Nikon | D850 | Nikon D850 Ръководство на потребителя

Nikon D850 Ръководство на потребителя
Nikon D850
ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ
Ръководство на потребителя
(с информация за гаранцията)
Не се разрешава възпроизвеждане на настоящото ръководство
под каквато и да е форма, изцяло или частично (с изключение на
кратки цитати в критични статии или рецензии), без писменото
разрешение на NIKON CORPORATION.
AMA16793
Отпечатано в Европа
Bg
SB9C03(YE)
6MB404YE-03
• Прочетете внимателно това ръководство, преди да
използвате фотоапарата.
• За да осигурите правилната употреба на фотоапарата,
се уверете, че сте прочели „За вашата безопасност“
(страница x).
• След като прочетете това ръководство, го приберете
на леснодостъпно място за бъдещи справки.
Bg
За да се възползвате максимално от своя фотоапарат, моля
прочетете внимателно всички инструкции и ги дръжте на място,
където ще бъдат достъпни за всички, които използват уреда.
Символи и условни обозначения
За да можете по-лесно да намерите информацията, която ви е необходима, са
използвани следните символи и условни обозначения:
D
Тази икона маркира предпазни мерки; информация, която трябва
да бъде прочетена преди употреба, за да се избегне повреда на
фотоапарата.
A
Тази икона маркира забележки; информация, която трябва да бъде
прочетена, преди да използвате фотоапарата.
0
Тази икона маркира препратки към други раздели от това
ръководство.
Елементите от менюто, опциите и съобщенията се показват на дисплея на
фотоапарата с удебелен шрифт.
В това ръководство смартфоните и таблетите са под общото име „смарт
устройства“.
Настройки на фотоапарата
Обясненията в това ръководство предполагат, че се използват настройките по
подразбиране.
A За вашата безопасност
Преди да използвате фотоапарата за първи път, прочетете инструкциите за
безопасност в раздела „За вашата безопасност“ (0 x).
Nikon Поддръжка за потребителя
Посетете сайта по-долу, за да регистрирате своя фотоапарат и да се
информирате за най-актуалната информация за продукта. Ще откриете
отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ) и ще можете да се свържете с нас за
техническа помощ.
http://www.europe-nikon.com/support
D850 Model Name: N1608
Ръководства за фотоапарата
Следните ръководства са налични за D850.
Ръководство на потребителя
за D850 (това ръководство)
Основни операции на фотоапарата, както и функции,
специфични за този фотоапарат.
Ръководство за менютата
(PDF)
За повече информация относно опциите на менюто и
въпроси от типа как да свържете фотоапарата към
компютър, принтер или телевизор, изтеглете
Ръководство за менютата (PDF) на фотоапарата от
центъра за изтегляния на Nikon.
nikon център за изтегляния D850
https://downloadcenter.nikonimglib.com/bg/products/359/D850.html
Онлайн ръководства (HTML)
Съдържанието на Ръководство на потребителя и
Ръководство за менютата може да бъде разгледано на
следния уеб адрес:
nikon онлайн ръководство D850
https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/bg/
i
Съдържание на пакета
Проверете дали всички елементи, описани тук, са включени в
комплекта на вашия фотоапарат.
BF-1B капачка на тялото на
фотоапарата (0 19)
D850 цифров
фотоапарат (0 1)
EN-EL15a акумулаторна литиево-йонна батерия с капачка за
контактните пластини (0 14, 16)
Зарядно устройство за батерии MH-25a (в комплект или с адаптер за
стена, или със захранващ кабел с форма и вид, вариращи според
държавата или региона на продажба; 0 14)
Фиксатор за HDMI/USB кабел
SnapBridge Ръководство за
(0 298)
свързване (за фотоапарати D-SLR)
UC-E22 USB кабел
Гаранция (отпечатана на
AN-DC18 лента за носене (0 14)
задната корица на това
Ръководство на потребителя
ръководство)
(този наръчник)
Хората, които са закупили опцията комплект с обектив, трябва да се
уверят, че в кутията има и обектив. Картите с памет се продават
отделно. Фотоапарати, които са закупени в Япония, показват
менюта и съобщения само на английски и японски; други езици не се
поддържат. Извиняваме се за причиненото неудобство.
A Компютърен софтуер ViewNX-i и Capture NX-D
Използвайте ViewNX-i, за да настроите фино снимки или за да копирате
снимки на компютър за разглеждане, или Capture NX-D, за да настроите
фино снимки, които са копирани на компютър, и за да конвертирате NEF
(RAW) изображения в други формати. Тези приложения са налични за
изтегляне от: http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Можете също да посетите уебсайта за най-актуална информация относно
софтуера на Nikon, включително системните изисквания.
ii
Съдържание
Съдържание на пакета ........................................................................... ii
За вашата безопасност ........................................................................... x
Забележки ............................................................................................... xiv
Увод
1
Запознаване с фотоапарата .................................................................. 1
Тяло на фотоапарата ......................................................................................... 1
Контролният панел ............................................................................................ 5
Дисплеят във визьора ...................................................................................... 7
Регулаторът за настройване на диоптъра .............................................. 9
Използване на накланящия се дисплей ................................................ 10
Използване на сензорния екран .............................................................. 12
Първи стъпки
Поставете лентата за носене на фотоапарата ....................................
Заредете батерията ........................................................................................
Поставете батерията и карта с памет .....................................................
Поставете обектив...........................................................................................
Основни настройки ........................................................................................
Упътване
14
14
14
16
19
21
24
Менюта на фотоапарата: общ преглед ............................................ 24
Използване на менютата на фотоапарата ............................................ 25
Накратко за снимането и възпроизвеждането ............................. 30
Нивото на батерията и броят на оставащите експозиции
за запис............................................................................................................ 30
Снимане тип „насочи и снимай“................................................................ 32
Разглеждане на снимки................................................................................. 35
iii
Снимане live view (преглед в реално време)
37
Автоматично фокусиране ................................................................... 41
Избор на режим на фокусиране ................................................................ 41
Избор на режим за избор на АФ зона ..................................................... 42
Ръчно фокусиране................................................................................. 44
Използване на бутона i ....................................................................... 45
Увеличение при разделен екран............................................................... 48
Безш. снимане с live view .............................................................................. 49
Дигитализиране на негативи ...................................................................... 52
Live View дисплеят................................................................................. 54
Екранът с информация .................................................................................. 55
Снимане с докосване (спусък с докосване) ................................... 56
Филми
59
Записване на филми ............................................................................. 59
Индекси................................................................................................................. 64
Използване на бутона i................................................................................. 65
Зона на изобрж. във визьора: избор на изрязване на филми ..... 68
Размер на кадъра, кадрова честота и качество на филмите ........ 69
Live View дисплеят............................................................................................ 71
Екранът с информация .................................................................................. 72
Правене на снимки в режим на филм ..................................................... 73
Гледане на филми.................................................................................. 76
Редактиране на филми......................................................................... 78
Изрязване на филми........................................................................................ 78
Запазване на избрани кадри....................................................................... 82
iv
Опции за запис на изображението
83
Зона на изобрж. във визьора ............................................................. 83
Качество на изображението ............................................................... 88
Размер на изображението................................................................... 91
Използване на две карти с памет ...................................................... 93
Фокус
94
Автоматично фокусиране.................................................................... 94
Режим на автоматично фокусиране........................................................ 98
Режим за избор на АФ зона....................................................................... 100
Избор на точка за фокусиране ................................................................ 105
Заключване на фокусa ................................................................................. 108
Ръчно фокусиране ............................................................................... 111
Режим на снимане
113
Избиране на режим на снимане ...................................................... 113
Източник на захранване и кадрова честота...................................... 114
Режим на самоснимачка (E) ............................................................. 116
Режим вдигнато огледало (MUP)........................................................ 118
ISO чувствителност
119
Ръчно регулиране................................................................................ 119
Автом. настр. ISO чувствит. ............................................................... 121
v
Експозиция
124
Измерване ............................................................................................. 124
Режим на експозиция......................................................................... 126
P: Режим с автоматична програма ......................................................... 128
S: Автоматичен с приоритет на затвора .............................................. 129
A: Автоматичен режим с приоритет на диафрагмата.................... 130
M: Ръчно.............................................................................................................. 131
Продължителна експозиция (само в режим M)........................... 133
Скорост на затвора и заключване на диафрагмата................... 136
Заключване на автоматичната експозиция (АЕ)......................... 137
Компенсация на експозицията ........................................................ 139
Клин ......................................................................................................... 142
Баланс на бялото
156
Опции за баланса на бялото ............................................................. 156
Фина настройка на баланса на бялото .......................................... 161
Избор на цветна температура ......................................................... 163
Ръчна потребителска настройка..................................................... 165
Снимане с визьор .......................................................................................... 166
Live view (точков баланс на бялото)...................................................... 169
Управление на потребителските настройки .................................... 172
Подобрение на изображението
175
Picture Controls ..................................................................................... 175
Избиране на Picture Control...................................................................... 175
Модифициране на Picture Controls........................................................ 177
Запазване на детайлност в силно осветените елементи и
сенките ............................................................................................. 180
Активен D-Lighting........................................................................................ 180
Висок динамичен диапазон (HDR) ......................................................... 182
vi
Светкавици, предлагани като опция
187
Използване на светкавица ................................................................ 187
Снимане със светкавица на фотоапарата ..................................... 190
Режими на светкавицата.................................................................... 192
Компенсация на светкавицата ......................................................... 194
Заключване на стойността на светкавицата ................................ 196
Информация за светкавицата за светкавици, монтирани в
гнездото за аксесоари .................................................................. 198
Отдалечени светкавици ..................................................................... 202
Други опции на снимане
203
Бутонът R .............................................................................................. 203
Използване на дисковете за управление...................................... 207
Бутонът i ................................................................................................ 208
Нулиране с натискане на два бутона: възстановяване на
настройките по подразбиране................................................... 209
Снимане с преместване на фокуса.................................................. 212
Обективи без процесор...................................................................... 218
Данни за местоположението ............................................................ 221
Още за възпроизвеждането
223
Разглеждане на изображения .......................................................... 223
Възпроизвеждане на снимки на цял екран ....................................... 223
Възпроизвеждане в миниатюри ............................................................. 223
Контроли за възпроизвеждане ............................................................... 224
Използване на сензорния екран ............................................................ 226
Бутонът i ........................................................................................................... 228
Информация за снимката .................................................................. 229
Поглед отблизо: Увеличаване при възпроизвеждане .............. 238
Защита на снимки от изтриване ...................................................... 240
vii
Оценка на снимки................................................................................ 241
Избиране на снимки за качване...................................................... 243
Избиране на отделни снимки .................................................................. 243
Избиране на множество снимки ............................................................ 244
Изтриване на снимки.......................................................................... 245
По време на възпроизвеждане............................................................... 245
Меню за възпроизвеждане....................................................................... 246
Списък на менюто
248
A Менюта на фотоапарата
Повече информация относно менютата на фотоапарата е налична в
Ръководството за менютата, което може да бъде изтеглено от уебсайта на
Nikon (0 i).
D Менюто за възпроизвеждане: Управление на
изображенията...............................................................................
C Меню за правене на снимки: Опции за снимане...................
1 Менюто за заснемане на видео: Опции за заснемане на
видео .................................................................................................
A Потр. настройки: Фино регулиране на настройките на
фотоапарата....................................................................................
B Менюто с настройки: Настройване на фотоапарата ..............
N Менюто ретуширане: Създаване на ретуширани копия.....
O Моето меню/m Последни настройки ........................................
viii
248
250
256
260
271
278
280
Технически бележки
281
Съвместими обективи ........................................................................ 281
Система за креативно осветяване на Nikon (CLS) ....................... 288
Други аксесоари................................................................................... 295
Опционални батерийни пакети MB-D18........................................ 299
Части от MB-D18 ............................................................................................. 299
Използване на батерийния пакет .......................................................... 302
Спецификации................................................................................................. 310
Грижа за фотоапарата ........................................................................ 311
Съхранение ...................................................................................................... 311
Почистване ....................................................................................................... 311
Почистване на сензора за изображения ............................................ 312
Грижа за фотоапарата и батерията: Предпазни мерки ............ 319
Отстраняване на неизправности..................................................... 324
Батерия/Дисплей ........................................................................................... 324
Снимане.............................................................................................................. 325
Възпроизвеждане.......................................................................................... 328
Bluetooth и Wi-Fi (безжични мрежи)...................................................... 329
Разни.................................................................................................................... 329
Съобщения за грешки......................................................................... 330
Спецификации ...................................................................................... 336
Ръководство на потребителя на обектив AF-S NIKKOR
24-120 мм f/4G ED VR ..................................................................... 351
Одобрени карти с памет .................................................................... 360
Капацитет на картата с памет ........................................................... 362
Живот на батерията............................................................................. 365
Индекс ..................................................................................................... 367
Условия на гаранцията - Nikon Сервизна гаранция за
Европа ............................................................................................... 377
ix
За вашата безопасност
За да предотвратите повреждане на имущество или нараняване на вас или други
хора, прочетете „За вашата безопасност“ изцяло преди да използвате този продукт.
Дръжте тези инструкции за безопасност на място, на което всички, които използват
продукта, ще ги прочетат.
ОПАСНОСТ: Неспазването на предпазните мерки, обозначени с тази икона, крие
висок риск от сериозни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неспазването на предпазните мерки, обозначени с тази икона,
може да доведе до сериозни наранявания или смърт.
ВНИМАНИЕ: Неспазването на предпазните мерки, обозначени с тази икона, може
да доведе до наранявания или имуществена вреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не използвайте, докато ходите или управлявате МПС.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до инциденти или други
наранявания.
• Не разглобявайте и не модифицирайте този продукт. Не докосвайте
вътрешните части, които се оголват в резултат на падане или друг инцидент.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до токов удар или други
наранявания.
• Ако забележите нещо неестествено, като например дим от продукта,
топлина или необичайни миризми, незабавно изключете батерията или
източника на захранване.
Продължителната работа може да доведе до пожар, изгаряния или други
наранявания.
• Дръжте сух. Не използвайте с мокри ръце. Не докосвайте щепсела с мокри
ръце.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до пожар или токов удар.
• Не оставяйте продукта в продължителен контакт с кожата ви, докато
продуктът е включен или свързан.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до нискотемпературни
изгаряния.
• Не използвайте този продукт при наличието на възпламеним прах или газ
като пропан, бензин или аерозоли.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до експлозия или пожар.
x
• Не гледайте директно към слънцето или други източници на ярка светлина
през обектива на фотоапарата.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до увреждане на зрението.
• Не насочвайте светкавицата или лъча за подпомагане на АФ към водача на
моторното превозно средство.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до злополуки.
• Дръжте този продукт на място, недостъпно за деца.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до нараняване или
повреда на продукта. Освен това имайте предвид, че малките части представляват
опасност от задавяне. Ако дете погълне някоя част от този продукт, потърсете
незабавна медицинска помощ.
• Не впримчвайте, не увивайте и не усуквайте лентите около врата си.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до злополуки.
• Не използвайте батерии, зарядни устройства или захранващи адаптери,
които не са специално предназначени за употреба с този продукт. Когато
използвате батерии, зарядни устройства и захранващи адаптери,
предназначени за употреба с този продукт, не:
- Повреждайте, не променяйте, не дърпайте насилствено и не огъвайте
връзките или кабелите, не ги поставяйте под тежки предмети и не ги
излагайте на топлина или пламък.
- Използвайте туристически конвертори или адаптери, предназначени да
преобразуват от едно напрежение в друго или с преобразуватели от прав
към променлив ток.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до пожар или токов удар.
• Не докосвайте щепсела при зареждане на продукта и не използвайте
захранващия адаптер по време на гръмотевични бури.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до токов удар.
• Не използвайте с голи ръце в места, изложени на много високи или ниски
температури.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до изгаряния или
измръзвания.
ВНИМАНИЕ
• Не оставяйте обектива насочен към слънцето или към други силни
източници на светлина.
Светлината, фокусирана от обектива, може да причини пожар или повреда на
вътрешните части на продукта. Когато снимате обекти в контражур, дръжте
слънцето далеч от кадъра. Слънчевата светлина, фокусирана във фотоапарата,
когато слънцето е близо до кадъра, може да предизвика пожар.
xi
• Изключете този продукт, когато употребата му е забранена. Деактивирайте
безжичните функции, когато употребата на безжични устройства е
забранена.
Радиочестотните емисии, произвеждани от този продукт, могат да попречат
оборудването на борда на самолет или в болници или други медицински
учреждения.
• Извадете батерията и разкачете захранващия адаптер, ако този продукт
няма да се използва дълго време.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда на
продукта.
• Не докосвайте движещите се части на обектива или други движещи се части.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до наранявания.
• Не включвайте светкавицата в контакт или непосредствена близост до
кожата или други предмети.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до изгаряния или пожар.
• Не оставяйте продукта на място, където ще бъде изложен на изключително
високи температури, за продължителен период от време като, например, в
затворен автомобил или на пряка слънчева светлина.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда на
продукта.
ОПАСНОСТ (Батерии)
• Не изпускайте батериите.
Неспазването на следните предпазни мерки може да доведе до протичане,
прегряване, пръсване или възпламеняване на батериите:
- Използвайте само акумулаторни батерии, одобрени за употреба с този продукт.
- Не излагайте батериите на пламък или прекомерна топлина.
- Не разглобявайте.
- Не свързвайте клемите накъсо чрез докосване до колиета, фиби или други
метални предмети.
- Не излагайте батериите или продуктите, в които са поставени, на силни удари.
• Не се опитвайте да презаредите EN-EL15a акумулаторни батерии като
използвате зарядни устройства, които не са специално предназначени за
тази цел.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до протичане, прегряване,
пръсване или възпламеняване на батериите.
• Ако течност от батерията влезе в контакт с очите, изплакнете с обилно
количество чиста вода и потърсете незабавна медицинска помощ.
Забавените действия могат да доведат до наранявания на очите.
xii
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Батерии)
• Дръжте батериите на място, недостъпно за деца.
Ако дете погълне батерия, потърсете незабавна медицинска помощ.
• Не потапяйте батериите във вода и не ги излагайте на дъжд.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда на
продукта. Ако продуктът се намокри, незабавно го подсушете с кърпа или
подобен предмет.
• Незабавно прекратете работа, ако забележите някакви промени в
батериите, като например обезцветяване или деформация. Прекратете
зареждането на акумулаторните EN-EL15a батерии, ако не се заредят в
посочения период от време.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до протичане,
прегряване, пръсване или възпламеняване на батериите.
• Преди изхвърляне, изолирайте клемите на батерията с лепенка.
При контакт на метални предмети с клемите може да възникне прегряване,
пръсване или пожар. Рециклирайте или изхвърляйте батериите, съгласно
местното законодателство.
• Ако течност от батерията влезе в контакт с човешка кожа или дрехи,
незабавно измийте засегнатата област с обилно количество чиста вода.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до раздразнение на
кожата.
xiii
Забележки
• Никоя част от ръководствата,
• Nikon не носи отговорност за щети в
предоставени заедно с този продукт, не резултат от използването на този
може да бъде възпроизвеждана,
продукт.
предавана, записвана или превеждана • Въпреки че сме положили всички
на друг език под каквато и да е форма и усилия, за да гарантираме, че
по какъвто и да е начин, без писменото
информацията в тези ръководства е
съгласие на Nikon.
точна и пълна, ще ви бъдем благодарни,
• Nikon си запазва правото да променя
ако уведомите представителите на
външния вид и спецификациите на
Nikon във вашия регион (адресите са
хардуера и софтуера, описани в тези
предоставени отделно) за евентуални
ръководства, по всяко време и без
грешки или пропуски.
предизвестие.
xiv
Важно за клиентите в Европа
ВНИМАНИЕ: СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНИ С
ТАКАВА ОТ НЕПРАВИЛЕН ТИП. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ,
СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
Този символ означава, че
електрическото и
електронно оборудване
трябва да се събират
разделно.
Този символ на батерията
указва, че тя трябва да се
събира разделно.
Следното важи само за
потребителите в
Следното важи само за
европейските страни:
потребителите в европейските страни:
• Всички батерии, независимо дали са
• Този продукт е предназначен за
маркирани или не с този символ, трябва
разделно събиране в подходящите за
да се събират разделно в подходящите
това събирателни пунктове. Да не се
за това събирателни пунктове. Да не се
изхвърля като битов отпадък.
изхвърлят като битов отпадък.
• Разделното събиране и рециклирането • За повече информация се обърнете към
помагат да се запазят природните
магазина или към местните власти,
ресурси и да се предотвратят
отговорни за събиране на отпадъците.
негативните последици за човешкото
здраве и природата, които могат да
възникнат от неправилното
изхвърляне на отпадъците.
• За повече информация се обърнете към
магазина или към местните власти,
отговорни за събиране на отпадъците.
xv
Бележка относно забраната за копиране или възпроизвеждане
Имайте предвид, че самото притежаване на материали, които са копирани в цифров
вид или са размножени чрез скенер, цифров фотоапарат или друго устройство,
може да бъде наказуемо от закона.
• Забранени със закон за копиране и
• Предупреждения относно определени копия и
размножаване
репродукции
Не копирайте и не размножавайте
Правителството е издало
банкноти, монети, ценни книжа или
предупреждение относно копирането и
правителствени или местни облигации, размножаването на ценни книжа,
дори ако тези копия са маркирани с
издавани от частни компании (акции,
текст „Образец“.
банкноти, чекове, ваучери за подарък и
др.), абонаментни карти за пътуване
Забранено е копирането и
или купонни билети, освен когато
размножаването на банкноти, монети
или ценни книжа, които са в обращение необходимият минимален брой копия
трябва да бъде осигурен за нуждите на
в чужда страна.
компанията. Също така не копирайте и
Освен ако не е получено
не размножавайте паспорти, издадени
предварително разрешение от
от правителството, лицензи, издадени
правителството, копирането и
от публични агенции и частни
размножаването на неизползвани
организации, лични карти и билети,
пощенски марки или картички,
например пропуски и купони за храна.
издавани от държавата, е забранено.
• Спазвайте бележките за авторските права
Забранено е копирането и
Съгласно закона за авторското право,
размножаването на марки, издавани от
снимки или записи на произведения с
правителството, и на заверени
авторски права, направени с
документи, определени със закон.
фотоапарата, не могат да се използват
без разрешението на притежателя на
авторските права. Изключенията са
приложими за лична употреба, но
обърнете внимание, че дори личната
употреба може да бъде ограничена в
случай на представяне на снимките или
записите на изложби или изпълнения
на живо.
xvi
Изхвърляне на устройства за съхранение на данни
Имайте предвид, че изтриването на изображения или форматирането на карти с
памет или на други устройства за съхранение на данни не заличава напълно данните
за оригиналните изображения. Понякога файловете, изтрити от излезли от употреба
устройства за съхранение на данни, могат да бъдат възстановени чрез достъпен в
търговската мрежа софтуер и да бъдат използвани за злоупотреба с лични
изображения. Гарантирането на поверителността на такива данни е отговорност на
потребителя.
Преди да изхвърлите устройство за съхранение на данни или да го дадете на друг
човек, изтрийте всички данни, като използвате наличен в търговската мрежа
софтуер за изтриване, или форматирайте устройството и след това го запълнете
изцяло с изображения, които не съдържат лична информация (например снимки на
небе). Бъдете внимателни, за да избегнете наранявания при физическото
унищожаване на устройства за съхранение на данни.
Преди да бракувате фотоапарата или да прехвърлите собствеността му на друго
лице, вие трябва да използвате и опцията Нулиране всички настр. в менюто с
настройки на фотоапарата, за да изтриете всяка лична информация за мрежата.
xvii
Лицензно патентно портфолио на AVC
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СПОРЕД ЛИЦЕНЗНОТО ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО НА AVC ЗА ЛИЧНА И
НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЗА ДА (i) КОДИРА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА
AVC („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ,
ИЗВЪРШВАЩ ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, И/ИЛИ Е ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРАН ДА
ДОСТАВЯ AVC ВИДЕО. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЦЕНЗ ЗА
КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG
LA, L.L.C. ВИЖТЕ http://www.mpegla.com
Използвайте само електронни принадлежности с марката Nikon
Фотоапаратите Nikon са проектирани в съответствие с най-високите стандарти и
включват сложни електронни схеми. Само електронни принадлежности с марката
Nikon (включително зарядни устройства, батерии, захранващи адаптери и
аксесоари за светкавица), специално сертифицирани от Nikon за използване с този
цифров фотоапарат Nikon, са проектирани и доказано работят съгласно
изискванията за работа и безопасност на тези електронни схеми.
Използването на електронни аксесоари, различни от Nikon, може
да доведе до повреда на фотоапарата и да направи невалидна
гаранцията ви в Nikon. Използването на акумулаторни литиевойонни батерии на други производители, които не са обозначени с
холограмния стикер Nikon, поставен вдясно, може да попречи на
нормалната работа на фотоапарата или да доведе то прегряване, запалване,
нарушаване на целостта или протичане на батерията.
За повече информация за аксесоарите с марката Nikon се свържете с местния
оторизиран дилър на Nikon.
D Използвайте само аксесоари с марката Nikon
Само аксесоарите с марката Nikon, специално сертифицирани от Nikon за
използване с вашия цифров фотоапарат Nikon, са проектирани и доказано
работят в съответствие с изискванията за работа и безопасност.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКСЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ NIKON, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДА НА
ФОТОАПАРАТА И ДА НАПРАВИ НЕВАЛИДНА ГАРАНЦИЯТА ВИ В NIKON.
xviii
A Преди на направите важни снимки
Преди да направите снимки на важни събития (например сватби или
екскурзии), направете пробна снимка, за да се уверите, че фотоапаратът
работи нормално. Nikon не носи отговорност за щети или пропуснати ползи
в резултат от неизправност в продукта.
A Обучение за цял живот
Като част от ангажимента на Nikon за постоянна поддръжка и „Обучение за
цял живот“, ние непрекъснато обновяваме информацията, която е достъпна
за вас онлайн в следните уеб сайтове:
• За потребителите в САЩ: http://www.nikonusa.com/
• За потребителите в Европа и Африка: http://www.europe-nikon.com/support/
• За потребителите в Азия, Океания и Близкия Изток: http://www.nikon-asia.com/
Посещавайте тези сайтове, за да сте в час с най-новата информация за
продуктите, полезни съвети, отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ) и
общи съвети за цифровите изображения и снимането. Допълнителна
информация може да получите от представителя на Nikon във вашия
регион. Вижте следния URL адрес за информация за контакт:
http://imaging.nikon.com/
xix
❚❚ Bluetooth и Wi-Fi (безжична локална мрежа)
Този продукт се контролира от Наредбите за администриране на износа (EAR) на
САЩ. Позволението от страна на правителството на САЩ не е нужно за износ към
страни различни от посочените, които към момента на публикуването на тази
информация подлежат на ембарго или специален контрол: Куба, Иран, Северна
Корея, Судан и Сирия (списъкът подлежи на промени).
Употребата на безжични устройства може да е забранена в някои държави или
региони. Свържете се със сервизен представител, оторизиран от Nikon, преди да
използвате безжичните функции на този продукт извън държавата на закупуване.
xx
Информация за потребители в Европа
С настоящото Nikon Corporation декларира, че видът радио оборудване
D850 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на
следния интернет адрес: http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D850.pdf.
xxi
Защита
Въпреки че едно от предимствата на този продукт е, че той дава възможност за
свободно свързване за безжични обмен на данни, където и да сте, следното може да
възникне, ако не е включена защита:
• Кражба на данни: Злонамерено прихващане на безжично предавани данни от
трети лица с цел кражба на потребителски имена, пароли и друга информация.
• Неоторизиран достъп: Неоторизирани потребители могат да получат достъп до
мрежата и да променят данни или да извършат други злонамерени действия.
Обърнете внимание, че поради характера на безжичните мрежи, специализирани
атаки могат да позволят неоторизиран достъп, дори когато защитата е включена.
• Незащитени мрежи: Свързването към отворени мрежи може да доведе до
нерегламентиран достъп. Използвайте само защитени мрежи.
xxii
Увод
Запознаване с фотоапарата
Отделете малко време, за да се запознаете с контролите и екраните
на фотоапарата. Може да е от полза за вас да си отбележите този
раздел, за да може да се връщате към него, докато четете
ръководството.
Тяло на фотоапарата
9
8
1
10
11
2
12
3
13
4
4
5
14
6
7
17
15
16
1 Бутон T......................................88, 91
2 Освобождаване на заключването на
превключвателя на диска за избор
на режим на снимане...................... 113
3 Диск за избор на режим на снимане
................................................................ 113
4 Ухо за лентата за носене на
фотоапарата......................................... 14
5 Бутон U .............................................. 156
6 Бутон I ............................................ 126
7 Бутон Y................................................. 124
8 Стерео микрофон .............................. 65
Бутон за запис на филм...................... 59
Превключвател на захранването ... 21
Спусък...................................................... 32
Бутон E ........................................ 139, 209
Бутон S /Q ............................119, 271
Контролен панел.....................................5
Регулатор за настройване на
диоптъра ..................................................9
16 Маркировка за фокалната равнина
(E) ........................................................ 112
17 Гнездо за аксесоари (за светкавица,
предлагана като опция) ....... 187, 295
9
10
11
12
13
14
15
1
Тяло на фотоапарата (Продължение)
1
3
4
14
5
15
16
2
13
12 11
10
6
17
7
18
8
19
9
20
1 Лампа на самоснимачката .............. 116
2 Лостче за свързване на вградения
експонометър към обектива
3 Бутон BKT............................................... 142
4 Капачка на конектора за
синхронизация на светкавицата
................................................................ 188
5 Капаче на универсалния конектор с
десет пина
6 Капак на аудио конекторите
7 Капак на USB конектора
8 Капак на HDMI конектора
9 Бутон за режим на АФ
............................................ 41, 42, 98, 100
10 Селектор на режима на фокусиране
...................................................41, 94, 111
11 Бутон за освобождаване на обектива
.................................................................. 20
12 Маркировка за монтиране на
обектива ................................................ 19
13 Огледало ..................................... 118, 315
14 Конектор за синхронизация на
светкавицата ......................................188
15 Универсален конектор с десет пина
................................................................ 295
16 Конектор за слушалки .................67, 72
17 Конектор за външен микрофон ... 295
18 USB конектор....................................... 295
19 HDMI конектор.................................... 295
20 Капачка на тялото на фотоапарата
........................................................ 19, 295
D Затворете капака на конекторите
Затворете капака на конекторите, когато не се използват. Чужди тела върху
конекторите могат да повлияят прехвърлянето на данни.
2
1
6
2
7
3
8
4
10
9
5
Диск за подкоманди
7
Бутон Pv ........................ 44, 127, 268, 270
Бутон Fn1 ..................................... 268, 270 8
Ключалка на капака на гнездото за
батерията .............................................. 16
9
5 Капак на гнездото за батерията
............................................................16, 18 10
6 Байонет за монтиране на обектива
........................................................ 19, 112
1
2
3
4
Контактни пластини за обективи с
процесор
Капаче на контакта за опционалния
батериен пакет с избор на различен
тип батерии MB-D18 ........................ 299
Гнездо за статив
Капак на конектора за захранването
D Високоговорителят
Не поставяйте високоговорителя в близост до магнитни устройства.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до повреда в
данните, записани на магнитните устройства.
3
Тяло на фотоапарата (Продължение)
1
2
3
4
12
13
17
18
5
6
7
8
9
10
11
19
20
21
24
Визьор........................................... 7, 9, 116
Лостче за спусъка на окуляра........ 116
Бутон O /Q ......................... 36, 245, 271
Бутон K ........................................ 35, 223
Бутон G ..................................... 24, 248
Бутон L/Z/Q ................. 25, 175, 240
Бутон X .......................................... 40, 238
Бутон W/M................ 192, 194, 223, 238
Бутон J .......................................... 25, 224
Бутон Fn2 ............................ 242, 268, 270
Накланящ се дисплей
......................................10, 12, 37, 59, 223
12 Окуляр на визьора ........................9, 116
13 Високоговорител ............................. 3, 76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4
14
15
16
23
22
14 Спомагателен селектор
............................ 106, 108, 137, 268, 270
15 Бутон AF-ON .................. 99, 109, 261, 268
16 Главен диск за управление
17 Мултиселектор .............25, 34, 268, 269
18 Ключе за заключване на фокуса ... 105
19 Капак на слота за картата с памет
............................................................16, 18
20 Бутон R ..........................55, 72, 198, 203
21 Селектор на live view (преглед в
реално време)................................37, 59
22 Бутон a .........................37, 59, 169, 270
23 Бутон i ............................45, 65, 208, 228
24 Индикатор за достъп до картата с
памет....................................................... 32
Контролният панел
Контролният панел показва различни настройки на фотоапарата,
когато той е включен. Елементите, показани тук, се появяват при
първото включване на фотоапарата; информация за други
настройки може да бъде намерена в съответните раздели на това
ръководство.
1 2
3
4
5
15
14
6
7
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
10 9
Режим на експозиция....................... 126
Набор настр. меню снимки............. 250
Скорост на затвора................... 129, 131
Индикатор за батерията.................... 30
Диафрагма (f-число) ................ 130, 131
Икона за XQD карта.......................16, 93
Икона за SD карта ..........................16, 93
Брой на оставащите експозиции за
запис .............................................. 31, 362
8
9 Режим за избор на АФ зона............100
10 Режим на автоматично фокусиране
.................................................................. 98
11 Баланс на бялото................................ 156
12 Размер на изображението (JPEG и
TIFF изображения).............................. 91
13 Качество на изображението ............ 88
14 Индикатор B („часовникът не е
сверен“)
15 Измерване............................................ 124
A Индикатор B („часовникът не е сверен“)
Часовникът на фотоапарата се захранва от независим, презареждаем
източник на захранване, който се зарежда колкото е необходимо, когато се
постави главната батерия или когато фотоапаратът се захранва от
опционален конектор за захранването и захранващ адаптер (0 295). Със
зареждане от два дни, часовникът ще работи около три месеца. Ако иконата
B мига в контролния панел, часовникът е бил нулиран и датата и часът,
записани на всички нови снимки, няма да бъдат правилни. Настройте
правилните час и дата с помощта на опцията Часова зона и дата > Дата и
час в менюто с настройки (0 271).
5
A Подсветки на LCD дисплея
Завъртането на превключвателя на Превключвател на захранването
захранването към D задейства
подсветката за бутоните и
контролния панел, което
позволява лесното използване на
фотоапарата на тъмно. След като
превключвателят на захранването
се освободи, подсветката ще свети
няколко секунди, докато таймерът
за готовност е активен или докато
затворът се освободи, или превключвателят на захранването се завърти
отново към D.
D Контролният панел и дисплеите във визьора
Яркостта на контролния панел и дисплеите във визьора варира според
температурата и времето за отговор на дисплеите може да се влоши при
ниски температури. Това е нормално и не говори за повреда.
6
Дисплеят във визьора
2
3
4
5
6
1
7 8 9 10 11 12 13
21 22
23
14 15 16 17 18
24
1 Индикатор за завъртане 1, 2
2 Конзоли на АФ зона ...............................9
3 Кадрираща мрежа (показва се, когато
Вкл. е избрано за Потребителска
настройка d9, Показване мрежа
визьор) .............................................. 265
4 Точки за фокусиране ........ 94, 105, 261
5 Индикатор за наклон 1, 3
6 Засичане на трептене....................... 254
7 Индикатор за фокусиране
................................................ 32, 108, 112
8 Измерване............................................ 124
25 26
19 20
27
9 Заключване на автоматичната
експозиция (АЕ)................................. 137
10 Икона за заключване скоростта на
затвора........................................ 136, 268
11 Скорост на затвора................... 129, 131
Режим на автоматично фокусиране
.................................................................. 98
12 Икона за заключване на диафрагмата
....................................................... 136, 268
13 Диафрагма (f-число).................130, 131
Диафрагма (брой спирания) .........130
7
14 Режим на експозиция....................... 126
15 Индикатор за компенсация на
светкавицата...................................... 194
16 Индикатор за компенсация на
експозицията ..................................... 139
17 Индикатор за ISO чувствителност
................................................................ 119
Индикатор за автоматична ISO
чувствителност.................................. 121
18 ISO чувствителност............................ 119
Индикатор за потребителска
настройка на баланса на бялото
................................................................ 165
Стойност на активния D-Lighting
................................................................ 180
Режим за избор на АФ зона............ 100
19 „k“ (появява се, когато оставащата
памет е за над 1000 експозиции)
.................................................................. 31
20 Индикатор за готовност на
светкавицата 4 .................................... 187
21 Индикатор за заключване на
стойността на светкавицата.......... 196
22 Индикатор за синхронизация на
светкавицата...................................... 266
23 Индикатор за стоп на диафрагма
................................................................ 130
24 Индикатор на експозицията ..........132
Показване на компенсацията на
експозицията ..................................... 139
25 Предупреждение за изтощена
батерия .................................................. 30
26 Индикатор за клин на
експозицията/на светкавицата....143
Индикатор за клин баланс бяло....148
Индикатор за ADL клин.................... 152
27 Брой на оставащите експозиции за
запис .............................................. 31, 362
Брой на оставащите снимки за запис,
преди да се запълни буферът на
паметта........................................ 115, 362
Стойност на компенсацията на
експозицията ..................................... 139
Стойност на компенсацията на
светкавицата ......................................194
Индикатор за режим на управление
от компютър
1 Могат да се покажат с натискане на бутона, на който е бил зададен Виртуален хоризонт
визьор чрез използване на Потребителска настройка f1 (Присв. потреб. контрол,
0 268).
2 Действа като индикатор за наклон, когато фотоапаратът е завъртян за правене на снимки във
„вертикална“ (портретна ориентация).
3 Действа като индикатор за завъртане, когато фотоапаратът е завъртян за правене на снимки във
„вертикална“ (портретна ориентация).
4 Показва се, когато е поставена светкавица, предлагана като опция (0 187). Индикаторът за
готовност на светкавицата светва, когато светкавицата е заредена.
Забележка: Дисплеят е показан с включени всички индикатори с илюстративна
цел.
D Няма батерия
Когато батерията е напълно изтощена или няма поставена батерия,
дисплеят на визьора ще избледнее. Това е нормално и не говори за повреда.
Дисплеят във визьора ще се върне в нормално положение, когато е
поставена напълно заредена батерия.
8
Регулаторът за настройване на диоптъра
Повдигнете регулатора за настройване на
диоптъра и го завъртете, докато дисплеят
във визьора, точките за фокусиране и
конзолите на АФ зоната са на ясен фокус.
Когато работите с регулатора и окото ви е
близо до визьора, внимавайте да не
бръкнете с пръст или нокът в окото си по
невнимание. Бутнете регулатора за настройване на диоптъра назад,
след като вече сте настроили фокус по ваше желание.
Точка за
фокусиране
Конзоли на АФ
зона
Визьорът не е на фокус
Визьорът е на фокус
A Окуляри за визьора с диоптрична корекция
Коригиращите лещи (продават се отделно;
0 295) могат да се използват за допълнително
регулиране на диоптъра на визьора. Преди да
поставите обектив за визьора с диоптрична
корекция, свалете окуляра на визьора DK-17F,
като затворите затвора на визьора, за да
освободите фиксатора на окуляра (q) и след
това хванете окуляра внимателно с палец и
показалец и го развийте, както е показано (w).
9
Използване на накланящия се дисплей
Дисплеят може да се върти под ъгъл, както е показано по-долу.
Нормална употреба: Обикновено
дисплеят се използва в позицията
за съхранение.
Снимки с нисък ъгъл: Наклонете
дисплея нагоре в live view (преглед
в реално време), за да направите
снимки с фотоапарата държан
ниско.
Снимки с висок ъгъл: Наклонете
дисплея надолу, за да направите
снимки в live view (преглед в
реално време) с фотоапарата,
държан високо.
10
D Използване на дисплея
Завъртете леко дисплея и спрете, когато почувствате съпротивление. Не
прилагайте сила. Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до
повреда на фотоапарата или дисплея. Ако фотоапаратът е монтиран на
статив, внимавайте дисплеят да не е в контакт със статива.
Не повдигайте или носете фотоапарата за дисплея. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до повреда на фотоапарата. Ако дисплеят
не се използва за снимане, го върнете в позиция за съхранение.
Не докосвайте зоната в задната част на дисплея
и не позволявайте върху вътрешната
повърхност да попадат течности. Неспазването
на тези предпазни мерки може да доведе до
повреда на продукта.
Особено внимавайте да
не докосвате тази
област.
11
Използване на сензорния екран
Сензорният дисплей поддържа следните операции:
Прокарване на пръст
Прокарайте пръст на малко разстояние
наляво или надясно по дисплея.
Плъзване
Плъзнете пръст по дисплея.
Удължаване/прищипване
Поставете два пръста върху дисплея и ги
раздалечете или съберете.
12
❚❚ Използване на сензорния екран
По време на възпроизвеждане (0 226) сензорният екран може да се
използва за:
• Преглед на други изображения
• Увеличаване или намаляване
• Разглеждане на миниатюри
• Гледане на филми
По време на live view (преглед в реално време), сензорният екран
може да бъде използван за правене на снимки (спусък с докосване;
0 56) или да измери стойност за точков баланс на бялото (0 169).
Сензорният екран може да се използва и за въвеждане (0 273) или
придвижване в менютата (0 29).
D Сензорният екран
Сензорният екран реагира на статично електричество и може да не реагира,
когато е покрит със защитни филми на други производители, или когато се
докосва с нокти или ръкавици. Не прилагайте сила и не докосвайте екрана с
остри предмети.
D Използване на сензорния екран
Сензорният екран може да не реагира както трябва, ако се опитате да го
управлявате, докато дланта ви или друг пръст го докосват на друго място.
Той може да не разпознае други движения, ако докосвате твърде леко,
пръстите ви се преместват твърде бързо или на твърде малко разстояние,
или не остават в контакт с екрана, или ако движението на двата пръста за
прищипване или удължаване не е правилно координирано.
A Активиране и деактивиране на контролите чрез докосване
Контролите чрез докосване могат да бъдат активирани или деактивирани
чрез използване на опцията Контроли чрез докосване в менюто с
настройки (0 274).
A Вижте също
За информация относно избор на посока, в която прокарвате пръст, за да
видите други изображения при възпроизвеждане на снимки на цял екран,
вижте B > Контроли чрез докосване (0 274).
13
Първи стъпки
Поставете лентата за носене на фотоапарата
Поставете надеждно лентата за носене към ушите на фотоапарата.
Заредете батерията
Поставете батерията и включете зарядното устройство
(в зависимост от държавата или региона, зарядното устройство е
снабдено или със захранващ адаптер за стена, или със захранващ
кабел). Изтощената батерия ще се зареди напълно след около два
часа и 35 минути.
• AC адаптер за стена: Вкарайте адаптера за стена в конектора за
захранващия кабел на зарядното устройство (q). Плъзнете
фиксатора на адаптера за стена, както е показано (w) и завъртете
адаптера на 90 °, за да го фиксирате на място (e). Поставете
батерията и включете зарядното устройство.
Фиксатор за адаптера за
стена
90°
14
• Захранващия кабел: След като свържете захранващия кабел с
щепсела в показаната ориентация, поставете батерията и
включете кабела.
Лампата CHARGE (зареждане) ще мига, докато батерията се зарежда.
Зареждане на
батерията
Зареждането е
приключило
D Батерията и зарядното устройство
Прочетете и следвайте предупрежденията и предпазните мерки в „За
вашата безопасност“ (0 x) и „Грижа за фотоапарата и батерията:
Предпазни мерки“ (0 319).
15
Поставете батерията и карта с памет
Преди да поставите или извадите батерията или картите с памет, се
уверете, че превключвателят на захранването е в позиция OFF (изкл.).
Поставете батерията, както е показано, като използвате батерията,
за да придържате оранжевия фиксатор на батерията натиснат на
една страна. Фиксаторът заключва батерията на място, когато
батерията е пъхната докрай.
Фиксатор на
батерията
Като държите картата с памет в показаната ориентация, я плъзнете
директно в подходящия слот, докато щракне на място.
• XQD карти с памет:
• SD карти с памет:
16
D Карти с памет
• Картите с памет може да са горещи след използване. Внимавайте, когато
изваждате картите с памет от фотоапарата.
• Изключете захранването на фотоапарата, преди да поставите или
извадите картите с памет. Не изваждайте картите с памет от фотоапарата,
не изключвайте фотоапарата, не разкачвайте и не изключвайте източника
на захранване по време на форматиране или докато данните се записват,
изтриват или копират на компютъра. Неспазването на тези предпазни
мерки може да доведе до загуба на данни или до повреда на фотоапарата
или картата.
• Не докосвайте контактните пластини на картата с пръсти или с метални
предмети.
• Не огъвайте, не изпускайте и не подлагайте на силни удари.
• Не упражнявайте сила върху корпуса на картата. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до повреда на картата.
• Не излагайте на вода, висока влажност или пряка слънчева светлина.
• Не форматирайте картите с памет в компютър.
A Превключвател за защита срещу запис
SD картите с памет имат
превключвател за защита срещу
запис, за да се попречи на случайна
загуба на данни. Когато
превключвателят е в позиция
Превключвател за защита срещу
„заключено“, картата с памет не може
запис
да се форматира и не могат да се
изтриват или записват снимки (на дисплея ще се покаже предупреждение,
ако се опитате да освободите затвора). За да отключите картата с памет,
плъзнете превключвателя на позиция „запис“.
A Няма карта с памет
Ако не е поставена карта с памет, контролният
панел и визьорът ще покажат S. Ако
фотоапаратът е изключен със заредена
батерия и без поставена карта с памет, в
контролния панел ще се покаже S.
17
❚❚ Изваждане на батерията и картите с памет
Изваждане на батерията
Изключете фотоапарата и отворете капака
на гнездото за батерията. Натиснете
фиксатора на батерията в посоката, указана
от стрелката, за да освободите батерията и
след това я извадете с ръка.
Изваждане на картите с памет
След като се уверите, че индикаторът за достъп до картата с памет е
изключен, изключете фотоапарата, отворете капака на слота за
картата с памет и след това извадете картата, както е описано подолу.
• XQD карти с памет: натиснете бутона за
изваждане, за да извадите частично
картата (q). Сега картата може да бъде
извадена с ръка (w).
XQD карти с памет
• SD карти с памет: натиснете картата и след
това я освободете (q). Сега картата може
да бъде извадена с ръка (w).
SD карти с памет
18
Поставете обектив
Внимавайте да не влезе прах във фотоапарата, когато обективът или
капачката на тялото на фотоапарата са свалени. Обективът,
използван стандартно в това ръководство с илюстративна цел, е
AF-S NIKKOR 50 мм f/1,4G.
Свалете капачката
на тялото на
фотоапарата
Свалете задната капачка на
обектива
Маркировка за монтиране (фотоапарат)
Подравнете
маркировките за
монтиране на обектива
Маркировка за монтиране
(обектив)
Завъртете обектива, както е показано, докато щракне на място
Преди да продължите се уверете, че сте свалили капачката на
обектива преди да започнете да снимате.
19
A Сваляне на обектива
Уверете се, че фотоапаратът е изключен, когато
сваляте или сменяте обективи. За да свалите
обектива, натиснете и задръжте бутона за
освобождаване на обектива (q) и въртете
обектива по часовниковата стрелка (w). След
като сте свалили обектива, сложете капачката
на обектива и капачката на тялото на
фотоапарата.
D Обективи с процесор с пръстени за диафрагмата
Ако обективите с процесор са оборудвани с пръстен за диафрагмата
(0 284), заключвайте диафрагмата на минималната настройка (найголямото f-число).
20
Основни настройки
Опцията за език в менюто с настройки се маркира автоматично
първия път, когато менютата се покажат. Изберете език и настройте
часовника на фотоапарата.
1 Включете фотоапарата.
Превключвател на захранването
2 Изберете Език (Language) в менюто с
настройки.
Натиснете бутона G, за да се покажат
менютата на фотоапарата, след това
маркирайте Език (Language) в менюто с
настройки и натиснете 2. За
информация относно използването на
Бутон G
менютата, вижте „Използване на
менютата на фотоапарата“ (0 25).
A Свързване със смарт устройства чрез SnapBridge
Инсталирайте приложението SnapBridge на вашето смарт
устройство, за да изтеглите снимките от фотоапарата или за да
управлявате фотоапарата дистанционно. За повече
информация, вижте предоставеното SnapBridge Ръководство
за свързване (за фотоапарати D-SLR).
21
3 Изберете език.
Натиснете 1 или 3, за да маркирате
желания език, и натиснете J.
4 Изберете Часова зона и дата.
Изберете Часова зона и дата и
натиснете 2.
5 Задайте часовата зона.
Изберете Часова зона и натиснете 2.
Натиснете 4 или 2, за да маркирате
местната часова зона (полето UTC
показва разликата между избраната
часова зона и координираното
универсално време, или UTC, в часове) и
натиснете J.
22
6 Включете или изключете лятното
часово време.
Изберете Лятно часово време и
натиснете 2. Лятното часово време е
изключено по подразбиране; ако
лятното часово време е в сила в
местната часова зона, натиснете 1, за да
маркирате Вкл., и натиснете J.
7 Настройте датата и часа.
Изберете Дата и час и натиснете 2.
Натиснете 4 или 2, за да изберете
елемент, 1 или 3 за промяна. Натиснете
J, когато часовникът е настроен към
текущата дата и час (имайте предвид, че
фотоапаратът използва часовник в
24-часов формат).
8 Настройте формата на датата.
Изберете Формат на датата и
натиснете 2. Натиснете 1 или 3, за да
изберете реда, в който ще се показват
годината, месецът и денят, и натиснете
J.
9 Изход към режим на снимане.
Натиснете спусъка наполовина за изход
към режим на снимане.
23
Упътване
Менюта на фотоапарата: общ преглед
Повечето опции за снимане,
възпроизвеждане и настройки са достъпни
чрез менютата на фотоапарата. За да се
покажат менютата, натиснете бутона G.
Бутон G
Раздели
Изберете едно от следните менюта:
• D: Възпроизвеждане (0 248)
• B: Настройки (0 271)
• C: Заснемане на снимка (0 250)
• N: Ретуширане (0 278)
• 1: Заснемане на филм (0 256)
• O/m: МОЕТО МЕНЮ или ПОСЛЕДНИ
• A: Потребителски настройки (0 260)
НАСТРОЙКИ (стойности по
подразбиране за МОЕТО МЕНЮ; 0 280)
Плъзгачът показва позиция в текущото
меню.
Текущите настройки са обозначени с
икони.
Опции на менюто
Опции в текущото меню.
Икона Помощ (0 25)
24
Използване на менютата на фотоапарата
❚❚ Контроли на менюто
Можете да се придвижвате в менютата чрез сензорния екран или
чрез мултиселектора и бутона J.
Мултиселектор
Преместете курсора нагоре
Изберете
маркирания елемент
Отказ и връщане в
предходното меню
Избор на маркирания
елемент или показване
на подменю
Преместване на курсора надолу
Бутон J
Изберете маркирания
елемент
A Иконата d (помощ)
Ако иконата d е показана в долния ляв ъгъл на дисплея, описание на текущо
избраната опция или меню може да се покаже чрез натискане на бутона L
(Z/Q). Натиснете 1 или 3 за превъртане през дисплея. Натиснете
L (Z/Q) отново за връщане към менютата.
Бутон L (Z/Q)
25
❚❚ Придвижване в менютата
Следвайте стъпките по-долу, за да се придвижвате в менютата.
1 Показване на менютата.
Натиснете бутона G, за да се покажат
менютата.
Бутон G
2 Маркирайте иконата за
текущото меню.
Натиснете 4, за да
маркирате иконата за
текущото меню.
3 Изберете меню.
Натиснете 1 или 3, за да изберете желаното меню.
4 Позиционирайте курсора
върху избраното меню.
Натиснете 2, за да
позиционирате курсора
върху избраното меню.
26
5 Маркирайте елемент от
менюто.
Натиснете 1 или 3, за да
маркирате елемент от
менюто.
6 Показване на опциите.
Натиснете 2, за да се
покажат опциите на
избрания елемент от
менюто.
7 Маркирайте опция.
Натиснете 1 или 3, за да
маркирате опция.
8 Изберете маркирания елемент.
Натиснете J, за да изберете
маркирания елемент. За изход без да
правите избор, натиснете бутона G.
Бутон J
27
Имайте предвид следните точки:
• Елементите от менюто, които са показани в сиво, в момента не са
достъпни.
• Докато натискането на 2 или центъра на мултиселектора
обикновено има същия ефект като натискането на J, има някои
елементи, за които може да се направи избор само чрез натискане
на J.
• За да излезете от менютата и да се върнете към режима на
снимане, натиснете спусъка наполовина.
28
❚❚ Използване на сензорния екран
Можете да се придвижвате в менютата и чрез следните операции на
сензорния екран.
Превъртам
Плъзнете нагоре или надолу, за да
превъртите.
Изберете
меню
Натиснете икона за менюто, за да
изберете меню.
Изберете
опции/
регулирайте
настройките
Натиснете елементи от менюто, за
да се покажат опциите, и натиснете
икони или плъзгачи за промяна. За
изход без промяна на настройките,
натиснете Z.
29
Накратко за снимането и възпроизвеждането
Нивото на батерията и броят на оставащите
експозиции за запис
Преди да снимате, проверете нивото на батерията и броя на
оставащите експозиции за запис, както е описано по-долу.
❚❚ Ниво на батерията
Нивото на батерията е показано в
контролния панел и визьора.
Контролен панел
Визьор
Икона
Контролен
Визьор
панел
L
—
K
—
J
—
I
—
H
d
H
(мига)
d
(мига)
Описание
Батерията е напълно заредена.
Батерията е частично изтощена.
Батерията е изтощена. Заредете батерията или
пригответе резервна батерия.
Освобождаването на затвора е блокирано.
Заредете или сменете батерията.
A Дисплеят на фотоапарата е изключен
Ако фотоапаратът бъде изключен с поставени
вътре батерия и карта с памет, ще се покажат
иконата за картата с памет и броят на
оставащите експозиции за запис (в редки
случаи някои карти с памет може да показват
тази информация, когато фотоапаратът е
включен).
30
Контролен панел
❚❚ Брой на оставащите експозиции за запис
Фотоапаратът има два слота за карти с
памет: единият е за XQD карти, а другият е
за SD карти. Когато са поставени две карти,
функцията, която ще изпълнява всяка, се
определя от опциите, избрани за Избор на
основен слот и Функция на
допълнителния слот; когато на Функция
на допълнителния слот е зададена
стойност по подразбиране за Препълване
(0 93), картата в допълнителния слот ще се
използва само когато картата в основния
слот е пълна.
Слот за SD карта
Слот за XQD карта
Дисплеят на контролния панел показва
какви карти са поставени в момента
(примерът тук показва дисплея, когато в
двата слота са поставени карти). Ако
възникне грешка (например, ако картата с
Контролен панел
памет е пълна или картата в SD слота е
заключена), иконата за засегнатата карта ще мига (0 330).
Контролният панел и визьорът показват
броя на снимките, които могат да се
направят при текущите настройки
(стойностите над 1000 се закръглят надолу
до най-близката стотица; например,
стойностите между 4000 и 4099 биват
показани като 4,0 k).
Брой на оставащите
експозиции за запис
Контролен панел
Визьор
31
Снимане тип „насочи и снимай“
1 Подгответе фотоапарата.
Когато кадрирате снимките във визьора,
дръжте ръкохватката с дясната си ръка,
а с лявата поддържайте тялото на
фотоапарата или обектива.
Когато кадрирате снимки в портретна
(вертикална) ориентация, дръжте
фотоапарата, както е показано.
2 Кадрирайте снимката.
При настройки по подразбиране,
фотоапаратът ще фокусира върху обект
в центъра на точката за фокусиране.
Кадрирайте снимка във визьора, така че
основният обект да е в централната
точка за фокусиране.
32
Точка за фокусиране
3 Натиснете спусъка
наполовина.
Натиснете спусъка
наполовина, за да
фокусирате. Индикаторът за
фокусиране (I) ще се появи
във визьора, когато
фокусирането приключи.
Дисплей във
визьора
I
F
H
F H
(мига)
Индикатор за фокусиране
Описание
Обектът е на фокус.
Точка за фокусиране е между фотоапарата и обекта.
Точката за фокусиране е зад обекта.
Фотоапаратът не успява да фокусира върху обект в
точка за фокусиране чрез автоматичното фокусиране
(0 110).
4 Снимане.
Плавно натиснете спусъка
докрай, за да направите
снимката. Индикаторът за
достъп до картата с памет ще
светне и снимката ще бъде
показана на дисплея за
Индикатор за достъп до
няколко секунди. Не
картата с памет
изваждайте картата с
памет, не разкачвайте и не
изключвайте източника на захранване, докато индикаторът не
угасне и записът не приключи.
33
A Таймерът за готовност (Снимане с визьор)
Визьорът и някои дисплеи на контролния панел ще се
изключат, ако не се извършват операции в продължение на
около шест секунди, което намалява разхода на батерията.
Натиснете спусъка наполовина, за да включите отново
дисплеите.
Включени експонометри
Изключени експонометри
Времето преди таймерът за готовност да се изключи автоматично може да
бъде избрано от Потребителска настройка c2 (Таймер за готовност, 0 263).
A Мултиселекторът
Мултиселекторът може да се използва, за да се
избере точката за фокусиране, докато
експонометрите са включени (0 105).
Мултиселектор
34
Разглеждане на снимки
1 Натиснете бутона K.
Снимката ще се покаже на дисплея.
Картата с памет, съдържаща показаната
в момента снимка, е обозначена от
икона.
Бутон K
2 Преглед на още снимки.
Допълнителни снимки могат да се
покажат с натискане на 4 или 2 или
прокарване на пръст наляво или
надясно по дисплея (0 226).
За да излезете от възпроизвеждането и
да се върнете към режима на снимане, натиснете спусъка
наполовина.
A Преглед на изображението
Когато Вкл. е избрано за Преглед на изображението в менюто за
възпроизвеждане (0 249), снимките се показват на дисплея автоматично
след заснемането им.
A Вижте също
За информация относно избирането на карта с памет за възпроизвеждане,
вижте „Контроли за възпроизвеждане“ (0 224).
35
❚❚ Изтриване на нежеланите снимки
За да изтриете снимката, която е текущо показана на дисплея,
натиснете бутона O (Q). Обърнете внимание, че щом веднъж бъдат
изтрити, снимките не могат да бъдат възстановени.
1 Отворете снимката.
Отворете снимката, която искате да
изтриете, както е описано в
„Разглеждане на снимки“ (0 35).
Местоположението на текущото
изображение се обозначава от иконата
в долния ляв ъгъл на дисплея.
2 Изтриване на снимката.
Натиснете бутона O (Q). Ще се покаже
диалогов прозорец за потвърждение;
натиснете бутона O (Q) отново, за да
изтриете изображението и да се
върнете към възпроизвеждане. За изход
без изтриване на снимката, натиснете
Бутон O (Q)
K.
A Изтриване
За изтриване на множество изображения или избиране на карта с памет, от
която изображенията ще бъдат изтрити, използвайте опцията Изтриване в
менюто за възпроизвеждане (0 246).
36
Снимане live view (преглед в реално
време)
Следвайте стъпките по-долу, за да правите снимки в live view.
1 Завъртете live view превключвателя на
C (live view снимане).
Селектор на live view
2 Натиснете бутона a.
Огледалото ще се повдигне и на дисплея
на фотоапарата ще се покаже изгледът
през обектива. Обектът вече няма да се
вижда във визьора.
Бутон a
3 Позициониране на точката за фокусиране.
Поставете точката за фокусиране над обекта, както е описано в
„Избор на режим за избор на АФ зона“ (0 42).
37
4 Фокусиране.
Натиснете спусъка наполовина, за да
фокусирате.
Точката за фокусиране ще мига в зелено
и освобождаването на затвора ще бъде деактивирано, докато
фотоапаратът фокусира. Ако фотоапаратът е в състояние да
фокусира, точката за фокусиране ще бъде в зелено; ако не е в
състояние да фокусира, точката за фокусиране ще мига в
червено (имайте предвид, че могат да се правят снимки дори
когато точката за фокусиране мига в червено; проверете фокуса
в дисплея преди да снимате). Експозицията може да бъде
заключена чрез натискане на центъра на спомагателния
селектор (0 137); фокусът се заключва, докато спусъкът е
натиснат наполовина.
D Използване на автоматично фокусиране в Live View
Използвайте AF-S или AF-P обектив. Желаните резултати може да не
бъдат постигнати с други обективи или телеконвертори. Обърнете
внимание, че при live view автоматичното фокусиране е по-бавно, а
дисплеят може да стане по-светъл или по-тъмен, докато фотоапаратът
фокусира. Точката за фокусиране може понякога да се покаже в зелено,
ако фотоапаратът не успее да фокусира. Фотоапаратът може да не успее
да фокусира в следните ситуации:
• В обекта има линии, успоредни на дългата страна на кадъра
• Обектът не е достатъчно контрастен
• Обектът в точката за фокусиране съдържа зони със силно
контрастираща яркост или включва точково осветление, неонов знак
или друг източник на светлина с променлива яркост
• При осветление от флуоресцентни, живачни, натриеви или подобни
източници на светлина се появява трептене или ивици
• Използва се филтър за кръстове (звезди) или друг специален филтър
• Обектът изглежда по-малък от точката за фокусиране
• В обекта преобладават правилни геометрични фигури (напр. щори или
ред прозорци на небостъргач)
• Обектът се движи
38
5 Направете снимката.
Натиснете спусъка докрай, за да
снимате. Дисплеят ще се изключи.
6 Изход от live view (преглед в реално
време).
Натиснете бутона a за изход от live
view.
A Преглед на експозицията
По време на live view (преглед в реално време)
можете да натиснете J за преглед на ефектите
на скоростта на затвора, диафрагмата и ISO
чувствителността за експозицията.
Експозицията може да бъде регулирана с ± 5 EV
(0 139), въпреки че само стойности между –3 и
+3 EV са отразени в прегледа на дисплея.
Обърнете внимание, че прегледът може да не
отразява точно финалните резултати, когато се използва светкавица,
активирани са Активен D-Lighting (0 180), HDR (висок динамичен диапазон;
0 182) или клин, A (автоматично) е избрано за параметър за Контраст на
Picture Control (0 178) или е избрано p за скорост на затвора. Ако
обектът е много ярък или много тъмен, индикаторът на експозицията ще
мига за предупреждение, че прегледът може да не отразява точно
експозицията. Прегледът на експозицията не може да се използва, когато
A или % е избрано за скорост на затвора.
39
A Преглед с увеличение в live view
Натиснете бутона X за увеличение на показаното на дисплея най-много до
около 16×. Ще се покаже навигационен прозорец в сива рамка в долния
десен ъгъл на дисплея. Използвайте мултиселектора, за да превъртате към
зони на кадъра, които не се виждат на дисплея, или натиснете W (M), за да
намалите.
Бутон X
Навигационен прозорец
A Вижте също
За информация относно:
• Избирането колко дълго дисплеят да остава включен по време на live view
(преглед в реално време), вижте A > Потребителска настройка c4 (Време
автомат. изкл. дисплей, 0 264).
• Избирането на ролите, изпълнявани от бутона за запис на филм, дисковете
за управление и от центъра на мултиселектора, вижте A > Потребителски
настройки f1 (Присв. потреб. контрол) > Бутон за запис на филм+ y
(0 268) и f2 (Централ. бутон мултиселектор, 0 268).
• За информация относно предотвратяване на нежелана работа на бутона
a, вижте A > Потребителска настройка f8 (Опции на бутона за live view,
0 270).
40
Автоматично фокусиране
За да правите снимки с
Селектор на режима на фокусиране
автоматичното фокусиране,
завъртете селектора на режима
на фокусиране на AF.
Избор на режим на фокусиране
Следните режими на автоматично фокусиране са налични в live view
(преглед в реално време):
Режим
AF-S
AF-F
Описание
Единичен АФ: За неподвижни обекти. Фокусът се заключва, когато
спусъкът е натиснат наполовина. Можете да фокусирате също и чрез
докосване на вашия обект в дисплея, при което фокусът се заключва,
докато не вдигнете пръста си от дисплея, за да направите снимката.
Постоянно следящ АФ: За движещи се обекти. Фотоапаратът фокусира
непрекъснато, докато спусъкът е натиснат. Фокусът се заключва,
когато спусъкът е натиснат наполовина. Можете да фокусирате също
и чрез докосване на вашия обект в дисплея, при което фокусът се
заключва, докато не вдигнете пръста си от дисплея, за да направите
снимката.
За да изберете режим на автоматично фокусиране, натиснете бутона
за АФ режим и завъртете главния диск за управление, докато
желаният режим се покаже на дисплея.
Бутон за режим
на АФ
Главен диск за
управление
41
Избор на режим за избор на АФ зона
Следните режими за избор на АФ зона могат да бъдат избрани в live
view (преглед в реално време):
Режим
!
5
6
3
42
Описание
АФ с приоритет на лица: Използвайте за портрети. Фотоапаратът
автоматично регистрира и се фокусира върху портретни обекти;
избраният обект е обозначен с двойна жълта рамка (ако са засечени
множество лица, фотоапаратът ще фокусира върху най-близкия
обект; за да изберете друг обект, използвайте мултиселектора). Ако
фотоапаратът вече не може да регистрира обекта (например, защото
лицето на обекта вече не гледа към фотоапарата), рамката вече няма
да се вижда. Ако докоснете дисплея, фотоапаратът ще фокусира
върху лицето, което е най-близо до вашия пръст, и ще направи
снимка, когато вдигнете пръста си от екрана.
АФ с широка зона: Използва се за ръчни снимки на пейзажи и други
непортретни обекти. Използвайте мултиселектора или контролите
чрез докосване, за да преместите точката за фокусиране на друго
място в кадъра, или натиснете центъра на мултиселектора, за да
позиционирате точката за фокусиране в центъра на кадъра.
АФ с нормална зона: Фокусирайте върху избрана част в кадъра.
Използвайте мултиселектора или контролите чрез докосване, за да
преместите точката за фокусиране на друго място в кадъра, или
натиснете центъра на мултиселектора, за да позиционирате точката
за фокусиране в центъра на кадъра. Препоръчва се използването на
статив.
АФ на малка зона: Също както при АФ с нормална зона, с тази разлика, че
се използва по-малка точка за фокусиране за АФ на малка зона или
по-малки цели.
Режим
&
Описание
АФ с проследяване на обекта: Позиционирайте точката за фокусиране над
обекта и натиснете центъра на мултиселектора. Точката за
фокусиране ще следи избрания обект, докато той се движи през
кадъра. За да прекратите проследяването, натиснете центъра на
мултиселектора отново. Друг вариант е да започнете проследяването
чрез докосване на вашия обект в дисплея; за да прекратите
проследяването и да направите снимката, вдигнете пръста си от
екрана. Ако проследяването вече е активно, докосването на дисплея
където и да е ще накара фотоапарата да фокусира върху текущия
обект, а снимката ще бъде направена, когато вдигнете пръста си от
екрана. Обърнете внимание, че фотоапаратът може да не успее да
следи обекти, ако те се движат бързо, напускат кадъра или са
затъмнени от други обекти, променят се видимо по размер, цвят или
яркост или пък са твърде малки, твърде големи, твърде ярки, твърде
тъмни или са подобни по цвят или яркост на фона.
За да изберете режим на автоматично фокусиране, натиснете бутона
за АФ режим и завъртете диска за подкоманди, докато желаният
режим се покаже на дисплея.
Бутон за режим
на АФ
Диск за
подкоманди
43
Ръчно фокусиране
За да фокусирате в режим на ръчно
фокусиране (0 111), завъртете пръстена за
фокусиране на обектива, докато обектът не
дойде на фокус. За да увеличите
изображението на дисплея за точен фокус,
натиснете бутона X (0 40).
Бутон X
Можете да активирате и „пикинга“ при
фокусиране, който използва цветни
контури, за да обозначи предметите, които
са на фокус. За да активирате „пикинга“ при
фокусиране, натиснете бутона i и изберете
опция, различна от Изкл. за Ниво на
„Пикинг“ (0 45).
Зона на фокус
A Преглед на фокуса по време на live view
За да изберете временно максимална диафрагма за подобрен преглед на
фокуса по време на live view (преглед в реално време), натиснете бутона Pv;
ще се покаже индикатор за максималната диафрагма (0 54). За да върнете
диафрагмата към първоначалната й стойност, натиснете бутона отново или
фокусирайте като използвате автоматично фокусиране. Ако спусъкът е
натиснат докрай, за да направите снимка по време на преглед на фокуса,
диафрагмата ще се върне към първоначалната стойност преди заснемането
на снимката.
44
Използване на бутона i
Опциите, изброени по-долу, са достъпни
чрез натискане на бутона i по време на live
view снимане. Използвайте сензорния
екран или се придвижвайте в менюто чрез
мултиселектора и бутона J, като натискате
1 или 3, за да маркирате елементи, 2, за
да прегледате опции, и J, за да изберете
маркираната опция и да се върнете към
менюто на бутона i. Натиснете отново
бутона i за изход към дисплея за снимане.
Опция
Избор зона изобрж.
във визьор
Активен D-Lighting
Eлектр. затвор
предно перде
Яркост на дисплея
Бутон i
Описание
Изберете зона на изображението във визьора за live view
снимане (0 83).
Регулирайте Активния D-Lighting (0 180).
Активиране или деактивиране на eлектронния затвор с
предно перде за снимане с вдигнато огледало (0 265).
Натиснете 1 или 3, за да
регулирате яркостта на
дисплея за live view (обърнете
внимание, че това влияе само
на live view и няма ефект
върху снимки или филми, или
върху яркостта на дисплея за
менюта или
възпроизвеждане; за да настроите яркостта на дисплея за
менюта и възпроизвеждане, използвайте опцията Яркост
на дисплея в менюто с настройки; 0 271).
45
Опция
Показв. баланс на
бяло в live view
Увеличение при
разделен екран
Описание
По време на live view (преглед
в реално време) снимане,
балансът на бялото (нюанс) на
дисплея може да се настрои
на някаква стойност,
различна от използваните за
снимки (0 156). Това може да
бъде ефективно, ако
светлината, в която снимките се кадрират, е различна от
използваната, когато снимките са направени, както
понякога се случва, когато се използва светкавица или
ръчна потребителска настройка за баланс на бялото.
Настройването на баланса на бялото на снимка в live view
(преглед в реално време) за пресъздаване на ефект,
сходен с използвания за настоящите снимки, позволява
по-лесното изобразяване на резултатите. За да използвате
един и същи баланс на бялото и за изобразяването на
дисплея, и за снимката, изберете Няма. Балансът на
бялото на дисплея се нулира, когато фотоапаратът е
изключен, но последната използвана стойност може да
бъде избрана чрез натискане на бутона a, докато бутонът
U е натиснат и задържан.
Изобразяване на две отделни
зони на кадъра една до друга
(0 48). Тази опция може да се
използва, например, за да
подравните сгради с
хоризонта.
Безш. снимане с live Елиминирайте звука, издаван от затвора при заснемане на
снимки (0 49).
view
46
Опция
Ниво на „Пикинг“
Описание
Предметите на фокус се
обозначават с цветен контур,
включително и при
увеличаване при фокусиране
(0 40). Изберете от 3 (висока
чувствителност),
2 (стандартно), 1 (ниска
чувствителност) и Изкл.;
колкото е по-висока
настройката, толкова е повисока дълбочината,
показвана при фокусиране.
Цветът за „пикинг“ може да се
променя чрез използване на
Потребителска настройка d8
(Цвят за маркир. на
„Пикинг“, 0 265).
Зона на фокус
Дигитализиране на Създайте позитиви от цветни или черно-бели филмови
негативи (0 52).
негативи
47
Увеличение при разделен екран
Избирането на Увеличение при разделен
екран в менюто на бутона i при live view
снимане разделя дисплея на две клетки,
които показват отделни зони на кадъра
една до друга с високо съотношение на
увеличение. Позициите на увеличените
зони са показани в навигационния
прозорец.
Навигационен прозорец
Използвайте бутоните X и W (M), за да
увеличите и намалите, или използвайте
бутон L (Z/Q), за да изберете клетка и
натиснете 4 или 2, за да превъртите
избраната зона наляво или надясно.
Натискането на 1 или 3 превърта и двете
области нагоре или надолу едновременно.
Зона на фокус
За да фокусирате върху обекта в центъра
на избраната зона, натиснете спусъка
наполовина. За изход от разделения екран, натиснете бутона i.
48
Безш. снимане с live view
За да елиминирате звуците на затвора по време на live view снимане,
натиснете бутона i и изберете Вкл. (Режим 1) или Вкл. (Режим 2) за
Безш. снимане с live view.
Опция
Описание
Намалете вибрациите, причинени от затвора при заснемане на
пейзажи и други статични обекти. Препоръчва се
използването на статив. Максималната кадрова честота за
Вкл. (Режим 1)
режим на снимане CH е приблизително 6 кадъра/сек. ISO
чувствителността (0 119) може да бъде настроена на
стойности от Lo 1 до 25600.
Снимки могат да бъдат заснемани при по-висока честота,
отколкото когато е избрано Вкл. (Режим 1). В режими на
снимане S, Q, E и MUP една снимка може да се заснема всеки път,
когато спусъкът бъде натиснат, докато при непрекъснати
Вкл. (Режим 2) режими снимки могат да се заснемат при
приблизително15 кадъра/сек. (CL и QC) или 30 кадъра/сек. (CH) за
максимум 3 секунди. Зоната на изображението във визьора е
фиксирана на DX (24×16), размерът на изображението е
3600 × 2400, а качеството на изображението е JPEG normal★.
Изкл.
Безшумното снимане с live view е деактивирано.
49
A Безш. снимане с live view
Снимането с многократна експозиция (0 254) и намаляването на шума при
дълга експозиция са деактивирани (0 253) и светкавицата не може да се
използва. В режими на непрекъснато снимане фокусът и експозицията са
фиксирани на стойностите за първата снимка във всяка серия. Възможно е
да се забелязва трептене или ивици в дисплея и в снимки, направени при
осветление от флуоресцентни, живачни или натриеви лампи (за
информация относно намаляването на трептенето и ивиците, вижте раздела
за опцията Намаляване на трептенето в менюто за заснемане на видео,
0 254), а обектите в движение могат да изглеждат изкривени, особено ако
фотоапаратът е завъртян хоризонтално или ако някакъв предмет се движи
хоризонтално с висока скорост през кадъра. Може да се появят назъбени
краища, цветни кантове, ефект „моаре“, както и ярки петна. Възможна е
появата на ярки участъци или ивици в сцени, осветени от мигащи знаци и
други непостоянни източници на светлина, или ако обектът е за кратко
осветен от светлинен ефект или други ярки моментни източници на
светлина.
Времето, през което можете да продължите да снимате, е посочено на
мястото на броя на оставащите експозиции за запис.
Безшумното снимане с live view може да бъде активирано или деактивирано
и чрез използване на опцията Безш. снимане с live view в менюто за
правене на снимки (0 255).
A Звукове на фотоапарата
Звукът от фокусирането на фотоапарата може да се чуе, също както и звукът
от механизма за регулиране на диафрагмата, когато регулирате
диафрагмата в режим A или M или правите снимки в режим P или S.
A Потребителски настройки d11
Ако Вкл. е избрано за Потребителска настройка d11 (Live view в
непрекъснат режим, 0 266), когато Вкл. (режим 1), е избрано за Безш.
снимане с live view, дисплеят ще угасне за малко, когато натиснете спусъка
и след това ще се включи отново, за да покаже снимката. Когато е избрано
Вкл. (режим 2), изображенията няма да се покажат при заснемането им;
вместо това на дисплея ще се покаже икона C, когато бъде направена
снимка (по време на снимане на серия от снимки иконата ще мига).
50
A „Вкл. (Режим 2)“
Следните настройки на експозицията могат да бъдат регулирани, когато е
избрано Вкл. (Режим 2):
P, S
A
M
1
Диафрагма
—
✔
✔
Скорост на затвора
—
—
✔2
ISO чувствителност 3
—
—
✔
1 Експозицията за режим S е равна на тази за режим P.
2 Изберете между скорости от 1/30 сек до 1/8000 сек.
3 В режим M ISO чувствителността може да се настрои ръчно на стойности от Lo 1 до 25600 или да се
настрои автоматично от фотоапарата. В други режими на експозиция ISO чувствителността се
регулира автоматично от фотоапарата.
Компенсацията на експозицията може да се използва за промяна на
експозицията до ±3 EV. Експозицията може да бъде прегледана
предварително в дисплея. Натискането на J ще покаже индикатор на
експозицията (0 132), показващ разликата между стойностите на избраната
и измерената експозиция; за да скриете индикатора, натиснете J отново.
Вкл. (Режим 2) не може да се комбинира с някои функции на фотоапарата,
включително гъвкава програма (0 128), клин (0 142), Активен D-Lighting
(0 180), HDR (висок динамичен диапазон; 0 182), контрол на винетирането
(0 253), автоматичен контрол на изкривяването (0 253), режим на забавяне
на експозицията (0 264) и параметъра Яснота на Picture Control (0 178). Ако
RAW осн. слот - JPEG доп. слот е избрано за Функция на допълнителния
слот в менюто за правене на снимки, на картите в двата слота ще бъде
записано JPEG изображение.
A „Вкл. (Режим 2)“ и информация за снимката
Информацията за снимката за изображения, заснети с Вкл. (Режим 2),
избрано за Безш. снимане с live view и баланс на бялото, настроен на v
(автоматичен), не включва цветната температура (0 234).
51
Дигитализиране на негативи
За да запишете позитиви на копия от филмови негативи, натиснете
бутона i и изберете Цветни негативи или Монохромни негативи
за Дигитализиране на негативи.
1 Разположете негативите пред неизразителен бял или сив фон.
Ние препоръчваме използването на AF-S Micro NIKKOR 60 мм
f/2,8G ED или други микро обективи и или естествена светлина,
или изкуствен източник на светлина с висок Ra (индекс на
цветопредаване), като светлинна кутия или флуоресцентна
лампа с висок CRI индекс.
2 В live view (преглед в реално време)
натиснете бутона i, маркирайте
Дигитализиране на негативи и
натиснете 2.
Показваните цветове ще се разменят.
Режимът на светкавицата автоматично
се задава на s; за да използвате
светкавицата, изберете друг режим на светкавицата.
3 Изберете типа филм.
Маркирайте Цветни негативи или
Монохромни негативи и натиснете J.
4 Композирайте снимката, за да заснемете кадър на филмовия
негатив.
52
5 Регулирайте експозицията.
Натиснете J, за да се покажат опциите
за регулиране на яркостта, и натиснете
1 или 3, за да регулирате
експозицията. За да видите вашия обект
с по-високо увеличение, натиснете X
(0 40). Натиснете J, за да продължите.
6 Снимайте.
Натиснете спусъка докрай, за да направите снимката и да я
запазите в JPEG формат.
D Дигитализиране на негативи
Няма опции за коригиране на прах, надрасквания или неравномерни
цветове, поради избледнял филм. Снимките се запазват в JPEG формат, без
значение от опцията, избрана за качество на изображението; снимки,
заснети с избрана опция JPEG, ще бъдат запазени при избраната настройка,
а снимки, заснети с избрана NEF (RAW) или TIFF (RGB), ще бъдат запазени
във формат JPEG fine★. Някои елементи и функции от менюто, включително
клин и преместване на фокуса, са недостъпни. Режимът на експозиция е
настроен на A и не може да се променя.
53
Live View дисплеят
r t
q
w
y
e
Елемент
q
w
e
r
t
y
Описание
Времето, което остава, докато live view спре
Оставащо време
автоматично. Показва се, ако снимането
приключва след 30 сек или по-малко.
Нюанс на дисплея (баланс на бялото в live view
Индикатор на баланса на
показване на снимката). Може да се регулира чрез
бялото в live view
използване на Показв. баланс на бяло в live view
показване на снимката
в менюто на бутона i (0 45).
Индикатор за
Показва се, когато бутонът Pv е натиснат, за да
максимална диафрагма изберете максимална диафрагма (0 44).
Режим на автоматично
Текущият режим на автоматично фокусиране
фокусиране
(0 41).
Режим за избор на АФ
Текущият режим за избор на АФ зона (0 42).
зона
Текущата точка за фокусиране. Дисплеят варира в
Точка за фокусиране
зависимост от избраната опция за режим за избор
на АФ зона.
D Дисплеят за обратно броене
Обратното броене ще се покаже 30 секунди преди live view да приключи
автоматично (таймерът става червен, ако live view скоро ще приключи, за да
защити вътрешните електрически вериги, или ако опция, различна от Без
ограничение е избрана за Потребителска настройка c4—Време автомат.
изкл. дисплей > Live view; 0 264—5 сек. преди да се изключи
автоматично). В зависимост от условията на снимане, таймерът може да се
покаже веднага след избирането на live view.
54
Екранът с информация
За да скриете или покажете индикаторите на дисплея, натиснете
бутона R. Хистограмата се показва единствено в прегледа на
експозицията (0 39), или когато Вкл. (Режим 2) е избрано за Безш.
снимане с live view (0 49). Показването на виртуален хоризонт и
хистограма не е налично с дигитализирането на негативи.
Виртуален хоризонт
(0 272)
Информация вкл.
Хистограма
Информация изкл.
Композиционни
шаблони
55
Снимане с докосване (спусък с докосване)
Докоснете дисплея, за да фокусирате и
вдигнете пръста си, за да направите
снимката.
Натиснете иконата, показана на
илюстрацията, за да изберете действието,
изпълнявано чрез натискане на дисплея в
режим на снимане. Изберете от следните
опции:
Опция
W
(Спусък с докосване/
АФ: Вкл.)
V (АФ с докосване: Вкл.)
с докосване/
X (Спусък
АФ: Изкл.)
Описание
Докоснете дисплея, за да позиционирате
точката за фокусиране и да фокусирате (само
автоматично фокусиране; спусъкът с
докосване не може да се използва за
фокусиране, когато селекторът на режима на
фокусиране е завъртян на M за избиране на
ръчно фокусиране). Фокусът се заключва,
докато пръстът ви остава на дисплея; за да
освободите затвора, вдигнете пръста си от
екрана.
Както по-горе, с тази разлика, че повдигането
на пръста ви от екрана не освобождава
затвора. Ако проследяването на обекта (0 42)
е активно, можете да фокусирате върху
текущия предмет чрез натискане на дисплея.
Спусъкът с докосване и АФ са деактивирани.
За информация относно фокусирането при снимане с докосване,
вижте „Автоматично фокусиране“ (0 41).
56
D Правене на снимки с използване на опциите за снимане с докосване
Спусъкът може да се използва за фокусиране и правене на снимки, дори
когато иконата W е показана, за да обозначи, че спусъкът с докосване е
активен. Използвайте спусъка, за да направите снимки в режим на
непрекъснато снимане (0 113) и по време на запис на филм. Опциите за
снимане с докосване могат да се използват само за правене на снимки една
по една в режим на непрекъснато снимане и не могат да се използват за
правене на снимки по време на запис на филм.
Сензорният екран не може да се използва за позициониране на точката за
фокусиране, когато ключето за заключване на фокуса е в позиция L
(заключено) (0 105), но той може да се използва, за да изберете обекта,
когато е избрано АФ с приоритет на лица за режим за избор на АФ зона
(0 42).
В режим на самоснимачка (0 116), фокусът заключва на екрана избрания
обект, когато докоснете дисплея, и таймерът се включва, когато махнете
пръста си от екрана. При настройки по подразбиране затворът се
освобождава около 10 сек след включването на таймера; закъснението и
броят снимки могат да бъдат променени с помощта на Потребителска
настройка c3 (Самоснимачка, 0 264). Ако опцията, избрана за Брой
снимки е по-голяма от 1, фотоапаратът автоматично ще направи снимки
една след друга, докато избраният брой снимки бъде записан.
57
D Снимане в live view
За да предотвратите навлизащата през визьора светлина да попречи на
снимки или експозиция, затворете затвора на окуляра на визьора (0 116).
Въпреки че няма да присъстват в крайната снимка, на дисплея могат да се
появят назъбени краища, хроматична аберация, ефект „Моаре“ и ярки
петна, а в някои зони могат да се появят ярки участъци и ивици от мигащи
знаци и други непостоянни източници на светлина, или ако обектът е за
кратко осветен от светлинен ефект или други ярки моментни източници на
светлина. Освен това, изкривяването може да се случи при движещи се
предмети, особено ако фотоапаратът се завърти хоризонтално или някакъв
предмет се движи хоризонтално с висока скорост през кадъра. Трептенето и
появата на ивици върху дисплея при използването на флуоресцентни,
живачни или натриеви лампи може да се намали с използване на опцията
Намаляване на трептенето в менюто за заснемане на видео (0 258), макар
че могат да останат видими и в окончателната снимка при някои скорости на
затвора. Когато снимате в live view, избягвайте да насочвате фотоапарата
към слънцето или към други силни източници на светлина. Неспазването на
тази предпазна мярка може да доведе до повреда във вътрешните
електрически схеми на фотоапарата.
Независимо от опцията, избрана за Потребителска настройка c2 (Таймер за
готовност, 0 263), таймерът за готовност няма да изтече по време на
снимането.
A Звукови сигнали по време на live view
Може да прозвучи звуков сигнал, ако настройвате диафрагмата или
използвате селектора на live view по време на live view (преглед в реално
време).
58
Филми
Прочетете този раздел за информация относно записа и
разглеждането на филми.
Записване на филми
Филми могат да се записват в live view.
1 Завъртете live view селектора на 1 (live
view филм).
Селектор на live view
2 Натиснете бутона a.
Огледалото ще се повдигне и изгледът
през обектива ще се покаже на дисплея
на фотоапарата, модифициран за
ефектите на експозицията. Обектът вече
няма да се вижда във визьора.
Бутон a
D Иконата 0
Иконата 0 (0 71) показва, че не може да се записват филми.
A Баланс на бялото
Балансът на бялото може да се зададе по всяко време чрез натискане на
бутон U и завъртане на диска за управление (0 156).
59
3 Изберете режим на фокусиране (0 41).
4 Изберете режим за избор на АФ зона
(0 42).
A АФ на малка зона
АФ на малка зона не е налично в режим на
филм.
5 Фокусиране.
Кадрирайте началната сцена и
натиснете бутона AF-ON, за да
фокусирате. Имайте предвид, че броят
обекти, които могат да бъдат разпознати
с АФ с приоритет на лица, намалява при
запис на филм.
Бутон AF-ON
A Фокусиране
Фокусът може да се регулира с натискане на спусъка наполовина, преди
да започне заснемането или можете да фокусирате ръчно, както е
описано в „Ръчно фокусиране“ (0 44).
60
6 Стартирайте записа.
Натиснете бутона за запис на филм, за да
започне записът. На дисплея се показва
индикатор за записа и наличното
оставащо време. Експозицията може да
бъде заключена чрез натискане на
спомагателния селектор (0 137) или
променяна до ± 3 EV чрез използване на Бутон за запис на филм
компенсация на експозицията (0 139);
Индикатор за запис
точковото измерване не се поддържа. В
режим на автоматично фокусиране
фотоапаратът може да се префокусира
чрез натискане на бутона AF-ON или като
докоснете обекта на дисплея.
Оставащо време
A Аудио
Фотоапаратът може да записва видео и звук; не покривайте микрофона
в предната част на фотоапарата по време на запис на филм. Имайте
предвид, че вграденият микрофон може да запише шум от фотоапарата
или обектива по време на автоматично фокусиране, намаляване на
вибрациите или промяна в диафрагмата.
61
7 Край на записването.
Натиснете отново бутона за запис на
филм, за да спрете записа. Записването
ще приключи автоматично, когато се
достигне максималната
продължителност, или когато картата с
памет е запълнена (имайте предвид, че
според скоростта на запис върху картата с памет, снимането
може да бъде прекратено преди достигане на максималната
продължителност).
8 Изход от live view (преглед в реално
време).
Натиснете бутона a за изход от live
view.
62
A Режим на експозиция
Следните настройки на експозицията могат да бъдат регулирани в режим за
филми:
P, S 1
A
M
Диафрагма
—
✔
✔
Скорост на затвора
—
—
✔
ISO чувствителност
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
1 Експозицията за режим S е равна на тази за режим P.
2 Горната граница за ISO чувствителността може да бъде избирана чрез използване на опцията
Настройки на ISO чувствителност > Макс. чувствителност в менюто за
заснемане на видео (0 257).
3 Независимо от опцията, избрана за Настройки на ISO чувствителност > Макс.
чувствителност или за ISO чувствителност (реж. M), горната граница, когато
Вкл. е избрано за Електр. намал. на вибр. (VR) в менюто за заснемане на видео, е
ISO 25600.
4 Ако е избрано Вкл. за Настройки на ISO чувствителност > Автом. наст. на
ISO (реж. M) в менюто за заснемане на видео, горната граница за ISO чувствителността може
да бъде избрана чрез използване на опцията Макс. чувствителност.
В режим на експозиция M, скоростта на затвора може да получи стойности
между 1/25 сек. и 1/8000 сек. (най-бавната налична скорост на затвора варира
според кадровата честота; 0 69). В други режими на експозиция скоростта
на затвора се настройва автоматично. Ако обектът е прекалено или
недостатъчно експониран в режим P или S, прекратете live view и
стартирайте live view отново или изберете експозиция A и настройте
диафрагмата.
63
Индекси
Ако Добавяне индексни знаци е зададено
като контрол чрез използване на
Потребителска настройка g1 (Присв.
потреб. контрол, 0 270), можете да
натиснете избрания контрол по време на
запис, за да добавите индекси, които могат
да се използват, за да намерите кадъра по
време на обработване и възпроизвеждане
(0 76). Към всеки филм могат да бъдат
добавяни до 20 индекса.
Индекс
A Вижте също
За информация относно:
• За информация относно смяна на ролята, изпълнявана от центъра на
мултиселектора, вижте A > Потребителска настройка f2 (Централ. бутон
мултиселектор; 0 268).
• Когато избирате ролите на бутоните Fn1, Fn2 и Pv и центъра на
спомагателния селектор, вижте A > Потребителска настройка g1 (Присв.
потреб. контрол; 0 270).
• Когато избирате дали спусъкът да се използва за начало на live view
(преглед в реално време) или начало и край на запис на филм, вижте A >
Потребителска настройка g1 (Присв. потреб. контрол) > Спусък (0 270).
• За информация относно предотвратяване на нежелана работа на бутона
a, вижте A > Потребителска настройка f8 (Опции на бутона за live view;
0 270).
64
Използване на бутона i
Опциите, изброени по-долу, са достъпни
чрез натискане на бутона i в режим за
филми. Използвайте сензорния екран или
се придвижвайте в менюто чрез
мултиселектора и бутона J, като натискате
1 или 3, за да маркирате елементи, 2, за
да прегледате опции, и J, за да изберете
маркираната опция и да се върнете към
менюто на бутона i. Натиснете отново
бутона i за изход към дисплея за снимане.
Бутон i
Опция
Описание
Избор зона изобрж. във
Избор зона изобрж. във визьор за филми (0 68).
визьор
Размер кадър/кадрова
Изберете размер на кадъра и честотата (0 69).
честота
Качество на филмите Изберете качество на филмите (0 69).
Регулирайте Активния D-Lighting (0 180). Не е налично,
когато се показва ниво на „пикинг“ или при размер на
Активен D-Lighting
кадъра от 1920 × 1080 (забавени движения) и 3840 ×
2160 (0 69).
Натиснете 1 или 3, за да
регулирате
чувствителността на
Чувствителност на
микрофона (0 258). И
микрофона
вграденият, и външният
микрофон (0 295) се
повлияват.
Атенюатор
Честотен обхват
Намалете усилването на микрофона и предотвратете
изкривяването на звука, когато записвате филми в
шумни среди.
Управлявайте честотния обхват на вградения или
външния микрофон (0 259).
65
Опция
Описание
Активиране или деактивиране на намаляването на шума
Нам. на шума от вятъра от вятъра чрез използване на филтъра за премахване на
нискочестотните шумове на вградения микрофон (0 259).
Когато са поставени две карти с памет, можете да изберете
Местоназначение
картата, върху която да се записват филмите (0 256).
Натиснете 1 или 3, за да регулирате яркостта на дисплея
(обърнете внимание, че това влияе само върху live view и
Яркост на дисплея
няма ефект върху снимки или филми, или върху яркостта
на дисплея за менюта или възпроизвеждане; 0 45).
Изберете Активиране, за да активирате диафрагмата с
Диафр. с ел. задв. с
електрическо задвижване. Натиснете 1, за да
мултиселект.
разширите диафрагмата, 3 за да я стесните.
Компенс. на експоз. на Избирането на Активиране позволява компенсацията на
експозицията да бъде зададена чрез натискане на 1 или 3.
мултисел.
Ако е избран Метод 1 или Метод 2, ще се използва
туширане за обозначаване на силно осветените
елементи (ярки области в кадъра). Нивото на яркост,
необходимо за извеждане на маркираното показване,
може да бъде избрано чрез Потребителска настройка
g2 (Яркост силно освет. елем., 0 270). Ниво на
„Пикинг“ е деактивирано, когато се показват силно
осветени елементи.
Маркирано показване
Силно осветени елементи
Сила на звука на
слушалките
Натиснете 1 или 3, за да регулирате силата на звука на
слушалките.
Метод 1
Метод 2
Изберете Вкл., за да активирате електронното
намаляване на вибрациите в режим на филм. Не е
налично при размер на кадъра 1920 × 1080 (забавени
Електр. намал. на вибр.
движения) и 3840 × 2160 (0 69). Обърнете внимание, че
(VR)
ако електронното намаляване на вибрациите е включено,
Ниво на „Пикинг“ няма да работи, зрителният ъгъл ще
бъде намален и краищата на рамката ще бъдат изрязани.
66
Опция
Описание
Изберете дали предметите,
които са на фокус, да се
обозначават с цветни
контури, докато ръчното
фокусиране е активно.
Зона на фокус
Ниво на „Пикинг“
Изберете от 3 (висока
чувствителност),
2 (стандартно), 1 (ниска
чувствителност) и Изкл.;
колкото е по-висока
настройката, толкова е повисока дълбочината,
показвана при фокусиране.
Цветът за „пикинг“ може да се променя чрез
използване на Потребителска настройка d8 (Цвят за
маркир. на „Пикинг“, 0 265). Пикингът не е наличен,
когато маркираното показване е активирано или при
размер на кадъра от 1920 × 1080 (забавени движения) и
3840 × 2160 (0 69), или когато е активиран Активен
D-Lighting (0 180) или електронно намаляване на
вибрациите.
A Използване на външен микрофон
Опционалният стерео микрофон ME-1 или безжичният микрофон ME-W1
могат да се използват за запис на звук за филми (0 295).
A Слушалки
Могат да се използват слушалки от други производители. Обърнете
внимание, че високите нива на звука могат да доведат до висока сила на
звука; трябва да бъдете особено внимателни при използване на слушалките.
67
Зона на изобрж. във визьора: избор на изрязване
на филми
Можете да изберете зона на изображението във визьора чрез
опцията Зона на изобрж. във визьора > Избор зона изобрж. във
визьор в менюто за заснемане на видео. Изберете FX, за да
заснемете филми в така наречения „FX-базиран филмов формат“,
DX, за да снимате в „DX-базиран филмов формат“. Разликите между
двата са показани по-долу.
FX
DX
Размерите на записваните области са приблизително 35,9 × 20,2 мм
(FX-базиран филмов формат) и 23,5 × 13,2 мм (DX-базиран филмов
формат). Филми, заснети с обектив с формат DX и Вкл., избрано за
Зона на изобрж. във визьора > Автоматично DX изрязване
(0 84) в менюто за заснемане на видео, се записват в DX-базиран
филмов формат, както и всички филми (без значение от използвания
обектив или опцията, избрана за Зона на изобрж. във визьора >
Избор зона изобрж. във визьор) с размер на кадъра от
1920 × 1080 (забавени движения). Активирането на намаляването на
електронните вибрации чрез избиране на Вкл. за Електр. намал. на
вибр. (VR) в менюто на бутона i намалява размера на изрязването,
като леко увеличава видимото фокусно разстояние.
68
Размер на кадъра, кадрова честота и качество на
филмите
Опцията Размер кадър/кадрова честота в менюто за заснемане на
видео се използва за избор на размера на филмовия кадър (в
пиксели) и кадровата честота. Можете също да изберете от две
опции за Качество на филмите: високо и нормално. Заедно тези
опции определят максималната битова честота, както е показано в
таблицата по-долу.
Опция 1
r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2
s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920 × 1080; 60p
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
4/4 1280 × 720; 60p
5/5 1280 × 720; 50p
Максимална битова
честота (Mbps)
(★ високо качество/
Нормално)
Максималната
дължина
144
48/24
29 мин. 59 сек 3
24/12
36
B
1920 × 1080; 30p ×4
(на заб. кад.) 4
1920 × 1080; 25p ×4
(на заб. кад.) 4
Запис: 3 мин.
Възпроизвеждане:
12 мин.
C
1920 × 1080; 24p ×5
(на заб. кад.) 4
29
Запис: 3 мин.
Възпроизвеждане:
15 мин.
A
1 Действителната кадрова честота е 29,97 кадъра/сек за стойности, изброени като 30p, 23,976 кадъра/сек
за стойности, изброени като 24p и 59,94 кадъра/сек за стойности, изброени като 60p.
2 Когато тази опция е избрана, качеството на филмите се фиксира на „Високо“.
3 При всеки запис на филм ще бъдат записани до 8 файла до 4 GB всеки. Броят на файловете и
дължината на всеки файл варира според опциите, избрани за Размер кадър/кадрова
честота и Качество на филмите.
4 Вижте „Филми със забавени движения“ (0 70).
69
❚❚ Филм със забавени движения
За да запишете безшумни филми със забавени движения, изберете
1920×1080; 30p ×4 (на заб. кад.), 1920×1080; 25p ×4 (на заб. кад.)
или 1920×1080; 24p ×5 (на заб. кад.) за Размер кадър/кадрова
честота в менюто за заснемане на видео. Филми, записани при 4 или
5 пъти номинална скорост, се възпроизвеждат с номинална скорост
за ефект на забавени движения; например, филми, заснети при
избрано 1920×1080; 30p ×4 (на заб. кад.), ще бъдат записани с
кадрова честота от около 120 кадъра/сек. (120p) и възпроизвеждани
при около 30 кадъра/сек. (30p).
Размер кадър/кадрова честота
1920 × 1080; 30p ×4 (на заб. кад.)
1920 × 1080; 25p ×4 (на заб. кад.)
1920 × 1080; 24p ×5 (на заб. кад.)
Кадрова честота *
Записано при
Възпроизведено при
120p
30p
100p
25p
120p
24p
* Действителната кадрова честота е 119,88 кадъра/сек за стойности, изброени като 120p, 29,97 кадъра/сек за
стойности, изброени като 30p и 23,976 кадъра/сек за стойности, изброени като 24p.
D Филми със забавени движения
Когато е избрана опцията за забавени движения, качеството е фиксирано на
„нормално“ и зоната на изображението във визьора е фиксирана на DX, без
значение от използвания обектив или опцията, избрана за Зона на изобрж.
във визьора > Избор зона изобрж. във визьор в менюто за заснемане на
видео (0 256). Филми, заснети с АФ с приоритет на лица, АФ на малка зона
или АФ с проследяване на обекта, избрано за АФ с единична точка (0 42), се
записват с АФ с широка зона.
70
Live View дисплеят
q
w
e
r
t
y
u
io
!0
!1
!2
!3
Елемент
q Индикатор „Без филм“
w
e
r
t
y
u
i
o
!0
!1
!2
!3
Описание
Показва, че не може да се записват филми.
Показва се при включено намаляване на шума
Нам. на шума от вятъра
от вятъра (0 259).
Индикатор за електронно
Показва се, когато електронното намаляване
намаляване на вибрациите на вибрациите е включено (0 259).
Сила на звука към слушалките. Показва се при
Сила на звука на слушалките свързване на слушалки от други
производители.
Честотен обхват
Текущият честотен обхват (0 259).
Чувствителност на
Чувствителност на микрофона (0 258).
микрофона
Ниво на звука за аудио запис. Показва се в
червено, ако нивото е твърде високо;
Ниво на звука
регулирайте чувствителността на микрофона
до нужното ниво.
Показва се, ако филмите се записват
HDMI индикатор за запис
едновременно на устройство, свързано към
HDMI.
Показва се, когато атенюаторът е активиран
Индикатор за атенюатор
(0 259).
Оставащо време
Оставащото време за запис на филми.
Размер на кадъра на филма Размер на кадъра за запис на филм (0 69).
Индикатор за маркирано
Показва се, когато маркираното показване е
показване
включено.
Индикатор за „Няма
Показва, че диафрагмата с електрическо
диафрагма с електрическо
задвижване не е достъпна.
задвижване“
71
Екранът с информация
За да скриете или покажете индикаторите на дисплея, натиснете
бутона R.
Виртуален хоризонт
(0 272)
Информация вкл.
Хистограма
Информация изкл.
Композиционни
шаблони
D Дисплеят за обратно броене
Обратното броене ще се покаже 30 сек преди live view да спре автоматично
(0 54). В зависимост от условията на снимане таймерът може да се покаже
веднага след започването на запис на филм. Имайте предвид, че независимо
от наличното време за запис, live view ще спре автоматично след изтичането
на времето на таймера.
A Регулиране на настройките по време на запис на филм
Силата на звука на слушалките не може да се регулира по време на запис.
Ако изберете опция, различна от I (изключен микрофон), чувствителността
на микрофона може да бъде променяна на каквато и да било настройка,
различна от I по време на записването.
72
Правене на снимки в режим на филм
За да направите снимки в режим на филм (или по време
на live view, или по време на запис на филм), изберете
Правене на снимки за Потребителска настройка g1
(Присв. потреб. контрол) > Спусък (0 270). Снимки с
формат на кадъра 16 : 9 могат да бъдат направени по
всяко време чрез натискане на спусъка докрай. Ако в момента се
извършва запис на филм, записването ще приключи и записаният до
момента видео клип ще бъде запазен.
С изключение на размер на кадъра 3840 × 2160 (0 69), снимките се
записват във формата, избран за Качество на изображението в
менюто за правене на снимки (0 88); снимки, направени в размер на
кадъра 3840 × 2160 се записват с качество на изображението JPEG
fine★. За информация за размер на изображението, вижте „Размер
на изображението“ (0 74). Обърнете внимание, че експозицията за
снимки не може да се преглежда, когато селекторът на live view е
завъртян на 1; препоръчват се режими P, S или A, но точни резултати
могат да бъдат постигнати в режим M чрез преглеждане на
експозицията със селектор на live view, завъртян на C.
73
❚❚ Размер на изображението
Размерът на снимки, направени в режим на филм, варира според
зоната на изображението във визьора (0 256) и опцията, избрана за
Размер на изображението в менюто за правене на снимки (0 91).
Зона на изображението
във визьора
FX
DX
Размер на
изображението
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Размер (пиксели)
8256 × 4640
6192 × 3480
4128 × 2320
5408 × 3040
4048 × 2272
2704 × 1520
D Записване на филми
Филмите се записват в цветово пространство sRGB. Възможно е на дисплея и
в окончателния филм да има видимо трептене, ивици или изкривяване при
използването на флуоресцентни, живачни или натриеви лампи или при
движещи се обекти, особено при хоризонтално завъртане на фотоапарата,
или ако някакъв предмет се движи хоризонтално с висока скорост през
кадъра (за информация за намаляване на трептенето и ивиците, вижте
раздела в менюто за заснемане на видео за опцията Намаляване на
трептенето, 0 258). Трептенето също може да се появи при употреба на
диафрагма с електрическо задвижване. Може да се появят назъбени
краища, цветни кантове, ефект „моаре“, както и ярки петна. Възможна е
появата на ярки участъци или ивици в сцени, осветени от мигащи знаци и
други непостоянни източници на светлина, или ако обектът е за кратко
осветен от светлинен ефект или други ярки моментни източници на
светлина. Когато записвате филми, избягвайте да насочвате фотоапарата
към слънцето или към други силни източници на светлина. Неспазването на
тази предпазна мярка може да доведе до повреда във вътрешните
електрически схеми на фотоапарата. Обърнете внимание, че е възможно да
се появи шум (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии),
както и непредвидени цветове, ако увеличите изгледа през обектива (0 40)
по време на филм live view.
Светкавицата не може да се използва.
Записът спира автоматично, ако обективът бъде свален или селекторът на
live view бъде завъртян на нова настройка.
74
A Безжично дистанционно управление и кабели за дистанционно управление
Ако Запис на филми е избрано за Потребителска настройка g1 (Присв.
потреб. контрол) > Спусък (0 270), спусъците на опционалните безжични
дистанционни управления и кабели за дистанционно управление (0 295)
могат да бъдат натиснати наполовина за старт на филм live view или
натиснати докрай за старт и край на записване на филм.
75
Гледане на филми
Филмите се означават с икона 1 при възпроизвеждане на снимки на
цял екран (0 223). Натиснете иконата a на дисплея или натиснете
центъра на мултиселектора, за да стартирате възпроизвеждането;
вашата текуща позиция се обозначава от лентата на напредъка на
филма.
Икона 1
Дължина
Икона a
Текуща позиция/обща дължина
Лента на напредъка Сила на Водач
на филма звука
Могат да бъдат извършени следните операции:
За
Пауза
Възпроизвеждане
Превъртане назад/
напред
Описание
Натиснете 3, за да поставите възпроизвеждането на
пауза.
Натиснете центъра на мултиселектора, за да
възобновите възпроизвеждането, когато филмът е на
пауза или по време на превъртане назад/напред.
Натиснете 4, за да превъртите
назад, 2, за да превъртите
напред. Скоростта се увеличава
при всяко натискане – от 2×, 4×, 8× и 16×; натиснете
контрола, за да прескочите до началото или края на
филма (първият кадър е маркиран с h в горния десен
ъгъл на дисплея, а последният – с i). Ако
възпроизвеждането е на пауза, филмът се превърта
назад или напред кадър по кадър; задръжте контрола
натиснат, за да превъртите назад или напред
поредица от кадри.
Стартиране на
възпроизвеждането Натиснете 3, докато филмът е на пауза, за да
на забавени
стартирате възпроизвеждане на забавени движения.
движения
76
За
Прескачане на
10 сек
Описание
Завъртете главния диск за управление, за да
пропуснете 10 сек напред или назад.
Завъртете диска за подкоманди, за да прескочите към
Пропускане напред/ следващия или предишния индекс, или за да
назад
прескочите към последния или първия кадър, ако
филмът не съдържа индекси.
Настройване на
Натиснете X, за да увеличите силата на звука, W (M), за
звука
да я намалите.
Разглеждане на
опциите за
Натиснете бутона i или J, за да разгледате опциите за
редактиране на
редактиране на филм (0 78).
филм
Натиснете 1 или K за изход към възпроизвеждане на
Изход
снимки на цял екран.
Връщане към режим Натиснете спусъка наполовина за изход към режим на
на снимане
снимане.
A Иконата p
Филми с индекси (0 64) се маркират с икона
p при възпроизвеждане на снимки на цял
екран.
77
Редактиране на филми
Изрежете части от видео клипа, за да направите редактирани копия
от филми или да запазите избрани кадри като JPEG снимки.
Опция
9
4
Описание
Създаване на копие, от което са изрязани
Избор нач./крайна точка
нежелани части.
Запазване на текущия
Запазване на избран кадър като JPEG снимка.
кадър
Изрязване на филми
Създаване на изрязани копия на филми:
1 Покажете филма на цял екран (0 223).
2 Поставете на пауза филма в новия
начален кадър.
Възпроизведете филма, както е описано
в „Гледане на филми“ (0 76), като
натискате центъра на мултиселектора за
старт и възобновяване на
възпроизвеждането и 3, за да сложите
Лента на напредъка на
на пауза и натискате 4 или 2, или
филма
завъртате главния диск или диска за
подкоманди, за да намерите желания
кадър. Вашата приблизителна позиция във филма може да бъде
установена от лентата на напредъка на филма. Поставете на
пауза възпроизвеждането, когато стигнете до новия начален
кадър.
78
3 Изберете Избор нач./крайна точка.
Натиснете i или J, след това
маркирайте Избор нач./крайна точка и
натиснете 2.
4 Изберете Нач. точка.
За да създадете копие, което започва от
текущия кадър, маркирайте Нач. точка
и натиснете J. Кадрите преди текущия
кадър ще бъдат премахнати, когато
запазите копието в Стъпка 9.
Нач. точка
5 Потвърждаване на новата начална
точка.
Ако желаният кадър в момента не се
показва, натиснете 4 или 2, за да
превъртите напред или назад (за да
пропуснете до 10 сек напред или назад,
завъртете главния диск за управление;
за да прескочите до индекс или до
първия или последен кадър, ако филмът не съдържа индекси,
завъртете диска за подкоманди).
79
6 Изберете крайната точка.
Изберете L (Z/Q), за да превключите
от инструмента за избор на начална
точка (w) до инструмента за избор на
крайна точка (x) и след това изберете
крайния кадър, както е описано в
Стъпка 5. Кадрите след избрания кадър
ще бъдат премахнати, когато запазите
копието в Стъпка 9.
Бутон L (Z/Q)
Кр. точка
7 Създаване на копие.
Когато желаният кадър се покаже, натиснете 1.
8 Прегледайте филма.
За да прегледате филма, маркирайте
Преглед и натиснете J (за да
прекъснете прегледа и да се върнете
към менюто с опции за запазване,
натиснете 1). За да се откажете от
настоящото копие и да изберете нова
начална или крайна точка, както е описано по-горе, маркирайте
Отказ и натиснете J; за да запазите копието, продължете към
Стъпка 9.
80
9 Запазете копието.
Маркирайте Запази като нов файл и
натиснете J, за да запазите копието в
нов файл. За да замените
първоначалния филмов файл с
редактираното копие, маркирайте
Презаписв. съществуващ файл и
натиснете J.
D Изрязване на филми
Филмите трябва да бъдат с продължителност поне две секунди. Копието
няма да се запази, ако няма достатъчно налично място на картата с памет.
Копията имат същите час и дата на създаване като оригинала.
A Отстраняване на начален или краен кадър
За да премахнете само начален кадър от филма, продължете към Стъпка 7,
без да натискате бутон L (Z/Q) в Стъпка 6. За да премахнете само крайния
кадър, изберете Кр. точка в Стъпка 4, изберете крайния кадър и
продължете към Стъпка 7, без да натискате бутон L (Z/Q) в Стъпка 6.
A Менюто Ретуширане
Филмите също могат да се редактират чрез използване на опцията
Изрязване на филм в менюто за ретуширане (0 279).
81
Запазване на избрани кадри
За да запазите избран кадър като JPEG снимка:
1 Поставете на пауза филма на желания
кадър.
Пуснете филма, както е описано в
„Гледане на филми“ (0 76), като
натиснете центъра на мултиселектора
за пускане и продължаване на
възпроизвеждането и 3 за поставяне на
пауза. Поставете на пауза филма на
кадъра, който искате да копирате.
2 Изберете Запазване на текущия
кадър.
Натиснете i или J, след това
маркирайте Запазване на текущия
кадър и натиснете J, за да създадете
JPEG копие на текущия кадър.
Изображението ще се запише в
избраните размери за Размер кадър/кадрова честота в
менюто за заснемане на видео (0 69).
A Запазване на текущия кадър
JPEG снимки от филми, създадени с опцията Запазване на текущия кадър
не могат да бъдат ретуширани. При JPEG снимките от филми липсват някои
категории информация за снимката (0 229).
82
Опции за запис на изображението
Зона на изобрж. във визьора
Изберете зона на изображението във визьора от FX (36×24)
(FX формат), DX (24×16) (DX формат), 5 : 4 (30×24), 1,2× (30×20) и
1:1 (24×24).
FX формат
Кръг на изображението
в DX формат (24×16)
5:4
DX формат
1:1
1,2×
Кръг на изображението
във FX формат (36×24)
83
❚❚ Опции за зона на изображението във визьора
Фотоапаратът предлага избор от следните зони на изображението
във визьора:
Опция
Описание
Изображенията се записват във FX формат със
зрителен ъгъл, еквивалентен на обектив NIKKOR на
35 мм форматен фотоапарат.
Избирането на тази опция намалява зрителния ъгъл и
увеличава видимото фокусно разстояние на обектива
с около 1,2 пъти.
Изображенията се записват в DX формат. За да
изчислите приблизителното фокусно разстояние на
обектив в 35 мм формат, умножете по 1,5.
c
FX (36×24)
l
1,2× (30×20)
a
DX (24×16)
b
m
5 : 4 (30×24)
Изображенията се записват във формат на кадъра 5:4.
1 : 1 (24×24)
Изображенията се записват във формат на кадъра 1:1.
❚❚ Избор на автоматично изрязване
За да изберете автоматично DX изрязване, когато е прикрепен DX
обектив, изберете Вкл. за Зона на изобрж. във визьора >
Автоматично DX изрязване в менюто за правене на снимки
(0 251). Избраната зона на изображението във визьора в менюто за
правене на снимки или с контролите на фотоапарата ще се използва
само когато е прикрепен обектив, различен от DX. Изберете Изкл.,
за да използвате текущо избраната зона на изображението във
визьора с всички обективи.
D Автоматично DX изрязване
Контролите на фотоапарата не могат да се използват за избор на зона на
изображението във визьора, когато е прикрепен DX обектив и
Автоматично DX изрязване е включено (0 87).
84
❚❚ Показване маска визьор
Ако е избрано Вкл. за Зона на изобрж. във визьора > Показване
маска визьор в менюто за правене на снимки, зоната извън
изрязванията 1,2× (30×20), DX (24×16), 5:4 (30×24) и 1:1 (24×24) ще
бъде показана в сиво във визьора.
1,2× (30×20)
DX (24×16)
5 : 4 (30×24)
1 : 1 (24×24)
A DX обективи
DX обективите са проектирани за употреба с фотоапарати в DX формат и
имат по-малък зрителен ъгъл, отколкото обективи за 35 мм форматни
фотоапарати. Ако Автоматично DX изрязване е изключено и опция,
различна от DX (24×16) (DX формат) е избрана за Зона на изобрж. във
визьора, когато е прикрепен DX обектив, краищата на изображението може
да бъдат потъмнени. Това може да не се забелязва във визьора, но когато
изображенията се възпроизвеждат, можете да забележите спад в
разделителната способност, или че краищата на изображението са
потъмнени.
A Зона на изображението във визьора
Избраната опция се показва на екрана с
информация.
85
Зоната на изображението във визьора може да бъде избрана чрез
използване на опцията Зона на изобрж. във визьора > Избор
зона изобрж. във визьор в менюто за правене на снимки или чрез
натискане на контрол и завъртане на диска за управление.
❚❚ Менюто Зона на изобрж. във визьора
1 Изберете Зона на изобрж. във
визьора.
Маркирайте Зона на изобрж. във
визьора в менюто за правене на снимки
и натиснете 2.
2 Изберете Избор зона изобрж. във
визьор.
Маркирайте Избор зона изобрж. във
визьор и натиснете 2.
3 Регулиране на настройки.
Изберете опция и натиснете J.
Избраното изрязване се показва във
визьора.
A Размер на изображението
Размерът на изображението варира според опцията, избрана за зона на
изображението във визьора.
86
❚❚ Контроли на фотоапарата
1 Присвояване на избор за зоната на изображението във
визьора към управлението на фотоапарата.
Използвайте потребителска настройка f1 (Присв. потреб.
контрол, 0 268), за да присвоите Избор зона изобрж. визьор
към даден контрол.
2 Използвайте избрания контрол, за да изберете зона на
изображението във визьора.
Зоната на изображението във визьора може да бъде избрана
чрез натискане на избрания контрол и завъртане на главния или
диска за подкоманди, докато желаното изрязване се покаже във
визьора (0 85).
Опцията, текущо избрана за зона на
изображението във визьора, може да
бъде разгледана чрез натискане на
контрол, за да се покаже зоната на
изображението в контролния панел
или екрана с информация. FX форматът
се показва като „36 - 24“, 1,2 × като
„30 - 20“, DX форматът като „24 - 16“,
5 : 4 като „30 - 24“ и 1 : 1 като „24 - 24“.
A Вижте също
За информация относно:
• Изрязванията, налични за запис на филм, вижте „Зона на изобрж. във
визьора: избор на изрязване на филми“ (0 68).
• Броя изображения, които могат да бъдат съхранени в различни настройки
за зоната на изображението във визьора, вижте „Капацитет на картата с
памет“ (0 362).
87
Качество на изображението
D850 поддържа следните опции за качество на изображението.
Опция
Тип файл
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW) +
JPEG fine★/
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal★/
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic★/
NEF (RAW) +
JPEG basic
Записват се две изображения, едно NEF (RAW)
изображение и едно JPEG изображение с високо
качество.
NEF/
JPEG
JPEG
JPEG basic★/
JPEG basic
TIFF (RGB)
Записват се две изображения, едно NEF (RAW)
изображение и едно JPEG изображение с
нормално качество.
Записват се две изображения, едно NEF (RAW)
изображение и едно JPEG изображение с
основно качество.
JPEG fine★/
JPEG fine
JPEG normal★/
JPEG normal
Описание
RAW данните от сензора за изображения се
запазват без допълнителна обработка.
Настройките, като баланс на бялото и контраст,
могат да се регулират след заснемането.
TIFF
(RGB)
Записват се JPEG изображения с коефициент на
компресия приблизително 1 : 4 (високо
качество).
Записват се JPEG изображения с коефициент на
компресия приблизително 1 : 8 (нормално
качество).
Записват се JPEG изображения с коефициент на
компресия приблизително 1 : 16 (основно
качество).
Запишете некомпресираните TIFF-RGB
изображения при дълбочина в битове от 8 бита
на канал (24-битов цвят). TIFF се поддържа от
широка гама приложения за изображения.
A Вижте също
За информация относно броя на снимките, които могат да бъдат запазени
при различни настройки за качество и размер на изображението, вижте
„Капацитет на картата с памет“ (0 362).
88
Качеството на изображението се настройва чрез натискане на
бутона T и завъртане на главния диск за управление, докато
желаната настройка се покаже в контролния панел.
Бутон T
Главен диск за
управление
A JPEG компресиране
Опциите за качество на изображението със звезда („★“) използват
компресия, предвидена, за да се осигури максимално качество; размерът на
файловете варира според заснетите сцени. Опциите без звезда използват
тип компресия, предназначена да създава по-малки файлове; обикновено
файловете са приблизително същия размер, без значение от записаната
сцена.
A NEF + JPEG
Когато снимките, направени с настройката NEF (RAW) + JPEG се разглеждат
на фотоапарата с поставена само една карта с памет, ще се показва само
JPEG изображението. Ако двете копия са записани на същата карта с памет,
и двете копия ще бъдат изтрити при изтриване на снимката. Ако JPEG
копието е записано на отделна карта с памет чрез използване на опцията
Функция на допълнителния слот > RAW осн. слот - JPEG доп. слот, всяко
копие трябва да бъде изтрито самостоятелно.
A Меню за качеството на изображението
Качеството на изображението може да се регулира чрез използване на
опцията Качество на изображението в менюто за правене на снимки
(0 251).
89
❚❚ NEF (RAW) компресиране
За да изберете типа на компресията за NEF (RAW) изображения,
маркирайте NEF (RAW) запис > NEF (RAW) компресиране в менюто
за правене на снимки и натиснете 2.
Опция
N
Компресиране
без загуби
O
Компресиране
Описание
NEF изображенията са компресирани с реверсивен
алгоритъм, което намалява размера на файловете с
около 20–40 %, без да се повлиява качеството на
изображението.
NEF изображенията са компресирани с нереверсивен
алгоритъм, което намалява размера на файловете с
около 35–55 %, почти без да се повлиява качеството на
изображението.
Некомпресиран NEF изображенията не са компресирани.
❚❚ Дълбочина в битове NEF (RAW)
За да изберете дълбочина в битове за NEF (RAW) изображения,
маркирайте NEF (RAW) запис > Дълбочина в битове NEF (RAW) в
менюто за правене на снимки и натиснете 2.
Опция
q
12-битови
r
14-битови
Описание
NEF (RAW) изображенията са записани при дълбочина в
битове от 12 бита.
NEF (RAW) изображенията са записани при дълбочина в
битове от 14 бита, което дава файлове по-големи от
тези с дълбочина от 12 бита, но увеличава данните за
записаните цветове.
A NEF (RAW) изображения
Могат да се създадат JPEG копия на изображенията NEF (RAW) чрез
използване на Capture NX-D или друг софтуер, или опцията NEF (RAW)
обработване в менюто за ретуширане (0 278).
90
Размер на изображението
Размерът на изображенията се измерва в пиксели. Изберете от
# Голямо, $ Средно или % Малко (обърнете внимание, че
размерът на изображението варира в зависимост от опцията,
избрана за Зона на изобрж. във визьора, 0 83):
Зона на изобрж. във визьора
FX (36×24; FX формат)
1,2× (30×20)
DX (24×16; DX формат)
5 : 4 (30×24)
1 : 1 (24×24)
Опция
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Голямо
Средно
Малко
Размер (пиксели)
8256 × 5504
6192 × 4128
4128 × 2752
6880 × 4584
5152 × 3432
3440 × 2288
5408 × 3600
4048 × 2696
2704 × 1800
6880 × 5504
5152 × 4120
3440 × 2752
5504 × 5504
4128 × 4128
2752 × 2752
91
Размерът на изображението за JPEG и TIFF изображения се
настройва чрез натискане на бутона T и завъртане на диска за
подкоманди, докато желаната опция се покаже в контролния панел.
За да изберете размера на NEF (RAW) изображенията, използвайте
опцията Размер на изображението > NEF (RAW) в менюто за
правене на снимки.
Бутон T
Диск за
подкоманди
A Меню за размер на изображението
Размерът на изображението за JPEG и TIFF
изображения може също да се регулира чрез
опцията Размер на изображението >
JPEG/TIFF в менюто за правене на снимки
(0 251). Малките и средни по размер NEF (RAW)
изображения се записват в компресиран без
загуби 12-битов формат, независимо от
опциите, избрани за NEF (RAW) компресиране
и Дълбочина в битове NEF (RAW) в менюто за NEF (RAW) запис.
92
Използване на две карти с памет
Когато във фотоапарата са поставени две карти с памет, можете да
изберете една като основна карта чрез използване на елемента
Избор на основен слот в менюто за правене на снимки (0 250).
Изберете Слот за XQD карта, за да обозначите картата в слота за
XQD карта като основна карта, Слот за SD карта, за да изберете SD
картата. Ролята, изпълнявана от основната и допълнителната карта,
може да бъде избрана чрез използване на опцията Функция на
допълнителния слот в менюто за правене на снимки (0 250).
Изберете от Препълване (допълнителната карта се използва само
когато основната карта е пълна), Архивиране (всяко изображение
се записва едновременно върху основната и допълнителната карта)
и RAW осн. слот - JPEG доп. слот (същото действие както при
Архивиране, с тази разлика, че NEF/RAW копията на снимки,
записани с настройки NEF/RAW + JPEG, се записват само върху
основната карта, а JPEG копията – само върху допълнителната
карта).
A „Архивиране“ и „RAW осн. слот - JPEG доп. слот“
Фотоапаратът показва броя на оставащите експозиции за запис на картата с
най-малко памет. Освобождаването на затвора ще се деактивира, когато
някоя от картите е пълна.
A Записване на филми
Когато във фотоапарата са поставени две карти с памет, слотът, използван
за запис на филми, може да бъде избран чрез използване на опцията
Местоназначение в менюто за заснемане на видео (0 256).
93
Фокус
Този раздел описва опциите за фокусиране, които са налични,
когато снимките се кадрират във визьора. Фокусът може да се
настройва автоматично (0 94) или ръчно (0 111). Можете също да
изберете точката за фокусиране при автоматичното или ръчното
фокусиране (0 105), или да използвате заключването на фокуса, за
да прекомпозирате снимката, след като сте фокусирали (0 108).
Автоматично фокусиране
За да използвате автоматичното Селектор на режима на фокусиране
фокусиране, завъртете
селектора на режима на
фокусиране на AF.
Фотоапаратът фокусира чрез
153 точки за фокусиране, от които 55-те,
обозначени с r на илюстрацията вдясно,
могат да бъдат избрани от потребителя
(0 105).
Точки за фокусиране,
избираеми от
потребителя
94
A Сензори от кръстосан тип
Възможността за използване на точки за фокусиране на сензори от
кръстосан тип зависи от използвания обектив.
Обектив
Сензори от кръстосан тип (точките
за фокусиране на сензорите от
кръстосан тип са маркирани в сиво 2)
Обективи AF-S и AF-P, различни от
посочените по-долу с максимална
диафрагма f/4 или по-бърза 1
99 сензора от кръстосан тип
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 мм f/4G IF-ED
AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2,8G ED
AF-S NIKKOR 600 мм f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 600 мм f/4E FL ED VR
AF-S Nikkor 600 мм f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 600 мм f/4D IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400 мм f/4G ED VR II
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 мм f/4G
IF-ED
AF-S NIKKOR 500 мм f/4G ED VR
AF-S Nikkor 500 мм f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 500 мм f/4D IF-ED
Обективи AF-S и AF-P с максимална
диафрагма по-бавна от f/4 1
Обективи, различни от AF-S и AF-P
63 сензора от кръстосан тип
45 сензора от кръстосан тип
1 При максимално увеличение, в случай на вариообективи.
2 Други точки за фокусиране използват линейни сензори, които засичат хоризонталните линии.
95
A AF-S/AF-I телеконвертори и налични точки за фокусиране
Когато е поставен AF-S или AF-I телеконвертор, точките за фокусиране,
показани на илюстрациите, може да се използват за автоматично
фокусиране и като електронен далекомер (обърнете внимание, че при
максимална комбинирана диафрагма, по-бавна от f/5,6, фотоапаратът може
да не успее да фокусира върху тъмни или ниско контрастни обекти).
Телеконвертор
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2,8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2,8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1,25E ED
96
Максимална
диафрагма
на обектива 1
f/5,6
Налични точки за фокусиране
(напречно-сензорни точки за
фокусиране, маркирани в сиво 2)
153 точки за фокусиране
(55 избираеми) с 99 сензора от
кръстосан тип
153 точки за фокусиране
(55 избираеми) с 45 сензора от
кръстосан тип
37 точки за фокусиране
(17 избираеми) с 25 сензора от
кръстосан тип
Телеконвертор
Максимална
диафрагма
на обектива 1
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5,6
Налични точки за фокусиране
(напречно-сензорни точки за
фокусиране, маркирани в сиво 2)
15 точки за фокусиране
(9 избираеми) с 5 сензора от
кръстосан тип
1 При максимално увеличение, в случай на вариообективи.
2 Други точки за фокусиране използват линейни сензори, които
засичат хоризонталните линии, но обърнете внимание, че ако
има само 5 напречни сензора, само тези, показани от ■,
отчитат вертикалните линии.
Автоматичното фокусиране не е налично, когато се използват
телеконвертори с обективите AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2,8G IF-ED.
97
Режим на автоматично фокусиране
Изберете от следните режими на автоматично фокусиране:
Режим
AF-S
AF-C
Описание
Единичен АФ: За неподвижни обекти. Фокусът се заключва, когато
спусъкът е натиснат наполовина. При настройки по подразбиране,
затворът може да бъде освободен, само когато индикаторът за фокус
(I) се появява (Приоритет на фокус; 0 260).
Постоянно следящ АФ: За движещи се обекти. Фотоапаратът фокусира
непрекъснато, докато спусъкът е натиснат наполовина; ако обектът
се премести, фотоапаратът ще активира Проследяване с
предвиждащо фокусиране (0 99), за да предвиди финалното
разстояние до обекта и да регулира фокуса, както е необходимо. При
настройки по подразбиране, затворът може да бъде освободен, без
значение дали обектът е на фокус или не (Приоритет на
освобождаване; 0 260).
Режимът на автоматично фокусиране може да бъде избран чрез
натискане на бутона за режим на АФ и завъртане на главния диск за
управление, докато желаната настройка се покаже във визьора и
контролния панел.
Контролен панел
Бутон за режим
на АФ
98
Главен диск за
управление
Визьор
A Бутонът AF-ON
С цел фокусиране на фотоапарата, натискането
на бутона AF-ON има същия ефект като
натискането на спусъка наполовина.
Бутон AF-ON
A Проследяване с предвиждащо фокусиране
В режим AF-C фотоапаратът ще започне проследяване с предвиждащо
фокусиране, ако обектът се приближава или отдалечава от фотоапарата,
докато спусъкът е натиснат наполовина или бутонът AF-ON е натиснат. Това
позволява фотоапаратът да следи обекта на фокус, като се опитва да
предвиди къде ще бъде обектът, когато натиснете спусъка.
A Вижте също
За информация относно:
• Използването на приоритет на фокус в АФ с непрекъснато следене, вижте
A > Потребителска настройка a1 (Избор на приоритет AF-C, 0 260).
• Използването на приоритет на освобождаване в АФ с единично
автоматично фокусиране, вижте A > Потребителска настройка a2 (Избор
на приоритет AF-S, 0 260).
• За информация относно предотвратяване на фокусирането на
фотоапарата, когато спусъкът е натиснат наполовина, вижте A >
Потребителска настройка a8 (Активиране на АФ, 0 261).
• Ограничаването на избора на режим на фокусиране до AF-S или AF-C, вижте
A > Потребителска настройка a10 (Огр. на режим авт. фокусиране,
0 262).
• Използването на диска за подкоманди, за да изберете режима на
фокусиране, вижте A > Потребителска настройка f4 (Персонлз. дискове
управление) > Промяна основни/подкоманд. (0 269).
• Опциите за автоматично фокусиране, налични в live view или по време на
запис на филм, вижте „Автоматично фокусиране“ (0 41).
99
Режим за избор на АФ зона
Изберете как да се избира точката за фокусиране за автоматично
фокусиране.
• АФ с единична точка: Изберете точка за фокусиране; фотоапаратът ще
фокусира обекта само в избрани точки за фокусиране.
Използвайте за неподвижни обекти.
• АФ с динамична зона: Изберете точката за фокусиране. В режим на
фокусиране AF-C фотоапаратът ще фокусира въз основа на
информацията от околните точки за фокусиране, ако обектът леко
се измести от избраната точка. Броят точки за фокусиране варира
в зависимост от избрания режим:
- 9 или 25-точков АФ с динамична зона: Изберете когато има време за
композиране на снимката, или когато снимате обекти, които се
движат предвидимо (напр. бегачи или състезателни коли на
писта).
- 72-точков АФ с динамична зона: Изберете, когато снимате обекти,
които се движат непредвидимо (напр., играчи във футболен мач).
- 153-точков АФ с динамична зона: Изберете, когато снимате обекти,
които се движат бързо и не могат лесно да се кадрират във
визьора (напр. птици).
100
• 3D проследяване: Изберете точката за фокусиране. В режим на
фокусиране AF-C, фотоапаратът ще следи обекти, които напускат
избраната точка за фокусиране и ще избере нови точки за
фокусиране, ако е необходимо. Използвайте за бързо
композиране на снимки с обекти, които се движат хаотично от
една страна на друга (напр., тенис играчи). Ако обектът излезе от
визьора, вдигнете пръста си от спусъка и прекомпозирайте
снимката, така че обектът да е в избраната точка за фокусиране.
• АФ с групирана зона: Фотоапаратът фокусира, като използва група
точки за фокусиране, избрани от потребителя, което намалява
риска от фокусирането върху фона, вместо върху основния обект.
Изберете за обекти, които са трудни за снимане с използване на
единична точка за фокусиране. Ако са разпознати лица в режим на
фокусиране AF-S, фотоапаратът ще даде приоритет на портретни
обекти.
• АФ с автоматична зона: Фотоапаратът
автоматично открива обекта и избира
точката за фокусиране; ако бъде
намерено лице, фотоапаратът ще даде
приоритет на портретния обект.
Активните точки за фокусиране се
маркират за кратко, след като
фотоапаратът фокусира; в режим AF-C основната точка за
фокусиране се показва, след като другите точки за фокусиране са
се изключили.
101
Режимът за избор на АФ зона може да бъде избран чрез натискане
на бутона за режим на АФ и завъртане на диска за подкоманди,
докато желаната настройка се покаже във визьора и контролния
панел.
Контролен панел
Бутон за режим
на АФ
Диск за
подкоманди
Визьор
A 3D проследяване
Когато спусъкът е натиснат наполовина, цветовете в областта около точката
за фокусиране се запазват във фотоапарата. Следователно, 3D
проследяването може да не даде желаните резултати при обекти, които са
със същия цвят като фона, или които заемат много малка част от кадъра.
102
A Режим за избор на АФ зона
Режимът за избор на АФ зона се показва в контролния панел и визьора.
Режим за избор на АФ
зона
Контролен
панел
Визьор
Показване на точка за
фокусиране във визьора
АФ с единична точка
9-точков АФ с
динамична зона *
25-точков АФ с
динамична зона *
72-точков АФ с
динамична зона *
153-точков АФ с
динамична зона *
3D проследяване
АФ с групирана зона
АФ с автоматична
зона
* Само активната точка за фокусиране се показва във визьора. Оставащите точки за фокусиране
предоставят информация за помощ на работата по фокусиране.
103
A AF-S/AF-I телеконвертори
Ако 3D проследяване или АФ с автоматична зона е избрано за режима на
избор на АФ зона, когато се използва телеконвертор AF-S/AF-I, автоматично
ще бъде избран АФ с единична точка при комбинирани диафрагми по-бавни
от f/5,6.
A Вижте също
За информация относно:
• Как автоматичното фокусиране се настройва към промените в
разстоянието до предмета, вижте A > Потребителска настройка a3
(Прослед. фокус с заключване, 0 260).
• Избирането дали фотоапаратът да разпознава и да се фокусира върху
лица, когато 3D проследяването е избрано за режим за избор на АФ зона,
вижте A > Потребителски настройки а4 (Детекция лица с 3D просл.,
0 260).
• Избирането на наблюдаваната област чрез натискане на спусъка
наполовина, когато 3D проследяването е избрано за режим за избор на
АФ зона, вижте A > Потребителски настройки а5 (Зона гледане 3D
прослед., 0 261).
• Избирането на отделни точки за фокусиране и/или режими за избор на
АФ зона за портретна и пейзажна ориентация, вижте A > Потребителски
настройки a7 (Съхранение по ориентация, 0 261).
• Ограничаването на избора на режим за избор на АФ зона, вижте A >
Потребителски настройки а9 (Огр.избор реж. за изб. АФ зона, 0 261).
• Избирането как се показва точката за фокусиране, вижте A >
Потребителски настройки a12 (Опции точка фокусиране, 0 262).
• Използването на главния диск за управление, за да изберете режима на
фокусиране, вижте A > Потребителски настройки f4 (Персонлз. дискове
управление) > Промяна основни/подкоманд. (0 269).
• Опциите за автоматично фокусиране, налични в live view или по време на
запис на филм, вижте „Избор на режим за избор на АФ зона“ (0 42).
104
Избор на точка за фокусиране
Фотоапаратът фокусира, използвайки 153
точки за фокусиране, от които 55-те,
показани на илюстрацията, могат да се
избират ръчно, което позволява снимките
да бъдат композирани с основния обект,
разположен почти навсякъде в кадъра.
Следвайте стъпките по-долу, за да изберете точка за фокусиране (в
АФ с групирана зона можете да следвате тези стъпки, за да изберете
група точки за фокусиране).
1 Завъртете ключето за
заключване на фокуса на ●.
Това позволява на
мултиселектора да се
използва за избор на точка
за фокусиране.
Ключе за заключване на фокуса
2 Изберете точката за
фокусиране.
Използвайте
мултиселектора, за да
изберете точката за
фокусиране във визьора,
докато експонометрите са
включени. Централната
точка за фокусиране може да
се избере чрез натискане на
центъра на мултиселектора.
105
Ключето за заключване на
фокуса може да се обърне
към заключена (L) позиция
след избор, за да не се
позволи на избраната точка
за фокусиране да се
промени, когато
мултиселекторът е натиснат.
A Спомагателният селектор
Спомагателният селектор може да
се използва на мястото на
мултиселектора за избор на точка
за фокусиране. Фокусът и
експозицията се заключват, докато
центърът на спомагателния
селектор е натиснат (0 108, 137).
Използвайте спомагателния
Спомагателен селектор
селектор, както е показано;
натискането на страните може да не даде желания ефект. Внимавайте да не
бръкнете с пръст или нокът в окото си при използване на спомагателния
селектор.
A АФ с автоматична зона
Точката за фокусиране за АФ с автоматична зона е избрана автоматично;
ръчен избор на точка за фокусиране не се поддържа.
106
A Вижте също
За информация относно:
• Избирането на броя точки за фокусиране, които могат да бъдат избрани
чрез използване на мултиселектора, вижте A > Потребителска настройка
a6 (Брой точки за фокусиране, 0 261).
• Избирането на отделни точки за фокусиране и/или режими за избор на АФ
зона за вертикална и хоризонтална ориентация, вижте A > Потребителска
настройка a7 (Съхранение по ориентация, 0 261).
• Настройката на избора на точка за фокусиране на „ограждане“, вижте A >
Потребителска настройка a11 (Ограждане точка фокусиране, 0 262).
• Избирането кога да свети точката за фокусиране, вижте A >
Потребителска настройка a12 (Опции точка фокусиране, 0 262).
• Смяната на ролята, изпълнявана от спомагателния селектор, вижте A >
Потребителска настройка f1 (Присв. потреб. контрол) > Спомагателен
селектор (0 268) и Център на спомаг. селектор (0 268).
• Смяна на ролята на централния бутон на мултиселектора, вижте A >
Потребителска настройка f2 (Централ. бутон мултиселектор, 0 268).
107
Заключване на фокусa
Заключването на фокуса може да се използва, за да промените
композицията, след като сте фокусирали, което ви позволява да
фокусирате върху обект, който няма да е в точка за фокусиране в
окончателната композиция. Ако фотоапаратът не успее да фокусира
с помощта на автоматичното фокусиране (0 110), можете да
използвате заключването на фокуса, за да прекомпозирате
снимката, след като сте фокусирали върху друг обект, разположен
на същото разстояние като първоначалния ви обект. Заключването
на фокусa е най-ефективно, когато за режим за избор на АФ зона е
избрана опция, различна от АФ с автоматична зона (0 100).
1 Фокусиране.
Позиционирайте обекта в
избраната точка за
фокусиране и натиснете
спусъка наполовина, за да
започне фокусирането.
Проверете дали
индикаторът за фокус (I) е показан във визьора.
2 Заключете фокуса.
Режим на фокусиране AF-C (0 98): Със
спусък, натиснат наполовина (q),
натиснете центъра на спомагателния
селектор (w), за да заключите и
фокуса, и експозицията (във визьора
ще бъде показана икона AE-L). Фокусът
ще остане заключен, докато центърът
на спомагателния селектор е
натиснат, дори ако по-късно вдигнете
пръста си от спусъка.
Спусък
Спомагателен селектор
108
Режим на фокусиране AF-S: Фокусът се заключва автоматично, когато
се появи индикаторът за фокус (I) и остава заключен, докато не
вдигнете пръста си от спусъка. Фокусът може да се заключи също
и с натискане на центъра на спомагателния селектор (вижте погоре).
3 Прекомпозирайте снимката
и снимайте.
Фокусът ще остане заключен
между снимките, ако
държите спусъка натиснат
наполовина (AF-S) или
държите натиснат центъра
на спомагателния селектор, което ще ви позволи да заснемете
няколко последователни снимки със същата настройка на
фокуса.
Не променяйте разстоянието между фотоапарата и обекта, докато е
активирано заключването на фокуса. Ако обектът се премести,
фокусирайте отново на новото разстояние.
A Заключване на фокуса с бутона AF-ON
По време на снимане с визьор, фокусът може да бъде заключен чрез
използване на бутона AF-ON на мястото на спусъка (0 99). Ако Само AF-ON е
избрано за Потребителска настройка a8 (Активиране на АФ, 0 261),
фотоапаратът няма да фокусира, когато спусъкът е натиснат наполовина;
вместо това, фотоапаратът ще фокусира, когато е натиснат бутонът AF-ON,
при което фокусът ще се заключи и ще остане заключен, докато бутонът
AF-ON бъде натиснат отново.
A Вижте също
За информация относно използването на спусъка за заключване на
експозицията, вижте A > Потребителска настройка c1 (Спусък AE-L, 0 263).
109
A Получаване на добри резултати с автоматичното фокусиране
Автоматичното фокусиране не работи толкова добре при условията,
изброени по-долу. Освобождаването на затвора може да се деактивира, ако
фотоапаратът не успее да фокусира при тези условия, или може да се
покаже индикаторът за фокус (●) и фотоапаратът да издаде звуков сигнал,
като позволи освобождаване на затвора, дори когато обектът не е на фокус.
В тези случаи фокусирайте ръчно (0 111) или използвайте заключването на
фокуса (0 108), за да фокусирате върху друг обект на същото разстояние и
след това прекомпозирайте снимката.
Контрастът между обекта и фона е малък или
никакъв.
Пример: Обектът е със същия цвят като фона.
Точката за фокусиране съдържа обекти, които са на
различно разстояние от фотоапарата.
Пример: Обектът е в клетка.
В обекта преобладават правилни геометрични
фигури.
Пример: Щори или редица от прозорци на небостъргач.
Точката за фокусиране съдържа зони с рязко
контрастираща яркост.
Пример: Обектът е наполовина в сянка.
Фоновите предмети изглеждат по-големи от
обектa.
Пример: Има сграда в кадъра зад обекта.
Обектът съдържа множество фини детайли.
Пример: Поляна с цветя или други обекти, които са дребни или са с
еднаква яркост.
110
Ръчно фокусиране
Ръчното фокусиране е на разположение за обективи, които не
поддържат автоматично фокусиране (обективи, различни от NIKKOR
с АФ), или когато автоматичното фокусиране не доведе до желаните
резултати (0 110).
• Обективи с АФ: Настройте
Селектор на режима на фокусиране
превключвателя на режим за
фокуса на обектива (ако е
наличен) и селектора на
режима на фокусиране на
фотоапарата на M.
D АФ обективи
Не използвайте обективи с АФ с превключвателя на режим на фокусиране
на обектива, настроен на M и селектор на режима на фокусиране на
фотоапарата, настроен на AF. Неспазването на тази предпазна мярка може
да доведе до повреда на фотоапарата или обектива. Горното не се отнася
до обективи АF-S и AF-P, които може да бъдат използвани в режим M, без
селектора на режима на фокусиране на фотоапарата да се настройва на M.
• Обективи за ръчно фокусиране: Фокусирайте ръчно.
За да фокусирате ръчно, регулирайте
пръстена за фокусиране на обектива,
докато изображението в матовия фокусен
екран във визьора застане на фокус.
Можете да правите снимки по всяко време,
дори когато изображението не е на фокус.
111
❚❚ Електронният далекомер
Индикаторът за фокусиране на визьора
може да се използва за потвърждение дали
обектът в избраната точка за фокусиране е
на фокус (точката за фокусиране може да
бъде избрана от всяка от 55-те точки за
фокусиране). След като сте позиционирали
обекта в избраната точка за фокусиране,
натиснете спусъка наполовина и въртете пръстена за фокусиране на
обектива, докато се покаже индикаторът за фокус (I). Имайте
предвид, че при обектите, изброени в „Получаване на добри
резултати с автоматичното фокусиране“ (0 110), индикаторът за
фокус понякога може да се показва без обектът да е на фокус. Преди
да снимате, проверете във визьора дали обектът е на фокус. За
информация относно използването на електронния далекомер с
опционални телеконвертори AF-S/AF-I, вижте „AF-S/AF-I
телеконвертори и налични точки за фокусиране“ (0 96).
A Обективи AF-P
Когато се използва обектив AF-P (0 281) в режим на ръчно фокусиране,
индикаторът за фокус ще мига във визьора (или в live view (преглед в реално
време) точката за фокусиране ще мига в дисплея), за да предупреди, че
продължителното въртене на пръстена за фокусиране в същата посока
няма да доведе обекта на фокус.
A Позиция на фокалната равнина
За да определите разстоянието между
обекта и фотоапарата, измерете от
маркировката за фокалната равнина (E)
на тялото на фотоапарата. Разстоянието
между фланеца за монтиране на обектива и
фокалната равнина е 46,5 мм.
46,5 мм
Маркировка за фокалната
равнина
112
Режим на снимане
Избиране на режим на снимане
За да изберете режим на снимане,
натиснете освобождаването на
заключването на превключвателя на диска
за избор на режим на снимане и завъртете
диска за избор на режим на снимане така,
че показалецът да се изравни с желаната
настройка.
Режим
S
CL
CH
Q
QC
E
Показалец
Описание
Единична снимка: Фотоапаратът прави по една снимка при всяко
натискане на спусъка.
Серия от снимки с ниска скорост: Докато спусъкът е натиснат надолу,
фотоапаратът прави снимки при кадровата честота, избрана за
Потребителска настройка d1 (Скорост на снимане в CL режим,
0 114, 264).
Серия от снимки с висока скорост: Докато спусъкът е натиснат надолу,
фотоапаратът прави снимки при кадровата честота, посочена в
„Източник на захранване и кадрова честота“ (0 114). Използвайте за
активни обекти.
Тихо освобождаване: Същото действие както при единична снимка, с
тази разлика, че огледалото не щраква обратно на мястото си, докато
спусъкът не се натисне докрай, което позволява потребителят да
управлява синхронизирането на щракване на огледалото, което е
също по-тихо, отколкото в режим на единична снимка. Освен това,
звуковият сигнал не се чува, независимо от настройката, избрана за
Опции за звуков сигнал > Звуков сигнал вкл./изкл. в менюто с
настройки (0 274).
QC (тихо продължително) освобождаване на затвора: Докато спусъкът е
натиснат надолу, фотоапаратът записва до 3 кадъра в секунда. Шумът
от фотоапарата е намален.
Самоснимачка: Правите снимки със самоснимачката (0 116).
113
Режим
Описание
Вдигнато огледало: Изберете този режим, за да намалите заклащането
фотоапарата при телефото или снимане в близък план, или в други
MUP на
ситуации, при които и най-малкото движение на фотоапарата може
да доведе до размазани снимки (0 118).
Източник на захранване и кадрова честота
Максималната честота на превъртане на кадъра варира според
източника на захранване. Стойностите по-долу са средните
максимални стойности за кадрова честота, налична с АФ с
непрекъснато следене или автоматична експозиция с приоритет на
затвора, скорост на затвора от 1/250 сек или по-бърза, настройки,
различни от Потребителска настройка d1 при стойности по
подразбиране и оставаща памет в буфера на паметта.
Източник на захранване
Фотоапарат с батерия EN-EL15a или с
конектор за захранването EP-5B и
захранващ адаптер EH-5c/EH-5b
Фотоапарат с MB-D18 (EN-EL15a или AA)
Фотоапарат с MB-D18 (EN-EL18c)
Максимална кадрова честота (кадъра/сек.)
CH
CL
7
1–6
7
9
1–6
1–8
Посочените честоти може да не са налични при някои условия.
Кадровата честота спада при някои обективи, при бавни скорости на
затвора, много малки диафрагми (високи f-числа) или висока ISO
чувствителност (Hi 0,3 до Hi 2), или когато ISO чувствителността се
променя чрез управление на ISO чувствителността (0 121),
отчетено е трептене с Активиране, избрано за Намаляване на
трептенето > Настр. за намал. на трептенето в менюто за правене
на снимки (0 254), включено намаляване на вибрациите (налично с
VR обективи), батерията е слаба, AA батериите, поставени в
батерийния пакет MB-D18, са слаби или студени, или е прикрепен
обектив без процесор с Пръстен за диафрагмата, избрано за
Потребителска настройка f4 (Персонлз. дискове управление) >
Настройване на диафрагма (0 269).
114
A Буферът на паметта
Фотоапаратът разполага с буфер на паметта за временно съхранение, което
позволява снимането да продължи, докато снимките се запазват върху
картата с памет. Обърнете внимание, обаче, че кадровата честота ще спадне,
когато буферът е пълен (tAA).
Приблизителният брой изображения, които
могат да се съхранят в буфера на паметта при
текущите настройки, се показва в
индикатора за броя на оставащите
експозиции във визьора и контролния панел,
докато спусъкът е натиснат наполовина, и
може да бъде прегледан в дисплея по време
на live view. Броят може да спадне за кратко
веднага след включването на фотоапарата.
Индикаторът за достъп до картата с памет ще свети, докато снимките се
записват на картата с памет. В зависимост от условията на снимане и
работата на картата с памет, записът може да отнеме от няколко секунди до
няколко минути. Не изваждайте картата с памет и не махайте и не
разкачайте източника на захранване, преди индикаторът да угасне. Ако
фотоапаратът бъде изключен, докато в буфера остават данни, захранването
няма да се изключи, докато всички изображения в буфера не се запишат. Ако
батерията се изтощи, докато все още има изображения в буфера, спусъкът
ще се деактивира и изображенията ще бъдат прехвърлени на картата с
памет.
A Вижте също
За информация относно:
• Избирането на реда, в който снимките във всяка серия от снимки се
показват след заснемането им, вижте D > След серия снимки, показв.
(0 249).
• Избирането на максимален брой снимки, които могат да бъдат заснети в
една серия от снимки, вижте A > Потребителски настройки d2 (Макс.
непрекъснато освобожд., 0 264).
• Броя изображения, които могат да бъдат направени при единична серия
от снимки, вижте „Капацитет на картата с памет“ (0 362).
115
Режим на самоснимачка (E)
Самоснимачката може да се използва за намаляване заклащането на
фотоапарата или за автопортрети.
1 Изберете режим самоснимачка.
Натиснете освобождаването на
заключването на превключвателя на
диска за избор на режим на снимане и
завъртете диска за избор на режим на
снимане на E.
2 Кадрирайте снимката и фокусирайте.
При единичен АФ (0 98) снимки могат
да се правят само ако индикаторът за
фокус (I) се появи във визьора.
A
Затворете затвора на окуляра на визьора
Когато правите снимки без окото ви да е
близо до визьора, затворете затвора на
окуляра на визьора, за да предотвратите
навлизащата във визьора светлина да се
появява на снимките или да пречи на
експозицията.
116
3 Старт на таймера.
Натиснете спусъка докрай,
за да стартирате таймера.
Лампата на самоснимачката
ще започне да мига. Две
секунди преди да бъде направена снимката, лампата на
самоснимачката ще спре да мига. Затворът ще се освободи около
десет секунди след включването на таймера.
За да изключите самоснимачката преди да бъде направена снимка,
завъртете диска за избор на режим на снимане на друга настройка.
A Вижте също
За информация относно:
• Избирането на продължителността на самоснимачката, броя снимки,
които да бъдат направени и интервала между снимките, вижте A >
Потребителска настройка c3 (Самоснимачка, 0 264).
• Звуковите сигнали, които прозвучават, когато самоснимачката се
използва, вижте B > Опции за звуков сигнал в менюто с настройки
(0 274).
117
Режим вдигнато огледало (MUP)
Изберете този режим за минимизиране на
размазването, причинено от движение на
фотоапарата, когато огледалото е
повдигнато. За да използвате режим на
вдигнато огледало, натиснете
освобождаването на заключването на
превключвателя на диска за избор на
режим на снимане и завъртете диска за
избор на режим на снимане на MUP
(вдигнато огледало). След натискане на
спусъка наполовина за задаване на фокус и
експозиция, натиснете спусъка докрай, за
да повдигнете огледалото. В контролния панел ще се покаже Z;
натиснете спусъка докрай отново, за да снимате (в live view не е
нужно да повдигате огледалото; снимката е заснета при първото
натискане на спусъка докрай). Ще прозвучи звуков сигнал, освен ако
не е избрано Изкл. за Опции за звуков сигнал > Звуков сигнал
вкл./изкл. в менюто с настройки (0 274). Огледалото се сваля
надолу, когато снимането приключи.
D Вдигнато огледало
Докато огледалото е повдигнато, не могат да се кадрират снимки във
визьора и няма да бъде направено автоматично фокусиране и измерване.
A Режим вдигнато огледало
Ще се направи автоматично снимка, ако не са извършени никакви действия
в продължение на около 30 секунди при повдигнато огледало.
A Предотвратяване на размазването
За да предотвратите размазването, причинено от движение на фотоапарата,
натиснете спусъка плавно. Препоръчва се използването на статив.
A Вижте също
За информация относно използването на електронен затвор с предно перде
за по-нататъшно намаляване на размазването, вижте A > Потребителска
настройка d6 (Eлектр. затвор предно перде, 0 265).
118
ISO чувствителност
Ръчно регулиране
Светлочувствителността на фотоапарата може да се регулира в
зависимост от интензитета на светлината. Изберете от настройки,
които варират от ISO 64 до ISO 25600 в стъпки, еквивалентни на
1/3 EV. Настройки от около 0,3 до 1 EV под ISO 64 и 0,3 до 2 EV над
ISO 25600 също са налични за специални ситуации. Колкото повисока е ISO чувствителността, толкова по-малко светлина е
необходима за експозиция, което позволява по-високи скорости на
затвора или по-малки диафрагми.
ISO чувствителността се настройва чрез натискане на бутона S (Q)
и завъртане на главния диск за управление, докато желаната
настройка се покаже в контролния панел и визьора.
Бутон S (Q)
Контролен панел
Визьор
Главен диск за управление
A Менюто на ISO чувствителност
ISO чувствителността може също да се регулира
с помощта на опцията Настройки на ISO
чувствителност в менюто за правене на снимки
(0 252).
119
A ISO чувствителност
Колкото по-висока е ISO чувствителността, толкова по-малко светлина е
необходима за експозиция, което позволява по-бързи скорости на затвора
или по-малки диафрагми, но е по-вероятно образът да бъде повлиян от шум
(произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии). Шумът е
особено вероятен при настройки между Hi 0,3 и Hi 2.
A Hi 0,3–Hi 2
Настройките Hi 0,3 до Hi 2 отговарят на ISO чувствителност 0,3–2 EV над
ISO 25600 (еквивалент на ISO 32000–102400).
A Lo 0,3–Lo 1
Настройките Lo 0,3 до Lo 1 отговарят на ISO чувствителност 0,3–1 EV под
ISO 64 (еквивалент на ISO 50–32). Използвайте за по-голяма диафрагма,
когато осветлението е ярко. Контрастът е малко по-висок от нормалния; в
повечето случаи са препоръчителни ISO чувствителности от ISO 64 или
повече.
A Вижте също
За информация относно:
• Избирането на размер на стъпката на ISO чувствителността, вижте A >
Потребителска настройка b1 (Стойност стъпки ISO чувствит.; 0 262).
• Показването на ISO чувствителността в контролния панел, вижте A >
Потребителска настройка d3 (ISO дисплей; 0 264).
• Намаляване на шума в снимки, които са направени с висока ISO
чувствителност, вижте C > Висока ISO NR (0 253).
• Намаляване на шума във филми, заснети при висока ISO чувствителност,
вижте 1 > Висока ISO NR (0 258).
120
Автом. настр. ISO чувствит.
Ако е избрано Вкл. за Настройки на ISO чувствителност > Авт.
настр. ISO чувствит. в менюто за правене на снимки, ISO
чувствителността автоматично ще бъде регулирана, ако не може да
се постигне оптимална експозиция при стойността, избрана от
потребителя (ISO чувствителността се регулира подходящо, когато
се използва светкавицата).
1 Изберете Авт. настр. ISO чувствит.
Изберете Настройки на ISO
чувствителност в менюто за правене на
снимки, маркирайте Авт. настр. ISO
чувствит. и натиснете 2.
2 Изберете Вкл.
Маркирайте Вкл. и натиснете J (ако е
избрано Изкл., ISO чувствителността ще
остане фиксирана на стойността,
избрана от потребителя).
121
3 Регулиране на настройки.
Максималната стойност за автоматична
ISO чувствителност може да бъде
избрана чрез използване на Макс.
чувствителност (минималната стойност
за автоматичната ISO чувствителност е
автоматично зададена на ISO 64;
обърнете внимание, че ако ISO чувствителността, избрана от
потребителя, е по-висока от тази, избрана за Макс.
чувствителност, ще се използва стойността, избрана от
потребителя). В режимите P и A чувствителността ще се регулира
само ако недостатъчното експониране ще се отрази върху
скоростта на затвора, избрана за Мин. скорост на затвора
(1/4000–30 сек или Автоматична; в режимите S и M ISO
чувствителността ще се регулира за оптимална експозиция при
избраната от потребителя скорост на затвора). Ако е избрано
Автоматична, фотоапаратът ще избере минимална скорост на
затвора, въз основа на фокусното разстояние на обектива;
избирането на по-бързи скорости, когато снимате
бързодвижещи се обекти, намалява размазването. Натиснете J,
за да излезете, когато приключите с настройките.
За да изберете максимална ISO чувствителност за снимки,
направени чрез използване на светкавица, предлагана като
опция, използвайте Макс. чувствителност с M. Избирането на
Същ. като без светкавица задава максималната ISO
чувствителност за снимане със светкавица до стойността, текущо
избрана за Макс. чувствителност.
Когато е избрано Вкл., визьорът и
контролният панел показват ISO AUTO.
Когато чувствителността е променена от
стойността, избрана от потребителя, тези
индикатори светят и променената
стойност се показва във визьора и
контролния панел.
122
A Мин. скорост на затвора
Изборът за автоматична скорост на затвора може да бъде фино настроен
чрез маркиране на Автоматична и натискане на 2: например, стойностите,
които са по-бързи от тези, които обикновено се избират автоматично, може
да се използват с телефото обективи, за да се намали замъгляването.
Обърнете внимание, обаче, че Автоматична работи само с обективи с
процесор; ако се използва обектив без процесор без данни за обектива,
минималната скорост на затвора е фиксирана на 1/30 сек. Скоростта на
затвора може да се влоши под минималната избрана, ако не може да бъде
постигната оптимална експозиция при ISO чувствителността, избрана за
Макс. чувствителност.
A Включване или изключване на автоматичната настройка за ISO чувствителността
Можете да включите или изключите автоматичната настройка на ISO
чувствителността като натиснете бутона S (Q) и завъртите диска за
подкоманди. Контролният панел и дисплеят във визьора показват икони
ISO AUTO, когато автоматичната настройка на ISO чувствителността е
включена и ISO, когато е изключена.
A Автом. настр. ISO чувствит.
Когато се използва светкавица, минималната скорост на затвора ще бъде
зададена като стойност, избрана за Мин. скорост на затвора, освен ако
тази стойност не е по-бърза, отколкото на Потребителска настройка e1
(Скорост синхр. светкавица, 0 266) или по-бавна от Потребителска
настройка e2 (Скорост затвор при светкавица, 0 266), в който случай
вместо това ще се използва стойността, избрана за Потребителска
настройка e2. Обърнете внимание, че ISO чувствителността може да се
увеличи автоматично, когато автоматичната настройка на ISO
чувствителността се използва в съчетание с режими на светкавицата с бавна
синхронизация (налични със съвместими светкавици, предлагани като
опция), което евентуално няма да позволи фотоапаратът да избира бавни
скорости на затвора.
A Вижте също
За информация относно избирането на референция, използвана за да се
настрои експозицията, когато се използва светкавица с автоматична
настройка на ISO чувствителността, вижте A > Потребителска настройка e4
(Авт. настр. M ISO чувств., 0 267).
123
Експозиция
Измерване
Измерването определя как фотоапаратът настройва експозицията.
Налични са следните опции:
Опция
L
M
N
t
124
Описание
Матрица: В повечето ситуации води до естествени резултати.
Фотоапаратът измерва широка част от кадъра и настройва
експозицията в зависимост от разпределението на тоновете, цвета,
композицията и при тип обектив G, E или D (0 281), информация за
разстоянието до обекта (3D цветно матрично измерване ІІІ; с другите
обективи с процесор фотоапаратът използва цветно матрично
измерване ІІІ, което не включва 3D информация за разстоянието до
обекта).
Централно претеглено: Фотоапаратът измерва целия кадър, но отделя
най-голямо внимание на централната зона (ако е поставен обектив с
процесор, размерът на зоната може да бъде избран чрез използване
на Потребителска настройка b6, Зона цент.претегл. измерване,
0 263; ако е поставен обектив без процесор или AF-S Fisheye NIKKOR
8–15 мм f/3,5–4,5E ED, зоната се равнява на кръг 12 мм в диаметър).
Класическо измерване за портрети; препоръчва се, когато се
използват филтри с фактор за компенсация на експозицията (фактор
на филтъра) над 1×.
Точково: Фотоапаратът измерва кръг 4 мм в диаметър
(приблизително 1,5 % от кадъра). Кръгът е центриран върху
текущата точка за фокусиране, което прави възможно измерването
на обекти извън центъра (ако се използва обектив без процесор или
AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 мм f/3,5–4,5E ED, или ако е активирано АФ с
автоматична зона, фотоапаратът ще измери централната точка за
фокусиране). Гарантира, че обектът ще бъде правилно експониран,
дори когато фонът е много по-светъл или по-тъмен.
Претегляне на светлите участъци: Фотоапаратът отделя най-голямо
внимание на силно осветените елементи. Служи за намаляване на
загуба на детайлност в светлите зони, например, когато снимате
осветени от прожектора изпълнители на сцена.
За да изберете опция за измерване, натиснете бутона Y и завъртете
главния диск за управление, докато желаната настройка се покаже
във визьора и контролния панел.
Контролен панел
Бутон Y
Главен диск за
управление
Визьор
A Данни за обектив без процесор
Определянето на фокусното разстояние и максимална диафрагма на
обективи без процесор с използване на опцията Данни за обектив без
процесор в менюто с настройки (0 218) позволява фотоапаратът да
използва цветно матрично измерване, когато е избрана матрица и
подобрява точността на централно претегленото и точковото измерване.
Централно претегленото измерване ще бъде използвано, ако е избрано
измерване с претегляне на светлите участъци с обективи без процесор, или
ако е избрано матрично измерване с обективи без процесор, за които не са
били предоставени данни за обектива. Обърнете внимание, че централно
претегленото измерване също може да се използва, ако е избрано
измерване с претегляне на светлите участъци с някои обективи с процесор
(обективи AI-P NIKKOR и АФ обективи, които не са тип G, E или D; 0 284).
A Вижте също
За информация относно:
• Избирането дали матричното измерване да използва детекция на лица,
вижте A > Потребителска настройка b5 (Матрично измерване, 0 263).
• Извършването на отделни настройки за оптимална експозиция за всеки
метод за измерване, вижте A > Потребителска настройка b7 (Фина настр.
оптим. експозиция, 0 263).
125
Режим на експозиция
За да определите как фотоапаратът настройва скоростта на затвора
и диафрагмата при регулиране на експозицията, натиснете бутон
I и завъртете главния диск за управление, докато желаната
опция се появи в контролния панел.
Бутон I
Режим
e
f
g
h
126
Главен диск за
управление
Описание
Режим с автоматична програма(0 128): Фотоапаратът настройва
скоростта на затвора и диафрагмата за оптимална експозиция.
Препоръчителна за спонтанни снимки и в други ситуации, в които
има малко време за регулиране на настройките на фотоапарата.
Автоматичен с приоритет на затвора (0 129): Потребителят избира
скоростта на затвора; фотоапаратът избира диафрагма за постигане
на най-добри резултати. Използва се за застиване или размазване на
движението.
Автоматичен режим с приоритет на диафрагмата (0 130): Потребителят
избира диафрагмата; фотоапаратът избира скоростта на затвора за
постигане на най-добри резултати. Използва се за размазване на
фона или за изкарване на фокус на предния и задния план.
Ръчно (0 131): Потребителят контролира както скоростта на затвора,
така и диафрагмата. Настройте скоростта на затвора на Bulb
(продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът)
(A) или Time (продължителна ръчна експозиция за зададен
период от време) (%) за продължителна експозиция.
A Видове обективи
Когато използвате обектив с процесор, оборудван с пръстен за диафрагмата
(0 284), заключвайте пръстена за диафрагмата на минималната диафрагма
(най-голямото f-число). Обективите от тип G и E не са оборудвани с пръстен
за диафрагмата на обектива.
Когато използвате обектив без процесор (0 218), изберете режим на
експозицията A (автоматичен режим с приоритет на диафрагмата) или M
(ръчен режим). В други режими режимът на експозицията A се избира
автоматично, когато е прикрепен обектив без процесор (0 284).
Индикаторът за режима на експозицията (P или S) ще мига в контролния
панел, а във визьора ще се покаже A.
A Преглед на дълбочината на рязкостта
За преглед на ефектите на диафрагмата,
натиснете и задръжте бутона Pv. Обективът ще
се стопира към стойността на диафрагмата,
избрана от фотоапарата (режими P и S) или
стойност, избрана от потребителя (режими A и
M), което позволява дълбочината на рязкост да
бъде прегледана предварително във визьора.
Бутон Pv
A Потребителска настройка e5—Пилотна светкавица
Тази настройка контролира дали светкавиците, предлагани като опция,
които поддържат Nikon Creative Lighting System (система за креативно
осветяване на Nikon) (CLS; 0 288) ще излъчват пилотна светкавица, когато е
натиснат бутонът Pv.
127
P: Режим с автоматична програма
В този режим фотоапаратът автоматично настройва скоростта на
затвора и диафрагмата според вградена програма за оптимална
експозиция в повечето ситуации.
A Гъвкава програма
В режим на експозиция P можете да изберете
различни комбинации от скорост на затвора и
диафрагмата чрез завъртане на диска за
управление, докато експонометрите не се
включат („гъвкава програма“). Всички
комбинации дават същата експозиция. Докато
гъвкавата програма е включена, в контролния
панел се показва звездичка („U“). За да
възстановите настройките по подразбиране за Главен диск за управление
скоростта на затвора и диафрагмата, завъртете
диска за управление, докато звездичката вече не се показва, изберете друг
режим или изключете фотоапарата.
A Вижте също
За информация относно активирането на експонометрите, вижте „Таймер за
готовност (Снимане с визьор“) (0 34).
128
S: Автоматичен с приоритет на затвора
В автоматичен с приоритет на затвора вие избирате скоростта на
затвора, докато фотоапаратът автоматично избира диафрагмата,
така че да се получи оптимална експозиция.
За да изберете скорост на затвора,
завъртете главния диск за управление,
докато експонометрите се включат.
Скоростта на затвора може да бъде
настроена на „p“ или на стойности
между 30 сек и 1/8000 сек. Скоростта на
затвора може да бъде заключена в
избраната настройка (0 136).
Главен диск за управление
129
A: Автоматичен режим с приоритет на
диафрагмата
В автоматичен режим с приоритет на диафрагмата вие избирате
диафрагмата, докато фотоапаратът автоматично избира скоростта
на затвора, така че да се получи оптимална експозиция.
За да изберете диафрагма между
минималната и максимална стойност за
обектива, завъртете диска за подкоманди,
докато експонометрите се включат.
Диафрагмата може да бъде заключена в
избраната настройка (0 136).
Диск за подкоманди
A Обективи без процесор (0 284)
Използвайте пръстена за диафрагмата на
обектива, за да настроите диафрагмата. Ако
максималната диафрагма на обектива е
определена чрез използване на елемента
Данни за обектив без процесор в менюто с
настройки (0 218), когато е прикрепен
обектив без процесор, във визьора и
контролния панел ще се покаже текущото
f-число, закръглено до най-близката кръгла
стойност. В противен случай, дисплеят на диафрагмата ще показва само
броя на спиранията (F, с максимална диафрагма визуализирана като FA),
а f-числото трябва да бъде прочетено от пръстена за диафрагмата на
обектива.
130
M: Ръчно
В режим на ръчна експозиция вие управлявате скоростта на затвора
и диафрагмата. Докато експонометрите са включени, завъртете
главния диск за управление, за да изберете скорост на затвора, и
диска за подкоманди за задаване на диафрагма. Скоростта на
затвора може да бъде зададена на „p“ или на стойности между
30 сек и 1/8000 сек, или затворът може да се задържи отворен за
неопределено време за продължителна експозиция (A или %,
0 133). Диафрагмата може да се настрои на стойности между
минималната и максимална стойност за обектива. Използвайте
индикаторите на експозицията, за да проверите експозицията.
Диафрагма
Диск за подкоманди
Скорост на
затвора
Главен диск за управление
Скоростта на затвора и диафрагмата могат да бъдат заключени в
избраната настройка (0 136).
131
A AФ Micro NIKKOR обективи
При условие, че се използва външен експонометър, съотношението на
експозицията трябва да се взема предвид, само когато пръстенът за
диафрагмата на обектива се използва за задаване на диафрагмата.
A Индикатори на експозицията
Индикаторите на експозицията във визьора и контролния панел показват
дали снимката ще бъде слабо експонирана или преекспонирана при
текущите настройки. В зависимост от опцията, избрана за Потребителска
настройка b2 (EV стъпки за контрол на експ., 0 262), недостатъчната
експонираност или преекспонираността се показват на стъпки от 1/3 EV,
1/2 EV или 1 EV. Ако лимитите на експонометричната система са
надхвърлени, дисплеите ще мигат.
Потребителска настройка b2 настроена на 1/3 стъпка
Оптимална
Недостатъчно
Преекспонирана с над
експозиция
експонирана с 1/3 EV
3 EV
Контролен
панел
Визьор
A Вижте също
За информация относно обръщането на индикаторите на експозицията,
така че отрицателните стойности да се показват вдясно, а положителните
стойности вляво, вижте A > Потребителска настройка f7 (Обръщане
посока индикатори, 0 269).
132
Продължителна експозиция (само в режим
M)
Изберете следните скорости на затвора за продължителна
експозиция на движещи се светлини, на звездите, при нощни
пейзажи или фойерверки.
• Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът) (A):
Затворът остава отворен, докато спусъкът е натиснат докрай. За да
предотвратите размазване на изображението, използвайте статив
или опционално безжично дистанционно управление, или кабел
за дистанционно управление (0 295).
• Продължителна ръчна експозиция за зададен период от време (%):
Експозицията започва с натискане на спусъка на фотоапарата,
опционалния кабел за дистанционно управление или на
безжичното дистанционно управление. Затворът остава отворен,
докато бутонът не бъде натиснат за втори път.
Скорост на затвора: A (35-секундна експозиция)
Диафрагма: f/25
1 Подгответе фотоапарата.
Монтирайте фотоапарата върху статив или го поставете върху
стабилна, равна повърхност.
A Продължителна експозиция
Затворете затвора на окуляра на визьора, за да предотвратите
повлияването на снимката от навлизащата във визьора светлина (0 116).
Nikon препоръчва използването на напълно заредена батерия или
опционален захранващ адаптер и конектор за захранването, за да
избегнете спиране на захранването, докато затворът е отворен. Обърнете
внимание, че е възможна появата на шум (ярки петна, произволно
разположени ярки пиксели или мъгла) при продължителна експозиция.
Ярките петна и мъглата могат да бъдат намалени чрез избиране на Вкл. за
Нам. шум при дълга експозиция в менюто за правене на снимки (0 253).
133
2 Изберете режим на експозиция M.
Натиснете бутона I и завъртете диска за управление, докато в
контролния панел не се появи M.
Бутон I
Главен диск за
управление
3 Изберете скорост на затвора.
Докато експонометрите са включени,
завъртете главния диск за управление,
за да изберете скорост на затвора на
Bulb (продължителна ръчна експозиция,
Bulb (продължителна
докато е натиснат спусъкът) (A) или ръчна експозиция, докато
продължителна ръчна експозиция за
е натиснат спусъкът)
зададен период от време (%).
Индикаторите на експозицията не се
появяват, когато е избрано Bulb
(продължителна ръчна експозиция,
докато е натиснат спусъкът) (A) или
продължителна ръчна експозиция за
Продължителна ръчна
експозиция за зададен
зададен период от време (%).
период от време
4 Отворете затвора.
Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът): След
като фокусирате, натиснете докрай спусъка на фотоапарата,
опционалния кабел за дистанционно управление или
безжичното дистанционно управление. Дръжте спусъка
натиснат, докато експозицията приключи.
Продължителна ръчна експозиция за зададен период от време: Натиснете
спусъка докрай.
134
5 Затворете затвора.
Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът):
Свалете пръста си от спусъка.
Продължителна ръчна експозиция за зададен период от време: Натиснете
спусъка докрай.
135
Скорост на затвора и заключване на
диафрагмата
Заключването на скоростта на затвора е налично при режими
автоматичен с приоритет на затвора и ръчен режим на
експозицията, заключване на диафрагмата в автоматичен режим с
приоритет на диафрагмата и ръчен режим на експозицията.
Скоростта на затвора и заключването на диафрагмата не са налични
в режим с автоматична програма на експозицията.
1 Присвояване на скорост на затвора и заключване на
диафрагмата към контролите на фотоапарата.
Присвояване на Скор. затвор и закл. диафраг. към контрол
чрез използване на Потребителска настройка f1 (Присв. потреб.
контрол, 0 268).
2 Заключване на скоростта на затвора и/или диафрагмата.
Скорост на затвора (режими на експозицията S и
M): Натиснете избрания контрол и
завъртете главния диск за управление,
докато във визьора и контролния панел
се появят иконите F.
За да разблокирате скоростта на
затвора, натиснете контрола и
завъртете главния диск за управление, докато иконите F
изчезнат от дисплеите.
Диафрагма (режими на експозицията A и M):
Натиснете избрания контрол и
завъртете диска за подкоманди, докато
във визьора и контролния панел се
появят иконите F.
За да разблокирате диафрагмата,
натиснете контрола и завъртете диска
за подкоманди, докато иконите F изчезнат от дисплеите.
A Вижте също
За информация относно запазването на скоростта на затвора и/или
диафрагмата заключени на избраната стойност, вижте A > Потребителска
настройка f3 (Скор. затвор и закл. диафраг.; 0 268).
136
Заключване на автоматичната експозиция
(АЕ)
Използвайте заключването на автоматичната експозиция, за да
прекомпозирате снимки, след като сте използвали централно
претеглено измерване и точково измерване (0 124) за измерване
на експозицията.
1 Заключване на експозицията.
Позиционирайте обекта в избраната
точка за фокусиране и натиснете
спусъка наполовина. При спусък,
натиснат наполовина, и обект,
позициониран на точката за
фокусиране, натиснете центъра на
спомагателния селектор, за да
заключите експозицията (ако
използвате автоматично фокусиране,
проверете дали индикаторът за фокус I
се показва във визьора).
Спусък
Спомагателен селектор
Докато заключването на експозицията е
активно, във визьора ще се покаже
индикатор AE-L.
2 Прекомпозирайте
снимката.
Докато държите центъра на
спомагателния селектор
натиснат, прекомпозирайте
снимката и снимайте.
137
A Точково измерване
При точково измерване, експозицията ще бъде заключена при измерената
стойност в избраната точка за фокусиране (0 124).
A Коригиране на скорост на затвора и диафрагма
Докато заключването на експозицията е активно, следните настройки могат
да се коригират, без да се променя измерената стойност за експозицията:
Режим на
експозиция
P
S
A
Настройка
Скорост на затвора и диафрагма (гъвкава програма; 0 128)
Скорост на затвора
Диафрагма
Новите стойности могат да бъдат потвърдени във визьора и контролния
панел. Обърнете внимание, че измерването не може да се променя, докато
заключването на експозицията е активно.
A Вижте също
За информация относно използването на спусъка за заключване на
експозицията, вижте A > Потребителска настройка c1 (Спусък AE-L, 0 263).
Ако е избрано Вкл. (полунатиснат), експозицията ще се заключи, когато
спусъкът е натиснат наполовина.
138
Компенсация на експозицията
Компенсацията на експозицията се използва, за да се промени
експозицията от стойността, която е предложена от фотоапарата,
като така снимките стават по-светли или по-тъмни. Тя е найефективна, когато се използва заедно с централно претеглено
измерване или точково измерване (0 124). Изберете от стойности
между –5 EV (недостатъчно експониране) и +5 EV (преекспониране)
на стъпки от 1/3 EV. По принцип, положителните стойности правят
обекта по-светъл, а отрицателните – по-тъмен.
–1 EV
Без компенсация на
експозицията
+1 EV
За да изберете стойност за компенсация на експозицията, натиснете
бутона E и завъртете главния диск за управление, докато желаната
стойност се покаже във визьора или контролния панел.
Бутон E
Главен диск за управление
139
±0 EV
(натиснат бутон E)
–0,3 EV
+2,0 EV
При стойности, различни от ± 0,0, в
центъра на индикатора на експозицията
ще свети 0 (само режим на експозицията
M), и във визьора и контролния панел ще
бъде показана иконата E, след като
освободите бутона E. Текущата стойност
за компенсация на експозицията може да
бъде потвърдена в индикатора на експозицията чрез натискане на
бутона E.
Нормалната експозиция може да бъде възстановена чрез
настройване на компенсацията на експозицията на ±0,0.
Компенсацията на експозицията не се нулира при изключването на
фотоапарата.
A Режим на експозиция M
В режим на експозицията M компенсацията на експозицията влияе само
върху индикатора на експозицията; скоростта на затвора и диафрагмата не
се променят.
A Използване на светкавица
При използване на светкавица компенсацията на експозицията влияе както
върху нивото на светкавицата, така и на експозицията, като променя
яркостта и на главния обект, и на фона. Потребителска настройка e3
(Компенс. експоз. светкавица, 0 266) може да се използва, за да
ограничите ефектите на компенсацията на експозицията само върху фона.
140
A Вижте също
За информация относно:
• Избиране на размера на стъпките, които са на разположение за
компенсация на експозицията, вижте A > Потребителска настройка b3
(Стъпка при комп на експ/свет., 0 262).
• Извършване на настройки на компенсацията на експозицията без
натискането на бутона E, вижте A > Потребителска настройка b4 (Лесна
компенс. експозиция, 0 263).
• Автоматичното променяне на експозицията, нивото на светкавицата,
баланса на бялото или Активния D-Lighting, вижте „Клин“ (0 142).
141
Клин
Клинът променя автоматично експозицията, нивото на
светкавицата, Active D-Lighting (ADL) (Активен D-Lighting) или
баланса на бялото леко при всяко снимане, като „вклинява“
текущата стойност. Изберете в случаи, когато е трудно да се
постигнат правилните настройки и няма време да се проверят
резултатите и да се регулират настройките при всяко снимане, или
да се експериментира с различни настройки за един и същи обект.
Клинът се регулира чрез използване на
опцията Задаване на авто клин в менюто
за правене на снимки, което съдържа
следните опции:
• AE и клин на светкавицата: Фотоапаратът
променя експозицията и нивото на
светкавицата за серия от снимки (0 143).
Обърнете внимание, че клинът на светкавицата е наличен в i-TTL и,
където се поддържа, само в режим на управление на светкавицата
с автоматична диафрагма (qA) (0 189, 288).
• AE клин: Фотоапаратът променя експозицията за серия от снимки.
• Клин на светкавицата: Фотоапаратът променя светкавицата за серия
от снимки.
• Клин баланс бяло: Фотоапаратът създава множество копия на всяка
снимка, всяко с различен баланс на бялото (0 148).
• ADL клин: Фотоапаратът променя Активния D-Lighting в серия от
снимки (0 152).
142
❚❚ Клин на експозицията и на светкавицата
За да промените експозицията и/или нивото на светкавицата за
серия от снимки:
Промяна на
експозицията с: 0 EV
Промяна на
експозицията с: –1 EV
Промяна на
експозицията с: +1 EV
1 Изберете брой снимки.
Докато натискате бутона BKT, завъртете главния диск за
управление, за да изберете броя снимки в последователността
на клина. Броят снимки е показан в контролния панел.
Брой снимки
Бутон BKT
Главен диск за
управление
Индикатор за клина на
експозицията и на
светкавицата
При настройки, различни от нула, се
появява иконата M и в контролния
панел ще се появи индикатор за клина
на експозицията и на светкавицата, а във визьора ще се покаже
BKT.
143
2 Изберете стъпка на експозицията.
Като държите бутона BKT натиснат, завъртете диска за
подкоманди, за да изберете стъпка на експозицията.
Стъпка на експозицията
Бутон BKT
Диск за
подкоманди
При настройки по подразбиране, размерът на стъпката може да
се избере от 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 и 3 EV. Програмите за клин от
0,3 (1/3) EV са изброени по-долу.
Дисплей на контролния панел
Брой снимки
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Ред на клина (EVs)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Обърнете внимание, че за стъпки на експозицията от 2 EV или
повече, максималният брой снимки е 5; ако е избрана по-висока
стойност в Стъпка 1, броят снимки автоматично ще бъде зададен
на 5.
144
3 Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
Фотоапаратът ще променя експозицията и/или
нивото на светкавицата снимка за снимка според избраната
програма за клин. Модификациите на експозицията се добавят
към тези, направени с компенсация на експозицията (0 139).
Докато клинът е активен, във визьора и контролния панел ще се
покаже индикатор за напредъка на клина. След всяка снимка от
индикатора ще изчезва по един сегмент.
Бр. снимки: 3; стъпка: 0,7
Дисплеят след първата снимка
145
❚❚ Отказ на клина
За да откажете клина, натиснете бутона BKT и завъртете главния диск
за управление, докато броят снимки в последователността на клина
не стане нула (r) и M не се визуализира повече. Последната
активна програма ще се възстанови при следващо активиране на
клина. Клинът може да се откаже също и чрез нулиране с натискане
на два бутона (0 209), въпреки че в този случай програмата за клина
няма да се възстанови при следващо активиране на клина.
A Вижте също
За информация относно:
• Избирането на размера на стъпката, вижте A > Потребителска настройка
b2 (EV стъпки за контрол на експ., 0 262).
• Избирането на реда, в който се извършва клинът, вижте A >
Потребителска настройка e7 (Ред на клина, 0 267).
• Избирането на ролята на бутона BKT, вижте A > Потребителска настройка
f1 (Присв. потреб. контрол) > Бутон BKT + y (0 268).
146
A Клин на експозицията и на светкавицата
В режими на серия от снимки с ниска скорост, серия от снимки с висока
скорост и тихо продължително освобождаване, снимането ще спре на пауза,
след като броят снимки, посочен в програмата за клина, бъде заснет.
Снимането ще се възобнови следващия път, когато спусъкът бъде натиснат.
Ако картата с памет се запълни преди да бъдат направени всички снимки от
поредицата, снимането може да бъде подновено от следващата снимка от
поредицата, след като картата с памет е била сменена или са били изтрити
снимки, за да се направи място на картата с памет. Ако фотоапаратът бъде
изключен преди да бъдат направени всички снимки от поредицата, клинът
ще се възобнови от следващата снимка от поредицата, когато фотоапаратът
е включен.
A Клин на експозицията
Фотоапаратът модифицира експозицията чрез промяна на скоростта на
затвора и диафрагмата (режим с автоматична програма), диафрагмата
(автоматичен с приоритет на затвора) или скоростта на затвора
(автоматичен режим с приоритет на диафрагмата, ръчен режим на
експозиция). Ако е избрано Вкл. за Настройки на ISO чувствителност >
Авт. настр. ISO чувствит. (0 121) в режими P, S и A, фотоапаратът
автоматично ще промени ISO чувствителността за оптимална експозиция,
когато лимитите на системата за експозиция на фотоапарата бъдат
надвишени; в режим M фотоапаратът първо ще използва автоматичната
настройка за ISO чувствителност, за да направи експозицията възможно
най-близка до оптималната, и след това ще я вклини чрез промяна на
скоростта на затвора. Потребителска настройка e6 (Автоматичен клин
(режим M), 0 267) може да се използва за промяна как фотоапаратът
изпълнява клина на експозицията и на светкавицата в ръчен режим на
експозиция. Клинът може да се извършва чрез промяна на нивото на
светкавицата заедно със скоростта на затвора и/или диафрагмата, или като
се променя само нивото на светкавицата.
147
❚❚ Клин на баланса на бялото
Фотоапаратът създава множество копия на всяка снимка, всяко с
различен баланс на бялото.
1 Изберете брой снимки.
Докато натискате бутона BKT, завъртете главния диск за
управление, за да изберете броя снимки в последователността
на клина. Броят снимки е показан в контролния панел.
Брой снимки
Бутон BKT
Главен диск за
управление
Индикатор за клин
баланс бяло
При настройки, различни от нула, се
появява иконата W и в контролния
панел ще се появи индикатор за клина
на баланса на бялото, а във визьора ще се покаже BKT.
148
2 Изберете стъпка за баланс на бялото.
Като натискате бутона BKT, завъртете диска за подкоманди, за да
изберете настройка на баланса на бялото. Всяка стъпка е
приблизително равна на 5 mired (единица за измерване на
цветна температура).
Стъпка на баланса на
бялото
Бутон BKT
Диск за
подкоманди
Изберете от стъпка от 1 (5 mired), 2 (10 mired) или 3 (15 mired). Повисоки стойности B съответстват на увеличени количества син,
по-високи стойности A – на увеличени количества кехлибарен
(0 161). Програмите с клин със стъпка от 1 са изброени по-долу.
Дисплей на контролния панел
0
3
3
2
2
3
5
Стъпка на
баланса на
бялото
1
1B
1A
1B
1A
1 A, 1 B
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
Брой
снимки
Ред на клина
0
0/1 B/2 B
0/2 A/1 A
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
0/2 A/1 A/1 B/2 B
0/3 A/2 A/1 A/1 B/
2 B/3 B
0/4 A/3 A/2 A/
1 A/1 B/2 B/3 B/4 B
149
3 Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
Всяка снимка ще бъде обработена за създаване на
броя на копията, посочени в програмата за клин, и за всяко копие
ще има различен баланс на бялото. Модификациите на баланса
на бялото се прибавят към регулирането на баланса на бялото,
направено с фина настройка на баланса на бялото.
Ако броят снимки в програмата за
клина е по-голям от броя на
оставащите експозиции за запис,
n и иконата на повлияната карта
ще светнат в контролния панел, във
визьора ще се появи мигаща икона
j и освобождаването на затвора ще
бъде деактивирано. Снимането може
да започне след поставяне на нова
карта с памет.
150
❚❚ Отказ на клина
За да откажете клина, натиснете бутона BKT и завъртете главния диск
за управление, докато броят снимки в последователността на клина
не стане нула (r) и W не се визуализира повече. Последната
активна програма ще се възстанови при следващо активиране на
клина. Клинът може да се откаже също и чрез нулиране с натискане
на два бутона (0 209), въпреки че в този случай програмата за клина
няма да се възстанови при следващо активиране на клина.
A Клин на баланса на бялото
Клинът на баланса на бялото не е наличен при качество на изображенията
NEF (RAW). Избирането на опцията NEF (RAW) или NEF (RAW) + JPEG отменя
клина на баланса на бялото.
Клинът на баланса на бялото влияе само върху цветната температура (оста
кехлибарен-син в дисплея за фината настройка на баланса на бялото,
0 161). По оста зелен-пурпурен не се правят корекции.
В режим самоснимачка броят на копията, посочен в програмата за клин, се
задава при всяко освобождаване на затвора, независимо от опцията,
избрана за Потребителска настройка c3 (Самоснимачка) > Брой снимки
(0 264).
Ако фотоапаратът бъде изключен, докато индикаторът за достъп до картата
с памет свети, фотоапаратът ще се изключи, само след като всички снимки от
поредицата бъдат записани.
151
❚❚ ADL клин
Фотоапаратът променя Активния D-Lighting в серия експозиции.
1 Изберете брой снимки.
Докато натискате бутона BKT, завъртете главния диск за
управление, за да изберете броя снимки в последователността
на клина. Броят снимки е показан в контролния панел.
Брой снимки
Бутон BKT
Главен диск за
управление
Индикатор за ADL клин
При настройки, различни от нула, в контролния панел се появява
иконата d и индикатор за ADL клина, а във визьора ще се
покаже BKT. Изберете два кадъра, за да направите една снимка с
изключен Активен D-Lighting и друга с избрана стойност.
Изберете три до пет снимки, за да направите серия от снимки с
Активен D-Lighting настроен на Изкл., Ниско и Нормално (три
снимки), Изкл., Ниско, Нормално и Високо (четири снимки) или
Изкл., Ниско, Нормално, Високо и Свръхвисоко (пет снимки).
Ако избирате повече от две снимки, продължете към Стъпка 3.
152
2 Изберете Активен D-Lighting.
Като държите бутона BKT натиснат, завъртете диска за
подкоманди, за да изберете Активен D-Lighting.
Бутон BKT
Диск за подкоманди
Активен D-Lighting е показан в контролния панел.
Дисплей на контролния панел
ADL
Y Автоматично
Z Свръхвисоко
P Високо
Q Нормално
R Ниско
153
3 Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
Фотоапаратът ще променя Активния D-Lighting
снимка за снимка според избраната програма за клин. Докато
клинът е активен, в контролния панел ще се покаже индикатор за
напредъка на клина. След всяка снимка от индикатора ще
изчезва по един сегмент.
Бр. снимки: 3
154
Дисплеят след първата снимка
❚❚ Отказ на клина
За да откажете клина, натиснете бутона BKT и завъртете главния диск
за управление, докато броят снимки в последователността на клина
не стане нула (r) и d не се визуализира повече. Последната
активна програма ще се възстанови при следващо активиране на
клина. Клинът може да се откаже също и чрез нулиране с натискане
на два бутона (0 209), въпреки че в този случай програмата за клина
няма да се възстанови при следващо активиране на клина.
A ADL клин
В режими на серия от снимки с ниска скорост, серия от снимки с висока
скорост и тихо продължително освобождаване, снимането ще спре на пауза,
след като броят снимки, посочен в програмата за клина, бъде заснет.
Снимането ще се възобнови следващия път, когато спусъкът бъде натиснат.
Ако картата с памет се запълни преди да бъдат направени всички снимки от
поредицата, снимането може да бъде подновено от следващата снимка от
поредицата, след като картата с памет е била сменена или са били изтрити
снимки, за да се направи място на картата с памет. Ако фотоапаратът бъде
изключен преди да бъдат направени всички снимки от поредицата, клинът
ще се възобнови от следващата снимка от поредицата, когато фотоапаратът
е включен.
155
Баланс на бялото
Опции за баланса на бялото
Балансът на бялото гарантира, че цветовете няма да се повлияят от
цвета на източника на светлина. За повечето източници на светлина
се препоръчва автоматичен баланс на бялото. Ако желаните
резултати не могат да бъдат постигнати с автоматичен баланс на
бялото, изберете опция от списъка по-долу или използвайте
потребителска настройка за баланса на бялото.
Опция (Цветна темп. *)
v Автоматично
Запаз. на бяло (ред. топл. цв.;
3500–8000 K)
Нормален (3500–8000 K)
Запазв. топли цветове освет.
(3500–8000 K)
естествена светлина
D Aвтом.
(4500–8000 K)
J
156
Осв. от лампа наж. жичка (3000 K)
Описание
Балансът на бялото се настройва
автоматично за оптимални
резултати при повечето източници
на светлина. За най-добри резултати
използвайте обективи тип G, E или D.
Ако светкавица, предлагана като
опция, сработи, резултатите се
коригират по съответния начин.
Цветната температура може да бъде
видяна в дисплея с информацията за
възпроизвеждане след снимане
(0 229).
Балансът на бялото се регулира за
естествена светлина, като създава
цветове близки до тези, забелязвани
с невъоръжено око.
Използвайте при осветление от
лампа с нажежаема жичка.
Опция (Цветна темп. *)
I
Описание
Флуоресцентно осветление
Използвайте с:
Натриеви лампи (2700 K)
• Натриеви лампи (намират се в
местата за спорт).
Топло бяло флуоресц. осв. (3000 K)
• Топло бяло флуоресц. осв.
Бяло флуоресцентно осв. (3700 K)
• Бяло флуоресцентно осв.
Хладно бяло флуоресц. осв. (4200 K)
• Хладно бяло флуоресц. осв.
Дневно бяло флуоресц. осв. (5000 K)
• Бяло флуоресцентно осв.
Дневно флуоресцентно осв. (6500 K)
• Дневно флуоресцентно осв.
• Източници на светлина с висока
цветна температура (например,
живачни лампи).
Използвайте за обекти, осветени от
H Пряка слънчева светлина (5200 K) пряка слънчева светлина.
Използвайте със светкавици,
N Светкавица (5400 K)
предлагани като опция.
Използвайте през деня при облачно
G Облачно небе (6000 K)
небе.
Използвайте през деня при обекти в
M Сянка (8000 K)
сянка.
Избор на цветна температура
Изберете цветна температура от
K (2500–10 000 K)
списък със стойности (0 163).
Използвайте обект, източник на
светлина или съществуваща снимка
L Ръчна потребит. настройка
като ориентир за баланса на бялото
(0 165).
* Всички стойности са приблизителни и не отразяват фината настройка (ако е приложимо).
Високотемп. живачна лампа (7200 K)
157
Балансът на бялото може да бъдат избран чрез натискане на бутона
U и завъртане на главния диск за управление, докато желаната
настройка се покаже в контролния панел.
Бутон U
Главен диск за
управление
Когато е избрано v (Автоматично) или I (Флуоресцентно
осветление), можете да избирате допълнителна опция чрез
натискане на бутона U и завъртане на диска за подкоманди.
Бутон U
158
Диск за
подкоманди
A Менютата за снимане
Балансът на бялото може да се регулира и чрез опцията Баланс на бялото в
менюто за правене на снимки или заснемане на видео (0 252, 257), която
може да се използва и за фина настройка на баланса на бялото (0 161) или
за измерване на стойност за потребителска настройка на баланс на бялото
(0 165).
A v („Автоматично“)
v (Автоматично) предлага избор от v0 (Запаз. на бяло (ред. топл.
цв.)), v1 (Нормален) и v2 (Запазв. топли цветове освет.). v0 (Запаз.
на бяло (ред. топл. цв.) прави белия цвят, записан при осветление от лампа
с нажежаема жичка, да изглежда бял, докато v2 (Запазв. топли цветове
освет. запазва топлите нюанси, които обикновено възприемаме при
осветление от лампа с нажежаема жичка.
A D („Aвтом. естествена светлина“)
D (Aвтом. естествена светлина) може да не произведе желаните
резултати при изкуствена светлина. Изберете v (Автоматично) или
опция, която отговаря на източника на светлина.
A Светкавици за студио
v (Автоматично) може да не доведе до желаните резултати с големи
светкавици за студио. Използвайте потребителска настройка за баланс на
бялото или настройте баланса на бялото на N (Светкавица) и използвайте
фината настройка, за да регулирате баланса на бялото.
A Вижте също
За информация относно промяна на баланса на бялото, за да „вклините“
текущата стойност, вижте „Клин“ (0 142).
159
A Цветна температура
Възприеманият цвят на източника на светлина е различен за различните
хора, като зависи и от други условия. Цветната температура е обективна
мярка за цвета на източника на светлина, която се определя с оглед на
температурата, до която даден предмет трябва да бъде нагрят, за да започне
да излъчва светлина със същите дължини на вълните. Белите източници на
светлина с цветна температура от порядъка на 5000–5500 K изглеждат бели,
докато източниците на светлина с по-ниска цветна температура, като
лампите с нажежаема жичка, изглеждат леко жълти или червени. Източници
на светлина с по-висока цветна температура имат син оттенък.
„По-топли“ (по-червени) цветове
3000
q
w
4000
e
r
„По-студени“ (по-сини) цветове
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
q I (натриеви лампи): 2700 K
w J (осв. от лампа наж. жичка)/I (топло бяло флуоресц. осв.): 3000 K
e I (бяло флуоресцентно осв.): 3700 K
r I (хладно бяло флуоресц. осв.): 4200 K
t I (дневно бяло флуоресц. осв.): 5000 K
y H (пряка слънчева светлина): 5200 K
u N (светкавица): 5400 K
i G (облачно небе): 6000 K
o I (дневно флуоресцентно осв.): 6500 K
!0 I (високотемп. живачна лампа): 7200 K
!1 M (сянка): 8000 K
Обърнете внимание: Всички стойности са приблизителни.
160
Фина настройка на баланса на бялото
При настройки, различни от K (Избор на цветна температура),
балансът на бялото може да бъде „фино настроен“, за да се
компенсират вариации в цвета на източника на светлина или
нарочно да се добави дадена цветова отсянка към изображението.
1 Покажете опциите за фина настройка.
Маркирайте опция за баланс на бялото и
натиснете 2 (ако се показва подменю,
изберете желаната опция и натиснете 2
отново, за да се покажат опциите за
фина настройка; за информация
относно ръчната потребителска
настройка за фина настройка на баланса на бялото, вижте „Фина
настройка на ръчната потребителска настройка на баланса на
бялото“ 0 174).
2 Фина настройка на баланса на бялото.
Координати
Използвайте мултиселектора за фина
настройка на баланса на бялото.
Балансът на бялото може да бъде фино
настроен на ос кехлибарен (A) – син (B) в
стъпки от 0,5 и ос зелен (G) – пурпурен
(M) в стъпки от 0,25. Хоризонталната ос
(кехлибарен-син) съответства на цветна
Настройване
температура, докато вертикалната ос
(зелен-пурпурен) има подобен ефект
към съответните филтри за color compensation (CC) (компенсация
на цветовете). Хоризонталната ос е разделена на стъпки,
еквивалентни на около 5 mired (единица за измерване на цветна
температура), вертикалната ос на стъпки от около 0,05 единици
за дифузна плътност.
161
3 Натиснете J.
Натиснете J за запазване на
настройките и връщане към менюто за
правене на снимки. Ако балансът на
бялото е фино настроен, в контролния
панел ще се покаже звездичка („U“).
A Фина настройка в live view
За да настроите фино баланса на бялото по време на live view (преглед в
реално време), задръжте бутона U натиснат, докато използвате
мултиселектора. Натиснете 4 или 2 за Amber–Blue и (кехлибарен-син) 1
или 3 за Green–Magenta (зелен-пурпурен).
Бутон U
A Фина настройка на баланса на бялото
Цветовете по осите за фина настройка са относителни, не абсолютни.
Например, преместването на курсора на B (синьо), когато за баланс на
бялото е избрана „топла“ настройка като J (Осв. от лампа наж. жичка), ще
направи снимките леко „по-студени“, но всъщност няма да ги направи сини.
A „Mired“ (единица за измерване на цветна температура)
Всяка промяна в цветната температура създава по-голяма разлика в цвета
при ниски цветни температури в сравнение с по-високи стойности на
цветни температури. Например, промяна от 1000 K създава много по-голяма
промяна в цвят при 3000 K, отколкото при 6000 К. Mired (единица за
измерване на цветна температура), изчислен като се умножи обратната
стойност на цветната температура по 10 6, е измерване на цветната
температура, което отчита подобна вариация, и поради тази причина е
единица, която се използва във филтрите за компенсация на цветната
температура. Например:
• 4000 K – 3000 K (разлика от 1000 K) = 83 mired
• 7000 K – 6000 K (разлика от 1000 K) = 24 mired
162
Избор на цветна температура
Следвайте стъпките по-долу, за да изберете цветна температура,
когато K (Избор на цветна температура) е избрано за баланс на
бялото.
D Изберете цветна температура
Имайте предвид, че желаните резултати няма да бъдат получени със
светкавица или флуоресцентно осветление. Изберете N (Светкавица) или
I (Флуоресцентно осветление) за тези източници. За други източници на
светлина направете пробна снимка, за да определите дали избраната
стойност е подходяща.
❚❚ Менюто на баланса на бялото
Цветната температура може да бъде избрана чрез опцията Баланс
на бялото в менюто за правене на снимки. Въведете стойности за
осите кехлибарен-син и зелен-пурпурен, както е описано по-долу.
1 Изберете Избор на цветна температура.
Изберете Баланс на бялото в менюто за правене на снимки, след
това маркирайте Избор на цветна температура и натиснете 2.
2 Изберете стойности за осите кехлибарен-син и зеленпурпурен.
Натиснете 4 или 2, за да маркирате цифри на оста кехлибарен
(A) - син (B) или на оста зелен (G) - пурпурен (M) и натиснете 1 или
3 за промяна.
Стойност за оста
кехлибарен (A) – син (B)
Стойност за оста зелен
(G) – пурпурен (M)
163
3 Натиснете J.
Натиснете J за запазване на промените
и връщане към менюто за правене на
снимки. Ако е избрана стойност,
различна от 0 за оста зелен (G) –
пурпурен (M), в контролния панел ще се покаже звездичка („U“).
❚❚ Бутонът U
Когато е избрано K (Избор на цветна температура), бутонът U
може да се използва за избор на цветна температура, въпреки че е
само за оста кехлибарен (A) – син (B). Натиснете бутона U и
завъртете диска за подкоманди, докато желаната стойност се появи
в контролния панел (настройките се правят в mired (единица за
измерване на цветна температура); 0 162). За да въведете цветна
температура директно, натиснете бутона U и натиснете 4 или 2,
за да маркирате цифра, и натиснете 1 или 3 за промяна.
Бутон U
164
Диск за
подкоманди
Ръчна потребителска настройка
Ръчната потребителска настройка се използва за записване и за
връщане на потребителските настройки за баланса на бялото при
снимане под смесено осветление или за компенсиране на
източниците на светлина със силна цветова отсянка. Фотоапаратът
може да запамети до шест стойности за потребителска настройка на
баланса на бялото в настройки d-1 до d-6. Има два налични метода за
задаване на потребителска настройка на баланса на бялото:
Метод
Директно измерване
Копирайте от вече
направена снимка
Описание
Обект с неутрален сив или бял цвят се поставя при
осветлението, което ще бъде използвано при
финалната снимка, и балансът на бялото се измерва от
фотоапарата (0 166). По време на live view (0 37, 59)
балансът на бялото може да бъде измерен в избрани
части от кадъра (точков баланс на бялото, 0 169).
Балансът на бялото се копира от снимка на карта с
памет (0 172).
A Потребителски настройки на баланса на бялото
Промените в потребителските настройки на баланса на бялото са
приложими за всички набори от настройки в менюто за правене на снимки
(0 250).
165
Снимане с визьор
1 Осветете референтен предмет.
Поставете неутрален сив или бял предмет под осветлението,
което ще се използва във финалната снимка. При настройки за
студио като референтен предмет може да се използва
стандартна сива карта. Имайте предвид, че експозицията
автоматично се увеличава с 1 EV при измерването на баланса на
бялото; в режим на експозицията M настройте експозицията така,
че индикаторът на експозицията да показва ±0 (0 132).
2 Настройте баланса на бялото на L (Ръчна потребит.
настройка).
Натиснете бутона U и завъртете диска за управление, докато в
контролния панел не се появи L.
Бутон U
Главен диск за
управление
A Измерване на баланса на бялото в ръчна потребителска настройка (снимане с визьор)
Ръчната потребителска настройка на баланса на бялото не може да бъде
измерена по време на снимане на филм през интервал, докато снимате HDR
снимка или многократна експозиция.
166
3 Изберете потребителска настройка.
Натиснете бутона U и завъртете диска за подкоманди, докато
желаната потребителска настройка на баланса на бялото (d-1 до
d-6) се появи в контролния панел.
Бутон U
Диск за
подкоманди
4 Изберете режим за директно
измерване.
Освободете бутона U за кратко и
след това натиснете бутона, докато
иконата L в контролния панел
започне да мига. Мигащо D също
ще се покаже във визьора.
5 Измерете баланса на бялото.
Секундите преди индикаторите да спрат да мигат,
кадрирайте референтния предмет, така че да
запълни визьора и натиснете спусъка докрай.
Фотоапаратът ще измери стойност за баланса на
бялото и ще я запази в потребителската настройка, избрана в
Стъпка 3. Няма да се запише снимка; балансът на бялото може да
бъде измерен точно, дори когато фотоапаратът не е на фокус.
167
6 Проверка на резултатите.
Ако фотоапаратът е успял да измери
стойността за баланса на бялото, в
контролния панел ще светне C, а
визьорът ще покаже светещо a.
Натиснете спусъка наполовина за
изход към режим на снимане.
Ако осветлението е недостатъчно или
пък е твърде ярко, е възможно
фотоапаратът да не успее да измери
баланса на бялото. Мигащо b a ще
се появи в контролния панел и
визьора. Натиснете спусъка
наполовина, за да се върнете към
Стъпка 5 и измерете баланса на
бялото отново.
D Режим директно измерване
Ако не се извършат действия по време на снимането с визьор, докато
екраните мигат, режимът на директно измерване ще приключи след
периода от време, избран за Потребителска настройка c2 (Таймер за
готовност, 0 263).
A Защитени потребителски настройки
Ако текущата потребителска настройка е защитена, (0 174), 3 ще светне в
контролния панел и визьора, ако се опитате да измерите нова стойност.
A Изберете потребителска настройка
Избирането на Ръчна потребит. настройка за
опцията Баланс на бялото в менюто за правене
на снимки показва потребителската настройка
за баланс на бялото; маркирайте потребителска
настройка и натиснете J. Ако в момента не
съществува стойност за избраната
потребителска настройка, балансът на бялото
ще бъде настроен на 5200 K, същият като при
Пряка слънчева светлина.
168
Live view (точков баланс на бялото)
По време на live view (0 37, 59), балансът на бялото може да бъде
измерен в избрана част от кадъра, елиминирайки необходимостта
да се подготвя референтен предмет и да се сменят обективите по
време на телефото снимане.
1 Натиснете бутона a.
Огледалото ще се повдигне и на дисплея на фотоапарата ще се
покаже изгледът през обектива.
2 Настройте баланса на бялото на L (Ръчна потребит.
настройка).
Натиснете бутона U и завъртете главния диск за управление,
докато на дисплея не се появи L.
Бутон U
Главен диск за
управление
169
3 Изберете потребителска настройка.
Натиснете бутона U и завъртете диска за подкоманди, докато
желаната потребителска настройка на баланса на бялото (d-1 до
d-6) се появи в дисплея.
Бутон U
Диск за
подкоманди
4 Изберете режим за директно
измерване.
Освободете бутона U за кратко и след
това натиснете бутона, докато иконата
L в дисплея започне да свети. Целта на
точковия баланс на бялото (r) ще се
покаже в избраната точка за
фокусиране.
5 Позиционирайте целта върху бяла или сива област.
Докато L свети на дисплея,
използвайте мултиселектора, за да
позиционирате r върху бяла или сива
част от обекта. Натиснете бутона X, за да
увеличите областта около целта за попрецизно позициониране. Можете също
да измерите баланса на бялото на друго
място в кадъра като докоснете обекта на дисплея, в който случай
няма нужда да натискате центъра на мултиселектора или
спусъка, както е описано в Стъпка 6.
170
6 Измерете баланса на бялото.
Натиснете центъра на мултиселектора
или натиснете спусъка докрай, за да
измерите баланса на бялото. Времето,
налично за измерване на баланса на
бялото, е времето, избрано за
Потребителска настройка c4 (Време
автомат. изкл. дисплей) > Live view
(0 264).
Ако фотоапаратът не може да измери
баланса на бялото, ще се появи
съобщение. Изберете нова цел за
баланса на бялото и повторете процеса
от Стъпка 5.
7 Изход от режима за директно измерване.
Натиснете бутона U за изход от режима за директно измерване.
Потребителските настройки за баланс
на бялото могат да бъдат видени чрез
избирането на Ръчна потребит.
настройка за Баланс на бялото в
менюто за правене на снимки или в
менюто за заснемане на видео.
Позицията на целите, използвани за
измерване на потребителската настройка на баланса на бялото,
се показва в потребителските настройки, записани по време на
live view (преглед в реално време).
D Измерване на баланса на бялото в ръчна потребителска настройка (live view)
Ръчната потребителска настройка на баланса на бялото не може да бъде
измерена, докато HDR експозицията е активирана (0 182), или когато Няма
е избрано за Показв. баланс на бяло в live view в менюто на бутона i
(0 45).
171
Управление на потребителските настройки
❚❚ Копиране на баланса на бялото от снимка
Следвайте стъпките по-долу, за да копирате стойността за баланса
на бялото от съществуваща снимка на избрана потребителска
настройка.
1 Изберете Ръчна потребит. настройка.
Изберете Баланс на бялото в менюто за
правене на снимки, след това
маркирайте Ръчна потребит.
настройка и натиснете 2.
2 Изберете местоназначение.
Маркирайте предварително зададеното
местоназначение (d-1 до d-6) и
натиснете центъра на мултиселектора.
3 Изберете Избор на изображение.
Маркирайте Избор на изображение и
натиснете 2.
172
4 Маркирайте изходно изображение.
Маркирайте изходното изображение. За
да разгледате маркираното
изображение на цял екран, натиснете и
задръжте бутона X.
За да разгледате изображения на други
места, натиснете W (M) и изберете
желаната карта и папка (0 224).
5 Копирайте баланса на бялото.
Натиснете J, за да копирате стойността на баланса на бялото на
маркираната снимка към избраната потребителска настройка.
Ако маркираната снимка има коментар (0 273), коментарът ще
бъде копиран към коментара за избраната потребителска
настройка.
173
A Потребителска настройка за фина настройка на баланса на бялото
Избраната потребителска настройка може да се
настрои фино чрез избирането на Фина
настройка и настройване на баланса на бялото,
както е описано във „Фина настройка на
баланса на бялото“ (0 161).
A Редактиране на коментар
За да въведете описателен коментар до 36 знака
за текущата потребителска настройка за баланс
на бялото, изберете Редактиране на коментар
в менюто за ръчна потребителска настройка на
баланса на бялото и въведете коментар (0 273).
A Защита
За да защитите текущата потребителска
настройка за баланс на бялото, изберете
Защита в менюто за ръчна потребителска
настройка на баланса на бялото, след това
маркирайте Вкл. и натиснете J. Защитените
потребителски настройки не могат да бъдат
модифицирани и опциите Фина настройка и
Редактиране на коментар не могат да се
използват.
174
Подобрение на изображението
Picture Controls
Избиране на Picture Control
Изберете Picture Control според обекта или типа сцена.
Опция
Описание
Фотоапаратът автоматично регулира нюансите и
тоновете въз основа на Picture Control Стандартна
обработка. Тенът на портретните обекти ще изглежда
по-мек и елементи като зеленина и небе при снимки на
открито ще са по-ярки, в сравнение със снимки,
направени с Picture Control Стандартна обработка.
Стандартна обработка за балансирани резултати.
Препоръчва се за повечето ситуации.
Минимална обработка за естествени резултати.
Изберете за снимки, които по-късно ще бъдат
обработени или ретуширани.
Снимките се обработват за постигане на ярък,
фотопечатен ефект. Изберете за снимки, които
акцентират върху основните цветове.
n
Автоматично
Q
Стандартна
обработка
R
Неутрален
S
Ярък
T
Монохромно
изображение
За правене на монохромни снимки.
o
Портрет
Обработване на портрети за постигане на естествена
текстура и завършеност на кожата.
p
Пейзаж
За ярки пейзажи и градски изгледи.
q
Равни
Детайлите се запазват при широк обхват на тона, от
силно осветените елементи до сенките. Изберете за
снимки, които по-късно ще бъдат детайлно обработени
или ретуширани.
175
1 Натиснете L (Z/Q).
Ще се покаже списък от Picture Controls.
Бутон L (Z/Q)
2 Избиране на Picture Control.
Маркирайте желания Picture Control и
натиснете J.
A Потребителски Picture Controls
Потребителски Picture Controls се създават с модифициране на
съществуващи Picture Controls чрез използване на опцията Управление на
Picture Control в менюто за правене на снимки или заснемане на видео
(0 252, 258). Потребителските Picture Controls могат да бъде запазени на
карта с памет за споделяне с други фотоапарати от същия модел и
съвместим софтуер.
A Индикатор за Picture Control
Текущият Picture Control е показан на екрана с
информация, когато бутонът R е натиснат.
A Менютата за снимане
Picture Controls също могат да бъдат избрани чрез използване на опцията
Задаване на Picture Control в менюто за правене на снимки или заснемане
на видео (0 252, 257).
176
Модифициране на Picture Controls
Съществуващите потребителски настройки или потребителски
Picture Controls (0 176) могат да бъдат модифицирани според
сцената или творческото намерение на потребителя. Изберете
балансирана комбинация от настройки с помощта на Бърза
настройка или направете ръчни корекции на индивидуални
настройки.
1 Избиране на Picture Control.
Маркирайте желания Picture Control в
списъка на Picture Control (0 175) и
натиснете 2.
2 Регулиране на настройки.
Натиснете 1 или 3, за да маркирате
желаната настройка, и натиснете 4 или
2, за да изберете стойност със стъпка от
1 или завъртете диска за подкоманди, за
да изберете стойност със стъпки от 0,25
(0 178; наличните опции варират
според избрания Picture Control). Повторете тази стъпка, докато
всички настройки са коригирани или изберете потребителска
комбинация от настройки чрез маркиране на Бърза настройка
и натискане на 4 или 2. Настройките по подразбиране може да
бъдат възстановени чрез натискане на бутона O (Q).
3 Натиснете J.
A Модификации на оригиналните Picture Controls
Picture Controls, които са били модифицирани от
настройки по подразбиране, са маркирани със
звездичка („U“) в менюто Задаване на Picture
Control.
177
❚❚ Настройки на Picture Control
Опция
Ръчни настройки
Описание
Намаляване или усилване на ефекта на избрания Picture
Control (обърнете внимание, че това нулира всички ръчни
Бърза настройка
настройки). Не е налично с потребителски Picture Controls
(0 176).
Управление на остротата на очертанията. Изберете A, за да
Рязкост
коригирате рязкостта автоматично според типа сцена.
Регулирайте яснотата ръчно или изберете A, за да позволите
фотоапаратът да регулира яснотата автоматично. В
Яснота
зависимост от сцената, около ярки обекти могат да се появят
сенки или да се появят ореоли около тъмни предмети при
някои настройки. Яснотата не е приложима при филми.
Регулирайте контраста ръчно или изберете A, за да
Контраст
позволите фотоапаратът да го регулира автоматично.
Увеличете или намалете яркостта без загуба на детайлност в
Яркост
светлите зони или сенките.
Управление на свежестта на цветовете. Изберете A, за да
Наситеност
коригирате наситеността автоматично според типа сцена.
Нюанс
Регулирайте нюанса.
Филтърни
Симулиране на ефекта на цветовите филтри върху
ефекти
монохромни снимки (0 179).
Избиране на нюансите, използвани при монохромни снимки
Тониране
(0 179).
A Picture Control „n Автоматично“
Ако n Автоматично е избрано за Задаване
на Picture Control, настройките могат да бъдат
регулирани в диапазона A-2 до A+2. Въртенето
на диска за подкоманди няма ефект.
D „A“ (Автоматично)
Резултатите за автоматична рязкост, яснота, контраст и наситеност зависят
от експозицията и позицията на обекта в кадъра. За най-добри резултати
използвайте обективи тип G, E или D.
178
A Превключване между ръчно и автоматично
Натиснете бутона X, за да превключите напред
или назад между ръчни и автоматични (A)
настройки за рязкост, яснота, контраст и
наситеност.
A Предишни настройки
Индикаторът j под показваната стойност в
менюто за настройки на Picture Control показва
предишната стойност на настройката.
Използвайте това за справка при регулиране на
настройките.
A Филтърни ефекти (само за монохромни изображения)
Опциите в това меню симулират ефекта на цветовите филтри върху
монохромните снимки. Налични са следните филтърни ефекти:
Опция
Y Жълт
O Оранжев
R Червен
G Зелен
Описание
Усилва контраста. Може да се използва за намаляване на
яркостта на небето при заснемане на пейзажни снимки.
Оранжевият цвят дава повече контраст от жълтия, а
червеният – повече от оранжевия.
Омекотява тоновете на кожата. Може да се използва за
портрети.
A Тониране (само за монохромни изображения)
Натискането на 3 при избрано Тониране
показва опциите за наситеност. Натиснете 4
или 2, за да регулирате наситеността.
Управлението на наситеността не е налично,
когато е избрано B&W (Черно-бяло).
A Контроли чрез докосване
Натискането на индикатора показва контролите
чрез докосване, които могат да се използват за
регулиране на настройките за Picture Control.
179
Запазване на детайлност в силно
осветените елементи и сенките
Активен D-Lighting
Активният D-Lighting запазва детайлите в силно осветените
елементи и сенките за създаване на снимки с естествен контраст.
Използвайте при висококонтрастни сцени, например когато
снимате ярко осветен външен изглед през врата или прозорец, или
когато снимате обекти на сянка в слънчев ден. Най-ефективно е,
когато се използва с матрично измерване (0 124).
Активен D-Lighting изключен
Активен D-Lighting: Y
Автоматично
A „Активен D-Lighting“ срещу „D-Lighting“
Опцията Активен D-Lighting в менюто за правене на снимки и заснемане на
филми настройва експозицията преди снимане, за да се оптимизира
динамичния диапазон, докато опцията D-Lighting в менюто за ретуширане
(0 278) прави сенките в изображенията по-светли след снимане.
D Активен D-Lighting
Шум (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии) може да се
появи на снимките, които са направени с Активен D-Lighting. При някои
обекти може да са видими неравномерни сенки. Активният D-Lighting не е
приложим при висока ISO чувствителност (Hi 0,3–Hi 2).
180
Използване на Активен D-Lighting:
1 Изберете Активен D-Lighting.
Маркирайте Активен D-Lighting в
менюто за правене на снимки и
натиснете 2.
2 Изберете опция.
Маркирайте желания Picture Control и
натиснете J. Ако е избрано Y
Автоматично, фотоапаратът
автоматично ще регулира Активния
D-Lighting според условията на снимане
(в режим на експозиция M, но Y
Автоматично е равно на Q Нормално).
A Активен D-Lighting и филми
Ако Същ. като настр. за снимки е избрано за Активен D-Lighting в менюто
за заснемане на видео и Автоматично е избрано в менюто за правене на
снимки, филмите ще се заснемат с настройка, еквивалентна на Нормално.
Активният D-Lighting не е приложим при размер на кадъра от 1920 × 1080
(забавени движения) и 3840 × 2160.
A Вижте също
За информация относно промяната на Активния D-Lighting в поредица от
снимки, вижте „Клин“ (0 142).
181
Висок динамичен диапазон (HDR)
Използван при обекти с висок контраст, High Dynamic Range
(високият динамичен диапазон (HDR)) запазва детайлите при силно
осветените елементи и сенки като комбинира две снимки,
направени при различна експозиция. HDR е най-ефективен, когато
се използва с матрично измерване (0 124; с точково или централно
претеглено измерване и обектив без процесор, като разликата в
експозицията на Автоматично е равна на около 2 EV). Не може да се
комбинира с някои функции на фотоапарата, включително запис на
NEF (RAW), светкавица (0 187), клин (0 142), многократна
експозиция, преместване на фокуса, серия снимки през интервал и
скорости на затвора от A и %.
+
Първа експозиция
(по-тъмно)
Втора експозиция
(по-светло)
1 Изберете HDR (висок динам.
диапазон).
Маркирайте HDR (висок динам.
диапазон) в менюто за правене на
снимки и натиснете 2.
182
Комбинирано HDR
изображение
2 Изберете режим.
Маркирайте HDR режим и натиснете 2.
Маркирайте една от следващите опции
и натиснете J.
• За да направите поредица от HDR снимки,
изберете 0 Вкл. (серии). HDR
заснемането ще продължи, докато не
изберете Изкл. за HDR режим.
• За да направите една HDR снимка, изберете
Вкл. (една снимка). Нормалното снимане автоматично ще
започне, след като сте създали една HDR снимка.
• За да излезете, без да създадете допълнителни HDR снимки, изберете
Изкл.
Ако е избрано Вкл. (серии) или Вкл.
(една снимка), в контролния панел ще
се покаже икона y.
183
3 Изберете разликата в експозицията.
За да изберете разликата в
експозицията между две снимки,
маркирайте Разлика в експозицията и
натиснете 2.
Ще се покажат опциите за разлика в
експозицията. Маркирайте опция и
натиснете J. Изберете по-високи
стойности за обекти с висок контраст, но
имайте предвид, че избирането на
стойност по-висока от необходимата,
може да не даде желаните резултати;
ако изберете Автоматично, фотоапаратът автоматично ще
регулира експозицията според избраната сцена.
4 Изберете степента на омекотяване.
За да изберете колко да омекотите
границите между двете изображения,
маркирайте Омекотяване и натиснете
2.
Ще се покажат опциите за омекотяване.
Маркирайте опция и натиснете J. Повисоките стойности генерират погладко композитно изображение. При
някои обекти може да са видими
неравномерни сенки.
184
5 Кадрирайте снимката, фокусирайте и снимайте.
Фотоапаратът прави две експозиции,
когато спусъкът е натиснат докрай.
„l y“ ще мига в контролния панел
и l u във визьора, докато
изображенията се комбинират; не
може да се снима, докато записването
не приключи. Независимо от текущо
избраната опция за режим на
снимане, при всяко натискане на
спусъка се прави само една снимка.
Ако е избрано Вкл. (серии), HDR се изключва само когато е
избрано Изкл. за HDR режим; ако е избрано Вкл. (една снимка),
HDR се изключва автоматично след като е направена снимката.
Когато HDR снимането приключи, иконата y изчезва от екрана.
D Кадриране на HDR снимки
Краищата на изображението ще бъдат изрязани. Желаните резултати може
да не бъдат постигнати, ако фотоапаратът или обектът се раздвижат по
време на снимане. Препоръчва се използването на статив. В зависимост от
сцената, около ярките обекти могат да се появят сенки, а около тъмните
могат да се появят ореоли; този ефект може да бъде намален чрез
регулиране на степента на омекотяване.
185
A Бутонът BKT
Ако HDR (висок динам. диапазон) е избрано за
Потребит. настройка f1 (Присв. потреб.
контрол) > Бутон BKT + y (0 268), можете да
изберете HDR режим, като натиснете бутона BKT
и завъртите главния диск за управление, и
разликата в експозицията, като натиснете
бутона BKT и завъртите диска за подкоманди.
Режимът и разликата в експозицията са
показани в контролния панел: иконите, които
представляват режимите, са a за Изкл., B за
Вкл. (една снимка) и b за Вкл. (серии), а
иконите за разликата в експозицията са съответно 6, 7, 8 и 9 за 1 EV,
2 EV, 3 EV и Автоматично.
A Снимане през зададен интервал от време
Ако Вкл. (серии) е избрано за HDR режим преди началото на снимане през
зададен интервал от време, фотоапаратът ще продължи да прави HDR
снимки през избрания интервал (ако е избрано Вкл. (една снимка),
снимането през зададен интервал от време ще спре след първата снимка).
A Набор настр. меню снимки
HDR настройките могат да се регулират отделно за всеки набор (0 250), но
превключването на набор, който е активен по време на многократна
експозиция или снимане през зададен интервал от време, деактивира HDR.
HDR също се деактивира, ако превключите на набор, в който за качество на
изображението е избрана опцията NEF (RAW).
186
Светкавици, предлагани като опция
За да направите снимки със светкавица, прикрепете светкавица,
предлагана като опция (0 288) към гнездото за аксесоари на
фотоапарата. За информация относно използването на светкавици,
вижте документацията, предоставена с устройството. Информация
относно използването на множество отдалечени светкавици може
да бъде намерена в Ръководството за менютата, достъпно на
уебсайта на Nikon (0 i).
Използване на светкавица
Следвайте стъпките по-долу, за да монтирате светкавица,
предлагана като опция на фотоапарата и да направите снимки като
използвате светкавицата.
1 Монтирайте устройството в гнездото
за аксесоари.
Вижте предоставеното с устройството
ръководство за подробности.
2 Включете фотоапарата и светкавицата.
Светкавицата ще започне да се зарежда; индикаторът за
готовност на светкавицата (c) ще се покаже във визьора, когато
зареждането приключи.
187
3 Регулирайте настройките на светкавицата.
Изберете режим на светкавицата (0 192) и режим на управление
на светкавицата (0 190).
4 Регулирайте скоростта на затвора и диафрагмата.
5 Направете снимки.
D Използвайте само аксесоари за светкавица Nikon
Използвайте само светкавици Nikon. Отрицателно напрежение или
напрежение над 250 V, приложено в гнездото за аксесоари, може не само да
попречи на нормалната работа, но и да повреди електронната схема за
синхронизация на фотоапарата или светкавицата. Преди да използвате
светкавица Nikon, която не е посочена в този раздел, се свържете със
сервизен представител, оторизиран от Nikon, за повече информация.
A Скорост на затвора
Скоростта на затвора може да бъде настроена, както следва, когато се
използва светкавица, предлагана като опция:
Режим
P, A
S
M
Скорост на затвора
Задава се автоматично от фотоапарата (1/250 сек –1/60 сек) *
Стойността се избира от потребителя (1/250 сек–30 сек)
Стойността се избира от потребителя
(1/250 сек–30 сек, Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато
е натиснат спусъкът) (A), продължителна ръчна експозиция
за зададен период от време (%))
* Скоростта на затвора може да бъде зададена от порядъка на 30 сек, ако за режим на светкавицата е
избрано бавна синхронизация, синхронизация по задно перде и бавна синхронизация с намаляване
на ефекта „червени очи“.
A Конектор за синхронизация
Кабелът за синхронизация може да бъде
свързан към конектора за синхронизация на
светкавицата, ако е необходимо. Не свързвайте
друга светкавица чрез кабел за синхронизация,
когато изпълнявате снимане със светкавица
при синхронизация по задно перде със
светкавица, монтирана в гнездото за аксесоари
на фотоапарата.
188
A i-TTL управление на светкавицата
Когато CLS съвместима светкавица е настроена на TTL, фотоапаратът
автоматично избира един от следните видове управления на светкавицата:
• i-TTL балансирана запълваща светкавица за цифрови SLR фотоапарати: Светкавицата
излъчва поредица от почти невидими предварителни осветявания (на
дисплея) непосредствено преди главната светкавица. Предварителните
осветявания, отразени от обектите във всички зони на кадъра, се улавят от
RGB сензора с приблизително 180K (180 000) пиксела и се анализират в
комбинация с информация за диапазона от системата за матрично
измерване, за да се регулира мощността на светкавицата за естествен
баланс между основния обект и околното фоново осветление. Ако се
използват обективи от тип G, E или D при калкулиране на мощността на
светкавицата се включва информация за разстоянието до обекта.
Прецизността на изчисленията може да се увеличи за обективи без
процесор, като се предоставят данни за обектива (фокусно разстояние и
максимална диафрагма; 0 218). Не е налично, когато се използва точково
измерване.
• Стандартна i-TTL запълваща светкавица за цифров SLR: Мощността на светкавицата
се регулира, за да се синхронизира осветяването в кадъра със
стандартното ниво, яркостта на фона не се взема предвид. Препоръчва се
за снимки, в които главният обект е подчертан за сметка на фоновите
детайли или когато се използва компенсация на експозицията.
Стандартната i-TTL запълваща светкавица за цифрови SLR фотоапарати се
активира автоматично, когато е избрано точково измерване.
189
Снимане със светкавица на фотоапарата
Когато на фотоапарата е монтирана
светкавица, която поддържа унифицирано
управление на светкавицата (SB-5000,
SB-500, SB-400 или SB-300), режимът на
управление на светкавицата, нивото на
светкавицата и други настройки на
светкавицата могат да се регулират чрез
използване на елемента Управл. на светкавицата > Режим
управление светк. в менюто за правене на снимки (при SB-5000
тези настройки могат да се регулират чрез използване на
контролите на светкавицата). Наличните опции зависят от
използваната светкавица (0 288), докато опциите, показани под
Режим управление светк., зависят от избрания режим.
Настройките за други светкавици могат да се регулират чрез
използване на контролите на светкавицата.
• TTL: Режим i-TTL. При SB-500, SB-400 и SB-300 компенсацията на
светкавицата може да се регулира чрез използване на бутона
W (M) (0 194).
• Автом. външна светкавица: в този режим мощността се регулира
автоматично според интензитета на светлината, отразявана от
обекта; компенсацията на светкавицата също е налична.
Автоматичната външна светкавица поддържа режими
„автоматична диафрагма“ (qA) и „без TTL автоматичен“ (A); без TTL
автоматичен се избира автоматично, ако е поставен обектив без
процесор без да се конкретизира фокусното разстояние и
максималната диафрагма чрез опцията Данни за обектив без
процесор в менюто с настройки (0 218). Разгледайте
ръководството на светкавицата за подробности.
• Ръчно упр. приоритет разст.: Изберете разстоянието до обекта;
мощността на светкавицата ще се регулира автоматично.
Компенсацията на светкавицата също е налична.
190
• Ръчно: Изберете нивото на светкавицата ръчно.
• Поред. импул на светк.: Светкавицата сработва няколко пъти, докато
затворът е отворен, което дава ефект на многократна експозиция.
Изберете нивото на светкавицата (Мощност), броя пъти, в които
светкавицата се задейства (Брой пъти) и броя пъти, в които
светкавицата сработва за секунда (Честота, измерен в херцове).
Опциите, налични за Брой пъти, варират в зависимост от опциите,
избрани за Мощност и Честота; вижте документацията,
предоставена със светкавицата за подробности.
A Унифицирано управление на светкавицата
Унифицираното управление на светкавицата позволява на фотоапарата и
светкавицата да споделят настройки. Ако светкавицата, която поддържа
унифицирано управление на светкавицата, е монтирана на фотоапарата,
промените по настройките на светкавицата, направени или от фотоапарата,
или от светкавицата, се отразяват и на двете устройства, както и промените,
направени с опционалния софтуер Camera Control Pro 2.
191
Режими на светкавицата
Фотоапаратът поддържа следните режими на светкавица:
Режим на
светкавицата
Описание
Този режим се препоръчва за повечето ситуации. В режимите
с автоматична програма и автоматичен режим с приоритет на
Синхронизация диафрагмата, скоростта на затвора се задава автоматично на
стойности между 1/250 и 1/60 сек (1/8000 до 1/60 сек с Автоматична
по предно
FP високоскоростна синхронизация; 0 266).
перде
Ако светкавицата поддържа намаляване на ефекта
„червени очи“, изберете този режим, за да намалите ефекта
„червени очи“, който понякога се причинява от
Намаляване на светкавицата. Не се препоръчва за движещи се обекти или
ефекта
в други ситуации, при които се изисква бърза реакция на
„червени очи“ затвора. Не местете фотоапарата по време на снимане.
Комбинира намаляване на ефекта „червени очи“ с бавна
синхронизация. Използвайте за портрети, снимани на фона
Намаляване на на нощен пейзаж. Този режим е наличен само в режим с
автоматична програма и режими с автоматична
ефекта
„червени очи“ с експозиция с приоритет на диафрагмата. Препоръчва се
използването на статив, за да предотвратите размазването,
бавна
синхронизация което се получава при разклащане на фотоапарата.
Светкавицата се комбинира със скорости на затвора от
порядъка на 30 сек, за да заснемете както обекта, така и фона
през нощта или при слаба светлина. Този режим е наличен
само в режим с автоматична програма и режими с автоматична
Бавна
експозиция с приоритет на диафрагмата. Препоръчва се
синхронизация използването на статив, за да предотвратите размазването,
което се получава при разклащане на фотоапарата.
В автоматичен режим с приоритет на затвора или режим с ръчна
експозиция светкавицата се задейства точно преди затварянето
на затвора. Използвайте за създаване на ефект на поток от
светлина зад неподвижни обекти. В режим с автоматична
програма или автоматичен режим с приоритет на диафрагмата
Синхронизация бавната синхронизация по задно перде се използва за снимане
по задно перде както на обекта, така и на фона. Препоръчва се използването на
статив, за да предотвратите размазването, което се получава
при разклащане на фотоапарата.
Изключена
светкавица
192
Светкавицата не се задейства.
❚❚ Изберете режим на светкавицата
За да изберете режима на
светкавицата, натиснете бутона
W (M) и завъртете главния диск за
управление, докато желаната
настройка бъде избрана в
контролния панел:
Бутон W (M)
Синхронизация по
предно перде
Изключена светкавица
Главен диск за
управление
Лампа за намаляване
на ефекта „червени
очи“ 1
Намаляване на ефекта
„червени очи“ с бавна
синхронизация 1, 2
Синхронизация по
задно перде 4
Бавна синхронизация 3
1 Ако светкавицата не поддържа намаляване на ефекта „червени очи“, мига икона Y.
2 Намаляването на ефекта „червени очи“ с бавна синхронизация е налично само в режими на
експозиция P и A. В режими S и M намаляването на ефекта „червени очи“ с бавна синхронизация
става намаляване на ефекта „червени очи“.
3 Налично само в режим на експозиция P и A. В режими S и M бавната синхронизация става
синхронизация по предно перде.
4 В режими на експозиция P и A режимът на синхронизация на светкавицата ще бъде
настроен на бавна синхронизация по задно перде, когато бутонът W (M) бъде освободен.
A Системи за студийни светкавици
Синхронизацията по задно перде не може да се използва със системи за
студийни светкавици, тъй като не може да се постигне правилната
синхронизация.
193
Компенсация на светкавицата
Компенсацията на светкавицата се използва за промяна на
мощността й от –3 EV до +1 EV на стъпки от 1/3 EV, като променя
яркостта на основния обект в зависимост от фона. Мощността на
светкавицата може да се увеличи, за да бъде по-ярък основният
обект или да се намали, за да се предотвратят нежелани силно
осветени елементи или отражения. По принцип, избирайте
положителни стойности, за да направите обекта по-светъл, а
отрицателни – за да го направите по-тъмен.
За да изберете стойност за
компенсация на светкавицата,
натиснете бутона W (M) и
завъртете диска за подкоманди,
докато желаната стойност се
покаже в контролния панел.
Бутон W (M)
±0 EV
(натиснат бутон W/M)
–0,3 EV
Диск за
подкоманди
+1,0 EV
При стойности, различни от ± 0,0, ще бъде показана икона Y в
контролния панел и визьора, след като освободите бутона W (M).
Текущата стойност за компенсация на светкавицата може да бъде
потвърдена с натискане на бутона W (M).
Нормалната мощност на светкавицата може да бъде възстановена
чрез настройване на компенсацията на светкавицата на ±0,0.
Компенсацията на светкавицата не се нулира при изключването на
фотоапарата.
194
A Вижте също
За информация относно:
• Избирането на размера на стъпките, които са на разположение за
компенсация на светкавицата, вижте A > Потребителска настройка b3
(Стъпка при комп на експ/свет., 0 262).
• Избирането дали компенсацията на светкавицата да се прилага в
допълнение към компенсацията на експозицията, когато се използва
светкавицата, вижте A > Потребителска настройка e3 (Компенс. експоз.
светкавица, 0 266).
• Автоматичното променяне на нивото на светкавицата при серия от
снимки, вижте „Клин“ (0 142).
195
Заключване на стойността на светкавицата
Тази функция се използва за заключване на мощността на
светкавицата, което позволява снимките да бъдат композирани
отново, без да променяте нивото на светкавицата, и гарантира, че
мощността на светкавицата е подходяща за обекта, дори когато той
не е позициониран в центъра на кадъра. Мощността на светкавицата
се настройва автоматично според всякакви промени в ISO
чувствителността и диафрагмата. Заключването на стойността на
светкавицата е налично само със CLS (система за креативно
осветяване)-съвместими светкавици (0 288).
За използване на заключване на стойността на светкавицата:
1 Задайте заключване на стойността на
светкавицата за даден контрол на
фотоапарата.
Присвояване на Заключ. стойност
светкавица към контрол чрез
използване на Потребителска настройка
f1 (Присв. потреб. контрол, 0 268).
2 Прикрепете CLS-съвместима светкавица.
Монтирайте CLS-съвместима светкавица (0 288) в гнездото за
аксесоари на фотоапарата.
3 Настройте светкавицата на подходящия режим.
Включете светкавицата и настройте режима на светкавицата на
TTL, предварителна светкавица на дисплея qA или
предварителна светкавица на дисплея A. Вижте документацията,
предоставена със светкавицата за подробности.
4 Фокус.
Позиционирайте обекта в
центъра на кадъра и
натиснете спусъка
наполовина, за да започне
фокусирането.
196
5 Заключете нивото на
светкавицата.
След като се уверите, че
индикаторът за готовност на светкавицата (M) се появява във
визьора, натиснете контрола, избран в Стъпка 1. Светкавицата
ще излъчи серия от осветявания на дисплея, за да определи
подходящото ниво на светкавица. Мощността на светкавицата
ще се заключи на това ниво и ще се появи икона за заключване на
стойността (e) във визьора.
6 Прекомпозирайте снимката.
7 Снимайте.
Натиснете спусъка докрай, за да снимате. Ако желаете, можете да
направите допълнителни снимки, без да се освобождава
заключването на стойността на светкавицата.
8 Освободете заключването на стойността на светкавицата.
Натиснете контрола, избран в Стъпка 1, за да освободите
заключването на стойността на светкавицата. Уверете се, че
иконата за заключване на стойността на светкавицата (e) вече не
се показва във визьора.
197
Информация за светкавицата за
светкавици, монтирани в гнездото за
аксесоари
Фотоапаратът може да покаже информация за светкавицата за
светкавици, които поддържат унифицирано управление на
светкавицата (SB-5000, SB-500, SB-400 и SB-300), монтирани в гнездото за
аксесоари на фотоапарата. За да видите информация за светкавицата,
натиснете бутона R в екрана с информация (0 203). Показваната
информация варира според режима на управление на светкавицата.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
8
9
1 Индикатор за готовност на
светкавицата ......................................187
2 Икона за наклон (показва се, ако
главата на светкавицата е наклонена
напред)
3 Предупреждение за позицията на
главата на светкавицата (показва се,
ако позицията на главата на
светкавицата не е правилна)
4 Режим управление светк................. 190
Индикатор за FP ................................. 266
5 Компенсация на светкавицата (TTL)
....................................................... 190, 194
6 Режим на светкавицата.................... 192
7 Режим управление светк................. 201
8 Индикатор за заключване на
стойността на светкавицата..........196
9 Компенсация на светкавицата ...... 194
❚❚ Автом. външна светкавица
1
2
198
1 Режим управление светк................. 190
Индикатор за FP ................................. 266
2 Компенсация на светкавицата
(автоматична диафрагма)..... 190, 194
❚❚ Ръчно упр. приоритет разст.
1
2
3
1 Режим управление светк................. 190
Индикатор за FP ................................. 266
2 Компенсация на светкавицата (ръчно
управление с приоритет на
разстоянието) ........................... 190, 194
3 Разстояние ...........................................190
❚❚ Ръчно
1
2
1 Режим управление светк................. 190
Индикатор за FP ................................. 266
2 Ниво на светкавицата.......................190
❚❚ Поред. импул на светк.
1
2
3
1 Режим управление светк................. 190
2 Ниво на светкавицата (мощност)
................................................................ 190
3 Брой излъчвания (брой пъти) ....... 190
Честота...................................................190
199
A Информация за светкавицата и настройки на фотоапарата
Екранът с информация за светкавицата показва
избраните настройки на фотоапарата, с
изключение на режим на експозицията,
скорост на затвора, диафрагма и ISO
чувствителност.
A Промяна в настройките на светкавицата
Настройките на светкавицата могат да се
променят чрез натискане на бутона i в дисплея
с информация за светкавицата. Наличните
опции варират според светкавицата и
избраните настройки. Можете също да
направите пробно пускане на светкавицата.
200
A Режим управление светк.
Екранът с информация показва режима на
управление на светкавицата за светкавиците,
предлагани като опция, прикрепени към
гнездото за аксесоари на фотоапарата, както
следва:
Синхронизиране на
светкавицата
Автоматична FP (0 266)
i-TTL
Автоматична диафрагма
(qA)
Автоматична светкавица
без TTL (A)
Ръчно упр. приоритет
разст. (GN)
Ръчно
Поредица от импулси на
светкавицата
—
Усъвършенствано
безжично управление на
осветяването
201
Отдалечени светкавици
Ръководството за менютата, достъпно на уебсайтовете на Nikon
(0 i), предлага информация за:
• Контролирането на отдалечените светкавици с оптични
сигнали от светкавица, предлагана като опция,
монтирана в гнездото за аксесоари
• Използването на радиоуправляеми отдалечени
светкавици
• Използването на радиоуправляеми отдалечени
светкавици едновременно със светкавица, монтирана в
гнездото за аксесоари
• Използването на радиоуправляеми отдалечени
светкавици и оптично управлявани отдалечени
светкавици едновременно
Радио управлението на светкавицата е налично
само когато фотоапаратът е свързан към WR-R10 чрез адаптер
WR-A10. Направете справка с „Nikon Creative Lighting System
(система за креативно осветяване на Nikon) (CLS)“ за допълнителна
информация относно функциите на светкавицата (0 288).
202
Други опции на снимане
Бутонът R
По време на снимане с визьор можете да натиснете бутона R, за да
видите екрана с информация на дисплея, изброяващ данни като
скорост на затвора, диафрагма, брой на оставащите експозиции за
запис и режим за избор на АФ зона.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
16
12
17
14
1 Индикатор за връзка с Bluetooth
................................................................ 275
Самолетен режим .............................. 275
2 Индикатор за връзка с Wi-Fi .......... 275
Индикатор за връзка с Eye-Fi......... 276
3 Индикатор за сателитния сигнал
................................................................ 222
4 Индикатор за намаляване на шума
при дълга експозиция .................... 253
5 Индикатор за контрол на
винетирането..................................... 253
6 Автомат. контрол изкривяване .... 253
7 Eлектр. затвор предно перде ........ 265
8 Режим Забавяне експозиция ......... 264
9 Индикатор за интервал от време... 255
Индикатор за серия снимки през
интервал.............................................. 259
Индикатор & („часовникът не е
сверен“)....................................... 206, 271
13
10 Индикатор за „звуков сигнал“ ....... 274
11 Индикатор за батерията на
фотоапарата ......................................... 30
Дисплей на тип батерия MB-D18
................................................................ 276
Индикатор за батерия MB-D18......299
12 Баланс на бялото................................ 156
13 Индикатор за Picture Control.......... 175
14 Цветово пространство ..................... 253
15 Набор настр. меню снимки............. 250
16 Индикатор за зона на изображението
във визьора.......................................... 83
17 Индикатор за Активен D-Lighting
................................................................ 180
203
18 19 20
27
28
29
30
31
18 Индикатор за синхронизация на
светкавицата...................................... 266
19 Икона за заключване на скоростта
на затвора ........................................... 136
20 Скорост на затвора................... 129, 131
21 Индикатор за стоп на диафрагма
................................................................ 130
22 Диафрагма (f-число) ................ 130, 131
Диафрагма (брой спирания) ......... 130
23 Индикатор на експозицията .......... 132
Показване на компенсацията на
експозицията ..................................... 139
Индикатор за напредъка на клина:
Клин на експозицията и на
светкавицата ............................ 143
Клин баланс бяло ........................ 148
24 Индикатор за коментар за
изображение...................................... 273
25 Индикатор за информация за
авторски права.................................. 273
26 Икона i ................................................. 208
204
21 22
23
24
25
26
27 Индикатор за гъвкава програма
................................................................ 128
28 Режим на експозиция.......................126
29 Позиция на текущия кадър в
последователността на клина
....................................................... 143, 148
Стойност на ADL клин.......................152
Разлика в експозицията на HDR.... 182
Индикатор за HDR (серии) ..............182
Брой експозиции (многократна
експозиция)........................................254
Индикатор за многократна
експозиция (серии)..........................254
30 Индикатор за клина на експозицията
и на светкавицата............................. 143
Индикатор за клин баланс бяло.... 148
Индикатор за ADL клин....................152
Индикатор за HDR.............................. 182
Индикатор за многократна
експозиция ......................................... 254
31 Режим на снимане ............................. 113
36
32
33
34
35
37
38
39
44 43 42 41
32 Индикатор за компенсация на
експозицията ..................................... 139
Стойност на компенсацията на
експозицията ..................................... 139
33 Индикатор за компенсация на
светкавицата...................................... 194
Стойност на компенсацията на
светкавицата...................................... 194
34 Индикатор за заключване на
стойността на светкавицата.......... 196
35 Измерване............................................ 124
36 Икона за заключване на
диафрагмата....................................... 136
37 ISO чувствителност............................ 119
Индикатор за ISO чувствителност
................................................................ 119
Индикатор за автоматична ISO
чувствителност.................................. 121
40
38 „k“ (появява се, когато оставащата
памет е за над 1000 експозиции)
.................................................................. 31
39 Брой на оставащите експозиции
за запис ......................................... 31, 362
Номер на ръчен обектив................. 218
40 Качество на изображението ............ 88
Функция на допълнителния слот ... 93
Размер на изображението................ 91
Икона за XQD карта .......................16, 93
Икона за SD карта ..........................16, 93
41 Режим на автоматично фокусиране
.................................................................. 98
42 Режим за избор на АФ зона... 100, 103
43 Режим управление светк................. 190
44 Режим на светкавицата.................... 192
Забележка: Дисплеят е показан с включени всички индикатори с илюстративна цел.
205
A Изключване на дисплея
За да изтриете от дисплея информацията за снимането или светкавицата,
натиснете бутона R отново или натиснете спусъка наполовина. Дисплеят ще
се изключи автоматично, ако не се извършват операции в продължение на
около 10 секунди. За информация как да изберете колко дълго да остане
включен дисплеят преди да се изключи автоматично, вижте A >
Потребителска настройка c4 (Време автомат. изкл. дисплей, 0 264).
A Индикаторът &
Часовникът на фотоапарата се захранва от независим, презареждаем
източник на захранване, който се зарежда колкото е необходимо, когато се
постави главната батерия или когато фотоапаратът се захранва от
опционален конектор за захранването и захранващ адаптер. Със зареждане
от два дни, часовникът ще работи около три месеца. Ако иконата & мига в
екрана с информация, часовникът е бил нулиран и датата и часът, записани
на всички нови снимки, няма да бъдат правилни. Настройте правилните час
и дата с помощта на опцията Часова зона и дата > Дата и час в меню с
настройки (0 271).
A Вижте също
За информация относно промяната на цвета на шрифта в екрана с
информация, вижте B > Екран с информация (0 272).
206
Използване на дисковете за управление
Настройките в екрана с информация могат
да бъдат регулирани чрез задържане на
един от следните бутони натиснат, докато
въртите диска за управление:
• T (0 88, 91)
• U (0 156; за да настроите фино баланса
на бялото, задръжте бутона натиснат и
използвайте мултиселектора)
• I (0 126)
• Y (0 124)
• E (0 139)
• S (0 119)
• W/M (0 192, 194)
• BKT (0 142)
• Режим на АФ (0 98, 100)
• Всеки от бутоните, на който може да бъде зададена функция чрез
Потребителска настройка f1 (Присв. потреб. контрол, 0 268) или
f10 (Присвояв. бутони MB-D18, 0 270), при условие че бутонът
може да бъде използван в комбинация с дисковете за управление
A Баланс на бялото
Натиснете бутона U, за да регулирате
настройките на баланса на бялото в екрана с
информация. Завъртете главния диск за
управление, за да изберете режима на баланс на
бялото и завъртете диска за подкоманди, за да
изберете допълнителна опция за режим v
(автоматично) или I (флуоресцентно
осветление), цветна температура (режим K,
„избор на цветна температура“) или предварително зададена стойност на
баланса на бялото (ръчна потребителска настройка). В режими различни от
K („изберете цветна температура“) и ръчна потребителска настройка
можете да използвате мултиселектора за фина настройка на баланса на
бялото на оста кехлибарен (A) – син (B) и зелен (G) – пурпурен (M).
207
Бутонът i
За да получите достъп до опциите по-долу,
натиснете бутона i по време на снимане с
визьор. Използвайте сензорния екран или
се придвижвайте в менюто чрез
мултиселектора и бутона J, като натискате
1 или 3, за да маркирате елементи, и J, за
да разгледате опции. За да се върнете към
режим на снимане, натиснете спусъка
наполовина.
Опция
Набор настр. меню снимки
Набор от потрeбит. настройки
Присв. потреб. контрол
Активен D-Lighting
Избор зона изобрж. във визьор
Нам. шум при дълга експозиция
Висока ISO NR
208
0
250
260
268
180
86
253
253
Бутон i
Нулиране с натискане на два бутона:
възстановяване на настройките по
подразбиране
Настройките на фотоапарата,
изброени по-долу, могат да бъдат
възстановени до стойности по
подразбиране чрез задържане на
бутони T и E надолу заедно за
повече от две секунди (тези
бутони са маркирани от зелена
точка). Контролният панел се
изключва за кратко, докато
настройките се нулират.
Бутон T
Бутон E
209
❚❚ Настройки, достъпни от менюто за правене на снимки 1
Опция
По подразбиране
Наб. разш. менюта снимки
Изкл.
Качество на изображението
JPEG normal
Размер на изображението
JPEG/TIFF
Голямо
NEF (RAW)
Голямо
Настройки на ISO чувствителност
ISO чувствителност
100
Авт. настр. ISO чувствит.
Изкл.
Баланс на бялото
Автоматично > Запаз. на бяло (ред. топл. цв.)
Фина настройка
A-B: 0, G-M: 0
Непроменен
Настройки на Picture Control 2
Намаляване на трептенето
Настр. за намал. на трептенето
Деактивиране
Индикатор за намал. трепт.
Вкл.
Многократна експозиция
Изкл. 3
HDR (висок динам. диапазон)
Изкл. 4
Безш. снимане с live view
Изкл.
1 С изключение на многократната експозиция, само настройките в текущо избрания набор с
използване на опцията Набор настр. меню снимки ще бъдат нулирани (0 250).
Настройки в останалите набори с настройки няма да бъдат засегнати.
2 Само текущ Picture Control.
3 Ако в момента е в ход многократна експозиция, снимането ще прекъсне и ще бъде създадена
многократна експозиция от експозиции, записани до този момент. Режимът на наслагване, броят
снимки и Запазв. на всички експозиции не се нулират.
4 Разликата в експозицията и омекотяването не се нулират.
❚❚ Настройки, достъпни от менюто за заснемане на видео
Опция
Настройки на ISO чувствителност
ISO чувствителност (реж. M)
Баланс на бялото
Активен D-Lighting
Електр. намал. на вибр. (VR)
210
По подразбиране
100
Същ. като настр. за снимки
Изкл.
Изкл.
❚❚ Други настройки
Опция
Точка за фокусиране 1
Потр. настр. точка фокусиране
Режим на експозиция
Гъвкава програма
Компенсация експозиция
Задържане на заключването на AE
Преглед на експозицията
Заключв. скорост затвора
Заключване на диафрагмата
Режим на автоматично фокусиране
Режим за избор на АФ зона
Визьор
Live view (преглед в реално време)
Показв. баланс на бяло в live view
Диафр. с ел. задв. с мултиселект.
Компенс. на експоз. на мултисел.
Маркирано показване
Сила на звука на слушалките
Измерване
Клин
Режим на светкавицата
Комп. на светкавицата
Заключ. стойност светкавица
Режим Забавяне експозиция
По подразбиране
Център
Център
Режим с автоматична програма
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл.
AF-S
АФ с единична точка
АФ с нормална зона
Няма
Деактивиране
Деактивиране
Изкл.
15
Матрично измерване
Изкл. 2
Синхронизация по предно перде
Изкл.
Изкл.
Изкл. 3
1 Точката за фокусиране не се показва, ако АФ с автоматична зона е избрано за режим за избор на
АФ зона.
2 Броят на снимките е нулиран. Нарастването на клина е нулирано до 1 EV (експозиция/клин на
светкавицата) или 1 (клин на баланса на бялото). Y Автоматично е избрано за втората
снимка на програми за среден план на ADL клин.
3 Само настройките в текущо избрания набор с настройки с използване на опция Набор от
потрeбит. настройки ще бъдат нулирани (0 260). Настройки в останалите набори с настройки
няма да бъдат засегнати.
211
Снимане с преместване на фокуса
По време на преместване на фокуса фотоапаратът автоматично
променя фокуса в серия от снимки. Тази функция може да се
използва за заснемане на снимки, които по-късно могат да бъдат
копирани на компютър и комбинирани с помощта на софтуер за
комбиниране на фокуса на трети страни.
D Преди снимане
Използвайте обектив AF-S или AF-P. След като монтирате подходящия
обектив, завъртете селектора на режима на фокусиране към AF (АФ) и
изберете режим на снимане, различен от E. За най-добри резултати
препоръчваме да изберете режим на експозиция A или M, така че
диафрагмата да не се променя по време на снимане, настройте диафрагмата
на две или три позиции от максималната и деактивирайте автоматичния
контрол на ISO чувствителността, така че ISO чувствителността да не се
променя, докато протича снимане. След като регулирате настройките,
направете пробна снимка и проверете резултата на дисплея. След като
веднъж настройката е регулирана по ваше желание, затворете затвора на
окуляра на визьора, за да не позволите навлизащата през визьора светлина
да пречи на снимките и на експозицията.
Препоръчва се използването на статив и деактивиране на намаляване на
вибрациите (VR). Монтирайте фотоапарата на статив, преди да започне
снимането. За да сте сигурни, че снимането няма да бъде прекъснато,
уверете се, че батерията на фотоапарата е напълно заредена. Ако не сте
сигурни, заредете батерията преди използване или използвайте захранващ
адаптер и конектор за захранването (продават се отделно).
❚❚ Снимане с преместване на фокуса
1 Изберете Сним. с преместване на фокуса.
Маркирайте Сним. с преместване на фокуса в менюто за
правене на снимки и натиснете 2, за да се покажат опциите за
снимане с преместване на фокуса.
212
2 Регулирайте настройките за преместване на фокуса.
Регулирайте настройките за преместване на фокуса, както е
описано по-долу.
• За да изберете броя снимки:
Маркирайте Брой снимки и
натиснете 2.
Изберете броя снимки (макс. 300)
и натиснете J.
Препоръчваме ви да правите повече снимки, отколкото
смятате, че ще ви трябват, и да ги подберете по време на
комбинирането на фокуса. Може да са необходими над 100
кадъра за заснемане на насекоми или други малки обекти и
само няколко за заснемане на пейзаж открай докрай с
широкоъгълен обектив.
• За да изберете стойността на разстоянието на фокусиране, което се променя
с всяка снимка:
Маркирайте Ширина на
стъпката за фокусиране и
натиснете 2.
Натиснете 4, за да намалите
ширината на стъпката за
фокусиране, 2, за да я увеличите.
Натиснете J, за да продължите.
Препоръчва се стойност от 5 или по-малко, тъй като повисоките настройки увеличават риска някои области да не
бъдат фокусирани, когато снимките се комбинират. Опитайте
да експериментирате с различни настройки, преди да снимате.
213
• За избор на интервал между снимките:
Маркирайте Интервал до
следващата снимка и
натиснете 2.
Изберете броя секунди между
снимките и натиснете J.
Изберете 00, за да направите снимки при приблизително 5
кадъра/сек. (режими на снимане S, CL, CH и MUP) или 3 кадъра/сек.
(режими на снимане Q и QC). Настройка на 00 се препоръчва при
снимане без светкавица; за да осигурите правилна експозиция,
когато използвате светкавица, изберете интервал, който е
достатъчно дълъг, за да се промени светкавицата.
• За активиране или деактивиране на омекотяването на експозицията:
Маркирайте Омекотяване на
експозицията и натиснете 2.
Маркирайте опция и натиснете J.
Избирането на Вкл. позволява на фотоапарата да регулира
експозицията, за да съответства на предишната снимка в
режими, различни от M (обърнете внимание, че омекотяването
на експозицията е активно в режим M само ако е включена
автоматичната настройка на ISO чувствителността). Големите
промени в яркостта на обекта по време на снимане могат да
доведат до видими промени в експозицията, като в този случай
може да е необходимо да съкратите интервала между
снимките. Изкл. се препоръчва, ако осветлението и други
условия не се променят по време на снимане, Вкл. при снимане
на пейзажи и други подобни при променливо осветление.
214
• За да активирате или деактивирате безшумната фотография:
Маркирайте Безшумна
фотография и натиснете 2.
Маркирайте опция и натиснете
J.
Изберете Вкл., за да заглушите затвора по време на снимане.
• Изберете опции за началната папка:
Маркирайте Стартир. на
папка за съхранение и
натиснете 2.
Маркирайте опции и натиснете
2 за избор или отмяна на избора.
Натиснете J, за да продължите.
Изберете Нова папка, за да създадете нова папка за всяка нова
поредица, Нул. номер. файлове, за да нулирате номерирането
на файловете до 0001, когато се създава нова папка.
A Близък план
Тъй като дълбочината на фокусиране намалява при къси разстояния на
фокусиране, ние препоръчваме да изберете по-малки стъпки на
фокусиране и да увеличите броя снимки, когато снимате обекти близо до
фотоапарата.
215
3 Започнете да снимате.
Маркирайте Старт и натиснете J.
Снимането започва след около 3 сек.
Фотоапаратът прави снимки при
избрания интервал, като започва от
фокусното разстояние, избрано в
началото на снимането и продължава
към безкрайност с избраната стъпка за разстояние на
фокусиране с всяка снимка. Снимането приключва, когато
избраният брой снимки е бил заснет, или когато фокусът
достигне безкрайност. За да приключите снимането преди
всички снимки да са били направени, изберете Изкл. за Сним. с
преместване на фокуса в менюто за правене на снимки или
натиснете спусъка наполовина, или натиснете бутона J между
снимките.
A По време на снимане
По време на снимане с преместване на фокуса
иконата Q ще мига в контролния панел.
Непосредствено преди следващата снимка
дисплеят на скоростта на затвора ще покаже
броя на оставащите снимки за запис.
Независимо от опцията, избрана за
Потребителска настройка c2 (Таймер за готовност, 0 263), таймерът за
готовност няма да изтече по време на снимането.
Докато протича снимане с преместване на фокуса могат да се регулират
настройки, да се използват менюта и да се възпроизвеждат снимки.
Дисплеят ще се изключи автоматично около четири секунди преди всяка
снимка. Отбележете, че промяната на настройките на фотоапарата, докато е
активно снимането с преместване на фокуса, може да доведе до
прекратяване на снимането.
216
D Снимане с преместване на фокуса
Ако използвате светкавица, изберете интервал, който е по-дълъг от
времето, необходимо за зареждане на светкавицата. Ако интервалът е
прекалено кратък, светкавицата може да се задейства с по-малка от
необходимата мощност за пълна експозиция. Преместването на фокуса е
налично само при обективи AF-S или AF-P и не може да се използва, когато
часовникът на фотоапарата не е настроен или не е поставена карта с памет.
То не може да се комбинира с някои функции на фотоапарата, в това число
live view (преглед в реално време) (0 37), запис на филм (0 59), Таймлапс
филми, клин, самоснимачка (0 116), продължителни експозиции (Bulb
(продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът) или
продължителна ръчна експозиция за зададен период от време); 0 133), HDR
(висок динамичен диапазон), многократна експозиция и снимане през
зададен интервал от време. Отбележете, че понеже скоростта на затвора и
времето за записване на изображенията могат да са различни за различните
снимки, времето между края на един интервал и началото на друг може да е
различно. Ако снимането не може да продължи при текущите настройки
(например, ако скоростта на затвора е настроена на A или %), на
дисплея ще се покаже предупреждение.
A Безшумна фотография
Избирането на Вкл. за Безшумна фотография деактивира някои функции
на фотоапарата, включително:
• ISO чувствителност от Hi 0,3 до Hi 2 (0 119)
• Снимане със светкавица (0 187)
• Режим Забавяне експозиция (0 264)
• Намаляване на трептенето (0 258)
217
Обективи без процесор
Обективите без процесор могат да се използват в режими на
експозиция A и M с настройване на диафрагмата чрез пръстена за
диафрагмата на обектива. С посочване на данните за обектива
(фокусно разстояние и максимална диафрагма) потребителят може
да получи достъп до следните функции на обективи с процесор.
Ако фокусното разстояние на обектива е известно:
• Със светкавиците, които се предлагат като опция, може да се
използва мощното увеличение
• Фокусното разстояние на обектива е посочено (със звездичка) в
информацията за възпроизвеждане на снимката на дисплея
Ако максимална диафрагма на обектива е известна:
• Стойността на диафрагмата се показва в контролния панел и във
визьора
• Нивото на светкавицата се регулира спрямо промените в
диафрагмата, ако светкавицата поддържа режим qA (автоматична
диафрагма)
• Диафрагмата е посочена (със звездичка) в информацията за
възпроизвеждане на снимката на дисплея
Указване както на фокусното разстояние, така и на максималната
диафрагма на обектива:
• Активира цветното матрично измерване (обърнете внимание, че
може да се наложи да използвате централно претеглено или
точково измерване за постигане на точни резултати при някои
обективи, включително Reflex-NIKKOR)
• Подобрява прецизността на централно претегленото и точковото
измерване и i-TTL балансираната запълваща светкавица за
цифрови SLR фотоапарати
218
За въвеждане или редактиране на данни за обективи без процесор:
1 Изберете Данни за обектив без
процесор.
Маркирайте Данни за обектив без
процесор в менюто с настройки и
натиснете 2.
2 Изберете номер на обектив.
Маркирайте Номер на обектив и
натиснете 4 или 2, за да изберете
номер на обектив.
3 Въведете фокусното разстояние и
диафрагмата.
Маркирайте Фокусно разстояние (мм)
или Максимална диафрагма и
натиснете 4 или 2, за да редактирате
маркирания елемент.
4 Запазете настройките и излезте.
Натиснете J. Указаните фокусно разстояние и диафрагма ще се
запаметят под избрания номер на обектив.
219
За връщане на данни за обектива при използване на обектив без
процесор:
1 Задайте номер на обектив без процесор, който да съответства
на контрола на фотоапарата.
Присвояване на Избор обектив без процесор към контрол чрез
използване на Потребителска настройка f1 (Присв. потреб.
контрол, 0 268).
2 Използвайте избрания контрол, за да изберете номер на
обектив.
Натиснете избрания контрол и въртете главния или диска за
подкоманди, докато желаният номер на обектив се появи в
контролния панел.
Фокусно
разстояние
Главен диск за управление
Максималнa
диафрагма
Номер на обектив
A Фокусното разстояние не е посочено
Ако правилното фокусно разстояние не е посочено, изберете най-близката
стойност, по-голяма от действителното фокусно разстояние на обектива.
A Телеконвертори и мащабиращи обективи
Максималната диафрагма за телеконвертори е комбинираната максимална
диафрагма на телеконвертора и обектива. Отбележете, че данните за
обектива не се регулират при увеличаване или намаляване с обективи без
процесор. Данните за различните фокусни разстояния могат да се въведат
като отделни номера на обективи или данните за обектива могат да се
редактират, за да отразяват новите стойности за фокусно разстояние и
максимална диафрагма на обектива за всяко регулиране на мащабирането.
220
Данни за местоположението
GPS устройството GP-1/GP-1A GPS (предлага се отделно) може да
бъде свързано към универсалния конектор с десет пина на
фотоапарата (0 295) чрез предоставения кабел с GP-1/GP-1A,
позволявайки информацията за текущото местоположение на
фотоапарата да се записва, когато снимките се заснемат и
разглеждат в информацията за възпроизвеждане на снимката на
дисплея (0 229). Изключете фотоапарата преди да свържете GP-1/
GP-1A; за повече информация, вижте ръководството за GP-1/GP-1A.
❚❚ Опции на менюто с настройки
Елементът Данни за местоположението в менюто с настройки
съдържа опциите, изброени по-долу.
• Позиция: Текущата географска ширина и дължина, надморска
височина и координирано универсално време (UTC).
• Опции за външно GPS устр. > Таймер за готовност: Изберете дали таймерът
за готовност да се активира, когато е свързано GPS устройството.
Опция
Описание
Таймерът за готовност е активиран. Таймерът изтича
автоматично, ако не се извършат операции за периода,
посочен в Потребителска настройка c2 (Таймер за
готовност, 0 263), което намалява разхода на батерията. Ако
е свързано GP-1 или GP-1A, устройството ще остане активно
Активиране
за определен период, след като таймерът изтече; за да се
даде време на фотоапарата да извлече данни за
местоположението, закъснението се увеличава до една
минута след активирането на експонометрите или след
включването на фотоапарата.
Таймерът за готовност е деактивиран, което гарантира
Деактивиране
необезпокояван запис на данните за местоположението.
• Опции за външно GPS устр. > Настр. час от сателит: Изберете Да, за да
сверите часовника на фотоапарата въз основа на часа, посочен от
GPS устройството.
221
A Иконата o
Състоянието на връзката се показва от иконата
o:
• o (статично): Получаване на данни за
местоположението.
• o (мигащо): GP-1/GP-1A търси сигнал.
Снимките, направени, докато иконата мига, са
без данни за местоположението.
• Няма икона: Не са получени нови данни за
местоположението от GP-1/GP-1A за поне две
секунди. Снимките, направени, докато иконата o не се показва, са без
данни за местоположението.
A Смарт устройства
За да изтеглите данни за местоположението от смарт устройство и да ги
вградите в следващите снимки, установете безжична връзка, активирайте
функцията за данни за местоположението в SnapBridge и изберете Да за
Данни за местоположението > Изтегляне от смарт устр. в менюто с
настройки на фотоапарата (0 274).
A Координирано универсално време (UTC)
Данните за UTC се предоставят от GPS устройството и са независими от
часовника на фотоапарата.
222
Още за възпроизвеждането
Разглеждане на изображения
Възпроизвеждане
на снимки на цял
екран
W
W
W
X
X
X
Възпроизвеждане в миниатюри
Възпроизвеждане на снимки на цял екран
За да възпроизвеждате снимки, натиснете
бутона K. На дисплея ще се покаже
последната направена снимка.
Допълнителни изображения могат да се
покажат като прокарате пръст наляво или
надясно или натиснете 4 или 2; за да
видите допълнителна информация за
текущата снимка, натиснете 1 или 3
(0 229).
Бутон K
Възпроизвеждане в миниатюри
За да видите няколко изображения,
натиснете бутона W (M), когато дадена
снимка е показана на цял екран. Броят на
показаните изображения се увеличава от 4
на 9 на 72 при всяко натискане на бутона
W (M) и се намалява при всяко натискане на
бутона X. Плъзнете пръст по сензорния
екран, за да превъртите нагоре или надолу Бутон W (M)
или използвайте мултиселектора, за да
маркирате изображения.
223
Контроли за възпроизвеждане
1
2
3
4
5
6
1 O (Q): Изтрийте текущото
изображение ..................................... 245
2 G: Разглеждане на на менютата
................................................................ 248
3 L (Z/Q): Защитете текущото
изображение...................................... 240
4 X: Увеличаване...................................238
5 W (M): Разгледайте няколко
изображения......................................223
6 J: Използвайте в комбинация с
мултиселектора, както е описано
по-долу
❚❚ Използване на бутона J с мултиселектора
J+
Показване на диалогов прозорец за избор на слот и папка. За
да изберете картата и папката, от която се възпроизвеждат
снимките, маркирайте слот и натиснете 2, за да се покаже
списък с папките, след това маркирайте папка и натиснете J.
J+
Създайте ретуширано копие на текущата снимка (0 278).
J+
Качете снимки през безжична или Ethernet мрежа, когато
WT-7 е прикрепен към фотоапарата (0 295).
A Две карти с памет
Ако са поставени две карти с памет, можете да изберете карта с памет за
възпроизвеждане, като натиснете бутона W (M), когато са показани
72 миниатюри.
224
A Вертикално завъртане
За да покажете снимките във „вертикална“
(портретна ориентация), изберете Вкл. за
опцията Вертикално завъртане в менюто за
възпроизвеждане (0 249).
A Преглед на изображението
Когато Вкл. е избрано за Преглед на изображението в менюто за
възпроизвеждане (0 249), снимките се показват автоматично на дисплея
след снимане (тъй като фотоапаратът вече е в правилната ориентация,
снимките не се завъртат автоматично при преглед на изображението). При
режими на непрекъснато снимане показването започва след края на
снимането, като се показва първата снимка в текущата серия.
A Вижте също
За информация относно:
• Избирането колко дълго да остане включен дисплеят, когато не се
извършват операции, вижте A > Потребителска настройка c4 (Време
автомат. изкл. дисплей, 0 264).
• Смяната на ролята, изпълнявана от центъра на мултиселектора, вижте A >
Потребителска настройка f2 (Централ. бутон мултиселектор; 0 268).
• Използването на дисковете за управление за навигация на изображението
или в менюто вижте A > Потребителска настройка f4 (Персонлз. дискове
управление) > Менюта и възпроизвеждане (0 269).
225
Използване на сензорния екран
По време на възпроизвеждане сензорният дисплей може да се
използва за:
Преглед на други
изображения
Прокарайте пръст наляво или
надясно за преглед на други
изображения.
На цял екран можете да
докосвате долната част на
екрана за показване на лента
за напредък на кадъра, след
това плъзнете пръст наляво
или надясно, за да превъртите
бързо до други изображения.
Превъртане
бързо до други
изображения
Лента за напредък на
кадъра
Използвайте жестове за
удължаване или прищипване,
за да увеличите или намалите и
плъзнете, за да превъртите
Увеличение (само (0 238). Можете също да
за снимки)
натиснете бързо двукратно, за
да увеличите при
възпроизвеждане на снимки
на цял екран или да откажете
увеличението.
226
За „намаляване“ до преглед на
миниатюра (0 223),
използвайте движение за
прищипване при
Разглеждане на възпроизвеждане на снимки
миниатюри
на цял екран. Използвайте
прищипване и удължаване, за
да изберете броя на
показваните изображения от 4,
9 и 72 кадъра.
Натиснете водача на екрана, за
да стартирате
възпроизвеждане на филм
(филмите са маркирани с
икона 1). Докоснете дисплея,
за да поставите на пауза или да
продължите, или натиснете Z
за изход към възпроизвеждане
Гледане на филми на снимки на цял екран
(обърнете внимание, че някои
от иконите във
възпроизвеждането на филми
не реагират на операциите на
сензорния екран).
Водач
227
Бутонът i
Натискането на бутона i по време на
възпроизвеждане на цял екран или
възпроизвеждане в миниатюри показва
опциите, изброени по-долу. Изберете
опции чрез сензорния екран или
мултиселектора и бутона J.
• Оценка: Оценете текущата снимка (0 241).
Бутон i
• Избор изпр. смарт устр./отказв. (само за снимки):
Изберете снимки за качване в смарт
устройството.
• Ретуширане (само за снимки): Използвайте
опциите в менюто за ретуширане (0 278)
за създаване на ретуширано копие на
текущата снимка.
• Управление на силата на звука (само за филми):
Регулирайте силата на звука при
възпроизвеждане за филми.
• Изрязване на филм (само за филми): Изрежете нежелани видео клипове
от филми (0 78). Филмите може да се редактират и с натискане на
бутона i, когато възпроизвеждането на филм е поставено на пауза.
• Избор на слот и папка: Изберете папка за възпроизвеждането.
Маркирайте слот и натиснете 2, за да покажете папките на
избраната карта, след това маркирайте папка и натиснете J, за да
разгледате снимките в маркираната папка.
За да излезете от менюто на бутона i и да се върнете към
възпроизвеждане, натиснете бутон i отново.
228
Информация за снимката
Информацията за снимката се наслагва върху изображенията, които
се възпроизвеждат на цял екран. Натиснете 1 или 3, за да сменяте
информацията за снимката, както е показано по-долу. Имайте
предвид, че „само изображение“, данни за снимането, RGB
хистограми, силно осветени елементи и общ преглед на данните се
показват само ако съответната опция е избрана за Опции за
показв. при възпроизв. (0 248). Данните за местоположението са
показани само ако са вградени в изображението (0 221).
Информация за файл
Няма (само
изображение)
Общ преглед на
данните
Силно осветени
елементи
Данни за
местоположението
RGB хистограма
Данни за снимането
229
❚❚ Информация за файл
12 3
4
5
15
14
13
12
6
7
11
1
2
3
4
5
6
7
8
10
Статус на защита ................................ 240
Индикатор за ретуширане.............. 278
Маркиране за качване ..................... 243
Точка за фокусиране *................ 94, 105
Номер на кадъра/общ брой кадри
Конзоли на АФ зона * .............................9
Качество на изображението ............ 88
Размер на изображението................ 91
9 8
9 Зона на изображението във
визьора .................................................. 83
10 Час на записване ......................... 21, 271
11 Дата на записване....................... 21, 271
12 Текущ слот за карта.......................35, 93
13 Оценка ................................................... 241
14 Име на папка........................................ 250
15 Име на файл .........................................250
* Показва се само ако Точка за фокусиране е избрано за Опции за показв. при
възпроизв. (0 248) и избраната снимка е била направена чрез визьор.
230
❚❚ Силно осветени елементи
1
2
3
1 Силно осветени елементи в
изображението *
2 Номер на папка – номер на кадър
3 Текущ канал *
* Мигащите зони представляват силно осветени елементи
(зони, които може би са преекспонирани) за текущия
канал. Задръжте бутона W (M) и натиснете 4 или 2, за
да превъртате през каналите, както следва:
Бутон W (M)
RGB
(всички канали)
R
(червено)
G
(зелено)
B
(синьо)
231
❚❚ RGB хистограма
5
1
6
2
7
3
4
8
4 Текущ канал *
5 Хистограма (RGB канал). Във всички
хистограми хоризонталната ос
представлява яркост на пикселите, а
вертикалната ос е брой пиксели.
6 Хистограма (червен канал)
7 Хистограма (зелен канал)
8 Хистограма (син канал)
* Мигащите зони представляват силно осветени елементи
(зони, които може би са преекспонирани) за текущия
канал. Задръжте бутона W (M) и натиснете 4 или 2, за
да превъртате през каналите, както следва:
1 Силно осветени елементи в
изображението *
2 Номер на папка – номер на кадър
3 Баланс на бялото................................ 156
Цветна температура .................. 163
Фина настройка на баланса на
бялото ......................................... 161
Ръчна потребит. настройка..... 165
Бутон W (M)
RGB
(всички канали)
R
(червено)
G
(зелено)
Изключено маркирано показване
232
B
(синьо)
A Увеличаване при възпроизвеждане
За да увеличите снимката, когато се показва
хистограмата, натиснете бутона X. Използвайте
бутоните X и W (M) за увеличаване и
намаляване и превъртете изображението с
мултиселектора. Хистограмата ще бъде
актуализирана, така че да показва само данните
за частта от изображението, която е показана на
дисплея.
A Хистограми
Хистограмите на фотоапарата служат само за ориентир и е възможно да се
различават от онези в приложенията за обработка на изображения. По-долу
са показани примерни хистограми:
Ако изображението съдържа
обекти с широк диапазон от
яркости, разпределението на
тоновете ще е относително
равно.
Ако изображението е тъмно,
разпределението на тоновете
ще бъде преместено наляво.
Ако изображението е ярко,
разпределението на тоновете
ще бъде преместено надясно.
Увеличаването на
компенсацията на експозицията премества разпределението на тоновете
надясно, а намаляването го мести наляво. Хистограмите могат да ви дадат
груба идея за цялостната експозиция, когато ярката околна светлина пречи
да се видят снимките на дисплея.
233
❚❚ Данни за снимането
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Измерване............................................ 124 6 Режим на фокусиране ..................41, 94
Скорост на затвора................... 129, 131
Намаляване на вибрациите на
Диафрагма................................... 130, 131
обектива 3
2 Режим на експозиция....................... 126 7 Баланс на бялото 4.............................. 156
ISO чувствителност 1 ......................... 119 8 Фина настройка на баланса на бялото
3 Компенсация експозиция ............... 139
................................................................ 161
Фина настройка на оптималната
9 Цветово пространство .....................253
експозиция 2 ....................................... 263 10 Име на фотоапарата
4 Фокусно разстояние ......................... 218 11 Зона на изображението във визьора
5 Данни за обектив ............................... 218
.................................................................. 83
12 Номер на папка – номер на кадър
13
14
15
16
13 Тип светкавица 5
16 Режим управление светк. 5 ............. 190
Компенсация на светкавицата 5 ....194
14 Дистанц. управление светк. 5 ......... 202
5
15 Режим на светкавицата ................. 192
234
17
17 Picture Control 6 ................................... 175
18
19
20
21
22
23
18 Намаляване на шума при високо
ISO.......................................................... 253
Намаляване на шума при дълга
експозиция ......................................... 253
19 Активен D-Lighting ............................ 180
20 Разлика в експозицията на HDR.... 182
HDR омекотяване...............................182
21 Контрол на винетирането............... 253
22 История на ретуширането ..............278
23 Коментар за изображение..............273
235
24
25
24 Име на фотографа 7 ........................... 273 25 Притежател на авторските права 7
................................................................ 273
1 Показва се в червено, ако снимката е била направена с включена автоматична настройка на ISO
чувствителност.
2 Показва се, ако Потребителска настройка b7 (Фина настр. оптим. експозиция, 0 263) е
зададено на стойност, различна от нула за всеки метод на измерване.
3 Показва се само ако е поставен обектив за намаляване на вибрациите.
4 Включва информация и за цветната температура на снимки, направени чрез използване на
автоматичен баланс на бялото.
5 Показва се само ако се използва светкавица, предлагана като опция (0 187).
6 Показаните елементи варират според избрания Picture Control в момента на заснемането на
снимката.
7 Информацията за авторските права се показва само ако е записана със снимката чрез използване на
опцията Информация за авторски права в менюто с настройки.
❚❚ Данни за местоположението
Географската ширина, дължина и други данни за местоположението
се предоставят и варират според GPS или смарт устройството
(0 221). При филми данните посочват местоположението при
стартиране на записа.
236
❚❚ Общ преглед на данните
1 2 345
17
6
18 19 20 21 22
7
8 30
29
9
16
28
27 26
23
24
25
15 14 13 12 11 10
Номер на кадъра/общ брой кадри
17 Оценка ...................................................241
Маркиране за качване ..................... 243 18 Измерване............................................ 124
Статус на защита ................................ 240 19 Режим на експозиция.......................126
Индикатор за ретуширане.............. 278 20 Скорост на затвора................... 129, 131
Име на фотоапарата
21 Диафрагма................................... 130, 131
Индикатор за коментар за
22 Индикатор за ISO чувствителност 1
................................................................ 119
изображение...................................... 273
7 Индикатор за данни за
23 Фокусно разстояние ......................... 218
местоположението .......................... 221 24 Активен D-Lighting ............................ 180
8 Хистограма, показваща
25 Picture Control...................................... 175
разпределението на тоновете в
26 Цветово пространство ..................... 253
изображението (0 233).
27 Режим на светкавицата 2 .................192
9 Качество на изображението ............ 88
28 Баланс на бялото................................ 156
10 Размер на изображението................ 91
Цветна температура .................. 163
11 Зона на изображението във визьора
Фина настройка на баланса на
.................................................................. 83
бялото ......................................... 161
12 Име на файл ......................................... 250
Ръчна потребит. настройка..... 165
13 Час на записване......................... 21, 271 29 Компенсацията на светкавицата 2
................................................................ 194
14 Име на папка ....................................... 250
Режим на командн. модул 2
15 Дата на записване....................... 21, 271
16 Текущ слот за карта.......................35, 93 30 Компенсация експозиция ............... 139
1 Показва се в червено, ако снимката е била направена с включена автоматична настройка на ISO
чувствителност.
2 Показва се само ако снимката е била направена със светкавица, предлагана като опция (0 187).
1
2
3
4
5
6
237
Поглед отблизо: Увеличаване при
възпроизвеждане
За да увеличите изображение, показано във
възпроизвеждане на снимки на цял екран,
натиснете бутона X или центъра на
мултиселектора, или натиснете два пъти
бързо дисплея. Докато увеличението е
активирано, може да се извършват
следните операции:
Бутон X
За
Описание
Натиснете X или използвайте
жестове за удължаване, за да
увеличите максимално до
около 32× (големи
изображения във FX формат/
36 × 24), 24× (средни
изображения) или 16× (малки
Увеличаване или изображения). Натиснете
W (M) или използвайте жестове за прищипване, за да
намаляване/
разглеждане на намалите. Докато снимката е увеличена, използвайте
други части от мултиселектора или плъзнете пръст върху екрана за
изорбажението преглед на зони от изображението, които не се виждат на
дисплея. Натиснете и задръжте мултиселектора, за да
превъртате бързо към други зони на кадъра.
Навигационният прозорец се показва, когато
съотношението на увеличение се промени; видимата в
момента зона е означена с жълта рамка. Лентата под
навигационния прозорец показва съотношението на
увеличение и става зелена при 1:1.
Изрязване на
изображение
238
За да създадете изрязано изображение на зоната, която в
момента се вижда в дисплея, натиснете i, маркирайте
Бързо изрязване и натиснете J. Обърнете внимание, че
Бързо изрязване не е налично, когато се показва RGB
хистограма (0 233).
За
Избор на лица
Описание
Лицата, които са разпознати
Водач на екрана
по време на увеличение, се
маркират с бели рамки в
навигационния прозорец.
Завъртете диска за
подкоманди или натиснете
водача на екрана, за да
видите други лица.
Завъртете главния диск за управление или натиснете
иконите e или f в долната част на дисплея, за да
Преглед на други
разгледате същата част от други снимки при текущото
изображения
съотношение на увеличение. Функцията увеличаване при
възпроизвеждане се отменя при показване на филм.
Промяна на
Натиснете L (Z/Q), за да защитите или да свалите
статуса на
защитата от изображения (0 240).
защита
Връщане към
Натиснете спусъка наполовина или натиснете бутона K за
режим на
изход към режима на снимане.
снимане
Показване на
Натиснете бутона G, за да се покажат менютата (0 248).
менютата
239
Защита на снимки от изтриване
При възпроизвеждане на цял екран, увеличение и
възпроизвеждане в миниатюри бутонът L (Z/Q) може да се
използва за защитаване на снимки от изтриване по невнимание.
Защитените файлове не могат да бъдат изтрити с бутона O (Q) или
опцията Изтриване от менюто за възпроизвеждане. Имайте
предвид, че защитените изображения ще бъдат изтрити при
форматиране на картата с памет (0 271).
За да защитите снимка:
1 Изберете изображение.
Покажете изображението във възпроизвеждане на снимки на
цял екран или увеличаване при възпроизвеждане, или го
маркирайте в списъка с миниатюри.
2 Натиснете бутона L (Z/Q).
Снимката ще бъде маркирана с икона
P. За да премахнете защитата от
снимката, така че да може да бъде
изтрита, покажете снимката или я
маркирайте в списъка с миниатюри и
след това натиснете бутона L (Z/Q).
Бутон L (Z/Q)
A Премахване на защитата от всички изображения
За да свалите защитата от всички изображения в папката или папките,
избрани в момента в менюто Папка с изобрж. за възпроиз., натиснете
едновременно бутоните L (Z/Q) и O (Q) за около две секунди по време
на възпроизвеждане.
240
Оценка на снимки
Оценявайте снимки или ги маркирайте като кандидати за по-късно
изтриване. Оценяването може да бъде разгледано във ViewNX-i и
Capture NX-D. Оценяването не е налично при защитени
изображения.
1 Изберете изображение.
Покажете изображението или го маркирайте в списъка с
миниатюри при възпроизвеждане в миниатюри.
2 Опции за показв. при възпроизв.
Натискането на бутона i за показване на
опциите за възпроизвеждане.
Бутон i
3 Изберете Оценка.
Маркирайте Оценка и натиснете 2.
4 Изберете оценка.
Натиснете 4 или 2, за да изберете
оценка от нула до пет звезди, или
изберете d, за да маркирате снимката
като кандидат за по-късно изтриване.
Натиснете J, за да завършите
действието.
241
A Оценяване на снимките с бутон Fn2
Ако Оценка е избрано за Потребителска настройка f1 (Присв. потреб.
контрол) > Бутон Fn2, снимките могат да бъдат оценени чрез задържане на
бутона Fn2 натиснат и натискане на 4 или 2 (0 268).
242
Избиране на снимки за качване
Следвайте стъпките по-долу, за да изберете снимки за качване на
същото смарт устройство. Филмите не могат да се избират за
качване; снимките се качват в размер 2 мегапиксела.
Избиране на отделни снимки
1 Изберете снимка.
Покажете снимката или я маркирайте в списъка с миниатюри при
възпроизвеждане в миниатюри.
2 Опции за показв. при възпроизв.
Натискането на бутона i за показване на
опциите за възпроизвеждане.
Бутон i
3 Изберете Избор изпр. смарт устр./
отказв.
Маркирайте Избор изпр. смарт устр./
отказв. и натиснете J. Снимките,
избрани за качване, са маркирани с
икона W; за отмяна на избора,
покажете или маркирайте
изображението и повторете стъпки 2 и 3.
243
Избиране на множество снимки
Следвайте стъпките по-долу, за да промените статуса на качване на
множество снимки.
1 Изберете Избор на изображение(я).
В менюто за възпроизвеждане изберете
Избор изпращане смарт устр., след
това маркирайте Избор на
изображение(я) и натиснете 2.
2 Изберете снимки.
Използвайте мултиселектора, за да маркирате снимка и
натиснете центъра на мултиселектора за избор или отмяна на
избора (за да видите маркираната снимка на цял екран,
натиснете и задръжте бутона X). Избраните снимки са маркирани
с икона W.
3 Натиснете J.
Натиснете J, за да завършите действието.
A Отмяна на избора на всички снимки
За да отмените избора на всички снимки, изберете Избор изпращане
смарт устр. в менюто за възпроизвеждане, след това маркирайте Отмяна
избор на всички и натиснете J. Ще се покаже диалогов прозорец за
потвърждение; маркирайте Да и натиснете J, за да свалите маркирането за
качване от всички снимки на картата с памет.
244
Изтриване на снимки
За да изтриете текущата снимка, натиснете бутона O (Q). За да
изтриете множество избрани снимки, използвайте опцията
Изтриване в менюто за възпроизвеждане. Щом веднъж бъдат
изтрити, снимките не могат да бъдат възстановени. Отбележете, че
защитените или скритите снимки не могат да се изтриват.
По време на възпроизвеждане
Натиснете бутона O (Q), за да изтриете текущата снимка.
1 Натиснете бутона O (Q).
Ще се покаже диалогов прозорец за
потвърждение.
Бутон O (Q)
2 Натиснете бутона O (Q) отново.
За да изтриете снимката, натиснете
бутона O (Q). За изход без изтриване на
снимката, натиснете бутона K.
Бутон O (Q)
A Вижте също
За информация относно избирането на изображението, което да се показва
след като бъде изтрито изображение, вижте D > След изтриване (0 249).
245
Меню за възпроизвеждане
Опцията Изтриване в менюто за възпроизвеждане съдържа
следните опции. Имайте предвид, че в зависимост от броя на
изображенията, изтриването може да отнеме известно време.
Опция
Q
R
Описание
Избрани
Изтриване на избраните снимки.
Всички
Изтриване на всички снимки в папката, избрана за
възпроизвеждане (0 248). Ако са поставени две карти,
можете да изберете картата, от която да се изтрият
снимките.
❚❚ Избрани: Изтриване на избраните снимки
1 Изберете Изтриване > Избрани.
Изберете Изтриване в менюто за
възпроизвеждане. Маркирайте
Избрани и натиснете 2.
2 Маркирайте снимка.
Използвайте
мултиселектора, за да
маркирате снимка (за да
видите маркираната снимка
на цял екран, натиснете и
задръжте бутона X).
246
3 Изберете маркираната
снимка.
Натиснете центъра на
мултиселектора, за да
изберете маркираната
снимка. Избраните снимки са
маркирани с икона O.
Повторете стъпки 2 и 3, за да изберете допълнителни снимки; за
отмяна на избора на снимка я маркирайте и натиснете центъра
на мултиселектора.
4 Натиснете J, за да завършите
действието.
Ще се покаже диалогов прозорец за
потвърждение; маркирайте Да и
натиснете J.
247
Списък на менюто
Този раздел съдържа опциите, налични в менютата на фотоапарата.
За повече информация, вижте Ръководство за менютата, налично
на уебсайтовете на Nikon (0 i).
D Менюто за възпроизвеждане:
Управление на изображенията
Изтриване
Избрани
Всички
Папка с изобрж. за възпроиз.
(Име на папка)
Всички
Текуща
Скриване на изображение
Избор/задаване
Отмяна избор на всички
Опции за показв. при възпроизв.
Основна информация за снимката
Точка за фокусиране
Допълнит. информ. снимка
Няма (само изображение)
Силно осветени елементи
RGB хистограма
Данни за снимането
Общ преглед
248
Изтриване на множество изображения
(0 246).
(по подразбиране за Всички)
Изберете папка за възпроизвеждане.
Скриване или разкриване на изображение.
Скритите изображения се виждат само в
менюто „Скриване на изображение“ и не
могат да бъдат възпроизведени.
Изберете информацията, която да се
показва в екрана с информация за
възпроизвежданите снимки (0 229).
Копиране на изображение(я)
Избор на източник
Избор на изображение(я)
Избор на целева папка
Копиране на изображение(я)?
Преглед на изображението
Вкл.
Изкл.
След изтриване
Показване следваща
Показване предишна
Продължаване като преди
След серия снимки, показв.
Първо изобр. серия снимки
Посл. изобр. серия снимки
Автоматично завъртане
Вкл.
Изкл.
Вертикално завъртане
Вкл.
Изкл.
Слайдшоу
Старт
Тип изображения
Време за показване на слайда
Избор изпращане смарт устр.
Избор на изображение(я)
Отмяна избор на всички
Копиране на снимките от една карта с
памет на друга. Тази опция е налична само
ако във фотоапарата са поставени две
карти с памет.
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали снимките да се показват на
дисплея автоматично веднага след
заснемането им (0 225).
(по подразбиране Показване следваща)
Изберете снимката, показвана след като се
изтрие снимка.
(по подразбиране за Посл. изобр. серия снимки)
Изберете дали фотоапаратът да показва
първата или последната снимка от серията
от снимки след заснемане на снимки в
непрекъснат режим на снимане.
(по подразбиране за Вкл.)
Изберете дали да се записва ориентацията
на фотоапарата, когато правите снимки.
(по подразбиране за Вкл.)
Изберете дали да завъртaте вертикално
(портретна ориентация) снимките за
показване по време на възпроизвеждане
(0 225).
Разгледайте слайдшоу от снимките в
текущата папка с изображения за
възпроизвеждане.
Изберете снимки за качване в смарт
устройство (0 244).
249
C Меню за правене на снимки: Опции за
снимане
Набор настр. меню снимки
A–D
Наб. разш. менюта снимки
Вкл.
Изкл.
Папка за съхранение
Преименуване
Избор на папка по номер
Избор на папка от списък
Наименуване на файловете
Наименуване на файловете
Избор на основен слот
Слот за XQD карта
Слот за SD карта
Функция на допълнителния слот
Препълване
Архивиране
RAW осн. слот - JPEG доп. слот
250
Връщане на настройките в менюто за
правене снимки, които са вече съхранени в
набора от настройки на менюто за правене
на снимки. Промените в настройките се
съхраняват в текущия набор.
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали наборът от настройки на
менюто за правене на снимки да съхранява
режим на експозицията, скорост на
затвора (режими на експозицията S и M),
диафрагма (режими A и M) и режим на
светкавицата.
Изберете папката, в която да се съхраняват
последващите изображения.
Изберете трибуквения префикс, използван
за наименуване на файлове с изображения,
с които се съхраняват снимките.
Префиксът по подразбиране е „DSC“.
(по подразбиране за Слот за XQD карта)
Изберете слота, който служи като основен
слот, когато са поставени две карти с памет.
(по подразбиране за Препълване)
Изберете ролята, изпълнявана от картата в
допълнителния слот, когато са поставени
две карти с памет във фотоапарата (0 93).
Управл. на светкавицата
Режим управление светк.
Опции безж. светкавица
Дистанц. управление светк.
Инф. радио отдал. светк.
Зона на изобрж. във визьора
Избор зона изобрж. във визьор
Автоматично DX изрязване
Показване маска визьор
Качество на изображението
NEF (RAW) + JPEG fine★
NEF (RAW) + JPEG fine
NEF (RAW) + JPEG normal★
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG basic★
NEF (RAW) + JPEG basic
NEF (RAW)
JPEG fine★
JPEG fine
JPEG normal★
JPEG normal
JPEG basic★
JPEG basic
TIFF (RGB)
Размер на изображението
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Изберете режима за управление на
светкавицата за светкавица, предлагана
като опция, монтирана в гнездото за
аксесоари на фотоапарата или
регулирайте настройките за снимане с
немонтирани на фотоапарата светкавици
(0 190).
Изберете зоната на изображението във
визьора (0 83) и активирайте или
деактивирайте показването на маската на
визьора (0 85).
(по подразбиране за JPEG normal)
Изберете формат на файла и коефициент
на компресия (качество на изображението,
0 88). Компресирането за опции,
отбелязани със звезда („★“) дава
приоритет на качеството, докато това за
изображения без звезда дава приоритет на
намаляване размера на файловете.
Изберете размера на изображението в
пиксели (0 91). За JPEG/TIFF и NEF (RAW)
изображенията са налични отделни опции.
251
NEF (RAW) запис
NEF (RAW) компресиране
Дълбочина в битове NEF (RAW)
Настройки на ISO чувствителност
ISO чувствителност
Авт. настр. ISO чувствит.
Баланс на бялото
Автоматично
Aвтом. естествена светлина
Осв. от лампа наж. жичка
Флуоресцентно осветление
Пряка слънчева светлина
Светкавица
Облачно небе
Сянка
Избор на цветна температура
Ръчна потребит. настройка
Задаване на Picture Control
Автоматично
Стандартна обработка
Неутрален
Ярък
Монохромно изображение
Портрет
Пейзаж
Равни
Управление на Picture Control
Запазване/редактиране
Преименуване
Изтриване
Зареждане/запазване
252
Изберете типа компресия и дълбочината в
битове за NEF (RAW) изображенията (0 90).
Регулирайте настройките на ISO
чувствителността за снимки (0 119, 121).
(по подразбиране за Автоматично)
Съчетайте баланса на бялото, така че да
съответства на източника на светлина
(0 156).
(по подразбиране за Автоматично)
Изберете как да се обработват новите
снимки. Изберете според типа сцена или
вашите творчески намерения (0 175).
Създаване на потребителски Picture
Controls.
Цветово пространство
sRGB
Adobe RGB
Активен D-Lighting
Автоматично
Свръхвисоко
Високо
Нормално
Ниско
Изкл.
Нам. шум при дълга експозиция
Вкл.
Изкл.
Висока ISO NR
Висока
Нормална
Ниска
Изкл.
Контрол на винетирането
Високо
Нормално
Ниско
Изкл.
Автомат. контрол изкривяване
Вкл.
Изкл.
(по подразбиране за sRGB)
Избор на цветово пространство за снимки.
(по подразбиране за Изкл.)
Запазва детайлите в силно осветените
елементи и сенките за постигане на снимки
с естествен контраст (0 180).
(по подразбиране за Изкл.)
Намаляване на „шума“ (ярки петна или
мъгла) в снимки, които са направени с
бавни скорости на затвора.
(по подразбиране за Нормална)
Намаляване на шума (произволно
разположени ярки пиксели) в снимки,
които са направени с висока ISO
чувствителност.
(по подразбиране за Нормално)
Намалява спада на яркост в краищата на
снимките при използване на обективи тип
G, E и D (с изключение на PC обективи).
Ефектът е най-забележим при максимална
диафрагма.
(по подразбиране за Изкл.)
Намаляване на бъчвовидното изкривяване
при снимане с широкоъгълни обективи и
намаляване на изкривяването тип
„възглавница“ при снимане с дълги
обективи.
253
Намаляване на трептенето
Настр. за намал. на трептенето
Индикатор за намал. трепт.
Задаване на авто клин
AE и клин на светкавицата
AE клин
Клин на светкавицата
Клин баланс бяло
ADL клин
Многократна експозиция
Режим многокр. експозиция
Брой снимки
Режим на наслагване
Запазв. на всички експозиции
Избор на първа експоз. (NEF)
HDR (висок динам. диапазон)
HDR режим
Разлика в експозицията
Омекотяване
254
Тези опции са активни по време на
снимане с визьор. Изберете Активиране
за Настр. за намал. на трептенето, за да
регулирате интервала между снимките и да
намалите ефектите от трептенето при
флуоресцентно или живачно осветление.
Индикатор за намал. трепт. контролира
показването на иконата FLICKER във
визьора: ако е избрано Вкл., иконата ще
бъде показана, ако бъде отчетено
трептене, когато спусъкът е натиснат
наполовина и ще мига, ако е отчетено
трептене при Деактивиране избрано за
Настр. за намал. на трептенето (за да
активирате намаляването на трептенето,
изберете Активиране).
(по подразбиране за AE и клин на светкавицата)
Изберете настройка или настройки, които
се вклиняват при активен автоматичен
клин (0 142).
Запишете от две до десет експозиции на
NEF (RAW) като една снимка; ако желаете,
съществуващата снимка може да бъде
избрана като първа експозиция, като се
използва Избор на първа експоз. (NEF),
но имайте предвид, че могат да се избират
само големи (размер L) NEF (RAW)
изображения. Повече информация може
да бъде намерена в Ръководството за
менютата, налично за изтегляне от
уебсайта на Nikon (0 i).
Запазва детайлите в силно осветените
елементи и сенките при снимане на
висококонтрастни сцени (0 182).
Сн. през задад. инт. от време
Старт
Избира се нач. дата/час
Интервал
Брой интерв.×снимки/интерв.
Омекотяване на експозицията
Безшумна фотография
Приоритет на интервала
Стартир. на папка за съхранение
Сним. с преместване на фокуса
Старт
Брой снимки
Ширина на стъпката за фокусиране
Интервал до следващата снимка
Омекотяване на експозицията
Безшумна фотография
Стартир. на папка за съхранение
Безш. снимане с live view
Вкл. (Режим 1)
Вкл. (Режим 2)
Изкл.
Направете снимки при избрания интервал,
докато посоченият брой снимки не бъде
записан. Повече информация може да бъде
намерена в Ръководството за менютата,
налично за изтегляне от уебсайта на Nikon
(0 i).
Променя фокуса автоматично за серия от
снимки (0 212).
(по подразбиране за Изкл.)
Елиминирайте звука на затвора по време
на снимане live view (0 49).
255
1 Менюто за заснемане на видео: Опции за
заснемане на видео
Нулир. меню заснемане на видео
Да
Не
Изберете Да, за да възстановите опциите
от менюто за заснемане на видео до
стойностите им по подразбиране.
Наименуване на файловете
Местоназначение
Слот за XQD карта
Слот за SD карта
Зона на изобрж. във визьора
Избор зона изобрж. във визьор
Автоматично DX изрязване
Размер кадър/кадрова честота
3840×2160; 30p
3840×2160; 25p
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280×720; 60p
1280×720; 50p
1920 × 1080; 30p ×4 (на заб. кад.)
1920 × 1080; 25p ×4 (на заб. кад.)
1920 × 1080; 24p ×5 (на заб. кад.)
256
Изберете трибуквения префикс, използван
за наименуване на файлове с изображения,
с които се съхраняват филмите. Префиксът
по подразбиране е „DSC“.
(по подразбиране за Слот за XQD карта)
Изберете слота, към който се записват
филмите.
Изберете зоната на изображението във
визьора (0 68).
(по подразбиране за 1920×1080; 60p)
Изберете размер на кадъра за филма (в
пиксели) и честота на снимане (0 69).
Качество на филмите
Високо качество
Нормално
Тип файл с филм
MOV
MP4
Настройки на ISO чувствителност
Макс. чувствителност
Автом. наст. на ISO (реж. M)
ISO чувствителност (реж. M)
Баланс на бялото
Същ. като настр. за снимки
Автоматично
Aвтом. естествена светлина
Осв. от лампа наж. жичка
Флуоресцентно осветление
Пряка слънчева светлина
Облачно небе
Сянка
Избор на цветна температура
Ръчна потребит. настройка
Задаване на Picture Control
Същ. като настр. за снимки
Автоматично
Стандартна обработка
Неутрален
Ярък
Монохромно изображение
Портрет
Пейзаж
Равни
(по подразбиране за Високо качество)
Изберете качество на филмите (0 69).
(по подразбиране за MOV)
Изберете типа файл с филм.
Регулирайте настройките на ISO
чувствителността за филми.
(по подразбиране за Същ. като настр. за снимки)
Избиране на баланс на бялото за филми
(0 156). Изберете Същ. като настр. за
снимки, за да използвате опцията, текущо
избрана за снимки.
(по подразбиране за Същ. като настр. за снимки)
Изберете Picture Control за филми (0 175).
Изберете Същ. като настр. за снимки, за
да използвате опцията, текущо избрана за
снимки.
257
Управление на Picture Control
Запазване/редактиране
Преименуване
Изтриване
Зареждане/запазване
Активен D-Lighting
Същ. като настр. за снимки
Свръхвисоко
Високо
Нормално
Ниско
Изкл.
Висока ISO NR
Висока
Нормална
Ниска
Изкл.
Намаляване на трептенето
Автоматично
50 Hz
60 Hz
Чувствителност на микрофона
Авто. чувствителност
Ръчна чувствителност
Изключен микрофон
258
Създаване на потребителски Picture
Controls.
(по подразбиране за Изкл.)
Запазва детайлите в силно осветените
елементи и сенките за постигане на филми
с естествен контраст (0 180). Изберете
Същ. като настр. за снимки, за да
използвате опцията, текущо избрана за
снимки.
(по подразбиране за Нормална)
Намаляване на „шума“ (произволно
разположени ярки пиксели) във филми,
които са направени с висока ISO
чувствителност.
(по подразбиране за Автоматично)
Намалете трептенето и появата на ивици,
причинено от флуоресцентни или живачни
лампи по време на live view (преглед в
реално време) (0 37) и запис на филм
(0 59).
(по подразбиране за Авто. чувствителност)
Включете или изключете вградения или
външния микрофон (0 295) или
регулирайте чувствителността на
микрофона.
Атенюатор
Активиране
Деактивиране
Честотен обхват
Широк диапазон
Гласов диапазон
Нам. на шума от вятъра
Вкл.
Изкл.
Електр. намал. на вибр. (VR)
Вкл.
Изкл.
Сним. филми през интервал
Старт
Интервал
Време на заснемане
Омекотяване на експозицията
Безшумна фотография
Зона на изобрж. във визьора
Размер кадър/кадрова честота
Приоритет на интервала
(по подразбиране за Деактивиране)
Намалете усилването на микрофона и
предотвратете изкривяването на звука,
когато записвате филми в шумни среди.
(по подразбиране за Широк диапазон)
Изберете честотния обхват за вградения
или външния микрофон (0 295).
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали да активирате филтъра за
премахване на нискочестотните шумове на
вградения микрофон за намаляване на
шума от вятъра.
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали да активирате
електронното намаляване на вибрациите в
режим на филм.
Фотоапаратът автоматично прави снимки
през избрани интервали, за да създаде
безшумен филм през интервал. Повече
информация може да бъде намерена в
Ръководството за менютата, налично за
изтегляне от уебсайта на Nikon (0 i).
259
A Потр. настройки: Фино регулиране на
настройките на фотоапарата
Набор от потрeбит. настройки
A–D
а Автоматично фокусиране
a1 Избор на приоритет AF-C
Освобождаване
Фокус + освобождаване
Освобождаване + фокус
Фокус
a2 Избор на приоритет AF-S
Освобождаване
Фокус
a3 Прослед. фокус с заключване
Блок. реак. на АФ снимане
Движение на обекта
a4 Детекция лица с 3D просл.
Вкл.
Изкл.
260
Връщане на вече съхранени
потребителски настройки в менюто с
набор от потребителски настройки.
Промените в настройките се съхраняват в
текущия набор.
(по подразбиране за Освобождаване)
Когато AF-C е избрано за снимане с визьор,
тази опция контролира дали снимките се
правят при всяко натискане на спусъка
(приоритет на снимане), или само когато
фотоапаратът е на фокус (приоритет на
фокусиране).
(по подразбиране за Фокус)
Когато AF-S е избрано за снимане с визьор,
тази опция контролира дали се снима само
когато фотоапаратът е на фокус
(приоритет на фокусиране), или при всяко
натискане на спусъка (приоритет на
снимане).
Управлявайте как автоматичното
фокусиране се настройва според промени
в разстоянието до обекта, когато AF-C е
избрано по време на снимане с визьор.
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали фотоапаратът да
разпознава и да се фокусира върху лица,
когато 3D проследяването е избрано за
режим за избор на АФ зона (0 100).
a5 Зона гледане 3D прослед.
Широка
Нормална
a6 Брой точки за фокусиране
55 точки
15 точки
a7 Съхранение по ориентация
Точка за фокусиране
Точка фокусир. и изб. на АФ зона
Изкл.
a8 Активиране на АФ
Затвор/AF-ON
Само AF-ON
a9 Огр.избор реж. за изб. АФ зона
АФ с единична точка
АФ с динамич. зона (9 т.)
АФ с динамич. зона (25 т.)
АФ с динамич. зона (72 т.)
АФ с динамич. зона (153 т.)
3D проследяване
АФ с групирана зона
АФ с автоматична зона
(по подразбиране за Нормална)
Изберете наблюдаваната област като
натиснете спусъка наполовина, когато 3D
проследяването е избрано за режим за
избор на АФ зона (0 100).
(по подразбиране за 55 точки)
Изберете броя точки за фокусиране,
наличен за ръчно избиране на точка за
фокусиране във визьора.
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали визьорът да запазва точките
за фокусиране и режима за избор на АФ
зона във вертикална и хоризонтална
ориентация поотделно.
(по подразбиране за Затвор/AF-ON)
Изберете дали фотоапаратът да фокусира,
когато спусъкът е натиснат наполовина.
Ако е избрано Само AF-ON, фотоапаратът
няма да фокусира, когато спусъкът е
натиснат наполовина.
Изберете режимите за избор на АФ зона,
които могат да се избират чрез използване
на бутон за режим на АФ и диска за
подкоманди при снимане с визьор (0 100).
261
a10 Огр. на режим авт. фокусиране
AF-S
AF-C
Без ограничения
a11 Ограждане точка фокусиране
Ограждане
Без ограждане
a12 Опции точка фокусиране
Осветяване на точка за фокус.
Режим на ръчно фокусиране
Подпом. АФ с динам. зона
a13 Пръстен ръч. фокус. в АФ реж.
Активиране
Деактивиране
b Измерване/експозиция
b1 Стойност стъпки ISO чувствит.
1/3 стъпка
1/2 стъпка
1 стъпка
b2 EV стъпки за контрол на експ.
1/3 стъпка
1/2 стъпка
1 стъпка
b3 Стъпка при комп на експ/свет.
1/3 стъпка
1/2 стъпка
1 стъпка
262
(по подразбиране за Без ограничения)
Изберете режимите на автоматично
фокусиране, налични при снимане с
визьор (0 98).
(по подразбиране за Без ограждане)
Изберете дали изборът на точка за
фокусиране във визьора да „се огражда“ от
единия край на дисплея до другия.
Регулирайте настройките за показването
на точката за фокусиране във визьора.
(по подразбиране за Активиране)
Тази опция е налична със съвместими
обективи. Изберете Деактивиране, за да
деактивирате фокусирането чрез
използване на пръстена за фокусиране в
режим на автоматично фокусиране.
(по подразбиране за 1/3 стъпка)
Изберете стъпките при регулиране на ISO
чувствителността.
(по подразбиране за 1/3 стъпка)
Изберете стъпките при регулиране на
скорост на затвора, диафрагма и клин.
(по подразбиране за 1/3 стъпка)
Изберете стъпките при регулиране на
експозицията и компенсацията на
светкавицата.
b4 Лесна компенс. експозиция
Вкл. (автом.връщ.фабр.нстр.)
Вкл.
Изкл.
b5 Матрично измерване
Вкл. детекция на лица
Изкл. детекция на лица
b6 Зона цент.претегл. измерване
 8 мм– 20 мм, Средно
b7 Фина настр. оптим. експозиция
Да
Не
c Таймери/Заключване AE
c1 Спусък AE-L
Вкл. (полунатиснат)
Вкл. (режим серия снимки)
Изкл.
c2 Таймер за готовност
4 сек–30 мин, Без ограничение
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали компенсацията на
експозицията може да се регулира чрез
завъртане на диска за управление, без да
натискате бутона E.
(по подразбиране за Вкл. детекция на лица)
Изберете Вкл. детекция на лица, за да
активирате детекцията на лица при
заснемане на портрети с матрично
измерване при снимане с визьор (0 124).
(по подразбиране за  12 мм)
Изберете размера на зоната с най-голямо
тегло, когато при снимане с визьор се
използва централно претеглено
измерване. Ако е прикрепен обектив без
процесор или AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 мм
f/3,5–4,5E ED, размерът на зоната е фиксира
на 12 мм.
(по подразбиране за Не)
Фина настройка на експозицията за всеки
метод за измерване. По-високите
стойности създават по-светли експозиции,
по-ниските стойности - по-тъмни
експозиции.
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали фотоапаратът да се
заключи, когато спусъкът е натиснат.
(по подразбиране за 6 сек)
Изберете колко дълго фотоапаратът
продължава да измерва експозицията,
когато не се извършват операции (0 34).
263
c3 Самоснимачка
Закъснение на самоснимачката
Брой снимки
Интервал между снимките
c4 Време автомат. изкл. дисплей
Възпроизвеждане
Менюта
Екран с информация
Преглед на изображението
Live view (преглед в реално време)
d Снимане/показване
d1 Скорост на снимане в CL режим
6 кадъра/сек.–1 кадър/сек.
d2 Макс. непрекъснато освобожд.
1–200
d3 ISO дисплей
Показв. ISO чувствителност
Показване на броя кадри
d4 Опции режим синхр. освоб.
Синхр.
Без синхр.
d5 Режим Забавяне експозиция
3 сек–0,2 сек, Изкл.
264
Изберете продължителността на
закъснението при освобождаване на
затвора, броя заснети снимки и интервала
между снимките в режим на самоснимачка.
Изберете колко дълго дисплеят да остава
включен, когато не се извършват
операции.
(по подразбиране за 5 кадъра/сек.)
Изберете честота на превъртане на кадъра
за режим CL. Обърнете внимание, че
честотата може да се промени, в
зависимост от източника на захранване
(0 114).
(по подразбиране за 200)
Изберете максималния брой снимки, който
може да бъде направен при една серия от
снимки в непрекъснат режим на снимане.
(по подразбиране за Показване на броя кадри)
Изберете дали ISO чувствителността да се
показва в контролния панел на мястото на
броя на оставащите експозиции за запис.
(по подразбиране за Синхр.)
Изберете дали освобождаването на
затвора на отдалечените фотоапарати да
се синхронизира с освобождаването на
затвора на главния фотоапарат.
(по подразбиране за Изкл.)
В ситуации, при които най-лекото
движение на фотоапарата може да
размаже снимките, освобождаването на
затвора може да бъде забавено с
приблизително 0,2 сек до 3 сек след
повдигане на огледалото.
d6 Eлектр. затвор предно перде
Активиране
Деактивиране
d7 Последов. номер. файлове
Вкл.
Изкл.
Нулиране
d8 Цвят за маркир. на „Пикинг“
Червен
Жълт
Син
Бял
d9 Показване мрежа визьор
Вкл.
Изкл.
d10 LCD осветяване
Вкл.
Изкл.
(по подразбиране за Деактивиране)
Активирайте или деактивирайте
електронния затвор с предно перде в
режим Q, QC или MUP, като така премахвате
размазването от движението на затвора.
Механичният затвор се използва в други
режими на снимане, без значение от
избраната опция.
(по подразбиране за Вкл.)
Изберете как фотоапаратът задава номера
на файловете.
(по подразбиране за Червен)
Изберете цвета за маркиране за пикинга
при фокусиране. Пикингът може да бъде
включен или изключен и неговата
чувствителност да се регулира чрез
натискане на бутона i по време на live view
(преглед в реално време) и избиране на
Ниво на „Пикинг“ (0 45, 65).
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали да се показва кадрираща
мрежа във визьора.
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете дали контролният панел и
бутонът за подсветка да се осветяват,
докато таймерът за готовност е активиран.
A Eлектр. затвор предно перде
Препоръчва се обектив тип G, E или D; изберете Деактивиране, ако
забележите линии или мъгла, когато снимате с други обективи. Най-бързата
скорост на затвора и максимална ISO чувствителност, налични с електронен
затвор с предно перде са 1/2000 сек и ISO 25600, съответно.
265
d11 Live view в непрекъснат режим
Вкл.
Изкл.
d12 Опт. нам. на вибр. (VR)
Вкл.
Изкл.
e Клин/светкавица
e1 Скорост синхр. светкавица
1/250 сек (Автоматична FP),
1/250 сек–1/60 сек
e2 Скорост затвор при светкавица
1/60 сек–30 сек
e3 Компенс. експоз. светкавица
Целия кадър
Само фон
(по подразбиране за Вкл.)
Изберете дали възпроизвеждането на
снимки на цял екран е налично по време на
снимане на серия от снимки (режими на
снимане CL, CH и QC) в live view (0 37). Ако е
избрано Изкл., не само дисплеят, но също
и подсветката на дисплея ще се изключи по
време на експозициите.
(по подразбиране за Вкл.)
Активирайте или деактивирайте
намаляването на вибрациите на
съвместими AF-P обективи, които не са
оборудвани с превключвател за
намаляване на вибрациите.
(по подразбиране за 1/250 сек)
Изберете скорост за синхронизация на
светкавицата.
(по подразбиране за 1/60 сек)
Изберете най-бавната скорост на затвора,
когато светкавицата се използва в режими
P и A.
(по подразбиране за Целия кадър)
Изберете как фотоапаратът да настройва
нивото на светкавицата при използване на
компенсация на експозицията.
A Определяне на скоростта на затвора при ограничението на максималната скорост за
синхронизация на светкавицата
За да фиксирате скоростта на затвора при ограничение на скоростта на
синхронизация в режим автоматичен с приоритет на затвора или режим на
ръчна експозиция, изберете следващата скорост на затвора след найбавната възможна скорост (30 сек или %). Ще се покаже X (индикатор за
синхронизация на светкавицата) във визьора и контролния панел.
A Автоматична FP високоскоростна синхронизация
Автоматичната FP високоскоростна синхронизация позволява на
светкавицата да бъде използвана при най-високата скорост на затвора,
поддържана от фотоапарата, като дава възможност да се избере
максималната диафрагма за намалена дълбочина на рязкост, дори и когато
обектът е осветен от ярка слънчева светлина. Индикаторът за режима на
светкавицата на екрана с информация показва „FP“, когато е активирана
автоматична FP високоскоростна синхронизация.
266
e4 Авт. настр. M ISO чувств.
Обект и фон
Само обект
e5 Пилотна светкавица
Вкл.
Изкл.
e6 Автоматичен клин (режим M)
Светкавица/скорост
Светкавица/скорост/диафрагма
Светкавица/диафрагма
Само светкавица
e7 Ред на клина
MTR > под > над
Под > MTR > над
(по подразбиране за Обект и фон)
Изберете дали автоматичната настройка за
ISO чувствителността за снимане със
светкавица да се регулира за правилна
експозиция и на главния обект, и на фона,
или само на главния обект.
(по подразбиране за Вкл.)
Изберете дали опционалната CLSсъвместима светкавица (0 288) да излъчва
пилотна светкавица, когато бутонът Pv на
фотоапарата е натиснат по време на
снимане с визьор.
(по подразбиране за Светкавица/скорост)
Изберете настройките, които се повлияват,
когато е активиран клин на експозицията/
светкавицата в режим на експозиция M.
(по подразбиране за MTR > под > над)
Изберете реда на клина за експозиция,
светкавица и клин на баланса на бялото.
267
f Контроли
f1 Присв. потреб. контрол
Бутон за преглед
Бутон за преглед + y
Бутон Fn1
Бутон Fn1 + y
Бутон Fn2
Бутон AF-ON
Спомагателен селектор
Център на спомаг. селектор
Център спомаг. селектор + y
Бутон BKT + y
Бутон за запис на филм + y
Функ. бутони фокус. на обект.
f2 Централ. бутон мултиселектор
Режим на снимане
Режим на възпроизвеждане
Live view (преглед в реално време)
f3 Скор. затвор и закл. диафраг.
Заключв. скорост затвора
Заключване на диафрагмата
268
Изберете ролята, зададена на контролите
на фотоапарата или самостоятелно, или в
комбинация с дисковете за управление.
Изберете функцията, която ще изпълнява
центърът на мултиселектора.
Заключете скоростта на затвора на
стойността, текущо избрана в режим S или
M или диафрагма на стойността, текущо
избрана в режим A или M.
f4 Персонлз. дискове управление
Обръщане посока на въртене
Промяна основни/подкоманд.
Настройване на диафрагма
Менюта и възпроизвеждане
Преглед кадри със спом. диск
f5 Мултиселектор
Рестартиране таймер готовност
Да не прави нищо
f6 Освобожд. бутон използв. диск
Да
Не
f7 Обръщане посока индикатори
Изберете ролята, изпълнявана от главния и
диска за подкоманди.
(по подразбиране за Да не прави нищо)
Изберете дали използването на
мултиселектора да активира таймера за
готовност (0 34).
(по подразбиране за Не)
Избирането на Да позволява настройки,
които обикновено се правят чрез
задържане на бутона и завъртане на диска
за управление, да се правят чрез завъртане
на диска за управление, след като бутонът
е освободен. Настройката приключва,
когато бутонът се натисне отново,
спусъкът е натиснат наполовина или
таймерът за готовност изтече.
(по подразбиране за
)
Ако е избрано
(W),
индикаторите на експозицията в
контролния панел и екрана с информация
се показват с отрицателни стойности вляво
и положителни стойности вдясно.
(V), за да се
Изберете
покажат положителни стойности вляво и
отрицателни стойности вдясно.
269
f8 Опции на бутона за live view
Активиране
Актив. (актив. таймер за готовн.)
Деактивиране
f9 D превключване
LCD фоново осветл. (D)
D и екран с информация
f10 Присвояв. бутони MB-D18
Бутон Fn
Бутон Fn + y
Бутон AF-ON
Мултиселектор
g Филм
g1 Присв. потреб. контрол
Бутон за преглед
Бутон за преглед + y
Бутон Fn1
Бутон Fn1 + y
Бутон Fn2
Център на спомаг. селектор
Център спомаг. селектор + y
Спусък
g2 Яркост силно освет. елем.
255–180
270
(по подразбиране за Активиране)
Бутонът a може да се деактивира, за да се
предотврати стартирането на live view по
невнимание.
(по подразбиране за LCD фоново осветл. (D))
Изберете дисплеите, осветени чрез
завъртане на превключвателя на
захранването на D.
Изберете функциите, присвоени за
контролите на опционалния MB-D18
батериен пакет с избор на различен тип
батерии (0 299).
Изберете ролята, зададена на контролите
на фотоапарата или самостоятелно, или в
комбинация с дисковете за управление,
когато селекторът на live view е завъртян
на 1 в live view. Обърнете внимание, че ако
Запис на филми е избрано за Спусък,
спусъкът не може да се използва за
операции, различни от запис на филми.
(по подразбиране за 248)
Изберете яркостта, необходима, за да
задейства маркираното показване за
филми. Колкото е по-ниска стойността,
толкова е по-голям диапазонът на яркост,
който ще бъде показан като силно
осветени елементи. Ако е избрано 255,
маркираното показване ще покаже само
области, които биха могли да бъдат
преекспонирани.
B Менюто с настройки: Настройване на
фотоапарата
Форматиране на картата с памет
Слот за XQD карта
Слот за SD карта
Език (Language)
Вижте също 345.
Часова зона и дата
Часова зона
Дата и час
Синхр. със смарт устр.
Формат на датата
Лятно часово време
Яркост на дисплея
Менюта/Възпроизвеждане
Live view (преглед в реално време)
За да започнете форматирането, изберете
слот за картата с памет и изберете Да.
Имайте предвид, че форматирането
изтрива завинаги всички снимки и други
данни на картата в избрания слот. Преди да
форматирате, не пропускайте да направите
архивни копия, ако е необходимо.
Изберете език за менютата и съобщенията
на фотоапарата.
Променете часовите зони, настройте
часовника на фотоапарата,
синхронизирайте часовника с часовника
на смарт устройството, изберете реда за
показване на датата и включете или
изключете лятното часово време. Ако е
избрано Вкл. за Синхр. със смарт устр. и
синхронизирането е активирано в
приложението SnapBridge, часовникът на
фотоапарата може да бъде настроен към
времето, посочено от смарт устройството.
Регулирайте яркостта на менюто,
възпроизвеждането и live view дисплеите.
A Форматиране на карти с памет
Не изключвайте фотоапарата и не изваждайте батерията или картите с
памет по време на форматиране.
В допълнение към опцията Форматиране на картата с памет в менюто с
настройки, картите с памет могат да бъдат форматирани чрез бутоните S
(Q) и O (Q): дръжте двата бутона натиснати едновременно, докато
индикаторите за форматиране са показани, и след това натиснете бутоните
отново, за да форматирате картата. Ако са поставени две карти с памет,
когато бутоните са натиснати първо, картата, която трябва да се форматира,
е показана от светеща икона. Завъртете главния диск за управление, за да
изберете различен слот.
271
Баланс на цветовете на дисплея
Регулирайте баланса на цветовете на
дисплея.
Виртуален хоризонт
Екран с информация
Автоматично
Ръчно
Фина настройка на АФ
Фина настр. АФ (Вкл./Изкл.)
Запазена стойност
По подразбиране
Списък на запазени стойности
Данни за обектив без процесор
Номер на обектив
Фокусно разстояние (мм)
Максимална диафрагма
Изчистване сензор изображения
Изчистване сега
Изчиств. при старт./изключв.
Заклч. огледало нагоре за почист.
Разгледайте виртуалния хоризонт въз
основа на информация от сензора за
накланяне на фотоапарата.
(по подразбиране за Автоматично)
Регулирайте екрана с информация за
различни условия на разглеждане.
Фина настройка на фокуса за различен тип
обективи. Настройката на АФ не се
препоръчва в повечето случаи и може да
попречи на нормалния фокус; използвайте
само когато е необходимо. Автоматичната
фина настройка е налична в live view
(преглед в реално време); повече
информация можете да откриете в
Ръководството за менютата, което може
да бъде изтеглено от уебсайта на Nikon
(0 i).
Запишете фокусното разстояние и
максималната диафрагма за обективи без
процесор, което позволява използването
им с функции, които обикновено са
запазени за обективи с процесор (0 218).
Вибрирайте сензора за изображения, за да
премахнете праха (0 312).
Заключете огледалото вдигнато, за да може
прахът да бъде премахнат от сензора за
изображения с гумена круша (0 315). Не е
налично, когато батерията е ниска (J или
по-ниска), или когато фотоапаратът е
свързан към смарт устройство чрез
Bluetooth или към други устройства чрез
USB.
272
Реф снимка изтриване следи прах
Старт
Изчиств. сензор и след това старт
Коментар за изображение
Прикачване на коментар
Въвеждане на коментар
Получаване на референтни данни за
опцията „изтриване на следи от прах от
изображението“ в Capture NX-D (0 ii).
Добавете коментар към новите снимки,
докато ги заснемате. Коментарите могат да
бъдат разглеждани като метаданни във
ViewNX-i или в Capture NX-D (0 ii).
Информация за авторски права
Прикач.инфо.авторски права
Творец
Авторски права
Добавете информация за авторски права
към новите снимки, докато ги заснемате.
Информацията за авторските права може
да бъде разглеждана като метаданни във
ViewNX-i или в Capture NX-D (0 ii).
A Въвеждане на текст
Когато е необходимо въвеждане на текст, се показва клавиатура. Въведете
текст чрез натискане на символите на сензорния екран (за да сменяте между
клавиатурите с главни, малки букви и символи, натиснете бутона за избор на
клавиатура). Можете да използвате мултиселектора, за да маркирате
желаните символи в зоната на клавиатурата и да натиснете центъра на
мултиселектора, за да вмъкнете маркирания символ в текущата позиция на
курсора (обърнете внимание, че ако бъде въведен символ, когато полето е
пълно, последният символ в полето ще бъде изтрит). За да изтриете
символа, който е под курсора, натиснете бутона O (Q). За да придвижите
курсора до нова позиция, натиснете дисплея или задръжте бутона W (M) и
натиснете 4 или 2. За да завършите въвеждането и да се върнете към
предишното меню, натиснете J.
Зона за показване на текста
Зона на клавиатурата
Избор на клавиатура
273
Опции за звуков сигнал
Звуков сигнал вкл./изкл.
Сила на звука
Височина на тона
Контроли чрез докосване
Акт./деакт. контр. докосв.
Прок. пръст възпр. на цял екр.
HDMI
Изходна разделит. способност
Външ. устройство за запис.
Усъвършенстван
Данни за местоположението
Изтегляне от смарт устр.
Позиция
Опции за външно GPS устр.
Опции безж. дист. упр. (WR)
LED лампа
Режим на връзка
Присв. на отдал. (WR) бутон Fn
Преглед
Заключ. стойност светкавица
Заключване на AE/AF
Заключване само на AE
Заключв.на AE (Нул. при освоб.)
Заключване само на AF
AF-ON
MДеактивиране/активиране
+ NEF (RAW)
Live view (преглед в реално време)
Няма
274
Изберете височина на тона и сила на звука
за звуковия сигнал.
Регулирайте настройките на контролите
чрез докосване (0 12).
Регулиране на настройките за връзка за
HDMI устройства.
Регулиране на настройките за данни за
местоположението (0 221).
Регулирайте LED лампата и настройките на
режима на връзката за опционалните
безжични дистанционни управления.
(По подразбиране Няма)
Изберете функцията, която ще изпълнява
бутонът Fn на опционалното безжично
дистанционно управление.
Самолетен режим
Активиране
Деактивиране
Свързване със смарт устр.
Старт
Защита с парола
Изпращ. смарт устр. (авто.)
Вкл.
Изкл.
Wi-Fi
Мрежови настройки
Текущи настройки
Нулир. на настр. на връзката
Bluetooth
Мрежова връзка
Сдвоени устройства
Изпращане при изкл. фотоап.
Мрежа
Избор на хардуер
Мрежови настройки
Опции
(по подразбиране за Деактивиране)
Активирайте самолетния режим, за да
деактивирате безжичните функции на
Eye-Fi картата и Bluetooth и Wi-Fi връзките
на смарт устройствата. Връзките с други
устройства, използващи безжичен
предавател, могат да се деактивират само
чрез премахване на предавателя от
фотоапарата.
Сдвоете фотоапарата със смарт
устройство, използващо приложението
SnapBridge, както е описано в
предоставеното SnapBridge Ръководство за
свързване (за фотоапарати D-SLR).
(по подразбиране за Изкл.)
Изберете Вкл., за да качите снимки на
смарт устройство, докато ги заснемате.
Регулирайте настройките на Wi-Fi
(безжичната локална мрежа) за връзка със
смарт устройства.
Регулирайте настройките за Bluetooth
връзки към смарт устройства.
Фотоапаратът може да бъде сдвоен с не
повече от пет смарт устройства, но може да
бъде свързан само с едно в даден момент.
Регулирайте ftp и мрежовите настройки за
Ethernet и безжична локална мрежа като
използвате WT-7. Тази опция е налична
само когато е поставен WT-7.
275
Eye-Fi трансфер
Активиране
Деактивиране
(по подразбиране за Активиране)
Качете снимки в предварително зададено
местоназначение. Тази опция се показва
само когато е поставена съвместима Eye-Fi
карта.
Маркировка за съответствие
Тип батерия MB-D18
LR6 (AA алкална)
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA литиева)
Ред на батериите
Първо батерии MB-D18
Първо батерия фотоапарат
Разгледайте избора от стандарти, на които
отговаря фотоапаратът.
(по подразбиране за LR6 (AA алкална))
За да се уверите, че фотоапаратът работи
според очакванията, когато опционалният
MB-D18 батериен пакет с избор на
различен тип батерии се използва с
батерии АА, съчетайте опцията, избрана в
това меню, с типа на поставените батерии в
батерийния пакет.
(по подразбиране за Първо батерии MB-D18)
Изберете дали батерията във фотоапарата
или батериите в батерийния пакет да се
използват първо, когато е поставен
батериен пакет с избор на различен тип
батерии MB-D18.
Информация за батериите
Снимане при празен слот
Заключен спусък
Отключен спусък
276
Разгледайте информация за батерията,
поставена в момента във фотоапарата.
(по подразбиране за Отключен спусък)
Изберете дали затворът може да бъде
освободен, когато не е поставена карта с
памет.
Запазване/зареждане настройки
Запазване на настройките
Зареждане на настройки
Нулиране всички настр.
Нулиране
Да не се нулират
Запазете настройките на фотоапарата или
ги заредете от карта с памет. Файловете с
настройки могат да бъдат споделени с
други фотоапарати D850.
Нулиране на всички настройки с
изключение на опциите, избрани за Език
(Language) и Часова зона и дата в менюто
с настройки.
Версия на фърмуера
Вижте текущата версия на фърмуера на
фотоапарата.
D Нулиране всички настр.
Информация за авторски права, както и други настройки, създадени от
потребителя, също се нулират. Ние препоръчваме да запазите настройките
чрез използване на опцията Запазване/зареждане настройки в менюто с
настройки преди да извършите нулиране.
277
N Менюто ретуширане: Създаване на
ретуширани копия
NEF (RAW) обработване
Избор на изображение(я)
Избор на дата
Избор на всички изображения
Избор на местоназначение
Изрязване
Създайте JPEG копия на NEF (RAW) снимки.
Направете изрязано копие на избраната
снимка.
Преоразмеряване
Избор на изображение(я)
Избор на местоназначение
Избор на размер
D-Lighting
Създайте малки копия на избраните
снимки.
Изсветляване на сенките. Изберете за
тъмни или контражурни снимки.
Корекция „червени очи“
Коригирайте ефекта „червени очи“ в
снимки, направени със светкавица.
Изправяне
Създайте изправени копия. Копията могат
да бъдат изправени до 5° в стъпки от
приблизително 0,25°.
Контрол на изкривяването
Автоматично
Ръчно
278
Създайте копия с намалени периферни
изкривявания. Използвайте за намаляване
на бъчвовидното изкривяване в снимки,
направени с широкоъгълен обектив или
изкривяването тип „възглавница“ в
снимки, направени с телефото обектив.
Изберете Автоматично, за да позволите
на фотоапарата да коригира
изкривяването автоматично.
Контрол на перспективата
Създайте копия, които намаляват ефекта на
перспективата, гледано от основата на
висок обект.
Филтърни ефекти
Skylight
Топъл филтър
Монохромно изображение
Черно-бяло
Сепия
Цианотип
Наслагване на изображения
Създайте ефектите със следните филтри:
• Skylight: Skylight филтърен ефект
• Топъл филтър: Филтърен ефект за топли
тонове
Копирайте снимките в Черно-бяло, Сепия
или Цианотип (синьо и бяло монохромно
изображение).
Наслагването на изображения комбинира
две съществуващи NEF (RAW) снимки, за да
създаде една снимка, която се запазва
отделно от оригиналните. Наслагване на
изображения може да се избере само
чрез натискане на G и избиране на
раздела N.
Изрязване на филм
Изрежете видео клип за създаване на
изрязани копия на филми (0 78).
Сравняване едно до друго
Сравнете ретушираните копия с
оригиналните снимки. Сравняване едно
до друго е налично само ако менюто за
ретуширане е показано чрез натискане на
2, докато бутонът J е натиснат и задържан
или чрез натискане на i и избиране на
Ретуширане във възпроизвеждане на
снимки на цял екран, когато е показано
ретуширано изображение или оригинал.
279
O Моето меню/m Последни настройки
Добавяне на елементи
МЕНЮ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
МЕНЮ ПРАВЕНЕ НА СНИМКИ
МЕНЮ ЗАСНЕМАНЕ НА ВИДЕО
МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ
МЕНЮ С НАСТРОЙКИ
МЕНЮ РЕТУШИРАНЕ
Премахване на елементи
Създайте потребителско меню от избрани
до 20 елемента от менюта за
възпроизвеждане, правене на снимки,
заснемане на филм, потребителски
настройки, настройки и ретуширане.
Изтриване на елементи от Моето меню.
Подреждане на елементи
Избор на раздел
МОЕТО МЕНЮ
ПОСЛЕДНИ НАСТРОЙКИ
280
Подреждане на елементи в Моето меню.
(по подразбиране за МОЕТО МЕНЮ)
Изберете менюто, показано в раздела
„Моето меню/Последни настройки“.
Изберете ПОСЛЕДНИ НАСТРОЙКИ, за да
се покаже меню, изброяващо 20-те
последно използвани настройки.
Технически бележки
Прочетете тази глава, за да получите информация относно
съвместимите аксесоари, почистването и съхранението на
фотоапарата, както и как да постъпите, ако получите съобщение за
грешка или при възникването на проблеми при употреба на
фотоапарата.
Съвместими обективи
Настройка на
фотоапарата
Обективи с процесор 6
Обектив/аксесоар
Тип G, E или D 7; AF-S,
AF-P, AF-I
PC NIKKOR 19 мм f/4E ED
Серии PC-E NIKKOR 10
PC Micro 85 мм f/2,8D 10, 11
AF-S/AF-I телеконвертор 13
Други обективи NIKKOR с
АФ (с изкл. на обективите
за F3AF)
AI-P NIKKOR
Режим на
фокусиране
Режим на
експозиция
Система за измерване
L2
AF
M (с електронен
далекомер) 1
P
S
A
M
3D
Цвят
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔9
✔9
✔9
✔9
✔9
✔9
✔
✔9
—
✔
✔9
✔ 12
✔
✔9
✔9
✔
—
—
—
—
✔ 14
✔ 14
✔
✔
—
—
✔ 15
✔
✔
—
M3 t5
N4
✔8
✔
✔
✔9
✔ 8, 9 ✔ 9
8, 9
✔ 8, 9
✔8
✔9
✔
✔
✔8
—
✔
✔8
—
281
Настройка на
фотоапарата
Обективи без процесор 16
Обектив/аксесоар
Обективи AI-, AIмодифициран NIKKOR
или Nikon серия E 17
Медицински NIKKOR
120 мм f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Телеконвертор тип AI 23
Приставка (мях) за
фокусиране PB-6 25
Удължителни пръстени
за обективи без процесор
(серия PK: 11A, 12 или 13;
PN-11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Режим на
фокусиране
Режим на
експозиция
Система за измерване
L2
AF
M (с електронен
далекомер) 1
P
S
A
M
3D
Цвят
M3 t5
N4
—
✔ 15
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 24
—
—
—
✔ 18
✔ 22
✔ 18
—
—
—
—
—
✔ 19
✔ 20
✔
✔ 20
—
—
—
—
✔ 24
—
✔ 26
—
—
✔
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
Ръчното фокусиране е налично за всички обективи.
Матрично.
Центр. претеглено измерване.
Точково.
Претегляне на светлите участъци.
Не могат да се използват обективи IX-NIKKOR.
Намаляване на вибрациите (VR) се поддържа с обективи VR.
Точковото измерване измерва избраната точка за фокусиране (0 124).
Не може да се използва с преместване или накланяне.
На снимките, направени с електронен затвор с предно перде, могат да се появят мъгла, линии и други
артефакти от изображения („шум“). Това може да се предотврати чрез избирането на
Деактивиране за Потребителска настройка d6 (Eлектр. затвор предно перде,
0 265).
11 Системите за измерване на експозицията и управление на светкавицата на фотоапарата не работят
правилно при преместване и/или накланяне на обектива, или когато се използва диафрагма, различа
от максималната диафрагма.
12 Само ръчен режим на експозицията.
282
13 За информация относно точките за фокусиране, налични за автоматично фокусиране и електронен
далекомер, виж „AF-S/AF-I телеконвертори и налични точки за фокусиране“ (0 96).
14 При фокусиране на минимално разстояние на фокусиране с обективи AF 80–200 мм f/2,8,
AF 35–70 мм f/2,8, AF 28–85 мм f/3,5–4,5 <New> или AF 28–85 мм f/3,5–4,5 при максимално
увеличение, индикаторът за фокусиране може да се покаже, когато изображението или матовият
екран във визьора не са на фокус. Регулирайте фокуса ръчно, докато изображението във визьора
застане на фокус.
15 С максимална диафрагма f/5,6 или по-бърза.
16 Някои обективи не могат да се използват; вижте „Несъвместими аксесоари и обективи без процесор“
(0 285).
17 Обхватът на въртене на пета за монтиране на статив AI 80–200 мм f/2,8 ED е ограничен от тялото на
фотоапарата. Филтрите не могат да се променят, докато AI 200–400 мм f/4 ED е монтиран на
фотоапарата.
18 Ако е избрана максимална диафрагма чрез използване на Данни за обектив без
процесор (0 218), стойността на диафрагмата ще се покаже във визьора и контролния панел.
19 Може да се използва, само ако фокусното разстояние на обектива и максималната диафрагма са
посочени, чрез използване на Данни за обектив без процесор (0 218). Използвайте
точково или централно претеглено измерване, ако желаните резултати не са постигнати.
20 За по-голяма прецизност, посочете фокусното разстояние на обектива и максималната диафрагма,
чрез използване на Данни за обектив без процесор (0 218).
21 Може да се използва в ръчни режими на експозицията при скорости на затвора, по-бавни от
максималната скорост за синхронизация на светкавицата с една стъпка или повече.
22 Експозицията се определя от предварителна настройка на диафрагмата на обектива. В режим за
автоматична експозиция с приоритет на диафрагмата настройте предварително диафрагмата чрез
използване на пръстен за диафрагмата на обектива преди да заключите AE и да смените обектива. В
ръчен режим на експозиция настройте предварително диафрагмата, като използвате пръстен за
диафрагмата на обектива и определете експозицията преди да смените обектива.
23 Компенсацията на експозицията, необходима при използване на AI 28–85 мм f/3,5–4,5, AI 35–105 мм
f/3,5–4,5, AI 35–135 мм f/3,5–4,5 или AF-S 80–200 мм f/2,8D.
24 С максимална ефективна диафрагма f/5,6 или по-бърза.
25 Изисква удължителен пръстен за обективи без процесор PK-12 или PK-13. Може да е необходим
PB-6D, в зависимост от ориентацията на фотоапарата.
26 Използвайте предварително настроена диафрагма. В режим за автоматична експозиция с приоритет
на диафрагмата настройте диафрагмата, като използвате приставка за фокусиране, преди да
определите експозицията и да направите снимка.
• PF-4 Reprocopy Outfit изисква държач на фотоапарата PA-4.
• Шум под формата на линии може да се появи по време на автоматичното фокусиране при висока ISO
чувствителност. Използвайте ръчното фокусиране или заключването на фокуса. Линии могат да се
появят и при висока ISO чувствителност, когато диафрагмата се регулира по време на запис на филм
или live view снимане.
283
A Идентифициране на процесора и обективите от тип G, E и D
Обективите с процесор (особено тип G, E и D) се препоръчват, но обърнете
внимание, че обективи IX-NIKKOR не могат да се използват. Обективите с
процесор се разпознават по контактните пластини за обективи с процесор,
а обективите от тип G, E и D – по буквата върху цилиндъра на обектива.
Обективите от тип G и E не са оборудвани с пръстен за диафрагмата на
обектива.
Контактни пластини
за обективи с процесор
Обектив с процесор
Пръстен за
диафрагмата
Обектив тип G/E
Обектив тип D
A f-число на обектива
f-числото, дадено в името на обектива, е максималната диафрагма на
обектива.
A Съвместими обективи без процесор
Данни за обектив без процесор (0 218) могат да се използват за
активиране на много от функциите, които са достъпни с обективи с
процесор, включително цветно матрично измерване; ако не са осигурени
данни, централно претегленото измерване ще се използва вместо цветното
матрично измерване, а ако не е предоставена максимална диафрагма,
дисплеят на диафрагмата на фотоапарата ще показва броя спирания от
максимална диафрагма и действителната стойност на диафрагмата трябва
да бъде прочетена от пръстена за диафрагмата на обектива.
284
D Несъвместими аксесоари и обективи без процесор
Следното НЕ МОЖЕ да се използва с D850:
• AF телеконвертор TC-16A
• Автофокусни обективи за F3AF (AF 80 мм f/2,8,
• Различни от AI обективи
AF 200 мм f/3,5 ED, АФ телеконвертор TC-16)
• Обективи, които изискват модул за фокусиране • PC 28 мм f/4 (сериен номер 180900 или
AU-1 (400 мм f/4,5; 600 мм f/5,6; 800 мм f/8;
по-стар)
1200 мм f/11)
• PC 35 мм f/2,8 (серийни номера
• Рибешко око (6 мм f/5,6; 7,5 мм f/5,6; 8 мм f/8;
851001–906200)
OP 10 мм f/5,6)
• PC 35 мм f/3,5 (стар модел)
• 2,1 см f/4
• Reflex 1000 мм f/6,3 (стар модел)
• Удължителен пръстен K2
• Reflex 1000 мм f/11 (серийни номера
• 180–600 мм f/8 ED (серийни номера
142361–143000)
174041–174180)
• Reflex 2000 мм f/11 (серийни номера
• 360–1200 мм f/11 ED (серийни номера
200111–200310)
174031–174127)
• 200–600 мм f/9,5 (серийни номера
280001–300490)
A VR обективи
Обективите, изброени по-долу, не се препоръчват при продължителна
експозиция или снимки, направени при висока ISO чувствителност, тъй като
поради конструкцията на системата за контрол на намаляване на
вибрациите (VR) получената снимка може да бъде замъглена. Ние
препоръчваме да изключите намаляването на вибрациите, когато
използвате други VR обективи.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 мм
• AF-S NIKKOR 400 мм f/2,8G ED VR
f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 мм f/4G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 мм f/2,8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 мм f/3,5–5,6G
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 мм f/4,5–5,6G
IF-ED
IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85 мм f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200 мм f/2G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S VR Nikkor 300 мм f/2,8G IF-ED
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 мм f/3,5G ED VR
• AF-S NIKKOR 16–35 мм f/4G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 мм f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 мм f/3,5–5,6G ED VR
285
A Изчисляване на зрителния ъгъл
Фотоапаратът не може да се използва с обективи Nikon за 35 мм (135)
форматен фотоапарат. Ако прикрепен обектив с 35 мм формат, зрителният
ъгъл ще бъде същият като този на 35 мм филм (35,9 × 23,9 мм).
При желание, опцията Зона на изобрж. във визьора в менюто за правене
на снимки може да се използва за избор на зрителния ъгъл, различен от този
на текущо използвания обектив. Ако е прикрепен обектив с 35 мм формат,
можете да намалите зрителния ъгъл с 1,5× или 1,2× като изберете
DX (24×16) или 1,2× (30×20), за да експонирате по-малка зона, или да
промените формата на кадъра като изберете 5:4 (30×24) или 1:1 (24×24).
Размерите на експонираните области чрез различни опции на зоната на
изображението във визьора са показани по-долу.
2
3
4
1
5
6
7
8
2
9
10
5
1
6
11
12
286
1 Обектив
2 FX (36×24) размер на
изображението (35,9 × 23,9 мм,
еквивалентно на 35 мм
форматен фотоапарат)
3 1,2× (30×20) размер на
изображението
(29,9 × 19,9 мм)
4 DX (24×16) размер на
изображението (23,5 × 15,7 мм,
еквивалентно на фотоапарат с
DX формат)
5 Диагонал на изображението
6 Зрителен ъгъл (FX (36×24);
35 мм формат)
7 Зрителен ъгъл (1,2× (30×20))
8 Зрителен ъгъл (DX (24×16);
DX формат)
9 5:4 (30×24) размер на
изображението
(29,9 × 23,9 мм)
10 1:1 (24×24) размер на
изображението
(23,9 × 23,9 мм)
11 Зрителен ъгъл (5:4 (30×24))
12 Зрителен ъгъл (1:1 (24×24))
A Изчисляване на зрителния ъгъл (Продължаване)
Зрителният ъгъл DX (24×16) е около 1,5 пъти по-малък от зрителния ъгъл на
35 мм формат, докато зрителният ъгъл 1,2× (30×20) е около 1,2 пъти помалък, зрителният ъгъл 5:4 (30×24) е около 1,1 път по-малък, а зрителният
ъгъл 1:1 (24×24) е около 1,3 пъти по-малък. За да изчислите фокусното
разстояние на фотоапарати с 35 мм формат, умножете фокусното
разстояние на обектива по около 1,5, когато е избрано DX (24×16), по около
1,2, когато е избрано 1,2× (30×20), по около 1,1, когато е избрано
5:4 (30×24) или по около 1,3, когато е избрано 1:1 (24×24) (например,
ефективното фокусно разстояние на 50 мм обектив в 35 мм формат би било
приблизително 75 мм, когато е избрано DX (24×16), 60 мм, когато е избрано
1,2× (30×20), 55 мм, когато е избрано 5:4 (30×24), или 65 мм, когато е
избрано 1:1 (24×24)).
287
Система за креативно осветяване на Nikon
(CLS)
Усъвършенстваната Система за креативно осветяване (CLS) на Nikon
предлага подобрена комуникация между фотоапарата и
съвместимите светкавици за подобрено снимане със светкавица.
❚❚ Съвместими със CLS светкавици
Следните функции са налични със съвместими със CLS светкавици:
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
SB-5000
Единична светкавица
288
i-TTL балансирана
запълваща светкавица ✔
за цифров SLR 1
i-TTL Стандартна i-TTL
запълваща светкавица
✔2
за цифрови SLR
фотоапарати
Автоматична
qA
✔
диафрагма
A Автоматично без TTL
—4
Ръчно упр. приоритет
GN
✔
разст.
M Ръчно
✔
Поредица от импулси на
RPT
✔
светкавицата
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔2
✔ ✔2
✔
—
—
✔
✔
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔5
✔
—
—
✔
✔
5
—
—
✔5
—
—
—
—
—
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Дистанционно
Основно
Оптично усъвършенствано безжично управление на осветяването
Дистанц. управление светк.
i-TTL i-TTL
Бързо безжично
[A:B] управление на
светкавицата
qA Автоматична диафрагма
A Автоматично без TTL
M Ръчно
Поредица от импулси на
RPT
светкавицата
i-TTL i-TTL
Бързо безжично
[A:B] управление на
светкавицата
Автоматична
qA/A диафрагма/
Автоматично без TTL
M Ръчно
Поредица от импулси на
RPT
светкавицата
Радиоуправляемо усъвършенствано
безжично управление на осветяването
Предаване на информация за цветната
температура (светкавица)
Предаване на информация за цветната
температура (LED лампа)
Автоматична FP високоскоростна
синхронизация 10
Заключв. стойност светкавица 11
Функция за подпомагане на АФ за АФ с
множество зони
Намаляване на ефекта „червени очи“
Пилотно осветяване на фотоапарата
Унифицирано управление на светкавицата
Актуализация на фърмуера на
светкавицата на фотоапарата
✔
✔
✔
✔
✔
✔
— ✔5
— ✔5
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
✔
—
—
✔6
—
—
—
✔
—
✔
✔
—7
✔
—
—
✔
— —
— —
— ✔5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔8
✔8
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔9
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
— ✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
—
✔
—
✔
—
—
✔
✔
✔ 13
✔
—
✔
—
—
—
✔
12
289
1 Не е налично с точково измерване.
2 Може също да бъде избрано със светкавица.
3 На светкавицата е избран режим qA/A чрез персонализирани настройки. Освен ако не са
предоставени данни за обектива чрез използване на опцията Данни за обектив без
процесор в менюто с настройки, ще бъде избрано „A“, когато използвате обектив без процесор.
4 Освен ако не са предоставени данни за обектива чрез използване на опцията Данни за
обектив без процесор в менюто с настройки, ще бъде избрано „автоматично без TTL“,
когато използвате обектив без процесор.
5 Може да се избере само чрез използване на опцията Управл. на светкавицата на
фотоапарата.
6 Налична само по време на снимане в близък план.
7 Освен ако не са предоставени данни за обектива чрез използване на опцията Данни за
обектив без процесор в менюто с настройки, ще се използва автоматично без TTL (A) с
обективи без процесор, без значение от режима, избран за светкавицата.
8 Изборът на qA и A зависи от опцията, избрана за главната светкавица.
9 Поддържа същите характеристики като отдалечената светкавица с оптично AWL.
10 Налично само в режими на управление на светкавицата i-TTL, qA, A, GN и M.
11 Налично само при режим на управление на светкавицата i-TTL, или когато светкавицата е настроена
да излъчва предварителни светкавици на дисплея в режим на светкавицата qA или A.
12 Налично само в режим на командния модул.
13 Актуализациите на фърмуера за SB-910 и SB-900 могат да бъдат извършени от фотоапарата.
Команден модул за безжично управление на светкавици Speedlight SU-800: При
монтиране на съвместим със CLS фотоапарат, SU-800 може да се
използва като команден модул за SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, SB-500 или SB-R200 светкавици в до три групи. Самият
SU-800 не е оборудван със светкавица.
A Пилотно осветяване
CLS-съвместимите светкавици излъчват пилотна светкавица, когато бутонът
Pv на фотоапарата е натиснат. Тази функция може да се използва с
Усъвършенствано безжично управление на осветяването за преглед на
общия ефект на осветяване, постигнат с множество светкавици. Пилотното
осветяване може да бъде изключено чрез използване на Потребителска
настройка e5 (Пилотна светкавица, 0 267).
290
❚❚ Други светкавици
Следните светкавици могат да се използват в автоматичен режим
без TTL и в ръчен режим.
SB-80DX,
SB-28DX,
SB-28, SB-26,
Режим на светкавицата
SB-25, SB-24
A Автоматично без TTL
✔
M Ръководство
✔
Поредица от импулси
G
✔
на светкавицата
Синхронизация по
REAR
✔
задно перде 3
SB-50DX
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2, SB-29S 2
—
✔
—
—
—
✔
✔
✔
Светкавица
1 Режимът на светкавица автоматично се задава на TTL и спусъкът се деактивира. Задайте
светкавицата на A (автоматична светкавица без TTL).
2 Автоматичното фокусиране е налично само с обективите AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2,8G IF-ED и
AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2,8G ED.
3 Налично, когато за избор на режим на светкавицата се използва фотоапаратът.
A Използвайте заключване на стойността на светкавицата със светкавици, предлагани
като опция
Заключването на стойността на светкавицата (0 196) е налично със светкавици,
предлагани като опция в TTL и (където се поддържа) режими на предварителна
светкавица на дисплея qA и на предварителна светкавица на дисплея с управление
на светкавицата A (вижте ръководството, предоставено със светкавицата за повече
информация). Обърнете внимание, че когато усъвършенстваното безжично
управление на осветяването се използва за управление на отдалечени светкавици,
ще трябва да настроите режима на управление на светкавицата за главната
светкавица или за поне една отдалечена група към TTL, qA или A.
A Измерване
Зоните на измерване за заключване на стойността на светкавицата, когато
се използва светкавица, предлагана като опция, са както следва:
Светкавица
Отделна светкавица
Използва се с други
светкавици
(Усъвършенствано
безжично управление
на осветяването)
Режим на
светкавицата
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A
Зона на измерване
6 мм кръг в центъра на кадъра
Зона, измерена от експонометъра
за светкавицата
Целия кадър
Зона, измерена от експонометъра
за светкавицата
291
D Бележки за светкавици, предлагани като опция
Прегледайте ръководството за светкавицата за подробни инструкции. Ако
светкавицата поддържа CLS, разгледайте раздела за съвместими със CLS
цифрови SLR фотоапарати. D850 не е включен в категорията „цифров SLR“ в
ръководствата за SB-80DX, SB-28DX и SB-50DX.
i-TTL управление на светкавицата може да се използва при ISO
чувствителности между 64 и 12800. При стойности над 12800 може да не се
постигне желаният резултат при някои диапазони или настройки на
диафрагмата. Ако индикаторът за готовност на светкавицата (M) мига около
три секунди след като е направена снимка в автоматичен режим с i-TTL или
без TTL, светкавицата се е задействала при пълна мощност и снимката може
да е недостатъчно експонирана (само светкавици, съвместими със CLS).
Когато за снимане с немонтирани на фотоапарата светкавици се използва
кабел за синхронизиране от SC сериите 17, 28 или 29, в режим i-TTL може да
не се постигне правилната експозиция. Препоръчваме да изберете
стандартна i-TTL запълваща светкавица. Направете пробна снимка и
проверете резултата на дисплея.
В режим i-TTL използвайте отразяващия рефлектор или дифузионния
адаптер за светкавица, предоставен със светкавицата. Не използвайте други
панели, като дифузионни панели, тъй като това може да доведе до
неправилна експозиция.
В режим на експозиция P максималната диафрагма (минимално f-число) е
ограничена според ISO чувствителността, както е показано по-долу:
64
3,5
100
4
Максимална диафрагма при ISO равностойност от:
200
400
800
1600
3200
6400
5
5,6
7,1
8
10
11
12800
13
Ако максималната диафрагма на обектива е по-малка от дадената по-горе,
максималната стойност за диафрагмата ще е максималната диафрагма на
обектива.
Шум под формата на линии може да се появи по снимките, които са
направени със светкавица с високопроизводителен батериен пакет SD-9
или SD-8A, поставен директно във фотоапарата. Намалете ISO
чувствителността или увеличете разстоянието между фотоапарата и
батерийния пакет.
292
A Бележки за светкавици, предлагани като опция (Продължение)
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 и SB-400 предоставят
функция за намаляване на ефекта „червени очи“, а SB-5000, SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600 и SU-800 предоставят лъч за подпомагане на АФ със
следните ограничения:
• SB-5000: Лъчът за подпомагане на АФ е наличен, когато 24–135 мм АФ
обективи се използват с точките за фокусиране, показани по-долу.
Фокусно разстояние
50–84 мм
24–49 мм
85–135 мм
• SB-910 и SB-900: Лъчът за подпомагане на АФ е наличен, когато 17–135 мм АФ
обективи се използват с точките за фокусиране, показани по-долу.
17–19 мм
Фокусно разстояние
20–135 мм
• SB-800, SB-600 и SU-800: Лъчът за подпомагане на АФ е наличен, когато 24–105 мм
АФ обективи се използват с точките за фокусиране, показани по-долу.
24–34 мм
Фокусно разстояние
35–49 мм
50–105 мм
293
• SB-700: Лъчът за подпомагане на АФ е наличен, когато 24–135 мм АФ
обективи се използват с точките за фокусиране, показани по-долу.
24–27 мм
Фокусно разстояние
28–135 мм
В зависимост от използвания обектив и заснеманата сцена, индикаторът за
фокус (I) може да се показва, когато обектът не е на фокус или
фотоапаратът може да не успее да фокусира и освобождаването на затвора
ще бъде деактивирано.
A Светкавици, предлагани като опция
В режими на управление на светкавицата i-TTL и автоматична диафрагма
(qA) компенсацията на светкавицата, избрана със светкавицата, предлагана
като опция или опцията Управл. на светкавицата в менюто за правене на
снимки се добавя към компенсацията на светкавицата, избрана с бутона
W (M) и диска за управление.
294
Други аксесоари
За D850 се предлагат различни аксесоари.
Източници на
захранване
Безжични
предаватели
(0 275)
Безжични
дистанционни
управления
Аксесоари за
окуляра на
визьора
HDMI кабели
Капачета на
гнездото за
аксесоари
Капачки на
тялото на
фотоапарата
• EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 акумулаторни литиево-йонни
батерии (0 14, 347); имайте предвид, че с едно зареждане
могат да се заснемат по-малко снимки с EN-EL15, отколкото с
EN-EL15b/EN-EL15a (0 365)
• Зарядно устройство за батерии MH-25a (0 14, 347)
• Батериен пакет с избор на различен тип батерии MB-D18
• Конектор за захранването EP-5B, захранващ адаптер EH-5c и
EH-5b
Безжичен предавател WT-7
• Безжично дистанционно управление WR-1
• Безжично дистанционно управление WR-R10 (изисква WR
адаптер за свързване на безжичен приемник WR-A10)
• Безжично дистанционно управление WR-T10
• Гумен наочник DK-19
• Окуляр за визьора с диоптрична корекция DK-17C
• Увеличителен окуляр DK-17M
• Приставка за увеличаване DG-2 (изисква адаптер за окуляра
DK-18)
• Окуляр против замъгляване DK-14/Окуляр против
замъгляване DK-17A
• Окуляр с флуорно покритие DK-17F
• Приставка към окуляра на визьора за гледане под прав ъгъл
DR-5/Приставка към окуляра на визьора за гледане под прав
ъгъл DR-4
HDMI кабел HC-E1
Капаче на гнездото за аксесоари BS-3/капаче на гнездото за
аксесоари BS-1
Капачка на тялото на фотоапарата BF-1B/Капачка на тялото на
фотоапарата BF-1A
295
Софтуер
Аксесоари за
универсален
конектор
Camera Control Pro 2
• Кабел за дистанционно управление MC-22/Кабел за
дистанционно управление MC-22A (дължина 1 м*)
• Кабел за дистанционно управление MC-30/Кабел за
дистанционно управление MC-30A (дължина 80 см*)
• Кабел за дистанционно управление MC-36/Кабел за
дистанционно управление MC-36A (дължина 85 см*)
• Удължителен кабел MC-21/Удължителен кабел MC-21A
(дължина 3 м*)
• Свързващ кабел MC-23/Свързващ кабел MC-23A
(дължина 40 см*)
• Адаптерен кабел MC-25/Адаптерен кабел MC-25A
(дължина 20 см*)
• WR адаптер за свързване на безжичен приемник WR-A10
• GPS устройство GP-1/GPS устройство GP-1A (0 221) †
• Комплект за дистанционно управление ML-3
* Всички стойности са приблизителни.
† Имайте предвид, че производството на устройства GP-1/GP-1A е приключило.
• Стерео микрофон ME-1
• Безжичен микрофон ME-W1
Микрофони
(0 67)
Капаци на
Капак на USB конектора UF-4
конекторите
Наличността може да варира в зависимост от държавата или региона. Вижте нашите уеб сайт или
брошури за най-актуална информация.
296
A Поставяне и сваляне на капачето на гнездото за аксесоари
Капачето на гнездото за аксесоари (продава се
отделно) се плъзва върху гнездото за
аксесоари, както е показано.
За да свалите капачето, хванете здраво
фотоапарата, натиснете капачето надолу с
палец и го плъзнете в указаната посока.
A Поставяне и сваляне на окуляра от комплекта
След затваряне на окуляра на визьора и
освобождаване на ключето (q), хванете леко
окуляра DK-17F от комплекта с два пръста и го
завъртете и свалете, както е показано (w). За да
поставите отново, завъртете окуляра в
противоположната посока. Опционалните
окуляри могат да бъдат поставени и свалени по
същия начин.
297
A Фиксатор за HDMI кабел/USB кабел
За да предотвратите случайно прекъсване, прикрепете предоставения
фиксатор към HDMI кабелите или към USB кабела от комплекта, както е
показано (илюстрацията показва USB кабела; имайте предвид, че
фиксаторът може да не пасва на всички HDMI кабели на други
производители). Дръжте дисплея в позиция за съхранение, когато
използвате фиксатора за кабела.
HDMI кабелът идва
тук
HDMI кабелът идва
тук
HDMI кабелът идва
тук
USB кабел
298
HDMI кабелът и USB
кабелът се използват
едновременно
Опционални батерийни пакети MB-D18
MB-D18 има капацитет за една акумулаторна батерия EN-EL15a или
EN-EL18c, или осем АА батерии (алкални, никел метал-хидридни или
литиеви) и разполага с контроли за правене на снимки във „висока“
(портретна) ориентация; спусък, бутони за AF-ON и Fn, мултиселектор
и главен диск за управление и диск за подкоманди.
Части от MB-D18
11
1
12
13
10
14
2
15
3
9
4
6
16
5
7
8
1 Държач на капачето на контакта
................................................................ 302
2 Бутон AF-ON ........................................... 301
3 Главен диск за управление............. 301
4 Мултиселектор ................................... 301
5 Закрепващо колелце ........................ 302
6 Държач на капака на конектора за
захранването ..................................... 307
7 Капак на гнездото за батерията ... 304
8 Гнездо за батерията.......................... 304
9 Ключалка на капака на гнездото за
батерията ........................................... 304
17
10 Контакт за захранване/предаване на
сигнали................................................. 302
11 Контактно капаче...............................302
12 Винт за закрепване............................ 302
13 Бутон Fn ................................................. 301
14 Спусък.................................................... 301
15 Заключване на управлението........ 301
16 Диск за подкоманди..........................301
17 Гнездо за статив
299
20
22
21
18
19
18 Държач MS-D12EN за батерии
21 Държач MS-D12 за AA батерии ..... 304
EN-EL15a *............................................. 304 22 Захранващи клеми (държач за
19 Захранващи клеми ............................ 304
батерии MS-D12)............................... 304
20 Захранващи клеми (държач за
батерии MS-D12EN).......................... 304
* MS-D12EN се поставя в MB-D18 при доставка.
A Използване на захранващ адаптер и конектор за захранването
Опционалният захранващ адаптер EH-5c/EH-5b и конектор за захранването
EP-5B може да се използва с MB-D18, за да осигури надежден източник на
захранване, когато фотоапаратът се използва за продължителни периоди
(0 307). Поставете конектора за захранването EP-5B в държача за батерии
MS-D12EN и свържете захранващия адаптер. За повече информация, вижте
Ръководство за менютата, налично на уебсайтовете на Nikon (0 i).
300
❚❚ Спусък, мултиселектор и дискове за управление
Контролите изпълняват
Спусък
същите функции като
съответните контроли на
тялото на фотоапарата, с
изключение на факта, че без
значение от избраната опция,
избирането на Потребителска
настройка f5
Диск за подкоманди
(Мултиселектор, 0 269),
мултиселекторът на MB-D18
не може да се използва за
стартиране на таймера за
готовност.
Мултиселектор
Главен диск за
управление
❚❚ Бутони Fn и AF-ON
Функциите, изпълнявани от
тези контроли, могат да бъдат
избрани чрез Потребителска
настройка f10 (Присвояв.
бутони MB-D18, 0 270).
Бутон Fn
Бутон AF-ON
❚❚ Заключване на управлението MB-D18
Заключването на
управлението заключва
контролите на MB-D18, за да
предотврати нежелана
употреба. Преди да
използвате тези контроли, за
да направите снимка във
Заключен
Отключен
„висока“ (портретна)
ориентация, освободете
заключването, както е показано. Заключването на управлението не
служи като превключвател на захранването. Използвайте
превключвателя на захранването, за да включите или изключите
фотоапарата.
301
Използване на батерийния пакет
❚❚ Поставяне на батериен пакет
Преди да поставите батерийния пакет, се
уверете, че фотоапаратът е изключен, и че
заключването на управлението на MB-D18 е
в позиция L.
1 Свалете контактното капаче от
батерийния пакет.
2 Контактите за MB-D18 са в основата на фотоапарата, където са
защитени от контактния капак. Свалете капачето на контакта
(q) и го поставете в държача на капачето на контакта за
MB-D18 (w).
302
3 Поставете на място MB-D18, като държите винта за закрепване
на MB-D18 (w) изравнен с гнездото за статива на фотоапарата
(q) и затегнете закрепващото колелце в посоката, указана от
стрелката LOCK (заключване).
Не е необходимо да изваждате батерията от фотоапарата преди
да свързвате MB-D18. При настройки по подразбиране
батерията, поставена във фотоапарата, ще се използва само след
като батерията в MB-D18 е изтощена. Опцията Ред на батериите
в менюто с настройки на фотоапарата може да се използва за
смяна на реда, в който се използват батериите.
D Поставяне на батериен пакет
Не забравяйте да поставите капачето на контакта на фотоапарата в държача
на капачето на контакта и да държите контактното капаче на MB-D18 на
безопасно място, за да не бъде изгубено. Необходими са преходник за мях
PB-6D и удължителен пръстен за обективи без процесор PK-13, когато
използвате приставка (мях) за фокусиране PB-6 с MB-D18.
303
❚❚ Изваждане на батерийния пакет
За да извадите MB-D18, изключете фотоапарата и настройте
заключването на управлението на MB-D18 на L, след това развийте
закрепващото колелце чрез завъртане в посока, противоположна
на указаната от стрелката LOCK (заключване) и извадете MB-D18.
❚❚ Поставяне на батерии
MB-D18 може да се използва с една EN-EL15a или EN-EL18c
акумулаторна батерия или с осем АА батерии. Преди да поставите
батериите се уверете, че фотоапаратът е изключен, и че
заключването на управлението на MB-D18 е в позиция L.
1 Отключете MB-D18 като завъртите ключалката на капака на
гнездото за батерията на A и извадите държача за батерии.
304
2 Подгответе батериите, както е описано по-долу.
EN-EL15a: Подравнете вдлъбнатините на
батерията с изпъкналите части на
държача MS-D12EN, поставете
батерията със стрелка (E) на батерията
в посока на захранващите клеми на
държача за батерии (q). Натиснете
батерията леко надолу и я плъзнете в
посоката на стрелката, докато
захранващите клеми щракнат на място
(w).
EN-EL18c: Ако
Освобождаване на батерията
освобождаването на
батерията на
опционалния капак на
гнездото за батерията BL-5
е поставено така, че
стрелката G да се вижда,
плъзнете
освобождаването на
батерията така, че да
покрие стрелката (q).
Поставете двете издадени
части на батерията в
съответните слотове на
BL-5 (w) и се уверете, че
освобождаването на
батерията е плъзнато
настрани, за да се покаже стрелката (e).
305
АА батерии: Поставете осем АА батерии в
държача за батерии MS-D12, както е
показано, като се уверите, че батериите
са в правилната ориентация.
3 Поставете държача за батерии в EN-EL18c или MB-D18 и
заключете капака на гнездото за батерията. Уверете се, че
държачът на батерията е поставен преди да завъртите
фиксатора; захранването ще се включи, само ако капачето е
фиксирано здраво.
306
4 Включете фотоапарата и проверете нивото на батерията в
контролния панел или визьора (0 30). Ако фотоапаратът не се
включва, проверете дали батерията е поставена правилно.
Съчетайте опцията, избрана за Тип батерия MB-D18 в менюто с
настройки към типа батерия, поставен в батерийния пакет
(0 276). Информация за батериите може да бъде показана чрез
избиране на Информация за батериите в менюто с настройки
(0 276).
A Конектор за захранването EP-5B
Когато използвате конектор за захранването
EP-5B, го поставете в държача MS-D12EN със
стрелката (E) на конектора към захранващите
клеми на държача на батерията (q). Натиснете
конектора леко надолу и го плъзнете в посоката
на стрелката, докато захранващите клеми
щракнат на място (w). Отворете държача на
капак на конектора за захранването и
прекарайте захранващия кабел EP-5B през
отвора (e).
307
❚❚ Изваждане на батериите
Внимавайте да не изпуснете батериите или държача.
1 Отключете MB-D18 като завъртите ключалката на капака на
гнездото за батерията на A и извадите батерията или държача
за батерии.
2 Извадете батерията или батериите от държача или капака на
гнездото за батерията BL-5.
EN-EL15a: Докато натискате бутона PUSH (натисни) на държача,
плъзнете батерията към бутона. Сега батерията може да бъде
извадена, както е показано.
Процедурата за изваждането на конектора за захранването EP-5B
е същата като тази за EN-EL15a.
308
EN-EL18c: Плъзнете
освобождаването на
батерията в посоката, указана
със стрелка (G), и извадете
BL-5.
АА батерии: Извадете батериите, както е показано. Внимавайте да
не изпуснете батериите, когато ги изваждате от държача.
309
Спецификации
Източник на захранване
Работна температура
Размери (Ш × В × Д)
Тегло (прибл.)
Една акумулаторна литиево-йонна батерия
EN-EL15a или EN-EL18c, осем алкални (1,5 V) или
литиеви (1,5 V) AA батерии, осем Ni-MH (1,2 V)
акумулаторни AA батерии или захранващ адаптер
EH-5c/EH-5b (изисква конектор за захранването
EP-5B); батерии EN-EL15, EN-EL15b, EN-EL18,
EN-EL18a и EN-EL18b също се поддържат, но имайте
предвид, че понякога може да се направят помалко снимки с едно зареждане с EN-EL15,
отколкото с EN-EL15b/EN-EL15a, както и че могат да
се направят по-малко снимки с с едно зареждане с
EN-EL18, отколкото с EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a
(0 365), както и че EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a и
EN-EL18 изискват зарядно устройство за батерии
MH-26a или MH-26 и капак на гнездото за батерията
BL-5 (и двете се предлагат отделно)
0 °C–40 °C
Прибл. 152 × 51 × 79 мм
• 355 г с MS-D12EN и опционална батерия EN-EL15a
• 450 г с MS-D12 и осем AA батерии (предлагат се
отделно от други доставчици)
• 305 г с MS-D12EN и опционален конектор за
захранването EP-5B
• 435 г с опционален BL-5 и батерия EN-EL18c
• 280 г с MS-D12EN
• 265 г с MS-D12
Nikon си запазва правото да променя външния вид и спецификациите на хардуера и софтуера, описани в
това ръководство, по всяко време и без предизвестие. Nikon не носи отговорност за щети, които могат да
възникнат от която и да е грешка в това ръководство.
310
Грижа за фотоапарата
Съхранение
Когато фотоапаратът няма да се използва за продължителен период
от време, извадете батерията и я съхранявайте на хладно и сухо
място, със сложена капачка за контактните пластини. За да
предотвратите мухъл или плесен, съхранявайте фотоапарата на
сухо и проветриво място. Не съхранявайте фотоапарата заедно с
нафталинови или камфорови топчета срещу молци или на места,
които:
• са лошо проветрени или са подложени на влажност над 60 %
• са близо до оборудване, което създава силни електромагнитни
полета, като телевизори или радиа
• са изложени на температури над 50 °C или под –10 °C
Почистване
Тяло на
фотоапарата
Обектив,
огледало и
визьор
Дисплей
Използвайте гумена круша, за да премахнете праха и
власинките, след което избършете внимателно с мека, суха
кърпа. След използване на фотоапарата на плажа или на
брега, почистете пясъка или солта с кърпа, леко напоена с
дестилирана вода, и след това подсушете щателно
фотоапарата.
Важно: Прах или други чужди тела във фотоапарата могат да
причинят повреда, която гаранцията не покрива.
Тези стъклени елементи се повреждат лесно. Отстранете
праха и власинките с гумена круша. Ако използвате гумена
круша, дръжте флакона във вертикално положение, за да
предотвратите изпускането на течности. За да премахнете
следите от пръсти и другите петна, сложете малко количество
почистващ препарат за обектив върху мека кърпа и почистете
внимателно.
Отстранете праха и власинките с гумена круша. За да
почистите следите от пръсти и другите петна, избършете
повърхността леко с мека кърпа или велур. Не упражнявайте
натиск, тъй като това може да причини щети или повреда.
Не използвайте спирт, разредител или други летливи химикали.
311
Почистване на сензора за изображения
Ако подозирате, че прах или замърсявания по сензора за
изображения се появяват на снимките, можете да почистите
сензора, като използвате опцията Изчистване сензор
изображения в менюто с настройки. Сензорът може да се почисти
по всяко време с опцията Изчистване сега или почистването може
да се извърши автоматично, когато фотоапаратът е включен или
изключен.
❚❚ „Изчистване сега“
Като държите основата на фотоапарата
надолу, изберете Изчистване сензор
изображения в менюто с настройки, след
това маркирайте Изчистване сега и
натиснете J. Фотоапаратът ще провери
сензора за изображения и ще започне
почистването. В контролния панел мига
1 и не могат да се извършват други
операции, докато протича почистването.
Не изключвайте и не разкачайте източника
на захранване, докато почистването не
приключи и не се покаже менюто с
настройки.
312
❚❚ „Изчиств. при старт./изключв.“
Изберете от следните опции:
5
6
7
Опция
Изчистване при
стартиране
Изчистване при
изключване
Изчист. при старт. и
изключ.
Изключв. на
изчистването
Описание
Сензорът за изображения се почиства автоматично
всеки път, когато фотоапаратът бъде включен.
Сензорът за изображения се почиства автоматично
всеки път, когато фотоапаратът бъде изключен.
Сензора за изображения се почиства автоматично
при включване и при изключване.
Автоматично изключване на изчистването на
сензора за изображения.
1 Изберете Изчиств. при старт./
изключв.
Показване на менюто Изчистване
сензор изображения, както е описано
в „Почистване сега“(0 312). Маркирайте
Изчиств. при старт./изключв. и
натиснете 2.
2 Изберете опция.
Маркирайте опция и натиснете J.
313
D Почистване на сензора за изображения
Използването на контролите на фотоапарата по време на стартиране
прекъсва почистването на сензора за изображения.
Ако прахът не може да бъде напълно отстранен чрез опциите в менюто
Изчистване сензор изображения, почистете сензора за изображения
ръчно (0 315) или се консултирайте със сервизен представител,
оторизиран от Nikon.
Ако се извърши почистване на сензора за изображения няколко пъти поред,
почистването на сензора за изображения може да бъде временно
деактивирано, за да се предпази вътрешната електронна схема на
фотоапарата. Почистване може да бъде извършено отново след кратко
изчакване.
314
❚❚ Ръчно почистване
Ако чуждите тела не могат да бъдат премахнати от сензора за
изображения с опцията Изчистване сензор изображения (0 312)
в менюто с настройки, сензорът може да се почисти ръчно, както е
описано по-долу. Обърнете внимание обаче, че сензорът е
изключително деликатен и лесно се поврежда; ние препоръчваме
ръчното почистване да бъде извършвано само от сервизен
представител, оторизиран от Nikon.
1 Заредете батерията или свържете захранващ адаптер.
Необходим е надежден източник на захранване, когато
преглеждате или почиствате сензора за изображения.
Изключете фотоапарата и поставете напълно заредена батерия,
или свържете опционален захранващ адаптер и конектор за
захранването. Опцията Заклч. огледало нагоре за почист. е
достъпна само в менюто с настройки, ако нивото на батерията е
над J и фотоапаратът не е свързан със смарт устройство чрез
Bluetooth или други устройства чрез USB.
2 Свалете обектива.
Изключете фотоапарата и свалете обектива.
3 Изберете Заклч. огледало нагоре за
почист.
Включете фотоапарата и маркирайте
Заклч. огледало нагоре за почист. в
менюто с настройки и натиснете 2.
315
4 Натиснете J.
На дисплея ще се покаже съобщение
и в контролния панел и визьора ще се
появят ред тирета. За да възстановите
нормалната работа, без да
преглеждате сензора за
изображения, изключете
фотоапарата.
5 Повдигнете огледалото.
Натиснете спусъка докрай.
Огледалото ще се повдигне
и пердето на затвора ще се
отвори, разкривайки
сензора за изображения.
Дисплеят във визьора ще се изключи и редът тирета в
контролния панел ще светне.
6 Разгледайте сензора за изображения.
Като държите фотоапарата така, че
светлината да пада върху сензора за
изображения, разгледайте сензора за
прах или власинки. Ако не са налични
чужди тела, преминете към Cтъпка 8.
316
7 Почистете сензора.
Отстранете праха и власинките от
сензора с гумена круша. Не използвайте
гумена круша с четка, тъй като влакната
на четката могат да повредят сензора.
Замърсявания, които не могат да бъдат
отстранени с гумена круша, могат да се
отстранят само от сервизен персонал, оторизиран от Nikon. При
никакви обстоятелства не докосвайте и не бършете сензора.
8 Изключете фотоапарата.
Огледалото ще се върне в долна позиция, а пердето на затвора
ще се затвори. Поставете обратно обектива или капачката на
тялото на фотоапарата.
D Използвайте надежден източник на захранване
Пердето на затвора е фино и се поврежда лесно. Ако фотоапаратът се
зарежда, докато огледалото е повдигнато, пердето ще се затвори
автоматично. За да предотвратите повреждане на пердето, спазвайте
следните предпазни мерки:
• Не изключвайте фотоапарата и не премахвайте или разкачайте източника
на захранване, докато огледалото е повдигнато.
• Ако батерията се изтощи, докато огледалото е повдигнато, ще прозвучи
звуков сигнал и лампата на самоснимачката ще светне, за да предупреди,
че пердето на затвора ще се затвори и огледалото ще бъде поставено в
ниска позиция след около две минути. Прекратете почистването или
инспекцията незабавно.
317
D Чужди тела върху сензора за изображения
Чужди тела, попаднали във фотоапарата, когато обективите или капачката
на тялото на фотоапарата се свалят или сменят (или в редки ситуации масло
или частици от самия фотоапарат) могат да прилепнат към сензора за
изображения, където да се появят на снимките, направени при определени
условия. За да защитите фотоапарата, когато обективът не е поставен,
задължително поставете капачката на тялото на фотоапарата, която е в
комплект с фотоапарата, като внимавате да премахнете целия прах или
други чужди тела, които могат да са полепнали по фотоапарата, байонета за
монтиране на обектива и капачката на тялото на фотоапарата. Избягвайте да
поставяте капачката на тялото на фотоапарата или да сменяте обективите в
прашни среди.
Ако чужди тела достигнат до сензора за изображения, използвайте опцията
за почистване на сензора за изображения, както е описано в „Почистване на
сензора за изображения“ (0 312). Ако проблемът продължава, почистете
сензора ръчно (0 315) или го занесете при сервизен персонал, оторизиран
от Nikon. Снимките, повлияни от присъствието на чужди тела по сензора,
може да бъдат ретуширани чрез опциите за изчистване на изображението,
налични в някои приложения за снимки.
D Обслужване на фотоапарата и аксесоари
Фотоапаратът е прецизно устройство и се нуждае от редовно обслужване.
Nikon препоръчва фотоапаратите да бъдат проверявани от оригиналния
търговец или от сервизен представител, оторизиран от Nikon, веднъж на
всяка една до две години, както и да бъдат обслужвани веднъж на всеки три
до пет години (обърнете внимание, че тези услуги се заплащат). Честите
преглед и обслужване са особено препоръчителни, ако фотоапаратът се
използва професионално. Всички аксесоари, редовно използвани с
фотоапарата, като например обективи или светкавици, които се предлагат
като опция, също трябва да бъдат преглеждани и обслужвани с него.
318
Грижа за фотоапарата и батерията:
Предпазни мерки
Не изпускайте: Продуктът може да се повреди, ако бъде подложен на силни
удари или вибрация.
Дръжте сух: Този продукт не е водоустойчив и може да се повреди, ако бъде
потопен във вода или изложен на нива на висока влажност. Ръждясване на
вътрешния механизъм може да причини непоправими щети.
Избягвайте резки промени в температурата: Резките температурни промени, като
тези, които възникват при влизане или напускане на отоплена сграда в студен
ден, могат да причинят кондензация в устройството. За да предотвратите
кондензацията, поставете устройството в калъф за носене на фотоапарата или
найлонова торбичка, преди да го изложите на резки температурни промени.
Дръжте далеч от силни магнитни полета: Не използвайте или съхранявайте
устройството в близост до оборудване, което генерира силно
електромагнитно излъчване или магнитни полета. Статични заряди или
магнитни полета, генерирани от оборудвания като радио предаватели, могат
да взаимодействат с дисплея, да повредят данните, съхранявани на картата с
памет, или да повлияят на вътрешните ел. схеми на продукта.
Не оставяйте обектива насочен към слънцето: Не оставяйте обектива насочен към
слънцето или към други силни източници на светлина за дълго време. Силната
светлина може да накара сензора за изображения да влоши качеството или да
произведе ефекта на бяло замъгляване върху снимките.
Изключете продукта, когато изваждате или разкачате източника на захранване: Не вадете
кабела, нито батерията, докато продуктът работи или докато се записват или
изтриват изображения. Насилственото спиране на захранването при тези
обстоятелства може да доведе до загуба на данни или до повреда на
продуктовата памет или вътрешните ел. схеми. За да предотвратите
случайното прекъсване на захранването, избягвайте да носите продукта от
едно място на друго, докато захранващият адаптер е свързан.
319
Почистване: При почистване на тялото на фотоапарата използвайте гумена
круша, за да премахнете праха и власинките, след което избършете
внимателно с мека, суха кърпа. След използване на фотоапарата на плажа или
на брега, почистете пясъка или солта с кърпа, леко напоена в чиста вода и след
това подсушете щателно фотоапарата. В редки случаи статичното
електричество може да изсветли или потъмни LCD дисплеите. Това не
означава неизправност и дисплеят скоро ще се нормализира.
Обективът и огледалото се повреждат лесно. Прах и власинки трябва да се
премахват нежно с гумена круша. Когато използвате гумена круша, дръжте
флакона във вертикално положение, за да предотвратите изпускането на
течности. За да премахнете следите от пръсти и другите петна от обектива,
сложете малко количество почистващ препарат за обектив върху мека кърпа
и го почистете внимателно.
Вижте „Почистване на сензора за изображения“ (0 312) за информация
относно почистването на сензора за изображения.
Контактни пластини на обектива: Дръжте контактните пластини на обектива чисти.
Не докосвайте пердето на затвора: Пердето на затвора е изключително тънко и се
поврежда лесно. При никакви обстоятелства не упражнявайте натиск върху
пердето, не го ръчкайте с почистващи инструменти и не го излагайте на силни
въздушни потоци от гумена круша. Подобни действия могат да надраскат,
деформират или да скъсат пердето.
Пердето на затвора може да изглежда неравномерно оцветено, но това не
оказва влияние върху снимките и не говори за повреда.
320
Съхранение: За да предотвратите мухъл или плесен, съхранявайте фотоапарата
на сухо и проветриво място. Ако използвате захранващ адаптер, изключете го,
за да предотвратите пожар. Ако продуктът няма да бъде използван за дълго
време, извадете батерията, за да предотвратите протичането й, и
съхранявайте фотоапарата в найлонова торбичка, съдържаща изсушител. Не
съхранявайте, обаче, калъфа на фотоапарата в найлонова торбичка, тъй като
това може да предизвика повреди в материала. Обърнете внимание, че
изсушителят постепенно губи капацитета си да поема влага и трябва да се
подменя редовно.
За да избегнете появата на мухъл или плесен, вадете фотоапарата от мястото
му на съхранение най-малко веднъж месечно. Включете фотоапарата и
освободете затвора няколко пъти, преди да го приберете отново.
Съхранявайте батерията на хладно и сухо място. Сложете капачката за
контактните пластини, преди да приберете батерията.
Бележки за дисплея: Дисплеят е изработен с изключително висока прецизност;
поне 99,99 % от пикселите са ефективни, като не повече от 0,01 % липсват или
са дефектни. Следователно, тези дисплеи могат да съдържат пиксели, които
винаги са осветени (в бяло, червено, синьо или зелено) или са винаги
изключени (черни), но това не е неизправност и няма ефект върху
изображенията, записани с устройството.
Изображенията на дисплея може да се виждат трудно при ярка светлина.
Не упражнявайте натиск върху дисплея, тъй като това може да причини
повреда или неизправност. Прах или власинки по дисплея могат да се
премахнат с гумена круша. Можете да почиствате петната, като бършете леко
с мека кърпа или велур. В случай че дисплеят се счупи, вземете мерки да
избегнете наранявания поради счупеното стъкло, както и за да предотвратите
контакт между течния кристал от дисплея и кожата, очите или устата ви.
321
Батериите и зарядното устройство: Батериите може да протекат или да
експлодират, ако с тях се борави неправилно. Спазвайте следните предпазни
мерки при работа с батериите и зарядните устройства:
• Използвайте само батерии, одобрени за употреба с това устройство.
• Не излагайте батерията на огън или прекомерна топлина.
• Поддържайте клемите на батерията чисти.
• Изключвайте продукта, преди да смените батерията.
• Изваждайте батерията от фотоапарата или зарядното устройство, когато не
ги използвате, и поставяйте капачката за контактните пластини. Тези
устройства използват малко количества ток, дори когато са изключени, и
могат да изчерпят батерията до такава степен, че тя да не може да
функционира. Ако батерията няма да се използва за известно време,
поставете я във фотоапарата и я изтощете напълно, преди да я извадите от
фотоапарата и да я приберете за съхранение. Батерията трябва да се
съхранява на хладно място с температура на околната среда от между 15 °C
и 25 °C (избягвайте горещи и много студени места). Зареждайте и
разреждайте батерията поне веднъж на всеки 6 месеца.
• Постоянното включване и изключване на фотоапарата, когато батерията е
напълно разредена, ще съкрати живота й. Батерии, които са били напълно
изтощени, трябва да се заредят преди употреба.
• Вътрешната температура на батерията може да се повиши, когато тя е в
употреба. Опитите да се зареди батерията, когато вътрешната й температура
е повишена, ще влошат работата й и е възможно тя да не се зареди или да се
зареди само частично. Изчакайте батерията да се охлади преди зареждане.
• Зареждайте батерията на закрито при температура на околната среда от 5 °C
до 35 °C. Не използвайте батерията при температура на околната среда под
0 °C или над 40 °C; неспазването на тази предпазна мярка може да повреди
батерията или да влоши работата й. Възможно е капацитетът да се намали и
времето за зареждане да се увеличи при температура на батерията от 0 °C до
15 °C и от 45 °C до 60 °C. Батерията няма да се зарежда, ако температурата й е
под 0 °C или над 60 °C.
322
• Ако индикаторът CHARGE (зареждане) мига бързо (около осем пъти в секунда)
по време на зареждане, уверете се, че температурата е в правилния
диапазон, след това извадете зарядното устройство и поставете батерията
отново. Ако проблемът продължава, незабавно прекратете употреба и
занесете батерията и зарядното устройство в магазина, от който сте
закупили фотоапарата, или на сервизен представител, оторизиран от Nikon.
• Не местете зарядното устройство и не докосвайте батерията, докато се
зарежда. Неспазването на тази предпазна мярка може в много редки случаи
да доведе до ситуация, в която зарядното устройство показва, че
зареждането е приключило, а батерията е само частично заредена. Извадете
и поставете пак батерията, за да започне зареждането отново.
• Капацитетът на батерията може временно да се влоши, ако батерията се
зарежда при ниски температури или се използва при температура под тази,
при която е била заредена. Ако батерията е била заредена при температура
под 5 °C, индикаторът за живот на батерията в дисплея Информация за
батериите (0 276) може да покаже временно понижение.
• Продължаването на зареждането, дори и след като батерията е пълна, може
да влоши работата й.
• Явен спад на времето, в което напълно заредена батерия запазва заряда си
при употреба на стайна температура, означава, че батерията трябва да се
подмени. Закупете нова батерия.
• Предоставеният захранващ кабел и захранващият адаптер за стена се
използват само с MH-25a. Използвайте зарядното устройство само със
съвместими батерии. Изключвайте го от контакта, когато не се ползва.
• Не свързвайте на късо клемите на зарядното устройство. Неспазването на
тази предпазна мярка може да доведе до прегряване и повреда на
зарядното устройство.
• Заредете батерията преди употреба. Когато снимате на важни събития,
предвидете резервна батерия и я дръжте напълно заредена. В зависимост от
местоположението ви, може да бъде трудно да закупите батерии за подмяна
в кратък срок. Обърнете внимание, че в студени дни капацитетът на
батериите се понижава. Уверете се, че батерията е напълно заредена, преди
да снимате навън при студено време. Дръжте резервна батерия на топло
място и разменяйте двете батерии, ако е необходимо. След като бъде
затоплена, студената батерия може да възвърне част от заряда си.
• Използваните батерии са ценен ресурс; рециклирайте съобразно местните
разпоредби.
323
Отстраняване на неизправности
Ако фотоапаратът не работи както трябва, проверете списъка с
общи проблеми, преди да се консултирате с търговец или сервизен
представител, оторизиран от Nikon.
Батерия/Дисплей
Фотоапаратът е включен, но не реагира: Изчакайте края на записа. Ако проблемът
продължи, изключете фотоапарата. Ако фотоапаратът не се изключва,
извадете и поставете батерията отново или, ако използвате захранващ
адаптер, изключете и включете отново адаптера. Имайте предвид, че данните,
които се записват в момента, ще бъдат изгубени, но записаните данни няма да
се повлияят от свързване или изключване на източника на захранване.
Визьорът не е на фокус: Настройте фокуса на визьора (0 9). Ако това не реши
проблема, изберете единично автоматично фокусиране (AF-S; 0 98), АФ с
единична точка (0 100) и централната точка за фокусиране (0 105), и след
това кадрирайте висококонтрастен обект в централната точка за фокусиране
и натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате фотоапарата. Докато
фотоапаратът е на фокус, използвайте регулатора за настройване на
диоптъра, за да фокусирате ясно върху обекта във визьора. Ако е нужно,
фокусът на визьора може да бъде коригиран допълнително с опционални
коригиращи лещи (0 295).
Визьорът е тъмен: Поставете напълно заредена батерия (0 14, 30).
Дисплеите се изключват без предупреждение: Изберете по-дълго забавяне за
Потребителска настройка c2 (Таймер за готовност; 0 263) или c4 (Време
автомат. изкл. дисплей; 0 264).
Дисплеите в контролния панел или визьора са затъмнени и не реагират: Времето за
реакция и яркостта на тези дисплеи се влияе от температурата.
Дисплеят във визьора светва червено, когато точката за фокусиране е маркирана: Това е
нормално за този тип визьор и не означава неизправност.
324
Снимане
На фотоапарата му отнема време да се включи: Изтрийте файлове или папки.
Освобождаването на затвора е блокирано:
• Картата с памет е заключена (само SD карти; 0 17), пълна или не е поставена
(0 31).
• Заключен спусък е избрано за (Снимане при празен слот) в менюто с
настройки (0 276) и не е поставена карта с памет (0 16).
• Пръстенът за диафрагмата за обектив с процесор не е заключен на найвисоко f-число (не е приложимо за обективи тип G и E). Ако в контролния
панел е показано B, изберете Пръстен за диафрагмата за
Потребителска настройка f4 (Персонлз. дискове управление) >
Настройване на диафрагма за използване на пръстен за диафрагмата на
обектив за регулиране на диафрагмата (0 269).
• Режим на експозицията S е избрано с A или % е избрано за скорост на
затвора (0 129, 133).
Фотоапаратът отговаря бавно на спусъка: Изберете Изкл. за Потребителска
настройка d5 (Режим Забавяне експозиция; 0 264).
При натискане на спусъка в режим на непрекъснато снимане се прави само една снимка:
Изключете HDR (0 182).
Снимките не са на фокус:
• Завъртете селектора на режима на фокусиране на AF (0 94).
• Фотоапаратът не може да фокусира с автоматично фокусиране: използвайте
ръчно фокусиране или заключване на фокуса (0 108, 111).
Не се чува звуков сигнал:
• Изкл. е избрано за Опции за звуков сигнал > Звуков сигнал вкл./изкл. в
менюто с настройки (0 274).
• AF-C е избрано за режим за избор на АФ зона (0 98).
Не е наличен пълен обхват от скорости на затвора: Светкавицата е включена.
Максималната скорост за синхронизация на светкавицата може да се избере
чрез Потребителска настройка e1 (Скорост синхр. светкавица); когато
използвате съвместими светкавици, изберете 1/250 сек (Автоматична FP) за
пълен обхват на скорости на затвора (0 266).
Фокусът не се заключва, когато спусъкът е натиснат наполовина: Фотоапаратът е в
режим на фокусиране AF-C: използвайте центъра на спомагателния селектор за
заключване на фокуса (0 108).
325
Не може да се избере точка за фокусиране:
• Разблокирайте ключето за заключване на фокуса (0 105).
• Избрано е АФ с автоматична зона или АФ с приоритет на лица в live view;
изберете друг режим (0 42, 100).
• Фотоапаратът е в режим на възпроизвеждане (0 223) или се използват
менютата (0 248).
• Натиснете спусъка наполовина, за да включите таймера за готовност (0 34).
Не може да се избере режим на АФ: Изберете Без ограничения за Потребителска
настройка a10 (Огр. на режим авт. фокусиране, 0 262).
Фотоапаратът записва снимки бавно: Изключете намаляване на шума при дълга
експозиция (0 253).
Шум (ярки петна, произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии) се появява в
снимките:
• Ярките петна, произволно разположените ярки пиксели, мъглата и линиите
могат да се намалят чрез намаляване на ISO чувствителността.
• Използвайте опцията Нам. шум при дълга експозиция в менюто за
правене на снимки, за да се ограничи появата на ярки петна или мъгла в
снимки, които са направени при скорости на затвора, по-бавни от 1 сек
(0 253).
• Мъглата и ярките петна може да показват, че вътрешната температура на
фотоапарата е повишена в резултат на висока околна температура, дълги
експозиции или други подобни причини: изключете фотоапарата и
изчакайте да се охлади преди да възобновите снимането.
• При високи ISO чувствителности може да се появят линии на снимки,
направени с някои светкавици, предлагани като опция; ако това стане,
изберете по-ниска стойност.
• При високи ISO чувствителности, в това число високи стойности, избрани с
автоматична настройка за ISO чувствителност, произволно разположените
ярки пиксели могат да се намалят чрез избиране на Висока, Нормална или
Ниска за Висока ISO NR в менюто за правене на снимки или заснемане на
видео (0 253, 258).
• При високи ISO чувствителности ярките петна, произволно разположените
ярки пиксели, мъглата или линиите може да са по-забележими при дълги
експозиции, многократни експозиции и снимки, направени при високи
околни температури или с активиран Активен D-Lighting, Равни, избрано за
Задаване на Picture Control (0 175) или твърде високи стойности, избрани
за параметри на Picture Control (0 178).
Снимки и филми не изглеждат със същата експозиция като прегледа, както е показано на
дисплея по време на live view: Промените в яркостта на дисплея по време на live
view нямат ефект върху изображения, направени с фотоапарата (0 45).
326
В режим на филм се появява трептене или ивици: Изберете Намаляване на
трептенето в менюто за заснемане на видео и изберете опция, която
съответства на честотата на местната електрическа мрежа (0 258).
По време на live view се появяват ярки ивици: Светеща табела, светкавица или друг
източник на светлина с кратка продължителност е използван по време на live
view.
В снимките се появяват петна: Почистете задните и предните елементи на
обектива. Ако проблемът продължава, почистете сензора за изображения
(0 312).
Live view приключва неочаквано или не се стартира: Live view може да спре
автоматично, за да предотврати повреждането вътрешните електрически
схеми на фотоапарата, ако:
• Околната температура е висока
• Фотоапаратът е бил използван продължително време в live view или за запис
на филми
• Фотоапаратът е бил използван в непрекъснат режим на снимане за
продължителни периоди от време
Ако live view не стартира, когато натиснете бутона a, изчакайте вътрешните
електрически схеми да се охладят и опитайте отново. Обърнете внимание, че
фотоапаратът може да бъде топъл на допир, но това не означава, че
съществува неизправност.
Артефакти от изображението могат да се появят по време на live view: „Шум“ (произволно
разположени ярки пиксели, мъгла или линии) и непредвидени цветове могат
да се появят, ако увеличите изгледа през обектива (0 40) по време на live view
(преглед в реално време); при филми количеството и разпределението на
произволно разположените ярки пиксели, мъгла и ярки петна са повлияни от
размера на кадъра и честотата (0 69). Произволно разположени ярки
пиксели, мъгла или ярки петна също може да възникнат в резултат от
увеличаване на температурата на вътрешните електрически схеми на
фотоапарата по време на live view; излезте от live view, когато фотоапаратът не
е в употреба.
Балансът на бялото не може да се измери: Обектът е твърде тъмен или твърде ярък
(0 166).
Изображението не може да се избере като източник за потребителска настройка на баланса
на бялото: Изображението не е било създадено с D850 (0 172).
Клинът на баланса на бялото не е наличен:
• NEF (RAW) или NEF + JPEG опция за качество на изображението е избрана за
качество на изображението (0 88).
• Активиран е режим на многократна експозиция (0 254).
327
Ефектите на Picture Control се различават между отделните изображения: Автоматично е
избрано за Задаване на Picture Control, избран е Picture Control въз основа на
Автоматично или A (автоматично) е избрано за рязкост, яснота, контраст или
наситеност. За постоянни резултати при серии от снимки изберете друга
настройка (0 177).
Измерването не може да се промени: В сила е заключване на автоматичната
експозиция (0 138).
Не може да се използва компенсация на експозицията: Изберете режим на експозиция
P, S или A (0 126, 139).
Шум (червеникави области или други артефакти) се появява при продължителни
експозиции: Активирайте намаляването на шума при продължителна
експозиция (0 253).
С филмите не се записва звук: Изключен микрофон е избрано за Чувствителност
на микрофона в менюто за заснемане на видео (0 258).
Възпроизвеждане
NEF (RAW) изображението не се възпроизвежда: Снимката е направена при качество
на изображението NEF + JPEG (0 89).
Не може да се видят снимки, направени с други фотоапарати: Снимки, направени с
други марки фотоапарати може да не се показват правилно.
Някои снимки не се показват по време на възпроизвеждане: Изберете Всички за Папка
с изобрж. за възпроиз. (0 248).
Снимки с „вертикална“ (портретна) ориентация са показани в „хоризонтална“ (пейзажна)
ориентация:
• Снимката е направена, като Изкл. е било избрано за Автоматично
завъртане (0 249).
• Изберете Вкл. за Вертикално завъртане (0 249).
• Снимката е показана в преглед на изображението (0 249).
• Фотоапаратът е бил насочен нагоре или надолу, когато е заснета снимката.
Снимката не може да се изтрие: Изображението е защитено. Свалете защитата
(0 240).
Изображението не може да се ретушира: Снимката не може да се редактира
допълнително с този фотоапарат.
Фотоапаратът показва съобщение, че папката не съдържа изображения: Изберете
Всички за Папка с изобрж. за възпроиз. (0 248).
Не може да се отпечатват снимки: NEF (RAW) и TIFF снимките не могат да се
отпечатат чрез директна USB връзка. Прехвърлете снимките на компютър и
печатайте с Capture NX-D (0 ii). NEF (RAW) снимки могат да се запаметят в JPEG
формат чрез NEF (RAW) обработване (0 278).
328
Снимките не се показват на видео устройства с висока разделителна способност: Проверете
дали HDMI кабелът (продава се отделно) е свързан.
Опцията „Изтриване на следи от прах от изображението“ в Capture NX-D няма желания ефект:
Почистването на сензора за изображения променя позицията на праха на
сензора за изображения. Справочните данни за опцията „изтриване на следи
от прах“, записани преди почистването на сензора за изображения, не могат
да се използват със снимки, заснети след почистването на сензора за
изображения. Справочните данни за опцията „изтриване на следи от прах“,
записани след почистването на сензора за изображения, не могат да се
използват със снимки, заснети преди почистването на сензора за
изображения.
Компютърът показва NEF (RAW) изображения различно от фотоапарата: Софтуерите на
други производители не показват ефектите на Picture Controls, Активен
D-Lighting или контрол на винетирането. Използвайте Capture NX-D (0 ii).
Снимките не могат да се прехвърлят на компютър: Oперационната система не е
съвместима с фотоапарата или софтуера за прехвърляне. Използвайте четец
на карти за копиране на снимките на компютър.
Bluetooth и Wi-Fi (безжични мрежи)
Смарт устройствата показват SSID на фотоапарата (името на мрежата):
• Уверете се, че Деактивиране е избрано за Самолетен режим в менюто с
настройки на фотоапарата (0 275).
• Уверете се, че Активиране е избрано за Bluetooth > Мрежова връзка в
менюто с настройки на фотоапарата.
• Опитайте да изключите и после отново да включите Wi-Fi на смарт
устройството.
Не може да се свърже с безжични принтери и други безжични устройства: Този
фотоапарат може да се свърже само към устройства, на които е било
инсталирано приложението SnapBridge.
Разни
Датата на записа е неправилна: Часовникът на фотоапарата не е толкова точен,
колкото повечето ръчни часовници и часовници за бита. Сверявайте
часовника редовно от по-точни часовници и нулирайте, ако е необходимо.
Елемент от менюто не може да бъде избран: Някои опции не са налични при
определени комбинации от настройки или когато не е поставена карта с
памет. Обърнете внимание, че опцията Информация за батериите не е
налична, когато фотоапаратът се захранва от опционален конектор за
захранването и захранващ адаптер.
329
Съобщения за грешки
Този раздел съдържа индикаторите и съобщенията за грешки, които
се показват във визьора, контролния панел и дисплея.
Индикатор
Контролен
Визьор
панел
B
(мига)
330
H
d
H
(мига)
d
(мига)
Проблем
Решение
Пръстенът за диафрагмата Задайте пръстена на
на обектив не е настроен на минимална диафрагма (найминимална диафрагма.
голямото f/-число; 0 127).
Пригответе напълно
Батерията е изтощена.
заредена резервна батерия
(0 14, 30).
• Батерията е напълно
• Заредете или сменете
изтощена.
батерията (0 14, 30, 295).
• Батерията не може да се • Свържете се със сервизен
използва.
представител, оторизиран
от Nikon.
• Изключително изтощена
• Подменете батерията или
акумулаторна литиевозаредете батерията, ако
йонна батерия или батерия акумулаторната литиевоот друг производител е
йонна батерия е изтощена.
поставена във фотоапарата
или опционалния батериен
пакет с избор на различен
тип батерии MB-D18.
• Отстранете батерията и
• Висока температура на
батерията.
изчакайте да се охлади.
Индикатор
Контролен
Визьор
панел
F
Проблем
Не е прикрепен обектив или
е прикрепен обектив без
процесор без да се
конкретизира максималнaта
диафрагма. Показаната
диафрагма спира от
максимална диафрагма.
Фотоапаратът не успява да
фокусира чрез
автоматичното фокусиране.
Решение
Стойността на диафрагмата
ще се покаже, ако е посочена
максималнaта диафрагма
(0 218).
Променете композицията
или фокусирайте ръчно
(0 32, 111).
• Използвайте по-ниска ISO
чувствителност (0 119).
• Използвайте опционален
ND филтър. В режим на
Обектът е твърде ярък,
експозиция:
снимката ще бъде
S Увеличете скоростта на
преекспонирана.
затвора (0 129)
A Изберете по-малка
диафрагма (по-голямо
(Индикаторите на
f-число; 0 130)
експозицията и
дисплеят на скоростта
• Използвайте по-висока ISO
на затвора или
чувствителност (0 119).
диафрагмата мигат)
• Използвайте светкавица,
предлагана като опция
(0 187). В режим на
Обектът е твърде тъмен,
експозиция:
снимката ще бъде
недостатъчно експонирана. S Намалете скоростта на
затвора (0 129)
A Изберете по-голяма
диафрагма (по-малко
f-число; 0 130)
—
FH
(мига)
331
Индикатор
Контролен
Визьор
панел
Проблем
A
(мига)
A е избрано в режим на
експозиция S.
%
(мига)
% е избрано в режим на
експозиция S.
1
(мига)
k
(мига)
—
c
(мига)
Y
(мига)
—
n
(мига)
j
(мига)
O
(мига)
332
Тече обработка.
Ако индикаторът мига
3 сек, след като
светкавицата сработи,
снимката може да бъде
недостатъчно експонирана.
Поставена е светкавица,
която не поддържа
намаляване на ефекта
„червени очи“ и режимът
на синхронизация на
светкавицата е настроен на
намаляване на този ефект.
Недостатъчно памет за
запис на допълнително
снимки при текущите
настройки или
фотоапаратът е изчерпал
номерата за файлове или
папки.
Повреда във фотоапарата.
Решение
Сменете скоростта на
затвора или изберете ръчен
режим на експозиция
(0 129, 131).
Сменете скоростта на
затвора или изберете ръчен
режим на експозиция
(0 129, 131).
Изчакайте, докато
обработката не приключи.
Проверете снимката на
дисплея; ако е недостатъчно
експонирана, регулирайте
настройките и опитайте
отново.
Сменете режима на
синхронизация на
светкавицата или
използвайте светкавица,
която поддържа намаляване
на ефекта „червени очи“
(0 193, 288).
• Намалете качеството или
размера (0 88, 91).
• Изтрийте снимки, след като
копирате важни
изображения на компютър
или друго устройство
(0 245).
• Поставете нова карта с
памет (0 16).
Освободете затвора. Ако
грешката остане или се
случва често, свържете се със
сервизен представител,
оторизиран от Nikon.
Индикатор
Дисплей
Контролен
панел
Няма карта с памет.
S
Няма достъп до тази
карта с памет.
Поставете друга
карта.
W,
R
(мига)
m
W,
O
(мига)
Картата с памет е
заключена. Плъзнете
заключването до
позиция „записване“.
W,
X
(мига)
Не е наличен, ако
Eye-Fi картата е
заключена.
W,
O
(мига)
Проблем
Фотоапаратът не
може да установи
карта с памет.
• Грешка при
достъп до картата
с памет.
Решение
Изключете фотоапарата и се
уверете, че картата е
поставена правилно (0 16).
• Използвайте карта,
одобрена от Nikon (0 360).
• Ако грешката продължава
след като картата е била
изваждана и поставяна
няколко пъти, картата
може да е повредена.
Свържете се с търговец
или със сервизен
представител, оторизиран
от Nikon.
• Не може да бъде • Изтрийте файлове или
създадена нова
поставете нова карта с
папка.
памет, след като копирате
важни изображения на
компютъра или друго
устройство
(0 16, 245, 360).
• Проверете дали
фърмуерът на Eye-Fi
картата е актуален.
Фотоапаратът не
можа да
• Копирайте файлове на
контролира Eye-Fi
Eye-Fi картата на компютър
картата.
или друго устройство и
форматирайте картата или
поставете нова карта.
Картата с памет е
заключена
(защитена срещу
Плъзнете превключвателя
запис).
за защита на картата на
Eye-Fi картата е
позиция „запис“ (0 17).
заключена
(защитена срещу
запис).
333
Индикатор
Дисплей
Тази карта не е
форматирана.
Форматирайте
картата.
Невъзможно е
стартирането на live
view (преглед в
реално време).
Моля, изчакайте.
Папката не съдържа
изображения.
Всички изображения
са скрити.
Този файл не може
да бъде показан.
Този файл не може
да бъде избран.
334
Контролен
панел
Проблем
Решение
Картата с памет не
е била
Форматирайте картата с
[C]
форматирана за
памет или поставете нова
(мига)
използване във
карта с памет (0 271, 360).
фотоапарата.
Изчакайте вътрешните
Вътрешната
електрически вериги да се
температура на
охладят, преди да
—
фотоапарата е
продължите снимане live
висока.
view (преглед в реално
време) или записа на филм.
От картата с памет Изберете папка, съдържаща
или папката
изображения от менюто
(папките) не са
Папка с изобрж. за
—
избрани
възпроиз. или поставете
изображения за
карта с памет, съдържаща
възпроизвеждане. изображения (0 16, 248).
Не могат да се
възпроизвеждат
изображения, докато не
Всички снимки в
бъде избрана друга папка
—
текущата папка са или не бъде използвано
скрити.
Скриване на изображение,
за да позволи на поне едно
изображение да се покаже
(0 248).
Файлът е създаден
или модифициран
Файлът не може да се
чрез компютър или
—
възпроизведе на
с друга марка
фотоапарата.
фотоапарат, или
файлът е повреден.
Избраното
Изображения, създадени с
изображение не
—
други устройства, не могат
може да бъде
да се ретушират.
ретуширано.
Индикатор
Дисплей
Контролен
панел
Този филм не може
да бъде редактиран.
—
Проверете
принтера.
—
Проверете хартията.
—
Засядане на
хартията.
—
Няма хартия.
—
Проверете
подаването на
мастило.
—
Няма мастило.
—
Проблем
Решение
• Изображения, създадени с
други устройства, не могат
Избраният филм не
да се редактират.
може да бъде
• Филмите трябва да бъдат с
редактиран.
продължителност поне
две секунди (0 81).
Проверете принтера. За да
Грешка на
подновите, изберете
принтера.
Продължаване (ако е
налично) *.
Хартията в
Поставете хартия с
принтера не е с
правилния размер и
избрания размер. изберете Продължаване *.
Изчистете смачканата
В принтера е
хартия и изберете
заседнала хартия.
Продължаване *.
Поставете хартия с избрания
В принтера няма
размер и изберете
хартия.
Продължаване *.
Проверете мастилото. За да
Грешка на
подновите, изберете
мастилото.
Продължаване *.
В принтера няма
Сменете мастилото и
мастило.
изберете Продължаване *.
* Вижте ръководството на принтера за повече информация.
335
Спецификации
❚❚ Цифров фотоапарат Nikon D850
Тип
Тип
Байонет за монтиране на
обектива
Ефективен зрителен ъгъл
Цифров огледално-рефлексен фотоапарат
Байонет F на Nikon (с АФ съединение и АФ
контакти)
FX формат на Nikon
Ефективни пиксели
Ефективни пиксели
45,7 милиона
Сензор за изображения
Сензор за изображения
Общо пиксели
Система за намаляване на
праха
Съхранение
Размер на изображението
(пиксели)
336
35,9 × 23,9 мм CMOS сензор
46,89 милиона
Почистване на сензора за изображения, справочни
данни за изтриване на следи от прах от
изображението (изисква се софтуер Capture NX-D)
• Зона на изображението във визьора FX (36×24)
8256 × 5504 (Голямо: 45,4 M)
6192 × 4128 (Средно: 25,6 M)
4128 × 2752 (Малко: 11,4 M)
• Зона на изображението във визьора 1,2× (30×20)
6880 × 4584 (Голямо: 31,5 M)
5152 × 3432 (Средно: 17,7 M)
3440 × 2288 (Малко: 7,9 M)
• DX (24 × 16) зона на изображението във визьора
5408 × 3600 (Голямо: 19,5 M)
4048 × 2696 (Средно: 10,9 M)
2704 × 1800 (Малко: 4,9 M)
• Зона на изображението във визьора 5:4 (30×24)
6880 × 5504 (Голямо: 37,9 M)
5152 × 4120 (Средно: 21,2 M)
3440 × 2752 (Малко: 9,5 M)
Съхранение
Размер на изображението
(пиксели)
Файлов формат
Система Picture Control
Носител
Двоен слот за карти
Файлова система
• Зона на изображението във визьора 1:1 (24×24)
5504 × 5504 (Голямо: 30,3 M)
4128 × 4128 (Средно: 17,0 M)
2752 × 2752 (Малко: 7,6 M)
• Снимки с формат FX, направени по време на запис на филм
8256 × 4640 (Голямо)
6192 × 3480 (Средно)
4128 × 2320 (Малко)
• Снимки с формат DX, направени по време на запис на филм
5408 × 3040 (Голямо)
4048 × 2272 (Средно)
2704 × 1520 (Малко)
• NEF (RAW): 12 или 14 бита (компресиране без загуби,
компресирано или некомпресирано); налични са
големи, средни и малки (средните и малки
изображения са записани с дълбочина в битове от
12 бита чрез използване на компресиране без
загуби)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline, съвместим с фино (прибл. 1:4),
нормално (прибл. 1:8) или основно (прибл. 1:16)
компресиране; налично е оптимално качество на
компресирането
• NEF (RAW) + JPEG: Една снимка, записана както в NEF
(RAW), така и в JPEG формат
Автоматично, Стандартна обработка, Неутрален,
Ярък, Монохромно изображение, Портрет, Пейзаж,
Равни; избраният Picture Control може да се
променя; съхранение на потребителски Picture
Controls
XQD и SD (Secure Digital) и UHS-II съвместими SDHC
и SDXC карти с памет
Всяка карта може да се използва при препълване,
за резервно съхранение на NEF (RAW) и JPEG
изображения; снимките могат да се копират между
картите.
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
337
Визьор
Визьор
Оптичен пентапризмен огледално-рефлексен
визьор
Покритие на кадъра
• FX (36×24): Прибл. 100 % хоризонтално и 100 %
вертикално
• 1,2× (30×20): Прибл. 97 % хоризонтално и 97 %
вертикално
• DX (24×16): Прибл. 97 % хоризонтално и 97 %
вертикално
• 5:4 (30×24): Прибл. 97 % хоризонтално и 100 %
вертикално
• 1:1 (24×24): Прибл. 97 % хоризонтално и 100 %
вертикално
Увеличение
Прибл. 0,75× (50 мм f/1,4 обектив при безкрайност,
–1,0 м–1)
Зрителна точка
17 мм (–1,0 м–1; от центъра на повърхността на
обектива на окуляра на визьора)
Настройване на диоптъра –3–+1 м–1
Фокусен екран
Екран тип B BriteView Clear Matte Mark VIII с клин на
АФ зона (кадриращата мрежа може да бъде
показана)
Рефлексно огледало
Бързо връщане
Преглед на дълбочината на Натискането на бутона Pv намалява диафрагмата на
рязкостта
обектива надолу до стойност, избрана от
потребителя (режими A и M) или от фотоапарата
(режими P и S)
Диафрагма на обектива
Мигновено връщане, управлявано електронно
338
Обектив
Съвместими обективи
Съвместим с обектив AF NIKKOR, включително
обективи тип G, E и D (приложими са ограничения
за PC обективи) и DX обективи (използващи зона на
изображението във визьора DX 24 × 16), AI-P
NIKKOR обективи и обективи без процесор AI (само
режими на експозицията A и M). IX NIKKOR обективи,
обективи за F3AF и различни от AI обективи не
могат да се използват.
Електронният далекомер може да се използва с
обективи с максимална диафрагма от f/5,6 или побърза (електронният далекомер поддържа
15 точки за фокус с обективи с максимална
диафрагма от f/8 или по-бърза, 9 от които са
налични за избор).
Затвор
Тип
Скорост
Максимална скорост за
синхронизация на
светкавицата
Освобождаване
Режим на снимане
Механичен затвор с електронно контролиран
вертикален ход на фокалната равнина;
електронният затвор с предно перде е наличен в
режими на снимане на тихо освобождаване на
затвора, тихо продължително освобождаване на
затвора и вдигнато огледало
1/8000 –30 сек в стъпки от 1/3, 1/2 или 1 EV, bulb
(продължителна ръчна експозиция, докато е
натиснат спусъкът), продължителна ръчна
експозиция за зададен период от време, X250
X= 1/250 сек; синхронизира се със затвора при
1/250 сек или по-бавно; поддържа се автоматична FP
високоскоростна синхронизация
S (единична снимка), CL (серия от снимки с ниска
скорост), CH (серия от снимки с висока скорост),
Q (тихо освобождаване на затвора), QC (тихо
продължително освобождаване на затвора), E
(самоснимачка), MUP (вдигнато огледало)
339
Освобождаване
Приблизителна скорост при • С поставена батерия EN-EL18c в батерийния пакет MB-D18
превъртане напред
CL: 1–8 кадъра/сек.
CH: 9 кадъра/сек.
QC: 3 кадъра/сек.
• Други източници на захранване
CL: 1–6 кадъра/сек.
CH: 7 кадъра/сек.
QC: 3 кадъра/сек.
Самоснимачка
2 сек, 5 сек, 10 сек, 20 сек; 1–9 експозиции на
интервали от 0,5, 1, 2 или 3 сек
Експозиция
Система за измерване
Метод на измерване
Обхват (ISO 100, f/1,4
обектив, 20 °C)
Конектор за свързване на
експонометъра
340
TTL експонометър, използващ RGB сензор с
приблизително 180K (180 000) пиксела
• Матрично: 3D цветно матрично измерване III (тип G,
E и D обективи); цветно матрично измерване III
(други обективи с процесор); цветно матрично
измерване, налично с обективи без процесор, ако
потребителят предостави данни за обектива
• Централно претеглено: Тежест от приблизително
75%, дадена на кръга от 12 мм в центъра на
кадъра. Диаметърът на кръга може да бъде
променян на 8, 15 или 20 мм или претеглянето
може да бъде базирано на средно за целия кадър
(обективите без процесор и AF-S Fisheye NIKKOR
8–15 мм f/3,5–4,5E ED използват 12 мм кръг)
• Точково: Измерва кръг с диаметър 4 мм (около
1,5% от кадъра), центрирани върху избраната
точка за фокусиране (върху централната точка за
фокусиране, когато се използва обектив без
процесор или AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 мм f/3,5–
4,5E ED)
• Претегляне на светлите участъци: Налично с обективи
тип G, E и D
• Матрично или централно-претеглено измерване:
–3–+20 EV
• Точково измерване: 2–20 EV
• Измер. с претегл. на св. участ.: 0–20 EV
Комбиниран процесор и AI
Експозиция
Режим на експозиция
Компенсация на
експозицията
Заключване на
експозицията
ISO чувствителност
(препоръчан индекс на
експозицията)
Активен D-Lighting
Фокус
Автоматично фокусиране
Диапазон на детекция
Сервоуправление на
обектива
Точка за фокусиране
Режим за избор на АФ зона
Заключване на фокусa
Режим с автоматична гъвкава програма (P);
автоматичен с приоритет на затвора (S);
автоматичен режим с приоритет на диафрагмата
(A); ръчен режим (M)
–5–+5 EV на стъпки от 1/3, 1/2 или 1 EV
Осветеността, заключена при измерената стойност
ISO 64–25600 в стъпки от 1/3, 1/2 или 1 EV. Може също
да се зададе до приблизително 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV
(еквивалент на ISO 32) под ISO 64 или
приблизително 0,3, 0,5, 0,7, 1 или 2 EV (еквивалент
на ISO 102400) над ISO 25600; налична е
автоматична настройка на ISO чувствителност
Може да бъде избрано от Автоматично,
Свръхвисоко, Високо, Нормално, Ниско или
Изкл.
Сензорен модул с автоматично фокусиране
Multi-CAM 20K с детекция на TTL фазата, фина
настройка, 153 точки за фокусиране (включително
99 сензора от кръстосан тип и 15 сензора, които
поддържат f/8), от които 55 (35 сензора от
кръстосан тип и 9 f/8 сензора) са налични за избор
–4–+20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Автоматично фокусиране (AF): Единичен АФ (AF-S); АФ с
непрекъснато следене (AF-C); активирано
автоматично проследяване с предвиждащо
фокусиране, в зависимост от състоянието на
обекта
• Ръчно фокусиране (M): Може да се използва
електронният далекомер
153 точки за фокусиране, от които 55 или 15 са
налични за избор
АФ с единична точка, 9-, 25-, 72- или 153-точков АФ
с динамична зона, 3D проследяване, АФ с
групирана зона, АФ с автоматична зона
Фокусът може да се заключи чрез натискане на
спусъка наполовина (единичен АФ) или чрез
натискане на центъра на спомагателния селектор
341
Светкавица
Управление на светкавицата TTL: i-TTL управление на светкавицата с RGB сензор с
приблизително 180К (180 000) пиксела; i-TTL
балансирана запълваща светкавица за цифров SLR
се използва с матрица, централно-претеглено
измерване и измерване с претегляне на светлите
участъци, стандартна i-TTL запълваща светкавица
за цифров SLR с точково измерване
Режим на светкавицата
Поддържат се синхронизация по предно перде, бавна
синхронизация, синхронизация по задно перде,
намаляване на ефекта „червени очи“, намаляване на
ефекта „червени очи“ с бавна синхронизация, бавна
синхронизация по задно перде, изкл.
Компенсация на
–3–+1 EV на стъпки от 1/3, 1/2 или 1 EV
светкавицата
Индикатор за готовност на Светва, когато светкавица, предлагана като опция,
светкавицата
е напълно заредена; мига, след като светкавицата е
задействана при пълна мощност
Гнездо за аксесоари
ISO 518 гнездо за аксесоари с контакти за
синхронизиране и данни и защитно заключване
Система за креативно
i-TTL управление на светкавицата, радиоуправляемо
осветяване на Nikon (CLS)
усъвършенствано безжично управление на
осветяването, оптично усъвършенствано безжично
управление на осветяването, пилотно осветяване,
заключване на стойността на светкавицата,
предаване на информация за цветната температура,
автоматична FP високоскоростна синхронизация,
функция за подпомагане на АФ за АФ с множество
зони, унифицирано управление на светкавицата
Извод за синхронизация
ISO 519 конектор за синхронизация със
заключваща нишка
Баланс на бялото
Баланс на бялото
Клин
Типове клин
342
Автоматично (3 вида), автоматична естествена
светлина, осветление от лампа с нажежаема жичка,
флуоресцентно осветление (7 вида), пряка слънчева
светлина, светкавица, облачно небе, сянка, ръчна
потребителска настройка (могат да се запазят до 6
стойности, измерването на точковия баланс на
бялото е налично по време на live view (преглед в
реално време)), изберете цветна температура
(2500 K–10 000 K), всички с фина настройка.
Експозиция, светкавица, баланс на бялото и ADL
Live view (преглед в реално време)
Режими
C (снимки live view), 1 (филм live view)
Сервоуправление на
• Автоматично фокусиране (AF): Единичен АФ (AF-S);
обектива
постоянен следящ АФ (AF-F)
• Ръчно фокусиране (M)
Режим за избор на АФ зона АФ с приоритет на лица, АФ с широка зона, АФ с
нормална зона, АФ на малка зона, АФ с
проследяване на обекта
Автоматично фокусиране
АФ с детекция на контраст навсякъде в кадъра
(фотоапаратът избира точка за фокусиране
автоматично, когато е избрано АФ с приоритет на
лица или АФ с проследяване на обекта)
Филм
Система за измерване
Измерване на TTL експозицията с помощта на
основния сензор за изображения
Метод на измерване
Матрица, централно претеглено или претегляне на
светлите участъци
Размер на кадъра (пиксели) • 3840 × 2160; (4K UHD); 30p (последователна
и кадрова честота
развивка), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
• 1920×1080 (забавени движения); 30p ×4, 25p ×4,
24p ×5
Реалните кадрови честоти за 60p, 50p, 30p, 25p и 24p
са съответно 59,94, 50, 29,97, 25 и 23,976 кадъра/сек;
наличен е избор на качеството при всички размери, с
изключение на 3840 × 2160 (когато качеството е
фиксирано на ★) и 1920 × 1080 забавени движения
(когато качеството е фиксирано на „нормално“)
Файлов формат
MOV, MP4
Видео компресиране
H.264/MPEG-4 усъвършенствано видео кодиране
Формат за записване на
Линеен PCM, AAC
аудио
Аудио записващо устройство Вграден стерео или външен микрофон;
регулируема чувствителност
343
Филм
ISO чувствителност
(препоръчан индекс на
експозицията)
Активен D-Lighting
Други опции
Дисплей
Дисплей
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане
Интерфейс
USB
HDMI изход
344
• Режими на експозицията P, S и A: Автом. настр. ISO
чувствит. (ISO 64 до Hi 2) с избираема горна
граница
• Режими на експозицията M: Автом. настр. ISO
чувствит. (ISO 64 до Hi 2) налично с избираема
горна граница; ръчен избор (ISO 64 до 25600 в
стъпки от 1/3, 1/2 или 1 EV) налични с допълнителни
опции, еквивалент на приблизително 0,3, 0,5, 0,7, 1
или 2 EV (еквивалент на ISO 102400) над ISO 25600
Може да бъде избрано от Същ. като настр. за
снимки, Свръхвисоко, Високо, Нормално, Ниско
или Изкл.
Добавяне индексни знаци, снимане на филми през
интервал, електронно намаляване на вибрациите
8 см/3,2- инч., прибл. 2 359 000 точки (XGA)
накланящ се TFT сензорен LCD дисплей със 170°
ъгъл на виждане, приблизително 100% покритие на
кадъра и ръчно управление на яркостта на дисплея
Възпроизвеждане на цял екран и миниатюра (4, 9
или 72 изображения) с увеличаване при
възпроизвеждане, изрязване при увеличаване при
възпроизвеждане, възпроизвеждане на филми,
слайдшоу на снимки и/или филми, показване на
хистограма, силно осветени елементи, информация
за снимката, показване на данните за
местоположението, оценка на снимки и вграждане
и автоматично завъртане на снимката
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B connector);
препоръчва се свързване към вграден USB порт
HDMI конектор тип C
Интерфейс
Аудио вход
Аудио изход
Универсален конектор с
десет пина
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi
Стерео минищифтов жак (3,5 мм диаметър;
поддържа модулно захранване)
Стерео минищифтов жак (3,5 мм диаметър)
Може да се използва с допълнителни кабели за
дистанционно управление MC-30A/MC-36A и други
допълнителни аксесоари
Стандарти: IEEE 802.11b, IEEE 802.11 г
Оперативна честота: 2412–2462 MHz (канали 1–11)
Максимална изходна мощност: 1,6 dBm (EIRP)
Удостоверяване: Отворена система, WPA2-PSK
Bluetooth
Комуникационни протоколи: Bluetooth спецификация
версия 4.1
• Работна честота:
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Нискоенергиен Bluetooth: 2402–2480 MHz
• Максимална изходна мощност (EIRP):
Bluetooth: –0,4 dBm
Нискоенергиен Bluetooth: –0,4 dBm
Обхват (линия на видимост) Приблизително 10 м без смущения; обхватът може
да варира според силата на сигнала и наличието
или липсата на препятствия
Поддържани езици
Поддържани езици
Източник на захранване
Батерия
•
•
•
•
•
Английски, арабски, бенгалски, български,
виетнамски, гръцки, датски, индонезийски,
италиански, испански, китайски (опростен и
традиционен), корейски, маратхи, немски,
норвежки, персийски, полски, португалски
(европейски и бразилски), румънски, руски,
сръбски, тамилски, тайландски, телугу, турски,
украински, унгарски, фински, френски, хинди,
холандски, чешки, шведски, японски
Един акумулаторна литиево-йонна батерия
EN-EL15a; EN-EL15b/EN-EL15 също може да се
използва, но имайте предвид, че понякога може да
се направят по-малко снимки с едно зареждане с
EN-EL15, отколкото с EN-EL15b/EN-EL15a (0 365)
345
Източник на захранване
Батериен пакет
Захранващ адаптер
Гнездо за статив
Гнездо за статив
Размери/тегло
Размери (Ш × В × Д)
Тегло
Работна среда
Температура
Влажност
Опционален батериен пакет с избор на различен
тип батерии MB-D18 с една акумулаторна литиевойонна батерия на Nikon EN-EL18c (продават се
отделно), една акумулаторна литиево-йонна
батерия на Nikon EN-EL15a или осем AA алкални,
никел метал-хидридни или литиеви батерии. При
използване на батерии EN-EL18c се изисква зарядно
устройство за батерии MH-26a или MH-26 и капак на
гнездото за батерията BL-5 (и двете се предлагат
отделно). Батерии EN-EL18b, EN-EL18a, EN-EL18,
EN-EL15b и EN-EL15 също се поддържат, но имайте
предвид, че с едно зареждане могат да се направят
по-малко снимки с EN-EL18, отколкото с EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a, както и че понякога може да се
направят по-малко снимки с едно зареждане с
EN-EL15, отколкото с EN-EL15b/EN-EL15a (0 365).
Захранващ адаптер EH-5c/EH-5b; изисква конектор
за захранване EP-5B (продава се отделно)
/ инча (ISO 1222)
14
Прибл. 146 × 124 × 78,5 мм
Прибл. 1005 г с батерия и XQD карта с памет, но без
капачката на тялото на фотоапарата; около 915 г
(само тялото на фотоапарата)
0 °C–40 °C
85 % или по-малко (без конденз)
• Освен ако не е посочено друго, всички измервания са извършени съгласно стандартите или насоките
на Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Всички стойности са за фотоапарат с напълно заредена батерия.
• Nikon си запазва правото да променя външния вид и спецификациите на хардуера и софтуера,
описани в това ръководство, по всяко време и без предизвестие. Nikon не носи отговорност за щети,
които могат да възникнат от която и да е грешка в това ръководство.
346
❚❚ Зарядно устройство за батерии MH-25a
Номинално входно
напрежение
Номинално изходно
напрежение
Поддържани батерии
Време за зареждане
Работна температура
Размери (Ш × В × Д)
Дължина на захранващия
кабел (ако е предоставен)
Тегло
Променлив ток 100–240 V, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
Постоянен ток 8,4 V/1,2 A
Акумулаторни литиево-йонни батерии на Nikon
EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15
Прибл. 2 час и 35 минути при температура на
околната среда от 25 °C при напълно изразходен
заряд
0 °C–40 °C
Прибл. 95 × 33,5 × 71 мм, без издадените части
Прибл. 1,5 м
Прибл. 115 г, без конектора за захранването от
комплекта (захранващия кабел или захранващия
адаптер за стена)
Символите върху този продукт представлява следното:
m Променлив ток, p Прав ток, q Клас оборудване II (Конструкцията на продукта е двойно
изолирана.)
❚❚ Акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL15a
Тип
Номинален капацитет
Работна температура
Размери (Ш × В × Д)
Тегло
Акумулаторна литиево-йонна батерия
7,0 V/1900 mAh
0 °C–40 °C
Прибл. 40 × 56 × 20,5 мм
Прибл. 78 г, без капачка за контактните пластини
Nikon си запазва правото да променя външния вид и спецификациите на хардуера и софтуера, описани в
това ръководство, по всяко време и без предизвестие. Nikon не носи отговорност за щети, които могат да
възникнат от която и да е грешка в това ръководство.
347
A Информация за търговски марки
IOS е търговска марка или регистрирана марка на Cisco Systems, Inc., в САЩ
и/или други страни и се използва по лиценз. Windows е или търговска
марка или регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/
или други страни. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, логото на Apple,
iPhone®, iPad® и iPod touch® са търговски марки на Apple Inc., регистрирани
в САЩ и/или други страни. Android, Google Play и логото на Google Play са
търговски марки на Google LLC. Роботът на Android се възпроизвежда или
променя от произведението, създадено и споделено от Google, и се
използва съгласно условията, описани в лиценза за признание „Криейтив
комънс“ 3.0. Логото на PictBridge е търговска марка. XQD е търговска марка
на Sony Corporation. Логата на SD, SDHC и SDXC са търговски марки на SD3C, LLC. HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са
търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi и логото на Wi-Fi са търговски марки или регистрирани търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
Текстовият символ и логото на Bluetooth® са регистрирани търговски марки
и са притежание на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на тези маркировки
от Nikon Corporation е по лиценз.
Всички други търговски наименования, споменати в това ръководство или
друга документация в комплект с вашия продукт Nikon, са търговски марки
или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
348
A Поддържани стандарти
• DCF версия 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) (стандарт за
осигуряване на съвместимост между файловите системи на фотоапарати
на различни производители) е стандарт, широко използван в отрасъла на
цифровите фотоапарати, за да се гарантира съвместимостта между
различните марки фотоапарати.
• Exif версия 2.31: Фотоапаратът поддържа Exif (Exchangeable Image File Format
for Digital Still Cameras) версия 2.31, стандарт, при който информация,
съхранявана със снимките, се използва за оптимална репродукция на
цветовете, когато изображенията са продукт на принтери, съвместими с
Exif.
• PictBridge: Стандарт, развит чрез сътрудничество между отраслите на
цифровите фотоапарати и на принтерите, позволявайки снимките да
бъдат извеждани директно към принтери, без да се прехвърлят първо в
компютър.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface е стандарт за мултимедиен
интерфейс, използван в потребителска електроника и аудиовизуални
устройства, способни да предават аудиовизуални данни и контролни
сигнали към устройства, съвместими с HDMI посредством свързване с
един кабел.
A Маркировка за съответствие
Стандартите, на които отговаря фотоапаратът, могат да бъдат разгледани
чрез опцията Маркировка за съответствие в менюто с настройки (0 276).
349
A Сертификати
A FreeType Лиценз (FreeType2)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Всички права запазени.
A MIT Лиценз (HarfBuzz)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2017 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Всички права
запазени.
350
Ръководство на потребителя на обектив
AF-S NIKKOR 24-120 мм f/4G ED VR
Този раздел е включен като ръководство за обектива за купувачите
на комплекта обектив AF-S NIKKOR 24-120 мм f/4G ED VR. Имайте
предвид, че комплектите обективи може да не са налични в някои
държави или региони.
Използване на обектива
❚❚ Части от обектива: имена и функции
1 2
3
4
5 6 7 8 9 10
11 12 13
14
15
16
1 Сенник на обектива .......................... 357
9 Маркировка за разстоянието на
фокусиране
2 Маркировка върху сенника за
10 Пръстен за фокусиране ................... 111
прикрепването му към обектива
................................................................ 357 11 Маркировка за монтиране на
3 Маркировка върху сенника на
обектива ................................................ 19
обектива за заключване................. 357 12 Гумено уплътнение на байонета за
4 Маркировка върху обектива за
монтирането на сенника ............... 357 13
5 Пръстен за увеличението на
обектива
14
6 Скала на фокусното разстояние
обектива
Контактни пластини за обективи с
процесор ............................................. 284
Превключвател на режима на
фокусиране......................................... 111
7 Маркировка за фокусното
разстояние
15 Превключвател за намаляване на
вибрациите......................................... 355
8 Индикатор за разстоянието на
фокусиране
16 Превключвател на режима за
намаляване на вибрациите .......... 355
Ръководство на потребителя на обектив AF-S NIKKOR 24-120 мм f/4G ED VR 351
❚❚ Фокус
Поддържаните режими на фокусиране са показани в следната
таблица (за информация относно режимите на фокусиране на
фотоапарата, вижте ръководството на фотоапарата).
Режим на фокусиране на
фотоапарата
АФ
РФ
Режим на фокусиране на обектива
Р/A
M
Автоматично
фокусиране с приоритет
Ръчно фокусиране с
на ръчното фокусиране електронен далекомер
(приоритет на ръчното)
Ръчно фокусиране с електронен далекомер
Р/А (Автоматично фокусиране с приоритет на ръчното фокусиране)
За да фокусирате чрез автоматично фокусиране с приоритет на
ръчното фокусиране (Р/A):
1 Плъзнете превключвателя на режима на фокусиране на обектива към Р/А.
2 Фокус.
Ако желаете, автоматичното фокусиране може да се откаже чрез
завъртане на пръстена за фокусиране на обектива, като държите
спусъка натиснат наполовина (или, ако фотоапаратът е
оборудван с бутон AF-ON, докато бутонът AF-ON е натиснат). За да
фокусирате отново чрез автоматично фокусиране, натиснете
спусъка наполовина или натиснете бутона AF-ON отново.
352 Ръководство на потребителя на обектив AF-S NIKKOR 24-120 мм f/4G ED VR
❚❚ Мащабиране и дълбочина на рязкост
Преди да фокусирате завъртете пръстена за увеличението на
обектива, за да коригирате фокусното разстояние и кадрирайте
снимката. Ако фотоапаратът предлага предварителен преглед на
дълбочината на рязкост (затваряне на диафрагмата), дълбочината
на рязкост може да бъде прегледана предварително във визьора.
Забележка: Обективът използва система Internal Focusing (IF) на Nikon.
За разлика от други обективи, фокусното разстояние намалява при
скъсяване на разстоянието на фокусиране. Имайте предвид, че
индикаторът за разстоянието на фокусиране може да се използва
само за справка и може да не показва точно разстоянието до
предмета и поради дълбочината на рязкост или други фактори може
да не показва ∞, когато фотоапаратът е фокусиран върху отдалечен
обект.
❚❚ Диафрагма
Диафрагмата се регулира чрез контролите на фотоапарата.
Ръководство на потребителя на обектив AF-S NIKKOR 24-120 мм f/4G ED VR 353
❚❚ Използване на вградената светкавица
Когато използвате вградената светкавица, уверете се, че обектът е
на разстояние поне 0,6 м, и свалете сенниците на обектива, за да
предотвратите винетиране (сенки там, където краят на обектива
закрива вградената светкавица).
Сянка
Винетиране
Когато обективът е монтиран на следните фотоапарати, вградената
светкавица може да не успее да освети целия обект на разстояния
по-малки от посочените по-долу:
Фотоапарат
D750 (FX формат)/
D610 (FX формат)/
D600 (FX формат)
Серии D810 (FX формат)/
серии D800 (FX формат)
D700 (FX формат)
D300 серии/D200/D100
D90/D80/D70 серии/D50
D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D3300/D3200
Позиция на
увеличението на
обектива
24 мм
28 мм
50–120 мм
28 мм
35–120 мм
24 мм
35–120 мм
24 мм
35–120 мм
24 мм
35–120 мм
24 мм
28–120 мм
Минимално
разстояние без
винетиране
2,0 м
1,0 м
Без винетиране
1,0 м
Без винетиране
3,0 м
Без винетиране
1,0 м
Без винетиране
1,5 м
Без винетиране
1,5 м
Без винетиране
354 Ръководство на потребителя на обектив AF-S NIKKOR 24-120 мм f/4G ED VR
Фотоапарат
D5000/D3100/D3000/D60/D40 серии
D3400
Позиция на
увеличението на
обектива
24 мм
35–120 мм
24 мм
28 мм
35–120 мм
Минимално
разстояние без
винетиране
2,5 м
Без винетиране
1,5 м
1,0 м
Без винетиране
❚❚ Намаляване на вибрациите (VR)
Използване на превключвателя за намаляването на вибрациите ON/OFF
• Изберете ON, за да активирате намаляването на вибрациите.
Намаляването на вибрациите се задейства, когато спусъкът е
натиснат наполовина, което намалява ефекта от заклащане на
фотоапарата за по-добро кадриране и фокусиране.
• Изберете OFF, за да изключите намаляването на вибрациите.
Използване на превключвателя за режима на намаляване на вибрациите
• Изберете NORMAL за по-добро намаляване на вибрациите, когато
снимате неподвижни обекти.
• Изберете ACTIVE, за да намалите ефектите от вибрациите, когато
снимате от движещо се превозно средство и в други ситуации с
активни движения на фотоапарата.
Ръководство на потребителя на обектив AF-S NIKKOR 24-120 мм f/4G ED VR 355
D Намаляване на вибрациите: Забележки
• Когато използвате намаляване на вибрациите, натиснете наполовина
спусъка и изчакайте изображението във визьора да се стабилизира преди
да натиснете спусъка докрай.
• Когато намаляването на вибрациите е активно, изображението във
визьора може да трепти след освобождаването на затвора. Това не говори
за повреда.
• Плъзнете превключвателя на режима за намаляване на вибрациите на
NORMAL за завъртени снимки. Когато фотоапаратът се завърти,
намаляването на вибрациите се прилага само за движението, което не е
част от завъртането (ако фотоапаратът се завърти хоризонтално,
например, намаляването на вибрациите ще се приложи само за
вертикалното заклащане), което прави много по-лесно и гладко
завъртането на фотоапарата в широка дъга.
• Не изключвайте фотоапарата и не сваляйте обектива, докато
намаляването на вибрациите е активно. Ако захранването към обектива
бъде прекъснато, докато намаляването на вибрациите е включено,
обективът може да трака при разклащане. Това не означава, че съществува
повреда и може да бъде коригирано чрез повторно поставяне на обектива
и включване на фотоапарата.
• Ако фотоапаратът е оборудван с вградена светкавица, намаляването на
вибрациите ще бъде деактивирано, докато светкавицата се зарежда.
• При фотоапарати, оборудвани с бутон AF-ON, намаляването на вибрациите
няма да се извърши, когато бутонът AF-ON е натиснат.
• Изберете OFF, когато фотоапаратът е монтиран на статив, освен ако главата
на статива не е застопорена или фотоапаратът е монтиран на монопод, в
който случай се препоръчва ON.
356 Ръководство на потребителя на обектив AF-S NIKKOR 24-120 мм f/4G ED VR
❚❚ Сенникът на обектива
Сенникът на обектива защитава обектива и блокира разсеяната
светлина, която би могла да причини отблясъци или фантоми.
Поставяне на сенника
Подравнете маркировката върху обектива за монтирането на
сенника (●) с маркировката върху сенника за прикрепването му към
обектива ( ) и след това завъртете сенника (w), докато
маркировката ● се изравни с маркировката върху сенника на
обектива за заключване (—).
При поставяне или сваляне на сенника го задръжте близо до
символа в основата му и избягвайте да го стискате твърде силно.
Може да се появи винетиране, ако сенникът не е поставен правилно.
Сенникът може да бъде обърнат и монтиран на обектива, когато не
се използва.
❚❚ Аксесоари в комплекта
•
•
•
•
77 мм щракваща предна капачка на обектива LC-77
Задна капачка на обектива LF-4
Капачка за байонет HB-53
Гъвкава торбичка за обектив CL-1218
❚❚ Съвместими аксесоари
77 мм завиващи се филтри
Ръководство на потребителя на обектив AF-S NIKKOR 24-120 мм f/4G ED VR 357
❚❚ Спецификации
Тип
Фокусно разстояние
Максималнa диафрагма
Конструкция на обектива
Зрителен ъгъл
Скала на фокусното
разстояние
Информация за
разстоянието до обекта
Увеличение
AF-S обектив тип G с вграден процесор и байонет F
24–120 мм
f/4
17 елемента в 13 групи (включително 2 ED
елемента, 3 асферични лещи и елементи с
нанокристално покритие)
• D-SLR фотоапарати на Nikon с формат FX: 84° – 20° 20´
• D-SLR фотоапарати на Nikon с формат DX: 61° – 13° 20´
Разграфено в милиметри (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)
Мощност към фотоапарата
Ръчно увеличение с независим пръстен за
увеличението на обектива
Фокусиране
Система на Nikon за вътрешно фокусиране (Internal
Focusing (IF)) с автоматично фокусиране,
управлявана от безшумен вълнов двигател и
отделен пръстен за фокусиране за ръчно
фокусиране
Намаляване на вибрациите Преместване на оптичен елемент чрез voice coil
motors (VCMs)
Индикатор за разстоянието 0,45 м до безкрайност (∞)
на фокусиране
Минимално разстояние на 0,45 м от фокалната равнина при всички позиции на
фокусиране
увеличението на обектива
Пластинки на диафрагмата 9 (заоблен отвор на диафрагмата)
Диафрагма
Напълно автоматична
Обхват на диафрагмата
f/4–22
Измерване
Максимална диафрагма
Размер на филтъра/
77 мм (P = 0,75 мм)
приставката за филтри
Размери
Прибл. 84 мм максимален диаметър × 103,5 мм
(разстояние от фланец за монтиране на обектива на
фотоапарата)
Тегло
Прибл. 710 г
Nikon си запазва правото да променя външния вид и спецификациите на хардуера и софтуера, описани в
това ръководство, по всяко време и без предизвестие. Nikon не носи отговорност за щети, които могат да
възникнат от която и да е грешка в това ръководство.
358 Ръководство на потребителя на обектив AF-S NIKKOR 24-120 мм f/4G ED VR
D Грижа за обектива
• Поддържайте контактните пластини за обективи с процесор чисти.
• Ако гуменото уплътнение на байонета за обектива се повреди, незабавно
прекратете употреба и занесете обектива в сервизен център, оторизиран
от Nikon за ремонт.
• Използвайте гумена круша, за да премахнете праха и власинките от
повърхността на обектива. За да отстраните петната и следите от пръсти,
нанесете етанол или препарат за почистване на обективи върху мека чиста
памучна кърпа или салфетка за почистване на обективи и почистете от
центъра навън с кръговидни движения, като внимавате да не оставяте
ярки светли петна или да докосвате стъклото с пръстите си.
• Никога не използвайте органични разтворители като разредители за боя
или бензин за почистване на обектива.
• Сенникът на обектива или филтрите с неутрален цвят (NC) могат да се
използват за защита на предните елементи на обектива.
• Поставете предната и задната капачка преди да поставите обектива в
неговия калъф.
• Когато има прикрепен сенник на обектива, не повдигайте или носете
обектива или фотоапарата, използвайки само сенника на обектива.
• Ако обективът няма да се използва за продължителен период от време,
съхранявайте го на хладно и сухо място, за да избегнете появата на мухъл
и ръжда. Не съхранявайте на пряка слънчева светлина или заедно с
нафталинови или камфорови топчета срещу молци.
• Дръжте обектива сух. Ръждясване на вътрешния механизъм може да
причини непоправими щети.
• Оставянето на обектива на много горещи места може да повреди или
деформира частите, направени от подсилена пластмаса.
Ръководство на потребителя на обектив AF-S NIKKOR 24-120 мм f/4G ED VR 359
Одобрени карти с памет
❚❚ XQD карти с памет
Фотоапаратът може да се използва с XQD карти с памет. Карти със
скорости на запис от 45 MB/сек (300×) се препоръчват за запис на
филм; по-бавни скорости могат да прекъснат записването или да
причинят насечено и неравномерно възпроизвеждане. За
информация за съвместимостта и експлоатацията се обърнете към
производителя.
360
❚❚ SD карти с памет
Фотоапаратът поддържа карти с памет SD, SDHC и
SDXC, включително SDHC и SDXC карти, съвместими с
UHS-I и UHS-II. Картите с UHS клас на скорост 3 или подобър са препоръчителни за запис на филми; използването на побавни карти може да доведе до прекъсване на записа. Когато
използвате карти за употреба в четци на карти, се уверете, че те са
съвместими с устройството. Свържете се с производителя за
информация относно функциите, работата и ограниченията при
употреба.
361
Капацитет на картата с памет
Следващата таблица показва приблизителния брой снимки, които
могат да се съхраняват на карта 64 GB Sony QD-G64E XQD при
различни настройки за качество на изображението, размер на
изображението и зона на изображението във визьора (към
септември 2017 г.).
❚❚ Зона на изображението във визьора FX (36×24) *
Качество на
изображението
Размер на
Файлов
Брой на
Капацитет на
изображението размер 1 изображенията 1
буфера 2
Голямо
41,5 MB
763
170
NEF (RAW), Компресиране без
Средно
30,0 MB
1000
94
загуби, 12-битови
Малко
21,9 MB
1400
56
NEF (RAW), Компресиране без
Голямо
51,6 MB
589
51
загуби, 14-битови
NEF (RAW), Компресиране,
Голямо
34,2 MB
1000
200
12-битови
NEF (RAW), Компресиране,
Голямо
43,8 MB
865
74
14-битови
NEF (RAW), Некомпресиран,
Голямо
70,3 MB
763
55
12-битови
NEF (RAW), Некомпресиран,
Голямо
92,0 MB
589
29
14-битови
Голямо
134,6 MB
408
32
TIFF (RGB)
Средно
76,6 MB
718
35
Малко
34,9 MB
1500
39
Голямо
22,0 MB
1900
200
Средно
12,6 MB
3200
200
JPEG fine 3
Малко
6,6 MB
6700
200
Голямо
11,5 MB
3800
200
JPEG normal 3
Средно
6,8 MB
6400
200
Малко
3,4 MB
13 000
200
Голямо
4,2 MB
7400
200
JPEG basic 3
Средно
2,8 MB
12 500
200
Малко
1,8 MB
24 500
200
* Включва изображения, заснети с различни от DX обективи, когато Вкл. е избрано за
Автоматично DX изрязване.
362
❚❚ DX (24 × 16) Зона на изображението във визьора *
Качество на
изображението
Размер на
Файлов
Брой на
Капацитет на
изображението размер 1 изображенията 1
буфера 2
Голямо
19,4 MB
1700
200
NEF (RAW), Компресиране без
Средно
14,1 MB
2300
200
загуби, 12-битови
Малко
11,0 MB
3000
200
NEF (RAW), Компресиране без
Голямо
23,9 MB
1300
200
загуби, 14-битови
NEF (RAW), Компресиране,
Голямо
15,9 MB
2300
200
12-битови
NEF (RAW), Компресиране,
Голямо
19,8 MB
1900
200
14-битови
NEF (RAW), Некомпресиран,
Голямо
30,8 MB
1700
200
12-битови
NEF (RAW), Некомпресиран,
Голямо
40,2 MB
1300
200
14-битови
Голямо
58,4 MB
936
113
TIFF (RGB)
Средно
33,3 MB
1600
200
Малко
15,6 MB
3400
200
Голямо
10,1 MB
4200
200
Средно
6,2 MB
6900
200
JPEG fine 3
Малко
3,4 MB
12 900
200
Голямо
5,3 MB
8200
200
Средно
3,3 MB
13 500
200
JPEG normal 3
Малко
1,8 MB
24 500
200
Голямо
2,4 MB
15 900
200
Средно
1,7 MB
25 100
200
JPEG basic 3
Малко
1,0 MB
43 100
200
* Включва изображения, заснети с DX обективи, когато Вкл. е избрано за Автоматично DX
изрязване.
363
1 Всички стойности са приблизителни. Размерът на файловете варира според заснеманата сцена.
2 Максималният брой експозиции, които могат да се запазят в буфера на паметта при ISO 100. Може да
спадне при някои ситуации, например при качество на изображението, маркирано със звезда („★“)
или включен автоматичен контрол на изкривяването.
3 Цифрите предполагат приоритет на размера (JPEG компресиране). Избирането на опция за качество
на изображението, маркирана със звезда („★“; оптимално качество) увеличава размера на JPEG
изображенията; броят снимки и капацитетът на буфера намаляват, съобразно това.
A d2—Макс. непрекъснато освобожд. (0 264)
Максималният брой снимки, който може да бъде направен при една серия
от снимки се задава като стойност от 1 до 200.
364
Живот на батерията
Видео клиповете или броят снимки, които могат да бъдат записани
при напълно заредени батерии, варира в зависимост от
състоянието на батерията, температурата, интервала между
снимките и продължителността на времето, в което са показани
менютата. При AA батерии капацитетът също варира според
условията на създаване и съхранение; някои батерии не могат да се
използват. Примерни стойности за фотоапарата и опционалния
батериен пакет с избор на различен тип батерии MB-D18 са дадени
по-долу.
• Снимки, режим на единично снимане (стандарт CIPA 1)
- Една батерия EN-EL15a 2 (фотоапарат): Приблизително 1840 снимки
- Една батерия EN-EL15a 2 (MB-D18): Приблизително 1840 снимки
- Една батерия EN-EL18c 3 (MB-D18): Приблизително 3300 снимки
- Осем AA алкални батерии (MB-D18): Приблизително 1740 снимки
• Снимки, непрекъснат режим на снимане (стандарт на Nikon 4)
- Една батерия EN-EL15a 2 (фотоапарат): Приблизително 4030 снимки
- Една батерия EN-EL15a 2 (MB-D18): Приблизително 4030 снимки
- Една батерия EN-EL18c 3 (MB-D18): Приблизително 7700 снимки
- Осем AA алкални батерии (MB-D18): Приблизително 2960 снимки
• Филми 5
- Една EN-EL15a батерия 2 (фотоапарат): Приблизително 70 минути HD
видео клип
- Една EN-EL15a батерия 2 (MB-D18): Приблизително 70 минути HD видео
клип
- Една EN-EL18c батерия 3 (MB-D18): Приблизително 145 минути HD
видео клип
- Осем AA алкални батерии (MB-D18): Приблизително 65 минути HD
видео клип
365
1 Измерено при 23 °C (±2 °C) с обектив AF-S DX NIKKOR 24-120 мм f/4G ED VR при следните тестови
условия: обективът е превъртян от безкрайност до минимален обхват и е направена една снимка при
настройки по подразбиране веднъж на всеки 30 секунди. Live view не е използвано.
2 Батерии EN-EL15b или EN-EL15 могат да се използват на мястото на EN-EL15a, но имайте предвид, че
понякога могат да се направят по-малко снимки с едно зареждане с EN-EL15, отколкото с EN-EL15b/
EN-EL15a.
3 Изисква зарядно устройство за батерии MH-26a или MH-26 и капак на гнездото за батерията BL-5 (и
двете се предлагат отделно). Батерии EN-EL18b, EN-EL18a и EN-EL18 могат да се използват на мястото
на EN-EL18c, но имайте предвид, че с едно зареждане могат да се заснемат по-малко снимки с
EN-EL18, отколкото с EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a.
4 Измерено при 23 °C (±2 °C) с обектив AF-S NIKKOR 70–200 мм f/2,8E FL ED VR при следните тестови
условия: изключено намаляване на вибрациите, качество на изображението JPEG normal, размер на
изображението настроен на Голямо, скорост на затвора 1/250 секунди, фокусът е превъртян от
безкрайност до минимален обхват три пъти, след като спусъкът е натиснат наполовина за 3 секунди;
направени са шест снимки поред и дисплеят е включен за 5 секунди и след това изключен; цикълът е
повторен веднъж след изтичане на таймера за готовност.
5 Измерено при 23 °C (±2 °C), настройки по подразбиране на фотоапарата и обектив AF-S NIKKOR
24–120 мм f/4G ED VR при условията, определени от Асоциацията на производители на продукти за
изображения (CIPA). Отделните филми се състоят от един или повече файлове, всеки с дължина до
4 GB и могат да са с обща продължителност до 29 минути и 59 секунди; записът може да бъде
прекратен преди достигане на тези ограничения, ако температурата на фотоапарата се покачва.
Следните действия могат да скъсят живота на батерията:
• Използване на дисплея
• Натискане на спусъка наполовина
• Повторени операции за автоматично фокусиране
• Правене на NEF (RAW) или TIFF (RGB) снимки
• Бавни скорости на затвора
• Използване на функциите Wi-Fi (безжична локална мрежа) и
Bluetooth на фотоапарата
• Използване на фотоапарата със свързани опционални аксесоари
• Използване на режим намаляване на вибрациите (VR) с обективи
VR
• Многократно приближаване и отдалечаване с AF-P обектив.
За да се уверите, че постигате най-добрите резултати с
акумулаторните батерии Nikon EN-EL15a:
• Поддържайте клемите на батерията чисти. Замърсените контакти
могат да влошат работата на батерията.
• Използвайте батериите веднага след зареждането им. Батериите
губят заряда си, ако не се използват.
366
Индекс
Символи
P (Режим с автоматична програма) .. 126,
128
S (Автоматичен с приоритет на затвора)
126, 129
A (Автоматичен режим с приоритет на
диафрагмата) ....................................126, 130
M (Ръчно) ...............................................126, 131
S (Единична снимка) .................................. 113
CL (Серия от снимки с ниска скорост) .......
113, 264
CH (Серия от снимки с висока скорост) ....
113
Q (Тихо освобождаване на затвора) .. 113
QC (Тихо продължително освобождаване
на затвора) .................................................. 113
E (Самоснимачка) .................. 113, 116, 264
MUP ............................................................114, 118
K (АФ с единична точка) ....................... 100
I (АФ с динамична зона) ...................... 100
T (3D проследяване) ............................... 101
N (АФ с групирана зона) ....................... 101
H (АФ с автоматична зона) ................... 101
! (АФ с приоритет на лица) .....................42
5 (АФ с широка зона) .................................42
6 (АФ с нормална зона) .............................42
3 (АФ на малка зона) ..................................42
& (АФ с проследяване на обекта) .......43
L (Матрица) ................................................. 124
M (Централно претеглено) .................... 124
N (Точково) .................................................. 124
t (Претегляне на светлите участъци) ....
124
Бутон R (информация) ............. 55, 72, 203
a (Live view) ..........................37, 59, 169, 270
Q (Помощ) .........................................................25
t (Буфер на паметта) .......................115, 362
Бутон i ........................... 45, 65, 200, 208, 228
D превключвател ..................................6, 270
I (Индикатор за фокусиране) ..... 33, 108,
112
L (Ръчна потребит. настройка.) ..... 157,
165
Цифри
1 : 1 (24 × 24) ....................................................84
1,2× (30 × 20) ................................................... 84
12-битови ......................................................... 90
14-битови ......................................................... 90
3D проследяване .....................101, 102, 260
3D цветно матрично измерване ІІІ .....124
5 : 4 (30 × 24) .................................................... 84
A
ADL клин (Задаване на авто клин) .....142,
152
Adobe RGB ......................................................253
AE и клин на светкавицата (Задаване на
авто клин) .....................................................142
AE клин (Задаване на авто клин) ..........142
AF-C ............................................................98, 260
AF-F ...................................................................... 41
AF-S .....................................................41, 98, 260
Aвтом. естествена светлина (Баланс на
бялото) ..........................................................156
B
Bluetooth .................................................. xx, 275
Bulb (продължителна ръчна експозиция,
докато е натиснат спусъкът) ...............133
C
Camera Control Pro 2 ..................................296
Capture NX-D ......................................................ii
CLS .....................................................................288
D
DCF ....................................................................349
D-Lighting .......................................................278
DX (24 × 16) ............................................... 84, 87
DX формат ................................... 68, 83, 84, 85
E
EV стъпки за контрол на експ. ...............262
Exif ......................................................................349
Eye-Fi трансфер ...........................................276
F
FX (36 × 24) ....................................................... 84
FX формат ......................................................... 84
f-число ................................................... 130, 284
367
G
R
GPS .................................................................... 221
GPS устройство ..................................221, 296
RAW осн. слот - JPEG допъл. слот
(Функция на допълнителния слот) .....93
RGB ................................................... 88, 232, 253
RGB хистограма .......................................... 232
H
H.264 ................................................................ 343
HDMI ........................................................274, 349
HDR (висок динам. диапазон) ............... 182
Hi ........................................................................ 120
I
S (малко) .....................................................74, 91
SD карта с памет ........................... 16, 93, 361
Skylight ............................................................ 279
sRGB .................................................................. 253
ISO дисплей ................................................... 264
ISO чувствителност .......119, 121, 252, 257
i-TTL ......................................189, 190, 198, 288
T
J
U
JPEG .................................................... 88, 92, 278
JPEG basic ..........................................................88
JPEG fine .............................................................88
JPEG normal ......................................................88
USB кабел .............................................................ii
UTC ............................................................ 22, 222
L
ViewNX-i ...............................................................ii
L (голямо) ...................................................74, 91
LCD осветяване .......................................6, 265
LED лампа ...................................................... 274
Live view (преглед в реално време) .....37,
59
Live view в непрекъснат режим ........... 266
Lo ....................................................................... 120
TIFF (RGB) ...................................................88, 92
V
W
WB ......................................... 148, 156, 252, 257
Wi-Fi ............................................................xx, 275
X
XQD карта ........................................ 16, 93, 360
M
А
M (Ръчно фокусиране) ....................... 44, 111
M (средно) ..................................................74, 91
Mired (единица за измерване на цветна
температура) .............................................. 162
Авт. настр. ISO чувствит. ................ 121, 257
Автом. външна светкавица ........... 190, 198
Автоматичен (Баланс на бялото) 156, 159
Автоматичен клин .................. 142, 254, 267
Автоматичен клин (режим M) .............. 267
Автоматичен контрол на изкривяването
253
Автоматичен режим с приоритет на
диафрагмата .............................................. 130
Автоматичен с приоритет на затвора .....
129
Автоматична FP високоскоростна
синхронизация ......................................... 266
Автоматично (Задаване на Picture
Control) ......................................................... 175
Автоматично DX изрязване .....................84
N
NEF (RAW) .................................. 88, 90, 92, 278
NEF (RAW) запис ................................... 90, 252
NEF (RAW) компресиране ..........................90
NEF (RAW) обработване .......................... 278
P
PictBridge ....................................................... 349
Picture Controls ............................................ 175
Pv бутон ...........................................44, 267, 270
368
S
Автоматично M управление на ISO
чувствителността ..................................... 267
Автоматично завъртане ......................... 249
Автоматично фокусиране 41–43, 94–110,
260–262
Аксесоари ..................................................... 295
Активен D-Lighting .. 45, 65, 152, 180, 253,
258
Активиране на АФ ..................................... 261
Акумулаторна литиево-йонна батерия ii,
14, 30, 347
Архивиране (Функция на
допълнителния слот) ................................93
Атенюатор .............................................. 65, 259
Аудио ..................................................................61
Аудио изход .................................................. 345
АФ ............................ 41–43, 94–110, 260–262
АФ на малка зона ..........................................42
АФ с автоматична зона ...................101, 103
АФ с групирана зона .......................101, 103
АФ с динамична зона ............ 100, 103, 262
АФ с единична точка .......................100, 103
АФ с непрекъснато следене .......... 98, 260
АФ с нормална зона .....................................42
АФ с приоритет на лица .............................42
АФ с широка зона .........................................42
Б
Бавна синхронизация .............................. 192
Байонет за монтиране на обектива 3, 19,
112
Баланс на бялото ............148, 156, 252, 257
Баланс на цветовете на дисплея ......... 272
Батериен пакет ..... 114, 270, 276, 295, 299
Батериен пакет с избор на различен тип
батерии ............................270, 276, 295, 299
Батерия .............................14, 16, 30, 276, 347
Безжичен предавател .............................. 295
Безжично .......................................................... xx
Безжично дистанционно управление 75,
274, 295
Безш. снимане с live view ................. 49, 255
Блок. реак. на АФ снимане ..................... 260
Брой точки за фокусиране .................... 261
Бутон AF-ON .......................................99, 261, 268
Бутон BKT 143, 144, 148, 149, 152, 153, 186,
268
Бутон Fn1 ................................................268, 270
Бутон Fn2 ...................................... 242, 268, 270
Бутон Pv ..................................................127, 268
Бутон за запис на филм .....................61, 268
Бутон за подсветка ................................ 6, 265
Буфер на паметта ........................................115
В
Версия на фърмуера .................................277
Вертикално завъртане .............................249
Визьор ....................................................7, 9, 338
Виртуален хоризонт ....................55, 72, 272
Висок динамичен диапазон (HDR) .....182,
254
Висока ISO NR ..................................... 253, 258
Висока разделителна способност .......349
Време ........................................................23, 271
Време за автоматично изключване на
дисплея .........................................................264
Време показване на слайда (Слайдшоу)
249
Въвеждане на текст ...................................273
Възпроизвеждане ........................35, 76, 223
Възпроизвеждане на забавени
движения ........................................................ 76
Възпроизвеждане на снимки на цял
екран ..............................................................223
Възстановяване на настройките по
подразбиране .........................209, 256, 277
Външен микрофон ..............................67, 296
Г
Гнездо за аксесоари ........................ 187, 295
Гъвкава програма .......................................128
Д
Данни за местоположението ................221
Данни за обектив без процесор 218, 219,
272
Данни за снимането ..................................234
Дата и час ................................................23, 271
Движение на обекта ..................................260
Детекция лица с 3D просл. .....................260
Детекция на лица .............................. 260, 263
Диафр. с ел. задв. с мултиселект. ........... 66
Диафрагма ........................ 130, 131, 136, 268
Диафрагма с електрическо задвижване
66
Дигитализиране на негативи .................. 52
Диоптър ..................................................... 9, 295
Дисплей ......... 10, 12, 37, 223, 264, 271, 272
369
Добавяне на елементи (Моето меню) ......
280
Добавяне на индексни знаци ..................64
Дълбочина в битове NEF (RAW) ..............90
Дълбочина на рязкост ............................. 127
Е
Единичен АФ .................................. 41, 98, 260
Единична снимка ....................................... 113
Език (Language) .................................... 21, 271
Екран с информация 55, 72, 198, 203, 272
Експозиция ............. 124, 126, 137, 139, 262
Експонометри ....................................... 34, 263
Електронен далекомер ........................... 112
Електронен затвор с предно перде .....45,
265
Електронно намаляване на вибрациите
(VR) ........................................................... 66, 259
З
Задаване на Picture Control 175, 252, 257
Задаване на авто клин ....................142, 254
Заклч. огледало нагоре за почист. .... 272,
315
Заключв. скорост затвора .............136, 268
Заключване на диафрагмата ........136, 268
Заключване на експозицията ............... 137
Заключване на стойността на
светкавицата .............................................. 196
Заключване на фокусa ............................. 108
Запазване на текущия кадър ............78, 82
Запазване/зареждане настройки ....... 277
Зареждане на батерията ............................14
Захранващ адаптер ................................... 295
Защитаване на снимки ............................ 240
Зона гледане 3D прослед. ...................... 261
Зона на изображението във визьора .45,
65, 83, 84, 86, 91, 251, 256
Зрителен ъгъл ............................................. 286
И
Избор изпращане смарт устр. .............. 249
Избор на основен слот ..................... 93, 250
Избор на раздел ......................................... 280
Избор на слот ........................................ 93, 224
Избор на цветна температура (Баланс на
бялото) .................................................157, 163
Избор нач./крайна точка ...........................78
Измерване ..................................................... 124
370
Измерване с претегляне на светлите
участъци ...................................................... 124
Изправяне ..................................................... 278
Изпращ. смарт устр. (авто.) .................... 275
Изрязвам ................................................ 68, 278
Изрязване на филм ............................ 78, 279
Изтриване .............................................. 36, 245
Изтриване на всички изображения .. 246
Изтриване на текущото изображение .....
36, 245
Изчистване сензор изображения ..... 272,
312
Индикатор за готовност на светкавицата
187, 197, 292, 342
Индикатор за фокус .................. 33, 108, 112
Индикатор за фокусиране ..... 33, 108, 112
Индикатор на експозицията ................. 132
Информация за авторски права ......... 273
Информация за батерията .................... 276
Информация за възпроизвеждането .......
229, 248
Информация за светкавицата .............. 198
Информация за снимката ............. 229, 248
Информация за файл ............................... 230
К
Кабел за дистанционно управление ...75,
133, 296
Кадрова честота .................................. 69, 114
Капацитет на картата с памет ............... 362
Капачка на тялото на фотоапарата .... 295
Карта с памет ........................16, 93, 271, 360
Качество на изображението .......... 88, 251
Качество на филмите ........................ 69, 257
Клин .............................................. 142, 254, 267
Клин баланс бяло (Задаване на авто
клин) .....................................................142, 148
Клин на баланса на бялото ........... 142, 148
Клин на експозицията . 142, 143, 254, 267
Клин на светкавицата .. 142, 143, 254, 267
Клин на светкавицата (Задаване на авто
клин) .............................................................. 142
Коментар за изображение .................... 273
Компенс. експоз. светкавица ................ 266
Компенс. на експоз. на мултисел. ..........66
Компенсация на експозицията ...139, 263
Компенсация на светкавицата ............. 194
Компресиране без загуби (NEF (RAW)
компресиране) ............................................90
Компресирани (NEF (RAW)
компресиране) .............................................90
Конектор за външен микрофон ............... 2
Конектор за захранването ..................... 295
Конзоли на АФ зона ...................................7, 9
Контактни пластини за обективи с
процесор ..................................................... 284
Контрол на винетирането ...................... 253
Контрол на изкривяването ................... 278
Контрол на перспективата .................... 279
Контролен панел ............................................. 5
Контроли чрез докосване ......12, 226, 274
Копиране на изображение(я) ............... 249
Корекция на ефекта „червени очи“ ... 278
Л
Лесна компенс. експозиция .................. 263
Лятно часово време ........................... 23, 271
М
Макс. непрекъснато освобожд. ........... 264
Макс. чувствителност .....................122, 257
Максималнa диафрагма ..44, 54, 218, 284,
292
Максимална скорост за синхронизация
на светкавицата ........................................ 266
Маркирано показване ................................66
Маркировка за монтиране ............. 19, 351
Маркировка за монтиране на обектива .
2, 19
Маркировка за съответствие ......276, 349
Маркировка за фокалната равнина .. 112
Матрично измерване ......................124, 263
Меню възпроизвеждане ........................ 248
Меню заснемане на видео ..................... 256
Меню правене на снимки ...................... 250
Меню ретуширане ..................................... 278
Меню с настройки ..................................... 271
Местоназначение ...................................... 256
Микрофон ......................... 1, 65, 67, 258, 296
Мин. скорост на затвора ........................ 122
Миниатюра ................................................... 223
Минимална диафрагма .................... 20, 127
Многократна експозиция ...................... 254
Моето меню .................................................. 280
Монохромно изображение ..........175, 279
Мрежа ............................................................. 275
Мултиселектор ...........................25, 268, 269
Н
Наб. разш. менюта снимки .....................250
Набор настр. меню снимки ....................250
Набор от потребителски настройки ..260
Наименуване на файловете ......... 250, 256
Накланящ се дисплей ................................. 10
Нам. на шума от вятъра ....................66, 259
Нам. шум при дълга експозиция .........253
Намаляване на вибрациите . 66, 259, 266,
355
Намаляване на ефекта „червени очи“ .....
192
Намаляване на трептенето .......... 254, 258
Наслагване на изображения .................279
Настр. час от сателит .................................221
Настройки на ISO чувствителност .....252,
257
Настройки по подразбиране ..... 209, 256,
277
Натиснете спусъка наполовина ............. 33
Некомпресирани (NEF (RAW)
компресиране) ............................................ 90
Непрекъснат режим на снимане .........113
Неутрален (Задаване на Picture Control)
175
Ниво на „Пикинг“ ................................... 47, 67
Нулир. меню заснемане на видео .......256
Нулиране .....................................209, 256, 277
Нулиране всички настр. ..........................277
Нулиране с натискане на два бутона .209
О
Обектив ................ 19, 20, 218, 272, 281, 351
Обектив без процесор ..........218, 282, 284
Обектив с процесор ................. 20, 281, 284
Обектив тип D .................................... 281, 284
Обектив тип E ..................................... 281, 284
Обектив тип G ..................................... 281, 284
Облачно небе (Баланс на бялото) .......157
Обръщане посока индикатори ............269
Общ преглед на данните .........................237
Огледало ......................................114, 118, 315
Огр. на режим авт. фокусиране ...........262
Огр.избор реж. за изб. АФ зона ............261
Ограждане точка фокусиране ..............262
Окуляр на визьора ................................ 9, 116
Омекотяване .................................................184
Опт. нам. на вибр. (VR) ..............................266
Опции безж. дист. упр. (WR) ...................274
371
Опции за външно GPS устр. ..........221, 274
Опции за звуков сигнал .......................... 274
Опции за показв. при възпроизв. ....... 248
Опции на бутона за live view ................. 270
Опции режим синхр. освоб. .................. 264
Опции точка фокусиране ....................... 262
Осв. от лампа наж. жичка (Баланс на
бялото) .......................................................... 156
Освобожд. бутон използв. диск ........... 269
Оценка ............................................................ 241
П
Прокарвам пръст ................................ 12, 274
Прослед. фокус с заключване .............. 260
Проследяване с предвиждащо
фокусиране ...................................................99
Проследяване с предсказващ фокус ..99,
260
Пръстен за фокусиране на обектива ..44,
111, 351
Пръстен ръч. фокус. в АФ реж. ............ 262
Пряка слънчева светлина (Баланс на
бялото) .......................................................... 157
Р
Папка за съхранение ................................ 250
Папка с изображения за
възпроизвеждане .................................... 248
Пейзаж (Задаване на Picture Control) 175
Персонлз. дискове управление ........... 269
Пилотна светкавица .........................127, 267
Подреждане на елементи (Моето меню)
280
Подсветка ........................................................... 6
Показв. баланс на бяло в live view .........46
Показване маска визьор ............................85
Показване мрежа визьор ....................... 265
Помощ ................................................................25
Поредица от импулси на светкавицата ...
191, 199
Портрет (Задаване на Picture Control) ......
175
Последни настройки ................................ 280
Последов. номер. файлове .................... 265
Поставяне на обектива ...............................19
Постоянно следящ АФ ................................41
Потребителски настройки ..................... 260
Превключвател за намаляване на
вибрациите на обектива ...................... 355
Превключвател на режима на
фокусиране ................................................. 111
Преглед кадри със спом. диск ............. 269
Преглед на експозицията ..........................39
Преглед на изображението .........225, 249
Премахване на елементи (Моето меню) .
280
Преоразмеряване ...................................... 278
Препълване (Функция на
допълнителния слот) ................................93
Присв. на отдал. (WR) бутон Fn ............ 274
Присв. потреб. контрол ..................268, 270
Присвояв. бутони MB-D18 ...................... 270
Прок. пръст възпр. на цял екр. ............ 274
372
Равни (Задаване на Picture Control) ... 175
Разлика в експозицията .......................... 184
Размер ............................................... 74, 91, 278
Размер кадър/кадрова честота .... 69, 256
Размер на изображението .............. 91, 251
Ред на батериите ....................................... 276
Ред на клина ................................................. 267
Режим вдигнато огледало ............ 114, 118
Режим за избор на АФ зона .. 42, 100, 261
Режим за филми ......................... 59, 256, 270
Режим Забавяне експозиция ................ 264
Режим на автоматично фокусиране ...41,
98, 262
Режим на връзка ........................................ 274
Режим на експозиция .............................. 126
Режим на светкавицата ..................192, 193
Режим на снимане ..................................... 113
Режим на фокусиране ................ 41, 94, 111
Режим с автоматична програма ......... 128
Реф снимка изтриване следи прах .... 273
Ръководство за менютата .............................i
Ръчна потребит. настройка (Баланс на
бялото) ................................................. 157, 165
Ръчно (режим на експозиция) ............. 131
Ръчно (управление на светкавицата) ......
191, 199
Ръчно упр. приоритет разст. ...... 190, 199,
288
Ръчно фокусиране ............................. 44, 111
С
Самолетен режим ...................................... 275
Самоснимачка .......................... 113, 116, 264
Сваляне на обектива от фотоапарата .20
Светкавица .... 187, 192, 194, 196, 266, 288
Светкавица (Баланс на бялото) ........... 157
Светкавици Speedlight ...................187, 288
Свързване със смарт устр. ..................... 275
Селектор на live view ............................37, 59
Селектор на режима на фокусиране ..41,
94, 111
Сензорен екран ............................ 12, 56, 226
Серия от снимки ................................249, 264
Серия от снимки с висока скорост .... 113
Серия от снимки с ниска скорост ...... 113,
264
Сила на звука на слушалките ...................66
Силно осветени елементи ..................... 231
Синхр. със смарт устр. ............................. 271
Синхронизация по задно перде ......... 192
Синхронизация по предно перде ...... 192
Синхронизирано освобождаване ...... 264
Система за креативно осветяване ..... 288
Скала на фокусното разстояние ......... 351
Скорост затвор при светкавица .......... 266
Скорост на затвора ................ 129, 131, 136
Скорост на снимане в CL режим ......... 264
Скриване на изображение .................... 248
Слайдшоу ....................................................... 249
След изтриване ........................................... 249
След серия снимки, показв. .................. 249
Слот ..................................................93, 224, 256
Слушалки ..........................................................67
Смарт устройство ................... 222, 249, 275
Сним. с преместване на фокуса .......... 212
Сним. филми през интервал ................. 259
Снимане live view (преглед в реално
време) ...................................................... 37–58
Снимане през зададен интервал от
време ............................................................. 255
Снимане при празен слот ...................... 276
Спомагателен селектор ...... 106, 108, 137,
268, 270
Спусък ................................... 33, 108, 137, 270
Спусък AE-L ................................................... 263
Спусък с докосване ......................................56
Сравняване едно до друго .................... 279
Стандартна i-TTL запълваща светкавица
за цифрови SLR фотоапарати ....189, 288
Стандартна обработка (Задаване на
Picture Control) .......................................... 175
Стойност стъпки ISO чувствит. ............ 262
Стъпка при комп на експ/свет. ............ 262
Съвместими обективи ............................. 281
Съхранение по ориентация .................. 261
Сянка (Баланс на бялото) ....................... 157
Т
Таймер .............................................................116
Таймер за готовност ................. 34, 221, 263
Тип батерия MB-D18 ..................................276
Тип файл с филм ..........................................257
Тихо освобожд. затвор .............................113
Тихо продължително освобождаване на
затвора ..........................................................113
Тониране (Задаване на Picture Control) ..
179
Топъл филтър ...............................................279
Точка за фокусиране . 32, 42, 94, 100, 105,
261, 262
Точков баланс на бялото .........................169
Точково ...........................................................124
У
Увеличаване при възпроизвеждане .238
Увеличение при разделен екран на
дисплея .................................................... 46, 48
Универсален конектор с десет пина .....2,
221, 296
Унифицирано управление на
светкавицата ...............................................188
Управление на Picture Control .... 252, 258
Управление на светкавицата ..... 189, 190,
251
Управление на силата на звука ............228
Ф
Филм със забавени движения ......... 69, 70
Филтърни ефекти ............................. 179, 279
Фина настр. оптим. експозиция ...........263
Фина настройка на АФ .............................272
Флуоресцентно осветление (Баланс на
бялото) ..........................................................157
Фокус ................41–43, 44, 94–112, 260–262
Фокус на визьора .................................. 9, 295
Фокусен екран .............................................338
Фокусно разстояние .................................220
Формат на датата .................................23, 271
Формат на кадъра ................................. 68, 84
Форматиране ................................................271
Форматиране на картата с памет ........271
Функция на допълнителния слот .93, 250
Х
Хистограма ............................ 55, 72, 232, 233
373
Ц
Цветна температура .....156, 157, 160, 163
Цветово пространство ............................ 253
Цвят за маркир. на „Пикинг“ ................. 265
Центр. претеглено измерване ....124, 263
Централ. бутон мултиселектор ............ 268
Цианотип (монохромно изображение) ...
279
Ч
Часова зона ............................................ 22, 271
Часова зона и дата .............................. 22, 271
Часовник ...........................................................23
Черно-бяло (монохромно изображение)
279
Честотен обхват ................................... 65, 259
Чувствителност ...............119, 121, 252, 257
Чувствителност на микрофона ..... 65, 258
Я
Яркост на дисплея ....................... 45, 66, 271
Яркост силно освет. елем. ...................... 270
Ярък (Задаване на Picture Control) ..... 175
374
375
376
Условия на гаранцията - Nikon Сервизна
гаранция за Европа
Уважаеми потребители на Nikon,
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Nikon. Ако вашият
продукт на Nikon се нуждае от гаранционно обслужване, моля
свържете се с дилъра, от когото е закупен продуктът, или с член на
нашата оторизирана сервизна мрежа в рамките на търговската
територия на Nikon Europe B.V. (например, Европа/Русия/други).
Вижте детайлите по-долу:
http://www.europe-nikon.com/support
За да избегнете всякакви излишни неудобства, ви съветваме да
прочетете внимателно ръководствата на потребителя, преди да се
свържете с дилър или представител от нашата оторизирана
сервизна мрежа.
Вашето оборудване на Nikon има гаранция срещу всякакви
производствени дефекти за една цяла година, считано от датата на
първоначалното закупуване. Ако през този период на гаранция
продуктът се окаже дефектен по отношение на конструктивния
материал или изработката, сервиз от нашата оторизирана сервизна
мрежа в рамките на търговската територия на Nikon Europe B.V. ще
поправи продукта, без такси за труд и резервни части, съгласно
сроковете и условията, описани по-долу. Nikon си запазва правото
(по свое собствено усмотрение) да подмени или поправи продукта.
1. Тази гаранция се предоставя само при представяне, заедно с
продукта, на попълнена гаранционна карта и оригинална фактура
или касов бон/квитанция за покупка, удостоверяващи датата на
закупуване, типа на продукта и името на дилъра. Nikon си запазва
правото да откаже безплатно гаранционно обслужване, ако
описаните по-горе документи не могат да бъдат представени или
ако информацията в тях е непълна или нечетлива.
377
2. Тази гаранция не покрива:
• необходима поддръжка и ремонт или подмяна на части поради
нормално износване.
• модификации за надграждане на продукта от нормалното му
предназначение, както е описано в ръководствата на
потребителя, без предварителното писмено съгласие на Nikon.
• транспортни разходи и всички транспортни рискове, свързани
пряко или непряко с гаранцията на продуктите.
• всякакви щети в резултат от модификации или настройки,
които може да са извършени върху продукта, без
предварителното писмено съгласие на Nikon, с цел
съответствие на действащите местни и национални технически
стандарти в която и да е държава, различна от държавите, за
които продуктът първоначално е проектиран и/или
произведен.
3. Гаранцията няма да се прилага в случай на:
• повреда, причинена от неправилна употреба, включително, но
не само, използване на продукта не по нормално
предназначение или не съгласно инструкциите за потребителя
относно правилната употреба и поддръжка, и инсталиране или
използване на продукта по начин, който не съответства на
действащите стандарти за безопасност в държавата, в която се
използва.
• повреда, причинена от злополука, включително, но не само,
гръмотевична буря, наводнение, пожар, неправилна употреба
или небрежност.
• повреждане, нечетливост или отстраняване на номера на
модела или серийния номер на продукта.
• повреда в резултат от ремонт или настройки, извършени от
неоторизирани сервизни организации или лица.
• дефекти в каквато и да е система, в която продуктът е
интегриран или с която продуктът се използва.
378
4. Тази сервизна гаранция не засяга законовите права на
потребителя съгласно действащото национално
законодателство, нито правата на потребителя по отношение на
дилъра, свързани с договора за покупко-продажба.
Бележка: Списък на всички сервизни представителства, оторизирани
от Nikon, можете да намерите онлайн на следния адрес:
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
379
E
L
P
Nikon D850
M
SA
ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ
Ръководство на потребителя
(с информация за гаранцията)
Не се разрешава възпроизвеждане на настоящото ръководство
под каквато и да е форма, изцяло или частично (с изключение на
кратки цитати в критични статии или рецензии), без писменото
разрешение на NIKON CORPORATION.
AMA16793
Отпечатано в Европа
Bg
SB9C03(YE)
6MB404YE-03
• Прочетете внимателно това ръководство, преди да
използвате фотоапарата.
• За да осигурите правилната употреба на фотоапарата,
се уверете, че сте прочели „За вашата безопасност“
(страница x).
• След като прочетете това ръководство, го приберете
на леснодостъпно място за бъдещи справки.
Bg
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising