Nikon | COOLPIX W300 | Nikon COOLPIX W300 Ръководство за бърз старт

Nikon COOLPIX W300 Ръководство за бърз старт
цифров фотоапарат
Ръководство за бърз старт
Увод
ii
Части на фотоапарата
1
Първи стъпки
2
Основни операции за снимане и възпроизвеждане 9
Други функции
15
Технически бележки
21
• Прочетете внимателно това ръководство, преди да
използвате фотоапарата.
• За да осигурите правилната употреба на фотоапарата,
се уверете, че сте прочели „За вашата безопасност“
(страница vi) и „<Важно> Бележки за
удароустойчивостта, водоустойчивостта,
прахоустойчивостта и конденза“ (страница ix).
• След като прочетете това ръководство, го приберете
на леснодостъпно място за бъдещи справки.
Увод
Първо прочетете това
Благодарим ви, че закупихте цифровия фотоапарат Nikon COOLPIX W300.
Изтегляне на „Справочно ръководство“*
Справочното ръководство (PDF формат) предоставя информация на различни езици за
това как се използва продуктът. Изтеглете Справочното ръководство от нашия център за
изтегляне на URL адреса по-долу и го запазете върху смарт устройството или компютъра
си за справки.
• Справочното ръководство може да се преглежда с Adobe Acrobat Reader (който,
можете да изтеглите от уеб сайта Adobe) или с iBooks (приложение за iOS).
* Справочното ръководство не е налично за този език. Моля, изберете друг език от
уебсайта.
Изтегляне на софтуера Nikon
За компютър
Изтеглете софтуера от центъра за изтегляне на URL адреса по-долу.
• ViewNX-i: Този софтуер ви позволява да прехвърляте изображения и филми на
вашия компютър за преглед и редактиране.
За смарт устройство
• SnapBridge: Когато установите безжична връзка, това приложение ви позволява да
качвате изображения и филми във вашето смарт устройство. За информация как да
изтеглите приложението и да установите връзка вижте „SnapBridge Ръководство за
свързване“ от комплекта.
Посетете нашия център за изтегляне
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Посетете нашата уеб страница, за да изтеглите ръководства за
продукти за обработка на изображения, компютърен софтуер или
фърмуер от Nikon.
Nikon Поддръжка за потребителя
Посетете сайта по-долу, за да регистрирате своя фотоапарат и да се информирате за
най-актуалната информация за продукта. Ще намерите отговори на често задавани въпроси
(ЧЗВ) и можете да се свържете с нас за техническо съдействие.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX W300 Model Name: N16D3
ii
Увод
Проверка на съдържанието на опаковката
В случай че някои от тези елементи липсват, обърнете се към магазина, откъдето сте
закупили фотоапарата.
COOLPIX W300
Цифров фотоапарат
Лента за носене на
фотоапарата при ползване
на суша
Акумулаторна
литиево-йонна батерия
EN-EL12
Захранващ адаптер за
зареждане на батерията
във фотоапарата EH-73P1
USB кабел UC-E21
Четка2
Ръководство за бърз старт
(настоящото ръководство)
SnapBridge Ръководство
за свързване
Гаранция (отпечатана на
задната корица на това
ръководство)
1 Включен е и щепсел преходник, ако фотоапаратът е закупен в държава или регион, където
е необходима употребата на щепсел преходник. Формата на щепсел преходника варира в
зависимост от държавата или региона на закупуване (A5).
2 Четката се използва за почистване на водонепропускливото уплътнение.
БЕЛЕЖКА:
• Аксесоарите не са водоустойчиви.
• В комплекта на фотоапарата не е включена карта с памет. В настоящото ръководство
SD, SDHC и SDXC картите с памет се наричат „карти с памет“.
Увод
iii
Информация и предпазни мерки
Обучение за цял живот
Като част от ангажимента на Nikon за „Обучение за цял живот“, свързан с текущата поддръжка
на продуктите и обучението за тях, на следните уеб сайтове може да се намери непрекъснато
актуализирана онлайн информация:
• За клиенти в САЩ: http://www.nikonusa.com/
• За клиенти в Европа: http://www.europe-nikon.com/support/
• За клиенти в Азия, Океания, Близкия Изток и Африка: http://www.nikon-asia.com/
Посетете тези уеб сайтове, за да сте осведомени за най-новата продуктова информация,
съвети, отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ) и общи препоръки за създаването на
цифрови изображения и за снимането. Можете да получите допълнителна информация от
представителя на Nikon във вашия регион. За информация за контакт посетете посочения
по-долу уеб сайт.
http://imaging.nikon.com/
Използвайте единствено електронни аксесоари с марката Nikon
Цифровите фотоапарати Nikon COOLPIX са конструирани при спазване на най-високите
стандарти и са оборудвани със сложни електронни схеми. Само електронните аксесоари с
марката Nikon (включително зарядни устройства за батерии, батерии, захранващи адаптери за
зареждане на батерията във фотоапарата и USB кабели), сертифицирани от Nikon специално
за употреба с този цифров фотоапарат Nikon, са изработени и гарантирано функционират при
спазване на изискванията за безопасна работа на тези електронни схеми.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ АКСЕСОАРИ, КОИТО НЕ СА ОТ NIKON, МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ
ФОТОАПАРАТА И ДА АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА НА ВАШИЯ NIKON.
Използването от трети лица на акумулаторни литиево-йонни батерии, които не носят
холографския стикер на Nikon, може да попречи на нормалната работа на фотоапарата или да
причини прегряване, запалване, разрушаване на или теч на батериите.
Холографски стикер: Удостоверява,
че това устройство е автентичен
продукт на Nikon.
За повече информация относно аксесоарите с марката Nikon се свържете с местен
оторизиран дилър на Nikon.
Преди да направите важни снимки
Преди да пристъпите към заснемането на важни събития (като например сватби или преди да
вземете фотоапарата със себе си при пътуване), направете пробна снимка, за да се уверите, че
фотоапаратът функционира нормално. Nikon няма да носи отговорност за никакви щети или
пропуснати ползи, които могат да произтекат от неизправност на продукта.
iv
Увод
За ръководствата
• Никаква част от ръководствата, включени в комплекта на този продукт, не може да бъде
възпроизвеждана, предавана, прехвърляна, съхранявана в система за извличане на данни
или да бъде превеждана на друг език под каквато и да е форма, по какъвто и да е начин, без
предварително писмено разрешение от Nikon.
• Илюстрациите и съдържанието от екрана, показани в това ръководство, може да се
различават от тези на действителния продукт.
• Nikon си запазва правото да променя спецификациите на хардуера и софтуера, описани в
тези ръководства, по всяко време и без предизвестие.
• Nikon няма да носи отговорност за никакви щети, произтекли от използването на този
продукт.
• Въпреки че са положени всички усилия да се гарантира, че информацията в тези
ръководства е точна и пълна, бихме оценили високо, ако предоставите информация за
евентуални грешки или пропуски на представителя на Nikon във вашия регион (адресът е
предоставен отделно).
Спазвайте декларацията за авторските права
Съгласно закона за авторското право, снимки или записи на произведения, направени с
фотоапарата, не могат да се използват без разрешението на притежателя на авторските права.
Изключенията са приложими само за лична употреба, но имайте предвид, че дори личната
употреба може да бъде ограничена, когато снимките или записите участват в изложби или
изпълнения на живо.
Унищожаване на устройствата за съхранение на данни
Моля, имайте предвид, че изтриването на изображенията или форматирането на устройствата
за съхранение на данни, като например картите с памет или вградената памет на фотоапарата,
не унищожава напълно оригиналната информация за изображенията. Понякога изтритите
файлове могат да бъдат възстановени от изхвърлените устройства за съхранение с помощта
на предлаган в търговската мрежа софтуер, което потенциално може да доведе до
злонамерено използване на данни от лични изображения. Потребителят носи отговорност за
гарантирането на поверителността на такива данни.
Преди да изхвърлите устройство за съхранение на данни или да прехвърлите собствеността
на друго лице се уверете, че сте нулирали всички настройки на фотоапарата в Нулиране на
всички в менюто за настройка (A19). След нулиране изтрийте всички данни на
устройството с помощта на достъпен в търговската мрежа софтуер за изтриване или
форматирайте устройството в Форматир. на паметта или Форматир. на картата в менюто
за настройка (A19), след това напълно го напълнете с изображения, които не съдържат
лична информация (напр. изображения на небето).
Трябва да се внимава, за да се избегне нараняване или повреда на имущество при
физическото унищожаване на карти с памет.
За COOLPIX W300 данните от дневниците, запазени в картата с памет, обработката става по
същия начин като другите данни. За да изтриете данните от дневниците, които са получени, но
не са запазени в картата с памет, изберете Създаване на дневник M Край всички
дневници M Изтрив. на дневниците.
Маркировка за съответствие
Следвайте процедурата, описана по-долу, за да се покажат някои от маркировките за
съответствие, на които фотоапаратът отговаря.
Натиснете бутона d M иконата за меню z M Маркир. съответствие M бутона k
Увод
v
За вашата безопасност
За да предотвратите повреждане на имущество или нараняване на вас или други хора,
прочетете „За вашата безопасност“ изцяло преди да използвате този продукт.
Дръжте тези инструкции за безопасност на място, на което всички, които използват
продукта, ще ги прочетат.
ОПАСНОСТ
Неспазването на предпазните мерки,
обозначени с тази икона, крие висок риск
от сериозни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неспазването на предпазните мерки,
обозначени с тази икона, може да доведе
до сериозни наранявания или смърт.
ВНИМАНИЕ
Неспазването на предпазните мерки,
обозначени с тази икона, може да доведе
до наранявания или имуществена вреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не използвайте, докато ходите или докато управлявате превозно
средство. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до инциденти
или други наранявания.
• Не разглобявайте и не модифицирайте този продукт. Не докосвайте
вътрешните части, които се оголват в резултат на падане или друг
инцидент. Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до токов удар
или други наранявания.
• Ако забележите нещо неестествено, като например дим от продукта,
топлина или необичайни миризми, незабавно изключете батерията или
източника на захранване. Продължителната работа може да доведе до пожар,
изгаряния или други наранявания.
• Не докосвайте щепсела с мокри ръце. Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до пожар или токов удар.
• Не оставяйте продукта в продължителен контакт с кожата ви, докато
продуктът е включен или свързан. Неспазването на тази предпазна мярка може
да доведе до нискотемпературни изгаряния.
• Не използвайте този продукт при наличието на възпламеним прах или газ
като пропан, бензин или аерозоли. Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до експлозия или пожар.
• Не насочвайте светкавицата, лъча за подпомагане на АФ, LED светлината
или осветлението при запис на филм към водач на МПС. Неспазването на
тази предпазна мярка може да доведе до злополуки.
vi
Увод
• Дръжте този продукт на място, недостъпно за деца. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до нараняване или повреда на продукта. Освен
това имайте предвид, че малките части представляват опасност от задавяне. Ако
дете погълне някоя част от този продукт, потърсете незабавна медицинска помощ.
• Не впримчвайте, не увивайте и не усуквайте лентите около врата си.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до злополуки.
• Не използвайте батерии, зарядни устройства, захранващи адаптери или
USB кабели, които не са специално предназначени за употреба с този
продукт. Когато използвате батерии, зарядни устройства, захранващи
адаптери и USB кабели, предназначени за употреба с този продукт, не:
- Повреждайте, не променяйте, не дърпайте насилствено и не огъвайте
връзките или кабелите, не ги поставяйте под тежки предмети и не ги
излагайте на топлина или пламък.
- Използвайте туристически конвертори или адаптери, предназначени
да преобразуват от едно напрежение в друго или с преобразуватели от
прав към променлив ток.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до пожар или токов удар.
• Не докосвайте щепсела при зареждане на продукта и не използвайте
захранващия адаптер по време на гръмотевични бури. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до токов удар.
• Не използвайте с голи ръце в места, изложени на много високи или ниски
температури. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до
изгаряния или измръзвания.
ВНИМАНИЕ
• Не оставяйте обектива насочен към слънцето или към други силни
източници на светлина. Светлината, фокусирана от обектива, може да причини
пожар или повреда на вътрешните части на продукта. Когато снимате обекти в
контражур, дръжте слънцето далеч от кадъра.
• Изключете този продукт, когато употребата му е забранена. Деактивирайте
функциите за записване на данни за местоположението. Прекратете
записването на дневниците. Деактивирайте безжичните функции, когато
употребата на безжични устройства е забранена. Радиочестотните емисии,
произвеждани от този продукт, могат да попречат оборудването на борда на самолет
или в болници или други медицински учреждения.
• Извадете батерията и разкачете захранващия адаптер, ако този продукт
няма да се използва дълго време. Неспазването на тази предпазна мярка може
да доведе до пожар или повреда на продукта.
• Не включвайте светкавицата в контакт или непосредствена близост до
кожата или други предмети. Неспазването на тази предпазна мярка може да
доведе до изгаряния или пожар.
• Не гледайте право в лъча за подпомагане на АФ, LED светлината или осветлението
при запис на филм. Това може да повреди очите или да причини увреждане на зрението.
Увод
vii
• Не оставяйте продукта на място, където ще бъде изложен на изключително
високи температури, за продължителен период от време като, например, в
затворен автомобил или на пряка слънчева светлина. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда на продукта.
ОПАСНОСТ за батериите
• Не изпускайте батериите. Неспазването на следните предпазни мерки може да
доведе до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батериите:
- Използвайте само акумулаторни батерии, одобрени за употреба с този продукт.
- Не излагайте батериите на пламък или прекомерна топлина.
- Не разглобявайте.
- Не свързвайте клемите накъсо чрез докосване до колиета, фиби или други
метални предмети.
- Не излагайте батериите или продуктите, в които са поставени, на силни удари.
• Зареждайте батериите чрез подходящия метод. Неспазването на тази предпазна
мярка може да доведе до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на
батериите.
• Ако течност от батерията влезе в контакт с очите, изплакнете с обилно
количество чиста вода и потърсете незабавна медицинска помощ.
Забавените действия могат да доведат до наранявания на очите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за батериите
• Дръжте батериите на място, недостъпно за деца. Ако дете погълне батерия,
потърсете незабавна медицинска помощ.
• Не потапяйте този продукт във вода и не го излагайте на дъжд.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда на
продукта. Ако продуктът се намокри, незабавно го подсушете с кърпа или подобен
предмет.
• Незабавно прекратете употребата, ако забележите каквито и да е промени
в батерията, например обезцветяване или деформация. Прекратете
зареждането им, ако не се заредят в посочения период от време.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до изтичане, прегряване,
спукване или възпламеняване на батерията.
• Преди изхвърляне, изолирайте клемите на батерията с лепенка. При
контакт на метални предмети с клемите може да възникне прегряване, пръсване
или пожар. Рециклирайте или изхвърляйте батериите, съгласно местното
законодателство.
• Ако течност от батерията влезе в контакт с човешка кожа или дрехи,
незабавно измийте засегнатата област с обилно количество чиста вода.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до раздразнение на кожата.
viii
Увод
<Важно> Бележки за удароустойчивостта,
водоустойчивостта, прахоустойчивостта и
конденза
• Удароустойчивостта, водоустойчивостта, прахоустойчивостта, описани тук, не
гарантират, че фотоапаратът ще остане напълно водоустойчив или че няма да има
повреди или неизправности при всякакви условия на работа.
• Не излагайте фотоапарата на прекомерно силни удари, вибрации или на натиск,
като го изпускате, удряте или като поставяте тежки предмети върху него.
Неспазването на тази предпазна мярка би могло да причини деформиране на
фотоапарата, проникване на вода вътре в него или повреждане на
въздухонепропускащите уплътнения, което да доведе до неговата неизправна
работа.
• Възможно е вашата гаранция от Nikon да не покрива повреди, причинени от
проникване на вода вътре във фотоапарата поради неправилно боравене с него.
Бележки за удароустойчивостта
Този фотоапарат е преминал успешно вътрешната проверка на Nikon (изпитване при
падане от височина 240 см върху плоскост от шперплат с дебелина 5 см), което е в
съответствие със стандарта MIL-STD 810F Method 516.5-Shock*.
Промените във външния вид, като например олющване на боята и деформация на
фотоапарата, не са предмет на вътрешната проверка на Nikon.
* Стандартен метод на изпитване на министерството на отбраната на САЩ.
Този тест се състои в подготовка на 5 фотоапарата и гарантиране, че най-малко един от 5-те
фотоапарата е преминал успешно теста с изпускане в 26 посоки (8 ъгъла, 12 ръба и
6 повърхности) от височина 122 см.
Бележки за водоустойчивостта и прахоустойчивостта
Фотоапаратът отговаря на изискванията на JIS/IEC за клас на водоустойчивост 8 (IPX8) и
на изискванията на JIS/IEC за клас на прахоустойчивост 6 (IP6X), като може да прави
снимки под вода на дълбочина 30 м в продължение на до 60 минути.*
* Тази класификация означава, че фотоапаратът е предназначен да издържи указаното водно
налягане за посочения период от време, когато се използва в съответствие с методите,
определени от Nikon.
- Водоустойчивостта на този фотоапарат е изпитана само в сладка вода (плувни басейни,
реки и езера) и солена вода.
- Вътрешната част на този фотоапарат не е водоустойчива. Проникването на вода във
вътрешността на фотоапарата би могло да причини ръждясване на компонентите, което да
доведе до високи разходи за ремонт и до непоправими повреди.
- Аксесоарите не са водоустойчиви.
B
Предпазни мерки при почистване
• Не почиствайте отворите в микрофона или високоговорителите с остър предмет. Ако
вътрешността на фотоапарата е повредена, водоустойчивостта му ще бъде нарушена.
• Не използвайте за почистване сапун, неутрални почистващи препарати или химикали като
бензол.
Увод
ix
Бележки за удароустойчивостта, водоустойчивостта и
прахоустойчивостта
• Не изпускайте фотоапарата, не го удряйте в твърди предмети, като например скала,
и не го хвърляйте върху водна повърхност.
• Не излагайте фотоапарата на удари, когато го използвате под вода.
- Не излагайте фотоапарата на водно налягане, като го поставяте в бързеи или
водопади.
- Не поставяйте фотоапарата под вода на дълбочина по-голяма от 30 м.
- Не допускайте изпускането на фотоапарата под вода. Този фотоапарат не се
държи на повърхността на водата.
• Непрекъснатото използване на фотоапарата под вода не трябва да превишава
60 минути.
• Не поставяйте мокри карта с памет или батерия във фотоапарата.
- Не отваряйте капака на гнездото за батерията/слота за картата с памет, когато
фотоапаратът или ръцете ви са мокри. Това би могло да причини проникване на
вода във вътрешността на фотоапарата или да доведе до неизправното му
функциониране.
• Когато сте под вода, не отваряйте капака на гнездото за батерията/слота за картата с
памет.
• Ако върху външната част на фотоапарата
или под капака на гнездото за батерията/
слота за картата с памет попадне влага,
като например капки вода, веднага я
избършете с мека и суха кърпа.
- Ако върху външната част на
фотоапарата или под капака на
гнездото за батерията/слота за картата
с памет прилепне чуждо вещество,
като например капки вода, незабавно
го отстранете посредством гумена
круша или мека кърпа.
- Ако върху водонепропускливото
Водонепропускливо уплътнение
уплътнение под капака на гнездото за
батерията/слота за картата с памет
прилепне чуждо вещество, отстранете
го с помощта на включената в
комплекта четка. Използвайте
включената в комплекта четка само за
почистване на водонепропускливото
уплътнение.
• Не оставяйте фотоапарата на студено или
при висока температура от 40°C или
повече за дълъг период от време.
- Това би могло да доведе до нарушаване на водоустойчивостта на фотоапарата.
- Когато използвате фотоапарата под вода, уверете се, че температурата й е от 0°C
до 40°C.
• Не използвайте фотоапарата в горещи термални извори.
x
Увод
Преди използване на фотоапарата под вода
Направете проверка по точките по-долу, преди да използвате фотоапарата под вода.
• Свалете лентата за носене на фотоапарата при ползване на суша.
• Уверете се, че под капака на гнездото за батерията/слота за картата с памет няма
чужди вещества.
• Уверете се, че водонепропускливото уплътнение на капака на гнездото за
батерията/слота за картата с памет не е напукано или деформирано.
- Уверете се, че водонепропускливото уплътнение не е отделено от фотоапарата.
• Уверете се, че капакът на гнездото за батерията/слота за картата с памет е плътно
затворен.
- Уверете се, че индикаторът на ключалката показва положение „Затворено“.
Бележки за работната температура, влажност и
конденза
Работата на този фотоапарат е тествана при температури от –10°C до +40°C.
Когато използвате фотоапарата в райони със студен климат или на висока надморска
височина, спазвайте следващите предпазни мерки.
• Когато е студено, зарядът на батерията временно намалява. Дръжте фотоапарата и
батериите на топло под дрехите си преди употреба.
• Работните характеристики на фотоапарата може временно да се влошат, ако той
изложен на изключително ниски температури за продължителен период. Например
веднага след включване на фотоапарата дисплеят може да е по-тъмен от
нормалното или да се появят остатъчни изображения.
● Условия на околната среда, за които има вероятност да предизвикат
образуването на конденз
Замъгляването (образуването на конденз) може да възникне по вътрешните
повърхности на дисплея или обектива, когато има налице резки температурни
промени или висока влажност, например при описаните по-долу условия на околната
среда. Това не означава неизправност или дефект на фотоапарата.
• Фотоапаратът се потапя бързо в студена вода, след като преди това се е намирал на
място с висока температура на сушата.
• Фотоапаратът се внася от студената среда навън на топло място, като например в
помещение.
• Капакът на гнездото за батерията/слотът за картата с памет се отвори или затвори в
среда с висока влажност.
● Намаляване на конденза
• Отворете капака на гнездото за батерията/слота за картата с памет, поставете
фотоапарата и предлаган в търговската мрежа десикант в контейнер, например в
найлонов плик, и затворете плътно контейнера.
Вероятността за възникване на конденз е по-малка, ако влажността във фотоапарата
е намалена.
• Преди да използвате фотоапарата под вода, избягвате да го съхранявате на места,
където той може да се нагорещи (например на директна слънчева светлина).
Ако потопите фотоапарата под вода, докато е горещ, внезапната промяна на
температурата може да предизвика появата на конденз.
Увод
xi
● Отстраняване на замъгляването
• Изключете фотоапарата и отворете капака на гнездото за батерията/слота за картата
с памет, когато сте на място със стабилна окръжаваща температура (избягвайте
места с висока температура, висока влажност, наличие на пясък или прах).
За да отстраните замъгляването, извадете батерията и картата с памет и оставете
отворен капака на гнездото за батерията/слота за картата с памет, за да му дадете
възможност да изравни температурата си с тази на околната среда.
Проверка и ремонт
• Ако фотоапаратът е изложен на удар, тогава се препоръчва да се обърнете към
вашия продавач или към представител на оторизиран сервиз на Nikon за
потвърждаване на водоустойчивостта (платена услуга).
• Ако водоустойчивостта на водонепропускливото уплътнение се наруши,
консултирайте се с вашия продавач или представител на оторизиран сервиз на
Nikon. Възможно е водоустойчивите характеристики на водонепропускливото
уплътнение да започнат да се влошават след една година.
• Ако вътре във фотоапарата проникне вода, незабавно спрете да го използвате и го
занесете в сервиз, упълномощен от Nikon.
xii
Увод
Части на фотоапарата
Тяло на фотоапарата
1 2 3
4
7
8
9 10 11
12
13
14
15
19
18
17
6
5
16
1
Спусък
2
Превключвател на захранването/
индикатор за включено захранване
10
Индикатор на зареждането
Индикатор за светкавицата
3
Светкавица
4
5
Ключалка на капака на гнездото за
батерията/слота за картата с памет
6
Освобождаване на фиксатора на
капака на гнездото за батерията/слота
за картата с памет
11
12
13
14
15
16
17
18
19
b Бутон (e за запис на филм)
LED светлина
Лампа на самоснимачката
Лъч за подпомагане на АФ
Осветление при запис на филм
7
8
Дисплей
9
Контрол на вариото/увеличeнието
c Бутон (възпроизвеждане)
Мултиселектор*
k Бутон (прилагане на избор)
l Бутон (изтриване)
d Бутон (меню)
r Бутон (LED светлина)
V Бутон (действие)
q Бутон (инструмент)
A Бутон (за режим на снимане)
* В това ръководство натискането на мултиселектора нагоре, надолу, наляво или надясно е
посочено като H, I, J или K.
Части на фотоапарата
1
Първи стъпки
Как се поставя лентата за носене на
фотоапарата при ползване на суша
Свалете лентата за носене при ползване на суша, преди да пристъпите към ползване на
фотоапарата под вода.
2
Първи стъпки
Поставяне на батерията и картата с памет
Фиксатор на
батерията
Слот за картата с
памет
4
2
1
3
5
8
6
7
• Натиснете бутона за освобождаване ключалката на капака на гнездото за батерията/
слота за картата с памет (1) и завъртете ключалката на капака на гнездото за
батерията/слота за картата с памет (2), за да отворите капака (3).
• Като съблюдавате правилната ориентация на положителния и отрицателния полюс
на батерията, преместете оранжевия фиксатор на батерията (4) и вкарайте
батерията (5) докрай.
• Плъзнете картата с памет навътре, докато щракне на мястото си (6).
• Внимавайте да не поставите батерията или картата с памет наопаки или в обратна
посока, тъй като това може да доведе до неизправност.
• Затворете капака на гнездото за батерията/слота за картата с памет (7) и като го
натискате плътно към фотоапарата, така че да не се вижда червената част отстрани
на капака, завъртете ключалката на капака на гнездото за батерията/слота за картата
с памет, докато щракне на мястото си (8).
Уверете се, че капакът е надеждно заключен.
• Ако превключвателят за защита срещу запис на картата с памет е заключен, не
можете да снимате, да изтривате изображения или да форматирате картата с памет.
• Данните на фотоапарата, включително изображения и филми, могат да се записват
или на карта с памет, или във вътрешната памет. За да използвате вътрешната памет,
извадете картата с памет.
B
Бележки за водоустойчивостта и прахоустойчивостта
За повече информация вижте „Бележки за удароустойчивостта, водоустойчивостта и
прахоустойчивостта“ (Ax).
B
Бележки за затварянето на капака без захващане на лентата за носене на
фотоапарата
Ако шнурът на лентата за носене на фотоапарата бъде захванат от капака на гнездото за
батерията/слота за картата с памет при неговото затваряне, то капакът може да се повреди.
Преди да затворите капака на гнездото за батерията/слота за картата с памет, се уверете, че
лентата не е захваната от капака.
Първи стъпки
3
B
Форматиране на карта с памет
Когато за първи път поставяте във фотоапарата карта с памет, която е била използвана в друго
устройство, не забравяйте да я форматирате с този фотоапарат.
• Обърнете внимание, че форматирането на карта с памет изтрива окончателно
всички изображения и други данни в картата с памет. Преди форматирането на
картата с памет непременно направете копия на всички изображения, които желаете да
запазите.
• Поставете картата с памет във фотоапарата, натиснете бутона d, след което изберете
Форматир. на картата от менюто за настройки (A19).
Изваждане на батерията или на картата с памет
Изключете фотоапарата и се уверете, че индикаторът за включено захранване и екрана
са изключени, и след това отворете капака на гнездото за батериите/слота за картата с
памет.
• Преместете фиксатора на батерията, за да извадите батерията.
• Натиснете леко картата с памет във фотоапарата, за да извадите картата с памет.
• Бъдете внимателни при работа с фотоапарата, батерията и картата с памет веднага
след употреба на фотоапарата, тъй като може да са нагорещени.
4
Първи стъпки
Зареждане на батерията
Индикатор на зареждането
Захранващ адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата
Електрически контакт
3
1
2
USB кабел (включен в комплекта)
Ако с фотоапарата е предоставен щепсел преходник*, прикрепете го надеждно към
захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата. Щом веднъж двата
елемента са свързани, опитите щепсел преходникът да се извади със сила биха могли
да повредят продукта.
* Формата на щепсел преходника варира в зависимост от държавата или региона, където е
закупен фотоапаратът.
Тази стъпка може да бъде пропусната, ако щепсел преходникът е вграден фабрично в
захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата.
• Зареждането започва след свързване на фотоапарата към електрически контакт при
поставена батерия, както е показано на илюстрацията. Индикаторът на зареждането
мига бавно, докато батерията се зарежда.
• Когато зареждането е завършено, индикаторът на зареждането изгасва. Извадете
захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата от електрическия
контакт, след което разкачете USB кабела.
Времето за зареждане е около 2 часа и 20 минути за напълно изтощена батерия.
• Батерията не може да се зарежда, когато индикаторът на зареждането мига бързо –
вероятно поради една от описаните по-долу причини.
- Температурата на околната среда не е подходяща за зареждане.
- USB кабелът или захранващият адаптер за зареждане на батерията във
фотоапарата не е свързан правилно.
- Батерията е повредена.
Първи стъпки
5
B
Бележки за USB кабела
• Не използвайте USB кабел, различен от UC-E21. Използването на USB кабел, различен от
UC-E21, може да причини прегряване, пожар или електрически удар.
• Проверете формата и посоката на щепселите; не ги поставяйте и не ги изваждайте под ъгъл.
B
Бележки за зареждането на батерията
• С фотоапарата може да се работи, докато се зарежда батерията, но се удължава времето за
зареждане.
• Ако нивото на заряд на батерията е изключително ниско, няма да можете да работите с
фотоапарата, докато батерията се зарежда.
• При никакви обстоятелства не използвайте друга марка или модел захранващ адаптер,
различен от захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата EH-73P, и не
използвайте предлаган в търговската мрежа захранващ адаптер или зарядно устройство за
батерии за мобилен телефон USB. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до
прегряване или повреда на фотоапарата.
6
Първи стъпки
Настройване на фотоапарата
1
Натиснете превключвателя на захранването, за да включите
фотоапарата.
• Използвайте мултиселектора, за да изберете и регулирате настройките.
Превключвател на
захранването
Мултиселектор
Нагоре
Надясно
Наляво
Бутон k (изпълнява
избраното)
Бутон d
• Ще се покаже екран за избор на език. Използвайте
HI на мултиселектора, за да маркирате език, след
което натиснете бутона k, за да го изберете.
• Езикът може да бъде променен по всяко време в
менюто за настройки (A19) M Език/Language.
Надолу
Език/Language
Отказ
2
Когато се покаже диалоговият
прозорец вдясно, следвайте
инструкциите по-долу и натиснете
бутона d или k.
Използв. SnapBridge за изпр. на сним.
към смарт устр. и споделяне онлайн.
За пропуск. на този екран и настр.
• Ако няма да установявате безжична връзка със
на SnapBridge от меню за мрежа,
натиснете „МЕНЮ С НАС ТРОЙКИ“.
смарт устройство:
По-късно
Задав.
Натиснете бутона d и преминете към стъпка 3.
• Ако ще установявате безжична връзка със смарт
устройство:
Натиснете бутона k. Прегледайте включеното в комплекта „SnapBridge Ръководство
за свързване“ за процедурата за настройка.
Когато установите безжична връзка посредством приложението SnapBridge, можете
да качвате изображения, заснети с фотоапарата, на смарт устройство или да
използвате дистанционно снимане.
3
Използвайте HI, за да изберете Да, когато бъдете помолени да
настроите часовника на фотоапарата, след което натиснете
бутона k.
Първи стъпки
7
4
Маркирайте вашата локална часова
зона и натиснете бутона k.
London, Casablanca
• Можете да настроите лятното часово време чрез
натискане на H. Когато то е включено, часовникът
се настройва на един час напред и над картата се
показва W. Натиснете I, за да го изключите.
Назад
5
Използвайте HI, за да изберете формата на датата, и
натиснете бутона k.
6
Въведете текущата дата и час и
натиснете бутона k.
• Използвайте JK, за да маркирате елементи, и
натиснете HI, за да промените.
• Изберете полето за минути и натиснете бутона k,
за да потвърдите настройката.
Дата и час
Д
М
Г
01 01 2017
ч
м
00 00
Редакт.
7
Когато се покаже диалогът за потвърждаване, изберете Да и
натиснете бутона k.
• Можете да промените часовата зона, датата и часа в менюто за настройки (A19) M
Часова зона и дата.
8
Прочетете съобщението за функцията за водоустойчивост, след
което натиснете K.
• Потвърдете последното съобщение и натиснете бутона k. Фотоапаратът се
превключва към дисплея за снимане след приключване на настройките.
• Съобщенията, свързани с водоустойчивостта, се показват в следните ситуации.
- При включване и настройване на фотоапарата за първи път след покупката
- При настройване на фотоапарата в режим на сцена Под вода
- При включване на фотоапарата след зареждане
8
Първи стъпки
Основни операции за снимане и
възпроизвеждане
Снимане на изображения
Тук като пример е използван режимът o (Авт. селектор сцена). В режим o (Авт.
селектор сцена) фотоапаратът разпознава условията на снимане при композиране на
снимка и можете да правите снимки съгласно условията.
1
Хванете стабилно фотоапарата с двете
ръце.
• Дръжте пръстите си и други предмети далеч от
обектива, светкавицата, лъча за подпомагане на АФ,
микрофона и високоговорителя.
• Когато правите снимки в портретна („вертикална“)
ориентация, завъртете фотоапарата така, че
светкавицата да се намира над обектива.
2
Композирайте снимката.
• Преместете контрола на вариото/увеличението, за да
промените позицията на увеличението на обектива.
Увеличаване
Намаляване
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
9
• Когато фотоапаратът разпознава условията на
снимане, иконата за режима на снимане се
променя по съответния начин.
• Индикатор за заряда на батерията
b: Зарядът на батерията е висок.
B: Зарядът на батерията е нисък.
• Брой на оставащите експозиции за запис
Когато във фотоапарата не е поставена карта с
памет, на дисплея се показва C и изображенията
се запазват във вътрешната памет.
Икона за режима на снимане
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
500
Индикатор за заряда на
батерията
Брой на оставащите
експозиции за запис
3
Натиснете спусъка наполовина.
• Натискане на спусъка наполовина означава да
натиснете и задържите бутона в точката, в която
чувствате леко съпротивление.
• Когато обектът е на фокус, зоната за фокусиране
или индикаторът за фокусиране се показва в
зелено.
• Когато използвате цифрово увеличение,
фотоапаратът фокусира в центъра на кадъра и
зоната за фокусиране не се показва.
• Ако зоната за фокусиране или индикаторът за
фокусиране мига, фотоапаратът не е в състояние
да фокусира. Променете композицията и опитайте
отново да натиснете спусъка наполовина.
1/250
F 2.8
Зона за фокусиране
4
B
Без да повдигате пръста си, натиснете
спусъка надолу докрай.
Бележки относно запаметяване на снимки или филми
Индикаторът, показващ броя на оставащите експозиции за запис, или индикаторът, показващ
оставащото време за запис, мига, докато снимките или филмите се запаметяват. Не
отваряйте капака на гнездото за батерията/слота за картата с памет и не
изваждайте батерията или картата с памет, докато има мигащ индикатор. Ако го
направите, това може да доведе до загуба на данни или до повреда на фотоапарата или на
картата с памет.
10
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
C
Функцията Автоматично изключв.
• Когато не се извършват никакви операции в продължение на около една минута, екранът се
изключва, фотоапаратът преминава в режим на готовност и индикаторът за включено
захранване започва да мига. Фотоапаратът се изключва, след като остане в режим на
готовност в продължение на около три минути.
• За включване на екрана отново, докато фотоапаратът е в режим на готовност, извършете
произволна операция, като например натиснете превключвателя на захранването или
спусъка.
C
Когато се използва статив
• Препоръчваме използването на статив за стабилизиране на фотоапарата в следните
ситуации:
- Когато се снима при слаба светлина с режим на светкавицата (A16), зададен на W (изкл.)
- Когато увеличаването/намаляването е в позиция телефото
• Когато се използва статив за стабилизиране на фотоапарата по време на снимане, задайте
Намал. на вибр. за снимки на Изкл. в менюто за настройки (A19), за да не се допуснат
евентуални грешки, причинени от тази функция.
Запис на филми
Покажете екрана за снимане и натиснете бутона
b (e запис на филм), за да започне записването на филм.
Натиснете отново бутона b (e) за спиране на записа.
• Ако температурата на батерията спадне, размерът на
изображението/кадровата честота може да бъдат
ограничени. Преди употреба затоплете батерията в
дланите си или по подобен начин.
Използване на LED светлина
Използвайте LED светлината в тъмни места и при
подобни ситуации.
Натиснете и задръжте бутона r (LED светлина), за да
включите LED светлината. За да го изключите, натиснете
бутона r.
Можете също така да използвате LED светлината и
когато фотоапаратът е изключен.
• Използвайте Таймер за LED светлина в менюто за
настройка (A19), за да зададете интервала от време,
който изтича, преди LED светлината да угасне.
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
11
Възпроизвеждане на изображения
1
Натиснете бутона
c (възпроизвеждане), за да
влезете в режим възпроизвеждане.
• Ако натиснете и задържите бутона c, докато
фотоапаратът е изключен, фотоапаратът се
включва в режим възпроизвеждане.
2
Използвайте мултиселектора за избор
на изображение за показване.
• Натиснете и задръжте HIJK за бързо
превъртане на изображенията.
• За да възпроизведете записани филми, натиснете бутона k.
• За да се върнете към режим на снимане, натиснете
бутона A или спусъка.
Показване на предишното
изображение
Показване на следващото
изображение
• Когато в режим на възпроизвеждане на снимки на
цял екран се показва e, можете да натиснете
бутона k за прилагане на ефект към изображението.
4/4
15m
1010hPa
0004. JPG
15/11/2017 15:30
• Когато сте в режим на
възпроизвеждане на снимки на цял
екран, преместете контрола на
вариото/увеличаването към g (i), за
да увеличите дадено изображение.
3.0
• Когато сте в режим на възпроизвеждане на
снимки на цял екран, преместете контрола
на вариото/увеличаването към f (h), за
да преминете в режим на възпроизвеждане
в миниатюри и за показване на няколко
изображения на екрана.
12
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
1/20
Изтриване на изображения
1
Натиснете бутона l (изтриване),
за да изтриете изображението,
показвано в момента на екрана.
2
Използвайте HI на мултиселектора,
за да изберете желания метод за
изтриване, след което натиснете бутона
k.
• За да излезете, без да изтривате, натиснете бутона
d.
3
Изтриване
Текущото изображение
Изтрив. избрани изобр.
Всички изображения
Изберете Да и натиснете бутон k.
• Изтритите изображения не могат да бъдат
възстановени.
Изтриване на 1 изображение?
Да
Не
B
Изтриване на последователно заснети изображения (поредица)
• Изображения, заснети непрекъснато или с Мнкр. експоз.
Св., творчески режим или функцията за автопортретен
колаж, се записват като последователност и само едно
изображение в последователността (основна снимка) се
показва в режим на възпроизвеждане (по подразбиране).
• Ако натиснете бутона l, докато се показва ключова
снимка за поредица изображения, всички изображения в
0004.JPG
15/11/2017 15:30
тази поредица се изтриват.
• За да изтриете отделни изображения в дадена поредица,
натиснете бутона k, за да ги покажете едно по едно, и натиснете бутона l.
C
1/5
Изтриване на изображението, заснето по време на режим на снимане
Когато използвате режим на снимане, натиснете бутона l, за да изтриете последното
изображение, което е запазено.
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
13
Контрол на действието
Описаните по-долу операции могат да се извършват чрез разклащане на фотоапарата.
Показване на предходното или на следващото
изображение в режим на възпроизвеждане на снимки
на цял екран
В режим на възпроизвеждане на снимки на
цял екран разклатете фотоапарата нагоре/
надолу за показване на следващото
изображение или напред/назад за показване
на предходното изображение (когато Контр.
действ. възпр. в менюто за настройки
(A19) опцията е зададена на Вкл.).
• Уверете се, че държите фотоапарата
здраво, като лентата за носене на
фотоапарата е увита около ръката ви, и
използвайте китката си за разклащане на
фотоапарата, както е показано на
илюстрацията.
Използване на менюто за действие
Натиснете бутона V (действие) за
показване на менюто за действие.
• Разклатете фотоапарата, за да
изберете една от изброените
по-долу опции, след което
натиснете бутона V за
извършване на операцията.
Авт. селектор сцена
Потвър.
Меню за действие
Опции
Описание
Избор на режима на
снимане
Изберете режим на снимане (изборът е ограничен само до
някои режими на снимане).
q Старт. запис на филм
Натиснете бутона V за запис/край на филм.
Бутонът b (e за запис на филм) не може да се използва за
край на записа.
K Бързо възпроизвежд.
Показване на изображение в режим на възпроизвеждане на
снимки на цял екран. Можете да използвате контрол на
действието, за да възпроизвеждате изображения.
f Изход
Изход от менюто за действие.
Докато се показва менюто за действие, могат да се използват само бутонът V,
спусъкът, превключвателят на захранването или бутонът r (LED светлина).
14
Основни операции за снимане и възпроизвеждане
Други функции
Избиране на режим на снимане
Налични са описаните по-долу режими на снимане.
• o Авт. селектор сцена
Фотоапаратът разпознава условията на снимане при композиране на снимка и
можете да правите снимки съгласно тези условия.
• b Режим за сцена
Изберете някой от режимите за сцена в зависимост от условията на снимане и
можете да правите снимки с подходящи настройки за тези условия.
• s Творчески режим
При едно снимане фотоапаратът едновременно записва четири изображения с
ефекти и едно изображение без ефекти.
• F Интелиг. портрет
Използвайте ретуш за чаровен ефект за подобряване на човешките лица по време
на снимане и функцията таймер за усмивка или автопортретен колаж за правене на
снимки.
• M Кратък филм
Фотоапаратът създава кратък филм, който е с продължителност до 30 секунди
(e 1080/30p или S 1080/25p), като записва и автоматично комбинира
няколко филмови клипа, които са с продължителност от няколко секунди.
• A Автоматичен режим
Изберете този режим за общо снимане в различни условия на снимане.
1
Когато се показва екранът за
снимане, натиснете бутона
A (режим на снимане).
2
Използвайте HI на
мултиселектора, за да
изберете режим на
снимане, след което
натиснете бутона k.
Авт. селектор сцена
• Когато е избран режим за сцена,
натиснете K, за да изберете режим
за сцена или ефект, преди да
натиснете бутона k.
Други функции
15
C
Екран „Помощ“
Описанията на функциите се показват при смяна на режима на снимане или докато е показан
екранът за настройка.
Можете да показвате и скривате описанията чрез Екран „Помощ“ в Настройки на дисплея
в менюто за настройка.
Настройка на функциите за снимане с
мултиселектора
Когато се показва екранът за снимане, можете да натиснете H (m) J (n) I (p) K (o)
на мултиселектора, за да зададете описаните по-долу функции.
• m Режим на светкавицата
Режимът на светкавицата може да се зададе в зависимост от условията на снимане.
• n Самоснимачка, Самосн. за автопорт.
Фотоапаратът освобождава затвора, когато изтече зададеният брой секунди след
натискане на спусъка.
• p Режим макро
Използвайте режим макро, когато правите снимки в близък план.
• o Компенсац. на експозицията
Можете да регулирате общата яркост на изображението.
Функциите, които могат да бъдат зададени, се различават в зависимост от режима на
снимане.
16
Други функции
Операции, предлагани заедно с функциите,
свързани с данните за местоположението
Когато за Изп. вгр. данни местоп. в Опции данни местопол. менюто (с опции за
данните за местоположението) z (A19) е зададена настройка Вкл., фотоапаратът
започва да приема сигнали от позициониращи сателити.
Приемането на данните за местоположението може да се
0
15m
провери на екрана за снимане.
-10 1 0 1 0 h P a
• n или o: Приемат се сигнали от четири или повече
сателита, или от три сателита и се получават данните за
местоположението.
• z: Приемат се сигнали, но данните за местоположението не
могат да бъдат получени.
• y: Не се приемат сигнали.
Записване върху изображението на данните за
местоположението при снимане
• При снимане, докато се извършва позициониране, получените данни за
местоположението (географска ширина и дължина) се записват върху заснетите
изображения.
• Записаните данни за местоположението могат да се проверят върху карта, като се
използва ViewNX-i след прехвърляне на изображенията към компютър.
• Когато опцията Показване на компаса в Електронен компас от менюто с опции
за данните за местоположението е зададена на Вкл., се записва също и
приблизителната посока на снимане.
Запис в дневника
• Когато се избере Начало всички дневн. в Създаване на дневник в менюто с
опции за данните за местоположението, докато се извършва позициониране,
данните за местоположението, за надморската височина и за дълбочината под вода
на местата, които посещавате с фотоапарата, се записват през определен интервал
от време.
• Записаните дневници (информация за движението, като например данни за
местоположението, надморската височина или дълбочината под вода) могат да се
запазят в карта с памет, като се избере Създаване на дневник, за да се спре
записването, и след това се избере Запазв. на дневниците.
• Можете да видите дневниците за местоположението, запазени в картата с памет,
посредством софтуер, който може да показва данни от дневник, например ViewNX-i.
• Дневниците за надморската височина или дълбочината под вода, запазени в карта с
памет, могат да се покажат като графика, като се избере Дневн. надм. вис./дълб. в
Показване на дневник в менюто с опции за данните за местоположението.
• Можете да прегледате графиките от текущо записваните дневници за надморска
височина и за дълбочина под вода в активния водач (A18).
Други функции
17
Показване на информация за POI
• Когато Вградени POI в Интересни обекти (POI) в менюто с опции за данни за
местоположението е с настройка Вкл., докато фотоапаратът позиционира, в
заснетите изображения се записва и информация за името на най-близкото
местоположение за текущата позиция.
• Когато Показване на POI в менюто с опции за
данните за местоположението е с настройка Вкл.,
докато фотоапаратът позиционира, информацията за
името на най-близкото местоположение за текущата
позиция се извежда на екрана за снимане и екрана
15m
на активния водач, и записаната в изображението
1010hPa
информация за името на местоположението се
25m 0s
извежда в екрана за възпроизвеждане.
500
40
30
20
10
0
-10
Извеждане на активния водач
Натиснете бутона q (инструмент), за да изведете активния
водач, който ви позволява да преглеждате текущо
получаваните данни за местоположението.
Можете да превключвате извежданата информация, като
натискате бутона k, докато е изведен активният водач.
15/11/2017 15:30
15/11/2017 15:30
15
1010
3500
0
4000
hPa
Показване на данните за
местоположението
2
m/m
0
10
20
30
40
60
50
50
40
1010
hPa
30
20
10
1500
2500
N
E
Напред
1
500
4500
m
1000
3000
NNE
31º 23’ 15”
136º 15’ 32”
15/11/2017 15:30
15
m
2000
0 0
NNE
Напред
Показване на надморската
височина или дълбочината
под вода1
15
m
1010
hPa
Напред
Показване на дневника за
надморската височина или
за дълбочината под вода2
Дълбочината под вода се показва, когато се използва режимът за сцена Под вода или
когато фотоапаратът разпознае, че се намира под вода.
Показва се графика на дневника за надморската височина или за дълбочината под вода,
които се записват понастоящем. Когато фотоапаратът разпознае, че се намира под вода, се
показва графика на дневника за дълбочината под вода. Когато не се правят записи в
дневника за надморската височина или дълбочината под вода, не се показва графика.
• За да излезете от активния водач, натиснете бутона q.
• За да превключите към режим на снимане от екрана на активния водач, натиснете
спусъка, бутона A или бутона b (e).
18
Други функции
Операции на менюто
Можете да зададете посочените по-долу менюта чрез натискане на бутона d (меню).
•
•
•
•
•
•
A Меню за снимане1, 2
D Меню за филм1
G Меню възпроизв.3, 4
J Меню за мрежа
z Меню с Опции данни местопол.
z Меню за настройки
1
2
Натиснете бутона d, когато е изведен екранът за снимане.
Иконите за менюта и достъпните опции за настройка се различават в зависимост от режима
на снимане.
Натиснете бутона d, когато е изведен екранът за възпроизвеждане.
Иконите за менюта и достъпните опции за настройка се различават в зависимост от режима
на възпроизвеждане.
3
4
1
Натиснете бутона d (меню).
• Показва се менюто.
2
Натиснете J на
мултиселектора.
• Текущата икона за меню се
показва в жълто.
Меню за снимане
Режим на изображен.
Баланс на бялото
Непрекъснато
ISO чувствителност
Реж. избор на АФ зона
Режим автомат. фокус.
Икони за менюта
3
Изберете икона за меню и
натиснете бутона k.
• Опциите за менюто могат да се
изберат.
Настройка
Часова зона и дата
Настройки на дисплея
Печат на датата
Намал. вибр. за снимки
Подпомагане на АФ
Цифрово увеличение
Други функции
19
4
Изберете опция за меню и
натиснете бутона k.
• В зависимост от текущия режим на
снимане или от състоянието на
фотоапарата някои от опциите за
меню не могат да бъдат зададени.
Часова зона и дата
Настройки на дисплея
Печат на датата
Намал. вибр. за снимки
Подпомагане на АФ
Цифрово увеличение
5
Изберете настройка и
натиснете бутона k.
Печат на датата
• Избраната от вас настройка се
Дата
прилага.
Дата и час
• Когато приключите с използването
Изкл.
на менюто, натиснете бутона d.
• Когато се показва дадено меню,
можете да превключите на режим
на снимане, като натиснете спусъка, бутона A или бутона b (e).
20
Други функции
Технически бележки
Бележки
Бележки за потребителите в Европа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С ДРУГА ОТ
НЕПРАВИЛЕН ВИД.
ИЗХВЪРЛЯЙТЕ УПОТРЕБЕНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
Този символ означава, че електрическото и електронното оборудване
трябва да се събира разделно.
Следното се прилага само за потребители в европейските държави:
• Този продукт е предназначен за разделно събиране в подходящи
пунктове за събиране на отпадъци. Не изхвърляйте като битов отпадък.
• Разделното събиране и рециклиране помага за опазване на природните
ресурси и предотвратяване на отрицателните последици за човешкото здраве и
околната среда, които могат да възникнат в резултат от неправилно изхвърляне.
• За повече информация се свържете с търговеца на дребно или с местните власти,
отговорни за управлението на отпадъците.
Този символ върху батерията показва, че батерията се събира разделно.
Следното се прилага само за потребители в европейските държави:
• Всички батерии, независимо дали са обозначени с този символ или не, са
предназначени за разделно събиране в подходящ пункт за събиране на
отпадъци. Не изхвърляйте като битов отпадък.
• За повече информация се свържете с търговеца на дребно или с местните власти,
отговорни за управлението на отпадъците.
Технически бележки
21
Бележки за функциите за безжична
комуникация
Ограничения за безжичните устройства
Безжичният приемопредавател, вграден в този продукт, отговаря на разпоредбите за
безжична комуникация в страната на закупуване и не може да се използва в други
страни (продукти, закупени в ЕС или ЕАСТ, могат да се използват навсякъде в ЕС или
ЕАСТ). Nikon не поема отговорност за употреба в други страни. Потребителите, които
не са сигурни за първоначалната страна на продажба, трябва да се обърнат към техния
местен сервизен център на Nikon или към оторизиран сервиз на Nikon. Това
ограничение се отнася само за безжичната комуникация, а не за която и да е друга
употреба на продукта.
Сигурност
Въпреки че една от ползите от този продукт е, че той позволява на други свободно да
се свързват за безжичен обмен на данни навсякъде в неговия диапазон, ако не е
включена защитата може да възникне следното:
• Кражба на данни: Злонамерени трети страни може да прихванат безжичното
прехвърляне, за да откраднат потребителски имена, пароли и други лични данни.
• Неупълномощен достъп: Неупълномощени потребители могат да получат достъп до
мрежата и да променят данни или да извършат други злонамерени действия. Имайте
предвид, че поради дизайна на безжичните мрежи, специализирани атаки могат да
позволят неупълномощен достъп дори когато защитата е активирана. Nikon не носи
отговорност за изтичания на данни или информация, които могат да възникнат по
време на трансфер на данни.
• Не осъществявайте достъп до мрежи, които не е разрешено да се използват, дори
ако се показват на вашия смартфон или таблет. Това може да се разглежда като
неупълномощен достъп. Осъществявайте достъп само до мрежи, които е разрешено
да използвате.
Управление на личната информация и отказ от отговорност
• Информацията за потребителя, която е регистрирана и конфигурирана на този
продукт, включително настройките за връзка с безжична локална мрежа и друга
лична информация, е чувствителна към промяна и загуба, произтичаща от
оперативна грешка, статично електричество, злополука, неизправност, ремонт или
друга подобна дейност. Винаги съхранявайте отделни копия на важната
информация. Nikon не носи отговорност за никакви косвени вреди или пропуснати
ползи, произтичащи от промяна или загуба на съдържание, която не е по вина на
Nikon.
• Преди да изхвърлите този продукт или да го прехвърлите на друг собственик,
извършете Нулиране на всички от менюто за настройки (A19), за да изтриете
цялата потребителска информация, регистрирана и конфигурирана с този продукт,
включително настройките за връзка с безжична локална мрежа и друга лична
информация.
• Nikon не носи отговорност за щети, произтичащи от неупълномощено използване
на този продукт от трети лица, в случай че продуктът е откраднат или изгубен.
22
Технически бележки
Предпазни мерки при износ или пренасяне на този продукт в чужбина
Този продукт се контролира от американските Регламенти за административно
регулиране на транспорта (EAR). Не се изисква разрешение на правителството на
Съединените щати за износ към страни, с изключение на долупосочените, които в този
документ са обект на ембарго или специален контрол: Куба, Иран, Северна Корея,
Судан и Сирия (списъкът подлежи на промяна).
Бележки за потребителите в Европа
Декларация за съответствие (Европа)
С настоящото Nikon Corporation декларира, че видът радио оборудване COOLPIX W300
е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет
адрес: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_W300.pdf.
• Максимална изходна мощност:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Нискоенергийна Bluetooth технология: 9,3 dBm (EIRP)
• Работна честота:
- Wi-Fi: 2412–2462 МХц (1–11 канала)
- Bluetooth: 2402–2480 МХц
- Нискоенергийна Bluetooth технология: 2402–2480 МХц
Технически бележки
23
Бележки за функциите, свързани с данните за
местоположението (GPS/GLONASS,
Електронен компас)
Данни на този фотоапарат за названията на географските обекти
Преди да използвате функциите, свързани с данните за местоположението, непременно
прочетете „ПОТРЕБИТЕЛСКО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДАННИ ЗА ИМЕ НА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ“ (A33) и потвърдете съгласието си с неговите условия.
• Информацията за названията на географските обекти (интересни обекти: POI) няма
да бъде актуализирана.
Информацията за названията на географските обекти няма да бъде актуализирана.
• Използвайте информацията за названията на географските обекти само като ориентир.
• Информацията за названията на географските обекти (интересни обекти: POI) в Китайската
народна република („Китай“) и Република Корея не са предоставени за COOLPIX W300.
Бележки за функциите за записване на данните за местоположението и за
записите в дневниците
• Ако Изп. вгр. данни местоп. в Опции данни местопол. от менюто с опции за
данните за местоположението е зададено на Вкл. или докато се записват
дневниците, записването на данните за местоположението и записите в дневниците
ще продължат дори след изключването на фотоапарата (A17).
• Неподвижните изображения или филмите със записани данни за местоположението могат да се
използват за идентифициране на хора. Бъдете внимателни, когато прехвърляте неподвижни
изображения или филми със записани данни за местоположението или файлове на дневници на трети
лица, или когато ги качване в мрежа, като например в интернет, където те стават публично достъпни.
Не пропускайте да прочетете „Унищожаване на устройствата за съхранение на данни“ (Av).
Бележки за функциите за измерване
COOLPIX W300 е фотоапарат. Не използвайте този фотоапарат като навигационно
устройство или като средство за измерване.
• Използвайте информацията (като например посока, надморска височина и дълбочина под
вода), измерена и предоставена от фотоапарата, само като ориентир. Не използвайте тази
информация за управление на въздухоплавателно средство, за пътуване с автомобил или за
насочване на хора, или за приложения, свързани със землемерски измервания.
• Когато използвате фотоапарата за планински изкачвания, пешеходни преходи или
под вода, непременно носете с вас отделна карта, навигационно устройство или
средство за измерване.
Използване на фотоапарата в чужбина
• Преди да вземете с вас фотоапарата с функции за използване на данните за
местоположението при пътуване в чужбина, се обърнете към вашата туристическа
агенция или към посолството на страната, която възнамерявате да посетите, за
информация относно възможните ограничения при използването на тези функции.
Например в Китай не можете да записвате дневници с данни за местоположението,
без да сте получили официално разрешение от държавните власти.
Задайте Изп. вгр. данни местоп. на Изкл..
• Възможно е данните за местоположението да не функционират правилно на
територията на Китай и в пограничните райони между Китай и съседните държави
(към месец декември 2014).
24
Технически бележки
Грижи за продукта
Спазвайте описаните по-долу предпазни мерки, както и предупрежденията в „За
вашата безопасност“ (Avi–viii) и „<Важно> Бележки за удароустойчивостта,
водоустойчивостта, прахоустойчивостта и конденза“ (Aix), при използване или
съхраняване на устройството.
Фотоапаратът
Не подлагайте фотоапарата на силни външни въздействия
Подлагането на продукта на силни удари или вибрации може да доведе до неговата
неизправност. Освен това не пипайте обектива и не прилагайте сила върху него.
Избягвайте внезапни промени в температурата
Внезапните промени в температурата, които могат да се получат при влизане в или излизане
от отоплена сграда през студен ден, могат да предизвикат появата на конденз вътре в
устройството. За да предотвратите образуването на конденз, поставете устройството в калъф
за носене или найлонов плик, преди да го изложите на резки температурни промени.
Пазете далече от силни магнитни полета
Не използвайте и не съхранявайте устройството в близост до оборудване, което генерира
силно електромагнитно излъчване или магнитни полета. Неспазването горното изискване
може да доведе до загуба на данни или до неизправност на фотоапарата.
Не насочвайте обектива към силни светлинни източници за продължителни
периоди от време
Избягвайте насочването на обектива към слънцето или към други силни светлинни източници
за продължителни периоди от време при използване или съхранение на фотоапарата.
Интензивната светлина може да влоши характеристиките на сензора за изображения или да
предизвика появата на бели петна върху снимките.
Изключвайте продукта, преди да извадите или да изключите захранващия
източник или картата с памет
Не изваждайте батерията, докато продуктът е включен или докато се запазват или изтриват
изображения. Принудителното изключване на захранването в тези ситуации може да причини
загуба на данни или повреда на картата с памет или вътрешната електронна схема на
продукта.
Бележки за дисплея
• Дисплеите (вкл. електронните визьори) са изработени с изключително висока прецизност;
поне 99,99% от пикселите са ефективни, като не повече от 0,01% липсват или са дефектни.
Затова дори и тези екрани да съдържат пиксели, които са винаги осветени (в бяло, червено,
синьо или зелено) или винаги изключени (в черно), това не означава, че съществува
неизправност и не оказва влияние върху изображенията, които са заснети с устройството.
• Ярката светлина може да затрудни разглеждането на изображенията на дисплея.
• Не оказвайте силен натиск върху дисплея, тъй като това може да причини повреда или
неизправност. Ако дисплеят се счупи, бъдете внимателни, за да избегнете нараняване,
причинено от счупено стъкло, и да предотвратите контакт на кожата с течния кристал от
дисплея или проникването му в очите или устата.
Технически бележки
25
Батерията
Предпазни мерки за употреба
• Имайте предвид, че след употреба батерията може да се нагорещи.
• Не използвайте батерията при температури на околната среда под –10°C или над 40°C, тъй
като това може да причини повреда или неизправност.
• Ако забележите нещо необичайно, като например прекомерна топлина, дим или миризма,
излизащи от батерията, незабавно изключете фотоапарата и се консултирайте с вашия
продавач или с представител на оторизиран сервиз на Nikon.
• След като извадите батерията от фотоапарата или от предлаганото като опция зарядно
устройство за батерии, поставете батерията в найлонов плик или др., за да я изолирате.
Зареждане на батерията
Проверете нивото на заряд на батерията, преди да използвате фотоапарата, и ако е
необходимо – сменете или заредете батерията.
• Преди употреба заредете батерията в помещение с околна температура от 5°C до 35°C.
• Високата температура на батерията е възможно да попречи на нейното правилно или
пълно зареждане и да намали нейната производителност. Имайте предвид, че след
употреба батерията може да се нагорещи. Ето защо изчакайте батерията да се охлади, преди
да пристъпите към зареждането й.
Когато зареждате поставената в този фотоапарат батерия с помощта на захранващия
адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата или на компютър, батерията не се
зарежда при температури на батерията под 0°C или над 45°C.
• Не продължавайте зареждането, щом веднъж батерията е напълно заредена, тъй като това
ще намали производителността на батерията.
• Температурата на батерията може да се повиши по време на зареждане. Това обаче не
означава неизправност.
Грижи за резервните батерии
Винаги, когато това е възможно, носете с вас напълно заредени резервни батерии за
заснемане на важни събития.
Използване на батерията в студено време
В студени дни капацитетът на батерията намалява. Ако една изтощена батерия се използва
при ниска температура, фотоапаратът може да не се включи. Дръжте резервните батерии на
топло място и подменете изтощената, ако е необходимо. Когато околната температура се
затопли, студената батерия може да възстанови част от заряда си.
Изводи на батерията
Натрупаните върху изводите (клемите) на батерията нечистотии могат да попречат на
нейното функциониране. Ако изводите на батерията се замърсят, избършете ги с чиста суха
кърпа преди употреба.
26
Технически бележки
Зареждане на изтощена батерия
Включването и изключването на фотоапарата, когато в него е поставена изтощена батерия,
може да намали живота на батерията. Заредете изтощената батерия преди употреба.
Съхранение на батерията
• Винаги изваждайте батерията от фотоапарата или от предлаганото като опция зарядно
устройство за батерии, когато фотоапаратът не се използва. Незначително количество ток
се тегли от батерията, докато тя е във фотоапарата, дори когато не се работи с него. Това
може да доведе до прекомерна консумация на ток и до пълна загуба на функционалност на
батерията.
• Презареждайте батерията поне веднъж на всеки шест месеца и напълно я изтощавайте,
преди да я върнете за съхранение.
• Сложете батерията в найлонов плик или др., за да я изолирате, и я съхранявайте на
прохладно място. Батерията трябва да се съхранява на сухо място с околна температура от
15°C до 25°C. Не съхранявайте батерията на горещи или изключително студени места.
Живот на батерията
Нужно е батерията да бъде заменена, когато времето, за което една напълно заредена
батерия, използвана при стайна температура, значително намалее. Закупете нова батерия.
Рециклиране на използваните батерии
Сменете батерията, когато тя вече не държи заряд. Използваните батерии са ценен ресурс.
Рециклирайте използваните батерии в съответствие с местните законови разпоредби.
Захранващият адаптер за зареждане на батерията във
фотоапарата
• Захранващият адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата EH-73P се използва само
със съвместими устройства. Не го използвайте с друга марка или модел устройство.
• Не използвайте USB кабел, различен от UC-E21. Използването на USB кабел, различен от
UC-E21, може да причини прегряване, пожар или електрически удар.
• При никакви обстоятелства не използвайте друга марка или модел захранващ адаптер,
различен от захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата EH-73P, и не
използвайте предлаган в търговската мрежа захранващ адаптер или зарядно устройство за
батерии за мобилен телефон USB. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до
прегряване или повреда на фотоапарата.
• EH-73P е съвместим с електрически контакти с AC 100–240 V, 50/60 Hz. Когато се използва в
други страни, използвайте щепсел преходник (предлага се в търговската мрежа), ако е
необходимо. За повече информация относно преходниците се консултирайте с вашата
туристическа агенция.
Технически бележки
27
Почистване и съхранение
Почистване след използването на фотоапарата под
вода
Изпълнете процедурата по-долу, за да изплакнете фотоапарата със сладка вода в рамките на
60 минути след използването му под вода или на плажа.
1. Дръжте затворен капака на гнездото
за батерията/слота за картата с памет
и измийте фотоапарата с прясна
вода.
Потопете фотоапарата за 10 минути в плитък
съд, напълнен със сладка вода.
• Потопете фотоапарата в сладка вода и
го разклатете добре във водата, за да се
отстранят от него всякакви чужди
вещества.
• Когато фотоапаратът се потопи във водата, е възможно от неговите отвори за
изпускане на вода, като например отвори в микрофона или високоговорителите,
да се отделят няколко въздушни мехурчета. Това не е неизправност.
2. Избършете капките вода с мека кърпа и подсушете фотоапарата на
проветриво и сенчесто място.
• Поставете фотоапарата върху суха кърпа, за да го подсушите.
• Не подсушавайте фотоапарата с горещ въздух от сешоар за коса или сушилна
машина.
3. След като се уверите, че върху фотоапарата няма капки вода, отворете
капака на гнездото за батерията/слота за картата с памет и използвайте
суха мека кърпа, за да го избършете внимателно от всякаква вода или
пясък, останали върху водонепропускливото уплътнение или във
вътрешността на фотоапарата.
• Ако капакът се затвори, без да се отстрани влагата от вътрешността, това би
могло да доведе до образуване на конденз или до неизправно функциониране на
фотоапарата.
Почистване след използването на фотоапарата при
условия, различни от тези под вода
Използвайте гумена круша за отстраняването на прах или власинки, прилепнали към
обектива, дисплея или тялото на фотоапарата. За да отстраните отпечатъци от пръсти или
други петна, които не могат да се премахнат с гумена круша, избършете внимателно частите
със суха мека кърпа. Ако натискате прекалено силно или бършете с груба кърпа, това може да
повреди фотоапарата или да доведе до неизправност.
28
Технически бележки
Съхранение
Ако не възнамерявате да използвате фотоапарата за продължителен период от време,
извадете батерията му и избягвайте да го съхранявате на едно от следните видове места:
• Места с лоша вентилация или места с влажност над 60%
• Места, изложени на температури над 50°C или под –10°C
• Места в близост до оборудване, което генерира силни електромагнитни полета,
като например телевизори или радиоапарати
За да предотвратите образуването на мухъл или плесен, изваждайте фотоапарата от
мястото за съхранение поне веднъж месечно, включете го и освобождавайте
затвора няколко пъти, преди отново да го приберете. Оставете батерията да се
изтощи докрай, преди да я оставите за съхранение, и я презареждайте поне веднъж
на всеки шест месеца. Освен това сложете батерията в контейнер, например в
найлонов плик, за да я изолирате, и я съхранявайте на прохладно място.
Технически бележки
29
Отстраняване на неизправности
Ако фотоапаратът не функционира според очакванията, проверете дадения по-долу
списък с често срещани проблеми, преди да се консултирате с вашия продавач или с
представител на оторизиран сервиз на Nikon.
Освен това вижте справочното ръководство (PDF формат) за допълнителни
подробности относно това как да използвате този фотоапарат (Aii).
Проблем
A
Причина/Решение
Фотоапаратът е
включен, но не реагира.
• Изчакайте да свърши записът.
• Ако проблемът не изчезне, изключете фотоапарата.
Ако фотоапаратът не иска да се изключи, махнете и
повторно сложете батерията или батериите; ако
използвате захранващ адаптер, разкачете и
свържете отново адаптера.
–
Обърнете внимание на това, че въпреки, че всички
данни в момента на заснемането ще бъдат
загубени, данните, които вече са записани няма да
бъдат повлияни от отстраняването или откачането
на източника на захранване.
Фотоапаратът не може
да бъде включен.
• Батерията е изтощена.
• Превключвателят на захранването се активира
няколко секунди след поставянето на батерията.
Изчакайте няколко секунди, преди да натиснете
превключвателя на захранването.
3, 5, 26
–
11
Фотоапаратът се
изключва без
предупреждение.
• Фотоапаратът се изключва автоматично за пестене
на енергия (функция за автоматично изключване).
• Фотоапаратът и батерията може да не работят
правилно при ниски температури.
• Ако за големината/кадровата честота на филма е
зададена стойност d 2160/30p (4K UHD),
c 2160/25p (4K UHD), e 1080/60p,
f 1080/50p, h HS 480/4×, a HS 480/4×,
j HS 1080/0,5× или Y HS 1080/0,5× и
температурата на батерията спадне под 0°C по
време на запис, фотоапаратът спира да записва и
се изключва автоматично.
• Вътрешността на фотоапарата е нагорещена.
Оставете фотоапарата изключен, докато
вътрешността му се охлади, и след това се опитайте
да го включите отново.
• Фотоапаратът е изключен.
• Фотоапаратът се изключва автоматично за пестене
на енергия (функция за автоматично изключване).
• Фотоапаратът е свързан към телевизор или към компютър.
• Фотоапаратът снима в режим за сцена Филм през
интервал или Мнкр. експоз. Св..
7
11
Дисплеят е празен.
Фотоапаратът може да се нагорещи, когато се използва за
Фотоапаратът се нагорещява. продължителен период от време, например за заснемане на филми,
или когато се използва в гореща среда; това не е неизправност.
30
Технически бележки
26
–
–
–
–
–
Карти с памет, които могат да се използват
Фотоапаратът поддържа SD, SDHC и SDXC карти с памет.
• Освен това фотоапаратът поддържа карти SDHC и SDXC, които съответстват на
UHS-I.
• При запис на филми се препоръчват картите с памет със SD Speed Class (скоростен
клас) 6 или по-бързи (при запис на 4K UHD филми с големина на изображението/
кадрова честота d 2160/30p или c 2160/25p се препоръчват карти UHS
Speed Class 3 или по-бързи). Когато използвате карта с памет с по-нисък скоростен
клас, записът на филма може неочаквано да спре.
• Ако използвате четец на карти, се уверете, че е съвместим с вашата карта с памет.
• Обърнете се към производителя за информация за функциите, работата и
ограниченията за използване.
Информация за търговските марки
• Windows е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или в други страни.
• Текстовият символ и логото на Bluetooth® са регистрирани търговски марки и са
притежание на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на тези маркировки от Nikon
Corporation е по лиценз.
• Apple®, App Store®, логотипите на Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch®
и iBooks са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc. в САЩ
и други страни.
• Android, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC.
Роботът на Android се възпроизвежда или променя от произведението, създадено и
споделено от Google, и се използва съгласно условията, описани в лиценза за
признание „Криейтив комънс“ 3.0.
• iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc., в
Съединените щати и/или други страни и се използва под лиценз.
• Adobe, логото Adobe, Acrobat и Reader са или търговски марки, или регистрирани
търговски марки на Adobe Systems Incorporated в Съединените щати и/или в други
страни.
• Логотипите SDXC, SDHC и SD са търговски марки на SD-3C, LLC.
• PictBridge е търговска марка.
• HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi и логото Wi-Fi са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi-Fi
Alliance.
Технически бележки
31
• Всички други търговски имена, споменати в настоящото ръководство или в
останалата документация, предоставена с продукта на Nikon, са търговските марки
или регистрираните търговски марки на съответните им притежатели.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Този продукт е лицензиран съгласно лиценза за патентен портфейл за AVC Patent
Portfolio License за лична и нетърговска употреба от страна на потребител с цел (i)
кодиране на видео в съответствие с AVC стандарта („AVC видео“) и/или (ii)
декодиране на AVC видео, което е било кодирано от потребител за лична и
нетърговска дейност и/или получено от доставчик на видео, лицензиран да
предоставя AVC видео. Не се предоставя лиценз и не се предполага
предоставянето на такъв за каквато и да е друга употреба.
Допълнителна информация може да бъде получена от MPEG LA, L.L.C.
Вижте http://www.mpegla.com.
FreeType Лиценз (FreeType2)
• Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Всички права запазени.
MIT Лиценз (HarfBuzz)
• Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2017 Тhe HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Всички права запазени.
32
Технически бележки
ПОТРЕБИТЕЛСКО ЛИЦЕНЗИОННО
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДАННИ ЗА ИМЕ НА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Данните за име на местоположение, съхранени в този цифров фотоапарат, („Данните“) се
предоставят само за вашата лична, вътрешна употреба, а не за препродажба. Те са защитени
от авторско право и подлежат на следните условия, които се приемат от вас от една страна и
от Nikon Corporation („Nikon“) и нейните лицензодатели (включително и техните
лицензодатели и доставчици) от друга страна.
Условия
Само за лична употреба. Вие приемате да използвате тези Данни заедно с цифровия
фотоапарат и данните на изображенията, заснети с цифровия фотоапарат, единствено за
личните, нетърговски цели, за които ви се предоставя лиценз, а не за целите на обслужващи
бюра, разпределено във времето ползване на собственост или други подобни. Съответно и
подлежайки на ограниченията, посочени в следващите параграфи, вие приемате да не
възпроизвеждате, копирате, модифицирате, декомпилирате, деасемблирате или
конструирате обратно по друг начин каквато и да е част от Данните и нямате право да ги
прехвърляте или разпространявате под каквато и да е форма и с каквато и да е цел, освен в
степента, позволена от законите със задължителен характер.
Ограничения. Освен в случаите, в които сте изрично лицензирани от Nikon, и без да се
ограничава предходния параграф, вие нямате право да използвате Данните (а) с каквито и да
е продукти, системи или приложения, инсталирани в или свързани по друг начин, или
комуникиращи с МПС, и които имат способност за навигация на МПС, позициониране,
експедиране, даване на насоки за маршрут в реално време, управление на автомобилни
паркове или подобни приложения; или (б) с или комуникиращи с каквито и да е
позициониращи устройства или каквито и да е мобилни или безжично свързани електронни
или компютърни устройства, включително, но без ограничения, клетъчни телефони,
палмтопи, ръчни компютри, пейджъри и персонални цифрови помощници (PDA).
Предупреждение. Данните може да съдържат неточна или непълна информация поради
давност, промяна на обстоятелствата, използваните източници и естеството на събирането на
изчерпателни географски данни, всяко едно от които може да доведе до неточни резултати.
Непредоставяне на гаранция Тези Данни се предоставят във вида, в който са и вие се
съгласявате да ги използвате на собствен риск. Nikon и нейните лицензодатели (както и
техните лицензодатели и доставчици) не предоставят гаранции или уверения от какъвто и да
е вид, изрични или подразбиращи се, законово произтичащи или по друг начин, включително,
но не само, за съдържанието, качеството, прецизността, пълнотата, ефективността,
благонадеждността, годността за определена цел, полезността, използването или резултатите
от Данните, или за това, че Данните или сървърът ще функционират без прекъсвания или
грешки.
Отказ от гаранция: NIKON И НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ
ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ) ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗА КАЧЕСТВО, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ. Някои щати, територии и страни не позволяват
определени гаранционни изключения, така че в рамките на това горното изключение може да
не е приложимо спрямо вас.
Технически бележки
33
Отказ от отговорност: NIKON И НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ
ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ) НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС: ПО ОТНОШЕНИЕ НА
КАКВИТО И ДА Е ИСКОВЕ, ИСКАНИЯ ИЛИ СЪДЕБНИ ДЕЛА, НЕЗАВИСИМО ОТ ЕСТЕСТВОТО НА
ПРИЧИНАТА ЗА ИСКА, ИСКАНЕТО ИЛИ СЪДЕБНОТО ДЕЛО, В КОЕТО СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ Е
НАСТЪПИЛА ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА ЗАГУБА, НАРАНЯВАНЕ ИЛИ ЩЕТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ
ПРИТЕЖАНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА, ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ,
ПРИХОДИ, ДОГОВОРИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ, ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ,
СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ
НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, КАКЪВТО И ДА Е ДЕФЕКТ В
ИНФОРМАЦИЯТА, ИЛИ НАРУШЕНИЕТО НА ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В
СЪДЕБНО ДЕЛО, ДОГОВОР, ИСК ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОРИ И КОГАТО NIKON ИЛИ
НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ НАСТЪПВАНЕТО НА
ТАКИВА ЩЕТИ. Някои щати, територии и страни не позволяват определени изключения от
отговорност или ограничения на щети, така че в рамките на това горното може да не е
приложимо спрямо вас.
Контрол на износа. Вие се съгласявате да не изнасяте от никъде каквато и да е част от Данните
или какъвто и да е техен директен продукт, освен когато това е придружено от всички
лицензи и изисквани одобрения и в съответствие с приложимите закони, правилници и
разпоредби за износ, включително, но не само, законите, правилниците и разпоредбите, с
които се разпорежда Службата за контрол на чуждестранните активи и Бюрото за индустрията
и сигурността към Министерство на търговията на САЩ. Доколкото всички такива закони,
правилници и разпоредби за износ възпрепятстват Nikon и нейните лицензодатели да спазват
което и да е задължение за доставка или разпространение на Данните съгласно това
Споразумение, това неспазване е оправдано и не представлява нарушение на
Споразумението.
Цялото споразумение. Тези условия съставляват цялото споразумение между Nikon (и
нейните лицензодатели, включително и техните лицензодатели и доставчици) и вас по
отношение на предмета на споразумението и изцяло заместват всякакви предишни писмени
или устни споразумения между нас по отношение на съшия този предмет.
Приложимо законодателство. Горните условия се подчиняват на законодателството на
Япония, без да се дава сила на (i) неговите разпоредби за противоречията в законите, или (ii)
Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна
продажба на стоки, която изрично се изключва; в случаите, в които по каквато и да е причина
японското законодателство се счита за неприложимо по отношение на това Споразумение в
страната, в която сте получили Данните, Споразумението се подчинява на законите на тази
страна. Вие се съгласявате да се отнесете към юрисдикцията на Япония за всякакви спорове,
искове и съдебни дела, произтичащи от или във връзка с предоставените съгласно това
споразумение Данни.
34
Технически бележки
Government End Users. If the Data supplied by HERE is being acquired by or on behalf of the United
States government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily
claimed by the United States government, the Data is a "commercial item" as that term is defined at
48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with the End-User Terms under which this Data was
provided, and each copy of the Data delivered or otherwise furnished shall be marked and
embedded as appropriate with the following "Notice of Use," and shall be treated in accordance
with such Notice:
NOTICE OF USE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:
HERE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS:
425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
This Data is a commercial item as defined in
FAR 2.101 and is subject to the End-User
Terms under which this Data was provided.
© 2017 HERE All Rights Reserved
If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the
legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official
must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.
Бележки, свързани с лицензираните носители на авторското
право за софтуер
• Данни за име на местоположение за Япония
© ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.
Тази услуга използва данните за POI на ZENRIN CO., LTD.
“ZENRIN” is a registered trademark of ZENRIN CO., LTD.
• Данни за име на местоположение с изключение на тези за Япония
© 2017 HERE All Rights Reserved
Технически бележки
35
Austria:  Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Belgium:  - Distribution & Copyright CIRB
Croatia/Cyprus/Estonia/Latvia/Lithuania/Moldova/Poland/Slovenia/Ukraine:  EuroGeographics
Denmark: Contains data that is made available by the Danish Geodata Agency (FOT) Retrieved by HERE 01/
2014
Finland: Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 06/2012. (Terms of
Use available at (http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501)).
Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available at (http://www.itella.fi/
liitteet/palvelutjatuotteet/yhteystietopalvelut/
uusi_postal_code_services_service_description_and_terms_of_use.pdf). Retrieved by HERE 09/2013
France: source:  IGN 2009 – BD TOPO 
Germany: Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen
Contains content of „ BayrischeVermessungsverwaltung – (www.geodaten.bayern.de) “, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “LGL, (www.lgl-bw.de) “, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “Stadt Köln – offenedaten-koeln.de”, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains Content of “Geoportal Berlin / ATKIS Basis-DLM”, licensed in accordance with (http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Contains Content of “Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe)”, licensed in accordance with
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Great Britain: Contains Ordnance Survey data  Crown copyright and database right 2010
Contains Royal Mail data  Royal Mail copyright and database right 2010
Greece: Copyright Geomatics Ltd.
Italy: La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bologna licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and Regione Sicilia, licensed under (http://www.formez.it/iodl/) and
updated by licensee September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani, Comune di
Vicenza, Regione Lombardia, Regione Umbria, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode).
Includes content of Comune di Milano, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/
legalcode) and updated by licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della Carnia”, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and
updated by licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità” licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated by
licensee May 1, 2014.
Includes content of CISIS, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode).
Norway: Copyright  2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD), available at (http://
data.norge.no/nlod/en/1.0)
Contains information copyrighted by  Kartverket, made available in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/).
36
Технически бележки
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by Norwegian
Public Roads Administration (NPRA)
Portugal: Source: IgeoE – Portugal
Spain: Información geográfica propiedad del CNIG
Contains data that is made available by the Generalitat de Catalunya Government in accordance with the
terms available at (http://www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm). Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de Informatica – Malaga, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by /3.0/legalcode).
Contains content of Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains data made available by the Ayuntamiento de Santander, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.es)
Contains data of Ajuntament de Sabadell, licensed per (http://creativecommons.org/licences/by/3.0/
legalcode), updated 4/2013
Sweden: Based upon electronic data  National Land Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open v1.0, available at (http://data.goteborg.se/goopen/
Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf)
Switzerland: Topografische Grundlage:  Bundesamt für Landestopographie
United Kingdom: Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0
(see for the license (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/))
Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.1.0
Canada: This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her
Majesty,  Queen's Printer for Ontario,  Canada Post, GeoBase,  Department of Natural Resources
Canada. All rights reserved.
Mexico: Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
United States: ©United States Postal Service 2013. Prices are not established, controlled or approved by
the United States Postal Service. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United
States Postal Service, USPS, and ZIP+4.
Includes data available from the U.S. Geological Survey.
Australia: Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Product incorporates data which is  2013 Telstra Corporation Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and
HERE International LLC.
Nepal: Copyright  Survey Department, Government of Nepal.
Sri Lanka: This product incorporates original source digital data obtained from the Survey Department of Sri
Lanka
 2009 Survey Department of Sri Lanka
The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka
Israel:  Survey of Israel data source
Jordan:  Royal Jordanian Geographic Centre.
Mozambique: Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta  2013 by Cenacarta
Nicaragua: The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been entirely defined.
Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as Segovia River or Wangki
River) corresponds to the source of information available at the moment of its representation.
Réunion: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Ecuador: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO
AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
Guadeloupe: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Guatemala: Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186-2011
French Guiana: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Martinique: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Технически бележки
37
Условия на гаранцията - Nikon Сервизна
гаранция за Европа
Уважаеми потребители на Nikon,
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Nikon. Ако вашият продукт на
Nikon се нуждае от гаранционно обслужване, моля свържете се с дилъра, от
когото е закупен продуктът, или с член на нашата оторизирана сервизна
мрежа в рамките на търговската територия на Nikon Europe B.V. (например,
Европа/Русия/други). Вижте детайлите по-долу:
http://www.europe-nikon.com/support
За да избегнете всякакви излишни неудобства, ви съветваме да прочетете
внимателно ръководствата на потребителя, преди да се свържете с дилър
или представител от нашата оторизирана сервизна мрежа.
Вашето оборудване на Nikon има гаранция срещу всякакви производствени
дефекти за една цяла година, считано от датата на първоначалното
закупуване. Ако през този период на гаранция продуктът се окаже дефектен
по отношение на конструктивния материал или изработката, сервиз от
нашата оторизирана сервизна мрежа в рамките на търговската територия
на Nikon Europe B.V. ще поправи продукта, без такси за труд и резервни
части, съгласно сроковете и условията, описани по-долу. Nikon си запазва
правото (по свое собствено усмотрение) да подмени или поправи продукта.
1. Тази гаранция се предоставя само при представяне, заедно с продукта, на
попълнена гаранционна карта и оригинална фактура или касов бон/
квитанция за покупка, удостоверяващи датата на закупуване, типа на
продукта и името на дилъра. Nikon си запазва правото да откаже
безплатно гаранционно обслужване, ако описаните по-горе документи
не могат да бъдат представени или ако информацията в тях е непълна или
нечетлива.
2. Тази гаранция не покрива:
• необходима поддръжка и ремонт или подмяна на части поради
нормално износване.
• модификации за надграждане на продукта от нормалното му
предназначение, както е описано в ръководствата на потребителя, без
предварителното писмено съгласие на Nikon.
• транспортни разходи и всички транспортни рискове, свързани пряко
или непряко с гаранцията на продуктите.
38
Технически бележки
• всякакви щети в резултат от модификации или настройки, които може
да са извършени върху продукта, без предварителното писмено
съгласие на Nikon, с цел съответствие на действащите местни и
национални технически стандарти в която и да е държава, различна от
държавите, за които продуктът първоначално е проектиран и/или
произведен.
3. Гаранцията няма да се прилага в случай на:
• повреда, причинена от неправилна употреба, включително, но не само,
използване на продукта не по нормално предназначение или не
съгласно инструкциите за потребителя относно правилната употреба и
поддръжка, и инсталиране или използване на продукта по начин,
който не съответства на действащите стандарти за безопасност в
държавата, в която се използва.
• повреда, причинена от злополука, включително, но не само,
гръмотевична буря, наводнение, пожар, неправилна употреба или
небрежност.
• повреждане, нечетливост или отстраняване на номера на модела или
серийния номер на продукта.
• повреда в резултат от ремонт или настройки, извършени от
неоторизирани сервизни организации или лица.
• дефекти в каквато и да е система, в която продуктът е интегриран или с
която продуктът се използва.
4. Тази сервизна гаранция не засяга законовите права на потребителя
съгласно действащото национално законодателство, нито правата на
потребителя по отношение на дилъра, свързани с договора за покупкопродажба.
Бележка: Списък на всички сервизни представителства, оторизирани от
Nikon, можете да намерите онлайн на следния адрес:
( http://www.europe-nikon.com/service/ ).
Технически бележки
39
Не се разрешава възпроизвеждане на настоящото
ръководство под каквато и да е форма, изцяло или частично
(с изключение на кратки цитати в критични статии или
рецензии), без писменото разрешение на NIKON
CORPORATION.
CT8K04(YE)
6MQA69YE-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising