Nikon | D3400 | Nikon D3400 Návod k obsluze

Nikon D3400 Návod k obsluze
Nikon D3400
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě (kromě
stručných citací v recenzích nebo článcích) bez předchozího
písemného svolení společnosti NIKON CORPORATION je zakázána.
Návod k obsluze
(včetně záručního listu)
AMA16609
Tištěno v Evropě
Cz
SB6E01(1L)
6MB3601L-01
• Před použitím fotoaparátu si nejprve pečlivě přečtěte
tento návod.
• Abyste zajistili správné použití fotoaparátu, nezapomeňte
si přečíst část „Pro vaši bezpečnost“ (strana xi).
• Po přečtení si návod uložte na snadno přístupném místě
pro budoucí použití.
Cz
Vaše snímky. Svět. Propojené.
Vítáme vás v SnapBridge – nové rodině služeb Nikon pro obohacení
vašich obrazových zážitků. Služby SnapBridge pomocí kombinace
nízkoenergetické technologie Bluetooth® (BLE) a speciální aplikace
eliminují bariéru mezi vaším fotoaparátem a kompatibilním chytrým
zařízením. Příběhy, které zachytíte svým fotoaparátem a objektivy Nikon,
jsou automaticky přenášeny do zařízení v okamžiku jejich zachycení. Lze
je rovněž snadno přenášet do cloudových úložišť a přistupovat k nim ze
všech vašich zařízení. Můžete tak sdílet zaujetí svými objekty kdykoli
a kdekoli budete chtít.
Začněte stažením aplikace SnapBridge!
Využijte výhod široké nabídky praktických
služeb stažením aplikace SnapBridge do svého
chytrého zařízení. Tato aplikace propojí pomocí
několika málo jednoduchých kroků vaše
fotoaparáty Nikon s kompatibilními telefony
iPhone®, iPad® a/nebo tablety iPod touch® či
s chytrými zařízeními vybavenými operačním
systémem Android™. SnapBridge je k dispozici
zdarma v obchodech Apple App Store®
a Google Play™ a na následující webové
stránce:
http://snapbridge.nikon.com
Nejnovější informace o službách SnapBridge naleznete na webových
stránkách společnosti Nikon pro vaši oblast (0 xix).
D3400 Model Name: N1510
Působivé možnosti práce s obrazem nabízené službami
SnapBridge…
Automatický přenos snímků z fotoaparátu do
chytrého zařízení díky trvalému spojení mezi oběma
zařízeními – pro snazší on-line sdílení snímků než
doposud
Přenos snímků a náhledů snímků do cloudové služby
NIKON IMAGE SPACE
Množství služeb obohacujících váš fotografický život, mezi
které patří:
• Vkopírování až dvou informací (např.
informace o autorských právech, komentáře,
texty a loga) do snímků
• Automatické aktualizace data a času
fotoaparátu a informací o poloze
• Příjem aktualizací firmwaru fotoaparátu
i
Kompletní návod k použití svého fotoaparátu naleznete v příručce Návod k použití
(0 vi). Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně
tento Návod k obsluze a uložte jej tak, aby si jej mohli přečíst všichni potenciální
uživatelé výrobku.
Použité symboly a konvence
Pro snazší vyhledání potřebných informací jsou použity následující symboly
a konvence:
D
Tento symbol znamená upozornění – označuje informace, které byste si
měli přečíst před zahájením práce s fotoaparátem, aby nedošlo k jeho
poškození.
A
Tento symbol označuje poznámky – informace, které byste si měli přečíst
před zahájením práce s fotoaparátem.
0 Tento symbol označuje odkazy na jiné stránky v tomto návodu.
Položky menu, volitelné možnosti a zprávy zobrazované na monitoru fotoaparátu
jsou uvedeny tučně.
Nastavení fotoaparátu
Popisy v tomto návodu předpokládají použití výchozích nastavení.
Uživatelská podpora Nikon
Navštivte následující stránku, na které můžete zaregistrovat svůj fotoaparát a získat
nejnovější informace o produktech. Naleznete zde odpovědi na časté otázky
a můžete nás kontaktovat kvůli technické podpoře.
http://www.europe-nikon.com/support
A Pro vaši bezpečnost
Před prvním použitím fotoaparátu si přečtěte pokyny uvedené v kapitole „Pro
vaši bezpečnost“ (0 xi–xiv).
ii
Obsah balení
Zkontrolujte, jestli se v balení fotoaparátu nacházejí všechny zde
uvedené položky.
Gumová očnice DK-25
(dodává se s fotoaparátem)
Krytka těla BF-1B
Fotoaparát D3400
Dobíjecí lithium-iontová baterie
EN-EL14a (s krytkou kontaktů)
Nabíječka baterií MH-24 (v zemích
a regionech, kde je vyžadován, se
dodává zásuvkový adaptér; provedení
adaptéru závisí na zemi prodeje)
Popruh AN-DC3
Návod k obsluze (tato brožura)
Záruční list (vytištěný na zadní straně
obálky tohoto návodu)
Zákazníci, kteří zakoupili sadu fotoaparátu s objektivem, by měli
zkontrolovat, zda balení obsahuje rovněž objektiv. Paměťové karty jsou
prodávány samostatně (0 84). Fotoaparáty zakoupené v Japonsku
zobrazují menu a zprávy pouze v angličtině a japonštině; ostatní jazyky
nejsou podporovány. Omlouváme se za případné potíže, které by tato
skutečnost mohla způsobit.
iii
Stručný návod k obsluze
Pro rychlé zahájení práce s fotoaparátem D3400 postupujte podle
následujících kroků.
1 Nasaďte popruh fotoaparátu (0 10).
Vyobrazeným způsobem nasaďte popruh. Zopakujte totéž pro
druhé očko.
2 Nabijte baterii (0 10).
3 Vložte baterii a paměťovou kartu (0 12).
4 Nasaďte objektiv (0 15).
5 Zapněte fotoaparát (0 17).
iv
6 Vyberte jazyk a nastavte hodiny (0 17).
Po výběru jazyka budete vyzváni k propojení fotoaparátu a chytrého
zařízení. Chcete-li se vrátit zpět bez propojení obou zařízení,
stiskněte tlačítko G. Podle pokynů na obrazovce nastavte hodiny.
7 Vytvořte kompozici snímku (0 27).
8 Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (0 30).
9 Exponujte (0 31).
v
Návod k použití
Více informací o používání vašeho fotoaparátu Nikon získáte stažením
příručky Návod k použití ve formátu PDF z níže uvedené webové stránky.
Příručku Návod k použití lze zobrazit pomocí prohlížeče Adobe Reader.
1 V počítači spusťte internetový prohlížeč a otevřete stránku se soubory
návodů Nikon ke stažení na adrese
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Vyhledejte stránku s požadovaným výrobkem a stáhněte návod.
A Software ViewNX-i a Capture NX-D
Software ViewNX-i použijte pro jemné doladění vzhledu snímků nebo
zkopírování snímků do počítače pro prohlížení. Software ViewNX-i je k dispozici
ke stažení na následující webové stránce:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Software Capture NX-D použijte k jemnému doladění vzhledu snímků
zkopírovaných do počítače a ke konverzi snímků NEF (RAW) do jiných formátů.
Software Capture NX-D je k dispozici ke stažení na následující webové stránce:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Tuto webovou stránku můžete také navštívit pro získání nejnovějších informací
o softwaru Nikon a jeho systémových požadavcích.
vi
Obsah
Obsah balení .............................................................................................. iii
Pro vaši bezpečnost.................................................................................. xi
Upozornění ............................................................................................... xv
Bluetooth................................................................................................... xx
Úvod
1
Seznámení s fotoaparátem ...................................................................... 1
Tělo fotoaparátu.................................................................................................... 1
Hledáček................................................................................................................... 4
Volič expozičních režimů ................................................................................... 5
Tlačítko I (E/#).................................................................................................... 6
Obrazovka informací ........................................................................................... 7
První kroky
Nasazení popruhu fotoaparátu ....................................................................
Nabití baterie.......................................................................................................
Vložení baterie a paměťové karty ................................................................
Nasazení objektivu ............................................................................................
Nastavení fotoaparátu .....................................................................................
Zaostření hledáčku............................................................................................
Stav baterie a počet zbývajících snímků ...................................................
10
10
10
12
15
17
25
26
vii
Základy fotografování a přehrávání
27
Fotografování metodou „zaměř a stiskni“ (režimy i a j) ............. 27
Zobrazení snímků............................................................................................... 35
Mazání nepotřebných snímků ....................................................................... 37
Záznam videosekvencí ........................................................................... 38
Zobrazení videosekvencí................................................................................. 42
Mazání nepotřebných videosekvencí ......................................................... 44
Režim průvodce
45
Průvodce ................................................................................................... 45
Menu režimu průvodce .................................................................................... 46
Použití průvodce................................................................................................. 49
Přizpůsobení nastavení fotografovanému objektu
nebo situaci (Motivové programy)
51
k Portrét ....................................................................................................... 51
l Krajina ....................................................................................................... 51
p Děti............................................................................................................. 51
m Sporty ........................................................................................................ 52
n Makro......................................................................................................... 52
o Noční portrét .......................................................................................... 52
viii
Speciální efekty
% Noční vidění ...........................................................................................
S Velmi živé.................................................................................................
T Pop...........................................................................................................
U Fotografická ilustrace..........................................................................
' Efekt dětského fotoaparátu ..............................................................
( Efekt miniatury......................................................................................
3 Selektivní barva.....................................................................................
1 Silueta .......................................................................................................
2 High-key...................................................................................................
3 Low-key....................................................................................................
Možnosti dostupné v režimu živého náhledu.........................................
Režimy P, S, A a M
Režim P (Programová automatika)..............................................................
Režim S (Clonová automatika)......................................................................
Režim A (Časová automatika)........................................................................
Režim M (Manuální expoziční režim)..........................................................
Korekce expozice ...............................................................................................
Menu fotoaparátu
53
53
54
54
54
54
54
54
55
55
55
56
62
63
63
64
65
67
69
Položky menu ........................................................................................... 70
Práce s menu fotoaparátu .............................................................................. 73
ViewNX-i
76
Instalace softwaru ViewNX-i .................................................................. 76
Použití softwaru ViewNX-i...................................................................... 77
Kopírování snímků do počítače.................................................................... 77
ix
Technické informace
80
Kompatibilní objektivy........................................................................... 80
Další příslušenství.................................................................................... 82
Péče o fotoaparát .................................................................................... 85
Skladování............................................................................................................. 85
Čištění ..................................................................................................................... 85
Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění............................................. 86
Chybová hlášení ...................................................................................... 90
Specifikace ................................................................................................ 94
Výdrž baterie .......................................................................................... 110
Záruční podmínky - Evropský záruční list společnosti Nikon ....... 113
x
Pro vaši bezpečnost
Abyste zamezili škodám na majetku nebo zranění sebe či jiných osob, přečtěte si před
použitím tohoto výrobku kompletně text „Pro vaši bezpečnost“.
Tyto bezpečnostní pokyny uchovávejte na místě, kde si je budou moci přečíst všichni
uživatelé výrobku.
NEBEZPEČÍ: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem znamená vysoké
riziko úmrtí nebo vážného zranění.
VAROVÁNÍ: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem může vést k úmrtí
nebo vážnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem může vést ke
zranění nebo škodám na majetku.
VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte výrobek za chůze nebo při řízení motorového vozidla.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodě nebo jinému zranění.
• Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Nedotýkejte se vnitřních částí výrobku,
k jejichž odhalení došlo v důsledku pádu výrobku nebo jiné nehody.
Zanedbání těchto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem nebo jinému
zranění.
• Všimnete-li si jakékoli nestandardní situace, jako jsou například vznik kouře,
vysoká teplota nebo neobvyklý zápach výrobku, ihned odpojte baterii nebo jiný
zdroj energie.
Pokračující používání výrobku může vést k požáru, popálení nebo jinému zranění.
• Výrobek uchovávejte v suchu. S výrobkem nemanipulujte mokrýma rukama. Se
zástrčkou nemanipulujte mokrýma rukama.
Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Neponechávejte svou kůži v dlouhodobějším kontaktu s výrobkem, který je
zapnutý nebo zapojený do elektrické sítě.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nízkoteplotním popáleninám.
• Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivého prachu nebo plynů, jako je
propan, benzín nebo aerosoly.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k výbuchu nebo požáru.
xi
• Nepozorujte objektivem ani fotoaparátem slunce nebo jiný silný zdroj světla.
Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození zraku.
• Nemiřte bleskem ani pomocným světlem AF na řidiče motorového vozidla.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodám.
• Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění nebo k poruše výrobku. Rovněž
mějte na paměti, že malé součásti představují riziko udušení. Dojde-li k polknutí
libovolné součásti výrobku dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Neomotávejte si ani jiným způsobem neobtáčejte popruhy výrobku okolo krku.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodám.
• Nepoužívejte baterie, nabíječky a síťové zdroje, které nejsou určeny konkrétně
pro tento výrobek. Při použití baterií, nabíječek a síťových zdrojů určených pro
tento výrobek se vyvarujte následujícího:
- Poškozování, úpravy nebo násilné vytrhávání či ohýbání kabelů, jejich
umisťování pod těžké předměty nebo vystavování kabelů vysokým teplotám či
ohni.
- Používání cestovních transformátorů nebo adaptérů určených k převodu
jednoho napětí na jiné, resp. používání převodníků ze stejnosměrného na
střídavé napětí.
Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nemanipulujte se zástrčkou při nabíjení výrobku nebo při použití síťového zdroje
za bouřky.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem.
• Nemanipulujte holýma rukama s výrobkem na místech vystavených extrémně
vysokým nebo nízkým teplotám.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k popáleninám nebo omrzlinám.
UPOZORNĚNÍ
• Neponechávejte objektiv namířený do slunce nebo jiného silného zdroje světla.
Světlo zaostřené objektivem by mohlo způsobit požár nebo poškození vnitřních
součástí výrobku. Při fotografování objektů v protisvětle udržujte slunce mimo záběr.
Sluneční světlo zaostřené uvnitř fotoaparátu v případě slunce v záběru by mohlo
způsobit požár.
xii
• Na místech, kde je jeho použití zakázáno, výrobek vypněte. Na místech se
zakázaným použitím bezdrátových zařízení vypněte všechny bezdrátové funkce.
Rádiové frekvence vyzařované výrobkem mohou narušovat činnost přístrojů na palubě
letadel, v nemocnicích a jiných lékařských zařízeních.
• Nebude-li výrobek delší dobu používán, vyjměte baterii a odpojte síťový zdroj.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.
• Nedotýkejte se pohyblivých součástí objektivu ani jiných pohyblivých součástí.
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění.
• Neodpalujte záblesky v kontaktu (nebo blízko) s lidskou kůží nebo předměty.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k popálení nebo požáru.
• Neponechávejte delší dobu výrobek na místech vystavených extrémně vysokým
teplotám, například v uzavřeném automobilu nebo na přímém slunečním světle.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.
NEBEZPEČÍ (Baterie)
• S bateriemi nenakládejte nesprávným způsobem.
Zanedbání následujících upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií
nebo k požáru:
- Používejte pouze dobíjecí baterie schválené pro použití v tomto výrobku.
- Nevystavujte baterie ohni nebo nadměrným teplotám.
- Baterie nerozebírejte.
- Nezkratujte kontakty baterií dotykem předmětů, jako jsou řetízky na krk, sponky do
vlasů nebo jiné kovové předměty.
- Nevystavujte baterie nebo výrobky, ve kterých jsou tyto baterie vloženy, silným
nárazům.
• Nepokoušejte se nabíjet dobíjecí baterie EN-EL14a pomocí nabíječek, které
nejsou určeny konkrétně pro tento účel.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo
k požáru.
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima, vypláchněte oči velkým
množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Opožděná reakce může vést k poškození zraku.
xiii
VAROVÁNÍ (Baterie)
• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
Dojde-li k polknutí baterie dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Neponořujte baterie do vody a nevystavujte je dešti.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku. Dojde-li
k zvlhnutí výrobku, ihned jej otřete ručníkem nebo podobným předmětem.
• Zaznamenáte-li na bateriích nějaké změny, například změnu zbarvení nebo
deformaci, ihned je přestaňte používat. Pokud se dobíjecí baterie EN-EL14a
nenabijí za určenou dobu, přestaňte je nabíjet.
Nedodržení těchto upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo
k požáru.
• Před její likvidací odizolujte kontakty baterie lepicí páskou.
Dojde-li ke kontaktu kovových předmětů s kontakty baterie, může dojít k přehřátí či
prasknutí baterie nebo k požáru. Baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místně
platnými předpisy.
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s lidskou kůží nebo oblečením, ihned
opláchněte postižené místo velkým množstvím čisté vody.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k podráždění kůže.
xiv
Upozornění
• Žádná část návodů dodávaných s tímto
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za
výrobkem nesmí být reprodukována,
škody vzniklé v důsledku použití přístroje.
kopírována, šířena, ukládána
• Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí
v zálohovacích systémech nebo v jakékoli k dosažení správnosti a úplnosti informací
formě překládána do jiné řeči bez
obsažených v těchto návodech, uvítáme,
předchozího písemného svolení
sdělíte-li veškerá zjištění
společnosti Nikon.
o nesrovnalostech nebo chybějících
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo
informacích regionálnímu zastoupení
kdykoli bez předchozího upozornění
společnosti Nikon (adresa je uvedena
změnit vzhled a specifikaci hardwaru
samostatně).
a softwaru popsaných v těchto návodech.
Upozornění pro zákazníky v Evropě
VAROVÁNÍ: PŘI POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIÍ HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.
Tento symbol značí, že
elektrické a elektronické
vybavení nepatří do
komunálního odpadu.
Následující informace jsou
určeny pouze uživatelům
v evropských zemích:
• Likvidace tohoto výrobku se provádí
v rámci tříděného odpadu na příslušném
sběrném místě. Výrobek nedávejte do
běžného komunálního odpadu.
• Třídění odpadu a recyklace napomáhají
ochraně přírodních zdrojů a předcházejí
negativním vlivům na lidské zdraví
a životní prostředí, ve které by mohla
vyústit nesprávná likvidace odpadu.
• Další informace ohledně nakládání
s odpadními produkty vám poskytne
dodavatel nebo místní úřad.
Tento symbol na baterii značí,
že baterie nepatří do
komunálního odpadu.
Následující informace jsou
určeny pouze uživatelům
v evropských zemích:
• Likvidace veškerých baterií, bez ohledu na
to, zda jsou označeny tímto symbolem či
nikoli, se provádí v rámci tříděného
odpadu na příslušném sběrném místě.
Nelikvidujte baterie společně s běžným
komunálním odpadem.
• Další informace ohledně nakládání
s odpadními produkty vám poskytne
dodavatel nebo místní úřad.
xv
Poznámka týkající se zákazu kopírování nebo reprodukce
Vezměte na vědomí, že prosté vlastnictví materiálů, které byly digitálně kopírovány nebo
reprodukovány prostřednictvím skeneru, digitálního fotoaparátu nebo jiného zařízení,
může být trestné podle zákona.
• Položky, na které se vztahuje zákonný zákaz
• Upozornění týkající se některých druhů kopií
kopírování nebo reprodukce
a reprodukcí
Nekopírujte ani nereprodukujte papírové
Vládními výnosy a platnými zákony země
peníze, mince, cenné papíry, státní
je zakázáno kopírování a rozmnožování
dluhopisy, a to ani v případě, že jsou kopie cenných papírů vydaných soukromými
a reprodukce označeny razítkem „Vzorek“. společnostmi (akcie, směnky, šeky,
Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat dárkové kupóny atd.), dopravních
legitimací a jízdenek, s výjimkou
papírové peníze, mince nebo cenné
minimálního množství pracovních kopií
papíry vydané jinými státy.
pro vnitřní potřebu firmy. Zakázáno je
Bez předchozího písemného souhlasu
rovněž kopírování a reprodukování
vlády je zakázáno i kopírování
cestovních pasů, licencí vydaných
a reprodukování nepoužitých poštovních
veřejnými institucemi a soukromými
známek a pohlednic vydaných státem.
skupinami, identifikačních karet a lístků,
Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat jako jsou povolenky nebo stravenky.
známky vydané státem nebo
• Ochrana autorských práv
certifikované dokumenty uvedené
Na základě autorského zákona nelze
v příslušném zákoně.
snímky ani videozáznamy děl chráněných
autorským právem, které byly pořízeny
tímto fotoaparátem, použít bez svolení
vlastníka autorských práv. Výjimku
představuje osobní využití, ale i toto může
být omezeno v případě snímků nebo
videosekvencí z výstav či živých
vystoupení.
xvi
Likvidace paměťových zařízení
Vezměte na vědomí, že smazáním snímků nebo naformátováním paměťových karet
nedojde k úplnému zničení obrazových dat. Vymazané soubory lze někdy pomocí běžně
dostupného softwaru obnovit z vyřazených paměťových zařízení, což představuje
potenciální zneužití osobních dat. Zajištění a ochrana těchto dat je výhradně
v odpovědnosti uživatele.
Před likvidací paměťového zařízení nebo změnou vlastníka zařízení odstraňte všechna
data pomocí běžně dostupného softwaru pro mazání dat, případně zařízení naformátujte
a posléze zcela zaplňte neutrálními snímky neobsahujícími soukromé informace (např.
snímky oblohy). Při fyzické likvidaci paměťových zařízení je nutno dbát na pravidla
ochrany zdraví.
Před likvidací fotoaparátu nebo před převodem jeho vlastnictví na jinou osobu je třeba
použít položku Reset všech nastavení v menu nastavení fotoaparátu a vymazat tak
veškeré osobní údaje o síti uživatele.
AVC Patent Portfolio License
TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO SOUKROMÉ
A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM KE (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA PODLE STANDARDU AVC („AVC VIDEO“)
A/NEBO K (ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI SOUKROMÉ
A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A/NEBO KTERÉ BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE LICENCOVANÉHO
K POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. LICENCE NENÍ UDĚLENA ANI NESMÍ BÝT VYVOZOVÁNA PRO ŽÁDNÉ JINÉ
POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD ORGANIZACE MPEG LA, L.L.C. VIZ
http://www.mpegla.com.
xvii
Používejte výhradně značkové elektronické příslušenství Nikon
Fotoaparáty Nikon jsou navrženy tak, aby odpovídaly nejvyšším standardům, a obsahují
komplexní elektronické obvody. Pouze značkové elektronické příslušenství Nikon (včetně
nabíječek, baterií, síťových zdrojů a zábleskového příslušenství), certifikované speciálně
pro použití s tímto digitálním fotoaparátem Nikon, bylo konstruováno a schváleno pro
provoz naplňující provozní a bezpečnostní požadavky těchto elektronických obvodů.
Použití elektronického příslušenství jiných značek může vést
k poškození fotoaparátu a být důvodem pro zánik záruky. Použití
dobíjecích lithium-iontových baterií třetích výrobců, které nejsou
opatřeny hologramem společnosti Nikon (viz obrázek vpravo), může
být překážkou normálnímu provozu fotoaparátu nebo způsobit
přehřátí, vznícení, prasknutí nebo vytečení baterie.
Další informace o značkovém příslušenství Nikon vám poskytne autorizovaný prodejce
výrobků Nikon.
xviii
D Používejte výhradně značkové příslušenství Nikon
Pouze značkové příslušenství společnosti Nikon, certifikované k použití
s digitálním fotoaparátem Nikon, bylo navrženo a vyrobeno s ohledem na dané
bezpečnostní a provozní požadavky přístroje. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ JINÝCH VÝROBCŮ
MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ FOTOAPARÁTU A K ZÁNIKU ZÁRUKY.
A Než budete pořizovat snímky z důležité události
Než se pustíte do pořizování snímků z důležité události (jako je svatba), nebo než
odjedete na dovolenou, pořiďte několik zkušebních snímků a ujistěte se, že
fotoaparát pracuje správně. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody
nebo ztráty způsobené poruchou výrobku.
A Celoživotní vzdělávání
Součástí závazku společnosti Nikon zajistit trvalou podporu a informace
k produktům jsou i průběžně aktualizované informace, dostupné na
následujících stránkách:
• Pro uživatele v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pro uživatele v Evropě a Africe: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě: http://www.nikon-asia.com/
Na těchto stránkách najdete nejnovější informace o produktech, tipy, odpovědi
na často kladené otázky (FAQ) a obecné rady o digitální fotografii a zpracování
obrazu. Další informace můžete získat u regionálního zastoupení společnosti
Nikon. Kontaktní informace najdete na následující adrese:
http://imaging.nikon.com/
xix
Bluetooth
Výrobek podléhá Nařízením pro správu exportu vlády Spojených států (EAR). Povolení
vlády Spojených států není nutné v případě exportu do jiných než následujících zemí,
které v době tvorby tohoto dokumentu podléhaly embargu nebo zvláštní kontrole: Kuba,
Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie (seznam zemí se může změnit).
Použití bezdrátových zařízení může být v některých zemích nebo regionech zakázáno.
Před použitím bezdrátových funkcí tohoto výrobku mimo zemi, kde byl zakoupen,
kontaktujte autorizovaný servis Nikon.
xx
Upozornění pro zákazníky v Evropě
Společnost Nikon Corporation tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu
D3400 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě výrobku s požadavky EU je k dispozici na
této internetové adrese:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D3400.pdf.
Zabezpečení
I když je jednou z výhod tohoto výrobku možnost snadného připojení k bezdrátovým
sítím v dosahu pro snadnou výměnu dat, může v případě neaktivního zabezpečení dojít
k následujícímu:
• Krádež dat: třetí strany se zločinnými úmysly mohou zachytit bezdrátové přenosy dat
a odcizit ID uživatele, heslo a další osobní údaje.
• Neautorizovaný přístup: neoprávnění uživatelé mohou získat přístup k síti a upravovat
data nebo provádět jiné zločinné aktivity. Mějte na paměti, že vzhledem k charakteru
bezdrátových sítí mohou specializované útoky umožnit neautorizovaný přístup
i v případě aktivace zabezpečení.
• Nezabezpečené sítě: Připojení k otevřeným sítím může vést k neautorizovanému
přístupu. Používejte pouze zabezpečené sítě.
xxi
xxii
Úvod
Seznámení s fotoaparátem
Věnujte trochu času seznámení s ovládacími prvky a indikacemi
fotoaparátu. Tuto část je výhodné si označit pro případ snadného
návratu a vyhledání potřebných informací během čtení dalších částí
návodu.
Tělo fotoaparátu
1
6
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
1 Tlačítko záznamu videosekvence ..... 39
7 Reproduktor
2 Hlavní vypínač ..................................18, 23
8 Příkazový volič
3 Tlačítko spouště ...............................30, 31
9 Volič expozičních režimů ........................5
4 Tlačítko E/N ....................................65, 67 10 Tlačítko A/L ....................................... 71
5 Tlačítko R (informace) .................... 7, 26 11 Sáňky pro upevnění příslušenství
(volitelných blesků)
6 Očka pro upevnění popruhu
fotoaparátu............................................ 10 12 Značka obrazové roviny (E)
D Reproduktor
Reproduktor neumisťujte v blízkosti magnetických zařízení. Nedodržení tohoto
upozornění může nepříznivě ovlivnit data uložená na magnetických zařízeních.
1
2
1
3
4
14
9
5
13
10
11
12
1 Pomocné světlo AF
Kontrolka samospouště
Světlo předblesku proti červeným očím
6
15
7
8
8 Montážní značka .................................... 15
9 Infračervený přijímač pro dálkové
ovládání ML-L3...................................... 84
2 Vestavěný blesk...................................... 33 10 Kontakty CPU
3 Tlačítko M/Y ......................................... 62 11 Zrcadlo
4 Mikrofon................................................... 41 12 Upevňovací bajonet .............................. 15
5 Krytka konektorů
13 Krytka těla.................................... iii, 15, 83
6 Tlačítko Fn ................................................ 71 14 Konektor USB .......................................... 77
7 Tlačítko aretace bajonetu .................... 16 15 Konektor HDMI
D Zavřete krytku konektorů
Nepoužíváte-li konektory, zavřete krytku konektorů. Cizí objekty v konektorech
mohou narušovat přenos dat.
2
2
1
3
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
19
1 Gumová očnice
16
18
20
21
15
17
13 Tlačítko O................................................. 37
2 Okulár hledáčku ................................. 4, 25 14 Kontrolka přístupu na paměťovou
kartu......................................................... 31
3 Volič dioptrické korekce hledáčku..... 25
4 Tlačítko K ............................................... 35 15 Aretace krytky prostoru pro
baterii ................................................12, 13
5 Tlačítko G ........................................... 69
16 Krytka prostoru pro baterii ............12, 13
6 Tlačítko X...........................................33, 35
17 Tlačítko I/E/# ........................................6
7 Tlačítko W/Q ...................................35, 73
18 Stativový závit
8 Tlačítko P ....................................................9
19 Monitor.......................................... 7, 27, 35
9 Tlačítko a .........................................27, 38
20 Aretace baterie .................................12, 13
10 Tlačítko J (OK) ...................................... 73
21 Krytka průchodky kabelu konektoru
11 Multifunkční volič .................................. 73
pro připojení volitelného síťového
12 Krytka slotu pro paměťovou
zdroje
kartu...................................................12, 13
3
Hledáček
1 Zaostřovací pole..................................... 29
2 Indikace zaostření.................................. 30
3 Indikace expoziční paměti
4 Čas závěrky .............................................. 66
5 Clona (clonové číslo) ............................. 66
6 Indikace speciálních efektů................. 53
7 Varovná indikace nízké kapacity
baterie ..................................................... 26
8 Počet zbývajících snímků..................... 26
Počet snímků zbývajících do zaplnění
vyrovnávací paměti
Indikace měření vyvážení bílé
barvy
Hodnota korekce expozice.................. 67
Hodnota korekce zábleskové
expozice
Citlivost ISO ................................................9
9 „k“ (zobrazuje se, pokud je v paměti
prostor pro více než 1 000
snímků) ................................................... 26
10 Indikace připravenosti k záblesku ..... 33
11 Indikace použití flexibilního
programu
12 Indikace expozice .................................. 66
Zobrazení korekce expozice................ 67
Elektronický dálkoměr
13 Indikace korekce zábleskové
expozice.....................................................9
14 Indikace korekce expozice................... 67
15 Indikace automatické regulace
citlivosti ISO
16 Varovná indikace.................................... 90
Poznámka: Indikace jsou z ilustračních důvodů zobrazeny všechny
současně.
4
Volič expozičních režimů
Fotoaparát nabízí následující expoziční režimy a režim g:
Režimy P, S, A a M
• P—Programová automatika (0 62, 63)
• S—Clonová automatika (0 62, 63)
• A—Časová automatika (0 62, 64)
• M—Manuální expoziční režim (0 62, 65)
Speciální efekty (0 53)
Režim g (0 45)
Automatické režimy
• i Režim Auto (0 27)
• j Režim Auto (vypnutý blesk) (0 27)
Motivové programy
• k Portrét (0 51)
• l Krajina (0 51)
• p Děti (0 51)
• m Sporty (0 52)
• n Makro (0 52)
• o Noční portrét (0 52)
5
Tlačítko I (E/#)
Chcete-li vybrat způsob spuštění závěrky
(snímací režim), stiskněte tlačítko I (E/#),
pomocí multifunkčního voliče vyberte
požadovanou možnost a stiskněte tlačítko J.
Tlačítko I (E/#)
Režim
8
I
J
E
"
#
6
Popis
Jednotlivé snímky: Fotoaparát při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí
jeden snímek.
Sériové snímání: Fotoaparát pořizuje snímky po dobu stisknutí tlačítka
spouště.
Tichá expozice: Stejný režim jako jednotlivé snímky, s tím rozdílem, že je
snížena hlučnost fotoaparátu.
Samospoušť: Slouží k pořizování snímků se samospouští. Časovač se spustí
stisknutím tlačítka spouště až na doraz a ke spuštění závěrky dojde po
uplynutí přibližně 10 sekund.
Dálk. ovl. se zpožděním (ML-L3): Ke spuštění závěrky dojde po uplynutí 2 s od
stisknutí tlačítka spouště na volitelném dálkovém ovládání ML-L3.
Dálk. ovl. s rychl. reakcí (ML-L3): Ke spuštění závěrky dojde při stisknutí tlačítka
spouště na volitelném dálkovém ovládání ML-L3.
Obrazovka informací
Zobrazení nastavení: Chcete-li zobrazit
obrazovku informací, stiskněte tlačítko R.
Tlačítko R
1 Expoziční režim
i režim Auto/
j režim Auto (vypnutý blesk)..... 27
Motivové programy ....................... 51
Speciální efekty ............................... 53
Režimy P, S, A a M............................. 62
2 Indikace připojení Eye-Fi...................... 71
3 Indikace připojení Bluetooth .............. 19
Režim V letadle....................................... 71
4 Indikace korekce vinětace ................... 70
5 Indikace razítka data ............................. 71
6 Indikace redukce vibrací ...................... 70
7 Indikace režimu řízení záblesku
Indikace korekce zábleskové
expozice pro volitelné blesky
8 Snímací režim ............................................6
9 Indikace zvukové signalizace.............. 71
7
10 Clona (clonové číslo) ............................. 66 16 Počet zbývajících snímků..................... 26
Zobrazení clony...................................... 66
Indikace měření vyvážení bílé barvy
11 Čas závěrky .............................................. 66 17 „k“ (zobrazuje se, pokud je v paměti
Zobrazení času závěrky ........................ 66
prostor pro více než 1 000
snímků) ................................................... 26
12 Indikace expoziční paměti
18 Indikace expozice .................................. 66
13 Indikace režimu činnosti
Indikace korekce expozice................... 67
zaostřovacích polí ...................................9
Zaostřovací pole..................................... 29 19 Symbol nápovědy.................................. 90
14 Indikace stavu baterie........................... 26
15 Citlivost ISO ................................................9
Zobrazení citlivosti ISO
Indikace automatické regulace
citlivosti ISO
Poznámka: Indikace jsou z ilustračních důvodů zobrazeny všechny
současně.
A Vypnutí monitoru
Chcete-li z monitoru odstranit provozní informace, stiskněte tlačítko R nebo
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny. Pokud není provedena po dobu
přibližně 8 sekund žádná operace, monitor se automaticky vypne (pro volbu
doby, po kterou zůstane monitor zapnutý, lze použít položku Časovače autom.
vypnutí v menu nastavení).
8
Změna nastavení: Chcete-li změnit nastavení ve
spodní části obrazovky, stiskněte tlačítko P,
potom vyberte položky pomocí
multifunkčního voliče a stisknutím tlačítka J
zobrazte volitelná nastavení pro vybranou
položku. Nastavení můžete změnit rovněž
stisknutím tlačítka P v režimu živého náhledu.
Tlačítko P
1 Vyvážení bílé barvy Tato položka upravuje nastavení pro různé typy osvětlení.
Tato položka určuje velikost obrazu nově pořizovaných
2 Velikost obrazu
snímků.
Tato položka určuje formát souborů a kompresní poměr.
3 Kvalita obrazu
4 Active D-Lighting
5 Zábleskový režim
6 Citlivost ISO
7
8
9
10
Tato položka zachovává detaily ve světlech a stínech za
podmínek s vysokým kontrastem.
Tato položka slouží k výběru zábleskového režimu.
Tato položka určuje citlivost fotoaparátu k působení
světla.
Korekce expozice Tato položka se používá pro úpravu expozičních hodnot
změřených fotoaparátem pro získání světlejších nebo
tmavších snímků.
Korekce zábleskové Tato položka slouží k nastavení výkonu záblesku.
expozice
Předvolby Picture Předvolby Picture Control určují způsob zpracování nově
Control
pořizovaných snímků. Předvolbu Picture Control vyberte
v závislosti na typu scény nebo tvůrčích záměrech.
Měření expozice
Tato položka určuje způsob měření expozice fotoaparátem.
11 Režim činnosti
zaostřovacích polí
12 Zaostřovací režim
Tato položka určuje způsob výběru zaostřovacích polí.
Tato položka určuje způsob zaostřování fotoaparátu.
9
První kroky
Nasazení popruhu fotoaparátu
Bezpečně upevněte popruh do dvou oček na fotoaparátu.
Nabití baterie
Pokud je součástí dodávky zásuvkový adaptér, vyklopte síťovou vidlici
a nasaďte adaptér způsobem vyobrazeným níže vlevo. Zkontrolujte,
jestli je adaptér zcela nasazený. Vložte baterii do nabíječky a zapojte
nabíječku do elektrické sítě. Vybitá baterie se plně nabije přibližně za
hodinu a 50 minut.
Nabíjení baterie
Nabíjení dokončeno
D
Během nabíjení
Během nabíjení nehýbejte s nabíječkou, ani se nedotýkejte baterie. Nebudete-li
dbát tohoto upozornění, může ve velmi ojedinělých případech dojít k situaci, kdy
bude nabíječka indikovat dokončení nabíjení v okamžiku pouze částečného
nabití baterie. V takovémto případě vyjměte a znovu vložte baterii pro opětovné
zahájení nabíjení.
10
D Nabíjení baterie
Přečtěte si a dodržujte varování a upozornění uvedená na stranách xi–xiv a 86–89
tohoto návodu. Baterii nabíjejte ve vnitřních prostorách při okolní teplotě
v rozmezí 5 °C – 35 °C. Baterii nepoužívejte při okolní teplotě pod 0 °C nebo nad
40 °C; nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození baterie nebo
ke snížení její výkonnosti. Při teplotách baterie od 0 °C do 15 °C a od 45 °C do
60 °C se může snižovat kapacita baterie a prodlužovat doba nabíjení. Při
teplotách baterie pod 0 °C nebo nad 60 °C se baterie nenabije. Pokud během
nabíjení rychle bliká kontrolka CHARGE (přibližně osmkrát za sekundu), ujistěte se,
že se teplota nachází ve správném rozmezí, a poté odpojte nabíječku od
elektrické sítě a vyjměte a znovu vložte baterii. Pokud problém přetrvává,
přestaňte nabíječku a baterii okamžitě používat a odneste je k prodejci či do
autorizovaného servisu Nikon.
Nezkratujte kontakty nabíječky. Nedodržení tohoto pokynu může vést k přehřátí
nebo poškození nabíječky.
Nabíječku používejte výhradně k nabíjení kompatibilních baterií. Nepoužívanou
nabíječku odpojte od elektrické sítě.
11
Vložení baterie a paměťové karty
Před vložením nebo vyjmutím baterie či paměťových karet se ujistěte, že
je hlavní vypínač fotoaparátu nastaven do polohy OFF. Baterii vložte
vyobrazeným způsobem, přičemž její pomocí stiskněte oranžovou
aretaci baterie ke straně. Aretace zajistí baterii po jejím zasunutí až na
doraz do těla fotoaparátu.
Aretace baterie
Uchopte paměťovou kartu vyobrazeným způsobem a zasuňte ji tak
daleko do slotu, až zaklapne do aretované polohy.
A Baterie hodin
Hodiny fotoaparátu jsou napájeny nezávislým dobíjecím zdrojem energie, který
se podle potřeby nabíjí, když je ve fotoaparátu vložena hlavní baterie. Tři dny
nabíjení postačí k napájení hodin po dobu přibližně jednoho měsíce. Varovná
zpráva informující o nenastavených hodinách fotoaparátu po jeho zapnutí
znamená, že je baterie hodin vybitá a nastavení hodin bylo resetováno. Nastavte
správné hodnoty data a času.
12
❚❚ Vyjmutí baterie a paměťových karet
Vyjmutí baterie
Chcete-li vyjmout baterii, vypněte fotoaparát
a otevřete krytku prostoru pro baterii.
Stisknutím aretace baterie ve směru
znázorněném šipkou uvolněte baterii a poté ji
ručně vyjměte.
Vyjmutí paměťových karet
Poté, co se ujistíte, že kontrolka přístupu na
paměťovou kartu nesvítí, vypněte fotoaparát,
otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu
a stisknutím kartu povysuňte (q). Poté lze
kartu ručně vyjmout (w).
A Formátování paměťových karet
Pokud jde o první použití paměťové karty ve
fotoaparátu nebo pokud byla karta naformátována
v jiném zařízení, vyberte v menu nastavení položku
Formátování paměťové karty a podle pokynů na
obrazovce kartu naformátujte (0 71). Mějte na
paměti, že dojde k trvalému vymazání veškerých dat,
která může karta obsahovat. Než budete
pokračovat, přesvědčte se, že máte všechny
snímky a další data, která chcete uchovat, bezpečně zkopírovaná do počítače.
13
D Paměťové karty
• Paměťové karty mohou být po použití horké. Při vyjímání paměťových karet
z fotoaparátu proto buďte opatrní.
• Během formátování nebo ukládání, mazání či kopírování dat do počítače
nevyjímejte paměťovou kartu z fotoaparátu, nevypínejte fotoaparát
a neodpojujte ani nevyjímejte zdroj energie. Nebudete-li dbát tohoto
upozornění, může dojít ke ztrátě dat či k poškození fotoaparátu nebo karty.
• Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty.
• Kartu neohýbejte, nenechte spadnout ani ji nevystavujte silnému
mechanickému namáhání.
• Nepůsobte silou na pouzdro karty. Nedodržení tohoto upozornění může vést
k poškození karty.
• Kartu nevystavujte působení vody, horka, vysokého stupně vlhkosti nebo
přímého slunečního záření.
• Paměťové karty neformátujte pomocí počítače.
14
Nasazení objektivu
Pokud je z fotoaparátu sejmutý objektiv nebo krytka těla, je nutné
chránit tělo přístroje před vnikáním prachu.
Sejměte krytku těla
fotoaparátu
Sejměte zadní krytku
objektivu
Montážní značka (fotoaparát)
Vyrovnejte montážní
značky
Montážní značka (objektiv)
Otočte objektivem tak daleko ve
vyobrazeném směru, až zaklapne do aretované polohy.
Před fotografováním nezapomeňte sejmout krytku objektivu.
15
A Sejmutí objektivu
Před sejmutím nebo výměnou objektivu se
přesvědčte, že je fotoaparát vypnutý. Chcete-li
sejmout objektiv, stiskněte a podržte tlačítko
aretace bajonetu (q) a současně otáčejte
objektivem ve směru hodinových ručiček (w). Po
sejmutí objektivu nasaďte krytky objektivu a krytku
těla fotoaparátu.
A Objektivy vybavené tlačítkem teleskopického tubusu objektivu
Před použitím fotoaparátu odaretujte a vysuňte tubus objektivu. Podržte
stisknuté tlačítko teleskopického tubusu objektivu (q) a otočte zoomovým
kroužkem vyobrazeným způsobem (w).
Tlačítko teleskopického tubusu objektivu
Je-li objektiv zasunutý, nelze fotografovat;
zobrazí-li se chybové hlášení v důsledku zapnutí
fotoaparátu při zasunutém objektivu, otáčejte
zoomovým kroužkem objektivu, dokud toto
hlášení nezmizí.
A Zasunutí objektivů vybavených tlačítkem teleskopického tubusu objektivu
Chcete-li zasunout objektiv v době, kdy fotoaparát
nepoužíváte, stiskněte a držte tlačítko
teleskopického tubusu objektivu (q) a současně
otočte zoomovým kroužkem vyobrazeným
způsobem do polohy „L“ (aretovaná poloha) (w).
Objektiv rovněž zasuňte před sejmutím
z fotoaparátu a dávejte pozor, abyste při snímání
nebo nasazování objektivu nestiskli tlačítko
teleskopického tubusu objektivu.
16
Nastavení fotoaparátu
❚❚ Nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
Než budete pokračovat, zkontrolujte plné nabití baterie
fotoaparátu a dostatek místa na paměťové kartě. Na
chytrém telefonu nebo tabletu (dále „chytré zařízení“)
nainstalujte postupem uvedeným na vnitřní části přední
obálky aplikaci SnapBridge a povolte funkce Bluetooth.
Mějte na paměti, že k samotnému připojení k fotoaparátu dojde
prostřednictvím aplikace SnapBridge; nepokoušejte se připojit pomocí
aplikace Nastavení na svém chytrém zařízení. Následující pokyny
odkazují na verzi 2.0 aplikace SnapBridge; údaje k nejnovější verzi
naleznete v příručce SnapBridge Průvodce připojením (pdf), kterou si
můžete stáhnout z následující webové stránky:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
17
Aktuální zobrazení na fotoaparátu a chytrém zařízení se mohou lišit od
níže uvedených.
1 Fotoaparát: Zapněte fotoaparát. Zobrazí se
dialogové okno pro volbu jazyka.
Pro navigaci v menu použijte multifunkční volič a tlačítko J.
Hlavní vypínač
1 Nahoru
Tlačítko J (výběr)
4 Doleva
2 Doprava
3 Dolů
Multifunkční volič
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka
J. Nastavení jazyka lze kdykoli změnit pomocí položky Jazyk
(Language) v menu nastavení.
18
2 Fotoaparát: Když se zobrazí dialogové
okno uvedené vpravo, stiskněte tlačítko
J. Pokud se dialogové okno vpravo
nezobrazí nebo pokud chcete znovu
provést konfiguraci fotoaparátu, vyberte
v menu nastavení položku Připojit
k chytrému zařízení a stiskněte tlačítko
J. Pokud nechcete použít ke konfiguraci fotoaparátu chytré
zařízení, nastavte hodiny manuálně (0 24).
3 Fotoaparát/chytré zařízení: Spusťte párování.
Fotoaparát bude čekat na připojení; spusťte aplikaci SnapBridge na
chytrém zařízení a podle pokynů na obrazovce klepněte na název
fotoaparátu, se kterým chcete zařízení spárovat.
4 Fotoaparát: Ověřte si, že fotoaparát
zobrazuje zprávu ukázanou na obrázku
vpravo, a připravte chytré zařízení.
5 Chytré zařízení: Spusťte aplikaci SnapBridge
a klepněte na položku Pair with camera
(Spárovat s fotoaparátem). Pokud jste
vyzváni k výběru fotoaparátu, klepněte
na jeho název.
19
6 Chytré zařízení: V dialogovém okně „Pair
with camera (Spárovat s fotoaparátem)“
klepněte na název fotoaparátu.
Uživatelům, kteří párují fotoaparát se
zařízením iOS poprvé, se nejprve zobrazí
pokyny k párování; po jejich přečtení
přejděte na spodní okraj obrazovky
a klepněte na položku Understood
(Rozumím). Pokud jste vyzváni k výběru
příslušenství, klepněte znovu na název
fotoaparátu (než se název fotoaparátu
zobrazí, může to chvíli trvat).
7 Fotoaparát/chytré zařízení: Ověřte si, že fotoaparát a chytré zařízení
zobrazují totéž šestimístné číslo. Některé verze operačního
systému iOS nemusí číslo zobrazovat; pokud se žádné číslo
nezobrazí, pokračujte krokem 8.
20
8 Fotoaparát/chytré zařízení: Stiskněte tlačítko J na fotoaparátu
a klepněte na položku PAIR (SPÁROVAT) na chytrém zařízení
(zobrazení se liší podle zařízení a operačního systému).
9 Fotoaparát/chytré zařízení: Dokončete spárování.
• Fotoaparát: Jakmile se zobrazí zpráva
vpravo, stiskněte tlačítko J.
• Chytré zařízení: Jakmile se zobrazí zpráva
vpravo, klepněte na tlačítko OK.
21
10 Fotoaparát: Podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.
• Pokud chcete fotoaparátu umožnit přidávat ke snímkům údaje o poloze,
vyberte možnost Ano v reakci na zprávu „Stáhnout data o poloze
z chytrého zařízení?“ a poté povolte lokalizační služby na chytrém
zařízení a povolte možnost Auto link options (Možnosti
automatického propojení) > Synchronize location data
(Synchronizovat údaje o poloze) na kartě aplikace
SnapBridge.
• Chcete-li synchronizovat hodiny fotoaparátu s časem udávaným chytrým
zařízením, vyberte možnost Ano v reakci na zprávu na
„Synchronizovat hodiny s chytrým zařízením?“ a poté povolte
možnost Auto link options (Možnosti automatického
propojení) > Synchronize clocks (Synchronizovat hodiny) na
kartě aplikace SnapBridge.
Chytré zařízení a fotoaparát jsou nyní propojeny. Veškeré snímky pořízené
fotoaparátem se automaticky přenesou do chytrého zařízení.
22
❚❚ Nastavení z menu fotoaparátu
Hodiny fotoaparátu lze nastavit manuálně.
1 Zapněte fotoaparát.
Zobrazí se dialog pro volbu jazyka.
Pro navigaci v menu použijte multifunkční volič a tlačítko J.
Hlavní vypínač
1 Nahoru
Tlačítko J (výběr)
4 Doleva
2 Doprava
3 Dolů
Multifunkční volič
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka
J. Nastavení jazyka lze kdykoli změnit pomocí položky Jazyk
(Language) v menu nastavení.
23
2 Po zobrazení dialogového okna na
obrázku vpravo stiskněte tlačítko G.
Tlačítko G
3 Nastavte hodiny fotoaparátu.
Hodiny fotoaparátu nastavte pomocí multifunkčního voliče
a tlačítka J.
q
w
Vyberte časové pásmo
e
Vyberte formát data
r
Vyberte nastavení letního času
Nastavte datum a čas (pamatujte si,
že fotoaparát využívá 24hodinový
režim)
Hodiny lze kdykoli nastavit pomocí položky Časové pásmo
a datum > Datum a čas v menu nastavení.
24
Zaostření hledáčku
Po sejmutí krytky objektivu
otáčejte voličem dioptrické
korekce hledáčku, dokud
neuvidíte ostře zobrazená
zaostřovací pole. Během
manipulace s voličem za
současného pohledu do hledáčku
dávejte pozor, abyste si neporanili oko prstem nebo nehtem.
Zaostřovací
pole
Rozostřený hledáček
Zaostřený hledáček
Fotoaparát je nyní připraven k použití. Pro získání informací
o fotografování přejděte na stranu 27.
25
Stav baterie a počet zbývajících snímků
Stiskněte tlačítko R a zkontrolujte na obrazovce informací stav baterie
a počet zbývajících snímků.
Stav baterie
Tlačítko R
Počet zbývajících snímků
Indikace stavu baterie
Pokud je kapacita baterie nízká, zobrazí se varování rovněž v hledáčku.
Nezobrazí-li se při stisknutí tlačítka R obrazovka informací, je baterie
vybitá a je třeba ji nabít.
Obrazovka
informací
L
K
Hledáček
—
—
H
d
H
(bliká)
d
(bliká)
Popis
Baterie je plně nabitá.
Baterie je částečně vybitá.
Baterie je téměř vybitá. Připravte si náhradní
plně nabitou baterii nebo se připravte na
nabití baterie.
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
Počet zbývajících snímků
Hodnoty nad 1 000 jsou indikovány v tisících označených písmenem „k“.
26
Základy fotografování a přehrávání
Fotografování metodou „zaměř a stiskni“
(režimy i a j)
Tato část popisuje fotografování v režimech i a j.
i a j jsou automatické režimy typu „zaměř
a stiskni“, ve kterých je většina nastavení ovládána
fotoaparátem podle snímacích podmínek; jediným
rozdílem mezi oběma režimy je, že v režimu j
nepracuje blesk.
1 Otočte volič expozičních
Volič expozičních režimů
režimů do polohy i nebo j.
Kompozici snímků lze nastavit s využitím
hledáčku nebo monitoru (živý náhled).
Chcete-li spustit živý náhled, stiskněte
tlačítko a.
Tlačítko a
Tvorba kompozice snímků
v hledáčku
Tvorba kompozice snímků
na monitoru (živý náhled)
27
2 Připravte si fotoaparát.
Fotografování s využitím hledáčku: Při tvorbě kompozice snímků
v hledáčku uchopte grip fotoaparátu pravou rukou a levou rukou
podepřete tělo přístroje nebo objektiv. Lokty držte u těla.
Živý náhled: Při tvorbě kompozice snímků na monitoru uchopte grip
fotoaparátu pravou rukou a levou rukou podepřete objektiv.
A Tvorba kompozice snímků v portrétní orientaci (na výšku)
Při tvorbě kompozice snímků v portrétní orientaci (na výšku) držte fotoaparát
níže uvedeným způsobem.
Tvorba kompozice snímků v hledáčku
28
Tvorba kompozice snímků na monitoru
3 Vytvořte kompozici snímku.
Fotografování s využitím hledáčku: Hlavní objekt
umístěte v hledáčku tak, aby se nacházel
v místě alespoň jednoho z 11
zaostřovacích polí.
Zaostřovací pole
Živý náhled: Ve výchozím nastavení
fotoaparát automaticky detekuje tváře
a vybírá zaostřovací pole. Není-li
detekována žádná tvář, zaostří fotoaparát
na objekty v blízkosti středu obrazového
pole.
Zaostřovací pole
A Použití objektivu se zoomem
Před zaostřením nastavte otáčením zoomového
Zvětšení
kroužku ohniskovou vzdálenost a vytvořte
kompozici snímku. Pomocí zoomového kroužku
zvětšete objekt tak, aby vyplnil větší část plochy
snímku, nebo rozšiřte záběr, aby se zvětšila plocha
viditelná na konečném snímku (pro zvětšení
objektu zvolte na stupnici ohniskových
vzdáleností objektivu delší ohniskovou vzdálenost,
pro rozšíření záběru zvolte kratší ohniskovou
vzdálenost).
Zoomový
kroužek
Rozšíření záběru
29
4 Namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
Fotografování s využitím hledáčku:
Namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny pro zaostření
(pokud je fotografovaný objekt
špatně osvětlený, může se
Indikace zaostření
vyklopit vestavěný blesk
a rozsvítit pomocné světlo AF).
Po dokončení zaostřování zazní pípnutí (pokud se objekt pohybuje,
pípnutí nemusí zaznít) a v hledáčku se zobrazí indikace zaostření (I).
Indikace zaostření
I
I
(bliká)
Popis
Zaostřeno na objekt.
Fotoaparát není schopen automaticky zaostřit. Viz strana
91.
Živý náhled: Během zaostřování bliká
zaostřovací pole zeleně. Pokud je
fotoaparát schopen zaostřit, zobrazí se
zaostřovací pole zeleně; v opačném
případě bliká zaostřovací pole červeně.
30
5 Exponujte.
Plynule domáčkněte tlačítko
spouště zbývající část jeho
chodu až na doraz pro expozici
snímku. Rozsvítí se kontrolka
přístupu na paměťovou kartu
a pořízený snímek se na několik
sekund zobrazí na monitoru.
Dokud kontrolka přístupu na
paměťovou kartu nezhasne
a zaznamenávání snímku
neskončí, nevyjímejte
paměťovou kartu a neodpojujte
ani nevyjímejte zdroj energie.
Kontrolka přístupu na paměťovou kartu
Chcete-li ukončit režim živého náhledu,
stiskněte tlačítko a.
A Tlačítko spouště
Fotoaparát je vybaven dvoupolohovým tlačítkem spouště. Při namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny fotoaparát zaostří. Chcete-li pořídit snímek,
stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz.
Zaostření: namáčknutí
do poloviny
Expozice: stisknutí až na
doraz
Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny se rovněž ukončí přehrávání
a připraví fotoaparát k okamžitému použití.
31
A Automatický výběr programu (automatická volba motivových programů)
Pokud je vybrán živý náhled v režimu i nebo j,
fotoaparát automaticky provede analýzu objektu
a vybere vhodný expoziční režim v okamžiku
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny pro
zaostření s využitím automatického zaostřování.
Vybraný režim se zobrazí na monitoru.
c
d
e
f
Z
Portrét
Krajina
Makro
Noční portrét
Režim Auto
Režim Auto
b
(vypnutý blesk)
Portréty osob
Snímky krajin a měst
Objekty blízko fotoaparátu
Portréty na tmavém pozadí
Objekty, které jsou vhodné pro režimy i a j nebo
nespadají do výše zmíněných kategorií
A Časovač pohotovostního režimu (fotografování s využitím hledáčku)
Není-li po dobu přibližně 8 s provedena žádná operace, informace
v hledáčku a na obrazovce informací se vypnou z důvodu snížení
spotřeby energie. Pro opětovnou aktivaci indikace namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny. Dobu zpoždění před automatickým
doběhnutím časovače pohotovostního režimu lze vybrat pomocí
položky Časovače autom. vypnutí v menu nastavení (0 71).
Expozimetr vypnutý
Expozimetr zapnutý
A Zobrazení odpočítávání (živý náhled)
Posledních 30 s před automatickým ukončením živého náhledu se zobrazuje
odpočítávání (časovač se zbarví červeně 5 s před doběhnutím časového spínače
automatického vypnutí (Časovače autom. vypnutí; 0 71) nebo v případě
ukončování živého náhledu z důvodu ochrany vnitřních obvodů fotoaparátu).
V závislosti na snímacích podmínkách se může časovač zobrazit ihned po
aktivaci živého náhledu.
32
A Vestavěný blesk
Pokud je třeba pro dosažení správné expozice
v režimu i doplňkové osvětlení, vyklopí se při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
automaticky vestavěný blesk fotoaparátu. Pokud
je blesk vyklopený do pracovní polohy, lze
pořizovat snímky pouze v případě zobrazení
indikace připravenosti k záblesku (M). Není-li
zobrazena indikace připravenosti k záblesku,
blesk se nabíjí; v takovém případě krátce sejměte
prst z tlačítka spouště a zkuste tlačítko stisknout
znovu.
Pokud blesk nepoužíváte, stiskněte jej opatrně
dolů k tělu fotoaparátu, až zaklapne do
transportní polohy.
A Zvětšení obrazu v živém náhledu
Chcete-li až cca 8,3× zvětšit obraz na monitoru pro možnost přesného zaostření,
stiskněte tlačítko X. Během zvětšení aktuálního záběru objektivu se v šedém
rámečku v pravém dolním rohu monitoru zobrazuje navigační obrazovka.
Pomocí multifunkčního voliče můžete procházet částmi obrazu, které nejsou
aktuálně viditelné na monitoru, nebo můžete stisknout tlačítko W (Q) pro
zmenšení obrazu.
Tlačítko X
Navigační obrazovka
33
A Fotografování v režimu živého náhledu
Přestože se neobjeví na výsledných snímcích, mohou se na monitoru zobrazit
zubaté obrysy, barevné obrysy, moaré a jasné body. Na některých místech
obsahujících blikající reklamy nebo jiné přerušované zdroje světla a na objektech
osvětlených krátce bleskem nebo jiným silným zdrojem světla s krátkou dobou
svícení se mohou zobrazit světlé oblasti nebo proužky. Navíc může dojít ke
zkreslení pohyblivých objektů – zejména při horizontálním panorámování
fotoaparátem nebo při rychlém pohybu objektu napříč záběrem. Blikání obrazu
a proužkování viditelné na monitoru při osvětlení pomocí zářivek nebo
rtuťových či sodíkových výbojek lze potlačit pomocí položky Redukce blikání
obrazu (0 71), přesto se však tyto jevy mohou při použití některých časů
závěrky zobrazit na výsledných snímcích. Nemiřte fotoaparátem do slunce ani do
jiných silných zdrojů světla. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít
k poškození vnitřních obvodů fotoaparátu. Živý náhled se automaticky ukončí
při otočení voliče expozičních režimů na režim g nebo při otočení voliče
expozičních režimů z režimu g do jiné pozice.
Abyste zabránili ovlivnění snímků nebo expozice světlem vnikajícím do
hledáčku, doporučujeme před fotografováním bez pozorování obrazu
v hledáčku zakrýt hledáček rukou nebo nějakým předmětem, například
volitelnou krytkou okuláru hledáčku.
34
Zobrazení snímků
Snímek se zobrazí na monitoru stisknutím tlačítka K.
Tlačítko K
Další snímky se zobrazí stisknutím tlačítek
4 a 2.
❚❚ Přehrávání náhledů snímků
Chcete-li zobrazit snímky ve formě index
printů se čtyřmi, devíti nebo 72 snímky
(přehrávání náhledů snímků), stiskněte
tlačítko W (Q). Pomocí multifunkčního voliče
nebo příkazového voliče vyberte snímky
a stisknutím tlačítka J zobrazte vybraný
snímek na celé obrazovce. Stisknutím tlačítka
X se sníží počet zobrazených snímků.
Tlačítko W (Q)
35
❚❚ Přehrávání podle kalendáře
Chcete-li zobrazit snímky pořízené
Seznam dat
k vybranému datu (přehrávání podle
kalendáře), stiskněte při zobrazení 72 snímků
tlačítko W (Q). Stisknutím tlačítka W (Q)
můžete přepínat mezi seznamem dat
a seznamem náhledů pro vybrané datum.
Pomocí multifunkčního voliče vyberte data
na seznamu dat nebo snímky na seznamu
náhledů. Stisknutím tlačítka X v okamžiku
Seznam náhledů
umístění kurzoru do seznamu dat se vrátíte
k přehrávání 72 snímků.
36
Mazání nepotřebných snímků
Chcete-li vymazat snímek aktuálně zobrazený na monitoru, stiskněte
tlačítko O. Mějte na paměti, že vymazané snímky již nelze obnovit.
1 Zobrazte snímek.
Zobrazte snímek, který chcete vymazat.
Tlačítko K
2 Vymažte snímek.
Stiskněte tlačítko O. Zobrazí se dialog pro
potvrzení; opětovným stisknutím
tlačítka O vymažte snímek a vraťte se
k přehrávání.
Tlačítko O
37
Záznam videosekvencí
Videosekvence lze zaznamenávat v režimu živého náhledu.
1 Stiskněte tlačítko a.
Na monitoru se zobrazí aktuální záběr
objektivu.
D Symbol 0
Symbol 0 značí, že nelze zaznamenávat
videosekvence.
Tlačítko a
2 Připravte si fotoaparát.
Uchopte grip fotoaparátu pravou rukou a levou rukou podepřete
tělo přístroje nebo objektiv.
3 Zaostřete.
Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny
zaostřete.
38
4 Spusťte záznam.
Stisknutím tlačítka záznamu
videosekvence zahajte záznam. Na
monitoru se zobrazí indikace záznamu
a dostupná doba záznamu.
Tlačítko záznamu
videosekvence
Indikace záznamu
Zbývající čas
5 Ukončete záznam.
Pro ukončení záznamu stiskněte znovu
tlačítko záznamu videosekvence. Záznam
se ukončí automaticky po dosažení
maximální délky videosekvence, po
zaplnění paměťové karty nebo při výběru
jiného režimu. Stisknutím tlačítka a
ukončete živý náhled.
39
A Maximální délka
Maximální velikost jednotlivých souborů videosekvencí je 4 GB; maximální délka
se mění v závislosti na možnostech vybraných v položkách Nastavení videa >
Vel. obrazu/snímací frekv. a Kvalita videa v menu fotografování (0 70)
způsobem vyobrazeným níže. Mějte na paměti, že v závislosti na rychlosti zápisu
paměťové karty se může záznam ukončit ještě před dosažením maximální délky.
Velikost obrazu/snímací frekvence 1
Maximální délka 2
L 1920×1080; 60p
10 min
M 1920×1080; 50p
N 1920×1080; 30p
Vysoká
O 1920×1080; 25p
P 1920×1080; 24p
20 min
Q 1280 × 720; 60p
R 1280 × 720; 50p
t 1920×1080; 60p
20 min
u 1920×1080; 50p
r 1920×1080; 30p
Normální
s 1920×1080; 25p
k 1920×1080; 24p
29 min 59 s
l 1280 × 720; 60p
o 1280 × 720; 50p
1 Jmenovitá hodnota. Skutečné snímací frekvence pro nastavení 60p, 50p, 30p, 25p a 24p jsou 59,94, 50,
29,97, 25 a 23,976 obr./s.
2 Videosekvence zaznamenané v režimu efektu miniatury mají při přehrávání délku až tři minuty.
Kvalita videa
40
D Záznam videosekvencí
Na monitoru a výsledných videosekvencích se mohou při osvětlení zářivkami
nebo rtuťovými či sodíkovými výbojkami, resp. v případě pohyblivých objektů
(zejména při horizontálním panorámování či rychlém horizontálním pohybu
objektu napříč záběrem) zobrazit proužky a blikající nebo zkreslený obraz
(blikání a proužkování lze potlačit pomocí položky Redukce blikání obrazu;
0 71). Mohou se také objevit zubaté obrysy, barevné obrysy, moaré a světlé
skvrny. V některých oblastech obrazového pole obsahujících blikající reklamy
nebo jiné přerušované světelné zdroje, resp. v případě krátkodobého osvětlení
objektu bleskem nebo jiným jasným zdrojem světla s krátkou dobou svícení se
mohou vyskytnout světlé oblasti nebo proužky. Nemiřte fotoaparátem do slunce
ani do jiných silných zdrojů světla. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může
dojít k poškození vnitřních obvodů fotoaparátu.
Fotoaparát zaznamenává obraz i zvuk; během záznamu proto nezakrývejte
mikrofon. Mějte na paměti, že vestavěný mikrofon může zachytit zvuky objektivu
vydávané během automatického zaostřování a činnosti redukce vibrací.
Během záznamu videosekvence nelze použít blesk.
D Zobrazení odpočítávání
Odpočítávání se zobrazí 30 s před automatickým ukončením živého náhledu.
V závislosti na snímacích podmínkách se může časovač zobrazit ihned po
zahájení záznamu videosekvence. Mějte na paměti, že bez ohledu na dostupnou
dobu záznamu se může živý náhled stále ukončit při doběhnutí časovače.
41
Zobrazení videosekvencí
Stisknutím tlačítka K spusťte přehrávání a poté posunujte mezi snímky,
dokud se nezobrazí videosekvence (označená symbolem 1).
Tlačítko K
Chcete-li spustit přehrávání, stiskněte tlačítko J; aktuální poloha je
označena indikací průběhu videosekvence.
Symbol 1
Délka
Aktuální poloha/celková délka
Průvodce
Indikace průběhu
videosekvence
Hlasitost
42
K dispozici jsou následující operace:
Pro
Použijte
Popis
Pozastavení
Slouží k pozastavení přehrávání.
Přehrávání
Slouží k obnovení přehrávání pozastavené
nebo přetáčené videosekvence.
Rychlost přetáčení (posunu) se zvyšuje
každým stisknutím tlačítka, a to mezi
hodnotami 2×, 4×, 8× a 16×; podržením
tlačítka ve stisknuté poloze se automaticky
přejde na začátek nebo konec videosekvence
(první snímek je označen symbolem h
v pravém horním rohu monitoru, poslední
snímek je označen symbolem i). Pokud je
přehrávání pozastaveno, videosekvence se
při přetáčení posune vždy o jeden snímek
vpřed nebo zpět; pro plynulé přetáčení
podržte tlačítko stisknuté.
Stisknutím tlačítka 3 při pozastavené
videosekvenci se spustí zpomalené
přehrávání.
Posun vpřed/zpět
Spuštění
zpomaleného
přehrávání
Otáčením příkazového voliče se přeskočí
vpřed nebo zpět o 10 s.
Skok o 10 s
Nastavení
hlasitosti
Návrat do režimu
přehrávání
jednotlivých
snímků
X/W (Q)
K/
Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko X, pro
snížení hlasitosti stiskněte tlačítko W (Q).
Stisknutím tlačítka K nebo 1 se zobrazení
vrátí do režimu přehrávání jednotlivých
snímků.
43
Mazání nepotřebných videosekvencí
Chcete-li vymazat videosekvenci aktuálně zobrazenou na monitoru,
stiskněte tlačítko O. Mějte na paměti, že vymazané videosekvence již nelze
obnovit.
1 Zobrazte videosekvenci.
Zobrazte videosekvenci, kterou chcete
vymazat.
Tlačítko K
2 Vymažte videosekvenci.
Stiskněte tlačítko O. Zobrazí se dialog pro
potvrzení; opětovným stisknutím tlačítka
O vymažte videosekvenci a vraťte se
k přehrávání.
Tlačítko O
44
Režim průvodce
Průvodce
Režim průvodce umožňuje přístup k různým často
používaným a užitečným funkcím. Při otočení voliče
expozičních režimů do polohy g se zobrazí
nejvyšší úroveň průvodce.
Indikace stavu baterie (0 26)
Počet zbývajících snímků (0 26)
Provozní (expoziční) režim: V symbolu expozičního
režimu se zobrazuje indikace režimu průvodce.
K dispozici jsou následující položky:
Fotografování.
Expozice
Přehrávání a mazání
Zobrazení a/nebo mazání snímků.
Retušování
Retušování snímků.
Nastavení
Nastavení fotoaparátu.
45
Menu režimu průvodce
Chcete-li zpřístupnit tato menu, vyberte položku Expozice, Přehrávání
a mazání, Retušování nebo Nastavení a stiskněte tlačítko J.
❚❚ Expozice
Jednoduché operace
4 Režim Auto
5 Vypnutý blesk
9 Vzdálené objekty
! Makrosnímky
8 Spící tváře
9 Pohyblivé objekty
7 Krajiny
6 Portréty
" Noční portrét
Fotografování
5
nočních krajin
Pokročilé operace
Změkčení pozadí
#
Upravuje clonu.
Vysoká hloubka ostrosti
Zmrazení pohybu (osoby)
$ Zmrazení pohybu (vozidla) Volí čas závěrky.
Zobrazení tekoucí vody
Zachycení červeně záp.
slunce *
H
Pořizování jasných snímků *
Tmavé snímky (low-key) *
Upravuje nastavení
vyvážení bílé barvy pro
zachycení živých barev
západů slunce.
Upravuje nastavení
korekce expozice pro
získání světlých (highkey) nebo tmavých (lowkey) snímků.
* Ovlivňuje ostatní položky menu Pokročilé operace. Chcete-li obnovit výchozí
nastavení, vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte.
46
„Začít fotografovat“
Vyberte požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko J.
• Použití hledáčku
• Použití živého náhledu
• Záznam videosekvencí
„Více nastavení“
Pokud je zobrazena položka Více nastavení,
můžete ji vybrat a stisknutím tlačítka 2
zobrazit následující volitelná nastavení
(dostupnost jednotlivých nastavení se mění
podle vybraných možností pro fotografování):
• Nastavení blesku > Zábleskový režim
• Nastavení blesku > Korekce zábleskové
expozice
• Snímací režim
• Nastavení citlivosti ISO > Citlivost ISO
• Nastavení citlivosti ISO > Automat. regulace
citl. ISO
• Předvolby Picture Control
• Korekce expozice
• Vyvážení bílé barvy
❚❚ Přehrávání a mazání
Přehrávání jednotlivých snímků
Přehrávání více snímků
Výběr data
Přehrávání prezentací
Mazání snímků
A Režim průvodce
V případě otočení voliče expozičních režimů na jiné nastavení a v případě
vypnutí fotoaparátu je režim průvodce resetován na úroveň Jednoduché
operace > Režim Auto.
47
❚❚ Retušování
Oříznutí snímků
Filtrové efekty (filtr typu hvězda)
Filtrové efekty (změkčovací filtr)
Fotografická ilustrace
Efekt miniatury
Selektivní barva
❚❚ Nastavení
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
Časovače autom. vypnutí
Razítko data
Nastavení zobrazení a zvuků
Jas monitoru
Barva pozadí obraz. informací
Autom. obrazovka informací
Pípnutí
Nastavení videa
Vel. obrazu/snímací frekv.
Kvalita videa
Mikrofon
Redukce hluku větru
Redukce blikání obrazu
Možnosti zobraz. pro přehráv.
Hodiny a jazyk (Language)
Formátování paměťové karty
HDMI
Režim V letadle
Připojení chytrého zařízení
Přenos pomocí Eye-Fi *
Bez paměťové karty?
* K dispozici pouze tehdy, je-li vložena kompatibilní paměťová karta Eye-Fi.
S výjimkou položek Redukce blikání obrazu, Hodiny a jazyk
(Language), Formátování paměťové karty, HDMI, Režim V letadle,
Připojení chytrého zařízení, Přenos pomocí Eye-Fi a Bez paměťové
karty? platí změny nastavení pouze pro režim průvodce a neprojevují se
při použití jiných režimů fotografování.
48
Použití průvodce
Během zobrazení průvodce lze provádět následující operace:
Pro
Použijte
Návrat na nejvyšší
úroveň průvodce
Zapnutí monitoru
Výběr menu
Popis
Pro zapnutí monitoru nebo návrat na
nejvyšší úroveň průvodce stiskněte
tlačítko G.
Tlačítko G
Menu vyberete pomocí tlačítek 1, 3, 4
a 2.
Výběr možností v menu provedete
stisknutím tlačítek 1 a 3.
Stisknutím tlačítek 1, 3, 4 a 2 vyberete
možnosti na obrazovkách níže
vyobrazeného typu.
Výběr možností
Potvrzení výběru
menu nebo
možnosti
Výběr možnosti nebo menu potvrdíte
stisknutím tlačítka J.
49
Pro
Použijte
Popis
Pro návrat k předchozí obrazovce stiskněte
tlačítko 4.
Pro zrušení výběru a návrat k předchozí
obrazovce z obrazovek níže vyobrazeného
typu vyberte možnost & a stiskněte
tlačítko J.
Návrat k předchozí
obrazovce
Pokud se v levém spodním rohu monitoru
zobrazuje symbol d, lze stisknutím tlačítka
W (Q) zobrazit nápovědu. Stisknutím
tlačítek 1 a 3 lze posouvat zobrazení
a opětovným stisknutím tlačítka W (Q) se
vrátit zpět.
Zobrazení
nápovědy
Tlačítko W (Q)
50
Symbol d (nápověda)
Přizpůsobení nastavení
fotografovanému objektu nebo situaci
(Motivové programy)
Fotoaparát nabízí množství motivových programů. Výběrem
motivového programu dojde k automatické optimalizaci nastavení
fotoaparátu pro vybraný motiv, což zjednodušuje tvůrčí fotografování
na pouhý výběr motivového programu, vytvoření kompozice snímku
a pořízení snímku postupem popsaným na straně 27.
Pomocí voliče expozičních režimů lze zvolit
následující typy motivů:
k Portrét
m Sporty
l Krajina
n Makro
p Děti
o Noční portrét
k Portrét
Program vhodný pro portréty s měkkými, přirozenými odstíny pleti.
Pokud se fotografovaný objekt nachází daleko od pozadí nebo pokud je
použit teleobjektiv, detaily v pozadí se zobrazí změkčené, což propůjčí
celému snímku prostorový účinek.
l Krajina
Program vhodný pro živé snímky krajiny za denního světla.
Poznámka: Vestavěný blesk a pomocné světlo AF se vypnou.
p Děti
Program vhodný pro momentky dětí. Oblečení a detaily v pozadí jsou
reprodukovány v sytých barvách, zatímco odstíny pleti zůstávají měkké
a přirozené.
51
m Sporty
Krátké časy závěrky zmrazí pohyb u dynamických sportovních scén
a hlavní objekt jasně vyvstane do popředí.
Poznámka: Vestavěný blesk a pomocné světlo AF se vypnou.
n Makro
Program vhodný k fotografování květů, hmyzu a jiných malých objektů
zblízka (pro zaostření na velmi malé vzdálenosti lze použít
makroobjektiv).
o Noční portrét
Program vhodný pro dosažení přirozeného expozičního vyvážení mezi
hlavním objektem a pozadím u portrétů pořizovaných za nízké hladiny
osvětlení.
A Zamezení rozmazání snímků
Abyste zamezili rozmazání snímků chvěním fotoaparátu při dlouhých časech
závěrky, použijte stativ.
52
Speciální efekty
Při fotografování a zaznamenávání videosekvencí lze použít speciální
efekty.
Po otočení voliče expozičních režimů do polohy q lze otáčením
příkazového voliče vybírat a zobrazovat na monitoru následující efekty.
Volič expozičních
režimů
Příkazový volič
Monitor
% Noční vidění
( Efekt miniatury
S Velmi živé
3 Selektivní barva
T Pop
1 Silueta
U Fotografická ilustrace
2 High-key
' Efekt dětského fotoaparátu
3 Low-key
% Noční vidění
Tento efekt použijte za temna pro pořízení monochromatických snímků
vysokými citlivostmi ISO.
Poznámka: Automatické zaostřování je k dispozici pouze v režimu živého náhledu;
není-li fotoaparát schopen zaostřit automaticky, lze použít manuální zaostřování.
Vestavěný blesk a pomocné světlo AF se vypnou.
53
S Velmi živé
Celková sytost barev a kontrast se zvýší pro dosažení živějších snímků.
T Pop
Celková sytost barev se zvýší pro dosažení živějších snímků.
U Fotografická ilustrace
Doostřuje obrysy a zjednodušuje zbarvení pro dosažení efektu plakátu,
jehož účinek lze upravovat v režimu živého náhledu (0 56).
Poznámka: Videosekvence pořízené v tomto režimu se přehrávají jako prezentace
vytvořené ze sérií statických snímků.
' Efekt dětského fotoaparátu
Tento efekt vytváří snímky a videosekvence, které vypadají, jako kdyby
byly pořízeny dětským fotoaparátem. Výsledný účinek lze vybrat
s pomocí živého náhledu (0 57).
( Efekt miniatury
Tento efekt vytváří snímky, které vypadají jako snímky miniaturních
modelů. Nejlepší výsledky poskytuje u snímků, které byly pořízeny
z výrazného nadhledu. Videosekvence pořízené s využitím efektu
miniatury se přehrávají vysokou frekvencí, čímž dochází ke kompresi
přibližně 45 minut záznamu pořízeného ve formátu 1 920 × 1 080/30p
do videosekvence, která se přehrává přibližně tři minuty. Výsledný
účinek lze vybrat s pomocí živého náhledu (0 58).
Poznámka: Videosekvence jsou zaznamenávány němé. Vestavěný blesk
a pomocné světlo AF se vypnou.
3 Selektivní barva
Všechny barvy kromě vybraných jsou zaznamenány černobíle. Výsledný
účinek lze vybrat s pomocí živého náhledu (0 60).
Poznámka: Vestavěný blesk se vypne.
54
1 Silueta
Siluety objektů na světlém pozadí.
Poznámka: Vestavěný blesk se vypne.
2 High-key
Tento efekt použijte pro fotografování jasných scén a získání světlých
snímků, které budou působit, jako kdyby byly zalité světlem.
Poznámka: Vestavěný blesk se vypne.
3 Low-key
Efekt vhodný pro získání tmavých snímků typu low-key, ze kterých
vystupují pouze nejvyšší jasy.
Poznámka: Vestavěný blesk se vypne.
A Zamezení rozmazání snímků
Abyste zamezili rozmazání snímků chvěním fotoaparátu při dlouhých časech
závěrky, použijte stativ.
A NEF (RAW)
Záznam ve formátu NEF (RAW) není k dispozici v režimech %, S, T, U, ', ( a 3.
Snímky pořízené při použití možnosti NEF (RAW) nebo NEF (RAW) + JPEG Jemný
v těchto režimech se zaznamenají jako snímky JPEG. Snímky JPEG pořízené
s těmito nastaveními budou zaznamenány jako snímky jemné kvality.
A Režimy U a (
Během záznamu videosekvencí není k dispozici automatické zaostřování. Sníží se
obnovovací frekvence živého náhledu a snímací frekvence sériového snímání;
použití automatického zaostřování při fotografování v režimu živého náhledu
zruší náhled obrazu.
55
Možnosti dostupné v režimu živého náhledu
Nastavení pro vybraný efekt se upravují na obrazovce živého náhledu.
❚❚ U Fotografická ilustrace
1 Aktivujte živý náhled.
Stiskněte tlačítko a. Na monitoru se
zobrazí aktuální záběr objektivu.
Tlačítko a
2 Upravte tloušťku obrysů.
Stisknutím tlačítka J se zobrazí možnosti
vyobrazené vpravo. Stisknutím tlačítek 4
a 2 nastavte tlustší nebo tenčí obrysy.
3 Stiskněte tlačítko J.
Po dokončení procedury nastavení stiskněte tlačítko J pro návrat.
Chcete-li ukončit režim živého náhledu, stiskněte tlačítko a.
56
❚❚ ' Efekt dětského fotoaparátu
1 Aktivujte živý náhled.
Stiskněte tlačítko a. Na monitoru se
zobrazí aktuální záběr objektivu.
Tlačítko a
2 Nastavte požadované možnosti.
Stisknutím tlačítka J se zobrazí možnosti
vyobrazené vpravo. Stisknutím tlačítek 1
a 3 vyberte položku Živost nebo
Vinětace a stisknutím tlačítek 4 a 2
změňte nastavení. Nastavením živosti lze
zvýšit nebo snížit nasycení barev,
nastavením vinětace lze zvolit úroveň vinětace.
3 Stiskněte tlačítko J.
Po dokončení procedury nastavení stiskněte tlačítko J pro návrat.
Chcete-li ukončit režim živého náhledu, stiskněte tlačítko a.
57
❚❚ ( Efekt miniatury
1 Aktivujte živý náhled.
Stiskněte tlačítko a. Na monitoru se
zobrazí aktuální záběr objektivu.
Tlačítko a
2 Umístěte zaostřovací pole.
Pomocí multifunkčního voliče umístěte
zaostřovací pole do oblasti, která má být
zobrazena ostře, a namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny zaostřete. Chcete-li
dočasně skrýt možnosti efektu miniatury
ze zobrazovače a zvětšit zobrazení na
monitoru pro možnost přesného zaostření, stiskněte tlačítko X.
Zobrazení efektu miniatury se obnoví stisknutím tlačítka W (Q).
3 Zobrazte volitelné možnosti.
Stisknutím tlačítka J zobrazte volitelné
možnosti efektu miniatury.
58
4 Nastavte požadované možnosti.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte orientaci
zaostřené oblasti a stisknutím tlačítek 1
a 3 nastavte její šířku.
5 Stiskněte tlačítko J.
Po dokončení procedury nastavení stiskněte tlačítko J pro návrat.
Chcete-li ukončit režim živého náhledu, stiskněte tlačítko a.
59
❚❚ 3 Selektivní barva
1 Aktivujte živý náhled.
Stiskněte tlačítko a. Na monitoru se
zobrazí aktuální záběr objektivu.
Tlačítko a
2 Zobrazte volitelné možnosti.
Stisknutím tlačítka J zobrazte volitelné
možnosti selektivního nastavení barev.
3 Vyberte barvu.
Vybraná barva
Zaměřte objekt tak, aby se nacházel
v bílém čtverečku uprostřed obrazového
pole, a stisknutím tlačítka 1 vyberte barvu
tohoto objektu jako barvu, která zůstane
obsažena na výsledném snímku
(fotoaparát může mít problémy s detekcí
nenasycených barev; vybírejte syté barvy).
Chcete-li zvětšit střed obrazu pro možnost
přesnějšího výběru barvy, stiskněte tlačítko X. Obraz znovu zmenšíte
stisknutím tlačítka W (Q).
60
4 Vyberte barevný rozsah.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 rozšíříte nebo
zúžíte rozsah podobných barevných
odstínů, které budou součástí výsledného
snímku. K dispozici jsou hodnoty v rozmezí
1 až 7; pamatujte si, že při použití vyšších
hodnot mohou být zahrnuty i barevné
odstíny jiných barev.
Barevný rozsah
5 Vyberte další barvy.
Chcete-li vybrat další barvy, vyberte
otáčením příkazového voliče jedno ze tří
barevných polí v horní části obrazovky
a opakováním kroků 3 a 4 vyberte další
barvu. V případě potřeby vyberte
opakováním celého postupu třetí barvu.
Chcete-li zrušit výběr barvy, stiskněte
tlačítko O (Chcete-li odstranit všechny barvy, stiskněte a podržte
tlačítko O. Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost Ano.).
6 Stiskněte tlačítko J.
Po dokončení procedury nastavení stiskněte tlačítko J pro návrat.
Při fotografování se zaznamenají barevně pouze objekty s vybranými
barevnými odstíny; všechny ostatní barvy budou zaznamenány
černobíle. Chcete-li ukončit režim živého náhledu, stiskněte tlačítko
a.
61
Režimy P, S, A a M
Režimy P, S, A a M lze vybírat otočením voliče
expozičních režimů a nabízejí různou úroveň
kontroly nad nastavením času závěrky a clony:
Režim
P
Programová
automatika (0 63)
S
Clonová automatika
(0 63)
A
Časová automatika
(0 64)
M
Manuální expoziční
režim (0 65)
Popis
Režim doporučený pro momentky a další situace,
ve kterých je málo času na nastavování
fotoaparátu. Fotoaparát nastavuje čas závěrky
a clonu pro dosažení optimální expozice.
Použijte pro zmrazení nebo rozmazání pohybu.
Uživatel nastavuje čas závěrky; fotoaparát
nastavuje clonu pro dosažení optimální expozice.
Použijte pro rozmazání pozadí nebo pro ostré
zobrazení popředí i pozadí snímku. Uživatel
nastavuje clonu; fotoaparát nastavuje čas závěrky
pro dosažení optimální expozice.
Uživatel nastavuje čas závěrky i clonu. Pro dlouhé
expozice použijte čas závěrky „Bulb“ (B) nebo
„Time“ (T).
A Použití vestavěného blesku
Chcete-li fotografovat s bleskem, vyklopte blesk stisknutím tlačítka M (Y).
62
Režim P (Programová automatika)
Tento režim je doporučen pro momentky a další situace, kdy chcete
ponechat nastavení času závěrky a clony na fotoaparátu. V tomto režimu
fotoaparát automaticky nastavuje čas závěrky a clonu pro dosažení
optimální expozice ve většině situací.
Režim S (Clonová automatika)
Při použití clonové automatiky vybíráte čas
závěrky a fotoaparát automaticky nastavuje
clonu pro dosažení optimální expozice.
Otáčením příkazového voliče vyberte
požadovaný čas závěrky: otáčením doprava
nastavíte kratší časy závěrky, otáčením doleva
nastavíte delší časy závěrky.
Příkazový volič
63
Režim A (Časová automatika)
Při použití časové automatiky vybíráte clonu
a fotoaparát automaticky nastavuje čas
závěrky pro dosažení optimální expozice.
Otáčením příkazového voliče směrem doleva
se nastavují menší zaclonění (nižší clonová
čísla), otáčením voliče doprava se nastavují
větší zaclonění (vyšší clonová čísla).
64
Příkazový volič
Režim M (Manuální expoziční režim)
V manuálním expozičním režimu nastavujete manuálně čas závěrky
i clonu. Za současné kontroly indikace expozice (0 66) upravte
nastavení času závěrky a clony. Časy závěrky se vybírají otáčením
příkazového voliče (směrem doprava pro kratší časy, směrem doleva pro
delší časy). Pro nastavení clony podržte stisknuté tlačítko E (N)
a současně otáčejte příkazovým voličem (směrem doleva pro malá
zaclonění/nízká clonová čísla a směrem doprava pro velká zaclonění/
vysoká clonová čísla).
Čas závěrky
Příkazový volič
Clona
Tlačítko E (N)
Příkazový volič
65
A Čas závěrky a clona
Čas závěrky a clona se zobrazují v hledáčku a na obrazovce informací.
Čas závěrky
Clona
Krátké časy závěrky (v tomto příkladu
1/1 600 s) umožňují zmrazení pohybu.
Dlouhé časy závěrky (zde 1 s) způsobí
rozmazání pohybu.
Malá zaclonění (například f/5,6;
pamatujte si, že čím menší clonové
číslo, tím menší zaclonění) rozmazávají
detaily před a za hlavním objektem.
Velká zaclonění (v tomto případě f/22)
zobrazují ostře popředí i pozadí.
A Indikace expozice
Optimální expozice
66
Podexponováno o 1/3 EV
Přeexponováno o více než 2 EV
Korekce expozice
V režimech P, S, A, motivových programech a % lze použít korekci
expozice pro úpravu expozičních hodnot určených fotoaparátem
a dosažení světlejších nebo tmavších snímků (0 96). Obecně platí, že
kladné hodnoty korekce produkují světlejší snímky a záporné hodnoty
korekce produkují tmavší snímky.
–1 EV
Bez korekce expozice
+1 EV
67
Chcete-li vybrat hodnotu korekce expozice, podržte stisknuté tlačítko
E (N) a otáčejte příkazovým voličem, dokud se v hledáčku nebo na
obrazovce informací nezobrazí požadovaná hodnota.
+
Tlačítko E (N)
Příkazový volič
–0,3 EV
Obrazovka informací
+2 EV
Normální expozici lze obnovit nastavením korekce expozice na hodnotu
±0. V režimech P, S, A a M nedojde vypnutím fotoaparátu ke zrušení
korekce expozice. Při použití motivových programů a režimu % dojde ke
zrušení korekce expozice výběrem jiného režimu nebo vypnutím
fotoaparátu.
A Obrazovka informací
Volitelné možnosti korekce expozice jsou
přístupné rovněž pomocí obrazovky informací
(0 9).
68
Menu fotoaparátu
K většině volitelných možností pro
fotografování, přehrávání a nastavení lze
přistupovat prostřednictvím menu
fotoaparátu. Chcete-li zobrazit menu,
stiskněte tlačítko G.
Tlačítko G
Karty menu
K dispozici jsou následující menu:
• D: Přehrávání (0 70)
• N: Retušování (0 72)
• C: Fotografování (0 70)
• m: Poslední nastavení (0 72)
• B: Nastavení (0 71)
Posuvník ukazuje polohu
v aktuálním menu.
Aktuální nastavení jsou označena
symboly.
Položky menu
Položky v aktuálně vybraném
menu.
Symbol nápovědy (0 73)
69
Položky menu
❚❚ D Menu přehrávání: Práce se snímky
Mazání snímků
Přehrávaná složka
Možnosti zobraz. pro přehráv.
Kontrola snímků
Automatické otáčení snímků
Otočení na výšku
Prezentace
Hodnocení
Výběr k odesl. na chytré zař.
❚❚ C Menu fotografování: Volitelná nastavení pro fotografování
Reset menu fotografování
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
Nastavení citlivosti ISO
Vyvážení bílé barvy
Předvolby Picture Control
Barevný prostor
Active D-Lighting
Redukce šumu
Korekce vinětace
Automatická korekce zkreslení
Zaostřovací režim
Režimy činnosti zaostř. polí
Vestavěné pom. světlo AF
Měření expozice
Zábl. režim vestav. blesku/Volitelný blesk
Optická redukce vibrací *
Nastavení videa
* K dispozici pouze v kombinaci s objektivy, které podporují tuto položku.
70
❚❚ B Menu nastavení: Nastavení fotoaparátu
Reset menu nastavení
Formátování paměťové karty
Razítko data
Časové pásmo a datum 1
Jazyk (Language) 1
Jas monitoru
Formát obrazovky informací
Autom. obrazovka informací
Časovače autom. vypnutí
Samospoušť
Aktivita dálk. ovlád. (ML-L3)
Sklopení zrcadla pro čištění 2
Ref. snímek pro odstr. prachu
Komentář ke snímku
Informace o autorském právu
Pípnutí
Redukce blikání obrazu
1
2
3
4
Tlačítka
Dálkoměr
Man. zaostř. kroužek v r. AF 3
Pořadí čísel souborů
Složka pro ukládání
Pojmenování souborů
HDMI
Data o poloze
Režim V letadle
Připojit k chytrému zařízení
Odesílat do chytr. zař. (autom.)
Bluetooth
Přenos pomocí Eye-Fi 4
Splňované standardy
Bez paměťové karty?
Reset všech nastavení
Verze firmwaru
Výchozí nastavení se liší v závislosti na zemi prodeje.
Není k dispozici při nízké kapacitě baterie.
K dispozici pouze v kombinaci s objektivy, které podporují tuto položku.
K dispozici pouze tehdy, je-li vložena kompatibilní paměťová karta Eye-Fi.
71
❚❚ N Menu retušování: Tvorba retušovaných kopií
Zprac. snímků NEF (RAW)
Monochromatické
Oříznutí snímků
Prolínání snímků
Změna velikosti snímku
Omalovánky
D-Lighting
Fotografická ilustrace
Rychlé vylepšení
Barevná skica
Korekce ef. červených očí
Efekt miniatury
Vyrovnání
Selektivní barva
Korekce zkreslení
Malba
Korekce perspektivy
Úprava videosekvencí
Rybí oko
Porovnání sním. vedle sebe *
Filtrové efekty
* K dispozici pouze při zobrazení menu retušování stisknutím tlačítka P a výběrem
položky Retušování během zobrazení retušovaného snímku nebo originálu
v režimu přehrávání jednotlivých snímků.
❚❚ m Poslední nastavení
Menu posledních nastavení obsahuje dvacet naposled použitých
nastavení.
A Další informace
Informace o jednotlivých položkách menu jsou k dispozici prostřednictvím
zabudované nápovědy fotoaparátu (0 73).
72
Práce s menu fotoaparátu
K navigaci v jednotlivých menu fotoaparátu slouží multifunkční volič
a tlačítko J.
1: Pohyb kurzoru nahoru
Tlačítko J: Potvrzení
výběru položky
4: Zrušení a návrat do
předchozího menu
2: Potvrzení výběru položky
nebo zobrazení vnořeného
menu
3: Pohyb kurzoru dolů
K navigaci v menu použijte níže uvedené kroky.
1 Zobrazte menu.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu.
Tlačítko G
A Symbol d (Nápověda)
Pokud se v levém dolním rohu monitoru zobrazuje symbol d, lze stisknutím
tlačítka W (Q) zobrazit popis k aktuálně vybrané položce menu. Stisknutím
tlačítek 1 a 3 lze procházet zobrazené informace. Pro návrat k menu stiskněte
znovu tlačítko W (Q).
Tlačítko W (Q)
73
2 Vyberte symbol aktuálního
menu.
Stisknutím tlačítka 4 vyberte
symbol aktuálního menu.
3 Vyberte menu.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadované menu.
4 Umístěte kurzor do
vybraného menu.
Stisknutím tlačítka 2 umístěte
kurzor do vybraného menu.
5 Vyberte položku menu.
Stisknutím tlačítek 1 a 3
vyberte položku menu.
74
6 Zobrazte volitelné možnosti.
Stisknutím tlačítka 2 zobrazte
možnosti pro vybranou
položku menu.
7 Vyberte možnost.
Stisknutím tlačítek 1 a 3
vyberte požadovanou
možnost.
8 Potvrďte výběr možnosti.
Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr
zvolené možnosti. Chcete-li se vrátit zpět
bez provedení výběru, stiskněte tlačítko
G.
Věnujte pozornost následujícím bodům:
• Položky menu zobrazené šedě nejsou momentálně k dispozici.
• Ačkoliv má stisknutí tlačítka 2 obecně stejný účinek jako stisknutí
tlačítka J, jsou situace, ve kterých lze provést výběr pouze stisknutím
tlačítka J.
• Chcete-li opustit menu a vrátit se do režimu fotografování,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (0 31).
75
ViewNX-i
Instalace softwaru ViewNX-i
Pro jemné doladění vzhledu snímků a přenos a zobrazení snímků si na
naší webové stránce stáhněte instalátor nejnovější verze softwaru
ViewNX-i a podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Je nutné
připojení k internetu. Informace o systémových a dalších požadavcích
viz webové stránky společnosti Nikon pro vaši oblast.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Software Nikon Capture NX-D použijte pro jemné doladění vzhledu snímků nebo
pro změnu nastavení snímků NEF (RAW) a jejich uložení v jiných formátech.
Software Capture NX-D je k dispozici ke stažení na následující webové stránce:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
76
Použití softwaru ViewNX-i
Kopírování snímků do počítače
Před pokračováním se ujistěte, že máte nainstalovaný software ViewNX-i
(0 76).
1 Zapojte kabel USB.
Po vypnutí fotoaparátu a kontrole vložení paměťové karty zapojte
vyobrazeným způsobem kabel USB (dostupný samostatně)
a zapněte fotoaparát.
D USB rozbočovače
Fotoaparát připojte přímo k počítači; nepřipojujte kabel přes USB
rozbočovač ani klávesnici.
A Použijte spolehlivý zdroj energie
Abyste zamezili výpadku při přenosu dat, ujistěte se, že je baterie ve
fotoaparátu plně nabitá.
A Propojovací kabely
Před zapojením nebo odpojením kabelů se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý.
Při zasunování konektorů nepoužívejte sílu ani konektory nezasunujte
šikmo.
77
2 Spusťte komponentu Nikon Transfer 2 softwaru ViewNX-i.
Zobrazí-li se zpráva vyzývající k výběru programu, vyberte
Nikon Transfer 2.
D Během přenosu snímků
Během přenosu snímků nevypínejte fotoaparát a neodpojujte kabel USB.
A Windows 7
Zobrazí-li se následující dialog, vyberte níže popsaným způsobem
Nikon Transfer 2.
1 V části Import pictures and videos
(Importovat snímky a videosekvence)
klepněte na tlačítko Change program
(Změnit program). Zobrazí se dialog pro
výběr programu; vyberte Nikon Transfer 2
a klepněte na tlačítko OK.
2 Poklepejte na symbol
.
A Windows 10 a Windows 8.1
Operační systémy Windows 10 a Windows 8.1
mohou po připojení fotoaparátu zobrazit
výzvu Automaticky přehrát. Klepnutím na
dialogové okno nebo na nápis
Nikon Transfer 2 vyberte software
Nikon Transfer 2.
A OS X
Pokud se nespustí automaticky komponenta Nikon Transfer 2, ujistěte se, že
je fotoaparát připojený, a potom spusťte software Image Capture (aplikace
dodávaná s operačním systémem OS X) a vyberte Nikon Transfer 2 jako
aplikaci spouštěnou při rozpoznání fotoaparátu.
78
3 Klepněte na tlačítko Start Transfer (Spustit přenos).
Snímky na paměťové kartě se zkopírují do počítače.
Start Transfer (Spustit přenos)
4 Zrušte připojení.
Jakmile je přenos dokončen, vypněte fotoaparát a odpojte kabel
USB.
A Další informace
Další informace ohledně používání programu ViewNX-i naleznete v online
nápovědě.
79
Technické informace
Přečtením této kapitoly získáte informace o kompatibilním příslušenství,
čištění a uchovávání fotoaparátu a o tom, co dělat, pokud se zobrazí
chybové hlášení nebo nastane problém při používání fotoaparátu.
Kompatibilní objektivy
Tento fotoaparát podporuje automatické zaostřování pouze s objektivy
AF-P a AF-S typu E a G. Název objektivů AF-S začíná zkratkou AF-S, název
objektivů AF-P začíná zkratkou AF-P; informace o určení typu objektivu
(D, E, G, resp. objektiv s vestavěným CPU) viz strana 81. Automatické
zaostřování není k dispozici s ostatními typy objektivů AF. Následující
tabulka obsahuje seznam funkcí dostupných u kompatibilních objektivů
při fotografování s využitím hledáčku:
Nastavení
fotoaparátu
Objektiv 1
Objektivy typu E
Objektivy typu G AF-S/AF-P
NIKKOR
Objektivy typu G AF NIKKOR
Objektivy typu D
Řada PC-E NIKKOR 4, 5
PC Micro 85 mm f/2,8D 7
Ostatní objektivy AF NIKKOR
(kromě objektivů pro F3AF)
AI-P NIKKOR
1
2
3
4
Zaostřovací režim
Expoziční režim
Systém
měření
expozice
M
L
N
z
z2
z
MF (s elektronickým
dálkoměrem)
z
z
z
Ostatní
režimy
z
z
z
z
z
z
z
z2
—
—
—
—
z
z
z6
z6
z
z
z
z
z
z3
z
z3
z
—
z
—
z
—
z
z
z2
—
z2
z2
—
z8
z
z3
—
—
—
—
z9
z
z3
—
—
—
AF
MF
M
Předpokládá kombinovanou světelnost f/5,6 nebo vyšší včetně nasazeného telekonvertoru AF-S.
Bodové měření expozice měří v oblasti vybraného zaostřovacího pole.
Indikace expozice je zakázána.
Knoflík pro vysunutí objektivu PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED se může při otočení objektivu okolo optické osy
dostat do kontaktu s tělem fotoaparátu.
5 Vysunutí nebo naklopení objektivu ovlivňuje expozici.
80
6 Nelze použít při vysunutí nebo naklopení.
7 Optimální expozice lze dosáhnout pouze tehdy, pokud je objektiv nastavený na plnou světelnost a není
vysunutý ani naklopený.
8 Je-li u objektivů AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (nová verze) nebo
AF 28–85 mm f/3,5–4,5 nastaven zoom na nejdelší ohniskovou vzdálenost při zaostření na nejkratší
zaostřitelnou vzdálenost, může se zobrazit indikace zaostření (I), i když obraz na matnici v hledáčku není
zobrazen ostře. Před expozicí proto zkontrolujte ostrost obrazu na matnici v hledáčku.
9 Se světelností f/5,6 a vyšší.
D Objektivy IX NIKKOR
Objektivy IX NIKKOR nelze použít. Pokus o nasazení objektivu IX NIKKOR může
způsobit poškození objektivu nebo fotoaparátu.
A Identifikace objektivů s vestavěným CPU a objektivů typu G, E a D
Objektivy s vestavěným CPU lze identifikovat podle přítomnosti kontaktního
pole CPU, objektivy typu G, E a D jsou označeny písmenem na tubusu objektivu.
Objektivy typu G a E nejsou vybaveny clonovým kroužkem.
Kontakty CPU
Objektiv s vestavěným CPU
Clonový kroužek
Objektiv typu G nebo E
Objektiv typu D
81
Další příslušenství
V době přípravy tohoto návodu k obsluze bylo pro fotoaparát D3400
k dispozici následující příslušenství.
• Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL14a (0 10): Náhradní baterie
EN-EL14a získáte u místních prodejců či v autorizovaném servisu
Nikon. Lze použít rovněž baterie EN-EL14.
• Nabíječka baterií MH-24 (0 10): Slouží k nabíjení baterií EN-EL14a
a EN-EL14.
Zdroje energie
• Konektor pro připojení síťového zdroje EP-5A, síťový zdroj EH-5b: Toto
příslušenství lze použít pro dlouhodobější napájení fotoaparátu
(rovněž lze použít síťové zdroje EH-5a a EH-5). K propojení
fotoaparátu a síťových zdrojů EH-5b, EH-5a a EH-5 je nutný
konektor pro připojení síťového zdroje EP-5A.
• Efektové filtry mohou narušovat činnost automatického
zaostřování nebo elektronického dálkoměru.
• Fotoaparát D3400 nelze použít v kombinaci s lineárními
polarizačními filtry. Namísto těchto filtrů používejte kruhové
polarizační filtry C-PL nebo C-PL II.
• Pro ochranu objektivu se doporučuje používat filtry NC.
• Abyste zabránili tvorbě reflexů, nedoporučujeme používat filtry
Filtry
u objektů v silném protisvětle a v dalších situacích se silným
zdrojem světla v záběru.
• Při použití filtrů s prodlužovacím faktorem (faktorem filtru) vyšším
než 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S,
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) doporučujeme aktivovat
integrální měření expozice se zdůrazněným středem. Podrobnosti
viz návod k obsluze filtru.
82
Příslušenství
k okuláru
hledáčku
Krytka těla
Krytky sáněk
pro upevnění
příslušenství
Kabely USB
Kabely HDMI
• Krytka okuláru hledáčku DK-5: Zabraňuje vnikání světla do hledáčku
a ovlivňování snímků nebo expozice.
• Okulárové korekční čočky DK-20C: K dispozici jsou čočky v dioptrických
hodnotách –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 a +3 m–1 platných při
nastavení voliče dioptrické korekce hledáčku do neutrální polohy
(–1 m–1). Okulárové korekční čočky používejte pouze tehdy,
nemůžete-li dosáhnout správného zaostření hledáčku pomocí
vestavěného voliče dioptrické korekce hledáčku (–1,7 až
+0,5 m–1). Před zakoupením si okulárové korekční čočky nejprve
vyzkoušejte, abyste se ujistili, že vám pomohou dosáhnout
optimální ostrosti obrazu v hledáčku. Okulárové korekční čočky
nelze použít v kombinaci s gumovou očnicí.
• Hledáčková lupa DG-2: Hledáčková lupa DG-2 zvětšuje střed obrazu
v hledáčku pro přesnější kontrolu zaostření. Vyžaduje okulárový
adaptér (dostupný samostatně).
• Okulárový adaptér DK-22: Okulárový adaptér DK-22 slouží k nasazení
hledáčkové lupy DG-2 na fotoaparát.
• Úhlový hledáček DR-6: Úhlový hledáček DR-6 se připevňuje v pravém
úhlu k okuláru hledáčku a umožňuje pozorovat obraz v hledáčku
v pravém úhlu k optické ose objektivu (například přímo shora
v okamžiku, kdy je fotoaparát při fotografování v horizontální
poloze).
Krytka těla BF-1B/Krytka těla BF-1A: Krytka těla fotoaparátu chrání
zrcadlo, zaostřovací matnici a obrazový snímač před prachem
v době, kdy není na přístroji nasazený objektiv.
Krytka sáněk pro upevnění příslušenství BS-1: Krytka chránící sáňky pro
upevnění příslušenství. Sáňky pro upevnění příslušenství se
používají pro volitelné blesky.
Kabel USB UC-E20 (0 77)
Kabel HDMI HC-E1: Kabel HDMI s konektorem typu C pro připojení
k fotoaparátu a s konektorem typu A pro připojení k zařízením
HDMI.
83
Bezdrátové dálkové ovládání ML-L3 (0 6): Dálkové ovládání ML-L3 je
napájeno 3V baterií CR2025.
Dálková
ovládání
Stiskněte aretaci prostoru pro baterii směrem doprava (q), do
vzniklé mezery vložte nehet a otevřete prostor pro baterii (w).
Zkontrolujte vložení baterie ve správné orientaci (r).
❚❚ Schválené typy paměťových karet
Fotoaparát podporuje paměťové karty SD, SDHC a SDXC
včetně paměťových karet SDHC a SDXC s podporou
standardu UHS-I. Pro záznam videosekvencí se doporučují
karty rychlostní třídy SD Speed Class 6 nebo lepší; použití pomalejších
paměťových karet může způsobit přerušení záznamu. Při výběru karet
pro použití ve čtečkách paměťových karet se ujistěte, že jsou
kompatibilní se zařízením. Informace ohledně funkcí, činnosti a limitů
použití vám poskytne výrobce.
A Volitelné příslušenství
Dostupnost se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu. Nejnovější informace
naleznete na naší webové stránce nebo v brožurách.
84
Péče o fotoaparát
Skladování
Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte ji
(s nasazenou krytkou kontaktů) na suchém a chladném místě. Abyste
zabránili tvorbě mikroorganismů a plísní, ukládejte fotoaparát na
suchém, dobře větraném místě. Fotoaparát neukládejte společně
s přípravky proti molům, jako jsou naftalínové nebo kafrové kuličky, a na
místech:
• špatně větraných a vlhkých (vlhkost nad 60 %)
• v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako
jsou televizory nebo radiopřijímače
• vystavených působení teplot nad 50 °C nebo pod –10 °C
Čištění
Tělo
fotoaparátu
Objektiv,
zrcadlo
a hledáček
Monitor
K odstranění prachu a nečistot použijte ofukovací balónek, pak tělo
přístroje opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem. Po použití
fotoaparátu na pláži nebo v blízkosti mořského pobřeží otřete
z přístroje hadříkem lehce navlhčeným v destilované vodě veškeré
usazeniny soli nebo písku a přístroj pečlivě vysušte. Důležité: Prach
a další cizí objekty uvnitř fotoaparátu mohou způsobit závadu, která
není krytá zárukou.
Tyto součásti jsou vyrobené ze skla a snadno se poškodí.
K odstranění prachu a nečistot používejte ofukovací balónek.
Používáte-li aerosolový čistič (stlačený vzduch ve spreji), držte
nádobku svisle, abyste zabránili potřísnění objektivu kapalinou.
Otisky prstů a další ulpělé nečistoty opatrně odstraňte měkkým
hadříkem navlhčeným malým množstvím kapaliny na čištění
objektivů.
K odstranění prachu a nečistot používejte ofukovací balónek. Otisky
prstů a jiné usazeniny otřete lehce měkkým hadříkem nebo
jelenicovou kůží. Nepoužívejte příliš velký tlak, jinak může dojít
k poškození resp. poruše monitoru.
Nepoužívejte líh, ředidla ani jiné těkavé chemikálie.
85
Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění
Přístroj chraňte před pádem: Je-li přístroj vystaven silnému nárazu nebo vibracím, může
se poškodit.
Přístroj udržujte v suchu: Přístroj není vodotěsný, pokud je ponořen do vody nebo
vystaven vysoké vlhkosti, může se poškodit. Vytvoření koroze na vnitřních
mechanismech přístroje může způsobit jeho neopravitelné poškození.
Vyvarujte se náhlých změn teploty: Při náhlých změnách teploty, ke kterým dochází
například při vstupu do vytápěné budovy (nebo při jejím opuštění) za chladného
dne, může uvnitř fotoaparátu dojít ke kondenzaci vlhkosti. Abyste zabránili vzniku
kondenzace, umístěte přístroj před náhlou změnou prostředí s různými teplotami
do pouzdra nebo plastového sáčku.
Přístroj udržujte mimo dosah silných magnetických polí: Nepoužívejte ani neskladujte
přístroj v blízkosti zařízení produkujících silné elektromagnetické záření a/nebo
magnetická pole. Silný statický náboj nebo magnetické pole vzniklé působením
zařízení, jako jsou rádiové vysílače, mohou narušit činnost monitoru, poškodit data
na paměťové kartě nebo ovlivnit činnost vnitřních obvodů přístroje.
Nenechávejte objektiv namířený přímo do slunce: Nedopusťte, aby do objektivu delší dobu
vnikalo přímé sluneční světlo nebo světlo jiného silného světelného zdroje.
Intenzivní světlo může způsobit poškození obrazového snímače nebo vést
k výskytu bílého závoje na snímcích.
Před každým vyjmutím nebo odpojením zdroje energie fotoaparát vypněte: Neodpojujte zdroj
energie ani nevyjímejte baterii v době, kdy je fotoaparát zapnutý nebo provádí
zaznamenávání či mazání snímků. Násilné přerušení napájení může za těchto
okolností způsobit ztrátu dat nebo poškození paměti nebo vnitřních obvodů
zařízení. Abyste zamezili náhodnému přerušení přívodu energie, nepřenášejte
fotoaparát při jeho napájení pomocí síťového zdroje.
86
Čištění: Při čištění těla fotoaparátu nejprve ofukovacím balónkem odstraňte prach
a nečistoty a poté tělo opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem. Po
fotografování na pláži nebo v blízkosti mořského pobřeží otřete z přístroje
hadříkem lehce navlhčeným pitnou vodou veškeré usazeniny soli nebo písku
a poté fotoaparát pečlivě vysušte.
Objektiv a zrcadlo se snadno poškodí. Prach a nečistoty odstraňte opatrně pomocí
ofukovacího balónku. Používáte-li aerosolový čistič, držte nádobku svisle, abyste
zabránili potřísnění objektivu kapalinou. Vyskytne-li se na objektivu otisk prstu
nebo jiná skvrna, naneste malé množství čisticí kapaliny na objektivy na měkký
hadřík a objektiv opatrně otřete.
Informace o čištění obrazového snímače viz Návod k použití.
Nedotýkejte se lamel závěrky: Lamely závěrky jsou extrémně tenké a snadno se
poškodí. Za žádných okolností nevyvíjejte tlak na lamely závěrky, nedotýkejte se
jich čistícími nástroji ani je nevystavujte silnému tlaku vzduchu z ofukovacího
balónku. Tyto činnosti mohou mít za následek poškrábání, deformaci nebo
natržení lamely.
Skladování: Abyste zabránili tvorbě mikroorganismů a plísní, ukládejte fotoaparát na
suchém, dobře větraném místě. Používáte-li síťový zdroj, odpojte jej od elektrické
sítě, abyste předešli případnému požáru. Nebudete-li přístroj delší dobu používat,
vyjměte baterii, abyste zabránili poškození přístroje jejím případným vytečením,
a vložte přístroj do plastového sáčku s hygroskopickou látkou. Fotoaparát
neukládejte do plastového sáčku vložený v pouzdře, mohlo by dojít k narušení
materiálu pouzdra. Mějte na paměti, že hygroskopická látka postupně ztrácí
schopnost pohlcovat vlhkost, a v pravidelných intervalech ji vyměňujte.
Abyste zabránili tvorbě plísní a mikroorganismů, vyjměte minimálně jednou za
měsíc fotoaparát z místa jeho skladování. Přístroj zapněte a dříve než jej opět
uložíte, spusťte několikrát závěrku.
Baterii uchovávejte na chladném, suchém místě. Před uložením baterie
nezapomeňte nasadit krytku kontaktů.
87
Poznámky k monitoru: Monitor je konstruován s extrémně vysokou přesností;
minimálně 99,99 % pixelů je funkčních a maximálně 0,01 % jich chybí nebo jsou
defektní. Přestože tedy může tento zobrazovač obsahovat pixely, které trvale svítí
(bílé, červené, modré nebo zelené) nebo trvale nesvítí (černé), neznamená tento
jev závadu a nemá žádný vliv na snímky pořízené fotoaparátem.
Obraz na monitoru může být na jasném světle obtížně viditelný.
Na monitor nevyvíjejte příliš velký tlak, jinak může dojít k jeho poruše či poškození.
Ulpělé nečistoty odstraňte z monitoru ofukovacím balónkem. Skvrny lze odstranit
otřením měkkým hadříkem nebo jelenicovou kůží. Dojde-li k poškození monitoru,
dejte pozor, abyste se neporanili střepy z krycího skla, a zabraňte styku pokožky, očí
nebo úst s tekutými krystaly z monitoru.
Moaré: Moaré je interferenční vzor vzniklý vzájemným působením obrazu
obsahujícího pravidelně se opakující struktury, jaké představují například vzory
tkanin nebo okna budov, se strukturou obrazového snímače fotoaparátu.
Zaznamenáte-li na pořizovaných snímcích výskyt moaré, zkuste změnit vzdálenost
k objektu, použít jinou ohniskovou vzdálenost objektivu nebo změnit úhel mezi
objektem a fotoaparátem.
D Údržba fotoaparátu a příslušenství
Fotoaparát je přesné zařízení a vyžaduje pravidelnou údržbu. Společnost Nikon
doporučuje kontrolu přístroje u autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném
servisu Nikon alespoň v ročním nebo dvouletém intervalu a jeho údržbu jednou
za tři až pět let (tyto služby jsou zpoplatněny). Častější kontroly přístroje jsou
vhodné zejména v případě jeho profesionálního využití. Spolu s fotoaparátem
zajistěte rovněž kontrolu a případnou údržbu veškerého pravidelně
používaného příslušenství, jako jsou objektivy a volitelné blesky.
88
Baterie a nabíječka: Baterie mohou při nesprávné manipulaci vytéct nebo explodovat.
Přečtěte si a dodržujte varování a upozornění uvedená na stranách xi–xiv tohoto
návodu. Při manipulaci s bateriemi a nabíječkami dodržujte následující
bezpečnostní pravidla:
• Používejte výhradně baterie určené pro tento fotoaparát.
• Baterii nevystavujte působení otevřeného ohně ani nadměrných teplot.
• Kontakty baterie udržujte čisté.
• Před výměnou baterie výrobek vypněte.
• Pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte baterii z fotoaparátu nebo nabíječky
a opatřete ji krytkou kontaktů. Tato zařízení i ve vypnutém stavu odebírají
z baterie malé množství proudu a mohla by ji vybít natolik, že nebude dále
funkční. Nebudete-li baterii delší dobu používat, vložte ji před uložením do
fotoaparátu a vybijte ji. Baterii je třeba skladovat na místech s okolní teplotou
v rozmezí 15 °C až 25 °C (vyvarujte se extrémně horkých nebo chladných míst).
Tento proces zopakujte minimálně jednou za šest měsíců.
• Opakované zapínání a vypínání fotoaparátu při zcela vybité baterii může zkrátit
životnost baterie. Zcela vybité baterie je nutné před použitím nabít.
• Vnitřní teplota baterie se může za provozu zvýšit. Pokud se pokusíte nabít baterii
se zvýšenou vnitřní teplotou, ovlivní to její výkonnost a baterie se může nabít
pouze částečně nebo vůbec ne. Před nabíjením počkejte, dokud se baterie
neochladí.
• Další nabíjení již nabité baterie může vést ke snížení její kapacity.
• Jestliže během používání plně nabité baterie při pokojové teplotě zaznamenáte
znatelný pokles její kapacity, měli byste baterii vyměnit. Zakupte novou baterii
EN-EL14a.
• Baterii před použitím nabijte. Před fotografováním důležité události si připravte
rezervní baterii a ujistěte se, že je plně nabitá. V závislosti na vaší poloze může být
obtížné v krátké době sehnat novou baterii. Mějte na paměti, že za chladných
dnů se kapacita baterií snižuje. Před pořizováním snímků v exteriéru za
chladného počasí se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Rezervní baterii
uchovávejte na teplém místě a je-li třeba, baterie vyměňte. Jakmile se baterie
ohřeje, získá zpět část své původní kapacity.
• Použité baterie jsou cenným zdrojem materiálu, zajistěte tedy jejich správnou
recyklaci v souladu s místními zákony o ochraně životního prostředí.
89
Chybová hlášení
Tato část návodu poskytuje výčet všech chybových hlášení a indikací
zobrazovaných v hledáčku a na monitoru fotoaparátu.
A Varovné symboly
Blikající symbol d na monitoru a symbol s v hledáčku indikují, že stisknutím
tlačítka W (Q) lze zobrazit na monitoru varování nebo chybové hlášení.
Indikace
Monitor
Není nasazený objektiv
Před pořízením snímků
vysuňte otočením zoomového
kroužku tubus objektivu.
Spuštění závěrky je zakázáno.
Nabijte baterii.
Baterii nelze použít. Baterie
nekomunikuje správně
s fotoaparátem. Pro bezpečné
použití fotoaparátu použijte
baterii určenou pro tento
fotoaparát.
Chyba inicializace. Vypněte
a znovu zapněte fotoaparát.
90
Hledáček
d/s
(bliká)
Řešení
• Nasaďte kompatibilní objektiv.
• Pokud objektiv není typu E nebo G,
vyberte režim M.
Je nasazený objektiv vybavený tlačítkem
teleskopického tubusu objektivu a tubus
objektivu je zasunutý. Podržte stisknuté
tlačítko teleskopického tubusu objektivu
a vysuňte objektiv otáčením zoomového
kroužku.
Vypněte fotoaparát a nabijte nebo
vyměňte baterii.
d
(bliká)
Používejte baterii schválenou společností
Nikon.
F/s
(bliká)
F
(bliká)
Vypněte fotoaparát, vyjměte a znovu
d/k
vložte baterii, a poté fotoaparát znovu
(bliká)
zapněte.
Indikace
Monitor
Kapacita baterie je nízká.
Dokončete operaci
a fotoaparát ihned vypněte.
Nejsou nastavené hodiny
Hledáček
—
s
(bliká)
S/s
(bliká)
Řešení
Ukončete čištění a vypněte fotoaparát
a nabijte nebo vyměňte baterii.
Nastavte hodiny fotoaparátu.
Vypněte fotoaparát a zkontrolujte správné
vložení paměťové karty.
Paměťová karta je blokována.
Paměťová karta je zablokovaná (chráněná
(
Přesuňte aretaci karty do
proti zápisu). Posuňte spínač ochrany proti
(bliká)
polohy „write“ („zápis“).
zápisu do polohy „write“ („zápis“).
• Používejte schválené paměťové karty.
• Naformátujte kartu. Pokud problém
přetrvává, karta může být poškozena.
Tuto paměťovou kartu nelze
Kontaktujte autorizovaný servis Nikon.
použít. Karta může být
(/k
poškozena.
(bliká)
• Při vytváření nové složky došlo k chybě.
Vložte jinou kartu.
Vymažte soubory nebo vložte novou
paměťovou kartu.
• Vložte novou paměťovou kartu.
Naformátujte paměťovou kartu nebo
Karta není naformátována.
T
vypněte fotoaparát a vložte novou
Naformátujte kartu.
(bliká)
paměťovou kartu.
• Nastavte nižší kvalitu nebo velikost
obrazu.
j/A/s
Karta je plná
(bliká)
• Vymažte snímky.
• Vložte novou paměťovou kartu.
Fotoaparát nemůže automaticky zaostřit.
●
—
Změňte kompozici nebo zaostřete
(bliká)
manuálně.
Není vložena paměť. karta
91
Indikace
Monitor
Hledáček
Objekt je příliš jasný
s
(bliká)
Objekt je příliš tmavý
Čas „Bulb“ ne v režimu S
Čas „Time“ ne v režimu S
—
—
92
Řešení
• Nastavte nižší citlivost ISO.
• Použijte komerčně dostupný neutrální
šedý (ND) filtr.
• V režimu:
S Zkraťte čas závěrky
A Použijte větší zaclonění (vyšší
clonové číslo)
% Vyberte jiný expoziční režim
• Nastavte vyšší citlivost ISO.
• Použijte blesk.
• V režimu:
S Nastavte delší čas závěrky
A Použijte menší zaclonění (nižší
clonové číslo)
A/s
(bliká)
Změňte nastavení času závěrky nebo
vyberte expoziční režim M.
&/s
(bliká)
Blesk odpálil záblesk na plný výkon.
N
Zkontrolujte snímek na monitoru; je-li
(bliká)
podexponovaný, upravte nastavení
a opakujte expozici.
• Použijte blesk.
• Změňte vzdálenost od objektu, clonu,
N/s
rozsah blesku nebo citlivost ISO.
(bliká)
• Ohnisková vzdálenost je kratší než
18 mm: použijte delší ohniskovou
vzdálenost.
Indikace
Monitor
Hledáček
Chyba. Stiskněte znovu
tlačítko spouště.
Při spouštění fotoaparátu
došlo k chybě. Kontaktujte
autorizovaný servis Nikon.
Chyba měření expozice
Nelze spustit živý náhled.
Vyčkejte na ochlazení
fotoaparátu.
O
(bliká)
—
Složka neobsahuje žádné
snímky.
—
Soubor nelze zobrazit.
—
Soubor nelze vybrat.
—
Videosekvenci nelze upravit.
—
Snímek pro retušování není
k dispozici.
—
Přístup k síti nebude dostupný
až do ochlazení fotoaparátu.
—
Řešení
Spusťte závěrku. Pokud závada přetrvává
nebo se často opakuje, kontaktujte
autorizovaný servis Nikon.
Poraďte se s autorizovaným servisem
společnosti Nikon.
Dříve než obnovíte živý náhled nebo
záznam videosekvence, vyčkejte ochlazení
vnitřních obvodů fotoaparátu.
Složka vybraná pro přehrávání neobsahuje
žádné snímky. Vyberte složku obsahující
snímky v menu Přehrávaná složka nebo
vložte paměťovou kartu obsahující snímky.
Soubor nelze přehrávat na fotoaparátu.
Snímky vytvořené pomocí jiných zařízení
nelze retušovat.
• Videosekvence vytvořené pomocí jiných
zařízení nelze upravovat.
• Videosekvence musí mít délku
minimálně dvě sekundy.
Paměťová karta neobsahuje žádné snímky
formátu NEF (RAW) pro použití s položkou
Zprac. snímků NEF (RAW).
Vypněte fotoaparát a zkuste to znovu po
jeho ochlazení.
93
Specifikace
❚❚ Digitální fotoaparát Nikon D3400
Typ
Typ
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel
Počet efektivních pixelů
Počet efektivních pixelů
Obrazový snímač
Obrazový snímač
Celkový počet pixelů
Systém redukce prachu
Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF kontakty)
Formát Nikon DX; obrazový úhel je ekvivalentní
objektivům s cca 1,5× delší ohniskovou vzdáleností
u kinofilmových fotoaparátů a digitálních fotoaparátů
formátu FX
24,2 milionu
Snímač CMOS o rozměru 23,5 × 15,6 mm
24,72 milionu
Referenční data pro funkci odstranění prachu ze snímku
(vyžaduje software Capture NX-D)
Ukládání dat
Velikost obrazu (v pixelech) •
•
•
Formát souborů
•
•
Systém Picture Control
Paměťová média
Systém souborů
94
6 000 × 4 000 (Velký (L))
4 496 × 3 000 (Střední (M))
2 992 × 2 000 (Malý (S))
NEF (RAW): 12 bitů, komprimované
JPEG: Standardní algoritmus JPEG s volitelnou kompresí
Jemný (cca 1 : 4), Normální (cca 1 : 8) nebo Základní
(cca 1 : 16)
• NEF (RAW) + JPEG: Záznam snímku současně ve formátech
NEF (RAW) a JPEG
Předvolby Standardní, Neutrální, Živé,
Monochromatické, Portrét, Krajina, Ploché; vybranou
předvolbu Picture Control je možné modifikovat
Paměťové karty SD (Secure Digital) a paměťové karty
SDHC a SDXC s podporou standardu UHS-I
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Hledáček
Hledáček
Obrazové pole
Zvětšení
Optický člen pentamirror
Cca 95 % obrazu horizontálně a 95 % obrazu vertikálně
Cca 0,85× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno,
–1 m–1)
Předsunutí výstupní pupily 18 mm (–1 m–1; od vrcholu oční čočky okuláru hledáčku)
okuláru
Dioptrická korekce
–1,7 až +0,5 m–1
Zaostřovací matnice
Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark VII
Zrcadlo
Automaticky vratné
Clona objektivu
Elektronicky řízená automatická irisová clona
Objektiv
Podpora automatického
zaostřování
Závěrka
Typ
Rozsah časů
Synchronizační čas pro
práci s bleskem
Snímání
Snímací režimy
Snímací frekvence
Samospoušť
Automatické zaostřování je k dispozici s objektivy AF-P
a s objektivy AF-S typu E a G.
Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním
chodem
1/4 000 – 30 s v krocích po 1/3 EV; Bulb (B); Time (T)
X = 1/200 s; možnost synchronizace s časy závěrky 1/200 s
a delšími
8 (jednotlivé snímky), I (sériové snímání), J (tichá
expozice), E (samospoušť), " (dálkové ovládání se
zpožděním; ML-L3), # (dálkové ovládání s rychlou reakcí;
ML-L3)
Max. 5 obr./s
Poznámka: Snímací frekvence platí pro manuální
zaostřování, manuální expoziční režim nebo clonovou
automatiku, čas závěrky 1/250 s nebo kratší a výchozí
nastavení ostatních funkcí.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expozic
95
Expozice
Měření expozice
Metody měření expozice
Pracovní rozsah (ISO 100,
objektiv f/1,4, 20 °C)
Propojení expozimetru
Expoziční režimy
Korekce expozice
Expoziční paměť
Citlivost ISO (doporučený
expoziční index)
Active D-Lighting
96
TTL měření expozice pomocí 420pixelového RGB
snímače
• Měření Matrix: 3D Color Matrix II (objektivy typu E a G)
• Integrální měření se zdůrazněným středem: 75 % citlivosti
měření je soustředěno do kruhové plošky o průměru
8 mm uprostřed obrazu
• Bodové měření: Měří expozici v kruhové plošce o průměru
3,5 mm (cca 2,5 % obrazového pole) v místě vybraného
zaostřovacího pole
• Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem:
0–20 EV
• Bodové měření: 2–20 EV
CPU
Plně automatické režimy (i auto; j auto, vypnutý
blesk); programová automatika s flexibilním programem
(P); clonová automatika (S); časová automatika (A);
manuální expoziční režim (M); motivové programy
(k portrét; l krajina; p děti; m sporty; n makro; o noční
portrét); speciální efekty (% noční vidění; S velmi živé;
T pop; U fotografická ilustrace; ' efekt dětského
fotoaparátu; ( efekt miniatury; 3 selektivní barva;
1 silueta; 2 high-key; 3 low-key)
Nastavitelná v rozmezí –5 až +5 EV v krocích po 1/3 EV
v režimech P, S, A, M, motivových programech a režimu %
Naměřenou hodnotu jasu lze uložit do paměti pomocí
tlačítka A (L)
ISO 100–25600 v krocích po 1 EV. Možnost automatické
regulace citlivosti ISO
Zapnuto, vypnuto
Zaostřování
Automatické zaostřování
Pracovní rozsah
Zaostřovací režimy
Zaostřovací pole
Režimy činnosti
zaostřovacích polí
Blokování zaostření
Blesk
Vestavěný blesk
Směrné číslo
Řízení záblesku
Zábleskové režimy
AF modul Nikon Multi-CAM 1000 s fázovou detekcí TTL,
11 zaostřovacími poli (včetně 1 křížového snímače)
a pomocným světlem AF (pracovní rozsah cca 0,5–3 m)
–1 až +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automatické zaostřování (AF): jednorázové zaostření (AF-S);
kontinuální zaostřování (AF-C); automatická volba
režimu AF-S/AF-C (AF-A); automatická aktivace
prediktivního zaostřování podle stavu objektu
• Manuální zaostřování (MF): lze použít elektronický
dálkoměr
Lze volit z 11 zaostřovacích polí
Jednotlivá zaostřovací pole, dynamická volba
zaostřovacích polí, automatická volba zaostřovacích polí,
3D sledování objektu (11 polí)
Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím
tlačítka spouště do poloviny (jednorázové zaostření)
nebo stisknutím tlačítka A (L)
i, k, p, n, o, S, T, U, ': Automatická aktivace blesku
s automatickým vyklopením do pracovní polohy
P, S, A, M: Manuální vyklopení blesku do pracovní polohy
pomocí tlačítka
Cca 7, 8 v manuálním zábleskovém režimu (m, ISO 100,
20 °C)
TTL: i-TTL řízení záblesku pomocí 420pixelového RGB
snímače v kombinaci s vestavěným bleskem; při použití
měření Matrix a integrálního měření se zdůrazněným
středem je k dispozici i-TTL vyvažovaný vyjasňovací
záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky, při použití
bodového měření je k dispozici standardní i-TTL záblesk
pro digitální jednooké zrcadlovky
Automatická aktivace blesku, automatická aktivace
blesku s redukcí efektu červených očí, automatická
aktivace blesku včetně synchronizace s dlouhými časy,
automatická aktivace blesku včetně synchronizace
s dlouhými časy a redukce efektu červených očí,
doplňkový záblesk, redukce efektu červených očí,
synchronizace s dlouhými časy, synchronizace
s dlouhými časy včetně redukce efektu červených očí,
synchronizace na druhou lamelu včetně synchronizace
s dlouhými časy, synchronizace na druhou lamelu,
vypnuto
97
Blesk
Korekce zábleskové
expozice
Indikace připravenosti
k záblesku
Sáňky pro upevnění
příslušenství
Systém kreativního
osvětlení Nikon (CLS)
Synchronizační konektor
Vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé barvy
Živý náhled
Zaostřovací režimy
Režimy činnosti
zaostřovacích polí
Automatické zaostřování
Automatická volba
motivových programů
Videosekvence
Měření expozice
Metody měření expozice
Velikost obrazu (v pixelech)
a snímací frekvence
98
Nastavitelná v rozmezí −3 až +1 EV v krocích po 1/3 EV
v režimech P, S, A, M a motivových programech
Rozsvítí se po plném nabití vestavěného blesku nebo
volitelných blesků; bliká po odpálení záblesku na plný
výkon
Standardní sáňky ISO 518 se středovým synchronizačním
kontaktem, datovými kontakty a aretací
Podporován systém Nikon CLS
Adaptér AS-15 se synchronizačním konektorem
(dostupný samostatně)
Automaticky, žárovkové světlo, zářivkové světlo (7 typů),
přímé sluneční světlo, blesk, zataženo, stín, manuální
nastavení; vše kromě manuálního nastavení s možností
jemného vyvážení
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S);
nepřetržité zaostřování (AF-F)
• Manuální zaostřování (MF)
Zaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací pole,
standardní zaostřovací pole, sledování objektu
Automatické zaostřování s detekcí kontrastu
v libovolném místě obrazového pole (pokud je aktivní
zaostřování s detekcí tváří nebo sledování objektu, vybírá
fotoaparát zaostřovací pole automaticky)
K dispozici v režimech i a j
TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
Měření Matrix
• 1 920 × 1 080; 60p (progresivní), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Přesné snímací frekvence pro nastavení 60p, 50p, 30p,
25p a 24p jsou 59,94, 50, 29,97, 25 a 23,976 obr./s;
jednotlivé možnosti podporují ★ vysokou a normální
kvalitu obrazu
Videosekvence
Formát souborů
Komprese videa
Formát záznamu zvuku
Zařízení pro záznam zvuku
Citlivost ISO
Monitor
Monitor
Přehrávání
Přehrávání
Rozhraní
USB
Výstup HDMI
MOV
Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Lineární PCM
Vestavěný monofonní mikrofon; možnost nastavení
citlivosti
ISO 100–25600
7,5cm (3˝) monitor TFT LCD s cca 921 000 pixely (VGA),
pozorovacím úhlem 170°, zobrazením cca 100 %
obrazového pole a regulací jasu
Přehrávání jednotlivých snímků a náhledů (4, 9 nebo 72
snímků, přehrávání podle kalendáře), zvětšení výřezu
snímku, oříznutí snímků při zvětšení výřezu snímku,
zvětšení na tvář, přehrávání videosekvencí, prezentace
snímků a/nebo videosekvencí, zobrazení histogramů,
zobrazení nejvyšších jasů, zobrazení informací o snímku,
zobrazení dat o poloze, automatické otáčení snímků,
hodnocení snímků a komentáře ke snímkům (až 36
znaků)
Hi-Speed USB s mikrokonektorem USB; doporučuje se
připojení k vestavěnému portu USB
Konektor HDMI typu C
Bluetooth
Komunikační protokoly
Provozní frekvence
Specifikace Bluetooth verze 4.1
• Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
• Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
Maximální výstupní výkon 8,1 dBm (EIRP)
Dosah (přímá viditelnost) Cca 10 m bez rušení; dosah se může lišit v závislosti na
síle signálu a přítomnosti nebo nepřítomnosti překážek
99
Podporované jazyky
Podporované jazyky
Zdroj energie
Baterie
Síťový zdroj
Stativový závit
Stativový závit
Rozměry/hmotnost
Rozměry (Š × V × H)
Hmotnost
Provozní podmínky
Teplota
Vlhkost
Arabština, bengálština, bulharština, čínština
(zjednodušená a tradiční), čeština, dánština, holandština,
angličtina, finština, francouzština, němčina, řečtina,
hindština, maďarština, indonéština, italština, japonština,
korejština, maráthština, norština, perština, polština,
portugalština (portugalská a brazilská), rumunština,
ruština, srbština, španělština, švédština, tamilština,
telugština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL14a
EH-5b; vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje
EP-5A (dostupný samostatně)
/ (ISO 1222)
1 4˝
Cca 124 × 98 × 75,5 mm
Cca 445 g s baterií a paměťovou kartou, ale bez krytky
těla; cca 395 g (pouze tělo fotoaparátu)
0 °C – 40 °C
85 % nebo méně (bez kondenzace)
• Není-li uvedeno jinak, jsou všechna měření prováděna podle standardů a směrnic sdružení Camera and
Imaging Products Association (CIPA).
• Všechny údaje platí pro fotoaparát s plně nabitou baterií.
• Vzorové snímky zobrazované na fotoaparátu a snímky a ilustrace v návodu jsou určeny pouze pro účely
výkladu.
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit vzhled a specifikaci
hardwaru a softwaru popsaných v tomto návodu. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody, které
mohou vzniknout v důsledku chyb obsažených v tomto návodu k obsluze.
100
❚❚ Nabíječka baterií MH-24
Jmenovité vstupní hodnoty
Jmenovité výstupní
hodnoty
Podporované typy baterií
Doba nabíjení
AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 0,2 A
DC 8,4 V/0,9 A
Dobíjecí lithium-iontové baterie EN-EL14a
Cca 1 hodina a 50 minut při okolní teplotě 25 °C a nulové
zbývající kapacitě
Provozní teplota
0 °C – 40 °C
Rozměry (Š × V × H)
Cca 70 × 26 × 97 mm, bez zásuvkového adaptéru
Hmotnost
Cca 96 g, bez zásuvkového adaptéru
Symboly na tomto výrobku představují následující:
m AC (střídavý proud), p DC (stejnosměrný proud), q Zařízení třídy II (Konstrukce výrobku má dvojitou
izolaci.)
❚❚ Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL14a
Typ
Jmenovitá kapacita
Provozní teplota
Rozměry (Š × V × H)
Hmotnost
Dobíjecí lithium-iontová baterie
7,2 V/1 230 mAh
0 °C – 40 °C
Cca 38 × 53 × 14 mm
Cca 49 g, bez krytky kontaktů
101
❚❚ Objektivy AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR a AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6G
Typ
Ohnisková vzdálenost
Světelnost
Konstrukce objektivu
Obrazový úhel
Stupnice ohniskových
vzdáleností
Informace o vzdálenosti
Zoomování
Zaostřování
Redukce vibrací
(pouze AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6G VR)
Nejkratší zaostřitelná
vzdálenost
Počet lamel clony
Clona
Rozsah clony
Měření expozice
Průměr filtrového závitu
Rozměry
Hmotnost
102
Objektiv typu G AF-P DX s vestavěným CPU
a bajonetem Nikon F
18–55 mm
f/3,5–5,6
12 čoček/9 členů (včetně 2 asférických optických
členů)
76° – 28°50´
Odstupňovaná v milimetrech (18, 24, 35, 45, 55)
Přenášená do fotoaparátu
Manuální zoomování pomocí samostatného
zoomového kroužku
Automatické zaostřování pomocí krokového motoru;
samostatný zaostřovací kroužek pro manuální
zaostřování
Optická, využívající motory s indukční cívkou (VCM)
0,25 m od obrazové roviny ve všech pozicích zoomu
7 (kruhový otvor clony)
Plně automatická
• Ohnisková vzdálenost 18 mm: f/3,5–22
• Ohnisková vzdálenost 55 mm: f/5,6–38
Nejvyšší zobrazované clonové číslo se může lišit
v závislosti na velikosti kroku expozice vybraného ve
fotoaparátu.
Při plně otevřené cloně
55 mm (P = 0,75 mm)
Cca 64,5 mm (maximální průměr) × 62,5 mm
(vzdálenost od dosedací plochy bajonetu při
zasunutém objektivu)
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR: Cca 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G: Cca 195 g
A AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR, AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
Pro ilustrační účely je v tomto návodu obecně používán objektiv AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6G VR. Objektivy AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR
a AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G jsou vybaveny teleskopickým tubusem.
1 Krytka objektivu
6 Montážní značka objektivu ................. 15
2 Montážní značka sluneční clony
7 Kontakty CPU
3 Tlačítko teleskopického tubusu
objektivu................................................. 16
8 Zaostřovací kroužek
4 Stupnice ohniskových vzdáleností
9 Zoomový kroužek .................................. 29
10 Zadní krytka objektivu
5 Značka pro odečítání ohniskové
vzdálenosti
103
❚❚ Objektivy AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR a AF-P DX NIKKOR
70–300 mm f/4,5–6,3G ED
Typ
Ohnisková vzdálenost
Světelnost
Konstrukce objektivu
Obrazový úhel
Stupnice ohniskových
vzdáleností
Informace o vzdálenosti
Zoomování
Zaostřování
Redukce vibrací
(pouze AF-P DX NIKKOR
70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR)
Nejkratší zaostřitelná
vzdálenost
Počet lamel clony
Clona
Rozsah clony
Měření expozice
Průměr filtrového závitu
Rozměry
Hmotnost
104
Objektiv typu G AF-P DX s vestavěným CPU
a bajonetem Nikon F
70–300 mm
f/4,5–6,3
14 čoček/10 členů (včetně 1 optického členu ze skel
ED)
22°50´ – 5°20´
Odstupňovaná v milimetrech (70, 100, 135, 200, 300)
Přenášená do fotoaparátu
Manuální zoomování pomocí samostatného
zoomového kroužku
Automatické zaostřování pomocí krokového motoru;
samostatný zaostřovací kroužek pro manuální
zaostřování
Optická, využívající motory s indukční cívkou (VCM)
1,1 m od obrazové roviny ve všech pozicích zoomu
7 (kruhový otvor clony)
Plně automatická
• Ohnisková vzdálenost 70 mm: f/4,5–22
• Ohnisková vzdálenost 300 mm: f/6,3–32
Nejvyšší zobrazované clonové číslo se může lišit
v závislosti na velikosti kroku expozice vybraného ve
fotoaparátu.
Při plně otevřené cloně
58 mm (P = 0,75 mm)
Max. průměr cca 72 mm × 125 mm (vzdálenost od
dosedací plochy bajonetu)
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR: Cca 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED: Cca 400 g
A AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR, AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED
1 Krytka objektivu
2 Montážní značka sluneční clony
6 Značka pro odečítání ohniskové
vzdálenosti
3 Zaostřovací kroužek
7 Montážní značka objektivu ................. 15
4 Zoomový kroužek .................................. 29
8 Kontakty CPU
5 Stupnice ohniskových vzdáleností
9 Zadní krytka objektivu
105
❚❚ Objektiv AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6G ED VR II
Typ
Ohnisková vzdálenost
Světelnost
Konstrukce objektivu
Obrazový úhel
Stupnice ohniskových
vzdáleností
Informace o vzdálenosti
Zoomování
Zaostřování
Redukce vibrací
Nejkratší zaostřitelná
vzdálenost
Počet lamel clony
Clona
Rozsah clony
Měření expozice
Průměr filtrového závitu
Rozměry
Hmotnost
Objektiv typu G AF-S DX s vestavěným CPU
a bajonetem Nikon F
55–200 mm
f/4–5,6
13 čoček/9 členů (včetně 1 optického členu ze skel ED)
28°50´ – 8°
Odstupňovaná v milimetrech (55, 70, 85, 105, 135, 200)
Přenášená do fotoaparátu
Manuální zoomování pomocí samostatného
zoomového kroužku
Systém vnitřního zaostřování Nikon (IF)
s automatickým zaostřováním pomocí
ultrazvukového zaostřovacího motoru a manuálním
zaostřováním pomocí samostatného zaostřovacího
kroužku
Optická, využívající motory s indukční cívkou (VCM)
1,1 m od obrazové roviny ve všech pozicích zoomu
7 (kruhový otvor clony)
Plně automatická
• Ohnisková vzdálenost 55 mm: f/4–22
• Ohnisková vzdálenost 200 mm: f/5,6–32
Při plně otevřené cloně
52 mm (P = 0,75 mm)
Cca 70,5 mm (maximální průměr) × 83 mm (vzdálenost
od dosedací plochy bajonetu při zasunutém
objektivu)
Cca 300 g
Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit vzhled a specifikaci hardwaru
a softwaru popsaných v tomto návodu. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout
v důsledku chyb obsažených v tomto návodu k obsluze.
106
A AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6G ED VR II
Objektiv AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6G ED VR II je vybaven teleskopickým
tubusem.
1 Krytka objektivu
2 Montážní značka sluneční clony
7 Značka pro odečítání ohniskové
vzdálenosti
3 Zaostřovací kroužek
8 Montážní značka objektivu ................. 15
4 Zoomový kroužek .................................. 29
9 Kontakty CPU
10 Přepínač zaostřovacích režimů A-M
5 Tlačítko teleskopického tubusu
objektivu................................................. 16 11 Spínač redukce vibrací
6 Stupnice ohniskových vzdáleností
12 Zadní krytka objektivu
107
A Informace o ochranných známkách
IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco
Systems, Inc. v USA a/nebo dalších zemích, která je využívána v rámci licence.
Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Mac, OS X, Apple®, App
Store®, loga Apple, iPhone®, iPad® a iPod touch® jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc., registrované v USA a/nebo dalších zemích. Android je
ochranná známka společnosti Google Inc. Robot Android vychází z díla
vytvořeného a sdíleného společností Google a je použit v souladu s podmínkami,
které jsou popsány v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License. Logo
PictBridge je ochranná známka. Loga SD, SDHC a SDXC jsou ochranné známky
společnosti SD-3C, LLC. HDMI, logo HDMI a název High-Definition Multimedia
Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing LLC.
Logotyp Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Nikon Corporation
probíhá v rámci licence.
Všechny ostatní obchodní názvy zmíněné v tomto návodu nebo jiné
dokumentaci dodané s výrobkem Nikon jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
A Splňované standardy
Standardy splňované fotoaparátem lze zobrazit pomocí položky Splňované
standardy v menu nastavení (0 71).
108
A Licence FreeType (FreeType2)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2012 The
FreeType Project (http://www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.
A Licence MIT (HarfBuzz)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2016 The
HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všechna
práva vyhrazena.
A Certifikáty
109
Výdrž baterie
Doby záznamu videosekvencí a počty snímků, které lze zaznamenat
s plně nabitými bateriemi, se mění v závislosti na stavu baterie, teplotě,
intervalu mezi snímky a době zobrazení menu. Níže jsou uvedeny
vzorové hodnoty pro baterie EN-EL14a (1 230 mAh).
• Statické snímky, režim záznamu jednotlivých snímků (podle standardu CIPA 1):
Cca 1 200 snímků
• Videosekvence: Cca 60 minut záznamu při 1 080/60p 2
1 Měřeno při teplotě 23 °C (±2 °C) s objektivem AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR za následujících
testovacích podmínek: přeostření z nekonečna na nejkratší zaostřitelnou vzdálenost a pořízení jednoho
snímku ve výchozím nastavení každých 30 s; zapnutí monitoru na dobu 4 s po expozici snímku; čekání na
doběhnutí časovače pohotovostního režimu po vypnutí monitoru; odpálení záblesku na plný výkon
u každého druhého snímku. Funkce živého náhledu nebyla použita.
2 Měřeno při teplotě 23 °C (±2 °C) a použití výchozích nastavení fotoaparátu a objektivu AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6G VR za podmínek specifikovaných sdružením Camera and Imaging Products
Association (CIPA). Jednotlivé videosekvence mohou mít délku až 20 minut a velikost souboru až 4 GB; dojdeli k nárůstu teploty fotoaparátu, může se záznam ukončit před dosažením těchto limitů.
110
Následující činnosti snižují výdrž baterie:
• Používání monitoru
• Trvající namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
• Opakovaná činnost automatického zaostřování
• Pořizování snímků NEF (RAW)
• Používání dlouhých časů závěrky
• Používání funkcí Bluetooth fotoaparátu
• Používání fotoaparátu s připojeným volitelným příslušenstvím
• Používání redukce vibrací u objektivů VR
• Opakované zoomování v obou směrech s objektivem AF-P.
Pro zajištění maximální výdrže dobíjecích baterií Nikon EN-EL14a:
• Udržujte kontakty baterie v čistotě. Znečištěné kontakty mohou
snižovat výkonnost baterie.
• Používejte baterie bezprostředně po nabití. Baterie jsou při nečinnosti
zatíženy samovybíjením.
111
112
Záruční podmínky - Evropský záruční list
společnosti Nikon
Vážený zákazníku, vážená zákaznice společnosti Nikon,
děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Nikon. V případě, že
váš výrobek Nikon bude vyžadovat záruční opravu, kontaktujte
prodejce, u kterého jste jej zakoupil(a), nebo kontaktujte některou
z poboček autorizované servisní sítě Nikon v prodejním regionu
společnosti Nikon Europe B.V. (např.: Evropa/Rusko/ostatní).
Podrobnosti viz:
http://www.europe-nikon.com/support
Abyste se vyhnul(a) zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám
přečíst si před kontaktováním prodejce nebo autorizovaného servisu
pečlivě návody k obsluze.
Na výrobky společnosti Nikon se vztahuje záruka týkající se veškerých
výrobních vad, platná jeden rok od data zakoupení výrobku.Vykáže-li
zakoupený výrobek v tomto časovém intervalu závadu v důsledku
použití vadného materiálu nebo chyby ve výrobním procesu, bude naší
autorizovanou servisní sítí v prodejním regionu společnosti Nikon
Europe B.V. při dodržení níže uvedených podmínek zdarma (bez
účtování nákladů na práci a materiál) opraven tak, aby splňoval původní
specifikace. Společnost Nikon si vyhrazuje právo provést dle vlastního
uvážení opravu nebo výměnu výrobku.
1. Tato záruka je poskytována pouze při doložení vyplněného záručního
listu a originálu prodejního dokladu obsahujícího datum zakoupení
výrobku, typ výrobku a jméno prodejce spolu s výrobkem. Společnost
Nikon si vyhrazuje právo odmítnout provedení záruční opravy
zdarma v případě, že nelze doložit výše uvedené dokumenty, nebo
v případě, že tyto dokumenty obsahují nekompletní informace resp.
jsou nečitelné.
113
2. Tato záruka se nevztahuje na:
• nutnou údržbu a opravy nebo výměny součástí prováděné
v důsledku používání a opotřebení výrobku.
• modifikace a aktualizace výrobku oproti jeho stavu při zakoupení,
popsaného v návodu k obsluze, s výjimkou předchozího
písemného souhlasu společnosti Nikon.
• náklady na dopravu a veškerá rizika při dopravě, související přímo
anebo nepřímo se záruční opravou výrobku.
• veškeré škody vzniklé v důsledků změn a dalších úprav výrobku
prováděných bez předchozího písemného souhlasu společnosti
Nikon pro splnění místních nebo národních technických norem
platných v jiné zemi, než pro kterou byl výrobek původně určen
a/nebo zhotoven.
3. Záruční plnění nebude poskytnuto rovněž v případě:
• poškození výrobku chybným použitím včetně, ale nikoli výhradně,
použití výrobku k jinému než určenému účelu a v rozporu s údaji
v návodu k obsluze týkajícími se správného použití a údržby
výrobku a/nebo v případě instalace a použití výrobku v rozporu
s bezpečnostními standardy platnými v zemi použití výrobku.
• poškození výrobku v důsledku nehody včetně, ale nikoli výhradně,
poškození bleskem, vodou, ohněm a chybným nebo nedbalým
použitím.
• úpravy, poškození, nečitelnosti nebo úplné absence modelového
nebo výrobního čísla výrobku.
• poškození v důsledku oprav a úprav prováděných
neautorizovanými organizacemi nebo osobami.
• poškození veškerých systémů, ve kterých je výrobek zabudován
nebo se kterými je používán.
114
4. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva uživatele, přiznaná na základě
platných národních zákonů, ani práva uživatele ve vztahu k prodejci,
nabytá na základě jejich společné obchodní transakce týkající se
zakoupení výrobku.
Upozornění: Přehled veškerých autorizovaných servisních poboček Nikon
je k dispozici online prostřednictvím tohoto odkazu
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
115
E
L
P
Nikon D3400
M
SA
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě (kromě
stručných citací v recenzích nebo článcích) bez předchozího
písemného svolení společnosti NIKON CORPORATION je zakázána.
Návod k obsluze
(včetně záručního listu)
AMA16609
Tištěno v Evropě
Cz
SB8I04(1L)
6MB3601L-04
• Před použitím fotoaparátu si nejprve pečlivě přečtěte
tento návod.
• Abyste zajistili správné použití fotoaparátu, nezapomeňte
si přečíst část „Pro vaši bezpečnost“ (strana xi).
• Po přečtení si návod uložte na snadno přístupném místě
pro budoucí použití.
Cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising