағдайларда фокустай алмаса,
ысырманы босату ажыратылуы мүмкін немесе фокустау күйінің
индикаторы (●) көрсетіліп, фотокамера дыбыстық сигнал шығаруы
мүмкін, бұл нысан фокуста болмаса да ысырманы босатуға мүмкіндік
береді. Осындай жағдайларда қолмен реттелетін фокусты (0 111)
пайдаланыңыз немесе дəл сондай қашықтықтағы басқа нысанды
фокустау үшін фокустау құлпын (0 108) пайдаланып, фотосуретті
қайта жиектеңіз.
Нысан мен артқы фон арасындағы контраст
төмен немесе мүлдем жоқ.
Мысал: нысанның түсі артқы фон түсімен бірдей.
Фокустау нүктесі фотокамерадан əр түрлі
қашықтықта орналасқан нысандарды қамтиды.
Мысал: нысан тор ішінде.
Нысанда жүйелі геометриялық пішіндер басым.
Мысал: көпқабатты үйдегі терезеперде немесе
терезелер қатары.
Фокустау нүктесі жарықтың анық контрастты
аумақтарын қамтиды.
Мысал: нысан жартылай көлеңкеде.
Артқы фондағы эленменттер нысаннан
үлкендеу көрінеді.
Мысал: нысанның артындағы ғимарат кадрға кіріп
тұр.
Нысан көптеген кішігірім элементтерден
құралған.
Мысал: гүлдер алаңы немесе басқа да кішкентай
немесе жарықтығы бойынша ерекшеленбейтін
нысандар.
110
Қолмен реттелетін фокус
Автофокусты қолдамайтын объективтер үшін (АФ емес NIKKOR
объективтері) немесе автофокус қалаулы нəтижелер бермеген
кезде қолмен реттелетін фокус қолжетімді (0 110).
• AF объективтері:
Фокус режимінің ауыстырғышы
объективтің фокус режимінің
қосқышын (бар болса) жəне
фотокамераның фокус
режимінің ауыстырғышын M
күйіне орнатыңыз.
D AF объективтері
AF объективтерін объективтің фокус режимінің қосқышын M күйіне,
ал фотокамераның фокус режимінің ауыстырғышын AF күйіне
орнатып пайдаланбаңыз. Бұл сақтық шарасын қолданбау
фотокамераны немесе объективті зақымдауы мүмкін. Бұл M
режимінде фотокамераның фокус режимінің ауыстырғышын M күйіне
орнатпастан пайдалануға болатын AF-S жəне AF-P объективтеріне
қатысты емес.
• Фокус қолмен реттелетін объективтер: қолмен фокустаңыз.
Қолмен фокустау үшін объективтің
фокустау сақинасын көріністапқыштағы
таза күңгірт аумақта көрсетіліп тұрған
кескін фокусқа алынғанша реттеңіз.
Фотосуреттерді кескін фокуста болмаса
да кез келген уақытта түсіруге болады.
111
❚❚ Электрондық қашықтықты өлшегіш
Көріністапқыш фокусының индикаторын
таңдалған фокустау нүктесіндегі
нысанның фокуста екендігін растау үшін
пайдалануға болады (фокустау нүктесін
55 фокустау нүктесінің кез келгенінен
таңдауға болады). Нысанды таңдалған
фокустау нүктесіне орналастырғаннан
кейін ысырманы босату түймешігін жартылай басып, объективті
фокустау сақинасын фокустау күйінің индикаторы (I)
көрсетілгенше бұраңыз. «Автофокус көмегімен жақсы
нəтижелерге жету» (0 110) бөлімінде тізілген нысандарды
түсіргенде фокустау күйінің индикаторы кейде нысан фокуста
болмаған кезде көрсетілуі мүмкін екенін ескеріңіз; суретке түсіру
алдында көріністапқышта фокусты тексеріңіз. Қосымша AF-S/
AF-I телескопиялық түрлендіргіштері бар электрондық
қашықтықты өлшегішті пайдалану туралы ақпаратты «AF-S/AF-I
телескопиялық түрлендіргіштері жəне қолжетімді фокустау
нүктелері» (0 96) бөлімінде қараңыз.
A AF-P объективтері
AF-P объективі (0 281) қолмен реттелетін фокус режимінде
пайдаланылғанда фокустау күйінің индикаторы көріністапқышта
жыпылықтап (немесе тікелей көріністе фокустау нүктесі мониторда
жыпылықтап), фокустау сақинасын ағымдағы бағытта бұруды
жалғастыру нысанды фокусқа əкелмейтіні туралы ескертеді.
A Фокустық жазықтық күйі
Нысан мен фотокамера арасындағы
қашықтықты анықтау үшін фотокамера
корпусындағы фокустық жазықтық
таңбасынан (E) нысанға дейін өлшеңіз.
Объективті бекіту фланеці мен фокустық
жазықтық арасындағы қашықтық 46,5 мм
болады.
46,5 мм
Фокустық жазықтық
таңбасы
112
Суретке түсіру режимі
Суретке түсіру режимін таңдау
Суретке түсіру режимін таңдау үшін
суретке түсіру режимінің дискінің құлпын
босату түймешігін басып, суретке түсіру
режимінің дискін меңзер қажет
параметрмен тураланғанша бұраңыз.
Меңзер
Режим
S
CL
CH
Q
QC
E
Сипаттама
Əр кадр бойынша: ысырманы босату түймешігі басылған
сайын фотокамера бір фотосурет түсіреді.
Үздіксіз төмен жылдамдық: ысырманы босату түймешігін
басып тұрғанда фотокамера d1 (CL mode shooting speed
(Үздіксіз төмен жылдамдық режимінде суретке түсіру
жылдамдығы), 0 114, 264) қолданушы параметрі үшін
таңдалған кадр жылдамдығымен фотосуреттер түсіреді.
Үздіксіз жоғары жылдамдық: ысырманы босату түймешігін
басып тұрғанда фотокамера «Қуат көзі жəне кадр
жылдамдығы» (0 114) бөлімінде көрсетілген кадр
жылдамдығымен фотосуреттер түсіреді. Белсенді нысандар
үшін пайдаланыңыз.
Ысырманы тыныш босату: əр кадр бойынша режимі сияқты,
бірақ ысырманы босату түймешігі толық басылған кезде айна
орнына сырт етіп қайтып түспейді, бұл қолданушыға айна
шығаратын дыбыстың уақытын басқаруға мүмкіндік береді,
сондай-ақ, ол əр кадр бойынша режимінен тыныштау болады.
Оған қоса, баптау мəзірінде Beep options (Дыбыстық сигнал
параметрлері) > Beep on/off (Дыбыстық сигнал қосулы/
өшірулі) үшін таңдалған параметрге қарамастан дыбыстық
сигнал берілмейді (0 274).
QC (тыныш үздіксіз) ысырманы босату: ысырманы босату
түймешігі басылып тұрғанда фотокамера секундына 3 кадрға
дейін жазады. Фотокамераның бұрмалануы азаяды.
Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер): өздігінен
түсіруді реттейтін таймермен суреттер түсіріңіз (0 116).
113
Режим
Сипаттама
Айнаны көтеру: осы режимді телеобъективпен немесе жақыннан
фотосурет түсіргенде, я болмаса фотокамераның аз ғана
MUP қозғалысы
фотосуреттердің бұлдырап шығуына əкелетін басқа
жағдайларда фотокамера дірілін азайту үшін таңдаңыз (0 118).
Қуат көзі жəне кадр жылдамдығы
Ең жоғары кадрдың ілгері жылжу жылдамдығы қуат көзіне қарай
өзгеріп отырады. Төменде берілген сандар үздіксіз бақылағыш
АФ режиміндегі, ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты экспозиция режиміндегі, 1/250 с немесе жылдамырақ
ысырма жылдамдығындағы, əдепкі мəндердегі d1 қолданушы
параметрінен басқа параметрлердегі орташа ең жоғары кадр
жылдамдықтары болып табылады.
Қуат көзі
EN-EL15a батареясы немесе EP-5B қуат
жалғағышы жəне EH-5c/EH-5b айнымалы
ток адаптері бар фотокамера
MB-D18 (EN-EL15a немесе AA) бар
фотокамера
MB-D18 (EN-EL18c) бар фотокамера
Ең жоғары кадр
жылдамдығы (кадр/сек)
CH
CL
7
1–6
7
1–6
9
1–8
Көрсетілген жылдамдықтар кейбір жағдайларда қолжетімді емес
болуы мүмкін. Кейбір объективтерде, баяу ысырма
жылдамдықтарында, өте кішкентай апертураларда (жоғары f
сандары) немесе жоғары ISO сезімталдықтарында (Hi 0,3 - Hi 2),
я болмаса, ISO сезімталдық ISO сезімталдықты автоматты
түрде басқару арқылы өзгертілсе (0 121), фотосурет түсіру
мəзіріндегі Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту) >
Flicker reduction setting (Жыпылықтауды азайту параметрі)
үшін Enable (Қосу) таңдалған күйде жыпылықтау анықталса
(0 254), дірілді азайту (ДА объективтерінде қолжетімді) қосулы
болса, батарея заряды төмен болса, MB-D18 батарея жинағына
салынған AA батареяларының заряды төмен болса немесе олар
салқын болса я f4 (Customize command dials (Басқару
дискілерін теңшеу)) > Aperture setting (Апертура параметрі)
қолданушы параметрі үшін Aperture ring (Апертура сақинасы)
таңдалған күйде микропроцессормен жабдықталмаған объектив
жалғанған болса (0 269), кадр жылдамдығы төмендеуі мүмкін.
114
A Жад буфері
Фотосуреттер жад картасына сақталып жатқанда фотосуреттер
түсіруді жалғастыруға мүмкіндік беру үшін фотокамера уақытша
сақтауға арналған жад буферімен жабдықталған. Дегенмен, буфер
толы болғанда кадр жылдамдығы төмендейтінін ескеріңіз (tAA).
Ағымдағы параметрлерде жад буферінде
сақтауға болатын кескіндердің жуық саны
ысырманы босату түймешігі жартылай
басылған кезде көріністапқыштағы жəне
басқару панеліндегі кадрлар
есептегіштерінде көрсетіледі жəне оны
тікелей көрініс кезінде мониторда көруге
болады. Фотокамера қосылғаннан кейін
бірден бұл сан аз уақытқа төмендеуі мүмкін.
Фотосуреттер жад картасына жазылып жатқан кезде жад картасына
қатынасу шамы жанады. Суретке түсіру жағдайлары мен жад
картасының өнімділігіне байланысты жазу бірнеше секундтан бірнеше
минутқа дейін созылуы мүмкін. Қатынасу шамы өшкенше жад
картасын шығармаңыз, я болмаса қуат көзін суырмаңыз немесе
ажыратпаңыз. Егер фотокамера буферде деректер қалған кезде
өшірілсе, қуат буфердегі барлық кескіндер жазылғанша өшпейді. Егер
батарея қуаты буферде кескіндер қалған кезде таусылса, ысырманы
босату мүмкіндігі ажыратылады жəне кескіндер жад картасына
тасымалданады.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мына туралы ақпарат алу үшін:
• Суретке түсіруден кейін əрбір қатарынан түсіру режиміндегі
фотосуреттерді көрсету ретін таңдау, D > After burst, show
(Қатарынан түсіру режимінен кейін көрсету) (0 249) бөлімін
қараңыз.
• Бір қатарда түсіруге болатын фотосуреттердің максималды санын
таңдау, A > d2 (Max. continuous release (Максималды үздіксіз
түсіру), 0 264) қолданушы параметрін қараңыз.
• Бір қатарда түсіруге болатын суреттер санын «Жад картасының
сыйымдылығы» бөлімінде қараңыз (0 362).
115
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер
режимі (E)
Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді фотокамера дірілін азайту
немесе автопортреттерді түсіру үшін пайдалануға болады.
1 Өздігінен түсіруді реттейтін таймер
режимін таңдаңыз.
Суретке түсіру режимін таңдау
дискінің құлпын босату түймешігін
басып, суретке түсіру режимінің
дискін E күйіне бұраңыз.
2 Фотосуретті жақтауға алып,
фокустаңыз.
Əр кадр бойынша бақылағыш
автофокустау режимінде (0 98)
фотосуреттерді фокустау күйінің (I)
индикаторы көріністапқышта көрсетілгенде ғана түсіру
мүмкін.
A
Көріністапқыш окулярының ысырмасын жабу
Көріністапқышқа көзді жақындатпай
фотосуреттер түсіргенде көріністапқыш
арқылы кіретін жарықтың
фотосуреттерде көрінуін немесе
экспозицияға кедергі келтіруін
болдырмау үшін көріністапқыш
окулярының ысырмасын жабыңыз.
116
3 Таймерді қосыңыз.
Таймерді қосу үшін
ысырманы босату
түймешігін соңына дейін
басыңыз. Өздігінен түсіруді
реттейтін таймердің шамы жыпылықтай бастайды.
Фотосуреттің түсірілуіне екі секунд қалғанда өздігінен
түсіруді реттейтін таймердің шамы жыпылықтауын
тоқтатады. Ысырма таймер қосылғаннан шамамен он
секундтан кейін босатылады.
Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді фотосурет түсірілмес
бұрын өшіру үшін суретке түсіру режимінің дискін басқа
параметрге бұраңыз.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мына туралы ақпарат алу үшін:
• Өздігінен түсіруді реттейтін таймер ұзақтығын, түсірілген суреттер
санын жəне түсірілімдер арасындағы аралықты таңдау, A > с3 (Selftimer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер); 0 264) қолданушы
параметрін қараңыз.
• Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді пайдаланғанда шығарылатын
дыбыстық сигналдар, B > Beep options (Дыбыстық сигнал
параметрлері) бөлімін қараңыз (0 274).
117
Айнаны көтеру режимі (MUP)
Айна көтерілген кезде фотокамераның
қозғалуы тудырған бұлдыратуды
барынша азайту үшін осы режимді
таңдаңыз. Айнаны көтеру режимін
пайдалану үшін суретке түсіру режимінің
дискісінің құлпын босату түймешігін
басып, суретке түсіру режимінің дискін
MUP (айнаны көтеру) күйіне бұраңыз.
Фокусты жəне экспозицияны орнату үшін
ысырманы босату түймешігін жартылай
басудан кейін айнаны көтеру үшін
ысырманы босату түймешігін соңына
дейін басыңыз. Басқару панелінде Z көрсетіледі; сурет түсіру
үшін ысырманы босату түймешігін соңына дейін қайтадан
басыңыз (тікелей көріністе айнаны көтеру қажет емес; сурет
ысырманы босату түймешігін бірінші рет соңына дейін басқанда
түсіріледі). Баптау мəзірінде Beep options (Дыбыстық сигнал
параметрлері) > Beep on/off (Дыбыстық сигнал қосулы/
өшірулі) үшін Off (Өшірулі) күйі таңдалған болмаса, дыбыстық
сигнал шығарылады (0 274). Суретке түсіру аяқталғанда айна
төмендетіледі.
D Айнаны көтеру
Айна көтеріліп тұрған кезде фотосуреттерді көріністапқышта жəне
автофокуста жақтауға алу мүмкін емес, сондай-ақ, өлшеу
орындалмайды.
A Айнаны көтеру режимі
Айна көтерілгеннен кейін шамамен 30 с бойы ешбір əрекеттер
орындалмаса, сурет автоматты түрде түсіріледі.
A Бұлдыратуды болдырмау
Фотокамера қозғалысынан туындайтын бұлдыратуды болдырмау үшін
ысырманы босату түймешігін ақырын басыңыз. Штатив қолданған жөн.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Бұлдыратуды одан əрі азайту үшін электронды алдыңғы перде
ысырмасын пайдалану туралы ақпаратты A > d6 (Electronic frontcurtain shutter (Электронды алдыңғы перде ысырмасы), 0 265)
қолданушы параметрінен қараңыз.
118
ISO сезімталдық
Қолмен реттеу
Фотокамераның жарыққа сезімталдығын қолжетімді жарық
мөлшеріне сай реттеуге болады. ISO 64 жəне ISO 25600
ауқымындағы параметрлерден 1/3 ЭМ қадамдарымен таңдаңыз.
Сондай-ақ, ерекше жағдайлар үшін ISO 64 мəнінен шамамен
0,3–1 ЭМ төмен жəне ISO 25600 мəнінен 0,3–2 ЭМ жоғары
параметрлер қолжетімді. ISO сезімталдық неғұрлым жоғары
болса, экспозиция жасауға қажетті жарық соғұрлым аз болады,
бұл жоғарырақ ысырма жылдамдықтарына немесе кішірек
апертураларға мүмкіндік береді.
ISO сезімталдықты S (Q) түймешігін басып жəне қажетті
параметр басқару панелінде жəне көріністапқышта
көрсетілгенше басты басқару дискісін бұрау арқылы реттеуге
болады.
S (Q) түймешігі
Басқару панелі
Көріністапқыш
Басты басқару дискі
A ISO сезімталдық мəзірі
Сондай-ақ, ISO сезімталдықты фотосурет
түсіру мəзіріндегі ISO sensitivity settings
(ISO сезімталдық параметрлері)
параметрін пайдаланып реттеуге болады
(0 252).
119
A ISO сезімталдық
ISO сезімталдық неғұрлым жоғары болса, экспозиция жасауға қажетті
жарық соғұрлым аз болады, бұл жоғарырақ ысырма жылдамдықтарына
немесе кішірек апертураларға мүмкіндік береді, бірақ кескінге
бұрмаланудың (кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер, түстердің
əркелкілігі немесе сызықтар) əсер ету ықтималдығы соғұрлым
жоғарырақ. Бұрмалану ықтималдығы əсіресе Hi 0.3 (Жоғ 0,3) жəне Hi 2
(Жоғ 2) арасындағы параметрлерде жоғары.
A Hi 0.3 (Жоғ 0,3)–Hi 2 (Жоғ 2)
Hi 0.3 (Жоғ 0,3) жəне Hi 2 (Жоғ 2) арасындағы параметрлер ISO 25600
мəнінен 0,3–2 ЭМ асатын ISO сезімталдықтарға (ISO 32000–102400
мəндеріне баламалы) сай келеді.
A Lo 0.3 (Төм 0,3)–Lo 1 (Төм 1)
Lo 0.3 (Төм 0,3) жəне Lo 1 (Төм 1) арасындағы параметрлер ISO 64
мəнінен 0,3–1 ЭМ төмен ISO сезімталдықтарына (ISO 50–32 мəндеріне
баламалы) сай келеді. Жарық қатты болғанда үлкенірек
апертураларды пайдаланыңыз. Контраст қалыпты күйден сəл жоғары;
жағдайлардың көпшілігінде ISO 64 мəніндегі немесе одан жоғары ISO
сезімталдықтарын пайдалану ұсынылады.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мына туралы ақпарат алу үшін:
• ISO сезімталдық қадамының өлшемін таңдау, A > b1 (ISO sensitivity
step value (ISO сезімталдық қадамының мəні); 0 262) қолданушы
параметрін қараңыз.
• Басқару панелінде ISO сезімталдықты көрсету, A > d3 (ISO display
(ISO сезімталдықты көрсету); 0 264) қолданушы параметрін
қараңыз.
• Жоғары ISO сезімталдықтарда түсірілген фотосуреттерде
бұрмалануды азайту, C > High ISO NR (Жоғары ISO БА) (0 253)
бөлімін қараңыз.
• Жоғары ISO сезімталдықтарда түсірілген бейнефильмдерде
бұрмалануды азайту, 1 > High ISO NR (Жоғары ISO БА) (0 258)
бөлімін қараңыз.
120
ISO сезімталдықты автоматты түрде
басқару
Фотосурет түсіру мəзірінде ISO sensitivity settings (ISO
сезімталдық параметрлері) > Auto ISO sensitivity control
(ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару) үшін On
(Қосулы) күйі таңдалған болса, қолданушы таңдаған мəнмен
оңтайлы экспозицияға қол жеткізу мүмкін болмағанда ISO
сезімталдық автоматты түрде реттеледі (жарқыл
пайдаланылғанда ISO сезімталдық тиісті түрде реттеледі).
1 Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде
басқару) параметрін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде ISO
sensitivity settings (ISO
сезімталдық параметрлері)
параметрін таңдаңыз да, Auto ISO
sensitivity control (ISO сезімталдықты автоматты түрде
басқару) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2 On (Қосулы) күйін таңдаңыз.
On (Қосулы) күйін белгілеп, J
түймешігін басыңыз (Off (Өшірулі)
күйі таңдалған болса, ISO
сезімталдық қолданушы таңдаған
мəнде бекітулі қалады).
121
3 Параметрлерді реттеңіз.
Автоматты ISO сезімталдық үшін
максималды мəнді Maximum
sensitivity (Максималды
сезімталдық) көмегімен таңдауға
болады (автоматты ISO
сезімталдықтың ең аз мəні автоматты
түрде ISO 64 деп орнатылады; пайдаланушы таңдаған ISO
сезімталдық Maximum sensitivity (Максималды
сезімталдық) үшін таңдалған ISO сезімталдықтан жоғарырақ
болса, оның орнына қолданушы таңдаған мəн
пайдаланылатынын ескеріңіз). P жəне A экспозиция
режимдерінде Minimum shutter speed (Минималды ысырма
жылдамдығы) үшін таңдалған ысырма жылдамдығы жарық
көзінде кем ұстауға əкелетін болса ғана сезімталдық реттеледі
(1/4000–30 с немесе Auto (Автоматты); S жəне M режимдерінде
ISO сезімталдық қолданушы таңдаған ысырма
жылдамдығында оңтайлы экспозиция үшін реттеледі). Егер
Auto (Автоматты) күйі таңдалса, фотокамера ысырманың ең
аз жылдамдығын объективтің фокустық қашықтығы негізінде
таңдайды; жылдам қозғалатын нысандардың фотосуреттерін
түсіргенде тез жылдамдықтарды таңдау бұлдыратуды
азайтады. Параметрлер орнатылғаннан кейін шығу үшін J
түймешігін басыңыз.
Қосымша жарқыл бөлігін пайдаланып түсірілетін
фотосуреттерге максималды ISO сезімталдықты таңдау үшін
Maximum sensitivity with M (M режиміндегі максималды
сезімталдық) параметрін пайдаланыңыз. Same as without
flash (Жарқылсызбен бірдей) параметрін таңдау жарқылмен
фотосурет түсіруге арналған максималды ISO сезімталдықты
Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық) үшін қазіргі
уақытта таңдалған мəнге орнатады.
On (Қосулы) күйі таңдалғанда
көріністапқыш пен басқару панелінде
ISO AUTO көрсетіледі. Сезімталдық
пайдаланушы таңдаған мəннен
ауыстырылса, осы индикаторлар
жыпылықтайды жəне көріністапқыш
пен басқару панелінде өзгертілген мəн
көрсетіледі.
122
A Minimum Shutter Speed (Минималды ысырма жылдамдығы)
Ысырма жылдамдығын автоматты түрде таңдауды Auto (Автоматты)
күйін белгілеу жəне 2 түймешігін басу арқылы дəл реттеуге болады:
мысалы, автоматты түрде таңдалатын мəндерден жылдамырақ
мəндерді бұлдыратуды азайту үшін телефото объективтерде
пайдалануға болады. Алайда, Auto (Автоматты) күйі тек кірістірілген
микропроцессоры бар объективтерде жұмыс істейтінін ескеріңіз; егер
микропроцессормен жабдықталмаған объектив объектив деректерінсіз
пайдаланылса, ысырманың минималды жылдамдығы 1/30 с мəнінде
бекітіледі. Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық) үшін
таңдалған ISO сезімталдықта оңтайлы экспозицияға жету мүмкін емес
болса, ысырма жылдамдықтары таңдалған минималды мəннен төмен
түсуі мүмкін.
A ISO сезімталдықты автоматты түрде басқаруды қосу немесе
өшіру
ISO сезімталдықты автоматты түрде басқаруды қосу немесе өшіру
S (Q) түймешігін басу жəне қосымша басқару дискін бұрау арқылы
ISO сезімталдықты автоматты түрде басқаруды қосуға немесе өшіруге
болады. Басқару панелі жəне көріністапқыш ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару қосулы болса, ISO-AUTO белгішелерін жəне
өшірулі болса, ISO көрсетеді.
A ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару
Жарқыл пайдаланылғанда ысырманың минималды жылдамдығы
Minimum shutter speed (Ысырманың минималды жылдамдығы)
үшін таңдалған мəнге орнатылады, тек егер бұл мəн e1 (Flash sync
speed (Жарқылды синхрондау жылдамдығы), 0 266) қолданушы
параметрінен жылдамырақ немесе e2 (Flash shutter speed (Жарқыл
ысырмасының жылдамдығы), 0 266) қолданушы параметрінен
баяуырақ болмаса, мұндай жағдайда оның орнына e2 қолданушы
параметрі үшін таңдалған мəн пайдаланылады. ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару баяу жарқылды синхрондау режимдерімен
(үйлесімді қосымша жарқыл бөліктерінде қол жетімді) бірге
пайдаланылған кезде ISO сезімталдық автоматты түрде жоғарылауы
мүмкін екенін, осылайша фотокамераға баяу ысырма
жылдамдықтарын таңдауға кедергі жасауы мүмкін екенін ескеріңіз.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Жарқыл ISO сезімталдықты автоматты түрде басқарумен
пайдаланылған кезде экспозицияны орнату үшін пайдаланылатын
анықтаманы таңдау туралы ақпаратты A > e4 (Auto M ISO sensitivity
control (Автоматты M ISO сезімталдықты басқару), 0 267)
қолданушы параметрінен қараңыз.
123
Экспозиция
Өлшеу
Өлшеу фотокамераның экспозицияны орнату əдісін анықтайды.
Мына параметрлер қолжетімді:
Параметр
L
M
N
t
124
Сипаттама
Матрица: жағдайлардың көпшілігінде табиғи нəтижелер
береді. Фотокамера кадрдың кең аумағын өлшейді жəне реңк
үлестіріміне, түске, кадр жиектемесіне, ал G, E немесе D түріне
жататын объективтерде (0 281) қашықтық туралы ақпаратқа
сай (III 3D түрлі-түсті матрицалық өлшем жүйесі; басқа
кірістірілген микропроцессоры бар объективтерде фотокамера
3D қашықтық туралы ақпарат жоқ III түрлі-түсті матрицалық
өлшем жүйесін пайдаланады) экспозицияны орнатады.
Ортасы бойынша өлшенген: фотокамера бүкіл кадрды
өлшейді, бірақ ең көп салмақты орталық аумаққа белгілейді
(егер кірістірілген микропроцессоры бар объектив жалғанған
болса, аумақтың өлшемін b6, Center-weighted area (Ортасы
бойынша өлшенген аумақ) қолданушы параметрін
пайдаланып таңдауға болады, 0 263; микропроцессормен
жабдықталмаған объектив немесе AF-S Fisheye NIKKOR 8–
15 мм f/3.5–4.5E ED объективі жалғанған болса, аумақ
диаметрі 12 мм шеңберге тең болады). Портреттерге арналған
дəстүрлі өлшеу əдісі; 1× асатын экспозицияның өзгеру еселігі
(сүзгі еселігі) бар сүзгілерді пайдаланған кезде ұсынылады.
Нүкте: фотокамера диаметрі 4 мм (кадрдың шамамен 1,5%)
шеңберді өлшейді. Шеңбер ағымдағы фокустау нүктесінде
ортаға келтіріледі, осылайша ортадан тыс тұрған
нысандарды өлшеу мүмкіндігін береді (микропроцессормен
жабдықталмаған объектив немесе AF-S Fisheye NIKKOR 8–
15 мм f/3.5–4.5E ED объективі пайдаланылса, я болмаса,
АФ аумағын автоматты түрде таңдау режимі қосылып тұрса,
фотокамера орталық фокустау нүктесін өлшейді). Артқы
фон əлдеқайда жарығырақ немесе күңгірттеу болса да,
нысанның дұрыс экспозициялануын қамтамасыз етеді.
Бөлектенгені бойынша өлшенген: фотокамера ең үлкен
салмақты белгіленген тұстарға тағайындайды. Жарық
аумақтағы кішігірім элементтерді жоғалтуды азайту үшін
пайдаланыңыз, мысалы, сахнадағы прожектор түскен
орындаушыларды фотосуретке түсіргенде.
Өлшеу параметрін таңдау үшін Y түймешігін басып, қажет
параметр көріністапқышта жəне басқару панелінде
көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
Басқару панелі
Y түймешігі
Басты басқару
дискі
Көріністапқыш
A Non-CPU Lens Data (Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив деректері)
Баптау мəзіріндегі Non-CPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері) параметрін (0 218)
пайдаланып фокустық қашықтықты көрсету матрица таңдалған болса,
фотокамераға түсті матрицалық өлшемді пайдалануға мүмкіндік
береді, əрі ортасы бойынша өлшенген жəне нүктелі өлшеудің дəлдігін
жақсартады. Ортасы бойынша өлшенген өлшеу микропроцессормен
жабдықталмаған объективтерде бөлектенгені бойынша өлшеу
таңдалса немесе объектив деректері қамтамасыз етілмеген
микропроцессормен жабдықталмаған объективтерде матрицалық
өлшем таңдалса пайдаланылады. Сондай-ақ, ортасы бойынша өлшеу
белгілі бір кірістірілген микропроцессоры бар объективтерде (G, E
немесе D түріне жатпайтын AI-P NIKKOR объективтері жəне АФ
объективтері; 0 284) бөлектенгені бойынша өлшеу таңдалса
пайдаланылуы мүмкін екенін ескеріңіз.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мына туралы ақпарат алу үшін:
• Матрицалық өлшем бетті анықтауды пайдаланатынпайдаланбайтынын таңдау, A > b5 (Matrix metering (Матрицалық
өлшем), 0 263) қолданушы параметрін қараңыз.
• Əр өлшеу əдісі үшін оңтайлы экспозицияға бөлек реттеулер жасау,
A > b7 (Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы экспозицияны дəл
реттеу), 0 263) қолданушы параметрін қараңыз.
125
Экспозиция режимі
Экспозицияны реттеу кезінде фотокамераның ысырма
жылдамдығын жəне апертураны орнату əдісін анықтау үшін I
түймешігін басыңыз жəне басқару панелінде қажет параметр
көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
I түймешігі
Режим
e
f
g
h
126
Басты басқару
дискі
Сипаттама
Бағдарламаланған автоматты режим (0 128): фотокамера
оңтайлы экспозиция үшін ысырма жылдамдығы мен
апертураны орнатады. Лездік суреттер жəне фотокамера
параметрлерін реттеуге уақыт аз болатын басқа жағдайларда
ұсынылады.
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты режим
(0 129): қолданушы ысырма жылдамдығын таңдайды;
фотокамера ең жақсы нəтижелер үшін апертураны таңдайды.
Қозғалысты қатырып тастау немесе бұлдырату үшін
пайдаланыңыз.
Апертура басымдығы бар автоматты режим (0 130):
қолданушы апертураны таңдайды; фотокамера ең жақсы
нəтижелер үшін ысырма жылдамдығын таңдайды. Артқы
фонды бұлдырату немесе алдыңғы фон мен артқы фонды
фокусқа алу үшін пайдаланыңыз.
Manual (Қол режимі) (0 131): қолданушы ысырма
жылдамдығын да, апертураны да реттейді. Ұзақ экспозициялар
үшін ысырма жылдамдығын «Қолмен басылу режимі» (A)
немесе «Уақыт» (%) күйіне орнатыңыз.
A Объектив түрлері
Кірістірілген микропроцессоры бар объективті апертура сақинасымен
пайдаланған кезде (0 284) апертура сақинасын ең аз апертурада (ең
жоғарғы f саны) құлыптаңыз. G жəне Е түріне жататын объективтер
апертура сақинасымен жабдықталмайды.
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтерді пайдаланғанда
(0 218) A (апертура басымдығы бар автоматты режим) немесе M (қол
режимі) экспозиция режимін таңдаңыз. Басқа режимдерде
микропроцессормен жабдықталмаған объектив жалғанған болса, A
экспозиция режимі автоматты түрде таңдалады (0 284). Экспозиция
режимінің индикаторы (P немесе S) басқару панелінде жыпылықтайды
жəне көріністапқышта A көрсетіледі.
A Анық түсірілетін кеңістік тереңдігін алдын-ала қарау
Апертура əсерлерін алдын-ала қарау үшін
Pv түймешігін басып тұрыңыз. Объектив
фотокамера таңдаған апертура мəнінде
(P жəне S режимдері) немесе қолданушы
таңдаған мəнде (A жəне M режимдері)
тоқтап, анық түсірілетін кеңістік тереңдігін
көріністапқышта алдын-ала қарауға
мүмкіндік береді.
Pv түймешігі
A e5 қолданушы параметрі—Modeling flash (Кескінді
қалыптастыруға арналған жарқыл)
Бұл параметр Nikon Creative Lighting System (CLS; 0 288) қолдайтын
қосымша жарқылы бөліктері Pv түймешігі басылған кезде кескінді
қалыптастыруға арналған жарқыл шығарылатын-шығарылмайтынын
басқарады.
127
P: Programmed Auto (Бағдарламаланған
автоматты режим)
Бұл режимде фотокамера ысырма жылдамдығын жəне
аператураны жағдайлардың көпшілігінде оңтайлы
экспозицияны қамтамасыз ету үшін бекітілген бағдарламаға
сəйкес автоматты түрде реттеп отырады.
A Икемді бағдарлама
P экспозиция режимінде экспозиция
өлшегіштері қосылып тұрғанда, ысырма
жылдамдығы мен апертураның түрлі
тіркесімдерін басқару дискін бұрау арқылы
таңдауға болады («икемді бағдарлама»).
Тіркесімдердің барлығы бірдей
экспозицияны береді. Икемді бағдарлама
қосылып тұрғанда басқару панелінде
Басты басқару дискі
жұлдызша («U») көрсетіледі. Əдепкі ысырма
жылдамдығы мен апертура параметрлерін
қалпына келтіру үшін дискіні жұлдызша дисплейден жоғалғанша
бұраңыз, басқа режимді таңдаңыз немесе фотокамераны өшіріңіз.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Экспозиция өлшегіштерін іске қосу туралы ақпаратты «Күту режимінің
таймері (көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру)» бөлімінен (0 34)
қараңыз.
128
S: Shutter-Priority Auto (Ысырманы ұстап тұру
басымдығы бар автоматты режим)
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты режимде
ысырма жылдамдығын фотокамера оңтайлы экспозицияны
беретін апертураны автоматты түрде таңдап жатқан кезде
таңдауға болады.
Ысырма жылдамдығын таңдау үшін
экспозиция өлшегіштер қосылғанша
басты басқару дискін бұраңыз. Ысырма
жылдамдығын «p» мəніне немесе
30 с жəне 1/8000 с арасындағы мəндерге
орнатуға болады. Ысырма
жылдамдығын таңдалған параметрде
құлыптауға болады (0 136).
Басты басқару дискі
129
A: Aperture-Priority Auto (Апертура басымдығы
бар автоматты режим)
Апертура басымдығы бар автоматты режимде сіз апертураны
таңдайсыз, ал фотокамера оңтайлы экспозиция шығаратын
ысырма жылдамдығын автоматты түрде таңдайды.
Объективтің ең төмен жəне ең жоғары
мəндері арасындағы бір апертураны
таңдау үшін қосымша басқару дискін
экспозиция өлшегіштері қосылып
тұрғанда бұраңыз. Апертураны
таңдалған параметрде құлыптауға
болады (0 136).
Қосымша басқару дискі
A Микропроцессормен жабдықталмаған объективтер (0 284)
Объективтің апертура сақинасын
апертураны реттеу үшін пайдаланыңыз.
Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив жалғанғанда объективтің
максималды апертурасы баптау
мəзіріндегі Non-CPU lens data
(Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив деректері) (0 218) элементін
пайдаланып көрсетілген болса, ағымдағы
f саны көріністапқыш пен басқару панелінде ең жақын нүктеге дейін
дөңгелектелген күйде көрсетіледі. Əйтпесе апертура дисплейлері тек
тоқтаулар санын көрсетеді (F, максималды апертура FA) түрінде
көрсетіледі жəне f санын объективтің апертура сақинасынан оқу керек.
130
M: Manual (Қол режимі)
Қолмен реттелетін экспозиция режимінде ысырма
жылдамдығын да, апертураны да басқарасыз. Экспозиция
өлшегіштері қосылып тұрғанда, басты басқару дискін бұрап
ысырма жылдамдығын таңдаңыз, ал қосымша басқару дискін
бұрап аператураны орнатыңыз. Ысырма жылдамдығын «p»
күйіне немесе 30 с жəне 1/8000 с арасындағы мəндерге орнатуға,
я болмаса ысырманы ұзақ экспозиция үшін шексіз ашық ұстауға
болады (A немесе %, 0 133). Апертураны объективтің ең
төмен мен ең жоғары мəндері арасындағы мəндерге орнатуға
болады. Экспозицияны тексеру үшін экспозиция
индикаторларын пайдаланыңыз.
Апертура
Қосымша басқару дискі
Ысырма
жылдамдығы
Басты басқару дискі
Ысырма жылдамдығын жəне апертураны таңдалған
параметрде құлыптауға болады (0 136).
131
A AF Micro NIKKOR объективтері
Тек сыртқы экспозиция өлшегішін пайдаланған жағдайда, экспозиция
қатынасын апертураны орнату үшін объективтің апертура сақинасы
пайдаланылғанда ғана ескеру қажет.
A Экспозиция индикаторлары
Көріністапқыштағы жəне басқару панеліндегі экспозиция
индикаторлары ағымдағы параметрлерде фотосурет жарық көзінде
кем ұсталатынын немесе артық ұсталатынын көрсетеді. b2 (EV steps
for exposure cntrl (Экспозицияны басқару үшін ЭМ қадамдары),
0 262) қолданушы параметрі үшін таңдалған параметрге байланысты
жарық көзінде кем ұстау немесе артық ұстау мөлшері 1/3 ЭМ, 1/2 ЭМ
немесе 1 ЭМ артуларымен көрсетіледі. Экспозицияны өлшеу жүйесінің
шектері асырылса, индикатор жыпылықтайды.
b2 қолданушы параметрі 1/3 step (1/3 қадам) мəніне
орнатылған
1/3 ЭМ мəніне
3 ЭМ мəніне
Оңтайлы
жарық көзінде
жарық көзінде
экспозиция
кем ұсталған
артық ұсталған
Басқару
панелі
Көріністапқыш
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Теріс мəндер оң жақта, ал оң мəндер сол жақта көрсетілетін етіп
экспозиция индикаторларын ауыстыру туралы ақпаратты A > f7
(Reverse indicators (Кері индикаторлар), 0 269) қолданушы
параметрінен қараңыз.
132
Ұзақ экспозициялар (тек M режимі)
Қозғалыстағы жарық көздерінің, жұлдыздардың, түнгі көріністің
немесе отшашудың ұзақ экспозициялары үшін мына ысырма
жылдамдықтарын таңдаңыз.
• Қолмен басылу режимі (A): ысырманы босату түймешігі
төмен басылып тұрған кезде ысырма ашық болады.
Бұлдыратуды болдырмау үшін штатив немесе қосымша
сымсыз қашықтан басқару бөлігін (0 295) немесе қашықтан
басқару сымын пайдаланыңыз.
• Time (Уақыт) (%): экспозицияны фотокамерадағы ысырманы
босату түймешігін, қосымша қашықтан басқару сымын немесе
сымсыз қашықтан басқару бөлігін пайдалана отырып
бастаңыз. Ысырма түймешік екінші рет басылғанша ашық
болып тұрады.
Ысырма жылдамдығы: A (35 секундтық экспозиция)
Апертура: f/25
1 Фотокамераны дайындаңыз.
Фотокамераны штативке бекітіңіз немесе оны тұрақты, тегіс
орынға қойыңыз.
A Ұзақ экспозициялар
Фотосуретке көріністапқыш арқылы кіретін жарықтың əсер етуін
болдырмау үшін көріністапқыш окулярының ысырмасын жабыңыз
(0 116). Ысырма ашық кезде қуаттың үзілуін болдырмау үшін Nikon
толығымен зарядталған батареяны немесе қосымша айнымалы ток
адаперін жəне қуат жалғағышын пайдалануды ұсынады. Ұзақ
экспозицияларда бұрмалану (жарық нүктелер, кездейсоқ
орналасқан жарық нүктелер немесе түстердің əркелкілігі) болуы
мүмкін екенін ескеріңіз. Жарық нүктелерді жəне түстердің
əркелкілігін фотосурет түсіру мəзірінде Long exposure NR (Ұзақ
экспозиция БА) үшін On (Қосулы) күйін таңдау арқылы азайтуға
болады (0 253).
133
2 M экспозиция режимін таңдаңыз.
I түймешігін басыңыз жəне басқару панелінде M
көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
I түймешігі
Басты басқару
дискі
3 Ысырма жылдамдығын таңдаңыз.
Экспозиция өлшегіштері қосылып
тұрғанда басты басқару дискін бұрап
«Қолмен басылу режимі» (A)
немесе «Уақыт режимі» (%) ысырма
жылдамдығын таңдаңыз. «Қолмен
басылу режимі» (A) немесе
«Уақыт режимі» (%) таңдалған кезде
экспозиция индикаторлары
көрсетілмейді.
Қолмен басылу режимі
Уақыт
4 Ысырманы ашыңыз.
Қолмен басылу режимі: фокустаудан кейін
фотокамерадағы, я болмаса қосымша қашықтан басқару
сымындағы немесе сымсыз қашықтан басқару бөлігіндегі
ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз.
Экспозиция аяқталғанша ысырманы босату түймешігін
басып тұрыңыз.
Уақыт: ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз.
134
5 Ысырманы жабыңыз.
Қолмен басылу режимі: ысырманы босату түймешігінен
саусағыңызды алыңыз.
Уақыт: ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз.
135
Ысырма жылдамдығы жəне апертура құлпы
Ысырма жылдамдығының құлпы ысырманы ұстап тұру басымдығы
бар автоматты режимде жəне қолмен реттелетін экспозиция
режимінде, апертура құлпы апертура басымдығы бар автоматты
режимде жəне қолмен реттелетін экспозиция режимінде қолжетімді.
Ысырма жылдамдығы жəне апертура құлпы бағдарламаланған
автоматты экспозиция режимінде қолжетімді емес.
1 Ысырма жылдамдығын жəне апертура құлпын
фотокамераны басқару элементіне тағайындаңыз.
f1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін
тағайындау), 0 268) қолданушы параметрін пайдаланып Shutter
spd & aperture lock (Ысырма жылдамдығы жəне апертура
құлпы) функциясын басқару элементіне тағайындаңыз.
2 Ысырма жылдамдығын жəне/немесе апертураны
құлыптаңыз.
Ысырма жылдамдығы (S жəне M
экспозиция режимдері): таңдалған
басқару элементін басыңыз жəне
басты басқару дискін көріністапқышта
жəне басқару панелінде F
белгішелері көрсетілгенше бұраңыз.
Ысырма жылдамдығының құлпын ашу
үшін басқару элементін басыңыз жəне басты басқару дискін
дисплейлерден F белгішелері кеткенше бұраңыз.
Апертура (A жəне M экспозиция
режимдері): таңдалған басқару
элементін басыңыз жəне қосымша
басқару дискін көріністапқышта жəне
басқару панелінде F белгішелері
көрсетілгенше бұраңыз.
Апертура құлпын ашу үшін басқару
элементін басыңыз жəне қосымша басқару дискін
дисплейлерден F белгішелері кеткенше бұраңыз.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Ысырма жылдамдығын жəне/немесе апертураны таңдалған мəндерде
құлыптаулы ұстау туралы ақпаратты A > f3 (Shutter spd & aperture
lock (Ысырма жылдамдығы жəне апертура құлпы); 0 268)
қолданушы параметрінен қараңыз.
136
Автоэкспозиция (АЭ) құлпы
Автоэкспозиция құлпын экспозицияны өлшеу үшін ортасы
бойынша өлшеуді жəне нүктелі экспоөлшегішті (0 124)
пайдаланғаннан кейін фотосуреттерді қайта жиектеу үшін
пайдаланыңыз.
1 Экспозицияны құлыптаңыз.
Нысанды таңдалған фокустау
нүктесіне орналастырып, ысырманы
босату түймешігін жартылай
басыңыз. Ысырманы босату
түймешігі жартылай басып жəне
нысан фокустау нүктесінде
орналастырып, экспозицияны
құлыптау үшін қосымша селектордың
ортасын басыңыз (автофокусты
пайдаланып жатсаңыз, I фокустау
күйінің индикаторы көріністапқышта
көрсетілгеніне көз жеткізіңіз).
Ысырманы босату
түймешігі
Қосымша селектор
Экспозиция құлпы қосулы кезде AE-L
индикаторы көріністапқышта
көрсетіледі.
2 Фотосуретті қайта
жиектеңіз.
Қосымша селектордың
ортасын басып тұрып
фотосуретті қайта
жиектеңіз жəне суретке
түсіріңіз.
137
A Нүктелі экспоөлшегіш
Нүктелі экспоөлшегіште экспозиция таңдалған фокустау нүктесінде
өлшенген мəнде құлыпталады (0 124).
A Ысырма жылдамдығы мен апертураны реттеу
Экспозиция құлпы қосулы кезде келесі параметрлерді экспозицияға
арналған өлшенген мəнді өзгертпестен реттеуге болады:
Экспозиция
режимі
P
S
A
Параметр
Ысырма жылдамдығы мен апертура (икемді
бағдарлама; 0 128)
Ысырма жылдамдығы
Апертура
Жаңа мəндерді көріністапқыш пен басқару панелінде растауға болады.
Экспозиция құлпы қосылып тұрғанда өлшеу əдісін өзгерту мүмкін емес
екенін ескеріңіз.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Экспозицияны құлыптау үшін ысырманы босату түймешігін пайдалану
туралы ақпаратты A > c1 (Shutter-release button AE-L (Ысырманы
босату түймешігі АЭ-Қ), 0 263) қолданушы параметрінен қараңыз. On
(half press) (Қосулы (жартылай басу)) таңдалған болса, ысырманы
босату түймешігі жартылай басылған кезде экспозиция құлыпталады.
138
Экспозиция түзетілімі
Экспозиция түзетілімі экспозицияны фотокамера ұсынған
мəнінен өзгерту үшін пайдаланылады, бұл суреттерді
бұрынғыдан жарығырақ немесе күңгірттеу етеді. Ол ортасы
бойынша өлшеумен немесе нүктелі экспоөлшегішпен бірге
пайдаланылған кезде ең тиімді (0 124). –5 ЭМ (жарық көзінде
кем ұстау) жəне +5 ЖМ (жарық көзінде артық ұстау) арасындағы
мəндерден 1/3 ЭМ артуларымен таңдаңыз. Жалпы алғанда, оң
мəндер нысанды жарығырақ, ал теріс мəндер оны күңгірттеу
етеді.
–1 ЭМ
Экспозиция
түзетілімінсіз
+1 ЭМ
Экспозиция түзетілімі үшін бір мəн таңдау үшін E түймешігін
басып, қажет мəн көріністапқышта немесе басқару панелінде
көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
E түймешігі
Басты басқару дискі
139
±0 ЭМ (E түймешігі
басылды)
–0,3 ЭМ
+2,0 ЭМ
±0,0-ден басқа мəндерде экспозиция
индикаторларының ортасында 0
жыпылықтайды (M экспозиция режимін
қоспағанда) жəне E түймешігін
босатқаннан кейін көріністапқышта
жəне басқару панелінде E белгішесі
көрсетіледі. Экспозиция түзетілімінің
ағымдағы мəнін экспозиция индикаторында E түймешігін басып
растауға болады.
Қалыпты экспозицияны экспозиция түзетілімін ±0,0 мəніне
орнату арқылы қалпына келтіруге болады. Экспозиция
түзетілімі фотокамера өшірілген кезде қалпына келмейді.
A M экспозиция режимі
M экспозиция режимінде экспозицияны түзетілімі тек экспозиция
индикаторына ғана əсер етеді; ысырма жылдамдығы мен апертура
өзгермейді.
A Жарқылды пайдалану
Жарқыл пайдаланылса, экспозиция түзетілімі жарқыл деңгейіне де,
экспозицияға да əсер етіп, негізгі нысанның да, артқы фонның да
жарықтығын өзгертеді. e3 (Exposure comp. for flash (Жарқыл үшін
экспозиция түзетілімі), 0 266) қолданушы параметрін экспозиция
түзетілімінің əсерлерін тек артқы фонмен шектеу үшін пайдалануға
болады.
140
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мына туралы ақпарат алу үшін:
• Экспозиция түзетілімі үшін қол жетімді артулардың өлшемін таңдау,
A > b3 (Exp./flash comp. step value (Экспозиция/жарқыл түзетілімі
қадамының мəні), 0 262) қолданушы параметрін қараңыз.
• E түймешігін баспастан экспозиция түзетілімін реттеу, A > b4 (Easy
exposure compensation (Оңай экспозиция түзетілімі), 0 263)
қолданушы параметрін қараңыз.
• Экспозицияның, жарқыл деңгейінің, ақ түс балансының немесе
Қосылған D-Lighting функциясының автоматты түрде өзгеруі,
«Брекетинг» (0 142) бөлімін қараңыз.
141
Брекетинг
Брекетинг əр түсірілімде экспозицияны, жарқыл деңгейін,
Қосылған D-Lighting (ADL) немесе ақ түс балансын автоматты
түрде өзгертіп, ағымдағы мəнді «қапсырады». Дұрыс
параметрлерді алу қиын жəне əр түсірілімде нəтижелерді
тексеру жəне параметрлерді реттеуге немесе бір нысан үшін əр
түрлі параметрлермен тəжірибелер жасауға уақыт болмаған
жағдайларда таңдаңыз.
Брекетинг фотосурет түсіру мəзіріндегі
төмендегі параметрлерді қамтитын Auto
bracketing set (Брекетингті автоматты
түрде орнату) параметрін пайдаланып
реттеледі:
• AE & flash bracketing (АЭ жəне
жарқыл брекетингі): фотокамера
фотосуреттер сериясында экспозиция жəне жарқыл деңгейін
өзгертіп отырады (0 143). Жарқыл брекетингі тек i-TTL жəне,
қолдау көрсетілетін болса, автоматты апертура (qA)
кірістірілген жарқылды басқару режимдерінде қолжетімді
екенін ескеріңіз (0 189, 288).
• AE bracketing (АЭ брекетингі): фотокамера фотосуреттер
сериясында экспозицияны өзгертіп отырады.
• Flash bracketing (Жарқыл брекетингі): фотокамера
фотосуреттер сериясында жарқыл деңгейін өзгертіп отырады.
• WB bracketing (Ақ түс балансының брекетингі):
фотокамера əр фотосуреттің бірнеше көшірмесін жасайды,
əрқайсысының ақ түс балансы əр түрлі болады (0 148).
• ADL bracketing (Қосылған D-Lighting брекетингі):
фотокамера фотосуреттер сериясында Қосылған D-Lighting
мүмкіндігін өзгертіп отырады (0 152).
142
❚❚ Экспозиция жəне жарқыл брекетингі
Бірнеше фотосуретте экспозиция жəне/немесе жарқыл деңгейін
өзгерту үшін:
Экспозиция мына
мəнге өзгертілді:
0 ЭМ
Экспозиция мына
мəнге өзгертілді:
–1 ЭМ
Экспозиция мына
мəнге өзгертілді:
+1 ЭМ
1 Түсірілімдер санын таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, басты басқару дискісін бұрап
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер санын таңдаңыз.
Түсірілімдер саны басқару панелінде көрсетіледі.
Түсірілімдер саны
BKT түймешігі
Басты басқару
дискі
Экспозиция жəне
жарқыл брекетингі
индикаторы
Нөлден басқа параметрлерде
басқару панелінде M белгішесі
жəне экспозиция мен жарқыл
брекетингінің индикаторы көрсетіледі жəне көріністапқышта
BKT көрсетіледі.
143
2 Экспозиция қадамын таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, қосымша басқару дискісін
бұрап экспозиция қадамын таңдаңыз.
Экспозиция қадамы
BKT түймешігі
Қосымша
басқару дискі
Əдепкі параметрлерде қадам өлшемін 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2
жəне 3 ЭМ арасынан таңдауға болады. 0,3 (1/3) ЭМ қадамдық
брекетинг бағдарламалары төмендегі тізімде берілген.
Басқару панелінің дисплейі
Түсірілімдер
Брекетинг реті
саны
(ЭМ)
0
0
3
0/+0,3/+0,7
3
0/–0,7/–0,3
2
0/+0,3
2
0/–0,3
3
0/–0,3/+0,3
5
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/
7
+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
9
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
2 ЭМ немесе одан көбірек экспозиция қадамдары үшін
түсірілімдердің ең көп саны 5 екенін ескеріңіз; 1-қадамда
жоғарырақ сан таңдалған болса, түсірілімдердің саны 5 деп
автоматты түрде орнатылады.
144
3 Фотосуретті жақтауға алыңыз, фокустаңыз
жəне түсіріңіз.
Фотокамера таңдалған брекетинг бағдарламасына сай
экспозицияны жəне/немесе жарқыл деңгейін əр түсірілімде
өзгертеді. Экспозицияға енгізілген өзгерістер экспозиция
түзетілімімен енгізілгендерге қосылады (0 139).
Брекетинг қосылып тұрғанда, көріністапқышта жəне басқару
панелінде брекетинг процесінің индикаторы көрсетіледі. Əр
түсірілімнен кейін индикатордан бір сегмент жойылады.
Түсірілімдер саны: 3; қадам: 0,7
Бірінші түсірілімнен кейінгі
дисплей
145
❚❚ Брекетингті болдырмау
Брекетингті болдырмау үшін BKT түймешігін басыңыз жəне
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер саны нөл (r) болып, M
кеткенше басты басқару дискісін бұраңыз. Соңғы қолданылған
бағдарлама келесі рет брекетинг іске қосылғанда қалпына
келтіріледі. Сондай-ақ, брекетингті екі түймешікті басу арқылы
қалпына келтіруді (0 209) орындап болдырмауға болады, бірақ
бұл жағдайда брекетинг бағдарламасы келесі рет брекетинг
іске қосылғанда қалпына келтірілмейді.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мына туралы ақпарат алу үшін:
• Қадам өлшемін таңдау, A > b2 (EV steps for exposure cntrl
(Экспозицияны басқару үшін ЭМ қадамдары), 0 262) қолданушы
параметрін қараңыз.
• Брекетинг орындалатын ретті таңдау, A > e7 (Bracketing order
(Брекетинг реті), 0 267) қолданушы параметрін қараңыз.
• BKT түймешігінің рөлін таңдау, A > f1 (Custom control assignment
(Қолданушы басқару элементін тағайындау)) > BKT button + y
(BKT түймешігі + y) қолданушы параметрін қараңыз (0 268).
146
A Экспозиция жəне жарқыл брекетингі
Үздіксіз төмен жылдамдық, үздіксіз жоғары жылдамдық жəне тыныш
үздіксіз режимдерінде суретке түсіру брекетинг бағдарламасында
көрсетілген түсірілімдер саны түсіріліп болғанда кідіреді. Келесі рет
ысырманы босату түймешігі басылғанда суретке түсіру жалғасады.
Тізбектегі барлық түсірілімдер түсіріліп болғанша жад картасы толып
кетсе, жад картасын ауыстырғаннан немесе жад картасында орын
босату үшін түсірілімдер жойылғаннан кейін суретке түсіруді тізбектегі
келесі түсірілімнен бастап жалғастыруға болады. Егер тізбектегі
барлық түсірілімдер түсірілгенше фотокамера өшірілсе, фотокамера
қосылған кезде брекетинг тізбектегі келесі түсірілімнен жалғасады.
A Экспозиция брекетингі
Фотокамера ысырма жылдамдығы жəне апертураны
(бағдарламаланған автоматты режим), апертураны (ысырманы ұстап
тұру басымдығы бар автоматты режим) немесе ысырма жылдамдығын
(апертура басымдығы бар автоматты режим, қол экспозиция режимі)
өзгертіп, экспозицияны өзгертеді. P, S жəне A режимдерінде ISO
sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері) > Auto ISO
sensitivity control (ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару)
(0 121) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған болса, фотокамераның
экспозиция жүйесінің шектерінен асқанда фотокамераны оңтайлы
экспозиция үшін ISO сезімталдықты автоматты түрде өзгертіп тұрады;
M режимінде фотокамера экспозицияны оңтайлы мəнге мүмкіндігінше
жақындату үшін алдымен ISO сезімталдықты автоматты түрде
басқаруды пайдаланады, содан кейін ысырма жылдамдығын өзгерту
арқылы осы экспозицияны қапсырады. Фотокамераның қолмен
реттелетін экспозиция режимінде экспозицияны жəне жарқыл
брекетингін орындау əдісін өзгерту үшін e6 (Auto bracketing (mode M)
(Автоматты брекетинг (M режимі)), 0 267) қолданушы параметрін
пайдалануға болады. Жарқыл деңгейін ысырма жылдамдығымен жəне/
немесе апертурамен бірге өзгертіп немесе жарқыл деңгейінің өзін
өзгертіп, брекетингті орындауға болады.
147
❚❚ Ақ түс балансының брекетингі
Фотокамера əр фотосуреттің бірнеше көшірмесін жасайды,
əрқайсысының ақ түс балансы əр түрлі болады.
1 Түсірілімдер санын таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, басты басқару дискін бұрап
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер санын таңдаңыз.
Түсірілімдер саны басқару панелінде көрсетіледі.
Түсірілімдер саны
BKT түймешігі
Басты басқару
дискі
Ақ түс балансы
брекетингінің
индикаторы
Нөлден басқа параметрлерде
басқару панелінде W белгішесі
жəне ақ түс балансы брекетингінің
индикаторы көрсетіледі жəне көріністапқышта BKT
көрсетіледі.
148
2 Ақ түс балансының қадамын таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, қосымша басқару дискін бұрап
ақ түс балансын реттеуді таңдаңыз. Əрбір қадам шамамен
5 майредке тең.
Ақ түс балансының
қадамы
BKT түймешігі
Қосымша
басқару дискі
1 (5 майред), 2 (10 майред) немесе 3 (15 майред)
қадамдарынан таңдаңыз. Жоғарырақ B мəндері көктің
көбірек мөлшерлеріне, жоғарырақ A мəндері сарының
көбірек мөлшерлеріне сəйкес келеді (0 161). 1 қадамдық
брекетинг бағдарламалары төмендегі тізімде берілген.
Басқару панелінің дисплейі
Ақ түс
Түсірілімдер
балансының
саны
қадамы
0
1
3
1B
3
1A
2
1B
2
1A
3
1 A, 1 B
5
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
Брекетинг
реті
0
0/1 B/2 B
0/2 A/1 A
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
0/2 A/1 A/
1 B/2 B
0/3 A/2 A/
1 A/1 B/
2 B/3 B
0/4 A/3 A/
2 A/1 A/
1 B/2 B/
3 B/4 B
149
3 Фотосуретті жақтауға алыңыз, фокустаңыз
жəне түсіріңіз.
Əр түсірілім брекетинг бағдарламасында көрсетілген
көшірмелер санын жасау үшін өңделеді, əрі əр көшірменің
бөлек ақ түс балансы болады. Ақ түс балансына жасалған
өзгерістер ақ түс балансы дəл реттеуімен жасалған ақ түс
балансы реттеуіне қосылады.
Брекетинг бағдарламасындағы
түсірілімдер саны қалған кадрлар
санынан артық болса, басқару
панелінде n жəне əсер етілген
картаның белгішесі
жыпылықтайды, көріністапқышта
j белгішесі жыпылықтайды жəне
ысырманы босату өшіріледі. Жаңа
жад картасын салған кезде суретке
түсіруді бастауға болады.
150
❚❚ Брекетингті болдырмау
Брекетингті болдырмау үшін BKT түймешігін басыңыз жəне
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер саны нөл (r) болып, W
кеткенше басты басқару дискісін бұраңыз. Соңғы қолданылған
бағдарлама келесі рет брекетинг іске қосылғанда қалпына
келтіріледі. Сондай-ақ, брекетингті екі түймешікті басу арқылы
қалпына келтіруді (0 209) орындап болдырмауға болады, бірақ
бұл жағдайда брекетинг бағдарламасы келесі рет брекетинг
іске қосылғанда қалпына келтірілмейді.
A Ақ түс балансының брекетингі
Ақ түс балансының брекетингін NEF (RAW) пішіміндегі кескін
сапасында пайдалану мүмкін емес. NEF (RAW) немесе NEF (RAW) +
JPEG параметрі таңдалса, ақ түс балансының брекетингінен бас
тартылады.
Ақ түс балансының брекетингі тек түс температурасына əсер етеді (ақ
түс балансы дəл реттеу дисплейіндегі сары-көк білік, 0 161). Жасылқою қызыл білікте ешбір реттеулер жасалмайды.
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер режимінде брекетинг
бағдарламасында көрсетілген көшірмелер саны c3 (Self-timer
(Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)) > Number of shots
(Түсірілімдер саны) қолданушы параметрі үшін таңдалған параметрге
қарамастан, ысырма босатылған сайын жасалады (0 264).
Фотокамера жад картасына қатынасу шамы жанып тұрғанда өшірілсе,
ол тізбектегі барлық фотосуреттер түсіріліп болғаннан кейін ғана өшеді.
151
❚❚ ADL брекетингі
Фотокамера бірнеше экспозиция бойына Қосылған D-Lighting
мүмкіндігін өзгертеді.
1 Түсірілімдер санын таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, басты басқару дискін бұрап
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер санын таңдаңыз.
Түсірілімдер саны басқару панелінде көрсетіледі.
Түсірілімдер саны
BKT түймешігі
Басты басқару
дискі
ADL брекетингінің
индикаторы
Нөлден басқа параметрлерде басқару панелінде d
белгішесі жəне ADL брекетингінің индикаторы көрсетіледі
жəне көріністапқышта BKT көрсетіледі. Қосылған D-Lighting
өшірулі күйде бір фотосурет жəне екіншісін таңдалған мəнде
түсіру үшін екі түсірілімді таңдаңыз. Қосылған D-Lighting Off
(Өшірулі), Low (Төмен) жəне Normal (Қалыпты) (үш
түсірілім), Off (Өшірулі), Low (Төмен), Normal (Қалыпты)
жəне High (Жоғары) (төрт түсірілім) немесе Off (Өшірулі),
Low (Төмен), Normal (Қалыпты), High (Жоғары) жəне Extra
high (Өте жоғары) (бес түсірілім) күйіне орнатылған кезде
фотосуреттер қатарын түсіру үшін үш-бес түсірілімді
таңдаңыз. Егер екіден көп түсірілімді таңдаған болсаңыз,
3-қадамға өтіңіз.
152
2 Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) режимін
таңдаңыз.
BKT түймешігін басып тұрып, қосымша басқару дискін бұрап
Қосылған D-Lighting режимін таңдаңыз.
BKT түймешігі
Қосымша басқару дискі
Қосылған D-Lighting басқару панелінде көрсетіледі.
Басқару панелінің дисплейі
ADL
Y Auto (Автоматты)
Z Extra high (Өте жоғары)
P High (Жоғары)
Q Normal (Қалыпты)
R Low (Төмен)
153
3 Фотосуретті жақтауға алыңыз, фокустаңыз
жəне түсіріңіз.
Фотокамера таңдалған брекетинг бағдарламасына сай
Қосылған D-Lighting мүмкіндігін əр түсірілімде өзгертеді.
Брекетинг қосылып тұрғанда, басқару панелінде брекетинг
процесінің индикаторы көрсетіледі. Əр түсірілімнен кейін
индикатордан бір сегмент жойылады.
Түсірілім саны: 3
154
Бірінші түсірілімнен кейінгі
дисплей
❚❚ Брекетингті болдырмау
Брекетингті болдырмау үшін BKT түймешігін басыңыз жəне
брекетинг тізбегіндегі түсірілімдер саны нөл (r) болып, d
кеткенше басты басқару дискісін бұраңыз. Соңғы қолданылған
бағдарлама келесі рет брекетинг іске қосылғанда қалпына
келтіріледі. Сондай-ақ, брекетингті екі түймешікті басу арқылы
қалпына келтіруді (0 209) орындап болдырмауға болады, бірақ
бұл жағдайда брекетинг бағдарламасы келесі рет брекетинг
іске қосылғанда қалпына келтірілмейді.
A ADL брекетингі
Үздіксіз төмен жылдамдық, үздіксіз жоғары жылдамдық жəне тыныш
үздіксіз режимдерінде суретке түсіру брекетинг бағдарламасында
көрсетілген түсірілімдер саны түсіріліп болғанда кідіреді. Келесі рет
ысырманы босату түймешігі басылғанда суретке түсіру жалғасады.
Тізбектегі барлық түсірілімдер түсіріліп болғанша жад картасы толып
кетсе, жад картасын ауыстырғаннан немесе жад картасында орын
босату үшін түсірілімдер жойылғаннан кейін суретке түсіруді тізбектегі
келесі түсірілімнен бастап жалғастыруға болады. Егер тізбектегі
барлық түсірілімдер түсірілгенше фотокамера өшірілсе, фотокамера
қосылған кезде брекетинг тізбектегі келесі түсірілімнен жалғасады.
155
Ақ түс балансы
Ақ түс балансының параметрлері
Ақ түс балансы түстерге жарық көзі түсінің əсер етпеуін
қамтамасыз етеді. Ақ түс балансын автоматты түрде реттеу
параметрін жарық көздерінің көпшілігінде пайдалану
ұсынылады. Егер ақ түс балансын автоматты түрде реттеу
параметрін қолданғанда қалаулы нəтиже шықпаса, төмендегі
тізімнен параметрді таңдаңыз немесе ақ түс балансының
алдын-ала орнатылған мəнін пайдаланыңыз.
Параметр (Түс температурасы *)
Сипаттама
Ақ түс балансы жарық көздерінің
көпшілігінде оңтайлы нəтижелер
Keep white (reduce warm
алу үшін автоматты түрде
colors) (Ақ түсті сақтау
реттеледі. Ең жақсы нəтижелер
(жылы түстерді азайту));
алу үшін G, E немесе D түріне
3500–8000 K)
жататын объективті
Normal (Қалыпты)
пайдаланыңыз. Қосымша жарқыл
(3500–8000 K)
жанғанда нəтижелер тиісті түрде
реттеледі. Түс температурасын
Keep warm lighting colors
суретке түсіруден кейін ойнату
(Жылы жарық түстерін
туралы ақпарат дисплейінде
сақтау) (3500–8000 K)
көруге болады (0 229).
Ақ түс балансы табиғи жарық үшін
Natural light auto (Автоматты реттеліп, көзілдірік кимеген көзбен
табиғи жарық) (4500–8000 K) көретіндерге жақынырақ түстерді
жасайды.
Incandescent (Қызу бөлетін Қызу бөлетін шам жарығының
шам) (3000 K)
астында пайдаланыңыз.
v Auto (Автоматты)
D
J
156
Параметр (Түс температурасы *)
I
Сипаттама
Fluorescent (Флюоресцентті) Келесімен пайдалану:
Sodium-vapor lamps (Натрий
газ разрядты шамдары)
(2700 K)
Warm-white fluorescent
(Жылы ақ флюоресцентті)
(3000 K)
White fluorescent (Ақ
флюоресцентті) (3700 K)
Cool-white fluorescent (Суық
ақ флюоресцентті) (4200 K)
Day white fluorescent
(Күндізгі ақ флюоресцентті)
(5000 K)
Daylight fluorescent (Күндізгі
флюоресцентті) (6500 K)
High temp. mercury-vapor
(Жоғары температуралы
сынап газ разрядты шамы)
(7200 K)
Direct sunlight (Тік күн
сəулелері) (5200 K)
• Натрий газ разрядты
жарықтандыру (спорттық
шаралар өтетін жерлерде
кездеседі).
• Жылы ақ флюоресцентті
шамдар.
• Ақ флюоресцентті шамдар.
• Суық ақ флюоресцентті шамдар.
• Күндізгі, ақ флюоресцентті
шамдар.
• Күндізгі флюоресцентті шамдар.
• Жоғары түс температурасының
жарық көздері (мысалы, сынап
газ разрядты шамдары).
Тік күн сəулелері жарықтандырған
нысандарда пайдаланыңыз.
Қосымша жарқыл бөліктерінде
N Flash (Жарқыл) (5400 K)
пайдаланыңыз.
Күндізгі жарықта бұлтты күн
G Cloudy (Бұлтты) (6000 K)
райында пайдаланыңыз.
Көлеңкедегі нысандар үшін күндіз
M Shade (Көлеңке) (8000 K)
пайдаланыңыз.
Choose color temp. (Түс
Мəндер тізімінен түс
температурасын таңдаңыз
K температурасын таңдау)
(2500–10000 K)
(0 163).
Нысанды, жарық көзін немесе бар
manual (Алдын-ала
фотосуретті ақ түс балансына
L Preset
қолмен енгізілген мəн)
(0 165) сілтеме ретінде
пайдаланыңыз.
* Мəндердің барлығы шамамен берілген жəне дəл реттеуді (тиісті болса)
білдірмейді.
H
157
Ақ түс балансын U түймешігін басып жəне қажет параметр
басқару панелінде көрсетілгенше басты басқару дискін бұрау
арқылы орнатуға болады.
U түймешігі
Басты басқару
дискі
v (Auto (Автоматты)) немесе I (Fluorescent
(Флюоресцентті)) режимі таңдалған болса, U түймешігін басу
жəне қосымша басқару дискін айналдыру арқылы ішкі
параметрді таңдауға болады.
U түймешігі
158
Қосымша
басқару дискі
A Суретке түсіру мəзірлері
Ақ түс балансын фотосурет немесе бейнефильм түсіру мəзіріндегі
White balance (Ақ түс балансы) параметрін пайдаланып реттеуге де
болады (0 252, 257), сондай-ақ, бұл параметрді ақ түс балансын
(0 161) дəл реттеу немесе ақ түс балансының алдын-ала орнатылған
мəндерін басқару үшін пайдалануға болады (0 165).
A v («Автоматты»)
v (Auto (Автоматты)) режимі v0 (Keep white (reduce warm
colors) (Ақ түсті сақтау (жылы түстерді азайту))), v1 (Normal
(Қалыпты)) жəне v2 (Keep warm lighting colors (Жылы жарық
түстерін сақтау)) арасынан таңдауды ұсынады. v0 (Keep white
(reduce warm colors) (Ақ түсті сақтау (жылы түстерді азайту)) қызу
бөлетін шам жарығында жазылған ақ түстерді ақ етіп көрсетеді, ал v2
(Keep warm lighting colors (Жылы жарық түстерін сақтау)) біз
əдетте қызу бөлетін шам жарығында түйсінетін жылы реңктерді
сақтайды.
A D («Автоматты табиғи жарық»)
D (Natural light auto (Автоматты табиғи жарық)) параметрі
жасанды жарықта қалаған нəтижелерді бермеуі мүмкін. v (Auto
(Автоматты)) параметрін немесе жарық көзіне сай параметрді
таңдаңыз.
A Студиядағы жарқыл жарығы
v (Auto (Автоматты)) параметрі үлкен студиялық жарқыл бөліктерін
пайдаланғанда қажет нəтижелерді бермеуі мүмкін. Ақ түс
балансынының алдын-ала енгізілген мəнін пайдаланыңыз немесе ақ
түс балансын N (Flash (Жарқыл)) параметріне орнатып, ақ түс
балансын дəл реттеңіз.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Ағымдағы мəнді «қапсыру» үшін ақ түс балансын өзгертіп отыру туралы
ақпарат алу үшін «Брекетинг» бөлімін қараңыз (0 142).
159
A Түс температурасы
Жарық көзінің түсін қабылдау бақылаушыға жəне басқа жағдайларға
байланысты өзгереді. Түс температурасы – бірдей толқын ұзындығы
бар жарық шығару үшін жылытылуы тиіс нысанның температурасына
негізделе отырып анықталатын жарық көзі түсінің объективті өлшемі.
5000–5500 K аралығындағы түс температурасы бар жарық көздері ақ
түс ретінде көрінсе, қызу бөлетін шамдар сияқты түс температурасы
төмендеу жарық көздері аздап сары немесе қызыл болып көрінеді. Түс
температурасы жоғарылау жарық көздерінде көк түстің реңкі болады.
«Жылырақ» (қызылырақ) түстер
3000
q
w
4000
e
r
5000
«Суығырақ» (көгірек) түстер
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
!1
q I (натрий газ разрядты шамдары): 2700 K
w J (қызу бөлетін шам)/I (жылы ақ флюоресцентті): 3000 K
e I (ақ флюоресцентті): 3700 K
r I (суық ақ флюоресцентті): 4200 K
t I (күндізгі ақ флюоресцентті): 5000 K
y H (тік күн сəулелері): 5200 K
u N (жарқыл): 5400 K
i G (бұлтты): 6000 K
o I (күндізгі флюоресцентті): 6500 K
!0 I (жоғары температуралы сынап газ разрядты шамы): 7200 K
!1 M (көлеңке): 8000 K
Ескертпе: барлық сандар шамамен берілген.
160
[K]
Ақ түс балансын дəл реттеңіз.
K (Choose color temp. (Түс температурасын таңдау))
параметрінен басқа параметрлерде ақ түс балансын жарық
көзінің түсіндегі өзгерістерді түзету немесе кескінге түс реңкін
əдейі енгізу үшін «дəл реттеуге» болады.
1 Дəл реттеу параметрлерін
көрсетіңіз.
Ақ түс балансы параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз (қосымша
мəзір көрсетілсе, дəл реттеу
параметрлерін көрсету үшін қажетті
параметрді таңдап, 2 түймешігін
қайтадан басыңыз; алдын-ала қолмен орнатылған ақ түс
балансын дəл реттеу туралы ақпаратты «Алдын-ала қолмен
орнатылған ақ түс балансын дəл реттеу», (0 174) бөлімінен
қараңыз).
2 Ақ түс балансын дəл реттеңіз.
Координаттар
Ақ түс балансын дəл реттеу үшін
мульти селекторды пайдаланыңыз.
Ақ түс балансын сары (A)–көк (B)
білігінде 0,5 қадамдарымен жəне
жасыл (G)–қою қызыл (M) білігінде
0,25 қадамдарымен дəл реттеуге
болады. Көлденең (сары-көк) білік түс
Реттеу
температурасына сəйкес келеді, ал
тік (жасыл-қою қызыл) білікте сəйкес
түс түзетілімі (CC) сүзгілеріне ұқсас əсерлер бар. Көлденең
білік шамамен 5 майредке тең қадамдармен, тік білік
шамамен 0,05 диффузиялық тығыздық бірліктерінің
қадамдарымен белгіленген.
161
3 J түймешігін басыңыз.
J түймешігін басып параметрлерді
сақтаңыз, сөйтіп фотосурет түсіру
мəзіріне оралыңыз. Ақ түс балансы
дəл реттелген болса, басқару
панелінде жұлдызша («U») көрсетіледі.
A Тікелей көріністе дəл реттеу
Тікелей көрініс кезінде ақ түс балансын дəл реттеу үшін мульти
селекторды пайдаланып жатқанда U түймешігін басыңыз. Сары–көк
4 немесе 2 түймешігін жəне жасыл–қою қызыл үшін 1 немесе 3
түймешігін басыңыз.
U түймешігі
A Ақ түс балансын дəл реттеу
Дəл реттеу біліктеріндегі түстер абсолютті емес, салыстырмалы болып
келеді. Мысалы, ақ түс балансы үшін J (Incandescent (Қызу бөлетін
шам)) сияқты «жылы» параметр таңдалған кезде меңзерді B (көк) түске
жылжыту фотосуреттерді азғантай «суықтау» етеді, бірақ шын мəнінде
оларды көк етпейді.
A «Майред»
Түс температурасына енгізілген кез келген өзгеріс жоғары түс
температураларына қарағанда төмен түс температураларында көбірек
айырмашылықтың пайда болуына себеп болады. Мысалы, 1000 K
өзгерісі түсте 6000 K мəнімен салыстырғанда 3000 K мəнінде
əлдеқайда үлкенірек өзгеріске əкеледі. Түс температурасының
инверсиясын 106 көбейту арқылы есептелетін майред — осындай
құбылуды есепке алатын түс температурасының өлшемі, осылайша түс
температурасының түзетілімі сүзгілерінде пайдаланылатын бірлік
болып табылады. Мысалы:
• 4000 K – 3000 K (айырмашылық: 1000 K) = 83 майред
• 7000 K – 6000 K (айырмашылық: 1000 K) = 24 майред
162
Түс температурасын таңдау
Ақ түс балансы үшін K (Choose color temp. (Түс
температурасын таңдау)) таңдалғанда түс температурасын
таңдау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
D Түс температурасын таңдау
Жарқылмен немесе флюоресцентті жарықпен керекті нəтижеге қол
жеткізу мүмкін болмайтынын ескеріңіз. Осы көздер үшін N (Flash
(Жарқыл)) немесе I (Fluorescent (Флюоресцентті)) параметрін
таңдаңыз. Басқа жарық көздерінде, таңдалған мəннің сəйкес келетінін
анықтау үшін бір сынақ суретін түсіріңіз.
❚❚ Ақ түс балансы мəзірі
Түс температурасын фотосурет түсіру мəзіріндегі White
balance (Ақ түс балансы) параметрлерін пайдаланып таңдауға
болады. Сары-көк жəне жасыл-қою қызыл біліктердің мəндерін
төменде сипатталғандай енгізіңіз.
1 Choose color temp. (Түс температурасын таңдау)
пəрменін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде White balance (Ақ түс балансы)
параметрін таңдаңыз да, Choose color temp. (Түс
температурасын таңдау) параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
2 Сары-көк жəне жасыл-қою қызыл үшін мəндерді
таңдаңыз.
Сары (A)–көк (B) осінде немесе жасыл (G)–қою қызыл (M)
осінде цифрларды белгілеу үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз жəне өзгерту үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
Сары (A)-көк (B) білігінің
мəні
Жасыл (G)–қою қызыл
(M) білігінің мəні
163
3 J түймешігін басыңыз.
J түймешігін басып өзгертулерді
сақтаңыз, сөйтіп фотосурет түсіру
мəзіріне оралыңыз. Егер жасыл (G)–
қою қызыл (M) білігі үшін 0 қоспағанда
басқа мəн таңдалса, басқару панелінде жұлдызша («U»)
көрсетіледі.
❚❚ U түймешігі
K (Choose color temp. (Түс температурасын таңдау))
параметрі таңдалғанда U түймешігін тек сары (A)–көк (B)
білігінің түс температурасын таңдау үшін пайдалануға болады.
U түймешігін басып, қосымша басқару дискін басқару
панелінде қажет мəн көрсетілгенше бұраңыз (реттеулер
майредтер түрінде жасалады; 0 162). Түс температурасын
тікелей енгізу үшін U түймешігін басыңыз жəне цифрды
белгілеу үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз жəне өзгерту
үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз.
U түймешігі
164
Қосымша
басқару дискі
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн аралас жарық жағдайында
сурет түсіруге арналған ақ түс балансы баптауларын жазу жəне
қайта пайдалану немесе мықты түс реңдері бар жарық көздерін
түзету үшін пайдаланылады. Фотокамера d-1 мен d-6
арасындағы алдын-ала енгізілген мəндер түрінде ақ түс
балансының алдын-ала енгізілген мəні үшін алтыға дейін мəнді
сақтай алады. Ақ түс балансының алдын-ала енгізілген мəнін
орнатудың екі əдісі бар:
Əдіс
Сипаттама
Бейтарап сұр немесе ақ түсті нысан ақырғы
фотосуретте пайдаланылатын жарық астына
қойылады жəне ақ түс балансын фотокамера
Тікелей өлшеу
өлшейді (0 166). Тікелей көрініс кезінде фотосурет
түсіруде (0 37, 59) ақ түс балансын кадрдың
таңдалған аумағында өлшеуге болады (нүктелі ақ
түс балансы, 0 169).
Бар фотосуреттен Ақ түс балансы жад картасындағы фотосуреттен
көшіру
көшіріледі (0 172).
A Ақ түс балансының алдын-ала енгізілген мəндері
Ақ түс балансының алдын-ала енгізілген мəндеріне енгізілген
өзгертулер фотосурет түсіру мəзірінің бүкіл жинақтарына қолданылады
(0 250).
165
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
1 Эталондық нысанға жарық түсіріңіз.
Ақырғы фотосуретте пайдаланылатын жарық астына
бейтарап сұр немесе ақ түсті нысанды қойыңыз. Студия
параметрлерінде анықтамалық нысан ретінде стандартты
сұр тақтаны пайдалануға болады. Ақ түс балансын өлшеген
кезде экспозицияның 1 ЭМ-ге автоматты түрде артатынын
ескеріңіз; M экспозиция режимінде экспозиция индикаторы
±0 мəнін көрсетуі үшін экспозицияны реттеңіз (0 132).
2 Ақ түс балансын L (Preset manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн)) күйіне орнатыңыз.
U түймешігін басыңыз жəне басқару панелінде L
көрсетілгенше басты басқару дискін бұраңыз.
U түймешігі
Басты басқару
дискі
A Алдын-ала қолмен орнатылған ақ түс балансын өлшеу
(көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру)
Даралай түсірілетін бейнефильмді жазу кезінде я HDR фотосуретін
немесе бірнеше экспозицияны түсіріп жатқанда алдын-ала қолмен
орнатылған ақ түс балансын өлшеу мүмкін емес.
166
3 Алдын-ала енгізілген мəнді таңдаңыз.
U түймешігін басып, қосымша басқару дискін басқару
панелінде қажет ақ түс балансының алдын-ала енгізілген
мəні (d-1-d-6) көрсетілгенше бұраңыз.
U түймешігі
Қосымша
басқару дискі
4 Тікелей өлшеу режимін
таңдаңыз.
U түймешігін қысқа уақытқа
босатып, содан кейін бұл
түймешікті басқару панелінде L
белгішесі жыпылықтай бастағанша
басыңыз. Сондай-ақ
көріністапқышта жыпылықтап
тұрған D көрсетіледі.
5 Ақ түс балансын өлшеңіз.
Индикаторлар жыпылықтауын тоқтатқанға
бірнеше секундқа дейін анықтамалық нысанды
көріністапқышқа толық кіретіндей етіп жақтауға
алып, ысырманы босату түймешігін соңына дейін
басыңыз. Фотокамера ақ түс балансының мəнін өлшеп, оны
3-қадамда таңдалған алдын-ала енгізілген мəнде сақтайды.
Ешқандай фотосурет жазылмайды; ақ түс балансын
фотокамера фокуста болмаған кезде де дəл өлшеуге
болады.
167
6 Нəтижелерді тексеріңіз.
Фотокамера ақ түс балансының
мəнін өлшей алған болса, басқару
панелінде C жыпылықтайды,
ал көріністапқышта жыпылықтаған
a көрсетіледі. Суретке түсіру
режиміне шығу үшін ысырманы
босату түймешігін жартылай
басыңыз.
Егер жарық тым қараңғы немесе
тым ашық болса, фотокамера ақ
түс балансын өлшей алмауы
мүмкін. Жыпылықтап тұрған b a
басқару панелінде жəне
көріністапқышта көрсетіледі.
Ысырманы босату түймешігін
жартылай басып 5-қадамға
оралып, ақ түс балансын қайта
өлшеңіз.
D Тікелей өлшеу режимі
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіріп, дисплейлер жыпылықтап
тұрған кезде ешбір əрекет орындалмаса, тікелей өлшеу режимі с2
(Standby timer (Күту режимінің таймері), 0 263) қолданушы
параметрі үшін таңдалған уақытта аяқталады.
A Қорғалған алдын-ала енгізілген мəндер
Ағымдағы алдын-ала енгізілген мəн қорғалған (0 174) болса, басқару
панелі мен көріністапқышта жаңа мəнді өлшеу əрекеті жасалғанда 3
жыпылықтайды.
A Алдын-ала енгізілген мəнді таңдау
Фотосурет түсіру мəзірінде White balance
(Ақ түс балансы) параметрі үшін Preset
manual (Алдын-ала қолмен енгізілген мəн)
таңдалса, ақ түс балансының алдын-ала
енгізілген мəндері көрсетіледі; алдын-ала
енгізілген мəнді белгілеп, J түймешігін
басыңыз. Таңдалған ағымдағы алдын-ала
енгізілген мəн жоқ болса, ақ түс балансы
5200 K мəніне, Direct sunlight (Тік күн сəулелері) параметрімен бірдей
орнатылады.
168
Тікелей көрініс (нүктелі ақ түс балансы)
Тікелей көрініс кезінде (0 37, 59), ақ түс балансын кадрдың
таңдалған аумағында өлшеуге болады, бұл анықтамалық
нысанды дайындаудың немесе телефото фотосурет түсіру
кезінде объективтерді ауыстырудың қажеттілігін жояды.
1 a түймешігін басыңыз.
Айна көтеріліп, объективтегі көрініс фотокамера
мониторында көрсетіледі.
2 Ақ түс балансын L (Preset manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн)) күйіне орнатыңыз.
U түймешігін басыңыз жəне мониторда L көрсетілгенше
басты басқару дискін бұраңыз.
U түймешігі
Басты басқару
дискі
169
3 Алдын-ала енгізілген мəнді таңдаңыз.
U түймешігін басып, қосымша басқару дискін мониторда
қажет ақ түс балансының алдын-ала енгізілген мəні (d-1-d-6)
көрсетілгенше бұраңыз.
U түймешігі
Қосымша
басқару дискі
4 Тікелей өлшеу режимін таңдаңыз.
U түймешігін қысқа уақытқа
босатып, содан кейін бұл түймешікті
мониторда L белгішесі жыпылықтай
бастағанша басыңыз. Нүктелі ақ түс
балансының нысанасы (r) таңдалған
фокустау нүктесінде көрсетіледі.
5 Нысананы ақ немесе сұр аумақтың үстіне қойыңыз.
Дисплейде L жыпылықтап тұрғанда,
мульти селекторды пайдаланып
нысанның ақ немесе сұр аумағына r
орналастырыңыз. Нысана
айналасындағы аумақты дəлірек
орналастыру мақсатында ұлғайту
үшін X түймешігін басыңыз. Сондайақ мониторда нысанды нұқу арқылы ақ түс балансын кадрда
кез келген жерде өлшеуге болады. Бұл жағдайда 6-қадамда
сипатталғандай мульти селектордың ортасын немесе
ысырманы босату түймешігін басу қажет емес.
170
6 Ақ түс балансын өлшеңіз.
Ақ түс балансын өлшеу үшін мульти
селектордың ортасын басыңыз
немесе ысырманы босату түймешігін
соңына дейін басыңыз (ақ түс
балансын кадрдың кез келген жерінде
мониторда нысанды нұқу арқылы
өлшеуге болады). Ақ түс балансын
өлшеу үшін қолжетімді уақыт — c4 (Monitor off delay
(Мониторды өшіруді кешіктіру)) > Live view (Тікелей
көрініс) (0 264) қолданушы параметрі үшін таңдалған мəн.
Егер фотокамера ақ түс балансын
өлшей алмаса, хабар көрсетіледі.
Жаңа ақ түс балансының нысанасын
таңдап, процесті 5-қадамнан бастап
қайталаңыз.
7 Тікелей өлшеу режимінен шығыңыз.
Тікелей өлшеу режимінен шығу үшін U түймешігін басыңыз.
Ақ түс балансының алдын-ала
енгізілген мəндерін фотосурет
немесе бейнефильм түсіру мəзірінде
White balance (Ақ түс балансы) үшін
Preset manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн) параметрін таңдау
арқылы көруге болады. Алдын-ала
енгізілген ақ түс балансын өлшеу үшін пайдаланылатын
нысаналардың орны тікелей көрініс кезінде жазылған алдынала енгізілген мəндерде көрсетіледі.
D Алдын-ала қолмен орнатылған ақ түс балансын өлшеу (тікелей
көрініс)
HDR экспозициясы орындалып жатқанда (0 182) немесе i түймешігінің
мəзіріндегі Photo live view display WB (Фотосурет тікелей көрініс
дисплейінің ақ түс балансы) үшін None (Жоқ) (0 45) таңдалғанда
алдын-ала қолмен енгізілген ақ түс балансын өлшеу мүмкін емес.
171
Алдын-ала енгізілген мəндерді басқару
❚❚ Фотосуреттен ақ түс балансын көшіру
Ақ түс балансының мəнін бар фотосуреттен таңдалған алдынала енгізілген мəнге көшіру үшін төмендегі қадамдарды
орындаңыз.
1 Preset manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн) параметрін
таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде White
balance (Ақ түс балансы)
параметрін таңдаңыз да, Preset
manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2 Межелі орынды таңдаңыз.
Межелі орынның алдын-ала
енгізілген мəнін (d-1–d-6) белгілеп,
мульти селектордың ортасын
басыңыз.
3 Select image (Кескін таңдау)
пəрменін таңдаңыз.
Select image (Кескін таңдау)
пəрменін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
172
4 Бастапқы кескінді белгілеңіз.
Бастапқы кескінді белгілеңіз.
Белгіленген кескінді толық өлшемде
қарау үшін X түймешігін басып, ұстап
тұрыңыз.
Басқа орындардағы кескіндерді көру
үшін W (M) түймешігін басып, қажетті
картаны жəне қалтаны таңдаңыз
(0 224).
5 Ақ түс балансын көшіріңіз.
J түймешігін басып белгіленген фотосуреттің ақ түс
балансы мəнін таңдалған алдын-ала енгізілген мəнге
көшіріңіз. Белгіленген фотосуреттің түсіндірмесі (0 273) бар
болса, ол таңдалған алдын-ала енгізілген мəннің
түсіндірмесіне көшіріледі.
173
A Ақ түс балансының алдын-ала енгізілген мəнін дəл реттеу
Таңдалған алдын-ала енгізілген мəнді Finetune (Дəл реттеу) параметрін таңдап жəне
«Ақ түс балансын дəл реттеу» (0 161)
бөлімінде сипатталғандай ақ түс балансын
реттеп дəл реттеуге болады.
A Аңғартпаны өңдеу
Ағымдағы ақ түс балансының алдын-ала
енгізілген мəні үшін 36 таңбаға дейінгі
сипаттағыш аңғартпаны енгізу үшін алдынала қолмен орнатылған ақ түс балансы
мəзірінде Edit comment (Аңғартпаны
өңдеу) пəрменін таңдаңыз жəне аңғартпаны
енгізіңіз (0 273).
A Қорғау
Ағымдағы ақ түс балансының алдын-ала
қолмен енгізілген мəнін қорғау үшін алдынала қолмен орнатылған ақ түс балансы
мəзірінде Protect (Қорғау) параметрін
таңдаңыз да, On (Қосулы) күйін белгілеңіз
жəне J түймешігін басыңыз. Қорғалған
алдын-ала енгізілген мəндерді өзгерту
мүмкін емес əрі Fine-tune (Дəл реттеу) жəне
Edit comment (Аңғартпаны өңдеу) параметрлерін пайдалану мүмкін
емес.
174
Кескінді түзету
Picture Control режимдері
Picture Control режимін таңдау
Нысанға немесе көрініс түріне қарай Picture Control режимін
таңдаңыз.
Параметр
n
Q
R
S
T
o
p
q
Сипаттама
Фотокамера Standard (Стандартты) Picture
Control режимінің негізінде реңктер мен түс
реңктерін автоматты түрде реттейді. Standard
(Стандартты) Picture Control режимімен
Auto
түсірілген суреттермен салыстырғанда,
(Автоматты)
портреттік нысандардың бет түстері жұмсағырақ
əрі сырттағы түсірілімдердегі жапырақтар мен
аспан сияқты элементтер жарқынырақ болып
көрінеді.
Теңгерілген нəтижелерге қол жеткізу үшін
Standard
стандартты түрде өңдеу. Жағдайлардың
(Стандартты)
көпшілігінде ұсынылады.
Табиғи нəтижелерге қол жеткізу үшін
Neutral
минималды түрде өңдеу. Кейін өңделетін
(Бейтарап)
фотосуреттер үшін таңдаңыз.
Суреттер жарқын, фотокөшірме əсеріне қол
жеткізу үшін жақсартылады. Негізгі түстерді
Vivid (Жарқын)
ерекше көрсету қажет фотосуреттер үшін
таңдаңыз.
Monochrome
Монохромды фотосуреттер түсіріңіз.
(Монохромды)
Portrait
Портреттерді табиғи құрылымы бар жəне тегіс
(Портрет)
көрінетін теріге қол жеткізу үшін өңдеңіз.
Landscape
Əдемі пейзаждар мен қала көріністерін
(Пейзаж)
жасайды.
Кішігірім элементтер белгіленген тұстардан
көлеңкелерге дейін кең реңктер ауқымында
Flat (Пəтер)
сақталады. Кейін айтарлықтай өңделетін
фотосуреттер үшін таңдаңыз.
175
1 L (Z/Q) түймешігін басыңыз.
Picture Control режимдерінің тізімі
көрсетіледі.
L (Z/Q) түймешігі
2 Picture Control режимін таңдаңыз.
Қажетті Picture Control режимін
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
A Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері фотосурет
немесе бейнефильм түсіру мəзіріндегі Manage Picture Control (Picture
Control режимін басқару) параметрін пайдаланып, бар Picture Control
режимдерін өзгерту арқылы жасалады (0 252, 258). Қолданушы
тарапынан реттелетін Picture Control режимдерін бір үлгідегі басқа
фотокамералар мен үйлесімді бағдарламалық жасақтама арасында
ортақ пайдалану үшін жад картасына сақтауға болады.
A Picture Control индикаторы
Ағымдағы Picture Control R түймешігі
басылғанда ақпараттық дисплейде
көрсетіледі.
A Суретке түсіру мəзірлері
Сондай-ақ Picture Control режимдерін фотосурет немесе бейнефильм
түсіру мəзіріндегі Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)
параметрін пайдаланып таңдауға болады (0 252, 257).
176
Picture Control режимдерін өзгерту
Бар алдын-ала енгізілген жəне қолданушы тарапынан
реттелетін Picture Control режимдерін (0 176) көрініске немесе
пайдаланушының жасампаз мақсатына сəйкес келетін етіп
өзгертуге болады. Quick adjust (Жылдам реттеу) көмегімен
баптаулардың теңгерілген тіркесімін таңдаңыз немесе жеке
параметрлерді қолмен реттеңіз.
1 Picture Control режимін таңдаңыз.
Керекті Picture Control режимін Picture
Control тізімінде (0 175) белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
2 Параметрлерді реттеңіз.
Қажетті параметрді белгілеу үшін 1
немесе 3 түймешігін басыңыз жəне 1
артуларымен мəнді таңдау үшін 4
немесе 2 түймешігін басыңыз, я
болмаса, 0,25 артуларымен мəнді
таңдау үшін қосымша басқару дискін
бұраңыз (0 178; қолжетімді параметрлер таңдалған Picture
Control режиміне қарай өзгеріп отырады). Осы қадамды
барлық баптаулар реттелгенше қайталаңыз немесе Quick
adjust (Жылдам реттеу) пəрменін белгілеу жəне 4 немесе
2 түймешігін басу арқылы параметрлердің алдын-ала
орнатылған тіркесімін таңдаңыз. Əдепкі параметрлерді
O (Q) түймешігін басып қалпына келтіруге болады.
3 J түймешігін басыңыз.
A Бастапқы Picture Control режимдерін өзгерту
Əдепкі параметрлерден өзгертілген Picture
Control режимдері Set Picture Control
(Picture Control режимін орнату) мəзірінде
жұлдызшамен («U») көрсетіледі.
177
❚❚ Picture Control параметрлері
Параметр
Қолмен жасалатын реттеулер
Сипаттама
Таңдалған Picture Control режимінің əсерін өшіру
немесе арттыру (бұл барлық қолмен реттелетін
Quick adjust
реттеулерді ысыратынын ескеріңіз). Қолданушы
(Жылдам реттеу)
тарапынан реттелетін Picture Control режимдерінде
қолжетімсіз (0 176).
Контурлардың анықтығын реттеңіз. A параметрін
Sharpening
анық етуді көрініс түріне сай автоматты түрде реттеу
(Анық ету)
үшін таңдаңыз.
Анықтықты қолмен реттеңіз немесе фотокамераға
анықтықты автоматты түрде реттеуге мүмкіндік беру
үшін A параметрін таңдаңыз. Көрініске байланысты
Clarity
кейбір параметрлерде жарық нысандар айналасында
(Анықтық)
көлеңкелер пайда болуы немесе күңгірт нысандар
айналасында галолар пайда болуы мүмкін. Анықтық
бейнефильмдерге қолданылмайды.
Контрастты қолмен реттеңіз немесе фотокамераға
Contrast
контрастты автоматты түрде реттеуге мүмкіндік беру
(Контраст)
үшін A параметрін таңдаңыз.
Жарық аумақтағы немесе көлеңкелердегі кішіргірім
Brightness
элементтерді жоғалтусыз жарықтықты көтеріңіз
(Жарықтық)
немесе төмендетіңіз.
Түстердің жарқындығын реттеңіз. A параметрін
Saturation
қанығуды көрініс түріне сай автоматты түрде реттеу
(Қанығуы)
үшін таңдаңыз.
Hue (Реңк)
Реңкті реттеңіз.
Filter effects
Монохромды фотосуреттерде түс сүзгілерінің əсеріне
(Сүзгі əсерлері) еліктейді (0 179).
Toning (Реңк
Монохромды фотосуреттерде пайдаланылатын
беру)
реңкті таңдаңыз (0 179).
A «n Auto (Автоматты)» Picture Control режимі
Set Picture Control (Picture Control
режимін орнату) үшін n Auto
(Автоматты) режимі таңдалған болса,
параметрлерді A-2 - A+2 ауқымында
реттеуге болады. Қосымша басқару дискін
айналдырудың əсері болмайды.
D «A» (Автоматты)
Автоматты анық ету, анықтық, контраст жəне қанығуы нəтижелері
экспозицияға жəне нысанның кадрдағы күйіне қарай əр түрлі болады.
Ең жақсы нəтиже алу үшін G, E немесе D объективін пайдаланыңыз.
178
A Қол режимі жəне автоматты режим арасында ауысу
Анық ету, анықтық, контраст жəне қанығуы
үшін қол режимі жəне автоматты (A)
параметрлер арасында ауысу үшін X
түймешігін басыңыз.
A Алдыңғы параметрлер
Picture Control параметрі мəзірінде
көрсетілген мəннің астындағы j индикаторы
параметрдің алдыңғы мəнін білдіреді. Бұны
параметрлерді реттеген кезде анықтама
ретінде пайдаланыңыз.
A Сүзгі əсерлері (тек монохромды)
Осы мəзірдегі параметрлер монохромды фотосуреттердегі түс
сүзгілерінің əсеріне еліктейді. Мына сүзгі əсерлері қолжетімді:
Параметр
Сипаттама
Y Сары
Контрастты күшейтеді. Пейзаж фотосуреттерінде
аспанның жарықтығының реңкін азайту үшін
O Сарғылт
пайдалануға болады. Сарғылт түс сарыға, ал қызыл түс
сарғылтқа қарағанда көбірек контраст береді.
R Қызыл
G Жасыл
Тері реңктерін жұмсартады. Портреттер үшін
пайдалануға болады.
A Реңк беру (тек монохромды)
Toning (Реңк беру) таңдалған кезде 3
түймешігі басылса, қанығуы параметрлері
көрсетіледі. Қанығуын реттеу үшін 4 немесе
2 түймешігін басыңыз. B&W (қара жəне ақ
түс) таңдалған кезде қанығуын басқару
қолжетімді емес.
A Сенсорлық басқару элементтері
Бұл индикаторды түрткенде Picture Control
параметрлерін реттеу үшін пайдалануға
болатын сенсорлық басқару элементтері
көрсетіледі.
179
Жарық аумақтағы жəне күңгірт аумақтағы
кішігірім элементтерді сақтау
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
Қосылған D-Lighting жарық аумақтағы жəне күңгірт аумақтағы
кішігірім элементтерді сақтайды, фотосуреттердің табиғи
контрастын жасайды. Контрасты жоғары көріністер үшін
пайдаланыңыз, мысалы, есік немесе терезе арқылы қатты
жарық сырттағы көріністі немесе күншуақ кезде көлеңкелі
нысандарды түсіру кезінде пайдалануға болады. Ол
матрицалық өлшеммен бірге пайдаланылған кезде ең тиімді
болады (0 124).
Қосылған D-Lighting өшірулі
Қосылған D-Lighting: Y
Автоматты
A «Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)» жəне «D-Lighting»
параметрлерін салыстыру
Фотосурет жəне бейнефильм түсіру мəзіріндегі Active D-Lighting
(Қосылған D-Lighting) параметрлері динамикалық ауқымды
оңтайландыру үшін суретке түсіру алдында экспозицияны реттейді, ал
өңдеу мəзіріндегі (0 278) D-Lighting параметрі суретке түсіруден кейін
кескіндердегі көлеңкелерді жарықтандырады.
D Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
Бұрмалану (кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер, түстердің
əркелкілігі немесе сызықтар) Қосылған D-Lighting мүмкіндігімен
түсірілген фотосуреттерде пайда болуы мүмкін. Кейбір нысандарда
біркелкі емес көлеңке көрініп тұруы мүмкін. Қосылған D-Lighting жоғары
ISO сезімталдықтарында (Hi 0,3–Hi 2) қолданылмайды.
180
Қосылған D-Lighting параметрін пайдалану үшін:
1 Active D-Lighting (Қосылған
D-Lighting) режимін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде Active
D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
параметрін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
2 Параметрді таңдаңыз.
Қажетті параметрді белгілеп, J
түймешігін басыңыз. Егер Y Auto
(Автоматты) күйі таңдалса,
фотокамера суретке түсіру
жағдайларына қарай Қосылған
D-Lighting функциясын автоматты
түрде реттейді (дегенмен, M экспозиция режимінде Y Auto
(Автоматты) параметрі Q Normal (Қалыпты) мəніне тең
болады).
A Қосылған D-Lighting жəне бейнефильмдер
Бейнефильм түсіру мəзірінде Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
үшін Same as photo settings (Фотосурет параметрлерімен бірдей)
таңдалған жəне фотосурет түсіру мəзірінде Auto (Автоматты)
таңдалған болса, бейнефильмдер Normal (Қалыпты) мəніне
баламалы параметрде түсіріледі. Қосылған D-Lighting 1920 × 1080
(баяу қозғалыс) жəне 3840 × 2160 кадр өлшемдерінде қолданылмайды.
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Түсірілімдер қатарында Қосылған D-Lighting мəнін өзгертіп тұру туралы
ақпаратты «Брекетинг» (0 142) бөлімінен қараңыз.
181
Жоғары динамикалық ауқым (HDR)
Жоғары контрастты нысандармен пайдаланылатын High
Dynamic Range (Жоғары динамикалық ауқым) (HDR) əр түрлі
экспозицияларда түсірілген екі түсірілімді біріктіріп жарық
аумақтардағы жəне күңгірт аумақтардағы кішігірім элементтерді
сақтайды. HDR матрицалық өлшеммен бірге пайдаланғанда ең
тиімді (0 124; нүктелі немесе ортасы бойынша өлшенген өлшеу
əдістерінде жəне микропроцессормен жабдықталмаған
объективте Auto (Автоматты) экспозиция айырмашылығы
шамамен 2 ЭМ мəніне тең болады). Оны фотокамераның кейбір
мүмкіндіктерімен, соның ішінде NEF (RAW) жазу, жарқылмен
жарықтандыру (0 187), брекетинг (0 142), бірнеше экспозиция,
фокусты жылжыту, баяулатылған түсіру мүмкіндіктерімен əрі
A жəне % ысырма жылдамдықтарымен бірге пайдалану
мүмкін емес.
+
Бірінші экспозиция
(күңгірттеу)
Екінші экспозиция
(ашықтау)
1 HDR (high dynamic range) (HDR
(Жоғары динамикалық ауқым))
параметрін таңдаңыз.
Фотосурет түсіру мəзірінде HDR (high
dynamic range) (HDR (Жоғары
динамикалық ауқым)) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
182
Біріктірілген HDR
кескіні
2 Режимді таңдаңыз.
HDR mode (HDR режимі) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
Мыналардың біреуін белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
• HDR фотосуреттерінің қатарын
түсіру үшін 0 On (series)
(Қосулы (қатар)) параметрін
таңдаңыз. HDR режимінде суретке
түсіру HDR mode (HDR режимі)
үшін Off (Өшірулі) күйі таңдалғанша жалғасады.
• Бір HDR фотосуретін түсіру үшін On (single photo)
(Қосулы (бір фотосурет)) параметрін таңдаңыз. Бір HDR
фотосуреті жасалғаннан кейін қалыпты суретке түсіру
автоматты жалғасады.
• Қосымша HDR фотосуреттерін жасамастан шығу үшін
Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.
On (series) (Қосулы (қатар)) немесе
On (single photo) (Қосулы (бір
фотосурет)) таңдалған болса,
басқару панелінде y белгішесі
көрсетіледі.
183
3 Экспозиция айырмашылығын
таңдаңыз.
Екі түсірілім арасында
экспозициядағы айырмашылықты
таңдау үшін Exposure differential
(Экспозиция айырмашылығы)
параметрін белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
Экспозиция айырмашылығының
параметрлері көрсетіледі.
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз. Контрасты жоғары
нысандар үшін жоғарылау мəндерді
таңдаңыз, бірақ қажеттіден
жоғарылау мəнді таңдаудың қажет
нəтижелерді бермеуі мүмкін екенін ескеріңіз; егер Auto
(Автоматты) таңдалса, фотокамера көрініске қарай
экспозицияны автоматты түрде реттейді.
4 Тегістеу мөлшерін таңдаңыз.
Екі кескін арасындағы жиектердің
тегістеу мөлшерін таңдау үшін
Smoothing (Тегістеу) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
Тегістеу параметрлері көрсетіледі.
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз. Жоғарылау мəндер тегістеу
құрамдас кескінді береді. Кейбір
нысандарда біркелкі емес көлеңке
көрініп тұруы мүмкін.
184
5 Фотосуретті жақтауға алыңыз, фокустаңыз жəне
түсіріңіз.
Ысырманы босату түймешігі толық
басылғанда фотокамера екі
экспозиция түсіреді. «l y»
басқару панелінде жəне l u
көріністапқышта кескіндер
біріктіріліп жатқанда
жыпылықтайды; жазу аяқталғанша
фотосуреттер түсіру мүмкін
болмайды. Суретке түсіру режимі
үшін қазіргі уақытта таңдалған параметрге қарамастан,
ысырманы босату түймешігі басылған сайын тек бір
фотосурет түсіріледі.
On (series) (Қосулы (қатар)) параметрі таңдалған болса,
HDR мүмкіндігі HDR mode (HDR режимі) үшін Off (Өшірулі)
күйі таңдалғанда ғана өшеді; On (single photo) (Қосулы (бір
фотосурет)) параметрі таңдалған болса, HDR мүмкіндігі
фотосурет түсірілгеннен кейін автоматты түрде өшеді. y
белгішесі HDR режимінде суретке түсіру аяқталғанда
дисплейден кетеді.
D HDR фотосуреттерін жақтауға алу
Кескін жиектері кесіледі. Суретке түсіру кезінде фотокамера немесе
нысан қозғалса, қажет нəтижелер алынбауы мүмкін. Штатив қолданған
жөн. Көрініске байланысты жарық нысандар айналасында көлеңкелер,
ал күңгірт нысандар айналасында сəуле жиектер көрінуі мүмкін; бұл
əсерді тегістеу мөлшерін реттеу арқылы азайтуға болады.
185
A BKT түймешігі
f1 (Custom control assignment (Қолданушы
басқару элементін тағайындау)) > BKT
button + y (BKT түймешігі + y) (0 268)
үшін HDR (high dynamic range) (HDR
(жоғары динамикалық ауқым)) таңдалған
болса, HDR режимін BKT түймешігін басу
жəне басты басқару дискін бұрау жəне
экспозиция айырмашылығын BKT түймешігін
басу жəне қосымша басқару дискін бұрау
арқылы таңдауға болады. Басқару панелінде
режим мен экспозиция айырмашылығы
көрсетіледі: режимді көрсететін белгішелер Off (Өшірулі) үшін a, On
(single photo) (Қосулы (бір фотосурет)) үшін B жəне On (series)
(Қосулы (қатар)) үшін b болады, ал экспозиция айырмашылығы
белгішелері сəйкесінше 1 EV (1 ЭМ), 2 EV (2 ЭМ), 3 EV (3 ЭМ) жəне
Auto (Автоматты) үшін 6, 7, 8 жəне 9 болады.
A Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру
Аралықты реттейтін таймер арқылы суретке түсіру басталмас бұрын
HDR mode (HDR режимі) үшін On (series) (Қосулы (қатар)) таңдалған
болса, фотокамера таңдалған аралықта HDR фотосуреттерін түсіруді
жалғастырады (On (single photo) (Қосулы (бір фотосурет)) таңдалған
болса, аралықты реттейтін таймер арқылы суретке түсіру бір
түсірілімнен кейін аяқталады).
A Фотосурет түсіру мəзірінің жинақтары
HDR параметрлерін əр жинақ үшін жеке реттеуге болады (0 250), бірақ
бірнеше экспозиция немесе аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру
кезінде HDR белсенді жинаққа ауысу HDR функциясын өшіреді.
Сондай-ақ, HDR кескін сапасы үшін NEF (RAW) параметрі таңдалған
жинаққа ауысқанда ажыратылады.
186
Қосымша жарқыл бөліктері
Жарқылмен фотосуреттер түсіру үшін қосымша жарқыл бөлігін
(0 288) фотокамераның керек-жарақтарға арналған
құрылғысына жалғаңыз. Жарқыл бөліктерін пайдалану туралы
ақпаратты құрылғымен бірге қамтамасыз етілген құжаттамадан
қараңыз. Бірнеше қашықтан басқарылатын жарқыл бөлігін
пайдалану туралы ақпаратты Nikon веб-сайттарында
қолжетімді Мəзір нұсқаулығында табуға болады (0 i).
Жарқылды пайдалану
Қосымша жарқыл бөлігін фотокамераға бекіту жəне жарқылды
пайдаланып фотосуреттер түсіру үшін төмендегі қадамдарды
орындаңыз.
1 Бөлікті керек-жарақтарға арналған
құрылғыға бекітіңіз.
Мəліметтерді бөлікпен берілген
нұсқаулықтан қараңыз.
2 Фотокамераны жəне жарқыл бөлігін қосыңыз.
Жарқыл зарядтала бастайды; зарядтау аяқталғанда
көріністапқышта жарқылдың дайындығын білдіретін
индикатор (c) көрсетіледі.
187
3 Жарқыл параметрлерін реттеңіз.
Жарқыл режимін (0 192) жəне кірістірілген жарқылды
басқару режимін (0 190) таңдаңыз.
4 Ысырма жылдамдығын жəне апертураны реттеңіз.
5 Суреттер түсіріңіз.
D Тек Nikon жарқылының керек-жарақтарын пайдаланыңыз
Тек Nikon жарқыл бөліктерін пайдаланыңыз. Керек-жарақтарға
арналған құрылғыға қолданылатын теріс кернеулер немесе 250 В-тан
асатын кернеулер қалыпты жұмысты тоқтатып қана қоймай,
фотокамераның немесе жарқылдың синхрондау тізбегін зақымдауы
мүмкін. Осы бөлімде көрсетілмеген Nikon жарқыл бөлігін пайдалану
алдында қосымша ақпарат алу үшін Nikon компаниясының қызмет
көрсету өкіліне хабарласыңыз.
A Ысырма жылдамдығы
Қосымша жарқыл бөлігі пайдаланылған кезде ысырма жылдамдығын
төмендегідей орнатуға болады:
Режим
P, A
S
M
Ысырма жылдамдығы
Фотокамера автоматты түрде орнатады (1/250 с–1/60 с) *
Қолданушы таңдайтын мəн (1/250 с–30 с)
Қолданушы таңдайтын мəн (1/250 с–30 с, Қолмен басылу
режимі (A), Уақыт (%))
* Жарқыл режимі үшін баяу синхрондау, артқы пердемен баяу
синхрондау немесе қызыл көз əсерін азайту бар синхрондау
таңдалған болса, ысырма жылдамдығын 30 с баяу мəніне орнатуға
болады.
A Синхрондау түйіспе тұсы
Синхрондау кабелін қажет болса синхрондау
түйіспе тұсына жалғауға болады. Жарқыл
бөлігін фотокамераның керек-жарақтарға
арналған құрылғысына бекітіп, артқы
пердемен синхрондау жарқылы арқылы
фотосурет түсіруді орындаған кезде
синхрондау кабелімен басқа жарқыл бөлігін
жалғамаңыз.
188
A i-TTL жарқылды басқару тетігі
CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөлігі TTL мəніне орнатылған кезде
фотокамера мына жарқылды басқару түрлерінің біреуін автоматты
түрде таңдайды:
• Сандық айналы фотокамераның i-TTL балансталған
толықтырғыш жарқылы: жарқыл басты жарқыл шығармас бұрын
бірнеше рет көрінбейтіндей дерлік жыпылықтайды (монитор
жыпылықтары). Кадрдың барлық аумақтарындағы нысандардан
шағылысқан жыпылықтарды шамамен 180000 нүктесі бар RGB
сенсоры ұстап алады, əрі матрицалық өлшем жүйесіндегі ауқым
ақпаратымен бірге талдап басты нысан мен қоршаған ортаның артқы
фон жарығы арасындағы табиғи баланс үшін жарқылдың шығысын
реттейді. G, E немесе D объективі қолданылған жағдайда, қашықтық
мəліметі жарқыл шығысын есептегенде ескеріледі. Объектив
деректерін (фокустық қашықтық пен максималды апертура; 0 218)
қамтамасыз ету арқылы микропроцессормен жабдықталмаған
объектив үшін есептеу дəлдігін арттыруға болады. Нүктелі
экспоөлшегіш қолданылғанда қолжетімді емес.
• Сандық айналы фотокамераның стандартты i-TTL толықтырғыш
жарқылы: кадрда жарықты стандартты деңгейге апару үшін
реттелген жарқыл шығысы; артқы фонның жарықтығы ескерілмейді.
Негізгі нысанға артқы нəрселерге қарағанда көбірек мəн берілуі тиіс
суреттер үшін немесе экспозиция түзетілімі мүмкіндігі пайдаланылған
кезде ұсынылады. Санды айналы фотокамераның стандартты i-TTL
толықтырғыш жарқылы нүктелі экспоөлшегіш таңдалғанда автоматты
түрде іске қосылады.
189
Фотокамерадағы жарқылмен фотосурет
түсіру
Фотокамераға біріктірілген жарқылды
басқаруды қолдайтын жарқыл бөлігі
(SB-5000, SB-500, SB-400 немесе
SB-300) бекітілген болса, жарқылды
басқару режимін, жарқыл деңгейін жəне
басқа жарқыл параметрлерін фотосурет
түсіру мəзіріндегі Flash control
(Жарқылды басқару) > Flash control mode (Кірістірілген
жарқылды басқару режимі) элементін пайдаланып реттеуге
болады (SB-5000 жағдайында бұл параметрлерді сонымен
бірге жарқыл бөлігіндегі басқару тетіктерін пайдаланып
реттеуге болады). Қолжетімді параметрлер пайдаланылатын
жарқылға қарай өзгеріп отырады (0 288), ал Flash control
mode (Жарқылды басқару режимі) тармағында көрсетілетін
параметрлер таңдалған режимге қарай өзгеріп отырады. Басқа
жарқыл бөліктерінің параметрлерін тек жарқыл бөлігінің
басқару тетіктерін пайдаланып реттеуге болады.
• TTL: i-TTL режимі. SB-500, SB-400 жəне SB-300
жағдайларында жарқыл түзетілімін W (M) түймешігін
пайдаланып реттеуге болады (0 194).
• Auto external flash (Автоматты сыртқы жарқыл): бұл
режимде шығыс нысан шағылыстырған жарық мөлшеріне сай
автоматты түрде реттеледі; сондай-ақ, жарқыл түзетілімі
қолжетімді. Автоматты сыртқы жарқыл «автоматты апертура»
(qA) жəне «TTL емес автоматты» (A) режимдерін қолдайды;
баптау мəзіріндегі Non-CPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері) параметрін
пайдаланып фокустық қашықтықты жəне максималды
апертураны көрсетусіз микропроцессормен жабдықталмаған
объектив жалғанса, TTL емес автоматты режим автоматты
түрде таңдалады (0 218). Мəліметтерді жарқыл бөлігінің
нұсқаулығынан қараңыз.
• Distance-priority manual (Қашықтық басымдығы бар қол
режимі): нысанға дейінгі қашықтықты таңдаңыз; жарқыл
шығысы автоматты түрде реттеледі. Жарқыл түзетілімі де
қолжетімді.
190
• Manual (Қол режимі): жарқыл деңгейін қолмен таңдаңыз.
• Repeating flash (Бірнеше рет жанатын жарқыл): ысырма
ашық кезде жарқыл бірнеше рет жанып, бірнеше экспозиция
əсерін тудырады. Жарқыл деңгейін (Output (Шығыс)),
бөліктің ең көп жану санын (Times (Саны)) жарқыл секундына
қанша рет жанатынын (Frequency (Жиілік)), герцтермен
өлшенеді) таңдаңыз. Times (Рет) үшін қолжетімді
параметрлер Output (Шығыс) жəне Frequency (Жиілік) үшін
таңдалған параметрлерге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін;
мəліметтер алу үшін жарқыл бөлігімен бірге қамтамасыз
етілген құжаттаманы қараңыз.
A Біріктірілген жарқылды басқару
Біріктірілген жарқылды басқару фотокамераға жəне жарқыл бөлігіне
параметрлерді бөлісуге мүмкіндік береді. Егер біріктірілген жарқылды
басқаруды қолдайтын жарқыл бөлігі фотокамераға бекітілген болса,
жарқыл параметрлеріне фотокамерамен немесе жарқыл бөлігімен
енгізілген өзгертулер екі құрылғыда да көрсетіледі, Camera Control Pro 2
қосымша бағдарламалық жасақтамасын пайдаланып енгізілген
өзгертулер де.
191
Жарқыл режимдері
Фотокамера мына жарқыл режимдеріне қолдау көрсетеді:
Жарқыл
режимі
Алдыңғы
пердемен
синхрондау
Қызыл көз
əсерін азайту
Баяу
синхрондау
мүмкіндігімен
қызыл көз
əсерін азайту
Баяу
синхрондау
Артқы
пердемен
синхрондау
Жарқыл өшірулі
192
Сипаттама
Бұл режимді жағдайлардың көбісінде пайдаланған жөн.
Бағдарламаланған автоматты жəне апертура басымдығы
бар автоматты режимдерде ысырма жылдамдығы 1/250
жəне 1/60 с (ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты
синхрондауда 1/8000 жəне 1/60 с аралығында; 0 266)
аралығындағы мəндерге автоматты түрде орнатылады.
Жарқыл бөлігі қызыл көз əсерін азайтуды қолдаса, бұл
режимді кейде жарқыл тудыратын «қызыл көз» əсерін
азайту үшін таңдаңыз. Қозғалатын нысандармен немесе
ысырманың жылдам əрекеті қажет болатын өзге
жағдайларда пайдаланбаған жөн. Суретке түсірген кезде
фотокамераны жылжытпаңыз.
Қызыл көз əсерін азайтуды баяу синхрондау мүмкіндігімен
біріктіреді. Түнгі көрініс фонында түсірілген портреттер
үшін пайдаланыңыз. Бұл режим тек бағдарламаланған
автоматты жəне апертура басымдығы бар автоматты
экспозиция режимдерінде қолжетімді. Фотокамера дірілі
себеп болған бұлдыратуды болдырмау үшін штативті
пайдаланған жөн.
Түнде немесе күңгірт жарықта нысанды жəне фонды
түсіру үшін жарқыл ысырманың 30 с баяу ысырма
жылдамдықтарымен біріктіріледі. Бұл режим тек
бағдарламаланған автоматты жəне апертура басымдығы
бар автоматты экспозиция режимдерінде қолжетімді.
Фотокамера дірілі себеп болған бұлдыратуды болдырмау
үшін штативті пайдаланған жөн.
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты немесе
қол экспозициясы режимінде ысырма жабылмас бұрын
жарқыл жанады. Қозғалатын нысандар артындағы жарық
ағыны əсерін жасау үшін пайдаланыңыз.
Бағдарламаланған автоматты жəне апертура басымдығы
бар автоматты режимдерінде артқы пердемен баяу
синхрондау нысанды жəне фонды түсіру үшін
пайдаланылады. Фотокамера дірілі себеп болған
бұлдыратуды болдырмау үшін штативті пайдаланған жөн.
Жарқыл жанбайды.
❚❚ Жарқыл режимін таңдау
Жарқыл режимін таңдау үшін
W (M) түймешігін басып,
қажетті жарқыл режимі басқару
панелінде таңдалғанша басты
басқару дискін бұраңыз:
W (M)
түймешігі
Алдыңғы пердемен
синхрондау
Қызыл көз əсерін
азайту 1
Жарқыл өшірулі
Артқы пердемен
синхрондау 4
Басты басқару
дискі
Баяу синхрондау
мүмкіндігімен қызыл
көз əсерін азайту 1, 2
Баяу синхрондау 3
1 Y белгішесі жарқыл бөлігі қызыл көз əсерін азайтуға қолдау
көрсетпегенде жыпылықтайды.
2 Баяу синхрондау мүмкіндігі бар қызыл көз əсерін азайту тек P жəне A
экспозиция режимдерінде қол жетімді. Ал S жəне M экспозиция
режимдерінде баяу синхрондау мүмкіндігі бар қызыл көз əсерін азайту
қызыл көз əсерін азайтуға айналады.
3 Тек P жəне A экспозиция режимдерінде қолжетімді. S жəне M режимдерінде
баяу синхрондау алдыңғы пердемен синхрондауға айналады.
4 P жəне A экспозиция режимдерінде W (M) түймешігі
босатылған кезде жарқылды синхрондау режимі артқы
пердемен баяу синхрондауға орнатылады.
A Студия жарқыл жүйелері
Артқы пердемен синхрондауды студия жарқыл жүйелерімен пайдалану
мүмкін емес, себебі дұрыс синхрондауға қол жеткізу мүмкін емес.
193
Жарқыл түзетілімі
Жарқыл түзетілімі 1/3 ЭМ қадамдарымен жарқыл шығысын
–3 ЭМ мен +1 ЭМ аралығында өзгерту үшін пайдаланылып,
басты нысан жарықтығын фонға байланысты өзгертеді. Жарқыл
шығысын басты нысанды жарықтау ету үшін арттыруға, сондайақ керексіз жарық нүктелерді немесе шағылысқан сəулелерді
жою үшін азайтуға болады. Жалпы алғанда, оң мəндерді
нысанды бұрынғыдан жарық, ал теріс мəндерді күңгірттеу ету
үшін таңдаңыз.
Жарқыл түзетілімі үшін бір мəн
таңдау үшін W (M) түймешігін
басып, қажетті мəн басқару
панелінде көрсетілгенше
қосымша басқару дискін
бұраңыз.
W (M)
түймешігі
±0 ЭМ
(W/M түймешігі
басылды)
–0,3 ЭМ
Қосымша
басқару дискі
+1,0 ЭМ
±0,0 мəнінен басқа мəндерде, W (M) түймешігі босатылғаннан
кейін басқару панелінде жəне көріністапқышта Y белгішесі
көрсетіледі. Жарқыл түзетілімінің ағымдағы мəнін W (M)
түймешігін басу арқылы растауға болады.
Қалыпты жарқыл шығысын жарқыл түзетілімін ±0,0 мəніне
орнату арқылы қалпына келтіруге болады. Жарқыл түзетілімі
фотокамера өшірілген кезде қалпына келмейді.
194
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мына туралы ақпарат алу үшін:
• Жарқыл түзетілімі үшін қолжетімді артулардың өлшемін таңдау, A >
b3 (Exp./flash comp. step value (Экспозиция/жарқыл түзетілімі
қадамының мəні), 0 262) қолданушы параметрін қараңыз.
• Жарқыл пайдаланылғанда экспозиция түзетіліміне қоса жарқыл
түзетілімі қолданылатын-қолданылмайтынын таңдау, A > e3
(Exposure comp. for flash (Жарқыл үшін экспозиция түзетілімі),
0 266) қолданушы параметрін қараңыз.
• Бірнеше түсірілімде жарқыл деңгейін автоматты түрде өзгертіп отыру,
«Брекетинг» бөлімін (0 142) қараңыз.
195
Жарқыл қуатының құлпы
Бұл функция жарқыл шығысын құлыптауға қолданылып, жарқыл
деңгейін өзгертпестен фотосуреттерді қайта жиектеуге жəне
нысан кадрдың ортасында тұрмаса да жарқыл шығысының
нысанға лайықты екенін тексеруге мүмкіндік береді. Жарқыл
шығысы ISO сезімталдық пен апертурадағы кез келген өзгеріске
автоматты түрде реттеледі. Жарқыл қуатының құлпы тек CLS
жүйесімен үйлесімді жарқыл бөліктерінде қолжетімді (0 288).
Жарқыл қуатының құлпын пайдалану:
1 Жарқыл қуатының құлпын
фотокамераны басқару тетігіне
тағайындаңыз.
f1 (Custom control assignment
(Қолданушы басқару элементін
тағайындау), 0 268) қолданушы
параметрін пайдаланып FV lock
(Жарқыл қуатының құлпы)
функциясын басқару элементіне тағайындаңыз.
2 CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөлігін тіркеңіз.
CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөлігін (0 288)
фотокамераның керек-жарақтарға арналған құрылғысына
бекітіңіз.
3 Жарқыл бөлігін тиісті режимге орнатыңыз.
Жарқыл бөлігін қосыңыз жəне жарқыл режимін TTL, qA
монитордың алдын-ала шығатын жарқылына немесе A
монитордың алдын-ала шығатын жарқылына орнатыңыз.
Мəліметтер алу үшін жарқыл бөлігімен бірге қамтамасыз
етілген құжаттаманы қараңыз.
4 Фокустаңыз.
Нысанды кадрдың
ортасына орналастырыңыз
да, ысырманы босату
түймешігін жартылай
басып фокустаңыз.
196
5 Жарқыл деңгейін
құлыптаңыз.
Жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатордың (M) көріністапқышта көрсетілгенін
тексергеннен кейін 1-қадамда таңдалған басқару тетігін
басыңыз. Жарқыл монитордың алдын-ала шығатын
жарқылын шығарып тиісті жарқыл деңгейін анықтайды.
Жарқыл шығысы осы деңгейде құлыптанады, əрі жарқыл
қуатының құлпы белгішесі (e) көріністапқышта көрсетіледі.
6 Фотосуретті қайта жиектеңіз.
7 Фотосурет түсіріңіз.
Ысырманы босату түймешігін соңына дейін басып суретке
түсіріңіз. Қажет болса, жарқыл қуатының құлпын босатпай
қосымша суреттер түсіруге болады.
8 Жарқыл қуатының құлпын босатыңыз.
Жарқыл қуатының құлпын босату үшін 1-қадамда таңдалған
басқару тетігін басыңыз. Жарқыл қуатының құлпы белгішесі
(e) көріністапқышта көрсетіліп тұрмағанын растаңыз.
197
Керек-жарақтарға арналған құрылғыға
бекітілетін бөліктерге арналған жарқыл
туралы ақпарат
Фотокамера фотокамераның керек-жарақтарға арналған
құрылғысына бекітілетін біріктірілген жарқылды басқаруды
қолдайтын жарқыл бөліктері (SB-5000, SB-500, SB-400 жəне
SB-300) үшін жарқыл туралы ақпаратты көрсете алады. Жарқыл
туралы ақпаратты көру үшін ақпараттық дисплейде R
түймешігін басыңыз (0 203). Көрсетілетін ақпарат жарқылды
басқару режиміне қарай өзгеріп отырады.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
8
9
1 Жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор ............... 187
2 Сейілту белгішесі (жарқыл басы
жоғары көтерілсе көрсетіледі)
3 Масштабтау басының күйі туралы
ескрету (масштабтау басының
күйі дұрыс емес болса
көрсетіледі)
4 Кірістірілген жарқылды басқару
режимі ...................................... 190
ФЖ индикаторы ........................ 266
5 Жарқыл түзетілімі (TTL) ... 190, 194
6 Жарқыл режимі ......................... 192
7 Кірістірілген жарқылды басқару
режимі ...................................... 201
8 Жарқыл қуаты құлпының
индикаторы .............................. 196
9 Жарқыл түзетілімі..................... 194
❚❚ Автоматты сыртқы жарқыл
1
2
198
1 Кірістірілген жарқылды басқару
режимі ...................................... 190
ФЖ индикаторы ........................ 266
2 Жарқыл түзетілімі (автоматты
апертура) ......................... 190, 194
❚❚ Қашықтық басымдығы бар қол режимі
1
2
3
1 Кірістірілген жарқылды басқару
режимі.......................................190
ФЖ индикаторы.........................266
2 Жарқыл түзетілімі (қашықтық
басымдығы бар қол режимі)
..........................................190, 194
3 Қашықтық...................................190
❚❚ Қол режимі
1
2
1 Кірістірілген жарқылды басқару
режимі.......................................190
ФЖ индикаторы.........................266
2 Жарқыл деңгейі.........................190
❚❚ Бірнеше рет жанатын жарқыл
1
2
3
1 Кірістірілген жарқылды басқару
режимі.......................................190
2 Жарқыл деңгейі (шығыс) ..........190
3 Шығару саны (рет) ....................190
Жиілік .........................................190
199
A Жарқыл туралы ақпарат жəне фотокамера параметрлері
Жарқылдың ақпараттық дисплейі таңдалған
фотокамера параметрлерін, соның ішінде,
экспозиция режимін, ысырма
жылдамдығын, апертураны жəне ISO
сезімталдықты көрсетеді.
A Жарқыл параметрлерін өзгерту
Жарқыл параметрлерін жарқыл туралы
ақпарат дисплейінде i түймешігін басу
арқылы өзгертуге болады. Қолжетімді
параметрлер жарқыл бөлігіне жəне
таңдалған параметрлерге қарай өзгеріп
отырады. Сондай-ақ, жарқылды сынақ
ретінде жандыруға болады.
200
A Кірістірілген жарқылды басқару режимі
Ақпараттық дисплей фотокамераның керекжарақтарға арналған құрылғысына
жалғанған қосымша жарқыл бөліктері үшін
кірістірілген жарқылды басқару режимін
келесідей көрсетеді:
Жарқылды
синхрондау
Автоматты ФЖ
(0 266)
i-TTL
Автоматты
апертура (qA)
TTL емес
автоматты жарқыл
(A)
Қашықтық
басымдығы бар
қол режимі (GN)
Қол режимі
Бірнеше рет
жанатын жарқыл
—
Жақсартылған
сымсыз жарық
жүйесі
201
Қашықтан басқарылатын жарқыл
бөліктері
Nikon веб-сайттарында қолжетімді Мəзір нұсқаулығы (0 i)
мыналар туралы ақпаратты ұсынады:
• Қашықтан басқарылатын жарқыл
бөліктерін керек-жарақтарға арналған
құрылғыға бекітілген қосымша жарқыл
бөлігінен басқару
• Радиомен басқарылатын қашықтағы
жарқыл бөліктерін пайдалану
• Радиомен басқарылатын қашықтағы
жарқыл бөліктерін керек-жарақтарға
арналған құрылғыға бекітілген
жарқылмен бір уақытта пайдалану
• Радиомен басқарылатын қашықтағы
жарқыл бөліктерін жəне оптикалық
жолмен басқарылатын қашықтағы
жарқыл бөліктерін бір уақытта пайдалану
Радиомен жарқылды басқару фотокамера WR-R10 сымсыз
қашықтан басқару бөлігіне WR-A10 адаптерін пайдаланып
қосылған кезде ғана қолжетімді. Жарқыл мүмкіндіктері туралы
қосымша ақпаратты «Nikon шығармашыл жарық жүйесі (CLS)»
бөлімінен қараңыз (0 288).
202
Суретке түсірудің басқа
параметрлері
R түймешігі
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру кезінде мониторда
ысырма жылдамдығы, апертура, қалған кадрлар саны жəне АФ
аумағының режимі сияқты деректер тізілген ақпараттық
дисплейді көру үшін R түймешігін басуға болады.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
16
12
17
14
1 Bluetooth қосылымының
индикаторы ..............................275
Ұшақ режимі ..............................275
2 Wi-Fi қосылымының
индикаторы ..............................275
Eye-Fi қосылымының
индикаторы ..............................276
3 Спутниктік сигнал
индикаторы ..............................222
4 Ұзақ экспозицияда бұрмалануды
азайту индикаторы ..................253
5 Виньеттеуді бақылау
индикаторы ..............................253
6 Бұрмалануды автоматты
басқару .....................................253
7 Электронды алдыңғы перде
ысырмасы ................................265
8 Экспозицияны кешіктіру
режимі.......................................264
13
9 Аралықты реттейтін таймер
индикаторы...............................255
Даралай түсіру индикаторы .....259
& («сағат орнатылмаған»)
индикаторы.......................206, 271
10 «Дыбыстық сигнал»
индикаторы...............................274
11 Фотокамера батареясының
индикаторы.................................30
MB-D18 батарея түрін көрсету...276
MB-D18 батареясының
индикаторы ...............................299
12 Ақ түс балансы..........................156
13 Picture Control индикаторы.......175
14 Түс кеңістігі ................................253
15 Фотосурет түсіру мəзірінің
жиынтығы .................................250
16 Кескін аумағы индикаторы .........83
17 Қосылған D-Lighting
индикаторы...............................180
203
18 19 20
27
28
29
30
31
18 Жарқылды синхрондау
индикаторы ..............................266
19 Ысырма жылдамдығы құлпының
белгішесі ..................................136
20 Ысырма жылдамдығы ......129, 131
21 Апертураны тоқтату
индикаторы ..............................130
22 Апертура (f саны)..............130, 131
Апертура (тоқтау саны) ............130
23 Экспозиция индикаторы ...........132
Экспозиция түзетілімінің
дисплейі ...................................139
Брекетинг процесінің индикаторы:
Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі .........................143
Ақ түс балансының
брекетингі .........................148
24 Кескін туралы аңғартпа
индикаторы ..............................273
25 Авторлық құқық туралы мəлімет
индикаторы ..............................273
26 i белгішесі ................................208
204
21 22
23
24
25
26
27 Икемді бағдарлама
индикаторы...............................128
28 Экспозиция режимі ...................126
29 Брекетинг тізбегіндегі ағымдағы
кадрдың орны ..................143, 148
ADL брекетингінің мөлшері .....152
HDR экспозиция айырмашылығы
..................................................182
HDR (қатар) индикаторы ..........182
Экспозициялар саны (бірнеше
экспозиция) ..............................254
Бірнеше экспозиция (қатар)
индикаторы...............................254
30 Экспозиция жəне жарқыл
брекетингі индикаторы ............143
Ақ түс балансы брекетингінің
индикаторы...............................148
ADL брекетингінің индикаторы
..................................................152
HDR индикаторы.......................182
Бірнеше экспозиция
индикаторы...............................254
31 Суретке түсіру режимі ..............113
36
32
33
34
35
37
38
39
44 43 42 41
32 Экспозиция түзетілімінің
индикаторы .............................. 139
Экспозиция түзетілімінің
мəні........................................... 139
33 Жарқыл түзетілімінің
индикаторы .............................. 194
Жарқыл түзетілімінің мəні........ 194
34 Жарқыл қуаты құлпының
индикаторы .............................. 196
35 Өлшеу ....................................... 124
36 Апертура құлпының
белгішесі .................................. 136
37 ISO сезімталдық ....................... 119
ISO сезімталдық индикаторы... 119
Автоматты ISO сезімталдығының
индикаторы .............................. 121
38 «k» (жадта 1000-нан астам
экспозиция үшін орын қалған
кезде пайда болады) ................ 31
40
39 Қалған кадрлар саны ........ 31, 362
Қолмен реттелетін объектив
саны.......................................... 218
40 Кескін сапасы.............................. 88
Қосымша ұяшықтың
функциясы ................................. 93
Кескін өлшемі.............................. 91
XQD картасының белгішесі
.............................................. 16, 93
SD картасының белгішесі .... 16, 93
41 Автофокус режимі ...................... 98
42 АФ аумағының режимі...... 100, 103
43 Кірістірілген жарқылды басқару
режимі ...................................... 190
44 Жарқыл режимі ......................... 192
Ескертпе: дисплей көрнекілік мақсатында барлық индикаторлар жанған
түрде көрсетілген.
205
A Мониторды өшіру
Монитордан түсірілім немесе жарқыл мəліметін тазалау үшін R
түймешігін басыңыз немесе ысырманы босату түймешігін жартылай
басыңыз. Шамамен 10 секунд бойы ешқандай əрекет орындалмаса,
монитор автоматты түрде өшеді. Монитор автоматты түрде өшу
алдында қанша уақыт бойы қосулы болатынын таңдау туралы ақпаратты
A > c4 (Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру), 0 264)
қолданушы параметрінен қараңыз.
A & индикаторы
Фотокамера сағатына тəуелсіз, қайта зарядтамалы қуат көзі қуат
береді. Бұл қуат көзі негізгі батарея орнатылғанда немесе
фотокамераға қосымша қуат жалғағышы жəне айнымалы ток адаптері
қуат бергенде қажетінше зарядталады. Екі күн зарядтау сағатқа
шамамен үш ай бойы қуат береді. Ақпараттық дисплейде & белгішесі
жыпылықтаса, сағат қалпына келтірілген жəне кез келген жаңа
фотосуреттерде жазылған күн жəне уақыт дұрыс болмайды. Баптау
мəзіріндегі Time zone and date (Уақыт белдеуі жəне күн) > Date and
time (Күн жəне уақыт) параметрін пайдаланып сағатты дұрыс уақыт
пен күнге орнатыңыз (0 271).
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Ақпараттық дисплейдегі əріптердің түсін өзгерту туралы ақпаратты B >
Information display (Ақпараттық дисплей) (0 272) бөлімінен
қараңыз.
206
Басқару дискілерін пайдалану
Ақпараттық дисплейдегі параметрлерді
басқару дискін айналдырғанда келесі
түймешіктердің біреуін басып тұру
арқылы реттеуге болады:
• T (0 88, 91)
• U (0 156; ақ түс балансын дəл реттеу
үшін осы түймешікті басып тұрып,
мульти селекторды пайдаланыңыз)
• I (0 126)
• Y (0 124)
• E (0 139)
• S (0 119)
• W/M (0 192, 194)
• BKT (0 142)
• АФ режимі (0 98, 100)
• f1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару
элементін тағайындау), 0 268) немесе f10 (Assign MB-D18
buttons (MB-D18 түймешіктерін тағайындау), 0 270)
қолданушы параметрін пайдаланып функция тағайындауға
болатын түймешіктердің кез келгені, тек түймешікті басқару
дискілерімен бірге пайдалануға болатын болса
A Ақ түс балансы
Ақпараттық дисплейде ақ түс балансының
параметрлерін реттеу үшін U түймешігін
басыңыз. Ақ түс балансы режимін таңдау
үшін басты басқару дискін жəне v
(автоматты) немесе I (флюоресцентті)
режимі, түс температурасы (K режимі, «түс
температурасын таңдау») немесе ақ түс
балансының алдын-ала енгізілген мəні
(қолмен алдын-ала енгізілген мəн режимі) үшін қосымша параметрді
таңдау үшін қосымша басқару дискін айналдырыңыз. K («түс
температурасын таңдау») жəне қолмен алдын-ала енгізілген мəн
режимдерінен басқа режимдерде сары (A)–көк (B) жəне жасыл (G)–қою
қызыл (M) біліктерінде ақ түс балансын дəл реттеу үшін мульти
селекторды пайдалануға болады.
207
i түймешігі
Төмендегі параметрлерге қатынасу үшін
көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
кезінде i түймешігін басыңыз.
Сенсорлық экранды пайдаланыңыз
немесе мəзірді мульти селектор мен J
түймешігін пайдаланып шарлаңыз,
элементтерді белгілеу үшін 1 немесе 3
түймешігін жəне параметрлерді көру
үшін J түймешігін басыңыз. Суретке
түсіру режиміне оралу үшін ысырманы
босату түймешігін жартылай басыңыз.
Параметр
Photo shooting menu bank
(Фотосурет түсіру мəзірінің жинағы)
Custom settings bank (Қолданушы
параметрлерінің жинағы)
Custom control assignment
(Қолданушы басқару тетігін
тағайындау)
Active D-Lighting (Қосылған
D-Lighting)
Choose image area (Кескін аумағын
таңдау)
Long exposure NR (Ұзақ экспозиция
БА)
High ISO NR (Жоғары ISO БА)
208
0
250
260
268
180
86
253
253
i түймешігі
Екі түймешікті басу арқылы қалпына
келтіру: əдепкі параметрлерді қалпына
келтіру
Төменгі тізімдегі фотокамера
параметрлерін T жəне E
түймешіктерін бірге екі
секундтан артық ұстап тұрып
əдепкі мəндерге қалпына
келтіруге болады (бұл
түймешіктер жасыл нүктемен
T түймешігі
белгіленеді). Басқару панелі
параметрлер қалпына
келтірілген кезде аз уақытқа өшеді.
E түймешігі
209
❚❚ Фотосурет түсіру мəзірінен қолжетімді параметрлер 1
Параметр
Əдепкі
Extended photo menu banks (Фотосурет
Off (Өшірулі)
мəзірінің кеңейтілген жинақтары)
Image quality (Кескін сапасы)
JPEG normal (JPEG қалыпты)
Image size (Кескін өлшемі)
JPEG/TIFF
Large (Үлкен)
NEF (RAW)
Large (Үлкен)
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
ISO sensitivity (ISO сезімталдық)
100
Auto ISO sensitivity control (ISO
Off (Өшірулі)
сезімталдықты автоматты түрде басқару)
Auto (Автоматты) > Keep white
White balance (Ақ түс балансы)
(reduce warm colors) (Ақ түсті
сақтау (жылы түстерді сақтау))
Дəл реттеу
A-B: 0, G-M: 0
Өзгертілмеген
Picture Control параметрлері 2
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту)
Flicker reduction setting (Жыпылықтауды
Disable (Өшіру)
азайту параметрі)
Flicker reduction indicator (Жыпылықтауды
On (Қосулы)
азайту индикаторы)
Multiple exposure (Бірнеше экспозиция)
Өшірулі 3
HDR (high dynamic range) (HDR (жоғары
4
Өшірулі
динамикалық ауқым))
Silent live view photography (Дыбыссыз
Off (Өшірулі)
тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру)
1 Бірнеше экспозицияны қоспағанда, Photo shooting menu bank (Фотосурет
түсіру мəзірінің жинағы) параметрі арқылы қазіргі уақытта таңдалған
жинақтағы параметрлер ғана қалпына келтіріледі (0 250). Қалған
жинақтардағы параметрлер өзгеріссіз қалады.
2 Тек ағымдағы Picture Control.
3 Бірнеше экспозиция орындалып жатса, суретке түсіру аяқталып, бірнеше
экспозиция сол кезге дейін жазылған экспозициялардан жасалады. Үстіне
қабаттау режимі, түсірілімдер саны жəне Keep all exposures (Барлық
экспозицияларды сақтау) қалпына келтірілмейді.
4 Экспозиция айырмашылығы жəне тегістеу қалпына келтірілмейді.
❚❚ Бейнефильм түсіру мəзірінен қолжетімді параметрлер
Параметр
Əдепкі
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
ISO sensitivity (mode M) (ISO сезімталдық
100
(M режимі))
Same as photo settings (Фотосурет
White balance (Ақ түс балансы)
параметрлерімен бірдей)
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
Off (Өшірулі)
Electronic VR (Электрондық ДА)
Off (Өшірулі)
210
❚❚ Басқа параметрлер
Параметр
Фокустау нүктесі 1
Алдын-ала орнатылған фокустау нүктесі
Экспозиция режимі
Əдепкі
Орта
Орта
Бағдарламаланған автоматты
режим
Өшірулі
Икемді бағдарлама
Exposure compensation (Экспозиция
Өшірулі
түзетілімі)
АЭ құлпын ұстап тұру
Өшірулі
Экспозицияны алдын-ала қарау
Өшірулі
Shutter speed lock (Ысырма
Off (Өшірулі)
жылдамдығының құлпы)
Aperture lock (Апертура құлпы)
Off (Өшірулі)
Автофокус режимі
AF-S
АФ аумағының режимі
Көріністапқыш
Жалғыз нүктелі АФ
Тікелей көрініс
Қалыпты аумақты АФ
Photo live view display WB (Фотосуреттің
None (Жоқ)
тікелей көрініс дисплейінің ақ түс балансы)
Multi-selector power aperture (Мульти
Disable (Өшіру)
селектордың электр жетекті апертурасы)
Multi selector exposure comp. (Мульти
Disable (Өшіру)
селектордың экспозиция түзетілімі)
Highlight display (Белгіленген тұстар
Off (Өшірулі)
дисплейі)
Headphone volume (Құлаққаптың дыбыс
15
деңгейі)
Metering (Өлшеу)
Матрицалық өлшем
Брекетинг
Өшірулі 2
Flash mode (Жарқыл режимі)
Алдыңғы пердемен синхрондау
Flash compensation (Жарқыл түзетілімі)
Өшірулі
FV lock (Жарқыл қуатының құлпы)
Өшірулі
Exposure delay mode (Экспозицияны
Off
(Өшірулі) 3
кешіктіру режимі)
1 АФ аумағының режимі үшін АФ аумағын автоматты түрде таңдау опциясы
таңдалған болса, фокустау нүктесі көрсетілмейді.
2 Түсірілімдер саны нөлге ысырылады. Брекетинг қадамы 1 ЭМ (экспозиция/
жарқыл брекетингі) немесе 1 (ақ түс балансының брекетингі) мəніне
ысырылады. Y Auto (Автоматты) күйі екі түсірілімдік ADL брекетингі
бағдарламаларының екінші түсірілімі үшін таңдалады.
3 Custom settings bank (Қолданушы параметрлерінің жиынтығы)
параметрі арқылы қазіргі уақытта таңдалған жинақтағы баптаулар ғана
қалпына келтіріледі (0 260). Қалған жинақтардағы параметрлер өзгеріссіз
қалады.
211
Фокусты жылжыту арқылы фотосурет түсіру
Фокусты жылжыту кезінде фотокамера фотосуреттер қатарында
фокусты автоматты түрде өзгертіп отырады. Бұл мүмкіндікті
кейінірек компьютерге көшіруге жəне үшінші тараптың фокусты
дестелеу бағдарламалық жасақтамасын пайдаланып біріктіруге
болатын фотосуреттерді түсіру үшін пайдалануға болады.
D Суретке түсіруден бұрын
AF-S немесе AF-P объективін пайдаланыңыз. Тиісті объективті бекітуден
кейін фокустау режимін ауыстырғышты AF (АФ) күйіне айналдырыңыз жəне
E дегеннен басқа суретке түсіру режимін таңдаңыз. Ең жақсы нəтижелерді
алғыңыз келсе, суретке түсіру кезінде апертура өзгермеуі үшін A немесе M
экспозиция режимін таңдау жəне суретке түсіру орындалып жатқанда ISO
сезімталдық өзгермеуі үшін апертураны максималды мəннен екі немесе үш
тоқтау төмен тоқтату жəне ISO сезімталдықты автоматты басқаруды өшіру
ұсынылады. Параметрлерді реттегеннен кейін сынақ сурет түсіріңіз жəне
нəтижелерді мониторда көріңіз. Параметрлер қанағаттандырарлықтай
реттелгеннен кейін көріністапқыш арқылы кіретін жарықтың фотосуреттерге
жəне экспозицияға кедергі келтіруін болдырмау үшін көріністапқыш
окулярының ысырмасын жабыңыз.
Штативті пайдалану жəне объективтің дірілін азайтуды (ДА) өшіру
ұсынылады. Суретке түсіруді бастамас бұрын фотокамераны штативке
бекітіңіз. Суретке түсірудің үзілмеуі үшін фотокамера батареясының
толығымен зарядталғанын тексеріңіз. Күмəніңіз болса, пайдалану
алдында батареяны зарядтаңыз немесе айнымалы ток адаптерін жəне
қуат жалғағышын (бөлек сатылады) пайдаланыңыз.
❚❚ Фокусты жылжыту арқылы фотосурет түсіру
1 Focus shift shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке
түсіру) параметрін таңдаңыз.
Фокусты жылжыту параметрлерін көрсету үшін фотосурет түсіру
мəзірінде Focus shift shooting (Фокусты жылжыту арқылы
суретке түсіру) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
212
2 Фокусты жылжыту параметрлерін реттеңіз.
Фокусты жылжыту параметрлерін төменде сипатталғандай
реттеңіз.
• Түсірілімдер санын таңдау үшін:
No. of shots (Түсірілімдер
саны) параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
Түсірілімдер санын (ең көбі
300) таңдап, J түймешігін
басыңыз.
Өзіңіз қажетті деп ойлайтыннан көбірек суреттерді түсіру
жəне фокус стекингі кезінде оларды сұрыптау ұсынылады.
Жəндіктердің немесе басқа шағын нысандардың
фотосуреттері үшін 100-ден көбірек сурет керек болуы
мүмкін, ал кең бұрышты күйдегі объективпен пейзажды
толығымен суретке түсіру үшін азғана сурет керек.
• Фокустау қашықтығы əрбір түсірілімде қандай
мөлшерге өзгеретінін таңдау үшін:
Focus step width (Фокустау
қадамының ені) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін
басыңыз.
Фокустау қадамының енін
азайту үшін 4 түймешігін,
арттыру үшін 2 түймешігін
басыңыз. Жалғастыру үшін J
түймешігін басыңыз.
5 немесе азырақ мəн ұсынылады, өйткені жоғарырақ
параметрлер суреттерді дестелегенде кейбір аумақтардың
фокустан тыс болуы қаупін арттырады. Суретке түсіру алдында
əртүрлі параметрлермен эксперименттер жасап көріңіз.
213
• Түсірілімдер арасындағы аралықты таңдау үшін:
Interval until next shot (Келесі
түсірілімге дейінгі аралық)
параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
Түсірілімдер арасындағы
секундтар санын таңдап,
J түймешігін басыңыз.
Фотосуреттерді шамамен 5 кадр/сек (S, CL, CH жəне MUP суретке
түсіру режимдері) немесе 3 кадр/сек (Q жəне QC суретке түсіру
режимдері) жылдамдығымен түсіру үшін 00 мəнін таңдаңыз.
Жарқылсыз суретке түсіргенде 00 параметрі ұсынылады;
жарқылды пайдаланғанда дұрыс экспозицияны қамтамасыз ету
үшін жарқыл зарядталуы үшін жеткілікті ұзақ аралықты таңдаңыз.
• Экспозицияны тегістеуді қосу немесе өшіру үшін:
Exposure smoothing
(Экспозицияны тегістеу)
параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
Параметрді белгілеп,
J түймешігін басыңыз.
On (Қосулы) күйін таңдау фотокамераға экспозицияны M
режимінен басқа режимдердегі алдыңғы түсірілімге сəйкес
етіп реттеуге мүмкіндік береді (M режимінде ISO
сезімталдықты басқару қосулы болса ғана экспозицияны
тегістеу қолданылатынын ескеріңіз). Суретке түсіру кезіндегі
нысан жарықтығындағы үлкен өзгерістер байқалатын
экспозиция ауытқуларына əкелуі мүмкін. Бұл жағдайда
түсірілімдер арасындағы аралықты қысқарту керек болуы
мүмкін. Суретке түсіру кезінде жарықтандыру жəне басқа
жағдайлар өзгермейтін болса, Off (Өшірулі) күйі, айнымалы
жарықтандыру астында пейзаждарды жəне сол сияқтыларды
суретке түсіргенде On (Қосулы) күйі ұсынылады.
214
• Дыбыссыз фотосурет түсіруді қосу немесе өшіру үшін:
Silent photography
(Дыбыссыз фотосурет
түсіру) параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
Параметрді белгілеп,
J түймешігін басыңыз.
Суретке түсіру кезінде ысырма дыбысын өшіру үшін On
(Қосулы) күйін таңдаңыз.
• Бастапқы қалта параметрлерін таңдаңыз:
Starting storage folder
(Бастапқы сақтау қалтасы)
параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
Параметрлерді белгілеңіз
жəне таңдау немесе
таңдауды алу үшін 2
түймешігін басыңыз.
Жалғастыру үшін J
түймешігін басыңыз.
Əрбір жаңа реттілік үшін үшін жаңа қалтаны жасау үшін
New folder (Жаңа қалта) параметрін, жаңа қалта жасалған
сайын файлдарды нөмірлеуді 0001-ге қалпына келтіру үшін
Reset file numbering (Файлдарды нөмірлеуді қалпына
келтіру) параметрін таңдаңыз.
A Жақыннан түсірулер
Қысқа фокустау қашықтықтарында фокустау тереңдігі азаятындықтан,
фотокамераға жақын нысандардың фотосуреттерін түсіргенде кішірек
фокустау қадамдарын таңдау жəне түсірілімдер санын арттыру
ұсынылады.
215
3 Суретке түсіруді бастаңыз.
Start (Бастау) пəрменін белгілеп,
J түймешігін басыңыз. Суретке түсіру
шамамен 3 секундтан кейін
басталады. Фотокамера суретке
түсірудің басында таңдалған
фокустау қашықтығынан бастап жəне
əрбір түсірілімде таңдалған фокустау қадамы қашықтығымен
шексіздікке қарай ілгерілеп, таңдалған аралықта
фотосуреттер түсіреді. Суретке түсіру таңдалған
түсірілімдер саны түсірілгенде немесе фокус шексіздікке
жеткенде аяқталады. Барлық суреттер түсірілмей тұрып
суретке түсіруді аяқтау үшін фотосурет түсіру мəзірінде
Focus shift shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке
түсіру) үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз, я болмаса,
түсірілімдер арасында ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз немесе J түймешігін басыңыз.
A Суретке түсіру кезінде
Фокусты жылжыту арқылы фотосурет түсіру
кезінде басқару панелінде Q белгішесі
жыпылықтайды. Келесі түсірілімнің тура
алдында ысырма жылдамдығының
дисплейінде қалған түсірілімдер саны
көрсетіледі. c2 (Standby timer (Күту
режимінің таймері), 0 263) қолданушы параметрі үшін таңдалған
параметрге қарамастан суретке түсіру кезінде күту режимінің таймері
бітпейді.
Фокусты жылжыту арқылы фотосурет түсіру орындалып жатқанда
параметрлерді реттеуге, мəзірлерді пайдалануға жəне суреттерді
қарауға болады. Əр түсірілімге дейін шамамен төрт секунд қалғанда
монитор автоматты түрде өшеді. Фокусты жылжыту арқылы фотосурет
түсіру кезінде фотокамера параметрлерін өзгерту суретке түсірудің
аяқталуына əкелуі мүмкін екенін ескеріңіз.
216
D Фокусты жылжыту арқылы фотосурет түсіру
Жарқылды пайдаланып жатсаңыз, жарқылдың зарядталуы үшін қажет
уақыттан ұзағырақ аралықты таңдаңыз. Бұл аралық тым қысқа болса,
жарқыл толық экспозиция үшін қажеттен азырақ қуатпен жануы мүмкін.
Фокусты жылжыту AF-S немесе AF-P объективі жалғанған кезде ғана
қолжетімді жəне фотокамера сағаты орнатылмаған немесе жад
картасы салынбаған болса, оны пайдалану мүмкін емес. Оны
фотокамераның кейбір мүмкіндіктерімен, соның ішінде тікелей
көрініспен (0 37), бейнефильм жазумен (0 59), баяулатылған
бейнефильмдермен, брекетингпен, өздігінен түсіруді реттейтін
таймермен (0 116), ұзақ экспозициялармен (қолмен басылу режимінде
немесе уақыт режимінде суретке түсіру; 0 133), HDR (жоғары
динамикалық ауқым), бірнеше экспозициямен жəне аралықты
реттейтін таймер арқылы фотосурет түсірумен бірге пайдалану мүмкін
емес. Кескіндер жазу үшін қажетті ысырма жылдамдығы жəне уақыт бір
түсірілімнен келесісіне дейін өзгеруі мүмкін болғандықтан, бір
аралықтың аяғынан келесі аралықтың басына дейінгі уақыт əр түрлі
болуы мүмкін. Ағымдағы параметрлерде суретке түсіруді жалғастыру
мүмкін болмаса (мысалы, ысырма жылдамдығы A немесе %
мəніне орнатылған болса), мониторда ескерту көрсетіледі.
A Silent Photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)
Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру) үшін On (Қосулы)
күйін таңдасаңыз, фотокамераның кейбір мүмкіндіктері, соның ішінде
мыналар өшіріледі:
• Hi 0.3 (Жоғары 0,3) - Hi 2 (Жоғары 2) аралығындағы ISO
сезімталдықтары (0 119)
• Жарқылмен фотосурет түсіру (0 187)
• Экспозицияны кешіктіру режимі (0 264)
• Жыпылықтауды азайту (0 258)
217
Микропроцессормен жабдықталмаған
объективтер
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтерді A жəне M
экспозиция режимдерінде объективтің апертура сақинасын
пайдаланып апертураны орнатып пайдалануға болады.
Объектив деректерін (объективтің фокустық қашықтығы жəне
максималды апертура) көрсету арқылы пайдаланушы
кірістірілген микропроцессоры бар объективтің əр түрлі
функцияларын пайдалана алады.
Объективтің фокустық қашықтығы белгілі болса:
• Электр жетекті масштабтауды қосымша жарқыл бөліктерімен
пайдалануға болады
• Объективтің фокустық қашықтығы қарау кезінде фотосурет
туралы мəлімет дисплейінде (жұлдызшамен) көрсетіледі
Объективтің максималды апертурасы белгілі болса:
• Апература мəні басқару панелі мен көріністапқышта
көрсетіледі
• Жарқыл бөлігі qA (автоматты апертура) режимін қолдаса,
жарқыл деңгейі апертурадағы өзгерістерге реттеледі
• Апертура қарау кезінде фотосурет туралы мəлімет
дисплейінде (жұлдызшамен) көрсетіледі
Объективтің фокустық қашықтығы мен максималды
апертурасын белгілеу:
• Түрлі-түсті матрицалық өлшемін қосады (кейбір
объективтермен, соның ішінде Reflex-NIKKOR
объективтерімен дəл нəтижеге қол жеткізу үшін ортасы
бойынша өлшеуді немесе нүктелі экспоөлшегішті пайдалану
қажет болуы мүмкін екенін ескеріңіз)
• Ортасы бойынша өлшеу мен нүктелі экспоөлшегіштің жəне
сандық айналы фотокамераның i-TTL балансталған
толықтырғыш жарқылының дəлдігін жақсартады
218
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтің деректерін
енгізу немесе өңдеу:
1 Non-CPU lens data
(Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив
деректері) параметрін таңдаңыз.
Баптау мəзірінде Non-CPU lens data
(Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив
деректері) тармағын белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2 Объектив нөмірін таңдаңыз.
Lens number (Объектив нөмірі)
параметрін белгілеңіз жəне 4 немесе
2 түймешігін басып, объектив нөмірін
таңдаңыз.
3 Фокустық қашықтық пен
апертураны енгізіңіз.
Focal length (mm) (Фокустық
қашықтық (мм)) немесе Maximum
aperture (Максималды апертура)
параметрін белгілеңіз жəне
белгіленген элементті өңдеу үшін 4
немесе 2 түймешігін басыңыз.
4 Параметрлерді сақтап, шығыңыз.
J түймешігін басыңыз. Көрсетілген фокустық қашықтық пен
апертура таңдалған объектив нөмірімен сақталады.
219
Микропроцессормен жабдықталмаған объективті
пайдаланғанда объектив деректерін шақыру үшін:
1 Микропроцессормен жабдықталмаған объектив нөмір
таңдауын фотокамераны басқару тетігіне
тағайындаңыз.
f1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару
тетігін тағайындау), 0 268) қолданушы параметрін
пайдаланып Choose non-CPU lens number
(Микропроцессормен жабдықталмаған объектив нөмірін
таңдау) функциясын басқару тетігіне тағайындаңыз.
2 Таңдалған басқару тетігін пайдаланып объектив нөмірін
таңдаңыз.
Таңдалған басқару тетігін басып, басты немесе қосымша
басқару дискін басқару панелінде қажетті объектив нөмірі
көрсетілгенше бұраңыз.
Фокустық
қашықтық
Басты басқару дискі
Максималды
апертура
Объектив нөмірі
A Фокустық қашықтық тізімде жоқ
Дұрыс фокустық қашықтық тізімде жоқ болса, объективтің нақты
фокустық қашықтығынан үлкендеу ең жақын мəнді таңдаңыз.
A Телескопиялық түрлендіргіштер мен масштабтау объективтері
Телескопиялық түрлендіргіштердің максималды апертурасы
телескопиялық түрлендіргіш пен объективтің біріктірілген максималды
апертурасы болып келеді. Микропроцессормен жабдықталмаған
объективтер ұлғайтылғанда немесе кішірейтілгенде объектив
деректері реттелмейтінін ескеріңіз. Əр түрлі фокустық қашықтықтардың
деректерін бөлек объектив нөмірлері ретінде енгізуге болады, не
болмаса масштаб реттелген сайын объективтің фокустық қашықтығы
мен максималды апертура үшін жаңа мəндерді көрсету үшін
объективтің деректерін өңдеуге болады.
220
Орын деректері
GP-1/GP-1A GPS құрылғысын (бөлек сатылады)
фотокамераның 10-өзекті қашықтан басқару жалғағышына
(0 295) GP-1/GP-1A GPS құрылғысымен бірге қамтамасыз
етілген кабельді пайдаланып қосуға болады. Бұл
фотосуреттерді түсіргенде фотокамераның ағымдағы орны
туралы ақпаратты жазып алуға жəне фотосурет туралы мəлімет
дисплейінде көруге мүмкіндік береді (0 229). GP-1/ GP-1A GPS
құрылғысын қосу алдында фотокамераны өшіріңіз; қосымша
ақпаратты GP-1/GP-1A нұсқаулығынан қараңыз.
❚❚ Баптау мəзірінің параметрлері
Баптау мəзіріндегі Location data (Орын деректері)
элементінде төменде көрсетілген параметрлер бар.
• Position (Орын): ағымдағы ендік, бойлық, биіктік жəне
əмбебап үйлестірілетін уақыт (UTC).
• External GPS device options (Сыртқы GPS құрылғысының
параметрлері) > Standby timer (Күту режимінің таймері):
GPS құрылғы орнатылған кезде күту режимінің таймерін қосуқоспауды таңдаңыз.
Параметр
Enable
(Қосу)
Disable
(Өшіру)
Сипаттама
Күту режимінің таймері қосылды. c2 (Standby timer (Күту
режимінің таймері), 0 263) қолданушы параметрін.де
көрсетілген кезең бойы əрекеттер орындалмаса, таймер
мерзімі автоматты түрде бітіп, батареяны тұтынуды
азайтады. GP-1 немесе GP-1A бөлігі жалғанған болса,
бөлік таймер мерзімі біткеннен кейін орнатылған кезең
бойы белсенді болады; фотокамераға орын деректерін
алуға уақыт беру үшін экспозиция өлшегіштері іске
қосылғаннан немесе фотокамера қосылғаннан кейін
кідіріс бір минутқа дейін созылады.
Күту режимінің таймері өшірілді. Бұл орын деректерін
үзіліссіз жазуды қамтамасыз етеді.
• External GPS device options (Сыртқы GPS құрылғысының
параметрлері) > Set clock from satellite (Сағатты
жерсеріктен орнату): фотокамера сағатын GPS құрылғы
хабарлаған уақытпен синхрондау үшін Yes (Иə) жауабын
таңдаңыз.
221
A o белгішесі
Байланыс күйі o белгішесімен көрсетіледі:
• o (статикалық): орын деректері алынды.
• o (жыпылықтауда): GP-1/GP-1A
сигналды іздеуде. Белгіше жыпылықтап
тұрғанда түсірілген суреттерде орын
деректері болмайды.
• Белгішесіз: кемінде екі секунд бойы GP-1/
GP-1A GPS құрылғысынан жаңа орын
деректері алынбаған. o белгішесі
көрсетілмей тұрғанда түсірілген суреттерде орын деректері
болмайды.
A Смарт құрылғылар
Смарт құрылғыдан орын деректерін жүктеу жəне оны келесі
фотосуреттерге ендіру үшін сымсыз байланысты орнатыңыз,
SnapBridge қолданбасында орын деректерін қосыңыз жəне
фотокамераның баптау мəзірінде Location data (Орын деректері) >
Download from smart device (Смарт құрылғыдан жүктеу) үшін Yes
(Иə) жауабын таңдаңыз (0 274).
A Əмбебап үйлестірілетін уақыт (UTC)
UTC деректері GPS құрылғысы арқылы беріледі жəне фотокамера
сағатына бағынбайды.
222
Қарау туралы қосымша
ақпарат
Кескіндерді көру
W
W
W
X
X
X
Толық
өлшемде қарау
Сурет нобайын қарау
Толық өлшемде қарау
Фотосуреттерді қарау үшін K түймешігін
басыңыз. Мониторда ең соңғы
фотосурет көрсетіледі. Қосымша
суреттерді солға немесе оңға шерту, я
болмаса, 4 немесе 2 түймешігін басу
арқылы көрсетуге болады; ағымдағы
фотосурет туралы қосымша ақпаратты
K түймешігі
көру үшін 1 немесе 3 түймешігін
басыңыз (0 229).
Сурет нобайын қарау
Бірнеше кескінді көру үшін сурет толық
өлшемде көрсетілгенде W (M)
түймешігін басыңыз. Көрсетілетін
кескіндер саны W (M) түймешігін басқан
сайын 4–9–72 аралығында артады жəне
X түймешігін басқан сайын азаяды.
Жоғары немесе төмен жүгірту үшін
W (M) түймешігі
сенсорлық экранда саусақты
сырғытыңыз, я болмаса, кескіндерді
белгілеу үшін мульти селекторды пайдаланыңыз.
223
Ойнатуды басқару тетіктері
1
2
3
4
5
6
1 O (Q): Ағымдағы суретті
жою........................................... 245
2 G: Мəзірлерді көру................ 248
3 L (Z/Q): Ағымдағы суретті
қорғау ....................................... 240
4 X: Ұлғайту.................................. 238
5 W (M): Бірнеше кескінді көру ... 223
6 J: Мульти селектормен бірге
төменде сипатталғандай
пайдаланыңыз
❚❚ J түймешігін мульти селектормен бірге пайдалану
J+
Ұяшықты/қалтаны таңдау тілқатысу терезесін көрсетеді.
Ішінен суреттер қаралатын картаны жəне қалтаны
таңдау үшін ұяшықты белгілеңіз жəне 2 түймешігін
басып қалталар тізімін көрсетіңіз, содан кейін қалтаны
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
J+
Ағымдағы фотосуреттің өңделген көшірмесін жасау
(0 278).
J+
Фотокамераға WT-7 жалғанғанда фотосуреттерді
сымсыз желі немесе Ethernet желісі арқылы кері жүктеу
(0 295).
A Екі жад картасы
Екі жад картасы салынған болса, ойнатылатын картаны 72 сурет
нобайы көрсетілгенде W (M) түймешігін басу арқылы таңдауға болады.
224
A Тік суреттерді бұру
«Тік» (портреттік бағдардағы)
фотосуреттерді тік бағдарда көрсету үшін
қарау мəзірінде Rotate tall (Тік суреттерді
бұру) параметрі үшін On (Қосулы) күйін
таңдаңыз (0 249).
A Кескінді тексере қарау
Қарау мəзірінде Image review (Кескінді тексере қарау) үшін On
(Қосулы) күйі таңдалғанда (0 249), фотосуреттер түсірілгеннен кейін
мониторда автоматты түрде көрсетіледі (фотокамера дұрыс бағытта
тұрғандықтан, кескіндер кескінді тексере қарау кезінде автоматты
түрде бұрылмайды). Үздіксіз суретке түсіру режимінде фотосуреттер
түсіру аяқталғанда көрсетіледі (ағымдағы қатардағы бірінші фотосурет
көрсетіледі).
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Мына туралы ақпарат алу үшін:
• Ешбір əрекет орындалмағанда монитордың қосылып тұру ұзақтығын
таңдау, A > c4 (Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру),
0 264) қолданушы параметрін қараңыз.
• Мульти селектордың ортасы ойнайтын рөлді таңдау, A > f2 (Multi
selector center button (Мульти селектордың ортаңғы түймешігі),
0 268) қолданушы параметрін қараңыз.
• Кескіндерді немесе мəзірлерді шарлау үшін басқару дискілерін
пайдалану, A > f4 (Customize command dials (Басқару дискілерін
теңшеу)) > Menus and playback (Мəзірлер жəне ойнату) (0 269)
қолданушы параметрін қараңыз.
225
Сенсорлық экранды пайдалану
Ойнату кезінде сенсорлық мониторды келесілер үшін
пайдалануға болады:
Басқа
кескіндерді көру
Басқа
кескіндерге
жылдам жүгірту
Басқа кескіндерді көру
үшін солға немесе оңға
шертіңіз.
Толық өлшемдік көріністе
кадрдың ілгерілеу
жолағын көрсету үшін
дисплейдің төменгі жағын
түртуге, содан кейін басқа
кескіндерге жылдам
жүгірту үшін саусақты
солға немесе оңға
сырғытуға болады.
Кадрдың ілгерілеу
жолағы
Ұлғайту (тек
фотосуреттер)
226
Ұлғайту жəне кішірейту
үшін созу жəне шымшу
қимылдарын
пайдаланыңыз жəне
жүгірту үшін сырғытыңыз
(0 238). Сондай-ақ,
толық өлшемде қараудан
ұлғайту немесе
масштабтауды
болдырмау үшін
дисплейді екі рет жылдам
нұқуға болады.
Сурет нобайлары
көрінісіне «кішірейту»
үшін (0 223) толық
өлшемде қарауда шымшу
Сурет
қимылын пайдаланыңыз.
нобайларын көру Көрсетілетін кескіндер
санын 4, 9 жəне 72 кадр
арасынан таңдау үшін
шымшуды жəне созуды
пайдаланыңыз.
Бейнефильмді ойнатуды
бастау үшін экрандық
нұсқаулықты нұқыңыз
(бейнефильмдер 1
белгішесімен
көрсетіледі). Кідірту
немесе жалғастыру үшін
дисплейді нұқыңыз, я
Бейнефильмдерді
болмаса, толық өлшемде
көру
қараудан шығу үшін Z
белгішесін нұқыңыз
(бейнефильмді ойнату
дисплейіндегі кейбір
белгішелер сенсорлық
экран əрекеттеріне
реакция көрсетпейтінін
ескеріңіз).
Анықтама
227
i түймешігі
Толық өлшемде немесе сурет нобайын
қарау дисплейлері кезінде i түймешігін
басқанда төменде тізілген параметрлер
көрсетіледі. Сенсорлық экранды немесе
мульти селекторды жəне J түймешігін
пайдаланып параметрлерді таңдаңыз.
• Rating (Бағалау): ағымдағы суретке
i түймешігі
баға беру (0 241).
• Select to send to smart device/deselect
(Смарт құрылғыны таңдау/таңдауды
алу) (тек фотосуреттер): смарт
құрылғыға кері жүктейтін
фотосуреттерді таңдау.
• Retouch (Өңдеу) (тек фотосуреттер):
ағымдағы фотосуреттің өңделген
көшірмесін жасау үшін өңдеу
мəзіріндегі параметрлерді (0 278) пайдаланыңыз.
• Volume control (Дыбыс деңгейін басқару) (тек
бейнефильмдер): бейнефильмдерді ойнатудың дыбыс
деңгейін реттеу.
• Trim movie (Бейнефильмді қысқарту) (тек
бейнефильмдер): бейнефильмдерден қалаусыз түсірілген
бөлікті қысқарту (0 78). Сондай-ақ бейнефильмдерді
бейнефильмді ойнату кідіртілгенде i түймешігін басу арқылы
өңдеуге болады.
• Choose slot and folder (Ұяшық пен қалтаны таңдау): ойнату
үшін қалтаны таңдау. Таңдалған картадағы қалталар тізімін
алу үшін ұяшықты белгілеп, 2 түймешігін басыңыз, содан
кейін қалтаны белгілеңіз жəне белгіленген қалтадағы
суреттерді көру үшін J түймешігін басыңыз.
i түймешігінің мəзірінен шығу жəне ойнатуға оралу үшін
i түймешігін қайтадан басыңыз.
228
Фотосурет туралы мəлімет
Фотосурет туралы мəлімет толық өлшемде қарау кезінде
көрсетілетін кескіндердің бір-бірінің үстіне салынады.
Фотосурет туралы мəліметті төменде көрсетілгендей қарап
шығу үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз. «Тек кескін»,
түсірілген сурет деректері, RGB гистограммалары, белгіленген
тұстар жəне шолу деректері Playback display options (Қарау
дисплейінің параметрлері) (0 248) үшін сəйкес параметр
таңдалған болса ғана көрсетілетінін ескеріңіз. Орын деректері
суретте ендірілген болса ғана көрсетіледі (0 221).
Файл туралы
ақпарат
Жоқ (тек кескін)
Жалпы деректер
Белгіленген
тұстар
Орын деректері
RGB
гистограммасы
Түсірілген сурет
деректері
229
❚❚ Файл туралы ақпарат
12 3
4
5
15
14
13
12
6
7
11
1
2
3
4
5
6
7
8
10
Қорғау күйі................................. 240
Өңдеу индикаторы ................... 278
Кері жүктеу таңбасы................. 243
Фокустау нүктесі * ............... 94, 105
Кадр нөмірі/жалпы кадрлар саны
АФ аумағының жақшалары * ........ 9
Кескін сапасы.............................. 88
Кескін өлшемі ............................. 91
9 8
9
10
11
12
13
14
15
Кескін аумағы.............................. 83
Жазу уақыты ....................... 21, 271
Жазу күні ............................. 21, 271
Ағымдағы карта ұяшығы ...... 35, 93
Баға ........................................... 241
Қалта атауы .............................. 250
Файл атауы ............................... 250
* Playback display options (Қарау дисплейінің параметрлері) (0 248)
үшін Focus point (Фокустау нүктесі) таңдалған жəне таңдалған
фотосурет көріністапқышты пайдаланып түсірілген болса ғана
көрсетіледі.
230
❚❚ Белгіленген тұстар
1
2
3
1 Кескіннің белгіленген тұстары *
2 Қалта нөмірі–кадр нөмірі
3 Ағымдағы арна *
* Жыпылықтаған аумақтар ағымдағы арна
үшін белгіленген тұстарды (жарық
көзінде артық ұсталуы мүмкін аумақтар)
көрсетеді. W (M) түймешігін ұстап
тұрып, арналарды төмендегідей қарап
шығу үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз:
W (M) түймешігі
RGB
(барлық арналар)
R
(қызыл)
G
(жасыл)
B
(көк)
231
❚❚ RGB гистограммасы
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Кескіннің белгіленген тұстары *
2 Қалта нөмірі–кадр нөмірі
3 Ақ түс балансы ......................... 156
Түс температурасы............. 163
Ақ түс балансын дəл
реттеу ............................... 161
Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн ................... 165
4 Ағымдағы арна *
5 Гистограмма (RGB арнасы).
Барлық гистограммаларда
көлденең ось нүкте жарықтығын,
тік ось нүктелер санын береді.
6 Гистограмма (қызыл арна)
7 Гистограмма (жасыл арна)
8 Гистограмма (көк арна)
* Жыпылықтаған аумақтар ағымдағы арна
үшін белгіленген тұстарды (жарық
көзінде артық ұсталуы мүмкін аумақтар)
көрсетеді. W (M) түймешігін ұстап
тұрып, арналарды төмендегідей қарап
шығу үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз:
W (M) түймешігі
RGB
(барлық арналар)
R
(қызыл)
G
(жасыл)
Белгіленген тұстар дисплейі өшірулі
232
B
(көк)
A Ойнатуды масштабтау
Гистограмма көрсетілген кезде фотосуретті
ұлғайту үшін X түймешігін басыңыз. Ұлғайту
жəне кішірейту үшін X жəне W (M)
түймешіктерін пайдаланыңыз жəне кескінді
мульти селектормен жүгіртіңіз. Гистограмма
кескіннің мониторда көрсетілетін бөлігіне
ғана арналған деректерді көрсету үшін
жаңартылады.
A Гистограммалар
Фотокамера гистограммалары тек жалпылама нұсқау ретінде берілген
жəне суретті өңдеу бағдарламаларында көрсетілген
гистограммалардан өзгеше болуы мүмкін. Кейбір гистограмма үлгілері
төменде көрсетілген:
Кескінде жарықтығы əр түрлі
нысандар болса, реңк
үлестірімі салыстырмалы
түрде бір қалыпты болады.
Егер кескін күңгірт болса,
реңк үлестірімі солға
жылжиды.
Егер кескін ашық түсті
болса, реңк үлестірімі оңға
жылжиды.
Экспозиция түзетілімі көбейтілгенде реңк үлестірімі оңға жылжиды, ал
экспозиция түзетілімі азайтылғанда реңк үлестірімі солға жылжиды.
Гистограммалар айналадағы қатты жарық монитордағы
фотосуреттерді еркін көруді қиындатқан кезде жалпы экспозиция
туралы жалпы мағлұмат бере алады.
233
❚❚ Түсірілген сурет деректері
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Өлшеу ....................................... 124
Ысырма жылдамдығы ..... 129, 131
Апертура ........................... 130, 131
2 Экспозиция режимі................... 126
ISO sensitivity (ISO сезімталдық) 1
.................................................. 119
3 Экспозиция түзетілімі............... 139
Оңтайлы экспозицияны реттеу 2
.................................................. 263
4 Фокустық қашықтық.................. 218
5 Объектив деректері.................. 218
11
12
6 Фокустау режимі ................... 41, 94
Объектив ДА (дірілді азайту) 3
7 White balance (Ақ түс балансы) 4
.................................................. 156
8 Ақ түс балансын дəл реттеу .... 161
9 Түс кеңістігі................................ 253
10 Фотокамера аты
11 Кескін аумағы.............................. 83
12 Қалта нөмірі–кадр нөмірі
13
14
15
16
13 Жарқыл түрі 5
14 Remote flash control (Қашықтан
жарқылды басқару) 5 ............... 202
15 Flash mode (Жарқыл режимі) 5
.................................................. 192
234
16 Flash control mode (Кірістірілген
жарқылды басқару режимі) 5
.................................................. 190
Flash compensation (Жарқыл
түзетілімі) 5 ............................... 194
17
17 Picture Control 6 .........................175
18
19
20
21
22
23
18 Жоғары ISO бұрмалануын
азайту .......................................253
Ұзақ экспозиция бұрмалануын
азайту .......................................253
19 Қосылған D-Lighting ..................180
20 HDR экспозиция айырмашылығы
..................................................182
HDR тегістеу..............................182
21 Виньеттеуді басқару .................253
22 Өңдеу жазбасы .........................278
23 Кескін туралы аңғартпа ............273
235
24
25
24 Фотосуретшінің аты 7 ............... 273
25 Авторлық құқық иесі 7 ............... 273
1 Фотосурет ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару мүмкіндігі
қосулы кезде түсірілген болса, қызыл түспен көрсетіледі.
2 b7 (Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы экспозицияны дəл
реттеу), 0 263) қолданушы параметрі кез келген өлшеу əдісі үшін
нөлден басқа мəнге орнатылса ғана көрсетіледі.
3 ДА объективі жалғанған болса ғана көрсетіледі.
4 Сондай-ақ автоматты ақ түс балансын пайдаланып түсірілген
фотосуреттердің түс температурасын қамтиды.
5 Қосымша жарқыл бөлігі пайдаланылса ғана (0 187) көрсетіледі.
6 Көрсетілетін элементтер сурет түсірілген кезде таңдалған Picture
Control режиміне қарай өзгеріп отырады.
7 Авторлық құқық туралы ақпарат тек баптау мəзіріндегі Copyright
information (Авторлық құқық туралы ақпарат) параметрін
пайдаланып фотосуретпен бірге жазылғанда ғана көрсетіледі.
❚❚ Орын деректері
Ендікті, бойлықты жəне басқа орын деректерін GPS немесе
смарт құрылғысы қамтамасыз етеді жəне соларға қарай өзгеріп
отырады (0 221). Бейнефильмдер жағдайында деректер
орынды жазудың басында көрсетеді.
236
❚❚ Жалпы деректер
1 2 345
17
6
18 19 20 21 22
7
8 30
29
28
9
16
27 26
23
24
25
15 14 13 12 11 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Кадр нөмірі/жалпы кадрлар саны
Кері жүктеу таңбасы .................243
Қорғау күйі .................................240
Өңдеу индикаторы....................278
Фотокамера аты
Кескін туралы аңғартпа
индикаторы ..............................273
Орын деректерінің индикаторы
..................................................221
Кескіндегі реңк үлестірімін
көрсететін гистограмма (0 233).
Кескін сапасы ..............................88
Кескін өлшемі..............................91
Кескін аумағы ..............................83
Файл атауы ...............................250
Жазу уақыты .......................21, 271
Қалта атауы ..............................250
Жазу күні .............................21, 271
Ағымдағы карта ұяшығы ......35, 93
Баға............................................241
Өлшеу........................................124
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Экспозиция режимі ...................126
Ысырма жылдамдығы ......129, 131
Апертура............................130, 131
ISO sensitivity (ISO сезімталдық) 1
..................................................119
Фокустық қашықтық ..................218
Қосылған D-Lighting ..................180
Picture Control............................175
Түс кеңістігі ................................253
Flash mode (Жарқыл режимі) 2
..................................................192
Ақ түс балансы..........................156
Түс температурасы .............163
Ақ түс балансын дəл
реттеу................................161
Алдын-ала қолмен енгізілген
мəн ....................................165
Flash compensation (Жарқыл
түзетілімі) 2 ...............................194
Басқару құралының режимі 2
Экспозиция түзетілімі ...............139
1 Фотосурет ISO сезімталдығын автоматты түрде басқару мүмкіндігі
қосулы кезде түсірілген болса, қызыл түспен көрсетіледі.
2 Фотосурет қосымша жарқыл бөлігімен түсірілген болса ғана
көрсетіледі (0 187).
237
Жақыннан көру: ойнатуды масштабтау
Толық өлшемде қарауда көрсетілген
кескінді ұлғайту үшін X түймешігін
немесе мульти селектордың ортасын
басыңыз, я болмаса, дисплейді екі рет
жылдам нұқыңыз. Масштабтау қосулы
кезде мына əрекеттерді орындауға
болады:
X түймешігі
Əрекет
Сипаттама
Ең көбі шамамен 32 есеге
(FX/36 × 24 пішіміндегі
үлкен кескіндер), 24 есеге
(орташа кескіндер) немесе
16 есеге (кішкентай
кескіндер) дейін ұлғайту
үшін X түймешігін басыңыз
немесе созу қимылдарын
Ұлғайту немесе пайдаланыңыз. Кішірейту үшін W (M) түймешігін
кішірейту/
басыңыз немесе шымшу қимылдарын пайдаланыңыз.
кескіннің өзге
Фотосурет ұлғайтылған кезде, суреттің мониторда
аумақтарын
көрінбейтін аумақтарын қарау үшін мульти
қарау
селекторды пайдаланыңыз немесе саусақты экранда
сырғытыңыз. Кадрдың басқа аумақтарына жылдам өту
үшін мульти селекторды басып тұрыңыз. Масштабтау
арақатынасы өзгертілген кезде шарлау терезесі пайда
болады; мониторда көрініп тұрған аумақ сары жиекпен
белгіленеді. Шарлау терезесінің астындағы жолақ
масштабтау арақатынасын көрсетеді; 1 : 1
арақатынасында жасыл болады.
Кескінді кесу
238
Мониторда қазіргі уақытта көрінетін аумақтан кесінді
кескінді жасау үшін i түймешігін басыңыз, Quick crop
(Жылдам кесу) пəрменін белгілеңіз жəне J
түймешігін басыңыз. RGB гистограммасы
көрсетілгенде Quick crop (Жылдам кесу) қолжетімсіз
екенін ескеріңіз (0 233).
Əрекет
Сипаттама
Масштабтау кезінде
Экрандық бағыттағыш
анықталған беттер шарлау
терезесінде ақ түсті
жиекпен белгіленеді. Басқа
беттерді қарау үшін
Беттерді таңдау
қосымша басқару тетігін
бұраңыз немесе экрандық
бағыттағышты нұқыңыз.
Ағымдағы масштабтау арақатынасында басқа
фотосуреттердегі дəл сол орынды көру үшін басқару
дискін бұраңыз, я болмаса, дисплейдің төменгі
Басқа
кескіндерді көру жағында e немесе f белгішесін нұқыңыз.
Бейнефильм көрсетілген кезде ойнатуды масштабтау
тоқтатылады.
Кескіндерді қорғау немесе қорғауды алып тастау үшін
Қорғау күйін
өзгерту
L (Z/Q) түймешігін басыңыз (0 240).
Суретке түсіру режиміне оралу үшін ысырманы босату
Суретке түсіру
түймешігін жартылай басыңыз немесе K түймешігін
режиміне оралу
басыңыз.
Мəзірлерді
Мəзірлерді көру үшін G түймешігін басыңыз (0 248).
көрсету
239
Фотосуреттерді өшірілуден қорғау
Толық өлшемде қарау, масштабтау жəне сурет нобайын қарау
режимдерінде фотосуреттерді абайсызда өшіріліп қалудан
қорғау үшін L (Z/Q) түймешігін пайдалануға болады.
Қорғалған файлдарды O (Q) түймешігін немесе қарау
мəзіріндегі Delete (Өшіру) параметрін пайдаланып өшіру мүмкін
емес. Жад картасы пішімделген кезде қорғалған кескіндер
өшірілетінін ескеріңіз (0 271).
Фотосуретті қорғау үшін:
1 Кескінді таңдаңыз.
Кескінді толық өлшемде қарау немесе ойнатуды масштабтау
режимінде көрсетіңіз немесе оны сурет нобайларының
тізімінде белгілеңіз.
2 L (Z/Q) түймешігін басыңыз.
Фотосурет P белгішесімен
белгіленеді. Фотосуретті өшіруге
болатындай етіп қорғауын алып
тастау үшін фотосуретті көрсетіңіз
немесе оны сурет нобайларының
тізімінде белгілеп, содан кейін
L (Z/Q) түймешігін басыңыз.
L (Z/Q) түймешігі
A Барлық кескіндердің қорғауын алып тастау
Playback folder (Ойнату қалтасы) мəзірінде қазіргі уақытта таңдалған
қалтадағы немесе қалталардағы барлық кескіндерден қорғауды алу
үшін ойнату кезінде L (Z/Q) жəне O (Q) түймешіктерін бірге
шамамен екі секунд бойы басыңыз.
240
Суреттерге баға беру
Суреттерге баға беріңіз немесе оларды кейінірек жою үшін
кандидаттар ретінде белгілеңіз. Сондай-ақ, бағаларды ViewNX-i
жəне Capture NX-D бағдарламаларында көруге болады.
Қорғалған кескіндерде баға беру қолжетімді емес.
1 Кескінді таңдаңыз.
Кескінді көрсетіңіз немесе сурет нобайын қарау кезінде оны
сурет нобайлары тізімінде белгілеңіз.
2 Ойнату параметрлерін көрсетіңіз.
Ойнату параметрлерін көрсету үшін i
түймешігін басыңыз.
i түймешігі
3 Rating (Баға беру) пəрменін
таңдаңыз.
Rating (Баға беру) пəрменін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
4 Бағаны таңдаңыз.
Нөлден бес жұлдызшаға дейін бағаны
таңдау үшін 4 немесе 2 түймешігін
басыңыз, я болмаса, суретті кейінірек
жою үшін кандидат ретінде белгілеу
үшін d пəрменін таңдаңыз. Əрекетті
аяқтау үшін J түймешігін басыңыз.
241
A Fn2 түймешігімен суреттерге баға беру
f1 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін
тағайындау)) > Fn2 button (Fn2 түймешігі) қолданушы параметрі үшін
Rating (Баға беру) таңдалған болса, суреттерге Fn2 түймешігін басып
тұрып, 4 немесе 2 түймешігін басу арқылы баға беруге болады
(0 268).
242
Кері жүктейтін фотосуреттерді таңдау
Смарт құрылғыға кері жүктейтін фотосуреттерді таңдау үшін
төмендегі қадамдарды орындаңыз. Бейнефильмдерді кері
жүктеу үшін таңдау мүмкін емес; фотосуреттер 2 меганүкте
өлшемімен кері жүктеледі.
Жекелеген фотосуреттерді таңдау
1 Фотосуретті таңдаңыз.
Фотосуретті көрсетіңіз немесе сурет нобайын қарау кезінде
оны сурет нобайлары тізімінде белгілеңіз.
2 Ойнату параметрлерін көрсетіңіз.
Ойнату параметрлерін көрсету үшін i
түймешігін басыңыз.
i түймешігі
3 Select to send to smart device/
deselect (Смарт құрылғыға
жіберуді таңдау/таңдауды алу)
пəрменін таңдаңыз.
Select to send to smart device/
deselect (Смарт құрылғыға жіберу
үшін таңдау/таңдауды алу)
пəрменін белгілеп, J түймешігін
басыңыз. Кері жүктеу үшін таңдалған
суреттер W белгішесі арқылы
көрсетіледі; таңдауды алу үшін кескінді көрсетіңіз немесе
белгілеңіз, сөйтіп 2 жəне 3 қадамдарын қайталаңыз.
243
Бірнеше фотосуретті таңдау
Бірнеше фотосуреттің кері жүктеу күйін өзгерту үшін төмендегі
қадамдарды орындаңыз.
1 Select image(s) (Кескін(дер)ді
таңдау) пəрменін таңдаңыз.
Ойнату мəзірінде Select to send to
smart device (Смарт құрылғыға
жіберу үшін таңдау) пəрменін
таңдаңыз, содан кейін Select
image(s) (Кескін(дер)ді таңдау)
пəрменін белгілеңіз жəне 2 түймешігін басыңыз.
2 Фотосуреттерді таңдаңыз.
Фотосуреттерді белгілеу үшін мульти селекторды
пайдаланыңыз жəне таңдау немесе таңдауды алу үшін
мульти селектордың ортасын (белгіленген суретті толық
экранда көру үшін X түймешігін басып тұрыңыз). Таңдалған
фотосуреттер W белгішесімен көрсетіледі.
3 J түймешігін басыңыз.
Əрекетті аяқтау үшін J түймешігін басыңыз.
A Фотосуреттердің барлығынан таңдауды алу
Фотосуреттердің барлығынан таңдауды алу үшін ойнату мəзірінде
Select to send to smart device (Смарт құрылғыға жіберу үшін
таңдау) пəрменін таңдаңыз, Deselect all (Барлығынан таңдауды алу)
пəрменін белгілеңіз жəне J түймешігін басыңыз. Растау тілқатысу
терезесі көрсетіледі; жад картасындағы барлық фотосуреттерден кері
жүктеу белгілерін алып тастау үшін Yes (Иə) жауабын белгілеп, J
түймешігін басыңыз.
244
Фотосуреттерді өшіру
Ағымдағы фотосуретті өшіру үшін O (Q) түймешігін басыңыз.
Бірнеше таңдалған фотосуретті өшіру үшін ойнату мəзіріндегі
Delete (Өшіру) пəрменін пайдаланыңыз. Өшірілгеннен кейін
фотосуреттерді қалпына келтіру мүмкін емес. Қорғалған немесе
жасырын суреттерді өшіру мүмкін емес екенін ескеріңіз.
Қарау кезінде
Ағымдағы фотосуретті өшіру үшін O (Q) түймешігін басыңыз.
1 O (Q) түймешігін басыңыз.
Растау тілқатысу терезесі
көрсетіледі.
O (Q) түймешігі
2 O (Q) түймешігін қайтадан
басыңыз.
Фотосуретті өшіру үшін O (Q)
түймешігін басыңыз. Фотосуретті
өшірмей шығу үшін K түймешігін
басыңыз.
O (Q) түймешігі
A Сонымен қатар, келесіні қараңыз
Кескін өшірілгеннен кейін көрсетілетін кескінді таңдау туралы
ақпаратты D > After delete (Өшіруден кейін) (0 249) тармағында
қараңыз.
245
Қарау мəзірі
Ойнату мəзіріндегі Delete (Өшіру) параметрі келесі
параметрлерді қамтиды. Кескіндер санына қарай өшіру үшін
белгілі бір уақыт қажет болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
Q
Параметр
Selected
(Таңдалғандар)
R
All (Барлығы)
Сипаттама
Таңдалған суреттерді өшіру.
Қарау үшін таңдалған қалтадағы барлық
суреттерді өшіру (0 248). Егер екі карта
салынса, ішіндегі суреттері өшірілетін картаны
таңдай аласыз.
❚❚ Selected (Таңдалғандар): таңдалған
фотосуреттерді өшіру
1 Delete (Өшіру) > Selected
(Таңдалғандар) тармағын
таңдаңыз.
Ойнату мəзірінде Delete (Өшіру)
пəрменін таңдаңыз. Selected
(Таңдалғандар) параметрін белгілеп,
2 түймешігін басыңыз.
2 Суретті белгілеңіз.
Суретті белгілеу үшін
мульти селекторды
пайдаланыңыз
(белгіленген суретті толық
экранда көру үшін X
түймешігін басып
тұрыңыз).
246
3 Белгіленген суретті
таңдаңыз.
Белгіленген суретті таңдау
үшін мульти селектордың
ортасын басыңыз.
Таңдалған суреттер O
белгішесімен белгіленеді.
Басқа суреттерді таңдау үшін 2-ші жəне 3-ші қадамдарды
қайталаңыз; сурет таңдауын алып тастау үшін оны белгілеп,
мульти селектордың ортасын басыңыз.
4 Əрекетті аяқтау үшін J түймешігін
басыңыз.
Растау тілқатысу терезесі
көрсетіледі; Yes (Иə) жауабын
белгілеп, J түймешігін басыңыз.
247
Мəзірлер тізімі
Бұл бөлімде фотокамера мəзірлерінде қолжетімді параметрлер
тізілген. Қосымша ақпаратты Nikon веб-сайттарында қолжетімді
Мəзір нұсқаулығында қараңыз (0 i).
D Playback Menu (Ойнату мəзірі):
кескіндерді басқару
Delete (Өшіру)
Selected (Таңдалғандар)
Бірнеше кескінді өшіру (0 246).
All (Барлығы)
Playback folder (Ойнату қалтасы)
(əдепкі параметрі — All (Барлығы))
(Қалта атауы)
Ойнататын қалтаны таңдаңыз.
All (Барлығы)
Current (Ағымдағы)
Hide image (Кескінді жасыру)
Select/set (Таңдау/орнату)
Кескіндерді жасыру немесе ашу. Жасырын
кескіндер тек «Кескінді жасыру» мəзірінде
Deselect all (Барлығынан
көрсетіледі жəне оларды ойнату мүмкін
таңдауды алу)
емес.
Playback display options (Қарау дисплейінің параметрлері)
Basic photo info (Фотосурет
Фотосурет туралы мəлімет дисплейінде
туралы негізгі мəлімет)
қолжетімді ақпаратты таңдаңыз (0 229).
Focus point (Фокустау нүктесі)
Additional photo info (Фотосурет
туралы қосымша мəлімет)
None (image only) (Жоқ (тек
кескін))
Highlights (Белгіленген тұстар)
RGB histogram (RGB
гистограммасы)
Shooting data (Түсірілген сурет
деректері)
Overview (Шолу)
248
Copy image(s) (Кескін(дер)ді көшіру)
Select source (Көзді таңдау)
Суреттерді бір жад картасынан басқасына
көшіріңіз. Бұл параметр фотокамераға екі
Select image(s) (Кескін(дер)ді
жад картасы салынған кезде ғана
таңдау)
қолжетімді.
Select destination folder (Межелі
қалтаны таңдау)
Copy image(s)? (Кескін(дер)ді
көшіру керек пе?)
Image review (Кескінді тексере қарау) (əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Суреттерді түсіргеннен кейін дереу
мониторда автоматты түрде дереу көрсету
Off (Өшірулі)
немесе көрсетпеуді таңдаңыз (0 225).
After delete (Өшіргеннен кейін)
(əдепкі параметр — Show next (Келесісін көрсету))
Show next (Келесісін көрсету)
Кескін өшірілгеннен кейін көрсетілетін
суретті таңдаңыз.
Show previous (Алдыңғысын
көрсету)
Continue as before (Бұрынғыдай
жалғастыру)
After burst, show (Қатарынан түсіруден кейін көрсету)
(əдепкі параметр — Last image in burst (Қатардағы соңғы кескін))
First image in burst (Қатардағы
Фотокамера фотосуреттер үздіксіз суретке
бірінші кескін)
түсіру режимінде түсірілгеннен кейін
қатардағы бірінші немесе соңғы
Last image in burst (Қатардағы
фотосуретті көрсететінін таңдаңыз.
соңғы кескін)
Auto image rotation (Кескінді автоматты түрде бұру)
(əдепкі параметрі — On (Қосулы))
On (Қосулы)
Фотосуреттерді түсіргенде фотокамера
бағытын жазу-жазбауды таңдаңыз.
Off (Өшірулі)
Rotate tall (Тік суреттерді бұру)
(əдепкі параметрі — On (Қосулы))
On (Қосулы)
Қарау кезінде көрсету үшін «тік» (портреттік
бағдар) суреттерді айналдыруды таңдаңыз
Off (Өшірулі)
(0 225).
Slide show (Слайд көрсетілімі)
Start (Бастау)
Ағымдағы ойнату қалтасындағы
суреттердің слайд көрсетілімін көру.
Image type (Кескін түрі)
Frame interval (Кадр аралығы)
Select to send to smart device (Смарт құрылғыға жіберу үшін таңдау)
Select image(s) (Кескін(дер)ді
Смарт құрылғыға кері жүктейтін
таңдау)
фотосуреттерді таңдаңыз (0 244).
Deselect all (Барлығынан
таңдауды алу)
249
C Photo Shooting Menu (Фотосурет түсіру
мəзірі): суретке түсіру параметрлері
Photo shooting menu bank (Фотосурет түсіру мəзірінің жинағы)
A–D
Фотосурет түсіру мəзірінің жиынтығында
бұрын сақталған фотосурет түсіру мəзірінің
параметрлерін шақыру. Параметрлерге
енгізілген өзгертулер ағымдағы жинақта
сақталады.
Extended photo menu banks (Кеңейтілген фотосурет мəзірінің
жинақтары)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Фотосурет түсіру мəзірінің жинақтары
экспозиция режимін, ысырма
Off (Өшірулі)
жылдамдығын (S жəне M экспозиция
режимдері), апертураны (A жəне M
режимдері) жəне жарқыл режимін
сақтайтын-сақтамайтынын таңдаңыз.
Storage folder (Сақтау қалтасы)
Rename (Қайта атау)
Кейінгі кескіндер сақталатын қалтаны
Select folder by number (Қалтаны таңдаңыз.
нөмірі бойынша таңдау)
Select folder from list (Қалтаны
тізімнен таңдау)
File naming (Файл атаулары)
File naming (Файл атаулары)
Фотосуреттер сақталатын кескін
файлдарын атауда пайдаланылатын үш
əріптік префиксті таңдаңыз. Əдепкі префикс
— «DSC».
Primary slot selection (Негізгі ұяшықты таңдау)
(əдепкі параметрі — XQD card slot (XQD картасының ұяшығы))
XQD card slot (XQD картасының Екі жад картасы салынғанад негізгі ұяшық
ұяшығы)
ретінде қызмет ететін ұяшықты таңдаңыз.
SD card slot (SD картасының
ұяшығы)
Secondary slot function (Қосымша ұяшықтың функциясы)
(əдепкі параметрі — Overflow (Толып кету))
Overflow (Толып кету)
Екі жад картасы салынғанда екінші
ұяшықтағы карта ойнайтын рөлді таңдаңыз
Backup (Сақтық көшірме)
RAW primary - JPEG secondary (0 93).
(RAW негізгі - JPEG қосымша)
250
Flash control (Жарқылды басқару)
Flash control mode (Кірістірілген Фотокамераның керек-жарақтарға
жарқылды басқару режимі)
арналған құрылғысына бекітілген қосымша
жарқыл бөліктері үшін кірістірілген
Wireless flash options (Сымсыз
жарқылды басқару режимін таңдаңыз
жарқылдың параметрлері)
Remote flash control (Жарқылды немесе фотокамерадан тыс жарқыл
арқылы фотосурет түсіру параметрлерін
қашықтан басқару)
реттеңіз (0 190).
Radio remote flash info (Радиомен
қашықтан басқарылатын жарқыл
туралы ақпарат)
Image area (Кескін аумағы)
Choose image area (Кескін
Кескін аумағын таңдаңыз (0 83) жəне
аумағын таңдау)
көріністапқыш маскасын көрсетуді қосыңыз
Auto DX crop (Автоматты DX кесу) немесе өшіріңіз (0 85).
Viewfinder mask display
(Көріністапқыш маскасын
көрсету)
Image quality (Кескін сапасы)
(əдепкі параметрі — JPEG normal (JPEG қалыпты))
NEF (RAW) + JPEG fine★ (NEF Файл пішімін жəне сығымдау
(RAW) + JPEG сапалы★)
коэффициентін таңдаңыз (кескін сапасы,
0 88). Жұлдызшамен («★») көрсетілген
NEF (RAW) + JPEG fine (NEF
параметрлер үшін сығымдалу сапаға
(RAW) + JPEG сапалы)
басымдық береді, ал жұлдызшасыз
NEF (RAW) + JPEG normal★
(NEF (RAW) + JPEG қалыпты★) кескіндер үшін файл өлшемін азайтуға
басымдық береді.
NEF (RAW) + JPEG normal (NEF
(RAW) + JPEG қалыпты)
NEF (RAW) + JPEG basic★ (NEF
(RAW) + JPEG стандартты★)
NEF (RAW) + JPEG basic (NEF
(RAW) + JPEG стандартты)
NEF (RAW)
JPEG fine★ (JPEG сапалы★)
JPEG fine (JPEG сапалы)
JPEG normal★ (JPEG қалыпты★)
JPEG normal (JPEG қалыпты)
JPEG basic★ (JPEG стандартты★)
JPEG basic (JPEG стандартты)
TIFF (RGB)
Image size (Кескін өлшемі)
JPEG/TIFF
Нүктелер түріндегі кескін өлшемін
таңдаңыз (0 91). JPEG/TIFF жəне NEF
NEF (RAW)
(RAW) пішіміндегі кескіндер үшін бөлек
параметрлер қолжетімді.
251
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) жазу)
NEF (RAW) compression (NEF
NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер үшін
(RAW) сығымдалуы)
сығымдалу түрін жəне түс қалыңдығын
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) таңдаңыз (0 90).
түс қалыңдығы)
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
ISO sensitivity (ISO сезімталдық) Фотосуреттер үшін ISO сезімталдығының
Auto ISO sensitivity control (ISO параметрлерін реттеңіз (0 119, 121).
сезімталдықты автоматты түрде
басқару)
White balance (Ақ түс балансы)
(əдепкі параметрі — Auto (Автоматты))
Auto (Автоматты)
Ақ түс балансын жарық көзіне
сəйкестендіру (0 156).
Natural light auto (Автоматты
табиғи жарық)
Incandescent (Қызу бөлетін шам)
Fluorescent (Флюоресцентті)
Direct sunlight (Тік күн сəулелері)
Flash (Жарқыл)
Cloudy (Бұлтты)
Shade (Көлеңке)
Choose color temp. (Түс
температурасын таңдау)
Preset manual (Алдын-ала
қолмен енгізілген мəн)
Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)
(əдепкі параметрі — Auto (Автоматты))
Auto (Автоматты)
Жаңа фотосуреттер қалай өңделетінін
таңдаңыз. Көрініс түріне немесе
Standard (Стандартты)
шығармашылық ниетке сай таңдаңыз
Neutral (Бейтарап)
(0 175).
Vivid (Жарқын)
Monochrome (Монохромды)
Portrait (Портрет)
Landscape (Пейзаж)
Flat (Пəтер)
Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару)
Save/edit (Сақтау/өңдеу)
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture
Control режимдерін жасау.
Rename (Қайта атау)
Delete (Өшіру)
Load/save (Жүктеу/сақтау)
252
Color space (Түс кеңістігі)
(əдепкі параметрі — sRGB)
sRGB
Фотосуреттер үшін түс кеңістігін таңдаңыз.
Adobe RGB
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) (əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
Auto (Автоматты)
Жарық аумақтағы жəне күңгірт аумақтағы
кішігірім элементтерді сақтайды, табиғи
Extra high (Өте жоғары)
контрасты бар фотосуреттерді жасайды
High (Жоғары)
(0 180).
Normal (Қалыпты)
Low (Төмен)
Off (Өшірулі)
Long exposure NR (Ұзақ экспозиция БА)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Баяу ысырма жылдамдықтарында
түсірілген фотосуреттерде «бұрмалануды»
Off (Өшірулі)
(жарық нүктелер немесе түстердің
əркелкілігі) азайтады.
High ISO NR (Жоғары ISO БА)
(əдепкі параметрі — Normal (Қалыпты))
High (Жоғары)
Жоғары ISO сезімталдықтарда түсірілген
фотосуреттерде «бұрмалануды»
Normal (Қалыпты)
(кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер)
Low (Төмен)
азайтады.
Off (Өшірулі)
Vignette control (Виньеттеуді басқару)
(əдепкі параметрі — Normal (Қалыпты))
High (Жоғары)
G, E жəне D түріне жататын объективтерді
пайдаланғанда (PC объективтерін
Normal (Қалыпты)
қоспағанда) фотосуреттердің жиектеріндегі
Low (Төмен)
жарықтықтың төмендеуін азайтады. Əсер
Off (Өшірулі)
максималды апертурада ең көп байқалады.
Auto distortion control (Бұрмалануды автоматты басқару)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Кең бұрышты күйдегі объективтермен
суретке түсіргенде бөшке іспеттес
Off (Өшірулі)
бұрмалануды азайтады жəне ұзын
объективтермен суретке түсіргенде жастық
іспетті бұрмалануды азайтады.
253
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту)
Flicker reduction setting
Бұл параметрлер көріністапқыш арқылы
(Жыпылықтауды азайту
фотосурет түсіру кезінде қолданылады.
параметрі)
Флюоресцентті немесе сынап газ разрядты
жарықтандыру астында жыпылықтау
Flicker reduction indicator
əсерлерін азайту үшін Flicker reduction
(Жыпылықтауды азайту
setting (Жыпылықтауды азайту параметрі)
индикаторы)
үшін Enable (Қосу) күйін таңдаңыз. Flicker
reduction indicator (Жыпылықтауды азайту
индикаторы) параметрі көріністапқышта
FLICKER (ЖЫПЫЛЫҚТАУ) белгішесінің
көрсетілуін басқарады: On (Қосулы) күйі
таңдалса, бұл белгіше ысырманы босату
түймешігін жартылай басқанда жыпылықтау
анықталса көрсетіледі жəне Flicker reduction
setting (Жыпылықтауды азайту параметрі)
үшін Disable (Өшіру) таңдалған күйде
жыпылықтау анықталса, жыпылықтайды
(жыпылықтауды азайтуды қосу үшін Enable
(Қосу) пəрменін таңдаңыз).
Auto bracketing set (Брекетингті автоматты түрде орнату)
(əдепкі параметрі — AE & flash bracketing (АЭ жəне жарқыл брекетингі))
AE & flash bracketing (АЭ жəне
Автоматты брекетинг (0 142) белсенді
жарқыл брекетингі)
болғанда брекетинг параметрін немесе
параметрлерін таңдаңыз.
AE bracketing (АЭ брекетингі)
Flash bracketing (Жарқыл
брекетингі)
WB bracketing (Ақ түс балансы
брекетингі)
ADL bracketing (ADL брекетингі)
Multiple exposure (Бірнеше экспозиция)
Multiple exposure mode (Бірнеше Екіден онға дейінгі NEF (RAW)
экспозиция режимі)
экспозициясын бір фотосурет ретінде
жазады; қаласаңыз, Select first exposure
Number of shots (Түсірілімдер
(NEF) (Бірінші экспозицияны таңдау
саны)
(NEF)) параметрін пайдаланып бар
Overlay mode (Үстіне қабаттау
фотосуретті
бірінші экспозиция ретінде
режимі)
таңдауға болады, бірақ тек үлкен өлшемді
Keep all exposures (Барлық
(L өлшемі) NEF (RAW) пішіміндегі
экспозицияларды сақтау)
кескіндерді таңдауға болатынын ескеріңіз.
Select first exposure (NEF) (Бірінші
Қосымша ақпаратты Nikon веб-сайтынан
экспозицияны таңдау (NEF))
(0 i) жүктеп алуға қолжетімді Мəзірлер
нұсқаулығы құжатында табуға болады.
HDR (high dynamic range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым))
HDR mode (HDR режимі)
Жоғары контрастты көріністерді
Exposure differential (Экспозиция фотосуретке түсіргенде жарық аумақтағы
жəне күңгірт аумақтағы кішігірім
айырмашылығы)
элементтерді сақтайды (0 182).
Smoothing (Тегістеу)
254
Interval timer shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру)
Start (Бастау)
Көрсетілген түсірілімдер саны жазылғанша
таңдалған аралықпен фотосуреттер түсіру.
Choose start day/time (Басталу
Қосымша ақпаратты Nikon веб-сайтынан
күнін/уақытын таңдау)
жүктеп алуға қолжетімді Мəзір нұсқаулығы
Interval (Аралық)
құжатында табуға болады (0 i).
Intervals×shots/interval
(Аралықтар×түсірілімдер/
аралық)
Exposure smoothing
(Экспозицияны тегістеу)
Silent photography (Дыбыссыз
фотосурет түсіру)
Interval priority (Аралық
басымдығы)
Starting storage folder (Бастапқы
сақтау қалтасы)
Focus shift shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке түсіру)
Start (Бастау)
Фотосуреттер қатарында фокусты
No. of shots (Түсірілімдер саны) автоматты түрде өзгертіп отыру (0 212).
Focus step width (Фокустау
қадамының ені)
Interval until next shot (Келесі
түсірілімге дейінгі аралық)
Exposure smoothing
(Экспозицияны тегістеу)
Silent photography (Дыбыссыз
фотосурет түсіру)
Starting storage folder (Бастапқы
сақтау қалтасы)
Silent live view photography (Дыбыссыз тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіру)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Mode 1) (Қосулы (1-режим)) Тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру
On (Mode 2) (Қосулы (2-режим)) кезінде ысырма дыбысын жою (0 49).
Off (Өшірулі)
255
1 Movie Shooting Menu (Бейнефильм түсіру
мəзірі): бейнефильм түсіру параметрлері
Reset movie shooting menu (Бейнефильм түсіру мəзірін қалпына келтіру)
Yes (Иə)
Бейнефильм түсіру мəзірінің
параметрлерін əдепкі мəндеріне қалпына
No (Жоқ)
келтіру үшін Yes (Иə) жауабын таңдаңыз.
File naming (Файл атаулары)
Бейнефильмдер сақталатын кескін
файлдарын атауда пайдаланылатын үш
əріптік префиксті таңдаңыз. Əдепкі
префикс — «DSC».
Destination (Межелі орын)
(əдепкі параметрі — XQD card slot (XQD картасының ұяшығы))
XQD card slot (XQD картасының Бейнефильмдер жазылатын ұяшықты
ұяшығы)
таңдаңыз.
SD card slot (SD картасының
ұяшығы)
Image area (Кескін аумағы)
Choose image area (Кескін
Кескін аумағын таңдаңыз (0 68).
аумағын таңдау)
Auto DX crop (Автоматты DX кесу)
Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы)
(əдепкі параметрі — 1920×1080; 60p)
3840×2160; 30p
Бейнефильмнің кадр өлшемін (нүктелер
түрінде) жəне кадр жылдамдығын таңдаңыз
3840×2160; 25p
(0 69).
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
1920×1080; 30p ×4 (slow-mo)
(1920×1080; 30p ×4 (баяу
қозғалыс))
1920×1080; 25p ×4 (slow-mo)
(1920×1080; 25p ×4 (баяу
қозғалыс))
1920×1080; 24p ×5 (slow-mo)
(1920×1080; 24p ×5 (баяу
қозғалыс))
256
Movie quality (Бейнефильм сапасы)
(əдепкі параметрі — High quality (Жоғары сапа))
High quality (Жоғары сапа)
Бейнефильм сапасын таңдау (0 69).
Normal (Қалыпты)
Movie file type (Бейнефильмнің файл түрі)
(əдепкі мəні — MOV)
MOV
Бейнефильмнің файл түрін таңдау.
MP4
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
Maximum sensitivity
Бейнефильмдер үшін ISO сезімталдық
(Максималды сезімталдық)
параметрлерін реттеңіз.
Auto ISO control (mode M) (ISO
сезімталдықты автоматты түрде
басқару (M режимі))
ISO sensitivity (mode M) (ISO
сезімталдық (M режимі))
White balance (Ақ түс балансы)
(əдепкі параметрі — Same as photo settings (Фотосурет параметрлерімен бірдей))
Same as photo settings (Фотосурет Бейнефильмдер үшін ақ түс балансын
параметрлерімен бірдей)
таңдаңыз (0 156). Фотосуреттер үшін
қазіргі уақытта таңдалған параметрді
Auto (Автоматты)
пайдалану үшін Same as photo settings
Natural light auto (Автоматты
(Фотосурет параметрлерімен бірдей)
табиғи жарық)
параметрін таңдаңыз.
Incandescent (Қызу бөлетін шам)
Fluorescent (Флюоресцентті)
Direct sunlight (Тік күн сəулелері)
Cloudy (Бұлтты)
Shade (Көлеңке)
Choose color temp. (Түс
температурасын таңдау)
Preset manual (Алдын-ала
қолмен енгізілген мəн)
Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)
(əдепкі параметрі — Same as photo settings (Фотосурет параметрлерімен бірдей))
Same as photo settings (Фотосурет Бейнефильмдер үшін Picture Control
параметрлерімен бірдей)
режимін таңдаңыз (0 175). Фотосуреттер
үшін қазіргі уақытта таңдалған параметрді
Auto (Автоматты)
пайдалану үшін Same as photo settings
Standard (Стандартты)
(Фотосурет параметрлерімен бірдей)
Neutral (Бейтарап)
параметрін таңдаңыз.
Vivid (Жарқын)
Monochrome (Монохромды)
Portrait (Портрет)
Landscape (Пейзаж)
Flat (Пəтер)
257
Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару)
Save/edit (Сақтау/өңдеу)
Қолданушы тарапынан реттелетін Picture
Control режимдерін жасау.
Rename (Қайта атау)
Delete (Өшіру)
Load/save (Жүктеу/сақтау)
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) (əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
Жарық аумақтағы жəне күңгірт аумақтағы
Same as photo settings
кішігірім элементтерді сақтайды, табиғи
(Фотосурет параметрлерімен
контрасты бар бейнефильмдерді жасайды
бірдей)
(0 180). Фотосуреттер үшін қазіргі уақытта
Extra high (Өте жоғары)
таңдалған параметрді пайдалану үшін
High (Жоғары)
Same as photo settings (Фотосурет
Normal (Қалыпты)
параметрлерімен бірдей) параметрін
Low (Төмен)
таңдаңыз.
Off (Өшірулі)
High ISO NR (Жоғары ISO БА)
(əдепкі параметрі — Normal (Қалыпты))
High (Жоғары)
Жоғары ISO сезімталдықтарда жазылған
бейнефильмдерде «бұрмалануды»
Normal (Қалыпты)
(кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер)
Low (Төмен)
азайтады.
Off (Өшірулі)
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту)
(əдепкі параметрі — Auto (Автоматты))
Auto (Автоматты)
Тікелей көрініс (0 37) жəне бейнефильм
жазу (0 59) кезінде флюоресцентті немесе
50 Hz (50 Гц)
сынап газ разрядты жарықтандыру
60 Hz (60 Гц)
тудыратын жыпылықтау мен жолақтануды
азайтады.
Microphone sensitivity (Микрофон сезімталдығы)
(əдепкі параметрі — Auto sensitivity (Автоматты сезімталдық))
Auto sensitivity (Автоматты
Кірістірілген немесе сыртқы микрофонды
сезімталдық)
(0 295) қосу немесе өшіру, я болмаса,
микрофон сезімталдығын реттеу.
Manual sensitivity (Қолмен
реттелетін сезімталдық)
Microphone off (Микрофон
өшірулі)
258
Attenuator (Аттенюатор)
Enable (Қосу)
Disable (Өшіру)
(əдепкі параметрі — Disable (Өшіру))
Дыбыстар қатты шығатын орталарда
бейнефильмдер жазғанда микрофонның
күшеюін азайтады жəне дыбыстың
бұрмалануын болдырмайды.
Frequency response (Жиілікке қатысты сипаттама)
(əдепкі параметрі — Wide range (Кең ауқым))
Wide range (Кең ауқым)
Кірістірілген жəне сыртқы микрофондардың
жиілікке қатысты сипаттамасын таңдаңыз
Vocal range (Дауыстық ауқым)
(0 295).
Wind noise reduction (Жел шуын азайту)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Жел шуын азайту ұшін кірістірілген
микрофонның жоғары жиіліктер сүзгісін
Off (Өшірулі)
қосу-қоспауды таңдаңыз.
Electronic VR (Электрондық ДА)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Бейнефильм режимінде электрондық
дірілді азайтуды қосу-қоспауды таңдаңыз.
Off (Өшірулі)
Time-lapse movie (Даралай түсірілетін бейнефильм)
Start (Бастау)
Фотокамера дыбыссыз даралай түсірілген
бейнефильм жасау үшін таңдалған
Interval (Аралық)
аралықтарда фотосуреттерді автоматты
Shooting time (Суретке түсіру
түрде түсінеді. Қосымша ақпаратты Nikon
уақыты)
веб-сайтынан жүктеп алуға қолжетімді
Exposure smoothing
Мəзір нұсқаулығы құжатында табуға
(Экспозицияны тегістеу)
болады (0 i).
Silent photography (Дыбыссыз
фотосурет түсіру)
Image area (Кескін аумағы)
Frame size/frame rate (Кадр
өлшемі/кадр жылдамдығы)
Interval priority (Аралық
басымдығы)
259
A Қолданушы параметрлері:
фотокамера параметрлерін дəл реттеу
Custom settings bank (Қолданушы параметрлерінің жинағы)
A–D
Қолданушы параметрлері мəзірі жинағында
бұрын сақталған қолданушы параметрлерін
шақыру. Параметрлерге енгізілген
өзгертулер ағымдағы жинақта сақталады.
a Autofocus (Автофокус)
a1 AF-C priority selection (AF-C басымдығын таңдау)
Release (Босату)
Focus + release (Фокустау +
босату)
Release + focus (Босату +
фокустау)
Focus (Фокустау)
(əдепкі параметрі — Release (Босату))
Көріністапқышпен фотосурет түсіру үшін
AF-C таңдалған кезде бұл параметр
фотосуреттерді ысырманы босату
түймешігі басылғанда (босату басымдығы)
немесе тек фотокамера фокуста болғанда
(фокус басымдығы) түсіруге болатынын
басқарады.
a2 AF-S priority selection (AF-S басымдығын таңдау)
Release (Босату)
Focus (Фокустау)
(əдепкі параметрі — Focus (Фокустау))
Көріністапқышпен фотосурет түсіру үшін
AF-S таңдалғанда бұл параметр
фотосуреттерді тек фотокамера
фокусталғанда (фокус басымдығы) немесе
ысырманы босату түймешігін басқанда
(босату басымдығы) түсіруге болатынын
басқарады.
a3 Focus tracking with lock-on (Құлып қосулы кезде фокусты
бақылау)
Blocked shot AF response
(Блокталған түсірудің АФ
жауабы)
Subject motion (Нысан
қозғалысы)
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
үшін AF-C таңдалғанда автофокус нысанға
дейінгі қашықтықтағы өзгерістерге қалай
реттелетінін басқарыңыз.
a4 3D-tracking face-detection (3D бақылау арқылы бетті анықтау)
On (Қосулы)
Off (Өшірулі)
260
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
АФ аумағының режимі үшін 3D бақылау
таңдалғанда фотокамера беттерді
анықтап, беттерге фокусталады ма, соны
таңдаңыз (0 100).
a5 3D-tracking watch area (3D бақылау көру аумағы)
Wide (Кең)
Normal (Қалыпты)
(əдепкі параметрі — Normal (Қалыпты))
АФ аумағының режимі үшін 3D бақылау
таңдалғанда ысырманы босату түймешігін
басу арқылы бақыланатын аумақты
таңдаңыз (0 100).
a6 Number of focus points (Фокустау нүктелерінің саны)
55 points (55 нүкте)
15 points (15 нүкте)
(əдепкі параметрі — 55 points (55 нүкте))
Көріністапқышты қолмен реттелетін
фокустау нүктесін таңдау үшін қолжетімді
фокустау нүктелерінің санын таңдаңыз.
a7 Store by orientation (Бағдары бойынша сақтау)
Focus point (Фокустау нүктесі)
Focus point and AF-area mode
(Фокустау нүктесі жəне АФ
аумағының режимі)
Off (Өшірулі)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
Көріністапқыш фокустау нүктелерін жəне
АФ аумағының режимін тік жəне көлденең
бағдарлар үшін бөлек сақтай ма, соны
таңдаңыз.
a8 AF activation (АФ іске қосу)
(əдепкі параметрі — Shutter/AF-ON (Ысырма/AF-ON))
Shutter/AF-ON (Ысырма/AF-ON) Фотокамера ысырманы босату түймешігі
жартылай басылған кезде фокустайтынAF-ON only (Тек AF-ON)
фокустамайтынын таңдаңыз. AF-ON only
(Тек AF-ON) таңдалған болса, ысырманы
босату түймешігі жартылай басылған кезде
фотокамера фокустамайды.
a9 Limit AF-area mode selection (АФ аумағының режимін таңдауды
шектеу)
Single-point AF (Жалғыз нүктелі АФ)
Dynamic-area AF (9 points)
(Динамикалық аумақ АФ (9 нүкте))
Dynamic-area AF (25 points)
(Динамикалық аумақ АФ
(25 нүкте))
Dynamic-area AF (72 points)
(Динамикалық аумақ АФ
(72 нүкте))
Dynamic-area AF (153 points)
(Динамикалық аумақ АФ
(153 нүкте))
3D-tracking (3D бақылау)
Group-area AF (АФ аумағын
топтық негізде таңдау)
Auto-area AF (АФ аумағын
автоматты түрде таңдау)
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
кезінде АФ режимінің түймешігін жəне
қосымша басқару дискін пайдаланып
таңдауға болатын АФ аумағының
режимдерін таңдаңыз (0 100).
261
a10 Autofocus mode restrictions (Автофокус режимінің шектеулері)
(əдепкі параметрі — No restrictions (Шектеулер жоқ))
AF-S
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
кезінде қолжетімді автофокус режимдерін
AF-C
таңдаңыз (0 98).
No restrictions (Шектеулер жоқ)
a11 Focus point wrap-around (Фокустау нүктесін орап алу)
Wrap (Орап алу)
No wrap (Орамау)
(əдепкі параметрі — No wrap (Орамау))
Көріністапқыштың фокустау нүктесін
таңдау дисплейдің бір жиегінен екіншісін
«орап ала» ма, соны таңдаңыз.
a12 Focus point options (Фокустау нүктесінің параметрлері)
Focus point illumination
(Фокустау нүктесін
жарықтандыру)
Manual focus mode (Қолмен
реттелетін фокус режимі)
Dynamic-area AF assist
(Динамикалық аумақ АФ
көмекшісі)
Көріністапқышта фокустау нүктесін көрсету
параметрлерін реттеңіз.
a13 Manual focus ring in AF mode (АФ режиміндегі қолмен
реттелетін фокустау сақинасы) (əдепкі параметрі — Enable (Қосу))
Enable (Қосу)
Disable (Өшіру)
Бұл параметр үйлесімді объективтерде
қолжетімді. Автофокус режимінде фокустау
сақинасын пайдаланып фокустауды өшіру
үшін Disable (Өшіру) күйін таңдаңыз.
b Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)
b1 ISO sensitivity step value (ISO сезімталдық қадамының мəні)
1/3 step (1/3 қадам)
1/2 step (1/2 қадам)
1 step (1 қадам)
(əдепкі параметрі — 1/3 step (1/3 қадам))
ISO сезімталдығын реттеулерді
орындағанда пайдаланылатын
қадамдарды таңдаңыз.
b2 EV steps for exposure cntrl (Экспозицияны басқаруға арналған
(əдепкі параметрі — 1/3 step (1/3 қадам))
ЭМ қадамдары)
1/3 step (1/3 қадам)
1/2 step (1/2 қадам)
1 step (1 қадам)
Ысырма жылдамдығына, апертураға жəне
брекетингке реттеулер жасаған кезде
пайдаланылатын қадамдарды таңдаңыз.
b3 Exp./flash comp. step value (Экспозиция/жарқыл түзетілімі
(əдепкі параметрі — 1/3 step (1/3 қадам))
қадамының мəні)
1/3 step (1/3 қадам)
1/2 step (1/2 қадам)
1 step (1 қадам)
262
Экспозицияға жəне жарқыл түзетіліміне
реттеулер жасағанда пайдаланылатын
қадамдарды таңдаңыз.
b4 Easy exposure compensation (Оңай экспозиция түзетілімі)
On (Auto reset) (Қосулы
(автоматты түрде қалпына
келтіру))
On (Қосулы)
Off (Өшірулі)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
Экспозиция түзетілімін E түймешігін баспай
тек басқару дискін бұрау арқылы реттеуге
болатын-болмайтынын таңдаңыз.
b5 Matrix metering (Матрицалық өлшем)
(əдепкі параметрі — Face detection on (Бетті анықтау қосулы))
Face detection on (Бетті анықтау Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
қосулы)
кезінде матрицалық өлшем көмегімен
Face detection off (Бетті анықтау портреттерді түсірген кезде бетті
анықтауды
қосу үшін Face detection on
өшірулі)
(Бетті анықтау қосулы) параметрін
таңдаңыз (0 124).
b6 Center-weighted area (Ортасы бойынша өлшенген аумақ)
(əдепкі параметрі — 12 mm (12 мм))
8 mm–20 mm (8 мм–20 мм), Көріністапқышта ортасы бойынша
Average (Орташа)
өлшенген өлшеу пайдаланылғанда ең көп
салмақ берілетін аумақ өлшемін таңдаңыз.
Микропроцессормен жабдықталмаған
немесе AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 мм
f/3.5–4.5E ED объективі жалғанса, аумақ
өлшемі 12 мм мəнінде бекітіледі.
b7 Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы экспозицияны дəл реттеу)
Yes (Иə)
No (Жоқ)
(əдепкі параметрі — No (Жоқ))
Əрбір өлшеу əдісі үшін экспозицияны дəл
реттеңіз. Жоғарырақ мəндер жарығырақ
экспозицияларды, төменірек мəндер
күңгірттеу экспозицияларды береді.
c Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)
c1 Shutter-release button AE-L (Ысырманы босату түймешігі АЭ-Қ)
On (half press) (Қосулы
(жартылай басу))
On (burst mode) (Қосулы
(қатарынан түсіру режимі))
Off (Өшірулі)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
Ысырманы босату түймешігін басқанда
экспозиция құлыпталатынқұлыпталмайтынын таңдаңыз.
c2 Standby timer (Күту режимінің таймері)
(əдепкі параметрі — 6 s (6 с))
4 s–30 min (4 с–30 мин), No limit Ешбір əрекеттер орындалмағанда
(Шектеу жоқ)
фотокамера қанша уақыт бойы
экспозицияны өлшеуді жалғастыратынын
таңдаңыз (0 34).
263
c3 Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)
Self-timer delay (Өздігінен түсіруді
реттейтін таймердің кешігуі)
Number of shots (Түсірілімдер саны)
Interval between shots
(Түсірілімдер арасындағы аралық)
Ысырманы кешіктіріп босату ұзақтығын,
түсірілетін кадрлар санын жəне өздігінен
түсіруді реттейтін таймер режиміндегі
кадрлар арасындағы аралықты таңдаңыз.
c4 Monitor off delay (Мониторды өшіруді кешіктіру)
Playback (Ойнату)
Menus (Мəзірлер)
Information display (Ақпараттық
дисплей)
Image review (Кескінді тексере
қарау)
Live view (Тікелей көрініс)
Əрекеттер орындалмаса, монитор қанша
уақыт бойы қосулы қалатынын таңдаңыз.
d Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)
d1 CL mode shooting speed (CL режимінде суретке түсіру
(əдепкі параметрі — 5 fps (5 кадр/сек))
жылдамдығы)
6 fps–1 fps (6 кадр/сек–1 кадр/
сек)
CL режимі үшін кадрдың ілгері жылжу
жылдамдығын таңдаңыз. Қуат көзіне
байланысты жылдамдық өзгеруі мүмкін
екенін ескеріңіз (0 114).
d2 Max. continuous release (Максималды үздіксіз суретке түсіру)
1–200
(əдепкі параметрі — 200)
Үздіксіз суретке түсіру режимінде бір
қатарда түсіруге болатын түсірілімдердің ең
көп санын таңдаңыз.
d3 ISO display (ISO дисплейі)
(əдепкі параметрі — Show frame count (Кадрлар санын көрсету))
Show ISO sensitivity (ISO
ISO сезімталдық қалған кадрлар санының
сезімталдықты көрсету)
орнына басқару панелінде көрсетілетінкөрсетілмейтінін таңдаңыз.
Show frame count (Кадрлар
санын көрсету)
d4 Sync. release mode options (Синхрондалған суретке түсіру
режимінің параметрлері) (əдепкі параметрі — Sync (Синхрондау))
Sync (Синхрондау)
No sync (Синхрондамау)
Қашықтағы фотокамералардағы ысырманы
босатулар басты фотокамерадағы
ысырманы босатумен синхрондалатынсинхрондалмайтынын таңдаңыз.
d5 Exposure delay mode (Экспозицияны кешіктіру режимі)
3 s–0.2 s (3 с–0,2 с), Off
(Өшірулі)
264
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
Фотокамераның аз ғана қозғалысы суреттерді
бұлдыратуы мүмкін жағдайларда ысырманы
босатуды айнаны көтергеннен кейін шамамен
0,2-3 секундқа дейін кешіктіруге болады.
d6 Electronic front-curtain shutter (Электронды алдыңғы перде
(əдепкі параметрі — Disable (Өшіру))
ысырмасы)
Enable (Қосу)
Disable (Өшіру)
Q, QC немесе MUP режимінде ысырма
қозғалысы тудыратын бұлдыратуды
жоятын электронды алдыңғы перде
ысырмасын қосыңыз немесе өшіріңіз.
Таңдалған параметрге қарамастан, басқа
суретке түсіру режимдерінде механикалық
ысырма пайдаланылады.
d7 File number sequence (Файл нөмірлерінің реттілігі)
On (Қосулы)
Off (Өшірулі)
Reset (Қалпына келтіру)
(əдепкі параметрі — On (Қосулы))
Фотокамера файл нөмірлерін қалай
тағайындайтынын таңдаңыз.
d8 Peaking highlight color (Жарықтандыруды белгілеу түсі)
Red (Қызыл)
Yellow (Сары)
Blue (Көк)
White (Ақ)
(əдепкі мəні — Red (Қызыл))
Фокусты жарықтандыру үшін белгілеу түсін
таңдаңыз. Тікелей көрініс кезінде i
түймешігін басу жəне Peaking level
(Жарықтандыру деңгейі) (0 45, 65)
параметрін таңдау арқылы
жарықтандыруды қосуға немесе өшіруге
жəне сезімталдығын реттеуге болады.
d9 Viewfinder grid display (Көріністапқыш тор дисплейі)
On (Қосулы)
Off (Өшірулі)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
Көріністапқышта жақтауға алу торын
көрсету-көрсетпеуді таңдаңыз.
d10 LCD illumination (Сұйық кристалдық дисплей жарығы)
On (Қосулы)
Off (Өшірулі)
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
Күту режимінің таймері белсенді кезде
басқару панелінің жəне түймешік артқы
жарықтары жанатын-жанбайтынын
таңдаңыз.
A Электронды алдыңғы перде ысырмасы
G, E немесе D түріне жататын объектив ұсынылады; басқа
объективтермен суретке түсіргенде сызықтарды немесе түстердің
əркелкілігін байқасаңыз, Disable (Өшіру) күйін таңдаңыз. Электронды
алдыңғы перде ысырмасында қолжетімді ең жылдам ысырма
жылдамдығы жəне максималды ISO сезімталдық — сəйкесінше 1/2000 с
жəне ISO 25600.
265
d11 Live view in continuous mode (Үздіксіз режимдегі тікелей
(əдепкі параметрі — On (Қосулы))
көрініс)
On (Қосулы)
Off (Өшірулі)
Тікелей көріністе қатарынан суретке түсіру
(CL, CH жəне QC суретке түсіру режимдері)
кезінде толық өлшемде қарау қолжетімді
ме, соны таңдаңыз (0 37). Off (Өшірулі)
күйі таңдалса, экспозициялар кезінде
монитор ғана емес, монитордың артқы
жарығы да өшеді.
d12 Optical VR (Оптикалық ДА)
(əдепкі параметрі — On (Қосулы))
On (Қосулы)
Дірілді азайту ауыстырып-қосқышымен
жабдықталмаған үйлесімді AF-P
Off (Өшірулі)
объективтерінде дірілді азайтуды қосады
немесе өшіреді.
e Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)
e1 Flash sync speed (Жарқылды синхрондау жылдамдығы)
(əдепкі параметрі — 1/250 s (1/250 с))
1/250 s (Auto FP) (1/250 с (авто
Жарқылды синхрондау жылдамдығын
ФЖ)), 1/250 s–1/60 s (1/250 с–1/60 с) таңдаңыз.
e2 Flash shutter speed (Жарқыл ысырмасының жылдамдығы)
1/60 s–30 s (1/60 с–30 с)
(əдепкі параметрі — 1/60 s (1/60 с))
Жарқыл P жəне A режимдерінде
пайдаланылғанда қолжетімді ең баяу
ысырма жылдамдығын таңдаңыз.
e3 Exposure comp. for flash (Жарқылға арналған экспозиция
(əдепкі параметрі — Entire frame (Бүкіл кадр))
түзетілімі)
Entire frame (Бүкіл кадр)
Background only (Тек фон)
Экспозиция түзетілімі пайдаланылғанда
фотокамера жарқыл деңгейін қалай
реттейтінін таңдаңыз.
A Ысырма жылдамдығын жарқылды синхрондау жылдамдығы
шегінде бекіту
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты режимде немесе қолмен
реттелетін экспозиция режимінде ысырма жылдамдығын синхрондау
жылдамдығы шегінде бекіту үшін ең баяу мүмкін ысырма жылдамдығынан
кейінгі келесі ысырма жылдамдығын таңдаңыз (30 с немесе %).
Көріністапқышта жəне басқару панелінде X (жарқылды синхрондау
индикаторы) көрсетіледі.
A ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты синхрондау
ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты синхрондау фотокамера қолдайтын ең
жоғары ысырма жылдамығында жарқылды пайдалануды мүмкін етіп, тіпті
қатты күн жарығы нысанның артқы жағын жарықтандырып тұрса да, түсірілетін
кеңістік тереңдігін азайту үшін максималды апертураны таңдауға мүмкіндік
береді. Ақпараттық дисплейдің жарқыл режимінің индикаторы ФЖ жоғары
жылдамдықта автоматты синхрондау белсенді кезде «FP» жазуын көрсетеді.
266
e4 Auto M ISO sensitivity control (Автоматты M ISO сезімталдықты
басқару) (əдепкі параметрі — Subject and background (Нысан жəне фон))
Subject and background (Нысан
жəне фон)
Subject only (Тек нысан)
Жарқыл арқылы фотосурет түсіру үшін ISO
сезімталдықты автоматты түрде басқару
нысан жəне фон екеуін де немесе тек негізгі
нысанды дұрыс экспозициялау үшін
реттелетін-реттелмейтінін таңдаңыз.
e5 Modeling flash (Кескінді қалыптастыруға арналған жарқыл)
On (Қосулы)
Off (Өшірулі)
(əдепкі параметрі — On (Қосулы))
Көріністапқыш арқылы фотосурет түсіру
кезінде фотокамераның Pv түймешігін
басқанда қосымша CLS үйлесімді жарқыл
бөліктері (0 288) кескінді қалыптастыруға
арналған жарқылды шығаратыншығармайтынын таңдаңыз.
e6 Auto bracketing (mode M) (Автоматты брекетинг (M режимі))
(əдепкі параметрі — Flash/speed (Жарқыл/жылдамдық))
Flash/speed (Жарқыл/
M экспозиция режимінде экспозиция/
жылдамдық)
жарқыл брекетингі қосылса, əсер етілетін
параметрлерді таңдаңыз.
Flash/speed/aperture (Жарқыл/
жылдамдық/апертура)
Flash/aperture (Жарқыл/
апертура)
Flash only (Тек жарқыл)
e7 Bracketing order (Брекетинг реті)
(əдепкі параметрі — MTR > under > over (MTR > төмен > артық))
MTR > under > over (MTR >
Экспозиция, жарқыл жəне ақ түс
төмен > артық)
балансының брекетингі үшін брекетинг
ретін таңдаңыз.
Under > MTR > over (Төмен >
MTR > артық)
267
f Controls (Басқару элементтері)
f1
Custom control assignment (Қолданушы басқару тетігін
тағайындау)
Preview button (Алдын-ала қарау
түймешігі)
Preview button + y (Алдын-ала
қарау түймешігі + y)
Fn1 button (Fn1 түймешігі)
Fn1 button + y (Fn1 түймешігі +
y)
Fn2 button (Fn2 түймешігі)
AF-ON button (AF-ON түймешігі)
Sub-selector (Қосымша
селектор)
Sub-selector center (Қосымша
селектордың ортасы)
Sub-selector center + y
(Қосымша селектордың ортасы
+ y)
BKT button + y (BKT түймешігі +
y)
Movie record button + y
(Бейнефильмді жазу түймешігі +
y)
Lens focus function buttons
(Объективтің фокустау
функциясы түймешіктері)
f2
Multi selector center button (Мульти селектордың орталық
түймешігі)
Shooting mode (Суретке түсіру
режимі)
Playback mode (Ойнату режимі)
Live view (Тікелей көрініс)
f3
Мульти селектордың ортасы ойнайтын
рөлді таңдаңыз.
Shutter spd & aperture lock (Ысырма жылдамдығы жəне
апертура құлпы)
Shutter speed lock (Ысырма
жылдамдығының құлпы)
Aperture lock (Апертура құлпы)
268
Жеке немесе басқару дискілерімен
тіркесімде фотокамераның басқару
тетіктеріне тағайындалатын рөлдерді
таңдаңыз.
Ысырма жылдамдығын S немесе M
режимінде қазіргі уақытта таңдалған мəнде
немесе апертураны A немесе M режимінде
қазіргі уақытта таңдалған мəнде
құлыптаңыз.
f4
Customize command dials (Басқару дискілерін теңшеу)
Reverse rotation (Кері
айналдыру)
Change main/sub (Негізгі/
қосымша дискілерді өзгерту)
Aperture setting (Апертура
параметрі)
Menus and playback (Мəзірлер
жəне ойнату)
Sub-dial frame advance
(Қосымша дискімен кадрды
ілгері жылжыту)
f5
Басты жəне қосымша басқару дискілері
ойнайтын рөлдерді таңдаңыз.
Multi selector (Мульти селектор)
(əдепкі параметрі — Do nothing (Ештеңе істемеу))
Мульти селекторды пайдалану күту
Restart standby timer (Күту
режимінің таймерін іске қосатынрежимінің таймерін қайта іске
қоспайтынын таңдаңыз (0 34).
қосу)
Do nothing (Ештеңе істемеу)
f6
Release button to use dial (Дискіні пайдалану үшін түймешікті
(əдепкі параметрі — No (Жоқ))
босату)
Yes (Иə)
No (Жоқ)
f7
Yes (Иə) жауабын таңдау əдетте түймешікті
ұстап тұрып, басқару дискін бұрау арқылы
орындалатын реттеулерді түймешікті
босатқаннан кейін басқару дискін бұрау
арқылы орындауға мүмкіндік береді.
Орнату түймешікті қайтадан басқанда,
ысырманы босату түймешігін жартылай
басқанда немесе күту режимі таймерінің
мерзімі біткенде аяқталады.
Reverse indicators (Кері индикаторлар)
(əдепкі параметрі —
)
Егер
(W) параметрі
таңдалса, басқару панеліндегі,
көріністапқыштағы жəне ақпараттық
дисплейдегі экспозиция индикаторлары
сол жағында теріс мəндермен жəне оң
жағында оң мəндермен көрсетіледі. Оң
мəндерді сол жақта жəне теріс мəндерді оң
жақта көрсету үшін
(V)
параметрін таңдаңыз.
269
f8
Live view button options (Тікелей көрініс түймешігінің
(əдепкі параметрі — Enable (Қосу))
параметрлері)
Enable (Қосу)
Тікелей көріністің кездейсоқ басталуын
Enable (standby timer active) (Қосу болдырмау үшін a түймешігін өшіруге
(күту режимінің таймері белсенді)) болады.
Disable (Өшіру)
f9 D switch (D ажыратқышы) (əдепкі параметрі — LCD backlight (D)
(Сұйық кристалдық дисплей артық жарығы (D)))
LCD backlight (D) (Сұйық
Қуат ажыратқышын D күйіне бұру арқылы
кристалдық дисплей артқы
жанатын дисплейлерді таңдаңыз.
жарығы (D))
D and information display
(D жəне ақпараттық дисплей)
f10 Assign MB-D18 buttons (MB-D18 түймешіктерін тағайындау)
Fn button (Fn түймешігі)
Fn button + y (Fn түймешігі + y)
AF-ON button (AF-ON түймешігі)
Multi selector (Мульти селектор)
MB-D18 қосымша бірнеше қуат көздерін
пайдалануға мүмкіндік беретін əмбебап
батарея жинағындағы басқару тетіктеріне
тағайындалатын функцияларды таңдаңыз
(0 299).
g Movie (Бейнефильм)
g1 Custom control assignment (Қолданушы басқару тетігін тағайындау)
Preview button (Алдын-ала қарау
түймешігі)
Preview button + y (Алдын-ала
қарау түймешігі + y)
Fn1 button (Fn1 түймешігі)
Fn1 button + y (Fn1 түймешігі + y)
Fn2 button (Fn2 түймешігі)
Sub-selector center (Қосымша
селектордың ортасы)
Sub-selector center + y (Қосымша
селектордың ортасы + y)
Shutter-release button (Ысырманы
босату түймешігі)
Тікелей көріністе тікелей көрініс селекторы
1 күйіне бұрылғанда жеке немесе басқару
дискілерімен тіркесімде фотокамераның
басқару тетіктеріне тағайындалатын
рөлдерді таңдаңыз. Shutter-release button
(Ысырманы босату түймешігі) үшін
Record movies (Бейнефильмдер жазу)
таңдалған болса, ысырманы босату
түймешігін бейнефильмдер жазудан басқа
ешбір əрекет үшін пайдалану мүмкін емес
екенін ескеріңіз.
g2 Highlight brightness (Белгіленген тұстардың жарықтығы)
255–180
270
(əдепкі параметрі — 248)
Бейнефильмнің белгіленген тұстар
дисплейі іске қосылуы үшін керек
жарықтықты таңдаңыз. Бұл мəн неғұрлым
төменірек болса, белгіленген тұстар
ретінде көрсетілетін жарықтықтардың
ауқымы соғұрлым үлкенірек болады. 255
мəні таңдалса, белгіленген тұстар дисплейі
тек жарық көзінде артық ұсталған болуы
мүмкін аумақтарда көрсетіледі.
B Баптау мəзірі: фотокамераны баптау
Format memory card (Жад картасын пішімдеу)
XQD card slot (XQD картасының Пішімдеуді бастау үшін жад картасының
ұяшығы)
ұяшығын таңдап, Yes (Иə) пəрменін
таңдаңыз. Пішімдеу таңдалған ұяшықтағы
SD card slot (SD картасының
картадағы бүкіл суреттерді жəне басқа
ұяшығы)
деректерді біржола жоятынын ескеріңіз.
Пішімдеу алдында қажетінше сақтық
көшірмелерді жасаңыз.
Language (Тіл)
345-бетті қараңыз.
Фотокамера мəзірлері мен хабарларына
арналған тілді таңдаңыз.
Time zone and date (Уақыт белдеуі жəне күн)
Time zone (Уақыт белдеуі)
Уақыт белдеулерін өзгертіңіз, фотокамера
сағатын орнатыңыз, сағатты смарт
Date and time (Күн мен уақыт)
құрылғыдағы сағатпен синхрондаңыз,
Sync with smart device (Смарт
күннің көріну ретін таңдаңыз жəне жазғы
құрылғымен синхрондау)
уақытты қосыңыз немесе өшіріңіз. Sync
Date format (Күн пішімі)
with smart device (Смарт құрылғымен
Daylight saving time (Жазғы
синхрондау) үшін On (Қосулы) күйі
уақыт)
таңдалған болса жəне SnapBridge
қолданбасында синхрондау қосылған
болса, фотокамера сағатын смарт құрылғы
көрсеткен уақытқа орнатуға болады.
Monitor brightness (Монитор жарықтығы)
Menus/playback (Мəзірлер/
Мəзір, ойнату жəне тікелей көрініс
ойнату)
дисплейлерінің жарықтығын реттеңіз.
Live view (Тікелей көрініс)
A Жад карталарын пішімдеу
Пішімдеу кезінде фотокамераны өшірмеңіз, я болмаса, батареяны
немесе жад карталарын алмаңыз.
Баптау мəзіріндегі Format memory card (Жад картасын пішімдеу)
параметріне қоса, жад карталарын S (Q) жəне O (Q) түймешіктерін
пайдаланып пішімдеуге болады: пішімдеу индикаторлары
көрсетілгенше түймешіктердің екеуін де бір уақытта басып тұрыңыз,
содан кейін картаны пішімдеу үшін түймешіктерді қайтадан басыңыз.
Түймешіктерді бірінші рет басқанда екі жад картасы салынған болса,
пішімделетін карта жыпылықтайтын белгішемен көрсетіледі. Басқа
ұяшықты таңдау үшін басты басқару дискісін бұраңыз.
271
Monitor color balance (Монитордың түс балансы)
Монитордың түс балансын реттеңіз.
Virtual horizon (Виртуалды көкжиек)
Фотокамераның еңкейту сенсорынан
алынған ақпарат негізінде виртуалды
көкжиекті көрсетіңіз.
Information display (Ақпараттық дисплей)
(əдепкі параметрі — Auto (Автоматты))
Auto (Автоматты)
Əр түрлі көру жағдайлары үшін ақпараттық
дисплейді реттеңіз.
Manual (Қол режимі)
AF fine-tune (АФ дəл реттеу)
AF fine-tune (On/Off) (АФ дəл
Əр түрлі объектив түрлері үшін фокусты
реттеу (қосу/өшіру))
дəл реттеу. АФ реттеу жағдайлардың
көпшілігінде ұсынылмайды жəне ол
Saved value (Сақталған мəн)
қалыпты фокустауға кедергі келтіруі мүмкін;
Default (Əдепкі)
тек қажет кезде пайдаланыңыз. Тікелей
List saved values (Сақталған
көріністе автоматты түрде дəл реттеу
мəндердің тізімі)
қолжетімді; қосымша ақпарат Nikon вебсайтынан жүктеуге болатын Мəзір
нұсқаулығында қолжетімді (0 i).
Non-CPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив
деректері)
Lens number (Объектив нөмірі) Микропроцессормен жабдықталмаған
объективтердің фокустық қашықтығын
Focal length (mm) (Фокустық
жəне максималды апертурасын жазу. Бұл
қашықтық (мм))
оларды əдетте кірістірілген
Maximum aperture (Максималды
микропроцессоры бар объективтерде
апертура)
болатын функциялармен бірге пайдалануға
мүмкіндік береді (0 218).
Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау)
Clean now (Қазір тазалау)
Шаңды кетіру үшін кескін сенсорын
дірілдетеді (0 312).
Clean at startup/shutdown (Іске
қосылар кезде/сөнер кезде
тазалау)
Lock mirror up for cleaning (Тазалау үшін айнаны көтеруді құлыптау)
Кескін сенсорынан ауа үргішпен шаңды
кетіру мүмкін болуы үшін айнаны көтеруді
құлыптайды (0 315). Батарея заряды
төмен болғанда (J немесе төменірек), я
болмаса, фотокамера смарт құрылғыға
Bluetooth арқылы немесе басқа
құрылғыларға USB арқылы қосылған болса,
қолжетімді емес.
272
Image Dust Off ref photo (Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге арналған сурет
үлгісі)
Start (Бастау)
Capture NX-D бағдарламасында Image Dust
Off (Кескіндегі тозаң іздерін кетіру)
Clean sensor and then start
параметрі
үшін анықтамалық деректерді
(Сенсорды тазалау, содан кейін
алу (0 ii).
бастау)
Image comment (Кескін туралы аңғартпа)
Attach comment (Аңғартпа
Жаңа фотосуреттер түсірілген кезде оларға
тіркеу)
аңғартпа қосып отырыңыз. Аңғартпаларды
Input comment (Аңғартпа енгізу) метадеректер ретінде ViewNX-i немесе
Capture NX-D (0 ii) бағдарламасында
көруге болады.
Copyright information (Авторлық құқық туралы ақпарат)
Жаңа фотосуреттер түсірілген кезде оларға
Attach copyright information
авторлық құқық туралы ақпарат қосып
(Авторлық құқық туралы
отырыңыз. Авторлық құқық туралы
ақпаратты тіркеу)
ақпаратты метадеректер ретінде ViewNX-i
Artist (Орындаушы)
немесе Capture NX-D (0 ii)
Copyright (Авторлық құқық)
бағдарламасында көруге болады.
A Мəтін енгізу
Мəтін енгізу керек кезде пернетақта көрсетіледі. Мəтінді сенсорлық
экранда таңбаларды нұқу арқылы енгізіңіз (жоғарғы жəне төменгі
регистр əрі таңбалық пернетақталар арасында ауысу үшін
пернетақтаны таңдау түймешігін нұқыңыз). Сондай-ақ мульти
селекторды пайдаланып пернетақта аумағында қалаған таңбаны
белгілеуге жəне белгіленген таңбаны меңзердің ағымдағы орнында
кірістіру үшін мульти селектордың ортасын басуға болады (таңба өріс
толы кезде енгізілсе, өрістегі соңғы таңба жойылатынын ескеріңіз).
Меңзердің астындағы таңбаны жою үшін O (Q) түймешігін басыңыз.
Меңзерді жаңа орынға жылжыту үшін дисплейді нұқыңыз немесе W (M)
түймешігін ұстап тұрып, 4 немесе 2 түймешігін басыңыз. Енгізуді
аяқтау жəне алдыңғы мəзірге оралу үшін J түймешігін басыңыз.
Мəтінді көрсету аумағы
Пернетақта аумағы
Пернетақтаны таңдау
273
Beep options (Дыбыстық сигнал параметрлері)
Beep on/off (Дыбыстық сигнал
Дыбыстық сигналдың жоғарылығы мен
қосулы/өшірулі)
дыбыс деңгейін таңдаңыз.
Volume (Дыбыс деңгейі)
Pitch (Жоғарылық)
Touch controls (Сенсорлық басқару элементтері)
Сенсорлық басқару параметрлерін реттеңіз
Enable/disable touch controls
(0 12).
(Сенсорлық басқару
элементтерін қосу/өшіру)
Full-frame playback flicks (Толық
өлшемде қарау кезіндегі шертулер)
HDMI
Output resolution (Шығыс
HDMI құрылғыларына қосылу
ажыратымдылық)
параметрлерін реттеңіз.
External recording control
(Сыртқы жазуды басқару)
Advanced (Кеңейтілген)
Location data (Орын деректері)
Download from smart device
Орын деректерінің параметрлерін реттеу
(Смарт құрылғыдан жүктеу)
(0 221).
Position (Орын)
External GPS device options
(Сыртқы GPS құрылғысының
параметрлері)
Wireless remote (WR) options (Сымсыз қашықтан басқару параметрлері)
Қосымша сымсыз қашықтан басқару
LED lamp (LED шамы)
бөліктері үшін LED шамының жəне байланыс
Link mode (Байланыс режимі)
режимінің параметрлерін реттеңіз.
Assign remote (WR) Fn button (Қашықтағы (WR) Fn түймешігін
тағайындау)
(əдепкі параметрі — None (Жоқ))
Preview (Алдын-ала қарау)
Қосымша сымсыз қашықтан басқару
FV lock (Жарқыл қуатының құлпы) бөліктерінде Fn түймешігі ойнайтын рөлді
таңдаңыз.
AE/AF lock (АЭ/АФ құлпы)
AE lock only (Тек АЭ құлпы)
AE lock (Reset on release) (АЭ
құлпы (босатқанда қалпына
келтіру))
AF lock only (Тек АФ құлпы)
AF-ON (АФ-ҚОСУЛЫ)
MDisable/enable (MӨшіру/қосу)
+ NEF (RAW)
Live view (Тікелей көрініс)
None (Жоқ)
274
Airplane mode (Ұшақ режимі)
Enable (Қосу)
Disable (Өшіру)
(əдепкі параметрі — Disable (Өшіру))
Eye-Fi карталарының сымсыз
мүмкіндіктерін, əрі смарт құрылғыларға
Bluetooth жəне Wi-Fi қосылымдарын өшіру
үшін ұшақ режимін қосыңыз. Сымсыз
таратқыштар пайдаланылатын басқа
құрылғыларға қосылымдарды тек
таратқышты фотокамерадан алу арқылы
өшіруге болады.
Connect to smart device (Смарт құрылғыға қосылу)
Start (Бастау)
Жинақтағы SnapBridge Байланыс
нұсқаулығы (сандық айналы
Password protection
фотокамераларға арналған) құжатында
(Құпиясөзбен қорғау)
сипатталғандай фотокамераны SnapBridge
қолданбасы орнатылған смарт құрылғымен
жұптастырыңыз.
Send to smart device (auto) (Смарт құрылғыға жіберу (автоматты))
(əдепкі параметрі — Off (Өшірулі))
On (Қосулы)
Фотосуреттерді смарт құрылғыға түсірілген
кезінде кері жүктеу үшін On (Қосулы) күйін
Off (Өшірулі)
таңдаңыз.
Wi-Fi
Network settings (Желі
Смарт құрылғыларға қосылу үшін Wi-Fi
параметрлері)
(сымсыз жергілікті желі) параметрлерін
реттеңіз.
Current settings (Ағымдағы
параметрлер)
Reset connection settings
(Байланыс параметрлерін
қалпына келтіру)
Bluetooth
Network connection (Желілік
Смарт құрылғыларға Bluetooth
байланыс)
қосылымдарының параметрлерін реттеңіз.
Paired devices (Жұптастырылған Фотокамераны беске дейін смарт
құрылғымен жұптастыруға болады, бірақ ол
құрылғылар)
бір уақытта тек біреуіне қосыла алады.
Send while off (Өшірулі кезде
жіберу)
Network (Желі)
Choose hardware (Жабдықты
WT-7 пайдаланып Ethernet жəне сымсыз
таңдау)
жергілікті желілер үшін FTP жəне желі
параметрлерін реттеңіз. Бұл параметр
Network settings (Желі
WT-7 жалғанған кезде ғана қолжетімді.
параметрлері)
Options (Параметрлер)
275
Eye-Fi upload (Eye-Fi картасына жүктеу)
(əдепкі параметрі — Enable (Қосу))
Enable (Қосу)
Суреттерді алдын-ала таңдалған межелі
орынға кері жүктеу. Бұл параметр қолдау
Disable (Өшіру)
көрсетілетін Eye-Fi картасы салынғанда
ғана көрсетіледі.
Conformity marking (Сəйкестік таңбалары)
Фотокамера сəйкес стандарттар қатарын
көру.
MB-D18 battery type (MB-D18 батареясының түрі)
(əдепкі параметрі — LR6 (AA alkaline) (LR6 (AA сілтілі)))
LR6 (AA alkaline) (LR6 (AA
Қосымша MB-D18 бірнеше қуат көздерін
сілтілі))
пайдалануға мүмкіндік беретін əмбебап
батарея жинағында AA батареялары
HR6 (AA Ni-MH)
пайдаланылғанда фотокамераның
FR6 (AA lithium) (FR6 (AA
күтілетіндей жұмыс істеуін қамтамасыз ету
литий))
үшін осы мəзірде таңдалған параметрді
батареялар жинағына салынған
батареялар түріне сəйкестендіріңіз.
Battery order (Батареялар реті) (əдепкі параметрі — Use MB-D18 batteries
first (Алдымен MB-D18 батареяларын пайдалану))
MB-D18 қосымша бірнеше қуат көздерін
Use MB-D18 batteries first
пайдалануға мүмкіндік беретін əмбебап
(Алдымен MB-D18
батарея жинағы жалғанғанда алдымен
батареяларын пайдалану)
фотокамерадағы батарея немесе
Use camera battery first
батареялар
жинағындағы батареялар
(Алдымен фотокамера
пайдаланылатынын таңдаңыз.
батареясын пайдалану)
Battery info (Батарея туралы мəлімет)
Қазіргі уақытта фотокамераға салынған
батарея туралы ақпаратты көріңіз.
Slot empty release lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы)
(əдепкі параметрі — Enable release (Босатуды қосу))
Release locked (Босату
Жад картасы салынбаған кезде ысырманы
құлыпталған)
босатуға болатын-болмайтынын таңдаңыз.
Enable release (Босатуды қосу)
276
Save/load settings (Параметрлерді сақтау/жүктеу)
Save settings (Параметрлерді
Фотокамера параметрлерін жад картасына
сақтау)
сақтаңыз немесе фотокамера
параметрлерін
жад картасынан жүктеңіз.
Load settings (Параметрлерді
Параметрлер файлдарын басқа D850
жүктеу)
фотокамераларымен бөлісуге болады.
Reset all settings (Барлық параметрлерді қалпына келтіру)
Reset (Қалпына келтіру)
Баптау мəзірінде Language (Тіл) жəне Time
Do not reset (Қалпына келтірмеу) zone and date (Уақыт белдеуі жəне күн)
үшін таңдалған параметрлерден басқа
барлық параметрлерді қалпына келтіру.
Firmware version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы)
Ағымдағы фотокамераның бағдарлама
жасақтамасының нұсқасын қараңыз.
D Reset All Settings (Барлық параметрлерді қалпына келтіру)
Авторлық құқық туралы ақпарат жəне басқа қолданушы жасаған
жазбалар да қалпына келтіріледі. Қалпына келтіруді орындау алдында
баптау мəзіріндегі Save/load settings (Параметрлерді сақтау/жүктеу)
параметрін пайдаланып параметрлерді сақтау ұсынылады.
277
N Retouch Menu (Өңдеу мəзірі): өңделген
көшірмелерді жасау
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) өңдеу)
Select image(s) (Кескін(дер)ді
NEF (RAW) фотосуреттердің JPEG
таңдау)
пішіміндегі көшірмелерін жасаңыз.
Select date (Күнді таңдау)
Select all images (Барлық
кескіндерді таңдау)
Choose destination (Межелі
орынды таңдау)
Trim (Қысқарту)
Таңдалған фотосуреттің кесілген
көшірмесін жасаңыз.
Resize (Өлшемін өзгерту)
Select image(s) (Кескін(дер)ді
Таңдалған фотосуреттердің кішкене
таңдау)
көшірмелерін жасаңыз.
Choose destination (Межелі
орынды таңдау)
Choose size (Өлшемді таңдау)
D-Lighting
Көлеңкелерді жарығырақ етіңіз. Күңгірт
немесе артқы жағы жарық фотосуреттер
үшін таңдаңыз.
Red-eye correction (Қызыл көз əсерін түзету)
Жарқылмен түсірілген фотосуреттерде
«қызыл көз» əсерін түзетіңіз.
Straighten (Түзу ету)
Түзу етілген көшірмелер жасаңыз.
Көшірмелерді шамамен 0,25°
қадамдарымен 5°-қа дейін түзу етуге
болады.
Distortion control (Бұрмалануды басқару)
Auto (Автоматты)
Сыртқы бұрмалануы азайтылған
көшірмелерді жасаңыз. Кең бұрышты
Manual (Қол режимі)
күйдегі объективтермен түсірілген
фотосуреттердегі бөшке іспеттес
бұрмалануды немесе телефото
объективтермен түсірілген
фотосуреттердегі жастық іспетті
бұрмалануды азайту үшін пайдаланыңыз.
Фотокамераға бұрмалануды автоматты
түрде түзетуге мүмкіндік беру үшін Auto
(Автоматты) параметрін таңдаңыз.
278
Perspective control (Перспективаны басқару)
Биік нысанның негізінен түсірілген
перспектива əсерлерін азайтатын
көшірмелер жасаңыз.
Filter effects (Сүзгі əсерлері)
Skylight (Төбе жарығы)
Келесі сүзгілердің əсерлерін жасаңыз:
• Skylight (Төбе жарығы): төбе жарығы
Warm filter (Жылы түс сүзгісі)
сүзгісінің əсері
• Warm filter (Жылы түс сүзгісі): жылы
түс сүзгісінің əсері
Monochrome (Монохромды)
Black-and-white (Қара жəне ақ)
Sepia (Сепия)
Cyanotype (Цианотипия)
Фотосуреттерді Black-and-white (Қара
жəне ақ), Sepia (Сепия) немесе Cyanotype
(Цианотипия) (көк жəне ақ монохромды)
түстерімен көшіру.
Image overlay (Кескін үстіне қабаттау)
Кескін үстіне қабаттау түпнұсқалардан
бөлек сақталатын бір суретті жасау үшін екі
бар NEF (RAW) пішіміндегі фотосуретті
біріктіреді. Image overlay (Кескін үстіне
қабаттау) параметрін тек G түймешігін
басып, N қойындысын таңдау арқылы ғана
таңдауға болады.
Trim movie (Бейнефильмді қысқарту)
Бейнефильмдердің өңделген көшірмелерін
жасау үшін түсірілген бөлікті қысқарту
(0 78).
Side-by-side comparison (Қатар қойып салыстыру)
Өңделген көшірмелерді бастапқы
фотосуреттермен салыстырыңыз. Side-byside comparison (Қатар қойып
салыстыру) өңдеу мəзірі J түймешігін
басып тұру кезінде 2 түймешігін басу
немесе өңделген кескін немесе түпнұсқа
көрсетілгенде толық өлшемде қарау
режимінде i түймешігін басу жəне Retouch
(Өңдеу) пəрменін таңдау арқылы
көрсетілген болса ғана қолжетімді.
279
O Менің мəзірім/m Соңғы параметрлер
Add items (Элементтер қосу)
PLAYBACK MENU (ОЙНАТУ
Ойнату, фотосурет түсіру, бейнефильм
МƏЗІРІ)
түсіру, қолданушы параметрлері, баптау
жəне өңдеу мəзірлерін таңдалған 20-ға
PHOTO SHOOTING MENU
(ФОТОСУРЕТ ТҮСІРУ МƏЗІРІ) дейін элементтен тұратын қолданушы
мəзірін жасаңыз.
MOVIE SHOOTING MENU
(БЕЙНЕФИЛЬМ ТҮСІРУ МƏЗІРІ)
CUSTOM SETTING MENU
(ҚОЛДАНУШЫ
ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ МƏЗІРІ)
SETUP MENU (БАПТАУ МƏЗІРІ)
RETOUCH MENU (ӨҢДЕУ
МƏЗІРІ)
Remove items (Элементтерді жою)
My Menu (Менің мəзірім) ішінен
элементтерді өшіру.
Rank items (Элементтерге баға беру)
My Menu (Менің мəзірім) ішінен
элементтерге баға беру.
Choose tab (Қойындыны таңдау)
(əдепкі параметрі — MY MENU (МЕНІҢ МƏЗІРІМ))
MY MENU (МЕНІҢ МƏЗІРІМ)
«My Menu/Recent Settings (Менің мəзірім/
Соңғы параметрлер)» қойындысында
RECENT SETTINGS (СОҢҒЫ
көрсетілетін мəзірді таңдаңыз. 20 жақында
ПАРАМЕТРЛЕР)
пайдаланылған параметрлер тізілген
мəзірді көрсету үшін RECENT SETTINGS
(СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР) параметрін
таңдаңыз.
280
Техникалық жазбалар
Үйлесімді керек-жарақтар, фотокамераны тазарту мен сақтау
жəне фотокамераны пайдаланған кезде қате туралы хабар
көрінсе немесе ақаулар пайда болса не істеу қажет екені
туралы ақпарат алу үшін осы тарауды оқыңыз.
Үйлесімді объективтер
Фотокамера
параметрі
Фокустау режимі
Экспозиция
режимі
Өлшеу жүйесі
L2
M
(электрондық
AF
қашықтықты
өлшегіш бар) 1
P
S
A
M
3D Түс
G, E немесе D түрі 7;
AF-S, AF-P, AF-I
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
PC NIKKOR 19 мм
f/4E ED
—
✔9
✔9
✔9
✔9
—
✔ 8, 9
✔9
PC-E NIKKOR
сериясы 10
—
✔9
✔9
✔9
✔9
—
✔ 8, 9
✔9
PC Micro 85 мм
f/2.8D 10, 11
—
✔9
—
✔ 12
✔9
—
✔ 8, 9
✔9
AF-S / AF-I
телескопиялық
түрлендіргіші 13
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
Объектив/
керек-жарақ
Кірістірілген микропроцессоры бар объективтер 6
Басқа AF NIKKOR
объективтері (F3AF
арналған
объективтерді
санамағанда)
AI-P NIKKOR
M3 t5
N4
281
Фотокамера
параметрі
Объектив/
керек-жарақ
Микропроцессормен жабдықталмаған объективтер 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фокустау режимі
M
(электрондық
AF
қашықтықты
өлшегіш бар) 1
Экспозиция
режимі
P
S
A
M
Өлшеу жүйесі
L2
3D Түс
M3 t5
N4
AI-, AI өзгертілген,
NIKKOR немесе
Nikon Е сериясының
объективтері 17
—
✔ 15
—
✔ 18
—
Medical-NIKKOR
120 мм f/4
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
ШағылыстырғышNIKKOR объективі
—
—
—
✔ 18
—
—
✔ 20
—
PC-NIKKOR
—
✔
9
—
✔
22
—
—
✔
—
AI түріне жататын
телескопиялық
түрлендіргіш 23
—
✔ 24
—
✔ 18
—
PB-6 жиырылмалы
фокустау
механизмі 25
—
✔ 24
—
✔ 26
—
—
✔
—
Автоматты
ұзартатын
сақиналар
(PK-сериясына
жататын 11A, 12
немесе 13; PN-11)
—
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
✔ 19 ✔ 20
✔ 19 ✔ 20
Қолмен реттелетін фокус барлық объективтерде қолжетімді.
Матрица.
Ортасы бойынша өлшенген.
Нүкте.
Бөлектенгені бойынша өлшенген.
IX-NIKKOR объективтерін пайдалану мүмкін емес.
ДА объективтерінде дірілді азайту (VR) режимін пайдаланыңыз.
Нүктелі экспоөлшегіш таңдалған фокустау нүктесін өлшейді (0 124).
Жылжыту немесе еңкейту кезінде пайдалану мүмкін емес.
Электронды алдыңғы перде ысырмасы арқылы түсірілген фотосуреттерде
түстердің əркелкілігі, сызықтар жəне басқа кескін бұрмаланулары көрінуі
мүмкін. Мұны d6 (Electronic front-curtain shutter (Электронды алдыңғы
перде ысырмасы), 0 265) үшін Disable (Өшіру) күйін таңдау арқылы
болдырмауға болады.
11 Фотокамераның экспозицияны өлшеу жəне жарқылды басқару жүйелері
объективті жылжытқанда жəне/немесе еңкейткенде немесе максималды
апертурадан басқа апертура пайдаланылғанда дұрыс жұмыс істемейді.
12 Тек қолмен реттелетін экспозиция режимі.
282
—
—
13 Автофокус жəне электрондық қашықтықты өлшегіш үшін қол жетімді фокустау
нүктелері туралы ақпаратты «AF-S/AF-I телескопиялық түрлендіргіштері жəне
қолжетімді фокустау нүктелері» (0 96) бөлімін қараңыз.
14 AF 80–200 мм f/2.8, AF 35–70 мм f/2.8, AF 28–85 мм f/3.5–4.5 <жаңа> немесе AF
28–85 мм f/3.5–4.5 объективтерімен ең үлкен масштабта ең аз фокус
қашықтығында фокустағанда, фокустағы көрсеткіші көріністапқыш режимінде
бұлыңғыр экрандағы кескін фокуста болмағанда көрсетілуі мүмкін.
Көріністапқыштағы кескін фокусқа алынғанша фокусты қолмен реттеңіз.
15 f/5.6 тең максималды апертура немесе одан да жылдамырағы.
16 Кейбір объективтерді пайдалану мүмкін емес; «Үйлесімді емес керек-жарақтар
жəне микропроцессормен жабдықталмаған объективтер» бөлімін қараңыз
(0 285).
17 AI 80–200 мм f/2.8 ED штатив бекіткіші үшін бұрылыс ауқымы фотокамера
корпусымен шектелген. AI 200–400 мм f/4 ED фотокамераға орнатылғанда
сүзгілерді алмастыру мүмкін емес.
18 Non-CPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив
деректері) (0 218) көмегімен максималды апертура көрсетілген болса,
апертура мəні көріністапқышта жəне басқару панелінде көрсетіледі.
19 Объективтің фокустық ұзындығы мен максималды апертура Non-CPU lens data
(Микропроцессормен жабдықталмаған объектив деректері) (0 218)
көмегімен көрсетілгенде ғана пайдалануға болады. Қажетті нəтижелерге қол
жеткізілмеген жағдайда нүкте немесе ортасы бойынша өлшеуді пайдаланыңыз.
20 Жақсартылған дəлдік үшін объективтің фокустық ұзындығы мен максималды
апертураны Non-CPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив деректері) (0 218) көмегімен көрсетіңіз.
21 Жарқылды синхрондау жылдамдығынан бір немесе бірнеше қадамға баяуырақ
ысырма жылдамдықтарында қолмен реттелетін экспозиция режимдерінде
пайдалануға болады.
22 Объектив апертурасын алдын-ала орнату арқылы анықталған экспозиция.
Апертура басымдығы бар автоматты экспозиция режимінде, АЭ құлыптау жəне
объективтерді жылжыту əрекетін орындамау алдында, объективтің апертура
сақинасын пайдаланып апертураны бастапқы қалпына қойыңыз. Қолмен
реттелетін экспозиция режимінде объективтің апертура сақинасын алдын-ала
орнатыңыз жəне объективті жылжытпай тұрып экспозицияны анықтаңыз.
23 AI 28–85 мм f/3.5–4.5, AI 35–105 мм f/3.5–4.5, AI 35–135 мм f/3.5–4.5 немесе
AF-S 80–200 мм f/2.8D түрімен пайдаланылғанда, экспозиция түзетілімі қажет.
24 f/5.6 тең максималды тиімді апертура немесе одан да жылдамырақ.
25 PK-12 немесе PK-13 автоматты ұзартатын сақинасын қажет етеді. PB-6D
фотокамера бағытына байланысты қажет болуы мүмкін.
26 Алдын-ала орнатылған апертураны пайдаланыңыз. Апертура басымдығы бар
автоматты экспозиция режимінде, экспозицияны анықтау жəне сурет түсіруді
бастамай тұрып, фокустау тіркелгісін пайдаланып апертураны орнатыңыз.
• PF-4 репрокөшірме шығысы PA-4 фотокамера ұстағышын қажет етеді.
• Автофокус өте жоғары ISO сезімталдығына қойылғанда, сызық тəрізді
бұрмалану пайда болуы мүмкін. Қолмен реттелетін фокусты немесе
фокустау құлпын пайдаланыңыз. Бейнефильмді жазу немесе тікелей
көрініс арқылы фотосурет түсіру кезінде апертура реттелсе, жоғары ISO
сезімталдықтарда сызықтар пайда болуы мүмкін.
283
A Кірістірілген микропроцессоры бар жəне G, Е жəне D түріне
жататын объективтерді тану
Кірістірілген микропроцессоры бар объективтер (əсіресе G, Е жəне D
түрлері) ұсынылады, бірақ IX-NIKKOR объективтерін пайдалануға
болмайтынын ескеріңіз. Кірістірілген микропроцессоры бар
объективтерді микропроцессор түйіспелерінің көмегімен, G, Е жəне D
түріне жататын объективтерді объектив доғасындағы əріп көмегімен
анықтауға болады. G, Е түріне жататын объективтер объективтің
апертура сақинасымен жабдықталмайды.
Микропроцессор
түйіспелері
Кірістірілген
G/E түріне жататын
микропроцессоры бар
объектив
объектив
Апертура сақинасы
D түріне жататын
объектив
A Объективтің f саны
Объектив атауларында берілген f саны объективтің максималды
апертурасы болып табылады.
A Үйлесімді микропроцессормен жабдықталмаған объективтер
Non-CPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив деректерін) (0 218) кірістірілген микропроцессоры бар
объективтердегі қол жетімді мүмкіндіктердің көбін, түс матрицасын
өлшеу мүмкіндігін де қосу үшін пайдалануға болады; ешқандай
деректер берілмесе, түс матрицасын өлшеу мүмкіндігінің орнына
ортасы бойынша өлшеу мүмкіндігі пайдаланылады, максималды
апертура берілмесе, фотокамера апертурасының дисплейі
максималды апертурадан нүктелер санын көрсетеді жəне нақты
апертура мəні объективтің апертура сақинасынан бөлек оқылуы тиіс.
284
D Үйлесімді емес керек-жарақтар жəне микропроцессоры жоқ
объективтер
Мыналарды D850 фотокамерасымен бірге пайдалану МҮМКІН ЕМЕС:
• TC-16A АФ телескопиялық
• F3AF (AF 80 мм f/2.8, AF 200 мм
түрлендіргіші
f/3.5 ED, TC-16 AF
• AI емес объективтер
телескопиялық түрлендіргіші)
• AU-1 фокустау құрылғысын
арналған AF объективтері
талап ететін объективтер
• PC 28 мм f/4 (сериялық нөмірі
(400 мм f/4.5, 600 мм f/5.6,
180900 немесе ертерек)
800 мм f/8, 1200 мм f/11)
• PC 35 мм f/2.8 (сериялық
• Балық көзі түріндегі объектив
нөмірлері 851001–906200)
(6 мм f/5.6, 7,5 мм f/5.6, 8 мм f/8, • PC 35 мм f/3.5 (ескі түрі)
OP 10 мм f/5.6)
• Шағылыстырғыш 1000 мм f/6.3
• 2,1 см f/4
(ескі түрі)
• K2 ұзартатын сақинасы
• Шағылыстырғыш 1000 мм f/11
• 180–600 мм f/8 ED (сериялық
(сериялық нөмірлері
нөмірлері 174041–174180)
142361–143000)
• 360–1200 мм f/11 ED (сериялық • Шағылыстырғыш 2000 мм f/11
нөмірлері 174031–174127)
(сериялық нөмірлері
• 200–600 мм f/9.5 (сериялық
200111–200310)
нөмірлері 280001–300490)
A ДА объективтері
Төменде тізілген объективтер ұзақ экспозициялар немесе жоғары ISO
сезімталдықтармен түсірілген фотосуреттер үшін ұсынылмайды,
өйткені дірілді азайтуды (ДА) басқару жүйесінің дизайнына байланысты
нəтижесіндегі фотосуреттерде түстердің əркелкілігі күңгірттеуі мүмкін.
ДА объективтерін пайдаланғанда дірілді азайтуды өшіру ұсынылады.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 мм • AF-S NIKKOR 400 мм f/2.8G ED
f/3.5–5.6G IF-ED
VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 мм • AF-S NIKKOR 500 мм f/4G ED VR
f/2.8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 мм
18–200 мм f/3.5–5.6G IF-ED
f/4.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85 мм
• AF-S VR Nikkor 200 мм
f/3.5–5.6G ED VR
f/2G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 мм
• AF-S VR Nikkor 300 мм
f/3.5–5.6G ED VR II
f/2.8G IF-ED
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 мм
• AF-S NIKKOR 16–35 мм
f/3.5G ED VR
f/4G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 мм
• AF-S NIKKOR 24–120 мм
f/4.5–5.6G ED VR
f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 мм
f/3.5–5.6G ED VR
285
A Көрініс бұрышын есептеу
Бұл фотокамерада 35 мм (135) пішімді фотокамераларға арналған
Nikon объективтерін пайдалануға болады. 35 мм пішімді объектив
жалғанған болса, көрініс бұрышы 35 мм пленканың кадрымен (35,9 ×
23,9 мм) бірдей болады.
Қажет болса, ағымдағы объективтікінен басқа көрініс бұрышын таңдау
үшін фотосурет түсіру мəзіріндегі Image area (Кескін аумағы)
параметрін пайдалануға болады. 35 мм пішімді объектив жалғанған
болса, кішірек аумақты жарық көзінде ұстау үшін DX (24×16) немесе
1.2× (30×20) параметрін таңдау арқылы көрініс бұрышын 1,5 есе
немесе 1,2 есе азайтуға, я болмаса, 5:4 (30×24) немесе 1:1 (24×24)
параметрін таңдау арқылы арақатынасты өзгертуге болады. Төменде
əр түрлі кескін аумағы параметрлерімен жарық көзінде ұсталған
аумақтардың өлшемдері көрсетілген.
2
3
4
1
5
6
7
8
2
9
10
5
1
6
11
12
286
1 Объектив
2 FX (36×24) сурет өлшемі
(35,9 × 23,9 мм, 35 мм
пішімді фотокамераға тең)
3 1.2× (30×20) сурет өлшемі
(29,9 × 19,9 мм)
4 DX (24×16) сурет өлшемі
(23,5 × 15,7 мм, DX пішімді
фотокамераға тең)
5 Суреттің диагональ сызығы
6 Көрініс бұрышы (FX (36×24);
35 мм пішімі)
7 Көрініс бұрышы (1.2× (30×20))
8 Көрініс бұрышы (DX (24×16);
DX пішімі)
9 5:4 (30×24) сурет өлшемі
(29,9 × 23,9 мм)
10 1:1 (24×24) сурет өлшемі
(23,9 × 23,9 мм)
11 Көрініс бұрышы (5:4 (30×24))
12 Көрініс бұрышы (1:1 (24×24))
A Көрініс бұрышын есептеу (жалғасы)
DX (24×16) көрініс бұрышы 35 мм пішімінің көрініс бұрышынан 1,5 есе
кішірек, ал 1.2× (30×20) көрініс бұрышы шамамен 1,2 есе кішірек,
5:4 (30×24) көрініс бұрышы шамамен 1,1 есе кішірек жəне 1:1 (24×24)
көрініс бұрышы шамамен 1,3 есе кішірек. 35 мм пішіміндегі
объективтердің фокустық қашықтығын есептеу үшін DX (24×16)
таңдалғанда шамамен 1,5-ға, 1.2× (30×20) таңдалғанда шамамен
1,2-ге, 5:4 (30×24) таңдалғанда шамамен 1,1-ге немесе 1:1 (24×24)
таңдалғанда шамамен 1,3-ке көбейтіңіз (мысалы, 35 мм пішіміндегі
50 мм объективтің тиімді фокустық қашықтығы DX (24×16) таңдалғанда
шамамен 75 мм, 1.2× (30×20) таңдалғанда 60 мм, 5:4 (30×24)
таңдалғанда 55 мм немесе 1:1 (24×24) таңдалғанда 65 мм болатын
еді).
287
Nikon шығармашыл жарық жүйесі (CLS)
Nikon компаниясының жақсартылған шығармашыл жарық
жүйесі (CLS) жарқыл арқылы сурет түсіруді жақсарту
мақсатында фотокамера мен үйлесімді жарқыл бөліктері
арасындағы жақсартылған байланысты ұсынады.
❚❚ CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөліктері
Келесі мүмкіндіктерді CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл
бөліктерінде пайдалануға болады:
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Жалғыз жарқыл
SB-5000
i-TTL
Сандық айналы
фотокамераның i-TTL
балансталған
толықтырғыш
жарқылы 1
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
Сандық айналы
фотокамераға
арналған стандартты
i-TTL толықтырғыш
жарқылы
✔2 ✔2
✔
✔2
✔
—
—
✔
✔
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔3
—
—
—
—
—
—
—
—
qA Автоматты апертура
A
—
GN
Қашықтық
басымдығы бар қол
режимі
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
M
Қол режимі
✔
✔
✔
✔
✔5
—
—
✔5 ✔5
✔
✔
—
—
—
—
—
—
Бірнеше рет жанатын
RPT
жарқыл
288
✔
TTL емес автоматты
режим
4
—
SB-500
✔5
✔
—
—
—
—
✔5
—
—
—
—
✔
—
✔
—
—
✔6
—
—
—
Жылдам сымсыз
жарқылды басқару
SB-300
SB-600
—
✔
SB-400
SB-700
✔
✔
SU-800
SB-910, SB-900,
SB-800
✔
✔
SB-R200
SB-5000
✔
i-TTL i-TTL
[A:B]
Негізгі
Оптикалық жақсартылған сымсыз жарық жүйесі
Жарқылды қашықтан басқару
qA Автоматты апертура
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
TTL емес автоматты
режим
—
—7
—
—
—
—
—
—
—
A
Қол режимі
✔
✔
✔
—
✔5
—
—
—
—
Бірнеше рет жанатын
жарқыл
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔8 ✔8
—
—
—
—
—
—
—
Қол режимі
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
Бірнеше рет жанатын
жарқыл
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
Радио арқылы басқарылатын
жақсартылған сымсыз жарық жүйесі
✔9
—
—
—
—
—
—
—
—
Түс туралы ақпаратты тарату (жарқыл)
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
Түс туралы ақпаратты тарату (LED
шамы)
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты
синхрондау 10
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
FV lock (Жарқыл қуатының құлпы) 11
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
M
RPT
i-TTL i-TTL
[A:B]
Жылдам сымсыз
жарқылды басқару
Қашықтан
Автоматты апертура/
qA/A TTL емес автоматты
режим
M
RPT
Бірнеше аумақты автофокустау кезіне
арналған АФ қосымша жарығы
✔
✔
✔
✔
—
✔ 12
Қызыл көз əсерін азайту
✔
✔
✔
✔
✔
—
Фотокамера кескінін қалыптастыруға
арналған жарық
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
Біріктірілген жарқылды басқару
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
✔
—
✔
—
—
—
✔
Фотокамера жарқыл бөлігінің
бағдарлама жасақтамасын жаңарту
✔
✔
13
289
1 Нүктелі экспоөлшегіш қолжетімсіз.
2 Жарқыл бөлігімен де таңдауға болады.
3 qA/A режимін таңдау жарқыл бөлігінде қолданушы параметрлері арқылы
орындалды. Орнату мəзіріндегі Non-CPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері) параметрі арқылы объектив деректері
берілмеген болса, микропроцессормен жабдықталмаған объектив
пайдаланылған кезде «A» таңдалады.
4 Орнату мəзіріндегі Non-CPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері) параметрі арқылы объектив деректері
берілмеген болса, микропроцессормен жабдықталмаған объектив
пайдаланылған кезде «non-TTL auto (TTL емес автоматты)» таңдалады.
5 Тек фотокамераның Flash control (Жарқылды басқару) параметрін
пайдаланып таңдауға болады.
6 Тек жақыннан фотосурет түсіру кезінде қолжетімді.
7 Орнату мəзіріндегі Non-CPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері) параметрі арқылы объектив деректері
берілмеген болса, жарқыл бөлігімен таңдалған режимге қарамастан
микропроцессормен жабдықталмаған объективпен TTL емес автоматты режим
(A) пайдаланылады.
8 qA жəне A арасынан таңдау басты жарқылмен таңдалған параметрге
байланысты.
9 Оптикалық AWL бар қашықтан басқарылатын жарқыл бөліктерімен бірдей
мүмкіндіктерді қолдайды.
10 Тек i-TTL, qA, A, GN жəне M жарқылды басқару режимдерінде қолжетімді.
11 Тек i-TTL жарқылды басқару режимінде немесе qA немесе A жарқылды
басқару режимінде жарқыл монитордың алдын-ала шығатын жарқылдарын
шығаруға орнатылғанда қолжетімді.
12 Тек басқару құралы режимінде қолжетімді.
13 SB-910 жəне SB-900 бағдарлама жасақтамасының жаңартуларын
фотокамерадан орындауға болады.
SU-800 сымсыз Speedlight басқару құралы: CLS үйлесімді
фотокамераға бекітілген кезде үш топқа дейінгі SB-5000,
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 немесе
SB-R200 жарқыл бөліктері үшін басқару құралы ретінде SU-800
басқару құралын пайдалануға болады. SU-800 басқару
құралының өзі жарқылмен жабдықталмайды.
A Кескінді қалыптастыруға арналған жарық
CLS жүйесімен үйлесімді жарқыл бөліктері фотокамераның Pv
түймешігі басылған кезде кескінді қалыптастыруға арналған жарқылды
шығарады. Бірнеше жарқыл бөліктерімен қол жеткізілген жалпы жарық
əсерін алдын-ала қарау үшін бұл мүмкіндікті жақсартылған сымсыз
жарық жүйесімен бірге пайдалануға болады. Кескінді қалыптастыруға
арналған жарықты e5 (Modeling flash (Кескінді қалыптастыруға
арналған жарқыл), 0 267) қолданушы параметрін пайдаланып
өшіруге болады.
290
❚❚ Өзге жарқыл бөліктері
Мына жарқыл бөліктерін TTL емес автоматты жəне қол
режимдерінде пайдалануға болады.
Жарқыл бөлігі
Жарқыл режимі
TTL емес
A
автоматты режим
M Қол режимі
Бірнеше рет
G
жанатын жарқыл
Артқы пердемен
REAR
синхрондау 3
SB-80DX,
SB-30, SB-27 1,
SB-28DX,
SB-22S,
SB-23, SB-29 2,
SB-28, SB-26,
SB-22, SB-20,
SB-21B 2,
SB-25, SB-24 SB-50DX SB-16B, SB-15
SB-29S 2
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—
1 Жарқыл режимі автоматты түрде TTL режиміне орнатылады жəне ысырманы
босату ажыратылады. Жарқыл бөлігін A (TTL емес автоматты жарқыл) күйіне
орнатыңыз.
2 Автофокус тек AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2.8G IF-ED жəне AF-S Micro NIKKOR
60 мм f/2.8G ED объективтерінде қол жетімді.
3 Фотокамера жарқыл режимін таңдау үшін пайдаланылған кезде қолжетімді болады.
A Қосымша жарқыл бөліктерінде жарқыл қуатының құлпын пайдалану
Жарқыл қуатының құлпы (0 196) қосымша жарқыл бөліктерімен бірге TTL
жəне (қолдау көрсетілсе) монитордың алдын-ала шығатын жарқылы qA
жəне монитордың алдын-ала шығатын жарқылы A кірістірілген жарқылды
басқару режимдерінде қолжетімді (қосымша ақпаратты жарқыл бөлігімен
бірге қамтамасыз етілген нұсқаулықтан қараңыз). Қашықтан басқарылатын
жарқыл бөліктерін басқару үшін жақсартылған сымсыз жарық жүйесі
пайдаланылғанда басты немесе кемінде бір қашықтағы топ үшін кірістірілген
жарқылды басқару режимін TTL, qA немесе A деп орнату керек болады.
A Өлшеу
Қосымша жарқыл бөлігін пайдаланғанда жарқыл қуатының құлпының өлшеу
аумақтары төмендегідей болады:
Жарқыл бөлігі
Жарқыл
режимі
i-TTL
Жалғыз жарқыл бөлігі
Басқа жарқыл
бөліктерімен
пайдаланылады
(жақсартылған сымсыз
жарық жүйесі)
qA
i-TTL
qA
A
Өлшенген аумақ
Кадрдың ортасындағы 6 мм шеңбер
Жарқылдың экспозиция өлшегіші
өлшейтін аумақ
Бүкіл кадр
Жарқылдың экспозиция өлшегіші
өлшейтін аумақ
291
D Қосымша жарқыл бөліктеріне қатысты ескертпелер
Егжей-тегжейлі нұсқауларды Speedlight жарқыл бөлігі нұсқаулығынан
қараңыз. Егер жарқыл бөлігі CLS жүйесіне қолдау көрсетсе, CLS
жүйесімен үйлесімді сандық айналы фотокамералар туралы бөлімді
қараңыз. SB-80DX, SB-28DX жəне SB-50DX нұсқаулықтарында D850
«сандық айналы фотокамера» санатына қосылмаған.
i-TTL жарқылды басқару тетігін 64 жəне 12800 аралығындағы ISO
сезімталдықтарында пайдалануға болады. 12800 асатын мəндерде
кейбір ауқымдарда немесе апертура параметрлерінде қажет
нəтижелерге қол жеткізу мүмкін емес. Егер фотосурет i-TTL немесе TTL
емес автоматты режимде түсірілгеннен кейін жарқылдың дайындығын
білдіретін индикатор (M) шамамен үш секунд бойы жыпылықтаса,
жарқыл толық қуатында жанған жəне фотосурет жарық көзінде кем
ұсталған болуы мүмкін (тек CLS үйлесімді жарқыл бөліктері).
Фотокамераға орнатылмаған жарқылды пайдаланып фотосурет түсіру
үшін SC сериялы 17, 28 немесе 29 сериялы синхрондау кабелі
пайдаланылған кезде i-TTL режимінде дұрыс экспозиция алынбауы
мүмкін. Стандартты i-TTL толықтырғыш жарқылды таңдауды
ұсынамыз. Сынақ түсірілім жасап, нəтижелерін мониторда қараңыз.
i-TTL режимінде жарқыл бөлігімен берілген жарқыл панелін немесе
жарықты сейілту адаптерін пайдаланыңыз. Шашыратқыш панельдер
сияқты өзге панельдерді пайдаланбаңыз, себебі бұл дұрыс экспозиция
бермеуі мүмкін.
P экспозиция режимінде максималды апертура (ең аз f саны) ISO
сезімталдыққа байланысты төменде көрсетілгендей шектелген:
64
3,5
Мына ISO баламаларындағы максималды апертура:
400
800
1600
3200
6400
100
200
4
5
5,6
7,1
8
10
11
12800
13
Объективтің максималды апертурасы жоғарыда берілгеннен кішірек,
апертура үшін ең үлкен мəн объективтің максималды апертурасы
болады.
SD-9 немесе SD-8А тиімділігі жоғары батарея жинағы фотокамераға
тікелей жалғанып түсірілген жарқыл фотосуреттерінде сызықтар
түріндегі бұрмалану пайда болуы мүмкін. ISO сезімталдықты
азайтыңыз немесе фотокамера жəне қуат жинағы арасындағы
қашықтықты арттырыңыз.
292
A Қосымша жарқыл бөліктеріне қатысты ескертпелер (жалғасы)
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 жəне
SB-400 қызыл көз əсерін азайтуды береді, ал SB-5000, SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600 жəне SU-800 мына шектеулермен АФ
қосымша жарығын береді:
• SB-5000: АФ қосымша жарығы 24–135 мм АФ объективтері төменде
көрсетілген фокустау нүктелерімен пайдаланылғанда қол жетімді
болады.
24–49 мм
Фокустық қашықтық
50–84 мм
85–135 мм
• SB-910 жəне SB-900: АФ қосымша жарығы 17–135 мм АФ
объективтері төменде көрсетілген фокустау нүктелерімен
пайдаланылғанда қол жетімді болады.
Фокустық қашықтық
17–19 мм
20–135 мм
• SB-800, SB-600 жəне SU-800: АФ қосымша жарығы 24–105 мм АФ
объективтері төменде көрсетілген фокустау нүктелерімен
пайдаланылғанда қол жетімді болады.
24–34 мм
Фокустық қашықтық
35–49 мм
50–105 мм
293
• SB-700: АФ қосымша жарығы 24–135 мм АФ объективтері төменде
көрсетілген фокустау нүктелерімен пайдаланылғанда қол жетімді
болады.
Фокустық қашықтық
24–27 мм
28–135 мм
Пайдаланылатын объективке жəне жазылатын көрініске байланысты
фокустау күйінің индикаторы (I) нысан фокуста болмағанда көрсетілуі
мүмкін жəне фотокамера фокустай алмауы мүмкін жəне ысырманы
босату өшіріледі.
A Қосымша жарқыл бөліктері
i-TTL жəне автоматты апертура (qA) кірістірілген жарқылды басқару
режимдерінде қосымша жарқыл бөлігімен немесе фотосурет түсіру
мəзіріндегі Flash control (Жарқылды басқару) параметрімен
таңдалған жарқыл түзетілімі W (M) түймешігімен жəне басқару
дискімен таңдалған жарқыл түзетіліміне қосылады.
294
Басқа керек-жарақтар
D850 үшін əртүрлі керек-жарақтар қолжетімді.
Қуат көздері
Сымсыз
таратқыштар
(0 275)
Сымсыз
қашықтан
басқару
бөліктері
Көріністапқыш
окулярының
керекжарақтары
• EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 қайта зарядталатын
литий-ионды батареялары (0 14, 347); EN-EL15b/
EN-EL15a батареяларымен салыстырғанда
EN-EL15 батареясымен бір зарядпен азырақ
суреттерді түсіруге болатынын ескеріңіз (0 365)
• MH-25a зарядтау құрылғысы (0 14, 347)
• MB-D18 бірнеше қуат көздерін пайдалануға
мүмкіндік беретін əмбебап батарея жинағы
• EP-5B қуат жалғағышы, EH-5c жəне EH-5b
айнымалы ток адаптері
WT-7 сымсыз таратқышы
• WR-1 сымсыз қашықтан басқару бөлігі
• WR-R10 сымсыз қашықтан басқару бөлігі (WR-A10
WR адаптерін қажет етеді)
• WR-T10 сымсыз қашықтан басқару бөлігі
• DK-19 резеңке көзүсті қалқаны
• DK-17C көріністапқыш окулярының реттегіш
линзасы
• DK-17M ұлғайтқыш окуляры
• DG-2 окуляр ұлғайтқышы (DK-18 окуляр адаптерін
қажет етеді)
• DK-14 булануға қарсы қорғанысы бар окуляры/
DK-17A булануға қарсы қорғанысы бар окуляры
• DK-17F фтормен қапталған көріністапқыш окуляры
• DR-5 тік бұрышпен қарау жалғанбасы/DR-4 тік
бұрышпен қарау жалғанбасы
HDMI кабельдері HC-E1 HDMI кабелі
Керекжарақтарға
BS-3 керек-жарақтарға арналған құрылғы қақпағы/
арналған
BS-1 керек-жарақтарға арналған құрылғы қақпағы
құрылғы
қақпақтары
Корпус
BF-1B корпус қақпағы/BF-1A корпус қақпағы
қақпақтары
295
Бағдарламалық
Camera Control Pro 2
жасақтама
Қашықтағы
• MC-22 қашықтан басқару сымы/MC-22A қашықтан
түйіспе тұс
басқару сымы (ұзындығы 1 м*)
• MC-30 қашықтан басқару сымы/MC-30A қашықтан
керекбасқару сымы (ұзындығы 80 см*)
жарақтары
• MC-36 қашықтан басқару сымы/MC-36A қашықтан
басқару сымы (ұзындығы 85 см*)
• MC-21 ұзартқыш сымы/MC-21A ұзартқыш сымы
(ұзындығы 3 м*)
• MC-23 жалғағыш сымы/MC-23A жалғағыш сымы
(ұзындығы 40 см*)
• MC-25 адаптер сымы/MC-25A адаптер сымы
(ұзындығы 20 см*)
• WR-A10 WR адаптері
• GP-1 GPS құрылғысы/GP-1A GPS құрылғысы
(0 221) †
• ML-3 қашықтан басқару жинағы
* Барлық мəндер шамамен берілген.
† GP-1/GP-1A құрылғыларын жасап шығару
аяқталғанын ескеріңіз.
Микрофондар
• ME-1 стерео микрофоны
(0 67)
• ME-W1 сымсыз микрофоны
Жалғағыш
UF-4 USB жалғағыш қақпағы
қақпақтары
Елге немесе аймаққа қарай қолжетімділігі əр түрлі болуы мүмкін. Ең соңғы
ақпаратты веб-сайтымыздан немесе каталогтарымыздан қараңыз.
296
A Керек-жарақтарға арналған құрылғы қақпағын жалғау жəне алу
Керек-жарақтарға арналған құрылғы қақпағы
(бөлек сатылады) керек-жарақтарға
арналған құрылғыға көрсетілгендей сырғып
кіреді.
Қақпақты ашу үшін фотокамераны қатты
ұстап тұрып, қақпақты басбармақпен төмен
қарай басып, көрсетілген бағытта
сырғытыңыз.
A Жинақтағы окулярды жалғау жəне алу
Окуляр ысырмасын жабу жəне ілмекті
босатудан кейін (q) жинақтағы DK-17F
окулярын екі саусақпен ақырын ұстап,
көрсетілгендей айналдырып, алыңыз (w).
Қайта жалғау үшін окулярды қарама-қарсы
бағытта айналдырыңыз. Қосымша
окулярларды дəл осылай жалғауға жəне
алуға болады.
297
A HDMI/USB кабель қыстырғышы
Кездейсоқ ажыратылуды болдырмау үшін жинақтағы қыстырғышты
HDMI кабельдеріне немесе жинақтағы USB кабеліне көрсетілгендей
жалғаңыз (суретте USB кабелі көрсетілген; қыстырғыш кейбір үшінші
тарап HDMI кабельдеріне жарамауы мүмкім екенін ескеріңіз). Кабель
қыстырғышын пайдалану кезінде мониторды сақтау күйінде ұстаңыз.
HDMI кабелі осы
жерге кіреді
HDMI кабелі осы
жерге кіреді
HDMI кабелі осы
жерге кіреді
USB кабель
298
HDMI кабелін жəне USB
кабелін бір уақытта
пайдалану
MB-D18 қосымша батарея жинақтары
MB-D18 батарея жинағына бір EN-EL15a немесе EN-EL18c
қайта зарядталатын батареясы немесе сегіз AA батареясы
(сілтілі, Ni-MH немесе литий) сыяды жəне суреттерді «тік»
(портреттік) бағдарда түсіруді басқару элементтері болады:
ысырманы босату, AF-ON жəне Fn түймешіктері, мульти
селектор əрі басты жəне қосымша басқару дискілері.
MB-D18 бөліктері
11
1
12
13
10
14
2
15
3
9
4
6
16
5
7
8
1 Түйіспелер қақпағын ұстағыш
..................................................302
2 AF-ON түймешігі .......................301
3 Басты басқару дискі .................301
4 Мульти селектор.......................301
5 Жалғау дөңгелегі ......................302
6 Қуат жалғағышы қақпағының
ұстағышы..................................307
7 Батарея бөлімінің қақпағы .......304
8 Батарея бөлімі ..........................304
17
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Батарея бөлімінің ілмегі ...........304
Қуат/сигнал түйіспелері ............302
Түйіспелер қақпағы ...................302
Бекіту бұрандасы ......................302
Fn түймешігі ..............................301
Ысырманы босату түймешігі ....301
Басқару құлпы ...........................301
Қосымша басқару дискі ............301
Штатив ұяшығы
299
20
22
21
18
19
18 EN-EL15a батареяларына
арналған MS-D12EN ұстағышы *
.................................................. 304
19 Қуат түйіспе тұстары ................ 304
20 Қуат түйіспе тұстары (MS-D12EN
батарея ұстағышы) ................. 304
21 AA батареяларына арналған
MS-D12 ұстағышы ................... 304
22 Қуат түйіспе тұстары (MS-D12
батарея ұстағышы).................. 304
* MS-D12EN батарея ұстағышы MB-D18 батарея жинағына салынып
жөнелтіледі.
A Айнымалы ток адаптерін жəне қуат жалғағышын пайдалану
Фотокамера ұзақ уақыт бойы пайдаланылғанда MB-D18 батарея
жинағымен бірге қосымша EH-5c/EH-5b айнымалы ток адаптерін жəне
EP-5B қуат жалғағышын пайдалануға болады (0 307). EP-5B қуат
жалғағышын MS-D12EN батарея ұстағышына салып, айнымалы ток
адаптерін жалғаңыз. Қосымша ақпаратты Nikon веб-сайттарында
қолжетімді Мəзір нұсқаулығында қараңыз (0 i).
300
❚❚ Ысырманы босату түймешігі, мульти селектор
жəне басқару дискілері
Бұл басқару элементтері
Ысырманы
фотокамера корпусындағы
босату
түймешігі
сəйкес басқару
элементтерімен бірдей
функцияларды орындайды.
Жалғыз ерекшелігі, f5 (Multi
selector (Мульти
селектор), 0 269)
қолданушы параметрі үшін
таңдалған параметрге
қарамастан, MB-D18 мульти Қосымша басқару
дискі
селекторын күту режимінің
таймерін іске қосу үшін пайдалану мүмкін емес.
Мульти
селектор
Басты басқару
дискі
❚❚ Fn жəне AF-ON түймешіктері
Бұл басқару элементтері
орындайтын функцияларды
f10 (Assign MB-D18 buttons
(MB-D18 түймешіктерін
тағайындау), 0 270)
қолданушы параметрін
пайдаланып таңдауға
болады.
Fn түймешігі
AF-ON түймешігі
❚❚ MB-D18 басқару құлпы
Басқару құлпы кездейсоқ
пайдалануды болдырмау
үшін MB-D18 батарея
жинағындағы басқару
элементтерін құлыптайды.
Фотосуреттерді «тік»
(портреттік) бағдарда түсіру
Құлыпталған
Құлпы ашылған
үшін осы басқару
элементтерін пайдалану алдында құлыпты көрсетілгендей
құлыптаңыз. Басқару құлпы қуат ажыратқышы болып
табылмайды. Фотокамераны қосу жəне өшіру үшін
фотокамераның қуат ажыратқышын пайдаланыңыз.
301
Батарея жинағын пайдалану
❚❚ Батарея жинағын жалғау
Батарея жинағын жалғау алдында
фотокамера өшірулі екеніне жəне
MB-D18 басқару құлпы L күйінде екеніне
көз жеткізіңіз.
1 Батарея жинағынан түйіспелер
қақпағын алыңыз.
2 MB-D18 батарея жинағына арналған түйіспелер
фотокамераның түбінде орналасқан. Бұл жерде олар
түйіспелер қақпағымен қорғалған. Түйіспелер қақпағын
алыңыз (q) жəне MB-D18 батарея жинағындағы
түйіспелер қақпағын ұстағышқа қойыңыз (w).
302
3 MB-D18 бекіту бұрандасын (w) фотокамераның штатив
ұяшығымен туралап (q), MB-D18 батарея жинағын
орналастырыңыз, содан кейін LOCK (ҚҰЛЫПТАУ)
көрсеткісі көрсеткен бағытта айналдыру арқылы жалғау
дөңгелегін тартыңыз.
MB-D18 батарея жинағын жалғау алдында фотокамерадан
батареяны алу керек емес. Əдепкі параметрлерде
фотокамераға салынған батарея тек MB-D18 батарея
жинағындағы батарея таусылғаннан кейін пайдаланылады.
Батареяларды пайдалану ретін өзгерту үшін
фотокамераның баптау мəзіріндегі Battery order
(Батареялар реті) параметрін пайдалануға болады.
D Батарея жинағын жалғау
Жоғалуын болдырмау үшін фотокамераның түйіспелер қақпағын
түйіспелер қақпағын ұстағышқа салып, MB-D18 түйіспелер қақпағын
қауіпсіз жерде сақтаңыз. MB-D18 батарея жинағымен бірге PB-6
жиырылмалы фокустау механизмін пайдаланғанда PB-6D
жиырылмалы аралық қабаты жəне PK-13 автоматты ұзартатын
сақинасы керек.
303
❚❚ Батарея жинағын алу
MB-D18 батарея жинағын алу үшін фотокамераны өшіріңіз жəне
MB-D18 батарея жинағындағы басқару құлпын L күйіне
орнатыңыз, содан кейін LOCK (ҚҰЛЫПТАУ) көрсеткісі
көрсеткенге қарама-қарсы бағытта айналдыру арқылы жалғау
дөңгелегін босатыңыз жəне MB-D18 батарея жинағын алыңыз.
❚❚ Батареяларды салу
MB-D18 батарея жинағында бір EN-EL15a немесе EN-EL18c
қайта зарядталатын батареясын немесе сегіз AA батареясын
пайдалануға болады. Батареяларды салу алдында фотокамера
өшірулі екеніне жəне MB-D18 басқару құлпы L күйінде екеніне
көз жеткізіңіз.
1 Батарея бөлімінің ілмегін A күйіне айналдыру жəне
батарея ұстағышын алу арқылы MB-D18 батарея
жинағын ашыңыз.
304
2 Батареяларды төменде сипатталғандай дайындаңыз.
EN-EL15a: батареядағы ойықтарды
MS-D12EN ұстағышындағы шығыңқы
жерлерге сəйкес келтіріп, батареяны
көрсеткісін (E) батарея ұстағышының
қуат түйіспе тұстарына (q) қаратып
салыңыз. Батареяны азғантай төмен
қарай басып, қуат түйіспе тұстары
орнында құлыпталғанша көрсеткі
бағытында сырғытыңыз (w).
EN-EL18c: BL-5
Батареяны босату тетігі
қосымша батарея бөлімі
қақпағындағы
батареяны босату тетігі
G көрсеткісі
көрінбейтіндей
орналастырылған болса,
батареяны босату тетігін
көрсеткіні жауып
тұратындай сырғытыңыз
(q). Батареядағы екі
шығыңқы жерді BL-5
батарея бөлімі
қақпағындағы сəйкес
ұяшықтарға кіргізіңіз (w)
жəне батареяны босату
тетігі шетке сырғып,
көрсеткіні ашқанына көз жеткізіңіз (e).
305
AA батареялары: батареялар дұрыс
бағдарда екенін тексеріп, сегіз AA
батареясын MS-D12 батарея
ұстағышына көрсетілгендей салыңыз.
3 Батарея ұстағышын немесе EN-EL18c батареясын
MB-D18 батарея жинағына салып, батарея бөлімінің
қақпағын жабыңыз. Ілмекті бұру алдында ұстағыш
немесе батарея салынғанын тексеріңіз; қуат қақпақ
толығымен жабылған болса ғана беріледі.
306
4 Фотокамераны қосып, басқару панелінде немесе
көріністапқышта батарея зарядының деңгейін тексеріңіз
(0 30). Фотокамера қосылмаса, батарея дұрыс
салынғанын тексеріңіз.
Баптау мəзірінде MB-D18 battery type (MB-D18 батарея
түрі) үшін таңдалған параметрді батарея жинағында
салынған батарея түріне сəйкес келтіріңіз (0 276).
Батареялар туралы ақпаратты баптау мəзірінде Battery info
(Батарея туралы мəлімет) параметрін таңдау арқылы
көрсетуге болады (0 276).
A EP-5B қуат жалғағышы
Пайдаланып жатқанда EP-5B қуат
жалғағышын MS-D12EN ұстағышына
көрсеткісін (E) батарея ұстағышының қуат
түйіспе тұстарына (q) қаратып кіргізіңіз.
Жалғағышты азғантай төмен қарай басып,
қуат түйіспе тұстары орнында
құлыпталғанша көрсеткі бағытында
сырғытыңыз (w). Қуат жалғағышының
қақпағын ашып, саңылау арқылы EP-5B қуат
кабелін өткізіңіз (e).
307
❚❚ Батареяларды алу
Батареяларды немесе ұстағышты түсіріп алмаңыз.
1 Батарея бөлімінің ілмегін A күйіне айналдыру жəне
батареяны немесе батарея ұстағышын алу арқылы
MB-D18 батарея жинағын ашыңыз.
2 Батареяны немесе батареяларды ұстағыштан немесе
BL-5 батарея бөлімінің қақпағынан алыңыз.
EN-EL15a: ұстағыштың PUSH (БАСУ) түймешігін басып
тұрып, батареяны түймешікке қарай сырғытыңыз. Содан
кейін батареяны көрсетілгендей алуға болады.
EP-5B қуат жалғағышын алу процедурасы EN-EL15a
батареясын алу процедурасымен бірдей.
308
EN-EL18c: батареяны
босату тетігін көрсеткімен
(G) көрсетілген бағытта
сырғытып, BL-5 батарея
бөлімінің қақпағын алыңыз.
AA батареялары: батареяларды көрсетілгендей алыңыз.
Ұстағыштан алу кезінде батареяларды түсіріп алмаңыз.
309
Техникалық сипаттамалары
Қуат көзі
Бір EN-EL15a немесе EN-EL18c қайта
зарядталатын литий-ионды батареясы, сегіз
сілтілі (1,5 В) немесе литий (1,5 В) AA
батареясы, сегіз Ni-MH (1,2 В) қайта
зарядталатын AA батареясы немесе EH-5c/
EH-5b AC адаптері (EP-5B қуат жалғағышын
қажет етеді); EN-EL15, EN-EL15b, EN-EL18,
EN-EL18a жəне EN-EL18b батареяларына да
қолдау көрсетіледі, бірақ кейде EN-EL15b/
EN-EL15a батареяларымен салыстырғанда
EN-EL15 батареясымен бір зарядпен азырақ
суреттер түсірілуі мүмкін екенін жəне EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a батареяларымен
салыстырғанда EN-EL18 батареясымен бір
зарядпен азырақ суреттерді түсіруге болатынын
(0 365) əрі EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a
жəне EN-EL18 батареялары MH-26a немесе
MH-26 зарядтау құрылғысын жəне BL-5 батарея
бөлімінің қақпағын (екеуі де бөлек сатылады)
қажет ететінін ескеріңіз
Жұмыс
0 °C–40 °C
температурасы
Өлшемдері (Е × Б × Д) Шамамен 152 × 51 × 79 мм
Салмағы (шамамен) • MS-D12EN ұстағышымен жəне қосымша
EN-EL15a батареясымен бірге 355 г
• MS-D12 жəне сегіз AA батареясымен бірге
(үшінші тарап жеткізушілерде бөлек
сатылады) 450 г
• MS-D12EN ұстағышымен жəне қосымша
EP-5B қуат жалғағышымен бірге 305 г
• Қосымша BL-5 батарея бөлімінің қақпағымен
жəне EN-EL18c батареясымен бірге 435 г
• MS-D12EN ұстағышымен бірге 280 г
• MS-D12 ұстағышымен бірге 265 г
Nikon компаниясы осы нұсқаулықта сипатталған жабдық пен бағдарламалық
жасақтаманың сыртқы түрін жəне техникалық сипаттамаларын кез келген
уақытта жəне еш ескертусіз өзгерту құқығын сақтап қалады. Nikon компаниясы
осы нұсқаулықта болуы мүмкін қателерден болған шығындарға жауап
бермейді.
310
Фотокамераға күтім жасау
Сақтау
Фотокамера ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса,
батареяны алып, салқын, құрғақ аумақта түйіспе тұс қақпағын
орнатқан күйде сақтаңыз. Зеңнің пайда болуына жол бермеу
үшін фотокамераны құрғақ, əрі жақсы желдетілетін жерде
сақтаңыз. Фотокамераны лигроин немесе камфара нафталин
дөңгелектерімен немесе мына орындарда сақтамаңыз:
• дұрыс желдетілмейтін немесе ылғалдылығы 60% астам
жерлерде
• теледидар немесе радио сияқты қатты электромагнитті
өрістер шығаратын құрылғының қасында
• температуралары 50 °C градустан жоғары немесе –10 °C
градустан төмен жерлерде
Тазалау
Тозаңды жəне мамықты алу үшін ауа үргішті
пайдаланып, содан кейін жұмсақ, құрғақ шүберекпен
баппен тазалаңыз. Фотокамераны жағажайда немесе
теңіз жағасында пайдаланғаннан кейін, құм немесе тұз
Фотокамера
түйіршіктерін аздап тазартылған суға батырылған
корпусы
шүберекпен баппен сүртіп, мұқият құрғатыңыз.
Маңызды: фотокамера ішіндегі шаң-тозаң немесе
өзге де бөгде нəрселер кепілдікке кірмейтін зақымға
əкелуі мүмкін.
Мына əйнектен жасалған нəрселер тез зақымдалады.
Тозаң мен мамықты ауа үргішпен кетіріңіз.
Объектив,
Аэрозольды үргішті пайдаланған кезде сұйықтықтығы
айна жəне
төгілмеу үшін сауытын тігінен ұстаңыз. Саусақ іздері
көріністапқыш мен басқа дақтарды кетіру үшін жұмсақ шүберекке
объективті тазалайтын сұйықтықтың шамалы
мөлшерін құйып, баппен тазалаңыз.
Тозаң мен мамықты ауа үргішпен кетіріңіз. Саусақ
іздері мен басқа дақтарды кетірген кезде, сыртқы
Монитор
қабатын жұмсақ шүберекпен немесе былғары терімен
баппен сүртіңіз. Қатты күш салмаңыз, себебі бұл
зақымға немесе ақауға əкелуі мүмкін.
Алкогольды, сұйылтқышты немесе басқа ұшқыш химиялық
заттарды пайдаланбаңыз.
311
Кескін сенсорын тазалау
Егер кескін сенсорындағы кір немесе тозаң фотосуреттерде
пайда болған тəрізді көрінсе, сенсорды баптау мəзіріндегі Clean
image sensor (Кескін сенсорын тазалау) параметрін
пайдаланып тазалауға болады. Сенсорды Clean now (Дəл
қазір тазалау) параметрін пайдаланып кез келген уақытта
тазалауға немесе фотокамера қосулы немесе өшірулі тұрғанда
автоматты түрде тазалауға болады.
❚❚ «Clean now (Қазір тазалау)»
Фотокамераның негізін төмен қаратып
ұстап, баптау мəзірінде Clean image
sensor (Кескін сенсорын тазалау)
пəрменін таңдаңыз, содан кейін Clean
now (Қазір тазалау) пəрменін белгілеңіз
жəне J түймешігін басыңыз. Фотокамера
кескін сенсорын тексеріп, содан кейін
тазалай бастайды. Басқару панелінде
1 жыпылықтайды жəне тазалау
орындалып жатқанда басқа əрекеттерді
орындау мүмкін емес. Тазалау аяқталып,
баптау мəзірі көрсетілгенше қуат көзін
алмаңыз немесе ажыратпаңыз.
312
❚❚ «Clean at startup/shutdown (Іске қосылар кезде/сөнер
кезде тазалау)»
Мына параметрлерден таңдаңыз:
5
6
7
Параметр
Clean at startup
(Іске қосылар
кезде тазалау)
Clean at
shutdown
(Сөнер кезде
тазалау)
Clean at startup
& shutdown
(Іске қосылар
кезде жəне
сөнер кезде
тазалау)
Cleaning off
(Тазалау
өшірулі)
Сипаттама
Кескін сенсоры фотокамера қосылған сайын
автоматты түрде тазаланады.
Кескін сенсоры фотокамера өшкен сайын
автоматты түрде тазаланады.
Кескін сенсоры фотокамера іске қосылар кезде
жəне сөнер кезде автоматты түрде
тазаланады.
Кескін сенсорын автоматты түрде тазалау
өшірулі.
1 Clean at startup/shutdown (Іске
қосылар кезде/сөнер кезде
тазалау) пəрменін таңдаңыз.
«Қазір тазалау» (0 312) бөлімінде
сипатталғандай Clean image sensor
(Кескін сенсорын тазалау) мəзірін
көрсетіңіз. Clean at startup/shutdown
(Іске қосылар кезде/сөнер кезде тазалау) параметрін
белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.
2 Параметрді таңдаңыз.
Параметрді белгілеп, J түймешігін
басыңыз.
313
D Кескін сенсорын тазалау
Іске қосу кезінде фотокамераны басқару тетіктерін пайдалану кескін
сенсорын тазалауды үзеді.
Егер Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау) мəзіріндегі
параметрлерді пайдаланып тозаңды толық кетіру мүмкін болмаса,
кескін сенсорын қолмен тазалаңыз (0 315) немесе Nikon
компаниясының қызмет көрсету өкіліне хабарласыңыз.
Егер кескін сенсорын тазалау қатарынан бірнеше рет орындалса,
фотокамераның ішкі тізбегін қорғау үшін кескін сенсорын тазалау
уақытша ажыратылуы мүмкін. Шамалы уақыт күткеннен кейін қайта
тазалауға болады.
314
❚❚ Қолмен тазалау
Егер кескін сенсорынан бөгде заттарды баптау мəзіріндегі
Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау) параметрін
пайдаланып кетіру мүмкін болмаса (0 312), сенсорды төменде
сипатталғандай қолмен тазалауға болады. Дегенмен, сенсор
өте нəзік екенін жəне оңай зақымдалатынын ескеріңіз; қолмен
тазалауды тек Nikon компаниясының қызмет көрсету өкілінің
орындауы ұсынылады.
1 Батареяны зарядтаңыз немесе айнымалы ток адаптерін
жалғаңыз.
Кескін сенсорын тексергенде немесе тазалағанда сенімді
қуат көзі қажет. Фотокамераны сөндіріп, толық зарядталған
батареяны салыңыз немесе қосымша айнымалы ток
адаптері мен қуат жалғағышын қосыңыз. Lock mirror up for
cleaning (Тазалау үшін айнаны көтеруді құлыптау)
параметрі баптау мəзірінде батарея зарядының деңгейі J
мəнінен жоғары болса жəне фотокамера смарт құрылғыға
Bluetooth арқылы немесе басқа құрылғыларға USB арқылы
қосылмаған болса ғана қолжетімді болады.
2 Объективті алыңыз.
Фотокамераны өшіріп, объективті алыңыз.
3 Lock mirror up for cleaning (Тазалау
үшін айнаны көтеруді құлыптау)
пəрменін таңдаңыз.
Фотокамераны қосып, баптау
мəзірінде Lock mirror up for cleaning
(Тазалау үшін айнаны көтеруді
құлыптау) параметрін белгілеп, 2
түймешігін басыңыз.
315
4 J түймешігін басыңыз.
Мониторда хабар көрсетіледі жəне
басқару панелі мен
көріністапқышта сызықтар қатары
пайда болады. Кескін сенсорын
тексермей қалыпты жұмысты
қалпына келтіру үшін
фотокамераны өшіріңіз.
5 Айнаны көтеріңіз.
Ысырманы босату
түймешігін соңына дейін
басыңыз. Айна көтеріледі
жəне кескін сенсорын
жауып тұратын ысырма
пердесі ашылады. Көріністапқыштағы дисплей өшеді жəне
басқару панелінде сызықтар қатары жыпылықтайды.
6 Кескін сенсорын тексеріңіз.
Фотокамераны жарық кескін
сенсорына түсетін етіп ұстап,
сенсорда шаң-тозаңның бар-жоғын
тексеріңіз. Егер бөгде нəрселер
болмаса, 8-қадамға өтіңіз.
316
7 Сенсорды тазалаңыз.
Сенсордан шаң-тозаңды ауа үргішпен
тазалаңыз. Қылшақ ауа үргішті
пайдаланбаңыз, өйткені қылдар
сенсорды зақымдауы мүмкін. Ауа
үргішпен тазалауға болмайтын
қоқысты Nikon компаниясының
қызмет көрсету маманы ғана тазалай алады. Сенсорды еш
жағдайда ұстауға немесе сүртуге болмайды.
8 Фотокамераны өшіріңіз.
Айна төмен қалпына оралады жəне ысырманың пердесі
жабылады. Объективті немесе корпус қақпағын орнына
қайта салыңыз.
D Сенімді қуат көзін пайдаланыңыз
Ысырманың пердесі нəзік жəне оңай зақымдалады. Егер айна көтеріліп
жатқанда фотокамера өшсе, пердесі автоматты түрде жабылады.
Пердені зақымдау үшін мына сақтық шараларын сақтаңыз:
• Айна көтеріліп жатқанда фотокамераны өшірмеңіз немесе қуат көзін
суырмаңыз немесе ажыратпаңыз.
• Егер айна көтеріліп тұрған кезде батарея қуаты төмендесе, ысырма
пердесінің жабылатыны жəне шамамен екі минуттан кейін айнаның
төмен түсетіні туралы ескертетін дыбыстық сигнал естіледі жəне
өздігінен түсіруді реттейтін таймер шамы жыпылықтайды. Тазалау
немесе тексеру жұмыстарын дереу тоқтатыңыз.
317
D Кескін сенсорындағы бөгде заттар
Объективтер немесе корпус қақпақтары алынғанда немесе
ауыстырылғанда фотокамераға кірген бөгде заттар (немесе сирек
жағдайларда, фотокамераның өзіндегі май немесе майда бөлшектер)
кескін сенсорына жабысып, белгілі бір жағдайларда түсірілген
фотосуреттерде көрінуі мүмкін. Объектив салынбаған кезде
фотокамераны қорғау үшін фотокамера корпусының қақпағын орнына
салуды ұмытпаңыз, ол үшін алдымен фотокамера бекіткішіне,
объектив бекіткішіне жəне корпус қақпағына жабысуы мүмкін барлық
шаңды жəне бөгде заттарды тазартыңыз. Шаң-тозаң бар орталарда
ауыстыруға корпус қақпағын бекітуге немесе объективтерді ауыстыруға
əрекеттенбеңіз.
Бөгде заттар кескін сенсорына кірсе, «Кескін сенсорын тазалау»
(0 312) бөлімінде сипатталғандай кескін сенсорын тазалау параметрін
пайдаланыңыз. Егер мəселе жалғасса, сенсорды қолмен тазалаңыз
(0 315) немесе сенсорды өкілетті Nikon қызмет көрсету
қызметкерлеріне тазалаттырыңыз. Сенсорда бөгде заттардың болуы
əсер еткен фотосуреттерді кейбір кескіндерді өңдеу қолданбаларында
қол жетімді кескінді тазалау параметрлерін пайдаланып өңдеуге
болады.
D Фотокамера мен керек-жарақтарына техникалық қызмет
көрсету
Фотокамера дəлдікпен жұмыс істейтін жəне уақытылы күтім көрсетуді
қажет ететін құрылғы. Nikon компаниясы фотокамераны бастапқы
сатушыға немесе Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне бір-екі
жыл сайын тексертуге жəне əр үш-бес жыл сайын техникалық қызмет
көрсету үшін апаруға кеңес береді (бұл қызметтердің ақылы екенін
ескеріңіз). Фотокамераны кəсіби мақсатта пайдалансаңыз, жиі
тексертіп жəне қаратып тұрған жөн. Фотокамерада жиі қолданылатын
объективтер немесе қосымша жарқыл бөліктері сияқты керекжарақтарды фотокамераны тексертуге немесе техникалық қызмет
алуға апарғанда бірге апару қажет.
318
Фотокамераға жəне батареяға күтім
көрсету: сақтық шаралары
Құлатып алмаңыз: қатты соққыға немесе діріл əсеріне ұшыраса, өнім
дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
Құрғақ күйде ұстаңыз: бұл өнім суға төзімді емес жəне суға батырылса
немесе ылғалдылығы жоғары жерде болса, дұрыс істемеуі мүмкін. Ішкі
механизмнің тоттануы жөндеуге келмейтін зақымға əкелуі мүмкін.
Кенет температура өзгерісіне ұшыратпау керек: салқын кезде
жылумен қамтамасыз етілген ғимаратқа кіретін немесе шығатын кезде
пайда болатын температураның кенет өзгерістері құрылғы ішінде
конденсаттың пайда болуына əкелуі мүмкін. Конденсаттың пайда
болуына жол бермеу үшін температураның кенет өзгерісі əсер етпей
тұрып, құрылғыны тасымалдау сөмкесіне немесе пластик қалтаға
салыңыз.
Күшті магнит өрістерінен алыс ұстаңыз: бұл құрылғыны күшті
электрмагнитті сəулелену немесе магниттік өрістер шығаратын
жабдықтың қасында пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз. Радио
таратқыштар сияқты жабдық шығаратын статикалық зарядтар немесе
магниттік өрістер мониторға кедергі келтіруі, жад картасында сақталған
деректерді зақымдауы немесе өнімнің ішкі тізбегіне əсер етуі мүмкін.
Объективті күнге қаратып қоймаңыз: объективті ұзақ уақыт бойы күнге
немесе басқа күшті жарық көзіне бағытталған күйде қалдырмаңыз. Қатты
жарық кескін сенсоры жұмысының нашарлауына əкелуі немесе
фотосуреттерде ақ түсті бұлдырату əсерін тудыруы мүмкін.
Қуат көзінен алу немесе ажырату алдында құрылғыны өшіріңіз: өнім
қосулы немесе кескіндер жазылып немесе өшіріліп жатқан кезде өнімді
розеткадан ажыратпаңыз немесе батареяны алмаңыз. Осындай
жағдайларда қуатты күштеп ажырату деректердің жоғалуына немесе
өнім жадының немесе ішкі тізбектің зақымдалуына əкелуі мүмкін.
Қуаттың кенеттен үзіліп қалмауы үшін өнімді бір жерден екінші жерге
айнымалы ток адаптері жалғаулы тұрғанда апаруға əрекеттенбеңіз.
319
Тазалау: фотокамера корпусын тазалаған кезде, шаң-тозаңды баппен
тазалау үшін ауа үргішті пайдаланыңыз, содан кейін жұмсақ, əрі құрғақ
шүберекпен абайлап сүртіңіз. Фотокамераны жағажайда немесе теңіз
жағасында пайдаланғаннан кейін, құм немесе тұз түйірлерін аздап таза
суға малынған шүберекпен сүртіңіз, содан кейін фотокамераның толық
кебуін күтіңіз. Сирек жағдайларда статикалық электр тогы сұйық
кристалдық дисплейлердің жануын немесе күңгірттенуін тудыруы мүмкін.
Бұл ақау емес жəне дисплей көп ұзамай өз қалпына келеді.
Объектив пен айна оңай зақымдалады. Шаң-тозаңды ауа үргішпен
баппен ғана тазалау қажет. Аэрозольды ауа үргішті пайдаланған кезде
сұйықтығы төгілмеуі үшін сауытын тік ұстаңыз. Объективтегі саусақ
іздерін немесе басқа дақтарды кетіру үшін жұмсақ шүберекке объективті
тазалағыш сұйықтықтан шамалы құйып, объективті мұқият сүртіңіз.
Кескін сенсорын тазалау туралы ақпаратты «Кескін сенсорын тазалау»
(0 312) бөлімінен қараңыз.
Объектив түйіспелері: объектив түйіспелерін таза ұстаңыз.
Ысырманың пердесін ұстамаңыз: ысырманың пердесі өте жұқа жəне
оңай зақымдалады. Ешбір жағдайда пердеге күш салмау, оны тазалағыш
құралдармен түртпеу керек немесе оған ауа үргіштен шығатын қатты ауа
ағынын бағыттамау қажет. Бұл əрекеттер перденің сызылуына,
деформациялануына немесе жыртылуына əкелуі мүмкін.
Ысырма пердесінің түсі біркелкі емес болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл
суреттерге əсер етпейді жəне ақауды білдірмейді.
320
Сақтау: зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін фотокамераны құрғақ,
жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз. Егер айнымалы ток адаптерін
пайдалансаңыз, өрттен сақтау үшін адаптерді розеткадан суырыңыз.
Егер өнімді ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, батареяның ағуына жол
бермеу үшін алып қойыңыз жəне фотокамераны ылғал тартқышы бар
пластик қалтада сақтаңыз. Дегенмен, фотокамера қабын пластик
қалтада сақтамаңыз, себебі бұл материалдың бұзылуына əкелуі мүмкін.
Ылғал тартқыш ылғалды сіңіру барысында өз мүмкіндігін баяу
жоғалтатынын жəне оны жүйелі аралықтарда ауыстыру қажет екенін
ескеріңіз.
Зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін фотокамераны сақталған
жерінен кемінде айына бір рет шығарып тұрыңыз. Фотокамераны
қосыңыз жəне оны қайта салмай тұрып, ысырмасын бірнеше рет
босатыңыз.
Батареяны салқын, əрі құрғақ жерде сақтаңыз. Батареяны басқа жерде
сақтау алдында түйіспе тұс қақпағын орнына салыңыз.
Мониторға қатысты ескертпелер: монитор өте жоғары дəлдікпен
жасалған; нүктелерінің кемінде 99,99%-ы жұмыс істейді, 0,01%-дан көп
емес бөлігі жетіспейді немесе ақаулы болып табылады. Сондықтан, бұл
дисплейлердің құрамында үнемі жанып тұруы (ақ, қызыл, көк немесе
жасыл) немесе үнемі сөндірулі (қара) тұратын нүктелер бар болуы мүмкін
болғанымен, бұл ақаулық емес жəне құрылғы жазатын кескіндерге əсер
етпейді.
Монитордағы кескіндерді қатты жарық астында көру қиын болуы мүмкін.
Мониторды күшпен баспаңыз, себебі оған зақым келуі немесе ақау пайда
болуы мүмкін. Монитордағы шаң-тозаңды ауа үргішпен тазалауға
болады. Дақтарды жұмсақ шүберекпен немесе былғары терімен баппен
сүртіп тазалауға болады. Монитор сынып қалса, əйнек сынықтарынан
жарақат алмау жəне монитордағы сұйық кристал теріге тимеу немесе көз
бен ауызға кіріп кетпеуі үшін сақ болу қажет.
321
Батарея жəне зарядтау құрылғысы: дұрыс пайдаланылмаса,
батареялар ағуы немесе жарылуы мүмкін. Батареяларды жəне зарядтау
құрылғыларын пайдаланған кезде мына сақтық шараларын сақтаңыз:
• Осы жабдықта пайдалану үшін бекітілген батареяларды ғана
пайдаланыңыз.
• Батареяға жалын немесе қатты қызу əсерін тигізбеңіз.
• Батареяның түйіспе тұстарын таза ұстаңыз.
• Батареяны ауыстыру алдында өнімді өшіріңіз.
• Пайдаланбаған кезде батареяны фотокамерадан немесе зарядтау
құрылғысынан алыңыз жəне түйіспе тұс қақпағын орнына салыңыз. Бұл
құрылғылар сөндірулі тұрған кезде де шамалы заряд алады жəне
батареяның қуатын батарея жұмыс істемейтін болғанша азайтуы
мүмкін. Егер батарея біраз уақыт бойы пайдаланылмайтын болса,
фотокамерадан сақтау үшін алу алдында оны фотокамераға салыңыз
жəне таусылғанша пайдаланыңыз. Батареяны қоршаған орта
температурасы 15 °C–25 °C салқын орында (ыстық немесе өте суық
орындарды таңдамаңыз) сақтау керек. Батареяны кемінде алты ай
сайын зарядтаңыз жəне зарядсыздандырыңыз.
• Батареяның қуаты толық таусылған кезде фотокамераны қайта-қайта
қосу немесе сөндіру батареяның жарамды мерзімін қысқартады.
Заряды толығымен таусылған батареяларды пайдалану алдында
зарядтау керек.
• Батарея пайдаланылған кезде батареяның ішкі температурасы
көтерілуі мүмкін. Ішкі температурасы жоғары кезде батареяны зарядтау
əрекеті батареяның жұмысына əсер етеді жəне батарея зарядталмауы
немесе тек жартылай зарядталуы мүмкін. Зарядтау алдында
батареяның салқындауын күтіңіз.
• Батареяны іште 5 °C–35 °C қоршаған орта температураларында
зарядтаңыз. Батареяны 0 °C-тан төмен немесе 40 °C-тан жоғары
қоршаған орта температураларында пайдаланбаңыз; осы сақтық
шарасы орындалмаса, батарея зақымдалуы немесе өнімділігі
нашарлауы мүмкін. 0 °C пен 15 °C жəне 45 °C пен 60 °C аралығындағы
батарея температураларында сыйымдылық азаюы жəне зарядтау
уақыты артуы мүмкін. Температурасы 0 °C-тан төмен немесе 60 °C-тан
жоғары болса, батарея зарядталмайды.
322
• Зарядтау кезінде CHARGE (ЗАРЯДТАУ) шамы жылдам жыпылықтаса
(шамамен секундына сегіз рет), температура дұрыс ауқымда екеніне
көз жеткізіңіз, содан кейін зарядтау құрылғысын розеткадан суырып,
батареяны қайта салыңыз. Мəселе жалғасса, пайдалануды дереу
тоқтатыңыз, сөйтіп батареяны жəне зарядтау құрылғысын дүкенге
немесе Nikon компаниясының қызмет көрсету өкіліне апарыңыз.
• Зарядтау кезінде зарядтау құрылғысын жылжытпаңыз немесе
батареяға тимеңіз. Бұл сақтық шарасын қолданбау өте сирек
жағдайларда зарядтау құрылғысының батарея ішінара зарядталған
болса да, зарядтау аяқталды деп көрсетуіне əкелуі мүмкін. Зарядтауды
қайта бастау үшін батареяны алып, қайта салыңыз.
• Батарея төмен температураларда зарядталса немесе зарядталған
температурадан төмен температурада қолданылса, оның
сыйымдылығы уақытша азаюы мүмкін. Батарея 5 °C төмен
температурада зарядталса, Battery info (Батарея туралы мəлімет)
(0 276) дисплейіндегі батареяның жарамды мерзімінің индикаторы
уақытша азаюды көрсетуі мүмкін.
• Толық зарядталғаннан кейін батареяны зарядтай беру батареяның
жұмысына əсер етуі мүмкін.
• Бөлме температурасында пайдаланған кезде толығымен зарядталған
батареяның зарядын сақтау уақытының айтарлықтай төмендеуі
батареяны ауыстыру керектігін көрсетеді. Жаңа батареяны сатып
алыңыз.
• Жинақтағы қуат кабелі жəне айнымалы ток қабырға адаптері тек
MH-25a зарядтау құрылғысымен бірге пайдалануға арналған. Зарядтау
құрылғысын үйлесімді батареялармен ғана пайдаланыңыз.
Пайдаланбаған кезде розеткадан суырып қойыңыз.
• Зарядтау құрылғысының түйіспелерін қысқа тұйықтамаңыз. Осы сақтық
шарасын орындамау зарядтау құрылғысының шамадан тыс ысуына
жəне зақымдануына əкелуі мүмкін.
• Батареяны пайдалану алдында зарядтаңыз. Маңызды шараларда
фотосурет түсірген кезде, толық зарядталған қосалқы батарея дайын
болсын. Орналасқан жеріңізге қарай қосалқы батареяларды тез арада
сатып алу қиынға соғуы мүмкін. Салқын күндері батареяның
сыйымдылығы төмендеуі мүмкін екенін ескеріңіз. Сырттағы салқын ауа
райында фотосурет түсіру алдында батареяның толық зарядталғанына
көз жеткізіңіз. Қосалқы батареяны жылы жерде ұстаңыз жəне екеуін
қажетінше ауыстырыңыз. Жылығаннан кейін салқын батарея
зарядының белгілі бір бөлігі қалпына келуі мүмкін.
• Пайдаланылған батареялар бағалы ресурс болып табылады; жергілікті
ережелерге сай қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
323
Ақауларды жою
Егер фотокамера күтілгендей жұмыс істемесе, ресми өкілмен
немесе Nikon компаниясының қызмет көрсету өкілімен
хабарласпай тұрып, төменде берілген жиі кездесетін
ақаулардың тізімін қараңыз.
Батарея/Дисплей
Фотокамера қосулы, бірақ жауап бермейді: жазу аяқталғанша күтіңіз.
Егер мəселе қайталанса, фотокамераны өшіріңіз. Егер фотокамера
өшірілмесе, батареясын алып, қайта салыңыз, егер айнымалы адаптерін
пайдалансаңыз, айнымалы адаптерін ажыратып, қайта қосыңыз.
Ағымдағы кез келген жазылып жатқан деректердің жойылатынын
ескеріңіз, бірақ əлдеқашан жазылған деректерге қуат көзін алу немесе
ажырату əсер етпейді.
Көріністапқыш фокуста емес: көріністапқыш фокусын реттеңіз (0 9).
Бұл мəселені шешпесе, əр кадр бойынша бақылағыш АФ (AF-S; 0 98),
жалғыз нүктелі АФ (0 100) жəне орталық фокустау нүктесін (0 105)
таңдаңыз, содан кейін жоғары контрастты нысанды орталық фокустау
нүктесінде жақтауға алып, фотокамераны фокустау үшін ысырманы
босату түймешігін жартылай басыңыз. Фотокамера фокуста болған кезде
нысанды көріністапқышта фокусқа анық түрде алу үшін диоптрияны
реттеу тетігін пайдаланыңыз. Қажет болса, көріністапқыш фокусын
қосымша түзеткіш линзалар көмегімен əрі қарай реттеуге болады
(0 295).
Көріністапқыш күңгірт болып тұр: толық зарядталған батареяны
салыңыз (0 14, 30).
Дисплейлер ешбір ескертусіз сөнеді: c2 (Standby timer (Күту
режимінің таймері), 0 263) немесе c4 (Monitor off delay (Мониторды
өшіруді кешіктіру), 0 264) қолданушы параметрі үшін ұзағырақ
кідірістерді таңдаңыз.
Басқару панеліндегі немесе көріністапқыштағы дисплейлер жауап
бермейді жəне күңгірт тартып тұр: осы дисплейлердің жауап беретін
уақыттары мен жарықтығы температураға байланысты əр түрлі болуы
мүмкін.
Фокустау нүктесі белгіленгенде көріністапқыш дисплейі қызыл
түспен жанады: бұл осы көріністапқыш түрі үшін қалыпты жəне
ақаулықты көрсетпейді.
324
Суретке түсіру
Фотокамераның қосылуына біраз уақыт кетеді: файлдарды немесе
калталарды жойыңыз.
Ысырманы босату мүмкіндігі өшірілген:
• Жад картасы құлыпталған (тек SD карталары; 0 17), толы немесе
салынбаған (0 31).
• Баптау мəзірінде Slot empty release lock (Ұяшық бос кезде босату
құлпы) үшін Release locked (Босату құлыпталған) (0 276) мəні
таңдалған жəне жад картасы салынбаған (0 16).
• Кірістірілген микропроцессоры бар объективке арналған апертура
сақинасы ең жоғары f санында құлыпталмаған (G жəне E түріне
жататын объективтерге қатысты емес). Егер басқару панелінде B
көрсетілсе, апертураны реттеу үшін объективтің апертура сақинасын
пайдалану үшін Aperture ring (Апертура сақинасы) параметрін f4
(Customize command dials (Басқару дискілерін теңшеу)) > Aperture
setting (Апертура параметрі) қолданушы параметрі үшін таңдаңыз
(0 269).
• Ысырма жылдамдығы үшін A немесе % таңдалып, S экспозиция
режимі таңдалған (0 129, 133).
Фотокамера ысырманы босату түймешігіне баяу жауап береді: d5
(Exposure delay mode (Экспозицияны кешіктіру режимі); 0 264)
қолданушы параметрі үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.
Үздіксіз түсіру режимінде ысырманы босату түймешігі басылған
сайын тек бір сурет түсіріледі: HDR функциясын өшіріңіз (0 182).
Фотосуреттер фокустан тыс аумақта:
• Фокус режимінің ауыстырғышын AF (0 94) күйіне бұраңыз.
• Фотокамера автофокустау арқылы фокустай алмайды: қолмен
реттелетін фокусты немесе фокустау құлпын пайдаланыңыз (0 108,
111).
Дыбыстық сигнал шықпайды:
• Баптау мəзірінде Beep options (Дыбыстық сигнал параметрлері) >
Beep on/off (Дыбыстық сигналды қосу/өшіру) үшін Off (Өшірулі) күйі
таңдалған (0 274).
• АФ режимі ретінде AF-C таңдалған (0 98).
Ысырма жылдамдықтарының толық ауқымы қол жетімді емес:
жарқыл пайдаланылуда. Жарқылды синхрондау жылдамдығын e1 (Flash
sync speed (Жарқылды синхрондау жылдамдығы)) қолданушы
параметрін пайдаланып таңдауға болады; үйлесімді жарқыл бөліктерін
пайдаланғанда, ысырма жылдамдықтарының толық ауқымы үшін 1/250 s
(Auto FP) (1/250 c (Автоматты ФЖ)) параметрін таңдаңыз (0 266).
Ысырманы босату түймешігін жартылай басқанда фокус
құлыпталмайды: фотокамера AF-C фокустау режимінде: фокустауды
құлыптау үшін қосымша селектордың ортасын пайдаланыңыз (0 108).
325
Фокустау нүктесін таңдау мүмкін емес:
• Фокустау ауыстырғышының құлпын ашу (0 105).
• АФ аумағын автоматты түрде таңдау таңдалған немесе тікелей көріністе
бет басымдығы бар АФ таңдалған; басқа режимді таңдаңыз (0 42, 100).
• Фотокамера ойнату режимінде (0 223) немесе мəзірлер
пайдаланылуда (0 248).
• Күту режимінің таймерін іске қосу үшін ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз (0 34).
АФ режимін таңдау мүмкін емес: a10 (Autofocus mode restrictions
(Автофокус режимінің шектеулері), 0 262) қолданушы параметрі үшін
No restrictions (Шектеулер жоқ) параметрін таңдаңыз.
Фотокамера фотосуреттерді баяу жазады: ұзақ экспозиция
бұрмалануын азайту параметрін қосыңыз (0 253).
Фотосуреттерде бұрмалану (жарық нүктелер, кездейсоқ орналасқан
жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар) пайда болады:
• Жарық нүктелерді, кездейсоқ орналасқан жарық нүктелерді, түстердің
əркелкілігін жəне сызықтарды ISO сезімталдықты төмендету арқылы
азайтуға болады.
• 1 секундтан баяуырақ ысырма жылдамдықтарында түсірілген
фотосуреттерде жарық нүктелердің немесе түстердің əркелкілігінің
орын алуын шектеу үшін фотосурет түсіру мəзіріндегі Long exposure
NR (Ұзақ экспозиция БА) параметрін пайдаланыңыз (0 253).
• Түстердің əркелкілігі жəне жарық нүктелер фотокамераның ішкі
температурасы қоршаған ортаның жоғары температураларына, ұзақ
экспозицияларға немесе ұқсас себептерге байланысты көтерілгенін
білдіруі мүмкін: суретке түсіруді жалғастырмай тұрып фотокамераны
өшіріп, салқындауын күтіңіз.
• Жоғары ISO сезімталдықтарда кейбір қосымша жарқылдармен
түсірілген фотосуреттерде сызықтар пайда болуы мүмкін; бұл орын
алса, төменірек мəнді таңдаңыз.
• Жоғары ISO сезімталдықтарда, соның ішінде ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқарумен таңдалған жоғары мəндерде кездейсоқ
орналасқан жарық нүктелерді фотосурет немесе бейнефильм түсіру
мəзірінде High ISO NR (Жоғары ISO БА) үшін High (Жоғары), Normal
(Қалыпты) немесе Low (Төмен) мəнін таңдау арқылы азайтуға болады
(0 253, 258).
• Жоғары ISO сезімталдықтарында жарық нүктелер, кездейсоқ
орналасқан жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар ұзақ
экспозицияларда, бірнеше экспозицияда жəне қоршаған ортаның
жоғары температураларында немесе Қосылған D-Lighting қосылған
күйде, Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) үшін Flat
(Пəтер) параметрі таңдалып (0 175) немесе Picture Control
параметрлері үшін шекті мəндер таңдалып (0 178) түсірілген
фотосуреттерде көбірек байқалуы мүмкін.
Фотосуреттердің жəне бейнефильмдердің экспозициясы тікелей
көрініс кезінде мониторда көрсетілген алдын-ала қараумен бірдей
емес: тікелей көрініс кезіндегі монитор жарықтығына енгізілген
өзгертулер фотокамерамен жазылған кескіндерге əсер етпейді (0 45).
326
Бейнефильм режимінде жыпылықтау немесе жолақтар пайда
болады: бейнефильм түсіру мəзірінде Flicker reduction
(Жыпылықтауды азайту) параметрін жəне жергілікті айнымалы ток қуат
көзінің жиілігіне сəйкес параметрді таңдаңыз (0 258).
Тікелей көріністе жарық аумақтар немесе жолақтар пайда болады:
тікелей көрініс кезінде жыпылықтаған белгі, жарқыл немесе ұзақтығы
қысқа басқа жарық көзі пайдаланылған.
Фотосуреттерде жағылған жерлер пайда болады: объективтің
алдыңғы жəне артқы элементтерін тазалаңыз. Егер мəселе қайталанса,
кескін сенсорын тазалаңыз (0 312).
Тікелей көрініс күтпеген жерден аяқталады немесе басталмайды:
келесі жағдайларда фотокамераның ішкі тізбектерінің зақымдалуын
болдырмау үшін тікелей көрініс автоматты түрде аяқталуы мүмкін:
• Қоршаған орта температурасы жоғары
• Фотокамера ұзақ уақыт бойы тікелей көрініс режимінде немесе
бейнефильмдерді жазу үшін пайдаланылған
• Фотокамера ұзақ уақыт бойы үздіксіз суретке түсіру режимдерінде
пайдаланылған
Егер a түймешігін басқан кезде тікелей көрініс іске қосылмаса, ішкі
тізбектердің сууын күтіп, əрекетті қайталаңыз. Фотокамера жылы сезілуі
мүмкін екенін, бірақ бұл ақаулықты білдірмейтінін ескеріңіз.
Тікелей көрініс кезінде кескін бұрмаланулары пайда болады: тікелей
көрініс кезінде объективтегі көріністі ұлғайтсаңыз бұрмалану (кездейсоқ
орналасқан жарық нүктелер, түстердің əркелкілігі немесе сызықтар) жəне
күтпеген түстер көрінуі мүмкін (0 40); бейнефильмдерде кездейсоқ
орналасқан жарық нүктелердің, түстердің əркелкілігінің жəне жарық
нүктелердің мөлшері мен таралуына кадр өлшемі мен жылдамдығы əсер
етеді (0 69). Сондай-ақ, кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер,
түстердің əркелкілігі немесе жарық нүктелер тікелей көрініс кезінде
фотокамераның ішкі тізбектерінің температурасындағы артулардың
нəтижесінде көтерілуі мүмкін; фотокамера пайдаланылып жатпағанда
тікелей көріністен шығыңыз.
Ақ түс балансын өлшеу мүмкін емес: нысан тым күңгірт немесе тым
ашық (0 166).
Кескінді алдын-ала орнатылған ақ түс балансы үшін көз ретінде
таңдау мүмкін емес: кескін D850 арқылы жасалмаған (0 172).
Ақ түс балансының брекетингі қолжетімді емес:
• NEF (RAW) немесе NEF + JPEG кескін сапасының параметрі кескін
сапасы үшін таңдалған (0 88).
• Бірнеше экспозиция режимі қолданылып жатыр (0 254).
327
Picture Control əсерлері əр суретте əр түрлі болады: Set Picture
Control (Picture Control режимін орнату) үшін Auto (Автоматты)
таңдалған, Auto (Автоматты) күйіне негізделген Picture Control режимі
таңдалған я анық ету, анықтық, контраст немесе қанығуы үшін A
(автоматты) мəні таңдалған. Фотосуреттер сериясында үйлесімді
нəтижелерге қол жеткізу үшін басқа параметрді таңдаңыз (0 177).
Өлшеуді өзгерту мүмкін емес: автоэкспозиция құлпы қолданылып тұр
(0 138).
Экспозиция түзетілімін пайдалану мүмкін емес: P, S немесе A
экспозиция режимін таңдаңыз (0 126, 139).
Ұзақ экспозицияларда бұрмалану (қызылдау аумақтар немесе басқа
бұрмаланулар) пайда болады: ұзақ экспозиция бұрмалануын азайтуды
қосыңыз (0 253).
Бейнефильмдерде дыбыс жазылмайды: бейнефильм түсіру
мəзірінде Microphone sensitivity (Микрофон сезімталдығы) үшін
Microphone off (Микрофон өшірулі) мəні таңдалған (0 258).
Playback (Ойнату)
NEF (RAW) пішіміндегі кескін көрсетілмейді: фотосурет NEF + JPEG
(0 89) кескін сапасын қолданып түсірілген.
Басқа фотокамералар түсірген суреттер көрсетілмейді: басқа
фотокамерамен түсірілген суреттер дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.
Ойнату кезінде кейбір фотосуреттер көрсетілмейді: Playback folder
(Ойнату қалтасы) үшін All (Барлығы) мəнін таңдаңыз (0 248).
«Тік» (портреттік) бағдардағы фотосуреттер «кең» (пейзаждық)
бағдарда көрсетіледі:
• Фотосурет Auto image rotation (Автоматты кескінді бұру) үшін Off
(Өшірулі) күйі таңдалып түсірілген (0 249).
• Rotate tall (Тік суреттерді бұру) үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз
(0 249).
• Фотосурет кескінді тексере қарау режимінде көрсетіледі (0 249).
• Фотосурет түсірілген кезде фотокамера жоғары немесе төмен бағытталған.
Фотосуретті өшіру мүмкін емес: сурет қорғалған. Қорғауды алыңыз
(0 240).
Фотосуретті өңдеу мүмкін емес: фотосуретті осы фотокамера арқылы
əрі қарай өңдеу мүмкін емес.
Фотокамера қалтада кескіндер жоқ делінген хабарды көрсетеді:
Playback folder (Ойнату қалтасы) үшін All (Барлығы) мəнін таңдаңыз
(0 248).
Фотосуреттерді басып шығару мүмкін емес: NEF (RAW) жəне TIFF
пішіміндегі фотосуреттерді тікелей USB байланысы арқылы басып
шығару мүмкін емес. Фотосуреттерді компьютерге тасымалдап,
Capture NX-D (0 ii) бағдарламасын пайдаланып басып шығарыңыз. NEF
(RAW) пішіміндегі фотосуреттерді NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
өңдеу) параметрін пайдаланып JPEG пішімінде сақтауға болады (0 278).
328
Фотосурет анықтығы жоғары бейне құрылғысында көрсетілмейді:
HDMI кабелі (бөлек сатылады) жалғанғанына көз жеткізіңіз.
Capture NX-D бағдарламасындағы Image Dust Off (Кескіндегі тозаң
іздерін кетіру) параметрі қажет əсер бермейді: кескін сенсорын
тазалағанда кескін сенсорының орны ауысады. Кескін сенсорын тазалау
алдында жазылған кескіндегі тозаң іздерін кетіру анықтамалық
деректерін кескін сенсорын тазалап болғаннан кейін түсірілген
фотосуреттер үшін пайдалану мүмкін емес. Кескін сенсорын тазалаудан
кейін жазылған кескіндегі тозаң іздерін кетіру анықтамалық деректерін
кескін сенсорын тазалау алдында түсірілген фотосуреттер үшін
пайдалану мүмкін емес.
Компьютер NEF (RAW) пішіміндегі кескіндерді фотокамерамен
салыстырғанда басқаша көрсетеді: үшінші тарап бағдарламалық
жасақтамасы Picture Control режимдерінің, Қосылған D-Lighting немесе
виньеттеуді басқарудың əсерлерін көрсетпейді. Capture NX-D
бағдарламасын пайдаланыңыз (0 ii).
Фотосуреттерді компьютерге тасымалдау мүмкін емес: операциялық
жүйе фотокамерамен немесе тасымалдау бағдарламалық
жасақтамасымен үйлесімді емес. Фотосуреттерді компьютерге көшіру
үшін жад картасын оқу құралын пайдаланыңыз.
Bluetooth жəне Wi-Fi (сымсыз желілер)
Смарт құрылғылар фотокамераның SSID (желі атауы) көрсетпейді:
• Фотокамераның баптау мəзірінде Airplane mode (Ұшақ режимі) үшін
Disable (Өшіру) күйі таңдалғанына көз жеткізіңіз (0 275).
• Фотокамераның баптау мəзірінде Bluetooth > Network connection
(Желілік байланыс) үшін Enable (Қосу) күйі таңдалғанына көз
жеткізіңіз.
• Смарт құрылғының Wi-Fi функциясын өшіріп, қайтадан қосып көріңіз.
Сымсыз принтерлерге жəне басқа сымсыз құрылғыларға қосылу
мүмкін емес: бұл фотокамера тек SnapBridge қолданбасы орнатылған
құрылғыларға қосыла алады.
Өзге мəліметтер
Жазу күні дұрыс емес: фотокамера сағатының дəлдігі сағаттардың
жəне үй сағаттарының көпшілігінен азырақ. Сағатты дəлірек сағаттарға
қарап жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз жəне қажет болса, қайта
орнатыңыз.
Мəзір элементін таңдау мүмкін емес: параметрлердің белгілі бір
тіркесімдерінде немесе жад картасы салынбаған болса, кейбір
параметрлер қолжетімсіз. Фотокамера қосымша қуат жалғағышы немесе
айнымалы ток адаптері арқылы қуат көзіне қосылғанда, Battery info
(Батарея туралы мəлімет) параметрі қол жетімді болмайтынын
ескеріңіз.
329
Қате туралы хабарлар
Бұл бөлімде көріністапқышта, басқару панелінде жəне
мониторда пайда болатын индикаторлар жəне қате туралы
хабарлар тізімі көрсетілген.
Индикатор
Басқару панелі Көріністапқыш
Мəселе
Шешімі
Объективтің апертура
Сақинаны минималды
сақинасы минималды
апертураға (ең жоғары
апертураға орнатылмаған. f саны; 0 127) орнатыңыз.
Толығымен зарядталған
H
d
Батарея заряды төмен.
қосалқы батареяны
дайындаңыз (0 14, 30).
• Батарея таусылған.
• Батареяны зарядтаңыз
немесе ауыстырыңыз
(0 14, 30, 295).
• Батареяны пайдалану
• Nikon компаниясының
мүмкін емес.
қызмет көрсету өкіліне
хабарласыңыз.
• Қатты таусылған қайта
• Батареяны ауыстырыңыз
зарядталатын литийнемесе қайта
H
d
ионды батарея немесе
зарядталатын литий-ионды
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды) үшінші тарап батареясы
батарея таусылса,
батареяны зарядтаңыз.
фотокамераға немесе
MB-D18 қосымша
бірнеше қуат көздерін
пайдалануға мүмкіндік
беретін əмбебап батарея
жинағына салынған.
• Батарея температурасы • Батареяны алып,
жоғары.
салқындауын күтіңіз.
B
(жыпылықтайды)
330
Индикатор
Басқару панелі Көріністапқыш
—
Мəселе
Ешқандай объектив
орнатылмаған немесе
микропроцессормен
жабдықталмаған объектив
F
максималды апертураны
көрсетпей орнатылған.
Апертура максималды
апертурадан алынған
нүктелерде көрсетілген.
Фотокамера автофокустау
F H
мүмкіндігінің көмегімен
(жыпылықтайды)
фокустай алмайды.
Нысан тым жарық;
фотосурет жарық көзінде
артық ұсталады.
(Экспозиция
индикаторлары жəне
ысырма жылдамдығы
немесе апертура
дисплейі
жыпылықтайды)
Нысан тым күңгірт;
фотосурет жарық көзінде
кем ұсталады.
Шешімі
Максималды апертура
көрсетілсе, апертура мəні
көрсетіледі (0 218).
Кадр жиектемесін өзгертіңіз
немесе қолмен фокустаңыз
(0 32, 111).
• Төменірек ISO
сезімталдықты
пайдаланыңыз (0 119).
• Қосымша ND сүзгісін
пайдаланыңыз.
Экспозиция режимінде:
S Ысырма жылдамдығын
арттырыңыз (0 129)
A Кішірек апертураны
(жоғарырақ f саны
таңдаңыз; 0 130)
• Жоғарырақ ISO
сезімталдықты
пайдаланыңыз (0 119).
• Қосымша жарқылды
пайдаланыңыз (0 187).
Экспозиция режимінде:
S Төменірек ысырма
жылдамдығы (0 129)
A Үлкенірек апертураны
(төменірек f саны
таңдаңыз; 0 130)
331
Индикатор
Басқару панелі Көріністапқыш
A
(жыпылықтайды)
%
(жыпылықтайды)
Мəселе
Шешімі
Ысырманың жылдамдығын
өзгертіңіз немесе қолмен
S экспозиция режимінде
реттелетін экспозиция
A таңдалған.
режимін таңдаңыз (0 129,
131).
Ысырманың жылдамдығын
өзгертіңіз немесе қолмен
S экспозиция режимінде %
реттелетін экспозиция
таңдалған.
режимін таңдаңыз (0 129,
131).
1
k
Өңдеу орындалуда.
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды)
Жарқыл жанғаннан кейін
индикатор 3 секунд бойы
c
—
жыпылықтаса, фотосурет
(жыпылықтайды)
жарық көзінде кем ұсталуы
мүмкін.
Жарқыл бөлігі жалғанған
қызыл көз əсерін азайтуды
Y
жəне қызыл көз əсерін
—
(жыпылықтайды)
азайтуға орнатылған
жарқылды синхрондау
режимін қолдамайды.
Өңдеу аяқталғанша күтіңіз.
Фотосуретті мониторда
тексеріңіз; егер жарық
көзінде кем ұсталса,
параметрлерді реттеп,
əрекетті қайталаңыз.
Жарқылды синхрондау
режимін өзгертіңіз немесе
қызыл көз əсерін азайтуды
қолдайтын жарқыл бөлігін
пайдаланыңыз (0 193, 288).
• Сапаны немесе өлшемді
азайтыңыз (0 88, 91).
Ағымдағы параметрлерде
• Маңызды кескіндерді
қосымша фотосуреттер
компьютерге немесе басқа
n
j
жазу үшін жад жеткіліксіз
құрылғыға көшіргеннен
(жыпылықтайды) (жыпылықтайды) немесе фотокамерада
кейін фотосуреттерді
файл немесе қалта
өшіріңіз (0 245).
нөмірлері таусылған.
• Жаңа жад картасын
салыңыз (0 16).
Ысырманы босатыңыз. Егер
қате кетпесе немесе жиі
көрінсе, Nikon
O
Фотокамера бұзылған.
(жыпылықтайды)
компаниясының қызмет
көрсету өкіліне
хабарласыңыз.
332
Индикатор
Монитор
Басқару
панелі
Шешімі
Фотокамераны өшіріп, жад
картасының дұрыс
S
салынғанына көз жеткізіңіз
(0 16).
• Жад картасына • Nikon мақұлдаған картаны
қатынасу
пайдаланыңыз (0 360).
кезіндегі қате.
• Картаны қайта-қайта
шығарып, қайта салудан
Cannot access this
кейін қате жалғасса, карта
memory card.
зақымдалған болуы мүмкін.
Insert another card.
Дүкенге немесе Nikon
(Бұл жад
компаниясының қызмет
W, R
картасына
(жыпылықтайды)
көрсету өкіліне
қатынасу мүмкін
хабарласыңыз.
емес. Басқа
• Жаңа қалтаны
• Маңызды кескіндерді
картаны
жасау мүмкін
компьютерге немесе басқа
салыңыз.)
емес.
құрылғыға көшіргеннен
кейін файлдарды өшіріңіз
немесе жаңа жад картасын
салыңыз (0 16, 245, 360).
• Eye-Fi картасының
бағдарлама жасақтамасы
жаңартылғанын тексеріңіз.
W,
Фотокамера Eye-Fi • Eye-Fi картасындағы
m
O
картасын басқара
файлдарды компьютерге
(жыпылықтайды) алмайды.
немесе басқа құрылғыға
көшіріңіз, сөйтіп картаны
пішімдеңіз немесе жаңа
картаны салыңыз.
Memory card is
locked. Slide lock
to “write” position.
Жад картасы
W,
(Жад картасы
құлыпталған
X
құлыпталған.
(жазудан
(жыпылықтайды)
Құлыпты «жазу»
қорғалған).
күйіне
Картаның жазудан қорғау
сырғытыңыз.)
ажыратқышын «жазу» күйіне
сырғытыңыз (0 17).
Not available if
Eye-Fi card is
Eye-Fi картасы
locked. (Eye-Fi
W,
құлыпталған
картасы
O
(жазудан
(жыпылықтайды)
құлыпталған
қорғалған).
болса қол жетімді
емес.)
No memory card.
(Жад картасы
жоқ.)
Мəселе
Фотокамера жад
картасын анықтай
алмайды.
333
Индикатор
Монитор
This card is not
formatted. Format
the card. (Бұл
карта
пішімделмеген.
Картаны
пішімдеңіз.)
Мəселе
Шешімі
Жад картасы
[C]
фотокамерада
(жыпылықтайды) пайдалану үшін
пішімделмеген.
Жад картасын пішімдеңіз
немесе жаңа жад картасын
салыңыз (0 271, 360).
—
Фотокамераның
ішкі
температурасы
жоғары.
Тікелей көрініс арқылы
фотосурет түсіруді немесе
бейнефильмді жазуды
жалғастыру алдында ішкі
тізбектердің салқындауын
күтіңіз.
—
Ойнату үшін
таңдалған жад
картасында
немесе
қалталарда
ешқандай кескін
жоқ.
Кескіндер бар қалтаны
Playback folder (Ойнату
қалтасы) мəзірінен
таңдаңыз немесе кескіндері
бар жад картасын салыңыз
(0 16, 248).
—
Ағымдағы
қалтадағы барлық
фотосуреттер
жасырылған.
Басқа қалтаны таңдағанша
немесе кемінде бір кескіннің
көрсетілуіне рұқсат ету үшін
Hide image (Кескінді
жасыру) параметрін
пайдаланғанша ешқандай
кескінді ойнату мүмкін емес
(0 248).
Cannot display this
file. (Бұл файлды
көрсету мүмкін
емес.)
—
Файл компьютерді
немесе басқа
фотокамера
моделін
Файлды фотокамерада
пайдаланып
ойнату мүмкін емес.
жасалған не
өзгертілген немесе
файл бүлінген.
Cannot select this
file. (Бұл файлды
таңдау мүмкін
емес.)
—
Басқа құрылғылармен
Таңдалған кескінді
жасалған кескіндерді өңдеу
өңдеу мүмкін емес.
мүмкін емес.
Unable to start live
view. Please wait.
(Тікелей көріністі
іске қосу мүмкін
емес. Күтіңіз.)
Folder contains no
images. (Қалтада
кескіндер жоқ.)
All images are
hidden. (Барлық
кескіндер
жасырын.)
334
Басқару
панелі
Индикатор
Монитор
Басқару
панелі
This movie cannot
be edited. (Бұл
бейнефильмді
өңдеу мүмкін
емес.)
—
Check printer.
(Принтерді
тексеріңіз.)
—
Check paper.
(Қағазды
тексеріңіз.)
—
Paper jam. (Қағаз
кептелісі.)
—
Out of paper. (Қағаз
таусылды.)
—
Check ink supply.
(Сияның берілуін
тексеріңіз.)
—
Out of ink. (Сия
таусылды.)
—
Мəселе
Шешімі
• Басқа құрылғылармен
жасалған
бейнефильмдерді өңдеу
Таңдалған
мүмкін емес.
бейнефильмді
өңдеу мүмкін емес. • Бейнефильмдердің
ұзақтығы кемінде екі секунд
болуы керек (0 81).
Принтерді тексеріңіз.
Жалғастыру үшін Continue
Принтер қатесі.
(Жалғастыру) (қолжетімді
болса) * пəрменін таңдаңыз.
Дұрыс өлшемдегі қағазды
Принтердегі қағаз
салып, Continue
таңдалған
(Жалғастыру) пəрменін
өлшемде емес.
таңдаңыз *.
Кептелісті тазалап, Continue
Принтерде қағаз
(Жалғастыру) пəрменін
кептелген.
таңдаңыз *.
Таңдалған өлшемдегі
Принтерде қағаз
қағазды салып, Continue
таусылған.
(Жалғастыру) пəрменін
таңдаңыз *.
Сияны тексеріңіз.
Жалғастыру үшін Continue
Сия қатесі.
(Жалғастыру) пəрменін
таңдаңыз *.
Сияны ауыстырып, Continue
Принтерде сия
(Жалғастыру) пəрменін
таусылған.
таңдаңыз *.
* Қосымша ақпарат алу үшін принтер нұсқаулығын қараңыз.
335
Техникалық сипаттамалары
❚❚ Nikon D850 сандық фотокамерасы
Түрі
Түрі
Объектив
жиектемесі
Тиімді көрініс
бұрышы
Айналы сандық фотокамера
Nikon F бекіткіші (АФ жалғастырғышы жəне АФ
түйіспелері бар)
Nikon FX пішімі
Тиімді нүктелер саны
Тиімді нүктелер
45,7 миллион
саны
Кескін сенсоры
Кескін сенсоры
Жалпы нүктелер
саны
Тозаңды азайту
жүйесі
Сақтау
Кескін өлшемі
(нүктелер)
336
35,9 × 23,9 мм CMOS сенсоры
46,89 миллион
Кескін сенсорын тазалау, кескіндегі тозаң
іздерін кетіру анықтамалық деректері
(Capture NX-D бағдарламалық жасақтамасы
қажет)
• FX (36×24) кескін аумағы
8256 × 5504 (Large (Үлкен): 45,4 M)
6192 × 4128 (Medium (Орташа): 25,6 M)
4128 × 2752 (Small (Кішкентай): 11,4 M)
• 1,2× (30×20) кескін аумағы
6880 × 4584 (Large (Үлкен): 31,5 M)
5152 × 3432 (Medium (Орташа): 17,7 M)
3440 × 2288 (Small (Кішкентай): 7,9 M)
• DX (24×16) кескін аумағы
5408 × 3600 (Large (Үлкен): 19,5 M)
4048 × 2696 (Medium (Орташа): 10,9 M)
2704 × 1800 (Small (Кішкентай): 4,9 M)
• 5 : 4 (30×24) кескін аумағы
6880 × 5504 (Large (Үлкен): 37,9 M)
5152 × 4120 (Medium (Орташа): 21,2 M)
3440 × 2752 (Small (Кішкентай): 9,5 M)
Сақтау
Кескін өлшемі
(нүктелер)
Файл пішімі
Picture Control
жүйесі
Тасушылар
Қос карта
ұяшықтары
Файлдық жүйе
• 1 : 1 (24×24) кескін аумағы
5504 × 5504 (Large (Үлкен): 30,3 M)
4128 × 4128 (Medium (Орташа): 17,0 M)
2752 × 2752 (Small (Кішкентай): 7,6 M)
• Бейнефильм жазу кезінде түсірілетін FX
пішіміндегі фотосуреттер
8256 × 4640 (Large (Үлкен))
6192 × 3480 (Medium (Орташа))
4128 × 2320 (Small (Кішкентай))
• Бейнефильм жазу кезінде түсірілетін DX
пішіміндегі фотосуреттер
5408 × 3040 (Large (Үлкен))
4048 × 2272 (Medium (Орташа))
2704 × 1520 (Small (Кішкентай))
• NEF (RAW): 12 немесе 14 биттік (шығынсыз
сығымдалған, сығымдалған немесе
сығымдалмаған); үлкен, орташа жəне
кішкентай қол жетімді (орташа жəне кішкентай
кескіндер шығынсыз сығымдауды пайдаланып
12 бит түс қалыңдығымен жазылады)
• TIFF (RGB)
• JPEG: сапалы (шамамен 1 : 4), қалыпты
(шамамен 1 : 8) немесе негізгі (шамамен 1 : 16)
сығымдалуы бар JPEG-Baseline үйлесімді;
оңтайлы сапамен сығымдалу қол жетімді
• NEF (RAW) + JPEG: NEF (RAW) жəне JPEG
пішімдерінің екеуінде де жазылған бір
фотосурет
Автоматты, стандартты, бейтарап, жарқын,
монохромды, портрет, пейзаж, пəтер; таңдалған
Picture Control режимін өзгертуге болады;
қолданушы тарапынан реттелетін Picture
Control режимдеріне арналған қойма
XQD жəне SD (Secure Digital), əрі UHS-II
үйлесімді SDHC жəне SDXC жад карталары
Карталардың кез келгенін негізгі немесе
қосалқы жад ретінде, я болмаса, NEF (RAW)
жəне JPEG пішіміндегі кескіндерді бөлек сақтау
үшін пайдалануға болады; суреттерді карталар
арасында көшіруге болады.
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
337
Көріністапқыш
Көріністапқыш
Кадр ауқымы
Ұлғайту
Қарау нүктесі
Диоптрияны реттеу
Фокустау экраны
Шағылыстырғыш
айна
Анық түсірілетін
кеңістік тереңдігін
алдын-ала қарау
Объектив
апертурасы
338
Көз деңгейіндегі пентапризмасы бар бір
объективті айналы шағылыстырғыш
көріністапқыш
• FX (36×24) кескін аумағы: шамамен 100%
көлденең жəне 100% тік
• 1,2× (30×20): шамамен 97% көлденең жəне
97% тік
• DX (24×16) кескін аумағы: шамамен 97%
көлденең жəне 97% тік
• 5 : 4 (30×24): шамамен 97% көлденең жəне
100% тік
• 1 : 1 (24×24): шамамен 97% көлденең жəне
100% тік
Шамамен 0,75× (шексіздік деңгейінде 50 мм
f/1.4 объектив, –1,0 м–1)
17 мм (–1,0 м–1; көріністапқыш окуляры
линзасының бетінің ортасынан)
–3–+1 м–1
АФ аумағының жақтаулары бар B түріне
жататын BriteView Clear Matte Mark VIII экраны
(жақтауға алу торы көрсетіледі)
Жылдам қайтару
Pv түймешігін басу объектив апертурасын
қолданушы (A жəне M режимдері) немесе
фотокамера (P жəне S режимдері) таңдаған
мəнде тоқтатады
Жылдам орнына қайтады, электронды түрде
басқарылады
Объектив
Үйлесімді
объективтер
AF NIKKOR объективтерімен, соның ішінде G, E
жəне D түрлеріне жататын объективтермен (PC
объективтеріне кейбір шектеулер
қолданылады) жəне (DX 24 × 16 кескін аумағын
пайдаланатын) DX объективтерімен, AI-P
NIKKOR объективтерімен əрі
микропроцессормен жабдықталмаған AI
объективтерімен (тек A жəне M экспозиция
режимдері) үйлесімді. IX NIKKOR
объективтерін, F3AF фотокамерасына арналған
объективтерді жəне AI емес объективтерді
пайдалану мүмкін емес.
Электрондық қашықтықты өлшегішті
максималды апертурасы f/5.6 немесе
жылдамырақ объективтерде пайдалануға
болады (электрондық қашықтықты өлшегіш
максималды апертурасы f/8 немесе
жылдамырақ объективтерде 15 фокустау
нүктесін қолдайды, олардың 9 нүктесі таңдау
үшін қол жетімді).
Ысырма
Түрі
Жылдамдық
Жарқылды
синхрондау
жылдамдығы
Босату
Суретке түсіру
режимі
Электрондық жолмен басқарылатын тік жүретін
фокустық жазықтығы бар механикалық ысырма;
электронды алдыңғы перде ысырмасында
ысырманы тыныш босату, ысырманы тыныш
үздіксіз босату жəне айнаны көтеріп суретке
түсіру режимдерінде қолжетімді
1
/3, 1/2 немесе 1 ЭМ қадамдарымен 1/8000 – 30 с,
қолмен басылу режимі, уақыт, X250
X= 1/250 с; 1/250 с немесе баяуырақ жылдамдықпен
ысырмамен синхрондалады; ФЖ жоғары
жылдамдықта автоматты синхрондауға қолдау
көрсетіледі
S (əр кадр бойынша), CL (үздіксіз төмен
жылдамдық), CH (үздіксіз жоғары жылдамдық),
Q (ысырманы тыныш босату), QC (ысырманы
тыныш үздіксіз босату), E (өздігінен түсіруді
реттейтін таймер), MUP (айнаны көтеру)
339
Босату
Шамаланған
кадрдың ілгері
жылжу
жылдамдығы
Өздігінен түсіруді
реттейтін таймер
Экспозиция
Өлшеу жүйесі
• MB-D18 батарея жинағына EN-EL18c
батареясы салынғанда
CL: 1–8 кадр/сек
CH: 9 кадр/сек
QC: 3 кадр/сек
• Басқа қуат көздері
CL: 1–6 кадр/сек
CH: 7 кадр/сек
QC: 3 кадр/сек
2 с, 5 с, 10 с, 20 с; 0,5, 1, 2 немесе 3 с
аралықтарындағы 1–9 экспозиция
Шамамен 180 мың (180000) нүктесі RGB
сенсорын пайдаланып TTL экспозицияны өлшеу
Өлшеу режимі
• Матрицалық: 3D түрлі түсті матрицалық өлшеу
жүйесі III (G, Е жəне D түріне жататын
объективтер); түрлі түсті матрицалық өлшем III
(басқа микропроцессормен жабдықталған
объективтер); пайдаланушы объектив деректерін
қамтамасыз етсе, микропроцессормен
жабдықталмаған объективтерде түрлі түсті
матрицалық өлшем қол жетімді
• Ортасы бойынша өлшенген: жақтаудың
ортасындағы 12 мм шеңберге 75% салмағы беріледі.
Шеңбердің диаметрін 8, 15 немесе 20 мм етіп
өзгертуге немесе салмағын толық кадрдың орташа
мəніне негіздеуге болады (микропроцессормен
жабдықталмаған объективтерде жəне AF-S Fisheye
NIKKOR 8–15 мм f/3.5–4.5E ED объективтерінде
12 мм шеңберді пайдаланыңыз)
• Нүкте: таңдалған фокустау нүктесінің ортасына
(микропроцессормен жабдықталмаған объектив
немесе AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 мм f/3.5–
4.5E ED объективі пайдаланылғанда орталық
фокустау нүктесіне) келтірілген 4 мм шеңберді
(кадрдың шамамен 1,5%) өлшейді
• Бөлектенгені бойынша өлшеу: G, E жəне D
түріне жататын объективтерде қол жетімді
Ауқым (ISO 100, f/1.4 • Матрицалық немесе ортасы бойынша
объективі, 20 °C)
өлшеу: –3–+20 ЭМ
• Нүктелі экспоөлшегіш: 2–20 ЭМ
• Бөлектенгені бойынша өлшеу: 0–20 ЭМ
Экспозиция өлшегішін
Біріктірілген микропроцессор жəне AI
жалғастырғыш
340
Экспозиция
Экспозиция режимі
Икемді бағдарлама бар бағдарламаланған
автоматты режим (P); ысырманы ұстап тұру
басымдығы бар автоматты режим (S); апертура
басымдығы бар автоматты режим (A); қол
режимі (M)
Экспозиция түзетілімі 1/3, 1/2 немесе 1 ЭМ қадамдарымен –5 – +5 ЭМ
Экспозиция құлпы
Жарықтық анықталған мəнде құлыпталады
1/3, 1/2 немесе 1 ЭМ қадамдарымен ISO 64 – 25600.
ISO сезімталдық
(ұсынылатын
Сондай-ақ ISO 64 мəнінен шамамен 0,3, 0,5, 0,7
экспозиция индексі) немесе 1 ЭМ (ISO 32 мəніне баламалы) мəнге
немесе ISO 25600 мəнінен шамамен 0,3, 0,5, 0,7, 1
немесе 2 ЭМ (ISO 102400 мəніне баламалы)
жоғары мəнге орнатуға болады; ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару қолжетімді
Active D-Lighting
Auto (Автоматты), Extra high (Өте жоғары),
(Қосылған
High (Жоғары), Normal (Қалыпты), Low
D-Lighting)
(Төмен) немесе Off (Өшірулі) арасынан
таңдауға болады
Фокус
Автофокус
Анықтау ауқымы
Объективтің электр
жетегі
Фокустау нүктесі
АФ аумағының
режимі
Фокустау құлпы
TTL фазасын анықтау, дəл реттеу жəне 153
фокустау нүктесі бар Multi-CAM 20K автофокус
сенсор модулі (соның ішінде, 99 айқас түрге
жататын сенсор жəне f/8 қолдайтын 15 сенсор).
Бұл фокустау нүктелерінің 55-і (35 айқас түрге
жататын сенсорлар жəне 9 f/8 сенсорлары)
таңдау үшін қол жетімді
–4–+20 ЭМ (ISO 100, 20 °C)
• Автофокус (AF): əр кадр бойынша бақылағыш
АФ (AF-S); үздіксіз бақылағыш АФ (AF-C);
болжалды бақылағыш фокустау нысан күйіне
сай автоматты түрде белсендіріледі
• Қолмен реттелетін фокус (M): электрондық
қашықтықты өлшегішті пайдалануға болады
153 фокустау нүктесі, олардың 55-і немесе 15-і
таңдау үшін қол жетімді
Жалғыз нүктелі АФ; 9, 25, 72 немесе 153 нүктелі
динамикалық аумақ АФ, 3D бақылау, АФ
аумағын топтық негізде таңдау, АФ аумағын
автоматты түрде таңдау
Ысырманы босату түймешігін жартылай басып
(əр кадр бойынша бақылағыш АФ) немесе
қосымша селектордың ортасын басып фокусты
құлыптауға болады
341
Жарқыл
Жарқылды басқару
TTL: шамамен 180 мың (180000) нүктелі RGB
сенсор пайдаланатын i-TTL жарқылды басқару
тетігі; сандық айналы фотокамера үшін
матрицалық, ортасы бойынша өлшеу жəне
бөлектенгені бойынша өлшеу үшін i-TTL
балансталған толықтырғыш жарқыл, ал нүктелі
экспоөлшегіш бар сандық айналы фотокамера
үшін стандартты i-TTL жарқылы
пайдаланылады
Жарқыл режимі
Алдыңғы пердемен синхрондау, баяу
синхрондау, артқы пердемен синхрондау,
қызыл көз əсерін азайту, баяу синхрондау бар
қызыл көз əсерін азайту, баяу артқы пердемен
синхрондау, өшірулі
1
Жарқыл түзетілімі
/3, 1/2 немесе 1 ЭМ қадамдарымен –3 – +1 ЭМ
Қосымша жарқыл бөлігі толық зарядталған
Жарқылдың
кезде жанады; жарқыл толық шығысында
дайындығын
білдіретін индикатор жанғаннан кейін жыпылықтайды
Керек-жарақтарға
Синхрондау мүмкіндігі жəне деректер
арналған құрылғы
түйіспелері мен қауіпсіздік құлпы бар ISO 518
тікелей қосу
Nikon шығармашыл i-TTL жарқылды басқару, радиомен
жарық жүйесі (CLS) басқарылатын жақсартылған сымсыз жарық
жүйесі, оптикалық жақсартылған сымсыз жарық
жүйесі, кескінді қалыптастыруға арналған
жарық, жарқыл қуатының құлпы, түс туралы
ақпаратты беру, ФЖ жоғары жылдамдықта
автоматты синхрондау, бірнеше аумақты
автофокустау кезіне арналған АФ қосымша
жарығы, біріктірілген жарқылды басқару
Синхрондау түйіспе Құлыптау ирек оймасы бар ISO 519 синхрондау
тұсы
түйіспе тұсы
Ақ түс балансы
Ақ түс балансы
Брекетинг
Брекетинг түрлері
342
Автоматты (3 түр), автоматты табиғи жарық,
қызу бөлетін шам, флюоресцентті (7 түр), тік күн
сəулелері, жарқыл, бұлтты, көлеңке, алдын-ала
қолмен енгізілген мəн (6 мəнге дейін сақтауға
болады, тікелей көрініс кезінде нүктелі ақ түс
балансын өлшеу қолжетімді), түс
температурасын таңдау (2500 K–10000 K),
барлығын дəл реттеуге болады.
Экспозиция, жарқыл, ақ түс балансы жəне ADL
Тікелей көрініс
Режимдер
Объективтің электр
жетегі
АФ аумағының
режимі
Автофокус
C (фотосурет тікелей көрінісі), 1 (бейнефильм
тікелей көрінісі)
• Автофокус (AF): əр кадр бойынша бақылағыш
АФ (AF-S); тұрақты бақылағыш АФ (AF-F)
• Қолмен реттелетін фокус (M)
Бет басымдығы бар АФ, кең аумақты АФ,
қалыпты аумақты АФ, нүктелі АФ, нысанды
бақылағыш АФ
Кадрдың кез келген жеріндегі контрастты
анықтау мүмкіндігі бар АФ (бет басымдығы бар
АФ немесе нысанды бақылағыш АФ таңдалған
кезде фотокамера фокустау нүктесін өздігінен
таңдайды)
Бейнефильм
Өлшеу жүйесі
Негізгі кескін сенсоры арқылы TTL
экспозициясын өлшеу
Өлшеу режимі
Матрица, ортасы бойынша өлшенген немесе
бөлектенгені бойынша өлшенген
Кадр өлшемі
• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (прогрессивті), 25p,
(нүктелер) жəне кадр 24p
жылдамдығы
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
• 1920 × 1080 (баяу қозғалыс); 30p ×4, 25p ×4,
24p ×5
60p, 50p, 30p, 25p жəне 24p үшін іс жүзіндегі
кадр жылдамдықтары сəйкесінше 59,94, 50,
29,97, 25 жəне 23,976 кадр/сек болып
табылады; сапаны таңдау 3840 × 2160 (сапа ★
деп бекітілгенде) and 1920 × 1080 баяу қозғалыс
(сапа «қалыпты» деп бекітілгенде)
өлшемдерінен басқа барлық өлшемдерде
қолжетімді
Файл пішімі
MOV, MP4
Бейне сығымдалуы H.264/MPEG-4 кеңейтілген бейне кодтау
Дыбысты жазу
Сызықтық PCM, AAC
пішімі
Дыбысты жазу
Кірістірілген стерео немесе сыртқы микрофон;
құрылғысы
сезімталдығын реттеуге болады
343
Бейнефильм
ISO сезімталдық
• P, S жəне A экспозиция режимдері: жоғарғы
(ұсынылатын
шекті таңдауға болатын ISO сезімталдықты
экспозиция индексі)
автоматты түрде басқару (ISO 64 – Hi 2)
• M экспозиция режимі: жоғарғы шекті
таңдауға болатын ISO сезімталдықты
автоматты түрде басқару (ISO 64 – Hi 2)
қолжетімді; ISO 25600 мəнінен шамамен 0,3,
0,5, 0,7, 1 немесе 2 ЭМ (ISO 102400 мəніне
баламалы) жоғары мəнге баламалы қосымша
параметрлер қолжетімді қолмен таңдау (1/3, 1/2
немесе 1 ЭМ қадамдарымен ISO 64 – 25600)
Қосылған D-Lighting Same as photo settings (Фотосурет
параметрлерімен бірдей), Extra high (Өте
жоғары), High (Жоғары), Normal (Қалыпты),
Low (Төмен) немесе Off (Өшірулі) арасынан
таңдауға болады
Басқа параметрлер Индекс таңбасы, даралай түсірілетін
бейнефильмдер, электрондық дірілді азайту
Монитор
Монитор
Ойнату
Ойнату
Интерфейс
USB
HDMI шығысы
344
170° қарау бұрышы бар 8 см/3,2 дюйм, шамамен
2359 мың нүкте (XGA), еңкейтілетін TFT
сенсорлық сұйық кристалдық дисплей,
шамамен 100% кадр ауқымы жəне монитор
жарықтығын қолмен басқару
Ойнатуды масштабтау, ойнатуды
масштабтауды кесу, бейнефильмді ойнату,
фотосурет жəне/немесе бейнефильм слайд
көрсетілімдері, гистограмма дисплейі,
фотосурет туралы мəлімет, орын деректерінің
дисплейі, суреттерге баға беру жəне кескінді
автоматты түрде айналдыру бар толық
өлшемде жəне сурет нобайларын (4, 9 немесе
72 кескін) қарау
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B жалғағышы);
кірістірілген USB портына жалғау ұсынылады
C түріне жататын HDMI жалғағышы
Интерфейс
Дыбыс кірісі
Стерео мини-өзекті ұяшық (диаметрі 3,5 мм;
плаг-ин қуатты қосуға қолдау көрсетіледі)
Аудио шығысы
Стерео мини-өзекті ұяшық (диаметрі 3,5 мм)
10-өзекті қашықтан MC-30A/MC-36A қосымша қашықтан басқару
басқару жалғағышы сымдарымен жəне басқа қосымша керекжарақтармен бірге пайдалануға болады
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi
Bluetooth
Ауқым (көру
сызығы)
Қолдауға ие тілдер
Қолдауға ие тілдер
Қуат көзі
Батарея
• Стандарттар: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• Жұмыс жиілігі: 2412–2462 МГц (1–11
арналары)
• Ең көп шығыс қуат: 1,6 дБм (EIRP)
• Аутентификация: ашық жүйе, WPA2-PSK
• Байланыс протоколдары: Bluetooth
спецификациясының 4.1 нұсқасы
• Жұмыс жиілігі:
Bluetooth: 2402–2480 МГц
Қуатты аз тұтынатын Bluetooth:
2402–2480 МГц
• Ең көп шығыс қуат (EIRP):
Bluetooth: –0,4 дБм
Қуатты аз тұтынатын Bluetooth: –0,4 дБм
Кедергісіз шамамен 10 м; ауқым сигнал күшіне
жəне кедергілердің болуына немесе болмауына
қарай өзгеріп отыруы мүмкін
Араб, бенгал, болгар, қытай (жеңілдетілген жəне
дəстүрлі), чех, дат, нидерланд, ағылшын, фин,
француз, неміс, грек, хинди, венгр, индонезия,
итальян, жапон, корей, маратхи, норвег, парсы,
поляк, португал (Португалия жəне Бразилия),
румын, орыс, серб, испан, швед, тамил, телугу,
тай, түрік, украин, вьетнам тілдері
Бір EN-EL15a қайта зарядталатын литий-ионды
батареясы; EN-EL15b/EN-EL15 батареяларын
да пайдалануға болады, бірақ кейде EN-EL15b/
EN-EL15a батареяларымен салыстырғанда
EN-EL15 батареясымен бір зарядпен азырақ
суреттер түсірілуі мүмкін екенін ескеріңіз
(0 365)
345
Қуат көзі
Батарея жинағы
Айнымалы ток
адаптері
Штатив ұяшығы
Штатив ұяшығы
Бір қайта зарядталатын Nikon EN-EL18c литийионды батареясы (бөлек сатылады), бір қайта
зарядталатын Nikon EN-EL15a литий-ионды
батареясы я сегіз AA сілтілі, Ni-MH немесе литий
батареясы бар MB-D18 қосымша бірнеше қуат
көздерін пайдалануға мүмкіндік беретін əмбебап
батарея жинағы. EN-EL18c батареяларын
пайдаланғанда MH-26a немесе MH-26 зарядтау
құрылғысы жəне BL-5 батарея бөлімінің қақпағы
(екеуі де бөлек сатылады) керек. EN-EL18b,
EN-EL18a, EN-EL18, EN-EL15b жəне EN-EL15
батареяларына да қолдау көрсетіледі, бірақ
EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a батареяларымен
салыстырғанда EN-EL18 батареясымен бір
зарядпен азырақ суреттерді түсіруге болатынын
жəне кейде EN-EL15b/EN-EL15a
батареяларымен салыстырғанда EN-EL15
батареясымен бір зарядпен азырақ суреттер
түсірілуі мүмкін екенін ескеріңіз (0 365).
EH-5с/EH-5b айнымалы ток адаптері; EP-5B
қуат жалғағышын қажет етеді (бөлек сатылады)
1
/4 дюйм (ISO 1222)
Өлшемдері/салмағы
Өлшемдері
Шамамен 146 × 124 × 78,5 мм
(Е × Б × Д)
Салмағы
Батарея мен XQD жад картасын қосқанда, бірақ
корпус қақпағын қоспағанда шамамен 1005 г;
шамамен 915 г (фотокамераның корпусы ғана)
Жұмыс жасау ортасы
Температура
0 °C–40 °C
Ылғалдылық
85% немесе төмен (конденсатсыз)
• Басқа мəлімделген болмаса, барлық өлшеулер Camera and Imaging Products
Association (Фотокамераларды жəне суретті өңдеу құрылғыларын өндірушілер
ассоциациясы) (CIPA) стандарттарына немесе нұсқауларына сай орындалған.
• Барлық сандар толығымен зарядталған батареясы бар фотокамера үшін берілген.
• Nikon компаниясы осы нұсқаулықта сипатталған жабдық пен бағдарламалық
жасақтаманың сыртқы түрін жəне техникалық сипаттамаларын кез келген
уақытта жəне еш ескертусіз өзгерту құқығын сақтап қалады. Nikon компаниясы
осы нұсқаулықта болуы мүмкін қателерден болған шығындарға жауап бермейді.
346
❚❚ MH-25a зарядтау құрылғысы
Номиналды
тұтынылатын қуаты
Номиналды
шығасын
параметрлері
Қолдауға ие
батареялар
Зарядталу уақыты
Айнымалы ток 100–240 В, 50/60 Гц, 0,23–0,12 А
ТТ 8,4 В/1,2 A
Nikon EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 қайта
зарядталатын литий-ионды батареялары
Заряд қалмаған кезде 25 °C қоршаған орта
температурасында шамамен 2 сағат жəне
35 минут
Жұмыс
0 °C–40 °C
температурасы
Өлшемдері (Е × Б × Д) Шамамен 95 × 33,5 × 71 мм, шығыңқы жерлерді
қоспағанда
Қуат кабелінің
ұзындығы (жинақта Шамамен 1,5 м
болса)
Салмағы
Шамамен 115 г, жинақтағы қуат жалғағышын
(қуат кабелін немесе айнымалы ток қабырға
адаптерін) қоспағанда
Бұл өнімдегі таңбалар мыналарды білдіреді:
m AC, p DC, q II сыныпты жабдық (Өнімнің корпусы екі рет оқшауланған.)
❚❚ EN-EL15a қайта зарядталатын литий-ионды
батареясы
Түрі
Номиналды
сыйымдылық
Жұмыс
температурасы
Өлшемдері (Е × Б × Д)
Салмағы
Қайта зарядталатын литий-ионды батарея
7,0 В/1900 мАс
0 °C–40 °C
Шамамен 40 × 56 × 20,5 мм
Шамамен 78 г, түйіспе тұс қақпағын қоспағанда
Nikon компаниясы осы нұсқаулықта сипатталған жабдық пен бағдарламалық
жасақтаманың сыртқы түрін жəне техникалық сипаттамаларын кез келген
уақытта жəне еш ескертусіз өзгерту құқығын сақтап қалады. Nikon компаниясы
осы нұсқаулықта болуы мүмкін қателерден болған шығындарға жауап
бермейді.
347
A Сауда белгісіне қатысты ақпарат
IOS — Cisco Systems, Inc. компаниясының Америка Құрама
Штаттарындағы жəне/немесе баса елдердегі сауда белгісі немесе
тіркелген сауда белгісі жəне лицензия бойынша пайдаланылады.
Windows — Microsoft корпорациясының Құрама Штаттардағы жəне/
немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгісі немесе сауда белгісі.
Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, Apple логотиптері, iPhone®,
iPad® жəне iPod touch® — Apple Inc. компаниясының Америка Құрама
Штаттарында жəне/немесе басқа елдерде тіркелген сауда белгілері.
Android, Google Play жəне Google Play логотипі Google LLC
компаниясының сауда белгілері болып табылады. Android роботы
Google жасап, бөліскен туынды негізінде дайындалған жəне ол
Creative Commons 3.0 авторлық лицензиясына сай пайдаланылады.
PictBridge логотипі сауда белгісі болып табылады. XQD — Sony
Corporation компаниясының сауда белгісі. SD, SDHC жəне SDXC
логотиптері — SD-3C, LLC компаниясының сауда белгілері. HDMI,
HDMI логотипі жəне High-Definition Multimedia Interface — HDMI
Licensing, LLC компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда
белгілері.
Wi-Fi жəне Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance ұйымының сауда белгілері
немесе тіркелген сауда белгілері.
Bluetooth® сөз белгісі жəне логотиптері Bluetooth SIG, Inc. иелігіндегі
тіркелген сауда белгілері болып табылады Nikon корпорациясы мұндай
белгілерді тек лицензия бойынша пайдаланады.
Nikon өнімімен берілген осы нұсқаулықта немесе басқа құжаттамада
аталған барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің сауда белгілері
немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this
device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note
that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless
performance.
348
A Қолдауға ие стандарттар
• DCF 2.0 нұсқасы: Design Rule for Camera File System
(Фотокамераның файлдық жүйесіне арналған жобалық ереже) (DCF)
— фотокамералардың əр түрлі маркалары арасында үйлесімділікті
қамтамасыз ету үшін сандық фотокамералар саласында кеңінен
пайдаланылатын стандарт.
• Exif 2.31 нұсқасы: фотокамера Exif (Exchangeable Image File Format
for Digital Still Cameras (сандық фотоаппаратқа арналған кескін
файлдарының өзара алмасымды пішімі)) 2.31 нұсқасын қолдайды.
Бұл — фотосуреттермен бірге сақталатын ақпарат кескіндер Exif
үйлесімді принтерлерде басылғанда оңтайлы түстерді көрсету үшін
пайдаланылатын стандарт.
• PictBridge: сандық фотокамераларды жəне принтерлерді шығаратын
компаниялар бірлесіп əзірлеген, фотосуреттерді алдымен
компьютерге тасымалдаусыз тікелей принтерден басып шығаруға
мүмкіндік беретін стандарт.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface — бір кабельдік қосылым
арқылы аудио-бейне деректерін жəне HDMI үйлесімді құрылғыларға
басқару сигналдарын тасымалдай алатын тұтынушылық
электроникада жəне аудио-бейне құрылғыларында пайдаланылатын
мультимедиалық интерфейстерге арналған стандарт.
A Сəйкестік таңбалары
Фотокамера сай стандарттарды баптау мəзіріндегі Conformity marking
(Сəйкестік таңбалары) параметрін пайдаланып көруге болады
(0 276).
349
A Сертификаттар
A FreeType лицензиясы (FreeType2)
Бұл бағдарламалық жасақтаманың бөліктері © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org) авторлық құқықтары болып табылады.
Барлық құқықтары қорғалған.
A MIT лицензиясы (HarfBuzz)
Бұл бағдарламалық жасақтаманың бөліктері © 2017 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) авторлық
құқықтары болып табылады. Барлық құқықтары қорғалған.
350
AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR
объективінің қолданушы нұсқаулығы
Бұл бөлім AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR объективін
сатып алушылар үшін объектив нұсқаулығы ретінде қосылған
объектив жинағы. Кейбір елдерде немесе аймақтарда объектив
жинақтары қолжетімді болмауы мүмкін екенін ескеріңіз.
Объективті пайдалану
❚❚ Объектив бөліктері: атаулар жəне функциялар
1 2
3
4
5 6 7 8 9 10
11 12 13
14
15
16
1 Бленда .......................................357
11 Объективті бекіту таңбасы ........ 19
2 Бленданы орнату таңбасы .......357
3 Бленданы құлыптау таңбасы ...357
12 Объективті орнатуға арналған
резеңке нығыздағыш
4 Бленданы бекіту таңбасы.........357
13 Микропроцессор түйіспелері... 284
5 Масштабтау сақинасы
14 Фокус режимінің қосқышы ....... 111
6 Фокустық қашықтық шкаласы
15 Дірілді азайту ажыратқышы .... 355
7 Фокустық қашықтық таңбасы
16 Дірілді азайту режимінің
ажыратқышы ........................... 355
8 Фокустау қашықтығының
индикаторы
9 Фокустау қашықтығының таңбасы
10 Фокустау сақинасы....................111
AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR объективінің қолданушы нұсқаулығы
351
❚❚ Фокустау
Қолдау көрсетілетін фокустау режимдері келесі кестеде
көрсетілген (фотокамераның фокустау режимдері туралы
ақпаратты фотокамера нұсқаулығынан қараңыз).
Фотокамераның
фокустау режимі
AF
MF
Объективтің фокустау режимі
M/A
M
Қолмен қосымша
реттеуге болатын Электрондық қашықтықты
автофокустау (қол
өлшегіш бар қолмен
режимінің
реттелетін фокус
басымдығы)
Электрондық қашықтықты өлшегіш бар қолмен
реттелетін фокус
M/A (қолмен қосымша реттеуге болатын автофокустау)
Қолмен қайта анықтау бар автофокусты (M/A) пайдаланып
фокустау үшін:
1 Объективтің фокус режимінің қосқышын M/A режиміне
сырғытыңыз.
2 Фокустаңыз.
Қажет болса, автофокусты ысырманы босату түймешігі
жартылай басылып тұрғанда (немесе фотокамера AF-ON
түймешігімен жабдықталған болса, AF-ON түймешігі
басылып тұрғанда) объективтің фокустау сақинасын
айналдыру арқылы қосымша реттеуге болады. Автофокусты
пайдаланып қайта фокустау үшін ысырманы босату
түймешігін жартылай басыңыз немесе AF-ON түймешігін
қайтадан басыңыз.
352 AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR объективінің қолданушы
❚❚ Масштабтау жəне анық түсірілетін кеңістік
тереңдігі
Фокустау алдында фокустық қашықтықты реттеу жəне
фотосуретті жақтауға алу үшін масштабтау сақинасын
айналдырыңыз. Фотокамера анық түсірілетін кеңістік тереңдігін
алдын-ала қарауды (күңгірттендіру) ұсынса, анық түсірілетін
кеңістік тереңдігін көріністапқышта алдын-ала қарауға болады.
Ескертпе: объективте Nikon компаниясының Internal Focusing
(Ішкі фокустау) (IF) жүйесі пайдаланылады. Басқа
объективтерден ерекшелігі, фокустау қашықтығы қысқарқанда
фокустық қашықтық азаяды. Фокустау қашықтығының
индикаторы тек нұсқаулық болуға арналғанын жəне нысанға
дейінгі қашықтықты дəл көрсетпеуі мүмкін екенін жəне анық
түсірілетін кеңістік тереңдігіне немесе басқа факторларға
байланысты фотокамера алыс нысанда фокусталғанда ∞
таңбасын көрсетпеуі мүмкін екенін ескеріңіз.
❚❚ Апертура
Апертура фотокамераның басқару элементтерін пайдаланып
реттеледі.
AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR объективінің қолданушы
353
❚❚ Кірістірілген жарқылды пайдалану
Кірістірілген жарқылды пайдаланғанда, виньеттеуді
(кірістірілген жарқыл жабатын объектив соңында туындайтын
көлеңкелер) болдырмау үшін нысан кемінде 0,6 м ауқымда
екеніне көз жеткізіңіз жəне бленданы алып тастаңыз.
Көлеңке
Виньеттеу
Объективті келесі фотокамераларға бекіткенде кірістірілген
жарқыл төменде берілгеннен азырақ ауқымдарда бүкіл
нысанды жарықтандыра алмауы мүмкін:
Фотокамера
D750 (FX пішімі)/D610 (FX пішімі)/
D600 (FX пішімі)
D810 сериясы (FX пішімі)/
D800 сериясы (FX пішімі)
D700 (FX пішімі)
D300 сериясы/D200/D100
D90/D80/D70 сериясы/D50
D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D3300/D3200
Масштабтау
күйі
24 мм
28 мм
50–120 мм
28 мм
35–120 мм
24 мм
35–120 мм
24 мм
35–120 мм
24 мм
35–120 мм
24 мм
28–120 мм
Виньеттеусіз
минималды
қашықтық
2,0 м
1,0 м
Виньеттеусіз
1,0 м
Виньеттеусіз
3,0 м
Виньеттеусіз
1,0 м
Виньеттеусіз
1,5 м
Виньеттеусіз
1,5 м
Виньеттеусіз
354 AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR объективінің қолданушы
Фотокамера
D5000/D3100/D3000/D60/D40
сериясы
D3400
Масштабтау
күйі
24 мм
35–120 мм
24 мм
28 мм
35–120 мм
Виньеттеусіз
минималды
қашықтық
2,5 м
Виньеттеусіз
1,5 м
1,0 м
Виньеттеусіз
❚❚ Дірілді азайту (ДА)
Дірілді азайтуды ON/OFF қосқышын пайдалану
• Дірілді азайтуды қосу үшін ON күйін таңдаңыз. Дірілді азайту
ысырманы босату түймешігі жартылай басылғанда
белсендіріліп, жақтауға алу мен фокустауды жақсарту үшін
фотокамера дірілінің əсерлерін азайтады.
• Дірілді азайтуды өшіру үшін OFF күйін таңдаңыз.
Дірілді азайту режимі қосқышын пайдалану
• Қозғалыссыз нысандардың фотосуретін түсіргенде
жақсартылған дірілді азайту үшін NORMAL күйін таңдаңыз.
• Қозғалып бара жатқан көліктен суретке түсіргенде жəне
фотокамера белсенді түрде қозғалатын басқа жағдайларда
діріл əсерлерін азайту үшін ACTIVE күйін таңдаңыз.
AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR объективінің қолданушы
355
D Дірілді азайтуды пайдалану: ескертпелер
• Дірілді азайтуды пайдаланғанда ысырманы босату түймешігін
жартылай басыңыз жəне ысырманы босату түймешігін соңына дейін
басу алдында көріністапқыштағы кескіннің тұрақтануын күтіңіз.
• Дірілді азайту белсенді кезде ысырма босатылғаннан кейін
көріністапқыштағы кескін дірілдеуі мүмкін. Бұл ақауды білдірмейді.
• Панорамалық түсірілімдер үшін дірілді азайту режимінің
ажыратқышын NORMAL күйіне сырғытыңыз. Фотокамера
панорамаланғанда дірілді азайту тек панорамалаудың бөлігі емес
қозғалысқа қолданылып (мысалы, фотокамера көлденеңінен
панорамаланса, дірілді азайту тек тік дірілге қолданылады),
фотокамераны кең доғамен біркелкі панорамалауды əлдеқайда
оңайырақ етеді.
• Дірілді азайту қосулы кезде фотокамераны өшірмеңіз немесе
объективті алмаңыз. Егер дірілді азайту қосулы кезде объектив қуаты
өшсе, дірілдегенде объектив шиқылдауы мүмкін. Бұл ақаулық емес
жəне мұны объективті қайта бекіту жəне фотокамераны қосу арқылы
түзетуге болады.
• Егер фотокамера кірістірілген жарқылмен жабдықталған болса,
жарқыл зарядталып жатқанда дірілді азайту өшеді.
• AF-ON түймешігімен жабдықталған фотокамералар жағдайында,
AF-ON түймешігін басқанда дірілді азайту орындалмайды.
• Фотокамера штативке бекітілген болса, OFF күйін таңдаңыз. Штатив
басы бекітілмеген немесе фотокамера моноподқа бекітілген
жағдайда ON күйі ұсынылады.
356 AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR объективінің қолданушы
❚❚ Бленда
Блендалар объективті қорғайды жəне жарқырауды немесе
кескіннің қосарлануын тудыратын шашыранды жарықты
өткізбейді.
Бленданы жалғау
Бленданы бекіту таңбасын (●) бленданы орнату таңбасымен
( ) туралаңыз, содан кейін ● таңбасы бленданы құлыптау
таңбасымен (—) тураланғанша бленданы (w) айналдырыңыз.
Бленданы бекіткенде немесе алғанда түбіндегі таңба жанында
ұстаңыз жəне оны тым қатты ұстамаңыз. Бленда дұрыс
бекітілмесе, виньеттеу орын алуы мүмкін. Пайдаланбаған кезде
бленданы аударуға жəне объективке бекітуге болады.
❚❚ Жинақтағы керек-жарақтар
•
•
•
•
LC-77 77 мм бекітілетін алдыңғы объектив қақпағы
LF-4 объективтің артқы қақпағы
HB-53 байонеттік блендасы
CL-1218 икемді объектив қабы
❚❚ Үйлесімді керек-жарақтар
77 мм бұрап бекітілетін сүзгілер
AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR объективінің қолданушы
357
❚❚ Техникалық сипаттамалары
Түрі
Фокустық қашықтық
Максималды
апертура
Объективтің
құрылымы
Көрініс бұрышы
Фокустық қашықтық
шкаласы
Қашықтық мəліметі
Масштабтау
Фокустау
Дірілді азайту
Фокустау
қашықтығының
индикаторы
Минималды фокустау
қашықтығы
Диафрагма қалақтары
Диафрагма
Апертура ауқымы
Өлшеу
Жалғанбалы сүзгі
өлшемі
Өлшемдер
Кірістірілген микропроцессоры жəне F бекіткіші
бар G түріне жататын AF-S объективі
24–120 мм
f/4
13 топтағы 17 элемент (соның ішінде 2 ED
объектив элементі, 3 асферикалық линза
элементі жəне нано-кристалдық қабаттары бар
объектив элементтері)
• Nikon FX пішімді сандық айналы
фотокамералары: 84°–20° 20´
• Nikon DX пішімді сандық айналы
фотокамералары: 61°–13° 20´
Миллиметрлермен белгіленген (24, 28, 35, 50, 70,
85, 120)
Фотокамераға шығарылады
Тəуелсіз масштабтау сақинасын пайдаланып
қолмен масштабтау
Дыбыссыз ультрадыбысты мотор басқаратын
автофокус жəне қолмен реттелетін фокусқа
арналған бөлек сақинасы бар Nikon Internal
Focusing (IF) жүйесі
Сызықтық қозғалыс моторларын (СҚМ)
пайдаланып объективтің жылжуы
0,45 м-ден шексіздікке (∞) дейін
Барлық масштабтау күйлерінде фокустық
жазықтықтан 0,45 м
9 (дөңгелек диафрагма тесігі)
Толығымен автоматты
f/4–22
Толық апертура
77 мм (P = 0,75 мм)
Максималды диаметрі шамамен 84 мм × 103,5 мм
(фотокамерадан объективті бекіту жиектемесінің
фланеціне дейінгі қашықтық)
Салмағы
Шамамен 710 г
Nikon компаниясы осы нұсқаулықта сипатталған жабдық пен бағдарламалық
жасақтаманың сыртқы түрін жəне техникалық сипаттамаларын кез келген
уақытта жəне еш ескертусіз өзгерту құқығын сақтап қалады. Nikon компаниясы
осы нұсқаулықта болуы мүмкін қателерден болған шығындарға жауап
бермейді.
358 AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR объективінің қолданушы
D Объективті күту
• Микропроцессор түйіспелерін таза ұстаңыз.
• Объективті орнатуға арналған резеңке нығыздағыш зақымдалса,
пайдалануды дереу тоқтатыңыз жəне объективті Nikon
компаниясының өкілетті қызмет көрсету орталығына жөндеуге
апарыңыз.
• Объектив беттерінен тозаңды жəне мамықты кетіру үшін ауа үргішті
пайдаланыңыз. Дақтарды жəне саусақ іздерін кетіру үшін этанолдың
немесе объектив тазалағыштың азғантай мөлшерін жұмсақ, таза
мақта шүберекке немесе объектив тазалау шүберегіне құйып,
дөңгелек қозғалыстармен ортасынан сыртына қарай тазалаңыз.
Саусақтармен жарқыраған іздер қалдырмауға немесе шыныға
тимеуге тырысыңыз.
• Объективті тазалау үшін бояу сұйылтқышы немесе бензин сияқты
органикалық еріткіштерді ешқашан пайдаланбаңыз.
• Алдыңғы объектив элементін қорғау үшін бленданы немесе бейтарап
түс (NC) сүзгілерін пайдалануға болады.
• Объективті қабына салмай тұрып алдыңғы жəне артқы қақпақтарды
жалғаңыз.
• Бленда жалғанған болса, объективті немесе фотокамераны тек
бленданы пайдаланып көтеруге немесе ұстауға болмайды.
• Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, зеңді жəне тотты
болдырмау үшін объективті салқын, құрғақ жерде сақтаңыз. Тік күн
жарығында, я болмаса, нафта немесе камфара күйеге қарсы
шариктерімен бірге сақтамаңыз.
• Объективті құрғақ ұстаңыз. Ішкі механизмнің тоттануы жөндеуге
келмейтін зақымға əкелуі мүмкін.
• Объективті өте ыстық жерлерде қалдыру қатайтылған пластиктен
жасалған бөліктерді зақымдауы немесе пішінін өзгертуі мүмкін.
AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR объективінің қолданушы
359
Рұқсат етілген жад карталары
❚❚ XQD жад карталары
Фотокамерада XQD жад карталарын пайдалануға болады.
Бейнефильм жазу үшін 45 МБ/с (300×) немесе жақсыраз жазу
жылдамдықтары бар карталар ұсынылады; баяуырақ
жылдамдықтар жазуды үзуі немесе үзік-үзік, біркелкі емес
ойнатуды тудыруы мүмкін. Үйлесімділік жəне пайдалану туралы
ақпарат алу үшін өндірушіге хабарласыңыз.
360
❚❚ SD жад карталары
Фотокамера SD, SDHC жəне SDXC жад карталарын,
соның ішінде, UHS-I жəне UHS-II стандарттарымен
үйлесімді SDHC жəне SDXC карталарын қолдайды.
Бейнефильм жазу үшін UHS 3 немесе жақсырақ жылдамдық
сыныбымен белгіленген карталар ұсынылады; баяуырақ
карталар жазудың үзілуіне əкелуі мүмкін. Жад картасын оқу
құралында пайдалану үшін карталарды таңдағанда құрылғымен
үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз. Мүмкіндіктер, пайдалану жəне
пайдалану шектеулері туралы ақпарат алу үшін өндірушіге
хабарласыңыз.
361
Жад картасының сыйымдылығы
Келесі кестеде Sony QD-G64E XQD 64 ГБ-тық картасында
əртүрлі кескін сапасымен, кескін өлшемімен жəне кескін аумағы
параметрлерімен сақтауға болатын суреттердің жуықталған
саны көрсетілген (2017 жылдың қыркүйек айында).
❚❚ FX (36×24) кескін аумағы *
Кескін сапасы
NEF (RAW),
шығынсыз
сығымдалған,
12 биттік
NEF (RAW),
шығынсыз
сығымдалған,
14 биттік
NEF (RAW),
сығымдалған,
12 биттік
NEF (RAW),
сығымдалған,
14 биттік
NEF (RAW),
сығымдалмаған,
12 биттік
NEF (RAW),
сығымдалмаған,
14 биттік
Кескін
өлшемі
Үлкен
Орташа
Файл
өлшемі 1
41,5 МБ
30,0 МБ
Кескіндер
саны 1
763
1000
Буфер
сыйымдылығы 2
170
94
Кішкентай
21,9 МБ
1400
56
Үлкен
51,6 МБ
589
51
Үлкен
34,2 МБ
1000
200
Үлкен
43,8 МБ
865
74
Үлкен
70,3 МБ
763
55
Үлкен
92,0 МБ
589
29
Үлкен
134,6 МБ
408
32
Орташа
76,6 МБ
718
35
Кішкентай 34,9 МБ
1500
39
Үлкен
22,0 МБ
1900
200
JPEG сапалы 3
Орташа
12,6 МБ
3200
200
Кішкентай
6,6 МБ
6700
200
Үлкен
11,5 МБ
3800
200
Орташа
6,8 МБ
6400
200
JPEG қалыпты 3
Кішкентай
3,4 МБ
13000
200
Үлкен
4,2 МБ
7400
200
2,8 МБ
12500
200
JPEG стандартты 3 Орташа
Кішкентай
1,8 МБ
24500
200
* Auto DX crop (Автоматты DX кесу) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған кезде
DX емес объективтермен түсірілген кескіндерді қамтиды.
TIFF (RGB)
362
❚❚ DX (24×16) кескін аумағы *
Кескін сапасы
NEF (RAW),
шығынсыз
сығымдалған,
12 биттік
NEF (RAW),
шығынсыз
сығымдалған,
14 биттік
NEF (RAW),
сығымдалған,
12 биттік
NEF (RAW),
сығымдалған,
14 биттік
NEF (RAW),
сығымдалмаған,
12 биттік
NEF (RAW),
сығымдалмаған,
14 биттік
TIFF (RGB)
JPEG сапалы 3
JPEG қалыпты 3
JPEG стандартты 3
Кескін
өлшемі
Үлкен
Орташа
Файл
өлшемі 1
19,4 МБ
14,1 МБ
Кескіндер
саны 1
1700
2300
Буфер
сыйымдылығы 2
200
200
Кішкентай
11,0 МБ
3000
200
Үлкен
23,9 МБ
1300
200
Үлкен
15,9 МБ
2300
200
Үлкен
19,8 МБ
1900
200
Үлкен
30,8 МБ
1700
200
Үлкен
40,2 МБ
1300
200
Үлкен
Орташа
Кішкентай
Үлкен
Орташа
Кішкентай
Үлкен
Орташа
Кішкентай
Үлкен
Орташа
Кішкентай
58,4 МБ
33,3 МБ
15,6 МБ
10,1 МБ
6,2 МБ
3,4 МБ
5,3 МБ
3,3 МБ
1,8 МБ
2,4 МБ
1,7 МБ
1,0 МБ
936
1600
3400
4200
6900
12900
8200
13500
24500
15900
25100
43100
113
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
* Auto DX crop (Автоматты DX кесу) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған
кезде DX объективтермен түсірілген кескіндерді қамтиды.
363
1 Барлық сандар шамамен берілген. Файл өлшемі жазылған көрініспен бірге
өзгеріп тұрады.
2 ISO 100 деңгейінде жад буферінде сақтауға болатын экспозициялардың ең
көп саны. Кейбір жағдайларда төмендеуі мүмкін, мысалы, жұлдызшамен
(«★») белгіленген кескін сапаларында немесе бұрмалануды автоматты
басқару қосулы болса.
3 Сандарда өлшем басымдығы бар JPEG сығымдалу қабылданған.
Жұлдызшамен («★»; оңтайлы сығымдалу) белгіленген кескін сапасы
параметрін таңдау JPEG пішіміндегі кескіндердің файл өлшемін арттырады;
кескіндер саны жəне буфер сыйымдылығы сəйкесінше төмендейді.
A d2—Max. continuous release (Ең ұзақ үздіксіз түсіру) (0 264)
Бір қатарынан түсіру режимінде түсіруге болатын фотосуреттердің ең
көп санын 1 жəне 200 арасындағы кез келген мөлшерге орнатуға
болады.
364
Батареяның жарамды мерзімі
Толық зарядталған батареялармен жазуға болатын
бейнефильмнің түсірілген бөлігі немесе түсірілімдер саны
батареяның жағдайына, температураға, түсірілімдер
арасындағы аралыққа жəне мəзірлер көрсетілетін уақыт
ұзақтығына байланысты əр түрлі болады. AA батареяларының
жағдайында сыйымдылық сонымен бірге маркаға жəне сақтау
жағдайларына қарай өзгеріп отырады; кейбір батареяларды
пайдалану мүмкін емес. Төменде фотокамера жəне MB-D18
қосымша бірнеше қуат көздерін пайдалануға мүмкіндік беретін
əмбебап батарея жинағы үшін үлгі сандар берілген.
• Фотосуреттер, əр кадр бойынша суретке түсіру режимі
(CIPA стандарты 1)
- Бір EN-EL15a батареясы 2 (фотокамера): шамамен 1840
түсірілім
- Бір EN-EL15a батареясы 2 (MB-D18): шамамен 1840 түсірілім
- Бір EN-EL18c батареясы 3 (MB-D18): шамамен 3300 түсірілім
- Сегіз AA сілтілі батареясы (MB-D18): шамамен 1740
түсірілім
• Фотосуреттер, үздіксіз суретке түсіру режимі (Nikon
стандарты 4)
- Бір EN-EL15a батареясы 2 (фотокамера): шамамен 4030
түсірілім
- Бір EN-EL15a батареясы 2 (MB-D18): шамамен 4030 түсірілім
- Бір EN-EL18c батареясы 3 (MB-D18): шамамен 7700 түсірілім
- Сегіз AA сілтілі батареясы (MB-D18): шамамен 2960
түсірілім
• Бейнефильмдер 5
- Бір EN-EL15a батареясы 2 (фотокамера): HD түсірілген
бөлігінің шамамен 70 минуты
- Бір EN-EL15a батареясы 2 (MB-D18): HD түсірілген бөлігінің
шамамен 70 минуты
- Бір EN-EL18c батареясы 3 (MB-D18): HD түсірілген бөлігінің
шамамен 145 минуты
- Сегіз AA сілтілі батареясы (MB-D18): HD түсірілген
бөлігінің шамамен 65 минуты
365
1 23 °C (±2 °C) температурасында келесі сынақ жағдайларында AF-S NIKKOR
24–120 мм f/4G ED VR объективін пайдаланып өлшенген: объектив
шексіздіктен минималды ауқымға дейін өткізілді жəне 30 секунд сайын əдепкі
параметрлерде бір фотосурет түсірілді. Тікелей көрініс пайдаланылмаған.
2 EN-EL15a орнына EN-EL15b немесе EN-EL15 батареяларын да пайдалануға
болады, бірақ кейде EN-EL15b/EN-EL15a батареяларымен салыстырғанда EN-EL15
батареясымен бір зарядпен азырақ суреттер түсірілуі мүмкін екенін ескеріңіз.
3 MH-26a немесе MH-26 зарядтау құрылғысын жəне BL-5 батарея бөлімінің
қақпағын (екеуі де бөлек сатылады) қажет етеді. EN-EL18c орнына EN-EL18b,
EN-EL18a жəне EN-EL18 батареяларын пайдалануға болады, бірақ
EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a батареяларымен салыстырғанда EN-EL18
батареясымен бір зарядпен азырақ суреттерді түсіруге болатынын ескеріңіз.
4 23 °C (±2 °C) температурасында келесі сынақ жағдайларында AF-S NIKKOR
70–200 мм f/2.8E FL ED VR объективін пайдаланып өлшенген: дірілді азайту
өшірулі, кескін сапасы JPEG қалыпты деп орнатылған, кескін өлшемі Large
(Үлкен) деп орнатылған, 1/250 с ысырма жылдамдығы, ысырманы босату
түймешігі 3 с бойы басылғаннан кейін фокус шексіздіктен минималды
ауқымға дейін үш рет өткізілген; содан кейін қатарынан алты сурет түсіріліп,
монитор 5 с бойы қосылған, содан кейін өшірілген; күту режимінің таймері
біткеннен кейін бұл цикл қайталанған.
5 23 °C (±2 °C) температурасында Camera and Imaging Products Association
(Фотокамераларды жəне суретті өңдеу құрылғыларын өндірушілер ассоциациясы)
(CIPA) көрсеткен жағдайларда əдепкі параметрлерге орнатылған фотокамераны
жəне AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR объективін пайдаланып өлшенген. Жеке
бейнефильмдер əрқайсысы өлшемі 4 ГБ-қа дейінгі бір немесе бірнеше файлдан
тұрады жəне жалпы ұзақтығы 29 минут 59 секундқа дейін болуы мүмкін;
фотокамера температурасы артса, жазу бұл шектерге жетпей аяқталуы мүмкін.
Келесі сияқты əрекеттер батареяның жарамды мерзімін
қысқартуы мүмкін:
• Мониторды пайдалану
• Ысырманы босату түймешігін жартылай басып ұстап тұру
• Қайталанатын автофокус əрекеттері
• NEF (RAW) немесе TIFF (RGB) пішіміндегі фотосуреттерді түсіру
• Ысырманың баяу жылдамдықтары
• Фотокамераның Wi-Fi (сымсыз жергілікті желі) жəне Bluetooth
мүмкіндіктерін пайдалану
• Фотокамераны қосымша керек-жарақтар жалғанған күйде пайдалану
• ДА (дірілді азайту) режимін ДА объективтерінде пайдалану
• AF-P объективімен қайта-қайта ұлғайту жəне кішірейту.
Қайта зарядталатын Nikon EN-EL15а батареяларын барынша
пайдалану үшін:
• Батарея түйіспелерін таза ұстаңыз. Ластанған түйіспелер
батарея жұмысын нашарлатуы мүмкін.
• Батареяларды зарядтап болғаннан кейін бірден пайдаланыңыз.
Батареялар пайдаланылмаса зарядын жоғалтады.
366
Индекс
Таңбалар
P (Бағдарламаланған автоматты режим).....
126, 128
S (Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим) .......................... 126, 129
A (Апертура басымдығы бар автоматты
режим) ............................................. 126, 130
M (Manual (Қол режимі))................... 126, 131
S (Əр кадр бойынша) ............................... 113
CL (Үздіксіз төмен жылдамдық) ....... 113, 264
CH (Үздіксіз жоғары жылдамдық) ............ 113
Q (Ысырманы тыныш босату) ................. 113
QC (Тыныш үздіксіз ысырманы босату) .. 113
E (Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін
таймер))................................... 113, 116, 264
MUP .................................................... 114, 118
K (Single-point AF (Жалғыз нүктелі АФ)) 100
I (Динамикалық аумақ АФ) .................... 100
T (3D-tracking (3D бақылау)) .................. 101
N (Group-area AF (АФ аумағын топтық
негізде таңдау)) ...................................... 101
H (Auto-area AF (АФ аумағын автоматты
түрде таңдау))......................................... 101
! (Бет басымдығы бар АФ)....................... 42
5 (Wide-area AF (Кең аумақты АФ)).......... 42
6 (Normal-area AF (Қалыпты аумақты АФ)) .
42
3 (Нүктелі АФ) ............................................ 42
& (Нысанды бақылағыш АФ) ................... 43
L (Матрица).............................................. 124
M (Ортасы бойынша өлшенген) .............. 124
N (Нүкте) ................................................... 124
t (Бөлектенгені бойынша өлшенген) .... 124
R (Ақпарат) түймешігі.................. 55, 72, 203
a (Live view (Тікелей көрініс)) .... 37, 59, 169,
270
Q (Анықтама)............................................... 25
t (Жад буфері) ................................. 115, 362
i түймешігі .................... 45, 65, 200, 208, 228
D ажыратқышы..................................... 6, 270
I (Фокустау индикаторы) .......... 33, 108, 112
L (Preset manual (Алдын-ала қолмен
енгізілген мəн)) ............................... 157, 165
Сандар
1,2× (30×20) ................................................ 84
1:1 (24×24)................................................... 84
10-өзекті қашықтан басқару жалғағышы.... 2,
221, 296
12-bit (12 биттік) .......................................... 90
14-bit (14 биттік) .......................................... 90
3D бақылау ............................... 101, 102, 260
3D-tracking face-detection (3D бақылау
арқылы бетті анықтау)............................ 260
3D-tracking watch area (3D бақылау көру
аумағы) ....................................................261
5:4 (30×24) ................................................... 84
A
Adobe RGB ................................................ 253
AF fine-tune (АФ дəл реттеу) .................... 272
AF-C .....................................................98, 260
AF-F ............................................................. 41
AF-ON түймешігі ......................... 99, 261, 268
AF-S ............................................... 41, 98, 260
After burst, show (Қатарынан түсіруден кейін
көрсету)....................................................249
After delete (Өшіргеннен кейін) ................249
Airplane mode (Ұшақ режимі).................... 275
Aperture lock (Апертура құлпы) ........136, 268
Assign MB-D18 buttons (MB-D18
түймешіктерін тағайындау) .................... 270
Assign remote (WR) Fn button (Қашықтағы
(WR) Fn түймешігін тағайындау)............274
Attenuator (Аттенюатор) .....................65, 259
Audio (Дыбыс) .............................................61
Auto bracketing (mode M) (Автоматты
брекетинг (M режимі))............................. 267
Auto bracketing (Автоматты брекетинг) ..142,
254, 267
Auto bracketing set (Брекетингті автоматты
түрде орнату) ..................................142, 254
Auto external flash (Автоматты сыртқы
жарқыл)....................................................190
Auto image rotation (Кескінді автоматты
түрде бұру) .............................................. 249
Auto ISO sensitivity control (ISO
сезімталдықты автоматты түрде басқару) .
121, 257
Auto M ISO sensitivity control (Автоматты M
ISO сезімталдықты басқару) .................. 267
Autofocus (Автофокус) .. 41–43, 94–110, 260–
262
Autofocus mode restrictions (Автофокус
режимінің шектеулері) ............................ 262
B
Battery order (Батареялар реті)................276
Beep options (Дыбыстық сигнал
параметрлері) ......................................... 274
BKT түймешігі ..143, 144, 148, 149, 152, 153,
186, 268
Blocked shot AF response (Блокталған
түсірудің АФ жауабы).............................. 260
Bluetooth .............................................. xx, 275
367
Bracketing order (Брекетинг реті)............. 267
C
Camera Control Pro 2 ................................ 296
Capture NX-D .................................................ii
Center-weighted metering (Ортасы бойынша
өлшеу) ............................................. 124, 263
Choose color temp. (Түс температурасын
таңдау) (Ақ түс балансы). .............. 157, 163
Choose start/end point (Басталу/аяқталу
нүктесін таңдау)........................................ 78
Choose tab (Қойындыны таңдау)............. 280
CL mode shooting speed (CL режимінде
суретке түсіру жылдамдығы) ................. 264
Clean image sensor (Кескін сенсорын
тазалау)................................................... 272
CLS ............................................................ 288
Conformity marking (Сəйкестік таңбалары)....
276
Connect to smart device (Смарт құрылғыға
қосылу) .................................................... 275
Copy image(s) (Кескін(дер)ді көшіру) ...... 249
Copyright information (Авторлық құқық
туралы ақпарат)...................................... 273
Custom control assignment (Қолданушы
басқару тетігін тағайындау) ........... 268, 270
Customize command dials (Басқару
дискілерін теңшеу) ................................. 269
D
D түріне жататын объектив ............. 281, 284
Date and time (Күн мен уақыт) ........... 23, 271
Date format (Күн пішімі) ...................... 23, 271
Daylight saving time (Жазғы уақыт).... 23, 271
DCF............................................................ 349
Delete (Өшіру) ..................................... 36, 245
Destination (Межелі орын)........................ 256
Distance-priority manual (Қашықтық
басымдығы бар қол режимі) .................. 190
D-Lighting................................................... 278
DX (24×16) ............................................ 84, 87
DX пішімі ................................... 68, 83, 84, 85
E
Easy exposure compensation (Оңай
экспозиция түзетілімі) ............................ 263
EV steps for exposure cntrl (Экспозицияны
басқаруға арналған ЭМ қадамдары)..... 262
Exif ............................................................. 349
Exp./flash comp. step value (Экспозиция/
жарқыл түзетілімі қадамының мəні) ...... 262
Exposure comp. for flash (Жарқылға
арналған экспозиция түзетілімі) ............ 266
Exposure delay mode (Экспозицияны
кешіктіру режимі) .................................... 264
368
Exposure differential (Экспозиция
айырмашылығы) ..................................... 184
Extended photo menu banks (Фотосурет
мəзірінің кеңейтілген жинақтары) .......... 250
External GPS device options (Сыртқы GPS
құрылғысының параметрлері) ....... 221, 274
Eye-Fi картасына жүктеу .......................... 276
F
f саны ................................................. 130, 284
File naming (Файл атаулары) ........... 250, 256
File number sequence (Файл нөмірлерінің
реттілігі) ................................................... 265
Filter effects (Сүзгі əсерлері) ............ 179, 279
Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы
экспозицияны дəл реттеу)...................... 263
Firmware version (Бағдарлама
жасақтамасының нұсқасы)..................... 277
Flash mode (Жарқыл режимі)........... 192, 193
Flash shutter speed (Жарқыл ысырмасының
жылдамдығы) .......................................... 266
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту) ....
254, 258
Fn1 түймешігі .................................... 268, 270
Fn2 түймешігі ............................ 242, 268, 270
Focus (Фокустау)..... 41–43, 94–112, 260–262
Focus point options (Фокустау нүктесінің
параметрлері) ......................................... 262
Focus point wrap-around (Фокустау нүктесін
орап алу) ................................................. 262
Focus tracking with lock-on (Құлып қосулы
кезде фокусты бақылау) ........................ 260
Format memory card (Жад картасын
пішімдеу) ................................................. 271
Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр
жылдамдығы) .................................... 69, 256
Full-frame playback flicks (Толық өлшемде
қарау кезіндегі шертулер) ...................... 274
FX (36×24) ................................................... 84
FX пішімі ...................................................... 84
G
G түріне жататын объектив.............. 281, 284
GPS............................................................ 221
GPS құрылғы..................................... 221, 296
H
H.264.......................................................... 343
HDMI .................................................. 274, 349
HDR (high dynamic range) (HDR (жоғары
динамикалық ауқым)) ............................. 182
Headphone volume (Құлаққаптың дыбыс
деңгейі) ...................................................... 66
Hi ................................................................ 120
Hide image (Кескінді жасыру) ................... 248
High ISO NR (Жоғары ISO БА)......... 253, 258
Highlight brightness (Белгіленген тұстардың
жарықтығы) ............................................. 270
Highlight display (Белгіленген тұстар
дисплейі) ................................................... 66
I
III 3D түрлі-түсті матрицалық өлшем ...... 124
Image comment (Кескін туралы аңғартпа) ....
273
Image Dust Off ref photo (Кескіндегі тозаң
іздерін кетіруге арналған сурет үлгісі) .. 273
Image overlay (Кескін үстіне қабаттау) .... 279
ISO display (ISO дисплейі) ....................... 264
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық
параметрлері) ................................. 252, 257
ISO sensitivity step value (ISO сезімталдық
қадамының мəні) .................................... 262
ISO сезімталдық ............... 119, 121, 252, 257
i-TTL................................... 189, 190, 198, 288
J
JPEG.............................................. 88, 92, 278
JPEG basic (JPEG стандартты) ................. 88
JPEG fine (JPEG сапалы)........................... 88
JPEG normal (JPEG қалыпты) ................... 88
L
L (үлкен) ................................................ 74, 91
Language (Тіл)..................................... 21, 271
LCD illumination (Сұйық кристалдық дисплей
жарығы) ................................................... 265
LED lamp (LED шамы) .............................. 274
Limit AF-area mode selection (АФ аумағының
режимін таңдауды шектеу) .................... 261
LINK mode (LINK режимі) ......................... 274
Live view button options (Тікелей көрініс
түймешігінің параметрлері).................... 270
Live view in continuous mode (Үздіксіз
режимдегі тікелей көрініс) ...................... 266
Lo (Төм) ..................................................... 120
Location data (Орын деректері)................ 221
Lock mirror up for cleaning (Тазалау үшін
айнаны көтеруді құлыптау) ............ 272, 315
Long exposure NR (Ұзақ экспозиция БА). 253
M
M (Қолмен реттелетін фокус) ............ 44, 111
M (орташа) ............................................ 74, 91
Manage Picture Control (Picture Control
режимін басқару) ............................ 252, 258
Manual focus ring in AF mode (АФ
режиміндегі қолмен реттелетін фокустау
сақинасы) ................................................ 262
Max. continuous release (Максималды
үздіксіз суретке түсіру)............................ 264
Maximum sensitivity (Максималды
сезімталдық)....................................122, 257
MB-D18 battery type (MB-D18 батареясының
түрі) ..........................................................276
Microphone sensitivity (Микрофон
сезімталдығы) ...................................65, 258
Minimum shutter speed (Минималды ысырма
жылдамдығы) .......................................... 122
Monitor color balance (Монитордың түс
балансы).................................................. 272
Movie file type (Бейнефильмнің файл түрі)...
257
Movie quality (Бейнефильм сапасы) ..69, 257
Multi selector center button (Мульти
селектордың орталық түймешігі) ........... 268
Multi selector exposure comp. (Мульти
селектордың экспозиция түзетілімі). .......66
Multiple exposure (Бірнеше экспозиция) .. 254
Multi-selector power aperture (Мульти
селектордың электр жетекті апертурасы) ..
66
N
NEF (RAW) ......................................88, 90, 92
NEF (RAW) (NEF (RAW) өңдеу) ............... 278
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) түс
қалыңдығы)................................................ 90
NEF (RAW) compression (NEF (RAW)
сығымдалуы) .............................................90
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) өңдеу) ..
278
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) жазу) ..90,
252
Network (Желі)...........................................275
Non-CPU lens data (Микропроцессормен
жабдықталмаған объектив деректері)..218,
219, 272
Number of focus points (Фокустау
нүктелерінің саны) ..................................261
O
Optical VR (Оптикалық ДА).......................266
P
Peaking highlight color (Жарықтандыруды
белгілеу түсі) ...........................................265
Peaking level (Жарықтандыру деңгейі) 47, 67
Perspective control (Перспективаны басқару)
279
Photo live view display WB (Фотосуреттің
тікелей көрініс дисплейінің ақ түс балансы)
46
369
Photo shooting menu bank (Фотосурет түсіру
мəзірінің жинағы) .................................... 250
PictBridge................................................... 349
Picture Control режимдері ........................ 175
Picture Control режимін орнату ................ 175
Pinpoint AF (Нүктелі АФ) ............................ 42
Playback (Ойнату)......................... 35, 76, 223
Playback display options (Қарау дисплейінің
параметрлері) ......................................... 248
Primary slot selection (Негізгі ұяшықты
таңдау) .............................................. 93, 250
Pv түймешігі................ 44, 127, 267, 268, 270
R
Rating (Баға беру)..................................... 241
RAW негізгі - JPEG қосымша (қосымша
ұяшықтың функциясы) ............................. 93
Release button to use dial (Дискіні пайдалану
үшін түймешікті босату) ......................... 269
Repeating flash (Бірнеше рет жанатын
жарқыл) ................................................... 191
Reset (Қалпына келтіру)........... 209, 256, 277
Reset all settings (Барлық параметрлерді
қалпына келтіру)..................................... 277
Reset movie shooting menu (Бейнефильм
түсіру мəзірін қалпына келтіру) ............. 256
Resize (Өлшемін өзгерту) ........................ 278
Reverse indicators (Кері индикаторлар) .. 269
RGB ............................................. 88, 232, 253
RGB гистограммасы................................. 232
Rotate tall (Тік суреттерді бұру) ............... 249
S
S (кішкентай)......................................... 74, 91
Save current frame (Ағымдағы кадрды
сақтау) ................................................. 78, 82
Save/load settings (Параметрлерді сақтау/
жүктеу)..................................................... 277
SD жад картасы............................ 16, 93, 361
Secondary slot function (Қосымша ұяшықтың
функциясы) ....................................... 93, 250
Select to send to smart device (Смарт
құрылғыға жіберу үшін таңдау).............. 249
Send to smart device (auto) (Смарт
құрылғыға жіберу (автоматты)) ............. 275
Set clock from satellite (Сағатты жерсеріктен
орнату) .................................................... 221
Set Picture Control (Picture Control режимін
орнату) ............................................ 252, 257
Shutter speed lock (Ысырма
жылдамдығының құлпы) ................ 136, 268
Shutter-release button AE-L (Ысырманы
босату түймешігі АЭ-Қ)........................... 263
Side-by-side comparison (Қатар қойып
салыстыру).............................................. 279
370
Silent live view photography (Дыбыссыз
тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру) ..
49, 255
Skylight (Төбе жарығы) ............................. 279
Slide show (Слайд көрсетілімі)................. 249
Slot empty release lock (Ұяшық бос кезде
босату құлпы) .......................................... 276
Smoothing (Тегістеу) ................................. 184
Speedlight жарқыл бөліктері............. 187, 288
sRGB.......................................................... 253
Standby timer (Күту режимінің таймері) ... 263
Storage folder (Сақтау қалтасы) ............... 250
Store by orientation (Бағдары бойынша
сақтау) ..................................................... 261
Straighten (Түзу ету).................................. 278
Sub-dial frame advance (Қосымша дискімен
кадрды ілгері жылжыту) ......................... 269
Subject motion (Нысан қозғалысы)........... 260
Sync with smart device (Смарт құрылғымен
синхрондау)............................................. 271
Sync. release mode options (Синхрондалған
суретке түсіру режимінің параметрлері)264
T
TIFF (RGB) ............................................ 88, 92
Time zone (Уақыт белдеуі) ................. 22, 271
Time zone and date (Уақыт белдеуі жəне күн)
22, 271
Time-lapse movie (Даралай түсірілетін
бейнефильм)........................................... 259
Touch controls (Сенсорлық басқару
элементтері).............................. 12, 226, 274
Trim movie (Бейнефильмді қысқарту) ..... 279
U
USB кабель ................................................... ii
UTC ...................................................... 22, 222
V
Viewfinder grid display (Көріністапқыш тор
дисплейі) ................................................. 265
Viewfinder mask display (Көріністапқыш
маскасын көрсету) .................................... 85
ViewNX-i ........................................................ ii
Vignette control (Виньеттеуді басқару) .... 253
Volume control (Дыбыс деңгейін басқару).....
228
W
Warm filter (Жылы түс сүзгісі)................... 279
WB ..................................... 148, 156, 252, 257
White balance (Ақ түс балансы) ............... 252
Wi-Fi ..................................................... xx, 275
Wind noise reduction (Жел шуын азайту).. 66,
259
Wireless remote (WR) options (Сымсыз
қашықтан басқару параметрлері).......... 274
Əр кадр бойынша...................................... 113
Əр кадр бойынша бақылағыш АФ41, 98, 260
X
Б
XQD картасы................................. 16, 93, 360
Бағдарламаланған автоматты режим .....128
Баптау мəзірі .............................................271
Барлық кескіндерді өшіру.........................246
Басқару панелі .............................................. 5
Батарея ........................... 14, 16, 30, 276, 347
Батарея жинағы ........ 114, 270, 276, 295, 299
Батарея туралы мəлімет.......................... 276
Батареяны зарядтау................................... 14
Баяу қозғалысты бейнефильм............. 69, 70
Баяу қозғалысты ойнату.............................76
Баяу синхрондау....................................... 192
Бейнефильм режимі ................... 59, 256, 270
Бейнефильм түсіру мəзірі ........................ 256
Бейнефильмді жазу түймешігі ...........61, 268
Бейнефильмді қысқарту.............................78
Бейтарап (Picture Control режимін орнату)...
175
Бекіту таңбасы ....................................19, 351
Белгіленген тұстар....................................231
Бет басымдығы бар АФ.............................. 42
Бетті анықтау ....................................260, 263
Бірнеше қуат көздерін пайдалануға
мүмкіндік беретін əмбебап батарея жинағы
270, 276, 295, 299
Бірнеше рет жанатын жарқыл ................. 199
Болжалды бақылағыш фокустау ............... 99
Бөлектенгені бойынша өлшеу ................. 124
Бөлінген экран көрінісін масштабтау .. 46, 48
Брекетинг................................... 142, 254, 267
Бұлтты (ақ түс балансы)...........................157
Бұрмалануды автоматты басқару ........... 253
Бұрмалануды басқару .............................. 278
Виртуалды көкжиек....................... 55, 72, 272
А
Автоматты (Picture Control режимін орнату)
175
Автоматты (ақ түс балансы) ............ 156, 159
Автоматты DX кесу..................................... 84
Автоматты сыртқы жарқыл ...................... 198
Автоматты табиғи жарық (ақ түс балансы) ..
156
Автофокус режимі ........................ 41, 98, 262
Ағымдағы кескінді өшіру .................... 36, 245
Айна........................................... 114, 118, 315
Айнаны көтеру режимі ..................... 114, 118
Айнымалы ток адаптері ........................... 295
Ақ түс балансы ......................... 148, 156, 257
Ақ түс балансының брекетингі ........ 142, 148
Ақ түс балансының брекетингі (брекетингті
автоматты түрде орнату) ............... 142, 148
Ақпараттық дисплей..... 55, 72, 198, 203, 272
Алдын-ала қолмен енгізілген мəн (ақ түс
балансы) ......................................... 157, 165
Алдыңғы пердемен синхрондау .............. 192
Анық түсірілетін кеңістік тереңдігі ........... 127
Анықтама .................................................... 25
Анықтығы жоғары ..................................... 349
Апертура ........................... 130, 131, 136, 268
Апертура басымдығы бар автоматты режим
130
Арақатынас ........................................... 68, 84
Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру .
255
Артқы жарық ................................................. 6
Артқы пердемен синхрондау ................... 192
Аудио шығысы .......................................... 345
АФ ............................ 41–43, 94–110, 260–262
АФ аумағын автоматты түрде таңдау.... 101,
103
АФ аумағын топтық негізде таңдау . 101, 103
АФ аумағының жақшалары...................... 7, 9
АФ аумағының режимі................ 42, 100, 261
АФ іске қосу............................................... 261
АЭ брекетингі (брекетингті автоматты түрде
орнату)..................................................... 142
АЭ жəне жарқыл брекетингі (брекетингті
автоматты түрде орнату) ....................... 142
Ə
Əдепкі параметрлер................. 209, 256, 277
Əдепкі параметрлерді қалпына келтіру. 209,
256, 277
Г
Гистограмма.......................... 55, 72, 232, 233
Д
Динамикалық аумақ АФ............ 100, 103, 262
Диоптрия ............................................... 9, 295
Дірілді азайту ...................... 66, 259, 266, 355
Е
Е түріне жататын объектив ..............281, 284
Екі түймешікті басу арқылы қалпына келтіру
209
Ең аз апертура ....................................20, 127
Еңкейтілетін монитор ................................. 10
371
Ж
Қ
Жад буфері ............................................... 115
Жад картасы ......................... 16, 93, 271, 360
Жад картасының сыйымдылығы............. 362
Жалғыз нүктелі АФ ........................... 100, 103
Жалпы деректер....................................... 237
Жарқыл ............. 187, 192, 194, 196, 266, 288
Жарқыл (ақ түс балансы)......................... 157
Жарқыл брекетингі ........... 142, 143, 254, 267
Жарқыл брекетингі (брекетингті автоматты
түрде орнату) .......................................... 142
Жарқыл қуатының құлпы ......................... 196
Жарқыл туралы ақпарат .......................... 198
Жарқыл түзетілімі..................................... 194
Жарқылды басқару .................. 189, 190, 251
Жарқылды синхрондау жылдамдығы ..... 266
Жарқылды синхрондау түйіспе тұсы ...... 188
Жарқылдың дайындығын білдіретін
индикатор........................ 187, 197, 292, 342
Жарқын (Picture Control режимін орнату) 175
Жиілікке қатысты сипаттама ............. 65, 259
Жоғары динамикалық ауқым (HDR) 182, 254
Қайта зарядталатын литий-ионды батарея .
ii, 14, 30, 347
Қалыпты аумақты АФ ................................. 42
Қара жəне ақ түсті (монохромды)............ 279
Қатарынан түсіру режимі ................. 249, 264
Қашықтан басқару сымы............ 75, 133, 296
Қашықтық басымдығы бар қол режимі .. 199,
288
Қол режимі (жарқылды басқару) ..... 191, 199
Қол режимі (экспозиция режимі) ............. 131
Қолданушы параметрлері........................ 260
Қолданушы параметрлерінің жинағы...... 260
Қолмен басылу режимі............................. 133
Қолмен реттелетін фокус................... 44, 111
Қосылған D-Lighting ..... 45, 65, 152, 180, 253,
258
Қосылған D-Lighting брекетингі (брекетингті
автоматты түрде орнату) ............... 142, 152
Қосымша селектор ... 106, 108, 137, 268, 270
Қуат жалғағышы........................................ 295
Құлаққаптар................................................. 67
Қызу бөлетін шам (ақ түс балансы) ........ 156
Қызыл көз əсерін азайту .......................... 192
Қызыл көз əсерін түзету ........................... 278
Қысқарту.................................................... 278
И
Икемді бағдарлама .................................. 128
Индекс таңбасы.......................................... 64
К
Кадр аралығы (слайд көрсетілімі)........... 249
Кадр жылдамдығы ............................. 69, 114
Кең аумақты АФ.......................................... 42
Керек-жарақтар ........................................ 295
Керек-жарақтарға арналған құрылғы..... 187,
295
Кескін аумағы 45, 65, 83, 84, 86, 91, 251, 256
Кескін өлшемі ..................................... 91, 251
Кескін сапасы...................................... 88, 251
Кескін сенсорын тазалау ......................... 312
Кескінді қалыптастыруға арналған жарқыл ..
127, 267
Кескінді тексере қарау ..................... 225, 249
Кесу ............................................................. 68
Кірістірілген микропроцессоры бар
объектив.................................... 20, 281, 284
Корпус қақпағы ......................................... 295
Көлеңке (ақ түс балансы) ........................ 157
Көрініс бұрышы......................................... 286
Көріністапқыш................................... 7, 9, 338
Көріністапқыш окуляры........................ 9, 116
Көріністапқыш фокусы ......................... 9, 295
Күту режимінің таймері ...................... 34, 221
372
М
Майред ...................................................... 162
Максималды апертура . 44, 54, 218, 284, 292
Матрицалық өлшем .......................... 124, 263
Мəзірлер нұсқаулығы .................................... i
Мəтін енгізу ............................................... 273
Менің мəзірім ............................................ 280
Микропроцессор түйіспелері ................... 284
Микропроцессормен жабдықталмаған
объектив .................................. 218, 282, 284
Микрофон.......................... 1, 65, 67, 258, 296
Монитор........... 10, 12, 37, 223, 264, 271, 272
Монитор жарықтығы ..................... 45, 66, 271
Мониторды өшіруді кешіктіру .................. 264
Монохромды ..................................... 175, 279
Мульти селектор......................... 25, 268, 269
Н
Негатив дигитайзері ................................... 52
Нүкте.......................................................... 124
Нүктелі ақ түс балансы ............................ 169
О
Объектив ............... 19, 20, 218, 272, 281, 351
Объектив жиектемесі ..................... 3, 19, 112
Объективті бекіту........................................ 19
Объективті бекіту таңбасы..................... 2, 19
Объективтің дірілді азайту ажыратқышы 355
Объективтің фокустау сақинасы44, 111, 351
Ойнату қалтасы ........................................ 248
Ойнату мəзірі ............................................ 248
Ойнату туралы ақпарат.................... 229, 248
Ойнатуды масштабтау............................. 238
Ө
Өздігінен түсіруді реттейтін таймер113, 116,
264
Өлшем........................................... 74, 91, 278
Өлшеу........................................................ 124
Өңдеу мəзірі.............................................. 278
П
Пəтер (Picture Control режимін орнату)... 175
Пейзаж (Picture Control режимін орнату) 175
Пішім.......................................................... 271
Портрет (Picture Control режимін орнату)175
Р
Реңк беру (Picture Control режимін орнату)..
179
С
Сағат............................................................ 23
Сақтық көшірме (қосымша ұяшықтың
функциясы) ............................................... 93
Сандық айналы фотокамераға арналған
стандартты i-TTL толықтырғыш жарқылы ..
189, 288
Сəйкестік таңбалары................................ 349
Сезімталдық...................... 119, 121, 252, 257
Сенсорлы қосылатын ысырма .................. 56
Сенсорлық экран .......................... 12, 56, 226
Синхрондалған босату ............................. 264
Смарт құрылғы ......................... 222, 249, 275
Соңғы параметрлер ................................. 280
Стандартты (Picture Control режимін орнату)
175
Сурет нобайы ........................................... 223
Суретке түсіру режимі .............................. 113
Сұйық кристалдық дисплей жарығы ........... 6
Сығымдалған (NEF (RAW) сығымдалуы) . 90
Сығымдалмаған (NEF (RAW) сығымдалуы).
90
Сымсыз ........................................................xx
Сымсыз қашықтан басқару бөлігі..... 75, 274,
295
Сымсыз таратқыш .................................... 295
Сыртқы микрофон .............................. 67, 296
Сыртқы микрофонға арналған жалғағыш... 2
Т
Таймер....................................................... 116
Тік күн сəулелері (ақ түс балансы) ..........157
Тікелей көрініс.......................................37, 59
Тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру37–
58
Тікелей көрініс селекторы .................... 37, 59
Толық өлшемде қарау .............................. 223
Толып кету (қосымша ұяшықтың
функциясы)................................................ 93
Түймешіктердің артқы жарықтары....... 6, 265
Түс кеңістігі ................................................ 253
Түс температурасы........... 156, 157, 160, 163
Түсірілген сурет деректері .......................234
Тұрақты бақылағыш АФ .............................41
Тыныш үздіксіз ысырманы босату........... 113
У
Уақыт ...................................................23, 271
Ү
Үздіксіз бақылағыш АФ.......................98, 260
Үздіксіз жоғары жылдамдық.....................113
Үздіксіз суретке түсіру режимі.................. 113
Үздіксіз төмен жылдамдық ...............113, 264
Үйлесімді объективтер ............................. 281
Ұ
Ұяшық ..........................................93, 224, 256
Ұяшықты таңдау..................................93, 224
Ф
Файл туралы ақпарат ............................... 230
ФЖ жоғары жылдамдықта автоматты
синхрондау .............................................. 266
Флюоресцентті (ақ түс балансы) ............. 157
Фокус............................................................44
Фокус режимінің ауыстырғышы ... 41, 94, 111
Фокус режимінің қосқышы ........................ 111
Фокустау индикаторы ................. 33, 108, 112
Фокустау күйінің индикаторы ..... 33, 108, 112
Фокустау құлпы ......................................... 108
Фокустау нүктесі .... 32, 42, 94, 100, 105, 261,
262
Фокустау режимі ........................... 41, 94, 111
Фокустау экраны ....................................... 338
Фокусты бақылау ................................99, 260
Фокусты жылжыту арқылы суретке түсіру....
212
Фокустық жазықтық таңбасы.................... 112
Фокустық қашықтық ..................................220
Фокустық қашықтық шкаласы .................. 351
Фотокамерадан объективті алу ................. 20
Фотосурет туралы мəлімет ..............229, 248
373
Фотосурет түсіру мəзірі............................ 250
Фотосуреттерді қорғау ............................. 240
Һ
Цианотипия (монохромды) ...................... 279
Ш
Шерту .................................................. 12, 274
Шығармашыл жарық жүйесі .................... 288
Шығынсыз сығымдалған (NEF (RAW)
сығымдалуы)............................................. 90
Ы
Ысырма жылдамдығы.............. 129, 131, 136
Ысырманы босату түймешігі .... 33, 108, 137,
270
Ысырманы босату түймешігін жартылай
басыңыз .................................................... 33
Ысырманы тыныш босату ....................... 113
Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар
автоматты режим ................................... 129
Э
Экспозиция ............... 124, 126, 137, 139, 262
Экспозиция брекетингі ..... 142, 143, 254, 267
Экспозиция индикаторы .......................... 132
Экспозиция құлпы .................................... 137
Экспозиция өлшегіштері .................... 34, 263
Экспозиция режимі................................... 126
Экспозиция түзетілімі....................... 139, 263
Экспозицияны алдын-ала қарау ............... 39
Электр жетекті апертура............................ 66
Электронды алдыңғы перде ысырмасы.. 45,
265
Электрондық ДА ................................. 66, 259
Электрондық қашықтықты өлшегіш ........ 112
Элементтер қосу (My Menu (Менің мəзірім)).
280
Элементтерге баға беру (My Menu (Менің
мəзірім)) .................................................. 280
Элементтерді жою (My Menu (Менің
мəзірім)) .................................................. 280
374
375
376
Кепілдік шарттары - Еуропа еліндеріндегі
Nikon Europe Service Warranty кепілдігі
Құрметті Nikon компаниясының тұтынушысы!
Nikon өнімін сатып алғаныңыз үшін рақмет.Nikon өніміне
кепілдік бойынша қызмет көрсету қажет болса, оны сатып алған
дилермен немесе Nikon Europe B.V. сату аумағындағы
(мысалы, Еуропа/Ресей/басқалар) өкілетті қызмет көрсету
желісіндегі мүшемен хабарласыңыз. Мəліметтерді мына беттен
қараңыз:
http://www.europe-nikon.com/support
Қажетсіз ыңғайсыздықтарды алдын алу үшін дилермен немесе
өкілетті қызмет көрсету желісімен хабарласудан бұрын
пайдаланушы нұсқаулықтарын мұқият оқып шығуға кеңес
береміз.
Nikon жабдығына бастапқы сатып алған күннен бастап бір
жылға қандай да бір өндірістік ақауларға кепілдік беріледі.
Кепілдік берілген осы мерзім ішінде өнім нашар материалға
немесе жасалу сапасына байланысты істен шығатын болса,
Nikon Europe B.V. сату аумағындағы біздің өкілетті қызмет
көрсету желісіміз төменде көрсетілген шарттар мен талаптарға
сəйкес жұмысы жəне бөлшектері үшін ақы алмай, өнімді
жөндейді. Nikon компаниясы өнімді ауыстыру немесе жөндеу
құқығын (өзінің қарауына) өзінде қалдырады.
1. Бұл кепілдік сатып алынған күнді, өнім түрін жəне дилердің
аты-жөнін көрсететін дайын кепілдік талоны жəне бастапқы
есепшот немесе сатып алғандығын дəлелдейтін түбіртектің
негізінде ғана беріледі; өніммен бірге Nikon компаниясы
жоғарыда айтылған құжаттар көрсетілмесе немесе оның
ішінде мəліметтер толық болмаса немесе оқуға түсініксіз
болса, кепілдік бойынша тегін қызмет көрсетуден бас тарту
құқығын сақтайды.
377
2. Бұл кепілдікте төмендегілер көрсетіледі:
• қалыпты жағдайда тозуына байланысты бөлшектерге
қажетті түрде техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу
немесе ауыстыру.
• пайдаланушы нұсқауларында сипатталғандай, Nikon
компаниясының жазбаша келісімінсіз, өнімнің қалыпты
күйін жаңарту үшін өзгерту.
• тасымалдау шығындары жəне өнімдердің кепілдігімен
тікелей немесе жанама байланысты тасымалдаудың
барлық қауіптері.
• өнім бастапқыдан жасалған жəне/немесе өндірілген
елдерден басқа қандай да бір басқа елдердегі заңдардың
жергілікті немесе техникалық ережелеріне сəйкес Nikon
компаниясының жазбаша келісімінсіз өнімге жасалған
өзгертулердің немесе реттеулердің нəтижесінде
келтірілген қандай да бір зақым.
3. Кепілдік келесі жағдайларда жарамсыз болып табылады:
• дұрыс пайдаланбаудың, сондай-ақ өнімді қалыпты
жағдайда немесе пайдалану жəне техникалық қызмет
көрсету жөнінде пайдаланушы нұсқаулықтарына сəйкес
пайдаланбау жəне өнімді пайдаланылған елдің қауіпсіздік
ережелеріне сəйкес орнатпаудың немесе пайдаланбаудың
нəтижесінде келтірілген зақым.
• апат, сондай-ақ нажағай, су тасқыны, өрт шығу, дұрыс
пайдаланбау немесе немқұрайдылықтың нəтижесінде
келтірілген зақым.
• өнім үлгісін немесе сериялық нөмірін өшіру, оның анық
болмауы немесе алып тастау.
• өкілетті емес қызмет көрсететін ұйымдар немесе тұлғалар
жасаған жөндеулер немесе реттеулердің нəтижесінде
келтірілген зақым.
• өнім қосылған немесе бірге пайдаланылған қандай да бір
жүйедегі ақаулар.
378
4. Бұл қызмет көрсету жөніндегі кепілдік заңдық күші бар тиісті
ұлттық заңдарға сəйкес тұтынушының заңдық құқықтарына
да, сату/сатып алу жөнінде келісім-шарттың негізінде дилерге
қарсы келетін тұтынушының құқықтарына да əсер етпейді.
Ескерту: Nikon компаниясының барлық өкілетті қызмет керсету
орталықтарын осы сілтемеге өту арқылы қарап шығуға болады
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
379
E
L
P
Nikon D850
M
SA
САНДЫҚ ФОТОКАМЕРА
Қолданушы нұсқаулығы
(кепілдік бар)
Бұл нұсқаулықты түгелдей немесе оның бір бөлігін (сын жазу
мақалалары мен шолулардағы қысқа дəйексөздерді
қоспағанда) NIKON CORPORATION компаниясының жазбаша
рұқсатынсыз ешбір түрде көшіруге болмайды.
Жасап шығарушы :
AMA16791
Еуропада басылған
Kk
SB9C03(Y7)
6MB404Y7-03
• Фотокамераны пайдалану алдында осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
• Фотокамераны дұрыс пайдалануды қамтамасыз
ету үшін «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін (x-бет)
оқып шығыңыз.
• Осы нұсқаулықты оқығаннан кейін болашақта
анықтама алу үшін оңай қол жеткізуге болатын
жерде сақтаңыз.
Kk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising