Nikon | D7200 | Nikon D7200 Ръководство на потребителя

Nikon D7200 Ръководство на потребителя
Q1230UM_EU(Bg)01_cover.fm Page 1
Monday, February 9, 2015
4:54 PM
Nikon D7200
ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ
Не се разрешава възпроизвеждане на настоящото ръководство
под каквато и да е форма, изцяло или частично (с изключение на
кратки цитати в критични статии или рецензии), без писменото
разрешение на NIKON CORPORATION.
Ръководство на потребителя
(с информация за гаранцията)
AMA16349
Отпечатано в Европа
Bg_01
Bg
SB5B01(YE)
6MB272YE-01
Bg
За да се възползвате максимално от своя фотоапарат, моля
прочетете внимателно всички инструкции и ги дръжте на място,
където ще бъдат достъпни за всички, които използват уреда.
Ръководство за менютата
За повече информация относно опциите на менютата и въпроси от типа как да
свържете фотоапарата към принтер или телевизор, изтеглете Ръководство за
менютата от уебсайта на Nikon, както е описано по-долу. Ръководството за
менютата е в PDF формат и може да бъде разгледано чрез Adobe Reader или
Adobe Acrobat Reader.
1 На вашия компютър стартирайте някой уеб браузър и отворете сайта за
изтегляне на ръководството на Nikon http://nikonimglib.com/manual/
2 Придвижете се до страницата за желания продукт и изтеглете
ръководството.
Nikon Поддръжка за потребителя
Посетете сайта по-долу, за да регистрирате своя фотоапарат и да се
информирате за най-актуалната информация за продукта. Ще откриете
отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ) и ще можете да се свържете с нас за
техническа помощ.
http://www.europe-nikon.com/support
AЗа вашата безопасност
Преди да използвате фотоапарата за първи път, прочетете инструкциите
за безопасност в раздела „За вашата безопасност“ (0 x–xiii).
Символи и условни обозначения
За да можете по-лесно да намерите информацията, която ви е необходима, са
използвани следните символи и условни обозначения:
D
Тази икона маркира предпазни мерки; информация, която трябва
да бъде прочетена преди употреба, за да се избегне повреда на
фотоапарата.
A
Тази икона маркира забележки – информация, която трябва да
бъде прочетена, преди да използвате фотоапарата.
0
Тази икона маркира препратки към други страници от това
ръководство.
Елементите от менюто, опциите и съобщенията се показват на дисплея на
фотоапарата с удебелен шрифт.
Настройки на фотоапарата
Обясненията в това ръководство предполагат, че се използват настройките по
подразбиране.
i
Съдържание на пакета
Проверете дали всички елементи, описани тук, са включени в
комплекта на вашия фотоапарат.
DK-23 гумена подложка за
окуляр (0 70)
BF-1B Капачка на тялото
на фотоапарата (0 23,
319)
Фотоапарат D7200 (0 1)
EN-EL15 Акумулаторна литиево-йонна батерия с капачка за
контактните пластини (0 21, 22)
MH-25a зарядно устройство за батерии (в комплект или с адаптер за
стена, или със захранващ кабел с вид и форма, вариращи според
държавата или региона на продажба; 0 21)
DK-5 капачка на окуляра (0 70)
Гаранция (отпечатана на
UC-E17 USB кабел
задната корица на това
AN-DC1 BK лента за носене (0 20)
ръководство)
Ръководство на потребителя
(този наръчник)
Картите с памет се продават отделно. Фотоапарати, които са закупени в
Япония, показват менюта и съобщения само на английски и японски; други
езици не се поддържат. Извиняваме се за причиненото неудобство.
A Софтуер ViewNX-i и Capture NX-D
Използвайте ViewNX-i, за да копирате снимки и филми за гледане на
компютър. ViewNX-i е налично за изтегляне от следния уебсайт:
http://nikonimglib.com/nvnxi/
Използвайте Capture NX-D, за да настроите фино снимките, които са
копирани на компютър, и да конвертирате NEF (RAW) изображения в други
формати. Capture NX-D е налично за изтегляне от:
http://nikonimglib.com/ncnxd/
За най-актуална информация относно софтуера на Nikon, включително
системни изисквания, посетете уебсайтовете, посочени на страница xix.
ii
Съдържание
Съдържание на пакета ........................................................................... ii
За вашата безопасност ........................................................................... x
Забележки ............................................................................................... xiv
Безжична връзка.................................................................................... xx
Увод
1
Запознаване с фотоапарата .................................................................. 1
Мултиселекторът ................................................................................... 15
Менюта на фотоапарата....................................................................... 16
Използване на менютата на фотоапарата ............................................ 17
Първи стъпки .......................................................................................... 20
Накратко за снимането и възпроизвеждането
30
Снимане тип „насочи и снимай“ (режими i и j)......................... 30
Основно възпроизвеждане................................................................. 39
Изтриване на нежеланите снимки........................................................... 40
Напасване на настройките според обекта или ситуацията
(режим на сцена)
41
Специални ефекти
44
Опции, налични в Live View......................................................................... 46
Режими P, S, A и M
P: Режим с автоматична програма ...........................................................
S: Автоматичен с приоритет на затвора ................................................
A: Автоматичен режим с приоритет на диафрагмата ......................
M: Ръчен ................................................................................................................
Продължителна експозиция (само в режим M) .........................
51
52
53
54
56
58
iii
Потребителски настройки: режими U1 и U2
62
Запазване потребит. настройки ................................................................ 62
Повторно извикване на потребителските настройки..................... 64
Нулиране потребит. настройки ................................................................. 65
Режим на снимане
66
Избиране на режим на снимане........................................................ 66
Честота на превъртане на кадъра ............................................................ 67
Режим Самоснимачка (E).................................................................... 69
Режим вдигнато огледало (MUP) ......................................................... 71
Опции за запис на изображението
73
Зона на изображ. във визьора........................................................... 73
Качество и размер на изображението ............................................ 77
Качество на изображението........................................................................ 77
Размер на изображението............................................................................ 81
Използване на две карти с памет...................................................... 82
Фокус
83
Автоматично фокусиране ................................................................... 83
Режим на автоматично фокусиране ........................................................ 83
Режим за избор на АФ зона.......................................................................... 86
Заключване на фокусa.................................................................................... 93
Ръчно фокусиране................................................................................. 97
ISO чувствителност
99
Автом. настр. ISO чувствит................................................................ 102
iv
Експозиция
105
Измерване.............................................................................................. 105
Заключване на автоматичната експозиция ................................. 107
Компенсация на експозицията ........................................................ 109
Баланс на бялото
111
Фина настройка на баланса на бялото........................................... 114
Избиране на цветна температура ................................................... 117
Ръчна потребит. настройка............................................................... 120
Снимане с визьор .......................................................................................... 120
Live view (точков баланс на бялото) ...................................................... 124
Управление на потребителските настройки..................................... 127
Подобрение на изображението
130
Picture Controls...................................................................................... 130
Избиране на Picture Control ...................................................................... 130
Модифициране на Picture Controls........................................................ 132
Създаване на потребителски Picture Controls.................................. 135
Запазване на детайлност в силно осветените елементи и
сенките .............................................................................................. 139
Активен D-Lighting ........................................................................................ 139
Висок динамичен диапазон (HDR).......................................................... 141
Снимане със светкавица
144
Използване на вградената светкавица.......................................... 144
Режими на автоматично изскачане на светкавицата.................... 144
Режими на ръчно изскачане на светкавицата.................................. 146
Компенсация на светкавицата ......................................................... 151
Заключване на стойността на светкавицата ................................ 153
v
Снимане с дистанционно управление
156
Използване на опционално ML-L3 дистанционно
управление...................................................................................... 156
Безжични дистанционни управления ........................................... 160
WR-1 безжични дистанционни управления ...................................... 160
WR-R10/WR-T10 Безжични дистанционни управления................ 160
Запис и разглеждане на филми
161
Записване на филми ........................................................................... 161
Live view дисплеят: филми......................................................................... 165
Максимална дължина.................................................................................. 166
Индекси.............................................................................................................. 167
Зона на изображ. във визьора................................................................. 168
Правене на снимки по време на филмов режим ............................ 169
Серия снимки през интервал........................................................... 171
Гледане на филми................................................................................ 177
Редактиране на филми....................................................................... 179
Изрязване на филми..................................................................................... 179
Запазване на избрани кадри.................................................................... 183
Други опции на снимане
185
Бутонът R (Снимане с визьор) ........................................................ 185
Бутонът i................................................................................................ 189
Меню на бутона i (Снимане с визьор)................................................. 190
Меню на бутона i (Live View) ................................................................... 191
Нулиране с натискане на два бутона: възстановяване на
настройките по подразбиране .................................................. 194
Клин ......................................................................................................... 197
Многократна експозиция.................................................................. 211
Снимане през зададен интервал от време .................................. 217
Обективи без процесор ..................................................................... 224
Данни за местоположението ........................................................... 227
vi
Още за възпроизвеждането
229
Разглеждане на снимки...................................................................... 229
Възпроизвеждане на снимки на цял екран ....................................... 229
Възпроизвеждане в миниатюри ............................................................. 231
Възпроизвеждане календарен изглед................................................. 232
Бутонът i ........................................................................................................... 233
Информация за снимката .................................................................. 234
Поглед отблизо: Увеличаване при възпроизвеждане .............. 243
Защита на снимки от изтриване ...................................................... 245
Изтриване на снимки .......................................................................... 246
Възпроизвеждане на снимки на цял екран, миниатюра и
календар ....................................................................................................... 246
Меню за възпроизвеждане ....................................................................... 248
Wi-Fi
250
Какво може да направи Wi-Fi за вас ............................................... 250
Достъп до фотоапарата...................................................................... 251
Android и iOS: свързване чрез SSID ....................................................... 251
Android: свързване чрез комуникация близко разст.................... 254
Android: Други опции за Wi-Fi връзка .................................................. 256
Възстановяване на настройките по подразбиране ....................... 256
Безжична сигурност ..................................................................................... 257
Избиране на снимки за качване ...................................................... 263
Избиране на отделни снимки за качване ........................................... 263
Избиране на множество снимки за качване ..................................... 264
Избиране на снимки за качване чрез комуникация близко
разст................................................................................................................ 264
Изтегляне на избраните снимки на смарт устройството.......... 265
vii
Списък на менюто
266
D Меню за възпроизвеждане: Управление на изображенията ....... 266
C Менюто за снимане: Опции за снимане .......................................... 268
1 Менюто за заснимане на видео: Опции за снимане на филми...... 273
A Потр. настройки: Фино регулиране на настройките на
фотоапарата ...................................................................................... 276
B Менюто с настройки: Настройване на фотоапарата ...................... 289
N Менюто ретуширане: Създаване на ретуширани копия ................. 294
O Моето меню/m Последни настройки ........................................ 297
Опции на менюто за ретуширане ................................................... 298
Изрязване.......................................................................................................... 298
Наслагване на изображения .................................................................... 299
NEF (RAW) обработване .............................................................................. 302
Технически бележки
304
Съвместими обективи........................................................................ 304
Светкавици, предлагани като опция (светкавици
Speedlight) ....................................................................................... 311
Система за креативно осветяване на Nikon (CLS)........................... 311
Други аксесоари .................................................................................. 319
Грижа за фотоапарата........................................................................ 320
Съхранение ...................................................................................................... 320
Почистване ....................................................................................................... 320
Почистване на сензора за изображения ............................................ 321
Грижа за фотоапарата и батерията: Предпазни мерки............ 328
viii
Отстраняване на неизправности..................................................... 333
Батерия/Дисплей ........................................................................................... 333
Снимане (всички режими) ......................................................................... 334
Снимане (P, S, A, M).......................................................................................... 337
Възпроизвеждане.......................................................................................... 338
Wi-Fi (безжична мрежа)............................................................................... 340
Разни.................................................................................................................... 340
Съобщения за грешки......................................................................... 341
Спецификации ...................................................................................... 348
Обективи ................................................................................................ 363
Одобрени карти с памет .................................................................... 379
Капацитет на картата с памет ........................................................... 380
Живот на батерията............................................................................. 382
Индекс ..................................................................................................... 384
Условия на гаранцията - Nikon Сервизна гаранция за
Европа ............................................................................................... 393
ix
За вашата безопасност
За да предотвратите повредата на вашия продукт на Nikon или нараняване на вас
или на други хора, прочетете изцяло следните предпазни мерки, преди да
използвате това устройство. Дръжте тези инструкции за безопасност на място, на
което всички, които използват продукта ще ги прочетат.
Евентуалните последствия от неспазването на предпазните мерки, описани в тази
секция, са отбелязани със следния символ:
Тази икона маркира предупреждения. За да предотвратите евентуално
прочетете всички предупреждения, преди да използвате този
A нараняване,
продукт Nikon.
❚❚ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
A Дръжте слънцето извън кадъра
Дръжте слънцето извън кадъра, когато
снимате обекти в контражур. Слънчевата
светлина, фокусирана във фотоапарата,
когато слънцето е в или близо до кадъра,
може да предизвика пожар.
A Не гледайте към слънцето през визьора
Гледането към слънцето или към друг
източник на силна светлина през
визьора може да причини трайно
увреждане на зрението.
A Използване на регулатора за настройване на
диоптъра на визьора
Когато работите с регулатора за
настройване на диоптъра на визьора и
окото ви е близо до визьора, внимавайте
да не бръкнете с пръст в окото си по
невнимание.
A Изключете незабавно в случай на
неизправност
Ако забележите дим или усетите
необичайна миризма, идващи от
устройството или от захранващия
адаптер (продава се отделно), веднага
изключете захранващия адаптер и
извадете батерията, като внимавате да
не се изгорите. Продължаването на
работата може да доведе до нараняване.
След като сте отстранили батерията,
занесете устройството за проверка в
сервизен център, оторизиран от Nikon.
A Не използвайте при наличието на запалим
газ
Не използвайте електронно оборудване
при наличието на запалим газ, тъй като
това може да причини експлозия или
пожар.
A Дръжте на място, недостъпно за деца
Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до нараняване. Освен
това имайте предвид, че малките части
крият опасност от задавяне. Ако дете
погълне някоя част от този уред, веднага
се консултирайте с лекар.
x
A Не разглобявайте
Докосването на вътрешните части на
продукта може да доведе до нараняване.
В случай на неизправност, продуктът
трябва да бъде поправян само от
квалифициран техник. Ако в резултат на
падане или друг инцидент продуктът се
счупи, махнете батерията и/или
захранващия адаптер и занесете
продукта за проверка в сервизен
център, оторизиран от Nikon.
A Не поставяйте лентата за носене на врата
около врата на бебе или дете
Поставянето на лентата за носене на
фотоапарата на врата на бебе или дете
може да доведе до задушаване.
A Не оставайте в контакт с фотоапарата,
батерията или зарядното устройство за
дълго време, докато устройствата са
включени или се използват
Части от устройството се загряват.
Продължителен директен контакт на
кожата с устройството може да доведе
до нискотемпературни изгаряния.
A Бъдете внимателни при използването на
светкавица
• Използването на фотоапарата със
светкавицата в близък контакт с кожата
или други обекти може да причини
изгаряния.
• Използването на светкавицата в
близост до очите на обекта може да
причини временно нарушение на
зрението му. Светкавицата трябва да
бъде на най-малко един метър от
обекта. Бъдете особено внимателни,
когато снимате бебета.
A Избягвайте контакт с течния кристал
Ако дисплеят се счупи, вземете мерки, за
да избегнете наранявания от счупеното
стъкло и да предотвратите попадане на
течния кристал от дисплея върху кожата,
в очите или в устата ви.
A Не носете стативи с монтирани на тях
обектив или фотоапарат
Може да се спънете или случайно да
ударите хората около вас, което може да
доведе до наранявания.
A Не оставяйте устройството на места, където
ще бъде изложено на изключително високи
температури, например в затворен
автомобил или на пряка слънчева светлина
Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до повреда или пожар.
A Не насочвайте светкавицата към водача на
моторно превозно средство
Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до злополуки.
xi
A Спазвайте необходимите предпазни мерки
при боравене с батерии
Батериите може да протекат или да
експлодират, ако с тях се борави
неправилно. Спазвайте следните
предпазни мерки, когато боравите с
батериите за този продукт:
• Използвайте само батерии, одобрени
за употреба с това устройство.
• Не свързвайте на късо и не
разглобявайте батерията.
• Непременно изключете продукта,
преди да смените батерията. Ако
използвате захранващ адаптер се
уверете, че той не е включен в
контакта.
• Не се опитвайте да вкарате батерията
наобратно или наопаки.
• Не излагайте батерията на огън или
високи температури.
• Не потапяйте в и не излагайте на вода.
• Сложете капачката за контактните
пластини, когато транспортирате
батерията. Не транспортирайте и не
съхранявайте батерията заедно с
метални предмети, например колиета
или фиби.
• Батериите са склонни към протичане,
когато са напълно разредени. За да
предотвратите повреда на продукта,
извадете батерията, когато не е
останал никакъв заряд.
xii
• Когато батерията не се използва,
сложете капачката за контактните
пластини и съхранявайте на хладно и
сухо място.
• Батерията може да е гореща веднага
след употреба или когато продуктът е
работил със захранване от батерията
дълго време. Преди да извадите
батерията, изключете фотоапарата и я
оставете да изстине.
• Незабавно спрете да използвате
продукта, ако забележите промени в
батерията, например обезцветяване
или деформация.
A Спазвайте необходимите предпазни мерки
при боравене със зарядното устройство
• Дръжте сух. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до
нараняване или повреда на продукта,
поради пожар или токов удар.
• Не свързвайте на късо клемите на
зарядното устройство. Неспазването
на тази предпазна мярка може да
доведе до прегряване и повреда на
зарядното устройство.
• Забърсвайте със суха кърпа праха по
или близо до металните части на
щепсела. Непрекъснатата употреба
може да доведе до пожар.
• Не пипайте захранващия кабел и не
доближавайте зарядното устройство
по време на гръмотевични бури.
Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до токов удар.
• Не повреждайте, не променяйте и не
дърпайте насилствено или огъвайте
захранващия кабел. Не го поставяйте
под тежки предмети и не го излагайте
на топлина или пламъци. В случай, че
изолацията се повреди и
проводниците се оголят, занесете
захранващия кабел на сервизен
представител, оторизиран от Nikon за
проверка. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до
пожар или токов удар.
• Не докосвайте щепсела или зарядното
устройство с мокри ръце.
Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до нараняване или
повреда на продукта поради пожар
или токов удар.
• Не използвайте с туристически
конвертори или адаптери,
предназначени да преобразуват
напрежението от една стойност в
друга, нито с преобразуватели от
постоянен в променлив ток.
Неспазването на тази предпазна мярка
може да причини повреда на продукта
или да доведе до прегряване или
пожар.
A Използвайте подходящи кабели
Когато включвате кабели във входните и
изходните гнезда, използвайте само
кабели, предоставени или продавани от
Nikon, за да гарантирате спазване на
правилата за използване на продукта.
A Спазвайте инструкциите на персонала на
авиолиниите и болниците
xiii
Забележки
• Никоя част от ръководствата,
• Nikon не носи отговорност за щети в
предоставени заедно с този продукт, не резултат от използването на този
може да бъде възпроизвеждана,
продукт.
предавана, записвана или превеждана • Въпреки че сме положили всички
на друг език под каквато и да е форма и усилия, за да гарантираме, че
по какъвто и да е начин, без писменото
информацията в тези ръководства е
съгласие на Nikon.
точна и пълна, ще ви бъдем благодарни,
• Nikon си запазва правото да променя
ако уведомите представителите на
спецификациите на хардуера и
Nikon във вашия регион (адресите са
софтуера, описани в тези ръководства,
предоставени отделно) за евентуални
по всяко време и без предизвестие.
грешки или пропуски.
xiv
Важно за клиентите в Европа
ВНИМАНИЕ: СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНИ С
ТАКАВА ОТ НЕПРАВИЛЕН ТИП. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ,
СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
Този символ означава, че
електрическото и
електронно оборудване
трябва да се събират
разделно.
Този символ на батерията
указва, че тя трябва да се
събира разделно.
Следното важи само за
потребителите в европейските страни:
Следното важи само за
• Всички батерии, независимо дали са
потребителите в европейските страни:
маркирани или не с този символ, трябва
• Този продукт е предназначен за
да се събират разделно в подходящите
разделно събиране в подходящите за
за това събирателни пунктове. Да не се
това събирателни пунктове. Да не се
изхвърлят като битов отпадък.
изхвърля като битов отпадък.
• За повече информация се обърнете към
• Разделното събиране и рециклирането
магазина или към местните власти,
помагат да се запазят природните
отговорни за събиране на отпадъците.
ресурси и да се предотвратят
негативните последици за човешкото
здраве и природата, които могат да
възникнат от неправилното
изхвърляне на отпадъците.
• За повече информация се обърнете към
магазина или към местните власти,
отговорни за събиране на отпадъците.
xv
Бележка относно забраната за копиране или възпроизвеждане
Имайте предвид, че самото притежаване на материали, които са копирани в цифров
вид или са размножени чрез скенер, цифров фотоапарат или друго устройство,
може да бъде наказуемо от закона.
• Забранени със закон за копиране и
• Предупреждения относно определени копия и
размножаване
репродукции
Не копирайте и не размножавайте
Правителството е издало
банкноти, монети, ценни книжа или
предупреждение относно копирането и
правителствени или местни облигации, размножаването на ценни книжа,
дори ако тези копия са маркирани с
издавани от частни компании (акции,
тест „Образец“.
банкноти, чекове, ваучери за подарък и
др.), абонаментни карти за пътуване
Забранено е копирането и
или купонни билети, освен когато
размножаването на банкноти, монети
или ценни книжа, които са в обращение необходимият минимален брой копия
трябва да бъде осигурен за нуждите на
в чужда страна.
компанията. Също така не копирайте и
Освен ако не е получено
не размножавайте паспорти, издадени
предварително разрешение от
от правителството, лицензи, издадени
правителството, копирането и
от публични агенции и частни
размножаването на неизползвани
организации, лични карти и билети,
пощенски марки или картички,
например пропуски и купони за храна.
издавани от държавата, е забранено.
• Спазвайте бележките за авторските права
Забранено е копирането и
Копирането и размножаването на
размножаването на марки, издавани от
произведения, защитени с авторски
правителството, и на заверени
права, например книги, музика,
документи, определени със закон.
картини, дърворезби, щампи, карти,
чертежи, филми и снимки, се подчинява
на националните и международните
закони за авторските права. Не
използвайте този продукт, за да
правите незаконни копия или да
нарушавате законите за авторските
права.
xvi
Изхвърляне на устройства за съхранение на данни
Имайте предвид, че изтриването на изображения или форматирането на карти с
памет или на други устройства за съхранение на данни не заличава напълно данните
за оригиналните изображения. Понякога файловете, изтрити от излезли от употреба
устройства за съхранение на данни, могат да бъдат възстановени чрез достъпен в
търговската мрежа софтуер и да бъдат използвани за злоупотреба с лични
изображения. Гарантирането на поверителността на такива данни е отговорност на
потребителя.
Преди да изхвърлите устройство за съхранение на данни или да го дадете на друг
човек, изтрийте всички данни, като използвате наличен в търговската мрежа
софтуер за изтриване, или форматирайте устройството и след това го запълнете
изцяло с изображения, които не съдържат лична информация (например снимки на
небе). Не забравяйте да изтриете и всички снимки, избрани за ръчна потребителска
настройка (0 127). Преди да изхвърлите фотоапарата или да прехвърлите
собствеността му на друго лице, трябва също да използвате опциите Wi-Fi >
Мрежови настройки > Нулиране мрежови настр. (0 256) и Мрежа > Мрежови
настройки в менюто за настройки на фотоапарата, за да изтриете всяка
информация за лична мрежа. За повече информация, относно менюто Мрежа,
вижте документацията, предоставена с опционалното комуникационно устройство.
Бъдете внимателни, за да избегнете наранявания при физическото унищожаване на
устройства за съхранение на данни.
xvii
Лицензно патентно портфолио на AVC
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СПОРЕД ЛИЦЕНЗНОТО ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО НА AVC ЗА ЛИЧНА И
НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЗА ДА (а) КОДИРА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА
AVC („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ,
ИЗВЪРШВАЩ ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, И/ИЛИ Е ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРАН ДА
ДОСТАВЯ AVC ВИДЕО. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЦЕНЗ ЗА
КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG
LA, L.L.C. ВИЖТЕ http://www.mpegla.com
Използвайте само електронни принадлежности с марката Nikon
Фотоапаратите Nikon са проектирани в съответствие с най-високите стандарти и
включват сложни електронни схеми. Само електронни принадлежности с марката
Nikon (включително зарядни устройства, батерии, захранващи адаптери и
аксесоари за светкавица), специално сертифицирани от Nikon за използване с този
цифров фотоапарат Nikon, са проектирани и доказано работят съгласно
изискванията за работа и безопасност на тези електронни схеми.
Използването на електронни аксесоари, различни от Nikon, може
да доведе до повреда на фотоапарата и да направи невалидна
гаранцията ви в Nikon. Използването на акумулаторни литиевойонни батерии на други производители, които не са обозначени с
холограмния стикер Nikon, поставен вдясно, може да попречи на
нормалната работа на фотоапарата или да доведе то прегряване, запалване,
нарушаване на целостта или протичане на батерията.
За повече информация за аксесоарите с марката Nikon се свържете с местния
оторизиран дилър на Nikon.
xviii
D Използвайте само аксесоари с марката Nikon
Само аксесоарите с марката Nikon, специално сертифицирани от Nikon за
използване с вашия цифров фотоапарат Nikon, са проектирани и доказано
работят в съответствие с изискванията за работа и безопасност.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКСЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ NIKON, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДА НА
ФОТОАПАРАТА И ДА НАПРАВИ НЕВАЛИДНА ГАРАНЦИЯТА ВИ В NIKON.
A Преди на направите важни снимки
Преди да направите снимки на важни събития (например сватби или
екскурзии), направете пробна снимка, за да се уверите, че фотоапаратът
работи нормално. Nikon не носи отговорност за щети или пропуснати ползи
в резултат от неизправност в продукта.
A Обучение за цял живот
Като част от ангажимента на Nikon за постоянна поддръжка и „Обучение за
цял живот“, ние непрекъснато обновяваме информацията, която е
достъпна за вас онлайн в следните уеб сайтове:
• За потребителите в САЩ: http://www.nikonusa.com/
• За потребителите в Европа и Африка: http://www.europe-nikon.com/support/
• За потребителите в Азия, Океания и Близкия Изток: http://www.nikon-asia.com/
Посещавайте тези сайтове, за да сте в час с най-новата информация за
продуктите, полезни съвети, отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ) и
общи съвети за цифровите изображения и снимането. Допълнителна
информация може да получите от представителя на Nikon във вашия
регион. Вижте следния URL адрес за информация за контакт:
http://imaging.nikon.com/
xix
Безжична връзка
Този продукт, който включва софтуер за кодиране, разработен в Съединените Щати,
се контролира от Разпоредбите на администрацията за износ на САЩ и не може да
бъде изнасян или реекспортиран за други страни, върху които САЩ са наложили
стоково ембарго. Следните държави в момента са обект на ембарго: Куба, Иран,
Северна Корея, Судан и Сирия.
Употребата на безжични устройства може да е забранена в някои държави или
региони. Свържете се със сервизен представител, оторизиран от Nikon, преди да
използвате безжичните функции на този продукт извън държавата на закупуване.
xx
D7200Информация за потребители в Европа
С настоящото Nikon Corporation декларира, че D7200 е в съответствие с
изискванията на основните и други приложими разпоредби на
Директива 1999/5/EC. Декларацията за съответствие може да бъде
открита на
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D7200.pdf
xxi
Защита
Въпреки че едно от предимствата на този продукт е, че той дава възможност за
свободно свързване за безжичен обмен на данни, където и да сте, следното може да
възникне, ако не е включена защита:
• Кражба на данни: Злонамерено прихващане на безжично предавани данни от
трети лица с цел кражба на потребителски имена, пароли и друга информация.
• Неоторизиран достъп: Неоторизирани потребители могат да получат достъп до
мрежата и да променят данни или да извършат други злонамерени действия.
Обърнете внимание, че поради характера на безжичните мрежи, специализирани
атаки могат да позволят неоторизиран достъп, дори когато защитата е включена.
xxii
Увод
Запознаване с фотоапарата
Отделете малко време, за да се запознаете с контролите и екраните
на фотоапарата. Може да е от полза за вас да си отбележите тази
секция, за да може да се връщате към нея, докато четете
ръководството.
Тялото на фотоапарата
1 Стерео микрофон ............ 163, 192, 273
2 Диск за избор на режим на снимане
.............................................................. 8, 66
7 Гнездо за аксесоари (за светкавица,
предлагана като опция) ........311, 319
8 Z/Q бутон................................ 106, 289
3 Диск за избор на режим .......................6
4 Бутон за освобождаване на диска за
избор на режим .....................................6
5 Ухо за лентата за носене на
фотоапарата......................................... 20
6 Освобождаване на заключването на
превключвателя на диска за избор
на режим на снимане.................... 8, 66
9 Бутон за запис на филм....................163
10 Превключвател на захранването
.............................................................. 5, 24
11 Спусък................................................34, 35
12 Бутон E......................................... 109, 194
13 Маркировка за фокалната равнина
(E) .......................................................... 98
14 Контролен панел.....................................9
1
Тялото на фотоапарата (Продължение)
1 Вградена светкавица ................. 36, 144 10 Капак на порта за аксесоари и
конектора за слушалките
2 Огледало ........................................ 71, 324
.............................................. 160, 193, 227
3 Лостче за свързване на вградения
11
Бутон
за освобождаване на обектива
експонометър към обектива........ 352
.................................................................. 29
4 Маркировка за монтиране на
обектива ................................................ 23 12 Бутон за режим на АФ ..................84, 90
5 Бутон M/Y......................... 144, 146, 151 13 Селектор на режима на фокусиране
............................................................83, 97
6 Инфрачервен приемник (отпред)
14
Конектор
за външен микрофон
................................................................ 157
....................................................... 193, 319
7 Бутон D............................ 198, 203, 207
15 USB конектор
8 Капак за USB и конектори за външен
микрофон................................... 193, 319 16 HDMI конектор .................................. 319
9 Капак на HDMI конекторите........... 319 17 Порт за аксесоари..................... 160, 227
18 Конектор за слушалки ...................... 193
A Затворете капака на конекторите
Затворете капака на конекторите, когато не се използват. Чужди тела върху
конекторите могат да повлияят на прехвърлянето на данни.
2
1 Лъч за подпомагане на АФ ...... 34, 277
Лампа на самоснимачката ................ 69
Лампа за намаляване на ефекта
„червени очи“ .......................... 145, 147
2 Диск за подкоманди ......................... 285
3 Бутон Pv ........................ 55, 167, 285, 288
4 Бутон Fn ................................. 76, 284, 288
5 N-Mark (NFC антена) .......................... 254
6 Капак на гнездото за батерията
............................................................22, 28
7 Ключалка на капака на гнездото за
батерията ........................................22, 28
8 Капак на контакта за опционален
батериен пакет MB-D15.................. 319
9 Капак на конектора за захранването
10 Контактни пластини за обективи с
процесор
11 Байонет за монтиране на обектива
............................................................23, 98
12 AF съединение
13 Гнездо за статив
14 Капачка на тялото на фотоапарата
..................................................... ii, 23, 319
3
Тялото на фотоапарата (Продължение)
1 Окуляр на визьора ........................10, 25 13 Бутон R (информация) ............ 13, 185
2 Гумена подложка за окуляр ............. 70 14 Главен диск за управление............. 285
3 Регулатор за настройване на
диоптъра ............................................... 25
4 Бутон A ........................ 94, 107, 285, 288
5 Бутон O/Q .......................... 40, 246, 289
Бутон K ......................................... 39, 229
Дисплей..................31, 39, 161, 185, 229
Бутон G...................................... 16, 266
Бутон L/U
......................17, 112, 115, 119, 121, 245
10 Бутон X/T ................. 38, 78, 81, 243
11 Бутон W/S... 100, 104, 194, 231, 232
6
7
8
9
12 Бутон i ......................................... 189, 233
4
15 Мултиселектор ...............................15, 17
16 Бутон J (OK) ..........................15, 17, 284
17 Ключе за заключване на фокуса ..... 89
18 Капак на слота за картата с памет
............................................................22, 28
19 Индикатор за достъп до картата с
памет.............................................. 35, 220
20 Бутон a ...................................12, 31, 161
21 Инфрачервен приемник (отзад) ... 157
22 Селектор на live view ...........12, 31, 161
23 Високоговорител ...........................5, 178
A Подсветки на LCD дисплей
Завъртането на превключвателя на захранването към D
задейства таймера за готовност и подсветката на
контролния панел (подсветка на LCD дисплей), което
позволява дисплея да се вижда на тъмно. След като
превключвателят на захранването се освободи,
Превключвател
подсветката ще свети няколко секунди, докато таймерът
на
за готовност е активен или докато затворът се освободи, захранването
или превключвателят на захранването се завърти отново
към D.
D Високоговорителят
Не поставяйте високоговорителя в близост до магнитни устройства.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до повреда в
данните, записани на магнитните устройства.
5
Дискът за избор на режим
Фотоапаратът предлага режимите, изброени по-долу. За да
изберете режим, натиснете бутона за освобождаване на диска за
избор на режим и завъртете диска за избор на режим.
Диск за избор на режим
Бутон за освобождаване на диска за избор на режим
e, f, g и h режими:
• e—Режим с автоматична програма (0 52)
• f—Автоматичен с приоритет на затвора (0 53)
• g—Автоматичен режим с приоритет на диафрагмата (0 54)
• h—Ръчен (0 56)
Автоматични режими:
• i Автоматично (0 30)
• j Автоматично (изключване на
светкавицата) (0 30)
Режими на сцена (0 41)
j и k режими (0 62)
Режими със специални ефекти (0 44)
6
A Обективи без процесор
Обективите без процесор (0 305) могат да се използват само в режими A и M.
Избирането на друг режим, когато е прикрепен обектив без процесор,
деактивира освобождаването на затвора.
7
Дискът за избор на режим
За да изберете режим на снимане, натиснете освобождаването на
заключването на превключвателя на диска за избор на режим на
снимане и завъртете диска за избор на режим на снимане до
желаната настройка (0 66).
Освобождаване на заключването на превключвателя на
диска за избор на режим на снимане
Диск за избор на режим на снимане
1
1 S Единична снимка ............................. 66
2 T Серия от снимки с ниска скорост
.................................................................. 66
3 U Серия от снимки с висока скорост
.................................................................. 66
8
2
3 4 5
6
4 J Тихо освобождаване на затвора
.................................................................. 66
5 E Самоснимачка............................66, 69
6 V Вдигнато огледало................66, 71
Контролният панел
Контролният панел показва различни настройки на фотоапарата,
когато фотоапаратът е включен. Елементите, показани тук, се
появяват, когато фотоапаратът е включен за първи път; информация
за други настройки може да бъде намерена в съответните раздели
на това ръководство.
1
2
3
9
8
4
5
7
6
Скорост на затвора........................53, 56
Индикатор за батерията.................... 26
Диафрагма (f-число) .....................54, 56
Индикатор за картата с памет (слот 1)
............................................................27, 82
5 Индикатор за картата с памет (слот 2)
............................................................27, 82
1
2
3
4
6 Брой на оставащите експозиции за
запис ....................................................... 27
7 ISO чувствителност.............................. 99
8 Измерване............................................ 105
9 Индикатор за ISO чувствителност
................................................................. 99
Индикатор за автоматична ISO
чувствителност..................................103
A Дисплеят на фотоапарата е изключен
Ако фотоапаратът бъде изключен с поставени
вътре батерия и карта с памет, ще се покажат
иконата за картата с памет и броят на
оставащите експозиции за запис (някои карти с
памет може в редки случаи да показват тази
информация, само когато фотоапаратът е
включен).
Контролен панел
9
Визьорът
5
6
7
1
2
8
9
3
4
10
11 12 13 14
23 24
25
26
27 28 29
21 22
30
1 Индикатор за режим за специални
ефекти .................................................... 44
2 Индикатор за монохромно
изображение............................... 44, 130
8 Индикатор за 1,3× DX изрязване
............................................................73, 74
9 Индикатор за ролката (портретна
ориентация) *
Конзоли на АФ зона ......................25, 33
Индикатор „Няма карта с памет“.... 29
1,3× DX изрязване .........................73, 74
Кадрираща мрежа (показва се, когато
Вкл. е избрано за Потребителска
настройка d7, Показване мрежа
визьор) ............................................. 280
7 Точки за фокусиране ...........34, 89, 277
10 Индикатор за ролката (пейзажна
ориентация) *
11 Индикатор за фокусиране
..................................................... 34, 93, 98
12 Заключване на автоматичната
експозиция (АЕ)................................ 107
13 Индикатор за гъвкава програма .... 52
3
4
5
6
10
15 16 17 18 19 20
14 Скорост на затвора........................53, 56 24 Индикатор за синхронизация на
светкавицата ...................................... 282
15 Диафрагма (f-число) .....................54, 56
Диафрагма (брой спирания) ... 54, 308 25 Индикатор за стоп на диафрагма
......................................................... 54, 308
16 Индикатор за HDR.............................. 142
17 Индикатор за ADL .............................. 140 26 Индикатор на експозицията ............ 57
Показване на компенсацията на
18 Индикатор за експозицията/клина на
експозицията .....................................109
светкавицата...................................... 198
27
Индикатор
за компенсация на
Индикатор за клин баланс бяло.... 203
светкавицата ...................................... 151
Индикатор на ADL клин .................. 207
28 Индикатор за компенсация на
19 Предупреждение за изтощена
експозицията .....................................110
батерия .................................................. 26
29 Индикатор за автоматична ISO
20 Индикатор за ISO чувствителност
чувствителност..................................103
............................................................... 100
30 Брой на оставащите експозиции за
21 „k“ (появява се, когато оставащата
запис ....................................................... 27
памет е за над 1000 експозиции)
Брой на оставащите снимки за запис,
.................................................................. 27
преди да се запълни буферът на
22 Индикатор за готовност на
паметта.......................................... 68, 380
светкавицата............................... 36, 280
Индикатор за ръчна потребит.
23 Индикатор за заключване на
настройка на баланса на бялото
стойността на светкавицата.......... 154
................................................................ 122
* Когато Виртуален хоризонт визьор е избрано за Потребителска настройка f2
(Присвояване на бутон Fn, 0 284) или f3 (Присвояв. бутон за преглед, 0 285)
> Натискане, избраният бутон може да се използва, за да покаже индикатора за ролката във
визьора.
Забележка: Дисплеят е показан с включени всички индикатори с илюстративна цел.
D Няма батерия
Когато батерията е напълно изтощена или няма поставена батерия,
дисплеят на визьора ще избледнее. Това е нормално и не говори за повреда.
Дисплеят във визьора ще се върне в нормално положение, когато е
поставена напълно заредена батерия.
D Контролният панел и Дисплеи във визьора
Яркостта на контролния панел и дисплеите във визьора варира според
температурата и времето за отговор на дисплеите може да се влоши при
ниски температури. Това е нормално и не говори за повреда.
11
Дисплеят (Live View)
За да кадрирате снимки или филми в
дисплея, завъртете селектора на live view на
C (live view снимки) или 1 (live view филми)
и натиснете бутона a.
Бутон a
Селектор на live view завъртян на C
Селектор на live view завъртян на 1
D Дисплеят за обратно броене
Обратното броене ще се покаже 30 секунди преди live view да приключи
автоматично (таймерът става червен, ако live view скоро ще приключи, за да
защити вътрешните електрически вериги или, ако опция, различна от Без
ограничение е избрана за Потребителска настройка c4—Време автомат.
изкл. дисплей > Live view; 0 279–5 сек. преди дисплеят да се изключи
автоматично). В зависимост от условията на снимане таймерът може да се
покаже веднага след избирането на live view. Записването на филм ще
приключи автоматично, когато таймерът изтече, независимо от наличното
време за запис.
12
❚❚ Разглеждане и скриване на индикаторите
Натиснете бутона R, за да скриете или
покажете индикаторите на дисплея.
Бутон R
Режим C
Ако селекторът на live view selector е завъртян на C (снимка live
view), чрез натискане на бутона R се преминава през следните
дисплеи.
Виртуален
хоризонт
Композиционни
шаблони
Информация вкл.
Информация изкл.
13
Режим 1
Ако селекторът на live view selector е завъртян на 1 (филм live view),
чрез натискане на бутона R се преминава през следните дисплеи.
Виртуален хоризонт
Информация вкл.
Хистограма
14
Информация изкл.
Композиционни
шаблони
Мултиселекторът
В това ръководство операциите с използване на мултиселектора са
представени от икони 1, 3, 4, и 2.
1: Натиснете мултиселектора нагоре
Бутон J
4: Натиснете
мултиселектора
2: Натиснете
мултиселектора
3: Натиснете мултиселектора надолу
15
Менюта на фотоапарата
Повечето опции за снимане,
възпроизвеждане и настройки са достъпни
чрез менютата на фотоапарата. За да се
покажат менютата, натиснете бутона G.
Бутон G
Раздели
Изберете едно от следните менюта:
• D: Възпроизвеждане (0 266)
• C: Снимане (0 268)
• 1: Снимане на филми (0 273)
• A: Потребителски настройки (0 276)
• B: Настройки (0 289)
• N: Ретуширане (0 294)
• O/m: МОЕТО МЕНЮ или ПОСЛЕДНИ
НАСТРОЙКИ (стойности по
подразбиране за МОЕТО МЕНЮ;
0 297)
Плъзгачът показва позиция в текущото
меню.
Текущите настройки са обозначени с
икони.
Опции на менюто
Опции в текущото меню.
Икона Помощ (0 17)
16
Използване на менютата на фотоапарата
❚❚ Контроли на менюто
Мултиселекторът и бутонът J се използват за придвижване в
менютата на фотоапарата.
1: Преместване на курсора нагоре
J бутон: изберете
маркирания елемент
4: Отказ и връщане в
предходното меню
2: Избор на маркирания
елемент или показване на
подменю
3: Преместване на курсора надолу
A Иконата d (помощ)
Ако иконата d е показана в долния ляв ъгъл на дисплея, можете да отворите
помощта, като натиснете бутона L (U).
Докато бутонът е натиснат, ще се показва описание на текущо избраната
опция или меню. Натискайте 1 или 3 за превъртане през дисплея.
Бутон L (U)
17
❚❚ Придвижване в менютата
Следвайте стъпките по-долу, за да се придвижвате в менютата.
1 Показване на менютата.
Натиснете бутона G, за да се покажат
менютата.
Бутон G
2 Маркирайте иконата за
текущото меню.
Натиснете 4, за да
маркирате иконата за
текущото меню.
3 Изберете меню.
Натиснете 1 или 3, за да изберете желаното меню.
4 Позиционирайте курсора
върху избраното меню.
Натиснете 2, за да
позиционирате курсора
върху избраното меню.
18
5 Маркирайте елемент от
менюто.
Натиснете 1 или 3, за да
маркирате елемент от
менюто.
6 Показване на опциите.
Натиснете 2, за да се
покажат опциите на
избрания елемент от
менюто.
7 Маркирайте опция.
Натиснете 1 или 3, за да
маркирате опция.
8 Изберете маркирания елемент.
Натиснете J, за да изберете маркирания елемент. За
изход без да правите избор, натиснете бутона G.
Имайте предвид следното:
• Елементите от менюто, които са показани в сиво, в момента не са
достъпни.
• Докато натискането на 2 обикновено има същия ефект като
натискането на J, в някои случаи може да се направи избор само
чрез натискане на J.
• За да излезете от менютата и да се върнете към режима на
снимане, натиснете спусъка наполовина.
19
Първи стъпки
Следвайте седемте стъпки по-долу, за да подготвите фотоапарата за
употреба.
1 Закачете лентата за носене.
Закачете лентата за носене, както е показано. Повторете това за
второто ухо.
20
2 Заредете батерията.
Поставете батерията и включете зарядното устройство (в
зависимост от държавата или региона, зарядното устройство е
снабдено или със захранващ адаптер за стена, или със захранващ
кабел). Изтощената батерия ще се зареди напълно след около
два часа и 35 минути.
• Адаптер за стена: Вкарайте адаптера за стена в конектора за
захранващия кабел на зарядното устройство (q). Плъзнете
фиксатора на адаптера за стена, както е показано (w) и
завъртете адаптера на 90°, за да го фиксирате на място (e).
Поставете батерията и включете зарядното устройство.
Фиксатор за адаптера за
стена
90°
• Захранващ кабел: След като свържете захранващия кабел с
щепсела в показаната ориентация, поставете батерията и
включете кабела.
Лампата CHARGE ще мига, докато батерията се зарежда.
Зареждане на
батерията
Зареждането е
приключило
21
3 Поставете батерията и карта с памет.
Преди да поставите или извадите батерията или картите с памет,
се уверете, че превключвателят на захранването е в позиция OFF.
Поставете батерията, ориентирана както е показано, като я
използвате, за да придържате оранжевия фиксатор на батерията
натиснат на една страна. Фиксаторът заключва батерията на
място, когато батерията е пъхната докрай.
Фиксатор на батерията
Ако използвате само една карта с памет, я поставете в слот 1
(0 27). Плъзнете картата с памет навътре, докато щракне на
място.
A Батерията и зарядното устройство
Прочетете внимателно и следвайте предупрежденията и предпазните
мерки на страници x–xiii и 330–332 на това ръководство.
22
4 Прикрепете обектив.
Внимавайте да не влезе прах във фотоапарата, когато обективът
или капачката на тялото му са свалени. Обективът, използван
стандартно в това ръководство с илюстративна цел, е AF-S DX
NIKKOR 18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR.
Свалете капачката
на тялото на
фотоапарата
Свалете задната капачка на
обектива
Маркировка за монтиране
(фотоапарат)
Подравнете
маркировките за
монтиране
Маркировка за
монтиране (обектив)
Завъртете обектива, както е показано, докато щракне на място
Преди да започнете да снимате се уверете, че сте свалили
капачката на обектива.
23
5 Включете фотоапарата.
Превключвател на захранването
Контролният панел ще
светне. Ако това е първият
път, когато фотоапаратът се
включва, ще се покаже
диалогов прозорец за избор
на език.
Контролен панел
A Почистване на сензора за изображения
Фотоапаратът вибрира сензора за изображения, за да премахне праха,
когато фотоапаратът е включен или изключен (0 321).
6 Изберете език и сверете
Преместване на курсора нагоре
часовника на фотоапарата.
J бутон: изберете
Използвайте
маркирания
мултиселектора и бутона J
елемент
за избор на език и
Избор на
маркирания
сверяване на часовника на
елемент или
фотоапарата. Когато
показване на
настройвате часовника на
подменю
фотоапарата, ще бъдете
Преместване на курсора надолу
подканени да изберете
часова зона, формат на
датата и опцията за лятно часово време, преди да сверите часа и
датата; имайте предвид, че фотоапаратът използва часовник в
24-часов формат. Настройките за език и дата/време могат да
бъдат променяни по всяко време с помощта на опциите Език
(Language) (0 290) и Часова зона и дата (0 290) в менюто с
настройки.
24
7 Фокусирайте визьора.
Завъртете регулатора за
настройване на диоптъра,
докато конзолите на АФ
зоната са на ясен фокус.
Когато работите с
регулатора и окото ви е
близо до визьора,
внимавайте да не бръкнете с пръст или нокът в окото си по
невнимание.
Конзоли на АФ
зона
Визьорът не е на фокус
Визьорът е на фокус
Сега фотоапаратът е готов за употреба. Продължете на стр. 30 за
информация относно правене на снимки.
25
❚❚ Заряд на батерията
Нивото на батерията е показано на контролния панел и визьора.
Контролен панел
26
Визьор
Контролен панел
Визьор
L
K
J
I
—
Описание
H
d
Батерията е изтощена. Заредете батерията
или пригответе резервна батерия.
H
d
(мига)
(мига)
Освобождаването на затвора е блокирано.
Заредете или сменете батерията.
Батерията е напълно заредена.
—
—
Батерията е частично изтощена.
—
❚❚ Брой на оставащите експозиции за запис
Фотоапаратът има два слота за картата с
памет: слот 1 и слот 2. Слот 1 е за основната
карта; картата в слот 2 има архивна или
второстепенна роля. Ако настройката по
подразбиране за Препълване е избрана за
Роля на картата в слот 2 (0 82), когато са
поставени две карти с памет, картата в слот
2 ще се използва само когато картата в слот
1 е пълна.
Контролният панел показва слота или
слотовете, в които в момента е поставена
карта с памет (примерът вдясно показва
иконите, изобразявани, когато във всеки
слот е поставена карта). Ако картата с
памет е пълна, заключена или е
възникнала грешка, иконата за засегнатата
карта ще мига (0 344).
Контролният панел и визьорът показват
броя на снимките, които могат да се
направят при текущите настройки
(стойностите над 1000 се закръглят надолу
до най-близката стотица; например,
стойностите между 1800 и 1899 биват
показани като 1,8 k). Ако са поставени две
карти с памет, дисплеят показва мястото,
налично върху картата в слот 1.
Слот 1
Слот 2
Контролен панел
Брой на оставащите
експозиции за запис
Контролен панел
Визьор
27
❚❚ Извадете батерията и картите с памет
Изваждане на батерията
Изключете фотоапарата и отворете капака
на гнездото за батерията. Натиснете
фиксатора на батерията в посоката, указана
от стрелката, за да освободите батерията,
след което извадете батерията с ръка.
След като се уверите, че индикаторът за
достъп до картата с памет е изключен,
изключете фотоапарата, отворете капака на
слота за картата с памет и натиснете
картата навътре, след което я освободете
(q). Сега картата с памет може да бъде
извадена с ръка (w).
16GB
Изваждане на картите с памет
D Карти с памет
• Картите с памет може да са горещи след използване. Внимавайте, когато
изваждате картите с памет от фотоапарата.
• Изключете захранването на фотоапарата, преди да поставите или
извадите картата с памет. Не изваждайте картата с памет от фотоапарата,
не изключвайте фотоапарата, не разкачвайте и не изключвайте източника
на захранване по време на форматиране или докато данните се записват,
изтриват или копират на компютъра. Неспазването на тези предпазни
мерки може да доведе до загуба на данни или до повреда на фотоапарата
или картата.
• Не докосвайте контактните пластини на картата с пръсти или с метални
предмети.
• Не огъвайте, не изпускайте и не подлагайте на силни удари.
• Не упражнявайте сила върху корпуса на картата. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до повреда на картата.
• Не излагайте на вода, топлина, висока влажност или пряка слънчева
светлина.
• Не форматирайте картите с памет в компютър.
28
A Няма карта с памет
Ако не е поставена карта с памет,
контролният панел и визьорът ще покажат
S. Ако фотоапаратът е изключен със
заредена батерия и без поставена карта с
памет, на контролния панел ще се покаже
S.
A Превключвателят за защита срещу запис
B
16G
SD картите с памет имат
превключвател за защита срещу
запис, за да се избегне случайна
загуба на данни. Когато
превключвателят е в позиция
Превключвател за защита срещу
„заключено“, картата с памет не може
запис
да се форматира и не могат да се
изтриват или записват снимки (на дисплея ще се покаже предупреждение,
ако се опитате да освободите затвора). За да отключите картата с памет,
плъзнете превключвателя в позиция „записване“.
❚❚ Сваляне на обектива
Уверете се, че фотоапаратът е изключен,
когато сваляте или сменяте обективи. За да
свалите обектива, натиснете и задръжте
бутона за освобождаване на обектива (q) и
въртете обектива по часовниковата
стрелка (w). След като сте свалили
обектива, сложете капачката на обектива и
капачката на тялото на фотоапарата.
D Обективи с процесор с пръстени за диафрагмата
Ако обективите с процесор са оборудвани с пръстен за диафрагмата
(0 307), заключвайте диафрагмата на минималната настройка (найголямото f-число).
29
Накратко за снимането и
възпроизвеждането
Снимане тип „насочи и снимай“ (режими i
и j)
Този раздел обяснява как да правите снимки в
режими i и j. i и j са автоматични режими
„насочи и снимай“, при които повечето настройки
се управляват от фотоапарата, в зависимост от
условията на снимане.
1 Включете фотоапарата.
Контролният панел ще
светне.
30
Превключвател на захранването
2 Докато държите натиснат
Диск за избор на режим
бутона за освобождаване
на диска за избор на режим
в горната част на
фотоапарата, завъртете
диска за избор на режим на
i или j.
Бутон за освобождаване на диска за
избор на режим
Снимките могат да бъдат кадрирани във
визьора или на дисплея (live view). За да
започнете разглеждането, завъртете
селектора на live view на C и натиснете
бутон a.
Селектор на live view
Бутон a
Кадриране на снимки във
визьора
Кадриране на снимки в
дисплея (live view)
31
3 Подгответе фотоапарата.
Снимане с визьор: Когато кадрирате снимките във визьора, дръжте
ръкохватката с дясната си ръка, а с лявата поддържайте тялото
на фотоапарата или обектива. Поставете лакти плътно отстрани
на гърдите си.
Live view: Когато кадрирате снимките в дисплея, дръжте
ръкохватката с дясната си ръка, а с лявата поддържайте
обектива.
A Кадриране на снимки в портретна (вертикална) ориентация
Когато кадрирате снимки в портретна (вертикална) ориентация, дръжте
фотоапарата, както е показано по-долу.
Кадриране на снимки
във визьора
32
Кадриране на снимки на
дисплея
4 Кадрирайте снимката.
Снимане с визьор: Кадрирайте снимката
във визьора, така че основният обект да
е в конзолите на АФ зоната.
Конзоли на АФ зона
Live view (преглед в реално време): При
настройки по подразбиране
фотоапаратът автоматично разпознава
лица и избира точката за фокусиране.
Ако не бъде намерено лице,
използвайте мултиселектора, за да
позиционирате точката за фокусиране
над основния обект.
Точка за фокусиране
A Използване на обектив за увеличение
Използвайте пръстена за увеличение на
обектива, за да увеличите обекта, така че да
запълни по-голяма част от кадъра, или
отдалечете, за да увеличите площта, която ще се
вижда в окончателната снимка (изберете подълги фокусни разстояния на скалата на
фокусното разстояние на обектива, за да
увеличите обекта, и по-къси фокусни
разстояния, за да намалите).
Увеличавам
Намалявам
Пръстен за увеличението
на обектива
33
5 Натиснете спусъка наполовина.
Снимане с визьор: Натиснете спусъка
наполовина, за да фокусирате (лъчът за
подпомагане на АФ може да светне, ако
обектът е слабо осветен). Когато
фокусирането приключи, активната
точка за фокусиране и индикаторът за
фокус (I) ще се появят във визьора.
Точка за фокусиране
Индикатор за фокусиране
Индикатор
за фокус
I
F
H
F H
(мига)
Описание
Обектът е на фокус.
Точката за фокусиране е между фотоапарата и обекта.
Точката за фокусиране е зад обекта.
Фотоапаратът не успява да фокусира чрез автоматичното
фокусиране. Виж стр. 96.
Live view: Точката за фокусиране ще мига
в зелено, докато фотоапаратът
фокусира. Ако фотоапаратът успее да
фокусира, точката за фокусиране ще се
покаже в зелено; в противен случай
точката за фокусиране ще мига в
червено.
34
Точка за фокусиране
6 Снимайте.
Плавно натиснете спусъка
докрай, за да направите
снимката. Индикаторът за
достъп до картата с памет ще
светне и снимката ще се
покаже на дисплея за
няколко секунди. Не
Индикатор за достъп до
изваждайте картата с
картата с памет
памет, не разкачвайте и не
изключвайте източника на
захранване, докато индикаторът не угасне и записът не
приключи.
За край на live view, натиснете бутона a.
Бутон a
35
A Вградената светкавица
Ако е необходимо допълнително осветление за
правилна експозиция в режим i, вградената
светкавица ще се покаже автоматично, когато
спусъкът е натиснат наполовина. Ако
светкавицата е повдигната, снимки могат да се
правят, само ако индикаторът за готовност на
светкавицата (M) се появи. Ако индикаторът за
готовност на светкавицата не се покаже, значи
светкавицата се зарежда; вдигнете за кратко пръста си от спусъка и
опитайте отново.
Визьор
За да пестите енергия, когато светкавицата не се
ползва, натиснете я внимателно надолу, докато
фиксаторът щракне.
36
Live view
A Таймерът за готовност (Снимане с визьор)
Дисплеят на индикатора на визьора, скоростта на затвора на
контролния панел и дисплеят на диафрагмата ще се изключат,
ако не се извършват операции в продължение на около шест
секунди, което намалява разхода на батерията. Натиснете
спусъка наполовина, за да включите отново екрана. Времето
преди таймерът за готовност да се изключи автоматично може да бъде
избрано от Потребителски настройки c2 (Таймер за готовност, 0 279).
Изключени експонометри
Включени експонометри
A Времето за автоматично изключване на дисплея (Live View)
Дисплеят ще се изключи автоматично, ако не се извършват операции в
продължение на около 10 минути. Времето преди дисплеят да се изключи
автоматично може да бъде избрано от Потребителски настройки c4 (Време
автомат. изкл. дисплей, 0 279) > Live view.
D Покрийте визьора
За да предотвратите навлизащата през визьора светлина да попречи на
снимките или експозицията, гумената подложка за окуляра може да бъде
свалена и визьорът да бъде покрит с предоставената капачка на окуляра
преди снимане (0 70).
37
A Преглед с увеличение в live view
Натиснете бутона X (T) за увеличение на избраната точка за фокусиране
най-много до около 19×. Ще се покаже навигационен прозорец в сива рамка
в долния десен ъгъл на дисплея. Използвайте мултиселектора, за да
превъртате към препозициониране на точката за фокусиране или натиснете
W (S), за да намалите.
Бутон X (T)
Навигационен прозорец
A Експозиция
В зависимост от сцената, експоцизията може да се различава от тази, която
ще бъде получена, когато live view не се използва.
D Снимане в live view
Въпреки че няма да присъстват в крайната снимка, на дисплея могат да се
появят назъбени краища, хроматична аберация, ефект „Моаре“ и ярки
петна, а в някои зони могат да се появят ярки ивици от мигащи знаци и други
непостоянни източници на светлина, или ако обектът е за кратко осветен от
светлинен ефект или други ярки моментни източници на светлина. Освен
това, изкривяването може да се случи при движещи се обекти, ако
фотоапаратът се завърти хоризонтално или някакъв предмет се движи
хоризонтално с висока скорост през кадъра. Трептенето и появата на ивици
върху дисплея при използването на флуоресцентни, живачни или натриеви
лампи може да се намали с Намаляване на трептенето (0 290), макар че
може да остане видимо и в окончателната снимка при някои скорости на
затвора. Избягвайте да насочвате фотоапарата към слънцето или към други
силни източници на светлина. Неспазването на тази предпазна мярка може
да доведе до повреда във вътрешните електрически схеми на фотоапарата.
38
Основно възпроизвеждане
1 Натиснете бутона K.
Снимката ще се покаже на дисплея.
Картата с памет, съдържаща показаната
в момента снимка, е обозначена от
икона.
Бутон K
2 Преглед на още снимки.
Още снимки може да се
визуализират чрез
натискане на 4 или 2.
За да излезете от
възпроизвеждането и да се върнете към режима на снимане,
натиснете спусъка наполовина.
A Преглед на изображението
Когато Вкл. е избрано за Преглед на изображението в менюто за
възпроизвеждане (0 267), снимките се показват на дисплея автоматично за
няколко секунди след заснемането им.
A Вижте също
Вж. стр. 233 за информация относно избора на слот за картата с памет.
39
Изтриване на нежеланите снимки
За да изтриете снимката, която в момента е показана на дисплея,
натиснете бутона O (Q). Обърнете внимание, че щом веднъж бъдат
изтрити, снимките не могат да бъдат възстановени.
1 Отворете снимката.
Отворете снимката, която искате да
изтриете, както е описано на
предишната страница.
Бутон K
2 Изтриване на снимката.
Натиснете бутона O (Q). Ще се покаже
прозорец за потвърждение; натиснете
бутона O (Q) отново, за да изтриете
изображението и да се върнете към
възпроизвеждане. За изход без
изтриване на снимката, натиснете K.
Бутон O (Q)
A Изтриване
За да изтриете избраните изображения (0 248), всички изображения,
заснети на избраната дата (0 249) или всички изображения в избрано
местоположение на избрана карта с памет (0 248), използвайте опцията
Изтриване в менюто за възпроизвеждане.
40
Напасване на настройките според
обекта или ситуацията (режим на
сцена)
Фотоапаратът предлага избор от следните режими на „сцена“.
Изборът на режим на сцена автоматично оптимизира настройките,
за да отговарят на избраната сцена, което прави творческото
снимане лесно като избор на режим; кадрирането на снимката и
снимането са описани на страници 30–35.
За да видите текущо избраната сцена, завъртете диска за избор на
режим на SCENE и натиснете бутона R. За да изберете друга сцена,
завъртете главния диск за управление.
Диск за избор на
режим
Главен диск за
управление
Дисплей
Обърнете внимание, че сцената не може да се променя по време на
live view (преглед в реално време), докато селекторът на live view е
на позиция 1.
41
❚❚ Сцени
Опция
42
k
Портрет
l
Пейзаж
p
Дете
m
Спорт
n
Близък план
o
Нощен портрет
r
Нощен пейзаж
s
Парти/закрито
t
Плаж/сняг
Описание
Използвайте, за да снимате портрети с мек, естествен
цвят на кожата. Ако обектът е далече от фона или се
използва телефото обектив, детайлите от фона се
омекотяват, за да се придаде усещане за дълбочина на
композицията.
Използвайте за ярки пейзажни снимки през деня. 1, 2
Използвайте за спонтанни снимки на деца. Дрехите и
детайлите от фона се запазват ярки, а цветовете на
кожата остават меки и естествени.
Бързи скорости на затвора „замразяват“ движението за
снимки на динамични спортове, така че главният обект
да изпъква ясно. 1, 2
Използвайте за снимане в близък план на цветя,
насекоми и други малки обекти (можете да използвате
макро обектив за фокусиране на много близки
разстояния).
Използвайте, за да постигнете естествен баланс между
главния обект и фона, когато снимате портрети на
слаба светлина.
Намаляване на шума и неестествените цветове, когато
снимате нощни пейзажи, включително при улично
осветление и неонови табели. 1, 2
Заснемане на ефекти при фоново осветление на
закрито. Използвайте за партита и други сцени на
закрито.
Заснемане на яркостта на осветени от слънчева
светлина пространства вода, сняг или пясък. 1, 2
Опция
u
Залез
Описание
Запазва дълбоките нюанси, видими при залез и изгрев.
1, 2
v
Здрач/зори
Запазва цветовете, видими при слаба естествена
светлина преди зазоряване или след залез. 1, 2
w
Портрет на
домашен
любимец
Използвайте за портрети на активни домашни
любимци. 2
x
Горяща свещ
За снимки, заснети при горяща свещ. 1
y
Цъфтеж
z
Есенни цветове
0
Храна
Използвайте за полета с цветя, цъфтящи овощни
градини, както и други пейзажи на пространства с
цъфтежи. 1
Улавя великолепното червено и жълто на есенните
листа. 1
Използвайте за ярки снимки на храна. За снимане със
светкавица, натиснете бутона M (Y), за да повдигнете
светкавицата (0 146).
1 Вградената светкавица се изключва.
2 Лъчът за подпомагане на АФ се изключва.
A Предотвратяване на размазването
Използвайте статив, за да предотвратите заклащането на фотоапарата,
което се получава при бавни скорости на затвора.
43
Специални ефекти
Специалните ефекти могат да се използват при правене на снимки и
снимане на филми.
За да видите текущо избрания ефект, завъртете диска за избор на
режим на EFFECTS и натиснете бутона R. За да изберете друг ефект,
завъртете главния диск за управление.
Диск за избор на
режим
Главен диск за
управление
Дисплей
Обърнете внимание, че ефектът не може да се променя по време на
live view (преглед в реално време), докато селекторът на live view е
на позиция 1.
❚❚ Специални ефекти
Опция
44
%
Нощна визия
g
Цветна рисунка
Описание
Използвайте при тъмни условия за запис на
монохромни изображения при висока ISO
чувствителност (ръчното фокусиране може да се
използва, ако фотоапаратът не успява да фокусира). 1
Фотоапаратът открива и оцветява контури за ефект
цветна рисунка. Ефектът може да бъде регулиран в live
view (преглед в реално време) (0 46). Обърнете
внимание, че филмите, заснети в този режим, се
възпроизвеждат като слайдшоу, съставено от серия
снимки.
Опция
i Ефект
„миниатюра“
u
Селективен цвят
1
Силует
2
Висок ключ
3
Нисък ключ
Описание
Създайте снимки, които изглеждат като снимка на
диорама. Най-добри резултати се постигат при
снимане отвисоко. Филмите с ефект „миниатюра“ се
възпроизвеждат при висока скорост, като компресират
около 45 минути видео клип, заснет при 1920 × 1080/
30p, във филм без звук, който се възпроизвежда за
около три минути. Ефектът може да бъде регулиран в
live view (0 47). 1, 2
Всички цветове, освен избраните, се записват в черно и
бяло. Ефектът може да бъде регулиран в live view
(0 49). 1
Силуетни обекти върху ярък фон. 1
Използвайте, когато снимате ярки сцени, за да
създадете ярки изображения, които изглеждат
изпълнени със светлина. 1
Използвайте, когато снимате тъмни сцени, за да
създадете тъмни изображения с нисък ключ и изявени
силно осветени елементи. 1
1 Вградената светкавица се изключва.
2 Лъчът за подпомагане на АФ се изключва.
A Предотвратяване на размазването
Използвайте статив, за да предотвратите заклащането на фотоапарата,
което се получава при бавни скорости на затвора.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) записването не е налично в режими %, g, i и u. Снимките,
направени при опция NEF (RAW) или NEF (RAW) + JPEG, избрана в тези
режими, ще бъдат записани като JPEG изображения. JPEG изображения,
създадени с настройки за NEF (RAW) + JPEG, ще бъдат записани в избраното
JPEG качество, докато снимки, записани с настройка NEF (RAW), ще бъдат
записани като изображения с високо качество.
A Режими g и i
Автоматичното фокусиране не е достъпно по време на запис на филм.
Честотата на обновяване на live view (преглед в реално време) ще спадне,
заедно с кадровата честота за непрекъснат режим на снимане;
използването на автоматично фокусиране по време на снимане live view ще
наруши прегледа.
45
Опции, налични в Live View
Настройките за избрания ефект се регулират в live view дисплея, но
се прилагат по време на live view, снимане с визьор и запис на филм.
❚❚ g Цветна рисунка
1 Изберете live view.
Натиснете бутона a. Изгледът през
обектива ще се покаже на дисплея.
Бутон a
2 Регулирайте опциите.
Натиснете J, за да се покажат опциите,
показани вдясно. Натиснете 1 или 3, за
да маркирате Свежест или Очертания,
и натиснете 4 или 2 за промяна.
Наситеността може да се увеличи, за да
станат цветовете по-наситени, или да се
намали, за да се постигне изсветлен, едноцветен ефект, а
очертанията могат да се направят по-дебели или по-тънки.
Увеличаването на дебелината на линиите също прави цветовете
по-наситени.
3 Натиснете J.
Натиснете J, за да излезете, когато
приключите с настройките. За да
възобновите снимането с визьор,
натиснете бутона a.
46
❚❚ i Ефект „миниатюра“
1 Изберете live view.
Натиснете бутона a. Изгледът през
обектива ще се покаже на дисплея.
Бутон a
2 Позициониране на точката за
фокусиране.
Използвайте мултиселектора, за да
позиционирате точката за фокусиране в
зоната, която ще бъде на фокус, след
това натиснете спусъка наполовина, за
да проверите фокуса. За да изчистите
опциите за ефекта „миниатюра“ от дисплея и да увеличите
видимото на дисплея за прецизен фокус, натиснете X (T).
Натиснете W (S), за да възстановите дисплея на ефекта
„миниатюра“.
3 Показване на опциите.
Натиснете J, за да се покажат опциите
за ефект „миниатюра“.
47
4 Регулирайте опциите.
Натиснете 4 или 2, за да изберете
ориентацията на областта, която ще
бъде на фокус, и натиснете 1 или 3, за
да регулирате широчината.
5 Натиснете J.
Натиснете J, за да излезете, когато
приключите с настройките. За да
възобновите снимането с визьор,
натиснете бутона a.
48
❚❚ u Селективен цвят
1 Изберете live view.
Натиснете бутона a. Изгледът през
обектива ще се покаже на дисплея.
Бутон a
2 Показване на опциите.
Натиснете J, за да се покажат опциите
за селективен цвят.
3 Изберете цвят.
Избран цвят
Кадрирайте обект в белия квадрат в
центъра на дисплея и натиснете 1, за да
изберете цвета на обекта като цвят,
който ще се запази в окончателното
изображение (фотоапаратът може да се
затрудни в разпознаването на
ненаситени цветове; изберете наситен
цвят). За да увеличите центъра на
дисплея за по-прецизен избор на цвят, натиснете X (T).
Натиснете W (S), за да намалите.
49
4 Изберете цветовия диапазон.
Цветови диапазон
Натиснете 1 или 3, за да увеличите или
намалите диапазона на подобните
нюанси, които ще бъдат включени в
окончателното изображение. Изберете
стойност между 1 и 7; имайте предвид,
че по-високите стойности може да
включат нюанси от други цветове.
5 Изберете още цветове.
За да изберете още цветове,
завъртете главния диск за
управление, за да маркирате
друго от трите квадратчета с
цветове в горната част на
дисплея, и повторете
стъпки 3 и 4, за да изберете
друг цвят. Повторете и за трети цвят, ако желаете. За да отмените
избора на маркирания цвят, натиснете бутона O (Q). За да
премахнете всички цветове, натиснете и задръжте O (Q). Ще се
покаже диалогов прозорец за потвърждение; изберете Да.
6 Натиснете J.
Натиснете J, за да излезете, когато
приключите с настройките. По време на
снимане само предмети от избраните
нюанси ще бъдат записани в цвят;
всички други ще бъдат записани в черно
и бяло. За да възобновите снимането с
визьор, натиснете бутона a.
50
Режими P, S, A и M
P, S, A и M режими предлагат различна степен на
контрол върху скоростта на затвора и
диафрагмата.
Режим
P
S
A
M
Описание
Режим с автоматична програма (0 52): Фотоапаратът настройва
скоростта на затвора и диафрагмата за оптимална експозиция.
Препоръчителна за спонтанни снимки и в други ситуации, в които
има малко време за регулиране на настройките на фотоапарата.
Автоматичен с приоритет на затвора (0 53): Потребителят избира
скоростта на затвора; фотоапаратът избира диафрагма за
постигане на най-добри резултати. Използва се за застиване или
размазване на движението.
Автоматичен режим с приоритет на диафрагмата (0 54): Потребителят
избира диафрагмата; фотоапаратът избира скоростта на затвора за
постигане на най-добри резултати. Използва се за размазване на
фона или за изкарване на фокус на предния и задния план.
Ръчен (0 56): Потребителят контролира както скоростта на затвора,
така и диафрагмата. Настройте скоростта на затвора на „Bulb“
(продължителна ръчна експозиция докато е натиснат спусъка)
(A) или „Time“ (продължителна ръчна експозиция за зададен
период от време) (%) за продължителна експозиция.
A Видове обективи
Когато използвате обектив с процесор, оборудван с пръстен за диафрагмата
(0 307), заключвайте пръстена за диафрагмата на минималната диафрагма
(най-голямото f-число). Обективите от тип G и E не са оборудвани с пръстен
за диафрагмата на обектива.
Обективи без процесор могат да се използват в режими A (автоматичен
режим с приоритет на диафрагмата) и M (ръчен режим) с настройка на
експозицията чрез пръстена за диафрагмата на обектива. Избирането на
всякакви други режими деактивира освобождаването на затвора. За повече
информация, вижте „Съвместими обективи“ (0 304).
51
P: Режим с автоматична програма
В този режим фотоапаратът автоматично настройва скоростта на
затвора и диафрагмата според вградена програма за оптимална
експозиция в повечето ситуации.
A Гъвкава програма
В режим P можете да изберете различни
комбинации от скорост на затвора и
диафрагмата чрез завъртане на главния диск
за управление, докато експонометрите не се
включат („гъвкава програма“). Завъртете диска
за управление надясно за големи диафрагми
(ниски f-числа), които замъгляват фоновите
детайли или бързи скорости на затвора, които
„замразяват“ движението. Завъртете диска за
управление наляво за малки диафрагми
(високи f-числа), които увеличават
дълбочината на рязкост или забавят
скоростите на затвора, които размазват
движението. Всички комбинации дават същата
експозиция. Докато гъвкавата програма е
включена, се показва индикатор за гъвкава
програма (O или E). За да възстановите
настройките по подразбиране за скоростта на
затвора и диафрагмата, завъртете диска за
управление, докато индикаторът вече не се
показва, изберете друг режим или изключете
фотоапарата.
52
Главен диск за управление
Визьор
Дисплей
S: Автоматичен с приоритет на затвора
В автоматичен с приоритет на затвора вие избирате скоростта на
затвора, докато фотоапаратът автоматично избира диафрагмата,
така че да се получи оптимална експозиция.
За да изберете скорост на затвора,
завъртете главния диск за управление,
докато експонометрите се включат.
Скоростта на затвора може да бъде
настроена на „v“ или на стойности
между 30 сек и 1/8000 сек.
Главен диск за управление
Контролен панел
Дисплей
A Вижте също
Вижте стр. 343 за информация какво да направите, ако се появи мигащ
индикатор „A“ или „%“ в индикаторите за скоростта на затвора.
53
A: Автоматичен режим с приоритет на
диафрагмата
В автоматичен режим с приоритет на диафрагмата вие избирате
диафрагмата, докато фотоапаратът автоматично избира скоростта на
затвора, така че да се получи оптимална експозиция.
За да изберете диафрагма между
минималната и максимална стойност за
обектива, завъртете диска за подкоманди,
докато експонометрите се включат.
Диск за подкоманди
Контролен панел
Дисплей
A Обективи без процесор (0 308)
Използвайте пръстена за диафрагмата на
обектива, за да настроите диафрагмата. Ако
максималната диафрагма на обектива е
определена чрез използване на елемента
Данни за обектив без процесор в менюто с
настройки (0 224), когато е прикрепен обектив
без процесор, ще се покаже текущото f-число,
закръглено до най-близката кръгла стойност. В противен случай, дисплеят
на диафрагмата ще показва само броя на спиранията (F, с максимална
диафрагма визуализирана като FA), а f-числото трябва да бъде прочетено
от пръстена за диафрагмата на обектива.
54
A Преглед на дълбочината на рязкостта (Снимане с визьор)
За преглед на ефектите на диафрагмата,
натиснете и задръжте бутона Pv. Обективът ще
се стопира към стойността на диафрагмата,
избрана от фотоапарата (режими P и S) или
стойност, избрана от потребителя (режими A и
M), което позволява дълбочината на рязкост да
бъде прегледана предварително във визьора.
Pv бутон
A Потребителска настройка e5 – Пилотна светкавица (снимане с визьор; 0 284)
Тази настройка контролира дали вградената светкавица и светкавиците,
предлагани като опция, които поддържат Nikon Creative Lighting System
(система за креативно осветяване на Nikon) (CLS; 0 311) ще излъчват
пилотна светкавица, когато е натиснат Pv бутона.
55
M: Ръчен
В режим на ръчна експозиция вие управлявате скоростта на затвора
и диафрагмата. Докато експонометрите са включени, завъртете
главния диск за управление, за да изберете скорост на затвора, и
диска за подкоманди за задаване на диафрагма. Скоростта на
затвора може да бъде зададена на „v“ или стойности между
30 сек и 1/8000 сек, или затворът може да се задържи отворен за
неопределено време за дълга експозиция (A или %, 0 58).
Диафрагмата може да се настрои на стойности между минималната
и максимална стойност за обектива. Използвайте индикаторите на
експозицията, за да проверите експозицията.
Диск за подкоманди
Диафрагма
Скорост на
затвора
Главен диск за управление
A AФ Micro NIKKOR обективи
При условие, че се използва външен експонометър, съотношението на
експозицията трябва да се взема предвид, само когато пръстенът за
диафрагмата на обектива се използва за задаване на диафрагмата.
56
A Индикаторите на експозицията
Ако е избрана скорост на затвора, различна от „Bulb“ (продължителна ръчна
експозиция докато е натиснат спусъка) или „Time“ (продължителна ръчна
експозиция за зададен период от време), индикаторите на експозицията
показват дали снимката ще бъде слабо експонирана или преекспонирана
при текущите настройки. В зависимост от опцията, избрана за
Потребителска настройка b2 (EV стъпки за контрол на експ., 0 278),
недоекспонираността или преекспонираността се показват в стъпки от
1/3 EV или 1/2 EV. Ако границите на системата за измерване на експозицията
са надхвърлени, дисплеите на индикаторите на експозицията и скоростта на
затвора (режими P и A) и/или диафрагма (режими P и S) ще светят.
Потребителска настройка b2 настроена на 1/3 стъпка
Оптимална
Недоекспонирана с
Преекспонирана с 2 EV
1/3 EV
експозиция
Контролен
панел
Визьор
(снимане с
визьор)
Дисплей (live
view)
A Вижте също
За информация относно обръщането на индикаторите на експозицията,
така че отрицателните стойности да се показват вдясно, а положителните
стойности вляво, вижте Потребителска настройка f8 (Обръщане посока
индикатори, 0 286).
57
Продължителна експозиция (само в режим M)
Изберете следните скорости на затвора за
продължителна експозиция на движещи се
светлини, на звездите, при нощни пейзажи
или фойерверки.
• Bulb (продължителна ръчна експозиция докато е
натиснат спусъка) (A): Затворът остава
Дължина на
отворен, докато спусъкът е натиснат
експозицията: 35 сек
докрай. За да предотвратите размазване
Диафрагма: f/25
на изображението, използвайте статив
или опционално безжично дистанционно
управление (0 160, 319) или кабел за дистанционно управление
(0 319).
• Time (продължителна ръчна експозиция за зададен период от време) (%):
Експозицията започва с натискане на спусъка на фотоапарата или
на опционалното дистанционно управление, кабел за
дистанционно управление или на безжичното дистанционно
управление. Затворът остава отворен, докато бутонът е натиснат
за втори път.
Преди да продължите, монтирайте фотоапарата върху статив или го
поставете върху стабилна, равна повърхност. За да предотвратите
навлизащата през визьора светлина да се появи на снимките или да
попречи на експозицията, свалете гумената подложка за окуляра и
покрийте визьора с предоставената капачка на окуляра (0 70).
Обърнете внимание, че е възможно да се появи шум (светли петна,
произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии) при
дълги експозиции. Ярките петна и мъглата могат да се намалят чрез
избиране на Вкл. за Нам. шум при дълга експозиция в менюто за
снимане (0 271).
58
❚❚ Bulb (продължителна ръчна експозиция докато е натиснат спусъка)
1 Завъртете диска за избор на
Диск за избор на режим
режим на M.
2 Изберете скорост на затвора.
Докато експонометрите са включени, завъртете главния диск за
управление, за да изберете скорост на затвора или „Bulb“
(продължителна ръчна експозиция докато е натиснат спусъка)
(A).
Главен диск за
управление
Контролен панел
Дисплей
3 Снимайте.
След като фокусирате, натиснете докрай спусъка на
фотоапарата, опционалния кабел за дистанционно управление
или безжичното дистанционно управление. Вдигнете пръста си
от спусъка, когато експозицията приключи.
59
❚❚ Time (продължителна ръчна експозиция за зададен период от време)
1 Завъртете диска за избор на
Диск за избор на режим
режим на M.
2 Изберете скорост на затвора.
Докато експонометрите са включени, завъртете главния диск за
управление наляво, за да изберете скорост на затвора за „Time“
(продължителна ръчна експозиция за зададен период от време)
(%).
Главен диск за
управление
Контролен панел
Дисплей
3 Отворете затвора.
След като фокусирате, натиснете докрай спусъка на
фотоапарата, опционалното дистанционно управление, кабела
за дистанционно управление или безжичното дистанционно
управление.
4 Затворете затвора.
Повторете операцията, изпълнена в стъпка 3.
60
A ML-L3 дистанционно управление
Ако ще използвате ML-L3 дистанционно управление, изберете режим за
дистанционно управление (Отложено дистанционно, Дист. управл. с
мигн. реакция или Дистанц. повдигане огледало) чрез опцията Режим
дистанц. управл. (ML-L3) в менюто за снимане (0 156). Имайте предвид, че
ако използвате ML-L3 дистанционно управление, ще бъдат направени
снимки в режим „Time“ (продължителна ръчна експозиция за зададен
период от време), когато „Bulb“ (продължителна ръчна експозиция докато е
натиснат спусъка)/A е избрано за скорост на затвора. Експозицията
започва, когато спусъкът на дистанционното управление е натиснат и
приключва след 30 минути или когато бутонът се натисне повторно.
61
Потребителски настройки: режими U1
и U2
Присвояване на често използвани настройки на позиции U1 и U2 на
диска за избор на режим.
Запазване потребит. настройки
1 Изберете режим.
Диск за избор на режим
Завъртете диска за избор на
режим на желания режим.
2 Регулиране на настройките.
Направете желаните настройки за гъвкава програма (режим P),
скорост на затвора (режими S и M), диафрагма (режими A и M),
компенсация на експозицията и на светкавицата, режим на
светкавицата, точка за фокусиране, измерване, автоматично
фокусиране и режим за избор на АФ зона, клин и настройки в
менютата за снимане и Потребителски настройки.
A Потребителски настройки
Следното не може да се запамети в U1 или U2.
Меню правене на снимки:
• Нулир. меню правене на снимки
• Папка за съхранение
• Зона на изображ. във визьора
• Управление на Picture Control
• Режим дистанц. управл. (ML-L3)
• Многократна експозиция
• Сн. през задад. инт. от време
62
Меню заснемане на видео:
• Нулир. меню заснемане на видео
• Зона на изображ. във визьора
• Управление на Picture Control
• Серия снимки през интервал
3 Изберете Запазване потребит.
настройки.
Натиснете бутона G, за да се покажат
менютата. Маркирайте Запазване
потребит. настройки в менюто с
настройки и натиснете 2.
Бутон G
4 Изберете Запазване в U1 или
Запазване в U2.
Маркирайте Запазване в U1 или
Запазване в U2 и натиснете 2.
5 Запазване потребит. настройки.
Маркирайте Запазване на
настройките и натиснете J, за да
зададете настройките, избрани в стъпки
1 и 2 към позицията на диска за избор на
режим, избрана в стъпка 4.
63
Повторно извикване на потребителските
настройки
Просто завъртете диск за избор Диск за избор на режим
на режим на U1, за да извикате
повторно настройките,
присвоени за Запазване в U1,
или U2, за да извикате повторно
настройките, присвоени за
Запазване в U2.
64
Нулиране потребит. настройки
За да нулирате настройките за U1 или U2 до стойности по
подразбиране:
1 Изберете Нулиране потребит.
настройки.
Натиснете бутона G, за да се покажат
менютата. Маркирайте Нулиране
потребит. настройки в менюто с
настройки и натиснете 2.
Бутон G
2 Изберете Нулиране на U1 или
Нулиране на U2.
Маркирайте Нулиране на U1 или
Нулиране на U2 и натиснете 2.
3 Нулиране потребит. настройки.
Маркирайте Нулиране и натиснете J.
65
Режим на снимане
Избиране на режим на снимане
За да изберете режим на снимане,
натиснете освобождаването на
заключването на превключвателя на диска
за избор на режим на снимане и завъртете
диска за избор на режим на снимане до
желаната настройка.
Режим
S
CL
CH
Q
E
MUP
66
Описание
Единична снимка: Фотоапаратът прави по една снимка при всяко
натискане на спусъка.
Серия от снимки с ниска скорост: Докато спусъкът е натиснат,
фотоапаратът прави снимки в кадрова честота, избрана за
Потребителска настройка d2 (Серия снимки с нис. скорост, 0 67,
280). Обърнете внимание, че само една снимка ще бъде направена,
ако светкавицата се задейства.
Серия от снимки с висока скорост: Докато спусъкът е натиснат,
фотоапаратът записва снимки при кадрова честота, посочена на
страница 67. Използвайте за активни обекти. Обърнете внимание, че
само една снимка ще бъде направена, ако светкавицата се
задейства.
Тихо освобождаване: Същото действие както при единична снимка, с
тази разлика, че огледалото не щраква обратно на мястото си,
докато спусъкът не се натисне докрай, което позволява
потребителят да управлява синхронизирането на щракване на
огледалото, което е също по-тихо, отколкото в режим на единична
снимка. Освен това, звуковият сигнал не се чува независимо от
настройката, избрана за Потребителска настройка d1 (Звуков
сигнал; 0 280).
Самоснимачка: Правите снимки със самоснимачката (0 69).
Вдигнато огледало: Изберете този режим, за да намалите заклащането
на фотоапарата при телефото или снимане в близък план, или в
други ситуации, при които и най-малкото движение на фотоапарата
може да доведе до размазани снимки (0 71).
Честота на превъртане на кадъра
Честотата на снимане за непрекъснато снимане (ниска и висока
скорост) варира според опцията, избрана за зона на изображението
във визьора (0 73) и дълбочината в битове NEF (RAW), когато за
опция за качество на изображението е избрано NEF (RAW)
изображение (0 80). Таблицата по-долу дава приблизителни
кадрови честоти за напълно заредена батерия EN-EL15, АФ с
непрекъснато следене, ръчна или автоматична експозиция с
приоритет на затвора, скорост на затвора от 1/250 сек или по-бърза и
останалите настройки при стойности по подразбиране.
Зона на изображ.
във визьора
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Качество на изображението
JPEG/12-битови NEF
(RAW)
14-битови NEF (RAW)
JPEG/12-битови NEF
(RAW)
14-битови NEF (RAW)
Приблизителна честота на
превъртане на кадъра
CL
CH
1–6 кадъра/сек.
6 кадъра/сек.
1–5 кадъра/сек.
5 кадъра/сек.
1–6 кадъра/сек.
7 кадъра/сек.
6 кадъра/сек.
Кадровата честота може да спадне при изключително малка
диафрагма (високи f-числа) или бавни скорости на затвора, когато
намаляването на вибрациите (налично с VR обективи) или
автоматичната настройка на ISO чувствителността (0 102) е
включена, или когато батерията е изтощена, прикрепен е обектив
без процесор или Пръстен за диафрагмата е избрано за
Потребителска настройка f5 (Персонлз. дискове управление) >
Настройване на диафрагма (0 285). Максималната кадрова
честота в режим на live view (преглед в реално време) е
3,7 кадъра/сек.
67
A Буферът на паметта
Фотоапаратът разполага с буфер на паметта за временно съхранение, което
позволява снимането да продължи, докато снимките се запазват върху
картата с памет. Кадровата честота ще намалее, когато буферът се запълни
(tAA).
Приблизителният брой изображения, които могат да се съхранят в буфера
на паметта при текущите настройки, се показва в индикатора за броя на
оставащите експозиции, докато спусъкът е натиснат. Илюстрацията долу
показва екрана, когато в буфера на паметта е останало място за около 42
снимки.
Индикаторът за достъп до картата с памет ще свети, докато снимките се
записват на картата с памет. В зависимост от условията на снимане и
работата на картата с памет, записът може да отнеме от няколко секунди до
няколко минути. Не изваждайте картата с памет и не махайте и не
разкачайте източника на захранване, преди индикаторът да угасне. Ако
фотоапаратът бъде изключен, докато в буфера остават данни, захранването
няма да се изключи, докато всички изображения в буфера не се запишат. Ако
батерията се изтощи, докато все още има изображения в буфера, спусъкът
ще се деактивира и изображенията ще бъдат прехвърлени на картата с
памет.
A Live view
Ако се използва непрекъснат режим на снимане по време на live view,
снимките ще се показват вместо изгледа през обектива, докато спусъкът е
натиснат.
A Вижте също
За информация относно избирането на максимален брой снимки, които
могат да бъдат заснети в една серия от снимки, виж Потребителски
настройки d3 (Макс. непрекъснато освобожд., 0 280). За информация за
броя снимки, които могат да бъдат направени в една серия от снимки, вижте
страница 380.
68
Режим Самоснимачка (E)
Самоснимачката може да се използва за намаляване заклащането на
фотоапарата или за автопортрети.
1 Монтирайте фотоапарата на статив.
Монтирайте фотоапарата върху статив или върху стабилна,
равна повърхност.
2 Изберете режим за
самоснимачка.
Натиснете освобождаването
на заключването на
превключвателя на диска за
избор на режим на снимане
и завъртете диска за избор
Диск за избор на режим на снимане
на режим на снимане на E.
3 Кадрирайте снимката и фокусирайте.
Самоснимачката не може да се използва, ако
фотоапаратът не може да фокусира чрез единичен
АФ или в други ситуации, в които затворът не може да
бъде освободен.
4 Старт на таймера.
Натиснете спусъка докрай,
за да стартирате таймера.
Лампата на самоснимачката
ще започне да мига. Две
секунди преди да бъде направена снимката, лампата на
самоснимачката ще спре да мига. Затворът ще се освободи около
десет секунди след включването на таймера.
За да изключите самоснимачката преди да бъде направена снимка,
завъртете диска за избор на режим на снимане на друга настройка.
69
A Покрийте визьора
Когато правите снимки без окото ви да е на визьора, свалете гумената
подложка за окуляр (q) и поставете съпътстващата капачка на окуляра,
както е показано (w). Това не позволява на навлизащата във визьора
светлина да се появява на снимките или да пречи на експозицията. Дръжте
фотоапарата здраво, когато сваляте гумената подложка за окуляра.
Гумена подложка за
окуляр
Капачка на окуляра
D Използване на вградената светкавица
Преди да направите снимка със светкавицата в режим, който изисква
светкавицата да бъде повдигната ръчно, натиснете бутона M (Y), за да
повдигнете светкавицата, и изчакайте индикаторът за готовност на
светкавицата (M) да се покаже (0 146). Снимането ще бъде прекъснато, ако
повдигнете светкавицата, след като таймерът е започнал да отброява.
Обърнете внимание, че ще бъде направена само един снимка, когато
светкавица сработва, независимо от броя на експозициите, избрани за
Потребителска настройка c3 (Самоснимачка; 0 279).
A Вижте също
За информация как да изберете продължителността на самоснимачката,
колко снимки да бъдат направени и интервала между снимките, вижте
Потребителска настройка c3 (Самоснимачка; 0 279). За информация
относно управлението на звукови сигнали, които прозвучават, когато се
използва самоснимачка, виж Потребителска настройка d1 (Звуков сигнал;
0 280).
70
Режим вдигнато огледало (MUP)
Изберете този режим за минимизиране на размазването, причинено
от движение на фотоапарата, когато огледалото е повдигнато. За да
използвате режим на вдигнато огледало, натиснете
освобождаването на заключването на превключвателя на диска за
избор на режим на снимане и завъртете диска за избор на режим на
снимане на MUP (вдигнато огледало).
Освобождаване на заключването на превключвателя на
диска за избор на режим на снимане
Диск за избор на режим на снимане
След натискане на спусъка наполовина за задаване на фокус и
експозиция, натиснете спусъка докрай. Визьорът или дисплеят ще
се изключи; при снимане с визьор огледалото ще се повдигне.
Натиснете спусъка докрай отново, за да снимате. След приключване
на снимането или live view (преглед в реално време) ще се
възобнови, или (при снимане с визьор) огледалото ще се върне в
ниска позиция.
D Вдигнато огледало
Докато огледалото е повдигнато, не могат да се кадрират снимки във
визьора и няма да бъде направено автоматично фокусиране и измерване.
A Режим вдигнато огледало
Ще се направи автоматично снимка, ако не са извършени никакви действия
в продължение на около 30 секунди при повдигнато огледало.
71
A Предотвратяване на размазването
За да предотвратите размазването, причинено от движение на фотоапарата,
натиснете спусъка плавно или използвайте опционален кабел за
дистанционно управление (0 319). За информация относно използването
на опционално ML-L3 дистанционно управление за снимане с вдигнато
огледало, вижте страница 156. Препоръчва се използването на статив.
72
Опции за запис на изображението
Зона на изображ. във визьора
Изберете зона на изображението във визьора от DX (24×16) и 1,3×
(18×12).
Опция
a
DX (24×16)
Z
1,3× (18×12)
Описание
Снимките се записват чрез използване на 23,5 × 15,6 мм
зона на изображението във визьора (DX формат).
Снимките се записват чрез използване на 18,8 × 12,5 мм
зона на изображението във визьора, което създава
телефото ефект без нужда да сменяте обективи.
Фотоапаратът също може да запише повече
изображения в секунда по време на продължително
снимане (0 67).
Дисплей във визьора
Снимка с DX зона на
изображението във визьора
(24×16)
Снимка със зона на
изображението във визьора
от 1,3× (18×12)
73
A Зона на изображението във визьора
Избраната опция се показва на дисплея.
Екран с информация
Дисплей за снимане
A Дисплеят във визьора
Дисплеят във визьора за 1,3× DX изрязване е
показан вдясно. При избрано 1,3× DX изрязване
във визьора се показва икона s.
1,3× DX изрязване
A Вижте също
Виж стр. 168 за информация относно изрязванията, налични когато
селекторът на live view е завъртян на 1. Виж стр. 380 за информация
относно броя на снимките, които могат да бъдат запазени при различни
настройки за зони на изображението във визьора.
74
Зоната на изображението във визьора може да бъде избрана чрез
използване на опцията Зона на изображ. във визьора в менютата
за снимане или чрез натискане на контрола и завъртане на диска за
управление.
❚❚ Меню на зоната на изображението във визьора
1 Изберете Зона на изображ. във
визьора.
Маркирайте Зона на изображ. във
визьора в кое да е меню за снимане и
натиснете 2.
2 Регулиране на настройките.
Изберете опция и натиснете J.
Избраното изрязване се показва във
визьора (0 74).
A Размер на изображението
Размерът на изображението варира според опцията, избрана за зона на
изображението във визьора (0 81).
75
❚❚ Контроли на фотоапарата
При снимане с визьор зоната на изображението във визьора може
да бъде избрана също с бутона Fn и дисковете за управление.
1 Присвояване на избор за зоната на изображението във
визьора към контрола на фотоапарата.
Изберете Избор зона изобрж. визьор като опция „Натискане +
дискове управл.“ за контрол на фотоапарата в менюто с
потребителски настройки. Изборът на зона на изображението
във визьора може да бъде зададен на бутона Fn (Потребителска
настройка f2, Присвояване на бутон Fn, 0 284), бутон Pv
(Потребителска настройка f3, Присвояв. бутон за преглед,
0 285), бутон A AE-L/AF-L (Потребителска настройка f4, Присвояв.
бутон AE-L/AF-L, 0 285).
2 Използвайте избрания контрол, за да изберете зона на
изображението във визьора.
Зоната на изображението във
визьора може да бъде избрана
чрез натискане на избрания
бутон и завъртане на главния
или диска за подкоманди,
докато желаното изрязване се
покаже във визьора (0 74).
Опцията, текущо избрана за зона на
изображението във визьора, може да
бъде разгледана чрез натискане на
бутон, за да се покаже зоната на
изображението в контролния панел,
визьора или екрана с информация.
76
Бутон Fn
Главен диск за
управление
Качество и размер на изображението
Заедно качеството и размерът на изображението определят колко
място заема всяка снимка на картата с памет. По-големите и повисококачествени изображения могат да се отпечатват в големи
размери, но също така изискват повече памет, което означава, че помалко такива изображения могат да се съхраняват на картата с
памет (0 380).
Качество на изображението
Изберете файлов формат и коефициент на компресия (качество на
изображението).
Опция
Тип файл
NEF (RAW)
NEF
JPEG fine
JPEG normal
JPEG
JPEG basic
NEF (RAW) + JPEG
fine
NEF (RAW) + JPEG
normal
NEF (RAW) + JPEG
basic
NEF/
JPEG
Описание
Необработените данни от сензора за
изображения се запазват без допълнителна
обработка. Настройките като баланс на бялото и
контраст могат да се регулират след
заснемането.
Записват се JPEG изображения с коефициент на
компресия приблизително 1 : 4 (високо
качество). *
Записват се JPEG изображения с коефициент на
компресия приблизително 1 : 8 (нормално
качество). *
Записват се JPEG изображения с коефициент на
компресия приблизително 1 : 16 (основно
качество). *
Записват се две изображения, едно NEF (RAW)
изображение и едно JPEG изображение с
основно качество.
Записват се две изображения, едно NEF (RAW)
изображение и едно JPEG изображение с високо
качество.
Записват се две изображения, едно NEF (RAW)
изображение и едно JPEG изображение с
нормално качество.
* Приоритет на размера, избрано за JPEG компресиране. Коефициентът на
компресия е само приблизителна стойност; действителното съотношение варира според ISO
чувствителността и заснеманата сцена.
77
Качеството на изображението се настройва чрез натискане на
бутона X (T) и завъртане на главния диск за управление, докато
желаната настройка се покаже в екрана с информация.
Бутон X (T)
Главен диск за
управление
Екран с информация
A NEF (RAW) изображения
Опцията, избрана за размер на изображението, не оказва влияние върху
размера на NEF (RAW) изображенията. Могат да се създадат JPEG копия на
изображенията NEF (RAW) чрез опцията Capture NX-D или друг софтуер, или
опцията NEF (RAW) обработване в менюто за ретуширане (0 295).
A NEF + JPEG
Когато снимките, направени с настройката NEF (RAW) + JPEG се разглеждат
на фотоапарата с поставена само една карта с памет, ще се показва само
JPEG изображението. Ако двете копия са записани на същата картата с
памет, и двете копия ще бъдат изтрити при изтриване на снимката. Ако JPEG
копието е записано на отделна картата с памет чрез използване на опцията
Роля на картата в слот 2 > RAW слот 1 – JPEG слот 2, изтриването на JPEG
копието няма да изтрие NEF (RAW) изображението.
78
A + NEF (RAW)
Ако + NEF (RAW) е зададено за бутона Fn чрез използване на Потребителска
настройка f2 (Присвояване на бутон Fn, 0 284) > Натискане и е избрана
JPEG опция за качество на изображението, ще бъде записано NEF (RAW)
копие със следващата снимка, направена след като бутонът Fn бъде натиснат
(оригиналната настройка за качество на изображението ще бъде
възстановена, когато вдигнете пръста си от спусъка). За изход без записване
на NEF (RAW) копие, натиснете бутона Fn отново.
A Менюто за снимане
Качеството на изображението може да се регулира също и чрез използване
на опцията Качество на изображението в менюто за снимане (0 268).
79
❚❚ JPEG компресиране
За да изберете типа на компресията за JPEG изображения,
маркирайте JPEG компресиране в менюто за снимане и натиснете
2.
O
P
Опция
Приоритет на
размера
Оптимално
качество
Описание
Изображенията са компресирани, за да произведат
относително еднакъв размер на файловете.
Оптимално качество на изображението. Размерът на
файловете варира според заснеманата сцена.
❚❚ Тип
За да изберете типа на компресията за NEF (RAW) изображения,
маркирайте NEF (RAW) запис > Тип в менюто за снимане и
натиснете 2.
Опция
N
O
Описание
NEF изображенията са компресирани с реверсивен
Компресиране без алгоритъм, което намалява размера на файловете с
загуби
около 20–40%, без да се повлиява качеството на
изображението.
NEF изображенията са компресирани с нереверсивен
алгоритъм, което намалява размера на файловете с
Компресиране
около 35–55%, почти без да се повлиява качеството
на изображението.
❚❚ Дълбочина в битове NEF (RAW)
За да изберете дълбочина в битове за NEF (RAW) изображения,
маркирайте NEF (RAW) запис > Дълбочина в битове NEF (RAW) в
менюто за снимане и натиснете 2.
Опция
80
q
12-битови
r
14-битови
Описание
NEF (RAW) изображенията са записани при
дълбочина в битове от 12 бита.
NEF (RAW) изображенията са записани при
дълбочина в битове от 14 бита, което дава файлове
по-големи от тези с дълбочина от 12 бита, но
увеличава данните за записаните цветове.
Размер на изображението
Размерът на изображенията се измерва в пиксели. Изберете от
# Large, $ Medium или % Small (обърнете внимание, че размерът
на изображението варира според опцията, избрана за Зона на
изображ. във визьора, 0 73):
Зона на изображ.
във визьора
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Опция
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Размер (пиксели)
6000 × 4000
4496 × 3000
2992 × 2000
4800 × 3200
3600 × 2400
2400 × 1600
Размер при отпечатване (см) *
50,8 × 33,9
38,1 × 25,4
25,3 × 16,9
40,6 × 27,1
30,5 × 20,3
20,3 × 13,5
* Приблизителен размер при отпечатване при 300 dpi. Размерът при отпечатване в инчове е равен на
размера на изображението в пиксели, разделен на разделителната способност на принтера в dots per
inch (dpi; 1 инч = приблизително 2,54 см).
Размерът на изображението се настройва чрез натискане на бутона
X (T) и завъртане на диска за подкоманди, докато желаната
настройка се покаже в екрана с информация.
Бутон X (T)
Диск за
подкоманди
Екран с информация
A Менюто за снимане
Размерът на изображението може да се регулира също и чрез използване на
опцията Размер на изображението в менюто за снимане (0 269).
81
Използване на две карти с памет
Когато във фотоапарата са поставени две карти с памет, можете да
използвате елемента Роля на картата в слот 2 в менюто за снимане,
за да изберете ролята, изпълнявана от картата в слот 2. Изберете от
Препълване (картата в слот 2 се използва само, ако картата в слот 1
е пълна), Архивиране (всяка снимка се записва два пъти, един път
върху картата в слот 1 и втори път върху картата в слот 2) и RAW
слот 1 – JPEG слот 2 (същото действие както при Архивиране, с
тази разлика, че NEF/RAW копията на снимки, записани с настройки
NEF/RAW + JPEG, се записват само върху картата в слот 1, а JPEG
копията – само върху картата в слот 2).
A „Архивиране“ и „RAW слот 1 – JPEG слот 2“
Фотоапаратът показва броя на оставащите експозиции за запис на картата с
най-малко памет. Освобождаването на затвора ще се деактивира, когато
някоя от картите е пълна.
A Записване на филми
Когато във фотоапарата са поставени две карти с памет, слотът, използван
за запис на филми, може да бъде избран чрез използване на опцията
Местоназначение в менюто за снимане (0 273).
82
Фокус
Фокусът може да се настройва автоматично (вижте по-долу) или
ръчно (0 97). Можете също да изберете точката за фокусиране при
автоматичното или ръчното фокусиране (0 89) или да използвате
заключването на фокуса, за да прекомпозирате снимката, след като
сте фокусирали (0 93).
Автоматично фокусиране
За да използвате автоматичното Селектор на режима на фокусиране
фокусиране, завъртете
селектора на режима на
фокусиране на AF.
Режим на автоматично фокусиране
Следните режими на автоматично фокусиране могат да бъдат
избрани по време на снимане с визьор:
Режим
AF-A
AF-S
AF-C
Описание
Автоматичен избор на вида на АФ: фотоапаратът автоматично избира
единично автоматично фокусиране, ако обектът е неподвижен и
автоматично фокусиране с непрекъснато следене, ако обектът се
движи.
Единичен АФ: За неподвижни обекти. Фокусът се заключва, когато
спусъкът е натиснат наполовина. При настройки по подразбиране,
затворът може да бъде освободен, само когато индикаторът за фокус
(I) се появява (Приоритет на фокус; 0 276).
АФ с непрекъснато следене: За движещи се обекти. Фотоапаратът
фокусира непрекъснато, докато спусъкът е натиснат наполовина; ако
обектът се премести, фотоапаратът ще активира Проследяване с
предвиждащо фокусиране (0 85), за да предвиди финалното
разстояние до обекта и да регулира фокуса, както е необходимо. При
настройки по подразбиране, затворът може да бъде освободен, без
значение дали обектът е на фокус или не (Приоритет на
освобождаване; 0 276).
83
Следните режими на автоматично фокусиране могат да бъдат
избрани по време на live view (преглед в реално време):
Режим
AF-S
AF-F
Описание
Единичен АФ: За неподвижни обекти. Фокусът се заключва, когато
спусъкът е натиснат наполовина.
Постоянно следящ АФ: За движещи се обекти. Фотоапаратът фокусира
непрекъснато, докато спусъкът е натиснат. Фокусът се заключва,
когато спусъкът е натиснат наполовина.
Режимът на автоматично
фокусиране може да бъде избран
чрез натискане на бутона за
режим на АФ и завъртане на
главния диск за управление,
докато желаната настройка се
покаже.
Бутон за режим
на АФ
Контролен панел
Визьор
84
Дисплей
Главен диск за
управление
A Проследяване с предвиждащо фокусиране (Снимане с визьор)
В режим AF-C или при избрано автоматично фокусиране с непрекъснато
следене в режим AF-A, фотоапаратът ще започне проследяване с
предвиждащо фокусиране, ако обектът се приближава или отдалечава от
фотоапарата, докато спусъкът е натиснат наполовина. Това позволява
фотоапаратът да следи обекта на фокус, като се опитва да предвиди къде ще
бъде обектът, когато натиснете спусъка.
A Вижте също
За информация относно използването на приоритет фокус в АФ с
непрекъснато следене, вижте Потребителска настройка a1 (Избор на
приоритет AF-C, 0 276). За информация относно използването на
приоритет освобождаване при единичен АФ, вижте Потребителска
настройка a2 (Избор на приоритет AF-S, 0 276). Вижте Потребителска
настройка f5 (Персонлз. дискове управление) > Промяна основни/
подкоманд. (0 285) за информация относно използването на диска за
подкоманди за избор на режима на фокусиране.
85
Режим за избор на АФ зона
Режимът за избор на АФ зона контролира как фотоапаратът избира
точка за фокусиране за автоматично фокусиране. Следните опции са
налични по време на снимане с визьор:
• АФ с единична точка: Изберете точка за фокусиране, както е описано
на страница 89; фотоапаратът ще фокусира обекта само в
избраната точка за фокусиране. Използвайте за неподвижни
обекти.
• АФ с динамична зона: Изберете точка за фокусиране, както е описано
на стр. 89. В режими на фокусиране AF-A и AF-C фотоапаратът ще
фокусира въз основа на информацията от околните точки за
фокусиране, ако обектът леко се измести от избраната точка.
Броят точки за фокусиране варира в зависимост от избрания
режим:
- 9-точков АФ с динамична зона: Изберете когато няма време за
композиране на снимката, или когато снимате обекти, които се
движат предвидимо (напр. бегачи или състезателни коли на
писта).
- 21-точков АФ с динамична зона: Изберете, когато снимате обекти,
които се движат непредвидимо (напр., играчи във футболен мач).
- 51-точков АФ с динамична зона: Изберете, когато снимате обекти,
които се движат бързо и не могат лесно да се кадрират във
визьора (напр. птици).
86
• 3D проследяване: Изберете точка за фокусиране, както е описано на
страница 89. В режими на фокусиране AF-A и AF-C, фотоапаратът ще
следи обекти, които напускат избраната точка за фокусиране и ще
избере нови точки за фокусиране, ако е необходимо. Използвайте
за бързо композиране на снимки с обекти, които се движат
хаотично от една страна на друга (напр., тенис играчи). Ако
обектът излезе от визьора, вдигнете пръста си от спусъка и
прекомпозирайте снимката, така че обектът да е в избраната точка
за фокусиране.
• АФ с автоматична зона: Фотоапаратът
автоматично открива обекта и избира
точката за фокусиране (при портретни
обекти фотоапаратът може да различи
обекта от фона за подобрено
разпознаване на обекти). Активните точки
за фокусиране се маркират за кратко, след
като фотоапаратът фокусира; в режим AF-C, или когато е избрано
автоматично фокусиране с непрекъснато следене в режим AF-A,
основната точка за фокусиране остава маркирана, след като
другите точки за фокусиране са се изключили.
A 3D проследяване
Когато спусъкът е натиснат наполовина, цветовете в областта около точката
за фокусиране се запазват във фотоапарата. Следователно, 3D
проследяването може да не даде желаните резултати при обекти, които са
със същия цвят като фона, или които заемат много малка част от кадъра.
87
Следните режими за избор на АФ зона могат да бъдат избрани по
време на live view (преглед в реално време):
• ! АФ с приоритет на лица: Използвайте за
портрети. Фотоапаратът автоматично
регистрира и се фокусира върху
портретни обекти; избраният обект е
обозначен с двойна жълта рамка (ако са
засечени множество лица, фотоапаратът
ще фокусира върху най-близкия обект; за
да изберете друг обект, използвайте мултиселектора). Ако
фотоапаратът вече не може да регистрира обекта (например,
защото лицето на обекта вече не гледа към фотоапарата), рамката
вече няма да се вижда.
• $ АФ с широка зона: Използва се за ръчни
снимки на пейзажи и други непортретни
обекти.
• % АФ с нормална зона: Използва АФ се за
точно фокусиране върху избрана част в
кадъра. Препоръчва се използването на
статив.
88
• & АФ с проследяване на обекта: Използвайте
мултиселектора, за да позиционирате
точката за фокусиране над обекта и
натиснете J, за да започнете
проследяването. Точката за фокусиране
ще следи избрания обект, докато той се
движи през кадъра. За да приключите
проследяването, натиснете J отново. Обърнете внимание, че
фотоапаратът може да не успее да следи обекти, ако те се движат
бързо, напускат кадъра или са затъмнени от други обекти,
променят се видимо по размер, цвят или яркост или пък са твърде
малки, твърде големи, твърде ярки, твърде тъмни или са подобни
по цвят или яркост на фона.
A Ръчен избор на точка за фокусиране
Мултиселекторът може да се
използва за избор на точка за
фокусиране. Завъртането на
ключето за заключване на фокуса
на L деактивира ръчното избиране
на точка за фокусиране.
Ключе за заключване на фокуса
89
Режимът за избор на АФ зона
може да бъде избран чрез
натискане на бутона за режим на
АФ и завъртане на диска за
подкоманди, докато желаната
настройка се покаже.
Бутон за режим
на АФ
Контролен панел
Визьор
Диск за
подкоманди
Дисплей
A Режим за избор на АФ зона (снимане с визьор)
Режимът за избор на АФ зона се показва в контролния панел и визьора.
Режим за избор на АФ зона
Контролен панел
Визьор
АФ с единична точка
9-точков АФ с динамична зона *
21-точков АФ с динамична зона *
51-точков АФ с динамична зона *
3D проследяване
АФ с автоматична зона
* Само активната точка за фокусиране се показва във визьора. Оставащите точки за фокусиране
предоставят информация за помощ на работата по фокусиране.
90
D Използване на автоматично фокусиране в live view
Използвайте AF-S обектив. Желаните резултати може да не бъдат постигнати
с други обективи или телеконвертори. Обърнете внимание, че при live view
автоматичното фокусиране е по-бавно, а дисплеят може да стане по-светъл
или по-тъмен, докато фотоапаратът фокусира. Точката за фокусиране може
понякога да се покаже в зелено, ако фотоапаратът не успее да фокусира.
Фотоапаратът може да не успее да фокусира в следните ситуации:
• В обекта има линии, успоредни на дългата страна на кадъра
• Обектът не е достатъчно контрастен
• Обектът в точката за фокусиране съдържа зони със силно контрастираща
яркост или включва точково осветление, неонов знак или друг източник на
светлина с променлива яркост
• При осветление от флуоресцентни, живачни, натриеви или подобни
източници на светлина се появява трептене или ивици
• Използва се филтър за кръстове (звезди) или друг специален филтър
• Обектът изглежда по-малък от точката за фокусиране
• В обекта преобладават правилни геометрични фигури (напр. щори или ред
прозорци на небостъргач)
• Обектът се движи
A Избор на точка за фокусиране
Освен при АФ с проследяване на обекта, натискането на J по време на
избор на точка за фокусиране избира централната точка за фокусиране. При
АФ с проследяване на обекта натискането на J вместо това стартира
проследяване на обекта. Ръчният избор на точка за фокусиране не е
наличен при АФ с автоматична зона, или ако е засечено лице, когато е
избрано АФ с приоритет на лица в live view (преглед в реално време).
91
A Вижте също
Снимане с визьор: За информация относно избиране кога точката за
фокусиране да свети, вижте Потребителски настройка a5 (Показване на
точка за фокус.) > Осветяване на точка за фокус. (0 277). За информация
относно настройка на избора на точка за фокусиране на „ограждане“, вижте
Потребителска настройка a6 (Ограждане точка фокусиране, 0 277). За
информация относно избирането на броя точки за фокусиране, които могат
да бъдат избрани чрез използване на мултиселектор, виж Потребителски
настройка a7 (Брой точки за фокусиране, 0 277). За информация относно
избиране на отделни точки за фокусиране за вертикална и хоризонтална
ориентация, виж Потребителска настройка a8 (Съхр. на точки по
ориентация, 0 277).
Снимане с визьор/live view (преглед в реално време): Вижте Потребителска
настройка f5 (Персонлз. дискове управление.) > Промяна основни/
подкоманд. (0 285) за информация относно използването на диска за
управление за избор на режим за избор на АФ зона.
92
Заключване на фокусa
Заключването на фокусa може да се използва, за да промените
композицията, след като сте фокусирали, което ви позволява да
фокусирате върху обект, който няма да е в точка за фокусиране в
окончателната композиция. Ако фотоапаратът не успее да фокусира
с помощта на автоматичното фокусиране (0 96), можете да
използвате заключването на фокусa, за да прекомпозирате
снимката, след като сте фокусирали върху друг обект, разположен
на същото разстояние като първоначалния ви обект. Заключването
на фокусa е най-ефективно, когато за режим за избор на АФ зона е
избрана опция, различна от АФ с автоматична зона (0 86).
1 Фокус.
Позиционирайте обекта в избраната точка за
фокусиране и натиснете спусъка наполовина, за да
започне фокусирането. Проверете дали индикаторът
за фокус (I) се появява във визьора (снимане с
визьор) или дали точката за фокусиране е станала зелена (live
view).
Снимане с визьор
Live view
93
2 Заключете фокуса.
Режими на фокусиране AF-A и AF-C (снимане
с визьор): Докато спусъкът е натиснат
наполовина (q), натиснете бутона A
AE-L/AF-L (w). за да заключите фокуса.
Фокусът ще остане заключен, докато е
натиснат бутонът A AE-L/AF-L, дори ако
по-късно вдигнете пръста си от спусъка.
Спусък
Бутон A AE-L/AF-L
AF-S (снимане с визьор) и live view (преглед в
реално време): Фокусът се заключва автоматично и остава
заключен, докато не вдигнете пръста си от спусъка. Фокусът
може да се заключи също и чрез натискане на бутона A AE-L/AF-L
(виж по-горе).
94
3 Прекомпозирайте снимката и снимайте.
Фокусът ще остане заключен между снимките, ако
държите спусъка натиснат наполовина (AF-S и live view
(преглед в реално време)) или държите натиснат
бутона A AE-L/AF-L, което ще ви позволи да заснемете
няколко последователни снимки със същата настройка на
фокуса.
Снимане с визьор
Live view
Не променяйте разстоянието между фотоапарата и обекта, докато е
активирано заключването на фокуса. Ако обектът се премести,
фокусирайте отново на новото разстояние.
A Вижте също
Натискането на бутона A AE-L/AF-L в стъпка 2 също заключва експозицията
(0 107). Потребителска настройка f4 (Присвояв. бутон AE-L/AF-L, 0 285) за
информация относно избора на ролята, изпълнявана от бутона A AE-L/AF-L.
95
A Получаване на добри резултати с автоматичното фокусиране
Автоматичното фокусиране не работи толкова добре при условията,
изброени по-долу. Освобождаването на затвора може да се деактивира, ако
фотоапаратът не успее да фокусира при тези условия, или може да се
покаже индикаторът за фокус (I) и фотоапаратът да издаде звуков сигнал,
като позволи освобождаване на затвора, дори когато обектът не е на фокус.
В тези случаи фокусирайте ръчно (0 97) или използвайте заключването на
фокуса (0 93), за да фокусирате върху друг обект на същото разстояние и
след това прекомпозирайте снимката.
Контрастът между обекта и фона е малък или
никакъв.
Пример: Обектът е със същия цвят като фона.
Точката за фокусиране съдържа обекти, които са на
различно разстояние от фотоапарата.
Пример: Обектът е в клетка.
В обекта преобладават правилни геометрични
фигури.
Пример: Щори или редица от прозорци на
небостъргач.
Точката за фокусиране съдържа зони с рязко
контрастираща яркост.
Пример: Обектът е наполовина в сянка.
Фоновите предмети изглеждат по-големи от
обектa.
Пример: В кадъра зад обекта има сграда.
Обектът съдържа множество фини детайли.
Пример: Поляна с цветя или други обекти, които са
дребни или са с еднаква яркост.
96
Ръчно фокусиране
Ръчното фокусиране е на разположение за обективи, които не
поддържат автоматично фокусиране (обективи, различни от NIKKOR
с АФ), или когато автоматичното фокусиране не доведе до желаните
резултати (0 96).
• Обективи с АФ: Настройте
Селектор на режима на фокусиране
превключвателя на режим за
фокуса на обектива (ако е
наличен) и селектора на
режима на фокусиране на
фотоапарата на M.
D АФ обективи
Не използвайте обективи с АФ с превключвателя на режим за фокуса на
обектива, настроен на M и селектор на режима на фокусиране на
фотоапарата, настроен на AF. Неспазването на тази предпазна мярка може
да доведе до повреда на фотоапарата или обектива. Горното не се отнася
до AF-S обективи, които може да бъдат използвани в режим M, без
селектора на режима на фокусиране на фотоапарата да се настройва на M.
• Обективи за ръчно фокусиране: Фокусирайте ръчно.
За да фокусирате ръчно, завъртете
пръстена за фокусиране на обектива,
докато обектът не дойде на фокус. Можете
да правите снимки по всяко време, дори
когато изображението не е на фокус.
97
❚❚ Електронният далекомер (Снимане с визьор)
Индикаторът за фокусиране на визьора
може да се използва за потвърждение дали
обектът в избраната точка за фокусиране е
на фокус (за точка за фокусиране може да се
избере всяка от 51-та точки за фокусиране).
След като сте позиционирали обекта в
избраната точка за фокусиране, натиснете
спусъка наполовина и въртете пръстена за фокусиране на обектива,
докато се покаже индикаторът за фокус (I). Имайте предвид, че при
обектите, изброени на страница 96, индикаторът за фокус понякога
може да се показва, без обектът да е на фокус. Преди да снимате,
проверете във визьора дали обектът е на фокус. За информация
относно използването на електронния далекомер с опционални
телеконвертори AF-S/AF-I, вижте стр. 307.
A Позиция на фокалната равнина
За да определите разстоянието между
обекта и фотоапарата, измерете от
маркировката за фокалната равнина (E)
на тялото на фотоапарата. Разстоянието
между фланеца за монтиране на обектива и
фокалната равнина е 46,5 мм.
46,5 мм
Маркировка за фокалната
равнина
A Live view
Натиснете бутона X (T), за да увеличите за
прецизен фокус в live view (преглед в реално
време) (0 38).
Бутон X (T)
98
ISO чувствителност
Светлочувствителността на фотоапарата може да се регулира в
зависимост от интензитета на светлината. Изберете от настройки,
които варират от ISO 100 до ISO 25 600 в стъпки, еквивалентни на
1/3 EV. Режимите автоматичен, сцена и специални ефекти също
предлагат опция AUTO, която позволява фотоапаратът да настрои ISO
чувствителността според условията на осветеност. Настройки на Hi
Черно-бяло 1 (еквивалент на ISO 51 200) и Hi Черно-бяло 2
(еквивалент на ISO 102 400) са също налични, но обърнете
внимание, че снимките, направени с коя да е от двете настройки се
записват в монохромно изображение чрез използване на опцията,
избрана за Задаване на Picture Control > Монохромно
изображение в менюто за снимане (0 130). Колкото по-висока е ISO
чувствителността, толкова по-малко светлина е необходима за
експозиция, което позволява по-високи скорости на затвора или помалки диафрагми.
Режими
P, S, A, M
%
Други режими на
снимане
Опции
100–25 600; Hi Черно-бяло 1 и Hi Черно-бяло 2
Автоматична
Автоматично; 100–25 600
99
ISO чувствителността може да
бъде регулирана чрез натискане
на бутона W (S) и завъртане на
главния диск за управление,
докато желаната настройка се
покаже.
Бутон W (S)
Главен диск за
управление
Контролен панел
Визьор
Екран с информация
A Менюто за снимане
ISO чувствителността може да се регулира и от менюто за снимане. Изберете
Настройки на ISO чувствителност в менюто за снимане, за да регулирате
настройките за снимки (0 271).
A Live view
В live view (преглед в реално време) избраната стойност се показва на
дисплея.
100
❚❚ Hi Черно-бяло 1/Hi Черно-бяло 2
В режими P, S, A и M, Hi Черно-бяло 1 и Hi
Черно-бяло 2 могат да бъдат избрани чрез
използване на опцията Настройки на ISO
чувствителност (0 271) > ISO
чувствителност в менюто за снимане.
A Hi ISO достъп диск управление
Ако е избрано Вкл. за Настройки на ISO чувствителност > Hi ISO достъп
диск управление (0 271), Hi Черно-бяло 1 и Hi Черно-бяло 2 могат да бъдат
избрани чрез натискане на бутона W (S) и завъртане на главния диск за
управление. Ако е избрано Изкл. за Hi ISO достъп диск управление, докато
е избрано Hi Черно-бяло 1 или Hi Черно-бяло 2, завъртането на главния диск
за управление няма да има ефект, но въпреки това ISO чувствителността
може да се регулира от менютата.
A Ограничения за Hi Черно-бяло 1 и Hi Черно-бяло 2
Обърнете внимание върху следните ограничения, когато използвате Hi
Черно-бяло 1 или Hi Черно-бяло 2:
• Качеството и размерът на изображението не могат да бъдат променяни,
когато е избрано Hi Черно-бяло 1 или Hi Черно-бяло 2. Снимки, направени
с NEF (RAW), избрано за качество на изображението, се записват в JPEG
формат с високо качество. Ако е избрана опцията NEF (RAW) + JPEG, ще
бъде записано само JPEG изображение.
• Автом. настр. ISO чувствит. (0 102), Активен D-Lighting (0 139), HDR
(0 141), многократна експозиция (0 211) и серия снимки през интервал
(0 171) не са налични.
A Вижте също
За информация относно избирането на размер на стъпката на ISO
чувствителността, вижте Потребителска настройка b1 (Стойност стъпки
ISO чувствит.; 0 278). За информация относно регулирането на ISO
чувствителността без натискането на бутона W (S), вижте Потребителска
настройка d8 (Лесна настройка на ISO; 0 281). За информация относно
използването на опцията Висока ISO NR в менютата за снимане за
намаляване на шума при високи стойности на ISO чувствителността, вижте
страници 271 и 275.
101
Автом. настр. ISO чувствит.
(Само режими P, S, A и M)
Ако е избрано Вкл. за Настройки на ISO чувствителност > Автом.
настр. ISO чувствит. в менюто за снимане, ISO чувствителността
автоматично ще бъде регулирана, ако не може да се постигне
оптимална експозиция при стойността, избрана от потребителя (ISO
чувствителността се регулира подходящо, когато се използва
светкавицата).
1 Изберете Автом. настр. ISO чувствит.
Изберете Настройки на ISO
чувствителност в менюто за снимане,
маркирайте Автом. настр. ISO
чувствит. и натиснете 2.
2 Изберете Вкл.
Маркирайте Вкл. и натиснете J (ако е
избрано Изкл., ISO чувствителността ще
остане фиксирана на стойността,
избрана от потребителя).
102
3 Регулиране на настройките.
Максималната стойност за автоматична
ISO чувствителност може да бъде
избрана чрез използване на
Максимална чувствителност
(обърнете внимание, че ако ISO
чувствителността, избрана от
потребителя, е по-висока от тази, избрана за Максимална
чувствителност, ще се използва стойността, избрана от
потребителя). В режимите P и A чувствителността ще се регулира
само ако недостатъчното експониране ще се отрази върху
скоростта на затвора, избрана за Мин. скорост на затвора
(1/4000–30 сек или Автоматична; в режимите S и M ISO
чувствителността ще се регулира за оптимална експозиция при
избраната от потребителя скорост на затвора). Ако е избрано
Автоматична, фотоапаратът ще избере минимална скорост на
затвора, въз основа на фокусното разстояние на обектива.
Натиснете J, за да излезете, когато приключите с настройките.
Показва се ISO AUTO, когато е избрано Вкл.
Когато чувствителността е променена от
стойността, избрана от потребителя, тези
индикатори светят и променената
стойност се показва в контролния панел.
A Live view
В live view (преглед в реално време) индикаторът за автоматични настройки
на ISO чувствителност се показва на дисплея.
103
A Мин. скорост на затвора
Изборът за автоматична скорост на затвора може да бъде фино настроен
чрез маркиране на Автоматична и натискане на 2: например, стойностите,
които са по-бързи от тези, които обикновено се избират автоматично, може
да се използват с телефото обективи, за да се намали размазването.
Обърнете внимание, обаче, че Автоматична работи само с обективи с
процесор; ако се използва обектив без процесор без данни за обектива,
минималната скорост на затвора е фиксирана на 1/30 секунди. Скоростта на
затвора може да падне под минималната избрана, ако не може да бъде
постигната оптимална експозиция при ISO чувствителността, избрана за
Максимална чувствителност.
A Автом. настр. ISO чувствит.
Когато се използва светкавица, минималната скорост на затвора ще бъде
зададена като стойност, избрана за Мин. скорост на затвора, освен ако
тази стойност не е по-бърза, отколкото на Потребителска настройка e1
(Скорост синхр. светкавица, 0 282) или по-бавна от Потребителска
настройка e2 (Скорост затвор при светкавица, 0 283), в който случай
стойността, избрана за Потребителска настройка e2 ще се използва вместо
това. Обърнете внимание, че ISO чувствителността може да се увеличи
автоматично, когато автоматичната настройка на ISO чувствителността се
използва в съчетание с режими на светкавицата с бавна синхронизация
(налични с вградената светкавица и предлаганите като опция светкавици,
изброени на страница 311), което евентуално няма да позволи
фотоапаратът да избира бавни скорости на затвора.
A Активиране и деактивиране на Автом. настр. ISO чувствит.
Можете да включите или изключите автоматичната настройка на ISO
чувствителността като натиснете бутона W (S) и завъртите диска за
подкоманди. Показва се ISO AUTO, когато автоматичната настройка на ISO
чувствителността е включена.
104
Експозиция
Измерване
(Само режими P, S, A и M)
Изберете как фотоапаратът настройва експозицията в режими P, S, A
и M (в други режими фотоапаратът избира метода за измерване
автоматично).
Опция
a
Z
b
Описание
Матрица: В повечето ситуации води до естествени резултати.
Фотоапаратът измерва широка част от кадъра и настройва
експозицията в зависимост от разпределението на тоновете, цвета,
композицията, и при тип обектив G, E или D (0 307), информация за
разстоянието до обекта (3D цветно матрично измерване IІ; с другите
обективи с процесор фотоапаратът използва цветно матрично
измерване IІ, което не включва 3D информация за разстоянието до
обекта).
Централно претеглено: Фотоапаратът измерва целия кадър, но отделя
най-голямо внимание на централната зона (ако е поставен обектив с
процесор, размерът на зоната за снимане с визьор може да бъде
избран чрез използване на Потребителска настройка b4, Зона
центр.претегл. измерване, 0 278; ако е поставен обектив без
процесор, зоната се равнява на кръг 8 мм в диаметър). Класическо
измерване за портрети; препоръчва се, когато се използват филтри
с фактор за компенсация на експозицията (фактор на филтъра) над
1×.
Точково: Фотоапаратът измерва кръг, центриран върху текущата
точка за фокусиране, което прави възможно измерването на обекти
извън центъра (ако се използва обектив без процесор или ако е
активирано АФ с автоматична зона, фотоапаратът ще измери
централната точка за фокусиране). Диаметърът на кръга за снимане
с визьор е 3,5 мм или приблизително 2,5% от кадъра. Гарантира, че
обектът ще бъде правилно експониран, дори когато фонът е много
по-светъл или по-тъмен.
105
За да изберете опция за измерване, натиснете бутона Z (Q) и
завъртете главния диск за управление, докато желаната настройка
се покаже.
Бутон Z (Q)
Главен диск за
управление
Контролен панел
A Live view
В live view (преглед в реално време) избраната опция се показва на дисплея.
A Данни за обектив без процесор
Определянето на фокусното разстояние и максимална диафрагма на
обективи без процесор с използване на опцията Данни за обектив без
процесор в менюто с настройки (0 225) позволява фотоапаратът да
използва цветно матрично измерване, когато е избрана матрица. Централно
претегленото измерване ще бъде използвано, ако е избрано матрично
измерване с обективи без процесор, за които не са били предоставени
данни за обектива.
A Вижте също
За информация относно извършването на отделни настройки за оптимална
експозиция за всеки метод за измерване, вижте Потребителска настройка
b5 (Фина настр. оптим. експозиция, 0 278).
106
Заключване на автоматичната експозиция
Използвайте заключването на автоматичната експозиция, за да
прекомпозирате снимки, след като сте използвали централно
претеглено измерване и точково измерване (0 105) за измерване
на експозицията.
1 Заключване на експозицията.
Позиционирайте обекта в избраната
точка за фокусиране и натиснете
спусъка наполовина. При спусък,
натиснат наполовина, и обект,
позициониран на точката за
фокусиране, натиснете бутона A AE-L/
AF-L, за да заключите фокуса и
експозицията (ако използвате
автоматично фокусиране, проверете
дали фотоапаратът е на фокус; 0 34).
Спусък
Бутон A AE-L/AF-L
Докато заключването на експозицията
е активно, във визьора и дисплея ще се
покаже индикатор AE-L.
2 Прекомпозирайте
снимката.
Докато държите бутона
A AE-L/AF-L натиснат,
прекомпозирайте
изображението и снимайте.
107
A Точково измерване
При точково измерване, експозицията ще бъде заключена в измерената
стойност в избраната точка за фокусиране (0 105).
A Коригиране на скорост на затвора и диафрагма
Докато заключването на експозицията е активно, следните настройки могат
да се коригират, без да се променя измерената стойност за експозицията:
Режим
P
S
A
Настройка
Скорост на затвора и диафрагма (гъвкава програма; 0 52)
Скорост на затвора
Диафрагма
Обърнете внимание, че измерването не може да се променя, докато
заключването на експозицията е активно.
A Вижте също
Ако е избрано Вкл. за Потребителска настройка c1 (Спусък AE-L, 0 279),
експозицията ще се заключи, когато спусъкът е натиснат наполовина. За
информация относно смяна на ролята на бутона A AE-L/AF-L, вижте
Потребителска настройка f4 (Присвояв. бутон AE-L/AF-L, 0 285).
108
Компенсация на експозицията
(Само режими P, S, A, M, SCENE и %)
Компенсацията на експозицията се използва, за да се промени
експозицията от стойността, която е предложена от фотоапарата,
като така снимките стават по-светли или по-тъмни. Тя е найефективна, когато се използва заедно с централно претеглено
измерване или точково измерване (0 105). Изберете от стойности
между –5 EV (недоекспониране) и +5 EV (преекспониране) на стъпки
от 1/3 EV. По принцип, положителните стойности правят обекта посветъл, а отрицателните – по-тъмен.
–1 EV
Без компенсация на
експозицията
+1 EV
За да изберете стойност за компенсация на
експозицията, натиснете бутона E и
завъртете главния диск за управление,
докато желаната стойност се покаже.
Бутон E
Главен диск за управление
±0 EV
–0,3 (–1/3) EV
+2,0 EV
109
При стойности, различни от ±0,0, 0 в
центъра на индикатора на експозицията
ще свети (режими P, S, A, SCENE и %) и във
визьора и контролния панел ще бъде
показана иконата E, след като
освободите бутона E. Текущата стойност
за компенсация на експозицията може да
бъде потвърдена в индикатора на
експозицията чрез натискане на бутона E.
Нормалната експозиция може да бъде възстановена чрез
настройване на компенсацията на експозицията на ±0. Освен в
режими SCENE и %, компенсацията на експозицията не се нулира,
когато фотоапаратът бъде изключен (в режими SCENE и %
компенсацията на експозицията ще бъде нулирана, когато бъде
избран друг режим или фотоапаратът бъде изключен).
A Режим M
В режим M, компенсацията на експозицията влияе само върху индикатора на
експозицията; скоростта на затвора и диафрагмата не се променят.
A Компенсация на експозицията (Live View)
Когато селекторът на live view бъде завъртян на C, компенсацията на
експозицията може да бъде настроена на стойности между –5 и +5 EV, но
само стойности между –3 и +3 могат да бъдат преглеждани предварително
на дисплея.
A Вижте също
За информация относно избирането на размера на стъпките, които са на
разположение за компенсация на експозицията, вижте Потребителска
настройка b2 (EV стъпки за контрол на експ., 0 278). За информация
относно извършването на настройки на компенсацията на експозицията без
натискането на бутона E, вижте Потребителска настройка b3 (Лесна
компенс. експозиция, 0 278). За информация относно ограничаването на
ефектите на компенсацията на експозицията върху фона, когато използвате
светкавица за осветление на предния план, вижте Потребителска настройка
e4 (Компенс. експоз. светкавица, 0 283). За информация относно
автоматичното променяне на експозицията, нивото на светкавицата,
баланса на бялото или Активния D-Lighting, вижте страница 197.
110
Баланс на бялото
(Само режими P, S, A и M)
Балансът на бялото гарантира, че цветовете няма да се повлияят от
цвета на източника на светлина. В режими, различни от P, S, A и M,
балансът на бялото се настройва автоматично от фотоапарата.
Автоматичният баланс на бялото се препоръчва за повечето
източници на светлина в режими P, S, A и M, но могат да бъдат
избрани други стойности, ако е необходимо, според типа източник:
Опция
v
J
I
H
N
G
M
K
L
Автоматично
Нормален
Запазв. топли цветове освет.
Осв. от лампа наж. жичка
Цветна темп. *
3500–8000 K
3000 K
Флуоресцентно осветление
Натриеви лампи
2700 K
Топло бяло флуоресц. осв.
3000 K
Бяло флуоресцентно осв.
3700 K
Хладно бяло флуоресц. осв.
4200 K
Дневно бяло флуоресц. осв.
5000 K
Дневно флуоресцентно осв.
6500 K
Високотемп. живачна лампа
7200 K
Пряка слънчева светлина
5200 K
Светкавица
5400 K
Облачно небе
6000 K
Сянка
Избор на цветна температура (0 117)
Ръчна потребит. настройка (0 120)
8000 K
2500–10 000 K
—
* Всички стойности са приблизителни и не отразяват фината настройка (ако е приложимо).
111
Балансът на бялото се настройва чрез натискане на бутона L (U)
и завъртане на главния диск за управление, докато желаната
настройка се покаже.
Бутон L (U)
Главен диск за
управление
Екран с информация
A Live view
В live view (преглед в реално време) избраната опция се показва на дисплея.
A Менютата за снимане
Балансът на бялото може да се регулира и чрез опцията Баланс на бялото в
менюто за снимане (0 269, 274), която може да се използва и за фина
настройка на баланса на бялото (0 114) или за измерване на стойност за
ръчна потребителска настройка на баланс на бялото (0 120). Опцията
Автоматично в менюто Баланс на бялото предлага избор от Нормален и
Запазв. топли цветове освет., която запазва топлите цветове от
осветление от лампа с нажежаема жичка, докато опцията I
Флуоресцентно осветление може да се ползва, за да изберете светлинния
източник от видовете лампи. Елементът в менюто за филми предлага опция
Същ. като настр. за снимки, която настройва баланса на бялото за филми,
както е и за снимки.
A Светкавици за студио
Автоматичният баланс на бялото може да не доведе до желаните резултати
с големи светкавици за студио. Използвайте ръчна потребителска
настройка за баланс на бялото или настройте баланса на бялото на
Светкавица и използвайте фината настройка, за да регулирате баланса на
бялото.
112
A Цветна температура
Възприеманият цвят на източника на светлина е различен за различните
хора, като зависи и от други условия. Цветната температура е обективна
мярка за цвета на източника на светлина, която се определя с оглед на
температурата, до която даден предмет трябва да бъде нагрят, за да започне
да излъчва светлина със същите дължини на вълните. Белите източници на
светлина с цветна температура от порядъка на 5000–5500 K изглеждат бели,
докато източниците на светлина с по-ниска цветна температура, като
лампите с нажежаема жичка, изглеждат леко жълти или червени. Източници
на светлина с по-висока цветна температура имат син оттенък.
„По-топли“ (по-червени) цветове „По-студени“ (по-сини) цветове
q I (натриеви лампи): 2700 K
w J (осв. от лампа наж. жичка)/I (Топло бяло флуоресц. осв.): 3000 K
e I (бяло флуоресцентно осв.): 3700 K
r I (хладно бяло флуоресц. осв.): 4200 K
t I (дневно бяло флуоресц. осв.): 5000 K
y H (пряка слънчева светлина): 5200 K
u N (светкавица): 5400 K
i G (облачно небе): 6000 K
o I (дневно флуоресцентно осв.): 6500 K
!0 I (високотемп. живачна лампа): 7200 K
!1 M (сянка): 8000 K
Обърнете внимание: Всички стойности са приблизителни.
113
Фина настройка на баланса на бялото
При настройки, различни от K (Избор на цветна температура),
балансът на бялото може да бъде „фино настроен“, за да се
компенсират вариации в цвета на източника на светлина или
нарочно да се добави дадена цветова отсянка към изображението.
❚❚ Менюто на баланса на бялото
За да настроите фино баланса на бялото от менютата за снимане,
изберете Баланс на бялото и следвайте стъпките по-долу.
1 Покажете опциите за фина настройка.
Маркирате опция за баланс на бялото и
натиснете 2 (ако се показва подменю,
изберете желаната опция и натиснете 2
отново, за да се покажат опциите за
фина настройка; за информация
относно ръчната потребителска
настройка за фина настройка на баланса на бялото, вижте
страница 129).
2 Фина настройка на баланса на бялото.
Използвайте мултиселектора за фина
настройка на баланса на бялото.
Балансът на бялото може да бъде фино
настроен на ос кехлибарен (A)–син (B) в
стъпки от 0,5 и ос зелен (G)–пурпурен
(M) в стъпки от 0,25. Хоризонталната ос
Координати
(кехлибарен-син) съответства на цветна
Регулиране
температура, докато вертикалната ос
(зелен-пурпурен) има подобен ефект
към съответните филтри за color compensation (CC) (компенсация
на цветовете). Хоризонталната ос е разделена на стъпки,
еквивалентни на около 5 mired (единица за измерване на цветна
температура), вертикалната ос на стъпки от около 0,05 единици
за дифузна плътност.
114
3 Натиснете J.
Натиснете J за запазване на настройките връщане към
менютата за снимане.
❚❚ Бутонът L (U)
При настройки, различни от K
(Избор на цветна температура)
и L (Ръчна потребит.
настройка), бутонът L (U)
може да се използва за фина
настройка на баланса на бялото
на оста кехлибарен (A)–син (B)
Бутон L (U)
Диск за
(0 114; за да направите фина
подкоманди
настройка на баланса на бялото,
когато е избрано L,
използвайте менюто за снимане, както е описано на страница 129).
Натиснете бутона L (U) и завъртете диска за подкоманди на фина
настройка на баланса на бялото в стъпки от 0,5 (всяка пълна стъпка е
еквивалентна на около 5 mired (единица за измерване на цветна
температура)), като спирате, когато желаната стойност се покаже.
Въртенето на диск за подкоманди наляво, увеличава количеството
кехлибарено (A). Въртенето на диск за подкоманди надясно,
увеличава количеството синьо (B).
Контролен панел
Екран с информация
A Live view
В live view (преглед в реално време) избраната стойност се показва на
дисплея.
115
A Фина настройка на баланса на бялото
Ако балансът на бялото е фино настроен, до настройката за баланс на
бялото ще се покаже звездичка („E“). Обърнете внимание, че цветовете по
осите за фина настройка са относителни, не абсолютни. Например,
преместването на курсора на B (синьо), когато за баланс на бялото е избрана
„топла“ настройка като J (Осв. от лампа наж. жичка), ще направи снимките
леко „по-студени“, но всъщност няма да ги направи сини.
Екран с информация
Дисплей за снимане
A „Mired“ (единица за измерване на цветна температура)
Всяка промяна в цветната температура създава по-голяма разлика в цвета
при ниски цветни температури в сравнение с по-високи стойности на
цветни температури. Например, промяна от 1000 K създава много по-голяма
промяна в цвят при 3000 K, отколкото при 6000 К. Mired (единица за
измерване на цветна температура), изчислен като се умножи обратната
стойност на цветната температура по 10 6, е измерване на цветната
температура, което отчита подобна вариация, и поради тази причина е
единица, която се използва във филтрите за компенсация на цветната
температура. Напр.:
• 4000 K–3000 K (разлика от 1000 K) = 83 mired
• 7000 K–6000 K (разлика от 1000 K) = 24 mired
A Вижте също
Когато е избрано Клин баланс бяло за Потребителска настройка e6
(Задаване на авто клин, 0 284), фотоапаратът ще създаде няколко
изображения при всяко освобождаване на затвора. Балансът на бялото ще
се променя с всяко изображение, като „вклинява“ стойността, текущо
избрана за баланс на бялото (0 202).
116
Избиране на цветна температура
Следвайте стъпките по-долу, за да изберете цветна температура,
когато K (Избор на цветна температура) е избрано за баланс на
бялото.
D Изберете цветна температура
Имайте предвид, че желаните резултати няма да бъдат получени със
светкавица или флуоресцентно осветление. Изберете N (Светкавица) или
I (Флуоресцентно осветление) за тези източници. За други източници на
светлина направете пробна снимка, за да определите дали избраната
стойност е подходяща.
❚❚ Менюто на баланса на бялото
Цветната температура може да бъде избрана чрез опциите за
Баланс на бялото в менютата за снимане. Въведете стойности за
осите кехлибарен-син и зелен-пурпурен (0 114), както е описано
по-долу.
1 Изберете Избор на цветна
температура.
Изберете Баланс на бялото в кое да е
меню за снимане, след това маркирайте
Избор на цветна температура и
натиснете 2.
2 Изберете стойност за кехлибарен-син.
Натиснете 4 или 2, за да маркирате
цифри, и натиснете 1 или 3 за промяна.
Стойност за оста
кехлибарен (A)–син (B)
117
3 Изберете стойност за зелен-пурпурен.
Натиснете 4 или 2, за да маркирате
оста G (зелен) или M (пурпурен) и
натиснете 1 или 3, за да изберете
стойност.
Стойност за оста зелен
(G)–пурпурен (M)
4 Натиснете J.
Натиснете J за запазване на промените
и връщане към менютата за снимане.
Ако е избрана стойност, различна от 0 за
оста зелен (G)–пурпурен (M), ще се
покаже звездичка („E“) до иконата K.
118
❚❚ Бутонът L (U)
Когато е избрано K (Избор на
цветна температура), бутонът
L (U) може да се използва за
избор на цветна температура,
въпреки че е само за оста
кехлибарен (A)–син (B). Натиснете
бутона L (U) и завъртете диска
Диск за
за подкоманди, докато желаната Бутон L (U)
подкоманди
стойност се появи (настройките
се правят в mired (единица за
измерване на цветна
температура); 0 116). За да
въведете цветна температура
директно, натиснете бутона L
(U) и натиснете 4 или 2, за да маркирате цифра, и натиснете 1
или 3 за промяна.
Контролен панел
Екран с информация
A Live view
В live view (преглед в реално време) избраната стойност се показва на
дисплея.
119
Ръчна потребит. настройка
Ръчната потребителска настройка се използва за записване и за
връщане на потребителските настройки за баланса на бялото при
снимане под смесено осветление или за компенсиране на
източниците на светлина със силна цветова отсянка. Фотоапаратът
може да запамети до шест стойности за ръчна потребителска
настройка на баланса на бялото в настройки d-1 до d-6. Има два
налични метода за задаване на ръчна потребителска настройка на
баланса на бялото:
Метод
Директно измерване
Копиране от вече
направена снимка
Описание
Обект с неутрален сив или бял цвят се поставя при
осветлението, което ще бъде използвано при
финалната снимка, и балансът на бялото, измерен от
фотоапарата. В live view (преглед в реално време),
балансът на бялото може да бъде измерен в избрани
части от кадъра (точков баланс на бялото, 0 124).
Балансът на бялото се копира от снимка на карта с
памет (0 127).
Снимане с визьор
1 Осветете референтен предмет.
Поставете неутрален сив или бял предмет под осветлението,
което ще се използва във финалната снимка. При настройки за
студио като референтен предмет може да се използва
стандартна сива карта. Имайте предвид, че експозицията
автоматично се увеличава с 1 EV при измерването на баланса на
бялото; в режим M настройте експозицията така, че индикаторът
на експозицията да показва ±0 (0 57).
120
2 Настройте баланса на бялото на L (Ръчна потребит.
настройка).
Натиснете бутона L (U) и завъртете диска за управление,
докато на екрана с информация не се появи L.
Бутон L (U)
Главен диск за
управление
Екран с информация
3 Изберете потребителска настройка.
Натиснете бутона L (U) и завъртете диска за подкоманди,
докато желаната потребителска настройка на баланса на бялото
(d-1 до d-6) се появи на екрана с информация.
Бутон L (U)
Диск за
подкоманди
Екран с информация
A Измерване на баланса на бялото в ръчна потребителска настройка (снимане с визьор)
Балансът на бялото в ръчна потребителска настройка не може да се измери,
докато снимате HDR снимка (0 141) или многократна експозиция (0 211),
или когато Запис на филми е избран за Потребителска настройка g4
(Присвояв. бутон на затвор, 0 288) и селекторът на live view е завъртян на
1.
121
4 Изберете режим за директно
измерване.
Освободете бутона L (U) за кратко
и след това натиснете бутона, докато
иконата D на контролния панел и
визьора започне да свети.
Контролен панел
Визьор
5 Измерете баланса на бялото.
Секундите преди индикаторите да
спрат да мигат кадрирайте
референтния предмет, така че да
запълни визьора и натиснете спусъка
докрай. Фотоапаратът ще измери стойност за баланса на бялото
и ще я запази в потребителската настройка, избрана в стъпка 3.
Няма да се запише снимка; балансът на бялото може да бъде
измерен точно, дори когато фотоапаратът не е на фокус.
A Защитени потребителски настройки
Ако текущата потребителска настройка е защитена (0 129), 3 или Prt ще
светне в контролния панел, визьора и екрана с информация, ако се опитате
да измерите нова стойност.
122
6 Проверка на резултатите.
Ако фотоапаратът е успял да измери
стойността за баланса на бялото, C
ще светне в контролния панел, а
визьорът ще покаже светещо a.
Натиснете спусъка наполовина за
изход към режим на снимане.
Контролен панел
Визьор
Ако осветлението е недостатъчно или
пък е твърде ярко, е възможно
фотоапаратът да не успее да измери
баланса на бялото. В контролния панел
и визьора ще се появи светещо b a.
Натиснете спусъка наполовина, за да
се върнете към стъпка 5 и измерете
баланса на бялото отново.
Контролен панел
Визьор
D Режим директно измерване
Ако не се извършат действия по време на снимането с визьор, докато
екраните мигат, режимът на директно измерване ще приключи след
периода от време, избран за Потребителска настройка c2 (Таймер за
готовност, 0 279).
A Изберете потребителска настройка
Избирането на Ръчна потребит. настройка за
опцията Баланс на бялото в кое да е меню за
снимане показва диалоговия прозорец, показан
вдясно; маркирайте потребителска настройка и
натиснете J. Ако в момента не съществува
стойност за избраната потребителска
настройка, балансът на бялото ще бъде
настроен на 5200 K, същият като при Пряка
слънчева светлина.
123
Live view (точков баланс на бялото)
По време на live view (преглед в реално време), балансът на бялото
може да бъде измерен от всеки бял или сив предмет в кадъра.
1 Натиснете бутона a.
Огледалото ще се повдигне и на дисплея
на фотоапарата ще се покаже изгледът
през обектива.
Бутон a
2 Настройте баланса на бялото на L (Ръчна потребит.
настройка).
Натиснете бутона L (U) и завъртете главния диск за
управление, докато на дисплея не се появи L.
Бутон L (U)
124
Главен диск за
управление
Дисплей
3 Изберете потребителска настройка.
Натиснете бутона L (U) и завъртете диска за подкоманди,
докато желаната потребителска настройка на баланса на бялото
(d-1 до d-6) се появи на дисплея.
Бутон L (U)
Диск за
подкоманди
Дисплей
4 Изберете режим за директно
измерване.
Освободете бутона L (U) за кратко и
след това натиснете бутона, докато
иконата L на дисплея започне да
свети. Целта на точковия баланс на
бялото (r) ще се покаже в избраната
точка за фокусиране.
Дисплей
5 Позиционирайте целта върху бяла или сива област.
Докато L свети на дисплея,
използвайте мултиселектора, за да
позиционирате r върху бяла или сива
част от обекта. Натиснете бутона
X (T), за да увеличите областта
около целта за по-прецизно
позициониране.
125
6 Измерете баланса на бялото.
Натиснете J или натиснете спусъка
докрай, за да измерите баланса на
бялото. Времето, налично за измерване
на баланса на бялото, е времето,
избрано за Потребителска настройка c4
(Време автомат. изкл. дисплей) > Live
view (0 279).
Ако фотоапаратът не може да измери
баланса на бялото, ще се появи
съобщението, показано вдясно.
Изберете нова цел за баланса на бялото
и повторете процеса от стъпка 5.
7 Изход от режима за директно измерване.
Натиснете бутона L (U) за изход от режима за директно
измерване.
Когато е избрана Ръчна потребит.
настройка за Баланс на бялото в кое да
е меню за снимане, позицията на целта,
използвана за измерване на баланса на
бялото на ръчната потребителска
настройка ще се покаже на записаните
потребителски настройки по време на
live view (преглед в реално време).
A Измерване на баланса на бялото в ръчна потребителска настройка (live view)
Ръчната потребителска настройка на баланса на бялото не може да бъде
измерена, когато е избрано Запис на филми за Потребителска настройка g4
(Присвояв. бутон на затвор, 0 288) и live view селекторът е завъртян на 1.
Ръчната потребителска настройка за баланс на бялото не може да бъде
настроена, докато HDR експозицията е активна (0 141).
126
Управление на потребителските настройки
❚❚ Копиране на баланса на бялото от снимка
Следвайте стъпките по-долу, за да копирате стойността за баланса
на бялото от съществуваща снимка на избрана потребителска
настройка.
1 Изберете Ръчна потребит. настройка.
Изберете Баланс на бялото в кое да е
меню за снимане, след това маркирайте
Ръчна потребит. настройка и
натиснете 2.
2 Изберете местоназначение.
Маркирайте предварително зададеното
местоназначение (d-1 да d-6) и
натиснете W (S).
Бутон W (S)
3 Изберете Избор на изображение.
Маркирайте Избор на изображение и
натиснете 2.
127
4 Маркирайте изходно изображение.
Маркирайте изходното изображение.
5 Копирайте баланса на бялото.
Натиснете J, за да копирате стойността на баланса на бялото на
маркираната снимка към избраната потребителска настройка.
Ако маркираната снимка има коментар (0 291), коментарът ще
бъде копиран към коментара за избраната потребителска
настройка.
A Избиране на изходно изображение
За да разгледате изображението, маркирано в стъпка 4 на цял екран,
натиснете и задръжте бутона X (T).
Бутон X (T)
128
A Избиране на потребителска настройка за баланс на бялото
Натиснете 1, за да маркирате текущата
потребителска настройка за баланс на бялото
(d-1–d-6) и натиснете 2, за да изберете друга
потребителска настройка.
A Ръчна потребителска настройка за фина настройка на
баланса на бялото
Избраната потребителска настройка може да
се настрои фино чрез избирането на Фина
настройка и настройване на баланса на
бялото, както е описано на страница 114.
A Редактиране на коментар
За да въведете описателен коментар до 36 знака
за текущата потребителска настройка за баланс
на бялото, изберете Редактиране на коментар
в менюто за ръчна потребителска настройка на
баланса на бялото и въведете коментар, както е
описано на страница 136.
A Защита
За да защитите текущата потребителска
настройка за баланс на бялото, изберете
Защита в менюто за ръчна потребителска
настройка на баланса на бялото, след това
маркирайте Вкл. и натиснете J. Защитените
потребителски настройки не могат да бъдат
модифицирани и опциите Фина настройка и
Редактиране на коментар не могат да се
използват.
129
Подобрение на изображението
Picture Controls
(Само режими P, S, A, и M)
В режими P, S, A и M изборът ви за Picture Control определя как се
обработват снимките (в други режими фотоапаратът определя
Picture Control автоматично).
Избиране на Picture Control
Изберете Picture Control според обекта или типа сцена.
Q
Опция
Стандартна
обработка
R
Неутрален
S
Ярък
T
Монохромно
изображение
Направете монохромни снимки.
e
Портрет
Обработване на портрети за постигане на естествена
текстура и завършеност на кожата.
f
Пейзаж
За ярки пейзажи и градски изгледи.
Равни
Детайлите се запазват при широк обхват на тона, от
силно осветените елементи до сенките. Изберете за
снимки, които по-късно ще бъдат детайлно обработени
или ретуширани.
q
Описание
Стандартна обработка за балансирани резултати.
Препоръчва се за повечето ситуации.
Минимална обработка за естествени резултати.
Изберете за снимки, които по-късно ще бъдат
обработени или ретуширани.
Снимките се обработват за постигане на ярък,
фотопечатен ефект. Изберете за снимки, които
акцентират върху основните цветове.
A Менюто за снимане на филми
Опцията Задаване на Picture Control в менюто за снимане на филми също
предлага опция Същ. като настр. за снимки, която настройва Picture
Control за филми, както е и за снимки.
130
1 Изберете Задаване на Picture Control.
Маркирайте Задаване на Picture
Control в кое да е меню за снимане и
натиснете 2.
2 Избиране на Picture Control.
Маркирайте даден Picture Control и
натиснете J.
A Потребителски Picture Controls
Потребителски Picture Controls се създават през модификации на
съществуващи Picture Controls чрез използване на опцията Управление на
Picture Control в менютата за снимане (0 135). Потребителските Picture
Controls могат да бъдат запазени на карта с памет за споделяне с други
фотоапарати от същия модел и съвместим софтуер (0 138).
A Индикатор за Picture Control
Текущият Picture Control е показан на дисплея.
Екран с информация
Дисплей за снимане
131
Модифициране на Picture Controls
Съществуващите потребителски настройки или потребителски
Picture Controls (0 135) могат да бъдат модифицирани според
сцената или творческото намерение на потребителя. Изберете
балансирана комбинация от настройки с помощта на Бърза
настройка или направете ръчни корекции на индивидуални
настройки.
1 Избиране на Picture Control.
Маркирайте желания Picture Control в
списъка на Picture Control (0 130) и
натиснете 2.
2 Регулиране на настройки.
Натиснете 1 или 3, за да маркирате
желаната настройка и натиснете 4 или
2, за да изберете стойност със стъпка от
1 или завъртете диска за подкоманди, за
да изберете стойност със стъпки от 0,25
(0 133). Повторете тази стъпка, докато
всички настройки са коригирани или изберете комбинация от
потребителски настройки чрез използване на мултиселектора,
за да изберете Бърза настройка. Настройките по подразбиране
може да бъдат възстановени чрез натискане на бутона O (Q).
3 Натиснете J.
A Модификации на оригиналните Picture Controls
Picture Controls, които са били модифицирани от
настройки по подразбиране, са маркирани със
звездичка („E“).
132
❚❚ Настройки на Picture Control
Опция
Бърза настройка
Рязкост
Ръчни настройки
(всички Picture Controls)
Яснота
Контраст
Яркост
Описание
Намаляване или усилване на ефекта на избрания Picture
Control (обърнете внимание, че това нулира всички
ръчни настройки). Не е налично за Неутрален,
Монохромно изображение, Равни или потребителски
Picture Controls (0 135).
Управление на остротата на очертанията. Изберете A, за
да коригирате рязкостта автоматично според типа сцена.
Регулирайте яснотата ръчно или изберете A, за да
позволите фотоапаратът да регулира яснотата
автоматично. В зависимост от сцената, около ярки обекти
могат да се появят сенки или да се появят ореоли около
тъмни предмети при някои настройки. Яснотата не е
приложима при филми.
Регулирайте контраста ръчно или изберете A, за да
позволите фотоапаратът да го регулира автоматично.
Увеличете или намалете яркостта без загуба на
детайлност в светлите зони или сенките.
Ръчни настройки
Ръчни настройки
(само за немонохромни изображения) (само за монохромни изображения)
Наситеност
Управление на свежестта на цветовете. Изберете A, за да
коригирате наситеността автоматично според типа
сцена.
Нюанс
Регулирайте нюанса.
Филтърни
ефекти
Симулиране на ефекта на цветовите филтри върху
монохромни снимки (0 134).
Тониране
Избиране на нюансите, използвани при монохромни
снимки (0 135).
133
D „A“ (Автоматично)
Резултатите за автоматична рязкост, яснота, контраст и наситеност зависят
от експозицията и позицията на обекта в кадъра. За най-добри резултати
използвайте обективи тип G, E или D.
A Превключване между ръчно и автоматично
Натиснете бутона X (T), за да превключите
напред или назад между ръчни и автоматични
(A) настройки за рязкост, яснота, контраст и
наситеност.
A Опции за потребителски Picture Controls
Опциите, налични при потребителски Picture Controls, са еднакви с тези, на
които е основан потребителският Picture Control.
A Предишни настройки
Индикаторът j под показваната стойност в
менюто за настройки на Picture Control показва
предишната стойност на настройката.
Използвайте това за справка при регулиране на
настройките.
A Филтърни ефекти (само за монохромни изображения)
Опциите в това меню симулират ефекта на цветовите филтри върху
монохромните снимки. Налични са следните филтърни ефекти:
R
Опция
Жълто
Оранжев
о
Червено
G
Зелен
Y
O
Описание
Усилва контраста. Може да се използва за намаляване на
яркостта на небето при заснемане на пейзажни снимки.
Оранжевият цвят дава повече контраст от жълтия, а
червеният – повече от оранжевия.
Омекотява тоновете на кожата. Може да се използва за
портрети.
Имайте предвид, че ефектите, които са постигнати с Филтърни ефекти са
по-изявени от тези, които се постигат с помощта на физически стъклени
филтри.
134
A Тониране (само за монохромни изображения)
Натискането на 3 при избрано Тониране
показва опциите за наситеност. Натиснете 4
или 2, за да регулирате наситеността.
Управлението на наситеността не е налично,
когато е избрано B&W (Черно-бяло).
Създаване на потребителски Picture Controls
Picture Controls, които са в комплект с фотоапарата, могат да бъдат
модифицирани и запазени като потребителски Picture Controls.
1 Изберете Управление на Picture
Control.
Маркирайте Управление на Picture
Control в кое да е меню за снимане и
натиснете 2.
2 Изберете Запазване/редактиране.
Маркирайте Запазване/редактиране и
натиснете 2.
3 Избиране на Picture Control.
Маркирайте съществуващ Picture
Control и натиснете 2 или натиснете J,
за да продължите към стъпка 5 за
запазване на копие на маркирания
Picture Control без допълнителна
модификация.
135
4 Редактиране на избрания Picture
Control.
Вж. стр. 133 за повече информация. За да
откажете всички промени и да
започнете наново от настройките по
подразбиране, натиснете бутона O (Q).
Натиснете J, когато приключите с
настройките.
5 Изберете местоназначение.
Изберете местоназначение за
потребителския Picture Control (C-1 до
C-9) и натиснете 2.
6 Задайте име на Picture Control.
Зона на клавиатурата
Прозорецът за въвеждане на текст,
показан вдясно, ще се покаже на
дисплея. По подразбиране, новите
Picture Controls се именуват чрез
добавяне на двуцифрено число (задава
се автоматично) към името на
съществуващите Picture Control; за да
Зона на името
използвате името по подразбиране,
продължете към стъпка 7. За да
придвижите курсора в зоната на името, дръжте бутона W (S) и
натиснете 4 или 2. За да въведете нова буква в текущата
позиция на курсора, използвайте мултиселектора, за да
маркирате желания знак в зоната на клавиатура и натиснете J.
За да изтриете знак на текущата позиция на курсора, натиснете
бутона O (Q).
Имената на потребителски Picture Control могат да са с дължина
до 19 знака. Всички знаци след деветнадесетия ще бъдат изтрити.
136
7 Натиснете X (T).
Натиснете бутона X (T) за запазване
на промените и изход. Новият Picture
Control ще се покаже в списъка на
Picture Control.
Бутон X (T)
A Управление на Picture Control > Преименуване
Потребителски Picture Controls могат да се
преименуват по всяко време с помощта на
опцията Преименуване в менюто Управление
на Picture Control.
A Управление на Picture Control > Изтриване
Опцията Изтриване в менюто Управление на
Picture Control може да се използва за
изтриване на избрани потребителски Picture
Controls, когато повече не са необходими.
A Иконата на първоначалния Picture Control
Оригиналната потребителска настройка Picture
Control, върху която се основава
потребителският Picture Control, е означена с
икона в горния десен ъгъл на дисплея за
редактиране.
Икона на първоначалния
Picture Control
137
A Споделяне на потребителски Picture Controls
Елементът Зареждане/запазване в менюто
Управление на Picture Control предлага
опциите, изброени по-долу. Използвайте тези
опции, за да копирате потребителски Picture
Control от и към карти с памет (тези опции са
налични само с картата с памет в слот 1 и не
могат да се използват с картата в слот 2). Веднъж
копирани на карти с памет, Picture Controls
могат да се използват с други фотоапарати или съвместим софтуер.
• Копиране в картата: Копиране на потребителски Picture Control (C-1 до C-9) от
фотоапарата в избрано местоназначение (1 до 99) на картата с памет.
• Копиране във фотоапарата: Копирайте потребителски Picture Controls от
картата с памет на потребителски Picture Controls C-1 до C-9 на
фотоапарата и ги наименувайте по ваше желание.
• Изтриване от картата: Изтрийте избраните потребителски Picture Controls от
картата с памет.
138
Запазване на детайлност в силно
осветените елементи и сенките
(Само режими P, S, A и M)
Активен D-Lighting
Активният D-Lighting запазва детайлите в силно осветените
елементи и сенките за постигане на естествен контраст.
Използвайте при висококонтрастни сцени, например когато
снимате ярко осветен външен изглед през врата или прозорец, или
когато снимате обекти на сянка в слънчев ден. Най-ефективно е,
когато се използва с матрично измерване (0 105).
Активен D-Lighting изключен
Активен D-Lighting: Y
Автоматично
D „Активен D-Lighting“ срещу „D-Lighting“
Опцията Активен D-Lighting в менюто за снимане настройва експозицията
преди снимане, за да се оптимизира динамичния диапазон, докато опцията
D-Lighting в менюто за ретуширане (0 294) прави сенките в изображенията
по-светли след снимане.
139
Използване на Активен D-Lighting:
1 Изберете Активен D-Lighting.
Маркирайте Активен D-Lighting в
менюто за снимане и натиснете 2.
2 Изберете опция.
Маркирайте желаната опция и
натиснете J. Ако е избрано
Y Автоматично, фотоапаратът
автоматично ще регулира Активния
D-Lighting според условията на снимане
(в ежим експозиция M, обаче,
Y Автоматично е равно на Q Нормално).
D Активен D-Lighting
При някои обекти можете да забележите неравномерно засенчване, сенки
около ярки обекти или сияние около тъмни обекти.
A Вижте също
Когато се избере ADL клин за Потребителска настройка e6 (Задаване на
авто клин, 0 284), фотоапаратът променя Активния D-Lighting при серия от
няколко снимки (0 207). Ако желаете, бутонът Fn и главният диск за
управление могат да се използват, за да изберете Активен D-Lighting; за
повече информация, вижте Потребителски настройки f2 (Присвояване на
бутон Fn, 0 284).
140
Висок динамичен диапазон (HDR)
Използван при обекти с висок контраст, High Dynamic Range (HDR)
(висок динамичен диапазон) запазва детайлите при силно
осветените елементи и сенки като комбинира две снимки,
направени при различна експозиция. HDR е най-ефективен, когато
се използва с матрично измерване (0 105; с точково или централно
претеглено измерване и обектив без процесор, силата на
Автоматична е еквивалентна на Нормална). Не може да се
използва за записване на NEF (RAW) изображения. Светкавица, клин
(0 197), многократна експозиция (0 211) и серия снимки през
интервал (0 171) не могат да се използват, когато е активирано HDR
и скорости на затвора от A и % не са налични.
+
Първа експозиция (потъмно)
Втора експозиция (посветло)
Комбинирано HDR
изображение
1 Изберете HDR (висок динам.
диапазон).
Маркирайте HDR (висок динам.
диапазон) в менюто за снимане и
натиснете 2.
141
2 Изберете режим.
Маркирайте HDR режим и натиснете 2.
Маркирайте една от следващите опции
и натиснете J.
• За да направите поредица от HDR снимки,
изберете 6 Вкл. (серии). HDR
заснемането ще продължи докато не
изберете Изкл. за HDR режим.
• За да направите една HDR снимка, изберете
Вкл. (една снимка). Нормалното снимане автоматично ще
започне, след като сте създали една HDR снимка.
• За да излезете без да създадете допълнителни HDR снимки, изберете
Изкл.
Ако е избрано Вкл. (серии) или Вкл.
(една снимка), във визьора ще се
покаже икона l.
3 Изберете Сила на HDR.
За да изберете разликата в
експозицията между две снимки (Сила
на HDR), маркирайте Сила на HDR и
натиснете 2.
Маркирайте желаната опция и
натиснете J. Ако е избрано
Автоматична, фотоапаратът
автоматично ще регулира силата на
HDR, според сцената.
142
Визьор
4 Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
Фотоапаратът прави две експозиции,
когато спусъкът е натиснат докрай.
l j ще свети на контролния панел
и l l във визьора, докато
изображенията се комбинират; не може
да се снима, докато записването
приключи. Независимо от текущо
избраната опция за режим на снимане,
при всяко натискане на спусъка се прави
само една снимка.
Контролен панел
Визьор
Ако е избрано Вкл. (серии), HDR се
изключва само когато е избрано Изкл. за HDR режим; ако е
избрано Вкл. (една снимка), HDR се изключва автоматично след
като е направена снимката. Когато HDR снимането приключи,
иконата l изчезва от екрана.
D Кадриране на HDR снимки
Краищата на изображението ще бъдат изрязани. Желаните резултати може
да не бъдат постигнати, ако фотоапаратът или обектът се раздвижат по
време на снимане. Препоръчва се използването на статив. В зависимост от
сцената, ефектът може да не се вижда, около ярки обекти могат да се появят
сенки или да се появят ореоли около тъмни предмети. При някои обекти
може да са видими неравномерни сенки.
A Снимане през зададен интервал от време
Ако Вкл. (серии) е избрано за HDR режим преди началото на снимане през
зададен интервал от време, фотоапаратът ще продължи да прави HDR
снимки през избрания интервал (ако е избрано Вкл. (една снимка),
снимането през зададен интервал от време ще спре след първата снимка).
143
Снимане със светкавица
Използване на вградената светкавица
Вградената светкавица може да се използва не само когато
естествената светлина е недостатъчна, но и за запълване сенките и
обекти в контражур или за добавяне отражателна светлина в очите
на обекта.
Режими на автоматично изскачане на
светкавицата
В режими i, k, p, n, o, s, w и g, вградената светкавица изскача
автоматично и се включва, когато е необходимо.
1 Изберете режим на светкавицата.
Задръжте бутона M (Y) натиснат и въртете главния диск за
управление, докато желаният режим на светкавицата се покаже.
Бутон M (Y)
Главен диск за
управление
Екран с информация
A Live view
В live view (преглед в реално време) избраната опция се показва на дисплея.
144
2 Направете снимки.
Светкавицата ще изскочи,
ако е необходимо, когато
спусъкът е натиснат
наполовина, и ще се
задейства, когато снимате.
Ако светкавицата не се
задейства автоматично, НЕ се опитвайте да я повдигнете с
ръка. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до
повреда на светкавицата.
❚❚ Режими на светкавицата
Налични са следните режими на светкавицата:
Автоматична светкавица: Когато осветлението е слабо или обектът е в
контражур, светкавицата изскача автоматично, когато спусъкът е
натиснат наполовина и се включва, когато е необходимо. Не е
налично в режим o.
Автоматична синхронизация с намаляване на ефекта „червени очи“:
Използвайте за портрети. Светкавицата изскача и се включва,
когато е необходимо, но преди това сработва лампата за
намаляване на ефекта „червени очи“, за да помогне за
намаляването на този ефект. Не е налично в режим o.
Автоматична бавна синхронизация с намаляване на ефекта „червени очи“:
Същото действие както при автоматична синхронизация с
намаляване на ефекта „червени очи“ с тази разлика, че се
използват бавни скорости на затвора, за да се улови фоновата
светлина. Използвайте за портрети, когато снимате през нощта
или при слаба светлина. Налично в режим o.
Автоматична бавна синхронизация: Използват се бавни скорости на
затвора за улавяне на фоновата светлина при снимки, когато
снимате през нощта или при слаба светлина. Налично в режим o.
j
Изкл.: Светкавицата не се задейства.
145
Режими на ръчно изскачане на светкавицата
В режими P, S, A, M и 0, светкавицата трябва да бъде повдигната
ръчно. Светкавицата няма да се задейства, ако не е повдигната.
1 Повдигнете светкавицата.
Натиснете бутона M (Y), за да
повдигнете светкавицата. Обърнете
внимание, че ако светкавицата е
изключена или е прикрепена
опционална външна светкавица,
вградената светкавица няма да изскочи;
продължете към стъпка 2.
Бутон M (Y)
2 Изберете режим на светкавицата (само режими P, S, A и M).
Задръжте бутона M (Y) натиснат и въртете главния диск за
управление, докато желаният режим на светкавицата се покаже.
Бутон M (Y)
Главен диск за
управление
Екран с информация
3 Направете снимки.
Ако е избрана опция, различна от j, светкавицата ще се
задейства всеки път, когато правите снимка.
A Live view
В live view (преглед в реално време) избраната опция се показва на дисплея.
146
❚❚ Режими на светкавицата
Налични са следните режими на светкавицата:
Запълваща светкавица: Светкавицата се задейства при всяка снимка.
Намаляване на ефекта „червени очи“: Използвайте за портрети.
Светкавицата се включва при всяка снимка, но преди това
сработва лампата за намаляване на ефекта „червени очи“, за да
помогне за намаляването на този ефект. Не е налично в режим 0.
Намаляване на ефекта „червени очи“ с бавна синхронизация: Същото
действие както при намаляване на ефекта „червени очи“ по-горе, с
тази разлика, че скоростта на затвора се забавя автоматично, за да
се улови фоновата светлина през нощта или при слаба светлина.
Използвайте, когато желаете да включите фонова светлина в
портретите. Не е налично в режими S, M и 0.
Бавна синхронизация: Същото действие както при „запълваща
светкавица“ по-горе, с тази разлика, че скоростта на затвора се
забавя автоматично, за да се улови фоновата светлина през нощта
или при слаба светлина. Използвайте, когато искате да заснемете
както обекта, така и фона. Не е налично в режими S, M и 0.
Бавна синхронизация по задно перде: Същото действие както при
„синхронизация по задно перде“ по-горе, с тази разлика, че
скоростта на затвора се забавя автоматично, за да се улови
фоновата светлина през нощта или при слаба светлина.
Използвайте, когато искате да заснемете както обекта, така и фона.
Не е налично в режими S, M и 0. Когато настройката е приключила,
се показва S.
Синхронизация по задно перде: Светкавицата сработва точно преди
затварянето на затвора, като така се създава поток светлина зад
движещи се източници на светлина, както е показано долу вдясно.
Не е налично в режими P, A и 0.
Синхронизация по предно
перде
j
Синхронизация по задно
перде
Изкл.: Светкавицата не се задейства. Не е налично в режим 0.
147
A Сваляне на вградената светкавица
За да пестите енергия, когато светкавицата не се
ползва, натиснете я внимателно надолу, докато
фиксаторът щракне.
D Вградената светкавица
Свалете сенниците на обектива, за да предотвратите сенките. Светкавицата
има минимален обхват от 0,6 м и не може да се използва в макродиапазона
на вариообективите с макро функция. Управление на i-TTL светкавицата е
налично при ISO чувствителности между 100 и 12 800; при стойности над
12 800 желаните резултати може да не се постигнат при някои диапазони
или стойности на диафрагмата.
Ако светкавицата работи в режим на непрекъснато освобождаване (0 66),
при всяко натискане на спусъка се прави само една снимка.
Освобождаването на затвора може да се деактивира за кратко, за да се
предпази светкавицата, след като е използвана за няколко последователни
снимки. Светкавицата може да се използва отново след кратка пауза.
A Скоростите на затвора, налични с вградената светкавица
Следните скорости на затвора са налични с вградената светкавица.
Режим
i, p, n, s, w, 0, g, P *, A *
k
o
S*
M*
Скорост на затвора
1/250–1/60 сек
1/250–1/30 сек
1/250–1 сек
1
/250–30 сек
1/250–30 сек, A, %
* Бързи скорости от порядъка на 1/8000 сек са налични със светкавици, предлагани като опция, които
поддържат автоматична FP високоскоростна синхронизация, когато 1/320 сек
(Автоматична FP) или 1/250 сек (Автоматична FP) е избрано за Потр. настройка
e1 (Скорост синхр. светкавица, 0 282). Когато е избрано 1/320 сек
(Автоматична FP), с вградената светкавица са налични скорости на затвора от 1/320 сек.
148
A Режим на управление на светкавицата
Фотоапаратът поддържа следните режими на управление на i-TTL
светкавица:
• i-TTL балансирана запълваща светкавица за цифрови SLR фотоапарати: Светкавицата
излъчва поредица от почти невидими предварителни осветявания (на
дисплея) непосредствено преди главната светкавица. Предварителните
осветявания, отразени от обектите във всички зони на кадъра, се улавят от
2016-пикселовия RGB сензор и се анализират в комбинация с информация
за диапазона от системата за матрично измерване, за да се регулира
мощността на светкавицата за естествен баланс между основния обект и
околното фоново осветление. Ако се използват обективи от тип G, E или D
при калкулиране на мощността на светкавицата се включва информация
за разстоянието до обекта. Прецизността на изчисленията може да се
увеличи за обективи без процесор, като се предоставят данни за обектива
(фокусно разстояние и максимална диафрагма; вижте страница 224). Не е
налично, когато се използва точково измерване.
• Стандартна i-TTL запълваща светкавица за цифрови SLR фотоапарати: Мощността на
светкавицата се регулира, за да се синхронизира осветяването в кадъра
със стандартното ниво, яркостта на фона не се взема предвид. Препоръчва
се за снимки, в които главният обект е подчертан за сметка на фоновите
детайли или когато се използва компенсация на експозицията.
Стандартната i-TTL запълваща светкавица за цифрови SLR фотоапарати се
активира автоматично, когато е избрано точково измерване.
A Измерване
Изберете матрично или централно претеглено, за да активирате i-TTL
балансирана запълваща светкавица за цифрови SLR фотоапарати.
Стандартната i-TTL запълваща светкавица за цифрови SLR фотоапарати се
активира автоматично, когато е избрано точково измерване.
149
A Диафрагма, чувствителност и обхват на светкавицата
Обхватът на светкавицата зависи от чувствителността (ISO равностойност) и
диафрагмата.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
Диафрагма при ISO равностойност от
400
800
1600 3200 6400
2,8
4
5,6
8
11
4
5,6
8
11
16
5,6
8
11
16
22
8
11
16
22
32
11
16
22
32
—
16
22
32
—
—
22
32
—
—
—
32
—
—
—
—
12 800
16
22
32
—
—
—
—
—
Приблизителен обхват
м
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
Вградената светкавица има минимален диапазон от 0,6 м.
В режим P, максималната диафрагма (минимално f-число) е ограничена
според ISO чувствителността, както е показано по-долу:
100
2,8
200
3,5
Макс. диафрагма при ISO равностойност от:
400
800
1600
3200
4
5
5,6
7,1
6400
8
12 800
10
Ако максималната диафрагма на обектива е по-малка от дадената по-горе,
максималната стойност за диафрагмата ще е максималната диафрагма на
обектива.
A Вижте също
Вижте стр. 153 за информация относно заключване на стойности на
светкавицата (FV) за измерен обект преди повторно копмозиране на снимка.
Опциите на менюто, свързани с този раздел, са изброени по-долу.
• Потребителски настройки e1 (Скорост синхр. светкавица): Активирайте или
деактивирайте автоматичната FP високоскоростна синхронизация и
изберете максимална скорост за синхронизация на светкавицата (0 282)
• Потребителска настройка e2 (Скорост затвор при светкавица): Изберете найбавната налична скорост на затвора, когато използвате светкавицата
(0 283)
• Потребителска настройка e3 (Контрол вградена светкавица): Изберете режим
на управление на светкавицата (0 283)
150
Компенсация на светкавицата
(Само режими P, S, A, M и SCENE)
Компенсацията на светкавицата се използва за промяна на
мощността й от –3 EV до +1 EV на стъпки от 1/3 EV, като променя
яркостта на основния обект в зависимост от фона. Мощността на
светкавицата може да се увеличи, за да бъде по-ярък основният
обект или да се намали, за да се предотвратят нежелани силно
осветени елементи или отражения.
Натиснете бутона M (Y) и
завъртете диска за подкоманди,
докато желаната стойност се
появи. По принцип, избирайте
положителни стойности, за да
направите обекта по-светъл, а
отрицателни – за да го направите
по-тъмен.
Контролен панел
±0 EV
Бутон M (Y)
Диск за
подкоманди
Екран с информация
–0,3 (–1/3) EV
+1,0 EV
A Live view
В live view (преглед в реално време) избраната стойност се показва на
дисплея.
151
При стойности, различни от ±0,0, ще бъде показана икона Y в
контролния панел и визьора, след като отпуснете бутона M (Y).
Текущата стойност за компенсация на светкавицата може да бъде
потвърдена с натискане на бутона M (Y).
Нормалната мощност на светкавицата може да бъде възстановена
чрез настройване на компенсацията на светкавицата на ±0,0. Освен
в режими SCENE, компенсацията на светкавицата не се нулира, когато
фотоапаратът бъде изключен (в режими SCENE компенсацията на
светкавицата ще бъде нулирана, когато бъде избран друг режим или
фотоапаратът бъде изключен).
A Светкавици, предлагани като опция
Избраната компенсация на светкавицата за светкавицата, предлагана като
опция, се добавя към компенсацията на светкавицата, избрана с
фотоапарата.
A Вижте също
За информация относно избирането на размера на стъпките, които са на
разположение за компенсация на светкавицата, вижте Потребителска
настройка b2 (EV стъпки за контрол на експ., 0 278). За информация
относно как се комбинират компенсация на светкавица и експозиция вижте
Потребителска настройка e4 (Компенс. експоз. светкавица, 0 283). За
информация относно автоматичното променяне на нивото на светкавицата
при серия от снимки вижте стр. 197.
152
Заключване на стойността на светкавицата
Тази функция се използва за заключване на мощността на
светкавицата, което позволява снимките да бъдат композирани
отново, без да променяте нивото на светкавицата, и гарантира, че
мощността на светкавицата е подходяща за обекта, дори когато той
не е позициониран в центъра на кадъра. Мощността на светкавицата
се настройва автоматично според всякакви промени в ISO
чувствителността и диафрагмата.
За използване на заключване на стойността на светкавицата:
1 Задаване на заключване на стойността
на светкавицата за даден контрол на
фотоапарата.
Изберете Заключв. стойност
светкавица като опция „Натискане“ за
Потребителска настройка f2
(Присвояване на бутон Fn, 0 284), f3
(Присвояв. бутон за преглед, 0 285)
или f4 (Присвояв. бутон AE-L/AF-L,
0 285).
2 Повдигнете светкавицата.
В режими P, S, A, M и 0 светкавицата може
да бъде повдигната чрез натискане на
бутона M (Y). В режими i, k, p, n, o, s,
w и g светкавицата ще се покаже
автоматично, когато е необходимо.
Бутон M (Y)
3 Фокус.
Позиционирайте обекта в
центъра на кадъра и
натиснете спусъка
наполовина, за да започне
фокусирането.
153
4 Заключете нивото на светкавицата.
След като се уверите, че индикаторът
за готовност на светкавицата (M) се
появява, натиснете бутона, избран в
стъпка 1. Светкавицата ще излъчи серия от осветявания на
дисплея, за да определи подходящото ниво на светкавица.
Мощността на светкавицата ще се заключи на това ниво и на
дисплея ще се появи икона за заключване на стойността на
светкавицата (e).
5 Прекомпозирайте снимката.
6 Снимайте.
Натиснете спусъка докрай, за да снимате. Ако желаете, можете да
направите още снимки без да освобождавате заключването на
стойността на светкавицата.
7 Освободете заключването на стойността на светкавицата.
Натиснете бутона, избран в стъпка 1, за да освободите
заключването на стойността на светкавицата. Уверете се, че
иконата за заключване на стойността на светкавицата (e) вече не
се показва.
A Използване на заключване на стойността на светкавицата с вградената светкавица
Заключването на стойността на светкавицата е налично за вградената
светкавица само когато TTL е избрано за Потребителска настройка e3
(Контрол вградена светкавица, 0 283). Обърнете внимание, че когато
режим на командния модул е избран за Потребителска настройка e3, вие ще
трябва да зададете режима на управление на светкавицата за основната или
поне за една отдалечена група TTL или АА.
154
A Измерване
Когато заключването на стойността на светкавицата се използва с
вградената светкавица и без допълнителни светкавици, фотоапаратът
измерва 4 мм кръг в центъра на кадъра. Когато вградената светкавица се
използва със светкавици, предлагани като опция (Усъвършенствано
безжично управление на осветяването), фотоапаратът измерва целия
кадър.
155
Снимане с дистанционно управление
Използване на опционално ML-L3
дистанционно управление
Опционалното дистанционно управление ML-L3 (0 319) може да се
използва за намаляване заклащането на фотоапарата или за
автопортрети.
1 Изберете Режим дистанц. управл. (ML-L3).
Маркирайте Режим дистанц. управл.
(ML-L3) в менюто за снимане и
натиснете 2.
2 Изберете режим на дистанционното управление.
Маркирайте една от следните опции и натиснете J.
%
$
Опция
Отложено
дистанционно
Дист. управл. с
мигн. реакция
&
Дистанц.
повдигане
огледало
7
Изкл.
Описание
Затворът се освобождава 2 сек, след като спусъкът
ML-L3 е натиснат.
Затворът се освобождава, след като спусъкът
ML-L3 е натиснат.
Натиснете спусъка ML-L3 веднъж, за да повдигнете
огледалото, и още веднъж, за да освободите
затвора и да снимате. Предотвратява
размазването, причинено от фотоапарата, когато
огледалото е повдигнато.
Затворът не може да бъде освободен чрез ML-L3.
3 Кадрирайте снимката.
Монтирайте фотоапарата върху статив или върху стабилна,
равна повърхност.
156
4 Направете снимката.
От разстояние 5 м или по-малко,
насочете предавателя на ML-L3 към кой
да е от инфрачервените приемници на
фотоапарата (0 2, 4) и натиснете
спусъка ML-L3. В режим отложено
дистанционно лампата на
самоснимачката ще светне за около две
секунди преди освобождаването на затвора. В режим
дистанционно управление с мигновена реакция лампата на
самоснимачката ще светне, след като затворът бъде освободен. В
режим дистанц. повдигане огледало натискането на спусъка
ML-L3 веднъж повдига огледалото, затворът ще бъде освободен
и лампата на самоснимачката ще светне след 30 сек, или когато
бутонът бъде натиснат повторно.
A Режим на снимане
Когато се използва опционално ML-L3 дистанционно управление, избраният
режим на снимане с диска за избор на режим на снимане (0 66) се игнорира
в полза на опцията, избрана за Режим дистанц. управл. (ML-L3) в менюто
за снимане.
D Преди да използвате опционални ML-L3 дистанционни управления
Преди да използвате дистанционно управление за първи път, свалете
прозрачната пластмасова изолация на батерията.
157
A Използване на вградената светкавица
Преди да направите снимка със светкавицата в режими с ръчно изскачане
(0 146), натиснете бутона M (Y), за да повдигнете светкавицата, и изчакайте
индикаторът за готовност на светкавицата (M) да се покаже (0 36).
Снимането ще бъде прекъснато, ако светкавицата бъде повдигната, докато е
активиран режим на дистанционно управление. Ако е необходима
светкавица, фотоапаратът ще реагира само на спусъка ML-L3, веднъж щом
светкавицата е заредена. В режими на автоматично изскачане на
светкавицата (0 144), светкавицата ще започне да се зарежда, когато бъде
избран режим на дистанционно управление; след като светкавицата се е
заредила, тя ще изскочи автоматично и ще се задейства, когато е
необходимо.
В режими на светкавицата, които поддържат намаляване на ефекта
„червени очи“, лампата за намаляване на ефекта „червени очи“ ще светне за
около една секунда, преди затворът да бъде освободен. В режим отложено
дистанционно лампата на самоснимачката ще светне за две секунди,
последвана от лампата за намаляване на ефекта „червени очи“, която светва
за една секунда преди затворът да бъде освободен.
A Фокусирането в режим на дистанционно управление
Фотоапаратът няма да настройва фокуса непрекъснато, когато е избрано
автоматично фокусиране с непрекъснато следене; обърнете внимание,
обаче, че без значение от избрания режим на автоматично фокусиране,
можете да фокусирате чрез натискане на спусъка на фотоапарата
наполовина преди снимане. Ако е избрано автоматично или единично
автоматично фокусиране, или фотоапаратът е в live view (преглед в реално
време) в режим на забавено или дистанционно управление с мигновена
реакция, фотоапаратът автоматично ще настрои фокуса преди снимане, ако
фотоапаратът не може да фокусира при снимане с визьор, ще се върне в
режим на готовност без да освобождава затвора.
A Режим на дистанц. повдигане огледало
Докато огледалото е повдигнато, не могат да се кадрират снимки във
визьора и няма да бъде направено автоматично фокусиране и измерване.
158
A Изход от режим на дистанционно управление
Дистанционното управление се отменя автоматично, ако не бъде направена
снимка, преди времето, избрано за Потребителска настройка c5 (Вр. изч. на
дист. упр. (ML-L3), 0 279), Изкл. е избрано за Режим дистанц. управл.
(ML-L3), извършено е нулиране с натискане на два бутона (0 194) или
опциите за снимане са нулирани чрез Нулир. меню правене на снимки
(0 268).
D Присвояв. бутон на затвор
При избрано Запис на филми за Потребителска настройка g4 (Присвояв.
бутон на затвор, 0 288), ML-L3 не може да се използва, когато селекторът
на live view е завъртян на 1.
A Покрийте визьора
За да предотвратите навлизащата през визьора светлина да се появи на
снимките или да попречи на експозицията, свалете гумената подложка за
окуляра и покрийте визьора с предоставената капачка на окуляра (0 70).
A Вижте също
За информация относно избора на времето, през което фотоапаратът ще
остане в режим на готовност, изчаквайки сигнал от дистанционно
управление, вижте Потребителска настройка c5 (Вр. изч. на дист. упр.
(ML-L3); 0 279). За информация относно управлението на звукови сигнали,
които прозвучават, когато се използва дистанционно управление, вижте
Потребителска настройка d1 (Звуков сигнал; 0 280).
159
Безжични дистанционни управления
Когато фотоапаратът се използва с опционални WR-1 и WR-R10/
WR-T10 (0 319) безжични дистанционни управления, спусъците на
WR-1 и WR-T10 изпълняват същите функции, както и спусъкът на
фотоапарата, позволявайки непрекъснато дистанционно снимане и
снимане със самоснимачка.
WR-1 безжични дистанционни управления
WR-1 може да работи или като предавател, или като приемник и се
използва в комбинация или с друго WR-1, или с WR-R10, или с WR-T10
безжично дистанционно управление. Например, WR-1 може да се
свърже с порт за аксесоари за използване като приемник, което
позволява настройките на фотоапарата да се променят или
затворът да бъде освобождаван дистанционно чрез друго WR-1,
действащо като предавател.
WR-R10/WR-T10 Безжични дистанционни
управления
Когато WR-R10 (приемно-предавателно устройство) е свързан с
фотоапарата, затворът може да бъде освободен чрез WR-T10
(предавател).
160
Запис и разглеждане на филми
Записване на филми
Филми могат да се записват в live view.
1 Завъртете селектора на live view на 1.
A Избор на диафрагма (режими А и М)
В режими A и M, изберете диафрагма преди
да натиснете бутона a, за да стартирате live
view (преглед в реално време).
Селектор на live view
2 Натиснете бутона a.
Огледалото ще се повдигне и изгледът
през обектива ще се покаже на дисплея
на фотоапарата, както ще се появи в
действителния филм, модифициран за
ефектите на експозицията. Обектът вече
няма да се вижда във визьора.
Бутон a
A Иконата 0
Иконата 0 (0 165) показва, че не може да се записват филми.
161
3 Фокус.
Кадрирайте началната сцена и
фокусирайте (натиснете бутона X/T,
за да увеличите за прецизен фокус,
както е описано на страница 38; за
повече информация относно фокусирането по време на запис на
филм, вижте страница 83). Имайте предвид, че броят обекти,
които могат да бъдат разпознати с АФ с приоритет на лица,
намалява при запис на филм.
A Експозиция
Наличните настройки на експозицията варират според режима на
снимане:
—
—
✔
—
ISO
чувствителност
(0 275)
—
—
✔
—
Компенсация
на
експозицията
✔
✔
—
✔
—
—
—
Скорост на
затвора
P, S
A
M
SCENE, %
Други режими на
снимане
Измерване
✔
✔
✔
—
—
В режим M, скоростта на затвора може да получи стойности между 1/25
сек. и 1/8000 сек. (най-бавната налична скорост на затвора варира според
кадровата честота; 0 166). Точковото измерване не е налично. Ако
резултатът е преекспониран или недоекспониран, излезте и
рестартирайте live view (преглед в реално време).
A Баланс на бялото
В режими P, S, A и M балансът на бялото може да се зададе по всяко време
чрез натискане на бутон L (U) и завъртане на главния диск за
управление (0 111).
162
4 Стартирайте записа.
Натиснете бутона за запис на филм, за да
започне записването. На дисплея се
показва индикатор за записа и
наличното оставащо време.
Експозицията може да бъде заключена
чрез натискане на бутона A AE-L/AF-L
Бутон за запис на филм
(0 107) или променяна с до ±3 EV в
стъпки от 1/3 EV чрез използване на
Индикатор за запис
компенсация на експозицията (0 109). В
режим на автоматично фокусиране,
фотоапаратът може да се префокусира
чрез натискане на спусъка наполовина.
Оставащо време
A Аудио
Фотоапаратът може да записва видео и звук; не покривайте микрофона
отпред на фотоапарата по време на запис на филм (0 1). Имайте
предвид, че вграденият микрофон може да запише шум от фотоапарата
или обектива по време на автоматично фокусиране или намаляване на
вибрациите.
163
5 Край на записването.
Натиснете отново бутона за запис на
филм, за да спрете записването.
Записването ще приключи автоматично,
когато се достигне максималната
продължителност или картата с памет е
пълна.
A Максимална дължина
Максималният размер за отделни файлове с филми е 4 GB (за
максималната продължителност на запис вж. стр. 166); имайте предвид,
че в зависимост от скоростта на записване върху картата с памет,
снимането може да приключи преди достигането на този размер
(0 379).
6 Изход от live view (преглед в реално
време).
Натиснете бутона a за изход от live view
(преглед в реално време).
164
Live view дисплеят: филми
q
ui
w
e
r
o
t
y
Елемент
q Икона „Без филм“
Сила на звука на
w слушалките
Описание
Иконата показва, че не може да се записват
филми.
Сила на звука към слушалките. Показва се при
свързване на слушалки от други
производители.
0
—
193
192,
273
Чувствителност на
e микрофона
Чувствителност на микрофона.
r Ниво на звука
Ниво на звука за аудио запис. Показва се в
червено, ако нивото е твърде високо;
регулирайте чувствителността на микрофона
до нужното ниво.
t Честотен обхват
Текущият честотен обхват.
Нам. на шума от
y вятъра
Оставащо време
u (филм live view)
Размер на кадъра на
i филма
Индикатор за
o маркирано
показване
Показва се при включен Нам. на шума от
вятъра.
192,
274
192,
274
Оставащото време за запис на филми.
163
Размер на кадъра за запис на филм.
166
Показва се, когато маркираното показване е
активирано.
193
—
165
Максимална дължина
Максималната продължителност варира според опциите, избрани
за Качество на филмите и Размер кадър/кадрова честота в
менюто за снимане на филми (0 273), както е показано по-долу.
Качество на
филмите
Високо
качество
Нормално
Размер кадър/кадрова
честота *
v 1920 × 1080; 60p
w 1920 × 1080; 50p
o 1920 × 1080; 30p
p 1920 × 1080; 25p
q 1920 × 1080; 24p
r 1280 × 720; 60p
s 1280 × 720; 50p
y 1920 × 1080; 60p
z 1920 × 1080; 50p
1 1920 × 1080; 30p
2 1920 × 1080; 25p
3 1920 × 1080; 24p
4 1280 × 720; 60p
5 1280 × 720; 50p
Максимална
дължина
Максимална битова
честота (Mbps)
10 мин
42
20 мин
24
29 мин 59 сек
12
* Изброени стойности. Реалните кадрови честоти за 60p, 50p, 30p, 25p и 24p са 59,94, 50, 29,97, 25 и
23,976 кадъра/сек, съответно.
A Размер на кадъра и честота
Настройките за 1920×1080; 60p и 1920×1080; 50p не са налични за Размер
кадър/кадрова честота, когато DX (24×16) е избрано за Зона на изображ.
във визьора в менюто за снимане на филми (0 168). Тези настройки са
достъпни чрез настройката Зона на изображ. във визьора на 1,3×
(18×12). Избирането на DX (24×16) за Зона на изображ. във визьора,
когато е активна някоя от тези опции, нулира Размер кадър/кадрова
честота до 1920×1080; 30p (ако е избрано 1920×1080; 60p) или до
1920×1080; 25p (ако е избрано 1920×1080; 50p).
166
Индекси
Ако е избрано Добавяне индексни знаци
като опция за „Натискане“ за
Потребителска настройка g1
(Присвояване на бутон Fn; 0 288), g2
(Присвояв. бутон за преглед; 0 288) или
g3 (Присвояв. бутон AE-L/AF-L; 0 288),
можете да натиснете избрания бутон по
Pv бутон
време на записа, за да добавите индекси,
които могат да се използват, за да намерите
кадъра по време на обработване и
възпроизвеждане (0 178; обърнете
внимание, че в режим i индекси не могат
да бъдат добавяни). Към всеки филм могат
да бъдат добавяни до 20 индекси.
Индекс
A Вижте също
Опциите за размер на кадъра, кадрова честота, чувствителност на
микрофона, слот за карти и ISO чувствителност се предлагат в менюто за
снимане на филми (0 273). Ролята, изпълнявана от бутоните J, Fn, Pv и A
AE-L/AF-L може да бъде избирана чрез Потребителска настройка f1 (Бутон ОК;
0 284), g1 (Присвояване на бутон Fn; 0 288), g2 (Присвояв. бутон за
преглед; 0 288) и g3 (Присвояв. бутон AE-L/AF-L, 0 288), съответно
(последните три опции също позволяват заключване на експозицията, без
задържане на бутона натиснат). Потребителска настройка g4 (Присвояв.
бутон на затвор; 0 288) контролира дали спусъкът може да се използва за
стартиране на филм live view или за старт и край на запис на филм.
167
Зона на изображ. във визьора
Избирането на 1,3× (18×12) за Зона на изображ. във визьора в
менюто за снимане на филми (0 274) намалява зрителния ъгъл и
увеличава видимото фокусно разстояние на обектива. Обърнете
внимание, че филми, записани в същия размер на кадъра, но с
различни зони на изображението във визьора, може да не са със
същата разделителна способност.
DX (24×16)
168
1,3× (18×12)
Правене на снимки по време на филмов режим
При избрано Правене на снимки за Потребителска
настройка g4 (Присвояв. бутон на затвор, 0 288) и
селектор на live view, завъртян на 1, можете да правите
снимки във всеки момент, като натискате спусъка
докрай. Ако в момента се извършва запис на филм,
записването ще приключи и записаният до момента видео клип ще
бъде запазен. Снимката ще се запише в настройката на текущата
зона на изображение във визьора, като се използва изрязване с
формат на кадъра 16 : 9. Качеството на изображението се определя
от опцията, избрана за Качество на изображението в менюто за
снимане (0 77, 268). Обърнете внимание, че експозицията за снимки
не може да се преглежда, докато селекторът на live view е завъртян
на 1; за точни резултати при снимане в режим M, завъртете
селектора на C, регулирайте експозицията и след това завъртете
селектора обратно на 1 и стартирайте live view (преглед в реално
време). Проверете зоната на изображението във визьора преди
запис.
A Размер на изображението
Налични са следните размери:
Зона на изображ.
във визьора
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Размер на
изображението
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Размер (пиксели)
6000 × 3368
4496 × 2528
2992 × 1680
4800 × 2696
3600 × 2024
2400 × 1344
Размер при
отпечатване (см) *
50,8 × 28,5
38,1 × 21,4
25,3 × 14,2
40,6 × 22,8
30,5 × 17,1
20,3 × 11,4
* Приблизителен размер при отпечатване при 300 dpi. Размерът при отпечатване в инчове е равен на
размера на изображението в пиксели, разделен на разделителната способност на принтера в dots
per inch (dpi; 1 инч = приблизително 2,54 см).
169
A HDMI
За да използвате live view, когато фотоапаратът е свързан към HDMI-CEC
устройство, изберете Изкл. за HDMI > Управление на устройството в
менюто с настройки (0 292).
A Безжично дистанционно управление и кабели за дистанционно управление
Ако Запис на филми е избрано за Потребителска настройка g4 (Присвояв.
бутон на затвор, 0 288) и селекторът на live view е завъртян на 1,
спусъците на опционалните безжични дистанционни управления (0 160,
319) и кабели за дистанционно управление (0 319) могат да се използват за
старт на филм live view и старт и край на записване на филм.
D Записване на филми
Филмите се записват в sRGB цветово пространство. Възможно е на дисплея и
в окончателния филм да има видимо трептене, ивици или изкривяване при
използването на флуоресцентни, живачни или натриеви лампи или при
обекти, които са в движение, особено при хоризонтално завъртане на
фотоапарата или ако през кадъра мине обект с висока скорост (за
информация за намаляване на трептенето и ивиците, вижте Намаляване на
трептенето, 0 290). Може да се появят назъбени краища, цветни кантове,
ефект „Моаре“, както и ярки петна. Възможно е да се появят ярки области
или ивици в някои зони на кадъра с мигащи знаци и други непостоянни
източници на светлина, или ако обектът е за кратко осветен от светлинен
ефект или други ярки моментни източници на светлина. Избягвайте да
насочвате фотоапарата към слънцето или към други силни източници на
светлина. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до
повреда във вътрешните електрически схеми на фотоапарата.
Светкавицата не може да се използва.
Ако дискът за избор на режим е завъртян, записът спира автоматично.
170
Серия снимки през интервал
(Само режими i, j, P, S, A, M и SCENE)
Фотоапаратът автоматично прави снимки през избраните
интервали, за да създаде филм без звук през интервал с размер на
кадъра и честота, текущо избрани в менюто за снимане на филми
(0 273). За информация за зоната на изображението във визьора,
която се използва за забавени филми вижте страница 168.
A Преди снимане
Преди да започнете серия от снимки през интервал, направете пробна
снимка при текущите настройки (като кадрирате снимката във визьора за
точен преглед на експозицията) и вижте резултатите на дисплея. За
еднородно оцветяване за баланс на бялото изберете настройка, различна от
автоматичната (0 111). След като веднъж настройката е регулирана по ваше
желание, свалете гумената подложка за окуляра на визьора и поставете
предоставената капачка на окуляра, за да предотвратите навлизащата във
визьора светлина да пречи на снимките или на експозицията (0 70).
Препоръчва се използването на статив. Монтирайте фотоапарата на статив,
преди да започне снимането. За да гарантирате, че снимането няма да се
прекъсне, използвайте допълнителен захранващ адаптер и конектор за
захранването или напълно заредена батерия.
1 Изберете Серия снимки през
интервал.
Маркирайте Серия снимки през
интервал в менюто за снимане на
филми и натиснете 2, за да се покажат
настройките за серия снимки през
интервал.
171
2 Регулирайте настройките за серия снимки през интервал.
Изберете интервал, обща продължителност на снимане и опция
за омекотяване на експозицията.
• За избор на интервал между кадрите:
Маркирайте Интервал и
натиснете 2.
Изберете интервал, който е подълъг от най-бавната очаквана
скорост на затвора (минути и
секунди), и натиснете J.
• За избор на обща продължителност на снимане:
Маркирайте Време на
заснемане и натиснете 2.
172
Изберете продължителност на
заснемане (до 7 часа и 59
минути) и натиснете J.
• За активиране или деактивиране на омекотяване на експозицията:
Маркирайте Омекотяване на
експозицията и натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
Избирането на Вкл. омекотява резките промени в
експозицията в режимите, различни от M (обърнете внимание,
че омекотяването на експозицията е активно в режим M, само
ако е включена автоматичната настройка на ISO
чувствителността).
3 Започнете да снимате.
Маркирайте Старт и натиснете J.
Серията снимки през интервал започва
след около 3 сек. Фотоапаратът прави
снимки през избрания интервал за
избраната продължителност на
снимане. Когато завърши, забавените
филми се записват на картата с памет, избрана за
Местоназначение в менюто заснемане на филм (0 273).
173
❚❚ Прекратяване на серия снимки през интервал
За да прекратите серията снимки през интервал преди да са
направени всички снимки, маркирайте Изкл. в менюто за серия
снимки през интервал и натиснете J, или натиснете J между
кадрите или веднага след записването на кадър. От тези кадри ще се
създаде филм до момента, в който е завършила серията снимки през
интервал. Отбележете, че серията снимки през интервал ще
завърши и няма да се запише филм, ако източникът на захранване
бъде отстранен или връзката към него бъде прекъсната или се
извади картата с памет на местоназначението.
❚❚ Без снимане
Фотоапаратът ще пропусне текущия кадър, ако не успее да
фокусира, като използва единично автоматично фокусиране (AF-S
или единично автоматично фокусиране, избрано за AF-A; обърнете
внимание, че фотоапаратът фокусира отново преди всяка снимка).
Снимането ще се поднови при следващия кадър.
D Серия снимки през интервал
Серия снимки през интервал не е налична при активни live view (0 31, 161),
скорости на затвора от A или % (0 58), клин (0 197), висок динамичен
диапазон (HDR, 0 141), многократна експозиция (0 211) или снимане през
зададен интервал от време (0 217). Имайте предвид, че тъй като скоростта
на затвора и времето за запис на изображението на картата с памет може да
варират от снимка до снимка, интервалът между записвана снимка и
началото на следваща снимка може да е различен. Снимането няма да
започне, ако забавен филм не може да бъде записан при текущите
настройки (например ако картата с памет е пълна, интервалът или
времетраенето на снимане е нула или интервалът е по-дълъг от
времетраенето на снимането).
Серията снимки през интервал може да спре, ако се използват контролите
на фотоапарата, настройките се променят или HDMI кабелът е свързан. От
тези кадри ще се създаде филм до момента, в който е завършила серията
снимки през интервал.
174
A Калкулиране на продължителността на финалния филм
Общият брой кадри във финалния филм може
приблизително да се прецени, като се раздели
времетраенето на снимането на интервала и се
закръгли. Продължителността на финалния
филм може да се изчисли след това, като се
раздели броят снимки на кадровата честота,
избрана за Размер кадър/кадрова честота в
менюто за снимане на филми (0 166, 273).
Филм с 48 кадъра, записан при 1920 × 1080;
24p, например, е дълъг около две секунди.
Максималната продължителност на филми,
записани чрез серия снимки през интервал е
20 минути.
Продължителност на
запис/максимална
продължителност
Индикатор за
картата с
памет
Размер кадър/
кадрова
честота
A По време на снимане
По време на серия снимки през интервал ще
свети индикаторът за достъп до картата с памет
и индикаторът за записване на серия снимки
през интервал ще се покаже на контролния
панел. Оставащото време (часове и минути) се
появява на индикатора за скоростта на затвора
веднага преди записването на всеки кадър. В
други случаи оставащото време може да се види с натискане на спусъка
наполовина. Независимо от опцията, избрана за Потребителска настройка
c2 (Таймер за готовност, 0 279), таймерът за готовност няма да изтече по
време на снимането.
За да видите текущите настройки за серия
снимки през интервал или да прекратите серия
снимки през интервал, натиснете бутона G
между снимките.
175
A Преглед на изображението
Бутонът K не може да се използва за преглед на снимки, докато протича
серия снимки през интервал, но текущият кадър се показва за няколко
секунди след всяка снимка, ако е избрано Вкл. за Преглед на
изображението в менюто за възпроизвеждане (0 267). Други опции за
възпроизвеждане не могат да се изпълняват, докато се показва кадърът.
A Снимане със светкавица
За да използвате светкавицата по време на серия снимки през интервал,
изберете режим P, S, A или M и натиснете бутона M (Y), за да повдигнете
светкавицата преди снимането да започне.
A Режим на снимане
Независимо от избрания режим на снимане, фотоапаратът прави по една
снимка за всеки интервал. Самоснимачката не може да се използва.
A Вижте също
За информация относно настройката на звуков сигнал, който да прозвучава
при завършване на серия снимки през интервал, вижте Потребителска
настройка d1 (Звуков сигнал, 0 280).
176
Гледане на филми
Филмите се означават с икона 1 при възпроизвеждане на снимки на
цял екран (0 229). Натиснете J, за да стартирате
възпроизвеждането; вашата текуща позиция се обозначава от
лентата на напредъка на филма.
1 икона
Дължина
Текуща позиция/обща дължина
Лента на
напредъка на
филма
Сила на
звука
Водач
Могат да бъдат извършени следните операции:
За да
Използвайте
Пауза
Възпроизвеждане
Превъртане
назад/напред
Описание
Пауза при възпроизвеждане.
J
Подновяване на възпроизвеждането,
когато филмът е на пауза или при
превъртане назад/напред.
Скоростта се
увеличава
при всяко
натискане от 2×, 4×, 8× и 16×; задръжте
натиснат, за да прескочите до началото
или края на филма (първият кадър е
маркиран с h в горния десен ъгъл на
дисплея, а последният – с i). Ако
възпроизвеждането е на пауза, филмът
се превърта назад или напред кадър по
кадър; задръжте, за да превъртите назад
или напред поредица от кадри.
177
За да
Използвайте
Описание
Прескачане на
10 сек
Завъртете главния диск за управление, за
да пропуснете 10 сек напред или назад.
Пропускане
напред/назад
Завъртете диска за подкоманди, за да
прескочите към следващия или
предишния индекс, или за да прескочите
към последния или първия кадър, ако
филмът не съдържа индекси.
Регулирайте
силата на звука
X (T)/
W (S)
Изрязване на
филми
i
Изход
Връщане към
режим на
снимане
K/
Натиснете X (T), за да увеличите
силата на звука, W (S), за да я намалите.
Вж. стр. 179 за повече информация.
Изход към възпроизвеждане на снимки
на цял екран.
Натиснете спусъка наполовина за изход
към режим на снимане.
A Иконата p
Филми с индекси (0 167) се маркират с икона p
при възпроизвеждане на снимки на цял екран.
178
Редактиране на филми
Изрежете части от видео клипа, за да направите редактирани копия
от филми или да запазите избрани кадри като JPEG снимки.
Опция
9
Избор нач./крайна точка
4
Запазване на избран
кадър
Описание
Създаване на копие, от което са изрязани
нежелани части.
Запазване на избран кадър като JPEG снимка.
Изрязване на филми
Създаване на изрязани копия на филми:
1 Изкарайте филма на цял екран (0 229).
2 Поставете на пауза филма в новия
начален кадър.
Пуснете филма, както е описано на стр.
177, като натиснете J за старт и
възобновяване на възпроизвеждането и
3, за да сложите на пауза и натиснете 4
или 2, или завъртате главния диск или
Лента на напредъка на
диска за подкоманди, за да намерите
филма
желания кадър. Вашата приблизителна
позиция във филма може да бъде
установена от лентата на напредъка на филма. Поставете на
пауза възпроизвеждането, когато стигнете до новия начален
кадър.
179
3 Изберете Избор нач./крайна точка.
Натиснете бутона i.
Бутон i
Маркирайте Избор нач./крайна точка.
4 Изберете Нач. точка.
За да създадете копие, което започва от
текущия кадър, маркирайте Нач. точка
и натиснете J. Кадрите преди текущия
кадър ще бъдат премахнати, когато
запазите копието в стъпка 9.
Нач. точка
180
5 Потвърждаване на новата начална
точка.
Ако желаният кадър в момента не е
показван, натиснете 4 или 2, за да
превъртите напред или назад (за да
пропуснете до 10 сек напред или назад,
завъртете главния диск за управление
един път; за да прескочите до индекс
или до първия или последен кадър, ако филмът не съдържа
индекси, завъртете диска за подкоманди).
6 Изберете крайна точка.
Натиснете L (U), за да превключите
от началната точка (w) към инструмента
за избор на крайната точка (x) и след
това изберете крайния кадър, както е
посочено в стъпка 5. Кадрите след
избрания кадър ще бъдат премахнати,
когато запазите копието в стъпка 9.
Бутон L (U)
Кр. точка
7 Създайте копието.
Когато желаният краен кадър се покаже, натиснете 1.
181
8 Прегледайте филма.
За да прегледате филма, маркирайте
Преглед и натиснете J (за да
прекъснете прегледа и да се върнете
към менюто с опции за запазване,
натиснете 1). За да се откажете от
настоящото копие и да изберете нова
начална или крайна точка, както е описано на предишните
страници, маркирайте Отказ и натиснете J; за да запазите
копието, продължете към стъпка 9.
9 Запазете копието.
Маркирайте Запази като нов файл и
натиснете J, за да запазите копието в
нов файл. За да замените
първоначалния файл с редактираното
копие, маркирайте Презаписв.
съществуващ файл и натиснете J.
A Изрязване на филми
Филмите трябва да бъдат с продължителност поне две секунди. Копието
няма да се запази, ако няма достатъчно налично място на картата с памет.
Копията имат същите час и дата на създаване като оригинала.
A Отстраняване на начален или краен кадър
За да премахнете само начален кадър от филма, продължете към стъпка 7,
без да натискате бутона L (U) в стъпка 6. За да премахнете само крайния
кадър, изберете Кр. точка в стъпка 4, изберете крайния кадър и продължете
към стъпка 7, без да натискате бутона L (U) в стъпка 6.
A Менюто Ретуширане
Филмите също могат да се редактират чрез използване на опцията
Редактиране на филм в менюто за ретуширане (0 296).
182
Запазване на избрани кадри
За да запазите избран кадър като JPEG снимка:
1 Поставете на пауза филма на желания
кадър.
Пуснете филма, както е описано на стр.
177, като натиснете J за пускане и
продължаване на възпроизвеждането и
3 за поставяне на пауза. Поставете на
пауза филма на кадъра, който искате да
копирате.
2 Изберете Запазване на избран кадър.
Натиснете бутона i, след това
маркирайте Запазване на избран
кадър и натиснете J.
Бутон i
3 Създайте копие като снимка.
Натиснете 1, за да копирате текущия
кадър като снимка.
183
4 Запазете копието.
Маркирайте Да и натиснете J, за да
създадете JPEG копие с високо качество
(0 77) на избрания кадър.
A Запазване на избран кадър
JPEG снимки от филми, създадени с опцията Запазване на избран кадър не
могат да бъдат ретуширани. При JPEG снимките от филми липсват някои
категории информация за снимката (0 234).
184
Други опции на снимане
Бутонът R (Снимане с визьор)
Натискането на бутона R по време на
снимане с визьор показва информация за
снимането в дисплея включително за
скоростта на затвора, диафрагмата, броя на
оставащите експозиции за запис и режима
за избор на АФ зона.
Бутон R
1
2 3
4
5
6
7
8
9
1 Режим на снимане ..................................6
2 Индикатор за гъвкава програма .... 52
3 Индикатор за синхронизация на
светкавицата...................................... 282
4 Скорост на затвора........................53, 56
5 Индикатор за стоп на диафрагма
......................................................... 54, 308
6 Диафрагма (f-число) .....................54, 56
Диафрагма (брой спирания) ... 54, 308
7 Индикатор на експозицията ............ 57
Показване на компенсацията на
експозицията .....................................109
Индикатор за напредъка на клина
Клин на експозицията и на
светкавицата ............................ 198
Клин баланс бяло ........................ 203
8 Индикатор за Активен D-Lighting
................................................................ 140
9 Индикатор за Picture Control.......... 131
185
Екранът с информация (Продължение)
25
24
23
22
21
10
11
12
13
20 19 18
10 Баланс на бялото................................ 112
Индикатор за фината настройка на
баланса на бялото ............................ 115
11 Индикатор за HDR.............................. 142
Сила на HDR ......................................... 142
Индикатор за многократна
експозиция ......................................... 214
12 Индикатор за „звуков сигнал“ ....... 280
13 „k“ (появява се, когато оставащата
памет е за над 1000 експозиции)
.................................................................. 27
14 Индикатор за коментар за
изображение...................................... 291
17 16 15 14
17 Качество на изображението ............ 78
Роля на картата в слот 2..................... 82
18 Размер на изображението................ 81
19 Режим на автоматично фокусиране
.................................................................. 83
20 Присвояване на бутона Pv ..............285
21 Режим на снимане ........................... 8, 66
Скорост при непрекъснато снимане
.................................................................. 67
22 Индикатор за зона на изображението
във визьора.......................................... 74
23 Измерване............................................ 105
24 Индикатор за клина на експозицията
15 Информация за авторски права ... 291
и на светкавицата............................. 198
16 Индикатор „Часовникът не е
Индикатор за клин баланс бяло.... 203
настроен“ ............................................ 188
Индикатор на ADL клин .................. 207
25 Стойност на ADL клин ...................... 208
A Изключване на дисплея
За да изтриете от дисплея информацията за снимането, натиснете бутона R
отново или натиснете спусъка наполовина. Дисплеят ще се изключи
автоматично, ако не се извършват операции в продължение на около 10
секунди.
186
Екранът с информация (Продължение)
26 27 28 29 30 31 32 33
34
43
42
41
35
40
36
39 38
37
26 Индикатор за Wi-Fi връзка ............. 252 36 Брой на оставащите експозиции за
Индикатор за връзка с Eye-Fi......... 293
запис ....................................................... 27
Индикатор за записване на серия
27 Индикатор за сателитния сигнал
снимки през интервал .................... 175
................................................................ 228
37 Присвояване на бутон Fn................. 284
28 Индикатор за намаляване на шума
при дълга експозиция .................... 271 38 Присвояване на бутон AE-L/AF-L..... 285
29 Индикатор за контрол на
винетирането..................................... 271
30 Автомат. контрол изкривяване .... 271
31 Режим Забавяне експозиция ......... 280
32 Индикатор за интервал от време
................................................................ 217
Индикатор за серия снимки през
интервал.............................................. 171
Режим дистанц. управл. (ML-L3) ... 156
33 Екран с типа батерия MB-D15........ 281
Индикатор за батерия MB-D15...... 319
34 Индикатор за батерията на
фотоапарата...................................22, 26
39 Индикатор за режим за избор на АФ
зона ......................................................... 86
40 Режим на светкавицата........... 144, 146
41 Индикатор за заключване на
стойността на светкавицата..........154
42 Индикатор за компенсация на
светкавицата ......................................151
Стойност на компенсацията на
светкавицата ......................................151
43 Индикатор за компенсация на
експозицията ..................................... 110
Стойност на компенсацията на
експозицията ..................................... 109
35 Индикатор за ISO чувствителност
............................................................... 100
ISO чувствителност............................ 100
Индикатор за автоматична ISO
чувствителност.................................. 103
Забележка: Дисплеят е показан с включени всички индикатори с илюстративна цел.
187
A Вижте също
За информация относно избирането колко дълго дисплеят да остава
включен, вижте Потребителска настройка c4 (Време автомат. изкл.
дисплей, 0 279). За информация относно промяна на цвета на шрифта в
екрана с информация, вижте Потребителска настройка d9 (Екран с
информация, 0 281).
A Иконата Y („Часовникът не е настроен“)
Часовникът на фотоапарата се захранва от независим, презареждаем
източник на захранване, който се зарежда колкото е необходимо, когато се
постави основната батерия или фотоапаратът се захранва от опционален
конектор за захранването и захранващ адаптер (0 319). Със зареждане от
два дни, часовникът ще работи около три месеца. Ако иконата Y мига в
екрана с информация, часовникът е бил нулиран и датата и часът, записани
на всички нови снимки, няма да бъдат коректни. Използвайте опцията
Часова зона и дата > Дата и час в менюто с настройки, за да настроите
часовника към коректното време и дата (0 290).
188
Бутонът i
За бърз достъп до често използвани
настройки, натиснете бутона i. Маркирайте
елементи и натиснете 2, за да видите
опциите, след това маркирайте желаната
опция и натиснете J, за да я изберете. За да
излезете от менюто на бутона i и да се
върнете към дисплея за снимане, натиснете
Бутон i
бутона i.
Снимане с визьор
Меню на бутона i
Live view
Меню на бутона i
(селекторът на live view
е завъртян на C)
Меню на бутона i
(селекторът на live view
е завъртян на 1)
189
Меню на бутона i (Снимане с визьор)
Натискането на бутона i по време на снимане с визьор показва
меню със следните опции:
Опция
Зона на изображ.
във визьора
Задаване на Picture
Control
Активен D-Lighting
Описание
Изберете от DX (24×16) и 1,3× (18×12) зони на
изображението във визьора (0 73).
Избиране на Picture Control (0 130).
Регулирайте Активния D-Lighting (0 139).
Фотоапаратът съчетава две снимки, направени при
HDR (висок динам.
различна експозиция за подобряване на детайлността в
диапазон)
силно осветените елементи и сенките (0 141).
Режим дистанц.
Изберете режим на дистанционното управление (0 156).
управл. (ML-L3)
Изберете ролята на бутона Fn (0 284) или самостоятелно
Присвояване на
(Натискане), или при използване в комбинация с
бутон Fn
дисковете за управление (Натискане + дискове управл.).
Изберете ролята на бутона Pv (0 285) или самостоятелно
Присвояв. бутон за
(Натискане), или при използване в комбинация с
преглед
дисковете за управление (Натискане + дискове управл.).
Изберете ролята на бутона A AE-L/AF-L (0 285) или
Присвояв. бутон самостоятелно (Натискане), или при използване в
AE-L/AF-L
комбинация с дисковете за управление (Натискане +
дискове управл.).
Нам. шум при дълга Намалява шума (светли петна или мъгла) при бавни
експозиция
скорости на затвора (0 271).
Намалява шума (произволно разположени ярки пиксели),
Висока ISO NR
който често се появява при увеличаване на ISO
чувствителността (0 271).
190
Меню на бутона i (Live View)
Опциите, налични в live view (преглед в реално време) менюто на
бутона i варират според позицията на селектора на live view.
Ако селекторът на live view е завъртян на C менюто на бутона i ще
съдържа елементите, изброени по-долу.
Опция
Зона на изображ.
във визьора
Качество на
изображението
Размер на
изображението
Задаване на Picture
Control
Активен D-Lighting
Режим дистанц.
управл. (ML-L3)
Яркост на дисплея
Описание
Изберете от DX (24×16) и 1,3× (18×12) зони на
изображението във визьора (0 73).
Изберете качество на изображението (0 77).
Изберете размер на изображението (0 81).
Избиране на Picture Control (0 130).
Регулирайте Активния D-Lighting (0 139).
Изберете режим на дистанционното управление (0 156).
Натиснете 1 или 3, за да
регулирате яркостта на
дисплея за live view (преглед в
реално време) (обърнете
внимание, че това влияе само
на live view и няма ефект
върху снимки или филми, или
върху яркостта на дисплея за
менюта или възпроизвеждане; за да настроите яркостта
на дисплея за менюта и възпроизвеждане, без да се
повлиява live view (преглед в реално време), използвайте
опцията Яркост на дисплея в менюто с настройки,
(0 289)).
191
Ако селекторът на live view е завъртян на 1 менюто на бутона i ще
съдържа елементите, изброени по-долу. Чувствителност на
микрофона, Честотен обхват, Нам. на шума от вятъра и
Маркирано показване могат да бъдат регулирани, докато тече
записът.
Опция
Зона на изображ.
във визьора
Размер кадър/
кадрова честота
Качество на
филмите
Описание
Изберете от DX (24×16) и 1,3× (18×12) зони на
изображението във визьора (0 168).
Изберете размер на кадъра и честотата (0 166).
Изберете качество на филмите (0 166).
Натиснете 1 или 3, за да
регулирате чувствителността
на микрофона. И вграденият,
Чувствителност на и опционалният стерео
микрофона
микрофон се повлияват.
Управление на честотния обхват на вградения микрофон
или опционалните стерео микрофони (0 274).
Активиране или деактивиране на Нам. на шума от вятъра
Нам. на шума от
чрез използване на филтъра за премахване на
вятъра
нискочестотните шумове на вградения микрофон (0 274).
Задаване на Picture Избиране на Picture Control (0 130). Параметърът Яснота
Control
не е приложим за филми.
Когато са поставени две карти с памет, можете да
Местоназначение изберете картата, върху която да се записват филмите
(0 273).
Натиснете 1 или 3, за да
регулирате яркостта на
дисплея за live view (преглед в
реално време) (обърнете
Яркост на дисплея внимание, че това влияе само
върху live view и няма ефект
върху снимки или филми, или
върху яркостта на дисплея за
менюта или възпроизвеждане; 0 191).
Честотен обхват
192
Опция
Маркирано
показване
Сила на звука на
слушалките
Описание
Изберете дали най-ярките
Силно осветени елементи
зони на кадъра (силно
осветените елементи) да се
ограждат от наклонени линии
в live view дисплея. За достъп
до тази опция, изберете
режим P, S, A или M.
Натиснете 1 или 3, за да
регулирате силата на звука на
слушалките.
A Използване на външен микрофон
Опционалният стерео микрофон може да се използва за записване на
стерео звук или за избягване на запис на шум от фокусиране и други звуци,
предизвикани от обектива (0 319).
A Слушалки
Могат да се използват слушалки от други производители. Обърнете
внимание, че високите нива на звука могат да доведат до висока сила на
звука; трябва да бъдете особено внимателни при използване на слушалките.
193
Нулиране с натискане на два бутона:
възстановяване на настройките по
подразбиране
Настройките на фотоапарата,
изброени по-долу, могат да бъдат
възстановени до стойности по
подразбиране чрез задържане на
бутони W (S) и E заедно за
повече от две секунди (тези
бутони са маркирани от зелена
точка). Контролният панел се
Бутон W (S)
изключва за кратко, докато
настройките се нулират.
Бутон E
❚❚ Опции на менюто
Опция
Качество на изображението
Размер на изображението
Баланс на бялото
Фина настройка
Настройки на Picture Control 1
HDR (висок динам. диапазон)
Настройки на ISO чувствителност
ISO чувствителност
P, S, A, M
Други режими
Hi ISO достъп диск управление
Автом. настр. ISO чувствит.
Режим дистанц. управл. (ML-L3)
Многократна експозиция
Сн. през задад. инт. от време
Режим Забавяне експозиция
194
По подразбиране
JPEG normal
Голямо
Автоматично > Нормален
A-B: 0, G-M: 0
Непроменен
Изкл. 2
0
77
81
111
114
130
141
100
Автоматична
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл. 3
Изкл. 4
Изкл.
101
102
156
211
217
280
99
1 Само текущ Picture Control.
2 Силата на HDR не е нулирана.
3 Ако в момента е в ход многократна експозиция, снимането ще прекъсне и ще бъде създадена
многократна експозиция от експозициите, записани до този момент. Усилването и броят на снимките
не се нулират.
4 Ако в момента тече снимане през зададен интервал от време, снимането ще приключи. Стартовото
време, интервалът за снимане, броят интервали и снимките и омекотяването на експозицията не се
нулират.
❚❚ Други настройки
Опция
Автоматично фокусиране (визьор)
Режим на автоматично фокусиране
%
Други режими
Режим за избор на АФ зона
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, g, u,
P, S, A, M
Автоматично фокусиране (live view)
Режим на автоматично фокусиране
Режим за избор на АФ зона
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Точка за фокусиране 1
Маркирано показване
Сила на звука на слушалките
Измерване
Задържане на заключването на АЕ
Клин
По подразбиране
0
AF-S
AF-A
83
АФ с единична точка
51-точков АФ с динамична
зона
86
АФ с автоматична зона
AF-S
АФ с широка зона
АФ с нормална зона
АФ с приоритет на лица
Център
Изкл.
15
Матрично
Изкл.
Изкл. 2
84
88
89
193
193
105
93, 107
197
195
Опция
Компенсация на светкавицата
Компенсация на експозицията
Режим на светкавицата
i, k, p, n, w, g
s
o
0, P, S, A, M
Заключв. стойност светкавица
Гъвкава програма
+ NEF (RAW)
По подразбиране
Изкл.
Изкл.
0
151
109
Автоматично
Автоматично + намаляване
на ефекта „червени очи“
145, 147
Автоматично + бавна
синхронизация
Запълваща светкавица
Изкл.
153
Изкл.
52
Изкл.
79
1 Точката за фокусиране не се показва, ако е избрано АФ с автоматична зона за режим за избор на АФ
зона.
2 Броят на снимките е нулиран. Стъпката на клина е нулирана до 1 EV (експозиция/клин на
светкавицата) или 1 (клин на баланса на бялото). Y Автоматично е избрано за втората
снимка на програми за среден план на ADL клин.
196
Клин
(Само режими P, S, A и M)
Клинът променя автоматично експозицията, нивото на
светкавицата, Active D-Lighting (ADL) (Активен D-Lighting) или
баланс на бялото леко при всяко снимане, като „вклинява“ текущата
стойност. Изберете в случаи, когато е трудно да се настрои
експозицията, нивото на светкавицата (i-TTL и, където се поддържа,
само режими на управление на светкавицата при автоматична
диафрагма; вижте страници 149, 283 и 313), баланс на бялото или
Активен D-Lighting и няма време да се проверят резултатите и да се
регулират настройките при всяко снимане, или да се
експериментира с различни настройки за един и същи обект.
❚❚ Клин на експозицията и на светкавицата
Промяна на експозицията и/или нивото на светкавицата за серия от
снимки.
Промяна на
експозицията от: 0 EV
Промяна на
експозицията от:
–1 EV
Промяна на
експозицията от:
+1 EV
1 Изберете клин на експозицията и на
светкавицата.
Изберете Потребителска настройка e6
(Задаване на авто клин) в менюто с
потребителски настройки, маркирайте
опция и натиснете J. Изберете АЕ и
светкавица, за да промените и
експозицията, и нивото на светкавицата,
Само AE, за да промените само
експозицията, или Само светкавица, за
да промените само нивото на
светкавицата.
197
2 Изберете брой снимки.
Докато натискате бутона BKT, завъртете главния диск за
управление, за да изберете броя снимки в последователността
на клина.
Брой
снимки
Бутон BKT
Главен диск за
управление
Индикатор за клина
на експозицията и на
светкавицата
Екран с информация
При настройки, различни от нула, в
контролния панел се появява икона M.
Визьор
D се появява във визьора, а екранът
с информация предлага индикатор за
клина и икона, показваща типа клин: v (клин на експозицията
и на светкавицата), w (клин само на експозицията) или x
(клин само на светкавицата).
A Live view
В live view (преглед в реално време) настройките на клина се показват на
дисплея.
198
3 Изберете стъпка на експозицията.
Натиснете бутона BKT и завъртете диска за подкоманди, за да
изберете стъпка на експозицията.
Стъпка на експозицията
Бутон BKT
Диск за
подкоманди
Екран с информация
При настройки по подразбиране, размерът на стъпката може да
се избере от 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 и 3 EV. Програмите за клин от 0,3
(1/3) EV са изброени по-долу.
Екран с информация
Брой
снимки
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Ред на клина (EVs)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/
+1,3
Обърнете внимание, че за стъпки на експозицията от 2 EV или
повече, максималният брой снимки е 5; ако е избрана по-висока
стойност в стъпка 2, броят снимки автоматично ще бъде зададен
на 5.
199
4 Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
Фотоапаратът ще променя експозицията и/или
нивото на светкавицата снимка за снимка според
избраната програма за клин. Модификации на
експозицията се добавят към тези, направени с
компенсация на експозицията (вижте страница 109).
Докато клинът е активен, се показва индикатор за напредъка на
клина. След всяка снимка от индикатора ще изчезва по един
сегмент.
Бр. снимки: 3; стъпка: 0,7
Дисплеят след първата снимка
A Вижте също
За информация относно избирането на размера на стъпката, виж
Потребителска настройка b2 (EV стъпки за контрол на експ., 0 278). За
информация относно избирането на реда, в който се извършва клинът, виж
Потребителска настройка e7 (Ред на клина, 0 284).
200
❚❚ Отказ на клина
За да отмените клина, натиснете бутона BKT и завъртете главния диск
за управление, докато не останат никакви снимки в
последователността на клина. Последната активна програма ще се
възстанови при следващо активиране на клина. Клинът може да се
откаже също и чрез нулиране с натискане на два бутона (0 194),
въпреки че в този случай програмата за клина няма да се възстанови
при следващо активиране на клина.
A Нула снимки
Дисплеят на live view (преглед в реално време) показва „-/-“, когато не
остават снимки в последователността на клина.
A Клин на експозицията и на светкавицата
В режим на непрекъснато снимане (0 66) снимането ще спре на пауза, след
като броят снимки, посочен в клин програмата, бъде заснет. Снимането ще
се възобнови следващия път, когато спусъкът е натиснат. В режим
самоснимачка, фотоапаратът ще направи брой снимки, избран в стъпка 2 на
страница 198 всеки път, когато е натиснат спусъкът, независимо от опцията,
избрана за Потребителска настройка c3 (Самоснимачка) > Брой снимки
(0 279); интервалът между снимките, обаче, се контролира от
Потребителска настройка c3 (Самоснимачка) > Интервал между
снимките. В други режими фотоапаратът прави по една снимка при всяко
натискане на спусъка.
Ако картата с памет се запълни преди да бъдат направени всички снимки от
поредицата, снимането може да бъде подновено от следващата снимка от
поредицата, след като картата с памет е била сменена или са били изтрити
снимки, за да се прави място на картата с памет. Ако фотоапаратът бъде
изключен преди да бъдат направени всички снимки от поредицата, клинът
ще се възобнови от следващата снимка от поредицата, когато фотоапаратът
е включен.
201
A Клин на експозицията
Фотоапаратът модифицира експозицията чрез промяна на скоростта на
затвора и диафрагмата (режим P), диафрагма (режим S) или скорост на
затвора (режими A и M). Ако е избрано Вкл. за Настройки на ISO
чувствителност > Автом. настр. ISO чувствит. (0 102) в режими P, S и A,
фотоапаратът автоматично ще променя ISO чувствителността за оптимална
експозиция, когато лимитите на системата за експозиция на фотоапарата са
надхвърлени; в режим M фотоапаратът първо ще използва Автом. настр. ISO
чувствит., за да направи експозицията възможно най-близка до оптималната
и след това ще вклини тази експозиция чрез промяна в скоростта на
затвора.
❚❚ Клин на баланса на бялото
Фотоапаратът създава множество копия на всяка снимка, всяко с
различен баланс на бялото. За повече информация за баланса на
бялото, вижте страница 111.
1 Избиране на клин за баланс на бялото.
Изберете Клин баланс бяло за
Потребителска настройка e6 (Задаване
на авто клин).
202
2 Изберете брой снимки.
Докато натискате бутона BKT, завъртете главния диск за
управление, за да изберете броя снимки в последователността
на клина.
Брой
снимки
Бутон BKT
Главен диск за
управление
Индикатор за клин
баланс бяло
Екран с информация
При настройки, различни от нула, M и
D са показани, съответно, в
контролния панел и визьора; икона
y и индикатор за клина се
появяват в екрана с информация.
Визьор
A Live view
В live view (преглед в реално време) настройките на клина се показват на
дисплея.
203
3 Изберете стъпка за баланс на бялото.
Докато държите бутона BKT натиснат, завъртете диска за
подкоманди, за да изберете от стъпките 1, 2 или 3 (съответно
еквивалентни на приблизително 5, 10 или 15 mired (единица за
измерване на цветна температура)). Стойностите за B
съответстват на количеството син, стойностите за A – на
количеството кехлибарен (0 114).
Стъпка на баланса на
бялото
Бутон BKT
Диск за
подкоманди
Екран с информация
Програмите с клин със стъпка от 1 са изброени по-долу.
Екран с информация
Брой
снимки
2
2
3
204
Стъпка на
баланса на
бялото
1B
1A
1 A, 1 B
Ред на клина
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
4 Кадрирайте снимката, фокусирайте и
снимайте.
Всяка снимка ще бъде обработена за
създаване на броя на копията,
посочени в програмата за клин, и за
всяко копие ще има различен баланс на бялото. Модификациите
на баланса на бялото се прибавят към регулирането на баланса
на бялото, направено с фина настройка на баланса на бялото.
Ако броят снимки в програмата за
клина е по-голям от броя на
оставащите експозиции за запис,
n и иконата на повлияната карта
ще светнат в контролния панел, във
визьора ще се появи светеща j
икона, както е показано вдясно, и
освобождаването на затвора ще бъде
деактивирано. Снимането може да
започне след поставяне на нова карта
с памет.
205
❚❚ Отказ на клина
За да отмените клина, натиснете бутона BKT и завъртете главния диск
за управление, докато не останат никакви снимки в
последователността на клина. Последната активна програма ще се
възстанови при следващо активиране на клина. Клинът може да се
откаже също и чрез нулиране с натискане на два бутона (0 194),
въпреки че в този случай програмата за клина няма да се възстанови
при следващо активиране на клина.
A Нула снимки
Дисплеят на live view (преглед в реално време) показва „-/-“, когато не
остават снимки в последователността на клина.
A Клин на баланса на бялото
Клинът на баланса на бялото не е наличен при качество на изображенията
NEF (RAW). Избирането на NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG fine, NEF (RAW) +
JPEG normal или NEF (RAW) + JPEG basic отменя клина на баланс на бялото.
Клинът на баланса на бялото влияе само върху цветната температура (оста
кехлибарен-син в дисплея за фината настройка на баланса на бялото,
0 114). По оста зелен-пурпурен не се правят корекции.
В режим самоснимачка (0 69) броят на копията, посочен в програмата за
баланс на бялото, се задава при всяко освобождаване на затвора,
независимо от опцията, избрана за Потребителска настройка c3
(Самоснимачка) > Брой снимки (0 279).
Ако фотоапаратът бъде изключен, докато индикаторът за достъп до картата
с памет свети, фотоапаратът ще се изключи, само след като всички снимки от
поредицата бъдат записани.
206
❚❚ ADL клин
Фотоапаратът променя Активния D-Lighting в серия експозиции. За
повече информация за Активен D-Lighting, вижте страница 139.
1 Изберете ADL клин.
Изберете ADL клин за Потребителска
настройка e6 (Задаване на авто клин).
2 Изберете брой снимки.
Докато натискате бутона BKT, завъртете главния диск за
управление, за да изберете броя снимки в последователността
на клина.
Стойност на ADL
клин
Бутон BKT
Главен диск за
управление
Брой снимки
Екран с информация
При настройки, различни от нула, M и
D са показани, съответно, в
контролния панел и визьора; икона
z и стойност за клина се появяват
в екрана с информация.
Визьор
207
Изберете два кадъра, за да направите една снимка с изключен
Активен D-Lighting и друга с избрана стойност. Изберете три до
пет снимки, за да направите серия от снимки с Активен
D-Lighting, настроен на Изкл., Ниско и Нормално (три снимки),
Изкл., Ниско, Нормално и Високо (четири снимки) или Изкл.,
Ниско, Нормално, Високо и Свръхвисоко (пет снимки). Ако
избирате повече от две снимки, продължете към стъпка 4.
3 Изберете Активен D-Lighting.
Докато държите бутона BKT
натиснат, завъртете диск за
подкоманди, за да изберете
Активен D-Lighting.
Бутон BKT
Диск за
подкоманди
Активен D-Lighting е показан
на екрана с информация и контролния панел.
Активен D-Lighting
208
Y
Автоматично
R
Ниско
Q
Нормално
P
Високо
Z
Свръхвисоко
Екран с информация
Дисплей на контролния панел
4 Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
Фотоапаратът ще променя Активен D-Lighting снимка
за снимка според избраната програма за клин.
Докато клинът е активен, се показва индикатор за
напредъка на клина. След всяка снимка от
индикатора ще изчезва по един сегмент.
Бр. снимки: 3
Дисплеят след първата снимка
A Live view
В live view (преглед в реално време) настройките на клина се показват на
дисплея.
209
❚❚ Отказ на клина
За да отмените клина, натиснете бутона BKT и завъртете главния диск
за управление, докато не останат никакви снимки в
последователността на клина. Последната активна програма ще се
възстанови при следващо активиране на клина. Клинът може да се
откаже също и чрез нулиране с натискане на два бутона (0 194),
въпреки че в този случай програмата за клина няма да се възстанови
при следващо активиране на клина.
A Нула снимки
Дисплеят на live view (преглед в реално време) показва „-/-“, когато не
остават снимки в последователността на клина.
A ADL клин
В режим на непрекъснато снимане (0 66) снимането ще спре на пауза, след
като броят снимки, посочен в програмата за клина, бъде заснет. Снимането
ще се възобнови следващия път, когато спусъкът е натиснат. В режим
самоснимачка, фотоапаратът ще направи брой снимки, избран в стъпка 2 на
страница 207 всеки път, когато е натиснат спусъкът, независимо от опцията,
избрана за Потребителска настройка c3 (Самоснимачка) > Брой снимки
(0 279); интервалът между снимките, обаче, се контролира от
Потребителска настройка c3 (Самоснимачка) > Интервал между
снимките. В други режими фотоапаратът прави по една снимка при всяко
натискане на спусъка.
Ако картата с памет се запълни преди да бъдат направени всички снимки от
поредицата, снимането може да бъде подновено от следващата снимка от
поредицата, след като картата с памет е била сменена или са били изтрити
снимки, за да се прави място на картата с памет. Ако фотоапаратът бъде
изключен преди да бъдат направени всички снимки от поредицата, клинът
ще се възобнови от следващата снимка от поредицата, когато фотоапаратът
е включен.
210
Многократна експозиция
(Само режими P, S, A и M)
Следвайте стъпките по-долу, за да запишете серия от две или три
NEF (RAW) експозиции в една снимка.
❚❚ Създаване на многократна експозиция
Множество експозиции не могат да бъдат записвани в live view.
Излезте от live view преди да продължите. Обърнете внимание, че
при настройки по подразбиране снимането ще прекъсне и
многократната експозиция ще се запише автоматично, ако не се
извършат операции в продължение на около 30 секунди.
A Удължено време за запис
Ако дисплеят се изключи по време на възпроизвеждане или операции с
менюто или никакви операции не се извършат за 30 сек, снимането ще
прекъсне и от експозициите, които са записани до този момент, ще се
създаде многократна експозиция. Времето налично за запис на следващата
експозиция може да бъде удължено чрез избиране на по-дълго време за
Потребителски настройки c2 (Таймер за готовност, 0 279).
1 Изберете Многократна експозиция.
Маркирайте Многократна експозиция
в менюто за снимане и натиснете 2.
211
2 Изберете режим.
Маркирайте Режим многокр.
експозиция и натиснете 2.
Маркирайте една от следващите опции
и натиснете J.
• За да направите серия от многократни
експозиции, изберете 6 Вкл. (серии).
Снимането с многократна експозиция
ще продължи, докато не изберете
Изкл. за Режим многокр.
експозиция.
• За да направите една многократна експозиция, изберете Вкл. (една
снимка). Нормалното снимане автоматично ще започне, след
като сте създали една многократна експозиция.
• За да излезете, без да създадете допълнителни многократни експозиции,
изберете Изкл.
Ако е избрано Вкл. (серии) или Вкл.
(една снимка), на контролния панел ще
се покаже икона n.
212
3 Изберете брой снимки.
Маркирайте Брой снимки и натиснете
2.
Натиснете 1 или 3, за да изберете броя
експозиции, които ще се комбинират в
една снимка, и натиснете J.
4 Изберете степента на усилване.
Маркирайте Автоматично усилване и
натиснете 2.
Ще се покажат следните опции.
Маркирайте опция и натиснете J.
• Вкл.: Усилването се регулира спрямо
броя действително записани
експозиции (усилването за всяка
експозиция е зададено на 1/2 за 2
експозиции, 1/3 за 3 експозиции).
• Изкл.: Усилването не се регулира при записване на многократна
експозиция.
213
5 Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
В режим на непрекъснато снимане (0 66),
фотоапаратът записва всички експозиции в една
серия от снимки. Ако е избрано Вкл. (серии),
фотоапаратът продължава да записва многократни
експозиции, докато не се натисне спусъкът; ако е избрано Вкл.
(една снимка), снимането с многократна експозиция ще
приключи след първата снимка. В режим на самоснимачка
фотоапаратът автоматично ще запише броя експозиции, избран
в стъпка 3 на страница 213, независимо от опцията, избрана за
Потр. настройка c3 (Самоснимачка) > Брой снимки (0 279);
интервалът между снимките, обаче, се контролира от Потр.
настройка c3 (Самоснимачка) > Интервал между снимките. В
други режими на снимане при натискане на спусъка се прави по
една снимка; продължете снимането, докато не се запишат
всички експозиции (за информация за прекъсване на
многократна експозиция преди записването на всички снимки
вижте стр. 215).
Иконата n свети, докато не завърши
снимането. Ако е избрано Вкл. (серии),
снимането с многократна експозиция
ще приключи само когато за режим на
многократна експозиция е избрано
Изкл.; ако е избрано Вкл. (една
снимка), снимането с многократна експозиция приключва
автоматично, когато многократната експозиция завърши. Когато
снимането с многократна експозиция приключи, иконата n
изчезва от екрана.
214
❚❚ Прекъсване на многократни експозиции
За да прекъснете многократна експозиция преди да бъде заснет
посоченият брой експозиции, изберете Изкл. за режим на
многократна експозиция. Ако снимането приключи, преди да се
направи посоченият брой експозиции, от експозициите, записани
до този момент, ще се създаде многократна експозиция. Ако е
включено Автоматично усилване, усилването ще се регулира
спрямо действително записания брой експозиции. Отбележете, че
снимането спира автоматично, ако:
• Се извърши нулиране с натискане на два бутона (0 194)
• Фотоапаратът се изключи
• Батерията се изтощи
• Снимките се изтриват
215
D Многократни експозиции
Не вадете или сменяйте картата с памет, докато се записва многократна
експозиция.
Точковото измерване не е достъпно по време на филм live view. Избирането
на live view (преглед в реално време) връща Режим многокр. експозиция
на Изкл.
Информацията за снимане, показана на дисплея за информация при
възпроизвеждане на снимки (включително измерване, експозиция, режим
на снимане, фокусно разстояние, дата на запис и ориентация на
фотоапарата), е за първата снимка в многократната експозиция.
A Снимане през зададен интервал от време
Ако е активирано снимане през зададен интервал от време, преди да се
направи първата експозиция, фотоапаратът ще записва експозиции през
избрания интервал от време, докато не се направят броят експозиции,
посочен в менюто за многократна експозиция (броят снимки, посочен в
менюто за снимане през зададен интервал от време се игнорира). После
тези експозиции ще бъдат записани като една снимка и снимането през
зададен интервал от време ще приключи (ако за режим на многократна
експозиция е избрано Вкл. (една снимка), снимането с многократна
експозиция също ще приключи автоматично).
A Други настройки
Докато се снима многократна експозиция, картите с памет не могат да се
форматират и някои елементи от менюто са засивени и не могат да се
променят.
216
Снимане през зададен интервал от време
Фотоапаратът има възможността да прави снимки автоматично
през предварително зададени интервали.
D Преди снимане
Изберете режим на снимане, различен от самоснимачка (E) и MUP, когато
използвате таймера за интервали. Преди началото на снимане през зададен
интервал от време, направете пробна снимка при текущите настройки и
вижте резултата на дисплея. След като веднъж настройката е регулирана по
ваше желание, свалете гумената подложка за окуляра на визьора и
поставете предоставената капачка на окуляра, за да предотвратите
навлизащата във визьора светлина да пречи на снимките или на
експозицията (0 70).
Преди да изберете начален час, изберете Часова зона и дата в менюто с
настройки и се уверете, че часовникът на фотоапарата е настроен на
точните час и дата (0 290).
Препоръчва се използването на статив. Монтирайте фотоапарата на статив,
преди да започне снимането. За да сте сигурни, че снимането няма да бъде
прекъснато, уверете се, че батерията на фотоапарата е напълно заредена.
Ако не сте сигурни, заредете батерията преди използване или използвайте
захранващ адаптер и конектор за захранването (продават се отделно).
1 Изберете режима Сн. през задад. инт.
от време.
Маркирайте Сн. през задад. инт. от
време в менюто за снимане и натиснете
2, за да се покажат настройките на
таймера за интервал.
217
2 Регулирайте настройките на таймера за интервал.
Изберете опция за начало, интервал, брой снимки за интервал и
опция за омекотяване на експозицията.
• За избор на опция за начало:
Маркирайте Начални опции и
натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
За да започнете да снимате веднага, изберете Сега. За да
започнете да снимате на избрана дата и час, изберете Избира
се нач. дата и нач. час, после изберете датата и часа и
натиснете J.
• За избор на интервал между снимките:
Маркирайте Интервал и
натиснете 2.
218
Изберете интервал (часове,
минути и секунди) и натиснете
J.
• За избор на брой снимки за интервал:
Маркирайте Брой
интервали×снимки/интервал
и натиснете 2.
Изберете броя интервали и
броя снимки за интервал и
натиснете J.
В режим S (един кадър) снимките за всеки интервал ще бъдат
заснети при скорост, избрана в Потребтелска настройка d2
(Серия снимки с нис. скорост, 0 280).
• За активиране или деактивиране на омекотяване на експозицията:
Маркирайте Омекотяване на
експозицията и натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
Избирането на Вкл. позволява на фотоапарата да регулира
експозицията, за да съответства на предишната снимка в
режими, различни от M (обърнете внимание, че омекотяването
на експозицията е активно в режим M само ако е включена
автоматичната настройка на ISO чувствителността).
219
3 Започнете да снимате.
Маркирайте Старт и натиснете J.
Първата серия от снимки ще бъде
направена в посочения начален час или
след около 3 сек, ако е избрано Сега за
Начални опции в стъпка 2. Снимането
ще продължи през избрания интервал,
докато не се направят всички снимки.
A По време на снимане
По време на снимане през зададен интервал от
време индикаторът за достъп до картата с памет
ще свети. Непосредствено преди началото на
следващия интервал на снимане, индикацията
за скорост на затвора ще покаже броя оставащи
интервали, а индикацията за диафрагма ще
покаже броя на оставащите снимки за запис в
текущия интервал. В други случаи броят
Индикатор за достъп до
оставащи интервали и броят снимки във всеки
картата с памет
интервал могат да се видят чрез натискане на
спусъка наполовина (след отпускане на бутона
ще се покажат скоростта на затвора и диафрагмата, докато не изтече
таймерът за готовност).
Докато протича снимане през зададен интервал от време могат да се
регулират настройки, да се използват менютата и да се възпроизвеждат
снимки. Дисплеят ще се изключи автоматично около четири секунди преди
всеки интервал. Отбележете, че промяната на настройките на фотоапарата,
докато е активен таймерът за интервал, може да доведе до прекратяване на
снимането.
A Режим на снимане
Независимо от избрания режим на снимане, фотоапаратът прави
определения брой снимки за всеки интервал.
220
❚❚ Поставяне на снимане през зададен интервал от време на пауза
Снимането през зададен интервал от време може да се постави на
пауза между интервалите чрез натискане на J или избиране на
Пауза в менюто на таймера за интервал.
❚❚ Подновяване на снимане през зададен интервал от време
За подновяване на снимането:
Започване сега
Маркирайте Рестарт
и натиснете J.
Започване в определен час
За Начални опции
маркирайте Избира се
нач. дата и нач. Час и
натиснете 2.
Изберете начална дата
и час и натиснете J.
Маркирайте Рестарт
и натиснете J.
❚❚ Прекратяване на снимане през зададен интервал от време
За да прекратите снимане през зададен интервал от време преди да
са направени всички снимки, изберете Изкл. в менюто на таймера за
интервал.
221
❚❚ Без снимане
Фотоапаратът ще прескочи текущия интервал, ако някоя от
следните ситуации продължи за осем секунди или повече след
момента, в който е трябвало да започне интервалът: снимката или
снимките за предишния интервал все още не са направени, картата
с памет е пълна или фотоапаратът не може да фокусира в AF-S, или
когато е избран единичен АФ в AF-A (обърнете внимание, че
фотоапаратът фокусира отново преди всяка снимка). Снимането ще
се поднови при следващия интервал.
D Няма памет
Ако картата с памет е пълна, таймерът за интервал остава активен, но не се
снима. Подновете снимането (0 221), след като изтриете някои снимки или
изключите фотоапарата и поставите друга карта с памет.
A Снимане през зададен интервал от време
Изберете интервал, по-дълъг от времето, необходимо за правене на
избрания брой снимки. Ако интервалът е твърде кратък, броят заснети
снимки може да е по-малък от общия, посочен в стъпка 2 (броят интервали,
умножен по броя снимки за интервал). Снимането през зададен интервал от
време не може да се комбинира с продължителни експозиции (bulb
(продължителна ръчна експозиция докато е натиснат спусъка) или
продължителна ръчна експозиция за зададен период от време, 0 58) или
серия снимки през интервал (0 171) и не е налична при live view (преглед в
реално време) (0 31, 161) или когато е избрано Запис на филми за Потр.
настройка g4 (Присвояв. бутон на затвор, 0 288). Обърнете внимание, че
понеже скоростта на затвора, кадровата честота и времето за записване на
изображенията могат да са различни за различните интервали, времето
между края на един интервал и началото на друг може да е различно. Ако
снимането не може да продължи при текущите настройки (например, ако в
режим на ръчна експозиция текущо е избрана скорост на затвора от A
или %, интервалът е нула или времето за начало е по-малко от минута), на
дисплея ще се покаже предупреждение.
Снимането през зададен интервал от време ще спре на пауза, когато е
избран режим E (самоснимачка), или е избран режим MUP, или когато
фотоапаратът се изключи и включи отново (когато фотоапаратът се
изключи, картите с памет и батериите могат да се сменят, без да се
прекратява снимането през зададен интервал от време). Поставяне на
снимането на пауза не влияе на настройките на таймера за интервал.
222
A Клин
Регулирайте настройките за клин, преди да започнете снимане през зададен
интервал от време. Ако експозицията, светкавицата или ADL клинът са
активни при снимане през зададен интервал от време, фотоапаратът ще
направи броя снимки в програмата за клин през всеки интервал независимо
от посочения брой снимки в менюто на таймера за интервал. Ако е активен
клин с баланс на бялото при снимане през зададен интервал от време,
фотоапаратът ще направи по една снимка за всеки интервал и ще я
обработи, за да създаде броя копия, посочен в програмата за клин.
223
Обективи без процесор
Обективи без процесор могат да се използват в режими A и M с
настройване на диафрагмата чрез пръстена за диафрагмата на
обектива. С посочване на данните за обектива (фокусно разстояние
и максимална диафрагма) потребителят може да получи достъп до
следните функции на обективи с процесор.
Ако фокусното разстояние на обектива е известно:
• Със светкавиците, които се предлагат като опция, може да се
използва мощното увеличение
• Фокусното разстояние на обектива е посочено (със звездичка) в
информацията за възпроизвеждане на снимката на дисплея
Ако максималната диафрагма на обектива е известна:
• Стойността на диафрагмата се показва на контролния панел и във
визьора
• Нивото на светкавицата се регулира спрямо промените в
диафрагмата, ако светкавицата поддържа режим AA (автоматична
диафрагма)
• Диафрагмата е посочена (със звездичка) в информацията за
възпроизвеждане на снимката на дисплея
Указване както на фокусното разстояние, така и на максималната
диафрагма на обектива:
• Активира цветното матрично измерване (обърнете внимание, че
може да се наложи да използвате централно претеглено или
точково измерване за постигане на точни резултати при някои
обективи, включително Reflex-NIKKOR)
• Подобрява прецизността на централно претегленото и точковото
измерване и i-TTL балансираната запълваща светкавица за
цифрови SLR фотоапарати
A Телеконвертори и вариообективи
Максималната диафрагма за телеконвертори е комбинираната максимална
диафрагма на телеконвертора и обектива. Обърнете внимание, че данните
за обектива не се регулират при увеличаване или намаляване с обективи
без процесор. Данните за различните фокусни разстояния могат да се
въведат като отделни номера на обективи или данните за обектива могат да
се редактират, за да отразяват новите стойности за фокусно разстояние и
максимална диафрагма на обектива за всяко регулиране на мащабирането.
224
Фотоапаратът може да съхранява данни за до девет обектива без
процесор. За въвеждане или редактиране на данни за обективи без
процесор:
1 Изберете Данни за обектив без
процесор.
Маркирайте Данни за обектив без
процесор в менюто с настройки и
натиснете 2.
2 Изберете номер на обектив.
Маркирайте Номер на обектив и
натиснете 4 или 2, за да изберете
номер на обектив.
3 Въведете фокусното разстояние и
диафрагмата.
Маркирайте Фокусно разстояние (мм)
или Максимална диафрагма и
натиснете 4 или 2, за да редактирате
маркирания елемент.
4 Запазване на настройките и изход.
Натиснете J. Указаните фокусно разстояние и диафрагма ще се
запаметят под избрания номер на обектив.
A Фокусното разстояние не е посочено
Ако правилното фокусно разстояние не е посочено, изберете най-близката
стойност, по-голяма от действителното фокусно разстояние на обектива.
225
За извикване на данни за обектива при използване на обектив без
процесор:
1 Задайте номер на обектив без процесор, който да съответства
на контрола на фотоапарата.
Изберете Избор обектив без процесор като опция „Натискане
+ дискове управл.“ за контрола на фотоапарата в менюто с
потребителски настройки. Изборът на номер на обектив без
процесор може да бъде зададен на бутона Fn (Потребителска
настройка f2, Присвояване на бутон Fn, 0 284), бутон Pv
(Потребителска настройка f3, Присвояв. бутон за преглед,
0 285), бутон A AE-L/AF-L (Потребителска настройка f4, Присвояв.
бутон AE-L/AF-L, 0 285).
2 Използвайте избраната контрола, за да изберете номер на
обектив.
Натиснете избрания бутон и завъртете главния диск за
управление, докато желаният номер на обектив се появи в
контролния панел.
Фокусно
разстояние
Максимална
диафрагма
Номер на обектив
Бутон Fn
226
Главен диск за
управление
Контролен панел
Данни за местоположението
GP-1/GP-1A GPS устройството (продава се отделно) може да се
свърже към порта за аксесоари на фотоапарата (0 2) чрез кабела,
предоставен с GP-1/GP-1A, което позволява информацията за
текущата позиция на фотоапарата да бъде записана при правене на
снимки. Изключете фотоапарата преди да свържете GP-1/GP-1A; за
повече информация, вижте ръководството на GP-1/GP-1A.
❚❚ Опции на менюто с настройки
Елементът Данни за местоположението в менюто с настройки
съдържа опциите, изброени по-долу.
• Таймер за готовност: Изберете дали експонометрите да се изключват
автоматично, когато е свързано GP-1/GP-1A.
Опция
Описание
Експонометрите се изключват автоматично, ако не бъдат
извършени действия за периода, посочен в Потребителски
настройки c2 (Таймер за готовност, 0 279; за да се даде
време на фотоапарата да извлече данни за
Активиране
местоположението, закъснението се увеличава до една
минута след активирането на таймера за готовност или след
включването на фотоапарата). Това намалява разхода на
батерията.
Експонометрите не се изключват, докато е свързано GP-1/
Деактивиране
GP-1A.
• Позиция: Този елемент е наличен, само ако е свързано GP-1/GP-1A,
когато се показва текущата географска ширина и дължина,
надморска височина, координирано универсално време (UTC) и
посока (ако се поддържа), както са отчетени от GP-1/GP-1A.
• Настр. час от сателит: Изберете Да, за да сверите часовника на
фотоапарата въз основа на часа, посочен от GPS устройството.
227
A Координирано универсално време (UTC)
Данните за UTC се предоставят от GPS устройството и са независими от
часовника на фотоапарата.
A Иконата o
Състоянието на връзката се показва от иконата o:
• o (статичен): Фотоапаратът е установил връзка с GP-1/GP-1A.
Информацията за снимки, направени, докато се показва тази икона,
включва допълнителна страница за данни за местоположението (0 241).
• o (мига): GP-1/GP-1A търси сигнал. Снимките, направени докато иконата
мига, са без данни за местоположението.
• Няма икона: Не са получени нови данни за местоположението от GP-1/GP-1A
за поне две секунди. Снимките, направени докато иконата o не се показва,
са без данни за местоположението.
Екран с информация
228
Дисплей за снимане
Още за възпроизвеждането
Разглеждане на снимки
Възпроизвеждане на снимки на цял екран
За да възпроизвеждате снимки, натиснете
бутона K. На дисплея ще се покаже
последната направена снимка.
Бутон K
За да
Използвайте
Описание
Преглед на още
снимки
Натиснете 2, за да разгледате снимки в
реда на записване 4, за да разгледате
снимки в обратния ред.
Вижте
информация за
снимката
Натиснете бутона 1 или (3), за да
видите информация за текущата снимка
(0 234).
Връщане към
режим на
снимане
Възпроизвеждане
на филм
Натиснете бутона K или натиснете
спусъка наполовина за изход към режим
на снимане.
K/
J
Ако текущата снимка е маркирана с
икона 1, за да се покаже, че е филм,
натискането на J започва
възпроизвеждането на филма (0 177).
229
A Вертикално завъртане
За да покажете снимките във „вертикална“
(портретна ориентация), изберете Вкл. за
опцията Вертикално завъртане в менюто за
възпроизвеждане (0 267).
A Преглед на изображението
Когато Вкл. е избрано за Преглед на изображението в менюто за
възпроизвеждане (0 267), снимките се показват автоматично на дисплея
след снимане (тъй като фотоапаратът вече е в правилната ориентация,
снимките не се завъртат автоматично при преглед на изображението). В
режими на непрекъснато снимане, показването започва след края на
снимането, като се показва първата снимка в текущата серия.
230
Възпроизвеждане в миниатюри
За да се покажат изображения в „контактни копия“ от четири, девет
или 72 изображения, натиснете бутона W (S).
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Възпроизвеждане
на снимки на цял
екран
За да
Възпроизвеждане в миниатюри
Използвайте
Маркирате
изображения
Прегледате на
маркираното
изображение
Връщане към режим
на снимане
J
K/
Възпроизвеждане
на календара
Описание
Използвайте мултиселектора, за да
маркирате изображения за
възпроизвеждане на снимки на цял
екран, увеличаване при
възпроизвеждане (0 243), изтриване
(0 246) или защита (0 245).
Натиснете J, за показване на
маркираното изображение на цял
екран.
Натиснете бутона K или натиснете
спусъка наполовина за изход към
режим на снимане.
231
Възпроизвеждане календарен изглед
За да видите изображения, направени на избрана дата, натиснете
бутона W (S), когато са показани 72 изображения.
Списък с дати
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Възпроизвеждане
на снимки на цял
екран
Възпроизвеждане в миниатюри
Списък с
миниатюри
Възпроизвеждан
е на календара
Действията, които могат да се извършват, зависят от това дали
курсорът се намира в списъка с дати, или в списъка с миниатюри:
За да
Използвайте
Превключване между
списъка с дати и
списъка с миниатюри
W (S)/J
Изход към
възпроизвеждане в
миниатюри/
увеличаване върху
маркирана снимка
X (T)
Маркирайте дати/
маркирайте
изображения
• Списъка с дати: маркирайте дата.
• Списъка с миниатюри: маркирайте
снимка.
Превключване към
възпроизвеждане на
снимки на цял екран
Връщане към режим
на снимане
232
Описание
Натиснете бутона W (S) или J в
списъка с дати, за да поставите
курсора в списъка с миниатюри.
Натиснете W (S) отново, за да се
върнете към списъка с дати.
• Списък с дати: Изход към
възпроизвеждане на 72 кадъра.
• Списък с миниатюри: Натиснете и
задръжте бутона X (T), за да
увеличите маркираната снимка.
J
K/
Списъка с миниатюри: вижте
маркираната снимка.
Натиснете бутона K или натиснете
спусъка наполовина за изход към
режим на снимане.
Бутонът i
Натискането на бутона i по време на
възпроизвеждане на цял екран или
възпроизвеждане в миниатюри показва
опциите, изброени по-долу.
• Слот и папка за възпроизвеждане: Изберете
папка за възпроизвеждане. Маркирайте
слот и натиснете 2, за да покажете списък
Бутон i
с папките, след това маркирайте папка и
натиснете J, за да разгледате снимките в
маркираната папка.
• Ретуширане (само за снимки): Използвайте
тази опция в менюто за ретуширане
(0 294) за създаване на ретуширано
копие на текущата снимка.
• Редактиране на филми (само за филми):
Редактиране на филми чрез използване
на опциите в менюто за редактиране на филми (0 179). Филмите
могат да се редактират също и с натискане на бутона i, когато
възпроизвеждането на филм е на пауза.
• Избор изпр. смарт устр./отказв.: Изберете снимки за качване в смарт
устройство (0 263).
За изход от менюто на бутона i и да се върнете към
възпроизвеждане, натиснете бутона i отново.
233
Информация за снимката
Информацията за снимката се наслагва върху изображенията, които
се показват при възпроизвеждане на снимки на цял екран.
Натиснете 1 или 3, за да сменяте информацията за снимката, както
е показано по-долу. Обърнете внимание, че „само изображение“,
данни за снимането, RGB хистограми, силно осветени елементи и
общ преглед на данните се показват само ако съответната опция е
избрана за Опции за показв. при възпроизв. (0 266). Данни за
местоположението се показват само ако е било използвано GP-1/
GP-1A при правенето на снимката (0 227).
Информация за файл
234
Няма (само
изображение)
Общ преглед на
данните
Силно осветени
елементи
Данни за
местоположението
RGB хистограма
Данни за снимането
❚❚ Информация за файл
12 34
5
14
13
12
6
7
11
10
9 8
1 Статус на защита ................................ 245
8 Размер на изображението................ 81
2 Индикатор за ретуширане.............. 294
9 Зона на изображ. във визьора ........ 73
3 Качване на маркиране ..................... 263 10 Час на записване ......................... 24, 290
4 Точка за фокусиране 1, 2 ..................... 89 11 Дата на записване....................... 24, 290
5 Конзоли на АФ зона 1 .......................... 33 12 Текущ слот за памет ............................ 82
6 Номер на кадъра/общ брой кадри
13 Име на папка........................................268
7 Качество на изображението ............ 77 14 Име на файл ......................................... 268
1 Показва се само ако Точка за фокусиране е избрано за Опции за показв. при
възпроизв. (0 266) и избраната снимка е била направена чрез визьор.
2 Ако снимките са направени с AF-S или с единично автоматично фокусиране по време на AF-A,
дисплеят показва точката на първоначално фокусиране. Ако снимката е направена с AF-C или с
автоматично фокусиране с непрекъснато следене, избрано по време на AF-A, точката за фокусиране
се показва, само ако за режим за избор на АФ зона е избрана опция, различна от АФ с автоматична
зона.
235
❚❚ Силно осветени елементи
1
2
3
1 Силно осветени елементи в
изображението *
2 Номер на папка–номер на кадър
................................................................ 268
3 Текущ канал *
* Мигащите зони представляват силно осветени елементи
(зони, които могат да бъдат преекспонирани) за текущия
канал. Задръжте бутона W (S) и натиснете 4 или 2, за
да превъртате през каналите, както следва:
Бутон W (S)
RGB
(всички канали)
236
R
(червено)
G
(зелен)
B
(син)
❚❚ RGB Хистограма
5
6
7
8
1
2
3
4
1 Силно осветени елементи в
изображението *
2 Номер на папка–номер на кадър
................................................................ 268
3 Баланс на бялото................................ 111
Цветна температура .................. 117
Фина настройка на баланса на
бялото ......................................... 114
Ръчна потребит. настройка..... 120
5 Хистограма (RGB канал). Във всички
хистограми хоризонталната ос
представлява яркост на пикселите, а
вертикалната ос е брой пиксели.
6 Хистограма (червен канал)
7 Хистограма (зелен канал)
8 Хистограма (син канал)
4 Текущ канал *
* Мигащите зони представляват силно осветени елементи
(зони, които могат да бъдат преекспонирани) за текущия
канал. Задръжте бутона W (S) и натиснете 4 или 2, за
да превъртате през каналите, както следва:
Бутон W (S)
RGB
(всички канали)
R
(червено)
G
(зелен)
B
(син)
Изключено маркирано
показване
237
A Увеличаване при възпроизвеждане
За да увеличите снимката, когато е показана
хистограмата, натиснете X (T). Използвайте
бутони X (T) и W (S), за да увеличите и
намалите и да превъртите изображението с
мултиселектора. Хистограмата ще бъде
актуализирана, така че да показва само данните
за частта от изображението, която е показана на
дисплея.
A Хистограми
Хистограмите на фотоапарата служат само за ориентир и е възможно да се
различават от онези в приложенията за обработка на изображения. По-долу
са показани примерни хистограми:
Ако изображението съдържа
обекти с широк диапазон от
яркости, разпределението на
тоновете ще е относително равно.
Ако изображението е тъмно,
разпределението на тоновете ще
бъде преместено наляво.
Ако изображението е ярко,
разпределението на тоновете ще
бъде преместено надясно.
Увеличаването на компенсацията на експозицията премества
разпределението на тоновете надясно, а намаляването го мести наляво.
Хистограмите могат да ви дадат груба идея за цялостната експозиция, когато
ярката околна светлина пречи да се видят снимките на дисплея.
238
❚❚ Данни за снимането
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Измерване............................................ 105 7
Скорост на затвора........................53, 56
Диафрагма........................................54, 56 8
2 Режим на снимане ..................................6 9
ISO чувствителност 1 ........................... 99
3 Компенсация на експозицията ..... 109
Фина настройка на оптималната
10
експозиция 2 ....................................... 278
11
4 Фокусно разстояние ................ 224, 310
12
5 Данни за обектив ............................... 224
6 Режим на фокусиране ..................83, 97
Намаляване на вибрациите на
обектива 3
11
12
Тип светкавица .......................... 144, 311
Режим на командния модул........... 283
Режим на светкавицата...........145, 147
Управление на светкавицата
.............................................. 149, 283, 313
Компенсация на светкавицата ......151
Име на фотоапарата
Зона на изображ. във визьора ........ 73
Номер на папка–номер на кадър
................................................................ 268
13
14
15
13 Баланс на бялото................................ 111 14 Цветово пространство ..................... 270
Цветна температура .................. 117 15 Picture Control 4 ................................... 130
Фина настройка на баланса на
бялото ......................................... 114
Ръчна потребит. настройка..... 120
239
16
17
18
19
20
21
16 Намаляване на шума при високо ISO 19 Контрол на винетирането...............271
................................................................ 271 20 История на ретуширането .............. 294
Намаляване на шума при дълга
21 Коментар за изображение.............. 291
експозиция ........................................ 271
17 Активен D-Lighting ............................ 139
18 Сила на HDR ......................................... 141
22
23
22 Име на фотографа 5 ........................... 291 23 Притежател на авторските права 5
................................................................ 291
1 Показва се в червено, ако снимката е била направена с включена автоматична настройка на ISO
чувствителност.
2 Показва се, ако Потребителска настройка b5 (Фина настр. оптим. експозиция, 0 278) е
зададенa на стойност, различна от нула за всеки метод на измерване.
3 Показва се само ако е поставен обектив за намаляване на вибрациите.
4 Показаните елементи варират според избрания Picture Control.
5 Четвъртата страница на данните за снимането се показва само ако е записана информация за
авторските права със снимката чрез използване на опцията Информация за авторски
права в менюто с настройки.
240
❚❚ Данни за местоположението * (0 227)
1
2
3
4
1 Географска ширина
2 Географска дължина
3 Надморска височина
4 Координирано универсално време
(UTC)
* Данните за филмите са за началото на заснемането.
241
❚❚ Общ преглед на данните
1 2 345
6
17 18 19 20 21
7
8 29
28
27
9
16
22
23
26 25 24
15 141312 11 10
1 Номер на кадъра/общ брой
16 Текущ слот за памет ............................ 82
изображения
17 Измерване............................................ 105
2 Качване на маркиране ..................... 263 18 Режим на снимане ..................................6
3 Статус на защита ................................ 245 19 Скорост на затвора........................53, 56
4 Индикатор за ретуширане.............. 294 20 Диафрагма........................................54, 56
5 Име на фотоапарата
6 Индикатор за коментар за
изображение...................................... 291
7 Индикатор за данни за
местоположението .......................... 227
8 Хистограма, показваща
разпределението на тоновете в
изображението (0 238).
9 Качество на изображението ............ 77
10 Размер на изображението................ 81
11 Зона на изображ. във визьора ........ 73
12
13
14
15
Име на файл ......................................... 268
Час на записване......................... 24, 290
Име на папка ....................................... 268
Дата на записване....................... 24, 290
21
22
23
24
25
ISO чувствителност * ............................ 99
Фокусно разстояние ................ 224, 310
Активен D-Lighting ............................ 139
Picture Control......................................130
Цветово пространство .....................270
26 Режим на светкавицата........... 145, 147
27 Баланс на бялото................................111
Цветна температура ..................117
Фина настройка на баланса на
бялото .........................................114
Ръчна потребит. настройка..... 120
28 Компенсация на светкавицата ...... 151
Режим на командния модул........... 283
29 Компенсация на експозицията ..... 109
* Показва се в червено, ако снимката е била направена с включена автоматична настройка на ISO
чувствителност.
242
Поглед отблизо: Увеличаване при
възпроизвеждане
Натиснете бутона X (T), за да увеличите
изображението, показано във
възпроизвеждане на снимки на цял екран.
Докато увеличението е активирано, може
да се извършват следните операции:
Бутон X (T)
За да
Използвайте
Увеличаване
или намаляване
X (T)/
W (S)
Разглеждане на
други части от
изображението
Описание
Натиснете
X (T), за да
увеличите до
максимум от
около
38× (големи
изображения
във 24 × 16/DX
формат), 28× (средни изображения) или
19× (малки изображения). Натиснете W
(S), за да намалите. Докато снимката е
увеличена, използвайте мултиселектора, за
да разгледате области от изображението,
които не се виждат на дисплея. Натиснете и
задръжте мултиселектора, за да превъртате
бързо към други зони на кадъра.
Навигационният прозорец се показва,
когато съотношението на увеличение се
промени; видимата в момента зона е
означена с жълта рамка. Лентата под
навигационния прозорец показва
съотношението на увеличение и става
зелена при съотношение 1 : 1.
243
За да
Използвайте
Избор на лица
Завъртете главния диск за управление, за
да разгледате същото място в други снимки
при текущото съотношение на увеличение.
Функцията увеличаване при
възпроизвеждане се отменя при показване
на филм.
Преглед на
други
изображения
Връщане към
режим на
снимане
244
Описание
Лицата, които
са разпознати
по време на
увеличение, се
маркират с
бели рамки в
навигационния
прозорец.
Завъртете диска за подкоманди, за да
видите други лица.
K/
Натиснете бутона K или натиснете спусъка
наполовина за изход към режим на
снимане.
Защита на снимки от изтриване
При възпроизвеждане на цял екран, увеличение, миниатюра и
календар натиснете бутона L (U) за защитаване на текущата
снимка от изтриване по невнимание. Защитените файлове са
маркирани с иконата P и не могат да бъдат изтрити с бутона O (Q)
или опцията Изтриване от менюто за възпроизвеждане. Имайте
предвид, че защитените изображения ще бъдат изтрити при
форматиране на картата с памет (0 289). За да премахнете защитата
от снимка, така че да може да бъде изтрита, покажете снимката или
я маркирайте и натиснете бутона L (U).
Бутон L (U)
A Премахване на защитата от всички изображения
За да свалите защитата от всички изображения в папката или папките,
избрани в момента в менюто Папка с изображ. за възпроиз., натиснете
едновременно бутоните L (U) и O (Q) за около две секунди по време на
възпроизвеждане.
245
Изтриване на снимки
За да изтриете снимка, показана при възпроизвеждане на снимки на
цял екран или маркирана в списъка с миниатюри, натиснете бутона
O (Q). За да изтриете няколко избрани снимки, всички снимки,
направени на избраната дата или всички снимки в текущата папка с
изображения за възпроизвеждане, използвайте опцията
Изтриване в менюто за възпроизвеждане. Щом веднъж бъдат
изтрити, снимките не могат да бъдат възстановени. Обърнете
внимание, че защитените или скритите снимки не могат да се
изтриват.
Възпроизвеждане на снимки на цял екран,
миниатюра и календар
Натиснете бутона O (Q), за да изтриете текущата снимка.
1 Натиснете бутона O (Q).
Ще се покаже диалогов прозорец за
потвърждение.
Бутон O (Q)
2 Натиснете отново бутона O (Q).
За да изтриете снимката, натиснете
бутона O (Q). За изход без изтриване на
снимката натиснете бутона K.
Бутон O (Q)
246
A Възпроизвеждане на календара
По време на възпроизвеждане на календар, можете да изтриете всички
снимки, направени на избраната дата като маркирате датата в списъка с
дати и натиснете бутона O (Q) (0 232).
A Вижте също
Опцията След изтриване в менюто за възпроизвеждане определя дали да
се показва следващото или предишното изображение, след като е изтрито
изображение (0 267).
247
Меню за възпроизвеждане
Опцията Изтриване в менюто за възпроизвеждане съдържа
следните опции. Имайте предвид, че в зависимост от броя на
изображенията, изтриването може да отнеме известно време.
Опция
Q
Избрани
n
Избор на дата
R
Всички
Описание
Изтриване на избраните снимки.
Изтриване на всички снимки, направени на избраната
дата (0 249).
Изтриване на всички снимки
в папката, избрана за
възпроизвеждане в момента
(0 266). Ако са поставени две
карти, можете да изберете
картата, от която да се
изтрият снимките.
❚❚ Избрани: Изтриване на избраните снимки
1 Изберете снимки.
Използвайте мултиселектора, за да
маркирате снимка, и натиснете бутона
W (S) за избор или отмяна на избора.
Избраните снимки са маркирани с икона
O. Повторете по желание, за да изберете
допълнителни снимки.
248
Бутон W (S)
2 Изтрийте избраните снимки.
Натиснете J. Ще се покаже диалогов
прозорец за потвърждение; маркирайте
Да и натиснете J.
❚❚ Избор на дата: изтриване на снимките, направени на избраната
дата
1 Избор на дати.
Маркирайте дата и натиснете 2 за
избор на всички снимки, направени на
маркираната дата. Избраните дати са
маркирани с икона M. Повторете, както
желаете, за избор на още дати; за отмяна
на избора на дата, маркирайте и
натиснете 2.
2 Изтрийте избраните снимки.
Натиснете J. Ще се покаже диалогов
прозорец за потвърждение; маркирайте
Да и натиснете J.
249
Wi-Fi
Какво може да направи Wi-Fi за вас
Фотоапаратът може да се свърже чрез Wi-Fi безжични мрежи към
съвместимо смарт устройство (смартфон или таблет), работещо със
специализираното приложение Wireless Mobile Utility на Nikon
(0 263).
Изтеглете снимки
Дистанционно управление
A Инсталиране на приложението Wireless Mobile Utility
1 Намерете приложението.
Свържете смарт устройството с услугите на Google Play, App Store или
друг магазин за приложения и потърсете „Wireless Mobile Utility“. За
повече информация, вижте ръководството, предоставено със смарт
устройството.
2 Инсталирайте приложението.
Прочетете описанието на приложението и инсталирайте приложението.
PDF ръководство за Wireless Mobile Utility е налично за изтегляне от
следните интернет адреси:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
Android
250
iOS
Достъп до фотоапарата
Преди да се свържете чрез Wi-Fi (безжична локална мрежа),
инсталирайте Wireless Mobile Utility на вашето съвместимо Android
или iOS смарт устройство.
Android и iOS: свързване чрез SSID
Активирайте Wi-Fi на смарт устройството преди свързване. За
повече информация, вижте документацията, предоставена със
смарт устройството.
1 Активирайте вградения Wi-Fi на
фотоапарата.
Маркирайте Wi-Fi в менюто с настройки
и натиснете 2. Маркирайте Мрежова
връзка и натиснете 2, след това
маркирайте Активиране и натиснете J.
Изчакайте няколко секунди, за да се
активира Wi-Fi.
2 Покажете SSID на фотоапарата.
Маркирайте Мрежови настройки и
натиснете 2.
251
Маркирайте Преглед на SSID и
натиснете 2.
3 Изберете SSID на фотоапарата.
На смарт устройството изберете Настройки > Wi-Fi и изберете
SSID на фотоапарата за свързване чрез Wi-Fi.
4 Стартирайте Wireless Mobile Utility.
Стартирайте Wireless Mobile Utility на смарт устройството.
5 Активиране на безжична сигурност.
Първоначално връзката няма да бъде защитена с пароли или
други функции за сигурност. Активирайте сигурността чрез
използване на Wireless Mobile Utility на смарт устройството
(0 257).
A Wi-Fi дисплеят
Докато Wi-Fi е активиран, на дисплея ще свети икона g. Иконата ще спре да
свети, след като връзката бъде установена и фотоапаратът започне да
обменя данни със смарт устройството.
Контролен панел
252
Дисплей
D Сигурност
Въпреки че едно от предимствата на устройство, поддържащо безжична
връзка е, че то дава възможност за свободно свързване за безжичен обмен
на данни, където и да сте в зоната на обхват, следното може да възникне, ако
не е включена защита:
• Кражба на данни: Злонамерено прихващане на безжично предавани данни от
трети лица с цел кражба на потребителски имена, пароли и друга
информация.
• Неоторизиран достъп: Неоторизирани потребители могат да получат достъп
до мрежата и да променят данни или да извършат други злонамерени
действия. Обърнете внимание, че поради характера на безжичните мрежи,
специализирани атаки могат да позволят неоторизиран достъп, дори
когато защитата е включена.
A Защита с парола
Може да бъдете подканени да въведете парола първия път, когато се
свържете след промяна в настройките на паролата.
253
Android: свързване чрез комуникация близко
разст.
Ако смарт устройството поддържа NFC (комуникация близко разст.),
ще бъде установена Wi-Fi връзка като просто докоснете логото N (NMark) на фотоапарата към антената за комуникация близко разст. на
смарт устройството. Преди да се свържете, активирайте NFC
(комуникация близко разст.) и Wi-Fi на смарт устройството, както е
описано в предоставената със смарт устройството документация.
1 Установяване на Wi-Fi връзка.
При снимане с визьор с включен таймер за готовност, докоснете
логото N (N-Mark) до антената за комуникация близко разст. на
смарт устройството (за разположението на антената за
комуникация близко разст., вижте документацията,
предоставена със смарт устройството). Поддържайте контакт,
докато фотоапаратът покаже съобщение, че е било засечено
устройство за комуникация близко разст. и е била установена
Wi-Fi връзка.
Wireless Mobile Utility ще стартира автоматично.
2 Активиране на безжична сигурност.
Първоначално връзката няма да бъде защитена с пароли или
други функции за сигурност. Активирайте сигурността чрез
използване на Wireless Mobile Utility на смарт устройството
(0 257).
254
D Сигурност
Въпреки че едно от предимствата на устройство, поддържащо безжична
връзка е, че то дава възможност за свободно свързване за безжичен обмен
на данни, където и да сте в зоната на обхват, следното може да възникне, ако
не е включена защита:
• Кражба на данни: Злонамерено прихващане на безжично предавани данни от
трети лица с цел кражба на потребителски имена, пароли и друга
информация.
• Неоторизиран достъп: Неоторизирани потребители могат да получат достъп
до мрежата и да променят данни или да извършат други злонамерени
действия. Обърнете внимание, че поради характера на безжичните мрежи,
специализирани атаки могат да позволят неоторизиран достъп, дори
когато защитата е включена.
A Комуникация близко разст.
NFC (Комуникация близко разст.) е международен стандарт за безжични
комуникационни технологии за къси разстояния.
A Wi-Fi
Свързването със смарт устройство чрез комуникация близко разст.
автоматично активира опцията Wi-Fi > Мрежова връзка в менюто с
настройки на фотоапарата.
A Няма връзка
Ако нямате възможност да установите връзка чрез комуникация близко
разст., както е описано по-горе, се свържете като използвате друг метод
(0 251).
A Деактивиране на комуникация близко разст.
Опцията Комуникация близко разст. в менюто с настройки се използва за
включване или изключване на комуникация близко разст. Изберете
Деактивиране за деактивиране на комуникация близко разст.
255
Android: Други опции за Wi-Fi връзка
WPS може да се използва със съвместими смарт устройства.
Безжичната защита се активира автоматично.
❚❚ Бутон за конфигуриране на WPS
Регулирайте настройките, както следва, за
да се свържете с натискане на бутон:
• Фотоапарат: Изберете Wi-Fi > Мрежови
настройки > Бутон за конфигуриране
на WPS в менюто с настройки.
• Смарт устройство: Изберете Бутон за WPS
връзка в менюто Wi-Fi настройки.
❚❚ WPS с въвеждане на ПИН
За да се свържете със смарт устройство
чрез използване на PIN, изберете Wi-Fi >
Мрежови настройки > WPS с въвеждане
на ПИН в менюто с настройки на
фотоапарата и въведете PIN, показан на
смарт устройството.
Възстановяване на настройките по подразбиране
За да възстановите мрежовите настройки по подразбиране,
изберете Wi-Fi > Мрежови настройки > Нулиране мрежови
настр. Ще се покаже прозорец за потвърждение; маркирайте Да и
натиснете J, за да възстановите мрежовите настройки по
подразбиране.
A Прекъсване на връзката
Wi-Fi може да се деактивира от:
• Изберете Wi-Fi > Мрежова връзка > Деактивиране в менюто с
настройки на фотоапарата
• Започнете запис на филм
• Свързване на опционално UT-1 комуникационно устройство
• Изключване на фотоапарата
256
Безжична сигурност
Регулирайте настройките за сигурност след установяване на Wi-Fi
връзка. В случай на WPS връзки (0 256), сигурността се активира
автоматично, не са необходими последващи промени по
настройките.
❚❚ Android OS
1 Показване на настройките за
Wireless Mobile Utility.
На смарт устройството изберете иконата
c в горния десен ъгъл на дисплея или
отворете менюто с настройки на началния
екран на Wireless Mobile Utility.
2 Изберете Wireless Mobile Adapter
settings (Адаптер за безжична връзка с
мобилно устройство).
257
3 Изберете Authentication/encryption
(Удостоверяване/кодиране).
4 Изберете WPA2-PSK-AES.
Изберете WPA2-PSK-AES и изберете OK.
5 Изберете Password (Парола).
258
6 Въведете парола.
Въведете парола и изберете Save
(Запазв.). Паролите могат да са с дължина
от 8 до 63 знака.
7 Активиране на безжична сигурност.
Изберете b. Ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение;
изберете OK.
A Разглеждане на настройките за безжична сигурност
За да видите текущата парола и настройките за удостоверяване/кодиране,
изберете Current settings (Текущи настройки) в менюто Wireless Mobile
Adapter settings (Настройки на адаптера за безжична връзка с мобилно
устройство).
259
❚❚ iOS
1 Показване на настройките за
Wireless Mobile Utility.
На смарт устройството изберете иконата
c на началния екран на
Wireless Mobile Utility.
2 Изберете WMA settings (WMA
настройки).
3 Изберете Authentication
(Удостоверяване).
260
4 Изберете WPA2-PSK-AES.
Изберете WPA2-PSK-AES.
Изберете WMA settings (WMA
настройки), за да се върнете към менюто с
настройки на WMA.
Ако бъдете подканени да въведете парола,
изберете OK.
5 Изберете Password (Парола).
6 Въведете парола.
Въведете парола и изберете WMA settings
(WMA настройки). Паролите могат да са с
дължина от 8 до 63 знака.
261
7 Активиране на безжична сигурност.
Изберете Settings (Настройки). Ще се покаже диалогов
прозорец за потвърждение; изберете OK.
Смарт устройството ще ви прикани да въведете тази парола
следващия път, когато свържете фотоапарата чрез Wi-Fi.
D Wi-Fi
Прочетете предупрежденията на страници xx до xxii преди да използвате
функцията Wi-Fi. За да деактивирате Wi-Fi на места, където използването му
е забранено, изберете Wi-Fi > Мрежова връзка > Деактивиране в менюто
с настройки на фотоапарата. Обърнете внимание, че Eye-Fi картите не могат
да бъдат използвани, докато Wi-Fi е активиран, и че таймерът за готовност
няма се изключи, докато приложението Wireless Mobile Utility на смарт
устройството комуникира с фотоапарата. Ако в продължение на около 5
минути не бъдат обменени никакви данни, таймерът за готовност ще се
изключи. Функцията Wi-Fi на фотоапарата е налична, само когато е
поставена карта с памет и не може да се използва, когато са свързани USB
или HDMI кабел. За да избегнете спиране на захранването по време на
връзка, заредете батерията, преди активирането на мрежова връзка.
262
Избиране на снимки за качване
Следвайте стъпките по-долу, за да изберете снимки за качване на
смарт устройството. Филми не могат да се избират за качване.
Избиране на отделни снимки за качване
1 Изберете изображение.
Покажете изображението или го маркирайте в списъка с
миниатюри при възпроизвеждане на миниатюри или календар.
2 Показване на опциите за
възпроизвеждане.
Натиснете бутона i за показване на
опциите за възпроизвеждане.
Бутон i
3 Изберете Избор изпр. смарт устр./
отказв.
Маркирайте Избор изпр. смарт устр./
отказв. и натиснете J. Снимките,
избрани за качване, са маркирани с
икона &; за отмяна на избора,
покажете или маркирайте
изображението и повторете стъпки 2 и
3.
263
Избиране на множество снимки за качване
Следвайте стъпките по-долу, за да промените статуса за качване на
множество снимки.
1 Изберете Избор изпращане смарт устр.
Маркирайте Wi-Fi в менюто с настройки, след това маркирайте
Избор изпращане смарт устр. и натиснете 2.
2 Изберете снимки.
Използвайте мултиселектора, за да
маркирате снимки, и натиснете W (S)
за избор или отмяна на избора.
Избраните снимки са маркирани с икона
&.
3 Натиснете J.
Натиснете J, за да завършите действието.
Избиране на снимки за качване чрез комуникация
близко разст.
Ако е установена връзка чрез комуникация близко разст. (0 254) по
време на възпроизвеждане на цял екран, изображението текущо
показано на цял екран или маркирано в списъка с миниатюри
автоматично се маркира за качване.
1 Покажете или маркирайте желаната снимка.
Покажете снимката на цял екран или я маркирайте в списъка с
миниатюри или възпроизвеждане на календар.
2 Свържете.
Докоснете логото N (N-Mark) до антената за комуникация близко
разст. на смарт устройството, докато фотоапаратът покаже
съобщение, че е било засечено устройство за комуникация
близко разст. Снимката ще бъде маркирана с икона &, за да се
покаже, че е била избрана за качване.
264
Изтегляне на избраните снимки на смарт
устройството
За да изтеглите избраните снимки на смарт устройството,
установете Wi-Fi връзка с фотоапарата (0 251) и изберете View
photos (Разглеждане на снимки) в Wireless Mobile Utility. Ще се
покаже диалогов прозорец за потвърждение; изберете OK, за да
стартирате изтеглянето.
Android OS
iOS
265
Списък на менюто
Този раздел изброява опциите, налични в менютата на фотоапарата.
За повече информация, вижте Ръководство за менютата.
D Меню за възпроизвеждане: Управление на
изображенията
Изтриване
Избрани
Избор на дата
Всички
Папка с изображ. за възпроиз.
D7200
Всички
Текуща
Скриване на изображение
Избор/задаване
Избор на дата
Отмяна избор на всички
Опции за показв. при възпроизв.
Основна информация за снимката
Точка за фокусиране
Допълнит. информ. снимка
Няма (само изображение)
Силно осветени елементи
RGB хистограма
Данни за снимането
Общ преглед
266
Изтриване на избраните изображения
(0 248).
(по подразбиране за D7200)
Изберете папка за възпроизвеждане.
Скриване или разкриване на изображения.
Скрити изображения се виждат само в
менюто „Скриване на изображение“ и не
могат да бъдат възпроизведени.
Изберете информацията, която да се
показва в екрана с информация за
възпроизвежданите снимки (0 234).
Копиране на изображение(я)
Избор на източник
Избор на изображение(я)
Избор на целева папка
Копиране на изображение(я)?
Преглед на изображението
Вкл.
Изкл.
След изтриване
Показване следваща
Показване предишна
Продължаване като преди
Вертикално завъртане
Вкл.
Изкл.
Слайдшоу
Старт
Тип изображения
Време за показване на слайда
Поръчка за печат DPOF
Избор/задаване
Отмяна избор на всички
Копиране на снимките от една карта с
памет на друга. Тази опция е налична само
ако във фотоапарата са поставени две
карти с памет.
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали снимките да се показват на
дисплея автоматично веднага след
заснемането им (0 230).
(по подразбиране за Показване следваща)
Изберете снимката, показвана след като се
изтрие изображение.
(по подразбиране за Вкл.)
Изберете дали да завъртите вертикално
(портретна ориентация) снимките за
показване по време на възпроизвеждане
(0 230).
Разгледайте слайдшоу от снимките в
текущата папка с изображения за
възпроизвеждане.
Изберете изображения за отпечатване с
DPOF-съвместима услуга за печат или
принтер и изберете броя на разпечатките.
267
C Менюто за снимане: Опции за снимане
Нулир. меню правене на снимки
Да
Не
Папка за съхранение
Избор на папка по номер
Избор на папка от списък
Наименуване на файловете
Наименуване на файловете
Роля на картата в слот 2
Препълване
Архивиране
RAW слот 1 - JPEG слот 2
Качество на изображението
NEF (RAW) + JPEG fine
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG basic
NEF (RAW)
JPEG fine
JPEG normal
JPEG basic
268
Изберете Да, за да възстановите опциите
на менюто за снимане към стойностите им
по подразбиране.
Изберете папката, в която да се съхраняват
последващите изображения.
Изберете трибуквения префикс, използван
за наименуване на файлове с изображения,
с които се съхраняват снимките.
Префиксът по подразбиране е „DSC“.
(по подразбиране за Препълване)
Изберете ролята, изпълнявана от картата в
слот 2, когато във фотоапарата са
поставени две карти с памет (0 82).
(по подразбиране за JPEG normal)
Изберете файлов формат и коефициент на
компресия (качество на изображението,
0 77).
Размер на изображението
Голямо
Средно
Малко
Зона на изображ. във визьора
DX (24×16)
1,3× (18×12)
JPEG компресиране
Приоритет на размера
Оптимално качество
NEF (RAW) запис
Тип
Дълбочина в битове NEF (RAW)
Баланс на бялото
Автоматично
Осв. от лампа наж. жичка
Флуоресцентно осветление
Пряка слънчева светлина
Светкавица
Облачно небе
Сянка
Избор на цветна температура
Ръчна потребит. настройка
(по подразбиране за Голямо)
Изберете размер на изображението в
пиксели (0 81).
(по подразбиране за DX (24×16))
Изберете зоната на изображението във
визьора (0 73).
(по подразбиране за Приоритет на размера)
Изберете тип компресиране за JPEG
изображения (0 80).
Изберете тип компресия и дълбочината в
битове за NEF (RAW) изображения (0 80).
(по подразбиране за Автоматично)
Пригодете баланса на бялото към
източника на светлина (0 111).
269
Задаване на Picture Control
(по подразбиране за Стандартна обработка)
Стандартна обработка
Изберете как да се обработват новите
снимки. Изберете според типа сцена или
Неутрален
вашите творчески намерения (0 130).
Ярък
Монохромно изображение
Портрет
Пейзаж
Равни
Управление на Picture Control
Запазване/редактиране
Създаване на потребителски Picture
Controls (0 135).
Преименуване
Изтриване
Зареждане/запазване
Цветово пространство
(по подразбиране за sRGB)
sRGB
Изберете цветово пространство за
снимките.
Adobe RGB
Активен D-Lighting (по подразбиране за Изкл. (режими P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2 и 3) или
Автоматично (други режими))
Автоматично
Запазва детайлите в силно осветените
елементи и сенките, създава снимки с
Свръхвисоко
естествен контраст (0 139).
Високо
Нормално
Ниско
Изкл.
HDR (висок динам. диапазон)
HDR режим
Сила на HDR
270
Запазва детайлите в силно осветените
елементи и сенките при снимане на
висококнтрастни сцени (0 141).
Контрол на винетирането
Високо
Нормално
Ниско
Изкл.
Автомат. контрол изкривяване
Вкл.
Изкл.
Нам. шум при дълга експозиция
Вкл.
Изкл.
Висока ISO NR
Висока
Нормална
Ниска
Изкл.
Настройки на ISO чувствителност
ISO чувствителност
Hi ISO достъп диск управление
Автом. настр. ISO чувствит.
(по подразбиране за Нормално)
Намалете спада на яркостта по краищата на
снимките при използване на обективи тип
G, E и D (с изключение на PC обективи).
Ефектът е най-забележим при максимална
диафрагма.
(по подразбиране за Изкл.)
Намаляване на бъчвовидното
изкривяване, когато снимате с
широкоъгълни обективи и за намаляване
на изкривяването тип „възглавница“,
когато снимате с дълги обективи.
(по подразбиране за Изкл.)
Намаляване на „шума“ (светли петна или
мъгла) в снимки, направени с бавни
скорости на затвора.
(по подразбиране за Нормална)
Намаляване на „шума“ (произволно
разположени ярки пиксели) в снимки и
филми, които са направени с висока ISO
чувствителност.
Регулиране на ISO чувствителност за
снимки (0 99, 102).
271
Режим дистанц. управл. (ML-L3)
Отложено дистанционно
Дист. управл. с мигн. реакция
Дистанц. повдигане огледало
Изкл.
Многократна експозиция
Режим многокр. експозиция
Брой снимки
Автоматично усилване
Сн. през задад. инт. от време
Старт
Начални опции
Интервал
Брой интервали×снимки/интервал
Омекотяване на експозицията
272
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете какво да изпълнява
фотоапаратът, когато се използва с ML-L3
дистанционно управление.
Запишете две или три NEF (RAW)
експозиции като една снимка (0 211).
Направете снимки през избрания
интервал, докато посоченият брой снимки
не бъде направен (0 217).
1 Менюто за заснимане на видео: Опции за
снимане на филми
Нулир. меню заснемане на видео
Да
Не
Изберете Да, за да възстановите опциите
на менюто за заснимане на видео към
стойностите им по подразбиране.
Наименуване на файловете
Местоназначение
Слот 1
Слот 2
Размер кадър/кадрова честота
1920 × 1080; 60p
1920 × 1080; 50p
1920 × 1080; 30p
1920 × 1080; 25p
1920 × 1080; 24p
1280 × 720; 60p
1280 × 720; 50p
Качество на филмите
Високо качество
Нормално
Чувствителност на микрофона
Автоматична чувствителност
Ръчна чувствителност
Изключен микрофон
Изберете трибуквения префикс, използван
за наименуване на файлове с изображения,
с които се съхраняват филмите. Префиксът
по подразбиране е „DSC“.
(по подразбиране за Слот 1)
Изберете слота, към който се записват
филмите.
(по подразбиране за (1920 × 1080; 30p))
Изберете размер на кадъра за филма (в
пиксели) и кадрова честота (0 166).
(по подразбиране за Нормално)
Изберете качество на филмите (0 166).
(по подразбиране за Автоматична чувствителност)
Включете или изключете вградения или
опционалните стерео микрофони или
настройте чувствителността на микрофона.
273
Честотен обхват
Широк диапазон
Гласов диапазон
Нам. на шума от вятъра
Вкл.
Изкл.
Зона на изображ. във визьора
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Баланс на бялото
Същ. като настр. за снимки
Автоматично
Осв. от лампа наж. жичка
Флуоресцентно осветление
Пряка слънчева светлина
Облачно небе
Сянка
Избор на цветна температура
Ръчна потребит. настройка
274
(по подразбиране за Широк диапазон)
Изберете честотния обхват на вградения
микрофон или опционалните стерео
микрофони.
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали да активирате филтъра за
премахване на нискочестотните шумове на
вградения микрофон за намаляване на
шума от вятъра.
(по подразбиране за DX (24×16))
Изберете зоната на изображението във
визьора (0 168).
(по подразбиране за Същ. като настр. за снимки)
Изберете баланса на бялото за филми
(0 112). Изберете Същ. като настр. за
снимки, за да използвате опцията, текущо
избрана за снимки.
Задаване на Picture Control
Същ. като настр. за снимки
Стандартна обработка
Неутрален
Ярък
Монохромно изображение
Портрет
Пейзаж
Равни
Управление на Picture Control
Запазване/редактиране
Преименуване
Изтриване
Зареждане/запазване
Висока ISO NR
Висока
Нормална
Ниска
Изкл.
Настройки ISO чувств. филми
ISO чувствителност (реж. M)
Автом. наст. на ISO (реж. M)
Макс. чувствителност
Серия снимки през интервал
Старт
Интервал
Време на заснемане
Омекотяване на експозицията
(по подразбиране за Същ. като настр. за снимки)
Избиране на Picture Control за филми
(0 130). Изберете Същ. като настр. за
снимки, за да използвате опцията, текущо
избрана за снимки.
Създаване на потребителски Picture
Controls (0 132).
(по подразбиране за Нормална)
Намаляване на „шума“ (произволно
разположени ярки пиксели) във филми,
които са направени с висока ISO
чувствителност.
Регулиране на настройки на ISO
чувствителност за филми.
Фотоапаратът автоматично прави снимки
през избраните интервали, за да създаде
филм без звук през интервал (0 171).
275
A Потр. настройки: Фино регулиране на
настройките на фотоапарата
Връщане към потр. настройки
Да
Не
a Автоматично фокусиране
a1 Избор на приоритет AF-C
Освобождаване
Фокус
a2 Избор на приоритет AF-S
Освобождаване
Фокус
a3 Прослед. фокус с заключване
5 (дълго)
4
3 (нормално)
2
1 (кратко)
Изкл.
276
Изберете Да, за да възстановите
потребителските настройки към
стойностите им по подразбиране.
(по подразбиране за Освобождаване)
Когато AF-C е избрано за снимане с визьор,
тази опция контролира дали снимките се
правят при всяко натискане на спусъка
(приоритет на снимане), или само когато
фотоапаратът е на фокус (приоритет на
фокусиране).
(по подразбиране за Фокус)
Когато AF-S е избрано за снимане с визьор,
тази опция контролира дали се снима само
когато фотоапаратът е на фокус
(приоритет на фокусиране), или при всяко
натискане на спусъка (приоритет на
снимане).
(по подразбиране за 3 (нормално))
Изберете как автоматичното фокусиране с
непрекъснато следене се настройва към
внезапни големи промени в разстоянието
до обекта (АФ с непрекъснато следене е
активно, когато AF-C е избрано за режим на
фокусиране по време на снимане с визьор,
или ако фотоапаратът избере
непрекъснато следене в режим AF-A).
a4 Активиране на АФ
Затвор/AF-ON
Само AF-ON
a5 Показване на точка за фокус.
Осветяване на точка за фокус.
Режим на ръчно фокусиране
a6 Ограждане точка фокусиране
Ограждане
Без ограждане
a7 Брой точки за фокусиране
51 точки
11 точки
a8 Съхр. на точки по ориентация
Да
Не
a9 Вграден лъч за помагане на АФ
Вкл.
Изкл.
(по подразбиране за Затвор/AF-ON)
Изберете дали фотоапаратът да фокусира,
когато спусъкът е натиснат наполовина.
Ако е избрано Само AF-ON, фотоапаратът
няма да фокусира, когато спусъкът е
натиснат наполовина.
Активирайте или деактивирайте
осветяването на точката за фокус на
визьора.
(по подразбиране за Без ограждане)
Изберете дали избора на точка за
фокусиране на визьора „се огражда“ от
единия край на дисплея до другия.
(по подразбиране за 51 точки)
Изберете броя точки за фокусиране,
наличен за ръчно избиране на точка за
фокусиране във визьора.
(по подразбиране за Не)
Изберете дали визьорът запазва точката за
фокусиране за вертикална или
хоризонтална ориентация поотделно.
(по подразбиране за Вкл.)
Изберете дали вграденият лъч за помагане
на АФ да светне, за да подпомогне
фокусирането при слабо осветление.
277
b Измерване/експозиция
b1 Стойност стъпки ISO чувствит.
1/3 стъпка
1/2 стъпка
b2 EV стъпки за контрол на експ.
1/3 стъпка
1/2 стъпка
b3 Лесна компенс. експозиция
Вкл. (автом.връщ.фабр.нстр.)
Вкл.
Изкл.
b4 Зона центр.претегл. измерване
 6 мм
 8 мм
 10 мм
 13 мм
Средно
b5 Фина настр. оптим. експозиция
Да
Не
278
(по подразбиране за 1/3 стъпка)
Изберете стъпките при регулиране на ISO
чувствителността.
(по подразбиране за 1/3 стъпка)
Изберете стъпките, използвани при
регулиране на скорост на затвора,
диафрагма, експозиция и компенсация на
светкавицата и клин.
(по подразбиране за Изкл.)
Ако изберете Вкл.
(автом.връщ.фабр.нстр.) или Вкл.,
компенсацията на експозицията може да се
зададе в режими P и S чрез завъртане на
диска за подкоманди или в режим A чрез
завъртане на основния диск за управление.
(по подразбиране за  8 мм)
Изберете размера на областта с найголямо тегло в централно претеглено
измерване. Ако е поставен обектив без
процесор, размерът на областта е
фиксиран на 8 мм.
(по подразбиране за Не)
Експозиция с фина настройка за всеки
метод за измерване. По-високите
стойности създават по-светли експозиции,
по-ниските стойности - по-тъмни
експозиции.
c Таймери/Заключване AE
c1 Спусък AE-L
Вкл.
Изкл.
c2 Таймер за готовност
4 сек
6 сек
10 сек
30 сек
1 мин
5 мин
10 мин
30 мин
Без ограничение
c3 Самоснимачка
Закъснение на самоснимачката
Брой снимки
Интервал между снимките
c4 Време автомат. изкл. дисплей
Възпроизвеждане
Менюта
Екран с информация
Преглед на изображението
Live view
c5 Вр. изч. на дист. упр. (ML-L3)
1 мин
5 мин
10 мин
15 мин
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали експозицията да се
заключва, когато спусъкът е натиснат
наполовина.
(по подразбиране за 6 сек)
Изберете колко дълго фотоапаратът
продължава да измерва експозицията,
когато не се извършват операции (0 37).
Изберете продължителността на
закъснението при освобождаване на
затвора, броя заснети снимки и интервала
между снимките в режим на самоснимачка.
Изберете колко дълго дисплеят остава
включен, когато не се извършват
операции.
(по подразбиране за 1 мин)
Изберете времето, през което
фотоапаратът да изчаква сигнал от
дистанционното, преди отмяна на режима
на дистанционно управление (0 156).
279
d Снимане/показване
d1 Звуков сигнал
Сила на звука
Височина на тона
d2 Серия снимки с нис. скорост
6 кадъра/сек.
5 кадъра/сек.
4 кадъра/сек.
3 кадъра/сек.
2 кадъра/сек.
1 кадъра/сек.
d3 Макс. непрекъснато освобожд.
1–100
d4 Режим Забавяне експозиция
3 сек
2 сек
1 сек
Изкл.
d5 Предупреждение за светкавица
Вкл.
Изкл.
d6 Последоват. номер. файлове
Вкл.
Изкл.
Нулиране
d7 Показване мрежа визьор
Вкл.
Изкл.
280
Изберете височината на тона и силата на
звука на звуковия сигнал.
(по подразбиране за 3 кадъра/сек.)
Изберете максималната честота на
превъртане на кадъра в режим CL
(обърнете внимание, че скоростта на
снимане в live view (преглед в реално
време) няма да надвишава 3,7 кадъра/сек.,
дори когато са избрани стойности от
4 кадъра/сек. или по-бързи).
(по подразбиране за 100)
Изберете максималния брой снимки, който
може да бъде направен при една серия от
снимки в непрекъснат режим на снимане.
(по подразбиране за Изкл.)
В ситуации, при които най-лекото
движение на фотоапарата може да
размаже снимките, изберете 1 сек, 2 сек
или 3 сек за забавяне на освобождаването
на затвора до приблизително една, две или
три секунди след повдигане на огледалото.
(по подразбиране за Вкл.)
Ако е избрано Вкл., индикаторът за
готовност на светкавицата (M) ще мига, ако
е необходима светкавица за гарантиране
на оптимална експозиция.
(по подразбиране за Вкл.)
Изберете как фотоапаратът задава номера
на файловете.
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали да се показва кадрираща
мрежа във визьора.
d8 Лесна настройка на ISO
Вкл.
Изкл.
d9 Екран с информация
Автоматично
Ръчно
d10 LCD осветяване
Вкл.
Изкл.
d11 Тип батерия MB-D15
LR6 (AA алкална)
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA литиева)
d12 Ред на батериите
Първо батерии MB-D15
Първо батерия фотоапарат
(по подразбиране за Изкл.)
Ако изберете Вкл., ISO чувствителността
може да се зададе при режими P и S чрез
завъртане на диска за подкоманди или в
режим A чрез завъртане на основния диск
за управление.
(по подразбиране за Автоматично)
Променете външния вид на екрана с
информация (0 185) за условията, в които
дисплеят е труден за разчитане (например,
когато осветлението е твърде ярко или
твърде тъмно).
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали контролният панел да се
осветява, когато таймерът за готовност е
активен.
(по подразбиране за LR6 (AA алкална))
За да сте сигурни, че фотоапаратът работи
според очакванията при използване на
опционалния MB-D15 батериен пакет с
батерии АА, съчетайте избраната опция в
това меню с типа на поставените батерии в
батерийния пакет. Няма нужда да
регулирате тази опция при използване на
батерии EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15.
(по подразбиране за Първо батерии MB-D15)
Изберете дали да се използва първо
батерията във фотоапарата или батериите
в батерийния пакет при поставянето на
опционален MB-D15 батериен пакет.
281
e Клин/светкавица
e1 Скорост синхр. светкавица
1/320 сек (Автоматична FP)
1/250 сек (Автоматична FP)
1/250 сек
1/200 сек
1/160 сек
1/125 сек
1/100 сек
1/80 сек
1/60 сек
(по подразбиране за 1/250 сек)
Изберете максимална скорост за
синхронизация на светкавицата.
A Определяне на скоростта на затвора при ограничението на максималната скорост за
синхронизация на светкавицата
За да фиксирате скоростта на затвора при ограничение на скоростта на
синхронизация в режим S или M, изберете следващата скорост на затвора
след най-бавната възможна скорост (30 сек или %). Ще се покаже X
(индикатор за синхронизация на светкавицата) във визьора и контролния
панел.
A Автоматична FP високоскоростна синхронизация
Избирането на опцията „Автоматична FP“ позволява съвместими
светкавици да се използват при най-високата скорост на затвора,
поддържана от фотоапарата (0 314). Автоматичната FP високоскоростна
синхронизация се активира автоматично при скорости на затвора по-бързи
от избраната максимална скорост за синхронизация на светкавицата (1/320
сек или 1/250 сек, в зависимост от избраната опция), което позволява пошироки диафрагми за намалена дълбочина на рязкост, дори при дневна
светлина. Ако индикаторите за скоростта на затвора в контролния панел и
визьора показват стойност равна на максималната скорост за
синхронизация на светкавицата в режими P и A, автоматичната FP
високоскоростна синхронизация ще продължи да работи, ако
действителната скорост на затвора е дори малко по-бърза.
282
e2 Скорост затвор при светкавица
1/60 сек
1/30 сек
1/15 сек
1/8 сек
1/4 сек
1/2 сек
1 сек
2 сек
4 сек
8 сек
15 сек
30 сек
e3 Контрол вградена светкавица
TTL
Ръчен
Поред. импул на светк.
Режим на командн. модул
e3 Светкавица като опция
TTL
Ръчен
Режим на командн. модул
e4 Компенс. експоз. светкавица
Целия кадър
Само фон
(по подразбиране за 1/60 сек)
Изберете най-бавната скорост на затвора,
когато светкавицата се използва в режими
P и A.
(по подразбиране за TTL)
Изберете режим на управление на
светкавицата за вградената светкавица.
(по подразбиране за TTL)
Изберете режим на управление на
светкавицата за светкавиците, предлагани
като опция.
(по подразбиране за Целия кадър)
Изберете как фотоапаратът да настройва
нивото на светкавицата при използване на
компенсация на експозицията.
283
e5 Пилотна светкавица
Вкл.
Изкл.
e6 Задаване на авто клин
АЕ и светкавица
Само AE
Само светкавица
Клин баланс бяло
ADL клин
e7 Ред на клина
MTR > под > над
Под > MTR > над
f Контроли
f1 Бутон ОК
Режим на снимане
Режим на възпроизвеждане
Live view
f2 Присвояване на бутон Fn
Натискане
Натискане + дискове управл.
284
(по подразбиране за Вкл.)
Изберете дали вградената светкавица и
светкавиците, предлагани като опция,
съвместими с CLS (0 144, 311), да излъчват
пилотна светкавица, когато бутонът Pv на
фотоапарата е натиснат по време на
снимане с визьор (0 55).
(по подразбиране за АЕ и светкавица)
Изберете настройка или настройки, които
са вклинени при активен автоматичен клин
(0 197).
(по подразбиране за MTR > под > над)
Изберете реда на клина за експозиция,
светкавицата и клин на баланса на бялото.
Изберете ролята, зададена на бутона J по
време на снимане с визьор,
възпроизвеждане и live view (преглед в
реално време).
Изберете ролята на бутона Fn или
самостоятелно (Натискане), или при
използване в комбинация с дисковете за
управление (Натискане + дискове
управл.).
f3 Присвояв. бутон за преглед
Натискане
Натискане + дискове управл.
f4 Присвояв. бутон AE-L/AF-L
Натискане
Натискане + дискове управл.
f5 Персонлз. дискове управление
Обръщане посока на въртене
Промяна основни/подкоманд.
Настройване на диафрагма
Менюта и възпроизвеждане
Преглед кадри със спом. диск
f6 Освобожд. бутон използв. диск
Да
Не
Изберете ролята на бутона Pv или
самостоятелно (Натискане), или при
използване в комбинация с дисковете за
управление (Натискане + дискове
управл.).
Изберете ролята на бутона A AE-L/AF-L или
самостоятелно (Натискане), или при
използване в комбинация с дисковете за
управление (Натискане + дискове
управл.).
Изберете ролята, изпълнявана от главния и
диска за подкоманди.
(по подразбиране за Не)
Избирането на Да позволява настройки,
които обикновено се правят чрез
задържане на бутона и завъртане на диска
за управление, да се правят чрез завъртане
на диска за управление, след като бутонът
е освободен. Настройката приключва,
когато бутонът се натисне отново,
спусъкът е натиснат наполовина или
таймерът за готовност изтече.
285
f7 Снимане при празен слот
Заключен спусък
Отключен спусък
f8 Обръщане посока индикатори
f9 Присвояв. бутон запис на филм
Натискане + дискове управл.
f10 Присвояв. бутон MB-D15 4
Заключване на AE/AF
Заключване само на AE
Заключване AE (Задържане)
Заключване само на AF
AF-ON
Заключв. стойност светкавица
Също като бут. Fn на фотоап.
286
(по подразбиране за Отключен спусък)
Изберете дали затворът може да се
освобождава, когато няма поставена карта
с памет.
(по подразбиране за
)
Ако е избрано
(W),
индикаторите на експозицията в
контролния панел, визьора и екрана с
информация се показват с отрицателни
стойности вляво и положителни стойности
вдясно. Изберете
(V),
за да се покажат положителни стойности
вляво и отрицателни стойности вдясно.
Изберете ролята, изпълнявана от бутона за
запис на филм и дисковете за управление
по време на снимане с визьор и снимки live
view (преглед в реално време).
(по подразбиране за Заключване на AE/AF)
Изберете функцията, зададена на бутона A
AE-L/AF-L на опционалния MB-D15 батериен
пакет.
f11 Присв. на отдал. (WR) бутон Fn
Преглед
Заключв. стойност светкавица
Заключване на AE/AF
Заключване само на AE
Заключване AE (Задържане)
Заключване само на AF
Изключване на светкавицата
+ NEF (RAW)
Live view
Също като бут. Fn на фотоап.
Също като бут. Pv на фотоап.
Също като бут. 4 на фотоап.
Няма
(по подразбиране за Няма)
Изберете функцията, която ще изпълнява
бутонът Fn на опционалното безжично
дистанционно управление.
287
g Филм
g1 Присвояване на бутон Fn
Натискане
g2 Присвояв. бутон за преглед
Натискане
g3 Присвояв. бутон AE-L/AF-L
Натискане
g4 Присвояв. бутон на затвор
Правене на снимки
Запис на филми
Изберете ролята, изпълнявана от бутона Fn,
когато е избрано 1 със селектора на live
view в live view (преглед в реално време).
Изберете ролята, изпълнявана от бутона Pv,
когато е избрано 1 със селектора на live
view в live view (преглед в реално време).
Изберете ролята, изпълнявана от бутона A
AE-L/AF-L, когато е избрано 1 със селектора
на live view в live view (преглед в реално
време).
(по подразбиране за Правене на снимки)
Изберете ролята, изпълнявана от спусъка,
когато 1 е избрано със селектора на live
view. Ако е избрано Запис на филми,
натискането на бутона наполовина
стартира live view (преглед в реално
време). След това можете да натиснете
спусъка наполовина, за да фокусирате
(само режим на автоматично фокусиране)
и да го натиснете докрай, за да стартирате
или спрете записа на филм. За край на live
view (преглед в реално време), натиснете
бутона a.
A g4: Присвояв. бутон на затвор > Запис на филми
За да използвате спусъка за цели, различни от записа на филми, завъртете
селектора на live view на C.
288
B Менюто с настройки: Настройване на
фотоапарата
Форматиране на картата с памет
Слот 1
Слот 2
Запазване потребит. настройки
Запазване в U1
Запазване в U2
Нулиране потребит. настройки
Нулиране на U1
Нулиране на U2
Яркост на дисплея
–5–+5
За да започнете форматирането, изберете
слот за картата с памет и изберете Да.
Имайте предвид, че форматирането
изтрива завинаги всички снимки и други
данни върху картата в избрания слот.
Преди да форматирате, не пропускайте да
направите архивни копия, ако е
необходимо.
Присвояване на често използвани
настройки на позиции U1 и U2 на диска за
избор на режим (0 63).
За да нулирате настройките за U1 или U2 до
стойности по подразбиране (0 65).
(по подразбиране за 0)
Регулирайте яркостта на менюто,
възпроизвеждането и екраните с
информация.
A Форматиране на картите с памет
Не изключвайте фотоапарата и не изваждайте батерията или картите с
памет по време на форматирането.
Освен чрез опцията Форматиране на картата с памет в менюто с
настройки, картите с памет могат да бъдат форматирани и чрез използване
на бутоните O (Q) и Z (Q): дръжте двата бутона натиснати едновременно,
докато не се покажат индикатори за форматирането и след това натиснете
бутоните отново, за да форматирате картата. Ако са поставени две карти с
памет, когато бутоните са натиснати първо, картата, която трябва да се
форматира, ще бъде показана от светеща икона. Завъртете главния диск за
управление, за да изберете различен слот.
289
Баланс на цветовете на дисплея
Изчистване сензор изображения
Изчистване сега
Изчиств. при старт./изключв.
Заклч. огледало нагоре за почист.
Старт
Реф снимка изтриване следи прах
Старт
Изчиств. сензор и след това старт
Намаляване на трептенето
Автоматично
50 Hz
60 Hz
Часова зона и дата
Часова зона
Дата и час
Формат на датата
Лятно часово време
Език (Language)
Виж стр. 357.
Автоматично завъртане
Вкл.
Изкл.
290
(по подразбиране за 0)
Регулирайте баланса на цветовете на
дисплея.
Вибриране на сензора за изображения за
премахване на праха (0 321).
Заключете огледалото нагоре, за да бъде
премахнат праха от сензора за
изображения с гумена круша. Не може да
се използва, когато батерията е изтощена
(J или по-ниско).
Получаване на справочни данни за
опцията „изтриване на следи от прах от
изображението“ в Capture NX-D (0 ii).
(по подразбиране за Автоматично)
Намалете трептенето и появата на ивици,
когато снимате под флуоресцентни или
живачни лампи по време на live view
(преглед в реално време).
Променете часовите зони, настройте
часовника на фотоапарата, изберете реда
за показване на датата и включете или
изключете лятното часово време.
Изберете език (language) за менютата и
съобщенията на фотоапарата.
(по подразбиране за Вкл.)
Изберете дали да се записва ориентацията
на фотоапарата, когато правите снимки.
Информация за батериите
Разгледайте информация за батерията,
поставена в момента във фотоапарата или
в опционалния MB-D15 батериен пакет.
Коментар за изображение
Прикачване на коментар
Въвеждане на коментар
Информация за авторски права
Прикач.инфо.авторски права
Творец
Авторски права
Запазване/зареждане настройки
Запазване на настройките
Зареждане на настройки
Добавете коментар към новите снимки,
докато ги заснемате. Коментарите могат да
бъдат разглеждани като метаданни във
ViewNX-i или в Capture NX-D (0 ii).
Добавете информация за авторски права
към новите снимки, докато ги заснемате.
Информацията за авторските права може
да бъде разглеждана като метаданни във
ViewNX-i или в Capture NX-D (0 ii).
Запазване на настройките на фотоапарата
или зареждане на настройките на
фотоапарата от карта с памет. Файловете с
настройки могат да бъдат споделяни с
други фотоапарати D7200.
Виртуален хоризонт
Визуализиране на виртуален хоризонт с
показване на ролката въз основа на
информация от сензора за накланяне на
фотоапарата.
Данни за обектив без процесор
Номер на обектив
Фокусно разстояние (мм)
Максимална диафрагма
Запишете фокусното разстояние и
максималната диафрагма на обективи без
процесор, което позволява използването
им с функции, обикновено запазени за
обективи с процесор (0 224).
291
Фина настройка на АФ
Фина настр. АФ (Вкл./Изкл.)
Запазена стойност
По подразбиране
Списък на запазени стойности
HDMI
Изходна разделит. способност
Управление на устройството
Усъвършенстван
Данни за местоположението
Таймер за готовност
Позиция
Настр. час от сателит
Wi-Fi
Мрежова връзка
Мрежови настройки
Избор изпращане смарт устр.
Комуникация близко разст.
Активиране
Деактивиране
292
Фина настройка на фокуса за различни
типове обективи. Настройката на АФ не се
препоръчва в повечето случаи и може да
попречи на нормалния фокус; използвайте
само, когато е необходимо.
Изберете режим за изходна разделителна
способност или активирайте фотоапарата
за дистанционно управление от
устройства, които поддържат HDMI-CEC.
Регулирайте настройките за опционалните
GP-1 и GP-1A GPS устройства.
Регулирайте настройките за Wi-Fi
(безжична локална мрежа) за връзка към
Android или iOS смарт устройство или
изберете снимки за качване в смарт
устройство (0 251).
(по подразбиране за Активиране)
Ако е избрано Активиране безжичните
връзки могат да бъдат установени като
просто докоснете логото N (N-Mark) на
фотоапарата към антената за комуникация
близко разст. на смарт устройствата
(0 254).
Мрежа
Избор на хардуер
Мрежови настройки
Опции
Eye-Fi трансфер
Слот 1
Слот 2
Регулирайте ftp и мрежовите настройки за
Ethernet и безжична локална мрежа, когато
е свързано опционално комуникационно
устройство UT-1 (0 319).
Качете снимките в предварително
зададено местоназначение. Тази опция се
показва, само когато е поставена
съвместима Eye-Fi карта с памет.
Маркировка за съответствие
Вижте избор от стандартите, на които
отговаря фотоапарата.
Версия на фърмуера
Вижте текущата версия на фърмуера на
фотоапарата.
293
N Менюто ретуширане: Създаване на ретуширани
копия
D-Lighting
Осветлява сенките. Изберете за тъмни или
контражурни снимки.
Корекция „червени очи“
Коригирайте ефекта „червени очи“ в
снимки, направени със светкавица.
Изрязване
Направете изрязано копие на избраната
снимка (0 298).
Монохромно изображение
Черно-бяло
Сепия
Цианотип
Филтърни ефекти
Skylight
Топъл филтър
Изтегляне на светлината
Омекотяващ ефект
Копирайте снимките в Черно-бяло, Сепия
или Цианотип (синьо и бяло монохромно
изображение).
Създайте ефектите на следните филтри:
• Skylight: Skylight филтърен ефект.
• Топъл филтър: Филтърен ефект за топли
тонове
• Изтегляне на светлината: Добавя ефекта
„лъчи“ към източниците на светлина
• Омекотяващ ефект: Омекотяващ филтърен
ефект
Наслагване на изображения
Наслагването на изображения комбинира
две съществуващи NEF (RAW) снимки, за да
създаде една снимка, която се записва
отделно от оригиналите (0 299).
Наслагване на изображения може да се
избере само чрез натискане на G и
избиране на етикет N.
294
NEF (RAW) обработване
Създайте JPEG копия на NEF (RAW) снимки
(0 302).
Преоразмеряване
Избор на изображение
Избор на местоназначение
Избор на размер
Бързо ретуширане
Създайте малки копия на избраните
снимки.
Създайте копия с повишена наситеност и
контраст.
Изправяне
Създайте изправени копия. Копията могат
да бъдат изправени до 5° в стъпки от
приблизително 0,25°.
Контрол на изкривяването
Автоматично
Ръчно
Създайте копия с намалени периферни
изкривявания. Използвайте за намаляване
на бъчвовидното изкривяване в снимки,
направени с широкоъгълни обективи или
изкривяването тип „възглавница“ в
снимки, направени с телефото обектив.
Изберете Автоматично, за да позволите
фотоапаратът да регулира изкривяването
автоматично.
Рибешко око
Създайте копия, които изглеждат като
направени с обектив „рибешко око“.
Цветен контур
Създайте копие на снимката с очертан
контур, което да се използва като основа за
оцветяване.
Цветна рисунка
Създайте копие на снимката, което
прилича на рисунка с цветни моливи.
295
Контрол на перспективата
Създайте копия, които намаляват ефекта на
перспективата, гледано от основата на
висок обект.
Ефект „миниатюра“
Създайте копие, което изглежда като
снимка на диорама. Използвайте
мултиселектора, за да изберете позицията
и ориентацията на зоната на фокус. Найдобри резултати се постигат със снимки,
направени от високо.
Селективен цвят
Създайте копие, в което само избрани
нюанси се показват в цвят. Поставете
курсора над предметите с желаните
цветове и натиснете бутона A AE-L/AF-L.
Избраните цветове (максимум три) се
появяват в рамките в горната част на
дисплея; завъртете главния диск за
управление, за да маркирате рамка, и
натиснете 1 или 3, за да увеличите или
намалите обхвата на избраните нюанси.
Редактиране на филм
Избор нач./крайна точка
Запазване на избран кадър
Изрежете части от видео клипа, за да
направите редактирани копия от филми
или да запазите избрани кадри като JPEG
снимки (0 179).
Сравняване едно до друго
Сравнете ретушираните копия с
оригиналните снимки. Сравняване едно
до друго е достъпно, само ако менюто за
ретуширане е показано чрез натискане на
i и избиране на Ретуширане по време на
възпроизвеждане на снимки на цял екран,
когато е показано ретуширано или
оригинално изображение.
296
O Моето меню/m Последни настройки
Добавяне на елементи
МЕНЮ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
МЕНЮ ПРАВЕНЕ НА СНИМКИ
МЕНЮ ЗАСНЕМАНЕ НА ВИДЕО
МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ
МЕНЮ С НАСТРОЙКИ
МЕНЮ РЕТУШИРАНЕ
Премахване на елементи
Създайте потребителско меню от наймного 20 елемента, избрани от менютата за
възпроизвеждане, правене на снимки,
заснемане на филми, потребителска
настройка, настройки и ретуширане.
Изтриване на елементи от Моето меню.
Подреждане на елементи
Избор на раздел
МОЕТО МЕНЮ
ПОСЛЕДНИ НАСТРОЙКИ
Подреждане на елементи в Моето меню.
(по подразбиране за МОЕТО МЕНЮ)
Изберете менюто, показвано в раздела
„Моето меню/Последни настройки“.
Изберете ПОСЛЕДНИ НАСТРОЙКИ, за да
се покаже меню, изброяващо 20-те
последно използвани настройки.
297
Опции на менюто за ретуширане
Този раздел изброява опциите на менюто за ретуширане.
Изрязване
Направете изрязано копие на избраната снимка. Избраната снимка
е показана с избраната зона за изрязване, маркирана в жълто;
направете изрязано копие, както е описано в таблицата по-долу.
За да
Намаляване на
изрязваната част
Увеличаване на
изрязваната част
Използвайте
W (S)
X (T)
Промяна на формата
на кадъра на
изрязваната част
Завъртете главния диск за управление, за
да изберете формат на кадъра.
Позициониране на
изрязваната част
Създаване на копие
Описание
Натиснете бутона W (S), за да намалите
размера за изрязване.
Натиснете X (T), за да увеличите
размера за изрязване.
J
Използвайте мултиселектора, за да
позиционирате изрязваната част.
Натиснете и задръжте, за да преместите
бързо изрязваната част до желаната
позиция.
Запазване на текущата изрязана част като
отделен файл.
A Изрязване: Качество и размер на изображението
Копията, създадени от NEF (RAW) или NEF (RAW)
+ JPEG снимки са с качество на изображението
(0 77) JPEG fine; изрязаните копия от JPEG
снимки имат същото качество на
изображението като оригинала. Размерът на
копието варира според размера на
изрязваната част и формата на кадъра и се
показва в горния ляв ъгъл на екрана за
изрязване.
A Преглеждане на изрязаните копия
Функцията за увеличаване при възпроизвеждане може да не е достъпна,
когато се показват изрязаните копия.
298
Наслагване на изображения
Наслагването на изображения комбинира две съществуващи NEF
(RAW) снимки, за да създаде една снимка, която се запазва отделно
от оригиналните; резултатите, получени с използване на RAW данни
от сензора за изображения на фотоапарата, са видимо по-добри от
наслагванията, създадени с приложение за обработка на
изображения. Новата снимка се запазва с текущите настройки за
качество и размер на изображенията; преди да създадете
наслагване, задайте качеството и размера на изображенията (0 77,
81; всички опции са налични). За да създадете NEF (RAW) копие,
изберете качество на изображението NEF (RAW).
+
1 Изберете Наслагване на
изображения.
Маркирайте Наслагване на
изображения в менюто за ретуширане
и натиснете 2. Ще се появи диалоговият
прозорец, който е показан вдясно, с
маркирано Изобрж. 1; натиснете J, за
да се покаже диалогов прозорец за избор на снимка, изброяващ
само NEF (RAW) изображенията, създадени с този фотоапарат.
2 Изберете първото изображение.
Използвайте мултиселектора, за да
маркирате първата снимка в
наслагването. За да разгледате
маркираната снимка на цял екран,
натиснете и задръжте бутона X (T).
Натиснете J, за да изберете
маркираната снимка и да се върнете към преглед на дисплея.
299
3 Изберете второто изображение.
Избраното изображение ще се появи като Изобрж. 1.
Маркирайте Изобрж. 2 и натиснете J, след което изберете
втората снимка, както е описано в стъпка 2.
4 Регулирайте съотношението.
Маркирайте Изобрж. 1 или Изобрж. 2 и
оптимизирайте експозицията за
наслагването чрез натискане на 1 или
3, за да изберете съотношение от
стойности за съотношението между 0,1
и 2,0. Повторете това за второто
изображение. Стойността по подразбиране е 1,0; изберете 0,5 за
намаляване наполовина или 2,0 за удвояване на съотношението.
Ефектите се виждат в колоната Преглед.
5 Прегледайте наслагването.
За преглед на композицията, както е
показано вдясно, натиснете 4 или 2, за
да позиционирате курсора в колоната
Преглед, след това натиснете 1 или 3,
за да маркирате Наслагв. и натиснете J
(обърнете внимание, че цветовете и
яркостта в прегледа може да се различават от крайното
изображение). За да запазите наслагването без да се показва
прегледът, изберете Запазв. За да се върнете към стъпка 4 и да
изберете нови снимки или да регулирате съотношението,
натиснете W (S).
6 Запазете наслагването.
Натиснете J, докато е показан
прегледът, за да запазите наслагването.
След като сте създали наслагване,
полученото изображение се показва на
дисплея на цял екран.
300
D Наслагване на изображения
Само NEF (RAW) снимки със същата зона на изображението във визьора и
дълбочина в битове могат да се комбинират.
Наслагването има същата информация за снимката (включително дата на
записване, измерване, скорост на затвора, диафрагма, режим на снимане,
компенсация на експозицията, фокусно разстояние и ориентация на
изображението) и стойности за баланс на бялото и Picture Control като
снимката, избрана за Изобрж. 1. Коментарът за текущото изображение се
прибавя към наслагването, когато то се записва; информацията за авторски
права, обаче, не се копира. Наслагванията, записани в NEF (RAW) формат,
използват компресирането, избрано за Тип в менюто NEF (RAW) запис и
имат същата дълбочина в битове като оригиналните изображения; JPEG
наслагванията се записват с използване на компресиране с приоритет на
размера.
301
NEF (RAW) обработване
Създайте JPEG копия на NEF (RAW) снимки.
1 Изберете NEF (RAW) обработване.
Маркирайте NEF (RAW) обработване в
менюто за ретуширане и натиснете 2, за
да отворите диалоговия прозорец за
избор на снимка, който показва само
NEF (RAW) изображенията, създадени с
този фотоапарат.
2 Изберете снимка.
Използвайте мултиселектора, за да
маркирате снимка (за да видите
маркираната снимка на цял екран,
натиснете и задръжте бутона X/T).
Натиснете J, за да изберете
маркираната снимка и да преминете
към следващата стъпка.
302
3 Изберете настройки за JPEG копието.
Регулирайте настройките, изброени по-долу. Имайте предвид, че
балансът на бялото и контролът на винетирането не са налични с
многократни експозиции или при снимки, създадени чрез
наслагване на изображения, и че компенсацията на
експозицията може да се настрои само на стойности между –2 и
+2 EV.
Качество на изображението (0 77)
Размер на изображението (0 81)
Баланс на бялото (0 111)
Компенсация експозиция (0 109)
Задаване на Picture Control (0 130)
Висока ISO NR (0 271)
Цветово пространство (0 270)
Контрол на винетирането (0 271)
D-Lighting (0 294)
4 Копирайте снимката.
Маркирайте ИЗПЪЛНИ и натиснете J,
за да създадете JPEG копие на избраната
снимка (за изход без да копирате
снимката, натиснете бутона G).
303
Технически бележки
Прочетете тази глава, за да получите информация относно
съвместимите аксесоари, почистването и съхранението на
фотоапарата, както и как да постъпите, ако получите съобщение за
грешка или при възникването на проблеми при употреба на
фотоапарата.
Съвместими обективи
Настройка на
фотоапарата
Обективи с процесор 5
AF
Обектив/аксесоар
Тип G, E или D NIKKOR с
✔
АФ 6
AF-S, AF-I NIKKOR
Серии PC-E NIKKOR 8
—
PC Micro 85 мм f/2,8D 10 —
AF-S/AF-I
✔
телеконвертор 12
Други обективи NIKKOR
с АФ (с изкл. на
✔ 13
обективите за F3AF)
AI-P NIKKOR
—
304
M (с електронен
далекомер) 1
P
S
A
M
Система за
измерване
L2
M3
3D
Цвят N 4
✔
✔
✔
✔
—
✔7
✔9
✔9
✔9
—
✔9
✔ 11
✔9
✔
—
—
✔ 7, 9
✔ 7, 9
✔
✔
✔
✔
—
✔7
✔ 13
✔
✔
—
✔
✔7
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔7
Режим на фокусиране
Режим на
снимане
Настройка на
фотоапарата
Обективи без процесор 15
Обектив/аксесоар
Обективи AI-, AIмодифициран NIKKOR
или Nikon серия E 16
Медицински NIKKOR
120 мм f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Телеконвертор тип AI 22
Приставка (мях) за
фокусиране PB-6 24
Удължителни
пръстени за обективи
без процесор (серия PK
11A, 12 или 13; PN-11)
Режим на фокусиране
Режим на
снимане
Система за
измерване
L2
M3
3D
Цвят N 4
AF
M (с електронен
далекомер) 1
P
S
A
M
—
✔ 14
—
✔ 17
—
✔ 18
—
✔
—
✔ 20
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 23
—
—
—
✔ 17
✔ 21
✔ 17
—
—
—
—
—
✔ 18
✔ 19
✔
✔ 19
—
✔ 23
—
✔ 25
—
—
✔
—
✔ 23
—
✔ 17
—
—
✔
✔ 19
1
2
3
4
5
6
7
8
Ръчното фокусиране е налично за всички обективи.
Матрично.
Осветяване с приоритет на центъра.
Точково.
Не могат да се използват обективи IX-NIKKOR.
Намаляване на вибрациите (VR) се поддържа с обективи VR.
Точковото измерване измерва избрани точки за фокусиране (0 105).
Бутонът за накланяне за PC-E NIKKOR 24 мм f/3,5D ED може да се допре до тялото на фотоапарата,
докато обективът е свален.
9 Не може да се използва с преместване или накланяне.
10 Системите за измерване на експозицията и управление на светкавицата на фотоапарата не работят
правилно при преместване и/или накланяне на обектива, или когато се използва диафрагма,
различа от максималната диафрагма.
11 Само ръчен режим на снимане.
305
12 Може да се използва само с обективи AF-S и AF-I (0 307). За информация относно точките за
фокусиране, налични за автоматично фокусиране и електронен далекомер, виж страница 307.
13 При фокусиране на минимално разстояние на фокусиране с обективи AF 80–200 мм f/2,8,
AF 35–70 мм f/2,8, AF 28–85 мм f/3,5–4,5 <New> или AF 28–85 мм f/3,5–4,5 при максимално
увеличение, индикаторът за фокусиране (I) може да се покаже, когато изображението или
матовият екран във визьора не са на фокус. Регулирайте фокуса ръчно, докато изображението във
визьора застане на фокус.
14 С максимална диафрагма f/5,6 или по-бърза.
15 Някои обективи не могат да се използват (виж страница 308).
16 Обхватът на въртене на пета за монтиране на статив AI 80–200 мм f/2,8 ED е ограничен от тялото на
фотоапарата. Филтрите не могат да се сменят, докато AI 200–400 мм f/4 ED е монтиран на
фотоапарата.
17 Ако е избрана максимална диафрагма чрез използване на Данни за обектив без
процесор (0 225), стойността на диафрагмата ще се покаже във визьора и контролния панел.
18 Може да се използва, само ако фокусното разстояние на обектива и максималната диафрагма са
посочени, чрез използване на Данни за обектив без процесор (0 225). Използвайте
точково или централно претеглено измерване, ако желаните резултати не са постигнати.
19 За по-голяма прецизност, посочете фокусното разстояние на обектива и максималната диафрагма,
чрез използване на Данни за обектив без процесор (0 225).
20 Може да се използва в режим M при скорости на затвора, по-бавни от максималната скорост за
синхронизация на светкавицата с една стъпка или повече.
21 Експозицията се определя от предварителна настройка на диафрагмата на обектива. В режим A
настройте предварително диафрагмата чрез използване на пръстен за диафрагмата на обектива
преди да заключите AE и да смените обектива. В режим M настройте предварително диафрагмата,
като използвате пръстен за диафрагмата на обектива и определете експозицията преди да смените
обектива.
22 Компенсацията на експозицията, необходима при използване на AI 28–85 мм f/3,5–4,5,
AI 35–105 мм f/3,5–4,5, AI 35–135 мм f/3,5–4,5 или AF-S 80–200 мм f/2,8D.
23 С максимална ефективна диафрагма f/5,6 или по-бърза.
24 Изисква удължителен пръстен за обективи без процесор PK-12 или PK-13. Може да е необходим
PB-6D, в зависимост от ориентацията на фотоапарата.
25 Използвайте предварително настроена диафрагма. В режим A настройте диафрагмата, като
използвате приставка за фокусиране, преди да определите експозицията и да направите снимка.
• PF-4 Reprocopy Outfit изисква държач на фотоапарата PA-4.
• С някои обективи може да се появи шум под формата на линии по време на автоматичното
фокусиране при висока ISO чувствителност. Използвайте ръчното фокусиране или заключването на
фокуса.
306
A Идентифициране на процесора и обективите от тип G, E и D
Обективите с процесор (особено тип G, E и D) се препоръчват, но обърнете
внимание, че обективи IX-NIKKOR не могат да се използват. Обективите с
процесор се разпознават по контактните пластини за обективи с процесор,
а обективите от тип G, E и D – по буквата върху цилиндъра на обектива.
Обективите от тип G и E не са оборудвани с пръстен за диафрагмата на
обектива.
Контактни пластини
за обективи с процесор
Обектив с процесор
Пръстен за
диафрагмата
Обектив тип G/E
Обектив тип D
A AF-S/AF-I телеконвертори
Ако комбинираната диафрагма, когато фотоапаратът се
използва с AF-S/AF-I телеконвертор, е по-бавна от f/5,6, но е
равна или по-бърза от f/8, автоматичното фокусиране и
електронният далекомер ще бъдат налични само с централната точка за
фокусиране и фотоапаратът може да не успее да фокусира върху обекти,
които са тъмни или с нисък контраст. АФ с единична точка се използва,
когато 3D проследяване или АФ с автоматична зона е избрано за режим за
избор на АФ зона (0 86). Автоматично фокусиране не може да се използва,
ако се използват телеконвертори с AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2,8G IF-ED.
Ако се използват телеконвертори TC-17E II, TC-20E, TC-20E II или TC-20E III с
AF-S NIKKOR 300 мм f/4E PF ED VR, автоматичното фокусиране е налично
само в режим AF-S.
A f-число на обектива
f-числото, дадено в името на обектива, е максималнaта диафрагма на
обектива.
307
A Съвместими обективи без процесор
Данни за обектив без процесор (0 225) могат да се използват за
активиране на много от функциите, които са достъпни с обективи с
процесор, включително цветно матрично измерване; ако не са осигурени
данни, централно претегленото измерване ще се използва вместо цветното
матрично измерване, а ако не е предоставена максимална диафрагма,
дисплеят на диафрагмата на фотоапарата ще показва броя спирания от
максимална диафрагма и действителната стойност на диафрагмата трябва
да бъде прочетена от пръстена за диафрагмата на обектива.
D Несъвместими аксесоари и обективи без процесор
Следното НЕ може да се използва с D7200:
• АФ телеконвертор TC-16A
• Различни от AI обективи
• Обективи, които изискват модул за фокусиране
AU-1 (400 мм f/4,5; 600 мм f/5,6; 800 мм f/8;
1200 мм f/11)
• Рибешко око (6 мм f/5,6; 7,5 мм f/5,6; 8 мм f/8;
OP 10 мм f/5,6)
• 2,1 см f/4
• Удължителен пръстен K2
• 180–600 мм f/8 ED (серийни номера
174041–174180)
• 360–1200 мм f/11 ED (серийни номера
174031–174127)
• 200–600 мм f/9,5 (серийни номера
280001–300490)
• Автофокусни обективи за F3AF (AF 80 мм f/2,8,
AF 200 мм f/3,5 ED, АФ телеконвертор TC-16)
• PC 28 мм f/4 (сериен номер 180900 или постар)
• PC 35 мм f/2,8 (серийни номера
851001–906200)
• PC 35 мм f/3,5 (стар тип)
• Reflex 1000 мм f/6,3 (стар тип)
• Reflex 1000 мм f/11 (серийни номера
142361–143000)
• Reflex 2000 мм f/11 (серийни номера
200111–200310)
D Намаляване на ефекта „червени очи“
Обективи, които блокират изгледа към обекта от лампата за намаляване на
ефекта „червени очи“ могат да попречат на намаляването на ефекта
„червени очи“.
308
A Лъч за подпомагане на АФ
Лъчът за подпомагане на АФ има обхват от около 0,5–3,0 м; когато се
използва лъчът, използвайте обектив с фокусно разстояние от 18–200 мм.
Някои обективи може да блокират лъча на определени разстояния на
фокусиране. Свалете сенниците на обектива, когато използвате лъча.
Повече информация за обективи, които могат да се използват с лъча за
подпомагане на АФ може да бъде намерена в Ръководството за
менютата, налично за изтегляне от следния уeбсайт:
http://nikonimglib.com/manual/
A Вградената светкавица
Вградената светкавица има минимален обхват от 0,6 м и не може да се
използва в макродиапазона на макро вариообективите. Може да се
използва с обективи с процесор с фокусни разстояния от 16 мм до 300 мм,
въпреки че в някои случаи светкавицата може да не освети напълно обекта
при някои диапазони или фокусни разстояния поради сянка, хвърлена от
обектива. Следните илюстрации показват ефекта от винетирането,
причинен от сенки, хвърлените от обектива, когато се използва
светкавицата.
Сянка
Винетиране
Свалете сенниците на обектива, за да предотвратите сенките. Повече
информация за обективи, които могат да се използват с вградената
светкавица може да бъде намерена в Ръководството за менютата на
фотоапарата, налично за изтегляне от следния уeбсайт:
http://nikonimglib.com/manual/
309
A Изчисляване на зрителния ъгъл
Размерът на зоната, обхваната от 35 мм фотоапарат, е 36 × 24 мм. За разлика
от това, размерът на зоната, обхваната от D7200, когато DX (24×16) е
избрано за Зона на изображ. във визьора в менюто за правене на снимки,
е 23,5 × 15,6 мм, което означава, че зрителният ъгъл на 35 мм фотоапарат е
приблизително 1,5 пъти този на D7200 (когато е избрано 1,3× (18×12),
размерът на обхванатата зона намалява, като по този начин допълнително
намалява зрителния ъгъл с около 1,3 пъти).
35 мм формат размер на изображението (36 × 24 мм)
Размер на изображението, когато е избрано DX
(24×16) за Зона на изображ. във
визьора (23,5 × 15,6 мм)
Размер на изображението, когато е избрано 1,3×
(18×12) за Зона на изображ. във
визьора (18,8 × 12,5 мм)
Обектив
Диагонал на изображението
35 мм форматен зрителен ъгъл
Зрителен ъгъл, когато е избрано DX (24×16) за Зона на
изображ. във визьора
Зрителен ъгъл, когато е избрано 1,3× (18×12) за Зона на изображ.
във визьора
310
Светкавици, предлагани като опция
(светкавици Speedlight)
Фотоапаратът поддържа Системата за креативно осветяване (CLS)
на Nikon и може да се използва със светкавици, които са съвместими
с CLS. Вградената светкавица няма да се задейства, когато е
поставена светкавица, предлагана като опция.
Система за креативно осветяване на Nikon (CLS)
Усъвършенстваната Система за креативно осветяване (CLS) на Nikon
предлага подобрена комуникация между фотоапарата и
съвместимите светкавици за подобрено снимане със светкавица.
❚❚ Съвместими с CLS светкавици
Фотоапаратът може да се използва със следните съвместими с CLS
светкавици:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 и SB-R200:
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 2
SB-400 3
SB-300 3
SB-R200 4
Функция
Водещо число
(ISO 100) 5
SB-910,
SB-900 1
Светкавица
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Ако на SB-910, SB-900 или SB-700 е поставен цветови филтър, когато v или M (светкавица) е
избрано за баланс на бялото, фотоапаратът автоматично ще установи филтъра и ще регулира
съответно баланса на бялото.
2 Потребителите на LED лампа могат да настроят баланса на бялото на фотоапарата на v или M за
оптимални резултати.
3 Не е налично безжично управление на светкавицата.
4 Управлява се дистанционно с вградена светкавица в режим на командния модул или чрез използване
на опционални светкавици SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 или SB-500 или с командния модул за
безжично управление на светкавици Speedlight SU-800.
5 м, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 и SB-600 при 35 мм позиция на главата на светкавицата;
SB-910, SB-900 и SB-700 при стандартно осветяване.
311
• Команден модул за безжично управление на светкавици Speedlight SU-800:
При монтиране на съвместим с CLS фотоапарат, SU-800 може да се
използва като команден модул за дистанционни SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 или SB-R200 светкавици в до три
групи. Самият SU-800 не е оборудван със светкавица.
A Водещо число
За изчисляване на обхвата на светкавицата при пълна мощност, разделете
водещото число на диафрагмата. Например, ако светкавицата има водещо
число 34 м (ISO 100, 20 °C); обхватът при диафрагма f/5,6 е 34 ÷ 5,6 или около
6,1 метра. За всяко двукратно увеличаване на ISO чувствителността,
умножете водещото число по корен квадратен от две (приблизително 1,4).
A Адаптер за извода за синхронизация AS-15
Когато адаптерът за извода за синхронизация AS-15 (продава се отделно) е
монтиран в гнездото за аксесоари на фотоапарата, аксесоарите на
светкавицата могат да бъдат свързани чрез конектора за синхронизация.
312
Следните функции са налични със съвместими с CLS светкавици:
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Дистанционно
Основно
Усъвършенствано безжично управление на осветяването
SB-910, SB-900,
SB-800
Единична светкавица
i-TTL балансирана запълваща
светкавица за цифров SLR 1
i-TTL Стандартна i-TTL запълваща
светкавица за цифрови SLR
фотоапарати
АА Автоматична диафрагма
A Автоматично без TTL
Ръчно с приоритет на
GN
разстоянието
M Ръчен
RPT Поред. импул на светк.
Дистанционно управление на
светкавицата
i-TTL i-TTL
Бързо безжично управление на
[A:B]
светкавицата
АА Автоматична диафрагма
A Автоматично без TTL
M Ръчен
RPT Поред. импул на светк.
i-TTL i-TTL
Бързо безжично управление на
[A:B]
светкавицата
АА Автоматична диафрагма
A Автоматично без TTL
M Ръчен
RPT Поред. импул на светк.
Предаване на информация за цвета (светкавица)
Предаване на информация за цвета (LED лампа)
z
z
z
z
—
—
z
z
z2
z z2 z
—
—
z
z
z3
z3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
z z4 —
— — —
— z4 z4
— — —
z
z
— z4 z
—
—
—
z
z
—
z4
—
—
—
—
z
—
— z5 —
—
—
z6
z
z
z
z
—
—
z
—
z
— —
— —
— z4
— —
z z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
z
—
—
z6
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z
—
—
—
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
z
—
313
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Автоматична FP високоскоростна синхронизация 7
Заключв. стойност светкавица 8
Функция за подпомагане на АФ за АФ с множество
зони
Намаляване на ефекта „червени очи“
Пилотно осветяване на фотоапарата
Избор на режим на светкавица на фотоапарата
Актуализация на фърмуера на светкавицата на
фотоапарата
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
—
z
z
z
z
— z9 —
—
—
z
z
—
z
z
—
z
z
—
z
z
z
—
z
—
—
z
—
z
—
z
—
—
z
z 10
z
—
z
—
—
—
z
1
2
3
Не е налично с точково измерване.
Може също да бъде избрано със светкавица.
На светкавицата е избран режим AA/A чрез персонализирани настройки. Освен ако не са
предоставени данни за обектива чрез използване на опцията Данни за обектив без
процесор в менюто с настройки, ще бъде избрано „A“, когато използвате обектив без процесор.
4 Може да се избира само с фотоапарат.
5 Налична само по време на снимане в близък план.
6 Освен ако не са предоставени данни за обектива чрез използване на опцията Данни за
обектив без процесор в менюто с настройки, ще се използва автоматично без TTL (A) с
обективи без процесор, без значение от режима, избран за светкавицата.
7 Налично само в режими на управление на светкавицата i-TTL, AA, A, GN и M.
8 Налично само в режими на управление на светкавицата i-TTL, AA и A.
9 Налично само в режим на командния модул.
10 Актуализациите на фърмуер за SB-910 и SB-900 могат да бъдат извършени от фотоапарата.
A Използване на заключване на стойността на светкавицата със светкавици, предлагани
като опция
Заключването на стойността на светкавицата (0 153) е налично със
светкавици, предлагани като опция в TTL и (където се поддържа) режими на
управление на светкавицата за предварителна светкавица на дисплея АА и
предварителна светкавица на дисплея A. Обърнете внимание, че когато
Усъвършенствано безжично управление на осветяването се използва за
управление на отдалечени светкавици, вие ще трябва да зададете режима
на управление на светкавицата за основната или поне за една отдалечена
група TTL или АА.
314
❚❚ Други светкавици
Следните светкавици могат да се използват в автоматичен режим
без TTL и в ръчни режими.
Светкавица
Режим на
светкавицата
Автоматично без
A
TTL
M Ръчен
Поред. импул на
G
светк.
Синхронизация по
REAR
задно перде 4
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
SB-23,
SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
SB-50DX 1
✔
✔
1 Изберете режим P, S, A или M, свалете надолу вградената светкавица и използвайте само
светкавицата, предлагана като опция.
2 Режимът на светкавица автоматично се задава на TTL и спусъкът се деактивира. Задайте
светкавицата на A (автоматична светкавица без TTL).
3 Автоматичното фокусиране е налично само с обективите AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2,8G IF-ED и
AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2,8G ED.
4 Налично, когато за избор на режим на светкавицата се използва фотоапаратът.
A Измерване
Зоните на измерване за заключване на стойността на светкавицата при
използване на светкавици, предлагани като опция, са, както следва:
Светкавица
Отделна светкавица
Използва се с други
светкавици
(Усъвършенствано
безжично управление
на осветяването)
Режим на
светкавицата
i-TTL
АА
i-TTL
АА
A (главна
светкавица)
Зона на измерване
4 мм кръг в центъра на кадъра
Зона, измерена от
експонометъра за светкавицата
Целия кадър
Зона, измерена от
експонометъра за светкавицата
315
D Бележки за светкавици, предлагани като опция
Прегледайте ръководството за светкавицата за подробни инструкции. Ако
светкавицата поддържа CLS, разгледайте раздела за съвместими с CLS
цифрови SLR фотоапарати. D7200 не е включен в категорията „цифров SLR“ в
ръководствата за SB-80DX, SB-28DX и SB-50DX.
Ако в режими на снимане, различни от j, % и u е прикрепена светкавица,
предлагана като опция, тя ще се задейства при всяка снимка, дори в режими,
при които вградената светкавица не може да се използва.
i-TTL управление на светкавицата може да се използва при ISO
чувствителности между 100 и 12 800. При стойности над 12 800 може да не се
постигне желаният резултат при някои диапазони или настройки на
диафрагмата. Ако индикаторът за готовност на светкавицата (M) мига около
три секунди след като е направена снимка в автоматичен режим с i-TTL или
без TTL, светкавицата се е задействала при пълна мощност и снимката може
да е недостатъчно експонирана (само светкавици, съвместими с CLS; за
информация относно експозицията и индикаторите за заряд на
светкавицата на други модели, разгледайте ръководството, предоставено
със светкавицата).
Когато за снимане с немонтирани на фотоапарата светкавици се използва
кабел за синхронизиране от SC сериите 17, 28 или 29, в режим i-TTL може да
не се постигне правилната експозиция. Препоръчваме да изберете
стандартно i-TTL управление на запълващата светкавицата. Направете
пробна снимка и проверете резултата на дисплея.
В режим i-TTL използвайте отразяващия рефлектор или дифузионния
адаптер за светкавица, предоставен със светкавицата. Не използвайте други
панели, като дифузионни панели, тъй като това може да доведе до
неправилна експозиция.
316
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 и SB-400 предоставят функция
за намаляване на ефекта „червени очи“, а SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 и SU-800 предоставят лъч за подпомагане на АФ със следните
ограничения:
• SB-910 и SB-900: Лъчът за подпомагане на АФ е наличен,
когато 17–135 мм АФ обективи се използват с точките за
фокусиране, показани вдясно.
• SB-800, SB-600 и SU-800: Лъчът за подпомагане на
24–34 мм
АФ е наличен, когато 24–105 мм АФ обективи
се използват с точките за фокусиране,
показани вдясно.
35–49 мм
50–105 мм
• SB-700: Лъчът за подпомагане на АФ е наличен, когато 24–
135 мм АФ обективи се използват с точките за фокусиране,
показани вдясно.
В зависимост от използвания обектив и заснеманата сцена, индикаторът за
фокус (I) може да се показва, когато обектът не е на фокус или
фотоапаратът може да не успее да фокусира и освобождаването на затвора
ще бъде деактивирано.
В режим P, максималната диафрагма (минимално f-число) е ограничена
според ISO чувствителността, както е показано по-долу:
Макс. диафрагма при ISO равностойност от:
100
200
400
800
1600
3200
6400
12 800
4
5
5,6
7,1
8
10
11
13
Ако максималната диафрагма на обектива е по-малка от дадената по-горе,
максималната стойност за диафрагмата ще е максималната диафрагма на
обектива.
317
A Режим на управление на светкавицата
Екранът с информация показва режима на управление на светкавицата за
светкавиците, предлагани като опция, които са прикрепени към гнездото за
аксесоари на фотоапарата, както следва:
Синхронизация на
светкавицата
Автоматична FP (0 282)
i-TTL
Автоматична диафрагма
(AA)
Автоматична светкавица
без TTL (A)
Ръчно с приоритет на
разстоянието (GN)
Ръчно
Поред. импул на светк.
—
Усъвършенствано
безжично управление на
осветяването
D Използвайте само аксесоари за светкавица Nikon
Използвайте само светкавици Nikon. Отрицателно напрежение или
напрежение над 250 V, приложено в гнездото за аксесоари, може не само да
попречи на нормалната работа, но и да повреди електронната схема за
синхронизация на фотоапарата или светкавицата. Преди да използвате
светкавица Nikon, която не е посочена в този раздел, се свържете със
сервизен представител, оторизиран от Nikon, за повече информация.
318
Други аксесоари
По времето на писане на настоящото ръководство следните
аксесоари са налични за D7200.
• Акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL15
(0 21, 22; батериите EN-EL15b и EN-EL15a също могат
да се използват)
Източници на
• Зарядно устройство за батерии MH-25a (0 21)
захранване
• Батериен пакет с избор на различен тип батерии
MB-D15
• Конектор за захранването EP-5B, захранващ адаптер
EH-5b
• DK-20C коригиращи лещи за окуляр
• Увеличителен окуляр DK-21M
Аксесоари за окуляра на • Приставка за увеличаване DG-2
визьора
• Адаптер за окуляра DK-22
• Приставка към окуляра на визьора за гледане под
прав ъгъл DR-6
Дистанционни
• Безжично дистанционно управление ML-L3 (0 156)
управления/безжични
• Безжично дистанционно управление WR-T10 и
дистанционни
WR-R10 (0 160)
управления/кабели за
• Безжично дистанционно управление WR-1 (0 160)
дистанционно
• Кабел за дистанционно управление MC-DC2 (0 58)
управление
GPS устройства
• GPS устройство GP-1/GPS устройство GP-1A (0 227)
• Комуникационно устройство UT-1
LAN адаптери
• Безжичен предавател WT-5
HDMI кабели
HDMI кабел HC-E1
Микрофони
Стерео микрофон ME-1 (0 193)
Капачета на гнездото за
Капаче на гнездото за аксесоари BS-1
аксесоари
Капачка на тялото на
Капачка на тялото на фотоапарата BF-1B/капачка на
фотоапарата
тялото на фотоапарата BF-1A
• Camera Control Pro 2
Софтуер
• ViewNX-i
• Capture NX-D
Наличността може да варира в зависимост от държавата или региона. Вижте нашите уеб сайт или
брошури за най-актуална информация.
319
Грижа за фотоапарата
Съхранение
Когато фотоапаратът няма да се използва за продължителен период
от време, извадете батерията и я съхранявайте на хладно и сухо
място, със сложена капачка за контактните пластини. За да
предотвратите мухъл или плесен, съхранявайте фотоапарата на
сухо и проветриво място. Не съхранявайте фотоапарата заедно с
нафталинови или камфорови топчета срещу молци или на места,
които:
• са лошо проветрени или са подложени на влажност над 60%
• са близо до оборудване, което създава силни електромагнитни
полета, като телевизори или радиа
• са изложени на температури над 50 °C или под –10 °C
Почистване
Използвайте гумена круша, за да премахнете праха и
власинките, след което попийте внимателно с мека, суха кърпа.
След използване на фотоапарата на плажа или на брега,
Тяло на
почистете пясъка или солта с кърпа, леко напоена с
фотоапарата
дестилирана вода, и след това подсушете щателно фотоапарата.
Важно: Прах или други чужди тела във фотоапарата могат да
причинят повреда, която гаранцията не покрива.
Тези стъклени елементи се повреждат лесно. Отстранете праха
и власинките с гумена круша. Ако използвате аерозолен
Обектив,
компресор, дръжте флакона във вертикално положение, за да
огледало и
предотвратите изпускането на течности. За да премахнете
визьор
следите от пръсти и другите петна, сложете малко количество
почистващ препарат за обектив върху мека кърпа и почистете
внимателно.
Отстранете праха и власинките с гумена круша. За да почистите
следите от пръсти и другите петна, избършете повърхността
Дисплей
леко с мека кърпа или велур. Не упражнявайте натиск, тъй като
това може да причини щети или повреда.
Не използвайте спирт, разредител или други летливи химикали.
320
Почистване на сензора за изображения
Ако подозирате, че на снимките се появяват замърсявания или прах
от сензора за изображения, можете да почистите филтъра, като
използвате опцията Изчистване сензор изображения в менюто с
настройки. Сензорът може да се почисти по всяко време с опцията
Изчистване сега или почистването може да се извърши
автоматично, когато фотоапаратът е включен или изключен.
❚❚ „Изчистване сега“
Като държите фотоапарата с основата
надолу, изберете Изчистване сензор
изображения в менюто с настройки, след
това маркирайте Изчистване сега и
натиснете J. Фотоапаратът ще провери
сензора за изображения и след това ще
започне почистването. В контролния панел
мига P и не може да се извършват
други операции, докато почистването е
активирано. Не премахвайте и не
прекъсвайте източника на захранване,
докато не е приключило почистването и не
се покаже менюто с настройки.
321
❚❚ „Изчиств. при старт./изключв.“
Изберете от следните опции:
Опция
5
Изчистване при
стартиране
6
Изчистване при
изключване
7
Изчист. при старт. и
изключ.
Изключв. на
изчистването
Описание
Сензорът за изображения се почиства
автоматично всеки път, когато фотоапаратът бъде
включен.
Сензорът за изображения се почиства
автоматично всеки път, когато фотоапаратът бъде
изключен.
Сензорът за изображения се почиства
автоматично при включване и при изключване.
Автоматично изключване на изчистването на
сензора за изображения.
1 Изберете Изчиств. при старт./
изключв.
Показване на менюто Изчистване
сензор изображения, както е описано
на страница 321. Маркирайте Изчиств.
при старт./изключв. и натиснете 2.
2 Изберете опция.
Маркирайте опция и натиснете J.
322
D Почистване на сензора за изображения
Използването на контролите на фотоапарата по време на стартиране
прекъсва почистването на сензора за изображения. Почистването на
сензора за изображения може да не се извърши при стартиране, ако
светкавицата се зарежда.
Ако прахът не може да бъде напълно отстранен чрез опциите в менюто
Изчистване сензор изображения, почистете сензора за изображения
ръчно (0 324) или се консултирайте със сервизен представител,
оторизиран от Nikon.
Ако се извърши почистване на сензора за изображения няколко пъти поред,
почистването на сензора за изображения може да бъде временно
деактивирано, за да се предпази вътрешната електронна схема на
фотоапарата. Почистване може да бъде извършено отново след кратко
изчакване.
323
❚❚ Ръчно почистване
Ако чуждите тела не могат да бъдат премахнати от сензора за
изображения с опцията Изчистване сензор изображения в
менюто с настройки (0 321), филтърът може да се почисти ръчно,
както е описано по-долу. Обърнете внимание, обаче, че сензорът е
много фин и лесно повредим. Nikon препоръчва сензорът да бъде
почистван само от обучен сервизен персонал, оторизиран от Nikon.
1 Заредете батерията или свържете захранващ адаптер.
Необходим е надежден източник на захранване при
преглеждане и почистване на сензора за изображения.
Изключете фотоапарата и поставете напълно заредена батерия
или свържете опционален захранващ адаптер и конектор за
захранването. Опцията Заклч. огледало нагоре за почист. е
налична само в менюто с настройки при нива на батерията над
J.
2 Свалете обектива.
Изключете фотоапарата и свалете обектива.
3 Изберете Заклч. огледало нагоре за
почист.
Включете фотоапарата и маркирайте
Заклч. огледало нагоре за почист. в
менюто с настройки и натиснете 2.
324
4 Натиснете J.
Съобщението, показано вдясно, ще се
покаже на дисплея и ред тирета ще се
появят на контролния панел и визьора.
За да възстановите нормалната работа,
без да преглеждате сензора за
изображения, изключете фотоапарата.
5 Повдигнете огледалото.
Натиснете спусъка докрай. Огледалото
ще се повдигне и пердето на затвора
ще се отвори, разкривайки сензора за
изображения. Дисплеят във визьора
ще се изключи и редът тирета в
контролния панел ще светне.
6 Инспектирайте сензора за
изображения.
Като държите фотоапарата така, че
светлината да пада върху сензора за
изображения, разгледайте сензора за
прах или власинки. Ако не са налични
чужди тела, преминете към стъпка 8.
325
7 Почистете сензора.
Отстранете праха и власинките от
сензора с гумена круша. Не използвайте
гумена круша с четка, тъй като влакната
на четката могат да повредят сензора.
Замърсявания, които не могат да бъдат
отстранени с гумена круша, могат да се
отстранят само от сервизен персонал, оторизиран от Nikon. При
никакви обстоятелства не докосвайте и не бършете сензора.
8 Изключете фотоапарата.
Огледалото ще се върне в долна позиция, а пердето на затвора
ще се затвори. Поставете обратно обектива или капачката на
тялото на фотоапарата.
A Използвайте надежден източник на захранване
Пердето на затвора се поврежда лесно. Ако фотоапаратът се зарежда,
докато огледалото е повдигнато, завесата ще се затвори автоматично. За да
предотвратите повреждане на пердето, спазвайте следните предпазни
мерки:
• Не изключвайте фотоапарата и не премахвайте или разкачайте източника
на захранване, докато огледалото е повдигнато.
• Ако батерията е на изтощаване, докато огледалото е повдигнато, ще
прозвучи звуков сигнал и лампата на самоснимачката ще светне, за да
предупреди, че пердето на затвора ще се затвори и огледалото ще бъде
поставено в ниска позиция след около две минути. Прекратете
почистването или инспекцията незабавно.
326
D Чужди тела по сензора за изображения
Чужди тела, попаднали във фотоапарата, когато обективите се свалят или
сменят (или в редки ситуации масло или други частици от самия фотоапарат)
могат да прилепнат към сензора за изображения, където да се появят на
снимките, направени при определени условия. За да защитите фотоапарата,
когато обективът не е поставен, задължително поставете капачката на
тялото на фотоапарата, която е в комплект с фотоапарата, като внимавате да
премахнете целия прах или други чужди тела, които могат да са полепнали
по фотоапарата, байонета за монтиране на обектива и капачката на тялото
на фотоапарата. Избягвайте да поставяте капачка на тялото на фотоапарата
или да сменяте обективите в прашни среди.
Ако чужди тела попаднат върху сензора за изображения, използвайте
опцията за почистване на сензора за изображения, както е описано на
страница 321. Ако проблемът продължава, почистете сензора ръчно (0 324)
или го занесете при сервизен персонал, оторизиран от Nikon. Снимките,
повлияни от присъствието на чужди тела по сензора, може да бъдат
ретуширани чрез опциите за изчистване на изображението, налични в
някои приложения за снимки.
D Обслужване на фотоапарата и аксесоарите
Фотоапаратът е прецизно устройство и се нуждае от редовно обслужване.
Nikon препоръчва фотоапаратите да бъдат проверявани от оригиналния
търговец или от сервизен представител, оторизиран от Nikon, веднъж на
всяка една до две години, както и да бъдат обслужвани веднъж на всеки три
до пет години (обърнете внимание, че тези услуги се заплащат). Честите
преглед и обслужване са особено препоръчителни, ако фотоапаратът се
използва професионално. Всички аксесоари, редовно използвани с
фотоапарата, като например обективи или светкавици, които се предлагат
като опция, също трябва да бъдат преглеждани и обслужвани с него.
327
Грижа за фотоапарата и батерията:
Предпазни мерки
Не изпускайте: Продуктът може да се повреди, ако бъде подложен на силни
удари или вибрация.
Дръжте сух: Този продукт не е водоустойчив и може да се повреди, ако бъде
потопен във вода или изложен на нива на висока влажност. Ръждясване на
вътрешния механизъм може да причини непоправими щети.
Избягвайте резки промени в температурата: Резките температурни промени, като
тези, които възникват при влизане или напускане на отоплена сграда в студен
ден, могат да причинят кондензация в устройството. За да предотвратите
кондензацията, поставете устройството в калъф за носене на фотоапарата или
найлонова торбичка, преди да го изложите на резки температурни промени.
Дръжте далеч от силни магнитни полета: Не използвайте или съхранявайте
устройството в близост до оборудване, което генерира силно
електромагнитно излъчване или магнитни полета. Силните статични заряди
или магнитни полета, генерирани от оборудвания като радио предаватели,
могат да взаимодействат с дисплея, да повредят данните, съхранявани на
картата с памет, или да повлияят на вътрешните ел. схеми на продукта.
Не оставяйте обектива насочен към слънцето: Не оставяйте обектива насочен към
слънцето или към други силни светлинни източници за дълго време. Силната
светлината може да накара сензора за изображения да влоши качеството или
да произведе ефекта на бяло замъгляване върху снимките.
Изключете продукта, когато изваждате или разкачвате захранващия източник: не вадете
кабела, нито батерията, докато продуктът работи или докато се записват или
изтриват изображения. Насилственото спиране на захранването при тези
обстоятелства може да доведе до загуба на данни или до повреда на
продуктовата памет или вътрешните ел. схеми. За да предотвратите
случайното прекъсване на захранването, избягвайте да носите продукта от
едно място на друго, докато захранващият адаптер е свързан.
328
Почистване: При почистване на тялото на фотоапарата използвайте гумена
круша, за да премахнете праха и власинките, след което попийте внимателно
с мека, суха кърпа. След използване на фотоапарата на плажа или на брега,
почистете пясъка или солта с кърпа, леко напоена в чиста вода и след това
подсушете щателно фотоапарата. В редки случаи статичното електричество
може да изсветли или потъмни LCD дисплеите. Това не означава неизправност
и дисплеят скоро ще се нормализира.
Обективът и огледалото се повреждат лесно. Прах и власинки трябва да се
премахват нежно с гумена круша. Когато използвате аерозолен компресор,
дръжте флакона във вертикално положение, за да предотвратите изпускането
на течности. За да премахнете следите от пръсти и другите петна от обектива,
сложете малко количество почистващ препарат за обектив върху мека кърпа
и го почистете внимателно.
Вижте „Почистване на сензора за изображения“ (0 321, 324) за информация
относно почистването на сензора за изображения.
Контактни пластини на обектива: Дръжте контактните пластини на обектива чисти.
Не докосвайте пердето на затвора: Пердето на затвора е изключително тънко и се
поврежда лесно. При никакви обстоятелства не упражнявайте натиск върху
пердето, не го ръчкайте с почистващи инструменти и не го излагайте на силни
въздушни потоци от гумена круша. Подобни действия могат да надраскат,
деформират или да скъсат пердето.
Съхранение: За да предотвратите мухъл или плесен, съхранявайте фотоапарата
на сухо и проветриво място. Ако използвате захранващ адаптер, изключете го,
за да предотвратите пожар. Ако продуктът няма да бъде използван за дълго
време, извадете батерията, за да предотвратите протичането й, и
съхранявайте фотоапарата в найлонова торбичка, съдържаща изсушител. Не
съхранявайте, обаче, калъфа на фотоапарата в найлонова торбичка, тъй като
това може да предизвика повреди в материала. Обърнете внимание, че
изсушителят постепенно губи качеството си да поема влага и трябва да се
подменя редовно.
За да избегнете появата на мухъл или плесен, вадете фотоапарата от мястото
му на съхранение най-малко веднъж месечно. Включете фотоапарата и
освободете затвора няколко пъти, преди да го приберете наново.
Съхранявайте батерията на хладно и сухо място. Сменете капачката за
контактните пластини, преди да приберете батерията.
329
Бележки за дисплея: Дисплеят е изработен с изключително висока прецизност;
поне 99,99% от пикселите са ефективни, като не повече от 0,01% липсват или
са дефектни. Следователно, тези дисплеи могат да съдържат пиксели, които
винаги са осветени (в бяло, червено, синьо или зелено) или са винаги изкл.
(черни), но това не е неизправност и няма ефект върху снимките, направени с
устройството.
Изображенията на дисплея може да се виждат трудно при ярка светлина.
Не упражнявайте натиск върху дисплея, тъй като това може да причини
повреда или неизправност. Прах или власинки по дисплея могат да се
премахнат с гумена круша. Можете да почиствате петната, като бършете леко
с мека кърпа или велур. В случай че дисплеят се счупи, вземете мерки да
избегнете наранявания поради счупеното стъкло, както и за да предотвратите
контакт между течния кристал от дисплея и кожата, очите или устата ви.
Батерията и зарядното устройство: Батериите може да протекат или да
експлодират, ако с тях се борави неправилно. Прочетете и спазвайте
предупрежденията и предпазните мерки на страници x–xiii в това
ръководство. Спазвайте следните предпазни мерки при работа с батериите:
• Използвайте само батерии, одобрени за употреба с това устройство.
• Не излагайте батерията на огън или прекомерна топлина.
• Поддържайте клемите на батерията чисти.
• Изключвайте продукта, преди да смените батерията.
• Изваждайте батерията от фотоапарата или зарядното устройство, когато не
ги използвате, и сменяйте капачката за контактните пластини. Тези
устройства използват малко количества ток, дори когато са изключени, и
могат да изчерпят батерията до такава степен, че тя да не може да
функционира. Ако батерията няма да се използва за известно време,
поставете я във фотоапарата и я изтощете напълно, преди да я извадите от
фотоапарата и да я приберете за съхранение. Батерията трябва да се
съхранява на хладно място с температура на околната среда от между 15 °C
и 25 °C (избягвайте горещи и много студени места). Повтаряйте този процес
поне веднъж на всеки шест месеца.
• Постоянното включване и изключване на фотоапарата, когато батерията е
напълно разредена, ще съкрати живота й. Батериите, които са напълно
разредени, трябва да бъдат заредени преди употреба.
330
• Вътрешната температура на батерията може да се повиши, когато тя е в
употреба. Опитите да се зареди батерията, когато вътрешната й температура
е повишена, ще влошат работата й и е възможно тя да не се зареди или да се
зареди само частично. Изчакайте батерията да се охлади преди зареждане.
• Зареждайте батерията на закрито, при температура на околната среда от 5 °C
до 35 °C. Не използвайте батерията при температури на околната среда под
0 °C или над 40 °C; неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до
повреда на батерията или влошаване на работата й. Възможно е капацитетът
да се намали и времето за зареждане да се увеличи при температура на
батерията от 0 °C до 15 °C и от 45 °C до 60 °C. Батерията няма да се зарежда,
ако температурата й е под 0 °C или над 60 °C.
• Ако светлинният индикатор CHARGE примигва бързо (около осем пъти в
секунда) по време на зареждане, потвърдете, че температурата е в
правилния диапазон, след което извадете зарядното устройство, извадете и
наново поставете батерията. Ако проблемът продължава, незабавно спрете
да използвате батерията и зарядното устройство и ги занесете в магазина, от
който са закупени, или при сервизен представител, оторизиран от Nikon.
• Не местете зарядното устройство и не пипайте батерията, докато се зарежда.
Неспазването на тази предпазна мярка може, в много редки случаи, да
доведе до ситуация, в която зарядното устройство показва, че зареждането
е приключило, но батерията е само частично заредена. Извадете и поставете
пак батерията, за да започне да се зарежда отново.
• Капацитетът на батерията може временно да се влоши, ако батерията се
зарежда при ниски температури или се използва при температура под тази,
при която е била заредена. Ако батерията е била заредена при температура
под 5 °C, индикаторът за живот на батерията в дисплея Информация за
батериите (0 291) може да покаже временно понижение.
• Продължаването на зареждането, дори и след като батерията е пълна, може
да влоши работата й.
331
• Явен спад на времето, в което напълно заредена батерия запазва заряда си
при употреба на стайна температура, означава, че батерията трябва да се
подмени. Закупете нова батерия.
• Съпътстващият захранващ кабел и захранващият адаптер за стена се
използват само с MH-25a. Използвайте зарядното устройство само със
съвместими батерии. Изключвайте го от контакта, когато не се ползва.
• Заредете батерията преди употреба. Когато снимате на важни събития,
предвидете резервна батерия и я дръжте напълно заредена. В зависимост от
местоположението ви, може да бъде трудно да закупите батерии за подмяна
в кратък срок. Обърнете внимание, че в студени дни капацитетът на
батериите се понижава. Уверете се, че батерията е напълно заредена, преди
да снимате навън при студено време. Дръжте резервна батерия на топло
място и разменяйте двете батерии, ако е необходимо. След като бъде
затоплена, студената батерия може да възвърне част от заряда си.
• Използваните батерии са ценен ресурс; рециклирайте съобразно местните
разпоредби.
332
Отстраняване на неизправности
Ако фотоапаратът не работи както трябва, проверете списъка с
общи проблеми, преди да се консултирате с търговец или сервизен
представител, оторизиран от Nikon.
Батерия/Дисплей
Фотоапаратът е включен, но не реагира: Изчакайте края на записа. Ако проблемът
продължи, изключете фотоапарата. Ако фотоапаратът не се изключва,
извадете и поставете батерията отново или, ако използвате захранващ
адаптер, изключете и включете отново адаптера. Имайте предвид, че данните,
които се записват в момента, ще бъдат изгубени, но записаните данни няма да
се повлияят от свързване или изключване на източника на захранване.
Визьорът не е на фокус: Настройте фокуса на визьора (0 25). Ако това не реши
проблема, изберете единично автоматично фокусиране (AF-S; 0 83), АФ с
единична точка (0 86) и централната точка за фокусиране (0 91) и след това
кадрирайте висококонтрастен обект в централната точка за фокусиране и
натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате фотоапарата. След това
използвайте регулатора за настройване на диоптъра, за да фокусирате ясно
върху обекта във визьора. Ако е нужно, фокусът на визьора може да бъде
коригиран допълнително с опционални корективни лещи (0 319).
Визьорът е тъмен: Поставете напълно заредена батерия (0 21, 26).
Дисплеите се изключват без предупреждение: Изберете по-дълго забавяне за
Потребителска настройка c2 (Таймер за готовност) или c4 (Време автомат.
изкл. дисплей; 0 279).
Дисплеите в контролния панел и визьора са затъмнени и не реагират: Времето за реакция
и яркостта на тези дисплеи се влияят от температурата.
Около активната точка за фокусиране се виждат фини линии или дисплеят става червен,
когато е маркирана точка за фокусиране: Тези явления са нормални за този тип
визьор и не означават неизправност.
333
Снимане (всички режими)
На фотоапарата му отнема време да се включи: Изтрийте файлове или папки.
Освобождаването на затвора е блокирано:
• Картата с памет е заключена, пълна или не е поставена (0 22, 29).
• Заключен спусък е избрано за Потребителска настройка f7 (Снимане при
празен слот; 0 286) и не е поставена карта с памет (0 29).
• Вградената светкавица се зарежда (0 36).
• Фотоапаратът не е на фокус (0 34).
• Пръстенът за диафрагмата за обектив с процесор не е заключен на найвисоко f-число (не е приложимо за обективи тип G и E). Ако в контролния
панел е показано B, изберете Пръстен за диафрагмата за
Потребителска настройка f5 (Персонлз. дискове управление) >
Настройване на диафрагма за използване на пръстен за диафрагмата на
обектив за регулиране на диафрагмата (0 285).
• Прикрепен е обектив без процесор, но фотоапаратът не е в режим A или M
(0 51).
Фотоапаратът бавно отговаря на спусъка: Изберете Изкл. за Потребителска
настройка d4 (Режим Забавяне експозиция; 0 280).
Не могат да се правят снимки, когато е натиснат спусъкът на дистанционното управление:
• Сменете батерията в дистанционното управление.
• Изберете опция, различна от Изкл. за Режим дистанц. управл. (ML-L3)
(0 156).
• Светкавицата се зарежда (0 158).
• Времето, избрано за Потребителска настройка c5 (Вр. изч. на дист. упр.
(ML-L3), 0 279) е изтекло.
• Ярка светлина пречи на дистанционното.
Снимките не са на фокус:
• Завъртете селектор на режима на фокусиране на AF (0 83).
• Фотоапаратът не може да фокусира с автоматично фокусиране: използвайте
ръчно фокусиране или заключване на фокуса (0 93, 97).
Фокусът не се заключва, когато спусъкът е натиснат наполовина: Използвайте бутона
A AE-L/AF-L, за да заключите фокуса, когато AF-C е избрано за режим на
фокусиране, или когато снимате движещи се обекти в режим AF-A.
334
Не може да се избере точка за фокусиране:
• Разблокирайте ключето за заключване на фокуса (0 89).
• Избран е АФ с автоматична зона или е засечено лице при избран АФ с
приоритет на лица в live view (преглед в реално време): изберете друг режим
(0 86, 88).
• Фотоапаратът е в режим на възпроизвеждане (0 229) или се използват
менюта (0 266).
• Натиснете спусъка наполовина, за да включите таймера за готовност (0 37).
Не може да се избере режим за избор на АФ зона: избран е ръчен режим на
фокусиране (0 83, 97).
Не може да се избере режим за избор на АФ зона: избран е ръчен режим на
фокусиране (0 83, 97).
При натискане на спусъка в режим на непрекъснато снимане се прави само една снимка:
Непрекъснатото снимане не е налично, ако вградената светкавица е
активирана (0 148).
Размерът на изображението не може да се промени: Качество на изображението е
настроено на NEF (RAW) (0 77).
Фотоапаратът записва снимки бавно: Изключете намаляване на шума при дълга
експозиция (0 271).
Лъчът за подпомагане на АФ не се включва:
• Лъчът за подпомагане на АФ не светва, ако AF-C е избрано за режим на
автоматично фокусиране (0 83), или автоматично фокусиране с
непрекъснато следене е избрано, когато фотоапаратът е в режим AF-A.
Изберете AF-S. Когато за режим за избор на АФ зона е избрана опция,
различна от АФ с автоматична зона, изберете централна точка за
фокусиране (0 91).
• Фотоапаратът в момента е в live view (преглед в реално време).
• Избрано е Изкл. за Потребителска настройка a9 (Вграден лъч за помагане
на АФ, 0 277).
• Лъчът се е изключил автоматично. Лъчът може да се нагрее при
продължителна работа; изчакайте да се охлади.
В снимките се появяват петна: Почистете задните и предните елементи на
обектива. Ако проблемът продължава, почистете сензора за изображения
(0 321).
335
Шум (светли петна, произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии) се появява в
снимките:
• Светлите петна, произволно разположените ярки пиксели, мъгла и линии
могат да се намалят чрез намаляване на ISO чувствителността.
• Използвайте опцията Нам. шум при дълга експозиция в менюто за
снимане, за да ограничите появата на ярки петна или мъгла в снимки,
направени със скорости на затвора по-бавни от 1 сек (0 271).
• Мъглата и светлите петна могат да означават, че вътрешната температура на
фотоапарата е повишена в резултат на висока температура на околната
среда, дълги експозиции или подобни причини: изключете фотоапарата и
изчакайте да се охлади преди да възобновите снимането.
• При високи ISO чувствителности може да се появят линии в снимки,
направени с някои светкавици, предлагани като опция; ако това се случи,
изберете по-ниска стойност.
• При висока ISO чувствителност, включително Hi Черно-бяло 1 или Hi
Черно-бяло 2 и високи стойности, избрани с автоматична настройка на ISO
чувствителността, произволно разположените ярки пиксели могат да бъдат
намалени чрез избиране на Висока, Нормална или Ниска за Висока ISO NR
в менюто за правене на снимки или заснемане на видео (0 271, 275).
• При висока ISO чувствителност е възможно светлите петна, произволно
разположените ярки пиксели, мъгла или линии да станат по-забележим при
дълги експозиции, многократни експозиции и снимки, направени при
висока околна температура или с активиран Активен D-Lighting, Равни
избрано за Задаване на Picture Control (0 130) или прекалено високи
стойности за параметрите на Picture Control (0 133).
• В режим % произволно разположените ярки пиксели, мъгла или линии могат
да бъдат по-забележими в снимки, направени при слаба светлина.
При live view (преглед в реално време) са видими трептене или ленти: Изберете опция за
Намаляване на трептенето, която съответства на честотата на местната
електрическа мрежа (0 290).
По време на live view (преглед в реално време) се появяват ярки ивици или области:
Светеща табела, светкавица или друг източник на светлина с кратка
продължителност е използван по време на live view (преглед в реално време).
С филмите не се записва звук: Изключен микрофон е избрано за Чувствителност
на микрофона в менюто за заснемане на видео (0 273).
336
Live view приключва неочаквано или не се стартира: Live view може да спре
автоматично, за да предотврати повреждането на вътрешните електрически
схеми на фотоапарата, ако:
• Околната температура е висока
• Фотоапаратът е бил използван продължително време в live view или за запис
на филми
• Фотоапаратът е бил използван в непрекъснат режим на снимане за
продължителни периоди от време
Ако live view не стартира, когато натиснете бутона a, изчакайте вътрешните
електрически схеми да се охладят и опитайте отново. Обърнете внимание, че
фотоапаратът може да бъде топъл на допир, но това не означава, че
съществува неизправност.
Артефакти от изображението могат да се появят по време на live view (преглед в реално
време): „Шум“ (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии),
както и непредвидени цветове могат да се появят, ако увеличите изгледа през
обектива (0 38) по време на live view (преглед в реално време); при филми
количеството и разпределението на произволно разположените ярки
пиксели, мъгла и светли петна се повлиява от размера на кадъра и честотата
(0 166). Произволно разположените ярки пиксели, мъгла или светли петна
също може да възникнат в резултат от увеличаване на температурата на
вътрешните електрически схеми на фотоапарата по време на live view
(преглед в реално време); излезте от live view, когато фотоапаратът не се
използва.
Елемент от менюто не може да бъде избран: Някои опции не са налични във всички
режими.
Снимане (P, S, A, M)
Освобождаването на затвора е блокирано:
• Поставен е обектив без процесор: завъртете диска за избор на режим на
фотоапарата на A или M (0 51).
• Дискът за избор на режим е завъртян на S след скорост на затвора от A
или % е избрано в режим M: изберете нива скорост на затвора (0 53).
Не е наличен пълен обхват от скорости на затвора: Светкавицата е включена.
Максималната скорост за синхронизация на светкавицата може да се избере
чрез Потребителска настройка e1 (Скорост синхр. светкавица); когато
използвате съвместими светкавици, изберете 1/320 сек (Автоматична FP)
или 1/250 сек (Автоматична FP) за пълен обхват на скорости на затвора
(0 282).
337
Цветовете са неестествени:
• Регулирайте баланса на бялото, така че да съответства на източника на
светлина (0 111).
• Регулирайте настройките на Задаване на Picture Control (0 130).
Балансът на бялото не може да се измери: обектът е твърде тъмен или твърде ярък
(0 123).
Изображението не може да се избере като източник за ръчна потребителска настройка за
баланс на бялото: Изображението не е било създадено с D7200 (0 127).
Клинът на баланса на бялото не е наличен:
• NEF (RAW) или NEF + JPEG опция за качество на изображението, избрана за
качество на изображението (0 77).
• Активиран е режим на многократна експозиция (0 211).
Ефектите на Picture Control се различават за различните изображения: A (автоматично) е
избрано за рязкост, яснота, контраст или наситеност. За постоянни резултати
при серии от снимки изберете друга настройка (0 133).
Измерването не може да се промени: В сила е заключване на автоматичната
експозиция (0 107).
Компенсация на експозицията не може да се използва: Фотоапаратът е в режим M.
Изберете друг режим.
Шум (червеникави области или други артефакти) се появяват при продължителна
експозиция: Активирайте намаляване на шума при продължителна експозиция
(0 271).
Възпроизвеждане
NEF (RAW) изображението не се възпроизвежда: Снимката е направена при качество
на изображението NEF (RAW) + JPEG (0 77).
Не може да се видят снимки, направени с други фотоапарати: Снимки, направени с
други марки фотоапарати може да не се показват правилно.
Някои изображения не се показват по време на възпроизвеждане: Изберете Всички за
Папка с изображ. за възпроиз. (0 266).
338
Фотоапаратът показва съобщение, че папката не съдържа изображения: Използвайте
опцията Папка с изображ. за възпроиз. в менюто за възпроизвеждане, за да
изберете папка, която съдържа изображения (0 266).
Снимки с „вертикална“ (портретна) ориентация са показани в „хоризонтална“ (пейзажна)
ориентация:
• Изберете Вкл. за Вертикално завъртане (0 267).
• Снимката е направена, като Изкл. е било избрано за Автоматично
завъртане (0 290).
• Фотоапаратът е бил насочен нагоре или надолу, когато е заснета снимката.
• Снимката е показана в преглед на изображението (0 230).
Снимката не може да се изтрие:
• Снимката е защитена: Свалете защитата (0 245).
• Картата с памет е заключена (0 29).
Снимката не може да се ретушира: Снимката не може да се редактира
допълнително с този фотоапарат (0 346).
Поръчката за печат не може да се промени:
• Картата с памет е пълна: изтрийте снимки (0 40, 246).
• Картата с памет е заключена (0 29).
Не може да се избере снимка за печат: Снимката е в NEF (RAW) формат. Прехвърлете
снимките на компютър и печатайте с Capture NX-D (0 ii). NEF (RAW) снимки
могат да се запаметят в JPEG формат чрез NEF (RAW) обработване (0 302).
Снимките не се показват на видео устройства с висока разделителна способност: Проверете
дали HDMI кабелът е свързан.
Фотоапаратът не реагира на дистанционно управление за HDMI-CEC телевизор:
• Изберете Вкл. за HDMI > Управление на устройството в менюто с
настройки (0 292).
• Регулирайте HDMI-CEC настройките за телевизора, както е описано в
документацията, предоставена с устройството.
Снимките не могат да се прехвърлят на компютър: операционната система не е
съвместима с фотоапарата или софтуера за прехвърляне. Използвайте четец
на карти за копиране на снимките на компютър.
339
Опцията „Изтриване на следи от прах от изображението“ в Capture NX-D няма желания ефект:
Почистването на сензора за изображения променя позицията на праха върху
сензора за изображения. Справочните данни за опцията „изтриване на следи
от прах“, записани преди почистването на сензора за изображения, не могат
да се използват със снимки, заснети след почистването на сензора за
изображения. Справочните данни за опцията „изтриване на следи от прах“,
записани след почистването на сензора за изображения, не могат да се
използват със снимки, заснети преди почистването на сензора за
изображения.
Компютърът показва NEF (RAW) изображения различно от фотоапарата: Софтуерите на
други производители не показват ефектите на Picture Controls, Активен
D-Lighting или контрол на винетирането. Използвайте Capture NX-D (0 ii).
Wi-Fi (безжична мрежа)
Смарт устройства не показват SSID на фотоапарата (името на мрежата):
• Потвърдете, че Активиране е избрано за Wi-Fi > Мрежова връзка в
менюто с настройки на фотоапарата (0 251).
• Опитайте да изключите и включите отново Wi-Fi на смарт устройството.
Не може да се свърже със смарт устройството чрез комуникация близко разст. (0 254):
Изберете друг метод на комуникация (0 251).
Разни
Датата на запис не е правилна: Часовникът на фотоапарата не е толкова точен,
както повечето ръчни и домакински часовници. Редовно сверявайте
часовника на фотоапарата с по-точни часовници и коригирайте, когато е
необходимо.
Елемент от менюто не може да бъде избран: Някои опции не са налични при
определени комбинации от настройки или когато не е поставена карта с
памет. Обърнете внимание, че опцията Информация за батериите не е
налична, когато фотоапаратът се захранва от опционален конектор за
захранването и захранващ адаптер.
340
Съобщения за грешки
Този раздел съдържа индикаторите и съобщенията за грешки, които
се показват във визьора, контролния панел и дисплея.
Индикатор
Контролен
Визьор
панел
Проблем
Решение
Пръстенът за
Задайте пръстена на
B
диафрагмата на обектив
минимална диафрагма
(мига)
не е настроен на
(най-голямото f/-число).
минимална диафрагма.
Пригответе напълно
H
d Батерията е изтощена.
заредена резервна
батерия.
• Заредете или сменете
• Батерията е напълно
изтощена.
батерията.
• Батерията не може да • Свържете се със
се използва.
сервизен
представител,
оторизиран от Nikon.
• Изключително
• Подменете батерията
H
d
изтощена
или заредете
(мига)
(мига)
акумулаторна литиево- батерията, ако
йонна батерия или
акумулаторната
батерия от друг
литиево-йонна
производител е
батерия е изтощена.
поставена или във
фотоапарата, или в
опционалния MB-D15
батериен пакет.
Не е прикрепен обектив
или е прикрепен
Стойността на
обектив без процесор,
диафрагмата ще се
без да се конкретизира
F
покаже, ако е посочена
максималната
максималната
диафрагма. Показаната
диафрагма.
диафрагма спира от
максимална диафрагма.
0
29
21
xviii, 21,
22, 319
224
341
Индикатор
Контролен
Визьор
панел
i
(мига)
Проблем
• Няма прикрепен
обектив.
Решение
• Поставете обектив,
различен от IX NIkkor.
Ако е прикрепен
обектив с процесор,
свалете и поставете
отново обектива.
• Изберете режим A или
M.
0
23, 304
• Прикрепен е обектив
51
без процесор.
Фотоапаратът не успява
Променете
F H да фокусира чрез
—
композицията или
96, 97
(мига) автоматичното
фокуса ръчно.
фокусиране.
• Използвайте по-ниска
99
ISO чувствителност.
• В режим на снимане:
P Използвайте ND
—
филтър от други
производители
Обектът е твърде ярък,
снимката ще бъде
S Увеличете скоростта
53
преекспонирана.
на затвора
A Изберете по-малка
54
диафрагма (по(Индикаторите на
голямо f-число)
експозицията и
дисплеят на скоростта
% Изберете друг
6
на затвора или
режим на снимане
диафрагмата мигат)
• Използвайте по-висока
99
ISO чувствителност.
• В режим на снимане:
P Използвайте
146
Обектът е твърде тъмен,
светкавица
снимката ще бъде
S По-ниска скорост на
53
недоекспонирана.
затвора
A Изберете по-голяма
54
диафрагма (помалко f-число)
342
Индикатор
Контролен
Визьор
панел
Проблем
0
A
(мига)
A избрано в режим
S.
53, 56
Решение
Сменете скоростта на
затвора или изберете
режим M.
Сменете скоростта на
%
% избрано в режим S.
затвора или изберете
(мига)
режим M.
Изчакайте, докато
P
k
Тече обработка.
обработката не
(мига)
(мига)
приключи.
Проверете снимката на
Ако индикаторът мига 3
дисплея; ако е
сек, след като
M
недоекспонирана,
—
светкавицата сработи,
(мига)
регулирайте
снимката може да бъде
настройките и опитайте
недоекспонирана.
отново.
• Намалете качеството
или размера.
Недостатъчно памет за
запис на допълнително • Изтрийте снимки, след
снимки при текущите
като копирате важни
n
j
настройки или
изображения на
(мига)
(мига)
фотоапаратът е
компютър или друго
изчерпал номерата за
устройство.
файлове или папки.
• Поставете нова карта с
памет.
Освободете затвора. Ако
грешката остане или се
O
Повреда във
случва често, свържете
(мига)
фотоапарата.
се със сервизен
представител,
оторизиран от Nikon.
53, 56
—
229
77, 81
246
22
—
343
Индикатор
Контролен
Дисплей
панел
Решение
0
Изключете фотоапарата и се
S
уверете, че картата е
22
поставена правилно.
• Използвайте карта,
379
одобрена от Nikon.
• Проверете дали контакти
—
Тази карта с
са чисти. Ако картата е
памет не може
повредена, свържете се с
да се използва.
търговец или със
W,
Картата може
сервизен представител,
O
да е
оторизиран от Nikon.
(мига)
повредена.
• Не може да бъде • Изтрийте файлове или
22, 246
Поставете
създадена нова
поставете нова карта с
друга карта.
папка.
памет, след като копирате
важни изображения на
компютъра или друго
устройство.
• Проверете дали фърмуера —
на Eye-Fi картата е
актуализиран.
Фотоапаратът не
W,
• Копирайте файлове от
22, 293
може да
g
O
Eye-Fi картата на
контролира Eye-Fi
(мига)
компютъра или друго
картата.
устройство и
форматирайте картата или
поставете нова карта.
Няма карта с
памет.
344
Проблем
Фотоапаратът не
може да установи
карта с памет.
• Грешка при
достъп до
картата с памет.
Индикатор
Контролен
Дисплей
панел
Картата с
памет е
заключена.
W,
Плъзнете
X
заключването (мига)
до позиция
„записване“.
Не е наличен,
W,
ако Eye-Fi
O
картата е
(мига)
заключена.
Тази карта не е
форматирана. [C]
Форматирайте (мига)
картата.
Часовникът е
нулиран.
Невъзможно е
стартирането
на live view
(преглед в
реално време).
Моля,
изчакайте.
—
Проблем
Решение
Картата с памет е
заключена
(защитена срещу Плъзнете превключвателя
запис).
за защита срещу запис на
картата към позиция
„записване“.
Eye-Fi картата е
заключена
(защитена срещу
запис).
Картата с памет не е
Форматирайте картата с
била форматирана
памет или поставете нова
за използване във
картата с памет.
фотоапарата.
Часовник на
Настройте часовника на
фотоапарата не е
фотоапарата.
настроен.
—
Вътрешната
температура на
фотоапарата е
висока.
Папката не
съдържа
изображения.
—
От картата с памет
или папката
(папките) не са
избрани
изображения за
възпроизвеждане.
Всички
изображения
са скрити.
—
Изчакайте вътрешните
електрически вериги да се
охладят, преди да
продължите live view
(преглед в реално време).
0
29
22, 289
24, 290
337
Изберете папка, съдържаща
изображения от менюто
Папка с изображ. за
22, 266
възпроиз. или поставете
карта с памет, съдържаща
изображения.
Не могат да се
възпроизвеждат
изображения, докато не
Всички снимки в бъде избрана друга папка
текущата папка са или не бъде използвано
266
скрити.
Скриване на
изображение, за да
позволи на поне едно
изображение да се покаже.
345
Индикатор
Контролен
Дисплей
панел
Този файл не
може да бъде
показан.
—
Този файл не
може да бъде
избран.
—
Решение
0
Файлът не може да се
възпроизведе на
фотоапарата.
—
Изображения, създадени с
други устройства, не могат
да се ретушират.
—
• Филми, създадени с други
устройства, не могат да се
редактират.
• Филмите трябва да бъдат с
продължителност поне
две секунди.
—
—
Избраният филм
не може да бъде
редактиран.
Свързването е
невъзможно;
открити са
няколко
устройства.
Опитайте
отново покъсно.
—
Множество смарт
устройства се
опитват да се
Изчакайте няколко минути,
свържат към
преди да опитате отново.
фотоапарата
едновременно.
—
Грешка
—
Wi-Fi грешка.
Изберете Деактивиране за
Wi-Fi > Мрежова връзка,
след това изберете
Активиране отново.
256
Този филм не
може да бъде
редактиран.
346
Проблем
Файлът е
създаден или
модифициран
чрез компютър
или с друга марка
фотоапарат, или
файлът е
повреден.
Избраното
изображение не
може да бъде
ретуширано.
182
Индикатор
Контролен
Дисплей
панел
Мрежовият
достъп ще
бъде наличен
—
след
охлаждане на
фотоапарата.
Проверете
принтера.
—
Проверете
хартията.
—
Засядане на
хартията.
—
Няма хартия.
—
Проверете
подаването на
мастило.
—
Няма мастило.
—
Решение
0
Изключете фотоапарата и
пробвайте отново, след
като изчакате фотоапаратът
да се охлади.
—
Проблем
Вътрешната
температура на
фотоапарата е
висока.
Проверете принтера. За да
подновите, изберете
Продължаване (ако е
налично).
Хартията в
Поставете хартия с
принтера не е с
правилния размер и
избрания размер. изберете Продължаване.
Изчистете смачканата
В принтера е
хартия и изберете
заседнала хартия.
Продължаване.
Поставете хартия с
В принтера няма
избрания размер и
хартия.
изберете Продължаване.
Проверете мастилото. За да
Грешка на
подновите, изберете
мастилото.
Продължаване.
В принтера няма Сменете мастилото и
мастило.
изберете Продължаване.
Грешка на
принтера.
—*
—*
—*
—*
—*
—*
* Вижте ръководството на принтера за повече информация.
347
Спецификации
❚❚ Цифров фотоапарат Nikon D7200
Тип
Тип
Байонет за монтиране на
обектива
Ефективен зрителен ъгъл
Ефективни пиксели
Ефективни пиксели
Сензор за изображения
Сензор за изображения
Общо пиксели
Система за намаляване на
праха
Съхранение
Размер на изображението
(пиксели)
348
Цифров огледално-рефлексен фотоапарат
Байонет F на Nikon (с АФ съединение и АФ
контакти)
DX формат на Nikon; фокусно разстояние в 35 мм
[135] формат, еквивалент на приблизително 1,5
пъти това на обективи със зрителен ъгъл с FX
формат
24,2 милиона
23,5 × 15,6 мм CMOS сензор
24,72 милиона
Почистване на сензора за изображения, справочни
данни за изтриване на следи от прах от
изображението (изисква се софтуер Capture NX-D)
• DX (24×16) зона на изображението във визьора
6000 × 4000 (#)
4496 × 3000 ($)
2992 × 2000 (%)
• 1,3× (18×12) зона на изображението във визьора
4800 × 3200 (#)
3600 × 2400 ($)
2400 × 1600 (%)
• Снимки със зона на изображението във визьора от DX
(24×16), направени със селектор на live view (преглед в
реално време) завъртян на 1 в live view
6000 × 3368 (#)
4496 × 2528 ($)
2992 × 1680 (%)
• Снимки със зона на изображението във визьора от 1,3×
(18×12), направени със селектор на live view (преглед в
реално време) завъртян на 1 в live view
4800 × 2696 (#)
3600 × 2024 ($)
2400 × 1344 (%)
Съхранение
Файлов формат
Система Picture Control
Носител
Двоен слот
Файлова система
Визьор
Визьор
Покритие на кадъра
Увеличение
Зрителна точка
Настройване на диоптъра
• NEF (RAW): 12 или 14 бита, компресиране без загуби
или компресиране
• JPEG: JPEG-Baseline, съвместим с фино (прибл. 1 : 4),
нормално (прибл. 1 : 8) или основно (прибл. 1 : 16)
компресиране (Приоритет на размера);
Оптимално качество налично компресиране
• NEF (RAW) + JPEG: Една снимка, записана както в NEF
(RAW), така и в JPEG формат
Стандартна обработка, Неутрален, Ярък,
Монохромно изображение, Портрет, Пейзаж,
Равни; избраният Picture Control може да се
променя; съхранение на потребителски Picture
Controls
SD (Secure Digital) и съвместими с UHS-I SDHC и
SDXC карти с памет
Слот 2 може да се използва при препълване, за
резервно съхранение или за отделно съхранение
на копия, създадени с NEF + JPEG; снимките могат
да се копират между картите.
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Оптичен пентапризмен огледално-рефлексен
визьор
• DX (24×16) зона на изображението във визьора:
Приблизително 100% хоризонтално и 100%
вертикално
• 1,3×(18×12) зона на изображението във визьора:
Приблизително 97% хоризонтално и 97%
вертикално
Прибл. 0,94× (50 мм f/1,4 обектив при безкрайност,
–1,0 м–1)
19,5 мм (–1,0 м–1; от центъра на повърхността на
окуляра на визьора)
–2–+1 м–1
349
Визьор
Фокусен екран
Екран тип B BriteView Clear Matte Mark II с клин на АФ
зона (кадриращата мрежа може да бъде показана)
Рефлексно огледало
Бързо връщане
Преглед на дълбочината на Натискането на бутона Pv намалява диафрагмата на
рязкостта
обектива надолу до стойност, избрана от
потребителя (режими A и M) или от фотоапарата
(други режими)
Диафрагма на обектива
Мигновено връщане, управлявано електронно
Обектив
Съвместими обективи
Съвместим с обективи AF NIKKOR, включително
обективи тип G, E и D (някои ограничения са
приложими за PC обективи) и DX обективи, AI-P
NIKKOR обективи и обективи без процесор AI (само
режими A и M). IX NIKKOR обективи, обективи за
F3AF и различни от AI обективи не могат да се
използват.
Електронният далекомер може да се използва с
обективи с максималнa диафрагма от f/5,6 или побърза (електронният далекомер поддържа 1 точка
за фокусиране с обективи с максималнa диафрагма
от f/8 или по-бърза).
350
Затвор
Тип
Скорост
Скорост синхр. светкавица
Затвор с електронно контролиран вертикален ход
на фокалната равнина
1/8000–30 сек в стъпки от 1/3, 1/2 EV, bulb
(продължителна ръчна експозиция докато е
натиснат спусъка), time (продължителна ръчна
експозиция за зададен период от време), X250
X = 1/250 сек; синхронизиране със затвора при 1/320
сек или по-бавно (обхватът на светкавицата се
влошава при скорости между 1/250 и 1/320 сек)
Освобождаване
Режим на снимане
S (единична снимка), CL (серия от снимки с ниска
скорост), CH (серия от снимки с висока скорост),
Q (тихо освобождаване на затвора), E
(самоснимачка), MUP (вдигнато огледало)
Приблизителна скорост при • JPEG и 12-битови NEF (RAW) изображения, записани с DX
серийно снимане
(24×16) избрано за зона на изображението във визьора
CH: 6 кадъра/сек.
CL: 1–6 кадъра/сек.
• JPEG и 12-битови NEF (RAW) изображения, записани с 1,3×
(18×12) избрано за зона на изображението във визьора
CL: 1–6 кадъра/сек.
CH: 7 кадъра/сек.
• 14-битови NEF (RAW) изображения, записани с DX (24×16)
избрано за зона на изображението във визьора
CH: 5 кадъра/сек.
CL: 1–5 кадъра/сек.
• 14-битови NEF (RAW) изображения, записани с 1,3× (18×12)
избрано за зона на изображението във визьора
CH: 6 кадъра/сек.
CL: 1–6 кадъра/сек.
Обърнете внимание: Максималната кадрова честота в
режим на live view (преглед в реално време) е
3,7 кадъра/сек.
Самоснимачка
2 сек, 5 сек, 10 сек, 20 сек; 1–9 експозиции на
интервали от 0,5, 1, 2 или 3 сек
Режими дистанц. управл.
Отложено дистанционно, дистанционно
(ML-L3)
управление с мигновена реакция, дистанц.
повдигане огледало
351
Експозиция
Измерване
Измервателен метод
Обхват (ISO 100, f/1,4
обектив, 20 °C)
Конектор за свързване на
експонометъра
Режим
352
Измерване на TTL експозицията с помощта на 2016пикселовия RGB сензор
• Матрично: 3D цветно матрично измерване ІІ (тип G,
E и D обективи); цветно матрично измерване II
(други обективи с процесор); цветно матрично
измерване, налично с обективи с процесор, ако
потребителят предостави данни за обектива
• Централно-претеглено измерване: Тежест от
приблизително 75%, дадена на кръга от 8 мм в
центъра на кадъра. Диаметърът на кръга може да
бъде променян на 6, 10 или 13 мм или
претеглянето може да бъде базирано на средно
за целия кадър (обективите без процесор
използват 8 мм кръг)
• Точково измерване: Измерва кръг от 3,5 мм (прибл.
2,5% от кадъра), центриран в избрана точка за
фокусиране (или централна точка за фокусиране
при използване на обектив без процесор)
• Матрично или централно-претеглено измерване: 0–20 EV
• Точково измерване: 2–20 EV
Комбиниран процесор и AI
Автоматични режими (i автоматично; j автоматично
(изключване на светкавицата)); режими на сцена (k портрет;
l пейзаж; p дете; m спорт; n близък план; o нощен портрет;
r нощен пейзаж; s парти/закрито; t плаж/сняг; u залез;
v здрач/зори; w портрет на домашен любимец; x горяща свещ;
y цъфтеж; z есенни цветове; 0 храна); режими със
специални ефекти (% нощна визия; g цветна рисунка;
i ефект „миниатюра“; u селективен цвят; 1 силует; 2 висок
ключ; 3 нисък ключ); режим с автоматична програма с
гъвкава програма (P); автоматичен режим с
приоритет на затвора (S); автоматичен режим с
приоритет на диафрагмата (A); ръчен режим (M);
U1 (потребителски настройки 1); U2 (потребителски настройки 2)
Експозиция
Компенсация на
експозицията
Заключване на
експозицията
ISO чувствителност
(препоръчан индекс на
експозицията)
Активен D-Lighting
Фокус
Автоматично фокусиране
Диапазон на детекция
Сервоуправление на
обектива
Точка за фокусиране
Режим за избор на АФ зона
Заключване на фокусa
Може да бъде регулирано с –5–+5 EV в стъпки от 1/3
или 1/2 EV в режими P, S, A, M, SCENE и %
Осветеността, заключена при измерената стойност
с бутона A AE-L/AF-L бутон
ISO 100–25 600 в стъпки от 1/3, 1/2 EV. В режими P, S, A
и M също може да се настрои до приблизително 1
или 2 EV (еквивалент на ISO 102 400; само
монохромно изображение) над ISO 25 600; налично
с автоматична настройка на ISO чувствителността
Автоматично, Свръхвисоко, Високо, Нормално,
Ниско, Изкл.
Усъвършенстван сензорен модул с автоматично
фокусиране Nikon Multi-CAM 3500 II с детекция на
TTL фазата, фина настройка, 51 точки за фокусиране
(включително 15 сензора от кръстосан тип; f/8
поддръжка от 1 сензор) и лъч за подпомагане на АФ
(диапазон прибл. 0,5–3 м)
–3–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Автоматично фокусиране (AF): Единичен АФ (AF-S); АФ с
непрекъснато следене (AF-C); избор на
автоматичен AF-S/AF-C (AF-A); активирано
автоматично проследяване с предвиждащо
фокусиране, в зависимост от състоянието на
обекта
• Ръчно фокусиране (M): Може да се използва
електронния далекомер
Може да се избира от 51 или 11 точки за
фокусиране
АФ с единична точка; 9-, 21- или 51-точков АФ с
динамична зона, 3D проследяване, АФ с
автоматична зона
Фокусът може да се заключи чрез натискане на
спусъка наполовина (единичен АФ) или с натискане
на бутона A AE-L/AF-L
353
Светкавица
Вградена светкавица
i, k, p, n, o, s, w, g: Автоматична светкавица с
автоматично изскачане
P, S, A, M, 0: Ръчно изскачане с освобождаване с
бутон
Водещо число
Прибл. 12, 12 с ръчна светкавица (м, ISO 100, 20 °C)
Управление на светкавицата TTL: i-TTL управление на светкавицата с 2016пикселов RGB сензор е налично с вградената
светкавица; i-TTL балансирана запълваща
светкавица за цифров SLR се използва с матрица
или централно-претеглено измерване, стандартна
i-TTL запълваща светкавица за цифров SLR с
точково измерване
Режим на светкавицата
Поддържат се автоматично, автоматична
синхронизация с намаляване на ефекта „червени
очи“, автоматична бавна синхронизация,
автоматична бавна синхронизация с намаляване на
ефекта „червени очи“, запълваща светкавица,
намаляване на ефекта „червени очи“, бавна
синхронизация, бавна синхронизация с
намаляване на ефекта „червени очи“,
синхронизация по задно перде с бавна
синхронизация, синхронизация по задно перде,
изкл., автоматична FP високоскоростна
синхронизация
Компенсация на
–3–+1 EV в стъпки от 1/3 или 1/2 EV
светкавицата
Индикатор за готовност на Светва, когато вградената светкавица или
светкавицата
светкавица, предлагана като опция, е напълно
заредена; мига, след като светкавицата е
задействана при пълна мощност
Гнездо за аксесоари
ISO 518 гнездо за аксесоари с контакти за
синхронизиране и данни и защитно заключване
Система за креативно
Поддържа Nikon CLS; налична е опция за режим на
осветяване на Nikon (CLS)
командния модул
Извод за синхронизация
AS-15 адаптер за извода за синхронизация
(продава се отделно)
354
Баланс на бялото
Баланс на бялото
Клин
Типове клин
Live view
Режими
Сервоуправление на
обектива
Режим за избор на АФ зона
Автоматично фокусиране
Автоматично (2 типа), осв. от лампа наж. жичка,
флуоресцентно осветление (7 вида), пряка слънчева
светлина, светкавица, облачно небе, сянка, ръчна
потребит. настройка (могат да се запазят до 6
стойности, измерването на точковия баланс на
бялото е налично по време на live view (преглед в
реално време)), избор на цветна температура
(2500 K–10 000 K), всички с фина настройка
Експозиция, светкавица, баланс на бялото и ADL
C (снимки live view), 1 (филм live view)
• Автоматично фокусиране (АF): Единичен АФ (AF-S);
постоянен следящ АФ (AF-F)
• Ръчно фокусиране (M)
АФ с приоритет на лица, АФ с широка зона, АФ с
нормална зона, АФ с проследяване на обекта
АФ с детекция на контраст навсякъде в кадъра
(фотоапаратът избира точка за фокусиране
автоматично, когато е избрано АФ с приоритет на
лица или АФ с проследяване на обекта)
Филм
Измерване
Измерване на TTL експозицията с помощта на
основния сензор за изображения
Измервателен метод
Матрично или осветяване с приоритет на центъра
Размер на кадъра (пиксели) • 1920 × 1080; 60p (последователна развивка), 50p,
и кадрова честота
30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
Реалните кадрови честоти за 60p, 50p, 30p, 25p и
24p са 59,94, 50, 29,97, 25 и 23,976 кадъра/сек,
съответно; опциите поддържат едновременно
★сянка, високо и нормално качество на
изображението
1920 × 1080; 60p и 50p са налични, само когато 1,3×
(18×12) е избрано за Зона на изображ. във
визьора в менюто за заснемане на видео
355
Филм
Файлов формат
Видео компресиране
Формат за записване на
аудио
Аудио записващо устройство
Други опции
Дисплей
Дисплей
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане
Интерфейс
USB
HDMI изход
Порт за аксесоари
Аудио вход
Аудио мощност
356
MOV
H.264/MPEG-4 усъвършенствано видео кодиране
Линеен PCM
Вграден или външен стерео микрофон;
регулируема чувствителност
Добавяне индексни знаци, серия снимки през
интервал
8 см/3,2-инч., прибл. 1 229 000 точки (VGA; 640 ×
RGBW × 480 = 1 228 800), TFT дисплей с
приблизително 170° ъгъл на виждане, прибл. 100%
покритие на кадъра и регулируема яркост и ъгъл
Възпроизвеждане на цял екран и миниатюра (4, 9
или 72 изображения, или календар) с увеличаване
при възпроизвеждане, възпроизвеждане на филми,
слайдшоу на снимки и/или филми, показване на
хистограма, силно осветени елементи, информация
за снимката, показване на данните за
местоположението и автоматично завъртане на
изображението
Hi-Speed USB; препоръчва се свързване към
вграден USB порт
HDMI конектор тип C
• Безжични дистанционни управления: WR-1, WR-R10
(продават се отделно)
• Кабел за дистанционно управление: MC-DC2 (продава
се отделно)
• GPS устройство: GP-1/GP-1A (продава се отделно)
Стерео минищифтов жак (3,5 мм диаметър;
поддържа модулно захранване)
Стерео минищифтов жак (3,5 мм диаметър)
Безжичен
Стандарти
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Работна честота
2412–2462 MHz (канали 1–11)
Обхват (линия на видимост) Приблизително 30 м (при условие, че няма
смущения; обхватът може да варира според силата
на сигнала и наличието или липсата на
препятствия)
Честота на данните
54 Mbps
Максималната скорост на логически данни,
съгласно IEEE стандарта. Действителните стойности
може да се различават.
Удостоверяване
Отворена система, WPA2-PSK
Безжична настройка
Поддържа WPS
Протоколи за достъп
Инфраструктура
Комуникация близко разст.
Работа
Поддържани езици
Поддържани езици
NFC Forum тип 3 етикет
Английски, арабски, бенгалски, български,
виетнамски, гръцки, датски, индонезийски,
италиански, испански, китайски (опростен и
традиционен), корейски, маратхи, немски,
норвежки, персийски, полски, португалски
(европейски и бразилски), румънски, руски,
сръбски, тамилски, тайландски, телугу, турски,
украински, унгарски, фински, френски, хинди,
холандски, чешки, шведски, японски
357
Захранване
Батерия
Батериен пакет
Захранващ адаптер
Гнездо за статив
Гнездо за статив
Размери/тегло
Размери (Ш × В × Д)
Тегло
Една акумулаторна литиево-йонна батерия
EN-EL15; батериите EN-EL15b и EN-EL15a също могат
да се използват
Опционален MB-D15 батериен пакет с избор на
различен тип батерии с една акумулаторна
литиево-йонна батерия Nikon EN-EL15 или шест AA
алкални, Ni-MH или литиеви батерии. Батериите
EN-EL15b и EN-EL15a също могат да се използват.
Захранващ адаптер EH-5b; изисква конектор за
захранване EP-5B (предлага се отделно)
/4 in. (ISO 1222)
1
Прибл. 135,5 × 106,5 × 76 мм
Прибл. 755 г с батерия и карта с памет, но без
капачката на тялото на фотоапарата; около 675 г
(само тялото на фотоапарата)
Работна среда
Температура
0 °C–40 °C
Влажност
85% или по-малко (без конденз)
• Освен ако не е посочено друго, всички измервания са извършени в съответствие с указанията на
Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Всички цифри са за фотоапарат с напълно заредена батерия.
• Nikon си запазва правото да променя спецификациите на хардуера и софтуера, описани в това
ръководство, по всяко време и без предизвестие. Nikon не носи отговорност за щети, които могат да
възникнат от която и да е грешка в това ръководство.
358
❚❚ Зарядно устройство за батерии MH-25a
Номинално входно
напрежение
Номинално изходно
напрежение
Поддържани батерии
Време за зареждане
Работна температура
Размери (Ш × В × Д)
Дължина на захранващия
кабел (ако е в комплекта)
Тегло
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
DC 8,4 V/1,2 A
Акумулаторни литиево-йонни батерии Nikon
EN-EL15b, EN-EL15a и EN-EL15
Прибл. 2 час и 35 минути при температура на
околната среда от 25 °C при напълно изразходен
заряд
0 °C–40 °C
Прибл. 95 × 33,5 × 71 мм, без издадените части
Прибл. 1,5 м
Прибл. 115 г, без конектора за захранването от
комплекта (захранващ кабел или захранващ
адаптер за стена)
❚❚ Акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL15
Тип
Номинален капацитет
Работна температура
Размери (Ш × В × Д)
Тегло
Акумулаторна литиево-йонна батерия
7,0 V/1900 mAh
0 °C–40 °C
Прибл. 40 × 56 × 20,5 мм
Прибл. 78 г, без капачката за контактните пластини
359
❚❚ Обектив AF-S DX NIKKOR 18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR
Тип
Фокусно разстояние
Максимална диафрагма
Конструкция на обектива
Зрителен ъгъл
Скала на фокусното
разстояние
Информация за
разстоянието до обекта
Увеличение
Обектив тип G AF-S DX с вграден процесор и
байонет F
18–105 мм
f/3,5–5,6
15 елемента в 11 групи (включително 1 ED елемент
на обектива, 1 асферична леща)
76°–15° 20´
Разграфено в милиметри (18, 24, 35, 50, 70, 105)
Изход към фотоапарата
Ръчно увеличение с използване на независим
пръстен за увеличението на обектива
Фокусиране
Система Internal Focusing (IF) на Nikon с
автоматично фокусиране, управлявано от
безшумен вълнов двигател и отделен пръстен за
фокусиране за ръчно фокусиране
Намаляване на вибрациите Преместване на оптичен елемент с използване на
voice coil motors (VCMs)
Минимално разстояние на 0,45 м от фокалната равнина (0 98) на всички
фокусиране
позиции на увеличението на обектива
Остриета на диафрагмата
7 (заоблен отвор на диафрагмата)
Диафрагма
Напълно автоматично
Обхват на диафрагмата
• 18 мм фокусно разстояние: f/3,5–22
• 105 мм фокусно разстояние: f/5,6–38
Минималната показана диафрагма може да варира,
в зависимост от размера на стъпката на
експозицията, избрана с фотоапарата.
Измерване
Пълна диафрагма
Размер на филтъра/
67 мм (P = 0,75 мм)
приставката за филтри
Размери
Прибл. 76 мм диаметър × 89 мм (разстояние от
фланеца за монтиране на обектива на фотоапарата)
Тегло
Прибл. 420 г
360
❚❚ Обектив AF-S DX NIKKOR 18–140 мм f/3,5–5,6G ED VR
Тип
Фокусно разстояние
Максимална диафрагма
Конструкция на обектива
Зрителен ъгъл
Скала на фокусното
разстояние
Информация за
разстоянието до обекта
Увеличение
Обектив тип G AF-S DX с вграден процесор и
байонет F
18–140 мм
f/3,5–5,6
17 елемента в 12 групи (включително 1 ED елемент
на обектива, 1 асферична леща)
76°–11° 30´
Разграфено в милиметри (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Изход към фотоапарата
Ръчно увеличение с използване на независим
пръстен за увеличението на обектива
Фокусиране
Система Internal Focusing (IF) на Nikon с
автоматично фокусиране, управлявано от
безшумен вълнов двигател и отделен пръстен за
фокусиране за ръчно фокусиране
Намаляване на вибрациите Преместване на оптичен елемент с използване на
voice coil motors (VCMs)
Минимално разстояние на
0,45 м от фокалната равнина (0 98) на всички
фокусиране
позиции на увеличението на обектива
Остриета на диафрагмата
7 (заоблен отвор на диафрагмата)
Диафрагма
Напълно автоматично
Обхват на диафрагмата
• 18 мм фокусно разстояние: f/3,5–22
• 140 мм фокусно разстояние: f/5,6–38
Минималната показана диафрагма може да варира,
в зависимост от размера на стъпката на
експозицията, избрана с фотоапарата.
Измерване
Пълна диафрагма
Размер на филтъра/
67 мм (P = 0,75 мм)
приставката за филтри
Размери
Прибл. 78 мм максимален диаметър × 97 мм
(разстояние от фланеца за монтиране на обектива
на фотоапарата)
Тегло
Прибл. 490 г
361
❚❚ Обектив AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3,5–5,6G ED VR II
Тип
Фокусно разстояние
Максимална диафрагма
Конструкция на обектива
Зрителен ъгъл
Скала на фокусното
разстояние
Информация за
разстоянието до обекта
Увеличение
Обектив тип G AF-S DX с вграден процесор и
байонет F
18–200 мм
f/3,5–5,6
16 елемента в 12 групи (включително 2 ED елемента
на обектива, 3 асферични лещи)
76°–8°
Разграфено в милиметри (18, 24, 35, 50, 70, 135, 200)
Изход към фотоапарата
Ръчно увеличение с използване на независим
пръстен за увеличението на обектива
Фокусиране
Система Internal Focusing (IF) на Nikon с
автоматично фокусиране, управлявано от
безшумен вълнов двигател и отделен пръстен за
фокусиране за ръчно фокусиране
Намаляване на вибрациите Преместване на оптичен елемент с използване на
voice coil motors (VCMs)
Индикатор за разстоянието 0,5 м до безкрайност (∞)
на фокусиране
Минимално разстояние на
0,5 м от фокалната равнина (0 98) на всички
фокусиране
позиции на увеличението на обектива
Остриета на диафрагмата
7 (заоблен отвор на диафрагмата)
Диафрагма
Напълно автоматично
Обхват на диафрагмата
• 18 мм фокусно разстояние: f/3,5–22
• 200 мм фокусно разстояние: f/5,6–36
Минималната показана диафрагма може да варира,
в зависимост от размера на стъпката на
експозицията, избрана с фотоапарата.
Измерване
Пълна диафрагма
Размер на филтъра/
72 мм (P = 0,75 мм)
приставката за филтри
Размери
Прибл. 77 мм максимален диаметър × 96,5 мм
(разстояние от фланеца за монтиране на обектива
на фотоапарата)
Тегло
Прибл. 565 г
Nikon си запазва правото да променя спецификациите на хардуера и софтуера, описани в това
ръководство, по всяко време и без предизвестие. Nikon не носи отговорност за щети, които могат да
възникнат от която и да е грешка в това ръководство.
362
Обективи
Този раздел описва функциите, достъпни с обективи AF-S DX NIKKOR
18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR, AF-S DX NIKKOR 18–140 мм f/3,5–5,6G ED
VR и AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3,5–5,6G ED VR II. Обективът,
използван стандартно в това ръководство с илюстративна цел, е
AF-S DX NIKKOR 18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR.
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR
Маркировка за фокусното
разстояние
Скала на
фокусното
разстояние
Капачка на обектива
Маркировка за монтиране
на обектива (0 23)
Контактни пластини
за обективи с процесор
(0 307)
Задна капачка на
обектива
Пръстен за увеличението
на обектива (0 33)
Пръстен за фокусиране (0 97)
Превключвател на режима на
фокусиране A-M (автоматиченръчен) (0 97)
Превключвател за намаляване на
вибрациите ВКЛ./ИЗКЛ. (0 367)
363
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140 мм f/3,5–5,6G ED VR
Маркировка за фокусното
разстояние
Скала на
фокусното
разстояние
Капачка на обектива
Маркировка за монтиране
на обектива (0 23)
Контактни пластини
за обективи с процесор
(0 307)
Задна капачка на
обектива
Пръстен за увеличението
на обектива (0 33)
Пръстен за фокусиране (0 97)
364
Превключвател на режима на
фокусиране A-M (автоматиченръчен) (0 97)
Превключвател за намаляване
на вибрациите ВКЛ./ИЗКЛ.
(0 367)
❚❚ Обектив AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3,5–5,6G ED VR II
Индикатор за разстоянието на фокусиране
Маркировка за
фокусното
разстояние
Скала на
фокусното
разстояние
Маркировка за разстоянието
на фокусиране
Маркировка за монтиране
на обектива (0 23)
Контактни пластини за
обективи с процесор (0 307)
Капачка на обектива
Задна капачка
на обектива
LOCK
18
Пръстен за увеличението
на обектива (0 33)
Превключвател на
заключването на
вариообектива
Пръстен за фокусиране (0 97)
Превключвател на режима
на фокусиране (0 97)
Превключвател за
намаляване на вибрациите
ВКЛ./ИЗКЛ. (0 367)
Превключвател на режима
за намаляване на
вибрациите (0 368)
A Превключвател на заключването на вариообектива
За да заключите пръстена за увеличението на обектива, го завъртете на
позиция 18 мм и плъзнете превключвателя на заключването на
вариообектива на LOCK (заключено). Това не позволява на обектива да се
удължава от собственото си тегло, докато фотоапаратът се пренася.
D Индикатор за разстоянието на фокусиране
Обърнете внимание, че индикаторът за разстоянието на фокусиране е
предвиден само като ориентир и може да не показва точно разстоянието до
обекта и е възможно, поради дълбочината на рязкост или други фактори, да
не показва ∞, когато фотоапаратът е фокусиран върху далечен предмет.
365
AF-S DX NIKKOR 18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR, AF-S DX NIKKOR 18–
140 мм f/3,5–5,6G ED VR и AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3,5–5,6G ED VR
II се използват изключително с цифрови фотоапарати Nikon с DX
формат.
D Грижа за обектива
• Поддържайте контактните пластини за обективи с процесор чисти.
• Използвайте гумена круша, за да премахнете праха и власинките от
повърхността на обектива. За да премахнете зацапвания и следи от
пръсти, нанесете малко количество етанол или препарат за почистване на
обективи върху мека чиста памучна кърпа или кърпичка за почистване на
обективи и почистете от центъра навън с кръговидни движения, като
внимавате да не оставяте петна или да докосвате стъклото с пръсти.
• Никога не използвайте органични разтворители като разредител за боя
или бензин за почистване на обектива.
• Сенникът на обектива и NC филтрите могат да се използват за защита на
предните елементи на обектива.
• Поставяйте предната и задната капачки, преди да сложите обектива в
неговата гъвкава торбичка.
• Когато е поставен сенник на обектива, не повдигайте и не дръжте обектива
или фотоапарата, използвайки само сенника.
• Ако обективът няма да се използва за продължителен период от време, го
съхранявайте на хладно и сухо място, за да избегнете появата на мухъл и
ръжда. Не съхранявайте на пряка слънчева светлина или заедно с
нафталинови или камфорови топчета срещу молци.
• Дръжте обектива сух. Ръждясване на вътрешния механизъм може да
причини непоправими щети.
• Оставянето на обектива на много горещи места може да повреди или
деформира частите, направени от подсилена пластмаса.
366
❚❚ Намаляване на вибрациите (VR)
Обективите, описани в този раздел, поддържат намаляване на
вибрациите (VR), което намалява размазването, причинено от
заклащане на фотоапарата, дори когато фотоапаратът е завъртян
хоризонтално, което позволява забавянето на скоростите на
затвора на фотоапарати с DX формат с приблизително 3,5 спирания
(AF-S DX NIKKOR 18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR и AF-S DX NIKKOR 18–200
мм f/3,5–5,6G ED VR II) или 4,0 спирания (AF-S DX NIKKOR 18–140 мм
f/3,5–5,6G ED VR) на максимална позиция на увеличението на
обектива (съгласно стандартите на Camera and Imaging Products
Association [CIPA]; ефектите варират според фотографа и условията
на снимане). Това увеличава диапазона на наличните скорости на
затвора и позволява ръчно снимане без статив в широк диапазон от
ситуации.
За да използвате намаляване на
вибрациите, плъзнете превключвателя за
намаляване на вибрациите на ON.
Намаляването на вибрациите е активирано,
когато спусъкът е натиснат наполовина,
което намалява ефекта от заклащане на
фотоапарата върху изображението във
визьора и опростява процеса на кадриране
на обекта и фокусиране както в режим на
ръчно фокусиране, така и в режим на
автоматично фокусиране. Когато
фотоапаратът е завъртян, намаляването на
вибрациите е приложимо само за
движение, което не е част от завъртането (ако фотоапаратът е
завъртян хоризонтално, например, намаляването на вибрациите ще
бъде приложимо само за вертикалното заклащане), което прави
много по-лесно и гладко завъртането на фотоапарата в широка дъга.
Изключете намаляването на вибрациите, когато фотоапаратът е
надеждно монтиран върху статив, но го оставете включено, когато
главата на статива не е застопорена или когато използвате монопод.
367
D Намаляване на вибрациите
Не изключвайте фотоапарата и не сваляйте обектива, докато намаляването
на вибрациите е активно.
Намаляването на вибрациите е деактивирано, докато вградената
светкавица се зарежда. Когато намаляването на вибрациите е активно,
изображението във визьора може да трепти след освобождаването на
затвора. Това не означава, че съществува неизправност; изчакайте
изображението във визьора да се стабилизира преди да снимате.
A Превключвателят на режима за намаляване на вибрациите (обективи AF-S DX NIKKOR
18–200 мм f/3,5–5,6G ED VR II)
Превключвателят на режима за намаляване на вибрациите се използва за
избор на режим за намаляване на вибрациите, когато намаляването на
вибрациите е включено.
• Изберете NORMAL, за да намалите ефектите от вибрациите, когато снимате
от фиксирана позиция и в други ситуации със сравнително малко
движения на фотоапарата.
• Изберете ACTIVE, за да намалите ефектите от вибрациите, когато снимате от
движещо се превозно средство, докато вървите и в други ситуации с
активни движения на фотоапарата.
Плъзнете превключвателя на режима за намаляване на вибрациите на
NORMAL за завъртени снимки. Когато фотоапаратът е завъртян, намаляването
на вибрациите е приложимо само за движение, което не е част от
завъртането (ако фотоапаратът е завъртян хоризонтално, например,
намаляването на вибрациите ще бъде приложимо само за вертикалното
заклащане), което прави много по-лесно и гладко завъртането на
фотоапарата в широка дъга.
368
A Използване на вградената светкавица
При използване на вградената светкавица се уверете, че обектът е на
разстояние поне 0,6 м, и свалете сенниците на обектива, за да
предотвратите винетиране (сенки там, където краят на обектива закрива
вградената светкавица).
Сянка
Винетиране
AF-S DX NIKKOR 18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR:
Фотоапарат
D5300/D5000/D3100/D3000
D5200/D5100/D3200
D5500/D3300
D7200/D7100/D7000/
D300 серии/D200/D100/
D80
Серии D90/D70
D50
Серии D60/D40
Позиция на
увеличението на
обектива
18 мм
24 мм
18 мм
24 мм
18 мм
24 мм
35–105 мм
Минимално разстояние без
винетиране
2,5 м
1,0 м
3,0 м
1,0 м
2,5 м
1,0 м
Без винетиране
Всички
Без винетиране
18 мм
24–105 мм
18 мм
24–105 мм
18 мм
24 мм
35–105 мм
1,5 м
Без винетиране
1,0 м
Без винетиране
2,5 м
1,0 м
Без винетиране
369
AF-S DX NIKKOR 18–140 мм f/3,5–5,6G ED VR:
Фотоапарат
D7200/D7100/D7000/
D300 серии/D200/D100
D90/D80/D50
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
D70 серии/D60/D40 серии
Позиция на
увеличението на
обектива
18 мм
24–140 мм
18 мм
24 мм
35–140 мм
18 мм
24 мм
35–140 мм
Минимално разстояние без
винетиране
1,0 м
Без винетиране
2,5 м
1,0 м
Без винетиране
1,0 м
1,0 м
Без винетиране
AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3,5–5,6G ED VR II:
Фотоапарат
D7200/D7100/D7000/
D300 серии/D200/D100
D90/D80
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
D70 серии/D60/D50/
D40 серии
Позиция на
увеличението на
обектива
18 мм
24–200 мм
24 мм
35 мм
50–200 мм
Минимално разстояние без
винетиране
1,0 м
Без винетиране
1,0 м
1,0 м
Без винетиране
24 мм
1,0 м
35–200 мм
Без винетиране
Тъй като вградените светкавици за D100 и D70 могат да покрият само
зрителен ъгъл на обектив с фокусно разстояние от 20 мм или повече,
винетирането ще се появи при фокусно разстояние от 18 мм.
370
A Аксесоари в комплекта за AF-S DX NIKKOR 18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR
•
•
•
•
67 мм заключваща предна капачка на обектива LC-67
Задна капачка на обектива
Гъвкава торбичка за обектива CL-1018
Сенник за байонет HB-32
Подравнете маркировката върху обектива за монтирането на сенника (●)
с маркировката върху сенника за прикрепването му към обектива (
),
както е показано на фигура q, и след това завъртете сенника (w), докато
маркерът ● бъде подравнен с маркировката върху сенника на обектива за
заключване (—).
Когато прикрепяте или сваляте сенник, го дръжте близо до символа на
основата му и избягвайте да го стискате твърде силно. Ако сенникът не е
прикрепен правилно, може да възникне винетиране.
Сенникът може да бъде обърнат и монтиран на обектива, когато не се
използва.
A Опционални аксесоари за AF-S DX NIKKOR 18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR
• 67 мм филтри със завинтване
• Задни капачки на обектива LF-1 и LF-4
371
A Аксесоари в комплекта за AF-S DX NIKKOR 18–140 мм f/3,5–5,6G ED VR
• 67 мм заключваща предна капачка на обектива LC-67
• Задна капачка на обектива
A Опционални аксесоари за AF-S DX NIKKOR 18–140 мм f/3,5–5,6G ED VR
•
•
•
•
67 мм филтри със завинтване
Задни капачки на обектива LF-1 и LF-4
Гъвкава торбичка за обектива CL-1018
Сенник за байонет HB-32
Подравнете маркировката върху обектива за монтирането на сенника (●)
с маркировката върху сенника за прикрепването му към обектива (
),
както е показано на фигура q, и след това завъртете сенника (w), докато
маркерът ● бъде подравнен с маркировката върху сенника на обектива за
заключване (—).
Когато прикрепяте или сваляте сенник, го дръжте близо до символа на
основата му и избягвайте да го стискате твърде силно. Ако сенникът не е
прикрепен правилно, може да възникне винетиране.
Сенникът може да бъде обърнат и монтиран на обектива, когато не се
използва.
372
A Аксесоари в комплекта за AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3,5–5,6G ED VR II
•
•
•
•
72 мм заключваща предна капачка на обектива LC-72
Задна капачка на обектива
Гъвкава торбичка за обектива CL-1018
Сенник за байонет HB-35
Подравнете маркировката върху обектива за монтирането на сенника (●)
с маркировката върху сенника за прикрепването му към обектива (
),
както е показано на фигура q, и след това завъртете сенника (w), докато
маркерът ● бъде подравнен с маркировката върху сенника на обектива за
заключване (—).
NORMAL
ACTIVE
Когато прикрепяте или сваляте сенник, го дръжте близо до символа на
основата му и избягвайте да го стискате твърде силно. Ако сенникът не е
прикрепен правилно, може да възникне винетиране.
Сенникът може да бъде обърнат и монтиран на обектива, когато не се
използва.
A Опционални аксесоари за AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3,5–5,6G ED VR II
• 72 мм филтри със завинтване
• Задни капачки на обектива LF-1 и LF-4
373
A Забележка за широкоъгълните и суперширокоъгълни обективи
Автоматичното фокусиране може да не даде очакваните резултати в
ситуации, подобни на показаните по-долу.
1 Фоновите обекти заемат по-голяма част от точката за фокусиране, отколкото главният
обект:
Ако точката за фокусиране съдържа
както обекти на преден, така и обекти
на заден план, фотоапаратът може да
фокусира върху задния план и обектът
да остане извън фокус.
Пример: Отдалечен портретен
обект на определено
разстояние от фона
2 Обектът съдържа множество фини детайли.
Фотоапаратът може да има трудности
при фокусирането върху предмети,
които заключват контраста или
изглеждат по-малки от фоновите
обекти.
Пример: Поле с цветя
В тези случаи използвайте ръчно фокусиране или използвайте
заключването на фокуса, за да фокусирате върху друг обект на същото
разстояние и след това прекомпозирайте снимката. За повече информация
вижте „Получаване на добри резултати с автоматично фокусиране“ (0 96).
374
A Използване на M/A (автоматично фокусиране с приоритет на ръчното фокусиране) с
обективи AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3,5–5,6G ED VR II
За да фокусирате чрез автоматично фокусиране с приоритет на ръчното
фокусиране (M/A):
1 Плъзнете превключвател на режима на фокусиране на обектива (0 365)
на M/A.
2 Фокус.
Ако желаете, можете да отмените автоматичното фокусиране чрез
завъртане на пръстена за фокусиране на обектива, докато държите спусъка
натиснат наполовина (или докато натискате бутона, на който е зададено АФВКЛ. в менюто с потребителски настройки). За да фокусирате повторно чрез
автоматично фокусиране, натиснете спусъка наполовина (или натиснете
бутона отново).
A Фокусиране с обективи AF-S DX NIKKOR 18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR и AF-S DX NIKKOR 18–
140 мм f/3,5–5,6G ED VR
Когато единичен АФ (AF-S) е избран за режим за фокусиране на фотоапарата
и превключвателят на режима на фокусиране A-M (автоматичен-ръчен) на
обектива е настроен на A, фокусът може да бъде регулиран чрез задържане
на спусъка натиснат наполовина след приключване на автоматичното
фокусиране и ръчно завъртане на пръстена за фокусиране. Не въртете
пръстена за фокусиране, докато автоматичното фокусиране не приключи.
За да фокусирате повторно чрез автоматично фокусиране, натиснете
спусъка наполовина отново.
375
❚❚ Поддържани стандарти
• DCF версия 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) (стандарт за
осигуряване на съвместимост между файловите системи на
фотоапарати на различни производители) е стандарт, широко
използван в отрасъла на цифровите фотоапарати, за да се
гарантира съвместимостта между различните марки фотоапарати.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) (цифров формат на поръчка
за печат) е широко използван в отрасъла стандарт, който
позволява снимките да бъдат отпечатвани от поръчки за печат,
които се съхраняват на картата с памет.
• Exif версия 2.3: Фотоапаратът поддържа Exif (Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras) версия 2.3, стандарт, при който
информация, съхранявана със снимките, се използва за оптимална
репродукция на цветовете, когато изображенията са продукт на
принтери, съвместими с Exif.
• PictBridge: Стандарт, развит чрез сътрудничество между отраслите
на цифровите фотоапарати и на принтерите, позволявайки
снимките да бъдат извеждани директно към принтери, без да се
прехвърлят първо в компютър.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface е стандарт за
мултимедиен интерфейс, използван в потребителска електроника
и аудиовизуални устройства, способни да предават аудиовизуални
данни и контролни сигнали към устройства, съвместими с HDMI
посредством свързване с един кабел.
376
Информация за търговски марки
IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
в САЩ и/или други страни и се използва по лиценз. Windows е или
регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в
САЩ и/или други страни. PictBridge е търговска марка. Логотата на SD, SDHC и
SDXC са търговски марки на SD-3C, LLC. HDMI, логото HDMI и High-Definition
Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки
на HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi и логото на Wi-Fi са търговски марки или регистрирани търговски марки
на Wi-Fi Alliance. N-Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и/или други страни. Всички други търговски
наименования, споменати в това ръководство или друга документация в
комплект с вашия продукт Nikon, са търговски марки или регистрирани
търговски марки на съответните им притежатели.
A Маркировка за съответствие
Стандартите, на които отговаря фотоапаратът, могат да бъдат разгледани
чрез опцията Маркировка за съответствие в менюто с настройки (0 293).
A FreeType Лиценз (FreeType2)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Всички права запазени.
A MIT Лиценз (HarfBuzz)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2015 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Всички права
запазени.
377
A Сертификати
378
Одобрени карти с памет
Фотоапаратът поддържа SD, SDHC и SDXC карти с памет,
включително SDHC и SDXC карти, съвместими с UHS-I.
Карти с SD клас на скорост 6 или по-добър са
препоръчителни за запис на филми; използването на по-бавни
карти може да доведе до прекъсвана на записа. При избора на карти
за използване в четци на карти, се уверете, че те са съвместими с
устройството. Свържете се с производителя за информация относно
функциите, работата, както и ограниченията за използване.
379
Капацитет на картата с памет
Следващата таблица показва приблизителния брой снимки, които
могат да се съхраняват на 16 GB карта SanDisk Extreme Pro 95 MB/s
UHS-I SDHC при различни настройки за качество на изображението
(0 77), размер на изображението (0 81) и зона на изображението
във визьора (към март 2015 г.; 0 73).
❚❚ DX (24×16) зона на изображението във визьора
Качество на
изображението
NEF (RAW), Компресиране без
загуби, 12-битови
NEF (RAW), Компресиране без
загуби, 14-битови
NEF (RAW), Компресиране,
12-битови
NEF (RAW), Компресиране,
14-битови
JPEG fine 3
JPEG normal 3
JPEG basic 3
380
Размер на
изображението
Файлов
размер 1
Брой на
Капацитет
изображенията 1 на буфера 2
—
22,2 MB
379
27
—
28,0 MB
294
18
—
20,6 MB
511
35
—
25,4 MB
428
26
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
12,7 MB
7,7 MB
3,9 MB
6,5 MB
3,9 MB
2,1 MB
2,7 MB
1,9 MB
1,1 MB
929
1500
2900
1800
3000
5600
3500
5700
10 300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
❚❚ 1,3× (18×12) зона на изображението във визьора
Качество на
изображението
NEF (RAW), Компресиране без
загуби, 12-битови
NEF (RAW), Компресиране без
загуби, 14-битови
NEF (RAW), Компресиране,
12-битови
NEF (RAW), Компресиране,
14-битови
Размер на
изображението
Файлов
размер 1
Брой на
Капацитет
изображенията 1 на буфера 2
—
15,0 MB
575
44
—
18,7 MB
449
29
—
13,8 MB
770
67
—
16,9 MB
648
46
Голямо
8,6 MB
1300
100
Средно
5,3 MB
2200
100
Малко
2,9 MB
4000
100
Голямо
4,3 MB
2600
100
Средно
2,8 MB
4300
100
JPEG normal 3
Малко
1,5 MB
7400
100
Голямо
2,0 MB
5100
100
Средно
1,4 MB
7900
100
JPEG basic 3
Малко
0,9 MB
13 100
100
1 Всички стойности са приблизителни. Размерът на файловете варира според заснеманата сцена.
2 Максимален брой експозиции, които могат да се запазят в буфера на паметта при ISO 100. Спада, ако
Оптимално качество е избрано за JPEG компресиране (0 80), ISO чувствителността
е настроена на 12 800 или по-висока или намаляването на шума при дълга експозиция или
автоматичният контрол на изкривяването са включени.
3 Стойностите предполагат, че JPEG компресиране е настроено на Приоритет на
размера. Избирането на Оптимално качество увеличава размера на JPEG
изображенията; броят снимки и капацитетът на буфера намаляват, съобразно това.
JPEG fine 3
A d3—Макс. непрекъснато освобожд. (0 280)
Максималният брой снимки, който може да бъде направен при една серия
от снимки, се задава като стойност от 1 до 100.
381
Живот на батерията
Броят снимки или видео клипове, които могат да бъдат записани
при напълно заредени батерии, варира в зависимост от
състоянието на батерията, температурата, интервала между
снимките и продължителността на времето, в което са показани
менютата. При батерии АА, капацитетът също варира според
направата и условията на съхранение; някои батерии не могат да се
използват. Примерни стойности за фотоапарата и опционалния
батериен пакет с избор на различен тип батерии MB-D15 са дадени
по-долу.
• Снимки, режим на единично снимане (стандарт CIPA 1)
Една батерия EN-EL15 2 (фотоапарат): Приблизително 1110 снимки
Една батерия EN-EL15 2 (MB-D15): Приблизително 1110 снимки
Шест батерии АА (MB-D15): Приблизително 630 снимки
• Снимки, режим на единично снимане (стандарт Nikon 3)
Една батерия EN-EL15 2 (фотоапарат): Приблизително 4090 снимки
Една батерия EN-EL15 2 (MB-D15): Приблизително 4090 снимки
Шест батерии АА (MB-D15): Приблизително 1510 снимки
• Филми 4
Една батерия EN-EL15 2 (фотоапарат): Приблизително 80 минути HD
видео клип
Една батерия EN-EL15 2 (MB-D15): Приблизително 80 минути HD видео
клип
Шест алкални батерии АА (MB-D15): Приблизително 30 минути HD видео
клип
382
1 Измерено при 23 °C (±2 °C) с обектив AF-S NIKKOR 18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR при следните тестови
условия: обективът е превъртян от безкрайност до минимален обхват и е направена една снимка при
настройки по подразбиране веднъж на всеки 30 секунди; светкавицата е задействана на всяка
следваща снимка. Live view (преглед в реално време) не е използвано.
2 Батериите EN-EL15b и EN-EL15a също могат да се използват вместо EN-EL15.
3 Измерено при 20 °C с обектив AF-S NIKKOR 18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR при следните тестови условия:
качество на изображението JPEG basic, размер на изображението настроен на M (средно), скорост на
затвора 1/250 секунди, спусъкът е натиснат наполовина за три секунди и фокусът е превъртян от
безкрайност до минимален обхват три пъти; направени са шест снимки подред и дисплеят е включен
за пет секунди и след това изключен; цикълът е повторен веднъж след изключване на таймера за
готовност.
4 Измерено при 23 °C (±2 °C), настройки по подразбиране на фотоапарата и обектив AF-S DX NIKKOR
18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR при условията, определени от Camera and Imaging Products Association
(CIPA). Отделните филми могат да бъдат с дължина до 29 минути и 59 секунди (1080/30p) или размер
4 GB; записът може да бъде прекратен преди достигане на тези ограничения, ако температурата на
фотоапарата се покачва.
Следното може да скъси живота на батерията:
• Използване на дисплея
• Натискане на спусъка наполовина
• Повторени операции за автоматично фокусиране
• Правене на NEF (RAW) снимки
• Бавни скорости на затвора
• Използване на функциите за Wi-Fi (безжична локална мрежа) на
фотоапарата
• Използване на фотоапарата с опционални аксесоари
• Използване на режим намаляване на вибрациите (VR) с обективи
VR
За да се уверите, че постигате най-добрите резултати с
акумулаторните литиево-йонни батерии Nikon EN-EL15:
• Поддържайте клемите на батерията чисти. Замърсените контакти
могат да влошат работата на батерията.
• Използвайте батериите веднага след зареждането им. Батериите
губят заряда си, ако не се използват.
383
Индекс
Символи
i (Автоматичен режим) .......................... 30
j (Автоматичен режим с изключена
светкавица) .................................................. 30
SCENE (Режим на сцена) .............................. 41
EFFECTS (Специални ефекти) ..................... 44
k (Портрет) .................................................... 42
l (Пейзаж) ...................................................... 42
p (Дете) ........................................................... 42
m (Спорт) ......................................................... 42
n (Близък план) ............................................ 42
o (Нощен портрет) ..................................... 42
r (Нощен пейзаж) ....................................... 42
s (Парти/закрито) ...................................... 42
t (Плаж/сняг) ................................................ 42
u (Залез) .......................................................... 43
v (Здрач/зори) ............................................. 43
w (Портрет на домашен любимец) ..... 43
x (Горяща свещ) ............................................ 43
y (Цъфтеж) ..................................................... 43
z (Есенни цветове) ..................................... 43
0 (Храна) .......................................................... 43
% (Нощна визия) .......................................... 44
g (Цветна рисунка) ............................ 44, 46
i (Ефект „миниатюра“) .................... 45, 47
u (Селективен цвят) ........................... 45, 49
1 (Силует) ....................................................... 45
2 (Висок ключ) ............................................. 45
3 (Нисък ключ) ............................................. 45
P (Режим с автоматична програма) ..... 52
S (Автоматичен с приоритет на затвора)
53
A (Автоматичен режим с приоритет на
диафрагмата) ............................................... 54
M (Ръчен) .......................................................... 56
U1/U2. .................................................................. 62
S (Единична снимка) ................................... 66
CL (Серия от снимки с ниска скорост) . 66
CH (Серия от снимки с висока скорост) ...
66
Q (Тихо освобождаване на затвора) .... 66
E (Самоснимачка) ................................ 66, 69
384
MUP (Вдигнато огледало) .................... 66, 71
! (АФ с приоритет на лица) ................... 88
$ (АФ с широка зона) ................................ 88
% (АФ с нормална зона) ........................... 88
& (АФ с проследяване на обекта) ..... 89
a (Матрица) ................................................105
Z (Осветяване с приоритет на центъра)
105
b (Точково) .................................................105
AUTO (Автоматична светкавица) ...........145
Y (Намаляване на ефекта „червени
очи“) .................................................... 145, 147
SLOW (Бавна синхронизация) ...... 145, 147
REAR (Синхронизация по задно перде) ...
147
E (Компенсация на експозицията) ....109
Y (Компенсация на светкавицата) ..151
O (Гъвкава програма) ................................. 52
a (Live view) бутон .....................12, 31, 161
Бутон i ................................................. 189, 233
Бутон R (информация) ....................13, 185
Бутон J ..................................................17, 284
D превключвател ...........................................5
L (Ръчна потребит. настройка.) .....111,
120
D (Клин) ......................................................197
I (Индикатор за фокусиране) . 34, 93, 98
t (Буфер на паметта) ..................................68
M (Индикатор за готовност на
светкавицата) .............................................. 36
Цифри
1,3× (18 × 12) ............................... 73, 168, 169
12-битови ........................................................ 80
14-битови ........................................................ 80
3D проследяване .................................. 87, 90
A
ADL клин ........................................................207
AE и светкавица (Задаване на авто клин)
197
AF-A .................................................................... 83
AF-C ...........................................................83, 276
AF-F .................................................................... 84
AF-S ....................................................83, 84, 276
B
Bulb (продължителна ръчна
експозиция докато е натиснат спусъка)
58, 59
C
Camera Control Pro 2 ................................319
Capture NX-D ....................................................ii
CLS ....................................................................311
D
DCF ...................................................................376
Digital Print Order Format (цифров
формат на поръчка за печат) .............376
D-Lighting ......................................................294
DPOF ...................................................... 267, 376
DX (24 × 16) .................................. 73, 168, 169
E
EV стъпки за контрол на експ. .............278
Exif ....................................................................376
Eye-Fi трансфер ..........................................293
F
f-число ..............................................52, 54, 307
JPEG basic ........................................................ 77
JPEG fine ........................................................... 77
JPEG normal .................................................... 77
JPEG компресиране ...........................80, 269
L
L (голямо) ................................................81, 169
LAN адаптери ..............................................319
LCD осветяване ..................................... 5, 281
Live view ........................................31, 161–170
M
M (средно) ..............................................81, 169
MB-D15 ........................................281, 286, 319
Mired (единица за измерване на цветна
температура) .............................................116
N
NEF (RAW) ........................................77, 80, 302
NEF (RAW) запис ..................................80, 269
NEF (RAW) обработване ................ 295, 302
P
PictBridge .......................................................376
Picture Controls ................................. 130, 132
Pv бутон ................................55, 167, 285, 288
R
GPS ......................................................... 227, 241
RAW Слот 1 – JPEG Слот 2 (роля на
картата в слот 2) ......................................... 82
RGB ...................................................................237
H
S
H.264 ................................................................356
HDMI .............................................170, 292, 376
HDMI конектор ................................................2
Hi ISO достъп диск управление ...........101
S (малко) ..................................................81, 169
SD карта с памет ......... 22, 27, 82, 379, 380
SSID ..................................................................251
G
I
ISO чувствителност .................. 99, 102, 281
i-TTL ..................................................................149
J
U
UT-1 ..................................................................319
UTC ......................................................... 228, 241
V
ViewNX-i ..............................................................ii
JPEG ............................................................ 77, 80
385
W
WB (Баланс на бялото) ................... 111, 202
Wi-Fi .................................................................250
Wireless Mobile Utility ..................... 250, 251
WT-5 .................................................................319
А
Автом. настр. ISO чувствит. ...................102
Автомат. контрол изкривяване ..........271
Автоматичен (Баланс на бялото) .......111,
112
Автоматичен избор на вида на АФ ...... 83
Автоматичен клин ........................... 197, 284
Автоматичен режим с приоритет на
диафрагмата ................................................ 54
Автоматичен с приоритет на затвора 53
Автоматична светкавица .......................145
Автоматично завъртане .........................290
Автоматично фокусиране ................83–95
Авторски права ................................ 240, 291
Аксесоари .....................................................319
Активен D-Lighting ................139, 207, 270
Активиране на АФ .....................................277
Архивиране (роля на картата в слот 2) ..
82
АФ ................................................................83–95
АФ подпомагане .............................. 277, 317
АФ с автоматична зона ...................... 87, 90
АФ с динамична зона .......................... 86, 90
АФ с единична точка .......................... 86, 90
АФ с непрекъснато следене ................... 83
АФ с нормална зона ................................... 88
АФ с приоритет на лица ........................... 88
АФ с проследяване на обекта ................ 89
АФ с широка зона ........................................ 88
Б
Бавна синхронизация ................... 145, 147
Байонет за монтиране на обектива 3, 98
Баланс на бялото .......... 111, 202, 269, 274
Баланс на цветовете на дисплея ........290
Батериен пакет ...........................................319
Батерия ........................... 21, 22, 26, 291, 359
Батерия на часовника .............................188
Безжичен предавател .............................319
386
Безжична мрежа .............................. 250, 319
Безжично дистанционно управление ....
160, 287, 319
Брой снимки ................................................382
Брой точки за фокусиране ....................277
Бутон AE-L/AF-L ..................94, 107, 285, 288
Бутон Fn .......................................... 76, 284, 288
Бутон за запис на филм ................. 163, 286
Бутон за освобождаване на диска за
избор на режим ............................................6
Бутон за преглед ..............55, 167, 285, 288
Бутон за режим на АФ ........................ 84, 90
Бутон ОК .................................................17, 284
Буфер на паметта ......................................... 68
Бързо ретуширане ....................................295
В
Вградена светкавица ........................36, 144
Вдигнато огледало ............................... 66, 71
Версия на фърмуера ................................293
Вертикално завъртане ............................267
Визьор .................................... 10, 25, 319, 349
Виртуален хоризонт ...................13, 14, 291
Висок динамичен диапазон (HDR) ....141,
270
Висока ISO NR .................................... 271, 275
Висока разделителна способност .....376
Високоговорител ............................................4
Вр. изч. на дист. упр. (ML-L3) .................279
Време .......................................................24, 290
Време автомат. изкл. дисплей .............279
Връщане към потр. настройки ............276
Възпроизвеждане ..............................39, 229
Възпроизвеждане в миниатюри ........231
Възпроизвеждане на календара ........232
Възпроизвеждане на снимки на цял
екран .............................................................229
Възстановяване на настройките по
подразбиране ...........................................194
Външен микрофон ....................................193
Г
Гъвкава програма .......................................52
Д
Данни за местоположението ..... 227, 241
Данни за обектив без процесор .........224
Данни за снимането .................................239
Дата и час ...............................................24, 290
Диафрагма ...............................................54–56
Диск за избор на режим ..............................6
Диск за избор на режим на снимане ....8,
66
Диск за управление ..................................285
Дисплей ...........................................12, 39, 229
Дистанц. повдигане огледало (режим на
дистанционно управление (ML-L3)) 156
Дистанционно управление ........ 156, 319
Дистанционно управление с мигновена
реакция (режим на дистанционно
управление (ML-L3)) ...............................156
Добавяне индексни знаци .......... 167, 178
Дълбочина в битове NEF (RAW) ............ 80
Дълбочина на рязкостта .......................... 55
Е
Единичен АФ .......................................... 83, 84
Единична снимка ......................................... 66
Език (Language) ................................ 290, 357
Екран с информация ............... 13, 185, 281
Експозиция .........................................105–110
Експонометри ............................................... 37
Електронен далекомер ............................. 98
Ефект „миниатюра“ .....................45, 47, 296
Ж
Живот на батерията .................................382
З
Задаване на Picture Control 130, 270, 275
Заклч. огледало нагоре за почист. ....324
Заключв. стойност светкавица ............153
Заключване на AE ......................................107
Заключване на автоматичната
експозиция ................................................107
Заключване на експозицията ..............107
Заключване на фокусa .............................. 93
Запазване на избран кадър ........ 179, 183
Запазване потребит. настройки ........... 62
Запазване/зареждане настройки ......291
Зареждане на батерията .......................... 21
Захранващ адаптер ..................................319
Защитаване на снимки ............................245
Звуков сигнал ..............................................280
Зона на изображ. във визьора 73, 75, 81,
168, 169, 269, 274
Зрителен ъгъл .............................................310
И
Избор изпр. смарт устр./отказв. 233, 263
Избор на дата .................................... 249, 266
Избор на цветна температура (Баланс
на бялото) ......................................... 111, 117
Избор нач./крайна точка .......................179
Измерване ....................................................105
Изправяне .....................................................295
Изрязване ........................................... 294, 298
Изрязване на филми ................................179
Изтриване ..............................................40, 246
Изтриване на всички изображения ..248
Изтриване на избраните изображения .
248
Изтриване на текущото изображение ....
40, 246
Изчистване сензор изображения ......321
Индикатор за готовност на
светкавицата ...................36, 154, 280, 316
Индикатор за фокус ..................... 34, 93, 98
Индикатор за фокусиране ........ 34, 93, 98
Индикатор на експозицията .........57, 286
Информация ...................................... 185, 234
Информация за възпроизвеждането ......
234
Информация за снимката ......................234
К
Кабел за дистанционно управление .. 58
Капацитет на картата с памет ..............380
Капачка на окуляра на визьора ............ 70
Капачка на тялото на фотоапарата .......3,
319
Карта с памет ................ 22, 27, 82, 379, 380
Качество на изображението .........77, 268
387
Качество на филмите ............166, 192, 273
Клин ....................................................... 197, 284
Клин баланс бяло (Задаване на авто
клин) ..............................................................202
Клин на експозицията .............................197
Клин на светкавицата ..............................197
Коментар за изображение ....................291
Компенсация на експозицията 109, 278,
283
Компенсация на светкавицата ............151
Композиционни шаблони ................ 13, 14
Компресиране (тип) ................................... 80
Компресиране без загуби (тип) ............ 80
Комуникационно устройство ..............319
Комуникация близко разст. ........ 254, 264
Конектор за външен микрофон ...............2
Конектор за захранването ....................319
Конзоли на АФ зона ...................10, 25, 235
Контактни пластини за обективи с
процесор .....................................................307
Контрол вградена светкавица .............283
Контрол на винетирането .....................271
Контрол на изкривяването ...................295
Контрол на перспективата ....................296
Контролен панел ............................................9
Копиране на изображение(я) ..............267
Корекция „червени очи“ ........................294
М
Макс. непрекъснато освобожд. ..........280
Макс. чувствителност ..............................103
Максималнa диафрагма .........................307
Максимална диафрагма ............... 150, 317
Маркирано показване ............................193
Маркировка за монтиране 363, 364, 365
Маркировка за съответствие .... 293, 377
Маркировка за фокалната равнина .... 98
Матрично измерване ..............................105
Меню възпроизвеждане ........................266
Меню заснемане на видео ....................273
Меню правене на снимки ......................268
Меню ретуширане .......................... 233, 294
Меню с настройки .....................................289
Местоназначение ............................ 192, 273
Микрофон .....................................................193
Мин. скорост на затвора ........................103
388
Минимална диафрагма ...................... 29, 51
Многократна експозиция ............ 211, 272
МОЕТО МЕНЮ ..............................................297
Монохромно изображение ........ 130, 294
Мрежа .............................................................293
Н
Наименуване на файловете ........ 268, 273
Нам. на шума от вятъра ................ 192, 274
Нам. шум при дълга експозиция ........271
Намаляване на вибрациите ..................367
Намаляване на ефекта „червени очи“ ....
145, 147
Намаляване на трептенето ...................290
Наслагване на изображения ...... 294, 299
Настр. час от сателит ...............................227
Настройки ISO чувств. филми ..............275
Настройки на ISO чувствителност ....102,
271
Настройки по подразбиране ...............194
Натиснете спусъка докрай ...................... 35
Натиснете спусъка наполовина ............34
Непрекъснат режим на снимане ..........66
Неутрален (Задаване на Picture Control)
130
Нулир. меню заснемане на видео ......273
Нулир. меню правене на снимки .......268
Нулиране .......................................................194
Нулиране потребит. настройки ............65
Нулиране с натискане на два бутона ......
194
О
Обектив .........................23, 29, 224, 304, 363
Обектив без процесор .........224, 305, 308
Обектив с процесор ..........................29, 304
Обектив тип D ................................... 304, 307
Обектив тип E .................................... 304, 307
Обектив тип G ................................... 304, 307
Облачно небе (Баланс на бялото) ......111
Обръщане посока индикатори ...........286
Обхват на светкавицата ..........................150
Общ преглед на данните ........................242
Огледало ...................................... 71, 156, 324
Окуляр на визьора ...................................... 70
Оптимално качество (JPEG
компресиране) ........................................... 80
Опции за показв. при възпроизв. .....234,
266
Осв. от лампа наж. жичка (Баланс на
бялото) .........................................................111
Осветяване с приоритет на центъра ......
105, 278
Освобожд. бутон използв. диск ..........285
Освобождаване на заключването на
превключвателя на диска за избор на
режим на снимане ................................8, 66
Отложено дистанционно (режим на
дистанционно управление (ML-L3)) 156
П
Папка за съхранение ...............................268
Папка с изображ. за възпроиз. ............266
Пейзаж (Задаване на Picture Control) ......
130
Пилотна светкавица ..........................55, 284
Подсветка ..........................................................5
Показване мрежа визьор ......................280
Помощ .............................................................. 17
Портрет (Задаване на Picture Control) ....
130
ПОСЛЕДНИ НАСТРОЙКИ ........................297
Последоват. номер. файлове ...............280
Постоянно следящ АФ .............................. 84
Потребителски настройки .............62, 276
Превключвател за намаляване на
вибрациите на обектива ......................367
Преглед на SSID ..........................................251
Преглед на изображението ....... 176, 230,
267
Предварителна светкавица на дисплея
149, 154
Преоразмеряване .....................................295
Препълване (роля на картата в слот 2) ..
82
Приоритет на размера (JPEG
компресиране) ........................................... 80
Продължителна ръчна експозиция за
зададен период от време ............... 58, 60
Проследяване с предвиждащо
фокусиране .................................................. 85
Проследяване с предсказващ фокус . 85,
276
Пръстен за фокусиране на обектива 97,
363, 364, 365
Пряка слънчева светлина (Баланс на
бялото) .........................................................111
Р
Равни (Задаване на Picture Control) ..130
Размер .....................................................81, 169
Размер кадър/кадрова честота 166, 192,
273
Размер на изображението .. 81, 169, 269,
310
Регулатор за настройване на диоптъра
25, 319, 333
Редактиране на филм ...........179, 233, 296
Режим дистанц. управл. (ML-L3) 156, 272
Режим за избор на АФ зона .................... 86
Режим Забавяне експозиция ...............280
Режим на автоматично фокусиране ... 83
Режим на светкавицата ................ 145, 147
Режим на снимане ..................................8, 66
Режим на фокусиране ............................... 83
Режим с автоматична програма ........... 52
Режими на сцена ......................................... 41
Реф снимка изтриване следи прах ....290
Рибешко око ................................................295
Роля на картата в слот 2 ..................82, 268
Ръчен ................................................................ 97
Ръчна потребит. настройка (Баланс на
бялото) ............................................... 111, 120
Ръчно ................................................................ 56
Ръчно фокусиране ...................................... 97
С
Само AE (Задаване на авто клин) .......197
Само светкавица (Задаване на авто
клин) ..............................................................197
Самоснимачка ..............................66, 69, 279
Сваляне на обектива от фотоапарата 29
Светкавица ......36, 144, 145, 151, 153, 311
Светкавица (Баланс на бялото) ...........111
Светкавица Speedlight ............................311
Светкавица като опция ................. 283, 311
389
Селективен цвят ..........................45, 49, 296
Селектор на live view ........................31, 161
Селектор на режима на фокусиране .. 83
Серия от снимки с висока скорост ...... 66
Серия от снимки с ниска скорост ....... 66,
280
Серия снимки през интервал .... 171, 275
Сила на звука ...............................................178
Сила на звука на слушалките ...............193
Силно осветени елементи .....................236
Синхронизация по задно перде .........147
Синхронизация по предно перде .....147
Система за креативно осветяване ....311
Скала на фокусното разстояние ........363,
364, 365
Скорост затвор при светкавица 148, 283
Скорост на затвора ............................. 53, 56
Скорост синхр. светкавица ......... 282, 351
Скриване на изображение ....................266
Слайдшоу ......................................................267
След изтриване ..........................................267
Слот ...................................................27, 82, 233
Слот и папка за възпроизвеждане ....233
Слушалки ......................................................193
Смарт устройство ......................................250
Сн. през задад. инт. от време ..... 217, 272
Снимане при празен слот ......................286
Специални ефекти ...................................... 44
Спусък ...........................35, 93, 107, 279, 288
Спусък AE-L ..................................................279
Сравняване едно до друго ....................296
Стандартна i-TTL запълваща светкавица
за цифрови SLR фотоапарати .. 149, 313
Стандартна обработка (Задаване на
Picture Control) ..........................................130
Статив ..................................................................3
Стойност стъпки ISO чувствит. ............278
Съвместими обективи .............................304
Съхр. на точки по ориентация ............277
Сянка (Баланс на бялото) .......................111
Т
Точка за фокусиране .... 33, 34, 86, 89, 98,
277
Точков баланс на бялото .......................124
Точково ..........................................................105
У
Увеличаване при възпроизвеждане 243
Управление на Picture Control .. 135, 270,
275
Ф
Филм live view .............................................161
Филми .............................................................161
Филтърни ефекти ............................ 134, 294
Фина настр. оптим. експозиция ..........278
Фина настройка на АФ ............................292
Фина настройка на баланса на бялото ...
114
Флуоресцентно осветление (Баланс на
бялото) .........................................................111
Фокус на визьора ...............................25, 319
Фокусен екран ............................................350
Фокусно разстояние ...................... 225, 309
Формат на кадъра .....................................298
Форматиране на картата с памет .......289
Х
Хистограма ......................................... 237, 238
Ц
Цветен контур .............................................295
Цветна рисунка ............................44, 46, 295
Цветна температура ..............111, 113, 117
Цветово пространство ............................270
Ч
Часова зона и дата .............................24, 290
Честотен обхват ............................... 192, 274
Чувствителност ...................................99, 102
Чувствителност на микрофона . 192, 273
Я
Таймер .....................................................69, 217
Таймер за готовност ............... 37, 227, 279
Тихо освобождаване на затвора .......... 66
Тониране ............................................. 133, 135
390
Яркост на дисплея ..................191, 192, 289
Ярък (Задаване на Picture Control) .....130
391
392
Условия на гаранцията - Nikon Сервизна
гаранция за Европа
Уважаеми потребители на Nikon,
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Nikon. Ако вашият
продукт на Nikon се нуждае от гаранционно обслужване, моля
свържете се с дилъра, от когото е закупен продуктът, или с член на
нашата оторизирана сервизна мрежа в рамките на търговската
територия на Nikon Europe B.V. (например, Европа/Русия/други).
Вижте детайлите по-долу:
http://www.europe-nikon.com/support
За да избегнете всякакви излишни неудобства, ви съветваме да
прочетете внимателно ръководствата на потребителя, преди да се
свържете с дилър или представител от нашата оторизирана
сервизна мрежа.
Вашето оборудване на Nikon има гаранция срещу всякакви
производствени дефекти за една цяла година, считано от датата на
първоначалното закупуване. Ако през този период на гаранция
продуктът се окаже дефектен по отношение на конструктивния
материал или изработката, сервиз от нашата оторизирана сервизна
мрежа в рамките на търговската територия на Nikon Europe B.V. ще
поправи продукта, без такси за труд и резервни части, съгласно
сроковете и условията, описани по-долу. Nikon си запазва правото
(по свое собствено усмотрение) да подмени или поправи продукта.
1. Тази гаранция се предоставя само при представяне, заедно с
продукта, на попълнена гаранционна карта и оригинална фактура
или касов бон за покупка, удостоверяващи датата на закупуване,
типа на продукта и името на дилъра. Nikon си запазва правото да
откаже безплатно гаранционно обслужване, ако описаните по-горе
документи не могат да бъдат представени или ако информацията в
тях е непълна или нечетлива.
393
2. Тази гаранция не покрива:
• необходима поддръжка и ремонт или подмяна на части поради
нормално износване.
• модификации за надграждане на продукта от нормалното му
предназначение, както е описано в ръководствата на
потребителя, без предварителното писмено съгласие на Nikon.
• транспортни разходи и всички транспортни рискове, свързани
пряко или непряко с гаранцията на продуктите.
• всякакви щети в резултат от модификации или настройки,
които може да са извършени върху продукта, без
предварителното писмено съгласие на Nikon, с цел
съответствие на действащите местни и национални технически
стандарти в която и да е държава, различна от държавите, за
които продуктът първоначално е проектиран и/или
произведен.
3. Гаранцията няма да се прилага в случай на:
• повреда, причинена от неправилна употреба, включително, но
не само, използване на продукта не по нормално
предназначение или не съгласно инструкциите за потребителя
относно правилната употреба и поддръжка, и инсталиране или
използване на продукта по начин, който не съответства на
действащите стандарти за безопасност в държавата, в която се
използва.
• повреда, причинена от злополука, включително, но не само,
гръмотевична буря, наводнение, пожар, неправилна употреба
или небрежност.
• повреждане, нечетливост или отстраняване на номера на
модела или серийния номер на продукта.
• повреда в резултат от ремонт или настройки, извършени от
неоторизирани сервизни организации или лица.
• дефекти в каквато и да е система, в която продуктът е
интегриран или с която продуктът се използва.
394
4. Тази сервизна гаранция не засяга законовите права на
потребителя съгласно действащото национално
законодателство, нито правата на потребителя по отношение на
дилъра, свързани с договора за покупко-продажба.
Бележка: Списък на всички сервизни представителства, оторизирани
от Nikon, можете да намерите онлайн на следния адрес:
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
395
E
L
P
Nikon D7200
M
SA
ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ
Не се разрешава възпроизвеждане на настоящото ръководство
под каквато и да е форма, изцяло или частично (с изключение на
кратки цитати в критични статии или рецензии), без писменото
разрешение на NIKON CORPORATION.
Ръководство на потребителя
(с информация за гаранцията)
AMA16349
Отпечатано в Европа
Bg
SB9A03(YE)
6MB272YE-03
Bg
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising