Nikon | COOLPIX A1000 | Nikon COOLPIX A1000 Ръководство за бърз старт

Nikon COOLPIX A1000 Ръководство за бърз старт
цифров фотоапарат
Ръководство за бърз старт
Увод
Части на фотоапарата
Първи стъпки
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
Други функции
Технически бележки
ii
1
3
10
16
20
• Прочетете внимателно това ръководство, преди да
използвате фотоапарата.
• За да осигурите правилната употреба на фотоапарата,
се уверете, че сте прочели „За вашата безопасност“
(страница vi).
• След като прочетете това ръководство, го приберете
на леснодостъпно място за бъдещи справки.
Увод
Първо прочетете това
Благодарим ви, че закупихте цифровия фотоапарат Nikon COOLPIX A1000.
За подробни описания
Освен в този документ подробности за начина на използване на продукта има също и в
Справочното ръководство* (във формат PDF). Изтеглете Справочното ръководство от
нашия център за изтегляне на URL адреса по-долу и го запазете върху смарт
устройството или компютъра си за справки.
• Справочното ръководство може да се преглежда с Adobe Acrobat Reader (който
можете да изтеглите от уебсайта Adobe) или с iBooks (приложение за iOS).
* Справочното ръководство не е налично за този език. Моля, изберете друг език от уебсайта.
За разглеждане на изображения на компютър или
смарт устройство
Използвайте следния софтуер или приложение.
Софтуер за компютри
Изтеглете софтуера от центъра за изтегляне на URL адреса по-долу.
• ViewNX-i: Този софтуер ви позволява да прехвърляте изображения и видеоклипове
на вашия компютър за преглед и редактиране.
• Capture NX-D: Този софтуер ви позволява да коригирате изображения, прехвърляни
към компютър и да обработвате RAW изображения.
Приложение за смарт устройства
• SnapBridge: Когато установите безжична връзка, това приложение ви позволява да
качвате изображения и видеоклипове във вашето смарт устройство. За информация
как да изтеглите приложението и да установите връзка вижте „SnapBridge
Ръководство за свързване“ от комплекта.
Посетете нашия център за изтегляне
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Посетете нашата уеб страница, за да изтеглите ръководства за
продукти за обработка на изображения, компютърен софтуер или
фърмуер от Nikon.
Nikon Поддръжка за потребителя
Посетете сайта по-долу, за да регистрирате своя фотоапарат и да се информирате за
най-актуалната информация за продукта. Ще намерите отговори на често задавани
въпроси (ЧЗВ) и можете да се свържете с нас за техническо съдействие.
https://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX A1000 Model Name: N1721
ii
Увод
Проверка на съдържанието на опаковката
В случай че някои от тези елементи липсват, обърнете се към магазина, откъдето сте
закупили фотоапарата.
Цифров фотоапарат
COOLPIX A1000
Лента за носене
Захранващ адаптер за
зареждане на батерията
във фотоапарата EH-73P*
USB кабел UC-E21
Ръководство за бърз старт
(настоящото ръководство)
SnapBridge Ръководство
за свързване
Акумулаторна
литиево-йонна батерия
EN-EL12
Гаранция (отпечатана на
задната корица на това
ръководство)
* В зависимост от държавата или региона, в който е закупен продуктът, е приложен щепсел
преходник. Формата на щепсел преходника варира в зависимост от държавата или региона
на закупуване (A5).
БЕЛЕЖКА: В комплекта на фотоапарата не е включена карта с памет. В настоящото
ръководство SD, SDHC и SDXC картите с памет се наричат „карти с памет“.
Увод
iii
Информация и предпазни мерки
Обучение за цял живот
Като част от ангажимента на Nikon за „Обучение за цял живот“, свързан с текущата поддръжка
на продуктите и обучението за тях, на следните уебсайтове може да се намери непрекъснато
актуализирана онлайн информация:
• За клиенти в САЩ: https://www.nikonusa.com/
• За клиенти в Европа: https://www.europe-nikon.com/support/
• За клиенти в Азия, Океания, Близкия Изток и Африка: http://www.nikon-asia.com/
Посетете тези уебсайтове, за да сте осведомени за най-новата продуктова информация,
съвети, отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ) и общи препоръки за създаването на
цифрови изображения и за снимането. Можете да получите допълнителна информация от
представителя на Nikon във вашия регион. За информация за контакт посетете посочения
по-долу уебсайт.
https://imaging.nikon.com/
Използвайте единствено електронни аксесоари с марката Nikon
Цифровите фотоапарати Nikon COOLPIX са конструирани при спазване на най-високите
стандарти и са оборудвани със сложни електронни схеми. Единствено електронните
аксесоари на Nikon (в това число зарядни устройства за батерии, батерии, захранващи
адаптери за зареждане на батерията във фотоапарата, захранващи адаптери и USB кабели),
сертифицирани от Nikon специално за употреба с този цифров фотоапарат на Nikon, са
проектирани и тествани за експлоатация в рамките на изискванията на електронните схеми.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ АКСЕСОАРИ, КОИТО НЕ СА ОТ NIKON, МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ
ФОТОАПАРАТА И ДА АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА НА ВАШИЯ NIKON.
Използването на акумулаторни литиево-йонни батерии на производители - трети лица, които
не носят холографския стикер на Nikon, може да попречи на нормалната работа на
фотоапарата или да причини прегряване, запалване, разрушаване на или теч на батериите.
Холографски стикер: Удостоверява,
че това устройство е автентичен
продукт на Nikon.
За повече информация относно аксесоарите с марката Nikon се свържете с местен
оторизиран дилър на Nikon.
Преди да направите важни снимки
Преди да пристъпите към заснемането на важни събития (като например сватби или преди да
вземете фотоапарата със себе си при пътуване), направете пробна снимка, за да се уверите, че
фотоапаратът функционира нормално. Nikon няма да носи отговорност за никакви щети или
пропуснати ползи, които могат да произтекат от неизправност на продукта.
iv
Увод
За ръководствата
• Никаква част от ръководствата, включени в комплекта на този продукт, не може да бъде
възпроизвеждана, предавана, прехвърляна, съхранявана в система за извличане на данни
или да бъде превеждана на друг език под каквато и да е форма, по какъвто и да е начин, без
предварително писмено разрешение от Nikon.
• Илюстрациите и съдържанието от екрана, показани в това ръководство, може да се
различават от тези на действителния продукт.
• Nikon си запазва правото да променя спецификациите на хардуера и софтуера, описани в
тези ръководства, по всяко време и без предизвестие.
• Nikon няма да носи отговорност за никакви щети, произтекли от използването на този
продукт.
• Въпреки че са положени всички усилия да се гарантира, че информацията в тези
ръководства е точна и пълна, ще сме ви благодарни, ако предоставите информация за
евентуални грешки или пропуски на представителя на Nikon във вашия регион (адресът е
предоставен отделно).
Спазвайте декларацията за авторските права
Съгласно закона за авторското право, снимки или записи на произведения, направени с
фотоапарата, не могат да се използват без разрешението на притежателя на авторските права.
Изключенията са приложими само за лична употреба, но имайте предвид, че дори личната
употреба може да бъде ограничена, когато снимките или записите участват в изложби или
изпълнения на живо.
Унищожаване на устройствата за съхранение на данни
Моля, имайте предвид, че изтриването на изображенията или форматирането на устройствата
за съхранение на данни, като например картите с памет или вградената памет на фотоапарата,
не изтрива напълно оригиналните данни на изображенията. Понякога изтритите файлове
могат да бъдат възстановени от изхвърлените устройства за съхранение с помощта на
предлаган в търговската мрежа софтуер, което потенциално може да доведе до злонамерено
използване на данни от лични изображения. Потребителят носи отговорност за
гарантирането на поверителността на такива данни.
Преди да изхвърлите устройство за съхранение на данни или да прехвърлите собствеността
на друго лице се уверете, че сте нулирали всички настройки на фотоапарата в Нулиране на
всички в менюто за настройка (A18). След нулиране изтрийте всички данни на
устройството с помощта на достъпен в търговската мрежа софтуер за изтриване или
форматирайте устройството във Форматир. на паметта или Форматир. на картата в
менюто за настройка (A18), след това напълно го напълнете с изображения, които не
съдържат лична информация (напр. изображения на небето). Трябва да се внимава, за да се
избегне нараняване или повреда на имущество при физическото унищожаване на карти с
памет.
Маркир. съответствие
Следвайте процедурата, описана по-долу, за да се покажат някои от маркировките за
съответствие, на които фотоапаратът отговаря.
Натиснете бутона d M иконата за менюто z M Маркир. съответствие M бутона k
Увод
v
За вашата безопасност
За да предотвратите повреждане на имущество или нараняване на вас или други хора,
прочетете „За вашата безопасност“ изцяло преди да използвате този продукт.
Дръжте тези инструкции за безопасност на място, на което всички, които използват
продукта, ще ги прочетат.
ОПАСНОСТ
Неспазването на предпазните мерки,
обозначени с тази икона, крие висок риск
от сериозни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неспазването на предпазните мерки,
обозначени с тази икона, може да доведе
до сериозни наранявания или смърт.
ВНИМАНИЕ
Неспазването на предпазните мерки,
обозначени с тази икона, може да доведе
до наранявания или имуществена вреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не използвайте, докато ходите или управлявате превозно средство.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до инциденти или други
наранявания.
• Не разглобявайте и не модифицирайте този продукт. Не докосвайте
вътрешните части, които се оголват в резултат на падане или друг
инцидент. Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до токов удар
или други наранявания.
• Ако забележите нещо неестествено, като например дим от продукта,
топлина или необичайни миризми, незабавно изключете батерията или
източника на захранване. Продължителната работа може да доведе до пожар,
изгаряния или други наранявания.
• Дръжте сух. Не използвайте с мокри ръце. Не докосвайте щепсела с мокри
ръце. Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до пожар или токов
удар.
• Не оставяйте продукта в продължителен контакт с кожата ви, докато
продуктът е включен или свързан. Неспазването на тази предпазна мярка може
да доведе до нискотемпературни изгаряния.
• Не използвайте този продукт при наличието на възпламеним прах или газ
като пропан, бензин или аерозоли. Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до експлозия или пожар.
• Не насочвайте светкавицата към водач на МПС. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до злополуки.
vi
Увод
• Дръжте този продукт на място, недостъпно за деца. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до нараняване или повреда на продукта. Освен
това имайте предвид, че малките части представляват опасност от задавяне. Ако
дете погълне някоя част от този продукт, потърсете незабавна медицинска помощ.
• Не впримчвайте, не увивайте и не усуквайте лентата за носене около врата
си. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до злополуки.
• Не използвайте батерии, зарядни устройства, захранващи адаптери или
USB кабели, които не са специално предназначени за употреба с този
продукт. Когато използвате батерии, зарядни устройства, захранващи
адаптери и USB кабели, предназначени за употреба с този продукт, не:
- Повреждайте, не променяйте, не дърпайте насилствено и не огъвайте
връзките или кабелите, не ги поставяйте под тежки предмети и не ги
излагайте на топлина или пламък.
- Използвайте туристически конвертори или адаптери, предназначени
да преобразуват от едно напрежение в друго или с преобразуватели от
прав към променлив ток.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до пожар или токов удар.
• Не докосвайте щепсела при зареждане на продукта и не използвайте
захранващия адаптер по време на гръмотевични бури. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до токов удар.
• Не използвайте с голи ръце в места, изложени на много високи или ниски
температури. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до
изгаряния или измръзвания.
ВНИМАНИЕ
• Не оставяйте обектива насочен към слънцето или към други силни
източници на светлина. Светлината, фокусирана от обектива, може да причини
пожар или повреда на вътрешните части на продукта. Когато снимате обекти в
контражур, дръжте слънцето далеч от кадъра.
• Изключете този продукт, когато употребата му е забранена.
Деактивирайте безжичните функции, когато употребата на безжични
устройства е забранена. Радиочестотните емисии, произвеждани от този
продукт, могат да попречат оборудването на борда на самолет или в болници или
други медицински учреждения.
• Извадете батерията и разкачете захранващия адаптер, ако този продукт
няма да се използва дълго време. Неспазването на тази предпазна мярка може
да доведе до пожар или повреда на продукта.
• Не докосвайте движещите се части на обектива или други движещи се
части. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до наранявания.
• Не включвайте светкавицата в контакт или непосредствена близост до
кожата или други предмети. Неспазването на тази предпазна мярка може да
доведе до изгаряния или пожар.
Увод
vii
• Не оставяйте продукта на място, където ще бъде изложен на
изключително високи температури, за продължителен период от време
като, например, в затворен автомобил или на пряка слънчева светлина.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда на
продукта.
• Не транспортирайте фотоапарата с прикрепен статив или друг сходен
аксесоар. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до нараняване
или повреда на продукта.
ОПАСНОСТ за батериите
• Не изпускайте батериите. Неспазването на следните предпазни мерки може да
доведе до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батериите:
- Използвайте само акумулаторни батерии, одобрени за употреба с този продукт.
- Не излагайте батериите на пламък или прекомерна топлина.
- Не разглобявайте.
- Не свързвайте клемите накъсо чрез докосване до колиета, фиби или други
метални предмети.
- Не излагайте батериите или продуктите, в които са поставени, на силни удари.
• Зареждайте само както е посочено. Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на
батериите.
• Ако течност от батерията влезе в контакт с очите, изплакнете с обилно
количество чиста вода и потърсете незабавна медицинска помощ.
Забавените действия могат да доведат до наранявания на очите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за батериите
• Дръжте батериите на място, недостъпно за деца. Ако дете погълне батерия,
потърсете незабавна медицинска помощ.
• Не потапяйте батериите във вода и не ги излагайте на дъжд. Неспазването
на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда на продукта. Ако
продуктът се намокри, незабавно го подсушете с кърпа или подобен предмет.
• Незабавно прекратете работа, ако забележите някакви промени в
батериите, като например обезцветяване или деформация. Прекратете
зареждането на акумулаторните EN-EL12 батерии, ако не се заредят в
посочения период от време. Неспазването на тези предпазни мерки може да
доведе до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батериите.
• Когато батериите вече не са необходими, изолирайте клемите с тиксо. При
контакт на метални предмети с клемите може да възникне прегряване, пръсване
или пожар.
viii
Увод
• Ако течност от батерията влезе в контакт с човешка кожа или дрехи,
незабавно измийте засегнатата област с обилно количество чиста вода.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до раздразнение на кожата.
Увод
ix
x
Увод
Части на фотоапарата
Тяло на фотоапарата
1 23 4
5
6
9 10 11 12 13 14
15
16
17
8
7
22 21 20 19 18
Плъзгач K (за отваряне на
13 светкавицата)
1
Диск за управление
2
Спусък
3
Контрол на вариото/увеличeнието
4
Диск за избор на режим
Превключвател на захранването/
14 индикатор за включено захранване
(индикатор на зареждането)
5
Светкавица
15 Бутон c (възпроизвеждане)
6
Бутон q (бързо връщане на
увеличението)
Въртящ се мултиселектор
16 (мултиселектор)*
7
Странично разположен контрол на
увеличаването
17 Бутон k (прилагане на избор)
8
Бутон w (избор на функция)
9
Сензор за око
10 Електронен визьор
11 Регулатор за настройване на диоптъра
12 Бутон x (дисплей)
18 Бутон l (изтриване)
19 Бутон d (меню)
20 Бутон b (e запис на филм)
21 Бутон g (AE-L/AF-L)
22 Дисплей
* В това ръководство натискането на мултиселектора нагоре, надолу, наляво или надясно е
посочено като H, I, J, или K.
Части на фотоапарата
1
Работа със сензорния панел
Дисплеят на този фотоапарат представлява сензорен панел и с него може да се работи,
като го докосвате с пръсти.
Докосване
Прокарване на пръст
Плъзгане
Докоснете кратко сензорния
панел.
Плъзнете пръста си нагоре,
надолу, наляво или надясно
по сензорния панел.
Докоснете сензорния панел,
придвижете пръста си
нагоре, надолу, наляво или
надясно и след това го
отделете от дисплея.
Раздалечаване на пръсти/щипване с пръсти
Докоснете сензорния панел с два пръста и ги раздалечете
един от друг или ги щипнете един към друг.
C
Активиране или деактивиране на работата със сензорен екран
Можете да активирате и деактивирате операциите на сензорния екран чрез Контр.
сензорния екран в менюто за настройка (A18).
2
Части на фотоапарата
Първи стъпки
Как се поставя лентата за носене
• Лентата за носене може да се закрепи за ухото на която и да е от двете страни (лява
или дясна) на тялото на фотоапарата.
Първи стъпки
3
Поставяне на батерията и картата с памет
Фиксатор на батерията
Слот за картата с памет
• При правилно ориентирани положителен и отрицателен извод на батерията
придвижете оранжевия фиксатор на батерията (3) и поставете изцяло батерията
(4).
• Плъзнете картата с памет, докато тя се закрепи на мястото си с щракване (5).
• Внимавайте да не поставите батерията или картата с памет наопаки или в обратна
посока, тъй като това може да доведе до неизправност.
• Ако превключвателят за защита срещу запис на картата с памет е заключен, не
можете да снимате, да изтривате изображения или да форматирате картата с памет.
• Данните на фотоапарата, включително изображения и филми, могат да се записват
или на карта с памет, или във вътрешната памет. За да използвате вътрешната памет,
извадете картата с памет.
B
Форматиране на карта с памет
Когато за първи път поставяте във фотоапарата карта с памет, която е била използвана в друго
устройство, не забравяйте да я форматирате с този фотоапарат.
• Обърнете внимание, че форматирането на карта с памет изтрива окончателно
всички изображения и други данни в картата с памет. Преди форматирането на
картата с памет непременно направете копия на всички изображения, които желаете да
запазите.
• Поставете картата с памет във фотоапарата, натиснете бутона d и изберете Форматир.
на картата в менюто за настройване (A18).
Изваждане на батерията или на картата с памет
Изключете фотоапарата и се уверете, че индикаторът за включено захранване и
екранът са изключени, и след това отворете капака на гнездото за батериите/слота за
картата с памет.
• Преместете фиксатора на батерията, за да извадите батерията.
• Натиснете леко картата с памет във фотоапарата, за да извадите частично картата с
памет.
• Бъдете внимателни при работа с фотоапарата, батерията и картата с памет веднага
след употреба на фотоапарата, тъй като може да са нагорещени.
4
Първи стъпки
Зареждане на батерията
Захранващ адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата*
Електрически контакт
USB кабел (включен в комплекта)
Индикатор за включено захранване
(индикатор на зареждането)
* В зависимост от държавата или региона, в който е закупен продуктът, е приложен
щепсел преходник. Формата на щепсел преходника варира в зависимост от държавата
или региона на закупуване.
• Зареждането започва след свързване на фотоапарата към електрически контакт при
поставена батерия, както е показано на илюстрацията. Индикаторът за включено
захранване (индикатор на зареждането) премигва бавно, докато батерията се
зарежда.
• Когато зареждането завърши, индикаторът за включено захранване (индикатор на
зареждането) се изключва. Извадете захранващия адаптер за зареждане на батерията
във фотоапарата от електрическия контакт, след което разкачете USB кабела.
Времето за зареждане е около 2 часа и 30 минути за напълно изтощена батерия.
• Батерията не може да се зарежда, когато индикаторът за включено захранване
(индикаторът на зареждането) премигва бързо, което вероятно се дължи на една от
причините, описани по-долу.
- Температурата на околната среда не е подходяща за зареждане.
- USB кабелът или захранващият адаптер за зареждане на батерията във
фотоапарата не е свързан правилно.
- Батерията е повредена.
B
Бележки за USB кабела
• Не използвайте USB кабел, различен от UC-E21. Използването на друг USB кабел, различен от
UC-E21, може да причини прегряване, пожар или токов удар.
• Проверете формата и посоката на щепселите; не ги поставяйте и не ги изваждайте под ъгъл.
Първи стъпки
5
B
Бележки за зареждането на батерията
• С фотоапарата може да се работи, докато се зарежда батерията, но се удължава времето за
зареждане. Индикаторът за включено захранване (индикатор на зареждането) се изключва,
докато с фотоапарата се работи.
- Докато батерията се зарежда, не могат да се записват филми.
• При никакви обстоятелства не използвайте друга марка или модел захранващ адаптер,
различен от захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата EH-73P, и не
използвайте предлаган в търговската мрежа USB захранващ адаптер или зарядно
устройство за батерии за мобилен телефон. Неспазването на тази предпазна мярка може да
доведе до прегряване или повреда на фотоапарата.
6
Първи стъпки
Променяне на ъгъла на дисплея
Можете да регулирате посоката и ъгъла на дисплея.
За нормално снимане
При снимане в ниско положение
При снимане във високо положение
При правене на автопортрети
B
Бележки за дисплея
• Когато движите дисплея, не използвайте прекомерна сила и го завъртайте бавно в
границите на възможния обхват, така че да не повредите връзката между него и
фотоапарата.
• Не докосвайте задната част на дисплея. Неспазването на
тази предпазна мярка може да доведе до повреда на
продукта.
Бъдете особено внимателни
да не докосвате тези области.
Първи стъпки
7
Настройване на фотоапарата
Когато фотоапаратът се включи за първи път, се показват екраните за избор на език и
часовникът на фотоапарата.
1
Включване на фотоапарата.
• Използвайте мултиселектора, за да изберете и регулирате настройките.
Мултиселектор
Нагоре
Наляво
Превключвател
на захранването
Надясно
Надолу
Бутон k
(прилагане на
избор)
• Ще се покаже екран за избор на език.
Използвайте HI на мултиселектора, за да
маркирате език, след което натиснете бутона k,
за да го изберете. Изборът на езици зависи от
държавата или региона.
Език/Language
Отказ
2
Изберете Да и натиснете бутона k.
Избор на часова зона и
задаване на час и дата?
Да
Не
Отказ
8
Първи стъпки
3
Маркирайте локалната часова зона и
натиснете бутона k.
• Натиснете H, за да зададете лятното часово
време. Когато е включено, часът е с един назад и
ще се покаже W. Когато натиснете I, за да го
изключите, часът се връща с един.
Локална часова зона
London, Casablanca
UTC+0
Потвър.
Назад
4
Натиснете HI, за да изберете формат на датата, след което
натиснете бутон k.
5
Въведете текущите дата и час в
часовника на фотоапарата и
натиснете бутон k.
• Натиснете JK, за да маркирате елементи, и
натиснете HI, за да промените.
• Изберете полето за минути и натиснете бутона
k, за да потвърдите настройката.
6
Дата и час
Д
М
Г
01 01 2019
ч
м
00 00
Потвър.
Когато се изведе съобщение, изберете Да и натиснете бутона
k.
• Фотоапаратът се превключва към дисплея за снимане след приключване на
настройките.
C
Настройка нa езика
Езикът може да бъде зададен по всяко време в Език/Language в менюто за настройки z
(A18).
C
За промяна на настройките на часовата зона и датата
Задайте в Часова зона и дата в менюто за настройка z.
В Часова зона часът е с един назад, когато е включено лятно часово време, и се връща с един
час, когато е изключено.
Първи стъпки
9
Основни операции за снимане и
възпроизвеждане
Снимане на изображения
Тук като пример е използван режимът A (автоматичен). Режимът A (автоматичен) ви
позволява да изпълнявате общо снимане в различни условия на снимане.
1
Завъртете диска за избор на режим
на A.
• Индикатор за заряда на батерията
b: Зарядът на батерията е висок.
B: Зарядът на батерията е нисък.
• Когато във фотоапарата не е поставена карта с
памет, на дисплея се показва C и
изображенията се запазват във вътрешната
памет.
Брой на оставащите
експозиции за запис
100
1/250
F3.4
Индикатор за заряда на
батерията
2
Хванете стабилно фотоапарата с двете ръце.
• Дръжте пръстите си и други предмети далеч от обектива, светкавицата, лъча за
подпомагане на АФ, сензора за око, микрофона и високоговорителя.
10
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
0.0
25m 0s
500
3
Композирайте снимката.
• Завъртете контрола на вариото/увеличаването или странично разположения
контрол на вариото/увеличаването, за да промените позицията на вариообектива.
• Ако изгубите от поглед обекта, докато снимате с обектив в позиция за телефото,
натиснете бутона q (бързо връщане на увеличението) за временно разширяване на
видимата област, така че да можете да композирате обекта по-лесно.
Намаляване
Увеличаване
Увеличаване
Намаляване
4
Натиснете спусъка наполовина.
• Натискане на спусъка наполовина означава да
натиснете и задържите бутона в точката, в която
чувствате леко съпротивление.
• Когато обектът е на фокус, зоната за фокусиране
или индикаторът за фокусиране се показва в
зелено.
• Когато използвате цифрово увеличение,
фотоапаратът фокусира в центъра на кадъра и
зоната за фокусиране не се показва.
• Ако зоната за фокусиране или индикаторът за
фокусиране мига, фотоапаратът не е в
състояние да фокусира. Променете
композицията и опитайте отново да натиснете
спусъка наполовина.
1/250
F3.4
Зона за фокусиране
5
Без да повдигате пръста си, натиснете
спусъка надолу докрай.
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
11
B
Бележки относно запаметяване на снимки или филми
Индикаторът, показващ броя на оставащите експозиции за запис, или индикаторът, показващ
оставащото време за запис, мига, докато снимките или филмите се запаметяват. Не
отваряйте капака на гнездото за батерията/слота за картата с памет и не
изваждайте батерията или картата с памет, докато има мигащ индикатор. Ако го
направите, това може да доведе до загуба на данни или до повреда на фотоапарата или на
картата с памет.
C
Функцията Автоматично изключване
C
Когато се използва статив
• Когато не се извършват никакви операции в продължение на около една минута, екранът се
изключва, фотоапаратът преминава в режим на готовност и индикаторът за включено
захранване започва да мига. Фотоапаратът се изключва, след като остане в режим на
готовност в продължение на около три минути.
• За включване на екрана отново, докато фотоапаратът е в режим на готовност, извършете
произволна операция, като например натиснете превключвателя на захранването или
спусъка.
• Препоръчваме използването на статив за стабилизиране на фотоапарата в следните
ситуации:
- Когато снимате при слаба светлина с режима на светкавица, настроен на W (изкл.)
- Когато увеличаването/намаляването е в позиция телефото
• Когато се използва статив за стабилизиране на фотоапарата по време на снимане, задайте
Намал. вибр. за снимки на Изкл. в менюто за настройки (A18), за да не се допуснат
евентуални грешки, причинени от тази функция.
Използване на светкавица
В ситуациите, в които е необходима
светкавица, като например тъмни места или
при контражурно осветление, преместете
плъзгача K (отваряне на светкавицата), за да
се вдигне светкавицата.
• Когато е показан екранът за снимане,
можете да натиснете H (m) на
мултиселектора, за да настроите режима на
светкавицата. За да настроите светкавицата
винаги да се включва, изберете
m (запълнена светкавица).
• Когато не използвате светкавицата, натиснете я внимателно надолу, докато тя се
прибере с щракване.
Запис на филми
Преминете в екрана за снимане и натиснете бутона
b (e запис на филм), за да стартирате записването
на филм. Натиснете бутона b (e) повторно, за да
спрете записването.
12
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
Снимане с докосване
Можете да активирате функцията за снимане с
докосване чрез докосване на иконата за снимане с
докосване на екрана за снимане.
• При настройката по подразбиране A Спусък с
докосване затворът се освобождава, когато
просто докоснете обекта на екрана, без да
използвате спусъка.
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Превключване между дисплея и визьора
Препоръчително е да използвате визьора, когато
прекомерна околна осветеност прави трудно
виждането на дисплея, например на открито при
слънчева светлина.
• Когато доближите лицето си до визьора,
сензорът за око отговаря на това и визьорът се
включва, а дисплеят се изключва (настройка по
подразбиране).
• Можете също да натиснете бутона x (дисплей),
за да превключите между дисплея и визьора.
Сензор за око
Визьор
Настройване на диоптъра на визьора
Когато дисплеят във визьора се вижда трудно,
настройте визьора, като завъртате регулатора за
настройване на диоптъра, докато гледате през
визьора.
• Внимавайте да не си одраскате окото с върха на
пръстите или с ноктите си.
B
Регулатор за настройване на
диоптъра
Забележки относно проверката и регулирането на цветовете на
изображението
Използвайте дисплея на гърба на фотоапарата, тъй като той е с по-висока възпроизводимост
на цветовете, отколкото визьора.
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
13
Възпроизвеждане на изображения
1
Натиснете бутона
c (възпроизвеждане) за влизане в
режим на възпроизвеждане.
• Ако натиснете и задържите бутона c, когато
фотоапаратът е изключен, фотоапаратът се включва
в режим на възпроизвеждане.
2
Използвайте мултиселектора за избор
на изображение за показване.
• Натиснете и задръжте HIJK за бързо
превъртане на изображенията.
• Изображенията също така могат да бъдат
избирани и чрез завъртане на мултиселектора
или диска за управление.
• За да възпроизведете записан филм, натиснете
бутона k.
• За да се върнете в режим на снимане, натиснете
бутона c или спусъка.
• Преместете контрола на
вариото/увеличението към g (i)
в режим на възпроизвеждане на
снимки на цял екран, за да
приближите изображението.
Показване на предишното
изображение
Показване на следващото
изображение
3.0
• В режим на възпроизвеждане на
снимки на цял екран преместете
контрола на вариото/
увеличението към f (h), за да
превключите към режим на
възпроизвеждане в миниатюри и
показване на няколко
изображения на екрана.
C
Използване на сензорния панел на екрана за възпроизвеждане
Можете да използвате сензорния панел, за да извършвате действия на екрана за
възпроизвеждане (A2).
14
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
1/20
Изтриване на изображения
1
В режим на възпроизвеждане
натиснете бутона l (изтриване), за да
изтриете изображението, показвано в
момента на екрана.
2
Използвайте HI на
мултиселектора, за да изберете
желания начин на изтриване, и
натиснете бутона k.
• За да излезете, без да изтривате, натиснете
бутона d.
3
Изтриване
Текущото изображение
Изтрив. избрани изобр.
Всички изображения
Изберете Да и натиснете бутона k.
• Изтритите изображения не могат да бъдат
възстановени.
Изтриване на 1 изображение?
Да
Не
B
Бележки относно изтриване на изображения, едновременно записани в
RAW и JPEG
Когато използвате този фотоапарат, за да изтриете изображения, заснети чрез RAW + Fine
или RAW + Normal в настройката Качество на изображ., се изтриват изображенията,
записани в RAW и JPEG формат. Не можете да изтриете само единия формат.
B
Изтриване на последователно заснети изображения (поредица)
• Изображения, заснети непрекъснато или с функцията
за автопортретен колаж, се записват като
последователност и само едно изображение в
последователността (основна снимка) се показва в
режим на възпроизвеждане (по подразбиране).
• Ако натиснете бутона l, докато се показва основната
снимка за серия от изображения, всички изображения
в серията се изтриват.
• За да изтриете отделни изображения в серията, натиснете
бутона k, за да се покажат едно по едно, и натиснете бутона l.
C
1/5
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Изтриване на изображението, заснето по време на режим на снимане
Когато използвате режим на снимане, натиснете бутона l, за да изтриете последното
запазено изображение.
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
15
Други функции
Избиране на режим на снимане
Можете да завъртите диска за избор на режим, за да
подравните желания режим на снимане с
индикатора на тялото на фотоапарата.
• Режим A (автоматичен)
Изберете този режим за общо снимане в различни условия на снимане.
• Режим o (креативен)
Прилага ефекти към изображенията по време на снимане.
• Режими y (сцена)
Можете да натиснете бутон d и да изберете режим за сцена, за да снимате с
настройки, подходящи за условията.
Когато изберете Авт. селектор сцена (настройка по подразбиране), фотоапаратът
разпознава условията на снимане при композиране на снимка и можете да правите
снимки съгласно условията.
• Режим M (Кратък филм)
Фотоапаратът създава кратък филм с продължителност до 30 секунди (e1080/
30p или S1080/25p), като записва и автоматично комбинира множество
видеоклипове от по няколко секунди.
• Режими A, B, C и D
Изберете тези режими за по-голям контрол на скоростта на затвора и f-числото.
C
Екран „Помощ“
Описанията на функциите се показват при смяна на режима на снимане или докато е показан
екранът за настройка.
Натиснете спусъка наполовина за бързо превключване на режим на снимане. Можете да
показвате и скривате описанията чрез Екран „Помощ“ в Настройки на дисплея в менюто
за настройка.
16
Други функции
Настройка на функциите за снимане с
мултиселектора (m/n/p/o)
Когато е показан екранът за снимане, можете да натиснете H (m) J (n) I (p) K (o),
на мултиселектора, за да настроите функциите, описани по-долу.
• m Режим на светкавицата
Ако светкавицата е отворена, режимът на светкавица може да се зададе според
условията за снимане. Светкавицата винаги се включва, когато са избрани
m (пълна светкавица) или m (стандартна светкавица).
• n Самоснимачка/Самосн. за автопорт.
Фотоапаратът освобождава затвора, когато изтече зададеният брой секунди след
натискане на спусъка.
• p Режим на фокусиране
В зависимост от разстоянието до обекта могат да се зададат A (автоматично
фокусиране) или D (макро близък план). Може да бъде зададен E (ръчен фокус),
когато режимът на снимане е A, B, C или D, или когато режимът за сцена е Спорт
или Фойерверки.
• o Креативен плъзгач/Компенс. експонация
- Креативен плъзгач: Когато режимът на снимане е A, B, C или D, можете да
регулирате яркостта (компенсация на експозицията), яркостта на цветовете,
нюанса и Активен D-Lighting.
- Компенс. експонация: Когато за режим на снимане е зададен режим, различен
от A, B, C или D, можете да регулирате яркостта (компенсация на
експозицията).
Функциите, които могат да бъдат зададени, се различават в зависимост от режима на
снимане.
Други функции
17
Операции на менюто
Можете да зададете менютата, изброени по-долу, като натиснете бутона d (меню).
•
•
•
•
•
A Меню за снимане1, 2
e Меню за филми1
c Меню за възпроизв.3
J Меню за мрежа
z Меню за настройки
1
2
Натиснете бутона d, когато е изведен екранът за снимане.
Иконите за менюта и достъпните опции за настройка се различават в зависимост от режима
на снимане.
Натиснете бутона d, когато е изведен екранът за възпроизвеждане.
3
1
Натиснете бутона d (меню).
• Показва се менюто.
2
Натиснете J на
мултиселектора.
• Текущата икона за меню се
показва в жълто.
Меню за снимане
Качество на изображ.
Размер на изображ.
Икони за менюта
3
Изберете икона за меню
и натиснете бутона k.
• Опциите от менюто могат да се
изберат.
18
Други функции
Настройка
Часова зона и дата
Настройки на дисплея
Автомат. превкл. за EVF
Печат на датата
Самосним.: авт. изкл.
Намал. вибр. за снимки
Подпомагане на АФ
4
Изберете опция от
менюто и натиснете
бутона k.
• В зависимост от текущия режим
на снимане или от състоянието
на фотоапарата някои от
опциите от менюто не могат да
бъдат зададени.
5
Изберете настройка и
натиснете бутона k.
Настройка
Часова зона и дата
Настройки на дисплея
Автомат. превкл. за EVF
Печат на датата
Самосним.: авт. изкл.
Намал. вибр. за снимки
Подпомагане на АФ
Печат на датата
• Избраната от вас настройка се
прилага.
• Когато свършите да използвате
менюто, натиснете бутона d.
• Когато е показано меню, можете
да преминете към режим на
снимане, като натиснете спусъка или бутона b (e).
C
Дата
Дата и час
Изкл.
Използване на диска за управление или мултиселектора при показано
меню
Когато на дисплея е показано меню или елементи за настройка, можете да избирате опциите
на менюто също и чрез завъртане на диска за управление или на мултиселектора.
C
Използване на сензорния панел с менюта
За да оперирате с менютата можете да използвате сензорния панел (A2).
Използване на бутон w (избор на функция)
Ако натиснете бутона w в режим A, B,
C или D, можете бързо да конфигурирате
предварително записаните опции на
менюто (настройката по подразбиране е
Непрекъснато). За да зададете различни
опции на менюто, изберете U Бутон Fn и
изберете желаната опция от менюто.
Други функции
19
Технически бележки
Бележки
Важно за клиентите в Европа
ВНИМАНИЕ: СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНИ
С ТАКАВА ОТ НЕПРАВИЛЕН ТИП.
Този символ означава, че електрическото и електронно оборудване трябва
да се събират разделно.
Следното важи само за потребителите в европейските страни:
• Този продукт е предназначен за разделно събиране в подходящите за
това събирателни пунктове. Да не се изхвърля като битов отпадък.
• Разделното събиране и рециклирането помагат да се запазят
природните ресурси и да се предотвратят негативните последици за човешкото
здраве и природата, които могат да възникнат от неправилното изхвърляне на
отпадъците.
• За повече информация се обърнете към магазина или към местните власти,
отговорни за събиране на отпадъците.
ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ, СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
Този символ на батерията указва, че тя трябва да се събира разделно.
Следното важи само за потребителите в европейските страни:
• Всички батерии, независимо дали са маркирани или не с този символ,
трябва да се събират разделно в подходящите за това събирателни
пунктове. Да не се изхвърлят като битов отпадък.
• За повече информация се обърнете към магазина или към местните власти,
отговорни за събиране на отпадъците.
20
Технически бележки
Бележки за функциите за безжична
комуникация
Ограничения за безжичните устройства
Безжичният приемопредавател, вграден в този продукт, отговаря на разпоредбите за
безжична комуникация в държавата на закупуване и не може да се използва в други
държави (продукти, закупени в ЕС или ЕАСТ, могат да се използват навсякъде в ЕС или
ЕАСТ). Nikon не поема отговорност за употреба в други държави. Потребителите, които
не са сигурни за първоначалната държава на продажба, трябва да се обърнат към
техния местен сервизен център на Nikon или към оторизиран сервиз на Nikon. Това
ограничение се отнася само за безжичната комуникация, а не за която и да е друга
употреба на продукта.
Сигурност
Въпреки че една от ползите от този продукт е, че той позволява на други свободно да
се свързват за безжичен обмен на данни навсякъде в неговия диапазон, ако не е
включена защитата може да възникне следното:
• Кражба на данни: Злонамерени трети страни могат да прихванат безжичното
прехвърляне, за да откраднат потребителски имена, пароли и други лични данни.
• Неупълномощен достъп: Неупълномощени потребители могат да получат достъп до
мрежата и да променят данни или да извършат други злонамерени действия. Имайте
предвид, че поради дизайна на безжичните мрежи, специализирани атаки могат да
позволят неупълномощен достъп дори когато защитата е активирана. Nikon не носи
отговорност за изтичания на данни или информация, които могат да възникнат по
време на трансфер на данни.
• Не осъществявайте достъп до мрежи, които не е разрешено да се използват, дори
ако се показват на вашия смартфон или таблет. Това може да се разглежда като
неупълномощен достъп. Осъществявайте достъп само до мрежи, които е разрешено
да използвате.
Управление на личната информация и отказ от отговорност
• Информацията за потребителя, която е регистрирана и конфигурирана на този
продукт, включително настройките за връзка с безжична локална мрежа и друга
лична информация, е чувствителна към промяна и загуба, произтичаща от
оперативна грешка, статично електричество, злополука, неизправност, ремонт или
друга подобна дейност. Винаги съхранявайте отделни копия на важната
информация. Nikon не носи отговорност за никакви преки или косвени вреди или
пропуснати ползи, произтичащи от промяна или загуба на съдържание, която не е
по вина на Nikon.
• Преди да изхвърлите този продукт или да го прехвърлите на друг собственик,
извършете Нулиране на всички от менюто за настройки (A18), за да изтриете
цялата потребителска информация, регистрирана и конфигурирана с този продукт,
включително настройките за връзка с безжична локална мрежа и друга лична
информация.
• Nikon не носи отговорност за щети, произтичащи от неупълномощено използване
на този продукт от трети лица, в случай че продуктът е откраднат или изгубен.
Технически бележки
21
Предпазни мерки при износ или пренасяне на този продукт в чужбина
Този продукт се контролира от американските Регламенти за административно
регулиране на транспорта (EAR). Не се изисква разрешение на правителството на
Съединените щати за износ към страни, с изключение на долупосочените, които в този
документ са обект на ембарго или специален контрол: Куба, Иран, Северна Корея,
Судан и Сирия (списъкът подлежи на промяна).
Бележки за потребителите в Европа
Декларация за съответствие (Европа)
С настоящото Nikon Corporation декларира, че видът радио оборудване COOLPIX A1000
е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет
адрес: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1721.pdf.
• Максимална изходна мощност:
- Wi-Fi: 9,98 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,54 dBm (EIRP)
- Bluetooth Нискоенергийна технология: 2,98 dBm (EIRP)
• Работна честота:
- Wi-Fi: 2412–2462 МХц (канали 1–11)
- Bluetooth: 2402–2480 МХц
- Bluetooth Нискоенергийна технология: 2402–2480 МХц
22
Технически бележки
Грижи за продукта
Спазвайте предпазните мерки, описани по-долу, в допълнение към предупрежденията
в „За вашата безопасност“ (Avi-ix) при използване или съхранение на устройството.
Фотоапаратът
Не подлагайте фотоапарата на силни външни въздействия
Подлагането на продукта на силни удари или вибрации може да доведе до неговата
неизправност. Също така не докосвайте и не прилагайте сила върху лещите или щорите на
обектива.
Пазете го от намокряне
Устройството ще се повреди, ако бъде потопено във вода или изложено на висока влажност.
Избягвайте внезапни промени в температурата
Внезапните промени в температурата, които могат да възникнат при влизане в или излизане
от отоплена сграда през студен ден, могат да предизвикат появата на конденз вътре в
устройството. За да предотвратите образуването на конденз, поставете устройството в калъф
за носене или найлонов плик, преди да го изложите на резки температурни промени.
Дръжте далеч от силни магнитни полета
Не използвайте и не съхранявайте устройството в близост до оборудване, което генерира
силно електромагнитно излъчване или магнитни полета. Неспазването горното изискване
може да доведе до загуба на данни или до неизправност на фотоапарата.
Не насочвайте обектива към силни светлинни източници за
продължителни периоди от време
Избягвайте насочването на обектива към слънцето или към други силни светлинни източници
за продължителни периоди от време при използване или съхранение на фотоапарата.
Интензивната светлина може да влоши характеристиките на сензора за изображения или да
предизвика появата на бели петна върху снимките.
Изключвайте продукта, преди да извадите или да изключите
захранващия източник или картата с памет
Не изваждайте батерията, докато продуктът е включен или докато се запазват или изтриват
изображения. Принудителното изключване на захранването в тези ситуации може да причини
загуба на данни или повреда на картата с памет или вътрешната електронна схема на
продукта.
Технически бележки
23
Бележки за дисплея
• Дисплеите (вкл. електронните визьори) са изработени с изключително висока прецизност;
поне 99,99% от пикселите са ефективни, като не повече от 0,01% липсват или са дефектни.
Затова дори и тези екрани да съдържат пиксели, които са винаги осветени (в бяло, червено,
синьо или зелено) или винаги изключени (в черно), това не означава, че съществува
неизправност и не оказва влияние върху изображенията, които са заснети с устройството.
• Ярката светлина може да затрудни разглеждането на изображенията на дисплея.
• Не оказвайте силен натиск върху дисплея, тъй като това може да причини повреда или
неизправност. Ако дисплеят се счупи, бъдете внимателни, за да избегнете нараняване,
причинено от счупено стъкло, и да предотвратите контакт на кожата с течния кристал от
дисплея или проникването му в очите или устата.
Батерията
Предпазни мерки за употреба
• Имайте предвид, че след употреба батерията може да се нагорещи.
• Не използвайте батерията при температури на околната среда под 0°C или над 40°C, тъй
като това може да причини повреда или неизправност.
• Ако забележите нещо необичайно, като например прекомерна топлина, дим или миризма,
излизащи от батерията, незабавно изключете фотоапарата и се консултирайте с вашия
продавач или с представител на оторизиран сервиз на Nikon.
• След като извадите батерията от фотоапарата или от предлаганото като опция зарядно
устройство за батерии, поставете батерията в найлонов плик или др., за да я изолирате.
Зареждане на батерията
Проверете нивото на заряд на батерията, преди да използвате фотоапарата, и ако е
необходимо – сменете или заредете батерията.
• Преди употреба заредете батерията в помещение с околна температура от 5°C до 35°C.
• Високата температура на батерията е възможно да попречи на нейното правилно или
пълно зареждане и да намали нейната производителност. Имайте предвид, че след
употреба батерията може да се нагорещи, затова изчакайте батерията да се охлади, преди
да пристъпите към зареждането й.
Когато зареждате поставената в този фотоапарат батерия с помощта на захранващия
адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата или на компютър, батерията не се
зарежда при температури на батерията под 0°C или над 50°C.
• Не продължавайте зареждането, когато батерията е напълно заредена, тъй като това ще
намали производителността на батерията.
• Температурата на батерията може да се повиши по време на зареждане. Това обаче не
означава неизправност.
Грижи за резервните батерии
Винаги, когато това е възможно, носете с вас напълно заредени резервни батерии за
заснемане на важни събития.
Използване на батерията в студено време
В студени дни капацитетът на батерията намалява. Ако изтощена батерия се използва при ниска
температура, фотоапаратът може да не се включи. Дръжте резервните батерии на топло място и
подменете изтощената, ако е необходимо. Когато околната температура се затопли, студената
батерия може да възстанови част от заряда си.
24
Технически бележки
Изводи на батерията
Натрупаните върху изводите (клемите) на батерията нечистотии могат да попречат на
нейното функциониране. Ако изводите на батерията се замърсят, избършете ги с чиста суха
кърпа преди употреба.
Зареждане на изтощена батерия
Включването и изключването на фотоапарата, когато в него е поставена изтощена батерия,
може да намали живота на батерията. Заредете изтощената батерия преди употреба.
Съхранение на батерията
• Винаги изваждайте батерията от фотоапарата или от предлаганото като опция зарядно
устройство за батерии, когато фотоапаратът не се използва. Незначително количество ток
се тегли от батерията, докато тя е във фотоапарата, дори когато не се работи с него. Това
може да доведе до прекомерна консумация на ток и до пълна загуба на функционалност на
батерията.
• Препоръчително е зареждане на използвана батерия в рамките на шест месеца. Когато
батерията не се използва дълги периоди от време, презареждайте я поне по веднъж на
всеки шест месеца и използвайте фотоапарата, докато индикаторът за заряда на батерията
стане B, преди да отново да приберете батерията.
• Сложете батерията в найлонов плик или др., за да я изолирате, и я съхранявайте на прохладно
място. Батерията трябва да се съхранява на сухо място с околна температура от 15°C до 25°C.
Не съхранявайте батерията на горещи или изключително студени места.
Живот на батерията
Нужно е батерията да бъде заменена, когато времето, за което една напълно заредена батерия
поддържа заряд при стайна температура, значително намалее. Закупете нова батерия.
Рециклиране на използваните батерии
Рециклирайте батериите в съответствие с местните разпоредби, като не забравяте първо да
изолирате клемите с тиксо.
Захранващият адаптер за зареждане на батерията във
фотоапарата
• Захранващият адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата EH-73P се използва само
със съвместими устройства. Не го използвайте с друга марка или модел устройство.
• Не използвайте USB кабел, различен от UC-E21. Използването на USB кабел, различен от
UC-E21, може да причини прегряване, пожар или електрически удар.
• При никакви обстоятелства не използвайте друга марка или модел захранващ адаптер,
различен от захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата EH-73P, и не
използвайте предлаган в търговската мрежа USB захранващ адаптер или зарядно
устройство за батерии за мобилен телефон. Неспазването на тази предпазна мярка може да
доведе до прегряване или повреда на фотоапарата.
• EH-73P е съвместим с електрически контакти с променлив ток 100–240 V, 50/60 Хц. Когато се
използва в други страни, използвайте щепсел преходник (предлага се в търговската мрежа),
ако е необходимо. За повече информация относно преходниците се консултирайте с
вашата туристическа агенция.
• Символите върху този продукт представлява следното:
D Променлив ток, E Прав ток, F Клас оборудване II (Конструкцията на продукта е двойно
изолирана.)
Технически бележки
25
Почистване и съхранение
Почистване
Не използвайте алкохол, разредител или други летливи химикали.
Обектив/
визьор
Избягвайте докосването на стъклените части с пръстите си. Почистете праха
или мъха с помощта на гумена круша (обикновено това е малко устройство с
прикачена гумена помпичка в единия край, със стискането на която от другия
край излиза поток въздух). За премахване на отпечатъци от пръсти или други
петна, които не могат да бъдат отстранени с гумена круша, забършете
обектива с мека кърпа, като я движите спираловидно от центъра на обектива
към периферията му. Ако по този начин не стане, забършете обектива с кърпа,
леко навлажнена с професионален разтвор за почистване на лещи.
Дисплей
Почистете праха или мъха с помощта на гумена круша. За да премахнете
отпечатъци от пръсти и други петна, забършете дисплея с мека, суха кърпа,
като внимавате да не натискате.
Използвайте гумена круша, за да премахнете прах, пръст или пясък, след
което забършете внимателно с мека, суха кърпа. След използване на
фотоапарата на плажа или в друга песъчлива или прашна среда забършете
Тяло на
пясъка, праха или солта със суха кърпа, леко навлажнена с несолена вода,
фотоапарата
след което го подсушете изцяло. Обърнете внимание, че проникването
на чужди тела във фотоапарата може да причини повреда, която не
се покрива от гаранцията.
Съхранение
Ако не възнамерявате да използвате фотоапарата за продължителен период от време,
извадете батерията от него. За предотвратяване на образуването на мухъл или плесен,
изваждайте фотоапарата от мястото, където го съхранявате, поне веднъж на месец.
Включете го и освободете затвора няколко пъти, преди да го приберете отново. Не
съхранявайте фотоапарата на което и да е от следните места:
• Места с лоша вентилация или места с влажност над 60%
• При температури над 50°C или под –10°C
• В близост до устройства, които генерират силни електромагнитни полета, като
телевизори или радиоапарати
За съхраняване на батерията спазвайте предпазните мерки в „Батерията“ (A24) в
„Грижи за продукта“ (A23).
26
Технически бележки
Отстраняване на неизправности
Ако фотоапаратът не функционира според очакванията, проверете дадения по-долу
списък с често срещани проблеми, преди да се консултирате с вашия продавач или с
представител на оторизиран сервиз на Nikon.
Ако не можете да отстраните проблем с помощта на следващата информация, вижте
Справочното ръководство (във формат PDF) (Aii) за допълнителни подробности или
уебсайта на Nikon за вашия регион.
Проблем
Фотоапаратът е
включен, но не
реагира.
• Батерията е изтощена.
Фотоапаратът не може
да бъде включен.
Фотоапаратът се
изключва без
предупреждение.
• Превключвателят на захранването се активира няколко
секунди след поставянето на батерията. Изчакайте няколко
секунди, преди да натиснете превключвателя на захранването.
• Фотоапаратът се изключва автоматично за пестене на
енергия (функция за автоматично изключване).
• Фотоапаратът и батерията може да не работят правилно
при ниски температури.
• Вътрешността на фотоапарата е нагорещена. Оставете
фотоапарата изключен, докато вътрешността му се охлади,
и след това се опитайте да го включите отново.
• Фотоапаратът е изключен.
• Батерията е изтощена.
• Фотоапаратът се изключва автоматично за пестене на
енергия (функция за автоматично изключване).
• Дисплеят и визьорът не могат да се включват
Дисплеят или
едновременно. Може да е необходимо известно време за
визьорът е празен.
превключване между дисплея и визьора.
• Фотоапаратът е свързан към компютър.
• В момента се изпълнява снимане през зададен интервал от
време, Филм през интервал или снимане в режим на
сцена Мнкр. експоз. Св..
Фотоапаратът се
нагорещява.
A
Причина/Решение
• Изчакайте да свърши записът.
• Ако проблемът не изчезне, изключете фотоапарата.
Ако фотоапаратът не иска да се изключи, махнете и
повторно сложете батерията или батериите; ако използвате
захранващ адаптер, разкачете и свържете отново адаптера.
Обърнете внимание на това, че въпреки, че всички данни в
момента на заснемането ще бъдат загубени, данните, които
вече са записани няма да бъдат повлияни от отстраняването
или откачането на източника на захранване.
Фотоапаратът може да се нагорещи, когато се използва за
продължителни периоди от време за записването на филми
или за изпращането на изображения, или когато се използва
на горещи места, като това не е неизправност.
Технически бележки
–
4, 5,
24
–
12
24
–
8
10
12
–
–
–
–
27
Карти с памет, които могат да се използват
Фотоапаратът поддържа SD, SDHC и SDXC карти с памет.
• Фотоапаратът поддържа UHS-I.
• За записване на филми се препоръчват карти с памет с SD клас на скорост 6 (видео
клас на скорост V6) или по-бързи. Когато Опции за филм е d 2160/30p (4K UHD)
или c 2160/25p (4K UHD), се препоръчват карти с UHS клас на скорост 3 (видео
клас на скорост V30) или по-бързи. Когато използвате карта с памет с по-нисък
скоростен клас, записът на филма може неочаквано да спре.
• Ако използвате четец на карти, се уверете, че е съвместим с вашата карта с памет.
• Обърнете се към производителя за информация за функциите, работата и
ограниченията за използване.
Информация за търговските марки
• Windows е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на
Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други страни.
• Текстовият символ и логото на Bluetooth® са регистрирани търговски марки и са
притежание на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на тези маркировки от Nikon
Corporation е по лиценз.
• Apple®, App Store®, логата на Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch®
и iBooks са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc., в
САЩ и други държави.
• Android, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC.
Роботът на Android се възпроизвежда или променя от произведението,
създадено и споделено от Google, и се използва съгласно условията, описани в
лиценза за признание „Криейтив комънс“ 3.0.
• iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.,
в Съединените щати и/или други държави и се използва под лиценз.
• Adobe, логото Adobe, Acrobat и Reader са или търговски марки, или
регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated в Съединените
щати и/или в други държави.
• Логотипите SDXC, SDHC и SD са търговски марки на SD-3C, LLC.
• PictBridge е търговска марка.
28
Технически бележки
• HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки
или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi и логото на Wi-Fi са търговски марки или регистрирани търговски марки
на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски имена, споменати в настоящото ръководство или в
останалата документация, предоставена с продукта на Nikon, са търговските
марки или регистрираните търговски марки на съответните им притежатели.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Този продукт е лицензиран съгласно лиценза за патентен портфейл за AVC Patent
Portfolio License за лична и нетърговска употреба от страна на потребител с цел (i)
кодиране на видео в съответствие с AVC стандарта („AVC видео“) и/или (ii) декодиране
на AVC видео, което е било кодирано от потребител за лична и нетърговска дейност
и/или получено от доставчик на видео, лицензиран да предоставя AVC видео. Не се
предоставя лиценз и не се предполага предоставянето на такъв за каквато и да е друга
употреба. Допълнителна информация може да бъде получена от MPEG LA, L.L.C.
Вижте http://www.mpegla.com.
FreeType Лиценз (FreeType2)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Всички права запазени.
MIT Лиценз (HarfBuzz)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2019 Тhe HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Всички права запазени.
Технически бележки
29
30
Технически бележки
Технически бележки
31
Условия на гаранцията - Nikon Сервизна
гаранция за Европа
Уважаеми потребители на Nikon,
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Nikon. Ако вашият продукт на
Nikon се нуждае от гаранционно обслужване, моля свържете се с дилъра, от
когото е закупен продуктът, или с член на нашата оторизирана сервизна
мрежа в рамките на търговската територия на Nikon Europe B.V. (например,
Европа/Русия/други). Вижте детайлите по-долу:
https://www.europe-nikon.com/support
За да избегнете всякакви излишни неудобства, ви съветваме да прочетете
внимателно ръководствата на потребителя, преди да се свържете с дилър
или представител от нашата оторизирана сервизна мрежа.
Вашето оборудване на Nikon има гаранция срещу всякакви производствени
дефекти за една цяла година, считано от датата на първоначалното
закупуване. Ако през този период на гаранция продуктът се окаже дефектен
по отношение на конструктивния материал или изработката, сервиз от
нашата оторизирана сервизна мрежа в рамките на търговската територия
на Nikon Europe B.V. ще поправи продукта, без такси за труд и резервни
части, съгласно сроковете и условията, описани по-долу. Nikon си запазва
правото (по свое собствено усмотрение) да подмени или поправи продукта.
1. Тази гаранция се предоставя само при представяне, заедно с продукта, на
попълнена гаранционна карта и оригинална фактура или касов бон/
квитанция за покупка, удостоверяващи датата на закупуване, типа на
продукта и името на дилъра. Nikon си запазва правото да откаже
безплатно гаранционно обслужване, ако описаните по-горе документи
не могат да бъдат представени или ако информацията в тях е непълна или
нечетлива.
2. Тази гаранция не покрива:
• необходима поддръжка и ремонт или подмяна на части поради
нормално износване.
• модификации за надграждане на продукта от нормалното му
предназначение, както е описано в ръководствата на потребителя, без
предварителното писмено съгласие на Nikon.
• транспортни разходи и всички транспортни рискове, свързани пряко
или непряко с гаранцията на продуктите.
32
Технически бележки
• всякакви щети в резултат от модификации или настройки, които може
да са извършени върху продукта, без предварителното писмено
съгласие на Nikon, с цел съответствие на действащите местни и
национални технически стандарти в която и да е държава, различна от
държавите, за които продуктът първоначално е проектиран и/или
произведен.
3. Гаранцията няма да се прилага в случай на:
• повреда, причинена от неправилна употреба, включително, но не само,
използване на продукта не по нормално предназначение или не
съгласно инструкциите за потребителя относно правилната употреба и
поддръжка, и инсталиране или използване на продукта по начин,
който не съответства на действащите стандарти за безопасност в
държавата, в която се използва.
• повреда, причинена от злополука, включително, но не само,
гръмотевична буря, наводнение, пожар, неправилна употреба или
небрежност.
• повреждане, нечетливост или отстраняване на номера на модела или
серийния номер на продукта.
• повреда в резултат от ремонт или настройки, извършени от
неоторизирани сервизни организации или лица.
• дефекти в каквато и да е система, в която продуктът е интегриран или с
която продуктът се използва.
4. Тази сервизна гаранция не засяга законовите права на потребителя
съгласно действащото национално законодателство, нито правата на
потребителя по отношение на дилъра, свързани с договора за покупкопродажба.
Бележка: Списък на всички сервизни представителства, оторизирани от
Nikon, можете да намерите онлайн на следния адрес:
(https://www.europe-nikon.com/service/).
Технически бележки
33
Не се разрешава възпроизвеждане на настоящото
ръководство под каквато и да е форма, изцяло или частично
(с изключение на кратки цитати в критични статии или
рецензии), без писменото разрешение на NIKON
CORPORATION.
CT8K02(YE)
2019
6MQ012YE-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising