Nikon | D750 | Nikon D750 Ръководство на потребителя

Nikon D750 Ръководство на потребителя
Не се разрешава възпроизвеждане на настоящото
ръководство под каквато и да е форма, изцяло или
частично (с изключение на кратки цитати в критични
статии или рецензии), без писменото разрешение на
NIKON CORPORATION.
ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ
Ръководство на потребителя
Nikon Поддръжка за потребителя
Посетете сайта по-долу, за да регистрирате своя фотоапарат
и да се информирате за най-актуалната информация за
продукта. Ще откриете отговори на често задавани въпроси
(ЧЗВ) и ще можете да се свържете с нас за техническа помощ.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA16145
Отпечатано в Европа
Bg
SB4H01(YE)
6MB247YE-01
Bg
За да се възползвате максимално от своя фотоапарат, моля
прочетете внимателно всички инструкции и ги дръжте на място,
където ще бъдат достъпни за всички, които използват уреда.
Символи и условни обозначения
За да можете по-лесно да намерите информацията, която ви е
необходима, са използвани следните символи и условни
обозначения:
D
Тази икона маркира предпазни мерки; информация, която
трябва да бъде прочетена преди употреба, за да се избегне
повреда на фотоапарата.
A
Тази икона маркира забележки – информация, която
трябва да бъде прочетена, преди да използвате
фотоапарата.
0
Тази икона маркира препратки към други страници от това
ръководство.
Елементите от менюто, опциите и съобщенията се показват на дисплея на
фотоапарата с удебелен шрифт.
Настройки на фотоапарата
Обясненията в това ръководство предполагат, че се използват настройките по
подразбиране.
AЗа вашата безопасност
Преди да използвате фотоапарата за първи път, прочетете инструкциите
за безопасност в раздела „За вашата безопасност“ (0 xiii–xvi).
Съдържание на пакета
Проверете дали всички елементи, описани тук, са включени в
комплекта на вашия фотоапарат.
DK-21 гумена подложка за
окуляр (0 107)
BF-1B Капачка на тялото
на фотоапарата (0 27,
442)
Фотоапарат D750 (0 1)
EN-EL15 Акумулаторна литиево-йонна батерия с капачка
за контактните пластини (0 25, 26)
MH-25a зарядно устройство за батерии (в комплект или с
адаптер за стена, или със захранващ кабел с вид и форма,
вариращи според държавата или региона на продажба;
0 25)
DK-5 капачка на окуляра (0 107)
UC-E17 USB кабел (0 266, 271)
AN-DC14 лента за носене (0 24)
Гаранция
Ръководство на потребителя
(този наръчник)
ViewNX 2 инсталационен
компактдиск (0 262)
Картите с памет се продават отделно. Фотоапарати, които са закупени в
Япония, показват менюта и съобщения само на английски и японски; други
езици не се поддържат. Извиняваме се за причиненото неудобство.
i
Съдържание
Съдържание на пакета............................................................................. i
За вашата безопасност........................................................................ xiii
Забележки.............................................................................................. xvii
Безжична връзка ................................................................................ xxiv
Увод
1
Запознаване с фотоапарата................................................................... 1
Тялото на фотоапарата .................................................................................... 1
Дискът за избор на режим.............................................................................. 6
Дискът за избор на режим.............................................................................. 7
Контролният панел............................................................................................ 8
Визьорът............................................................................................................... 10
Екранът с информация .................................................................................. 12
Бутонът P .............................................................................................................. 16
Използване на накланящ се дисплей ...................................................... 17
Мултиселекторът.............................................................................................. 19
Менюта на фотоапарата ...................................................................... 20
Използване на менютата на фотоапарата............................................. 21
Първи стъпки.......................................................................................... 24
Накратко за снимането и възпроизвеждането
34
Снимане тип „насочи и снимай“ (i и j режими) ........................ 34
Основно възпроизвеждане ................................................................ 37
Изтриване на нежеланите снимки............................................................ 38
Напасване на настройките според обекта или ситуацията
(режим на сцена)
41
k Портрет.................................................................................................... 42
l Пейзаж...................................................................................................... 42
p Дете ........................................................................................................... 42
m Спорт......................................................................................................... 42
ii
n Близък план...........................................................................................
o Нощен портрет ....................................................................................
r Нощен пейзаж......................................................................................
s Парти/закрито .....................................................................................
t Плаж/сняг...............................................................................................
u Залез .........................................................................................................
v Здрач/зори ............................................................................................
w Портрет на домашен любимец ....................................................
x Горяща свещ...........................................................................................
y Цъфтеж ....................................................................................................
z Есенни цветове ....................................................................................
0 Храна.........................................................................................................
Специални ефекти
% Нощна визия .........................................................................................
g Цветна рисунка..................................................................................
i Ефект „миниатюра“ ..........................................................................
u Селективен цвят..................................................................................
1 Силует ......................................................................................................
2 Висок ключ.............................................................................................
3 Нисък ключ............................................................................................
Опции, налични в Live View.........................................................................
Live view снимане
Фокус .....................................................................................................................
Ръчно фокусиране...........................................................................................
Използване на P бутона................................................................................
Live view дисплеят: live view снимане.....................................................
Екран с информация: live view снимане ................................................
Филм live view
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
46
47
47
48
48
48
49
49
50
54
57
60
61
63
64
66
Индекси ................................................................................................................ 70
Използване на P бутона................................................................................ 71
Live view дисплеят: филм live view ........................................................... 74
iii
Екранът с информация: филм live view................................................... 75
Зона на изображението във визьора...................................................... 76
Правене на снимки по време на филм live view ................................. 77
Гледане на филми.................................................................................. 79
Редактиране на филми......................................................................... 81
Изрязване на филми........................................................................................ 81
Запазване на избрани кадри....................................................................... 86
Режими P, S, A и M
88
P: Режим с автоматична програма ............................................................ 89
S: Автоматичен с приоритет на затвора ................................................. 90
A: Автоматичен режим с приоритет на диафрагмата....................... 91
M: Ръчен................................................................................................................. 93
Продължителна експозиция (само в режим M) .......................... 95
Потребителски настройки: режими U1 и U2
99
Запазване потребит. настройки ................................................................ 99
Повторно извикване на потребителските настройки.................. 101
Нулиране потребит. настройки .............................................................. 101
Режим на снимане
103
Избиране на режим на снимане...................................................... 103
Режим Самоснимачка (E).................................................................. 106
Режим вдигнато огледало (V) ...................................................... 109
Опции за запис на изображението
110
Зона на изображението във визьора ............................................ 110
Качество и размер на изображението .......................................... 115
Качество на изображението..................................................................... 115
Размер на изображението......................................................................... 118
Използване на две карти с памет.................................................... 119
iv
Фокус
120
Автоматично фокусиране.................................................................. 120
Режим на автоматично фокусиране...................................................... 121
Режим за избор АФ зона............................................................................. 123
Избор на точка за фокусиране ................................................................ 127
Заключване на фокусa ................................................................................. 129
Ръчно фокусиране ............................................................................... 132
ISO чувствителност
134
Автом. настр. ISO чувствит. ............................................................... 136
Експозиция
139
Измерване.............................................................................................. 139
Заключване на автоматичната експозиция ................................. 141
Компенсация на експозицията ........................................................ 143
Баланс на бялото
145
Фина настройка на баланса на бялото........................................... 149
Изберете цветна температура ......................................................... 152
Ръчна потребит. настройка............................................................... 155
Снимане с визьор .......................................................................................... 155
Live view (точков баланс на бялото) ...................................................... 159
Управление на потребителските настройки..................................... 162
Подобрение на изображението
165
Picture Controls...................................................................................... 165
Избиране на Picture Control ...................................................................... 165
Модифициране на Picture Controls........................................................ 167
Създаване на потребителски Picture Controls.................................. 170
Споделяне на потребителски Picture Controls ................................. 173
Запазване на детайлност в силно осветените елементи и
сенките .............................................................................................. 175
Активен D-Lighting ........................................................................................ 175
Висок динамичен диапазон (HDR).......................................................... 177
v
Снимане със светкавица
180
Използване на вградената светкавица ......................................... 180
Режими на автоматично изскачане на светкавицата ................... 180
Режими на ръчно изскачане на светкавицата ................................. 182
Компенсация на светкавицата......................................................... 188
Заключване на стойността на светкавицата ................................ 190
Снимане с дистанционно управление
193
Използване на опционално ML-L3 дистанционно
управление...................................................................................... 193
Безжични дистанционни управления ........................................... 197
WR-1 безжични дистанционни управления ...................................... 197
WR-R10/WR-T10 Безжични дистанционни управления................ 197
Други опции на снимане
Снимане с визьор: Бутонът P ...........................................................
Нулиране с натискане на два бутона: възстановяване на
настройките по подразбиране ..................................................
Клин .........................................................................................................
Многократна експозиция..................................................................
Снимане през зададен интервал от време ..................................
Серия снимки през интервал...........................................................
Non-CPU обективи ...............................................................................
Данни за местоположението ...........................................................
Още за възпроизвеждането
198
198
199
202
216
222
229
235
239
241
Разглеждане на снимки ..................................................................... 241
Възпроизвеждане на снимки на цял екран ....................................... 241
Възпроизвеждане изглед миниатури .................................................. 243
Възпроизвеждане календарен изглед................................................. 244
Бутонът P ........................................................................................................... 245
Информация за снимката.................................................................. 246
Поглед отблизо: Увеличаване при възпроизвеждане.............. 255
Защита на снимки от изтриване...................................................... 257
vi
Изтриване на снимки .......................................................................... 258
Възпроизвеждане на снимки на цял екран, миниатюра и
календар ....................................................................................................... 258
Меню за възпроизвеждане ....................................................................... 260
Връзки
262
Инсталиране на ViewNX 2 .................................................................. 262
Използване на ViewNX 2..................................................................... 266
Копиране на снимки на компютъра...................................................... 266
Ethernet и безжични мрежи ...................................................................... 269
Отпечатване на снимки...................................................................... 271
Свързване на принтера .............................................................................. 271
Отпечатване на снимки една по една .................................................. 272
Отпечатване на множество снимки ...................................................... 274
Създаване на поръчка за печат DPOF .................................................. 275
Разглеждане на снимки на телевизор............................................ 277
HDMI опции ...................................................................................................... 278
Wi-Fi
281
Какво може да направи Wi-Fi за вас ............................................... 281
Достъп до фотоапарата...................................................................... 282
WPS (само Android)........................................................................................ 284
Въвеждане на ПИН (само Android)......................................................... 285
SSID (Android и iOS) ....................................................................................... 286
Избиране на снимки за качване ...................................................... 289
Избиране на отделни снимки за качване ........................................... 289
Избиране на множество снимки за качване ..................................... 291
Ръководство за менютата
292
Стойности по подразбиране............................................................. 292
D Меню за възпроизвеждане: Управление на
изображенията ............................................................................... 300
Опции на менюто за възпроизвеждане .............................................. 300
Папка с изображ. за възпроиз. ........................................................ 300
Скриване на изображение................................................................ 301
Опции за показв. при възпроизв. .................................................. 302
vii
Копиране на изображение(я) .......................................................... 303
Преглед на изображението.............................................................. 307
След изтриване ...................................................................................... 307
Вертикално завъртане........................................................................ 308
Слайдшоу .................................................................................................. 308
C Менюто за снимане: Опции за снимане................................... 310
Опции на менюто за снимане .................................................................. 310
Нулир. меню правене на снимки ................................................... 311
Папка за съхранение ........................................................................... 311
Наименуване на файловете.............................................................. 313
Цветово пространство........................................................................ 314
Контрол на винетирането ................................................................. 315
Автомат. контрол изкривяване ...................................................... 316
Нам. шум при дълга експозиция (Намаляване на шума
при дълга експозиция) .................................................................. 317
Висока ISO NR .......................................................................................... 317
1 Менюто за снимане: Опции за снимане на филми ................ 318
Опции на менюто за снимане на филми ............................................. 318
Нулир. меню заснемане на видео.................................................. 318
Местоназначение.................................................................................. 319
Размер кадър/кадрова честота ...................................................... 319
Качество на филмите ........................................................................... 320
Чувствителност на микрофона ....................................................... 320
Честотен обхват ..................................................................................... 320
Нам. на шума от вятъра ...................................................................... 321
Баланс на бялото ................................................................................... 321
Задаване на Picture Control............................................................... 321
Настройки ISO чувств. филми .......................................................... 322
A Потр. настройки: Фино регулиране на настройките на
фотоапарата.................................................................................... 323
Потребителски настройки......................................................................... 324
Връщане към потр. настройки........................................................ 326
viii
a: Автоматично фокусиране .................................................................326
a1: Избор на приоритет AF-C............................................................ 326
a2: Избор на приоритет AF-S............................................................ 327
a3: Прослед. фокус с заключване ................................................... 328
a4: Осветяв. на точката за фокус..................................................... 329
a5: Осветяване на АФ точката.......................................................... 329
a6: Ограждане точка фокусиране .................................................. 330
a7: Брой точки за фокусиране ......................................................... 330
a8: Съхр. на точки по ориентация.................................................. 331
a9: Вграден лъч за помагане на АФ ............................................... 332
b: Измерване/експозиция......................................................................333
b1: Стойност стъпки ISO чувствит. ................................................. 333
b2: EV стъпки за контрол на експ. .................................................. 333
b3: Лесна компенс. експозиция ...................................................... 334
b4: Матрично измерване ................................................................... 335
b5: Зона центр.претегл. измерване............................................... 335
b6: Фина настр. оптим. експозиция............................................... 336
c: Таймери/Заключване AE ....................................................................336
c1: Спусък AE-L........................................................................................ 336
c2: Таймер за готовност...................................................................... 336
c3: Самоснимачка .................................................................................. 337
c4: Време автомат. изкл. дисплей................................................... 337
c5: Вр. изч. на дист. упр. (ML-L3) ...................................................... 337
d: Снимане/показване .............................................................................338
d1: Звуков сигнал................................................................................... 338
d2: Серия снимки с нис. скорост .................................................... 338
d3: Макс. непрекъснато освобожд. ............................................... 339
d4: Режим Забавяне експозиция .................................................... 339
d5: Предупреждение за светкавица.............................................. 339
d6: Последоват. номер. файлове .................................................... 340
d7: Показване мрежа визьор ........................................................... 341
d8: Лесна настройка на ISO ............................................................... 341
d9: Екран с информация..................................................................... 341
d10: LCD осветяване............................................................................. 342
ix
d11: Тип батерия MB-D16................................................................... 343
d12: Ред на батериите ......................................................................... 344
e: Клин/светкавица.................................................................................... 345
e1: Скорост синхр. светкавица ........................................................ 345
e2: Скорост затвор при светкавица .............................................. 346
e3: Контрол вградена светкавица.................................................. 347
e4: Компенс. експоз. светкавица .................................................... 353
е5: Пилотна светкавица ...................................................................... 353
e6: Задаване на авто клин.................................................................. 353
e7: Ред на клина...................................................................................... 354
f: Контроли.................................................................................................... 354
f1: Бутон ОК .............................................................................................. 354
f2: Присвояване на бутон Fn ............................................................ 356
f3: Присвояв. бутон за преглед ....................................................... 361
f4: Присвояв. бутон AE-L/AF-L .......................................................... 361
f5: Персонлз. дискове управление ................................................ 363
f6: Освобожд. бутон използв. диск ................................................ 365
f7: Снимане при празен слот............................................................ 365
f8: Обръщане посока индикатори ................................................. 366
f9: Присвояв. бутон запис на филм................................................ 366
f10: Присвояв. бутон MB-D16 4 ...................................................... 367
f11: Присв. на отдал. (WR) бутон Fn ............................................... 368
g: Филм ........................................................................................................... 370
g1: Присвояване на бутон Fn ........................................................... 370
g2: Присвояв. бутон за преглед ...................................................... 372
g3: Присвояв. бутон AE-L/AF-L......................................................... 373
g4: Присвояв. бутон на затвор ........................................................ 373
B Менюто с настройки: Настройване на фотоапарата .............. 374
Опции на менюто с настройки ................................................................ 374
Форматиране на картата с памет................................................... 375
Яркост на дисплея................................................................................. 376
Баланс на цветовете на дисплея .................................................... 377
Реф снимка изтриване следи прах................................................ 378
Намаляване на трептенето ............................................................... 380
x
Часова зона и дата ................................................................................ 381
Език (Language) ...................................................................................... 381
Автоматично завъртане ..................................................................... 382
Информация за батериите ................................................................ 383
Коментар за изображение ................................................................ 384
Информация за авторски права ..................................................... 385
Запазване/зареждане настройки................................................... 386
Виртуален хоризонт............................................................................. 388
Фина настройка на АФ ........................................................................ 389
Eye-Fi трансфер....................................................................................... 391
Маркировка за съответствие........................................................... 392
Версия на фърмуера ............................................................................ 392
N Менюто ретуширане: Създаване на ретуширани копия ..... 393
Опции на менюто за ретуширане........................................................... 393
Създаване на ретуширани копия ........................................................... 395
D-Lighting .................................................................................................. 397
Корекция „червени очи“ .................................................................... 398
Изрязване ................................................................................................. 399
Монохромно изображение .............................................................. 400
Филтърни ефекти .................................................................................. 401
Баланс на цветовете............................................................................. 402
Наслагване на изображения ............................................................ 403
NEF (RAW) обработване ...................................................................... 406
Преоразмеряване ................................................................................. 408
Бързо ретуширане................................................................................ 411
Изправяне................................................................................................. 411
Контрол на изкривяването ............................................................... 412
Рибешко око ............................................................................................ 413
Цветен контур ......................................................................................... 413
Цветна рисунка....................................................................................... 414
Контрол на перспективата................................................................ 415
Ефект „миниатюра“ ............................................................................... 416
Селективен цвят..................................................................................... 417
Сравняване едно до друго................................................................ 419
xi
O Моето меню/ m Последни настройки........................................ 421
Последни настройки .................................................................................... 425
Технически бележки
426
Съвместими обективи........................................................................ 426
Светкавици, предлагани като опция (светкавици
Speedlight) ....................................................................................... 433
Система за креативно осветяване на Nikon (CLS)........................... 433
Други аксесоари .................................................................................. 441
Прикачване на конектор за захранването и захранващ
адаптер.......................................................................................................... 445
Грижа за фотоапарата........................................................................ 447
Съхранение ...................................................................................................... 447
Почистване ....................................................................................................... 447
Нискочестотен филтър ............................................................................... 448
Грижа за фотоапарата и батерията: Предпазни мерки............ 455
Налични настройки............................................................................. 460
Програма на експозицията (режим P)............................................ 462
Отстраняване на неизправности .................................................... 463
Батерия/Дисплей........................................................................................... 463
Снимане (всички режими)......................................................................... 464
Снимане (P, S, A, M) ......................................................................................... 467
Възпроизвеждане.......................................................................................... 468
Wi-Fi (безжична мрежи) .............................................................................. 469
Разни.................................................................................................................... 469
Съобщения за грешки ........................................................................ 470
Спецификации...................................................................................... 477
Одобрени карти с памет.................................................................... 491
Капацитет на картата с памет........................................................... 492
Живот на батерията ............................................................................ 494
Обективи, които могат да блокират вградената светкавица
и лъча за подпомагане на АФ..................................................... 496
Индекс..................................................................................................... 501
Условия на гаранцията - Nikon Сервизна гаранция за
Европа............................................................................................... 509
xii
За вашата безопасност
За да предотвратите повредата на вашия продукт на Nikon или нараняване на вас
или на други хора, прочетете изцяло следните предпазни мерки, преди да
използвате това устройство. Дръжте тези инструкции за безопасност на място, на
което всички, които използват продукта ще ги прочетат.
Евентуалните последствия от неспазването на предпазните мерки, описани в тази
секция, са отбелязани със следния символ:
Тази икона маркира предупреждения. За да предотвратите евентуално
прочетете всички предупреждения, преди да използвате този
A нараняване,
продукт Nikon.
❚❚ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
A Дръжте слънцето извън кадъра
Дръжте слънцето извън кадъра, когато
снимате обекти в контражур. Слънчевата
светлина, фокусирана във фотоапарата,
когато слънцето е в или близо до кадъра,
може да предизвика пожар.
A Не гледайте към слънцето през визьора
Гледането към слънцето или към друг
източник на силна светлина през
визьора може да причини трайно
увреждане на зрението.
A Използване на регулатора за настройване на
диоптъра на визьора
Когато работите с регулатора за
настройване на диоптъра на визьора и
окото ви е близо до визьора, внимавайте
да не бръкнете с пръст в окото си по
невнимание.
A Изключете незабавно в случай на
неизправност
Ако забележите дим или усетите
необичайна миризма, идващи от
устройството или от захранващия
адаптер (продава се отделно), веднага
изключете захранващия адаптер и
извадете батерията, като внимавате да
не се изгорите. Продължаването на
работата може да доведе до нараняване.
След като сте отстранили батерията,
занесете устройството за проверка в
сервизен център, оторизиран от Nikon.
A Не използвайте при наличието на запалим
газ
Не използвайте електронно оборудване
при наличието на запалим газ, тъй като
това може да причини експлозия или
пожар.
A Дръжте на място, недостъпно за деца
Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до нараняване. Освен
това имайте предвид, че малките части
крият опасност от задавяне. Ако дете
погълне някоя част от този уред, веднага
се консултирайте с лекар.
xiii
A Не разглобявайте
Докосването на вътрешните части на
продукта може да доведе до нараняване.
В случай на неизправност, продуктът
трябва да бъде поправян само от
квалифициран техник. Ако в резултат на
падане или друг инцидент продуктът се
счупи, махнете батерията и/или
захранващия адаптер и занесете
продукта за проверка в сервизен
център, оторизиран от Nikon.
A Не поставяйте лентата за носене на врата
около врата на бебе или дете
Поставянето на лентата за носене на
фотоапарата на врата на бебе или дете
може да доведе до задушаване.
A Не оставайте в контакт с фотоапарата,
батерията или зарядното устройство за
дълго време, докато устройствата са
включени или се използват
Части от устройството се загряват.
Продължителен директен контакт на
кожата с устройството може да доведе
до нискотемпературни изгаряния.
A Не оставяйте устройството на места, където
ще бъде изложено на изключително високи
температури, например в затворен
автомобил или на пряка слънчева светлина
Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до повреда или пожар.
A Не насочвайте светкавицата към водача на
моторно превозно средство
Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до злополуки.
xiv
A Бъдете внимателни при използването на
светкавица
• Използването на фотоапарата със
светкавицата в близък контакт с кожата
или други обекти може да причини
изгаряния.
• Използването на светкавицата в
близост до очите на обекта може да
причини временно нарушение на
зрението му. Светкавицата трябва да
бъде на най-малко един метър от
обекта. Бъдете особено внимателни,
когато снимате бебета.
A Избягвайте контакт с течния кристал
Ако дисплеят се счупи, вземете мерки, за
да избегнете наранявания от счупеното
стъкло и да предотвратите попадане на
течния кристал от дисплея върху кожата,
в очите или в устата ви.
A Не носете стативи с монтирани на тях
обектив или фотоапарат
Може да се спънете или случайно да
ударите хората около вас, което може да
доведе до наранявания.
A Спазвайте необходимите предпазни мерки
при боравене с батерии
Батериите може да протекат или да
експлодират, ако с тях се борави
неправилно. Спазвайте следните
предпазни мерки, когато боравите с
батериите за този продукт:
• Използвайте само батерии, одобрени
за употреба с това устройство.
• Не свързвайте на късо и не
разглобявайте батерията.
• Непременно изключете продукта,
преди да смените батерията. Ако
използвате захранващ адаптер се
уверете, че той не е включен в
контакта.
• Не се опитвайте да вкарате батерията
наобратно или наопаки.
• Не излагайте батерията на огън или
високи температури.
• Не потапяйте в и не излагайте на вода.
• Сложете капачката за контактните
пластини, когато транспортирате
батерията. Не транспортирайте и не
съхранявайте батерията заедно с
метални предмети, например колиета
или фиби.
• Батериите са склонни към протичане,
когато са напълно разредени. За да
предотвратите повреда на продукта,
извадете батерията, когато не е
останал никакъв заряд.
• Когато батерията не се използва,
сложете капачката за контактните
пластини и съхранявайте на хладно и
сухо място.
• Батерията може да е гореща веднага
след употреба или когато продуктът е
работил със захранване от батерията
дълго време. Преди да извадите
батерията, изключете фотоапарата и я
оставете да изстине.
• Незабавно спрете да използвате
продукта, ако забележите промени в
батерията, например обезцветяване
или деформация.
A Спазвайте необходимите предпазни мерки
при боравене със зарядното устройство
• Пазете го сухо. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до
неизправност на продукта или
нараняване в резултат от пожар или
токов удар.
• Не свързвайте на късо клемите на
зарядното устройство. Неспазването
на тази предпазна мярка може да
доведе до прегряване и повреда на
зарядното устройство.
• Забърсвайте със суха кърпа праха по
или близо до металните части на
щепсела. Непрекъснатата употреба
може да доведе до пожар.
xv
• Не пипайте захранващия кабел и не
доближавайте зарядното устройство
по време на гръмотевични бури.
Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до токов удар.
• Не повреждайте, не променяйте и не
дърпайте насилствено или огъвайте
захранващия кабел. Не го поставяйте
под тежки предмети и не го излагайте
на топлина или пламъци. В случай, че
изолацията се повреди и
проводниците се оголят, занесете
захранващия кабел на сервизен
представител, оторизиран от Nikon за
проверка. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до
пожар или токов удар.
• Не пипайте щепсела или зарядното
устройство с мокри ръце. Неспазването
на тази предпазна мярка може да
доведе до неизправност на продукта
или нараняване в резултат от пожар
или токов удар.
• Не използвайте с туристически
конвертори или адаптери,
предназначени да преобразуват
напрежението от една стойност в
друга, нито с преобразуватели от
постоянен в променлив ток.
Неспазването на тази предпазна мярка
може да причини повреда на продукта
или да доведе до прегряване или
пожар.
xvi
A Използвайте подходящи кабели
Когато включвате кабели във входните и
изходните гнезда, използвайте само
кабели, предоставени или продавани от
Nikon, за да гарантирате спазване на
правилата за използване на продукта.
A CD-ROM дискове
CD-ROM дисковете, съдържащи софтуер
или ръководства за продукта, не трябва
да се пускат на устройства,
предназначени за аудио CD. Пускането
на CD-ROM дисковете в аудио CD плеър
може да доведе до загуба на слуха или
повреда в устройствата.
A Спазвайте инструкциите на персонала на
авиолиниите и болниците
Този фотоапарат предава радиочестоти,
които могат да предизвикат смущения в
медицинското оборудване или в
навигацията на самолетите.
Деактивирайте функцията за използване
на безжична мрежа и свалете всички
безжични аксесоари от фотоапарата,
преди да се качите в самолета. Дръжте
фотоапарата изключен по време на
излитане и кацане. В медицинските
заведения спазвайте инструкциите на
персонала относно използването на
безжични устройства.
Забележки
• Никоя част от ръководствата,
• Nikon не носи отговорност за щети в
предоставени заедно с този продукт, не резултат от използването на този
може да бъде възпроизвеждана,
продукт.
предавана, записвана или превеждана • Въпреки че сме положили всички
на друг език под каквато и да е форма и усилия, за да гарантираме, че
по какъвто и да е начин, без писменото
информацията в тези ръководства е
съгласие на Nikon.
точна и пълна, ще ви бъдем благодарни,
• Nikon си запазва правото да променя
ако уведомите представителите на
спецификациите на хардуера и
Nikon във вашия регион (адресите са
софтуера, описани в тези ръководства,
предоставени отделно) за евентуални
по всяко време и без предизвестие.
грешки или пропуски.
xvii
Важно за клиентите в Европа
ВНИМАНИЕ: СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНИ С
ТАКАВА ОТ НЕПРАВИЛЕН ТИП. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ,
СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
Този символ означава, че
електрическото и
електронно оборудване
трябва да се събират
разделно.
Този символ на батерията
указва, че тя трябва да се
събира разделно.
Следното важи само за
потребителите в европейските страни:
Следното важи само за
• Всички батерии, независимо дали са
потребителите в европейските страни:
маркирани или не с този символ, трябва
• Този продукт е предназначен за
да се събират разделно в подходящите
разделно събиране в подходящите за
за това събирателни пунктове. Да не се
това събирателни пунктове. Да не се
изхвърлят като битов отпадък.
изхвърля като битов отпадък.
• За повече информация се обърнете към
• Разделното събиране и рециклирането
магазина или към местните власти,
помагат да се запазят природните
отговорни за събиране на отпадъците.
ресурси и да се предотвратят
негативните последици за човешкото
здраве и природата, които могат да
възникнат от неправилното
изхвърляне на отпадъците.
• За повече информация се обърнете към
магазина или към местните власти,
отговорни за събиране на отпадъците.
xviii
Бележка относно забраната за копиране или възпроизвеждане
Имайте предвид, че самото притежаване на материали, които са копирани в цифров
вид или са размножени чрез скенер, цифров фотоапарат или друго устройство,
може да бъде наказуемо от закона.
• Забранени със закон за копиране и
• Предупреждения относно определени копия и
размножаване
репродукции
Не копирайте и не размножавайте
Правителството е издало
банкноти, монети, ценни книжа или
предупреждение относно копирането и
правителствени или местни облигации, размножаването на ценни книжа,
дори ако тези копия са маркирани с
издавани от частни компании (акции,
тест „Образец“.
банкноти, чекове, ваучери за подарък и
др.), абонаментни карти за пътуване
Забранено е копирането и
или купонни билети, освен когато
размножаването на банкноти, монети
или ценни книжа, които са в обращение необходимият минимален брой копия
трябва да бъде осигурен за нуждите на
в чужда страна.
компанията. Също така не копирайте и
Освен ако не е получено
не размножавайте паспорти, издадени
предварително разрешение от
от правителството, лицензи, издадени
правителството, копирането и
от публични агенции и частни
размножаването на неизползвани
организации, лични карти и билети,
пощенски марки или картички,
например пропуски и купони за храна.
издавани от държавата, е забранено.
• Спазвайте бележките за авторските права
Забранено е копирането и
Копирането и размножаването на
размножаването на марки, издавани от
произведения, защитени с авторски
правителството, и на заверени
права, например книги, музика,
документи, определени със закон.
картини, дърворезби, щампи, карти,
чертежи, филми и снимки, се подчинява
на националните и международните
закони за авторските права. Не
използвайте този продукт, за да
правите незаконни копия или да
нарушавате законите за авторските
права.
xix
Изхвърляне на устройства за съхранение на данни
Имайте предвид, че изтриването на изображения или форматирането на карти с
памет или на други устройства за съхранение на данни не заличава напълно данните
за оригиналните изображения. Понякога файловете, изтрити от излезли от употреба
устройства за съхранение на данни, могат да бъдат възстановени чрез достъпен в
търговската мрежа софтуер и да бъдат използвани за злоупотреба с лични
изображения. Гарантирането на поверителността на такива данни е отговорност на
потребителя.
Преди да изхвърлите устройство за съхранение на данни или да го дадете на друг
човек, изтрийте всички данни, като използвате наличен в търговската мрежа
софтуер за изтриване, или форматирайте устройството и след това го запълнете
изцяло с изображения, които не съдържат лична информация (например снимки на
небе). Не забравяйте да изтриете и всички снимки, избрани за ръчна потребителска
настройка (0 162). Преди да изхвърлите фотоапарата или да прехвърлите
собствеността му на друго лице, трябва също да използвате опциите Wi-Fi >
Мрежови настройки > Нулиране мрежови настр. (0 288) и Мрежа > Мрежови
настройки в менюто за настройки на фотоапарата, за да изтриете всяка
информация за лична мрежа. За повече информация, относно менюто Мрежа,
вижте документацията, предоставена с опционалното комуникационно устройство.
Бъдете внимателни, за да избегнете наранявания при физическото унищожаване на
устройства за съхранение на данни.
xx
Лицензно патентно портфолио на AVC
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СПОРЕД ЛИЦЕНЗНОТО ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО НА AVC ЗА ЛИЧНА И
НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЗА ДА (а) КОДИРА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА
AVC („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ,
ИЗВЪРШВАЩ ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, И/ИЛИ Е ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРАН ДА
ДОСТАВЯ AVC ВИДЕО. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЦЕНЗ ЗА
КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG
LA, L.L.C. ВИЖТЕ http://www.mpegla.com
xxi
Използвайте само електронни принадлежности с марката Nikon
Фотоапаратите Nikon са проектирани в съответствие с най-високите стандарти и
включват сложни електронни схеми. Само електронни принадлежности с марката
Nikon (включително зарядни устройства, батерии, захранващи адаптери и
аксесоари за светкавица), специално сертифицирани от Nikon за използване с този
цифров фотоапарат Nikon, са проектирани и доказано работят съгласно
изискванията за работа и безопасност на тези електронни схеми.
Използването на електронни аксесоари, различни от Nikon, може
да доведе до повреда на фотоапарата и да направи невалидна
гаранцията ви в Nikon. Използването на акумулаторни литиевойонни батерии на други производители, които не са обозначени с
холограмния стикер Nikon, поставен вдясно, може да попречи на
нормалната работа на фотоапарата или да доведе то прегряване, запалване,
нарушаване на целостта или протичане на батерията.
За повече информация за аксесоарите с марката Nikon се свържете с местния
оторизиран дилър на Nikon.
xxii
D Използвайте само аксесоари с марката Nikon
Само аксесоарите с марката Nikon, специално сертифицирани от Nikon за
използване с вашия цифров фотоапарат Nikon, са проектирани и доказано
работят в съответствие с изискванията за работа и безопасност.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКСЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ NIKON, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДА НА
ФОТОАПАРАТА И ДА НАПРАВИ НЕВАЛИДНА ГАРАНЦИЯТА ВИ В NIKON.
A Преди на направите важни снимки
Преди да направите снимки на важни събития (например сватби или
екскурзии), направете пробна снимка, за да се уверите, че фотоапаратът
работи нормално. Nikon не носи отговорност за щети или пропуснати ползи
в резултат от неизправност в продукта.
A Обучение за цял живот
Като част от ангажимента на Nikon за постоянна поддръжка и „Обучение за
цял живот“, ние непрекъснато обновяваме информацията, която е достъпна
за вас онлайн в следните уеб сайтове:
• За потребителите в САЩ: http://www.nikonusa.com/
• За потребителите в Европа и Африка: http://www.europe-nikon.com/support/
• За потребителите в Азия, Океания и Близкия Изток: http://www.nikon-asia.com/
Посещавайте тези сайтове, за да сте в час с най-новата информация за
продуктите, полезни съвети, отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ) и
общи съвети за цифровите изображения и снимането. Допълнителна
информация може да получите от представителя на Nikon във вашия
регион. Вижте следния URL адрес за информация за контакт:
http://imaging.nikon.com/
xxiii
Безжична връзка
Този продукт, който включва софтуер за кодиране, разработен в Съединените Щати,
се контролира от Разпоредбите на администрацията за износ на САЩ и не може да
бъде изнасян или реекспортиран за други страни, върху които САЩ са наложили
стоково ембарго. Следните държави в момента са обект на ембарго: Куба, Иран,
Северна Корея, Судан и Сирия.
Употребата на безжични устройства може да е забранена в някои държави или
региони. Свържете се със сервизен представител, оторизиран от Nikon, преди да
използвате безжичните функции на този продукт извън държавата на закупуване.
xxiv
Информация за потребители в Европа
С настоящото Nikon Corporation декларира, че D750 е в
съответствие с изискванията на основните и други
приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.
Декларацията за съответствие може да бъде открита на
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D750.pdf
Защита
Въпреки че едно от предимствата на този продукт е, че той дава
възможност за свободно свързване за безжичен обмен на данни, където
и да сте, следното може да възникне, ако не е включена защита:
• Кражба на данни: Злонамерено прихващане на безжично предавани
данни от трети лица с цел кражба на потребителски имена, пароли и
друга информация.
• Неоторизиран достъп: Неоторизирани потребители могат да получат
достъп до мрежата и да променят данни или да извършат други
злонамерени действия. Обърнете внимание, че поради характера на
безжичните мрежи, специализирани атаки могат да позволят
неоторизиран достъп, дори когато защитата е включена.
xxv
xxvi
Увод
Запознаване с фотоапарата
Отделете малко време, за да се запознаете с контролите и екраните
на фотоапарата. Може да е от полза за вас да си отбележите тази
секция, за да може да се връщате към нея, докато четете
ръководството.
Тялото на фотоапарата
7 8
9
10
11
6
12
5
4
4
3
2
1
14
13
15
1 Гнездо за аксесоари (за светкавица,
8 Бутон за запис на филм...................... 68
предлагана като опция) ................. 433 9 Диск за подкоманди..........................363
2 Диск за избор на режим на снимане
10 Превключвател на захранването
............................................................7, 103
.............................................................. 5, 28
3 Освобождаване на заключването на 11 Спусък............................................. 36, 373
превключвателя на диска за избор
12 E бутон
на режим на снимане..................7, 103
Компенсация на експозицията
4 Ухо за лентата за носене на
....................................................... 143
фотоапарата
Нулиране с натискане на два
5 Бутон за освобождаване на диска за
бутона ......................................... 199
избор на режим .............................. 6, 34 13 Маркировка за фокалната равнина
6 Диск за избор на режим ................ 6, 34
(E) ........................................................ 133
7 Z/Q бутон
14 Главен диск за управление............. 363
Измерване..................................... 140 15 Контролен панел.....................................8
Форматиране на картите с памет
....................................................... 375
1
Тялото на фотоапарата (Продължение)
1
2
3
4
5
6
13
12
11
10 9
7
14
15
16
17
18
8
1 Вгрд. светкав. ...................................... 180
2 M/Y бутон
Режим на светкавицата ... 180, 182
Компенсация на светкавицата
....................................................... 188
3 Инфрачервен приемник (отпред)
................................................................ 194
4 Капак на порта за аксесоари.......... 443
5 Капак на аудио конекторите... 73, 443
10 Маркировка за монтиране на
обектива ................................................ 27
11 D бутон
Клин ...............................203, 208, 212
12 Огледало ...................................... 109, 451
13 Лостче за свързване на вградения
експонометър към обектива........ 480
14 Порт за аксесоари.............................. 443
15 Конектор за слушалки ........................ 73
6 HDMI/USB капак на конекторите
16 Конектор за външен микрофон
.............................................. 266, 271, 277
......................................................... 73, 443
7 Бутон за освобождаване на обектива 17 HDMI конектор .................................. 277
.................................................................. 33
18 USB конектор
8 Бутон за режим на АФ
Свързване към компютър .......266
..........................................57, 59, 121, 125
Свързване към принтер ........... 271
9 Селектор на режима на фокусиране
................................................ 57, 120, 132
A Затворете капака на конекторите
Затворете капака на конекторите, когато не се използват. Чужди тела върху
конекторите могат да повлияят на прехвърлянето на данни.
2
1
2
1
3
4
13
14
12
11
5
6
10
9
8
7
1 Стерео микрофон .................68, 71, 320 9 Капак на гнездото за батерията...... 26
2 Контактни пластини за обективи с
10 Капак на конектора за захранването
процесор
................................................................ 445
3 Байонет за монтиране на обектива
11 Капак на слота за картата с памет
......................................................... 27, 133
.................................................................. 26
4 Капак на контакта за опционален
12 Pv бутон ...........................70, 92, 361, 372
батериен пакет MB-D16.................. 441 13 Лъч за подпомагане на АФ ............. 332
5 Гнездо за статив
Лампа на самоснимачката ..............107
Лампа за намаляване на ефекта
6 AF съединение
„червени очи“ ........................... 181, 183
7 бутон Fn ............................... 114, 356, 370
14 Капачка на тялото на фотоапарата
8 Ключалка на капака на гнездото за
.............................................................i, 442
батерията .............................................. 26
3
Тялото на фотоапарата (Продължение)
1
2
3
4
5
21
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
11
12
1 Окуляр на визьора ........................10, 29 14 Накланящ се дисплей ......................... 17
Настройки за разглеждане........ 12
2 Гумена подложка за окуляр ........... 107
Live view .....................................54, 66
3 Регулатор за настройване на
Разглеждане на снимки .............. 37
диоптъра ............................................... 29
Възпроизвеждане на снимки на
4 A бутон
цял екран ...................................241
Използване на бутона за
15 P бутон
заключване на AE/AF
Промяна на настройките за
............................ 129, 141, 361, 373
снимане ......................................198
5 бутон R (информация)......... 12, 64, 75
Промяна на настройките по
6 Мултиселектор ...............................19, 21
време на live view/запис на
филм ........................................61, 71
7 J (OK) бутон ..........................19, 21, 354
Ретуширане на снимки ............. 396
8 Ключе за заключване на фокуса ... 127
16 W/S бутон
9 Индикатор за достъп до картата с
Намаляване при
памет.............................................. 36, 225
възпроизвеждане/миниатюри
10 Инфрачервен приемник (отзад)... 194
.............................................. 243, 244
11 Селектор на live view
ISO чувствителност.....................134
Live view снимане ......................... 54
Автом. настр. ISO чувствит....... 136
Филм live view ................................ 66
Нулиране с натискане на два
бутона .........................................199
12 a бутон ............................................54, 66
13 Високоговорител ................................. 80
4
17 X/T бутон
19 G бутон
Увеличаване при
Меню ........................................ 20, 300
възпроизвеждане................... 255 20 Бутон K
Качество/размер на
Възпроизвеждане................ 37, 241
изображението............... 116, 118
21 O/Q бутон
18 L/U бутон
Изтриване............................... 38, 258
Помощ............................................... 21
Форматиране на картите с памет
Защита ............................................ 257
....................................................... 375
Баланс на бялото
............................ 146, 149, 154, 156
A Подсветки на LCD дисплей
Завъртането на превключвателя на Превключвател на захранването
захранването към D задейства
таймера за готовност и
подсветката на контролния панел
(подсветка на LCD дисплей), което
позволява дисплея да се вижда на
тъмно. След като превключвателят
на захранването се освободи и
върне на позиция ON, подсветката
ще свети шест секунди, докато
таймерът за готовност е активен или докато затворът се освободи, или
превключвателят на захранването се завърти отново към D.
A Високоговорителят
Не поставяйте високоговорителя в близост до магнитни устройства.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до повреда в
данните, записани на магнитните устройства.
5
Дискът за избор на режим
Фотоапаратът предлага режимите, изброени по-долу. За да
изберете режим, натиснете бутона за освобождаване на диска за
избор на режим и завъртете диска за избор на режим.
Диск за избор на режим
Бутон за освобождаване на диска за избор на режим
e, f, g и h режими:
• e—Режим с автоматична програма (0 89)
• f—Автоматичен с приоритет на затвора (0 90)
• g—Автоматичен режим с приоритет на диафрагмата (0 91)
• h—Ръчен (0 93)
Автоматични режими:
• i Автоматично (0 34)
• j Автоматично (изключване на
светкавицата) (0 34)
Режими на сцена (0 41)
j и k режими (0 99)
Режими със специални ефекти (0 46)
6
A Non-CPU обективи
Non-CPU (0 427) обективите могат да се използват само в режими A и M.
Избирането на друг режим, когато е прикрепен non-CPU обектив,
деактивира освобождаването на затвора.
Дискът за избор на режим
За да изберете режим на снимане, натиснете освобождаването на
заключването на превключвателя на диска за избор на режим на
снимане и завъртете диска за избор на режим на снимане до
желаната настройка (0 103).
Освобождаване на заключването на превключвателя на
диска за избор на режим на снимане
Диск за избор на режим на снимане
1 2 3 4 5 6
7
1 S Единична снимка ........................... 103
2 T Серия от снимки с ниска скорост
................................................................ 103
5 M Qc (тихо продължително)
снимане при натиснат спусък ......103
6 E Самоснимачка....................... 103, 106
3 U Серия от снимки с висока скорост
................................................................ 103
4 J Тихо освобождаване на затвора
................................................................ 103
7 V Вдигнато огледало...........104, 109
7
Контролният панел
1
2
3
5
6
7
8
9
10
4
1 Скорост на затвора........................90, 93 5 Индикатор за стоп на диафрагма
Стойност на компенсацията на
......................................................... 92, 431
експозицията ..................................... 143 6 Диафрагма (f-число)......................91, 93
Стойност на компенсацията на
Диафрагма (брой спирания)
светкавицата...................................... 188
......................................................... 92, 431
Фина настройка на баланса на
Стъпка на клин........................... 204, 209
бялото................................................... 150
Брой снимки в последователността
Цветна температура ................ 145, 154
ADL клин ..............................................212
Потребителски настройки на баланса
Брой снимки за интервал................ 225
на бялото............................................. 155
Максимална диафрагма (non-CPU
Брой снимки в последователността
обективи)............................................. 238
на клин на експозицията и на
Индикатор за режим на управление
светкавицата...................................... 203
от компютър....................................... 444
Брой снимки в последователността
7 Индикатор за картата с памет (слот 1)
на клин баланс на бялото .............. 208
......................................................... 31, 376
Брой интервали при снимане през
зададен интервал от време .......... 225 8 Индикатор за картата с памет (слот 2)
......................................................... 31, 376
Фокусно разстояние (non-CPU
обективи)............................................. 238 9 Индикатор за компенсация на
експозицията ..................................... 144
2 Индикатор за ISO чувствителност
............................................................... 134 10 Индикатор за компенсация на
светкавицата ......................................189
Индикатор за автоматична ISO
чувствителност.................................. 137
3 Измерване............................................ 140
4 ISO чувствителност............................ 134
Режим на автоматично фокусиране
................................................................ 121
8
11
12
16
17
13
14
15
18
19
11 Wi-Fi индикатор.................................. 288 18 Брой на оставащите експозиции за
запис ....................................................... 31
12 Индикатор за синхронизация на
Брой на оставащите снимки за запис,
светкавицата...................................... 345
преди да се запълни буферът на
13 Индикатор на експозицията/клина
паметта........................................ 105, 492
Експозиция...................................... 94
Индикатор за режим за избор на АФ
Компенсация на експозицията
зона ....................................................... 126
....................................................... 143
Индикатор за ръчна потребит.
Клин на експозицията/
настройка на баланса на бялото
светкавицата ............................ 203
................................................................ 157
Клин на баланса на бялото ...... 208
Индикатор за записване на серия
ADL клин......................................... 212
снимки през интервал ....................233
14 Индикатор за експозицията/клина на
Номер на ръчен обектив.................238
светкавицата...................................... 203
Индикатор за режима на
Индикатор за клин баланс бяло.... 208
заснемането ....................................... 444
Индикатор на ADL клин .................. 212
Индикатор за HDMI-CEC връзка.... 280
15 Индикатор за батерията.................... 30 19 „k“ (появява се, когато оставащата
16 Индикатор за многократна
памет е за над 1000 експозиции)
експозиция ......................................... 217
.................................................................. 31
17 Индикатор за цветна температура
................................................................ 152
Забележка: Дисплеят е показан с включени всички индикатори с илюстративна цел.
A Дисплеят на фотоапарата е изключен
Ако фотоапаратът бъде изключен с поставени
вътре батерия и карта с памет, ще се покажат
иконата за картата с памет и броят на
оставащите експозиции за запис (някои карти с
памет може в редки случаи да показват тази
информация, само когато фотоапаратът е
включен).
Контролен панел
9
Визьорът
6
7
8 9
1
2
10
3
4
5
11
12 13 14 15 16
24 25
17
26
18 19 20 21
27
1 Индикатор за режим за специални
ефекти .................................................... 46
2 Индикатор за монохромно
изображение (показва се в режим %,
или когато е избрано Монохромно
изображение Picture Control или
Picture Control, въз основа на
Монохромно изображение)
......................................................... 47, 165
28 29 30 31
22 23
32
6 Кадрираща мрежа (показва се, когато
Вкл. е избрано за Потребителска
настройка d7, Показване мрежа
визьор)............................................... 341
7 Точки за фокусиране
....................................... 36, 127, 329, 330
Режим за избор на АФ зона............126
8 + NEF (RAW) индикатор.................... 357
9 1,2× DX изрязване .............................111
3 Конзоли на АФ зона .............29, 35, 247
10 Индикатор за ролката (портретна
4 Предупреждение за изтощена
ориентация) ....................................... 359
батерия .................................................. 30
11 Индикатор за ролката (пейзажна
5 Индикатор „Няма карта с памет“.... 33
ориентация) ....................................... 359
10
12 Индикатор за фокусиране
25 Индикатор за синхронизация на
................................................ 36, 129, 133
светкавицата ...................................... 345
13 Измерване................................... 139, 140
14 Заключване на автоматичната
експозиция (АЕ)................................ 141
15 Индикатор за гъвкава програма .... 89
16 Скорост на затвора........................90, 93
Режим на автоматично фокусиране
....................................................... 120, 121
17 Диафрагма (f-число) .....................91, 93
Диафрагма (брой спирания)
......................................................... 92, 431
18 Индикатор за HDR.............................. 178
19
20
21
22
23
24
26 Индикатор за стоп на диафрагма
......................................................... 92, 431
27 Индикатор на експозицията ............ 94
Показване на компенсацията на
експозицията .....................................143
28 Индикатор за компенсация на
светкавицата ...................................... 188
29 Индикатор за компенсация на
експозицията .....................................144
30 Индикатор за автоматична ISO
чувствителност..................................137
Индикатор за ADL .............................. 176 31 ISO чувствителност............................ 134
Режим за избор на АФ зона...123, 125
Индикатор за експозицията/клина на
светкавицата...................................... 203 32 Брой на оставащите експозиции за
запис ....................................................... 31
Индикатор за клин баланс бяло.... 208
Брой на оставащите снимки за запис,
Индикатор на ADL клин .................. 212
преди да се запълни буферът на
Индикатор за ISO чувствителност 134
паметта........................................ 105, 492
„k“ (появява се, когато оставащата
Индикатор за ръчна потребит.
памет е за над 1000 експозиции)
настройка на баланса на бялото
.................................................................. 31
................................................................ 157
Индикатор за готовност на
Стойност на компенсацията на
светкавицата............................... 40, 339
експозицията .....................................143
Стойност на компенсацията на
Индикатор за заключване на
светкавицата ...................................... 188
стойността на светкавицата.......... 191
Забележка: Дисплеят е показан с включени всички индикатори с илюстративна цел.
D Няма батерия
Когато батерията е напълно изтощена или няма поставена батерия,
дисплеят на визьора ще избледнее. Това е нормално и не говори за повреда.
Дисплеят във визьора ще се върне в нормално положение, когато е
поставена напълно заредена батерия.
D Контролният панел и Дисплеи във визьора
Яркостта на контролния панел и дисплея във визьора варира според
температурата и времето за отговор на дисплеите може да се влоши при
ниски температури. Това е нормално и не говори за повреда.
11
Екранът с информация
Натиснете бутона R за показване на
скоростта на затвора, диафрагмата, броя на
оставащите експозиции за запис, режима за
избор на АФ зона и друга информация за
снимането на дисплея.
Бутон R
12 3
4
5
6
25
24
23
22
21
20
7
8
9
10
11
12
19
18 17
1 Режим на снимане ....... 6, 34, 41, 46, 88
2 Индикатор за гъвкава програма .... 89
3 Индикатор за синхронизация на
светкавицата...................................... 345
4 Скорост на затвора........................90, 93
Брой снимки в последователността
на клин на експозицията и на
светкавицата...................................... 203
Брой снимки в последователността
на клин баланс на бялото .............. 208
Фокусно разстояние (non-CPU
обективи)............................................. 235
12
16
15 14 13
5 Индикатор за стоп на диафрагма
......................................................... 92, 431
6 Диафрагма (f-число)......................91, 93
Диафрагма (брой спирания)
......................................................... 92, 431
Стъпка на клин........................... 204, 209
Брой снимки в последователността
ADL клин ..............................................212
Максимална диафрагма (non-CPU
обективи)............................................. 238
7 Индикатор на експозицията ............ 94
Показване на компенсацията на
експозицията ..................................... 143
Индикатор за напредъка на клина
Клин на експозицията и на
светкавицата ............................ 203
Клин баланс бяло ........................ 208
8 Индикатор за Picture Control.......... 166
9 Баланс на бялото................................ 146
Индикатор за фината настройка на
баланса на бялото ............................ 150
10 Индикатор за HDR.............................. 178
Сила на HDR ......................................... 178
Индикатор за многократна
експозиция ......................................... 219
11 Индикатор за „звуков сигнал“ ....... 338
12 „k“ (появява се, когато оставащата
памет е за над 1000 експозиции)
.................................................................. 31
14 Информация за авторски права ...385
15 Индикатор „Часовникът не е
настроен“...................................... 15, 381
16 Качество на изображението .......... 116
Роля на картата в слот 2................... 119
17 Размер на изображението..............118
18 Режим на автоматично фокусиране
................................................................ 121
19 Присвояване на бутон Pv ................ 361
20 Индикатор за Активен D-Lighting
................................................................ 176
21 Режим на снимане .........................7, 103
Скорост при непрекъснато снимане
................................................................ 338
22 Индикатор за зона на изображението
във визьора........................................112
23 Измерване............................................ 139
24 Индикатор за клина на експозицията
и на светкавицата............................. 203
13 Индикатор за коментар за
Индикатор за клин баланс бяло.... 208
изображение...................................... 384
Индикатор на ADL клин .................. 212
25 Стойност на ADL клин ...................... 213
A Изключване на дисплея
За да изтриете от дисплея информацията за снимането, натиснете бутона R
отново или натиснете спусъка наполовина. Дисплеят ще се изключи
автоматично, ако не се извършват операции в продължение на около 10
секунди.
13
Екранът с информация (Продължение)
26 27 28 29 30 31 32
33
34
43
42
41
35
40
36
39
38
37
26 Индикатор за Wi-Fi връзка ............. 288 36 Брой на оставащите експозиции за
Индикатор за връзка с Eye-Fi......... 392
запис ....................................................... 31
Индикатор за записване на серия
27 Индикатор за сателитния сигнал
снимки през интервал .................... 233
................................................................ 240
37 Присвояване на бутон Fn................. 356
28 Индикатор за намаляване на шума
при дълга експозиция .................... 317 38 Присвояване на бутон AE-L/AF-L..... 361
29 Индикатор за контрол на
винетирането..................................... 315
30 Автомат. контрол изкривяване .... 316
31 Режим Забавяне експозиция ......... 339
32 Индикатор за интервал от време
................................................................ 222
Индикатор за серия снимки през
интервал.............................................. 229
Режим дистанц. управл. (ML-L3) ... 193
33 Екран с типа батерия MB-D16........ 344
Индикатор за батерия MB-D16...... 343
34 Индикатор за батерията на
фотоапарата......................................... 30
39 Индикатор за режим за избор на АФ
зона .......................................................126
40 Режим на светкавицата........... 180, 182
41 Индикатор за заключване на
стойността на светкавицата..........191
42 Индикатор за компенсация на
светкавицата ......................................188
Стойност на компенсацията на
светкавицата ......................................188
43 Индикатор за компенсация на
експозицията ..................................... 144
Стойност на компенсацията на
експозицията ..................................... 143
35 Индикатор за ISO чувствителност
............................................................... 134
ISO чувствителност............................ 134
Индикатор за автоматична ISO
чувствителност.................................. 137
Забележка: Дисплеят е показан с включени всички индикатори с илюстративна цел.
14
A Вижте също
За информация относно избирането колко дълго дисплеят да остава
включен, вижте Потребителска настройка c4 (Време автомат. изкл.
дисплей, 0 337). За информация относно промяна на цвета на шрифта в
екрана с информация, вижте Потребителска настройка d9 (Екран с
информация, 0 341).
A Иконата Y („Часовникът не е настроен“)
Часовникът на фотоапарата се захранва от независим, презареждаем
източник на захранване, който се зарежда колкото е необходимо, когато се
постави основната батерия или фотоапаратът се захранва от опционален
конектор за захранването и захранващ адаптер (0 441). Със зареждане от
два дни, часовникът ще работи около три месеца. Ако фотоапаратът
показва предупреждение, че часовникът е бил нулиран и на екрана с
информация мига иконата Y, часовникът е бил нулиран и датата и часът,
записани на всички нови снимки, няма да бъдат коректни. Използвайте
опцията Часова зона и дата > Дата и час в менюто за настройки, за да
настроите часовника към коректното време и дата (0 28, 381).
Часовникът на фотоапарата не е толкова точен, както повечето ръчни и
домакински часовници. Редовно сверявайте часовника на фотоапарата с
по-точни часовници и коригирайте, когато е необходимо.
15
Бутонът P
Използвайте бутона P за бърз достъп до
често използвани настройки в режим на
възпроизвеждане (0 245) и по време на
визьор (0 198) и live view снимане (0 61) и
live view на филм (0 71).
P бутон
16
Снимане с визьор
Възпроизвеждане
Live view снимане
Филм live view
Използване на накланящ се дисплей
Дисплеят може да се върти под ъгъл, както е показано по-долу.
Прибл.
75 °
Прибл. 90 °
Нормална употреба: Обикновено
дисплеят се използва в позиция за
съхранение.
Снимки с нисък ъгъл: Правете снимки
с фотоапарата, държан ниско.
Снимки с висок ъгъл: Правете снимки
с фотоапарата, държан високо.
17
D Използване на дисплея
Завъртете дисплея внимателно в рамките на ограниченията, показани на
страница 17. Не прилагайте сила. Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до повреда на фотоапарата или дисплея. Ако фотоапаратът
е монтиран на статив, внимавайте дисплеят да не е в контакт със статива.
Не повдигайте или носете фотоапарата за дисплея. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до повреда на фотоапарата. Ако дисплеят
не се използва за снимане, го върнете в позиция за съхранение.
Не докосвайте зоната в задната част на дисплея
и не позволявайте върху вътрешната
повърхност да попадат течности. Неспазването
на тази предпазна мярка може да доведе до
повреда на продукта.
Особено внимавайте да
не докосвате тази
област.
18
Мултиселекторът
В това ръководство операциите с използване на мултиселектор са
представени от икони 1, 3, 4, и 2.
1: Натиснете мултиселектора нагоре
Бутон J
4: Натиснете
мултиселектора
наляво
2: Натиснете
мултиселектора
надясно
3: Натиснете мултиселектора надолу
19
Менюта на фотоапарата
Повечето опции за снимане,
възпроизвеждане и настройки са достъпни
чрез менютата на фотоапарата. За да се
покажат менютата, натиснете бутона G.
G бутон
Раздели
Изберете едно от следните менюта:
• D: Възпроизвеждане (0 300)
• C: Преглед информ. снимане (0 310)
• 1: Снимане на филми (0 318)
• A: Потребителски настройки (0 323)
• B: Настройки (0 374)
• N: Ретуширане (0 393)
• O/m: МОЕТО МЕНЮ или ПОСЛЕДНИ
НАСТРОЙКИ (стойности по
подразбиране за МОЕТО МЕНЮ;
0 421)
Плъзгачът показва позиция в текущото
меню.
Текущите настройки са обозначени с
икони.
Опции на менюто
Опции в текущото меню.
Икона Помощ (0 21)
20
Използване на менютата на фотоапарата
❚❚ Контроли на менюто
Мултиселекторът и бутонът J се използват за придвижване в
менютата на фотоапарата.
Преместване на курсора нагоре
J бутон: изберете
маркирания елемент
Отказ и връщане в
предходното меню
Избор на маркирания
елемент или показване на
подменю
Преместване на курсора надолу
A Иконата d (помощ)
Ако иконата d е показана в долния ляв ъгъл на дисплея, можете да отворите
помощта, като натиснете бутона L (U).
Докато бутонът е натиснат, ще се показва описание на текущо избраната
опция или меню. Натискайте 1 или 3 за превъртане през дисплея.
L (U) бутон
21
❚❚ Придвижване в менютата
Следвайте стъпките по-долу, за да се придвижвате в менютата.
1 Показване на менютата.
Натиснете бутона G, за да се покажат
менютата.
G бутон
2 Маркирайте иконата за
текущото меню.
Натиснете 4, за да
маркирате иконата за
текущото меню.
3 Изберете меню.
Натиснете 1 или 3, за да изберете желаното меню.
4 Позиционирайте курсора
върху избраното меню.
Натиснете 2, за да
позиционирате курсора
върху избраното меню.
22
5 Маркирайте елемент от
менюто.
Натиснете 1 или 3, за да
маркирате елемент от
менюто.
6 Показване на опциите.
Натиснете 2, за да се
покажат опциите на
избрания елемент от
менюто.
7 Маркирайте опция.
Натиснете 1 или 3, за да
маркирате опция.
8 Изберете маркирания елемент.
Натиснете J, за да изберете маркирания елемент. За
изход без да правите избор, натиснете бутона G.
Имайте предвид следното:
• Елементите от менюто, които са показани в сиво, в момента не са
достъпни.
• Докато натискането на 2 обикновено има същия ефект като
натискането на J, в някои случаи може да се направи избор само
чрез натискане на J.
• За да излезете от менютата и да се върнете към режима на
снимане, натиснете спусъка наполовина.
23
Първи стъпки
Следвайте седемте стъпки по-долу, за да подготвите фотоапарата за
употреба.
1 Закачете лентата за носене.
Закачете лентата за носене, както е показано. Повторете това за
второто ухо.
24
2 Заредете батерията.
Поставете батерията и включете зарядното устройство (в
зависимост от държавата или региона, зарядното устройство е
снабдено или със захранващ адаптер за стена, или с кабел за
включване в захранването). Изтощената батерия ще се зареди
напълно след около два часа и 35 минути.
• Адаптер за стена: Вкарайте адаптера за стена в конектора за
захранващия кабел на зарядното устройство (q). Плъзнете
фиксатора на адаптера за стена, както е показано (w) и
завъртете адаптера на 90 °, за да го фиксирате на място (e).
Поставете батерията и включете зарядното устройство.
Фиксатор за адаптера за
стена
90 °
• Захранващ кабел: След като свържете захранващия кабел с
щепсела в показаната ориентация, поставете батерията и
включете кабела.
Лампата CHARGE ще мига, докато батерията се зарежда.
Зареждане на
батерията
Зареждането е
приключило
25
3 Поставете батерията и карта с памет.
Преди да поставите или извадите батерията или картите с памет,
се уверете, че превключвателят на захранването е в позиция OFF.
Поставете батерията, ориентирана както е показано, като я
използвате, за да придържате оранжевия фиксатор на батерията
натиснат на една страна. Фиксаторът заключва батерията на
място, когато батерията е пъхната докрай.
Фиксатор на батерията
Ако използвате само една карта с памет, я поставете в слот 1
(0 31). Плъзнете картата с памет навътре, докато щракне на
място.
A Батерията и зарядното устройство
Прочетете внимателно и следвайте предупрежденията и предпазните
мерки на страници xiii–xvi и 457–459 на това ръководство.
26
4 Монтиране на обектив.
Внимавайте да не влезе прах във фотоапарата, когато обективът
или капачката на тялото му са свалени. Обективът, използван
стандартно в това ръководство с илюстративна цел, е AF-S
NIKKOR 24–85 мм f/3,5–4,5G ED VR.
Свалете
капачката на
тялото на
фотоапарата
M
M/A
OFF
ON
Свалете задната капачка на
обектива
Маркировка за монтиране (фотоапарат)
Подравнете
маркировките за
монтиране
Маркировка за
монтиране (обектив)
M
M/A
OFF
ON
Завъртете обектива, както е показано, докато щракне на място
Преди да започнете да снимате се уверете, че сте свалили
капачката на обектива.
27
5 Включете фотоапарата.
Превключвател на захранването
Контролният панел ще
светне. Ако това е първият
път, когато фотоапаратът се
включва, ще се покаже
диалогов прозорец за избор
на език.
Контролен панел
A Почистване на сензора за изображения
Фотоапаратът вибрира в нискочестотния филтър, покриващ сензора за
изображения, за да премахне праха, когато фотоапаратът е включен или
изключен (0 448).
6 Изберете език и сверете
Преместване на курсора нагоре
часовника на фотоапарата.
J бутон: изберете
Използвайте
маркирания
мултиселектора и бутона J
елемент
за избор на език и
Избор на маркирания
сверяване на часовника на
елемент или
фотоапарата. Когато
показване на
подменю
настройвате часовника на
Преместване на курсора надолу
фотоапарата, ще бъдете
подканени да изберете
часова зона, формат на
датата и опцията за лятно часово време, преди да сверите часа и
датата; имайте предвид, че фотоапаратът използва часовник в
24-часов формат. Настройките за език и дата/време могат да
бъдат променяни по всяко време с помощта на опциите Език
(Language) (0 381) и Часова зона и дата (0 381) в менюто за
настройки.
28
7 Фокусирайте визьора.
Завъртете регулатора за
настройване на диоптъра,
докато конзолите на АФ
зоната са на ясен фокус.
Когато работите с
регулатора и окото ви е
близо до визьора,
внимавайте да не бръкнете с пръст или нокът в окото си по
невнимание.
Конзоли на АФ
зона
Визьорът не е на фокус
Визьорът е на фокус
Сега фотоапаратът е готов за употреба. Продължете на стр. 34 за
информация относно правене на снимки.
29
❚❚ Заряд на батерията
Нивото на батерията е показано на контролния панел и визьора.
Контролен панел
30
Визьор
Контролен панел
Визьор
L
K
J
I
—
Описание
H
d
Батерията е изтощена. Заредете батерията
или пригответе резервна батерия.
H
d
(мига)
(мига)
Освобождаването на затвора е блокирано.
Заредете или сменете батерията.
Батерията е напълно заредена.
—
—
Батерията е частично изтощена.
—
❚❚ Брой на оставащите експозиции за запис
Фотоапаратът има два слота за картата с
памет: слот 1 и слот 2. Слот 1 е за основната
карта; картата в слот 2 има архивна или
второстепенна роля. Ако настройката по
подразбиране за Препълване е избрана за
Роля на картата в слот 2 (0 119), когато са
поставени две карти с памет, картата в слот
2 ще се използва само когато картата в слот
1 е пълна.
Слот 1
Слот 2
Контролният панел показва слота или
слотовете, в които в момента е поставена
карта с памет (примерът вдясно показва
иконите, изобразявани, когато във всеки
слот е поставена карта). Ако картата с
памет е пълна, заключена или е
възникнала грешка, иконата за засегнатата
картата ще мига (0 473).
Контролният панел и визьорът показват
броя на снимките, които могат да се
направят при текущите настройки
(стойностите над 1000 се закръглят надолу
до най-близката стотица; например,
стойностите между 1800 и 1899 биват
показани като 1,8 к). Ако са поставени две
карти с памет, дисплеят показва мястото,
налично върху картата в слот 1.
Контролен панел
Брой на оставащите
експозиции за запис
Контролен панел
Визьор
31
❚❚ Извадете батерията и картите с памет
Изваждане на батерията
Изключете фотоапарата и отворете капака
на гнездото за батерията. Натиснете
фиксатора на батерията в посоката, указана
от стрелката, за да освободите батерията,
след което извадете батерията с ръка.
След като се уверите, че индикаторът за
достъп до картата с памет е изключен,
изключете фотоапарата, отворете капака на
слота за картата с памет и натиснете
картата навътре, след което я освободете
(q). Сега картата с памет може да бъде
извадена с ръка (w).
16GB
Изваждане на картите с памет
D Карти с памет
• Картите с памет може да са горещи след използване. Внимавайте, когато
изваждате картите с памет от фотоапарата.
• Изключете захранването на фотоапарата, преди да поставите или
извадите картата с памет. Не изваждайте картата с памет от фотоапарата,
не изключвайте фотоапарата, не разкачвайте и не изключвайте източника
на захранване по време на форматиране или докато данните се записват,
изтриват или копират на компютъра. Неспазването на тези предпазни
мерки може да доведе до загуба на данни или до повреда на фотоапарата
или картата.
• Не докосвайте контактните пластини на картата с пръсти или с метални
предмети.
• Не огъвайте, не изпускайте и не подлагайте на силни удари.
• Не упражнявайте сила върху корпуса на картата. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до повреда на картата.
• Не излагайте на вода, топлина, висока влажност или пряка слънчева
светлина.
• Не форматирайте картите с памет в компютър.
32
A Няма карта с памет
Ако не е поставена карта с памет, контролният
панел и визьорът ще покажат S. Ако
фотоапаратът е изключен със заредена
батерия и без поставена карта с памет, на
контролния панел ще се покаже S.
A Превключвателят за защита срещу запис
B
16G
SD картите с памет имат
превключвател за защита срещу
запис, за да се избегне случайна
загуба на данни. Когато
превключвателят е в позиция „lock“
Превключвател за
(заключено), картата с памет не може
защита срещу запис
да се форматира и не могат да се
изтриват или записват снимки (на дисплея ще се покаже предупреждение,
ако се опитате да освободите затвора). За да отключите картата с памет,
плъзнете превключвателя в позиция „write“ (запис).
❚❚ Сваляне на обектива
Уверете се, че фотоапаратът е изключен,
когато сваляте или сменяте обективи. За
да свалите обектива, натиснете и
задръжте бутона за освобождаване на
обектива (q) и въртете обектива по
часовниковата стрелка (w). След като сте
свалили обектива, сложете капачката на
обектива и капачката на тялото на
фотоапарата.
M
M/A
OFF
ON
D Обективи с процесор с пръстени за диафрагмата
Ако обективите с процесор са оборудвани с пръстен за диафрагмата
(0 429), заключвайте диафрагмата на минималната настройка (найголямото f-число).
33
Накратко за снимането и
възпроизвеждането
Снимане тип „насочи и снимай“ (i и j
режими)
Този раздел обяснява как да правите снимки в
режими i и j. i и j са автоматични режими
„насочи и снимай“, при които повечето настройки
се управляват от фотоапарата, в зависимост от
условията на снимане.
Преди да продължите, включете фотоапарата и
изберете желания режим чрез натискане на бутона за
освобождаване на диска за избор на режим на i или j
(единствената разлика между двата режима е, че светкавицата няма
да се включи в режим j).
Диск за избор на режим
Бутон за освобождаване на диска за избор на режим
34
1 Подгответе фотоапарата.
Когато кадрирате снимките във визьора,
дръжте ръкохватката с дясната си ръка,
а с лявата поддържайте тялото на
фотоапарата или обектива.
Когато кадрирате снимки в портретна
(вертикална) ориентация, дръжте
фотоапарата, както е показано вдясно.
2 Кадрирайте снимката.
Кадрирайте снимката във визьора, така
че основният обект да е в конзолите на
АФ зоната.
Конзоли на АФ зона
A Използване на обектив за увеличение
Използвайте пръстена за увеличение
на обектива, за да увеличите обекта,
така че да запълни по-голяма част от
кадъра, или отдалечете, за да
увеличите площта, която ще се вижда
в окончателната снимка (изберете подълги фокусни разстояния на скалата
на фокусното разстояние на обектива,
за да увеличите обекта, и по-къси
фокусни разстояния, за да намалите).
Увеличавам
Пръстен за
увеличението
на обектива
M
M/A
OFF
ON
Намаляване
35
3 Натиснете спусъка
Точка за фокусиране
наполовина.
Натиснете спусъка
наполовина, за да
фокусирате (ако обектът е
слабо осветен, може да се
задейства светкавицата и
може да светне лъчът за
Индикатор за фокусиране
подпомагане на АФ). Когато
фокусирането приключи,
активната точка за
фокусиране и индикаторът за фокус (I) ще се появят във
визьора.
Индикатор
за фокус
I
F
H
F H
(мига)
Описание
Обектът е на фокус.
Точка за фокусиране е между фотоапарата и обекта.
Точка за фокусиране е зад обекта.
Фотоапаратът не успява да фокусира чрез автоматичното
фокусиране. Вижте страница 131.
4 Снимайте.
Плавно натиснете спусъка
докрай, за да направите
снимката. Индикаторът за
достъп до картата с памет ще
светне и снимката ще се
покаже на дисплея за
няколко секунди. Не
Индикатор за достъп до
изваждайте картата с
картата с памет
памет, не разкачвайте и не
изключвайте източника на
захранване, докато индикаторът не угасне и записът не
приключи.
36
Основно възпроизвеждане
1 Натиснете бутона K.
Снимката ще се покаже на дисплея.
Картата с памет, съдържаща показаната
в момента снимка, е обозначена от
икона.
Бутон K
2 Преглед на още снимки.
Още снимки може да се
визуализират чрез
натискане на 4 или 2.
За да излезете от възпроизвеждането и да се върнете към
режима на снимане, натиснете спусъка наполовина.
A Преглед на изображението
Когато Вкл. е избрано за Преглед на изображението в менюто за
възпроизвеждане (0 307), снимките се показват на дисплея автоматично за
няколко секунди след заснемането им.
37
Изтриване на нежеланите снимки
За да изтриете снимката, която в момента е показана на дисплея,
натиснете бутона O (Q). Обърнете внимание, че щом веднъж бъдат
изтрити, снимките не могат да бъдат възстановени.
1 Отворете снимката.
Отворете снимката, която искате да
изтриете, както е описано на
предишната страница.
Местоположението на текущото
изображение се обозначава от иконата
в долния ляв ъгъл на дисплея.
2 Изтриване на снимката.
Натиснете бутона O (Q). Ще се покаже
прозорец за потвърждение; натиснете
O (Q) бутона отново, за да изтриете
изображението и да се върнете към
възпроизвеждане. За изход без
изтриване на снимката, натиснете
бутона K.
Бутон O (Q)
A Вижте също
Вж. стр. 245 за информация относно избора на слот за картата с памет.
38
A Изтриване
За да изтриете избраните изображения (0 260), всички изображения,
заснети на избраната дата (0 261) или всички изображения в избрано
местоположение на избрана карта с памет (0 260), използвайте опцията
Изтриване в менюто за възпроизвеждане.
A Таймерът за готовност (Снимане с визьор)
Дисплеят на индикатора на визьора, скоростта на затвора на
контролния панел и дисплеят на диафрагмата ще се изключат,
ако не се извършват операции в продължение на около шест
секунди, което намалява разхода на батерията. Натиснете
спусъка наполовина, за да включите отново екрана. Времето
преди таймерът за готовност да се изключи автоматично може да бъде
избрано от Потребителски настройки c2 (Таймер за готовност, 0 336).
Изключени експонометри
Включени експонометри
39
A Вградената светкавица
Ако е необходимо допълнително осветление за
правилна експозиция в режим i, вградената
светкавица ще се покаже автоматично, когато
спусъкът е натиснат наполовина. Ако
светкавицата е повдигната, снимки могат да се
правят, само ако индикаторът за готовност на
светкавицата (M) се появи. Ако индикаторът за
готовност на светкавицата не се покаже, значи
светкавицата се зарежда; вдигнете за кратко
пръста си от спусъка и опитайте отново.
За да пестите енергия, когато светкавицата не се
ползва, натиснете я внимателно надолу, докато
фиксаторът щракне.
40
Напасване на настройките според
обекта или ситуацията (режим на
сцена)
Фотоапаратът предлага избор от следните режими на „сцена“.
Изборът на режим на сцена автоматично оптимизира настройките,
за да отговарят на избраната сцена, което прави творческото
снимане лесно като избор на режим; кадрирането на снимката и
снимането са описани на страници 34–36.
Следните сцени могат да бъдат избрани чрез завъртане на диска за
избор на режим на h и завъртане на главния диск за управление,
докато желаната сцена се покаже на дисплея. За да видите текущо
избраната сцена, натиснете R.
Диск за избор на
режим
k
l
p
m
n
o
r
s
Портрет
Пейзаж
Дете
Спорт
Близък план
Нощен портрет
Нощен пейзаж
Парти/закрито
Главен диск за
управление
t
u
v
w
x
y
z
0
Дисплей
Плаж/сняг
Залез
Здрач/зори
Портрет на домашен любимец
Горяща свещ
Цъфтеж
Есенни цветове
Храна
41
k Портрет
Използвайте, за да снимате портрети с
мек, естествен цвят на кожата. Ако
обектът е далече от фона или се
използва телефото обектив, детайлите
от фона се омекотяват, за да се
придаде усещане за дълбочина на
композицията.
l Пейзаж
Използвайте за ярки пейзажни снимки
през деня.
A Обърнете внимание
Вградената светкавица и лъчът за
подпомагане на АФ се изключват.
p Дете
Използвайте за спонтанни снимки на
деца. Дрехите и детайлите от фона се
запазват ярки, а цветовете на кожата
остават меки и естествени.
m Спорт
Високи скорости на затвора
„замразяват“ движението за снимки на
динамични спортове, така че главният
обект да изпъква ясно.
A Обърнете внимание
Вградената светкавица и лъчът за
подпомагане на АФ се изключват.
42
n Близък план
Използвайте за снимане в близък план
на цветя, насекоми и други малки
обекти (можете да използвате макро
обектив за фокусиране на много
близки разстояния).
o Нощен портрет
Използвайте, за да постигнете
естествен баланс между главния обект
и фона, когато снимате портрети на
слаба светлина.
r Нощен пейзаж
Намаляване на шума и неестествените
цветове, когато снимате нощни
пейзажи, включително при улично
осветление и неонови табели.
A Обърнете внимание
Вградената светкавица и лъчът за
подпомагане на АФ се изключват.
s Парти/закрито
Заснемане на ефекти при фоново
осветление на закрито. Използвайте за
партита и други сцени на закрито.
43
t Плаж/сняг
Заснемане на яркостта на осветени от
слънчева светлина пространства вода,
сняг или пясък.
A Обърнете внимание
Вградената светкавица и лъчът за
подпомагане на АФ се изключват.
u Залез
Запазва дълбоките нюанси, видими
при залез и изгрев.
A Обърнете внимание
Вградената светкавица и лъчът за
подпомагане на АФ се изключват.
v Здрач/зори
Запазва цветовете, видими при слаба
естествена светлина преди зазоряване
или след залез.
A Обърнете внимание
Вградената светкавица и лъчът за
подпомагане на АФ се изключват.
w Портрет на домашен любимец
Използвайте за портрети на активни
домашни любимци.
A Обърнете внимание
Лъчът за подпомагане на АФ се изключва.
44
x Горяща свещ
За снимки, заснемани при горяща
свещ.
A Обърнете внимание
Вградената светкавица се изключва.
y Цъфтеж
Използвайте за полета с цветя,
цъфтящи овощни градини, както и
други пейзажи на пространства с
цъфтежи.
A Обърнете внимание
Вградената светкавица се изключва.
z Есенни цветове
Улавя великолепното червено и жълто
на есенните листа.
A Обърнете внимание
Вградената светкавица се изключва.
0 Храна
Използвайте за ярки снимки на храна.
A Обърнете внимание
За снимане със светкавица, натиснете
бутона M (Y), за да повдигнете светкавицата
(0 182).
A Предотвратяване на размазването
Използвайте статив, за да предотвратите заклащането на фотоапарата,
което се получава при бавни скорости на затвора.
45
Специални ефекти
Специалните ефекти могат да се използват при правене на снимки и
снимане на филми.
Следните сцени могат да бъдат избрани чрез завъртане на диска за
избор на режим на q и завъртане на главния диск за управление,
докато желаната сцена се покаже на дисплея. За да видите текущо
избрания ефект, натиснете R.
Диск за избор на
режим
%
g
i
u
46
Нощна визия
Цветна рисунка
Ефект „миниатюра“
Селективен цвят
Главен диск за
управление
1
2
3
Дисплей
Силует
Висок ключ
Нисък ключ
% Нощна визия
Използвайте при тъмни условия за
запис на монохромни изображения
при висока ISO чувствителност.
A Обърнете внимание
Снимките могат да бъдат повлияни от шум
под формата на произволно разположени
ярки пиксели, мъгла или линии. Може да се
използва ръчно фокусиране, ако
фотоапаратът не успее да фокусира.
Вградената светкавица се изключва.
g Цветна рисунка
Фотоапаратът открива и оцветява
контури за ефект цветна рисунка.
Ефектът може да бъде регулиран в live
view (0 50).
A Обърнете внимание
Филмите, заснети в този режим, се
възпроизвеждат като слайдшоу, съставено
от серия снимки.
47
i Ефект „миниатюра“
Създайте снимки, които изглеждат
като снимка на диорама. Най-добри
резултати се постигат при снимане
отвисоко. Филмите с ефект
„миниатюра“ се възпроизвеждат при
висока скорост, като компресират
около 45 минути видео клип, заснет
при 1920 × 1080/30p, във филм, който
се възпроизвежда за около три
минути. Ефектът може да бъде
регулиран в live view (0 51).
A Обърнете внимание
Във филмите не се записва звук. Вградената
светкавица и лъчът за подпомагане на АФ се
изключват.
u Селективен цвят
Всички цветове, освен избраните, се
записват в черно и бяло. Ефектът може
да бъде регулиран в live view (0 52).
A Обърнете внимание
Вградената светкавица се изключва.
1 Силует
Силуетни обекти върху ярък фон.
A Обърнете внимание
Вградената светкавица се изключва.
48
2 Висок ключ
Използвайте, когато снимате ярки
сцени, за да създадете ярки
изображения, които изглеждат
изпълнени със светлина.
A Обърнете внимание
Вградената светкавица се изключва.
3 Нисък ключ
Използвайте, когато снимате тъмни
сцени, за да създадете тъмни
изображения с нисък ключ и изявени
силно осветени елементи.
A Обърнете внимание
Вградената светкавица се изключва.
A Предотвратяване на размазването
Използвайте статив, за да предотвратите заклащането на фотоапарата,
което се получава при бавни скорости на затвора.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) записването не е налично в режими %, g, i и u. Снимките,
направени при опция NEF (RAW) или NEF (RAW) + JPEG, избрана в тези
режими, ще бъдат записани като JPEG изображения. JPEG изображения,
създадени с настройки за NEF (RAW) + JPEG, ще бъдат записани в избраното
JPEG качество, докато снимки, записани с настройка NEF (RAW), ще бъдат
записани като изображения с високо качество.
A g и i Режими
Автоматичното фокусиране не е достъпно по време на запис на филм.
Честотата на обновяване на live view (преглед в реално време) ще спадне,
заедно с кадровата честота за непрекъснат режим на снимане;
използването на автоматично фокусиране по време на снимане live view ще
наруши прегледа.
49
Опции, налични в Live View
Настройките за избрания ефект се регулират в live view дисплея, но
се прилагат по време на live view, снимане с визьор и запис на филм.
❚❚ g Цветна рисунка
1 Изберете live view.
Натиснете бутона a. Снимката през
обектива ще се покаже на дисплея.
a бутон
2 Регулирайте опциите.
Натиснете J, за да се покажат опциите,
показани вдясно. Натиснете 1 или 3,
за да маркирате Свежест или
Очертания, и натиснете 4 или 2, за да
ги промените. Наситеността може да се
увеличи, за да станат цветовете понаситени, или да се намали, за да се
постигне изсветлен, едноцветен ефект, а очертанията могат да се
направят по-дебели или по-тънки. Увеличаването на дебелината
на линиите също прави цветовете по-наситени.
3 Натиснете J.
Натиснете J, за да излезете, когато
приключите с настройките. За да
възобновите снимането с визьор,
натиснете бутона a. Избраните
настройки ще останат в сила и ще се
приложат към снимки и филми,
записани в live view (преглед в реално
време) или чрез използване на визьор.
50
❚❚ i Ефект „миниатюра“
1 Изберете live view.
Натиснете бутона a. Снимката през
обектива ще се покаже на дисплея.
a бутон
2 Позициониране на точката за
фокусиране.
Използвайте мултиселектора, за да
позиционирате точката за фокусиране
в зоната, която ще бъде на фокус, след
това натиснете спусъка наполовина, за
да проверите фокуса. За да изчистите
опциите за ефекта „миниатюра“ от
дисплея и да увеличите видимото на дисплея за прецизен фокус,
натиснете X (T). Натиснете W (S), за да възстановите
дисплея на ефекта „миниатюра“.
3 Показване на опциите.
Натиснете J, за да се покажат опциите
за ефект „миниатюра“.
4 Регулирайте опциите.
Натиснете 4 или 2, за да изберете
ориентацията на областта, която ще
бъде на фокус, и натиснете 1 или 3, за
да регулирате широчината.
51
5 Натиснете J.
Натиснете J, за да излезете, когато приключите с настройките.
За да възобновите снимането с визьор, натиснете бутона a.
Избраните настройки ще останат в сила и ще се приложат към
снимки и филми, записани в live view (преглед в реално време)
или чрез използване на визьор.
❚❚ u Селективен цвят
1 Изберете live view.
Натиснете бутона a. Снимката през
обектива ще се покаже на дисплея.
a бутон
2 Показване на опциите.
Натиснете J, за да се покажат опциите
за селективен цвят.
3 Изберете цвят.
Избран цвят
Кадрирайте обект в белия квадрат в
центъра на дисплея и натиснете 1, за
да изберете цвета на обекта като цвят,
който ще се запази в окончателното
изображение (фотоапаратът може да се
затрудни в разпознаването на
ненаситени цветове; изберете наситен
цвят). За да увеличите центъра на
дисплея за по-прецизно позициониране, изберете X (T).
Натиснете W (S), за да намалите.
52
4 Изберете цветовия диапазон.
Натиснете 1 или 3, за да увеличите
или намалите диапазона на подобните
нюанси, които ще бъдат включени в
окончателното изображение. Изберете
стойност между 1 и 7; имайте предвид,
че по-високите стойности може да
включват нюанси от други цветове.
Цветови диапазон
5 Изберете още цветове.
За да изберете още цветове,
завъртете главния диск за
управление, за да маркирате
друго от трите квадратчета с
цветове в горната част на
дисплея, и повторете
стъпки 3 и 4, за да изберете
друг цвят. Повторете и за трети цвят, ако желаете. За да отмените
избора на маркирания цвят, натиснете бутона O (Q). За да
премахнете всички цветове, натиснете и задръжте O (Q). Ще се
покаже диалогов прозорец за потвърждение; изберете Да.
6 Натиснете J.
Натиснете J, за да излезете, когато приключите с настройките.
По време на снимане само предмети от избраните нюанси ще
бъдат записани в цвят; всички други ще бъдат записани в черно и
бяло. За да възобновите снимането с визьор, натиснете бутона
a. Избраните настройки ще останат в сила и ще се приложат към
снимки и филми, записани в live view (преглед в реално време)
или чрез използване на визьор.
53
Live view снимане
Следвайте стъпките по-долу, за да правите снимки в live view.
1 Завъртете live view превключвателя на
C (live view снимане).
Селектор на live view
D Покрийте визьора
За да предотвратите навлизащата през визьора светлина да попречи на
снимките или експозицията, свалете гумената подложка за окуляра и
покрийте визьора с предоставената капачка на окуляра преди да
снимате (0 107).
2 Натиснете бутона a.
Огледалото ще се повдигне и на дисплея
на фотоапарата ще се покаже изгледът
през обектива. Обектът вече няма да се
вижда във визьора.
a бутон
3 Позициониране на точката за фокусиране.
Поставете точката за фокусиране над обекта, както е описано на
стр. 57.
54
4 Фокус.
Натиснете спусъка наполовина, за да
фокусирате.
Точката за фокусиране ще мига в
A AE-L/AF-L бутон
зелено, докато фотоапаратът фокусира.
Ако фотоапаратът е в състояние да
фокусира, точката за фокусиране ще
бъде в зелено; ако не е в състояние да
фокусира, точката за фокусиране ще
мига в червено (имайте предвид, че
могат да се правят снимки дори когато
точката за фокусиране мига в червено;
проверете фокуса в дисплея преди да снимате). Експозицията
може да бъде заключена чрез натискане на A AE-L/AF-L бутон
(0 141); фокусът се заключва, докато спусъкът е натиснат
наполовина.
Ако прегледът на експозицията е
активиран, ефектите на скоростта на
затвора, диафрагмата, ISO
чувствителността и компенсацията на
експозицията (0 143) могат да бъдат
прегледани предварително в дисплея,
както е показано вдясно (обърнете
внимание, че въпреки че експозицията
може да бъде регулирана с ±5 EV, само стойности между –3 и
+3 EV ще бъдат отразени в прегледа на дисплея). За да
активирате прегледа на дисплея, натиснете бутона P и изберете
Вкл. за Преглед на експозицията (0 62).
5 Направете снимка.
Натиснете спусъка докрай, за да
снимате. Дисплеят ще се изключи.
55
6 Изход от режим live view.
Натиснете бутона a, за изход от
прегледа в режим live view.
A Преглед с увеличение в live view
Натиснете бутона X (T) за увеличение на показаното на дисплея наймного до около 19×. Ще се покаже навигационен прозорец в сива рамка в
долния десен ъгъл на дисплея. Използвайте мултиселектора, за да
превъртате към зони на кадъра, които не се виждат на дисплея, или
натиснете W (S), за да намалите.
X (T) бутон
Навигационен прозорец
A Таймерът за готовност
Независимо от настройката, избрана за Потребителска настройка c2
(Таймер за готовност, 0 336), таймерът за готовност няма да изтече по
време на live view снимането.
A Преглеждане на фокуса по време на снимане live view (само режими P, S, A и M)
За да изберете временно максимална диафрагма за подобрен преглед на
фокуса по време на live view снимане, натиснете бутона Pv. За да върнете
диафрагмата към първоначалната стойност, натиснете бутона отново или
фокусирайте като използвате автоматично фокусиране. Ако спусъкът е
натиснат докрай, за да направите снимка по време на преглед на фокуса,
диафрагмата ще се върне към първоначалната стойност преди заснемането
на снимката.
56
Фокус
За да фокусирате с използване
на автоматично фокусиране,
завъртете селектора на режима
на фокусиране AF и следвайте
стъпките по-долу, за да
изберете автоматично
фокусиране и режими за избор
на АФ зона. За информация
относно ръчното фокусиране,
вж. стр. 60.
Селектор на режима на фокусиране
❚❚ Избор на режим на фокусиране
Следните режими за автоматично фокусиране са достъпни по време
на live view снимане и live view филм:
Режим
AF-S
AF-F
Описание
Единичен АФ: За неподвижни обекти. Фокусът се заключва, когато
спусъкът е натиснат наполовина.
Постоянно следящ АФ: За движещи се обекти. Фотоапаратът фокусира
непрекъснато, докато спусъкът се натисне. Фокусът се заключва,
когато спусъкът е натиснат наполовина.
За да изберете режим на автоматично фокусиране, натискане
бутона за АФ режим и завъртете главния диск за управление, докато
желаният режим се покаже на дисплея.
Бутон за режим на
АФ
Главен диск за
управление
Дисплей
57
❚❚ Избор на режим за избор на АФ зона
Следните режими за избор на АФ зона са достъпни по време на live
view снимане и live view филм:
Режим
!
$
%
&
58
Описание
АФ с приоритет на лица: Използвайте за портрети. Фотоапаратът
автоматично регистрира и се фокусира върху портретни обекти;
избраният обект е обозначен с двойна жълта рамка (ако са
засечени множество лица, фотоапаратът ще фокусира върху найблизкия обект; за да изберете друг обект, използвайте
мултиселектора). Ако фотоапаратът вече не може да регистрира
обекта (например, защото лицето на обекта вече не гледа към
фотоапарата), рамката вече няма да се вижда.
АФ с широка зона: Използва се за ръчни снимки на пейзажи и други
непортретни обекти. Използвайте мултиселектора, за да
преместите точката за фокусиране на друго място в кадъра, или
натиснете J, за да позиционирате точката за фокусиране в
центъра на кадъра.
АФ с нормална зона: Използва се за точно фокусиране върху избрана
част в кадъра. Използвайте мултиселектора, за да преместите
точката за фокусиране на друго място в кадъра, или натиснете J, за
да позиционирате точката за фокусиране в центъра на кадъра.
Препоръчва се използването на статив.
АФ с проследяване на обекта: Използвайте мултиселектора, за да
позиционирате точката за фокусиране над обекта и J, за да
започнете проследяването. Точката за фокусиране ще следи
избрания обект, докато той се движи през кадъра. За да
приключите проследяването, натиснете J отново. Обърнете
внимание, че фотоапаратът може да не успее да следи обекти, ако
те се движат бързо, напускат кадъра или са затъмнени от други
обекти, променят се видимо по размер, цвят или яркост или пък са
твърде малки, твърде големи, твърде ярки, твърде тъмни или са
подобни по цвят или яркост на фона.
За да изберете режим за избор на АФ зона, натиснете бутона за АФ
режим и завъртете диска за подкоманди, докато желаният режим се
покаже на дисплея.
Бутон за режим на
АФ
Диск за подкоманди
Дисплей
D Използване на автоматично фокусиране в live view снимане и live view филм
Използвайте AF-S обектив. Желаните резултати може да не бъдат постигнати
с други обективи или телеконвертори. Обърнете внимание, че при live view
автоматичното фокусиране е по-бавно, а дисплеят може да стане по-светъл
или по-тъмен, докато фотоапаратът фокусира. Точката за фокусиране може
понякога да се покаже в зелено, ако фотоапаратът не успее да фокусира.
Фотоапаратът може да не успее да фокусира в следните ситуации:
• В обекта има линии, успоредни на дългата страна на кадъра
• Обектът не е достатъчно контрастен
• Обектът в точката за фокусиране съдържа зони със силно контрастираща
яркост или включва от точково осветление, неонов знак или друг източник
на светлина с променлива яркост
• При осветление от флуоресцентни, живачни, натриеви или подобни
източници на светлина се появява трептене или ивици
• Използва се филтър за кръстове (звезди) или друг специален филтър
• Обектът изглежда по-малък от точката за фокусиране
• В обекта преобладават правилни геометрични фигури (напр. щори или ред
прозорци на небостъргач)
• Обектът се движи
59
Ръчно фокусиране
За да фокусирате в режим на ръчно
фокусиране (0 132), завъртете пръстена за
фокусиране на обектива, докато обектът не
дойде на фокус.
За да увеличите изображението на дисплея
за точен фокус, натиснете бутона X (T).
X (T) бутон
60
Използване на P бутона
Опциите, изброени по-долу, са достъпни
чрез натискане на P бутона по време на live
view снимане. Маркирайте елементите
като използвате мултиселектора и
натиснете 2, за да видите опции за
маркирания елемент. След като изберете
желаната настройка, натиснете J, за да се
P бутон
върнете към P-бутон менюто. Натиснете
отново бутона P за изход към дисплея за
снимане.
Опция
Избор зона изобрж.
във визьор
Качество на
изображението
Размер на
изображението
Задаване на
Picture Control
Активен D-Lighting
Режим дистанц.
управл. (ML-L3)
Описание
Изберете зона на изображението във визьора за live view
снимане (0 111).
Изберете качество на изображението (0 115).
Изберете размер на изображението (0 118).
Избиране на Picture Control (0 165).
Регулиране на Активен D-Lighting (0 175).
Изберете режим на дистанционното управление (0 193).
61
Опция
Яркост на дисплея
Преглед на
експозицията
Описание
Натиснете 1 или 3, за да
регулирате яркостта на
дисплея за live view снимане
(обърнете внимание, че това
влияе само на live view и
няма ефект върху снимки
или филми, или върху
яркостта на дисплея за
менюта или
възпроизвеждане; за да настроите яркостта на дисплея за
менюта и възпроизвеждане, без да се повлияват live view
снимането или live view филмите, използвайте опцията
Яркост на дисплея в менюто за настройки, както е
описано на страница 376).
Активиране или деактивиране на прегледа на
експозицията. Ако прегледът на експозицията е
активиран, ефектите на скоростта на затвора,
диафрагмата и ISO чувствителността върху експозицията
могат да бъдат прегледани предварително по време на
снимане live view (преглед в реално време).
A Преглед на експозицията
При активиран преглед на експозицията,
експозицията може да се регулира с ±5 EV
(0 143), въпреки че само стойности между –3 и
+3 EV са отразени в преглед на дисплея.
Обърнете внимание, че прегледът може да не
отразява точно финалните резултати, когато се
използва светкавица, активирани са Активен
D-Lighting (0 175), Висок динамичен обхват
(HDR; 0 177) или клин, A (автоматично) е избрано за параметър на Picture
Control Контраст (0 168) и стойност, различна от 0 е избрана за Яснота
(0 168) или v е избрано за скорост на затвора. Ако обектът е много
ярък или много тъмен, индикаторът на експозицията ще мига за
предупреждение, че прегледът може да не отразява точно експозицията.
Прегледът на експозицията не може да се използва при режими със
специални ефекти или когато A или % е избрано за скорост на затвора.
62
Live view дисплеят: live view снимане
we
q
r
t
Елемент
q Оставащо време
Описание
Времето, което остава, докато live view спре
автоматично. Показва се, ако снимането
приключва след 30 сек или по-малко.
Режим на автоматично
Текущият режим на автоматично фокусиране.
фокусиране
Режим за избор на АФ
e
Текущият режим за избор на АФ зона.
зона
Текущата точка за фокусиране. Дисплеят
r Точка за фокусиране
варира в зависимост от избраната опция за
режим за избор на АФ зона.
Когато Вкл. е избрано за Преглед на
експозицията, индикаторът на експозицията
Индикатор на
t
показва разликата между измерената
експозицията
експозиция и тази, която ще бъде постигната
при текущите настройки.
w
0
65
57
58
54
94
63
Екран с информация: live view снимане
За да скриете или покажете индикаторите на дисплея по време на
live view снимане, натиснете R бутона.
Виртуален хоризонт
(0 388)
Информация вкл.
Хистограма (преглед
само на експозиция;
0 62)
64
Информация изкл.
Композиционни
шаблони
D Снимане в режим live view
Въпреки че няма да присъстват в крайната снимка, на дисплея могат да се
появят назъбени краища, хроматична аберация, ефект „Моаре“ и ярки
петна, а в някои зони могат да се появят ярки ивици от мигащи знаци и други
непостоянни източници на светлина, или ако обектът е за кратко осветен от
светлинен ефект или други ярки моментни източници на светлина. Освен
това, изкривяването може да се случи, ако фотоапаратът се завърти
хоризонтално или някакъв предмет се движи с висока скорост през кадъра.
Трептенето и появата на ивици върху дисплея при използването на
флуоресцентни, живачни или натриеви лампи може да се намали с
Намаляване на трептенето (0 380), макар че може да остане видимо и в
окончателната снимка при някои скорости на затвора. Когато снимате в
режим live view, избягвайте да насочвате фотоапарата към слънцето или
към други силни източници на светлина. Неспазването на тази предпазна
мярка може да доведе до повреда във вътрешните електрически схеми на
фотоапарата.
Записът на филм не е наличен по време на live view снимането и натискането
на бутона за запис на филм няма ефект. Изберете филм live view (0 66), за да
снимате филми.
D Дисплей за обратно броене
Обратното броене ще се покаже 30 секунди преди live view да приключи
автоматично (0 63; таймерът става червен, ако live view скоро ще приключи,
за да защити вътрешните електрически вериги или, ако опция, различна от
Без ограничение е избрана за Потребителска настройка c4—Време
автомат. изкл. дисплей > Live view; 0 337–5 сек. преди да се изключи
автоматично). В зависимост от условията на снимане таймерът може да се
покаже веднага след избирането на live view.
A HDMI
Когато фотоапаратът е свързан с видео устройство с HDMI по време на live
view снимане, дисплеят на фотоапарата ще остане включен, а видео
устройството ще показва това, което се вижда през обектива.
65
Филм live view
Филми могат да се записват в live view.
1 Завъртете live view превключвателя на
1 (live view филм).
Селектор на live view
2 Натиснете бутона a.
Огледалото ще се повдигне и изгледът
през обектива ще се покаже на дисплея
на фотоапарата, както ще се появи в
действителния филм, модифициран за
ефектите на експозицията. Обектът вече
няма да се вижда във визьора.
a бутон
A Икона 0
Иконата 0 (0 74) показва, че не може да се записват филми.
3 Изберете режим на фокусиране (0 57).
66
4 Изберете режим за избор на АФ зона
(0 58).
5 Фокус.
Кадрирайте началната сцена и
фокусирайте, както е описано в стъпки 3
и 4 на страници 54 и 55 (за повече
информация относно фокусирането във
филм live view, виж страница 59). Имайте предвид, че броят
обекти, които могат да бъдат разпознати с АФ с приоритет на
лица, намалява при запис на филм.
A Експозиция
Следните настройки могат да бъдат регулирани във филм live view:
Диафрагма
P, S
A
M
h, %
Други
режими на
снимане
—
✔
✔
—
—
ISO
Скорост на
Компенсация
Измерване
чувствителност
затвора
експозиция
(0 322)
—
—
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
—
—
—
—
—
В режим M, скоростта на затвора може да получи стойности между
1/25 сек. и 1/4000 сек. (най-бавната налична скорост на затвора варира
според кадровата честота; 0 319). Точковото измерване не е достъпно
по време на филм live view. Ако резултатът е преекспониран или
недоекспониран, излезте и рестартирайте филм live view.
67
A Баланс на бялото
В режими P, S, A и M балансът на бялото може да се зададе по всяко време
чрез натискане на бутон L (U) и завъртане на главния диск за
управление (0 145).
6 Стартирайте записа.
Натиснете бутона за запис на филм, за
да започне записването. На дисплея се
показва индикатор за записа и
наличното оставащо време.
Експозицията може да бъде заключена
чрез натискане на A AE-L/AF-L бутон
(0 141) или променяна с до ±3 EV в
стъпки от 1/3 EV чрез използване на
компенсация на експозицията (0 143).
В режим на автоматично фокусиране,
фотоапаратът може да се префокусира
чрез натискане на спусъка наполовина.
Бутон за запис на филм
Индикатор за запис
Оставащо време
A Аудио
Фотоапаратът може да записва видео и звук; не покривайте микрофона
отпред на фотоапарата по време на запис на филм (0 3). Имайте
предвид, че вграденият микрофон може да запише шум от фотоапарата
или обектива по време на автоматично фокусиране, намаляване на
вибрациите или промяна в диафрагмата.
68
7 Край на записването.
Натиснете отново бутона за запис на
филм, за да спрете записването.
Записването ще приключи автоматично,
когато се достигне максималната
продължителност или картата с памет е
пълна.
A Максимална дължина
Максималният размер за отделни файлове с филми е 4 GB (за
максималната продължителност на запис вж. стр. 319); имайте предвид,
че в зависимост от скоростта на записване върху картата с памет,
снимането може да приключи преди достигането на този размер
(0 491).
D Дисплеят за обратно броене
Обратното броене ще се покаже 30 сек преди автоматичното спиране на
записа на филм (0 63). В зависимост от условията на снимане таймерът
може да се покаже веднага след започването на запис на филм. Имайте
предвид, че независимо от наличното време за запис, live view ще спре
автоматично след изтичането на времето на таймера. Изчакайте
вътрешните електрически вериги да се охладят, преди да продължите
записа на филм.
8 Изход от филм live view.
Натиснете бутона a за изход от филм
live view.
69
Индекси
Ако е избрано Добавяне индексни знаци
като опция за „натискане“ за Потребителска
настройка g1 (Присвояване на бутон Fn;
0 370), g2 (Присвояв. бутон за преглед;
0 372) или g3 (Присвояв. бутон AE-L/AF-L;
0 373), можете да натиснете избрания
бутон по време на записа, за да добавите
индекси, които могат да се използват, за да
намерите кадъра по време на обработване
и възпроизвеждане (0 80; обърнете
внимание, че в режим i индекси не могат
да бъдат добавяни). Към всеки филм могат
да бъдат добавяни до 20 индекси.
Pv бутон
Индекс
A Вижте също
Опциите за размер на кадъра, кадрова честота, чувствителност на
микрофона, слот за карти и ISO чувствителност се предлагат в менюто за
снимане на филми (0 318). Фокусът може да се настройва ръчно, както е
описано на стр. 60. Ролята, изпълнявана от бутоните J, Fn, Pv и A AE-L/AF-L
може да бъде избирана чрез Потребителска настройка f1 (Бутон ОК; 0 354),
g1 (Присвояване на бутон Fn; 0 370), g2 (Присвояв. бутон за преглед;
0 372) и g3 (Присвояв. бутон AE-L/AF-L, 0 373), съответно (последните три
опции също позволяват заключване на експозицията, без задържане на
бутона натиснат). Потребителска настройка g4 (Присвояв. бутон на затвор;
0 373) контролира дали спусъкът може да се използва за стартиране на
филм live view или за старт и край на запис на филм.
70
Използване на P бутона
Опциите, изброени по-долу, могат да
бъдат използвани чрез натискане на
бутона P във филм live view
(Чувствителност на микрофона,
Честотен обхват, Нам. на шума от
вятъра, Диафр. с ел. задв. с мултиселект.
и Маркирано показване и могат да се
P бутон
регулират по време на записа).
Маркирайте елементите като използвате
мултиселектора и натиснете 2, за да
видите опции за маркирания елемент.
След като изберете желаната настройка,
натиснете J, за да се върнете към P-бутон
менюто. Натиснете отново бутона P за
изход към дисплея за снимане.
Опция
Описание
Избор зона изобрж.
Избор зона изобрж. във визьор за филм live view (0 76).
във визьор
Размер кадър/
Изберете размер на кадъра и честотата (0 319).
кадрова честота
Качество на
Изберете качество на филмите (0 320).
филмите
Натиснете 1 или 3, за да
регулирате
чувствителността на
Чувствителност на микрофона (0 320). И
микрофона
вграденият, и опционалният
стерео микрофон се
повлияват.
Честотен обхват
Управление на честотния обхват на вградения микрофон
или опционалните стерео микрофони (0 320).
71
Опция
Описание
Активиране или деактивиране на Нам. на шума от вятъра
Нам. на шума от
чрез използване на филтъра за премахване на
вятъра
нискочестотните шумове на вградения микрофон (0 321).
Задаване на Picture Избиране на Picture Control (0 321). Параметърът Яснота
Control
не е приложим за филми.
Когато са поставени две карти с памет, можете да
Местоназначение изберете картата, върху която да се записват филмите
(0 319).
Натиснете 1 или 3, за да
регулирате яркостта на
дисплея за филм live view
(обърнете внимание, че това
влияе само върху live view и
Яркост на дисплея
няма ефект върху снимки
или филми, или върху
яркостта на дисплея за
менюта или
възпроизвеждане; 0 62).
Изберете Активиране, за да активирате диафрагмата с
Диафр. с ел. задв. с електрическо задвижване (само режими P, S, A и M).
мултиселект.
Натиснете 1, за да стесните диафрагмата, 3 за да я
разширите.
Изберете дали най-ярките
Силно осветени
зони на кадъра (силно
елементи
осветените елементи) да се
ограждат от наклонени
Маркирано
линии на дисплея по време
показване
на филм live view. За достъп
до тази опция, изберете
режим P, S, A или M.
Натиснете 1 или 3, за да
регулирате силата на звука
на слушалките (0 73).
Сила на звука на
слушалките
72
A Диафрагма с електрическо задвижване
Диафрагмата с електрическо задвижване не е налична при някои обективи.
Диафрагмата с електрическо задвижване е налична само в режими A и M и не
може да се използва, докато се показва информация за заснемане на
снимката (иконата 6 показва, че диафрагмата с електрическо задвижване
не може да се използва). Изключването на фотоапарата или излизането от
филм live view (преглед в реално време) блокира диафрагмата с
електрическо задвижване (обърнете внимание, че в последния случай
диафрагмата с електрическо задвижване ще остане активна, докато
таймерът за готовност не изтече).
A Използване на външен микрофон
Опционалният стерео микрофон може да се използва за записване на
стерео звук или за избягване на запис на шум от фокусиране и други звуци,
предизвикани от обектива (0 443).
A Слушалки
Могат да се използват слушалки от други производители. Обърнете
внимание, че високите нива на звука могат да доведат до висока сила на
звука; трябва да бъдете особено внимателни при използване на слушалките.
A Вижте също
За информация относно присвояването на диафрагмата с електрическо
задвижване към бутоните Fn и Pv, вижте Потребителски настройки g1
(Присвояване на бутон Fn 0 370) и g2 (Присвояв. бутон за преглед,
0 372). Бутонът Fn може да се използва за разширяване на диафрагмата,
бутонът Pv за стесняване.
73
Live view дисплеят: филм live view
q
ui
w
e
r
o
t
y
Елемент
q Икона „Без филм“
w
Сила на звука на
слушалките
e
Чувствителност на
микрофона
0
—
72
Чувствителност на микрофона.
71,
320
r Ниво на звука
Ниво на звука за аудио запис. Показва се в
червено, ако нивото е твърде високо;
регулирайте чувствителността на микрофона
до нужното ниво.
71
t Честотен обхват
Текущият честотен обхват.
Нам. на шума от
вятъра
Оставащо време
u
(филм live view)
Размер на кадъра на
i
филма
Индикатор за
o маркирано
показване
Показва се при включен Нам. на шума от
вятъра.
y
74
Описание
Иконата показва, че не може да се записват
филми.
Сила на звука към слушалките. Показва се при
свързване на слушалки от други
производители.
71,
320
72,
321
Оставащото време за запис на филми.
68
Размер на кадъра за запис на филм.
71,
319
Показва се, когато маркираното показване е
активирано.
72
Екранът с информация: филм live view
За да скриете или покажете индикаторите на дисплея по време на
филм live view, натиснете R бутона.
Виртуален хоризонт
(0 388)
Информация вкл.
Хистограма
Информация изкл.
Композиционни
шаблони
75
Зона на изображението във визьора
Филми и снимки, направени във филм live view (0 66), са с формат на
кадъра 16 : 9.
FX формат изрязване
(0 111)
Изрязване на филми
FX-базиран формат
DX-формат изрязване
(0 111)
Изрязване на филми с
DX-базиран формат
Изображения, записани с Вкл., избрано за
a икона
Зона на изображ. във визьора >
Автоматично DX изрязване в менюто за
снимане на филми (0 318) и прикрепен DX
обектив използват DX-базиран филмов
формат, както и изображения, записани с
DX (24×16), избрано за Зона на изображ.
във визьора > Избор зона изобрж. във
визьор. Други изображения използват FXбазиран филмов формат. При избран DX-базиран филмов формат се
показва икона a. Приблизителният размер на областта в центъра
на сензора за изображения, използвана за запис на снимки,
направени във филм live view е 35,9 × 20,2 mm при избран FXбазиран филмов формат и 23,5 × 13,2 мм при избран DX-базиран
филмов формат.
76
Правене на снимки по време на филм live view
При избрано Правене на снимки за Потребителска
настройка g4 (Присвояв. бутон на затвор, 0 373),
можете да правите снимки във всеки момент по време на
филм live view, като натискате спусъка докрай. Ако в
момента се извършва запис на филм, записването ще
приключи и записаният до момента видео клип ще бъде запазен.
Снимката ще се запише в настройката на текущата зона на
изображение във визьора, като се използва изрязване с формат на
кадъра 16 : 9. Качеството на изображението се определя от опцията,
избрана за Качество на изображението в менюто за преглед на
информацията за снимане (0 115). Обърнете внимание, че
експозицията за снимки не може да се преглежда по време на филм
live view. За точни резултати когато снимате в режим M, настройте
експозицията при live view снимане (0 93), след това стартирайте
филм live view и проверете зоната на изображението във визьора
преди да започнете записа.
A Размер на изображението
Следната таблица показва размера на снимките, направени във филм live
view:
Зона на изображ.
във визьора
FX-базиран
филмов формат
DX-базиран
филмов формат
Опция
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Размер (пиксели)
6016 × 3376
4512 × 2528
3008 × 1688
3936 × 2224
2944 × 1664
1968 × 1112
Размер при
отпечатване (см) *
50,9 × 28,6
38,2 × 21,4
25,5 × 14,3
33,3 × 18,8
24,9 × 14,1
16,7 × 9,4
* Приблизителен размер при отпечатване при 300 dpi. Размерът при отпечатване в инчове е равен
на размера на изображението в пиксели, разделен на разделителната способност на принтера в
dots per inch (dpi; 1 инч = приблизително 2,54 см).
77
A HDMI
Когато фотоапаратът е свързан към HDMI устройство (0 277), изгледът през
обектива ще се появява и върху дисплея на фотоапарата, и върху HDMI
устройството. За да използвате live view, когато фотоапаратът е свързан към
HDMI-CEC устройство, изберете Изкл. за HDMI > Управление на
устройството в менюто за настройки (0 278).
A Безжично дистанционно управление и кабели за дистанционно управление
Ако Запис на филми е избрано за Потребителска настройка g4 (Присвояв.
бутон на затвор, 0 373), спусъците на опционалните безжични
дистанционни управления (0 197, 444) и кабели за дистанционно
управление (0 443) могат да се използват за старт на филм live view и старт
и край на записване на филм.
D Записване на филми
Филмите се записват в sRGB цветово пространство. Възможно е на дисплея и
в окончателния филм да има видимо трептене, ивици или изкривяване при
използването на флуоресцентни, живачни или натриеви лампи, при
хоризонтално завъртане на фотоапарат или ако през кадъра мине обект с
висока скорост (за информация за намаляване на трептенето и ивиците,
вижте Намаляване на трептенето, 0 380). Трептенето също може да се
появи при употреба на диафрагма с електрическо задвижване. Може да се
появят назъбени краища, цветни кантове, ефект „Моаре“, както и ярки петна.
Възможно е да се появят ярки ивици в някои зони на кадъра с мигащи знаци
и други непостоянни източници на светлина, или ако обектът е за кратко
осветен от светлинен ефект или други ярки моментни източници на
светлина. Когато записвате филми, избягвайте да насочвате фотоапарата
към слънцето или към други силни източници на светлина. Неспазването на
тази предпазна мярка може да доведе до повреда във вътрешните
електрически схеми на фотоапарата. Обърнете внимание, че е възможно да
се появи шум (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии),
както и непредвидени цветове, ако увеличите изгледа през обектива (0 56)
по време на филм live view.
Светкавицата не може да се използва при филм live view.
Ако дискът за избор на режим е завъртян, записът спира автоматично.
78
Гледане на филми
Филмите се означават с икона 1 при възпроизвеждане на цял екран
(0 241). Натиснете J, за да стартирате възпроизвеждането; вашата
текуща позиция се обозначава от лентата на напредъка на филма.
1 икона
Дължина
Текуща позиция/обща дължина
Лента на
напредъка
на филма
Сила на звука
Водач
Могат да бъдат извършени следните операции:
За да
Използвайте
Пауза
Възпроизвеждане
Превъртане
назад/напред
Описание
Пауза при възпроизвеждане.
J
Подновяване на възпроизвеждането,
когато филмът е на пауза или при
превъртане назад/напред.
Скоростта се
увеличава при
всяко
натискане – 2×, 4×, 8× и 16×; натиснете, за
да прескочите до началото или края на
филма (първият кадър е маркиран с h в
горния десен ъгъл на дисплея, а
последният – с i). Ако възпроизвеждането
е на пауза, филмът се превърта назад или
напред кадър по кадър; задръжте, за да
превъртите назад или напред поредица от
кадри.
79
За да
Използвайте
Описание
Прескачане на
10 сек
Завъртете главния диск за управление, за
да пропуснете 10 сек напред или назад.
Пропускане
напред/назад
Завъртете диска за подкоманди, за да
прескочите към следващия или предишния
индекс, или за да прескочите към
последния или първия кадър, ако филмът
не съдържа индекси.
Настройване на
звука
X (T)/
W (S)
Изрязване на
филми
P
Изход
Връщане към
режим на
снимане
Натиснете X (T), за да увеличите силата
на звука, W (S), за да я намалите.
Вж. стр. 81 за повече информация.
/K
Изход към възпроизвеждане на снимки на
цял екран.
Натиснете спусъка наполовина за изход
към режим на снимане.
A Икона p
Филми с индекси (0 70) се маркират с p
икона при възпроизвеждане на снимки на цял
екран.
80
Редактиране на филми
Изрежете части от видео клипа, за да направите редактирани копия
от филми или да запазите избрани кадри като JPEG снимки.
Опция
9
Избор нач./крайна точка
4
Запазване на избран
кадър
Описание
Създаване на копие, от което са изрязани части
от началото или края.
Запазване на избран кадър като JPEG снимка.
Изрязване на филми
Създаване на изрязани копия на филми:
1 Изкарайте филма на цял екран (0 241).
2 Поставете на пауза филма в новия
начален или краен кадър.
Пуснете филма, както е описано на стр.
79, като натиснете J за старт и
възобновяване на възпроизвеждането и
3, за да сложите на пауза и натиснете 4
или 2, или завъртате главния диск или
Лента на напредъка на
диска за подкоманди, за да намерите
филма
желания кадър. Вашата приблизителна
позиция във филма може да бъде установена от лентата на
напредъка на филма. Поставете на пауза възпроизвеждането,
когато стигнете до новия начален или краен кадър.
81
3 Изберете Избор нач./крайна точка.
Натиснете бутона P, маркирайте Избор
нач./крайна точка и натиснете J.
P бутон
82
4 Изберете текущия кадър за нова
начална или крайна точка.
За да създадете копие, което започва от
текущия кадър, маркирайте Нач. точка
и натиснете J. Кадрите преди текущия
кадър ще бъдат премахнати, когато
запазите копието.
Нач. точка
За да създадете копие, което свършва на текущия кадър,
маркирайте Кр. точка и натиснете J. Кадрите след текущия
кадър ще бъдат премахнати, когато запазите копието.
Кр. точка
5 Потвърждаване на новата начална
или крайна точка.
Ако желаният кадър в момента не е
показван, натиснете 4 или 2, за да
превъртите напред или назад (за да
пропуснете до 10 сек напред или назад,
завъртете главния диск за управление
един път; за да прескочите до индекс
или до първия или последен кадър, ако филмът не съдържа
индекси, завъртете диска за подкоманди).
83
6 Създайте копието.
Когато желаният кадър се покаже, натиснете 1.
7 Прегледайте филма.
За да прегледате филма, маркирайте
Преглед и натиснете J (за да
прекъснете прегледа и да се върнете
към менюто с опции за запазване,
натиснете 1). За да се откажете от
настоящото копие и да се върнете на
стъпка 5, маркирайте Отказ и
натиснете J; за да запазите копието, продължете към стъпка 8.
8 Запазете копието.
Маркирайте Запази като нов файл и
натиснете J, за да запазите копието в
нов файл. За да замените
първоначалния файл с редактираното
копие, маркирайте Презаписв.
съществуващ файл и натиснете J.
84
A Изрязване на филми
Филмите трябва да бъдат с продължителност поне две секунди. Копието
няма да се запази, ако няма достатъчно налично място на картата с памет.
Копията имат същите час и дата на създаване като оригинала.
A Избиране на ролята на текущия кадър
За да изберете кадъра, показан в стъпка 5, като нова крайна точка (x), вместо
нова начална точка (w) или обратното, натиснете бутона L (U).
L (U) бутон
A Менюто Ретуширане
Филмите също могат да се редактират чрез използване на опцията
Редактиране на филм в менюто за ретуширане (0 393).
85
Запазване на избрани кадри
За да запазите избран кадър като JPEG снимка:
1 Поставете на пауза филма на желания
кадър.
Пуснете филма, както е описано на стр.
79, като натиснете J за пускане и
продължаване на възпроизвеждането
и 3 за поставяне на пауза. Поставете на
пауза филма на кадъра, който искате да
копирате.
2 Изберете Запазване на избран
кадър.
Натиснете бутона P, след това
маркирайте Запазване на избран
кадър и натиснете J.
P бутон
86
3 Създайте копие като снимка.
Натиснете 1, за да копирате текущия
кадър като снимка.
4 Запазете копието.
Маркирайте Да и натиснете J, за да
създадете JPEG копие с високо
качество (0 115) на избрания кадър.
A Запазване на избран кадър
JPEG снимки от филми, създадени с опцията Запазване на избран кадър не
могат да бъдат ретуширани. При JPEG снимките от филми липсват някои
категории информация за снимката (0 246).
87
Режими P, S, A и M
P, S, A и M режими предлагат различна степен на
контрол върху скоростта на затвора и
диафрагмата.
Режим
P
S
A
M
Описание
Режим с автоматична програма (0 89): Фотоапаратът настройва
скоростта на затвора и диафрагмата за оптимална експозиция.
Препоръчителна за спонтанни снимки и в други ситуации, в които
има малко време за регулиране на настройките на фотоапарата.
Автоматичен с приоритет на затвора (0 90): Потребителят избира
скоростта на затвора; фотоапаратът избира диафрагма за
постигане на най-добри резултати. Използва се за застиване или
размазване на движението.
Автоматичен режим с приоритет на диафрагмата (0 91): Потребителят
избира диафрагмата; фотоапаратът избира скоростта на затвора за
постигане на най-добри резултати. Използва се за размазване на
фона или за изкарване на фокус на предния и задния план.
Ръчен (0 93): Потребителят контролира както скоростта на затвора,
така и диафрагмата. Настройте скоростта на затвора на „Bulb“
(продължителна ръчна експозиция докато е натиснат спусъка)
(A) или „Time“ (продължителна ръчна експозиция за зададен
период от време) (%) за продължителна експозиция.
A Видове обективи
Когато използвате обектив с процесор, оборудван с пръстен за диафрагмата
(0 429), заключвайте пръстена за диафрагмата на минималната диафрагма
(най-голямото f-число). Обективите от тип G и E не са оборудвани с пръстен
за диафрагмата на обектива.
Non-CPU обективи могат да се използват в режими A (автоматичен режим с
приоритет на диафрагмата) и M (ръчен режим) с настройка на експозицията
чрез пръстена за диафрагмата на обектива. Избирането на всякакви други
режими деактивира освобождаването на затвора. За повече информация,
вижте „Съвместими обективи“ (0 426).
88
P: Режим с автоматична програма
В този режим фотоапаратът автоматично настройва скоростта на
затвора и диафрагмата според вградена програма за оптимална
експозиция в повечето ситуации.
A Гъвкава програма
В режим P можете да изберете различни
комбинации от скорост на затвора и
диафрагмата чрез завъртане на главния диск за
управление, докато експонометрите не се
включат („гъвкава програма“). Завъртете диска
за управление надясно за големи диафрагми
(ниски f-числа), които замъгляват фоновите
детайли или високи скорости на затвора, които
Главен диск за управление
„замразяват“ движението. Завъртете диска за
управление наляво за малки диафрагми (високи
f-числа), които увеличават дълбочината на
рязкост или забавят скоростите на затвора,
Визьор
които размазват движението. Всички
комбинации дават същата експозиция. Докато
гъвкавата програма е включена, във визьора се показва O индикатор. За да
възстановите настройките по подразбиране за скоростта на затвора и
диафрагмата, завъртете диска за управление, докато индикаторът вече не
се показва, изберете друг режим или изключете фотоапарата.
A Вижте също
Вж. стр. 462 за повече информация относно вградената програма на
експозицията. За информация относно активирането на експонометрите,
вижте „Таймерът за готовност (снимане с визьор)“ на страница 39.
89
S: Автоматичен с приоритет на затвора
В автоматичен с приоритет на затвора вие избирате скоростта на
затвора, докато фотоапаратът автоматично избира диафрагмата,
така че да се получи оптимална експозиция.
За да изберете скорост на затвора,
завъртете главния диск за управление,
докато експонометрите се включат.
Скоростта на затвора може да бъде
настроена на „v“ или на стойности
между 30 сек и 1/4000 сек.
Главен диск за управление
Контролен панел
A Вижте също
Вижте стр. 472 за информация какво да направите, ако се появи мигащ
индикатор „A“ или „%“ в индикатора за скоростта на затвора.
90
A: Автоматичен режим с приоритет на
диафрагмата
В автоматичен режим с приоритет на диафрагмата вие избирате
диафрагмата, докато фотоапаратът автоматично избира скоростта на
затвора, така че да се получи оптимална експозиция.
За да изберете диафрагма между
минималната и максимална стойност за
обектива, завъртете диска за подкоманди,
докато експонометрите се включат.
Диск за подкоманди
Контролен панел
91
A Non-CPU обективи (0 427)
Използвайте пръстена за диафрагмата на
обектива, за да настроите диафрагмата. Ако
максималната диафрагма на обектива е
определена чрез използване на елемента
Данни за обектив без процесор в
основното меню (0 235), когато е
прикрепен non-CPU обектив, във визьора и
контролния панел ще се покаже текущото fчисло, закръглено до най-близката кръгла
стойност. В противен случай, дисплеят на диафрагмата ще показва само
броя на спиранията (F, с максимална диафрагма визуализирана като FA),
а f-числото трябва да бъде прочетено от пръстена за диафрагмата на
обектива.
A Преглед на дълбочината на рязкостта
За преглед на ефектите на диафрагмата,
натиснете и задръжте бутона Pv. Обективът ще
се стопира към стойността на диафрагмата,
избрана от фотоапарата (режими P и S) или
стойност, избрана от потребителя (режими A и
M), което позволява дълбочината на рязкост да
бъде прегледана предварително във визьора.
Pv бутон
A Потребителска настройка e5 – Пилотна светкавица
Тази настройка контролира дали вградената светкавица и светкавиците,
предлагани като опция, които поддържат Nikon Creative Lighting System
(система за креативно осветяване на Nikon) (CLS; 0 433) ще излъчват
пилотна светкавица, когато е натиснат Pv бутона. Вж. стр. 353 за повече
информация.
92
M: Ръчен
В режим на ръчна експозиция вие управлявате скоростта на затвора
и диафрагмата. Докато експонометрите са включени, завъртете
главния диск за управление, за да изберете скорост на затвора, и
диска за подкоманди за задаване на диафрагма. Скоростта на
затвора може да бъде зададена на „v“ или стойности между
30 сек и 1/4000 сек, или затворът може да се задържи отворен за
неопределено време за дълга експозиция (A или %, 0 95).
Диафрагмата може да се настрои на стойности между минималната
и максимална стойност за обектива. Използвайте индикаторите на
експозицията, за да проверите експозицията.
Диск за подкоманди
Диафрагма
Скорост на затвора
Главен диск за управление
93
A AФ Micro NIKKOR обективи
При условия, че се използва външен експонометър, съотношението на
експозицията трябва да се взема предвид, само когато пръстенът за
диафрагмата на обектива се използва за задаване на диафрагмата.
A Индикаторите на експозицията
Ако е избрана скорост на затвора, различна от „Bulb“ (продължителна ръчна
експозиция докато е натиснат спусъка) или „Time“ (продължителна ръчна
експозиция за зададен период от време), индикаторите на експозицията във
визьора и контролния панел показват дали снимката ще бъде слабо
експонирана или преекспонирана при текущите настройки. В зависимост от
опцията, избрана за Потребителска настройка b2 (EV стъпки за контрол на
експ., 0 333), недоекспонираността или преекспонираността се показват на
стъпки от 1/3 EV или 1/2 EV. Ако лимитите на експонометричната система са
надхвърлени, дисплеят ще светне.
Потребителска настройка b2 настроена на 1/3 стъпка
Оптимална
Недостатъчно
Преекспонирана с 2 EV
експозиция
експонирана с 1/3 EV
Контролен
панел
Визьор
A Вижте също
За информация относно обръщането на индикаторите на експозицията,
така че отрицателните стойности да се показват вдясно, а положителните
стойности вляво, вижте Потребителска настройка f8 (Обръщане посока
индикатори, 0 366).
94
Продължителна експозиция (само в режим M)
Изберете следните скорости на затвора за
продължителна експозиция на движещи се
светлини, на звездите, при нощни пейзажи
или фойерверки.
• Bulb (продължителна ръчна експозиция докато е
натиснат спусъка) (A): Затворът остава
Дължина на
отворен, докато спусъкът е натиснат
експозицията: 35 сек
докрай. За да предотвратите размазване
Диафрагма: f/25
на изображението, използвайте статив
или опционално безжично
дистанционно управление (0 197, 444) или кабел за
дистанционно управление (0 443).
• Time (продължителна ръчна експозиция за зададен период от време) (%):
Експозицията започва с натискане на спусъка на фотоапарата или
на опционалното дистанционно управление, кабел за
дистанционно управление или на безжичното дистанционно
управление. Затворът остава отворен за тридесет минути или
докато бутонът е натиснат за втори път.
Преди да продължите, монтирайте фотоапарата върху статив или го
поставете върху стабилна, равна повърхност. За да предотвратите
навлизащата през визьора светлина да появи на снимките или да
попречи на експозицията, свалете гумената подложка за окуляра и
покрийте визьора с предоставената капачка на окуляра преди да
снимате (0 107). Nikon препоръчва използването на напълно
заредена батерия или опционален захранващ адаптер и конектор за
захранването, за да избегнете спиране на захранването, докато
затворът е отворен. Обърнете внимание, че може да има шум
(светли петна, произволно разположени ярки пиксели или мъгла)
при продължителна експозиция; преди снимане, изберете Вкл. за
Нам. шум при дълга експозиция в менюто за снимане (0 317).
95
❚❚ Bulb (продължителна ръчна експозиция докато е натиснат спусъка)
1 Завъртете диска за избор на
Диск за избор на режим
режим на M.
2 Изберете скорост на затвора.
Докато експонометрите са включени,
завъртете главния диск за управление,
за да изберете скорост на затвора или
Bulb (продължителна ръчна експозиция
докато е натиснат спусъка) (A).
Главен диск за управление
Контролен панел
3 Направете снимката.
След като фокусирате, натиснете докрай спусъка на
фотоапарата, опционалния кабел за дистанционно управление
или безжичното дистанционно управление. Вдигнете пръста си
от спусъка, когато експозицията приключи.
96
❚❚ Time (продължителна ръчна експозиция за зададен период от време)
1 Завъртете диска за избор на
Диск за избор на режим
режим на M.
2 Изберете скорост на затвора.
Докато експонометрите са включени,
завъртете главния диск за управление
наляво, за да изберете скорост на
затвора или продължителна ръчна
експозиция за зададен период от време
(%).
Главен диск за управление
Контролен панел
3 Отворете затвора.
След като фокусирате, натиснете докрай спусъка на
фотоапарата, опционалното дистанционно управление, кабел за
дистанционно управление или безжичното дистанционно
управление.
4 Затворете затвора.
Повторете операцията, изпълнена в стъпка 3 (снимането
приключва автоматично, ако бутонът не е натиснат в рамките на
30 минути).
97
A ML-L3 дистанционно управление
Ако ще използвате ML-L3 дистанционно управление, изберете режим за
дистанционно управление (Отложено дистанционно, Дист. управл. с
мигн. реакция или Дистанц. повдигане огледало) чрез опцията Режим
дистанц. управл. (ML-L3) в менюто за снимане (0 193). Имайте предвид, че
ако използвате ML-L3 дистанционно управление, ще бъдат направени
снимки в режим „Time“ (продължителна ръчна експозиция за зададен
период от време), когато Bulb (продължителна ръчна експозиция докато е
натиснат спусъка)/A е избрано за скорост на затвора.
98
Потребителски настройки: режими U1
и U2
Присвояване на често използвани настройки на позиции U1 и U2 на
диска за избор на режим.
Запазване потребит. настройки
1 Изберете режим.
Диск за избор на режим
Завъртете диска за избор на
режим на желания режим.
2 Регулиране на настройките.
Направете желаните настройки за гъвкава програма (режим P),
скорост на затвора (режими S и M), диафрагма (режими A и M),
компенсация на експозицията и на светкавицата, режим на
светкавицата, точка за фокусиране, измерване, автоматично
фокусиране и режим за избор на АФ зона, клин и настройки в
менютата за снимане (0 310, 318) и Потребителски настройки
(0 323).
99
3 Изберете Запазване потребит.
настройки.
Натиснете бутона G, за да се покажат
менютата. Маркирайте Запазване
потребит. настройки в менюто за
настройки и натиснете 2.
G бутон
4 Изберете Запазване в U1 или
Запазване в U2.
Маркирайте Запазване в U1 или
Запазване в U2 и натиснете 2.
5 Запазване потребит. настройки.
Маркирайте Запазване на
настройките и натиснете J, за да
зададете настройките, избрани в стъпки
1 и 2 към позицията на диска за избор на
режим, избрана в стъпка 4.
A Запазени настройки
Някои настройки в менюто за заснемане на снимки и филми не са запазени.
Вижте страници 310 и 318 за повече информация.
100
Повторно извикване на потребителските
настройки
Просто завъртете диск за избор Диск за избор на режим
на режим на U1, за да извикате
повторно настройките,
присвоени за Запазване в U1,
или U2, за да извикате повторно
настройките, присвоени за
Запазване в U2.
Нулиране потребит. настройки
За да нулирате настройките за U1 или U2 до стойности по
подразбиране:
1 Изберете Нулиране потребит.
настройки.
Натиснете бутона G, за да се покажат
менютата. Маркирайте Нулиране
потребит. настройки в менюто за
настройки и натиснете 2.
G бутон
2 Изберете Нулиране на U1 или
Нулиране на U2.
Маркирайте Нулиране на U1 или
Нулиране на U2 и натиснете 2.
101
3 Нулиране потребит. настройки.
Маркирайте Нулиране и натиснете J.
102
Режим на снимане
Избиране на режим на снимане
За да изберете режим на снимане,
натиснете освобождаването на
заключването на превключвателя на диска
за избор на режим на снимане и завъртете
диска за избор на режим на снимане до
желаната настройка.
Режим
S
T
U
J
M
E
Описание
Единична снимка: Фотоапаратът прави по една снимка при всяко
натискане на спусъка.
Серия от снимки с ниска скорост: Докато спусъкът е натиснат,
фотоапаратът записва 1–6 кадъра в секунда. * Кадровата честота
може да бъде избрана чрез използване на Потребителска настройка
d2 (Серия снимки с нис. скорост, 0 338). Обърнете внимание, че
само една снимка ще бъде направена, ако светкавицата се
задейства.
Серия от снимки с висока скорост: Докато спусъкът е натиснат,
фотоапаратът записва до 6,5 кадъра в секунда. * Използвайте за
активни обекти. Обърнете внимание, че само една снимка ще бъде
направена, ако светкавицата се задейства.
Тихо освобождаване: Същото действие както при единична снимка, с
тази разлика, че огледалото не щраква обратно на мястото си,
докато спусъкът не се натисне докрай, което позволява
потребителят да управлява синхронизирането на щракване на
огледалото, което е също по-тихо, отколкото в режим на единична
снимка. Освен това, звуковият сигнал не се чува независимо от
настройката, избрана за Потребителска настройка d1 (Звуков
сигнал; 0 338).
Qc (тихо продължително) освобождаване на затвора: Докато спусъкът е
натиснат, фотоапаратът прави до 3 кадъра в секунда. * Шумът от
фотоапарата е намален. Обърнете внимание, че само една снимка
ще бъде направена, ако светкавицата се задейства.
Самоснимачка: Правите снимки със самоснимачката (0 106).
103
Режим
V
Описание
Вдигнато огледало: Изберете този режим, за да намалите заклащането
на фотоапарата при телефото или снимане в близък план, или в
други ситуации, при които и най-малкото движение на фотоапарата
може да доведе до размазани снимки (0 109).
* Средни максимални кадрови честоти с батерия EN-EL15 при АФ с непрекъснато следене, ръчен режим
или автоматична експозиция с приоритет на затвора, скорост на затвора от 1/200 сек или по-бърза,
оставащи настройки (или в случай на T оставащи настройки, различни от Потребителски настройки
d2) при стойности по подразбиране и памет, оставаща в буфера на паметта. Посочените честоти може
да не са налични някои случаи. Кадровата честота може да спадне при изключително малка
диафрагма (високи f-числа) или бавни скорости на затвора, когато намаляването на вибрациите
(налично с VR обективи) или автоматичната настройка на ISO чувствителността (0 136) е включена,
или когато батерията е изтощена, прикрепен е non-CPU обектив или Пръстен за
диафрагмата е избрано за Потребителска настройка f5 (Персонлз. дискове
управление) > Настройване на диафрагма (0 364).
104
A Буферът на паметта
Фотоапаратът разполага с буфер на паметта за временно съхранение, което
позволява снимането да продължи, докато снимките се запазват върху
картата с памет. Могат да бъдат направени до 100 снимки последователно;
обърнете внимание, обаче, че кадровата честота ще намалее, когато
буферът е пълен (tAA).
Приблизителният брой изображения, които
могат да се съхранят в буфера на паметта при
текущите настройки, се показва във визьора
от индикатора за броя на оставащите
експозиции и контролния панел, докато
спусъкът е натиснат. Илюстрацията вдясно
показва екрана, когато в буфера на паметта е
останало място за около 41 снимки.
Индикаторът за достъп до картата с памет ще свети, докато снимките се
записват на картата с памет. В зависимост от условията на снимане и
работата на картата с памет, записът може да отнеме от няколко секунди до
няколко минути. Не изваждайте картата с памет и не махайте и не
разкачайте източника на захранване, преди индикаторът да угасне. Ако
фотоапаратът бъде изключен, докато в буфера остават данни, захранването
няма да се изключи, докато всички изображения в буфера не се запишат. Ако
батерията се изтощи, докато все още има изображения в буфера, спусъкът
ще се деактивира и изображенията ще бъдат прехвърлени на картата с
памет.
A Live view
Ако се използва непрекъснат режим на снимане по време на live view
снимане (0 54) или на филм live view (0 66), снимките ще се показват вместо
изгледа през обектива, докато спусъкът е натиснат.
A Вижте също
За информация относно избирането на максимален брой снимки, които
могат да бъдат заснети в една серия от снимки, виж Потребителски
настройки d3 (Макс. непрекъснато освобожд., 0 339). За информация за
броя снимки, които могат да бъдат направени в една серия от снимки, вижте
страница 492.
105
Режим Самоснимачка (E)
Самоснимачката може да се използва за намаляване заклащането на
фотоапарата или за автопортрети.
1 Монтирайте фотоапарата на статив.
Монтирайте фотоапарата върху статив или върху стабилна,
равна повърхност.
2 Изберете режим за
самоснимачка.
Натиснете освобождаването
на заключването на
превключвателя на диска за
избор на режим на снимане
и завъртете диска за избор
Диск за избор на режим на снимане
на режим на снимане на E.
106
3 Кадрирайте снимката и фокусирайте.
При единичен АФ (0 121), снимки могат да се правят,
само ако индикаторът за фокус (I) се появи във
визьора.
A Покрийте визьора
Когато правите снимки без окото ви да е на визьора, свалете гумената
подложка за окуляр (q) и поставете съпътстващата капачка на окуляра,
както е показано (w). Това не позволява на навлизащата във визьора
светлина да се появява на снимките или да пречи на експозицията.
Дръжте фотоапарата здраво, когато сваляте гумената подложка за
окуляра.
Гумена подложка за
окуляр
Капачка на окуляра
4 Старт на таймера.
Натиснете спусъка докрай,
за да стартирате таймера.
Лампата на самоснимачката
ще започне да мига. Две
секунди преди да бъде направена снимката, лампата на
самоснимачката ще спре да мига. Затворът ще се освободи около
десет секунди след включването на таймера.
За да изключите самоснимачката преди да бъде направена снимка,
завъртете диска за избор на режим на снимане на друга настройка.
107
D Използване на вградената светкавица
Преди да направите снимка със светкавицата в режим, който изисква
светкавицата да бъде повдигната ръчно, натиснете бутона M (Y), за да
повдигнете светкавицата, и изчакайте индикаторът M да се покаже във
визьора (0 182). Снимането ще бъде прекъснато, ако повдигнете
светкавицата, след като таймерът е започнал да отброява. Обърнете
внимание, че ще бъде направена само един снимка, когато светкавица
сработва, независимо от броя на експозициите, избрани за Потребителска
настройка c3 (Самоснимачка; 0 337).
A Вижте също
За информация как да изберете продължителността на самоснимачката,
колко снимки да бъдат направени и интервала между снимките, вижте
Потребителска настройка c3 (Самоснимачка; 0 337). За информация
относно управлението на звукови сигнали, които прозвучават, когато се
използва самоснимачка, виж Потребителска настройка d1 (Звуков сигнал;
0 338).
108
Режим вдигнато огледало (V)
Изберете този режим за минимизиране на размазването, причинено
от движение на фотоапарата, когато огледалото е повдигнато. За да
използвате режим на вдигнато огледало, натиснете
освобождаването на заключването на превключвателя на диска за
избор на режим на снимане и завъртете диска за избор на режим на
снимане на V (вдигнато огледало).
Освобождаване на заключването на превключвателя на
диска за избор на режим на снимане
Диск за избор на режим на снимане
След натискане на спусъка наполовина за задаване на фокус и
експозиция, натиснете спусъка докрай, за да повдигнете огледалото
и след това натиснете спусъка докрай отново, за да снимате.
Огледалото се сваля надолу, когато снимането приключи.
D Вдигнато огледало
Докато огледалото е повдигнато, не могат да се кадрират снимки във
визьора и няма да бъде направено автоматично фокусиране и измерване.
A Режим вдигнато огледало
Ще се направи автоматично снимка, ако не са извършени никакви действия
в продължение на около 30 секунди при повдигнато огледало.
A Предотвратяване на размазването
За да предотвратите размазването, причинено от движение на фотоапарата,
натиснете спусъка плавно или използвайте опционален кабел за
дистанционно управление (0 443). За информация относно използването
на опционално ML-L3 дистанционно управление за снимане с вдигнато
огледало, вижте страница 193. Препоръчва се използването на статив.
109
Опции за запис на изображението
Зона на изображението във визьора
Изберете зона на изображението във визьора от FX (36×24) 1.0× (FX
format), DX (24×16) 1.5× (DX format) и 1,2× (30×20) 1.2×. Виж стр. 492
за информация относно броя на снимките, които могат да бъдат
запазени при различни настройки за зони на изображението във
визьора.
FX формат
DX формат (24 × 16)
изображение кръг
DX format
1,2×
FX формат (36 × 24)
изображение кръг
110
❚❚ Опции за зоната на изображението във визьора
Фотоапаратът предлага избор от следните зони на изображението
във визьора:
Опция
c
Z
a
Описание
Изображенията се записват във FX формат чрез
използване на цялата зона на сензора за
FX (36×24) 1.0×
изображения (35,9 × 24,0 мм), което дава зрителен
(FX формат)
ъгъл, еквивалентен на обектив NIKKOR на 35 мм
формат фотоапарат.
Използва се 29,9 × 19,9 мм зона в средата на сензора
за изображения за записване на снимки. За
1,2× (30×20)
изчисляване на приблизителното фокусно
1.2×
разстояние на обектива във формат 35 мм, умножете
по 1,2. Тази опция не е налична в менюто за снимане
на филми.
Използва се зона в центъра на сензора за
изображения 23,5 × 15,7 мм за запис на снимки в DX
DX (24×16) 1.5×
формат. За изчисляване на приблизителното фокусно
(DX формат)
разстояние на обектива във формат 35 мм, умножете
по 1,5.
❚❚ Автоматичен избор на изрязване
За автоматично избиране на DX изрязване при поставен DX обектив,
изберете Вкл. за Зона на изображ. във визьора > Автоматично
DX изрязване в менюто за снимане (0 310, 318). Зоната на
изображение във визьора, избрана в менюто за снимане или с
контролите на фотоапарата, ще се използва само когато е поставен
обектив, различен от DX. Изберете Изкл., за да използвате
избраната в момента зона на изображение във визьора с всички
обективи.
D Автоматично DX изрязване
Контролите, изброени на стр. 114 не могат да се използват за избор на зона
на изображение във визьора, когато е поставен DX обектив и Автоматично
DX изрязване е включено.
111
A Зона на изображението във визьора
Избраната опция се показва на екрана с
информация.
A DX обективи
DX обективите са създадени за употреба с фотоапарати в DX формат и имат
по-малък зрителен ъгъл от обективите за 35 мм формат фотоапарати. Ако
Автоматично DX изрязване е изключено и е избрана опция, различна от
DX (24×16) (DX формат) за Избор зона изобрж. във визьор, когато е
поставен DX обектив, краищата на изображението може да се затъмнят.
Това може да не се вижда във визьора, но когато изображенията се
възпроизвеждат, можете да забележите спад в разделителната способност
или затъмняване в краищата на снимките.
A Дисплеят във визьора
Изрязванията 1,2× и DX формат са показани по-долу.
1,2×
DX формат
A Вижте също
Виж стр. 76 за информация относно изрязванията, налични във филм live
view.
112
Зоната на изображението във визьора може да бъде избрана чрез
използване на опцията Зона на изображ. във визьора > Избор
зона изобрж. във визьор в менютата за снимане или чрез
натискане на контрола и завъртане на диска за управление.
❚❚ Меню на зоната на изображението във визьора
1 Изберете Зона на изображ. във
визьора.
Маркирайте Зона на изображ. във
визьора в кое да е меню за снимане и
натиснете 2.
2 Изберете Избор зона изобрж. във
визьор.
Маркирайте Избор зона изобрж. във
визьор и натиснете 2.
3 Регулиране на настройките.
Изберете опция и натиснете J.
Избраното изрязване се показва във
визьора (0 112).
A Размер на изображението
Размерът на изображението варира според опцията, избрани за зона на
изображението във визьора (0 118).
113
❚❚ Контроли на фотоапарата
1 Присвояване на избор за зоната на изображението във
визьора към контрола на фотоапарата.
Изберете Избор зона изобрж. във визьор като опция
„натискане + дискове управл.“ за контрол на фотоапарата в
менюто с потребителски настройки (0 323). Изборът на зона на
изображението във визьора може да бъде зададен на бутона Fn
(Потребителска настройка f2, Присвояване на бутон Fn, 0 356),
бутон Pv (Потребителска настройка f3, Присвояв. бутон за
преглед, 0 361), бутон A AE-L/AF-L (Потребителска настройка f4,
Присвояв. бутон AE-L/AF-L, 0 361).
2 Използвайте избрания контрол, за да изберете зона на
изображението във визьора.
Зоната на изображението във
визьора може да бъде избрана
чрез натискане на избрания
бутон и завъртане на главния
или диска за подкоманди,
докато желаното изрязване се
покаже във визьора (0 112).
Бутон Fn
Главен диск за
управление
Опцията, текущо избрана за
зона на изображението във визьора,
може да бъде разгледана чрез
натискане на бутон, за да се покаже
зоната на изображението в контролния
панел, визьора или екрана с информация. FX форматът се
показва като „36–24“, 1,2× като „30–20“, DX форматът като
„24–16“.
114
Качество и размер на изображението
Заедно качеството и размерът на изображението определят колко
място заема всяка снимка на картата с памет. По-големите и повисококачествени изображения могат да се отпечатват в големи
размери, но също така изискват повече памет, което означава, че помалко такива изображения могат да се съхраняват на картата с
памет (0 492).
Качество на изображението
Изберете файлов формат и коефициент на компресия (качество на
изображението).
Опция
Тип файл
NEF (RAW)
NEF
JPEG fine
JPEG normal
JPEG
JPEG basic
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic
NEF/
JPEG
Описание
Необработените данни от сензора за
изображения се запазват без допълнителни
обработка. Настройките, като баланс на бялото и
контраст, могат да се регулират след
заснемането.
Записват се JPEG изображения с коефициент на
компресия приблизително 1 : 4 (високо
качество). *
Записват се JPEG изображения с коефициент на
компресия приблизително 1 : 8 (нормално
качество). *
Записват се JPEG изображения с коефициент на
компресия приблизително 1 : 16 (основно
качество). *
Записват се две изображения, едно NEF (RAW)
изображение и едно JPEG изображение с високо
качество.
Записват се две изображения, едно NEF (RAW)
изображение и едно JPEG изображение с
нормално качество.
Записват се две изображения, едно NEF (RAW)
изображение и едно JPEG изображение с
основно качество.
* Приоритет на размера, избрано за JPEG компресиране. Коефициентът на
компресия е само приблизителна стойност; действителното съотношение варира според ISO
чувствителността и заснеманата сцена.
115
Качеството на изображението се настройва чрез натискане на
бутона X (T) и завъртане на главния диск за управление, докато
желаната настройка се покаже в екрана с информация.
X (T) бутон
Главен диск за
управление
Екран с информация
A NEF (RAW) изображения
NEF (RAW) изображенията може да се видят на фотоапарата или чрез
използването на софтуер като ViewNX 2 или Capture NX-D (ViewNX 2 може да
се инсталира от съпътстващия инсталационен компактдиск, а Capture NX-D
може да се изтеглени от линк във ViewNX 2 инсталатора; 0 262, 268).
Обърнете внимание, че опцията, избрана за размер на изображението не
оказва влияние върху размера на NEF (RAW) изображенията; когато се
разглеждат на компютър, NEF (RAW) изображенията са с размерите,
зададени за големи (#-размер) изображения в таблицата на страница 118.
Могат да се създадат JPEG копия на изображенията NEF (RAW) чрез опцията
NEF (RAW) обработване в менюто за ретуширане (0 406).
A NEF + JPEG
Когато снимките, направени с настройката NEF (RAW) + JPEG се разглеждат
на фотоапарата с поставена само една карта с памет, ще се показва само
JPEG изображението. Ако двете копия са записани на същата картата с
памет, и двете копия ще бъдат изтрити при изтриване на снимката. Ако JPEG
копието е записано на отделна картата с памет чрез използване на опцията
Роля на картата в слот 2 > RAW слот 1 – JPEG слот 2, изтриването на JPEG
копието няма да изтрие NEF (RAW) изображението.
A Менюто за снимане
Качеството на изображението може да се регулира също и чрез използване
на опцията Качество на изображението в менюто за снимане (0 310).
116
❚❚ JPEG компресиране
За да изберете типа на компресията за JPEG изображения,
маркирайте JPEG компресиране в менюто за снимане и натиснете
2.
O
P
Опция
Приоритет на
размера
Оптимално
качество
Описание
Изображенията са компресирани, за да произведат
относително еднакъв размер на файловете.
Оптимално качество на изображението. Размерът на
файловете варира според заснеманата сцена.
❚❚ Тип
За да изберете типа на компресията за NEF (RAW) изображения,
маркирайте NEF (RAW) запис > Тип в менюто за снимане и
натиснете 2.
Опция
N
O
Описание
NEF изображенията са компресирани с реверсивен
Компресиране без алгоритъм, което намалява размера на файловете с
загуби
около 20–40%, без да се повлиява качеството на
изображението.
NEF изображенията са компресирани с нереверсивен
алгоритъм, което намалява размера на файловете с
Компресиране
около 35–55%, почти без да се повлиява качеството
на изображението.
❚❚ Дълбочина в битове NEF (RAW)
За да изберете дълбочина в битове за NEF (RAW) изображения,
маркирайте NEF (RAW) запис > Дълбочина в битове NEF (RAW) в
менюто за снимане и натиснете 2.
Опция
q
12-битови
r
14-битови
Описание
NEF (RAW) изображенията са записани при
дълбочина в битове от 12 бита.
NEF (RAW) изображенията са записани при
дълбочина в битове от 14 бита, което дава файлове
по-големи от тези с дълбочина от 12 бита, но
увеличава данните за записаните цветове.
117
Размер на изображението
Размерът на изображенията се измерва в пиксели. Изберете от
# Large, $ Medium или % Small (обърнете внимание, че размерът
на изображението варира, според опцията, избрана за Зона на
изображ. във визьора, 0 110):
Зона на изображ. във
визьора
FX (36×24)
(FX формат)
1,2× (30×20)
DX (24×16)
(DX формат)
Опция
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Размер (пиксели)
6016 × 4016
4512 × 3008
3008 × 2008
5008 × 3336
3752 × 2504
2504 × 1664
3936 × 2624
2944 × 1968
1968 × 1312
Размер при
отпечатване (см) *
50,9 × 34,0
38,2 × 25,5
25,5 × 17,0
42,4 × 28,2
31,8 × 21,2
21,2 × 14,1
33,3 × 22,2
24,9 × 16,7
16,7 × 11,1
* Приблизителен размер при отпечатване при 300 dpi. Размерът при отпечатване в инчове е равен на
размера на изображението в пиксели, разделен на разделителната способност на принтера в dots per
inch (dpi; 1 инч = приблизително 2,54 см).
Размерът на изображението се настройва чрез натискане на бутона
X (T) и завъртане на диска за подкоманди, докато желаната
настройка се покаже в екрана с информация.
X (T) бутон
Диск за подкоманди
Екран с информация
A Менюто за снимане
Размерът на изображението може да се регулира също и чрез използване на
опцията Размер на изображението в менюто за снимане (0 310).
118
Използване на две карти с памет
Когато във фотоапарата са поставени две карти с памет, можете да
използвате елемента Роля на картата в слот 2 в менюто за снимане,
за да изберете ролята, изпълнявана от картата в слот 2. Изберете от
Препълване (картата в слот 2 се използва само, ако картата в слот 1
е пълна), Архивиране (всяка снимка се записва два пъти, един път
върху картата в слот 1 и втори път върху картата в слот 2) и RAW
слот 1 – JPEG слот 2 (същото действие както при Архивиране, с
тази разлика, че NEF/RAW копията на снимки, записани с настройки
NEF/RAW + JPEG, се записват само върху картата в слот 1, а JPEG
копията – само върху картата в слот 2).
A „Архивиране“ и „RAW слот 1 – JPEG слот 2“
Фотоапаратът показва броя на оставащите експозиции за запис на картата с
най-малко памет. Освобождаването на затвора ще се деактивира, когато
някоя от картите е пълна.
A Записване на филми
Когато във фотоапарата са поставени две карти с памет, слотът, използван
за запис на филми, може да бъде избран чрез използване на опцията
Местоназначение в менюто за снимане (0 319).
119
Фокус
Този раздел описва опциите за фокусиране, които са налични,
когато снимките се кадрират във визьора. Фокусът може да се
настройва автоматично (вижте по-долу) или ръчно (0 132). Можете
също да изберете точката за фокусиране при автоматичното или
ръчното фокусиране (0 127) или да използвате заключването на
фокуса, за да прекомпозирате снимката, след като сте фокусирали
(0 129).
Автоматично фокусиране
За да използвате автоматичното Селектор на режима на фокусиране
фокусиране, завъртете
селектора на режима на
фокусиране на AF.
120
Режим на автоматично фокусиране
Следните режими на автоматично фокусиране могат да бъдат
избрани по време на снимане с визьор:
Режим
AF-A
AF-S
AF-C
Описание
Автоматичен избор на вида на АФ: фотоапаратът автоматично избира
единично автоматично фокусиране, ако обектът е неподвижен и
автоматично фокусиране с непрекъснато следене, ако обектът се
движи.
Единичен АФ: За неподвижни обекти. Фокусът се заключва, когато
спусъкът е натиснат наполовина. При настройки по подразбиране,
затворът може да бъде освободен, само когато индикаторът за фокус
(I) се появява (Приоритет на фокус; 0 327).
АФ с непрекъснато следене: За движещи се обекти. Фотоапаратът
фокусира непрекъснато, докато спусъкът е натиснат наполовина; ако
обектът се премести, фотоапаратът ще активира Проследяване с
предвиждащо фокусиране (0 122), за да предвиди финалното
разстоянието до обекта и да регулира фокуса, както е необходимо.
При настройки по подразбиране, затворът може да бъде освободен,
без значение дали обектът е на фокус или не (Приоритет на
освобождаване; 0 326).
Режимът на автоматично
фокусиране може да бъде избран
чрез натискане на бутона за
режим на АФ и завъртане на
главния диск за управление,
докато желаната настройка се
покаже във визьора или
контролния панел.
AF-A
AF-S
Бутон за режим
на АФ
Главен диск за
управление
AF-C
121
A Проследяване с предвиждащо фокусиране
В режим AF-C или при избрано автоматично фокусиране с непрекъснато
следене в режим AF-A, фотоапаратът ще започне проследяване с
предвиждащо фокусиране, ако обектът се приближава или отдалечава от
фотоапарата, докато спусъкът е натиснат наполовина. Това позволява
фотоапаратът да следи обекта на фокус, като се опитва да предвиди къде ще
бъде обектът, когато натиснете спусъка.
A Вижте също
За информация относно използването на приоритет фокус в АФ с
непрекъснато следене, вижте Потребителска настройка a1 (Избор на
приоритет AF-C, 0 326). За информация относно използването на
приоритет освобождаване при единично автоматично фокусиране, вижте
Потребителска настройка a2 (Избор на приоритет AF-S, 0 327). Вижте
Потребителска настройка f5 (Персонлз. дискове управление) > Промяна
основни/подкоманд. (0 363) за информация относно използването на
диска за подкоманди за избор на режима на фокусиране. Виж стр. 57 за
информация относно опциите за автоматично фокусиране, налични в live
view или по време на запис на филм.
122
Режим за избор АФ зона
Изберете как да се избира точка за фокусиране по време на снимане
с визьор.
• АФ с единична точка: Изберете точка за фокусиране, както е описано
на страница 127; фотоапаратът ще фокусира обекта само в
избрани точки за фокусиране. Използвайте за неподвижни
обекти.
• АФ с динамична зона: Изберете точка за фокусиране, както е описано
на стр. 127. В режими на фокусиране AF-A и AF-C фотоапаратът ще
фокусира въз основа на информацията от околните точки за
фокусиране, ако обектът леко се измести от избраната точка.
Броят точки за фокусиране варира в зависимост от избрания
режим:
- 9-точков АФ с динамична зона: Изберете когато няма време за
композиране на снимката, или когато снимате обекти, които се
движат предвидимо (напр. бегачи или състезателни коли на
писта).
- 21-точков АФ с динамична зона: Изберете, когато снимате обекти,
които се движат непредвидимо (напр., играчи във футболен
мач).
- 51-точков АФ с динамична зона: Изберете, когато снимате обекти,
които се движат бързо и не могат лесно да се кадрират във
визьора (напр. птици).
123
• 3D проследяване: Изберете точка за фокусиране, както е описано на
страница 127. В режими на фокусиране AF-A и AF-C, фотоапаратът
ще следи обекти, които напускат избраната точка за фокусиране и
ще избере нова точки за фокусиране, ако е необходимо.
Използвайте за бързо композиране на снимки с обекти, които се
движат хаотично от една страна на друга (напр., тенис играчи).
Ако обектът излезе от визьора, вдигнете пръста си от спусъка и
прекомпозирайте снимката, така че обектът да е в избраната
точка за фокусиране.
• АФ с групирани зони: Фотоапаратът фокусира, като използва група
точки за фокусиране, избрани от потребителя, което намалява
риск от фокусирането върху фона, вместо върху основния обект.
Изберете за обекти, които са трудни за снимане с използване на
единична точка за фокусиране. Ако са разпознати лица в режим
на фокусиране AF-S, фотоапаратът ще даде приоритет на
портретни обекти.
• АФ с автоматична зона: Фотоапаратът
автоматично открива обекта и избира
точката за фокусиране; ако бъде
намерено лице, фотоапаратът ще даде
приоритет на портретния обект.
Активните точки за фокусиране се
маркират за кратко, след като
фотоапаратът фокусира; в режим AF-C, или когато е избрано
автоматично фокусиране с непрекъснато следене в режим AF-A,
основната точка за фокусиране остава маркирана, след като
другите точки за фокусиране са се изключили.
124
Режимът за избор на АФ зона
може да бъде избран чрез
натискане на бутона за режим на
АФ и завъртане на диска за
подкоманди, докато желаната
настройка се покаже във визьора
или контролния панел.
Контролен панел
Бутон за режим
на АФ
Диск за
подкоманди
Визьор
A 3D проследяване
Когато спусъкът е натиснат наполовина, цветовете в областта около точката
за фокусиране се запазват във фотоапарата. Следователно, 3D
проследяването може да не даде желаните резултати при обекти, които са
със същия цвят като фона, или които заемат много малка част от кадъра.
125
A Режим за избор на АФ зона
Режимът за избор на АФ зона се показва в контролния панел и визьора.
Режим за избор на АФ зона
Контролен панел
Визьор
АФ с единична точка
9-точков АФ с динамична зона *
21-точков АФ с динамична зона *
51-точков АФ с динамична зона *
3D проследяване
АФ с групирана зона
АФ с автоматична зона
* Само активната точка за фокусиране се показва във визьора. Оставащите точки за фокусиране
предоставят информация за помощ на работата по фокусиране.
A Ръчно фокусиране
АФ с единична точка се избира автоматично, когато се използва ръчно
фокусиране.
A Вижте също
За информация относно регулирането колко дълго фотоапаратът изчаква
преди да фокусира отново, когато някакъв предмет се движи пред него,
вижте Потребителска настройка a3 (Прослед. фокус с заключване, 0 328).
Вижте Потребителска настройка a4 (Осветяв. на точката за фокус., 0 329)
за информация относно избирането как точката за фокусиране да се
показва в АФ с динамична и с групирана зона. Вижте Потребителска
настройка f5 (Персонлз. дискове управление) > Промяна основни/
подкоманд. (0 363) за информация относно използването на диска за
управление за избор на режим за избор на АФ зона. Виж стр. 58 за
информация относно опциите за автоматично фокусиране, налични в live
view или по време на запис на филм.
126
Избор на точка за фокусиране
Фотоапаратът предлага избор от 51 точки за фокусиране, които
могат да се използват за композиране на снимки с основния обект,
разположен където и да е в кадъра. Следвайте стъпките по-долу, за
да изберете точка за фокусиране (в АФ с групирана зона можете да
следвате тези стъпки, за да изберете група точки за фокусиране).
1 Завъртете ключето за
заключване на фокуса към
●.
Това позволява на
мултиселектора да се
използва за избор на точка
за фокусиране.
Ключе за заключване на фокуса
2 Изберете точката за фокусиране.
Използвайте мултиселектора, за да
изберете точката за фокусиране във
визьора, докато експонометрите са
включени. Натиснете J, за да изберете
централната точка за фокусиране.
Ключето за заключване на
фокуса може да се обърне
към заключена (L) позиция
след избор да не се позволи
на избраната точка за
фокусиране да се промени,
когато мултиселекторът е
натиснат.
127
A АФ с автоматична зона
Точката за фокусиране за АФ с автоматична зона е избрана автоматично;
ръчен избор на точка за фокусиране не се поддържа.
A Вижте също
За информация относно избиране кога точката за фокусиране да свети,
вижте Потребителски настройка a5 (Осветяване на АФ точката, 0 329). За
информация относно настройка на избора на точка за фокусиране на
„ограждане“, вижте Потребителска настройка a6 (Ограждане точка
фокусиране, 0 330). За информация относно избирането на броя точки за
фокусиране, които могат да бъдат избрани чрез използване на
мултиселектор, виж Потребителски настройка a7 (Брой точки за
фокусиране, 0 330). За информация относно избиране на отделни точки за
фокусиране за вертикална и хоризонтална ориентация, виж Потребителска
настройка a8 (Съхр. на точки по ориентация, 0 331). За информация
относно избиране на ролята на бутона J, вижте Потребителска настройка
f1 (Бутон ОК, 0 354).
128
Заключване на фокусa
Заключването на фокусa може да се използва, за да промените
композицията, след като сте фокусирали, което ви позволява да
фокусирате върху обект, който няма да е в точка за фокусиране в
окончателната композиция. Ако фотоапаратът не успее да фокусира
с помощта на автоматичното фокусиране (0 131), можете да
използвате заключването на фокусa, за да прекомпозирате
снимката, след като сте фокусирали върху друг обект, разположен
на същото разстояние като първоначалния ви обект. Заключването
на фокусa е най-ефективно, когато за режим за избор на АФ зона е
избрана опция, различна от АФ с автоматична зона (0 123).
1 Фокус.
Позиционирайте обекта в
избраната точка за
фокусиране и натиснете
спусъка наполовина, за да
започне фокусирането.
Проверете дали
индикаторът за фокус (I) е показан във визьора.
2 Заключете фокуса.
AF-A и AF-C режими на фокусиране: Със
спусък, натиснат наполовина (q),
натиснете бутона A AE-L/AF-L (w), за да
заключите и фокуса, и експозицията
(във визьора ще бъде показана икона
AE-L). Фокусът ще остане заключен,
докато е натиснат бутонът A AE-L/AF-L,
дори ако по-късно вдигнете пръста си
от спусъка.
Спусък
A AE-L/AF-L бутон
129
Режим на фокусиране AF-S: Фокусът ще се заключи автоматично,
когато се появи индикаторът за фокус (I) и ще остане заключен,
докато не вдигнете пръста си от спусъка. Фокусът може да се
заключи също и с натискане на бутона A AE-L/AF-L (вижте по-горе).
3 Прекомпозирайте снимката
и снимайте.
Фокусът ще остане заключен
между снимките, ако
държите спусъка натиснат
наполовина (AF-S) или
държите натиснат бутона
A AE-L/AF-L, което ще ви позволи да заснемете няколко
последователни снимки със същата настройка на фокуса.
Не променяйте разстоянието между фотоапарата и обекта, докато е
активирано заключването на фокуса. Ако обектът се премести,
фокусирайте отново на новото разстояние.
A Вижте също
Вижте Потребителска настройка c1 (Спусък AE-L, 0 336) за информация
относно използването на спусъка, за да заключите експозиция,
Потребителска настройка f4 (Присвояв. бутон AE-L/AF-L, 0 361) за
информация относно избиране на ролята, изпълнявана от бутона A AE-L/AF-L.
130
A Получаване на добри резултати с автоматичното фокусиране
Автоматичното фокусиране не работи толкова добре при условията,
изброени по-долу. Освобождаването на затвора може да се деактивира, ако
фотоапаратът не успее да фокусира при тези условия, или може да се
покаже индикаторът за фокус (I) и фотоапаратът да издаде звуков сигнал,
като позволи освобождаване на затвора, дори когато обектът не е на фокус.
В тези случаи фокусирайте ръчно (0 132) или използвайте заключването на
фокуса (0 129), за да фокусирате върху друг обект на същото разстояние и
след това прекомпозирайте снимката.
Контрастът между обекта и фона е малък или
никакъв.
Пример: Обектът е със същия цвят като фона.
Точката за фокусиране съдържа обекти, които са на
различно разстояние от фотоапарата.
Пример: Обектът е в клетка.
В обекта преобладават правилни геометрични
фигури.
Пример: Щори или редица от прозорци на
небостъргач.
Точката за фокусиране съдържа зони с рязко
контрастираща яркост.
Пример: Обектът е наполовина в сянка.
Фоновите предмети изглеждат по-големи от
обектa.
Пример: В кадъра, зад обекта има сграда.
Обектът съдържа множество фини детайли.
Пример: Поляна с цветя или други обекти, които са
дребни или са с еднаква яркост.
131
Ръчно фокусиране
Ръчното фокусиране е на разположение за обективи, които не
поддържат автоматично фокусиране (обективи, различни от NIKKOR
с АФ), или когато автоматичното фокусиране не доведе до желаните
резултати (0 131).
• Обективи с АФ: Настройте
Селектор на режима на фокусиране
превключвателя на режим за
фокуса на обектива (ако е
наличен) и селектора на
режима на фокусиране на
фотоапарата на M.
D АФ обективи
Не използвайте обективи с АФ с превключвателя на режим за фокуса на
обектива, настроен на M и селектор на режима на фокусиране на
фотоапарата, настроен на AF. Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до повреда на фотоапарата или обектива. Горното не се
отнася до AF-S обективи, които може да бъдат използвани в режим M, без
селектора на режима на фокусиране на фотоапарата да се настройва на
M.
• Обективи за ръчно фокусиране: Фокусирайте ръчно.
За да фокусирате ръчно, регулирайте
пръстена за фокусиране на обектива,
докато изображението в матовия фокусен
екран във визьора застане на фокус.
Можете да правите снимки по всяко
време, дори когато изображението не е
на фокус.
132
❚❚ Електронният далекомер
Индикаторът за фокусиране на визьора
може да се използва за потвърждение дали
обектът в избраната точка за фокусиране е
на фокус (за точка за фокусиране може да се
избере всяка от 51-та точки за фокусиране).
След като сте позиционирали обекта в
избраната точка за фокусиране, натиснете
спусъка наполовина и въртете пръстена за фокусиране на обектива,
докато се покаже индикаторът за фокус (I). Имайте предвид, че при
обектите, изброени на страница 131, индикаторът за фокус понякога
може да се показва без обектът да е на фокус. Преди да снимате,
проверете във визьора дали обектът е на фокус. За информация
относно използването на електронния далекомер с опционални
телеконвертори AF-S/AF-I, вижте стр. 430.
A Позиция на фокалната равнина
За да определите разстоянието между
обекта и фотоапарата, измерете от
маркировката за фокалната равнина (E)
на тялото на фотоапарата. Разстоянието
между фланеца за монтиране на обектива и
фокалната равнина е 46,5 мм.
46,5 мм
Маркировка за фокалната
равнина
133
ISO чувствителност
Светлочувствителността на фотоапарата може да се регулира в
зависимост от интензитета на светлината. Изберете от настройки,
които варират от ISO 100 до ISO 12800 в стъпки, еквивалентни на
1/3 EV. Настройки от около 0,3 до 1 EV под ISO 100 и 0,3 до 2 EV над
ISO 12800 също са налични за специални ситуации. Режимите
автоматичен, сцена и специални ефекти също предлагат опция AUTO,
която позволява фотоапаратът да настрои ISO чувствителността
според условията на осветеност. Колкото по-висока е ISO
чувствителността, толкова по-малко светлина е необходима за
експозиция, което позволява по-високи скорости на затвора или помалки диафрагми.
Режими
P, S, A, M
Опции
Lo 1–Lo 0,3; 100–12800 в стъпки от 1/3 EV; Hi 0,3–Hi 2
%
Автоматично
Други режими на
снимане
Автоматично; Lo 1–Lo 0,3; 100–12800 в стъпки от 1/3 EV;
Hi 0,3–Hi 2
ISO чувствителността се
настройва чрез натискане на
бутона W (S) и завъртане на
главния диск за управление,
докато желаната настройка се
покаже в контролния панел,
визьора или екрана с
информация.
W (S) бутон
Главен диск за
управление
Контролен панел
Екран с информация
Визьор
134
A ISO чувствителност
Колкото по-висока е ISO чувствителността, толкова по-малко светлина е
необходима за експозиция, което позволява по-високи скорости на затвора
или по-малки диафрагми, но е по-вероятно образът да бъде повлиян от шум
(произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии). Шумът е
особено вероятен при стойности между Hi 0,3 и Hi 2.
A АВТОМАТИЧНА
Ако дискът за избор на режим е завъртян на P, S, A или M, след като AUTO е
избрано за ISO чувствителност в друг режим, последният избор за ISO
чувствителност в режим P, S, A или M ще бъде възстановен.
A Hi 0,3–Hi 2
Настройките Hi 0,3 през Hi 2 отговарят на ISO чувствителност 0,3–2 EV над
ISO 12800 (ISO 16000–51200 еквивалент).
A Lo 0,3–Lo 1
Настройките Lo 0,3 през Lo 1 отговарят на ISO чувствителност 0,3–1 EV под
ISO 100 (ISO 80–50 еквивалент). Използвайте за по-голяма диафрагма, когато
осветлението е ярко. Контрастът е малко по-висок от нормалния; в повечето
случаи, са препоръчителни ISO чувствителности от ISO 100 или повече.
A Менютата за снимане
ISO чувствителността може да се регулира и от менютата за снимане и
филми. Изберете Настройки на ISO чувствителност в менюто за снимане,
за да регулирате настройките за визьора и live view снимането (0 310) и
Настройки ISO чувств. филми в менюто за снимане на филми, за да
регулирате настройките за филм live view (0 322).
A Вижте също
За информация относно избирането на размер на стъпката на ISO
чувствителността, вижте Потребителска настройка b1 (Стойност стъпки
ISO чувствит.; 0 333). За информация относно регулирането на ISO
чувствителността без натискането на бутона W (S), вижте Потребителска
настройка d8 (Лесна настройка на ISO; 0 341). За информация относно
използването на опцията Висока ISO NR в менютата за снимане за
намаляване на шума при високи стойности на ISO чувствителността, вижте
стр. 317.
135
Автом. настр. ISO чувствит.
(Само P, S, A и М режими)
Ако е избрано Вкл. за настройки на Настройки на ISO
чувствителност > Автом. настр. ISO чувствит. в менюто за
снимане, ISO чувствителността автоматично ще бъде регулирана,
ако не може да се постигне оптимална експозиция при стойността,
избрана от потребителя (ISO чувствителността се регулира
подходящо, когато се използва светкавицата).
1 Изберете Автом. настр. ISO чувствит.
Изберете Настройки на ISO
чувствителност в менюто за снимане,
маркирайте Автом. настр. ISO
чувствит. и натиснете 2.
2 Изберете Вкл.
Маркирайте Вкл. и натиснете J (ако е
избрано Изкл., ISO чувствителността ще
остане фиксирана на стойността,
избрана от потребителя).
136
3 Регулиране на настройките.
Максималната стойност за автоматична
ISO чувствителност може да бъде
избрана чрез използване на
Максимална чувствителност
(обърнете внимание, че ако ISO
чувствителността, избрана от
потребителя, е по-висока от тази, избрана за Максимална
чувствителност, ще се използва стойността, избрана от
потребителя). В режимите P и A чувствителността ще се регулира
само ако недоекспонирането ще се отрази върху скоростта на
затвора, избрана за Мин. скорост на затвора (1/2000–30 сек или
Автоматична; в режимите S и M ISO чувствителността ще се
регулира за оптимална експозиция при избраната от
потребителя скорост на затвора). Ако е избрано Автоматична,
фотоапаратът ще избере минимална скорост на затвора, въз
основа на фокусното разстояние на обектива. Натиснете J, за да
излезете, когато приключите с настройките.
Когато Вкл. е избрано, визьорът и
контролният панел показват ISO AUTO.
Когато чувствителността е променена от
стойността, избрана от потребителя, тези
индикатори светят и променената
стойност се показва във визьора.
137
A Мин. скорост на затвора
Изборът за автоматична скорост на затвора може да бъде фино настроен
чрез маркиране на Автоматична и натискане на 2: например, стойностите,
които са по-бързи от тези, които обикновено се избират автоматично, може
да се използват с телефото обективи, за да се намали размазването.
Обърнете внимание, обаче, че Автоматична работи само с обективи с
процесор; ако се използва non-CPU обектив без данни за обектива,
минималната скорост на затвора е фиксирана на 1/30 секунди. Скоростта на
затвора може да падне под минималната избрана, ако не може да бъде
постигната оптимална експозиция при ISO чувствителността, избрана за
Максимална чувствителност.
A Автом. настр. ISO чувствит.
Шум (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии) е повероятно да се появи при по-високи стойности на чувствителността.
Използвайте опцията Висока ISO NR в менютата за снимане, за да намалите
шума (виж стр. 317). Когато се използва светкавица, минималната скорост на
затвора ще бъде зададена като стойност, избрана за Мин. скорост на
затвора, освен ако тази стойност не е по-бърза, отколкото на
Потребителска настройка e1 (Скорост синхр. светкавица, 0 345) или побавна от Потребителска настройка e2 (Скорост затвор при светкавица,
0 346), в който случай стойността, избрана за Потребителска настройка e2
ще се използва вместо това. Обърнете внимание, че ISO чувствителността
може да се увеличи автоматично, когато автоматичната настройка на ISO
чувствителността се използва в съчетание с режими на светкавицата с бавна
синхронизация (налични с вградената светкавица и предлаганите като
опция светкавици, изброени на страница 433), което евентуално няма да
позволи фотоапаратът да избира бавни скорости на затвора.
A Активиране и деактивиране на Автом. настр. ISO чувствит.
Можете да включите или изключите автоматичната настройка на ISO
чувствителността като натиснете бутона W (S) и завъртите диска за
подкоманди. Показва се ISO AUTO, когато автоматичната настройка на ISO
чувствителността е включена.
138
Експозиция
Измерване
(Само режими P, S, A и M)
Изберете как фотоапаратът настройва експозицията в P, S, A и M
режими (в други режими фотоапаратът избира метода за измерване
автоматично).
Опция
a
Z
b
h
Описание
Матрица: В повечето ситуации води до естествени резултати.
Фотоапаратът измерва широка част от кадъра и настройва
експозицията в зависимост от разпределението на тоновете, цвета,
композицията, и при тип обектив G, E или D (0 429), информация за
разстоянието до обекта (3D цветно матрично измерване ІIІ; с другите
обективи с процесор фотоапаратът използва цветно матрично
измерване ІIІ, което не включва 3D информация за разстоянието до
обекта).
Централно претеглено: Фотоапаратът измерва целия кадър, но отделя
най-голямо внимание на централната зона (ако е поставен обектив с
процесор, размерът на зоната може да бъде избран чрез използване
на Потребителска настройка b5, Зона центр.претегл. измерване,
0 335; ако е поставен non-CPU обектив, зоната се равнява на кръг
12 мм в диаметър). Класическо измерване за портрети; препоръчва
се, когато се използват филтри с фактор за компенсация на
експозицията (фактор на филтъра) над 1×.
Точково: Фотоапаратът измерва кръг 4 мм в диаметър
(приблизително 1,5% от кадъра). Кръгът е центриран върху
текущата точка за фокусиране, което прави възможно измерването
на обекти извън центъра (ако се използва non-CPU обектив или ако
е активирано АФ с автоматична зона, фотоапаратът ще измери
централната точка за фокусиране). Гарантира, че обектът ще бъде
правилно експониран, дори когато фонът е много по-светъл или потъмен.
Претегляне на светлите участъци: Фотоапаратът отделя най-голямо
внимание на силно осветените елементи. Служи за намаляване на
загуба на детайлност в светлите зони, например, когато снимате
осветени от прожектора изпълнители на сцена.
139
За да изберете опция за
измерване, натиснете бутона
Z (Q) и завъртете главния диск
за управление, докато желаната
настройка се покаже във визьора
и контролния панел.
Z (Q) бутон
Контролен панел
Главен диск за
управление
Визьор
A Данни за обектив без процесор
Определянето на фокусното разстояние и максимална диафрагма на nonCPU обективи с използване на опцията Данни за обектив без процесор в
основното меню (0 236) позволява фотоапаратът да използва цветно
матрично измерване, когато е избрана матрица и подобрява точността на
централно претегленото и точковото измерване. Централно претегленото
измерване ще бъде използвано, ако е избрано измерване с претегляне на
светлите участъци с non-CPU обективи, или ако е избрано матрично
измерване с non-CPU обективи, за които не са били предоставени данни за
обектива. Обърнете внимание, че централно претегленото измерване също
може да се използва, ако е избрано измерване с претегляне на светлите
участъци с някои обективи с процесор (AI-P NIKKOR обективи и автофокусни
обективи, които не са на тип G, E или D).
A Вижте също
Вижте Потребителска настройка b4 (Матрично измерване, 0 335) за
информация относно избиране дали матричното измерване да използва
разпознаване на лица. За информация относно извършването на отделни
настройки за оптимална експозиция за всеки метод за измерване, вижте
Потребителска настройка b6 (Фина настр. оптим. експозиция, 0 336).
140
Заключване на автоматичната експозиция
Използвайте заключването на автоматичната експозиция, за да
прекомпозирате снимки, след като сте използвали центр.
претеглено измерване и точково измерване (0 139) за измерване
на експозицията.
1 Заключване на експозицията.
Позиционирайте обекта в избраната
точка за фокусиране и натиснете
спусъка наполовина. При спусък,
натиснат наполовина, и обект,
позициониран на точката за
фокусиране, натиснете бутона A AE-L/
AF-L, за да заключите експозицията (ако
използвате автоматично фокусиране,
проверете дали индикаторът за фокус
(I) се показва във визьора).
Спусък
A AE-L/AF-L бутон
Докато заключването на експозицията
е активно, във визьора ще се покаже
индикатор AE-L.
2 Прекомпозирайте
снимката.
Докато държите бутона
A AE-L/AF-L натиснат,
прекомпозирайте
изображението и снимайте.
141
A Зона на измерване
При точково измерване, експозицията ще бъде заключена при измерената
стойност в 4-мм кръг, центриран на избраната точка за фокусиране. При
централно претеглено измерване, експозицията ще бъде заключена при
измерената стойност в 12-мм кръг в центъра на визьора.
A Коригиране на скорост на затвора и диафрагма
Докато заключването на експозицията е активно, следните настройки могат
да се коригират, без да се променя измерената стойност за експозицията:
Режим
P
S
A
Настройка
Скорост на затвора и диафрагма (гъвкава програма; 0 89)
Скорост на затвора
Диафрагма
Новите стойности могат да бъдат потвърдени във визьора и контролния
панел. Обърнете внимание, че измерването не може да се променя, докато
заключването на експозицията е активно.
A Вижте също
Ако е избрано Вкл. за Потребителска настройка c1 (Спусък AE-L, 0 336),
експозицията ще се заключи, когато спусъкът е натиснат наполовина. За
информация относно смяна на ролята на бутона A AE-L/AF-L, вижте
Потребителска настройка f4 (Присвояв. бутон AE-L/AF-L, 0 361).
142
Компенсация на експозицията
(Само режими P, S, A, M, h и %)
Компенсацията на експозицията се използва, за да се промени
експозицията от стойността, която е предложена от фотоапарата,
като така снимките стават по-светли или по-тъмни. Тя е найефективна, когато се използва заедно с централно претеглено
измерване или точково измерване (0 139). Изберете от стойности
между –5 EV (недоекспониране) и +5 EV (преекспониране) на стъпки
от 1/3 EV. По принцип, положителните стойности правят обекта посветъл, а отрицателните – по-тъмен.
–1 EV
Без компенсация на
експозицията
+1 EV
За да изберете стойност за компенсация на
експозицията, натиснете бутона E и
завъртете главния диск за управление,
докато желаната стойност се покаже в
контролния панел или визьора.
E бутон
Главен диск за управление
±0 EV
(E бутон натиснат)
–0,3 (–1/3) EV
+2,0 EV
143
При стойности, различни от ±0,0, 0 в
центъра на индикатора на експозицията
ще свети (режими на експозицията само P,
S, A, h и %) и във визьора и контролния
панел ще бъде показана иконата E, след
като освободите бутона E. Текущата
стойност за компенсация на експозицията
може да бъде потвърдена в индикатора на експозицията чрез
натискане на бутона E.
Нормалната експозиция може да бъде възстановена чрез
настройване на компенсация на експозицията на ±0 (регулиране на
компенсация на експозицията в режими h и % ще бъде
нулирана при избор на друг режим). Компенсацията на
експозицията не се нулира при изключването на фотоапарата.
A Режим M
В режим M, компенсацията на експозицията влияе само върху индикатора на
експозицията; скоростта на затвора и диафрагмата не се променят.
A Вижте също
За информация относно избирането на размера на стъпките, които са на
разположение за компенсация на експозицията, вижте Потребителска
настройка b2 (EV стъпки за контрол на експ., 0 333). За информация
относно извършването на настройки на компенсацията на експозицията без
натискането на бутона E, вижте Потребителска настройка b3 (Лесна
компенс. експозиция, 0 334). За информация относно ограничаването на
ефектите на компенсацията на експозицията върху фона, когато използвате
светкавица за осветление на предния план, вижте Потребителска настройка
e4 (Компенс. експоз. светкавица, 0 353). За информация относно
автоматичното променяне на експозицията, нивото на светкавицата,
баланса на бялото или Активния D-Lighting, вижте страница 202.
144
Баланс на бялото
(Само режими P, S, A и M)
Балансът на бялото гарантира, че цветовете няма да се повлияят от
цвета на източника на светлина. В режими, различни от P, S, A и M,
балансът на бялото се настройва автоматично от фотоапарата.
Автоматичният баланс на бялото се препоръчва за повечето
източници на светлина в режими P, S, A и M, но могат да бъдат
избрани други стойности, ако е необходимо, според типа източник:
v
J
I
H
N
G
M
K
L
Опция
Автоматично
Нормален
Запазв. топли цветове освет.
Осв. от лампа наж. жичка
Цветна темп. *
3500–8000 K
3000 K
Флуоресцентно осветление
Натриеви лампи
2700 K
Топло бяло флуоресц. осв.
3000 K
Бяло флуоресцентно осв.
3700 K
Хладно бяло флуоресц. осв.
4200 K
Дневно бяло флуоресц. осв.
5000 K
Дневно флуоресцентно осв.
6500 K
Високотемп. живачна лампа
7200 K
Пряка слънчева светлина
5200 K
Светкавица
5400 K
Облачно небе
6000 K
Сянка
Избор на цветна температура (0 152)
Ръчна потребит. настройка (0 155)
8000 K
2500–10 000 K
—
* Всички стойности са приблизителни и не отразяват фината настройка (ако е приложимо).
145
Балансът на бялото се настройва чрез натискане на бутона L (U)
и завъртане на главния диск за управление, докато желаната
настройка се покаже в екрана с информация.
L (U) бутон
Главен диск за
управление
Екран с информация
A Менютата за снимане
Балансът на бялото може да се регулира и чрез опцията Баланс на бялото в
менюто за снимане (0 310, 321), която може да се използва и за фина
настройка на баланса на бялото (0 149) или за измерване на стойност за
ръчна потребителска настройка на баланс на бялото (0 155). Опцията
Автоматично в менюто Баланс на бялото предлага избор от Нормален и
Запазв. топли цветове освет., която запазва топлите цветове от осв. от
лампа наж. жичка, докато опцията I Флуоресцентно осветление може да
се ползва, за да изберете светлинния източник от видовете лампи.
Елементът в менюто за филми предлага опция Същ. като настр. за снимки,
която настройва баланса на бялото за филми, както е и за снимки.
A Светкавици за студио
Автоматичният баланс на бялото може да не доведе до желаните резултати
с големи светкавици за студио. Използвайте ръчна потребителска
настройка за баланс на бялото или настройте баланса на бялото на
Светкавица и използвайте фината настройка, за да регулирате баланса на
бялото.
146
A Цветна температура
Възприеманият цвят на източника на светлина е различен за различните
хора, като зависи и от други условия. Цветната температура е обективна
мярка за цвета на източника на светлина, която се определя с оглед на
температурата, до която даден предмет трябва да бъде нагрят, за да започне
да излъчва светлина със същите дължини на вълните. Белите източници на
светлина с цветна температура от порядъка на 5000–5500 K изглеждат бели,
докато източниците на светлина с по-ниска цветна температура, като
лампите с нажежаема жичка, изглеждат леко жълти или червени. Източници
на светлина с по-висока цветна температура имат син оттенък.
„По-топли“ (по-червени) цветове „По-студени“ (по-сини) цветове
3000
q
w
4000
e
r
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
q I (натриеви лампи): 2700 K
w J (осв. от лампа наж. жичка)/I (Топло бяло флуоресц. осв.): 3000 K
e I (бяло флуоресцентно осв.): 3700 K
r I (хладно бяло флуоресц. осв.): 4200 K
t I (дневно бяло флуоресц. осв.): 5000 K
y H (пряка слънчева светлина): 5200 K
u N (светкавица): 5400 K
i G (облачно небе): 6000 K
o I (дневно флуоресцентно осв.): 6500 K
!0 I (високотемп. живачна лампа): 7200 K
!1 M (сянка): 8000 K
Обърнете внимание: Всички стойности са приблизителни.
147
A Вижте също
Когато е избрано Клин баланс бяло за Потребителска настройка e6
(Задаване на авто клин, 0 353), фотоапаратът ще създаде няколко
изображения при всяко освобождаване на затвора. Балансът на бялото ще
се променя с всяко изображение, като „вклинява“ стойността, текущо
избрана за баланс на бялото (0 208).
148
Фина настройка на баланса на бялото
При настройки, различни от K (Избор на цветна температура),
балансът на бялото може да бъде „фино настроен“, за да се
компенсират вариации в цвета на източника на светлина или
нарочно да се добави дадена цветова отсянка към изображението.
❚❚ Менюто на баланса на бялото
За да настроите фино баланса на бялото от менютата за снимане,
изберете Баланс на бялото и следвайте стъпките по-долу.
1 Покажете опциите за фина настройка.
Маркирате опция за баланс на бялото и
натиснете 2 (ако се показва подменю,
изберете желаната опция и натиснете 2
отново, за да се покажат опциите за
фина настройка; за информация
относно ръчната потребителска
настройка за фина настройка на баланса на бялото, вижте
страница 164).
2 Фина настройка на баланса на бялото.
Използвайте мултиселектора за фина
настройка на баланса на бялото.
Балансът на бялото може да бъде фино
настроен на ос кехлибарен (A)–син (B) в
стъпки от 0,5 и ос зелен (G)–пурпурен
(M) в стъпки от 0,25. Хоризонталната ос
Координати
(кехлибарен-син) съответства на цветна
Регулиране
температура, докато вертикалната ос
(зелен-пурпурен) има подобен ефект
към съответните филтри за color compensation (CC) (компенсация
на цветовете). Хоризонталната ос е разделена на стъпки,
еквивалентни на около 5 mired (единица за измерване на цветна
температура), вертикалната ос на стъпки от около 0,05 единици
за дифузна плътност.
149
3 Натиснете J.
Натиснете J за запазване на настройките връщане към
менютата за снимане.
❚❚ Бутонът L (U)
При настройки, различни от K (Избор на цветна температурата) и
L (Ръчна потребит. настройка), бутонът L (U) може да се
използва за фина настройка на баланса на бялото на оста
кехлибарен (A)–син (B) (0 149; за да направите фина настройка на
баланса на бялото, когато е избрано L, използвайте менюто за
снимане, както е описано на страница 164). Натиснете бутона
L (U) и завъртете диска за подкоманди на фина настройка на
баланса на бялото в стъпки от 0,5 (всяка пълна стъпка е
еквивалентна на около 5 mired (единица за измерване на цветна
температура)), като спирате, когато желаната стойност е показана в
контролния панел и екрана с информация. Въртенето на диск за
подкоманди наляво, увеличава количеството кехлибарено (A).
Въртенето на диск за подкоманди надясно, увеличава количеството
синьо (B).
Контролен панел
L (U) бутон
Диск за
подкоманди
Екран с информация
150
A Фина настройка на баланса на бялото
Ако балансът на бялото е фино настроен, на
екрана с информация ще се покаже звездичка
(„E“). Обърнете внимание, че цветовете по
осите за фина настройка са относителни, не
абсолютни. Например, преместването на
курсора на B (синьо), когато за баланс на
бялото е избрана „топла“ настройка като
J (Осв. от лампа наж. жичка), ще направи
снимките леко „по-студени“, но всъщност няма
да ги направи сини.
Екран с информация
A „Mired“ (единица за измерване на цветна температура)
Всяка промяна в цветната температура създава по-голяма разлика в цвета
при ниски цветни температури в сравнение с по-високи стойности на
цветни температури. Например, промяна от 1000 K създава много по-голяма
промяна в цвят при 3000 K, отколкото при 6000 К. Mired (единица за
измерване на цветна температура), изчислен като се умножи обратната
стойност на цветната температура по 10 6, е измерване на цветната
температура, което отчита подобна вариация, и поради тази причина е
единица, която се използва във филтрите за компенсация на цветната
температура. Например:
• 4000 K–3000 K (разлика от 1000 K) = 83 mired
• 7000 K–6000 K (разлика от 1000 K) = 24 mired
151
Изберете цветна температура
Следвайте стъпките по-долу, за да изберете цветна температура,
когато K (Избор на цветна температура) е избрано за баланс на
бялото.
D Изберете цветна температура
Имайте предвид, че желаните резултати няма да бъде получени със
светкавица или флуоресцентно осветление. Изберете N (Светкавица) или
I (Флуоресцентно осветление) за тези източници. За други източници на
светлина направете пробна снимка, за да определите дали избраната
стойност е подходяща.
❚❚ Менюто на баланса на бялото
Цветната температура може да бъде избрана чрез опциите за
Баланс на бялото в менютата за снимане. Въведете стойности за
осите кехлибарен-син и зелен-пурпурен (0 149), както е описано
по-долу.
1 Изберете Избор на цветна
температура.
Изберете Баланс на бялото в кое да е
меню за снимане, след това маркирайте
Избор на цветна температура и
натиснете 2.
2 Изберете стойност за кехлибарен-син.
Натиснете 4 или 2, за да маркирате
цифри, и натиснете 1 или 3 за
промяна.
Стойност за оста
кехлибарен (A)–син (B)
152
3 Изберете стойност за зелен-пурпурен.
Натиснете 4 или 2, за да маркирате
оста G (зелен) или M (пурпурен) и
натиснете 1 или 3, за да изберете
стойност.
Стойност за оста зелен
(G)–пурпурен (M)
4 Натиснете J.
Натиснете J за запазване на
промените и връщане към менютата за
снимане. Ако е избрана стойност,
различна от 0 за оста зелен (G)–
пурпурен (M), на екрана с информация
ще се покаже звездичка („E“).
153
❚❚ Бутонът L (U)
Когато е избрано K (Избор на цветна температура), бутонът
L (U) може да се използва за избор на цветна температура,
въпреки че е само за оста кехлибарен (A)–син (B). Натиснете бутона
L (U) и завъртете диска за подкоманди, докато желаната
стойност се появи на контролния панел и екрана с информация
(настройките се правят в mired (единица за измерване на цветна
температура); 0 151). За да въведете цветна температура директно,
натиснете бутона L (U) и натиснете 4 или 2, за да маркирате
цифра, и натиснете 1 или 3 за промяна.
Контролен панел
L (U) бутон
Диск за
подкоманди
Екран с информация
154
Ръчна потребит. настройка
Ръчната потребителска настройка се използва за записване и за
връщане на потребителските настройки за баланса на бялото при
снимане под смесено осветление или за компенсиране на
източниците на светлина със силна цветова отсянка. Фотоапаратът
може да запамети до шест стойности за ръчна потребителска
настройка на баланса на бялото в настройки d-1 до d-6. Има два
налични метода за задаване на ръчна потребителска настройка на
баланса на бялото:
Метод
Директно измерване
Копиране от вече направена
снимка
Описание
Обект с неутрален сив или бял цвят се поставя
при осветлението, което ще бъде използвано
при финалната снимка, и балансът на бялото,
измерен от фотоапарата (0 155). В live view
снимането и филм live view (0 54, 66), балансът
на бялото може да бъде измерен в избрани части
от кадъра (точков баланс на бялото, 0 159).
Балансът на бялото се копира от снимка на карта
с памет (0 162).
Снимане с визьор
1 Осветете референтен предмет.
Поставете неутрален сив или бял предмет под осветлението,
което ще се използва във финалната снимка. При настройки за
студио като референтен предмет може да се използва
стандартна сива карта. Имайте предвид, че експозицията
автоматично се увеличава с 1 EV при измерването на баланса на
бялото; в режим на експозицията M настройте експозицията така,
че индикаторът на експозицията да показва ±0 (0 94).
155
2 Настройте баланса на бялото на L (Ръчна потребит.
настройка).
Натиснете бутона L (U) и завъртете диска за управление,
докато на екрана с информация не се появи L.
L (U) бутон
Главен диск за
управление
Екран с информация
3 Изберете потребителска настройка.
Натиснете бутона L (U) и завъртете диска за подкоманди,
докато желаната потребителска настройка на баланса на бялото
(d-1 до d-6) се появи на екрана с информация.
L (U) бутон
Диск за подкоманди
Екран с информация
A Измерване на баланса на бялото в ръчна потребителска настройка (снимане с визьор)
Балансът на бялото в ръчна потребителска настройка не може да се измери,
докато снимате HDR снимка (0 177) или многократна експозиция (0 216),
или когато Запис на филми е избран за Потребителска настройка g4
(Присвояв. бутон на затвор, 0 373) и live view селекторът е завъртян на 1.
156
4 Изберете режим за директно
измерване.
Освободете бутона L (U) за кратко
и след това натиснете бутона, докато
иконата D на контролния панел и
визьора започне да свети. Дисплеят ще
свети за около шест секунди.
Контролен панел
Визьор
5 Измерете баланса на бялото.
Преди индикаторите да спрат да мигат,
кадрирайте референтния предмет,
така че да запълни визьора и
натиснете спусъка докрай.
Фотоапаратът ще измери стойност за баланса на бялото и ще я
запази в потребителската настройка, избрана в стъпка 3. Няма да
се запише снимка; балансът на бялото може да бъде измерен
точно, дори когато фотоапаратът не е на фокус.
A Защитени потребителски настройки
Ако текущата потребителска настройка е защитена (0 164), 3 или Prt ще
светне в контролния панел, визьора и екрана с информация, ако се опитате
да измерите нова стойност.
157
6 Проверка на резултатите.
Ако фотоапаратът е успял да измери
стойността за баланса на бялото,
C ще светне в контролния панел
за около шест секунди, а визьорът ще
покаже светещо a.
Контролен панел
Визьор
Ако осветлението е недостатъчно
или пък е твърде ярко, е възможно
фотоапаратът да не успее да измери
баланса на бялото. В контролния
панел и визьора ще се появи светещо
b a за около шест секунди.
Натиснете спусъка наполовина, за да
се върнете към стъпка 5 и измерете
баланса на бялото отново.
Контролен панел
Визьор
D Режим директно измерване
Ако не се извършат действия по време на снимането с визьор, докато
екраните мигат, режимът на директно измерване ще приключи след
периода от време, избран за Потребителска настройка c2 (Таймер за
готовност, 0 336).
A Изберете потребителска настройка
Избирането на Ръчна потребит. настройка за
опцията Баланс на бялото в кое да е меню за
снимане показва диалоговия прозорец, показан
вдясно; маркирайте потребителска настройка и
натиснете J. Ако в момента не съществува
стойност за избраната потребителска
настройка, балансът на бялото ще бъде
настроен на 5200 K, същият като при Пряка
слънчева светлина.
158
Live view (точков баланс на бялото)
В live view снимането и филм live view (0 54, 66), балансът на бялото
може да бъде измерен в избрана част от кадъра, елиминирайки
необходимостта да се подготвя референтен предмет и да се сменят
обективите по време снимане.
1 Натиснете бутона a.
Огледалото ще се повдигне и на дисплея
на фотоапарата ще се покаже изгледът
през обектива.
a бутон
2 Настройте баланса на бялото на L (Ръчна потребит.
настройка).
Натиснете бутона L (U) и завъртете главния диск за
управление, докато на дисплея не се появи L.
L (U) бутон
Главен диск за
управление
Дисплей
159
3 Изберете потребителска настройка.
Натиснете бутона L (U) и завъртете диска за подкоманди,
докато желаната потребителска настройка на баланса на бялото
(d-1 до d-6) се появи на дисплея.
L (U) бутон
Диск за подкоманди
Дисплей
4 Изберете режим за директно
измерване.
Освободете бутона L (U) за кратко и
след това натиснете бутона, докато
иконата L на дисплея започне да
свети. Целта на точковия баланс на
бялото (r) ще се покаже в избраната
точка за фокусиране.
Дисплей
5 Позиционирайте целта върху бяла или сива област.
Докато L свети на дисплея,
използвайте мултиселектора, за да
позиционирате r върху бяла или сива
част от обекта. Натиснете бутона
X (T), за да увеличите областта
около целта за по-прецизно
позициониране.
160
6 Измерете баланса на бялото.
Натиснете J или натиснете спусъка
докрай, за да измерите баланса на
бялото. Времето, налично за измерване
на баланса на бялото, е времето,
избрано за Потребителска настройка c4
(Време автомат. изкл. дисплей) > Live
view (0 337).
Ако фотоапаратът не може да измери
баланса на бялото, ще се появи
съобщението, показано вдясно.
Изберете нова цел за баланса на бялото
и повторете процеса от стъпка 5.
7 Изход от режима за директно измерване.
Натиснете бутона L (U) за изход от режима за директно
измерване.
Когато е избрана Ръчна потребит.
настройка за Баланс на бялото в кое
да е меню за снимане, позицията на
целта, използвана за измерване на
баланса на бялото на ръчната
потребителска настройка ще се покаже
на записаните потребителски
настройки по време на live view
снимането и филм live view.
A Измерване на баланса на бялото в ръчна потребителска настройка (live view)
Ръчната потребителска настройка на баланса на бялото не може да бъде
измерена, когато е избрано Запис на филми за Потребителска настройка g4
(Присвояв. бутон на затвор, 0 373) и live view селекторът е завъртян на 1.
Ръчната потребителска настройка за баланс на бялото не може да бъде
настроена, докато HDR експозицията е активна (0 177).
161
Управление на потребителските настройки
❚❚ Копиране на баланса на бялото от снимка
Следвайте стъпките по-долу, за да копирате стойността за баланса
на бялото от съществуваща снимка на избрана потребителска
настройка.
1 Изберете Ръчна потребит. настройка.
Изберете Баланс на бялото в кое да е
меню за снимане, след това маркирайте
Ръчна потребит. настройка и
натиснете 2.
2 Изберете местоназначение.
Маркирайте предварително зададеното
местоназначение (d-1 да d-6) и
натиснете W (S).
W (S) бутон
3 Изберете Избор на изображение.
Маркирайте Избор на изображение и
натиснете 2.
162
4 Маркирайте изходно изображение.
Маркирайте изходното изображение.
5 Копирайте баланса на бялото.
Натиснете J, за да копирате стойността на баланса на бялото на
маркираната снимка към избраната потребителска настройка.
Ако маркираната снимка има коментар (0 384), коментарът ще
бъде копиран към коментара за избраната потребителска
настройка.
A Избиране на изходно изображение
За да разгледате изображението, маркирано в стъпка 4 на цял екран,
натиснете и задръжте бутона X (T).
X (T) бутон
163
A Избиране на потребителска настройка за баланс на бялото
Натиснете 1, за да маркирате текущата
потребителска настройка за баланс на бялото
(d-1–d-6) и натиснете 2, за да изберете друга
потребителска настройка.
A Ръчна потребителска настройка за фина настройка на
баланса на бялото
Избраната потребителска настройка може да
се настрои фино чрез избирането на Фина
настройка и настройване на баланса на
бялото, както е описано на страница 149.
A Редактиране на коментар
За да въведете описателен коментар до 36 знака
за текущата потребителска настройка за баланс
на бялото, изберете Редактиране на коментар
в менюто за ръчна потребителска настройка на
баланса на бялото и въведете коментар, както е
описано на страница 171.
A Защита
За да защитите текущата потребителска
настройка за баланс на бялото, изберете
Защита в менюто за ръчна потребителска
настройка на баланса на бялото, след това
маркирайте Вкл. и натиснете J. Защитените
потребителски настройки не могат да бъдат
модифицирани и опциите Фина настройка и
Редактиране на коментар не могат да се
използват.
164
Подобрение на изображението
Picture Controls
(Само режими P, S, A и M)
В режими P, S, A и M изборът ви за Picture Control определя как се
обработват снимките (в други режими фотоапаратът определя
Picture Control автоматично).
Избиране на Picture Control
Изберете Picture Control според обекта или типа сцена.
Q
Опция
Стандартна
обработка
R
Неутрален
S
Ярък
T
Монохромно
изображение
За правене на монохромни снимки.
e
Портрет
Обработване на портрети за постигане на естествена
текстура и завършеност на кожата.
f
Пейзаж
За ярки пейзажи и градски изгледи.
Равни
Детайлите се запазват при широк обхват на тона, от
силно осветените елементи до сенките. Изберете за
снимки, които по-късно ще бъдат детайлно обработени
или ретуширани.
q
Описание
Стандартна обработка за балансирани резултати.
Препоръчва се за повечето ситуации.
Минимална обработка за естествени резултати.
Изберете за снимки, които по-късно ще бъдат
обработени или ретуширани.
Снимките се обработват за постигане на ярък,
фотопечатен ефект. Изберете за снимки, които
акцентират върху основните цветове.
A Менюто за снимане на филми
Опцията Задаване на Picture Control в менюто за снимане на филми също
предлага опция Същ. като настр. за снимки, която настройва Picture
Control за филми, както е и за снимки.
165
1 Изберете Задаване на Picture Control.
Маркирайте Задаване на Picture
Control в кое да е меню за снимане и
натиснете 2.
2 Избиране на Picture Control.
Маркирайте даден Picture Control и
натиснете J.
A Потребителски Picture Controls
Потребителски Picture Controls се създават през модификации на
съществуващи Picture Controls чрез използване на опцията Управление на
Picture Control в менютата за снимане (0 170). Потребителските Picture
Controls могат да бъдат запазени на карта с памет за споделяне с други
фотоапарати от същия модел и съвместим софтуер (0 173).
A Индикатор за Picture Control
Текущият Picture Control е показан на екрана с
информация, когато бутонът R е натиснат.
Индикатор за Picture
Control
166
Модифициране на Picture Controls
Съществуващите потребителски настройки или потребителски
Picture Controls (0 170) могат да бъдат модифицирани според
сцената или творческото намерение на потребителя. Изберете
балансирана комбинация от настройки с помощта на Бърза
настройка или направете ръчни корекции на индивидуални
настройки.
1 Избиране на Picture Control.
Маркирайте желания Picture Control в
списъка на Picture Control (0 165) и
натиснете 2.
2 Регулиране на настройки.
Натиснете 1 или 3, за да маркирате
желаната настройка и натиснете 4 или
2, за да изберете стойност със стъпка от
1 или завъртете диска за подкоманди, за
да изберете стойност със стъпки от 0,25
(0 168). Повторете тази стъпка, докато
всички настройки са коригирани или изберете комбинация от
потребителски настройки чрез използване на мултиселектора,
за да изберете Бърза настройка. Настройките по подразбиране
може да бъдат възстановени чрез натискане на бутона O (Q).
3 Натиснете J.
A Модификации на оригиналните Picture Controls
Picture Controls, които са били модифицирани от
настройки по подразбиране, са маркирани със
звездичка („E“).
167
❚❚ Настройки на Picture Control
Опция
Бърза настройка
Рязкост
Ръчни настройки
(всички Picture Controls)
Яснота
Контраст
Яркост
Ръчни настройки
(само за немонохромни
изображения)
Ръчни настройки
(само за монохромни
изображения)
168
Описание
Намаляване или усилване на ефекта на избрания Picture
Control (обърнете внимание, че това нулира всички
ръчни настройки). Не е налично за Неутрален,
Монохромно изображение, Равни или потребителски
Picture Controls (0 170).
Управление на остротата на очертанията. Изберете A, за
да коригирате рязкостта автоматично според типа
сцена.
Регулирайте яснотата ръчно или изберете A, за да
позволите фотоапаратът да регулира яснотата
автоматично. В зависимост от сцената, около ярки
обекти могат да се появят сенки или да се появят ореоли
около тъмни предмети при някои настройки. Яснотата
не е приложима при филми.
Регулирайте контраста ръчно или изберете A, за да
позволите фотоапаратът да го регулира автоматично.
Увеличете или намалете яркостта без загуба на
детайлност в светлите зони или сенките.
Управление на свежестта на цветовете. Изберете A, за да
Наситеност коригирате наситеността автоматично според типа
сцена.
Нюанс
Регулирайте нюанса.
Филтърни
ефекти
Симулиране на ефекта на цветовите филтри върху
монохромни снимки (0 169).
Тониране
Избиране на нюансите, използвани при монохромни
снимки (0 170).
D „A“ (Автоматична)
Резултатите за автоматична рязкост, яснота, контраст и наситеност зависят
от експозицията и позицията на обекта в кадъра. За най-добри резултати
използвайте обективи тип G, E или D.
A Превключване между ръчно и автоматично
Натиснете бутона X (T), за да превключите
напред или назад между ръчни и автоматични
(A) настройки за рязкост, яснота, контраст и
наситеност.
A Потребителски Picture Controls
Опциите, налични при потребителски Picture Controls, са еднакви с тези, на
които е основан потребителският Picture Control.
A Предишни настройки
Индикаторът j под показваната стойност в
менюто за настройки на Picture Control показва
предишната стойност на настройката.
Използвайте това за справка при регулиране на
настройките.
A Филтърни ефекти (само за монохромни изображения)
Опциите в това меню симулират ефекта на цветовите филтри върху
монохромните снимки. Налични са следните филтърни ефекти:
Y
O
R
G
Опция
Описание
Жълто
Усилва контраста. Може да се използва за намаляване на
Оранжево яркостта на небето при заснемане на пейзажни снимки.
Оранжевият цвят дава повече контраст от жълтия, а
Червено червеният – повече от оранжевия.
Омекотява тоновете на кожата. Може да се използва за
Зелено
портрети.
Имайте предвид, че ефектите, които са постигнати с Филтърни ефекти са
по-изявени от тези, които се постигат с помощта на физически стъклени
филтри.
169
A Тониране (само за монохромни изображения)
Натискането на 3 при избрано Тониране
показва опциите за наситеност. Натиснете 4
или 2, за да регулирате наситеността със стъпка
от 1 или завъртете диска за подкоманди, за да
изберете стойност със стъпка от 0,25.
Управлението на наситеността не е налично,
когато е избрано B&W (Черно-бяло).
Създаване на потребителски Picture Controls
Picture Controls, които са в комплект с фотоапарата, могат да бъдат
модифицирани и запазени като потребителски Picture Controls.
1 Изберете Управление на Picture
Control.
Маркирайте Управление на Picture
Control в кое да е меню за снимане и
натиснете 2.
2 Изберете Запазване/редактиране.
Маркирайте Запазване/редактиране и
натиснете 2.
3 Избиране на Picture Control.
Маркирайте съществуващ Picture
Control и натиснете 2 или натиснете J,
за да продължите към стъпка 5 за
запазване на копие на маркирания
Picture Control без допълнителна
модификация.
170
4 Редактиране на избрания Picture
Control.
Вж. стр. 168 за повече информация. За да
откажете всички промени и да
започнете наново от настройките по
подразбиране, натиснете бутона O (Q).
Натиснете J, когато приключите с
настройките.
5 Изберете местоназначение.
Изберете местоназначение за
потребителския Picture Control (C-1 до C-9)
и натиснете 2.
6 Задайте име на Picture Control.
Зона на клавиатурата
Прозорецът за въвеждане на текст,
показан вдясно, ще се покаже на
дисплея. По подразбиране, новите
Picture Controls се именуват чрез
добавяне на двуцифрен число (задава се
автоматично) към името на
съществуващите Picture Control; за да
Зона на името
използвате името по подразбиране,
продължете към стъпка 7. За да
придвижите курсора в зоната на името, дръжте бутона W (S) и
натиснете 4 или 2. За да въведете нова буква в текущата
позиция на курсора, използвайте мултиселектора, за да
маркирате желания знак в зоната на клавиатура и натиснете J.
За да изтриете знак на текущата позиция на курсора, натиснете
бутона O (Q).
Имената на потребителски Picture Control могат да са с дължина
до 19 знака. Всички знаци след деветнадесетия ще бъдат изтрити.
171
7 Натиснете X (T).
Натиснете бутона X (T) за запазване
на промените и изход. Новият Picture
Control ще се покаже в списъка на
Picture Control.
X (T) бутон
A Управление на Picture Control > Преименуване
Потребителски Picture Controls могат да се
преименуват по всяко време с помощта на
опцията Преименуване в менюто Управление
на Picture Control.
A Управление на Picture Control > Изтриване
Опцията Изтриване в менюто Управление на
Picture Control може да се използва за
изтриване на избрани потребителски Picture
Controls, когато повече не са необходими.
A Иконата на първоначалния Picture Control
Оригиналната потребителска настройка Picture
Control, върху която се основава
потребителският Picture Control, е означена с
икона в горния десен ъгъл на дисплея за
редактиране.
172
Оригинална икона Picture
Control
Споделяне на потребителски Picture Controls
Използвайте опцията Зареждане/запазване в менюто Управление
на Picture Control за копиране на потребителски Picture Controls от
и към картите с памет. Потребителски Picture Controls могат да се
създадат на компютър с помощта на Picture Control Utility 2,
програма, пусната от ViewNX 2 (в комплекта) или Capture NX-D
(0 268), след това могат да се запишат на карта с памет и да се
копират във фотоапарата. Потребителски Picture Controls,
създадени на фотоапарата, могат да бъдат копирани на карта с
памет за употреба в други D750s. След като копията не са нужни
повече, те могат да бъдат изтрити чрез използване на опцията
Изтриване от картата.
За да копирате потребителски Picture
Controls на или от картата с памет или да
изтриете потребителски Picture Controls от
картата с памет, маркирайте Зареждане/
запазване в менюто Управление на
Picture Control и натиснете 2. Ще се
покажат следните опции:
• Копиране във фотоапарата: Копирайте потребителски Picture Controls
от картата с памет на потребителски Picture Controls C-1 до C-9 на
фотоапарата и ги наименувайте по ваше желание.
• Изтриване от картата: Изтрийте избраните
потребителски Picture Controls от картата
с памет. Диалоговият прозорец за
потвърждение, показан вдясно, ще се
покаже преди изтриване на Picture
Control; за да изтриете избрания Picture
Control, маркирайте Да и натиснете J.
• Копиране в картата: Копиране на потребителски Picture Control
(C-1 до C-9) от фотоапарата в избрано местоназначение (1 до 99)
на картата с памет.
173
A Запазване на потребителски Picture Controls
До 99 потребителски Picture Controls могат да бъдат съхранени на картата с
памет по всяко време. Картата с памет може да се използва само за
съхранение на създадени от потребителя Picture Controls. Предварително
зададените Picture Controls на фотоапарата (0 165) не могат да бъдат
копирани на картата с памет, да се преименуват или изтриват.
Опциите в менюто Управление на Picture Control важат само за картата с
памет в слот 1. Потребителските Picture Controls не могат да бъдат
изтривани или копирани на или от картата в слот 2.
174
Запазване на детайлност в силно
осветените елементи и сенките
Активен D-Lighting
(Само режими P, S, A и M)
Активният D-Lighting запазва детайлите в силно осветените
елементи и сенките за постигане на естествен контраст.
Използвайте при висококонтрастни сцени, например когато
снимате ярко осветен външен изглед през врата или прозорец, или
когато снимате обекти на сянка в слънчев ден. Най-ефективно е,
когато се използва с матрично измерване (0 139).
Активен D-Lighting изключен
Активен D-Lighting: Y
Автоматично
D „Активен D-Lighting“ срещу „D-Lighting“
Опцията Активен D-Lighting в менюто за снимане настройва експозицията
преди снимане, за да се оптимизира динамичния диапазон, докато опцията
D-Lighting в менюто за ретуширане (0 397) прави сенките в изображенията
по-светли след снимане.
175
Използване на Активен D-Lighting:
1 Изберете Активен D-Lighting.
Маркирайте Активен D-Lighting в
менюто за снимане и натиснете 2.
2 Изберете опция.
Маркирайте желаната опция и
натиснете J. Ако е избрано
Y Автоматично, фотоапаратът
автоматично ще регулира Активния
D-Lighting според условията на снимане
(в ежим експозиция M, но
Y Автоматично е равно на Q Нормално).
D Активен D-Lighting
Шум (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии) може да се
появи на снимките, които са направени с Активен D-Lighting. При някои
обекти можете да забележите неравномерно засенчване, сенки около ярки
обекти или сияние около тъмни обекти. Активен D-Lighting не може да се
използва с ISO чувствителност Hi 0,3 или по-голяма.
A Вижте също
Когато се избере ADL клин за Потребителска настройка e6 (Задаване на
авто клин, 0 353), фотоапаратът променя Активния D-Lighting при серия от
няколко снимки (0 212). За информация относно използването на бутона Fn
и главния диск за управление за избор на опция за Активен D-Lighting,
вижте страница 360.
176
Висок динамичен диапазон (HDR)
Използван при обекти с висок контраст, High Dynamic Range (HDR)
(висок динамичен диапазон) запазва детайлите при силно
осветените елементи и сенки като комбинира две снимки,
направени при различна експозиция. HDR е най-ефективен, когато
се използва с матрично измерване (0 139; с точково или цент.
претеглено измерване и non-CPU обектив, силата на Автоматична е
еквивалентна на Нормална). Не може да се използва за записване
на NEF (RAW) изображения. Светкавица, клин (0 202), многократна
експозиция (0 216) и серия снимки през интервал (0 229) не могат
да се използват, когато е активирано HDR и скорости на затвора от
A и % не са налични.
+
Първа експозиция
(по-тъмно)
Втора експозиция
(по-светло)
Комбинирано HDR
изображение
1 Изберете HDR (висок динам.
диапазон).
Маркирайте HDR (висок динам.
диапазон) в менюто за снимане и
натиснете 2.
177
2 Изберете режим.
Маркирайте HDR режим и натиснете 2.
Маркирайте една от следващите опции
и натиснете J.
• За да направите поредица от HDR снимки,
изберете 6 Вкл. (серии). HDR
заснемането ще продължи докато не
изберете Изкл. за HDR режим.
• За да направите една HDR снимка, изберете
Вкл. (една снимка). Нормалното снимане автоматично ще
започне, след като сте създали една HDR снимка.
• За да излезете без да създадете допълнителни HDR снимки, изберете
Изкл.
Ако е избрано Вкл. (серии) или Вкл.
(една снимка), във визьора ще се
покаже икона l.
3 Изберете Сила на HDR.
За да изберете разликата в
експозицията между две снимки (Сила
на HDR), маркирайте Сила на HDR и
натиснете 2.
Маркирайте желаната опция и
натиснете J. Ако е избрано
Автоматична, фотоапаратът
автоматично ще регулира силата на
HDR, според сцената.
178
Визьор
4 Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
Фотоапаратът прави две експозиции,
когато спусъкът е натиснат докрай.
l j ще свети на контролния панел
и l l във визьора, докато
изображенията се комбинират; не може
да се снима, докато записването
приключи. Независимо от текущо
избраната опция за режим на снимане,
при всяко натискане на спусъка се прави
само една снимка.
Контролен панел
Визьор
Ако е избрано Вкл. (серии), HDR се
изключва само когато е избрано Изкл. за HDR режим; ако е
избрано Вкл. (една снимка), HDR се изключва автоматично след
като е направена снимката. Когато HDR снимането приключи,
иконата l изчезва от екрана.
D Кадриране на HDR снимки
Краищата на изображението ще бъдат изрязани. Желаните резултати може
да не бъдат постигнати, ако фотоапаратът или обектът се раздвижат по
време на снимане. Препоръчва се използването на статив. В зависимост от
сцената, ефектът може да не се вижда, около ярки обекти могат да се появят
сенки или да се появят ореоли около тъмни предмети. При някои обекти
може да са видими неравномерни сенки.
A Снимане през зададен интервал от време
Ако Вкл. (серии) е избрано за HDR режим преди началото на снимане през
зададен интервал от време, фотоапаратът ще продължи да прави HDR
снимки през избрания интервал (ако е избрано Вкл. (една снимка),
снимането през зададен интервал от време ще спре след първата снимка).
179
Снимане със светкавица
Използване на вградената светкавица
Вградената светкавица може да се използва не само когато
естествената светлина е недостатъчна, но и за запълване сенките и
обекти в контражур или за добавяне отражателна светлина в очите
на обекта.
Режими на автоматично изскачане на
светкавицата
В режими i, k, p, n, o, s, w и g, вградената светкавица изскача
автоматично и се включва, когато е необходимо.
1 Изберете режим на светкавицата.
Задръжте бутона M (Y) натиснат и въртете главния диск за
управление, докато желаният режим на светкавицата се появи на
екрана с информация.
M (Y) бутон
180
Главен диск за
управление
Екран с информация
2 Направете снимки.
Светкавицата ще изскочи, ако
е необходимо, когато
спусъкът е натиснат
наполовина, и ще се
задейства, когато снимате.
Ако светкавицата не се
задейства автоматично, НЕ се опитвайте да я повдигнете с
ръка. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до
повреда на светкавицата.
❚❚ Режими на светкавицата
Налични са следните режими на светкавицата:
Автоматична светкавица: Когато осветлението е слабо или обектът е в
контражур, светкавицата изскача автоматично, когато спусъкът е
натиснат наполовина и се включва, когато е необходимо. Не е
налично в режим o.
Автоматична синхронизация с намаляване на ефекта „червени очи“:
Използвайте за портрети. Светкавицата изскача и се включва,
когато е необходимо, но преди това сработва лампата за
намаляване на ефекта „червени очи“, за да помогне за
намаляването на този ефект. Не е налично в режим o.
Автоматична бавна синхронизация с намаляване на ефекта „червени очи“:
Същото действие както при автоматична синхронизация с
намаляване на ефекта „червени очи“ с тази разлика, че се
използват бавни скорости на затвора, за да се улови фоновата
светлина. Използвайте за портрети, когато снимате през нощта
или при слаба светлина. Налично в режим o.
Автоматична бавна синхронизация: Използват се бавни скорости на
затвора за улавяне на фоновата светлина при снимки, когато
снимате през нощта или при слаба светлина. Налично в режим o.
j
Изкл.: Светкавицата не се задейства.
181
Режими на ръчно изскачане на светкавицата
В режими P, S, A, M и 0, светкавицата трябва да бъде повдигната
ръчно. Светкавицата няма да се задейства, ако не е повдигната.
1 Повдигнете светкавицата.
Натиснете бутона M (Y), за да
повдигнете светкавицата. Обърнете
внимание, че ако светкавицата е
изключена или е прикрепена
опционална външна светкавица,
вградената светкавица няма да изскочи;
продължете към стъпка 2.
M (Y) бутон
2 Изберете режим на светкавицата (само режими P, S, A и M).
Задръжте бутона M (Y) натиснат и въртете главния диск за
управление, докато желаният режим на светкавицата се появи на
екрана с информация.
M (Y) бутон
Главен диск за
управление
Екран с информация
3 Направете снимки.
Ако е избрана опция, различна от j, светкавицата ще се
задейства всеки път, когато правите снимка.
182
❚❚ Режими на светкавицата
Налични са следните режими на светкавицата:
Запълваща светкавица: Светкавицата се задейства при всяка снимка.
Намаляване на ефекта „червени очи“: Използвайте за портрети.
Светкавицата се включва при всяка снимка, но преди това
сработва лампата за намаляване на ефекта „червени очи“, за да
помогне за намаляването на този ефект. Не е налично в режим 0.
Намаляване на ефекта „червени очи“ с бавна синхронизация: Същото
действие както при намаляване на ефекта „червени очи“ по-горе, с
тази разлика, че скоростта на затвора се забавя автоматично, за да
се улови фоновата светлина през нощта или при слаба светлина.
Използвайте, когато желаете да включите фонова светлина в
портретите. Не е налично в режими S, M и 0.
Бавна синхронизация: Същото действие както при „запълваща
светкавица“ по-горе, с тази разлика, че скоростта на затвора се
забавя автоматично, за да се улови фоновата светлина през нощта
или при слаба светлина. Използвайте, когато искате да заснемете
както обекта, така и фона. Не е налично в режими S, M и 0.
Бавна синхронизация по задно перде: Същото действие както при
„синхронизация по задно перде“ по-горе, с тази разлика, че
скоростта на затвора се забавя автоматично, за да се улови
фоновата светлина през нощта или при слаба светлина.
Използвайте, когато искате да заснемете както обекта, така и фона.
Не е налично в режими S, M и 0. Когато настройката е приключила,
се показва S.
Синхронизация по задно перде: Светкавицата сработва точно преди
затварянето на затвора, като така се създава поток светлина зад
движещи се източници на светлина, както е показано долу вдясно.
Не е налично в режими P, A и 0.
Синхронизация по предно
перде
j
Синхронизация по задно
перде
Изкл.: Светкавицата не се задейства. Не е налично в режим 0.
183
A Измерване
Изберете матрично, централно претеглено или с претегляне на светлинни
участъци измерване, за да активирате i-TTL балансирана запълваща
светкавица за цифрови SLR фотоапарати. Стандартната i-TTL светкавица за
цифрови SLR фотоапарати се активира автоматично, когато е избрано
точково измерване.
A Сваляне на вградената светкавица
За да пестите енергия, когато светкавицата не се
ползва, натиснете я внимателно надолу, докато
фиксаторът щракне.
D Вградената светкавица
Свалете сенниците на обектива, за да предотвратите сенките. Светкавицата
има минимален обхват от 0,6 м и не може да се използва в макродиапазона
на вариообективите с макро функция. Управление на i-TTL светкавицата е
налично при ISO чувствителности между 100 и 12800; при други
чувствителности желаните резултати може да не се постигнат при някои
диапазони или стойности на диафрагмата.
Ако светкавицата работи в режим на непрекъснато освобождаване (0 103),
при всяко натискане на спусъка се прави само една снимка.
Освобождаването на затвора може да се деактивира за кратко, за да се
предпази светкавицата, след като е използвана за няколко последователни
снимки. Светкавицата може да се използва отново след кратка пауза.
184
A Скоростите на затвора, налични с вградената светкавица
Следните скорости на затвора са налични с вградената светкавица.
Режим
Скорост на затвора
1
i, k, p, n, s, w, 0, g
/200–1/60 сек
1/200–1 сек
o
1/250–1/60 сек
P *, A *
1
S*
/250–30 сек
1/250–30 сек, A, %
M*
* Високи скорости от порядъка на 1/4000 сек са налични със светкавици, предлагани като опция, които
поддържат автоматична FP високоскоростна синхронизация (0 436) когато 1/250 сек
(Автоматична FP) или 1/200 сек (Автоматична FP) е избрано за Потр. настройка
e1 (Скорост синхр. светкавица, 0 345). Когато е избрано 1/250 сек
(Автоматична FP), с вградената светкавица са налични скорости на затвора от 1/250 сек.
A Режим на управление на светкавицата
Фотоапаратът поддържа следните режими на управление на i-TTL
светкавица:
• i-TTL балансирана запълваща светкавица за цифрови SLR фотоапарати: Светкавицата
излъчва поредица от почти невидими предварителни осветявания (на
дисплея) непосредствено преди главната светкавица. Предварителните
осветявания, отразени от обектите във всички зони на кадъра са улавят от
RGB сензора с приблизително 91 K (91 000) пиксела и се анализират в
комбинация с информация за диапазона от системата за матрично
измерване, за да се регулира мощността на светкавицата за естествен
баланс между основния обект и околното фоново осветление. Ако се
използват обективи от тип G, E или D при калкулиране на мощността на
светкавицата се включва информация за разстоянието до обекта.
Прецизността на изчисленията може да се увеличи за non-CPU обективи,
като се предоставят данни за обектива (фокусно разстояние и максимална
диафрагма; вижте 0 235). Не е налично, когато се използва точково
измерване.
• Стандартна i-TTL запълваща светкавица за цифрови SLR фотоапарати: Мощността на
светкавицата се регулира, за да се синхронизира осветяването в кадъра
със стандартното ниво, яркостта на фона не се взема предвид. Препоръчва
се за снимки, в които главният обект е подчертан за сметка на фоновите
детайли или когато се използва компенсация на експозицията.
Стандартната i-TTL светкавица за цифрови SLR фотоапарати се активира
автоматично, когато е избрано точково измерване.
185
Режимът на управление на светкавицата за вградени светкавици може да се
избере чрез Потребителска настройка e3 (Контрол вградена светкавица,
0 347). Екранът с информация показва режима на управление на
светкавицата за вградената светкавица, както следва:
Синхронизация на
светкавицата
i-TTL
—
Ръчно
—
Поред. импул на светк.
—
Режим на командн.
модул
186
Автоматична FP (0 345)
A Диафрагма, чувствителност и обхват на светкавицата
Обхватът на светкавицата зависи от чувствителността (ISO равностойност) и
диафрагмата.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
Диафрагма при ISO равностойност от
400
800
1600
3200
6400
2,8
4
5,6
8
11
4
5,6
8
11
16
5,6
8
11
16
22
8
11
16
22
32
11
16
22
32
—
16
22
32
—
—
22
32
—
—
—
32
—
—
—
—
Диапазон
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
12800
16
22
32
—
—
—
—
—
Вградената светкавица има минимален диапазон от 0,6 м.
В режим P, максималната диафрагма (минимално f-число) е ограничена
според ISO чувствителността, както е показано по-долу:
100
2,8
200
3,5
Макс. диафрагма при ISO равностойност от:
400
800
1600
3200
4
5
5,6
7,1
6400
8
12800
10
Ако максимална диафрагма на обектива е по-малка от дадената по-горе,
максималната стойност за диафрагмата ще е максималната диафрагма на
обектива.
A Вижте също
Вижте стр. 190 за информация относно заключване на стойности на
светкавицата (FV) за измерен обект преди повторно копмозиране на снимка.
За информация за автоматична FP високоскоростна синхронизация и избор
на скорост на синхронизация на светкавицата вижте Потр. настройка e1
(Скорост синхр. светкавица, 0 345). За информация за избор на найниската налична скорост на затвора при използване на светкавицата вижте
Потребителска настройка e2 (Скорост затвор при светкавица, 0 346). За
информация за управление на светкавицата и използване на вградената
светкавица в режим на команден модул вижте Потребителска настройка e3
(Контрол вградена светкавица, 0 347).
Вж. стр. 433 за повече информация относно светкавиците, предлагани като
опция.
187
Компенсация на светкавицата
(Само режими P, S, A, M и h)
Компенсацията на светкавицата се използва за промяна на
мощността й от –3 EV до +1 EV на стъпки от 1/3 EV, като променя
яркостта на основния обект в зависимост от фона. Мощността на
светкавицата може да се увеличи, за да бъде по-ярък основният
обект или да се намали, за да се предотвратят нежелани силно
осветени елементи или отражения.
Натиснете бутона M (Y) и завъртете диска за подкоманди, докато
желаната стойност се появи на контролния панел, визьора или
екрана с информация. По принцип, избирайте положителни
стойности, за да направите обекта по-светъл, а отрицателни – за да
го направите по-тъмен.
M (Y) бутон
Контролен панел
±0 EV
(натиснат бутон M (Y))
188
Диск за подкоманди
Екран с информация
–0,3 (–1/3) EV
+1,0 EV
При стойности, различни от ±0,0, Y, ще бъде показана икона в
контролния панел и визьора, след като отпуснете бутона M (Y).
Текущата стойност за компенсация на светкавицата може да бъде
потвърдена с натискане на бутона M (Y).
Нормалната мощност на светкавицата може да бъде възстановена
чрез настройване на компенсацията на светкавицата на ±0,0.
Компенсацията на светкавицата не се нулира при изключването на
фотоапарата.
A Светкавици, предлагани като опция
Избраната компенсация на светкавицата за светкавицата, предлагана като
опция, се добавя към компенсацията на светкавицата, избрана с
фотоапарата.
A Вижте също
За информация относно избирането на размера на стъпките, които са на
разположение за компенсация на светкавицата, вижте Потребителска
настройка b2 (EV стъпки за контрол на експ., 0 333). За информация
относно как се комбинират компенсация на светкавица и експозиция вижте
Потр. настройка e4 (Компенс. експоз. светкавица, 0 353). За информация
относно автоматичното променяне на нивото на светкавицата при серия от
снимки вижте стр. 202.
189
Заключване на стойността на светкавицата
Тази функция се използва за заключване на мощността на
светкавицата, което позволява снимките да бъдат композирани
отново, без да променяте нивото на светкавицата, и гарантира, че
мощността на светкавицата е подходяща за обекта, дори когато той
не е позициониран в центъра на кадъра. Мощността на светкавицата
се настройва автоматично според всякакви промени в ISO
чувствителността и диафрагмата.
За използване на заключване на стойността на светкавицата:
1 Задаване на заключване на стойността
на светкавицата за даден контрол на
фотоапарата.
Изберете Заключв. стойност
светкавица като опция „натискане“ за
Потребителска настройка f2
(Присвояване на бутон Fn, 0 356), f3
(Присвояв. бутон за преглед, 0 361) или f4 (Присвояв. бутон
AE-L/AF-L, 0 361).
2 Повдигнете светкавицата.
В режими P, S, A, M и 0 светкавицата може
да бъде повдигната чрез натискане на
бутона M (Y). В режими i, k, p, n, o, s,
w и g светкавицата ще се покаже
автоматично, когато е необходимо.
M (Y) бутон
3 Фокус.
Позиционирайте обекта в
центъра на кадъра и
натиснете спусъка
наполовина, за да започне
фокусирането.
190
4 Заключете нивото на светкавицата.
След като се уверите, че индикаторът
за готовност на светкавицата (M) се
появява във визьора, натиснете
бутона, избран в стъпка 1. Светкавицата ще излъчи серия от
осветявания на дисплея, за да определи подходящото ниво на
светкавица. Мощността на светкавицата ще се заключи на това
ниво и във визьора ще се появи икона за заключване на
стойността на светкавицата (e).
5 Прекомпозирайте снимката.
6 Направете снимката.
Натиснете спусъка докрай, за да снимате. Ако желаете, можете да
направите допълнителни снимки без освобождаване на
заключването на стойността на светкавицата.
7 Освободете заключването на стойността на светкавицата.
Натиснете бутона, избран в стъпка 1, за да освободите
заключването на стойността на светкавицата. Уверете се, че
иконата за заключване на стойността на светкавицата (e) вече не
се показва във визьора.
191
A Използване на заключване на стойността на светкавицата с вградената светкавица
Заключването на стойността на светкавицата е налично за вградената
светкавица само когато TTL е избрано за Потребителска настройка e3
(Контрол вградена светкавица, 0 347).
A Използване на заключване на стойността на светкавицата със светкавици, предлагани
като опция
Заключването на стойността на светкавицата е налично за светкавици,
предлагани като опция, само в режим TTL и (където се поддържа) режими на
управление на светкавицата с предварителна светкавица на дисплея АА и с
предварителна светкавица на дисплея А. Обърнете внимание, че, когато е
избран режим на команден модул за Потребителска настройка e3 (Контрол
вградена светкавица, 0 347), трябва да зададете режима на управление на
светкавицата за основната или поне една отдалечена група на TTL или AA.
A Измерване
Зоните на измерване за заключване на стойността на светкавицата при
използване на светкавици, предлагани като опция, са, както следва:
Светкавица
Отделна светкавица
Използва се с други
светкавици
(Усъвършенствано
безжично управление на
осветяването)
192
Режим на
светкавицата
i-TTL
АА
i-TTL
АА
A (главна
светкавица)
Зона на измерване
5 мм кръг в центъра на кадъра
Зона, измерена от
експонометъра за
светкавицата
Целия кадър
Зона, измерена от
експонометъра за
светкавицата
Снимане с дистанционно управление
Използване на опционално ML-L3
дистанционно управление
Опционалното дистанционно управление ML-L3 (0 444) може да се
използва за намаляване заклащането на фотоапарата или за
автопортрети.
1 Изберете Режим дистанц. управл. (ML-L3).
Маркирайте Режим дистанц. управл.
(ML-L3) в менюто за снимане и
натиснете 2.
2 Изберете режим на дистанционното управление.
Маркирайте една от следните опции и натиснете J.
%
$
Опция
Отложено
дистанционно
Дист. управл. с
мигн. реакция
&
Дистанц.
повдигане
огледало
7
Изкл.
Описание
Затворът се освобождава 2 сек, след като спусъкът
ML-L3 е натиснат.
Затворът се освобождава, след като спусъкът
ML-L3 е натиснат.
Натиснете спусъка ML-L3 веднъж, за да повдигнете
огледалото, и още веднъж, за да освободите
затвора и да снимате. Предотвратява
размазването, причинено от фотоапарата, когато
огледалото е повдигнато.
Затворът не може да бъде освободен чрез ML-L3.
3 Кадрирайте снимката.
Монтирайте фотоапарата върху статив или върху стабилна,
равна повърхност.
193
4 Направете снимката.
От разстояние 5 м или по-малко,
насочете предавателя на ML-L3 към кой
да е от инфрачервените приемници на
фотоапарата (0 2, 4) и натиснете
спусъка ML-L3. В режим отложено
дистанционно лампата на
самоснимачката ще светне за около две
секунди преди освобождаването на затвора. В режим
дистанционно управление с мигновена реакция лампата на
самоснимачката ще светне, след като затворът бъде освободен. В
режим дистанц. повдигане огледало натискането на спусъка
ML-L3 веднъж повдига огледалото, затворът ще бъде освободен
и лампата на самоснимачката ще светне след 30 сек, или когато
бутонът бъде натиснат повторно.
A Режим на снимане
Когато се използва опционално ML-L3 дистанционно управление, избраният
режим на снимане с диска за избор на режим на снимане (0 103) се
игнорира в полза на опцията, избрана за Режим дистанц. управл. (ML-L3) в
менюто за снимане.
D Преди да използвате опционални ML-L3 дистанционни управления
Преди да използвате дистанционно управление за първи път, свалете
прозрачната пластмасова изолация на батерията.
194
A Използване на вградената светкавица
Преди да направите снимка със светкавицата в режими с ръчно изскачане
(0 182), натиснете бутона M (Y), за да повдигнете светкавицата, и изчакайте
индикаторът M да се покаже във визьора (0 11). Снимането ще бъде
прекъснато, ако светкавицата бъде повдигната, докато е активиран режим
на дистанционно управление. Ако е необходима светкавица, фотоапаратът
ще реагира само на спусъка ML-L3, веднъж щом светкавицата е заредена. В
режими на автоматично изскачане на светкавицата (0 180), светкавицата
ще започне да се зарежда, когато бъде избран режим на дистанционно
управление; след като светкавица се е заредила, тя ще изскочи автоматично
и ще се задейства, когато е необходимо.
В режими на светкавицата, които поддържат намаляване на ефекта
„червени очи“, лампата за намаляване на ефекта „червени очи“ ще светне за
около една секунда преди затворът да бъде освободен. В режим отложено
дистанционно, лампата на самоснимачката ще светне за около две секунди,
последвана от лампата за намаляване на ефекта „червени очи“, която светва
за една секунда преди затворът да бъде освободен.
A Фокусирането в режим на дистанционно управление
Фотоапаратът няма да регулира фокуса непрекъснато, когато е избрано
автоматично фокусиране с непрекъснато следене; обърнете внимание,
обаче, че без значение от избрания режим на автоматично фокусиране,
можете да фокусирате като натиснете спусъка наполовина преди снимане.
Ако е избран режим на автоматично или единично автоматично
фокусиране, или фотоапаратът е в live view в режим на отложено или
дистанционно управление с мигновена реакция, фотоапаратът автоматично
ще настрои фокуса преди снимане; ако фотоапаратът не може да фокусира
при снимане с визьор, ще се върне в готовност, без освобождаване на
затвора.
A Режим на дистанц. повдигане огледало
Докато огледалото е повдигнато, не могат да се кадрират снимки във
визьора и няма да бъде направено автоматично фокусиране и измерване.
A Изход от режим на дистанционно управление
Дистанционното управление се отменя автоматично, ако не бъде направена
снимка, преди времето, избрано за Потребителска настройка c5 (Вр. изч. на
дист. упр. (ML-L3), 0 337), Изкл. е избрано за Режим дистанц. управл.
(ML-L3), извършено е нулиране с натискане на два бутона (0 199) или
опциите за снимане са нулирани чрез Нулир. меню правене на снимки
(0 311).
195
D Присвояв. бутон на затвор
При избрано Запис на филми за Потребителска настройка g4 (Присвояв.
бутон на затвор, 0 373), ML-L3 не може да се използва, когато live view
(преглед в реално време) селекторът е завъртян на 1.
A Покрийте визьора
За да предотвратите навлизащата през визьора светлина да се появи на
снимките или да попречи на експозицията, свалете гумената подложка за
окуляра и покрийте визьора с предоставената капачка на окуляра (0 107).
A Вижте също
За информация относно избора на времето, през което фотоапаратът ще
остане в режим на готовност, изчаквайки сигнал от дистанционно
управление, вижте Потребителска настройка c5 (Вр. изч. на дист. упр.
(ML-L3); 0 337). За информация относно управлението на звукови сигнали,
които прозвучават, когато се използва дистанционно управление, виж
Потребителска настройка d1 (Звуков сигнал; 0 338).
196
Безжични дистанционни управления
Когато фотоапаратът се използва с опционален WR-1 (0 444) и
WR-R10/WR-T10 (0 444) безжични дистанционни управления,
спусъците на WR-1 и WR-T10 изпълняват същите функции, както и
спусъкът на фотоапарата, позволявайки непрекъснато
дистанционно снимане и снимане със самоснимачка.
WR-1 безжични дистанционни управления
WR-1 може да работи или като предавател, или като приемник и се
използва в комбинация или с друго WR-1, или с WR-R10, или с WR-T10
безжично дистанционно управление. Например, WR-1 може да се
свърже с порт за аксесоари за използване като приемник, което
позволява настройките на фотоапарата да се променят или
затворът да бъде освобождаван дистанционно чрез друго WR-1,
действащо като предавател.
WR-R10/WR-T10 Безжични дистанционни
управления
Когато WR-R10 (приемно-предавателно устройство) е свързан с
фотоапарата, затворът може да бъде освободен чрез WR-T10
(предавател).
197
Други опции на снимане
Снимане с визьор: Бутонът P
Натискането на бутона P по време на
снимане с визьор показва меню със
следните опции:
P бутон
Опция
Избор зона изобрж. във визьор
Задаване на Picture Control
Активен D-Lighting
HDR (висок динам. диапазон)
Режим дистанц. управл. (ML-L3)
0
110
165
175
177
193
Опция
Присвояване на бутон Fn
Присвояв. бутон за преглед
Присвояв. бутон AE-L/AF-L
Нам. шум при дълга експозиция
Висока ISO NR
0
356
361
361
317
317
За да излезете от менюто на бутона P и да се върнете към дисплея за
снимане, натиснете бутона P отново.
198
Нулиране с натискане на два бутона:
възстановяване на настройките по
подразбиране
Настройките на фотоапарата,
изброени по-долу, могат да
бъде възстановени до
стойности по подразбиране
чрез задържане на бутони
W (S) и E заедно за повече
от две секунди (тези бутони са
маркирани от зелена точка).
Контролният панел се
изключва за кратко, докато
настройките се нулират.
Опция
Качество на изображението
Размер на изображението
Баланс на бялото
Фина настройка
Настройки на Picture Control 1
HDR (висок динам. диапазон)
Настройки на ISO чувствителност
ISO чувствителност
P, S, A, M
Други режими
Автом. настр. ISO чувствит.
Режим дистанц. управл. (ML-L3)
Сн. през задад. инт. от време
E бутон
W (S) бутон
По подразбиране
JPEG normal
Голямо
Автоматично > Нормален
A-B: 0, G-M: 0
Непроменен
Изкл. 2
0
115
118
145
149
165
177
100
Автоматична
Изкл.
Изкл.
Изкл. 3
136
193
222
134
199
Опция
По подразбиране
Автоматично фокусиране (визьор)
Режим на автоматично фокусиране
%
AF-S
Други режими
AF-A
Режим за избор на АФ зона
n, x, 0, 1, 2, 3
АФ с единична точка
m, w
51-точков АФ с динамична зона
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, g, u,
АФ с автоматична зона
P, S, A, M
Автоматично фокусиране (live view/филм)
Режим на автоматично фокусиране
AF-S
Режим за избор на АФ зона
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M
АФ с широка зона
n, 0
АФ с нормална зона
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
АФ с приоритет на лица
Център
Точка за фокусиране 4
Преглед на експозицията
Изкл.
Диафр. с ел. задв. с мултиселект.
Деактивиране
Маркирано показване
Изкл.
Сила на звука на слушалките
15
Измерване
Матрично
200
Задържане на заключването на АЕ
Изкл.
Клин
Компенсация на светкавицата
Компенсация експозиция
Режим Забавяне експозиция
Изкл. 5
Изкл.
Изкл.
Изкл.
0
121
123
57
58
127
62
72
72
72
139
129,
141
202
188
143
339
Опция
Режим на светкавицата
i, k, p, n, w, g
s
o
0, P, S, A, M
Заключв. стойност светкавица
Многократна експозиция
Гъвкава програма
+ NEF (RAW)
По подразбиране
Автоматично
Автоматично + намаляване на
ефекта „червени очи“
Автоматично + бавна
синхронизация
Запълваща светкавица
Изкл.
Изкл. 6
Изкл.
Изкл.
0
181,
183
190
216
89
357
1 Само текущ Picture Control.
2 Силата на HDR не е нулирана.
3 Ако в момента тече снимане през зададен интервал от време, снимането ще приключи. Стартовото
време, интервалът за снимане, броят интервали и снимките и омекотяването на експозицията не се
нулират.
4 Точката за фокусиране не се показва, ако е избрано АФ с автоматична зона за режим за избор на АФ
зона.
5 Броят на снимките е нулиран. Стъпката на клина е нулирана до 1 EV (експозиция/клин на
светкавицата) или 1 (клин на баланса на бялото). Y Автоматично е избрано за втората
снимка на програми за среден план на ADL клин.
6 Ако в момента е в ход многократна експозиция, снимането ще прекъсне и ще бъде създадена
многократна експозиция от експозициите, записани до този момент. Усилването и броят на снимките
не се нулират.
201
(Само режими P, S, A и M)
Клин
Клинът променя автоматично експозицията, нивото на
светкавицата, Active D-Lighting (ADL) (Активен D-Lighting) или
баланс на бялото леко при всяко снимане, като „вклинява“ текущата
стойност. Изберете в случаи, когато е трудно да се настрои
експозицията, нивото на светкавицата (i-TTL и, където се поддържа,
само режими на управление на светкавицата при автоматична
диафрагма; вижте страници 185, 347 и 435), баланс на бялото или
Активен D-Lighting и няма време да се проверят резултатите и да се
регулират настройките при всяко снимане, или да се
експериментира с различни настройки за един и същи обект.
❚❚ Клин на експозицията и на светкавицата
Промяна на експозицията и/или нивото на светкавицата за серия от
снимки.
Промяна на
експозицията от:
0 EV
Промяна на
експозицията от:
–1 EV
1 Изберете клин на експозицията и на
светкавицата.
Изберете Потребителска настройка e6
(Задаване на авто клин) в менюто за
Потребителски настройки, маркирайте
опция и натиснете J. Изберете АЕ и
светкавица, за да промените и
експозицията, и нивото на светкавицата,
Само AE, за да промените само
експозицията, или Само светкавица, за
да промените само нивото на
светкавицата.
202
Промяна на
експозицията от:
+1 EV
2 Изберете брой снимки.
Докато натискате бутона D, завъртете главния диск за
управление, за да изберете броя снимки в последователността
на клина. Броят снимки е показан на екрана с информация и
контролния панел.
Брой снимки
D бутон
Главен диск за
управление
Индикатор за клина на
експозицията и на
светкавицата
Екран с информация
При настройки, различни от нула, в
контролния панел се появява икона M.
D се появява във визьора, а екранът
с информация предлага индикатор за клина и икона, показваща
типа клин: v (клин на експозицията и на светкавицата),
w (клин само на експозицията) или x (клин само на
светкавицата).
203
3 Изберете стъпка на експозицията.
Натиснете бутона D и завъртете диска за подкоманди, за да
изберете стъпка на експозицията.
Стъпка на експозицията
D бутон
Диск за
подкоманди
Екран с информация
При настройки по подразбиране, размерът на стъпката може да
се избере от 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 и 3 EV. Програмите за клин от
0,3 (1/3) EV са изброени по-долу.
Екран с информация
Брой
снимки
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Ред на клина (EVs)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/
+1,3
Обърнете внимание, че за стъпки на експозицията от 2 EV или
повече, максималния брой снимки е 5; ако е избрана по-висока
стойност в стъпка 2, броят снимки автоматично ще бъде зададен
на 5.
204
4 Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
Фотоапаратът ще променя експозицията и/или
нивото на светкавицата снимка за снимка според
избраната програма за клин. Модификации на
експозицията се добавят към тези, направени с
компенсация на експозицията (вижте страница 143).
Докато клинът е активен, се показва индикатор за напредъка на
клина. След всяка снимка от индикатора ще изчезва по един
сегмент.
Бр. снимки: 3; стъпка: 0,7
Дисплеят след първата снимка
A Вижте също
За информация относно избирането на размера на стъпката, виж
Потребителска настройка b2 (EV стъпки за контрол на експ., 0 333). За
информация относно избирането на реда, в който се извършва клинът, виж
Потребителска настройка e7 (Ред на клина, 0 354).
205
❚❚ Отказ на клина
За да откажете клина, натиснете бутона D и завъртете главния
диск за управление, докато броят снимки в последователността на
клина не стане нула (0F/r) и индикаторите за клина на
експозицията/светкавицата не се визуализират повече. Последната
активна програма ще се възстанови при следващо активиране на
клина. Клинът може да се откаже също и чрез нулиране с натискане
на два бутона (0 199), въпреки че в този случай програмата за клина
няма да се възстанови при следващо активиране на клина.
A Клин на експозицията и на светкавицата
В режим на непрекъснато снимане (0 103) снимането ще спре на пауза, след
като броят снимки, посочен в клин програмата, бъде заснет. Снимането ще
се възобнови следващия път, когато спусъкът е натиснат. В режим
самоснимачка, фотоапаратът ще направи брой снимки, избран в стъпка 2 на
страница 203 всеки път, когато е натиснат спусъкът, независимо от опцията,
избрана за Потребителска настройка c3 (Самоснимачка) > Брой снимки
(0 337); интервалът между снимките, обаче, се контролира от
Потребителска настройка c3 (Самоснимачка) > Интервал между
снимките. В други режими фотоапаратът прави по една снимка при всяко
натискане на спусъка.
Ако картата с памет се запълни преди да бъдат направени всички снимки от
поредицата, снимането може да бъде подновено от следващата снимка от
поредицата, след като картата с памет е била сменена или са били изтрити
снимки, за да се прави място на картата с памет. Ако фотоапаратът бъде
изключен преди да бъдат направени всички снимки от поредицата, клинът
ще се възобнови от следващата снимка от поредицата, когато фотоапаратът
е включен.
206
A Клин на експозицията
Фотоапаратът модифицира експозицията чрез промяна на скоростта на
затвора и диафрагмата (режим P), диафрагма (режим S) или скорост на
затвора (режими A и M). Ако е избрано Вкл. за Настройки на ISO
чувствителност > Автом. настр. ISO чувствит. (0 136) в режими P, S и A,
фотоапаратът автоматично ще променя ISO чувствителността за оптимална
експозиция, когато лимитите на системата за експозиция на фотоапарата са
надхвърлени; в режим M фотоапаратът първо ще използва Автом. настр. ISO
чувствит., за да направи експозицията възможно най-близка до оптималната
и след това ще вклини тази експозиция чрез промяна в скоростта на
затвора.
207
❚❚ Клин на баланса на бялото
Фотоапаратът създава множество копия на всяка снимка, всяко с
различен баланс на бялото. За повече информация за баланса на
бялото, вижте страница 145.
1 Избиране на клин за баланс на бялото.
Изберете Клин баланс бяло за
Потребителска настройка e6 Задаване
на авто клин.
2 Изберете брой снимки.
Докато натискате бутона D, завъртете главния диск за
управление, за да изберете броя снимки в последователността
на клина. Броят снимки е показан на екрана с информация и
контролния панел.
Брой снимки
D бутон
Главен диск за
управление
Индикатор за клин
баланс бяло
Екран с информация
При настройки, различни от нула, M и
D са показани, съответно, в
контролния панел и визьора; икона
y и индикатор за клина се появяват в екрана с информация.
208
3 Изберете стъпка за баланс на бялото.
Докато държите бутона D натиснат, завъртете диска за
подкоманди, за да изберете от стъпките 1 (5 mired; 0 151),
2 (10 mired) или 3 (15 mired). Стойностите за B съответстват на
количеството син, стойностите за A – на количеството
кехлибарен (0 149).
Стъпка на баланса на бялото
D бутон
Диск за
подкоманди
Екран с информация
Програмите с клин със стъпка от 1 са изброени по-долу.
Екран с информация
Брой
снимки
2
2
3
Стъпка на
баланса на
бялото
1B
1A
1 A, 1 B
Ред на клина
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
209
4 Кадрирайте снимката, фокусирайте и
снимайте.
Всяка снимка ще бъде обработена за
създаване на броя на копията,
посочени в програмата за клин, и за
всяко копие ще има различен баланс на бялото. Модификациите
на баланса на бялото се прибавят към регулирането на баланса
на бялото, направено с фина настройка на баланса на бялото.
Ако броят снимки в програмата за
клина е по-голям от броя на
оставащите експозиции за запис,
n и иконата на повлияната карта
ще светнат в контролния панел, във
визьора ще се появи светеща j
икона, както е показано вдясно, и
освобождаването на затвора ще бъде
деактивирано. Снимането може да
започне след поставяне на нова карта с памет.
210
❚❚ Отказ на клина
За да откажете клина, натиснете бутона D и завъртете главния
диск за управление, докато броят снимки в последователността на
клина не стане нула (0F/r) и индикаторите за баланс на бялото не се
визуализират повече. Последната активна програма ще се
възстанови при следващо активиране на клина. Клинът може да се
откаже също и чрез нулиране с натискане на два бутона (0 199),
въпреки че в този случай програмата за клина няма да се възстанови
при следващо активиране на клина.
A Клин на баланса на бялото
Клинът на баланса на бялото не е наличен при качество на изображенията
NEF (RAW). Избирането на NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG fine, NEF (RAW) +
JPEG normal или NEF (RAW) + JPEG basic отменя клина на баланс на бялото.
Клинът на баланса на бялото влияе само върху цветната температура (оста
кехлибарен-син в дисплея за фината настройка на баланса на бялото,
0 149). По оста зелен-пурпурен не се правят корекции.
В режим самоснимачка (0 106) броят на копията, посочен в програмата за
баланс на бялото, се задава при всяко освобождаване на затвора,
независимо от опцията, избрана за Потребителска настройка c3
(Самоснимачка) > Брой снимки (0 337).
Ако фотоапаратът бъде изключен, докато индикаторът за достъп до картата
с памет свети, фотоапаратът ще се изключи, само след като всички снимки от
поредицата бъдат записани.
211
❚❚ ADL клин
Фотоапаратът променя Активния D-Lighting в серия експозиции. За
повече информация за Активен D-Lighting, вижте страница 175.
1 Изберете ADL клин.
Изберете ADL клин за Потребителска
настройка e6 Задаване на авто клин.
2 Изберете брой снимки.
Докато натискате бутона D, завъртете главния диск за
управление, за да изберете броя снимки в последователността
на клина. Броят снимки е показан на екрана с информация и
контролния панел.
Брой снимки
D бутон
Главен диск за
управление
Стойност на ADL клин
Екран с информация
При настройки, различни от нула, M и D са показани,
съответно, в контролния панел и визьора; икона z и
стойност за клина се появяват в екрана с информация.
212
Изберете два кадъра, за да направите една снимка с изключен
Активен D-Lighting и друга с избрана стойност. Изберете три до
пет снимки, за да направите серия от снимки с Активен
D-Lighting, настроен на Изкл., Ниско и Нормално (три снимки),
Изкл., Ниско, Нормално и Високо (четири снимки) или Изкл.,
Ниско, Нормално, Високо и Свръхвисоко (пет снимки). Ако
избирате повече от две снимки, продължете към стъпка 4.
3 Изберете Активен D-Lighting.
Натиснете бутона D, завъртете диск за подкоманди, за да
изберете Активен D-Lighting.
D бутон
Диск за подкоманди
Активен D-Lighting е показан на екрана с информация и
контролния панел.
Активен D-Lighting
Y
Автоматична
R
Ниска
Q
Нормална
P
Високо
Z
Свръхвисоко
Екран с информация
Дисплей на контролния панел
213
4 Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
Фотоапаратът ще променя Активен D-Lighting снимка
за снимка според избраната програма за клин.
Докато клинът е активен, се показва индикатор за
напредъка на клина. След всяка снимка от
индикатора ще изчезва по един сегмент.
Бр. снимки: 3
214
Дисплеят след първата снимка
❚❚ Отказ на клина
За да откажете клина, натиснете бутона D и завъртете главния
диск за управление, докато броят снимки в последователността на
клина не стане нула (0F/r) и индикаторите за ADL клин не се
визуализират повече. Последната активна програма ще се
възстанови при следващо активиране на клина. Клинът може да се
откаже също и чрез нулиране с натискане на два бутона (0 199),
въпреки че в този случай програмата за клина няма да се възстанови
при следващо активиране на клина.
A ADL клин
В режим на непрекъснато снимане (0 103) снимането ще спре на пауза, след
като броят снимки, посочен в клин програмата, бъде заснет. Снимането ще
възобнови следващия път, когато спусъкът е натиснат. В режим
самоснимачка, фотоапаратът ще направи брой снимки, избран в стъпка 2 на
страница 212 всеки път, когато е натиснат спусъкът, независимо от опцията,
избрана за Потребителска настройка c3 (Самоснимачка) > Брой снимки
(0 337); интервалът между снимките, обаче, се контролира от
Потребителска настройка c3 (Самоснимачка) > Интервал между
снимките. В други режими фотоапаратът прави по една снимка при всяко
натискане на спусъка.
Ако картата с памет се запълни преди да бъдат направени всички снимки от
поредицата, снимането може да бъде подновено от следващата снимка от
поредицата, след като картата с памет е била сменена или са били изтрити
снимки, за да се прави място на картата с памет. Ако фотоапаратът бъде
изключен преди да бъдат направени всички снимки от поредицата, клинът
ще се възобнови от следващата снимка от поредицата, когато фотоапаратът
е включен.
215
Многократна експозиция (само режими P, S, A и M)
Следвайте стъпките по-долу, за да запишете серия от две или три
експозиции в една снимка. Многократните експозиции могат да
използват RAW данните от сензора за изображения на фотоапарата
за произвеждане на цветове, които са видимо по-добри от
софтуерно генерираните фотографски наслоявания.
❚❚ Създаване на многократна експозиция
Множество експозиции не могат да бъдат записвани в live view.
Излезте от live view преди да продължите.
A Удължен брой пъти запис
Ако дисплеят се изключи по време на възпроизвеждане или операции с
менюто и не се извършат операции за около 30 сек, снимането ще прекъсне
и от експозициите, които са записани до този момент, ще се създаде
многократна експозиция. Наличното време за запис на следващата
експозиция може да се увеличи с избиране на по-дълго време за
Потребителска настройка c2 (Таймер за готовност, 0 336).
1 Изберете Многократна експозиция.
Маркирайте Многократна експозиция
в менюто за снимане и натиснете 2.
216
2 Изберете режим.
Маркирайте Режим многокр.
експозиция и натиснете 2.
Маркирайте една от следващите опции
и натиснете J.
• За да направите серия от многократни
експозиции, изберете 6 Вкл. (серии).
Снимането с многократна експозиция
ще продължи, докато не изберете
Изкл. за Режим многокр.
експозиция.
• За да направите една многократна експозиция, изберете Вкл. (една
снимка). Нормалното снимане автоматично ще започне, след
като сте създали една многократна експозиция.
• За да излезете, без да създадете допълнителни многократни експозиции,
изберете Изкл.
Ако е избрано Вкл. (серии) или Вкл.
(една снимка), на контролния панел ще
се покаже икона n.
217
3 Изберете брой снимки.
Маркирайте Брой снимки и натиснете
2.
Натиснете 1 или 3, за да изберете броя
експозиции, които ще да се комбинират
в една снимка, и натиснете J.
4 Изберете степента на усилване.
Маркирайте Автоматично усилване и
натиснете 2.
Ще се покажат следните опции.
Маркирайте опция и натиснете J.
• Вкл.: Усилването се регулира спрямо
броя действително записани
експозиции (усилването за всяка
експозиция е зададено на 1/2 за 2
експозиции, 1/3 за 3 експозиции и т.н.).
• Изкл.: Усилването не се регулира при записване на многократна
експозиция. Обърнете внимание, че снимките могат да бъдат
повлияни от шум (произволно разположени ярки пиксели,
мъгла или линии).
218
5 Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
В режим на непрекъснато снимане (0 103),
фотоапаратът записва всички експозиции в една
серия от снимки. Ако е избрано Вкл. (серии),
фотоапаратът продължава да записва многократни
експозиции, докато не се натисне спусъкът; ако е избрано Вкл.
(една снимка), снимането с многократна експозиция ще
приключи след първата снимка. В режим на самоснимачка
фотоапаратът автоматично ще запише броя експозиции, избран
в стъпка 3 на страница 218, независимо от опцията, избрана за
Потр. настройка c3 (Самоснимачка) > Брой снимки (0 337);
интервалът между снимките, обаче, се контролира от Потр.
настройка c3 (Самоснимачка) > Интервал между снимките. В
други режими на снимане при натискане на спусъка се прави по
една снимка; продължете снимането, докато не се запишат
всички експозиции (за информация за прекъсване на
многократна експозиция преди записването на всички снимки
вижте стр. 220).
Иконата n свети, докато не завърши
снимането. Ако е избрано Вкл. (серии),
снимането с многократна експозиция
ще приключи само когато за режим на
многократна експозиция е избрано
Изкл.; ако е избрано Вкл. (една снимка), снимането с
многократна експозиция приключва автоматично, когато
многократната експозиция завърши. Когато снимането с
многократна експозиция приключи, иконата n изчезва от
екрана.
219
❚❚ Прекъсване на многократни експозиции
За да прекъснете многократна експозиция
преди да бъде заснет посоченият брой
експозиции, изберете Изкл. за режим на
многократна експозиция. Ако снимането
приключи, преди да се направи посоченият
брой експозиции, от експозициите,
записани до този момент, ще се създаде
многократна експозиция. Ако е включено Автоматично усилване,
усилването ще се регулира спрямо действително записания брой
експозиции. Отбележете, че снимането спира автоматично, ако:
• Се извърши нулиране с натискане на два бутона (0 199)
• Фотоапаратът се изключи
• Батерията се изтощи
• Снимките се изтриват
220
D Многократни експозиции
Не вадете или сменяйте картата с памет, докато се записва многократна
експозиция.
Многократни експозиции не могат да бъдат записвани в live view.
Снимането в live view връща Режим многокр. експозиция на Изкл.
Информацията за снимане, показана на дисплея за информация при
възпроизвеждане на снимки (включително измерване, експозиция, режим
на снимане, фокусно разстояние, дата на запис и ориентация на
фотоапарата), е за първата снимка в многократната експозиция.
A Снимане през зададен интервал от време
Ако е активирано снимане през зададен интервал от време, преди да се
направи първата експозиция, фотоапаратът ще записва експозиции през
избрания интервал от време, докато не се направят броят експозиции,
посочен в менюто за многократна експозиция (броят снимки, посочен в
менюто за снимане през зададен интервал от време се игнорира). После
тези експозиции ще бъдат записани като една снимка и снимането през
зададен интервал от време ще приключи (ако за режим на многократна
експозиция е избрано Вкл. (една снимка), снимането с многократна
експозиция също ще приключи автоматично).
A Други настройки
Докато се снима многократна експозиция, картите с памет не могат да се
форматират и някои елементи от менюто са засивени и не могат да се
променят.
221
Снимане през зададен интервал от време
Фотоапаратът има възможността да прави снимки автоматично
през предварително зададени интервали.
D Преди снимане
Изберете режим на снимане, различен от самоснимачка (E) и V, когато
използвате таймера за интервали. Преди началото на снимане през зададен
интервал от време, направете пробна снимка при текущите настройки и
вижте резултата на дисплея. След като веднъж настройката е регулирана по
ваше желание, свалете гумената подложка за окуляра на визьора и
поставете предоставената капачка на окуляра, за да предотвратите
навлизащата във визьора светлина да пречи на снимките или на
експозицията (0 107).
Преди да изберете начален час, изберете Часова зона и дата в менюто с
настройки и се уверете, че часовникът на фотоапарата е настроен на
точните час и дата (0 381).
Препоръчва се използването на статив. Монтирайте фотоапарата на статив,
преди да започне снимането. За да сте сигурни, че снимането няма да бъде
прекъснато, уверете се, че батерията на фотоапарата е напълно заредена.
Ако не сте сигурни, заредете батерията преди използване или използвайте
захранващ адаптер и конектор за захранването (продават се отделно).
1 Изберете режима Сн. през задад. инт.
от време.
Маркирайте Сн. през задад. инт. от
време в менюто за снимане и натиснете
2, за да се покажат настройките на
таймера за интервал.
222
2 Регулирайте настройките на таймера за интервал.
Изберете опция за начало, интервал, брой снимки за интервал и
опция за омекотяване на експозицията.
• За избор на опция за начало:
Маркирайте Начални опции и
натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
За да започнете да снимате веднага, изберете Сега. За да
започнете да снимате на избрана дата и час, изберете Избира
се нач. дата и нач. час, после изберете датата и часа и
натиснете J.
• За избор на интервал между снимките:
Маркирайте Интервал и
натиснете 2.
Изберете интервал (часове,
минути и секунди) и
натиснете J.
223
• За избор на брой снимки за интервал:
Маркирайте Брой
интервали×снимки/интервал
и натиснете 2.
Изберете броя интервали и
броя снимки за интервал и
натиснете J.
В режим S (един кадър) снимките за всеки интервал ще бъдат
заснети при скорост, избрана в Потребтелска настройка d2
(Серия снимки с нис. скорост, 0 338).
• За активиране или деактивиране на омекотяване на експозицията:
Маркирайте Омекотяване на
експозицията и натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
Избирането на Вкл. позволява на фотоапарата да регулира
експозицията, за да съответства на предишната снимка в
режими, различни от M (обърнете внимание, че омекотяването
на експозицията е активно в режим M само ако е включена
автоматичната настройка на ISO чувствителността).
224
3 Започнете да снимате.
Маркирайте Старт и натиснете J.
Първата серия от снимки ще бъде
направена в посочения начален час или
след около 3 сек, ако е избрано Сега за
Начални опции в стъпка 2. Снимането
ще продължи през избрания интервал,
докато не се направят всички снимки.
A По време на снимане
По време на снимане през зададен интервал от
време индикаторът за достъп до картата с памет
ще свети. Непосредствено преди началото на
следващия интервал на снимане, индикацията
за скорост на затвора ще покаже броя оставащи
интервали, а индикацията за диафрагма ще
покаже броя на оставащите снимки за запис в
текущия интервал. В други случаи броят
оставащи интервали и броят снимки във всеки Индикатор за достъп до
картата с памет
интервал могат да се видят чрез натискане на
спусъка наполовина (след отпускане на бутона
ще се покажат скоростта на затвора и диафрагмата, докато не изтече
таймерът за готовност).
Докато протича снимане през зададен интервал от време могат да се
възпроизвеждат снимки. Дисплеят ще се изключи автоматично около
четири секунди преди всеки интервал. Отбележете, че промяната на
настройките на фотоапарата, докато е активен таймерът за интервал, може
да доведе до прекратяване на снимането.
225
❚❚ Поставяне на снимане през зададен интервал от време на пауза
Снимането през зададен интервал от време може да се постави на
пауза между интервалите чрез натискане на J или избиране на
Пауза в менюто на таймера за интервал.
❚❚ Подновяване на снимане през зададен интервал от време
За подновяване на снимането:
Започване сега
Маркирайте Рестарт
и натиснете J.
Започване в определен час
За Начални опции
маркирайте Избира се
нач. дата и нач. час и
натиснете 2.
Изберете начална дата
и час и натиснете J.
Маркирайте Рестарт
и натиснете J.
❚❚ Прекратяване на снимане през зададен интервал от време
За да прекратите снимане през зададен интервал от време и да
подновите нормалното снимане преди да са направени всички
снимки, изберете Изкл. в менюто на таймера за интервал.
226
❚❚ Без снимане
Фотоапаратът ще прескочи текущия интервал, ако някоя от
следните ситуации продължи за осем секунди или повече след
момента, в който е трябвало да започне интервалът: снимката или
снимките за предишния интервал все още не са направени, картата
с памет е пълна или фотоапаратът не може да фокусира в AF-S, или
когато е избран единичен АФ в AF-A (обърнете внимание, че
фотоапаратът фокусира отново преди всяка снимка). Снимането ще
се поднови при следващия интервал.
D Няма памет
Ако картата с памет е пълна, таймерът за интервал остава активен, но не се
снима. Подновете снимането (0 226), след като изтриете някои снимки или
изключите фотоапарата и поставите друга карта с памет.
A Снимане през зададен интервал от време
Изберете интервал, по-дълъг от времето, необходимо за правене на
избрания брой снимки. Ако интервалът е твърде кратък, броят заснети
снимки може да е по-малък от общия, посочен в стъпка 2 (броят интервали,
умножен по броя снимки за интервал). Снимането през зададен интервал от
време не може да се комбинира с продължителни експозиции
(продължителна ръчна експозиция докато е натиснат спусъкът и
продължителна ръчна експозиция за зададен период от време, 0 95) или
live view или серия снимки през интервал (0 54, 229) и не е налична при
преглед в реално време на филми (0 66) или когато е избрано Запис на
филми за Потр. настройка g4 (Присвояв. бутон на затвор, 0 373).
Обърнете внимание, че понеже скоростта на затвора, кадровата честота и
времето за записване на изображенията могат да са различни за различните
интервали, времето между края на един интервал и началото на друг може
да е различно. Ако снимането не може да продължи при текущите
настройки (например, ако в режим на ръчна експозиция текущо е избрана
скорост на затвора от A или %, интервалът е нула или времето за
начало е по-малко от минута), на дисплея ще се покаже предупреждение.
Снимането през зададен интервал от време ще спре на пауза, когато е
избран режим E (самоснимачка), или е избран режим V, или когато
фотоапаратът се изключи и включи отново (когато фотоапаратът се
изключи, картите с памет и батериите могат да се сменят, без да се
прекратява снимането през зададен интервал от време). Поставяне на
снимането на пауза не влияе на настройките на таймера за интервал.
227
A Режим на снимане
Независимо от избрания режим на снимане, фотоапаратът прави
определения брой снимки за всеки интервал.
A Клин
Регулирайте настройките за клин, преди да започнете снимане през зададен
интервал от време. Ако експозицията, светкавицата или ADL клинът са
активни при снимане през зададен интервал от време, фотоапаратът ще
направи броя снимки в програмата за клин през всеки интервал независимо
от посочения брой снимки в менюто на таймера за интервал. Ако е активен
клин с баланс на бялото при снимане през зададен интервал от време,
фотоапаратът ще направи по една снимка за всеки интервал и ще я
обработи, за да създаде броя копия, посочен в програмата за клин.
228
Серия снимки през интервал
(Само режими i, j, P, S, A, M и h)
Фотоапаратът автоматично прави снимки през избраните
интервали, за да създаде филм без звук през интервал с размер на
кадъра и честота, текущо избрани в менюто за снимане на филми
(0 318). За информация за зоната на изображението във визьора,
която се използва за забавени филми вижте страница 76.
A Преди снимане
Преди да започнете серия от снимки през интервал, направете пробна
снимка при текущите настройки (като кадрирате снимката във визьора за
точен преглед на експозицията) и вижте резултатите на дисплея. За
еднородно оцветяване за баланс на бялото изберете настройка, различна от
автоматичната (0 145). След като веднъж настройката е регулирана по ваше
желание, свалете гумената подложка за окуляра на визьора и поставете
предоставената капачка на окуляра, за да предотвратите навлизащата във
визьора светлина да пречи на снимките или на експозицията (0 107).
Препоръчва се използването на статив. Монтирайте фотоапарата на статив,
преди да започне снимането. За да гарантирате, че снимането няма да се
прекъсне, използвайте допълнителен захранващ адаптер и конектор за
захранването или напълно заредена батерия.
1 Изберете Серия снимки през
интервал.
Маркирайте Серия снимки през
интервал в менюто за снимане на
филми и натиснете 2, за да се покажат
настройките за серия снимки през
интервал.
229
2 Регулирайте настройките за серия снимки през интервал.
Изберете интервал, обща продължителност на снимане и опция
за омекотяване на експозицията.
• За избор на интервал между кадрите:
Маркирайте Интервал и
натиснете 2.
Изберете интервал, който е подълъг от най-бавната очаквана
скорост на затвора (минути и
секунди), и натиснете J.
• За избор на обща продължителност на снимане:
Маркирайте Време на
заснемане и натиснете 2.
230
Изберете продължителност на
заснемане (до 7 часа и 59
минути) и натиснете J.
• За активиране или деактивиране на омекотяване на експозицията:
Маркирайте Омекотяване на
експозицията и натиснете 2.
Маркирайте опция и
натиснете J.
Избирането на Вкл. омекотява резките промени в
експозицията в режимите, различни от M (обърнете внимание,
че омекотяването на експозицията е активно в режим M, само
ако е включена автоматичната настройка на ISO
чувствителността).
3 Започнете да снимате.
Маркирайте Старт и натиснете J.
Серията снимки през интервал започва
след около 3 сек. Фотоапаратът прави
снимки през избрания интервал за
избраната продължителност на
снимане. Когато завърши, забавените
филми се записват на картата с памет, избрана за
Местоназначение в менюто заснемане на филм (0 319).
231
❚❚ Прекратяване на серия снимки през интервал
За да прекратите серията снимки през интервал преди да са
направени всички снимки, маркирайте Изкл. в менюто за серия
снимки през интервал и натиснете J, или натиснете J между
кадрите или веднага след записването на кадър. От тези кадри ще се
създаде филм до момента, в който е завършила серията снимки през
интервал. Отбележете, че серията снимки през интервал ще
завърши и няма да се запише филм, ако източникът на захранване
бъде отстранен или връзката към него бъде прекъсната или се
извади картата с памет на местоназначението.
❚❚ Без снимане
Фотоапаратът ще пропусне текущия кадър, ако не успее да
фокусира, като използва единично автоматично фокусиране (AF-S
или единично автоматично фокусиране, избрано за AF-A; обърнете
внимание, че фотоапаратът фокусира отново преди всяка снимка).
Снимането ще се поднови при следващия кадър.
D Серия снимки през интервал
Серия снимки през интервал не е налична при активни live view (0 54, 66),
скорости на затвора от A или % (0 95), клин (0 202), висок динамичен
диапазон (HDR, 0 177), многократна експозиция (0 216) или снимане през
зададен интервал от време (0 222). Имайте предвид, че тъй като скоростта
на затвора и времето за запис на изображението на картата с памет може да
варират от снимка до снимка, интервалът между записвана снимка и
началото на следваща снимка може да е различен. Снимането няма да
започне, ако забавен филм не може да бъде записан при текущите
настройки (например ако картата с памет е пълна, интервалът или
времетраенето на снимане е нула или интервалът е по-дълъг от
времетраенето на снимането).
Серията снимки през интервал може да спре, ако се използват контролите
на фотоапарата, настройките се променят или HDMI кабелът е свързан. От
тези кадри ще се създаде филм до момента, в който е завършила серията
снимки през интервал.
232
A Калкулиране на продължителността на финалния филм
Общият брой кадри във финалния филм може
приблизително да се прецени, като се раздели
времетраенето на снимането на интервала и се
закръгли. Продължителността на финалния
филм може да се изчисли след това, като се
раздели броят снимки на кадровата честота,
избрана за Размер кадър/кадрова честота в
менюто за снимане на филми (0 319). Филм с
48 кадъра, записан при 1920×1080; 24p,
например, е дълъг около две секунди.
Максималната продължителност на филми,
записани чрез серия снимки през интервал е
20 минути.
Продължителност на
запис/максимална
продължителност
Индикатор за
картата с памет
Размер кадър/
кадрова
A По време на снимане
По време на серия снимки през интервал ще
свети индикаторът за достъп до картата с
памети и индикаторът за записване на серия
снимки през интервал ще се покаже на
контролния панел. Оставащото време (часове
и минути) се появява на индикатора за
скоростта на затвора веднага преди записването на всеки кадър. В други
случаи оставащото време може да се види с натискане на спусъка
наполовина. Независимо от опцията, избрана за Потребителска настройка
c2 (Таймер за готовност, 0 336), таймерът за готовност няма да изтече по
време на снимането.
За да видите текущите настройки за серия
снимки през интервал или да прекратите серия
снимки през интервал, натиснете бутона G
между снимките.
233
A Преглед на изображението
Бутонът K не може да се използва за преглед на снимки, докато протича
серия снимки през интервал, но текущият кадър се показва за няколко
секунди след всяка снимка, ако Вкл. е избрано за Преглед на
изображението в менюто за възпроизвеждане (0 307). Други опции за
възпроизвеждане не могат да се изпълняват, докато се показва кадърът.
A Снимане със светкавица
За да използвате светкавицата по време на серия снимки през интервал,
изберете режим P, S, A или M и натиснете бутона M (Y), за да повдигнете
светкавицата преди снимането да започне.
A Режим на снимане
Независимо от избрания режим на снимане, фотоапаратът прави по една
снимка за всеки интервал. Самоснимачката не може да се използва.
A Вижте също
За информация относно настройката на звуков сигнал, който да прозвучава
при завършване на серия снимки през интервал, вижте Потребителска
настройка d1 (Звуков сигнал, 0 338).
234
Non-CPU обективи
Non-CPU обективи могат да се използват в режими A и M с
настройване на диафрагмата чрез пръстена за диафрагмата на
обектива. С посочване на данните за обектива (фокусно разстояние
и максимална диафрагма) потребителят може да получи достъп до
следните функции на обективи с процесор.
Ако фокусното разстояние на обектива е известно:
• Със светкавиците, които се предлагат като опция, може да се
използва мощното увеличение (0 433)
• Фокусното разстояние на обектива е посочено (със звездичка) в
информацията за възпроизвеждане на снимката на дисплея
Ако максимална диафрагма на обектива е известна:
• Стойността на диафрагмата се показва на контролния панел и във
визьора
• Нивото на светкавицата се регулира спрямо промените в
диафрагмата, ако светкавицата поддържа режим AA (автоматична
диафрагма)
• Диафрагмата е посочена (със звездичка) в информацията за
възпроизвеждане на снимката на дисплея
Указване както на фокусното разстояние, така и на максималната
диафрагма на обектива:
• Активира цветното матрично измерване (обърнете внимание, че
може да се наложи да използвате централно претеглено или
точково измерване за постигане на точни резултати при някои
обективи, включително Reflex-NIKKOR)
• Подобрява прецизността на централно претегленото и точковото
измерване и i-TTL балансираната запълваща светкавица за
цифрови SLR фотоапарати
235
Фотоапаратът може да съхранява данни за до девет non-CPU
обектива. За въвеждане или редактиране на данни за non-CPU
обективи:
1 Изберете Данни за обектив без
процесор.
Маркирайте Данни за обектив без
процесор в менюто с настройки и
натиснете 2.
2 Изберете номер на обектив.
Маркирайте Номер на обектив и
натиснете 4 или 2, за да изберете
номер на обектив.
3 Въведете фокусното разстояние и
диафрагмата.
Маркирайте Фокусно разстояние (мм)
или Максимална диафрагма и
натиснете 4 или 2, за да редактирате
маркирания елемент.
4 Запазване на настройките и изход.
Натиснете J. Указаните фокусно разстояние и диафрагма ще се
запаметят под избрания номер на обектив.
236
A Фокусното разстояние не е посочено
Ако правилното фокусно разстояние не е посочено, изберете най-близката
стойност, по-голяма от действителното фокусно разстояние на обектива.
A Телеконвертори и вариообективи
Максималната диафрагма за телеконвертори е комбинираната максимална
диафрагма на телеконвертора и обектива. Обърнете внимание, че данните
за обектива не се регулират при увеличаване или намаляване с non-CPU
обективи. Данните за различните фокусни разстояния могат да се въведат
като отделни номера на обективи или данните за обектива могат да се
редактират, за да отразяват новите стойности за фокусно разстояние и
максимална диафрагма на обектива за всяко регулиране на мащабирането.
237
За извикване на данни за обектива при използване на non-CPU
обектив:
1 Задайте номер на non-CPU обектив, който да съответства на
контрола на фотоапарата.
Изберете Избор обектив без процесор като опция „натискане +
дискове управл.“ за контрола на фотоапарата в менюто с
потребителски настройки (0 323). За избор на номер на non-CPU
обектив може да бъде зададен бутонът Fn (Потр. настройка f2,
Присвояване на бутон Fn, 0 356), бутонът Pv (Потр. настройка
f3, Присвояв. бутон за преглед, 0 361) или бутонът A AE-L/AF-L
(Потр. настройка f4, Присвояв. бутон AE-L/AF-L, 0 361).
2 Използвайте избраната контрола, за да изберете номер на
обектив.
Натиснете избрания бутон и завъртете главния диск за
управление, докато желаният номер на обектив се появи в
контролния панел.
Фокусно
разстояние
Бутон Fn
238
Главен диск за
управление
Максимална
диафрагма
Номер на обектив
Контролен панел
Данни за местоположението
GP-1/GP-1A GPS устройството (продава се отделно) може да се
свърже към порта за аксесоари на фотоапарата (0 443) чрез кабела,
предоставен с GP-1/GP-1A, което позволява информацията за
текущата позиция на фотоапарата да бъде записана при правене на
снимки. Изключете фотоапарата преди да свържете GP-1/GP-1A; за
повече информация, вижте ръководството на GP-1/GP-1A.
❚❚ Опции на менюто с настройки
Елементът Данни за местоположението в менюто с настройки
съдържа опциите, изброени по-долу.
• Таймер за готовност: Изберете дали експонометрите да се изключват
автоматично, когато е свързано GP-1/GP-1A.
Опция
Описание
Експонометрите се изключват автоматично, ако не бъдат
извършени действия за периода, посочен в Потребителски
настройки c2 (Таймер за готовност, 0 336; за да се даде
време на фотоапарата да извлече данни за
Активиране
местоположението, закъснението се увеличава до една
минута след активирането на таймера за готовност или
след включването на фотоапарата). Това намалява разхода
на батерията.
Експонометрите не се изключват, докато е свързано GP-1/
Деактивиране
GP-1A.
• Позиция: Този елемент е наличен, само ако е свързано GP-1/GP-1A,
когато се показва текущата географска ширина и дължина,
надморска височина, координирано универсално време (UTC) и
посока (ако се поддържа), както са отчетени от GP-1/GP-1A.
• Настр. час от сателит: Изберете Да, за да сверите часовника на
фотоапарата въз основа на часа, посочен от GPS устройството.
239
A Координирано универсално време (UTC)
Данните за UTC се предоставят от GPS устройството и са независими от
часовника на фотоапарата.
A Иконата o
Състоянието на връзката се показва от
иконата o:
• o (статичен): Фотоапаратът е установил връзка
с GP-1/GP-1A. Информацията за снимки,
направени, докато се показва тази икона,
включва допълнителна страница за данни за
местоположението (0 253).
• o (мига): GP-1/GP-1A търси сигнал. Снимките,
направени докато иконата мига, са без данни
за местоположението.
• Няма икона: Не са получени нови данни за местоположението от GP-1/GP-1A
за поне две секунди. Снимките, направени докато иконата o не се показва,
са без данни за местоположението.
240
Още за възпроизвеждането
Разглеждане на снимки
Възпроизвеждане на снимки на цял екран
За да възпроизвеждате снимки, натиснете
бутона K. На дисплея ще се покаже
последната направена снимка.
Бутон K
За да
Използвайте
Описание
Преглед на още
снимки
Натиснете 2, за да разгледате снимки в
реда на записване 4, за да разгледате
снимки в обратния ред.
Вижте
информация за
снимката
Натиснете бутона 1 или (3), за да
видите информация за текущата снимка
(0 246).
Връщане към
режим на
снимане
Възпроизвеждане
на филм
/K
J
Натиснете спусъка наполовина или
натиснете бутона K за изход в режима
на снимане.
Ако текущата снимка е маркирана с
икона 1, за да се покаже, че е филм,
натискането на J започва
възпроизвеждането на филма (0 79).
241
A Вертикално завъртане
За да покажете снимките във „вертикална“
(портретна ориентация), изберете Вкл. за
опцията Вертикално завъртане в менюто за
възпроизвеждане (0 308).
A Преглед на изображението
Когато Вкл. е избрано за Преглед на изображението в менюто за
възпроизвеждане (0 307), снимките се показват автоматично на дисплея
след снимане (тъй като фотоапаратът вече е в правилната ориентация,
снимките не се завъртат автоматично при преглед на изображението). В
режими на непрекъснато снимане, показването започва след края на
снимането, като се показва първата снимка в текущата серия.
242
Възпроизвеждане изглед миниатури
За да се покажат изображения в „контактни копия“ от четири, девет
или 72 изображения, натиснете бутона W (S).
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Възпроизвеждане
на снимки на цял
екран
За да
Възпроизвеждане в миниатюри
Използвайте
Маркирате
изображения
Прегледате на
маркираното
изображение
Връщане към режим
на снимане
J
/K
Възпроизвеждане
на календара
Описание
Използвайте мултиселектора, за да
маркирате изображения за
възпроизвеждане на снимки на цял
екран, увеличаване при
възпроизвеждане (0 255), изтриване
(0 258) или защита (0 257).
Натиснете J, за показване на
маркираното изображение на цял
екран.
Натиснете спусъка наполовина или
натиснете бутона K за изход в
режима на снимане.
243
Възпроизвеждане календарен изглед
За да видите изображения, направени на избрана дата, натиснете
бутона W (S), когато са показани 72 изображения.
Списък с дати
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Списък с
миниатюри
Възпроизвеждане
на снимки на цял
екран
Възпроизвеждане в миниатюри
Възпроизвеждане
на календара
Действията, които могат да се извършват, зависят от това дали
курсорът се намира в списъка с дати, или в списъка с миниатюри:
За да
Използвайте
Превключване между
списъка с дати и
списъка с миниатюри
W (S)/J
Изход към
възпроизвеждане в
миниатюри/
увеличаване върху
маркирана снимка
X (T)
• Списъка с дати: маркирайте дата.
• Списъка с миниатюри: маркирайте
снимка.
Маркирайте дати/
маркирайте
изображения
Превключване към
възпроизвеждане на
снимки на цял екран
Връщане към режим
на снимане
244
Описание
Натиснете бутона W (S) или J в
списъка с дати, за да поставите
курсора в списъка с миниатюри.
Натиснете W (S) отново, за да се
върнете към списъка с дати.
• Списък с дати: Изход към
възпроизвеждане на 72 кадъра.
• Списък с миниатюри: Натиснете и
задръжте бутона X (T), за да
увеличите маркираната снимка.
Списъка с миниатюри: вижте
маркираната снимка.
J
/K
Натиснете спусъка наполовина или
натиснете бутона K за изход в
режима на снимане.
Бутонът P
Натискането на бутона P по време на
възпроизвеждане на цял екран или
възпроизвеждане в миниатюри показва
опциите, изброени по-долу.
• Слот и папка за възпроизвеждане: Изберете
папка за възпроизвеждане. Маркирайте
слот и натиснете 2, за да покажете
списък с папките, след това маркирайте P бутон
папка и натиснете J, за да разгледате
снимките в маркираната папка.
• Ретуширане (само за снимки): Използвайте
тази опция в менюто за ретуширане
(0 393) за създаване на ретуширано
копие на текущата снимка.
• Редактиране на филми (само за филми):
Редактиране на филми чрез използване
на опциите в менюто за редактиране на филми (0 81). Филмите
могат да се редактират също и с натискане на бутона P, когато
възпроизвеждането на филм е на пауза.
• Избор изпр. смарт устр./отказв.: Изберете снимки за качване в смарт
устройство (0 289).
За изход от менюто на бутона P и да се върнете към
възпроизвеждане, натиснете бутона P отново.
245
Информация за снимката
Информацията за снимката се наслагва върху изображенията, които
се показват при възпроизвеждане на снимки на цял екран.
Натиснете 1 или 3, за да сменяте информацията за снимката, както
е показано по-долу. Обърнете внимание, че „само изображение“,
данни за снимането, RGB хистограми, силно осветени елементи и
общ преглед на данните се показват само ако съответната опция е
избрана за Опции за показв. при възпроизв. (0 302). Данни за
местоположението се показват само ако е било използвано GP-1/
GP-1A при правенето на снимката (0 239).
1/ 12
1/ 12
–1. 3
1/ 4000 F2. 8
+1. 0
0,
100ND750 DSC_0001. JPG
15 / 04/ 2014 10: 02: 28
Няма (само
изображение)
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
N I KON D750
N I KON D750
246
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2014
: 10 : 02 : 28
100-1
Данни за
местоположението
M T R S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
, E X P . T U N I NG
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
, : M : T T L , + 3.
B : ---
RGB хистограма
85mm
SLOW
Общ преглед на
данните
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
Силно осветени
елементи
Hi 0. 3
0
100ND750 DSC_0001. JPG
15/ 04 / 2014 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Информация за файл
NIKON D750
:
, 1 / 4 0 0 0 , F2. 8
: , H i 0. 3
+5 / 6
: + 1. 3,
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
: S / VR -O n
: B u i l t - i n , C MD
:
S L OW
0 A : T T L , + 3. 0
:
--C
100-1
Данни за снимането
❚❚ Информация за файл
1234
5
6
1/ 12
14
13
12
100ND750 DSC_0001. JPG
15 / 04/ 2014 10: 02: 28
11
10
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
7
9 8
1 Статус на защита ................................ 257
2 Индикатор за ретуширане.............. 393
3 Качване на маркиране ..................... 290
8 Размер на изображението..............118
9 Зона на изображението във визьора
................................................................ 110
4 Точка за фокусиране 1, 2 ................... 127 10 Час на записване ......................... 28, 381
5 Конзоли на АФ зона 1 .......................... 35 11 Дата на записване....................... 28, 381
12 Текущ слот за памет ..........................119
6 Номер на кадъра/общ брой кадри
7 Качество на изображението .......... 115 13 Име на папка........................................311
14 Име на файл ......................................... 313
1 Показва се само ако Точка за фокусиране е избрано за Опции за показв. при
възпроизв. (0 302).
2 Ако снимките са направени с AF-S или с единично автоматично фокусиране по време на AF-A,
дисплеят показва точката на първоначално фокусиране. Ако снимката е направена с AF-C или с
автоматично фокусиране с непрекъснато следене, избрано по време на AF-A, точката за фокусиране
се показва, само ако за режим за избор на АФ зона е избрана опция, различна от АФ с автоматична
зона, и фотоапаратът е успял да фокусира.
247
❚❚ Силно осветени елементи
1
2
3
1 Силно осветени елементи в
изображението *
2 Номер на папка–номер на кадър
................................................................ 311
3 Текущ канал *
* Мигащите зони представляват силно осветени елементи
(зони, които могат да бъдат преекспонирани) за текущия
канал. Задръжте бутона W (S) и натиснете 4 или 2, за
да превъртате през каналите, както следва:
W (S) бутон
RGB
(всички канали)
248
R
(червено)
G
(зелен)
B
(син)
❚❚ RGB Хистограма
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Силно осветени елементи в
изображението *
2 Номер на папка–номер на
кадър .................................................... 311
3 Баланс на бялото................................ 145
Цветна температура .................. 152
Фина настройка на баланса на
бялото ......................................... 149
Ръчна потребителска настройка
....................................................... 155
4 Текущ канал *
5 Хистограма (RGB канал). Във всички
хистограми хоризонталната ос
представлява яркост на пикселите, а
вертикалната ос е брой пиксели.
6 Хистограма (червен канал)
7 Хистограма (зелен канал)
8 Хистограма (син канал)
* Мигащите зони представляват силно осветени елементи
(зони, които могат да бъдат преекспонирани) за текущия
канал. Задръжте бутона W (S) и натиснете 4 или 2, за
да превъртате през каналите, както следва:
W (S) бутон
RGB
(всички канали)
R
(червено)
G
(зелен)
B
(син)
Изключено маркирано
показване
249
A Увеличаване при възпроизвеждане
За да увеличите снимката, когато е показана
хистограмата, натиснете X (T). Използвайте
бутони X (T) и W (S), за да увеличите и
намалите и да превъртите изображението с
мултиселектора. Хистограмата ще бъде
актуализирана, така че да показва само данните
за частта от изображението, която е показана на
дисплея.
A Хистограми
Хистограмите на фотоапарата служат само за ориентир и е възможно да се
различават от онези в приложенията за обработка на изображения. По-долу
са показани примерни хистограми:
Ако изображението съдържа
обекти с широк диапазон от
яркости, разпределението на
тоновете ще е относително равно.
Ако изображението е тъмно,
разпределението на тоновете ще
бъде преместено наляво.
Ако изображението е ярко,
разпределението на тоновете ще
бъде преместено надясно.
Увеличаването на компенсацията на експозицията премества
разпределението на тоновете надясно, а намаляването го мести наляво.
Хистограмите могат да ви дадат груба идея за цялостната експозиция, когато
ярката околна светлина пречи да се видят снимките на дисплея.
250
❚❚ Данни за снимането
1
2
:
, 1 / 4 0 0 0 , F2 . 8
M T R S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O : , H i 0 . 3
3
+5 / 6
, E X P . T U N I NG : + 1 . 3 ,
4
F O C A L L E N G T H : 8 5 mm
: 85
L ENS
/ 1. 4
5
: S / VR -O n
A F / VR
: B u i l t - i n , C MD
F L ASH T YP E
6
:
S L OW
S Y N C MO D E
, : M : T T L , + 3. 0 A : T T L , + 3. 0
7
C : --B : --8
9
N I KON D750
100-1
10
1 Измерване............................................ 139 7
Скорост на затвора........................90, 93
Диафрагма........................................91, 93 8
2 Режим на снимане ..................................6 9
ISO чувствителност 1 ......................... 134
3 Компенсация на експозицията ..... 143
Фина настройка на оптималната
10
експозиция 2 ....................................... 336
11
4 Фокусно разстояние ................ 235, 432
5 Данни за обектив ............................... 235 12
6 Режим на фокусиране ...... 57, 121, 132
Намаляване на вибрациите на
обектива 3
13
14
15
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P A C E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
CLAR I TY
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
N I KON D750
11
12
Тип светкавица .......................... 180, 433
Режим на командния модул........... 348
Режим на светкавицата...........181, 183
Управление на светкавицата
.............................................. 347, 435, 437
Компенсация на светкавицата ......188
Име на фотоапарата
Зона на изображението във визьора
................................................................ 110
Номер на папка–номер на кадър
................................................................ 311
: AU T O 1 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
: +1
:0
:0
:0
:0
, 0
100-1
13 Баланс на бялото................................ 145 14 Цветово пространство ..................... 314
Цветна температура .................. 152 15 Picture Control 4 ................................... 165
Фина настройка на баланса на
бялото ......................................... 149
Ръчна потребителска настройка
....................................................... 155
251
16
17
18
19
20
21
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
WARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
N I KON D750
100-1
16 Намаляване на шума при високо ISO 19 Контрол на винетирането...............315
................................................................ 317 20 История на ретуширането .............. 393
Намаляване на шума при дълга
21 Коментар за изображение.............. 384
експозиция ........................................ 317
17 Активен D-Lighting ............................ 175
18 Сила на HDR ......................................... 177
22
23
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
N I KON D750
22
Име на фотографа 5 ........................... 385
100-1
23 Притежател на авторските права 5
................................................................ 385
1 Показва се в червено, ако снимката е била направена с включена автоматична настройка на ISO
чувствителност.
2 Показва се, ако Потребителска настройка b6 (Фина настр. оптим. експозиция, 0 336) е
зададено на стойност, различна от нула за всеки метод на измерване.
3 Показва се само ако е поставен обектив за намаляване на вибрациите.
4 Показаните елементи варират според избрания Picture Control.
5 Четвъртата страница на данните за снимането се показва само ако е записана информация за
авторските права със снимката, както е описано на стр. 385.
252
❚❚ Данни за местоположението * (0 239)
1
2
3
4
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2014
: 10 : 02 : 28
N I KON D750
1 Географска ширина
2 Географска дължина
100-1
3 Надморска височина
4 Координирано универсално време
(UTC)
* Данните за филмите са за началото на заснемането.
253
❚❚ Общ преглед на данните
12 3 4 5
1/ 12
–1. 3
1/ 4000 F2. 8
+1. 0
0,
16
NIKON D750
Hi 0. 3
85mm
SLOW
6
17 18 19 20 21
22
7
Hi 0. 3
85mm
1/ 4000 F2. 8
8 29
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
23
28
0,
0
0
100ND750 DSC_0001. JPG
15/ 04 / 2014 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
27
9
26 25
24
15 14 13 12 1110
1 Номер на кадъра/общ брой
изображения
2 Качване на маркиране ..................... 290
3 Статус на защита ................................ 257
16 Текущ слот за памет .......................... 119
17 Измерване............................................ 139
18 Режим на снимане ..................................6
19
4 Индикатор за ретуширане.............. 393 20
5 Име на фотоапарата
21
6 Индикатор за коментар за
22
изображение...................................... 384
23
7 Индикатор за данни за
24
местоположението .......................... 239
25
8 Хистограма, показваща
26
разпределението на тоновете в
27
изображението (0 250).
9
10
11
12
13
14
Скорост на затвора........................90, 93
Диафрагма........................................91, 93
ISO чувствителност * .......................... 134
Фокусно разстояние ................ 235, 432
Активен D-Lighting ............................ 175
Picture Control......................................165
Цветово пространство .....................314
Режим на светкавицата........... 181, 183
Баланс на бялото................................145
Цветна температура ..................152
Качество на изображението .......... 115
Фина настройка на баланса на
Размер на изображението.............. 118
бялото .........................................149
Зона на изображението във визьора
Ръчна потребителска настройка
................................................................ 110
.......................................................155
Име на файл ......................................... 313 28 Компенсация на светкавицата ...... 188
Час на записване......................... 28, 381
Режим на командния модул........... 348
Име на папка ....................................... 311 29 Компенсация на експозицията ..... 143
15 Дата на записване....................... 28, 381
* Показва се в червено, ако снимката е била направена с включена автоматична настройка на ISO
чувствителност.
254
Поглед отблизо: Увеличаване при
възпроизвеждане
Натиснете бутона X (T), за да увеличите
изображението, показано във
възпроизвеждане на снимки на цял екран.
Докато увеличението е активирано, може
да се извършват следните операции:
X (T) бутон
За да
Използвайте
Увеличаване
или намаляване
X (T)/
W (S)
Разглеждане на
други части от
изображението
Описание
Натиснете
X (T), за да
увеличите
изображения
във формат
36 × 24 (3 : 2) до
горна граница
от
приблизително 38× (големи изображения),
28× (средни изображения) или 19× (малки
изображения). Натиснете W (S), за да
намалите. Докато снимката е увеличена,
използвайте мултиселектора за преглед на
зони от изображението, които не се виждат
на дисплея. Натиснете и задръжте
мултиселектора, за да превъртате бързо
към други зони на кадъра. Навигационният
прозорец се показва, когато
съотношението на увеличение се промени;
видимата в момента зона е означена с
жълта рамка. Лентата под навигационния
прозорец показва съотношението на
увеличение и става зелена при
съотношение 1 : 1.
255
За да
Използвайте
Избор на лица
Завъртете главния диск за управление, за
да разгледате същото място в други снимки
при текущото съотношение на увеличение.
Функцията увеличаване при
възпроизвеждане се отменя при показване
на филм.
Преглед на
други
изображения
Връщане към
режим на
снимане
256
Описание
Лицата, които
са разпознати
по време на
увеличение, се
маркират с
бели рамки в
навигационния
прозорец.
Завъртете диска за подкоманди, за да
видите други лица.
/K
Натиснете спусъка наполовина или
натиснете бутона K за изход в режима на
снимане.
Защита на снимки от изтриване
При възпроизвеждане на цял екран, увеличение, миниатюра и
календар натиснете бутона L (U) за защитаване на текущата
снимка от изтриване по невнимание. Защитените файлове са
маркирани с иконата P и не могат да бъдат изтрити с бутона O (Q)
или опцията Изтриване от менюто за възпроизвеждане. Имайте
предвид, че защитените изображения ще бъдат изтрити при
форматиране на картата с памет (0 375). За да премахнете защитата
от снимка, така че да може да бъде изтрита, покажете снимката или
я маркирайте и натиснете бутона L (U).
L (U) бутон
A Премахване на защитата от всички изображения
За да свалите защитата от всички изображения в папката или папките,
избрани в момента в менюто Папка с изображ. за възпроиз., натиснете
едновременно бутоните L (U) и O (Q) за около две секунди по време на
възпроизвеждане.
257
Изтриване на снимки
За да изтриете снимка, показана при възпроизвеждане на снимки на
цял екран или маркирана в списъка с миниатюри, натиснете бутона
O (Q). За да изтриете няколко избрани снимки, всички снимки,
направени на избраната дата или всички снимки в текущата папка с
изображения за възпроизвеждане, използвайте опцията
Изтриване в менюто за възпроизвеждане. Щом веднъж бъдат
изтрити, снимките не могат да бъдат възстановени. Обърнете
внимание, че защитените или скритите снимки не могат да се
изтриват.
Възпроизвеждане на снимки на цял екран,
миниатюра и календар
Натиснете бутона O (Q), за да изтриете текущата снимка.
1 Натиснете бутона O (Q).
Ще се покаже диалогов прозорец за
потвърждение.
Бутон O (Q)
2 Натиснете отново бутона O (Q).
За да изтриете снимката, натиснете
бутона O (Q). За изход без изтриване на
снимката натиснете бутона K.
Бутон O (Q)
258
A Възпроизвеждане на календара
По време на възпроизвеждане на календар, можете да изтриете всички
снимки, направени на избраната дата като маркирате датата в списъка с
дати и натиснете бутона O (Q) (0 244).
A Вижте също
Опцията След изтриване в менюто за възпроизвеждане определя дали да
се показва следващото или предишното изображение, след като е изтрито
изображение (0 307).
259
Меню за възпроизвеждане
Опцията Изтриване в менюто за възпроизвеждане съдържа
следните опции. Имайте предвид, че в зависимост от броя на
изображенията, изтриването може да отнеме известно време.
Опция
Q
Избрани
n
Избор на дата
R
Всички
Описание
Изтриване на избраните снимки.
Изтриване на всички снимки, направени на избраната
дата (0 261).
Изтриване на всички снимки
в папката, избрана за
възпроизвеждане в момента
(0 300). Ако са поставени две
карти, можете да изберете
картата, от която да се
изтрият снимките.
❚❚ Избрани: Изтриване на избраните снимки
1 Изберете снимки.
Използвайте мултиселектора, за да
маркирате снимка, и натиснете бутона
W (S) за избор или отмяна на избора.
Избраните снимки са маркирани с икона
O. Повторете по желание, за да изберете
допълнителни снимки.
260
W (S) бутон
2 Изтрийте избраните снимки.
Натиснете J. Ще се покаже диалогов
прозорец за потвърждение; маркирайте
Да и натиснете J.
❚❚ Избор на дата: изтриване на снимките, направени на избраната
дата
1 Избор на дати.
Маркирайте дата и натиснете 2 за
избор на всички снимки, направени на
маркираната дата. Избраните снимки са
маркирани с икона M. Повторете, както
желаете, за избор на още дати; за отмяна
на избора на дата, маркирайте и
натиснете 2.
2 Изтрийте избраните снимки.
Натиснете J. Ще се покаже диалогов
прозорец за потвърждение; маркирайте
Да и натиснете J.
261
Връзки
Инсталиране на ViewNX 2
Инсталирайте предоставения софтуер, за да показвате и
редактирате снимки и филми, които са копирани на компютъра ви.
Преди да инсталирате ViewNX 2, уверете се, че компютърът ви
отговаря на системните изисквания на стр. 264. Инсталирайте найновата версия на ViewNX 2, която може да бъде изтеглена от уеб
сайтовете, посочени на стр. xxiii, тъй като по-старите версии, които
не поддържат D750, може да не са способни да трансферират NEF
(RAW) изображенията правилно.
1 Пуснете инсталатора.
Стартирайте компютъра, сложете инсталационния диск и
пуснете инсталатора. Ще се покаже диалогов прозорец за избор
на език. Ако желаният език не е наличен, щракнете върху Region
Selection (Избор на регион), за да изберете друг (функцията за
избор на регион не е налична в европейската версия на
продукта).
q Изберете регион (ако е необходимо)
w Изберете език
e Натиснете Next
(Напред)
262
2 Стартирайте инсталатора.
Щракнете върху Install (Инсталиране) и следвайте
инструкциите на екрана.
Щракнете върху Install
(Инсталиране)
3 Затворете инсталатора.
Windows
Mac
Щракнете върху Yes (Да)
Щракнете върху OK
4 Извадете инсталационния диск от CD-ROM устройството.
A Разглеждане на уеб сайта на Nikon
За да посетите уеб сайта на Nikon след инсталиране на ViewNX 2, изберете
All Programs (Всички програми) > Link to Nikon (Връзка към Nikon) от
стартовото меню на Windows (изисква се връзка с интернет).
263
A Системни изисквания
Windows
• Снимки: Intel Celeron, Pentium 4 или серия Core, 1,6 GHz или
по-добър
• Филми (възпроизвеждане): Pentium D 3,0 GHz или по-добър;
препоръчва се Intel Core i5 или по-добър за гледане на
Процесор
филми с размер на кадъра 1280 × 720 или повече при
кадрова честота 30 кадъра/сек. или повече или за
гледане на филми с размер на кадъра 1920 × 1080 или
повече
• Филми (редактиране): Intel Core i5 или по-добър
Операционна Предварително инсталирани версии на Windows 8.1,
система *
Windows 7 и Windows Vista
• 32-битова версия на Windows 8.1, Windows 7 или Windows Vista: 1 GB
Оперативна
или повече (препоръчва се 2 GB или повече)
памет (RAM) • 64-битова версия на Windows 8.1, Windows 7 или Windows Vista: 2 GB
или повече (препоръчва се 4 GB или повече)
Място на
Свободен минимум 1 GB на системния диск (препоръчва се
твърдия диск 3 GB или повече)
• Разделителна способност: 1024 × 768 пиксела (XGA) или повече
Графика
(препоръчва се 1280 × 1024 пиксела или повече)
• Цвят: 24-битов цвят (истински цвят) или повече
Изисква се вграден USB порт. Софтуерът може да не работи
Интерфейс по очаквания начин, ако фотоапаратът е свързан през USB
хъб.
* Вижте уеб сайтовете, изброени на стр. xxiii, за най-актуалната информация относно поддържаните
операционни системи.
264
Процесор
Операционна
система *
Оперативна
памет (RAM)
Място на
твърдия диск
Графика
Интерфейс
Mac
• Снимки: серия Intel Core или Xeon
• Филми (възпроизвеждане): Core Duo 2 GHz или по-добър;
препоръчва се Intel Core i5 или по-добър за гледане на
филми с размер на кадъра 1280 × 720 или повече при
кадрова честота 30 кадъра/сек. или повече или за
гледане на филми с размер на кадъра 1920 × 1080 или
повече
• Филми (редактиране): Intel Core i5 или по-добър
OS X 10.9, 10.8 или 10.7
2 GB или повече (препоръчва се 4 GB или повече)
Свободен минимум 1 GB на системния диск (препоръчва се
3 GB или повече)
• Разделителна способност: 1024 × 768 пиксела (XGA) или повече
(препоръчва се 1280 × 1024 пиксела или повече)
• Цвят: 24-битов цвят (милиони цветове) или повече
Изисква се вграден USB порт. Софтуерът може да не работи
по очаквания начин, ако фотоапаратът е свързан през USB
хъб.
* Вижте уеб сайтовете, изброени на стр. xxiii, за най-актуалната информация относно поддържаните
операционни системи.
265
Използване на ViewNX 2
Копиране на снимки на компютъра
Преди да продължите, уверете се, че сте инсталирали софтуера на
предоставения диск на ViewNX 2 (0 262).
1 Свържете USB кабела.
След като изключите фотоапарата и се уверите, че има поставена
карта с памет, свържете предоставения USB кабел, както е
показано, и включете фотоапарата.
A Използвайте надежден източник на захранване
За да сте сигурни, че прехвърлянето на данни няма да бъде прекъснато,
уверете се, че батерията на фотоапарата е напълно заредена.
A Свързване на кабели
Винаги изключвайте фотоапарата, преди да свързвате или разкачвате
интерфейсни кабели. Не прилагайте сила и не се опитвайте да вкарвате
конекторите под ъгъл.
D По време на прехвърлянето
Не изключвайте фотоапарата и не изключвайте USB кабела, докато се
изпълнява прехвърлянето.
D USB хъбове
Свържете фотоапарата директно към компютъра; не свързвайте кабела
посредством USB хъб или клавиатура.
266
2 Стартирайте компонента Nikon Transfer 2 в ViewNX 2.
Ако се появи съобщение, което ви подканва да изберете
програма, изберете Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Ако се покаже следният диалогов прозорец, изберете Nikon Transfer 2,
както е описано по-долу.
1 Под Import pictures and videos
(Импортиране на снимки и филми),
щракнете върху Change program
(Смяна на програмата). Ще се покаже
диалогов прозорец за избор на
програма; изберете Import File using
Nikon Transfer 2 (Импортиране на файл с помощта на
Nikon Transfer 2) и щракнете върху OK.
2 Щракнете двукратно върху Import File (Импортиране на файл).
A Windows 8.1
При свързване на фотоапарата
Windows 8.1 може да покаже подкана за
автоматично изпълнение. Натиснете или
щракнете върху диалоговия прозорец и
после натиснете или щракнете върху
Import File/Nikon Transfer 2
(Импортиране на файл/Nikon Transfer 2),
за да изберете Nikon Transfer 2.
267
3 Щракнете върху Start Transfer (Стартиране на
прехвърлянето).
Ако са избрани настройки по подразбиране, снимките от картата
с памет ще бъдат копирани на компютъра.
Start Transfer (стартиране на
прехвърлянето)
4 Прекъснете връзката.
Когато прехвърлянето приключи, изключете фотоапарата и
разкачете USB кабела.
A Ръчно стартиране на ViewNX 2
• Windows: Щракнете двукратно върху прекия път за ViewNX 2 на работния
плот.
• Mac: Щракнете върху иконата на ViewNX 2 в лентата с икони.
A За повече информация
Прочетете помощната секция онлайн, за да получите повече информация
относно използването на ViewNX 2.
A Capture NX-D
Използвайте софтуера Capture NX-D на Nikon, за да ретуширате снимки или
променяте настройките на NEF (RAW) снимки и да ги запишете в други
формати. Capture NX-D също предлага опция за изтриване на следи от прах
от изображението, която премахва артефакти по изображението,
причинени от прах във вътрешността на фотоапарата. Capture NX-D е
налично за изтегляне от връзка в инсталатора на ViewNX 2 (0 262).
268
Ethernet и безжични мрежи
Комуникационното устройство UT-1 (0 442), предлагано като
опция, може да се използва за качване на снимки в компютър или на
ftp сървър. Фотоапаратът се свързва към UT-1 чрез USB кабела,
предоставен с фотоапарата, а на свой ред UT-1 се свързва към
мрежата чрез Ethernet кабел или предлагания като опция безжичен
предавател WT-5 (0 442). Предлаганите като опция
комуникационни устройства и безжични предаватели поддържат
следните режими:
Режим
Качване на FTP
Прехвърляне на
изображения
Контрол на
фотоапарата
HTTP сървър
Функция
Качване вече направените снимки и филми в компютър
или на ftp сървър или качване на нови снимки при
заснемането им.
Управлявайте фотоапарата чрез предлагания като опция
софтуер Camera Control Pro 2 и записвайте нови снимки и
фирми директно на компютъра.
Гледайте и правете снимки дистанционно, като
използвате компютър с браузър или iPhone.
За информация относно използването на предлаганите като опция
комуникационни устройства и безжични предаватели направете
справка в ръководствата, предоставени със съответните
устройства. Не забравяйте да актуализирате до най-новите версии
на фърмуера и съответния софтуер на устройствата.
269
D
Качване на изображение
След като веднъж е установена връзка с UT-1, бутонът P работи по време на
възпроизвеждане, за да изберете снимки за качване във ftp и режими за
прехвърляне на изображения (когато е свързан UT-1 е активно само
качването). Други действия за възпроизвеждане, които използват бутона P,
като Сравняване едно до друго (0 419), не могат да се извършват. За да
възстановите нормалната работа, изтрийте профила на мрежата, както е
описано в ръководството на UT-1.
D По време на прехвърлянето
Филми не могат да се заснемат и възпроизвеждат, когато е свързано UT-1 и
има или оставащи изображения за изпращане, или текущо прехвърляни
изображения чрез Ethernet или безжична мрежа.
A Филми
Филми могат да се качват чрез Ethernet или безжични мрежи в режим на
прехвърляне. Отбележете обаче, че филми не могат да се качват чрез
функциите Автоматично изпращане или Папка за изпращане в менюто
Опции.
D Режим на HTTP сървър
Фотоапаратът не може да се използва за заснемане или гледане на филми в
режим на HTTP сървър.
A Безжични предаватели WT-5
Принципните разлики между WT-5 и WT-5A/B/C/D/E са в броя на
поддържаните канали; освен ако не е посочено друго, всички препратки
към WT-5 се отнасят и за WT-5A/B/C/D/E.
270
Отпечатване на снимки
Избраните JPEG изображения могат да бъдат отпечатани на принтер
PictBridge (0 488), свързан директно към фотоапарата.
Свързване на принтера
Свържете фотоапарата чрез предоставения USB кабел. Не
прилагайте сила и не се опитвайте да вкарвате конекторите под
ъгъл.
Когато фотоапаратът и принтерът се включат, на дисплея ще се
покаже приветствен екран, последван от дисплея за
възпроизвеждане PictBridge.
D USB хъбове
Свържете фотоапарата директно към принтера; не свързвайте кабела
посредством USB хъб.
D Избиране на снимки за отпечатване
Снимките NEF (RAW) (0 115) не могат да се избират за печат. Могат да се
създадат JPEG копия на изображенията NEF (RAW) чрез опцията NEF (RAW)
обработване в менюто за ретуширане (0 406).
A Отпечатване чрез директна USB връзка
Уверете се, че батерията е напълно заредена, или използвайте
допълнителен захранващ адаптер и конектор за захранването. Когато
правите снимки, които ще се печатат чрез директна USB връзка, задайте
Цветово пространство на sRGB (0 314).
271
Отпечатване на снимки една по една
1 Покажете желаната снимка.
Натиснете 4 или 2, за да видите още снимки. Натиснете бутона
X (T), за да увеличите текущия кадър (натиснете K, за да
излезете от увеличението). За да видите миниатюри, натиснете
бутона W (S). Използвайте мултиселектора за маркиране на
снимки или натиснете отново W (S), за да покажете
маркираната снимка на цял екран.
2 Регулирайте опциите за печат.
Натиснете J за показване на следните елементи, а след това
натиснете 1 или 3, за да маркирате елемент, и 2, за да
прегледате опциите (показват се само опциите, поддържани от
текущия принтер; за да използвате опцията по подразбиране,
изберете По подразбиране на принтера). След като изберете
опция, натиснете J, за да се върнете към менюто с настройки на
принтера.
Опция
Размер на
страницата
Брой копия
Рамка
Дата/час
Изрязване
272
Описание
Избира размер на страницата.
Тази опция се показва само когато снимките се отпечатват
една по една. Натиснете 1 или 3, за да изберете броя на
копията (максимум 99).
Изберете дали снимките да се поставят в бели рамки.
Изберете дали часът и датата на заснемане да се
отпечатват върху снимката.
Тази опция се показва само когато снимките се отпечатват
една по една. За изход без изрязване маркирайте Без
изрязване и натиснете J. За изрязване на текущата
снимка маркирайте Изрязване и натиснете 2. Ще се появи
диалогов прозорец за избор на изрязваната част.
Натиснете X (T), за да увеличите размера на
изрязваната част, W (S), за да го намалите, и използвайте
мултиселектора, за да позиционирате изрязваната част.
Имайте предвид, че качеството на печата може да се
влоши, ако малки изрязани части се отпечатват в големи
размери.
3 Започване на печата.
Изберете Започване на печата и натиснете J за започване на
печата. За отказ преди всички копия да се отпечатат, натиснете
J.
A Вижте също
Вижте стр. 476 за информация какво да направите, ако се появи грешка при
печатане.
273
Отпечатване на множество снимки
1 Покажете менюто PictBridge.
Натиснете бутона G на дисплея за възпроизвеждане на
PictBridge.
2 Изберете опция.
Маркирайте една от следващите опции и натиснете 2.
• Избор за печат: Изберете снимки за отпечатване. Използвайте
мултиселектора, за да маркирате снимки (за да видите
изображения на други места, натиснете бутона X/T) и,
докато държите натиснат бутона W (S), натиснете 1 или 3,
за да изберете броя разпечатки (макс. 99). За да отмените
избора на снимка, задайте броя копия на нула.
• Избор на дата: Отпечатване на едно копие от всички снимки,
направени на избраните дати. Натиснете 1 или 3, за да
маркирате дати, и натиснете 2 за избор или отмяна на избора.
За разглеждане на снимките, направени на избраната дата,
натискане W (S). Използвайте мултиселектора за превъртане
на снимките или натиснете и задръжте X (T), за да покажете
текущата снимка на цял екран. Натиснете W (S) отново, за да
се върнете към диалоговия прозорец за избор на дати.
• Печат (DPOF): Отпечатва текущата поръчка за печат (0 275). Редът
може да бъдат разглеждан и модифициран преди печатане,
както е описано в описанието за Избор за печат по-горе.
• Отпечатв. контактни копия: За създаване на контактни копия на
всички JPEG снимки на картата с памет, продължете към
стъпка 3. Обърнете внимание, че ако картата с памет съдържа
повече от 256 снимки, само първите 256 снимки ще се
отпечатат. Ще се покаже предупреждение, ако размерът на
страницата, избран в стъпка 3, е прекалено малък за
отпечатването на контактни копия.
274
3 Регулирайте опциите за печат.
Регулирайте настройките на принтера, както е описано в
стъпка 2 на страница 272.
4 Започване на печата.
Изберете Започване на печата и натиснете J за започване на
печата. За отказ преди всички копия да се отпечатат, натиснете
J.
Създаване на поръчка за печат DPOF
Опцията Поръчка за печат DPOF в менюто за възпроизвеждане се
използва за създаване на цифрови „поръчки за печат“ за
съвместими с PictBridge принтери и устройства, които поддържат
DPOF (0 488).
1 Изберете Поръчка за печат DPOF >
Избор/задаване.
Изберете Поръчка за печат DPOF в
менюто за възпроизвеждане, после
маркирайте Избор/задаване и
натиснете 2 (за да премахнете всички
снимки от поръчката за печат, изберете
Отмяна избор на всички).
2 Изберете снимки.
Използвайте мултиселектора, за да
превъртите снимки (за да видите
текущата снимка на цял екран,
натиснете и задръжте бутона X/T) и,
докато държите натиснат бутона
W (S), натиснете 1 или 3, за да
изберете броя разпечатки (максимум 99). За да отмените избора
на снимка, задайте броя копия на нула. Натиснете J, когато са
избрани всички желани снимки.
275
3 Изберете опции за отпечатък.
Маркирайте една от следните опции и
натиснете 2, за включите или
изключите маркираната опция.
• Печат на данни за снимането: Отпечатайте
скоростта на затвора и отвора на
диафрагмата на всички снимки от
поръчката за печат.
• Печат на датата: Отпечатайте датата на заснемане на всички
снимки от поръчката за печат.
4 Завършете поръчката за печат.
Натиснете J, за да завършите поръчката за печат.
D Поръчка за печат DPOF
За да отпечатате текущата поръчка за печат, когато фотоапаратът е
свързана към принтер PictBridge, изберете Печат (DPOF) в менюто
PictBridge и следвайте стъпките в „Отпечатване на множество снимки“, за да
модифицирате и отпечатате текущата поръчка (0 274). Опциите за DPOF
„Печат на датата“ и „Печат на данни за снимането“ не се поддържат при
отпечатване чрез директна USB връзка. За да отпечатате датата на
заснемане върху снимките в текущата поръчка за печат, използвайте
опцията на PictBridge „Дата/час“.
Опцията Поръчка за печат DPOF не може да се използва, ако няма
достатъчно място на картата с памет за съхранение на поръчката за печат.
Снимките NEF (RAW) (0 115) не могат да се избират с тази опция. Могат да се
създадат JPEG копия на изображенията NEF (RAW) чрез опцията NEF (RAW)
обработване в менюто за ретуширане (0 406).
Поръчките за печат може да не се отпечатат правилно, ако изображенията
са изтрити посредством компютър или друго устройство след създаването
на поръчката.
276
Разглеждане на снимки на телевизор
Може да се използва предлаганият като опция HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) кабел (0 442) или HDMI кабел тип C (продава се
отделно от други производители) за свързване на фотоапарата към
видео устройства с висока разделителна способност. Винаги
изключвайте фотоапарата, преди да свържете или разкачите HDMI
кабела.
Свързване към устройство с
висока разделителна
способност (изберете кабел
с конектор за HDMI
устройство)
Свързване към фотоапарата
Превключете устройството на HDMI канала, включете фотоапарата и
натиснете бутона K. По време на възпроизвеждане изображенията
ще се показват на екрана на телевизора. Силата на звука може да се
регулира чрез бутоните за управление на телевизора; контролите
на фотоапарата не могат да се използват.
A Възпроизвеждане на телевизор
При продължително възпроизвеждане се препоръчва използването на
захранващ адаптер и конектор на захранването (продава се отделно). Ако
краищата на снимките не се виждат на екрана на телевизора, изберете 95%
за HDMI > Усъвършенстван > Размер на изходящия дисплей (0 279).
277
HDMI опции
Опцията HDMI в менюто за настройки (0 374) контролира
изходната разделителна способност и други усъвършенствани
HDMI опции и може също да се използва за активиране на
фотоапарата за дистанционно управление от устройства,
поддържащи HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–
Consumer Electronics Control, стандарт, който позволява HDMI
устройства да се използват за управление на периферните
устройства, към които са свързани).
❚❚ Изходна разделит. способност
Изберете формат за показване на
изображенията на HDMI устройството. Ако
е избрано Автоматична, фотоапаратът
автоматично ще избира подходящия
формат.
❚❚ Управление на устройството
Ако е избрано Вкл. за HDMI >Управление на устройството, когато
фотоапаратът е свързан към телевизор, поддържащ HDMI-CEC и
фотоапаратът и телевизорът са включени, дистанционното на
телевизора може да се използвам вместо мултиселектора на
фотоапарата и бутона J по време на възпроизвеждане на снимки
на цял екран и слайдшоута. Ако Изкл. е избрано, дистанционното на
телевизора не може да се използва за контрол на фотоапарата.
278
❚❚ Усъвършенстван
Опция
Изходен обхват
Размер на
изходящия
дисплей
Описание
Автоматично се препоръчва за повечето ситуации. Ако
фотоапаратът не може да определи правилния изходен
обхват за RGB видео сигнал за HDMI устройството, можете
да изберете следните опции:
• Ограничен обхват: За устройства с входящ обхват на RGB
сигнала от 16 до 235. Изберете тази опция, ако забележите
загуба на детайлност в сенките.
• Пълен обхват: За устройства с входящ обхват на RGB сигнала
от 0 до 255. Изберете тази опция, ако сенките са „измити“
или твърде ярки.
Изберете хоризонтално и вертикално покритие на кадъра
за HDMI изход от 95% до 100%.
Ако Изкл. е избрано, когато фотоапаратът е свързан към
Дисплей на
HDMI устройство, информацията за снимането не се показва
екрана в live view
на дисплея по време на снимане с live view.
Изберете Вкл., за да дублирате HDMI картината на дисплея
на камерата, Изкл., за да изключите дисплея на камерата и
Двоен дисплей
пестите енергия. Двоен дисплей се включва автоматично,
когато Дисплей на екрана в live view е Изкл.
279
A HDMI и Live View
Когато фотоапаратът е свързан чрез HDMI cable, HDMI екраните могат да се
използват за правене на снимки и видеоклипове с live view (преглед в
реално време) (0 65, 78). Обърнете внимание, че, ако 1920×1080; 60p е
избрано за Размер кадър/кадрова честота в менюто за снимане (0 319),
избраната настройка ще се отрази в HDMI извеждането по време на
заснемането на филм, само ако са изпълнени всички от следните условия:
Автоматична или 1080p (последоват. развивка) е избрано за HDMI >
Изходна разделит. способност, 100% е избрано за HDMI >
Усъвършенстван > Размер на изходящия дисплей и Изкл. е избрано за
HDMI > Усъвършенстван > Дисплей на екрана в live view (0 279). При
други настройки изходната разделителна способност, размерът на екрана
или кадровата честота могат да са различни от избраните в менютата на
фотоапарата.
A HDMI-CEC устройства
Когато фотоапаратът е свързан с HDMI-CEC устройство, ) ще се появи на
контролния панел на мястото на броя на оставащите експозиции за запис.
A Управление на устройството
Разгледайте ръководството на телевизора за подробности.
280
Wi-Fi
Какво може да направи Wi-Fi за вас
Фотоапаратът може да се свърже чрез Wi-Fi безжични мрежи към
смарт устройство, работещо със специализираното приложение
Wireless Mobile Utility на Nikon. Смарт устройството може да се
използва за управление на фотоапарата и за дистанционно правене
на снимки или снимките могат да бъдат изтеглени от фотоапарата на
смарт устройството и споделени по интернет. Снимките могат също
да се прехвърлят от фотоапарата към смарт устройството (0 289).
Изтеглете снимки
Споделете снимки
Дистанционно управление
Разгледайте ръководството на Wireless Mobile Utility за подробности
(0 283).
A Wi-Fi
Wi-Fi е наличен само с D750. D750 (K) не поддържа Wi-Fi.
281
Достъп до фотоапарата
Преди да се свържете чрез Wi-Fi (безжична локална мрежа),
инсталирайте Wireless Mobile Utility на вашето Android или iOS смарт
устройство. Инструкциите за достъп до фотоапарата варират
според тип на връзката, използвана от смарт устройството.
Android
• Бутон за конфигуриране на WPS: Ако смарт устройството поддържа
бутон за конфигуриране на WPS (т.е. има опция за WPS button
connection (бутон за WPS връзка) в своето меню за Wi-Fi
settings (Wi-Fi настройки)), можете да използвате този метод за
връзка със смарт устройството (0 284)
• WPS с въвеждане на ПИН: Ако смарт устройството поддържа WPS,
можете да използвате фотоапарата, за да установите връзка като
въведете ПИН-а, показан от смарт устройството (0 285)
• Преглед на SSID: Ако фотоапаратът не поддържа WPS, можете да се
свържете като изберете SSID на фотоапарата на смарт
устройството (0 286)
iOS
• Преглед на SSID: Свържете се чрез избирането на SSID на
фотоапарата на смарт устройството (0 286)
D Сигурност
Ако не използвате WPS при свързване за пръв път, връзката няма да бъде
защитена с парола или друга форма на сигурност. Настройките за сигурност
могат да бъдат конфигурирани в Wireless Mobile Utility, след като веднъж е
установена връзка. Повече информация може да бъде намерена в
ръководството за Wireless Mobile Utility, което е налично за изтегляне в pdf
формат от следните интернет адреси:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
282
A Инсталиране на Wireless Mobile Utility
1 Намерете приложението.
Свържете смарт устройството с услугите на Google Play, App Store или
друг магазин за приложения и потърсете „Wireless Mobile Utility“. За
повече информация, вижте ръководството, предоставено със смарт
устройството.
2 Инсталирайте приложението.
Прочетете описанието на приложението и инсталирайте приложението.
PDF ръководство за Wireless Mobile Utility е налично за изтегляне от
следните интернет адреси:
•Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
•iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
283
WPS (само Android)
1 Активирайте вградения Wi-Fi на
фотоапарата.
Маркирайте Wi-Fi в менюто за
настройки и натиснете 2. Маркирайте
Мрежова връзка и натиснете 2, след
това маркирайте Активиране и
натиснете J. Изчакайте няколко
секунди, за да се активира Wi-Fi.
2 Свързване.
Активирайте WPS button connection (бутон за WPS връзка) на
фотоапарата и смарт устройството:
• Фотоапарат: Маркирайте Мрежови
настройки и натиснете 2.
Маркирайте Бутон за
конфигуриране на WPS и натиснете
2, за да подготвите фотоапарата за
WPS връзка. Фотоапаратът ще изчака
за около две минути за заявка за WPS
връзка от смарт устройството. За да
удължите времето за изчакване,
натиснете J.
• Смарт устройство: Изберете Wi-Fi settings (Wi-Fi настройки) >
WPS button connection (бутон за WPS връзка).
284
3 Стартирайте Wireless Mobile Utility.
Стартирайте Wireless Mobile Utility на смарт устройството. Ще се
покаже главният прозорец.
Въвеждане на ПИН (само Android)
1 Активирайте вградения Wi-Fi на
фотоапарата.
Маркирайте Wi-Fi в менюто за
настройки и натиснете 2. Маркирайте
Мрежова връзка и натиснете 2, след
това маркирайте Активиране и
натиснете J. Изчакайте няколко
секунди, за да се активира Wi-Fi.
2 Изберете Мрежови настройки > WPS с въвеждане на ПИН.
Маркирайте Мрежови настройки и
натиснете 2.
Маркирайте WPS с въвеждане на ПИН
и натиснете 2.
285
3 Въведете ПИН.
Въведете ПИН, показан от смарт устройството. Натиснете 4 или
2, за да маркирате цифри, и натиснете 1 или 3 за промяна.
Натиснете J, когато приключите с въвеждането.
4 Стартирайте Wireless Mobile Utility.
Стартирайте Wireless Mobile Utility на смарт устройството. Ще се
покаже главният прозорец.
SSID (Android и iOS)
1 Активирайте вградения Wi-Fi на
фотоапарата.
Маркирайте Wi-Fi в менюто за
настройки и натиснете 2. Маркирайте
Мрежова връзка и натиснете 2, след
това маркирайте Активиране и
натиснете J. Изчакайте няколко
секунди, за да се активира Wi-Fi.
286
2 Покажете SSID на фотоапарата.
Маркирайте Мрежови настройки и
натиснете 2.
Маркирайте Преглед на SSID и
натиснете 2.
3 Изберете SSID на фотоапарата.
Изберете SSID на фотоапарата в списъка от мрежи, показан от
смарт устройството.
4 Стартирайте Wireless Mobile Utility.
Стартирайте Wireless Mobile Utility на смарт устройството. Ще се
покаже главният прозорец.
287
❚❚ Прекъсване на връзката
Wi-Fi може да се деактивира от:
• Изберете Wi-Fi > Мрежова връзка > Деактивиране в менюто за
настройки на фотоапарата
• Започнете запис на филм
• Свързване на опционално UT-1 комуникационно устройство
• Изключване на фотоапарата
❚❚ Възстановяване на настройките по подразбиране
За да възстановите мрежовите настройки по подразбиране,
изберете Wi-Fi > Мрежови настройки > Нулиране мрежови
настр. Ще се покаже прозорец за потвърждение; маркирайте Да и
натиснете J, за да възстановите мрежовите настройки по
подразбиране.
A Wi-Fi дисплеят
Докато Wi-Fi е активиран, на контролния панел
свети икона g. Иконата ще спре да свети, след
като връзката бъде установена и фотоапаратът
започне да обменя данни със смарт
устройството.
D Wi-Fi
Прочетете предупрежденията на страници xxiv до xxv преди да използвате
функцията Wi-Fi. За да деактивирате Wi-Fi на места, където използването му
е забранено, изберете Wi-Fi > Мрежова връзка > Деактивиране в менюто
за настройки на фотоапарата. Обърнете внимание, че Eye-Fi картите не
могат да бъдат използвани, докато Wi-Fi е активиран, и че таймерът за
готовност няма се изключи, докато приложението Wireless Mobile Utility на
смарт устройството комуникира с фотоапарата. Ако в продължение на
около 5 минути не бъдат обменени никакви данни, таймерът за готовност
ще се изключи. Функцията Wi-Fi на фотоапарата е налична, само когато е
поставена карта с памет и не може да се използва, когато са свързани USB
или HDMI кабел. За да избегнете спиране на захранването по време на
връзка, заредете батерията, преди активирането на мрежова връзка.
288
Избиране на снимки за качване
Следвайте стъпките по-долу, за да изберете снимки за качване на
смарт устройството. Филми не могат да се избират за качване.
Избиране на отделни снимки за качване
1 Изберете изображение.
Покажете изображението или го маркирайте в списъка с
миниатюри при възпроизвеждане на миниатюри или календар.
2 Показване на опциите за
възпроизвеждане.
Натиснете P бутона.
P бутон
289
3 Изберете Избор изпр. смарт устр./
отказв.
Маркирайте Избор изпр. смарт устр./
отказв. и натиснете J. Снимките,
избрани за качване, са маркирани с
икона &; за отмяна на избора,
покажете или маркирайте
изображението и повторете стъпки 2 и
3.
290
Избиране на множество снимки за качване
За да промените статуса на качване на множество снимки,
използвайте опцията Wi-Fi > Избор изпращане смарт устр. в
менюто за настройки.
1 Изберете Избор изпращане смарт
устр.
Изберете Wi-Fi в менюто за настройки,
след това маркирайте Избор
изпращане смарт устр. и натискане 2.
2 Изберете снимки.
Използвайте мултиселектора, за да
маркирате снимки, и натискане W (S),
за да изберете или откажете избора (за
да видите маркираната снимка на цял
екран, натискане и задръжте бутона
X/T). Избраните снимки са
W (S) бутон
маркирани с икона &.
3 Натиснете J.
Натиснете J, за да завършите действието.
291
Ръководство за менютата
Стойности по подразбиране
Настройките по подразбиране за опциите в менютата на
фотоапарата са посочени по-долу. За информация за нулиране с
натискане на два бутона вижте страница 199.
❚❚ Стойности по подразбиране на менюто за възпроизвеждане
Опция
Папка с изображ. за възпроиз. (0 300)
Преглед на изображението (0 307)
След изтриване (0 307)
Вертикално завъртане (0 308)
Слайдшоу (0 308)
Тип изображения (0 308)
Време за показване на слайда (0 308)
По подразбиране
ND750
Изкл.
Показване следваща
Вкл.
Неподвижни изображ./филми
2 сек
❚❚ Стойности по подразбиране на менюто за снимане 1
Опция
Наименуване на файловете (0 313)
Роля на картата в слот 2 (0 119)
Качество на изображението (0 115)
Размер на изображението (0 118)
Зона на изображ. във визьора (0 110)
Избор зона изобрж. във визьор (0 111)
Автоматично DX изрязване (0 111)
JPEG компресиране (0 117)
NEF (RAW) запис (0 117)
Тип (0 117)
Дълбочина в битове NEF (RAW) (0 117)
292
По подразбиране
DSC
Препълване
JPEG normal
Голямо
FX (36×24)
Вкл.
Приоритет на размера
Компресиране без загуби
14-битови
Опция
Баланс на бялото (0 145)
Фина настройка (0 149)
Избор на цветна температура (0 152)
Ръчна потребит. настройка (0 155)
Задаване на Picture Control (0 165)
Цветово пространство (0 314)
Активен D-Lighting (0 175)
P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2, 3
Други режими
HDR (висок динам. диапазон) (0 177)
HDR режим (0 178)
Сила на HDR (0 178)
Контрол на винетирането (0 315)
Автомат. контрол изкривяване (0 316)
Нам. шум при дълга експозиция (0 317)
Висока ISO NR (0 317)
Настройки на ISO чувствителност (0 134)
ISO чувствителност (0 134)
P, S, A, M
Други режими
Автом. настр. ISO чувствит. (0 136)
Режим дистанц. управл. (ML-L3) (0 193)
Многократна експозиция 2 (0 216)
Режим многокр. експозиция (0 217)
Брой снимки (0 218)
Автоматично усилване (0 218)
По подразбиране
Автоматично > Нормален
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Стандартна обработка
sRGB
Изкл.
Автоматично
Изкл.
Автоматична
Нормално
Изкл.
Изкл.
Нормална
100
Автоматична
Изкл.
Изкл.
Изкл.
2
Вкл.
293
Опция
Сн. през задад. инт. от време (0 222)
Начални опции (0 223)
Интервал (0 223)
Брой интервали×снимки/интервал (0 224)
Омекотяване на експозицията (0 224)
По подразбиране
Сега
1 мин
0001×1
Изкл.
1 Настройките по подразбиране са възстановени с Нулир. меню правене на снимки
(0 311).
2 Нулир. меню правене на снимки не може да бъде избрано, докато протича снимане.
❚❚ Стойности по подразбиране на менюто за филми *
Опция
Наименуване на файловете (0 313)
Местоназначение (0 319)
Размер кадър/кадрова честота (0 319)
Качество на филмите (0 320)
Чувствителност на микрофона (0 320)
Честотен обхват (0 320)
Нам. на шума от вятъра (0 321)
Зона на изображ. във визьора (0 76)
Избор зона изобрж. във визьор (0 111)
Автоматично DX изрязване (0 111)
Баланс на бялото (0 321)
Фина настройка (0 149)
Избор на цветна температура. (0 152)
Ръчна потребит. настройка (0 155)
Задаване на Picture Control (0 321)
Висока ISO NR (0 317)
Настройки ISO чувств. филми (0 322)
ISO чувствителност (реж. M) (0 322)
Автом. наст. на ISO (реж. M) (0 322)
Макс. чувствителност (0 322)
294
По подразбиране
DSC
Слот 1
1920×1080; 60p
Нормално
Автоматична чувствителност
Широк диапазон
Изкл.
FX (36×24)
Вкл.
Същ. като настр. за снимки
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Същ. като настр. за снимки
Нормална
100
Изкл.
12800
Опция
Серия снимки през интервал (0 229)
Интервал (0 230)
Време на заснемане (0 230)
Омекотяване на експозицията (0 231)
По подразбиране
5 сек
25 минути
Вкл.
* Настройките по подразбиране са възстановени с Нулир. меню заснемане на видео
(0 318).
❚❚ Стойности по подразбиране на менюто за потребителски
настройки *
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b1
b2
b3
b4
b5
b6
Опция
Избор на приоритет AF-C (0 326)
Избор на приоритет AF-S (0 327)
Прослед. фокус с заключване (0 328)
Осветяв. на точката за фокус. (0 329)
Режим на ръчно фокусиране
Показване на АФ с динам. зона
Осветяване на АФ с груп. зона
Осветяване на АФ точката (0 329)
Ограждане точка фокусиране (0 330)
Брой точки за фокусиране (0 330)
Съхр. на точки по ориентация (0 331)
Вграден лъч за помагане на АФ (0 332)
Стойност стъпки ISO чувствит. (0 333)
EV стъпки за контрол на експ. (0 333)
Лесна компенс. експозиция (0 334)
Матрично измерване (0 335)
Зона центр.претегл. измерване (0 335)
Фина настр. оптим. експозиция (0 336)
Матрично измерване
Центр. претеглено измерване
Точково измерване
Измер. с претегл. на св. участъ.
По подразбиране
Освобождаване
Фокус
3 (нормално)
Вкл.
Изкл.
g (квадрати)
Автоматично
Без ограждане
51 точки
Не
Вкл.
1/3 стъпка
1/3 стъпка
Изкл.
Вкл. детекция на лица
ø 12 мм
0
0
0
0
295
Опция
c1 Спусък AE-L (0 336)
c2 Таймер за готовност (0 336)
c3 Самоснимачка (0 337)
Закъснение на самоснимачката
Брой снимки
Интервал между снимките
c4 Време автомат. изкл. дисплей (0 337)
Възпроизвеждане
Менюта
Екран с информация
Преглед на изображението
Live view
c5 Вр. изч. на дист. упр. (ML-L3) (0 337)
d1 Звуков сигнал (0 338)
Сила на звука
Височина на тона
d2 Серия снимки с нис. скорост (0 338)
d3 Макс. непрекъснато освобожд. (0 339)
d4 Режим Забавяне експозиция (0 339)
d5 Предупреждение за светкавица (0 339)
d6 Последоват. номер. файлове (0 340)
d7 Показване мрежа визьор (0 341)
d8 Лесна настройка на ISO (0 341)
d9 Екран с информация (0 341)
d10 LCD осветяване (0 342)
d11 Тип батерия MB-D16 (0 343)
d12 Ред на батериите (0 344)
296
По подразбиране
Изкл.
6 сек
10 сек
1
0,5 сек
10 сек
1 мин
10 сек
4 сек
10 мин
1 мин
Изкл.
Ниска
3 кадъра/сек.
100
Изкл.
Вкл.
Вкл.
Изкл.
Изкл.
Автоматично
Изкл.
LR6 (AA алкална)
Първо батерии MB-D16
Опция
e1 Скорост синхр. светкавица (0 345)
e2 Скорост затвор при светкавица (0 346)
e3 Контрол вградена светкавица/Светкавица като
опция (0 347)
e4 Компенс. експоз. светкавица (0 353)
e5 Пилотна светкавица (0 353)
e6 Задаване на авто клин (0 353)
e7 Ред на клина (0 354)
f1 Бутон ОК (0 354)
Режим на снимане (0 354)
Режим на възпроизвеждане (0 355)
Live view (0 355)
f2 Присвояване на бутон Fn (0 356)
Натискане (0 356)
Натискане + дискове управл. (0 360)
f3 Присвояв. бутон за преглед (0 361)
Натискане (0 361)
Натискане + дискове управл. (0 361)
f4 Присвояв. бутон AE-L/AF-L (0 361)
Натискане (0 361)
Натискане + дискове управл. (0 362)
f5 Персонлз. дискове управление (0 363)
Обръщане посока на въртене (0 363)
Промяна основни/подкоманд. (0 363)
Настройване на диафрагма (0 364)
Менюта и възпроизвеждане (0 364)
Преглед кадри със спом. диск (0 364)
По подразбиране
1/200 сек
1/60 сек
TTL
Целия кадър
Вкл.
АЕ и светкавица
MTR > под > над
Избор центр. т. фокусиране
Миниатюри вкл./изкл.
Избор центр. т. фокусиране
Няма
Избор зона изобрж. визьор
Преглед
Няма
Заключване на AE/AF
Няма
Компенсация експозиция: U
Скорост/диафрагма затвор: U
Настройване на експозицията: Изкл.
Настройки за авт. фокусиране: Изкл.
Диск за подкоманди
Изкл.
10 кадъра
297
f6
f7
f8
f9
f10
f11
g1
g2
g3
g4
Опция
Освобожд. бутон използв. диск (0 365)
Снимане при празен слот (0 365)
Обръщане посока индикатори (0 366)
Присвояв. бутон запис на филм (0 366)
Натискане + дискове управл.
Присвояв. бутон MB-D16 4 (0 367)
Присв. на отдал. (WR) бутон Fn (0 368)
Присвояване на бутон Fn (0 370)
Натискане
Присвояв. бутон за преглед (0 372)
Натискане
Присвояв. бутон AE-L/AF-L (0 373)
Натискане
Присвояв. бутон на затвор (0 373)
По подразбиране
Не
Отключен спусък
Няма
Заключване на AE/AF
Няма
Няма
Добавяне индексни знаци
Заключване на AE/AF
Правене на снимки
* Настройките по подразбиране са възстановени с Връщане към потр. настройки (0 326).
298
❚❚ Меню с настройки по подразбиране
Опция
Запазване потребит. настройки (0 99)
Запазване в U1
Запазване в U2
Яркост на дисплея (0 376)
Баланс на цветовете на дисплея (0 377)
Изчистване сензор изображения (0 448)
Изчиств. при старт./изключв. (0 449)
Намаляване на трептенето (0 380)
Часова зона и дата (0 381)
Лятно часово време
Автоматично завъртане (0 382)
HDMI (0 278)
Изходна разделит. способност (0 278)
Управление на устройството (0 278)
Усъвършенстван (0 279)
Изходен обхват
Размер на изходящия дисплей
Дисплей на екрана в live view
Двоен дисплей
Данни за местоположението (0 239)
Таймер за готовност
Настр. час от сателит
Wi-Fi (0 282)
Мрежова връзка
Eye-Fi трансфер (0 391)
По подразбиране
Режим на снимане по подразбиране P
0
A-B: 0, G-M: 0
Изчист. при старт. и изключ.
Автоматично
Изкл.
Вкл.
Автоматична
Вкл.
Автоматично
100%
Вкл.
Вкл.
Активиране
Да
Деактивиране
Активиране
299
D Меню за възпроизвеждане: Управление на
изображенията
За да се покаже менюто за възпроизвеждане, натиснете G и
изберете раздела D (меню за възпроизвеждане).
G бутон
Опции на менюто за възпроизвеждане
Менюто за възпроизвеждане съдържа следните опции:
Опция
Изтриване
Папка с изображ. за възпроиз.
Скриване на изображение
Опции за показв. при възпроизв.
Копиране на изображение(я)
0
260
300
301
302
303
Опция
Преглед на изображението
След изтриване
Вертикално завъртане
Слайдшоу
Поръчка за печат DPOF
0
307
307
308
308
275
A Вижте също
Стойностите по подразбиране на менюто са описани на страница 292.
Папка с изображ. за възпроиз.
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Изберете папка за възпроизвеждане (0 241):
Опция
ND750
Всички
Текуща
300
Описание
По време на възпроизвеждането ще се показват снимките
във всички папки, създадени с D750.
По време на възпроизвеждането ще се показват снимките
във всички папки.
По време на възпроизвеждането ще се показват само
снимките в текущата папка.
Скриване на изображение
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Скриване или разкриване на снимки. Скрити снимки се виждат само
в менюто Скриване на изображение и могат да бъдат изтрити чрез
форматиране на картата с памет.
Опция
Описание
Избор/задаване Скриване или разкриване на избраните снимки.
Изборът на тази опция показва
списък с дати. За да скриете
всички снимки, направени на
конкретна дата, маркирайте
датата и натиснете 2. Избраните
Избор на дата
дати са маркирани с L; за да
разкриете всички снимки,
направени на избрана дата, я
маркирайте и натискане 2. Натиснете J, за да завършите
действието.
Отмяна избор на
Разкрийте всички снимки.
всички
D Защитени и скрити изображения
Показването на защитено изображение ще свали и защитата от
изображението.
Следвайте стъпките по-долу, за да скриете или разкриете избрани
снимки.
1 Изберете Избор/задаване.
Маркирайте Избор/задаване и
натиснете 2.
301
2 Изберете снимки.
Използвайте мултиселектора, за да
прелистите снимките в картата с памет
(за да видите маркираната снимка на
цял екран, натиснете и задръжте бутона
X/T); и натиснете W (S), за да
изберете текущата снимка. Избраните
W (S) бутон
снимки са маркирани от иконата R; за да
отмените избора на снимка, я
маркирайте и натиснете W (S) отново.
Продължете, докато бъдат избрани
всички желани снимки.
3 Натиснете J.
Натиснете J, за да завършите действието.
Опции за показв. при възпроизв.
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Изберете информацията, която да се показва в екрана с
информация за възпроизвежданите снимки (0 246). Натиснете 1
или 3, за да маркирате опция, и след това натиснете 2, за да
изберете опцията за екрана с информация за снимката. До
избраните елементи се появява L; за да отмените избора,
маркирайте елемента и натиснете 2. За да се върнете в менюто за
възпроизвеждане, натиснете J.
302
Копиране на изображение(я)
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Копиране на снимките от една карта с памет на друга. Тази опция е
налична само ако във фотоапарата са поставени две карти с памет.
Опция
Описание
Изберете картата, от която ще бъдат копирани
снимките.
Избор на изображение(я)
Изберете снимките, които ще се копират.
Избор на целева папка
Избор на целева папка на другата карта.
Копирайте избраните снимки на посоченото
Копиране на изображение(я)?
местоназначение.
Избор на източник
1 Изберете Избор на източник.
Маркирайте Избор на източник и
натиснете 2.
2 Изберете картата източник.
Маркирате слота за картата, съдържаща
изображенията, които ще се копират, и
натиснете J.
3 Изберете Избор на изображение(я).
Маркирайте Избор на изображение(я)
и натиснете 2.
303
4 Изберете папката източник.
Маркирайте папката, съдържаща
изображенията, които ще се копират, и
натиснете 2.
5 Направете първоначалния избор.
Преди да избирате или отменяте избора
на отделни изображения, можете да
маркирате всички или всички защитени
изображения в папката за копиране,
като изберете Избор на всички
изображения или Избор защит.
изображения. За да маркирате само отделни избрани
изображения за копиране, изберете Отмяна избор на всички,
преди да продължите.
6 Изберете допълнителни изображения.
Маркирайте снимки и натиснете
W (S), за да изберете или откажете
избора (за да видите маркираната
снимка на цял екран, натискане и
задръжте бутона X/T). Избраните
изображения са маркирани с L.
Натиснете J, за да продължите със
стъпка 7, когато изборът е завършен.
304
W (S) бутон
7 Изберете Избор на целева папка.
Маркирайте Избор на целева папка и
натиснете 2.
8 Изберете целева папка.
За да въведете номер на папка, изберете
Избор на папка по номер, въведете
номера (0 311) и натиснете J. Ако
папката с избрания номер не
съществува все още, ще бъде създадена
нова папка.
За да изберете от списък на
съществуващите папки, изберете Избор
на папка от списък, маркирайте папка и
натиснете J.
305
9 Копирайте изображенията.
Маркирайте Копиране на
изображение(я)? и натиснете J.
Ще се покаже диалогов прозорец за
потвърждение; маркирайте Да и
натиснете J. Натиснете J отново за
изход, когато копирането приключи.
D Копиране на изображения
Изображенията няма да бъдат копирани, ако няма достатъчно място на
целевата карта с памет. Уверете се, че батерията е напълно заредена, преди
да копирате филми.
Ако папката местоназначение съдържа
изображение, което е със същото име като
някое от изображенията, които ще се копират,
ще се покаже прозорец за потвърждение.
Изберете Замяна съществ. изображение, за
да замените изображението със
изображението, което се копира, или изберете
Замяна на всички, за да замените всички
съществуващи изображения със съвпадащи еднакви имена, без
допълнително запитване. За да продължите без замяна на изображението,
изберете Пропускане или изберете Отказ за изход, без да копирате други
изображения. Скрити или защитени файлове в папката местоназначение
няма да бъдат заменени.
Състоянието на защита се копира с изображенията, но маркирането за
печат (0 275) не се копира. Скрити изображения не могат да бъдат
копирани.
306
Преглед на изображението
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Изберете дали снимките да се показват на дисплея автоматично,
веднага след заснемането им. Ако е избрано Изкл., снимките могат
да се показват само с натискане на бутона K.
След изтриване
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Изберете снимката, показвана след като се изтрие снимка.
Опция
S
Показване следваща
T
Показване предишна
U
Продължаване като
преди
Описание
Да се показва следващата снимка. Ако изтритата
снимка е последен кадър, ще се показва
предишната.
Да се показва предишната снимка. Ако изтритата
снимка е първи кадър, ще се показва следващата.
Ако потребителят е превъртал през снимките в
реда, в който са заснети, следващата снимка ще се
показва така, както е описано за Показване
следваща. Ако потребителят е превъртал през
снимките в обратен ред, следващата снимка ще се
показва така, както е описано за Показване
предишна.
307
Вертикално завъртане
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Изберете дали да завъртете вертикално (портретна ориентация)
снимките за показване по време на възпроизвеждане. Обърнете
внимание, че понеже самият фотоапарат вече е в съответната
ориентация по време на снимане, изображенията не се завъртат
автоматично по време на преглеждането им.
Опция
Вкл.
Изкл.
Описание
Снимки с вертикална (портретна) ориентация автоматично се
завъртат за показване на дисплея на фотоапарата. Снимките,
направени с избрано Изкл. за Автоматично завъртане (0 382)
ще се показват в хоризонтална (пейзажна) ориентация.
Снимките с вертикална (портретна) ориентация се показват в
хоризонтална (пейзажна) ориентация.
Слайдшоу
Бутон G ➜ D меню възпроизвеждане
Създайте слайдшоу от снимките в текущата папка с изображения за
възпроизвеждане (0 300). Скритите изображения (0 301) не се
показват.
Опция
Старт
Тип изображения
Описание
Стартирайте слайдшоу.
Изберете типа на показваното изображение от
Неподвижни изображ./филми, Само неподвижни
изображ. и Само филми.
Време за показване на
Изберете колко дълго да се показва всяка снимка.
слайда
308
За да стартирате слайдшоуто, маркирайте
Старт и натиснете J. Докато протича
слайдшоуто, може да се извършват
следните операции:
За да
Натискане
Преглед на
допълнителна
информация за
снимка
Промяна или скриване на информация за
снимките (само за неподвижни
изображения; 0 246).
Пауза
J
Увеличете/
намалете силата на
звука
X (T)/
W (S)
Изход към меню
възпроизвеждане
Изход към режим
на
възпроизвеждане
G
Изход към режим
на снимане
Описание
Натиснете 4, за да се върнете към
предишния кадър, и 2, за да отидете на
следващия кадър.
Прескачане назад/
прескачане
напред
K
Пауза в слайдшоуто. Изберете Рестарт, за
да подновите.
Натиснете X (T) по време на
възпроизвеждане на филми, за да
увеличите силата на звука, W (S), за да я
намалите.
Спиране на слайдшоуто и връщане към
меню възпроизвеждане.
Спиране на слайдшоуто и изход към
режим на възпроизвеждане.
Натиснете спусъка наполовина за
връщане към режим на снимане.
При спирането на слайдшоуто излиза
диалоговият прозорец, показан вдясно.
Изберете Рестарт за повторно пускане или
Изход за връщане към меню
възпроизвеждане.
309
C Менюто за снимане: Опции за снимане
За да се покаже менюто за снимане, натиснете G и изберете
раздела C (меню за снимане).
G бутон
Опции на менюто за снимане
Менюто за снимане съдържа следните опции:
Опция
Нулир. меню правене на снимки *
Папка за съхранение *
Наименуване на файловете
Роля на картата в слот 2
Качество на изображението
Размер на изображението
Зона на изображ. във визьора *
JPEG компресиране
NEF (RAW) запис
Баланс на бялото
Задаване на Picture Control
Управление на Picture Control *
0
311
311
313
119
115
118
110
117
117
145
165
170
Опция
Цветово пространство
Активен D-Lighting
HDR (висок динам. диапазон)
Контрол на винетирането
Автомат. контрол изкривяване
Нам. шум при дълга експозиция
Висока ISO NR
Настройки на ISO чувствителност
Режим дистанц. управл. (ML-L3) *
Многократна експозиция *
Сн. през задад. инт. от време *
* Не се включва в настройки, запазени в U1 или U2 (0 99).
Обърнете внимание: В зависимост от настройките на фотоапарата някои
елементи може да бъдат изсивени и недостъпни.
310
0
314
175
177
315
316
317
317
134
193
216
222
Нулир. меню правене на снимки
Бутон G ➜ C меню за снимане
Изберете Да, за да възстановите опциите на менюто за снимане към
стойностите им по подразбиране (0 292).
Папка за съхранение
Бутон G ➜ C меню за снимане
Изберете папката, в която да се съхраняват последващите
изображения.
❚❚ Избор на папки по име
1 Изберете Избор на папка по номер.
Маркирайте Избор на папка по номер
и натиснете 2. Диалоговият прозорец,
показан вдясно, ще се покажат на
дисплея.
2 Изберете номер на папка.
Натиснете 4 или 2, за да маркирате цифра, и натиснете 1 или 3
за промяна. Ако папката с избрания номер вече съществува, ще
бъде показана икона W, X или Y вляво от номера на папка:
• W: Папката е празна.
• X: Папката е частично пълна.
• Y: Папката съдържа 999 снимки или снимка с номер 9999. В
тази папка не могат да се съхраняват повече снимки.
Картата, в която се съхранява папката, е показана от икона за
слота за картата в горния десен ъгъл на диалоговия прозорец
„избор на папка по номер“. Картата, използвана за нови папки,
зависи от опцията, текущо избрана за Роля на картата в слот 2
(0 119).
311
3 Запазване на промените и изход.
Натиснете J, за да приключите операцията и да се върнете към
главното меню (за да излезете, без да избирате папка за
съхранение, натиснете бутона G). Ако папка с указания номер
още не съществува, се създава нова папка. Следващите снимки
ще се съхраняват в избраната папка, освен когато тя вече е
пълна.
❚❚ Избор на папки от списък
1 Изберете Избор на папка от списък.
Маркирайте Избор на папка от списък
и натиснете 2.
2 Маркирайте папка.
Натиснете 1 или 3, за да маркирате папка.
3 Изберете маркираната папка.
Натиснете J, за да изберете маркираната папка и да се върнете
към главното меню. Следващите снимки ще се съхраняват в
избраната папка.
312
D Номера на файлове и папки
Ако текущата папка е с номер 999 и съдържа 999 снимки или снимка с номер
9999, спусъкът ще бъде деактивиран и няма да могат да се правят повече
снимки. За да продължавате да снимате, създайте папка с номер под 999 или
изберете съществуваща папка с номер под 999 по-малко от 999
изображения в нея.
A Време на стартиране
Може да отнеме допълнително време, докато фотоапаратът се включи, ако
картата с памет съдържа много голям брой файлове или папки.
Наименуване на файловете
G бутон ➜ C меню за снимане/1 меню за снимане на филми
Снимките се записват с използване на файлови имена, съставени от
„DSC_“ или, в случая на изображения, които използват цветовото
пространство Adobe RGB, „_DSC“, последвано от четирицифрено
число и трибуквено разширение (напр. „DSC_0001.JPG“). Опцията
Наименуване на файловете се използва, за да изберете три букви,
които да заменят частта „DSC“ от името на файла. За информация
относно редактирането на файлови имена вж. стр. 171.
A Разширения
Използват се следните разширения: „.NEF“ за изображения NEF (RAW), „.JPG“
за изображения JPEG, „.MOV“ за филми и „.NDF“ за изтриване на референтни
данни. Във всяка двойка снимки, записани при настройки за качество на
изображението NEF (RAW) + JPEG, изображенията NEF и JPEG имат същите
файлови имена, но различни разширения.
313
Цветово пространство
Бутон G ➜ C меню за снимане
Цветовото пространство определя гамата цветове, които са
налични за репродукция на цветовете. sRGB се препоръчва за
филми и за снимки, направени за обикновено отпечатване и
показване, докато Adobe RGB, с неговата по-широка гама цветове –
за снимки, направени за професионално публикуване и отпечатване
за търговски цели.
A Adobe RGB
За точно възпроизвеждане на цветовете, Adobe RGB изображенията
изискват приложения, дисплеи и принтери, които поддържат функция за
управление на цветовете.
A Цветово пространство
ViewNX 2 (в комплекта) и софтуерът Capture NX-D на Nikon (0 268)
автоматично избират правилното цветово пространство при отварянето на
снимки, заснети с този фотоапарат. Не се гарантират същите резултати при
използването на софтуер от други производители.
314
Контрол на винетирането
Бутон G ➜ C меню за снимане
„Винетиране“ е намаляване на яркостта в краищата на снимка.
Контрол на винетирането намалява винетирането за обективи тип
G, E и D (PC обективите се изключват). Неговите ефекти са различни
за различните обективи, като са най-силно забележими при
максимална диафрагма. Изберете от Високо, Нормално, Ниско и
Изкл.
A Контрол на винетирането
В зависимост от сцената, условията на снимане и типа обектив, TIFF и JPEG
изображенията могат да покажат шум (замъгляване) или вариации в
периферната яркост, а потребителският Picture Control и предварително
зададеният Picture Control, които са били модифицирани от настройките по
подразбиране, да не дадат желания ефект. Направете пробни снимки и
проверете резултата на дисплея. Контролът на винетирането не е приложим
за филми (0 66), многократни експозиции (0 216) или снимки, направени с
FX обективи и DX (24×16), избрано за Зона на изображ. във визьора >
Избор зона изобрж. във визьор (0 111) или с DX обективи при опция,
различна от DX (24×16), за Избор зона изобрж. във визьор и Изкл.,
избрано за Зона на изображ. във визьора > Автоматично DX изрязване
(0 111).
315
Автомат. контрол изкривяване
Бутон G ➜ C меню за снимане
Изберете Вкл., за да намалите бъчвовидното изкривяване в
снимките, направени с широкоъгълни обективи, и да намалите
изкривяването тип „възглавница“ в снимките, направени с дълги
обективи (обърнете внимание, че краищата на областта, която се
вижда във визьора, може да са изрязани в окончателната снимка, а
времето, необходимо за обработка на снимките, преди да започне
записването, може да се увеличи). Тази опция не важи за филмите и
е достъпна само при обективи от типа G, E и D (с изключение на PC,
рибешко око и някои други обективи). Резултатите с други обективи
не са гарантирани. Преди използване на автоматичен контрол на
изкривяването с DX обективи изберете Вкл. за Автоматично DX
изрязване или изберете зона на изображението във визьора от DX
(24×16), както е описано на стр. 110; избирането на други опции
може да доведе до прекалено изрязани снимки или снимки със
значително периферно изкривяване.
A Ретуширане: Контрол на изкривяването
За информация за създаването на копия на съществуващи снимки с
намалено бъчвовидно изкривяване и изкривяване тип „възглавница“ вижте
стр. 412.
316
Нам. шум при дълга експозиция (Намаляване на шума при
дълга експозиция)
Бутон G ➜ C меню за снимане
Ако е избрано Вкл., снимки, направени
при скорост на затвора, по-ниска от 1 сек,
ще се обработят с намаляване на шума
(ярки точки, произволно разположени
ярки пиксели или замъгляване). Времето
за обработка е грубо два пъти повече; по
време на обработка „l m“ ще мига в
индикаторите за скорост на затвор/
диафрагма и не може да се снима (ако
фотоапаратът се изключи преди завършване на обработката,
снимката ще се запамети, но няма да се извърши намаляване на
шума). В режим на непрекъснато снимане кадровите честоти се
забавят и докато се обработват снимките, капацитетът на буфера на
паметта ще спадне.
Висока ISO NR
G бутон ➜ C меню за снимане/1 меню за снимане на филми
Снимки и филми, направени при висока ISO чувствителност, могат
да се обработят за намаляване на „шума“.
Опция
Висока
Нормална
Ниска
Изкл.
Описание
Намаляване на шума (произволно разположени ярки пиксели)
особено в снимки и филми, които са направени с висока ISO
чувствителност. Изберете степента на намаляване на шума,
която да се извърши, от Висока, Нормална и Ниска.
Намаляване на шума се извършва само по необходимост и
никога при степен по-висока от тази, когато е избрано Ниска.
317
1 Менюто за снимане: Опции за снимане на филми
За да се покаже менюто за снимане на филми, натиснете G и
изберете раздела 1 (меню за снимане на филми).
G бутон
Опции на менюто за снимане на филми
Менюто за снимане на филми съдържа следните опции:
Опция
Нулир. меню заснемане на видео *
Наименуване на файловете
Местоназначение
Размер кадър/кадрова честота
Качество на филмите
Чувствителност на микрофона
Честотен обхват
Нам. на шума от вятъра
0
318
313
319
319
320
320
320
321
Опция
Зона на изображ. във визьора *
Баланс на бялото
Задаване на Picture Control
Управление на Picture Control *
Висока ISO NR
Настройки ISO чувств. филми
Серия снимки през интервал *
0
76
321
321
170
317
322
229
* Не се включва в настройки, запазени в U1 или U2 (0 99).
Обърнете внимание: В зависимост от настройките на фотоапарата някои
елементи може да бъдат изсивени и недостъпни.
Нулир. меню заснемане на видео
Бутон G ➜ 1 меню за снимане на филми
Изберете Да, за да възстановите опциите на менюто за снимане на
филми към стойностите им по подразбиране (0 294).
318
Местоназначение
Бутон G ➜ 1 меню за снимане на филми
Изберете слота, към който се записват
филмите. Менюто показва наличното време
за всяка карта; записът спира автоматично,
когато не остава време.
Размер кадър/кадрова честота
Бутон G ➜ 1 меню за снимане на филми
Изберете от следните опции:
Опция 1
v/y
w/z
o/1
p/2
q/3
r/4
s/5
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
Максимална битова
честотата (Mbps) (★ висока
качеството/нормална 2)
Максималната дължина
(★ висока качеството/
нормална 2)
42/24
10 мин/20 мин
24/12
20 мин/29 мин 59 сек
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
1 Изброени стойности. Реалните кадрови честоти за 60p, 50p, 30p, 25p и 24p са 59,94, 50, 29,97, 25 и
23,976 кадъра/сек, съответно.
2 Вижте страница 320.
A Размер на кадъра и честота
Размерът на кадъра и честотата влияят върху разпределението и обема на
шума (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или ярки петна).
319
Качество на филмите
Бутон G ➜ 1 меню за снимане на филми
Заедно с Размер кадър/кадрова честота (0 319), Качество на
филмите определя битовата честота на запис на филм и
максималната дължина. Изберете от Високо качество и Нормално.
Чувствителност на микрофона
Бутон G ➜ 1 меню за снимане на филми
Включете или изключете вградения или опционалните стерео
микрофони или настройте чувствителността на микрофона.
Изберете Автоматична чувствителност, за да настроите
чувствителността автоматично, Изключен микрофон, за да
изключите записа на звук; за ръчен избор на чувствителност на
микрофона, изберете Ръчна чувствителност и изберете
чувствителността.
A Икона 2
2 се визуализира на цял екран при
възпроизвеждане, ако филмът е бил записан без
звук.
Честотен обхват
Бутон G ➜ 1 меню за снимане на филми
Ако е избрано K Широк диапазон, вграденият и опционалният
стерео микрофони (0 73) ще реагират на широк диапазон на
честоти – от музика до жуженето на градските улици. Изберете
L Гласов диапазон, за да изведете на преден план човешките
гласове.
320
Нам. на шума от вятъра
Бутон G ➜ 1 меню за снимане на филми
Изберете Вкл., за да активирате филтъра за премахване на
нискочестотните шумове за вградения микрофон (опционалните
стерео микрофони не се влияят), който намалява шумовете,
причинени от духането на вятър в микрофона (имайте предвид, че е
възможно и другите звуци да бъдат повлияни). Намаляването на
шума от вятъра за опционалните стерео микрофони може да бъде
активирано или деактивирано чрез контролите на микрофона.
Баланс на бялото
Бутон G ➜ 1 меню за снимане на филми
Изберете баланса на бялото за филми
(0 145). Изберете Същ. като настр. за
снимки, за да използвате опцията, текущо
избрана за снимки.
Задаване на Picture Control
Бутон G ➜ 1 меню за снимане на филми
Избиране на Picture Control за филми
(0 165). Изберете Същ. като настр. за
снимки, за да използвате опцията, текущо
избрана за снимки.
321
Настройки ISO чувств. филми
Бутон G ➜ 1 меню за снимане на филми
Регулирайте следните настройки на ISO чувствителност:
• ISO чувствителност (реж. M): Изберете ISO чувствителността за режим
M от стойности между ISO 100 и Hi 2. Автом. настр. ISO чувствит. се
използва в други режими на снимане.
• Автом. наст. на ISO (реж. M): Изберете Вкл. за Автом. настр. ISO
чувствит. в режим M, Изкл., за да използвате стойности, избрани
за ISO чувствителност (реж. M).
• Макс. чувствителност: Изберете горната граница за Автом. настр. ISO
чувствит. от стойности между ISO 200 и Hi 2. Автом. настр. ISO
чувствит. се използва в режими P, S и A, и когато Вкл. е избрано за
Автом. наст. на ISO (реж. M) в режим на експозиция M.
A Автом. настр. ISO чувствит.
При висока ISO чувствителност, фотоапаратът може да изпитва трудности
при фокусиране и шумът (произволно разположени ярки пиксели, мъгла
или линии) може да се повиши. Това може да се избегне като изберете пониска стойност за Настройки ISO чувств. филми > Макс. чувствителност.
322
A Потр. настройки: Фино регулиране на
настройките на фотоапарата
За да отворите менюто „Потр. настройки“, натиснете G и изберете
раздела A (меню „Потр. настройки“).
G бутон
Потр. настройки се използват за
персонализиране на настройките на
фотоапарата според
индивидуалните предпочитания.
Групи потр. настройки
Главно меню
Връщане към потр. настройки (0 326)
323
Потребителски настройки
Налични са следните потр. настройки:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
c
c1
c2
c3
c4
c5
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
324
Потребителска настройка
Връщане към потр. настройки
Автоматично фокусиране
Избор на приоритет AF-C
Избор на приоритет AF-S
Прослед. фокус с заключване
Осветяв. на точката за фокус.
Осветяване на АФ точката
Ограждане точка фокусиране
Брой точки за фокусиране
Съхр. на точки по ориентация
Вграден лъч за помагане на АФ
Измерване/експозиция
Стойност стъпки ISO чувствит.
EV стъпки за контрол на експ.
Лесна компенс. експозиция
Матрично измерване
Зона центр.претегл. измерване
Фина настр. оптим. експозиция
Таймери/Заключване AE
Спусък AE-L
Таймер за готовност
Самоснимачка
Време автомат. изкл. дисплей
Вр. изч. на дист. упр. (ML-L3)
Снимане/показване
Звуков сигнал
Серия снимки с нис. скорост
Макс. непрекъснато освобожд.
Режим Забавяне експозиция
Предупреждение за светкавица
Последоват. номер. файлове
Показване мрежа визьор
Лесна настройка на ISO
0
326
326
327
328
329
329
330
330
331
332
333
333
334
335
335
336
336
336
337
337
337
338
338
339
339
339
340
341
341
d
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
g
g1
g2
g3
g4
Потребителска настройка
Снимане/показване
Екран с информация
LCD осветяване
Тип батерия MB-D16
Ред на батериите
Клин/светкавица
Скорост синхр. светкавица
Скорост затвор при светкавица
Контрол вградена светкавица
Компенс. експоз. светкавица
Пилотна светкавица
Задаване на авто клин
Ред на клина
Контроли
Бутон ОК
Присвояване на бутон Fn
Присвояв. бутон за преглед
Присвояв. бутон AE-L/AF-L
Персонлз. дискове управление
Освобожд. бутон използв. диск
Снимане при празен слот
Обръщане посока индикатори
Присвояв. бутон запис на филм
Присвояв. бутон MB-D16 4
Присв. на отдал. (WR) бутон Fn
Филм
Присвояване на бутон Fn
Присвояв. бутон за преглед
Присвояв. бутон AE-L/AF-L
Присвояв. бутон на затвор
0
341
342
343
344
345
346
347
353
353
353
354
354
356
361
361
363
365
365
366
366
367
368
370
372
373
373
Обърнете внимание: В зависимост от настройките на фотоапарата някои
елементи може да бъдат изсивени и недостъпни. Ако настройките в текущия
набор са били променени от стойностите по подразбиране (0 295) до
променената настройка във второ ниво на менюто с потребителски
настройки се показва звездичка.
325
Връщане към потр. настройки
G бутон ➜ A Меню Потребителски настройки
Изберете Да, за да възстановите потребителските настройки към
стойностите им по подразбиране (0 295).
a: Автоматично фокусиране
a1: Избор на приоритет AF-C
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Когато AF-C е избрано за снимане с визьор (0 121), тази опция
контролира дали снимките се правят при всяко натискане на
спусъка (приоритет на снимане), или само когато фотоапаратът е
на фокус (приоритет на фокусиране).
Опция
Описание
G
Освобождаване Може да се снима при всяко натискане на спусъка.
F
Фокус
Може да се снима, когато е показан индикаторът за
фокус (I).
Независимо от избраната опция, фокусът не се заключва, когато AF-C
е избрано за режим на автоматично фокусиране. Фотоапаратът ще
продължи да регулира фокуса, докато не се натисне спусъкът.
326
a2: Избор на приоритет AF-S
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Когато AF-S е избрано за снимане с визьор (0 121), тази опция
контролира дали се снима само когато фотоапаратът е на фокус
(приоритет на фокусиране), или при всяко натискане на спусъка
(приоритет на снимане).
Опция
Описание
G
Освобождаване Може да се снима при всяко натискане на спусъка.
F
Фокус
Може да се снима, когато е показан индикаторът за
фокус (I).
Независимо от избраната опция, индикаторът за фокус (I) се
показва, когато AF-S е избрано за режим на автоматично фокусиране,
фокусът ще се заключи, докато спусъкът е натиснат наполовина.
Заключването на фокуса продължава, докато не се отпусне
спусъкът.
327
a3: Прослед. фокус с заключване
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Тази опция контролира автоматичното фокусиране според големи
резки промени в разстоянието до обекта, когато AF-C е избрано или
автоматично фокусиране с непрекъснато следене е избрано, докато
фотоапаратът е в режим AF-A по време на снимане с визьор (0 121).
Опция
C
(
D
)
E
328
Описание
Когато разстоянието до обекта се смени рязко,
фотоапаратът изчаква посочения период от време,
преди да регулира разстоянието до обекта. Това
4
предотвратява повторното фокусиране на фотоапарата,
3 (нормално) когато обектът е за кратко закрит от обекти, които
преминават през кадъра. Отбележете, че 2, 1 (кратко) и
2
Изкл. са еквивалентни на 3 (нормално), когато за режим
за избор на АФ зона е избрано 3D проследяване или АФ с
1 (кратко)
автоматична зона.
Фотоапаратът веднага регулира фокуса, когато
разстоянието до обекта се промени. Използвайте при
Изкл.
заснемане в бърза последователност на серия от обекти
при вариращи разстояния.
5 (дълго)
a4: Осветяв. на точката за фокус.
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете една от следните опции за показване на точката за
фокусиране.
Опция
Режим на
ръчно
фокусиране
Описание
Изберете Вкл., за да покажете активната точка за фокусиране в
режим на ръчно фокусиране, а Изкл., за да покажете точката за
фокусиране само по време на избора на точка за фокусиране.
Изберете Вкл., за да покажете както избраната точка за
фокусиране, така и околните точки за фокусиране в режим на
Показване на
АФ с динамична зона (0 123). Когато се използва 3D
АФ с динам.
проследяване, в центъра на точката за фокусиране ще се
зона
покаже точка (N). Изберете Изкл., за да покажете само
избраната точка за фокусиране.
Изберете как да се показват
Показване на точка за
Опция
активните точки за
фокусиране
фокусиране в АФ с
групирана зона (0 124).
g
Осветяване на
АФ с груп. зона
h
a5: Осветяване на АФ точката
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете дали активната точка за фокусиране да е маркирана в
червено във визьора.
Опция
Описание
Избраната точка за фокусиране е маркирана автоматично по
Автоматично
необходимост, за да се установи контраст с фона.
Избраната точка за фокусиране е винаги маркирана,
независимо от яркостта на фона. В зависимост от яркостта на
Вкл.
фона, избраната точка за фокусиране може да не се вижда
лесно.
Изкл.
Избраната точка за фокусиране не се маркира.
329
a6: Ограждане точка фокусиране
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете дали избора на точка за фокусиране „се огражда“ от
единия край на визьора до другия.
Опция
Описание
Изборът на точка за фокусиране „се
огражда“ отгоре надолу, отдолу
нагоре, отдясно наляво и отляво
Ограждане надясно, така че, например, при
натискане на 2, когато е маркирана
точка за фокусиране в десния край на дисплея (q), се избира
съответната точка за фокусиране в левия край на дисплея (w).
Показването на точката за фокусиране е ограничено от найвъншните точки за фокусиране, така че например натискане на
Без ограждане
2, когато е избрана точка за фокусиране в десния край на
дисплея, няма ефект.
a7: Брой точки за фокусиране
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете броя точки за фокусиране, наличен за ръчно избиране на
точка за фокусиране.
Опция
330
B
51 точки
A
11 точки
Описание
Изберете от 51 точки за фокусиране,
показани вдясно.
Изберете от 11 точки за фокусиране,
показани вдясно. Използвайте за бързо
избиране на точки за фокусиране.
a8: Съхр. на точки по ориентация
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете дали може да се избират отделни точки за фокусиране за
„хоризонтална“ (пейзажна) ориентация, „вертикална“ (портретна)
ориентация, като фотоапаратът е завъртян 90 ° по часовниковата
стрелка, и за „вертикална“ ориентация, като фотоапаратът е
завъртян 90 ° обратно на часовниковата стрелка.
Изберете Не, за да изберете същата точка за фокусиране,
независимо от ориентацията на фотоапарата.
Фотоапаратът е
завъртян на 90 °
обратно на
часовниковата стрелка
Пейзажна
(хоризонтална)
ориентация
Фотоапаратът е
завъртян на 90 ° по
посока на
часовниковата стрелка
Изберете Да, за да активирате самостоятелна точка за фокусиране.
Фотоапаратът е
завъртян на 90 °
обратно на
часовниковата стрелка
Пейзажна
(хоризонтална)
ориентация
Фотоапаратът е
завъртян на 90 ° по
посока на
часовниковата стрелка
331
a9: Вграден лъч за помагане на АФ
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете дали вграденият лъч за помагане
на АФ да светне, за да подпомогне
фокусирането при слабо осветление.
Опция
Вкл.
Изкл.
Описание
Лъчът за подпомагане на АФ светва при слабо осветление
(само при снимане с визьор). Лъчът за подпомагане на АФ е
наличен, само когато са налице и двете следни условия:
1. AF-S е избрано за режим на автоматично фокусиране (0 121)
или е избрано единично автоматично фокусиране, когато
фотоапаратът е в режим AF-A.
2. АФ с автоматична зона е избрано за Режим за избор на АФ
зона (0 123) или е избрана опция, различна от АФ с
автоматична зона, и е избрана централната точка за
фокусиране.
Лъчът за подпомагане на АФ не светва, за да подпомогне
фокусирането. Фотоапаратът може да не успее да фокусира,
използвайки автоматичното фокусиране, когато осветлението
е слабо.
A Лъчът за подпомагане на АФ
Лъчът за подпомагане на АФ е с обхват около 0,5–3,0 м. Когато използвате
лъча, свалете сенника на обектива.
332
b: Измерване/експозиция
b1: Стойност стъпки ISO чувствит.
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете стъпките при регулиране на ISO чувствителността (0 134).
Ако е възможно, текущата настройка на ISO чувствителност се
запазва, когато стойността за стъпка се промени. Ако текущата
настройка не е налична при новата стойност за стъпка, ISO
чувствителността ще бъде закръглена до следващата най-близка
налична настройка.
b2: EV стъпки за контрол на експ.
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете стъпките, използвани при регулиране на скорост на
затвора, диафрагма, експозиция и компенсация на светкавицата и
клин.
333
b3: Лесна компенс. експозиция
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Тази опция контролира дали бутонът E е нужен за задаване на
компенсация на експозицията (0 143). Ако е избрано Вкл.
(автом.връщ.фабр.нстр.) или Вкл., 0 в центъра на индикацията за
експозиция ще свети дори компенсацията на експозицията да е
зададена на ±0.
Опция
Описание
Компенсацията експозиция се задава чрез завъртане на
един от дисковете за управление (вижте бележката поВкл.
долу). Избраната настройка с диска за управление се
(автом.връщ.фабр. нулира, когато фотоапаратът се изключи или изтече
нстр.)
времето на таймера за готовност (настройката за
компенсация на експозицията, избрана с бутона E, не се
нулира).
Както е по-горе, с изключение на това, че стойността на
компенсацията на експозицията, избрана с диска за
Вкл.
управление, не се нулира, когато фотоапаратът се
изключи или таймерът за готовност изтече.
Компенсацията на експозицията се задава с натискане на
Изкл.
бутона E и завъртане на главния диск за управление.
A Промяна основни/подкоманд.
Дискът, който се използва за компенсация на експозицията, когато е
избрано Вкл. (автом.връщ.фабр.нстр.) или Вкл. за Потребителска
настройка b3 (Лесна компенс. експозиция), зависи от опцията, избрана за
Потребителска настройка f5 (Персонлз. дискове управление) > Промяна
основни/подкоманд. (0 363).
Режим
334
P
S
A
M
Персонлз. дискове управление > Промяна основни/подкоманд.
Изкл.
Вкл.
Диск за подкоманди
Диск за подкоманди
Диск за подкоманди
Главен диск за управление
Главен диск за управление
Диск за подкоманди
Неналично
A Лесна настройка на ISO
Потр. настройка b3 (Лесна компенс. експозиция) не може да се използва с
Потребителска настройка d8 (Лесна настройка на ISO, 0 341). Регулиране
на всеки от тези елементи нулира оставащия елемент; показва се
съобщение, когато елементът се нулира.
b4: Матрично измерване
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете M Вкл. детекция на лица, за да активирате детекцията
на лица при заснемане на портрети с матрично измерване при
снимане с визьор (0 139).
b5: Зона центр.претегл. измерване
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
При изчисляване на експозицията, централно претегленото
измерване задава най-голяма тежест за кръг в центъра на кадъра.
Диаметърът (φ) на този кръг може да се зададе на 8, 12, 15 или 20 мм
или на средната стойност за целия кадър.
Отбележете, че, когато се използват non-CPU обективи, зоната, за
която се задава най-голяма тежест за централно претеглено
измерване, е еквивалентна на кръг с диаметър 12 мм, независимо от
избраната настройка за Данни за обектив без процесор в менюто
с настройки (0 235).
335
b6: Фина настр. оптим. експозиция
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Използвайте тази опция за фина настройка на стойността на
експозицията, избрана от фотоапарата. Експозицията може да се
настрои фино отделно за всеки метод на измерване от +1 до –1 EV на
стъпки от 1/6 EV.
D Фина настройка на експозицията
Фината настройка на експозицията не се повлиява от нулирането с
натискане на два бутона. Отбележете, че, тъй като иконата за компенсация
на експозицията (E) не се показва, единственият начин да се определи
колко е променена експозицията е да видите степента в менюто за фина
настройка. В повечето ситуации се препоръчва компенсация на
експозицията (0 143).
c: Таймери/Заключване AE
c1: Спусък AE-L
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Ако е избрано Вкл., експозицията ще се заключи, когато спусъкът е
натиснат наполовина.
c2: Таймер за готовност
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете колко дълго фотоапаратът продължава да измерва
експозицията, когато не се извършват операции. Скоростта на
затвора и диафрагмата се показват в контролния панел и визьорът
се изключва автоматично, когато таймерът за готовност спре.
Изберете по-кратко време за забавяне на таймера за готовност за
по-дълъг живот на батерията.
336
c3: Самоснимачка
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете продължителността на закъснението при освобождаване
на затвора, броя заснети снимки и интервала между снимките в
режим на самоснимачка (0 106).
• Закъснение на самоснимачката: Изберете продължителността на
закъснението при освобождаване на затвора.
• Брой снимки: Натиснете 1 и 3, за да изберете броя на заснетите
снимки всеки път, когато спусъкът е натиснат.
• Интервал между снимките: Изберете интервал между снимките,
когато Брой снимки е повече от 1.
c4: Време автомат. изкл. дисплей
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете колко дълго дисплеят да остава включен, когато не се
извършват никакви действия по време на възпроизвеждането
(Възпроизвеждане; по подразбиране е 10 сек) и преглед на
изображението (Преглед на изображението; по подразбиране е
4 сек), когато се покажат менютата (Менюта; по подразбиране е до
1 минута) или информация (Екран с информация; по подразбиране
е до 10 сек) или по време на live view (преглед в реално време) и
запис на филм (Live view; по подразбиране е до 10 минути).
Изберете по-кратко време за забавяне на изключване на дисплея за
по-дълъг живот на батерията.
c5: Вр. изч. на дист. упр. (ML-L3)
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете колко дълго фотоапаратът ще остане в готовност в
дистанционен режим на освобождаване (0 193). Ако не се
извършват операции в продължение на избрания период,
дистанционното снимане ще прекъсне и Изкл. автоматично ще
бъде избрани за Режим дистанц. управл. (ML-L3) в менюто за
снимане. Изберете по-кратко време за забавяне за по-дълъг живот
на батерията.
337
d: Снимане/показване
d1: Звуков сигнал
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете височина на тона и сила на звука за звуковия сигнал, който
прозвучава, когато фотоапаратът фокусира чрез единичен АФ (AF-S,
или когато единичен АФ е избран за AF-A; 0 121), когато фокусът се
заключва по време на live view снимане, когато таймерът за
освобождаване отброява в режим на самоснимачка и отложено
дистанционно освобождаване (0 193), когато е направена снимка в
режим дистанционно управление с мигновена реакция или
дистанционно повдигане на огледалото (0 193), когато серията
снимки през интервал приключи (0 229), или ако опитате да
направите снимка, когато картата с памет е заключена (0 33).
• Сила на звука: Изберете 3 (високо),
2 (средно), 1 (ниско) или Изкл.
(заглушаване). При избиране на опция,
различна от Изкл., в екрана с
информация се появява c.
• Височина на тона: Изберете Висока или
Ниска.
D Звуков сигнал
Имайте предвид, че, независимо от избраната опция, звуков сигнал няма да
се чуе, когато фотоапаратът се фокусира при live view (преглед в реално
време) филм (0 66) или в режими на тихо освобождаване на затвора
(режими J и M; 0 103).
d2: Серия снимки с нис. скорост
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете максималната честота на превъртане на кадъра в режим
T (серия от снимки с ниска скорост) (0 103).
338
d3: Макс. непрекъснато освобожд.
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Максималният брой снимки, който може да бъде направен при една
серия от снимки в непрекъснат режим се задава като стойност от 1
до 100. Имайте предвид, че тази настройка не влияе върху скоростта
на затвора от 4 сек или по-бавна.
A Буфер на паметта
Независимо от избраната опция за Потребителска настройка d3, снимането
ще е бавно при запълване на буфера на паметта (tAA). Вж. стр. 492 за повече
информация относно капацитета на буфера на паметта.
d4: Режим Забавяне експозиция
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
В ситуации, при които най-лекото движение на фотоапарата може да
размаже снимките, изберете 1 сек, 2 сек или 3 сек за забавяне на
освобождаването на затвора до една, две или три секунди след
повдигане на огледалото.
d5: Предупреждение за светкавица
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Ако Вкл. е избрано, индикаторът за готовност на светкавицата (c)
ще мига във визьора, ако е необходима светкавица за гарантиране
на оптимална експозиция.
339
d6: Последоват. номер. файлове
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Когато се направи снимка, фотоапаратът наименува файла, като
добавя едно към номера на предишния файл. Тази опция определя
дали номерирането на файловете да продължи от последния
използван номер, когато се създава нова папка, форматира се
картата с памет или се поставя нова карта с памет във фотоапарата.
Опция
Описание
Когато се създава нова папка, форматира се картата с памет или се
поставя нова карта с памет във фотоапарата, номерирането на
файловете продължава от последния използван номер или от
Вкл.
номера на най-големия файл в текущата папка, който е по-голям.
Ако бъде направена снимка, когато текущата папка съдържа
снимка с номер 9999, автоматично се създава нова папка и
номерацията на файловете започва отново от 0001.
Номерацията на файловете започва отново от 0001, когато се
създаде нова папка, форматира се картата с памет или се постави
Изкл.
нова карта с памет във фотоапарата. Имайте предвид, че
автоматично се създава нова папка, ако бъде направена снимка,
когато текущата папка съдържа 999 снимки.
Както при Вкл., само че на следващата направена снимка се дава
номер на файл като се добавя едно към най-големия номер на
Нулиране
файл в текущата папка. Ако папката е празна, номерирането на
файла се нулира на 0001.
D Последоват. номер. файлове
Ако текущата папка е с номер 999 и съдържа или 999 снимки, или снимка с
номер 9999, спусъкът ще бъде деактивиран и няма да могат да се правят
повече снимки. Изберете Нулиране за Потребителска настройка d6
(Последоват. номер. файлове) и след това форматирайте текущата карта с
памет или поставете нова.
340
d7: Показване мрежа визьор
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете Вкл. за показване на линиите от координатната мрежа по
желание във визьора за помощ при композиране на снимките
(0 10).
d8: Лесна настройка на ISO
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Ако изберете Вкл., ISO чувствителността може да се зададе при
режими P и S чрез завъртане на диска за подкоманди или в режим A
чрез завъртане на основния диск за управление. Изберете Изкл. за
задаване на ISO чувствителност с натискане на бутона W (S) и
завъртане на главния диск за управление.
d9: Екран с информация
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Ако изберете Автоматично (v), цветът на буквите в екрана с
информация (0 12) автоматично ще се промени от черен на бял или
от бял на черен, за да се поддържа контраста с фона. За да
използвате винаги един и същи цвят на буквите, изберете Ръчно и
изберете Тъмен текст върху светъл фон (w; черни букви) или
Светъл текст върху тъмен фон (x; бели букви).
Тъмен текст върху
светъл фон
Светъл текст върху
тъмен фон
341
d10: LCD осветяване
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Ако се избере Изкл. фонът на контролния панел (подсветка LCD
дисплей) светва само когато превключвателят на захранването се
завърти напред D. Ако изберете Вкл., контролният панел се
осветява при активен таймер за готовност (0 39). Изберете Изкл. за
увеличаване живота на батерията.
342
d11: Тип батерия MB-D16
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
За да сте сигурни, че фотоапаратът работи според очакванията при
използване на опционалния MB-D16 батериен пакет с батерии АА,
съчетайте избраната опция в това меню с типа на поставените
батерии в батерийния пакет. Няма нужда да регулирате тази опция
при използване на батерии EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15.
Опция
1
LR6 (AA алкална)
2
HR6 (AA Ni-MH)
3
FR6 (AA литиева)
Описание
Изберете при използване на LR6 алкални AA
батерии.
Изберете при използване на HR6 Ni-MH AA
батерии.
Изберете при използване на FR6 литиеви AA
батерии.
A Използване на AA батерии
Капацитетът на AA батериите рязко спада при температури под 20 °C и се
променя според направата и условията на съхранение; в някои случаи,
батериите може да спрат да работят преди изтичане срока на годност.
Някои АА батерии не могат да се използват; поради експлоатационните си
характеристики и ограничен капацитет, алкалните батерии имат по-малък
капацитет от други видове и трябва да се използват само, ако няма друга
възможност и само при по-високи температури. Фотоапаратът показва
нивото на АА батериите, както следва:
Контролен панел
Визьор
L
—
Описание
H
d
Батерията е изтощена. Пълни и нови
батерии.
H
d
(мига)
(мига)
Освобождаването на затвора е
блокирано. Сменете батериите.
Батериите са напълно заредени.
343
d12: Ред на батериите
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете дали да се използва първо батерията във фотоапарат или
батериите в батерийния пакет при поставянето на опционален
MB-D16 батериен пакет. Имайте предвид, че, ако MB-D16 е заредена
от опционален захранващ адаптер и конектор за захранването,
захранващият адаптер ще бъде използван независимо от избраната
опция.
A MB-D16 батериен пакет
MB-D16 поема една EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 акумулаторна литиевойонна батерия или шест АА алкални, Ni-MH или литиеви батерии (EN-EL15 се
предоставя с фотоапарата; АА батериите се предлагат отделно).
Екранът с информация показва типа батерии,
поставени в MB-D16, както следва:
Екран с типа
батерия MB-D16
$
w
o
p
344
Тип батерия
Акумулаторна литиевойонна батерия EN-EL15b/
EN-EL15a/EN-EL15
LR6 алкални АА батерии
HR6 Ni-MH АА батерии
FR6 литиеви АА батерии
e: Клин/светкавица
e1: Скорост синхр. светкавица
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Тази опция управлява скорост синхр. светкавица.
Опция
Описание
Автоматична FP високоскоростна синхронизация се
използва, когато е прикачена съответстваща светкавица
(0 435). Ако се използва вградената светкавица или други
1/250 сек
подобни, скоростта на затвора се задава на 1/250 сек. Когато
(Автоматична
фотоапаратът показва скорост на затвора 1/250 сек в режим P
FP)
или A, автоматичната FP високоскоростна синхронизация ще
се активира, ако действителната скорост на затвора е побърза от 1/250 секунди.
Автоматична FP високоскоростна синхронизация се
използва, когато е прикачена съответстваща светкавица
(0 435). Ако се използва вградената светкавица или други
1/200 сек
подобни, скоростта на затвора се задава на 1/200 сек. Когато
(Автоматична
фотоапаратът показва скорост на затвора 1/200 сек в режим P
FP)
или A, автоматичната FP високоскоростна синхронизация ще
се активира, ако действителната скорост на затвора е побърза от 1/200 секунди.
1/200 сек–
Максималната скорост за синхронизация на светкавицата е
1/60 сек
зададена на избрана стойност.
A Определяне на скоростта на затвора при ограничението на максималната скорост за
синхронизация на светкавицата
За да фиксирате скоростта на затвора при ограничение на скоростта на
синхронизация в режим S или M, изберете следващата скорост на затвора
след най-бавната възможна скорост (30 сек или %). Ще се покаже X
(индикатор за синхронизация на светкавицата) във визьора и контролния
панел.
A Автоматична FP високоскоростна синхронизация
Позволява използване на светкавицата при най-високата скорост на
затвора, поддържана от фотоапарата, като дава възможност да се избере
максималната диафрагма за намалена дълбочина на рязкост, дори и когато
обектът е осветен от ярка слънчева светлина. Индикаторът за режима на
светкавицата на екрана с информация показва „FP“, когато е активирана
автоматична FP високоскоростна синхронизация (0 440).
345
❚❚ Автоматична FP високоскоростна синхронизация
Когато 1/250 сек (Автоматична FP) или 1/200 сек (Автоматична
FP) е избрано за Потребителска настройка e1 (Скорост синхр.
светкавица, 0 345), вградената светкавица може да се използва
при скорости на затвора от 1/250 сек или 1/200 сек, докато съвместими
светкавици, предлагани като опция (0 435), могат да се използват
при всяка скорост на затвора (Автоматична FP високоскоростна
синхронизация).
Скорост синхр.
светкавица
Скорост на
затвора
От 1/4000 до, но без да
включва 1/250 сек
От 1/250 до, но без да
включва 1/200 сек
1/200–30 сек
1/250 сек
1/200 сек
1/200 сек
(Автоматична FP)
(Автоматична FP)
Светкавица,
Светкавица,
Светкавица,
Вгрд.
Вгрд.
Вгрд.
предлагана
предлагана
предлагана
светкав.
светкав.
светкав.
като опция
като опция
като опция
Автоматична
Автоматична
—
—
—
—
FP
FP
Синхронизация на
Автоматична
—
—
—
светкавицата *
FP
Синхронизация на светкавицата
* Обхватът на светкавицата намалява, когато скоростта на затвора се увеличава. Въпреки това,
обхватът на светкавицата ще бъде по-голям от този, получен при същите скорости, както с
Автоматична FP.
e2: Скорост затвор при светкавица
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Тази опция определя най-ниската скоростта на затвора, налична
когато използвате синхронизация по предно или задно перде, или
намаляване на ефекта „червени очи“ в режим P или A (независимо от
избраната настройка, скоростите на затвора могат да бъдат до
30 секунди в режими S и M, или при настройки на светкавицата за
бавна синхронизация, бавна синхронизация по задно перде, или
намаляване на ефекта „червени очи“ с бавна синхронизация).
346
e3: Контрол вградена светкавица
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете режим на светкавицата за вградената светкавица.
Опция
1
2
3
4
Описание
Мощността на светкавицата се настройва
TTL
автоматично, в зависимост от условията на
снимане.
Изберете нивото на светкавицата (0 347).
Ръчен
Фотоапаратът не излъчва предварителни
светкавици на дисплея.
Светкавицата сработва няколко пъти, докато
Поред. импул на светк. затворът е отворен, което дава строб ефект
(0 347).
Използвайте вградената светкавица като главна
Режим на командн.
светкавица, контролираща дистанционно
модул
светкавиците, предлагани като опция в една или
повече групи (0 348).
❚❚ Ръчен
Изберете ниво на светкавицата. Нивото на светкавицата е посочено
в част от пълната мощност: при пълна мощност вградената
светкавица има водещо число 12 (м, ISO 100, 20 °C).
❚❚ Поред. импул на светк.
Светкавицата сработва няколко пъти,
докато затворът е отворен, което дава
строб ефект. Натиснете 4 или 2, за да
маркирате следните опции, 1 или 3 за
промяна.
Опция
Мощност
Брой пъти
Честота
Описание
Изберете мощност на светкавицата (изразена като част от
пълната мощност).
Изберете броя пъти, в които светкавицата сработва в избраната
мощност. Обърнете внимание, че в зависимост от скоростта на
затвора и опцията, избрана за Честота, действителният брой
светкавици може да бъде по-малък от избрания.
Изберете колко често светкавицата да сработва за секунда.
347
A Режим на управление на светкавицата
Режимът на управление на светкавицата за
вградената светкавица е показан на екрана с
информация (0 185).
A „Ръчен“ и „Поред. импул на светк.“
Когато тези опции са избрани, в контролния панел и визьора светят иконите
Y.
A SB-500, SB-400 и SB-300
Когато е поставена и е включена опционална светкавица SB-500, SB-400 или
SB-300, Потребителска настройка e3 се променя на Светкавица като опция,
което позволява режимът на управление на светкавицата за светкавицата,
предлагана като опция, да бъде избран от: TTL или Ръчен (SB-500 също
предлага опция Режим на командн. модул).
A „Брой пъти“
Опциите, налични за Поред. импул на светк. > Брой пъти са определени от
мощността на светкавицата.
Мощност
1/4
1/8
1/16
Опции, налични при „Брой
пъти“
2
2–5
2–10
Мощност
1/32
1/64
1/128
Опции, налични при „Брой
пъти“
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
❚❚ Режим на командн. модул
Използвайте вградената светкавица като главна светкавица,
контролираща една или повече дистанционни светкавици,
предлагани като опция в до две групи (A и B) чрез усъвършенствано
безжично управление на осветяването (0 435).
Изборът на тази опция показва менюто,
показано вдясно. Натиснете 4 или 2, за да
маркирате следните опции, 1 или 3 за
промяна.
348
Опция
Вгрд.
светкав.
TTL
M
––
Група A
TTL
АА
M
––
Група Б
Канал
Описание
Изберете режим на светкавицата за вградената светкавица
(светкавица на командния модул). Когато е прикрепена
опционална SB-500, тази опция се променя на Светкавица като
опция и се използва за избор на режим на светкавицата за
SB-500. Иначе тази опция е идентична на Вгрд. светкав.
Режим i-TTL. Изберете компенсация на светкавицата от
стойности между +3,0 и –3,0 EV в стъпки от 1/3 EV.
Изберете нивото на светкавицата.
Вградената светкавица не се включва, въпреки че отдалечените
светкавици се включват. Вградената светкавица трябва да бъде
повдигната, така че да може да излъчва предварителни
светкавици на дисплея.
Изберете режим на светкавицата за всички светкавици в група
А.
Режим i-TTL. Изберете компенсация на светкавицата от
стойности между +3,0 и –3,0 EV в стъпки от 1/3 EV.
Автоматична диафрагма (налична само със съвместими
светкавици; 0 435). Изберете компенсация на светкавицата от
стойности между +3,0 и –3,0 EV в стъпки от 1/3 EV.
Изберете нивото на светкавицата.
Светкавиците в тази група не се включват.
Изберете режим на светкавицата за всички светкавици в група
Б. Наличните опции са същите като тези, изброени за Група A
по-горе.
Изберете от канали 1–4. Всички светкавица, включени и в двете
групи, трябва да бъдат настроени на един и същи канал.
349
Следвайте стъпките по-долу, за да правите снимки в режим на
командния модул.
1 Регулиране на настройките за
вградената светкавица.
Изберете режима на управление на
светкавицата и нивото на мощността
за вградената светкавица. Обърнете
внимание, че нивото на мощността не
може да бъде настроено в режим – –.
2 Регулирайте настройките за група А.
Изберете режима на управление на
светкавицата и нивото на мощността
за светкавиците в група А.
3 Регулирайте настройките за група Б.
Изберете режима на управление на
светкавицата и нивото на мощността
за светкавиците в група Б.
4 Изберете канала.
5 Натиснете J.
350
6 Композирайте снимката.
Композирайте снимката и подредете светкавиците, както е
показано по-долу. Обърнете внимание, че максималното
разстояние, в което отдалечените светкавици могат да бъдат
поставени, може да варира според условията на снимане.
60 ° или по-малко
10 м или по-малко
30 ° или
по-малко
5 м или по-малко
Фотоапарат
(вградена светкавица)
30 ° или
по-малко
5 м или по-малко
60 ° или по-малко
Безжичните дистанционни сензори на светкавиците
трябва да са обърнати към камерата.
7 Конфигурирайте отдалечените светкавици.
Включете всички отдалечени светкавици, регулирайте груповите
настройки по ваше желание и ги настройте на избрания в
стъпка 4 канал. Разгледайте ръководството за експлоатация на
светкавицата за подробности.
8 Повдигнете вградената светкавица.
Натиснете бутона M (Y), за да повдигнете вградената
светкавица. Обърнете внимание, че дори ако – – е избрано за
Вгрд. светкав. > Режим, вградената светкавица трябва да бъде
повдигната, за да се излъчат предварителните осветявания на
дисплея.
351
9 Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
След като се уверите, че светлинният индикатор за готовност на
светкавицата на фотоапарата и индикаторите за готовност на
всички останали светкавици светят, кадрирайте снимката,
фокусирайте и снимайте. По желание може да се използва
заключване на стойността на светкавицата (0 190).
A Екран за режим на синхронизация на светкавицата
M не се появява на екрана в екрана с информация, когато се избере – – за
Вгрд. светкав. > Режим.
A Компенсация на светкавицата
Стойността на компенсацията на светкавицата, избрана с бутон M (Y) и
диска за подкоманди се добавя към стойностите на компенсацията на
светкавицата, избрани за вградената светкавица, група A и група Б в менюто
Режим на командн. модул. Иконата Y се показва на екрана в контролния
панел и визьора, когато се избере стойност на компенсацията на
светкавицата различна от ±0 за вградена светкавица или отдалечена
светкавица в режим TTL или AA. Иконата Y светва, когато вградената
светкавица е в режим M.
D Режим на командн. модул
Позиционирайте сензорните прозорци върху отдалечените светкавици, за
да хванете светлината от вградената светкавица (особено внимание се
изисква, ако фотоапаратът е монтиран на статив). Уверете се, че в обектива
на фотоапарата (TTL режим) не влиза пряка светлина или силно отражение
от отдалечената светкавица или фотоклетките на отдалечената светкавица
(AA режим), тъй като това може да предизвика смущения в експозицията. За
да предотвратите появяването на синхронизирани светкавици, излъчвани
от вградената светкавица в снимки, направени от близко разстояние,
изберете ниска ISO чувствителност или малка диафрагма (високи f-числа)
или използвайте опционален SG-3IR инфрачервен панел за вградена
светкавица. За отлични резултати се изисква SG-3IR със синхронизация по
задно перде, което произвежда по-светли синхронизирани светкавици.
След като позиционирате отдалечената светкавица, направете тестова
снимка и вижте резултатите в дисплея на фотоапарата.
Въпреки че няма ограничение в броя на отдалечените светкавици, които
могат да се използват, максималният брой на практика е три светкавици. С
повече светкавици от този брой светлината, излъчвана от отдалечените
светкавици ще попречи на изпълнението.
352
e4: Компенс. експоз. светкавица
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете как фотоапаратът да настройва нивото на светкавицата
при използване на компенсация на експозицията.
Опция
YE
E
Целия кадър
Само фон
Описание
И нивото на светкавицата, и това на
компенсацията на експозицията се регулират, за
да променят експозицията в целия кадър.
Компенсация на експозицията се прилага само
към фона.
е5: Пилотна светкавица
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Ако се избере Вкл. при използване на фотоапарата с вградена
светкавица или със светкавица, предлагана като опция, която
поддържа Nikon Creative Lighting system (система за креативно
осветляване на Nikon) (0 435), пилотна светкавица ще бъде
излъчена, когато се натисне бутон Pv на фотоапарата (0 92). Не се
излъчва пилотна светкавица, ако се избере Изкл.
e6: Задаване на авто клин
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете настройка или настройки, които се групират при активен
автоматичен клин (0 202). Изберете АЕ и светкавица (j), за да
направите експозиция и клин на нивото на светкавицата,
Само AE (k) за клин само на експозицията, Само светкавица (l), за
да направите само клин на нивото на светкавицата,
Клин баланс бяло (m), за да направите клин баланс бяло (0 208)
или ADL клин (y), за да направите клин като използвате Активен
D-Lighting (0 212). Обърнете внимание, че клинът на баланс на
бялото не се предлага при настройки на качеството на
изображението като NEF (RAW) или NEF (RAW) + JPEG.
353
e7: Ред на клина
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
При настройката по подразбиране MTR > под > над (H),
експозицията, светкавицата и клинът на баланса на бялото се
активират в реда, описан на страници 204 и 209. Ако е избрано
Под > MTR > над (I), снимането ще продължи в реда от найниската към най-високата стойност. Тази настройка няма ефект
върху ADL клина.
f: Контроли
f1: Бутон ОК
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Тази опция определя ролята, присвоена на бутона J по време на
снимане с визьор, възпроизвеждане и live view (преглед в реално
време) (без значение от избраната опция, натискането на J, когато
се показва филм на цял екран, стартира възпроизвеждането на
филм).
❚❚ Режим на снимане
J
K
Опция
Избор центр. т.
фокусиране
Марк. активна т.
фокусиране
Няма
354
Роля, зададена на J бутона
Изберете централната точка за фокусиране.
Маркирайте активната точка за фокусиране.
Натискането на бутона J няма ефект при снимане с
визьор.
❚❚ Режим на възпроизвеждане
Q
R
p
W
Роля, зададена на J бутона
Превключване между цял екран и възпроизвеждане в
миниатюри.
И при възпроизвеждане на цял екран, и при
Преглед на
възпроизвеждане в миниатюри, се показва
хистограмите
хистограма, докато бутонът J е натиснат (0 250).
Превключване между цял екран или
възпроизвеждане в миниатюри и увеличаване при
възпроизвеждане. Изберете настройка за
Мащабиране вкл./
първоначалното увеличение от Слабо увеличение
изкл.
(50%), 1 : 1 (100%) и Голямо увеличение (200%).
Дисплеят на увеличението ще се съсредоточи върху
активната точка за фокусиране.
Избор на слот и
Показване на диалогов прозорец за избор на слот и
папка
папка (0 245).
Опция
Миниатюри вкл./
изкл.
❚❚ Live view
Опция
J
p
Избор центр. т.
фокусиране
Мащабиране
вкл./изкл.
Няма
Роля, зададена на J бутона
Натискането на бутона J в live view (преглед в
реално време) избира централна точка за
фокусиране.
Натиснете бутона J за превключване между
включване и изключване на увеличението. Изберете
настройка за първоначалното увеличение от Слабо
увеличение (50%), 1 : 1 (100%) и Голямо
увеличение (200%). Дисплеят на увеличението ще се
съсредоточи върху активната точка за фокусиране.
Натискането на бутона J няма ефект в live view
(преглед в реално време).
355
f2: Присвояване на бутон Fn
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете ролята на бутона Fn или
самостоятелно (Натискане), или при
използване в комбинация с дисковете за
управление (Натискане + дискове
управл.).
❚❚ Натискане
Избирането на Натискане показва следните опции:
Опция
q
r
B
C
E
F
A
s
356
Описание
По време на снимане с визьор можете да прегледате
дълбочината на рязкост, докато бутонът Fn е
натиснат (0 92). По време live view (преглед в
реално време) снимане можете да натиснете бутона
Преглед
веднъж, за да отворите обектива на максимална
диафрагма, което позволява по-лесното
проверяване на фокуса; натискането на бутона
повторно възстановява диафрагмата до
първоначалната й стойност (0 56).
Натиснете бутона Fn за заключване на стойността на
светкавицата (само за вградена светкавица и
Заключв. стойност
съвместими светкавици, предлагани като опция,
светкавица
0 190, 435). Натиснете отново за отказ на
заключване на стойността на светкавицата.
Заключване на
Фокусът и експозицията се заключват, докато е
AE/AF
натиснат бутонът Fn.
Заключване само Експозицията се заключва, докато е натиснат
на AE
бутонът Fn.
Експозицията се заключва при натискане на бутона
Заключване AE
Fn и остава заключена, докато бутонът не бъде
(Задържане)
натиснат повторно или не изтече таймерът за
готовност.
Заключване само
Фокусът се заключва, докато е натиснат бутонът Fn.
на AF
Натискането на бутона Fn инициира автоматично
AF-ON
фокусиране. Спусъкът не може да се използва за
фокусиране.
Изключване на
Светкавицата няма да се включи при снимки,
светкавицата
направени с натиснат бутон Fn.
Опция
t
e
L
M
N
4
9
m
n
Описание
Ако бутонът Fn е натиснат, докато са активни
експозицията, светкавицата или ADL клинът в
единична снимка или режим на тихо освобождаване
на затвора, всички снимки от текущата програма за
Серия от снимки с клин ще бъдат направени всеки път, когато спусъкът
клин
бъде натиснат. Ако е активиран клин на баланс на
бялото или е избран непрекъснат режим на снимане
(режим U, T или M), фотоапаратът ще повтори
серията от снимки с клин, докато спусъкът е
натиснат.
Ако качеството на изображението е настроено на
JPEG fine, JPEG normal или JPEG basic, във визьора
ще се покаже e и ще се запише NEF (RAW) копие
със следващата снимка, направена след като
+ NEF (RAW)
бутонът Fn е натиснат (оригиналната настройка за
качество на изображението ще бъде възстановена,
когато свалите пръста си от спусъка). За изход без
записване на NEF (RAW) копие, натиснете бутона Fn
отново.
Матрично
Матричното измерване се задейства, когато бутонът
измерване
Fn е натиснат.
Центр. претеглено Централно претегленото измерване се задейства,
измерване
когато бутонът Fn е натиснат.
Точково
Точковото измерване се задейства, когато бутонът
измерване
Fn е натиснат.
Измер. с претегл. Измерването с претегляне на светлите участъци се
на св. участъци
задейства, когато бутонът Fn е натиснат.
Показване мрежа Натиснете бутона Fn, за да включите или изключите
визьор
дисплея на кадриращата мрежа във визьора (0 10).
Виртуален
Натиснете бутона Fn, за да видите дисплея на
хоризонт визьор
виртуалния хоризонт във визьора (0 359).
Натискането на бутона Fn показва „МОЕТО МЕНЮ“
МОЕТО МЕНЮ
(0 421).
357
Опция
6
K
Описание
Натиснете бутона Fn за бърз достъп до горния
Дост. горен елем.
елемент в „МОЕТО МЕНЮ“. Изберете тази опция за
МОЕ МЕНЮ
бърз достъп до често използван елемент от менюто.
Бутонът Fn има същата функция като бутона K.
Изберете, когато използвате телефото обектив или
Възпроизвеждане
при други обстоятелства, в които е трудно да
задействате бутона K с лявата ръка.
Няма
Натискането на бутон няма ефект.
A Несъвместим опции
Ако опцията, избрана за Натискане не може да бъде използвана в
комбинация с опцията, избрана за Натискане + дискове управл., ще се
покаже съобщение и което от двете, Натискане или Натискане + дискове
управл. е било избрано първо, ще бъде настроено на Няма.
358
A Виртуален хоризонт визьор
Когато Виртуален хоризонт визьор е избрано за Потребителска настройка
f2 (Присвояване на бутон Fn) > Натискане, натискането на бутона Fn
показва индикатори за ролката във визьора. Натиснете бутона повторно, за
да се върнете към изчистване на индикаторите от дисплея.
Фотоапаратът под
наклон надясно
Ниво на фотоапарата
Фотоапаратът под
наклон наляво
Визьор
(фотоапаратът в
пейзажна
ориентация)
Визьор
(фотоапаратът в
портретна
ориентация)
Обърнете внимание, че дисплеят може да не е точен, когато фотоапаратът е
наклонен под остър ъгъл напред или назад. За дисплей, което показва и
височина на тона, и ролката, използвайте опцията Виртуален хоризонт в
менюто с настройки (0 388).
359
❚❚ Натискане + дискове управл.
Избирането на Натискане + дискове управл. показва следните
опции:
Опция
5
v
w
y
S
z
360
Избор зона
изобрж. визьор
Описание
Дръжте бутона Fn натиснат и завъртете диска за
управление, за да изберете зона на изображението
във визьора (0 114).
Ако бутонът Fn е натиснат, докато дисковете за
управление са завъртени, промените в скоростта на
затвора (режими S и M) и на диафрагмата (режими на
1 стъпка скорост/
експозицията A и M) стават в стъпки от 1 EV, без
диафрагма
значение от опцията, избрана за Потребителска
настройка b2 (EV стъпки за контрол на експ.,
0 333).
Натиснете бутона Fn и завъртете диска за
Избор обектив без управление, за да изберете номер на обектив,
процесор
определен при използването на опцията Данни за
обектив без процесор (0 238).
Натиснете бутона Fn и завъртете диска за
Активен
управление, за да регулирате Активен D-Lighting
D-Lighting
(0 175).
Дръжте бутона Fn натиснат и завъртете диска за
HDR (висок динам.
управление, за да изберете HDR режим, диска за
диапазон)
подкоманди, за да изберете Сила на HDR (0 178).
Натиснете бутона Fn и завъртете диска за
Режим Забавяне
управление, за да изберете режим за забавяне на
експозиция
експозицията (0 339).
Не се извършва операция, когато дисковете за
Няма
управление са завъртени, докато бутонът Fn е
натиснат.
f3: Присвояв. бутон за преглед
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете ролята на бутона Pv или
самостоятелно (Натискане), или при
използване в комбинация с дисковете за
управление (Натискане + дискове
управл.). Наличните опции са същите, като
за Присвояване на бутон Fn (0 356).
Опциите по подразбиране за Натискане и
Натискане + дискове управл. са, съответно, Преглед и Няма.
f4: Присвояв. бутон AE-L/AF-L
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете ролята на бутона A AE-L/AF-L или
самостоятелно (Натискане), или при
използване в комбинация с дисковете за
управление (Натискане + дискове
управл.).
❚❚ Натискане
Избирането на Натискане показва следните опции:
B
C
E
Опция
Заключване на
AE/AF
Заключване само
на AE
Заключване AE
(Задържане)
Описание
Фокусът и експозицията се заключват, докато е
натиснат бутонът A AE-L/AF-L.
Eкспозицията се заключва, докато е натиснат
бутонът A AE-L/AF-L.
Експозицията се заключва при натискане на бутона
A AE-L/AF-L и остава заключена, докато бутонът не
бъде натиснат повторно или не изтече таймерът за
готовност.
361
F
A
r
Опция
Описание
Заключване само Фокусът се заключва, докато е натиснат бутонът
на AF
A AE-L/AF-L.
Бутонът A AE-L/AF-L инициира автоматично
AF-ON
фокусиране. Спусъкът не може да се използва за
фокусиране.
Натиснете бутона A AE-L/AF-L за заключване на
стойността на светкавицата (само за вградена
Заключв. стойност
светкавица и съвместими светкавици, предлагани
светкавица
като опция, 0 190, 435). Натиснете отново за отказ
на заключване на стойността на светкавицата.
Няма
Натискането на бутон няма ефект.
❚❚ Натискане + дискове управл.
Избирането на Натискане + дискове управл. показва следните
опции:
Опция
5
w
362
Описание
Дръжте бутона A AE-L/AF-L натиснат и завъртете
диска за управление, за да изберете зона на
изображението във визьора (0 114).
Натиснете бутона A AE-L/AF-L и завъртете диска за
Избор обектив без управление, за да изберете номер на обектив,
процесор
определен при използването на опцията Данни за
обектив без процесор (0 238).
Не се извършва операция, когато дисковете за
Няма
управление са завъртени, докато бутонът A AE-L/AF-L
е натиснат.
Избор зона
изобрж. визьор
f5: Персонлз. дискове управление
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Тази опция контролира работата на главния и диска за подкоманди.
Опция
Описание
Обърнете посоката на
завъртане на дисковете за
управление, когато се
използват, за да направите
настройки на Компенсация
Обръщане посока експозиция и/или Скорост/
на въртене
диафрагма затвор.
Маркирайте опция и натиснете
2 за избор или отмяна на избора, след това натиснете J.
Тази настройка е приложима също и за дисковете за
управление за опционалните MB-D16 батерийни пакети с
избор на различен тип батерии.
Настройка на експозицията: Ако е избрано Изкл., главният диск
за управление контролира скоростта на затвора, а дискът
за подкоманди контролира диафрагмата. Ако е избрано
Вкл., главният диск за управление ще контролира
диафрагмата, а дискът за подкоманди – скоростта на
затвора. Ако е избрано Вкл. (Режим A), главният диск за
управление ще се използва за настройване на диафрагмата
Промяна основни/ само в режим на снимане A.
Настройки за авт. фокусиране: Ако е избрано Вкл., режимът за
подкоманд.
автоматично фокусиране може да бъде избран чрез
задържане на бутона за АФ режим натиснат и завъртане на
диска за подкоманди, режимът за избор на АФ зона – чрез
задържане на бутона за АФ режим натиснат и завъртане на
главния диск за управление.
Тези настройки се прилагат също и към дисковете за
управление за MB-D16.
363
Опция
Описание
Ако е избрано Диск за подкоманди, диафрагмата може да
се настрои само с диска за подкоманди (или с главния диск
за управление, ако е избрано Вкл. за Промяна основни/
подкоманд. > Настройване на експозицията). Ако е
избрано Пръстен за диафрагмата, диафрагмата може да
се настрои само с пръстена за диафрагмата на обектива и
Настройване на
обективът на фотоапарата ще показва диафрагмата в
диафрагма
стъпки от 1 EV (въпреки това, диафрагмата за обективи тип
G и E се настройва с помощта на диска за подкоманди).
Обърнете внимание, че независимо от избраната
настройка, пръстенът за диафрагмата трябва да се
използва за регулиране на диафрагмата, когато е
прикрепен non-CPU обектив.
Ако е избрано Изкл., мултиселекторът се използва, за да се
избере снимката, показвана при възпроизвеждане на
снимки на цял екран, за маркиране на миниатюри и за
навигиране в менютата. Ако е избрано Вкл. или Вкл.
(изклч. преглед изобрж.), главният диск за управление
може да се използва, за да се избере снимката, показвана
при възпроизвеждане на снимки на цял екран,
преместване на курсора наляво или надясно по време на
възпроизвеждане в миниатюри и преместване на лентата
за маркиране в менюто нагоре или надолу. Дискът за
Менюта и
подкоманди се използва при възпроизвеждане на снимки
възпроизвеждане
на цял екран за пропускане напред или назад, според
опцията, избрана за Преглед кадри със спом. диск и при
възпроизвеждане в миниатюри за страница нагоре или
надолу. Докато менюта се показват, въртенето на диска за
подкоманди надясно показва подменюто за избраната
опция, докато въртенето наляво показва предходното
меню. За да направите избор, натиснете 2, или J.
Изберете Вкл. (изклч. преглед изобрж.), за да попречите
на дисковете за управление да бъдат използвани за
възпроизвеждане по време на преглед на изображението.
Когато е избрано Вкл. или Вкл. (изклч. преглед изобрж.)
за Менюта и възпроизвеждане, дискът за подкоманди
Преглед кадри със
може да бъде завъртян по време на възпроизвеждане на
спом. диск
снимки на цял екран за избор на папка или за пропускане
напред или назад на 10 или 50 кадъра едновременно.
364
f6: Освобожд. бутон използв. диск
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Избирането на Да позволява настройки, които обикновено се
правят чрез задържане на бутона и завъртане на диска за
управление, да се правят чрез завъртане на диска за управление,
след като бутонът е освободен. Настройката приключва, когато
бутонът се натисне отново, спусъкът е натиснат наполовина или
таймерът за готовност изтече. Тази опция е налична със следните
бутони:
Бутон
E
M (Y)
W (S)
X (T)
L (U)
Бутон за режим на
АФ
0
143
180, 182
134
116, 118
146, 150, 154,
156, 159
57, 59, 121, 125
Бутон
Z (Q)
D
Fn 1
Pv 2
A AE-L/AF-L 3
Бутон за запис на
филм 4
0
140
202
360
361
362
366
1 Когато е зададен номер на non-CPU обектив, Активен D-Lighting, HDR или режим забавяне експозиция
чрез използване на Потребителска настройка f2.
2 Когато е зададен номер на non-CPU обектив, Активен D-Lighting, HDR или режим забавяне експозиция
чрез използване на Потребителска настройка f3.
3 Когато е зададен номер на non-CPU обектив, чрез използване на Потребителска настройка f4.
4 Когато е зададен баланс на бялото или ISO чувствителност чрез използване на Потребителска
настройка f9.
f7: Снимане при празен слот
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Ако е избрано Отключен спусък, това позволява освобождаване на
затвора, когато не е поставена карта с памет, въпреки че снимките
няма да се записват (а само ще се показват на дисплея в демо
режим). Ако е избрано Заключен спусък, спусъкът може да се
активира само когато във фотоапарата е поставена карта с памет.
365
f8: Обръщане посока индикатори
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Ако е избрано
(W), индикаторите на
експозицията в контролния панел, визьорът и екранът с
информация се показват с отрицателни стойности вляво и
положителни стойности вдясно. Изберете
(V),
за да се покажат положителни стойности вляво и отрицателни
стойности вдясно.
f9: Присвояв. бутон запис на филм
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете ролята, изпълнявана от бутона за
запис на филм по време на снимане с
визьор и снимане live view (преглед в
реално време).
Бутон за запис на филм
❚❚ Натискане + дискове управл.
Опция
m
8
5
366
Описание
Натиснете бутона и завъртете диска за управление,
Баланс на бялото
за да изберете опция за баланс на бялото (0 145).
Натиснете бутона и завъртете диска за управление,
ISO чувствителност
за да изберете ISO чувствителност (0 134).
Натиснете бутона и завъртете диска за управление,
Избор зона
за да изберете зона на изображението във визьора
изобрж. визьор
(0 114).
Не се извършва операция, когато дисковете за
Няма
управление са завъртени, докато бутонът е
натиснат.
f10: Присвояв. бутон MB-D16 4
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете функцията, зададена
на бутона A AE-L/AF-L на
опционалния батериен пакет
MB-D16.
B
C
E
F
A
r
G
Опция
Заключване на
AE/AF
Заключване само
на AE
Описание
Фокусът и експозицията се заключват, докато е
натиснат бутонът MB-D16 A AE-L/AF-L.
Eкспозицията се заключва, докато е натиснат
бутонът MB-D16 A AE-L/AF-L.
Експозицията се заключва при натискане на бутона
Заключване AE
MB-D16 A AE-L/AF-L и остава заключена, докато
(Задържане)
бутонът не бъде натиснат повторно или не изтече
таймерът за готовност.
Заключване само Фокусът се заключва, докато е натиснат бутонът
на AF
MB-D16 A AE-L/AF-L.
Натискането на бутона MB-D16 A AE-L/AF-L инициира
AF-ON
автоматично фокусиране. Спусъкът не може да се
използва за фокусиране.
Натиснете бутона MB-D16 A AE-L/AF-L за заключване
на стойността на светкавицата (само за вградена
Заключв. стойност
светкавица и съвместими светкавици, предлагани
светкавица
като опция, 0 190, 435). Натиснете отново за отказ
на заключване на стойността на светкавицата.
Също като бутон Бутонът MB-D16 A AE-L/AF-L има същата функция като
Fn
бутона на фотоапарата Fn (0 356).
367
f11: Присв. на отдал. (WR) бутон Fn
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете функцията, която ще изпълнява бутонът Fn на
безжичното дистанционно управление.
Опция
q
r
B
C
E
F
s
368
Описание
По време на снимане с визьор можете да прегледате
дълбочината на рязкост, докато бутонът Fn е
натиснат (0 92). По време live view (преглед в
реално време) снимане можете да натиснете бутона
Преглед
веднъж, за да отворите обектива на максимална
диафрагма, което позволява по-лесното
проверяване на фокуса; натискането на бутона
повторно възстановява диафрагмата до
първоначалната й стойност (0 56).
Натиснете бутона Fn за заключване на стойността на
светкавицата (само за вградена светкавица и
Заключв. стойност
съвместими светкавици, предлагани като опция,
светкавица
0 190, 435). Натиснете отново за отказ на
заключване на стойността на светкавицата.
Заключване на
Фокусът и експозицията се заключват, докато е
AE/AF
натиснат бутонът Fn.
Заключване само Експозицията се заключва, докато е натиснат
на AE
бутонът Fn.
Експозицията се заключва при натискане на бутона
Заключване AE
Fn и остава заключена, докато бутонът не бъде
(Задържане)
натиснат повторно или не изтече таймерът за
готовност.
Заключване само
Фокусът се заключва, докато е натиснат бутонът Fn.
на AF
Изключване на
Светкавицата няма да се включи при снимки,
светкавицата
направени с натиснат бутон Fn.
Опция
e
a
x
y
z
Описание
Ако качеството на изображението е настроено на
JPEG fine, JPEG normal или JPEG basic, във визьора
ще се покаже e и ще се запише NEF (RAW) копие
със следващата снимка, направена след като
+ NEF (RAW)
бутонът Fn е натиснат (оригиналната настройка за
качество на изображението ще бъде възстановена,
когато свалите пръста си от спусъка). За изход без
записване на NEF (RAW) копие, натиснете бутона Fn
отново.
Натискането на бутона Fn стартира и приключва live
Live view
view.
Бутонът Fn на безжичното дистанционно управление
Също като бут. Fn
има същата функция като бутона на фотоапарата Fn
на фотоап.
(0 356).
Бутонът Fn на безжичното дистанционно управление
Също като бут. Pv
има същата функция като бутона на фотоапарата Pv
на фотоап.
(0 361).
Бутонът Fn на безжичното дистанционно управление
Също като бут. 4
има същата функция като бутона на фотоапарата
на фотоап.
A AE-L/AF-L (0 361).
Няма
Натискането на бутон няма ефект.
369
g: Филм
g1: Присвояване на бутон Fn
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете функцията, която ще изпълнява бутонът Fn по време на
филм live view (опцията по подразбиране е Няма).
❚❚ Натискане
Опция
q
r
s
B
C
E
F
A
Описание
Диафрагмата се разширява, докато бутонът е
натиснат. Използвайте в комбинация с
Диафр. с ел.
Потребителска настройка g2 (Присвояв. бутон за
задвижв.
преглед) > Диафр. с ел. задвижв. (затворена) за
(отворена)
управляваната с бутон настройка на диафрагмата
(0 372).
Натиснете бутона по време на запис на филм, за да
Добавяне
добавите индекс към текущата позиция (0 70).
индексни знаци
Индексите могат да се използват при преглед и
редактиране на филми.
Натиснете бутона за показване на информация за
скоростта на затвора, диафрагмата и други
Преглед информ.
настройки за снимки на мястото на информацията за
снимане
запис на филм. Натиснете отново, за да се върнете
към дисплея за запис на филм.
Заключване на
Фокусът и експозицията се заключват, докато
AE/AF
бутонът е натиснат.
Заключване само Експозицията се заключва, докато бутонът е
на AE
натиснат.
Експозицията се заключва при натискане на бутона и
Заключване AE
остава заключена, докато бутонът не бъде натиснат
(Задържане)
повторно.
Заключване само
Фокусът се заключва, докато бутонът е натиснат.
на AF
Натискането на бутона инициира автоматично
AF-ON
фокусиране. Спусъкът не може да се използва за
фокусиране.
Няма
370
Натискането на бутон няма ефект.
A Диафрагма с електрическо задвижване
Диафрагмата с електрическо задвижване не е налична при някои обективи.
Диафрагмата с електрическо задвижване е налична само в режими A и M и не
може да се използва, докато се показва информация за заснемане на
снимката (иконата 6 показва, че диафрагмата с електрическо задвижване
не може да се използва). Изключването на фотоапарата или излизането от
филм live view (преглед в реално време) блокира диафрагмата с
електрическо задвижване (обърнете внимание, че в последния случай
диафрагмата с електрическо задвижване ще остане активна, докато
таймерът за готовност не изтече).
371
g2: Присвояв. бутон за преглед
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете функцията, която ще изпълнява бутонът Pv по време на
филм live view (опцията по подразбиране е Добавяне индексни
знаци).
❚❚ Натискане
Опция
q
r
s
B
C
E
F
A
Описание
Диафрагмата се свива, докато бутонът е натиснат.
Диафр. с ел.
Използвайте в комбинация с Потребителска
задвижв.
настройка g1 (Присвояване на бутон Fn) > Диафр.
(затворена)
с ел. задвижв. (отворена) за управляваната с бутон
настройка на диафрагмата (0 370).
Натиснете бутона по време на запис на филм, за да
Добавяне
добавите индекс към текущата позиция (0 70).
индексни знаци
Индексите могат да се използват при преглед и
редактиране на филми.
Натиснете бутона за показване на информация за
скоростта на затвора, диафрагмата и други
Преглед информ.
настройки за снимки на мястото на информацията за
снимане
запис на филм. Натиснете отново, за да се върнете
към дисплея за запис на филм.
Заключване на
Фокусът и експозицията се заключват, докато
AE/AF
бутонът е натиснат.
Заключване само Експозицията се заключва, докато бутонът е
на AE
натиснат.
Експозицията се заключва при натискане на бутона и
Заключване AE
остава заключена, докато бутонът не бъде натиснат
(Задържане)
повторно.
Заключване само
Фокусът се заключва, докато бутонът е натиснат.
на AF
Натискането на бутона инициира автоматично
AF-ON
фокусиране. Спусъкът не може да се използва за
фокусиране.
Няма
372
Натискането на бутон няма ефект.
g3: Присвояв. бутон AE-L/AF-L
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
❚❚ Натискане
Изберете функцията, която ще изпълнява бутонът A AE-L/AF-L по
време на филм live view. Наличните опции са същите, като за
Присвояване на бутон Fn (0 370), с тази разлика, че Диафр. с ел.
задвижв. (отворена) не е налична и настройката по подразбиране
е Заключване на AE/AF.
g4: Присвояв. бутон на затвор
G бутон ➜ A меню Потребителски настройки
Изберете ролята, изпълнявана при натискане на спусъка, когато 1 е
избрано с live view селектора.
Опция
C
1
Описание
Натиснете спусъка докрай, за да спрете записването
на филм и да направите снимка с формат на кадъра
Правене на снимки
16 : 9 (за информация относно размера на
изображението, виж страница 77).
Натиснете спусъка наполовина, за да стартирате
филм live view. След това можете да натиснете
спусъка наполовина, за да фокусирате (само режим
на автоматично фокусиране) и да го натиснете
докрай, за да стартирате или спрете записа.
Спусъкът не може да се използва за други цели по
време на филм live view. За край на филм live view,
Запис на филми
натиснете бутона a. Спусъкът на опционалното
безжично дистанционно управление или кабел за
дистанционно управление (0 443, 444)
функционира по същия начин, както и спусъкът на
фотоапарата; опционалното дистанционно
управление ML-L3, обаче, не може да се използва за
запис на филми; спусъкът на ML-L3 няма ефект.
373
B Менюто с настройки: Настройване на
фотоапарата
За да се покаже менюто с настройки, натиснете G и изберете
раздела B (меню с настройки).
G бутон
Опции на менюто с настройки
Менюто с настройки съдържа следните опции:
Опция
Форматиране на картата с памет
Запазване потребит. настройки
Нулиране потребит. настройки
Яркост на дисплея
Баланс на цветовете на дисплея
Изчистване сензор изображения
Заклч. огледало нагоре за почист. 1
Реф снимка изтриване следи прах
Намаляване на трептенето
Часова зона и дата
Език (Language)
Автоматично завъртане
Информация за батериите
0
375
99
101
376
377
448
451
378
380
381
381
382
383
Опция
Коментар за изображение
Информация за авторски права
Запазване/зареждане настройки
Виртуален хоризонт
Данни за обектив без процесор
Фина настройка на АФ
HDMI
Данни за местоположението
Wi-Fi
Мрежа
Eye-Fi трансфер 2
Маркировка за съответствие
Версия на фърмуера
1 Не може да се използва, когато батерията е изтощена.
2 Визуализира се, само когато е поставена съвместима Eye-Fi карта с памет.
A Вижте също
Стойностите по подразбиране на менюто са описани на страница 299.
374
0
384
385
386
388
235
389
278
239
282
269
391
392
392
Форматиране на картата с памет
Бутон G ➜ B меню с настройки
Картите с памет трябва да бъдат форматирани, преди да се
използват за първи път или след като са били използвани или
форматирани в други устройства. Имайте предвид, че
форматирането изтрива завинаги всички снимки и други данни,
които са в картата. Преди да форматирате, не пропускайте да
направите архивни копия, ако е необходимо (0 266).
D По време на форматирането
Не изключвайте фотоапарата и не изваждайте картите с памет по време
на форматирането.
Избирането на Форматиране на картата с
памет в менюто с настройки показва
опциите, показани вдясно; изберете слот за
картата с памет и изберете Да, за да
форматирате избраната карта.
Картите с памет могат също да бъдат
форматирани и чрез задържане на
бутоните O (Q) и Z (Q) едновременно, докато се появи светещо
C на индикаторите за скоростта на затвора в контролния панел и
визьора.
Бутон O (Q) Z (Q) бутон
375
Натиснете бутоните заедно отново за втори път, за да форматирате
картата (за изход без форматиране на картата, натиснете който и да
е друг бутон или изчакайте около шест секунди, докато C спре да
мига). Когато форматирането завърши, контролният панел и
визьорът ще показват броя на снимките, които могат да се запишат
при текущите настройки.
A Две карти с памет
Ако са поставени две карти с памет при натиснати бутони O (Q) и Z (Q),
картата, която трябва да се форматира, ще бъде показана от светеща икона.
Завъртете главния диск за управление, за да изберете различен слот.
Яркост на дисплея
Бутон G ➜ B меню с настройки
Натиснете 1 или 3, за да изберете яркостта на дисплея за
възпроизвеждане, менюта и екрана с информация. Изберете повисоки стойности, за да увеличите яркостта, и по-ниски стойности,
за да я намалите.
A Яркост на дисплея
Стойности от +4 или по-високи позволяват по-лесното разчитане на
дисплея на ярка светлина, но също така водят до по-жълти цветове върху
зеленикава отсянка. Изберете по-ниски стойности за точна репродукция на
цветовете.
A Вижте също
Опцията, избрана за Яркост на дисплея няма ефект върху яркостта на
дисплея по време на live view снимане или филм live view. За информация
относно регулирането на яркостта на дисплея в live view, виж страница 62.
376
Баланс на цветовете на дисплея
Бутон G ➜ B меню с настройки
Използвайте мултиселектора, както е
показано по-долу, за да регулирате баланса
на цветовете на дисплея за примерно
изображение. Примерното изображение е
последната направена снимка или, в режим
на възпроизвеждане, последната показана
снимка; за да изберете различно
изображение, натиснете бутон W (S) и
изберете изображение от списъка с
миниатюри (за да разгледате маркираното
изображение на цял екран, натиснете и
задръжте X/T). Ако картата с памет не
съдържа снимки, вместо примерното
изображение ще се покаже празен кадър
със сива рамка. Натиснете J за изход, когато приключите с
промените. Баланс на цветовете на дисплея се прилага само към
менюта, възпроизвеждане и разглеждане през обектива, които се
показват по време на снимане в live view (преглед в реално време) и
преглед на филми live view; снимките, направени с фотоапарата не
се променят.
Добавете още зелено
Добавете още синьо
Добавете още кехлибарено
Добавете още пурпурно
377
Реф снимка изтриване следи прах
Бутон G ➜ B меню с настройки
Получете справочни данни за опцията „Изтриване на следи от прах
от изображението“ в Capture NX-D (налично за изтегляне, 0 268; за
повече информация вижте онлайн ръководството на Capture NX-D).
Реф снимка изтриване следи прах може да се използва само
когато на фотоапарата е поставен обектив с процесор.
Препоръчително е да се използва обектив без DX с фокусно
разстояние поне 50 мм. Когато използвате вариообектив, увеличете
доколкото е възможно.
1 Изберете опция за стартиране.
Маркирайте една от следните опции и
натиснете J. За изход без получаване
на данни за изтриването на следи от
прах от изображението, натиснете G.
• Старт: Ще се покаже съобщението
вдясно и „rEF“ ще се покаже на
дисплеите на визьора и контролния
панел.
• Изчиств. сензор и след това старт: Изберете
тази опция, за да почистите сензора за
изображения, преди да започнете.
Когато почистването приключи, ще се
покаже съобщението вдясно и на
екраните на визьора и контролния
панел ще се покаже „rEF“.
378
2 Хванете в кадър неизразителен бял обект във визьора.
С обектива на разстояние около десет сантиметра от добре
осветения, неизразителен бял обект, хванете обекта в кадър,
така че да запълни визьора, и след това натиснете спусъка
наполовина.
В режима на автоматично фокусиране, фокусът автоматично се
задава на „безкрайност“; в режима на ръчно фокусиране, задайте
ръчно фокуса на „безкрайност“.
3 Получете справочни данни за изтриване на следи от прах.
Натиснете спусъка докрай, за да получите справочни данни за
изтриването на следи от прах от изображението. Дисплеят се
изключва, когато натиснете спусъка.
Ако референтният обект е твърде
светъл или твърде тъмен, фотоапаратът
може да не успее да получи справочни
данни за изтриването на следи от прах
от изображението и на дисплея ще се
покаже съобщението вдясно. Изберете
друг референтен обект и повторете
процеса от стъпка 1.
379
D Почистване на сензора за изображения
Справочните данни за опцията „изтриване на следи от прах“, записани
преди почистването на сензора за изображения, не могат да се използват
със снимки, заснети след почистването на сензора за изображения.
Изберете Изчиств. сензор и след това старт само, ако „Реф снимка
изтриване следи прах“ няма да се използва с вече направените снимки.
D Справочни данни за изтриване на следи от прах от изображението
Същите справочни данни могат да се използват
за снимки, направени с други обективи или с
други диафрагми. Справочните снимки не могат
да бъдат разглеждани чрез компютърен
софтуер за изображения. Когато справочните
изображения се разглеждат на фотоапарата, се
показва правоъгълна мрежа.
Намаляване на трептенето
Бутон G ➜ B меню с настройки
Намалете трептенето и появата на ивици, когато снимате под
флуоресцентни или живачни лампи по време на live view (преглед в
реално време) или за запис на филм. Изберете Автоматично, за да
позволите на фотоапарата автоматично да избере правилната
честота, или задайте ръчно честотата, така че да отговаря на
честотата на местната електрическа мрежа.
A Намаляване на трептенето
Ако настройката Автоматично не даде желаните резултати и не сте сигурни
каква е честотата на местната електрическа мрежа, изпробвайте опциите
при 50 и 60 Hz и изберете тази, която дава най-добри резултати.
Намаляването на трептенето може да не даде желаните резултати, ако
обектът е много ярък и в такъв случай трябва да се опитате да изберете помалка диафрагма (по-голямо f-число).
380
Часова зона и дата
Бутон G ➜ B меню с настройки
Променете часовите зони, настройте часовника на фотоапарата,
изберете реда за показване на датата и включете или изключете
лятното часово време.
Опция
Часова зона
Дата и час
Формат на датата
Лятно часово време
Описание
Изберете часова зона. Часовникът на фотоапарата се
настройва автоматично на времето в новата часова
зона.
Сверете часовника на фотоапарата. Ако часовникът
бъде нулиран, в екрана с информация ще се появи
светеща икона Y.
Изберете реда, в който да се показват деня, месеца и
годината.
Включете или изключете лятното часово време.
Часовникът на фотоапарата ще бъде автоматично
преместен напред или назад с един час. Настройката
по подразбиране е Изкл.
Език (Language)
Бутон G ➜ B меню с настройки
Изберете език (language) за менютата и съобщенията на
фотоапарата.
381
Автоматично завъртане
Бутон G ➜ B меню с настройки
Снимките, които са заснети при избрано Вкл., съдържат
информация за ориентацията на фотоапарата, което позволява да
се завъртат автоматично по време на възпроизвеждане (0 242) или
когато се преглеждат във ViewNX 2 (предоставено) или в
Capture NX-D (предлага се за изтегляне; 0 268). Записват се
следните ориентации:
Пейзажна
(хоризонтална)
ориентация
Фотоапаратът е
завъртян на 90 ° по
посока на
часовниковата
стрелка
Фотоапаратът е
завъртян на 90 °
обратно на
часовниковата
стрелка
Ориентацията на фотоапарата не се записва, когато е избрано Изкл.
Изберете тази опция при хоризонталното завъртане на фотоапарата
или при правене на снимки с обектива насочен нагоре или надолу.
A Вертикално завъртане
За да завъртите автоматично снимките във „вертикална“ (портретна
ориентация) по време на възпроизвеждане, изберете Вкл. за опцията
Вертикално завъртане в менюто за възпроизвеждане (0 308).
382
Информация за батериите
Бутон G ➜ B меню с настройки
Разгледайте информация за батерията,
поставена в момента във фотоапарата.
Елемент
Зареждане
Брой снимки
Живот батер.
Описание
Нивото на настоящата батерия е показано в проценти.
Брой пъти на освобождаване на затвора с настоящата
батерия от последното й зареждане. Обърнете внимание, че
фотоапаратът може понякога да освободи затвора без да
запише снимка, например, при измерване на ръчна потребит.
настройка на баланса на бялото.
Дисплей с пет нива, който показва живота на батерията. 0 (k)
показва, че работата на батерията не е нарушена, 4 (l) че
батерията е достигнала края на живота за зареждане и трябва
да бъде сменена. Обърнете внимание, че нови батерии,
заредени при температура под 5 °C може да показват
временен спад в живота на батерията за зареждане; дисплеят
за живота на батерията ще се върне към нормално положение
веднага, след като батерията се зареди при температура от
около 20 °C или по-висока.
A MB-D16 батериен пакет
Дисплеят за батериен пакет MB-D16 е показан
вдясно. Ако се използват батерии AA, нивото на
батерията ще бъде показано от иконата за ниво
на батерията; други елементи няма да бъдат
показани.
383
Коментар за изображение
Бутон G ➜ B меню с настройки
Добавете коментар към новите снимки, докато ги заснемате.
Коментарите могат да бъдат разглеждани като метаданни във
ViewNX 2 (в комплекта) или в Capture NX D (предлага се за изтегляне;
0 268). Коментарите се виждат и в страницата с данни за снимането,
в екрана с информация за снимките (0 251). Налични са следните
опции:
• Въвеждане на коментар: Въведете коментар, както е описано на
страница 171. Коментарите могат да са с дължина до 36 знака.
• Прикачване на коментар: Изберете тази
опция, за да прикачите коментар към
всички следващи снимки. Прикачване
на коментар може да се включи или
изключи, като го маркирате и натиснете
2. След като сте избрали желаната
настройка, натиснете J, за да излезете.
384
Информация за авторски права
Бутон G ➜ B меню с настройки
Добавете информация за авторски права към новите снимки, докато
ги заснемате. Информацията за авторски права е включена в
данните за снимането, показани на дисплея с информация за
снимката (0 251) и могат да се разгледат като метаданни във
ViewNX 2 (в комплекта) или в Capture NX-D (предоставено за
изтегляне; 0 268). Налични са следните опции:
• Творец: Въведете името на фотографа както е описано на страница
171. Имената на фотографа могат да са с дължина до 36 знака.
• Авторски права: Въведете име на притежателя на авторски права
както е описано на страница 171. Имената на притежателя на
авторските права могат да са с дължина до 54 знака.
• Прикач.инфо.авторски права: Изберете тази
опция, за да прикачите информация за
авторски права към всички следващи
снимки. Прикач.инфо.авторски права
може да се включи или изключи, като го
маркирате и натиснете 2. След като сте
избрали желаната настройка, натиснете
J, за да излезете.
D Информация за авторски права
За да предотвратите неупълномощено използване на имената на твореца
или на притежателя на авторски права, уверете се, че не сте избрали
Прикач.инфо.авторски права и че полетата Творец и Авторски права са
празни преди да дадете фотоапарата на друг човек. Nikon не поема
отговорност за никакви повреди или спорове, възникващи от използването
на опцията Информация за авторски права.
385
Запазване/зареждане настройки
Бутон G ➜ B меню с настройки
Изберете Запазване на настройките, за да запазите следните
настройки в картата с памет в слот 1 (0 119; ако картата е пълна, се
показва съобщение за грешка). Използвайте тази опция за
споделяне на настройките при фотоапарати D750.
Меню
Опция
Опции за показв. при възпроизв.
Преглед на изображението
Възпроизвеждане
След изтриване
Вертикално завъртане
Наименуване на файловете
Роля на картата в слот 2
Качество на изображението
Размер на изображението
Зона на изображ. във визьора
JPEG компресиране
NEF (RAW) запис
Баланс на бялото (с фина настройка и потребителски
настройки d-1–d-6)
Снимане
Задаване на Picture Control (потребителските Picture
Controls се запазват като Стандартна обработка)
Цветово пространство
Активен D-Lighting
Контрол на винетирането
Автомат. контрол изкривяване
Нам. шум при дълга експозиция
Висока ISO NR
Настройки на ISO чувствителност
Режим дистанц. управл. (ML-L3)
Местоназначение
Снимане на филм Размер кадър/кадрова честота
Качество на филмите
386
Меню
Опция
Чувствителност на микрофона
Честотен обхват
Нам. на шума от вятъра
Зона на изображ. във визьора
Баланс на бялото (с фина настройка и потребителски
Снимане на филм
настройки d-1–d-6)
Задаване на Picture Control (потребителските Picture
Controls се запазват като Стандартна обработка)
Висока ISO NR
Настройки ISO чувств. филми
Потребителски Всички потребителски настройки, с изключение на
настройки
Връщане към потр. настройки
Изчистване сензор изображения
Намаляване на трептенето
Часова зона и дата (с изключение на дата и час)
Език (Language)
Автоматично завъртане
Коментар за изображение
Настройки
Информация за авторски права
Данни за обектив без процесор
HDMI
Данни за местоположението
Wi-Fi
Eye-Fi трансфер
Всички елементи от Моето меню
Моето меню/
Последни
Всички последни настройки
настройки
Избор на раздел
Настройките, записани при използването на този модел фотоапарат,
могат да бъдат възстановени чрез избирането на Зареждане на
настройки. Обърнете внимание, че Запазване/зареждане
настройки е налично само когато картата с памет е поставена във
фотоапарата и опцията Зареждане на настройки е налична само
ако картата съдържа запазените настройки.
387
A Запазени настройки
Настройките са запазени във файл с име NCSETUPG. Фотоапаратът няма да
може да зареди настройките, ако името на файла е променено.
Виртуален хоризонт
Бутон G ➜ B меню с настройки
Показване на информация за височината на тона въз основа на
информация от сензора за накланяне на фотоапарата. Ако
фотоапаратът не е наклонен нито наляво, нито надясно, линията за
справка на завъртането ще светне в зелено, а ако фотоапаратът не е
наклонен нито напред, нито назад, точката в центъра на екрана ще
светне в зелено. Всяко деление се равнява на около 5 °.
Ниво на фотоапарата
Фотоапаратът под
наклон наляво или
надясно
Фотоапаратът под
наклон напред или
назад
D Накланяне на фотоапарата
Дисплеят на виртуалния хоризонт не е точен, когато фотоапаратът е
наклонен под остър ъгъл напред или назад. Ако фотоапаратът не успее да
измери наклона, степента на накланяне няма да се покаже.
A Вижте също
За информация относно прегледа на индикатора за ролката във визьора,
вижте Потребителски настройка f2 (Присвояване на бутон Fn >
Натискане; 0 356, 359). За информация относно показването на виртуалния
хоризонт в live view, виж страници 64 и 75.
388
Фина настройка на АФ
Бутон G ➜ B меню с настройки
Фокус с фина настройка до 12 вида обективи. Настройката на АФ не
се препоръчва в повечето случаи и може да попречи на нормалния
фокус; използвайте само, когато е необходимо.
Опция
Фина настр. АФ
(Вкл./Изкл.)
Описание
• Вкл.: Включете настройката на АФ.
• Изкл.: Изключете настройката на АФ.
Настройте АФ за
Преместете
текущия обектив (само
Текуща
за обективи с процесор). фокусната точка
далеч от камерата. стойност
Натиснете 1 или 3, за
да изберете стойност
между +20 и –20. Могат
да бъдат запазени
стойности за до 12
обектива. Само една
стойност може да бъде
съхранена за всеки тип
обектив.
Изберете стойност за АФ
настройка, използвана,
когато не съществува
По подразбиране записана преди
стойност за текущия
обектив (само за
обективи с процесор).
Запазена стойност
Преместете
фокусната точка
към камерата.
Предишна
стойност
389
Опция
Списък на
запазени
стойности
Описание
Списък на предходни запаметени настройка за АФ
стойности. За да изтриете обектив от списъка, маркирайте
желания обектив и натиснете O (Q). За да промените
идентификатора на обектива (например, за да изберете
идентификатор, който е същият като последните две цифри
на серийния номер на обектива, за да го различавате от
други обективи от същия вид, като се има предвид, че
Запазена стойност може да се използва само с един
обектив от всеки вид), маркирайте желания обектив и
натиснете 2.
Менюто, показано вдясно, ще се
покаже; натиснете 1 или 3, за
да изберете идентификатор и
натиснете J за запазване на
промените и изход.
D АФ настройка
Фотоапаратът може да не успее да фокусира на минимума разстояние или
при безкрайност, когато се прилага АФ настройка.
D Live view
Настройката не е приложима към автоматичното фокусиране по време на
live view (0 54).
A Запазена стойност
Само една стойност може да бъде съхранена за всеки тип обектив. Ако се
използва телеконвертор, могат да бъдат съхранени отделни стойности за
всяка комбинация от обектив и телеконвертор.
390
Eye-Fi трансфер
Бутон G ➜ B меню с настройки
Тази опция се показва само когато във фотоапарата е поставена
Eye-Fi карта с памет (продава се отделно от трети производители).
Изберете Активиране, за да прехвърлите снимки в предварително
избрано местоназначение. Обърнете внимание, че снимките няма
да се прехвърлят, ако силата на сигнала е недостатъчна.
Спазвайте всички местни закони във връзка с безжичните
устройства и избирайте Деактивиране на места, където
използването на безжични устройства е забранено.
D Eye-Fi карти
Eye-Fi картите може да излъчват безжични сигнали, когато е избрано
Деактивиране. Ако на дисплея се покаже предупреждение (0 473),
изключете фотоапарата и извадете картата.
Задайте Потребителска настройка c2 (Таймер за готовност, 0 336) на
30 сек или повече при използване на Eye-Fi карта.
Вижте ръководството, предоставено с Eye-Fi картата и ако имате въпроси,
задайте ги на производителя. Фотоапаратът може да се използва за
включване и изключване на Eye-Fi картите, но може да не поддържа други
Eye-Fi функции.
391
Когато е поставена Eye-Fi карта,
състоянието й се показва от икона в
екрана с информация:
• d: Eye-Fi трансферът е деактивиран.
• e: Eye-Fi трансферът е активиран, но
няма снимки за прехвърляне.
• f (статична): Eye-Fi трансферът е
активиран; очаква се да започне.
• f (анимирана): Eye-Fi трансферът е активиран; прехвърляне на
данни.
• g: Грешка — фотоапаратът не може да контролира Eye-Fi картата.
Ако премигващо W се появи в контролния панел или визьора,
направете справка със страница 473; ако този индикатор не
премигва, можете да снимате нормално, но няма да можете да
промените настройките на Eye-Fi.
A Поддържани Eye-Fi карти
Някои карти може да не се предлагат в определени страни или региони;
консултирайте се с производителя за повече информация. Eye-Fi картите се
използват само в страната на закупуване. Уверете се, че фърмуерът на Eye-Fi
картата е актуализирана с последната версия. Обърнете внимание, че
използването на Eye-Fi карти и в двата слота не е препоръчително, тъй като
може да доведе до ненадеждна мрежова връзка.
Маркировка за съответствие
Бутон G ➜ B меню с настройки
Вижте стандартите, на които отговаря фотоапарата.
Версия на фърмуера
Бутон G ➜ B меню с настройки
Вижте текущата версия на фърмуера на фотоапарата.
392
N Менюто ретуширане: Създаване на ретуширани
копия
За да се покаже менюто за ретуширане, натиснете G и изберете
раздела N (меню за ретуширане).
G бутон
Опции на менюто за ретуширане
Опциите в менюто за ретуширане се използват за създаване на
изрязани или ретуширани копия на съществуващи снимки. Менюто
за ретуширане се показва само, когато във фотоапарата се постави
карта с памет, съдържаща снимки.
Опция
i
j
k
l
m
n
o
7
8
&
0
D-Lighting
397
Корекция „червени очи“
398
Изрязване
399
Монохромно изображение
400
Филтърни ефекти
401
Баланс на цветовете
402
Наслагване на изображения 1 403
NEF (RAW) обработване
406
Преоразмеряване
408
Бързо ретуширане
411
Опция
e
(
)
f
g
h
i
u
9
p
0
Изправяне
411
Контрол на изкривяването
412
Рибешко око
413
Цветен контур
413
Цветна рисунка
414
Контрол на перспективата
415
Ефект „миниатюра“
416
Селективен цвят
417
Редактиране на филм
81
Сравняване едно до друго 2
419
1 Може да се избере само чрез натискане на G и избиране на етикет N.
2 Достъпно е само ако менюто за ретуширане е показано чрез натискане на P и избиране на
Ретуширане по време на възпроизвеждане на снимки на цял екран, когато е показано
ретуширано или оригинално изображение.
393
D Ретуширане на копия
Повечето опции могат да бъдат приложени към копията, които са създадени
с други опции за ретуширане, въпреки че освен Наслагване на
изображения и Редактиране на филм > Избор нач./крайна точка, всяка
опция може да се приложи само по веднъж (обърнете внимание, че
прекаленото редактиране може да доведе до загуба на данни). Опциите,
които не могат да бъдат приложени към текущото изображение, не могат да
бъдат избрани.
A Качество на изображението
Освен когато копията са създадени с Изрязване, Наслагване на
изображения, NEF (RAW) обработване и Преоразмеряване, копията,
които са създадени от JPEG снимки, са със същия размер и качество като
оригинала, докато копията, създадени от NEF (RAW) снимки, се записват като
големи JPEG изображения с високо качество. Компресирането с приоритет
на размера се използва, когато копията са запаметени в JPEG формат.
394
Създаване на ретуширани копия
За да създадете ретуширано копие:
1 Изберете елемент от менюто за
ретуширане.
Натиснете 1 или 3, за да маркирате
елемент, 2, за да го изберете.
2 Изберете снимка.
Маркирайте снимка и натиснете J. За
да разгледате маркираната снимка на
цял екран, натиснете и задръжте бутона
X (T).
A Ретуширане
Ако снимката е записана с настройките за качество на изображението
NEF + JPEG, само NEF (RAW) изображението ще бъде ретуширано.
Фотоапаратът може да не успее да покаже или ретушира изображения,
които са създадени с други устройства.
3 Изберете опции за ретуширане.
За повече информация вижте раздел за избрания елемент. За
изход без създаване на ретуширано копие, натиснете G.
A Време автомат. изкл. дисплей
Дисплеят ще се изключи и действието ще бъде анулирано, ако скоро не
се предприемат никакви действия. Всякакви незапазени промени ще
бъдат изгубени. За увеличаване времето за включен дисплей, изберете
по-дълго време от менюто за дисплея за Потребителска настройка c4
(Време автомат. изкл. дисплей, 0 337).
395
4 Създаване на ретуширано копие.
Натиснете J, за да създадете
ретуширано копие. Ретушираните копия
са обозначени с икона o.
A Създаване на ретуширани копия по време на възпроизвеждане
За да създадете ретуширано копие на снимката, която се показва в момента
при възпроизвеждането на снимки на цял екран (0 245), натиснете P, след
това маркирайте Ретуширане и натиснете J и изберете опция за
ретуширане.
396
D-Lighting
Бутон G ➜ N меню ретуширане
D-Lighting изсветлява сенките, което го прави идеално за тъмни или
контражурни снимки.
Преди
След
Натиснете 4 или 2, за да изберете степента
на извършваната корекция. Този ефект
може да се прегледа в дисплея за
редактиране. Натиснете J, за да запазите
ретушираното копие.
397
Корекция „червени очи“
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Тази опция се използва за корекция на ефекта „червени очи“,
причинен от светкавицата, и е достъпна само за снимките,
направени със светкавица. В екрана за редактиране имате
възможност за предварителен преглед на снимката, избрана за
корекция на ефекта „червени очи“. Потвърдете ефектите от
корекцията „червени очи“ и създайте копие, както е описано в
следната таблица. Имайте предвид, че корекцията „червени очи“
понякога не дава очакваните резултатите и в много редки случаи
може да се приложи към части от изображението, които не са
засегнати от ефекта „червени очи“; проверете внимателно
предварителния преглед, преди да продължите.
За да
Използвайте
Увеличаване
X (T)
Намаляване
W (S)
Разглеждане на
други части от
изображението
398
Отказ на
увеличаване
J
Създаване на
копие
J
Описание
Натиснете X (T), за да увеличите, W (S), за
да намалите. Докато снимката е увеличена,
използвайте мултиселектора за преглед на зони
от изображението, които не се виждат на
дисплея. Натиснете и задръжте мултиселектора,
за да превъртате бързо към други зони на
кадъра. Навигационният прозорец се показва,
когато бутоните за контрол на вариото/
увеличението или мултиселекторът са
натиснати; видимата в момента зона на дисплея
е означена с жълта рамка. Натиснете J за отказ
от увеличението.
Ако фотоапаратът засече „червени очи“ в
избраната снимка, ще бъде създадено копие,
което е било обработено за намаляване на тези
ефекти. Ако фотоапаратът не открие „червени
очи“, няма да се създаде копие.
Изрязване
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Направете изрязано копие на избраната
снимка. Избраната снимка е показана с
избраната зона за изрязване, маркирана в
жълто; направете изрязано копие, както е
описано в таблицата по-долу.
За да
Намаляване на
изрязваната част
Увеличаване на
изрязваната част
Използвайте
W (S)
X (T)
Промяна на формата
на кадъра на
изрязваната част
Завъртете главния диск за управление, за
да изберете формат на кадъра.
Позициониране на
изрязваната част
Създаване на копие
Описание
Натиснете бутона W (S), за да намалите
размера за изрязване.
Натиснете X (T), за да увеличите
размера за изрязване.
J
Използвайте мултиселектора, за да
позиционирате изрязваната част.
Натиснете и задръжте, за да преместите
бързо изрязваната част до желаната
позиция.
Запазване на текущата изрязана част като
отделен файл.
A Изрязване: Качество и размер на изображението
Копията, създадени от NEF (RAW) или
NEF (RAW) + JPEG снимки са с качество на
изображението (0 115) JPEG fine; изрязаните
копия от JPEG снимки имат същото качество на
изображението като оригинала. Размерът на
копието варира според размера на
изрязваната част и формата на кадъра и се
показва в горния ляв ъгъл на екрана за
изрязване.
A Преглеждане на изрязаните копия
Функцията за увеличаване при възпроизвеждане може да не е достъпна,
когато се показват изрязаните копия.
399
Монохромно изображение
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Копирайте снимките в Черно-бяло, Сепия
или Цианотип (синьо и бяло монохромно
изображение).
При избиране на Сепия или Цианотип се
показва преглед на избраното
изображение; Натиснете 1, за да увеличите
наситеността на цветовете, или 3, за да я
намалите. Натиснете J, за да създадете
монохромно копие.
Увеличаване на
наситеността
Намаляване на
наситеността
400
Филтърни ефекти
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Изберете от следните филтърни ефекти. След като сте регулирали
филтърните ефекти, както е описано по-долу, натиснете J, за да
запазите ретушираното копие.
Опция
Описание
Създава ефекта на skylight филтър,
което прави снимката по-малко
Skylight
синя. Ефектът може да бъде
прегледан предварително на
дисплея, както е показано вдясно.
Създава копие с филтърни ефекти
„топли тонове“, като дава на
Топъл филтър копието „топла“ червена отсянка.
Този ефект може да се прегледа на
дисплея.
Усилване на
червеното
Усилване на
зеленото
Усилване на
синьото
Усилва червените (Усилване на
червеното), зелените (Усилване
на зеленото) или сините
(Усилване на синьото) нюанси.
Натиснете 1, за да усилите ефекта,
или 3, за да го намалите.
Добавя ефекта „лъчи“ към
източниците на светлина.
• Брой точки: Изберете от 4, 6 или 8.
• Количество филтриране: Изберете
яркостта на съответните
Изтегляне на
източници на светлина.
светлината • Ъгъл на филтъра: Изберете ъгъла на
точките.
• Дължина на точките: Изберете дължината на точките.
• Потвържд.: Прегледайте ефектите с този филтър. Натиснете
X (T), за да видите копието на цял екран.
• Запазване: Създава ретуширано копие.
401
Опция
Описание
Добавя омекотяващ филтърен
Омекотяващ
ефект. Натиснете 4 или 2, за да
ефект
изберете силата на филтъра.
Баланс на цветовете
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Използвайте мултиселектора, за да
създадете копие с променен баланс на
цветовете, както е показано по-долу.
Ефектът е показан на дисплея, заедно с
червени, зелени и сини хистограми (0 250),
пресъздавайки разпределението на
тоновете в копието.
Добавете още зелено
Създайте ретуширано копие
Добавете още синьо
Добавете още кехлибарено
Добавете още пурпурно
A Увеличение
За да увеличите изображението, показано на
дисплея, натиснете X (T). Хистограмата ще
бъде актуализирана, така че да показва само
данните за частта от изображението, която е
показана на дисплея. Докато изображението е
увеличено, натиснете L (U) за превключване
напред или назад между баланса на цветовете и
увеличението. Когато е избрано увеличение,
можете да увеличавате и намалявате с X (T) и W (S) и да превъртате
снимката с помощта на мултиселектора.
402
Наслагване на изображения
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Наслагването на изображения комбинира две съществуващи NEF
(RAW) снимки, за да създаде една снимка, която се запазва отделно
от оригиналните; резултатите, получени с използване на RAW данни
от сензора за изображения на фотоапарата, са видимо по-добри от
наслагванията, създадени с приложение за обработка на
изображения. Новата снимка се запазва с текущите настройки за
качество и размер на изображенията; преди да създадете
наслагване, задайте качеството и размера на изображенията (0 115,
118; всички опции са налични). За да създадете NEF (RAW) копие,
изберете качество на изображението NEF (RAW).
+
1 Изберете Наслагване на
изображения.
Маркирайте Наслагване на
изображения в менюто за ретуширане
и натиснете 2. Ще се появи диалоговият
прозорец, който е показан вдясно, с
маркирано Изобрж. 1; натиснете J, за
да се покаже диалогов прозорец за избор на снимка, изброяващ
само големи NEF (RAW) изображенията, създадени с този
фотоапарат.
403
2 Изберете първото изображение.
Използвайте мултиселектора, за да
маркирате първата снимка в
наслагването. За да разгледате
маркираната снимка на цял екран,
натиснете и задръжте бутона X (T).
Натиснете J, за да изберете
маркираната снимка и да се върнете към преглед на дисплея.
3 Изберете второто изображение.
Избраното изображение ще се появи като Изобрж. 1.
Маркирайте Изобрж. 2 и натиснете J, след което изберете
втората снимка, както е описано в стъпка 2.
4 Регулирайте съотношението.
Маркирайте Изобрж. 1 или Изобрж. 2 и
оптимизирайте експозицията за
наслагването чрез натискане на 1 или
3, за да изберете съотношение от
стойности за съотношението между 0,1
и 2,0. Повторете това за второто
изображение. Стойността по подразбиране е 1,0; изберете 0,5 за
намаляване наполовина или 2,0 за удвояване на съотношението.
Ефектите се виждат в колоната Преглед.
404
5 Прегледайте наслагването.
Натиснете 4 или 2, за да
позиционирате курсора в колоната
Преглед, и натиснете 1 или 3, за да
маркирате Наслагв. Натиснете J за
преглед на наслагването, както е
показано вдясно (за запазване на
наслагването без показване на преглед, изберете Запазв.). За да
се върнете към стъпка 4 и да изберете нови снимки или да
регулирате съотношението, натиснете W (S).
6 Запазете наслагването.
Натиснете J, докато е показан
прегледът, за да запазите наслагването.
След като сте създали наслагване,
полученото изображение се показва на
дисплея на цял екран.
D Наслагване на изображения
Само NEF (RAW) снимки със същата зона на изображението във визьора и
дълбочина в битове могат да се комбинират.
Наслагването има същата информация за снимката (включително дата на
записване, измерване, скорост на затвора, диафрагма, режим на снимане,
компенсация на експозицията, фокусно разстояние и ориентация на
изображението) и стойности за баланс на бялото и Picture Control като
снимката, избрана за Изобрж. 1. Коментарът за текущото изображение се
прибавя към наслагването, когато то се записва; информацията за авторски
права, обаче, не се копира. Наслагванията, записани в NEF (RAW) формат,
използват компресирането, избрано за Тип в менюто NEF (RAW) запис за и
имат същата дълбочина в битове като оригиналните изображения; JPEG
наслагванията се записват с използване на компресиране с приоритет на
размера.
405
NEF (RAW) обработване
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте JPEG копия на NEF (RAW) снимки.
1 Изберете NEF (RAW) обработване.
Маркирайте NEF (RAW) обработване в
менюто за ретуширане и натиснете 2, за
да отворите диалоговия прозорец за
избор на снимка, който показва само
NEF (RAW) изображенията, създадени с
този фотоапарат.
2 Изберете снимка.
Използвайте мултиселектора, за да
маркирате снимка (за да видите
маркираната снимка на цял екран,
натиснете и задръжте бутона X/T).
Натиснете J, за да изберете
маркираната снимка и да преминете
към следващата стъпка.
406
3 Изберете настройки за JPEG копието.
Регулирайте настройките, изброени по-долу. Имайте предвид, че
балансът на бялото и контролът на винетирането не са налични с
многократни експозиции или при снимки, създадени чрез
наслагване на изображения, и че компенсацията на
експозицията може да се настрои само на стойности между –2 и
+2 EV.
Качество на изображението (0 115)
Размер на изображението (0 118)
Баланс на бялото (0 145)
Компенсация експозиция (0 143)
Задаване на Picture Control (0 165)
Висока ISO NR (0 317)
Цветово пространство (0 314)
Контрол на винетирането (0 315)
D-Lighting (0 397)
4 Копирайте снимката.
Маркирайте ИЗПЪЛНИ и натиснете J,
за да създадете JPEG копие на избраната
снимка (за изход без да копирате
снимката, натиснете бутона G).
407
Преоразмеряване
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте малки копия на избраните снимки.
1 Изберете Преоразмеряване.
За преоразмеряване на избраните
изображения, маркирайте
Преоразмеряване в менюто за
ретуширане и натиснете 2.
2 Изберете местоназначение.
Ако са поставени две карти с памет,
можете да избирате местоназначение за
преоразмерените копия като маркирате
Избор на местоназначение и
натиснете 2 (ако е поставена само една
карта с памет, продължете към
стъпка 3).
Ще се появи менюто, което е показано
вдясно; маркирайте слот за картa и
натиснете J.
408
3 Изберете размер.
Маркирайте Избор на размер и
натиснете 2.
Ще се появят опциите, показани вдясно;
маркирайте опция и натиснете J.
4 Изберете снимки.
Маркирайте Избор на изображение и
натиснете 2.
Маркирайте снимки с мултиселектора и
натиснете W (S), за да изберете или
откажете избора (за да видите
маркираната снимка на цял екран,
натискане и задръжте бутона X/T).
Избраните снимки са маркирани с икона
8. Натиснете J, когато приключите с
W (S) бутон
избора.
409
5 Запазете преоразмерените копия.
Ще се покаже диалогов прозорец за
потвърждение. Маркирайте Да и
натиснете J, за да запазите
преоразмерените копия.
A Разглеждане на преоразмерените копия
Функцията за увеличаване при възпроизвеждане може да не е достъпна,
когато се показват преоразмерените копия.
A Качество на изображението
Копията, създадени от NEF (RAW) или NEF (RAW) + JPEG снимки са с качество
на изображението (0 115) JPEG fine; изрязаните копия от JPEG снимки имат
същото качество на изображението като оригинала.
410
Бързо ретуширане
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте копия с повишена наситеност и
контраст. D-Lighting се прилага, когато е
необходимо за изсветляване на тъмни
обекти или обекти в контражур.
Натиснете 4 или 2, за да изберете степента
на повишението. Този ефект може да се
прегледа в дисплея за редактиране.
Натиснете J, за да запазите ретушираното копие.
Изправяне
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте изправено копие на избраната
снимка. Натиснете 2, за да завъртите
снимката по часовниковата стрелка до пет
градуса в стъпки от приблизително 0,25
градуса, или 4, за да я завъртите обратно
на часовниковата стрелка (ефектът може да
се види предварително в дисплея за
редактиране; имайте предвид, че краищата на изображението ще
бъдат изрязани, за да се създаде правоъгълно копие). Натиснете J,
за да запазите ретушираното копие.
411
Контрол на изкривяването
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте копия с намалени периферни
изкривявания. Изберете Автоматично, за
да позволите на фотоапарата да коригира
смущенията автоматично и след това да
направете фина настройка с помощта на
мултиселектора или изберете Ръчно, за да
намалите изкривяванията ръчно (имайте
предвид, че Автоматично не може да се използва със снимки,
направени с опцията за автоматичен контрол на изкривяването;
вижте страница 316). Натиснете 2, за да намалите бъчвовидното
изкривяване, или 4, за да намалите изкривяването тип
„възглавница“ (ефектът може да се види предварително в дисплея за
редактиране; имайте предвид, че по-високите степени на контрол
на изкривяването водят до по-голямо изрязване на краищата).
Натиснете J, за да запазите ретушираното копие. Обърнете
внимание, че контролът на изкривяването може силно да изреже
или деформира краищата на копията, създадени от снимките, които
са направени с DX обективи при зони на изображението във
визьора, различни от DX (24×16).
A Автоматично
Автоматично е предназначено за използване само със снимки, направени
с обективи от типа G, E и D (с изключение на PC, рибешко око и някои други
обективи). Не се гарантират същите резултати при използването на други
обективи.
412
Рибешко око
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте копия, които изглеждат като
направени с обектив „рибешко око“.
Натиснете 2, за да усилите ефекта (това
увеличава и частта, която ще бъде изрязана
в краищата на изображението), или 4, за да
го намалите. Този ефект може да се
прегледа в дисплея за редактиране.
Натиснете J, за да запазите ретушираното копие.
Цветен контур
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте копие на снимката с очертан
контур, което да се използва като основа за
оцветяване. Този ефект може да се
прегледа в дисплея за редактиране.
Натиснете J, за да запазите ретушираното
копие.
Преди
След
413
Цветна рисунка
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте копие на снимката, което прилича
на рисунка с цветни моливи. Натиснете
1 или 3, за да маркирате Свежест или
Очертания, и натиснете 4 или 2, за да ги
промените. Свежестта може да се увеличи,
за да станат цветовете по-наситени, или да
се намали, за да се постигне изсветлен,
едноцветен ефект, а очертанията могат да се направят по-дебели
или по-тънки. По-дебелите очертания правят цветовете понаситени. Резултатите могат да се прегледат предварително в
дисплея за редактиране. Натиснете J, за да запазите ретушираното
копие.
414
Контрол на перспективата
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте копия, които намаляват ефекта на
перспективата, гледано от основата на
висок обект. Използвайте мултиселектора,
за да регулирате перспективата (имайте
предвид, че по-високите степени на
контрол на перспективата водят до повече
изрязване на краищата). Резултатите могат
да се прегледат предварително в дисплея за редактиране.
Натиснете J, за да запазите ретушираното копие.
Преди
След
415
Ефект „миниатюра“
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте копие, което изглежда като снимка на диорама. Най-добри
резултати се постигат със снимки, направени от високо. Зоната,
която ще бъде на фокус в копието, е обозначена с жълта рамка.
За да
Избор на
ориентация
Натискане
W (S)
Изберете
позиция
Описание
Натиснете W (S), за да изберете ориентацията
на зоната, която е на фокус.
Ако зоната за този
ефект е в широка
ориентация,
натиснете 1 или 3, за
да позиционирате
рамката, показваща
зоната от копието,
която ще бъде на
Зона на фокус
фокус.
Ако зоната за този
ефект е във
вертикална
ориентация,
натиснете 4 или 2,
за да позиционирате
рамката, показваща
зоната от копието,
която ще бъде на
фокус.
Ако зоната за този ефект е в широка ориентация,
натиснете 4 или 2, за да изберете височината.
Избор на
размер
Прегледайте
копието
Създаване на
копие
416
Ако зоната за този ефект е във вертикална
ориентация, натиснете 1 или 3, за да изберете
ширината.
X (T)
J
Прегледайте копието.
Създаване на копие.
Селективен цвят
Бутон G ➜ N меню ретуширане
Създайте копие, в което само избрани нюанси се показват в цвят.
1 Изберете Селективен цвят.
Маркирайте Селективен цвят в менюто
за ретуширане и натиснете 2, за да се
покаже диалогов прозорец за избор на
снимка.
2 Изберете снимка.
Използвайте мултиселектора, за да
маркирате снимка (за да видите
маркираната снимка на цял екран,
натиснете и задръжте бутона X/T).
Натиснете J, за да изберете
маркираната снимка и да преминете
към следващата стъпка.
3 Изберете цвят.
Използвайте мултиселектора, за да
позиционирате курсора над обект и
натиснете бутона A AE-L/AF-L, за да
изберете цвета на обекта като цвят,
който ще се запази в окончателното
копие (фотоапаратът може да се
затрудни в разпознаването на
ненаситени цветове; изберете наситен
цвят). За да увеличите снимката за
прецизен избор на цвят, натиснете
X (T). Натиснете W (S), за да
намалите.
A AE-L/AF-L бутон
Избран цвят
417
4 Маркирайте цветовия
Цветови диапазон
диапазон.
Завъртете главния диск за
управление, за да маркирате
цветовия диапазон за
избрания цвят.
5 Изберете цветовия диапазон.
Натиснете 1 или 3, за да увеличите или
намалите диапазона на подобните
нюанси, които ще бъдат включени в
окончателната снимка. Изберете
стойност между 1 и 7; имайте предвид,
че по-високите стойности може да
включат нюанси от други цветове. Този ефект може да се
прегледа в дисплея за редактиране.
6 Изберете още цветове.
За да изберете още цветове,
завъртете главния диск за
управление, за да маркирате
друго от трите квадратчета с
цветове в горната част на
дисплея, и повторете
стъпки 3–5, за да изберете друг цвят. Повторете и за трети цвят,
ако желаете. За да отмените избора на маркирания цвят,
натиснете O (Q); за да премахнете всички цветове, натиснете и
задръжте O (Q). Ще се покаже диалогов прозорец за
потвърждение; изберете Да.
418
7 Запазете редактираното копие.
Натиснете J, за да запазите
ретушираното копие.
Сравняване едно до друго
Сравнете ретушираните копия с оригиналните снимки. Тази опция е
налична. само ако менюто за ретуширане се показва чрез натискане
на бутона P и избор на Ретуширане, когато копие или оригинал са
възпроизведени на цял екран.
1 Изберете снимка.
Изберете ретуширано копие
(обозначено с икона o) или снимка,
която е ретуширана по време на
възпроизвеждане на снимки на цял
екран. Натиснете P, след това
маркирайте Ретуширане и натиснете
J.
P бутон
419
2 Изберете Сравняване едно до друго.
Маркирайте Сравняване едно до
друго и натиснете J.
3 Сравнете копието с оригинала.
Опции, използвани за
създаването на копие
Изходното изображение се показва
вляво, ретушираното копие – вдясно, а
опциите, използвани за създаване на
копието, се показват в горната част на
дисплея. Натиснете 4 или 2 за
превключване между изходното
изображение и ретушираното копие. За
да разгледате маркираната снимка на
Изходно Ретуширано
цял екран, натиснете и задръжте бутона
изображекопие
X (T). Ако копието е създадено от
ние
два източника на изображения чрез
използване на Наслагване на изображения, или ако
източникът е копиран множество пъти, натиснете 1 или 3, за да
видите другите изходни изображения или копия. За изход към
режим на възпроизвеждане, натиснете бутона K или натиснете
J за изход към възпроизвеждане с избраното маркирано
изображение.
D Сравнявания едно до друго
Изходното изображение няма да се показва, ако копието е създадено от
снимка, която е била защитена (0 257), или която след това е била изтрита
или скрита (0 301), или е в карта в различен слот от този, използван при
създаване на изображението.
420
O Моето меню/ m Последни настройки
За да се покаже Моето меню, натиснете G и изберете раздела
O (моето меню).
G бутон
Опцията МОЕТО МЕНЮ може да се използва за създаване и
редактиране на потребителски списък с опции от възпроизвеждане,
снимане, снимане на филми, потребителски настройки, настройки и
менюта за ретуширане за бърз достъп (до 20 елемента). Ако желаете,
последните настройки могат да бъдат показвани на мястото на
Моето меню (0 425).
Опциите могат да бъдат добавяни, изтривани и преподреждани,
както е описано по-долу.
❚❚ Добавяне на опции към Моето меню
1 Изберете Добавяне на елементи.
В Моето меню (O) маркирайте
Добавяне на елементи и натиснете 2.
2 Изберете меню.
Маркирайте името на менюто,
съдържащо опцията, която желаете да
добавите, и натиснете 2.
421
3 Изберете елемент.
Маркирайте желания елемент от
менюто и натиснете J.
4 Позиционирайте новия елемент.
Натиснете 1 или 3, за да преместите
новия елемент нагоре или надолу в
Моето меню. Натиснете J, за да
добавите новия елемент.
5 Добавете още елементи.
Елементите, които са показани в
момента в Моето меню, са обозначени с
отметка. Елементи, обозначени с икона
V, не могат да бъдат избрани. Повторете
стъпки 1–4, за да изберете още
елементи.
422
❚❚ Изтриване на опции от Моето меню
1 Изберете Премахване на елементи.
В Моето меню (O) маркирайте Премахване на елементи и
натиснете 2.
2 Изберете елементи.
Маркирайте елементи и натиснете 2 за
избор или отмяна на избора. Избраните
елементи са обозначени с отметка.
3 Изтриване на избраните елементи.
Натиснете J. Ще се покаже диалогов
прозорец; натиснете J отново, за да
изтриете избраните елементи.
A Изтриване на елементи от Моето меню
За да изтриете елемента, който е текущо маркиран в Моето меню, натиснете
бутона O (Q). Ще се покаже прозорец за потвърждение; натиснете O (Q)
отново, за да премахнете избрания елемент от Моето меню.
423
❚❚ Преподреждане на опции в Моето меню
1 Изберете Подреждане на елементи.
В Моето меню (O) маркирайте Подреждане на елементи и
натиснете 2.
2 Изберете елемент.
Маркирайте елемента, който желаете да
преместите, и натиснете J.
3 Позиционирайте елемента.
Натиснете 1 или 3, за да придвижите
елемент нагоре или надолу в Моето
меню и натиснете J. Повторете стъпки
2–3 за препозициониране на
допълнителни елементи.
4 Изход към Моето меню.
Натиснете бутона G, за да се върнете
към Моето меню.
G бутон
424
Последни настройки
За показване на 20-те последно използвани настройки, изберете
m ПОСЛЕДНИ НАСТРОЙКИ за O МОЕТО МЕНЮ > Избор на
раздел.
1 Изберете Избор на раздел.
В Моето меню (O) маркирайте Избор на
раздел и натиснете 2.
2 Изберете m ПОСЛЕДНИ НАСТРОЙКИ.
Маркирайте m ПОСЛЕДНИ
НАСТРОЙКИ и натиснете J. Името на
менюто ще се промени от „МОЕТО
МЕНЮ“ на „ПОСЛЕДНИ НАСТРОЙКИ“.
Елементи от менюто ще бъдат добавен към началото на менюто за
последни настройки, когато бъдат използвани. За да видите Моето
меню отново, изберете O МОЕТО МЕНЮ за m ПОСЛЕДНИ
НАСТРОЙКИ > Избор на раздел.
A Премахване на елементи от менюто „Последни настройки“
За да премахнете елемент от менюто „Последни настройки“, маркирайте
елемента и натиснете бутона O (Q). Ще се покаже прозорец за
потвърждение; натиснете отново O (Q), за да изтриете избрания елемент.
425
Технически бележки
Прочетете тази глава, за да получите информация относно
съвместимите аксесоари, почистването и съхранението на
фотоапарата, както и как да постъпите, ако получите съобщение за
грешка или при възникването на проблеми при употреба на
фотоапарата.
Съвместими обективи
Настройка на
фотоапарата
Режим на фокусиране
Обективи с процесор 6
Обектив/
AF
аксесоар
Тип G, E или D NIKKOR
✔
с АФ 7
AF-S, AF-I NIKKOR
Серии PC-E NIKKOR 9
—
PC Micro 85 мм
—
f/2,8D 11
AF-S/AF-I
✔
телеконвертор 13
Други обективи
NIKKOR с АФ (с изкл.
✔ 14
на обективите за
F3AF)
AI-P NIKKOR
—
426
Режим на
снимане
Система за измерване
M (с електронен
далекомер) 1
P
S
A
M
3D
✔
✔
✔
✔
L2
Цвят
M3
N4
45
—
✔8
✔
—
✔ 8, 10
✔
✔
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
✔ 10
—
✔ 12
✔
—
✔ 8, 10
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
Настройка на
фотоапарата
Non-CPU обективи 16
Обектив/
аксесоар
Обективи AI-, AIмодифициран NIKKOR
или Nikon серия E 17
Медицински NIKKOR
120 мм f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Телеконвертор тип
AI 23
Приставка (мях) за
фокусиране PB-6 25
Удължителни
пръстени за обективи
без процесор (серия
PK:11A, 12 или 13;
PN-11)
Режим на фокусиране
Режим на
снимане
Система за измерване
AF
M (с електронен
далекомер) 1
P
S
A
M
3D
L2
Цвят
M3
N4
45
—
✔ 15
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
—
—
—
✔ 10
—
—
✔ 18
✔ 22
—
—
—
—
✔ 20
✔
—
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
—
✔ 24
—
✔ 26
—
—
✔
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ръчното фокусиране е налично за всички обективи.
Матрично.
Центр. претеглено измерване.
Точково.
Претегляне на светлите участъци.
Не могат да се използват обективи IX-NIKKOR.
Намаляване на вибрациите (VR) се поддържа с обективи VR.
Точковото измерване измерва избрани точки за фокусиране (0 139).
Бутонът за накланяне за PC-E NIKKOR 24 мм f/3,5D ED може да се допре до тялото на фотоапарата,
докато обективът е свален. Това може да се избегне, като се инсталира по-малък бутон за
накланяне; свържете се със сервизен представител, оторизиран от Nikon, за повече информация.
10 Не може да се използва с преместване или накланяне.
11 Системите за измерване на експозицията и управление на светкавицата на фотоапарата не работят
правилно при преместване и/или накланяне на обектива, или когато се използва диафрагма,
различа от максималната диафрагма.
427
12 Само ръчен режим на снимане.
13 Може да се използва само с обективи AF-S и AF-I (0 430). За информация относно точките за
фокусиране, налични за автоматично фокусиране и електронен далекомер, виж страница 430.
14 При фокусиране на минимално разстояние на фокусиране с обективи AF 80–200 мм f/2,8, AF
35–70 мм f/2,8, AF 28–85 мм f/3,5–4,5 <New> или AF 28–85 мм f/3,5–4,5 при максимално
увеличение, индикаторът за фокусиране може да се покаже, когато изображението или матовият
екран във визьора не са на фокус. Регулирайте фокуса ръчно, докато изображението във визьора
застане на фокус.
15 С максимална диафрагма f/5,6 или по-бърза.
16 Някои обективи не могат да се използват (виж страница 431).
17 Обхватът на въртене на пета за монтиране на статив AI 80–200 мм f/2,8 ED е ограничен от тялото на
фотоапарата. Филтрите не могат да се сменят, докато AI 200–400 мм f/4 ED е монтиран на
фотоапарата.
18 Ако е избрана максимална диафрагма чрез използване на Данни за обектив без
процесор (0 235), стойността на диафрагмата ще се покаже във визьора и контролния панел.
19 Може да се използва, само ако фокусното разстояние на обектива и максималната диафрагма са
посочени, чрез използване на Данни за обектив без процесор (0 235). Използвайте
точково или централно претеглено измерване, ако желаните резултати не са постигнати.
20 За по-голяма прецизност, посочете фокусното разстояние на обектива и максималната диафрагма,
чрез използване на Данни за обектив без процесор (0 235).
21 Може да се използва в ръчен режим M при скорости на затвора, по-бавни от максималната скорост
за синхронизация на светкавицата с една стъпка или повече.
22 Експозицията се определя от предварителна настройка на диафрагмата на обектива. В режим A
настройте предварително диафрагмата чрез използване на пръстен за диафрагмата на обектива
преди да заключите AE и да смените обектива. В режим M настройте предварително диафрагмата,
като използвате пръстен за диафрагмата на обектива и определете експозицията преди да смените
обектива.
23 Компенсацията на експозицията, необходима при използване на AI 28–85 мм f/3,5–4,5, AI
35–105 мм f/3,5–4,5, AI 35–135 мм f/3,5–4,5 или AF-S 80–200 мм f/2,8D.
24 С максимална ефективна диафрагма f/5,6 или по-бърза.
25 Изисква удължителен пръстен за обективи без процесор PK-12 или PK-13. Може да е необходим
PB-6D, в зависимост от ориентацията на фотоапарата.
26 Използвайте предварително настроена диафрагма. В режим A настройте диафрагмата, като
използвате приставка за фокусиране, преди да определите експозицията и да направите снимка.
• PF-4 Reprocopy Outfit изисква държач на фотоапарата PA-4.
• С някои обективи може да се появи шум под формата на линии по време на автоматичното
фокусиране при висока ISO чувствителност. Използвайте ръчното фокусиране или заключването на
фокуса.
428
A Идентифициране на процесора и обективите от тип G, E и D
Обективите с процесор (особено тип G, E и D) се препоръчват, но обърнете
внимание, че обективи IX-NIKKOR не могат да се използват. Обективите с
процесор се разпознават по контактните пластини за обективи с процесор,
а обективите от тип G, E и D – по буквата върху цилиндъра на обектива.
Обективите от тип G и E не са оборудвани с пръстен за диафрагмата на
обектива.
Контактни пластини
за обективи с процесор
Обектив с процесор
Пръстен за
диафрагмата
Обектив тип G/E
Обектив тип D
429
A AF-S/AF-I телеконвертори
Таблицата по-долу показва точките за фокусиране, които са на
разположение при използване на автоматично фокусиране и електронен
далекомер, когато има прикрепен AF-S/AF-I телеконвертор. Обърнете
внимание, че фотоапаратът може да не успее да фокусира върху тъмни или
обекти с нисък контраст, ако комбинираната диафрагма е по-бавна от f/5,6.
Автоматично фокусиране не може да се използва, когато се използват
телеконвертори с AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2,8G IF-ED.
Максималнa диафрагма на
обектива
Аксесоар
Точки за фокусиране
f/4 или по-бързо
TC-14E, TC-14E II,
TC-14E III
1
f/5,6
f/2,8 или по-бързо
TC-17E II
1
f/4
f/5,6
—2
f/2,8 или по-бързо
TC-20E, TC-20E II,
TC-20E III
3
f/4
f/5,6
—2
1
TC-800-1.25E ED
f/5,6
1 АФ с единична точка се използва, когато 3D проследяване или АФ с автоматична зона е избрано за
режим за избор на АФ зона (0 123).
2 Автоматичното фокусиране не е налично.
3 Данните за фокусирането за точките за фокусиране, различни от централната точка за фокусиране,
се получават от линейните сензор.
430
A f-число на обектива
f-числото, дадено в името на обектива, е максималнaта диафрагма на
обектива.
A Съвместими обективи без процесор
Данни за обектив без процесор (0 235) могат да се използват за
активиране на много от функциите, които са достъпни с обективи с
процесор, включително цветно матрично измерване; ако не са осигурени
данни, централно претегленото измерване ще се използва вместо цветното
матрично измерване, а ако не е предоставена максимална диафрагма,
дисплеят на диафрагмата на фотоапарата ще показва броя спирания от
максимална диафрагма и действителната стойност на диафрагмата трябва
да бъде прочетена от пръстена за диафрагмата на обектива.
D Несъвместими аксесоари и non-CPU обективи
Следното НЕ може да се използва с D750:
• АФ телеконвертор TC-16A
• Различни от AI обективи
• Обективи, които изискват модул за фокусиране
AU-1 (400 мм f/4,5; 600 мм f/5,6; 800 мм f/8;
1200 мм f/11)
• Рибешко око (6 мм f/5,6; 7,5 мм f/5,6; 8 мм f/8;
OP 10 мм f/5,6)
• 2,1 см f/4
• Удължителен пръстен K2
• 180–600 мм f/8 ED (серийни номера
174041–174180)
• 360–1200 мм f/11 ED (серийни номера
174031–174127)
• 200–600 мм f/9,5 (серийни номера
280001–300490)
• Автофокусни обективи за F3AF (AF 80 мм f/2,8,
AF 200 мм f/3,5 ED, АФ телеконвертор TC-16)
• PC 28 мм f/4 (сериен номер 180900 или постар)
• PC 35 мм f/2,8 (серийни номера
851001–906200)
• PC 35 мм f/3,5 (стар тип)
• Reflex 1000 мм f/6,3 (стар тип)
• Reflex 1000 мм f/11 (серийни номера
142361–143000)
• Reflex 2000 мм f/11 (серийни номера
200111–200310)
D Намаляване на ефекта „червени очи“
Обективи, които блокират изгледа към обекта от лампата за намаляване на
ефекта „червени очи“ могат да попречат на намаляването на ефекта
„червени очи“.
431
A Изчисляване на зрителния ъгъл
D750 може да се използва с обективи Nikon за 35 мм (135) формат
фотоапарати. Ако Автоматично DX изрязване е включено (0 111) и е
прикрепен 35 мм форматен обектив, зрителният ъгъл ще бъде същият, като
при кадър от 35 мм филм (35,9 × 24,0 мм); ако е прикрепен DX обектив,
зрителният ъгъл автоматично ще се настрои на 23,5 × 15,7 мм (DX формат).
За да изберете зрителен ъгъл, различен от този на текущия обектив,
изключете Автоматично DX изрязване и изберете от FX (36×24), 1,2×
(30×20), DX (24×16). Ако е поставен 35 мм форматен обектив, зрителният
ъгъл на може да бъде намален 1,5 пъти чрез избирането на DX (24×16) или
1,2 пъти чрез избирането на 1,2× (30×20), за да разкриете по-малка област.
FX (36×24) размер на изображението
(35,9 × 24,0 мм, еквивалентно на формат 35 мм)
1,2× (30×20) размер на изображението
(29,9 × 19,9 мм)
Обектив
DX (24×16) размер на изображението
(23,5 × 15,7 мм, еквивалентно DX формат фотоапарат)
Диагонал на изображението
Зрителен ъгъл (FX (36×24); формат 35 мм)
Зрителен ъгъл (1,2× (30×20))
Зрителен ъгъл (DX (24×16); DX формат)
Зрителният ъгъл DX (24×16) е около 1,5 пъти по-малък от зрителен ъгъл
формат 35 мм, докато 1,2× (30×20) зрителен ъгъл е около 1,2 пъти по-малък.
За да изчислите фокусното разстояние на обективи в 35 мм формат, когато
DX (24×16) е избрано, умножете фокусното разстояние по около 1,5 или по
около 1,2, когато 1,2× (30×20) е избрано (например, ефективното фокусно
разстояние на 50 мм обектив в 35 мм формат би било 75 мм, когато DX
(24×16) е избрано, или 60 мм, когато 1,2× (30×20) е избрано).
432
Светкавици, предлагани като опция
(светкавици Speedlight)
Фотоапаратът поддържа Системата за креативно осветяване (CLS)
на Nikon и може да се използва със светкавици, които са съвместими
с CLS. Вградената светкавица няма да се задейства, когато е
поставена светкавица, предлагана като опция.
Система за креативно осветяване на Nikon (CLS)
Усъвършенстваната Система за креативно осветяване (CLS) на Nikon
предлага подобрена комуникация между фотоапарата и
съвместимите светкавици за подобрено снимане със светкавица.
❚❚ Съвместими с CLS светкавици
Фотоапаратът може да се използва със следните съвместими с CLS
светкавици:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 и SB-R200:
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 2
SB-400 3
SB-300 3
SB-R200 4
Функция
Водещо число
(ISO 100) 5
SB-910,
SB-900 1
Светкавица
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Ако на SB-910, SB-900 или SB-700 е поставен цветови филтър, когато v или N (светкавица) е
избрано за баланс на бялото, фотоапаратът автоматично ще установи филтъра и ще регулира
съответно баланса на бялото.
2 Потребителите на LED лампа могат да настроят баланса на бялото на фотоапарата на v или N за
оптимални резултати.
3 Не е налично безжично управление на светкавицата.
4 Управлява се дистанционно с вградена светкавица в режим на командния модул или чрез използване
на опционални светкавици SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 или SB-500 или с командния модул за
безжично управление на светкавици Speedlight SU-800.
5 м, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 и SB-600 при 35 мм при позиция на главата на светкавицата;
SB-910, SB-900 и SB-700 при стандартно осветяване.
433
• Команден модул за безжично управление на светкавици Speedlight SU-800:
При монтиране на съвместим с CLS фотоапарат, SU-800 може да се
използва като команден модул за дистанционни SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 или SB-R200 светкавици в до три
групи. Самият SU-800 не е оборудван със светкавица.
A Водещо число
За изчисляване на обхвата на светкавицата при пълна мощност, разделете
водещото число на диафрагмата. Например, ако светкавицата има водещо
число 34 м (ISO 100, 20 °C); обхватът при диафрагма f/5,6 е 34÷5,6 или около
6,1 метра. За всяко двукратно увеличаване на ISO чувствителността,
умножете водещото число по корен квадратен от две (приблизително 1,4).
A Адаптер за извода за синхронизация AS-15
Когато адаптерът за извода за синхронизация AS-15 (продава се отделно) е
монтиран в гнездото за аксесоари на фотоапарата, аксесоарите на
светкавицата могат да бъдат свързани чрез извода за синхронизация.
434
Следните функции са налични със съвместими с CLS светкавици:
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
i-TTL балансирана запълваща
светкавица за цифров SLR 1
Стандартна i-TTL светкавица за
цифров SLR
АА Автоматична диафрагма
A Автоматично без TTL
Ръчно с приоритет на
GN
разстоянието
M Ръчно
RPT Поред. импул на светк.
Дистанционно управление на
светкавицата
i-TTL i-TTL
Бързо безжично управление на
[A:B]
светкавицата
АА Автоматична диафрагма
A Автоматично без TTL
M Ръчно
RPT Поред. импул на светк.
i-TTL i-TTL
Бързо безжично управление на
[A:B]
светкавицата
АА Автоматична диафрагма
A Автоматично без TTL
M Ръчно
RPT Поред. импул на светк.
z
z
z
z
—
—
z
z
z2
z z2 z
—
—
z
z
z3
z3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
z z4 —
— — —
— z4 z4
— — —
z
z
— z4 z
—
i-TTL
Единична светкавица
Дистанционно
Основно
Усъвършенствано безжично управление на осветяването
—
—
z
z
—
z4
—
—
—
—
z
—
— z5 —
—
—
z6
z
z
z
z
—
—
z
—
z
— —
— —
— z4
— —
z z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
z
—
—
z6
z
z
z
—
—
z
z
—
—
z
z
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
435
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
1
2
3
SB-910, SB-900,
SB-800
Предаване на информация за цвета (светкавица)
Предаване на информация за цвета (LED лампа)
Автоматична FP високоскоростна синхронизация 7
Заключв. стойност светкавица 8
Функция за подпомагане на АФ за АФ с множество
зони
Намаляване на ефекта „червени очи“
Пилотно осветяване на фотоапарата
Избор на режим на светкавица на фотоапарата
Актуализация на фърмуера на светкавицата на
фотоапарата
z
—
z
z
z
—
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
—
—
z
z
z
—
—
z
z
—
—
z
z
z
z
— z9 —
—
—
z
z
—
z
z
—
z
z
—
z
z
z
—
z
—
—
z
—
z
—
z
—
—
z
z 10
z
—
z
—
—
—
z
Не е налично с точково измерване.
Може също да бъде избрано със светкавица.
На светкавицата е избран режим AA/A чрез персонализирани настройки. Освен ако не са
предоставени данни за обектива чрез използване на опцията Данни за обектив без
процесор в менюто за настройки, ще бъде избрано „A“, когато използвате non-CPU обектив.
4 Може да се избира само с фотоапарат.
5 Налична само по време на снимане в близък план.
6 Освен ако не са предоставени данни за обектива чрез използване на опцията Данни за
обектив без процесор в менюто за настройки, ще се използва автоматично без TTL (A) с
non-CPU обективи, без значение от режима, избран за светкавицата.
7 Налично само в режими на управление на светкавицата i-TTL, AA, A, GN и M.
8 Налично само в режими на управление на светкавицата i-TTL, AA и A.
9 Налично само в режим на командния модул.
10 Актуализациите на фърмуер за SB-910 и SB-900 могат да бъдат извършени от фотоапарата.
436
❚❚ Други светкавици
Следните светкавици могат да се използват в автоматичен режим
без TTL и в ръчни режими.
Светкавица
Режим на
светкавицата
Автоматично без
A
TTL
M Ръчно
Поред. импул на
G
светк.
Синхронизация по
ЗАДНА
задно перде 4
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
SB-23,
SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
SB-80DX,
SB-28DX,
SB-28, SB-26,
SB-25, SB-24
SB-50DX 1
✔
✔
1 Изберете режим P, S, A или M, свалете надолу вградената светкавица и използвайте само
светкавицата, предлагана като опция.
2 Режимът на светкавица автоматично се задава на TTL и спусъкът се деактивира. Задайте
светкавицата на A (автоматична светкавица без TTL).
3 Автоматичното фокусиране е налично само с обективите AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2,8G IF-ED и
AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2,8G ED.
4 Налично, когато за избор на режим на светкавицата се използва фотоапаратът.
437
D Бележки за светкавици, предлагани като опция
Прегледайте ръководството за светкавицата за подробни инструкции. Ако
светкавицата поддържа CLS, разгледайте раздела за съвместими с CLS
цифрови SLR фотоапарати. D750 не е включен в категорията „цифров SLR“ в
ръководствата за SB-80DX, SB-28DX и SB-50DX.
Ако в режими на снимане, различни от j, % и u е прикрепена светкавица,
предлагана като опция, тя ще се задейства при всяка снимка, дори в режими,
при които вградената светкавица не може да се използва.
i-TTL управление на светкавицата може да се използва при ISO
чувствителности между 100 и 12800. При стойности под 100 или над 12800
може да не се постигне желаният резултат при някои диапазони или
настройки на диафрагмата. Ако индикаторът за готовност на светкавицата
мига около три секунди след като е направена снимка в автоматичен режим
с i-TTL или без TTL, светкавицата се е задействала при пълна мощност и
снимката може да е недостатъчно експонирана (само светкавици,
съвместими с CLS; за информация относно експозицията и индикаторите за
заряд на светкавицата на други модели, разгледайте ръководството,
предоставено със светкавицата).
Когато за снимане с немонтирани на фотоапарата светкавици се използва
кабел за синхронизиране от SC сериите 17, 28 или 29, в режим i-TTL може да
не се постигне правилната експозиция. Препоръчваме да изберете
стандартно i-TTL управление на светкавицата. Направете пробна снимка и
проверете резултата на дисплея.
В режим i-TTL използвайте отразяващия рефлектор или дифузионния
адаптер за светкавица, предоставен със светкавицата. Не използвайте други
панели, като дифузионни панели, тъй като това може да доведе до
неправилна експозиция.
438
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 и SB-400 предоставят функция
за намаляване на ефекта „червени очи“, а SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 и SU-800 предоставят лъч за подпомагане на АФ със следните
ограничения:
• SB-910 и SB-900: Лъчът за подпомагане на АФ е
17–19 мм
наличен с 17–135 мм АФ обективи, обаче
автоматичното фокусиране е налично само с
точките за фокусиране, показани вдясно.
20–105 мм
106–135 мм
• SB-800, SB-600 и SU-800: Лъчът за подпомагане на
АФ е наличен с 24–105 мм АФ обективи, обаче
автоматичното фокусиране е налично само с
точките за фокусиране, показани вдясно.
24–34 мм
35–49 мм
50–105 мм
• SB-700: Лъчът за подпомагане на АФ е наличен
с 24–135 мм АФ обективи, обаче
автоматичното фокусиране е налично само с
точките за фокусиране, показани вдясно.
24–27 мм
28–135 мм
В зависимост от използвания обектив и заснеманата сцена, индикаторът за
фокус (I) може да се показва, когато обектът не е на фокус или
фотоапаратът може да не успее да фокусира и освобождаването на затвора
ще бъде деактивирано.
В режим P, максималната диафрагма (минимално f-число) е ограничена
според ISO чувствителността, както е показано по-долу:
Макс. диафрагма при ISO равностойност от:
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
4
5
5,6
7,1
8
10
11
13
Ако максимална диафрагма на обектива е по-малка от дадената по-горе,
максималната стойност за диафрагмата ще е максималната диафрагма на
обектива.
439
A Режим на управление на светкавицата
Екранът с информация показва режима на управление на светкавицата за
светкавиците, предлагани като опция, които са прикрепени към гнездото за
аксесоари на фотоапарата, както следва:
Синхронизация на
светкавицата
Автоматична FP (0 345)
i-TTL
Автоматична диафрагма
(AA)
Автоматична светкавица
без TTL (A)
Ръчно с приоритет на
разстоянието (GN)
Ръчно
Поред. импул на светк.
—
Усъвършенствано
безжично управление на
осветяването
D Използвайте само аксесоари за светкавица Nikon
Използвайте само светкавици Nikon. Отрицателно напрежение или
напрежение над 250 V, приложено в гнездото за аксесоари, може не само да
попречи на нормалната работа, но и да повреди електронната схема за
синхронизация на фотоапарата или светкавицата. Преди да използвате
светкавица Nikon, която не е посочена в този раздел, се свържете със
сервизен представител, оторизиран от Nikon, за повече информация.
440
Други аксесоари
По времето на писане на настоящото ръководство следните
аксесоари са налични за D750.
Източници на
захранване
• Акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL15 (0 25, 26):
Допълнителни батерии EN-EL15 са налични при местните
търговци и при сервизните представители, оторизирани от
Nikon. Батериите EN-EL15b и EN-EL15a също могат да се
използват.
• Зарядно устройство за батерии MH-25a (0 25): MH-25a може да се
използва за презареждане на батерии EN-EL15b/EN-EL15a/
EN-EL15. Могат също да се използват зарядни устройства за
батерии MH-25.
• Батериен пакет с избор на различен тип батерии MB-D16: MB-D16 е
снабден със спусък, A бутон, бутон за заключване на AE/AF,
мултиселектор и главен диск за управление и диск за
подкоманди за по-добра работа, когато правите снимки в
портретна (вертикална) ориентация. Когато поставяте
MB-D16, свалете контактния капак MB-D16 на фотоапарата.
• Конектор за захранването EP-5B, Захранващ адаптер EH-5b: Тези
аксесоари могат да се използват за захранване на
фотоапарата за продължителни периоди (могат да се
използват и адаптери EH-5a и EH-5). Конекторът за
захранването EP-5B е необходим, за да свърже фотоапарата
към моделите EH-5b; виж страница 445 за подробности.
Обърнете внимание, че когато фотоапаратът се използва с
MB-D16, EP-5B трябва да бъде поставен в MB-D16, а не
фотоапаратът. Не се опитвайте да използвате фотоапарата
с конектори за захранването, поставени и във фотоапарата,
и в MB-D16.
441
Филтри
LAN адаптери
(0 269)
HDMI кабели
(0 277)
Капачета на
гнездото за
аксесоари
Капачка на
тялото на
фотоапарата
442
• Филтри, които са предназначени за използване при
снимане със специални ефекти, могат да повлияят на
автоматичното фокусиране или електронния далекомер.
• D750 не може да се използва с линейни поляризационни
филтри. Вместо това използвайте C-PL или C-PLII кръгови
поляризационни филтри.
• Използвайте NC филтри, за да защитите обектива.
• За предотвратяване на фантоми не се препоръчва
използване на филтър, когато обектът е застанал срещу
ярка светлина, или когато в кадъра има източник на ярка
светлина.
• Централно претеглено измерване се препоръчва за
филтри с фактори за компенсация на експозицията
(фактори на филтри) над 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1,
C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8,
B12). Разгледайте ръководството на филтъра за
подробности.
• Комуникационно устройство UT-1: Използвайте USB кабел, за да
свържете UT-1 към фотоапарата, и Ethernet кабел, за да
свържете UT-1 към Ethernet мрежа. Веднъж свързани,
можете да качвате снимки и филми на компютър или ftp
сървър, да управлявате фотоапарата дистанционно чрез
използване на опционален Camera Control Pro 2 софтуер
или да търсите снимки или да управлявате фотоапарата
дистанционно от iPhone или уеб браузър на компютъра.
• Безжичен предавател WT-5: Прикрепете WT-5 към UT-1 за
достъп до безжични мрежи.
Обърнете внимание: Използването на LAN адаптери изисква Ethernet или
безжична мрежа и някои основни мрежови познания. Уверете се, че сте
направили ъпгрейд на всички свързани софтуери към най-новата версия.
HDMI кабел HC-E1: HDMI кабел с конектор тип C за връзка с
фотоапарата и конектор тип A за връзка с HDMI устройства.
Капаче на гнездото за аксесоари BS-1: Капаче, което предпазва
гнездото за аксесоари. Гнездото за аксесоари се използва за
светкавиците, които се предлагат като опция.
Капачка на тялото на фотоапарата BF-1B/BF-1A: Капачката на тялото
на фотоапарата предпазва огледалото, дисплея на визьора и
нискочестотния филтър от прах, когато обективът не е
поставен.
Аксесоари за
окуляра на
визьора
Аксесоари за
порт за
аксесоари
Микрофони
• DK-20C Коригиращи лещи за окуляра: Обективите са налични с
диоптри от –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 и +3 м–1, когато
регулаторът за настройване на диоптъра на фотоапарата е
в неутрална позиция (–1 м–1). Използвайте коригиращи
лещи за окуляра само ако желаният фокус не може да се
постигне с вградения регулатор за настройване на
диоптъра (от –3 до +1 м–1). Изпробвайте коригиращите
лещи за окуляра преди закупуване, за да сте сигурни, че
може да се постигне желаният фокус. Гумената подложка за
окуляр не може да се използва с коригиращите лещи за
окуляра.
• Увеличителен окуляр DK-21M: DK-21M увеличава изгледа през
визьора с около 1,17 пъти (50 мм f/1,4 обектив при
безкрайност; –1,0 м–1) за по-голяма прецизност при
кадриране.
• Приставка за увеличаване DG-2: DG-2 увеличава сцената,
показана в центъра на визьора за по-голяма прецизност
при фокусиране. Изисква се адаптер за окуляра (продава се
отделно).
• Адаптер за окуляра DK-22: DK-22 се използва при поставяне на
DG-2 увеличител.
• Приставка към окуляра на визьора за гледане под прав ъгъл DR-6:
DR-6 се прикрепя под прав ъгъл към окуляра на визьора,
което позволява изображението във визьора да бъде
видяно под прав ъгъл спрямо обектива (например,
директно отгоре, когато фотоапаратът е в хоризонтално
положение).
D750 е оборудван с порт за
аксесоари за WR-1 и WR-R10
безжични дистанционни
управления (0 197, 444), MC-DC2
кабели за дистанционно
управление (0 95) и GP-1 и GP-1A
GPS устройства (0 239), които
се свързват с H маркера на
конектора, приравнен с F до порта за аксесоари (затворете
капака на конекторите на фотоапарата, когато конекторът не
се използва).
Стерео микрофон ME-1 (0 73)
443
Софтуер
Camera Control Pro 2: Управлявайте фотоапарата дистанционно
от компютър за запис на филми или снимки и запазете
снимки директно на твърдия диск на компютъра. Когато
Camera Control Pro 2 се използва за улавяне на снимки
директно на компютъра, в контролния панел ще се покаже
индикатор за връзка с компютър (c).
Обърнете внимание: Използвайте най-новите версии на софтуера на Nikon; за
подробности вижте уеб сайтовете, изброени на страница xxiii за най-актуална
информация относно поддържаните работни системи. При настройки по
подразбиране, Nikon Message Center 2 периодично ще проверява за актуализации
на софтуера и фърмуера на Nikon, докато сте влезли в акаунт на компютъра и
компютърът е свързан с Интернет. Показва се автоматично съобщение, когато
бъде намерена актуализация.
• Безжично дистанционно управление ML-L3: ML-L3 използва
батерия 3 V CR2025.
Като държите фиксатора на гнездото за батерията натиснат
надясно (q), поставете нокът в празнината и отворете
гнездото за батерията (w). Уверете се, че батерията е
Дистанционни
поставена в правилната ориентация (r).
управления/
• Безжично дистанционно управление WR-R10/WR-T10: Когато е
Безжично
прикрепено WR-R10 безжично дистанционно,
дистанционно
фотоапаратът може да се управлява безжично чрез WR-T10
управление
безжично дистанционно управление.
(0 193)
• Безжично дистанционно управление WR-1: WR-1 може да работи
или като предавател, или като приемник и се използва в
комбинация или с друго WR-1 или с WR-R10, или с WR-T10
безжично дистанционно управление. Например, WR-1
може да се свърже с порт за аксесоари за използване като
приемник, което позволява настройките на фотоапарата да
се променят или затворът да бъде освобождаван
дистанционно чрез друго WR-1, действащо като
предавател.
Наличността може да варира в зависимост от държавата или региона. Вижте нашите уеб сайт или
брошури за най-актуална информация.
444
Прикачване на конектор за захранването и
захранващ адаптер
Изключете фотоапарата, преди да поставите опционалните
конектор за захранването и захранващ адаптер.
1 Подгответе фотоапарата.
Отворете гнездото за
батерията (q) и капачетата
на конектора за
захранването (w).
2 Пъхнете конектора за захранването
EP-5B.
Не забравяйте да поставите конектора в
показаната ориентация, като го
използвате да държи оранжевия
фиксатор на батерията натиснат на една
страна. Фиксаторът заключва конектора
на място, когато конекторът е пъхнат
докрай.
3 Затворете капака на
гнездото за батерията.
Позиционирайте кабела на
конектора за захранването
така, че да минава през слота
на конектора за
захранването и затворете
капака на гнездото за батерията.
445
4 Свържете захранващия адаптер EH-5b.
Свържете захранващия кабел на адаптера към AC контакта на
захранващия адаптер (e) и захранващия кабел към DC контакта
(r). Икона V се показва на дисплея, когато фотоапаратът се
захранва от захранващия адаптер и конектора за захранването.
446
Грижа за фотоапарата
Съхранение
Когато фотоапаратът няма да се използва за продължителен период
от време, извадете батерията и я съхранявайте на хладно и сухо
място, със сложена капачка за контактните пластини. За да
предотвратите мухъл или плесен, съхранявайте фотоапарата на
сухо и проветриво място. Не съхранявайте фотоапарата заедно с
нафталинови или камфорови топчета срещу молци или на места,
които:
• са лошо проветрени или са подложени на влажност от над 60%
• са близо до оборудване, което създава силни електромагнитни
полета, като телевизори или радиа
• са изложени на температури над 50 °C или под –10 °C
Почистване
Използвайте гумена круша, за да премахнете праха и
власинките, след което попийте внимателно с мека, суха кърпа.
След използване на фотоапарата на плажа или на брега,
Тяло на
почистете пясъка или солта с кърпа, леко напоена с
фотоапарата
дестилирана вода, и след това подсушете щателно фотоапарата.
Важно: Прах или други чужди тела във фотоапарата могат да
причинят повреда, която гаранцията не покрива.
Тези стъклени елементи се повреждат лесно. Отстранете праха
и власинките с гумена круша. Ако използвате аерозолен
Обектив,
компресор, дръжте флакона във вертикално положение, за да
огледало и
предотвратите изпускането на течности. За да премахнете
визьор
следите от пръсти и другите петна, сложете малко количество
почистващ препарат за обектив върху мека кърпа и почистете
внимателно.
Отстранете праха и власинките с гумена круша. За да почистите
следите от пръсти и другите петна, избършете повърхността
Дисплей
леко с мека кърпа или велур. Не упражнявайте натиск, тъй като
това може да причини щети или повреда.
Не използвайте спирт, разредител или други летливи химикали.
447
Нискочестотен филтър
Сензорът за изображения, който действа, когато пиксел на
фотоапарата е снабден с нискочестотен филтър за предотвратяване
на ефекта „моаре“. Ако подозирате, че на снимките се появяват
замърсявания или прах по филтъра, можете да почистите филтъра,
като използвате опцията Изчистване сензор изображения в
менюто с настройки. Филтърът може да се почисти по всяко време с
опцията Изчистване сега или почистването може да се извърши
автоматично, когато фотоапаратът е включен или изключен.
❚❚ „Изчистване сега“
Като държите фотоапарата с основата
надолу, изберете Изчистване сензор
изображения в менюто за настройки, след
това маркирайте Изчистване сега и
натиснете J. Фотоапаратът ще провери
сензора за изображения и след това ще
започне почистването. Докато
почистването е активирано, не може да се
извършват други операции. Не
премахвайте и не прекъсвайте източника
на захранване, докато не е приключило
почистването и не се покаже менюто за
настройки.
448
❚❚ „Изчиств. при старт./изключв.“
Изберете от следните опции:
Опция
5
Изчистване при
стартиране
6
Изчистване при
изключване
7
Изчист. при старт. и
изключ.
Изключв. на
изчистването
Описание
Сензорът за изображения се почиства
автоматично всеки път, когато фотоапаратът бъде
включен.
Сензорът за изображения се почиства
автоматично всеки път, когато фотоапаратът бъде
изключен.
Сензорът за изображения се почиства
автоматично при включване и при изключване.
Автоматично изключване на изчистването на
сензора за изображения.
1 Изберете Изчиств. при старт./
изключв.
Показване на менюто Изчистване
сензор изображения, както е описано
на страница 448. Маркирайте Изчиств.
при старт./изключв. и натиснете 2.
2 Изберете опция.
Маркирайте опция и натиснете J.
449
D Почистване на сензора за изображения
Използването на контролите на фотоапарата по време на стартиране
прекъсва почистването на сензора за изображения. Почистването на
сензора за изображения може да не се извърши при стартиране, ако
светкавицата се зарежда.
Почистването се извършва чрез вибриране на нискочестотния филтър. Ако
прахът не може да бъде напълно отстранен чрез опциите в менюто
Изчистване сензор изображения, почистете сензора за изображения
ръчно (0 451) или се консултирайте със сервизен представител,
оторизиран от Nikon.
Ако се извърши почистване на сензора за изображения няколко пъти поред,
почистването на сензора за изображения може да бъде временно
деактивирано, за да се предпази вътрешната електронна схема на
фотоапарата. Почистване може да бъде извършено отново след кратко
изчакване.
450
❚❚ Ръчно почистване
Ако чуждите тела не могат да бъдат премахнати от нискочестотния
филтър с опцията Изчистване сензор изображения (0 448) в
менюто с настройки, филтърът може да се почисти ръчно, както е
описано по-долу. Обърнете внимание обаче, че филтърът е много
фин и лесно повредим. Nikon препоръчва филтърът да бъде
почистван само от обучен сервизен персонал, оторизиран от Nikon.
1 Заредете батерията или свържете захранващ адаптер.
Необходим е надежден източник на захранване при
преглеждане и почистване на нискочестотния филтър.
Изключете фотоапарата и поставете напълно заредена батерия
или свържете опционален захранващ адаптер и конектор за
захранването. Опцията Заклч. огледало нагоре за почист. е
налична само в менюто за настройки при нива на батерията над
J.
2 Свалете обектива.
Изключете фотоапарата и свалете обектива.
3 Изберете Заклч. огледало нагоре за
почист.
Маркирайте Заклч. огледало нагоре за
почист. в менюто с настройки и
натиснете 2.
451
4 Натиснете J.
Съобщението, показано вдясно, ще се
покаже на дисплея и ред тирета ще се
появят на контролния панел и визьора.
За да възстановите нормалната работа,
без да преглеждате нискочестотния
филтър, изключете фотоапарата.
5 Повдигнете огледалото.
Натиснете спусъка докрай. Огледалото
ще се повдигне и пердето на затвора
ще се отвори, разкривайки
нискочестотния филтър. Дисплеят във
визьора ще се изключи и редът тирета
в контролния панел ще светне.
6 Инспектирайте нискочестотния
филтър.
Като държите фотоапарата така, че
светлината да пада върху
нискочестотния филтър, разгледайте
сензора за прах или власинки. Ако не са
налични чужди тела, преминете към
стъпка 8.
452
7 Почистете филтъра.
Отстранете праха и власинките от
филтъра с гумена круша. Не използвайте
гумена круша с четка, тъй като влакната
на четката могат да повредят филтъра.
Замърсявания, които не могат да бъдат
отстранени с гумена круша, могат да се
отстранят само от сервизен персонал, оторизиран от Nikon. При
никакви обстоятелства не докосвайте и не бършете филтъра.
8 Изключете фотоапарата.
Огледалото ще се върне в долна позиция, а пердето на затвора
ще се затвори. Поставете обратно обектива или капачката на
тялото на фотоапарата.
A Използвайте надежден източник на захранване
Пердето на затвора се поврежда лесно. Ако фотоапаратът се зарежда,
докато огледалото е повдигнато, завесата ще се затвори автоматично. За да
предотвратите повреждане на пердето, спазвайте следните предпазни
мерки:
• Не изключвайте фотоапарата и не премахвайте или разкачайте източника
на захранване, докато огледалото е повдигнато.
• Ако батерията е на изтощаване, докато огледалото е повдигнато, ще
прозвучи звуков сигнал и лампата на самоснимачката ще светне, за да
предупреди, че пердето на затвора ще се затвори и огледалото ще бъде
поставено в ниска позиция след около две минути. Прекратете
почистването или инспекцията незабавно.
453
D Чужди тела по нискочестотния филтър
Чужди тела, попаднали във фотоапарата, когато обективите или капачките
на тялото на фотоапарата се свалят или сменят (или в редки ситуации масло
или други частици от самия фотоапарат) могат да прилепнат към
нискочестотния филтър, където да се появят на снимките, направени при
определени условия. За да защитите фотоапарата, когато обективът не е
поставен, задължително поставете капачката на тялото на фотоапарата,
която е в комплект с фотоапарата, като внимавате да премахнете целия прах
или други чужди тела, които могат да са полепнали по фотоапарата,
байонета за монтиране на обектива и капачката на тялото на фотоапарата.
Избягвайте да поставяте капачка на тялото на фотоапарата или да сменяте
обективите в прашни среди.
Ако чужди тела попаднат върху нискочестотния филтър, използвайте
опцията за почистване на нискочестотния филтър, както е описано на
страница 448. Ако проблемът продължава, почистете филтъра ръчно
(0 451) или го занесете при сервизен персонал, оторизиран от Nikon.
Снимките, повлияни от присъствието на чужди тела по филтъра, може да
бъдат ретуширани чрез опциите за изчистване на изображението, налични
в някои приложения за снимки.
D Обслужване на фотоапарата и аксесоарите
Фотоапаратът е прецизно устройство и се нуждае от редовно обслужване.
Nikon препоръчва фотоапаратите да бъдат проверявани от оригиналния
търговец или от сервизен представител, оторизиран от Nikon, веднъж на
всяка една до две години, както и да бъдат обслужвани веднъж на всеки три
до пет години (обърнете внимание, че тези услуги се заплащат). Честите
преглед и обслужване са особено препоръчителни, ако фотоапаратът се
използва професионално. Всички аксесоари, редовно използвани с
фотоапарата, като например обективи или светкавици, които се предлагат
като опция, също трябва да бъдат преглеждани и обслужвани с него.
454
Грижа за фотоапарата и батерията:
Предпазни мерки
Не изпускайте: Продуктът може да се повреди, ако бъде подложен на силни
удари или вибрация.
Дръжте сух: Този продукт не е водоустойчив и може да се повреди, ако бъде
потопен във вода или изложен на нива на висока влажност. Ръждясване на
вътрешния механизъм може да причини непоправими щети.
Избягвайте резки промени в температурата: Резките температурни промени, като
тези, които възникват при влизане или напускане на отоплена сграда в студен
ден, могат да причинят кондензация в устройството. За да предотвратите
кондензацията, поставете устройството в калъф за носене на фотоапарата или
найлонова торбичка, преди да го изложите на резки температурни промени.
Дръжте далеч от силни магнитни полета: Не използвайте или съхранявайте
устройството в близост до оборудване, което генерира силно
електромагнитно излъчване или магнитни полета. Силните статични заряди
или магнитни полета, генерирани от оборудвания като радио предаватели,
могат да взаимодействат с дисплея, да повредят данните, съхранявани на
картата с памет, или да повлияят на вътрешните ел. схеми на продукта.
Не оставяйте обектива насочен към слънцето: Не оставяйте обектива насочен към
слънцето или към други силни светлинни източници за дълго време. Силната
светлината може да накара сензора за изображения да влоши качеството или
да произведе ефекта на бяло замъгляване върху снимките.
Изключете продукта, когато изваждате или разкачвате захранващия източник: не вадете
кабела, нито батерията, докато продуктът работи или докато се записват или
изтриват изображения. Насилственото спиране на захранването при тези
обстоятелства може да доведе до загуба на данни или до повреда на
продуктовата памет или вътрешните ел. схеми. За да предотвратите
случайното прекъсване на захранването, избягвайте да носите продукта от
едно място на друго, докато захранващият адаптер е свързан.
455
Почистване: При почистване на тялото на фотоапарата използвайте гумена
круша, за да премахнете праха и власинките, след което попийте внимателно
с мека, суха кърпа. След използване на фотоапарата на плажа или на брега,
почистете пясъка или солта с кърпа, леко напоена в чиста вода и след това
подсушете щателно фотоапарата. В редки случаи статичното електричество
може да изсветли или потъмни LCD дисплеите. Това не означава неизправност
и дисплеят скоро ще се нормализира.
Обективът и огледалото се повреждат лесно. Прах и власинки трябва да се
премахват нежно с гумена круша. Когато използвате аерозолен компресор,
дръжте флакона във вертикално положение, за да предотвратите изпускането
на течности. За да премахнете следите от пръсти и другите петна от обектива,
сложете малко количество почистващ препарат за обектив върху мека кърпа
и го почистете внимателно.
Вижте „Нискочестотният филтър“ (0 448, 451) за информация относно
почистването на нискочестотния филтър.
Контактни пластини на обектива: Дръжте контактните пластини на обектива чисти.
Не докосвайте пердето на затвора: Пердето на затвора е изключително тънко и се
поврежда лесно. При никакви обстоятелства не упражнявайте натиск върху
пердето, не го ръчкайте с почистващи инструменти и не го излагайте на силни
въздушни потоци от гумена круша. Подобни действия могат да надраскат,
деформират или да скъсат пердето.
Съхранение: За да предотвратите мухъл или плесен, съхранявайте фотоапарата
на сухо и проветриво място. Ако използвате захранващ адаптер, изключете го,
за да предотвратите пожар. Ако продуктът няма да бъде използван за дълго
време, извадете батерията, за да предотвратите протичането й, и
съхранявайте фотоапарата в найлонова торбичка, съдържаща изсушител. Не
съхранявайте, обаче, калъфа на фотоапарата в найлонова торбичка, тъй като
това може да предизвика повреди в материала. Обърнете внимание, че
изсушителят постепенно губи качеството си да поема влага и трябва да се
подменя редовно.
За да избегнете появата на мухъл или плесен, вадете фотоапарата от мястото
му на съхранение най-малко веднъж месечно. Включете фотоапарата и
освободете затвора няколко пъти, преди да го приберете наново.
Съхранявайте батерията на хладно и сухо място. Сменете капачката за
контактните пластини, преди да приберете батерията.
456
Бележки за дисплея: Дисплеят е изработен с изключително висока прецизност;
поне 99,99% от пикселите са ефективни, като не повече от 0,01% липсват или
са дефектни. Следователно, тези дисплеи могат да съдържат пиксели, които
винаги са осветени (в бяло, червено, синьо или зелено) или са винаги изкл.
(черни), но това не е неизправност и няма ефект върху снимките, направени с
устройството.
Изображенията на дисплея може да се виждат трудно при ярка светлина.
Не упражнявайте натиск върху дисплея, тъй като това може да причини
повреда или неизправност. Прах или власинки по дисплея могат да се
премахнат с гумена круша. Можете да почиствате петната, като бършете леко
с мека кърпа или велур. В случай че дисплеят се счупи, вземете мерки да
избегнете наранявания поради счупеното стъкло, както и за да предотвратите
контакт между течния кристал от дисплея и кожата, очите или устата ви.
Батерията и зарядното устройство: Батериите може да протекат или да
експлодират, ако с тях се борави неправилно. Прочетете и спазвайте
предупрежденията и предпазните мерки на страници xiii–xvi в това
ръководство. Спазвайте следните предпазни мерки при работа с батериите:
• Използвайте само батерии, одобрени за употреба с това устройство.
• Не излагайте батерията на огън или прекомерна топлина.
• Поддържайте клемите на батерията чисти.
• Изключвайте продукта, преди да смените батерията.
• Изваждайте батерията от фотоапарата или зарядното устройство, когато не
ги използвате, и сменяйте капачката за контактните пластини. Тези
устройства използват малко количества ток, дори когато са изключени, и
могат да изчерпят батерията до такава степен, че тя да не може да
функционира. Ако батерията няма да се използва за известно време,
поставете я във фотоапарата и я изтощете напълно, преди да я извадите от
фотоапарата и да я приберете за съхранение. Батерията трябва да се
съхранява на хладно място с температура на околната среда от между 15 °C
и 25 °C (избягвайте горещи и много студени места). Повтаряйте този процес
поне веднъж на всеки шест месеца.
• Постоянното включване и изключване на фотоапарата, когато батерията е
напълно разредена, ще съкрати живота й. Батерии, които са били напълно
изтощени, трябва да се заредят преди употреба.
457
• Вътрешната температура на батерията може да се повиши, когато тя е в
употреба. Опитите да се зареди батерията, когато вътрешната й температура
е повишена, ще влошат работата й и е възможно тя да не се зареди или да се
зареди само частично. Изчакайте батерията да се охлади преди зареждане.
• Зареждайте батерията на закрито, при температура на околната среда от 5 °C
до 35 °C. Не използвайте батерията при температури на околната среда под
0 °C или над 40 °C; неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до
повреда на батерията или влошаване на работата. Възможно е капацитетът
да се намали и времето за зареждане да се увеличи при температура на
батерията от 0 °C до 15 °C и от 45 °C до 60 °C. Батерията няма да се зарежда,
ако температурата й е под 0 °C или над 60 °C.
• Ако светлинният индикатор CHARGE примигва бързо (около осем пъти в
секунда) по време на зареждане, потвърдете, че температурата е в
правилния диапазон, след което извадете зарядното устройство, извадете и
наново поставете батерията. Ако проблемът продължава, незабавно спрете
да използвате батерията и зарядното устройство и ги занесете в магазина, от
който са закупени, или при сервизен представител, оторизиран от Nikon.
• Не местете зарядното устройство и не пипайте батерията, докато се зарежда.
Неспазването на тази предпазна мярка може, в много редки случаи, да
доведе до ситуация, в която зарядното устройство показва, че зареждането
е приключило, но батерията е само частично заредена. Извадете и поставете
пак батерията, за да започне да се зарежда отново. Капацитетът на батерията
може временно да се влоши, ако батерията се зарежда при ниски
температури или се използва при температура под тази, при която е била
заредена. Ако батерията е била заредена при температура под 5 °C,
индикаторът за живот на батерията в дисплея Информация за батериите
(0 383) може да покаже временно понижение.
• Продължаването на зареждането, дори и след като батерията е пълна, може
да влоши работата й.
• Явен спад на времето, в което напълно заредена батерия запазва заряда си
при употреба на стайна температура, означава, че батерията трябва да се
подмени. Закупете нова батерия.
• Съпътстващият захранващ кабел и захранващият адаптер за стена се
използват само с MH-25a. Използвайте зарядното устройство само със
съвместими батерии. Изключвайте го от контакта, когато не се ползва.
458
• Заредете батерията преди употреба. Когато снимате на важни събития,
предвидете резервна батерия и я дръжте напълно заредена. В зависимост от
местоположението ви, може да бъде трудно да закупите батерии за подмяна
в кратък срок. Обърнете внимание, че в студени дни капацитетът на
батериите се понижава. Уверете се, че батерията е напълно заредена, преди
да снимате навън при студено време. Дръжте резервна батерия на топло
място и разменяйте двете батерии, ако е необходимо. След като бъде
затоплена, студената батерия може да възвърне част от заряда си.
• Използваните батерии са ценен ресурс; рециклирайте съобразно местните
разпоредби.
459
Налични настройки
Долната таблица съдържа настройките, които могат да бъдат
регулирани във всеки режим. Обърнете внимание, че някои
настройки може да не са налични, в зависимост от избраните опции.
Менюта за снимане
Други настройки
460
Баланс на бялото
Задаване на Picture Control
Активен D-Lighting
HDR (висок динам. диапазон)
Нам. шум при дълга
експозиция
Висока ISO NR
Настройки на ISO
чувствителност
Многократна експозиция
Настройки ISO чувств. филми
Серия снимки през интервал
Измерване
Компенсация експозиция
Клин
Режим на светкавицата
Компенсация на
светкавицата
Заключв. стойност
светкавица
i j
— —
— —
—1 —1
— —
k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
A, M 0
✔ —
✔ —
✔ —1
✔ —
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
—
—
—1
—
%
—
—
—
—
g
—
—
—
—
i
—
—
—
—
u
—
—
—
—
1,
2,
3
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔2
✔2
✔
✔2
✔2
—
✔2
✔2
✔2
✔2
—
—
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
✔
—
—
✔
—
✔
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
—
—
Други настройки
Потребителски настройки
1
2
3
4
5
Режим на автоматично
фокусиране (визьор)
Режим за избор на АФ зона
(визьор)
Режим за избор на АФ зона
(live view/филм)
Режим за избор на АФ зона
(live view/филм)
a9: Вграден лъч за помагане
на АФ
b3: Лесна компенс.
експозиция
b4: Матрично измерване
b5: Зона центр.претегл.
измерване
d5: Предупреждение за
светкавица
e2: Скорост затвор при
светкавица
e3: Контрол вградена
светкавица/Светкавица като
опция
e4: Компенс. експоз.
светкавица
е5: Пилотна светкавица
e6: Задаване на авто клин
e7: Ред на клина
k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
A, M 0
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
%
g
i
u
1,
2,
3
i
j
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔3
✔3
—
✔3
✔
✔
✔
✔
✔4
✔5
✔
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Настроено на Автоматично.
Автом. настр. ISO чувствит. не е налична.
АФ с проследяване на обекта не е налично.
Не е налично в режим w.
Налично само в режими x, y и z.
461
Програма на експозицията (режим P)
Програмата на експозицията за режим P е показана на следната
диаграма:
14
f/1
13
12
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; обектив с максималнa диафрагма от f/1,4 и минимална
диафрагма от f/16 (например, AF 50 мм f/1,4D)
16 15
f/1,4
16
17
18
19
f/5,6
f/8
20
f/2,8
f/4
f/1,4 − f/16
Диафрагма
1
/3
f/2
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4
1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Скорост на затвора (секунди)
Максималната и минималната стойности за EV варират според ISO
чувствителността; горната диаграма показва ISO чувствителност,
еквивалентна на ISO 100. При използване на матрично измерване,
стойности над 161/3 EV се намалят до 161/3 EV.
462
Отстраняване на неизправности
Ако фотоапаратът не работи както трябва, проверете списъка с
общи проблеми, преди да се консултирате с търговец или сервизен
представител, оторизиран от Nikon.
Батерия/Дисплей
Фотоапаратът е включен, но не реагира: Изчакайте края на записа. Ако проблемът
продължи, изключете фотоапарата. Ако фотоапаратът не се изключва,
извадете и поставете батерията отново или, ако използвате захранващ
адаптер, изключете и включете отново адаптера. Имайте предвид, че данните,
които се записват в момента, ще бъдат изгубени, но записаните данни няма да
се повлияят от свързване или изключване на източника на захранване.
Визьорът не е на фокус: Настройте фокуса на визьора (0 29). Ако това не реши
проблема, изберете единично автоматично фокусиране (AF-S; 0 121), АФ с
единична точка (0 123) и централната точка за фокусиране (0 127) и след
това кадрирайте висококонтрастен обект в централната точка за фокусиране
и натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате фотоапарата. След това
използвайте регулатора за настройване на диоптъра, за да фокусирате ясно
върху обекта във визьора. Ако е нужно, фокусът на визьора може да бъде
коригиран допълнително с опционални корективни лещи (0 443).
Визьорът е тъмен: Поставете напълно заредена батерия (0 25, 30).
Дисплеите се изключват без предупреждение: Изберете по-дълго забавяне за
Потребителска настройка c2 (Таймер за готовност) или c4 (Време автомат.
изкл. дисплей) (0 336, 337).
Дисплеите в контролния панел и визьора са затъмнени и не реагират: Времето за реакция
и яркостта на тези дисплеи се влияят от температурата.
Около активната точка за фокусиране се виждат фини линии или дисплеят става червен,
когато е маркирана точка за фокусиране: Тези явления са нормални за този тип
визьор и не означават неизправност.
463
Снимане (всички режими)
На фотоапарата му отнема време да се включи: Изтрийте файлове или папки.
Освобождаването на затвора е блокирано:
• Картата с памет е заключена, пълна или не е поставена (0 26, 33).
• Заключен спусък е избрано за Потребителска настройка f7 (Снимане при
празен слот; 0 365) и не е поставена карта с памет (0 33).
• Вградената светкавица се зарежда (0 40).
• Фотоапаратът не е на фокус (0 36).
• Пръстенът за диафрагмата за обектив с процесор не е заключен на найвисоко f-число (не е приложимо за обективи тип G и E). Ако в контролния
панел е показано B, изберете Пръстен за диафрагмата за
Потребителска настройка f5 (Персонлз. дискове управление) >
Настройване на диафрагма за използване на пръстен за диафрагмата на
обектив за регулиране на диафрагмата (0 364).
• Прикрепен е non-CPU обектив, но фотоапаратът не е в режим A или M (0 88).
Фотоапаратът бавно отговаря на спусъка: Изберете Изкл. за Потребителска
настройка d4 (Режим Забавяне експозиция; 0 339).
Не могат да се правят снимки, когато е натиснат спусъкът на дистанционното управление:
• Сменете батерията в дистанционното управление (0 444).
• Изберете опция, различна от Изкл. за Режим дистанц. управл. (ML-L3)
(0 193).
• Светкавицата се зарежда (0 195).
• Времето, избрано за Потребителска настройка c5 (Вр. изч. на дист. упр.
(ML-L3), 0 337) е изтекло: натиснете спусъка на фотоапарата наполовина.
• Ярка светлина пречи на дистанционното.
Снимките не са на фокус:
• Завъртете селектор на режима на фокусиране на AF (0 120).
• Фотоапаратът не може да фокусира с автоматично фокусиране: използвайте
ръчно фокусиране или заключване на фокуса (0 129, 132).
Фокусът не се заключва, когато спусъкът е натиснат наполовина: Използвайте бутона
A AE-L/AF-L, за да заключите фокуса, когато AF-C е избрано за режим на
фокусиране, или когато снимате движещи се обекти в режим AF-A.
464
Не може да се избере точка за фокусиране:
• Разблокирайте ключето за заключване на фокуса (0 127).
• Избран е АФ с автоматична зона или АФ с приоритет на лица за режим за
избор на АФ зона: изберете друг режим.
• Фотоапаратът е в режим на възпроизвеждане (0 241) или се използват
менюта (0 292).
• Натиснете спусъка наполовина, за да включите таймера за готовност (0 39).
Не може да се избере режим за избор на АФ зона: Избран е ръчен режим на
фокусиране (0 60, 132).
Не може да се избере режим за избор на АФ зона: Избран е ръчен режим на
фокусиране (0 60, 132).
При натискане на спусъка в режим на непрекъснато снимане се прави само една снимка:
Непрекъснатото снимане не е налично, ако вградената светкавица е
активирана (0 184).
Размерът на изображението не може да се промени: Качество на изображението е
настроено на NEF (RAW) (0 115).
Фотоапаратът записва снимки бавно: Изключете намаляване на шума при дълга
експозиция (0 317).
Шум (светли петна, произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии) се появява в
снимките:
• Изберете по-ниска ISO чувствителност или по-високо ISO намаляване на
шума (0 134, 317).
• Скоростта на затвора е по-бавна от 1 сек: използвайте намаляване на шума
при дълга експозиция (0 317).
• Изключете Активен D-Lighting, за да не се засилват ефектите от шума
(0 175).
Лъчът за подпомагане на АФ не се включва:
• Лъчът за подпомагане на АФ не светва, ако AF-C е избрано за режим на
автоматично фокусиране (0 121), или автоматично фокусиране с
непрекъснато следене е избрано, когато фотоапаратът е в режим AF-A.
Изберете AF-S. Когато за режим за избор на АФ зона е избрана опция,
различна от АФ с автоматична зона, изберете централна точка за
фокусиране (0 123, 127).
• Фотоапаратът в момента е в live view или се записва филм.
• Избрано е Изкл. за Потребителска настройка a9 (Вграден лъч за помагане
на АФ) (0 332).
• Лъчът се е изключил автоматично. Лъчът може да се нагрее при
продължителна работа; изчакайте да се охлади.
465
В снимките се появяват петна: Почистете задните и предните елементи на
обектива. Ако проблемът продължава, почистете сензора за изображения
(0 448).
С филмите не се записва звук: Изключен микрофон е избрано за Чувствителност
на микрофона в менюто за снимане на филми (0 320).
Live view приключва неочаквано или не се стартира: Live view може да спре
автоматично, за да предотврати повреждането вътрешните електрически
схеми на фотоапарата, ако:
• Околната температура е висока
• Фотоапаратът е бил използван продължително време в live view или за запис
на филми
• Фотоапаратът е бил използван в непрекъснат режим на снимане за
продължителни периоди от време
Ако live view не стартира, когато натиснете бутона a, изчакайте вътрешните
електрически схеми да се охладят и опитайте отново. Обърнете внимание, че
фотоапаратът може да бъде топъл на допир, но това не означава, че
съществува неизправност.
Артефакти от изображението могат да се появят по време на live view: Температурата на
вътрешните електрически схеми на фотоапарата може да се повиши по време
на live view, което ще доведе „шум“ под формата на светли петна, произволно
разположени ярки пиксели или мъгла. Излезте от live view (преглед в реално
време), когато фотоапаратът не се използва.
При live view или запис на филм са видими трептене или ленти: Изберете опция за
Намаляване на трептенето, която съответства на честотата на местната
електрическа мрежа (0 380).
По време на live view или запис на филм се появяват ярки ивици: Светеща табела,
светкавица или друг източник на светлина с кратка продължителност е
използван по време на live view или запис на филм.
Елемент от менюто не може да бъде избран: Някои опции не са налични във всички
режими (0 460).
466
Снимане (P, S, A, M)
Освобождаването на затвора е блокирано:
• Поставен е non-CPU обектив: завъртете диска за избор на режим на
фотоапарата на A или M (0 88).
• Дискът за избор на режим е завъртян на S след скорост на затвора от A
или % е избрано в режим M: изберете нива скорост на затвора (0 90).
Не е наличен пълен обхват от скорости на затвора: Светкавицата е включена.
Максималната скорост за синхронизация на светкавицата може да се избере
чрез Потребителска настройка e1 (Скорост синхр. светкавица); когато
използвате съвместими светкавици, изберете 1/250 сек (Автоматична FP)
или 1/200 сек (Автоматична FP) за пълен обхват на скорости на затвора
(0 345).
Цветовете са неестествени:
• Регулирайте баланса на бялото, така че да съответства на източника на
светлина (0 145).
• Регулирайте настройките на Задаване на Picture Control (0 165).
Балансът на бялото не може да се измери: Обектът е твърде тъмен или твърде ярък
(0 158).
Изображението не може да се избере като източник за ръчна потребителска настройка за
баланс на бялото: Изображението не е било създадено с D750 (0 162).
Клинът на баланса на бялото не е наличен:
• NEF (RAW) или NEF + JPEG опция за качество на изображението, избрана за
качество на изображението (0 115).
• Активиран е режим на многократна експозиция (0 221).
Ефектите на Picture Control се различават за различните изображения: A (автоматично) е
избрано за рязкост, яснота, контраст или наситеност. За постоянни резултати
при серии от снимки изберете друга настройка (0 168).
Измерването не може да се промени: В сила е заключване на автоматичната
експозиция (0 141).
Компенсация на експозицията не може да се използва: Фотоапаратът е в режим M.
Изберете друг режим.
Шум (червеникави области или други артефакти) се появяват при продължителна
експозиция: Активирайте намаляване на шума при продължителна експозиция
(0 317).
467
Възпроизвеждане
NEF (RAW) изображението не се възпроизвежда: Снимката е направена при качество
на изображението NEF (RAW) + JPEG (0 115).
Не може да се видят снимки, направени с други фотоапарати: Снимки, направени с
други марки фотоапарати може да не се показват правилно.
Появява се съобщение, което казва, че няма изображения, налични за възпроизвеждане:
Изберете Всички за Папка с изображ. за възпроиз. (0 300).
Снимки с „вертикална“ (портретна) ориентация са показани в „хоризонтална“ (пейзажна)
ориентация:
• Изберете Вкл. за Вертикално завъртане (0 308).
• Снимката е направена, като Изкл. е било избрано за Автоматично
завъртане (0 382).
• Фотоапаратът е бил насочен нагоре или надолу, когато е заснета снимката
(0 382).
• Снимката е показана в преглед на изображението (0 307).
Снимката не може да се изтрие:
• Снимката е защитена: Свалете защитата (0 257).
• Картата с памет е заключена (0 33).
Снимката не може да се ретушира: Снимката не може да се редактира
допълнително с този фотоапарат (0 395).
Поръчката за печат не може да се промени:
• Картата с памет е пълна: изтрийте снимки (0 38, 258).
• Картата с памет е заключена (0 33).
Не може да се избере снимка за печат: Снимката е в NEF (RAW) формат. Прехвърлете
снимките на компютър и печатайте с ViewNX 2 (в комплекта) или Capture NX-D
(продава се отделно; 0 268). NEF (RAW) снимки могат да се запаметят в JPEG
формат чрез NEF (RAW) обработване (0 406).
Снимките не се показват на видео устройства с висока разделителна способност: Проверете
дали HDMI кабелът е свързан (0 277).
Фотоапаратът не реагира на дистанционно управление за HDMI-CEC телевизор:
• Изберете Вкл. за HDMI > Управление на устройството в менюто за
настройки (0 278).
• Регулирайте HDMI-CEC настройките за телевизора, както е описано в
документацията, предоставена с устройството.
468
Снимките не могат да се прехвърлят на компютър: операционната система не е
съвместима с фотоапарата или софтуера за прехвърляне. Използвайте четец
на карти за копиране на снимките на компютър (0 264).
Опцията „Изтриване на следи от прах от изображението“ в Capture NX-D няма желания ефект:
Почистването на сензора за изображения променя позицията на
нискочестотния филтър. Справочните данни за опцията „изтриване на следи
от прах“, записани преди почистването на сензора за изображения, не могат
да се използват със снимки, заснети след почистването на сензора за
изображения. Справочните данни за опцията „изтриване на следи от прах“,
записани след почистването на сензора за изображения, не могат да се
използват със снимки, заснети преди почистването на сензора за
изображения (0 380).
Компютърът показва NEF (RAW) изображения различно от фотоапарата: Софтуерите на
други производители не показват ефектите на Picture Controls, Активен
D-Lighting или контрол на винетирането. Използвайте ViewNX 2 (в комплекта)
или софтуер на Nikon, като Capture NX-D (наличен за изтегляне; 0 268).
Wi-Fi (безжична мрежи)
Смарт устройства не показват SSID на фотоапарата (името на мрежата):
• Потвърдете, че Активиране е избрано за Wi-Fi > Мрежова връзка в
менюто за настройки на фотоапарата (0 284).
• Опитайте да изключите и включите отново Wi-Fi на смарт устройството.
Разни
Датата на заснемане не е правилна: Сверете часовника на фотоапарата (0 28, 381).
Елемент от менюто не може да бъде избран: Някои опции не са налични при
определени комбинации от настройки или когато не е поставена карта с
памет. Обърнете внимание, че опцията Информация за батериите не е
налична, когато фотоапаратът се захранва от опционален конектор за
захранването и захранващ адаптер (0 383).
469
Съобщения за грешки
Този раздел съдържа индикаторите и съобщенията за грешки, които
се показват във визьора, контролния панел и дисплея.
Индикатор
Контролен
Визьор
панел
Проблем
Решение
Пръстенът за
Задайте пръстена на
B
диафрагмата на обектив
минимална диафрагма
(мига)
не е настроен на
(най-голямото f/-число).
минимална диафрагма.
Пригответе напълно
H
d Батерията е изтощена.
заредена резервна
батерия.
• Заредете или сменете
• Батерията е напълно
изтощена.
батерията.
• Батерията не може да • Свържете се със
се използва.
сервизен
представител,
оторизиран от Nikon.
• Изключително
• Подменете батерията
H
d
изтощена
или заредете
(мига)
(мига)
акумулаторна литиево- батерията, ако
йонна батерия или
акумулаторната
батерия от друг
литиево-йонна
производител е
батерия е изтощена.
поставена или във
фотоапарата, или в
опционалния MB-D16
батериен пакет.
Не е прикрепен обектив
или е прикрепен nonСтойността на
CPU обектив, без да се
диафрагмата ще се
конкретизира
F
покаже, ако е посочена
максималнaта
максималната
диафрагма. Показаната
диафрагма.
диафрагма спира от
максимална диафрагма.
470
0
33
25
xxii, 25,
26
235
Индикатор
Контролен
Визьор
панел
i
(мига)
Проблем
• Няма прикрепен
обектив.
Решение
• Поставете обектив,
различен от IX NIkkor.
Ако е прикрепен
обектив с процесор,
свалете и поставете
отново обектива.
• Изберете режим A или
M.
0
27, 426
• Прикрепен е non-CPU
88
обектив.
Фотоапаратът не успява
Променете
F H да фокусира чрез
—
композицията или
131, 132
(мига) автоматичното
фокуса ръчно.
фокусиране.
• Използвайте по-ниска
134
ISO чувствителност
• В режим на снимане:
P Използвайте
442
опционален ND
филтър
Обектът е твърде ярък,
снимката ще бъде
S Увеличете скоростта
90
преекспонирана.
на затвора
A Изберете по-малка
91
диафрагма (по(Индикаторите на
голямо f-число)
експозицията и
дисплеят на скоростта
% Изберете друг
6
на затвора или
режим на снимане
диафрагмата мигат)
• Използвайте по-висока 134
ISO чувствителност
• В режим на снимане:
P Използвайте
180
Обектът е твърде тъмен,
светкавица
снимката ще бъде
S По-ниска скорост на
90
недоекспонирана.
затвора
A Изберете по-голяма
91
диафрагма (помалко f-число)
471
Индикатор
Контролен
Визьор
панел
Проблем
A
(мига)
A избрано в режим
S.
Решение
0
Сменете скоростта на
затвора или изберете
90, 93
режим M.
Сменете скоростта на
%
% избрано в режим S.
затвора или изберете
90, 93
(мига)
режим M.
Изчакайте, докато
P
k
—
Тече обработка.
обработката не
(мига)
(мига)
приключи.
Проверете снимката на
Ако индикаторът мига 3
дисплея; ако е
сек, след като
c
недоекспонирана,
—
светкавицата сработи,
241
(мига)
регулирайте
снимката може да бъде
настройките и опитайте
недоекспонирана.
отново.
• Намалете качеството
115, 118
или размера.
Недостатъчно памет за
запис на допълнително • Изтрийте снимки, след
258
снимки при текущите
като копирате важни
n
j
настройки или
изображения на
(мига)
(мига)
фотоапаратът е
компютър или друго
изчерпал номерата за
устройство.
файлове или папки.
• Поставете нова карта с
26
памет.
Освободете затвора. Ако
грешката остане или се
O
Повреда във
случва често, свържете
—
(мига)
фотоапарата.
се със сервизен
представител,
оторизиран от Nikon.
472
Индикатор
Контролен
Дисплей
панел
Няма карта с
памет.
S
Тази карта с
памет не може да
се използва.
Картата може да
е повредена.
Поставете друга
карта.
W,
O
(мига)
g
W,
O
(мига)
Решение
0
Изключете
фотоапарата и се
26
уверете, че картата е
поставена правилно.
• Грешка при достъп • Използвайте карта,
491
до картата с памет. одобрена от Nikon.
• Проверете дали
—
контакти са чисти.
Ако картата е
повредена, свържете
се с търговец или със
сервизен
представител,
оторизиран от Nikon.
• Не може да бъде
• Изтрийте файлове
26, 258
създадена нова
или поставете нова
папка.
карта с памет, след
като копирате важни
изображения на
компютъра или
друго устройство.
• Проверете дали
391
фърмуера на Eye-Fi
картата е
актуализиран.
• Копирайте файлове 26, 266,
Фотоапаратът не
375
може да контролира от Eye-Fi картата на
компютъра или
Eye-Fi картата.
друго устройство и
форматирайте
картата или
поставете нова
карта.
Проблем
Фотоапаратът не
може да установи
карта с памет.
473
Индикатор
Контролен
Дисплей
панел
Картата с памет е
заключена.
W,
Плъзнете
X
заключването до
(мига)
позиция
„записване“.
Не е наличен, ако W,
Eye-Fi картата е
O
заключена.
(мига)
Тази карта не е
форматирана.
[C]
Форматирайте
(мига)
картата.
Часовникът е
нулиран.
Невъзможно е
стартирането на
live view (преглед
в реално време).
Моля, изчакайте.
474
—
Проблем
Картата с памет е
заключена
(защитена срещу
запис).
Eye-Fi картата е
заключена (защитена
срещу запис).
Картата с памет не е
била форматирана
за използване във
фотоапарата.
Часовник на
фотоапарата не е
настроен.
—
Вътрешната
температура на
фотоапарата е
висока.
Папката не
съдържа
изображения.
—
От картата с памет
или папката
(папките) не са
избрани
изображения за
възпроизвеждане.
Всички
изображения са
скрити.
—
Всички снимки в
текущата папка са
скрити.
Решение
0
Плъзнете
превключвателя за
защита срещу запис на
картата към позиция
„write“.
33
Форматирайте картата
с памет или поставете 26, 375
нова картата с памет.
Настройте часовника
на фотоапарата.
28, 381
Изчакайте вътрешните
електрически вериги
да се охладят, преди да
466
продължите live view
(преглед в реално
време) или записа на
филм.
Изберете папка,
съдържаща
изображения от
менюто Папка с
26, 300
изображ. за възпроиз.
или поставете карта с
памет, съдържаща
изображения.
Не могат да се
възпроизвеждат
изображения, докато
не бъде избрана друга
папка или не бъде
301
използвано Скриване
на изображение, за
да позволи на поне
едно изображение да
се покаже.
Индикатор
Контролен
Дисплей
панел
Този файл не
може да бъде
показан.
Този файл не
може да бъде
избран.
Този филм не
може да бъде
редактиран.
Свързването е
невъзможно;
открити са
няколко
устройства.
Опитайте отново
по-късно.
Грешка
—
—
Проблем
Файлът е създаден
или модифициран
чрез компютър или с
друга марка
фотоапарат, или
файлът е повреден.
Избраното
изображение не
може да бъде
ретуширано.
Решение
0
Файлът не може да се
възпроизведе на
фотоапарата.
—
Изображения,
създадени с други
устройства, не могат
да се ретушират.
• Филми, създадени с
други устройства, не
могат да се
редактират.
• Филмите трябва да
бъдат с
продължителност
поне две секунди.
395
—
—
Избраният филм не
може да бъде
редактиран.
—
Множество смарт
устройства се
опитват да се
свържат към
фотоапарата
едновременно.
Изчакайте няколко
минути, преди да
опитате отново.
282
Wi-Fi грешка.
Изберете
Деактивиране за
Wi-Fi > Мрежова
връзка, след това
изберете Активиране
отново.
288
—
85
475
Индикатор
Контролен
Дисплей
панел
Мрежовият
достъп ще бъде
наличен след
охлаждане на
фотоапарата.
—
Проверете
принтера.
—
Проверете
хартията.
—
Засядане на
хартията.
—
Няма хартия.
—
Проверете
подаването на
мастило.
—
Няма мастило.
—
Проблем
Решение
Изключете
Вътрешната
фотоапарата и
температура на
пробвайте отново,
фотоапарата е
след като изчакате
висока.
фотоапаратът да се
охлади.
Проверете принтера.
За да подновите,
Грешка на принтера. изберете
Продължаване (ако е
налично).
Поставете хартия с
Хартията в принтера
правилния размер и
не е с избрания
изберете
размер.
Продължаване.
Изчистете смачканата
В принтера е
хартия и изберете
заседнала хартия.
Продължаване.
Поставете хартия с
В принтера няма
избрания размер и
хартия.
изберете
Продължаване.
Проверете мастилото.
Грешка на
За да подновите,
мастилото.
изберете
Продължаване.
Сменете мастилото и
В принтера няма
изберете
мастило.
Продължаване.
* Вижте ръководството на принтера за повече информация.
476
0
—
271 *
271 *
271 *
271 *
271 *
271 *
Спецификации
❚❚ Цифров фотоапарат Nikon D750
Тип
Тип
Байонет за монтиране на
обектива
Ефективен зрителен ъгъл
Ефективни пиксели
Ефективни пиксели
Сензор за изображения
Сензор за изображения
Общо пиксели
Система за намаляване на
праха
Съхранение
Размер на изображението
(пиксели)
Цифров огледално-рефлексен фотоапарат
Байонет F на Nikon (с АФ съединение и АФ контакти)
Nikon FX формат
24,3 милиона
35,9 × 24,0 мм CMOS сензор
24,93 милиона
Почистване на сензора за изображения, справочни
данни за изтриване на следи от прах от
изображението (изисква се софтуер Capture NX-D)
• FX (36×24) зона на изображението във визьора
6016 × 4016 (#)
4512 × 3008 ($)
3008 × 2008 (%)
• 1,2× (30×20) зона на изображението във визьора
5008 × 3336 (#)
3752 × 2504 ($)
2504 × 1664 (%)
• DX (24×16) зона на изображението във визьора
3936 × 2624 (#)
2944 × 1968 ($)
1968 × 1312 (%)
• Снимки с формат FX, заснети по време на филм live view
6016 × 3376 (#)
4512 × 2528 ($)
3008 × 1688 (%)
• Снимки с формат DX, заснети по време на филм live view
3936 × 2224 (#)
2944 × 1664 ($)
1968 × 1112 (%)
Обърнете внимание: Снимки, направени във филм live view са с
формат на кадъра 16 : 9. Фотоапаратът предлага избор от DX- и FXбазирани формати.
477
Съхранение
Файлов формат
Система Picture Control
Носител
Двоен слот
Файлова система
Визьор
Визьор
Покритие на кадъра
Увеличение
Зрителна точка
Настройване на диоптъра
478
• NEF (RAW): 12 или 14 бита, компресиране без загуби
или компресиране
• JPEG: JPEG-Baseline, съвместим с фино (прибл. 1 : 4),
нормално (прибл. 1 : 8) или основно (прибл. 1 : 16)
компресиране (Приоритет на размера);
Оптимално качество налично компресиране
• NEF (RAW) + JPEG: Една снимка, записана както в NEF
(RAW), така и в JPEG формат
Стандартна обработка, Неутрален, Ярък,
Монохромно изображение, Портрет, Пейзаж,
Равни; избраният Picture Control може да се
променя; съхранение на потребителски Picture
Controls
SD (Secure Digital) и съвместими с UHS-I SDHC и
SDXC карти с памет
Слот 2 може да се използва при препълване, за
резервно съхранение или за отделно съхранение
на копия, създадени с NEF + JPEG; снимките могат да
се копират между картите.
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Оптичен пентапризмен огледално-рефлексен
визьор
• FX (36×24): Приблизително 100% хоризонтално и
100% вертикално
• 1,2× (30×20): Приблизително 97% хоризонтални и
97% вертикални
• DX (24×16): Приблизително 97% хоризонтално и
97% вертикално
Прибл. 0,7× (50 мм f/1,4 обектив при безкрайност,
–1,0 м–1)
21 мм (–1,0 м–1; от центъра на повърхността на
окуляра на визьора)
–3–+1 м–1
Визьор
Фокусен екран
Екран тип B BriteView Clear Matte Mark III с клин на
АФ зона (кадриращата мрежа може да бъде
показана)
Рефлексно огледало
Бързо връщане
Преглед на дълбочината на Натискането на бутона Pv намалява диафрагмата на
рязкостта
обектива надолу до стойност, избрана от
потребителя (режими A и M) или от фотоапарата
(други режими)
Диафрагма на обектива
Мигновено връщане, управлявано електронно
Обектив
Съвместими обективи
Съвместим с обективи AF NIKKOR, включително
обективи тип G, E и D (някои ограничения са
приложими за PC обективи) и DX обективи (при
използване на DX 24 × 16 1,5× зона на
изображението във визьора), AI-P NIKKOR обективи
и non-CPU AI обективи (само режими A и M). IX
NIKKOR обективи, обективи за F3AF и non-AI не
могат да се използват.
Електронният далекомер може да се използва с
обективи с максималнa диафрагма от f/5,6 или побърза (електронният далекомер поддържа 11
точки за фокусиране с обективи с максималнa
диафрагма от f/8 или по-бърза).
Затвор
Тип
Скорост
Скорост синхр. светкавица
Затвор с електронно контролиран вертикален ход
на фокалната равнина
1/4000–30 с в стъпки от 1/3, 1/2 EV, bulb
(продължителна ръчна експозиция докато е
натиснат спусъка), time (продължителна ръчна
експозиция за зададен период от време), X200
X = 1/200 сек; синхронизиране със затвора при
1/250 сек или по-бавно (обхватът на светкавицата се
влошава при скорости между 1/200 и 1/250 сек)
479
Освобождаване
Режим на снимане
Честота на превъртане на
кадъра
Самоснимачка
Режими дистанц. управл.
(ML-L3)
Експозиция
Измерване
Измервателен метод
Обхват (ISO 100, f/1,4
обектив, 20 °C)
Конектор за свързване на
експонометъра
480
S (единична снимка), T (серия от снимки с ниска
скорост), U (серия от снимки с висока скорост),
J (тихо освобождаване на затвора), M (тихо
продължително освобождаване на затвора),
E (самоснимачка), V (вдигнато огледало)
1–6 кадъра/сек. (T), 6,5 кадъра/сек. (U) или
3 кадъра/сек. (M)
2 сек, 5 сек, 10 сек, 20 сек; 1–9 експозиции на
интервали от 0,5, 1, 2 или 3 сек
Отложено дистанционно, дистанционно
управление с мигновена реакция, дистанц.
повдигане огледало
TTL експонометър, използващ RGB сензор с
приблизително 91 K (91 000) пиксела
• Матрично: 3D цветно матрично измерване ІIІ (тип G,
E и D обективи); цветно матрично измерване III
(други обективи с процесор); цветно матрично
измерване, налично с non-CPU обективи, ако
потребителят предостави данни за обектива
• Централно-претеглено измерване: Тежест от
приблизително 75%, дадена на кръга от 12 мм в
центъра на кадъра. Диаметърът на кръга може да
бъде променян на 8, 15 или 20 мм или
претеглянето може да бъде базирано на средно за
целия кадър (non-CPU обективите използват
12 мм кръг)
• Точково измерване: Измерва кръг от 4 мм (прибл.
1,5% от кадъра), центриран в избрана фокусна
точка (или централна точка за фокусиране при
използване на non-CPU обектив)
• Претегляне на светлите участъци: Налично с обективи
тип G, E и D; еквивалентно на централно
претеглено с използване на други обективи.
• Матрично, централно-претеглено или измерване с
претегляне на светлите участъци: 0–20 EV
• Точково измерване: 2–20 EV
Комбиниран процесор и AI
Експозиция
Режим
Компенсация експозиция
Клин на експозицията
Клин на светкавицата
Клин на баланса на бялото
ADL клин
Заключване на
експозицията
ISO чувствителност
(препоръчан индекс на
експозицията)
Активен D-Lighting
Автоматични режими (i автоматично; j автоматично
(изключване на светкавицата)); режими на сцена (k портрет;
l пейзаж; p дете; m спорт; n близък план; o нощен портрет;
r нощен пейзаж; s парти/закрито; t плаж/сняг; u залез;
v здрач/зори; w портрет на домашен любимец; x горяща свещ;
y цъфтеж; z есенни цветове; 0 храна); режими със
специални ефекти (% нощна визия; g цветна рисунка;
i ефект „миниатюра“; u селективен цвят; 1 силует; 2 висок
ключ; 3 нисък ключ); режим с автоматична програма с
гъвкава програма (P); автоматичен с приоритет на
затвора (S); автоматичен режим с приоритет на
диафрагмата (A); ръчен режим (M); U1 (потребителски
настройки 1); U2 (потребителски настройки 2)
Може да бъде регулирано с –5–+5 EV в стъпки от
1/3 или 1/2 EV в P, S, A, M, h и % режими
2–9 кадъра в стъпки от 1/3, 1/2, 2/3 или 1 EV; 2–5
кадъра в стъпки от 2 или 3 EV
2–9 кадъра в стъпки от 1/3, 1/2, 2/3 или 1 EV; 2–5
кадъра в стъпки от 2 или 3 EV
2–3 кадъра в стъпки от 1, 2, или 3
2 кадъра, използващи избраната стойност за един
кадър, или 3–5 кадъра, използващи предварително
зададените стойности за всички кадри
Осветеността, заключена при измерената стойност
с бутона A AE-L/AF-L бутон
ISO 100–12800 в стъпки от 1/3, 1/2 EV. Може също да
се зададе до приблизително 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV
(еквивалент на ISO 50) под ISO 100 или
приблизително 0,3, 0,5, 0,7, 1 или 2 EV еквивалент на
(ISO 51200) над ISO 12800; налична е автоматична
настройка на ISO чувствителност
Автоматично, Свръхвисоко, Високо, Нормално,
Ниско, Изкл.
481
Фокус
Автоматично фокусиране
Диапазон на детекция
Сервоуправление на
обектива
Точка за фокусиране
Режим за избор на АФ зона
Заключване на фокусa
Светкавица
Вгрд. светкав.
Водещо число
482
Подобрен сензорен модул с автоматично
фокусиране Nikon Multi-CAM 3500 II с детекция на
TTL фазата, фина настройка, 51 точки за фокусиране
(включително 15 сензора от кръстосан тип; f/8
поддръжка от 11 сензора) и лъч за подпомагане на
АФ (диапазон прибл. 0,5–3 м)
–3–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Автоматично фокусиране (AF): Единичен АФ (AF-S); АФ с
непрекъснато следене (AF-C); избор на
автоматичен AF-S/AF-C (AF-A); активирано
автоматично проследяване с предвиждащо
фокусиране, в зависимост от състоянието на
обекта
• Ръчно фокусиране (M): Може да се използва
електронния далекомер
Може да се избира от 51 или 11 точки за
фокусиране
АФ с единична точка; 9-, 21 или 51-точков АФ с
динамична зона, 3D проследяване, АФ с групирана
зона, АФ с автоматична зона
Фокусът може да се заключи чрез натискане на
спусъка наполовина (единичен АФ) или с натискане
на бутона A AE-L/AF-L
i, k, p, n, o, s, w, g: автоматична светкавица с
автоматично изскачане
P, S, A, M, 0: ръчно изскачане с освобождаване с
бутон
Прибл. 12, 12 с ръчна светкавица (м, ISO 100, 20 °C)
Светкавица
Управление на светкавицата TTL: i-TTL управление на светкавицата с RGB сензор с
приблизително 91 К (91 000) пиксела е налично с
вградената светкавица; i-TTL балансирана
запълваща светкавица за цифров SLR се използва с
матрица и централно-претеглено измерване,
измерване с претегляне на светлите участъци,
стандартна i-TTL светкавица за цифров SLR с
точково измерване
Режим на светкавицата
Поддържат се автоматично, автоматична
синхронизация с намаляване на ефекта „червени
очи“, автоматична бавна синхронизация,
автоматична бавна синхронизация с намаляване на
ефекта „червени очи“, запълваща светкавица,
намаляване на ефекта „червени очи“, бавна
синхронизация, бавна синхронизация с
намаляване на ефекта „червени очи“,
синхронизация по задно перде с бавна
синхронизация, синхронизация по задно перде,
изкл., автоматична FP високоскоростна
синхронизация
Компенсация на
–3–+1 EV в стъпки от 1/3 или 1/2 EV
светкавицата
Индикатор за готовност на Светва, когато вградената светкавица или
светкавицата
светкавица, предлагана като опция, е напълно
заредена; мига, след като светкавицата е
задействана при пълна мощност
Гнездо за аксесоари
ISO 518 гнездо за аксесоари с контакти за
синхронизиране и данни и защитно заключване
Система за креативно
Поддържа Nikon CLS; налична е опция за режим на
осветяване на Nikon (CLS)
командния модул
Извод за синхронизация
AS-15 адаптер за извода за синхронизация (продава
се отделно)
Баланс на бялото
Баланс на бялото
Автоматично (2 типа), осв. от лампа наж. жичка,
флуоресцентно осветление (7 вида), пряка
слънчева светлина, светкавица, облачно небе,
ръчна потребит. настройка (могат да се запазят до 6
стойности, измерването на точковия баланс на
бялото е налично по време на live view (преглед в
реално време)), избор на цветна температура
(2500 K–10 000 K), всички с фина настройка
483
Live view
Режими
Сервоуправление на
обектива
Режим за избор на АФ зона
Автоматично фокусиране
Live view снимане (неподвижни изображения), live
view филм (филми)
• Автоматично фокусиране (АF): Единичен АФ (AF-S);
постоянен следящ АФ (AF-F)
• Ръчно фокусиране (M)
АФ с приоритет на лица, АФ с широка зона, АФ с
нормална зона, АФ с проследяване на обекта
АФ с детекция на контраст навсякъде в кадъра
(фотоапаратът избира точка за фокусиране
автоматично, когато е избрано АФ с приоритет на
лица или АФ с проследяване на обекта)
Филм
Измерване
Измерване на TTL експозицията с помощта на
основния сензор за изображения
Измервателен метод
Матрица, централно претеглено или претегляне на
светлите участъци
Размер на кадъра (пиксели) • 1920 × 1080; 60p (последователна развивка), 50p,
и кадрова честота
30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
Реалните кадрови честоти за 60p, 50p, 30p, 25p и
24p са 59,94, 50, 29,97, 25 и 23,976 кадъра/сек,
съответно; опциите поддържат едновременно
★високо и нормално качество на изображението
Файлов формат
MOV
Видео компресиране
H.264/MPEG-4 усъвършенствано видео кодиране
Формат за записване на
Линеен PCM
аудио
Аудио записващо устройство Вграден или външен стерео микрофон;
регулируема чувствителност
Други опции
Добавяне индексни знаци, серия снимки през
интервал
Дисплей
Дисплей
484
8 см/3,2-инч., прибл. 1 229 000 точки (VGA;
640 × RGBW × 480 = 1 228 800), нискотемпературен
полисилициев накланящ се TFT LCD дисплей с
приблизително 170° ъгъл на виждане, прибл. 100%
покритие на кадъра и регулируема яркост и ъгъл
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане
Интерфейс
USB
HDMI изход
Порт за аксесоари
Аудио вход
Аудио мощност
Възпроизвеждане на цял екран и миниатюра (4, 9
или 72 изображения, или календар) с увеличаване
при възпроизвеждане, възпроизвеждане на филми,
слайдшоу на снимки и/или филми, показване на
хистограма, силно осветени елементи, информация
за снимката, показване на данните за
местоположението и автоматично завъртане на
изображението
Hi-Speed USB; препоръчва се свързване към
вграден USB порт
HDMI конектор тип C
• Безжични дистанционни управления: WR-1, WR-R10
(продават се отделно)
• Кабел за дистанционно управление: MC-DC2 (продава
се отделно)
• GPS устройство: GP-1/GP-1A (продава се отделно)
Стерео минищифтов жак (3,5 мм диаметър;
поддържа модулно захранване)
Стерео минищифтов жак (3,5 мм диаметър)
Безжичен (D750 само; не се предлага с D750 (K))
Стандарти
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Комуникационни протоколи • IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
Работна честота
2412–2462 MHz (канали 1–11)
Обхват (линия на видимост) Приблизително 30 м (при условие, че няма
смущения; обхватът може да варира според силата
на сигнала и наличието или липсата на
препятствия)
Честота на данните
54 Mbps
Максималната скорост на логически данни,
съгласно IEEE стандарта. Действителните стойности
може да се различават.
Сигурност
• Удостоверяване: Отворена система, WPA2-PSK
• Кодиране: AES
Безжична настройка
Поддържа WPS
Протоколи за достъп
Инфраструктура
485
Поддържани езици
Поддържани езици
Захранване
Батерия
Батериен пакет
Захранващ адаптер
Гнездо за статив
Гнездо за статив
Размери/тегло
Размери (Ш × В × Д)
Тегло
Английски, арабски, бенгалски, български,
виетнамски, гръцки, датски, индонезийски,
италиански, испански, китайски (опростен и
традиционен), корейски, маратхи, немски,
норвежки, персийски, полски, португалски
(европейски и бразилски), румънски, руски,
сръбски, тамилски, тайландски, телугу, турски,
украински, унгарски, фински, френски, хинди,
холандски, чешки, шведски, японски
Една акумулаторна литиево-йонна батерия
EN-EL15; Батериите EN-EL15b и EN-EL15a също могат
да се използват
Опционален MB-D16 батериен пакет с избор на
различен тип батерии с една акумулаторна
литиево-йонна батерия Nikon EN-EL15 или шест AA
алкални, Ni-MH или литиеви батерии. Батериите
EN-EL15b и EN-EL15a също могат да се използват.
Захранващ адаптер EH-5b; изисква конектор за
захранване EP-5B (предлага се отделно)
/
1 4 in. (ISO
1222)
Прибл. 140,5 × 113 × 78 мм
Прибл. 830 г с батерия и карта с памет, но без
капачката на тялото на фотоапарата; около 750 г
(само тялото на фотоапарата)
Работна среда
Температура
0 °C–40 °C
Влажност
85% или по-малко (без конденз)
• Ако не е посочено друго, всички стойности са посочени в съответствие с указанията на Camera and
Imaging Products Association (CIPA).
• Всички цифри са за фотоапарат с напълно заредена батерия.
• Nikon си запазва правото да променя спецификациите на хардуера и софтуера, описани в това
ръководство, по всяко време и без предизвестие. Nikon не носи отговорност за щети, които могат да
възникнат от която и да е грешка в това ръководство.
486
Зарядно устройство за батерии MH-25a
Номинално входно
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
напрежение
Номинално изходно
DC 8,4 V/1,2 A
напрежение
Поддържани батерии
Акумулаторни литиево-йонни батерии Nikon
EN-EL15b, EN-EL15a и EN-EL15
Време за зареждане
Прибл. 2 час и 35 минути при температура на
околната среда от 25 °C при напълно изразходен
заряд
Работна температура
0 °C–40 °C
Размери (Ш × В × Д)
Прибл. 95 × 33,5 × 71 мм, без издадените части
Дължина на захранващия Прибл. 1,5 м
кабел (ако е в комплекта)
Тегло
Прибл. 115 г, без конектора за захранването от
комплекта (захранващ кабел или захранващ
адаптер за стена)
Символите върху този продукт представлява следното:
m Променлив ток, p Прав ток, q Клас оборудване II (Конструкцията на продукта е двойно
изолирана.)
Акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL15
Тип
Акумулаторна литиево-йонна батерия
Номинален капацитет
7,0 V/1900 mAh
Работна температура
0 °C–40 °C
Размери (Ш × В × Д)
Прибл. 40 × 56 × 20,5 мм
Тегло
Прибл. 78 г, без капачката за контактните пластини
• Nikon си запазва правото да променя спецификациите на хардуера и софтуера, описани в това
ръководство, по всяко време и без предизвестие. Nikon не носи отговорност за щети, които могат да
възникнат от която и да е грешка в това ръководство.
487
❚❚ Поддържани стандарти
• DCF версия 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) (стандарт за
осигуряване на съвместимост между файловите системи на
фотоапарати на различни производители) е стандарт, широко
използван в отрасъла на цифровите фотоапарати, за да се
гарантира съвместимостта между различните марки
фотоапарати.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) (цифров формат на поръчка
за печат) е широко използван в отрасъла стандарт, който
позволява снимките да бъдат отпечатвани от поръчки за печат,
които се съхраняват на картата с памет.
• Exif версия 2.3: Фотоапаратът поддържа Exif (Exchangeable Image
File Format for Digital Still Cameras) версия 2.3, стандарт, при който
информация, съхранявана със снимките, се използва за
оптимална репродукция на цветовете, когато изображенията са
продукт на принтери, съвместими с Exif.
• PictBridge: Стандарт, развит чрез сътрудничество между отраслите
на цифровите фотоапарати и на принтерите, позволявайки
снимките да бъдат извеждани директно към принтери, без да се
прехвърлят първо в компютър.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface е стандарт за
мултимедиен интерфейс, използван в потребителска
електроника и аудиовизуални устройства, способни да предават
аудиовизуални данни и контролни сигнали към устройства,
съвместими с HDMI посредством свързване с един кабел.
488
Информация за търговски марки
IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
в САЩ и/или други страни и се използва по лиценз. Mac OS и OS X са
регистрирани търговски марки на Apple Inc. в САЩ и/или други страни.
Microsoft, Windows и Windows Vista са търговски марки или регистрирани
търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни. PictBridge
е търговска марка. Логотата на SD, SDHC и SDXC са търговски марки на SD-3C,
LLC. HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски
марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi и логото на Wi-Fi са търговски марки или регистрирани търговски марки
на Wi-Fi Alliance. Всички други търговски наименования, споменати в това
ръководство или друга документация в комплект с вашия продукт Nikon, са
търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им
притежатели.
A Маркировка за съответствие
Стандартите, на които отговаря фотоапаратът, могат да бъдат разгледани
чрез опцията Маркировка за съответствие в менюто с настройки (0 392).
A FreeType Лиценз (FreeType2)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Всички права запазени.
A MIT Лиценз (HarfBuzz)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2014 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Всички права
запазени.
489
A Сертификати
490
Одобрени карти с памет
Фотоапаратът поддържа SD, SDHC и SDXC карти с памет,
включително SDHC и SDXC карти, съвместими с UHS-I.
Карти с SD клас на скорост 6 или по-добър са
препоръчителни за запис на филми; използването на по-бавни
карти може да доведе до прекъсвана на записа. При избора на карти
за използване в четци на карти, се уверете, че те са съвместими с
устройството. Свържете се с производителя за информация относно
функциите, работата, както и ограниченията за използване.
491
Капацитет на картата с памет
Следващата таблица показва приблизителния брой снимки, които
могат да се съхраняват на 16 GB карта SanDisk SDSDXPA-016G-J35
UHS-I SDHC при различни настройки за качество на изображението
(0 115), размер на изображението (0 118) и зона на изображението
във визьора (към септември 2014; 0 110).
❚❚ FX (36×24) Зона на изображ. във визьора *
Качество на изображението
NEF (RAW), Компресиране без
загуби, 12-битови
NEF (RAW), Компресиране без
загуби, 14-битови
NEF (RAW), Компресиране,
12-битови
NEF (RAW), Компресиране,
14-битови
Размер на
изображението
Файлов
размер 1
Брой на
Капацитет
изображенията 1 на буфера 2
—
21,0 MB
376
25
—
26,9 MB
292
15
—
19,2 MB
507
33
—
23,9 MB
425
21
Голямо
12,6 MB
923
Средно
7,7 MB
1500
Малко
4,1 MB
2900
Голямо
6,7 MB
1800
Средно
3,9 MB
2900
JPEG normal 3
Малко
2,1 MB
5500
Голямо
2,2 MB
3500
Средно
1,6 MB
5700
JPEG basic 3
Малко
1,1 MB
10 100
* Включва изображения, заснето с обективи, различни от DX, когато Вкл. е избрано за
Автоматично DX изрязване.
JPEG fine 3
492
87
100
100
100
100
100
100
100
100
❚❚ DX (24×16) Зона на изображението във визьора *
Качество на изображението
NEF (RAW), Компресиране без
загуби, 12-битови
NEF (RAW), Компресиране без
загуби, 14-битови
NEF (RAW), Компресиране,
12-битови
NEF (RAW), Компресиране,
14-битови
Размер на
изображението
Файлов
размер 1
Брой на
Капацитет
изображенията 1 на буфера 2
—
10,5 MB
579
100
—
13,1 MB
449
48
—
9,8 MB
785
100
—
11,9 MB
656
100
Голямо
6,2 MB
1900
100
Средно
3,9 MB
3000
100
Малко
2,3 MB
5000
100
Голямо
3,1 MB
3700
100
Средно
2,0 MB
5700
100
JPEG normal 3
Малко
1,2 MB
9300
100
Голямо
1,6 MB
7000
100
Средно
1,2 MB
10 300
100
JPEG basic 3
Малко
0,8 MB
15 600
100
* Включва изображения, заснето с DX обективи, когато Вкл. е избрано за Автоматично DX
изрязване.
JPEG fine 3
1 Всички стойности са приблизителни. Размерът на файловете варира според заснеманата сцена.
2 Максимален брой експозиции, които могат да се запазят в буфера на паметта при ISO 100. Спада, ако
Оптимално качество е избрано за JPEG компресиране (0 117), ISO
чувствителността е настроена на Hi 0,3 или по-висока или намаляването на шума при дълга
експозиция или автоматичният контрол на изкривяването са включени.
3 Стойностите предполагат, че JPEG компресиране е настроено на Приоритет на
размера. Избирането на Оптимално качество увеличава размера на JPEG
изображенията; броят снимки и капацитетът на буфера намаляват, съобразно това.
A d3—Макс. непрекъснато освобожд. (0 339)
Максималният брой снимки, който може да бъде направен при една серия
от снимки, се задава като стойност от 1 до 100.
493
Живот на батерията
Броят снимки или видео клипове, които могат да бъдат записани
при напълно заредени батерии, варира в зависимост от
състоянието на батерията, температурата, интервала между
снимките и продължителността на времето, в което са показани
менютата. При батерии АА, капацитетът също варира според
направата и условията на съхранение; някои батерии не могат да се
използват. Примерни стойности за фотоапарата и опционалния
батериен пакет с избор на различен тип батерии MB-D16 са дадени
по-долу.
• Снимки, режим на единично снимане (стандарт CIPA 1)
Една батерия EN-EL15 2 (фотоапарат): Приблизително 1230 снимки
Една батерия EN-EL15 2 (MB-D16): Приблизително 1230 снимки
Шест батерии АА (MB-D16): Приблизително 430 снимки
• Снимки, режим на единично снимане (стандарт Nikon 3)
Една батерия EN-EL15 2 (фотоапарат): Приблизително 4420 снимки
Една батерия EN-EL15 2 (MB-D16): Приблизително 4420 снимки
Шест батерии АА (MB-D16): Приблизително 780 снимки
• Филми 4
Една батерия EN-EL15 2 (фотоапарат): Приблизително 55 минути HD
видео клип
Една батерия EN-EL15 2 (MB-D16): Приблизително 55 минути HD видео
клип
Шест алкални батерии АА (MB-D16): Приблизително 20 минути HD видео
клип
494
1 Измерено при 23 °C (±2 °C) с обектив AF-S NIKKOR 24–85 мм f/3,5–4,5G ED VR при следните тестови
условия: обективът е превъртян от безкрайност до минимален обхват и е направена една снимка при
настройки по подразбиране веднъж на всеки 30 секунди; светкавицата е задействана на всяка
следваща снимка. Live view (преглед в реално време) не е използвано.
2 Батериите EN-EL15b и EN-EL15a също могат да се използват вместо EN-EL15.
3 Измерено при 20 °C с обектив AF-S NIKKOR 24–85 мм f/3,5–4,5G ED VR при следните тестови условия:
качество на изображението JPEG basic, размер на изображението настроен на M (средно), скорост на
затвора 1/250 секунди, спусъкът е натиснат наполовина за три секунди и фокусът е превъртян от
безкрайност до минимален обхват три пъти; направени са шест снимки подред и дисплеят е включен
за пет секунди и след това изключен; цикълът е повторен веднъж след изключване на таймера за
готовност.
4 Измерено при 23 °C (±2 °C), настройки по подразбиране на фотоапарата и обектив AF-S NIKKOR
24–85 мм f/3,5–4,5G ED VR при условията, определени от Camera and Imaging Products Association
(CIPA). Отделните филми могат да бъдат с дължина до 20 минути (1080/60p) или размер 4 GB; записът
може да бъде прекратен преди достигане на тези ограничения, ако температурата на фотоапарата се
покачва.
Следното може да скъси живота на батерията:
• Използване на дисплея
• Натискане на спусъка наполовина
• Повторени операции за автоматично фокусиране
• Правене на NEF (RAW) снимки
• Бавни скорости на затвора
• Използване на опционално GP-1 или GP-1A GPS устройство или
WR-R10/WR-1 безжично дистанционно управление
• Използване на Wi-Fi или опционално UT-1 комуникационно
устройство или WT-5 безжичен предавател
• Използване на режим намаляване на вибрациите (VR) с обективи
VR
За да се уверите, че постигате най-добрите резултати с
акумулаторните литиево-йонни батерии Nikon EN-EL15:
• Поддържайте клемите на батерията чисти. Замърсените контакти
могат да влошат работата на батерията.
• Използвайте батериите веднага след зареждането им. Батериите
губят заряда си, ако не се използват.
495
Обективи, които могат да блокират
вградената светкавица и лъча за
подпомагане на АФ
Обективите, изброени в този раздел, в някои случаи могат да
блокират вградената светкавица или лъча за подпомагане на АФ.
❚❚ Лъч за подпомагане на АФ
Някои обективи може да блокират лъча при определени разстояния
на фокусиране. Свалете сенниците на обектива, когато използвате
лъча.
Лъчът за подпомагане на АФ не е наличен при следните обективи:
• AF-S NIKKOR 200 мм f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 мм f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 мм f/4G ED VR II
• AF-S NIKKOR 300 мм f/2,8G ED VR II
Следните обективи могат да блокират лъча за подпомагане на АФ и
да попречат на автоматичното фокусиране при диапазони под 0,7 м,
когато осветлението е слабо:
• AF-S NIKKOR 16–35 мм f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35 мм f/2,8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 мм f/2,8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 мм f/3,5–5,6G IF-ED
• AF Zoom-Nikkor 20–35 мм f/2,8D IF
• AF Zoom-Nikkor 24–85 мм f/2,8–4D IF
• AF-S NIKKOR 24–85 мм f/3,5–4,5G ED VR
• AF Zoom Nikkor 24–120 мм f/3,5–5,6D (IF)
• AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 мм f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 35 мм f/1,4G
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180 мм f/4,5–5,6D
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2,8G IF-ED
496
Следните обективи могат да блокират лъча за подпомагане на АФ и
да попречат на автоматичното фокусиране при диапазони под 1,0 м,
когато осветлението е слабо:
• AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300 мм f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–300 мм f/3,5–6,3G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70 мм f/2,8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 мм f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70 мм f/2,8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 28–300 мм f/3,5–5,6G ED VR
• AF Micro-Nikkor 200 мм f/4D IF-ED
Следните обективи могат да блокират лъча за подпомагане на АФ и
да попречат на автоматичното фокусиране при диапазони под 1,5 м,
когато осветлението е слабо:
• AF-S NIKKOR 14–24 мм f/2,8G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–300 мм f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 мм f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 мм f/2,8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200 мм f/2,8G ED VR II
• AF Zoom-Nikkor 80–200 мм f/2,8D ED
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 мм f/2,8D IF-ED
497
❚❚ Вградената светкавица
Вградената светкавица има минимален обхват от 0,6 м и не може да
се използва в макродиапазона на макро вариообективите. Може да
се използва с обективи с процесор с фокусни разстояния от 24 мм
(16 мм в DX формат) до 300 мм, въпреки че в някои случаи
светкавицата може да не освети напълно обекта при някои
диапазони или фокусни разстояния поради сянка, хвърлена от
обектива. Следните илюстрации показват ефекта от винетирането,
причинен от сенки, хвърлените от обектива, когато се използва
светкавицата.
Сянка
Винетиране
Свалете сенниците на обектива, за да предотвратите сенките.
Светкавицата може да не успее да освети целия обект със следните
обективи на диапазони, по-малки от посочените по-долу:
Обектив
AF-S DX NIKKOR 10–24 мм
f/3,5–4,5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 мм f/4G
IF-ED
DX
498
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 мм
f/2,8G IF-ED
Позиция на
Минимално разстояние
увеличението на
без винетиране
обектива
18–24 мм
Без винетиране
18 мм
20–24 мм
20 мм
24–55 мм
1,0 м
Без винетиране
2,0 м
1,0 м
AF-S DX NIKKOR 18–200 мм
f/3,5–5,6G ED VR II
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 мм
f/3,5–5,6G IF-ED
18 мм
1,0 м
24–200 мм
Без винетиране
AF-S DX NIKKOR 18–300 мм
f/3,5–5,6G ED VR
28 мм
50–300 мм
1,0 м
Без винетиране
Позиция на
Минимално разстояние
увеличението на
без винетиране
обектива
AF-S NIKKOR 16–35 мм f/4G ED VR
35 мм
1,5 м
28 мм
1,5 м
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 мм f/2,8D
IF-ED
35 мм
Без винетиране
24 мм
1,0 м
AF Zoom-Nikkor 18–35 мм
f/3,5–4,5D IF-ED
28–35 мм
Без винетиране
28 мм
1,5 м
AF-S NIKKOR 18–35 мм f/3,5–4,5G ED
35 мм
Без винетиране
24 мм
1,5 м
AF Zoom-Nikkor 20–35 мм f/2,8D IF
28 мм
1,0 м
35 мм
Без винетиране
AF-S NIKKOR 20 мм f/1,8G
20 мм
1,0 м
AF-S NIKKOR 24 мм f/1,4G ED
24 мм
1,0 м
35 мм
1,5 м
AF-S NIKKOR 24–70 мм f/2,8G ED
50–70 мм
Без винетиране
24 мм
1,0 м
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 мм
f/3,5–5,6G IF-ED
35–120 мм
Без винетиране
24 мм
2,0 м
AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR
28 мм
1,0 м
50–120 мм
Без винетиране
28 мм
1,0 м
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 мм f/2,8D
IF-ED
50–70 мм
Без винетиране
28 мм
1,5 м
AF-S NIKKOR 28–300 мм f/3,5–5,6G
35 мм
1,0 м
ED VR
50–300 мм
Без винетиране
PC-E NIKKOR 24 мм f/3,5D ED *
24 мм
1,5 м
Обектив
FX
* Когато не е изместен или под наклон.
49