Nikon | COOLPIX A900 | Nikon COOLPIX A900 Ръководство за бърз старт

Nikon COOLPIX A900 Ръководство за бърз старт
ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ
Ръководство за бърз старт
Въведение
Части на фотоапарата
Подготовка за снимане
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
Свързване със смарт устройство (SnapBridge)
Други функции
Технически забележки
ii
1
2
9
14
20
24
• Прочетете внимателно това ръководство, преди да
използвате фотоапарата.
• За да осигурите правилната употреба на фотоапарата,
се уверете, че сте прочели „За вашата безопасност“
(страница vi).
• След като прочетете това ръководство, го приберете
на леснодостъпно място за бъдещи справки.
Bg
Въведение
Прочетете първо това
Благодарим ви, че закупихте цифровия фотоапарат Nikon COOLPIX A900.
Изтегляне на „Справочно ръководство“
Справочното ръководство (в PDF формат) предоставя подробности на различни езици относно
използването на този продукт. Изтеглете Справочното ръководство от нашия Център за
изтегляния на URL адреса, посочен по-долу, и го запазете на вашето смарт устройство или
компютър за справка.
• Справочното ръководство може да бъде прегледано чрез Adobe Acrobat Reader (който може
да бъде изтеглен от уебсайта на Adobe) или чрез iBooks (приложение за iOS).
Изтегляне на софтуера на Nikon
За компютри
Изтеглете софтуера от нашия Център за изтегляния на URL адреса, посочен по-долу.
• ViewNX-i: Този софтуер ви позволява да прехвърляте изображения и филми във вашия
компютър, за да можете да ги преглеждате и редактирате.
За смарт устройства
• SnapBridge: Когато установите безжична връзка, това приложение ви позволява да качвате
изображения и филми във вашето смарт устройство. Вижте „Свързване със смарт устройство
(SnapBridge)“ (A14) за информация относно това как да изтеглите приложението и да
установите връзка.
Посетете нашия Център за изтегляния
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Посетете нашия уебсайт, където можете да изтеглите ръководства за
продуктите на Nikon за възпроизвеждане на изображения, компютърен
софтуер или фърмуер.
Поддръжка за потребителя на Nikon
Посетете сайта по-долу, за да регистрирате своя фотоапарат и да прочетете най-актуалната
информация за продукта. Ще откриете отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ) и ще можете
да се свържете с нас за техническа помощ.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX A900 Model Name: N1511
ii
Въведение
Проверка на съдържанието на опаковката
В случай че липсва някой артикул, се свържете с магазина, от който сте закупили фотоапарата.
COOLPIX A900
Цифров фотоапарат
Лента за носене на
фотоапарата
EN-EL12 Aкумулаторна
литиево-йонна батерия
EH-73P Захранващ адаптер
за зареждане на батерията
във фотоапарата*
UC-E21 USB кабел
Ръководство за бърз старт
(това ръководство)
Гаранция (отпечатана на задната корица на това ръководство)
* Ако фотоапаратът е закупен в страна или регион, в който се изисква щепсел преходник, такъв е
включен. Формата на щепсела преходник се различава в зависимост от страната или региона на
закупуване (A4).
ЗАБЕЛЕЖКА: В окомплектовката на фотоапарата не е включена карта с памет. За краткост
картите с памет SD, SDHC и SDXC се наричат „карти с памет“ в това ръководство.
Въведение
iii
Информация и предпазни мерки
Пожизнено обучение
В рамките на ангажимента „Пожизнено обучение“ на Nikon за текуща продуктова поддръжка и
обучение, на следните уебсайтове може да бъде намерена онлайн информация, която се актуализира
постоянно:
• За клиенти в САЩ: http://www.nikonusa.com/
• За клиенти в Европа: http://www.europe-nikon.com/support/
• За клиенти в Азия, Океания, Близкия Изток и Африка: http://www.nikon-asia.com/
Посещавайте тези уебсайтове, за да получите най-актуална информация за продукта, съвети и
отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ), както и общи съвети за цифровата фотография. Вашият
местен представител на Nikon може да има възможност да ви предостави допълнителна информация.
Посетете следния уебсайт за информация за връзка:
http://imaging.nikon.com/
Използвайте единствено електронните аксесоари с марката на Nikon
Фотоапаратите Nikon COOLPIX са проектирани в съответствие с най-високите стандарти и са
оборудвани със сложна електроника. Единствено електронните аксесоари с марката на Nikon (в това
число зарядни устройства за батерии, батерии, захранващи адаптери и USB кабели), сертифицирани
от Nikon специално за употреба с този цифров фотоапарат на Nikon, са проектирани и доказали своята
годност за експлоатация в рамките на изискванията за работа и безопасност на тази електроника.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ АКСЕСОАРИ, КОИТО НЕ СА НА NIKON, МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ
ФОТОАПАРАТА И ДА НАПРАВИ ГАРАНЦИЯТА НА NIKON НЕВАЛИДНА.
Използването на акумулаторни литиево-йонни батерии на други производители, необозначени
с холограмата на Nikon, може да причини смущения в нормалната работа на фотоапарата или да
причини прегряване, запалване, пропукване или теч на батериите.
Холограма: Удостоверява, че устройството
е оригинален продукт на Nikon.
За повече информация за аксесоарите с марката на Nikon се обърнете към местен оторизиран от Nikon
търговец.
Преди да направите важни снимки
Преди да пристъпите към заснемането на важни събития (като например сватби или преди да вземете
фотоапарата със себе си при пътуване), направете пробна снимка, за да се уверите, че фотоапаратът
функционира нормално. Nikon не носи никаква отговорност за щети или пропуснати ползи,
произтичащи от неправилното функциониране на продукта.
iv
Въведение
За ръководствата
• Възпроизвеждането, разпространението, преписването, съхранението в информационни системи
и преводът на който и да е език, под каквато и да е форма, чрез каквито и да е средства, на каквато
и да е част от включените с този продукт ръководства са забранени без предварителното писмено
разрешение на Nikon.
• Илюстрациите и съдържанието на екрана, показани в това ръководство, може да се различават
от тези в самия продукт.
• Nikon си запазва правото да променя описаните в тези ръководства хардуерни и софтуерни
спецификации по всяко време и без предварително известие.
• Nikon не носи никаква отговорност за щети, произтичащи от използването на този продукт.
• Въпреки че сме положили всякакви усилия, за да подсигурим, че информацията в тези ръководства
е точна и пълна, ще сме ви благодарни, ако информирате за евентуални грешки или пропуски
представителя на Nikon във вашия регион (адресът е указан отделно).
Спазвайте декларацията за авторските права
Съгласно закона за авторското право, снимки или записи на произведения, направени с фотоапарата,
не могат да се използват без разрешението на притежателя на авторските права. Изключенията са
приложими само за лична употреба, но имайте предвид, че дори личната употреба може да бъде
ограничена, когато снимките или записите участват в изложби или изпълнения на живо.
Изхвърляне на устройствата за съхранение на данни
Моля, имайте предвид, че изтриването на изображенията или форматирането на устройствата за
съхранение на данни, като например картите с памет или вградената памет на фотоапарата, не изтрива
напълно оригиналните данни на изображенията. Понякога изтритите файлове могат да бъдат
възстановени от изхвърлените устройства за съхранение с помощта на предлаган в търговската мрежа
софтуер, което потенциално може да доведе до злонамерено използване на личните данни на
изображенията. Осигуряването на поверителността на такива данни е отговорност на потребителя.
Преди да изхвърлите дадено устройство за съхранение на данни или да го дадете на друго лице, се
уверете, че сте форматирали настройките на фотоапарата в Нулиране на всички (A22) в менюто за
настройки. След като форматирате настройките на фотоапарата, изтрийте всички данни с помощта на
професионален софтуер за изтриване или форматирайте устройството в Форматир. на паметта или
Форматир. на картата в менюто за настройки (A22), след което го запълнете изцяло с
изображения, които не съдържат лична информация (например снимки на празно небе). Внимавайте
да не се нараните или да не причините имуществени щети при физическото унищожаване на картите
с памет.
Маркировки за съответствие
Следвайте долната процедура, за да се покажат на екрана някои от маркировките за съответствие,
на които фотоапаратът отговаря.
Натиснете бутона d M иконата за менюто z M Маркировка за съответствие M бутона k
Въведение
v
За вашата безопасност
За да предотвратите повреждане на имущество или нараняване на вас или други хора,
прочетете „За вашата безопасност“ изцяло, преди да използвате този продукт.
Дръжте тези инструкции за безопасност на място, на което всички, които използват продукта,
ще ги прочетат.
ОПАСНОСТ
Неспазването на предпазните
мерки, обозначени с тази икона,
крие висок риск от сериозни
наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неспазването на предпазните
мерки, обозначени с тази икона,
може да доведе до сериозни
наранявания или смърт.
ВНИМАНИЕ
Неспазването на предпазните
мерки, обозначени с тази икона,
може да доведе до наранявания
или имуществена вреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не използвайте, докато ходите или управлявате МПС. Неспазването на тази предпазна
мярка може да доведе до злополуки или други наранявания.
• Не разглобявайте и не модифицирайте този продукт. Не докосвайте вътрешните части,
които се оголват в резултат на падане или друг инцидент. Неспазването на тези предпазни
мерки може да доведе до токов удар или други наранявания.
• Ако забележите нещо неестествено, като например дим от продукта, топлина или
необичайни миризми, незабавно изключете батерията или източника на захранване.
Продължителната работа може да доведе до пожар, изгаряния или други наранявания.
• Дръжте сух. Не използвайте с мокри ръце. Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до пожар или токов удар.
• Не оставяйте продукта в продължителен контакт с кожата ви, докато продуктът е включен
или свързан. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до нискотемпературни
изгаряния.
• Не използвайте този продукт при наличието на възпламеним прах или газ като пропан,
бензин или аерозоли. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до експлозия
или пожар.
vi
Въведение
• Не насочвайте светкавицата към водач на МПС. Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до злополуки.
• Дръжте този продукт на място, недостъпно за деца. Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до нараняване или повреда на продукта. Освен това имайте предвид, че
малките части представляват опасност от задавяне. Ако дете погълне някоя част от този
продукт, потърсете незабавна медицинска помощ.
• Не впримчвайте, не увивайте и не усуквайте лентата около врата си. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до злополуки.
• Не използвайте батерии/зарядни устройства/захранващи адаптери/USB кабели, които не
са специално предназначени за употреба с този продукт. Когато използвате батерии/
зарядни устройства/захранващи адаптери/USB кабели, предназначени за употреба с
този продукт, не:
- Повреждайте, не променяйте, не дърпайте насилствено и не огъвайте връзките или
кабелите, не ги поставяйте под тежки предмети и не ги излагайте на топлина или пламък.
- Използвайте туристически конвертори или адаптери, предназначени да преобразуват
от едно напрежение в друго или с преобразуватели от прав към променлив ток.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до пожар или токов удар.
• Не докосвайте щепсела при зареждане на продукта и не използвайте захранващия адаптер
по време на гръмотевични бури. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до
токов удар.
• Не използвайте с голи ръце в места, изложени на много високи или ниски температури.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до изгаряния или измръзвания.
ВНИМАНИЕ
• Не оставяйте обектива насочен към слънцето или към други силни източници на светлина.
Светлината, фокусирана от обектива, може да причини пожар или повреда на вътрешните
части на продукта. Когато снимате обекти в контражур, дръжте слънцето далеч от кадъра.
• Изключете този продукт, когато употребата му е забранена. Деактивирайте безжичните
функции, когато употребата на безжични устройства е забранена. Радиочестотните емисии,
произвеждани от този продукт, могат да попречат на оборудването на борда на самолет или
в болници или други медицински учреждения.
• Извадете батерията и разкачете захранващия адаптер, ако този продукт няма да се използва
дълго време. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда
на продукта.
• Не докосвайте движещите се части на обектива или други движещи се части. Неспазването
на тази предпазна мярка може да доведе до наранявания.
• Не включвайте светкавицата в контакт или непосредствена близост до кожата или други
предмети. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до изгаряния или пожар.
Въведение
vii
• Не оставяйте този продукт на място, където ще бъде изложен на изключително високи
температури, за продължителен период от време като, например, в затворен автомобил или
на пряка слънчева светлина. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до
пожар или повреда на продукта.
ОПАСНОСТ за батериите
• Не изпускайте батериите. Неспазването на следните предпазни мерки може да доведе
до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батериите:
- Използвайте само батерии, одобрени за употреба с този продукт.
- Не излагайте батериите на пламък или прекомерна топлина.
- Не разглобявайте.
- Не свързвайте клемите накъсо чрез докосване до колиета, фиби или други метални
предмети.
- Не излагайте батериите или продуктите, в които са поставени, на силни удари.
• Не се опитвайте да презаредите EN-EL12 акумулаторни батерии като използвате зарядни
устройства/фотоапарати, които не са специално предназначени за тази цел. Неспазването
на тази предпазна мярка може да доведе до протичане, прегряване, пръсване или
възпламеняване на батериите.
• Ако течност от батерията влезе в контакт с очите, изплакнете с обилно количество чиста
вода и потърсете незабавна медицинска помощ. Забавените действия могат да доведат до
наранявания на очите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за батериите
• Дръжте батериите на място, недостъпно за деца. Ако дете погълне батерия, потърсете
незабавна медицинска помощ.
• Не потапяйте този продукт във вода и не го излагайте на дъжд. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда на продукта. Ако продуктът се
намокри, незабавно го подсушете с кърпа или подобен предмет.
• Незабавно прекратете работа, ако забележите някакви промени в батериите, като
например обезцветяване или деформация. Прекратете зареждането на акумулаторните
EN-EL12 батерии, ако не се заредят в посочения период от време. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване
на батериите.
• Преди изхвърляне, изолирайте клемите на батерията с лепенка. При контакт на метални
предмети с клемите може да възникне прегряване, пръсване или пожар. Рециклирайте или
изхвърляйте батериите, съгласно местното законодателство.
• Ако течност от батерията влезе в контакт с кожата или дрехи, незабавно изплакнете
засегнатата област с обилно количество чиста вода. Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до раздразнение на кожата.
viii
Въведение
Части на фотоапарата
Тялото на фотоапарата
1 23 4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
7
6
16
1
Диск за управление
8
Плъзгач K (за отваряне на светкавицата)
2
Превключвател на захранването/
индикатор за включено захранване
9
Бутон q (бързо връщане на
увеличението)
3
Спусък
10 Бутон b (e запис на филм)
4
Диск за избор на режим
11 Бутон c (възпроизвеждане)
5
Светкавица
12 Въртящ се мултиселектор (мултиселектор)
13 Бутон k (прилагане на избор)
6
Контрола на увеличаването
f : широкоъгълно
g : телефото
h : възпроизвеждане в миниатюри
i : увеличаване при
възпроизвеждане
7
14 Бутон l (изтриване)
15 Бутон d (меню)
16 Дисплей
N-Mark (NFC антена)
Части на фотоапарата
1
Подготовка за снимане
Как се поставя лентата за носене на фотоапарата
• Лентата за носене на фотоапарата може да се закрепи за ухото на която и да е от двете
страни (лява или дясна) на тялото на фотоапарата.
2
Подготовка за снимане
Поставяне на батерията и на картата с памет
Фиксатор на батерията
Слот за картата с памет
• Преместете оранжевия фиксатор на батерията (3) и с правилно ориентирани положителен
и отрицателен полюс въведете батерията докрай (4).
• Плъзнете картата с памет, докато тя се закрепи неподвижно на мястото си с щракване (5).
• Внимавайте да не поставите батерията или картата с памет с неправилния край надолу или
обърнати наопаки, тъй като това може да причини неизправност.
B
Форматиране на карта с памет
При първото поставяне в този фотоапарат на карта с памет, която е била използвана в друго
устройство, форматирайте картата с фотоапарата.
• Обърнете внимание, че при форматирането на карта с памет се изтриват окончателно
всички изображения и други данни на картата с памет. Уверете се, че сте направили копия на
изображенията, които искате да запазите, преди да форматирате картата с памет.
• Поставете картата с памет във фотоапарата, натиснете бутона d и изберете Форматир. на
картата в менюто за настройки (A22).
Изваждане на батерията или на картата с памет
Изключете фотоапарата, уверете се, че индикаторът за включено захранване и екранът са се
изключили, след което отворете капака на гнездото за батерията/слота за картата с памет.
• Преместете фиксатора на батерията, за да излезе батерията.
• Натиснете леко картата с памет навътре и тя частично ще излезе от фотоапарата.
• Внимавайте, когато боравите с фотоапарата, батерията и картата с памет веднага след
използване на фотоапарата, защото те може да са горещи.
Карти с памет и вътрешна памет
Данните от фотоапарата, включително изображенията и филмите, могат да се записват или в
карта с памет, или във вътрешната памет на фотоапарата. Ако искате да използвате вътрешната
памет на фотоапарата, извадете картата с памет.
Подготовка за снимане
3
Зареждане на батерията
Захранващ адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата
Електрически контакт
Индикатор за зареждането
USB кабел (включен)
Ако в окомплектовката на фотоапарата има включен щепсел преходник*, закрепете го здраво
към захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата. След като бъде закрепен,
опитите щепселът преходник да бъде отстранен с използването на сила могат да повредят
продукта.
* Формата на щепсела преходник се различава в зависимост от страната или региона на
закупуване на фотоапарата.
Тази стъпка може да бъде пропусната, ако щепселът преходник се предоставя трайно
закрепен към захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата.
• Зареждането започва, когато фотоапаратът се включи в електрически контакт, докато
батерията е поставена, както е показано на илюстрацията. Индикаторът за зареждането
премигва бавно в зелено, докато батерията се зарежда.
• При завършване на зареждането индикаторът за зареждането се изключва. Изключете
захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата от електрическия контакт
и откачете USB кабела.
Времето за зареждане на една напълно изтощена батерия е около 2 часа и 20 минути.
• Батерията не може да бъде зареждана, когато индикаторът за зареждането премигва бързо
в зелено, най-вероятно поради една от посочените по-долу причини.
- Температурата на околната среда е неподходяща за зареждане.
- USB кабелът или захранващият адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата не са
свързани правилно.
- Батерията е повредена.
4
Подготовка за снимане
B
Бележки относно USB кабела
• Не използвайте други USB кабели освен UC-E21. Използването на друг USB кабел освен UC-E21 може
да причини прегряване, пожар или токов удар.
• Проверете формата и ориентацията на щепселите и не ги включвайте или изваждайте под ъгъл.
B
Бележки относно зареждането на батерията
• Фотоапаратът може да се използва, докато батерията се зарежда, но времето за нейното зареждане
се увеличава. Индикаторът за зареждането се изключва, докато фотоапаратът се използва.
• В никакъв случай не използвайте друга марка или модел захранващ адаптер освен захранващ
адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата EH-73P, както и не използвайте предлагани
в търговската мрежа USB захранващи адаптери или зарядни устройства за мобилни телефони.
Неспазването на тази предпазна мярка може да причини прегряване или повреда на фотоапарата.
Подготовка за снимане
5
Променяне на ъгъла на дисплея
Можете да регулирате посоката и ъгъла на дисплея.
За нормално снимане
При правене на автопортрети
1/250
F3.7
25m 0s
880
При снимане в ниско положение
При снимане във високо положение
B
Бележки за дисплея
• Когато движите дисплея, не използвайте прекомерна сила и го завъртайте бавно в границите на
възможния обхват, така че да не повредите връзката между него и фотоапарата.
• Не докосвайте областта в задната част на дисплея.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе
до повреда на продукта.
Бъдете особено внимателни
да не докосвате тези области.
6
Подготовка за снимане
Настройване на фотоапарата
1
Включете фотоапарата.
• Използвайте мултиселектора, за да изберете и регулирате настройките.
Мултиселектор
Нагоре
Наляво
Бутон k
(изпълнява избраното)
Надясно
Превключвател
на захранването
Надолу
• Ще се покаже диалогов прозорец с избор на език.
Натиснете HI на мултиселектора, за да маркирате
език, и натиснете бутона k, за да го изберете.
• Езикът може да бъде променен по всяко време чрез
използване на опцията Език/Language в менюто за
настройки.
• Превключвателят на захранването се активира няколко
секунди след поставяне на батерията. Изчакайте няколко
секунди, преди да го натиснете.
2
Когато се покаже диалоговият прозорец
вдясно, следвайте посочените по-долу
инструкции и натиснете бутона d или
бутона k.
Език/Language
Български
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Отказ
Използв. SnapBridge за изпр. на сним.
към смарт устр. и споделяне онлайн.
За пропуск. на този екран и настр.
на SnapBridge от меню за мрежа,
• Ако няма да установявате безжична връзка със смарт
натиснете „МЕНЮ С НАСТРОЙКИ“.
устройство: Натиснете бутона d и преминете към
Задав.
По-късно
стъпка 3.
• Ако ще установявате безжична връзка със смарт
устройство: Натиснете бутона k. Вижте „Свързване със смарт устройство (SnapBridge)“
(A14) за информация относно процедурата за настройване.
3
Когато се появи подканата за сверяване на часовника на фотоапарата,
натиснете HI, за да маркирате Да, и натиснете бутона k.
Подготовка за снимане
7
4
Маркирайте вашата часова зона и натиснете
бутона k.
London, Casablanca
• Натиснете H, за да активирате лятното часово време.
Когато то е активирано, времето е с един час по-рано и в
горния край на картата е показано W. Натиснете I, за
да изключите лятното часово време.
Назад
5
Натиснете HI, за да изберете формат за датата, след което натиснете
бутона k.
6
Въведете текущите дата и час и натиснете
бутона k.
• Натиснете JK, за да маркирате елементи, и натиснете
HI, за да ги промените.
• Натиснете бутона k, за да сверите часовника.
Дата и час
Д
М
Г
ч
м
15
11
2016
15
10
Редакт.
7
Когато се появи съответната подкана, изберете Да и натиснете
бутона k.
• Фотоапаратът се връща към дисплея за снимане след приключване на настройките.
• Часовата зона и датата могат да бъдат променени по всяко време чрез менюто за настройки
(A22) M Часова зона и дата.
8
Подготовка за снимане
Основни операции за снимане и
възпроизвеждане
Снимане на изображения
Режимът A (автоматичен) е използван тук като пример. Режимът A (автоматичен) ви
позволява да извършвате заснемане при най-разнообразни условия на снимане.
1
Завъртете диска за избор на режим до
положение A.
Брой на оставащите
експозиции за запис
• Индикатор на заряда на батерията
b: Батерията е добре заредена.
B: Батерията е слабо заредена.
• Брой на оставащите експозиции за запис
Когато във фотоапарата не е поставена картата с памет
и изображенията се записват във вътрешната памет,
на дисплея се показва C.
1/250
F3.7
25m 0s
880
Индикатор на заряда на
батерията
2
Дръжте фотоапарата неподвижно.
• Дръжте пръстите си и други предмети настрани от
обектива, светкавицата, лъча за подпомагане на АФ,
микрофона и високоговорителя.
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
9
• При снимане в портретна („вертикална“) ориентация
завъртете фотоапарата така, че светкавицата да е над
обектива.
3
Композирайте снимката.
• Завъртете контролата на увеличаването, за да промените позицията на вариообектива.
• Ако изгубите от погледа си обекта, докато снимате с обектива в позиция на телефото,
натиснете бутона q (бързо връщане на увеличението), за да разширите временно видимата
област така, че да можете по-лесно да поберете обекта в кадъра.
Намаляване
Увеличаване
Бутон q
4
Натиснете спусъка наполовина.
• Натискането на спусъка наполовина означава да
натиснете и задържите бутона в положението, в което
усещате леко съпротивление.
• Когато обектът е във фокус, зоната на фокусиране или
индикаторът за фокусиране светят в зелено.
• При правенето на автопортрети (A6) зоната на
фокусиране не се показва.
• При използването на цифрово увеличение фотоапаратът
фокусира в центъра на кадъра, а зоната на фокусиране
не се показва.
• Ако зоната на фокусиране или индикаторът за
фокусиране премигва, фотоапаратът не може да
фокусира. Променете композицията и опитайте отново,
като натиснете спусъка наполовина.
5
10
Без да си вдигате пръста, натиснете спусъка
докрай.
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
1/250
F3.7
Зона на фокусиране
B
Бележки относно записването на изображения или филми
Когато се записват изображения или филми, индикаторът, показващ броя на оставащите експозиции за
запис или оставащото време за запис, премигва. Не отваряйте капака на гнездото за батерията/
слота за картата с памет и не изваждайте батерията или картата с памет, докато индикаторът
премигва. Това може да доведе до загуба на данни или до повреда на фотоапарата или картата с памет.
C
Функцията „Автоматично изключване“
• Ако в продължение на около една минута не се извършват никакви операции, екранът се изключва,
фотоапаратът влиза в режим на готовност, след което индикаторът за включено захранване
примигва. След около три минути в режим на готовност фотоапаратът се изключва.
• За да включите обратно екрана, докато фотоапаратът е в режим на готовност, извършете някаква
операция като например натискане на превключвателя на захранването или на спусъка.
C
Използване на статив
• Препоръчваме в следните ситуации да се използва статив с цел стабилизирането на фотоапарата:
- Когато снимате на слабо осветление и за режим на светкавицата е зададено W (изкл.)
- Когато вариообективът е в позиция телефото
• Когато използвате статив, за да стабилизирате фотоапарата по време на снимане, настройте Намал.
на вибр. за снимки на Изкл. в менюто за настройки (A22), за да се избегнат потенциални
грешки, причинени от тази функция.
Използване на светкавицата
В ситуациите, в които е необходима
светкавица, като например тъмни места или
при контражурно осветление, преместете
плъзгача K (отваряне на светкавицата), за
да се вдигне светкавицата.
• Когато не използвате светкавицата,
натиснете я внимателно надолу, докато
тя се прибере с щракване.
Записване на филми
Преминете в екрана за снимане и натиснете бутона
b (e запис на филм), за да стартирате записването
на филм. Натиснете бутона b (e) отново, за да спрете
записването.
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
11
Възпроизвеждане на изображения
1
Натиснете бутона c (възпроизвеждане),
за да преминете към режим на
възпроизвеждане.
• Ако натиснете и задържите бутона c, когато
фотоапаратът е изключен, фотоапаратът се включва
в режим на възпроизвеждане.
2
Използвайте мултиселектора, за да изберете
изображението, което да бъде показано.
• Натиснете и задръжте HIJK за бързо превъртане на
изображенията.
• Изображенията също така могат да бъдат избирани и чрез
завъртане на мултиселектора.
• За да възпроизведете записан филм, натиснете бутона k.
• За да се върнете в режим на снимане, натиснете бутона
c или спусъка.
• Когато в режим на възпроизвеждане на снимки на цял
екран е показано e, можете да натиснете бутона
k, за да приложите някой ефект върху изображението.
Показване на предходното
изображение
Показване на следващото
изображение
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Завъртете контролата на увеличаването
в посока g (i) в режим на
възпроизвеждане на снимки на цял екран,
за да увеличите изображението.
3.0
• Когато сте в режим на възпроизвеждане
на снимки на цял екран, завъртете
контролата на увеличаването в посока
f (h), за да преминете в режим на
възпроизвеждане в миниатюри и на
екрана да се покажат множество
изображения.
12
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
1 / 20
Изтриване на изображения
1
Натиснете бутона l (изтриване), за да
изтриете изображението, което е показано
в момента на екрана.
2
Използвайте HI на мултиселектора,
за да изберете желания начин на изтриване,
и натиснете бутона k.
• За да излезете, без да изтривате, натиснете бутона d.
• Можете да изберете желания начин на изтриване също
и чрез завъртане на диска за управление или на
мултиселектора.
3
Изтриване
Текущото изображение
Изтрив. избрани изобр.
Всички изображения
Изберете Да и натиснете бутона k.
• Изтритите изображения не могат да бъдат възстановени.
Изтриване на 1 изображение?
Да
Не
B
Изтриване на последователно заснети изображения (серия)
• Изображенията, заснети последователно или с многократна
експозиция с изсветляване, или чрез функцията за
автопортретен колаж, или в креативен режим, се записват
като серия и в режим на възпроизвеждане се показва само
едно изображение от серията (основната снимка).
1/5
• Ако натиснете бутона l, докато се показва основната снимка за
0004. JPG
серия от изображения, всички изображения в серията се
15/11/2016 15:30
изтриват.
• За да изтриете отделни изображения в серията, натиснете бутона k, за да се покажат едно по едно,
и натиснете бутона l.
C
Изтриване на заснетото изображение, докато сте в режим на снимане
Когато сте в режим на снимане, натиснете бутона l, за да изтриете последно записаното
изображение.
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
13
Свързване със смарт устройство
(SnapBridge)
Инсталиране на приложението SnapBridge
Когато инсталирате приложението SnapBridge и установите безжична връзка между
фотоапарат, поддържан от SnapBridge, и смарт устройство, можете да качвате в
смарт устройството изображения, заснети с фотоапарата, или да използвате смарт
устройството за освобождаване на затвора на фотоапарата (A18).
• При описанието на процедурите е използвана версия 2.0 на приложението
SnapBridge. Използвайте най-новата версия на приложението. Работните процедури може
да са различни в зависимост от фърмуера на фотоапарата, версията на приложението
SnapBridge или ОС на смарт устройството.
• Вижте документацията, предоставена със смарт устройството, за информация как да го
използвате.
1
Инсталирайте приложението SnapBridge на смарт устройството.
• Изтеглете приложението от Apple App Store® за iOS или от Google Play™ за Android™.
Потърсете „snapbridge“ и след това го инсталирайте.
• Посетете съответния сайт за изтегляне, за да получите повече информация за поддържаните
версии на операционните системи.
• „Приложението SnapBridge 360/170“ не може да се използва с този фотоапарат.
2
Активирайте Bluetooth и Wi-Fi на смарт устройството.
• Използвайте приложението SnapBridge, за да се свържете с фотоапарата.
Свързването не може да се извърши от екрана за Bluetooth настройките на смарт
устройството.
C
Екрани в приложението SnapBridge
1 Можете да видите известия от Nikon и Help (Помощ) на
приложението SnapBridge, както и да конфигурирате
настройките на приложението.
2 Използва се предимно за задаване на настройките за
свързване на смарт устройства и фотоапарати.
3 Можете да разглеждате, изтривате и споделяте
изображенията, изтеглени от фотоапарата.
14
Свързване със смарт устройство (SnapBridge)
1
2
3
Свързване на фотоапарата със смарт устройство
• Използвайте достатъчно заредена батерия, за да не се изключи фотоапаратът по време на
процедурата.
• Поставете карта с памет с достатъчно свободно пространство във фотоапарата.
1
Фотоапарат: Изберете Меню за мрежа
(A22) M Свързв. със смарт устр. и
натиснете бутона k.
• Когато включите фотоапарата за първи път, се показва
диалоговият прозорец от стъпка 2. В такива случаи тази
стъпка е излишна.
2
Самолетен режим
Свързв. със смарт устр.
Опции авто. изпращане
Wi-Fi
Bluetooth
Възст. настр. по подр.
Фотоапарат: Когато се покаже диалоговият
прозорец вдясно, натиснете бутона k.
Използв. SnapBridge за изпр. на сним.
към смарт устр. и споделяне онлайн.
За пропуск. на този екран и настр.
на SnapBridge от меню за мрежа,
натиснете „МЕНЮ С НАСТРОЙКИ“.
По-късно
• Показва се диалогов прозорец, който ви пита дали да се
използва функцията NFC. Ако ще използвате функцията
NFC, допрете NFC антената на смарт устройството до Y
(N-mark) на фотоапарата. Когато на смарт устройството
се покаже Start pairing? (Стартиране на
сдвояването?), натиснете OK и преминете към стъпка
6. Ако няма да използвате функцията NFC, натиснете
бутона k.
3
Фотоапарат: Уверете се, че се извежда
диалоговият прозорец, показан вдясно.
• Подгответе смарт устройството и преминете към
следващата стъпка.
Задав.
Устр. с актив. комун. на близ. разст.:
докос. камера на смарт устр. Устр.
без актив. ком. на бл. р.: нат. „OK “.
Отказ
Напред
Приложение
SnapBridge
Фотоапарат
От смарт устр. си отидете в магаз.
за прилож. и потърсете SnapBridge.
След инстал. отв. прил. SnapBridge.
Отказ
Свързване със смарт устройство (SnapBridge)
15
4
Смарт устройство: Стартирайте приложението
SnapBridge и натиснете Pair with camera
(Сдвояване с фотоапарата).
• Когато се покаже диалоговият прозорец за избор на фотоапарат,
натиснете името на фотоапарата, с който искате да се свържете.
• Ако не сте се свързали с фотоапарата посредством натискане на
Skip (Пропускане) в горния десен ъгъл на екрана при
стартирането на приложението SnapBridge за първи път,
натиснете Pair with camera (Сдвояване с фотоапарата) в
раздела A и преминете към стъпка 5.
5
Смарт устройство: На екрана Pair with camera
(Сдвояване с фотоапарата) натиснете името на
фотоапарата.
• При iOS, ако по време на свързването се покаже диалогов
прозорец, обясняващ процедурата, уверете се, че данните са
верни, и натиснете Understood (Разбрано) (ако не се покаже,
превъртете екрана надолу). Когато се покаже екранът за избор на
аксесоар, натиснете отново името на фотоапарата (може да отнеме известно време, преди
името на фотоапарата да се покаже).
6
Фотоапарат/смарт
устройство: Уверете се,
че на фотоапарата и на
смарт устройството се
показва едно и също
число (шест цифри).
Код за удост.
123456
Уверете се, че същият код за
удостоверяване се показва на
смарт устройството и натиснете OK.
Отказ
OK
• При iOS числото може да не се
показва на смарт устройството, в зависимост от версията на ОС. В такива случаи преминете
към стъпка 7.
7
16
Фотоапарат/смарт устройство:
Натиснете бутона k на фотоапарата
и PAIR (СДВОЯВАНЕ) в приложението
SnapBridge.
Свързване със смарт устройство (SnapBridge)
8
Фотоапарат/смарт устройство: Завършете настройките за свързване.
Фотоапарат: Когато се покаже диалоговият прозорец
вдясно, натиснете бутона k.
Смарт устройство: Когато се покаже диалоговият прозорец,
показващ, че сдвояването е завършило, натиснете OK.
Фотоапаратът и смарт устройството
ви вече са свързани!
SnapBridge ще изпрати снимките ви
към смарт устройството ви веднага.
Напред
9
Фотоапарат: Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите
процеса на настройване.
• За да записвате данни за местоположение към снимките, изберете Да при подкана и
активирайте функциите за данни за местоположение. Активирайте функциите за данни за
местоположение на смарт устройството и в раздела A на приложението SnapBridge M
Auto link options (Опции за автоматична връзка) M активирайте Synchronize location
data (Синхронизиране на данните за местоположението).
• Можете да синхронизирате часовника на фотоапарата с часа, показван на смарт
устройството, като изберете Да, когато бъдете подканени. В раздела A на приложението
SnapBridge M Auto link options (Опции за автоматична връзка) M активирайте
Synchronize clocks (Синхронизиране на часовниците).
Свързването на фотоапарата със смарт устройството е завършено.
Неподвижните изображения, заснети с фотоапарата, се качват автоматично в смарт
устройството.
C
За да научите повече за използването на приложението SnapBridge
• Вижте онлайн помощта за подробности относно използването на приложението SnapBridge (след
свързване прегледайте менюто на приложението SnapBridge M Help (Помощ)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
• Вижте предоставеното с документацията на фотоапарата „Справочно ръководство“ (в PDF формат)
за подробности относно начина на използването му. Можете да го изтеглите от Центъра за
изтегляния.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
C
Ако свързването е неуспешно
• Ако на фотоапарата се покаже Неуспешно свързване. по време на свързване
- Натиснете бутона k и повторете процедурата от стъпка 2 (A15) в „Свързване на фотоапарата
със смарт устройство“, за да се свържете отново.
- Натиснете бутона d, за да откажете свързването.
• Проблемът може да се реши чрез повторно стартиране на приложението. Затворете изцяло
приложението SnapBridge и след това натиснете отново иконата му, за да го стартирате. Когато
приложението се стартира, повторете процедурата от стъпка 1 (A15) в „Свързване на фотоапарата
със смарт устройство".
Свързване със смарт устройство (SnapBridge)
17
Деактивиране или активиране на безжичната връзка
Използвайте някой от следните методи, за да деактивирате или да активирате връзката.
• Превключване на настройката Меню за мрежа M Самолетен режим на фотоапарата.
Можете да я настроите на Вкл., за да изключите всички комуникационни функции на места,
където безжичната комуникация е забранена.
• Превключване на настройката Меню за мрежа M Bluetooth M Мрежова връзка на
фотоапарата.
• Превключване на настройката в раздела A M Auto link options (Опции за автоматична
връзка) M Auto link (Автоматична връзка) в приложението SnapBridge.
Можете да намалите консумацията на заряд от батерията на смарт устройството, като
деактивирате тази настройка.
Качване на изображения и дистанционно снимане
Качване на изображения
Има три начина за качване на изображения.
• Изображенията, записани във вътрешната памет, не могат да се качват.
Автоматично качване на
изображенията в смарт
устройството при всяко
заснемане.1, 2
Меню за мрежа във фотоапарата M Опции авто.
изпращане M задайте Да за Неподв. изображения.
Не може да се качват автоматично филми.
Избор на изображения във
фотоапарата и качването им в
смарт устройството.1, 2
Меню възпроизв. във фотоапарата M използвайте
Маркиране за качване, за да изберете изображенията.
Не може да се избират филми за качване.
Използване на смарт
устройството за избор на
изображения във фотоапарата и
изтеглянето им в смарт
устройството.
Раздел A на приложението SnapBridge M натиснете
Download pictures (Изтегляне на изображения).
Показва се диалогов прозорец относно Wi-Fi връзките.
Натиснете OK3 и изберете изображенията.
1
2
Размерът на изображенията, които се качват, е 2 мегапиксела.
Когато настройката на Меню за мрежа M Bluetooth M Изпр. при изкл. фотоап. във
фотоапарата е On, изображенията се качват автоматично в смарт устройството дори когато
фотоапаратът е изключен.
3 В зависимост от версията на iOS, когато натиснете OK, трябва да изберете SSID на фотоапарата.
Вижте „Ако в iOS се покаже диалогов прозорец относно Wi-Fi връзките” (A19).
B
Бележки относно работата в Wi-Fi връзка
• Ако смарт устройството влезе в спящ режим или превключите от приложението SnapBridge към
друго приложение, Wi-Fi връзката ще бъде прекъсната.
• Някои функции на приложението SnapBridge не може да се използват
по време на Wi-Fi връзка. За да отмените Wi-Fi връзката, натиснете
раздела A M F M Yes (Да).
18
Свързване със смарт устройство (SnapBridge)
Дистанционно снимане
Можете да натиснете раздела A в приложението SnapBridge M Remote photography
(Дистанционно снимане), за да освободите затвора на фотоапарата посредством смарт
устройство.
• Следвайте инструкциите в приложението SnapBridge, за да превключите към Wi-Fi връзка.
При iOS може да се покаже диалогов прозорец относно Wi-Fi връзките. В такъв случай вижте
„Ако в iOS се покаже диалогов прозорец относно Wi-Fi връзките” (A19).
• Ако във фотоапарата не е поставена карта с памет, не може да се извършва дистанционно
снимане.
Ако в iOS се покаже диалогов прозорец относно Wi-Fi
връзките
Приложението SnapBridge обикновено свързва фотоапарата със смарт устройството чрез
Bluetooth. Но когато използвате Download pictures (Изтегляне на изображения) или
дистанционно снимане, превключете към Wi-Fi връзка. В зависимост от версията на iOS трябва
да превключите връзката ръчно. В такива случаи използвайте следната процедура, за да
установите връзката.
1
Запишете SSID (името на фотоапарата по
подразбиране) и паролата на фотоапарата,
показани на екрана на смарт устройството, и след
това докоснете View options (Преглед на
опциите).
• Можете да променяте SSID или паролата, като използвате Меню
за мрежа M Wi-Fi M Тип Wi-Fi връзка на фотоапарата. С оглед
на поверителността ние препоръчваме да променяте паролата
периодично. Когато сменяте паролата, деактивирайте безжичната
връзка (A18).
2
Изберете SSID името, което записахте в стъпка 1, от
списъка с връзките.
• Когато осъществявате връзка за първи път, въведете паролата,
която записахте в стъпка 1, като внимавате за главните и малките
букви. Въвеждането на паролата не е необходимо след първото
свързване.
• Wi-Fi връзката е осъществена, когато до SSID името на
фотоапарата се покаже G, подобно на екрана вдясно. Върнете
се в приложението SnapBridge и работете с него.
Свързване със смарт устройство (SnapBridge)
19
Други функции
Избор на режим на снимане
Можете да завъртите диска за избор на режим, за да
подравните иконката на желания режим на снимане
с индикаторната маркировка на тялото на фотоапарата.
• A Режим (автоматичен)
Изберете този режим за обикновено снимане при най-разнообразни условия на снимане.
• o Режим (креативен)
Фотоапаратът записва едновременно четири изображения с ефекти и едно изображение
без ефекти при едно снимане.
• Режими y (сцена)
Натиснете бутона d и изберете режим на сцена.
- Авт. селектор сцена: Фотоапаратът разпознава условията на снимане, когато
композирате снимката, и така можете да правите снимки според условията.
- Филм през интервал: Фотоапаратът може автоматично да заснеме неподвижни
изображения на зададени интервали, за да създаде филми от снимки с междукадров
интервал (e1080/30p или S1080/25p) с продължителност от около 10 секунди.
- Мнкр. експоз. Св.: Фотоапаратът автоматично заснема движещи се обекти на редовни
интервали, сравнява всяко изображение и комбинира само техните ярки области, след
което ги записва като едно изображение. Следите от светлини като фарове на автомобил
или движение на звезди се заснемат.
- Филм сним. през инт.: Използвайте този режим, за да записвате филми, докато движите
фотоапарата, и да записвате промените в обекта с течение на времето. Филмите се записват
на бърз кадър (e1080/30p или S1080/25p).
- Интелигент. портрет: Използвайте ретуширането за чаровен ефект, за да подчертаете
лицата на хората по време на снимането, и таймера за усмивка или функцията за
автопортретен колаж, за да правите снимки.
Освен горепосочените режими можете да избирате различни режими на сцена.
• M Режим (Кратък филм)
Фотоапаратът създава кратък филм с продължителност до 30 секунди (e1080/30p или
S1080/25p), като записва и автоматично комбинира множество видеоклипове от по
няколко секунди.
• Режими A, B, C и D
Изберете тези режими за по-голям контрол на скоростта на затвора и f-числото.
20
Други функции
C
Екран „Помощ“
Описанията на функциите се показват, докато променяте режима на снимане или докато е отворен
екранът за настройки.
Натиснете спусъка наполовина за бързо превключване на режим на снимане. Можете да показвате или
скривате описанията, като използвате настройката Екран „Помощ“ в Настройки на дисплея в
менюто за настройки.
Настройване на функциите за снимане с помощта на
мултиселектора
Когато е показан екранът за снимане, можете да натиснете H (m) J (n) I (p) K (o) на
мултиселектора, за да настроите описаните по-долу функции.
• m Режим на светкавица
Когато светкавицата е отворена, нейният режим може да се зададе според условията за
снимане.
• n Самоснимачка/Самосн. за автопорт.
- Самоснимачка: Затворът се освобождава автоматично след 10 или след 2 секунди.
- Самосн. за автопорт.: Фотоапаратът се фокусира след 5 секунди и затворът се
освобождава автоматично.
• p Режим макро
Използвайте макро режима при направата на снимки от близък план.
• o Креативен плъзгач (o светлинна яркост (компенсация на експозицията),
G яркост на цветовете, F нюанс и J Активен D-Lighting)
Можете да настроите цялостната яркост на изображението (компенсация на експозицията).
В режима за сцена Интелигент. портрет можете да използвате ретуширането за чаровен
ефект, за да подчертаете лицата на хората.
В режимите A, B, C и D можете да настроите цялостната яркост на изображението,
яркостта на цветовете, нюанса и Активен D-Lighting.
Функциите, които могат да бъдат задавани, варират в зависимост от режима на снимане.
Други функции
21
Използване на менюта
Можете да настроите изброените по-долу менюта, като натиснете бутона d (меню).
•
•
•
•
•
•
A Меню за снимане1, 2
e Меню за филми1
N Меню за режим за възпроизвеждане (режим за Групиране по дата)3
c Меню за възпроизвеждане3
q Меню за мрежа
z Меню за настройки
1
2
3
Натиснете бутона d, когато е показан екранът за снимане.
Иконите на менютата и наличните опции за настройка варират в зависимост от режима на снимане.
Натиснете бутона d, когато е показан екранът за възпроизвеждане.
1
Натиснете бутона d (меню).
• Показва се менюто.
1/250
2
Натиснете J на
мултиселектора.
• Иконата на текущото меню е показана
в жълто.
F 3.7
F3.7
25m 0s
880
Меню за снимане
Качество на изображ.
Размер на изображ.
Икони на менютата
3
Изберете икона на меню
и натиснете бутона k.
Часова зона и дата
• Опциите на менюто стават достъпни
за избиране.
Печат на датата
Настройка
Настройки на дисплея
Намал. вибр. за снимки
Подпомагане на АФ
Цифрово увеличение
22
Други функции
4
Изберете опция от менюто
и натиснете бутона k.
• В зависимост от текущия режим на
снимане или състоянието на
фотоапарата определени опции от
менюто не мога да се настройват.
5
Изберете настройка и
натиснете бутона k.
• Избраната настройка се прилага.
• Когато свършите да използвате менюто,
натиснете бутона d.
• Когато е показано меню, можете да
преминете към режим на снимане, като
натиснете спусъка или бутона b (e).
C
Часова зона и дата
Настройки на дисплея
Печат на датата
Намал. вибр. за снимки
Подпомагане на АФ
Цифрово увеличение
Печат на датата
Дата
Дата и час
Изкл.
Използване на диска за управление или мултиселектора при показано меню
Когато на дисплея е показано меню или елементи за настройка, можете да избирате опциите на
менюто също и чрез завъртане на диска за управление или на мултиселектора.
Други функции
23
Технически забележки
Бележки
Важно за клиентите в Европа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНИ С НЕПРАВИЛЕН ТИП
БАТЕРИЯ.
ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИНСТРУКЦИИТЕ.
Този символ означава, че електрическото и електронно оборудване трябва да се
събират разделно.
Следното важи само за потребителите в европейските страни:
• Този продукт е предназначен за разделно събиране в подходящите за това
събирателни пунктове. Не го изхвърляйте като битов отпадък.
• Разделното събиране и рециклирането помагат да се запазят природните
ресурси и да се предотвратят негативните последици за човешкото здраве и околната
среда, които могат да възникнат от неправилното изхвърляне на отпадъците.
• За да получите повече информация, обърнете се към магазина, от който сте закупили
продукта, или се свържете с местната администрация, отговаряща за събирането и
оползотворяването на отпадъците.
Този символ върху батерията означава, че тя трябва да се събере разделно.
Следното важи само за потребителите в европейските страни:
• Всички батерии, независимо дали са обозначени с този символ или не, трябва да
бъдат събирани разделно в подходящите за това събирателни пунктове. Не ги
изхвърляйте като битов отпадък.
• За да получите повече информация, обърнете се към магазина, от който сте закупили
продукта, или се свържете с местната администрация, отговаряща за събирането и
оползотворяването на отпадъците.
24
Технически забележки
Забележки относно функциите за безжична
комуникация
Ограничения за безжичните устройства
Безжичният приемопредавател, който е вграден в този продукт, отговаря на разпоредбите за
безжична комуникация в страната на закупуване и не може да се използва в други страни
(продукти, закупени в ЕС или ЕАСТ, могат да се използват навсякъде в ЕС или ЕАСТ). Nikon не
поема отговорност за употреба в други страни. Потребителите, които не са сигурни за
първоначалната страна на продажба, трябва да се обърнат към техния местен сервизен център
на Nikon или към упълномощен от Nikon сервизен представител. Това ограничение се отнася
само за безжичната комуникация, а не за която и да е друга употреба на продукта.
Защита
Въпреки че едно от предимствата на този продукт е, че позволява на други да се свързват
свободно за безжична обмяна на данни навсякъде в рамките на неговия обхват, ако защитата
не е активирана, може да възникне следното:
• Кражба на данни: Злонамерени трети страни могат да прихванат безжичните прехвърляния
с цел кражба на потребителски ИД, пароли и друга лична информация.
• Неупълномощен достъп: Неупълномощени потребители могат да получат достъп до
мрежата и да променят данни или да извършат други злонамерени действия. Обърнете
внимание, че поради дизайна на безжичните мрежи специализирани атаки могат да
позволят неупълномощен достъп дори ако защитата е активирана. Nikon не носи
отговорност за изтичането на данни или информация, което е възможно да се получи при
прехвърлянето на данни.
• Не извършвайте достъп до мрежи, за които нямате разрешение да използвате, дори ако се
показват на вашия смартфон или таблет. Извършването на това може да счита за
неупълномощен достъп. Извършвайте достъп само до мрежи, за които имате разрешение
да използвате.
Управление на личната информация и отказ от отговорност
• Потребителската информация, която е регистрирана и конфигурирана в този продукт,
включително настройките за връзка с безжична локална мрежа и друга лична информация,
е податлива на промяна и загуба в резултат на грешки при използването, статично
електричество, злополука, неизправност, ремонт или други подобни дейности. Винаги
съхранявайте отделни копия на важната информация. Nikon не носи отговорност за никакви
преки или косвени вреди или пропуснати ползи, произтичащи от промяна или загуба на
съдържание, която не е по вина на Nikon.
• Преди да изхвърлите този продукт или да го дадете на друго лице, изпълнете функцията
Нулиране на всички в менюто за настройки (A22), за да бъде изтрита всичката
потребителска информация, регистрирана и конфигурирана в продукта, включително
настройките за връзка с безжична локална мрежа и друга лична информация.
• Nikon не носи отговорност за никакви вреди, произтичащи от неоторизирана употреба
на този продукт от трети страни, в случай че продуктът бъде откраднат или загубен.
Технически забележки
25
Предпазни мерки при износ или носене на продукта в чужбина
Този продукт се контролира от разпоредбите за контрол върху износа на Съединените щати
(EAR). Не се изисква разрешение от правителството на Съединените щати за износ в други
страни освен долупосочените, за които към момента на създаването на настоящия документ
са в сила ембарго или специални контролни мерки: Куба, Иран, Северна Корея, Судан и Сирия
(списъкът подлежи на промяна).
Важно за клиентите в Европа
Декларация за съответствие (Европа)
С настоящото Nikon Corporation декларира, че видът радио оборудване COOLPIX A900 е в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_A900.pdf.
• Максимална изходна мощност:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 9,3 dBm (EIRP)
• Работна честота:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (канали 1–11)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
26
Технически забележки
Грижи за продукта
Спазвайте описаните по-долу предпазни мерки, както и предупрежденията в раздел „За вашата
безопасност“ (Avi-viii), при използването и съхраняването на устройството.
Фотоапаратът
Не подлагайте фотоапарата на силен натиск или удар
Ако продуктът бъде подложен на силен удар или вибрации, той може да стане неизправен. Също така
не докосвайте и не прилагайте сила върху лещите или щорите на обектива.
Пазете го от намокряне
Устройството ще се повреди, ако бъде потопено във вода или изложено на висока влажност.
Избягвайте резките температурни промени
Резките температурни промени, като например влизането или излизането от отоплена сграда през
студен ден, могат да причинят формирането на конденз вътре в устройството. За предотвратяването
на кондензация поставете устройството в калъф за носене или найлонов плик, преди да го изложите
на резки температурни промени.
Пазете го от силни магнитни полета
Не използвайте и не съхранявайте устройството в близост до оборудване, което генерира силно
електромагнитно излъчване или магнитни полета. Неспазването на това може да причини загуба
на данни или неизправност на фотоапарата.
Не насочвайте обектива към силни светлинни източници за
продължителни периоди от време
Избягвайте насочването на обектива към слънцето или към други силни източници на светлина
за продължителни периоди от време при използване или съхранение на фотоапарата. Интензивната
светлина може да влоши функционирането на сензора за изображения или да причини появата
на бели петна върху снимките.
Преди да извадите или да изключите захранващия източник или
картата с памет, изключете продукта
Не изваждайте батерията, докато продуктът е включен или докато се записват или изтриват
изображения. Принудителното прекъсване на захранването в такива случаи може да доведе
до загуба на данни или до повреда на картата с памет или електронните схеми.
Технически забележки
27
Бележки за дисплея
• Дисплеите (включително електронните визьори) са изработени с изключително висока прецизност;
поне 99,99% от пикселите са ефективни, като не повече от 0,01% липсват или са дефектни. Затова,
дори и тези екрани да съдържат пиксели, които са винаги осветени (в бяло, червено, синьо или
зелено) или винаги изключени (в черно), това не означава, че съществува неизправност, и не оказва
влияние върху изображенията, които са заснети с устройството.
• Ярката светлина може да затрудни виждането на изображенията в дисплея.
• Не подлагайте дисплея на натиск, тъй като това може да причини повреда или неизправност. Ако
дисплеят се счупи, внимавайте счупеното стъкло да не ви причини нараняване и течният кристал от
дисплея да не влезе в контакт с кожата ви или да влезе в очите или устата ви.
Батерията
Предпазни мерки при използването и`
• Имайте предвид, че батерията може да е гореща след използване на фотоапарата.
• Не използвайте батерията при температура на околната среда под 0°C или над 40°C, тъй като това
може да причини повреда или неизправност.
• Ако забележите някакви нередности като например прекомерно нагорещяване, дим или
необичайна миризма, излизащи от батерията, незабавно преустановете използването и` и се
посъветвайте с магазина, от който сте закупили продукта, или с оторизиран от Nikon сервизен
представител.
• След като извадите батерията от фотоапарата или опционалното зарядно устройство за батерии,
поставете я в найлонов плик и пр., за да я изолирате.
Зареждане на батерията
Преди да използвате фотоапарата, проверете заряда на батерията и ако е необходимо, я сменете или
заредете.
• Преди да използвате батерията, я заредете в закрито помещение с температура от 5°C до 35°C.
• Високата температура на батерията може да попречи на правилното или пълното и` зареждане и
може да намали нейната производителност. Имайте предвид, че батерията може да стане гореща
след използването и.
` Изчакайте да се охлади, преди да започнете да я зареждате.
При зареждане на поставената във фотоапарата батерия с помощта на Захранващ адаптер за
зареждане на батерията във фотоапарата или чрез компютър тя не се зарежда, ако температурата и`
е под 0°C или над 50°C.
• Не продължавайте да зареждате батерията след пълното и` зареждане, тъй като това ще намали
производителността и.`
• По време на зареждане температурата на батерията може да се повиши. Но това не означава, че
съществува неизправност.
Носене на резервни батерии
Когато заснемате важни събития, при възможност си носете напълно заредени резервни батерии.
Използване на батерията в студено време
В студеното време капацитетът на батериите често се понижава. Ако се опитате да използвате изтощена
батерия на ниски температури, фотоапаратът може да не се включи. Носете си резервни батерии на топло
място и при необходимост ги подменяйте. При затоплянето си една студена батерия може да възстанови
част от заряда си.
28
Технически забележки
Контактните пластини на батерията
Мръсотията по контактните пластини на батерията може да попречи на функционирането на
фотоапарата. Ако те се замърсят, изтрийте ги с чиста, суха кърпа преди употреба.
Зареждане на изтощена батерия
Включването и изключването на фотоапарата, когато в него има изтощена батерия, може да доведе
до намаляване на живота на батерията. Заредете изтощената батерия, преди да я използвате.
Съхраняване на батерията
• Винаги изваждайте батерията от фотоапарата или опционалното зарядно устройство за батерии,
когато не я използвате. Когато батерията е във фотоапарата, от нея се черпят малки количества
ток дори и ако той не се използва. Това може да доведе до прекомерно изчерпване на батерията
и цялостно прекратяване на функционирането.
• Зареждайте батерията поне веднъж на всеки шест месеца и я изтощавайте напълно, преди да
я приберете за съхранение.
• Поставете батерията в найлонов плик и пр., за да я изолирате, и я съхранявайте на хладно място.
Батерията трябва да се съхранява на сухо място, където температурата е от 15°C до 25°C. Не
я съхранявайте на горещи или много студени места.
Живот на батерията
Един значителен спад на времето, за което една напълно заредена батерия задържа заряда си при
употреба на стайна температура, означава, че тя трябва да бъде подменена. Закупете нова батерия.
Рециклиране на използвани батерии
Когато батерията спре да задържа заряд, я подменете. Използваните батерии представляват ценен
ресурс. Моля, рециклирайте ги в съответствие с местните разпоредби.
Захранващ адаптер за зареждане на батерията във
фотоапарата
• Захранващ адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата EH-73P трябва да се използва
само със съвместими устройства. Не го използвайте с друга марка или модел устройство.
• Не използвайте други USB кабели освен UC-E21. Използването на други USB кабели освен UC-E21
може да причини прегряване, пожар или токов удар.
• В никакъв случай не използвайте друга марка или модел захранващ адаптер освен Захранващ
адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата EH-73P, както и не използвайте предлагани
в търговската мрежа USB захранващи адаптери или зарядни устройства за батерии на мобилни
телефони. Неспазването на тази предпазна мярка може да причини прегряване или повреда на
фотоапарата.
• Адаптерът EH-73P е съвместим с електрически контакти с променлив ток 100-240 V, 50/60 Hz. При
употреба в други страни, ако е необходимо, използвайте щепсел преходник (може да се закупи
в търговската мрежа). За повече информация относно щепселите преходници се посъветвайте
с вашата туристическа агенция.
• Символите върху този продукт представлява следното:
D Променлив ток, E Прав ток, F Клас оборудване II (Конструкцията на продукта е двойно
изолирана.)
Технически забележки
29
Почистване и съхранение
Почистване
Не използвайте алкохол, разредител или други летливи химикали.
Обектив
Избягвайте докосването на стъклените части с пръстите си. Почистете праха или
мъха с помощта на гумена круша (обикновено това е малко устройство с прикачена
гумена помпичка в единия край, със стискането на която от другия край излиза
поток въздух). За премахване на отпечатъци от пръсти или други петна, които не
могат да бъдат отстранени с гумена круша, изтрийте обектива с мека кърпа, като
я движите спираловидно от центъра на обектива към периферията му. Ако по този
начин не стане, изтрийте обектива с кърпа, леко навлажнена с професионален
разтвор за почистване на лещи.
Дисплей
Почистете праха или мъха с помощта на гумена круша. За да премахнете отпечатъци
от пръсти и други петна, изтрийте дисплея с мека, суха кърпа, като внимавате да не
натискате.
Тяло на
фотоапарата
Използвайте гумена круша, за да премахнете прах, пръст или пясък, след което
изтрийте внимателно с мека, суха кърпа. След използване на фотоапарата на плажа
или в друга песъчлива или прашна среда изтрийте пясъка, праха или солта със суха
кърпа, леко навлажнена с прясна вода, след което го подсушете изцяло.
Отбележете, че проникването на чужди тела във фотоапарата може да
причини повреда, която не се покрива от гаранцията.
Съхранение
Ако не възнамерявате да използвате фотоапарата за продължителен период от време, извадете
батерията от него. За предотвратяване на образуването на мухъл или плесен, изваждайте
фотоапарата от мястото, където го съхранявате, поне веднъж на месец.
Включете го и освободете затвора няколко пъти, преди да го приберете отново. Не
съхранявайте фотоапарата на което и да е от следните места:
• Непроветриви места или такива с влажност на въздуха над 60%
• Изложени на температури по-високи от 50°C или по-ниски от –10°C
• В близост до устройства, които образуват силни електромагнитни полета, като например
телевизори и радиоапарати
За съхранението на батерията следвайте предпазните мерки, посочени в „Батерията“ (A28)
в раздел „Грижи за продукта“ (A27).
30
Технически забележки
Отстраняване на неизправности
Ако фотоапаратът не функционира според очакваното, проверете списъка с чести проблеми
по-долу, преди да се консултирате с търговеца на дребно или сервизен представител,
оторизиран от Nikon.
Също така направете справка със Справочно ръководство (PDF формат) за допълнителна
информация относно използването на този фотоапарат (Aii).
Проблем
A
Причина/Решение
Фотоапаратът
е включен, но
не реагира.
• Изчакайте да завърши записването.
• Ако проблемът продължава, изключете фотоапарата.
Ако фотоапаратът не се изключва, извадете и поставете отново
батерията/батериите или, ако използвате захранващ адаптер,
–
откачете го и го свържете отново.
Отбележете, че ,въпреки че данните, които може да се записват
в момента, ще бъдат загубени, тези, които са вече записани, няма
да бъдат засегнати от изваждането или изключването на
захранващия източник.
Фотоапаратът не
се включва.
• Батерията е изтощена.
3, 4, 28
• Превключвателят на захранването се активира няколко секунди –
след поставяне на батерията. Изчакайте няколко секунди, преди
да натиснете превключвателя на захранването.
11
Фотоапаратът
се изключва без
предупреждение.
• Фотоапаратът се изключва автоматично с цел пестене на
енергия (функцията автоматично изключване).
• Фотоапаратът и батерията може да не функционират правилно
при ниски температури.
• Вътрешността на фотоапарата се е нагорещила. Изчакайте
вътрешността на фотоапарата да се охлади, след което се
опитайте да го включите отново.
7
9
11
Дисплеят не
показва нищо.
• Фотоапаратът е изключен.
• Батерията е изтощена.
• Фотоапаратът се изключва автоматично с цел пестене на
енергия (функцията автоматично изключване).
• Индикаторът за светкавицата премигва, докато тя се зарежда.
Изчакайте тя да се зареди.
• Фотоапаратът е свързан към телевизор или компютър.
• Извършва се снимане на филм през интервал.
• Фотоапаратът и смарт устройството са свързани посредством
Wi-Fi връзка и фотоапаратът се контролира чрез дистанционно
управление.
Фотоапаратът се
нагорещява.
Фотоапаратът може да се нагорещи, когато се използва за
продължителни периоди от време за записването на филми или
–
за изпращането на изображения или когато се използва на горещи
места. Това не е неизправност.
Технически забележки
28
–
–
–
–
–
31
Карти с памет, които могат да се използват
Фотоапаратът поддържа SD, SDHC и SDXC карти с памет, включително SDHC и SDXC карти,
съвместими с UHS-I.
• Картите с клас на скорост 6 или по-бързи се препоръчват за записването на филми (когато
за Опции за филм е зададено d 2160/30p (4K UHD) или c 2160/25p (4K UHD),
се препоръчват карти с клас на скорост UHS 3 или по-бързи); използването на по-бавни
карти може да доведе до прекъсване на записа.
• Когато избирате карти за употреба в четци на карти, се уверете, че те са съвместими
с устройството.
• Свържете се с производителя за информация относно функциите, употребата и
ограниченията при използването.
Информация за търговските марки
• Windows е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или други страни.
• Текстовият символ и логото на Bluetooth® са регистрирани търговски марки и са
притежание на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на тези маркировки от Nikon
Corporation е по лиценз.
• Apple®, App Store®, логата на Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® и iBooks
са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.
• Android, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Роботът
на Android се възпроизвежда или променя от произведението, създадено и споделено
от Google, и се използва съгласно условията, описани в лиценза за признание „Криейтив
комънс“ 3.0.
• iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc. в
Съединените щати и/или други страни и се използва по лиценз.
• Adobe, логото на Adobe и Reader са или търговски марки, или регистрирани търговски
марки на Adobe Systems Incorporated в Съединените щати и/или други страни.
• Логата SDXC, SDHC и SD са търговски марки на SD-3C, LLC.
• PictBridge е търговска марка.
32
Технически забележки
• HDMI, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi и логото Wi-Fi са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi-Fi
Alliance.
• Знакът N-Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc.
в Съединените щати и в други страни.
• Всички други търговски имена, споменати в настоящото ръководство или в останалата
документация, предоставена с продукта на Nikon, са търговски марки или
регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device
or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use
of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
Лиценз за портфолио от патенти за AVC
Този продукт е лицензиран съгласно лиценза за портфолио от патенти за AVC за лична
и нетърговска употреба от страна на потребителя с цел (i) кодиране на видеоклипове в
съответствие с AVC стандарта („AVC видео“) и/или (ii) декодиране на AVC видеоклипове, които
са кодирани от потребител, извършващ лична и нетърговска дейност, и/или получени от
доставчик на видео, лицензиран да предоставя AVC видео. Не се предоставя лиценз, нито може
да се подразбира, че е предоставен такъв за каквато и да е друга употреба. Допълнителна
информация може да бъде получена от MPEG LA, L.L.C.
Вижте http://www.mpegla.com.
FreeType Лиценз (FreeType2)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Всички права запазени.
MIT License (HarfBuzz)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Всички права запазени.
Технически забележки
33
Условия на гаранцията - Nikon Сервизна гаранция
за Европа
Уважаеми потребители на Nikon,
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Nikon. Ако вашият продукт на Nikon
се нуждае от гаранционно обслужване, моля свържете се с дилъра, от когото е
закупен продуктът, или с член на нашата оторизирана сервизна мрежа в рамките
на търговската територия на Nikon Europe B.V. (например, Европа/Русия/други).
Вижте детайлите по-долу:
http://www.europe-nikon.com/support
За да избегнете всякакви излишни неудобства, ви съветваме да прочетете
внимателно ръководствата на потребителя, преди да се свържете с дилър или
представител от нашата оторизирана сервизна мрежа.
Вашето оборудване на Nikon има гаранция срещу всякакви производствени дефекти
за една цяла година, считано от датата на първоначалното закупуване. Ако през този
период на гаранция продуктът се окаже дефектен по отношение на конструктивния
материал или изработката, сервиз от нашата оторизирана сервизна мрежа в рамките
на търговската територия на Nikon Europe B.V. ще поправи продукта, без такси за
труд и резервни части, съгласно сроковете и условията, описани по-долу. Nikon си
запазва правото (по свое собствено усмотрение) да подмени или поправи продукта.
1. Тази гаранция се предоставя само при представяне, заедно с продукта, на
попълнена гаранционна карта и оригинална фактура или касов бон за покупка,
удостоверяващи датата на закупуване, типа на продукта и името на търговеца.
Nikon си запазва правото да откаже безплатно гаранционно обслужване, ако
описаните по-горе документи не могат да бъдат представени или ако
информацията в тях е непълна или нечетлива.
2. Тази гаранция не покрива:
• необходима поддръжка и ремонт или подмяна на части поради нормално
износване.
• модификации за надграждане на продукта от нормалното му предназначение,
както е описано в ръководствата на потребителя, без предварителното
писмено съгласие на Nikon.
• транспортни разходи и всички транспортни рискове, свързани пряко или
непряко с гаранцията на продуктите.
34
Технически забележки
• всякакви щети в резултат от модификации или настройки, които може да са
извършени върху продукта, без предварителното писмено съгласие на Nikon,
с цел съответствие на действащите местни и национални технически
стандарти в която и да е държава, различна от държавите, за които продуктът
първоначално е проектиран и/или произведен.
3. Гаранцията няма да се прилага в случай на:
• повреда, причинена от неправилна употреба, включително, но не само,
използване на продукта не по нормално предназначение или не съгласно
инструкциите за потребителя относно правилната употреба и поддръжка,
и инсталиране или използване на продукта по начин, който не съответства
на действащите стандарти за безопасност в държавата, в която се използва.
• повреда, причинена от злополука, включително, но не само, гръмотевична
буря, наводнение, пожар, неправилна употреба или небрежност.
• повреждане, нечетливост или отстраняване на номера на модела или
серийния номер на продукта.
• повреда в резултат от ремонт или настройки, извършени от неоторизирани
сервизни организации или лица.
• дефекти в каквато и да е система, в която продуктът е интегриран или с която
продуктът се използва.
4. Тази сервизна гаранция не засяга законовите права на потребителя съгласно
действащото национално законодателство, нито правата на потребителя по
отношение на дилъра, свързани с договора за покупко-продажба.
Бележка: Списък на всички сервизни представителства, оторизирани от Nikon,
можете да намерите онлайн на следния адрес:
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Технически забележки
35
Не се разрешава възпроизвеждане на настоящото
ръководство под каквато и да е форма, изцяло или частично
(с изключение на кратки цитати в критични статии или
рецензии), без писменото разрешение на NIKON
CORPORATION.
FX8J05(YE)
6MN674YE-05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising