Nikon | D5 | Nikon D5 Ръководство на потребителя

Nikon D5 Ръководство на потребителя
Nikon D5
ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ
Не се разрешава възпроизвеждане на настоящото ръководство под
каквато и да е форма, изцяло или частично (с изключение на кратки
цитати в критични статии или рецензии), без писменото разрешение
на NIKON CORPORATION.
Ръководство на потребителя
(с информация за гаранцията)
AMA16540
Отпечатано в Европа
Bg
SB6E02(YE)
6MB292YE-02
• Прочетете внимателно това ръководство, преди да
използвате фотоапарата.
• За да осигурите правилната употреба на фотоапарата,
се уверете, че сте прочели „За вашата безопасност“
(страница x).
• След като прочетете това ръководство, го приберете
на леснодостъпно място за бъдещи справки.
Bg
За да се възползвате максимално от своя фотоапарат, моля прочетете
внимателно всички инструкции и ги дръжте на място, където ще
бъдат достъпни за всички, които използват уреда.
Водачи за менюто и мрежата
Ръководство за мрежата и Ръководство за менютата могат да бъдат
изтеглени от уебсайта на Nikon в pdf формат, както е описано по-долу, и да
бъдат разгледани чрез Adobe Reader или Adobe Acrobat Reader.
Ръководството за мрежата описва как да свържете фотоапарата към
мрежата, а Ръководството за менютата описва опциите, налични в
менютата на фотоапарата.
1 На вашия компютър стартирайте някой уеб браузър и отворете сайта за
изтегляне на ръководството на Nikon на
http://downloadcenter.nikonimglib.com/.
2 Придвижете се до страницата на желания продукт и изтеглете
ръководството.
Nikon Поддръжка за потребителя
Посетете сайта по-долу, за да регистрирате своя фотоапарат и да се
информирате за най-актуалната информация за продукта. Ще откриете
отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ) и ще можете да се свържете с нас за
техническа помощ.
http://www.europe-nikon.com/support
A За вашата безопасност
Преди да използвате фотоапарата за първи път, прочетете инструкциите за
безопасност в раздела „За вашата безопасност“ (0 x–xiii).
D5-a (XQD Card Type)
D5-b (CF Card Type)
Символи и условни обозначения
За да можете по-лесно да намерите информацията, която ви е необходима, са
използвани следните символи и условни обозначения:
D
Тази икона маркира предпазни мерки; информация, която трябва да бъде
прочетена преди употреба, за да се избегне повреда на фотоапарата.
A
Тази икона маркира забележки; информация, която трябва да бъде
прочетена, преди да използвате фотоапарата.
0
Тази икона маркира препратки към други страници от това
ръководство.
Елементите от менюто, опциите и съобщенията се показват на дисплея на
фотоапарата с удебелен шрифт.
Този фотоапарат може да се използва с XQD и CompactFlash съвместими
фотоапарати. Инструкциите в това ръководство предполагат използването на
XQD карта с памет, но операциите за двата модела са идентични.
Настройки на фотоапарата
Обясненията в това ръководство предполагат, че се използват настройките по
подразбиране.
i
Съдържание на пакета
Проверете дали всички елементи, описани тук, са включени в
комплекта на вашия фотоапарат.
• D5 цифров
фотоапарат
(0 1)
• BF-1B капачка на
тялото на
фотоапарата
(0 25, 339)
• BS-3 капаче на
гнездото за аксесоари
(0 14)
• EN-EL18c акумулаторна литиево-йонна батерия с капачка за
контактните пластини (0 19, 22)
• Зарядно устройство за батерии MH-26a със захранващ кабел и два
предпазителя за контакт (формата на захранващия кабел зависи от
страната на продажба; 0 19, 380)
• Фиксатор за USB
кабел (0 278)
• UC-E22 USB кабел (0 278, 283)
• Ръководство на потребителя
(този наръчник)
• AN-DC15 лента за носене (0 19)
• Фиксатор за HDMI
кабел (0 286)
• Гаранция (отпечатана на
задната корица на това
ръководство)
Картите с памет се продават отделно. Фотоапарати, които са закупени
в Япония, показват менюта и съобщения само на английски и японски;
други езици не се поддържат. Извиняваме се за причиненото неудобство.
A
Софтуер ViewNX-i и Capture NX-D
Използвайте ViewNX-i, за да настроите фино снимки или да копирате
изображения на компютър за разглеждане. ViewNX-i е налично за изтегляне
от следния уеб сайт: http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Използвайте Capture NX-D, за да настроите фино снимки, които са копирани
на компютър, и за да конвертирате NEF (RAW) изображения в други
формати. Capture NX-D е налично за изтегляне от:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/.
Можете също да посетите уебсайта за най-актуална информация относно
софтуера на Nikon, включително системните изисквания.
ii
Съдържание
За вашата безопасност.....................................................................................x
Забележки.......................................................................................................... xiv
Увод
1
Запознаване с фотоапарата ..........................................................................1
Тяло на фотоапарата .................................................................................... 1
Горният контролен панел.......................................................................... 6
Задният контролен панел .......................................................................... 8
Дисплеят във визьора ...............................................................................10
Използване на сензорния екран ..........................................................12
Капаче на гнездото за аксесоари .........................................................14
Упътване
15
Менюта на фотоапарата............................................................................... 15
Използване на менютата на фотоапарата........................................16
Първи стъпки .................................................................................................... 19
Поставете лентата за носене на фотоапарата................................19
Заредете батерията ....................................................................................19
Поставете батерията ..................................................................................22
Поставете обектив ......................................................................................25
Основно възпроизвеждане ....................................................................27
Поставете карта с памет ...........................................................................30
Форматирайте картата с памет .............................................................33
Регулиране на фокуса на визьора .......................................................35
Накратко за снимането и възпроизвеждането ................................. 37
Нивото на батерията и броят на оставащите експозиции за
запис .............................................................................................................37
Подгответе фотоапарата..........................................................................39
Фокусиране и снимане..............................................................................40
Разглеждане на снимки.............................................................................42
Изтриване на нежеланите снимки.......................................................43
iii
Снимане live view (преглед в реално време)
44
Автоматично фокусиране........................................................................48
Ръчно фокусиране.......................................................................................50
Използване на бутона i............................................................................51
Безшумен режим..........................................................................................54
Live View дисплеят.......................................................................................56
Екранът с информация..............................................................................57
Филми
59
Записване на филми .......................................................................................59
Индекси ............................................................................................................63
Използване на бутона i............................................................................63
Live View дисплеят.......................................................................................65
Максимална дължина ................................................................................67
Екранът с информация..............................................................................68
Изрязване на филми...................................................................................69
Правене на снимки в режим на филм.................................................71
Сним. филми през интервал .......................................................................74
Гледане на филми ............................................................................................80
Редактиране на филми ..................................................................................82
Изрязване на филми...................................................................................82
Запазване на избрани кадри ..................................................................85
Опции за запис на изображението
87
Зона на изобрж. във визьора .....................................................................87
Качество на изображението.......................................................................92
Размер на изображението...........................................................................95
Използване на две карти с памет .............................................................97
iv
Фокус
98
Автоматично фокусиране ........................................................................... 98
Режим на автоматично фокусиране ................................................ 101
Режим за избор на АФ зона.................................................................. 104
Избор на точка за фокусиране ........................................................... 108
Заключване на фокусa ............................................................................ 111
Ръчно фокусиране ........................................................................................114
Режим на снимане
116
Избиране на режим на снимане.............................................................116
Избиране на режим за бързо снимане........................................... 119
Режим на самоснимачка ............................................................................120
Режим вдигнато огледало.........................................................................122
ISO чувствителност
124
Ръчно регулиране.........................................................................................124
Автом. настр. ISO чувствит. .......................................................................126
Експозиция
129
Измерване ........................................................................................................129
Режим на експозиция..................................................................................131
P: Режим с автоматична програма .................................................... 133
S: Автоматичен с приоритет на затвора ......................................... 134
A: Автоматичен режим с приоритет на диафрагмата............... 135
M: Ръчно......................................................................................................... 136
Продължителна експозиция (само в режим M) ...............................138
Скорост на затвора и заключване на диафрагмата.......................140
Заключване на автоматичната експозиция (АЕ) .............................141
Компенсация на експозицията ...............................................................143
Клин .....................................................................................................................146
v
Баланс на бялото
159
Опции за баланса на бялото .................................................................... 159
Фина настройка на баланса на бялото................................................ 162
Изберете цветна температура................................................................ 165
Ръчна потребит. настройка...................................................................... 168
Снимане с визьор ..................................................................................... 169
Live view (точков баланс на бялото) ................................................. 173
Управление на потребителските настройки................................ 176
Подобрение на изображението
179
Picture Controls............................................................................................... 179
Избиране на Picture Control ................................................................. 179
Модифициране на Picture Controls................................................... 181
Създаване на потребителски Picture Controls............................. 184
Запазване на детайлност в силно осветените
елементи и сенките ................................................................................. 187
Активен D-Lighting ................................................................................... 187
Висок динамичен диапазон (HDR)..................................................... 189
Снимане със светкавица
194
Използване на светкавица ....................................................................... 194
Снимане със светкавица на фотоапарата.......................................... 197
Режими на светкавицата ........................................................................... 198
Компенсация на светкавицата................................................................ 200
Заключване на стойността на светкавицата..................................... 202
Дистанционно снимане със светкавица ............................................ 204
Настройки .................................................................................................... 205
Правене на снимки .................................................................................. 209
Разглеждане на информация за светкавицата................................ 216
vi
Други опции на снимане
220
Бутонът R.........................................................................................................220
Бутонът i...........................................................................................................223
Нулиране с натискане на два бутона: възстановяване на
настройките по подразбиране...........................................................224
Намаляване на трептенето .......................................................................227
Многократна експозиция..........................................................................229
Снимане през зададен интервал от време........................................236
Обективи без процесор .............................................................................243
Данни за местоположението ...................................................................246
Още за възпроизвеждането
248
Разглеждане на изображения .................................................................248
Възпроизвеждане на снимки на цял екран .................................. 248
Възпроизвеждане в миниатюри ........................................................ 248
Контроли за възпроизвеждане ......................................................... 249
Използване на сензорния екран ....................................................... 251
Бутонът i ...................................................................................................... 253
Информация за снимката ..........................................................................254
Поглед отблизо: Увеличаване при възпроизвеждане .................263
Защита на снимки от изтриване.............................................................265
Оценка на снимки .........................................................................................267
Изтриване на снимки ..................................................................................268
Възпроизвеждане на цял екран и в миниатюри ........................ 268
Меню за възпроизвеждане .................................................................. 270
Гласови бележки
272
Запис на гласова бележка .........................................................................272
По време на възпроизвеждане .......................................................... 272
По време на снимане .............................................................................. 273
Възпр. гласови бележки.............................................................................276
vii
Връзки
277
Инсталиране на ViewNX-i ...................................................................... 277
Копиране на снимки на компютъра................................................. 278
Ethernet и безжични мрежи ................................................................. 281
Отпечатване на снимки.............................................................................. 283
Свързване на принтера ......................................................................... 283
Отпечатване на снимки една по една ............................................. 284
Отпечатване на множество снимки ................................................. 285
Разглеждане на снимки на телевизор................................................. 286
HDMI опции ................................................................................................. 287
Списък на менюто
289
D Меню за възпроизвеждане: Управление на
изображенията.......................................................................................... 289
C Меню за правене на снимки: Опции за снимане ..................... 291
1 Меню за заснемане на видео: Опции за заснемане
на видео........................................................................................................ 296
A Потр. настройки: Фино регулиране на настройките на
фотоапарата ............................................................................................... 299
B Менюто с настройки: Настройване на фотоапарата ................ 310
N Менюто ретуширане: Създаване на ретуширани копия ...... 314
O Моето меню/m Последни настройки............................................. 316
Опции на менюто за ретуширане.......................................................... 317
NEF (RAW) обработване.......................................................................... 317
Изрязване..................................................................................................... 319
Наслагване на изображения................................................................ 320
viii
Технически бележки
323
Съвместими обективи.................................................................................323
Система за креативно осветяване на Nikon (CLS) ..........................330
Други аксесоари ............................................................................................336
Прикачване на конектор за захранването и
захранващ адаптер ............................................................................. 342
Грижа за фотоапарата.................................................................................344
Съхранение ................................................................................................. 344
Почистване .................................................................................................. 344
Нискочестотният филтър...................................................................... 345
„Изчистване сега“ ................................................................................ 345
„Изчиств. при старт./изключв.“...................................................... 346
Ръчно почистване ............................................................................... 347
Подмяна на батерията на часовника............................................... 351
Грижа за фотоапарата и батерията: Предпазни мерки ...............353
Програма на експозицията.......................................................................357
Отстраняване на неизправности ...........................................................358
Батерия/Дисплей ...................................................................................... 358
Снимане ........................................................................................................ 358
Възпроизвеждане..................................................................................... 362
Разни............................................................................................................... 363
Съобщения за грешки.................................................................................364
Спецификации................................................................................................370
Калибриране на батериите .................................................................. 380
Одобрени карти с памет ............................................................................383
Капацитет на картата с памет ..................................................................385
Живот на батерията .....................................................................................388
Индекс ................................................................................................................390
Условия на гаранцията - Nikon Сервизна гаранция
за Европа ......................................................................................................400
ix
За вашата безопасност
За да предотвратите повредата на вашия продукт на Nikon или нараняване на
вас или на други хора, прочетете изцяло следните предпазни мерки, преди да
използвате това устройство. Дръжте тези инструкции за безопасност на място,
на което всички, които използват продукта ще ги прочетат.
Евентуалните последствия от неспазването на предпазните мерки, описани в
тази секция, са отбелязани със следния символ:
Тази икона маркира предупреждения. За да предотвратите евентуално
A нараняване, прочетете всички предупреждения, преди да използвате
този продукт Nikon.
❚❚ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
A Дръжте слънцето извън кадъра
Дръжте слънцето извън кадъра,
когато снимате обекти в контражур.
Слънчевата светлина, фокусирана
във фотоапарата, когато слънцето е
в или близо до кадъра, може да
предизвика пожар.
A Не гледайте към слънцето през визьора
Гледането към слънцето или към
друг източник на силна светлина
през визьора може да причини
трайно увреждане на зрението.
A Използване на регулатора за настройване
на диоптъра на визьора
Когато работите с регулатора за
настройване на диоптъра на
визьора и окото ви е близо до
визьора, внимавайте да не бръкнете
с пръст в окото си по невнимание.
x
A Изключете незабавно в случай на
неизправност
Ако забележите дим или усетите
необичайна миризма, идващи от
устройството или от захранващия
адаптер (продава се отделно),
веднага изключете захранващия
адаптер и извадете батерията, като
внимавате да не се изгорите.
Продължаването на работата може
да доведе до нараняване. След като
сте отстранили батерията, занесете
устройството за проверка в
сервизен център, оторизиран от
Nikon.
A Не разглобявайте
Докосването на вътрешните части
на продукта може да доведе до
нараняване. В случай на
неизправност, продуктът трябва да
бъде поправян само от
квалифициран техник. Ако в
резултат на падане или друг
инцидент продуктът се счупи,
махнете батерията и/или
захранващия адаптер и занесете
продукта за проверка в сервизен
център, оторизиран от Nikon.
A Не използвайте при наличието на запалим A Спазвайте необходимите предпазни мерки
газ
Не използвайте електронно
оборудване при наличието на
запалим газ, тъй като това може да
причини експлозия или пожар.
A Дръжте на място, недостъпно за деца
Неспазването на тази предпазна
мярка може да доведе до
нараняване. Освен това имайте
предвид, че малките части крият
опасност от задавяне. Ако дете
погълне някоя част от този уред,
веднага се консултирайте с лекар.
•
•
A Не поставяйте лентата за носене на врата
около врата на бебе или дете
Поставянето на лентата за носене на
фотоапарата на врата на бебе или
дете може да доведе до задушаване.
A Не оставайте в контакт с фотоапарата,
батерията или зарядното устройство за
дълго време, докато устройствата са
включени или се използват
Части от устройството се загряват.
Продължителен директен контакт
на кожата с устройството може да
доведе до нискотемпературни
изгаряния.
A Не оставяйте устройството на места, където
ще бъде изложено на изключително високи
температури, например в затворен
автомобил или на пряка слънчева светлина
Неспазването на тази предпазна
мярка може да доведе до повреда
или пожар.
•
•
•
•
•
•
•
при боравене с батерии
Батериите могат да протекат,
прегреят, да се пробият или
възпламенят, ако с тях се борави
неправилно. Спазвайте следните
предпазни мерки при работа с
батерии при работа с този продукт:
Използвайте само батерии,
одобрени за употреба с това
устройство.
Използвайте само литиеви батерии
CR1616 за смяна на батерията на
часовника. Използването на друг
тип батерии може да причини
експлозия. Изхвърляйте
използваните батерии, както е
посочено.
Не свързвайте на късо и не
разглобявайте батерията.
Не излагайте батерията или
фотоапарата, в който е поставена, на
силни удари.
Непременно изключете продукта,
преди да смените батерията. Ако
използвате захранващ адаптер се
уверете, че той не е включен в
контакта.
Не се опитвайте да вкарате
батерията наобратно или наопаки.
Не излагайте батерията на огън или
високи температури.
Не потапяйте в и не излагайте на
вода.
Сложете капачката за контактните
пластини, когато транспортирате
батерията. Не транспортирайте и не
съхранявайте батерията заедно с
метални предмети, например
колиета или фиби.
xi
• Батериите са склонни към
протичане, когато са напълно
разредени. За да предотвратите
повреда на продукта, извадете
батерията, когато не е останал
никакъв заряд.
• Когато батерията не се използва,
сложете капачката за контактните
пластини и съхранявайте на хладно
и сухо място.
• Батерията може да е гореща веднага
след употреба или когато продуктът
е работил със захранване от
батерията дълго време. Преди да
извадите батерията, изключете
фотоапарата и я оставете да изстине.
• Незабавно спрете да използвате
продукта, ако забележите промени в
батерията, например обезцветяване
или деформация.
A Спазвайте необходимите предпазни мерки
при боравене със зарядното устройство
• Дръжте сух. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до
нараняване или повреда на
продукта, поради пожар или токов
удар.
• Забърсвайте със суха кърпа праха
по или близо до металните части на
щепсела. Непрекъснатата употреба
може да доведе до пожар.
• Не пипайте захранващия кабел и не
доближавайте зарядното
устройство по време на
гръмотевични бури. Неспазването
на тази предпазна мярка може да
доведе до токов удар.
xii
• Не повреждайте, не променяйте и не
дърпайте насилствено или огъвайте
захранващия кабел. Не го
поставяйте под тежки предмети и не
го излагайте на топлина или
пламъци. В случай, че изолацията се
повреди и проводниците се оголят,
занесете захранващия кабел на
сервизен представител, оторизиран
от Nikon за проверка. Неспазването
на тази предпазна мярка може да
доведе до пожар или токов удар.
• Не докосвайте щепсела или
зарядното устройство с мокри ръце.
Неспазването на тази предпазна
мярка може да доведе до
нараняване или повреда на
продукта поради пожар или токов
удар.
• Не използвайте с туристически
конвертори или адаптери,
предназначени да преобразуват
напрежението от една стойност в
друга, нито с преобразуватели от
постоянен в променлив ток.
Неспазването на тази предпазна
мярка може да причини повреда на
продукта или да доведе до
прегряване или пожар.
A Използвайте подходящи кабели
Когато включвате кабели във
входните и изходните гнезда,
използвайте само кабели,
предоставени или продавани от
Nikon, за да гарантирате спазване на
правилата за използване на
продукта.
A Не насочвайте светкавицата към водача на A Избягвайте контакт с течния кристал
моторно превозно средство
Неспазването на тази предпазна
мярка може да доведе до злополуки.
A Бъдете внимателни при използването на
светкавица
• Използването на фотоапарата със
светкавицата в близък контакт с
кожата или други обекти може да
причини изгаряния.
• Използването на светкавицата в
близост до очите на обекта може да
причини временно нарушение на
зрението му. Светкавицата трябва да
бъде на най-малко един метър от
обекта. Бъдете особено внимателни,
когато снимате бебета.
Ако дисплеят се счупи, вземете
мерки, за да избегнете наранявания
от счупеното стъкло и да
предотвратите попадане на течния
кристал от дисплея върху кожата, в
очите или в устата ви.
A Не носете стативи с монтирани на тях
обектив или фотоапарат
Може да се спънете или случайно да
ударите хората около вас, което
може да доведе до наранявания.
A Спазвайте инструкциите на персонала на
авиолиниите и болниците
xiii
Забележки
• Никоя част от ръководствата,
• Nikon не носи отговорност за щети в
предоставени заедно с този продукт,
резултат от използването на този
не може да бъде възпроизвеждана,
продукт.
предавана, записвана или
• Въпреки че сме положили всички
превеждана на друг език под каквато
усилия, за да гарантираме, че
и да е форма и по какъвто и да е
информацията в тези ръководства е
начин, без писменото съгласие на
точна и пълна, ще ви бъдем
Nikon.
благодарни, ако уведомите
• Nikon си запазва правото да променя представителите на Nikon във вашия
регион (адресите са предоставени
външния вид и спецификациите на
отделно) за евентуални грешки или
хардуера и софтуера, описани в тези
пропуски.
ръководства, по всяко време и без
предизвестие.
xiv
Важно за клиентите в Европа
ВНИМАНИЕ: СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНИ С
ТАКАВА ОТ НЕПРАВИЛЕН ТИП. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ,
СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
Този символ означава, че
електрическото и
електронно оборудване
трябва да се събират
разделно.
Този символ на батерията
указва, че тя трябва да се
събира разделно.
Следното важи само за
потребителите в
Следното важи само за
европейските страни:
потребителите в европейските
• Всички батерии, независимо дали са
страни:
маркирани или не с този символ,
• Този продукт е предназначен за
трябва да се събират разделно в
разделно събиране в подходящите
подходящите за това събирателни
за това събирателни пунктове. Да не
пунктове. Да не се изхвърлят като
се изхвърля като битов отпадък.
битов отпадък.
• Разделното събиране и
• За повече информация се обърнете
рециклирането помагат да се
към магазина или към местните
запазят природните ресурси и да се
власти, отговорни за събиране на
предотвратят негативните
отпадъците.
последици за човешкото здраве и
природата, които могат да
възникнат от неправилното
изхвърляне на отпадъците.
• За повече информация се обърнете
към магазина или към местните
власти, отговорни за събиране на
отпадъците.
xv
Изхвърляне на устройства за съхранение на данни
Имайте предвид, че изтриването на изображения или форматирането на карти с
памет или на други устройства за съхранение на данни не заличава напълно
данните за оригиналните изображения. Понякога файловете, изтрити от излезли от
употреба устройства за съхранение на данни, могат да бъдат възстановени чрез
достъпен в търговската мрежа софтуер и да бъдат използвани за злоупотреба с
лични изображения. Гарантирането на поверителността на такива данни е
отговорност на потребителя.
Преди да изхвърлите устройство за съхранение на данни или да го дадете на друг
човек, изтрийте всички данни, като използвате наличен в търговската мрежа
софтуер за изтриване, или форматирайте устройството и след това го запълнете
изцяло с изображения, които не съдържат лична информация (например снимки
на небе). Бъдете внимателни, за да избегнете наранявания при физическото
унищожаване на устройства за съхранение на данни.
Преди да изхвърлите фотоапарата или да прехвърлите собствеността му на
друго лице, трябва също да използвате опцията Нулиране всички настр. в
менюто с настройки на фотоапарата, за да изтриете всяка информация за
лична мрежа.
Лицензно патентно портфолио на AVC
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СПОРЕД ЛИЦЕНЗНОТО ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО НА AVC ЗА
ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЗА ДА (а) КОДИРА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ
СЪС СТАНДАРТА AVC („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО
КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ИЗВЪРШВАЩ ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, И/ИЛИ Е ПОЛУЧЕНО
ОТ ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ДОСТАВЯ AVC ВИДЕО. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ
ПОДРАЗБИРА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЦЕНЗ ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ
http://www.mpegla.com
xvi
Бележка относно забраната за копиране или възпроизвеждане
Имайте предвид, че самото притежаване на материали, които са копирани в
цифров вид или са размножени чрез скенер, цифров фотоапарат или друго
устройство, може да бъде наказуемо от закона.
• Забранени със закон за копиране и
размножаване
Не копирайте и не размножавайте
банкноти, монети, ценни книжа или
правителствени или местни
облигации, дори ако тези копия са
маркирани с тест „Образец“.
• Предупреждения относно определени
копия и репродукции
Правителството е издало
предупреждение относно
копирането и размножаването на
ценни книжа, издавани от частни
компании (акции, банкноти, чекове,
ваучери за подарък и др.),
Забранено е копирането и
абонаментни карти за пътуване или
размножаването на банкноти,
купонни билети, освен когато
монети или ценни книжа, които са в
необходимият минимален брой
обращение в чужда страна.
копия трябва да бъде осигурен за
нуждите на компанията. Също така
Освен ако не е получено
не копирайте и не размножавайте
предварително разрешение от
паспорти, издадени от
правителството, копирането и
правителството, лицензи, издадени
размножаването на неизползвани
от публични агенции и частни
пощенски марки или картички,
издавани от държавата, е забранено. организации, лични карти и билети,
например пропуски и купони за
Забранено е копирането и
храна.
размножаването на марки, издавани
• Спазвайте бележките за авторските права
от правителството, и на заверени
Съгласно закона за авторското
документи, определени със закон.
право, снимки или записи на
произведения с авторски права,
направени с фотоапарата, не могат
да се използват без разрешението на
притежателя на авторските права.
Изключенията са приложими за
лична употреба, но обърнете
внимание, че дори личната употреба
може да бъде ограничена в случай
на представяне на снимките или
записите на изложби или
изпълнения на живо.
xvii
Използвайте само електронни принадлежности с марката Nikon
Фотоапаратите Nikon са проектирани в съответствие с най-високите
стандарти и включват сложни електронни схеми. Само електронни
принадлежности с марката Nikon (включително зарядни устройства, батерии,
захранващи адаптери и аксесоари за светкавица), специално сертифицирани
от Nikon за използване с този цифров фотоапарат Nikon, са проектирани и
доказано работят съгласно изискванията за работа и безопасност на тези
електронни схеми.
Използването на електронни аксесоари, различни от Nikon,
може да доведе до повреда на фотоапарата и да направи
невалидна гаранцията ви в Nikon. Използването на
акумулаторни литиево-йонни батерии на други производители,
които не са обозначени с холограмния стикер Nikon, поставен вдясно, може да
попречи на нормалната работа на фотоапарата или да доведе то прегряване,
запалване, нарушаване на целостта или протичане на батерията.
За повече информация за аксесоарите с марката Nikon се свържете с местния
оторизиран дилър на Nikon.
xviii
D
Използвайте само аксесоари с марката Nikon
Само аксесоарите с марката Nikon, специално сертифицирани от Nikon за
използване с вашия цифров фотоапарат Nikon, са проектирани и доказано
работят в съответствие с изискванията за работа и безопасност.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКСЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ NIKON, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДА НА
ФОТОАПАРАТА И ДА НАПРАВИ НЕВАЛИДНА ГАРАНЦИЯТА ВИ В NIKON.
A
Преди на направите важни снимки
Преди да направите снимки на важни събития (например сватби или
екскурзии), направете пробна снимка, за да се уверите, че фотоапаратът
работи нормално. Nikon не носи отговорност за щети или пропуснати ползи
в резултат от неизправност в продукта.
A
Обучение за цял живот
Като част от ангажимента на Nikon за постоянна поддръжка и „Обучение за
цял живот“, ние непрекъснато обновяваме информацията, която е достъпна
за вас онлайн в следните уеб сайтове:
• За потребителите в САЩ: http://www.nikonusa.com/
• За потребителите в Европа и Африка: http://www.europe-nikon.com/support/
• За потребителите в Азия, Океания и Близкия Изток: http://www.nikon-asia.com/
Посещавайте тези сайтове, за да сте в час с най-новата информация за
продуктите, полезни съвети, отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ) и
общи съвети за цифровите изображения и снимането. Допълнителна
информация може да получите от представителя на Nikon във вашия
регион. Вижте следния URL адрес за информация за контакт:
http://imaging.nikon.com/.
xix
xx
XУвод
Запознаване с фотоапарата
Отделете малко време, за да се запознаете с контролите и екраните
на фотоапарата. Може да е от полза за вас да си отбележите тази
секция, за да може да се връщате към нея, докато четете
ръководството.
X
Тяло на фотоапарата
2
7
8
9
3
10
11
1
3
4
12
5
13
14
6
15
16
1 Бутон I ............................................ 131
2 Освобождаване на заключването на
превключвателя на диска за избор на
режим на снимане ............................. 116
3 Ухо за лентата за носене на
фотоапарата........................................... 19
4 Бутон BKT
..................... 147, 151, 155, 193, 231, 307
5 Диск за избор на режим на снимане...116
6 Бутон Y ................................................ 130
7 Бутон за запис на филм............. 61, 307
8 Превключвател на захранването...... 9, 27
9 Спусък ................................................40, 41
Бутон E .................................................143
Бутон S/Q........................33, 124, 128
Горен контролен панел ........................ 6
Маркировка за фокалната равнина
(E) ..........................................................115
14 Регулатор за настройване на
диоптъра .................................................35
15 Гнездо за аксесоари (за светкавица,
предлагана като опция).............14, 194
16 Капачета на гнездото за аксесоари
...................................................14, 194, 355
10
11
12
13
1
Тяло на фотоапарата (Продължение)
1
4
5
6
16
17
18
2
7
8
9
3
X
10
20
21
11
22
12
24
15
1 Стерео микрофон (за филми)
.....................................................61, 63, 298
2 Лостче за свързване на вградения
експонометър към обектива..........373
3 Огледало.......................................122, 347
4 Лампа на самоснимачката ..............121
5 Капачка за контактните пластини за
синхронизация на светкавицата .... 195
6 Капак за универсален конектор с
десет пина....................................246, 339
7 Капак на USB конектора..........278, 283
8 Капак на периферния конектор....337
9 Капак на аудио конекторите ... 64, 341
10 Капак на HDMI/Ethernet конекторите
.........................................................281, 286
11 Бутон за освобождаване на обектива
.................................................................... 26
12 Ключалка на капака на гнездото за
батерията ................................................ 22
D
14
19
23
13
13 Капак на гнездото за батерията.......22
14 Бутон за режим на АФ
............................................ 48, 50, 101, 105
15 Селектор на режима на фокусиране
..................................................... 48, 98, 114
16 Конектор за синхронизация на
светкавицата ....................................... 195
17 Универсален конектор с десет пина
......................................................... 246, 339
18 Периферен конектор........................ 337
19 USB конектор............................. 278, 283
20 Конектор за външен микрофон
............................................................64, 341
21 Конектор за слушалки.................. 64, 66
22 HDMI конектор................................... 286
23 Ethernet конектор ............................. 281
24 Капачка на тялото на фотоапарата
............................................................25, 339
Затворете капака на конекторите
Затворете капака на конекторите, когато не се използват. Чужди тела върху
конекторите могат да повлияят прехвърлянето на данни.
2
1
9
2
10
3
11
4
5
6
12
X
7
8
Pv бутон..........................50, 132, 307, 309 9 Маркировка за монтиране на
обектива ..................................................26
Диск за подкоманди.......................... 308
Бутон Fn1 ..................................... 307, 309 10 Байонет за монтиране на обектива
............................................................26, 115
Бутон Fn2 ..................................... 307, 309
11 Контактни пластини за обективи с
Диск за подкоманди за вертикално
процесор
снимане .......................................... 39, 308
6 Спусък за вертикално снимане....... 39 12 Гнездо за статив
7 Бутон Fn (вертикален)................ 39, 307
8 Бутон за заключване на спусъка за
вертикално снимане ........................... 39
1
2
3
4
5
D
Високоговорителят
Не поставяйте високоговорителя в близост до магнитни устройства.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до повреда в
данните, записани на магнитните устройства.
3
Тяло на фотоапарата (Продължение)
1
16
2
3
4
5
6
17
18
7
8
9
X
19
10
11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
13 14
Бутон O/Q..............................33, 43, 268
Бутон K.......................................... 42, 248
Дисплей ............. 12, 42, 44, 59, 248, 310
Бутон G ..................................... 15, 289
Бутон L (Z/Q) ................ 16, 180, 265
Бутон X ..................................................263
Бутон W/M ................199, 200, 248, 263
Бутон J (OK) ................................. 16, 249
Индикатор за мрежата
Бутон Fn3.....................273, 276, 307, 309
15
Заден контролен панел ........................ 8
Бутон S ..................... 116, 119, 224, 304
Бутон T...................................... 93, 96
Бутон U .......... 159, 163, 167, 169, 224
Бутон R (информация) ...... 57, 68, 220
Визьор................................................ 10, 35
Ключе за заключване на фокуса ... 108
Индикатор за достъп до картата с
памет .................................................. 31, 41
19 Бутон i............................. 51, 63, 223, 253
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
8
1
9
2
10
3
11
12
13
X
14
15
16
4
1 Адаптер за окуляра .................... 36, 338
2 Лостче за спусъка на окуляра........ 120
3 Фиксатор на адаптера за окуляра
.................................................................... 36
4 Бутон a...........................44, 59, 173, 309
5 Селектор на live view (преглед в
реално време) .................................44, 59
6 Окуляр на визьора...................... 36, 120
7 Спомагателен селектор
.............................. 109, 111, 141, 307, 309
8 Бутон AF-ON ................ 102, 112, 300, 307
9 Главен диск за управление............. 308
10 Мултиселектор.......................16, 41, 250
5
11 Капак на слота за картата с памет
.............................................................. 30, 32
12 Бутон за освобождаване на капака на
слота за картата (под капака) ...........30
13 Бутон C ....................................39, 102, 307
14 Мултиселектор (вертикален)
............................................................39, 307
15 Главен диск за управление
(вертикален)..................................39, 308
Високоговорител .........................81, 276
16 Микрофон (за гласови бележки)
...................................................................272
5
Горният контролен панел
1
8
9
2
3
4
5
6
7
X
6
1 Скорост на затвора ...................134, 136
Режим за избор на АФ зона ...104, 106
Стойност на компенсацията на
експозицията .......................................143
Стойност на компенсацията на
светкавицата........................................200
Брой снимки в последователността
на клин на експозицията и на
светкавицата........................................147
Брой снимки в последователността
на клин баланс на бялото ................151
Брой интервали за снимане през
зададен интервал от време ............239
Фокусно разстояние (обективи без
процесор)..............................................245
2 Индикатор за гъвкава програма...133
3 Режим на експозиция .......................131
4 Индикатор на режим за избор на АФ
зона ................................................104, 106
5 Набор потр. настр. меню снимане
..................................................................291
6 Набор от потребит. настройки ......299
7 Режим на автоматично фокусиране
..................................................................101
10
11
12
13
8 Индикатор за стоп на диафрагма
......................................................... 135, 326
9 Диафрагма (f-число)................. 135, 136
Диафрагма (брой спирания)
......................................................... 135, 326
Стъпка на клин........................... 148, 152
Брой снимки в последователността
ADL клин................................................ 155
Брой снимки за интервал................ 239
Разлика в експозицията на HDR.... 193
Брой експозиции (многократна
експозиция) ......................................... 231
Максимална диафрагма (обективи
без процесор)...................................... 245
Индикатор за режим на управление
от компютър ........................................ 339
10 Икона за картата с памет (слот 1)
.............................................................. 32, 33
11 Икона за картата с памет (слот 2)
.............................................................. 32, 33
12 Индикатор за батерията.....................37
13 Индикатор за интервал от време
.................................................................. 239
Индикатор за серия снимки през
интервал ..................................................79
14
15
16
21
22
23
18
24
25
26
27
19
28
20
29
17
14 Индикатор за клина на експозицията
и на светкавицата .............................. 147
Индикатор за клин баланс бяло.... 151
Индикатор на ADL клин ................... 155
15 Икона за заключване на скоростта на
затвора .................................................. 140
16 Индикатор за синхронизация на
светкавицата........................................ 305
17 Режим на светкавицата.................... 198
18 Измерване ............................................ 130
19 Индикатор за ISO чувствителност
................................................................. 124
Индикатор за автоматична ISO
чувствителност ................................... 128
20 Брой кадри ............................................. 38
ISO чувствителност............................ 124
ISO чувствителност (високо/ниско
съотношение)...................................... 125
Предварително зададена стойност
на баланса на бялото ........................ 170
Режим на наслагване........................ 232
21 Индикатор за HDR.............................. 190
22 Индикатор за многократна
експозиция........................................... 230
23 Икона за заключване на диафрагмата
.................................................................. 140
24 Индикатор за батерията на
часовника ...................................... 29, 351
25 Индикатор за компенсация на
светкавицата ........................................200
26 Индикатор за компенсация на
експозицията .......................................143
27 Индикатор на експозицията ...........137
Показване на компенсацията на
експозицията .......................................143
Индикатор за напредъка на клина:
Клин на експозицията и на
светкавицата .....................................147
Клин баланс бяло.............................151
ADL клин .............................................155
Индикатор за връзка с компютър ....339
28 „k“ (появява се, когато оставащата
памет е за над 1000 експозиции) ....38
29 Брой на оставащите експозиции за
запис ................................................38, 385
Брой на оставащите снимки за запис,
преди да се запълни буферът на
паметта..........................................118, 385
Индикатор за потребителска
настройка на баланса на бялото.....170
Стойност на активния D-Lighting....156
HDR режим............................................193
Режим многокр. експозиция ..........231
Номер на ръчен обектив .................245
Индикатор за записване на серия
снимки през интервал ........................79
Индикатор на режима за заснемане
...................................................................339
X
Забележка: Дисплеят е показан с включени всички индикатори с илюстративна
цел.
7
Задният контролен панел
1
2
8
9
3
4
5
6
7
X
10
11
1 Индикатор за „оставащото“............385 7 „k“ (появява се, когато оставащата
памет е за над 1000 експозиции).....38
2 Размер на изображението (NEF/RAW)
Индикатор за цветна температура
.................................................................... 96
.................................................................. 167
3 Режим на снимане ....................116, 119
Показване на допълнителни секунди
4 Индикатор за състоянието на
......................................................... 121, 274
гласовите бележки....................274, 275
8 Размер на изображението (JPEG и
5 Режим на запис на гласови бележки
TIFF изображения) ............................... 96
..................................................................274
9 Качество на изображението .............92
6 Режим на снимане ....................116, 119
10 Баланс на бялото................................ 159
Скорост при непрекъснато снимане
Индикатор за фината настройка на
.........................................................116, 303
баланса на бялото.............................. 163
Брояч на кадрите на
Индикатор за потребителска
самоснимачката/закъснение на
настройка за защита на баланса на
самоснимачката.........................121, 303
бялото .................................................... 172
Брой на оставащите експозиции за
запис ..........................................93, 96, 385 11 Роля, изпълнявана от картата с памет
в слот 2......................................................97
Дължина на гласовата бележка.....274
Качество на изображението .............92
Фина настройка на баланса на бялото
..................................................................163
Предварително зададена стойност
на баланса на бялото ........................170
Цветна температура.................161, 167
Индикатор за режим на управление
от компютър.........................................339
Забележка: Дисплеят е показан с включени всички индикатори с илюстративна
цел.
8
A
Подсветки на LCD дисплей
Завъртането на превключвателя на
Превключвател на захранването
захранването към D задейства
подсветката за бутоните и контролния
панел, което позволява лесното
използване на фотоапарата на тъмно.
След като превключвателят на
захранването се освободи, подсветката
ще свети няколко секунди, докато
таймерът за готовност е активен или
докато затворът се освободи, или превключвателят на захранването се
завърти напред D отново.
D
Контролният панел и дисплеите във визьора
Яркостта на контролния панел и дисплеите във визьора варира според
температурата и времето за отговор на дисплеите може да се влоши при
ниски температури. Това е нормално и не говори за повреда.
X
9
Дисплеят във визьора
2
1
3
4
5
X
6
7
8
9
10 11 12 13
23
24
14
15 16 17
25
1 Кадрираща мрежа (показва се,
когато Вкл. е избрано за
Потребителска настройка d8)........304
2 Референтен кръг с диаметър 12 mm
за централно претеглено измерване
..................................................................129
3 Конзоли на АФ зона............................. 35
4 Точки за фокусиране......... 40, 108, 300
Цели на точковото измерване.......129
Индикатор за режим за избор АФ
зона .........................................................105
Индикатор за завъртане 1
10
18
19
20 21 22
26
5 Индикатор на експозицията .......... 137
Показване на компенсацията на
експозицията....................................... 143
Индикатор за напредъка на клина:
Клин на експозицията и на
светкавицата ................................... 147
Индикатор за наклон 2
6 Индикатор за компенсация на
експозицията....................................... 143
7 Индикатор за компенсация на
светкавицата ....................................... 200
8 Индикатор на клин:
Клин на експозицията и на
светкавицата ................................... 147
Клин баланс бяло........................... 151
ADL клин ........................................... 155
9 Индикатор за фокусиране........ 40, 115
10 Измерване ............................................ 129
11 Заключване на автоматичната
експозиция (АЕ) ................................. 141
12 Режим на експозиция ....................... 131
13 Икона за заключване скоростта на
затвора .................................................. 140
14 Скорост на затвора................... 134, 136
Режим на автоматично фокусиране
........................................................... 98, 101
15 Икона за заключване на диафрагмата
.................................................................. 140
16 Диафрагма (f-число)................. 135, 136
Диафрагма (брой спирания)
......................................................... 135, 326
17 Индикатор за ISO
чувствителност .................................. 124
Индикатор за автоматична ISO
чувствителност ................................... 127
18 ISO чувствителност............................ 124
Стойност на активния D-Lighting
Режим за избор на АФ зона ... 105, 106
19 Показване на мрежата......................281
20 Брой на оставащите експозиции за
запис ................................................38, 385
Брой на оставащите снимки за запис,
преди да се запълни буферът на
паметта...................................40, 118, 385
Индикатор за потребителска
настройка на баланса на бялото ...170
Стойност на компенсацията на
експозицията .......................................143
Стойност на компенсацията на
светкавицата ........................................200
Индикатор за режим на управление
от компютър.........................................339
Индикатор за откриване на
трептене.................................................227
21 „k“ (появява се, когато оставащата
памет е за над 1000 експозиции) ....38
22 Индикаторът за готовност на
светкавицата 3 ....................194, 203, 374
23 Индикатор за заключване на
стойността на светкавицата............203
24 Индикатор за синхронизация на
светкавицата ........................................305
25 Индикатор за стоп на диафрагма
..........................................................135, 326
26 Предупреждение за изтощена
батерия.....................................................37
X
1 Действа като индикатор за наклон, когато фотоапаратът е завъртян за правене на
снимки във „вертикална“ (портретна ориентация).
2 Действа като индикатор за завъртане, когато фотоапаратът е завъртян за
правене на снимки във „вертикална“ (портретна ориентация).
3 Показва се, когато е поставена светкавица, предлагана като опция (0 194).
Индикаторът за готовност на светкавицата светва, когато светкавицата е заредена.
Забележка: Дисплеят е показан с включени всички индикатори с илюстративна
цел.
D
Няма батерия
Когато батерията е напълно изтощена или няма поставена батерия,
дисплеят на визьора ще избледнее. Това е нормално и не говори за
повреда. Дисплеят във визьора ще се върне в нормално положение, когато
е поставена напълно заредена батерия.
11
Използване на сензорния екран
Сензорният дисплей поддържа следните операции:
Прокарване на пръст
Прокарайте пръст на малко разстояние наляво
или надясно по дисплея.
X
Плъзване
Плъзнете пръст по дисплея.
Удължаване/прищипване
Поставете два пръста върху дисплея и ги
раздалечете или съберете.
12
❚❚ Използване на сензорния екран
По време на възпроизвеждане (0 251) сензорният екран може да се
използва за:
• Преглед на други изображения
• Увеличаване или намаляване
• Разглеждане на миниатюри
• Гледане на филми
Сензорният екран може да се използва за позициониране на точката
за фокусиране по време на live view (преглед в реално време) (0 49),
за измерване стойността за ръчна потребителска настройка за баланс
на бялото чрез точков баланс на бялото (0 173) и за писане (0 185).
X
D
Сензорният екран
Сензорният екран реагира на статично електричество и може да не реагира,
когато е покрит със защитни филми на други производители, или когато се
докосва с нокти или ръкавици. Не прилагайте сила и не докосвайте екрана с
остри предмети.
D
Използване на сензорния екран
Сензорният екран може да не реагира както трябва, ако се опитате да го
управлявате, докато дланта ви или друг пръст го докосват на друго място.
Той може да не разпознае други движения, ако докосвате твърде леко,
пръстите ви се преместват твърде бързо или на твърде малко разстояние,
или не остават в контакт с екрана, или ако движението на двата пръста за
прищипване или удължаване не е правилно координирано.
A
Активиране и деактивиране на контролите чрез докосване
Контролите чрез докосване могат да бъдат активирани или деактивирани
чрез използване на опцията Контроли чрез докосване в менюто с
настройки (0 312).
A
Вижте също
Опцията Контроли чрез докосване в менюто с настройки може да се
използва за избор на посока, в която прокарвате пръст, за да видите други
изображения при възпроизвеждане на снимки на цял екран (0 312).
13
Капаче на гнездото за аксесоари
Предоставеното капаче на гнездото
за аксесоари може да се използва за
защита на гнездото за аксесоари
или за да се предотврати отразената
от металните части на гнездото
светлина да се появи на снимките.
Капачето се прикрепя към гнездото
за аксесоари на фотоапарата, както е показано вдясно.
X
14
За да свалите капачето на гнездото
за аксесоари, го свалете надолу с
пръст и го плъзнете, както е
показано вдясно, докато държите
здраво фотоапарата.
sУпътване
Менюта на фотоапарата
Повечето опции за снимане, възпроизвеждане
и настройки са достъпни чрез менютата на
фотоапарата. За да се покажат менютата,
натиснете бутона G.
Бутон G
s
Раздели
Изберете едно от следните менюта:
• D: Възпроизвеждане (0 289)
• B: Настройки (0 310)
• C: Заснемане на снимка (0 291)
• N: Ретуширане (0 314)
• 1: Заснемане на филм (0 296)
• O/m: МОЕТО МЕНЮ или ПОСЛЕДНИ
• A: Потребителски настройки (0 299)
НАСТРОЙКИ (стойности по
подразбиране за МОЕТО МЕНЮ;
0 316)
Плъзгачът показва позиция в
текущото меню.
Текущите настройки са обозначени с
икони.
Опции на менюто
Опции в текущото меню.
Икона Помощ (0 16)
15
Използване на менютата на фотоапарата
❚❚ Контроли на менюто
Мултиселекторът и бутонът J се използват за придвижване в
менютата.
Мултиселектор
Преместете курсора нагоре
Отказ и връщане в
предходното меню
s
Изберете
маркирания
елемент
Избор на
маркирания
елемент или
показване на
подменю
Преместване на курсора надолу
Бутон J
Изберете
маркирания
елемент
A Иконата d (помощ)
Ако иконата d е показана в долния ляв ъгъл на дисплея, можете да отворите
помощта, като натиснете бутона L (Z/Q).
Докато бутонът е натиснат, ще се показва описание на текущо избраната
опция или меню. Натискайте 1 или 3 за превъртане през дисплея.
Бутон L (Z/Q)
16
❚❚ Придвижване в менютата
Следвайте стъпките по-долу, за да се придвижвате в менютата.
1
Показване на менютата.
Бутон G
Натиснете бутона G, за да се покажат
менютата.
2
Маркирайте иконата за
текущото меню.
Натиснете 4, за да маркирате
иконата за текущото меню.
3
s
Изберете меню.
Натиснете 1 или 3, за да изберете желаното меню.
4
Позиционирайте курсора
върху избраното меню.
Натиснете 2, за да
позиционирате курсора върху
избраното меню.
17
5
Маркирайте елемент от
менюто.
Натиснете 1 или 3, за да
маркирате елемент от менюто.
6
Показване на опциите.
Натиснете 2, за да се покажат
опциите на избрания елемент от
менюто.
s
7
Маркирайте опция.
Натиснете 1 или 3, за да
маркирате опция.
8
Изберете маркирания елемент.
Натиснете J, за да изберете маркирания
елемент. За изход без да правите избор,
натиснете бутона G.
Бутон J
Имайте предвид следните точки:
• Елементите от менюто, които са показани в сиво, в момента не са
достъпни.
• Докато натискането на 2 или центъра на мултиселектора
обикновено има същия ефект като натискането на J, в някои случаи
може да се направи избор само чрез натискане на J.
• За да излезете от менютата и да се върнете към режима на снимане,
натиснете спусъка наполовина (0 40).
18
Първи стъпки
Поставете лентата за носене на
фотоапарата
Поставете надеждно лентата за носене към ушите на фотоапарата.
s
Заредете батерията
D5 се захранва с акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL18c
(включена в комплекта). За да увеличите времето за снимане,
заредете батерията в предоставеното зарядно устройство MH-26a
преди употреба. Батериите се зареждат напълно за около 2 часа и
35 минути, когато няма никакъв останал заряд.
1
Включете зарядното устройство.
Поставете щепсела на захранващия
адаптер в зарядното устройство за
батерии и включете захранващия кабел в
електрически контакт.
2
Свалете капачката за контактните
пластини.
Свалете капачката за контактните пластини
от батерията.
Капачка за контактните
пластини
A
Вижте също
За информация относно използването на MH-26a за зареждане на две
батерии, вижте страница 381.
19
3
Свалете предпазителя за контакт.
Свалете протектора за контакт от
гнездото за батерията на зарядното.
4
Заредете батерията.
Лампи на гнездото
Контакти
s
Маркировка
Лампи за зареждане (зелени)
Поставете батерията (с клемите напред), подравнете края на
батерията с маркировката и след това плъзнете батерията в
указаната посока, докато щракне на място. Лампите на гнездото
и за зареждането ще мигат бавно, докато батерията се зарежда:
Състояние на зареждането
По-малко от 50% от максималния капацитет
50-80% от максималния капацитет
Повече от 80%, но по-малко от 100% от
максималния капацитет
100% от максималния капацитет
20
Лампа на
гнездото
H (мига
бавно)
H (мига
бавно)
H (мига
бавно)
K (свети)
Лампи за зареждането
50%
80%
100%
H (мига
I (изкл.) I (изкл.)
бавно)
H (мига
K (свети)
I (изкл.)
бавно)
H (мига
K (свети) K (свети)
бавно)
I (изкл.) I (изкл.) I (изкл.)
Зареждането е приключило, когато лампата в гнездото спре да
мига и лампата за зареждането се изключи. Около 2 часа и
35 минути са необходими на изтощена батерия, за да се зареди
напълно; имайте предвид, че батерията няма да се зарежда, ако
температурата й е под 0 °C или над 60 °C.
5
Извадете батерията, когато зареждането приключи.
Извадете батерията и изключете зарядното устройство.
s
D
Калибриране
Вж. стр. 380 за повече информация относно калибрирането.
21
Поставете батерията
1
Изключете фотоапарата.
D
Поставяне и изваждане на
батериите
Преди да поставите или извадите
батерията, се уверете, че
превключвателят на захранването
е в позиция Изкл.
2
Свалете капака на гнездото за
батерията.
Повдигнете ключалката на капака на
гнездото за батерията, отворете я в
позиция (A) (q) и свалете капака на
гнездото за батерията BL-6 (w).
s
3
Прикрепете капака към батерията.
Ако освобождаването на батерията е
поставено така, че стрелката (H) да се
вижда, плъзнете освобождаването на
батерията така, че да покрие стрелката.
Поставете двете издадени части на
батерията в подходящите слотове на капака Освобождаване на
батерията
и плъзнете освобождаването на батерията,
за да може стрелката да се открие напълно.
A
Капак на гнездото за батерията BL-6
Батерията може да се зареди с прикрепено BL-6. За да предотвратите
натрупването на прах в гнездото за батерията, когато батерията не е
поставена, плъзнете освобождаването на батерията в посоката, указана от
стрелката (H), свалете BL-6 от батерията и я поставете обратно във
фотоапарата. С фотоапарата не могат да се използват други капаци за
батерията.
22
4
Поставете батерията.
Поставете батерията, както е показано
вдясно.
5
Фиксирайте капака.
За да предотвратите изпадането на
батерията по време на работа, завъртете
фиксатора в затворена позиция и го
приберете надолу, както е показано вдясно.
Уверете се, че капакът е надеждно
фиксиран.
s
A
Изваждане на батерията
Преди да извадите батерията, изключете
фотоапарата, повдигнете фиксатора на ключалката
на капака на гнездото за батерията и я оставете в
отворена позиция (A). Имайте предвид, че
батерията може да бъде гореща след употреба;
внимавайте, когато изваждате батерията. За да
предотвратите къси съединения, поставете
капачката за контактните пластини, когато
батерията не се използва.
A
Акумулаторни литиево-йонни батерии EN-EL18c
Предоставената EN-EL18c споделя информация със съвместими устройства,
като позволява на фотоапарата да показва състоянието на зареденост на
батерията на шест нива (0 37). Опцията Информация за батериите в
менюто с настройки дава подробности за заряда на батерията, живота на
батерията и броя снимки, направен след последното зареждане на
батерията (0 313). Батерията може да се калибрира повторно, когато е
необходимо, за да се гарантира, че нивото на батерията продължава да се
отчита правилно (0 380).
23
D
Батерията и зарядното устройство
Прочетете внимателно и следвайте предупрежденията и предпазните
мерки на страници x–xiii и 353–356 на това ръководство. Не използвайте
батерията при температури на околната среда под 0 °C или над 40 °C;
неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до повреда на
батерията или влошаване на работата й. Възможно е капацитетът да се
намали и времето за зареждане да се увеличи при температура на
батерията от 0 °C до 15 °C и от 45 °C до 60 °C.
s
Не свързвайте накъсо клемите; неспазването на тази предпазна мярка може
да доведе до прегряване и повреда на зарядното устройство. Зареждайте
на закрито при температура на околната среда от 5 °C до 35 °C. Капацитетът
на батерията може временно да се влоши, ако батерията се зарежда при
ниски температури или се използва при температура под тази, при която е
била заредена. Ако батерията е била заредена при температура под 5 °C,
индикаторът за живот на батерията в дисплея Информация за батериите
(0 313) може да покаже временно понижение.
Използвайте зарядното устройство само със съвместими батерии.
Изключвайте го от контакта, когато не се ползва.
Явен спад на времето, в което напълно заредена батерия запазва заряда си
при употреба на стайна температура, означава, че батерията трябва да се
подмени. Закупете нова батерия.
24
Поставете обектив
Внимавайте да не влезе прах във фотоапарата, когато обективът е
свален. Обективът, използван стандартно в това ръководство с
илюстративна цел, е AF-S NIKKOR 50 мм f/1,4G.
Капачка на обектива
Маркировка за монтиране на
обектива
Контактни пластини за
обективи с процесор (0 326)
Превключвател на режима на
фокусиране (0 26)
s
Пръстен за фокусиране (0 114)
1
2
Изключете фотоапарата.
Свалете задната капачка на обектива и капачката на
тялото на фотоапарата.
25
3
Монтиране на обектива.
Като държите маркировката за монтиране на обектива подравнена с
маркировката за монтиране на тялото на фотоапарата, поставете
обектива в байонета на фотоапарата (q). Като внимавате да не
натиснете бутона за освобождаване на обектива, завъртете обектива
обратно на часовниковата стрелка, докато щракне на място (w).
s
A
Сваляне на обектива
Уверете се, че фотоапаратът е изключен, когато
сваляте или сменяте обективи. За да свалите
обектива, натиснете и задръжте бутона за
освобождаване на обектива (q) и въртете обектива
по часовниковата стрелка (w). След като сте
свалили обектива, сложете капачката на обектива и
капачката на тялото на фотоапарата.
A
Режим за фокусиране на обектива
Ако обективът е снабден с превключвател за
режима на фокусиране, изберете режим на
автоматично фокусиране (A, M/A или A/M).
D
Обективи с процесор с пръстени за
диафрагмата
Ако обективите с процесор са оборудвани с пръстен за диафрагмата (0 326),
заключвайте диафрагмата на минималната настройка (най-голямото f-число).
A
Зона на изобрж. във визьора
Зоната на изображението във визьора на DX
формата се избира автоматично, когато е поставен
DX обектив (0 88).
Зона на изобрж. във
визьора
26
Основно възпроизвеждане
Опцията за език е маркирана автоматично в менюто с настройки,
когато менютата се показват за първи път. Изберете език и сверете
часовника на фотоапарата.
1
Включете фотоапарата.
2
Изберете Език (Language) в менюто с Бутон G
настройки.
Превключвател на захранването
s
Натиснете бутона G, за да се покажат
менютата на фотоапарата, след това
маркирайте Език (Language) в менюто с
настройки и натиснете 2. За информация
относно използването на менюта вижте
„Използване на менютата на фотоапарата“
(0 16).
3
Изберете език.
Натиснете 1 или 3, за да маркирате
желания език и натиснете J.
27
4
Изберете Часова зона и дата.
Изберете Часова зона и дата и
натиснете 2.
5
Задайте часова зона.
Изберете Часова зона и натиснете 2.
Натиснете 4 или 2, за да маркирате
местната часова зона (полето UTC показва
разликата между избраната часова зона и
координираното универсално време или
UTC в часове) и натиснете J.
s
6
Включете или изключете лятното
часово време.
Изберете Лятно часово време и натиснете
2. Лятното часово време е изключено по
подразбиране; ако лятното часово време е
включено в дадена часова зона, натиснете
1, за да маркирате Вкл. и натиснете J.
7
Задайте дата и час.
Изберете Дата и час и натиснете 2.
Натиснете 4 или 2, за да маркирате
елемент, 1 или 3, за да го промените.
Натиснете J, когато часовникът е сверен
към текущите дата и час (обърнете
внимание, че фотоапаратът използва 24-часов формат).
28
8
Задайте формат на датата.
Изберете Формат на датата и
натиснете 2. Натиснете 1 или
3, за да изберете реда, в който
ще се показват годината, месецът
и денят и натиснете J.
9
Изход към режим на снимане.
Натиснете спусъка наполовина за изход
към режим на снимане.
s
A
Батерията на часовника
Часовникът на фотоапарата се захранва от отделна непрезареждаема
литиева батерия CR1616 с живот около две години. Когато батерията е
слаба, в горния контролен панел ще се покаже икона B, докато таймерът
за готовност е включен. За информация относно смяната на батерията на
часовника, вижте страница 351.
A
Часовникът на фотоапарата
Часовникът на фотоапарата не е толкова точен, както повечето ръчни и
домакински часовници. Редовно сверявайте часовника на фотоапарата с
по-точни часовници и коригирайте, когато е необходимо.
A GPS устройства (0 246)
Ако е свързано GPS устройство (0 340), часовникът на фотоапарата ще бъде
настроен според времето и датата на GPS устройството (0 247).
29
Поставете карта с памет
Снимките се запазват на карти с памет (продават се отделно; 0 383).
Фотоапаратът е снабден със слотове или за две карти XQD, или за две
карти CompactFlash тип I. Карти тип II и микродрайв не могат да се
използват.
1
s
Изключете фотоапарата.
Превключвател на захранването
D Поставяне и изваждане на картите с памет
Винаги изключвайте фотоапарата преди да поставите или извадите
картите с памет.
2
Отворете капака на слота за картата.
Отворете вратичката, предпазваща бутона
за освобождаване на капака на слота за
картата (q) и натиснете и освободете
бутона (w), за да отворите слота за
картата.(e).
30
3
Поставете карта с памет.
Бутон за изваждане
Поставете картата в слота за картата със
задния етикет към дисплея. Когато картата
с памет е напълно поставена, бутонът за
изваждане ще се покаже и зеленият
индикатор за достъп до картата с памет ще
светне за кратко.
Индикатор за достъп
до картата с памет
D
Поставяне на карти с памет
Първо поставете клемите на картата с памет. Поставяне на карти
наобратно или наопаки може да доведе до повреда на фотоапарата
или картата. Проверете, за да се убедите, че картата е в правилната
посока.
XQD карта
CompactFlash карта
Посока на
поставяне
4GB
Посока на
поставяне
Заден етикет
4
s
Заден етикет
Затворете капака на слота за картата.
Ако това е първият път, когато картата с
памет ще бъде използвана, след като е била
използвана или форматирана в друго
устройство, форматирайте картата, както е
описано на страница 33.
31
A
Икони за картата с памет
Иконите за картите с памет светват, когато картите
с памет са поставени (примерът вдясно показва
екрана, когато са поставени две карти с памет). Ако
картата с памет е пълна или е възникнала грешка,
иконата за засегнатата карта ще мига (0 366).
Горен контролен
панел
A
s
Изваждане на картите с памет
След като се уверите, че индикаторът за достъп до
картата с памет е изключен, изключете фотоапарата
и отворете капака на слота за картата с памет.
Натиснете бутона за изваждане (q), за да извадите
частично картата (w). Сега картата с памет може да
бъде извадена с ръка. Не натискайте картата с
памет, докато натискате бутона за изваждане.
Неспазването на тази предпазна мярка може да
доведе до повреда на фотоапарата или картата с памет.
A
Вижте също
Използвайте опцията Роля на картата в слот 2 в менюто за правене на
снимки, за да изберете ролята, изпълнявана от картите с памет в слот 2
(0 97).
32
Форматирайте картата с памет
Картите с памет трябва да бъдат форматирани, преди да се използват
за първи път или след като са били използвани или форматирани в
други устройства.
D
Форматиране на карти с памет
Форматирането на карти с памет изтрива завинаги всички данни, които
могат да съдържат. Не забравяйте да копирате всички снимки и други
данни, които искате да запазите на компютър, преди да продължите (0 278).
1
2
Включете фотоапарата.
Натиснете бутоните O (Q) и
S (Q).
Бутон O (Q) Бутон S (Q)
s
Задръжте бутоните O (Q) и
S (Q) натиснати
едновременно, докато се появи
светещо C на индикаторите
за скоростта на затвора в
горния контролен панел и
визьора. Когато са поставени
две карти с памет, картата, която
трябва да се форматира, е
показана от светеща икона. По
подразбиране ще бъде избран
слот 1 (0 97); можете да
изберете слот 2 като завъртите
главния диск за управление. За
да излезете, без да форматирате картата с памет, изчакайте
докато C спре да мига (около шест секунди) или натиснете кой
да е бутон, различен от бутоните O (Q) и S (Q).
33
3
Натиснете бутоните O (Q) и S (Q) отново.
Натиснете бутоните O (Q) и S (Q) едновременно отново,
докато C мига, за да форматирате картата с памет. Не
изваждайте картата с памет и не махайте и не разкачайте
източника на захранване по време на форматиране.
s
D
Карти с памет
• Картите с памет може да са горещи след използване. Внимавайте когато
изваждате картата с памет от фотоапарата.
• Изключете захранването на фотоапарата, преди да поставите или
извадите картата с памет. Не изваждайте картата с памет от фотоапарата,
не изключвайте фотоапарата, не разкачвайте и не изключвайте източника
на захранване по време на форматиране или докато данните се записват,
изтриват или копират на компютъра. Неспазването на тези предпазни
мерки може да доведе до загуба на данни или до повреда на фотоапарата
или картата.
• Не докосвайте контактните пластини на картата с пръсти или с метални
предмети.
• Не огъвайте, не изпускайте и не подлагайте на силни удари.
• Не упражнявайте сила върху корпуса на картата. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до повреда на картата.
• Не излагайте на вода, висока влажност или пряка слънчева светлина.
• Не форматирайте картите с памет в компютър.
A
Няма карта с памет
Ако не е поставена карта с памет, горният
контролен панел и визьорът ще покажат S.
Ако фотоапаратът е изключен със заредена
батерия и без поставена карта с памет, на горния
контролен панел ще се покаже S.
A
Вижте също
Вижте страница 310 за информация относно форматирането на картите с
памет с помощта на опцията Форматиране на картата с памет в менюто с
настройки.
34
Регулиране на фокуса на визьора
Фотоапаратът е снабден с диоптърна корекция за индивидуалните
различия в зрението. Проверете дали дисплеят във визьора е на
фокус преди снимане.
1
Включете фотоапарата.
Свалете капачката на обектива и включете фотоапарата.
2
Вдигнете регулатора за настройване
на диоптъра на визьора (q).
s
3
Фокусирайте визьора.
Завъртете регулатора за настройване на
диоптъра (w) и го завъртете, докато
дисплеят във визьора, точката за
фокусиране и конзолите на АФ зоната са на
ясен фокус. Когато работите с регулатора и
окото ви е близо до визьора, внимавайте да
не бръкнете с пръст или нокът в окото си по невнимание.
Точка за
фокусиране
Визьорът не е на
фокус
Конзоли на АФ
зона
Визьорът е на фокус
35
4
Свалете регулатора за настройване
на диоптъра на визьора.
Бутнете регулатора за настройване на
диоптъра на визьора обратно (e).
s
A
Регулиране на фокуса на визьора
Ако не успеете да фокусирате визьора, както е описано по-горе, изберете
единичен АФ (AF-S; 0 101), АФ с единична точка (0 104) и централната точка
за фокусиране (0 108), и след това кадрирайте висококонтрастен обект в
централната точка за фокусиране и натиснете спусъка наполовина, за да
фокусирате фотоапарата. Докато фотоапаратът е на фокус, използвайте
регулатора за настройване на диоптъра, за да фокусирате ясно върху обекта
във визьора. Ако е нужно, фокусът на визьора може да бъде коригиран
допълнително с опционални коригиращи лещи (0 338).
A
Окуляри за визьора с диоптрична корекция
Коригиращите лещи (продават се отделно; 0 338)
могат да се използват за допълнително
регулиране на диоптъра на визьора. Преди да
поставите окуляр за визьора с диоптрична
корекция, свалете окуляра на визьора DK-17F,
като държите натиснати фиксаторите на едната
страна на адаптера за окуляра, за да освободите
фиксатора на окуляра (q) и след това развийте
окуляра, както е показано вдясно (w).
36
Накратко за снимането и
възпроизвеждането
Нивото на батерията и броят на
оставащите експозиции за запис
Преди да снимате, проверете нивото на батерията и броя на
оставащите експозиции за запис, както е описано по-долу.
❚❚ Заряд на батерията
Нивото на батерията е показано в горния
контролен панел и визьора.
s
Горен контролен панел
Визьор
Икона
Контролен панел
L
K
J
I
Визьор
—
—
—
—
H
d
H
(мига)
d
(мига)
Описание
Батерията е напълно заредена.
Батерията е частично изтощена.
Батерията е изтощена. Заредете батерията
или пригответе резервна батерия.
Освобождаването на затвора е блокирано.
Заредете или сменете батерията.
37
❚❚ Брой на оставащите експозиции за запис
s
Горният контролен панел показва броя на
снимките, които могат да се направят при
текущите настройки (стойностите над 1000
се закръглят надолу до най-близката стотица;
например, стойностите между 2100 и 2199
биват показани като 2,1 k). Ако са поставени
две карти с памет, екраните показват
свободното място на картата, върху която ще
бъдат записвани новите снимки. Когато този
номер достигне нула, в индикаторите за броя
на оставащите експозиции ще мига A, докато
индикаторите за скоростта на затвора ще
показват мигащо n или j и иконата на засегнатата карта ще
мига. Поставете друга карта с памет или изтрийте някои снимки.
A
Дисплеят на фотоапарата е изключен
Ако фотоапаратът бъде изключен с поставени
батерия и карта с памет, ще бъдат показани
иконата на картата с памет, броят на оставащите
експозиции за запис и броят на снимките в
текущата папка (в зависимост от картата с памет,
фотоапаратът може в редки случаи да не показва
тази информация, когато бъде поставена карта;
това може да се отстрани чрез включване на
фотоапарата).
Брой снимки в текущата
папка
Брой на оставащите
експозиции за запис
Горен контролен панел
38
Подгответе фотоапарата
Когато кадрирате снимките във визьора,
дръжте ръкохватката с дясната си ръка, а с
лявата поддържайте тялото на фотоапарата
или обектива. Дръжте лактите си леко
подпрени на тялото за опора и поставете
единия си крак половин стъпка пред другия,
за да имате стабилност в горната част на
тялото. Когато кадрирате снимки в портретна
(вертикална) ориентация, дръжте
фотоапарата, както е показано в последната от
трите илюстрации вдясно.
s
D
Кадриране на снимки в портретна (вертикална ориентация)
Фотоапаратът е снабден с контроли за
портретна (вертикална) ориентация,
включително бутони за вертикално
освобождаване на затвора, Fn и AF-ON,
главен диск и диск за подкоманди и
мултиселектор (0 102, 109, 307).
Завъртете бутона за заключване на
Бутон за заключване на спусъка
спусъка за вертикално снимане на L, за
за вертикално снимане
да избегнете случайно натискане на
тези контроли, докато фотоапаратът е в
пейзажна (широка) ориентация.
39
Фокусиране и снимане
1
Натиснете спусъка
наполовина.
Точка за фокусиране
При настройки по
подразбиране,
фотоапаратът ще фокусира
върху обект в центъра на
точката за фокусиране.
Кадрирайте снимка във
визьора, така че основният
обект да е позициониран в
централната точка за
фокусиране и натиснете
спусъка наполовина.
s
2
Индикатор за
фокусиране
Капацитет
на буфера
Проверете индикаторите във визьора.
Когато фокусирането приключи, индикаторът за фокусиране (I)
ще се появи във визьора.
Дисплей във визьора
I
F
H
F H
(мига)
Описание
Обектът е на фокус.
Точка за фокусиране е между фотоапарата и
обекта.
Точка за фокусиране е зад обекта.
Фотоапаратът не успява да фокусира върху
обект в точка за фокусиране чрез
автоматичното фокусиране.
Докато спусъкът е натиснат наполовина, фокусът ще
се заключи и на дисплея във визьора ще се покаже
броят експозиции, които могат да бъдат съхранени в
буфера на паметта („t“; 0 118).
За информация какво да правите, ако фотоапаратът не може да
фокусира, вижте „Получаване на добри резултати с автоматично
фокусиране“ (0 113).
40
3
Снимане.
Плавно натиснете спусъка
докрай, за да направите
снимката. Индикаторът за достъп
до картата с памет ще свети,
докато снимката се записва на
Индикатор за достъп
картата с памет. Не изваждайте
до картата с памет
картата с памет, не
разкачвайте и не изключвайте
източника на захранване, докато индикаторът не угасне и
записът не приключи.
s
A
Таймерът за готовност (Снимане с визьор)
Индикаторът за скоростта на затвора и дисплеят на диафрагмата в горния
контролен панел и дисплеят на визьора ще се изключат, ако не се
извършват операции в продължение на около шест секунди, което
намалява разхода на батерията. Натиснете спусъка наполовина, за да
включите отново дисплеите.
Включени експонометри
Изключени експонометри
Времето преди таймерът за готовност да се изключи автоматично може да
бъде избрано от Потребителски настройки c2 (Таймер за готовност,
0 303).
A
Мултиселекторът
Мултиселекторът може да се използва, за да се
избере точката за фокусиране, докато
експонометрите са включени (0 108).
Мултиселектор
41
Разглеждане на снимки
1
Натиснете бутона K.
Бутон K
Снимката ще се покаже на
дисплея. Картата с памет,
съдържаща показаната в
момента снимка,
е обозначена от икона.
2
Преглед на още снимки.
Допълнителни снимки могат да се покажат
с натискане на 4 или 2 или прокарване на
пръст наляво или надясно по дисплея
(0 251). За да видите допълнителна
информация за текущата снимка, натиснете
1 и 3 (0 254).
s
NIKON D5
1/ 12
1/ 125
0
F5. 6
100
50mm
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
За да излезете от възпроизвеждането и да се върнете към
режима на снимане, натиснете спусъка наполовина.
A
Преглед на изображението
Когато Вкл. е избрано за Преглед на изображението в менюто за
възпроизвеждане (0 290), снимките се показват на дисплея автоматично
след заснемането им.
A
Вижте също
Вж. стр. 249 за информация относно избора на слот за картата с памет.
42
Изтриване на нежеланите снимки
Нежеланите снимки могат да бъдат изтрити чрез натискане на бутона
O (Q). Обърнете внимание, че щом веднъж бъдат изтрити, снимките
не могат да бъдат възстановени.
1
Отворете снимката.
Отворете снимката, която искате да
изтриете, както е описано в „Разглеждане
на снимки“ на предишната страница.
Местоположението на текущото
изображение се обозначава от иконата в
долния ляв ъгъл на дисплея.
2
Изтриване на снимката.
Бутон O (Q)
s
Натиснете бутона O (Q). Ще
се покаже прозорец за
потвърждение; маркирайте
Избрано изображение и
натиснете O (Q) отново, за
да изтриете изображението
и да се върнете към
възпроизвеждане (за информация за опцията Всички
изображения, вижте страница 268). За изход без изтриване на
снимката, натиснете K.
A
Изтриване
За изтриване на множество изображения или избиране на карта с памет, от
която изображенията ще бъдат изтрити, използвайте опцията Изтриване в
менюто за възпроизвеждане (0 270).
43
x
Снимане live view
(преглед в реално време)
Следвайте стъпките по-долу, за да правите снимки в live view.
1
Завъртете live view превключвателя
на C (live view снимане).
x
Селектор на live view
2
Натиснете бутона a.
Огледалото ще се повдигне и на дисплея на
фотоапарата ще се покаже изгледът през
обектива. Обектът вече няма да се вижда
във визьора.
Бутон a
3
Позициониране на точката за фокусиране.
Поставете точката за фокусиране над обекта, както е описано на
стр. 49.
44
4
Фокусиране.
Натиснете спусъка наполовина, за да
фокусирате.
Точката за фокусиране ще мига в зелено и
освобождаването на затвора ще бъде деактивирано, докато
фотоапаратът фокусира. Ако фотоапаратът е в състояние да
фокусира, точката за фокусиране ще бъде в зелено; ако не е в
състояние да фокусира, точката за фокусиране ще мига в червено
(имайте предвид, че могат да се правят снимки дори когато
точката за фокусиране мига в червено; проверете фокуса в
дисплея преди да снимате). Експозицията може да бъде
заключена чрез натискане на центъра на спомагателния селектор
(0 141); фокусът се заключва, докато спусъкът е натиснат
наполовина.
x
D
Използване на автоматично фокусиране в Live View
Използвайте обектив AF-S или AF-P. Желаните резултати може да не
бъдат постигнати с други обективи или телеконвертори. Обърнете
внимание, че при live view (преглед в реално време) автоматичното
фокусиране е по-бавно, а дисплеят може да стане по-светъл или потъмен, докато фотоапаратът фокусира. Точката за фокусиране може
понякога да се покаже в зелено, ако фотоапаратът не успее да
фокусира. Фотоапаратът може да не успее да фокусира в следните
ситуации:
• В обекта има линии, успоредни на дългата страна на кадъра
• Обектът не е достатъчно контрастен
• Обектът в точката за фокусиране съдържа зони със силно
контрастираща яркост или включва точково осветление, неонов знак
или друг източник на светлина с променлива яркост
• При осветление от флуоресцентни, живачни, натриеви или подобни
източници на светлина се появява трептене или ивици
• Използва се филтър за кръстове (звезди) или друг специален филтър
• Обектът изглежда по-малък от точката за фокусиране
• В обекта преобладават правилни геометрични фигури (напр. щори
или ред прозорци на небостъргач)
• Обектът се движи
45
5
Направете снимката.
Натиснете спусъка докрай, за да снимате.
Дисплеят ще се изключи.
6
Изход от live view (преглед в реално
време).
Натиснете бутона a, за изход от live view.
x
A
Преглед на експозицията
По време на live view снимане, можете да
натиснете J за преглед на ефектите на скоростта
на затвора, диафрагмата и ISO чувствителността за
експозицията. Когато е избрано Изкл. за Безш.
снимане с live view в менюто за правене на
снимки, експозицията може да бъде регулирана с
±5 EV (0 143), въпреки че само стойности между –3
и +3 EV се отразяват в прегледа на дисплея.
Обърнете внимание, че прегледът може да не отразява точно финалните
резултати, когато се използва светкавица, активирани са Активен D-Lighting
(0 187), Висок динамичен обхват (HDR; 0 189) или клин, A (автоматично) е
избрано за Picture Control Контраст параметър (0 182) или е избрано p
за скорост на затвора. Ако обектът е много ярък или много тъмен,
индикаторът на експозицията ще мига за предупреждение, че прегледът
може да не отразява точно експозицията. Прегледът на експозицията не
може да се използва, когато A или % е избрано за скорост на затвора.
46
A
Преглед с увеличение в live view
Натиснете бутона X за увеличение на показаното на дисплея най-много до
около 11×. Ще се покаже навигационен прозорец в сива рамка в долния
десен ъгъл на дисплея. Използвайте мултиселектора, за да превъртате към
зони на кадъра, които не се виждат на дисплея, или натиснете W (M), за да
намалите.
Бутон X
Навигационен
прозорец
x
47
Автоматично фокусиране
За да правите снимки с
автоматичното фокусиране,
завъртете селектора на режима на
фокусиране на AF.
Селектор на режима на
фокусиране
❚❚ Избор на режим на фокусиране
Следните режими на автоматично фокусиране са налични в live view
(преглед в реално време):
Режим
x
AF-S
AF-F
Описание
Единичен АФ: За неподвижни обекти. Фокусът се заключва, когато
спусъкът е натиснат наполовина.
Постоянно следящ АФ: За движещи се обекти. Фотоапаратът фокусира
непрекъснато, докато спусъкът се натисне. Фокусът се заключва,
когато спусъкът е натиснат наполовина.
За да изберете режим на автоматично фокусиране, натиснете бутона
за АФ режим и завъртете главния диск за управление, докато
желаният режим се покаже на дисплея.
Бутон за режим на АФ
48
Главен диск за
управление
Дисплей
❚❚ Избор на режим за избор на АФ зона
Следните режими за избор на АФ зона могат да бъдат избрани в live
view (преглед в реално време):
Режим
!
5
6
&
Описание
АФ с приоритет на лица: Използвайте за портрети. Фотоапаратът
автоматично регистрира и се фокусира върху портретни обекти;
избраният обект е обозначен с двойна жълта рамка (ако множество
лица, най-много до 35 са засечени, фотоапаратът ще фокусира върху
най-близкия обект; за да изберете друг обект, използвайте
мултиселектора). Ако фотоапаратът вече не може да регистрира
обекта (например, защото лицето на обекта вече не гледа към
фотоапарата), рамката вече няма да се вижда.
АФ с широка зона: Използва се за ръчни снимки на пейзажи и други
непортретни обекти. Използвайте мултиселектора, за да преместите
точката за фокусиране на друго място в кадъра, или натиснете
центъра на мултиселектора, за да позиционирате точката за
фокусиране в центъра на кадъра.
АФ с нормална зона: Използва се за точно фокусиране върху избрана част
в кадъра. Използвайте мултиселектора, за да преместите точката за
фокусиране на друго място в кадъра, или натиснете центъра на
мултиселектора, за да позиционирате точката за фокусиране в
центъра на кадъра. Препоръчва се използването на статив.
АФ с проследяване на обекта: Позиционирайте точката за фокусиране над
обекта и натиснете центъра на мултиселектора. Точката за
фокусиране ще следи избрания обект, докато той се движи през
кадъра. За да прекратите проследяването, натиснете центъра на
мултиселектора отново. Обърнете внимание, че фотоапаратът може
да не успее да следи обекти, ако те се движат бързо, напускат кадъра
или са затъмнени от други обекти, променят се видимо по размер,
цвят или яркост или пък са твърде малки, твърде големи, твърде ярки,
твърде тъмни или са подобни по цвят или яркост на фона.
x
A
Live view
По време на live view (преглед в реално време)
можете да позиционирате точката за фокусиране
чрез натискане на предмета върху дисплея.
49
За да изберете режим на автоматично фокусиране, натиснете бутона
за АФ режим и завъртете диска за подкоманди, докато желаният
режим се покаже на дисплея.
Бутон за режим на АФ
Диск за подкоманди
Дисплей
Ръчно фокусиране
x
За да фокусирате в режим на ръчно
фокусиране (0 114), завъртете пръстена за
фокусиране на обектива, докато обектът не
дойде на фокус. За да увеличите
изображението на дисплея за точен фокус,
натиснете бутона X (0 47).
Бутон X
A
Преглед на фокуса по време на live view
За да изберете временно максимална диафрагма за подобрен преглед на
фокуса по време на live view (преглед в реално време), натиснете бутона Pv;
ще се покаже икона за максималната диафрагма (0 56). За да върнете
диафрагмата към първоначалната й стойност, натиснете бутона отново или
фокусирайте като използвате автоматично фокусиране. Ако спусъкът е
натиснат докрай, за да направите снимка по време на преглед на фокуса,
диафрагмата ще се върне към първоначалната стойност преди заснемането
на снимката.
50
Използване на бутона i
Опциите, изброени по-долу, са достъпни чрез
натискане на бутона i по време на live view
снимане. Маркирайте елементите като
използвате мултиселектора и натиснете 2, за
да видите опции за маркирания елемент. След
като изберете желаната опция, натиснете J, за
да се върнете към i-бутон менюто. Натиснете
отново бутона i за изход към дисплея за
снимане.
Опция
Избор зона
изобрж. във
визьор
Активен
D-Lighting
Eлектр. затвор
предно перде
Яркост на
дисплея
Бутон i
Описание
x
Изберете зона на изображението във визьора за live view
снимане (0 87).
Регулиране на Активен D-Lighting (0 187).
Активиране или деактивиране на eлектронния затвор с
предно перде за снимане с вдигнато огледало (0 304).
Натиснете 1 или 3, за да
регулирате яркостта на дисплея за
live view (обърнете внимание, че
това влияе само на live view и няма
ефект върху снимки или филми, или
върху яркостта на дисплея за
менюта или възпроизвеждане; за да
настроите яркостта на дисплея за
менюта и възпроизвеждане, използвайте опцията Яркост на
дисплея в менюто с настройки, както е описано на стр. 310).
51
Опция
Показв. баланс на
бяло в live view
x
Увеличение при
разделен екран
Безшумна
фотография
52
Описание
По време на live view (преглед в
реално време) снимане, балансът
на бялото (нюанс) на дисплея може
да се настрои на някаква стойност
различна от използваните за
снимки (0 159). Това може да бъде
ефективно, ако светлината, в която
снимките се кадрират, е различна
от използваната, когато снимките са направени, както
понякога се случва, когато се използва светкавица или ръчна
потребителска настройка за баланс на бялото.
Настройването на баланса на бялото на снимка в live view
(преглед в реално време) за пресъздаване на ефект, сходен с
използвания за настоящите снимки, позволява по-лесното
изобразяване на резултатите. За да използвате един и същи
баланс на бялото и за изобразяването на дисплея, и за
снимката, изберете Няма. Имайте предвид, че независимо
от избраната опция, се използва един и същи баланс на
бялото и за изобразяването на дисплея, и за снимката, когато
е включена Безшумна фотография (0 54). Балансът на
бялото на дисплея се нулира, когато фотоапаратът е
изключен, но последната използвана стойност може да бъде
избрана чрез натискане на бутона a, докато бутонът U е
натиснат и задържан.
Изобразяване на две отделни зони
на кадъра една до друга (0 53).
Тази опция може да се използва,
например, за да подравните сгради
с хоризонта.
Затворът остава отворен по време на снимане,
елиминирайки звука от затвора (0 54).
❚❚ Увеличение при разделен екран
Избирането на Увеличение при разделен
екран в менюто на бутона i при live view
снимане разделя дисплея на две клетки, които
показват отделни зони на кадъра една до друга
с високо съотношение на увеличение.
Позициите на увеличените зони са показани в
навигационния прозорец.
Навигационен
прозорец
Използвайте бутоните X и W (M), за да
увеличите и намалите, или използвайте бутон
L (Z/Q), за да изберете клетка и натиснете 4
или 2, за да превъртите избраната зона наляво
или надясно. Натискането на 1 или 3
превърта и двете области нагоре или надолу
едновременно. За да фокусирате върху обекта Зона на фокус
в центъра на избраната зона, натиснете
спусъка наполовина. За изход от разделения екран, натиснете
бутона i.
x
53
Безшумен режим
x
54
Когато е избрано Вкл. за Безшумна фотография в i-бутон менюто
(0 52) или е избрано Вкл. за Безш. снимане с live view в менюто за
правене на снимки (0 295), на дисплея се показва L, огледалото
остава вдигнато и затворът остава отворен по време на live view
снимане. Докато спусъкът е натиснат, фотоапаратът ще направи до
пет секунди снимки JPEG от около 15 кадъра/сек. при режими на
снимане серия снимки с ниска скорост и тихо продължително
освобождаване на затвора или около 30 кадъра/сек. в режим на
снимане серия снимки с висока скорост; оставащото време е
показано в индикатора за броя на оставащите експозиции. В други
режими на снимане фотоапаратът прави по една снимка при всяко
натискане на спусъка. ISO чувствителността се задава автоматично,
освен при режими на експозиция M, когато можете да избирате от
стойности между ISO 100 и Hi 5 (0 124). В режим на експозиция M
скоростта на затвора може да получи стойности между 1/30 сек и
1/8000 сек. Експозицията може да бъде прегледана на дисплея (0 46);
за да покажете или скриете даден индикатор (0 137), показващ
разликата между стойността, избрана от фотоапарата и стойността,
която вие сте избрали, натиснете J.
A
Безшумен режим
В безшумен режим светкавицата няма да се задейства, самоснимачката,
клинът (0 146), активният D-Lighting (0 187), HDR (0 189), контролът на
винетирането (0 294), контролът на изкривяването (0 294), многократната
експозиция (0 229), намаляването на шума при високо ISO (0 294) и
режимът за забавяне на експозицията (0 304) се изключват и качеството на
изображението се фиксира на JPEG fine ★ (ако е избрано RAW слот 1 - JPEG
слот 2 за Роля на картата в слот 2, JPEG изображенията ще бъдат записани
върху картите в двата слота). Размерът на изображението се определя
единствено от опцията, избрана за Зона на изобрж. във визьора (0 88) и
не се влияе от опцията, избрана за Размер на изображението:
• FX (36 × 24) 1.0×: 2784 × 1856
• DX (24 × 16) 1.5×: 1824 × 1216
• 1,2× (30 × 20) 1.2×: 2320 × 1544
• 5 : 4 (30 × 24): 2320 × 1856
Компенсацията на експозицията може да бъде регулирана с ±3 EV (0 143);
другите настройки на експозицията (диафрагма, скорост на затвора и ISO
чувствителност), които могат да се регулират, са показани в следната
таблица:
P, S
A
M
Диафрагма
—
✔
✔
Скорост на затвора
—
—
✔
x
ISO чувствителност
—
—
✔
Обърнете внимание, че безшумният режим не е напълно безшумен:
затворът издава звук и огледалото се повдига и спуска в началото и в края
на live view снимането.
A
HDMI
Когато фотоапаратът е свързан с видео устройство с HDMI по време на live
view снимане, дисплеят на фотоапарата ще остане включен, а видео
устройството ще показва това, което се вижда през обектива.
A
Вижте също
За информация относно избирането на ролите, изпълнявани от бутона за
запис на филм, дисковете за управление и от центъра на мултиселектора,
вижте Потребителски настройки f1 (Присв. потреб. контрол) > Бутон за
запис на филм+ y (0 307) и f2 (Централ. бутон мултиселектор, 0 308).
Вижте Потребителска настройка c4 (Време автомат. изкл. дисплей, 0 303)
за информация относно избирането колко дълго дисплеят да остава
включен по време на live view. За информация относно предотвратяване на
нежелана работа на бутона a, вижте Потребителскa настройка f8 (Опции
на бутона за live view, 0 309).
55
Live View дисплеят
er
q
w
t
y
Елемент
x
q Оставащо време
Индикатор на
баланса на бялото в
live view показване
на снимката
Режим на
e автоматично
фокусиране
Режим за избор на АФ
r
зона
w
Описание
Времето, което остава, докато live view спре
автоматично. Показва се, ако снимането
приключва след 30 сек или по-малко.
—
Нюанс на дисплея (баланс на бялото в live view
показване на снимката).
52
Текущият режим на автоматично фокусиране.
48
Текущият режим за избор на АФ зона.
49
Текущата точка за фокусиране. Дисплеят
t Точка за фокусиране варира в зависимост от избраната опция за
режим за избор на АФ зона.
Индикатор за
Показва се, когато бутонът Pv е натиснат, за да
y максимална
изберете максимална диафрагма.
диафрагма
D
0
49
50
Дисплеят за обратно броене
Обратното броене ще се покаже 30 секунди преди live view да приключи
автоматично (таймерът става червен, ако live view скоро ще приключи, за да
защити вътрешните електрически вериги или, ако опция, различна от Без
ограничение е избрана за Потребителска настройка c4—Време автомат.
изкл. дисплей > Live view; 0 303—5 сек. преди да се изключи
автоматично). В зависимост от условията на снимане таймерът може да се
покаже веднага след избирането на live view.
56
Екранът с информация
За да скриете или покажете индикаторите на дисплея, натиснете
бутона R.
Виртуален хоризонт
(0 310)
Информация вкл.
Информация изкл.
x
Хистограма (само
преглед на експозиция
и безшумна
фотография; 0 46, 54)
Композиционни
шаблони
57
D
Снимане в live view
За да предотвратите навлизащата през визьора светлина да попречи на
снимки или експозиция, затворете затвора на окуляра на визьора (0 120).
x
Въпреки че няма да присъстват в крайната снимка, освен ако не е избрано
Вкл. за Безшумна фотография (0 54), на дисплея могат да се появят
назъбени краища, хроматична аберация, ефект „Моаре“ и ярки петна, а в
някои зони могат да се появят ярки ивици от мигащи знаци и други
непостоянни източници на светлина, или ако обектът е за кратко осветен от
светлинен ефект или други ярки моментни източници на светлина. Освен
това, изкривяването може да се случи, ако фотоапаратът се завърти
хоризонтално или някакъв предмет се движи с висока скорост през кадъра.
Трептенето и появата на ивици върху дисплея при използването на
флуоресцентни, живачни или натриеви лампи може да се намали с
използване на опцията Намаляване на трептенето (0 298) в менюто за
заснемане на видео, макар че могат да останат видими и в окончателната
снимка при някои скорости на затвора. Когато снимате в live view,
избягвайте да насочвате фотоапарата към слънцето или към други силни
източници на светлина. Неспазването на тази предпазна мярка може да
доведе до повреда във вътрешните електрически схеми на фотоапарата.
Независимо от опцията, избрана за Потребителска настройка c2 (Таймер за
готовност, 0 303), таймерът за готовност няма да изтече по време на
снимането.
A
Автоматично настройване на АФ за текущия обектив
Фотоапаратът разполага с опция за фина настройка на АФ за до 20 вида
обективи с автоматична фина настройка на разположение в live view
(преглед в реално време). Използвайте само при необходимост;
настройката на АФ не се препоръчва в повечето случаи и може да попречи
на нормалния фокус. За да използвате автоматична фина настройка, първо
подгответе фотоапарата като го монтирате на статив и изберете максимална
диафрагма (препоръчително), завъртите селектора на live view (преглед в
реално време) на C, изберете единично автоматично фокусиране (AF-S),
настроите режима за избор на АФ-зона на АФ с широка или нормална зона,
изберете централната точка за фокусиране, и, ако е възможно, включите
увеличение при фокусиране за точен фокус. След това можете да
фокусирате фотоапарата и да натиснете бутоните за АФ и за запис на филм,
докато се покажат инструкциите (ще трябва да натиснете бутоните за малко
повече от 2 секунди). Маркирайте Да и натиснете J, за да запишете новата
стойност. Само една стойност може да бъде запазена за всеки тип обектив.
Фината настройка на АФ може да се включва и изключва с помощта на
опцията Фина настройка на АФ > Фина настр. АФ (Вкл./Изкл.) в менюто за
настройки (0 310). Фина настройка на АФ посочва стойността за текущия
обектив под Запазена стойност; за да видите стойности за други обективи,
изберете Списък на запазени стойности.
58
yФилми
Прочетете този раздел за информация относно записа и
разглеждането на филми.
Записване на филми
Филми могат да се записват в live view.
1
Завъртете live view селектора на 1
(live view филм).
y
Селектор на live view
2
Натиснете бутона a.
Огледалото ще се повдигне и изгледът през
обектива ще се покаже на дисплея на
фотоапарата, модифициран за ефектите на
експозицията. Обектът вече няма да се
вижда във визьора.
Бутон a
D Иконата 0
Иконата 0 (0 65) показва, че не може да се записват филми.
A
Баланс на бялото
Балансът на бялото може да се зададе по всяко време чрез натискане
на U бутон и завъртане на главния диск за управление (0 159).
59
y
3
Изберете режим на фокусиране
(0 48).
4
Изберете режим за избор на АФ зона
(0 49).
5
Фокусиране.
Бутон AF-ON
Кадрирайте началната сцена и натиснете
бутона AF-ON, за да фокусирате. Имайте
предвид, че броят обекти, които могат да
бъдат разпознати с АФ с приоритет на лица,
намалява при запис на филм.
A Фокусиране
Фокусът може да се регулира с натискане на спусъка наполовина,
преди да започне заснемането или можете да фокусирате ръчно, както
е описано на страница 50.
60
6
Стартирайте записа.
Натиснете бутона за запис на филм, за да
започне записът. На дисплея се показва
индикатор за записа и наличното оставащо
време. Експозицията може да бъде
заключена чрез натискане на
Бутон за запис на
спомагателния селектор (0 141) или
филм
променяна до ± 3 EV чрез използване на
Индикатор за запис
компенсация на експозицията (0 143);
точковото измерване не се поддържа.
В режим на автоматично фокусиране,
фотоапаратът може да се префокусира
чрез натискане на бутона AF-ON.
Оставащо време
y
A
Аудио
Фотоапаратът може да записва видео и звук; не покривайте микрофона
отпред на фотоапарата по време на запис на филм. Имайте предвид, че
вграденият микрофон може да запише шум от фотоапарата или
обектива по време на автоматично фокусиране, намаляване на
вибрациите или промяна в диафрагмата.
7
Край на записването.
Натиснете отново бутона за запис на филм,
за да спрете записа. Записването ще
приключи автоматично, когато се достигне
максималната продължителност или
картата с памет е пълна.
A
Максимална дължина
Максималният размер за отделни файлове с филми е 4 GB (за
максималната продължителност на запис вижте страница 67); имайте
предвид, че в зависимост от скоростта на записване върху картата с
памет, снимането може да приключи преди достигането на този
размер.
61
8
Изход от live view (преглед в реално
време).
Натиснете бутона a, за изход от live view.
A
Режим на експозиция
Следните настройки на експозицията могат да бъдат регулирани в режим за
филми:
P, S
A
M
y
Диафрагма
—
✔
✔
Скорост на затвора
—
—
✔
ISO чувствителност
— 1, 2
— 1, 2
✔ 2, 3
1 Горната граница за ISO чувствителността може да бъде избирана чрез
използване на опцията Настройки ISO чувств. филми > Макс.
чувствителност в менюто за заснемане на видео (0 297).
2 Горната граница, когато Вкл. е избрано за Електр. намал. на вибр. (VR) в
менюто за заснемане на филми е ISO 102400.
3 Ако е избрано Вкл. за Настройки ISO чувств. филми > Автом. наст. на ISO
(реж. M) в менюто за заснемане на видео, горната граница за ISO
чувствителността може да бъде избрана чрез използване на опцията Макс.
чувствителност.
В режим на експозиция M, скоростта на затвора може да получи стойности
между 1/25 сек. и 1/8000 сек. (най-бавната налична скорост на затвора варира
според кадровата честота; 0 67). В други режими на експозиция, скоростта
на затвора се настройва автоматично. Ако обектът е прекалено или
недостатъчно експониран в режим P или S, прекратете live view и
стартирайте филм live view отново или изберете експозиция A и настройте
диафрагмата.
A
Вижте също
Ролята, изпълнявана от центъра на мултиселектора може да бъде избирана
чрез Потребителска настройка f2 (Централ. бутон мултиселектор; 0 308)
и ролята на бутоните Fn1, Fn2, Fn3 и Pv и средата на спомагателния селектор
чрез използване на Потребителска настройка g1 (Присв. потреб. контрол;
0 309). Потребителска настройка g1 (Присв. потреб. контрол) > Спусък
контролира дали спусъкът може да се използва за стартиране на live view
или за старт и край на запис на филм, или (когато е натиснат до долу) за
правене на снимки по време на запис на филм. За информация относно
предотвратяване на нежелана работа на бутона a, вижте Потребителскa
настройка f8 (Опции на бутона за live view; 0 309).
62
Индекси
Ако Добавяне индексни знаци е зададено
като контрол чрез използване на
Потребителска настройка g1 (Присв. потреб.
контрол, 0 309), можете да натиснете
избрания контрол по време на запис, за да
добавите индекси, които могат да се използват,
за да намерите кадъра по време на
обработване и възпроизвеждане (0 81). Към
всеки филм могат да бъдат добавяни до 20 индекса.
Индекс
Използване на бутона i
Опциите, изброени по-долу, са достъпни чрез
натискане на бутона i в режим за филми.
Маркирайте елементите като използвате
мултиселектора и натиснете 2, за да видите
опции за маркирания елемент. След като
изберете желаната опция, натиснете J, за да се
върнете към i-бутон менюто. Натиснете отново Бутон i
бутона i за изход към дисплея за снимане.
Опция
Избор зона изобрж.
във визьор
Размер кадър/
кадрова честота
Качество на филмите
Чувствителност на
микрофона
y
Описание
Избор зона изобрж. във визьор за филми (0 70).
Изберете размер на кадъра и честотата (0 67).
Изберете качество на филмите (0 67).
Натиснете 1 или 3, за да регулирате чувствителността на
микрофона (0 298).
63
Опция
Честотен обхват
Нам. на шума от
вятъра
Местоназначение
Яркост на дисплея
y
Маркирано
показване
Сила на звука на
слушалките
Електр. намал. на
вибр. (VR)
Описание
Управление на честотния обхват на микрофона (0 298).
Активиране или деактивиране на Нам. на шума от вятъра
чрез използване на филтъра за премахване на
нискочестотните шумове на вградения микрофон
(0 298).
Когато са поставени две карти с памет, можете да
изберете картата, върху която да се записват филмите
(0 296).
Натиснете 1 или 3, за да
регулирате яркостта на дисплея
(обърнете внимание, че това
влияе само върху live view и
няма ефект върху снимки или
филми, или върху яркостта на
дисплея за менюта или
възпроизвеждане; 0 51).
Изберете дали най-ярките зони
Силно осветени
на кадъра (силно осветените
елементи
елементи) да се ограждат от
наклонени линии на дисплея.
Натиснете 1 или 3, за да регулирате силата на звука на
слушалките.
Изберете Вкл., за да активирате електронното
намаляване на вибрациите по време на запис на филм, но
имайте предвид, че това намалява зрителния ъгъл, което
довежда до изрязване на краищата на кадъра. Не е
налично при размер на изрязвания кадър 3840 × 2160 или
1920 × 1080 (0 67).
A
Използване на външен микрофон
Опционалният стерео микрофон ME-1 или безжичният микрофон ME-W1
могат да се използват за запис на звук за филми (0 341).
A
Слушалки
Могат да се използват слушалки от други производители. Обърнете
внимание, че високите нива на звука могат да доведат до висока сила на
звука; трябва да бъдете особено внимателни при използване на слушалките.
64
Live View дисплеят
y
u
i
q
w
o
!0
e
r
t
Елемент
q
Сила на звука на
слушалките
w
Чувствителност на
микрофона
e Ниво на звука
r Честотен обхват
Нам. на шума от
t
вятъра
y Икона „Без филм“
Размер на кадъра на
филма
i Оставащо време
Индикатор за
o маркирано
показване
Индикатор за
електронно
!0
намаляване на
вибрациите
u
Описание
Сила на звука към слушалките. Показва се при
свързване на слушалки от други
производители.
Чувствителност на микрофона.
0
64
63
Ниво на звука за аудио запис. Показва се в
червено, ако нивото е твърде високо;
регулирайте чувствителността на микрофона
до нужното ниво.
Текущият честотен обхват.
Показва се при включен Нам. на шума от
вятъра.
Иконата показва, че не може да се записват
филми.
64
Размер на кадъра за запис на филм.
67
Оставащото време за запис на филми.
61
Показва се, когато маркираното показване е
включено.
64
Показва се, когато електронното намаляване
на вибрациите е включено.
64
y
—
64
—
65
D
Дисплеят за обратно броене
Обратното броене ще се покаже 30 сек преди live view да спре автоматично
(0 56). В зависимост от условията на снимане таймерът може да се покаже
веднага след започването на запис на филм. Имайте предвид, че
независимо от наличното време за запис, live view ще спре автоматично
след изтичането на времето на таймера. Изчакайте вътрешните
електрически вериги да се охладят, преди да продължите записа на филм.
A
Регулиране на настройките по време на запис на филм
Силата на звука на слушалките не може да се регулира по време на запис.
Ако изберете опция, различна от I (изключен микрофон), чувствителността
на микрофона може да бъде променяна на каквато и да било настройка,
различна от I по време на записването.
y
66
Максимална дължина
Максималната продължителност варира според опциите, избрани за
Качество на филмите и Размер кадър/кадрова честота в менюто
за заснемане на видео (0 296).
r
s
t
y/y
z/z
1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
u/6
v/7
8/8
9/9
!/!
Опция 1
3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2
3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
1920 × 1080; 60p
1920 × 1080; 50p
1920 × 1080; 30p
1920 × 1080; 25p
1920 × 1080; 24p
1280 × 720; 60p
1280 × 720; 50p
1920 × 1080; 60p
изрязване 5
1920 × 1080; 50p
изрязване 5
1920 × 1080; 30p
изрязване 5
1920 × 1080; 25p
изрязване 5
1920 × 1080; 24p
изрязване 5
Максимална битова
честота (Mbps) (★
високо качество/
Нормално)
Максималната дължина
144 3
48/24
29 мин. 59 сек 4
y
24/12
1 Действителната кадрова честота е 29,97 кадъра/сек за стойности, изброени
като 30p, 23,976 кадъра/сек за стойности, изброени като 24p и 59,94 кадъра/сек
за стойности, изброени като 60p.
2 Когато е избрана тази опция, в дисплея се показва k и качеството на филмите
се фиксира на „високо“.
3 Налично само при високо качество.
4 Всеки филм ще бъде записан в до 8 файла до 4 GB всеки. Броят на файловете и
дължината на всеки файл варира в зависимост от опциите, избрани за Размер
кадър/кадрова честота и Качество на филмите.
5 На дисплея се показва i, когато е избрана тази опция.
67
Екранът с информация
За да скриете или покажете индикаторите на дисплея, натиснете
бутона R.
Виртуален хоризонт
(0 310)
Информация вкл.
Информация изкл.
y
Хистограма
A
Композиционни
шаблони
HDMI
Когато фотоапаратът е свързан към HDMI устройство (0 286), изгледът през
обектива ще се появява и върху дисплея на фотоапарата, и върху HDMI
устройството.
68
Изрязване на филми
Филмите имат формат на кадъра 16 : 9 и се записват с използване на
изрязване, което варира според размера на кадъра.
3840 × 2160
1920 × 1080 и
1280 × 720
1920 × 1080
изрязване
При започване от размер на кадъра 1920 × 1080 или 1280 × 720 до
3840 × 2160, видимото фокусно разстояние се увеличава с
приблизително 1,5×, докато при започване от 1920 × 1080 или
1280 × 720 до 1920 × 1080 изрязване видимото фокусно разстояние се
увеличава с приблизително 3×.
y
69
A
Зона на изобрж. във визьора
При размер на кадъра 1920 × 1080 и 1280 × 720 можете да изберете зона на
изображението във визьора като използвате опцията Зона на изобрж. във
визьора > Избор зона изобрж. във визьор в менюто за заснемане на
видео. Изберете FX, за да снимате филми в така наречения „FX-базиран
филмов формат“, DX, за да снимате в „DX-базиран филмов формат“.
Разликите между двата са илюстрирани по-долу.
FX (36×24)
y
DX (24×16)
Размерите на записваните зони са приблизително 35,9 × 20,2 мм (FX-базиран
филмов формат) и 23,5 × 13,2 мм (DX-базиран филмов формат). Филми,
заснети с обектив с формат DX и Вкл., избрано за Зона на изобрж. във
визьора > Автоматично DX изрязване (0 88) в менюто за заснемане на
филми се записват в DX-базиран филмов формат. Активирането на
електронното намаляване на вибрациите (0 64) намалява размера на
изрязваната част, като леко повишава видимото фокусно разстояние.
При размер на кадъра 3840 × 2160 и 1920 × 1080 изрязване, изборът на зона
на изображението във визьора не е наличен и зоната на изображението във
визьора остава същата, без значение от използвания тип обектив.
70
Правене на снимки в режим на филм
За да направите снимки в режим на филм (или
по време на live view, или по време на запис на
филм), изберете Правене на снимки за
Потребителска настройка g1 (Присв. потреб.
контрол) > Спусък (0 309). Снимки с формат на кадъра 16 : 9 могат
да бъдат направени по всяко време чрез натискане на спусъка
докрай. Ако в момента се извършва запис на филм, записването ще
приключи и записаният до момента видео клип ще бъде запазен.
С изключение на изрязване с размер на кадъра 1920 × 1080 или
3840 × 2160 (0 67), снимките се записват във формата, избран за
Качество на изображението в менюто за правене на снимки (0 92);
снимките, направени с размер на кадъра на изрязване 1920 × 1080
или 3840 × 2160, се записват с качество на изображението JPEG fine★.
За информация за размер на изображението, вижте страница 72.
Обърнете внимание, че експозицията за снимки не може да се
преглежда, когато селекторът на live view (преглед в реално време) е
завъртян на 1; препоръчват се режими P, S или A, но точни резултати
могат да бъдат постигнати в режим M чрез преглеждане на
експозицията със селектор на live view (преглед в реално време),
завъртян на C.
y
71
❚❚ Размер на изображението
Размерът на снимки, направени в режим на филм, варира според
размера на кадъра на филма (0 67) и, в случай на снимки, направени
в размер на кадъра 1920 × 1080 и 1280 × 720, със зона на
изображението във визьора и опцията, избрана за Размер на
изображението > JPEG/TIFF в менюто за правене на снимки (0 95).
Размер на
кадъра
Зона на
изобрж.
във
визьора
3840 × 2160
Размер на
изображен
ието
—
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
FX
1920 × 1080
1280 × 720
DX
y
1920 × 1080
изрязване
—
Размер
(пиксели)
Размер при отпечатване (см) *
3840 × 2160
5568 × 3128
4176 × 2344
2784 × 1560
3648 × 2048
2736 × 1536
1824 × 1024
32,5 × 18,3
47,1 × 26,5
35,4 × 19,8
23,6 × 13,2
30,9 × 17,3
23,2 × 13,0
15,4 × 8,7
1920 × 1080
16,3 × 9,1
* Приблизителен размер при отпечатване при 300 dpi. Размерът при отпечатване в
инчове е равен на размера на изображението в пиксели, разделен на
разделителната способност на принтера в dots per inch (dpi; 1 инч =
приблизително 2,54 см).
72
A
Измерване на експозицията и баланса на бялото
Областта, използвана за измерване на експозицията или автоматичния
баланс на бялото, когато се записват снимки с размер на изрязване на
кадъра на филма от 1920 × 1080 (0 67) не е същата като областта в
окончателната снимка, като е възможно да не се получат оптимални
резултати. Направете пробни снимки и проверете резултата на дисплея.
A
Безжично дистанционно управление и кабели за дистанционно
управление
Ако Запис на филми е избрано за Потребителска настройка g1 (Присв.
потреб. контрол) > Спусък (0 309), спусъците на опционалните безжични
дистанционни управления и кабели за дистанционно управление (0 337,
339) могат да се използват за старт на филм live view и старт и край на
записване на филм.
D
Записване на филми
Филмите се записват в цветово пространство sRGB. Възможно е на дисплея
и в окончателния филм да има видимо трептене, ивици или изкривяване
при използването на флуоресцентни, живачни или натриеви лампи, при
хоризонтално завъртане на фотоапарат или ако през кадъра мине обект с
висока скорост (за информация за намаляване на трептенето и ивиците,
вижте Намаляване на трептенето, 0 298). Трептенето също може да се
появи при употреба на диафрагма с електрическо задвижване. Може да се
появят назъбени краища, цветни кантове, ефект „моаре“, както и ярки петна.
Възможно е в някои зони на кадъра да се появят ярки ивици с мигащи знаци
и други непостоянни източници на светлина, или ако обектът е за кратко
осветен от светлинен ефект или други ярки моментни източници на
светлина. Когато записвате филми, избягвайте да насочвате фотоапарата
към слънцето или към други силни източници на светлина. Неспазването на
тази предпазна мярка може да доведе до повреда във вътрешните
електрически схеми на фотоапарата. Обърнете внимание, че е възможно да
се появи шум (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии),
както и непредвидени цветове, ако увеличите изгледа през обектива (0 47)
по време на филм live view.
y
Светкавицата не може да се използва.
Записът спира автоматично, ако обективът бъде свален или селекторът на
live view бъде завъртян на нова настройка.
73
Сним. филми през интервал
Фотоапаратът автоматично прави снимки през избраните интервали,
за да създаде безшумен филм през интервал с използване на опциите,
текущо избрани за Избор зона изобрж. във визьор (0 70), Размер
кадър/кадрова честота, Качество на филмите и Местоназначение
в менюто за заснемане на видео (0 296). Снимките са направени с
използване на снимане с визьор.
A
Преди снимане
Преди снимането на филм през интервал, направете пробна снимка при
текущите настройки и вижте резултата на дисплея. За еднородно
оцветяване за баланс на бялото изберете настройка, различна от
автоматичната (0 159).
y
Препоръчва се използването на статив. Монтирайте фотоапарата на статив,
преди да започне снимането. За да гарантирате, че снимането няма да се
прекъсне, използвайте допълнителен захранващ адаптер и конектор за
захранването или напълно заредена батерия. За да предотвратите
навлизащата през визьора светлина да попречи на снимки и експозиция,
затворете затвора на окуляра на визьора (0 120).
1
Изберете Сним. филми през
интервал.
Маркирайте Сним. филми през интервал
в менюто за заснемане на видео и
натиснете 2, за да се покажат настройките
за снимането на филм през интервал.
74
2
Регулирайте настройките за снимане на филм през
интервал.
Изберете интервал, обща продължителност на снимане и опция
за омекотяване на експозицията.
• За избор на интервал между кадрите:
Маркирайте Интервал и
натиснете 2.
Изберете интервал, който е подълъг от най-бавната очаквана
скорост на затвора (минути и
секунди), и натиснете J.
• За избор на обща продължителност на снимане:
Маркирайте Време на
заснемане и натиснете 2.
y
Изберете продължителност на
заснемане (до 7 часа и 59 минути)
и натиснете J.
75
• За активиране или деактивиране на омекотяване на експозицията:
Маркирайте Омекотяване на
експозицията и натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
Избирането на Вкл. омекотява резките промени в
експозицията в режимите, различни от M (обърнете внимание,
че омекотяването на експозицията е активно в режим M, само
ако е включена автоматичната настройка на ISO
чувствителността в менюто за правене на снимки).
y
76
3
Започнете да снимате.
Маркирайте Старт и натиснете J.
Снимането започва след около 3 сек.
Фотоапаратът прави снимки през избрания
интервал за избраната продължителност на
снимане. Когато завърши, филмите през
интервал се записват на картата с памет, избрана за
Местоназначение в менюто за заснемане на видео (0 296).
❚❚ Край на снимането
За да прекратите снимането преди да са направени всички снимки,
маркирайте Изкл. в менюто за филми през интервал и натиснете J
или натиснете J между кадрите, или веднага след записването на
кадър. От тези кадри ще се създаде филм до момента, в който е
завършило снимането. Обърнете внимание, че снимането ще
завърши и няма да се запише филм, ако източникът на захранване
бъде отстранен или връзката към него бъде прекъсната или се извади
картата с памет на местоназначението.
❚❚ Без снимане
Фотоапаратът ще прескочи текущия кадър, ако не успее да фокусира
в AF-S (обърнете внимание, че фотоапаратът фокусира отново преди
всяка снимка). Снимането ще се поднови при следващия кадър.
y
D
Сним. филми през интервал
Снимането през интервал не е налично при активни live view (0 44) или
запис на филм (0 59), при скорости на затвора от A или % (0 138), клин
(0 146), висок динамичен диапазон (HDR, 0 189), многократна експозиция
(0 229) или снимане през зададен интервал от време (0 236). Имайте
предвид, че тъй като скоростта на затвора и времето за запис на
изображението на картата с памет може да варират от снимка до снимка,
интервалът между записвана снимка и началото на следваща снимка може
да е различен. Снимането няма да започне, ако филм през интервал не
може да бъде записан при текущите настройки (например ако картата с
памет е пълна, интервалът или времетраенето на снимане е нула или
интервалът е по-дълъг от времетраенето на снимането).
Снимането може да спре, ако се използват контролите на фотоапарата,
настройките се променят или HDMI кабелът се свърже. От тези кадри ще се
създаде филм до момента, в който е завършило снимането. За да
приключите снимането и запишете филм, натиснете спусъка докрай.
77
D
Размер на кадъра
Областта, използвана за измерване на експозицията, нивото на
светкавицата или автоматичния баланс на бялото, когато се записват
снимки с размер на изрязване на кадъра на филма от 1920 × 1080 (0 67) не е
същата като областта в окончателната снимка, като е възможно да не се
получат оптимални резултати. Направете пробни снимки и проверете
резултата на дисплея.
A
y
Калкулиране на продължителността на финалния филм
Общият брой кадри във финалния филм може да се Продължителност на
прецени като се раздели времетраенето на
запис/макс.
снимането на интервала и се закръгли.
продължителност
Продължителността на финалния филм може да се
изчисли като се раздели броят снимки на кадровата
честота, избрана за Размер кадър/кадрова
честота в менюто за заснемане на видео (0 67).
Филм с 48 кадъра, записан при 1920 × 1080; 24p
например, е дълъг около две секунди.
Максималната продължителност за филми със
серия снимки през интервал е 20 минути.
Индикатор за
картата с памет
Размер кадър/кадрова
честота
78
A
По време на снимане
По време на снимане ще свети Q и в горния
контролен панел ще се показва индикаторът за
серия от снимки през интервал. Оставащото време
(часове и минути) се появява на индикатора за
скоростта на затвора веднага след записването на
всеки кадър. В други случаи оставащото време може да бъде разгледано
чрез натискане на спусъка наполовина. Независимо от опцията, избрана за
Потребителска настройка c2 (Таймер за готовност, 0 303), таймерът за
готовност няма да изтече по време на снимането.
За да видите текущите настройки за снимането на
филм през интервал или да прекратите снимането
(0 77), натиснете бутона G между снимките. По
време на снимането менюто за снимане през
интервал ще показва омекотяване на експозицията,
интервала и оставащото време. Тези настройки не
могат да се променят, докато протича снимане,
нито снимките могат да се възпроизвеждат или да
се регулират други настройки в менюто.
A
Преглед на изображението
Бутонът K не може да се използва за преглед на снимки, докато протича
снимане, но текущият кадър се показва за няколко секунди след всяка
снимка, ако Вкл. е избрано за Преглед на изображението в менюто за
възпроизвеждане (0 290). Други опции за възпроизвеждане не могат да се
изпълняват, докато се показва кадърът.
y
A
Режим на снимане
Независимо от избрания режим на снимане, фотоапаратът прави по една
снимка за всеки интервал. Самоснимачката не може да се използва.
A
Вижте също
Опцията Звуков сигнал в менюто с настройки управлява дали прозвучава
звуков сигнал, когато снимането приключи (0 312).
79
Гледане на филми
Филмите се означават с икона 1 при възпроизвеждане на цял екран
(0 248). Натиснете иконата a на дисплея или натиснете центъра на
мултиселектора, за да стартирате възпроизвеждането; вашата текуща
позиция се обозначава от лентата на напредъка на филма.
Икона 1
Дължина
Икона a
y
Лента на напредъка
на филма
Сила на
звука
Маркировка
Могат да бъдат извършени следните операции:
За да
Пауза
Възпроизвеждане
Превъртане
назад/напред
Прескачане на
10 сек
80
Текуща позиция/обща дължина
Използвайте
Описание
Пауза при възпроизвеждане.
Подновяване на възпроизвеждането, когато
филмът е на пауза или при превъртане назад/
напред.
Скоростта се
увеличава при всяко
натискане – 2×, 4×, 8× и 16×; натиснете, за да
прескочите до началото или края на филма
(първият кадър е маркиран с h в горния
десен ъгъл на дисплея, а последният – с i).
Ако възпроизвеждането е на пауза, филмът се
превърта назад или напред кадър по кадър;
задръжте, за да превъртите назад или напред
поредица от кадри.
Завъртете главния диск за управление, за да
пропуснете 10 сек напред или назад.
За да
Използвайте
Пропускане
напред/назад
Настройване на
звука
Изрязване на
филми
Изход
Връщане към
режим на
снимане
X/W (M)
i/J
/K
Описание
Завъртете диска за подкоманди, за да
прескочите към следващия или предишния
индекс, или за да прескочите към последния
или първия кадър, ако филмът не съдържа
индекси.
Натиснете X, за да увеличите силата на звука,
W (M), за да я намалите.
Вж. стр. 82 за повече информация.
Изход към възпроизвеждане на снимки на
цял екран.
Натиснете спусъка наполовина за изход към
режим на снимане.
y
A Иконата p
Филми с индекси (0 63) се маркират с p икона
при възпроизвеждане на снимки на цял екран.
A Иконата 2
2 се визуализира на цял екран при
възпроизвеждане на филми, ако филмът е бил
записан без звук (0 298).
81
Редактиране на филми
Изрежете части от видео клипа, за да направите редактирани копия
от филми или да запазите избрани кадри като JPEG снимки.
Опция
Описание
Създаване на копие, от което са изрязани
9 Избор нач./крайна точка
нежелани части.
Запазване на избран
Запазване на избран кадър като JPEG снимка.
4 кадър
Изрязване на филми
y
Създаване на изрязани копия на филми:
1
2
Покажете филма на цял екран (0 248).
Поставете на пауза филма в новия
начален кадър.
Възпроизведете филма, както е описано на
стр. 80, като натискате центъра на
мултиселектора за старт и възобновяване
на възпроизвеждането и 3, за да сложите
Лента на напредъка на
на пауза и натискате 4 или 2, или
филма
завъртате главния диск или диска за
подкоманди, за да намерите желания
кадър. Вашата приблизителна позиция във филма може да бъде
установена от лентата на напредъка на филма. Поставете на
пауза възпроизвеждането, когато стигнете до новия начален
кадър.
82
3
Изберете Избор нач./крайна точка.
Натиснете i или J, след това маркирайте
Избор нач./крайна точка и натиснете 2.
4
Изберете Нач. точка.
За да създадете копие, което започва от
текущия кадър, маркирайте Нач. точка и
натиснете J. Кадрите преди текущия
кадър ще бъдат премахнати, когато
запазите копието в стъпка 9.
Нач. точка
y
5
Потвърждаване на новата начална
точка.
Ако желаният кадър в момента не е
показван, натиснете 4 или 2, за да
превъртите напред или назад (за да
пропуснете до 10 сек напред или назад,
завъртете главния диск за управление
един път; за да прескочите до индекс или до първия или
последен кадър, ако филмът не съдържа индекси, завъртете
диска за подкоманди).
83
6
Изберете крайната точка.
Изберете L (Z/Q), за да превключите от
инструмента за избор на начална точка (w)
до инструмента за избор на крайна точка (x)
и след това изберете крайния кадър, както
е описано в стъпка 5. Кадрите след
Бутон L (Z/Q)
избрания кадър ще бъдат премахнати,
когато запазите копието в стъпка 9.
Кр. точка
7
Създаване на копие.
Когато желаният кадър се покаже, натиснете 1.
y
8
Прегледайте филма.
За да прегледате филма, маркирайте
Преглед и натиснете J (за да прекъснете
прегледа и да се върнете към менюто с
опции за запазване, натиснете 1). За да се
откажете от настоящото копие и да
изберете нова начална или крайна точка,
както е описано на предишните страници, маркирайте Отказ и
натиснете J; за да запазите копието, продължете към Cтъпка 9.
9
Запазете копието.
Маркирайте Запази като нов файл и
натиснете J, за да запазите копието в нов
файл. За да замените първоначалния файл
с редактираното копие, маркирайте
Презаписв. съществуващ файл и
натиснете J.
84
D
Изрязване на филми
Филмите трябва да бъдат с продължителност поне две секунди. Копието
няма да се запази, ако няма достатъчно налично място на картата с памет.
Копията имат същите час и дата на създаване като оригинала.
A
Отстраняване на начален или краен кадър
За да премахнете само начален кадър от филм, продължете към стъпка 7,
без да натискате бутон L (Z/Q) в стъпка 6. За да премахнете само крайния
кадър, изберете Кр. точка в стъпка 4, изберете крайния кадър и
продължете към стъпка 7, без да натискате бутон L (Z/Q) в стъпка 6.
Запазване на избрани кадри
За да запазите избран кадър като JPEG снимка:
1
Поставете на пауза филма на
желания кадър.
Пуснете филма, както е описано на стр. 80,
като натиснете центъра на мултиселектора
за пускане и продължаване на
възпроизвеждането и 3 за поставяне на
пауза. Поставете на пауза филма на
кадъра, който искате да копирате.
2
y
Изберете Запазване на избран
кадър.
Натиснете i или J, след това маркирайте
Запазване на избран кадър и
натиснете 2.
85
3
Създайте копие като снимка.
Натиснете 1, за да копирате текущия
кадър като снимка.
4
Запазете копието.
Маркирайте Да и натиснете J, за да
създадете JPEG копие с високо★ качество
(0 92) на избрания кадър.
y
A
Запазване на избран кадър
JPEG снимки от филми, създадени с опцията Запазване на избран кадър не
могат да бъдат ретуширани. При JPEG снимките от филми липсват някои
категории информация за снимката (0 254).
A
Менюто Ретуширане
Филмите също могат да се редактират чрез използване на опцията
Редактиране на филм в менюто за ретуширане (0 315).
86
dОпции за запис на
изображението
Зона на изобрж. във визьора
Изберете зона на изображението във визьора от FX (36 × 24) 1.0× (FX
формат), DX (24 × 16) 1.5× (DX формат), 5 : 4 (30 × 24) и 1,2× (30 × 20)
1.2×. Вижте страница 385 за информация относно броя на снимките,
които могат да бъдат запазени при различни настройки за зоната на
изображението във визьора.
FX формат
DX формат (24 × 16)
изображение кръг
d
DX формат
5:4
1,2×
FX формат (36 × 24)
изображение кръг
87
❚❚ Опции за зоната на изображението във визьора
Фотоапаратът предлага избор от следните зони на изображението
във визьора:
Опция
c FX (36 × 24) 1.0×
Z 1,2× (30 × 20) 1.2×
a DX (24 × 16) 1.5×
b 5 : 4 (30 × 24)
Описание
Изображенията се записват във FX формат със
зрителен ъгъл, еквивалентен на обектив NIKKOR на
35 мм формат фотоапарат.
Изборът на тази опция намалява зрителния ъгъл и
увеличава видимото фокусно разстояние на обектива
с около 1,2 пъти.
Изображенията се записват в DX формат. За
изчисляване на приблизителното фокусно разстояние
на обектива във формат 35 мм, умножете по 1,5.
Изображенията се записват с формат на кадъра 5 : 4.
❚❚ Автоматичен избор на изрязване
d
За автоматично избиране на DX изрязване при поставен DX обектив,
изберете Вкл. за Зона на изобрж. във визьора > Автоматично DX
изрязване в менюто за правене на снимки (0 292). Зоната на
изображение във визьора, избрана в менюто за правене на снимки
или с контролите на фотоапарата ще се използва само когато е
поставен обектив, различен от DX. Изберете Изкл., за да използвате
избраната в момента зона на изображение във визьора с всички
обективи.
D
Автоматично DX изрязване
Контролите, изброени на стр. 91 не могат да се използват за избор на зона
на изображение във визьора, когато е поставен DX обектив и Автоматично
DX изрязване е включено.
A
Зона на изобрж. във визьора
Избраната опция се показва на екрана с
информация.
88
A
DX обективи
DX обективите са създадени за употреба с фотоапарати в DX формат и имат
по-малък зрителен ъгъл от обективите за 35 мм формат фотоапарати. Ако
Автоматично DX изрязване е изключено и е избрана опция, различна от
DX (24 × 16) (DX формат) за Зона на изобрж. във визьора, когато е
поставен DX обектив, краищата на изображението може да се затъмнят.
Това може да не се вижда във визьора, но когато изображенията се
възпроизвеждат, можете да забележите спад в разделителната способност
или затъмняване в краищата на снимките.
A
Дисплеят във визьора
Изрязванията 1,2 ×, DX формат и 5 : 4 са показани по-долу.
1,2×
A
DX формат
5:4
Вижте също
Виж стр. 69 за информация относно изрязванията, налични за запис на
филм.
d
89
Зоната на изображението във визьора може да бъде избрана чрез
използване на опцията Зона на изобрж. във визьора > Избор зона
изобрж. във визьор в менюто за правене на снимки или чрез
натискане на контрол и завъртане на диска за управление.
❚❚ Меню на зоната на изображението във визьора
1
Изберете Зона на изобрж. във
визьора.
Маркирайте Зона на изобрж. във визьора
в менюто за правене на снимки и
натиснете 2.
2
Изберете Избор зона изобрж. във
визьор.
Маркирайте Избор зона изобрж. във
визьор и натиснете 2.
d
3
Регулиране на настройки.
Изберете опция и натиснете J. Избраното
изрязване се показва във визьора (0 89).
A
Размер на изображението
Размерът на изображението варира според опцията, избрана за зона на
изображението във визьора.
90
❚❚ Контроли на фотоапарата
1
Присвояване на избор за зоната на изображението във
визьора към управлението на фотоапарата.
Използвайте потребителска настройка f1 (Присв. потреб.
контрол, 0 307), за да присвоите Избор зона изобрж. визьор
към даден контрол.
2
Използвайте избрания контрол, за да изберете зона на
изображението във визьора.
Зоната на изображението във визьора може да бъде избрана
чрез натискане на избрания контрол и завъртане на главния или
диска за подкоманди, докато желаното изрязване се покаже във
визьора (0 89).
Опцията, текущо избрана за зона на
изображението във визьора, може да бъде
разгледана чрез натискане на контрол, за
да се покаже зоната на изображението в
горния контролен панел или екрана с
информация. FX форматът се показва като
„36z24“, 1,2 × като „30z20“, DX форматът
като „24z16“ и 5 : 4 като „30z24“.
d
91
Качество на изображението
D5 поддържа следните опции за качество на изображението. Вижте
страница 385 за информация относно броя на снимките, които могат
да бъдат запазени при различни настройки за качество и размер на
изображението.
d
Опция
Тип файл
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW) +
JPEG fine★/NEF
(RAW) + JPEG
fine
NEF (RAW) +
JPEG normal★/
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic★/NEF
(RAW) + JPEG
basic
JPEG fine★/JPEG
fine
JPEG normal★/
JPEG normal
Записват се две изображения, едно NEF (RAW)
изображение и едно JPEG изображение с високо
качество.
NEF/
JPEG
92
Записват се две изображения, едно NEF (RAW)
изображение и едно JPEG изображение с
нормално качество.
Записват се две изображения, едно NEF (RAW)
изображение и едно JPEG изображение с основно
качество.
JPEG
JPEG basic★/
JPEG basic
TIFF (RGB)
Описание
RAW данните от сензора за изображения се
запазват без допълнителна обработка.
Настройките, като баланс на бялото и контраст,
могат да се регулират след заснемането.
TIFF
(RGB)
Записват се JPEG изображения с коефициент на
компресия приблизително 1 : 4 (високо качество).
Записват се JPEG изображения с коефициент на
компресия приблизително 1 : 8 (нормално
качество).
Записват се JPEG изображения с коефициент на
компресия приблизително 1 : 16 (основно
качество).
Запишете некомпресираните TIFF-RGB
изображения при дълбочина в битове от 8 бита на
канал (24-битов цвят). TIFF се поддържа от широка
гама приложения за изображения.
Качеството на изображението се настройва чрез натискане на бутона
T и завъртане на главния диск за управление, докато желаната
настройка се покаже в задния контролен панел.
Бутон T
Главен диск за
управление
Заден контролен панел
A
Брой на оставащите експозиции за запис
Натискането на бутона T показва броя на
оставащите експозиции за запис в задния
контролен панел. Броят на оставащите експозиции
за запис се променя с опцията, избрана за качество
на изображението.
Заден контролен
панел
d
A
JPEG компресиране
Опциите за качество на изображението със звезда („★“) използват
компресия, предвидена, за да се осигури максимално качество; размерът на
файловете варира според заснетите сцени. Опциите без звезда използват
тип компресия, предназначена да създава по-малки файлове; обикновено
файловете са приблизително същия размер, без значение от записаната
сцена.
A
NEF + JPEG
Когато снимките, направени с настройката NEF (RAW) + JPEG се разглеждат
на фотоапарата с поставена само една карта с памет, ще се показва само
JPEG изображението. Ако двете копия са записани на същата карта с памет,
и двете копия ще бъдат изтрити при изтриване на снимката. Ако JPEG
копието е записано на отделна карта с памет чрез използване на опцията
Роля на картата в слот 2 > RAW слот 1 - JPEG слот 2, всяко копие ще бъде
изтрито самостоятелно.
A
Меню за качеството на изображението
Качеството на изображението може да се регулира чрез използване на
опцията Качество на изображението в менюто за правене на снимки
(0 292).
93
❚❚ NEF (RAW) компресиране
За да изберете типа на компресията за NEF (RAW) изображения,
маркирайте NEF (RAW) запис > NEF (RAW) компресиране в менюто
за правене на снимки и натиснете 2.
Опция
N
Компресиране
без загуби
O
Компресиране
Некомпресиран
Описание
NEF изображенията са компресирани с реверсивен
алгоритъм, което намалява размера на файловете с
около 20–40%, без да се повлиява качеството на
изображението.
NEF изображенията са компресирани с нереверсивен
алгоритъм, което намалява размера на файловете с
около 35–55%, почти без да се повлиява качеството на
изображението.
NEF изображенията не са компресирани.
❚❚ Дълбочина в битове NEF (RAW)
d
За да изберете дълбочина в битове за NEF (RAW) изображения,
маркирайте NEF (RAW) запис > Дълбочина в битове NEF (RAW) в
менюто за правене на снимки и натиснете 2.
Опция
q
r
A
Описание
NEF (RAW) изображенията са записани при дълбочина в
12-битови
битове от 12 бита.
NEF (RAW) изображенията са записани при дълбочина в
битове от 14 бита, което дава файлове по-големи от тези с
14-битови
дълбочина от 12 бита, но увеличава данните за записаните
цветове.
NEF (RAW) изображения
Могат да се създадат JPEG копия на изображенията NEF (RAW) чрез
използване на Capture NX-D или друг софтуер, или опцията NEF (RAW)
обработване в менюто за ретуширане (0 314).
94
Размер на изображението
Размерът на изображенията се измерва в пиксели. Изберете от
# Голямо, $ Средно или % Малко (обърнете внимание, че
размерът на изображението варира в зависимост от опцията, избрана
за Зона на изобрж. във визьора, 0 87):
Зона на изобрж. във
визьора
FX (36 × 24) 1.0×
(FX формат)
1,2× (30 × 20) 1.2×
DX (24 × 16) 1.5×
(DX формат)
5 : 4 (30 × 24)
Опция
Размер (пиксели)
Размер при отпечатване (см) *
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
5568 × 3712
4176 × 2784
2784 × 1856
4640 × 3088
3472 × 2312
2320 × 1544
3648 × 2432
2736 × 1824
1824 × 1216
4640 × 3712
3472 × 2784
2320 × 1856
47,1 × 31,4
35,4 × 23,6
23,6 × 15,7
39,3 × 26,2
29,4 × 19,6
19,6 × 13,1
30,9 × 20,6
23,2 × 15,4
15,4 × 10,3
39,3 × 31,4
29,4 × 23,6
19,6 × 15,7
d
* Приблизителен размер при отпечатване при 300 dpi. Размерът при отпечатване в
инчове е равен на размера на изображението в пиксели, разделен на
разделителната способност на принтера в dots per inch (dpi; 1 инч =
приблизително 2,54 см).
95
Размерът на изображението за JPEG и TIFF изображения се настройва
чрез натискане на бутона T и завъртане на диск за подкоманди,
докато желаната опция се покаже в задния контролен панел. За да
изберете размера на NEF (RAW) изображенията, използвайте опцията
Размер на изображението > NEF (RAW) в менюто за правене на
снимки.
Бутон T
Диск за подкоманди Заден контролен панел
d
A
Брой на оставащите експозиции за запис
Натискането на бутона T показва броя на
оставащите експозиции за запис в задния
контролен панел. Броят на оставащите експозиции
за запис се променя с опцията, избрана за размер
на изображението.
A
Меню за размер на изображението
Размерът на изображението за JPEG и TIFF
изображения може също да се регулира чрез
опцията Размер на изображението > JPEG/TIFF в
менюто за правене на снимки (0 292). Малките и
средни по размер NEF (RAW) изображения се
записват в компресиран без загуби 12-битови
формат, независимо от опциите, избрани за NEF
(RAW) компресиране и Дълбочина в битове NEF
(RAW) в менюто за NEF (RAW) запис.
96
Заден контролен
панел
Използване на две карти с памет
Когато във фотоапарата са поставени две карти с памет, можете да
използвате елемента Роля на картата в слот 2 в менюто за правене
на снимки, за да изберете ролята, изпълнявана от картата в слот 2.
Изберете от Препълване (картата в слот 2 се използва само когато
картата в слот 1 е пълна), Архивиране (всяка снимка се записва
едновременно върху картата в слот 1 и още веднъж върху картата в
слот 2) и RAW слот 1 - JPEG слот 2 (същото действие както при
Архивиране, с тази разлика, че NEF/RAW копията на снимки,
записани с настройки NEF/RAW + JPEG, се записват само върху
картата в слот 1, а JPEG копията – само върху картата в слот 2).
d
A
„Архивиране“ и „RAW слот 1 - JPEG слот 2“
Когато е избрано Архивиране или RAW слот 1 - JPEG слот 2, фотоапаратът
показва броя на оставащите експозиции за запис на картата с най-малкия
обем памет, а гласовите бележки (0 272) се записват на картата в Слот 1.
Освобождаването на затвора ще се деактивира, когато някоя от картите е
пълна.
A
Записване на филми
Когато във фотоапарата са поставени две карти с памет, слотът, използван
за запис на филми, може да бъде избран чрез използване на опцията
Местоназначение в менюто за заснемане на видео (0 296).
97
N
Фокус
Този раздел описва опциите за фокусиране, които са налични, когато
снимките се кадрират във визьора. Фокусът може да се настройва
автоматично (вижте по-долу) или ръчно (0 114). Можете също да
изберете точката за фокусиране при автоматичното или ръчното
фокусиране (0 108), или да използвате заключването на фокуса, за да
прекомпозирате снимката, след като сте фокусирали (0 111).
Автоматично фокусиране
За да използвате автоматичното
фокусиране, завъртете селектора на
режима на фокусиране на AF.
Селектор на режима на
фокусиране
N
Фотоапаратът фокусира чрез 153 точки за
фокусиране, от които 55-те, обозначени с r на
илюстрацията вдясно могат да бъдат избрани от
потребителя (0 108).
Точки за фокусиране,
избираеми от
потребителя
98
A
Сензори от кръстосан тип
Възможността за използване на точки за фокусиране на сензори от
кръстосан тип зависи от използвания обектив.
Обектив
Сензори от кръстосан тип (точките за
фокусиране на сензорите от кръстосан тип
са маркирани в сиво 2)
AF-S и AF-P обективи, различни от
посочените по-долу с максимална
диафрагма f/4 или по-бърза 1
99 сензора от кръстосан тип
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 мм f/4G IF-ED
AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2,8G ED
AF-S NIKKOR 600 мм f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 600 мм f/4E FL ED VR
AF-S Nikkor 600 мм f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 600 мм f/4D IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400 мм f/4G ED VR II
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 мм f/4G
IF-ED
AF-S NIKKOR 500 мм f/4G ED VR
AF-S Nikkor 500 мм f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 500 мм f/4D IF-ED
Обективи AF-S и AF-P с максимални
диафрагми по-бавни от f/4 1
Обективи, различни от AF-S и AF-P
63 сензора от кръстосан тип
45 сензора от кръстосан тип
N
1 При максимално увеличение, в случай на вариообективи.
2 Други точки за фокусиране използват линейни сензори, които засичат
хоризонталните линии.
99
A
AF-S/AF-I телеконвертори и налични точки за фокусиране
Когато е поставен AF-S или AF-I телеконвертор, точките за фокусиране,
показани на илюстрациите, може да се използват за автоматично
фокусиране и като електронен далекомер (обърнете внимание, че при
максимална комбинирана диафрагма, по-бавна от f/5,6, фотоапаратът може
да не успее да фокусира върху тъмни или ниско контрастни обекти).
Телеконвертор
N
Максимална
диафрагма на
обектива 1
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2,8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2,8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1,25E ED
f/5,6
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5,6
Налични точки за фокусиране (напречносензорни точки за фокусиране,
маркирани в сиво 2)
153 точки за фокусиране
(55 избираеми) с 99 напречни
сензора
153 точки за фокусиране
(55 избираеми) с 45 напречни
сензора
37 точки за фокусиране
(17 избираеми) с 25 напречни
сензора
15 точки за фокусиране
(9 избираеми) с 5 напречни
сензора
1 При максимално увеличение, в случай на вариообективи.
2 Други точки за фокусиране използват линейни
сензори, които засичат хоризонталните линии, но
обърнете внимание, че ако има само 5 напречни
сензора, само тези, показани от ■, отчитат
вертикалните линии.
Автоматичното фокусиране не е налично, когато се използват
телеконвертори с обективите AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2,8G IF-ED.
100
Режим на автоматично фокусиране
Изберете от следните режими на автоматично фокусиране:
Режим
AF-S
AF-C
Описание
Единичен АФ: За неподвижни обекти. Фокусът се заключва, когато
спусъкът е натиснат наполовина. При настройки по подразбиране,
затворът може да бъде освободен, само когато индикаторът за фокус
(I) се появява (Приоритет на фокус; 0 299).
АФ с непрекъснато следене: За движещи се обекти. Фотоапаратът
фокусира непрекъснато, докато спусъкът е натиснат наполовина; ако
обектът се премести, фотоапаратът ще активира Проследяване с
предвиждащо фокусиране (0 103), за да предвиди финалното
разстояние до обекта и да регулира фокуса, както е необходимо. При
настройки по подразбиране, затворът може да бъде освободен, без
значение дали обектът е на фокус или не (Приоритет на
освобождаване; 0 299).
Режимът на автоматично фокусиране може да бъде избран чрез
натискане на бутона за режим на АФ и завъртане на главния диск за
управление, докато желаната настройка се покаже във визьора и
горния контролен панел.
N
Горен контролен панел
Бутон за режим на АФ
Главен диск за
управление
Визьор
101
A
Вижте също
За информация относно използването на приоритет фокус в АФ с
непрекъснато следене, вижте Потребителска настройка a1 (Избор на
приоритет AF-C, 0 299). За информация относно използването на
приоритет освобождаване при единично автоматично фокусиране, вижте
Потребителска настройка a2 (Избор на приоритет AF-S, 0 299). За
информация относно предотвратяване на фокусирането на фотоапарата,
когато спусъкът е натиснат наполовина, вижте Потребителска настройка a8
(Активиране на АФ, 0 300). Вижте Потребителска настройка a10 (Огр. на
режим авт. фокусиране, 0 301) за информация относно ограничаването
на избора за режим на фокусиране до AF-S или AF-C и f4 (Персонлз. дискове
управление) > Промяна основни/подкоманд. (0 308) за информация
относно използването на диска за подкоманди за избор на режим на
фокусиране. Виж стр. 48 за информация относно опциите за автоматично
фокусиране, налични в live view или по време на запис на филм.
A Бутоните AF-ON
С цел фокусиране на фотоапарата, натискането на кой да е от бутоните AF-ON
има същия ефект като натискането наполовина на спусъка (обърнете
внимание, че бутон AF-ON за вертикално снимане може да се използва само
когато спусъкът е отключен във вертикално положение; 0 39).
Бутон AF-ON
N
Бутон за заключване на спусъка
за вертикално снимане
Бутон AF-ON за
вертикално снимане
102
A
Проследяване с предвиждащо фокусиране
В режим AF-C фотоапаратът ще започне проследяване с предвиждащо
фокусиране, ако обектът се приближава или отдалечава от фотоапарата,
докато спусъкът е натиснат наполовина или някой от бутоните AF-ON е
натиснат. Това позволява фотоапаратът да следи обекта на фокус, като се
опитва да предвиди къде ще бъде обектът, когато натиснете спусъка.
N
103
Режим за избор на АФ зона
N
104
Изберете как да се избира точката за фокусиране за автоматично
фокусиране.
• АФ с единична точка: Изберете точка за фокусиране, както е описано на
стр. 108; фотоапаратът ще фокусира обекта само в избрани точки за
фокусиране. Използвайте за неподвижни обекти.
• АФ с динамична зона: Изберете точка за фокусиране, както е описано
на стр. 108. В режим на фокусиране AF-C фотоапаратът ще фокусира
въз основа на информацията от околните точки за фокусиране, ако
обектът леко се измести от избраната точка. Броят точки за
фокусиране варира в зависимост от избрания режим:
- 9- или 25-точков АФ с динамична зона: Изберете когато има време за
композиране на снимката, или когато снимате обекти, които се
движат предвидимо (напр. бегачи или състезателни коли на
писта).
- 72-точков АФ с динамична зона: Изберете, когато снимате обекти,
които се движат непредвидимо (напр., играчи във футболен мач).
- 153-точков АФ с динамична зона: Изберете, когато снимате обекти,
които се движат бързо и не могат лесно да се кадрират във
визьора (напр. птици).
• 3D проследяване: Изберете точка за фокусиране, както е описано на
стр. 108. В режим на фокусиране AF-C, фотоапаратът ще следи
обекти, които напускат избраната точка за фокусиране и ще избере
нова точки за фокусиране, ако е необходимо. Използвайте за бързо
композиране на снимки с обекти, които се движат хаотично от една
страна на друга (напр., тенис играчи). Ако обектът излезе от
визьора, вдигнете пръста си от спусъка и прекомпозирайте
снимката, така че обектът да е в избраната точка за фокусиране.
• АФ с групирана зона: Фотоапаратът фокусира, като използва група
точки за фокусиране, избрани от потребителя, което намалява
риска от фокусирането върху фона, вместо върху основния обект.
Изберете за обекти, които са трудни за снимане с използване на
единична точка за фокусиране. Ако са разпознати лица в режим на
фокусиране AF-S, фотоапаратът ще даде приоритет на портретни
обекти.
• АФ с групирана зона (HL)/АФ с групирана зона (VL): HL и VL са съответно
„хоризонтална линия“ и „вертикална линия“. Потребителят избира
ред (HL) или колона (VL) на точки за фокусиране, а фотоапаратът
дава приоритет на мястото на точката в избрания ред или колона,
съдържаща обект, който е най-близо до фотоапарата. Натиснете 1
или 3, за да изберете реда (HL), 4 или 2, за да изберете колоната
(VL).
• АФ с автоматична зона: Фотоапаратът
автоматично открива обекта и избира точката
за фокусиране; ако бъде намерено лице,
фотоапаратът ще даде приоритет на
портретния обект. Активните точки за
фокусиране се маркират за кратко, след като
фотоапаратът фокусира; в режим AF-C
основната точка за фокусиране остава маркирана, след като
другите точки за фокусиране са се изключили.
N
Режимът за избор на АФ зона може да бъде избран чрез натискане на
бутона за режим на АФ и завъртане на диска за подкоманди, докато
желаната настройка се покаже във визьора и горния контролен панел.
Горен контролен панел
Бутон за режим на АФ
Диск за подкоманди
Визьор
105
A
Режим за избор на АФ зона
Режимът за избор на АФ зона се показва в горния контролен панел и
визьора.
Режим за избор на АФ
зона
Горен контролен
панел
Визьор
Показване на точка за фокусиране
във визьора
АФ с единична точка
9-точков АФ с
динамична зона *
25-точков АФ с
динамична зона *
72-точков АФ с
динамична зона *
N
153-точков АФ с
динамична зона *
3D проследяване
АФ с групирана зона
АФ с групирана зона
(HL)
АФ с групирана зона
(VL)
АФ с автоматична
зона
* Само активната точка за фокусиране се показва във визьора. Оставащите точки
за фокусиране предоставят информация за помощ на работата по фокусиране.
106
A
3D проследяване
Когато спусъкът е натиснат наполовина, цветовете в областта около точката
за фокусиране се запазват във фотоапарата. Следователно, 3D
проследяването може да не даде желаните резултати при обекти, които са
със същия цвят като фона, или които заемат много малка част от кадъра.
A
AF-S/AF-I телеконвертори
Ако 3D проследяване или АФ с автоматична зона е избрано за режима на АФ
зона, когато се използва телеконвертор AF-S/AF-I, автоматично ще бъде
избран АФ с единична точка при комбинирани диафрагми по-бавни от f/5,6.
A
Ръчно фокусиране
АФ с единична точка се избира автоматично, когато се използва ръчно
фокусиране.
A
Вижте също
За информация как автоматичното фокусиране се настройва към промените
в разстоянието до предмета, вижте Потребителска настройка a3 (Прослед.
фокус с заключване, 0 299). За регулиране на настройките за 3D
проследяване, използвайте Потребителска настройка a4 (Детекция лица с
3D просл., 0 300) и a5 (Зона гледане 3D прослед., 0 300). Вижте
Потребителска настройка a7 (Съхранение по ориентация, 0 300) за
информация относно избиране на различни точки за фокусиране и/или
точки за режим за избор на АФ зона за снимки с портретна или пейзажна
ориентация, a9 (Огр.избор реж. за изб. АФ зона, 0 300) за информация
относно ограничаване режима за избор на АФ зона, a12 (Опции точка
фокусиране, 0 301) за информация относно избиране как се визуализира
точката за фокусиране в АФ с динамична зона и f4 (Персонлз. дискове
управление) > Промяна основни/подкоманд. (0 308) за информация
относно използването на главния диск за управление, за да изберете
режима за избор на АФ зона. Виж стр. 49 за информация относно опциите за
автоматично фокусиране, налични в live view (преглед в реално време) или
по време на запис на филм.
N
107
Избор на точка за фокусиране
Фотоапаратът фокусира, използвайки 153 точки
за фокусиране, от които 55-те, показани вдясно,
могат да се избират ръчно, което позволява
снимките да бъдат композирани с основния
обект, разположен където и да е в кадъра.
Следвайте стъпките по-долу, за да изберете точка за фокусиране
(в АФ с групирана зона можете да следвате тези стъпки, за да
изберете група, ред или колона от точки за фокусиране).
1
Завъртете ключето за
заключване на фокуса към ●.
Това позволява на
мултиселектора да се използва за
избор на точка за фокусиране.
Ключе за заключване на фокуса
N
2
Изберете точката за
фокусиране.
Използвайте мултиселектора, за
да изберете точката за
фокусиране във визьора, докато
експонометрите са включени.
Централната точка за
фокусиране може да се избере
чрез натискане на центъра на
мултиселектора.
Ключето за заключване на фокуса
може да се обърне към
заключена (L) позиция след
избор, за да не се позволи на
избраната точка за фокусиране
да се промени, когато
мултиселекторът е натиснат.
108
A
Спомагателният селектор
Спомагателният селектор може да се използва на
мястото на мултиселектора за избор на точка за
фокусиране. Фокусът и експозицията се заключват,
докато центърът на спомагателния селектор е
натиснат (0 111, 141). Внимавайте да не бръкнете с
пръст или нокът в окото си при използване на
спомагателен селектор.
Спомагателен
селектор
A
Снимки с портретна (висока) ориентация
Когато кадрирате снимки в „портретна“ (вертикална) ориентация,
използвайте мултиселектора за вертикално снимане, за да изберете точката
за фокусиране. За повече информация, вижте Потребителска настройка f1
(Присв. потреб. контрол) > Мултиселектор за верт. cнимане (0 307).
A
Използване на спомагателния селектор и
мултиселектора за вертикално снимане
Използвайте, както е показано вдясно. Натискането
на страните може да няма желания ефект.
A
АФ с автоматична зона
Точката за фокусиране за АФ с автоматична зона е избрана автоматично;
ръчен избор на точка за фокусиране не се поддържа.
N
109
A
Вижте също
За информация относно избирането на броя точки за фокусиране, които
могат да бъдат избрани чрез използване на мултиселектора, вижте
Потребителска настройка a6 (Брой точки за фокусиране, 0 300). За
информация относно избирането на отделни точки за фокусиране и/или
режими за избор на АФ зона за вертикална и хоризонтална ориентация,
вижте Потребителска настройка a7 (Съхранение по ориентация, 0 300).
За информация относно настройката на избора на точка за фокусиране на
„ограждане“, вижте Потребителска настройка a11 (Ограждане точка
фокусиране, 0 301). За информация относно избора кога точката за
фокусиране да свети, вижте Потребителска настройка a12 (Опции точка
фокусиране, 0 301). За информация относно смяната на ролята,
изпълнявана от спомагателния селектор, вижте Потребителска настройка f1
(Присв. потреб. контрол) > Спомагателен селектор (0 307) и Център на
спомаг. селектор (0 307). За информация относно смяна на ролята на
централния бутон на мултиселектора, вижте Потребителска настройка f2
(Централ. бутон мултиселектор, 0 308).
N
110
Заключване на фокусa
Заключването на фокусa може да се използва, за да промените
композицията, след като сте фокусирали, което ви позволява да
фокусирате върху обект, който няма да е в точка за фокусиране в
окончателната композиция. Ако фотоапаратът не успее да фокусира
с помощта на автоматичното фокусиране (0 113), можете да
използвате заключването на фокусa, за да прекомпозирате снимката,
след като сте фокусирали върху друг обект, разположен на същото
разстояние като първоначалния ви обект. Заключването на фокусa е
най-ефективно, когато за режим за избор на АФ зона е избрана опция,
различна от АФ с автоматична зона (0 104).
1
Фокусиране.
Позиционирайте обекта в
избраната точка за фокусиране и
натиснете спусъка наполовина,
за да започне фокусирането.
Проверете дали индикаторът за
фокус (I) е показан във визьора.
2
N
Заключете фокуса.
AF-C режим на фокусиране (0 101): Със
спусък, натиснат наполовина (q),
натиснете центъра на спомагателния
селектор (w), за да заключите и фокуса и
експозицията (във визьора ще бъде
показана икона AE-L). Фокусът ще остане
заключен, докато центърът на
спомагателния селектор е натиснат, дори
ако по-късно вдигнете пръста си от
спусъка.
Спусък
Спомагателен селектор
111
Режим на фокусиране AF-S: Фокусът ще се заключи автоматично,
когато се появи индикаторът за фокус (I) и ще остане заключен,
докато не вдигнете пръста си от спусъка. Фокусът може да се
заключи също и с натискане на центъра на спомагателния
селектор, както е описано на предишната страница.
3
Прекомпозирайте снимката
и снимайте.
Фокусът ще остане заключен
между снимките, ако държите
спусъка натиснат наполовина
(AF-S) или държите натиснат
центъра на спомагателния селектор, което ще ви позволи да
заснемете няколко последователни снимки със същата
настройка на фокуса.
Не променяйте разстоянието между фотоапарата и обекта, докато е
активирано заключването на фокуса. Ако обектът се премести,
фокусирайте отново на новото разстояние.
N
A
Заключване на фокуса с бутона AF-ON
По време на снимане с визьор, фокусът може да бъде заключен чрез
използване на кой да е от бутоните AF-ON на мястото на спусъка (0 102). Ако
Само AF-ON е избрано за Потребителска настройка a8 (Активиране на АФ,
0 300), фотоапаратът няма да фокусира, когато спусъкът е натиснат
наполовина; вместо това, фотоапаратът ще фокусира, когато е натиснат
бутон AF-ON, при което фокусът ще се заключи и ще остане заключен, докато
някой AF-ON бутон бъде натиснат отново.
A
Вижте също
Вижте Потребителска настройка c1 (Спусък AE-L, 0 302) за информация
относно използването на спусъка за заключване на експозицията.
112
A
Получаване на добри резултати с автоматичното фокусиране
Автоматичното фокусиране не работи толкова добре при условията,
изброени по-долу. Освобождаването на затвора може да се деактивира, ако
фотоапаратът не успее да фокусира при тези условия, или може да се
покаже индикаторът за фокус (●) и фотоапаратът да издаде звуков сигнал,
като позволи освобождаване на затвора, дори когато обектът не е на фокус.
В тези случаи фокусирайте ръчно (0 114) или използвайте заключването на
фокуса (0 111), за да фокусирате върху друг обект на същото разстояние и
след това прекомпозирайте снимката.
Контрастът между обекта и фона е малък или никакъв.
Пример: Обектът е със същия цвят като фона.
Точката за фокусиране съдържа обекти, които са на
различно разстояние от фотоапарата.
Пример: Обектът е в клетка.
В обекта преобладават правилни геометрични фигури.
Пример: Щори или редица от прозорци на небостъргач.
N
Точката за фокусиране съдържа зони с рязко
контрастираща яркост.
Пример: Обектът е наполовина в сянка.
Фоновите предмети изглеждат по-големи от обектa.
Пример: Има сграда в кадъра зад обекта.
Обектът съдържа множество фини детайли.
Пример: Поляна с цветя или други обекти, които са дребни
или са с еднаква яркост.
113
Ръчно фокусиране
Ръчното фокусиране е на разположение за обективи, които не
поддържат автоматично фокусиране (обективи, различни от
NIKKOR с АФ), или когато автоматичното фокусиране не доведе
до желаните резултати (0 113).
• Обективи с АФ: Настройте
превключвателя на режим за
фокуса на обектива (ако е наличен)
и селектора на режима на
фокусиране на фотоапарата на M.
Селектор на режима на
фокусиране
D
N
АФ обективи
Не използвайте обективи с АФ с превключвателя на режима на
фокусиране на обектива настроен на M и селектора на режима на
фокусиране на фотоапарата, настроен на AF. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до повреда на фотоапарата или
обектива. Горното не се отнася за обективи AF-S и AF-P, които може да
бъдат използвани в режим M без настройване на селектора на режима на
фокусиране на фотоапарата на M.
• Обективи за ръчно фокусиране: Фокусирайте ръчно.
За да фокусирате ръчно, регулирайте
пръстена за фокусиране на обектива, докато
изображението в матовия фокусен екран във
визьора застане на фокус. Можете да правите
снимки по всяко време, дори когато
изображението не е на фокус.
114
❚❚ Електронният далекомер
Индикаторът за фокусиране на визьора може да
се използва за потвърждение дали обектът в
избраната точка за фокусиране е на фокус (за
точка за фокусиране може да се избере всяка от
55-та точки за фокусиране). След като сте
позиционирали обекта в избраната точка за
фокусиране, натиснете спусъка наполовина и въртете пръстена за
фокусиране на обектива, докато се покаже индикаторът за фокус (I).
Имайте предвид, че при обектите, изброени на стр. 113, индикаторът
за фокус понякога може да се показва без обектът да е на фокус.
Преди да снимате, проверете във визьора дали обектът е на фокус. За
информация относно използването на електронния далекомер с
опционални телеконвертори AF-S/AF-I, вижте страница 100.
N
A
Обективи AF-P
Когато се използва обектив AF-P (0 323) в режим на ръчно фокусиране,
индикаторът ще мига във визьора (или в live view (преглед в реално време)
точката за фокусиране ще мига в дисплея) за предупреждение, че ако
продължите да въртите пръстена за фокусиране в текущата посока, обектът
няма да дойде на фокус.
A
Позиция на фокалната равнина
За да определите разстоянието между обекта и
фотоапарата, измерете от маркировката за
фокалната равнина (E) на тялото на
фотоапарата. Разстоянието между фланеца за
монтиране на обектива и фокалната равнина е
46,5 мм.
46,5 мм
Маркировка за
фокалната равнина
115
k
Режим на снимане
Избиране на режим на снимане
За да изберете режим на снимане, натиснете
освобождаването на заключването на
превключвателя на диска за избор на режим на
снимане и завъртете диска за избор на режим
на снимане така, че показалецът да се изравни с
желаната настройка.
Режим
S
CL
k
CH
Q
116
Показалец
Описание
Единична снимка: Фотоапаратът прави по една снимка при всяко
натискане на спусъка.
Серия от снимки с ниска скорост: Кадровата честота може да бъде избрана
от стойности между 1 и 10 кадъра/сек. като натиснете бутона S и
завъртите диска за подкоманди. Фотоапаратът записва снимки на
избраната честота, докато е натиснат спусъкът (0 117).
Серия от снимки с висока скорост: Кадровата честота може да бъде избрана
като натиснете бутона S и завъртите диска за подкоманди. Изберете
от 10. 11, 12 или 14 кадъра/сек. Фотоапаратът записва снимки на
избраната честота, докато е натиснат спусъкът (0 117).
Тихо освобождаване: Същото действие както при единична снимка, с тази
разлика, че огледалото не щраква обратно на мястото си, докато
спусъкът не се натисне докрай, което позволява потребителят да
управлява синхронизирането на щракване на огледалото, което е
също по-тихо, отколкото в режим на единична снимка. Освен това,
звуковият сигнал не се чува, независимо от настройката, избрана за
Звуков сигнал в менюто с настройки (0 312). Непрекъснатото
освобождаване може също да бъде избрано чрез натискане на S и
завъртане на диска за управление, докато в задния контролен панел
не бъде показано bs, в който случай фотоапаратът ще направи снимка
за около 3 кадъра/сек., докато спусъкът е натиснат.
Режим
E
Описание
Самоснимачка: Правите снимки със самоснимачката (0 120).
Вдигнато огледало: Изберете този режим, за да намалите заклащането на
при телефото или снимане в близък план, или в други
MUP фотоапарата
ситуации, при които и най-малкото движение на фотоапарата може да
доведе до размазани снимки (0 122).
Избиране на режим за бързо снимане: Натиснете и задръжте бутона S и
S завъртете главния диск за управление, за да изберете режима на
снимане (0 119).
A
Непрекъснати режими на снимане
Кадровата честота за режими на непрекъснато ниско или високоскоростно
снимане може да се избира също и чрез потребителска настройка d1
(Скорост непрекъсн. снимане, 0 303). Посочените проценти предполагат
АФ с непрекъснато следене, ръчна експозиция или с приоритет на затвора,
скорост на затвора от 1/250 сек или по-бърза и други настройки при
стойности по подразбиране. Посочените стойности може да не бъдат
налични при някои обективи; освен това, кадровата честота може да спадне
при изключително малки диафрагми (високи f-числа) или бавна скорост на
затвора, когато намаляването на вибрациите (налично при VR обективи) или
автоматичният контрол на ISO чувствителността (0 126) е включен, или
когато батерията е изтощена, прикрепен е обектив без процесор, Пръстен
за диафрагмата е избран за потребителска настройка f4 (Персонлз.
дискове управление) > Настройване на диафрагма (0 308), или бъде
открито трептене, когато намаляването на трептенето е активирано в
менюто за правене на снимки (0 227).
k
A
Правене на снимки при 14 кадъра в секунда
Когато е избрано 14 кад/сек (вдигн. оглед.) в режим на снимане Серия от
снимки с висока скорост, огледалото ще се повдигне, когато спусъкът бъде
натиснат докрай и фокусът и експозицията ще се заключат на стойностите,
избрани за първия кадър при всяка серия от снимки и светкавицата
предлагана като опция, няма да сработи. Изгледът през обектива не се
вижда във визьора по време на снимане.
117
A
Буферът на паметта
Фотоапаратът разполага с буфер на паметта за временно съхранение, което
позволява снимането да продължи, докато снимките се запазват върху
картата с памет. Обърнете внимание, обаче, че кадровата честота ще
спадне, когато буферът е пълен (tAA).
Приблизителният брой изображения, които
могат да се съхранят в буфера на паметта при
текущите настройки, се показва във визьора от
индикатора за броя на оставащите експозиции и
горния контролен панел, докато спусъкът е
натиснат наполовина. Илюстрацията вдясно
показва екрана, когато в буфера на паметта е
останало място за около 99 снимки.
Индикаторът за достъп до картата с памет ще свети, докато снимките се
записват на картата с памет. В зависимост от условията на снимане и
работата на картата с памет, записът може да отнеме от няколко секунди до
няколко минути. Не изваждайте картата с памет и не махайте и не
разкачайте източника на захранване, преди индикаторът да угасне. Ако
фотоапаратът бъде изключен, докато в буфера остават данни, захранването
няма да се изключи, докато всички изображения в буфера не се запишат.
Ако батерията се изтощи, докато все още има изображения в буфера,
спусъкът ще се деактивира и изображенията ще бъдат прехвърлени на
картата с памет.
k
118
A
Вижте също
За информация относно избирането на реда, в който снимките във всяка
серия от снимки се показват след заснемането им, вижте След серия
снимки, показв. (0 290). За информация относно избирането на
максимален брой снимки, които могат да бъдат заснети в една серия от
снимки, вижте Потребителски настройки d2 (Макс. непрекъснато
освобожд., 0 303). За информация за броя снимки, които могат да бъдат
направени в една серия от снимки, вижте страница 385.
Избиране на режим за бързо снимане
Когато дискът за избор на режим на
снимане е завъртян на S, режимът на
снимане може да бъде избран чрез
задържане на бутона S натиснат,
като същевременно главният диск за
управление бъде завъртян.
Диск за избор на режим на
снимане
За да регулирате настройките на избрания
режим на снимане, натиснете и задръжте
бутона S и завъртете диска за подкоманди.
S бутон
Настройките за режима на снимане се показват
в задния контролен панел.
Заден контролен
панел
k
A
Вижте също
За информация относно избирането на режими на снимане, които могат да
бъдат избрани с бутона S, вижте Потребителска настройка d3 (Oгр. избор
реж. на освоб., 0 304).
119
Режим на самоснимачка
Самоснимачката може да се използва за намаляване заклащането на
фотоапарата или за автопортрети.
1
Монтирайте фотоапарата на статив.
Монтирайте фотоапарата върху статив или върху стабилна, равна
повърхност.
2
Изберете режим
самоснимачка.
Натиснете освобождаването на
заключването на превключвателя
на диска за избор на режим на
снимане и завъртете диска за
Диск за избор на режим на
избор на режим на снимане на E. снимане
3
k
Кадрирайте снимката и фокусирайте.
При единичен АФ (0 101), снимки могат да
се правят, само ако индикаторът за фокус
(I) се появи във визьора.
A Затворете затвора на окуляра на визьора
Когато правите снимки без окото ви да е
близо до визьора, затворете затвора на
окуляра на визьора, за да попречите на
навлизащата във визьора светлина да се
появява на снимките или да пречи на
експозицията.
120
4
Старт на таймера.
Натиснете спусъка докрай, за да
стартирате таймера. Лампата на
самоснимачката ще започне да
мига. Две секунди преди да
бъде направена снимката, лампата на самоснимачката ще спре да
мига. Затворът ще се освободи около десет секунди след
включването на таймера.
За да изключите самоснимачката преди да бъде направена снимка,
завъртете диска за избор на режим на снимане на друга настройка.
k
A
Настройване на таймера
За да изберете продължителността на таймера,
натиснете и задръжте бутона S и завъртете диска
за управление. Таймерът може да бъде настроен на
20, 10, 5 или 2 секунди.
Заден контролен
панел
A
Вижте също
За информация как да изберете продължителността на самоснимачката,
колко снимки да бъдат направени и интервала между снимките, вижте
Потребителска настройка c3 (Самоснимачка, 0 303). Звуковите сигнали,
които прозвучават, когато самоснимачката се използва, могат да бъдат
управлявани чрез използване на опцията Звуков сигнал в менюто с
настройки (0 312).
121
Режим вдигнато огледало
k
122
Изберете този режим за
минимизиране на размазването,
причинено от движение на
фотоапарата, когато огледалото е
повдигнато. За да използвате режим
на вдигнато огледало, натиснете
Диск за избор на режим на
освобождаването на заключването на снимане
превключвателя на диска за избор на
режим на снимане и завъртете диска
за избор на режим на снимане на MUP
(вдигнато огледало). След натискане
на спусъка наполовина за задаване на
фокус и експозиция, натиснете
спусъка докрай, за да повдигнете
огледалото. В контролните панели ще
се покаже Z; натиснете спусъка докрай отново, за да снимате (в live
view не е нужно да повдигате огледалото; снимката е заснета при
първото натискане на спусъка докрай). Ще прозвучи звуков сигнал,
освен ако не е избрано Изкл. за Звуков сигнал в менюто с настройки
(0 312). Огледалото се сваля надолу, когато снимането приключи.
D
Вдигнато огледало
Докато огледалото е повдигнато, не могат да се кадрират снимки във
визьора и няма да бъде направено автоматично фокусиране и измерване.
A
Режим вдигнато огледало
Ще се направи автоматично снимка, ако не са извършени никакви действия
в продължение на около 30 секунди при повдигнато огледало.
A
Предотвратяване на размазването
За да предотвратите размазването, причинено от движение на фотоапарата,
натиснете спусъка плавно. Препоръчва се използването на статив.
A
Вижте също
За информация относно използването на електронен затвор с предно перде
за по-нататъшно намаляване на замъгляването, вижте Потребителска
настройка d6 (Eлектр. затвор предно перде, 0 304).
k
123
S
ISO чувствителност
Ръчно регулиране
Светлочувствителността на фотоапарата може да се регулира в
зависимост от интензитета на светлината. Изберете от настройки,
които варират от ISO 100 до ISO 102400 в стъпки, еквивалентни на
1/3 EV. Настройки от около 0,3 до 1 EV под ISO 100 и 0,3 до 5 EV над
ISO 102400 също са налични за специални ситуации. Колкото повисока е ISO чувствителността, толкова по-малко светлина е
необходима за експозиция, което позволява по-високи скорости на
затвора или по-малки диафрагми.
ISO чувствителността се настройва чрез натискане на бутона S (Q)
и завъртане на главния диск за управление, докато желаната
настройка се покаже в горния контролен панел и визьора.
Бутон S (Q)
S
Горен контролен панел
Визьор
Главен диск за управление
124
A
Менюто на ISO чувствителност
ISO чувствителността може също да се регулира с
помощта на опцията Настройки на ISO
чувствителност в менюто за правене на снимки
(0 293).
A
ISO чувствителност
Колкото по-висока е ISO чувствителността, толкова по-малко светлина е
необходима за експозиция, което позволява по-бързи скорости на затвора
или по-малки диафрагми, но е по-вероятно образът да бъде повлиян от шум
(произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии). Шумът е
особено вероятен при стойности между Hi 0,3 и Hi 5.
A
Hi 0,3–Hi 5
Настройките Hi 0,3 до Hi 5 отговарят на ISO чувствителност 0,3–5 EV над
ISO 102400 (еквивалент на ISO 128000–3280000).
A
Lo 0,3–Lo 1
Настройките Lo 0,3 до Lo 1 отговарят на ISO чувствителност 0,3–1 EV под
ISO 100 (еквивалент на ISO 80–50). Използвайте за по-голяма диафрагма,
когато осветлението е ярко. Контрастът е малко по-висок от нормалния; в
повечето случаи са препоръчителни ISO чувствителности от ISO 100 или
повече.
A
Вижте също
За информация относно избирането на размер на стъпката на ISO
чувствителността, вижте Потребителска настройка b1 (Стойност стъпки
ISO чувствит.; 0 301). За информация относно използването на опцията
Висока ISO NR в менютата за правене на снимки и заснемане на видео за
намаляване на шума при висока ISO чувствителност, вижте страница 294
(снимки) и 298 (филми).
S
125
Автом. настр. ISO чувствит.
Ако е избрано Вкл. за Настройки на ISO чувствителност > Авт.
настр. ISO чувствит. в менюто за правене на снимки, ISO
чувствителността автоматично ще бъде регулирана, ако не може да се
постигне оптимална експозиция при стойността, избрана от
потребителя (ISO чувствителността се регулира подходящо, когато се
използва светкавицата).
1
Изберете Авт. настр. ISO чувствит.
Изберете Настройки на ISO
чувствителност в менюто за правене на
снимки, маркирайте Авт. настр. ISO
чувствит. и натиснете 2.
2
S
126
Изберете Вкл.
Маркирайте Вкл. и
натиснете J (ако е избрано
Изкл., ISO чувствителността
ще остане фиксирана на
стойността, избрана от
потребителя).
Бутон J
3
Регулиране на настройки.
Максималната стойност за автоматична ISO
чувствителност може да бъде избрана чрез
използване на Макс. чувствителност
(минималната стойност за автоматичната
ISO чувствителност е автоматично зададена
на ISO 100; обърнете внимание, че ако ISO чувствителността,
избрана от потребителя, е по-висока от тази, избрана за Макс.
чувствителност, ще се използва стойността, избрана от
потребителя). В режимите P и A чувствителността ще се регулира
само ако недоекспонирането ще се отрази върху скоростта на
затвора, избрана за Мин. скорост на затвора (1/4000–30 сек или
Автоматична; в режимите S и M ISO чувствителността ще се
регулира за оптимална експозиция при избраната от
потребителя скорост на затвора). Ако е избрано Автоматична,
фотоапаратът ще избере минимална скорост на затвора, въз
основа на фокусното разстояние на обектива. Натиснете J, за да
излезете, когато приключите с настройките.
За да изберете максимална ISO чувствителност за снимки,
направени чрез използване на светкавица, предлагана като
опция (0 330), използвайте Макс. чувствителност с M.
Избирането на Същ. като без светкавица задава максималната
ISO чувствителност за снимане със светкавица до стойността,
текущо избрана за Макс. чувствителност.
S
Когато е избрано Вкл., визьорът и горният
контролен панел показват ISO-AUTO. Когато
чувствителността е променена от стойността,
избрана от потребителя, тези индикатори
светят и променената стойност се показва във
визьора и горния контролен панел.
127
A
Мин. скорост на затвора
Изборът за автоматична скорост на затвора може да бъде фино настроен
чрез маркиране на Автоматична и натискане на 2: например, стойностите,
които са по-бързи от тези, които обикновено се избират автоматично, може
да се използват с телефото обективи, за да се намали замъгляването.
Обърнете внимание, обаче, че Автоматична работи само с обективи с
процесор; ако се използва обектив без процесор без данни за обектива,
минималната скорост на затвора е фиксирана на 1/30 сек. Скоростта на
затвора може да се влоши под минималната избрана, ако не може да бъде
постигната оптимална експозиция при ISO чувствителността, избрана за
Макс. чувствителност.
A
Включване или изключване на автоматичната настройка за ISO
чувствителността
Можете да включите или изключите
автоматичната настройка на ISO
чувствителността като натиснете бутона S (Q)
и завъртите диска за подкоманди. Горният
контролен панел и дисплеят във визьора
показват икони ISO-AUTO, когато автоматичната
настройка на ISO чувствителността е включена и
ISO, когато е изключена.
A
S
Автом. настр. ISO чувствит.
Когато се използва светкавица, минималната скорост на затвора ще бъде
зададена като стойност, избрана за Мин. скорост на затвора, освен ако
тази стойност не е по-бърза, отколкото на Потребителска настройка e1
(Скорост синхр. светкавица, 0 305) или по-бавна от Потребителска
настройка e2 (Скорост затвор при светкавица, 0 306), в който случай
вместо това ще се използва стойността, избрана за Потребителска
настройка e2. Обърнете внимание, че ISO чувствителността може да се
увеличи автоматично, когато автоматичната настройка на ISO
чувствителността се използва в съчетание с режими на светкавицата с бавна
синхронизация (налични със светкавици, предлагани като опция; 0 198),
което евентуално няма да позволи фотоапаратът да избира бавни скорости
на затвора.
A
Вижте също
За информация относно избирането на референция, използвана за да се
настрои експозицията, когато се използва светкавица с автоматична
настройка на ISO чувствителността, вижте Потребителска настройка e4 (Авт.
настр. M ISO чувств., 0 306).
128
VЕкспозиция
Измерване
Измерването определя как фотоапаратът настройва експозицията.
Налични са следните опции:
Опция
L
M
N
t
Описание
Матрица: В повечето ситуации води до естествени резултати.
Фотоапаратът измерва широка част от кадъра и настройва
експозицията в зависимост от разпределението на тоновете, цвета,
композицията и при тип обектив G, E или D (0 323), информация за
разстоянието до обекта (3D цветно матрично измерване ІІІ; с другите
обективи с процесор фотоапаратът използва цветно матрично
измерване ІІІ, което не включва 3D информация за разстоянието до
обекта).
Централно претеглено: Фотоапаратът измерва целия кадър, но отделя
най-голямо внимание на централната зона (ако е поставен обектив с
процесор, размерът на зоната може да бъде избран чрез използване
на Потребителска настройка b6, Зона цент.претегл. измерване,
0 302; ако е поставен обектив без процесор, зоната се равнява на
кръг 12 мм в диаметър). Класическо измерване за портрети;
препоръчва се, когато се използват филтри с фактор за компенсация
на експозицията (фактор на филтъра) над 1×.
Точково: Фотоапаратът измерва кръг 4 мм в диаметър (приблизително
1,5% от кадъра), което гарантира, че обектът ще бъде правилно
експониран, дори когато фонът е много по-светъл или по-тъмен.
Зоната на измерване е центрирана върху текущата точка за
фокусиране. Имайте предвид обаче, че фотоапаратът ще измери
централната точка за фокусиране, ако:
• АФ с автоматична зона, АФ с групирана зона (HL) или АФ с
групирана зона (VL) е избрано за режим на AF-зона (0 104) или
• е прикрепен обектив без процесор
Претегляне на светлите участъци: Фотоапаратът отделя най-голямо
внимание на силно осветените елементи. Служи за намаляване на
загуба на детайлност в светлите зони, например, когато снимате
осветени от прожектора изпълнители на сцена.
Z
129
За да изберете опция за измерване, натиснете бутона Y и завъртете
главния диск за управление, докато желаната настройка се покаже
във визьора и горния контролен панел.
Горен контролен панел
Бутон Y
Главен диск за
управление
Визьор
A
Z
Данни за обектив без процесор
Определянето на фокусното разстояние и максимална диафрагма на
обективи без процесор с използване на опцията Данни за обектив без
процесор в менюто с настройки (0 243) позволява фотоапаратът да
използва цветно матрично измерване, когато е избрана матрица и
подобрява точността на централно претегленото и точковото измерване.
Централно претегленото измерване ще бъде използвано, ако е избрано
измерване с претегляне на светлите участъци с обективи без процесор, или
ако е избрано матрично измерване с обективи без процесор, за които не са
били предоставени данни за обектива. Обърнете внимание, че централно
претегленото измерване също може да се използва, ако е избрано
измерване с претегляне на светлите участъци с някои обективи с процесор
(AI-P NIKKOR обективи и автофокусни обективи, които не са на тип G, E или D;
0 323).
A
Вижте също
Вижте Потребителска настройка b5 (Матрично измерване, 0 302) за
информация относно избиране дали матричното измерване да използва
разпознаване на лица. За информация относно извършването на отделни
настройки за оптимална експозиция за всеки метод за измерване, вижте
Потребителска настройка b7 (Фина настр. оптим. експозиция, 0 302).
130
Режим на експозиция
За да определите как фотоапаратът настройва скоростта на затвора и
диафрагмата при регулиране на експозицията, натиснете бутон I и
завъртете главния диск за управление, докато желаната опция се
появи в горния контролен панел.
Бутон I
Режим
e
f
g
h
Главен диск за
управление
Горен контролен панел
Описание
Режим с автоматична програма (0 133): Фотоапаратът настройва
скоростта на затвора и диафрагмата за оптимална експозиция.
Препоръчителна за спонтанни снимки и в други ситуации, в които има
малко време за регулиране на настройките на фотоапарата.
Автоматичен с приоритет на затвора (0 134): Потребителят избира
скоростта на затвора; фотоапаратът избира диафрагма за постигане
на най-добри резултати. Използва се за застиване или размазване на
движението.
Автоматичен режим с приоритет на диафрагмата (0 135): Потребителят
избира диафрагмата; фотоапаратът избира скоростта на затвора за
постигане на най-добри резултати. Използва се за размазване на
фона или за изкарване на фокус на предния и задния план.
Ръчен (0 136): Потребителят контролира както скоростта на затвора,
така и диафрагмата. Настройте скоростта на затвора на Bulb
(продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът)
(A) или Time (продължителна ръчна експозиция за зададен
период от време) (%) за продължителна експозиция.
Z
131
A
Видове обективи
Когато използвате обектив с процесор, оборудван с пръстен за диафрагмата
(0 326), заключвайте пръстена за диафрагмата на минималната диафрагма
(най-голямото f-число). Обективите от тип G и E не са оборудвани с пръстен
за диафрагмата на обектива.
Когато използвате обектив без процесор (0 243), изберете режим на
експозицията A (автоматичен режим с приоритет на диафрагмата) или M
(ръчен режим). В други режими, режимът на експозицията A се избира
автоматично, когато е прикрепен обектив без процесор (0 326).
Индикаторът за режима на експозицията (P или S) ще мига в горния
контролен панел, а във визьора ще се покаже A.
A
Преглед на дълбочината на рязкостта
За преглед на ефектите на диафрагмата, натиснете
и задръжте бутона Pv. Обективът ще се стопира към
стойността на диафрагмата, избрана от
фотоапарата (режими P и S) или стойност, избрана
от потребителя (режими A и M), което позволява
дълбочината на рязкост да бъде прегледана
предварително във визьора.
A
Бутон Pv
Потребителска настройка e5—Пилотна
светкавица
Тази настройка контролира дали светкавиците, предлагани като опция,
които поддържат Nikon Creative Lighting System (система за креативно
осветяване на Nikon) (CLS; 0 330) ще излъчват пилотна светкавица, когато е
натиснат бутонът Pv.
Z
132
P: Режим с автоматична програма
В този режим фотоапаратът автоматично настройва скоростта на
затвора и диафрагмата според вградена програма за оптимална
експозиция в повечето ситуации.
A
Гъвкава програма
В режим на експозиция P можете да изберете
различни комбинации от скорост на затвора и
диафрагмата чрез завъртане на диска за
управление, докато експонометрите не се включат
(„гъвкава програма“). Завъртете диска за
управление надясно за големи диафрагми (ниски fчисла), които замъгляват фоновите детайли или
високи скорости на затвора, които „замразяват“
Главен диск за
движението. Завъртете диска за управление
управление
наляво за малки диафрагми (високи f-числа), които
увеличават дълбочината на рязкост или забавят
скоростите на затвора, които размазват
движението. Всички комбинации дават същата
експозиция. Докато гъвкавата програма е
включена, в горния контролен панел се показва
звездичка („U“). За да възстановите настройките по
подразбиране за скоростта на затвора и диафрагмата, завъртете диска за
управление, докато звездичката вече не се показва, изберете друг режим
или изключете фотоапарата.
Z
A
Вижте също
Вж. стр. 357 за повече информация относно вградената програма на
експозицията. За информация относно активирането на експонометрите,
вижте „Таймер за готовност“ („Снимане с визьор“) на стр. 41.
133
S: Автоматичен с приоритет на затвора
В автоматичен с приоритет на затвора вие избирате скоростта на
затвора, докато фотоапаратът автоматично избира диафрагмата, така
че да се получи оптимална експозиция.
За да изберете скорост на
затвора, завъртете главния
диск за управление, докато
експонометрите се включат.
Скоростта на затвора може да
бъде настроена на „p“ или
Главен диск за управление
на стойности между 30 сек и
1/8000 сек. Скоростта на затвора
може да бъде заключена в избраната настройка (0 140).
Z
134
A: Автоматичен режим с приоритет на
диафрагмата
В автоматичен режим с приоритет на диафрагмата вие избирате
диафрагмата, докато фотоапаратът автоматично избира скоростта на
затвора, така че да се получи оптимална експозиция.
За да изберете диафрагма
между минималната и
максимална стойност за
обектива, завъртете диска за
подкоманди, докато
експонометрите се включат.
Диафрагмата може да бъде
заключена в избраната
настройка (0 140).
Диск за подкоманди
Z
A Обективи без процесор (0 324, 326)
Използвайте пръстена за диафрагмата на
обектива, за да настроите диафрагмата. Ако
максималната диафрагма на обектива е
определена чрез използване на елемента Данни
за обектив без процесор в менюто с настройки
(0 244), когато е прикрепен обектив без
процесор, във визьора и горния контролен
панел ще се покаже текущото f-число,
закръглено до най-близката кръгла стойност. В противен случай, дисплеят
на диафрагмата ще показва само броя на спиранията (F, с максимална
диафрагма визуализирана като FA), а f-числото трябва да бъде прочетено
от пръстена за диафрагмата на обектива.
135
M: Ръчно
В режим на ръчна експозиция вие управлявате скоростта на затвора и
диафрагмата. Докато експонометрите са включени, завъртете
главния диск за управление, за да изберете скорост на затвора, и
диска за подкоманди за задаване на диафрагма. Скоростта на затвора
може да бъде зададена на „p“ или на стойности между 30 сек и
1/8000 сек, или затворът може да се задържи отворен за неопределено
време за дълга експозиция (A или %, 0 138). Диафрагмата може
да се настрои на стойности между минималната и максимална
стойност за обектива. Използвайте индикаторите на експозицията, за
да проверите експозицията.
Диск за подкоманди
Диафрагма
Скорост на
затвора
Z
Главен диск за
управление
Скоростта на затвора и диафрагмата могат да бъдат заключени в
избраната настройка (0 140).
136
A
AФ Micro NIKKOR обективи
При условие, че се използва външен експонометър, съотношението на
експозицията трябва да се взема предвид, само когато пръстенът за
диафрагмата на обектива се използва за задаване на диафрагмата.
A
Индикатори на експозицията
Индикаторите на експозицията във визьора и горния контролен панел
показват дали снимката ще бъде слабо експонирана или преекспонирана
при текущите настройки. В зависимост от опцията, избрана за
Потребителска настройка b2 (EV стъпки за контрол на експ., 0 301),
недоекспонираността или преекспонираността се показват на стъпки от
1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV. Ако лимитите на експонометричната система са
надхвърлени, дисплеят ще светне.
Потребителска настройка b2 настроена на 1/3 стъпка
Недостатъчно
Преекспонирана с над
Оптимална експозиция
експонирана с 1/3 EV
3 EV
Горен
контролен
панел
Визьор
A
Вижте също
За информация относно обръщането на индикаторите на експозицията,
така че отрицателните стойности да се показват вдясно, а положителните
стойности вляво, вижте Потребителска настройка f7 (Обръщане посока
индикатори, 0 309).
Z
137
Продължителна
експозиция (само в режим M)
Изберете следните скорости на затвора за продължителна
експозиция на движещи се светлини, на звездите, при нощни пейзажи
или фойерверки.
• Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът) (A):
Затворът остава отворен, докато спусъкът е натиснат докрай. За да
предотвратите размазване на изображението, използвайте статив
или опционално безжично дистанционно управление (0 337), или
кабел за дистанционно управление (0 339).
• Продължителна ръчна експозиция за зададен период от време (%):
Експозицията започва с натискане на спусъка на фотоапарата или
на опционалния кабел за дистанционно управление, или на
безжичното дистанционно управление. Затворът остава отворен,
докато бутонът е натиснат за втори път.
Дължина на експозицията: 35 сек
Диафрагма: f/25
Z
1
Подгответе фотоапарата.
Монтирайте фотоапарата върху статив или го поставете върху
стабилна, равна повърхност.
A
Продължителна експозиция
Затворете затвора на окуляра на визьора, за да предотвратите
повлияването на снимката от навлизащата във визьора светлина (0 120).
Nikon препоръчва използването на напълно заредена батерия или
опционален захранващ адаптер и конектор за захранването, за да
избегнете спиране на захранването, докато затворът е отворен. Обърнете
внимание, че е възможна появата на шум (ярки петна, произволно
разположени ярки пиксели или мъгла) при продължителна експозиция.
Ярките петна и мъглата могат да бъдат намалени чрез избиране Вкл. за
Нам. шум при дълга експозиция в менюто за правене на снимки (0 294).
138
2
Изберете режим на експозиция M.
Натиснете бутона I и завъртете диска за управление, докато в
горния контролен панел не се появи M.
Бутон I
3
Главен диск за
управление
Изберете скорост на затвора.
Докато експонометрите са включени,
завъртете главния диск за управление, за да
изберете скорост на затвора на Bulb
(продължителна ръчна експозиция, докато е
натиснат спусъкът) (A) или
продължителна ръчна експозиция за зададен
период от време (%). Индикаторите на
експозицията не се появяват, когато е
избрано Bulb (продължителна ръчна
експозиция, докато е натиснат спусъкът)
(A) или продължителна ръчна
експозиция за зададен период от време (%).
4
Горен контролен панел
Bulb (продължителна
ръчна експозиция, докато
е натиснат спусъкът)
Продължителна ръчна
експозиция за зададен
период от време
Z
Отворете затвора.
Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът): След като
фокусирате, натиснете докрай спусъка на фотоапарата, опционалния
кабел за дистанционно управление или безжичното дистанционно
управление. Дръжте спусъка натиснат, докато експозицията приключи.
Продължителна ръчна експозиция за зададен период от време: Натиснете
спусъка докрай.
5
Затворете затвора.
Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът):
Свалете пръста си от спусъка.
Продължителна ръчна експозиция за зададен период от време: Натиснете
спусъка докрай.
139
Скорост на затвора и
заключване на диафрагмата
Заключването на скоростта на затвора е налично при режими
автоматичен с приоритет на затвора и ръчен режим на експозицията,
заключване на диафрагмата в автоматичен режим с приоритет на
диафрагмата и ръчен режим на експозицията. Скоростта на затвора и
заключването на диафрагмата не са налични в режим с автоматична
програма на експозицията.
1
Присвояване на скорост на затвора и заключване на
диафрагмата към контролите на фотоапарата.
Присвояване на Скор. затвор и закл. диафраг. към контрол
чрез използване на Потребителска настройка f1 (Присв. потреб.
контрол, 0 307).
2
Заключване на скоростта на затвора и/или диафрагмата.
Скорост на затвора (режими на експозицията S и
M): Натиснете избрания контрол и
завъртете главния диск за управление,
докато във визьора и горния контролен
панел се появят иконите F.
За да разблокирате скоростта на затвора,
натиснете контрола и завъртете главния
диск за управление, докато иконите F изчезнат от дисплеите.
Диафрагма (режими на експозицията A и M):
Натиснете избрания контрол и завъртете
диска за подкоманди, докато във визьора
и горния контролен панел се появят
иконите F.
За да разблокирате диафрагмата,
натиснете контрола и завъртете диска за
подкоманди, докато иконите F изчезнат от дисплеите.
Z
A
Вижте също
Използвайте Потребителска настройка f3 (Скор. затвор и закл. диафраг.;
0 308), за да запазите скоростта на затвора и/или диафрагмата, заключени
на избраните стойности.
140
Заключване на автоматичната
експозиция (АЕ)
Използвайте заключването на автоматичната експозиция, за да
прекомпозирате снимки, след като сте използвали централно
претеглено измерване и точково измерване (0 129) за измерване на
експозицията.
1
Заключване на експозицията.
Позиционирайте обекта в избраната
точка за фокусиране и натиснете спусъка
наполовина. При спусък, натиснат
наполовина, и обект, позициониран на
точката за фокусиране, натиснете
центъра на спомагателния селектор, за
да заключите експозицията (ако
използвате автоматично фокусиране,
проверете дали индикаторът за фокус I
се показва във визьора).
Докато заключването на експозицията е
активно, във визьора ще се покаже
индикатор AE-L.
2
Спусък
Спомагателен селектор
Z
Прекомпозирайте снимката.
Докато държите центъра на
спомагателния селектор
натиснат, прекомпозирайте
снимката и снимайте.
141
A
Зона на измерване
При точково измерване, експозицията ще бъде заключена при измерената
стойност в избраната точка за фокусиране (0 129). При централно
претеглено измерване, експозицията ще бъде заключена при измерената
стойност в 12-мм кръг в центъра на визьора.
A
Коригиране на скорост на затвора и диафрагма
Докато заключването на експозицията е активно, следните настройки могат
да се коригират, без да се променя измерената стойност за експозицията:
Режим на
експозиция
P
S
A
Настройка
Скорост на затвора и диафрагма (гъвкава програма; 0 133)
Скорост на затвора
Диафрагма
Новите стойности могат да бъдат потвърдени във визьора и горния
контролен панел. Обърнете внимание, че методът на измерване не може да
се променя, докато заключването на експозицията е активно.
A
Вижте също
Ако е избрано Вкл. (полунатиснат) за Потребителска настройка c1 (Спусък
AE-L, 0 302), експозицията ще се заключи, когато спусъкът е натиснат
наполовина.
Z
142
Компенсация на експозицията
Компенсацията на експозицията се използва, за да се промени
експозицията от стойността, която е предложена от фотоапарата, като
така снимките стават по-светли или по-тъмни. Тя е най-ефективна,
когато се използва заедно с централно претеглено измерване или
точково измерване (0 129). Изберете от стойности между –5 EV
(недоекспониране) и +5 EV (преекспониране) на стъпки от 1/3 EV. По
принцип, положителните стойности правят обекта по-светъл, а
отрицателните – по-тъмен.
–1 EV
Без компенсация на
експозицията
+1 EV
За да изберете стойност за компенсация на експозицията, натиснете
бутона E и завъртете главния диск за управление, докато желаната
стойност се покаже във визьора или горния контролен панел.
Бутон E
Z
Главен диск за управление Горен контролен панел
143
±0 EV
(Бутон E натиснат)
–0,3 EV
+2,0 EV
При стойности, различни от ± 0,0, в
центъра на индикатора на експозицията
ще свети 0 (режими на експозицията само
P, S и A) и във визьора и горния контролен
панел ще бъде показана иконата E, след
като освободите бутона E. Текущата
стойност за компенсация на експозицията може да бъде потвърдена в
индикатора на експозицията чрез натискане на бутона E.
Нормалната експозиция може да бъде възстановена чрез
настройване на компенсацията на експозицията на ±0,0.
Компенсацията на експозицията не се нулира при изключването на
фотоапарата.
Z
144
A
Режим на експозиция M
В режим на експозицията M, компенсацията на експозицията влияе само
върху индикатора на експозицията; скоростта на затвора и диафрагмата не
се променят.
A
Използване на светкавица
При използване на светкавица компенсацията на експозицията влияе както
върху нивото на светкавицата, така и на експозицията, като променя
яркостта и на главния обект, и на фона. Потребителска настройка e3
(Компенс. експоз. светкавица, 0 306) може да се използва, за да
ограничите ефектите на компенсацията на експозицията само върху фона.
A
Вижте също
За информация относно избирането на размера на стъпките, които са на
разположение за компенсация на експозицията, виж Потребителска
настройка b3 (Стъпка при комп на експ/свет., 0 301). За информация
относно извършването на настройки на компенсацията на експозицията без
натискането на бутона E, вижте Потребителска настройка b4 (Лесна
компенс. експозиция, 0 302). За информация относно автоматичното
променяне на експозицията, нивото на светкавицата, баланса на бялото или
Активния D-Lighting, виж стр. 146.
Z
145
Клин
Клинът променя автоматично експозицията, нивото на светкавицата,
Active D-Lighting (ADL) (Активен D-Lighting) или баланс на бялото леко
при всяко снимане, като „вклинява“ текущата стойност. Изберете в
случаи, когато е трудно да се постигнат правилните настройки и няма
време да се проверят резултатите и да се регулират настройките при
всяко снимане, или да се експериментира с различни настройки за
един и същи обект.
Z
146
Клинът се регулира чрез използване на опцията
Задаване на авто клин в менюто за правене на
снимки, което съдържа следните опции:
• АЕ и светкавица: Фотоапаратът променя
експозицията и нивото на светкавицата за
серия от снимки (0 147). Обърнете внимание,
че клинът на светкавицата е наличен в i-TTL и,
където се поддържа, само в режим на управление на светкавицата с
автоматична диафрагма (qA) (0 196, 331).
• Само AE: Фотоапаратът променя експозицията за серия от снимки.
• Само светкавица: Фотоапаратът променя светкавицата за серия от
снимки.
• Клин баланс бяло: Фотоапаратът създава множество копия на всяка
снимка, всяко с различен баланс на бялото (0 151).
• ADL клин: Фотоапаратът променя Активния D-Lighting в серия от
снимки (0 155).
❚❚ Клин на експозицията и на светкавицата
За да промените експозицията и/или нивото на светкавицата за серия
от снимки:
Промяна на
експозицията с: 0 EV
1
Промяна на
експозицията с: –1 EV
Промяна на
експозицията с: +1 EV
Изберете брой снимки.
Докато натискате бутона BKT, завъртете главния диск за
управление, за да изберете броя снимки в последователността на
клина. Броят снимки е показан в горния контролен панел.
Брой снимки
Бутон BKT
Главен диск за Горен контролен панел
управление
Индикатор за клина на
експозицията и на
светкавицата
Z
При настройки, различни от нула, във визьора и горния
контролен панел се появява иконата M и индикатор за
клина на експозицията и на светкавицата.
147
2
Изберете стъпка на експозицията.
Като държите бутона BKT натиснат, завъртете диска за
подкоманди, за да изберете стъпка на експозицията.
Стъпка на експозицията
Бутон BKT
Диск за подкоманди Горен контролен панел
При настройки по подразбиране, размерът на стъпката може да
се избере от 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 и 3 EV. Програмите за клин от
0,3 (1/3) EV са изброени по-долу.
Дисплей на контролния панел
Z
Брой снимки
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Ред на клина (EVs)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/
+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0/+1,3
Обърнете внимание, че за стъпки на експозицията от 2 EV или
повече, максималният брой снимки е 5; ако е избрана по-висока
стойност в Стъпка 1, броят снимки автоматично ще бъде зададен
на 5.
148
3
Кадрирайте снимката, фокусирайте и
снимайте.
Фотоапаратът ще променя експозицията и/или нивото на
светкавицата снимка за снимка според избраната програма за
клин. Модификации на експозицията се добавят към тези,
направени с компенсация на експозицията (вижте стр. 143).
Докато клинът е активен, във визьора и горния контролен панел
ще се покаже индикатор за напредъка на клина. След всяка
снимка от индикатора ще изчезва по един сегмент.
Бр. снимки: 3; стъпка: 0,7
Дисплеят след първата снимка
❚❚ Отказ на клина
За да откажете клина, натиснете бутона BKT и завъртете главния диск
за управление, докато броят снимки в последователността на клина
не стане нула (r) и M не се визуализира повече. Последната активна
програма ще се възстанови при следващо активиране на клина.
Клинът може да се откаже също и чрез нулиране с натискане на два
бутона (0 224), въпреки че в този случай програмата за клина няма да
се възстанови при следващо активиране на клина.
Z
A
Вижте също
За информация относно избирането на размера на стъпката на
експозицията, вижте Потребителска настройка b2 (EV стъпки за контрол
на експ., 0 301). За информация относно избирането на реда, в който се
извършва клинът, виж Потребителска настройка e7 (Ред на клина, 0 307).
За информация относно избиране на ролята на бутона BKT, вижте
Потребителска настройка f1 (Присв. потреб. контрол) > Бутон BKT + y
(0 307).
149
A
Клин на експозицията и на светкавицата
В режими на серия от снимки с ниска скорост, серия от снимки с висока
скорост и тихо продължително освобождаване снимането ще спре на пауза,
след като броят снимки, посочен в клин програмата, бъде заснет. Снимането
ще се възобнови следващия път, когато спусъкът бъде натиснат. В режим
самоснимачка, фотоапаратът ще направи брой снимки, избран в Cтъпка 1 на
стр. 147 всеки път, когато е натиснат спусъкът, независимо от опцията,
избрана за Потребителска настройка c3 (Самоснимачка) > Брой снимки
(0 303); интервалът между снимките, обаче, се контролира от
Потребителска настройка c3 (Самоснимачка) > Интервал между
снимките. В други режими фотоапаратът прави по една снимка при всяко
натискане на спусъка.
Ако картата с памет се запълни преди да бъдат направени всички снимки от
поредицата, снимането може да бъде подновено от следващата снимка от
поредицата, след като картата с памет е била сменена или са били изтрити
снимки, за да се направи място на картата с памет. Ако фотоапаратът бъде
изключен преди да бъдат направени всички снимки от поредицата, клинът
ще се възобнови от следващата снимка от поредицата, когато фотоапаратът
е включен.
A
Z
150
Клин на експозицията
Фотоапаратът модифицира експозицията чрез промяна на скоростта на
затвора и диафрагмата (режим с автоматична програма), диафрагмата
(автоматичен с приоритет на затвора) или скоростта на затвора
(автоматичен режим с приоритет на диафрагмата, ръчен режим на
експозиция). Ако е избрано Вкл. за Настройки на ISO чувствителност >
Авт. настр. ISO чувствит. (0 126) в режими P, S и A, фотоапаратът
автоматично ще променя ISO чувствителността за оптимална експозиция,
когато лимитите на системата за експозиция на фотоапарата са
надхвърлени; в режим M фотоапаратът първо ще използва автоматична
настройка на ISO чувствителността, за да направи експозицията възможно
най-близка до оптималната и след това ще вклини тази експозиция чрез
промяна в скоростта на затвора. Потребителска настройка e6
(Автоматичен клин (режим M), 0 307) може да се използва за промяна как
фотоапаратът изпълнява клина на експозицията и на светкавицата в ръчен
режим на експозиция. Клинът може да се извършва чрез промяна на нивото
на светкавицата заедно със скоростта на затвора и/или диафрагмата, или
като се променя само нивото на светкавицата.
❚❚ Клин на баланса на бялото
Фотоапаратът създава множество копия на всяка снимка, всяко с
различен баланс на бялото.
1
Изберете брой снимки.
Докато натискате бутона BKT, завъртете главния диск за
управление, за да изберете броя снимки в последователността на
клина. Броят снимки е показан в горния контролен панел.
Брой снимки
Бутон BKT
Главен диск за Горен контролен панел
управление
Индикатор за клин
баланс бяло
При настройки, различни от нула, се появява иконата W
и в горния контролен панел ще се появи индикатор за клина
на баланса на бялото, а във визьора ще се покаже M.
Z
151
2
Изберете стъпка за баланс на бялото.
Като натискате бутона BKT, завъртете диска за подкоманди, за да
изберете настройка на баланса на бялото. Всяка стъпка е
приблизително равна на 5 mired (единица за измерване на
цветна температура).
Стъпка на баланса на
бялото
Бутон BKT
Диск за подкоманди Горен контролен панел
Изберете от стъпка от 1 (5 mired), 2 (10 mired) или 3 (15 mired). Повисоки стойности B съответстват на увеличени количества син,
по-високи стойности A – на увеличени количества кехлибарен
(0 162). Програмите с клин със стъпка от 1 са изброени по-долу.
Дисплей на контролния панел
Z
A
0
3
3
2
2
3
5
Стъпка на
баланса на
бялото
1
1B
1A
1B
1A
1 A, 1 B
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
Брой
снимки
Ред на клина
0
0/1B/2B
0/2A/1A
0/1B
0/1A
0/1A/1B
0/2A/1A/1B/2B
0/3A/2A/1A/
1B/2B/3B
0/4 A/3 A/2 A/1 A/
1B/2B/3B/4B
Вижте също
Вижте стр. 164 за дефиниция на „mired“ (единица за измерване на цветна
температура).
152
3
Кадрирайте снимката, фокусирайте и
снимайте.
Всяка снимка ще бъде обработена за създаване на броя на
копията, посочени в програмата за клин, и за всяко копие ще има
различен баланс на бялото. Модификациите на баланса на бялото
се прибавят към регулирането на баланса на бялото, направено с
фина настройка на баланса на бялото.
Ако броят снимки в програмата за
клина е по-голям от броя на оставащите
експозиции за запис, n и иконата на
повлияната карта ще светнат в горния
контролен панел, във визьора ще се
появи светеща икона j, както е
показано вдясно, и освобождаването на
затвора ще бъде деактивирано.
Снимането може започне след
поставяне на нова карта с памет.
Z
153
❚❚ Отказ на клина
За да откажете клина, натиснете бутона BKT и завъртете главния диск
за управление, докато броят снимки в последователността на клина
не стане нула (r) и W не се визуализира повече. Последната
активна програма ще се възстанови при следващо активиране на
клина. Клинът може да се откаже също и чрез нулиране с натискане
на два бутона (0 224), въпреки че в този случай програмата за клина
няма да се възстанови при следващо активиране на клина.
Z
A
Клин на баланса на бялото
Клинът на баланса на бялото не е наличен при качество на изображенията
NEF (RAW). Избирането на опцията NEF (RAW) или NEF (RAW) + JPEG отменя
клина на баланса на бялото.
Клинът на баланса на бялото влияе само върху цветната температура (оста
кехлибарен-син в дисплея за фината настройка на баланса на бялото,
0 162). По оста зелен-пурпурен не се правят корекции.
В режим самоснимачка броят на копията, посочен в програмата за клин, се
задава при всяко освобождаване на затвора, независимо от опцията,
избрана за Потребителска настройка c3 (Самоснимачка) > Брой снимки
(0 303).
Ако фотоапаратът бъде изключен, докато индикаторът за достъп до картата
с памет свети, фотоапаратът ще се изключи, само след като всички снимки
от поредицата бъдат записани.
154
❚❚ ADL клин
Фотоапаратът променя Активния D-Lighting в серия експозиции.
1
Изберете брой снимки.
Докато натискате бутона BKT, завъртете главния диск за
управление, за да изберете броя снимки в последователността на
клина. Броят снимки е показан в горния контролен панел.
Брой снимки
Бутон BKT
Главен диск за Горен контролен панел
управление
Индикатор за ADL клин
При настройки, различни от нула, се появява иконата d и в
горния контролен панел ще се появи индикатор за ADL клина,
а във визьора ще се покаже M. Изберете два кадъра, за да
направите една снимка с изключен Активен D-Lighting и друга с
избрана стойност. Изберете три до пет снимки, за да направите
серия от снимки с Активен D-Lighting настроен на стойности
между Изкл. и Нормално (три снимки), между Изкл. и Високо
(четири снимки) или между Изкл. и Свръхвисоко 1 или Ниско и
Свръхвисоко 2 (пет снимки). Ако избирате повече от две
снимки, продължете към Cтъпка 3.
Z
155
2
Изберете Активен D-Lighting.
Като държите бутона BKT натиснат, завъртете диска за
подкоманди, за да изберете Активен D-Lighting.
Бутон BKT
Диск за подкоманди
Активен D-Lighting е показан в горния контролен панел.
Дисплей на контролния
панел
ADL
Y
Автоматично
Z
156
Дисплей на контролния
панел
ADL
P
Високо
R
Z
Ниско
Свръхвисоко 1
Q
3
Нормално
Свръхвисоко 2
3
Кадрирайте снимката, фокусирайте и
снимайте.
Фотоапаратът ще променя Активен D-Lighting снимка за снимка
според избраната програма за клин. Докато клинът е активен, в
горния контролен панел ще се покаже индикатор за напредъка
на клина. След всяка снимка от индикатора ще изчезва по един
сегмент.
Бр. снимки: 3
Дисплеят след първата снимка
Z
157
❚❚ Отказ на клина
За да откажете клина, натиснете бутона BKT и завъртете главния диск
за управление, докато броят снимки в последователността на клина
не стане нула (r) и d не се визуализира повече. Последната
активна програма ще се възстанови при следващо активиране на
клина. Клинът може да се откаже също и чрез нулиране с натискане
на два бутона (0 224), въпреки че в този случай програмата за клина
няма да се възстанови при следващо активиране на клина.
A
Z
ADL клин
В режими на серия от снимки с ниска скорост, серия от снимки с висока
скорост и тихо продължително освобождаване снимането ще спре на пауза,
след като броят снимки, посочен в клин програмата, бъде заснет. Снимането
ще се възобнови следващия път, когато спусъкът бъде натиснат. В режим
самоснимачка, фотоапаратът ще направи брой снимки, избран в Cтъпка 1 на
стр. 155 всеки път, когато е натиснат спусъкът, независимо от опцията,
избрана за Потребителска настройка c3 (Самоснимачка) > Брой снимки
(0 303); интервалът между снимките, обаче, се контролира от
Потребителска настройка c3 (Самоснимачка) > Интервал между
снимките. В други режими фотоапаратът прави по една снимка при всяко
натискане на спусъка.
Ако картата с памет се запълни преди да бъдат направени всички снимки от
поредицата, снимането може да бъде подновено от следващата снимка от
поредицата, след като картата с памет е била сменена или са били изтрити
снимки, за да се направи място на картата с памет. Ако фотоапаратът бъде
изключен преди да бъдат направени всички снимки от поредицата, клинът
ще се възобнови от следващата снимка от поредицата, когато фотоапаратът
е включен.
158
rБаланс на бялото
Опции за баланса на бялото
Балансът на бялото гарантира, че цветовете няма да се повлияят от
цвета на източника на светлина. За повечето източници на светлина
се препоръчва автоматичен баланс на бялото. Ако желаните
резултати не могат да бъдат постигнати с автоматичен баланс на
бялото, изберете опция от списъка по-долу или използвайте
потребителска настройка за баланса на бялото.
Опция
v Автоматично
Запаз. на бяло (ред. топл.
цв.)
Нормален
Цветна
темп. *
Натриеви лампи
2700 K
Топло бяло флуоресц. осв.
Бяло флуоресцентно осв.
Хладно бяло флуоресц. осв.
Дневно бяло флуоресц.
осв.
Дневно флуоресцентно
осв.
3000 K
3700 K
4200 K
Описание
Балансът на бялото се настройва
автоматично. За най-добри резултати
използвайте обективи тип G, E или D.
Ако светкавицата, предлагана като
опция, сработи, резултатите се
настройват подходящо. Цветната
температура може да се види в
дисплея с информация за
възпроизвеждането след заснемане
(0 254).
Използвайте при осветление от лампа
с нажежаема жичка.
Използвайте с:
• Натриеви лампи (намират се места
за спорт).
• Топло бяло флуоресц. осв.
• Топло бяло флуоресц. осв.
• Хладно бяло флуоресц. осв.
5000 K
• Бяло флуоресцентно осв.
6500 K
• Дневно флуоресцентно осв.
7200 K
• Източници на светлина с висока
цветна температура (например,
живачни лампи).
3500–
8000 K
Запазв. топли цветове
освет.
J Осв. от лампа наж. жичка
3000 K
I Флуоресцентно осветление
Високотемп. живачна
лампа
r
159
Опция
Цветна
темп. *
H Пряка слънчева светлина
5200 K
N Светкавица
5400 K
G Облачно небе
M Сянка
Избор на цветна
K
температура.
L Ръчна потребит. настройка
6000 K
8000 K
2500–
10 000 K
—
Описание
Използвайте за обекти, осветени от
пряка слънчева светлина.
Използвайте със светкавици,
предлагани като опция.
Използвайте през деня при облачно небе.
Използвайте през деня при обекти в сянка.
Изберете цветна температура от
списък със стойности (0 165).
Използвайте обект, източник на светлина
или съществуваща снимка като ориентир
за баланса на бялото (0 168).
* Всички стойности са приблизителни и не отразяват фината настройка (ако е приложимо).
Балансът на бялото може да бъдат избран чрез натискане на бутона
U и завъртане на главния диск за управление, докато желаната
настройка се покаже в задния контролен панел.
U бутон
r
160
A
Главен диск за
управление
Заден контролен панел
Менюто за правене на снимки
Балансът на бялото може да се регулира и чрез
опцията Баланс на бялото в менюто за правене на
снимки или заснемане на видео (0 293, 297), която
може да се използва и за фина настройка на
баланса на бялото (0 162) или за измерване на
стойност за потребителска настройка на баланс на
бялото (0 168). Опцията Автоматично в менюто за
Баланс на бялото предлага избор от Запаз. на
бяло (ред. топл. цв.), Нормален и Запазв. топли цветове освет. Запаз. на
бяло (ред. топл. цв.) прави белия цвят, записан при осветление от лампа с
нажежаема жичка, да изглежда бял, докато Запазв. топли цветове освет.
запазва топлите нюанси, които обикновено възприемаме при осветление от
лампа с нажежаема жичка. Опцията I Флуоресцентно осветление може
да се използва за избор на източник на светлина от видовете лампи.
A
Светкавици за студио
Автоматичният баланс на бялото може да не доведе до желаните резултати
с големи светкавици за студио. Използвайте потребителска настройка за
баланс на бялото или настройте баланса на бялото на Светкавица и
използвайте фината настройка, за да регулирате баланса на бялото.
A
Цветна температура
Възприеманият цвят на източника на светлина е различен за различните
хора, като зависи и от други условия. Цветната температура е обективна
мярка за цвета на източника на светлина, която се определя с оглед на
температурата, до която даден предмет трябва да бъде нагрят, за да започне
да излъчва светлина със същите дължини на вълните. Белите източници на
светлина с цветна температура от порядъка на 5000–5500 K изглеждат бели,
докато източниците на светлина с по-ниска цветна температура, като
лампите с нажежаема жичка, изглеждат леко жълти или червени. Източници
на светлина с по-висока цветна температура имат син оттенък.
„По-топли“ (по-червени) цветове
3000
q
w
4000
e
r
q I (натриеви лампи): 2700 K
J (осв. от лампа наж. жичка)/I
w (топло бяло флуоресц. осв.):
3000 K
I (бяло флуоресцентно осв.):
e
3700 K
I (хладно бяло флуоресц. осв.):
r
4200 K
I (дневно бяло флуоресц. осв.):
t 5000 K
„По-студени“ (по-сини) цветове
5000
6000
tyu i
y
u
i
o
!0
!1
8000
o
!0
10000
[K]
!1
H (пряка слънчева светлина):
5200 K
N (светкавица): 5400 K
G (облачно небе): 6000 K
I (дневно флуоресцентно осв.):
6500 K
I (високотемп. живачна лампа):
7200 K
M (сянка): 8000 K
r
Обърнете внимание: Всички стойности са приблизителни.
A
Вижте също
Клинът на баланса на бялото (0 151) създава няколко копия от всяка
направена снимка като променя баланса на бялото, за да „вклини“ текущата
стойност.
161
Фина настройка на баланса на
бялото
При настройки, различни от K (Избор на цветна температура),
балансът на бялото може да бъде „фино настроен“, за да се
компенсира вариации в цвета на източника на светлина или нарочно
да се добави дадена цветова отсянка към изображението.
❚❚ Менюто на баланса на бялото
За да настроите фино баланса на бялото от менюто за правене на
снимки, изберете Баланс на бялото и следвайте стъпките по-долу.
1
Покажете опциите за фина настройка.
Маркирате опция за баланс на бялото и
натиснете 2 (ако се показва подменю,
изберете желаната опция и натиснете 2
отново, за да се покажат опциите за фина
настройка; за информация относно ръчната
потребителска настройка за фина настройка на баланса на
бялото, виж стр. 178).
2
r
162
Фина настройка на баланса на бялото.
Използвайте мултиселектора за фина
настройка на баланса на бялото. Балансът
на бялото може да бъде фино настроен на
ос кехлибарен (A) – син (B) в стъпки от 0,5 и
ос зелен (G) – пурпурен (M) в стъпки от 0,25.
Координати
Хоризонталната ос (кехлибарен-син)
съответства на цветна температура, докато
Настройване
вертикалната ос (зелен-пурпурен) има
подобен ефект към съответните филтри за color compensation
(CC) (компенсация на цветовете). Хоризонталната ос е разделена
на стъпки, еквивалентни на около 5 mired (единица за измерване
на цветна температура), вертикалната ос на стъпки от около 0,05
единици за дифузна плътност.
3
Натиснете J.
Натиснете J за запазване на настройките
и връщане към менюто за правене на
снимки. Ако балансът на бялото е фино
настроен, в задния контролен панел ще се
покаже звездичка („U“).
Бутон J
❚❚ Бутонът U
При настройки, различни от K (Избор на цветна температура) и L
(Ръчна потребит. настройка), бутонът U може да се използва за
фина настройка на баланса на бялото на оста кехлибарен (A)–син (B)
(0 162; за да направите фина настройка на баланса на бялото, когато
е избрано L, използвайте менюто за правене на снимки, както е
описано на стр. 178). Натиснете бутона U и завъртете диска за
подкоманди на фина настройка на баланса на бялото в стъпки от 0,5
(всяка пълна стъпка е еквивалентна на около 5 mired) единица за
измерване на цветна температура, като спирате, когато желаната
стойност е показана в задния контролен панел. Въртенето на диск за
подкоманди наляво, увеличава количеството кехлибарено (A).
Въртенето на диск за подкоманди надясно, увеличава количеството
синьо (B). При настройки, различни от 0, се появява звездичка („U“)
в задния контролен панел.
U бутон
r
Диск за подкоманди Заден контролен панел
163
A
Екранът с информация
По време на снимане с визьор, може да натиснете
бутона U, за да регулирате настройките на
баланса на бялото в екрана с информация.
Завъртете главния диск за управление, за да
изберете режима на баланс на бялото и завъртете
диска за подкоманди, за да изберете цветна
температура (режим K, „избор на цветна
температура“) или предварително зададена
стойност на баланса на бялото (ръчна потребителска настройка) или
използвайте мултиселектора за фина настройка на баланса на бялото на
оста кехлибарен (A) – син (B) и зелен (G) – пурпурен (M) (други режими за
баланс на бялото).
A
Фина настройка на баланса на бялото
Цветовете по осите за фина настройка са относителни, не абсолютни.
Например, преместването на курсора на B (синьо), когато за баланс на
бялото е избрана „топла“ настройка като J (Осв. от лампа наж. жичка), ще
направи снимките леко „по-студени“, но всъщност няма да ги направи сини.
A
r
164
„Mired“ (единица за измерване на цветна температура)
Всяка промяна в цветната температура създава по-голяма разлика в цвета
при ниски цветни температури в сравнение с по-високи стойности на
цветни температури. Например, промяна от 1000 K създава много по-голяма
промяна в цвят при 3000 K, отколкото при 6000 К. Mired (единица за
измерване на цветна температура), изчислен като се умножи обратната
стойност на цветната температура по 10 6, е измерване на цветната
температура, което отчита подобна вариация, и поради тази причина е
единица, която се използва във филтрите за компенсация на цветната
температура. Например:
• 4000 K–3000 K (разлика от 1000 K) = 83 mired
• 7000 K–6000 K (разлика от 1000 K) = 24 mired
Изберете цветна температура
Следвайте стъпките по-долу, за да изберете цветна температура,
когато K (Избор на цветна температура) е избрано за баланс на
бялото.
D
Изберете цветна температура
Имайте предвид, че желаните резултати няма да бъде получени със
светкавица или флуоресцентно осветление. Изберете N (Светкавица) или
I (Флуоресцентно осветление) за тези източници. За други източници на
светлина направете пробна снимка, за да определите дали избраната
стойност е подходяща.
❚❚ Менюто на баланса на бялото
Цветната температура може да бъде избрана чрез опцията Баланс на
бялото в менюто за правене на снимки. Въведете стойности за осите
кехлибарен-син и зелен-пурпурен, както е описано по-долу.
1
Изберете Избор на цветна
температура.
Изберете Баланс на бялото в менюто за
правене на снимки, след това маркирайте
Избор на цветна температура и
натиснете 2.
2
r
Изберете стойност за кехлибаренсин.
Натиснете 4 или 2, за да маркирате цифри,
и натиснете 1 или 3 за промяна.
Стойност за оста
кехлибарен (A) – син
(B)
165
3
Изберете стойност за зеленпурпурен.
Натиснете 4 или 2, за да маркирате оста G
(зелен) или M (пурпурен) и натиснете 1
или 3, за да изберете стойност.
Стойност за оста
зелен (G) – пурпурен
(M)
4
Натиснете J.
Натиснете J за запазване на промените и
връщане към менюто за правене на
снимки. Ако е избрана стойност, различна
от 0 за оста зелен (G) – пурпурен (M),
в задния контролен панел ще се покаже
Бутон J
звездичка („U“).
r
166
❚❚ Бутонът U
Когато е избрано K (Избор на цветна температура), бутонът U
може да се използва за избор на цветна температура, въпреки че е
само за оста кехлибарен (A) – син (B). Натиснете бутона U и
завъртете диска за подкоманди, докато желаната стойност се появи в
задния контролен панел (настройките се правят в mired; 0 164). За да
въведете цветна температура директно, натиснете бутона U и
натиснете 4 или 2, за да маркирате цифра, и натиснете 1 или 3 за
промяна.
Бутон U
Диск за подкоманди
Заден контролен панел
r
167
Ръчна потребит. настройка
Ръчната потребителска настройка се използва за записване и за
връщане на потребителските настройки за баланса на бялото при
снимане под смесено осветление или за компенсиране на
източниците на светлина със силна цветова отсянка. Фотоапаратът
може да запамети до шест стойности за потребителска настройка на
баланса на бялото в настройки d-1 до d-6. Има два налични метода за
задаване на потребителска настройка на баланса на бялото:
Метод
Директно измерване
Копирайте от вече
направена снимка
Описание
Обект с неутрален сив или бял цвят се поставя при
осветлението, което ще бъде използвано при
финалната снимка, и балансът на бялото се измерва
от фотоапарата (0 169). По време на live view (0 44,
59) балансът на бялото може да бъде измерен в
избрани части от кадъра (точков баланс на бялото,
0 173).
Балансът на бялото се копира от снимка на карта с
памет (0 176).
r
A
Потребителска настройка на баланса на бялото
Промените в потребителските настройки на баланса на бялото са
приложими за всички набори от настройки в менюто за правене на снимки
(0 291).
168
Снимане с визьор
1
Осветете референтен предмет.
Поставете неутрален сив или бял предмет под осветлението,
което ще се използва във финалната снимка. При настройки за
студио като референтен предмет може да се използва стандартна
сива карта. Имайте предвид, че експозицията автоматично се
увеличава с 1 EV при измерването на баланса на бялото; в режим
на експозицията M настройте експозицията така, че индикаторът
на експозицията да показва ±0 (0 137).
2
Настройте баланса на бялото на L (Ръчна потребит.
настройка).
Натиснете бутона U и завъртете главния диск за управление,
докато в задния контролен панел не се появи L.
Бутон U
Главен диск за
управление
Заден контролен
панел
r
A
Измерване на баланса на бялото в ръчна потребителска настройка
(снимане с визьор)
Балансът на бялото в ръчна потребителска настройка не може да се измери,
докато снимате HDR снимка (0 189) или многократна експозиция (0 229),
или когато Запис на филми е избрано за Потребителска настройка g1
(Присв. потреб. контрол) > Спусък (0 309) и live view селекторът е
завъртян на 1 по време на live view.
169
3
Изберете потребителска настройка.
Натиснете бутона U и завъртете диска за подкоманди, докато
желаната потребителска настройка на баланса на бялото (d-1 до
d-6) се появи в задния контролен панел.
Бутон U
4
Диск за подкоманди
Заден контролен
панел
Изберете режим за директно
измерване.
Освободете бутона U за кратко и след
това натиснете бутона, докато иконата
L в задния контролен панел започне да
свети. Мигащо D също ще се покаже в
горния контролен панел и визьора.
Горен контролен панел
Заден контролен панел
Визьор
r
5
Измерете баланса на бялото.
Секундите преди индикаторите да спрат да мигат,
кадрирайте референтния предмет, така че да запълни
визьора и натиснете спусъка докрай. Фотоапаратът ще
измери стойност за баланса на бялото и ще я запази в
потребителската настройка, избрана в Стъпка 3. Няма да се
запише снимка; балансът на бялото може да бъде измерен точно,
дори когато фотоапаратът не е на фокус.
170
6
Проверка на резултатите.
Ако фотоапаратът е успял да измери
стойността за баланса на бялото,
в контролните панели ще светне C,
а визьорът ще покаже светещо a.
Натиснете спусъка наполовина за изход
към режим на снимане.
Горен контролен панел
Заден контролен панел
Визьор
Ако осветлението е недостатъчно или
пък е твърде ярко, е възможно
фотоапаратът да не успее да измери
баланса на бялото. Мигащо b a ще се
появи в контролните панели и визьора.
Натиснете спусъка наполовина, за да се
върнете към Стъпка 5 и измерете баланса
на бялото отново.
Горен контролен панел
Заден контролен панел
r
Визьор
171
D
Режим директно измерване
Ако не се извършат действия по време на снимането с визьор, докато
екраните мигат, режимът на директно измерване ще приключи след
периода от време, избран за Потребителска настройка c2 (Таймер за
готовност, 0 303).
A
Защитени потребителски настройки
Ако текущата потребителска настройка е защитена, (0 178), 3 ще светне в
горния контролен панел и визьора (и L в задния контролен панел), ако се
опитате да измерите нова стойност.
A
Изберете потребителска настройка
Избирането на Ръчна потребит. настройка за
опцията Баланс на бялото в менюто за правене на
снимки показва диалоговия прозорец, показан
вдясно; маркирайте потребителска настройка и
натиснете J. Ако в момента не съществува
стойност за избраната потребителска настройка,
балансът на бялото ще бъде настроен на 5200 K,
същият като при Пряка слънчева светлина.
r
172
Live view (точков баланс на бялото)
По време на live view (0 44, 59), балансът на бялото може да бъде измерен в
избрана част от кадъра, елиминирайки необходимостта да се подготвя
референтен предмет и да се сменят обективите по време телефото снимане.
1
Натиснете бутона a.
Огледалото ще се повдигне и на дисплея на
фотоапарата ще се покаже изгледът през
обектива.
Бутон a
2
Настройте баланса на бялото на L (Ръчна потребит.
настройка).
Натиснете бутона U и завъртете главния диск за управление,
докато в задния контролен панел не се появи L.
Бутон U
3
Главен диск за
управление
Заден контролен
панел
r
Изберете потребителска настройка.
Натиснете бутона U и завъртете диска за подкоманди, докато
желаната потребителска настройка на баланса на бялото (d-1 до
d-6) се появи в задния контролен панел.
Бутон U
Диск за подкоманди
Заден контролен
панел
173
4
Изберете режим за директно
измерване.
Освободете бутона U за кратко и след
Заден контролен панел
това натиснете бутона, докато иконата L
в задния контролен панел започне да свети. Целта на точковия
баланс на бялото (r) ще се покаже в избраната точка за
фокусиране.
5
Позиционирайте целта върху бяла или сива област.
Докато L свети на дисплея, използвайте
мултиселектора, за да позиционирате r
върху бяла или сива част от обекта.
Натиснете бутона X, за да увеличите
областта около целта за по-прецизно
позициониране. Можете също да
измерете баланса на бялото на друго място
в кадъра като докоснете обекта на дисплея, в който случай няма
нужда да натискате центъра на мултиселектора или спусъка,
както е описано в Стъпка 6.
6
r
Измерете баланса на бялото.
Натиснете центъра на мултиселектора или
натиснете спусъка докрай, за да измерите
баланса на бялото. Времето, налично за
измерване на баланса на бялото, е
времето, избрано за Потребителска
настройка c4 (Време автомат. изкл.
дисплей) > Live view (0 303).
Ако фотоапаратът не може да измери
баланса на бялото, ще се появи
съобщението, показано вдясно. Изберете
нова цел за баланса на бялото и повторете
процеса от Стъпка 5.
174
7
Изход от режима за директно измерване.
Натиснете бутона U за изход от режима за директно измерване.
Потребителските настройки за баланс на
бялото могат да бъдат видени чрез
избирането на Ръчна потребит.
настройка за Баланс на бялото в менюто
за правене на снимки или в менюто за
заснемане на филми. Позицията на целите,
използвани за измерване на
потребителската настройка на баланса на бялото, се показва в
потребителските настройки, записани по време на live view
(преглед в реално време).
r
D
Измерване на баланса на бялото в ръчна потребителска настройка
(live view)
Ръчната потребителска настройка на баланса на бялото не може да се
измери, докато HDR експозицията е активирана (0 189), когато Няма е
избрано за Показв. баланс на бяло в live view (0 52), или дали Запис на
филми е избрано за Потребителска настройка g1 (Присв. потреб. контрол)
> Спусък (0 309) и live view селекторът е завъртян на 1.
175
Управление на потребителските
настройки
❚❚ Копиране на баланса на бялото от снимка
Следвайте стъпките по-долу, за да копирате стойността за баланса на
бялото от съществуваща снимка на избрана потребителска
настройка.
1
Изберете Ръчна потребит.
настройка.
Изберете Баланс на бялото в менюто за
правене на снимки, след това маркирайте
Ръчна потребит. настройка и
натиснете 2.
2
Изберете местоназначение.
Маркирайте предварително зададеното
местоназначение (d-1 да d-6) и натиснете
центъра на мултиселектора.
3
r
176
Изберете Избор на изображение.
Маркирайте Избор на изображение и
натиснете 2.
4
Маркирайте изходно изображение.
Маркирайте изходното изображение. За да
разгледате маркираното изображение на
цял екран, натиснете и задръжте бутона X.
За да разгледате изображения на други
места, натиснете W (M) и изберете
желаната карта и папка (0 249).
5
Копирайте баланса на бялото.
Натиснете J, за да копирате стойността на баланса на бялото на
маркираната снимка към избраната потребителска настройка.
Ако маркираната снимка има коментар (0 311), коментарът ще
бъде копиран към коментара за избраната потребителска
настройка.
r
177
A
Избиране на потребителска настройка за баланс на бялото
Натиснете 1, за да маркирате текущата
потребителска настройка за баланс на бялото (d-1 –
d-6) и натиснете 2, за да изберете друга
потребителска настройка.
A
Потребителска настройка за фина настройка на баланса на бялото
Избраната потребителска настройка може да се
настрои фино чрез избирането на Фина настройка
и настройване на баланса на бялото, както е
описано на стр. 162.
A
Редактиране на коментар
За да въведете описателен коментар до 36 знака за
текущата потребителска настройка за баланс на
бялото, изберете Редактиране на коментар в
менюто за ръчна потребителска настройка на
баланса на бялото и въведете коментар, както е
описано на стр. 185.
A
r
178
Защита
За да защитите текущата потребителска настройка
за баланс на бялото, изберете Защита в менюто за
ръчна потребителска настройка на баланса на
бялото, след това маркирайте Вкл. и натиснете J.
Защитените потребителски настройки не могат да
бъдат модифицирани и опциите Фина настройка и
Редактиране на коментар не могат да се
използват.
JПодобрение на
изображението
Picture Controls
Избиране на Picture Control
Изберете Picture Control според обекта или типа сцена.
Q
Опция
Стандартна
обработка
Описание
Стандартна обработка за балансирани резултати.
Препоръчва се за повечето ситуации.
Минимална обработка за естествени резултати.
Изберете за снимки, които по-късно ще бъдат
обработени или ретуширани.
Снимките се обработват за постигане на ярък,
фотопечатен ефект. Изберете за снимки, които
акцентират върху основните цветове.
R
Неутрален
S
Ярък
T
Монохромно
изображение
За правене на монохромни снимки.
o
Портрет
Обработване на портрети за постигане на естествена
текстура и завършеност на кожата.
p
Пейзаж
За ярки пейзажи и градски изгледи.
q
Равни
Детайлите се запазват при широк обхват на тона, от
силно осветените елементи до сенките. Изберете за
снимки, които по-късно ще бъдат детайлно
обработени или ретуширани.
J
179
1
Натиснете L (Z/Q).
Ще се покаже списък от
Picture Controls.
Бутон L (Z/Q)
2
Избиране на Picture
Control.
Маркирайте желания Picture
Control и натиснете J.
Бутон J
A
Потребителски Picture Controls
Потребителски Picture Controls се създават с модифициране на
съществуващи Picture Controls чрез използване на опцията Управление на
Picture Control в менюто за правене на снимки или заснемане на видео
(0 184). Потребителските Picture Controls могат да бъде запазени на карта с
памет за споделяне с други фотоапарати от същия модел и съвместим
софтуер.
A
J
Индикатор за Picture Control
Текущият Picture Control е показан на екрана с
информация, когато бутонът R е натиснат.
Индикатор за Picture
Control
A
Менютата за снимане
Picture Controls също могат да бъдат избрани чрез използване на опцията
Задаване на Picture Control в менюто за правене на снимки или заснемане
на видео (0 293, 297).
180
Модифициране на Picture Controls
Съществуващите потребителски настройки или потребителски
Picture Controls (0 184) могат да бъдат модифицирани според сцената
или творческото намерение на потребителя. Изберете балансирана
комбинация от настройки с помощта на Бърза настройка или
направете ръчни корекции на индивидуални настройки.
1
Избиране на Picture Control.
Маркирайте желания Picture Control в
списъка на Picture Control (0 179) и
натиснете 2.
2
Регулиране на настройки.
Натиснете 1 или 3, за да маркирате
желаната настройка и натиснете 4 или 2,
за да изберете стойност със стъпка от 1 или
завъртете диска за подкоманди, за да
изберете стойност със стъпки от 0,25
(0 182). Повторете тази стъпка, докато всички настройки са
коригирани или изберете комбинация от настройки чрез
маркиране на Бърза настройка и натискане на 4 или 2.
Настройките по подразбиране може да бъдат възстановени чрез
натискане на бутона O (Q).
3
Натиснете J.
J
A
Модификации на оригиналните Picture Controls
Picture Controls, които са били модифицирани от
настройки по подразбиране, са маркирани със
звездичка („U“) в менюто Задаване на Picture
Control.
181
❚❚ Настройки на Picture Control
Опция
Бърза настройка
Рязкост
Ръчни настройки
(всички Picture Controls)
Яснота
Контраст
Яркост
182
Ръчни настройки
Ръчни настройки
(само за немонохромни изображения) (само за монохромни изображения)
J
Описание
Намаляване или усилване на ефекта на избрания Picture
Control (обърнете внимание, че това нулира всички ръчни
настройки). Не е налично за Неутрален, Монохромно
изображение, Равни или потребителски Picture Controls
(0 184).
Управление на остротата на очертанията. Изберете A, за да
коригирате рязкостта автоматично според типа сцена.
Регулирайте яснотата ръчно или изберете A, за да
позволите фотоапаратът да регулира яснотата
автоматично. В зависимост от сцената, около ярки обекти
могат да се появят сенки или да се появят ореоли около
тъмни предмети при някои настройки. Яснотата не е
приложима при филми.
Регулирайте контраста ръчно или изберете A, за да
позволите фотоапаратът да го регулира автоматично.
Увеличете или намалете яркостта без загуба на детайлност
в светлите зони или сенките.
Наситеност
Управление на свежестта на цветовете. Изберете A, за да
коригирате наситеността автоматично според типа сцена.
Нюанс
Регулирайте нюанса.
Филтърни
ефекти
Симулиране на ефекта на цветовите филтри върху
монохромни снимки (0 183).
Тониране
Избиране на нюансите, използвани при монохромни
снимки (0 183).
D
„A“ (Автоматично)
Резултатите за автоматична рязкост, яснота, контраст и наситеност зависят
от експозицията и позицията на обекта в кадъра. За най-добри резултати
използвайте обективи тип G, E или D.
A
Превключване между ръчно и автоматично
Натиснете бутона X, за да превключите напред или
назад между ръчни и автоматични (A) настройки за
рязкост, яснота, контраст и наситеност.
A
Предишни настройки
Индикаторът j под показваната стойност в менюто
за настройки на Picture Control показва предишната
стойност на настройката. Използвайте това за
справка при регулиране на настройките.
A
Филтърни ефекти (само за монохромни изображения)
Опциите в това меню симулират ефекта на цветовите филтри върху
монохромните снимки. Налични са следните филтърни ефекти:
Опция
Описание
Y
Жълто Усилва контраста. Може да се използва за намаляване на
O Оранжево яркостта на небето при заснемане на пейзажни снимки.
Оранжевият цвят дава повече контраст от жълтия, а
R Червено червеният – повече от оранжевия.
Омекотява тоновете на кожата. Може да се използва за
G Зелено
портрети.
A
Тониране (само за монохромни изображения)
Натискането на 3 при избрано Тониране показва
опциите за наситеност. Натиснете 4 или 2, за да
регулирате наситеността. Управлението на
наситеността не е налично, когато е избрано B&W
(Черно-бяло).
J
A
Опции за потребителски Picture Control
Опциите, налични при потребителски Picture Controls, са еднакви с тези, на
които е основан потребителският Picture Control.
183
Създаване на потребителски Picture Controls
Picture Controls, които са в комплект с фотоапарата, могат да бъдат
модифицирани и запазени като потребителски Picture Controls.
1
Изберете Управление на Picture
Control.
Маркирайте Управление на Picture
Control в менюто за правене на снимки и
натиснете 2.
2
Изберете Запазване/редактиране.
Маркирайте Запазване/редактиране и
натиснете 2.
3
Избиране на Picture Control.
Маркирайте съществуващ Picture Control и
натиснете 2 или натиснете J, за да
продължите към Cтъпка 5 за запазване на
копие на маркирания Picture Control без
допълнителна модификация.
4
J
Редактиране на избрания Picture
Control.
Вж. стр. 182 за повече информация. За да
откажете всички промени и да започнете
наново от настройките по подразбиране,
натиснете бутона O (Q). Натиснете J,
когато приключите с настройките.
5
Изберете местоназначение.
Изберете местоназначение за
потребителския Picture Control (C-1 до C-9)
и натиснете 2.
184
6
Задайте име на Picture
Control.
Зона на името
Зона на
Прозорецът за въвеждане
клавиатурата
на текст, показан вдясно, ще
Избор на
се покаже на дисплея. По
клавиатура
подразбиране, новите
Picture Controls се именуват
чрез добавяне на двуцифрено число (задава се автоматично) към
името на съществуващите Picture Control; за да използвате името
по подразбиране, продължете към Стъпка 7. За да придвижите
курсора в зоната на името, натиснете дисплея или задръжте
бутона W (M) и натиснете 4 или 2. За да въведете нова буква в
текущата позиция на курсора, натиснете буквите на сензорната
клавиатура (натиснете бутона за избор на клавиатура, за да
преминете през клавиатурите за главни и малки букви и
символи). Можете да използвате и мултиселектора, за да
маркирате желания символ в зоната на клавиатурата и да
натиснете центъра на мултиселектора. За да изтриете символа,
който е в текущата позиция на курсора, натиснете бутона O (Q).
Имената на потребителски Picture Controls могат да са с дължина
до 19 знака. Всички знаци след деветнадесетия ще бъдат изтрити.
7
Запазване на промените
и изход.
Натиснете J за запазване на
промените и изход. Новият
Picture Control ще се покаже
в списъка на Picture Control.
J
Бутон J
185
A
Управление на Picture Control > Преименуване
Потребителски Picture Controls могат да се
преименуват по всяко време с помощта на опцията
Преименуване в менюто Управление на Picture
Control.
A
Управление на Picture Control > Изтриване
Опцията Изтриване в менюто Управление на
Picture Control може да се използва за изтриване
на избрани потребителски Picture Controls, когато
повече не са необходими.
A
Иконата на първоначалния Picture Control
Оригиналната потребителска настройка Picture
Control, върху която се основава потребителският
Picture Control, е означена с икона в горния десен
ъгъл на дисплея за редактиране.
A
J
186
Оригинална икона
Picture Control
Споделяне на потребителски Picture Controls
Елементът Зареждане/запазване в менюто
Управление на Picture Control предлага опциите,
изброени по-долу. Използвайте тези опции, за да
копирате потребителски Picture Controls от и към
карти с памет (тези опции са налични само с картата
с памет в слот 1 и не може да се използват с картата
в слот 2). Веднъж копирани на карти с памет, Picture
Controls могат да се използват с други фотоапарати
или съвместим софтуер.
• Копиране във фотоапарата: Копирайте потребителски Picture Controls от
картата с памет на потребителски Picture Controls C-1 до C-9 на
фотоапарата и ги наименувайте по ваше желание.
• Изтриване от картата: Изтрийте избраните потребителски Picture Controls от
картата с памет.
• Копиране в картата: Копиране на потребителски Picture Control (C-1 до C-9) от
фотоапарата в избрано местоназначение (1 до 99) на картата с памет.
Запазване на детайлност в
силно осветените елементи и
сенките
Активен D-Lighting
Активният D-Lighting запазва детайлите в силно осветените елементи
и сенките за постигане на естествен контраст. Използвайте при
висококонтрастни сцени, например когато снимате ярко осветен
външен изглед през врата или прозорец, или когато снимате обекти
на сянка в слънчев ден. Най-ефективно е, когато се използва с
матрично измерване (0 129).
Активен D-Lighting изключен
Активен D-Lighting:
Y Автоматично
J
A
„Активен D-Lighting“ срещу „D-Lighting“
Опцията Активен D-Lighting в менюто за правене на снимки настройва
експозицията преди снимане, за да се оптимизира динамичния диапазон,
докато опцията D-Lighting в менюто за ретуширане (0 314) прави сенките в
изображенията по-светли след снимане.
187
Използване на Активен D-Lighting:
1
Изберете Активен D-Lighting.
Маркирайте Активен D-Lighting в менюто
за правене на снимки и натиснете 2.
2
Изберете опция.
Маркирайте желания Picture Control и
натиснете J. Ако е избрано Y
Автоматично, фотоапаратът автоматично
ще регулира Активния D-Lighting според
условията на снимане (в режим на
експозиция M, но Y Автоматично е равно на Q Нормално).
J
D
Активен D-Lighting
Активен D-Lighting не може да се използва при филми. Шум (произволно
разположени ярки пиксели, мъгла или линии) може да се появи на
снимките, които са направени с Активен D-Lighting. При някои обекти може
да са видими неравномерни сенки.
A
Вижте също
Когато се избере ADL клин за Задаване на авто клин в менюто за правене
на снимки (0 146), фотоапаратът променя Активния D-Lighting при серия от
няколко снимки (0 155).
188
Висок динамичен диапазон (HDR)
Използван при обекти с висок контраст, High Dynamic Range
(високият динамичен диапазон (HDR)) запазва детайлите при силно
осветените елементи и сенки като комбинира две снимки, направени
при различна експозиция. HDR е най-ефективен, когато се използва с
матрично измерване (0 129; с точково или цент. претеглено
измерване и обектив без процесор, като разликата в експозицията на
Автоматично е равна на около 2 EV). Не може да се използва за
записване на NEF (RAW) изображения. Светкавица (0 194), клин
(0 146), многократна експозиция (0 229) и серия снимки през
интервал (0 74) не могат да се използват, когато е активирано HDR и
скорости на затвора от A и % не са налични.
+
Първа експозиция
(по-тъмно)
1
Втора експозиция
(по-светло)
Комбинирано HDR
изображение
Изберете HDR (висок динам.
диапазон).
Маркирайте HDR (висок динам. диапазон)
в менюто за правене на снимки и
натиснете 2.
J
189
2
Изберете режим.
Маркирайте HDR режим и натиснете 2.
Маркирайте една от следващите опции и
натиснете J.
• За да направите поредица от HDR снимки,
изберете 0 Вкл. (серии). HDR
заснемането ще продължи, докато не
изберете Изкл. за HDR режим.
• За да направите една HDR снимка, изберете Вкл. (една снимка).
Нормалното снимане автоматично ще започне, след като сте
създали една HDR снимка.
• За да излезете без да създадете допълнителни HDR снимки, изберете
Изкл.
Ако е избрано Вкл. (серии) или Вкл. (една
снимка), в горния контролен панел ще се
покаже икона y.
J
190
3
Изберете разликата в експозицията.
За да изберете разликата в експозицията
между две снимки, маркирайте Разлика в
експозицията и натиснете 2.
Опциите, показани вдясно, ще се покажат
на дисплея. Маркирайте опция и натиснете
J. Изберете по-високи стойности за
обекти с висок контраст, но имайте
предвид, че избирането на стойност повисока от необходимата, може да не даде
желаните резултати; ако изберете Автоматично, фотоапаратът
автоматично ще регулира експозицията според избраната сцена.
4
Изберете степента на омекотяване.
За да изберете колко да омекотите
границите между двете изображения,
маркирайте Омекотяване и натиснете 2.
Опциите, показани вдясно, ще се покажат
на дисплея. Маркирайте опция и натиснете
J. По-високите стойности генерират погладко композитно изображение. При
някои обекти може да са видими
неравномерни сенки.
J
191
5
Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
Фотоапаратът прави две експозиции,
когато спусъкът е натиснат докрай. „l
y“ ще мига в горния контролен панел и
l u във визьора, докато
изображенията се комбинират; не може
да се снима, докато записването не
приключи. Независимо от текущо
избраната опция за режим на снимане,
при всяко натискане на спусъка се прави
само една снимка.
Горен контролен панел
Визьор
Ако е избрано Вкл. (серии), HDR се изключва само когато е
избрано Изкл. за HDR режим; ако е избрано Вкл. (една снимка),
HDR се изключва автоматично след като е направена снимката.
Когато HDR снимането приключи, иконата y изчезва от екрана.
J
D
Кадриране на HDR снимки
Краищата на изображението ще бъдат изрязани. Желаните резултати може
да не бъдат постигнати, ако фотоапаратът или обектът се раздвижат по
време на снимане. Препоръчва се използването на статив. В зависимост от
сцената, около ярките обекти могат да се появят сенки, а около тъмните
могат да се появят ореоли; този ефект може да бъде намален чрез
регулиране на степента на омекотяване.
192
A Бутонът BKT
Ако HDR (висок динам. диапазон) е избрано за
Потребит. настройка f1 (Присв. потреб. контрол)
> Бутон BKT + y (0 307), можете да изберете
режима HDR, като натиснете бутона BKT и
завъртите главния диск за управление, и разликата
в експозицията, като натиснете бутона BKT и
завъртите диска за подкоманди. Разликата в
режима и експозицията са показани в горния
контролен панел: иконите, представящи
режимите, са a за Изкл., B за Вкл. (една снимка)
и b за Вкл. (серии).
A
Снимане през зададен интервал от време
Ако Вкл. (серии) е избрано за HDR режим преди началото на снимане през
зададен интервал от време, фотоапаратът ще продължи да прави HDR
снимки през избрания интервал (ако е избрано Вкл. (една снимка),
снимането през зададен интервал от време ще спре след първата снимка).
A
Набор настр. меню снимки
HDR настройките могат да се регулират отделно за всеки набор (0 291), но
превключването на набор, който е активен по време на многократна
експозиция (0 229) или снимане през зададен интервал от време, (0 236)
деактивира HDR. HDR също се деактивира, ако превключите на набор,
в който за качество на изображението е избрана опцията NEF (RAW).
J
193
l
Снимане със светкавица
За да направите снимки със светкавица, прикрепете светкавица,
предлагана като опция (0 330) към гнездото за аксесоари на
фотоапарата. Можете да използвате и една или повече отдалечени
светкавици за снимане с немонтирани на фотоапарата светкавици. За
информация относно използването на светкавици, вижте
документацията, предоставена с устройството.
Използване на светкавица
Следвайте стъпките по-долу, за да поставите светкавица, предлагана
като опция на фотоапарата и да направите снимки като използвате
светкавицата.
1
Монтирайте устройството в гнездото
за аксесоари.
Вижте предоставеното с устройството
ръководство за подробности.
l
2
Включете фотоапарата и светкавицата.
Светкавицата ще започне да се зарежда; индикаторът за
готовност на светкавицата (c) ще се покаже във визьора, когато
зареждането приключи.
194
3
Регулирайте настройките на светкавицата.
Изберете режим на светкавицата (0 198) и режим на управление
на светкавицата (0 197).
4
5
Регулирайте скоростта на затвора и диафрагмата.
Направете снимки.
D
Използвайте само аксесоари за светкавица Nikon
Използвайте само светкавици Nikon. Отрицателно напрежение или
напрежение над 250 V, приложено в гнездото за аксесоари, може не само да
попречи на нормалната работа, но и да повреди електронната схема за
синхронизация на фотоапарата или светкавицата. Преди да използвате
светкавица Nikon, която не е посочена в този раздел, се свържете със
сервизен представител, оторизиран от Nikon, за повече информация.
A
Скорост на затвора
Скоростта на затвора може да бъде настроена, както следва, когато се
използва светкавица, предлагана като опция:
Режим
P, A
S
M
Скорост на затвора
Задава се автоматично от фотоапарата (1/250 сек – 1/60 сек) *
Стойността се избира от потребителя (1/250 сек–30 сек)
Стойността се избира от потребителя (1/250 сек–30 сек, Bulb
(продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът)
(A), Продължителна ръчна експозиция за зададен период от
време (%))
* Скоростта на затвора може да бъде зададена от порядъка на 30 сек, ако за
режим на светкавицата е избрано бавна синхронизация, синхронизация по
задно перде и бавна синхронизация с намаляване на ефекта „червени очи“.
l
A
Конектор за синхронизация
Кабелът за синхронизация може да бъде свързан
към конектора за синхронизация на светкавицата,
ако е необходимо. Не свързвайте друга светкавица
чрез кабел за синхронизация, когато изпълнявате
снимане със светкавица при синхронизация по
задно перде със светкавица, монтирана в гнездото
за аксесоари на фотоапарата.
195
A
Унифицирано управление на светкавицата
Унифицираното управление на светкавицата позволява на фотоапарата и
светкавицата да споделят настройки. Ако светкавицата, която поддържа
унифицирано управление на светкавицата, е монтирана на фотоапарата,
промените по настройките на светкавицата, направени или от фотоапарата,
или от светкавицата се отразяват и на двете устройства, както и промените,
направени с опционалния софтуер Camera Control Pro 2.
A
i-TTL управление на светкавицата
Когато CLS (система за креативно осветяване)-съвместима светкавица е
монтирана на TTL, фотоапаратът автоматично избира някой от следните
видове управления на светкавицата:
• i-TTL балансирана запълваща светкавица за цифрови SLR фотоапарати: Светкавицата
излъчва поредица от почти невидим предварителни осветявания (на
дисплея) непосредствено преди главната светкавица. Предварителните
осветявания, отразени от обектите във всички зони на кадъра са улавят от
RGB сензора с приблизително 180 K (180 000) пиксела и се анализират в
комбинация с информация за диапазона от системата за матрично
измерване, за да се регулира мощността на светкавицата за естествен
баланс между основния обект и околното фоново осветление. Ако се
използват обективи от тип G, E или D при калкулиране на мощността на
светкавицата се включва информация за разстоянието до обекта.
Прецизността на изчисленията може да се увеличи за обективи без
процесор, като се предоставят данни за обектива (фокусно разстояние и
максимална диафрагма; вижте страница 243). Не е налично, когато се
използва точково измерване.
• Стандартна i-TTL запълваща светкавица за цифров SLR: Мощността на светкавицата
се регулира, за да се синхронизира осветяването в кадъра със
стандартното ниво, яркостта на фона не се взема предвид. Препоръчва се
за снимки, в които главният обект е подчертан за сметка на фоновите
детайли или когато се използва компенсация на експозицията.
Стандартната i-TTL запълваща светкавица за цифрови SLR фотоапарати се
активира автоматично, когато е избрано точково измерване.
l
196
Снимане със светкавица на
фотоапарата
Когато на фотоапарата са монтирани SB-5000,
SB-500, SB-400 или SB-300, режимът на управление
на светкавицата, нивото на светкавицата и други
настройки на светкавицата могат да се регулират
чрез използване на елемента Управл. на
светкавицата > Режим управление светк. в
менюто за правене на снимки (при SB-5000 тези
настройки могат да се регулират чрез използване на контролите на
светкавицата). Наличните опции зависят от използваната светкавица
(0 331), докато опциите, показани под Режим управление светк.
зависят от избрания режим. Настройките за други светкавици могат да се
регулират чрез използване на контролите на светкавицата.
• TTL: Режим i-TTL. При SB-500, SB-400 и SB-300, компенсацията на
светкавицата може да се регулира чрез използване на бутона W (M)
(0 200).
• Автом. външна светкавица: в този режим мощността се регулира
автоматично според интензитета на светлината, отразявана от обекта;
компенсацията на светкавицата също е налична. Автоматичната
външна светкавица поддържа режими „автоматична диафрагма“ (qA) и
„без TTL автоматичен“ (A); без TTL автоматичен се избира автоматично,
ако е поставен обектив без процесор без да се конкретизира фокусното
разстояние и максималната диафрагма чрез опцията Данни за обектив
без процесор в менюто с настройки (0 243). Разгледайте
ръководството на светкавицата за подробности.
• Ръчно упр. приоритет разст.: Изберете разстоянието до обекта;
мощността на светкавицата ще се регулира автоматично.
Компенсацията на светкавицата също е налична.
• Ръчно: Изберете нивото на светкавицата ръчно.
• Поред. импул на светк.: Светкавицата сработва няколко пъти, докато
затворът е отворен, което дава ефект на многократна експозиция.
Изберете нивото на светкавицата (Мощност), броя пъти, в които
светкавицата се задейства (Брой пъти) и броя пъти, в които
светкавицата сработва за секунда (Честота, измерен в херцове). Имайте
предвид, че броят пъти, в който светкавицата се задейства, може общо
да варира в зависимост от опциите, избрани за Мощност и Честота;
вижте документацията, предоставена със светкавицата за подробности.
l
197
Режими на светкавицата
Фотоапаратът поддържа следните режими на светкавица:
Режим на
светкавицата
Описание
Този режим се препоръчва за повечето ситуации. В режимите с
автоматична програма и автоматичен режим с приоритет на
Синхронизация диафрагмата, скоростта на затвора се задава автоматично на
стойности между 1/250 и 1/60 сек (1/8000 до 1/60 сек с Автоматична
по предно
FP високоскоростна синхронизация; 0 305).
перде
Ако светкавицата поддържа намаляване на ефекта „червени
очи“, изберете този режим, за да намалите ефекта „червени
очи“, който понякога се причинява от светкавицата. Не се
Намаляване на препоръчва за движещи се обекти или в други ситуации,
ефекта
при които се изисква бърза реакция на затвора. Не местете
„червени очи“ фотоапарата по време на снимане.
l
Комбинира намаляване на ефекта „червени очи“ с бавна
синхронизация. Използвайте за портрети, снимани на фона
Намаляване на на нощен пейзаж. Този режим е наличен само в режим с
автоматична програма и режими с автоматична експозиция
ефекта
„червени очи“ с с приоритет на диафрагмата. Препоръчва се използването
на статив, за да предотвратите размазването, което се
бавна
синхронизация получава при разклащане на фотоапарата.
Светкавица се комбинира със скорости на затвора от порядъка
на 30 сек, за да заснемете както обекта, така и фона през нощта
или при слаба светлина. Този режим е наличен само в режим с
автоматична програма и режими с автоматична експозиция с
Бавна
приоритет на диафрагмата. Препоръчва се използването на
синхронизация статив, за да предотвратите размазването, което се получава
при разклащане на фотоапарата.
В автоматичен режим с приоритет на затвора или режим с
ръчна експозиция светкавицата се задейства точно преди
затварянето на затвора. Използвайте за създаване на ефект
на поток от светлина зад неподвижни обекти. В режим с
автоматична програма или автоматичен режим с приоритет
Синхронизация на диафрагмата бавната синхронизация по задно перде се
по задно перде използва за снимане както на обекта, така и на фона.
Препоръчва се използването на статив, за да предотвратите
размазването, което се получава при разклащане на
фотоапарата.
Изключена
светкавица
198
Светкавицата не се задейства.
❚❚ Изберете режим на светкавицата
За да изберете режима на
светкавицата, натиснете бутона
W (M) и завъртете главния диск за
управление, докато желаната
настройка бъде избрана в горния
контролен панел:
Бутон W (M)
Синхронизация по
предно перде
Лампа за намаляване на
ефекта „червени очи“ 1
Изключена
светкавица
Синхронизация по задно
перде 4
Главен диск за
управление
Намаляване на ефекта
„червени очи“ с бавна
синхронизация 1, 2
Бавна синхронизация 3
1 Ако светкавицата не поддържа намаляване на ефекта „червени очи“, мига
икона Y.
2 Намаляването на ефекта „червени очи“ с бавна синхронизация е налично
само в режими на експозиция P и A. В режими S и M намаляването на ефекта
„червени очи“ с бавна синхронизация става намаляване на ефекта „червени
очи“.
3 Налично само в режим на експозиция P и A. В режими S и M бавната
синхронизация става синхронизация по предно перде.
4 В режими на експозиция P и A режимът на синхронизация на
светкавицата ще бъде настроен на бавна синхронизация по задно
перде, когато бутонът W (M) бъде освободен.
l
A Системи за студийни светкавици
Синхронизацията по задно перде не може да се използва със системи за
студийни светкавици, тъй като не може да се постигне правилната
синхронизация.
199
Компенсация на светкавицата
Компенсацията на светкавицата се използва за промяна на мощността
й от –3 EV до +1 EV на стъпки от 1/3 EV, като променя яркостта на
основния обект в зависимост от фона. Мощността на светкавицата
може да се увеличи, за да бъде по-ярък основният обект или да се
намали, за да се предотвратят нежелани силно осветени елементи
или отражения. По принцип избирайте положителни стойности, за да
направите обекта по-светъл, а отрицателни – за да го направите потъмен.
За да изберете стойност за
компенсация на светкавицата,
натиснете бутона W (M) и завъртете
диска за подкоманди, докато
желаната стойност се покаже в
горния контролен панел.
Бутон W (M)
±0 EV
(натиснат бутон W (M))
l
200
–0,3 EV
Диск за
подкоманди
+1,0 EV
При стойности, различни от ± 0,0, ще бъде показана икона Y в
горния контролен панел и визьора, след като освободите бутона
W (M). Текущата стойност за компенсация на светкавицата може да
бъде потвърдена с натискане на бутона W (M).
Нормалната мощност на светкавицата може да бъде възстановена
чрез настройване на компенсацията на светкавицата на ±0,0.
Компенсацията на светкавицата не се нулира при изключването на
фотоапарата.
A
Светкавици, предлагани като опция
В режими на управление на светкавицата i-TTL и автоматична диафрагма
(qA) компенсацията на светкавицата, избрана със светкавицата, предлагана
като опция или опцията Управл. на светкавицата в менюто за правене на
снимки се добавя към компенсацията на светкавицата, избрана с бутона
W (M) и диска за управление.
l
A
Вижте също
За информация относно избирането на размера на стъпките, които са на
разположение за компенсация на светкавицата, вижте Потребителска
настройка b3 (Стъпка при комп на експ/свет., 0 301). За информация
относно избирането дали компенсацията на светкавицата да се прилага в
допълнение към компенсацията на експозицията, когато се използва
светкавицата, вижте Потребителска настройка e3 (Компенс. експоз.
светкавица, 0 306). За информация относно автоматичното променяне на
нивото на светкавицата при серия от снимки вижте стр. 147.
201
Заключване на стойността на
светкавицата
Тази функция се използва за заключване на мощността на светкавицата,
което позволява снимките да бъдат композирани отново, без да
променяте нивото на светкавицата, и гарантира, че мощността на
светкавицата е подходяща за обекта, дори когато той не е позициониран в
центъра на кадъра. Мощността на светкавицата се настройва автоматично
според всякакви промени в ISO чувствителността и диафрагмата.
Заключването на стойността на светкавицата е налично само със CLS
(система за креативно осветяване)-съвместими светкавици (0 330).
За използване на заключване на стойността на светкавицата:
1
Задаване на заключване на
стойността на светкавицата за дадено
управление на фотоапарата.
Присвояване на Заключ. стойност светкавица
към контрол чрез използване на Потребителска
настройка f1 (Присв. потреб. контрол, 0 307).
2
Прикрепете CLS-съвместима светкавица.
Прикрепете CLS-съвместима светкавица (0 330) в гнездото за
аксесоари на фотоапарата.
3
Настройте светкавицата на подходящия режим.
Включете светкавицата и настройте режима на светкавицата на
TTL, предварителна светкавица на дисплея qA или
предварителна светкавица на дисплея A. Вижте документацията,
предоставена със светкавицата за подробности.
l
4
Фокус.
Позиционирайте обекта в
центъра на кадъра и натиснете
спусъка наполовина, за да
започне фокусирането.
202
5
Заключете нивото на
светкавицата.
След като се уверите, че индикаторът за готовност на
светкавицата (M) се появява във визьора, натиснете контрола,
избран в Стъпка 1. Светкавицата ще излъчи серия от осветявания
на дисплея, за да определи подходящото ниво на светкавица.
Мощността на светкавицата ще се заключи на това ниво и ще се
появи икона за заключване на стойността (e) във визьора.
6
Прекомпозирайте снимката.
7
Направете снимката.
Натиснете спусъка докрай, за да снимате. Ако желаете, можете да
направите допълнителни снимки, без да освобождавате
заключването на стойността на светкавицата.
8
Освободете заключването на стойността на
светкавицата.
Натиснете контрола, избран в Стъпка 1, за да освободите заключването
на стойността на светкавицата. Уверете се, че иконата за заключване на
стойността на светкавицата (e) вече не се показва във визьора.
A
Измерване
Зоните на измерване за заключване на стойността на светкавицата са, както
следва:
Светкавица
Отделна светкавица
Използва се с други
светкавици
(Усъвършенствано безжично
управление на осветяването)
Режим на
светкавицата
i-TTL
qA
l
Зона на измерване
6 мм кръг в центъра на кадъра
Зона, измерена от експонометъра
за светкавицата
Целия кадър
i-TTL
qA
Зона, измерена от експонометъра
A (главна
за светкавицата
светкавица)
203
Дистанционно снимане със
светкавица
Използвайте светкавици с дистанционно
управление за осветяване без досег с
фотоапарата (Усъвършенствано безжично
управление на осветяването или AWL; 0 331).
Фотоапаратът поддържа два типа
дистанционно управление на светкавицата:
оптично AWL, при което главната светкавица
управлява дистанционните светкавици чрез оптични сигнали
(импулси на светкавицата с нисък интензитет) и радио AWL, при което
отдалечените светкавици се управляват от радио сигнали, излъчвани
от WR-R10, монтиран на фотоапарата. Когато светкавица SB-5000 или
SB-500, или безжично дистанционно управление WR-R10 е монтирано
на фотоапарата, режимът на дистанционно управление за
отдалечената светкавица може да бъде избран чрез елемента
Управл. на светкавицата > Опции безж. светкавица в менюто за
правене на снимки на фотоапарата.
Опция
l
204
Описание
Отдалечените светкавици се управляват чрез използване на
ниско-интензивни светкавици, излъчвани от главната
Оптично AWL светкавица. Може да се използва само с SB-5000 или SB-500,
монтирани в гнездото за аксесоари на фотоапарата и
отдалечени светкавици, които поддържат оптично AWL (0 205).
Тази опция е предназначена за снимане със светкавица с
използване на оптични и радиоуправляеми светкавици, и е
Оптично/радио налична, когато са свързани едновременно SB-500 и WR-R10
(за повече информация и за информация относно други
AWL
светкавици, поддържащи оптично/радио AWL, вижте
„Оптично/радио AWL“, 0 208). Дистанц. управление светк. е
автоматично настроено на Групова светкавица (0 209).
Отдалечената светкавица се управлява от радио сигнали,
излъчвани от WR-R10, свързан с фотоапарата (0 206). Налично
Радио AWL само с WR-R10 и отдалечена светкавица, която поддържа
радио AWL. При желание може да бъде осигурено
допълнително осветление чрез светкавица, монтирана в
гнездото за аксесоари на фотоапарата (0 207).
Изкл.
Дистанционното снимане със светкавица е деактивирано.
Настройки
Този раздел подробно обяснява стъпките за настройването на
WR-R10 или на главна светкавица, монтирана в гнездото за аксесоари
на фотоапарата (C) и отдалечени светкавици (f) за снимане с
безжична светкавица. Повече информация относно използването на
светкавиците, предлагани като опция, може да бъде намерена в
документацията, предоставена с устройствата.
❚❚ Оптично AWL
Следните инструкции предполагат, че главната светкавица е SB-5000
или SB-500. При използване на SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 или
SU-800 като главна светкавица, настройките трябва да се регулират с
използване на контролите на отделните светкавици; вижте
ръководството на светкавицата за подробности.
1
C: Свържете главната светкавица.
Монтирайте SB-5000 или SB-500 в гнездото за аксесоари на
фотоапарата.
2
C: Активиране на оптичния AWL.
В менюто за правене на снимки изберете Оптично AWL за
Управл. на светкавицата > Опции безж. светкавица.
Сега можете да правите снимки, както е описано на страница 209.
l
205
❚❚ Радио AWL
Радио AWL е налично със съвместими отдалечени светкавици, когато
WR-R10 е прикрепен към фотоапарата.
1
C: Свържете WR-R10.
За повече информация, вижте документацията, предоставена с
WR-R10.
2
C: Активиране на радио AWL.
В менюто за правене на снимки изберете Радио AWL за Управл.
на светкавицата > Опции безж. светкавица.
3
C: Настройте WR-R10 на желания
канал.
Настройте селектора за канали на WR-R10
на желания канал.
4
C: Изберете режим на връзка.
Изберете Опции безж. дист. упр. (WR) >
Режим на връзка в менюто с настройки
(0 312) и изберете от следните опции:
• Сдвояване: Сдвоете светкавицата с WR-R10.
• ПИН: Свържете фотоапарата и
светкавицата чрез четирицифрен ПИН.
l
A
Радио AWL
Изисква се адаптер WR-A10, когато използвате WR-R10. Уверете се, че сте
актуализирали фърмуера на WR-R10 до най-новата версия; за информация
относно актуализациите на фърмуера, посетете уебсайта на Nikon за вашия
район.
206
5
f: Установяване на безжична връзка.
Настройте светкавицата на режим на работа за отдалечена
светкавица и настройте устройството на канала, който сте
избрали в Стъпка 3, след това сдвоете светкавицата с WR-R10
според опцията, избрана в Стъпка 4:
• Сдвояване: Започнете сдвояване на светкавицата и натиснете
бутона за сдвояване на WR-R10. Сдвояването е приключило,
когато лампите за връзка (LINK) на WR-R10 светнат в оранжево и
зелено; веднъж след като връзката е установена, лампата за
връзка на светкавицата ще светне в зелено.
• ПИН: Използвайте контролите на светкавицата, за да въведете ПИН,
който сте избрали в Стъпка 4. Лампата за връзка на светкавицата
светва в зелено, след като връзката е установена веднъж.
Повторете Стъпка 5, докато всички отдалечени светкавици бъдат
сдвоени.
Сега можете да правите снимки, както е описано на страница 209.
A
Повторно свързване
Ако каналът, режимът на връзката и други настройки остават същите,
фотоапаратът автоматично ще се свързва със сдвоявани вече светкавици,
когато изберете режим на работа за отдалечена светкавица и стъпки 3–5
могат да бъдат пропуснати. Лампата за връзка на светкавицата светва в
зелено, когато е установена връзка.
A
Радио управлявани светкавици
Радио управляваните светкавици могат да се комбинират с всяка от
следните светкавици, монтирани в гнездото за аксесоари на фотоапарата:
• SB-5000: Преди да свържете светкавицата, настройте я на режим на радио
управлявана главна светкавица (ще се появи икона d в горния ляв ъгъл
на екрана) и изберете управление на светкавицата за групова или
отдалечена повтаряща се светкавица. След като устройството е свързано
веднъж, настройките могат да се регулират чрез използване на
контролите на светкавицата или опциите, изброени в менютата на
фотоапарата в Опции групова светкавица > Глав. светк. или при „M“ в
дисплея Опции повт. отдал. светк.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700: Конфигурирайте светкавицата за самостоятелна
употреба и използвайте контролите на светкавицата, за да регулирате
настройките й.
• SB-500, SB-400, SB-300: Монтирайте устройството върху фотоапарата и
регулирайте настройките чрез използване на опцията на фотоапарата
Опции групова светкавица > Глав. светк.
l
207
❚❚ Оптично/радио AWL
За дистанционно осветление със светкавица, включващо оптични и
радиоуправляеми светкавици, свържете WR-R10 и монтирайте една
от следните светкавици в гнездото за аксесоари на фотоапарата:
SB-500, SB-910, SB-900, SB-800 или SB-700, конфигурирани за
използване като главна светкавица, или SU-800. Конфигурирайте
радиоуправляемите светкавици, както е описано в „Радио AWL“
(0 206), но имайте предвид, че ако използвате SB-500, ще трябва да
изберете Оптично/радио AWL за Управл. на светкавицата > Опции
безж. светкавица в Стъпка 2 (с други устройства Оптично/радио
AWL е избрано автоматично). Поставете управляемите светкавици в
група A, B или C, а радио управляемите - в група D, E или F. Сега
можете да правите снимки, както е описано на страница 209.
l
A Информация за отдалечена светкавица
За да видите светкавиците, текущо управлявани
чрез радио AWL, изберете Управл. на
светкавицата > Инф. радио отдал. светк. в
менюто за правене на снимки. Идентификаторът
(„име на отдалечена светкавица“) за всяка
светкавица може да бъде променен чрез
използване на контроли на светкавицата.
208
Правене на снимки
Елементът Управл. на светкавицата > Дистанц. управление светк.
в менюто за правене на снимки предлага три опции за снимане с
отдалечена светкавица: Групова светкавица, Бързо безжично
управл. и Повтаряне oтдал. светк.
❚❚ Групова Светкавица
Изберете тази опция, за да регулирате настройките поотделно за
всяка от групите.
1
C: Изберете Опции групова
светкавица.
Маркирайте Опции групова светкавица в
дисплея за управление на светкавицата и
натиснете 2.
2
C: Изберете режима на управление
на светкавицата.
Изберете режима на управление на
светкавицата и нивото на светкавицата за
главната и светкавиците във всяка група:
• TTL: i-TTL управление на светкавицата
(0 196).
• qA: Автоматична диафрагма (налична само със съвместими
светкавици).
• M: Изберете нивото на светкавицата ръчно.
• – – (изкл.): Устройствата не сработват и нивото на светкавицата
не може да се регулира.
Ако Оптично AWL или Оптично/радио
AWL е избрано за Управл. на
светкавицата > Опции безж. светкавица
в менюто за правене на снимки (0 292),
изберете канал за главната светкавица. Ако
отдалечените светкавици включват SB-500,
трябва да изберете канал 3, в противен
случай можете да изберете всеки канал между 1 и 4.
l
209
3
f: Настройте канала (само оптично AWL).
Настройте отдалечената светкавица на канала, избран в Стъпка 2.
4
f: Групирайте отдалечените светкавици.
Оптично AWL
Изберете група (A, B, или C, или ако използвате главна светкавица
SB-500 - A или B) за всяка отдалечена светкавица. Въпреки че
няма ограничение в броя на отдалечените светкавици, които
могат да се използват, максималният брой на практика е три за
група. С повече светкавици от този брой светлината, излъчвана
от отдалечените светкавици ще попречи на изпълнението.
Радио AWL
Изберете група (A-F) за всяка от отдалечените светкавици.
Главната светкавица може да управлява до 18 светкавици в
различни комбинации.
5
C/f: Композирайте снимката.
Композирайте снимката и подредете светкавиците. Вижте
документацията, предоставена със светкавицата за повече
информация. След като позиционирате светкавиците, направете
пробна снимка, за да се уверите, че светкавиците работят.
Можете също да тествате радио управляваните светкавици чрез
натискане на бутона i в дисплея с информация за светкавицата
(0 216) и избиране на Тестова светкавица.
6
l
210
C/f: Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
При радио AWL индикаторът за готовност на
светкавицата ще свети във визьора на
фотоапарата (0 10) или екрана с информация
за светкавицата, когато всички светкавици са
готови. Статусът на радио управляваните
светкавици може също да бъде видян чрез
избиране на Управл. на светкавицата >
Инф. радио отдал. светк. в менюто за правене на снимки.
❚❚ Бързо безжично управл.
Изберете тази опция, за да управлявате общата компенсация на
светкавицата и относителния баланс между групи A и B, докато
настройвате мощността за група C ръчно.
1
C: Изберете Опции бързо безж. упр.
Маркирайте Опции бързо безж. упр. в
дисплея за управление на светкавицата и
натиснете 2.
2
C: Регулирайте настройките на светкавицата.
Изберете баланса между групи A и B.
Регулирайте компенсацията на
светкавицата за групи A и B.
Изберете режима на управление на
светкавицата и нивото на светкавиците в
група С:
• M: Изберете нивото на светкавицата
ръчно.
• – –: Светкавиците в група С не се
включват.
l
211
Ако Оптично AWL е избрано за Управл. на
светкавицата > Опции безж. светкавица
в менюто за правене на снимки (0 292),
изберете канал за главната светкавица. Ако
отдалечените светкавици включват SB-500,
трябва да изберете канал 3, в противен
случай можете да изберете всеки канал
между 1 и 4.
3
f: Настройте канала (само оптично AWL).
Настройте отдалечената светкавица на канала, избран в Стъпка 2.
4
f: Групирайте отдалечените светкавици.
Избиране на група (A, B или C).
Оптично AWL
Въпреки че няма ограничение в броя на отдалечените
светкавици, които могат да се използват, максималният брой на
практика е три за група. С повече светкавици от този брой
светлината, излъчвана от отдалечените светкавици ще попречи
на изпълнението.
Радио AWL
Главната светкавица може да управлява до 18 светкавици в
различни комбинации.
5
l
212
C/f: Композирайте снимката.
Композирайте снимката и подредете светкавиците. Вижте
документацията, предоставена със светкавицата за повече
информация. След като позиционирате светкавиците, направете
пробна снимка, за да се уверите, че светкавиците работят.
Можете също да тествате радио управляваните светкавици чрез
натискане на бутона i в дисплея с информация за светкавицата
(0 216) и избиране на Тестова светкавица.
6
C/f: Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
При радио AWL индикаторът за готовност
на светкавицата ще свети във визьора на
фотоапарата (0 10) или екрана с
информация за светкавицата, когато всички
светкавици са готови. Статусът на радио
управляваните светкавици може също да
бъде видян чрез избиране на Управл. на
светкавицата > Инф. радио отдал. светк. в менюто за правене
на снимки.
❚❚ Повтаряне oтдал. светк.
Когато тази опция е избрана, светкавицата сработва няколко пъти,
докато затворът е отворен, което произвежда ефект на многократна
експозиция.
1
C: Изберете Опции повт. отдал.
светк.
Маркирайте Опции повт. отдал. светк. в
дисплея за управление на светкавицата и
натиснете 2.
2
C: Регулирайте настройките на светкавицата.
Изберете нивото на светкавицата
(Мощност), максималния брой пъти,
в които светкавицата се задейства (Брой
пъти) и броя пъти, в които светкавицата
сработва за секунда (Честота).
l
Активиране или деактивиране на
избраните групи. Изберете ON (BКЛ.), за да
активирате избраната група, – –, за да
деактивирате избраната група.
213
Ако Оптично AWL е избрано за Управл. на
светкавицата > Опции безж. светкавица
в менюто за правене на снимки (0 292),
изберете канал за главната светкавица. Ако
отдалечените светкавици включват SB-500,
трябва да изберете канал 3, в противен
случай можете да изберете всеки канал
между 1 и 4.
3
f: Настройте канала (само оптично AWL).
Настройте отдалечената светкавица на канала, избран в Стъпка 2.
4
f: Групирайте отдалечените светкавици.
Оптично AWL
Изберете група (A, B или C) за всяка от отдалечените светкавици.
Въпреки че няма ограничение в броя на отдалечените
светкавици, които могат да се използват, максималният брой на
практика е три за група. С повече светкавици от този брой
светлината, излъчвана от отдалечените светкавици ще попречи
на изпълнението.
Радио AWL
Изберете група (A-F) за всяка от отдалечените светкавици.
Главната светкавица може да управлява до 18 светкавици в
различни комбинации.
5
l
214
C/f: Композирайте снимката.
Композирайте снимката и подредете светкавиците. Вижте
документацията, предоставена със светкавицата за повече
информация. След като позиционирате светкавиците, направете
пробна снимка, за да се уверите, че светкавиците работят.
Можете също да тествате радио управляваните светкавици чрез
натискане на бутона i в дисплея с информация за светкавицата
(0 216) и избиране на Тестова светкавица.
6
C/f: Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
При радио AWL индикаторът за готовност
на светкавицата ще свети във визьора на
фотоапарата (0 10) или екрана с
информация за светкавицата, когато всички
светкавици са готови. Статусът на радио
управляваните светкавици може също да
бъде видян чрез избиране на Управл. на
светкавицата > Инф. радио отдал. светк. в менюто за правене
на снимки.
A
Оптично AWL
Позиционирайте сензорните прозорци върху отдалечените светкавици, за
да хванете светлината от главната светкавица (особено внимание се
изисква, ако фотоапаратът е монтиран на статив). Уверете се, че в обектива
на фотоапарата (TTL режим) не влиза пряка светлина или силно отражение
от отдалечената светкавица или фотоклетките на отдалечената светкавица
(режим qA),тъй като това може да предизвика смущения в експозицията. За
да попречите на светкавици с ниска интензивност, излъчвани от главната
светкавица, да се появят на снимки, направени на късо разстояние,
изберете ниска ISO чувствителност или малка диафрагма (високи f-числа),
или завъртете главата на главната светкавица да сочи нагоре. След като
позиционирате отдалечената светкавица, направете тестова снимка и вижте
резултатите в дисплея на фотоапарата.
l
A
Компенсация на светкавицата
Стойността на компенсацията на светкавицата, избрана с бутон W (M) и
диска за подкоманди се добавя към стойностите на компенсацията на
светкавицата, избрани в менюто за опции за безжичната светкавица.
Иконата Y мига на екрана в горния контролен панел и визьора, когато се
избере стойност на компенсацията на светкавицата различна от ±0 за
главната или отдалечената светкавица в режим TTL или qA.
215
Разглеждане на информация за
светкавицата
Фотоапаратът може да показва информация за светкавиците SB-5000,
SB-500, SB-400 и SB-300, монтирани в гнездото за аксесоари на
фотоапарата и за отдалечените светкавици, управлявани от радио
AWL чрез използване на WR-R10. За да видите информация за
светкавицата, натиснете бутона R в екрана с информация (0 220).
Показваната информация варира според режима на управление на
светкавицата.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
1 Индикаторът за готовност на
светкавицата ....................................... 194
2 Икона за наклон (показва се, ако
главата на светкавицата е наклонена)
3 Предупреждение за ъгъл на
светкавицата (показва се, ако ъгълът
на осветеност е под оптималния)
4 Режим на управление на
светкавицата ....................................... 197
Индикатор за FP ................................. 305
5 Компенсация на светкавицата (TTL)
......................................................... 197, 200
6 Режим на светкавицата ................... 198
7 Компенсация на светкавицата ...... 200
❚❚ Автом. външна светкавица
l
216
1
2
1 Режим на управление на
светкавицата ....................................... 197
Индикатор за FP ................................. 305
2 Компенсация на светкавицата
(автоматична диафрагма)...... 197, 200
❚❚ Ръчно упр. приоритет разст.
1
2
3
1 Режим на управление на
светкавицата ........................................197
Индикатор за FP ..................................305
2 Компенсация на светкавицата (ръчно
управление с приоритет на
разстоянието) .............................197, 200
3 Разстояние ............................................197
❚❚ Ръчно
1
2
1 Режим на управление на
светкавицата ........................................197
Индикатор за FP ..................................305
2 Ниво на светкавицата ..............197, 200
❚❚ Поред. импул на светк.
1
2
3
1 Режим на управление на
светкавицата ........................................197
2 Ниво на светкавицата (мощност)
...................................................................197
3 Брой излъчвания (брой пъти)........197
Честота ...................................................197
l
A
Информация за светкавицата и настройки на фотоапарата
Екранът с информация за светкавицата показва
избраните настройки на фотоапарата,
с изключение на режим на експозицията, скорост
на затвора, диафрагма и ISO чувствителност.
217
❚❚ Групова светкавица
1
2
5
3
6
4
1 Индикаторът за готовност на
светкавицата 1 ..................................... 210
2 Дистанц. управление светк ............ 209
3 Режим на дистанционно управление
на светкавицата 2 ............................... 204
4 Режим на управление на груповата
светкавица 2, 3 ...................................... 209
Режим на групова светкавица....... 209
Ниво на светкавицата/компенсация
на светкавицата.................................. 209
5 Канал 2.................................. 206, 207, 209
6 Режим на връзка ................................ 206
❚❚ Бързо безжично управл.
1
2
7
3
8
4
5
6
1 Индикаторът за готовност на
светкавицата 1 ..................................... 213
2 Дистанц. управление светк ............ 209
3 Режим на дистанционно управление
на светкавицата 2. .............................. 204
4 Съотношение A : B ............................. 211
5 Компенсация на светкавицата....200, 211
6 Режим на управление на светкавицата
и ниво на светкавицата за група C ....211
7 Канал 2 .................................. 206, 207, 212
8 Режим на връзка ................................ 206
❚❚ Повтаряне oтдал. светк.
1
l
3
4
5
218
2
6
7
1 Индикаторът за готовност на
светкавицата 1 ..................................... 215
2 Дистанц. управление светк ............ 209
Ниво на светкавицата (мощност) .... 213
3 Режим на дистанционно управление
на светкавицата 2 ............................... 204
4 Брой излъчвания (брой пъти) ....... 213
Честота .................................................. 213
5 Статус на групата (активиран/
деактивиран)....................................... 213
6 Канал 2 .................................. 206, 207, 214
7 Режим на връзка ................................ 206
1 Показва се при радио AWL, когато всички светкавици са готови.
2 Оптичният AWL се показва от Y, радио AWL - от Z, общият оптичен и радио
AWL - от Y и Z. Оптичният AWL канал за общ оптичен и радио AWL се показва,
когато SB-500 се използва като главна светкавица.
3 Иконите се показват за всяка група, когато се използва общ оптичен и радио
AWL.
l
A
Промяна в настройките на светкавицата
Настройките на светкавицата могат да се променят
чрез натискане на бутона i в дисплея с информация
за светкавицата. Наличните опции варират според
светкавицата и избраните настройки. Можете също
да направите пробно пускане на светкавицата.
219
t
Други опции на снимане
Бутонът R
Натискане на бутона R при снимане с визьор показва информация за
снимането на дисплея, включително скорост на затвора, диафрагма,
брой на оставащите експозиции за запис и режим за избор на АФ
зона.
12 3
4
5
6
7
t
220
1 Режим на експозиция .......................131
2 Индикатор за гъвкава програма...133
3 Икона за заключване на скоростта на
затвора...................................................140
4 Скорост на затвора ...................134, 136
Брой снимки в последователността
на клин на експозицията и на
светкавицата........................................147
Брой снимки в последователността
на клина на баланса на бялото ......151
Фокусно разстояние (обективи без
процесор)..............................................244
5 Индикатор за стоп на диафрагма
.........................................................135, 326
6 Диафрагма (f-число)................. 135, 136
Диафрагма (брой спирания)
......................................................... 135, 326
Стъпка на клин........................... 148, 152
Брой снимки в последователността
ADL клин................................................ 155
Максимална диафрагма (обективи
без процесор)...................................... 244
7 Индикатор за ISO чувствителност
................................................................. 124
ISO чувствителност............................ 124
Индикатор за автоматична ISO
чувствителност ................................... 128
9
8
10
11
12
13
14
15
22
21
20
19
18
17
8 Индикатор за синхронизация на
светкавицата........................................ 305
9 Икона за заключване на диафрагмата
.................................................................. 140
10 Индикатор на експозицията........... 137
Показване на компенсацията на
експозицията....................................... 143
Индикатор за напредъка на клина:
Клин на експозицията и на
светкавицата .................................... 147
Клин баланс бяло ............................ 151
11 Индикатор за Picture Control.......... 180
12 Индикатор за HDR.............................. 190
Разлика в експозицията на HDR.... 193
Индикатор за многократна
експозиция........................................... 230
Брой експозиции (многократна
експозиция).......................................... 231
13 Индикатор за „звуков сигнал“ ....... 312
16
14 Индикатор за коментар за
изображение........................................311
15 Индикатор за информация за
авторски права....................................311
16 IPTC Индикатор....................................311
17 Индикатор за Активен D-Lighting
...................................................................188
18 Цветово пространство......................294
19 Режим на светкавица ........................198
20 Индикатор за режим на снимане....87
21 Индикатор за клина на експозицията
и на светкавицата ...............................147
Индикатор за клин баланс бяло ....151
Индикатор на ADL клин ....................155
22 Позиция на текущия кадър в
последователността на клина
..........................................................149, 153
Стойност на ADL клин .......................156
t
A
Изключване на дисплея
За да изтриете от дисплея информацията за снимането или светкавицата,
натиснете бутона R отново или натиснете спусъка наполовина. Дисплеят
ще се изключи автоматично, ако не се извършват операции в продължение
на около 10 секунди.
221
Екранът с информация (Продължаване)
23 24 25 26 27 28 29 30
31
41
40
39
38
32
37 36 35 34
t
23 Индикатор за сателитния сигнал
..................................................................246
24 Индикатор за намаляване на шума
при дълга експозиция ......................294
25 Индикатор за контрол на
винетирането.......................................294
26 Автомат. контрол изкривяване.....294
27 Електронен затвор с предно перде
..................................................................304
28 Режим Забавяне експозиция..........304
29 Индикатор за интервал от време.....239
Индикатор за серия снимки през
интервал.................................................. 79
30 Индикатор за батерията на
часовника....................................... 29, 351
31 Индикатор за батерията .................... 37
32 „k“ (появява се, когато оставащата
памет е за над 1000 експозиции) .... 38
33
33 Брой на оставащите експозиции за
запис.................................................38, 385
Номер на ръчен обектив................. 244
34 Набор от потребит. настройки...... 299
35 Набор потр. настр. меню снимане
.................................................................. 291
36 Режим на автоматично фокусиране
.................................................................. 101
37 Режим за избор на АФ зона... 104, 106
38 Измерване............................................ 129
39 Индикатор за заключване на
стойността на светкавицата ........... 203
40 Индикатор за компенсация на
светкавицата ....................................... 200
Стойност на компенсацията на
светкавицата ....................................... 200
41 Индикатор за компенсация на
експозицията....................................... 143
Стойност на компенсацията на
експозицията....................................... 143
Забележка: Дисплеят е показан с включени всички индикатори с илюстративна цел.
A
Вижте също
За информация относно избирането колко дълго дисплеят да остава
включен, вижте Потребителска настройка c4 (Време автомат. изкл.
дисплей, 0 303). Цветът на буквите на екрана с информация може да се
променя чрез използване на опцията Екран с информация в менюто с
настройки (0 310).
222
Бутонът i
За да получите достъп до опциите по-долу,
натиснете бутона i по време на снимане с
визьор. Маркирайте елементите като
използвате мултиселектора и натиснете J, за
да видите опциите за маркирания елемент. За
да се върнете към режим на снимане,
натиснете спусъка наполовина.
Опция
Набор настр. меню снимки
Набор от потрeбит. настройки
Присв. потреб. контрол
Активен D-Lighting
Цветово пространство
Свързване с мрежа
Нам. шум при дълга експозиция
Висока ISO NR
Бутон i
0
291
299
307
188
294
281
294
294
t
223
Нулиране с натискане на два
бутона: възстановяване на
настройките по подразбиране
Настройките на фотоапарата, изброени подолу, могат да бъде възстановени до стойности
по подразбиране чрез задържане на бутони S
и U надолу заедно за повече от две секунди
(тези бутони са маркирани от зелена точка).
Контролният панел се изключва за кратко,
докато настройките се нулират.
t
224
S бутон
Бутон
U
❚❚ Настройки, достъпни от менюто за правене на снимки 1
Опция
По подразбиране
Опция
По подразбиране
Наб. разш. менюта
Настройки на Picture
Изкл.
Непроменен
снимки
Control 2
Намаляване на трептенето
Качество на
JPEG normal
изображението
Настр. за намал. на
Деактивиране
Размер на изображението
трептенето
Индикатор за
JPEG/TIFF
Голямо
Вкл.
намал. трепт.
NEF (RAW)
Голямо
Многократна
Настройки на ISO чувствителност
Изкл. 3
експозиция
ISO чувствителност
100
HDR (висок динам.
Авт. настр. ISO
Изкл. 4
Изкл.
диапазон)
чувствит.
Сн. през задад. инт.
Автоматично >
Изкл. 5
от време
AUTO0 Запаз. на
Баланс на бялото
Безш. снимане с live
бяло (ред. топл.
Изкл.
view
цв.)
Фина настройка
A-B: 0, G-M: 0
1 С изключение на многократната експозиция, настройките за зададен интервал от
време, само настройките в текущо избрания набор с използване на опцията
Набор настр. меню снимки ще бъдат нулирани (0 291). Настройки в останалите
набори с настройки няма да бъдат засегнати.
2 Само текущ Picture Control.
3 Ако в момента е в ход многократна експозиция, снимането ще прекъсне и ще
бъде създадена многократна експозиция от експозиции, записани до този
момент. Режимът на наслагване и броят на снимките не се нулират.
4 Разликата в експозицията и омекотяването не се нулират.
5 Ако в момента тече снимане през зададен интервал от време, снимането ще
приключи. Стартовото време, интервалът за снимане, броят интервали и
снимките и омекотяването на експозицията не се нулират.
t
225
❚❚ Настройки, достъпни от менюто за заснемане на видео
Опция
По подразбиране
Настройки ISO чувств. филми
ISO чувствителност
100
(реж. M)
Автом. наст. на ISO
Изкл.
(реж. M)
Макс. чувствителност
102400
Опция
Баланс на бялото
Електр. намал. на
вибр. (VR)
По подразбиране
Същ. като настр.
за снимки
Изкл.
❚❚ Други настройки
Опция
Точка за
фокусиране 1
Потр. настр. точка
фокусиране
Режим на
експозиция
Гъвкава програма
Компенсация
експозиция
Задържане на
заключването на АЕ
Заключв. скорост
затвора
Заключване на
диафрагмата
Режим на
автоматично
фокусиране
Режим за избор на
АФ зона
По подразбиране
Център
Център
Режим с
автоматична
програма
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Опция
Показв. баланс на
бяло в live view
Маркирано
показване
Сила на звука на
слушалките
Измерване
Клин
Режим на
светкавицата
Компенсация на
светкавицата
Заключ. стойност
светкавица
Режим Забавяне
експозиция
Изкл.
15
Матрично
измерване
Изкл. 2
Синхронизация
по предно перде
Изкл.
Изкл.
Изкл. 3
АФ с единична
точка
АФ с нормална
Live view
зона
1 Точката за фокусиране не се показва, ако АФ с автоматична зона е избрано за
режим за избор на АФ зона.
2 Броят на снимките е нулиран. Нарастването на клина е нулирано до 1 EV (експозиция/
клин на светкавицата) или 1 (клин на баланса на бялото). Y Автоматично е избрано
за втората снимка на програми за среден план на ADL клин.
3 Само настройките в текущо избрания набор с настройки с използване на опция
Набор от потрeбит. настройки ще бъдат нулирани (0 299). Настройки в
останалите набори с настройки няма да бъдат засегнати.
A
Вижте също
Виж стр. 289 за списък с настройки по подразбиране.
226
Няма
AF-S
Визьор
t
По подразбиране
Намаляване на трептенето
Фотоапаратът предлага две опции за Намаляване на трептенето за
намаляване на ефектите от трептенето при флуоресцентно или
живачно осветление. Първата се намира в менюто за правене на
снимки и се използва за намаляване на трептенето при снимки,
направени по време на снимане с визьор, а втората е в менюто за
заснемане на филми и се използва за намаляване на трептенето в
режим live view (преглед в реално време) и режим на филм.
❚❚ Снимане с визьор
Изберете от следните опции:
• Настр. за намал. на трептенето: Когато е избрано
Активиране, фотоапаратът ще избере
подходящия момент за снимките с цел
намаляване на ефектите от трептенето
(0 295).
• Индикатор за намал. трепт.: Когато е избрано Вкл.,
индикаторът за откриване на трептене (u)
ще бъде показан във визьора, ако бъде открито трептене, когато
спусъкът е натиснат наполовина. Ако бъде открито трептене, когато
е избрано Деактивиране за Настр. за намал. на трептенето,
индикаторът ще мига; за да активирате намаляване на трептенето,
изберете Активиране за Настр. за намал. на трептенето.
❚❚ Live view (преглед в реално време) и режим на филм
Опцията Намаляване на трептенето в менюто
за заснемане на филм може да се използва за
намаляване на трептенето и ивиците по време
на live view (преглед в реално време) (0 44) и
запис на филм (0 59).
t
227
A Намаляване на трептенето в менюто за правене на снимки
Направете пробна снимка и разгледайте резултатите преди да направите
допълнителни снимки. Намаляването на трептенето може да открие
трептене при 100 и 120 Hz (което се свързва съответно с доставка на
променлив ток от 50 и 60 Hz). Възможно е да не бъде открито трептене или
желаните резултати да не бъдат постигнати при тъмен фон, източници на
ярка светлина или декоративно осветление на витрини и друго
нестандартно осветление. В зависимост от източника на светлина може да
има леко забавяне преди освобождаването на затвора. По време на серия от
снимки кадровата честота може да се забави или да стане хаотична; освен
това, желаните резултати може да не бъдат постигнати, ако честотата на
електрозахранването се променя по време на снимане.
Откриването на трептене няма да има ефект при скорости на затвора побавни от 1⁄100 сек (включително Bulb (продължителна ръчна експозиция,
докато е натиснат спусъкът) (A) и Time (продължителна ръчна
експозиция за зададен период от време) (%), или когато MUP или 14 кад/сек
(вдигн. оглед.) е избрано за режим на снимане или режимът за забавяне на
експозицията е включен. Откриването на трептенето е налично по време на
снимане със светкавица, но не може да се използва с отдалечени безжични
светкавици.
t
228
Многократна експозиция
Следвайте стъпките по-долу, за да запишете серия от две до десет
експозиции в една снимка.
❚❚ Създаване на многократна експозиция
Многократни експозиции не могат да бъдат записвани в live view.
Излезте от live view, преди да продължите.
A
Удължен брой пъти запис
Ако дисплеят се изключи по време на възпроизвеждане или операции с
менюто и не се извършат операции за 30 сек, снимането ще прекъсне и ще
се създаде многократна експозиция от експозициите, които са записани до
този момент. Времето, налично за запис на следващата експозиция, може да
бъде удължено с избиране на по-дълго време за Потребителска настройка
c2 (Таймер за готовност, 0 303).
1
Изберете Многократна експозиция.
Маркирайте Многократна експозиция в
менюто за правене на снимки и
натиснете 2.
t
229
2
Изберете режим.
Маркирайте Режим многокр. експозиция
и натиснете 2.
Маркирайте едно от следните и
натиснете J:
• За да направите серия от многократни
експозиции, изберете 0 Вкл. (серии).
Снимането с многократна експозиция ще
продължи, докато не изберете Изкл. за
Режим многокр. експозиция.
• За да направите една многократна експозиция, изберете Вкл. (една
снимка). Нормалното снимане автоматично ще започне, след
като сте създали една многократна експозиция.
• За да излезете, без да създадете допълнителни многократни експозиции,
изберете Изкл.
Ако е избрано Вкл. (серии) или Вкл. (една
снимка), в горния контролен панел ще се
покаже икона n.
t
230
3
Изберете брой снимки.
Маркирайте Брой снимки и натиснете 2.
Натиснете 1 или 3, за да изберете броя
експозиции, които ще се комбинират в една
снимка, и натиснете J.
A
Бутонът BKT
Ако Многократна експозиция е избрано за
Потребит. настройка f1 (Присв. потреб.
контрол) > Бутон BKT + y (0 307), можете да
изберете режима на многократна експозиция,
като натиснете бутона BKT и завъртите
главния диск за управление, и броя снимки,
като натиснете бутона BKT и завъртите диска
за подкоманди. Режимът и броят снимки са
показани в горния контролен панел: иконите,
представящи режима, са a за Изкл., B за
Вкл. (една снимка) и b за Вкл. (серии).
t
231
4
Изберете режим на наслагване.
Маркирайте Режим на наслагване и
натиснете 2.
Ще се покажат следните опции:
Маркирайте опция и натиснете J.
• Добавяне: Експозициите са насложени без
модифициране; усилването не се
регулира.
• Средно: Преди експозициите да се
насложат, усилването за всяка е разделено на общия брой
направени експозиции (усилването за всяка експозиция е
зададено на 1/2 за 2 експозиции, 1/3 за 3 експозиции и т.н.).
• Светло: Фотоапаратът сравнява пикселите във всяка експозиция
и използва само най-ярките.
+
• Тъмно: Фотоапаратът сравнява пикселите във всяка експозиция
и използва само най-тъмните.
+
t
232
5
Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
В режим на непрекъснато снимане (0 116),
фотоапаратът записва всички експозиции в една серия
от снимки. Ако е избрано Вкл. (серии), фотоапаратът
продължава да записва многократни експозиции, докато не се
натисне спусъкът; ако е избрано Вкл. (една снимка), снимането с
многократна експозиция ще приключи след първата снимка.
В режим на самоснимачка фотоапаратът автоматично ще запише
броя експозиции, избран в Стъпка 3 на стр. 231, независимо от
опцията, избрана за Потребителска настройка c3
(Самоснимачка) > Брой снимки (0 303); интервалът между
снимките, обаче, се контролира от Потребителска настройка c3
(Самоснимачка) > Интервал между снимките. В други режими
на снимане при натискане на спусъка се прави по една снимка;
продължете снимането, докато не се запишат всички експозиции
(за информация за прекъсване на многократна експозиция преди
записването на всички снимки вижте стр. 234).
Иконата n свети, докато не завърши
снимането. Ако е избрано Вкл. (серии),
снимането с многократна експозиция ще
приключи само когато за режим на
многократна експозиция е избрано Изкл.;
ако е избрано Вкл. (една снимка), снимането с многократна
експозиция приключва автоматично, когато многократната
експозиция завърши. Когато снимането с многократна
експозиция приключи, иконата n изчезва от екрана.
t
233
❚❚ Прекратяване на многократната експозиция
За да прекратите многократна експозиция
преди да бъде заснет посоченият брой
експозиции, изберете Изкл. за режим на
многократна експозиция. Ако снимането
приключи, преди да се направи посоченият
брой експозиции, от експозициите, записани до
този момент, ще се създаде многократна експозиция. Ако е избрано
Средно за Режим на наслагване, усилването ще се регулира спрямо
действително записания брой експозиции. Отбележете, че снимането
спира автоматично, ако:
• Се извърши нулиране с натискане на два бутона (0 224)
• Фотоапаратът се изключи
• Батерията се изтощи
• Снимките се изтриват
t
234
D
Многократна експозиция
Многократните експозиции могат да бъдат повлияни от шум (произволно
разположени ярки пиксели, мъгла или линии).
Не вадете или сменяйте картата с памет, докато се записва многократна
експозиция.
Live view не е налично, докато протича снимане. Избирането на live view
връща Режим многокр. експозиция на Изкл.
Информацията за снимане, показана на дисплея за информация при
възпроизвеждане на снимки (включително измерване, експозиция, режим
на експозиция, фокусно разстояние, дата на запис и ориентация на
фотоапарата), е за първата снимка в многократната експозиция.
A
Гласови бележки
Записът на глас е деактивиран, докато се заснемат многократни експозиции,
но може да се запише бележка, когато снимането приключи (0 272).
A
Снимане през зададен интервал от време
Ако е активирано снимане през зададен интервал от време, преди да се
направи първата експозиция, фотоапаратът ще записва експозиции през
избрания интервал от време, докато не се направят броят експозиции,
посочен в менюто за многократна експозиция (броят снимки, посочен в
менюто за снимане през зададен интервал от време се игнорира). После
тези експозиции ще бъдат записани като една снимка и снимането през
зададен интервал от време ще приключи (ако за режим на многократна
експозиция е избрано Вкл. (една снимка), снимането с многократна
експозиция също ще приключи автоматично).
A
Други настройки
Докато се снима многократна експозиция, картите с памет не могат да се
форматират и някои елементи от менюто са засивени и не могат да се
променят.
t
235
Снимане през зададен интервал
от време
Фотоапаратът има възможността да прави снимки автоматично през
предварително зададени интервали.
D
Преди снимане
Изберете режим на снимане, различен от самоснимачка (E), когато
използвате таймера за интервали. Преди началото на снимане през зададен
интервал от време, направете пробна снимка при текущите настройки и
вижте резултата на дисплея. След като веднъж настройката е регулирана по
ваше желание, затворете затвора на окуляра на визьора, за да
предотвратите навлизащата във визьора светлина да пречи на снимките
или на експозицията (0 120).
Преди да изберете начален час, изберете Часова зона и дата в менюто с
настройки и се уверете, че часовникът на фотоапарата е настроен на
точните час и дата (0 28).
Препоръчва се използването на статив. Монтирайте фотоапарата на статив,
преди да започне снимането. За да сте сигурни, че снимането няма да бъде
прекъснато, уверете се, че батерията на фотоапарата е напълно заредена.
Ако не сте сигурни, заредете батерията преди използване или използвайте
захранващ адаптер и конектор за захранването (продават се отделно).
1
Изберете Сн. през задад. инт. от
време.
Маркирайте Сн. през задад. инт. от време
в менюто за правене на снимки и натиснете
2, за да се покажат опциите на таймера за
интервал.
t
236
2
Регулирайте настройките на таймера за интервал.
Изберете опция за начало, интервал, брой снимки за интервал и
опция за омекотяване на експозицията.
• За избор на опция за начало:
Маркирайте Начални опции и
натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
За да започнете да снимате веднага, изберете Сега. За да
започнете да снимате на избрана дата и час, изберете Избира
се нач. дата и нач. час, после изберете датата и часа и
натиснете J.
• За избор на интервал между снимките:
Маркирайте Интервал и
натиснете 2.
Изберете интервал (часове,
минути и секунди) и натиснете J.
t
237
• За избор на брой снимки за интервал:
Маркирайте Брой интервали ×
снимки/интервал и
натиснете 2.
Изберете броя интервали и броя
снимки за интервал и
натиснете J.
В режим S (един кадър) снимките за всеки интервал ще бъдат
заснети при скорост, избрана в Потребителска настройка d1
(Скорост непрекъсн. снимане) > Серия снимки с нис.
скорост (0 303).
• За активиране или деактивиране на омекотяване на експозицията:
Маркирайте Омекотяване на
експозицията и натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
Избирането на Вкл. позволява на фотоапарата да регулира
експозицията, за да съответства на предишната снимка в
режими, различни от M (обърнете внимание, че омекотяването
на експозицията е активно в режим M само ако е включена
автоматичната настройка на ISO чувствителността).
t
238
3
Започнете да снимате.
Маркирайте Старт и натиснете J. Първата
серия от снимки ще бъде направена в
посочения начален час или след около
3 сек, ако е избрано Сега за Начални
опции в Стъпка 2. Снимането ще продължи
през избрания интервал, докато не се направят всички снимки.
A
По време на снимане
По време на снимане през зададен интервал от
време иконата Q свети в горния контролен
панел. Непосредствено преди началото на
следващия интервал на снимане, индикацията за
скорост на затвора ще покаже броя оставащи
интервали, а индикацията за диафрагма ще покаже броя на оставащите
снимки за запис в текущия интервал. В други случаи броят оставащи
интервали и броят снимки във всеки интервал могат да се видят чрез
натискане на спусъка наполовина (след отпускане на бутона ще се покажат
скоростта на затвора и диафрагмата, докато не изтече таймерът за
готовност).
Докато протича снимане през зададен интервал от време могат да се
регулират настройки, да се използват менюта и да се възпроизвеждат
снимки. Дисплеят ще се изключи автоматично около четири секунди преди
всеки интервал. Отбележете, че промяната на настройките на фотоапарата,
докато е активен таймерът за интервал, може да доведе до прекратяване на
снимането.
t
A
Режим на снимане
Независимо от избрания режим на снимане, фотоапаратът прави посочения
брой снимки за всеки интервал.
239
❚❚ Поставяне на снимане през зададен интервал от време на пауза
Снимането през зададен интервал от време може да се постави на
пауза между интервалите чрез натискане на J или избиране на Пауза
в менюто на таймера за интервал.
❚❚ Подновяване на снимане през зададен интервал от време
За подновяване на снимането:
• Започване сега
Маркирайте Рестарт
и натиснете J.
• Започване в определен час
За Начални опции
маркирайте Избира
се нач. дата и нач.
час и натиснете 2.
Изберете начална
дата и час и
натиснете J.
Маркирайте Рестарт
и натиснете J.
❚❚ Прекратяване на снимане през зададен интервал от време
t
240
За да прекратите снимане през зададен интервал от време, преди да
са направени всички снимки, изберете Изкл. в менюто на таймера за
интервал.
❚❚ Без снимане
Фотоапаратът ще прескочи текущия интервал, ако някоя от следните
ситуации продължи за осем секунди или повече след момента,
в който е трябвало да започне интервалът: снимката или снимките за
предишния интервал все още не са направени, картата с памет е
пълна или фотоапаратът не може да фокусира в AF-S (отбележете, че
фотоапаратът фокусира отново преди всяка снимка). Снимането ще
се поднови при следващия интервал.
D
Няма памет
Ако картата с памет е пълна, таймерът за интервал остава активен, но не се
снима. Подновете снимането (0 240), след като изтриете някои снимки или
изключите фотоапарата и поставите друга карта с памет.
A
Набор настр. меню снимки
Промените в настройките на таймера за интервал са приложими за всички
набори от настройки в менюто за правене на снимки (0 291), което
означава, че снимането през зададен интервал ще продължи, дори ако
превключите набора от настройки в менюто. Ако настройките на менюто за
правене на снимки се нулират чрез елемента Набор настр. меню снимки в
менюто за правене на снимки, снимането през зададен интервал от време
ще се прекрати и настройките на таймера за интервал ще се нулират, както
следва:
• Опции за начало: Сега
• Брой снимки: 1
• Интервал: 00:01':00"
• Омекотяване на експозицията:
• Брой интервали: 1
Изкл.
A
Клин
Регулирайте настройките за клин, преди да започнете снимане през зададен
интервал от време. Ако експозицията, светкавицата или ADL клинът са
активни при снимане през зададен интервал от време, фотоапаратът ще
направи броя снимки в програмата за клин през всеки интервал независимо
от посочения брой снимки в менюто на таймера за интервал. Ако е активен
клин с баланс на бялото при снимане през зададен интервал от време,
фотоапаратът ще направи по една снимка за всеки интервал и ще я
обработи, за да създаде броя копия, посочен в програмата за клин.
t
241
A
Снимане през зададен интервал от време
Изберете интервал, по-дълъг от времето, необходимо за правене на
избрания брой снимки и, ако използвате светкавица, времето необходимо
на светкавицата да се зареди. Ако интервалът е твърде кратък, броят
заснети снимки може да е по-малък от общия, посочен в Стъпка 2 (броят
интервали, умножен по броя снимки за интервал) или светкавицата може да
сработи при по-малка от мощността, необходима за пълна експозиция.
Мощността на светкавицата също може да спадне под желаното ниво, ако
бъдат направени повече от една снимка за интервал. Снимането през
зададен интервал от време не може да се комбинира с продължителни
експозиции (продължителна ръчна експозиция за зададен период от време
или продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът, 0 138)
или снимане на филми през зададен интервал от време (0 74) и не е
налично в live view (преглед в реално време) (0 44, 59), или когато Запис на
филми е избрано за Потребителска настройка g1 (Присв. потреб. контрол)
> Спусък (0 309). Отбележете, че понеже скоростта на затвора, кадровата
честота и времето за записване на изображенията могат да са различни за
различните интервали, времето между края на един интервал и началото на
друг може да е различно. Ако снимането не може да продължи при
текущите настройки (например ако в режим на ръчна експозиция текущо е
избрана скорост на затвора от A или %, интервалът е нула или времето
за начало е по-малко от минута), на дисплея ще се покаже предупреждение.
Снимането през зададен интервал от време ще спре на пауза, когато е
избрано E (самоснимачка) или когато фотоапаратът се изключи и включи
отново (когато фотоапаратът се изключи, картите с памет и батериите могат
да се сменят, без да се прекратява снимането през зададен интервал от
време). Поставяне на снимането на пауза не влияе на настройките на
таймера за интервал.
t
242
Обективи без процесор
Обективите без процесор могат да се използват в режими на
експозиция A и M с настройване на диафрагмата чрез пръстена за
диафрагмата на обектива. С посочване на данните за обектива
(фокусно разстояние и максимална диафрагма) потребителят може да
получи достъп до следните функции на обективи с процесор.
Ако фокусното разстояние на обектива е известно:
• Със светкавиците, които се предлагат като опция, може да се
използва мощното увеличение
• Фокусното разстояние на обектива е посочено (със звездичка) в
информацията за възпроизвеждане на снимката на дисплея
Ако максимална диафрагма на обектива е известна:
• Стойността на диафрагмата се показва в горния контролен панел и
във визьора
• Нивото на светкавицата се регулира спрямо промените в
диафрагмата, ако светкавицата поддържа режим qA (автоматична
диафрагма)
• Диафрагмата е посочена (със звездичка) в информацията за
възпроизвеждане на снимката на дисплея
Указване както на фокусното разстояние, така и на максималната
диафрагма на обектива:
• Активира цветното матрично измерване (обърнете внимание, че
може да се наложи да използвате централно претеглено или
точково измерване за постигане на точни резултати при някои
обективи, включително Reflex-NIKKOR)
• Подобрява прецизността на централно претегленото и точковото
измерване и i-TTL балансираната запълваща светкавица за цифрови
SLR фотоапарати
t
243
За въвеждане или редактиране на данни за обективи без процесор:
1
Изберете Данни за обектив без
процесор.
Маркирайте Данни за обектив без
процесор в менюто с настройки и
натиснете 2.
2
Изберете номер на обектив.
Маркирайте Номер на обектив и
натиснете 4 или 2, за да изберете номер
на обектив.
3
Въведете фокусното разстояние и
диафрагмата.
Маркирайте Фокусно разстояние (мм)
или Максимална диафрагма и натиснете
4 или 2, за да редактирате маркирания
елемент.
4
Запишете промените и излезте.
Натиснете J. Указаните фокусно разстояние и диафрагма ще се
запаметят под избрания номер на обектив.
t
244
За връщане на данни за обектива при използване на обектив без
процесор:
1
Задайте номер на обектив без процесор, който да
съответства на контрола на фотоапарата.
Присвояване на Избор обектив без процесор към контрол чрез
използване на Потребителска настройка f1 (Присв. потреб.
контрол, 0 307).
2
Използвайте избрания контрол, за да изберете номер на
обектив.
Натиснете избрания контрол и въртете главния или диска за
подкоманди, докато желаният номер на обектив се появи в
горния контролен панел.
Фокусно разстояние
Главен диск за
управление
Максимална
диафрагма
Номер на обектив
A
Фокусното разстояние не е посочено
Ако правилното фокусно разстояние не е посочено, изберете най-близката
стойност, по-голяма от действителното фокусно разстояние на обектива.
A
t
Телеконвертори и мащабиращи обективи
Максималната диафрагма за телеконвертори е комбинираната максимална
диафрагма на телеконвертора и обектива. Отбележете, че данните за
обектива не се регулират при увеличаване или намаляване с обективи без
процесор. Данните за различните фокусни разстояния могат да се въведат
като отделни номера на обективи или данните за обектива могат да се
редактират, за да отразяват новите стойности за фокусно разстояние и
максимална диафрагма на обектива за всяко регулиране на мащабирането.
245
Данни за местоположението
Към универсалния конектор с десет пина може да се свърже GPS
устройство, което позволява записването на текущата географска
ширина, географска дължина, надморска височина, координирано
универсално време (UTC) и посока за всяка направена снимка.
Фотоапаратът може да се използва с GP-1 и GP-1A GPS устройства,
предлагани като опции (вижте по-долу; обърнете внимание, че тези
устройства не предоставят посока по компас) или със съвместими
устройства от трети страни, свързани чрез предлагания като опция
MC-35 GPS адаптерен кабел (0 340).
❚❚ GP-1/GP-1A GPS устройства
Тези предлагани като опция GPS устройства са предназначени за
използване с цифрови фотоапарати Nikon. За информация за
свързване на устройството вижте ръководството, предоставено с
устройството.
A Иконата o
Състоянието на връзката се показва от иконата o
в екрана с информация:
• o (Статично): Получаване на данни за
местоположението.
• o (мигащ): GPS устройството търси сигнал.
Снимките, направени, докато иконата мига, са
без данни за местоположението.
• Няма икона: Не са получени нови данни за
местоположението от GPS устройството за поне две секунди. Снимките,
направени, докато иконата o не се показва, са без данни за
местоположението.
t
A
Посока
Посоката се записва само ако GPS устройството е
снабдено с цифров компас (отбележете, че GP-1 и
GP-1A нямат вграден компас). Дръжте GPS
устройството насочено в същата посока като
обектива и на разстояние поне 20 см от
фотоапарата.
A
Координирано универсално време (UTC)
Данните за UTC се предоставят от GPS
устройството и са независими от часовника на фотоапарата.
246
❚❚ Опции на менюто с настройки
Елементът Данни за местоположението в менюто с настройки
съдържа опциите, изброени по-долу.
• Таймер за готовност: Изберете дали таймерът за готовност да се
активира, когато е свързано GPS устройството.
Опция
Описание
Таймерът за готовност е активиран. Таймерът изтича
автоматично, ако не се извършат операции за периода,
посочен в Потребителска настройка c2 (Таймер за
готовност, 0 303), което намалява разхода на батерията.
Ако е свързано GP-1 или GP-1A, устройството ще остане
Активиране
активно за определен период, след като времето изтече; за
да се даде време на фотоапарата да извлече данни за
местоположението, закъснението се увеличава до една
минута след активирането на експонометрите или след
включването на фотоапарата.
Таймерът за готовност е деактивиран, което гарантира
Деактивиране
необезпокояван запис на данните за местоположението.
• Позиция: Позицията е налична само ако е свързано GPS устройство,
което показва текущата географска ширина и дължина, надморска
височина, координирано универсално време (UTC) и посока (ако се
поддържа), както са отчетени от GPS устройството.
• Настр. час от сателит: Изберете Да, за да сверите часовника на
фотоапарата въз основа на часа, посочен от GPS устройството.
t
247
I
Още за
възпроизвеждането
Разглеждане на изображения
Възпроизвежда
не на снимки на
цял екран
W
W
W
X
X
X
Възпроизвеждане в миниатюри
Възпроизвеждане на снимки на цял екран
За да възпроизвеждате снимки, натиснете
Бутон K
бутона K. На дисплея ще се покаже последната
направена снимка. Допълнителни снимки могат
да се покажат с натискане на 4 или 2; за да
видите допълнителна информация за текущата
снимка, натиснете 1 или 3 (0 254).
Възпроизвеждане в
миниатюри
I
248
За да видите няколко изображения, натиснете
бутона W (M), когато дадена снимка е показана
на цял екран. Броят на показаните
изображения се увеличава от 4 на 9 на 72 при
всяко натискане на бутона W (M) и се намалява
при всяко натискане на бутона X. Плъзнете
Бутон W (M)
пръст по сензорния екран, за да скролирате
нагоре или надолу или използвайте
мултиселектора, за да маркирате изображения.
Контроли за възпроизвеждане
O (Q): Изтриване на текущата снимка
(0 268)
G: Разглеждане на менютата (0 289)
L (Z/Q): Защита на текущата снимка (0 265)
X: Увеличение (0 263)
W (M): Преглед на множество изображения
(0 248)
J: Използвайте в комбинация с
мултиселектора, както е описано
по-долу
J+
Показване на диалогов прозорец за избор на слот и папка. За
да изберете картата и папката, от която се възпроизвеждат
снимките, маркирайте слот и натиснете 2, за да се покаже
списък с папките, след това маркирайте папка и натиснете J.
J+
Създайте ретуширано копие на текущата снимка или създайте
редактирано копие на текущия филм (0 82).
J+
Разгледайте потребителските настройки IPTC, съхранени на
фотоапарата (0 311). За да включите потребителска
настройка IPTC в текущата снимка, маркирайте потребителска
настройка и натиснете J (всяка потребителска настройка,
която е вече включена в текущата снимка, ще бъде заместена).
J+
Качете снимки през безжична или Ethernet мрежа (0 281).
I
A
Две карти с памет
Ако са поставени две карти с памет, можете да изберете карта с памет за
възпроизвеждане, като натиснете бутона W (M), когато са показани 72
миниатюри.
249
A
Вертикално завъртане
За да покажете снимките във „вертикална“
(портретна ориентация), изберете Вкл. за опцията
Вертикално завъртане в менюто за
възпроизвеждане (0 290).
A
Преглед на изображението
Когато Вкл. е избрано за Преглед на изображението в менюто за
възпроизвеждане (0 290), снимките се показват автоматично на дисплея
след снимане (тъй като фотоапаратът вече е в правилната ориентация,
снимките не се завъртат автоматично при преглед на изображението).
В режими на непрекъснато снимане, показването започва след края на
снимането, като се показва първата снимка в текущата серия.
A
Мултиселекторът
Мултиселекторът може да се използва
за маркиране на снимки в показване на
миниатюри и на екрани, както е
показано вдясно.
A
Вижте също
За информация как да изберете колко дълго да остане включен дисплеят,
когато не се извършват операции, вижте Потребителска настройка c4
(Време автомат. изкл. дисплей, 0 303). За информация относно смяна на
ролята, изпълнявана от центъра на мултиселектора, вижте Потребителска
настройка f2 (Централ. бутон мултиселектор, 0 308). За информация
относно използването на дисковете за управление за навигация на
изображението или в менюто вижте Потребителска настройка f4 (Персонлз.
дискове управление) > Менюта и възпроизвеждане (0 308).
I
250
Използване на сензорния екран
По време на възпроизвеждане сензорният дисплей може да се
използва за:
Прокарайте пръст наляво или
Преглед на други
надясно за преглед на други
изображения
изображения.
Превъртете
бързо до други
изображения
На цял екран можете да докосвате
долната част на екрана за показване
на лента за напредък на кадъра,
след това плъзнете пръст наляво
или надясно, за да превъртите
бързо до други изображения.
Лента за напредък
на кадъра
Използвайте жестове за удължаване
или прищипване, за да увеличите
или намалите и плъзнете, за да
Увеличение (само превъртите (0 263). Можете също
за снимки)
да натиснете бързо двукратно, за да
увеличите при възпроизвеждане на
снимки на цял екран или да
откажете увеличението.
I
251
I
252
Разглеждане на
миниатюри
За „намаляване“ до преглед на
миниатюра (0 248), използвайте
движение за прищипване при
възпроизвеждане на снимки на цял
екран. Използвайте прищипване и
удължаване, за да изберете броя на
показваните изображения от 4, 9 и
72 кадъра.
Гледане на
филми
Натиснете водача на екрана, за да
стартирате възпроизвеждане филм
(филмите са маркирани с икона 1).
Докоснете дисплея, за да поставите
на пауза или да продължите, или
натиснете Z за изход към
възпроизвеждане на снимки на цял
екран (обърнете внимание, че някои
от иконите във възпроизвеждането
на филми не реагират на
операциите на сензорния екран).
Маркировка
Бутонът i
Натискането на бутона i по време на
възпроизвеждане на цял екран или
възпроизвеждане в миниатюри показва
опциите, изброени по-долу.
• Оценка: Оценете текущата снимка (0 267).
• Избор/отмяна за прехв.: Изберете или отменете
избора на снимки за качване на компютър или Бутон i
ftp сървър (0 281). Избраните снимки са
маркирани с икона за качване и ще бъдат
качени, когато фотоапаратът бъде включен
чрез Ethernet (Етернет) или безжична локална
мрежа.
• IPTC: Включете потребителска настройка IPTC в
текущото изображение (0 311).
• Запис на гласова бележка: Запишете гласова бележка и я добавете към
текущото изображение (0 272).
• Възпр. гласова бележка: Възпроизвеждане на гласова бележка (0 276).
• Ретуширане (само за снимки): Използвайте опциите в менюто за
ретуширане (0 314) за създаване на ретуширано копие на текущата
снимка.
• Редактиране на филм (само за филми): Редактиране на филми чрез
използване на опциите в менюто за редактиране на филми (0 82).
Филмите може да се редактират и с натискане на бутона i, когато
възпроизвеждането на филм е поставено на пауза.
• Избор на слот и папка: Изберете папка за възпроизвеждането.
Маркирайте слот и натиснете 2, за да покажете папките на
избраната карта, след това маркирайте папка и натиснете J, за да
разгледате снимките в маркираната папка.
За да излезете от менюто на бутона i и да се върнете към
възпроизвеждане, натиснете бутон i отново.
I
253
Информация за снимката
Информацията за снимката се наслагва върху изображенията, които
се възпроизвеждат на цял екран. Натиснете 1 или 3, за да сменяте
информацията за снимката, както е показано по-долу. Имайте
предвид, че „само изображение“, данни за снимането, RGB
хистограми и силно осветени елементи се показват само ако
съответната опция е избрана за Опции за показв. при възпроизв.
(0 289). Данни за местоположението се показват само ако е било
използвано GPS устройство при правенето на снимката (0 246),
докато потребителските настройки IPTC се показват само ако са
включени в снимката (0 311).
1/ 12
1/ 125
0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
F5. 6
100
Няма (само
изображение)
50mm
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Информация за файл
NIKON D5
1/ 12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Общ преглед на
данните
100-0001
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S tate
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
Силно осветени
елементи
I
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
100-0001
FOCAL LENGTH
LENS
AF / VR
WH I TE BALANCE
:
,
1/ 125 , F5. 6
: , 100
: 0. 0
: 50mm
: 50
/ 1. 4
:S /
: AUTO_0 (5200K )
COLOR SPACE
: sRGB
N I KON D5
RGB хистограма
254
100-0001
IPTC потребителска
настройка
0
, 0
100-0001
Данни за снимането
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
N I KON D5
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
100-0001
Данни за
местоположението
❚❚ Информация за файл
1 23 4
5 6
7
1
2
3
4
1/ 12
16
15
14
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
13
12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
11 10
8
9
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Икона за гласова бележка ...............272
Статус на защита .................................265
Индикатор за ретуширане...............314
Индикатор за потребителска
настройка IPTC............................249, 311
Точка за фокусиране 1, 2 ....................108
Конзоли на АФ зона 1 ...........................35
Номер на кадъра/общ брой кадри
Име на файл..........................................291
Качество на изображението .............92
Размер на изображението.................95
Зона на изобрж. във визьора ...........87
Час на записване..........................28, 310
Дата на записване .......................28, 310
Текущ слот за карта..............................97
Оценка....................................................267
Име на папка
1 Показва се само ако Точка за фокусиране е избрано за Опции за показв. при
възпроизв. (0 289) и избраната снимка е била направена чрез визьор.
2 Ако е направена снимка с помощта на ръчно фокусиране или единично, с
динамична зона или АФ с групирана зона, дисплеят показва точката за
фокусиране, избрана от потребителя, или ако е направена снимка с помощта на
АФ с групирана зона (HL) или АФ с групирана зона (VL), ред или колона точки за
фокусиране, избрани от потребителя. Ако снимката е направена с използване на
3D проследяване или АФ с автоматична зона, дисплеят показва точка за
фокусиране, избрана от фотоапарата.
I
255
❚❚ Силно осветени елементи
1
2
★ 5 100-0001
1 Силно осветени елементи в
изображението *
2 Номер на папка – номер на кадър
3 Текущ канал *
3
* Мигащите зони представляват силно
осветени елементи (зони, които може би са
преекспонирани) за текущия канал.
Задръжте бутона W (M) и натиснете 4 или
2, за да превъртате през каналите, както
следва:
Бутон W (M)
RGB
(всички канали)
I
256
R
(червено)
G
(зелено)
B
(синьо)
❚❚ RGB хистограма
5
1
2
6
★5
100-0001
7
8
3
4
1 Силно осветени елементи в
изображението *
2 Номер на папка – номер на кадър
3 Баланс на бялото.................................159
Цветна температура......................165
Фина настройка на баланса на
бялото ................................................162
Ръчна потребит. настройка ........168
4 Текущ канал *
5 Хистограма (RGB канал). Във всички
хистограми хоризонталната ос
представлява яркост на пикселите,
а вертикалната ос е брой пиксели.
6 Хистограма (червен канал)
7 Хистограма (зелен канал)
8 Хистограма (син канал)
* Мигащите зони представляват силно
осветени елементи (зони, които може би са
преекспонирани) за текущия канал.
Задръжте бутона W (M) и натиснете 4 или
2, за да превъртате през каналите, както
следва:
Бутон W (M)
RGB
(всички канали)
R
(червено)
G
(зелено)
B
(синьо)
Изключено маркирано
показване
I
257
A
Увеличаване при възпроизвеждане
За да увеличите снимката, когато се показва
хистограмата, натиснете бутона X. Използвайте
бутоните X и W (M) за увеличаване и намаляване и
превъртете изображението с мултиселектора.
Хистограмата ще бъде актуализирана, така че да
показва само данните за частта от изображението,
която е показана на дисплея.
★5
100-0001
A
Хистограми
Хистограмите на фотоапарата служат само за ориентир и е възможно да се
различават от онези в приложенията за обработка на изображения. Подолу са показани примерни хистограми:
Ако изображението съдържа обекти
с широк диапазон от яркости,
разпределението на тоновете ще е
относително равно.
Ако изображението е тъмно,
разпределението на тоновете ще
бъде преместено наляво.
Ако изображението е ярко,
разпределението на тоновете ще
бъде преместено надясно.
Увеличаването на компенсацията на експозицията премества
разпределението на тоновете надясно, а намаляването го мести наляво.
Хистограмите могат да ви дадат груба идея за цялостната експозиция,
когато ярката околна светлина пречи да се видят снимките на дисплея.
I
258
❚❚ Данни за снимането
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
:
,
1/ 8000 , F2. 8
: , Hi 0. 3
+5/ 6
: +1. 3 ,
FOCAL LENGTH : 50mm
: 50
/ 1. 4
LENS
:C /
AF / VR
WH I TE BALANCE : AUTO_0 (5200K )
COLOR SPACE
0
: sRGB
, 0
N I KON D5
MA I N FLASH
CMD MODE
SYNC MODE
,
100-0001
13
14
15
16
: O p t i ona l
:
:
SLOW
: TTL-BL, +1. 0
N I KON D5
11
12
1 Измерване.............................................129
Скорост на затвора ...................134, 136
Диафрагма ...................................135, 136
2 Режим на експозиция........................131
ISO чувствителност 1 ..........................124
3 Компенсация на експозицията ......143
Фина настройка на оптималната
експозиция 2 .........................................302
4 Фокусно разстояние .................243, 328
5 Данни за обектив................................243
6 Режим на фокусиране .................. 48, 98
Намаляване на вибрациите на
обектива 3
7 Баланс на бялото 4 ..............................159
8 Фина настройка на баланса на
бялото.....................................................162
9 Цветово пространство......................294
10 Име на фотоапарата
11 Зона на изобрж. във визьора ...........87
12 Номер на папка – номер на кадър
100-0001
Тип светкавица 5
Дистанц. управление светк. 5 ..........204
Режим на светкавицата 5 ..................198
Настройки на светкавицата 5
..........................................................197, 209
Компенсацията на светкавицата 5
...................................................................200
17 Picture Control 6 ....................................179
17
P I CTURE CTRL
QUI CK ADJUST
SHARPEN I NG
CLARI TY
CONTRAST
BRIGHTNESS
SATURAT I ON
HUE
N I KON D5
: STANDARD
:0
:3
: +1
:0
:0
:0
:0
I
100-0001
259
18
19
20
21
22
23
NO I SE REDUC.
ACT. D-L I GHT.
HDR
V IGNETTE CTRL
RETOUCH
: HI I SO/ LONG EXP.
: NORMAL
: AUTO, NORMAL
: NORMAL
: WARM F I LTER
COMMENT
: SPRI NG HAS COME.
100-0001
N I KON D5
24
25
ART I ST
: N I KON TARO
COPYRI GHT
: N I KON
N I KON D5
18 Намаляване на шума при високо ISO
.................................................................. 294
Намаляване на шума при дълга
експозиция........................................... 294
19 Активен D-Lighting ............................ 187
20 Разлика в експозицията на HDR.... 191
HDR омекотяване............................... 191
21 Контрол на винетирането............... 294
22 История на ретуширането .............. 314
23 Коментар за изображение.............. 311
24 Име на фотографа 7 ........................... 311
25 Притежател на авторските права 7
.................................................................. 311
100-0001
1 Показва се в червено, ако снимката е била направена с включена автоматична
настройка на ISO чувствителност.
2 Показва се, ако Потребителска настройка b7 (Фина настр. оптим. експозиция,
0 302) е зададено на стойност, различна от нула за всеки метод на измерване.
3 Показва се само ако е поставен обектив за намаляване на вибрациите.
4 Също така включва цветната температура на снимките, направени с автоматичен
баланс на бялото.
5 Показва се само ако се използва светкавица, предлагана като опция (0 194).
6 Показаните елементи варират според избрания Picture Control в момента на
заснемането на снимката.
7 Информацията за авторските права се показва само ако е записана със снимката
чрез използване на опцията Информация за авторски права в менюто за
настройки.
I
260
❚❚ Данни за местоположението 1 (0 246)
1
2
3
4
5
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
Географска ширина
Географска дължина
Надморска височина
Координирано универсално време
(UTC)
5 Посока 2
1
2
3
4
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
N I KON D5
100-0001
1 Данните за филмите са за началото на заснемането.
2 Показва се само ако GPS устройството е снабдено с електронен компас.
❚❚ IPTC потребителска настройка (0 311)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S t at e
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
100-0001
Надпис
ID на събитието
Заглавие
Име на предмет
Град
Щат
Държава
Категория
Допълнителни категории (Доп. кат.)
Ред, съдържащ името на автора
Заглавие на реда, съдържащ името
на автора
12 Автор/редактор
13 Кредит
14 Източник
8
9
10
11
I PTC
:
Ca t egor y
:
Supp. Cat
:
B y l i ne
B y l i ne T i t l e :
W r i t er / Ed i t or :
:
Cr ed i t
:
Sour ce
N I KON D5
1
2
3
4
5
6
7
100-0001
I
261
❚❚ Общ преглед на данните
1 2 34 5
1/ 12
NIKON D5
18
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
0
17
50mm
NOR
ORMAL
AL
5568x3712
262
31
30
–1. 3
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
0
29
10
50mm
24
25
, 0
28 27
26
15 14 13 12 11
1 Номер на кадъра/общ брой кадри
2 Индикатор за коментар за
изображение........................................311
3 Икона за гласова бележка ...............272
4 Статус на защита.................................265
5 Индикатор за ретуширане ..............314
6 Име на фотоапарата
7 Индикатор за потребителска
настройка IPTC............................249, 311
8 Индикатор за данни за
местоположението ............................246
9 Хистограма, показваща
разпределението на тоновете в
изображението (0 258)
10 Качество на изображението............. 92
11 Размер на изображението ................ 95
12 Зона на изобрж. във визьора........... 87
13 Име на файл..........................................291
14 Час на записване ......................... 28, 310
15 Име на папка
16 Дата на записване ....................... 28, 310
I
19 20 21 22 23
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
16
6
7
8
9
Текущ слот за карта..............................97
Оценка ................................................... 267
Измерване............................................ 129
Режим на експозиция....................... 131
Скорост на затвора................... 134, 136
Диафрагма................................... 135, 136
ISO чувствителност 1 ......................... 124
Фокусно разстояние ................ 243, 328
Активен D-Lighting ............................ 187
Picture Control...................................... 179
Цветово пространство ..................... 294
Режим на светкавицата 2 ................. 198
Баланс на бялото................................ 159
Цветна температура ..................... 165
Фина настройка на баланса на
бялото................................................ 162
Ръчна потребит. настройка........ 168
30 Компенсацията на светкавицата 2
.................................................................. 200
Режим на командн. модул 2
31 Компенсация на експозицията ..... 143
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1 Показва се в червено, ако снимката е била направена с включена автоматична
настройка на ISO чувствителност.
2 Показва се само ако снимката е била направена със светкавица, предлагана като
опция (0 194).
Поглед отблизо: Увеличаване
при възпроизвеждане
За да увеличите изображение, показано във
възпроизвеждане на снимки на цял екран,
натиснете бутона X или центъра на
мултиселектора, или натиснете два пъти бързо
дисплея. Докато увеличението е активирано,
може да се извършват следните операции:
Бутон X
За да
Използвайте
Увеличаване
или
намаляване
X/W (M)/
Разглеждане на
други части от
изображението
/
/
Описание
Натиснете X или
използвайте жест за
удължаване, за да
увеличите
изображения във
формат 36×24 (3 : 2)
до горна граница от
приблизително 21 × (големи изображения),
16 × (средни изображения) или 10 × (малки
изображения). Натиснете W (M) или
използвайте жест за прищипване, за да
намалите. Докато снимката е увеличена,
използвайте мултиселектора или плъзнете
пръст върху екрана за преглед на зони от
изображението, които не се виждат на
дисплея. Натиснете и задръжте
мултиселектора, за да превъртате бързо
към други зони на кадъра.
Навигационният прозорец се показва,
когато съотношението на увеличение се
промени; видимата в момента зона е
означена с жълта рамка. Лентата под
навигационния прозорец показва
съотношението на увеличение и става
зелена при съотношение 1 : 1.
I
263
За да
Използвайте
Избор на лица
Преглед на
други
изображения
Промяна на
статуса на
защита
Връщане към
режим на
снимане
Показване на
менютата
I
264
L (Z/Q)
/K
G
Описание
Лицата (до 35),
Водач на екрана
които са
разпознати по
време на
увеличение, се
маркират с бели
рамки в
навигационния
прозорец.
Завъртете диска
за подкоманди
или натиснете водача на екрана, за да
видите други лица.
Завъртете главния диск за управление или
натиснете иконите e или f в долната част
на дисплея, за да разгледате същата част от
други снимки при текущото съотношение
на увеличение. Функцията увеличаване
при възпроизвеждане се отменя при
показване на филм.
Вж. стр. 265 за повече информация.
Натиснете спусъка наполовина или
натиснете бутона K за изход в режима на
снимане.
Вж. стр. 289 за повече информация.
Защита на снимки от изтриване
При възпроизвеждане на цял екран, увеличение и миниатюра
бутонът L (Z/Q) може да се използва за защитаване на снимки от
изтриване по невнимание. Защитените файлове не могат да бъдат
изтрити с бутона O (Q) или опцията Изтриване от менюто за
възпроизвеждане. Имайте предвид, че защитените изображения ще
бъдат изтрити при форматиране на картата с памет (0 33, 310).
За да защитите снимка:
1
Изберете изображение.
Покажете изображението във възпроизвеждане на снимки на цял
екран или увеличаване при възпроизвеждане, или го маркирайте
в списъка с миниатюри.
2
Натиснете бутона
L (Z/Q).
Снимката ще бъде
маркирана с икона P. За да
премахнете защитата от
снимката, така че да може да
бъде изтрита, покажете
Бутон L (Z/Q)
снимката или я маркирайте
в списъка с миниатюри и след това натиснете бутона L (Z/Q).
I
265
A
Гласови бележки
Промените в защитения статус на изображенията са приложими и за
гласовите бележки, които могат да бъдат записани с изображенията.
Статусът за презапис на гласовата бележка не може да бъде зададен
отделно.
A
Премахване на защитата от всички изображения
За да свалите защитата от всички изображения в папката или папките,
избрани в момента в менюто Папка с изобрж. за възпроиз., натиснете
едновременно бутоните L (Z/Q) и O (Q) за около две секунди по време
на възпроизвеждане.
I
266
Оценка на снимки
Оценявайте снимки или ги маркирайте като кандидати за по-късно
изтриване. Оценяването може да бъде разгледано в ViewNX-i и
Capture NX-D. Оценяването не е налично при защитени изображения.
1
Изберете изображение.
Покажете изображението или го маркирайте в списъка с
миниатюри при възпроизвеждане в миниатюри.
2
Опции за показв. при възпроизв.
Натискането на бутона i за показване на
опциите за възпроизвеждане.
Бутон i
3
Изберете Оценка.
Маркирайте Оценка и натиснете 2.
4
Изберете оценка.
Натиснете 4 или 2, за да изберете оценка
от нула до пет звезди, или изберете d, за да
маркирате снимката като кандидат за покъсно изтриване. Натиснете J, за да
завършите действието.
I
A
Оценяване на снимките с бутон Fn3
Ако Оценка е избрано за Потребителска настройка f1 (Присв. потреб.
контрол) > Бутон Fn3, снимките могат да бъдат оценени чрез задържане на
бутона Fn3 натиснат и натискане на 4 или 2 (0 307).
267
Изтриване на снимки
За да изтриете всички снимки в текущата папка или снимката,
показана при възпроизвеждане на снимки на цял екран или
маркирана в списъка с миниатюри, натиснете бутона O (Q). За да
изтриете множество избрани снимки, използвайте опцията
Изтриване в менюто за възпроизвеждане. Щом веднъж бъдат
изтрити, снимките не могат да бъдат възстановени. Отбележете, че
защитените или скритите снимки не могат да се изтриват.
Възпроизвеждане на цял екран и в
миниатюри
Натиснете бутона O (Q), за да изтриете текущата снимка.
1
Изберете изображение.
Покажете изображението или го маркирайте в списъка с
миниатюри.
2
Натиснете бутона O (Q). Бутон O (Q)
Ще се покаже менюто,
посочено вдясно;
маркирайте Избрано
изображение (за да
изтриете всички снимки в
папката, текущо избрана за
възпроизвеждане —
0 289— натиснете 3 и
изберете слот).
I
268
3
Изтриване на снимката (снимките).
За да изтриете снимката или снимките, натиснете бутона O (Q)
(Избрано изображение) или бутона J (Всички изображения).
За изход без изтриване на снимката или снимките, натиснете
бутона K.
I
A
Вижте също
Опцията След изтриване в менюто за възпроизвеждане определя дали да
се показва следващото или предишното изображение, след като е изтрито
изображение (0 290).
269
Меню за възпроизвеждане
Изберете Изтриване в менюто за възпроизвеждане, за да изтриете
снимки и свързаните с тях гласови бележки. Имайте предвид, че в
зависимост от броя на изображенията, изтриването може да отнеме
известно време.
Опция
Q Избрани
R Всички
Описание
Изтриване на избраните снимки.
Изтриване на всички снимки в папката, избрана за
възпроизвеждане (0 289). Ако са поставени две карти,
можете да изберете картата, от която да се изтрият снимките.
❚❚ Избрани: Изтриване на избраните снимки
1
Изберете Изтриване > Избрани.
Изберете Изтриване в менюто за
възпроизвеждане. Маркирайте Избрани и
натиснете 2.
2
Маркирайте снимка.
Използвайте
мултиселектора, за да
маркирате снимка (за да
видите маркираната снимка
на цял екран, натиснете и
Бутон X
задръжте бутона X).
I
270
3
Изберете маркираната
снимка.
Натиснете центъра на
мултиселектора, за да изберете
маркираната снимка. Избраните
снимки са маркирани с икона O.
Повторете стъпки 2 и 3, за да изберете допълнителни снимки; за
отмяна на избора на снимка я маркирайте и натиснете центъра
на мултиселектора.
4
Натиснете J, за да
завършите действието.
Ще се покаже диалогов
прозорец за потвърждение;
маркирайте Да и
натиснете J.
Бутон J
I
271
e
Гласови бележки
Запис на гласова бележка
Гласови бележки с дължина до 60 секунди могат да бъдат добавени
към снимки по време на възпроизвеждане или запис.
По време на възпроизвеждане
За добавяне на гласова бележка към съществуваща снимка:
1
Изберете снимката.
Покажете снимката на цял екран или я
маркирайте в списъка с миниатюри. Само
една гласова бележка може да бъде
записана за изображение; допълнителни
гласови бележки не могат да бъдат
записвани за изображения, които вече са
маркирани с икона h.
2
Стартирайте записа.
За да започнете записа, натиснете бутона i
маркирайте Запис на гласова бележка и
натиснете J. Докато тече записът е
показана икона C.
Бутон i
3
Край на записването.
Натиснете центъра на мултиселектора за край на записа.
e
272
A Бутонът Fn3
Ако Гласова бележка е избрано за Потребителска настройка f1 (Присв.
потреб. контрол) > Бутон Fn3 (0 307), можете да натиснете и задържите
бутон Fn3, за да запишете гласова бележка за текущото изображение
(обърнете внимание, че няма да бъде записана бележка, ако бутонът не
бъде натиснат за поне една секунда).
По време на снимане
Гласовите бележки могат да бъдат записани автоматично с всяка
направена снимка или ръчно, като натиснете бутон, за да запишете
гласова бележка за най-новата снимка.
❚❚ Автоматично записване
За да записвате гласовите си бележки
автоматично, изберете Вкл. (автоматично и
ръчно) за Опции за гласови бележки >
Гласова бележка в менюто с настройки (0 312)
и изберете времето за запис. Записването ще
започне, когато махнете пръста си от спусъка
след снимане.
D
Автоматично записване
Гласовите бележки няма да се записват автоматично по време на live view
(0 44), докато се записва филм през зададен интервал от време (0 74), или
когато Вкл. е избрано за опцията Преглед на изображението (0 290) в
менюто за възпроизвеждане.
e
273
❚❚ Ръчен запис
За да активирате ръчно записване на гласови
бележки, изберете Гласова бележка за
Потребителска настройка f1 (Присв. потреб.
контрол) > Бутон Fn3 (0 307) и изберете Само
ръчно за Опции за гласови бележки >
Гласова бележка в менюто с настройки
(0 312). След това можете да натиснете и
задържите бутона Fn3 по всяко време, за да
запишете гласова бележка и да я добавите към
най-новата снимка (обърнете внимание, че
няма да се запише гласова бележка), ако
бутонът не бъде натиснат за поне една секунда).
Бутон Fn3
A
Гласова бележка
Опцията, избрана за Гласова бележка, е означена с икона в задния
контролен панел.
Вкл. (автоматично и ръчно)
e
274
A
Само ръчно
По време на запис
По време на запис иконата C в задния контролен
панел ще свети. Таймерът за обратно отброяване
в задния контролен панел показва дължината на
гласовата бележка, която може да бъде записана Заден контролен панел
(в секунди).
A
Слот 2
Ако са поставени две карти с памет и Архивиране или RAW слот 1 - JPEG
слот 2 е избрано за опция Роля на картата в слот 2 (0 97) в менюто за
правене на снимки, гласовите бележки ще бъдат свързани с изображенията,
които са записани в картата с памет в слот 1.
A
Прекъсване на записа
Натискането на спусъка или използването на контролите на фотоапарата
може да прекъсне записа. По време на снимане през зададен интервал от
време записът спира автоматично около две секунди преди следващата
снимка да бъде направена. Записът спира автоматично, когато
фотоапаратът бъде изключен.
A
След записа
Ако бъде записана гласова бележка за последната
направена снимка, ще се покаже икона C в задния
контролен панел.
Заден контролен панел
Ако съществува гласова бележка за снимката,
която е текущо избрана в режим на
възпроизвеждане, на дисплея ще се покаже икона
h.
A
Имена на файлове за гласови бележки
Гласовите бележки се съхраняват като WAV файлове с имена под формата
на „xxxxnnnn.WAV“, където „xxxxnnnn“ е името на файла, копирано от
изображението, с което е свързана гласовата бележка. Например, гласовата
бележка за изображението „DSC_0002.JPG“ ще носи името на файла
„DSC_0002.WAV“. Имената на файловете за гласовите бележки могат да
бъдат разглеждани на компютър.
A
Вижте също
Елементът Опции за гласови бележки > Презапис. на гласова бележка в
менюто с настройки управлява дали бележката за най-новата снимка може
да бъде презаписана в режим на снимане (0 312). Елементът Опции за
гласови бележки > Упр. гласови бележки предлага опции за ръчно
записване.
e
275
Възпр. гласови бележки
За възпроизвеждане на гласови бележки
натиснете i и изберете Възпр. гласова
бележка, когато разглеждате снимки,
отбелязани с икони h (0 248).
A
Бутонът Fn3
Ако Гласова бележка е избрано за Потребителска настройка f1 (Присв.
потреб. контрол) > Бутон Fn3 (0 307), можете да натиснете бутона Fn3, за
да стартирате и спрете възпроизвеждането на гласовата бележка.
A
Изтриване на гласови бележки
За да изтриете гласови бележки от дадено
изображение, покажете изображението на цял
екран или го изберете в показването на миниатюри
и натиснете бутона O (Q), след това маркирайте
Избрано изображение и натиснете O (Q) отново,
за да се покажат следните опции:
• Изображение/звук: Изберете тази опция и натиснете
бутона O (Q), за да изтриете и снимката,
и гласовата бележка.
• Само звук: Изберете тази опция и натиснете бутона O (Q), за да изтриете
само гласовата бележка.
За изход без изтриване на гласовата бележка или снимката, натиснете
бутона K.
A
e
Прекъсване на възпроизвеждането
Натискането на спусъка или използването на контролите на фотоапарата
може да прекъсне възпроизвеждането. Възпроизвеждане спира
автоматично, когато бъде избрано друго изображение или фотоапаратът
бъде изключен.
A
Вижте също
Опцията Опции за гласови бележки > Аудио изход в менюто с настройки
може да се използва за избор на устройство за възпроизвеждане на гласови
бележки (0 312).
276
QВръзки
Инсталиране на ViewNX-i
За да настроите снимки и да качите и разгледате изображения,
изтеглете последната версия на ViewNX-i инсталатора от следния
уeбсайт и следвайте инструкциите, за да приключите инсталирането.
Необходима е интернет връзка. За системни изисквания и друга
информация, посетете уебсайта на Nikon за вашия регион.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/.
A
Capture NX-D
Използвайте софтуера Capture NX-D на Nikon, за да настроите фино снимки
или да промените настройките на NEF (RAW) изображения и да ги запишете
в други формати. Capture NX-D е налично за изтегляне от:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Q
277
Копиране на снимки на компютъра
Преди да продължите, уверете се, че сте инсталирали ViewNX-i
(0 277).
1
Свържете USB кабела.
След като изключите фотоапарата и се уверите, че има поставена
карта с памет, свържете предоставения USB кабел, както е
показано, и включете фотоапарата.
D Фиксатор за USB кабел
За да предотвратите изваждането на кабела, поставете предоставения
фиксатор, както е показано.
D USB хъбове
Свържете фотоапарата директно към компютъра; не свързвайте кабела
посредством USB хъб или клавиатура.
A Използвайте надежден източник на захранване
За да сте сигурни, че прехвърлянето на данни няма да бъде прекъснато,
уверете се, че батерията на фотоапарата е напълно заредена.
Q
278
A Свързване на кабели
Винаги изключвайте фотоапарата, преди да свързвате или разкачвате
интерфейсни кабели. Не прилагайте сила и не се опитвайте да
вкарвате конекторите под ъгъл.
2
Стартирайте компонента Nikon Transfer 2 на ViewNX-i.
Ако се появи съобщение, което ви подканва да изберете
програма, изберете Nikon Transfer 2.
D
По време на прехвърлянето
Не изключвайте фотоапарата и не разкачайте USB кабела, докато се
изпълнява прехвърлянето.
A
Windows 7
Ако се покаже следният диалогов прозорец, изберете Nikon Transfer 2,
както е описано по-долу.
1 Под Import pictures and videos
(Импортиране на снимки и филми),
щракнете върху Change program (Смяна
на програмата). Ще се покаже диалогов
прозорец за избор на програма; изберете
Nikon Transfer 2 и щракнете върху OK.
2 Щракнете двукратно върху .
A
Windows 10 и Windows 8.1
При свързване на фотоапарата Windows 10 и
Windows 8.1 може да покаже подкана за
автоматично изпълнение. Натиснете или
щракнете върху диалоговия прозорец и
после натиснете или щракнете върху Import
File/Nikon Transfer 2 (Импортиране на
файл/Nikon Transfer 2) за да изберете
Nikon Transfer 2.
A
OS X
Ако Nikon Transfer 2 не се стартира автоматично, уверете се, че
фотоапаратът е свързан и след това стартирайте Image Capture
(приложение, което идва с OS X) и изберете Nikon Transfer 2 като
приложение, което се отваря, когато бъде открит фотоапарат.
Q
279
3
Щракнете върху Start Transfer (Стартиране на
прехвърлянето).
Снимките на картата с памет ще бъдат копирани на компютъра.
Start Transfer (Стартиране на
прехвърлянето)
4
Прекъснете връзката.
Когато прехвърлянето приключи, изключете фотоапарата и
разкачете USB кабела.
Q
A
За повече информация
Прочетете помощната секция онлайн, за да получите повече информация
относно използването на ViewNX-i.
280
Ethernet и безжични мрежи
Фотоапаратът може да се свърже към Ethernet или безжични мрежи
чрез използване на вградения Ethernet порт или опционален WT-6,
или безжичен предавател WT-5 (0 337). Обърнете внимание, че за
Ethernet връзка се изисква Ethernet кабел (продава се отделно от
търговски източници).
❚❚ Избор на режим
Следните режими са налични, когато фотоапаратът е свързан към
мрежа чрез използване на вградения Ethernet порт или опционален
WT-6, или безжичен предавател WT-5:
Режим
Функция
Качване на FTP Качване на вече направените снимки и филми в
Прехвърляне на компютър или на ftp сървър или качване на нови снимки
при заснемането им.
изображения
Управлявайте фотоапарата чрез предлагания като опция
Управление на
софтуер Camera Control Pro 2 и записвайте нови снимки и
фотоапарата
филми директно на компютъра.
Гледайте и правете снимки дистанционно, като
HTTP сървър
използвате компютър с браузър или смарт устройство.
Синхронизирано
Синхронизирайте освобождаването на затвора за
освобождаване
няколко отдалечени фотоапарата с главен фотоапарат.
(само безжично)
За повече информация, вижте Водача на мрежата, наличен за
изтегляне безплатно от следния уебсайт:
http://downloadcenter.imglib.com.
За информация относно използването на предлаганите като опция
безжични предаватели, направете справка в ръководствата,
предоставени с устройството. Уверете се, че сте актуализирали
всичкия съпътстващ софтуер към най-нова версия.
Q
281
D
По време на прехвърлянето
Филмите не могат да се заснемат или възпроизвеждат в режим за
прехвърляне на изображения („режимът за прехвърляне на снимки“ е
приложим, когато изображенията се прехвърлят чрез Ethernet или
безжична мрежа и когато все още има изображения за изпращане). Live
view снимането не е налично по време на прехвърлянето, ако Вкл. е
избрано за Безш. снимане с live view в менюто за правене на снимки.
A
Филми
Филмите могат да бъдат качени в режим на прехвърляне, ако фотоапаратът
е свързан към Ethernet или безжична мрежа и Автоматично изпращане
или Папка за изпращане не е избрано за Мрежа > Опции.
D
Режим на HTTP сървър
Фотоапаратът не може да се използва за заснемане или гледане на филми в
режим на HTTP сървър, докато live view снимането не може да се използва,
ако Вкл. е избрано за Безш. снимане с live view в менюто за правене на
снимки.
A
Безжични предаватели
Принципните разлики между WT-6 и WT-6A/B/C и WT-5 и WT-5A/B/C/D са в
броя на поддържаните канали; освен ако не е посочено друго, всички
препратки към WT-6 са приложими и за WT-6A/B/C, докато всички
препратки за WT-5 са приложими и за WT-5A/B/C/D.
Q
282
Отпечатване на снимки
Избраните JPEG изображения могат да бъдат отпечатани на принтер
PictBridge (0 382), свързан директно към фотоапарата.
Свързване на принтера
Свържете фотоапарата чрез предоставения USB кабел. Не
прилагайте сила и не се опитвайте да вкарвате конекторите под ъгъл.
Когато фотоапаратът и принтерът се включат, на дисплея ще се
покаже приветствен екран, последван от дисплея за
възпроизвеждане PictBridge.
D
Избиране на снимки за отпечатване
Снимки, записани с настройките за качество на изображението NEF (RAW)
или TIFF (RGB) (0 92), не могат да се избират за печат. Могат да се създадат
JPEG копия на изображенията NEF (RAW) чрез опцията NEF (RAW)
обработване в менюто за ретуширане (0 314).
A
Отпечатване чрез директна USB връзка
Уверете се, че батерията е напълно заредена, или използвайте
допълнителен захранващ адаптер и конектор за захранването. Когато
правите снимки, които ще се печатат чрез директна USB връзка, задайте
Цветово пространство на sRGB (0 294).
A
Вижте също
Вижте стр. 369 за информация какво да направите, ако се появи грешка при
печатане.
Q
283
Отпечатване на снимки една по една
1
Покажете желаната снимка.
Натиснете 4 или 2, за да видите още снимки. Натиснете бутона
X, за да увеличите текущия кадър (0 263, натиснете K, за да
излезете от увеличението). За да видите шест снимки
едновременно, натиснете бутона W (M). Използвайте
мултиселектора, за да маркирате снимки или натиснете бутона X,
за да покажете маркираната снимка на цял екран. За да
разгледате изображения на други места, натиснете W (M), когато
са показани миниатюри, и изберете желаната карта и папка, както
е описано на стр. 249.
2
Регулирайте опциите за печат.
Натиснете J за показване на следните елементи, а след това
натиснете 1 или 3, за да маркирате елемент, и 2, за да прегледате
опциите (показват се само опциите, поддържани от текущия
принтер; за да използвате опцията по подразбиране, изберете По
подразбиране на принтера). След като изберете опция,
натиснете J, за да се върнете към менюто с настройки на принтера.
Опция
Размер на
страницата
Брой копия
Рамка
Отпечатана
дата
Изрязване
Q
284
Описание
Изберете размер на страницата.
Тази опция се показва само когато снимките се
отпечатват една по една. Натиснете 1 или 3, за да
изберете броя на копията (максимум 99).
Изберете дали снимките да се поставят в бели рамки.
Изберете дали часът и датата на заснемане да се
отпечатват върху снимката.
Тази опция се показва само когато снимките се
отпечатват една по една. За изход без изрязване
маркирайте Без изрязване и натиснете J. За изрязване
на текущата снимка маркирайте Изрязване и натиснете
2. Ще се появи диалогов прозорец за избор на
изрязваната част. Натиснете X, за да увеличите размера
на изрязваната част, или W (M), за да го намалите,
и използвайте мултиселектора, за да позиционирате
изрязваната част. Имайте предвид, че качеството на
печата може да се влоши, ако малки изрязани части се
отпечатват в големи размери.
3
Започване на печата.
Изберете Започване на печата и натиснете J за започване на
печата. За отказ преди всички копия да се отпечатат, натиснете J.
Отпечатване на множество снимки
1
Покажете менюто PictBridge.
Натиснете бутона G на дисплея за възпроизвеждане на
PictBridge.
2
Изберете опция.
Маркирайте една от следващите опции и натиснете 2.
• Избор за печат: Изберете снимки за отпечатване. Използвайте
мултиселектора, за да маркирате снимки (за да видите
изображения на други места, натиснете W (M) и изберете
желаната карта или папка, както е описано на стр. 249; за да
покажете текущата снимка на цял екран, натиснете и задръжте
бутона X) и, докато държите натиснат бутона L (Z/Q),
натиснете 1 или 3, за да изберете броя разпечатки (макс. 99).
За да отмените избора на снимка, задайте броя копия на нула.
• Отпечатв. контактни копия: За създаване на контактни копия на
всички JPEG снимки на картата с памет, продължете към Стъпка
3. Обърнете внимание, че ако картата с памет съдържа повече
от 256 снимки, само първите 256 снимки ще се отпечатат. Ще се
покаже предупреждение, ако размерът на страницата, избран в
Стъпка 3, е прекалено малък за отпечатването на контактни
копия.
3
Регулирайте опциите за печат
Регулирайте настройките на принтера, както е описано в Стъпка
2 на стр. 284.
4
Започване на печата.
Изберете Започване на печата и натиснете J за започване на
печата. За отказ преди всички копия да се отпечатат,
натиснете J.
Q
285
Разглеждане на снимки на
телевизор
Може да се използва предлаганият като опция High-Definition
Multimedia Interface (HDMI) кабел (0 339) или HDMI кабел тип C
(продава се отделно от други производители) за свързване на
фотоапарата към видео устройства с висока разделителна
способност. Винаги изключвайте фотоапарата, преди да свържете или
разкачите HDMI кабела.
Свързване към устройство с
висока разделителна
способност (изберете кабел с
конектор за HDMI устройство)
Свързване с фотоапарат
Настройте устройството на HDMI канала, включете фотоапарата и
натиснете бутона K. По време на възпроизвеждане изображенията
ще се показват на екрана на телевизора. Силата на звука може да се
регулира чрез бутоните за управление на телевизора; бутоните за
управление на фотоапарата не могат да се използват.
A
Фиксатор за USB кабел
Когато използвате предлагания като опция HDMI кабел на Nikon, поставете
предоставения фиксатор, както е показано, за да предотвратите изваждане
на кабела по невнимание. Не използвайте фиксатори за кабели с кабели,
които не са произведени от Nikon.
Q
286
HDMI опции
Опцията HDMI в менюто с настройка (0 312) управлява изходната
разделителна способност и други разширени опции на HDMI.
❚❚ Изходна разделит. способност
Изберете формат за показване на
изображенията на HDMI устройството. Ако е
избрано Автоматична, фотоапаратът
автоматично ще избира подходящия формат.
❚❚ Усъвършенстван
Опция
Изходен обхват
Размер на
изходящия
дисплей
Описание
Автоматично се препоръчва за повечето ситуации. Ако
фотоапаратът не може да определи правилния изходен
обхват за RGB видео сигнал за HDMI устройството, можете
да изберете следните опции:
• Ограничен обхват: За устройства с входящ обхват на RGB
сигнала от 16 до 235. Изберете тази опция, ако забележите
загуба на детайлност в сенките.
• Пълен обхват: За устройства с входящ обхват на RGB сигнала
от 0 до 255. Изберете тази опция, ако сенките са
„изсветлени“ или твърде ярки.
Изберете хоризонтално и вертикално покритие на кадъра
за HDMI изход от 95% до 100%.
Ако Изкл. е избрано, когато фотоапаратът е свързан към
Дисплей на екрана
HDMI устройство, информацията за снимането не се показва
в live view
на дисплея по време на снимане с live view.
Изберете Вкл., за да дублирате HDMI картината на дисплея
на фотоапарата, Изкл., за да изключите дисплея на
Двоен дисплей
фотоапарата и пестите енергия. Двоен дисплей се включва
автоматично, когато Дисплей на екрана в live view е Изкл.
Q
287
A
Възпроизвеждане на телевизор
При продължително възпроизвеждане се препоръчва използването на
захранващ адаптер и конектор на захранването (продава се отделно). Ако
краищата на снимките не се виждат на екрана на телевизора, изберете 95%
за HDMI > Усъвършенстван > Размер на изходящия дисплей (0 287).
A
Опции за гласови бележки > Аудио изход (0 312)
Задайте HDMI, за да възпроизведете гласови бележки на HDMI
устройството.
A
Слайдшоута
Опцията Слайдшоу в менюто за възпроизвеждане може да се използва за
автоматично възпроизвеждане (0 290).
A
HDMI и Live View
Когато фотоапаратът е свързан чрез HDMI кабел, HDMI екраните могат да се
използват за правене на снимки и запис на филми с live view (преглед в
реално време) (0 55, 68).
A
Използване на устройства за запис от други производители
Следните настройки са препоръчителни, когато използвате записващи
устройства на трети страни:
• HDMI > Усъвършенстван > Размер на изходящия дисплей: 100%
• HDMI > Усъвършенстван > Дисплей на екрана в live view: Изкл.
Q
288
UСписък на менюто
Този раздел съдържа опциите, налични в менютата на фотоапарата.
За повече информация вижте Ръководство за менютата.
D Меню за възпроизвеждане:
Управление на изображенията
Изтриване
Избрани
Всички
Папка с изобрж. за възпроиз.
(Име на папка)
Всички
Текуща
Скриване на изображение
Избор/задаване
Отмяна избор на всички
Изтриване на множество изображения
(0 270).
(по подразбиране за Всички)
Изберете папка за възпроизвеждане.
Скриване или разкриване на изображение.
Скритите изображения се виждат само в
менюто „Скриване на изображение“ и не
могат да бъдат възпроизведени.
Опции за показв. при възпроизв.
Основна информация за
Изберете информацията, която да се
снимката
показва в екрана с информация за
възпроизвежданите снимки (0 254).
Точка за фокусиране
Допълнит. информ. снимка
Няма (само изображение)
Силно осветени елементи
RGB хистограма
Данни за снимането
Общ преглед
U
289
Копиране на изображение(я)
Избор на източник
Избор на изображение(я)
Избор на целева папка
Копиране на изображение(я)?
Преглед на изображението
Вкл.
Изкл.
Копиране на снимките от една карта с
памет на друга. Тази опция е налична само
ако във фотоапарата са поставени две
карти с памет.
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали снимките да се показват на
дисплея автоматично веднага след
заснемането им (0 42).
(по подразбиране Показване следваща)
Изберете снимката, показвана след като се
изтрие снимка.
След изтриване
Показване следваща
Показване предишна
Продължаване като преди
След серия снимки, показв.
(по подразбиране за Посл. изобр. серия снимки)
Първо изобр. серия снимки
Изберете дали фотоапаратът да показва
първата или последната снимка от серията
Посл. изобр. серия снимки
от снимки след заснемане на снимки в
непрекъснат режим.
Автоматично завъртане
(по подразбиране за Вкл.)
Вкл.
Изберете дали да се записва ориентацията
на фотоапарата, когато правите снимки.
Изкл.
Вертикално завъртане
Вкл.
Изкл.
Слайдшоу
Старт
Тип изображения
Време за показване на слайда
Възпроизвеждане на аудио
U
290
(по подразбиране за Вкл.)
Изберете дали да завъртaте вертикално
(портретна ориентация) снимките за
показване по време на възпроизвеждане
(0 250).
Разгледайте слайдшоу от снимките в
текущата папка с изображения за
възпроизвеждане.
C Меню за правене на снимки:
Опции за снимане
Набор настр. меню снимки
A
B
C
D
Наб. разш. менюта снимки
Вкл.
Изкл.
Папка за съхранение
Преименуване
Избор на папка по номер
Избор на папка от списък
Наименуване на файловете
Наименуване на файловете
Роля на картата в слот 2
Препълване
Архивиране
RAW слот 1 - JPEG слот 2
Връщане на настройките в менюто за
правене снимки, които са вече съхранени в
набора от настройки на менюто за правене
на снимки. Промените в настройките се
съхраняват в текущия набор.
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали набора от настройки на
менюто за правене на снимки да съхранява
режим на експозицията, скорост на
затвора (режими на експозицията S и M),
диафрагма (режими A и M) и режим на
светкавицата.
Изберете папката, в която да се съхраняват
последващите изображения.
Изберете трибуквения префикс, използван
за наименуване на файлове с изображения,
с които се съхраняват снимките.
Префиксът по подразбиране е „DSC“.
(по подразбиране за Препълване)
Изберете ролята, изпълнявана от картата в
слот 2, когато са поставени две карти с
памет във фотоапарата (0 97).
U
291
Управл. на светкавицата
Режим управление светк.
Опции безж. светкавица
Дистанц. управление светк.
Инф. радио отдал. светк.
Зона на изобрж. във визьора
Избор зона изобрж. във визьор
Автоматично DX изрязване
Качество на изображението
NEF (RAW) + JPEG fine★
NEF (RAW) + JPEG fine
NEF (RAW) + JPEG normal★
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG basic★
NEF (RAW) + JPEG basic
NEF (RAW)
JPEG fine★
JPEG fine
JPEG normal★
JPEG normal
JPEG basic★
JPEG basic
TIFF (RGB)
Размер на изображението
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
U
292
Изберете режима за управление на
светкавицата за светкавица, предлагана
като опция, монтирана в гнездото за
аксесоари на фотоапарата или
регулирайте настройките за снимане с
безжична светкавица.
Изберете зоната на изображението във
визьора (0 87).
(по подразбиране за JPEG normal)
Изберете формат на файла и коефициент
на компресия (качество на изображението,
0 92). Компресирането за опции,
отбелязани със звезда („★“) дава
приоритет на качеството, докато това за
изображения без звезда дава приоритет на
намаляване размера на файловете.
Изберете размера на изображението в
пиксели (0 95). За JPEG/TIFF и NEF (RAW)
изображенията са налични отделни опции.
NEF (RAW) запис
NEF (RAW) компресиране
Изберете типа компресия и дълбочината в
Дълбочина в битове NEF (RAW) битове за NEF (RAW) изображенията (0 94).
Настройки на ISO чувствителност
ISO чувствителност
Регулирайте настройките на ISO
чувствителността за снимки (0 124, 126).
Авт. настр. ISO чувствит.
Баланс на бялото
(по подразбиране за Автоматично)
Автоматично
Съчетайте баланса на бялото, така че да
съответства на източника на светлина
Осв. от лампа наж. жичка
(0 159).
Флуоресцентно осветление
Пряка слънчева светлина
Светкавица
Облачно небе
Сянка
Избор на цветна температура
Ръчна потребит. настройка
Задаване на Picture Control (по подразбиране за Стандартна обработка)
Стандартна обработка
Изберете как да се обработват новите
снимки. Изберете според типа сцена или
Неутрален
вашите творчески намерения (0 179).
Ярък
Монохромно изображение
Портрет
Пейзаж
Равни
Управление на Picture Control
Запазване/редактиране
Създаване на потребителски Picture
Controls (0 184).
Преименуване
Изтриване
Зареждане/запазване
U
293
Цветово пространство
(по подразбиране за sRGB)
sRGB
Избор на цветово пространство за снимки.
Adobe RGB
Активен D-Lighting
(по подразбиране за Изкл.)
Автоматично
Запазва детайлите в силно осветените
елементи и сенките за постигане на снимки
Свръхвисоко 2
с естествен контраст (0 187).
Свръхвисоко 1
Високо
Нормално
Ниско
Изкл.
Нам. шум при дълга експозиция
(по подразбиране за Изкл.)
Вкл.
Намаляване на шума (ярки петна или
мъгла) в снимки, които са направени с
Изкл.
бавни скорости на затвора.
Висока ISO NR
(по подразбиране за Нормална)
Високо
Намаляване на шума (произволно
разположени ярки пиксели) в снимки,
Нормална
които са направени с висока ISO
Ниска
чувствителност.
Изкл.
Контрол на винетирането
(по подразбиране за Нормално)
Високо
Намалява спада на яркост в в краищата на
снимките при използване на обективи тип
Нормално
G, E и D (с изключение на PC обективи).
Ниско
Ефектът е най-забележим при максимална
Изкл.
диафрагма.
Автомат. контрол изкривяване
(по подразбиране за Изкл.)
Вкл.
Намаляване на бъчвовидното изкривяване
при снимане с широкоъгълни обективи и
Изкл.
намаляване на изкривяването тип
„възглавница“ при снимане с дълги
обективи.
U
294
Намаляване на трептенето
Настр. за намал. на трептенето
Индикатор за намал. трепт.
Задаване на авто клин
АЕ и светкавица
Само AE
Само светкавица
Клин баланс бяло
ADL клин
Многократна експозиция
Режим многокр. експозиция
Брой снимки
Режим на наслагване
HDR (висок динам. диапазон)
HDR режим
Разлика в експозицията
Омекотяване
Сн. през задад. инт. от време
Старт
Начални опции
Интервал
Брой интервали × снимки/
интервал
Омекотяване на експозицията
Безш. снимане с live view
Вкл.
Изкл.
Тази опция влиза в сила по време на
снимане с визьор (0 227). Изберете
Активиране за Настр. за намал. на
трептенето, за да коригирате времето за
снимане с цел намаляване на ефектите от
трептенето при флуоресцентно или
живачно осветление. Елементът
Индикатор за намал. трепт. контролира
дали индикаторът за откриване на
трептене (u) да се показва във визьора,
когато бъде открито трептене.
(по подразбиране за АЕ и светкавица)
Изберете настройка или настройки, които
се вклиняват при активен автоматичен
клин (0 146).
Записване от две до десет NEF (RAW)
експозиции като една снимка (0 229).
Запазва детайлите в силно осветените
елементи и сенките при снимане на
висококонтрастни сцени (0 189).
Направете снимки при избрания интервал,
докато посоченият брой снимки не бъде
записан (0 236).
(по подразбиране за Изкл.)
Заглушаване на звука на затвора при
снимане в live view.
U
295
1 Меню за заснемане на видео:
Опции за заснемане на видео
Нулир. меню заснемане на видео
Да
Изберете Да, за да възстановите опциите
от менюто за заснемане на видео до
Не
стойностите им по подразбиране.
Наименуване на файловете
Изберете трибуквения префикс, използван
за наименуване на файлове с изображения,
с които се съхраняват филмите. Префиксът
по подразбиране е „DSC“.
Местоназначение
(по подразбиране за Слот 1)
Слот 1
Изберете слота, към който се записват
филмите.
Слот 2
Зона на изобрж. във визьора
Избор зона изобрж. във визьор
Автоматично DX изрязване
Размер кадър/кадрова честота
3840 × 2160; 30p
3840 × 2160; 25p
3840 × 2160; 24p
1920 × 1080; 60p
1920 × 1080; 50p
1920 × 1080; 30p
1920 × 1080; 25p
1920 × 1080; 24p
1280 × 720; 60p
1280 × 720; 50p
1920 × 1080; 60p изрязване
1920 × 1080; 50p изрязване
1920 × 1080; 30p изрязване
1920 × 1080; 25p изрязване
1920 × 1080; 24p изрязване
U
296
Изберете зоната на изображението във
визьора (0 69).
(по подразбиране за 1920 × 1080; 60p)
Изберете размер на кадъра за филма (в
пиксели) и честота на снимане (0 67).
Качество на филмите
(по подразбиране за Високо качество)
Високо качество
Изберете качество на филмите (0 67).
Нормално
Настройки ISO чувств. филми
ISO чувствителност (реж. M)
Регулирайте настройките на ISO
чувствителността за филми.
Автом. наст. на ISO (реж. M)
Макс. чувствителност
Баланс на бялото
(по подразбиране за Същ. като настр. за снимки)
Същ. като настр. за снимки
Избиране на баланс на бялото за филми
(0 159). Изберете Същ. като настр. за
Автоматично
снимки, за да използвате опцията, текущо
Осв. от лампа наж. жичка
избрана за снимки.
Флуоресцентно осветление
Пряка слънчева светлина
Облачно небе
Сянка
Избор на цветна температура
Ръчна потребит. настройка
Задаване на Picture Control
(по подразбиране за Същ. като настр. за снимки)
Същ. като настр. за снимки
Изберете Picture Control за филми (0 179).
Изберете Същ. като настр. за снимки, за
Стандартна обработка
да използвате опцията, текущо избрана за
Неутрален
снимки.
Ярък
Монохромно изображение
Портрет
Пейзаж
Равни
Управление на Picture Control
Запазване/редактиране
Създаване на потребителски Picture
Controls (0 184).
Преименуване
Изтриване
Зареждане/запазване
U
297
Чувствителност на микрофона
(по подразбиране за Автоматична чувствителност)
Автоматична чувствителност
Регулиране на чувствителността на
микрофона.
Ръчна чувствителност
Изключен микрофон
Честотен обхват
(по подразбиране за Широк диапазон)
Широк диапазон
Изберете честотния обхват на микрофона.
Гласов диапазон
Нам. на шума от вятъра
(по подразбиране за Изкл.)
Вкл.
Изберете дали да активирате филтъра за
премахване на нискочестотните шумове на
Изкл.
вградения микрофон за намаляване на
шума от вятъра.
Висока ISO NR
(по подразбиране за Нормална)
Висока
Намаляване на „шума“ (произволно
разположени ярки пиксели) във филми,
Нормална
които са направени с висока ISO
Ниска
чувствителност.
Изкл.
Сним. филми през интервал
Старт
Фотоапаратът автоматично прави снимки
през избрани интервали, за да създаде
Интервал
безшумен филм през интервал (0 74).
Време на заснемане
Налично само при снимане с визьор.
Омекотяване на експозицията
Намаляване на трептенето
(по подразбиране за Автоматично)
Автоматично
Намалете трептенето и появата на ивици,
когато снимате под флуоресцентни или
50 Hz
живачни лампи по време на live view
60 Hz
(преглед в реално време).
Електр. намал. на вибр. (VR)
(по подразбиране за Изкл.)
Вкл.
Изберете дали да активирате
електронното намаляване на вибрациите в
Изкл.
режим на филм.
U
298
A Потр. настройки:
Фино регулиране на настройките на
фотоапарата
Набор от потрeбит. настройки
A
B
C
D
Връщане на вече съхранени
потребителски настройки в менюто с
набор от потребителски настройки.
Промените в настройките се съхраняват в
текущия набор.
а Автоматично фокусиране
a1 Избор на приоритет AF-C
Освобождаване
Фокус + освобождаване
Освобождаване + фокус
Фокус
(по подразбиране за Освобождаване)
Когато AF-C е избрано за снимане с визьор,
тази опция контролира дали снимките се
правят при всяко натискане на спусъка
(приоритет на снимане), или само когато
фотоапаратът е на фокус (приоритет на
фокусиране).
a2 Избор на приоритет AF-S
(по подразбиране за Фокус)
Освобождаване
Когато AF-S е избрано за снимане с визьор,
тази опция контролира дали се снима само
Фокус
когато фотоапаратът е на фокус
(приоритет на фокусиране), или при всяко
натискане на спусъка (приоритет на
снимане).
a3 Прослед. фокус с заключване
Блок. реак. на АФ снимане
Управлявайте как автоматичното
фокусиране се настройва според промени
Движение на обекта
в разстоянието до обекта, когато AF-C е
избрано по време на снимане с визьор.
U
299
a4 Детекция лица с 3D просл.
(по подразбиране за Изкл.)
Вкл.
Изберете дали фотоапаратът да
разпознава и да се фокусира върху лица,
Изкл.
когато 3D проследяването е избрано за
режим за избор на АФ зона (0 104).
a5 Зона гледане 3D прослед.
(по подразбиране за Нормална)
Широка
Изберете наблюдаваната област като
натиснете спусъка наполовина, когато 3D
Нормална
проследяването е избрано за режим за
избор на АФ зона (0 104).
a6 Брой точки за фокусиране
(по подразбиране за 55 точки)
55 точки
Изберете броя точки за фокусиране,
наличен за ръчно избиране на точка за
15 точки
фокусиране във визьора.
a7 Съхранение по ориентация
(по подразбиране за Изкл.)
Точка за фокусиране
Изберете дали визьорът да запазва
Точка фокусир. и изб. на АФ зона точките за фокусиране и режима за избор
на АФ зона във вертикална и хоризонтална
Изкл.
ориентация поотделно.
a8 Активиране на АФ
(по подразбиране за Затвор/AF-ON)
Затвор/AF-ON
Изберете дали фотоапаратът да фокусира,
когато спусъкът е натиснат наполовина.
Само AF-ON
Ако е избрано Само AF-ON, фотоапаратът
няма да фокусира, когато спусъкът е
натиснат наполовина.
a9 Огр.избор реж. за изб. АФ зона
АФ с единична точка
Изберете режимите за избор на АФ зона,
които могат да се избират чрез използване
АФ динамична зона (9 т.)
на бутон за режим на АФ и диск за
АФ динамична зона (25 т.)
подкоманди при снимане с визьор (0 104).
АФ динамична зона (72 т.)
АФ динамична зона (153 т.)
3D проследяване
АФ с групирана зона
АФ с групирана зона (HL)
АФ с групирана зона (VL)
АФ с автоматична зона
U
300
a10 Огр. на режим авт. фокусиране
(по подразбиране за Без ограничения)
AF-S
Изберете режимите на автоматично
фокусиране, налични при снимане с
AF-C
визьор (0 101).
Без ограничения
a11 Ограждане точка фокусиране (по подразбиране за Без ограждане)
Ограждане
Изберете дали избора на точка за
фокусиране във визьора „се огражда“ от
Без ограждане
единия край на дисплея до другия.
a12 Опции точка фокусиране
Режим на ръчно фокусиране
Регулирайте настройките за показването
на точката за фокусиране във визьора.
Яркост на точката за фокусир.
Подпом. АФ с динам. зона
b Измерване/експозиция
b1 Стойност стъпки ISO чувствит.
(по подразбиране за 1/3 стъпка)
1/3 стъпка
Изберете стъпките при регулиране на ISO
чувствителността.
1/2 стъпка
1 стъпка
b2 EV стъпки за контрол на експ.
(по подразбиране за 1/3 стъпка)
1/3 стъпка
Изберете стъпките при регулиране на
скорост на затвора, диафрагма и клин.
1/2 стъпка
1 стъпка
b3 Стъпка при комп на експ/свет.
(по подразбиране за 1/3 стъпка)
1/3 стъпка
Изберете стъпките при регулиране на
експозицията и компенсацията на
1/2 стъпка
светкавицата.
1 стъпка
U
301
b4 Лесна компенс. експозиция
(по подразбиране за Изкл.)
Вкл. (автом.връщ.фабр.нстр.)
Изберете дали компенсацията на
експозицията може да се регулира чрез
Вкл.
завъртане на диска за управление, без да
Изкл.
натискате бутона E.
b5 Матрично измерване
(по подразбиране за Вкл. детекция на лица)
Вкл. детекция на лица
Изберете Вкл. детекция на лица, за да
активирате детекцията на лица при
Изкл. детекция на лица
заснемане на портрети с матрично
измерване при снимане с визьор (0 129).
b6 Зона цент.претегл. измерване
(по подразбиране за  12 мм)
 8 мм
Изберете размера на зоната с най-голямо
тегло, когато при снимане с визьор се
 12 мм
използва централно претеглено
 15 мм
измерване. Ако бъде поставен обектив без
 20 мм
процесор, размерът на зоната е фиксиран
Средно
на 12 мм.
b7 Фина настр. оптим. експозиция
Матрично измерване
Фина настройка на експозицията за всеки
метод за измерване. По-високите
Центр. претеглено измерване
стойности създават по-светли експозиции,
Точково измерване
по-ниските стойности - по-тъмни
Измер. с претегл. на св. участъ. експозиции.
c Таймери/Заключване AE
c1 Спусък AE-L
Вкл. (полунатиснат)
Вкл. (режим серия снимки)
Изкл.
U
302
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали фотоапаратът да се
заключи, когато спусъкът е натиснат.
c2 Таймер за готовност
4 сек
6 сек
10 сек
30 сек
1 мин
5 мин
10 мин
30 мин
Без ограничение
c3 Самоснимачка
Закъснение на самоснимачката
Брой снимки
Интервал между снимките
(по подразбиране за 6 сек)
Изберете колко дълго фотоапаратът
продължава да измерва експозицията,
когато не се извършват операции (0 41).
Изберете продължителността на
закъснението при освобождаване на
затвора, броя заснети снимки и интервала
между снимките в режим на самоснимачка.
c4 Време автомат. изкл. дисплей
Възпроизвеждане
Изберете колко дълго дисплеят да остава
включен, когато не се извършват
Менюта
операции.
Екран с информация
Преглед на изображението
Live view
d Снимане/показване
d1 Скорост непрекъсн. снимане
Серия снимки с вис. скорост
Изберете честота на превъртане на кадъра
за режими CH (серия снимки с вис. скорост)
Серия снимки с нис. скорост
и CL) (серия снимки с нис. скорост).
d2 Макс. непрекъснато освобожд.
(по подразбиране за 200)
1–200
Изберете максималния брой снимки, който
може да бъде направен при една серия от
снимки в непрекъснат режим на снимане.
U
303
d3 Oгр. избор реж. на освоб.
Единична снимка
Изберете режимите на снимане, които
могат да бъдат избирани, чрез натискане
Непрекъснато Н
на бутона S и завъртане на главния диск
Непрекъснато В
за управление (0 119).
Безшумно освобожд. затвор
Самоснимачка
Вдигнато огледало
d4 Опции режим синхр. освоб.
(по подразбиране за Синхр.)
Синхр.
Изберете дали освобождаването на
затвора на отдалечените фотоапарати да
Без синхр.
се синхронизира с освобождаването на
затвора на главния фотоапарат.
d5 Режим Забавяне експозиция
(по подразбиране за Изкл.)
3 сек
В ситуации, при които най-лекото
движение на фотоапарата може да
2 сек
размаже снимките, изберете 1 сек, 2 сек
1 сек
или 3 сек за забавяне на освобождаването
Изкл.
на затвора до около една, две или три
секунди след повдигане на огледалото.
d6 Eлектр. затвор предно перде
(по подразбиране за Деактивиране)
Активиране
Активирайте или деактивирайте
електронния затвор с предно перде в
Деактивиране
режим MUP, като така премахвате
размазването от движението на затвора.
d7 Последов. номер. файлове
(по подразбиране за Вкл.)
Вкл.
Изберете как фотоапаратът задава номера
на файловете.
Изкл.
Нулиране
d8 Показване мрежа визьор
Вкл.
Изкл.
d9 LCD осветяване
Вкл.
Изкл.
U
304
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали да се показва кадрираща
мрежа във визьора.
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали контролният панел и
бутонът за подсветка да се осветяват,
докато таймерът за готовност е активиран.
e Клин/светкавица
e1 Скорост синхр. светкавица
(по подразбиране за 1/250 сек)
1/250 сек (Автоматична FP)
Изберете максимална скорост за
синхронизация на светкавицата.
1/250 сек
1/200 сек
1/160 сек
1/125 сек
1/100 сек
1/80 сек
1/60 сек
A
Определяне на скоростта на затвора при ограничението на
максималната скорост за синхронизация на светкавицата
За да фиксирате скоростта на затвора при ограничение на скоростта на
синхронизация в режим автоматичен с приоритет на затвора или режим на
ръчна експозиция, изберете следващата скорост на затвора след найбавната възможна скорост (30 сек или %). Ще се покаже X (индикатор за
синхронизация на светкавицата) във визьора и горния контролен панел.
A Автоматична FP високоскоростна синхронизация
Автоматичната FP високоскоростна синхронизация позволява на
светкавицата да бъде използвана при най-високата скорост на затвора,
поддържана от фотоапарата, като дава възможност да се избере
максималната диафрагма за намалена дълбочина на рязкост, дори и когато
обектът е осветен от ярка слънчева светлина. Индикаторът за режима на
светкавицата на екрана с информация показва „FP“, когато е активирана
автоматична FP високоскоростна синхронизация.
U
305
e2 Скорост затвор при светкавица
(по подразбиране за 1/60 сек)
1/60 сек
Изберете най-бавната скорост на затвора,
когато светкавицата се използва в режими
1/30 сек
P и A.
1/15 сек
1/8 сек
1/4 сек
1/2 сек
1 сек
2 сек
4 сек
8 сек
15 сек
30 сек
e3 Компенс. експоз. светкавица
(по подразбиране за Целия кадър)
Целия кадър
Изберете как фотоапаратът да настройва
нивото на светкавицата при използване на
Само фон
компенсация на експозицията.
e4 Авт. настр. M ISO чувств.
(по подразбиране за Обект и фон)
Обект и фон
Изберете дали автоматичната настройка за
ISO чувствителността за снимане със
Само обект
светкавица да се регулира за правилна
експозиция и на главния обект, и на фона
или само на главния обект.
e5 Пилотна светкавица
(по подразбиране за Вкл.)
Вкл.
Изберете дали опционалната CLSсъвместима светкавица (0 330) да излъчва
Изкл.
пилотна светкавица, когато бутонът Pv на
фотоапарата е натиснат по време на
снимане с визьор.
U
306
e6
Автоматичен клин (режим M)
(по подразбиране за Светкавица/скорост)
Светкавица/скорост
Изберете настройките, които се повлияват,
Светкавица/скорост/диафрагма когато е активиран клин на експозицията/
светкавицата в режим на експозиция M.
Светкавица/диафрагма
Само светкавица
e7 Ред на клина
(по подразбиране за MTR > под > над)
MTR > под > над
Изберете реда на клина за експозиция,
светкавица и клин на баланса на бялото.
Под > MTR > над
f Контроли
f1 Присв. потреб. контрол
Бутон за преглед
Изберете ролята, зададена на контролите
на фотоапарата или самостоятелно, или в
Бутон за преглед+ y
комбинация с дисковете за управление.
Бутон Fn1
Бутон Fn1+ y
Бутон Fn2
Бутон Fn2 + y
Fn бутон за вертикално снимане
Fn бутон за верт. снимане + y
Бутон Fn3
Бутон AF-ON
Спомагателен селектор
Център на спомаг. селектор
Център спомаг. селектор + y
Бутон AF-ON за верт. снимане
Мултиселектор за верт. cнимане
Бутон BKT + y
Бутон за запис на филм + y
Функ. бутони фокус. на обект.
U
307
f2 Централ. бутон мултиселектор
Режим на снимане
Изберете функцията, която ще изпълнява
центърът на мултиселектора.
Режим на възпроизвеждане
Live view
f3 Скор. затвор и закл. диафраг.
Заключв. скорост затвора
Заключете скоростта на затвора на
стойността, текущо избрана в режим S или
Заключване на диафрагмата
M или диафрагма на стойността, текущо
избрана в режим A или M.
f4 Персонлз. дискове управление
Обръщане посока на въртене
Изберете ролята, изпълнявана от главния и
диска за подкоманди.
Промяна основни/подкоманд.
Настройване на диафрагма
Менюта и възпроизвеждане
Преглед кадри със спом. диск
f5 Мултиселектор
(по подразбиране за Да не прави нищо)
Рестартиране таймер готовност Изберете дали използването на
мултиселектора активира таймера за
Да не прави нищо
готовност (0 41).
f6 Освобожд. бутон използв. диск
(по подразбиране за Не)
Да
Избирането на Да позволява настройки,
които обикновено се правят чрез
Не
задържане на бутона и завъртане на диска
за управление, да се правят чрез завъртане
на диска за управление, след като бутонът
е освободен. Настройката приключва,
когато бутонът се натисне отново,
спусъкът е натиснат наполовина или
таймерът за готовност изтече.
U
308
f7
Обръщане посока индикатори (по подразбиране за
)
Ако е избрано
(W),
индикаторите на експозицията в горния
контролен панел и екрана с информация се
показват с отрицателни стойности вляво и
положителни стойности вдясно. Изберете
(V), за да се покажат
положителни стойности вляво и
отрицателни стойности вдясно.
f8 Опции на бутона за live view
(по подразбиране за Активиране)
Активиране
Бутонът a може да се деактивира, за да се
Актив. (актив. таймер за готовн.) предотврати стартирането на live view по
невнимание.
Деактивиране
f9 D превключване
LCD фоново осветл. (D)
D и екран с информация
g Филм
g1 Присв. потреб. контрол
Бутон за преглед
Бутон за преглед+ y
Бутон Fn1
Бутон Fn1+ y
Бутон Fn2
Бутон Fn2 + y
Бутон Fn3
Център на спомаг. селектор
Център спомаг. селектор + y
Спусък
(по подразбиране за LCD фоново осветл. (D))
Изберете дисплеите, осветени чрез
завъртане на превключвателя на
захранването на D.
Изберете ролята, зададена на контролите
на фотоапарата или самостоятелно, или в
комбинация с дисковете за управление,
когато селекторът на live view е завъртян
на 1 в live view. Обърнете внимание, че
ако Запис на филми е избрано за Спусък,
спусъкът не може да се използва за
операции, различни от запис на филми.
U
309
B Менюто с настройки:
Настройване на фотоапарата
Форматиране на картата с памет
Слот 1
За да започнете форматирането, изберете
слот за картата с памет и изберете да.
Слот 2
Имайте предвид, че форматирането
изтрива завинаги всички снимки и други
данни на картата в избрания слот. Преди
да форматирате, не пропускайте да
направите архивни копия, ако е
необходимо.
Език (Language)
Изберете език (language) за менютата и
съобщенията на фотоапарата.
Часова зона и дата
Часова зона
Променете часовите зони, настройте
часовника на фотоапарата, изберете реда
Дата и час
за показване на датата и включете или
Формат на датата
изключете лятното часово време.
Лятно часово време
Яркост на дисплея
Менюта/Възпроизвеждане
Регулирайте яркостта на менюто,
възпроизвеждането и live view дисплеите.
Live view
Баланс на цветовете на дисплея
Регулирайте баланса на цветовете на
дисплея.
Виртуален хоризонт
U
310
Екран с информация
Автоматично
Ръчно
Фина настройка на АФ
Фина настр. АФ (Вкл./Изкл.)
Запазена стойност
По подразбиране
Списък на запазени стойности
Разгледайте виртуалния хоризонт въз
основа на информация от сензора за
накланяне на фотоапарата.
(по подразбиране за Автоматично)
Регулирайте екрана с информация за
различни условия на разглеждане.
Фокус с фина настройка за различни
видове обективи. Настройката на АФ не се
препоръчва в повечето случаи и може да
попречи на нормалния фокус; използвайте
само, когато е необходимо.
Данни за обектив без процесор
Номер на обектив
Запишете фокусното разстояние и
максималната диафрагма за обективи без
Фокусно разстояние (мм)
процесор, което позволява използването
Максимална диафрагма
им с функции, които обикновено са
запазени за обективи с процесор (0 243).
Изчистване сензор изображения
Изчистване сега
Вибриране на нискочестотния филтър за
премахване на праха (0 345).
Изчиств. при старт./изключв.
Заклч. огледало нагоре за почист.
Заключете огледалото вдигнато, за да може
прахът да бъде премахнат от
нискочестотния филтър с гумена круша
(0 347). Не е налично, когато батерията е
слаба (J или по-слаба), или когато
Активиране е избрано за Мрежа >
Мрежова връзка в менюто за настройки.
Реф снимка изтриване следи прах
Старт
Получаване на референтни данни за
опцията „изтриване на следи от прах от
Изчиств. сензор и след това
изображението“ в Capture NX-D (0 ii).
старт
Коментар за изображение
Прикачване на коментар
Въвеждане на коментар
Добавете коментар към новите снимки,
докато ги заснемате. Коментарите могат да
бъдат разглеждани като метаданни във
ViewNX-i или в Capture NX-D (0 ii).
Информация за авторски права
Прикач.инфо.авторски права
Добавете информация за авторски права
към новите снимки, докато ги заснемате.
Творец
Информацията за авторските права може
Авторски права
да бъде разглеждана като метаданни във
ViewNX-i или в Capture NX-D (0 ii).
IPTC
Редактиране/запазване
Създайте или модифицирайте
потребителски настройки IPTC и изберете
Изтриване
дали да ги включите в новите снимки.
Авт.вмъкв. по време на сним.
Зареждане/запазване
U
311
Опции за гласови бележки
Гласова бележка
Презапис. на гласова бележка
Упр. гласови бележки
Аудио изход
Звуков сигнал
Сила на звука
Височина на тона
Контроли чрез докосване
Акт./деакт. контр. докосв.
Трептене възпр. цял екран
HDMI
Изходна разделит. способност
Усъвършенстван
Данни за местоположението
Таймер за готовност
Позиция
Настр. час от сателит
Опции безж. дист. упр. (WR)
LED лампа
Режим на връзка
Регулирайте настройките за гласовите
бележки (0 272).
Изберете височина на тона и сила на звука
за звуковия сигнал.
Регулирайте настройките на контролите
чрез докосване (0 12).
Регулиране на настройките за връзка за
HDMI устройства (0 287).
Регулиране на настройките за връзка за
GPS устройства (0 247).
Регулирайте LED лампата и настройките на
режима на връзката за опционалните
WR-R10 безжични дистанционни
управления.
Присв. на отдал. (WR) бутон Fn
(по подразбиране за Няма)
Преглед
Изберете функцията, която ще изпълнява
бутонът Fn на опционалното безжичното
Заключ. стойност светкавица
дистанционно управление.
Заключване на AE/AF
Заключване само на AE
Заключв.на AE (Нул. при освоб.)
Заключване само на AF
AF-ON
MДеактивиране/активиране
+ NEF (RAW)
Live view
Няма
U
312
Мрежа
Избор на хардуер
Мрежова връзка
Мрежови настройки
Опции
Снимане при празен слот
Заключен спусък
Отключен спусък
Регулирайте ftp и мрежовите настройки за
Ethernet и безжична локална мрежа.
(по подразбиране за Отключен спусък)
Изберете дали затворът може да бъде
освободен, когато не е поставена карта с
памет.
Информация за батериите
Разгледайте информация за батерията,
поставена в момента във фотоапарата.
Запазване/зареждане настройки
Запазване на настройките
Запазете настройките на фотоапарата или
ги заредете от карта с памет. Файловете с
Зареждане на настройки
настройки могат да бъдат споделени с
други фотоапарати D5.
Нулиране всички настр.
Нулиране
Нулиране на всички настройки с
изключение на опциите, избрани за Език
Да не се нулират
(Language) и Часова зона и дата в менюто
с настройки.
Версия на фърмуера
Вижте текущата версия на фърмуера на
фотоапарата.
A
Нулиране всички настр.
Информация за авторски права, IPTC потребителски настройки, както и
други настройки, създадени от потребителя, също се нулират. Ние
препоръчваме да запазите настройките чрез използване на опцията
Запазване/зареждане настройки в менюто за настройки преди да
извършите нулиране.
U
313
N Менюто ретуширане: Създаване
на ретуширани копия
NEF (RAW) обработване
Създайте JPEG копия на NEF (RAW) снимки
(0 317).
Изрязване
Направете изрязано копие на избраната
снимка (0 319).
Преоразмеряване
Избор на изображение
Избор на местоназначение
Избор на размер
D-Lighting
Създайте малки копия на избраните
снимки.
Изсветляване на сенките. Изберете за
тъмни или контражурни снимки.
Корекция „червени очи“
Коригирайте ефекта „червени очи“ в
снимки, направени със светкавица.
Изправяне
Създайте изправени копия. Копията могат
да бъдат изправени до 5 ° в стъпки от
приблизително 0,25 °.
Контрол на изкривяването
Автоматична
Ръчно
U
314
Създайте копия с намалени периферни
изкривявания. Използвайте за намаляване
на бъчвовидното изкривяване в снимки,
направени с широкоъгълен обектив или
изкривяването тип „възглавница“ в снимки,
направени с телефото обектив. Изберете
Автоматично, за да позволите на
фотоапарата да коригира изкривяването
автоматично.
Контрол на перспективата
Създайте копия, които намаляват ефекта на
перспективата, гледано от основата на
висок обект.
Филтърни ефекти
Skylight
Топъл филтър
Монохромно изображение
Черно-бяло
Сепия
Цианотип
Наслагване на изображения
Създайте ефектите със следните филтри:
• Skylight: Skylight филтърен ефект
• Топъл филтър: Филтърен ефект за топли
тонове
Копирайте снимките в Черно-бяло, Сепия
или Цианотип (синьо и бяло монохромно
изображение).
Наслагването на изображения комбинира
две съществуващи NEF (RAW) снимки, за да
създаде една снимка, която се запазва
отделно от оригиналните (0 320).
Наслагване на изображения може да се
избере само чрез натискане на G и
избиране на раздела N.
Редактиране на филм
Избор нач./крайна точка
Запазване на избран кадър
Изрежете части от видео клипа, за да
направите редактирани копия от филми
или да запазите избрани кадри като JPEG
снимки (0 82).
Сравняване едно до друго
Сравнете ретушираните копия с
оригиналните снимки. Сравняване едно
до друго е налично само ако менюто за
ретуширане е показано чрез натискане на
2, докато бутонът J е натиснат и
задържан или чрез натискане на i и
избиране на Ретуширане във
възпроизвеждане на снимки на цял екран,
когато е показано ретуширано
изображение или оригинал.
U
315
O Моето меню/m Последни
настройки
Добавяне на елементи
МЕНЮ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
МЕНЮ ПРАВЕНЕ НА СНИМКИ
МЕНЮ ЗАСНЕМАНЕ НА ВИДЕО
МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ
МЕНЮ С НАСТРОЙКИ
МЕНЮ РЕТУШИРАНЕ
Премахване на елементи
Създайте потребителско меню от избрани
до 20 елемента от менюта за
възпроизвеждане, правене на снимки,
заснемане на филм, потребителски
настройки, настройки и ретуширане.
Изтриване на елементи от Моето меню.
Подреждане на елементи
Избор на раздел
МОЕТО МЕНЮ
ПОСЛЕДНИ НАСТРОЙКИ
U
316
Подреждане на елементи в Моето меню.
(по подразбиране за МОЕТО МЕНЮ)
Изберете менюто, показано в раздела
„Моето меню/Последни настройки“.
Изберете ПОСЛЕДНИ НАСТРОЙКИ, за да
се покаже меню, изброяващо 20-те
последно използвани настройки.
Опции на менюто за
ретуширане
NEF (RAW) обработване
Създайте JPEG копия на NEF (RAW) снимки.
1
Изберете NEF (RAW) обработване.
Маркирайте NEF (RAW) обработване в
менюто за ретуширане и натиснете 2, за да
отворите диалоговия прозорец за избор на
снимка, който показва само NEF (RAW)
изображенията, създадени с този
фотоапарат.
2
Изберете снимка.
Използвайте мултиселектора, за да
маркирате снимка (за да видите
маркираната снимка на цял екран,
натиснете и задръжте бутона X). Натиснете
J, за да изберете маркираната снимка и да
преминете към следващата стъпка.
U
317
3
Изберете настройки за JPEG копието.
Регулирайте настройките, изброени по-долу. Имайте предвид, че
балансът на бялото и контролът на винетирането не са налични с
многократни експозиции или при снимки, създадени чрез
наслагване на изображения, и че компенсацията на експозицията
може да се настрои само на стойности между –2 и +2 EV.
Качество на изображението (0 92)
Размер на изображението (0 95)
Баланс на бялото (0 159)
Компенсация експозиция (0 143)
Задаване на Picture Control (0 179)
Висока ISO NR (0 294)
Цветово пространство (0 294)
Контрол на винетирането (0 294)
D-Lighting (0 314)
4
Копирайте снимката.
Маркирайте ИЗПЪЛНИ и натиснете J, за да
създадете JPEG копие на избраната снимка.
За изход без копиране на снимката,
натиснете бутона G.
U
318
Изрязване
Направете изрязано копие на избраната снимка. Избраната
снимка е показана с избраната зона за изрязване, маркирана в
жълто; направете изрязано копие, както е описано в таблицата
по-долу.
За да
Използвайте
Описание
Намаляване на
Натиснете бутона W (M), за да намалите размера
W (M) за изрязване.
изрязваната част
Натиснете X, за да увеличите размера на
Увеличаване на
X
изрязваната част.
изрязваната част
Промяна на
формата на
Завъртете главния диск за управление, за да
кадъра на
изберете формат на кадъра.
изрязваната част
Използвайте мултиселектора, за да
Позициониране
позиционирате изрязваната част. Натиснете и
на изрязваната
задръжте, за да преместите бързо изрязваната
част
част до желаната позиция.
Натиснете центъра на мултиселектора, за да
Преглед на
прегледате предварително изрязаното
изрязваната част
изображение.
Запазване на текущата изрязана част като
Създаване на
J
отделен файл.
копие
A Изрязване: Качество и размер на изображението
Копията, създадени от NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG
или TIFF (RGB) снимки са с качество на
изображението (0 92) JPEG fine★; изрязаните
копия, създадени от JPEG снимки имат същото
качество на изображението като оригинала.
Размерът на копието варира според размера на
изрязваната част и формата на кадъра и се показва
в горния ляв ъгъл на екрана за изрязване.
A
Преглеждане на изрязаните копия
Функцията за увеличаване при възпроизвеждане може да не е достъпна,
когато се показват изрязаните копия.
U
319
Наслагване на изображения
Наслагването на изображения комбинира две съществуващи NEF
(RAW) снимки, за да създаде една снимка, която се запазва отделно от
оригиналните; резултатите, получени с използване на RAW данни от
сензора за изображения на фотоапарата, са видимо по-добри от
снимките, комбинирани в приложение за обработка на изображения.
Новата снимка се запазва с текущите настройки за качество и размер
на изображенията; преди да създадете наслагване, задайте
качеството и размера на изображенията (0 92, 95; всички опции са
налични). За да създадете NEF (RAW) копие, изберете качество на
изображението NEF (RAW) и размер на изображението Голямо
(наслагването ще се запише като голямо NEF/RAW изображение, дори
ако е избрано Малко или Средно).
+
1
Изберете Наслагване на
изображения.
Маркирайте Наслагване на изображения
в менюто за ретуширане и натиснете 2. Ще
се появи диалоговият прозорец, който е
показан вдясно, с маркирано Изобр. 1;
натиснете J, за да се покаже диалогов прозорец за избор на
снимка, изброяващ само големи NEF (RAW) изображения,
създадени с този фотоапарат (малките NEF/RAW изображения не
могат да бъдат избирани).
U
320
2
Изберете първото изображение.
Използвайте мултиселектора, за да
маркирате първата снимка в наслагването.
За да разгледате маркираната снимка на
цял екран, натиснете и задръжте бутона X.
За да разгледате изображения на други
места, натиснете W (M) и изберете желаната карта и папка, както
е описано на стр. 249. Натиснете J, за да изберете маркираната
снимка и да се върнете към преглед на дисплея.
3
Изберете второто изображение.
Избраното изображение ще се появи като Изобр.1. Маркирайте
Изобр. 2 и натиснете J, след което изберете втората снимка,
както е описано в Стъпка 2.
4
Регулирайте съотношението.
Маркирайте Изобр. 1 или Изобр. 2 и
оптимизирайте експозицията за
наслагването чрез натискане на 1 или 3, за
да изберете стойности за съотношението
между 0,1 и 2,0. Повторете това за второто
изображение. Стойността по подразбиране е 1,0; изберете 0,5 за
намаляване наполовина или 2,0 за удвояване на съотношението.
Ефектите от промяната на съотношението се виждат в колоната
Преглед.
U
321
5
Прегледайте наслагването.
За преглед на композицията, както е
показано вдясно, натиснете 4 или 2, за да
позиционирате курсора в колоната
Преглед, след това натиснете 1 или 3, за
да маркирате Наслагв. и натиснете J
(обърнете внимание, че цветовете и яркостта в прегледа може да
се различават от крайното изображение). За да запазите
наслагването без показване на преглед, изберете Запазв. За да
се върнете към Cтъпка 4 и да изберете нови снимки или да
регулирате съотношението, натиснете W (M).
6
Запазете наслагването.
Натиснете J, докато е показан прегледът,
за да запазите наслагването. След като сте
създали наслагване, полученото
изображение се показва на дисплея на цял
екран.
D
Наслагване на изображения
Само големи NEF (RAW) снимки със същата зона на изображението във
визьора и дълбочина в битове могат да се комбинират.
U
322
Наслагването има същата информация за снимката (включително дата на
записване, измерване, скорост на затвора, диафрагма, режим на
експозицията, компенсация на експозицията, фокусно разстояние и
ориентация на изображението) и стойности за баланс на бялото и Picture
Control като снимката, избрана за Изобр. 1. Коментарът за текущото
изображение се прибавя към наслагването, когато то се записва;
информацията за авторски права, обаче, не се копира. Наслагванията,
записани в NEF (RAW) формат, използват компресирането, избрано за NEF
(RAW) компресиране в менюто NEF (RAW) запис и имат същата дълбочина
в битове като оригиналните изображения.
nТехнически бележки
Прочетете тази глава, за да получите информация относно
съвместимите аксесоари, почистването и съхранението на
фотоапарата, както и как да постъпите, ако получите съобщение за
грешка или при възникването на проблеми при употреба на
фотоапарата.
Съвместими обективи
Настройка на
фотоапарата
Режим на фокусиране
Обективи с процесор 6
AF
Обектив/аксесоар
7
Тип G, E или D ;
✔
AF-S, AF-P и AF-I
PC NIKKOR 19 мм
—
f/4E ED 9
Серии PC-E
—
NIKKOR 9
PC Micro 85 мм
—
f/2,8D 9, 11, 12
AF-S/AF-I
✔
телеконвертор 13
Други обективи
NIKKOR с АФ (с изкл.
✔ 14
на обективите за
F3AF)
AI-P NIKKOR
—
Режим на
експозиция
Система за измерване
L2
M (с електронен
далекомер) 1
P
S
A
M
3D
Цвят
✔
✔
✔
✔
—
M3 t5
N4
✔8
✔
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
—
✔ 8, 10 ✔ 10
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
—
✔ 8, 10 ✔ 10
✔ 12 ✔ 10
—
✔ 8, 10 ✔ 10
✔ 10
—
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
n
323
Настройка на
фотоапарата
Обективи без процесор 16
Обектив/аксесоар
Обективи AI-, AIмодифициран
NIKKOR или Nikon
серия E 17
Медицински
NIKKOR 120 мм f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Телеконвертор тип
AI 23
Приставка (мях) за
фокусиране PB-6 25
Удължителни
пръстени за
обективи без
процесор (серия
PK:11A, 12 или 13;
PN-11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Режим на фокусиране
Режим на
експозиция
Система за измерване
L2
AF
M (с електронен
далекомер) 1
P
S
A
M
3D
Цвят
M3 t5
N4
—
✔ 15
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
—
—
—
✔9
—
—
✔ 18
✔ 22
—
—
—
—
✔ 20
✔
—
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
—
✔ 24
—
✔ 26
—
—
✔
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
Ръчното фокусиране е налично за всички обективи.
Матрично.
Центр. претеглено измерване.
Точково.
Претегляне на светлите участъци.
Не могат да се използват обективи IX-NIKKOR.
Намаляване на вибрациите (VR) се поддържа с обективи VR.
Точковото измерване измерва избраната точка за фокусиране (0 129).
Възможно е в снимките, направени с електронен затвор с предно перде, да
се появи мъгла, линии и други артефакти на изображение („шум“). Това
може да се избегне като изберете Деактивиране за Потребителска
настройка d6 (Eлектр. затвор предно перде, 0 304).
10 Не може да се използва с преместване или накланяне.
11 Системите за измерване на експозицията и управление на светкавицата на
фотоапарата не работят правилно при преместване и/или накланяне на
обектива, или когато се използва диафрагма, различа от максималната
диафрагма.
12 Само ръчен режим на експозицията.
13 За информация относно точките за фокусиране, налични за автоматично
фокусиране и електронен далекомер, виж стр. 100.
n
324
—
14 При фокусиране на минимално разстояние на фокусиране с обективи AF 80–200 мм
f/2,8, AF 35–70 мм f/2,8, AF 28–85 мм f/3,5–4,5 <New> или AF 28–85 мм f/3,5–4,5 при
максимално увеличение, индикаторът за фокусиране може да се покаже, когато
изображението или матовият екран във визьора не са на фокус. Регулирайте фокуса
ръчно, докато изображението във визьора застане на фокус.
15 С максимална диафрагма f/5,6 или по-бърза.
16 Някои обективи не могат да се използват (виж стр. 327).
17 Обхватът на въртене на пета за монтиране на статив AI 80–200 мм f/2,8 ED е
ограничен от тялото на фотоапарата. Филтрите не могат да се променят, докато
AI 200–400 мм f/4 ED е монтиран на фотоапарата.
18 Ако е избрана максимална диафрагма чрез използване на Данни за обектив
без процесор (0 243), стойността на диафрагмата ще се покаже във визьора и
горния контролен панел.
19 Може да се използва, само ако фокусното разстояние на обектива и
максималната диафрагма са посочени, чрез използване на Данни за обектив
без процесор (0 243). Използвайте точково или централно претеглено
измерване, ако желаните резултати не са постигнати.
20 За по-голяма прецизност, посочете фокусното разстояние на обектива и
максималната диафрагма, чрез използване на Данни за обектив без процесор
(0 243).
21 Може да се използва в ръчни режими на експозицията при скорости на затвора,
по-бавни от максималната скорост за синхронизация на светкавицата с една
стъпка или повече.
22 Експозицията се определя от предварителна настройка на диафрагмата на
обектива. В режим за автоматична експозиция с приоритет на диафрагмата
настройте предварително диафрагмата чрез използване на пръстен за
диафрагмата на обектива преди да заключите AE и да смените обектива. В
ръчен режим на експозиция настройте предварително диафрагмата, като
използвате пръстен за диафрагмата на обектива и определете експозицията
преди да смените обектива.
23 Компенсацията на експозицията, необходима при използване на AI 28–85 мм
f/3,5–4,5, AI 35–105 мм f/3,5–4,5, AI 35–135 мм f/3,5–4,5 или AF-S 80–200 мм f/2,8D.
24 С максимална ефективна диафрагма f/5,6 или по-бърза.
25 Изисква удължителен пръстен за обективи без процесор PK-12 или PK-13. Може
да е необходим PB-6D, в зависимост от ориентацията на фотоапарата.
26 Използвайте предварително настроена диафрагма. В режим за автоматична
експозиция с приоритет на диафрагмата настройте диафрагмата, като
използвате приставка за фокусиране, преди да определите експозицията и да
направите снимка.
• PF-4 Reprocopy Outfit изисква държач на фотоапарата PA-4.
• Шум под формата на линии може да се появи по време на автоматичното
фокусиране при висока ISO чувствителност. Използвайте ръчното фокусиране
или заключването на фокуса. Линии могат да се появят и при висока ISO
чувствителност, когато диафрагмата се регулира по време на запис на филм или
live view снимане.
n
325
A Идентифициране на процесора и обективите от тип G, E и D
Обективите с процесор (особено тип G, E и D) се препоръчват, но обърнете
внимание, че обективи IX-NIKKOR не могат да се използват. Обективите с
процесор се разпознават по контактните пластини за обективи с процесор,
а обективите от тип G, E и D – по буквата върху цилиндъра на обектива.
Обективите от тип G и E не са оборудвани с пръстен за диафрагмата на
обектива.
Контактни пластини за
Пръстен за
обективи с процесор
диафрагмата
Обектив с процесор
Обектив тип G/E
Обектив тип D
A
f-число на обектива
f-числото, дадено в името на обектива, е максималнaта диафрагма на
обектива.
A
Съвместими обективи без процесор
Данни за обектив без процесор (0 243) могат да се използват за
активиране на много от функциите, които са достъпни с обективи с
процесор, включително цветно матрично измерване; ако не са осигурени
данни, централно претегленото измерване ще се използва вместо цветното
матрично измерване, а ако не е предоставена максимална диафрагма,
дисплеят на диафрагмата на фотоапарата ще показва броя спирания от
максимална диафрагма и действителната стойност на диафрагмата трябва
да бъде прочетена от пръстена за диафрагмата на обектива.
n
326
D
Несъвместими аксесоари и обективи без процесор
Следното НЕ може да се използва с D5:
• AF телеконвертор TC-16A
• Различни от AI обективи
• Обективи, които изискват модул за
фокусиране AU-1 (400 мм f/4,5; 600 мм
f/5,6, 800 мм f/8, 1200 мм f/11)
• Рибешко око (6 мм f/5,6; 7,5 мм f/5,6;
8 мм f/8; OP 10 мм f/5,6)
• 2,1 см f/4
• Удължителен пръстен K2
• 180–600 мм f/8 ED (серийни номера
174041–174180)
• 360–1200 мм f/11 ED (серийни номера
174031–174127)
• 200–600 мм f/9,5 (серийни номера
280001–300490)
• Автофокусни обективи за F3AF
(AF 80 мм f/2,8, AF 200 мм f/3,5 ED, АФ
телеконвертор TC-16)
• PC 28 мм f/4 (сериен номер 180900
или по-стар)
• PC 35 мм f/2,8 (серийни номера
851001–906200)
• PC 35 мм f/3,5 (стар модел)
• Reflex 1000 мм f/6,3 (стар модел)
• Reflex 1000 мм f/11 (серийни номера
142361–143000)
• Reflex 2000 мм f/11 (серийни номера
200111–200310)
A
VR обективи
Обективите, изброени по-долу, не се препоръчват при продължителна
експозиция или снимки, направени при високо ISO чувствителност, тъй като
поради конструкцията на системата за контрол на намаляване на
вибрациите (VR) получената снимка може да бъде замъглена. Ние
препоръчваме да изключите намаляването на вибрациите, когато
използвате други VR обективи.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 мм
f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 мм
f/2,8G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 мм
f/4,5–5,6G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 200 мм f/2G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 300 мм f/2,8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 16–35 мм f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 мм f/3,5–5,6G ED
VR
• AF-S NIKKOR 400 мм f/2,8G ED VR
• AF-S NIKKOR 500 мм f/4G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 мм
f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85 мм f/3,5–5,6G
ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3,5–5,6G
ED VR II
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 мм f/3,5G ED
VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 мм f/4,5–5,6G
ED VR
n
327
A
Изчисляване на зрителния ъгъл
Фотоапаратът може да се използва с обективи Nikon за 35 мм (135) формат
фотоапарати. Ако е поставен 35 мм форматен обектив, зрителният ъгъл ще
бъде същият, като при кадър от 35 мм филм (35,9 × 23,9 мм).
Ако желаете, опцията Зона на изобрж. във визьора в менюто за правене
на снимки може да се използва, за да изберете зрителен ъгъл, различен от
този на текущия обектив. Ако е поставен 35 мм форматен обектив, можете
да намалите зрителния ъгъл 1,5 или 1,2 пъти чрез избирането на DX (24 ×
16) или 1,2× (30 × 20), за да разкриете по-малка област, или съотношението
може да се промени чрез избирането на 5 : 4 (30 × 24). Размерите на
местата, изложени чрез различни опции за Зона на изобрж. във визьора
са показани по-долу.
FX (36 × 24) размер на изображението (35,9 × 23,9 мм,
еквивалентно на 35 мм формат фотоапарат)
1,2× (30 × 20) размер на изображението
(29,9 × 19,9 мм)
DX (24 × 16) размер на изображението
(23,5 × 15,7 мм, еквивалентно на DX
формат фотоапарат)
Обектив
5 : 4 (30 × 24) размер на изображението
(29,9 × 23,9 мм)
Диагонал на изображението
Зрителен ъгъл (FX (36 × 24);
35 мм формат)
Зрителен ъгъл (1,2× (30 × 20))
Зрителен ъгъл (DX (24 × 16); DX формат)
Зрителен ъгъл (5 : 4 (30 × 24))
n
328
A
Изчисляване на зрителния ъгъл (продължение)
DX (24 × 16) зрителен ъгъл е около 1,5 пъти по-малък от 35 мм форматния
зрителен ъгъл, докато 1,2× (30 × 20) зрителен ъгъл е около 1,2 пъти помалък и 5 : 4 (30 × 24) зрителен ъгъл е около 1,1 пъти по-малък. За да
изчислите фокусното разстояние на обективи в 35 мм формат, когато DX
(24 × 16) е избрано, умножете фокусното разстояние на обектива по около
1,5, по около 1,2, когато 1,2× (30 × 20) е избрано, или по около 1,1 когато
5 : 4 (30 × 24) е избрано (например, ефективното фокусно разстояние на
50 мм обектив в 35 мм формат би било 75 мм, когато DX (24 × 16) е избрано,
60 мм, когато 1,2× (30 × 20) е избрано, или 55 мм, когато 5 : 4 (30 × 24) е
избрано).
n
329
Система за креативно
осветяване на Nikon (CLS)
Усъвършенстваната Система за креативно осветяване (CLS) на Nikon
предлага подобрена комуникация между фотоапарата и
съвместимите светкавици за подобрено снимане със светкавица.
❚❚ Съвместими с CLS светкавици
Фотоапаратът може да се използва със следните съвместими с CLS
светкавици:
• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 и SB-R200:
SB-5000 1, 2
SB-910,
SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 3
SB-400 4
SB-300 4
SB-R200 5
Водещо
число
(ISO 100) 6
34,5
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Ако на SB-5000, SB-910, SB-900 или SB-700 е поставен цветови филтър,
когато v или N (светкавица) е избрано за баланс на бялото,
фотоапаратът автоматично ще установи филтъра и ще регулира
съответно баланса на бялото.
2 Радио AWL е налично с опционално WR-R10 безжично дистанционно
управление (0 337).
3 Потребителите на LED лампа могат да настроят фотоапарата за баланс на
бялото v или N за оптимални резултати.
4 Не е налично безжично управление на светкавицата.
5 Управлява се дистанционно чрез използване на опционални светкавици
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 или SB-500 или с командния модул
за безжично управление на светкавици Speedlight SU-800.
6 м, SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 и SB-600 при позиция на главата
на светкавицата от 35 мм; SB-5000, SB-910, SB-900 и SB-700 при стандартно
осветяване.
A
n
330
Водещо число
За изчисляване на обхвата на светкавицата при пълна мощност, разделете
водещото число на диафрагмата. Например ако светкавицата има водещо
число 34 м (ISO 100); обхватът при диафрагма f/5,6 е 34 ÷ 5,6 или около
6,1 метра. За всяко двукратно увеличаване на ISO чувствителността,
умножете водещото число по корен квадратен от две (приблизително 1,4).
Следните функции са налични със съвместими с CLS светкавици:
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Дистанционно
Основно
Оптично усъвършенствано
безжично управление на осветяването
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-5000
Единична светкавица
i-TTL балансирана
запълваща светкавица за z
цифров SLR 1
i-TTL
Стандартна i-TTL
запълваща светкавица за z 2
цифрови SLR фотоапарати
qA Автоматична диафрагма
z
A Автоматично без TTL
—4
Ръчно упр. приоритет
GN
z
разст.
M Ръчно
z
RPT Поред. импул на светк.
z
Дистанц. управление светк.
z
i-TTL i-TTL
z
Бързо безжично
[A:B] управление на
z
светкавицата
qA Автоматична диафрагма
z
A Автоматично без TTL
—
M Ръчно
z
RPT Поред. импул на светк.
z
i-TTL i-TTL
z
Бързо безжично
[A:B] управление на
z
светкавицата
qA/ Автоматична диафрагма/
z8
A Автоматично без TTL
M Ръчно
z
RPT Поред. импул на светк.
z
Радио управлявано
усъвършенствано безжично
z9
управление на осветяването
Предаване на информация за
z
цветната температура (светкавица)
Предаване на информация за
—
цветната температура (LED лампа)
z
z
z
z
—
—
z
z
z2
z z2 z
—
—
z
z
z3
z3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
—
z
z
z z5
— —
— z5
— z5
—
—
z
—
— z5
— —
— —
— —
z5
—
—
—
—
z
—
—
z6
—
—
—
z
—7
z
z
z
—
—
z
—
z
— —
— —
— z5
— —
z z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
z
—
—
z8
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
z
z
—
—
—
z
—
—
—
—
n
331
z
z
z
z
z
z
z
z
z
SB-300
z
z
SB-400
z
SB-R200
z
SU-800
SB-700
z
SB-500
SB-910, SB-900,
SB-800
z
SB-600
SB-5000
Автоматична FP високоскоростна
синхронизация 10
Заключв. стойност светкавица 11
Функция за подпомагане на АФ за АФ
с множество зони
Намаляване на ефекта „червени очи“
Пилотно осветяване на фотоапарата
Унифицирано управление на
светкавицата
Актуализация на фърмуера на
светкавицата на фотоапарата
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
z
z
z
— z 12 —
—
—
z
z
z
z
z
z
—
z
—
z
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
z
z
z 13
z
—
z
—
—
—
z
1 Не е налично с точково измерване.
2 Може също да бъде избрано със светкавица.
3 На светкавицата е избран режим qA/A чрез персонализирани настройки. Освен ако
не са предоставени данни за обектива чрез използване на опцията Данни за обектив
без процесор в менюто с настройки, ще бъде избрано „A“, когато използвате обектив
без процесор.
4 Освен ако не са предоставени данни за обектива чрез използване на опцията Данни
за обектив без процесор в менюто с настройки, ще бъде избрано „автоматично без
TTL“, когато използвате обектив без процесор.
5 Може да се избира само с фотоапарат.
6 Налична само по време на снимане в близък план.
7 Освен ако не са предоставени данни за обектива чрез използване на опцията Данни
за обектив без процесор в менюто с настройки, ще се използва автоматично без TTL
(A) с обективи без процесор, без значение от режима, избран за светкавицата.
8 Изборът на qA и A зависи от опцията, избрана за главната светкавица.
9 Поддържа същите характеристики като отдалечената светкавица с оптично AWL.
10 Налично само в режими на управление на светкавицата i-TTL, qA, A, GN и M.
11 Налично само при режим на светкавицата i-TTL, или когато светкавицата е настроена
да излъчва предварителни светкавици на дисплея в режим на светкавицата qA или A.
12 Налично само в режим на командния модул.
13 Актуализациите на фърмуер за SB-910 и SB-900 могат да бъдат извършени от
фотоапарата.
• Команден модул за безжично управление на светкавици Speedlight SU-800: При
монтиране на съвместим с CLS фотоапарат, SU-800 може да се
използва като команден модул за SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, SB-500 или SB-R200 светкавици в до три групи.
Самият SU-800 не е оборудван със светкавица.
n
332
A
Пилотно осветяване
CLS-съвместимите светкавици излъчват пилотна светкавица, когато бутонът
Pv на фотоапарата е натисат. Тази функция може да се използва с
Усъвършенствано безжично управление на осветяването за преглед на
общия ефект на осветяване, постигнат с множество светкавици. Пилотното
осветяване може да бъде изключено чрез използване на Потребителска
настройка e5 (Пилотна светкавица; 0 306).
❚❚ Други светкавици
Следните светкавици могат да се използват в автоматичен режим без
TTL и в ръчен режим.
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
Режим на
SB-26, SB-25,
светкавицата
SB-24
A Автоматично без TTL
✔
M Ръчно
✔
Поред. импул на
G
✔
светк.
Синхронизация по
✔
REAR
задно перде 3
SB-50DX
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2, SB-29S 2
—
✔
—
—
—
✔
✔
✔
Светкавица
1 Режимът на светкавица автоматично се задава на TTL и спусъкът се деактивира.
Задайте светкавицата на A (автоматична светкавица без TTL).
2 Автоматичното фокусиране е налично само с обективите AF-S VR Micro-Nikkor
105 мм f/2,8G IF-ED и AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2,8G ED.
3 Налично, когато за избор на режим на светкавицата се използва фотоапаратът.
n
333
D
Бележки за светкавици, предлагани като опция
Прегледайте ръководството за светкавицата за подробни инструкции. Ако
светкавицата поддържа CLS, разгледайте раздела за съвместими с CLS
цифрови SLR фотоапарати. D5 не е включен в категорията „цифров SLR“ в
ръководствата за SB-80DX, SB-28DX и SB-50DX.
i-TTL управление на светкавицата може да се използва при ISO
чувствителности между 100 и 12800. При стойности над 12800 може да не се
постигне желаният резултат при някои диапазони или настройки на
диафрагмата. Ако индикаторът за готовност на светкавицата (M) мига около
три секунди след като е направена снимка в автоматичен режим с i-TTL или
без TTL, светкавицата се е задействала при пълна мощност и снимката може
да е недостатъчно експонирана (само светкавици, съвместими с CLS).
Когато за снимане с немонтирани на фотоапарата светкавици се използва
кабел за синхронизиране от SC сериите 17, 28 или 29, в режим i-TTL може да
не се постигне правилната експозиция. Препоръчваме да изберете
стандартна i-TTL запълваща светкавицата. Направете пробна снимка и
проверете резултата на дисплея.
В режим i-TTL използвайте отразяващия рефлектор или дифузионния
адаптер за светкавица, предоставен със светкавицата. Не използвайте
други панели, като дифузионни панели, тъй като това може да доведе до
неправилна експозиция.
В режим на експозиция P, максималната диафрагма (минимално f-число) е
ограничена според ISO чувствителността, както е показано по-долу:
100
4
200
5
Макс. диафрагма при ISO равностойност от:
400
800
1600
3200
5,6
7,1
8
10
6400
11
12800
13
Ако максималната диафрагма на обектива е по-малка от дадената по-горе,
максималната стойност за диафрагмата ще е максималната диафрагма на
обектива.
Шум под формата на линии може да се появи по снимките, които са
направени със светкавица с батериен пакет SD-9 или SD-8A, поставен
директно във фотоапарата. Намалете ISO чувствителността или увеличете
разстоянието между фотоапарата и батерийния пакет.
n
334
D
Бележки за светкавици, предлагани като опция (Продължение)
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 и SB-400 предоставят
функция за намаляване на ефекта „червени очи“, а SB-5000, SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600 и SU-800 предоставят лъч за подпомагане на АФ със
следните ограничения:
• SB-5000: Лъчът за подпомагане на АФ е наличен, когато 24–135 мм АФ
обективи се използват с точките за фокусиране, показани по-долу.
24–49 мм
50–84 мм
85–135 мм
• SB-910 и SB-900: Лъчът за подпомагане на АФ е наличен, когато 17–135 мм АФ
обективи се използват с точките за фокусиране, показани вдясно.
17–19 мм
20–135 мм
• SB-800, SB-600 и SU-800: Лъчът за подпомагане на АФ е наличен, когато 24–105 мм
АФ обективи се използват с точките за фокусиране, показани по-долу.
24–34 мм
35–49 мм
50–105 мм
• SB-700: Лъчът за подпомагане на АФ е наличен, когато 24–135 мм АФ
обективи се използват с точките за фокусиране, показани по-долу.
24–27 мм
28–135 мм
В зависимост от използвания обектив и заснеманата сцена, индикаторът за
фокус (I) може да се показва, когато обектът не е на фокус или
фотоапаратът може да не успее да фокусира и освобождаването на затвора
ще бъде деактивирано.
n
335
Други аксесоари
По времето на писане на настоящото ръководство следните
аксесоари са налични за D5.
Източници на
захранване
Филтри
n
336
• Акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL18c (0 19, 22): Могат да се
използват и батерии EN-EL18b, EN-EL18a и EN-EL18.
Допълнителни батерии EN-EL18c са налични при местните
търговци и при сервизните представители, оторизирани от
Nikon.
• Зарядно устройство за батерии MH-26a (0 19, 380): MH-26а може да
се използва за презареждане и калибриране на батерии
EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a и EN-EL18.
• Конектор за захранването EP-6, захранващ адаптер EH-6b: Тези
аксесоари могат да се използват за захранване на
фотоапарата за продължителни периоди (могат да се
използват и адаптери EH-6a и EH-6). Конекторът за
захранването EP-6 е необходим, за да свърже фотоапарата
към моделите EH-6b; виж стр. 342 за подробности.
• Филтри, които са предназначени за използване при снимане
със специални ефекти, могат да повлияят на автоматичното
фокусиране или електронния далекомер.
• D5 не може да се използва с линейни поляризационни
филтри. Вместо това използвайте C-PL или C-PLII кръгов
поляризационен филтър.
• Използвайте филтри Neutral Color (NC), за да защитите
обектива.
• За предотвратяване на фантоми не се препоръчва
използване на филтър, когато обектът е застанал срещу ярка
светлина или когато в кадъра има източник на ярка светлина.
• Централно претеглено измерване се препоръчва за филтри с
фактори за компенсация на експозицията (фактори на
филтри) над 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S,
ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12).
Разгледайте ръководството на филтъра за подробности.
• Безжичен предавател WT-6/WT-5: Свържете WT-6 или WT-5 към
периферния конектор на фотоапарата, за да прехвърлите
снимки през безжична мрежа, за управление на фотоапарата
от компютър, работещо с Camera Control Pro 2 (продава се
Адаптери за
отделно), или за да правите и да търсите снимки
безжична
локална мрежа дистанционно от компютър или смарт устройство.
(0 281)
Обърнете внимание: Необходими са някои основни познания за
безжична мрежа, когато се използва безжичен предавател.
Уверете се, че сте актуализирали софтуера на безжичния
предавател към най-новата версия.
Безжични
дистанционни
управления
• Безжично дистанционно управление WR-R10/WR-T10: Когато WR-R10
безжично дистанционно управление е прикрепено към
универсален конектор с десет пина чрез WR-A10 адаптер,
фотоапаратът може да се управлява безжично чрез WR-T10
безжично дистанционно управление. WR-R10 може да се
използва и за управление на радио управлявани светкавици.
• Безжично дистанционно управление WR-1: Устройствата WR-1 се
използват с безжични дистанционни управления WR-R10 или
с безжични дистанционни управления WR-T10 или с други
дистанционни управления WR-1, където устройствата WR-1
функционират или като предавател, или като приемник.
Например, WR-1 може да се прикрепи към универсален
конектор с десет пина за използване като приемник, което
позволява затворът да бъде освобождаван дистанционно
чрез друго WR-1, действащо като предавател.
Обърнете внимание: Уверете се, че фърмуерът за WR-R10 и WR-1 е бил
актуализиран до най-новата версия. За информация относно
актуализирането на фърмуера, вижте уебсайта на Nikon за вашия
регион.
n
337
Аксесоари за
окуляра на
визьора
n
338
• Гумен наочник DK-19: DK-19 прави изображението във визьора
по-лесно за виждане, което предотвратява умората на окото.
• Окуляри за визьора с диоптрична корекция DK-17C: За да се
приспособят към индивидуалните различия в зрението,
окулярите за визьора се предлагат с диоптри от –3, –2, 0, +1 и
+2 м–1. Използвайте коригиращи лещи за окуляра само ако
желаният фокус не може да се постигне с вградения
регулатор за настройване на диоптъра (от –3 до +1 м–1).
Изпробвайте коригиращите лещи за окуляра преди
закупуване, за да сте сигурни, че може да се постигне
желаният фокус.
• Увеличителен окуляр DK-17M: DK-17M увеличава изгледа през
визьора с около 1,2 пъти за по-голяма прецизност при
кадриране.
• Приставка за увеличаване DG-2: DG-2 увеличава сцената в
центъра на визьора за по-прецизно фокусиране. Изисква се
DK-18 адаптер за окуляра (продава се отделно).
• Адаптер за окуляра DK-18: DK-18 се използва при поставяне на
DG-2 увеличител или DR-3 приставка към окуляра на визьора
за гледане под прав ъгъл към D5.
• Адаптер за оуляра DK-27: A DK-27 е предоставен с фотоапарата.
• Окуляр против замъгляване DK-14/Окуляр против замъгляване DK-17A:
Тези окуляри на визьора предотвратяват замъгляването при
влажни или студени условия.
• Окуляр с флуорно покритие DK-17F: DK-17F е предоставен с
фотоапарата. Защитното стъкло е снабдено с лесно за
почистване флуорно покритие от двете страни.
• Приставка към окуляра на визьора за гледане под прав ъгъл DR-5/
Приставка към окуляра на визьора за гледане под прав ъгъл DR-4: DR-5
и DR-4 се прикрепят към окуляра на визьора под прав ъгъл,
което позволява изображението във визьора да бъде видяно
отгоре, когато фотоапаратът е в хоризонтална позиция за
снимане. DR-5 поддържа регулиране на диоптъра и също
може да увеличи изгледа през визьора с два пъти за поголяма прецизност при кадриране (обърнете внимание, че
краищата на рамката няма да бъдат видими, когато изгледът
е увеличен).
HDMI кабели
(0 286)
HDMI кабел HC-E1: HDMI кабел с конектор тип C за връзка с
фотоапарата и конектор тип A за връзка с HDMI устройства.
• Camera Control Pro 2: Управлява фотоапарата дистанционно от
компютър и запазва снимки директно на твърдия диск на
компютъра. Когато Camera Control Pro 2 се използва за
улавяне на снимки директно на компютъра, в горния
контролен панел ще се покаже индикатор за връзка с
компютър (c).
Софтуер
Обърнете внимание: Използвайте най-новите версии на софтуера на
Nikon; за подробности вижте уеб сайтовете, изброени на стр. xix за
най-актуална информация относно поддържаните работни
системи. При настройки по подразбиране, Nikon Message Center 2
периодично ще проверява за актуализации на софтуера и
фърмуера на Nikon, докато сте влезли в акаунт на компютъра и
компютърът е свързан с Интернет. Показва се автоматично
съобщение, когато бъде намерена актуализация.
Капачки на
тялото на
фотоапарата
Аксесоари за
универсален
конектор
Капачка на тялото на фотоапарата BF-1B/BF-1A: Капачката на тялото на
фотоапарата предпазва огледалото, дисплея на визьора и
нискочестотния филтър от прах, когато обективът не е
поставен.
D5 оборудван с универсален конектор с десет пина (0 2) за
дистанционно управление и автоматично снимане.
Конекторът е снабден с капачка, която защитава контактите,
когато конекторът не се използва. Следните аксесоари могат
да се използват (всички дължини са приблизителни):
• Кабел за дистанционно управление MC-22/MC-22A: Дистанционно
освобождаване на затвора със сини, жълти и черни
конектори за свързване с устройство, задействащо затвора
дистанционно, което позволява управление чрез звук или
електрични сигнали (дължина 1 м).
• Кабел за дистанционно управление MC-30/MC-30A: Дистанционно
освобождаване на затвора; може да се използва за
намаляване на заклащането на фотоапарата (дължина 80 см).
• Кабел за дистанционно управление MC-36/MC-36A: Дистанционно
освобождаване на затвора; може да се използва за снимане
през зададен интервал от време или за намаляване на
заклащането на фотоапарата, или за задържане на затвора
отворен по време на моментна експозиция (дължина 85 см).
n
339
Аксесоари за
универсален
конектор
n
340
• Удължителен кабел MC-21/MC-21A: Може да се свърже към ML-3
или MC-серии 20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36 или 36A.
Само MC-21 или MC-21A могат да се използват едновременно
(дължина 3 м).
• Свързващ кабел MC-23/MC-23A: Свързва два фотоапарата с
универсален конектор с десет пина за едновременна работа
(дължина 40 см).
• Адаптерен кабел MC-25/MC-25A: Адаптерен кабел с десет пина към
два пина за свързване на устройства с конектори с два пина,
включително MW-2 комплект за радиоуправление, MT-2
интервалометър и ML-2 комплект за управление (дължина
20 см).
• WR адаптер за свързване на безжичен приемник WR-A10: Адаптер,
използван за свързване на WR-R10 безжични дистанционни
управления към фотоапарати с универсални конектори с
десет пина.
• GPS устройство GP-1/GP-1A (0 246): Записва ширината, дължината
и височината и UTC времето към снимките.
• GPS адаптерен кабел MC-35 (0 246): Този 35 см кабел свързва
фотоапарата с по-стари GPS устройства GARMIN от сериите
eTrex и geko, които съответстват на версия 2.01 или 3.01,
според формата на данни на Националната асоциация за
морска електроника NMEA0183. Само модели, които
поддържат свързване с интерфейсен кабел за компютър се
поддържат; MC-35 не може да се използва за свързване на
GPS устройства чрез USB. Устройствата се свързват към
MC-35 чрез кабел с конектор тип D-sub с 9 пина, предоставен
от производителя на GPS устройството; виж ръководството с
инструкции на MC-35 за подробности. Преди да включите
фотоапарата, настройте GPS устройството на режим NMEA
(4800 бода); за повече информация, вижте документацията,
предоставена с GPS устройството.
• Комплект за дистанционно управление Set ML-3: Позволява
инфрачервено дистанционно управление на разстояние до
8 м.
Микрофони
Капак на
конекторите
• Стерео микрофон ME-1: Свързва ME-1 към жака на микрофона на
фотоапарата за запис на стерео звук и намаляване на
възможността за улавяне на шум от оборудването (като
звуци, издавани от обектива при автоматично фокусиране;
0 64).
• Безжичен микрофон ME-W1: Използвайте този безжичен
Bluetooth микрофон за запис без досег с фотоапарата.
Капак на конекторите за стерео кабели с мини щепсел UF-6: Не
позволява изваждането по невнимание на кабелите с мини
щепсели за опционални стерео микрофони ME-1.
Наличността може да варира в зависимост от държавата или региона. Вижте
нашите уеб сайт или брошури за най-актуална информация.
A
Сваляне на адаптера за окуляра
Натиснете и повдигнете държачите на една страна
(q) и свалете адаптера, както е показано (w).
A
Капак на конекторите за стерео кабели с мини щепсел
Капакът се поставя, както е показано.
n
341
Прикачване на конектор за захранването
и захранващ адаптер
Изключете фотоапарата, преди да поставите опционалните конектор
за захранването и захранващ адаптер.
1
Свалете капака на гнездото за
батерията.
Повдигнете ключалката на капака на
гнездото за батерията, отворете я в
позиция (A) (q) и свалете капака на
гнездото за батерията BL-6 (w).
2
Свържете захранващия адаптер.
Прехвърлете кабела над водача на кабела
на конектора за захранването (q) и го
плъзнете надолу, докато стигне дъното на
слота и след това поставете щепсела на
кабела в конектора за захранване към
постоянен ток (w).
3
Пъхнете конектора за захранването.
Поставете конектора за захранването
докрай в гнездото за батерията, както е
показано.
n
342
4
Фиксирайте конектора за
захранването.
Завъртете фиксатора на затворена позиция
(q) и го приберете надолу, както е
показано (w). За да не допуснете
разместване на конектора за захранването
по време на работа, се уверете, че той е
фиксиран надеждно.
Нивото на батерията не се показва в горния
контролен панел, когато фотоапаратът се
захранва от захранващия адаптер и
конектора за захранването.
n
343
Грижа за фотоапарата
Съхранение
Когато фотоапаратът няма да се използва за продължителен период
от време, извадете батерията и я съхранявайте на хладно и сухо
място, със сложена капачка за контактните пластини. За да
предотвратите мухъл или плесен, съхранявайте фотоапарата на сухо
и проветриво място. Не съхранявайте фотоапарата заедно с
нафталинови или камфорови топчета срещу молци или на места,
които:
• са лошо проветрени или са подложени на влажност над 60%
• са близо до оборудване, което създава силни електромагнитни
полета, като телевизори или радиа
• са изложени на температури над 50 °C или под –10 °C
Почистване
Използвайте гумена круша, за да премахнете праха и
власинките, след което избършете внимателно с мека, суха
кърпа. След използване на фотоапарата на плажа или на брега,
Тяло на
почистете пясъка или солта с кърпа, леко напоена с дестилирана
фотоапарата
вода, и след това подсушете щателно фотоапарата. Важно: Прах
или други чужди тела във фотоапарата могат да причинят
повреда, която гаранцията не покрива.
Тези стъклени елементи се повреждат лесно. Отстранете праха и
власинките с гумена круша. Ако използвате аерозолен
Обектив,
компресор, дръжте флакона във вертикално положение, за да
огледало и
предотвратите изпускането на течности. За да премахнете
визьор
следите от пръсти и другите петна, сложете малко количество
почистващ препарат за обектив върху мека кърпа и почистете
внимателно.
Отстранете праха и власинките с гумена круша. За да почистите
следите от пръсти и другите петна, избършете повърхността
Дисплей
леко с мека кърпа или велур. Не упражнявайте натиск, тъй като
това може да причини щети или повреда.
Не използвайте спирт, разредител или други летливи химикали.
n
344
Нискочестотният филтър
Сензорът за изображения, който действа като елемент за
изображения на фотоапарата, е снабден с нискочестотен филтър за
предотвратяване на ефекта „Моаре“. Ако подозирате, че прах или
замърсявания по филтъра се появяват на снимките, можете да
почистите филтъра, като използвате опцията Изчистване сензор
изображения в менюто с настройки. Филтърът може да се почисти
по всяко време с опцията Изчистване сега или почистването може да
се извърши автоматично, когато фотоапаратът е включен или
изключен.
❚❚ „Изчистване сега“
Като държите фотоапарата с основата надолу,
изберете Изчистване сензор изображения в
менюто с настройки, след това маркирайте
Изчистване сега и натиснете J. Фотоапаратът
ще провери сензора за изображения и след
това ще започне почистването. 1 Докато
почистването е активирано, в горния контролен
панел не се показват мигания и не може да се
извършват други операции. Не премахвайте и
не прекъсвайте източника на захранване,
докато не е приключило почистването и не се
покаже менюто за настройки.
n
345
❚❚ „Изчиств. при старт./изключв.“
Изберете от следните опции:
5
6
7
1
Опция
Изчистване при
стартиране
Изчистване при
изключване
Изчист. при старт. и
изключ.
Изключв. на
изчистването
Описание
Сензорът за изображения се почиства автоматично
всеки път, когато фотоапаратът бъде включен.
Сензорът за изображения се почиства автоматично
всеки път, когато фотоапаратът бъде изключен.
Сензора за изображения се почиства автоматично
при включване и при изключване.
Автоматично изключване на изчистването на
сензора за изображения.
Изберете Изчиств. при старт./
изключв.
Показване на менюто Изчистване сензор
изображения, както е описано на
страница 345. Маркирайте Изчиств. при
старт./изключв. и натиснете 2.
2
Изберете опция.
Маркирайте опция и натиснете J.
D
Почистване на сензора за изображения
Използването на контролите на фотоапарата по време на стартиране
прекъсва почистването на сензора за изображения.
Почистването се извършва чрез вибриране на нискочестотния филтър. Ако
прахът не може да бъде напълно отстранен чрез опциите в менюто
Изчистване сензор изображения, почистете сензора за изображения ръчно
или се консултирайте със сервизен представител, оторизиран от Nikon.
Ако се извърши почистване на сензора за изображения няколко пъти поред,
почистването на сензора за изображения може да бъде временно
деактивирано, за да се предпази вътрешната електронна схема на фотоапарата.
Почистване може да бъде извършено отново след кратко изчакване.
n
346
❚❚ Ръчно почистване
Ако чуждите тела не могат да бъдат премахнати от нискочестотния
филтър с опцията Изчистване сензор изображения (0 345) в
менюто с настройки, филтърът може да се почисти ръчно, както е
описано по-долу. Обърнете внимание, обаче, че филтърът е много
фин и лесно повредим. Nikon препоръчва филтърът да бъде
почистван само от обучен сервизен персонал, оторизиран от Nikon.
1
Заредете батерията или свържете захранващ адаптер.
Необходим е надежден източник на захранване, когато
преглеждате или почиствате нискочестотния филтър. Изключете
фотоапарата и поставете напълно заредена батерия или
свържете опционален захранващ адаптер и конектор за
захранването. Опцията Заклч. огледало нагоре за почист. е
налична само в менюто с настройки при нива на батерията
над J.
2
Свалете обектива.
Изключете фотоапарата и свалете обектива.
3
Изберете Заклч. огледало нагоре за
почист.
Включете фотоапарата и маркирайте
Заклч. огледало нагоре за почист. в
менюто с настройки и натиснете 2.
Обърнете внимание, че Заклч. огледало
нагоре за почист. не може да се използва, когато Активиране е
избрано за Мрежа > Мрежова връзка в менюто с настройки.
n
347
4
Натиснете J.
Съобщението, показано вдясно, ще се
покаже на дисплея и ред тирета ще се
появят в горния контролен панел и
визьора. За да възстановите нормалната
работа, без да преглеждате
нискочестотния филтър, изключете
фотоапарата.
5
Повдигнете огледалото.
Натиснете спусъка докрай.
Огледалото ще се повдигне и
пердето на затвора ще се
отвори, разкривайки
нискочестотния филтър.
Дисплеят във визьора и задният контролен панел ще се изключат
и редът тирета в горния контролен панел ще светне.
6
Разгледайте нискочестотния филтър.
Като държите фотоапарата така, че
светлината да пада върху нискочестотния
филтър, разгледайте филтъра за прах или
власинки. Ако не са налични чужди тела,
преминете към Cтъпка 8.
n
348
7
Почистете филтъра.
Отстранете праха и власинките от филтъра
с гумена круша. Не използвайте гумена
круша с четка, тъй като влакната на четката
могат да повредят филтъра. Замърсявания,
които не могат да бъдат отстранени с
гумена круша, могат да се отстранят само от сервизен персонал,
оторизиран от Nikon. При никакви обстоятелства не докосвайте и
не бършете филтъра.
8
Изключете фотоапарата.
Огледалото ще се върне в долна позиция, а пердето на затвора
ще се затвори. Поставете обратно обектива или капачката на
тялото на фотоапарата.
D Използвайте надежден източник на захранване
Пердето на затвора е фино и се поврежда лесно. Ако фотоапаратът се
зарежда, докато огледалото е повдигнато, завесата ще се затвори
автоматично. За да предотвратите повреждане на пердето, спазвайте
следните предпазни мерки:
• Не изключвайте фотоапарата и не премахвайте или разкачайте източника
на захранване, докато огледалото е повдигнато.
• Ако батерията е на изтощаване, докато огледалото е повдигнато, ще
прозвучи звуков сигнал и лампата на самоснимачката ще светне, за да
предупреди, че пердето на затвора ще се затвори и огледалото ще бъде
поставено в ниска позиция след около две минути. Прекратете
почистването или инспекцията незабавно.
n
349
D
Чужди тела по нискочестотния филтър
Чужди тела, попаднали във фотоапарата, когато обективите или капачката
на тялото на фотоапарата се свалят или сменят (или в редки ситуации масло
или частици от самия фотоапарат) могат да прилепнат към нискочестотния
филтър, където да се появят на снимките, направени при определени
условия. За да защитите фотоапарата, когато обективът не е поставен,
задължително поставете капачката на тялото на фотоапарата, която е в
комплект с фотоапарата, като внимавате да премахнете целия прах или
други чужди тела, които могат да са полепнали по фотоапарата, байонета за
монтиране на обектива и капачката на тялото на фотоапарата. Избягвайте
да поставяте капачката на тялото на фотоапарата или да сменяте обективите
в прашни среди.
Ако чужди тела достигнат до нискочестотния филтър, използвайте опцията
за почистване на нискочестотния филтър, както е описано на страница 345.
Ако проблемът продължава, почистете филтъра ръчно (0 347) или го
занесете при сервизен персонал, оторизиран от Nikon. Снимките, повлияни
от присъствието на чужди тела по филтъра, може да бъдат ретуширани чрез
опциите за изчистване на изображението, налични в някои приложения за
снимки.
D
Обслужване на фотоапарата и аксесоари
Фотоапаратът е прецизно устройство и се нуждае от редовно обслужване.
Nikon препоръчва фотоапаратите да бъдат проверявани от оригиналния
търговец или от сервизен представител, оторизиран от Nikon, веднъж на
всяка една до две години, както и да бъдат обслужвани веднъж на всеки три
до пет години (обърнете внимание, че тези услуги се заплащат). Честите
преглед и обслужване са особено препоръчителни, ако фотоапаратът се
използва професионално. Всички аксесоари, редовно използвани с
фотоапарата, като например обективи или светкавици, които се предлагат
като опция, също трябва да бъдат преглеждани и обслужвани с него.
n
350
Подмяна на батерията на часовника
Часовникът на фотоапарата се захранва от отделна литиева батерия
CR1616 с живот около две години. Ако в горния контролен панел се
покаже иконата B, докато таймерът за готовност е включен, това
означава, че батерията се изтощава и трябва да бъде сменена. Когато
батерията е изтощена, докато таймерът за готовност е включен, ще
мига икона B. Все още могат да се правят снимки, но няма да бъдат
маркирани с правилните час и дата. Подменете батерията, както е
описано по-долу.
1
Свалете основната батерия.
Гнездото за батерията на часовника е разположено в горната
част на гнездото за основната батерия. Изключете фотоапарата и
свалете батерията EN-EL18c.
2
Отворете гнездото за батерията на часовника.
Плъзнете капачето на гнездото за
батерията на часовника към предната
част на гнездото за основната батерия.
3
4
Свалете батерията на часовника.
Поставете нова батерия.
Поставете нова литиева батерия CR1616,
така че положителната страна (страната,
маркирана с „+“ и името на батерията) да се
виждат.
n
351
5
Затворете гнездото за батерията на
часовника.
Плъзнете капачето на гнездото за
батерията на часовника към задната част на
гнездото за основната батерия, докато
щракне.
6
Поставете обратно основната батерия.
Вкарайте отново EN-EL18c.
7
Сверете часовника на фотоапарата.
Настройте фотоапарата към текущите дата
и час (0 28). Докато датата и часът се
настройват, иконата B ще свети в горния
контролен панел.
A
ВНИМАНИЕ
Използвайте само литиеви батерии CR1616. Използването на друг тип
батерии може да причини експлозия. Изхвърляйте използваните батерии,
както е посочено.
D
n
352
Поставяне на батерията на часовника
Поставете батерията на часовника в правилната ориентация. Неправилното
поставяне на батерията може не само да попречи на часовника да
функционира, но може да повреди и фотоапарата.
Грижа за фотоапарата и
батерията: Предпазни мерки
Не изпускайте: Продуктът може да се повреди, ако бъде подложен на силни
удари или вибрация.
Дръжте сух: Този продукт не е водоустойчив и може да се повреди, ако бъде
потопен във вода или изложен на нива на висока влажност. Ръждясване на
вътрешния механизъм може да причини непоправими щети.
Избягвайте резки промени в температурата: Резките температурни промени, като
тези, които възникват при влизане или напускане на отоплена сграда в студен
ден, могат да причинят кондензация в устройството. За да предотвратите
кондензацията, поставете устройството в калъф за носене на фотоапарата или
найлонова торбичка, преди да го изложите на резки температурни промени.
Дръжте далеч от силни магнитни полета: Не използвайте или съхранявайте
устройството в близост до оборудване, което генерира силно
електромагнитно излъчване или магнитни полета. Силните статични заряди
или магнитни полета, генерирани от оборудвания като радио предаватели,
могат да взаимодействат с дисплея, да повредят данните, съхранявани на
картата с памет, или да повлияят на вътрешните ел. схеми на продукта.
Не оставяйте обектива насочен към слънцето: Не оставяйте обектива насочен към
слънцето или към други силни светлинни източници за дълго време. Силната
светлина може да накара сензора за изображения да влоши качеството или да
произведе ефекта на бяло замъгляване върху снимките.
n
353
Почистване: При почистване на тялото на фотоапарата използвайте гумена
круша, за да премахнете праха и власинките, след което избършете
внимателно с мека, суха кърпа. След използване на фотоапарата на плажа или
на брега, почистете пясъка или солта с кърпа, леко напоена в чиста вода и след
това подсушете щателно фотоапарата. В редки случаи статичното
електричество може да изсветли или потъмни LCD дисплеите. Това не
означава неизправност и дисплеят скоро ще се нормализира.
Обективът и огледалото се повреждат лесно. Прах и власинки трябва да се
премахват нежно с гумена круша. Когато използвате аерозолен компресор,
дръжте флакона във вертикално положение, за да предотвратите изпускането
на течности. За да премахнете следите от пръсти и другите петна от обектива,
сложете малко количество почистващ препарат за обектив върху мека кърпа и
го почистете внимателно.
Вижте „Нискочестотният филтър“ (0 345) за информация относно
почистването на нискочестотния филтър.
Контактни пластини на обектива: Дръжте контактните пластини на обектива чисти.
Не докосвайте пердето на затвора: Пердето на затвора е изключително тънко и се
поврежда лесно. При никакви обстоятелства не упражнявайте натиск върху
пердето, не го ръчкайте с почистващи инструменти и не го излагайте на силни
въздушни потоци от гумена круша. Подобни действия могат да надраскат,
деформират или да скъсат пердето.
Пердето на затвора може да изглежда неравномерно оцветено, но това не
оказва влияние върху снимките и не говори за повреда.
Съхранение: За да предотвратите мухъл или плесен, съхранявайте фотоапарата
на сухо и проветриво място. Ако използвате захранващ адаптер, изключете го,
за да предотвратите пожар. Ако продуктът няма да бъде използван за дълго
време, извадете батерията, за да предотвратите протичането й, и
съхранявайте фотоапарата в найлонова торбичка, съдържаща изсушител. Не
съхранявайте, обаче, калъфа на фотоапарата в найлонова торбичка, тъй като
това може да предизвика повреди в материала. Обърнете внимание, че
изсушителят постепенно губи качеството си да поема влага и трябва да се
подменя редовно.
За да избегнете появата на мухъл или плесен, вадете фотоапарата от мястото
му на съхранение най-малко веднъж месечно. Включете фотоапарата и
освободете затвора няколко пъти, преди да го приберете наново.
Съхранявайте батерията на хладно и сухо място. Сменете капачката за
контактните пластини, преди да приберете батерията.
n
354
Изключете продукта, когато изваждате или разкачвате захранващия източник: Не вадете
кабела, нито батерията, докато продуктът работи или докато се записват или
изтриват изображения. Насилственото спиране на захранването при тези
обстоятелства може да доведе до загуба на данни или до повреда на
продуктовата памет или вътрешните ел. схеми. За да предотвратите
случайното прекъсване на захранването, избягвайте да носите продукта от
едно място на друго, докато захранващият адаптер е свързан.
Подсушете капачето на гнездото за аксесоари: Ако фотоапаратът се използва при
дъжд, през капачето на гнездото за аксесоари може да навлезе вода. Извадете
и подсушете капачето на гнездото за аксесоари след използване на
фотоапарата при дъжд.
Бележки за дисплея: Дисплеят е изработен с изключително висока прецизност;
поне 99,99% от пикселите са ефективни, като не повече от 0,01% липсват или
са дефектни. Следователно, тези дисплеи могат да съдържат пиксели, които
винаги са осветени (в бяло, червено, синьо или зелено) или са винаги изкл.
(черни), но това не е неизправност и няма ефект върху снимките, направени с
устройството.
Изображенията на дисплея може да се виждат трудно при ярка светлина.
Не упражнявайте натиск върху дисплея, тъй като това може да причини
повреда или неизправност. Прах или власинки по дисплея могат да се
премахнат с гумена круша. Можете да почиствате петната, като бършете леко с
мека кърпа или велур. В случай че дисплеят се счупи, вземете мерки да
избегнете наранявания поради счупеното стъкло, както и за да предотвратите
контакт между течния кристал от дисплея и кожата, очите или устата ви.
Батерии: Батериите може да протекат или да експлодират, ако с тях се борави
неправилно. Спазвайте следните предпазни мерки при работа с батериите:
• Използвайте само батерии, одобрени за употреба с това устройство.
• Не излагайте батерията на огън или прекомерна топлина.
• Поддържайте клемите на батерията чисти.
• Изключвайте продукта, преди да смените батерията.
• Изваждайте батерията от фотоапарата или зарядното устройство, когато не
ги използвате, и сменяйте капачката за контактните пластини. Тези
устройства използват малко количества ток, дори когато са изключени,
и могат да изчерпят батерията до такава степен, че тя да не може да
функционира. Ако батерията няма да се използва за известно време,
поставете я във фотоапарата и я изтощете напълно, преди да я извадите от
фотоапарата и да я приберете за съхранение. Батерията трябва да се
съхранява на хладно място с температура на околната среда от между 15 °C и
25 °C (избягвайте горещи и много студени места). Повтаряйте този процес
поне веднъж на всеки шест месеца.
n
355
• Постоянното включване и изключване на фотоапарата, когато батерията е
напълно разредена, ще съкрати живота й. Батерии, които са били напълно
изтощени, трябва да се заредят преди употреба.
• Вътрешната температура на батерията може да се повиши, когато тя е в
употреба. Опитите да се зареди батерията, когато вътрешната й
температура е повишена, ще влошат работата й и е възможно тя да не се
зареди или да се зареди само частично. Изчакайте батерията да се охлади
преди зареждане.
• Продължаването на зареждането, дори и след като батерията е пълна, може
да влоши работата й.
• Явен спад на времето, в което напълно заредена батерия запазва заряда си
при употреба на стайна температура, означава, че батерията трябва да се
подмени. Закупете нова батерия.
• Заредете батерията преди употреба. Когато снимате на важни събития,
предвидете резервна батерия и я дръжте напълно заредена. В зависимост от
местоположението ви, може да бъде трудно да закупите батерии за подмяна
в кратък срок. Обърнете внимание, че в студени дни капацитетът на
батериите се понижава. Уверете се, че батерията е напълно заредена, преди
да снимате навън при студено време. Дръжте резервна батерия на топло
място и разменяйте двете батерии, ако е необходимо. След като бъде
затоплена, студената батерия може да възвърне част от заряда си.
• Използваните батерии са ценен ресурс; рециклирайте съобразно местните
разпоредби.
n
356
Програма на експозицията
Програмата на експозицията за режим с автоматична програма
(0 133) е показана на следната диаграма:
14
f/1
16 15
f/1,4
16
17
18
19
20
f/5,6
f/8
f/1,4 − f/16
f/11
21
Диафрагма
f/2,8
1
/3
f/2
f/4
22
f/16
23
f/22
f/32
13
12
11
9
10
7
8
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 100; обектив с максималнa диафрагма от f/1,4 и минимална
диафрагма от f/16 (например, AF-S NIKKOR 50 мм f/1,4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Скорост на затвора
Максималната и минималната стойности за EV варират според ISO
чувствителността; горната диаграма показва ISO чувствителност,
еквивалентна на ISO 100. При използване на матрично измерване,
стойности над 16 1/3 EV се намалят до 16 1/3 EV.
n
357
Отстраняване на
неизправности
Ако фотоапаратът не работи както трябва, проверете списъка с общи
проблеми, преди да се консултирате с търговец или сервизен
представител, оторизиран от Nikon.
Батерия/Дисплей
Фотоапаратът е включен, но не реагира: Изчакайте края на записа. Ако проблемът
продължи, изключете фотоапарата. Ако фотоапаратът не се изключва,
извадете и поставете батерията отново или, ако използвате захранващ
адаптер, изключете и включете отново адаптера. Имайте предвид, че данните,
които се записват в момента, ще бъдат изгубени, но записаните данни няма да
се повлияят от свързване или изключване на източника на захранване.
Визьорът не е на фокус: Настройте фокуса на визьора (0 35). Ако е нужно,
фокусът на визьора може да бъде коригиран допълнително с опционални
коригиращи лещи (0 338).
Визьорът е тъмен: Поставете напълно заредена батерия (0 19, 37).
Дисплеите се изключват без предупреждение: Изберете по-дълго забавяне за
Потребителска настройка c2 (Таймер за готовност) или c4 (Време автомат.
изкл. дисплей) (0 303).
Дисплеите в контролните панели или визьора са затъмнени и не реагират: Времето за
реакция и яркостта на тези дисплеи се влияе от температурата.
Снимане
На фотоапарата му отнема време да се включи: Изтрийте файлове или папки.
Освобождаването на затвора е блокирано:
• Картата с памет е пълна (0 30, 38).
• Заключен спусък е избрано за (Снимане при празен слот) в менюто с
настройки (0 313) и не е поставена карта с памет (0 30).
• Пръстенът за диафрагмата за обектив с процесор не е заключен на найвисоко f-число (не е приложимо за обективи тип G и E). Ако в горния
контролен панел е показано B, изберете Пръстен за диафрагмата за
Потребителска настройка f4 (Персонлз. дискове управление) >
Настройване на диафрагма за използване на пръстен за диафрагмата на
обектив за регулиране на диафрагмата (0 308).
• Режим на експозицията S е избрано с A или % е избрано за скорост на
затвора (0 365).
n
358
Фотоапаратът бавно отговаря на спусъка: Изберете Изкл. за Потребителска
настройка d5 (Режим Забавяне експозиция; 0 304).
При натискане на спусъка в режим на непрекъснато снимане се прави само една снимка:
Изключете HDR (0 189).
Снимките не са на фокус:
• Завъртете селектор на режима на фокусиране на AF (0 98).
• Фотоапаратът не може да фокусира с автоматично фокусиране: използвайте
ръчно фокусиране или заключване на фокуса (0 111, 114).
Не е наличен пълен обхват от скорости на затвора: Светкавицата е включена.
Максималната скорост за синхронизация на светкавицата може да се избере
чрез Потребителска настройка e1 (Скорост синхр. светкавица); когато
използвате съвместими светкавици, изберете 1/250 сек (Автоматична FP) за
пълен обхват на скорости на затвора (0 305).
Фокусът не се заключва, когато спусъкът е натиснат наполовина: Фотоапаратът е в
режим на фокусиране AF-C: използвайте центъра на спомагателния селектор за
заключване на фокуса (0 111).
Не може да се избере точка за фокусиране:
• Разблокирайте ключето за заключване на фокуса (0 108).
• АФ с автоматична зона е избрано за режим за избор на АФ зона или АФ с
приоритет на лица в live view; изберете друг режим (0 49, 104).
• Фотоапаратът е в режим на възпроизвеждане (0 248).
• Менюта са в употреба (0 289).
• Натиснете спусъка наполовина, за да включите таймера за готовност (0 41).
Не може да се избере режим на АФ: Изберете Без ограничения за Потребителска
настройка a10 (Огр. на режим авт. фокусиране, 0 301).
Фотоапаратът записва снимки бавно: Изключете намаляване на шума при дълга
експозиция (0 294).
n
359
Шум (ярки петна, произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии) се появява в
снимките:
• Светли петна, произволно разположени ярки пиксели, мъгла и линии могат
да се намалят чрез намаляване на ISO чувствителността.
• Използвайте опцията Нам. шум при дълга експозиция в менюто за
правене на снимки, за да се ограничи появата на ярки петна или мъгла в
снимки, които са направени при скорости на затвора, по-бавни от 1 сек
(0 294).
• Мъглата и ярките петна може да показват, че вътрешната температура на
фотоапарата е повишена в резултат на висока околна температура, дълги
експозиции или други подобни причини: изключете фотоапарата и
изчакайте да се охлади преди да възобновите снимането.
• При високи ISO чувствителности може да се появят линии на снимки,
направени с някои светкавици, предлагани като опция; ако това стане,
изберете по-ниска стойност.
• При високи ISO чувствителности, в това число високи стойности, избрани с
автоматична настройка за ISO чувствителност произволно разположените
ярки пиксели могат да се намалят чрез избиране на Висока, Нормална или
Ниска за Висока ISO NR в менюто за правене на снимки или заснемане на
видео (0 294, 298).
• При високи ISO чувствителности ярките петна, произволно разположените
ярки пиксели, мъгла или линии може да са по-забележими при дълги
експозиции, многократни експозиции и снимки, направени при високи
околни температури или с активиран Активен D-Lighting, Равни, избрано за
Задаване на Picture Control (0 179) или твърде високи стойности, избрани
за параметри на Picture Control (0 182).
По време на запис на филм се появява трептене или ивици: Изберете опция за
Намаляване на трептенето, която съответства на честотата на местната
електрическа мрежа (0 298).
По време на live view се появяват ярки ивици: Светеща табела, светкавица или друг
източник на светлина с кратка продължителност е използван по време на live
view.
В снимките се появяват петна: Почистете задните и предните елементи на
обектива. Ако проблемът продължава, почистете сензора за изображения
(0 345).
n
360
Live view приключва неочаквано или не се стартира: Live view може да спре
автоматично, за да предотврати повреждането вътрешните електрически
схеми на фотоапарата, ако:
• Околната температура е висока
• Фотоапаратът е бил използван продължително време в live view или за запис
на филми
• Фотоапаратът е бил използван в непрекъснат режим на снимане за
продължителни периоди от време
Ако live view не стартира, когато натиснете бутона a, изчакайте вътрешните
електрически схеми да се охладят и опитайте отново. Обърнете внимание, че
фотоапаратът може да бъде топъл на допир, но това не означава, че
съществува неизправност.
Артефакти от изображението могат да се появят по време на live view: „Шум“ (произволно
разположени ярки пиксели, мъгла или линии) и непредвидени цветове могат
да се появят, ако увеличите изгледа през обектива (0 47) по време на live view
(преглед в реално време); при филми количеството и разпределението на
произволно разположените ярки пиксели, мъгла и ярки петна са повлияни от
размера на кадъра и честотата (0 67). Произволно разположени ярки
пиксели, мъгла или ярки петна също може да възникнат в резултат от
увеличаване на температурата на вътрешните електрически схеми на
фотоапарата по време на live view; излезте от live view, когато фотоапаратът не
е в употреба.
Балансът на бялото не може да се измери: Обектът е твърде тъмен или твърде ярък
(0 169).
Изображението не може да се избере като източник за потребителска настройка на баланса
на бялото: Изображението не е било създадено с D5 (0 176).
Клинът на баланса на бялото не е наличен:
• NEF (RAW) или NEF + JPEG опция за качество на изображението е избрана за
качество на изображението (0 92).
• Активиран е режим на многократна експозиция (0 229).
Снимки и филми не изглеждат със същата експозиция като прегледа, както е показано на
дисплея по време на live view: Промените в яркостта на дисплея по време на live
view нямат ефект върху изображения, направени с фотоапарата (0 51).
Ефектите на Picture Control се различават за различните изображения: A (автоматично) е
избрано за рязкост, яснота, контраст или наситеност. За постоянни резултати
при серии от снимки изберете друга настройка (0 183).
n
361
Измерването не може да се промени: В сила е заключване на автоматичната
експозиция (0 142).
Не може да се използва компенсация на експозицията: Изберете режим P, S или A
(0 131, 145).
Шум (червеникави области или други артефакти) се появява при продължителни експозиции:
Активирайте намаляването на шума при продължителна експозиция (0 294).
С филмите не се записва звук: Изключен микрофон е избрано за Чувствителност
на микрофона в менюто за заснемане на видео (0 298).
Възпроизвеждане
NEF (RAW) изображението не се възпроизвежда: Снимката е направена при качество
на изображението NEF + JPEG (0 93).
Не може да се видят снимки, направени с други фотоапарати: Снимки, направени с
други марки фотоапарати може да не се показват правилно.
Някои снимки не се показват по време на възпроизвеждане: Изберете Всички за Папка
с изобрж. за възпроиз. (0 289).
Снимки с „вертикална“ (портретна) ориентация са показани в „хоризонтална“ (пейзажна)
ориентация:
• Снимката е направена, като Изкл. е било избрано за Автоматично
завъртане (0 290).
• Изберете Вкл. за Вертикално завъртане (0 290).
• Снимката е показана в преглед на изображението (0 290).
• Фотоапаратът е бил насочен нагоре или надолу, когато е заснета снимката.
Снимката не може да се изтрие: Изображението е защитено. Свалете защитата
(0 265).
Снимката не може да се ретушира: Снимката не може да се редактира допълнително
с този фотоапарат (0 368).
Фотоапаратът показва съобщение, че папката не съдържа изображения: Изберете
Всички за Папка с изобрж. за възпроиз. (0 289).
Не може да се отпечатват снимки: NEF (RAW) и TIFF снимките не могат да се
отпечатат чрез директна USB връзка. Прехвърлете снимките на компютър и
печатайте с Capture NX-D (0 277). NEF (RAW) снимки могат да се запаметят в
JPEG формат чрез NEF (RAW) обработване (0 314).
Снимките не се показват на видео устройства с висока разделителна способност: Проверете
дали HDMI кабелът (продава се отделно) е свързан (0 286).
n
362
Опцията „Изтриване на следи от прах от изображението“ в Capture NX-D няма желания ефект:
Почистването на сензора за изображения променя позицията на праха по
нискочестотния филтър. Справочните данни за опцията „изтриване на следи
от прах“, записани преди почистването на сензора за изображения, не могат
да се използват със снимки, заснети след почистването на сензора за
изображения. Справочните данни за опцията „изтриване на следи от прах“,
записани след почистването на сензора за изображения, не могат да се
използват със снимки, заснети преди почистването на сензора за
изображения (0 311).
Компютърът показва NEF (RAW) изображения различно от фотоапарата: Софтуерите на
други производители не показват ефектите на Picture Controls, Активен
D-Lighting или контрол на винетирането. Използвайте Capture NX-D (0 277).
Снимките не могат да се прехвърлят на компютър: операционната система не е
съвместима с фотоапарата или софтуера за прехвърляне. Използвайте четец
на карти за копиране на снимките на компютър.
Разни
Датата на заснемане не е правилна: Сверете часовника на фотоапарата (0 28).
Елемент от менюто не може да бъде избран: Някои опции не са налични при
определени комбинации от настройки или когато не е поставена карта с
памет. Обърнете внимание, че опцията Информация за батериите не е
налична, когато фотоапаратът се захранва от опционален конектор за
захранването и захранващ адаптер (0 313).
n
363
Съобщения за грешки
Този раздел съдържа индикаторите и съобщенията за грешки, които
се показват във визьора, горния контролен панел и дисплея.
Индикатор
Контролен
Визьор
панел
B
(мига)
H
d
H
d
(мига)
(мига)
B
—
(мига)
F
n
364
Проблем
Решение
0
Пръстенът за
Задайте пръстена на
диафрагмата на обектив
минимална диафрагма
26
не е настроен на
(най-голямото f/-число).
минимална диафрагма.
Пригответе напълно
Батерията е изтощена.
заредена резервна
37
батерия.
• Батерията е напълно • Заредете или сменете
изтощена.
батерията.
• Батерията не може да • Свържете се със
се използва.
сервизен
представител,
оторизиран от Nikon.
xviii,
• Изключително
• Подменете батерията
19, 22,
изтощена
или заредете
336
акумулаторна
батерията, ако
литиево-йонна
акумулаторната
батерия или батерия
литиево-йонна
от друг производител
батерия е изтощена.
е поставена във
фотоапарата.
—
• Отстранете батерията
• Висока температура
и изчакайте да се
на батерията.
охлади.
Часовникът на
Настройте часовника на
фотоапарата не е
28
фотоапарата.
настроен.
Не е прикрепен обектив
или е прикрепен
Стойността на
обектив без процесор
диафрагмата ще се
без да се конкретизира
покаже, ако е посочена
243
максималнaта
максималнaта
диафрагма. Показаната
диафрагма.
диафрагма спира от
максимална диафрагма.
Индикатор
Контролен
Визьор
панел
Проблем
Решение
0
Фотоапаратът не успява
Променете
F H да фокусира чрез
40,
—
композицията или
(мига) автоматичното
114
фокусирайте ръчно.
фокусиране.
• Използвайте по-ниска 124
ISO чувствителност.
336
• Използвайте
опционален ND филтър.
Обектът е твърде ярък,
В режим на експозиция:
снимката ще бъде
S Увеличете скоростта 134
преекспонирана.
на затвора
A Изберете по-малка
135
(Индикаторите на
диафрагма (поекспозицията и
голямо f-число)
дисплеят на
• Използвайте по124
скоростта на
висока
ISO
затвора или
чувствителност.
диафрагмата
194
• Използвайте
мигат)
светкавица, предлагана
Обектът е твърде тъмен,
като опция. В режим на
снимката ще бъде
експозиция:
недоекспонирана.
S Намалете скоростта 134
на затвора
A Изберете по-голяма 135
диафрагма (помалко f-число)
Сменете скоростта на
A
A е избрано в
затвора или изберете
134,
136
(мига)
режим на експозиция S. ръчен режим на
експозиция.
Сменете скоростта на
%
% е избрано в режим на затвора или изберете
134,
136
(мига)
експозиция S.
ръчен режим на
експозиция.
Изчакайте, докато
1
k
—
Тече обработка.
обработката не приключи.
(мига)
(мига)
Проверете снимката на
Ако индикаторът мига
дисплея; ако е
3 сек, след като
c
недоекспонирана,
—
светкавицата сработи,
334
(мига)
регулирайте
снимката може да бъде
настройките и опитайте
недоекспонирана.
отново.
n
365
Индикатор
Контролен
Визьор
панел
Y
(мига)
n
(мига)
O
(мига)
n
366
—
j
(мига)
Проблем
Поставена е светкавица,
която не поддържа
намаляване на ефекта
„червени очи“ и
режимът на
синхронизация на
светкавицата е настроен
на намаляване на този
ефект.
Недостатъчно памет за
запис на допълнително
снимки при текущите
настройки или
фотоапаратът е
изчерпал номерата за
файлове или папки.
Повреда във
фотоапарата.
Решение
0
Сменете режима на
синхронизация на
светкавицата или
199,
използвайте светкавица,
332
която поддържа
намаляване на ефекта
„червени очи“.
• Намалете качеството 92, 95
или размера.
• Изтрийте снимки, след 268,
278
като копирате важни
изображения на
компютър или друго
устройство.
• Поставете нова карта с 30
памет.
Освободете затвора.
Ако грешката остане или
се случва често,
—
свържете се със
сервизен представител,
оторизиран от Nikon.
Индикатор
Контролен
Дисплей
панел
Няма карта с
памет.
S
Проблем
Фотоапаратът не
може да установи
карта с памет.
• Грешка при
достъп до
картата с памет.
Решение
0
Изключете
фотоапарата и се
30
уверете, че картата е
поставена правилно.
• Използвайте карта,
383
одобрена от Nikon.
• Проверете дали
—
контакти са чисти.
Ако картата е
повредена, свържете
се с търговец или със
сервизен
представител,
оторизиран от Nikon.
• Изтрийте файлове
30, 268,
или поставете нова
278
карта с памет, след
като копирате важни
изображения на
компютъра или
друго устройство.
Няма достъп до
тази карта с
памет.
Поставете друга
карта.
W,
R
(мига)
Тази карта не е
форматирана.
Форматирайте
картата.
[C]
(мига)
Картата с памет
не е била
форматирана за
използване във
фотоапарата.
Форматирайте картата
с памет или поставете
нова карта с памет.
30, 33
—
Вътрешната
температура на
фотоапарата е
висока.
Изчакайте вътрешните
електрически вериги
да се охладят, преди да
продължите снимане
live view (преглед в
реално време) или
записа на филм.
361
Невъзможно е
стартирането на
live view (преглед
в реално време).
Моля, изчакайте.
• Не може да
бъде създадена
нова папка.
n
367
Индикатор
Контролен
Дисплей
панел
n
368
Папката не
съдържа
изображения.
—
Всички
изображения са
скрити.
—
Този файл не
може да бъде
показан.
—
Този файл не
може да бъде
избран.
—
Този филм не
може да бъде
редактиран.
—
Решение
0
Изберете папка,
От картата с памет съдържаща
или папката
изображения от
(папките) не са
менюто Папка с
30, 289
избрани
изобрж. за възпроиз.
изображения за или поставете карта с
възпроизвеждане. памет, съдържаща
изображения.
Не могат да се
възпроизвеждат
изображения, докато
не бъде избрана друга
Всички снимки в
папка или не бъде
текущата папка са
289
използвано Скриване
скрити.
на изображение, за да
позволи на поне едно
изображение да се
покаже.
Файлът е
създаден или
модифициран
Файлът не може да се
чрез компютър
възпроизведе на
—
или с друга марка
фотоапарата.
фотоапарат, или
файлът е
повреден.
Избраното
Изображения,
изображение не създадени с други
—
може да бъде
устройства, не могат да
ретуширано.
се ретушират.
—
• Филми, създадени с
други устройства, не
могат да се
Избраният филм
редактират.
не може да бъде
• Филмите трябва да
85
редактиран.
бъдат с
продължителност
поне две секунди.
Проблем
Индикатор
Контролен
Дисплей
панел
Проверете
принтера.
—
Проверете
хартията.
—
Засядане на
хартията.
—
Няма хартия.
—
Проверете
подаването на
мастило.
—
Няма мастило.
—
Проблем
Решение
Проверете принтера.
За да подновите,
Грешка на
изберете
принтера.
Продължаване (ако е
налично).
Поставете хартия с
Хартията в
правилния размер и
принтера не е с
изберете
избрания размер.
Продължаване.
Изчистете смачканата
В принтера е
хартия и изберете
заседнала хартия.
Продължаване.
Поставете хартия с
В принтера няма избрания размер и
хартия.
изберете
Продължаване.
Проверете мастилото.
Грешка на
За да подновите,
мастилото.
изберете
Продължаване.
Сменете мастилото и
В принтера няма
изберете
мастило.
Продължаване.
0
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
* Вижте ръководството на принтера за повече информация.
n
369
Спецификации
❚❚ Цифров фотоапарат Nikon D5
Тип
Тип
Цифров огледално-рефлексен фотоапарат
Байонет за монтиране на
Байонет F на Nikon (с АФ съединение и АФ контакти)
обектива
Ефективен зрителен ъгъл Nikon FX формат
Ефективни пиксели
Ефективни пиксели
Сензор за изображения
Сензор за изображения
Общо пиксели
Система за намаляване на
праха
20,8 милиона
35,9 × 23,9 мм CMOS сензор
21,33 милиона
Почистване на сензора за изображения, справочни данни
за изтриване на следи от прах от изображението (изисква
се софтуер Capture NX-D)
Съхранение
Размер на изображението • FX (36 × 24) зона на изображението във визьора
(пиксели)
5568 × 3712 (#)
4176 × 2784 ($)
2784 × 1856 (%)
• 1,2× (30 × 20) зона на изображението във визьора
4640 × 3088 (#)
3472 × 2312 ($)
2320 × 1544 (%)
• DX (24 × 16) зона на изображението във визьора
3648 × 2432 (#)
2736 × 1824 ($)
1824 × 1216 (%)
• 5 : 4 (30 × 24) зона на изображението във визьора
4640 × 3712 (#)
3472 × 2784 ($)
2320 × 1856 (%)
• Снимките, които са направени по време на запис на филм при
размер на кадъра 3840 × 2160: 3840 × 2160
• Снимки във формат FX, които са направени по време на запис на
филм при размер на кадъра 1920 × 1080 или 1280 × 720
5568 × 3128 (#)
4176 × 2344 ($)
2784 × 1560 (%)
• Снимките с формат DX, които са направени по време на запис на
филм при размер на кадъра 1920 × 1080 или 1280 × 720
3648 × 2048 (#)
2736 × 1536 ($)
1824 × 1024 (%)
• Снимките, които са направени по време на запис на филм при
размер на кадъра от 1920 × 1080 изрязване: 1920 × 1080
n
370
Съхранение
Файлов формат
Система Picture Control
Носител
Двоен слот за карти
Файлова система
• NEF (RAW): 12 или 14 бита (компресиране без загуби,
компресирано или некомпресирано); налични са големи,
средни и малки (средните и малки изображения са
записани с дълбочина в битове от 12 бита чрез
използване на компресиране без загуби)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline, съвместим с фино (прибл. 1 : 4),
нормално (прибл. 1 : 8) или основно (прибл. 1 : 16)
компресиране; Оптимално качество налично
компресиране
• NEF (RAW) + JPEG: Една снимка, записана както в NEF (RAW),
така и в JPEG формат
Стандартна обработка, Неутрален, Ярък, Монохромно
изображение, Портрет, Пейзаж, Равни; избраният Picture
Control може да се променя; съхранение на потребителски
Picture Controls
• Модели за употреба с карти XQD: XQD карти
• Модели за употреба с карти CompactFlash: Карти с памет
CompactFlash тип I (UDMA7 съвместими)
Слот 2 може да се използва при препълване, за резервно
съхранение или за отделно съхранение на копия,
създадени с NEF + JPEG; снимките могат да се копират
между картите.
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Визьор
Визьор
Покритие на кадъра
Оптичен пентапризмен огледално-рефлексен визьор
• FX (36 × 24): Приблизително 100% хоризонтално и 100%
вертикално
• 1,2× (30 × 20): Приблизително 97% хоризонтални и 97%
вертикални
• DX (24 × 16): Приблизително 97% хоризонтално и 97%
вертикално
• 5 : 4 (30 × 24): Приблизително 97% хоризонтално и 100%
вертикално
Увеличение
Прибл. 0,72× (50 мм f/1,4 обектив при безкрайност, –1,0 м–1)
Зрителна точка
17 мм (–1,0 м–1; от центъра на повърхността на визьора
окуляр на обектива)
Настройване на диоптъра –3–+1 м–1
Фокусен екран
Екран тип B BriteView Clear Matte Mark IX с клин на АФ зона
(кадриращата мрежа може да бъде показана)
Рефлексно огледало
Бързо връщане
n
371
Визьор
Преглед на дълбочината
на рязкостта
Диафрагма на обектива
Обектив
Съвместими обективи
Натискането на бутона Pv намалява диафрагмата на
обектива надолу до стойност, избрана от потребителя
(режими A и M) или от фотоапарата (режими P и S)
Мигновено връщане, управлявано електронно
Съвместим с обектив AF NIKKOR, включително обективи
тип G, E и D (някои ограничения са приложими за PC
обективи) и DX обективи (при използване на
DX 24 × 16 1,5× зона на изображението във визьора),
AI-P NIKKOR обективи и обективи без процесор AI (само
режими на експозицията A и M).
IX NIKKOR обективи, обективи за F3AF и non-AI не могат да
се използват.
Електронният далекомер може да се използва с обективи с
максимална диафрагма от f/5,6 или по-бърза
(електронният далекомер поддържа 15 точки за фокус с
обективи с максимална диафрагма от f/8 или по-бърза, 9 от
които са налични за избор).
Затвор
Тип
Механичен затвор с електронно контролиран вертикален
ход на фокалната равнина; електронен затвор с предно
перде са налични в режим на снимане вдигнато огледало
1/8000 – 30 сек в стъпки от 1/3, 1/2 или 1 EV, bulb
Скорост
(продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат
спусъкът), продължителна ръчна експозиция за зададен
период от време, X250
Скорост синхр. светкавица X= 1/250 сек; синхронизиране със затвора при 1/250 сек или
по-бавно
Освобождаване
Режим на снимане
Приблизителна скорост
при серийно снимане
Самоснимачка
n
372
S (единична снимка), CL (серия от снимки с ниска скорост),
CH (серия от снимки с висока скорост), Q (тихо
освобождаване на затвора), E (самоснимачка),
MUP (вдигнато огледало)
До 10 кадъра/сек. (CL); 10–12 кадъра/сек. или
14 кадъра/сек. с вдигнато огледало (CH); или 3 кадъра/сек.
(режим на тихо продължително освобождаване)
2 сек, 5 сек, 10 сек, 20 сек; 1–9 експозиции на интервали от
0,5, 1, 2 или 3 сек
Експозиция
Измерване
Измервателен метод
Обхват (ISO 100, f/1,4
обектив, 20 °C)
TTL експонометър, използващ RGB сензор с
приблизително 180 K (180 000) пиксела
• Матрично: 3D цветно матрично измерване III (тип G, E и D
обективи); цветно матрично измерване III (други
обективи с процесор); цветно матрично измерване,
налично с обективи без процесор, ако потребителят
предостави данни за обектива
• Централно-претеглено измерване: Тежест от 75%, дадена на
кръга от 12 мм в центъра на кадъра. Диаметърът на
кръга може да бъде променян на 8, 15 или 20 мм или
претеглянето може да бъде базирано на средно за целия
кадър (обективите без процесор използват 12 мм кръг)
• Точково измерване: Измерва кръг от 4 мм (приблизително
1,5% от кадъра), центриран в избрана фокусна точка (или
централна точка за фокусиране при използване на
обектив без процесор)
• Претегляне на светлите участъци: Налично с обективи тип G, E
иD
• Матрично или централно-претеглено измерване: –3–+20 EV
• Точково измерване: 2–20 EV
• Измер. с претегл. на св. участ.: 0-20 EV
Конектор за свързване на
Комбиниран процесор и AI
експонометъра
Режим на експозиция
Режим с автоматична гъвкава програма (P); автоматичен с
приоритет на затвора (S); автоматичен режим с приоритет
на диафрагмата (A); ръчен режим (M)
Компенсация експозиция –5–+5 EV на стъпки от 1/3, 1/2 или 1 EV
Заключване на
Осветеността, заключена при измерената стойност
експозицията
ISO чувствителност
ISO 100–102 400 в стъпки от 1/3, 1/2 или 1 EV. Може също да
(препоръчан индекс на
се зададе до приблизително 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV
експозицията)
(еквивалент на ISO 50) под ISO 100 или приблизително 0,3,
0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 или 5 EV еквивалент на (ISO 3280000) над
ISO 102400; налична е автоматична настройка на ISO
чувствителност
Активен D-Lighting
Може да бъде избрано от Автоматично, Свръхвисоко
+2/+1, Високо, Нормално, Ниско или Изкл.
n
373
Фокус
Автоматично фокусиране Сензорен модул с автоматично фокусиране Multi-CAM 20K
с детекция на TTL фазата, фина настройка, 153 точки за
фокусиране (включително 99 сензора от кръстосан тип и
15 сензора, които поддържат f/8), от които 55 (35 сензора
от кръстосан тип и 9 f/8 сензора) са налични за избор
Диапазон на детекция
–4–+20 EV (ISO 100, 20 °C)
Сервоуправление на
• Автоматично фокусиране (AF): Единичен АФ (AF-S); АФ с
обектива
непрекъснато следене (AF-C); активирано автоматично
проследяване с предвиждащо фокусиране, в зависимост
от състоянието на обекта
• Ръчно фокусиране (M): Може да се използва електронният
далекомер
Точка за фокусиране
153 точки за фокусиране, от които 55 или 15 са налични за
избор
Режим за избор на АФ зона АФ с единична точка, 9-, 25-, 72- или 153-точков АФ с динамична
зона, 3D проследяване, АФ с групирана зона, АФ с групирана
зона (HL), АФ с групирана зона (VL), АФ с автоматична зона
Заключване на фокусa
Фокусът може да се заключи чрез натискане на спусъка
наполовина (единичен АФ) или чрез натискане на центъра
на спомагателния селектор
Светкавица
Управл. на светкавицата
Режим на светкавицата
n
374
TTL: i-TTL управление на светкавицата с RGB сензор с
приблизително 180 К (180 000) пиксела; i-TTL балансирана
запълваща светкавица за цифров SLR се използва с
матрица, централно-претеглено измерване и измерване с
претегляне на светлите участъци, стандартна i-TTL
запълваща светкавица за цифров SLR с точково измерване
Поддържат се синхронизация по предно перде, бавна
синхронизация, синхронизация по задно перде, намаляване
на ефекта „червени очи“, намаляване на ефекта „червени очи“
с бавна синхронизация, бавна синхронизация по задно перде,
изкл., автоматична FP високоскоростна синхронизация
Компенсация на
–3–+1 EV на стъпки от 1/3, 1/2 или 1 EV
светкавицата
Индикатор за готовност на Светва, когато светкавица, предлагана като опция,
светкавицата
е напълно заредена; мига, след като светкавицата е
задействана при пълна мощност
Гнездо за аксесоари
ISO 518 гнездо за аксесоари с контакти за синхронизиране
и данни и защитно заключване
Система за креативно
Поддържа се
осветяване на Nikon (CLS)
Радио управлявано
усъвършенствано безжично Поддържа се
управление на осветяването
Светкавица
Унифицирано управление
Поддържа се
на светкавицата
Извод за синхронизация ISO 519 конектор за синхронизация със заключваща нишка
Баланс на бялото
Баланс на бялото
Клин
Типове клин
Автоматично (3 типа), осв. от лампа наж. жичка,
флуоресцентно осветление (7 вида), пряка слънчева
светлина, светкавица, облачно небе, сянка, ръчна
потребит. настройка (могат да се запазят до 6 стойности,
измерването на точковия баланс на бялото е налично по
време на live view (преглед в реално време)), изберете
цветна температура (2500 K–10 000 K), всички с фина
настройка.
Експозиция, светкавица, баланс на бялото и ADL
Live view
Режими
C (снимане live view) с наличен безшумен режим, 1 (филм
live view)
Сервоуправление на
• Автоматично фокусиране (AF): Единичен АФ (AF-S); постоянен
обектива
следящ АФ (AF-F)
• Ръчно фокусиране (M)
Режим за избор на АФ зона АФ с приоритет на лица, АФ с широка зона, АФ с нормална
зона, АФ с проследяване на обекта
Автоматично фокусиране АФ с детекция на контраст навсякъде в кадъра
(фотоапаратът избира точка за фокусиране автоматично,
когато е избрано АФ с приоритет на лица или АФ с
проследяване на обекта)
Филм
Измерване
Измервателен метод
Размер на кадъра
(пиксели) и кадрова
честота
Файлов формат
Измерване на TTL експозицията с помощта на основния
сензор за изображения
Матрица, централно претеглено или претегляне на
светлите участъци
• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (последователна развивка),
25p, 24p
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1920 × 1080 изрязване; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
Реалните кадрови честоти за 60p, 50p, 30p, 25p и 24p са
съответно 59,94, 50, 29,97, 25 и 23,976 кадъра/сек; ★ високо
качество, налично за всички размери на кадъра, нормално
качество налично за всички размери с изключение на
3840 × 2160
MOV
n
375
Филм
Видео компресиране
Формат за записване на
аудио
Аудио записващо
устройство
ISO чувствителност
Други опции
Дисплей
Дисплей
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане
Интерфейс
USB
HDMI изход
Аудио вход
Аудио изход
n
376
H.264/MPEG-4 усъвършенствано видео кодиране
Линеен PCM
Вграден стерео или външен микрофон; регулируема
чувствителност
• Режими на експозицията P, S и A: Автом. настр. ISO чувствит.
(ISO 100 до Hi 5) с избираема горна граница
• Режими на експозицията M: Автом. настр. ISO чувствит.
(ISO 100 до Hi 5) налично с избираема горна граница;
ръчен избор (ISO 100 до 102400 в стъпки от 1/3, 1/2 или
1 EV) налични с допълнителни опции, еквивалент на
приблизително 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 или 5 EV (еквивалент
на ISO 3280000) над ISO 102400
Добавяне индексни знаци, снимане на филми през
интервал, електронно намаляване на вибрациите
8 см/3,2- инч., прибл. 2359k-точки (XGA) TFT сензорен LCD
дисплей с 170 ° ъгъл на виждане, приблизително 100%
покритие на кадъра и ръчно управление на яркостта на
дисплея
Възпроизвеждане на цял екран и миниатюра (4, 9 или 72
изображения) с увеличаване при възпроизвеждане,
възпроизвеждане на филми, слайдшоу на снимки и/или
филми, показване на хистограма, силно осветени
елементи, информация за снимката, показване на данните
за местоположението, автоматично завъртане на
изображението, оценка на снимки, въвеждане и
възпроизвеждане на гласови бележки и включване и
показване на IPTC информация
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B connector); препоръчва се
свързване към вграден USB порт
HDMI конектор тип C
Стерео минищифтов жак (3,5 мм диаметър; поддържа
модулно захранване)
Стерео минищифтов жак (3,5 мм диаметър)
Интерфейс
Универсален конектор с
десет пина
Ethernet
Периферен конектор
Поддържани езици
Поддържани езици
Захранване
Батерия
Захранващ адаптер
Гнездо за статив
Гнездо за статив
Може да са използва за свързване на опционално
дистанционно управление, WR-R10 (изисква WR-A10
адаптер) или WR-1 безжично дистанционно управление,
GP-1/GP-1A GPS или GPS устройство, съвместимо с
NMEA0183 версия 2.01 или 3.01 (изисква кабел за
опционален MC-35 GPS адаптер и кабел с конектор тип
D-sub с 9 пина)
RJ-45 конектор
• Стандарти: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASETX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Честота на данните: 10/100/1000 Mbps с автоматично
откриване (максимален размер на логически данни
според стандарта IEEE; действителните данни може да се
различават)
• Порт: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
За WT-6, WT-5
Английски, арабски, бенгалски, български, виетнамски,
гръцки, датски, индонезийски, италиански, испански,
китайски (опростен и традиционен), корейски, маратхи,
немски, норвежки, персийски, полски, португалски
(европейски и бразилски), румънски, руски, сръбски,
тамилски, тайландски, телугу, турски, украински, унгарски,
фински, френски, хинди, холандски, чешки, шведски,
японски
Една акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL18c;
батерии EN-EL18b, EN-EL18a и EN-EL18 също могат да се
използват, но имайте предвид, че с едно зареждане могат
да се направят по-малко снимки с EN-EL18, отколкото с
EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a (0 388)
Захранващ адаптер EH-6b; изисква конектор за захранване
EP-6 (предлага се отделно)
1 /4
инча (ISO 1222)
n
377
Размери/тегло
Размери (Ш × В × Д)
Тегло
Работна среда
Температура
Влажност
Прибл. 160 × 158,5 × 92 мм
• Модели за употреба с карти XQD: Прибл. 1405 г с батерия и XQD
карта с памет, но без капачката на тялото на фотоапарата
и капачето на гнездото за аксесоари; около 1235 г (само
тялото на фотоапарата)
• Модели за употреба с карти Compact Flash: Прибл. 1415 г с
батерия и две карти с памет Compact Flash, но без
капачката на тялото на фотоапарата и капачето на
гнездото за аксесоари; около 1240 г (само тялото на
фотоапарата)
0 °C–40 °C
85% или по-малко (без конденз)
• Освен ако не е посочено друго, всички измервания са извършени съгласно
стандартите или насоките на Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Всички стойности са за фотоапарат с напълно заредена батерия.
• Nikon си запазва правото да променя външния вид и спецификациите на хардуера
и софтуера, описани в това ръководство, по всяко време и без предизвестие.
Nikon не носи отговорност за щети, които могат да възникнат от която и да е
грешка в това ръководство.
n
378
Зарядно устройство за батерии MH-26a
Номинално входно
AC 100 до 240 V, 50/60 Hz
напрежение
Мощност на зареждане
DC 12,6 V/1,2 A
Приложими батерии
Акумулаторни литиево-йонни батерии EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a/EN-EL18 на Nikon
Време за зареждане на
Прибл. 2 час и 35 минути при температура на околната
батерията
среда от 25 °C при напълно изразходен заряд
Работна температура
0 °C–40 °C
Размери (Ш × В × Д)
Прибл. 160 × 85 × 50,5 мм
Дължина на захранващия
Прибл. 1,5 м
кабел
Тегло
• Прибл. 285 гр., включително двата предпазителя за
контакт, но без захранващия кабел
• Прибл. 265 г, без предпазителите за контакт и
захранващия кабел
Символите върху този продукт представлява следното:
m Променлив ток, p Прав ток, q Клас оборудване II (Конструкцията на продукта е
двойно изолирана.)
Акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL18c
Тип
Акумулаторна литиево-йонна батерия
Номинален капацитет
10,8 V/2500 mAh
Работна температура
0 °C–40 °C
Размери (Ш × В × Д)
Прибл. 56,5 × 27 × 82,5 мм
Тегло
Прибл. 160 г, без капачка за контактните пластини
n
379
Калибриране на батериите
Зарядното устройство за батерии MH-26a е снабдено с функция за
калибриране на батериите. Калибрирайте батерията, когато е
необходимо, за да гарантирате точността на фотоапарата и
показването на нивото на заряд на батерията.
Ако лампата за калибриране за
текущото гнездо за батерията мига,
когато е поставена батерия, батерията
трябва да се калибрира. За да
започнете калибриране, натиснете
бутона за калибриране за текущото
гнездо за около секунда. Времето,
необходимо за калибриране на
батерията, е показано от лампите за
зареждане и калибриране:
Приблизително време за
повторно калибриране на
батерията
Над 6 ч
4-6 часа
2-4 часа
Под 2 часа
Лампи на
гнездото
(зелени)
Лампи за
зареждане
(зелени)
Лампи за
калибриране
(жълто)
Бутони за
калибриране
Лампи за зареждането
Лампа за
калибриране
2ч
4ч
6ч
K (свети)
K (свети)
K (свети)
K (свети)
K (свети)
K (свети)
K (свети)
JK (изкл.)
K (свети)
K (свети)
JK (изкл.)
JK (изкл.)
K (свети)
JK (изкл.)
JK (изкл.)
JK (изкл.)
Когато калибрирането приключи, лампите за калибриране и
зареждане ще се изключат и зареждането ще започне веднага.
Въпреки че калибрирането се препоръчва за точно измерване на
състоянието на заряд на батерията, то не трябва да се извършва,
когато лампата за калибриране свети. Веднъж започнало,
калибрирането може да бъде прекъснато по желание.
• Ако бутонът за калибриране не бъде натиснат, докато лампата за
калибриране свети, нормалното зареждане ще започне след около
десет секунди.
• За да прекъснете калибрирането, натиснете бутона за калибриране
отново. Калибрирането ще приключи и зареждането ще започне.
n
380
A
Предупреждение за батерията
Ако лампите на гнездото и на калибрирането се включват и изключват в
последователен ред, когато няма поставена батерия, има проблем със
зарядното устройство. Ако лампите на гнездото и на калибрирането се
включват и изключват в последователен ред, когато има поставена батерия,
има проблем с батерията или зарядното устройство по време на зареждане.
Извадете батерията, изключете зарядното устройство и занесете батерията
и зарядното устройство на сервизен представител, оторизиран от Nikon за
проверка.
A
Зареждане и калибриране на две батерии
MH-26a зарежда само една батерия по едно и също време. Ако батерии
бъдат поставени в двете гнезда, те ще бъдат заредени по реда на поставяне.
Ако бъде натиснат бутонът за калибриране за първата батерия, втората
батерия няма да може да се калибрира или зареди, докато зареждането и
калибрирането на първата батерия не приключи.
A
FreeType Лиценз (FreeType2)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Всички права запазени.
A
MIT Лиценз (HarfBuzz)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2016 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Всички права
запазени.
n
381
A
Информация за търговски марки
IOS е търговска марка или регистрирана марка на Cisco Systems, Inc., в САЩ
и/или други страни и се използва по лиценз. Mac и OS X са регистрирани
търговски марки на Apple Inc. в САЩ и/или други страни. Windows е или
търговска марка, или регистрирана търговска марка на Microsoft
Corporation в САЩ и/или други страни. PictBridge е търговска марка. XQD е
търговска марка на Sony Corporation. CompactFlash е търговска марка на
SanDisk Corporation. HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC.
Всички други търговски наименования, споменати в това ръководство или
друга документация в комплект с вашия продукт Nikon, са търговски марки
или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.
A
Поддържани стандарти
• DCF версия 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) (стандарт за
осигуряване на съвместимост между файловите системи на фотоапарати
на различни производители) е стандарт, широко използван в отрасъла на
цифровите фотоапарати, за да се гарантира съвместимостта между
различните марки фотоапарати.
• Exif версия 2.3: Фотоапаратът поддържа Exif (Exchangeable Image File Format
for Digital Still Cameras) версия 2.3, стандарт, при който информация,
съхранявана със снимките, се използва за оптимална репродукция на
цветовете, когато изображенията са продукт на принтери, съвместими с
Exif.
• PictBridge: Стандарт, развит чрез сътрудничество между отраслите на
цифровите фотоапарати и на принтерите, позволявайки снимките да
бъдат извеждани директно към принтери, без да се прехвърлят първо в
компютър.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface е стандарт за мултимедиен
интерфейс, използван в потребителска електроника и аудиовизуални
устройства, способни да предават аудиовизуални данни и контролни
сигнали към устройства, съвместими с HDMI посредством свързване с
един кабел.
n
382
Одобрени карти с памет
❚❚ Модели за употреба с карти с памет XQD
Фотоапаратът може да се използва с XQD карти с памет. Карти със
скорости на запис от 45 MB/сек (300×) се препоръчват за запис на
филм; по-бавни скорости могат да прекъснат записването или да
причинят насечено и неравномерно възпроизвеждане. За
информация за съвместимостта и експлоатацията се обърнете към
производителя.
n
383
❚❚ Модели за употреба с карти с памет CompactFlash
Фотоапаратът може да се използва с карти с памет CompactFlash тип I.
Карти тип II и микродрайв не могат да се използват. Карти със
скорости на запис от 45 MB/s (300 ×) или по-добри се препоръчват за
запис на филм; по-бавните скорости могат да прекъснат записването
или да причинят насечено и неравномерно възпроизвеждане. За
информация за съвместимостта и експлоатацията се обърнете към
производителя.
n
384
Капацитет на картата с памет
Следващата таблица показва приблизителния брой снимки, които
могат да се съхраняват на Lexar Professional 2933 × XQD 2.0 или 1066 ×
UDMA 7 CompactFlash 64 GB карта при различни настройки за
качество на изображението, размер на изображението и зона на
изображението във визьора (към март 2016 г.).
❚❚ FX (36 × 24) Зона на изображ. във визьора
Качество на
изображението
Размер на
изображението
Голямо
NEF (RAW),
Компресиране без
Средно
загуби, 12-битови
Малко
NEF (RAW),
Компресиране без
Голямо
загуби, 14-битови
NEF (RAW),
Компресиране,
Голямо
12-битови
NEF (RAW),
Компресиране,
Голямо
14-битови
NEF (RAW),
Некомпресиран,
Голямо
12-битови
NEF (RAW),
Некомпресиран,
Голямо
14-битови
Голямо
TIFF (RGB)
Средно
Малко
Голямо
JPEG fine 3
Средно
Малко
Голямо
JPEG normal 3
Средно
Малко
Голямо
Средно
JPEG basic 3
Малко
Капацитет на буфера 2
XQD
CompactFlash
200
119
200
172
200
200
Файлов
размер 1
19,3 MB
13,9 MB
10,5 MB
Брой на
изображенията 1
1700
2400
3100
24,2 MB
1300
200
82
16,8 MB
2300
200
153
20,8 MB
1900
200
103
33,2 MB
1700
197
92
43,1 MB
1300
102
65
62,5 MB
35,6 MB
16,4 MB
10,5 MB
6,4 MB
3,4 MB
5,3 MB
3,3 MB
1,8 MB
2,8 MB
1,8 MB
1,0 MB
952
1600
3500
4300
7100
13 300
8400
13 800
25 300
16 200
26 000
45 400
92
119
126
200
200
200
200
200
200
200
200
200
67
87
125
200
200
200
200
200
200
200
200
200
n
385
❚❚ DX (24 × 16) Зона на изображението във визьора
Качество на
изображението
NEF (RAW),
Компресиране без
загуби, 12-битови
NEF (RAW),
Компресиране без
загуби, 14-битови
NEF (RAW),
Компресиране,
12-битови
NEF (RAW),
Компресиране,
14-битови
NEF (RAW),
Некомпресиран,
12-битови
NEF (RAW),
Некомпресиран,
14-битови
Капацитет на буфера 2
Брой на
изображенията 1 XQD
CompactFlash
3800
200
200
5100
200
200
6500
200
200
Размер на
изображението
Голямо
Средно
Малко
Файлов
размер 1
9,1 MB
6,7 MB
5,2 MB
Голямо
11,2 MB
3000
200
200
Голямо
8,0 MB
5000
200
200
Голямо
9,7 MB
4200
200
200
Голямо
14,9 MB
3800
200
200
Голямо
19,1 MB
3000
200
133
Голямо
27,4 MB
2100
200
107
Средно
15,9 MB
3600
200
200
Малко
7,6 MB
7200
200
200
Голямо
5,2 MB
8800
200
200
Средно
3,4 MB
13 600
200
200
JPEG fine 3
Малко
2,1 MB
22 100
200
200
Голямо
2,7 MB
17 100
200
200
JPEG normal 3
Средно
1,8 MB
25 700
200
200
Малко
1,1 MB
40 600
200
200
Голямо
1,4 MB
31 500
200
200
JPEG basic 3
Средно
1,0 MB
46 500
200
200
Малко
0,7 MB
67 300
200
200
1 Всички стойности са приблизителни. Размерът на файловете варира според
заснеманата сцена.
2 Максималният брой експозиции, които могат да се запазят в буфера на паметта
при ISO 100. Влошаване на качеството при качество на изображението,
маркирано със звезда („★“) или включен автоматичен контрол на изкривяването.
3 Цифрите предполагат приоритет на размера (JPEG компресиране). Избирането на
опция за качество на изображението, маркирана със звезда („★“; оптимално
качество) увеличава размера на JPEG изображенията; броят снимки и
капацитетът на буфера намаляват, съобразно това.
TIFF (RGB)
n
386
A d2—Макс. непрекъснато освобожд. (0 303)
Максималният брой снимки, който може да бъде направен при една серия
от снимки се задава като стойност от 1 до 200.
n
387
Живот на батерията
Броят снимки или видео клипове, които могат да бъдат записани при
напълно заредени батерии, варира в зависимост от състоянието на
батерията, температурата, интервала между снимките и
продължителността на времето, в което са показани менютата.
Примерни стойности за батерии EN-EL18c (2500 mAh) са дадени подолу.
• Снимки, режим на единично снимане (стандарт CIPA 1): Приблизително
3780 снимки
• Снимки, режим на единично снимане (стандарт Nikon 2): Приблизително
8160 снимки
• Филми: Приблизително 110 минути при 1080/60p 3
1 Измерено при 23 °C (±2 °C) с обектив AF-S NIKKOR 24–70 мм f/2,8E ED VR
при следните тестови условия: обективът е превъртян от безкрайност до
минимален обхват и е направена една снимка при настройки по
подразбиране веднъж на всеки 30 секунди; Live view не е използвано.
2 Измерено при 23 °C с обектив AF-S VR ED 70–200 мм f/2,8G при следните
тестови условия: изключено намаляване на вибрациите, качество на
изображението JPEG normal, размер на изображението настроен на L
(голямо), скорост на затвора 1/250 секунди, фокусът е превъртян от
безкрайност до минимален обхват три пъти, след като спусъкът е натиснат
наполовина за 3 секунди; направени са шест снимки поред и дисплеят е
включен за 5 секунди и след това изключен; цикълът е повторен веднъж
след изключване на таймера за готовност.
3 Измерено при 23 °C (±2 °C), настройки по подразбиране на фотоапарата и
обектив AF-S NIKKOR 24–70 мм f/2,8E ED VR при условията, определени от
Camera and Imaging Products Association (CIPA). Отделните филми се
състоят от един или повече файлове, всеки с дължина до 4 GB и могат да са
с обща продължителност до 29 минути и 59 секунди; записът може да бъде
прекратен преди достигане на тези ограничения, ако температурата на
фотоапарата се покачва.
Батериите EN-EL18b, EN-EL18a и EN-EL18 могат да се използват вместо EN-EL18c,
но имайте предвид, че с едно зареждане могат да се направят по-малко снимки
с EN-EL18, отколкото с EN-EL18c/ EN-EL18b/ EN-EL18a.
n
388
Действия като следните може да намалят живота на батерията:
• Използване на дисплея
• Натискане на спусъка наполовина
• Повторени операции за автоматично фокусиране
• Правене на NEF (RAW) или TIFF (RGB) снимки
• Бавни скорости на затвора
• Свързване към Ethernet мрежи
• Използване на фотоапарата със свързани опционални аксесоари
• Използване на режим намаляване на вибрациите (VR) с обективи VR
• Многократно приближаване и отдалечаване с обектив AF-P
За да се уверите, че постигате най-добрите резултати с
акумулаторните батерии Nikon EN-EL18c:
• Поддържайте клемите на батерията чисти. Замърсените контакти
могат да влошат работата на батерията.
• Използвайте батериите веднага след зареждането им. Батериите
губят заряда си, ако не се използват.
• Проверявайте състоянието на батерията редовно с помощта на
опцията Информация за батериите в менюто с настройки (0 313).
Ако j е показано за Калибриране, калибрирайте батерията като
използвате зарядно устройство за батерии MH-26a (ако батерията
не е била използвана повече от шест месеца, заредете батерията,
когато калибрирането приключи).
n
389
Индекс
Символи
P (Режим с автоматична програма) ....... 131,
133
S (Автоматичен с приоритет на затвора) .....
131, 134
A (Автоматичен режим с приоритет на
диафрагмата) ........................................ 131, 135
M (Ръчно)................................................... 131, 136
S ............................................................................... 116
CL........................................................... 116, 117, 303
CH .......................................................... 116, 117, 303
Q............................................................................... 116
E (Самоснимачка) ................................ 117, 120
MUP ................................................................ 117, 122
S (Избиране на режим за бързо снимане)
117, 119
S............................................................................ 304
K (АФ с единична точка) ............................ 104
I (АФ с динамична зона) ........................... 104
T (3D проследяване).................................... 104
N (АФ с групирана зона) ............................ 105
H (АФ с автоматична зона)........................ 105
! (АФ с приоритет на лица)......................... 49
5 (АФ с широка зона) ..................................... 49
6 (АФ с нормална зона)................................. 49
& (АФ с проследяване на обекта)........... 49
L (Матрица) ...................................................... 129
M (Централно претеглено)......................... 129
N (Точково) ....................................................... 129
t (Претегляне на светлите участъци) . 129
Бутон S............................................ 116, 117, 119
Бутон R (информация) .................. 57, 68, 220
a (Live view).............................. 44, 59, 173, 309
Q (Помощ) ............................................................. 16
t (Буфер на паметта) .............................. 40, 385
Бутон i................................................... 51, 63, 253
D превключвател ...................................... 9, 309
I (Индикатор за фокусиране) . 40, 111, 115
L (Ръчна потребит. настройка.) . 160, 168
Цифри
n
390
1,2× (30 × 20) ....................................................... 88
12-битови.............................................................. 94
14 кад/сек (вдигн. оглед.) ............................ 117
14-битови.............................................................. 94
3D проследяване ......................... 104, 107, 300
3D цветно матрично измерване ІІІ.......... 129
5 : 4 (30 × 24) ........................................................ 88
A
ADL клин (Задаване на авто клин). 146, 155
Adobe RGB .......................................................... 294
AE и светкавица (Задаване на авто клин).....
146, 147
AF-C ............................................................. 101, 299
AF-F.......................................................................... 48
AF-S....................................................... 48, 101, 299
B
Bulb (продължителна ръчна експозиция,
докато е натиснат спусъкът).................... 138
C
Camera Control Pro 2 ...................................... 339
Capture NX-D ................................................ ii, 277
CF карта ........................................................ 30, 384
CLS.......................................................................... 330
CompactFlash ............................................. 30, 384
D
DCF......................................................................... 382
D-Lighting ........................................................... 314
DX (24 × 16) 1.5×................................... 88, 90, 91
DX формат .............................................. 87, 88, 89
DX-базиран филмов формат........................ 70
E
Ethernet................................................................ 281
EV стъпки за контрол на експ.................... 301
Exif.......................................................................... 382
Eлектр. затвор предно перде .................... 304
F
FX (36 × 24) 1.0× ................................................. 88
FX формат...................................................... 87, 88
FX-базиран филмов формат......................... 70
f-число........................................................ 135, 326
G
GPS...................................................... 246, 247, 261
GPS устройство ...................................... 246, 340
H
R
H.264 ..................................................................... 376
HDMI................................................... 286, 312, 382
HDR (висок динам. диапазон).................... 189
Hi............................................................................. 125
HTTP сървър...................................................... 281
RAW слот 1 - JPEG слот 2 (Роля на картата в
слот 2) ................................................................... 97
RGB........................................................ 92, 257, 294
RGB хистограма................................................ 257
I
IPTC .............................................................. 261, 311
ISO чувствителност ..................... 124, 126, 297
i-TTL ................................. 196, 197, 209, 216, 331
J
S
S (малко).......................................................... 72, 95
Skylight................................................................. 315
sRGB....................................................................... 294
T
TIFF (RGB)........................................................ 92, 96
JPEG ............................................... 92, 96, 314, 317
JPEG basic.............................................................. 92
JPEG fine................................................................. 92
JPEG normal.......................................................... 92
U
L
V
L (голямо) ....................................................... 72, 95
LAN......................................................................... 337
LCD дисплей ................................................. 9, 304
LCD осветяване........................................... 9, 304
LED лампа ........................................................... 312
Live view ......................................................... 44, 59
Lo ............................................................................ 125
ViewNX-i.......................................................... ii, 277
M
А
M (Ръчно фокусиране)............................ 50, 114
M (средно) ...................................................... 72, 95
Mired (единица за измерване на цветна
температура)................................................... 164
Авт. настр. ISO чувствит...................... 126, 297
Автом. външна светкавица............... 197, 216
Автомат. контрол изкривяване ................ 294
Автоматичен (Баланс на бялото) ... 159, 160
Автоматичен клин ................................ 146, 307
Автоматичен клин (режим M).................... 307
Автоматичен режим с приоритет на
диафрагмата.................................................... 135
Автоматичен с приоритет на затвора ... 134
Автоматична FP високоскоростна
синхронизация............................................... 305
Автоматично DX изрязване ......................... 88
Автоматично M управление на ISO
чувствитителността ..................................... 306
Автоматично завъртане .............................. 290
Автоматично фокусиране.... 48–50, 98–113,
299–301
Аксесоари........................................................... 336
Активен D-Lighting ...................... 155, 187, 294
Активиране на АФ .......................................... 300
N
NEF (RAW)............................. 92, 94, 96, 314, 317
NEF (RAW) запис........................................ 94, 293
NEF (RAW) компресиране.............................. 94
NEF (RAW) обработване ..................... 314, 317
Nikon Transfer 2 ................................................ 279
O
Oгр. избор реж. на освоб. ........................... 304
P
PictBridge .................................................. 283, 382
Picture Controls................................................. 179
Pv бутон.................................................................. 50
USB кабел.............................................. ii, 278, 283
UTC........................................................ 28, 246, 261
W
WB ....................................................... 151, 159, 297
X
XQD карта .................................................... 30, 383
n
391
Акумулаторна литиево-йонна батерия .... ii,
19, 37, 379, 380
Архивиране (Роля на картата в слот 2) ... 97
Аудио................................................... 61, 290, 312
Аудио изход............................................. 312, 376
АФ ................................. 48–50, 98–113, 299–301
АФ с автоматична зона....................... 105, 106
АФ с групирана зона ........................... 105, 106
АФ с динамична зона ................. 104, 106, 301
АФ с единична точка ........................... 104, 106
АФ с непрекъснато следене ............ 101, 299
АФ с нормална зона......................................... 49
АФ с приоритет на лица................................. 49
АФ с широка зона ............................................. 49
Б
Бавна синхронизация................................... 198
Байонет за монтиране на обектива..... 3, 26,
115
Баланс на бялото................ 151, 159, 293, 297
Баланс на цветовете на дисплея.............. 310
Батерия.............. 19–24, 37, 313, 351, 379, 380
Батерия на часовника............................ 29, 351
Безжичен предавател ......................... 281, 337
Безжична мрежа.................................... 281, 337
Безжично дистанционно управление.... 73,
204, 206, 312, 337
Безш. снимане с live view...................... 54, 295
Безшумна фотография ................................... 54
Безшумно освобожд. затвор ..................... 116
Блок. реак. на АФ снимане.......................... 299
Брой копия (меню [Setup (Настройки)] на
PictBridge)......................................................... 284
Брой точки за фокусиране ......................... 300
Бутон AF-ON......................................... 102, 300, 307
Бутон AF-ON за вертикално снимане ...... 102,
307
Бутон BKT ... 147, 148, 151, 152, 155, 156, 193,
231, 307
Бутон Fn1 .................................................... 307, 309
Бутон Fn2 .................................................... 307, 309
Fn3 бутон................................. 273, 276, 307, 309
Бутон Pv................................... 132, 306, 307, 309
Бутон за запис на филм ......................... 61, 307
Бутон за подсветка.................................... 9, 304
Буфер на паметта..................................... 40, 118
Бързо безжично управл. ................... 211, 218
В
n
392
Версия на фърмуера ..................................... 313
Вертикално завъртане ................................. 290
Вертикално снимане ........... 39, 102, 109, 307
Визьор.................................................... 10, 35, 371
Виртуален хоризонт ........................ 57, 68, 310
Висок динамичен диапазон (HDR) 189, 295
Висока ISO NR.......................................... 294, 298
Висока разделителна способност. 286, 382
Високоговорител ............................................ 276
Време............................................................. 28, 310
Време автомат. изкл. дисплей................... 303
Време показване на слайда (Слайдшоу) ......
290
Възпроизвеждане................... 42, 80, 248, 286
Възпроизвеждане на аудио (Слайдшоу) ......
290
Възпроизвеждане на снимки на цял екран
248
Възстановяване на настройките по
подразбиране.............................. 224, 296, 313
Външен микрофон .................................. 64, 341
Г
Гласова бележка.......................... 272–276, 312
Гнездо за аксесоари ............................... 14, 194
Горен контролен панел ............................... 6, 7
Групова светкавица ............................. 209, 218
Гъвкава програма........................................... 133
Д
Данни за местоположението .......... 246, 261
Данни за обектив без процесор ... 243, 244,
311
Данни за снимането....................................... 259
Дата и час..................................................... 28, 310
Движение на обекта ...................................... 299
Двоен дисплей ................................................. 287
Детекция лица с 3D просл. ......................... 300
Детекция на лица.................................. 300, 302
Диафрагма ............................ 135, 136, 140, 308
Диоптър ....................................................... 35, 338
Дисплей.............................. 12, 44, 248, 303, 310
Дистанц. управление светк. ....................... 209
Дистанционно снимане със светкавица ......
204
Добавяне индексни знаци ............................ 63
Добавяне на елементи (Моето меню) ... 316
Дълбочина в битове NEF (RAW).................. 94
Дълбочина на рязкост.................................. 132
Е
Единичен АФ .................................... 48, 101, 299
Единична снимка ............................................ 116
Език (Language)......................................... 27, 310
Екран с информация .... 57, 68, 216, 220, 310
Експозиция .................. 129, 131, 141, 143, 301
Експонометри............................................ 41, 303
Електр. намал. на вибр. (VR) ....................... 298
Електронен далекомер ................................ 115
З
Задаване на Picture Control ..... 179, 293, 297
Задаване на авто клин .................................. 295
Заден контролен панел..................................... 8
Заклч. огледало нагоре за почист. 311, 347
Заключ. стойност светкавица .................... 202
Заключв. скорост затвора ................. 140, 308
Заключване на диафрагмата............ 140, 308
Заключване на експозицията.................... 141
Заключване на фокусa .................................. 111
Запазване на избран кадър................... 82, 85
Запазване/зареждане настройки............ 313
Започване на печата...................................... 285
Зареждане на батерията......................... 19–21
Захранващ адаптер .............................. 336, 342
Защитаване на снимки ................................. 265
Звуков сигнал ................................................... 312
Зона гледане 3D прослед. ........................... 300
Зона на изобрж. във визьора 26, 51, 63, 70,
87, 88, 90, 95, 292, 296
Зрителен ъгъл ................................. 87, 328, 329
И
Избиране на режим за бързо снимане 117,
119
Избор за печат.................................................. 285
Избор на раздел .............................................. 316
Избор на слот............................................. 97, 249
Избор на цветна температура (Баланс на
бялото) ..................................................... 160, 165
Избор нач./крайна точка............................... 82
Измер. с претегл. на св. участ.................... 129
Измерване.......................................................... 129
Изправяне .......................................................... 314
Изрязване................................... 67, 69, 314, 319
Изрязване (меню [Setup (Настройки)] на
PictBridge) ......................................................... 284
Изтриване.......................................... 43, 268, 276
Изтриване на всички изображения ...... 268,
270
Изтриване на текущото изображение ... 43,
268
Изчистване сензор изображения............ 311
Индикатор за готовност на светкавицата....
11, 194, 203, 334, 374
Индикатор за фокус ...................... 40, 111, 115
Индикатор за фокусиране ......... 40, 111, 115
Индикатор на експозицията ...................... 137
Инф. радио отдал. светк............................... 208
Информация за авторски права .............. 311
Информация за батериите ......................... 313
Информация за възпроизвеждането ... 254,
289
Информация за светкавицата ................... 216
Информация за снимката.................. 254, 289
Информация за файл..................................... 255
К
Кабел за дистанционно управление ....... 73,
138, 339
Калибриране..................................................... 380
Капацитет на картата с памет.................... 385
Капачка на обектива........................................ 25
Капачка на тялото на фотоапарата.. 25, 339
Карта с памет ..................... 30, 33, 97, 310, 383
Качество на изображението............... 92, 292
Качество на филмите.............................. 67, 297
Клин............................................................. 146, 307
Клин баланс бяло (Задаване на авто клин) .
146, 151
Клин на баланса на бялото ............... 146, 151
Клин на експозицията................ 146, 147, 307
Клин на светкавицата................. 146, 147, 307
Коментар за изображение.......................... 311
Компенс. експоз. светкавица..................... 306
Компенсация експозиция ................. 143, 302
Компенсация на светкавицата.................. 200
Компресиране (NEF (RAW) компресиране) .
94
Компресиране без загуби (NEF (RAW)
компресиране)................................................. 94
Компютър ................................................. 277, 278
Конектор за външен микрофон .......... 2, 341
Конектор за захранването................ 336, 342
Конектор за синхронизация на
светкавицата ................................................... 195
Конзоли на АФ зона .................................. 10, 35
Контактни пластини за обективи с
процесор .......................................................... 326
Контрол на винетирането........................... 294
n
393
Контрол на изкривяването ........................ 314
Контрол на перспективата ......................... 315
Контролен панел............................................. 6–8
Контроли чрез докосване. 12, 185, 251, 312
Копиране на изображение(я).................... 290
Корекция „червени очи“ ............................. 314
Л
Лесна компенс. експозиция....................... 302
Лятно часово време................................ 28, 310
М
Макс. непрекъснато освобожд................. 303
Макс. чувствителност ......................... 127, 297
Максимална диафрагма..... 50, 243, 326, 334
Маркирано показване.................................... 64
Маркировка за монтиране на обектива... 3,
25, 26
Маркировка за фокалната равнина ....... 115
Матрично измерване.......................... 129, 302
Меню възпроизвеждане ............................. 289
Меню заснемане на видео.......................... 296
Меню правене на снимки ........................... 291
Меню ретуширане.......................................... 314
Меню с настройки .......................................... 310
Местоназначение ........................................... 296
Микрофон ................................ 2, 5, 64, 272, 341
Мин. скорост на затвора ............................. 127
Миниатюра ........................................................ 248
Минимална диафрагма ......................... 26, 132
Многократна експозиция ................. 229, 295
Моето меню....................................................... 316
Монохромно изображение.............. 179, 315
Мрежа ........................................................ 281, 313
Мултиселектор ......................................... 16, 308
Н
n
394
Наб. разш. менюта снимки.......................... 291
Набор настр. меню снимки ........................ 291
Набор от потрeбит. настройки................. 299
Наименуване на файловете ............. 291, 296
Нам. на шума от вятъра................................ 298
Нам. шум при дълга експозиция.............. 294
Намаляване на вибрациите ....................... 298
Намаляване на ефекта „червени очи“... 198
Намаляване на трептенето ........................ 298
Наслагване на изображения ........... 315, 320
Настр. час от сателит..................................... 247
Настройки ISO чувств. филми.................... 297
Настройки на ISO чувствителност. 293, 297
Настройки по подразбиране.. 224, 296, 313
Некомпресиране (NEF (RAW)
компресиране)................................................. 94
Непрекъснат режим на снимане .. 116, 117,
303
Неутрален (Задаване на Picture Control) ......
179
Нулир. меню заснемане на видео ........... 296
Нулиране ......................................... 224, 296, 313
Нулиране всички настр................................ 313
Нулиране с натискане на два бутона..... 224
О
Обектив .............................. 25, 26, 243, 310, 323
Обектив без процесор............... 243, 324, 326
Обектив с процесор ..................... 26, 323, 326
Обектив тип D......................................... 323, 326
Обектив тип E.......................................... 323, 326
Обектив тип G......................................... 323, 326
Облачно небе (Баланс на бялото) ........... 160
Обръщане посока индикатори................. 309
Обхват на светкавицата ............................... 330
Общ преглед на данните ............................. 262
Огледало................................................... 122, 347
Огр. на режим авт. фокусиране................ 301
Огр.избор реж. за изб. АФ зона................ 300
Ограждане точка фокусиране .................. 301
Окуляр на визьора .................................. 36, 120
Омекотяване ..................................................... 191
Омекотяване на експозицията .......... 76, 238
Оптично AWL .......................................... 204, 205
Оптично/радио AWL............................ 204, 208
Опции безж. дист. упр. (WR) ....................... 312
Опции безж. светкавица .............................. 204
Опции за гласови бележки......................... 312
Опции за печат (меню [Setup (Настройки)]
на PictBridge) ................................................... 284
Опции за показв. при възпроизв............. 289
Опции на бутона за live view...................... 309
Опции точка фокусиране............................ 301
Осв. от лампа наж. жичка (Баланс на
бялото)............................................................... 159
Освобожд. бутон използв. диск................ 308
Отпечатана дата .............................................. 284
Отпечатв. контактни копия ........................ 285
Отпечатване ...................................................... 283
Оценка ................................................................. 267
П
Папка за съхранение..................................... 291
Папка с изобрж. за възпроиз..................... 289
Пейзаж (Задаване на Picture Control)..... 179
Периферен конектор ............................... 2, 337
Персонлз. дискове управление................ 308
Пилотна светкавица ............................ 132, 306
ПИН........................................................................ 206
Повтаряне oтдал. светк. ..................... 213, 218
Подреждане на елементи (Моето меню) .....
316
Подсветка ................................................................ 9
Показв. баланс на бяло в live view............. 52
Показване мрежа визьор............................ 304
Помощ.................................................................... 16
Поред. импул на светк. ....................... 197, 217
Портрет (Задаване на Picture Control)... 179
Последни настройки ..................................... 316
Последов. номер. файлове ......................... 304
Поставяне на обектива................................... 25
Постоянно следящ АФ .................................... 48
Потребителски настройки.......................... 299
Превключвател на режима на фокусиране
26, 114
Преглед кадри със спом. диск .................. 308
Преглед на експозицията.............................. 46
Преглед на изображението ............. 250, 290
Презапис. на гласова бележка .................. 312
Премахване на елементи (Моето меню) ......
316
Преоразмеряване........................................... 314
Препълване (Роля на картата в слот 2) ... 97
Присв. потреб. контрол ............................... 307
Програма на експозицията ........................ 357
Прокарвам пръст ............................................ 312
Прокарване на пръст ...................................... 12
Прослед. фокус с заключване ................... 299
Проследяване с предвиждащо
фокусиране...................................................... 103
Проследяване с предсказващ фокус .... 103,
299
Пръстен за фокусиране на обектива 25, 50,
114
Пряка слънчева светлина (Баланс на
бялото) ............................................................... 160
Р
Равни (Задаване на Picture Control)........ 179
Радио AWL................................................ 204, 206
Разлика в експозицията............................... 191
Размер.......................................... 72, 95, 314, 319
Размер кадър/кадрова честота......... 67, 296
Размер на изображението................... 95, 292
Размер на страницата ................................... 284
Рамка .................................................................... 284
Ред на клина ...................................................... 307
Редактиране на филм...................... 82, 85, 315
Режим вдигнато огледало................. 117, 122
Режим за избор на АФ зона....... 49, 104, 300
Режим за филми.............................. 59, 296, 309
Режим Забавяне експозиция..................... 304
Режим на автоматично фокусиране........ 48,
101, 301
Режим на връзка ................................... 206, 312
Режим на експозиция ................................... 131
Режим на наслагване..................................... 232
Режим на светкавицата ...................... 198, 199
Режим на снимане .......................................... 116
Режим на фокусиране..................... 48, 98, 114
Режим с автоматична програма............... 133
Реф снимка изтриване следи прах.......... 311
Роля на картата в слот 2........................ 97, 291
Ръчна потребит. настройка (Баланс на
бялото) ..................................................... 160, 168
Ръчно (режим на експозиция) .................. 136
Ръчно (управление на светкавицата) ... 197,
209, 217
Ръчно упр. приоритет разст. .. 197, 217, 331
Ръчно фокусиране................................... 50, 114
С
Само AE (Задаване на авто клин) ... 146, 147
Само светкавица (Задаване на авто клин)...
146
Самоснимачка ............................... 117, 120, 303
Сваляне на обектива от фотоапарата...... 26
Светкавица......... 194, 198, 200, 202, 305, 330
Светкавица (Баланс на бялото)................. 160
Светкавици Speedlight ....................... 194, 330
Свързване .......................................................... 206
Селектор на live view................................ 44, 59
Селектор на режима на фокусиране 48, 98,
114
Сензорен екран .............................. 12, 185, 251
Серия от снимки........................... 117, 290, 303
Серия от снимки с висока скорост ........ 116,
117, 303
Серия от снимки с ниска скорост. 116, 117,
303
Сила на звука на слушалките....................... 64
Силно осветени елементи .......................... 256
Синхронизация по задно перде............... 198
n
395
Синхронизация по предно перде ........... 198
Синхронизирано освобождаване........... 304
Система за креативно осветяване.......... 330
Скорост затвор при светкавица............... 306
Скорост на затвора ..................... 134, 136, 140
Скорост непрекъсн. снимане.................... 303
Скорост синхр. светкавица ........................ 305
Скриване на изображение ......................... 289
Слайдшоу............................................................ 290
След изтриване................................................ 290
След серия снимки, показв. ....................... 290
Слот ............................................... 30, 97, 249, 296
Слушалки .............................................................. 64
Сн. през задад. инт. от време........... 236, 295
Сним. филми през интервал ............... 74, 298
Снимане live view (преглед в реално
време) ........................................................... 44–58
Снимане при празен слот ........................... 313
Спомагателен селектор . 109, 111, 141, 307,
309
Спусък........................................ 40, 111, 141, 309
Спусък AE-L........................................................ 302
Сравняване едно до друго ......................... 315
Стандартна i-TTL запълваща светкавица за
цифрови SLR фотоапарати ............. 196, 331
Стандартна обработка (Задаване на Picture
Control) .............................................................. 179
Стойност стъпки ISO чувствит. ................. 301
Стъпка при комп на експ/свет. ................. 301
Съвместими обективи .................................. 323
Съхранение по ориентация....................... 300
Сянка (Баланс на бялото) ............................ 160
Т
Таймер ....................................................... 120, 236
Таймер за готовност..................... 41, 247, 303
Телевизор........................................................... 286
Тониране (Задаване на Picture Control) 183
Топъл филтър ................................................... 315
Точка за фокусиране. 49, 104, 108, 300, 301
Точков баланс на бялото............................. 173
Точково ............................................................... 129
Трептене възпр. цял екран......................... 312
У
n
396
Управл. на светкавицата 196, 197, 204, 209,
292
Управление на Picture Control 184, 293, 297
Усъвършенствано безжично управление
на осветяването............................................. 204
Ф
Филтърни ефекти.................................. 183, 315
Фина настр. оптим. експозиция ............... 302
Фина настройка на АФ ................................. 310
Флуоресцентно осветление (Баланс на
бялото)............................................................... 159
Фокус ........................... 48–50, 98–115, 299–301
Фокус на визьора.............................. 35, 36, 338
Фокусен екран.................................................. 371
Фокусно разстояние................... 245, 328, 329
Формат на датата ..................................... 29, 310
Формат на кадъра............................. 69, 88, 319
Форматиране............................................. 33, 310
Форматиране на картата с памет ............ 310
Х
Хистограма .............................................. 257, 258
Ц
Цветна температура ......... 159, 160, 161, 165
Цветово пространство ................................. 294
Центр. претеглено измерване........ 129, 302
Централен бутон на мултиселектора .... 308
Цианотип (монохромно изображение) 315
Ч
Часова зона ................................................ 28, 310
Часова зона и дата................................... 28, 310
Часовник...................................................... 28, 310
Черно-бяло (монохромно изображение)....
315
Честота на снимане.......................................... 67
Честотен обхват............................................... 298
Чувствителност............................. 124, 126, 297
Чувствителност на микрофона................. 298
Я
Яркост на дисплея ............................ 51, 64, 310
Ярък (Задаване на Picture Control) .......... 179
Увеличаване при възпроизвеждане...... 263
Увеличение при разделен екран........ 52, 53
Универсален конектор с десет пина 2, 246,
339, 340
Упр. гласови бележки ................................... 312
a
n
397
n
398
n
399
Условия на гаранцията - Nikon
Сервизна гаранция за Европа
n
400
Уважаеми потребители на Nikon,
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Nikon. Ако вашият
продукт на Nikon се нуждае от гаранционно обслужване, моля
свържете се с дилъра, от когото е закупен продуктът, или с член на
нашата оторизирана сервизна мрежа в рамките на търговската
територия на Nikon Europe B.V. (например, Европа/Русия/други).
Вижте детайлите по-долу:
http://www.europe-nikon.com/support
За да избегнете всякакви излишни неудобства, ви съветваме да
прочетете внимателно ръководствата на потребителя, преди да се
свържете с дилър или представител от нашата оторизирана сервизна
мрежа.
Вашето оборудване на Nikon има гаранция срещу всякакви
производствени дефекти за една цяла година, считано от датата на
първоначалното закупуване. Ако през този период на гаранция
продуктът се окаже дефектен по отношение на конструктивния
материал или изработката, сервиз от нашата оторизирана сервизна
мрежа в рамките на търговската територия на Nikon Europe B.V. ще
поправи продукта, без такси за труд и резервни части, съгласно
сроковете и условията, описани по-долу. Nikon си запазва правото (по
свое собствено усмотрение) да подмени или поправи продукта.
1. Тази гаранция се предоставя само при представяне, заедно с
продукта, на попълнена гаранционна карта и оригинална фактура
или касов бон за покупка, удостоверяващи датата на закупуване,
типа на продукта и името на дилъра. Nikon си запазва правото да
откаже безплатно гаранционно обслужване, ако описаните погоре документи не могат да бъдат представени или ако
информацията в тях е непълна или нечетлива.
2. Тази гаранция не покрива:
• необходима поддръжка и ремонт или подмяна на части поради
нормално износване.
• модификации за надграждане на продукта от нормалното му
предназначение, както е описано в ръководствата на
потребителя, без предварителното писмено съгласие на Nikon.
• транспортни разходи и всички транспортни рискове, свързани
пряко или непряко с гаранцията на продуктите.
• всякакви щети в резултат от модификации или настройки, които
може да са извършени върху продукта, без предварителното
писмено съгласие на Nikon, с цел съответствие на действащите
местни и национални технически стандарти в която и да е
държава, различна от държавите, за които продуктът
първоначално е проектиран и/или произведен.
3. Гаранцията няма да се прилага в случай на:
• повреда, причинена от неправилна употреба, включително, но
не само, използване на продукта не по нормално
предназначение или не съгласно инструкциите за потребителя
относно правилната употреба и поддръжка, и инсталиране или
използване на продукта по начин, който не съответства на
действащите стандарти за безопасност в държавата, в която се
използва.
• повреда, причинена от злополука, включително, но не само,
гръмотевична буря, наводнение, пожар, неправилна употреба
или небрежност.
• повреждане, нечетливост или отстраняване на номера на модела
или серийния номер на продукта.
• повреда в резултат от ремонт или настройки, извършени от
неоторизирани сервизни организации или лица.
• дефекти в каквато и да е система, в която продуктът е интегриран
или с която продуктът се използва.
4. Тази сервизна гаранция не засяга законовите права на
потребителя съгласно действащото национално законодателство,
нито правата на потребителя по отношение на дилъра, свързани с
договора за покупко-продажба.
Бележка: Списък на всички сервизни представителства, оторизирани
от Nikon, можете да намерите онлайн на следния адрес:
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
n
401
E
L
P
Nikon D5
M
SA
ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ
Не се разрешава възпроизвеждане на настоящото ръководство под
каквато и да е форма, изцяло или частично (с изключение на кратки
цитати в критични статии или рецензии), без писменото разрешение
на NIKON CORPORATION.
Ръководство на потребителя
(с информация за гаранцията)
AMA16540
Отпечатано в Европа
Bg
SB9A05(YE)
6MB292YE-05
• Прочетете внимателно това ръководство, преди да
използвате фотоапарата.
• За да осигурите правилната употреба на фотоапарата,
се уверете, че сте прочели „За вашата безопасност“
(страница x).
• След като прочетете това ръководство, го приберете
на леснодостъпно място за бъдещи справки.
Bg
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising