Nikon | D5 | Nikon D5 Návod k obsluze

Nikon D5 Návod k obsluze
Nikon D5
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě (kromě
stručných citací v recenzích nebo článcích) bez předchozího písemného
svolení společnosti NIKON CORPORATION je zakázána.
Návod k obsluze
(včetně záručního listu)
AMA16528
Tištěno v Evropě
Cz
SB6E02(1L)
6MB2921L-02
• Před použitím fotoaparátu si nejprve pečlivě přečtěte
tento návod.
• Abyste zajistili správné použití fotoaparátu, nezapomeňte
si přečíst část „Pro vaši bezpečnost“ (strana x).
• Po přečtení si návod uložte na snadno přístupném místě
pro budoucí použití.
Cz
Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si
důkladně celý návod k obsluze a uložte jej tak, aby byl k dispozici všem
případným uživatelům přístroje.
Příručka menu a Příručka pro práci v síti
Příručku pro práci v síti a Návod k práci s menu lze níže popsaným způsobem
stáhnout z webových stánek společnosti Nikon ve formátu pdf a zobrazit pomocí
prohlížeče Adobe Reader nebo Adobe Acrobat Reader. Příručka pro práci v síti
popisuje způsob připojení fotoaparátu k síti, zatímco příručka Návod k práci s menu
popisuje možnosti dostupné v menu fotoaparátu.
1 Ve svém počítači spusťte internetový prohlížeč a otevřete webovou stránku
Nikon s návody ke stažení http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Přejděte na stránku požadovaného výrobku a stáhněte příslušný návod.
Uživatelská podpora Nikon
Navštivte následující stránku, na které můžete zaregistrovat svůj fotoaparát a získat
nejnovější informace o produktech. Naleznete zde odpovědi na časté otázky
a můžete nás kontaktovat kvůli technické podpoře.
http://www.europe-nikon.com/support
A Pro vaši bezpečnost
Před prvním použitím fotoaparátu si přečtěte pokyny uvedené v kapitole „Pro
vaši bezpečnost“ (0 x–xiii).
D5-a (XQD Card Type)
D5-b (CF Card Type)
Použité symboly a konvence
Pro snazší vyhledání potřebných informací jsou použity následující symboly
a konvence:
D
Tento symbol znamená upozornění – označuje informace, které je třeba si
přečíst před zahájením práce s fotoaparátem, aby nedošlo k jeho poškození.
A
Tento symbol označuje poznámky – informace, které je třeba si přečíst
před zahájením práce s fotoaparátem.
0
Tento symbol označuje odkazy na jiné stránky v tomto návodu.
Položky menu, volitelné možnosti a zprávy zobrazované na monitoru fotoaparátu
jsou uvedeny tučně.
Tento fotoaparát je dostupný v modelech kompatibilních s paměťovými kartami
XQD nebo CompactFlash. Pokyny v tomto návodu předpokládají použití
paměťových karet XQD, ale ovládání je u obou modelů totožné.
Nastavení fotoaparátu
Popisy v tomto návodu předpokládají použití výchozích nastavení.
i
Obsah balení
Zkontrolujte, jestli se v balení fotoaparátu nacházejí všechny zde uvedené
položky.
• Digitální
fotoaparát D5
(0 1)
• Krytka těla BF-1B
(0 25, 339)
• Krytka sáněk pro
upevnění příslušenství
BS-3 (0 14)
• Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL18c s krytkou kontaktů (0 19, 22)
• Nabíječka baterií MH-26a včetně síťového kabelu a dvou krytek
kontaktů (typ síťového kabelu závisí na zemi prodeje; 0 19, 380)
Kabel USB UC-E22 (0 278, 283)
Návod k obsluze (tento návod)
Popruh AN-DC15 (0 19)
• Spona kabelu HDMI
Záruční list (vytištěný na zadní
(0 286)
straně obálky tohoto návodu)
Paměťové karty jsou prodávány samostatně. Fotoaparáty zakoupené
v Japonsku zobrazují menu a zprávy pouze v angličtině a japonštině;
ostatní jazyky nejsou podporovány. Omlouváme se za případné obtíže,
které by tato skutečnost mohla způsobit.
• Spona kabelu USB
(0 278)
•
•
•
•
A
Software ViewNX-i a Capture NX-D
Software ViewNX-i použijte pro jemné doladění snímků nebo pro zkopírování
snímků do počítače pro prohlížení. Software ViewNX-i je k dispozici ke stažení na
následující webové stránce: http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Software Capture NX-D používejte k jemnému doladění snímků zkopírovaných
do počítače a ke konverzi snímků ve formátu NEF (RAW) do jiných formátů.
Software Capture NX-D je k dispozici ke stažení na webové stránce:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Tuto webovou stránku můžete navštívit rovněž pro získání nejnovějších
informací o softwaru Nikon a jeho systémových požadavcích.
ii
Obsah
Pro vaši bezpečnost.............................................................................................x
Upozornění......................................................................................................... xiv
Úvod
1
Seznámení s fotoaparátem...............................................................................1
Tělo fotoaparátu .............................................................................................. 1
Horní kontrolní panel ..................................................................................... 6
Zadní kontrolní panel..................................................................................... 8
Zobrazení v hledáčku...................................................................................10
Použití dotykové obrazovky ......................................................................12
Krytka sáněk pro upevnění příslušenství ..............................................14
Základy používání
15
Menu fotoaparátu............................................................................................. 15
Práce s menu fotoaparátu ..........................................................................16
První kroky ........................................................................................................... 19
Nasazení popruhu fotoaparátu ................................................................19
Nabití baterie...................................................................................................19
Vložení baterie................................................................................................22
Nasazení objektivu........................................................................................25
Základní nastavení ........................................................................................27
Vložení paměťové karty...............................................................................30
Formátování paměťové karty....................................................................33
Úprava zaostření hledáčku.........................................................................35
Základy fotografování a přehrávání ........................................................... 37
Stav baterie a počet zbývajících snímků ...............................................37
Příprava fotoaparátu ....................................................................................39
Zaostření a expozice.....................................................................................40
Zobrazení snímků ..........................................................................................42
Vymazání nepotřebných snímků .............................................................43
iii
Živý náhled pro statické snímky
44
Automatické zaostřování ............................................................................48
Manuální zaostřování ...................................................................................50
Použití tlačítka i.............................................................................................51
Bezhlučný režim .............................................................................................54
Zobrazení v režimu živého náhledu........................................................56
Obrazovka informací ....................................................................................57
Videosekvence
59
Záznam videosekvencí ....................................................................................59
Indexy.................................................................................................................63
Použití tlačítka i.............................................................................................63
Zobrazení v režimu živého náhledu........................................................65
Maximální délka .............................................................................................67
Obrazovka informací ....................................................................................68
Výřez obrazu videosekvencí ......................................................................69
Fotografování v režimu videosekvencí..................................................71
Časosběrné videosekvence............................................................................74
Zobrazení videosekvencí ................................................................................80
Úprava videosekvencí ......................................................................................82
Oříznutí videosekvencí ................................................................................82
Ukládání vybraných snímků.......................................................................85
Volitelná nastavení pro záznam snímků
87
Obrazové pole.....................................................................................................87
Kvalita obrazu......................................................................................................92
Velikost obrazu ...................................................................................................95
Použití dvou paměťových karet ...................................................................97
iv
Zaostřování
98
Automatické zaostřování ............................................................................... 98
Režimy automatického zaostřování..................................................... 101
Režimy činnosti zaostřovacích polí ...................................................... 104
Volba zaostřovacího pole ........................................................................ 108
Blokování zaostření.................................................................................... 111
Manuální zaostřování ....................................................................................114
Snímací režimy
116
Volba snímacího režimu ...............................................................................116
Rychlá volba snímacího režimu............................................................. 119
Samospoušť.......................................................................................................120
Předsklopení zrcadla......................................................................................122
Citlivost ISO
124
Manuální nastavení ........................................................................................124
Automatická regulace citlivosti ISO..........................................................126
Expozice
129
Měření expozice...............................................................................................129
Expoziční režimy..............................................................................................131
P: Programová automatika ...................................................................... 133
S: Clonová automatika............................................................................... 134
A: Časová automatika ................................................................................ 135
M: Manuální expoziční režim................................................................... 136
Dlouhé expozice (pouze režim M) .............................................................138
Aretace času závěrky a hodnoty clony ....................................................140
Expoziční paměť ..............................................................................................141
Korekce expozice.............................................................................................143
Bracketing ..........................................................................................................146
v
Vyvážení bílé barvy
159
Možnosti vyvážení bílé barvy ..................................................................... 159
Jemné vyvážení bílé barvy .......................................................................... 162
Výběr barevné teploty .................................................................................. 165
Manuální nastavení........................................................................................ 168
Fotografování s využitím hledáčku ...................................................... 169
Živý náhled (Bodové vyvážení bílé barvy) ......................................... 173
Správa pamětí .............................................................................................. 176
Vylepšení snímků
179
Předvolby Picture Control ........................................................................... 179
Výběr předvolby Picture Control .......................................................... 179
Úprava parametrů předvoleb Picture Control ................................. 181
Tvorba uživatelských předvoleb Picture Control ............................ 184
Zachování detailů ve světlech a stínech................................................. 187
Active D-Lighting........................................................................................ 187
Vysoký dynamický rozsah (HDR) ........................................................... 189
Fotografování s bleskem
194
Použití blesku ................................................................................................... 194
Fotografování s bleskem na fotoaparátu............................................... 197
Zábleskové režimy.......................................................................................... 198
Korekce zábleskové expozice..................................................................... 200
Blokování zábleskové expozice ................................................................. 202
Fotografování s dálkově ovládanými blesky ........................................ 204
Nastavení ....................................................................................................... 205
Fotografování............................................................................................... 209
Zobrazení informací o zábleskových jednotkách ............................... 216
vi
Další možnosti pro fotografování
220
Tlačítko R..........................................................................................................220
Tlačítko i............................................................................................................223
Dvoutlačítkový reset: Obnovení výchozích nastavení.......................224
Redukce blikání obrazu.................................................................................227
Vícenásobná expozice...................................................................................229
Intervalové snímání........................................................................................236
Objektivy bez CPU ..........................................................................................243
Data o poloze....................................................................................................246
Více o přehrávání
248
Zobrazení snímků............................................................................................248
Přehrávání jednotlivých snímků............................................................ 248
Přehrávání náhledů snímků .................................................................... 248
Ovládací prvky pro přehrávání ............................................................. 249
Použití dotykové obrazovky ................................................................... 251
Tlačítko i ....................................................................................................... 253
Informace o snímku........................................................................................254
Pohled na snímek zblízka: Zvětšení výřezu snímku............................263
Ochrana snímků před vymazáním ............................................................265
Hodnocení snímků..........................................................................................267
Mazání snímků .................................................................................................268
Přehrávání jednotlivých snímků a přehrávání náhledů
snímků ....................................................................................................... 268
Menu přehrávání......................................................................................... 270
Zvukové poznámky
272
Záznam zvukových poznámek...................................................................272
Během přehrávání ...................................................................................... 272
Během fotografování ................................................................................ 273
Přehrávání zvukových poznámek .............................................................276
vii
Propojení
277
Instalace softwaru ViewNX-i ................................................................... 277
Kopírování snímků do počítače............................................................. 278
Ethernet a bezdrátové sítě ...................................................................... 281
Tisk snímků........................................................................................................ 283
Připojení tiskárny ........................................................................................ 283
Tisk jednotlivých snímků.......................................................................... 284
Tisk více snímků současně....................................................................... 285
Zobrazení snímků na televizoru ................................................................ 286
Volitelné možnosti HDMI ......................................................................... 287
Seznam položek menu
289
D Menu přehrávání: Práce se snímky .................................................... 289
C Menu fotografování: Možnosti pro fotografování ....................... 291
1 Menu videosekvencí: Možnosti pro záznam videosekvencí...... 296
A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu..... 299
B Menu nastavení: Nastavení fotoaparátu ............................................ 310
N Menu retušování: Tvorba retušovaných kopií ................................ 314
O Moje menu/m Poslední nastavení ...................................................... 316
Možnosti menu retušování ......................................................................... 317
Zprac. snímků NEF (RAW)......................................................................... 317
Oříznutí snímků ........................................................................................... 319
Prolínání snímků.......................................................................................... 320
viii
Technické informace
323
Kompatibilní objektivy..................................................................................323
Systém kreativního osvětlení Nikon (CLS)..............................................330
Další příslušenství............................................................................................336
Připojení konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového
zdroje ......................................................................................................... 342
Péče o fotoaparát ............................................................................................344
Skladování ..................................................................................................... 344
Čištění ............................................................................................................. 344
Antialiasingový filtr .................................................................................... 345
„Vyčistit“.................................................................................................... 345
„Čistit při zapnutí/vypnutí“ ................................................................ 346
Manuální čištění..................................................................................... 347
Výměna baterie hodin .............................................................................. 351
Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění.................................................353
Expoziční křivka programové automatiky .............................................357
Řešení možných problémů..........................................................................358
Baterie/Indikace .......................................................................................... 358
Fotografování............................................................................................... 358
Přehrávání ..................................................................................................... 362
Různé............................................................................................................... 363
Chybová hlášení ..............................................................................................364
Specifikace.........................................................................................................370
Kalibrace baterií........................................................................................... 380
Schválené typy paměťových karet............................................................383
Kapacita paměťových karet.........................................................................385
Výdrž baterie.....................................................................................................388
Rejstřík.................................................................................................................390
Záruční podmínky - Evropský záruční list společnosti Nikon..........400
ix
Pro vaši bezpečnost
Aby nedošlo k poškození produktu Nikon případně k poranění vlastnímu či jiných
osob, pozorně si přečtěte před zahájením práce se zařízením všechny následující
bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny uschovejte na místě, které je dostupné
všem, kdo budou produkt používat.
Možné následky, ke kterým by mohlo vést neuposlechnutí pokynů zde uvedených,
jsou označeny tímto symbolem:
Tento symbol označuje varování. Před použitím tohoto produktu
A společnosti Nikon si přečtěte všechna varování, abyste zabránili případným
úrazům.
❚❚ VAROVÁNÍ
A
Nenechte svítit slunce do objektivu
Při fotografování objektů v protisvětle
dbejte na to, aby bylo slunce mimo
záběr. Sluneční paprsky v záběru nebo
v jeho těsné blízkosti – soustředěné
optickou soustavou objektivu –
mohou způsobit požár.
A
Nikdy se nedívejte hledáčkem fotoaparátu
přímo do slunce
Pozorování slunce nebo jiného silného
světelného zdroje hledáčkem
fotoaparátu může způsobit trvalé
poškození zraku.
A
x
Použití voliče dioptrické korekce hledáčku
Nastavujete-li při pohledu do hledáčku
dioptrickou korekci, dejte pozor,
abyste si prstem náhodně neporanili
oko.
A
V případě poruchy přístroj ihned vypněte
Zaznamenáte-li, že z přístroje nebo
síťového zdroje (volitelné
příslušenství) vychází neobvyklý
zápach či kouř, odpojte síťový zdroj
a vyjměte z přístroje baterii (dejte
pozor, abyste se přitom nepopálili).
Další provoz přístroje může vést ke
zranění. Po vyjmutí baterie nechte
přístroj zkontrolovat v autorizovaném
servisním středisku Nikon.
A
Přístroj nerozebírejte
Kontakt s interními součástmi
produktu může vést k úrazu. V případě
poruchy svěřte opravu produktu
výhradně kvalifikovanému technikovi.
Dojde-li k otevření těla přístroje
nárazem nebo jinou nehodou, vyjměte
baterii a/nebo odpojte síťový zdroj
a nechte přístroj zkontrolovat
v autorizovaném servisním středisku
Nikon.
A
Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých
plynů
Elektronické vybavení nepoužívejte
v blízkosti hořlavých plynů, protože by
mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
A
Vybavení uchovávejte mimo dosah dětí
Nebudete-li dbát tohoto upozornění,
může dojít k úrazu dítěte. Dále si
pamatujte, že malé součástky
představují potenciální riziko udušení.
Dojde-li k polknutí jakékoli součásti
vybavení dítětem, ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.
A
A
A
Popruh fotoaparátu nikdy nezavěšujte okolo
krku dětí
Popruh zavěšený okolo krku malého
dítěte může způsobit jeho uškrcení.
Nedotýkejte se dlouhodobě fotoaparátu,
baterie nebo nabíječky v době, kdy je zařízení
zapnuté nebo se používá
Některé části zařízení se mohou
zahřívat. Ponechání zařízení
dlouhodobě v přímém kontaktu
s pokožkou může vést
k nízkoteplotním popáleninám.
Výrobek neponechávejte na místech, kde by
mohl být vystaven příliš vysokým teplotám,
jako například v uzavřeném automobilu nebo
na přímém slunečním světle
Nebudete-li dbát tohoto upozornění,
může dojít k poškození výrobku nebo
požáru.
A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Při manipulaci s bateriemi dodržujte
bezpečnostní pravidla
Baterie mohou při nesprávné
manipulaci vytéct, přehřát se,
prasknout nebo vzplanout. Při
manipulaci s bateriemi určenými pro
tento výrobek dodržujte následující
opatření:
Používejte výhradně baterie určené
pro tento fotoaparát.
Jako náhradu baterie hodin používejte
pouze lithiové baterie CR1616. Použití
baterií jiného typu může způsobit
výbuch. Použité baterie zlikvidujte
podle platných předpisů.
Baterii nezkratujte ani nerozebírejte.
Nevystavujte baterii nebo fotoaparát,
ve kterém je vložena, silnému
mechanickému namáhání.
Před výměnou baterie se přesvědčte,
že je produkt vypnutý. Používáte-li
síťový zdroj, ujistěte se, že je odpojený.
Nepokoušejte se vložit baterii horní
stranou dolů ani převráceně.
Baterii nevystavujte otevřenému ohni
ani nadměrným teplotám.
Zabraňte ponoření baterie do vody
nebo jejímu namočení.
Během přepravy použijte krytku
kontaktů baterie. Baterie
nepřepravujte ani neukládejte
společně s kovovými předměty, jako
jsou řetízky na krk nebo sponky do
vlasů.
xi
• Zcela vybité baterie mají tendenci
vytéct. Abyste zamezili poškození
přístroje, neponechávejte vybitou
baterii v přístroji.
• Pokud baterii nepoužíváte, nasaďte
krytku kontaktů a baterii uložte na
chladném, suchém místě.
• Bezprostředně po použití resp. při
dlouhodobé práci s přístrojem
napájeným baterií může dojít k ohřátí
baterie. Než vyjmete baterii, vypněte
fotoaparát a nechte baterii
vychladnout.
• Zaznamenáte-li na baterii jakékoli
změny, např. změnu barvy nebo
deformace, ihned ji přestaňte
používat.
A
Při práci s rychlonabíječkou dodržujte
bezpečnostní pokyny
• Zařízení udržujte v suchu. Nedodržení
tohoto upozornění může vést ke
zranění nebo k poruše výrobku
v důsledku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
• Prach na kovových částech síťové
zástrčky nebo v jejím okolí odstraňte
suchým hadrem. Další použití by
mohlo být příčinou požáru.
• Za bouřky se nedotýkejte síťového
kabelu ani se nepřibližujte k nabíječce.
Nedodržení tohoto upozornění může
vést k úrazu elektrickým proudem.
xii
• Síťový kabel nepoškozujte,
neupravujte, násilím nevytahujte ani
neohýbejte. Neumisťujte jej pod těžké
objekty a nevystavujte jej vysokým
teplotám nebo otevřenému ohni.
Dojde-li k poškození izolace a odhalení
vodičů, nechte kabel opravit
v autorizovaném servisu Nikon.
Nedodržení tohoto upozornění může
vést k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Zásuvky elektrické sítě ani nabíječky se
nedotýkejte vlhkýma rukama.
Nedodržení tohoto upozornění může
vést ke zranění nebo k poruše výrobku
v důsledku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
• Nepoužívejte rychlonabíječku
v kombinaci s cestovními adaptéry,
transformátory ani s proudovými
měniči (ze stejnosměrného na střídavý
proud). Nedodržení tohoto
upozornění může vést k poškození
nebo přehřátí produktu a způsobit
požár.
A
Používejte vhodné typy kabelů
Pro zajištění shody s parametry
produktu používejte k připojování
fotoaparátu k jiným zařízením
pomocí vstupních a výstupních
konektorů výhradně značkové kabely
Nikon, dodávané pro tento účel.
A
Nemiřte bleskem na řidiče motorových vozidel
Nebudete-li dbát tohoto upozornění,
může dojít k dopravní nehodě.
A
Zabraňte kontaktu s tekutými krystaly
Dojde-li k poškození monitoru, dejte
pozor, abyste se neporanili střepy
z krycího skla a vyvarujte se styku
pokožky, očí, nebo úst s tekutými
krystaly.
A
Nepřenášejte stativy s připevněnými objektivy
či fotoaparáty
Mohli byste klopýtnout nebo
nedopatřením někoho uhodit
a způsobit zranění.
A
Postupujte podle pokynů leteckého
a nemocničního personálu
A
Při práci s bleskem dodržujte bezpečnostní
pravidla
• Použití blesku fotoaparátu v těsné
blízkosti lidské pokožky nebo jiných
objektů může způsobit popálení/
požár.
• Použití blesku v blízkosti očí objektu
může způsobit dočasné oslepení.
Blesk by se neměl nacházet ve
vzdálenosti menší než 1 metr od
objektu. Zvláštní opatrnosti je třeba
dbát při fotografování nemluvňat.
xiii
Upozornění
• Žádná část návodů dodávaných s tímto • Společnost Nikon nenese
odpovědnost za škody vzniklé
výrobkem nesmí být reprodukována,
v důsledku použití přístroje.
kopírována, šířena, ukládána
• Přestože bylo vynaloženo maximální
v zálohovacích systémech nebo
v jakékoli formě překládána do jiné řeči úsilí k dosažení správnosti a úplnosti
informací obsažených v těchto
bez předchozího písemného svolení
společnosti Nikon.
návodech, uvítáme, sdělíte-li veškerá
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo
zjištění o nesrovnalostech nebo
kdykoli bez předchozího upozornění
chybějících informacích regionálnímu
zastoupení společnosti Nikon (adresa
změnit vzhled a specifikaci hardwaru
je uvedena samostatně).
a softwaru popsaných v těchto
návodech.
xiv
Upozornění pro zákazníky v Evropě
VAROVÁNÍ: PŘI POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIÍ HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.
Tento symbol značí, že
elektrické a elektronické
vybavení nepatří do
komunálního odpadu.
Následující informace jsou
určeny pouze uživatelům v evropských
zemích:
• Likvidace tohoto výrobku se provádí
v rámci tříděného odpadu na
příslušném sběrném místě. Výrobek
nedávejte do běžného komunálního
odpadu.
• Třídění odpadu a recyklace
napomáhají ochraně přírodních
zdrojů a předcházejí negativním
vlivům na lidské zdraví a životní
prostředí, ve které by mohla vyústit
nesprávná likvidace odpadu.
• Další informace ohledně nakládání
s odpadními produkty vám poskytne
dodavatel nebo místní úřad.
Tento symbol na baterii
značí, že baterie nepatří do
komunálního odpadu.
Následující informace jsou
určeny pouze uživatelům
v evropských zemích:
• Likvidace veškerých baterií, bez
ohledu na to, zda jsou označeny tímto
symbolem či nikoli, se provádí v rámci
tříděného odpadu na příslušném
sběrném místě. Nelikvidujte baterie
společně s běžným komunálním
odpadem.
• Další informace ohledně nakládání
s odpadními produkty vám poskytne
dodavatel nebo místní úřad.
xv
Likvidace paměťových zařízení
Vezměte na vědomí, že smazáním snímků nebo zformátováním paměťových karet
nedojde k úplnému zničení obrazových dat. Vymazané soubory lze někdy pomocí
běžně dostupného softwaru obnovit z vyřazených paměťových zařízení, což
představuje potenciální zneužití osobních dat. Zajištění a ochrana těchto dat je
výhradně v odpovědnosti uživatele.
Před likvidací paměťového zařízení nebo změnou vlastníka zařízení odstraňte
všechna data pomocí běžně dostupného softwaru pro mazání dat, případně
zařízení naformátujte a posléze zcela zaplňte neutrálními snímky neobsahujícími
soukromé informace (např. snímky oblohy). Při fyzické likvidaci paměťových
zařízení je nutno dbát na pravidla ochrany zdraví.
Před likvidací fotoaparátu nebo před převodem jeho vlastnictví na jinou osobu je
třeba použít položku Reset všech nastavení v menu nastavení fotoaparátu
a vymazat tak veškeré osobní údaje o síti uživatele.
AVC Patent Portfolio License
TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO
SOUKROMÉ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM KE (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA PODLE STANDARDU AVC
(„AVC VIDEO“) A/NEBO K (ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM
V RÁMCI SOUKROMÉ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A/NEBO KTERÉ BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE
LICENCOVANÉHO K POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. LICENCE NENÍ UDĚLENA ANI NESMÍ BÝT
VYVOZOVÁNA PRO ŽÁDNÉ JINÉ POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD ORGANIZACE MPEG LA,
L.L.C. VIZ http://www.mpegla.com.
xvi
Poznámka týkající se zákazu kopírování nebo reprodukce
Vezměte na vědomí, že prosté vlastnictví materiálů, které byly digitálně kopírovány
nebo reprodukovány prostřednictvím skeneru, digitálního fotoaparátu nebo jiného
zařízení, může být trestné podle zákona.
• Položky, na které se vztahuje zákonný zákaz
kopírování nebo reprodukce
Nekopírujte ani nereprodukujte
papírové peníze, mince, cenné papíry,
státní dluhopisy, a to ani v případě, že
jsou kopie a reprodukce označeny
razítkem „Vzorek“.
• Upozornění týkající se některých druhů kopií
a reprodukcí
Vládními výnosy a platnými zákony
země je zakázáno kopírování
a rozmnožování cenných papírů
vydaných soukromými společnostmi
(akcie, směnky, šeky, dárkové kupóny
atd.), dopravních legitimací a jízdenek,
Je zakázáno kopírovat nebo
s výjimkou minimálního množství
reprodukovat papírové peníze, mince
pracovních kopií pro vnitřní potřebu
nebo cenné papíry vydané jinými státy.
firmy. Zakázáno je rovněž kopírování
a reprodukování cestovních pasů,
Bez předchozího písemného souhlasu
licencí vydaných veřejnými institucemi
vlády je zakázáno i kopírování
a soukromými skupinami,
a reprodukování nepoužitých
identifikačních karet a lístků, jako jsou
poštovních známek a pohlednic
povolenky nebo stravenky.
vydaných státem.
Je zakázáno kopírovat nebo
reprodukovat známky vydané státem
nebo certifikované dokumenty
uvedené v příslušném zákoně.
• Ochrana autorských práv
Na základě autorského zákona nelze
snímky ani videozáznamy děl
chráněných autorským právem, které
byly pořízeny tímto fotoaparátem,
použít bez svolení vlastníka autorských
práv. Výjimku představuje osobní
využití, ale i toto může být omezeno
v případě snímků nebo videosekvencí
z výstav či živých vystoupení.
xvii
Používejte výhradně značkové elektronické příslušenství Nikon
Fotoaparáty Nikon jsou navrženy tak, aby odpovídaly nejvyšším standardům
a obsahují komplexní elektronické obvody. Pouze značkové elektronické
příslušenství Nikon (včetně nabíječek, baterií, síťových zdrojů a zábleskového
příslušenství), certifikované speciálně pro použití s tímto digitálním fotoaparátem
Nikon, bylo konstruováno a schváleno pro provoz naplňující provozní
a bezpečnostní požadavky těchto elektronických obvodů.
Použití elektronického příslušenství jiných značek může vést
k poškození fotoaparátu a být důvodem pro zánik záruky. Použití
dobíjecích lithium-iontových baterií třetích výrobců, které nejsou
opatřeny hologramem společnosti Nikon (viz obrázek vpravo), může
být překážkou normálnímu provozu fotoaparátu nebo způsobit přehřátí, vznícení,
prasknutí nebo vytečení baterie.
Další informace o značkovém příslušenství Nikon Vám poskytne autorizovaný
prodejce výrobků Nikon.
xviii
D
Používejte výhradně značkové příslušenství Nikon
Pouze značkové příslušenství společnosti Nikon, certifikované k použití
s digitálním fotoaparátem Nikon, bylo navrženo a vyrobeno s ohledem na dané
bezpečnostní a provozní požadavky přístroje. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ JINÝCH VÝROBCŮ
MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ FOTOAPARÁTU A K ZÁNIKU ZÁRUKY.
A
Než budete pořizovat snímky z důležité události
Než se pustíte do pořizování snímků z důležité události (jako je svatba), nebo než
odjedete na dovolenou, pořiďte několik zkušebních snímků a ujistěte se, že
fotoaparát pracuje správně. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody
nebo ztráty způsobené poruchou výrobku.
A
Celoživotní vzdělávání
Součástí závazku společnosti Nikon zajistit trvalou podporu a informace
k produktům jsou i průběžně aktualizované informace, dostupné na
následujících stránkách:
• Pro uživatele v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pro uživatele v Evropě a Africe: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě: http://www.nikon-asia.com/
Na těchto stránkách najdete nejnovější informace o produktech, tipy, odpovědi
na často kladené otázky (FAQ) a obecné rady o digitální fotografii a zpracování
obrazu. Další informace můžete získat u regionálního zastoupení společnosti
Nikon. Kontaktní informace najdete na následující adrese:
http://imaging.nikon.com/
xix
xx
XÚvod
Seznámení s fotoaparátem
Věnujte trochu času seznámení s ovládacími prvky a indikacemi
fotoaparátu. Tuto část je výhodné si založit a odkazovat se na ni během
čtení dalších částí návodu.
Tělo fotoaparátu
2
7
8
9
3
10
11
1
4
X
3
12
5
13
14
6
15
16
1 Tlačítko I .............................................. 131 10 Tlačítko E ................................................... 143
2 Tlačítko aretace voliče snímacích režimů
11 Tlačítko S/Q..........................33, 124, 128
....................................................................... 116 12 Horní kontrolní panel ................................... 6
3 Očko pro upevnění popruhu.....................19 13 Značka obrazové roviny (E)................. 115
4 Tlačítko BKT.... 147, 151, 155, 193, 231, 307 14 Volič dioptrické korekce hledáčku...........35
5 Volič snímacích režimů ............................ 116 15 Sáňky pro upevnění příslušenství
6 Tlačítko Y................................................... 130
(volitelných blesků) ............................14, 194
7 Tlačítko záznamu videosekvence........61, 307 16 Krytka sáněk pro upevnění příslušenství
........................................................14, 194, 355
8 Hlavní vypínač ......................................... 9, 27
9 Tlačítko spouště ....................................40, 41
1
Tělo fotoaparátu (pokračování)
1
4
5
6
16
17
18
2
7
8
9
3
X
10
20
21
11
22
12
24
15
1 Stereofonní mikrofon (pro videosekvence)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
.......................................................... 61, 63, 298
Páčka propojení expozimetru ................373
Zrcadlo ................................................122, 347
Kontrolka samospouště ...........................121
Krytka synchronizačního konektoru pro
připojení blesku .........................................195
Krytka desetikolíkového konektoru
dálkového ovládání..........................246, 339
Krytka konektoru USB .....................278, 283
Krytka konektoru pro připojení periferií
........................................................................337
Krytka konektoru zvukového výstupu
................................................................. 64, 341
Krytka konektoru HDMI/Ethernet
...............................................................281, 286
Tlačítko aretace bajonetu.......................... 26
D
14
23
13
12 Aretace krytky prostoru pro baterii......... 22
13 Krytka prostoru pro baterii ....................... 22
14 Tlačítko režimů automatického
zaostřování............................48, 50, 101, 105
15 Volič zaostřovacích režimů.........48, 98, 114
16 Synchronizační konektor pro připojení
blesku...........................................................195
17 Desetikolíkový konektor dálkového
18
19
20
21
22
23
24
ovládání ..............................................246, 339
Konektor pro připojení periferií.............337
Konektor USB ....................................278, 283
Konektor pro externí mikrofon ....... 64, 341
Konektor pro sluchátka........................64, 66
Konektor HDMI ..........................................286
Konektor Ethernet.....................................281
Krytka těla ............................................ 25, 339
Zavřete krytku konektorů
Pokud konektory nepoužíváte, zavřete krytku konektorů. Cizí objekty
v konektorech mohou narušovat přenos dat.
2
19
1
9
2
10
3
11
4
5
6
12
X
7
8
Tlačítko Pv ...........................50, 132, 307, 309
Pomocný příkazový volič ........................ 308
Tlačítko Fn1 ........................................ 307, 309
Tlačítko Fn2 ........................................ 307, 309
Pomocný příkazový volič pro
fotografování na výšku ......................39, 308
6 Tlačítko spouště pro fotografování na
výšku ...............................................................39
1
2
3
4
5
7 Tlačítko Fn (na výšku).........................39, 307
8 Aretace tlačítka spouště pro fotografování
9
10
11
12
na výšku .........................................................39
Montážní značka objektivu .......................26
Upevňovací bajonet...........................26, 115
Kontakty CPU
Stativový závit
D
Reproduktor
Reproduktor neumisťujte v blízkosti magnetických zařízení. Nedodržení tohoto
upozornění může nepříznivě ovlivnit data uložená na magnetických zařízeních.
3
Tělo fotoaparátu (pokračování)
1
16
2
3
4
5
6
17
18
7
8
9
X
19
10
11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
13 14
Tlačítko O/Q ............................... 33, 43, 268
Tlačítko K............................................ 42, 248
Monitor .................... 12, 42, 44, 59, 248, 310
Tlačítko G ........................................ 15, 289
Tlačítko L (Z/Q) .................. 16, 180, 265
Tlačítko X ....................................................263
Tlačítko W/M ..................199, 200, 248, 263
Tlačítko J (OK) ................................... 16, 249
Indikace sítě
Tlačítko Fn3.......................273, 276, 307, 309
15
Zadní kontrolní panel....................................8
Tlačítko S .......................116, 119, 224, 304
Tlačítko T ........................................93, 96
Tlačítko U ............159, 163, 167, 169, 224
Tlačítko R (informace) ...............57, 68, 220
Hledáček..................................................10, 35
Aretace volby zaostřovacích polí...........108
Kontrolka přístupu na paměťovou kartu
...................................................................31, 41
19 Tlačítko i...............................51, 63, 223, 253
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
8
1
9
2
10
3
11
12
13
X
14
15
16
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Okulárový adaptér ..............................36, 338
Páčka uzávěrky okuláru hledáčku......... 120
Aretace okulárového adaptéru.................36
Tlačítko a ............................ 44, 59, 173, 309
Volič živého náhledu ............................44, 59
Okulár hledáčku ..................................36, 120
Pomocný volič........ 109, 111, 141, 307, 309
Tlačítko AF-ON.................. 102, 112, 300, 307
Hlavní příkazový volič .............................. 308
Multifunkční volič ........................16, 41, 250
5
11 Krytka slotu pro paměťovou kartu ....... 30, 32
12 Tlačítko aretace krytky slotu pro
paměťovou kartu (pod krytkou) ..............30
13 Tlačítko C ......................................39, 102, 307
14 Multifunkční volič (na výšku)...........39, 307
15 Hlavní příkazový volič (na výšku)....39, 308
Reproduktor.........................................81, 276
16 Mikrofon (pro zvukové poznámky) ...... 272
5
Horní kontrolní panel
1
8
9
2
3
10
11
12
4
5
6
7
X
1 Čas závěrky.........................................134, 136
2
3
4
5
6
7
6
Režim činnosti zaostřovacích polí
...............................................................104, 106
Hodnota korekce expozice......................143
Hodnota korekce zábleskové expozice
........................................................................200
Počet snímků sekvence expozičního
a zábleskového bracketingu...................147
Počet snímků sekvence bracketingu
vyvážení bílé barvy ...................................151
Počet intervalů pro intervalové snímání
........................................................................239
Ohnisková vzdálenost (objektivy bez CPU)
........................................................................245
Indikace použití flexibilního programu
........................................................................133
Expoziční režim ..........................................131
Indikace režimu činnosti zaostřovacích
polí .......................................................104, 106
Banka menu fotografování .....................291
Banka uživatelských funkcí .....................299
Režim automatického zaostřování........101
13
8 Indikace počtu clonových hodnot
..............................................................135, 326
9 Clona (clonové číslo)........................135, 136
10
11
12
13
Clona (počet clonových hodnot)
..............................................................135, 326
Rozptyl (krok) bracketingu.............148, 152
Počet snímků sekvence bracketingu ADL
.......................................................................155
Počet snímků v intervalu .........................239
Expoziční rozdíl funkce HDR ...................193
Počet snímků (vícenásobná expozice)
.......................................................................231
Světelnost (objektivy bez CPU)..............245
Indikace režimu PC ...................................339
Symbol paměťové karty (Slot 1)........32, 33
Symbol paměťové karty (Slot 2)........32, 33
Indikace stavu baterie ................................ 37
Indikace intervalového snímání ............239
Indikace činnosti časosběrného snímání
......................................................................... 79
21
22
23
14
15
16
18
24
25
26
27
19
28
20
29
17
14 Indikace expozičního a zábleskového
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
bracketingu ................................................ 147
Indikace bracketingu vyvážení bílé barvy
....................................................................... 151
Indikace bracketingu ADL....................... 155
Symbol aretace času závěrky ................. 140
Indikace synchronizace blesku .............. 305
Zábleskový režim ...................................... 198
Měření expozice ........................................ 130
Indikace citlivosti ISO ............................... 124
Indikace automatické regulace citlivosti
ISO................................................................. 128
Počet zhotovených snímků .......................38
Citlivost ISO ................................................ 124
Citlivost ISO (nastavení Hi/Lo) ............... 125
Číslo paměti vyvážení bílé barvy .......... 170
Režim prolnutí ........................................... 232
Indikace funkce HDR ................................ 190
Indikace vícenásobné expozice............. 230
Symbol aretace hodnoty clony.............. 140
Indikace stavu baterie hodin............29, 351
Indikace korekce zábleskové expozice
....................................................................... 200
Indikace korekce expozice...................... 143
27 Indikace expozice ..................................... 137
Zobrazení korekce expozice................... 143
Indikace průběhu bracketingu:
Expoziční a zábleskový bracketing ... 147
Bracketing vyvážení bílé barvy .......... 151
Bracketing ADL ...................................... 155
Indikace propojení s počítačem............ 339
28 „k“ (zobrazuje se, pokud v paměti zbývá
prostor pro více než 1 000 snímků) .........38
29 Počet zbývajících snímků..................38, 385
Počet snímků zbývajících do zaplnění
vyrovnávací paměti..........................118, 385
Indikace měření vyvážení bílé barvy pro
manuální nastavení.................................. 170
Indikace úrovně funkce Active D-Lighting
....................................................................... 156
Režim HDR.................................................. 193
Režim vícenásobné expozice................. 231
Číslo objektivu s manuálním
zaostřováním ............................................. 245
Indikace časosběrného snímání...............79
Indikace režimu přenosu snímků.......... 339
X
Poznámka: Indikace jsou pro názornost zobrazeny všechny současně.
7
Zadní kontrolní panel
1
2
8
9
3
4
5
6
7
X
Indikace „Zbývající snímky“....................385
Velikost obrazu (snímky NEF/RAW)......... 96
Snímací režim ....................................116, 119
Indikace stavu zvukové poznámky
...............................................................274, 275
5 Režim záznamu zvukové poznámky.....274
6 Snímací režim ....................................116, 119
Snímací frekvence sériového snímání
...............................................................116, 303
Počet snímků samospouště/zpoždění
samospouště .....................................121, 303
Počet zbývajících snímků .......... 93, 96, 385
Délka zvukové poznámky........................274
Jemné vyvážení bílé barvy......................163
Číslo paměti vyvážení bílé barvy ...........170
Barevná teplota.................................161, 167
Indikace režimu PC....................................339
1
2
3
4
10
11
7 „k“ (zobrazuje se, pokud v paměti zbývá
8
9
10
11
prostor pro více než 1 000 snímků)......... 38
Indikace barevné teploty ........................167
Doplňkové zobrazení sekund........121, 274
Velikost obrazu (snímky JPEG a TIFF) ..... 96
Kvalita obrazu............................................... 92
Vyvážení bílé barvy...................................159
Indikace jemného vyvážení bílé barvy
.......................................................................163
Indikace ochrany paměti vyvážení bílé
barvy.............................................................172
Funkce paměťové karty ve Slotu 2.......... 97
Kvalita obrazu............................................... 92
Poznámka: Indikace jsou pro názornost zobrazeny všechny současně.
8
A
Podsvícení LCD
Otočením hlavního vypínače směrem
Hlavní vypínač
k symbolu D se aktivuje osvětlení tlačítek
a kontrolních panelů (podsvícení LCD) pro
snazší použití fotoaparátu ve tmě. Po
uvolnění hlavního vypínače zůstává
podsvícení zapnuté buď po dobu několika
sekund během činnosti časovače
pohotovostního režimu nebo až do
spuštění závěrky či do opětovného otočení
hlavního vypínače směrem k symbolu D.
D
Indikace na kontrolním panelu a v hledáčku
Jas zobrazení na kontrolním panelu a v hledáčku se mění v závislosti na okolní
teplotě a rychlost reakce zobrazovačů může za nízkých teplot klesat. Jde
o normální jev, který neznamená závadu.
X
9
Zobrazení v hledáčku
2
1
3
4
5
X
6
7
8
9
10 11 12 13
23
10
24
14
15 16 17
25
18
19
20 21 22
26
1 Pomocná mřížka (zobrazuje se při použití
5 Indikace expozice......................................137
možnosti Zapnuto v uživatelské funkci
d8) .................................................................304
2 Referenční kroužek integrálního měření se
zdůrazněným středem o průměru 12 mm
........................................................................129
3 Značky oblasti činnosti automatického
zaostřování.................................................... 35
4 Zaostřovací pole ........................ 40, 108, 300
Oblasti bodového měření expozice ......129
Indikace režimu činnosti zaostřovacích
polí ................................................................105
Indikace bočního náklonu 1
Zobrazení korekce expozice ...................143
Indikace průběhu bracketingu:
Expoziční a zábleskový bracketing.......147
Indikace náklonu směrem nahoru a dolů 2
6 Indikace korekce expozice ......................143
7 Indikace korekce zábleskové expozice
.......................................................................200
8 Indikace bracketingu:
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Expoziční a zábleskový bracketing ...... 147
Bracketing vyvážení bílé barvy......... 151
Bracketing ADL ..................................... 155
Indikace zaostření...............................40, 115
Měření expozice ........................................ 129
Expoziční paměť........................................ 141
Expoziční režim.......................................... 131
Symbol aretace času závěrky ................. 140
Čas závěrky ........................................ 134, 136
Režim automatického zaostřování
.................................................................98, 101
Symbol aretace hodnoty clony.............. 140
Clona (clonové číslo) ....................... 135, 136
Clona (počet clonových hodnot)
.............................................................. 135, 326
Indikace citlivosti ISO ............................... 124
Indikace automatické regulace citlivosti
ISO................................................................. 127
Citlivost ISO ................................................ 124
Indikace úrovně funkce Active D-Lighting
Režim činnosti zaostřovacích polí
.............................................................. 105, 106
Zobrazení sítě............................................. 281
20 Počet zbývajících snímků..................38, 385
21
22
23
24
25
26
Počet snímků zbývajících do zaplnění
vyrovnávací paměti...................40, 118, 385
Indikace měření vyvážení bílé barvy pro
manuální nastavení.................................. 170
Hodnota korekce expozice..................... 143
Hodnota korekce zábleskové expozice
....................................................................... 200
Indikace režimu PC................................... 339
Indikace detekce blikání ......................... 227
„k“ (zobrazuje se, pokud v paměti zbývá
prostor pro více než 1 000 snímků) .........38
Indikace připravenosti k záblesku 3
......................................................194, 203, 374
Indikace blokování zábleskové expozice
....................................................................... 203
Indikace synchronizace blesku.............. 305
Indikace počtu clonových hodnot
...............................................................135, 326
Varovná indikace nízké kapacity baterie
..........................................................................37
X
1 Při otočení fotoaparátu do orientace na výšku (portrét) pracuje jako indikace náklonu
směrem nahoru a dolů.
2 Při otočení fotoaparátu do orientace na výšku (portrét) pracuje jako indikace bočního
náklonu.
3 Zobrazuje se pouze při použití volitelného blesku (0 194). Indikace připravenosti
k záblesku se rozsvítí po nabití blesku.
Poznámka: Indikace jsou pro názornost zobrazeny všechny současně.
D
Není vložena baterie
Pokud je baterie zcela vybitá nebo není vůbec vložena do fotoaparátu, indikace
v hledáčku ztmavne. Jde o normální jev, který neznamená závadu. Indikace
v hledáčku se vrátí do normálního stavu po vložení plně nabité baterie.
11
Použití dotykové obrazovky
Dotykový monitor podporuje následující operace:
Rychlý pohyb
Rychle posuňte prstem na krátkou vzdálenost po
monitoru směrem doleva nebo doprava.
X
Posunutí
Posuňte prstem po monitoru.
Roztažení/sevření
Umístěte dva prsty na monitoru a roztáhněte je od
sebe nebo sevřete k sobě.
12
❚❚ Použití dotykové obrazovky
Během přehrávání (0 251) lze použít dotykovou obrazovku pro:
• Zobrazení dalších snímků
• Zvětšení nebo zmenšení snímku
• Zobrazení náhledů
• Zobrazení videosekvencí
Dotykovou obrazovku lze použít k umístění zaostřovacího pole v režimu
živého náhledu (0 49), ke změření hodnoty vyvážení bílé barvy pro
manuální nastavení s využitím nástroje bodového vyvážení bílé barvy
(0 173) a dále k psaní (0 185).
X
D
Dotyková obrazovka
Dotyková obrazovka reaguje na statickou elektřinu a nemusí reagovat při zakrytí
ochrannými fóliemi třetích výrobců nebo při dotyku nehty či rukama
v rukavicích. Nepoužívejte nadměrnou sílu a nedotýkejte se obrazovky ostrými
předměty.
D
Použití dotykové obrazovky
Dotyková obrazovka nemusí reagovat očekávaným způsobem při pokusu
o provedení operace a současném ponechání dlaně nebo jiného prstu v dotyku
s jiným místem obrazovky. Obrazovka nemusí rozpoznat jiná gesta v případě
příliš slabého doteku, v případě příliš rychlého pohybu prstů či pohybu na příliš
krátkou vzdálenost, v případě přerušovaného doteku, resp. v případě nesprávné
koordinace pohybu obou prstů během gesta roztažení nebo sevření.
A
Povolení a zakázání ovládání dotykem
Ovládání dotykem lze povolit nebo zakázat pomocí položky Ovládání dotykem
v menu nastavení (0 312).
A
Viz také
Položku Ovládání dotykem v menu nastavení lze použít k volbě směru rychlého
pohybu prstu pro zobrazení dalšího snímku v režimu přehrávání jednotlivých
snímků (0 312).
13
Krytka sáněk pro upevnění příslušenství
Dodávanou krytku sáněk pro
upevnění příslušenství lze použít
k ochraně sáněk pro upevnění
příslušenství a k eliminaci zachycení
světla odraženého od kovových částí
sáněk na snímcích. Krytka se nasazuje
vpravo vyobrazeným způsobem do
sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu.
X
14
Chcete-li sejmout krytku sáněk pro
upevnění příslušenství, stiskněte ji
palcem dolů a způsobem
vyobrazeným vpravo ji vysuňte za
současného pevného držení
fotoaparátu.
sZáklady používání
Menu fotoaparátu
K většině volitelných možností pro fotografování,
přehrávání a nastavení lze přistupovat
prostřednictvím menu fotoaparátu. Chcete-li
zobrazit menu, stiskněte tlačítko G.
Tlačítko G
s
Karty menu
K dispozici jsou následující menu:
• D: Přehrávání (0 289)
• C: Fotografování (0 291)
• 1: Videosekvence (0 296)
• A: Uživatelské funkce (0 299)
• B: Nastavení (0 310)
• N: Retušování (0 314)
• O/m: MOJE MENU nebo POSLEDNÍ
NASTAVENÍ (výchozí nastavení je MOJE
MENU; 0 316)
Posuvník ukazuje polohu v aktuálním
menu.
Aktuální nastavení jsou označena symboly.
Položky menu
Položky v aktuálně vybraném menu.
Symbol nápovědy (0 16)
15
Práce s menu fotoaparátu
❚❚ Ovládací prvky pro práci s menu
K navigaci v jednotlivých menu fotoaparátu slouží multifunkční volič
a tlačítko J.
Multifunkční volič
Pohyb kurzoru nahoru
Potvrzení
výběru položky
Zrušení a návrat do
předchozího menu
Potvrzení výběru
položky a/nebo
zobrazení
vnořeného menu
s
Pohyb kurzoru dolů
Tlačítko J
Potvrzení výběru
položky
A
Symbol d (Nápověda)
Pokud se v levém dolním rohu monitoru zobrazuje symbol d, můžete stisknutím
tlačítka L (Z/Q) zobrazit nápovědu.
Po dobu stisknutí tlačítka se zobrazuje popis aktuálně vybrané možnosti nebo
položky menu. Stisknutím tlačítek 1 a 3 lze procházet zobrazené informace.
Tlačítko L (Z/Q)
16
❚❚ Navigace v menu
K navigaci v menu použijte níže uvedené kroky.
1
Zobrazte menu.
Tlačítko G
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu.
2
Vyberte symbol aktuálního
menu.
Stisknutím tlačítka 4 vyberte
symbol aktuálního menu.
3
s
Vyberte menu.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadované menu.
4
Umístěte kurzor do vybraného
menu.
Stisknutím tlačítka 2 umístěte
kurzor do vybraného menu.
17
5
Vyberte položku menu.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte
položku menu.
6
Zobrazte volitelné možnosti.
Stisknutím tlačítka 2 zobrazte
možnosti vybrané položky menu.
s
7
Vyberte možnost.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte
požadovanou možnost.
8
Potvrďte výběr.
Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr zvolené
možnosti. Chcete-li se vrátit zpět bez
provedení výběru, stiskněte tlačítko G.
Tlačítko J
Věnujte pozornost následujícím bodům:
• Položky menu zobrazené šedě nejsou momentálně k dispozici.
• Přestože má stisknutí tlačítka 2 nebo středního tlačítka multifunkčního
voliče obecně stejný účinek jako stisknutí tlačítka J, existují položky,
u kterých lze provést výběr pouze stisknutím tlačítka J.
• Pro opuštění menu a návrat do režimu fotografování namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny (0 40).
18
První kroky
Nasazení popruhu fotoaparátu
Bezpečně upevněte popruh do oček na těle fotoaparátu.
Nabití baterie
Fotoaparát D5 je napájen dobíjecí lithium-iontovou baterií EN-EL18c
(součást dodávky). Pro maximální prodloužení výdrže baterie nabijte
baterii před použitím pomocí dodávané nabíječky baterií MH-26a. Nabití
zcela vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny a 35 minut.
1
s
Zapojte nabíječku do elektrické sítě.
Vložte vidlici síťového kabelu do nabíječky
baterií a zapojte síťový kabel do zásuvky
elektrické sítě.
2
Sejměte krytku kontaktů baterie.
Sejměte z baterie krytku kontaktů.
Krytka kontaktů
A
Viz také
Informace o použití nabíječky MH-26a pro nabíjení dvou baterií viz strana 381.
19
3
Sejměte krytku kontaktů.
Sejměte krytku kontaktů z prostoru pro
baterii na nabíječce baterií.
4
Nabijte baterii.
Kontrolky prostorů pro baterie
Kontakty
s
Vodítko
Kontrolky nabíjení (zelené)
Vložte baterii (kontakty napřed) za současného vyrovnání konce
baterie s vodítkem a zasuňte ji ve vyobrazeném směru, až zaklapne
na místo. Kontrolka prostoru pro baterii a kontrolka nabíjení během
nabíjení baterie pomalu blikají:
Stav nabití
Méně než 50 % maximální kapacity
50–80 % maximální kapacity
Více než 80 % a méně než 100 % maximální
kapacity
100 % maximální kapacity
20
Kontrolka
Kontrolky nabíjení
prostoru
50
%
80 %
100 %
pro baterii
H (pomalu H (pomalu
I (nesvítí) I (nesvítí)
bliká)
bliká)
H (pomalu
H (pomalu
K (svítí)
I (nesvítí)
bliká)
bliká)
H (pomalu
H (pomalu
K (svítí)
K (svítí)
bliká)
bliká)
K (svítí) I (nesvítí) I (nesvítí) I (nesvítí)
Nabíjení je dokončeno poté, co kontrolka prostoru pro baterii
přestane blikat a kontrolka nabíjení zhasne. Nabití zcela vybité
baterie vyžaduje přibližně 2 hodiny a 35 minut; pamatujte si, že
baterie se nenabije v případě, že se její teplota nachází pod 0 °C nebo
nad 60 °C.
5
Po dokončení nabíjení vyjměte baterii z nabíječky.
Vyjměte baterii a odpojte nabíječku od elektrické sítě.
s
D
Kalibrace
Další informace o kalibraci baterie viz strana 380.
21
Vložení baterie
1
Vypněte fotoaparát.
D Vložení a vyjmutí baterie
Před vložením nebo vyjmutím
baterie se přesvědčte, že je hlavní
vypínač fotoaparátu nastaven do
polohy OFF (VYPNUTO).
2
Sejměte krytku prostoru pro baterii.
Vyklopte aretaci krytky prostoru pro baterii,
otočte ji do otevřené (A) polohy (q) a sejměte
krytku prostoru pro baterii BL-6 (w).
s
3
Nasaďte krytku na baterii.
Nachází-li se aretace baterie v poloze, ve které
je viditelná šipka (H), posuňte ji tak, aby došlo
k zakrytí šipky. Vložte dva výstupky na baterii
do odpovídajících vybrání v krytce a posuňte
aretaci baterie na krytce tak, aby došlo
Aretace baterie
k úplnému odkrytí šipky.
A
Krytka prostoru pro baterii BL-6
Baterii lze nabíjet s nasazenou krytkou BL-6. Abyste zamezili hromadění prachu
uvnitř prostoru pro baterii v době nepřítomnosti baterie, posuňte aretaci baterie
ve směru šipky (H), sejměte krytku BL-6 z baterie a nasaďte ji na fotoaparát. Na
fotoaparátu nelze používat jiné typy krytek baterií.
22
4
Vložte baterii.
Vložte baterii způsobem vyobrazeným
vpravo.
5
Zaaretujte krytku.
Abyste zamezili uvolnění baterie během
používání fotoaparátu, otočte aretaci do
zavřené polohy a sklopte ji dolů způsobem
vyobrazeným vpravo. Zkontrolujte bezpečné
zaaretování krytky.
s
A
Vyjmutí baterie
Dříve než vyjmete baterii, vypněte fotoaparát,
zdvihněte aretaci krytky prostoru pro baterii a otočte ji
do otevřené polohy (A). Pamatujte si, že baterie může
být po použití horká; při vyjímání baterie dbejte
patřičné opatrnosti. Abyste zamezili zkratování
obvodů, opatřete nepoužívanou baterii krytkou
kontaktů.
A
Dobíjecí lithium-iontové baterie EN-EL18c
Dodávaná baterie EN-EL18c sdílí informace s kompatibilními zařízeními
a umožňuje tak šestiúrovňovou indikaci stavu svého nabití na fotoaparátu
(0 37). Položka Informace o baterii v menu nastavení zobrazuje podrobnosti
o aktuálním nabití baterie, životnosti baterie a o počtu snímků pořízených od
jejího posledního nabití (0 313). Baterii lze v případě potřeby překalibrovat, aby
se zajistilo pokračování správné indikace její aktuální kapacity (0 380).
23
D
Baterie a nabíječka
Přečtěte si a dodržujte varování a upozornění uvedená na stranách x–xiii a 353–356
tohoto návodu. Baterii nepoužívejte při okolních teplotách nižších než 0 °C
a vyšších než 40 °C; nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození
baterie nebo ke snížení její výkonnosti. Při teplotách v rozmezí 0 °C až 15 °C
a 45 °C až 60 °C se může kapacita baterie snižovat a doba nabíjení prodlužovat.
Nezkratujte kontakty nabíječky; nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít
k přehřátí nebo poškození nabíječky. Baterii nabíjejte ve vnitřních prostorách
v rozmezí teplot 5 °C až 35 °C. Pokud je baterie nabíjena při nízkých teplotách
nebo používána při teplotě nižší, než při které byla nabíjena, může dojít
k dočasnému poklesu její kapacity. Pokud je baterie nabíjena při teplotě nižší
než 5 °C, může indikace životnosti baterie v položce Informace o baterii (0 313)
dočasně ukazovat nižší zbývající životnost baterie.
s
Nabíječku používejte výhradně k nabíjení kompatibilních baterií. Nepoužívanou
nabíječku odpojte od elektrické sítě.
Jestliže během používání plně nabité baterie při pokojové teplotě zaznamenáte
znatelný pokles její kapacity, měli byste baterii vyměnit. Zakupte novou baterii.
24
Nasazení objektivu
Pokud je z fotoaparátu sejmutý objektiv, je nutné chránit tělo přístroje
před vnikáním prachu. Pro ilustrační účely je v tomto návodu obecně
používán objektiv AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G.
Krytka objektivu
Montážní značka objektivu
Kontakty CPU (0 326)
Volič zaostřovacích režimů (0 26)
s
Zaostřovací kroužek (0 114)
1
2
Vypněte fotoaparát.
Sejměte zadní krytku objektivu a krytku těla fotoaparátu.
25
3
Nasaďte objektiv.
Vyrovnejte montážní značku na objektivu se značkou na těle
fotoaparátu a zasuňte objektiv do bajonetu fotoaparátu (q). Dbejte
přitom, abyste nestiskli tlačítko aretace bajonetu, a otočte
objektivem tak daleko proti směru hodinových ručiček, až zaklapne
do aretované polohy (w).
s
A
Sejmutí objektivu
Před sejmutím nebo výměnou objektivu zkontrolujte,
zda je fotoaparát vypnutý. Chcete-li sejmout objektiv,
stiskněte a podržte tlačítko aretace bajonetu (q)
a současně otočte objektivem ve směru hodinových
ručiček (w). Po sejmutí objektivu nasaďte krytky
objektivu a krytku těla fotoaparátu.
A
Režimy zaostřování objektivu
Je-li objektiv vybaven voličem zaostřovacích
režimů, vyberte režim automatického zaostřování
(A, M/A nebo A/M).
D
Objektivy s vestavěným CPU a clonovým
kroužkem
V případě použití objektivů s vestavěným CPU vybavených clonovým kroužkem
(0 326) zaaretujte clonový kroužek na hodnotě největšího zaclonění (nejvyšší
clonové číslo).
A
Obrazové pole
Při nasazení objektivu DX se automaticky aktivuje
obrazové pole formátu DX (0 88).
Obrazové pole
26
Základní nastavení
Při prvním zobrazení menu se automaticky vybere položka pro volbu
jazyka v menu nastavení. Vyberte požadovaný jazyk a nastavte hodiny
fotoaparátu.
1
Zapněte fotoaparát.
2
Vyberte položku Jazyk (Language)
v menu nastavení.
Hlavní vypínač
Tlačítko G
s
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu
fotoaparátu, vyberte položku Jazyk
(Language) v menu nastavení a stiskněte
tlačítko 2. Další informace o použití menu
naleznete v kapitole „Práce s menu
fotoaparátu“ (0 16).
3
Vyberte jazyk.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadovaný
jazyk a stiskněte tlačítko J.
27
4
Vyberte položku Časové pásmo
a datum.
Vyberte položku Časové pásmo a datum
a stiskněte tlačítko 2.
5
Nastavte časové pásmo.
Vyberte položku Časové pásmo a stiskněte
tlačítko 2. Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte
místní časové pásmo (pole UTC zobrazuje
rozdíl mezi zvoleným časovým pásmem
a univerzálním časem (UTC) v hodinách)
a stiskněte tlačítko J.
s
6
Zapněte nebo vypněte letní čas.
Vyberte položku Letní čas a stiskněte tlačítko
2. Ve výchozím nastavení je letní čas
vypnutý; pokud je v místním časovém pásmu
využíván letní čas, vyberte stisknutím tlačítka
1 možnost Zapnuto a poté stiskněte tlačítko
J.
7
Nastavte datum a čas.
Vyberte položku Datum a čas a stiskněte
tlačítko 2. Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte
položku a stisknutím tlačítek 1 a 3 upravte
její nastavení. Po nastavení aktuálních hodnot
data a času (mějte na paměti, že fotoaparát
využívá 24hodinový režim) stiskněte tlačítko
J.
28
8
Nastavte formát data.
Vyberte položku Formát data
a stiskněte tlačítko 2. Stisknutím
tlačítek 1 a 3 vyberte pořadí
zobrazení roku, měsíce a dne
a stiskněte tlačítko J.
9
Vraťte se do režimu fotografování.
Chcete-li se vrátit do režimu fotografování,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
s
A
Baterie hodin
Hodiny fotoaparátu jsou napájeny nezávislou jednorázovou lithiovou baterií
CR1616 s životností přibližně dva roky. Je-li kapacita této baterie nízká, zobrazuje
se na horním kontrolním panelu během činnosti časovače pohotovostního
režimu symbol B. Informace o výměně baterie hodin viz strana 351.
A
Hodiny fotoaparátu
Hodiny fotoaparátu nejsou tak přesné jako většina náramkových a domácích
hodin. Proto je pravidelně porovnávejte s přesnějšími měřiči času a podle
potřeby upravte jejich nastavení.
A Zařízení GPS (0 246)
Je-li připojeno zařízení GPS (0 340), nastaví se hodiny fotoaparátu na hodnoty
data a času poskytované zařízením GPS (0 247).
29
Vložení paměťové karty
Pořízené snímky jsou ukládány na paměťové karty (dostupné samostatně;
0 383). Fotoaparát je vybaven dvěma sloty pro paměťové karty XQD
nebo dvěma sloty pro paměťové karty CompactFlash typu I. Paměťové
karty typu II a pevné disky Microdrive nelze použít.
1
s
Vypněte fotoaparát.
Hlavní vypínač
D Vložení a vyjmutí paměťové karty
Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vždy vypněte fotoaparát.
2
Otevřete krytku slotu pro paměťovou
kartu.
Otevřete krytku chránící tlačítko aretace
krytky slotu pro paměťovou kartu (q)
a stisknutím tlačítka aretace (w) otevřete
krytku slotu pro paměťovou kartu (e).
30
3
Vložte paměťovou kartu.
Tlačítko pro vyjmutí
paměťové karty
Vložte kartu do slotu pro paměťovou kartu
v takové orientaci, aby její zadní štítek
směřoval k monitoru. Po úplném vložení
paměťové karty se povysune tlačítko pro
vyjmutí paměťové karty a krátce se rozsvítí
zelená kontrolka přístupu na paměťovou
kartu.
Kontrolka přístupu na
paměťovou kartu
D
Vkládání paměťových karet
Paměťové karty vkládejte kontakty napřed. Vložení karty horní stranou dolů
či zadní stranou dopředu může způsobit poškození fotoaparátu nebo karty.
Vždy proto zkontrolujte správnou orientaci vkládané karty.
Karta CompactFlash
Směr
vkládání
karty
Směr
vkládání
karty
Zadní štítek
4
4GB
Karta XQD
s
Zadní štítek
Zavřete krytku slotu pro paměťovou
kartu.
Pokud paměťovou kartu používáte ve
fotoaparátu poprvé nebo poté, co byla
používána nebo formátována v jiném zařízení,
naformátujte kartu postupem popsaným na
straně 33.
31
A
Symboly paměťových karet
Jsou-li ve fotoaparátu vloženy paměťové karty,
zobrazují se symboly paměťových karet (příklad
vpravo ukazuje zobrazení při vložení dvou
paměťových karet). V případě, že je některá
z paměťových karet zaplněná nebo se při jejím
používání vyskytla chyba, začne symbol dané karty
blikat (0 366).
Horní kontrolní panel
A
s
Vyjímání paměťových karet
Poté, co se ujistíte, že kontrolka přístupu na
paměťovou kartu nesvítí, vypněte fotoaparát
a otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu.
Stiskněte tlačítko pro vyjmutí paměťové karty (q)
a částečně povysuňte kartu (w). Poté lze paměťovou
kartu ručně vyjmout. Během stisknutí tlačítka pro
vyjmutí paměťové karty se nedotýkejte karty samotné.
Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození fotoaparátu nebo
paměťové karty.
A
Viz také
Pomocí položky Paměťová karta ve Slotu 2 v menu fotografování můžete zvolit
funkci paměťové karty vložené do Slotu 2 (0 97).
32
Formátování paměťové karty
Paměťové karty musí být před prvním použitím a po jejich použití nebo
formátování v jiném zařízení naformátovány.
D
Formátování paměťových karet
Formátováním paměťových karet dojde k trvalému smazání všech dat, která
obsahují. Než budete pokračovat, přesvědčte se, že máte všechny snímky a další
data, která chcete uchovat, bezpečně zkopírovaná do počítače (0 278).
1
2
Zapněte fotoaparát.
Stiskněte tlačítka O (Q)
a S (Q).
Tlačítko O (Q) Tlačítko S (Q)
Současně stiskněte a podržte
tlačítka O (Q) a S (Q), dokud
v místě indikace času závěrky na
horním kontrolním panelu
a v hledáčku nezačne blikat nápis
C. Jsou-li vloženy dvě
paměťové karty, je formátovaná
karta indikována blikajícím
symbolem. Ve výchozím
nastavení je vybrán Slot 1 (0 97);
Slot 2 můžete vybrat otáčením
hlavního příkazového voliče.
Chcete-li se vrátit zpět bez
naformátování paměťové karty,
vyčkejte až přestane blikat nápis C (přibližně šest sekund) nebo
stiskněte libovolné tlačítko s výjimkou tlačítek O (Q) a S (Q).
s
33
3
Znovu stiskněte současně tlačítka O (Q) a S (Q).
Paměťovou kartu naformátujete druhým současným stisknutím
tlačítek O (Q) a S (Q) v době, kdy bliká nápis C. Během
formátování nevyjímejte paměťovou kartu a nevyjímejte ani
neodpojujte zdroj energie.
s
D
Paměťové karty
• Paměťové karty mohou být po použití horké. Při vyjímání paměťových karet
z fotoaparátu proto buďte opatrní.
• Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vypněte fotoaparát. Během
formátování nebo ukládání, mazání či kopírování dat do počítače nevyjímejte
paměťovou kartu z fotoaparátu, nevypínejte fotoaparát a neodpojujte ani
nevyjímejte zdroj energie. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít ke
ztrátě dat nebo k poškození fotoaparátu či karty.
• Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty.
• Kartu neohýbejte, nenechte spadnout a nevystavujte ji silnému
mechanickému namáhání.
• Nepůsobte silou na pouzdro karty. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může
dojít k poškození karty.
• Kartu nevystavujte působení vody, vysokého stupně vlhkosti nebo přímého
slunečního světla.
• Paměťové karty neformátujte pomocí počítače.
A
Není vložena paměťová karta
Není-li ve fotoaparátu vložena žádná paměťová
karta, zobrazuje se na horním kontrolním panelu
a v hledáčku symbol S. Při vypnutí fotoaparátu
s vloženou nabitou baterií v okamžiku, kdy není
přítomna žádná paměťová karta, se na horním
kontrolním panelu zobrazí symbol S.
A
Viz také
Informace o formátování paměťových karet pomocí položky Formátování
paměťové karty v menu nastavení viz strana 310.
34
Úprava zaostření hledáčku
Fotoaparát je vybaven dioptrickou korekcí pro přizpůsobení hledáčku
individuálním zrakovým dispozicím uživatele. Před zahájením
fotografování zkontrolujte, jestli vidíte ostře displej v hledáčku.
1
Zapněte fotoaparát.
Sejměte krytku objektivu a zapněte fotoaparát.
2
Povytáhněte volič dioptrické korekce
hledáčku (q).
s
3
Zaostřete hledáček.
Otáčejte voličem dioptrické korekce hledáčku
(w) tak dlouho, dokud neuvidíte ostře
indikace (displej) v hledáčku, zaostřovací pole
a značky oblasti činnosti automatického
zaostřování. Během manipulace s voličem
dioptrické korekce za současného pohledu do
hledáčku dávejte pozor, abyste si prstem či nehtem neporanili oko.
Zaostřovací
pole
Rozostřený hledáček
Značky oblasti
činnosti
automatického
zaostřování
Zaostřený hledáček
35
4
Vraťte zpět volič dioptrické korekce
hledáčku.
Přitiskněte volič dioptrické korekce zpět
k tělu přístroje (e).
s
A
Úprava zaostření hledáčku
Pokud nejste schopni zaostřit hledáček výše popsaným způsobem, vyberte
jednorázové zaostření (AF-S; 0 101), jednotlivá zaostřovací pole (0 104), střední
zaostřovací pole (0 108) a poté vytvořte kompozici s vysoce kontrastním
objektem ve středním zaostřovacím poli a namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny pro zaostření. Jakmile je samotný fotoaparát zaostřen, nastavte volič
dioptrické korekce tak, abyste viděli jasně zaostřený objekt v hledáčku. Je-li
třeba, lze zaostření hledáčku dále upravit pomocí volitelných korekčních čoček
(0 338).
A
Dioptrické korekční čočky
K rozsáhlejší úpravě dioptrické hodnoty hledáčku lze
použít dioptrické korekční čočky (dostupné
samostatně; 0 338). Před nasazením dioptrické
korekční čočky sejměte okulár hledáčku DK-17F
stisknutím obou aretací na stranách okulárového
adaptéru, aby došlo k uvolnění aretace okuláru (q),
a potom odšroubujte okulár způsobem uvedeným
na obrázku vpravo (w).
36
Základy fotografování
a přehrávání
Stav baterie a počet zbývajících snímků
Před zahájením fotografování zkontrolujte stav baterie a počet zbývajících
snímků podle následujícího popisu.
❚❚ Stav baterie
Stav baterie se zobrazuje na horním kontrolním
panelu a v hledáčku.
Horní kontrolní panel
s
Hledáček
Symbol
Kontrolní panel
Hledáček
L
—
K
—
J
—
I
—
H
d
H
(bliká)
d
(bliká)
Popis
Baterie je plně nabitá.
Baterie je částečně vybitá.
Baterie je téměř vybitá. Nabijte baterii nebo si
připravte náhradní baterii.
Spuštění závěrky je zakázáno. Nabijte nebo
vyměňte baterii.
37
❚❚ Počet zbývajících snímků
s
Na horním kontrolním panelu se zobrazuje
počet snímků, které lze pořídit při aktuálním
nastavení (hodnoty nad 1 000 jsou
zaokrouhleny na nejbližší stovku směrem dolů;
to znamená, že například hodnoty mezi 2 100
a 2 199 se zobrazí jako 2,1 k). Pokud jsou
vloženy dvě paměťové karty, zobrazuje se
informace o dostupném místě na kartě, na
kterou budou ukládány nově pořizované
snímky. Pokud toto číslo dosáhne nuly, začne
blikat číslice A v místě indikace počtu
zbývajících snímků, v místě indikace času
závěrky se zobrazí blikající nápis n nebo j a začne blikat symbol
příslušné paměťové karty. V takovém případě vložte jinou paměťovou
kartu nebo vymažte některé snímky.
A
Indikace po vypnutí fotoaparátu
Pokud je fotoaparát vypnut s vloženou baterií
a paměťovou kartou, zobrazuje se symbol
paměťové karty, počet zbývajících snímků a počet
snímků v aktuální složce (v závislosti na paměťové
kartě nemusí fotoaparát tuto informaci při vložené
paměťové kartě zobrazovat; problém lze vyřešit
zapnutím fotoaparátu).
Počet snímků v aktuální
složce
Počet zbývajících
snímků
Horní kontrolní panel
38
Příprava fotoaparátu
Při vytváření kompozic snímků v hledáčku
uchopte grip fotoaparátu pravou rukou a levou
rukou podepřete tělo přístroje nebo objektiv.
Lokty držte lehce opřené o tělo a jednou nohou
nakročte o půl kroku vpřed pro dosažení lepší
stability horní části těla. Při fotografování na
výšku (portrétní orientace) držte fotoaparát tak,
jak ilustruje spodní ze tří obrázků vpravo.
s
D
Tvorba kompozice snímků při fotografování na výšku (portrét)
Fotoaparát je vybaven ovládacími prvky
pro fotografování v orientaci na výšku
(portrét), včetně tlačítka spouště, tlačítka
Fn, tlačítka AF-ON, hlavního a pomocného
příkazového voliče a multifunkčního voliče
(0 102, 109, 307). Otočením aretace
tlačítka spouště pro fotografování na
Aretace tlačítka spouště pro
výšku do polohy L zamezíte náhodnému
fotografování na výšku
použití těchto ovládacích prvků při práci
s fotoaparátem v orientaci na šířku (krajina).
39
Zaostření a expozice
1
Namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
Ve výchozím nastavení
fotoaparát zaostří na objekt
ve středním zaostřovacím
poli. Vytvořte kompozici
snímku pomocí hledáčku
tak, aby se hlavní objekt
nacházel v místě středního
zaostřovacího pole,
a namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
s
2
Zaostřovací pole
Indikace
zaostření
Kapacita
vyrovnávací
paměti
Zkontrolujte indikace v hledáčku.
Po dokončení zaostřování se v hledáčku zobrazí indikace zaostření
(I).
Indikace v hledáčku
I
F
H
F H
(bliká)
Popis
Je zaostřeno na objekt.
Je zaostřeno před objekt.
Je zaostřeno za objekt.
Fotoaparát není schopen zaostřit na objekt
v zaostřovacím poli pomocí automatického zaostřování.
Během namáčknutí tlačítka spouště do poloviny je po
zaostření aktivováno blokování zaostření a na displeji
v hledáčku se zobrazuje počet snímků, které lze uložit ve
vyrovnávací paměti („t“; 0 118).
Informace o správném postupu v případě, když fotoaparát není
schopen zaostřit pomocí automatického zaostřování, naleznete
v kapitole „Dosažení dobrých výsledků s automatickým
zaostřováním“ (0 113).
40
3
Exponujte.
Plynule domáčkněte tlačítko
spouště zbývající část jeho chodu
až na doraz pro expozici snímku.
Během ukládání snímku na
paměťovou kartu svítí kontrolka
Kontrolka přístupu na
přístupu na paměťovou kartu.
paměťovou kartu
Dokud kontrolka přístupu nezhasne
a snímek není uložen, nevyjímejte
paměťovou kartu a nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie.
s
A Časovač pohotovostního režimu (Fotografování s využitím hledáčku)
Indikace času závěrky a clony na horním kontrolním panelu a v hledáčku se
vypnou z důvodu snížení vybíjení baterie v případě, že není po dobu přibližně
šesti sekund provedena žádná operace. Chcete-li znovu aktivovat indikace,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Expozimetr zapnutý
Expozimetr vypnutý
Dobu nečinnosti před automatickým doběhnutím časovače pohotovostního
režimu lze upravit pomocí uživatelské funkce c2 (Časovač pohotovost. režimu,
0 303).
A
Multifunkční volič
Multifunkční volič lze během činnosti expozimetru
používat k volbě zaostřovacích polí (0 108).
Multifunkční volič
41
Zobrazení snímků
1
Stiskněte tlačítko K.
Tlačítko K
Na monitoru se zobrazí
snímek. Paměťová karta
obsahující aktuálně
zobrazený snímek je
indikovaná symbolem.
2
Zobrazte další snímky.
Další snímky lze zobrazit stisknutím tlačítek 4
a 2 nebo rychlým pohybem prstu směrem
doleva či doprava na monitoru (0 251).
Chcete-li zobrazit další informace o aktuálním
snímku, stiskněte tlačítka 1 a 3 (0 254).
s
NIKON D5
1/ 12
1/ 125
0
F5. 6
100
50mm
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Chcete-li ukončit přehrávání a vrátit se do režimu fotografování,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
A
Kontrola snímků
Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu
přehrávání (0 290), zobrazují se pořizované snímky po expozici automaticky na
monitoru.
A
Viz také
Informace o výběru slotu pro paměťovou kartu viz strana 249.
42
Vymazání nepotřebných snímků
Nepotřebné snímky lze vymazat stisknutím tlačítka O (Q). Mějte na
paměti, že vymazané snímky již nelze obnovit.
1
Zobrazte snímek.
Snímek, který chcete vymazat, zobrazte podle
pokynů uvedených v kapitole „Zobrazení
snímků“ na předchozí straně. Pozice
aktuálního snímku je indikována symbolem
v levém spodním rohu monitoru.
2
Vymažte snímek.
Tlačítko O (Q)
Stiskněte tlačítko O (Q).
Zobrazí se dialog pro
potvrzení; chcete-li vymazat
snímek a vrátit se
k přehrávání, vyberte
možnost Vybrané snímky
a znovu stiskněte tlačítko O
(Q) (informace o možnosti Všechny snímky viz strana 268). Chceteli se vrátit zpět bez vymazání snímku, stiskněte tlačítko K.
s
A
Mazání snímků
Chcete-li vymazat více snímků nebo vybrat paměťovou kartu, ze které budou
snímky mazány, použijte položku Mazání snímků v menu přehrávání (0 270).
43
x
Živý náhled pro statické
snímky
Chcete-li fotografovat v režimu živého náhledu, postupujte podle níže
uvedených pokynů.
1
Otočte volič živého náhledu do polohy
C (živý náhled pro statické snímky).
x
Volič živého náhledu
2
Stiskněte tlačítko a.
Zrcadlo fotoaparátu se sklopí do horní polohy
a na monitoru fotoaparátu se zobrazí aktuální
záběr objektivu. Objekt nelze nadále
pozorovat v hledáčku.
Tlačítko a
3
Umístěte zaostřovací pole.
Způsobem popsaným na straně 49 umístěte zaostřovací pole na
fotografovaný objekt.
44
4
Zaostřete.
Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny
zaostřete.
Během zaostřování bliká zeleně zaostřovací
pole a je zablokováno spuštění závěrky. Pokud je fotoaparát schopen
zaostřit, zaostřovací pole se zobrazí zeleně; pokud fotoaparát není
schopen zaostřit, bliká zaostřovací pole červeně (mějte na paměti, že
snímky lze pořizovat i v případě, kdy zaostřovací pole bliká červeně;
před fotografováním zkontrolujte zaostření na monitoru). Stisknutím
středu pomocného voliče lze aktivovat expoziční paměť (0 141);
zaostření je blokováno po dobu namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny.
D
Použití automatického zaostřování v režimu živého náhledu
Použijte objektiv AF-S nebo AF-P. Při použití jiných typů objektivů nebo při
použití telekonvertorů se nemusí dosáhnout požadovaných výsledků.
Mějte na paměti, že v režimu živého náhledu je automatické zaostřování
pomalejší a monitor se může při zaostřování fotoaparátu zesvětlit nebo
ztmavnout. V některých případech se může zaostřovací pole zobrazit zeleně
i v situaci, kdy není fotoaparát schopen zaostřit. Fotoaparát nemusí být
schopen zaostřit v následujících situacích:
• Objekt obsahuje linie rovnoběžné s delší stranou obrazu
• Objekt je málo kontrastní
• Objekt v zaostřovacím poli obsahuje oblasti s velkými rozdíly jasů,
bodové zdroje světla, neonové reklamy nebo jiné zdroje světla s měnícím
se jasem
• Při osvětlení rtuťovými nebo sodíkovými výbojkami, zářivkami či jiným
podobným typem světelných zdrojů, kdy se vyskytuje blikání obrazu
nebo proužkování
• Je použit filtr typu hvězda nebo jiný speciální filtr
• Objekt se jeví menší než zaostřovací pole
• U objektu převažují pravidelné geometrické struktury (např. žaluzie nebo
řady oken v mrakodrapu)
• Objekt se pohybuje
x
45
5
Exponujte.
Stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho
chodu až na doraz pro expozici snímku.
Monitor se vypne.
6
Ukončete režim živého náhledu.
Stisknutím tlačítka a ukončete režim živého
náhledu.
x
A
Kontrola expozice
Při použití živého náhledu můžete stisknutím tlačítka
J zkontrolovat účinky nastavení času závěrky, clony
a citlivosti ISO na výslednou expozici. Je-li vybrána
možnost Vypnuto v položce Bezhlučné fotog.
v živém náhledu v menu fotografování, lze upravovat
expozici v rozmezí ±5 EV (0 143), avšak pouze
hodnoty v rozmezí –3 až +3 EV se projevují při použití
funkce kontroly expozice. Pamatujte si, že funkce kontroly expozice nemusí
přesně odrážet výslednou expozici při použití blesku, funkce Active D-Lighting
(0 187), vysokého dynamického rozsahu (HDR; 0 189) nebo bracketingu, resp.
při použití možnosti A (automaticky) u parametru Kontrast předvolby Picture
Control (0 182) a při použití času závěrky p. Pokud je fotografovaný objekt
příliš jasný nebo příliš tmavý, začne indikace expozice blikat jako varování před
možnou nepřesností funkce kontroly expozice. Kontrola expozice není
k dispozici při použití času závěrky A nebo %.
46
A Zvětšení zobrazení v režimu živého náhledu
Stisknutím tlačítka X zvětšíte až cca 11× zobrazení na monitoru. V pravém
dolním rohu monitoru se zobrazí navigační obrazovka v šedém rámečku.
Pomocí multifunkčního voliče můžete procházet částmi obrazu, které nejsou
aktuálně viditelné na monitoru, nebo můžete stisknout tlačítko W (M) pro
zmenšení obrazu.
Tlačítko X
Navigační obrazovka
x
47
Automatické zaostřování
Chcete-li použít automatické
zaostřování, otočte voličem
zaostřovacích režimů do polohy AF.
Volič zaostřovacích režimů
❚❚ Volba zaostřovacího režimu
V režimu živého náhledu jsou k dispozici následující režimy
automatického zaostřování:
Režim
x
Popis
Jednorázové zaostření: Pro statické objekty. Při namáčknutí tlačítka spouště do
AF-S
poloviny fotoaparát zaostří a zablokuje zaostření.
Nepřetržité zaostřování: Pro pohyblivé objekty. Fotoaparát nepřetržitě
AF-F zaostřuje až do stisknutí tlačítka spouště. Při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny fotoaparát zablokuje zaostření.
Chcete-li vybrat režim automatického zaostřování, stiskněte tlačítko
režimů automatického zaostřování a otáčejte hlavním příkazovým
voličem, dokud se na monitoru nezobrazí požadovaný režim.
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
48
Hlavní příkazový volič
Monitor
❚❚ Volba režimu činnosti zaostřovacích polí
V režimu živého náhledu lze vybírat následující režimy činnosti
zaostřovacích polí:
Režim
!
5
6
&
Popis
Zaostřování s detekcí tváří: Použijte pro portréty. Fotoaparát automaticky
rozpoznává a zaostřuje portrétované objekty; vybraný objekt je indikován
dvojitým žlutým rámečkem (je-li rozpoznáno více tváří – max. 35 – zaostří
fotoaparát na nejbližší objekt; chcete-li vybrat jiný objekt, použijte
multifunkční volič). Není-li fotoaparát schopen nadále rozpoznat objekt
(například v důsledku toho, že se objekt odvrátil tváří směrem mimo
fotoaparát), přestane se rámeček zobrazovat.
Velkoplošná zaostřovací pole: Použijte pro fotografování krajin a dalších
neportrétních objektů z ruky. Pomocí multifunkčního voliče umístěte
zaostřovací pole do libovolné části obrazového pole nebo stiskněte střední
tlačítko multifunkčního voliče pro umístění zaostřovacího pole do středu
obrazového pole.
Standardní zaostřovací pole: Použijte pro cílené zaostření vybraného místa
v záběru. Pomocí multifunkčního voliče umístěte zaostřovací pole do
libovolné části obrazového pole nebo stiskněte střední tlačítko
multifunkčního voliče pro umístění zaostřovacího pole do středu
obrazového pole. Doporučuje se použít stativ.
Sledování objektu: Umístěte zaostřovací pole na objekt v záběru a stiskněte
střední tlačítko multifunkčního voliče. Zaostřovací pole bude sledovat
vybraný objekt pohybující se v záběru. Chcete-li ukončit sledování objektu,
stiskněte znovu střední tlačítko multifunkčního voliče. Mějte na paměti, že
fotoaparát nemusí být schopen sledovat objekty, pokud se pohybují
vysokou rychlostí, opustí obrazové pole nebo jsou zakryty jinými objekty,
mění viditelně svou velikost, barvu nebo jas, jsou příliš malé, příliš velké,
příliš jasné, příliš tmavé, případně mají podobnou barvu nebo jas jako
pozadí.
x
A
Živý náhled
V režimu živého náhledu můžete umístit zaostřovací
pole klepnutím na objekt na monitoru.
49
Chcete-li vybrat režim činnosti zaostřovacích polí, stiskněte tlačítko
režimů automatického zaostřování a otáčejte pomocným příkazovým
voličem, dokud se na monitoru nezobrazí požadovaný režim.
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
Pomocný příkazový
volič
Monitor
Manuální zaostřování
x
Chcete-li zaostřit v režimu manuálního
zaostřování (0 114), otáčejte zaostřovacím
kroužkem objektivu, dokud není objekt zaostřen.
Chcete-li zvětšit zobrazení na monitoru pro
přesné zaostření, stiskněte tlačítko X (0 47).
Tlačítko X
A
Kontrola zaostření během fotografování v živém náhledu
Chcete-li dočasně nastavit plně otevřenou clonu pro možnost lepší kontroly
zaostření během fotografování v živém náhledu, stiskněte tlačítko Pv; zobrazí se
symbol plně otevřené clony (0 56). Pro návrat k původní hodnotě clony
stiskněte tlačítko znovu nebo zaostřete pomocí automatického zaostřování.
Stisknete-li tlačítko spouště až na doraz pro expozici snímku během kontroly
zaostření, clona se před expozicí vrátí zpět na svou původní hodnotu.
50
Použití tlačítka i
Stisknutím tlačítka i během fotografování
v režimu živého náhledu lze zpřístupnit níže
uvedené položky. Položky vybírejte pomocí
multifunkčního voliče a stisknutím tlačítka 2
zobrazte možnosti pro vybranou položku. Po
výběru požadovaného nastavení se vraťte
stisknutím tlačítka J do menu tlačítka i. Pro
návrat k obrazovce fotografování stiskněte znovu
tlačítko i.
Tlačítko i
x
Položka
Volba obrazového
pole
Active D-Lighting
Závěrka s el. první
lamelou
Jas monitoru
Popis
Slouží k volbě obrazového pole pro fotografování v režimu
živého náhledu (0 87).
Slouží k nastavení funkce Active D-Lighting (0 187).
Povoluje nebo zakazuje závěrku s elektronickou první lamelou
při fotografování s předsklopením zrcadla (0 304).
Stisknutím tlačítek 1 a 3 se
nastavuje jas monitoru pro živý
náhled (mějte na paměti, že toto
nastavení ovlivňuje pouze zobrazení
živého náhledu a nemá žádný vliv na
snímky nebo videosekvence ani na jas
monitoru při zobrazení menu či
přehrávání; chcete-li upravit nastavení jasu monitoru pro
zobrazení menu nebo přehrávání, použijte položku Jas
monitoru v menu nastavení a postupujte podle pokynů na
straně 310).
51
Položka
x
Popis
Při fotografování v režimu živého
náhledu lze nastavit vyvážení bílé
barvy (odstín) monitoru na hodnotu
odlišnou od hodnoty použité pro
pořízení snímků (0 159). Tato
možnost může být účinná, pokud je
osvětlení použité pro tvorbu
kompozice snímků odlišné od osvětlení použitého při expozici
snímků, což se někdy stává při použití vyvážení bílé barvy Blesk
nebo při manuálním nastavení vyvážení bílé barvy. Úprava
Úpr. WB monit. vyvážení bílé barvy pro zobrazení v režimu živého náhledu
v živ. náhl. pro sn. z důvodu dosažení účinku obdobného vyvážení bílé barvy
skutečného snímku umožňuje snáze si představit výsledky
fotografování. Chcete-li použít stejné vyvážení bílé barvy pro
zobrazení na monitoru i pro snímky, vyberte možnost Žádná.
Mějte na paměti, že se bez ohledu na vybranou možnost použije
stejné vyvážení bílé barvy pro zobrazení na monitoru i pro
pořizované snímky v případě zapnutí funkce Bezhlučné
fotografování (0 54). Vyvážení bílé barvy monitoru je
resetováno při vypnutí fotoaparátu, ale poslední použitou
hodnotu lze vybrat stisknutím tlačítka a během přidržení
tlačítka U ve stisknuté poloze.
Zobrazení dvou samostatných oblastí
snímku vedle sebe (0 53). Tuto
Rozdělené
možnost lze použít například pro
zvětšené
vyrovnání budov s horizontem.
zobrazení
Bezhlučné
fotografování
52
Závěrka zůstává během fotografování otevřená. Dochází tak
k eliminaci zvuků vydávaných závěrkou (0 54).
❚❚ Rozdělené zvětšené zobrazení
Výběrem položky Rozdělené zvětšené
zobrazení v menu tlačítka i při fotografování
v režimu živého náhledu se rozdělí zobrazení do
dvou polí zobrazujících vedle sebe samostatné
(různé) části snímku ve velkém zvětšení. Poloha
zvětšených částí je indikována na navigační
obrazovce.
Navigační obrazovka
Pomocí tlačítek X a W (M) můžete zvětšovat
a zmenšovat zobrazení nebo můžete pomocí
tlačítka L (Z/Q) vybrat pole a tlačítky 4 a 2
procházet vybranou oblast směrem doleva či
doprava. Stisknutím tlačítek 1 a 3 se prochází
obě oblasti současně ve směru nahoru nebo dolů.
Chcete-li zaostřit na objekt uprostřed vybrané
Zaostřená oblast
oblasti, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Chcete-li ukončit rozdělené zvětšené zobrazení, stiskněte tlačítko i.
x
53
Bezhlučný režim
x
54
Při výběru možnosti Zapnuto v položce Bezhlučné fotografování
v menu tlačítka i (0 52) nebo při výběru možnosti Zapnuto v položce
Bezhlučné fotog. v živém náhledu v menu fotografování (0 295) se na
monitoru zobrazí symbol L a při fotografování v režimu živého náhledu
zůstává zrcadlo v horní poloze a závěrka v otevřené poloze. Při podržení
tlačítka spouště ve stisknuté poloze pořizuje fotoaparát snímky JPEG po
dobu až pěti sekund frekvencí přibližně 15 obr./s v režimu pomalého
sériového snímání a tichého sériového snímání nebo frekvencí přibližně
30 obr./s v režimu rychlého sériového snímání; v místě indikace počtu
zbývajících snímků se zobrazuje zbývající čas. Při použití ostatních
snímacích režimů se při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí jeden
snímek. Citlivost ISO je nastavována automaticky s výjimkou expozičního
režimu M, ve kterém lze volit hodnoty v rozmezí ISO 100 až Hi 5 (0 124).
V expozičním režimu M lze nastavit čas závěrky na hodnoty v rozmezí 1/30 s
až 1/8 000 s. Expozici lze zkontrolovat na monitoru (0 46); chcete-li zobrazit
nebo skrýt indikaci (0 137) ukazující rozdíl mezi hodnotou zvolenou
fotoaparátem a vámi zvolenou hodnotou, stiskněte tlačítko J.
A
Bezhlučný režim
V bezhlučném režimu není odpalován záblesk, vypne se samospoušť,
bracketing (0 146), funkce Active D-Lighting (0 187), funkce HDR (0 189),
korekce vinětace (0 294), korekce zkreslení (0 294), vícenásobná expozice
(0 229), redukce šumu pro vysoké citlivosti ISO (0 294) a režim opožděného
spuštění závěrky (0 304); kvalita obrazu je fixována na hodnotě JPEG Jemný★
(pokud je vybrána možnost RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 v položce Paměťová
karta ve Slotu 2, snímky ve formátu JPEG se zaznamenávají na karty v obou
slotech). Velikost obrazu je určena výhradně možností vybranou v položce
Obrazové pole (0 88) a není ovlivněna nastavením položky Velikost obrazu:
• FX (36×24) 1.0×: 2 784 × 1 856
• DX (24×16) 1.5×: 1 824 × 1 216
• 1,2× (30×20) 1.2×: 2 320 × 1 544
• 5 : 4 (30×24): 2 320 × 1 856
Lze upravovat korekci expozice v rozmezí ±3 EV (0 143); ostatní nastavení
expozice (clona, čas závěrky a citlivost ISO), která lze upravovat, jsou uvedena
v následující tabulce:
P, S
A
M
Clona
—
✔
✔
Čas závěrky
—
—
✔
Citlivost ISO
—
—
✔
x
Pamatujte si, že bezhlučný režim není zcela bez zvukových projevů: při spuštění
a ukončení živého náhledu pro statické snímky je slyšet zvuky závěrky a sklopení
zrcadla nahoru a dolů.
A
HDMI
Pokud je fotoaparát připojen k videozařízení HDMI během činnosti živého
náhledu pro statické snímky, monitor fotoaparátu zůstane zapnutý
a videozařízení zobrazuje aktuální záběr objektivu.
A
Viz také
Informace o výběru funkce tlačítka záznamu videosekvence, příkazových voličů
a středního tlačítka multifunkčního voliče viz uživatelská funkce f1 (Uživ.
přiřazení ovládacích prvků) > Tlač. záznamu videosek. + y (0 307) a f2
(Střední tlačítko mult. voliče, 0 308). Informace o výběru doby, po kterou
zůstává monitoru zapnutý v režimu živého náhledu, viz uživatelská funkce c4
(Zpožď. pro vypn. monitoru, 0 303). Informace o zamezení neúmyslného
použití tlačítka a viz uživatelská funkce f8 (Možnosti tl. živého náhledu,
0 309).
55
Zobrazení v režimu živého náhledu
er
q
w
t
y
Položka
x
q Zbývající čas
Indikace vyvážení bílé
barvy pro zobrazení
w
v živém náhledu pro
statické snímky
Režim automatického
e
zaostřování
Režim činnosti
r
zaostřovacích polí
Popis
Čas zbývající do automatického ukončení živého
náhledu. Zobrazuje se v případě, že zbývá 30 s
nebo méně do ukončení živého náhledu.
D
—
Barevný odstín monitoru (vyvážení bílé barvy pro
zobrazení v živém náhledu pro statické snímky).
52
Aktuální režim automatického zaostřování.
48
Aktuální režim činnosti zaostřovacích polí.
49
Aktuální zaostřovací pole. Zobrazení se liší
v závislosti na nastaveném režimu činnosti
zaostřovacích polí.
Indikace plně otevřené Zobrazuje se při stisknutí tlačítka Pv pro výběr
y
clony
nejmenšího zaclonění (plné světelnosti).
t Zaostřovací pole
0
49
50
Zobrazení odpočítávání
Posledních 30 s před automatickým ukončením živého náhledu se zobrazuje
odpočítávání (časovač se zbarví červeně, pokud se režim živého náhledu
ukončuje z důvodu ochrany vnitřních obvodů nebo pokud je použita jiná
možnost než Žádný limit v uživatelské funkci c4 – Zpožď. pro vypn. monitoru >
Živý náhled; 0 303 – 5 s před automatickým vypnutím monitoru). V závislosti na
snímacích podmínkách se může časovač zobrazit ihned po aktivaci živého
náhledu.
56
Obrazovka informací
Chcete-li zobrazit nebo skrýt indikace na monitoru, stiskněte tlačítko R.
Virtuální horizont
(0 310)
Informace zapnuté
Informace vypnuté
x
Histogram (pouze
kontrola expozice
a bezhlučné
fotografování;
0 46, 54)
Pomocná mřížka
57
D
Fotografování v režimu živého náhledu
Aby se zamezilo ovlivnění snímků nebo expozice světlem vnikajícím do
hledáčku, zavřete uzávěrku okuláru hledáčku (0 120).
x
Přestože se na výsledných snímcích, pokud není vybrána možnost Zapnuto
v položce Bezhlučné fotografování (0 54), nezobrazí zubaté obrysy, barevné
obrysy, moaré a jasné body, mohou se zobrazit na monitoru společně s jasnými
pruhy v některých oblastech osvětlených blikající reklamou a dalšími
přerušovanými světelnými zdroji, resp. v případě osvětlení objektu bleskem
nebo jiným jasným zdrojem světla s krátkou dobou svícení. Dále se při
horizontálním panorámování nebo při rychlém pohybu objektu napříč záběrem
může vyskytnout zkreslení obrazu. Blikání obrazu a proužkování viditelné na
monitoru při použití zářivkového osvětlení nebo osvětlení rtuťovými či
sodíkovými výbojkami lze potlačit pomocí položky Redukce blikání obrazu
(0 298) v menu videosekvencí, přesto však mohou být tyto jevy při některých
časech závěrky viditelné i na výsledných snímcích. Při fotografování v režimu
živého náhledu nemiřte fotoaparátem do slunce ani do jiných silných zdrojů
světla. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození vnitřních
obvodů fotoaparátu.
Bez ohledu na možnost použitou v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost.
režimu, 0 303) nedochází během snímání k doběhnutí časovače
pohotovostního režimu.
A
Automatické doladění automatického zaostřování pro aktuální objektiv
Fotoaparát nabízí možnost jemného doladění automatického zaostřování pro až
20 typů objektivů s využitím funkce automatického jemného doladění v režimu
živého náhledu. Tuto funkci použijte pouze v případě nutnosti; dolaďování
činnosti automatického zaostřování se ve většině situací nedoporučuje a může
kolidovat s normálním zaostřováním. Chcete-li použít automatické jemné
doladění, nejprve upevněte fotoaparát na stativ a nastavte clonu objektivu na
plnou světelnost (doporučeno), otočte volič živého náhledu do polohy C,
vyberte režim jednorázového zaostření (AF-S), nastavte režim činnosti
zaostřovacích polí na velkoplošná nebo standardní zaostřovací pole, vyberte
střední zaostřovací pole a – pokud je to možné – využijte zvětšení obrazu pro
přesné zaostření. Následně můžete zaostřit fotoaparát a poté stisknout a podržet
tlačítko režimů automatického zaostřování a tlačítko záznamu videosekvence,
dokud se nezobrazí pokyny (tlačítka je nutné držet stisknutá o něco déle než 2
sekundy). Vyberte možnost Ano a stisknutím tlačítka J uložte novou hodnotu.
Pro každý typ objektivu lze uložit pouze jednu hodnotu.
Funkci jemného doladění automatického zaostřování lze zapnout a vypnout
pomocí položky Jemné doladění AF > Jemné dolaď. AF (zap./vyp.) v menu
nastavení (0 310). Položka Jemné doladění AF zobrazuje v části Uložená
hodnota hodnotu pro aktuální objektiv; chcete-li zobrazit hodnoty pro další
objektivy, vyberte možnost Seznam uložených hodnot.
58
yVideosekvence
Tuto část si přečtěte pro získání informací o záznamu a zobrazení
videosekvencí.
Záznam videosekvencí
Videosekvence lze zaznamenávat v režimu živého náhledu.
1
Otočte volič živého náhledu do polohy
1 (živý náhled pro videosekvence).
y
Volič živého náhledu
2
Stiskněte tlačítko a.
Zrcadlo fotoaparátu se sklopí do horní polohy
a na monitoru fotoaparátu se zobrazí aktuální
záběr objektivu upravený o účinky expozice.
Objekt nelze nadále pozorovat v hledáčku.
Tlačítko a
D Symbol 0
Symbol 0 (0 65) značí, že nelze zaznamenávat videosekvence.
A
Vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé barvy lze nastavit v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka
U a otáčením hlavního příkazového voliče (0 159).
59
y
3
Vyberte režim zaostřování (0 48).
4
Vyberte režim činnosti zaostřovacích
polí (0 49).
5
Zaostřete.
Tlačítko AF-ON
Vytvořte kompozici úvodního záběru
a stisknutím tlačítka AF-ON zaostřete.
Pamatujte si, že počet objektů, které lze
rozpoznat v režimu zaostřování s detekcí tváří,
se během záznamu videosekvencí snižuje.
A Zaostřování
Zaostřit lze rovněž namáčknutím tlačítka spouště do poloviny před
zahájením záznamu, resp. lze zaostřit manuálně postupem popsaným na
straně 50.
60
6
Spusťte záznam.
Stisknutím tlačítka záznamu videosekvence
zahajte záznam. Na monitoru se zobrazí
indikace záznamu a dostupná doba záznamu.
Stisknutím středu pomocného voliče (0 141)
lze aktivovat expoziční paměť nebo lze
expozici upravit v rozmezí až ±3 EV pomocí
korekce expozice (0 143); bodové měření
expozice není k dispozici. Při použití
automatického zaostřování lze přeostřovat
stisknutím tlačítka AF-ON.
Tlačítko záznamu
videosekvence
Indikace záznamu
Zbývající čas
y
A
Zvuk
Fotoaparát je schopen zaznamenávat obraz i zvuk; během záznamu
videosekvence nezakrývejte mikrofon na přední straně fotoaparátu.
Pamatujte si, že vestavěný mikrofon může zaznamenat zvuky vydávané
fotoaparátem nebo objektivem při automatickém zaostřování, redukci
vibrací a změně nastavení clony.
7
Ukončete záznam.
Opětovným stisknutím tlačítka záznamu
videosekvence ukončete záznam. Záznam se
ukončí automaticky po dosažení maximální
délky nebo po zaplnění paměťové karty.
A
Maximální délka
Maximální velikost jednotlivých souborů videosekvencí je 4 GB (maximální
doby záznamu viz strana 67); pamatujte si, že v závislosti na rychlosti zápisu
paměťové karty může dojít k ukončení záznamu ještě před dosažením této
maximální velikosti souboru (délky videosekvence).
61
8
Ukončete režim živého náhledu.
Stisknutím tlačítka a ukončete režim živého
náhledu.
A
Expoziční režim
V režimu videosekvencí lze upravovat následující nastavení expozice:
y
P, S
A
M
Clona
—
✔
✔
Čas závěrky
—
—
✔
Citlivost ISO
— 1, 2
— 1, 2
✔ 2, 3
1 Pomocí položky Nastav. citl. ISO pro video. > Nejvyšší citlivost v menu
videosekvencí (0 297) lze vybrat horní limit pro nastavení citlivosti ISO.
2 Horní hranice při výběru možnosti Zapnuto v položce Elektronická redukce
vibrací v menu videosekvencí je ISO 102400.
3 Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Nastav. citl. ISO pro video. > Auto.
regul. citl. ISO (režim M) v menu videosekvencí, lze vybrat pomocí položky
Nejvyšší citlivost horní limit pro nastavení citlivosti ISO.
V expozičním režimu M lze nastavovat časy závěrky v rozmezí 1/25 s až 1/8 000 s
(nejdelší dostupný čas závěrky se mění v závislosti na snímací frekvenci; 0 67).
V ostatních expozičních režimech je čas závěrky nastavován automaticky.
Dojde-li v expozičních režimech P a S k přeexpozici nebo podexpozici objektu,
ukončete živý náhled a spusťte jej znovu nebo vyberte expoziční režim A a
upravte nastavení clony.
A
Viz také
Pomocí uživatelské funkce f2 (Střední tlačítko mult. voliče; 0 308) lze vybrat
funkci středního tlačítka multifunkčního voliče a pomocí uživatelské funkce g1
(Uživ. přiřazení ovládacích prvků; 0 309) lze vybrat funkci tlačítek Fn1, Fn2, Fn3,
Pv a středu pomocného voliče. Uživatelská funkce g1 (Uživ. přiřazení
ovládacích prvků) > Tlačítko spouště určuje, jestli lze použít tlačítko spouště ke
spuštění živého náhledu, ke spuštění a k zastavení záznamu videosekvence nebo
(při stisknutí až na doraz) k expozici snímku během záznamu videosekvence.
Informace o zamezení neúmyslného použití tlačítka a viz uživatelská funkce f8
(Možnosti tl. živého náhledu; 0 309).
62
Indexy
Pokud je přiřazena možnost Indexování
prostřednictvím uživatelské funkce g1 (Uživ.
přiřazení ovládacích prvků, 0 309) nějakému
ovládacímu prvku, je možné stisknutím vybraného
ovládacího prvku přidávat během záznamu
indexy, které lze následně využít k vyhledání
označených políček během úprav a přehrávání
(0 81). Do každé videosekvence lze přidat až
20 indexů.
Index
Použití tlačítka i
Stisknutím tlačítka i v režimu videosekvencí lze
zpřístupnit níže uvedené položky. Položky
vybírejte pomocí multifunkčního voliče
a stisknutím tlačítka 2 zobrazte možnosti pro
vybranou položku. Po výběru požadovaného
nastavení se vraťte stisknutím tlačítka J do menu
tlačítka i. Pro návrat k obrazovce fotografování
stiskněte znovu tlačítko i.
Položka
Volba obrazového
pole
Vel. obrazu/
snímací frekv.
Kvalita videa
Citlivost
mikrofonu
y
Tlačítko i
Popis
Slouží k volbě obrazového pole pro videosekvence (0 70).
Slouží k volbě velikosti obrazu a snímací frekvence (0 67).
Slouží k volbě kvality videa (0 67).
Stisknutím tlačítek 1 a 3 se nastavuje citlivost mikrofonu
(0 298).
63
Položka
Frekvenční
charakteristika
Redukce hluku
větru
Cílové umístění
Jas monitoru
y
Zobrazení
nejvyšších jasů
Popis
Slouží k nastavení frekvenční charakteristiky mikrofonu (0 298).
Povoluje nebo zakazuje redukci hluku větru s využitím filtru pro
potlačení nízkých frekvencí vestavěného mikrofonu (0 298).
Pokud jsou vloženy dvě paměťové karty, lze vybrat kartu pro
zaznamenávání videosekvencí (0 296).
Stisknutím tlačítek 1 a 3 se
nastavuje jas monitoru (mějte na
paměti, že toto nastavení ovlivní
pouze živý náhled a nemá vliv na
snímky a videosekvence, resp. na jas
monitoru pro zobrazení menu
a přehrávání; 0 51).
Určuje, jestli jsou nejjasnější místa
Nejvyšší jasy
obrazového pole (nejvyšší jasy)
indikována šikmými proužky na
monitoru.
Hlasitost sluchátek Stisknutím tlačítek 1 a 3 se nastavuje hlasitost sluchátek.
Chcete-li povolit elektronickou redukci vibrací během záznamu
videosekvencí, vyberte možnost Zapnuto, mějte však na paměti,
Elektronická
že se zmenší obrazový úhel, což vede k oříznutí okrajů
redukce vibrací
obrazového pole. Není k dispozici při velikosti obrazu 3 840 ×
2 160 a při výřezu 1 920 × 1 080 (0 67).
A
Použití externího mikrofonu
Volitelný stereofonní mikrofon ME-1 nebo bezdrátový mikrofon ME-W1 lze
použít k záznamu zvuku pro videosekvence (0 341).
A
Sluchátka
Lze použít sluchátka třetích výrobců. Pamatujte si, že vysoké úrovně zvuku
mohou vést k vysoké hlasitosti; zejména při použití sluchátek proto dbejte
patřičné opatrnosti.
64
Zobrazení v režimu živého náhledu
y
u
i
q
w
o
!0
e
r
t
Položka
q Hlasitost sluchátek
w Citlivost mikrofonu
e Úroveň zvuku
Frekvenční
charakteristika
t Redukce hluku větru
Symbol „Žádná
y
videosekvence“
Velikost obrazu
u
videosekvence
r
i Zbývající čas
Indikace zobrazení
nejvyšších jasů
Indikace elektronické
!0 redukce vibrací
o
0
Popis
Hlasitost zvukového výstupu do sluchátek.
Zobrazuje se v případě připojení sluchátek
třetího výrobce.
Citlivost mikrofonu.
Úroveň záznamu zvuku. Je-li úroveň záznamu
zvuku příliš vysoká, zobrazuje se červeně;
upravte odpovídajícím způsobem nastavení
citlivosti mikrofonu.
63
Aktuální frekvenční charakteristika.
64
Zobrazuje se při zapnuté redukci hluku větru.
64
Indikuje, že nelze zaznamenávat videosekvence.
—
Velikost obrazu pro záznam videosekvencí.
67
Zbývající čas dostupný pro záznam
videosekvencí.
Zobrazuje se při zapnutém zobrazení nejvyšších
jasů.
Zobrazuje se při zapnuté elektronické redukci
vibrací.
64
y
—
61
64
64
65
D
Zobrazení odpočítávání
Odpočítávání se zobrazí 30 s před automatickým ukončením režimu živého
náhledu (0 56). V závislosti na snímacích podmínkách se může časovač zobrazit
ihned po zahájení záznamu videosekvence. Pamatujte si, že bez ohledu na
dostupnou dobu záznamu dojde k automatickému ukončení režimu živého
náhledu po doběhnutí časovače. Dříve než opět obnovíte záznam
videosekvence, vyčkejte na ochlazení vnitřních obvodů fotoaparátu.
A
Úprava nastavení během záznamu videosekvence
Hlasitost sluchátek nelze nastavovat během záznamu. Je-li aktuálně vybrána jiná
možnost než I (vypnutý mikrofon), je možné změnit nastavení citlivosti
mikrofonu v průběhu záznamu na libovolnou možnost s výjimkou možnosti I.
y
66
Maximální délka
Maximální délka videosekvencí se mění v závislosti na možnostech
vybraných v položkách Kvalita videa a Vel. obrazu/snímací frekv.
v menu videosekvencí (0 296).
r
s
t
y/y
z/z
1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
u/6
v/7
8/8
9/9
!/!
Možnost 1
3840×2160 (4K UHD); 30p 2
3840×2160 (4K UHD); 25p 2
3840×2160 (4K UHD); 24p 2
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280×720; 60p
1280×720; 50p
1920×1080; 60p; výřez 5
1920×1080; 50p; výřez 5
1920×1080; 30p; výřez 5
1920×1080; 25p; výřez 5
1920×1080; 24p; výřez 5
Maximální datový tok (Mb/s)
(★ Vysoká/Normální)
Maximální délka
144 3
48/24
29 min 59 s 4
24/12
y
1 Přesná snímací frekvence je 29,97 obr./s pro hodnoty uváděné jako 30p, 23,976 obr./s
pro hodnoty uváděné jako 24p a 59,94 obr./s pro hodnoty uváděné jako 60p.
2 Pokud je vybrána tato možnost, zobrazuje se na monitoru symbol k a kvalita videa
je fixována na možnosti „vysoká“.
3 K dispozici pouze při vysoké kvalitě.
4 Každá videosekvence se zaznamená v rámci až 8 souborů, z nichž každý má velikost
až 4 GB. Celkový počet souborů a délka jednotlivých souborů se liší podle možností
vybraných v položkách Vel. obrazu/snímací frekv. a Kvalita videa.
5 Pokud je vybrána tato možnost, zobrazí se na monitoru symbol i.
67
Obrazovka informací
Chcete-li zobrazit nebo skrýt indikace na monitoru, stiskněte tlačítko R.
Virtuální horizont
(0 310)
y
Informace zapnuté
Histogram
A
Informace vypnuté
Pomocná mřížka
HDMI
Pokud je fotoaparát propojen s videozařízením HDMI (0 286), zobrazuje se
aktuální záběr objektivu současně na monitoru fotoaparátu a na zařízení HDMI.
68
Výřez obrazu videosekvencí
Videosekvence mají poměr stran 16 : 9 a jsou zaznamenávány s využitím
výřezu, který se mění v závislosti na zvolené velikosti obrazu.
3 840 × 2 160
1 920 × 1 080 a
1 280 × 720
1 920 × 1 080; výřez
y
Změnou velikosti obrazu z 1 920 × 1 080 nebo 1 280 × 720 na
3 840 × 2 160 se zdánlivá ohnisková vzdálenost přibližně 1,5× prodlouží,
zatímco při změně z 1 920 × 1 080 nebo 1 280 × 720 na výřez
1 920 × 1 080 se zdánlivá ohnisková vzdálenost prodlouží přibližně 3×.
69
A
Obrazové pole
Při velikostech obrazu 1 920 × 1 080 a 1 280 × 720 můžete volit velikost obrazu
pomocí položky Obrazové pole > Volba obrazového pole v menu
videosekvencí. Chcete-li pořizovat videosekvence nazývané „formát
videosekvencí založený na formátu FX“, vyberte FX; chcete-li pořizovat
videosekvence nazývané „formát videosekvencí založený na formátu DX“,
vyberte DX. Rozdíly mezi oběma typy videosekvencí jsou vyobrazeny níže.
FX (36 × 24)
y
DX (24 × 16)
Velikosti zaznamenávaných oblastí jsou přibližně 35,9 × 20,2 mm (formát
videosekvencí založený na formátu FX) a 23,5 × 13,2 mm (formát videosekvencí
založený na formátu DX). Videosekvence pořízené objektivem formátu DX při
výběru možnosti Zapnuto v položce Obrazové pole > Automat. volba formátu
DX (0 88) v menu videosekvencí jsou zaznamenány ve formátu videosekvencí
založeném na formátu DX. Povolení elektronické redukce vibrací (0 64) sníží
velikost výřezu a lehce zvýší zdánlivou ohniskovou vzdálenost.
Při velikosti obrazu 3 840 × 2 160 a při výřezu 1 920 × 1 080 není volba
obrazového pole k dispozici a obrazové pole zůstává stejné bez ohledu na typ
použitého objektivu.
70
Fotografování v režimu videosekvencí
Chcete-li fotografovat v režimu videosekvencí
(v režimu živého náhledu nebo během záznamu
videosekvence), vyberte možnost Fotografování
v uživatelské funkci g1 (Uživ. přiřazení ovládacích
prvků) > Tlačítko spouště (0 309). Stisknutím tlačítka spouště až na
doraz lze kdykoli pořizovat snímky s poměrem stran 16 : 9. Pokud probíhá
záznam videosekvence, záznam se ukončí a uloží se videosekvence
zaznamenaná do tohoto okamžiku.
S výjimkou velikosti obrazu ve formě výřezu 1 920 × 1 080 nebo 3 840 ×
2 160 (0 67) jsou statické snímky zaznamenávány ve formátu vybraném
v položce Kvalita obrazu v menu fotografování (0 92); snímky pořízené
při velikosti obrazu ve formě výřezu 1 920 × 1 080 nebo 3 840 × 2 160 jsou
zaznamenány s nastavením kvality obrazu JPEG Jemný★. Informace
o velikosti obrazu viz strana 72. Mějte na paměti, že při otočení voliče
živého náhledu do polohy 1 nelze použít kontrolu expozice pro snímky;
doporučuje se expoziční režim P, S nebo A, ale přesných výsledků lze
dosáhnout i v režimu M, zkontrolováním expozice při nastavení voliče
živého náhledu do polohy C.
y
71
❚❚ Velikost obrazu
Velikost snímků pořizovaných v režimu videosekvencí se liší v závislosti na
velikosti obrazu videosekvencí (0 67) a, v případě snímků pořízených při
velikosti obrazu 1 920 × 1 080 a 1 280 × 720, v závislosti na obrazovém
poli a možnosti vybrané v položce Velikost obrazu > JPEG/TIFF v menu
fotografování (0 95).
Velikost obrazu
Obrazové
pole
3 840 × 2 160
—
FX
1 920 × 1 080
1 280 × 720
DX
y
1 920 × 1 080;
výřez
Velikost obrazu
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
—
Velikost
(v pixelech)
3 840 × 2 160
5 568 × 3 128
4 176 × 2 344
2 784 × 1 560
3 648 × 2 048
2 736 × 1 536
1 824 × 1 024
Velikost výtisků (cm) *
1 920 × 1 080
16,3 × 9,1
32,5 × 18,3
47,1 × 26,5
35,4 × 19,8
23,6 × 13,2
30,9 × 17,3
23,2 × 13,0
15,4 × 8,7
* Přibližná velikost výtisků při 300 dpi. Velikosti výtisků v palcích odpovídají velikosti
obrazu v pixelech dělené rozlišením tiskárny v bodech na palec (dpi; 1 palec =
přibližně 2,54 cm).
72
A
Měření expozice a vyvážení bílé barvy
Oblast použitá pro měření expozice a automatické vyvážení bílé barvy při
pořizování snímků v době použití videosekvencí s velikostí obrazu ve formě
výřezu 1 920 × 1 080 (0 67) není stejná jako oblast viditelná na výsledném
snímku. Důsledkem je, že se takto nemusí dosáhnout optimálních výsledků.
Pořizujte zkušební snímky a kontrolujte výsledky na monitoru.
A
Bezdrátová dálková ovládání a kabelové spouště
Pokud je vybrána možnost Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g1 (Uživ.
přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko spouště (0 309), lze použít tlačítko
spouště na volitelných bezdrátových dálkových ovládáních a kabelových
spouštích (0 337, 339) ke spuštění živého náhledu a k spuštění a ukončení
záznamu videosekvence.
D
Záznam videosekvencí
Videosekvence jsou zaznamenávány v barevném prostoru sRGB. Na monitoru
a výsledných videosekvencích se mohou při použití zářivkového osvětlení,
osvětlení pomocí rtuťových nebo sodíkových výbojek, resp. při horizontálním
panorámování nebo rychlém pohybu objektu napříč záběrem zobrazit proužky
či blikající nebo zkreslený obraz (informace o potlačení blikání a proužkování viz
Redukce blikání obrazu, 0 298). Blikání se může zobrazit rovněž při použití
motorického nastavení clony. Mohou se také objevit zubaté obrysy, barevné
obrysy, moaré a světlé skvrny. V některých oblastech obrazového pole
obsahujících blikající reklamy a další přerušované světelné zdroje, resp. v případě
krátkodobého osvětlení objektu bleskem nebo jiným jasným a krátkodobým
zdrojem světla se mohou zobrazit jasné proužky. Během záznamu videosekvencí
nemiřte fotoaparátem do slunce ani do jiných silných zdrojů světla. Nebudete-li
dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození vnitřních obvodů fotoaparátu.
Pamatujte si, že při zvětšení obrazu aktuálního záběru objektivu na monitoru
(0 47) v režimu videosekvencí se může zobrazit šum (náhodně rozmístěné jasně
zbarvené pixely, závoj nebo proužky) a neočekávané barvy.
y
Nelze použít blesk.
Záznam se automaticky ukončí při sejmutí objektivu nebo otočení voliče režimů
živého náhledu do jiné polohy.
73
Časosběrné videosekvence
Fotoaparát automaticky pořizuje ve zvolených intervalech snímky, které
lze následně použít pro tvorbu němých časosběrných videosekvencí
pomocí možností momentálně vybraných v položkách Volba
obrazového pole (0 70), Vel. obrazu/snímací frekv., Kvalita videa
a Cílové umístění v menu videosekvencí (0 296). Snímky jsou
pořizovány fotografováním s využitím hledáčku.
A
Před fotografováním
Před zahájením časosběrného snímání pořiďte zkušební snímek při aktuálním
nastavení a zobrazte si výsledek pro kontrolu na monitoru. Chcete-li získat
konzistentní barevné podání, vyberte jiné nastavení než automatické vyvážení
bílé barvy (0 159).
y
Doporučuje se použít stativ. Před zahájením fotografování upevněte fotoaparát
na stativ. Chcete-li mít jistotu, že nedojde k přerušení fotografování, použijte
volitelný síťový zdroj s konektorem pro připojení síťového zdroje nebo plně
nabitou baterii. Aby se zamezilo ovlivnění snímků a expozice světlem vnikajícím
do hledáčku, zavřete uzávěrku okuláru hledáčku (0 120).
1
Vyberte položku Časosběrné snímání.
Vyberte položku Časosběrné snímání
v menu videosekvencí a stiskněte tlačítko 2
pro zobrazení nastavení časosběrného
snímání.
74
2
Upravte nastavení časosběrného snímání.
Vyberte interval, celkovou dobu fotografování a možnost vyrovnání
expozice.
• Výběr intervalu mezi snímky:
Vyberte položku Interval
a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte interval delší než nejdelší
předpokládaný čas závěrky
(v minutách a sekundách)
a stiskněte tlačítko J.
• Výběr celkové doby fotografování:
y
Vyberte položku Celková doba
fotografování a stiskněte
tlačítko 2.
Vyberte celkovou dobu
fotografování (max. 7 hodin
59 minut) a stiskněte tlačítko J.
75
• Povolení nebo zakázání vyrovnání expozice:
Vyberte položku Vyrovnání
expozice a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte některou možnost
a stiskněte tlačítko J.
Výběrem možnosti Zapnuto se aktivuje vyrovnání velkých změn
expozice v režimech jiných než M (mějte na paměti, že vyrovnání
expozice je účinné v režimu M pouze při aktivaci automatické
regulace citlivosti ISO v menu fotografování).
3
y
76
Spusťte časosběrné snímání.
Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko
J. Časosběrné snímání se spustí po uplynutí
přibližně 3 s. Fotoaparát pořizuje snímky ve
zvoleném intervalu po zvolenou celkovou
dobu fotografování. Časosběrné
videosekvence se po dokončení zaznamenají
na paměťovou kartu vybranou v položce Cílové umístění v menu
videosekvencí (0 296).
❚❚ Ukončení fotografování
Chcete-li ukončit fotografování před pořízením všech snímků, vyberte
možnost Vypnuto v menu časosběrného snímání a stiskněte tlačítko J,
nebo stiskněte tlačítko J mezi expozicí snímků či ihned po zaznamenání
snímku. Videosekvence se vytvoří ze snímků pořízených do okamžiku
ukončení fotografování. Pamatujte si, že fotografování se ukončí
a videosekvence se nevytvoří v případě vyjmutí nebo odpojení zdroje
energie, resp. v případě vyjmutí cílové paměťové karty.
❚❚ Žádný snímek
Není-li fotoaparát schopen zaostřit v zaostřovacím režimu AF-S, vynechá
aktuální snímek (pamatujte si, že fotoaparát znovu zaostřuje před expozicí
každého snímku). Ve fotografování se pokračuje expozicí dalšího snímku.
y
D
Časosběrné videosekvence
Časosběrné snímání není k dispozici v režimu živého náhledu (0 44) a při
záznamu videosekvence (0 59), při použití času závěrky A nebo % (0 138),
resp. při použití bracketingu (0 146), funkce vysokého dynamického rozsahu
(HDR, 0 189), vícenásobné expozice (0 229) a intervalového snímání (0 236).
Mějte na paměti, že vzhledem k možným rozdílům času závěrky a doby potřebné
pro zaznamenání snímku na paměťovou kartu se intervaly mezi
zaznamenáváním snímku a expozicí dalšího snímku mohou snímek od snímku
lišit. K zahájení fotografování nedojde, pokud nelze videosekvenci vytvořenou
pomocí časosběrného snímání zaznamenat při aktuálním nastavení (například
při zaplnění paměťové karty, nastavení nulového intervalu mezi snímky nebo
nulové doby fotografování, resp. nastavení delšího intervalu než je celková doba
fotografování).
Při použití ovládacích prvků fotoaparátu, změně nastavení nebo zapojení kabelu
HDMI se může fotografování ukončit. Videosekvence se vytvoří ze snímků
pořízených do okamžiku ukončení fotografování. Chcete-li ukončit
fotografování a provést expozici snímku, stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
77
D
Velikost obrazu
Oblast použitá pro měření expozice trvalým osvětlením a zábleskové expozice,
resp. oblast použitá pro automatické vyvážení bílé barvy není při pořizování
snímků v době použití videosekvencí s velikostí obrazu ve formě výřezu
1 920 × 1 080 (0 67) stejná jako oblast viditelná na výsledném snímku.
Důsledkem je, že se takto nemusí dosáhnout optimálních výsledků. Pořizujte
zkušební snímky a kontrolujte výsledky na monitoru.
A
y
Výpočet délky výsledné videosekvence
Celkový počet snímků výsledné videosekvence lze
Zaznamenaná délka/
určit vydělením celkové doby fotografování intervalem maximální délka
a zaokrouhlením výsledku. Délku výsledné
videosekvence lze poté vypočítat jako podíl počtu
snímků a snímací frekvence vybrané v položce Vel.
obrazu/snímací frekv. v menu videosekvencí (0 67).
Například videosekvence obsahující 48 snímků
a zaznamenaná při velikosti obrazu a snímací frekvenci
1920×1080; 24p bude dlouhá přibližně 2 s.
Indikace
Maximální délka časosběrných videosekvencí je
paměťové karty
20 minut.
Velikost obrazu/snímací
frekvence
78
A
Během fotografování
Během fotografování bliká symbol Q a na horním
kontrolním panelu se zobrazuje indikace
časosběrného záznamu. Bezprostředně před expozicí
každého snímku se v místě indikace času závěrky
zobrazí zbývající čas (v hodinách a minutách). Jinak lze
zbývající čas zobrazit namáčknutím tlačítka spouště do poloviny. Bez ohledu na
možnost použitou v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 303)
nedochází během fotografování k doběhnutí časovače pohotovostního režimu.
Chcete-li zobrazit aktuální nastavení časosběrného
snímání nebo ukončit fotografování (0 77), stiskněte
mezi expozicí snímků tlačítko G. V průběhu
fotografování se v menu časosběrného snímání
zobrazuje vyrovnání expozice, interval a zbývající čas.
Tato nastavení nelze změnit v průběhu fotografování,
ani nelze po tuto dobu přehrávat snímky nebo
upravovat jiná nastavení v menu.
A
Kontrola snímků
Tlačítko K nelze použít k zobrazení snímků v průběhu fotografování, ale každý
aktuálně pořízený snímek se při výběru možnosti Zapnuto v položce Kontrola
snímků v menu přehrávání zobrazí po expozici na několik sekund na monitoru
(0 290). Během zobrazení snímku nejsou k dispozici žádné další možnosti pro
přehrávání.
y
A
Snímací režim
Bez ohledu na vybraný snímací režim pořídí fotoaparát v každém intervalu jeden
snímek. Samospoušť nelze použít.
A
Viz také
Položka Pípnutí v menu nastavení určuje, jestli po dokončení fotografování zazní
pípnutí (0 312).
79
Zobrazení videosekvencí
V režimu přehrávání jednotlivých snímků jsou videosekvence označeny
symbolem 1 (0 248). Chcete-li spustit přehrávání, klepněte na symbol
a na monitoru nebo stiskněte střední tlačítko multifunkčního voliče; vaše
aktuální poloha je označena indikací průběhu videosekvence.
Symbol 1
Délka
Aktuální poloha/celková délka
Symbol a
y
Hlasitost
Průvodce
K dispozici jsou následující operace:
Pro
Použijte
Popis
Pozastavení
Slouží k pozastavení přehrávání.
Přehrávání
Slouží k obnovení přehrávání pozastavené nebo
přetáčené videosekvence.
Posun vpřed/
zpět
Rychlost přetáčení se
zvyšuje každým
stisknutím tlačítka, z hodnoty 2× na 4×, dále na
8× a 16×; podržením tlačítka ve stisknuté poloze
se automaticky přejde na začátek nebo konec
videosekvence (první snímek je označen
symbolem h v pravém horním rohu monitoru,
poslední snímek je označen symbolem i). Pokud
je přehrávání pozastaveno, videosekvence se při
přetáčení posune vždy o jeden snímek vpřed
nebo zpět; pro plynulé přetáčení podržte tlačítko
stisknuté.
Skok o 10 s
80
Indikace průběhu
videosekvence
Otáčením hlavního příkazového voliče se
přeskočí o 10 s vpřed nebo zpět.
Pro
Použijte
Skok vpřed/zpět
Nastavení
hlasitosti
Oříznutí
videosekvence
Ukončení
Návrat do režimu
fotografování
X/W (M)
i/J
/K
Popis
Otáčením pomocného příkazového voliče lze
přeskočit k dalšímu nebo předchozímu indexu.
V případě, že videosekvence neobsahuje žádné
indexy, lze přeskočit k prvnímu nebo poslednímu
snímku.
Stisknutím tlačítka X se zvýší hlasitost, stisknutím
tlačítka W (M) se hlasitost sníží.
Další informace viz strana 82.
Návrat do režimu přehrávání jednotlivých snímků.
Chcete-li se vrátit do režimu fotografování,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
y
A Symbol p
V režimu přehrávání jednotlivých snímků jsou
videosekvence s indexy (0 63) označeny symbolem
p.
A Symbol 2
Pokud byla videosekvence pořízena bez záznamu
zvuku, pak se v režimu přehrávání jednotlivých snímků
a v režimu přehrávání videosekvencí zobrazí symbol 2
(0 298).
81
Úprava videosekvencí
Pořízené videosekvence lze oříznout a vytvořit oříznuté kopie, nebo lze
ukládat vybrané snímky z videosekvencí ve formě statických snímků JPEG.
Položka
Vybrat počát./koncový
9
bod
4 Uložit vybraný snímek
Popis
Vytvoření kopie s odstraněnou nepotřebnou částí
videosekvence.
Uložení vybraného snímku jako statického snímku
JPEG.
Oříznutí videosekvencí
y
Chcete-li vytvořit oříznuté kopie videosekvencí:
1
2
Zobrazte videosekvenci na celé obrazovce (0 248).
Pozastavte videosekvenci na novém
počátečním snímku.
Přehrajte videosekvenci způsobem
popsaným na straně 80, stisknutím středního
tlačítka multifunkčního voliče spouštějte
a obnovujte přehrávání, stisknutím tlačítka 3
pozastavujte přehrávání a stisknutím tlačítek Indikace průběhu
4 a 2 nebo otáčením hlavního či
videosekvence
pomocného příkazového voliče vyhledejte
požadovaný snímek. Přibližnou polohu ve videosekvenci lze určit
pomocí indikace průběhu videosekvence. Po dosažení nového
počátečního snímku pozastavte přehrávání.
82
3
Vyberte položku Vybrat počát./
koncový bod.
Stiskněte tlačítko i nebo J, vyberte položku
Vybrat počát./koncový bod a stiskněte
tlačítko 2.
4
Vyberte možnost Počát. bod.
Pro vytvoření kopie začínající aktuálním
snímkem vyberte možnost Počát. bod
a stiskněte tlačítko J. Snímky před
aktuálním snímkem se při ukládání kopie
v kroku 9 odstraní.
Počáteční bod
y
5
Potvrďte nový počáteční bod.
Není-li požadovaný snímek aktuálně
zobrazený, procházejte videosekvenci vpřed
a zpět pomocí tlačítek 4 a 2 (chcete-li
přeskočit o 10 s vpřed nebo zpět, otáčejte
hlavním příkazovým voličem; chcete-li
přeskočit k indexu nebo prvnímu či
poslednímu snímku – pokud videosekvence neobsahuje indexy –
otáčejte pomocným příkazovým voličem).
83
6
Vyberte koncový bod.
Stisknutím tlačítka L (Z/Q) přepněte
z nástroje pro výběr počátečního bodu (w) na
nástroj pro výběr koncového bodu (x)
a potom vyberte postupem popsaným
v kroku 5 koncový snímek. Snímky po
vybraném snímku se při ukládání kopie
v kroku 9 odstraní.
Tlačítko L (Z/Q)
Koncový bod
7
Vytvořte kopii.
Jakmile se zobrazí požadovaný snímek, stiskněte tlačítko 1.
y
8
Zobrazte náhled videosekvence.
Chcete-li zobrazit náhled kopie, vyberte
možnost Náhled a stiskněte tlačítko J (pro
zrušení náhledu a návrat do menu možností
uložení stiskněte tlačítko 1). Pro zrušení
aktuální kopie a výběr nového počátečního
nebo koncového bodu postupem popsaným
na předchozích stranách vyberte možnost Zrušit a stiskněte tlačítko
J; pro uložení kopie přejděte ke kroku 9.
9
Uložte kopii.
Chcete-li uložit kopii jako nový soubor,
vyberte možnost Uložit jako nový soubor
a stiskněte tlačítko J. Chcete-li nahradit
soubor původní videosekvence upravenou
kopií, vyberte možnost Přepsat existující
soubor a stiskněte tlačítko J.
84
D
Oříznutí videosekvencí
Videosekvence musí mít délku minimálně dvě sekundy. Není-li na paměťové
kartě dostatek místa, kopie se neuloží.
Kopie obsahují stejné informace o datu a čase vytvoření jako originální
videosekvence.
A
Odstranění úvodní nebo koncové stopáže
Chcete-li z videosekvence odstranit pouze počáteční stopáž, přejděte ke kroku 7
bez stisknutí tlačítka L (Z/Q) v kroku 6. Chcete-li odstranit pouze koncovou
stopáž, vyberte v kroku 4 možnost Konc. bod, poté vyberte koncový snímek
a přejděte ke kroku 7 bez stisknutí tlačítka L (Z/Q) v kroku 6.
Ukládání vybraných snímků
Chcete-li uložit kopii vybraného snímku jako statický snímek JPEG:
1
Pozastavte videosekvenci na
požadovaném snímku.
y
Přehrajte videosekvenci způsobem
popsaným na straně 80, stisknutím středního
tlačítka multifunkčního voliče spouštějte
a obnovujte přehrávání, stisknutím tlačítka 3
pozastavujte přehrávání. Pozastavte
videosekvenci na snímku, který chcete zkopírovat.
2
Vyberte možnost Uložit vybraný
snímek.
Stiskněte tlačítko i nebo J, vyberte položku
Uložit vybraný snímek a stiskněte tlačítko
2.
85
3
Vytvořte kopii ve formě statického
snímku.
Stisknutím tlačítka 1 vytvořte kopii
aktuálního snímku ve formě statického
snímku.
4
Uložte kopii.
Vyberte možnost Ano a stisknutím tlačítka J
vytvořte kopii JPEG jemné ★ kvality (0 92)
z vybraného snímku.
y
A
Uložení vybraného snímku
Snímky JPEG zkopírované z videosekvencí pomocí funkce Uložit vybraný
snímek nelze retušovat. Snímky JPEG zkopírované z videosekvencí postrádají
některé kategorie informací o snímku (0 254).
A
Menu retušování
Videosekvence lze upravovat rovněž pomocí položky Úprava videosekvencí
v menu retušování (0 315).
86
dVolitelná nastavení pro
záznam snímků
Obrazové pole
K dispozici jsou volitelná obrazová pole FX (36×24) 1.0× (formát FX), DX
(24×16) 1.5× (formát DX), 5:4 (30×24) a 1,2× (30×20) 1.2×. Informace
o počtech snímků, které lze uložit při různých nastaveních obrazového
pole, viz strana 385.
Formát FX
Obrazový kruh formátu
DX (24×16)
d
Formát DX
5:4
1,2×
Obrazový kruh formátu
FX (36×24)
87
❚❚ Volitelná obrazová pole
Fotoaparát nabízí následující volitelná obrazová pole:
Možnost
c FX (36×24) 1.0×
Z 1,2× (30×20) 1.2×
a DX (24×16) 1.5×
b 5:4 (30×24)
Popis
Snímky jsou zaznamenávány ve formátu FX a výsledný
obrazový úhel je ekvivalentní použití objektivů NIKKOR na
kinofilmových fotoaparátech.
Výběrem této volby se zmenší obrazový úhel a zdánlivě
prodlouží ohnisková vzdálenost objektivu přibližně 1,2 ×.
Snímky jsou zaznamenávány ve formátu DX. Chcete-li
vypočítat přibližnou ekvivalentní ohniskovou vzdálenost
u kinofilmu, vynásobte ohniskovou vzdálenost objektivu
číslem 1,5.
Snímky jsou zaznamenávány s poměrem stran 5 : 4.
❚❚ Automatická volba formátu
d
Chcete-li, aby se při nasazení objektivu DX automaticky aktivoval formát
DX, vyberte možnost Zapnuto v položce Obrazové pole > Automat.
volba formátu DX v menu fotografování (0 292). Obrazové pole vybrané
v menu fotografování nebo pomocí ovládacích prvků fotoaparátu se
použije pouze v případě nasazení jiných objektivů než DX. Chcete-li, aby
se u všech objektivů použilo aktuálně vybrané obrazové pole, vyberte
možnost Vypnuto.
D
Automatická volba formátu DX
Při nasazení objektivu DX a zapnutí položky Automat. volba formátu DX nelze
použít k volbě obrazového pole ovládací prvky uvedené na straně 91.
A
Obrazové pole
Aktuální nastavení se zobrazuje na obrazovce
informací.
88
A
Objektivy DX
Objektivy DX jsou zkonstruovány pro fotoaparáty formátu DX a mají menší
obrazový úhel než objektivy na kinofilmových fotoaparátech. Pokud je při
nasazení objektivu DX vypnutá položka Automat. volba formátu DX a je
vybraná jiná možnost než DX (24×16) (formát DX) v položce Obrazové pole,
může dojít k oříznutí krajů obrazového pole. Tato skutečnost nemusí být patrná
v hledáčku, ale při přehrávání snímků může být patrný úbytek rozlišení nebo
ztmavnutí obrazu v krajích obrazového pole.
A
Zobrazení v hledáčku
Níže jsou vyobrazeny formáty 1,2×, DX a 5 : 4.
1,2×
A
Formát DX
5:4
Viz také
Informace o formátech obrazu dostupných pro záznam videosekvencí viz strana
69.
d
89
Obrazové pole lze nastavovat pomocí položky Obrazové pole > Volba
obrazového pole v menu fotografování nebo stisknutím ovládacího
prvku (tlačítka) a otáčením příkazového voliče.
❚❚ Menu Obrazové pole
1
Vyberte položku Obrazové pole.
Vyberte položku Obrazové pole v menu
fotografování a stiskněte tlačítko 2.
2
Vyberte položku Volba obrazového
pole.
Vyberte položku Volba obrazového pole
a stiskněte tlačítko 2.
d
3
Upravte nastavení.
Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J.
V hledáčku se zobrazí vybraný formát
obrazového pole (0 89).
A
Velikost obrazu
Velikost obrazu se mění v závislosti na zvoleném nastavení obrazového pole.
90
❚❚ Ovládací prvky fotoaparátu
1
Přiřaďte volbu obrazového pole ovládacímu prvku
fotoaparátu.
Pomocí uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků,
0 307) přiřaďte funkci Volba obrazového pole ovládacímu prvku.
2
Pomocí vybraného ovládacího prvku nastavte obrazové
pole.
Obrazové pole lze vybrat stisknutím určeného tlačítka a otáčením
hlavního nebo pomocného příkazového voliče, až se zobrazí
požadovaný formát (výřez) obrazu v hledáčku (0 89).
Aktuálně vybrané obrazové pole lze zobrazit
stisknutím tlačítka; obrazové pole je
indikováno na horním kontrolním panelu
a obrazovce informací. Formát FX se
zobrazuje ve formě „36z24“, formát 1,2× ve
formě „30z20“, formát DX ve formě „24z16“
a formát 5 : 4 ve formě „30z24“.
d
91
Kvalita obrazu
Fotoaparát D5 nabízí následující nastavení kvality obrazu. Informace
o počtech snímků, které lze uložit při různých nastaveních kvality
a velikosti obrazu, viz strana 385.
Možnost
NEF (RAW)
d
NEF (RAW) +
JPEG Jemný★/
NEF (RAW) +
JPEG Jemný
NEF (RAW) +
JPEG Normál.★/
NEF (RAW) +
JPEG Normál.
NEF (RAW) +
JPEG Základní★/
NEF (RAW) +
JPEG Základní
JPEG Jemný★/
JPEG Jemný
JPEG Normální★/
JPEG Normální
JPEG Základní★/
JPEG Základní
TIFF (RGB)
92
Typ
souboru
NEF
Popis
Uložení dat RAW z obrazového snímače bez jejich
předchozího zpracování. Po skončení fotografování
lze u těchto snímků následně upravovat parametry,
jako je například vyvážení bílé barvy nebo kontrast.
Zaznamenány jsou dva snímky: jeden snímek NEF
(RAW) a jeden snímek JPEG v jemné kvalitě.
NEF/
JPEG
Zaznamenány jsou dva snímky: jeden snímek NEF
(RAW) a jeden snímek JPEG v normální kvalitě.
Zaznamenány jsou dva snímky: jeden snímek NEF
(RAW) a jeden snímek JPEG v základní kvalitě.
JPEG
TIFF
(RGB)
Záznam snímků JPEG při kompresním poměru
přibližně 1 : 4 (jemná kvalita obrazu).
Záznam snímků JPEG při kompresním poměru
přibližně 1 : 8 (normální kvalita obrazu).
Záznam snímků JPEG při kompresním poměru
přibližně 1 : 16 (základní kvalita obrazu).
Záznam nekomprimovaných snímků TIFF-RGB
s barevnou (bitovou) hloubkou 8 bitů na kanál
(24bitové barvy). Formát TIFF je podporován širokým
spektrem aplikací pro práci s obrazovými daty.
Kvalita obrazu se nastavuje stisknutím tlačítka T a otáčením hlavního
příkazového voliče, dokud se na zadním kontrolním panelu nezobrazí
požadované nastavení.
Tlačítko T
Hlavní příkazový volič
Zadní kontrolní panel
A
Počet zbývajících snímků
Stisknutím tlačítka T se zobrazí na zadním
kontrolním panelu počet zbývajících snímků. Počet
zbývajících snímků se mění v závislosti na možnosti
vybrané v položce Kvalita obrazu.
d
Zadní kontrolní panel
A
Komprese JPEG
Možnosti kvality obrazu označené hvězdičkou („★“) využívají kompresi zaručující
maximální kvalitu obrazu; velikost souborů se mění v závislosti na
zaznamenávané scéně. Možnosti bez hvězdičky využívají kompresi určenou pro
dosažení menší velikosti souborů; všechny soubory mají zhruba stejnou velikost
bez ohledu na zaznamenávanou scénu.
A
NEF + JPEG
Při prohlížení snímků pořízených v kvalitě NEF (RAW) + JPEG ve fotoaparátu
v okamžiku, kdy je vložena pouze jedna paměťová karta, se zobrazí pouze
snímky JPEG. Pokud jsou snímky v obou formátech zaznamenány na stejnou
paměťovou kartu, dojde při mazání snímku ke smazání kopií v obou formátech.
Pokud je kopie snímku ve formátu JPEG uložena na samostatnou paměťovou
kartu pomocí možnosti Paměťová karta ve Slotu 2 > RAW Slot 1 - JPEG Slot 2,
musí být obě kopie vymazány samostatně.
A
Menu Kvalita obrazu
Kvalitu obrazu lze nastavit rovněž pomocí položky Kvalita obrazu v menu
fotografování (0 292).
93
❚❚ Komprese NEF (RAW)
Chcete-li vybrat typ komprese pro snímky NEF (RAW), vyberte položku
Záznam ve formátu NEF (RAW) > Komprese NEF (RAW) v menu
fotografování a stiskněte tlačítko 2.
Možnost
N
Bezeztrátově
komprimov.
O
Komprimované
Popis
Snímky NEF jsou komprimované pomocí reverzibilního
algoritmu redukujícího velikost souboru o přibližně
20–40 %, aniž by komprese měla vliv na kvalitu obrazu.
Snímky NEF jsou komprimované pomocí nereverzibilního
algoritmu redukujícího velikost souboru o přibližně
35–55 % s minimálním vlivem na kvalitu obrazu.
Nekomprimované Snímky NEF nejsou komprimované.
❚❚ Bitová hloubka NEF (RAW)
Chcete-li vybrat barevnou (bitovou) hloubku pro snímky NEF (RAW),
vyberte položku Záznam ve formátu NEF (RAW) > Bitová hloubka NEF
(RAW) v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2.
d
Možnost
q
12 bitů
r
14 bitů
A
Popis
Snímky NEF (RAW) jsou zaznamenávány s barevnou (bitovou)
hloubkou 12 bitů.
Snímky NEF (RAW) jsou zaznamenávány s barevnou (bitovou)
hloubkou 14 bitů; výsledkem jsou větší soubory s větším
množstvím dat o barvách, než mají snímky s barevnou (bitovou)
hloubkou 12 bitů.
Snímky NEF (RAW)
Pomocí softwaru Capture NX-D či jiného softwaru nebo pomocí položky Zprac.
snímků NEF (RAW) v menu retušování lze vytvářet kopie snímků NEF (RAW) ve
formátu JPEG (0 314).
94
Velikost obrazu
Velikost obrazu je udávána v pixelech. K dispozici jsou velikosti obrazu
# Velký (L), $ Střední (M) a % Malý (S) (mějte na paměti, že velikost
obrazu se mění rovněž v závislosti na nastavení položky Obrazové pole,
0 87):
Obrazové pole
FX (36×24) 1.0×
(formát FX)
1,2× (30×20) 1.2×
DX (24×16) 1.5×
(formát DX)
5 : 4 (30×24)
Možnost
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velikost
(v pixelech)
5 568 × 3 712
4 176 × 2 784
2 784 × 1 856
4 640 × 3 088
3 472 × 2 312
2 320 × 1 544
3 648 × 2 432
2 736 × 1 824
1 824 × 1 216
4 640 × 3 712
3 472 × 2 784
2 320 × 1 856
Velikost výtisků (cm) *
47,1 × 31,4
35,4 × 23,6
23,6 × 15,7
39,3 × 26,2
29,4 × 19,6
19,6 × 13,1
30,9 × 20,6
23,2 × 15,4
15,4 × 10,3
39,3 × 31,4
29,4 × 23,6
19,6 × 15,7
d
* Přibližná velikost výtisků při 300 dpi. Velikosti výtisků v palcích odpovídají velikosti
obrazu v pixelech dělené rozlišením tiskárny v bodech na palec (dpi; 1 palec =
přibližně 2,54 cm).
95
Velikost obrazu snímků JPEG a TIFF lze nastavit stisknutím tlačítka T
a otáčením pomocného příkazového voliče, dokud se na zadním
kontrolním panelu nezobrazí požadovaná hodnota. Chcete-li vybrat
velikost snímků NEF (RAW), použijte položku Velikost obrazu > NEF
(RAW) v menu fotografování.
Tlačítko T
Pomocný příkazový
volič
Zadní kontrolní panel
d
A
Počet zbývajících snímků
Stisknutím tlačítka T se zobrazí na zadním
kontrolním panelu počet zbývajících snímků. Počet
zbývajících snímků se mění v závislosti na možnosti
vybrané v položce Velikost obrazu.
A
Menu Velikost obrazu
Velikost obrazu snímků JPEG a TIFF lze nastavit rovněž
pomocí položky Velikost obrazu > JPEG/TIFF v menu
fotografování (0 292). Malé a střední snímky NEF
(RAW) jsou zaznamenávány v bezeztrátově
komprimovaném 12bitovém formátu, a to bez ohledu
na možnosti vybrané v položkách Komprese NEF
(RAW) a Bitová hloubka NEF (RAW) v menu Záznam
ve formátu NEF (RAW).
96
Zadní kontrolní panel
Použití dvou paměťových karet
Pokud jsou ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty, lze pomocí
položky Paměťová karta ve Slotu 2 v menu fotografování vybrat funkci
karty ve Slotu 2. K dispozici jsou možnosti Přeplnění (karta ve Slotu 2 se
použije až po zaplnění karty ve Slotu 1), Záloha (každý snímek je
zaznamenán dvakrát, jednou na kartu ve Slotu 1 a znovu na kartu ve
Slotu 2) a RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 (stejná možnost jako Záloha, s tím
rozdílem, že kopie snímků ve formátu NEF/RAW zaznamenané při
nastavení NEF/RAW + JPEG jsou zaznamenávány pouze na kartu ve Slotu 1
a kopie snímků ve formátu JPEG jsou zaznamenávány pouze na kartu ve
Slotu 2).
d
A
„Záloha“ a „RAW Slot 1 - JPEG Slot 2“
Pokud je vybrána možnost Záloha nebo RAW Slot 1 - JPEG Slot 2, zobrazuje
fotoaparát počet snímků zbývajících na kartě s nejmenším množstvím paměti
a zvukové poznámky (0 272) jsou zaznamenávány na kartu ve Slotu 1. Při
zaplnění některé z paměťových karet se zablokuje závěrka.
A
Záznam videosekvencí
Pokud jsou ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty, lze vybrat pomocí
položky Cílové umístění v menu videosekvencí (0 296) slot, který se použije pro
záznam videosekvencí.
97
N
Zaostřování
Tato část popisuje možnosti zaostřování fotoaparátu při použití hledáčku
pro tvorbu kompozice snímků. Zaostřovat lze automaticky (viz níže) nebo
manuálně (0 114). Uživatel může rovněž vybrat zaostřovací pole pro
automatické nebo manuální zaostřování (0 108), resp. použít funkci
blokování zaostření pro změnu kompozice snímku po zaostření (0 111).
Automatické zaostřování
Chcete-li použít automatické
zaostřování, otočte voličem
zaostřovacích režimů do polohy AF.
Volič zaostřovacích režimů
N
Fotoaparát zaostřuje s pomocí 153 zaostřovacích
polí, z nichž 55 zobrazených symbolem r na
ilustraci vpravo je k dispozici pro výběr uživatelem
(0 108).
Uživatelsky volitelná
zaostřovací pole
98
A
Křížové snímače
Dostupnost zaostřovacích polí s křížovými snímači se mění v závislosti na
použitém objektivu.
Objektiv
Křížové snímače (zaostřovací pole
s křížovými snímači jsou vyznačena šedě 2)
Objektivy AF-S a AF-P jiných než níže
uvedených typů se světelností f/4 nebo vyšší 1
99 křížových snímačů
• AF-S DX Zoom-NIKKOR 12–24 mm f/4G
IF-ED
• AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4D IF-ED II
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4D IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-NIKKOR 200–400 mm f/4G
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4D IF-ED II
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4D IF-ED
• Objektivy AF-S a AF-P se světelností nižší
než f/4 1
• Objektivy jiného typu než AF-S a AF-P
63 křížových snímačů
45 křížových snímačů
N
1 Při nejdelší ohniskové vzdálenosti u objektivů se zoomem.
2 Ostatní zaostřovací pole využívají řádkové snímače, které detekují vodorovné linie.
99
A
Telekonvertory AF-S/AF-I a dostupná zaostřovací pole
Při nasazení telekonvertoru AF-S nebo AF-I lze použít zaostřovací pole
vyobrazená na ilustraci pro automatické zaostřování a funkci elektronického
dálkoměru (mějte na paměti, že při kombinované světelnosti nižší než f/5,6
nemusí být fotoaparát schopen zaostřit na tmavé nebo málo kontrastní objekty).
Telekonvertor
N
Světelnost
objektivu 1
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2,8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2,8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1,25E ED
f/5,6
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5,6
Dostupná zaostřovací pole (zaostřovací pole
s křížovými snímači jsou vyznačena šedě 2)
153 zaostřovacích polí
(55 volitelných) s 99 křížovými
snímači
153 zaostřovacích polí
(55 volitelných) s 45 křížovými
snímači
37 zaostřovacích polí (17 volitelných)
s 25 křížovými snímači
15 zaostřovacích polí (9 volitelných)
s 5 křížovými snímači
1 Při nejdelší ohniskové vzdálenosti u objektivů se zoomem.
2 Ostatní zaostřovací pole využívají řádkové snímače, které
detekují vodorovné linie. Mějte však na paměti, že pokud
je k dispozici pouze 5 křížových snímačů, detekují svislé
linie pouze snímače vyobrazené symbolem ■.
Automatické zaostřování není k dispozici při použití telekonvertorů v kombinaci
s objektivem AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2,8G IF-ED.
100
Režimy automatického zaostřování
K dispozici jsou následující režimy automatického zaostřování:
Režim
AF-S
AF-C
Popis
Jednorázové zaostření: Pro statické objekty. Při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny fotoaparát zaostří a zablokuje zaostření. Ve výchozím nastavení
lze spustit závěrku pouze tehdy, pokud je zobrazena indikace zaostření (I)
(priorita zaostření; 0 299).
Kontinuální zaostřování: Pro pohyblivé objekty. Fotoaparát zaostřuje po dobu
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nepřetržitě; pokud se objekt
pohybuje, aktivuje fotoaparát prediktivní zaostřování (0 103), které přístroji
umožňuje odhadnout výslednou vzdálenost objektu při expozici
a v případě potřeby vhodně upravit zaostření. Ve výchozím nastavení lze
spustit závěrku bez ohledu na to, jestli je nebo není zaostřeno na objekt
(priorita spuštění; 0 299).
Režimy automatického zaostřování lze volit stisknutím tlačítka režimů
automatického zaostřování a otáčením hlavního příkazového voliče,
dokud se v hledáčku a na horním kontrolním panelu nezobrazí
požadované nastavení.
N
Horní kontrolní panel
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
Hlavní příkazový volič
Hledáček
101
A
Viz také
Informace o použití funkce priority zaostření v režimu kontinuálního zaostřování
viz uživatelská funkce a1 (Volba priority v režimu AF-C, 0 299). Informace
o použití funkce priority spuštění v režimu jednorázového zaostření viz
uživatelská funkce a2 (Volba priority v režimu AF-S, 0 299). Informace
o možnosti vypnutí aktivace zaostřování při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny viz uživatelská funkce a8 (Aktivace zaostřování, 0 300). Informace
o možnosti omezení volby zaostřovacích režimů na režim AF-S nebo AF-C viz
uživatelská funkce a10 (Omez. volby autom. zaostř., 0 301), informace
o možnosti použití pomocného příkazového voliče k výběru zaostřovacího
režimu viz uživatelská funkce f4 (Uživ. nastavení ovladačů) > Zaměnit hlavní/
pomocný (0 308). Informace o možnostech automatického zaostřování
v režimu živého náhledu nebo při záznamu videosekvencí viz strana 48.
A Tlačítka AF-ON
Pro účely zaostření fotoaparátu má stisknutí libovolného z tlačítek AF-ON stejný
účinek jako namáčknutí tlačítka spouště do poloviny (pamatujte si, že tlačítko
AF-ON pro fotografování na výšku lze použít pouze v případě odaretování tlačítka
spouště pro fotografování na výšku; 0 39).
Tlačítko AF-ON
N
Aretace tlačítka spouště pro
fotografování na výšku
Tlačítko AF-ON pro
fotografování na výšku
102
A
Prediktivní zaostřování
Při použití režimu AF-C fotoaparát po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
nebo stisknutí některého z tlačítek AF-ON aktivuje v okamžiku rozpoznání objektu
pohybujícího se směrem k fotoaparátu nebo od fotoaparátu prediktivní
zaostřování. Tento režim umožňuje fotoaparátu doostřovat objekt a současně
odhadovat výslednou vzdálenost, ve které se bude objekt nacházet v okamžiku
spuštění závěrky.
N
103
Režimy činnosti zaostřovacích polí
Tyto režimy určují způsob výběru zaostřovacích polí pro automatické
zaostřování.
N
104
• Jednotlivá zaostřovací pole: Zaostřovací pole vyberte způsobem popsaným
na straně 108; fotoaparát zaostří pouze na objekt ve vybraném
zaostřovacím poli. Tuto možnost použijte u statických objektů.
• Dynamická volba zaostřovacích polí: Zaostřovací pole vyberte způsobem
popsaným na straně 108. Při použití zaostřovacího režimu AF-C zaostří
fotoaparát v případě, když fotografovaný objekt krátkodobě opustí
zónu vybraného zaostřovacího pole, na základě informací z okolních
zaostřovacích polí. Počet zaostřovacích polí se liší podle zvoleného
režimu:
- Dynamická volba zaostřovacích polí (9 nebo 25 polí): Tuto možnost vyberte
v případě, kdy máte dostatek času na tvorbu kompozice snímku, resp.
při fotografování objektů s předvídatelným pohybem (např. běžci
nebo závodní automobily na okruhu).
- Dynamická volba zaostřovacích polí (72 polí): Tuto možnost vyberte v případě
fotografování objektů s nepředvídatelným pohybem (např. při
pořizování snímků z fotbalového zápasu).
- Dynamická volba zaostřovacích polí (153 polí): Tuto možnost vyberte při
fotografování objektů, které se rychle pohybují a nelze je snadno
udržet v zorném poli hledáčku (např. letící ptáci).
• 3D sledování objektu: Zaostřovací pole vyberte způsobem popsaným na
straně 108. Při použití zaostřovacího režimu AF-C fotoaparát sleduje
objekty, které opustí zónu vybraného zaostřovacího pole, a podle
potřeby volí ostatní dostupná zaostřovací pole. Tuto možnost použijte
u rychlých kompozic snímků s objekty, které se nepravidelně pohybují
ze strany na stranu (např. hráči tenisu). Pokud objekt opustí zorné pole
hledáčku, sejměte prst z tlačítka spouště a vytvořte novou kompozici
snímku s objektem ve vybraném zaostřovacím poli.
• Skupinová volba zaostřovacích polí: Fotoaparát zaostřuje pomocí skupiny
zaostřovacích polí zvolené uživatelem a snižuje tak riziko zaostření na
pozadí namísto hlavního objektu. Tuto možnost vyberte u objektů,
které se obtížně fotografují pomocí jediného zaostřovacího pole. Jsou-li
v zaostřovacím režimu AF-S detekovány tváře osob, upřednostní
fotoaparát portrétní objekty.
• Skupinová volba zaostřovacích polí (HL)/Skupinová volba zaostřovacích polí (VL):
HL a VL znamená „horizontální linie“ a „vertikální linie“. Uživatel vybírá
řádek (HL) nebo sloupec (VL) zaostřovacích polí a fotoaparát
upřednostňuje při zaostřování místo ve vybraném řádku nebo sloupci
obsahující objekt, který je nejblíže fotoaparátu. Stisknutím tlačítek 1
a 3 vyberte řádek (HL), stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte sloupec (VL).
• Automatická volba zaostřovacích polí: Fotoaparát
automaticky rozpozná fotografovaný objekt
a zvolí zaostřovací pole; je-li rozpoznána tvář,
upřednostní fotoaparát při zaostřování tvář, tj.
zaostří pro získání portrétu. Poté, co fotoaparát
zaostří, zobrazí se krátce aktivní zaostřovací pole;
při použití režimu AF-C zůstává po vypnutí
ostatních zaostřovacích polí zobrazeno hlavní zaostřovací pole.
N
Režimy činnosti zaostřovacích polí lze volit stisknutím tlačítka režimů
automatického zaostřování a otáčením pomocného příkazového voliče,
dokud se v hledáčku a na horním kontrolním panelu nezobrazí
požadovaný režim.
Horní kontrolní panel
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
Pomocný příkazový
volič
Hledáček
105
A
Režimy činnosti zaostřovacích polí
Režimy činnosti zaostřovacích polí se zobrazují na horním kontrolním panelu
a v hledáčku.
Režim činnosti
zaostřovacích polí
Horní kontrolní panel
Hledáček
Zobrazení zaostřovacích polí
v hledáčku
Jednotlivá zaostřovací
pole
Dynamická volba
zaostřovacích polí
(9 polí) *
Dynamická volba
zaostřovacích polí
(25 polí) *
Dynamická volba
zaostřovacích polí
(72 polí) *
N
Dynamická volba
zaostřovacích polí
(153 polí) *
3D sledování objektu
Skupinová volba
zaostřovacích polí
Skupinová volba
zaostřovacích polí (HL)
Skupinová volba
zaostřovacích polí (VL)
Automatická volba
zaostřovacích polí
* V hledáčku se zobrazuje pouze aktivní zaostřovací pole. Zbývající zaostřovací pole
poskytují pomocné informace pro zaostření.
106
A
3D sledování objektu
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se do paměti fotoaparátu uloží
barvy v okolí zaostřovacího pole. Z toho důvodu nemusí 3D sledování objektu
poskytovat očekávané výsledky při fotografování objektů s podobnou barvou
jako pozadí nebo objektů zabírajících velmi malou část obrazového pole.
A
Telekonvertory AF-S/AF-I
Pokud je vybrán režim činnosti zaostřovacích polí 3D sledování objektu nebo
Automatická volba zaostřovacích polí při použití telekonvertoru AF-S/AF-I,
vybere se v případě kombinované světelnosti nižší než f/5,6 automaticky režim
Jednotlivá zaostřovací pole.
A
Manuální zaostřování
V případě použití manuálního zaostřování je automaticky nastaven režim
Jednotlivá zaostřovací pole.
A
Viz také
Informace o reakcích automatického zaostřování na změny vzdálenosti objektu
viz uživatelská funkce a3 (Sledování objektu s blokací, 0 299). Chcete-li
upravit nastavení 3D sledování objektu, použijte uživatelské funkce a4 (3D sled.
objektu s detekcí tváří, 0 300) a a5 (Oblast 3D sledování objektu, 0 300).
Informace o výběru různých zaostřovacích polí a/nebo režimů činnosti
zaostřovacích polí pro fotografování v orientaci na výšku a na šířku viz
uživatelská funkce a7 (Uložení podle orientace, 0 300), informace o omezení
výběru režimů činnosti zaostřovacích polí viz uživatelská funkce a9 (Omez. volby
činnosti zaost. polí, 0 300), informace o způsobu zobrazování zaostřovacích
polí při použití dynamické volby zaostřovacích polí viz uživatelská funkce a12
(Možnosti zaostřovacích polí, 0 301) a informace o použití hlavního
příkazového voliče k výběru režimů činnosti zaostřovacích polí viz uživatelská
funkce f4 (Uživ. nastavení ovladačů) > Zaměnit hlavní/pomocný (0 308).
Informace o možnostech automatického zaostřování v režimu živého náhledu
nebo při záznamu videosekvencí viz strana 49.
N
107
Volba zaostřovacího pole
Fotoaparát zaostřuje s využitím 153 zaostřovacích
polí, z nichž 55 polí zobrazených vpravo je
k dispozici pro manuální výběr. Díky tomu lze
vytvářet kompozice snímků s hlavním objektem
umístěným v téměř libovolném místě obrazového
pole. Pomocí níže uvedených kroků vyberte zaostřovací pole (při použití
skupinové volby zaostřovacích polí můžete pomocí těchto kroků vybrat
skupinu, řádek nebo sloupec zaostřovacích polí).
1
Otočte aretaci volby
zaostřovacích polí do polohy ●.
Toto nastavení umožní použít
multifunkční volič k volbě
zaostřovacích polí.
Aretace volby zaostřovacích polí
N
2
Vyberte zaostřovací pole.
Během činnosti expozimetru
vyberte multifunkčním voličem za
současného pohledu do hledáčku
zaostřovací pole. Střední
zaostřovací pole lze vybrat
stisknutím středního tlačítka
multifunkčního voliče.
Po výběru zaostřovacího pole lze
otočit aretaci volby zaostřovacích
polí zpět do původní aretované
polohy (L), aby se zamezilo
nechtěné změně zaostřovacího
pole při stisknutí multifunkčního
voliče.
108
A
Pomocný volič
Pomocný volič
Pomocný volič lze použít namísto multifunkčního
voliče k volbě zaostřovacích polí. Stisknutím středu
pomocného voliče dojde k aktivaci blokování zaostření
a expoziční paměti (0 111, 141). Při použití
pomocného voliče dávejte pozor, abyste si prstem
nebo nehtem náhodně neporanili oko.
A
Portrétní snímky (fotoaparát v orientaci na výšku)
Při tvorbě kompozice snímků v portrétní orientaci (na výšku) používejte k volbě
zaostřovacích polí multifunkční volič pro fotografování na výšku. Další informace
viz uživatelská funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Multifunkční
volič pro fot. na výšku (0 307).
A
Použití pomocného voliče a multifunkčního
voliče pro fotografování na výšku
Volič používejte způsobem vyobrazeným vpravo.
Stisknutí voliče pouze na straně nemusí mít
požadovaný účinek.
A
Automatická volba zaostřovacích polí
Při použití automatické volby zaostřovacích polí jsou zaostřovací pole vybírána
automaticky; manuální volba zaostřovacích polí není dostupná.
N
109
A
Viz také
Informace o volbě počtu zaostřovacích polí, která lze vybírat pomocí
multifunkčního voliče, viz uživatelská funkce a6 (Počet zaostřovacích polí,
0 300). Informace o volbě samostatných zaostřovacích polí a/nebo režimů
činnosti zaostřovacích polí pro fotografování na výšku a na šířku viz uživatelská
funkce a7 (Uložení podle orientace, 0 300). Informace o volbě zaostřovacích
polí „dokola“ viz uživatelská funkce a11 (Přep. zaostř. polí dokola, 0 301).
Informace o volbě podmínek, za kterých jsou osvětlována zaostřovací pole, viz
uživatelská funkce a12 (Možnosti zaostřovacích polí, 0 301). Informace
o změně funkce pomocného voliče viz uživatelská funkce f1 (Uživ. přiřazení
ovládacích prvků) > Pomocný volič (0 307) a Střed pomocného voliče
(0 307). Informace o změně funkce středního tlačítka multifunkčního voliče viz
uživatelská funkce f2 (Střední tlačítko mult. voliče, 0 308).
N
110
Blokování zaostření
Blokování zaostření lze použít ke změně kompozice snímku po zaostření
na objekt, který se ve výsledné kompozici nebude nacházet v zóně
zaostřovacího pole. Není-li fotoaparát schopen zaostřit pomocí
automatického zaostřování (0 113), můžete zaostřit na jiný objekt ve
stejné vzdálenosti a následně použít blokování zaostření ke změně
kompozice snímku na původně požadovanou. Blokování zaostření je
nejúčinnější, pokud je nastaven jiný režim činnosti zaostřovacích polí než
Automatická volba zaostřovacích polí (0 104).
1
Zaostřete.
Umístěte objekt do zóny
vybraného zaostřovacího pole
a namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny pro aktivaci zaostřování.
Zkontrolujte, jestli se v hledáčku
zobrazila indikace zaostření (I).
2
Zablokujte zaostření.
Zaostřovací režim AF-C (0 101): Během
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
(q) stiskněte střed pomocného voliče (w)
pro současné zablokování zaostřené
vzdálenosti a aktivaci expoziční paměti
(v hledáčku se zobrazí symbol AE-L).
Zaostření zůstává blokováno po dobu
stisknutí středu pomocného voliče, a to i při
úplném sejmutí prstu z tlačítka spouště.
Tlačítko spouště
N
Pomocný volič
111
Zaostřovací režim AF-S: Zaostření se automaticky zablokuje po zobrazení
indikace zaostření (I) a zůstává zablokováno až do sejmutí prstu
z tlačítka spouště. Zaostření lze zablokovat rovněž stisknutím středu
pomocného voliče, jak je popsáno na předchozí straně.
3
Změňte kompozici snímku
a exponujte.
Zaostření zůstává blokováno i mezi
expozicí jednotlivých snímků po
dobu namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny (AF-S) nebo stisknutí
středu pomocného voliče, aby bylo
možné pořídit několik snímků za sebou se stejným zaostřením.
Je-li aktivní blokování zaostření, neměňte vzdálenost mezi fotoaparátem
a objektem. Pohne-li se objekt, zaostřete znovu na novou vzdálenost.
N
A
Zaostření a blokování zaostření pomocí tlačítka AF-ON
Při fotografování s využitím hledáčku lze pro blokování zaostření použít namísto
tlačítka spouště některé z tlačítek AF-ON (0 102). Je-li vybrána možnost Tlačítko
AF-ON v uživatelské funkci a8 (Aktivace zaostřování, 0 300), fotoaparát
nezaostřuje při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny; namísto toho přístroj
zaostří při stisknutí tlačítka AF-ON a zablokuje zaostřenou vzdálenost až do
okamžiku opětovného stisknutí tlačítka AF-ON.
A
Viz také
Informace o použití tlačítka spouště k aktivaci expoziční paměti viz uživatelská
funkce c1 (Tlačítko spouště jako AE-L, 0 302).
112
A
Dosažení dobrých výsledků při použití automatického zaostřování
Automatické zaostřování nemusí poskytovat dobré výsledky za níže uvedených
podmínek. Není-li fotoaparát za těchto podmínek schopen zaostřit, zablokuje se
závěrka nebo se zobrazí indikace zaostření (●), zazní zvukový signál správného
zaostření a proběhne expozice snímku i v případě, že není zaostřeno. V takových
případech zaostřete manuálně (0 114) nebo použijte blokování zaostření
(0 111), zaostřete na jiný objekt ve stejné vzdálenosti a změňte kompozici
snímku na původně požadovanou.
Mezi objektem a pozadím je malý nebo žádný kontrast.
Příklad: Objekt má stejnou barvu jako pozadí.
Zaostřovací pole obsahuje objekty v různých vzdálenostech od
fotoaparátu.
Příklad: Objekt je uvnitř klece.
V objektu převažují pravidelné geometrické struktury.
Příklad: Žaluzie nebo řady oken v mrakodrapu.
N
Zaostřovací pole obsahuje oblasti s velkými rozdíly jasů.
Příklad: Objekt, který se nachází z poloviny ve stínu.
Objekty v pozadí se zdají být větší než fotografovaný objekt.
Příklad: Budova v obrazovém poli za objektem.
Objekt obsahuje mnoho jemných detailů.
Příklad: Záhon květin nebo jiné malé objekty či objekty
s nedostatečnými rozdíly jasů.
113
Manuální zaostřování
Manuální zaostřování je k dispozici při použití objektivů, které
nepodporují automatické zaostřování (objektivy NIKKOR
s manuálním zaostřováním), a v případech, kdy automatické
zaostřování neposkytuje očekávané výsledky (0 113).
• Objektivy AF: Nastavte volič
Volič zaostřovacích režimů
zaostřovacích režimů na objektivu (jeli dostupný) a volič zaostřovacích
režimů na fotoaparátu do polohy M.
D
N
Objektivy AF
Nepoužívejte objektivy s automatickým zaostřováním při nastavení voliče
zaostřovacích režimů na objektivu do polohy M a při nastavení voliče
zaostřovacích režimů na fotoaparátu do polohy AF. Nebudete-li dbát tohoto
upozornění, může dojít k poškození fotoaparátu nebo objektivu. Tento pokyn
neplatí pro objektivy AF-S a AF-P, které lze používat v režimu M bez nastavení
voliče zaostřovacích režimů na fotoaparátu do polohy M.
• Objektivy s manuálním zaostřováním: Zaostřete manuálně.
Chcete-li zaostřit manuálně, otáčejte
zaostřovacím kroužkem objektivu, dokud
neuvidíte obraz na čiré matnici v hledáčku ostře.
Expozici snímků lze provést kdykoli, tedy
i v případě, kdy není zaostřeno.
114
❚❚ Elektronický dálkoměr
Indikaci zaostření v hledáčku lze použít pro
kontrolu správného zaostření části objektu ve
zvoleném zaostřovacím poli (je možné vybrat
libovolné z 55 zaostřovacích polí). Po umístění
objektu do vybraného zaostřovacího pole
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny
a otáčejte zaostřovacím kroužkem objektivu,
dokud se nezobrazí indikace zaostření (I). Mějte na paměti, že při
fotografování objektů uvedených na straně 113 může v některých
případech dojít k zobrazení indikace zaostření i za situace, kdy objekt není
zaostřen; před expozicí snímku proto zkontrolujte zaostření v hledáčku.
Informace o použití elektronického dálkoměru s volitelnými
telekonvertory AF-S/AF-I viz strana 100.
N
A
Objektivy AF-P
Při použití objektivu AF-P (0 323) v režimu manuálního zaostřování bliká
v hledáčku indikace zaostření (nebo v režimu živého náhledu zaostřovací pole na
monitoru) jako varování před skutečností, že otáčení zaostřovacím kroužkem
v současném směru nepovede k zaostření objektu.
A
Pozice obrazové roviny
Určujete-li vzdálenost mezi objektem
a fotoaparátem, měřte ji od značky obrazové
roviny (E) na těle fotoaparátu. Vzdálenost mezi
dosedací plochou bajonetu a obrazovou rovinou
je 46,5 mm.
46,5 mm
Značka obrazové roviny
115
k
Snímací režimy
Volba snímacího režimu
Chcete-li zvolit snímací režim, stiskněte tlačítko
aretace voliče snímacích režimů a otočte voličem
snímacích režimů do takové polohy, aby se
požadované nastavení vyrovnalo se značkou.
Režim
S
CL
k
CH
Q
116
Značka
Popis
Jednotlivé snímky: Fotoaparát při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí
jeden snímek.
Pomalé sériové snímání: Stisknutím tlačítka S a otáčením pomocného
příkazového voliče lze volit snímací frekvenci v rozmezí 1 až 10 obr./s. Při
podržení tlačítka spouště ve stisknuté poloze fotoaparát pořizuje snímky
vybranou snímací frekvencí (0 117).
Rychlé sériové snímání: Stisknutím tlačítka S a otáčením pomocného
příkazového voliče lze volit snímací frekvenci. K dispozici jsou možnosti 10,
11, 12 a 14 obr./s. Při podržení tlačítka spouště ve stisknuté poloze
fotoaparát pořizuje snímky vybranou snímací frekvencí (0 117).
Tichá expozice: Stejný režim jako jednotlivé snímky, s tím rozdílem, že při
podržení tlačítka spouště v poloze stisknutí až na doraz nedojde po expozici
ke sklopení zrcadla zpět do spodní polohy. To umožní uživateli vhodně
načasovat klapnutí způsobené sklopením zrcadla, které je zde rovněž tišší
než v režimu jednotlivých snímků. Navíc je bez ohledu na nastavení
položky Pípnutí v menu nastavení vypnuta zvuková signalizace (0 312).
Stisknutím tlačítka S a otáčením příkazového voliče, dokud se na zadním
kontrolním panelu nezobrazí symbol bs, lze rovněž vybrat sériové snímání.
V takovém případě pořizuje fotoaparát během stisknutí tlačítka spouště
snímky frekvencí přibližně 3 obr./s.
Režim
E
Popis
Samospoušť: Pořizování snímků se samospouští (0 120).
Předsklopení zrcadla: Tento režim vyberte, chcete-li minimalizovat účinky chvění
při fotografování teleobjektivem, při pořizování makrosnímků
MUP fotoaparátu
a v dalších situacích, kdy i nejmenší chvění fotoaparátu může způsobit
rozmazání snímků (0 122).
volba snímacího režimu: Chcete-li vybrat snímací režim, stiskněte a držte
S Rychlá
tlačítko S a otáčejte hlavním příkazovým voličem (0 119).
A
Režimy sériového snímání
Snímací frekvence pomalého a rychlého sériového snímání lze vybrat rovněž
pomocí uživatelské funkce d1 (Sním. frekv. sériového sním., 0 303). Uvedené
snímací frekvence předpokládají použití kontinuálního zaostřování, manuálního
expozičního režimu nebo clonové automatiky, času závěrky 1/250 s nebo kratšího
a výchozích nastavení ostatních funkcí. Uváděné hodnoty nemusí být dostupné
s některými objektivy; dále může dojít ke snížení snímacích frekvencí při
extrémně velkých zacloněních (vysokých clonových číslech) nebo dlouhých
časech závěrky, při použití redukce vibrací (dostupné u objektivů VR), resp. při
zapnutí automatické regulace citlivosti ISO (0 126), při nízké kapacitě baterie, při
nasazení objektivu bez CPU, při výběru možnosti Clonový kroužek v uživatelské
funkci f4 (Uživ. nastavení ovladačů) > Nastavení clony (0 308) a v případě
rozpoznání blikání obrazu při zapnuté redukci blikání obrazu v menu
fotografování (0 227).
k
A
Fotografování snímací frekvencí 14 obr./s
Pokud je v režimu rychlého sériového snímání vybrána možnost 14 obr./s
(předsklopení zrcadla), sklopí se při stisknutí tlačítka spouště až na doraz
zrcadlo do horní polohy, zaostření a expozice se zablokují na hodnotách
určených pro první snímek v každé sérii a volitelné blesky nepracují. Aktuální
záběr objektivu není během fotografování viditelný v hledáčku.
117
A
Vyrovnávací paměť
Fotoaparát je vybaven vyrovnávací pamětí pro dočasné uložení snímků, která
umožňuje pokračovat ve fotografování během ukládání snímků na paměťovou
kartu. Pamatujte si však, že snímací frekvence po zaplnění vyrovnávací paměti
poklesne (tAA).
Během namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se
v místě indikace počtu zbývajících snímků
v hledáčku a na horním kontrolním panelu
zobrazuje přibližný počet snímků, které lze při
stávajícím nastavení uložit do vyrovnávací paměti.
Ilustrace vpravo zobrazuje indikaci v okamžiku, kdy
zbývá ve vyrovnávací paměti místo pro přibližně
99 snímků.
Během ukládání snímků na paměťovou kartu svítí kontrolka přístupu na
paměťovou kartu. V závislosti na snímacích podmínkách a výkonnosti paměťové
karty může trvat uložení snímků od několika sekund do několika minut. Dokud
kontrolka přístupu na paměťovou kartu nezhasne, nevyjímejte paměťovou kartu
a nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie. Pokud vypnete fotoaparát
v okamžiku, kdy ve vyrovnávací paměti zbývají data, nevypne se napájení až do
uložení všech snímků z vyrovnávací paměti. Dojde-li k vybití baterie v okamžiku,
kdy jsou ve vyrovnávací paměti přítomné snímky, zablokuje se závěrka a snímky
se uloží na paměťovou kartu.
k A Viz také
Informace o volbě pořadí, ve kterém jsou jednotlivé snímky sérií zobrazovány po
expozici, viz položka Po expozici série zobrazit (0 290). Informace o volbě
maximálního počtu snímků, které lze pořídit v jedné sérii, viz uživatelská funkce
d2 (Max. počet snímků série, 0 303). Informace o počtu snímků, které lze
pořídit v jedné sérii, viz strana 385.
118
Rychlá volba snímacího režimu
Při nastavení voliče snímacích režimů do
polohy S lze vybrat snímací režim
podržením tlačítka S ve stisknuté
poloze a otáčením hlavního
příkazového voliče.
Volič snímacích režimů
Chcete-li upravit nastavení pro vybraný snímací
režim, stiskněte a držte tlačítko S a otáčejte
pomocným příkazovým voličem.
Tlačítko S
Nastavení snímacího režimu se zobrazuje na
zadním kontrolním panelu.
Zadní kontrolní panel
k
A
Viz také
Informace o volbě snímacích režimů, které lze vybírat pomocí tlačítka S, viz
uživatelská funkce d3 (Omez. volby snímacích režimů, 0 304).
119
Samospoušť
Samospoušť lze použít k potlačení vibrací fotoaparátu nebo k pořizování
autoportrétů.
1
Umístěte fotoaparát na stativ.
Fotoaparát upevněte na stativ nebo ho umístěte na pevnou,
vodorovnou plochu.
2
Vyberte režim samospouště.
Stiskněte tlačítko aretace voliče
snímacích režimů a otočte volič
snímacích režimů do polohy E.
Volič snímacích režimů
3
k
Vytvořte kompozici snímku a zaostřete.
Při použití režimu jednorázového zaostření
(0 101) lze provést expozici snímku pouze
v případě zobrazení indikace zaostření (I)
v hledáčku.
A Zavření uzávěrky okuláru hledáčku
Pořizujete-li snímky bez pohledu do hledáčku,
zavřete uzávěrku okuláru hledáčku, abyste
zamezili ovlivnění snímků nebo expozice
světlem vnikajícím do hledáčku.
120
4
Spusťte samospoušť.
Stisknutím tlačítka spouště až na
doraz spusťte samospoušť.
Kontrolka samospouště začne
blikat. Dvě sekundy před expozicí
snímku přestane kontrolka samospouště blikat. Ke spuštění závěrky
dojde po uplynutí přibližně deseti sekund od spuštění samospouště.
Chcete-li vypnout samospoušť ještě před expozicí snímku, otočte volič
snímacích režimů do jiné polohy.
k
A
Nastavení samospouště
Chcete-li vybrat dobu činnosti samospouště, stiskněte
a držte tlačítko S a otáčejte příkazovým voličem.
Samospoušť lze nastavit na 20, 10, 5 nebo 2 s.
Zadní kontrolní panel
A
Viz také
Informace o výběru délky běhu samospouště, počtu pořízených snímků
a intervalu mezi snímky viz uživatelská funkce c3 (Samospoušť, 0 303).
Zvuková signalizace (pípání) pracující při použití samospouště je regulována
položkou Pípnutí v menu nastavení (0 312).
121
Předsklopení zrcadla
k
122
Tento režim vyberte, chcete-li
minimalizovat rozmazání snímků vlivem
chvění fotoaparátu při sklopení zrcadla
do horní polohy. Chcete-li použít režim
předsklopení zrcadla, stiskněte tlačítko
aretace voliče snímacích režimů a otočte
Volič snímacích režimů
voličem snímacích režimů do polohy
MUP (předsklopení zrcadla). Po
namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny pro zaostření a nastavení
expozice domáčkněte tlačítko zbývající
část jeho chodu až na doraz pro
sklopení zrcadla do horní polohy. Na
kontrolních panelech se zobrazí symbol
Z; opětovným stisknutím tlačítka spouště až na doraz provedete
expozici snímku (v režimu živého náhledu není třeba sklápět zrcadlo do
horní polohy; expozice snímku se provede prvním stisknutím tlačítka
spouště až na doraz). Pokud není vybrána možnost Vypnuto v položce
Pípnutí v menu nastavení, zazní pípnutí (0 312). Po dokončení
fotografování se zrcadlo sklopí do spodní polohy.
D
Předsklopení zrcadla
Pokud je zrcadlo v horní poloze, nelze vytvořit kompozici snímku v hledáčku
a nelze použít automatické zaostřování a měření expozice.
A
Předsklopení zrcadla
Není-li provedena po dobu 30 s po sklopení zrcadla do horní polohy žádná
operace, pořídí se snímek automaticky.
A
Zamezení rozmazání snímků
Chcete-li zabránit rozmazání snímků chvěním fotoaparátu, stiskněte tlačítko
spouště jemně a plynule. Doporučuje se použít stativ.
A
Viz také
Informace o použití závěrky s elektronickou první lamelou pro další redukci
rozmazání viz uživatelská funkce d6 (Závěrka s el. první lamelou, 0 304).
k
123
S
Citlivost ISO
Manuální nastavení
Citlivost fotoaparátu k působení světla lze přizpůsobit množství
dostupného světla. K dispozici jsou nastavení citlivosti v rozmezí ISO 100
až ISO 102400 v krocích ekvivalentních 1/3 EV. Pro speciální případy jsou
navíc k dispozici nastavení 0,3 až 1 EV pod hodnotu ISO 100 a 0,3 až 5 EV
nad hodnotu ISO 102400. Čím vyšší je citlivost ISO, tím menší množství
světla je nutné pro expozici snímku – s rostoucí citlivostí lze tedy používat
kratší časy závěrky nebo větší zaclonění.
Citlivost ISO lze upravit stisknutím tlačítka S (Q) a otáčením hlavního
příkazového voliče, dokud se na horním kontrolním panelu a v hledáčku
nezobrazí požadované nastavení.
Tlačítko S (Q)
S
Horní kontrolní panel
Hledáček
Hlavní příkazový volič
124
A
Menu citlivosti ISO
Citlivost ISO lze nastavovat rovněž pomocí položky
Nastavení citlivosti ISO v menu fotografování
(0 293).
A
Citlivost ISO
Čím vyšší je citlivost ISO, tím menší množství světla je nutné pro expozici snímku
– s rostoucí citlivostí lze tedy používat kratší časy závěrky nebo větší zaclonění.
Zároveň však narůstá pravděpodobnost výskytu obrazového šumu (náhodně
rozmístěných jasně zbarvených pixelů, závoje nebo proužků). Při nastaveních
v rozmezí Hi 0,3 až Hi 5 se výrazně zvyšuje riziko obrazového šumu.
A
Hi 0,3–Hi 5
Nastavení Hi 0,3 až Hi 5 odpovídají citlivostem ISO o 0,3–5 EV nad hodnotou
ISO 102400 (ekvivalent ISO 128000–3280000).
A
Lo 0,3–Lo 1
Nastavení Lo 0,3 až Lo 1 odpovídají citlivostem ISO o 0,3–1 EV pod hodnotou
ISO 100 (ekvivalent ISO 80–50). Tato nastavení umožňují používat menší
zaclonění za jasného osvětlení. Kontrast je o něco vyšší než obvykle; ve většině
případů se doporučují citlivosti ISO 100 a vyšší.
A
Viz také
Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení citlivosti ISO viz uživatelská
funkce b1 (Krok citlivosti ISO; 0 301). Informace o použití funkce Redukce
šumu pro vys. ISO v menu fotografování a v menu videosekvencí pro redukci
šumu při vysokých citlivostech ISO viz strana 294 (snímky) a 298 (videosekvence).
S
125
Automatická regulace citlivosti
ISO
Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Nastavení citlivosti ISO >
Automat. regulace citl. ISO v menu fotografování, citlivost ISO se
v případě, kdy při hodnotě vybrané uživatelem nebude možné dosáhnout
optimální expozice, automaticky upraví (v případě použití blesku je
citlivost ISO přizpůsobena odpovídajícím způsobem).
1
Vyberte možnost Automat. regulace
citl. ISO.
Vyberte položku Nastavení citlivosti ISO
v menu fotografování, vyberte položku
Automat. regulace citl. ISO a stiskněte
tlačítko 2.
2
S
126
Vyberte možnost
Zapnuto.
Vyberte možnost Zapnuto
a stiskněte tlačítko J (pokud
je vybrána možnost Vypnuto,
nastavení citlivosti ISO
zůstane fixované na hodnotě Tlačítko J
zvolené uživatelem).
3
Upravte nastavení.
Nejvyšší hodnotu pro automatickou regulaci
citlivosti ISO lze nastavit pomocí položky
Nejvyšší citlivost (nejnižší hodnota pro
automatickou regulaci citlivosti ISO je
automaticky nastavena na ISO 100; mějte na
paměti, že pokud je hodnota citlivosti ISO vybraná uživatelem vyšší
než hodnota nastavená v položce Nejvyšší citlivost, použije se
hodnota vybraná uživatelem). V expozičních režimech P a A je citlivost
automaticky upravována pouze v případech, kdy hrozí podexpozice
při času závěrky vybraném v položce Nejdelší čas závěrky (1/4 000–30 s
nebo Automaticky; v režimech S a M je citlivost ISO automaticky
upravována pro dosažení optimální expozice v kombinaci s časem
závěrky vybraným uživatelem). Je-li vybrána možnost Automaticky,
fotoaparát zvolí nejdelší čas závěrky na základě ohniskové vzdálenosti
objektivu. Po dokončení procedury nastavení stiskněte tlačítko J pro
návrat.
Chcete-li vybrat nejvyšší citlivost ISO používanou pro snímky
pořizované s pomocí volitelného blesku (0 330), použijte položku
Nejvyšší citlivost s M. Výběr možnosti Stejná jako bez blesku
nastaví nejvyšší citlivost ISO pro fotografování s bleskem na hodnotu
aktuálně vybranou v položce Nejvyšší citlivost.
S
Je-li vybrána možnost Zapnuto, zobrazuje se
v hledáčku a na horním kontrolním panelu nápis
ISO-AUTO. Dojde-li ke změně citlivosti oproti
hodnotě vybrané uživatelem, tyto indikace
blikají a v hledáčku a na horním kontrolním
panelu se zobrazuje změněná hodnota.
127
A
Nejdelší čas závěrky
Automatickou volbu času závěrky lze jemně doladit výběrem možnosti
Automaticky a stisknutím tlačítka 2: například pro teleobjektivy lze použít
hodnoty vyšší než obvykle automaticky vybrané, aby nedošlo k rozmazání
snímků. Mějte však na paměti, že možnost Automaticky je k dispozici pouze
u objektivů s vestavěným CPU; používá-li se objektiv bez CPU bez zadání dat
objektivu, je nejdelší čas závěrky fixován na hodnotě 1/30 s. Není-li možné
dosáhnout optimální expozice pro citlivost ISO vybranou v položce Nejvyšší
citlivost, mohou se nastavit i časy závěrky delší než nejdelší zvolený čas závěrky.
A
Zapnutí a vypnutí automatické regulace citlivosti ISO
Automatickou regulaci citlivosti ISO lze zapnout
a vypnout stisknutím tlačítka S (Q) a otáčením
pomocného příkazového voliče. Pokud je
automatická regulace citlivosti ISO zapnutá,
zobrazuje se na horním kontrolním panelu
a v hledáčku symbol ISO-AUTO, pokud je vypnutá,
zobrazuje se symbol ISO.
A
S
Automatická regulace citlivosti ISO
Při použití blesku se nejdelší čas závěrky nastaví na hodnotu vybranou v položce
Nejdelší čas závěrky – pokud tento čas není kratší než čas vybraný v uživatelské
funkci e1 (Synchroniz. čas pro blesk, 0 305) nebo delší než čas vybraný
v uživatelské funkci e2 (Čas záv. pro práci s bleskem, 0 306). V uvedených
případech se použije hodnota vybraná v uživatelské funkci e2. Mějte na paměti,
že citlivost ISO se může automaticky zvýšit, pokud je automatická regulace
citlivosti ISO použita v kombinaci s režimy synchronizace blesku s dlouhými časy
(dostupné s volitelnými blesky; 0 198), což může fotoaparátu bránit ve volbě
dlouhých časů závěrky.
A
Viz také
Informace o volbě reference použité pro nastavení expozice při použití blesku
v kombinaci s automatickou regulací citlivosti ISO viz uživatelská funkce e4
(Automat. regulace citl. ISO pro M, 0 306).
128
VExpozice
Měření expozice
Měření expozice určuje způsob nastavení expozice fotoaparátem.
K dispozici jsou následující možnosti:
Možnost
L
M
N
t
Popis
Měření Matrix: Poskytuje přirozené výsledky ve většině situací. Fotoaparát
měří expozici v široké ploše obrazového pole a nastavuje expoziční
parametry na základě informací o rozložení jasů a barev, na základě
kompozice a – v případě použití objektivů typu G, E nebo D (0 323) – na
základě informace o vzdálenosti objektu (3D Color Matrix III; při použití
ostatních objektivů s vestavěným CPU aktivuje fotoaparát měření
expozice Color Matrix III, které nezahrnuje 3D informaci o vzdálenosti).
Integrální měření se zdůrazněným středem: Fotoaparát měří expozici v celém
obrazovém poli, ale nejvyšší význam přisuzuje střední části obrazového
pole (pokud je nasazený objektiv s vestavěným CPU, lze nastavit velikost
této střední části obrazového pole pomocí uživatelské funkce b6,
Velikost zdůraz. středu, 0 302; pokud je nasazený objektiv bez CPU, je
tato oblast ekvivalentní kruhové plošce o průměru 12 mm). Klasické
měření pro portréty; doporučuje se při použití filtrů s prodlužovacím
faktorem (faktorem filtru) větším než 1×.
Bodové měření: Fotoaparát měří expozici v kruhové plošce o průměru 4 mm
(cca 1,5 % obrazového pole) a zaručuje správnou expozici objektu
i v případě výrazně tmavšího nebo jasnějšího pozadí. Měřená oblast je
umístěna centricky na aktuální zaostřovací pole. Mějte však na paměti, že
fotoaparát změří expozici v místě středního zaostřovacího pole, pokud:
• je vybrán režim činnosti zaostřovacích polí Automatická volba
zaostřovacích polí, Skupinová volba zaostřovacích polí (HL) nebo
Skupinová volba zaostřovacích polí (VL) (0 104), resp.
• je nasazen objektiv bez CPU
Měření orientované na nejvyšší jasy: Fotoaparát přisuzuje největší význam
nejvyšším jasům scény. Toto měření použijte pro redukci ztráty detailů ve
světlech, například při fotografování bodově osvětlených interpretů na
jevišti.
Z
129
Režimy měření expozice lze volit stisknutím tlačítka Y a otáčením
hlavního příkazového voliče, dokud se v hledáčku a na horním kontrolním
panelu nezobrazí požadované nastavení.
Horní kontrolní panel
Tlačítko Y
Hlavní příkazový volič
Hledáček
A
Z
Data objektivu bez CPU
Zadání ohniskové vzdálenosti a světelnosti objektivů bez CPU prostřednictvím
položky Data objektivu bez CPU v menu nastavení (0 243) umožní fotoaparátu
používat měření expozice Color Matrix při aktivaci měření Matrix a zlepší
přesnost integrálního měření se zdůrazněným středem a bodového měření.
Pokud je v kombinaci s objektivy bez CPU vybráno měření orientované na
nejvyšší jasy, resp. pokud je v kombinaci s objektivy bez CPU (u nichž nebyla
zadána jejich data) vybráno měření Matrix, použije se integrální měření se
zdůrazněným středem. Mějte na paměti, že integrální měření se zdůrazněným
středem se může použít rovněž při výběru měření orientovaného na nejvyšší jasy
v kombinaci s některými objektivy s vestavěným CPU (objektivy AI-P NIKKOR
a objektivy AF jiného typu než G, E a D; 0 323).
A
Viz také
Informace o aktivaci nebo deaktivaci detekce tváří při použití měření expozice
Matrix viz uživatelská funkce b5 (Měření Matrix, 0 302). Informace o možnosti
samostatného optimálního doladění (kalibrace) jednotlivých metod měření
expozice viz uživatelská funkce b7 (Jemné doladění expozice, 0 302).
130
Expoziční režimy
Chcete-li zvolit způsob, jakým bude fotoaparát nastavovat čas závěrky
a clonu pro dosažení správné expozice, stiskněte tlačítko I a otáčejte
hlavním příkazovým voličem, dokud se na horním kontrolním panelu
nezobrazí požadovaný režim.
Tlačítko I
Režim
e
f
g
h
Hlavní příkazový volič
Horní kontrolní panel
Popis
Programová automatika (0 133): Fotoaparát nastavuje čas závěrky a clonu
pro dosažení optimální expozice. Režim doporučený pro momentky
a situace, ve kterých je málo času na nastavování fotoaparátu.
Clonová automatika (0 134): Uživatel nastavuje čas závěrky; fotoaparát
nastavuje clonu pro dosažení optimální expozice. Tento režim použijte
pro zmrazení nebo rozmazání pohybu.
Časová automatika (0 135): Uživatel nastavuje clonu; fotoaparát nastavuje
čas závěrky pro dosažení optimální expozice. Tento režim použijte pro
rozmazání pozadí nebo pro ostré zobrazení popředí i pozadí snímku.
Manuální expoziční režim (0 136): Uživatel nastavuje čas závěrky i clonu. Pro
dlouhé expozice použijte čas závěrky „Bulb“ (B) (A) nebo „Time“ (T)
(%).
Z
131
A
Typy objektivů
Při použití objektivu s vestavěným CPU, který je současně vybaven clonovým
kroužkem (0 326), je třeba zaaretovat clonový kroužek na hodnotě největšího
zaclonění (na hodnotě nejvyššího clonového čísla). Objektivy typu G a E nejsou
vybaveny clonovým kroužkem.
Při použití objektivů bez CPU (0 243) vyberte expoziční režim A (časová
automatika) nebo M (manuální expoziční režim). Při použití ostatních režimů je
v případě nasazení objektivu bez CPU automaticky aktivován režim A (0 326).
Indikace expozičního režimu (P nebo S) na horním kontrolním panelu začne
blikat a v hledáčku se zobrazí symbol A.
A
Kontrola hloubky ostrosti
Pro zobrazení účinků použité clony stiskněte a držte
tlačítko Pv. Objektiv se zacloní na hodnotu clony
nastavenou fotoaparátem (režimy P a S) nebo zvolenou
uživatelem (režimy A a M) a umožní posoudit
v hledáčku rozložení hloubky ostrosti ve fotografované
scéně.
A
Tlačítko Pv
Uživatelská funkce e5 – Modelovací záblesk
Tato uživatelská funkce určuje, jestli dojde při stisknutí tlačítka Pv ke spuštění
modelovacího záblesku volitelnými blesky s podporou systému kreativního
osvětlení Nikon (CLS; 0 330).
Z
132
P: Programová automatika
V tomto režimu fotoaparát automaticky nastavuje v souladu s vestavěným
programem čas závěrky a hodnotu clony pro dosažení optimální expozice
ve většině situací.
A
Flexibilní program
V expozičním režimu P lze otáčením hlavního
příkazového voliče při zapnutém expozimetru volit
různé kombinace času závěrky a clony při zachování
stejné expozice („flexibilní program“). Otáčením voliče
směrem doprava se nastavují malá zaclonění (nízká
clonová čísla) pro rozmazání detailů v pozadí nebo
pro dosažení krátkých časů závěrky a „zmrazení“
Hlavní příkazový volič
pohybu. Otáčením příkazového voliče směrem doleva
se nastaví velká zaclonění (vysoká clonová čísla) pro
zvětšení hloubky ostrosti nebo pro dosažení dlouhých
časů závěrky a rozmazání pohybu. Všechny
kombinace dávají v důsledku stejnou expozici. Během
činnosti flexibilního programu se na horním
kontrolním panelu zobrazuje hvězdička („U“). Chcete-li obnovit výchozí
nastavení času závěrky a clony, otáčejte příkazovým voličem, dokud hvězdička
nezmizí, zvolte jiný režim nebo vypněte fotoaparát.
Z
A
Viz také
Informace o vestavěné expoziční křivce programové automatiky viz strana 357.
Informace o aktivaci expozimetru viz část „Časovač pohotovostního režimu
(Fotografování s využitím hledáčku)“ na straně 41.
133
S: Clonová automatika
V režimu clonové automatiky volíte čas závěrky a fotoaparát automaticky
nastavuje hodnotu clony pro dosažení optimální expozice.
Chcete-li nastavit čas závěrky,
otáčejte při zapnutém
expozimetru hlavním
příkazovým voličem. K dispozici
je čas závěrky „p“ a hodnoty
v rozmezí 30 s až 1/8 000 s. Čas
Hlavní příkazový volič
závěrky lze zaaretovat na
zvoleném nastavení (0 140).
Z
134
A: Časová automatika
V režimu časové automatiky volíte clonu a fotoaparát automaticky
nastavuje čas závěrky pro dosažení optimální expozice.
Chcete-li nastavit clonu
v rozmezí nejnižšího a nejvyššího
clonového čísla použitého
objektivu, otáčejte pomocným
příkazovým voličem při
zapnutém expozimetru.
Pomocný příkazový volič
Nastavenou hodnotu clony lze
zaaretovat (0 140).
Z
A Objektivy bez CPU (0 324, 326)
Nastavení clony provádějte pomocí clonového
kroužku objektivu. Pokud je používán objektiv bez
CPU a byla zadána hodnota světelnosti objektivu
pomocí položky Data objektivu bez CPU v menu
nastavení (0 244), zobrazuje se v hledáčku a na
horním kontrolním panelu aktuální clonové číslo
zaokrouhlené na nejbližší celou hodnotu.
V opačném případě je informace o nastavení clony zprostředkována pouze ve
formě počtu clonových hodnot (F, s plnou světelností zobrazenou jako FA)
a konkrétní clonové číslo je nutné odečíst na clonovém kroužku objektivu.
135
M: Manuální expoziční režim
V manuálním expozičním režimu nastavujete manuálně čas závěrky
i clonu. Otáčením hlavního příkazového voliče při zapnutém expozimetru
nastavujete čas závěrky, otáčením pomocného příkazového voliče
nastavujete clonu. K dispozici je čas závěrky „p“ a hodnoty v rozmezí
30 s až 1/8 000 s, resp. lze ponechat závěrku otevřenou po libovolně
dlouhou dobu (A nebo %, 0 138). Při nastavování clony lze vybírat
z hodnot v rozmezí dostupného rozsahu použitého objektivu. Pro
kontrolu expozice použijte indikaci expozice.
Pomocný příkazový
volič
Clona
Čas závěrky
Z
Hlavní příkazový volič
Nastavené hodnoty času závěrky a clony lze zaaretovat (0 140).
136
A
Objektivy AF Micro NIKKOR
Při použití externího expozimetru je třeba brát v úvahu expoziční faktor
prodloužení výtahu objektivu pouze v případě nastavování clony pomocí
clonového kroužku objektivu.
A
Indikace expozice
Indikace expozice v hledáčku a na horním kontrolním panelu zobrazuje, jestli
dojde při aktuálním nastavení k pod- nebo přeexpozici snímku. V závislosti na
nastavení uživatelské funkce b2 (Krok nastav. expozice (EV), 0 301) se míra
pod- nebo přeexpozice zobrazuje v krocích po 1/3 EV, 1/2 EV nebo 1 EV. Dojde-li
k překročení limitů systému měření expozice, začne indikace blikat.
Uživatelská funkce b2 nastavena na 1/3 EV
Přeexponováno o více
Optimální expozice
Podexponováno o 1/3 EV
než 3 EV
Horní
kontrolní
panel
Hledáček
A
Viz také
Informace o možnosti obrácení indikace expozice způsobem vedoucím
k zobrazování záporných hodnot na pravé straně a kladných hodnot na levé
straně viz uživatelská funkce f7 (Obrácení indikací, 0 309).
Z
137
Dlouhé expozice (pouze režim M)
Chcete-li pořizovat dlouhé expozice pohybujících se světel, hvězd,
nočních scén a ohňostrojů, vyberte následující časy závěrky.
• Bulb (A): Závěrka zůstává otevřená po dobu stisknutí tlačítka
spouště. Abyste zamezili rozmazání snímků, použijte stativ, volitelné
bezdrátové dálkové ovládání (0 337) nebo kabelovou spoušť (0 339).
• Time (%): Expozici spustíte stisknutím tlačítka spouště na fotoaparátu,
volitelné kabelové spoušti nebo bezdrátovém dálkovém ovládání.
Závěrka zůstane otevřená do druhého stisknutí tlačítka.
Délka expozice: 35 s
Clona: f/25
1
Připravte si fotoaparát.
Upevněte fotoaparát na stativ nebo jej umístěte na stabilní,
vodorovnou plochu.
Z
138
A Dlouhé expozice
Zavřete uzávěrku okuláru hledáčku, abyste zamezili ovlivnění snímku
světlem vnikajícím do hledáčku (0 120). Abyste zamezili ztrátě napájení
před ukončením expozice, doporučuje Nikon použít plně nabitou baterii
nebo volitelný síťový zdroj a konektor pro připojení síťového zdroje. Mějte
na paměti, že v případě dlouhých expozic může dojít na snímcích k výskytu
obrazového šumu (jasných bodů, náhodně rozmístěných jasně zbarvených
pixelů nebo závoje). Jasné body a závoj lze potlačit výběrem možnosti
Zapnuto v položce Redukce šumu pro dlouhé exp. v menu fotografování
(0 294).
2
Vyberte expoziční režim M.
Stiskněte tlačítko I a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud
se na horním kontrolním panelu nezobrazí nápis symbol M.
Tlačítko I
3
Hlavní příkazový volič
Horní kontrolní panel
Nastavte čas závěrky.
Otáčením hlavního příkazového voliče při
zapnutém expozimetru vyberte čas závěrky
Bulb (A) nebo Time (%). Při použití času
závěrky Bulb (A) nebo Time (%) se
nezobrazuje indikace expozice.
Bulb (B)
Time (T)
4
Otevřete závěrku.
Bulb (B): Po zaostření stiskněte tlačítko spouště na fotoaparátu nebo
volitelné kabelové spoušti či bezdrátovém dálkovém ovládání až na
doraz. Tlačítko spouště držte stisknuté až do dokončení expozice.
Z
Time (T): Stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
5
Zavřete závěrku.
Bulb (B): Zdvihněte prst z tlačítka spouště.
Time (T): Stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
139
Aretace času závěrky a hodnoty
clony
Aretace času závěrky je dostupná při použití clonové automatiky
a manuálního expozičního režimu, aretace hodnoty clony je dostupná při
použití časové automatiky a manuálního expozičního režimu. Aretace času
závěrky a hodnoty clony není dostupná při použití programové automatiky.
1
Přiřaďte funkci aretace času závěrky a hodnoty clony
ovládacímu prvku fotoaparátu.
Přiřaďte funkci Aretace času závěrky a clony ovládacímu prvku
pomocí uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků,
0 307).
2
Zaaretujte čas závěrky a/nebo hodnotu clony.
Čas závěrky (expoziční režimy S a M): Stiskněte
zvolené tlačítko a otáčejte hlavním
příkazovým voličem, dokud se v hledáčku
a na horním kontrolním panelu nezobrazí
symboly F.
Chcete-li odaretovat čas závěrky, stiskněte
tlačítko a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud symboly F
nezmizí.
Z
Clona (expoziční režimy A a M): Stiskněte zvolené
tlačítko a otáčejte pomocným příkazovým
voličem, dokud se v hledáčku a na horním
kontrolním panelu nezobrazí symboly F.
Chcete-li odaretovat hodnotu clony,
stiskněte tlačítko a otáčejte pomocným
příkazovým voličem, dokud symboly F nezmizí.
A
Viz také
Chcete-li ponechat nastavení času závěrky a/nebo hodnoty clony zaaretované
na předvolené hodnotě, použijte uživatelskou funkci f3 (Aretace času závěrky
a clony; 0 308).
140
Expoziční paměť
Expoziční paměť použijte v případě, kdy chcete změnit kompozici snímku
po použití integrálního měření expozice se zdůrazněným středem nebo
bodového měření expozice (0 129).
1
Aktivujte expoziční paměť.
Umístěte fotografovaný objekt v zóně
vybraného zaostřovacího pole
a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Za současného držení tlačítka spouště
namáčknutého do poloviny a umístění
objektu v zóně vybraného zaostřovacího
pole aktivujte stisknutím středu
pomocného voliče expoziční paměť
(použijete-li automatické zaostřování,
zkontrolujte nejprve zobrazení indikace
zaostření I v hledáčku).
Tlačítko spouště
Pomocný volič
V době, kdy je aktivní expoziční paměť, se
v hledáčku zobrazuje indikace AE-L.
Z
2
Změňte kompozici snímku.
Za stálého držení středu
pomocného voliče ve stisknuté
poloze změňte kompozici snímku
na původně požadovanou
a exponujte.
141
A
Měřená oblast
Při použití bodového měření expozice se do paměti uloží hodnota změřená
v místě vybraného zaostřovacího pole (0 129). Při použití integrálního měření
expozice se zdůrazněným středem se do paměti uloží hodnota změřená
v kruhové plošce o průměru 12 mm uprostřed obrazu v hledáčku.
A
Nastavení času závěrky a clony
Je-li aktivní expoziční paměť, lze měnit bez ovlivnění výsledné expozice
následující nastavení:
Expoziční režim
P
S
A
Nastavení
Čas závěrky a clona (flexibilní program; 0 133)
Čas závěrky
Clona
Nově nastavené hodnoty lze zkontrolovat v hledáčku a na horním kontrolním
panelu. Pamatujte si, že při aktivní expoziční paměti nelze měnit metodu měření
expozice.
A
Viz také
Je-li vybrána možnost Zapnuto (namáčk. do poloviny) v uživatelské funkci c1
(Tlačítko spouště jako AE-L, 0 302), dojde k aktivaci expoziční paměti
namáčknutím tlačítka spouště do poloviny.
Z
142
Korekce expozice
Funkce korekce expozice se používá pro úpravu expozičních hodnot
určených fotoaparátem a dosažení světlejších nebo tmavších snímků. Její
použití je nejúčinnější v kombinaci s integrálním měřením se
zdůrazněným středem a s bodovým měřením (0 129). K dispozici jsou
hodnoty v rozmezí –5 EV (podexpozice) až +5 EV (přeexpozice) v krocích
po 1/3 EV. Obecně platí, že kladné hodnoty korekce produkují světlejší
snímky a záporné hodnoty korekce produkují tmavší snímky.
–1 EV
Bez korekce expozice
+1 EV
Chcete-li nastavit korekci expozice, stiskněte tlačítko E a otáčejte hlavním
příkazovým voličem, dokud se v hledáčku nebo na horním kontrolním
panelu nezobrazí požadovaná hodnota.
Tlačítko E
Z
Hlavní příkazový volič
Horní kontrolní panel
143
±0 EV
(stisknuté tlačítko E)
–0,3 EV
+2 EV
Při použití jiné hodnoty korekce než ±0,0
začne blikat číslice 0 uprostřed indikace
expozice (pouze expoziční režimy P, S a A)
a v hledáčku a na horním kontrolním panelu
se po uvolnění tlačítka E zobrazí symbol E.
Aktuální hodnotu korekce expozice lze
zkontrolovat pomocí indikace expozice po stisknutí tlačítka E.
Normální expozici lze obnovit nastavením korekce expozice na hodnotu
±0,0. Korekce expozice se nezruší vypnutím fotoaparátu.
Z
144
A Expoziční režim M
Při použití expozičního režimu M ovlivní korekce expozice pouze indikaci
expozice; čas závěrky a clona se nezmění.
A
Použití blesku
Pokud se použije blesk, ovlivňuje korekce expozice úroveň zábleskové expozice
i expozice trvalým světlem – mění tedy jas hlavního objektu i pozadí. Pomocí
uživatelské funkce e3 (Kor. exp. při použití blesku, 0 306) lze omezit účinky
použití korekce expozice pouze na pozadí snímku.
A
Viz také
Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení korekce expozice viz uživatelská
funkce b3 (Krok korekce exp./zábl. exp., 0 301). Informace o nastavení korekce
expozice bez stisknutí tlačítka E viz uživatelská funkce b4 (Snadná korekce
expozice, 0 302). Informace o automatických změnách expozice, zábleskové
expozice, vyvážení bílé barvy a funkce Active D-Lighting viz strana 146.
Z
145
Bracketing
Bracketing automaticky mění během expozice série snímků u každého
snímku expozici, zábleskovou expozici, nastavení funkce Active
D-Lighting (ADL) nebo vyvážení bílé barvy. Tuto funkci použijte
v situacích, kdy je obtížné dosáhnout správného nastavení a kdy není čas
na kontrolu výsledků a úpravu nastavení u každého snímku. Rovněž takto
můžete experimentovat s různými nastaveními fotoaparátu při
fotografování stejného objektu.
Bracketing se nastavuje pomocí položky
Nastavení bracketingu v menu fotografování,
která obsahuje následující možnosti:
Z
146
• Expozice a záblesk. expoz.: Fotoaparát mění během
expozice série snímků expozici trvalým
a zábleskovým světlem (0 147). Mějte na
paměti, že zábleskový bracketing je k dispozici pouze v režimu i-TTL
a – v případě, že je podporován – v zábleskovém režimu Auto aperture
(qA) (0 196, 331).
• Expozice: Fotoaparát mění během expozice série snímků expozici trvalým
světlem.
• Záblesková expozice: Fotoaparát mění během expozice série snímků
expozici zábleskovým světlem.
• Bracketing vyváž. bílé barvy: Fotoaparát vytvoří několik kopií každého
snímku, vždy s jiným nastavením vyvážení bílé barvy (0 151).
• Bracketing ADL: Fotoaparát mění během expozice série snímků nastavení
funkce Active D-Lighting (0 155).
❚❚ Expoziční a zábleskový bracketing
Chcete-li měnit expozici a/nebo zábleskovou expozici u série snímků:
Expozice upravena o:
0 EV
1
Expozice upravena o:
–1 EV
Expozice upravena o:
+1 EV
Vyberte počet snímků.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením hlavního příkazového voliče
vyberte počet snímků sekvence bracketingu. Počet snímků se zobrazí
na horním kontrolním panelu.
Počet snímků
Tlačítko BKT
Hlavní příkazový volič
Horní kontrolní panel
Indikace expozičního
a zábleskového bracketingu
Při použití jiného než nulového nastavení se v hledáčku a na
horním kontrolním panelu zobrazuje symbol M a indikace
expozičního a zábleskového bracketingu.
Z
147
2
Vyberte velikost kroku bracketingu.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením pomocného příkazového voliče
vyberte velikost kroku bracketingu.
Krok bracketingu
Tlačítko BKT
Pomocný příkazový
volič
Horní kontrolní panel
Ve výchozím nastavení lze volit krok pro nastavení rozptylu
bracketingu v hodnotách 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 a 3 EV. V seznamu níže
jsou uvedeny programy bracketingu s krokem pro nastavení rozptylu
0,3 (1/3) EV.
Indikace na kontrolním panelu
Z
Počet snímků
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Pořadí bracketingu (v EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/
+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0/+1,3
Mějte na paměti, že v případě krokování expozice po 2 EV a více je
maximální počet snímků 5; je-li v kroku 1 zvolena vyšší hodnota,
počet snímků se automaticky nastaví na 5.
148
3
Vytvořte kompozici snímku, zaostřete
a exponujte.
Fotoaparát při expozici snímků mění expozici a/nebo zábleskovou
expozici v souladu se zvoleným programem bracketingu. Úpravy
expozice se přičtou k úpravám provedeným pomocí korekce
expozice (viz strana 143).
Pokud je aktivní bracketing, zobrazuje se v hledáčku a na horním
kontrolním panelu indikace průběhu bracketingu. Po expozici
každého snímku zmizí z indikace jeden segment.
Počet snímků: 3; krok: 0,7
Indikace po expozici prvního
snímku
❚❚ Zrušení bracketingu
Chcete-li zrušit funkci bracketingu, stiskněte tlačítko BKT a otáčejte
hlavním příkazovým voličem, dokud není počet snímků sekvence
bracketingu nulový (r) a nadále se nezobrazuje symbol M. Při následné
aktivaci bracketingu se obnoví naposled použitý program bracketingu.
Bracketing lze zrušit rovněž provedením dvoutlačítkového resetu (0 224),
v tomto případě se však při následné aktivaci bracketingu neobnoví
naposled použitý program bracketingu.
Z
A
Viz také
Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení expozice viz uživatelská funkce
b2 (Krok nastav. expozice (EV), 0 301). Informace o volbě pořadí bracketingu
viz uživatelská funkce e7 (Pořadí bracketingu, 0 307). Informace o volbě
funkce tlačítka BKT viz uživatelská funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) >
Tlačítko BKT + y (0 307).
149
A
Expoziční a zábleskový bracketing
V režimech pomalého sériového snímání, rychlého sériového snímání a tichého
sériového snímání se fotografování pozastaví po pořízení snímků v počtu
určeném programem bracketingu. Pořizování snímků se obnoví dalším
stisknutím tlačítka spouště. V režimu samospouště pořídí fotoaparát při každém
stisknutí tlačítka spouště snímky v počtu vybraném v kroku 1 na straně 147, a to
bez ohledu na možnost vybranou v uživatelské funkci c3 (Samospoušť) > Počet
snímků (0 303); interval mezi pořízením jednotlivých snímků je však určen
nastavením uživatelské funkce c3 (Samospoušť) > Interval mezi snímky. Při
použití ostatních režimů se při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí jeden
snímek.
Pokud dojde k zaplnění paměťové karty před pořízením všech snímků sekvence,
lze pořizování dalších snímků obnovit od následujícího snímku v rámci sekvence
po výměně paměťové karty nebo po vymazání některých snímků a uvolnění
místa na paměťové kartě. Dojde-li k vypnutí fotoaparátu před expozicí všech
snímků sekvence, pokračuje sekvence bracketingu při příštím zapnutí
fotoaparátu dalším snímkem.
A
Z
150
Expoziční bracketing
Fotoaparát modifikuje expozici změnou nastavení času závěrky a clony
(programová automatika), clony (clonová automatika) nebo času závěrky (časová
automatika, manuální expoziční režim). Pokud je vybrána možnost Zapnuto
v položce Nastavení citlivosti ISO > Automat. regulace citl. ISO (0 126)
v režimech P, S a A, fotoaparát automaticky změní citlivost ISO pro dosažení
optimální expozice, jakmile dojde k překročení limitů expozičního systému
fotoaparátu; v režimu M fotoaparát nejprve použije automatickou regulaci
citlivosti ISO pro získání expozice co nejbližší optimální hodnotě a poté upravuje
tuto expozici změnou času závěrky. Pomocí uživatelské funkce e6 (Bracketing
(režim M), 0 307) lze změnit způsob provádění expozičního a zábleskového
bracketingu fotoaparátem v manuálním expozičním režimu. Bracketing lze
provádět změnou výkonu záblesku společně se změnou času závěrky a/nebo
clony, nebo pouze změnou výkonu záblesku.
❚❚ Bracketing vyvážení bílé barvy
Fotoaparát vytvoří několik kopií každého snímku, vždy s jiným nastavením
vyvážení bílé barvy.
1
Vyberte počet snímků.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením hlavního příkazového voliče
vyberte počet snímků sekvence bracketingu. Počet snímků se zobrazí
na horním kontrolním panelu.
Počet snímků
Tlačítko BKT
Hlavní příkazový volič
Horní kontrolní panel
Indikace bracketingu
vyvážení bílé barvy
Při použití nenulové hodnoty se v hledáčku zobrazí symbol
W a na horním kontrolním panelu se zobrazí symbol M
a indikace bracketingu vyvážení bílé barvy.
Z
151
2
Vyberte velikost kroku vyvážení bílé barvy.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením pomocného příkazového voliče
vyberte krok pro nastavení rozptylu bracketingu vyvážení bílé barvy.
Každý krok je zhruba ekvivalentní rozdílu 5 miredů.
Krok vyvážení bílé barvy
Tlačítko BKT
Pomocný příkazový
volič
Horní kontrolní panel
K dispozici je krok 1 (5 miredů), 2 (10 miredů) nebo 3 (15 miredů).
Vyšší hodnoty B odpovídají zvýšenému podílu modré, vyšší hodnoty
A odpovídají zvýšenému podílu žluté (0 162). V seznamu níže jsou
uvedeny programy bracketingu s krokem pro nastavení rozptylu 1.
Indikace na kontrolním panelu
Z
A
Počet Krok vyvážení
snímků
bílé barvy
0
1
3
1B
3
1A
2
1B
2
1A
3
1 A, 1 B
5
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
Viz také
Informace o definici parametru „mired“ viz strana 164.
152
Pořadí bracketingu
0
0/1B/2B
0/2A/1A
0/1B
0/1A
0/1A/1B
0/2A/1A/1B/2B
0/3A/2A/1A/
1B/2B/3B
0/4 A/3 A/2 A/1 A/
1B/2B/3B/4B
3
Vytvořte kompozici snímku, zaostřete
a exponujte.
Z každého pořízeného snímku se vytvoří množství kopií v počtu
určeném programem bracketingu a každá kopie bude mít odlišné
vyvážení bílé barvy. Úpravy vyvážení bílé barvy se přičtou k úpravám
vyvážení bílé barvy provedeným pomocí jemného vyvážení bílé
barvy.
Pokud je počet snímků v programu
bracketingu větší než počet zbývajících
snímků, bliká na horním kontrolním
panelu nápis n a symbol odpovídající
paměťové karty, v hledáčku bliká symbol
j (viz obrázek vpravo) a zablokuje se
závěrka. Pořizování snímků lze zahájit až
po vložení nové paměťové karty.
Z
153
❚❚ Zrušení bracketingu
Chcete-li zrušit funkci bracketingu, stiskněte tlačítko BKT a otáčejte
hlavním příkazovým voličem, dokud není počet snímků sekvence
bracketingu nulový (r) a nadále se nezobrazuje symbol W. Při
následné aktivaci bracketingu se obnoví naposled použitý program
bracketingu. Bracketing lze zrušit rovněž provedením dvoutlačítkového
resetu (0 224), v tomto případě se však při následné aktivaci bracketingu
neobnoví naposled použitý program bracketingu.
Z
A
Bracketing vyvážení bílé barvy
Bracketing vyvážení bílé barvy není dostupný při nastavení kvality obrazu NEF
(RAW). Výběr volby NEF (RAW) nebo NEF (RAW) + JPEG ruší bracketing vyvážení
bílé barvy.
Bracketing vyvážení bílé barvy ovlivní pouze barevnou teplotu (osa žlutá-modrá
na obrazovce jemného vyvážení bílé barvy, 0 162). Na ose zelená-purpurová
nebudou provedeny žádné úpravy.
V režimu samospouště dojde při každém spuštění závěrky k vytvoření kopií
v počtu specifikovaném v programu bracketingu, a to bez ohledu na nastavení
uživatelské funkce c3 (Samospoušť) > Počet snímků (0 303).
Pokud je fotoaparát vypnut ve chvíli, kdy svítí kontrolka přístupu na paměťovou
kartu, vypne se až poté, co se uloží všechny snímky sekvence bracketingu.
154
❚❚ Bracketing ADL
Fotoaparát mění během expozice série snímků nastavení funkce Active
D-Lighting.
1
Vyberte počet snímků.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením hlavního příkazového voliče
vyberte počet snímků sekvence bracketingu. Počet snímků se zobrazí
na horním kontrolním panelu.
Počet snímků
Tlačítko BKT
Hlavní příkazový volič
Horní kontrolní panel
Indikace bracketingu ADL
Při použití nenulové hodnoty se v hledáčku zobrazí symbol d
a na horním kontrolním panelu se zobrazí symbol M a indikace
bracketingu ADL. Vyberete-li dva snímky, pořídí fotoaparát jeden
snímek bez použití funkce Active D-Lighting a jeden snímek
s aktuálním nastavením funkce Active D-Lighting. Chcete-li pořídit
sérii snímků s různým nastavením, můžete vybrat tři až pět snímků
a získat série snímků s nastavením funkce Active D-Lighting
postupně na Vypnuto až Normální (tři snímky), Vypnuto až Vysoký
(čtyři snímky), Vypnuto až Velmi vysoký 1 nebo Nízký až Velmi
vysoký 2 (pět snímků). Vyberete-li více než dva snímky, pokračujte
krokem 3.
Z
155
2
Vyberte možnost Active D-Lighting.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením pomocného příkazového voliče
vyberte možnost Active D-Lighting.
Tlačítko BKT
Pomocný příkazový
volič
Nastavení funkce Active D-Lighting se zobrazuje na horním
kontrolním panelu.
Indikace na kontrolním
panelu
ADL
P
Automaticky
Vysoký
Nízký
Q
Normální
156
ADL
Y
R
Z
Indikace na kontrolním
panelu
Z
Velmi vysoký
1
3
Velmi vysoký
2
3
Vytvořte kompozici snímku, zaostřete
a exponujte.
Fotoaparát při expozici každého snímku změní nastavení funkce
Active D-Lighting v souladu se zvoleným programem bracketingu.
Pokud je aktivní bracketing, zobrazuje se na horním kontrolním
panelu indikace průběhu bracketingu. Po expozici každého snímku
zmizí z indikace jeden segment.
Počet snímků: 3
Indikace po expozici prvního
snímku
Z
157
❚❚ Zrušení bracketingu
Chcete-li zrušit funkci bracketingu, stiskněte tlačítko BKT a otáčejte
hlavním příkazovým voličem, dokud není počet snímků sekvence
bracketingu nulový (r) a nadále se nezobrazuje symbol d. Při
následné aktivaci bracketingu se obnoví naposled použitý program
bracketingu. Bracketing lze zrušit rovněž provedením dvoutlačítkového
resetu (0 224), v tomto případě se však při následné aktivaci bracketingu
neobnoví naposled použitý program bracketingu.
A
Z
Bracketing ADL
V režimech pomalého sériového snímání, rychlého sériového snímání a tichého
sériového snímání se fotografování pozastaví po pořízení snímků v počtu
určeném programem bracketingu. Pořizování snímků se obnoví dalším
stisknutím tlačítka spouště. V režimu samospouště pořídí fotoaparát při každém
stisknutí tlačítka spouště snímky v počtu vybraném v kroku 1 na straně 155, a to
bez ohledu na možnost vybranou v uživatelské funkci c3 (Samospoušť) > Počet
snímků (0 303); interval mezi pořízením jednotlivých snímků je však určen
nastavením uživatelské funkce c3 (Samospoušť) > Interval mezi snímky. Při
použití ostatních režimů se při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí jeden
snímek.
Pokud dojde k zaplnění paměťové karty před pořízením všech snímků sekvence,
lze pořizování dalších snímků obnovit od následujícího snímku v rámci sekvence
po výměně paměťové karty nebo po vymazání některých snímků a uvolnění
místa na paměťové kartě. Dojde-li k vypnutí fotoaparátu před expozicí všech
snímků sekvence, pokračuje sekvence bracketingu při příštím zapnutí
fotoaparátu dalším snímkem.
158
rVyvážení bílé barvy
Možnosti vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé barvy zajišťuje, aby barvy nebyly ovlivněny barvou
světelného zdroje. Pro většinu světelných zdrojů se doporučuje používat
automatické vyvážení bílé barvy. Pokud nelze dosáhnout očekávaných
výsledků s pomocí automatického vyvážení bílé barvy, vyberte některou
z níže uvedených pevných předvoleb nebo použijte manuální nastavení.
Možnost
v Automaticky
Uchovat bílou (red.
teplé barvy)
Normálně
Barevná
teplota *
3 500–
8 000 K
Uchovat teplé barvy
Popis
Vyvážení bílé barvy je upravováno
automaticky. Pro dosažení nejlepších
výsledků použijte objektiv typu G, E nebo D.
Pokud se používá volitelný blesk, jsou
výsledky upraveny odpovídajícím
způsobem. Barevnou teplotu lze zobrazit po
fotografování na obrazovce informací
o snímku při přehrávání (0 254).
Použijte pro žárovkové osvětlení.
Použijte pro:
• Sodíkové výbojky (používané na
sportovních stadionech).
J Žárovkové světlo
I Zářivkové světlo
3 000 K
Sodíkové výbojky
2 700 K
Zářivk. světlo „teplá
bílá“
Zářivkové světlo „bílá“
Zářivk. sv. „studená
bílá“
Zářivk. sv. „denní bílé
světlo“
Zářivk. světlo „denní
světlo“
Vysokotepl. rtuť.
výbojky
3 000 K
• Zářivky typu „teplá bílá“.
3 700 K
• Zářivky typu „bílá“.
4 200 K
• Zářivky typu „studená bílá“.
5 000 K
• Zářivky typu „denní bílá“.
6 500 K
• Zářivky typu „denní světlo“.
7 200 K
• Světelné zdroje s vysokou barevnou
teplotou (například rtuťové výbojky).
r
159
Možnost
Barevná
teplota *
H Přímé sluneční světlo
5 200 K
N Blesk
5 400 K
G Zataženo
6 000 K
M Stín
8 000 K
2 500–
10 000 K
K Výběr barevné teploty
L Manuální nastavení
—
Popis
Použijte pro objekty na přímém slunečním
světle.
Použijte s volitelnými blesky.
Použijte za denního světla při zatažené
obloze.
Použijte za denního světla u objektů ve stínu.
Vyberte barevnou teplotu ze seznamu
hodnot (0 165).
Použijte objekt, světelný zdroj nebo
existující snímek jako referenci pro vyvážení
bílé barvy (0 168).
* Všechny hodnoty jsou přibližné a nezahrnují jemné vyvážení (je-li dostupné).
Vyvážení bílé barvy lze nastavit stisknutím tlačítka U a otáčením
hlavního příkazového voliče, dokud se požadované nastavení nezobrazí
na zadním kontrolním panelu.
Tlačítko U
r
A
Hlavní příkazový volič
Zadní kontrolní panel
Menu fotografování
Vyvážení bílé barvy je možné vybrat také pomocí
položky Vyvážení bílé barvy v menu fotografování
nebo v menu videosekvencí (0 293, 297), kterou lze
použít rovněž pro jemné vyvážení bílé barvy (0 162) či
pro práci s paměťmi manuálního vyvážení bílé barvy
(0 168). Možnost Automaticky v menu Vyvážení
bílé barvy nabízí možnosti Uchovat bílou (red. teplé
barvy), Normálně a Uchovat teplé barvy. Možnost Uchovat bílou (red. teplé
barvy) zachovává bílou barvu objektů zachycených pod žárovkovým světlem,
zatímco možnost Uchovat teplé barvy zachovává teplý barevný nádech, který
běžně vnímáme pod žárovkovým osvětlením. Možnost I Zářivkové světlo lze
použít k volbě světelného zdroje z více typů zářivek.
160
A
Studiové blesky
Automatické vyvážení bílé barvy nemusí poskytovat v kombinaci s velkými
studiovými blesky očekávané výsledky. V těchto případech použijte manuální
nastavení nebo možnost Blesk a pomocí funkce jemného vyvážení dolaďte
vyvážení bílé barvy.
A
Barevná teplota
Vnímání barvy světelného zdroje se mění v závislosti na pozorovateli a dalších
okolnostech. Barevná teplota je objektivním vyjádřením barvy světelného zdroje
definovaným ve vztahu k teplotě absolutně černého tělesa zahřátého na takovou
teplotu, aby vyzařovalo světlo stejné vlnové délky. Světelné zdroje s barevnou
teplotou okolo 5 000–5 500 K se jeví jako bílé, světelné zdroje s nižší barevnou
teplotou – jako jsou například žárovky – vnímáme jako nažloutlé nebo
načervenalé. Světelné zdroje s vyšší barevnou teplotou vnímáme jako
namodralé.
Teplejší (červenější) barvy
3000
q
w
Studenější (modřejší) barvy
4000
e
r
q I (sodíkové výbojky): 2 700 K
J (žárovkové světlo)/I (zářivkové
w
světlo „teplá bílá“): 3 000 K
e I (zářivkové světlo „bílá“): 3 700 K
I (zářivkové světlo „studená bílá“):
r
4 200 K
I (zářivkové světlo „denní bílé
t
světlo“): 5 000 K
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
y H (přímé sluneční světlo): 5 200 K
u N (blesk): 5 400 K
i G (zataženo): 6 000 K
I (zářivkové světlo „denní světlo“):
o
6 500 K
I (vysokoteplotní rtuťové výbojky):
!0
7 200 K
!1 M (stín): 8 000 K
r
Poznámka: Všechny údaje jsou přibližné.
A
Viz také
Bracketing vyvážení bílé barvy (0 151) vytvoří několik kopií pořízeného snímku,
každou s odlišným nastavením vyvážení bílé barvy oproti aktuální hodnotě.
161
Jemné vyvážení bílé barvy
U všech nastavení s výjimkou K (Výběr barevné teploty) lze vyvážení
bílé barvy „jemně vyladit“ pro kompenzaci změn zabarvení světelného
zdroje nebo pro vytvoření cíleného barevného nádechu snímků.
❚❚ Menu Vyvážení bílé barvy
Chcete-li provést jemné vyvážení bílé barvy prostřednictvím menu
fotografování, vyberte položku Vyvážení bílé barvy a postupujte podle
níže uvedených kroků.
1
Zobrazte možnosti jemného vyvážení.
Vyberte možnost vyvážení bílé barvy
a stiskněte tlačítko 2 (pokud je zobrazeno
vnořené menu, vyberte požadovanou
možnost a opětovným stisknutím tlačítka 2
zobrazte možnosti jemného vyvážení;
informace o jemném vyvážení manuálního nastavení vyvážení bílé
barvy viz strana 178).
2
r
162
Proveďte jemné vyvážení bílé barvy.
Pomocí multifunkčního voliče nastavte jemné
vyvážení bílé barvy. Jemné vyvážení bílé barvy
lze provádět na ose žlutá (A) – modrá (B)
v krocích po 0,5 a na ose zelená (G) – purpurová
(M) v krocích po 0,25. Vodorovná osa (žlutá –
Souřadnice
modrá) odpovídá barevné teplotě, zatímco
svislá osa (zelená – purpurová) má podobný
Nastavení
účinek jako barevné kompenzační filtry (CC).
Vodorovná osa je odstupňována v krocích po přibližně 5 miredech,
svislá osa v krocích po přibližně 0,05 jednotky difuzní hustoty.
3
Stiskněte tlačítko J.
Stisknutím tlačítka J uložte nastavení
a vraťte se do menu fotografování. Pokud
bylo provedeno jemné vyvážení bílé barvy,
zobrazuje se na zadním kontrolním panelu
hvězdička („U“).
Tlačítko J
❚❚ Tlačítko U
Při použití jiné možnosti než K (Výběr barevné teploty) či
L (Manuální nastavení) lze použít pro nastavení jemného vyvážení bílé
barvy na ose žlutá (A) – modrá (B) tlačítko U (0 162; chcete-li provést
jemné vyvážení bílé barvy při použití možnosti L, použijte menu
fotografování postupem popsaným na straně 178). Stiskněte tlačítko U
a otáčením pomocného příkazového voliče jemně nastavte vyvážení bílé
barvy v krocích po 0,5 (každý plný krok je ekvivalentní přibližně
5 miredům), až se na zadním kontrolním panelu zobrazí požadovaná
hodnota. Otáčením pomocného příkazového voliče směrem doleva se
zvyšuje podíl žluté (A). Otáčením pomocného příkazového voliče směrem
doprava se zvyšuje podíl modré (B). Při použití jiného nastavení než 0 se
na zadním kontrolním panelu zobrazuje hvězdička („U“).
r
Tlačítko U
Pomocný příkazový volič
Zadní kontrolní panel
163
A
Obrazovka informací
Při fotografování s využitím hledáčku můžete
stisknutím tlačítka U upravit nastavení vyvážení bílé
barvy na obrazovce informací. Otáčením hlavního
příkazového voliče vyberte režim vyvážení bílé barvy
a otáčením pomocného příkazového voliče vyberte
barevnou teplotu (režim K, „výběr barevné teploty“)
nebo paměť vyvážení bílé barvy (režim manuálního
nastavení), resp. použijte multifunkční volič k jemnému vyvážení bílé barvy na
osách žlutá (A) – modrá (B) a zelená (G) – purpurová (M) (ostatní režimy vyvážení
bílé barvy).
A
Jemné vyvážení bílé barvy
Hodnoty barev na osách jemného vyvážení bílé barvy jsou relativní, ne absolutní.
Například pohyb kurzoru směrem k B (modrá) v případě použití „teplého“
základního vyvážení bílé barvy, jako je J (Žárovkové světlo), vede ve výsledku
k lehce „studenějším“ snímkům, ne k jejich modřejšímu zbarvení.
A
„Mired“
Jakákoli provedená změna barevné teploty produkuje větší rozdíl v barvách při
nižších barevných teplotách než při vyšších barevných teplotách. Například
změna barevné teploty o 1 000 K produkuje mnohem patrnější změnu výchozí
barvy u 3 000 K než u 6 000 K. Hodnota „Mired“ vypočítaná vynásobením
převrácené hodnoty barevné teploty číslem 10 6 je měřítkem barevné teploty,
které počítá s těmito fakty, a proto se používá jako jednotka barevných
konverzních filtrů. Příklad:
• 4 000 K – 3 000 K (rozdíl 1 000 K) = 83 miredů
• 7 000 K – 6 000 K (rozdíl 1 000 K) = 24 miredů
r
164
Výběr barevné teploty
Pomocí níže uvedených kroků vyberete barevnou teplotu při použití
režimu vyvážení bílé barvy K (Výběr barevné teploty).
D
Výběr barevné teploty
Mějte na paměti, že očekávaných výsledků nebude dosaženo při použití
zábleskového nebo zářivkového světla. Pro tyto světelné zdroje vyberte možnost
N (Blesk) nebo I (Zářivkové světlo). U ostatních světelných zdrojů zhotovte
zkušební snímek, abyste zjistili, zda je vybraná hodnota odpovídající.
❚❚ Menu Vyvážení bílé barvy
Barevnou teplotu lze vybrat rovněž pomocí možností položky Vyvážení
bílé barvy v menu fotografování. Níže popsaným způsobem zadejte
hodnoty pro osy žlutá – modrá a zelená – purpurová.
1
Vyberte možnost Výběr barevné
teploty.
Vyberte položku Vyvážení bílé barvy v menu
fotografování, potom vyberte možnost Výběr
barevné teploty a stiskněte tlačítko 2.
2
Vyberte hodnotu pro osu žlutá – modrá.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte číslice
a stisknutím tlačítek 1 a 3 upravte nastavení.
r
Hodnota pro osu žlutá
(A) – modrá (B)
165
3
Vyberte hodnotu pro osu zelená –
purpurová.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte osu
G (zelená) nebo M (purpurová) a stisknutím
tlačítek 1 a 3 vyberte hodnotu.
Hodnota pro osu zelená
(G) – purpurová (M)
4
Stiskněte tlačítko J.
Stisknutím tlačítka J uložte změny a vraťte se
do menu fotografování. Je-li pro osu zelená
(G) – purpurová (M) vybrána jiná hodnota než
0, zobrazí se na zadním kontrolním panelu
hvězdička („U“).
Tlačítko J
r
166
❚❚ Tlačítko U
Pokud je vybrán režim K (Výběr barevné teploty), lze použít tlačítko U
k výběru barevné teploty, pouze však pro osu žlutá (A) – modrá (B).
Stiskněte tlačítko U a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud
se na zadním kontrolním panelu nezobrazí požadovaná hodnota
(nastavení se provádí v miredech; 0 164). Chcete-li přímo zadat
barevnou teplotu, stiskněte tlačítko U, pomocí tlačítek 4 a 2 vyberte
číslici a pomocí tlačítek 1 a 3 změňte nastavení.
Tlačítko U
Pomocný příkazový volič
Zadní kontrolní panel
r
167
Manuální nastavení
Manuální nastavení se používá k záznamu a vyvolání uživatelského
vyvážení bílé barvy pro fotografování pod smíšeným osvětlením nebo pro
kompenzaci světelného zdroje se silným barevným nádechem. Do paměti
fotoaparátu lze uložit až šest různých nastavení vyvážení bílé barvy, d-1 až
d-6. K dispozici jsou dvě metody manuálního nastavení vyvážení bílé
barvy:
Metoda
Přímé měření
Kopírování z existujícího
snímku
Popis
Pod osvětlení, které se použije při expozici konečného
snímku, se umístí neutrální šedý nebo bílý objekt
a pomocí fotoaparátu se změří hodnota bílé barvy
(0 169). V režimu živého náhledu (0 44, 59) lze změřit
vyvážení bílé barvy ve vybrané části snímku (bodové
vyvážení bílé barvy, 0 173).
Hodnota vyvážení bílé barvy se zkopíruje ze snímku
uloženého na paměťové kartě (0 176).
r
A
Paměti vyvážení bílé barvy
Změny v pamětech vyvážení bílé barvy jsou aplikovány na všechny banky menu
fotografování (0 291).
168
Fotografování s využitím hledáčku
1
Osvětlete referenční objekt.
Pod osvětlení, které se použije při expozici konečného snímku,
umístěte neutrální šedý nebo bílý objekt. Ve studiových podmínkách
lze jako referenční objekt použít standardní šedou kartu. Mějte na
paměti, že expozice je při měření vyvážení bílé barvy vždy zvýšena
o 1 EV; v expozičním režimu M přizpůsobte expozici tak, aby indikace
expozice zobrazovala hodnotu ±0 (0 137).
2
Nastavte vyvážení bílé barvy na L (Manuální nastavení).
Stiskněte tlačítko U a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud
se na zadním kontrolním panelu nezobrazí symbol L.
Tlačítko U
Hlavní příkazový volič
Zadní kontrolní panel
r
A
Měření hodnoty vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení
(Fotografování s využitím hledáčku)
Měření hodnoty bílé barvy pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy nelze
provádět při pořizování snímku HDR (0 189), při použití vícenásobné expozice
(0 229) a při použití možnosti Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g1
(Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko spouště (0 309) a otočení voliče
živého náhledu do polohy 1 v režimu živého náhledu.
169
3
Vyberte paměť.
Stiskněte tlačítko U a otáčejte pomocným příkazovým voličem,
dokud se na zadním kontrolním panelu nezobrazí požadovaná
paměť vyvážení bílé barvy (d-1 až d-6).
Tlačítko U
4
Pomocný příkazový
volič
Zadní kontrolní panel
Vyberte režim přímého měření.
Krátce uvolněte tlačítko U a poté jej
stiskněte a podržte, dokud na zadním
kontrolním panelu nezačne blikat symbol
L. Blikající symbol D se zobrazí rovněž
na horním kontrolním panelu a v hledáčku.
Horní kontrolní panel
Zadní kontrolní panel
Hledáček
r
5
Změřte hodnotu vyvážení bílé barvy.
V průběhu několika sekund předtím, než indikace
přestane blikat, zaměřte referenční objekt tak, aby vyplnil
zorné pole hledáčku, a stiskněte tlačítko spouště až na
doraz. Fotoaparát změří hodnotu bílé barvy a uloží ji do paměti
vybrané v kroku 3. Není zaznamenán žádný snímek; vyvážení bílé
barvy lze přesně změřit i v případě, že není zaostřeno.
170
6
Zkontrolujte výsledek.
Pokud byl fotoaparát schopen změřit
hodnotu pro vyvážení bílé barvy, bliká na
kontrolních panelech nápis C
a v hledáčku nápis a. Chcete-li se vrátit do
režimu fotografování, namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
Horní kontrolní panel
Zadní kontrolní panel
Hledáček
Je-li osvětlení příliš slabé nebo příliš silné,
nemusí být fotoaparát schopen změřit
hodnotu vyvážení bílé barvy. Na
kontrolních panelech a v hledáčku se
zobrazí blikající symbol b a. Namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny pro návrat ke
kroku 5 a zopakujte měření vyvážení bílé
barvy.
Horní kontrolní panel
Zadní kontrolní panel
Hledáček
r
171
D
Režim přímého měření
Není-li při fotografování s použitím hledáčku provedena po dobu blikání indikací
žádná operace, ukončí se režim přímého měření za dobu vybranou v uživatelské
funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 303).
A
Chráněné paměti
Pokud je aktuální paměť vyvážení bílé barvy chráněná (0 178), bliká při pokusu
o změření nové hodnoty na horním kontrolním panelu a v hledáčku nápis
3 (a na zadním kontrolním panelu nápis L).
A
Výběr paměti
Výběrem možnosti Manuální nastavení v položce
Vyvážení bílé barvy v menu fotografování se zobrazí
dialog vyobrazený vpravo; vyberte paměť a stiskněte
tlačítko J. Neexistuje-li žádná hodnota pro aktuálně
vybranou paměť, nastaví se vyvážení bílé barvy na
5 200 K, tj. na stejnou barevnou teplotu jako při použití
možnosti Přímé sluneční světlo.
r
172
Živý náhled (Bodové vyvážení bílé barvy)
V režimu živého náhledu (0 44, 59) lze změřit vyvážení bílé barvy ve
vybrané části obrazového pole a eliminovat tak nutnost přípravy
referenčního objektu nebo výměny objektivů při fotografování
s teleobjektivy.
1
Stiskněte tlačítko a.
Zrcadlo fotoaparátu se sklopí do horní polohy
a na monitoru fotoaparátu se zobrazí aktuální
záběr objektivu.
Tlačítko a
2
Nastavte vyvážení bílé barvy na L (Manuální nastavení).
Stiskněte tlačítko U a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud
se na zadním kontrolním panelu nezobrazí symbol L.
Tlačítko U
3
Hlavní příkazový volič
Zadní kontrolní panel
r
Vyberte paměť.
Stiskněte tlačítko U a otáčejte pomocným příkazovým voličem,
dokud se na zadním kontrolním panelu nezobrazí požadovaná
paměť vyvážení bílé barvy (d-1 až d-6).
Tlačítko U
Pomocný příkazový
volič
Zadní kontrolní panel
173
4
Vyberte režim přímého měření.
Krátce uvolněte tlačítko U a poté jej
stiskněte a podržte, dokud na zadním
Zadní kontrolní panel
kontrolním panelu nezačne blikat symbol
L. V místě vybraného zaostřovacího pole se zobrazí terčík
bodového vyvážení bílé barvy (r).
5
Umístěte terčík na bílou nebo šedou plochu.
Během blikání nápisu L na zobrazovači
nastavte pomocí multifunkčního voliče terčík
r na bílou nebo šedou oblast objektu.
Chcete-li zvětšit oblast v okolí terčíku za
účelem jeho přesnějšího umístění, stiskněte
tlačítko X. Vyvážení bílé barvy můžete rovněž
změřit v libovolné části obrazového pole
klepnutím na objekt na monitoru. V takovém případě není nutné
stisknout střední tlačítko multifunkčního voliče nebo tlačítko spouště
postupem popsaným v kroku 6.
6
r
Změřte hodnotu vyvážení bílé barvy.
Stisknutím středního tlačítka multifunkčního
voliče nebo tlačítka spouště až na doraz
změřte vyvážení bílé barvy. Čas dostupný pro
změření vyvážení bílé barvy se nastavuje
pomocí uživatelské funkce c4 (Zpožď. pro
vypn. monitoru) > Živý náhled (0 303).
Není-li fotoaparát schopen změřit hodnotu
vyvážení bílé barvy, zobrazí se zpráva
vyobrazená vpravo. V takovém případě
vyberte nový cíl pro změření vyvážení bílé
barvy a opakujte postup od kroku 5.
174
7
Opusťte režim přímého měření.
Stisknutím tlačítka U ukončete režim přímého měření.
Výběrem možnosti Manuální nastavení
v položce Vyvážení bílé barvy v menu
fotografování nebo v menu videosekvencí lze
zobrazit paměti vyvážení bílé barvy. U pamětí
zaznamenaných v režimu živého náhledu se
zobrazuje poloha terčíků použitých pro
změření vyvážení bílé barvy.
r
D
Měření hodnoty vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení (Živý
náhled)
Vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení nelze změřit během činnosti funkce
HDR (0 189), při použití možnosti Žádná v položce Úpr. WB monit. v živ. náhl.
pro sn. (0 52) nebo při použití možnosti Záznam videosekvencí v uživatelské
funkci g1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko spouště (0 309)
a otočení voliče živého náhledu do polohy 1.
175
Správa pamětí
❚❚ Kopírování vyvážení bílé barvy ze snímku
Pomocí níže uvedených kroků zkopírujete hodnotu vyvážení bílé barvy
z existujícího snímku do vybrané paměti.
1
Vyberte možnost Manuální nastavení.
Vyberte položku Vyvážení bílé barvy v menu
fotografování, potom vyberte možnost
Manuální nastavení a stiskněte tlačítko 2.
2
Vyberte cílové umístění.
Vyberte cílovou paměť (d-1 až d-6) a stiskněte
střední tlačítko multifunkčního voliče.
3
Vyberte možnost Vybrat snímek.
Vyberte možnost Vybrat snímek a stiskněte
tlačítko 2.
r
176
4
Vyberte zdrojový snímek.
Vyberte zdrojový snímek. Chcete-li zobrazit
vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte
a podržte tlačítko X.
Chcete-li zobrazit snímky v jiných umístěních,
stiskněte tlačítko W (M) a vyberte
požadovanou kartu a složku (0 249).
5
Zkopírujte vyvážení bílé barvy.
Stisknutím tlačítka J zkopírujte vyvážení bílé barvy pro vybraný
snímek do zvolené paměti. Pokud je k vybranému snímku připojen
komentář (0 311), zkopíruje se tento komentář do komentáře pro
vybranou paměť.
r
177
A
Výběr paměti vyvážení bílé barvy
Stisknutím tlačítka 1 vyberete aktuální paměť
vyvážení bílé barvy (d-1 až d-6) a stisknutím tlačítka 2
vyberete jinou paměť.
A
Jemné vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení
Vybranou paměť lze jemně vyvážit výběrem možnosti
Jemně vyvážit a úpravou vyvážení bílé barvy
způsobem popsaným na straně 162.
A
Úprava komentáře
Chcete-li zadat komentář s popisem v délce až 36
znaků k aktuální paměti vyvážení bílé barvy, vyberte
možnost Upravit komentář v menu manuálního
nastavení vyvážení bílé barvy a zadejte komentář
postupem popsaným na straně 185.
A
r
178
Ochrana pamětí
Chcete-li nastavit ochranu pro aktuální paměť
vyvážení bílé barvy, vyberte položku Chránit v menu
manuálního nastavení vyvážení bílé barvy, potom
vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko J.
Chráněné paměti nelze upravovat a položky Jemně
vyvážit a Upravit komentář nelze použít.
JVylepšení snímků
Předvolby Picture Control
Výběr předvolby Picture Control
Předvolbu Picture Control zvolte v závislosti na fotografovaném objektu
nebo typu scény.
Možnost
Popis
Standardní zpracování snímků pro dosažení vyvážených
výsledků. Doporučená volba ve většině situací.
Minimální zpracování snímků pro dosažení přirozeně
působících výsledků. Toto nastavení je vhodné pro
snímky, které budou následně zpracovávány nebo
retušovány.
Snímky jsou zpracovány pro dosažení živých barev. Toto
nastavení použijte u snímků, na kterých chcete zdůraznit
základní barvy.
Q
Standardní
R
Neutrální
S
Živé
T
Monochromatické Záznam monochromatických snímků.
o
Portrét
Zpracování portrétních snímků pro získání přirozené
struktury a zaoblených křivek pleti.
p
Krajina
Tvorba živých snímků krajin a měst.
q
Ploché
Detaily scény jsou zachovány v širokém tonálním rozsahu
od nejvyšších jasů až po stíny. Toto nastavení je vhodné
pro snímky, které budou následně výrazně zpracovávány
nebo retušovány.
J
179
1
Stiskněte tlačítko
L (Z/Q).
Zobrazí se seznam předvoleb
Picture Control.
Tlačítko L (Z/Q)
2
Vyberte předvolbu
Picture Control.
Vyberte požadovanou
předvolbu Picture Control
a stiskněte tlačítko J.
Tlačítko J
A
Uživatelské předvolby Picture Control
Uživatelské předvolby Picture Control jsou vytvářeny úpravou existujících
předvoleb Picture Control pomocí položky Správa předv. Picture Control
v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 184). Uživatelské
předvolby Picture Control lze uložit na paměťovou kartu, aby mohly být sdíleny
s dalšími fotoaparáty stejného typu a s kompatibilním softwarem.
J
A
Indikace předvolby Picture Control
Aktuálně nastavená předvolba Picture Control se
zobrazí na obrazovce informací stisknutím tlačítka R.
Indikace předvolby
Picture Control
A
Menu fotografování a menu videosekvencí
Předvolby Picture Control lze vybírat rovněž pomocí položky Předvolby Picture
Control v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 293, 297).
180
Úprava parametrů předvoleb Picture Control
Existující předvolby Picture Control nebo uživatelské předvolby Picture
Control (0 184) lze upravit tak, aby odpovídaly fotografovanému motivu
nebo tvůrčím záměrům uživatele. Pomocí možnosti Rychlé nastavení
můžete zvolit vyváženou kombinaci nastavení nebo můžete manuálně
upravit přímo jednotlivé volitelné parametry.
1
Vyberte předvolbu Picture Control.
Vyberte požadovanou předvolbu Picture
Control ze seznamu předvoleb (0 179)
a stiskněte tlačítko 2.
2
Upravte nastavení.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadovaný
parametr a stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte
hodnotu v krocích po 1 nebo otáčejte
pomocným příkazovým voličem pro výběr
hodnoty v krocích po 0,25 (0 182). Tento krok
opakujte až do nastavení všech parametrů
nebo zvolte předvolenou kombinaci parametrů výběrem možnosti
Rychlé nastavení a stisknutím tlačítka 4 nebo 2. Výchozí nastavení
lze obnovit stisknutím tlačítka O (Q).
3
Stiskněte tlačítko J.
J
A
Úprava originálních předvoleb Picture Control
Předvolby Picture Control, u kterých byly
modifikovány výchozí parametry, jsou označeny
hvězdičkou („U“) v menu Předvolby Picture Control.
181
❚❚ Parametry předvoleb Picture Control
Možnost
Rychlé nastavení
Doostření
Manuální nastavení
(všechny předvolby Picture Control)
Zřetelnost
Kontrast
Jas
Manuální nastavení
(pouze předvolba
„Monochromatické“)
182
Manuální nastavení
(kromě předvolby
„Monochromatické“)
J
Popis
Snižuje nebo zvyšuje celkový účinek vybrané předvolby
Picture Control (zruší se však všechny manuální úpravy).
Tato možnost není dostupná pro předvolby Neutrální,
Monochromatické a Ploché, resp. pro uživatelské
předvolby Picture Control (0 184).
Tento parametr určuje úroveň doostření obrysů objektů na
snímcích. Chcete-li aktivovat automatické přizpůsobování
doostření v závislosti na typu scény, vyberte A.
Tento parametr umožňuje manuálně nastavit zřetelnost
nebo zvolit možnost A pro automatické nastavení
zřetelnosti fotoaparátem. V závislosti na fotografované
scéně se mohou při určitých nastaveních zobrazit okolo
jasných objektů stíny nebo se může zobrazit světelné halo
okolo tmavých objektů. Zřetelnost není aplikována na
videosekvence.
Tento parametr umožňuje manuálně nastavit kontrast nebo
zvolit možnost A pro automatické nastavení kontrastu
fotoaparátem.
Tento parametr umožňuje zvýšit nebo snížit jas beze ztráty
detailů ve světlech či stínech.
Sytost
Tento parametr ovlivňuje sytost (živost) barev. Chcete-li
aktivovat automatické přizpůsobování sytosti v závislosti na
typu scény, vyberte A.
Odstín
Tento parametr slouží k úpravě barevného odstínu.
Filtrové
efekty
Umožňují simulovat účinky barevných filtrů na
monochromatické snímky (0 183).
Tónování
Tento parametr umožňuje vybrat odstín použitý pro
monochromatické snímky (0 183).
D
„A“ (Automaticky)
Výsledky automatického doostření, nastavení zřetelnosti, kontrastu a sytosti
barev se mění v závislosti na expozici a umístění objektu ve snímku. Chcete-li
dosáhnout maximálně kvalitních výsledků, použijte objektivy typu G, E nebo D.
A
Přepínání mezi manuálním a automatickým nastavením
Stisknutím tlačítka X můžete přepínat mezi
manuálním a automatickým (A) nastavením doostření,
zřetelnosti, kontrastu a sytosti barev.
A
Předchozí nastavení
Indikace j pod zobrazením hodnoty v menu
nastavení předvolby Picture Control indikuje
předchozí použitou hodnotu pro nastavovaný
parametr. Tuto indikaci lze použít jako vodítko při
úpravách nastavení.
A
Filtrové efekty (pouze předvolba Monochromatické)
Volitelná nastavení v tomto menu umožňují simulovat účinky barevných filtrů na
monochromatické snímky. K dispozici jsou následující filtrové efekty:
Y
O
R
G
Možnost
Žlutý
Oranžový
Červený
Zelený
Popis
Zvyšuje kontrast. Lze použít ke snížení jasu oblohy u snímků
krajin. Oranžový filtr produkuje vyšší kontrast než žlutý,
červený filtr produkuje vyšší kontrast než oranžový.
Změkčuje odstíny pleti. Je vhodný pro portrétní snímky.
A
Tónování (pouze předvolba Monochromatické)
Stisknutím tlačítka 3 při aktivní možnosti Tónování
se zobrazí volitelná nastavení sytosti barev. Stisknutím
tlačítek 4 a 2 upravte nastavení sytosti barev.
Nastavení sytosti barev není k dispozici při použití
možnosti B&W (Černobílé).
J
A
Možnosti uživatelských předvoleb Picture Control
Možnosti dostupné u uživatelských předvoleb Picture Control jsou stejné jako
u původních předvoleb, ze kterých tyto uživatelské předvolby vycházejí.
183
Tvorba uživatelských předvoleb Picture
Control
Předvolby Picture Control dodávané s fotoaparátem lze modifikovat
a ukládat jako uživatelské předvolby Picture Control.
1
Vyberte položku Správa předv. Picture
Control.
V menu fotografování vyberte položku
Správa předv. Picture Control a stiskněte
tlačítko 2.
2
Vyberte možnost Uložit/upravit.
Vyberte možnost Uložit/upravit a stiskněte
tlačítko 2.
3
Vyberte předvolbu Picture Control.
Vyberte existující předvolbu Picture Control
a stiskněte tlačítko 2, nebo stiskněte tlačítko J
pro přechod ke kroku 5 a uložení kopie vybrané
předvolby Picture Control bez dalších úprav.
4
J
Upravte vybranou předvolbu Picture
Control.
Další informace viz strana 182. Chcete-li zrušit
veškeré změny a začít znovu od výchozích
nastavení, stiskněte tlačítko O (Q). Po dokončení
procedury nastavení stiskněte tlačítko J.
5
Vyberte cílové umístění.
Vyberte cílové umístění pro uživatelskou
předvolbu Picture Control (C-1 až C-9)
a stiskněte tlačítko 2.
184
6
Vytvořte název pro
předvolbu Picture
Control.
Oblast názvu
Oblast
klávesnice
Zobrazí se dialogové okno pro
zadání textu, které můžete
Výběr
klávesnice
vidět na obrázku vpravo. Ve
výchozím nastavení jsou nové
předvolby Picture Control pojmenovány přidáním dvoumístného
čísla (přidělovaného automaticky) k názvu existující předvolby
Picture Control; chcete-li použít výchozí název, pokračujte krokem 7.
Chcete-li přesunout kurzor do oblasti názvu, klepněte na monitor
nebo stiskněte a držte tlačítko W (M) a poté stiskněte tlačítko 4 nebo
2. Chcete-li zadat nový znak na aktuální pozici kurzoru, klepněte na
znaky na dotykové klávesnici (klepnutím na tlačítko pro výběr
klávesnice lze přepínat mezi klávesnicemi s malými písmeny, velkými
písmeny a symboly). Rovněž můžete pomocí multifunkčního voliče
vybrat požadovaný znak v oblasti klávesnice a stisknout střední
tlačítko multifunkčního voliče. Chcete-li vymazat znak na aktuální
pozici kurzoru, stiskněte tlačítko O (Q).
Názvy uživatelských předvoleb Picture Control mohou obsahovat až
devatenáct znaků. Veškeré znaky nad tento počet budou vymazány.
7
Uložte změny a opusťte
menu.
Stisknutím tlačítka J uložte
změny a opusťte menu. Nově
vytvořené předvolby Picture
Control se zobrazí na
Tlačítko J
seznamu dostupných
předvoleb.
J
185
A
Správa předv. Picture Control > Přejmenovat
Uživatelské předvolby Picture Control lze kdykoli
přejmenovat pomocí možnosti Přejmenovat v menu
Správa předv. Picture Control.
A
Správa předv. Picture Control > Vymazat
Pomocí možnosti Vymazat v menu Správa předv.
Picture Control je možné odstranit vybrané
uživatelské předvolby Picture Control, když již nejsou
zapotřebí.
A
Symbol původní předvolby Picture Control
Původní předvolba Picture Control, ze které vychází
uživatelská předvolba Picture Control, je indikována
symbolem v pravém horním rohu obrazovky úprav.
A
J
186
Symbol původní
předvolby Picture
Control
Sdílení uživatelských předvoleb Picture Control
Položka Načíst/uložit v menu Správa předv. Picture
Control nabízí níže uvedené možnosti. Pomocí těchto
možností zkopírujete uživatelské předvolby Picture
Control na paměťové karty a z paměťových karet (tyto
možnosti jsou k dispozici pouze v případě vložení
paměťové karty do Slotu 1 a nelze je použít
s paměťovou kartou ve Slotu 2). Jakmile jsou
předvolby Picture Control zkopírovány na paměťové karty, lze je použít v jiných
fotoaparátech nebo kompatibilním softwaru.
• Kopírovat do fotoaparátu: Kopíruje uživatelské předvolby Picture Control
z paměťové karty do uživatelských předvoleb Picture Control C-1 až C-9 ve
fotoaparátu a pojmenovává je požadovaným způsobem.
• Vymazat z karty: Maže vybrané uživatelské předvolby Picture Control z paměťové
karty.
• Kopírovat na kartu: Kopíruje uživatelské předvolby Picture Control (C-1 až C-9) do
vybraného cílového umístění (1 až 99) na paměťové kartě.
Zachování detailů ve světlech
a stínech
Active D-Lighting
Funkce Active D-Lighting zachovává kresbu ve světlech a stínech a vytváří
snímky s přirozeně působícím kontrastem. Tuto funkci použijte pro vysoce
kontrastní scény – například při fotografování jasně osvětlených exteriérů
přes dveře či okno nebo při fotografování objektů ve stínu za slunečních
dní. Její použití je nejúčinnější v kombinaci s měřením expozice Matrix
(0 129).
Funkce Active D-Lighting vypnutá
Active D-Lighting: Y Automaticky
J
A
Funkce „Active D-Lighting“ v porovnání s funkcí „D-Lighting“
Položka Active D-Lighting v menu fotografování upravuje expozici před
pořízením snímků z důvodu optimalizace dynamického rozsahu, zatímco
položka D-Lighting v menu retušování (0 314) vyjasňuje stíny u již pořízených
snímků.
187
Použití funkce Active D-Lighting:
1
Vyberte položku Active D-Lighting.
Vyberte položku Active D-Lighting v menu
fotografování a stiskněte tlačítko 2.
2
Vyberte možnost.
Vyberte požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko J. Je-li vybrána možnost Y
Automaticky, fotoaparát automaticky
upravuje nastavení funkce Active D-Lighting
podle snímacích podmínek (v expozičním
režimu M je nastavení Y Automaticky rovnocenné nastavení
Q Normální).
J
D
Active D-Lighting
Funkci Active D-Lighting nelze použít pro videosekvence. Na snímcích
pořízených pomocí funkce Active D-Lighting se může vyskytnout šum (náhodně
rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky). U některých objektů se
může vyskytnout nerovnoměrné stínování.
A
Viz také
Pokud je vybrána možnost Bracketing ADL v položce Nastavení bracketingu
v menu fotografování (0 146), mění fotoaparát při expozici série snímků
nastavení funkce Active D-Lighting (0 155).
188
Vysoký dynamický rozsah (HDR)
Funkce High Dynamic Range (Vysoký dynamický rozsah, HDR), která je
vhodná pro fotografování objektů s vysokým kontrastem, kombinuje dvě
různé expozice do jediného snímku zachycujícího velký rozsah jasů od
stínů až po světla. Funkce HDR je nejúčinnější v kombinaci s měřením
expozice Matrix (0 129; při použití bodového měření expozice nebo
integrálního měření expozice se zdůrazněným středem a objektivu bez
CPU je expoziční rozdíl u nastavení Automaticky ekvivalentní přibližně
2 EV). Funkci HDR nelze použít pro snímky NEF (RAW). Pokud je aktivní
funkce HDR, nelze použít zábleskové osvětlení (0 194), bracketing
(0 146), vícenásobnou expozici (0 229), časosběrné snímání (0 74)
a časy závěrky A a %.
+
První expozice (tmavší)
1
Druhá expozice
(světlejší)
Kombinovaný snímek
HDR
Vyberte položku HDR (vysoký dynam.
rozsah).
Vyberte položku HDR (vysoký dynam.
rozsah) v menu fotografování a stiskněte
tlačítko 2.
J
189
2
Vyberte režim.
Vyberte položku Režim HDR a stiskněte
tlačítko 2.
Vyberte jednu z následujících možností
a stiskněte tlačítko J.
• Chcete-li pořídit série snímků HDR, vyberte
možnost 0 Zapnuto (série). Funkce HDR
zůstává aktivní až do výběru možnosti
Vypnuto v položce Režim HDR.
• Chcete-li pořídit jeden snímek HDR, vyberte možnost Zapnuto (jeden
snímek). Po vytvoření jednoho snímku HDR se automaticky obnoví
normální fotografování.
• Chcete-li se vrátit zpět bez vytvoření dalších snímků HDR, vyberte možnost
Vypnuto.
Je-li vybrána možnost Zapnuto (série) nebo
Zapnuto (jeden snímek), zobrazuje se na
horním kontrolním panelu symbol y.
J
190
3
Vyberte expoziční rozdíl.
Chcete-li vybrat expoziční rozdíl mezi oběma
snímky, vyberte položku Expoziční rozdíl
a stiskněte tlačítko 2.
Zobrazí se možnosti, které můžete vidět na
obrázku vpravo. Vyberte některou možnost
a stiskněte tlačítko J. Vyšší hodnoty vybírejte
pro objekty s vysokým kontrastem, ale
pamatujte si, že nadměrně vysoké hodnoty
mohou způsobovat neočekávané výsledky; jeli vybrána možnost Automaticky, fotoaparát upravuje expozici
automaticky podle fotografované scény.
4
Vyberte míru vyhlazení.
Chcete-li vybrat míru vyhlazení rozhraní mezi
oběma snímky, vyberte položku Vyhlazení
a stiskněte tlačítko 2.
Zobrazí se možnosti, které můžete vidět na
obrázku vpravo. Vyberte některou možnost
a stiskněte tlačítko J. Vyšší hodnoty
produkují jemnější kombinované snímky.
U některých objektů se může vyskytnout
nerovnoměrné stínování.
J
191
5
Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
Fotoaparát provede při stisknutí tlačítka
spouště až na doraz dvě expozice. Během
kombinování snímků fotoaparátem bliká na
horním kontrolním panelu symbol
„l y“ a v hledáčku symbol l u; až
do dokončení procesu a uložení snímků
nelze zhotovit žádné další snímky. Bez
ohledu na aktuálně nastavený snímací
režim se při každém stisknutí tlačítka
spouště pořídí pouze jeden snímek.
Horní kontrolní panel
Hledáček
Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série), vypne se funkce HDR
pouze výběrem možnosti Vypnuto v položce Režim HDR; pokud je
vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek), vypne se funkce HDR
automaticky po expozici snímku. Po ukončení funkce HDR zmizí
symbol y.
J
D
Tvorba kompozice snímků HDR
Okraje snímku se oříznou. Požadovaných výsledků se nemusí dosáhnout
v případě, že se fotoaparát nebo objekt během expozice pohybuje. Doporučuje
se použít stativ. V závislosti na fotografované scéně nemusí být efekt viditelný,
mohou se zobrazit stíny okolo jasných objektů, resp. se může zobrazit světelné
halo okolo tmavých objektů; tyto jevy lze potlačit úpravou nastavení vyhlazení.
192
A Tlačítko BKT
Pokud je vybrána možnost HDR (vysoký dynam.
rozsah) v uživatelské funkci f1 (Uživ. přiřazení
ovládacích prvků) > Tlačítko BKT + y (0 307),
můžete vybrat režim HDR stisknutím tlačítka BKT
a otáčením hlavního příkazového voliče a expoziční
rozdíl stisknutím tlačítka BKT a otáčením pomocného
příkazového voliče. Režim a expoziční rozdíl se
zobrazují na horním kontrolním panelu: symboly
reprezentující režim jsou a pro Vypnuto, B pro
Zapnuto (jeden snímek) a b pro Zapnuto (série).
A
Intervalové snímání
Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série) v položce Režim HDR před
zahájením intervalového snímání, pokračuje fotoaparát v pořizování snímků
HDR ve zvoleném intervalu (pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden
snímek), intervalové snímání se ukončí po expozici jednoho snímku).
A
Banky menu fotografování
Nastavení funkce HDR lze provést samostatně pro každou banku menu (0 291),
ale při přepnutí na banku menu s aktivní funkcí HDR během vícenásobné
expozice (0 229) nebo intervalového snímání (0 236) se funkce HDR zruší.
Funkce HDR se zruší rovněž při přepnutí na banku menu, ve které je jako kvalita
obrazu nastavena možnost NEF (RAW).
J
193
l
Fotografování s bleskem
Chcete-li fotografovat s bleskem, nasaďte do sáněk pro upevnění
příslušenství na fotoaparátu volitelný blesk (0 330). Rovněž můžete
použít jeden nebo více dálkově ovládaných blesků Remote pro
fotografování při použití blesku mimo fotoaparát. Informace o použití
blesků viz dokumentace dodávaná se zařízením.
Použití blesku
Pomocí níže uvedených kroků nasaďte volitelný blesk na fotoaparát
a fotografujte s použitím blesku.
1
Nasaďte blesk do sáněk pro upevnění
příslušenství.
Podrobnosti naleznete v návodu dodávaném
s bleskem.
l
2
Zapněte fotoaparát a blesk.
Blesk se začne nabíjet; po dokončení nabíjení blesku se v hledáčku
zobrazí indikace připravenosti k záblesku (c).
194
3
Upravte nastavení blesku.
Vyberte zábleskový režim (0 198) a režim řízení záblesku (0 197).
4
5
Nastavte čas závěrky a clonu.
Exponujte.
D Používejte výhradně zábleskové příslušenství společnosti Nikon
Používejte výhradně blesky společnosti Nikon. Záporné napětí nebo napětí nad
250 V přivedené do sáněk pro upevnění příslušenství fotoaparátu nejenže zamezí
správné činnosti zařízení, ale rovněž poškodí synchronizační obvody fotoaparátu
nebo blesku. Před použitím blesku Nikon, který není uveden v této části návodu,
kontaktujte autorizovaný servis Nikon pro získání podrobnějších informací.
A
Čas závěrky
Čas závěrky lze při použití volitelných blesků nastavovat následovně:
Režim
P, A
S
M
Čas závěrky
Nastavuje automaticky fotoaparát (1/250 s – 1/60 s) *
Nastavuje uživatel (1/250 s – 30 s)
Nastavuje uživatel (1/250 s – 30 s, Bulb (A), Time (%))
* Časy závěrky lze při použití zábleskových režimů Synchronizace s dlouhými časy,
Synchronizace s dlouhými časy včetně synchronizace na druhou lamelu
a Synchronizace s dlouhými časy včetně redukce efektu červených očí nastavovat
až do hodnoty 30 s.
l
A
Synchronizační konektor
Synchronizační konektor umožňuje připojení blesků
pomocí synchronizačního kabelu. Při použití blesků
upevněných do sáněk pro upevnění příslušenství na
fotoaparátu a aktivaci synchronizace na druhou lamelu
nepropojujte s fotoaparátem žádný další blesk pomocí
synchronizačního kabelu.
195
A
Unifikované nastavení blesku
Unifikované nastavení blesku umožňuje, aby fotoaparát a blesk sdílely nastavení.
Pokud je na fotoaparát nasazen blesk s podporou unifikovaného nastavení
blesku, projeví se změny nastavení blesku provedené na fotoaparátu nebo
blesku na obou zařízeních, stejně jako změny provedené pomocí volitelného
softwaru Camera Control Pro 2.
A
i-TTL řízení záblesku
Je-li blesk kompatibilní se systémem CLS nastaven do režimu TTL, fotoaparát
automaticky vybere jeden z následujících typů řízení záblesku:
• i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky: Blesk odpaluje
bezprostředně před hlavním zábleskem série téměř neviditelných
předzáblesků (měřicí předzáblesky). Předzáblesky odražené objekty ve všech
částech scény jsou zachyceny RGB snímačem 180K (s přibližně 180 000 pixely)
a analyzovány v kombinaci s množstvím dalších informací z měření expozice
Matrix pro získání zábleskové expozice produkující optimální vyvážení mezi
hlavním objektem a pozadím, které je exponováno trvalým světlem. Při použití
objektivů typu G, E a D je do výpočtu zábleskové expozice zahrnuta rovněž
informace o vzdálenosti objektu. Přesnost určení zábleskové expozice lze při
použití objektivů bez CPU zvýšit zadáním dat objektivu (ohniskové vzdálenosti
a světelnosti; viz strana 243). Není k dispozici při použití bodového měření
expozice.
• Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky: Záblesková
expozice je nastavována tak, aby se dosáhlo standardního osvětlení
obrazového pole; jas pozadí není brán v úvahu. Tento režim se doporučuje pro
snímky, na kterých má být hlavní objekt zdůrazněn na úkor objektů v pozadí,
a je vhodný při použití korekce expozice. Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk
pro digitální jednooké zrcadlovky se aktivuje při použití bodového měření
expozice.
l
196
Fotografování s bleskem na
fotoaparátu
Při nasazení blesku SB-5000, SB-500, SB-400 nebo
SB-300 na fotoaparát lze zvolit zábleskový režim,
výkon záblesku a další nastavení blesku pomocí
položky Řízení záblesku > Zábleskový režim
v menu fotografování (v případě blesku SB-5000
lze tato nastavení upravovat rovněž pomocí
ovládacích prvků na blesku). Dostupnost
jednotlivých možností se mění v závislosti na použitém blesku (0 331),
zatímco možnosti zobrazované v položce Zábleskový režim se mění
v závislosti na vybraném režimu. Nastavení jiných typů blesků lze
provádět pouze pomocí ovládacích prvků na blesku.
• TTL: Režim i-TTL. V případě blesků SB-500, SB-400 a SB-300 se nastavuje
korekce zábleskové expozice pomocí tlačítka W (M) (0 200).
• Automatický externí blesk: V tomto režimu je výkon záblesku (záblesková
expozice) automaticky upravován podle množství světla odraženého od
objektu; k dispozici je rovněž korekce zábleskové expozice.
Automatický externí blesk podporuje režim „Auto aperture“ (qA)
a „automatický zábleskový režim“ (A); v případě nasazení objektivu bez
CPU, pro který nebyly zadány údaje o ohniskové vzdálenosti
a světelnosti pomocí položky Data objektivu bez CPU v menu
nastavení (0 243), se automaticky aktivuje automatický zábleskový
režim. Podrobnosti viz návod k blesku.
• Manuál. zábl. rež. s prioritou vzd.: V tomto režimu vybíráte vzdálenost
objektu; výkon záblesku se automaticky přizpůsobí. K dispozici je
rovněž korekce zábleskové expozice.
• Manuální zábleskový režim: Slouží k manuálnímu nastavení výkonu záblesku.
• Stroboskopický záblesk. režim: Blesk odpaluje při otevřené závěrce
opakovaně záblesky a vytváří efekt vícenásobné expozice
(stroboskopický efekt). Vybíráte výkon záblesku (Výkon), počet
odpálených záblesků (Záblesky) a počet záblesků odpálených za
sekundu (Frekvence, měřeno v Hertzech). Mějte na paměti, že celkový
počet odpálených záblesků se může lišit v závislosti na možnostech
vybraných v položkách Výkon a Frekvence; podrobnosti viz
dokumentace dodávaná s bleskem.
l
197
Zábleskové režimy
Fotoaparát podporuje následující zábleskové režimy:
Zábleskový režim
Popis
Doporučený režim ve většině situací. V programové a časové
automatice se čas závěrky automaticky nastaví na hodnotu
Synchronizace v rozmezí 1/250 až 1/60 s (1/8 000 až 1/60 s při použití automatické
na první lamelu vysoce rychlé FP synchronizace blesku; 0 305).
Pokud blesk podporuje redukci efektu červených očí, vyberte
tento režim v případě, že chcete potlačit „efekt červených očí“
způsobovaný v některých případech bleskem. Nedoporučuje se
Redukce efektu pro pohyblivé objekty a další situace, ve kterých je nutná rychlá
červených očí reakce závěrky. Během fotografování nepohybujte
fotoaparátem.
Redukce efektu
červených očí
včetně
synchronizace
s dlouhými časy
l
Záblesk je kombinován s časy závěrky v délce až 30 s z důvodu
správné expozice objektu i pozadí při fotografování v noci nebo
za nízké hladiny osvětlení. Režim je dostupný pouze
Synchronizace
v programové a časové automatice. Doporučuje se použít stativ,
s dlouhými časy
aby se zamezilo rozmazání snímků vlivem chvění fotoaparátu.
Při použití clonové automatiky a manuálního expozičního
režimu dochází k odpálení záblesku bezprostředně před
zavřením závěrky. Tento režim použijte pro zachycení
světelných stop správně za pohybujícími se zdroji světla. Při
Synchronizace použití programové a časové automatiky slouží synchronizace
s dlouhými časy včetně synchronizace na druhou lamelu
na druhou
k dosažení správné expozice objektu i pozadí. Doporučuje se
lamelu
použít stativ, aby se zamezilo rozmazání snímků vlivem chvění
fotoaparátu.
Vypnutý blesk
198
Kombinuje redukci efektu červených očí a synchronizaci
s dlouhými časy. Tento režim použijte pro portréty na tmavém
nočním pozadí. Režim je dostupný pouze v programové
a časové automatice. Doporučuje se použít stativ, aby se
zamezilo rozmazání snímků vlivem chvění fotoaparátu.
Blesk nepracuje.
❚❚ Volba zábleskového režimu
Chcete-li vybrat zábleskový režim,
stiskněte tlačítko W (M) a otáčejte
hlavním příkazovým voličem, dokud
se na horním kontrolním panelu
nezobrazí požadovaný režim:
Tlačítko W (M)
Hlavní příkazový
volič
Synchronizace na první
lamelu
Redukce efektu červených
očí 1
Redukce efektu červených
očí včetně synchronizace
s dlouhými časy 1, 2
Vypnutý blesk
Synchronizace na druhou
lamelu 4
Synchronizace
s dlouhými časy 3
1 Pokud blesk nepodporuje redukci efektu červených očí, bliká symbol Y.
2 Redukce efektu červených očí včetně synchronizace s dlouhými časy je
dostupná pouze v expozičních režimech P a A. V expozičních režimech S a M se
redukce efektu červených očí včetně synchronizace s dlouhými časy změní na
redukci efektu červených očí.
3 K dispozici pouze v expozičních režimech P a A. V režimech S a M se režim
synchronizace s dlouhými časy mění na režim synchronizace na první lamelu.
4 V expozičních režimech P a A se při stisknutí tlačítka W (M) režim
synchronizace blesku nastaví na synchronizaci s dlouhými časy včetně
synchronizace na druhou lamelu.
l
A
Studiové blesky
Synchronizaci na druhou lamelu nelze použít v kombinaci se studiovými blesky,
protože zde nelze dosáhnout správné synchronizace.
199
Korekce zábleskové expozice
Korekce zábleskové expozice slouží k úpravě zábleskové expozice o –3 EV
až +1 EV v krocích po 1/3 EV, tj. ke změně jasu hlavního objektu vzhledem
k pozadí snímku. Záblesková expozice může být zvýšena pro světlejší
zobrazení hlavního objektu nebo snížena pro redukci nežádoucích jasů
a reflexů. Obecně platí, že kladné hodnoty korekce produkují světlejší
hlavní objekt a záporné hodnoty korekce produkují tmavší hlavní objekt.
Chcete-li nastavit korekci zábleskové
expozice, stiskněte tlačítko W (M)
a otáčejte pomocným příkazovým
voličem, dokud se na horním
kontrolním panelu nezobrazí
požadovaná hodnota.
Tlačítko W (M)
±0 EV
(stisknuté tlačítko W (M))
l
200
–0,3 EV
Pomocný
příkazový volič
+1 EV
Při použití jiné hodnoty než ±0,0 se po uvolnění tlačítka W (M) zobrazí na
horním kontrolním panelu a v hledáčku symbol Y. Aktuální hodnotu
korekce zábleskové expozice lze zkontrolovat stisknutím tlačítka W (M).
Normální zábleskovou expozici lze obnovit nastavením korekce
zábleskové expozice na hodnotu ±0,0. Korekce zábleskové expozice není
resetována vypnutím fotoaparátu.
A
Volitelné blesky
V režimech i-TTL a Auto aperture (qA) je korekce zábleskové expozice vybraná
pomocí volitelného blesku nebo položky Řízení záblesku v menu fotografování
přičtena ke korekci zábleskové expozice vybrané pomocí tlačítka W (M)
a příkazového voliče.
l
A
Viz také
Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení korekce zábleskové expozice viz
uživatelská funkce b3 (Krok korekce exp./zábl. exp., 0 301). Informace o volbě
možnosti použití korekce zábleskové expozice společně s korekcí expozice při
práci s bleskem viz uživatelská funkce e3 (Kor. exp. při použití blesku, 0 306).
Informace o automatické změně zábleskové expozice u série snímků viz
strana 147.
201
Blokování zábleskové expozice
Tato funkce se používá pro zablokování zábleskové expozice a umožňuje
změnit kompozici snímku beze změny zábleskové expozice. Zaručuje tak
správnou expozici hlavního objektu i v případě, že se tento objekt
nenachází uprostřed obrazu. Záblesková expozice se automaticky změní
při změně nastavení citlivosti ISO a clony. Blokování zábleskové expozice
je kompatibilní pouze s blesky systému CLS (0 330).
Chcete-li použít blokování zábleskové expozice:
1
Přiřaďte blokování zábleskové expozice
ovládacímu prvku fotoaparátu.
Přiřaďte funkci Blokování záblesk. expozice
ovládacímu prvku pomocí uživatelské funkce
f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 307).
2
Nasaďte blesk kompatibilní se systémem CLS.
Do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu upevněte blesk
kompatibilní se systémem CLS (0 330).
3
Nastavte odpovídající zábleskový režim na blesku.
Zapněte blesk a nastavte zábleskový režim TTL, režim qA s měřicími
předzáblesky nebo režim A s měřicími předzáblesky. Podrobnosti viz
dokumentace dodávaná s bleskem.
4
l
202
Zaostřete.
Umístěte hlavní objekt do středu
obrazového pole a namáčknutím
tlačítka spouště do poloviny
zaostřete.
5
Zablokujte zábleskovou expozici.
Po kontrole zobrazení indikace
připravenosti k záblesku (M) v hledáčku stiskněte tlačítko (ovládací
prvek) vybrané v kroku 1. Blesk spustí měřicí předzáblesk pro zjištění
správné zábleskové expozice. Zábleskový výstup (záblesková
expozice) se zablokuje na dané úrovni a v hledáčku se zobrazí symbol
blokování zábleskové expozice (e).
6
Změňte kompozici snímku.
7
Exponujte.
Stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz pro
expozici snímku. Další snímky lze v případě potřeby pořídit bez
zrušení blokování zábleskové expozice.
8
Zrušte blokování zábleskové expozice.
Stisknutím tlačítka (ovládacího prvku) vybraného v kroku 1 zrušte
blokování zábleskové expozice. Zkontrolujte, jestli se v hledáčku
nadále nezobrazuje symbol blokování zábleskové expozice (e).
A
Měření expozice
Oblasti měření pro funkci blokování zábleskové expozice jsou následující:
Blesk
Zábleskový
režim
i-TTL
Samostatný volitelný blesk
qA
Použitý s dalšími blesky
(pokrokové bezdrátové
osvětlení)
i-TTL
qA
A (blesk
Master)
l
Měřená oblast
6mm kruhová ploška uprostřed
obrazového pole
Oblast měřená expozimetrem pro
měření zábleskové expozice
Celý snímek
Oblast měřená expozimetrem pro
měření zábleskové expozice
203
Fotografování s dálkově
ovládanými blesky
Dálkově ovládané blesky použijte pro získání
zábleskového osvětlení mimo fotoaparát
(pokrokové bezdrátové osvětlení, resp. AWL;
0 331). Fotoaparát podporuje dva typy řízení
záblesku u blesků Remote: Optické AWL, kde blesk
Master ovládá blesky Remote pomocí optických
signálů (zábleskové pulzy o nízké intenzitě),
a Rádiové AWL, kde jsou blesky Remote ovládány pomocí rádiových
signálů vysílaných dálkovým ovládáním WR-R10 nasazeným na
fotoaparát. Při nasazení blesku SB-5000 nebo SB-500, resp. bezdrátového
dálkového ovládání WR-R10 na fotoaparát lze vybrat režim dálkového
ovládání blesků Remote pomocí položky Řízení záblesku > Možnosti
bezdrát. ovládání blesků v menu fotografování ve fotoaparátu.
Možnost
l
204
Popis
Dálkově ovládané blesky Remote jsou řízeny pomocí záblesků
o nízké intenzitě, které jsou spouštěny hlavním bleskem Master.
Tato možnost je k dispozici pouze s bleskem SB-5000 nebo SB-500
Optické AWL
nasazeným do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu
a dálkově ovládanými blesky Remote s podporou optického AWL
(0 205).
Tato možnost je určena pro zábleskovou fotografii využívající
současně opticky a rádiově řízené blesky a je k dispozici při
Optické/rádiové současném nasazení blesku SB-500 a dálkového ovládání WR-R10
(další informace a informace o použití jiných blesků s podporou
AWL
optického/rádiového AWL viz „Optické/rádiové AWL“, 0 208).
Řízení zábl. pro blesky Remote se automaticky nastaví na
Skupina blesků (0 209).
Dálkově ovládané blesky Remote jsou řízeny rádiovými signály,
které vydává dálkové ovládání WR-R10 připojené k fotoaparátu
(0 206). K dispozici pouze s dálkovým ovládáním WR-R10
Rádiové AWL a dálkově ovládanými blesky Remote s podporou rádiového AWL.
Je-li třeba, lze získat doplňkové osvětlení prostřednictvím blesku
upevněného do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu
(0 207).
Vypnuto
Fotografování s dálkově ovládanými blesky Remote je zakázáno.
Nastavení
Tato část podrobně popisuje kroky potřebné pro nastavení dálkového
ovládání WR-R10 nebo hlavního blesku Master nasazeného do sáněk pro
upevnění příslušenství na fotoaparátu (C) a dálkově ovládaných blesků
Remote (f ) pro bezdrátovou zábleskovou fotografii. Více informací
o použití volitelných blesků lze nalézt v dokumentaci dodávané se
zařízeními.
❚❚ Optické AWL
Následující pokyny předpokládají použití blesku SB-5000 nebo SB-500
jako hlavního blesku Master. Při použití blesku SB-910, SB-900, SB-800
a SB-700 (nebo řídicí jednotky SU-800) jako hlavního blesku Master je
třeba upravovat nastavení jednotlivých blesků pomocí jejich vlastních
ovládacích prvků; podrobnosti viz návody k bleskům.
1
C: Připojte hlavní blesk Master.
Do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu nasaďte blesk
SB-5000 nebo SB-500.
2
C: Povolte optické AWL.
V menu fotografování vyberte možnost Optické AWL v položce
Řízení záblesku > Možnosti bezdrát. ovládání blesků.
Nyní můžete fotografovat způsobem popsaným na straně 209.
l
205
❚❚ Rádiové AWL
Rádiové AWL je k dispozici s kompatibilními blesky Remote v případě
připojení dálkového ovládání WR-R10 k fotoaparátu.
1
C: Připojte dálkové ovládání WR-R10.
Další informace viz dokumentace dodávaná s dálkovým ovládáním
WR-R10.
2
C: Povolte rádiové AWL.
V menu fotografování vyberte možnost Rádiové AWL v položce
Řízení záblesku > Možnosti bezdrát. ovládání blesků.
3
C: Nastavte dálkové ovládání WR-R10
na požadovaný kanál.
Nastavte volič kanálů dálkového ovládání
WR-R10 na požadovaný kanál.
4
C: Vyberte režim propojení.
Vyberte položku Možnosti bezdrát. dálk.
ovl. (WR) > Režim propojení v menu
nastavení (0 312) a vyberte z následujících
možností:
• Párování: Spáruje blesk s dálkovým
ovládáním WR-R10.
• PIN: Propojí fotoaparát a blesk s pomocí
čtyřmístného kódu PIN.
l
A
Rádiové AWL
Při použití dálkového ovládání WR-R10 je nutný adaptér WR-A10. Nezapomeňte
provést aktualizaci firmwaru dálkového ovládání WR-R10 na nejnovější verzi;
informace o aktualizacích firmwaru viz webová stránka společnosti Nikon pro
vaši oblast.
206
5
f: Navažte bezdrátové spojení.
Nastavte blesky do režimu Remote, na zařízeních nastavte kanál
zvolený v kroku 3 a poté spárujte blesky s dálkovým ovládáním
WR-R10 na základě možnosti vybrané v kroku 4:
• Párování: Inicializujte párování na blesku a stiskněte tlačítko
párování na dálkovém ovládání WR-R10. Párování je dokončeno
v okamžiku, kdy kontrolky LINK na dálkovém ovládání WR-R10
a blesku oranžově a zeleně blikají; jakmile je navázáno spojení,
kontrolka LINK na blesku se rozsvítí zeleně.
• PIN: Pomocí ovládacích prvků na blesku zadejte kód PIN vybraný
v kroku 4. Jakmile je navázáno spojení, kontrolka LINK na blesku se
rozsvítí zeleně.
Opakováním kroku 5 spárujte všechny ostatní dálkově ovládané
blesky Remote.
Nyní můžete fotografovat způsobem popsaným na straně 209.
A
Opakované připojení
Pokud zůstávají kanál, režim propojení a ostatní nastavení beze změny,
fotoaparát se při výběru režimu dálkového ovládání automaticky připojí k dříve
spárovaným bleskům a kroky 3–5 lze vynechat. Jakmile je navázáno spojení,
kontrolka LINK na blesku se rozsvítí zeleně.
A
Rádiově ovládané blesky
Rádiově ovládané blesky lze kombinovat s libovolnými z následujících blesků
upevněných do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu:
• SB-5000: Před nasazením blesku nastavte blesk do rádiového režimu Master
(v levém horním rohu displeje se zobrazí symbol d) a vyberte skupinu nebo
stroboskopický režim pro blesky Remote. Jakmile je blesk nasazený, lze
upravovat nastavení pomocí ovládacích prvků na blesku nebo pomocí položek
v menu fotoaparátu Možnosti skupin blesků > Blesk Master nebo „M“ na
obrazovce Možn. strob. rež. pro bl. Remote.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700: Blesk nastavte pro samostatné použití a pomocí
ovládacích prvků na blesku upravte nastavení blesku.
• SB-500, SB-400, SB-300: Blesk nasaďte na fotoaparát a upravte nastavení pomocí
položky Možnosti skupin blesků > Blesk Master ve fotoaparátu.
l
207
❚❚ Optické/rádiové AWL
Pro dálkově ovládané zábleskové osvětlení využívající současně opticky
a rádiově řízené blesky připojte dálkové ovládání WR-R10 a do sáněk pro
upevnění příslušenství na fotoaparátu nasaďte jednu z následujících
položek: blesk SB-500, SB-910, SB-900, SB-800 nebo SB-700 nastavený pro
použití v režimu blesku Master, resp. řídicí jednotku SU-800. Nastavte
rádiově řízené blesky postupem popsaným v části „Rádiové AWL“ (0 206),
ale mějte na paměti, že pokud použijete blesk SB-500, musíte vybrat
možnost Optické/rádiové AWL v položce Řízení záblesku > Možnosti
bezdrát. ovládání blesků v kroku 2 (při použití jiných blesků je možnost
Optické/rádiové AWL vybrána automaticky). Umístěte opticky řízené
blesky do skupiny A, B nebo C a rádiově řízené blesky do skupiny D, E
nebo F. Nyní můžete fotografovat způsobem popsaným na straně 209.
l
A
Informace o rádiově řízených zábleskových jednotkách
Chcete-li zobrazit blesky aktuálně řízené pomocí
rádiového AWL, vyberte možnost Řízení záblesku >
Info. rádiem řízených bl. Remote v menu
fotografování. Identifikátor („název blesku Remote“)
pro každý blesk lze změnit pomocí ovládacích prvků
na blesku.
208
Fotografování
Položka Řízení záblesku > Řízení zábl. pro blesky Remote v menu
fotografování nabízí tři možnosti fotografování v režimu dálkově
ovládaných blesků: Skupina blesků, Zjednodušený režim bezdrát. ovl.
a Stroboskop. režim pro bl. Remote.
❚❚ Skupina blesků
Tato možnost slouží k úpravě nastavení samostatně pro každou skupinu.
1
C: Vyberte položku Možnosti skupin
blesků.
Vyberte položku Možnosti skupin blesků na
obrazovce řízení záblesku a stiskněte tlačítko
2.
2
C: Vyberte zábleskový režim.
Vyberte zábleskový režim a výkon záblesku
hlavního blesku Master a blesků v každé
skupině:
• TTL: Řízení záblesku i-TTL (0 196).
• qA: Auto aperture (k dispozici pouze
u kompatibilních blesků).
• M: Vyberte manuálně výkon záblesku.
• – – (vypnuto): Jednotky nepracují a zábleskovou expozici (výkon
záblesku) nelze nastavovat.
Pokud je vybrána možnost Optické AWL
nebo Optické/rádiové AWL v položce Řízení
záblesku > Možnosti bezdrát. ovládání
blesků v menu fotografování (0 292), vyberte
kanál pro hlavní blesk Master. Pokud se mezi
blesky Remote nachází blesk SB-500, musíte
vybrat kanál 3; jinak můžete vybrat libovolný
kanál v rozmezí 1 až 4.
l
209
3
f: Nastavte kanál (pouze optické AWL).
Nastavte dálkově ovládané blesky Remote na kanál vybraný
v kroku 2.
4
f: Seskupte dálkově ovládané blesky Remote.
Optické AWL
Vyberte skupinu (A, B nebo C, resp. v případě použití blesku SB-500
jako hlavního blesku Master – A nebo B) pro každý blesk Remote.
Přestože není počet dálkově ovládaných blesků Remote nijak
omezen, praktické maximum tvoří tři blesky na jednu skupinu. Při
použití většího počtu blesků se mohou záblesky vyzařované
jednotlivými dálkově ovládanými blesky Remote vzájemně překrývat
a ovlivňovat kvalitu osvětlení.
Rádiové AWL
Vyberte skupinu (A–F) pro každý dálkově ovládaný blesk Remote.
Hlavní blesk Master může řídit až 18 blesků v libovolné kombinaci.
5
C/f: Vytvořte kompozici snímku.
Vytvořte kompozici snímku a rozmístěte blesky. Další informace viz
dokumentace dodávaná s blesky. Po rozmístění blesků pořiďte
zkušební snímek pro kontrolu funkce všech blesků. Rádiové blesky
můžete zkušebně odpálit rovněž stisknutím tlačítka i na obrazovce
informací pro blesk (0 216) a výběrem možnosti Zkušební záblesk.
6
l
210
C/f: Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
Při použití rádiového AWL se v okamžiku
připravenosti všech blesků rozsvítí indikace
připravenosti k záblesku v hledáčku
fotoaparátu (0 10) nebo na obrazovce
informací pro blesk. Stav rádiově řízených
blesků lze zobrazit rovněž výběrem možnosti
Řízení záblesku > Info. rádiem řízených bl.
Remote v menu fotografování.
❚❚ Zjednodušený režim bezdrát. ovl.
Tuto možnost vyberte, chcete-li ovládat celkovou korekci zábleskové
expozice skupin A a B a vzájemné vyvážení mezi těmito skupinami.
Nastavení výkonu záblesku u skupiny C probíhá manuálně.
1
C: Vyberte položku Možn. zjednoduš.
rež. bezdr. ovl.
Vyberte položku Možn. zjednoduš. rež.
bezdr. ovl. na obrazovce řízení záblesku
a stiskněte tlačítko 2.
2
C: Upravte nastavení blesku.
Vyberte vyvážení mezi skupinami A a B.
Upravte nastavení korekce zábleskové
expozice pro skupiny A a B.
Vyberte zábleskový režim a výkon záblesku
pro blesky skupiny C:
• M: Vyberte manuálně výkon záblesku.
• – –: Blesky ve skupině C nepracují.
l
211
Pokud je vybrána možnost Optické AWL
v položce Řízení záblesku > Možnosti
bezdrát. ovládání blesků v menu
fotografování (0 292), vyberte kanál pro
hlavní blesk Master. Pokud se mezi blesky
Remote nachází blesk SB-500, musíte vybrat
kanál 3; jinak můžete vybrat libovolný kanál
v rozmezí 1 až 4.
3
f: Nastavte kanál (pouze optické AWL).
Nastavte dálkově ovládané blesky Remote na kanál vybraný
v kroku 2.
4
f: Seskupte dálkově ovládané blesky Remote.
Vyberte skupinu (A, B nebo C).
Optické AWL
Přestože není počet dálkově ovládaných blesků Remote nijak
omezen, praktické maximum tvoří tři blesky na jednu skupinu. Při
použití většího počtu blesků se mohou záblesky vyzařované
jednotlivými dálkově ovládanými blesky Remote vzájemně překrývat
a ovlivňovat kvalitu osvětlení.
Rádiové AWL
Hlavní blesk Master může řídit až 18 blesků v libovolné kombinaci.
5
l
212
C/f: Vytvořte kompozici snímku.
Vytvořte kompozici snímku a rozmístěte blesky. Další informace viz
dokumentace dodávaná s blesky. Po rozmístění blesků pořiďte
zkušební snímek pro kontrolu funkce všech blesků. Rádiové blesky
můžete zkušebně odpálit rovněž stisknutím tlačítka i na obrazovce
informací pro blesk (0 216) a výběrem možnosti Zkušební záblesk.
6
C/f: Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
Při použití rádiového AWL se v okamžiku
připravenosti všech blesků rozsvítí indikace
připravenosti k záblesku v hledáčku
fotoaparátu (0 10) nebo na obrazovce
informací pro blesk. Stav rádiově řízených
blesků lze zobrazit rovněž výběrem možnosti
Řízení záblesku > Info. rádiem řízených bl.
Remote v menu fotografování.
❚❚ Stroboskop. režim pro bl. Remote
Pokud je vybrána tato možnost, blesky opakovaně odpalují záblesky
během otevřené závěrky a produkují efekt vícenásobné expozice
(stroboskopický efekt).
1
C: Vyberte možnost Možn. strob. rež.
pro bl. Remote.
Vyberte položku Možn. strob. rež. pro bl.
Remote na obrazovce řízení záblesku
a stiskněte tlačítko 2.
2
C: Upravte nastavení blesku.
Vybíráte výkon záblesku (Výkon), maximální
počet odpálených záblesků (Záblesky)
a počet záblesků odpálených za sekundu
(Frekvence).
l
Povolte nebo zakažte vybrané skupiny.
Chcete-li povolit vybranou skupinu, vyberte
ON; chcete-li zakázat vybranou skupinu,
vyberte – –.
213
Pokud je vybrána možnost Optické AWL
v položce Řízení záblesku > Možnosti
bezdrát. ovládání blesků v menu
fotografování (0 292), vyberte kanál pro
hlavní blesk Master. Pokud se mezi blesky
Remote nachází blesk SB-500, musíte vybrat
kanál 3; jinak můžete vybrat libovolný kanál
v rozmezí 1 až 4.
3
f: Nastavte kanál (pouze optické AWL).
Nastavte dálkově ovládané blesky Remote na kanál vybraný
v kroku 2.
4
f: Seskupte dálkově ovládané blesky Remote.
Optické AWL
Vyberte skupinu (A, B nebo C) pro každý blesk Remote. Přestože není
počet dálkově ovládaných blesků Remote nijak omezen, praktické
maximum tvoří tři blesky na jednu skupinu. Při použití většího počtu
blesků se mohou záblesky vyzařované jednotlivými dálkově
ovládanými blesky Remote vzájemně překrývat a ovlivňovat kvalitu
osvětlení.
Rádiové AWL
Vyberte skupinu (A–F) pro každý dálkově ovládaný blesk Remote.
Hlavní blesk Master může řídit až 18 blesků v libovolné kombinaci.
5
l
214
C/f: Vytvořte kompozici snímku.
Vytvořte kompozici snímku a rozmístěte blesky. Další informace viz
dokumentace dodávaná s blesky. Po rozmístění blesků pořiďte
zkušební snímek pro kontrolu funkce všech blesků. Rádiové blesky
můžete zkušebně odpálit rovněž stisknutím tlačítka i na obrazovce
informací pro blesk (0 216) a výběrem možnosti Zkušební záblesk.
6
C/f: Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
Při použití rádiového AWL se v okamžiku
připravenosti všech blesků rozsvítí indikace
připravenosti k záblesku v hledáčku
fotoaparátu (0 10) nebo na obrazovce
informací pro blesk. Stav rádiově řízených
blesků lze zobrazit rovněž výběrem možnosti
Řízení záblesku > Info. rádiem řízených bl.
Remote v menu fotografování.
A
Optické AWL
Nastavte okénka se snímači dálkově ovládaných blesků Remote tak, aby na
snímače dopadalo světlo hlavního blesku Master (zvláštní pozornosti je třeba
dbát v případě, kdy fotoaparát není upevněn na stativ). Zajistěte, aby
nedopadalo přímé světlo nebo silné odrazy světla záblesků dálkově ovládaných
blesků Remote do objektivu fotoaparátu (v režimu TTL) nebo na fotočlánky
dálkově ovládaných blesků Remote (režim qA), protože by mohlo dojít
k narušení správnosti expozice. Abyste zamezili patrnosti řídicích záblesků
hlavního blesku Master o nízké intenzitě na snímcích pořízených z krátkých
vzdáleností, vyberte nízké hodnoty citlivostí ISO, použijte velká zaclonění
(vysoká clonová čísla) nebo otočte hlavu blesku na hlavním blesku Master tak,
aby směřovala nahoru. Po rozmístění dálkově ovládaných blesků Remote
pořiďte zkušební snímek a zkontrolujte výsledek na monitoru fotoaparátu.
l
A
Korekce zábleskové expozice
Hodnota korekce zábleskové expozice vybrané pomocí tlačítka W (M)
a pomocného příkazového voliče se přičte k hodnotě korekce zábleskové
expozice vybrané v menu možností bezdrátového ovládání blesků. Pokud je
v režimu TTL nebo qA vybrána jiná hodnota korekce zábleskové expozice pro
hlavní blesk Master nebo dálkově ovládané blesky Remote než ±0, blikají na
horním kontrolním panelu a v hledáčku symboly Y.
215
Zobrazení informací
o zábleskových jednotkách
Fotoaparát je schopen zobrazovat informace pro blesk v případě blesků
SB-5000, SB-500, SB-400 a SB-300 nasazených do sáněk pro upevnění
příslušenství na fotoaparátu a při použití rádiového AWL v případě blesků
Remote v kombinaci s dálkovým ovládáním WR-R10. Chcete-li zobrazit
informace pro blesk, stiskněte tlačítko R na obrazovce informací (0 220).
Zobrazované informace se liší v závislosti na zábleskovém režimu.
❚❚ TTL
123
1 Indikace připravenosti k záblesku.........194
2 Symbol osvětlení nepřímým zábleskem
(zobrazuje se při vyklopení hlavy blesku)
4
5
3 Varování úhlu záblesku (zobrazuje se,
pokud je úhel osvětlení nedostačující)
4 Zábleskový režim (řízení záblesku) .......197
6
7
Indikace synchronizace FP ......................305
5 Korekce zábleskové expozice (TTL)
..............................................................197, 200
6 Zábleskový režim.......................................198
7 Korekce zábleskové expozice .................200
❚❚ Automatický externí blesk
1 Zábleskový režim (řízení záblesku) .......197
1
2
l
216
Indikace synchronizace FP ......................305
2 Korekce zábleskové expozice (Auto
aperture).............................................197, 200
❚❚ Manuál. zábl. rež. s prioritou vzd.
1 Zábleskový režim (řízení záblesku)....... 197
1
2
3
Indikace synchronizace FP ..................... 305
2 Korekce zábleskové expozice (manuální
zábleskový režim s prioritou vzdálenosti)
...............................................................197, 200
3 Vzdálenost.................................................. 197
❚❚ Manuální zábleskový režim
1 Zábleskový režim (řízení záblesku)....... 197
1
2
Indikace synchronizace FP ..................... 305
2 Výkon záblesku..................................197, 200
❚❚ Stroboskopický záblesk. režim
1
2
3
1 Zábleskový režim (řízení záblesku)....... 197
2 Výkon záblesku (Výkon).......................... 197
3 Počet odpálených záblesků (Záblesky)
....................................................................... 197
Frekvence.................................................... 197
l
A
Informace pro blesk a nastavení fotoaparátu
Obrazovka informací pro blesk zobrazuje vybraná
nastavení fotoaparátu včetně expozičního režimu,
času závěrky, clony a citlivosti ISO.
217
❚❚ Skupina blesků
1
2
5
3
6
1 Indikace připravenosti k záblesku 1.......210
2 Řízení záblesku pro blesky Remote ......209
3 Režim řízení záblesku pro blesky Remote 2
.......................................................................204
4 Řízení záblesku pro skupinu blesků 2, 3
4
.......................................................................209
Režim řízení záblesku pro skupinu blesků
.......................................................................209
Výkon záblesku/korekce zábleskové
expozice.......................................................209
5 Kanál 2 ........................................206, 207, 209
6 Režim propojení ........................................206
❚❚ Zjednodušený režim bezdrát. ovl.
1
2
7
3
8
4
5
6
1 Indikace připravenosti k záblesku 1.......213
2 Řízení záblesku pro blesky Remote ......209
3 Režim řízení záblesku pro blesky Remote 2
.......................................................................204
4 Poměr A : B..................................................211
5 Korekce zábleskové expozice ........200, 211
6 Zábleskový režim a výkon záblesku
skupiny C .....................................................211
7 Kanál 2 ........................................206, 207, 212
8 Režim propojení ........................................206
❚❚ Stroboskop. režim pro bl. Remote
1
l
3
4
5
2
6
1 Indikace připravenosti k záblesku 1.......215
2 Řízení záblesku pro blesky Remote ......209
7
3 Režim řízení záblesku pro blesky Remote 2
Výkon záblesku (Výkon)...........................213
.......................................................................204
4 Počet odpálených záblesků (Záblesky) 213
Frekvence ....................................................213
5 Stav skupiny (povolená/zakázaná) .......213
6 Kanál 2 ........................................206, 207, 214
7 Režim propojení ........................................206
218
1 Zobrazuje se po dosažení připravenosti všech blesků při rádiovém AWL.
2 Optické AWL je označeno symbolem Y, rádiové AWL je označeno symbolem Z,
společné optické a rádiové AWL je označeno symboly Y a Z. Kanál optického AWL
pro společné optické a rádiové AWL se zobrazuje pouze při použití blesku SB-500 jako
blesku Master.
3 Při společném použití optického a rádiového AWL se zobrazují symboly pro obě
skupiny.
l
A
Změna nastavení blesku
Nastavení blesku lze změnit stisknutím tlačítka i na
obrazovce informací pro blesk. Dostupné možnosti se
liší podle typu blesku a zvoleného nastavení. Rovněž
můžete odpálit zkušební záblesk.
219
t
Další možnosti pro
fotografování
Tlačítko R
Stisknutím tlačítka R během fotografování s využitím hledáčku se zobrazí
na monitoru provozní informace včetně času závěrky, clony, počtu
zbývajících snímků a režimu činnosti zaostřovacích polí.
12 3
4
5
6
7
1 Expoziční režim ..........................................131
2 Indikace použití flexibilního programu
t
220
........................................................................133
3 Symbol aretace času závěrky..................140
4 Čas závěrky.........................................134, 136
Počet snímků sekvence expozičního
a zábleskového bracketingu...................147
Počet snímků sekvence bracketingu
vyvážení bílé barvy ...................................151
Ohnisková vzdálenost (objektivy bez CPU)
........................................................................244
5 Indikace počtu clonových hodnot
...............................................................135, 326
6 Clona (clonové číslo)........................135, 136
Clona (počet clonových hodnot)
..............................................................135, 326
Rozptyl (krok) bracketingu.............148, 152
Počet snímků sekvence bracketingu ADL
.......................................................................155
Světelnost (objektivy bez CPU)..............244
7 Indikace citlivosti ISO ...............................124
Citlivost ISO.................................................124
Indikace automatické regulace citlivosti
ISO.................................................................128
9
8
10
11
12
13
14
15
22
21
20
19
18
17
16
8 Indikace synchronizace blesku .............. 305 14 Indikace komentáře ke snímku ............. 311
9 Symbol aretace hodnoty clony.............. 140 15 Informace o autorském právu ............... 311
10 Indikace expozice...................................... 137 16 Indikace předvolby IPTC ......................... 311
Zobrazení korekce expozice ................... 143 17 Indikace funkce Active D-Lighting ....... 188
Indikace průběhu bracketingu:
18 Barevný prostor......................................... 294
Expoziční a zábleskový bracketing.... 147
Zábleskový režim...................................... 198
Bracketing vyvážení bílé barvy .......... 151 19
11 Indikace předvolby Picture Control...... 180 20 Indikace obrazového pole .........................87
12 Indikace funkce HDR ................................ 190 21 Indikace expozičního a zábleskového
Expoziční rozdíl funkce HDR................... 193
Indikace vícenásobné expozice............. 230
Počet snímků (vícenásobná expozice)
....................................................................... 231
13 Indikace zvukové signalizace................. 312
bracketingu ................................................ 147
Indikace bracketingu vyvážení bílé barvy
....................................................................... 151
Indikace bracketingu ADL ...................... 155
22 Pozice aktuálního snímku v sekvenci
bracketingu .......................................149, 153
Úroveň bracketingu ADL ........................ 156
t
A
Vypnutí monitoru
Pro odstranění provozních informací nebo informací o zábleskových jednotkách
z monitoru stiskněte tlačítko R nebo namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Není-li provedena žádná operace po dobu cca 10 s, monitor se automaticky
vypne.
221
Obrazovka informací (pokračování)
23 24 25 26 27 28 29 30
31
41
40
39
38
32
37 36 35 34
33
23 Indikace signálu ze satelitů .....................246 34 Banka uživatelských funkcí.....................299
24 Indikace redukce šumu pro dlouhé
35 Banka menu fotografování .....................291
expozice.......................................................294 36 Režim automatického zaostřování........101
25 Indikace korekce vinětace .......................294 37 Režim činnosti zaostřovacích polí
26 Automatická korekce zkreslení ..............294
..............................................................104, 106
27 Závěrka s elektronickou první lamelou
38 Měření expozice ........................................129
........................................................................304 39 Indikace blokování zábleskové expozice
28 Opožděné spuštění závěrky....................304
.......................................................................203
29 Indikace intervalového snímání.............239 40 Indikace korekce zábleskové expozice
Indikace časosběrného snímání .............. 79
.......................................................................200
Hodnota korekce zábleskové expozice
30 Indikace stavu baterie hodin ........... 29, 351
.......................................................................200
31 Indikace stavu baterie ................................ 37
41 Indikace korekce expozice ......................143
32 „k“ (zobrazuje se, pokud v paměti zbývá
Hodnota korekce expozice......................143
prostor pro více než 1 000 snímků)......... 38
33 Počet zbývajících snímků ................. 38, 385
Číslo objektivu s manuálním
zaostřováním ..............................................244
Poznámka: Indikace jsou pro názornost zobrazeny všechny současně.
t
A
Viz také
Informace o nastavení doby nečinnosti, po kterou zůstane monitor zapnutý, viz
uživatelská funkce c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru, 0 303). Barvu písma
obrazovky informací lze změnit pomocí položky Obrazovka informací v menu
nastavení (0 310).
222
Tlačítko i
Chcete-li přistupovat k níže uvedeným položkám,
stiskněte tlačítko i během fotografování
s využitím hledáčku. Položky vybírejte pomocí
multifunkčního voliče a stisknutím tlačítka J
zobrazte možnosti pro vybranou položku.
Chcete-li se vrátit do režimu fotografování,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Položka
Banky menu fotografování
Banky uživatelských funkcí
Uživ. přiřazení ovládacích prvků
Active D-Lighting
Barevný prostor
Připojení k síti
Redukce šumu pro dlouhé exp.
Redukce šumu pro vys. ISO
Tlačítko i
0
291
299
307
188
294
281
294
294
t
223
Dvoutlačítkový reset: Obnovení
výchozích nastavení
U dále uvedených nastavení fotoaparátu lze
současným stisknutím a podržením tlačítek S
a U po dobu delší než dvě sekundy obnovit
výchozí nastavení (tlačítka jsou označena zelenou
tečkou). Během resetování nastavení se krátce
vypnou kontrolní panely.
Tlačítko S
t
224
Tlačítko
U
❚❚ Nastavení dostupná v menu fotografování 1
Položka
Banky rozšířených
menu fotograf.
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISO
Automat. regulace
citl. ISO
2
3
4
5
Vypnuto
JPEG Normální
Velký (L)
Velký (L)
100
Vypnuto
Položka
Výchozí nastavení
Nastavení předvoleb
Nezměněno
Picture Control 2
Redukce blikání obrazu
Nastavení redukce
Zakázat
blikání obrazu
Indikace redukce
Zapnuto
blikání obrazu
Vícenásobná
Vypnuto 3
expozice
HDR (vysoký dynam.
Vypnuto 4
rozsah)
Intervalové snímání
Vypnuto 5
Bezhlučné fotog.
Vypnuto
v živém náhledu
Automaticky >
AUTO0 Uchovat
bílou (red. teplé
barvy)
Jemné vyvážení
A-B: 0, G-M: 0
S výjimkou vícenásobné expozice a intervalového snímání jsou resetována pouze
nastavení v aktuální bance vybrané pomocí položky Banky menu fotografování
(0 291). Nastavení ve zbývajících bankách zůstávají nezměněna.
Pouze aktuální předvolba Picture Control.
Pokud je aktuálně v činnosti vícenásobná expozice, fotografování se ukončí
a kombinovaný snímek se vytvoří z doposud pořízených snímků vícenásobné
expozice. Nastavení režimu prolnutí a počtu snímků nejsou resetována.
Nastavení expozičního rozdílu a vyhlazení nejsou resetována.
Pokud aktuálně probíhá intervalové snímání, fotografování se ukončí. Čas spuštění,
interval mezi snímky, počet intervalů, počet snímků a vyrovnání expozice nejsou
resetovány.
Vyvážení bílé barvy
1
Výchozí nastavení
t
225
❚❚ Nastavení dostupná v menu videosekvencí
Položka
Výchozí nastavení
Nastav. citl. ISO pro video.
Citlivost ISO (režim
100
M)
Auto. regul. citl. ISO
Vypnuto
(režim M)
Nejvyšší citlivost
102400
Položka
Vyvážení bílé barvy
Elektronická redukce
vibrací
Výchozí nastavení
Stejné nast. jako
pro fotogr.
Vypnuto
❚❚ Další nastavení
Položka
Zaostřovací pole 1
Předvolené zaostřovací
pole
Expoziční režim
Flexibilní program
Korekce expozice
Expoziční paměť
(trvalá)
Aretace času závěrky
Aretace hodnoty clony
Režim automatického
zaostřování
Režim činnosti
zaostřovacích polí
Hledáček
Živý náhled
t
Výchozí nastavení
Střední
Střední
Programová
automatika
Vypnuto
Vypnuto
Položka
Úpr. WB monit. v živ.
náhl. pro sn.
Zobrazení nejvyšších
jasů
Hlasitost sluchátek
Měření expozice
Bracketing
Vypnuto
Zábleskový režim
Vypnuto
Vypnuto
Korekce zábleskové
expozice
Blokování záblesk.
expozice
Opožděné spuštění
závěrky
AF-S
Žádná
Vypnuto
15
Měření Matrix
Vypnuto 2
Synchronizace
na první lamelu
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto 3
Jednotlivá
zaostřovací pole
Standardní
zaostřovací pole
1 Je-li vybrán režim činnosti zaostřovacích polí Automatická volba zaostřovacích polí,
zaostřovací pole se nezobrazují.
2 Počet snímků je resetován na nulu. Krok bracketingu je resetován na 1 EV (expoziční/
zábleskový bracketing), resp. 1 (bracketing vyvážení bílé barvy). Pro druhý snímek ve
dvousnímkovém programu bracketingu ADL je vybrána možnost nastavení funkce
ADL Y Automaticky.
3 Resetována jsou pouze nastavení v aktuální bance vybrané pomocí položky Banky
uživatelských funkcí (0 299). Nastavení ve zbývajících bankách zůstávají
nezměněna.
A
Viz také
Seznam výchozích nastavení viz strana 289.
226
Výchozí nastavení
Redukce blikání obrazu
Fotoaparát nabízí dvě položky Redukce blikání obrazu pro snížení
účinků blikání obrazu vlivem zářivkového osvětlení nebo osvětlení
rtuťovými výbojkami. První se nachází v menu fotografování a používá se
pro redukci účinků blikání obrazu na snímky pořízené při fotografování
s využitím hledáčku, zatímco druhá se nachází v menu videosekvencí
a slouží k redukci blikání obrazu v živém náhledu a v režimu
videosekvencí.
❚❚ Fotografování s využitím hledáčku
Vyberte z následujících možností:
• Nastavení redukce blikání obrazu: Pokud je vybrána
možnost Povolit, načasuje fotoaparát expozici
snímků tak, aby se snížily účinky blikání obrazu
(0 295).
• Indikace redukce blikání obrazu: Když je vybrána
možnost Zapnuto, zobrazí se v hledáčku při
rozpoznání blikání obrazu v okamžiku namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny indikace blikání obrazu (u). Pokud je blikání rozpoznáno při
výběru možnosti Zakázat v položce Nastavení redukce blikání
obrazu, indikace bliká; redukci blikání obrazu povolíte výběrem
možnosti Povolit v položce Nastavení redukce blikání obrazu.
❚❚ Živý náhled a režim videosekvencí
Položku Redukce blikání obrazu v menu
videosekvencí lze použít k redukci blikání obrazu
a proužkování během živého náhledu (0 44) a při
záznamu videosekvencí (0 59).
t
227
A
Redukce blikání obrazu v menu fotografování
Před pořízením dalších snímků pořiďte zkušební snímek a zkontrolujte výsledky.
Funkce redukce blikání obrazu je schopna rozpoznat blikání frekvencí 100 a 120
Hz (související s frekvencí elektrické sítě 50 a 60 Hz). V případě tmavých pozadí,
silných zdrojů světla nebo dekorativních svítidel a dalších nestandardních
světelných zdrojů nemusí být blikání rozpoznáno nebo se nemusí dosáhnout
požadovaných výsledků. V závislosti na světelném zdroji se může před
spuštěním závěrky vyskytovat lehká prodleva. Při sériovém snímání se může
zpomalit snímací frekvence nebo může být nerovnoměrná; požadovaných
výsledků se nemusí dosáhnout rovněž v situacích, kdy se během fotografování
mění frekvence elektrické sítě.
Detekce blikání nemusí být účinná při časech závěrky delších než
1⁄100 s (včetně časů Bulb (A) a Time (%)), resp. při výběru snímacího režimu
MUP nebo 14 obr./s (předsklopení zrcadla) či při zapnutí režimu zpoždění
expozice. Detekce blikání je k dispozici při zábleskové fotografii, ale nelze ji
použít v kombinaci s bezdrátovými blesky Remote.
t
228
Vícenásobná expozice
Chcete-li zaznamenat na jediném snímku sérii dvou až deseti expozic,
postupujte podle níže uvedených kroků.
❚❚ Vytvoření vícenásobné expozice
Vícenásobné expozice nelze zaznamenávat v režimu živého náhledu.
Před dalším pokračováním ukončete živý náhled.
A
Prodloužené doby záznamu
Pokud se během přehrávání nebo práce s menu vypne monitor a není
provedena žádná operace po dobu přibližně 30 s, fotografování se ukončí
a vícenásobná expozice se vytvoří z doposud provedených expozic. Čas
dostupný pro zaznamenání další expozice lze prodloužit výběrem delší doby
v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 303).
1
Vyberte položku Vícenásobná
expozice.
Vyberte položku Vícenásobná expozice
v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2.
t
229
2
Vyberte režim.
Vyberte položku Režim vícenásobné
expozice a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte jednu z následujících možností
a stiskněte tlačítko J:
• Chcete-li pořídit série vícenásobných expozic,
vyberte možnost 0 Zapnuto (série).
Funkce vícenásobné expozice zůstává
aktivní až do výběru možnosti Vypnuto
v položce Režim vícenásobné expozice.
• Chcete-li pořídit jednu vícenásobnou expozici, vyberte možnost Zapnuto
(jeden snímek). Po vytvoření jednoho snímku vícenásobné
expozice se automaticky obnoví normální fotografování.
• Chcete-li se vrátit zpět bez vytvoření dalších snímků vícenásobné expozice,
vyberte možnost Vypnuto.
Je-li vybrána možnost Zapnuto (série) nebo
Zapnuto (jeden snímek), zobrazuje se na
horním kontrolním panelu symbol n.
t
230
3
Vyberte počet snímků.
Vyberte položku Počet snímků a stiskněte
tlačítko 2.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte počet
expozic, které se zkombinují a vytvoří jeden
snímek, a poté stiskněte tlačítko J.
A
Tlačítko BKT
Pokud je vybrána možnost Vícenásobná
expozice v uživatelské funkci f1 (Uživ. přiřazení
ovládacích prvků) > Tlačítko BKT + y (0 307),
můžete vybrat režim vícenásobné expozice
stisknutím tlačítka BKT a otáčením hlavního
příkazového voliče a počet snímků stisknutím
tlačítka BKT a otáčením pomocného příkazového
voliče. Režim a počet snímků se zobrazují na
horním kontrolním panelu: symboly
reprezentující režim jsou a pro Vypnuto, B pro
Zapnuto (jeden snímek) a b pro Zapnuto (série).
t
231
4
Vyberte režim prolnutí.
Vyberte položku Režim prolnutí a stiskněte
tlačítko 2.
Zobrazí se následující možnosti. Vyberte
některou možnost a stiskněte tlačítko J.
• Sčítat: Jednotlivé expozice jsou prolnuty bez
dalších úprav; expoziční podíl jednotlivých
expozic není upravován.
• Průměr: Před prolnutím jednotlivých expozic
je expoziční podíl každé expozice vydělen celkovým počtem
pořízených expozic (expoziční podíl pro každou expozici se nastaví
na 1/2 u 2 expozic, na 1/3 u 3 expozic atd.).
• Zjasnit: Fotoaparát porovnává pixely jednotlivých expozic a využije
pouze ty s nejvyšším jasem (nejsvětlejší).
+
• Ztmavit: Fotoaparát porovnává pixely jednotlivých expozic a využije
pouze ty s nejnižším jasem (nejtmavší).
+
t
232
5
Vytvořte kompozici snímku, zaostřete
a exponujte.
V režimech sériového snímání (0 116) fotoaparát
zaznamená všechny expozice v jediné sérii. Pokud je
vybrána možnost Zapnuto (série), fotoaparát pokračuje v pořizování
snímků vícenásobné expozice po dobu stisknutí tlačítka spouště;
pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek), vícenásobná
expozice se ukončí po prvním snímku. Při použití režimu
samospouště pořizuje fotoaparát automaticky expozice v počtu
vybraném v kroku 3 na straně 231, a to bez ohledu na možnost
vybranou v uživatelské funkci c3 (Samospoušť) > Počet snímků
(0 303); interval mezi pořízením jednotlivých snímků je však určen
nastavením uživatelské funkce c3 (Samospoušť) > Interval mezi
snímky. V ostatních snímacích režimech se při každém stisknutí
tlačítka spouště pořídí jeden snímek; pokračujte ve fotografování,
dokud nepořídíte všechny expozice (informace o přerušení
vícenásobné expozice před zaznamenáním všech snímků viz strana
234).
Až do dokončení fotografování bliká symbol
n. Pokud je vybrána možnost Zapnuto
(série), pořizování snímků vícenásobné
expozice se ukončí pouze při výběru možnosti
Vypnuto pro režim vícenásobné expozice;
pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek), pořizování
snímků vícenásobné expozice se automaticky ukončí po dokončení
vícenásobné expozice. Po dokončení pořizování snímků
vícenásobné expozice zmizí symbol n.
t
233
❚❚ Ukončení vícenásobných expozic
Chcete-li ukončit vícenásobnou expozici před
pořízením určeného počtu expozic, vyberte
možnost Vypnuto pro režim vícenásobné
expozice. Pokud pořizování snímků skončí před
pořízením nastaveného počtu expozic,
vícenásobná expozice se vytvoří z expozic
pořízených do tohoto okamžiku. Je-li vybrána možnost Průměr v položce
Režim prolnutí, upraví se expoziční podíl jednotlivých expozic podle
počtu aktuálně zaznamenaných expozic. Mějte na paměti, že následující
situace mají za následek automatické ukončení fotografování:
•
•
•
•
t
234
Provedení dvoutlačítkového resetu (0 224)
Vypnutí fotoaparátu
Vybití baterie
Vymazání snímků
D
Vícenásobná expozice
Vícenásobné expozice mohou být ovlivněné šumem (náhodně rozmístěnými
jasně zbarvenými pixely, závojem nebo proužky).
Během zaznamenávání vícenásobné expozice nevyměňujte ani nevyjímejte
paměťovou kartu.
Během fotografování není k dispozici živý náhled. Výběrem režimu živého
náhledu se resetuje nastavení položky Režim vícenásobné expozice na
možnost Vypnuto.
Provozní informace zobrazované na obrazovce informací o snímku při přehrávání
(včetně měření expozice, expozičních parametrů, expozičního režimu, ohniskové
vzdálenosti, data záznamu a orientace fotoaparátu) platí pro první snímek
vícenásobné expozice.
A
Zvukové poznámky
Při pořizování vícenásobných expozic je zakázaný záznam zvuku, zvukové
poznámky však lze pořídit po dokončení fotografování (0 272).
A
Intervalové snímání
Pokud je intervalové snímání aktivováno před pořízením první expozice,
fotoaparát pořizuje expozice v nastavených intervalech, dokud nepořídí
expozice v počtu určeném v menu vícenásobné expozice (počet snímků
uvedený v menu intervalového snímání je ignorován). Tyto expozice se
zaznamenají jako jediný snímek a intervalové snímání se ukončí (pokud je
vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek) v režimu vícenásobné expozice,
ukončí se automaticky rovněž režim vícenásobné expozice).
A
Další nastavení
Pokud je režim vícenásobné expozice aktivní, nelze formátovat paměťové karty
a některé položky menu se zobrazují v šedé barvě a nejsou dostupné.
t
235
Intervalové snímání
Fotoaparát je vybaven funkcí umožňující pořizovat snímky automaticky
v předem nastavených intervalech.
D
Před fotografováním
Při použití intervalového snímání vyberte jiný snímací režim než samospoušť (E).
Před zahájením intervalového snímání pořiďte zkušební snímek při aktuálním
nastavení a zobrazte si výsledek pro kontrolu na monitoru. Jakmile dosáhnete
požadovaných nastavení, zavřete uzávěrku okuláru hledáčku, abyste zamezili
ovlivnění snímků a expozice světlem vnikajícím do hledáčku (0 120).
Před nastavením času spuštění vyberte v menu nastavení položku Časové
pásmo a datum a přesvědčte se, jestli jsou hodiny fotoaparátu nastaveny na
správné hodnoty data a času (0 28).
Doporučuje se použít stativ. Před zahájením fotografování upevněte fotoaparát
na stativ. Abyste zajistili nepřerušené fotografování, ujistěte se, že je baterie plně
nabitá. Nejste-li si jisti, nejprve baterii nabijte nebo napájejte fotoaparát pomocí
síťového zdroje a konektoru pro připojení síťového zdroje (volitelné
příslušenství).
1
Vyberte položku Intervalové snímání.
Vyberte položku Intervalové snímání v menu
fotografování a stiskněte tlačítko 2 pro
zobrazení nastavení intervalového spínače.
t
236
2
Upravte nastavení intervalového spínače.
Vyberte možnosti pro spuštění, interval, počet snímků v intervalu
a vyrovnání expozice.
• Výběr možnosti spuštění:
Vyberte položku Možnosti
spuštění a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte některou možnost
a stiskněte tlačítko J.
Chcete-li okamžitě zahájit fotografování, vyberte možnost Nyní.
Chcete-li zahájit fotografování ke zvolenému datu a času, vyberte
možnost Volba dne a času spuštění, potom vyberte datum a čas
a stiskněte tlačítko J.
• Výběr intervalu mezi snímky:
Vyberte položku Interval
a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte interval (v hodinách,
minutách a sekundách) a stiskněte
tlačítko J.
t
237
• Výběr počtu snímků v intervalu:
Vyberte položku Počet
intervalů×počet snímků v inter.
a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte počet intervalů a počet
snímků v intervalu a stiskněte
tlačítko J.
V režimu S (jednotlivé snímky) pořizuje fotoaparát v každém
intervalu snímky frekvencí vybranou v uživatelské funkci d1 (Sním.
frekv. sériového sním.) > Pomalé sériové snímání (0 303).
• Povolení nebo zakázání vyrovnání expozice:
Vyberte položku Vyrovnání
expozice a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte některou možnost
a stiskněte tlačítko J.
Výběr možnosti Zapnuto umožní fotoaparátu upravit expozici tak,
aby v režimech jiných než M odpovídala předchozímu snímku
(mějte na paměti, že v případě zapnutí automatické regulace
citlivosti ISO pracuje vyrovnání expozice pouze v expozičním
režimu M).
t
238
3
Zahajte fotografování.
Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko
J. První série snímků se pořídí v určený čas
spuštění, resp. po uplynutí cca 3 s v případě
použití možnosti Nyní v položce Možnosti
spuštění v kroku 2. Fotografování pokračuje
ve zvolených intervalech až do pořízení všech snímků.
A
Během fotografování
Během intervalového snímání bliká symbol Q na
horním kontrolním panelu. Bezprostředně před
zahájením dalšího intervalu se zobrazí v místě indikace
času závěrky zbývající počet intervalů a v místě
indikace clony počet snímků zbývajících v aktuálním
intervalu. V jiném okamžiku lze zobrazit počet zbývajících intervalů a počet
snímků v každém intervalu namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (jakmile
se tlačítko uvolní, zůstanou až do doběhnutí časovače pohotovostního režimu
zobrazeny hodnoty času závěrky a clony).
t
Během činnosti intervalového snímání lze upravovat nastavení, používat menu
a přehrávat snímky. Monitor se automaticky vypne přibližně čtyři sekundy před
dalším intervalem. Mějte na paměti, že změna nastavení fotoaparátu během
aktivního intervalového snímání může způsobit ukončení fotografování.
A
Snímací režim
Bez ohledu na nastavení snímacího režimu pořídí fotoaparát zadaný počet
snímků v každém intervalu.
239
❚❚ Pozastavení intervalového snímání
Intervalové snímání lze pozastavit mezi intervaly stisknutím tlačítka J
nebo výběrem položky Pozastavit v menu intervalového snímání.
❚❚ Obnovení intervalového snímání
Chcete-li obnovit fotografování:
• Okamžité spuštění
Vyberte možnost
Restartovat a stiskněte
tlačítko J.
• Spuštění v předvoleném čase
V položce Možnosti
spuštění vyberte
možnost Volba dne
a času spuštění
a stiskněte tlačítko 2.
t
240
Vyberte datum a čas
spuštění a stiskněte
tlačítko J.
Vyberte možnost
Restartovat a stiskněte
tlačítko J.
❚❚ Ukončení intervalového snímání
Chcete-li ukončit intervalové snímání před pořízením všech snímků,
vyberte možnost Vypnuto v menu intervalového snímání.
❚❚ Žádné snímky
Fotoaparát vynechá aktuální interval, pokud kterákoli z následujících
situací trvá alespoň osm sekund nebo déle poté, kdy se měl interval
spustit: zbývá pořídit snímek nebo snímky z předchozího intervalu,
paměťová karta je plná nebo fotoaparát není schopen zaostřit v režimu
AF-S (pamatujte si, že fotoaparát znovu zaostřuje před expozicí každého
snímku). Fotografování se obnoví v dalším intervalu.
D
Nedostatek paměti
Pokud je paměťová karta plná, intervalové snímání zůstane aktivní, ale nejsou
pořizovány žádné snímky. Ve fotografování pokračujte (0 240) po vymazání
některých snímků nebo vypnutí fotoaparátu a vložení jiné paměťové karty.
A
Banky menu fotografování
Změny nastavení intervalového snímání jsou aplikovány na všechny banky menu
fotografování (0 291), což znamená, že intervalové snímání bude pokračovat
i v případě přepnutí bank menu. Jsou-li nastavení menu fotografování
resetována pomocí položky Banky menu fotografování v menu fotografování,
intervalové snímání se ukončí a nastavení intervalového snímání jsou resetována
následovně:
• Možnosti spuštění: Nyní
• Počet snímků: 1
• Interval: 00:01':00"
• Vyrovnání expozice: Vypnuto
• Počet intervalů: 1
A
Bracketing
Nastavení bracketingu proveďte před spuštěním intervalového snímání. Pokud
je během intervalového snímání aktivní expoziční nebo zábleskový bracketing,
resp. bracketing ADL, pořídí fotoaparát v každém intervalu snímky v počtu
specifikovaném v programu bracketingu, a to bez ohledu na počet snímků
specifikovaný v menu intervalového snímání. Pokud je během intervalového
snímání aktivní bracketing vyvážení bílé barvy, fotoaparát pořídí jeden snímek
v každém intervalu a vytvoří z něj kopie v počtu specifikovaném v programu
bracketingu.
t
241
A
Intervalové snímání
Interval zvolte delší, než je čas potřebný k pořízení zvoleného počtu snímků
a (pokud používáte blesk) čas potřebný pro nabití blesku. Pokud je interval příliš
krátký, může se pořídit menší než celkový počet snímků uvedený v kroku 2
(počet intervalů vynásobený počtem snímků v intervalu), resp. může blesk
odpalovat záblesky o výkonu nedostačujícím pro optimální expozice.
Záblesková expozice může také poklesnout pod požadovanou úroveň, pokud je
v každém intervalu pořízen více než jeden snímek. Intervalové snímání nelze
kombinovat s dlouhými expozicemi (čas B nebo T, 0 138) nebo časosběrnými
videosekvencemi (0 74) a není k dispozici v živém náhledu (0 44, 59) nebo při
použití možnosti Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g1 (Uživ.
přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko spouště (0 309). Mějte na paměti, že
vzhledem k možným odlišnostem času závěrky, snímací frekvence a času
potřebného k uložení snímků u jednotlivých intervalů mohou být odlišné rovněž
časy mezi ukončením jednoho a zahájením dalšího intervalu. Nemůže-li
fotografování při aktuálním nastavení pokračovat (například při nastavení času
závěrky A či % v manuálním expozičním režimu, při nulovém intervalu
nebo v případě, kdy zbývá do spuštění čas kratší než minuta), zobrazí se na
monitoru varování.
Intervalové snímání se pozastaví při výběru režimu E (samospoušť) nebo při
vypnutí a opětovném zapnutí fotoaparátu (pokud je fotoaparát vypnutý, lze
vyměnit baterie a paměťové karty bez ukončení intervalového snímání).
Pozastavení fotografování neovlivní nastavení intervalového snímání.
t
242
Objektivy bez CPU
Objektivy bez CPU lze používat v expozičních režimech A a M a clonu
nastavovat pomocí clonového kroužku objektivu. Zadáním dat objektivu
(ohniskové vzdálenosti a světelnosti) může uživatel získat přístup
k následujícím funkcím objektivů s vestavěným CPU.
Pokud je známa ohnisková vzdálenost objektivu:
• Lze použít funkci motorického zoomování u volitelných blesků
• Ohnisková vzdálenost je uvedena (s hvězdičkou) na obrazovce
informací o snímku při přehrávání
Pokud je známa světelnost objektivu:
• Hodnota clony se zobrazuje na horním kontrolním panelu a v hledáčku
• Pokud blesk podporuje režim qA (Auto aperture), upravuje se
záblesková expozice v souladu se změnami nastavení clony
• Clona je uvedena (s hvězdičkou) na obrazovce informací o snímku při
přehrávání
Zadání ohniskové vzdálenosti i světelnosti objektivu:
• Umožňuje měření expozice Color Matrix (mějte na paměti, že
s některými objektivy včetně objektivů Reflex-NIKKOR může být nutné
pro dosažení přesných výsledků použít integrální měření se
zdůrazněným středem nebo bodové měření)
• Zvyšuje přesnost integrálního měření se zdůrazněným středem,
bodového měření a i-TTL vyvažovaného vyjasňovacího záblesku pro
digitální jednooké zrcadlovky
t
243
Chcete-li zadat nebo upravit data objektivu bez CPU:
1
Vyberte položku Data objektivu bez
CPU.
Vyberte položku Data objektivu bez CPU
v menu nastavení a stiskněte tlačítko 2.
2
Vyberte číslo objektivu.
Vyberte položku Číslo objektivu a pomocí
tlačítek 4 a 2 vyberte číslo objektivu.
3
Zadejte ohniskovou vzdálenost
a světelnost.
Vyberte položku Ohnisk. vzdálenost (mm)
nebo Světelnost a stisknutím tlačítek 4 a 2
upravte její nastavení.
4
Uložte nastavení a opusťte menu.
Stiskněte tlačítko J. Zadaná ohnisková vzdálenost a světelnost se
uloží pod zvolené číslo objektivu.
t
244
Vyvolání dat objektivu při použití objektivu bez CPU:
1
Výběr čísla objektivu bez CPU přiřaďte některému
ovládacímu prvku fotoaparátu.
Přiřaďte funkci Výběr čísla objektivu bez CPU ovládacímu prvku
pomocí uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků,
0 307).
2
Pomocí vybraného ovládacího prvku vyberte číslo
objektivu.
Stiskněte vybrané tlačítko a otáčejte hlavním nebo pomocným
příkazovým voličem, dokud se na horním kontrolním panelu
nezobrazí požadované číslo objektivu.
Ohnisková vzdálenost
Hlavní příkazový volič
Světelnost
Číslo objektivu
A
Ohnisková vzdálenost není uvedena
Pokud není uvedena správná ohnisková vzdálenost, vyberte nejbližší vyšší
hodnotu, než činí ohnisková vzdálenost daného objektivu.
t
A
Telekonvertory a objektivy se zoomem
Světelnost při použití telekonvertoru je kombinací světelnosti telekonvertoru
a objektivu. Mějte na paměti, že data objektivu nejsou u objektivů bez CPU
aktualizována při zoomování. Data pro různé ohniskové vzdálenosti lze zadat
jako čísla samostatných objektivů, nebo je možné data objektivu upravovat tak,
aby odrážela nové hodnoty ohniskové vzdálenosti a světelnosti po každém
nastavení zoomu.
245
Data o poloze
Zařízení GPS lze připojit k desetikolíkovému konektoru dálkového
ovládání a zaznamenat spolu se snímky zeměpisnou šířku, zeměpisnou
délku, nadmořskou výšku, univerzální čas (UTC) a azimut. Fotoaparát lze
použít v kombinaci s volitelnými jednotkami GPS GP-1 a GP-1A (viz níže;
pamatujte si, že tyto jednotky neposkytují informace o azimutu) nebo se
zařízeními GPS třetích stran připojenými pomocí volitelného převodního
kabelu GPS MC-35 (0 340).
❚❚ Jednotky GPS GP-1/GP-1A
Tyto volitelné jednotky GPS jsou navržené pro použití s digitálními
fotoaparáty Nikon. Informace o připojení jednotky viz návod dodávaný se
zařízením.
A Symbol o
Stav připojení je indikován symbolem o na obrazovce
informací:
• o (svítí): Jsou přijímána data o poloze.
• o (bliká): Zařízení GPS hledá signál. Snímky pořízené
v době, kdy symbol bliká, neobsahují data o poloze.
• Žádný symbol: Ze zařízení GPS nebyla přijata nejméně
po dobu dvou sekund žádná nová data o poloze.
Snímky pořízené v době, kdy se nezobrazuje symbol o, neobsahují data
o poloze.
A
t
Azimut
Azimut je zaznamenáván pouze tehdy, je-li zařízení
GPS vybavené digitálním kompasem (pamatujte si, že
jednotky GP-1 a GP-1A nejsou vybavené kompasem).
Zařízení GPS namiřte do stejného směru jako objektiv
a umístěte jej do vzdálenosti minimálně 20 cm od
fotoaparátu.
A
Univerzální čas (UTC)
Data UTC jsou poskytována zařízením GPS a jsou nezávislá na hodinách
fotoaparátu.
246
❚❚ Položky menu nastavení
Položka Data o poloze v menu nastavení obsahuje níže uvedené
možnosti.
• Časovač pohotovost. režimu: Tuto možnost vyberte, chcete-li nastavit, jestli
bude po nasazení zařízení GPS povolen časovač pohotovostního
režimu.
Možnost
Povolit
Zakázat
Popis
Časovač pohotovostního režimu je povolen. Není-li po dobu
vybranou v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu,
0 303) provedena žádná operace, časovač automaticky doběhne
za účelem menšího vybíjení baterie. Pokud je připojena jednotka
GP-1 nebo GP-1A, zůstává tato jednotka aktivní po předvolenou
dobu po doběhnutí časovače; aby mohl fotoaparát přijmout data
o poloze, je zpoždění prodlouženo až o jednu minutu po aktivaci
expozimetru nebo zapnutí fotoaparátu.
Časovač pohotovostního režimu je zakázán, což zaručuje
nepřerušený záznam dat o poloze.
• Poloha: Tato položka je dostupná pouze s připojeným zařízením GPS, kdy
zobrazuje aktuální zeměpisnou šířku a délku, nadmořskou výšku,
univerzální čas (UTC) a azimut (je-li podporován zařízením GPS), jak jsou
tyto údaje získávány zařízením GPS.
• Nast. hodiny pom. satel.: Výběrem možnosti Ano se hodiny fotoaparátu
synchronizují s časem získaným ze zařízení GPS.
t
247
I
Více o přehrávání
Zobrazení snímků
Přehrávání
jednotlivých
snímků
W
W
W
X
X
X
Přehrávání náhledů snímků
Přehrávání jednotlivých snímků
Chcete-li přehrávat snímky, stiskněte tlačítko K.
Na monitoru se zobrazí poslední zhotovený
snímek. Další snímky lze zobrazit rychlým
pohybem prstu směrem doleva nebo doprava po
monitoru či stisknutím tlačítek 4 a 2; chcete-li
zobrazit doplňující informace k aktuálnímu
snímku, použijte tlačítka 1 a 3 (0 254).
Tlačítko K
Přehrávání náhledů snímků
I
248
Chcete-li zobrazit více snímků současně, stiskněte
tlačítko W (M) během zobrazení snímku v režimu
přehrávání jednotlivých snímků. Počet
zobrazených snímků se každým stisknutím tlačítka
W (M) zvyšuje mezi hodnotami 4, 9 a 72. Každým
stisknutím tlačítka X se počet zobrazených snímků
snižuje. Posunutím prstu po dotykovém monitoru Tlačítko W (M)
lze procházet (posouvat) snímky nahoru a dolů
nebo lze vybírat snímky multifunkčním voličem.
Ovládací prvky pro přehrávání
O (Q): Vymazání aktuálního snímku (0 268)
G: Zobrazení menu (0 289)
L (Z/Q): Nastavení ochrany aktuálního snímku
(0 265)
X: Zvětšení snímku (0 263)
W (M): Zobrazení více snímků (0 248)
J: Níže popsané použití v kombinaci
s multifunkčním voličem
J+
Zobrazení dialogu pro výběr slotu/složky. Chcete-li vybrat kartu
a složku pro přehrávání snímků, vyberte slot a stisknutím tlačítka
2 zobrazte seznam složek, vyberte požadovanou složku
a stiskněte tlačítko J.
J+
Vytvoření retušované kopie aktuálního snímku nebo upravené
kopie aktuální videosekvence (0 82).
J+
Zobrazení předvoleb IPTC uložených ve fotoaparátu (0 311).
Chcete-li vložit předvolbu IPTC do aktuálního snímku, vyberte
předvolbu a stiskněte tlačítko J (jakákoli již vložená předvolba
v aktuálním snímku bude nahrazena touto předvolbou).
J+
Přenos snímků prostřednictvím bezdrátové sítě nebo kabelové
sítě Ethernet (0 281).
I
A
Dvě paměťové karty
Pokud jsou ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty, můžete stisknutím
tlačítka W (M) v okamžiku zobrazení 72 náhledů vybrat paměťovou kartu, ze
které se bude přehrávat.
249
A
Otočení na výšku
Chcete-li snímky s orientací na výšku (portrétní
orientace) zobrazovat na výšku, vyberte možnost
Zapnuto v položce Otočení na výšku v menu
přehrávání (0 290).
A
Kontrola snímků
Je-li vybrána možnost Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu přehrávání
(0 290), snímky se po expozici automaticky zobrazují na monitoru (protože je
fotoaparát v tomto případě již ve správné orientaci, snímky se v režimu kontroly
snímků automaticky neotáčejí). V režimu sériového snímání je zobrazování
snímků zahájeno po skončení fotografování a zobrazí se první snímek aktuální
série.
A
Multifunkční volič
Pomocí multifunkčního voliče lze vybírat
snímky v režimu zobrazení náhledů a při
zobrazení obdobných obrázku vpravo.
A
Viz také
Informace o volbě doby, po kterou zůstane monitor zapnutý, pokud nejsou
provedeny žádné operace, viz uživatelská funkce c4 (Zpožď. pro vypn.
monitoru, 0 303). Informace o volbě funkce středního tlačítka multifunkčního
voliče viz uživatelská funkce f2 (Střední tlačítko mult. voliče, 0 308). Informace
o použití příkazových voličů pro navigaci mezi snímky nebo navigaci v menu viz
uživatelská funkce f4 (Uživ. nastavení ovladačů) > Menu a přehrávání (0 308).
I
250
Použití dotykové obrazovky
Během přehrávání lze použít monitor s dotykovou obrazovkou pro:
Zobrazení dalších
snímků
Rychlým pohybem prstu směrem
doleva nebo doprava se zobrazí další
snímky.
V režimu zobrazení jednotlivých
snímků lze dotykem ve spodní části
Rychlé procházení obrazovky zobrazit sloupec pro
k dalším snímkům procházení snímků a poté posunutím
prstu směrem doleva nebo doprava
rychle procházet k dalším snímkům.
Sloupec pro
procházení snímků
Zvětšení (pouze
snímky)
Pomocí gest roztažení a sevření prstů
lze zvětšovat a zmenšovat snímky;
posunutím se snímky posouvají
(0 263). Dvojím rychlým klepnutím
na monitor můžete rovněž zvětšit
obraz z režimu přehrávání
jednotlivých snímků nebo zrušit
zvětšení.
I
251
Pro zmenšení až k zobrazení náhledů
(0 248) použijte gesto sevření prstů
v režimu přehrávání jednotlivých
Zobrazení náhledů snímků. Pomocí gest sevření
a roztažení prstů vyberete počet
zobrazených náhledů snímků z 4, 9
a 72 snímků.
Zobrazení
videosekvencí
I
252
Klepnutím na průvodce na monitoru
se spustí přehrávání videosekvence
(videosekvence jsou indikovány
symbolem 1). Klepnutím na monitor
se přehrávání pozastaví nebo obnoví,
resp. se lze klepnutím na symbol Z
vrátit k režimu přehrávání jednotlivých
snímků (mějte na paměti, že některé
symboly na obrazovce přehrávání
videosekvencí nereagují na dotykové
ovládání).
Průvodce
Tlačítko i
Stisknutím tlačítka i v režimu přehrávání
jednotlivých snímků nebo v režimu přehrávání
náhledů snímků se zobrazí možnosti uvedené níže.
• Hodnocení: Ohodnocení aktuálního snímku
(0 267).
• Výběr/zrušení výběru pro přenos: Výběr nebo zrušení Tlačítko i
výběru snímků pro přenos do počítače nebo na
server ftp (0 281). Vybrané snímky jsou
označeny symbolem pro přenos a jsou
přeneseny po připojení fotoaparátu
prostřednictvím sítě Ethernet nebo bezdrátové
sítě LAN.
• IPTC: Vložení předvolby IPTC do aktuálního
snímku (0 311).
• Záznam zvukové poznámky: Záznam zvukové poznámky a její připojení
k aktuálnímu snímku (0 272).
• Přehrání zvukové poznámky: Přehrání zvukové poznámky (0 276).
• Retušování (pouze snímky): Použití položek menu retušování (0 314) pro
tvorbu retušované kopie aktuálního snímku.
• Úprava videosekvencí (pouze videosekvence): Úprava videosekvencí pomocí
položek menu „Úprava videosekvencí“ (0 82). Videosekvence lze
upravovat rovněž stisknutím tlačítka i během pozastavení
videosekvence.
• Výběr slotu a složky pro přehr.: Výběr složky pro přehrávání. Vyberte slot
a stisknutím tlačítka 2 zobrazte složky na vybrané kartě, potom vyberte
složku a stisknutím tlačítka J zobrazte snímky ve vybrané složce.
Chcete-li ukončit menu tlačítka i a vrátit se zpět k přehrávání, stiskněte
znovu tlačítko i.
I
253
Informace o snímku
Informace o snímku jsou prolnuty do zobrazených snímků v režimu
přehrávání jednotlivých snímků. Pomocí tlačítek 1 a 3 lze níže
vyobrazeným způsobem procházet dokola informacemi o snímku.
Pamatujte si, že možnosti „pouze snímek“, fotografické informace, RGB
histogram a nejvyšší jasy se zobrazují pouze tehdy, je-li vybrána
odpovídající možnost v položce Možnosti zobraz. pro přehráv. (0 289).
Data o poloze se zobrazují pouze v případě použití zařízení GPS během
expozice snímku (0 246), zatímco předvolby IPTC se zobrazují pouze
v případě jejich vložení do snímků (0 311).
1/ 12
1/ 125
0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
F5. 6
100
Žádné (pouze snímek)
50mm
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Informace o souboru
NIKON D5
1/ 12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Přehled
100-0001
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S tate
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
Nejvyšší jasy
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
I
100-0001
FOCAL LENGTH
LENS
AF / VR
WH I TE BALANCE
:
,
1/ 125 , F5. 6
: , 100
: 0. 0
: 50mm
: 50
/ 1. 4
:S /
: AUTO_0 (5200K )
COLOR SPACE
: sRGB
N I KON D5
RGB histogram
254
100-0001
Předvolba IPTC
0
, 0
100-0001
Fotografické
informace
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
N I KON D5
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
100-0001
Data o poloze
❚❚ Informace o souboru
1 23 4
5 6
7
1/ 12
16
15
14
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
13
12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
11 10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Symbol zvukové poznámky ................... 272
Stav ochrany snímku................................ 265
Indikace úprav snímku ............................ 314
Indikace předvolby IPTC .................249, 311
Zaostřovací pole 1, 2 .................................. 108
Značky oblasti činnosti automatického
zaostřování 1..................................................35
Číslo snímku/celkový počet snímků
Název souboru........................................... 291
Kvalita obrazu ...............................................92
Velikost obrazu.............................................95
Obrazové pole ..............................................87
Čas záznamu ........................................28, 310
Datum záznamu..................................28, 310
Aktuální slot pro paměťovou kartu.........97
Hodnocení.................................................. 267
Název složky
1 Zobrazuje se pouze tehdy, pokud je vybrána možnost Zaostřovací pole v položce
Možnosti zobraz. pro přehráv. (0 289) a pokud byl vybraný snímek pořízen
s využitím hledáčku.
2 Pokud byl snímek pořízen s využitím manuálního zaostřování nebo jednotlivých
zaostřovacích polí, dynamické volby zaostřovacích polí či skupinové volby
zaostřovacích polí, zobrazí se zaostřovací pole vybrané uživatelem; pokud byl snímek
pořízen s využitím skupinové volby zaostřovacích polí (HL) nebo skupinové volby
zaostřovacích polí (VL), zobrazí se řádek nebo sloupec zaostřovacích polí vybraný
uživatelem. Pokud byl snímek pořízen při použití 3D sledování objektu nebo
automatické volby zaostřovacích polí, zobrazí se zaostřovací pole vybrané
fotoaparátem.
I
255
❚❚ Nejvyšší jasy
1
2
★ 5 100-0001
1 Nejvyšší jasy snímku *
2 Číslo složky – číslo snímku
3 Aktuální barevný kanál *
3
* Blikající oblasti snímku indikují nejvyšší jasy
(oblasti s rizikem přeexpozice) pro aktuální
barevný kanál. Stiskněte a držte tlačítko
W (M) a pomocí tlačítek 4 a 2 procházejte
následujícím způsobem jednotlivé barevné
kanály:
Tlačítko W (M)
RGB
(všechny kanály)
I
256
R
(červená)
G
(zelená)
B
(modrá)
❚❚ RGB histogram
5
1
2
6
★5
100-0001
1 Nejvyšší jasy snímku *
2 Číslo složky – číslo snímku
3 Vyvážení bílé barvy .................................. 159
7
8
3
4
4
5
6
7
8
Barevná teplota .................................... 165
Jemné vyvážení bílé barvy ................ 162
Manuální nastavení ............................. 168
Aktuální barevný kanál *
Histogram (kanál RGB). Ve všech
histogramech značí vodorovná osa jas
pixelů a svislá osa počty pixelů pro
jednotlivé hodnoty jasu.
Histogram (červený kanál)
Histogram (zelený kanál)
Histogram (modrý kanál)
* Blikající oblasti snímku indikují nejvyšší jasy
(oblasti s rizikem přeexpozice) pro aktuální
barevný kanál. Stiskněte a držte tlačítko
W (M) a pomocí tlačítek 4 a 2 procházejte
následujícím způsobem jednotlivé barevné
kanály:
Tlačítko W (M)
RGB
(všechny kanály)
R
(červená)
G
(zelená)
B
(modrá)
Indikace nejvyšších jasů vypnutá
I
257
A
Zvětšení výřezu snímku
Chcete-li zvětšit snímek během zobrazení histogramu,
stiskněte tlačítko X. Pomocí tlačítek X a W (M) lze
zvětšovat a zmenšovat snímek; pomocí
★5
multifunkčního voliče lze procházet momentálně
nezobrazenými částmi snímku. Histogram je
aktualizován takovým způsobem, aby zobrazoval
pouze data pro část snímku aktuálně viditelnou na monitoru.
100-0001
A
Histogramy
Histogramy fotoaparátu slouží pouze jako vodítko a mohou se lišit od
histogramů zobrazených fotoeditačními aplikacemi. Na následujících obrázcích
jsou uvedeny ukázkové histogramy:
Obsahuje-li snímek objekty v širokém
rozmezí jasů, je rozložení jednotlivých
odstínů relativně rovnoměrné.
Je-li snímek tmavý, posunuje se
rozložení odstínů směrem doleva.
Je-li snímek světlý, posunuje se
rozložení odstínů směrem doprava.
Zvyšující se korekce expozice posouvá rozložení odstínů směrem doprava,
snižující se korekce expozice posouvá rozložení odstínů směrem doleva.
Histogramy poskytují hrubou představu o celkové expozici v případě, kdy okolní
osvětlení znesnadňuje posouzení snímků na monitoru.
I
258
❚❚ Fotografické informace
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Měření expozice........................................ 129
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
:
,
1/ 8000 , F2. 8
: , Hi 0. 3
+5/ 6
: +1. 3 ,
:
FOCAL LENGTH 50mm
: 50
/ 1. 4
LENS
:
AF / VR
C /
WH I TE BALANCE : AUTO_0 (5200K )
COLOR SPACE
0
: sRGB
2
, 0
N I KON D5
3
100-0001
11
12
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MA I N FLASH
CMD MODE
SYNC MODE
,
13
14
15
16
: O p t i ona l
:
:
SLOW
: TTL-BL, +1. 0
N I KON D5
Čas závěrky.........................................134, 136
Clona....................................................135, 136
Expoziční režim ......................................... 131
Citlivost ISO 1 .............................................. 124
Korekce expozice ...................................... 143
Doladění optimální expozice 2 .............. 302
Ohnisková vzdálenost .....................243, 328
Data objektivu ........................................... 243
Zaostřovací režim ................................. 48, 98
Optická redukce vibrací 3
Vyvážení bílé barvy 4 ................................ 159
Jemné vyvážení bílé barvy ..................... 162
Barevný prostor......................................... 294
Typ fotoaparátu
Obrazové pole ..............................................87
Číslo složky – číslo snímku
Typ blesku 5
Řízení záblesku pro blesky Remote 5.... 204
Zábleskový režim 5.................................... 198
Nastavení blesku 5 ............................197, 209
Korekce zábleskové expozice 5 .............. 200
100-0001
17 Předvolba Picture Control 6 .................... 179
17
P I CTURE CTRL
QUI CK ADJUST
SHARPEN I NG
CLARI TY
CONTRAST
BRIGHTNESS
SATURAT I ON
HUE
N I KON D5
: STANDARD
:0
:3
: +1
:0
:0
:0
:0
100-0001
I
259
18
19
20
21
22
23
18 Redukce šumu pro vysoké citlivosti ISO
NO I SE REDUC.
ACT. D-L I GHT.
HDR
V IGNETTE CTRL
RETOUCH
: HI I SO/ LONG EXP.
: NORMAL
: AUTO, NORMAL
: NORMAL
: WARM F I LTER
COMMENT
: SPRI NG HAS COME.
100-0001
N I KON D5
24
25
ART I ST
: N I KON TARO
COPYRI GHT
: N I KON
N I KON D5
19
20
21
22
23
.......................................................................294
Redukce šumu pro dlouhé expozice ....294
Funkce Active D-Lighting........................187
Expoziční rozdíl funkce HDR ...................191
Vyhlazení HDR............................................191
Korekce vinětace .......................................294
Historie úprav.............................................314
Komentář ke snímku ................................311
24 Jméno fotografa 7 ......................................311
25 Vlastník autorských práv 7 .......................311
100-0001
1 Zobrazuje se červeně v případě pořízení snímku při použití automatické regulace
citlivosti ISO.
2 Zobrazí se, pokud byla v uživatelské funkci b7 (Jemné doladění expozice, 0 302)
nastavena pro kteroukoli metodu měření expozice jiná než nulová hodnota.
3 Zobrazuje se pouze při použití objektivu vybaveného redukcí vibrací.
4 Zahrnuje rovněž barevnou teplotu snímků pořízených s využitím automatického
vyvážení bílé barvy.
5 Zobrazuje se pouze při použití volitelného blesku (0 194).
6 Zobrazené položky se budou lišit podle předvolby Picture Control vybrané
u pořízeného snímku.
7 Informace o autorském právu se zobrazuje pouze v případě jejího zaznamenání do
snímku pomocí položky Informace o autorském právu v menu nastavení.
I
260
❚❚ Data o poloze 1 (0 246)
1
2
3
4
5
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
1
2
3
4
5
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
N I KON D5
Zeměpisná šířka
Zeměpisná délka
Nadmořská výška
Univerzální čas (UTC)
Azimut 2
100-0001
1 Data pro videosekvence platí pro okamžik zahájení záznamu.
2 Zobrazuje se pouze v případě, že je zařízení GPS vybavené elektronickým kompasem.
❚❚ Předvolba IPTC (0 311)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S t at e
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
100-0001
I PTC
:
Ca t egor y
:
Supp. Cat
:
B y l i ne
B y l i ne T i t l e :
W r i t er / Ed i t or :
:
Cr ed i t
:
Sour ce
N I KON D5
100-0001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Popiska
ID události
Titulek
Stručná popiska
Město
Země (region)
Stát
Kategorie
Doplňkové kategorie (Dopl. kat.)
Jméno autora
Právní titul autora
Autor popisky
Zprostředkovatel snímku
Zdroj
I
261
❚❚ Přehled
1 2 34 5
1/ 12
NIKON D5
18
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
0
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
50mm
19 20 21 22 23
31
30
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
16
6
7
8
9
NOR
ORMAL
AL
5568x3712
–1. 3
0
29
10
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
50mm
24
25
, 0
28 27
26
15 14 13 12 11
Číslo snímku/celkový počet snímků
Indikace komentáře ke snímku..............311
Symbol zvukové poznámky ....................272
Stav ochrany snímku.................................265
Indikace úprav snímku .............................314
Typ fotoaparátu
Indikace předvolby IPTC .................249, 311
Indikace dat o poloze ...............................246
Histogram zobrazující rozložení odstínů
ve snímku (0 258)
Kvalita obrazu............................................... 92
Velikost obrazu............................................. 95
Obrazové pole .............................................. 87
Název souboru ...........................................291
Čas záznamu........................................ 28, 310
Název složky
Datum záznamu.................................. 28, 310
Aktuální slot pro paměťovou kartu ........ 97
Hodnocení...................................................267
Měření expozice ........................................129
Expoziční režim..........................................131
Čas závěrky ........................................134, 136
Clona ...................................................135, 136
Citlivost ISO 1 ..............................................124
Ohnisková vzdálenost .....................243, 328
Funkce Active D-Lighting........................187
Předvolba Picture Control .......................179
Barevný prostor .........................................294
Zábleskový režim 2 ....................................198
Vyvážení bílé barvy...................................159
Barevná teplota.....................................165
Jemné vyvážení bílé barvy.................162
Manuální nastavení..............................168
30 Korekce zábleskové expozice 2 ...............200
Režim Řídicí jednotka 2
31 Korekce expozice.......................................143
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1 Zobrazuje se červeně v případě pořízení snímku při použití automatické regulace
citlivosti ISO.
2 Zobrazuje se pouze tehdy, pokud byl snímek pořízen s volitelným bleskem (0 194).
I
262
Pohled na snímek zblízka:
Zvětšení výřezu snímku
Chcete-li zvětšit snímek zobrazený v režimu
přehrávání jednotlivých snímků, stiskněte tlačítko
X nebo střední tlačítko multifunkčního voliče, resp.
dvakrát rychle klepněte na monitor. V průběhu
zvětšení výřezu snímku jsou k dispozici následující
operace:
Tlačítko X
Pro
Použijte
Zvětšení
nebo
zmenšení
snímku
X/W (M)/
Zobrazení
dalších částí
snímku
/
/
Popis
Stisknutím tlačítka X
nebo použitím gesta
roztažení prstů zvětšíte
snímek ve formátu
36 × 24 (3 : 2) až
přibližně 21× (velké
snímky), 16× (střední
snímky) nebo 10× (malé snímky). Stisknutím
tlačítka W (M) nebo použitím gesta sevření
prstů se zobrazení zmenší. Během zvětšení
snímku lze pomocí multifunkčního voliče nebo
posouváním prstu po monitoru zobrazit části
snímku, které nejsou aktuálně viditelné na
monitoru. Podržením tlačítka multifunkčního
voliče ve stisknuté poloze se lze rychle
posouvat do momentálně nezobrazených částí
snímku. Po změně zvětšení se zobrazí
navigační obrazovka; aktuálně zobrazená část
snímku je vyznačena žlutým rámečkem.
Sloupec pod navigační obrazovkou zobrazuje
faktor zvětšení; při faktoru zvětšení 1 : 1 se
zobrazuje zeleně.
I
263
Pro
Použijte
Výběr tváří
Zobrazení
dalších
snímků
Změna
nastavení
ochrany
snímku
Návrat do
režimu
fotografování
Zobrazení
menu
I
264
L (Z/Q)
/K
G
Popis
Tváře (max. 35)
Průvodce na monitoru
rozpoznané během
zvětšení snímku jsou
indikovány bílým
ohraničením na
navigační obrazovce.
Chcete-li zobrazit
další tváře, otáčejte
pomocným
příkazovým voličem
nebo klepněte na průvodce na monitoru.
Otáčením hlavního příkazového voliče nebo
klepnutím na symbol e či f ve spodní části
obrazovky se zobrazí stejná oblast dalších
snímků při aktuálně nastaveném zvětšení.
Režim zvětšení výřezu snímku se zruší při
zobrazení videosekvence.
Další informace viz strana 265.
Chcete-li se vrátit do režimu fotografování,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny nebo
stiskněte tlačítko K.
Další informace viz strana 289.
Ochrana snímků před vymazáním
V režimech přehrávání jednotlivých snímků, zvětšení výřezu snímku
a přehrávání náhledů je možné pomocí tlačítka L (Z/Q) nastavit
ochranu snímků před náhodným vymazáním. Chráněné soubory nelze
vymazat tlačítkem O (Q) ani použitím položky Mazání snímků v menu
přehrávání. Mějte na paměti, že chráněné snímky budou vymazány při
formátování paměťové karty (0 33, 310).
Nastavení ochrany snímku před vymazáním:
1
Vyberte snímek.
Zobrazte snímek v režimu přehrávání jednotlivých snímků či v režimu
zvětšení výřezu snímku, nebo jej vyberte v seznamu náhledů.
2
Stiskněte tlačítko
L (Z/Q).
Snímek se označí symbolem
P. Chcete-li zrušit ochranu
snímku, aby bylo možné
snímek vymazat, zobrazte
snímek nebo jej vyberte
Tlačítko L (Z/Q)
v seznamu náhledů
a stiskněte tlačítko L (Z/Q).
I
265
A
Zvukové poznámky
Změny stavu ochrany snímků se vztahují rovněž na veškeré zvukové poznámky,
které byly případně zaznamenány s těmito snímky. Změnu stavu ochrany
zvukové poznámky pro možnost jejího přepsání nelze provést samostatně.
A
Zrušení ochrany u všech snímků
Chcete-li odstranit ochranu ze všech snímků ve složce nebo složkách aktuálně
vybraných v menu Přehrávaná složka, stiskněte během přehrávání na dobu
přibližně dvou sekund tlačítka L (Z/Q) a O (Q).
I
266
Hodnocení snímků
Slouží k ohodnocení snímků nebo k jejich označení jako určených pro
pozdější vymazání. Hodnocení lze zobrazit rovněž v softwaru ViewNX-i
a Capture NX-D. Hodnocení není k dispozici u chráněných snímků.
1
Vyberte snímek.
Zobrazte snímek nebo jej vyberte v seznamu náhledů v režimu
přehrávání náhledů snímků.
2
Zobrazte možnosti přehrávání.
Stisknutím tlačítka i zobrazte možnosti
přehrávání.
Tlačítko i
3
Vyberte položku Hodnocení.
Vyberte položku Hodnocení a stiskněte
tlačítko 2.
4
Vyberte hodnocení.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte hodnocení
z nula až pěti hvězdiček nebo vyberte symbol
d pro označení snímku jako určeného pro
pozdější vymazání. Operaci dokončete
stisknutím tlačítka J.
I
A Hodnocení snímků pomocí tlačítka Fn3
Pokud je vybrána možnost Hodnocení v uživatelské funkci f1 (Uživ. přiřazení
ovládacích prvků) > Tlačítko Fn3, lze snímky hodnotit stisknutím a podržením
tlačítka Fn3 a stisknutím tlačítek 4 a 2 (0 307).
267
Mazání snímků
Chcete-li vymazat všechny snímky v aktuální složce nebo snímek
zobrazený v režimu přehrávání jednotlivých snímků či vybraný v seznamu
náhledů, stiskněte tlačítko O (Q). Chcete-li vymazat více vybraných
snímků, použijte položku Mazání snímků v menu přehrávání. Jakmile
jsou snímky vymazány, již je nelze obnovit. Mějte na paměti, že chráněné
a skryté snímky nelze vymazat.
Přehrávání jednotlivých snímků
a přehrávání náhledů snímků
Chcete-li vymazat aktuální snímek, stiskněte tlačítko O (Q).
1
Vyberte snímek.
Zobrazte snímek nebo jej vyberte v seznamu náhledů.
2
Stiskněte tlačítko O (Q).
Zobrazí se menu na obrázku
vpravo; vyberte položku
Vybrané snímky (chcete-li
vymazat všechny snímky ve
složce aktuálně vybrané pro
přehrávání – 0 289 –
stiskněte tlačítko 3 a vyberte
slot).
I
268
Tlačítko O (Q)
3
Vymažte snímek (snímky).
Chcete-li vymazat snímek nebo snímky, stiskněte tlačítko O (Q)
(Vybrané snímky) nebo tlačítko J (Všechny snímky). Chcete-li se
vrátit zpět bez vymazání snímku nebo snímků, stiskněte tlačítko K.
I
A
Viz také
Položka Po vymazání v menu přehrávání určuje, jestli se po vymazání snímku
zobrazí snímek následující nebo předcházející (0 290).
269
Menu přehrávání
Chcete-li vymazat snímky společně se souvisejícími zvukovými
poznámkami, vyberte položku Mazání snímků v menu přehrávání. Mějte
na paměti, že v závislosti na počtu snímků může vymazání snímků trvat
určitou dobu.
Možnost
Q Vybrané
R Všechny
Popis
Vymazání vybraných snímků.
Vymazání všech snímků ve složce aktuálně vybrané pro
přehrávání (0 289). Pokud jsou vloženy dvě paměťové karty,
můžete vybrat, ze které karty se budou snímky mazat.
❚❚ Vybrané: Vymazání vybraných snímků
1
Vyberte možnost Mazání snímků >
Vybrané.
Vyberte položku Mazání snímků v menu
přehrávání. Vyberte možnost Vybrané
a stiskněte tlačítko 2.
2
Vyberte snímek.
Pomocí multifunkčního voliče
vyberte snímek (chcete-li
zobrazit vybraný snímek na
celé obrazovce, stiskněte
a držte tlačítko X).
Tlačítko X
I
270
3
Potvrďte výběr snímku.
Stisknutím středního tlačítka
multifunkčního voliče potvrďte
výběr snímku. Vybrané snímky jsou
označeny symbolem O.
Opakováním kroků 2 a 3 vyberte
další snímky; výběr snímku zrušíte
jeho opakovaným výběrem a stisknutím středního tlačítka
multifunkčního voliče.
4
Operaci dokončete
stisknutím tlačítka J.
Zobrazí se dialog pro
potvrzení; vyberte možnost
Ano a stiskněte tlačítko J.
Tlačítko J
I
271
e
Zvukové poznámky
Záznam zvukových poznámek
Ke snímkům lze během záznamu nebo přehrávání přidávat zvukové
poznámky v délce až 60 s.
Během přehrávání
Chcete-li přidat zvukovou poznámku k existujícímu snímku:
1
Vyberte snímek.
Zobrazte snímek v režimu přehrávání
jednotlivých snímků nebo jej vyberte
v seznamu náhledů. Ke každému snímku lze
zaznamenat pouze jednu zvukovou
poznámku; ke snímkům, které již obsahují
symbol h, nelze zaznamenávat další
zvukové poznámky.
2
Spusťte záznam.
Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko i,
vyberte možnost Záznam zvukové
poznámky a stiskněte tlačítko J. Během
záznamu se zobrazuje symbol C.
Tlačítko i
3
e
272
Ukončete záznam.
Stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče ukončete
záznam.
A Tlačítko Fn3
Pokud je vybrána možnost Zvuková poznámka v položce f1 (Uživ. přiřazení
ovládacích prvků) > Tlačítko Fn3 (0 307), můžete stisknutím a podržením
tlačítka Fn3 zaznamenat zvukovou poznámku k aktuálnímu snímku (mějte na
paměti, že pokud nepodržíte tlačítko stisknuté po dobu minimálně jedné
sekundy, zvuková poznámka se nezaznamená).
Během fotografování
Zvukové poznámky lze zaznamenat automaticky pro každý exponovaný
snímek nebo manuálně stisknutím tlačítka pro zaznamenání zvukové
poznámky k poslednímu pořízenému snímku.
❚❚ Automatický záznam
Chcete-li aktivovat automatický záznam
zvukových poznámek, vyberte možnost Zapnuto
(autom. a manuál.) v položce Možnosti
zvukových poznámek > Zvuková poznámka
v menu nastavení (0 312) a vyberte dobu
záznamu. Záznam se zahájí zdvihnutím prstu
z tlačítka spouště po expozici.
e
D
Automatický záznam
Zvukové poznámky nejsou automaticky zaznamenávány v režimu živého
náhledu (0 44), během činnosti časosběrného snímání (0 74) a při použití
možnosti Zapnuto v položce Kontrola snímků (0 290) v menu přehrávání.
273
❚❚ Manuální záznam
Chcete-li aktivovat manuální záznam zvukové
poznámky, vyberte možnost Zvuková poznámka
v uživatelské funkci f1 (Uživ. přiřazení ovládacích
prvků) > Tlačítko Fn3 (0 307) a možnost Pouze
manuálně v položce Možnosti zvukových
poznámek > Zvuková poznámka v menu
nastavení (0 312). Stisknutím a podržením
tlačítka Fn3 můžete kdykoli zaznamenat zvukovou
poznámku a přidat ji k poslednímu pořízenému
snímku (mějte na paměti, že pokud nepodržíte
tlačítko stisknuté po dobu minimálně jedné
sekundy, zvuková poznámka se nezaznamená).
Tlačítko Fn3
A
Zvuková poznámka
Možnost vybraná v položce Zvuková poznámka je indikována symbolem na
zadním kontrolním panelu.
Zapnuto (autom. a manuál.)
Pouze manuálně
V průběhu záznamu
e A
Během záznamu bliká na zadním kontrolním panelu
symbol C. Časovač s odpočítáváním na zadním
kontrolním panelu zobrazuje dobu, která je
k dispozici pro záznam zvukové poznámky
(v sekundách).
274
Zadní kontrolní panel
A
Slot 2
Pokud jsou ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty a je vybrána možnost
Záloha nebo RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 v položce Paměťová karta ve Slotu 2
(0 97) v menu fotografování, jsou zvukové poznámky přidávány ke snímkům
zaznamenaným na paměťové kartě ve Slotu 1.
A
Přerušení záznamu
Stisknutím tlačítka spouště nebo použitím jiného ovládacího prvku fotoaparátu
se může záznam ukončit. Při použití intervalového snímání se záznam ukončí
automaticky dvě sekundy před expozicí dalšího snímku. Záznam se ukončí
automaticky rovněž při vypnutí fotoaparátu.
A
Po dokončení záznamu
Pokud byla pro poslední pořízený snímek
zaznamenána zvuková poznámka, zobrazí se na
zadním kontrolním panelu symbol C.
Zadní kontrolní panel
Existuje-li zvuková poznámka pro snímek aktuálně
vybraný v režimu přehrávání, zobrazí se na monitoru
symbol h.
A
Názvy souborů zvukových poznámek
Zvukové poznámky jsou ukládány jako soubory WAV s názvy ve formě
„xxxxnnnn.WAV“, kde „xxxxnnnn“ je název souboru okopírovaný ze snímku, ke
kterému je daná zvuková poznámka přiřazena. Například zvuková poznámka
pro snímek „DSC_0002.JPG“ bude mít soubor s názvem „DSC_0002.WAV“. Názvy
souborů zvukových poznámek lze zobrazit v počítači.
A
Viz také
Položka Možnosti zvukových poznámek > Přepsání zvukové poznámky
v menu nastavení určuje, jestli lze zvukovou poznámku přiřazenou k poslednímu
snímku přepsat v režimu fotografování (0 312). Položka Možnosti zvukových
poznámek > Ovládání zvukových poznámek nabízí možnosti pro manuální
záznam.
e
275
Přehrávání zvukových poznámek
Chcete-li přehrát zvukové poznámky, stiskněte
tlačítko i a vyberte možnost Přehrání zvukové
poznámky při zobrazení snímků označeným
symbolem h (0 248).
A Tlačítko Fn3
Pokud je vybrána možnost Zvuková poznámka v uživatelské funkci f1 (Uživ.
přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko Fn3 (0 307), můžete stisknutím tlačítka
Fn3 spustit a zastavit přehrávání zvukové poznámky.
A
Mazání zvukových poznámek
Chcete-li vymazat zvukovou poznámku ze snímku,
zobrazte snímek v režimu přehrávání jednotlivých
snímků nebo jej vyberte v režimu zobrazení náhledů,
stiskněte tlačítko O (Q), potom vyberte možnost
Vybrané snímky a opětovným stisknutím tlačítka
O (Q) zobrazte následující možnosti:
• Snímek/zvuk: Výběrem této položky a stisknutím
tlačítka O (Q) se vymaže snímek i zvuková poznámka.
• Pouze zvuk: Výběrem této položky a stisknutím tlačítka O (Q) se vymaže pouze
zvuková poznámka.
Chcete-li se vrátit zpět bez vymazání zvukové poznámky a/nebo snímku,
stiskněte tlačítko K.
A
e
Přerušení přehrávání
Stisknutím tlačítka spouště nebo použitím jiného ovládacího prvku fotoaparátu
se může přehrávání ukončit. Přehrávání se ukončí automaticky při výběru jiného
snímku nebo při vypnutí fotoaparátu.
A
Viz také
Položku Možnosti zvukových poznámek > Zvukový výstup v menu nastavení
lze použít k výběru zařízení pro přehrávání zvukových poznámek (0 312).
276
QPropojení
Instalace softwaru ViewNX-i
Abyste mohli jemně dolaďovat a přenášet a zobrazovat snímky, stáhněte
si z následující webové stránky instalátor softwaru ViewNX-i a podle
pokynů zobrazovaných na obrazovce software nainstalujte. Je nutné
připojení k internetu. Informace o systémových a dalších požadavcích viz
webové stránky společnosti Nikon pro vaši oblast.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A
Capture NX-D
Pro jemné vyladění snímků, změny nastavení u snímků NEF (RAW) a ukládání
těchto snímků v jiných formátech použijte software Nikon Capture NX-D.
Software Capture NX-D je k dispozici ke stažení na adrese:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Q
277
Kopírování snímků do počítače
Před dalším pokračováním se ujistěte, že máte nainstalovaný software
ViewNX-i (0 277).
1
Zapojte kabel USB.
Po vypnutí fotoaparátu a kontrole vložení paměťové karty připojte
vyobrazeným způsobem dodávaný kabel USB a potom zapněte
fotoaparát.
D Spona kabelu USB
Abyste zamezili odpojení kabelu, nasaďte vyobrazeným způsobem
dodávanou sponu.
D USB rozbočovače
Fotoaparát připojte přímo k počítači; nepřipojujte kabel pomocí USB
rozbočovače nebo klávesnice.
A Použijte spolehlivý zdroj energie
Abyste zamezili výpadku při přenosu dat, ujistěte se, že je baterie ve
fotoaparátu plně nabitá.
Q
278
A Propojovací kabely
Před zapojením nebo odpojením propojovacích kabelů se ujistěte, že je
fotoaparát vypnutý. Při zasunování konektorů nepoužívejte sílu ani
konektory nezasunujte šikmo.
2
Spusťte komponentu Nikon Transfer 2 softwaru ViewNX-i.
Zobrazí-li se zpráva vyzývající k výběru programu, vyberte
Nikon Transfer 2.
D
Během přenosu snímků
Během přenosu souborů nevypínejte fotoaparát a neodpojujte kabel USB.
A
Windows 7
Zobrazí-li se následující dialog, vyberte níže popsaným způsobem program
Nikon Transfer 2.
1 V části Import pictures and videos
(Importovat snímky a videosekvence)
klepněte na možnost Change program
(Změnit program). Zobrazí se dialog pro
výběr programu; vyberte možnost
Nikon Transfer 2 a klepněte na tlačítko OK.
2 Poklepejte na tlačítko .
A
Windows 10 a Windows 8.1
Operační systémy Windows 10 a Windows 8.1
mohou po připojení fotoaparátu zobrazit výzvu
Přehrát automaticky. Klepnutím na dialog
a následným klepnutím na možnost Import
File/Nikon Transfer 2 (Importovat soubor/
Nikon Transfer 2) vyberte Nikon Transfer 2.
A
OS X
Pokud se software Nikon Transfer 2 nespustí automaticky, zkontrolujte
připojení fotoaparátu a poté spusťte software Image Capture (aplikace
dodávaná s operačním systémem OS X) a vyberte software Nikon Transfer 2
jako aplikaci otevíranou při rozpoznání fotoaparátu.
Q
279
3
Klepněte na tlačítko Start Transfer (Spustit přenos).
Snímky na paměťové kartě se zkopírují do počítače.
Start Transfer (Spustit přenos)
4
Zrušte připojení.
Jakmile je přenos dokončen, vypněte fotoaparát a odpojte kabel USB.
Q
280
A
Další informace
Další informace ohledně používání softwaru ViewNX-i naleznete v online
nápovědě.
Ethernet a bezdrátové sítě
Fotoaparát lze připojit pomocí vestavěného portu Ethernet ke kabelovým
sítím Ethernet a pomocí volitelného bezdrátového síťového rozhraní WT-6
nebo WT-5 k bezdrátovým sítím (0 337). Pamatujte si, že připojení k sítím
Ethernet vyžaduje kabel Ethernet (dostupný samostatně z komerčních
zdrojů).
❚❚ Výběr režimu
V případě připojení fotoaparátu k síti pomocí vestavěného portu Ethernet
nebo volitelného bezdrátového síťového rozhraní WT-6 či WT-5 jsou
k dispozici následující režimy:
Režim
Přenos pomocí
FTP
Přenos snímků
Ovládání
fotoaparátu
Server HTTP
Funkce
Přenos existujících snímků a videosekvencí do počítače nebo
na server ftp, resp. přenos nově pořizovaných snímků.
Ovládání fotoaparátu pomocí volitelného softwaru
Camera Control Pro 2 a ukládání nově pořizovaných snímků
a videosekvencí přímo do počítače.
Dálkové zobrazování a pořizování snímků pomocí počítače
nebo chytrého zařízení s internetovým prohlížečem.
Synchronizované
Synchronizované spouštění závěrek několika dálkově
spouštění (pouze
ovládaných fotoaparátů hlavním fotoaparátem (Master).
bezdrátově)
Další informace naleznete v dokumentu Příručka pro práci v síti, který je
k dispozici zdarma ke stažení na následující webové stránce:
http://downloadcenter.imglib.com
Informace o použití volitelných bezdrátových síťových rozhraní viz návody
dodávané s daným zařízením. Nezapomeňte aktualizovat veškerý
související software na nejnovější verzi.
Q
281
D
Během přenosu snímků
Videosekvence nelze zaznamenávat ani přehrávat v režimu přenosu snímků
(„režim přenosu snímků“ je aktivní v průběhu přenosu snímků pomocí sítě
Ethernet nebo bezdrátové sítě a v případě, kdy zbývají snímky k odeslání). Pokud
je vybrána možnost Zapnuto v položce Bezhlučné fotog. v živém náhledu
v menu fotografování, nelze fotografovat v režimu živého náhledu v průběhu
přenosu snímků.
A
Videosekvence
Videosekvence lze odesílat v režimu přenosu v případě, že je fotoaparát připojen
k síti Ethernet nebo bezdrátové síti a není vybrána možnost Automatické
odesílání nebo Odeslat složku v položce Síť > Možnosti.
D
Režim serveru HTTP
Fotoaparát nelze použít k záznamu a přehrávání videosekvencí v režimu serveru
http; fotografování v živém náhledu není k dispozici v případě výběru možnosti
Zapnuto v položce Bezhlučné fotog. v živém náhledu v menu fotografování.
A
Bezdrátová síťová rozhraní
Základní rozdíl mezi rozhraními WT-6 a WT-6A/B/C, resp. WT-5 a WT-5A/B/C/D je
v počtu podporovaných kanálů; není-li uvedeno jinak, platí všechny informace
o rozhraní WT-6 rovněž pro rozhraní WT-6A/B/C, zatímco údaje pro rozhraní
WT-5 platí rovněž pro rozhraní WT-5A/B/C/D.
Q
282
Tisk snímků
Vybrané snímky JPEG lze vytisknout na tiskárně standardu PictBridge
(0 382) připojené přímo k fotoaparátu.
Připojení tiskárny
Fotoaparát připojte pomocí dodávaného kabelu USB. Při zasunování
konektorů nepoužívejte sílu ani konektory nezasunujte šikmo.
Po zapnutí fotoaparátu a tiskárny se na monitoru zobrazí uvítací
obrazovka následovaná obrazovkou přehrávání PictBridge.
D
Výběr snímků pro tisk
Snímky vytvořené při nastavení kvality NEF (RAW) nebo TIFF (RGB) (0 92) nelze
vybrat pro tisk. Pomocí položky Zprac. snímků NEF (RAW) v menu retušování
lze vytvářet kopie snímků NEF (RAW) ve formátu JPEG (0 314).
A
Tisk snímků pomocí přímého propojení USB
Ujistěte se, že je baterie plně nabitá, nebo použijte volitelný síťový zdroj
a konektor pro připojení síťového zdroje. Pořizujete-li snímky, které budou
následně vytisknuty pomocí přímého propojení USB, nastavte položku Barevný
prostor na sRGB (0 294).
Q
A
Viz také
Informace o postupu v případě výskytu závady během tisku viz strana 369.
283
Tisk jednotlivých snímků
1
Zobrazte požadovaný snímek.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 zobrazíte další snímky. Stisknutím tlačítka
X zvětšíte výřez aktuálního snímku (0 263, stisknutím tlačítka K
zvětšení zrušíte). Chcete-li zobrazit šest snímků současně, stiskněte
tlačítko W (M). Pomocí multifunkčního voliče vyberte snímky a
stisknutím tlačítka X zobrazte vybraný snímek na celé ploše
monitoru. Chcete-li zobrazit snímky v jiných umístěních, stiskněte
během zobrazení náhledů tlačítko W (M) a postupem popsaným na
straně 249 vyberte požadovanou kartu a složku.
2
Upravte nastavení pro tisk.
Stiskněte tlačítko J pro zobrazení následujících položek, potom
vyberte stisknutím tlačítek 1 a 3 požadovanou položku a stisknutím
tlačítka 2 zobrazte možnosti (zobrazí se pouze možnosti
podporované použitou tiskárnou; chcete-li použít výchozí nastavení,
vyberte možnost Výchozí nastavení tiskárny). Po výběru možnosti
se vraťte stisknutím tlačítka J do menu nastavení tiskárny.
Q
284
Možnost
Popis
Velikost stránky Výběr velikosti stránky.
Tato položka je dostupná pouze v případě tisku jednotlivých
Počet kopií
snímků. Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte počet kopií
(maximálně 99).
Tato položka určuje, jestli budou snímky tisknuty včetně bílých
Okraj
okrajů.
Vytisknout
Tato položka určuje, jestli se na snímky vytiskne čas a datum
datum
jejich pořízení.
Tato položka je dostupná pouze v případě tisku jednotlivých
snímků. Chcete-li se vrátit zpět bez oříznutí snímků, vyberte
položku Bez ořezu a stiskněte tlačítko J. Chcete-li oříznout
aktuální snímek, vyberte položku Oříznout a stiskněte tlačítko
2. Zobrazí se dialog pro volbu výřezu; stisknutím tlačítka X
Oříznutí snímků
zvětšíte velikost výřezu, stisknutím tlačítka W (M) zmenšíte
velikost výřezu. Pomocí multifunkčního voliče nastavíte výřez
do požadovaného místa. Mějte na paměti, že v případě
vytisknutí výřezu malé oblasti snímku ve velkém formátu může
dojít k poklesu kvality obrazu.
3
Zahajte tisk.
Vyberte možnost Zahájit tisk a stisknutím tlačítka J spusťte tisk.
Chcete-li zrušit tisk před vytisknutím všech kopií, stiskněte tlačítko J.
Tisk více snímků současně
1
Zobrazte menu PictBridge.
Stiskněte tlačítko G na obrazovce přehrávání PictBridge.
2
Vyberte možnost.
Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko 2.
• Vybrat pro tisk: Výběr snímků pro tisk. Pomocí multifunkčního voliče
vyberte snímky (chcete-li zobrazit snímky v ostatních umístěních,
stiskněte tlačítko W (M) a vyberte požadovanou kartu a složku
postupem popsaným na straně 249; chcete-li zobrazit aktuální
snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X) a za
současného podržení tlačítka L (Z/Q) ve stisknuté poloze
vyberte stisknutím tlačítek 1 a 3 počet kopií (maximálně 99).
Chcete-li zrušit výběr snímku, nastavte počet kopií na nulu.
• Index print: Chcete-li vytvořit index print ze všech snímků JPEG na
paměťové kartě, pokračujte krokem 3. Mějte na paměti, že pokud
paměťová karta obsahuje více než 256 snímků, vytiskne se pouze
prvních 256 snímků. Pokud je velikost stránky vybraná v kroku 3
příliš malá pro index print, zobrazí se varování.
3
Upravte nastavení pro tisk.
Upravte nastavení tiskárny způsobem popsaným v kroku 2 na straně
284.
4
Zahajte tisk.
Vyberte možnost Zahájit tisk a stisknutím tlačítka J spusťte tisk.
Chcete-li zrušit tisk před vytisknutím všech kopií, stiskněte tlačítko J.
Q
285
Zobrazení snímků na televizoru
Fotoaparát lze připojit k videozařízením s vysokým rozlišením pomocí
volitelného kabelu High-Definition Multimedia Interface (HDMI) (0 339)
nebo pomocí kabelu HDMI typu C (dostupný samostatně od třetích
výrobců). Před připojováním resp. odpojováním kabelu HDMI vždy
vypněte fotoaparát.
Zapojte do zařízení s vysokým
rozlišením (zvolte kabel
s konektorem pro zařízení HDMI)
Zapojte do fotoaparátu
Nastavte zařízení na kanál HDMI, potom zapněte fotoaparát a stiskněte
tlačítko K. Snímky se při přehrávání zobrazí na obrazovce televizoru.
Hlasitost přehrávání zvuku lze nastavovat pomocí ovládacích prvků
televizoru; ovládací prvky fotoaparátu nelze použít.
A
Spona kabelu HDMI
Při použití volitelného kabelu Nikon HDMI nasaďte vyobrazeným způsobem
dodávanou sponu, abyste zamezili náhodnému odpojení kabelu. Spony pro
kabely nepoužívejte v případě kabelů, které nejsou vyrobené společností Nikon.
Q
286
Volitelné možnosti HDMI
Položka HDMI v menu nastavení (0 312) slouží k nastavení výstupního
rozlišení a dalších pokročilých možností HDMI.
❚❚ Výstupní rozlišení
Slouží k nastavení formátu snímků posílaných na
zařízení HDMI. Pokud je vybrána možnost
Automaticky, fotoaparát automaticky zvolí
vhodný formát.
❚❚ Pokročilé
Možnost
Popis
Ve většině situací se doporučuje možnost Automaticky. Není-li
fotoaparát schopen určit správný výstupní rozsah RGB
videosignálu pro zařízení HDMI, můžete vybrat z následujících
možností:
• Limitovaný rozsah: Pro zařízení se vstupním rozsahem
videosignálu RGB 16 až 235. Tuto možnost použijte, pokud
zaznamenáte ztrátu detailů ve stínech.
• Plný rozsah: Pro zařízení se vstupním rozsahem videosignálu
RGB 0 až 255. Tuto možnost vyberte v případě příliš jasných,
„vybělených“ stínů.
Velikost výstup. Slouží k nastavení horizontální a vertikální velikosti obrazu pro
zobrazení
výstup HDMI na 95 % a 100 % obrazového pole.
Je-li při propojení fotoaparátu se zařízením HDMI vybrána
Zobr. info. v živém
možnost Vypnuto, nezobrazují se během fotografování v živém
náhledu
náhledu na monitoru provozní informace.
Chcete-li zrcadlit obsah monitoru HDMI na monitoru
fotoaparátu, vyberte možnost Zapnuto, chcete-li monitor
fotoaparátu vypnout pro úsporu energie, vyberte možnost
Dva monitory
Vypnuto. Možnost Dva monitory se zapne automaticky
v případě nastavení položky Zobr. info. v živém náhledu na
Vypnuto.
Výstupní rozsah
Q
287
A
Přehrávání snímků na televizoru
Při dlouhodobějším přehrávání doporučujeme napájet fotoaparát pomocí
volitelného síťového zdroje a konektoru pro připojení síťového zdroje (dostupný
samostatně). Nejsou-li okraje snímků viditelné na televizní obrazovce, vyberte
možnost 95 % v položce HDMI > Pokročilé > Velikost výstup. zobrazení
(0 287).
A
Možnosti zvukových poznámek > Zvukový výstup (0 312)
Chcete-li přehrávat zvukové poznámky na zařízení HDMI, vyberte možnost
HDMI.
A
Prezentace
Položku Prezentace v menu přehrávání (0 290) lze využít k automatickému
přehrávání snímků.
A
HDMI a živý náhled
Je-li fotoaparát propojen pomocí kabelu HDMI, lze zobrazovače HDMI použít pro
fotografování a záznam videosekvencí v režimu živého náhledu (0 55, 68).
A
Použití záznamových zařízení třetích výrobců
Při použití rekordérů třetích stran jsou doporučena následující nastavení:
• HDMI > Pokročilé > Velikost výstup. zobrazení: 100 %
• HDMI > Pokročilé > Zobr. info. v živém náhledu: Vypnuto
Q
288
USeznam položek menu
Tato část návodu poskytuje výčet všech možností dostupných v menu
fotoaparátu. Další informace viz Příručka menu.
D Menu přehrávání: Práce se snímky
Mazání snímků
Vybrané
Všechny
Přehrávaná složka
(Název složky)
Všechny
Aktuální
Skrytí snímků
Vybrat/nastavit
Zrušit celý výběr
Možnosti zobraz. pro přehráv.
Základní informace o snímku
Zaostřovací pole
Doplňující informace o snímku
Žádné (pouze snímek)
Nejvyšší jasy
RGB histogram
Fotografické informace
Přehled
Tato položka slouží k vymazání více snímků
současně (0 270).
(výchozí nastavení: Všechny)
Tato položka slouží k výběru složky pro
přehrávání.
Tato položka skrývá nebo odhaluje snímky.
Skryté snímky se zobrazují pouze v menu
„Skrytí snímků“ a nelze je přehrávat.
Tato položka slouží k výběru informací
dostupných na obrazovce informací o snímku
během přehrávání (0 254).
U
289
Kopírování snímků
Výběr zdroje
Výběr snímků
Výběr cílové složky
Kopírovat snímky?
Kontrola snímků
Zapnuto
Vypnuto
Po vymazání
Zobrazit následující
Zobrazit předcházející
Pokračovat stejně
Po expozici série zobrazit
První snímek série
Poslední snímek série
Automatické otáčení snímků
Zapnuto
Vypnuto
Otočení na výšku
Zapnuto
Vypnuto
Prezentace
Spustit
Typ obrazových dat
Interval mezi snímky
Přehrávání zvuku
U
290
Tato položka slouží ke kopírování snímků
mezi paměťovými kartami. Tato položka je
dostupná pouze tehdy, pokud jsou ve
fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka slouží k zapnutí/vypnutí
automatického zobrazování snímků po
expozici na monitoru (0 42).
(výchozí nastavení: Zobrazit následující)
Tato položka určuje, který snímek se zobrazí
po vymazání snímku.
(výchozí nastavení: Poslední snímek série)
Tato položka určuje, jestli fotoaparát zobrazí
první nebo poslední snímek v sérii po
expozici snímků v režimu sériového snímání.
(výchozí nastavení: Zapnuto)
Tato položka určuje, jestli se bude při
fotografování zaznamenávat orientace
fotoaparátu.
(výchozí nastavení: Zapnuto)
Tato položka určuje, zda se budou snímky
pořízené „na výšku“ (portrétní orientace)
během přehrávání otáčet do správné
orientace (0 250).
Tato položka zobrazuje prezentace ze snímků
v aktuální přehrávané složce.
C Menu fotografování:
Možnosti pro fotografování
Banky menu fotografování
A
Tato položka vyvolává nastavení menu
fotografování uložená dříve v některé z bank
B
menu fotografování. Změny nastavení jsou
C
ukládány v aktuální bance.
D
Banky rozšířených menu fotograf.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Zapnuto
Tato položka určuje, jestli se v bankách menu
fotografování ukládá expoziční režim, čas
Vypnuto
závěrky (expoziční režimy S a M), clona
(expoziční režimy A a M) a zábleskový režim.
Složka pro ukládání
Přejmenovat
Tato položka slouží k volbě složky, do které se
budou ukládat nově pořizované snímky.
Výběr složky podle čísla
Výběr složky ze seznamu
Pojmenování souborů
Pojmenování souborů
Tato položka slouží k volbě tříznakové
předpony používané v názvu obrazových
souborů, do kterých jsou ukládány snímky.
Výchozí předpona je „DSC“.
Paměťová karta ve Slotu 2
(výchozí nastavení: Přeplnění)
Přeplnění
Tato položka slouží k volbě funkce karty ve
Slotu 2, pokud jsou ve fotoaparátu vloženy
Záloha
dvě paměťové karty (0 97).
RAW Slot 1 - JPEG Slot 2
U
291
Řízení záblesku
Zábleskový režim
Možnosti bezdrát. ovládání blesků
Řízení zábl. pro blesky Remote
Info. rádiem řízených bl. Remote
Obrazové pole
Volba obrazového pole
Automat. volba formátu DX
Kvalita obrazu
NEF (RAW) + JPEG Jemný★
NEF (RAW) + JPEG Jemný
NEF (RAW) + JPEG Normál.★
NEF (RAW) + JPEG Normál.
NEF (RAW) + JPEG Základní★
NEF (RAW) + JPEG Základní
NEF (RAW)
JPEG Jemný★
JPEG Jemný
JPEG Normální★
JPEG Normální
JPEG Základní★
JPEG Základní
TIFF (RGB)
Velikost obrazu
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
U
292
Tato položka slouží k výběru zábleskového
režimu volitelného blesku nasazeného do
sáněk pro upevnění příslušenství na
fotoaparátu a upravuje nastavení pro
bezdrátovou zábleskovou fotografii.
Tato položka slouží k volbě obrazového pole
(0 87).
(výchozí nastavení: JPEG Normální)
Tato položka slouží k nastavení formátu
souborů a kompresního poměru (kvality
obrazu, 0 92). Komprese u možností
označených hvězdičkou („★“) upřednostňuje
kvalitu obrazu, zatímco komprese u možností
bez hvězdičky upřednostňuje redukci
velikosti souboru.
Tato položka určuje velikost obrazu v pixelech
(0 95). K dispozici jsou samostatné možnosti
pro snímky JPEG/TIFF a pro snímky NEF
(RAW).
Záznam ve formátu NEF (RAW)
Komprese NEF (RAW)
Bitová hloubka NEF (RAW)
Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISO
Automat. regulace citl. ISO
Vyvážení bílé barvy
Automaticky
Žárovkové světlo
Zářivkové světlo
Přímé sluneční světlo
Blesk
Zataženo
Stín
Výběr barevné teploty
Manuální nastavení
Předvolby Picture Control
Standardní
Neutrální
Živé
Monochromatické
Portrét
Krajina
Ploché
Správa předv. Picture Control
Uložit/upravit
Přejmenovat
Vymazat
Načíst/uložit
Tato položka slouží k volbě typu komprese
a barevné (bitové) hloubky pro snímky NEF
(RAW) (0 94).
Tato položka slouží k nastavení citlivosti ISO
pro statické snímky (0 124, 126).
(výchozí nastavení: Automaticky)
Tato položka umožňuje přizpůsobit vyvážení
bílé barvy světelnému zdroji (0 159).
(výchozí nastavení: Standardní)
Tato položka slouží k volbě způsobu
zpracování nově pořizovaných snímků.
Nastavení zvolte podle motivu nebo tvůrčích
záměrů (0 179).
Tato položka slouží k tvorbě uživatelských
předvoleb Picture Control (0 184).
U
293
Barevný prostor
sRGB
Adobe RGB
Active D-Lighting
Automaticky
Velmi vysoký 2
Velmi vysoký 1
Vysoký
Normální
Nízký
Vypnuto
Redukce šumu pro dlouhé exp.
Zapnuto
Vypnuto
Redukce šumu pro vys. ISO
Vysoká
Normální
Nízká
Vypnuto
Korekce vinětace
Vysoká
Normální
Nízká
Vypnuto
Automatická korekce zkreslení
Zapnuto
Vypnuto
U
294
(výchozí nastavení: sRGB)
Tato položka slouží k volbě barevného
prostoru pro snímky.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka zachovává kresbu ve světlech
a stínech a vytváří snímky s přirozeně
působícím kontrastem (0 187).
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Redukce šumu (jasně zbarvených pixelů nebo
závoje) u snímků pořízených dlouhými časy
závěrky.
(výchozí nastavení: Normální)
Redukce šumu (náhodně rozmístěných jasně
zbarvených pixelů) u snímků pořízených při
vysokých citlivostech ISO.
(výchozí nastavení: Normální)
Tato položka snižuje úbytky jasu na okrajích
obrazového pole snímků při použití objektivů
typu G, E a D (s výjimkou objektivů PC).
Účinky funkce jsou nejvíce patrné při použití
plné světelnosti objektivu.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka potlačuje soudkové zkreslení při
fotografování širokoúhlými objektivy
a poduškové zkreslení při fotografování
teleobjektivy.
Redukce blikání obrazu
Nastavení redukce blikání obrazu
Indikace redukce blikání obrazu
Tato položka pracuje při fotografování
s využitím hledáčku (0 227). Chcete-li, aby
funkce Nastavení redukce blikání obrazu
upravovala načasování snímků pro snížení
účinků blikání obrazu pod zářivkovým
osvětlením nebo osvětlením rtuťovými
výbojkami, vyberte možnost Povolit. Položka
Indikace redukce blikání obrazu určuje,
jestli se při rozpoznání blikání obrazu zobrazí
v hledáčku indikace rozpoznání blikání (u).
(výchozí nastavení: Expozice a záblesk. expoz.)
Tato položka umožňuje nastavit, které
parametry budou měněny při použití
bracketingu (0 146).
Nastavení bracketingu
Expozice a záblesk. expoz.
Expozice
Záblesková expozice
Bracketing vyváž. bílé barvy
Bracketing ADL
Vícenásobná expozice
Režim vícenásobné expozice
Tato položka zaznamenává dvě až deset
expozic NEF (RAW) jako jediný snímek
Počet snímků
(0 229).
Režim prolnutí
HDR (vysoký dynam. rozsah)
Režim HDR
Tato položka zachovává kresbu ve světlech
a stínech u snímků vysoce kontrastních
Expoziční rozdíl
motivů (0 189).
Vyhlazení
Intervalové snímání
Spustit
Fotografování pokračuje ve zvolených
intervalech až do zaznamenání stanoveného
Možnosti spuštění
počtu snímků (0 236).
Interval
Počet intervalů×počet snímků
v inter.
Vyrovnání expozice
Bezhlučné fotog. v živém náhledu
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Zapnuto
Tato položka slouží k potlačení zvuku závěrky
při fotografování v režimu živého náhledu.
Vypnuto
U
295
1 Menu videosekvencí:
Možnosti pro záznam videosekvencí
Reset menu videosekvencí
Ano
Ne
Pojmenování souborů
Cílové umístění
Slot 1
Slot 2
Obrazové pole
Volba obrazového pole
Automat. volba formátu DX
Vel. obrazu/snímací frekv.
3840×2160; 30p
3840×2160; 25p
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
1920×1080; 60p; výřez
1920×1080; 50p; výřez
1920×1080; 30p; výřez
1920×1080; 25p; výřez
1920×1080; 24p; výřez
U
296
Chcete-li obnovit výchozí nastavení položek
menu videosekvencí, vyberte možnost Ano.
Tato položka slouží k volbě tříznakové
předpony používané v názvu obrazových
souborů, do kterých jsou ukládány
videosekvence. Výchozí předpona je „DSC“.
(výchozí nastavení: Slot 1)
Tato položka slouží k volbě slotu pro záznam
videosekvencí.
Tato položka slouží k volbě obrazového pole
(0 69).
(výchozí nastavení: 1920×1080; 60p)
Tato položka slouží k volbě velikosti obrazu
(v pixelech) a snímací frekvence (0 67).
Kvalita videa
(výchozí nastavení: Vysoká)
Vysoká
Tato položka slouží k volbě kvality videa
(0 67).
Normální
Nastav. citl. ISO pro video.
Citlivost ISO (režim M)
Tato položka slouží k nastavení citlivosti ISO
pro videosekvence.
Auto. regul. citl. ISO (režim M)
Nejvyšší citlivost
Vyvážení bílé barvy
(výchozí nastavení: Stejné nast. jako pro fotogr.)
Stejné nast. jako pro fotogr.
Tato položka slouží k nastavení vyvážení bílé
barvy pro videosekvence (0 159). Chcete-li
Automaticky
použít možnost aktuálně vybranou pro
Žárovkové světlo
statické snímky, vyberte možnost Stejné
Zářivkové světlo
nast. jako pro fotogr.
Přímé sluneční světlo
Zataženo
Stín
Výběr barevné teploty
Manuální nastavení
Předvolby Picture Control
(výchozí nastavení: Stejné nast. jako pro fotogr.)
Stejné nast. jako pro fotogr.
Tato položka slouží k výběru předvolby
Picture Control pro videosekvence (0 179).
Standardní
Chcete-li použít možnost aktuálně vybranou
Neutrální
pro statické snímky, vyberte možnost Stejné
Živé
nast. jako pro fotogr.
Monochromatické
Portrét
Krajina
Ploché
Správa předv. Picture Control
Uložit/upravit
Tato položka slouží k tvorbě uživatelských
předvoleb Picture Control (0 184).
Přejmenovat
Vymazat
Načíst/uložit
U
297
Citlivost mikrofonu
Automatická citlivost
Manuální citlivost
Vypnutý mikrofon
Frekvenční charakteristika
Široký rozsah frekvencí
Rozsah pro lidský hlas
Redukce hluku větru
Zapnuto
Vypnuto
Redukce šumu pro vys. ISO
Vysoká
Normální
Nízká
Vypnuto
Časosběrné snímání
Spustit
Interval
Celková doba fotografování
Vyrovnání expozice
Redukce blikání obrazu
Automaticky
50 Hz
60 Hz
Elektronická redukce vibrací
Zapnuto
Vypnuto
U
298
(výchozí nastavení: Automatická citlivost)
Tato položka slouží k nastavení citlivosti
mikrofonu.
(výchozí nastavení: Široký rozsah frekvencí)
Tato položka slouží k volbě frekvenční
charakteristiky mikrofonu.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka povoluje/zakazuje filtr pro
potlačení nízkých frekvencí vestavěného
mikrofonu pro redukci hluku větru.
(výchozí nastavení: Normální)
Redukce šumu (náhodně rozmístěných jasně
zbarvených pixelů) u videosekvencí
pořízených při vysokých citlivostech ISO.
Fotoaparát automaticky pořizuje snímky ve
zvolených intervalech a následně je spojuje
do němé časosběrné videosekvence (0 74).
K dispozici pouze při fotografování s využitím
hledáčku.
(výchozí nastavení: Automaticky)
Tato položka potlačuje blikání obrazu
a proužkování při snímání pod zářivkovým
světlem nebo rtuťovými výbojkami v režimu
živého náhledu.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka slouží k povolení nebo zakázání
elektronické redukce vibrací v režimu
videosekvencí.
A Uživatelské funkce:
Jemné doladění nastavení fotoaparátu
Banky uživatelských funkcí
A
B
C
D
Tato položka vyvolává nastavení uložená
dříve v některé z bank uživatelských funkcí.
Změny nastavení jsou ukládány v aktuální
bance.
a Automatické zaostřování
a1 Volba priority v režimu AF-C
(výchozí nastavení: Spuštění)
Spuštění
Pokud je vybrán režim AF-C při fotografování
s využitím hledáčku, umožňuje tato položka
Zaostření + spuštění
nastavit, jestli dojde k expozici snímku při
Spuštění + zaostření
každém stisknutí tlačítka spouště (priorita
Zaostření
spuštění) nebo pouze v případě správného
zaostření (priorita zaostření).
a2 Volba priority v režimu AF-S
(výchozí nastavení: Zaostření)
Spuštění
Pokud je vybrán režim AF-S při fotografování
s využitím hledáčku, umožňuje tato položka
Zaostření
nastavit, jestli dojde k expozici snímku pouze
po dosažení správného zaostření (priorita
zaostření) nebo při každém stisknutí tlačítka
spouště (priorita spuštění).
a3 Sledování objektu s blokací
Odezva AF při zakrytí objektu
Tato položka určuje chování automatického
zaostřování v případě změn ve vzdálenosti
Pohyb objektu
objektu při použití režimu AF-C a fotografování
s využitím hledáčku.
U
299
a4 3D sled. objektu s detekcí tváří
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Zapnuto
Tato položka určuje, jestli fotoaparát detekuje
a zaostřuje tváře osob při použití režimu
Vypnuto
činnosti zaostřovacích polí 3D sledování
objektu (0 104).
a5 Oblast 3D sledování objektu
(výchozí nastavení: Normální)
Široká
Tato položka slouží k výběru oblasti
sledované během namáčknutí tlačítka
Normální
spouště do poloviny při aktivním režimu
činnosti zaostřovacích polí 3D sledování
objektu (0 104).
a6 Počet zaostřovacích polí
(výchozí nastavení: 55 polí)
55 polí
Tato položka určuje, kolik zaostřovacích polí
je dostupných pro manuální výběr
15 polí
v hledáčku.
a7 Uložení podle orientace
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Zaostřovací pole
Tato položka určuje, jestli se při použití
hledáčku ukládají zaostřovací pole a režimy
Zaostř. pole a režimy zaostř. polí
činnosti zaostřovacích polí samostatně pro
Vypnuto
fotografování v orientaci na výšku a na šířku.
a8 Aktivace zaostřování
(výchozí nastavení: Spoušť/tlačítko AF-ON)
Spoušť/tlačítko AF-ON
Tato položka určuje, jestli fotoaparát zaostří
při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
Tlačítko AF-ON
Chcete-li zamezit aktivaci zaostřování
fotoaparátu při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny, vyberte možnost Tlačítko
AF-ON.
a9 Omez. volby činnosti zaost. polí
Jednotlivá zaostřovací pole
Tato položka slouží k výběru režimů činnosti
zaostřovacích polí, které lze vybírat pomocí
Dynam. volba 9 zaost. polí
tlačítka režimů automatického zaostřování
Dynam. volba 25 zaost. polí
a pomocného příkazového voliče při
Dynam. volba 72 zaost. polí
fotografování s využitím hledáčku (0 104).
Dynam. volba 153 zaost. polí
3D sledování objektu
Skupinová volba zaostřov. polí
Skupinová volba zaostřov. polí (HL)
Skupinová volba zaostřov. polí (VL)
Aut. volba zaostř. polí
U
300
a10 Omez. volby autom. zaostř.
(výchozí nastavení: Bez omezení)
AF-S
Tato položka slouží k výběru režimů
automatického zaostřování, které budou
AF-C
dostupné při fotografování s využitím
Bez omezení
hledáčku (0 101).
a11 Přep. zaostř. polí dokola
(výchozí nastavení: Nepřepínat dokola)
Přepínat dokola
Tato položka určuje, jestli lze přepínat
zaostřovací pole v hledáčku „dokola“, z jedné
Nepřepínat dokola
strany hledáčku na druhou.
a12 Možnosti zaostřovacích polí
Manuální zaostřování
Tato položka upravuje nastavení indikace
zaostřovacích polí v hledáčku.
Jas zaostřovacích polí
Asistent dyn. volby zaost. polí
b Měření/expozice
b1 Krok citlivosti ISO
(výchozí nastavení: 1/3 EV)
1/3 EV
Tato položka určuje hodnotu kroku pro
nastavování citlivosti ISO.
1/2 EV
1 EV
b2 Krok nastav. expozice (EV)
(výchozí nastavení: 1/3 EV)
1/3 EV
Tato položka určuje hodnotu kroku pro
nastavení času závěrky, clony a bracketingu.
1/2 EV
1 EV
b3 Krok korekce exp./zábl. exp.
(výchozí nastavení: 1/3 EV)
1/3 EV
Tato položka určuje hodnotu kroku pro
nastavování korekce expozice a korekce
1/2 EV
zábleskové expozice.
1 EV
U
301
b4 Snadná korekce expozice
Zapnuto (autom. nastav.)
Zapnuto
Vypnuto
b5 Měření Matrix
Detekce tváří zapnutá
Detekce tváří vypnutá
b6 Velikost zdůraz. středu
 8 mm
 12 mm
 15 mm
 20 mm
Integrální
b7 Jemné doladění expozice
Měření Matrix
Měření se zdůraz. středem
Bodové měření
Měření orientov. na nejvyšší jasy
c Časovače/expoziční paměť
c1 Tlačítko spouště jako AE-L
Zapnuto (namáčk. do poloviny)
Zapnuto (sériové snímání)
Vypnuto
U
302
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka určuje, jestli lze nastavovat
korekci expozice pouhým otáčením
příkazového voliče, bez stisknutí tlačítka E.
(výchozí nastavení: Detekce tváří zapnutá)
Chcete-li povolit detekci tváří při pořizování
portrétních snímků s měřením expozice
Matrix a fotografování s využitím hledáčku,
vyberte možnost Detekce tváří zapnutá
(0 129).
(výchozí nastavení:  12 mm)
Tato položka určuje velikost oblasti
s největším významem při použití
integrálního měření se zdůrazněným středem
a fotografování s využitím hledáčku. Pokud je
nasazený objektiv bez CPU, je velikost této
oblasti fixována na hodnotě 12 mm.
Tato položka umožňuje jemné doladění
jednotlivých metod měření expozice. Vyšší
hodnoty produkují světlejší expozice, nižší
hodnoty produkují tmavší expozice.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka určuje, jestli se při stisknutí
tlačítka spouště aktivuje expoziční paměť.
c2 Časovač pohotovost. režimu
(výchozí nastavení: 6 s)
4s
Tato položka určuje, jak dlouho pracuje
expozimetr fotoaparátu v době, kdy není
6s
prováděna žádná činnost (0 41).
10 s
30 s
1 min
5 min
10 min
30 min
Žádný limit
c3 Samospoušť
Zpoždění samospouště
Tato položka slouží k nastavení zpoždění
samospouště, počtu pořízených snímků
Počet snímků
a intervalu mezi snímky v režimu
Interval mezi snímky
samospouště.
c4 Zpožď. pro vypn. monitoru
Přehrávání
Tato položka určuje, jak dlouho zůstává
zapnutý monitor v době, kdy není prováděna
Menu
žádná činnost.
Obrazovka informací
Kontrola snímků
Živý náhled
d Snímání/indikace
d1 Sním. frekv. sériového sním.
Rychlé sériové snímání
Tato položka určuje snímací frekvenci
v režimech CH (rychlé sériové snímání) a CL
Pomalé sériové snímání
(pomalé sériové snímání).
d2 Max. počet snímků série
(výchozí nastavení: 200)
1–200
Tato položka slouží k volbě maximálního
počtu snímků, které lze pořídit v jedné sérii
v režimu sériového snímání.
U
303
d3 Omez. volby snímacích režimů
Jednotlivé snímky
Tato položka slouží k volbě snímacích režimů,
které lze vybrat stisknutím tlačítka S
Pomalé sériové snímání
a otáčením hlavního příkazového voliče
Rychlé sériové snímání
(0 119).
Tichá expozice
Samospoušť
Předsklopení zrcadla
d4 Možnosti synchroniz. spouštění
(výchozí nastavení: Synchronizovat)
Synchronizovat
Tato položka určuje, jestli se budou závěrky
na dálkově ovládaných fotoaparátech Remote
Nesynchronizovat
spouštět synchronně se spuštěním závěrky na
hlavním fotoaparátu Master.
d5 Opožděné spuštění závěrky
(výchozí nastavení: Vypnuto)
3s
V situacích, kdy i nejmenší pohyb fotoaparátu
může způsobit rozmazání snímků, vyberte
2s
možnost 1 s, 2 s nebo 3 s pro oddálení
1s
spuštění závěrky o přibližně jednu, dvě nebo
Vypnuto
tři sekundy od sklopení zrcadla do horní
polohy.
d6 Závěrka s el. první lamelou
(výchozí nastavení: Zakázat)
Povolit
Tato položka povoluje nebo zakazuje závěrku
s elektronickou první lamelou v režimu MUP,
Zakázat
která slouží k eliminaci rozmazání snímků
vlivem pohybu závěrky.
d7 Pořadí čísel souborů
(výchozí nastavení: Zapnuto)
Zapnuto
Tato položka určuje způsob přiřazování čísel
souborů fotoaparátem.
Vypnuto
Reset
d8 Zobraz. mřížky v hledáčku
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Zapnuto
Tato položka určuje, jestli se bude v hledáčku
zobrazovat pomocná mřížka.
Vypnuto
d9 Osvětlení LCD panelu
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Zapnuto
Tato položka určuje, jestli jsou během činnosti
časovače pohotovostního režimu osvětlovány
Vypnuto
kontrolní panely a tlačítka.
U
304
e Bracketing/blesk
e1 Synchroniz. čas pro blesk
1/250 s (Auto FP)
1/250 s
1/200 s
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
(výchozí nastavení: 1/250 s)
Tato položka určuje synchronizační čas pro
práci s bleskem.
A
Fixování času závěrky na hodnotě synchronizačního času pro práci
s bleskem
Chcete-li pevně nastavit čas závěrky na limitní synchronizační čas pro práci
s bleskem při použití clonové automatiky nebo manuálního expozičního režimu,
vyberte čas závěrky následující za nejdelším možným časem závěrky (30 s nebo
%). Na horním kontrolním panelu a v hledáčku se zobrazí X (indikace
synchronizace blesku).
A
Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku
Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku umožňuje používat blesk
v kombinaci s nejkratšími časy závěrky fotoaparátu a dovoluje tak fotografovat
při plné světelnosti pro snížení hloubky ostrosti u objektů v protisvětle a objektů
fotografovaných za jasného slunečního osvětlení. Pokud je aktivní automatická
vysoce rychlá FP synchronizace blesku, zobrazuje se v místě indikace
zábleskového režimu na obrazovce informací symbol „FP“.
U
305
e2 Čas záv. pro práci s bleskem
1/60 s
1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1s
2s
4s
8s
15 s
30 s
e3 Kor. exp. při použití blesku
Celý snímek
Pouze pozadí
(výchozí nastavení: 1/60 s)
Tato položka slouží k volbě nejdelšího času
závěrky dostupného při použití blesku
v režimech P a A.
(výchozí nastavení: Celý snímek)
Tato položka určuje, jak fotoaparát upravuje
zábleskovou expozici při použití korekce
expozice.
e4 Automat. regulace citl. ISO pro M
(výchozí nastavení: Objekt a pozadí)
Objekt a pozadí
Tato položka určuje, jestli je automatická
regulace citlivosti ISO pro fotografování
Pouze objekt
s bleskem přizpůsobena tak, aby poskytovala
správnou expozici objektu a pozadí nebo
pouze hlavního objektu.
e5 Modelovací záblesk
(výchozí nastavení: Zapnuto)
Zapnuto
Tato položka určuje, jestli volitelné blesky
kompatibilní se systémem CLS (0 330)
Vypnuto
spouštějí při stisknutí tlačítka Pv na
fotoaparátu při fotografování s využitím
hledáčku modelovací záblesk.
U
306
e6 Bracketing (režim M)
(výchozí nastavení: Záblesková expozice/čas)
Záblesková expozice/čas
Tato položka určuje nastavení ovlivněná při
použití expozičního/zábleskového
Záblesková exp./čas/clona
bracketingu v expozičním režimu M.
Záblesková expozice/clona
Záblesková expozice
e7 Pořadí bracketingu (výchozí nastavení: Správná exp./podexp./přeexp.)
Správná exp./podexp./přeexp.
Tato položka slouží k volbě pořadí
bracketingu při použití expozičního
Podexp./správná exp./přeexp.
a zábleskového bracketingu, resp.
bracketingu vyvážení bílé barvy.
f Ovládací prvky
f1 Uživ. přiřazení ovládacích prvků
Tlačítko hloubky ostrosti
Tato položka slouží k volbě funkcí ovládacích
prvků fotoaparátu, a to buď samotných
Tlačítko hloubky ostrosti + y
a/nebo v kombinaci s příkazovými voliči.
Tlačítko Fn1
Tlačítko Fn1 + y
Tlačítko Fn2
Tlačítko Fn2 + y
Tlačítko Fn pro fotograf. na výšku
Tlačítko Fn pro fotog. na výšku +
y
Tlačítko Fn3
Tlačítko AF-ON
Pomocný volič
Střed pomocného voliče
Střed pomocného voliče + y
Tlačítko AF-ON pro fotog. na výšku
Multifunkční volič pro fot. na výšku
Tlačítko BKT + y
Tlač. záznamu videosek. + y
Funkční tlačítka zaostř. na
objektivu
U
307
f2 Střední tlačítko mult. voliče
Režim fotografování
Tato položka určuje funkci středního tlačítka
multifunkčního voliče.
Režim přehrávání
Živý náhled
f3 Aretace času závěrky a clony
Aretace času závěrky
Tato položka slouží k aretaci času závěrky na
aktuálně nastavené hodnotě v režimu S nebo
Aretace hodnoty clony
M, resp. k aretaci clony na aktuálně nastavené
hodnotě v režimu A nebo M.
f4 Uživ. nastavení ovladačů
Obrácené otáčení
Tato položka slouží k volbě funkce hlavního
a pomocného příkazového voliče.
Zaměnit hlavní/pomocný
Nastavení clony
Menu a přehrávání
Proch. snímků pom. přík. voličem
f5 Multifunkční volič
(výchozí nastavení: Žádná akce)
Restart časovače poh. režimu
Tato položka určuje, jestli se při použití
multifunkčního voliče aktivuje časovač
Žádná akce
pohotovostního režimu (0 41).
f6 Uvolnit tlač. a použít volič
(výchozí nastavení: Ne)
Ano
Výběr možnosti Ano umožní provádět
nastavení, která jsou normálně prováděna
Ne
podržením tlačítka ve stisknuté poloze
a otáčením příkazového voliče, otáčením
příkazového voliče po uvolnění tlačítka.
Nastavování končí opětovným stisknutím
tlačítka, namáčknutím tlačítka spouště do
poloviny nebo doběhnutím časovače
pohotovostního režimu.
U
308
f7
Obrácení indikací
(výchozí nastavení:
)
Je-li vybrána možnost
(W),
zobrazuje se indikace expozice na kontrolním
panelu a na obrazovce informací se
zápornými hodnotami vlevo a kladnými
hodnotami vpravo. Vyberete-li možnost
(V), zobrazí se kladné
hodnoty vlevo a záporné hodnoty vpravo.
f8 Možnosti tl. živého náhledu
(výchozí nastavení: Povolit)
Povolit
Tlačítko a lze zakázat, aby se zamezilo
náhodnému spuštění živého náhledu.
Povolit (časovač pohot. rež.
aktivní)
Zakázat
f9 Vypínač D
(výchozí nastavení: Osvětlení LCD (D))
Osvětlení LCD (D)
Tato položka umožňuje vybrat zobrazovače,
které se osvětlí při otočení hlavního vypínače
D a obrazovka informací
do polohy D.
g Videosekvence
g1 Uživ. přiřazení ovládacích prvků
Tlačítko hloubky ostrosti
Tato položka slouží k volbě funkcí ovládacích
prvků fotoaparátu, a to buď samotných a/
Tlačítko hloubky ostrosti + y
nebo v kombinaci s příkazovými voliči, při
Tlačítko Fn1
otočení voliče živého náhledu do polohy 1
Tlačítko Fn1 + y
v režimu živého náhledu. Mějte na paměti, že
Tlačítko Fn2
při výběru možnosti Záznam videosekvencí
Tlačítko Fn2 + y
v položce Tlačítko spouště nelze použít
Tlačítko Fn3
tlačítko spouště k jiným operacím než
Střed pomocného voliče
k záznamu videosekvencí.
Střed pomocného voliče + y
Tlačítko spouště
U
309
B Menu nastavení: Nastavení
fotoaparátu
Formátování paměťové karty
Slot 1
Slot 2
Chcete-li zahájit formátování, vyberte slot pro
paměťovou kartu a možnost Ano. Pamatujte
si, že formátování trvale maže všechny snímky
a ostatní data na paměťové kartě ve vybraném
slotu. Před zahájením formátování si proto
zálohujte data, která chcete uchovat.
Jazyk (Language)
Tato položka slouží k výběru jazyka pro menu
fotoaparátu a zobrazované zprávy.
Časové pásmo a datum
Časové pásmo
Datum a čas
Formát data
Letní čas
Jas monitoru
Menu/přehrávání
Živý náhled
Vyvážení barev monitoru
Tato položka slouží k nastavení časového
pásma, hodin fotoaparátu a pořadí zobrazení
data, resp. k zapnutí a vypnutí letního času.
Tato položka slouží k nastavení jasu zobrazení
menu, přehrávání a živého náhledu.
Tato položka upravuje vyvážení barev
monitoru.
Virtuální horizont
U
310
Obrazovka informací
Automaticky
Manuálně
Jemné doladění AF
Jemné dolaď. AF (zap./vyp.)
Uložená hodnota
Výchozí hodnota
Seznam uložených hodnot
Tato položka zobrazuje virtuální horizont na
základě informací ze snímače náklonu
fotoaparátu.
(výchozí nastavení: Automaticky)
Tato položka přizpůsobuje obrazovku
informací různým pozorovacím podmínkám.
Tato položka umožňuje jemné doladění
činnosti automatického zaostřování pro různé
typy objektivů. Dolaďování činnosti
automatického zaostřování se ve většině
situací nedoporučuje a může kolidovat
s normálním zaostřováním, proto jej
používejte pouze v oprávněných případech.
Data objektivu bez CPU
Číslo objektivu
Ohnisk. vzdálenost (mm)
Světelnost
Čištění obrazového snímače
Vyčistit
Čistit při zapnutí/vypnutí
Tato položka slouží k zaznamenání ohniskové
vzdálenosti a světelnosti objektivů bez CPU
a umožňuje použití těchto objektivů
s funkcemi, které jsou normálně vyhrazeny
objektivům s vestavěným CPU (0 243).
Tato položka slouží k rozvibrování
antialiasingového filtru pro odstranění prachu
(0 345).
Sklopení zrcadla pro čištění
Tato položka slouží k zablokování zrcadla
v horní poloze, aby bylo možné odstranit
prach z antialiasingového filtru ofukovacím
balónkem (0 347). Není k dispozici při nízké
kapacitě baterie (J nebo nižší) a při výběru
možnosti Povolit v položce Síť > Připojení
k síti v menu nastavení.
Ref. snímek pro odstr. prachu
Spustit
Vyčistit snímač a spustit
Komentář ke snímku
Připojit komentář
Zadat komentář
Informace o autorském právu
Připojit info o autor. právu
Autor
Autorské právo
IPTC
Upravit/uložit
Vymazat
Autom. vkládat při fotogr.
Načíst/uložit
Tato položka slouží k získání referenčních dat
pro funkci odstranění prachu ze snímku
v softwaru Capture NX-D (0 ii).
Tato položka umožňuje přidávat komentáře
k nově pořizovaným snímkům. Komentáře
lze zobrazit jako metadata v softwaru
ViewNX-i nebo Capture NX-D (0 ii).
Tato položka slouží k přidání informací
o autorském právu k nově pořizovaným
snímkům. Informace o autorském právu lze
zobrazit jako metadata v softwaru ViewNX-i
nebo Capture NX-D (0 ii).
Tato položka umožňuje vytvářet nebo
upravovat předvolby IPTC a volit jejich
vkládání do nově pořizovaných snímků.
U
311
Možnosti zvukových poznámek
Zvuková poznámka
Tato položka slouží k nastavení zvukových
poznámek (0 272).
Přepsání zvukové poznámky
Ovládání zvukových poznámek
Zvukový výstup
Pípnutí
Hlasitost
Tato položka slouží k volbě tónu a hlasitosti
pípnutí.
Tón
Ovládání dotykem
Povolit/zakázat ovládání dotykem Tato položka slouží k nastavení ovládání
Změna snímků v r. přehr. jedn. sn. dotykem (0 12).
HDMI
Výstupní rozlišení
Tato položka slouží k úpravě nastavení
připojení k zařízením HDMI (0 287).
Pokročilé
Data o poloze
Časovač pohotovost. režimu
Tato položka slouží k úpravě nastavení
připojení k zařízením GPS (0 247).
Poloha
Nast. hodiny pom. satel.
Možnosti bezdrát. dálk. ovl. (WR)
LED světlo
Tato položka slouží k nastavení LED světla
a režimu propojení pro volitelné bezdrátové
Režim propojení
dálkové ovladače WR-R10.
Funkce tlač. Fn na dálk. ovl. (WR)
(výchozí nastavení: Žádná)
Kontrola hloubky ostrosti
Tato položka určuje funkci tlačítka Fn na
volitelných bezdrátových dálkových
Blokování záblesk. expozice
ovládáních.
Exp. paměť/blok. zaostření
Pouze expoziční paměť
Expoz. paměť (do expozice)
Pouze blokování zaostření
Aktivace autom. zaostřov.
MZakázat/povolit
+ NEF (RAW)
Živý náhled
Žádná
U
312
Síť
Výběr hardwaru
Připojení k síti
Nastavení sítě
Možnosti
Bez paměťové karty?
Spuštění blokováno
Spuštění povoleno
Informace o baterii
Tato položka upravuje nastavení ftp
a nastavení sítě Ethernet a bezdrátové sítě
LAN.
(výchozí nastavení: Spuštění povoleno)
Tato položka určuje, jestli lze spustit závěrku
v případě nepřítomnosti paměťové karty.
Tato položka slouží k zobrazení informací
o aktuálně vložené baterii.
Uložení/načtení nastavení
Uložit nastavení
Načíst nastavení
Reset všech nastavení
Resetovat
Neresetovat
Tato položka slouží k uložení nastavení
fotoaparátu na paměťovou kartu a jejich
načtení. Soubory nastavení lze sdílet s dalšími
fotoaparáty D5.
Tato položka slouží k resetování všech
nastavení s výjimkou možností v položkách
Jazyk (Language) a Časové pásmo a datum
v menu nastavení.
Verze firmwaru
Tato položka zobrazuje aktuální verzi
firmwaru fotoaparátu.
A
Reset všech nastavení
Resetovány jsou rovněž informace o autorském právu, předvolby IPTC a další
uživatelsky generované vstupy. Před provedením resetu doporučujeme uložit
nastavení pomocí položky Uložení/načtení nastavení v menu nastavení.
U
313
N Menu retušování: Tvorba
retušovaných kopií
Zprac. snímků NEF (RAW)
Tato položka vytváří kopie JPEG ze snímků
NEF (RAW) (0 317).
Oříznutí snímků
Tato položka vytváří oříznuté kopie vybraných
snímků (0 319).
Změna velikosti snímku
Vybrat snímek
Výběr cílového umístění
Vybrat velikost
D-Lighting
Tato položka vytváří malé kopie vybraných
snímků.
Tato položka slouží k vyjasnění stínů. Je
vhodná pro snímky tmavých objektů
a objektů v protisvětle.
Korekce ef. červených očí
Tato položka koriguje „červené oči“ na
snímcích pořízených s bleskem.
Vyrovnání
Tato položka slouží k tvorbě kopií snímků
s vyrovnaným horizontem. Kopie lze
vyrovnávat náklonem v úhlu až 5 °, v krocích
po přibližně 0,25 °.
Korekce zkreslení
Automaticky
Manuálně
U
314
Tato položka vytváří kopie s potlačeným
zkreslením okrajových částí obrazu. Používá
se k redukci soudkového zkreslení u snímků
pořízených širokoúhlými objektivy nebo
poduškového zkreslení u snímků pořízených
teleobjektivy. Chcete-li aktivovat
automatickou korekci zkreslení fotoaparátem,
vyberte možnost Automaticky.
Korekce perspektivy
Tato položka vytváří kopie snímků se
sníženými účinky perspektivního zkreslení
vysokých objektů fotografovaných od země.
Filtrové efekty
Skylight filtr
Oteplující filtr
Monochromatické
Černobílé
Sépiové
Kyanotypie
Prolínání snímků
Tato položka vytváří efekty použití
následujících optických filtrů:
• Skylight filtr: efekt filtru skylight
• Oteplující filtr: efekt oteplujícího filtru
Tato položka vytváří kopie snímků pomocí
možností Černobílé, Sépiové a Kyanotypie
(modrobílé monochromatické zbarvení).
Prolínání snímků kombinuje dva existující
snímky NEF (RAW) do jednoho snímku, který
je uložen odděleně od původních snímků
(0 320). Položku Prolínání snímků lze
vybrat pouze stisknutím tlačítka G
a výběrem karty N.
Úprava videosekvencí
Vybrat počát./koncový bod
Uložit vybraný snímek
Tato položka umožňuje oříznout stopáž
a vytvářet upravené kopie videosekvencí
nebo ukládat vybrané snímky jako statické
snímky JPEG (0 82).
Porovnání sním. vedle sebe
Tato položka umožňuje porovnávat
retušované kopie a originální snímky. Položka
Porovnání sním. vedle sebe je dostupná
pouze při zobrazení menu retušování
stisknutím tlačítka 2 během stisknutí
a podržení tlačítka J nebo stisknutím tlačítka
i a výběrem položky Retušování v režimu
přehrávání jednotlivých snímků v okamžiku
zobrazení retušovaného snímku nebo
originálu.
U
315
O Moje menu/m Poslední
nastavení
Přidání položek
MENU PŘEHRÁVÁNÍ
MENU FOTOGRAFOVÁNÍ
MENU VIDEOSEKVENCÍ
MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ
MENU NASTAVENÍ
MENU RETUŠOVÁNÍ
Odebrání položek
Tato položka vytváří uživatelské menu až
20 položek vybraných z menu přehrávání,
fotografování, videosekvencí, uživatelských
funkcí, nastavení a retušování.
Tato položka slouží k mazání položek z menu
Moje menu.
Seřazení položek
Výběr karet
MOJE MENU
POSLEDNÍ NASTAVENÍ
U
316
Tato položka slouží k seřazení položek v menu
Moje menu.
(výchozí nastavení: MOJE MENU)
Tato položka slouží k výběru menu
zobrazovaného na kartě „Moje menu/
Poslední nastavení“. Chcete-li zobrazit menu
obsahující 20 naposled použitých nastavení,
vyberte možnost POSLEDNÍ NASTAVENÍ.
Možnosti menu retušování
Zprac. snímků NEF (RAW)
Tato položka vytváří kopie JPEG ze snímků NEF (RAW).
1
Vyberte položku Zprac. snímků NEF
(RAW).
Vyberte položku Zprac. snímků NEF (RAW)
v menu retušování a stiskněte tlačítko 2 pro
zobrazení dialogu pro výběr snímků, který
obsahuje pouze snímky ve formátu NEF (RAW)
vytvořené pomocí tohoto fotoaparátu.
2
Vyberte snímek.
Pomocí multifunkčního voliče vyberte snímek
(chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé
obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X).
Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr snímku
a pokračujte dalším krokem.
U
317
3
Vyberte nastavení kopie JPEG.
Upravte níže uvedená nastavení. Mějte na paměti, že vyvážení bílé
barvy a korekce vinětace nejsou dostupné v kombinaci
s vícenásobnou expozicí a snímky vytvořenými pomocí prolínání
snímků, a že korekci expozice lze nastavit pouze na hodnoty
v rozmezí –2 až +2 EV.
Kvalita obrazu (0 92)
Velikost obrazu (0 95)
Vyvážení bílé barvy (0 159)
Korekce expozice (0 143)
Předvolby Picture Control (0 179)
Redukce šumu pro vys. ISO (0 294)
Barevný prostor (0 294)
Korekce vinětace (0 294)
D-Lighting (0 314)
4
Zkopírujte snímek.
Vyberte možnost EXE a stisknutím tlačítka J
vytvořte kopii ve formátu JPEG z vybraného
snímku. Chcete-li ukončit menu bez vytvoření
kopie snímku, stiskněte tlačítko G.
U
318
Oříznutí snímků
Tato položka vytváří oříznuté kopie vybraných snímků. Vybraný snímek se
zobrazuje včetně žlutě vyznačeného zvoleného výřezu; oříznutá kopie
snímku se vytvoří postupem popsaným v následující tabulce.
Pro
Zmenšení velikosti
výřezu
Zvětšení velikosti
výřezu
Použijte
W (M)
X
Popis
Stisknutím tlačítka W (M) se zmenší velikost výřezu.
Stisknutím tlačítka X se zvětší velikost výřezu.
Otáčením hlavního příkazového voliče se vybírá
poměr stran.
Změna poměru
stran výřezu
Nastavení polohy
výřezu
Pomocí multifunkčního voliče se nastaví poloha
výřezu ve snímku. Stisknutím a podržením voliče se
výřez rychle přemístí požadovaným směrem.
Zobrazení náhledu
výřezu
Stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče se
zobrazí náhled oříznutého snímku.
Vytvoření kopie
snímku
J
Aktuální výřez snímku se uloží do samostatného
souboru.
A
Oříznutí snímků: Kvalita a velikost obrazu
Kopie vytvořené ze snímků NEF (RAW), NEF (RAW) +
JPEG a TIFF (RGB) mají kvalitu obrazu (0 92) JPEG
Jemný★; oříznuté kopie vytvořené ze snímků JPEG
mají stejnou kvalitu obrazu jako originální snímky.
Velikost kopií snímků se mění v závislosti na zvoleném
výřezu a poměru stran a zobrazuje se v levém horním
rohu zobrazeného výřezu.
A
Zobrazení oříznutých kopií
Při zobrazování oříznutých kopií snímků nemusí být dostupná funkce zvětšení
výřezu snímku.
U
319
Prolínání snímků
Prolínání snímků kombinuje dva existující snímky NEF (RAW) do jediného
snímku, který se uloží nezávisle na originálních snímcích; výsledky, které
využívají data RAW z obrazového snímače fotoaparátu, jsou výrazně lepší,
než snímky vzniklé zkombinováním ve fotoeditačních softwarových
aplikacích. Nový snímek se uloží s aktuálním nastavením kvality a velikosti
obrazu; před vytvořením prolnutí nastavte kvalitu a velikost obrazu (0 92,
95; k dispozici jsou všechny možnosti). Pro vytvoření kopie snímku ve
formátu NEF (RAW) vyberte kvalitu obrazu NEF (RAW) a velikost obrazu
Velký (L) (prolnutí se uloží jako velký snímek NEF/RAW, a to i v případě
výběru velikosti obrazu Malý (S) nebo Střední (M)).
+
1
Vyberte položku Prolínání snímků.
V menu retušování vyberte položku Prolínání
snímků a stiskněte tlačítko 2. Zobrazí se
dialog, který můžete vidět na obrázku vpravo,
s vybranou položkou Sn. 1; stisknutím tlačítka
J zobrazíte dialog pro výběr snímků, ve
kterém jsou uvedeny pouze velké snímky NEF
(RAW) vytvořené tímto fotoaparátem (malé a střední snímky NEF/
RAW nelze vybrat).
U
320
2
Vyberte první snímek.
Pomocí multifunkčního voliče vyberte první
snímek určený k prolnutí. Chcete-li zobrazit
vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte
a podržte tlačítko X. Chcete-li zobrazit snímky
v jiných umístěních, stiskněte tlačítko W (M)
a postupem popsaným na straně 249 vyberte
požadovanou kartu a složku. Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr
aktuálního snímku a vraťte se na obrazovku s náhledy.
3
Vyberte druhý snímek.
Vybraný snímek se zobrazí jako Sn. 1. Vyberte položku Sn. 2
a stiskněte tlačítko J, potom vyberte druhý snímek postupem
popsaným v kroku 2.
4
Nastavte expoziční podíl snímku.
Vyberte položku Sn. 1 nebo Sn. 2 a pomocí
tlačítek 1 a 3 optimalizujte expozici prolnutí
volbou expozičního podílu snímku v rozmezí
hodnot 0,1 až 2. Zopakujte totéž pro druhý
snímek. Výchozí hodnota je 1; výběrem
hodnoty 0,5 se sníží expoziční podíl snímku na
polovinu, výběrem hodnoty 2 se expoziční podíl snímku zdvojnásobí.
Účinek nastaveného expozičního podílu lze zkontrolovat ve sloupci
Náhled.
U
321
5
Zobrazte a zkontrolujte prolnutí.
Chcete-li zobrazit kompozici způsobem
vyobrazeným vpravo, umístěte stisknutím
tlačítek 4 a 2 kurzor do sloupce Náhled,
potom vyberte stisknutím tlačítek 1 a 3
možnost Prolnout a stiskněte tlačítko J
(mějte na paměti, že barvy a jas náhledu se
mohou lišit od výsledného snímku). Chcete-li uložit prolnutí bez
zobrazení náhledu, vyberte možnost Uložit. Chcete-li se vrátit ke
kroku 4 a vybrat nové snímky nebo upravit nastavení expozičního
podílu, stiskněte tlačítko W (M).
6
Uložte prolnutí.
Stisknutím tlačítka J během zobrazení
náhledu uložte kombinovaný prolnutý
snímek. Po vytvoření prolnutí snímků se na
celé ploše monitoru zobrazí kombinovaný
prolnutý snímek.
D
Prolínání snímků
Kombinovat lze pouze velké snímky NEF (RAW) se stejným obrazovým polem
a barevnou (bitovou) hloubkou.
U
322
Vytvořené prolnutí obsahuje stejné informace o snímku (včetně data záznamu,
režimu měření expozice, času závěrky, clony, expozičního režimu, korekce
expozice, ohniskové vzdálenosti a orientace snímku), hodnoty vyvážení bílé
barvy a nastavení Picture Control jako snímek vybraný v položce Sn. 1. Komentář
z aktuálního snímku se přidá během ukládání ke kombinovanému prolnutému
snímku; informace o autorském právu se ale nezkopírují. Kombinované prolnuté
snímky uložené ve formátu NEF (RAW) využívají kompresi nastavenou v položce
Komprese NEF (RAW) v menu Záznam ve formátu NEF (RAW) a mají stejnou
barevnou (bitovou) hloubku jako originální snímky.
nTechnické informace
Přečtením této kapitoly získáte informace o kompatibilním příslušenství,
čištění a uchovávání fotoaparátu a o tom, co dělat, pokud se zobrazí
chybové hlášení nebo nastane problém při používání fotoaparátu.
Kompatibilní objektivy
Nastavení fotoaparátu
Zaostřovací režim
AF
Objektivy s vestavěným CPU 6
Objektiv/příslušenství
Typ G, E nebo D 7;
✔
AF-S, AF-P, AF-I
PC NIKKOR 19 mm
—
f/4E ED 9
Řada PC-E NIKKOR 9
—
PC Micro 85 mm
—
f/2,8D 9, 11, 12
Telekonvertory AF-S /
✔
AF-I 13
Ostatní objektivy AF
NIKKOR (kromě
✔ 14
objektivů pro F3AF)
AI-P NIKKOR
—
Expoziční
režim
Systém měření expozice
L2
M
(s elektronickým
dálkoměrem) 1
P
S
A
M
3D
Color
✔
✔
✔
✔
—
M3 t5
N4
✔8
✔
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
—
✔ 8, 10 ✔ 10
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
—
✔ 8, 10 ✔ 10
✔ 10
—
✔ 12
✔ 10
—
✔ 8, 10 ✔ 10
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
n
323
Nastavení fotoaparátu
Objektivy bez CPU 16
Objektiv/příslušenství
Objektivy NIKKOR AI,
AI- modifikované
a objektivy Nikon
Series E 17
Medical NIKKOR
120 mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Telekonvertory AI 23
Měchové zařízení
PB-6 25
Automatické
mezikroužky (řada
PK 11A, 12 nebo 13;
PN-11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
n
324
Zaostřovací režim
Expoziční
režim
Systém měření expozice
L2
AF
M
(s elektronickým
dálkoměrem) 1
P
S
A
M
3D
Color
M3 t5
N4
—
✔ 15
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 24
—
—
—
✔ 18
✔ 22
✔ 18
—
—
—
—
—
✔ 19
✔ 20
✔
✔ 20
—
—
—
—
✔ 24
—
✔ 26
—
—
✔
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
—
Se všemi objektivy je k dispozici manuální zaostřování.
Měření Matrix.
Integrální měření se zdůrazněným středem.
Bodové měření.
Měření orientované na nejvyšší jasy.
Objektivy IX NIKKOR nelze použít.
U objektivů typu VR je podporována redukce vibrací.
Bodové měření expozice měří v oblasti aktivního zaostřovacího pole (0 129).
Na snímcích pořízených s využitím závěrky s elektronickou první lamelou se
může zobrazit závoj, proužky a další artefakty („šum“). Tomu lze předejít
výběrem možnosti Zakázat v uživatelské funkci d6 (Závěrka s el. první
lamelou, 0 304).
Nelze použít při vysunutí nebo naklopení.
Systémy měření expozice a řízení záblesku fotoaparátu nepracují správně při
vysunutí/naklopení objektivu, resp. při použití jiné clony než plné světelnosti.
Pouze manuální expoziční režim.
Informace o zaostřovacích polích dostupných pro automatické zaostřování
a elektronický dálkoměr viz strana 100.
14 Je-li u objektivů AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm
f/3,5–4,5 <Nová verze> nebo AF 28–85 mm f/3,5–4,5 nastavena nejdelší
ohnisková vzdálenost při zaostření na nejkratší zaostřitelnou vzdálenost, může
se zobrazit indikace zaostření i v případě, že je obraz na matnici v hledáčku
neostrý. V takovém případě zaostřujte manuálně, dokud nebude obraz
v hledáčku ostrý.
15 Se světelností f/5,6 a vyšší.
16 Některé objektivy nelze použít (viz strana 327).
17 Rozsah otáčení prstence se stativovým závitem u objektivu AI 80–200 mm f/2,8
ED je limitován tělem fotoaparátu. Při upevnění objektivu AI 200–400 mm f/4
ED na fotoaparát nelze provádět výměnu filtrů.
18 Je-li zadána světelnost objektivu v položce Data objektivu bez CPU (0 243),
zobrazují se v hledáčku a na horním kontrolním panelu clonová čísla.
19 Lze použít jen při zadání ohniskové vzdálenosti a světelnosti objektivu pomocí
položky Data objektivu bez CPU (0 243). Není-li možné dosáhnout
očekávaných výsledků, použijte bodové měření nebo integrální měření se
zdůrazněným středem.
20 Pro dosažení vyšší přesnosti měření expozice zadejte ohniskovou vzdálenost
a světelnost použitého objektivu v položce Data objektivu bez CPU (0 243).
21 Lze použít v manuálním expozičním režimu při časech závěrky delších o 1 EV
a více, než činí synchronizační čas fotoaparátu pro práci s bleskem.
22 Měření expozice probíhá při pracovní cloně. Při použití časové automatiky
nastavte clonu pomocí clonového kroužku objektivu ještě před aktivací
expoziční paměti a před vysunutím objektivu. Při použití manuálního
expozičního režimu nastavte clonu pomocí clonového kroužku objektivu
a určete expozici před vysunutím objektivu.
23 Při použití objektivů AI 28–85 mm f/3,5–4,5, AI 35–105 mm f/3,5–4,5, AI
35–135 mm f/3,5–4,5 nebo AF-S 80–200 mm f/2,8D je nutné provést korekci
expozice.
24 S efektivní světelností f/5,6 a vyšší.
25 Vyžaduje automatický mezikroužek PK-12 nebo PK-13. V závislosti na orientaci
fotoaparátu může být nutný distanční nástavec PB-6D.
26 Použijte pracovní clonu. Při použití časové automatiky zavřete clonu pomocí
měchového zařízení na pracovní hodnotu ještě předtím, než určíte expozici
a zhotovíte snímek.
• Reprodukční zařízení PF-4 vyžaduje držák fotoaparátu PA-4.
• Během automatického zaostřování při použití vysokých citlivostí ISO se může
vyskytnout obrazový šum ve formě proužků. V takovém případě použijte manuální
zaostřování nebo blokování zaostření. Proužky se mohou při použití vysokých
citlivostí ISO zobrazit rovněž v případě úprav nastavení clony během záznamu
videosekvence nebo při fotografování v režimu živého náhledu.
n
325
A
Identifikace objektivů s vestavěným CPU a objektivů typu G, E a D
Doporučuje se používat objektivy s vestavěným CPU (zejména typy G, E a D),
objektivy IX-NIKKOR však nelze použít. Objektivy s vestavěným CPU lze
identifikovat podle přítomnosti kontaktního pole CPU, objektivy typu G, E a D
jsou označeny písmenem na tubusu objektivu. Objektivy typu G a E nejsou
vybaveny clonovým kroužkem.
Kontakty CPU
Clonový kroužek
Objektiv s vestavěným
CPU
Objektiv typu G/E
Objektiv typu D
A
Clonové číslo na objektivu
Clonové číslo v názvu objektivu představuje nejmenší zaclonění, tj. světelnost
objektivu.
A
Kompatibilní objektivy bez CPU
Položka Data objektivu bez CPU (0 243) umožňuje získat přístup k mnoha
funkcím dostupným u objektivů s vestavěným CPU, včetně měření expozice
Color Matrix; nejsou-li zadána žádná data, pracuje namísto měření expozice
Color Matrix integrální měření se zdůrazněným středem; není-li zadána
světelnost objektivu, zobrazuje se v místě indikace clonového čísla na
fotoaparátu pouze počet clonových hodnot (v EV) od plné světelnosti objektivu
a aktuální clonové číslo je třeba odečítat na clonovém kroužku objektivu.
n
326
D
Nekompatibilní příslušenství a objektivy bez CPU
Následující položky NELZE použít v kombinaci s fotoaparátem D5:
• AF telekonvertor TC-16A
• AF objektivy pro F3AF (AF 80 mm
• Objektivy bez systému AI
f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED, AF
• Objektivy vyžadující zaostřovací
telekonvertor TC-16)
•
•
•
•
•
•
jednotku AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm
f/5,6, 800 mm f/8, 1 200 mm
f/11)
Fisheye (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6,
8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
2,1 cm f/4
Mezikroužek K2
180–600 mm f/8 ED (sériová čísla
174041–174180)
360–1 200 mm f/11 ED (sériová čísla
174031–174127)
200–600 mm f/9,5 (sériová čísla
280001–300490)
• PC 28 mm f/4 (sériové číslo 180900
nebo nižší)
• PC 35 mm f/2,8 (sériová čísla
851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (starý typ)
• Reflex 1 000 mm f/6,3 (starý typ)
• Reflex 1 000 mm f/11 (sériová čísla
142361–143000)
• Reflex 2 000 mm f/11 (sériová čísla
200111–200310)
A
Objektivy VR
Objektivy uvedené níže se nedoporučují pro dlouhé expozice nebo pro
fotografování při vysokých citlivostech ISO. Vzhledem ke konstrukčnímu
provedení systému redukce vibrací (VR) mohou být výsledné snímky narušeny
závojem. Při použití jiných objektivů VR doporučujeme vypnout redukci vibrací.
• AF-S VR Zoom-NIKKOR 24–120 mm
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR
f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
• AF-S VR Zoom-NIKKOR 70–200 mm
• AF-S DX VR Zoom-NIKKOR
f/2,8G IF-ED
18–200 mm f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S VR Zoom-NIKKOR 70–300 mm
• AF-S DX NIKKOR 16–85 mm
f/4,5–5,6G IF-ED
f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S VR NIKKOR 200 mm f/2G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm
• AF-S VR NIKKOR 300 mm f/2,8G IF-ED
f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5G
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G • AF-S DX NIKKOR 55–300 mm
ED VR
f/4,5–5,6G ED VR
n
327
A
Výpočet obrazového úhlu
Fotoaparát lze používat s objektivy Nikon určenými pro kinofilmové fotoaparáty.
Při nasazení kinofilmového objektivu je obrazový úhel stejný jako při použití
objektivu na kinofilmovém fotoaparátu (35,9 × 23,9 mm).
Je-li třeba, lze pomocí položky Obrazové pole v menu fotografování zvolit jiný
obrazový úhel, než jakým disponuje aktuálně použitý objektiv. Je-li nasazený
kinofilmový objektiv, lze zmenšit obrazový úhel 1,5× nebo 1,2× výběrem formátu
DX (24×16) nebo 1,2× (30×20) a získat menší obrazové pole, resp. lze změnit
poměr stran obrazu volbou obrazového pole 5:4 (30×24). Níže jsou uvedeny
velikosti oblastí exponovaných při různých nastaveních položky Obrazové pole.
Velikost obrazového pole FX (36×24) (35,9 × 23,9 mm,
ekvivalent kinofilmového fotoaparátu)
Velikost obrazového pole 1,2× (30×20)
(29,9 × 19,9 mm)
Velikost obrazového pole DX (24×16)
(23,5 × 15,7 mm, ekvivalent fotoaparátu
formátu DX)
Objektiv
Velikost obrazového pole 5:4 (30×24)
(29,9 × 23,9 mm)
Úhlopříčka obrazu
Obrazový úhel (FX (36×24); kinofilm)
Obrazový úhel (1,2× (30×20))
Obrazový úhel (DX (24×16); formát DX)
Obrazový úhel (5:4 (30×24))
n
328
A
Výpočet obrazového úhlu (pokračování)
Obrazový úhel formátu DX (24×16) je přibližně 1,5× menší než obrazový úhel
kinofilmu, obrazový úhel formátu 1,2× (30×20) je přibližně 1,2× menší
a obrazový úhel formátu 5:4 (30×24) je přibližně 1,1× menší. Chcete-li vypočítat
ekvivalentní ohniskové vzdálenosti objektivů na kinofilmu při použití
obrazového pole DX (24×16), vynásobte ohniskovou vzdálenost použitého
objektivu hodnotou 1,5, při použití obrazového pole 1,2× (30×20) hodnotou 1,2,
resp. hodnotou 1,1 při použití obrazového pole 5:4 (30×24) (ekvivalentní
ohnisková vzdálenost u kinofilmu je například při použití 50mm objektivu na
formátu DX (24×16) přibližně 75 mm, na formátu 1,2× (30×20) 60 mm a na
formátu 5:4 (30×24) 55 mm).
n
329
Systém kreativního osvětlení
Nikon (CLS)
Pokročilý systém kreativního osvětlení Nikon (CLS) nabízí vylepšenou
komunikaci mezi fotoaparátem a kompatibilními blesky pro lepší
zábleskovou fotografii.
❚❚ Blesky kompatibilní se systémem CLS
Fotoaparát je možné používat s následujícími blesky, které jsou
kompatibilní se systémem CLS:
• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 a SB-R200:
SB-5000 1, 2
SB-910,
SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 3
SB-400 4
SB-300 4
SB-R200 5
Směrné číslo
(ISO 100) 6
34,5
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Je-li při použití vyvážení bílé barvy v nebo N (blesk) nasazen na blesk
SB-5000, SB-910, SB-900 nebo SB-700 barevný filtr, fotoaparát automaticky
rozpozná použití filtru a příslušným způsobem upraví vyvážení bílé barvy.
2 Při použití volitelného bezdrátového dálkového ovládání WR-R10 je k dispozici
rádiové AWL (0 337).
3 Uživatelé LED světla mohou pro dosažení optimálních výsledků nastavit
vyvážení bílé barvy fotoaparátu na v nebo N.
4 Bezdrátové ovládání blesku není k dispozici.
5 Ovládaný dálkově pomocí volitelného blesku SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700 nebo SB-500, resp. pomocí bezdrátové řídicí zábleskové jednotky
SU-800.
6 m, SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 a SB-600 při nastavení pozice hlavy
blesku na 35 mm; u blesků SB-5000, SB-910, SB-900 a SB-700 použito
standardní rozložení osvětlení.
A
n
330
Směrné číslo
Chcete-li vypočítat pracovní vzdálenost blesku na plný výkon, vydělte směrné
číslo použitou clonou. Pokud má například blesk směrné číslo 34 (m, ISO 100),
jeho pracovní vzdálenost při cloně f/5,6 je 34 : 5,6 = přibližně 6,1 m. Pro každý
dvojnásobný nárůst citlivost ISO vynásobte směrné číslo druhou odmocninou
čísla 2 (přibližně 1,4).
Následující funkce jsou dostupné s blesky kompatibilními se systémem CLS:
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Jeden blesk
i-TTL vyvažovaný vyjasňovací
záblesk pro digitální jednooké
zrcadlovky 1
i-TTL
Standardní i-TTL vyjasňovací
záblesk pro digitální jednooké
zrcadlovky
qA Zábleskový režim Auto aperture
A Automatický zábleskový režim
Manuální zábleskový režim
GN
s prioritou vzdálenosti
M Manuální zábleskový režim
Stroboskopický zábleskový
RPT
režim
Řízení záblesku pro blesky Remote
i-TTL i-TTL
Zjednodušené bezdrátové
[A:B]
ovládání blesků
qA Zábleskový režim Auto aperture
A Automatický zábleskový režim
M Manuální zábleskový režim
Stroboskopický zábleskový
RPT
režim
i-TTL i-TTL
Zjednodušené bezdrátové
[A:B]
ovládání blesků
qA/ Zábleskový režim Auto aperture/
A Automatický zábleskový režim
M Manuální zábleskový režim
RPT Stroboskopický zábleskový režim
Rádiové pokrokové bezdrátové
osvětlení
Přenos hodnoty barevné teploty
záblesku (blesk)
Přenos hodnoty barevné teploty světla
(LED světlo)
z
z
z
z
z
—
— z
z
z2 z2
z z2 z
—
— z
z
z z3
—4 z3
— — —
— — —
—
—
— —
— —
—
—
—
— —
—
Blesk Master
Blesk Remote
Optické pokrokové bezdrátové osvětlení
z
z
z
— —
z
z
z
z z5 —
z
z
— — —
z
z
z
z
z
z
z5
—
z
— z5 —
z
—
z
— — z6 — — —
z
—
z
z
—7
z
— — — —
— — — —
z — z5 —
— — —
— — —
— — —
—
— z5 z5
— —
—
— — —
— — —
z
z
— — —
—
— —
—
z
z
z
z
z
—
z —
—
z
z
z
z
z
—
z —
—
z8 z8
— — —
—
— —
—
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z — —
— — —
z9
—
— — —
—
— —
—
z
z
z
z
z
—
— z
z
—
—
—
—
z
—
— — —
z
z
n
331
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Automatická vysoce rychlá FP
synchronizace blesku 10
Blokování zábleskové expozice 11
Velkoplošné pomocné světlo AF
Redukce efektu červených očí
Modelovací osvětlení aktivované na
fotoaparátu
Unifikované nastavení blesku
Aktualizace firmwaru blesku pomocí
fotoaparátu
z
z
z
z
z
z
z —
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z z z z z
— z 12 — — —
z — — z —
z
z
z
z
z
z
z —
—
z
—
—
—
z
—
— z
z
z
z 13
z
—
z
—
— —
z
1 Nelze použít s bodovým měřením.
2 Lze nastavit rovněž pomocí blesku.
3 Výběr režimu qA/A se provádí na blesku pomocí uživatelských nastavení.
Nejsou-li v položce Data objektivu bez CPU v menu nastavení zadána data
použitého objektivu, použije se při nasazení objektivu bez CPU režim „A“.
4 Nejsou-li v položce Data objektivu bez CPU v menu nastavení zadána data
použitého objektivu, použije se při nasazení objektivu bez CPU automatický
zábleskový režim (A).
5 Lze nastavit pouze pomocí fotoaparátu.
6 K dispozici pouze při fotografování zblízka.
7 Pokud nebyla zadána pomocí položky Data objektivu bez CPU v menu nastavení
data objektivu, použije se při nasazení objektivu bez CPU automatický zábleskový
režim (A), a to bez ohledu na režim nastavený na blesku.
8 Výběr režimů qA a A závisí na možnosti vybrané na blesku Master.
9 Podporuje stejné funkce jako blesky Remote s optickým AWL.
10 K dispozici pouze při použití zábleskových režimů i-TTL, qA, A, GN a M.
11 K dispozici pouze v zábleskovém režimu i-TTL nebo při nastavení blesku do
režimu měřicích předzáblesků v zábleskovém režimu qA nebo A.
12 K dispozici pouze v režimu řídicí jednotky.
13 Aktualizaci firmwaru blesků SB-910 a SB-900 lze provádět prostřednictvím
fotoaparátu.
n
332
• Bezdrátová řídicí záblesková jednotka SU-800: Při upevnění na fotoaparát
kompatibilní se systémem CLS lze použít SU-800 jako řídicí jednotku
(blesk Master) pro ovládání blesků Remote SB-5000, SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 a SB-R200 soustředěných do až tří
samostatných skupin. Samotná řídicí jednotka SU-800 není vybavena
bleskem.
A
Modelovací osvětlení
Blesky kompatibilní se systémem CLS spouštějí při stisknutí tlačítka Pv na
fotoaparátu modelovací záblesk. Tuto funkci lze použít v pokrokovém
bezdrátovém osvětlení pro posouzení účinků osvětlení více blesky. Modelovací
osvětlení lze vypnout pomocí uživatelské funkce e5 (Modelovací záblesk;
0 306).
❚❚ Ostatní blesky
Následující blesky lze použít v automatickém zábleskovém režimu (A)
a manuálních zábleskových režimech.
Blesk
Zábleskový režim
Automatický
A
zábleskový režim
Manuální zábleskový
M
režim
Stroboskopický
G
zábleskový režim
Synchronizace na
REAR
druhou lamelu 3
SB-50DX
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2,
SB-29S 2
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
1 Je automaticky aktivován zábleskový režim TTL a dojde k zablokování závěrky.
Nastavte na blesku zábleskový režim A (automatický zábleskový režim).
2 Automatické zaostřování je k dispozici pouze při použití objektivů AF-S VR Micro
NIKKOR 105 mm f/2,8G IF-ED a AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED.
3 K dispozici při použití fotoaparátu k volbě zábleskového režimu.
n
333
D
Poznámky k volitelným bleskům
Podrobné pokyny pro práci s bleskem naleznete v návodu k obsluze blesku.
Pokud blesk podporuje systém CLS, hledejte informace v kapitole o digitálních
jednookých zrcadlovkách kompatibilních se systémem CLS. Fotoaparát D5 není
obsažen v kategorii „digitální jednooké zrcadlovky“ návodů k obsluze blesků
SB-80DX, SB-28DX a SB-50DX.
i-TTL řízení záblesku lze použít v rozmezí citlivostí ISO 100 až ISO 12800.
U hodnot nad 12800 se nemusí pro některé pracovní vzdálenosti/některá
nastavení clony dosáhnout očekávaných výsledků. Pokud po dobu přibližně tří
sekund po expozici snímku v režimu i-TTL či režimu A bliká indikace
připravenosti k záblesku (M), znamená to, že byl při expozici snímku vyzářen
záblesk na plný výkon a hrozí případné podexponování snímku (pouze blesky
kompatibilní se systémem CLS).
Je-li při použití blesku mimo fotoaparát použit k jeho propojení synchronizační
kabel řady SC 17, 28 nebo 29, nemusí být v režimu i-TTL možné dosáhnout
správné expozice. V takovém případě doporučujeme zvolit standardní i-TTL
vyjasňovací záblesk. Zhotovte zkušební snímek a zkontrolujte výsledek na
monitoru.
V zábleskovém režimu i-TTL používejte výhradně odraznou kartu a/nebo difúzní
nástavec dodávaný s bleskem. Nepoužívejte jiné panely, například difúzní, jinak
se vystavujete riziku chybné expozice.
V expozičním režimu P je nejmenší použitelné zaclonění (nejnižší clonové číslo)
limitováno použitou citlivostí ISO, jak je vyobrazeno níže:
100
4
200
5
Nejmenší zaclonění v závislosti na citlivosti ISO:
400
800
1600
3200
5,6
7,1
8
10
6400
11
12800
13
Pokud je světelnost objektivu nižší, než je uvedeno výše, je nejmenší zaclonění
rovné světelnosti objektivu.
Na snímcích s bleskem pořízených při použití napájecího zdroje SD-9 nebo
SD-8A, který je připojen přímo k fotoaparátu, může dojít k výskytu obrazového
šumu ve formě proužků. Snižte citlivost ISO nebo zvyšte vzdálenost mezi
fotoaparátem a napájecím zdrojem.
n
334
D
Informace k volitelným bleskům (pokračování)
Blesky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 a SB-400 jsou
vybaveny redukcí efektu červených očí a blesky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 a řídicí jednotka SU-800 jsou vybaveny pomocným světlem AF
s následujícími omezeními:
• SB-5000: Pomocné světlo AF je dostupné v kombinaci s AF objektivy v rozmezí
ohniskových vzdáleností 24–135 mm, se zaostřovacími poli uvedenými níže.
24–49 mm
50–84 mm
85–135 mm
• SB-910 a SB-900: Pomocné světlo AF je dostupné v kombinaci s AF objektivy
v rozmezí ohniskových vzdáleností 17–135 mm, se zaostřovacími poli
uvedenými níže.
17–19 mm
20–135 mm
• SB-800, SB-600 a SU-800: Pomocné světlo AF je dostupné v kombinaci s AF
objektivy v rozmezí ohniskových vzdáleností 24–105 mm, se zaostřovacími poli
uvedenými níže.
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
• SB-700: Pomocné světlo AF je dostupné v kombinaci s AF objektivy v rozmezí
ohniskových vzdáleností 24–135 mm, se zaostřovacími poli uvedenými níže.
24–27 mm
28–135 mm
V závislosti na použitém objektivu a zaznamenávané scéně se může zobrazit
indikace zaostření (I) i v případě, kdy objekt není zaostřený, nebo fotoaparát
nemusí být schopen zaostřit a zablokuje se spuštění závěrky.
n
335
Další příslušenství
V době přípravy tohoto návodu bylo pro fotoaparát D5 k dispozici
následující příslušenství.
Zdroje energie
Filtry
n
336
• Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL18c (0 19, 22): Lze použít rovněž
baterie EN-EL18b, EN-EL18a a EN-EL18. Náhradní baterie
EN-EL18c jsou dostupné u místních prodejců a v autorizovaných
servisech Nikon.
• Nabíječka baterií MH-26a (0 19, 380): Nabíječku MH-26a lze použít
k nabíjení a kalibraci baterií EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a
a EN-EL18.
• Konektor pro připojení síťového zdroje EP-6, síťový zdroj EH-6b: Toto
příslušenství lze použít pro dlouhodobější napájení fotoaparátu
(rovněž lze použít síťové zdroje EH-6a a EH-6). Konektor EP-6 je
nutný pro připojení síťového zdroje EH-6b k fotoaparátu;
podrobnosti viz strana 342.
• Efektové filtry mohou narušovat činnost automatického
zaostřování nebo elektronického dálkoměru.
• Fotoaparát D5 nelze použít v kombinaci s lineárními
polarizačními filtry. Namísto toho použijte kruhové polarizační
filtry C-PL nebo C-PLII.
• K ochraně objektivů používejte neutrální filtry NC.
• Abyste zabránili tvorbě reflexů, nedoporučujeme používat filtry
u objektů v silném protisvětle a v dalších situacích se silným
zdrojem světla v záběru.
• Při použití filtrů s prodlužovacím faktorem (faktorem filtru)
větším než 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4,
ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) se doporučuje
použít integrální měření expozice se zdůrazněným středem.
Podrobnosti viz návod k obsluze filtru.
• Bezdrátové síťové rozhraní WT-6/WT-5: Rozhraní WT-6 nebo WT-5 se
zapojuje do konektoru pro připojení periferií na fotoaparátu
a umožňuje přenos snímků prostřednictvím bezdrátových sítí,
ovládání fotoaparátu z počítače vybaveného programem
Camera Control Pro 2 (dostupný samostatně) a dálkové
Adaptéry
procházení nebo pořizování snímků z počítače nebo chytrého
bezdrátových
sítí LAN (0 281) zařízení.
Poznámka: Použití bezdrátového síťového rozhraní vyžaduje
bezdrátovou síť a základní znalosti práce v síti. Nezapomeňte
aktualizovat software bezdrátového síťového rozhraní na nejnovější
verzi.
Bezdrátová
dálková
ovládání
• Bezdrátové dálkové ovládání WR-R10/WR-T10: Při nasazení
bezdrátového dálkového ovládání WR-R10 do desetikolíkového
konektoru dálkového ovládání s využitím adaptéru WR-A10 lze
fotoaparát ovládat pomocí bezdrátového dálkového ovládání
WR-T10. Dálkové ovládání WR-R10 lze použít rovněž k ovládání
rádiem řízených blesků.
• Bezdrátové dálkové ovládání WR-1: Jednotky WR-1 se používají
v kombinaci s bezdrátovými dálkovými ovládáními WR-R10
a WR-T10, resp. v kombinaci s dalšími dálkovými ovládáními
WR-1, kdy jednotky WR-1 pracují jako vysílače nebo přijímače.
Například lze jednotku WR-1 připojit do desetikolíkového
konektoru dálkového ovládání a použít jako přijímač pro dálkové
ovládání závěrky jinou jednotkou WR-1 pracující jako vysílač.
Poznámka: Nezapomeňte aktualizovat firmware dálkových ovládání WRR10 a WR-1 na nejnovější verzi. Další informace o aktualizacích
firmwaru viz webové stránky společnosti Nikon pro vaši oblast.
n
337
Příslušenství
k okuláru
hledáčku
n
338
• Gumová očnice DK-19: Očnice DK-19 usnadňuje pozorování obrazu
v hledáčku a snižuje únavu zraku.
• Dioptrické korekční čočky DK-17C: Pro přizpůsobení hledáčku
individuálním zrakovým schopnostem uživatele jsou k dispozici
korekční čočky v dioptrických hodnotách –3, –2, 0, +1 a +2 m–1.
Dioptrické korekční čočky používejte pouze tehdy, nemůžete-li
dosáhnout správného zaostření hledáčku pomocí vestavěné
dioptrické korekce hledáčku (–3 až +1 m–1). Před zakoupením si
dioptrické korekční čočky nejprve vyzkoušejte, abyste se ujistili,
že vám pomohou dosáhnout optimální ostrosti obrazu
v hledáčku.
• Zvětšující okulár DK-17M: Okulár DK-17M zvětšuje přibližně 1,2×
obraz v hledáčku pro vyšší přesnost při tvorbě kompozice
snímků.
• Hledáčková lupa DG-2: Hledáčková lupa DG-2 zvětšuje střed obrazu
v hledáčku pro přesnější kontrolu zaostření. Vyžaduje okulárový
adaptér DK-18 (dostupný samostatně).
• Okulárový adaptér DK-18: Adaptér DK-18 se používá pro nasazení
hledáčkové lupy DG-2 nebo úhlového hledáčku DR-3 na
fotoaparát D5.
• Okulárový adaptér DK-27: Adaptér DK-27 je součástí dodávky
fotoaparátu.
• Okulár s úpravou proti zamlžování DK-14/okulár s úpravou proti zamlžování
DK-17A: Tyto okuláry zabraňují zamlžování hledáčku ve vlhkých
nebo chladných prostředích.
• Okulár s fluorovou vrstvou DK-17F: Okulár DK-17F je součástí dodávky
fotoaparátu. Ochranné sklo je opatřeno z obou stran snadno
čistitelnou fluorovou vrstvou.
• Úhlový hledáček DR-5/úhlový hledáček DR-4: Hledáčky DR-5 a DR-4 se
nasazují v pravém úhlu na okulár hledáčku a umožňují pozorovat
obraz v hledáčku v pravém úhlu k optické ose objektivu
(například přímo shora v okamžiku, když je fotoaparát při
fotografování v horizontální poloze). Hledáček DR-5 je vybaven
dioptrickou korekcí a umožňuje 2× zvětšit obraz v hledáčku pro
vyšší přesnost při tvorbě kompozice obrazu (mějte na paměti, že
okraje snímku nebudou při zvětšeném zobrazení viditelné).
Kabely HDMI
(0 286)
Software
Kabel HDMI HC-E1: Kabel HDMI s konektorem typu C pro připojení
k fotoaparátu a s konektorem typu A pro připojení k zařízením
HDMI.
• Camera Control Pro 2: Umožňuje dálkové ovládání fotoaparátu
z počítače a ukládání zhotovených snímků přímo na pevný disk
počítače. Použije-li se software Camera Control Pro 2
k pořizování snímků přímo do počítače, zobrazí se na horním
kontrolním panelu symbol propojení s počítačem (c).
Poznámka: Používejte nejnovější verze softwaru Nikon; nejnovější
informace o podporovaných operačních systémech viz webové stránky
uvedené na straně xix. Software Nikon Message Center 2 ve výchozím
nastavení pravidelně kontroluje dostupnost aktualizací softwaru
a firmwaru Nikon v okamžiku přihlášení k počítači a připojení k síti
Internet. V případě nalezení aktualizace se automaticky zobrazí zpráva.
Krytka těla BF-1B/krytka těla BF-1A: Krytka těla fotoaparátu chrání
zrcadlo, zaostřovací matnici a antialiasingový filtr před prachem
v době, kdy není na přístroji nasazený objektiv.
Fotoaparát D5 je vybaven desetikolíkovým konektorem dálkového
ovládání (0 2) pro dálkové ovládání a automatické fotografování.
Konektor je opatřen krytkou pro ochranu kontaktů v době, kdy se
nepoužívá. K dispozici je následující příslušenství (všechny délky
jsou pouze přibližné):
• Kabelová spoušť MC-22/MC-22A: Dálkové ovládání spouštění závěrky
Příslušenství pro
s modrým, žlutým a černým konektorem pro připojení
konektor
dálkového spouštěcího zařízení, které umožňuje ovládat závěrku
dálkového
pomocí zvukových nebo elektronických signálů (délka 1 m).
ovládání
• Kabelová spoušť MC-30/MC-30A: Dálkové ovládání spouštění závěrky;
lze použít k redukci chvění fotoaparátu (délka 80 cm).
• Kabelová spoušť MC-36/MC-36A: Dálkové ovládání spouštění závěrky;
lze použít pro intervalové snímání, pro redukci chvění
fotoaparátu a pro blokování závěrky v otevřeném stavu
u dlouhých expozic (délka 85 cm).
Krytky těla
n
339
• Prodlužovací kabel MC-21/MC-21A: Umožňuje připojení dálkového
ovládání ML-3 a kabelových spouští řady MC 20, 22, 22A, 23, 23A,
25, 25A, 30, 30A, 36 a 36A. Lze použít pouze jeden kabel MC-21
nebo MC-21A (délka 3 m).
• Propojovací kabel MC-23/MC-23A: Propojuje dva fotoaparáty vybavené
desetikolíkovým konektorem dálkového ovládání pro
synchronní provoz (délka 40 cm).
• Převodní kabel MC-25/MC-25A: Převodní kabel z desetikolíkového na
dvoukolíkový konektor pro připojení zařízení s dvoukolíkovým
konektorem včetně rádiového dálkového ovládání MW-2,
intervalometru MT-2 a infračerveného dálkového ovládání ML-2
(délka 20 cm).
• Adaptér WR-A10: Adaptér sloužící k připojení bezdrátových
dálkových ovládání WR-R10 k fotoaparátům vybaveným
Příslušenství pro
desetikolíkovým konektorem dálkového ovládání.
konektor
• Jednotka GPS GP-1/GP-1A (0 246): Zaznamenává zeměpisnou šířku,
dálkového
délku, nadmořskou výšku a čas UTC do snímků.
ovládání
• Převodní kabel GPS MC-35 (0 246): Tento 35cm kabel propojuje
fotoaparát se staršími zařízeními GPS GARMIN řady eTrex a geko,
která odpovídají formátu dat National Marine Electronics
Association NMEA0183 verze 2.01 a 3.01. Podporovány jsou
pouze modely podporující spojení kabelem prostřednictvím
rozhraní PC; kabel MC-35 nelze použít pro připojení zařízení GPS
využívajících rozhraní USB. Zařízení se připojují ke kabelu MC-35
pomocí kabelu s devítikolíkovým konektorem D-sub
poskytovaného výrobcem zařízení GPS; podrobnosti viz návod
k obsluze kabelu MC-35. Před zapnutím fotoaparátu nastavte
zařízení GPS do režimu NMEA (4 800 baudů); další informace viz
dokumentace dodávaná se zařízením GPS.
• Infračervené dálkové ovládání ML-3: Umožňuje dálkové ovládání
fotoaparátu na vzdálenost max. 8 m.
n
340
Mikrofony
Krytka
konektoru
• Stereofonní mikrofon ME-1: Připojením mikrofonu ME-1 do
konektoru na fotoaparátu lze zaznamenávat stereofonní zvuk za
současného potlačení hluku způsobeného zařízením (například
zvuky produkované objektivem během automatického
zaostřování; 0 64).
• Bezdrátový mikrofon ME-W1: Bezdrátový mikrofon Bluetooth, který
umožňuje zaznamenávat zvuk mimo fotoaparát.
Krytka konektoru UF-6 pro kabely se stereofonním konektorem typu mini jack:
Zamezuje náhodnému odpojení kabelů s konektorem typu mini
jack pro volitelné stereofonní mikrofony ME-1.
Dostupnost se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu. Nejnovější informace
naleznete na naší webové stránce nebo v brožurách.
A
Sejmutí okulárového adaptéru
Stiskněte aretace po stranách adaptéru (q) a současně
vysuňte adaptér vyobrazeným způsobem směrem
nahoru (w).
A
Krytky konektorů pro kabely se stereofonním konektorem typu mini
jack
Krytka se nasazuje vyobrazeným způsobem.
n
341
Připojení konektoru pro připojení síťového
zdroje a síťového zdroje
Před připojením volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje
a síťového zdroje vypněte fotoaparát.
1
Sejměte krytku prostoru pro baterii.
Vyklopte aretaci krytky prostoru pro baterii,
otočte ji do otevřené (A) polohy (q) a sejměte
krytku prostoru pro baterii BL-6 (w).
2
Připojte síťový zdroj.
Protáhněte kabel DC průchodkou pro kabel
konektoru pro připojení síťového zdroje (q),
posuňte jej až na dno průchodky a potom
zasuňte zástrčku DC do konektoru DC IN (w).
3
Vložte konektor pro připojení síťového
zdroje.
Vyobrazeným způsobem plně vložte konektor
pro připojení síťového zdroje do prostoru pro
baterii.
n
342
4
Zaaretujte konektor pro připojení
síťového zdroje.
Otočte aretaci do zavřené polohy (q)
a sklopte ji vyobrazeným způsobem dolů (w).
Abyste zamezili vypadnutí konektoru pro
připojení síťového zdroje během práce
s fotoaparátem, zkontrolujte jeho bezpečné
zaaretování.
Je-li fotoaparát napájen pomocí konektoru
pro připojení síťového zdroje a síťového
zdroje, nezobrazuje se na horním kontrolním
panelu indikace stavu baterie.
n
343
Péče o fotoaparát
Skladování
Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte ji
(s nasazenou krytkou kontaktů) na suchém a chladném místě. Abyste
zabránili tvorbě mikroorganismů a plísní, ukládejte přístroj na suchém,
dobře větraném místě. Fotoaparát neukládejte společně s přípravky proti
molům, jako je naftalín nebo kafr, a na místech:
• špatně větraných a vlhkých (s vlhkostí nad 60 %)
• v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako jsou
televizory nebo radiopřijímače
• vystavených působení teplot nad 50 °C nebo pod –10 °C
Čištění
Tělo
fotoaparátu
Objektiv,
zrcadlo
a hledáček
Monitor
K odstranění prachu a nečistot použijte ofukovací balónek, pak tělo
přístroje opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem. Po
fotografování na pláži nebo v blízkosti mořského pobřeží otřete
z přístroje hadříkem lehce navlhčeným v destilované vodě veškeré
usazeniny soli nebo písku a přístroj pečlivě vysušte. Důležité: Prach
a další cizí objekty uvnitř fotoaparátu mohou způsobit závadu, která
není krytá zárukou.
Tyto součásti jsou vyrobené ze skla a snadno se poškodí.
K odstranění prachu a nečistot používejte ofukovací balónek.
Používáte-li aerosolový čistič, držte nádobku svisle, abyste zabránili
potřísnění vybavení kapalinou. Otisky prstů a další ulpělé nečistoty
opatrně odstraňte měkkým hadříkem navlhčeným malým
množstvím kapaliny na čištění objektivů.
K odstranění prachu a nečistot používejte ofukovací balónek. Otisky
prstů a jiné usazené nečistoty otřete lehce měkkým hadříkem nebo
jelenicovou kůží. Nepoužívejte příliš velký tlak, jinak může dojít
k poškození nebo poruše monitoru.
Nepoužívejte líh, ředidla ani jiné těkavé chemikálie.
n
344
Antialiasingový filtr
Obrazový snímač, který slouží jako obrazový prvek fotoaparátu, je
vybaven antialiasingovým filtrem zabraňujícím vzniku moaré. Máte-li za
to, že se na snímcích zobrazují nečistoty nebo prach z filtru, můžete filtr
vyčistit pomocí položky Čištění obrazového snímače v menu nastavení.
Filtr lze kdykoli vyčistit použitím možnosti Vyčistit nebo může čištění
probíhat automaticky při zapínání či vypínání fotoaparátu.
❚❚ „Vyčistit“
Uchopte fotoaparát orientovaný spodní stranou
dolů, vyberte položku Čištění obrazového
snímače v menu nastavení, potom vyberte
možnost Vyčistit a stiskněte tlačítko J.
Fotoaparát zkontroluje obrazový snímač a zahájí
čištění. Během čištění bliká na horním kontrolním
panelu nápis 1 a nelze provádět jiné činnosti.
Až do skončení čištění a zobrazení menu nastavení
nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie.
n
345
❚❚ „Čistit při zapnutí/vypnutí“
Vyberte z následujících možností:
Možnost
5
6
7
1
Popis
Obrazový snímač je automaticky čištěn při každém
Čistit při zapnutí
zapnutí fotoaparátu.
Obrazový snímač je automaticky čištěn při každém
Čistit při vypnutí
vypnutí fotoaparátu.
Čistit při zapnutí Obrazový snímač je automaticky čištěn při zapnutí
a vypnutí
a vypnutí fotoaparátu.
Automatické čištění obrazového snímače je
Vypnout čištění
vypnuté.
Vyberte položku Čistit při zapnutí/
vypnutí.
Postupem popsaným na straně 345 zobrazte
menu Čištění obrazového snímače. Vyberte
položku Čistit při zapnutí/vypnutí
a stiskněte tlačítko 2.
2
Vyberte některou možnost.
Vyberte některou možnost a stiskněte tlačítko
J.
D
Čištění obrazového snímače
Použití ovládacích prvků fotoaparátu po zapnutí přeruší čištění obrazového
snímače.
Čištění obrazového snímače je prováděno prostřednictvím vibrací
antialiasingového filtru. Pokud není možné zcela odstranit prach pomocí
volitelných nastavení menu Čištění obrazového snímače, vyčistěte obrazový
snímač manuálně nebo kontaktujte autorizovaný servis Nikon.
n
346
Je-li čištění obrazového snímače provedeno opakovaně několikrát za sebou, může
být další čištění obrazového snímače dočasně zablokováno z důvodu ochrany
interních obvodů fotoaparátu. Další čištění lze provést po krátké prodlevě.
❚❚ Manuální čištění
Není-li možné odstranit cizí objekt z antialiasingového filtru pomocí
položky Čištění obrazového snímače (0 345) v menu nastavení,
vyčistěte filtr manuálně níže popsaným postupem. Pozor však, filtr je
extrémně citlivý a snadno se poškodí. Společnost Nikon doporučuje
nechat si filtr vyčistit autorizovaným servisním personálem Nikon.
1
Nabijte baterii nebo připojte síťový zdroj.
Pro kontrolu a čištění antialiasingového filtru je nutný spolehlivý
zdroj energie. Vypněte fotoaparát a vložte plně nabitou baterii nebo
připojte volitelný síťový zdroj a konektor pro připojení síťového
zdroje. Položka Sklopení zrcadla pro čištění je k dispozici v menu
nastavení pouze při kapacitě baterie vyšší než J.
2
Sejměte objektiv.
Vypněte fotoaparát a sejměte objektiv.
3
Vyberte položku Sklopení zrcadla pro
čištění.
Zapněte fotoaparát a v menu nastavení
vyberte položku Sklopení zrcadla pro čištění
a stiskněte tlačítko 2. Mějte na paměti, že
položka Sklopení zrcadla pro čištění není
k dispozici, pokud je vybrána možnost Povolit v položce Síť >
Připojení k síti v menu nastavení.
n
347
4
Stiskněte tlačítko J.
Na monitoru se zobrazí zpráva, kterou
můžete vidět na obrázku vpravo, a na
horním kontrolním panelu a v hledáčku se
zobrazí řada pomlček. Chcete-li obnovit
normální činnost přístroje bez kontroly
antialiasingového filtru, vypněte fotoaparát.
5
Sklopte zrcadlo.
Stiskněte tlačítko spouště až na
doraz. Zrcadlo se sklopí nahoru,
otevře se závěrka a zpřístupní se
antialiasingový filtr. Indikace
v hledáčku a na zadním
kontrolním panelu se vypne a řada pomlček na horním kontrolním
panelu začne blikat.
6
Zkontrolujte antialiasingový filtr.
Uchopte fotoaparát tak, aby světlo dopadalo
na antialiasingový filtr, a zkontrolujte
přítomnost prachu nebo nečistot na filtru.
Není-li přítomen žádný cizí objekt, přejděte ke
kroku 8.
n
348
7
Vyčistěte filtr.
Veškerý prach a nečistoty na filtru odstraňte
pomocí ofukovacího balónku. Nepoužívejte
ofukovací štětec – jeho štětiny mohou filtr
poškodit. Nečistoty, které nelze odstranit
pomocí ofukovacího balónku, může odstranit
pouze autorizovaný servisní personál Nikon. Za žádných okolností se
filtru nedotýkejte a neotírejte jej.
8
Vypněte fotoaparát.
Zrcadlo se sklopí zpět do spodní polohy a závěrka se zavře. Nasaďte
objektiv nebo krytku těla fotoaparátu.
D
Použijte spolehlivý zdroj energie
Lamely závěrky fotoaparátu jsou jemné a snadno se poškodí. Dojde-li k výpadku
zdroje energie při sklopení zrcadla do horní polohy, závěrka se automaticky
zavře. Abyste zamezili poškození lamel závěrky, věnujte pozornost následujícím
pokynům:
• Nevypínejte fotoaparát a nevyjímejte, resp. neodpojujte zdroj energie během
sklopení zrcadla do horní polohy.
• Dojde-li k vybití baterie během sklopení zrcadla do horní polohy, spustí se
zvuková signalizace (pípání) a kontrolka samospouště začne blikat jako
varování před automatickým zavřením lamel závěrky a sklopením zrcadla do
spodní polohy po uplynutí přibližně dvou minut. Ihned ukončete kontrolu
a čištění obrazového snímače.
n
349
D
Cizí objekt na antialiasingovém filtru
Cizí objekt, k jehož vniknutí do fotoaparátu dojde při sejmutí nebo výměně
objektivů či krytek těla (nebo v ojedinělých případech mazivo či jemné částečky
z vnitřních prostorů fotoaparátu), může přilnout k antialiasingovému filtru
a zobrazit se za určitých podmínek na snímcích. Pro ochranu fotoaparátu bez
nasazeného objektivu použijte dodávanou krytku těla. Před jejím nasazením
pečlivě odstraňte veškerý prach a nečistoty, které případně ulpěly na
upevňovacím bajonetu fotoaparátu a objektivu a na krytce samotné. Vyvarujte
se nasazování krytky těla nebo výměny objektivů v prašných prostředích.
Dojde-li k usazení cizího objektu na antialiasingovém filtru, použijte funkci
čištění antialiasingového filtru, která je popsána na straně 345. Pokud problém
přetrvává, vyčistěte filtr manuálně (0 347) nebo jej nechte vyčistit autorizovaným
servisním personálem Nikon. Snímky ovlivněné přítomností cizích objektů na
filtru je možné retušovat pomocí funkce vyčištění snímku v některých
fotoeditačních aplikacích.
D
Údržba fotoaparátu a příslušenství
Fotoaparát je přesné zařízení a vyžaduje pravidelnou údržbu. Společnost Nikon
doporučuje kontrolu přístroje u autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném
servisu Nikon alespoň v ročním nebo dvouletém intervalu a jeho údržbu jednou
za tři až pět let (tyto služby jsou zpoplatněny). Častější kontroly a údržba přístroje
jsou vhodné zejména v případě jeho profesionálního využití. Spolu
s fotoaparátem zajistěte rovněž kontrolu a případnou údržbu veškerého
pravidelně používaného příslušenství, jako jsou objektivy a volitelné blesky.
n
350
Výměna baterie hodin
Hodiny fotoaparátu jsou napájeny lithiovou baterií CR1616 s životností
přibližně dva roky. Zobrazuje-li se na horním kontrolním panelu při
aktivním časovači pohotovostního režimu symbol B, je kapacita baterie
nízká a je třeba baterii vyměnit. Je-li baterie vybitá, bliká při aktivním
časovači pohotovostního režimu symbol B. Lze dále fotografovat, ale
snímky budou opatřeny nesprávnými údaji o datu a čase. Vyměňte baterii
níže popsaným postupem.
1
Vyjměte hlavní baterii.
Prostor pro baterii hodin je umístěn v horní stěně prostoru pro hlavní
baterii fotoaparátu. Vypněte fotoaparát a vyjměte baterii EN-EL18c.
2
Otevřete prostor pro baterii hodin.
Posuňte krytku prostoru pro baterii hodin
směrem k přední části prostoru pro hlavní
baterii fotoaparátu.
3
Vyjměte baterii hodin.
4
Vložte novou baterii.
Vložte novou baterii CR1616 tak, aby byla
viditelná strana baterie s kladným pólem
(označená symbolem „+“ a názvem baterie).
n
351
5
Zavřete prostor pro baterii hodin.
Posuňte krytku prostoru pro baterii hodin
směrem k zadní části prostoru pro hlavní
baterii fotoaparátu, až zaklapne do aretované
polohy.
6
Vložte hlavní baterii fotoaparátu.
Znovu vložte baterii EN-EL18c.
7
Nastavte hodiny fotoaparátu.
Na fotoaparátu nastavte platné hodnoty data
a času (0 28). Až do nastavení data a času
bliká na horním kontrolním panelu symbol
B.
A
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze lithiové baterie CR1616. Použití baterií jiného typu může
způsobit výbuch. Použité baterie zlikvidujte podle místně platných předpisů.
D
n
352
Vložení baterie hodin
Baterii hodin vložte ve správné orientaci. Vložení baterie v chybné orientaci
může nejen znemožnit funkci hodin, ale rovněž vést k poškození fotoaparátu.
Péče o fotoaparát a baterii:
Upozornění
Zabraňte pádu přístroje: Je-li přístroj vystaven silnému nárazu nebo vibracím, může se
poškodit.
Přístroj udržujte v suchu: Přístroj není vodotěsný a pokud je ponořen do vody nebo
vystaven vysoké vlhkosti, může se poškodit. Vytvoření koroze na vnitřních
mechanismech přístroje může způsobit jeho neopravitelné poškození.
Vyvarujte se náhlých změn teplot: Při náhlých změnách teploty, ke kterým dochází
například při vstupu do vytápěné budovy (nebo při jejím opuštění) za chladného
dne, může uvnitř fotoaparátu dojít ke kondenzaci vlhkosti. Abyste zabránili vzniku
kondenzace, umístěte přístroj před náhlou změnou prostředí s různými teplotami
do pouzdra nebo plastového sáčku.
Přístroj udržujte mimo dosah silných magnetických polí: Nepoužívejte ani neskladujte
přístroj v blízkosti zařízení produkujících silné elektromagnetické záření a/nebo
magnetická pole. Silný statický náboj nebo magnetické pole vzniklé působením
zařízení, jako jsou rádiové vysílače, mohou narušit činnost monitoru, poškodit data
na paměťové kartě nebo ovlivnit činnost vnitřních obvodů přístroje.
Nenechávejte objektiv namířený do slunce: Nedopusťte, aby do objektivu delší dobu
vnikalo přímé sluneční světlo nebo světlo jiného silného světelného zdroje.
Intenzívní světlo může způsobit poškození obrazového snímače a vznik závoje na
snímcích.
n
353
Čištění: Při čištění těla fotoaparátu nejprve ofukovacím balónkem odstraňte prach
a nečistoty a poté tělo opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem. Po fotografování
na pláži nebo v blízkosti mořského pobřeží otřete z přístroje měkkým hadříkem
lehce navlhčeným pitnou vodou jakékoli usazeniny soli nebo písku a poté
fotoaparát pečlivě vysušte. V ojedinělých případech může způsobit statická
elektřina zesvětlení nebo ztmavnutí LCD displejů. Nejedná se o závadu, zobrazení
se zakrátko vrátí zpět do normálního stavu.
Objektiv a zrcadlo se snadno poškodí. Prach a nečistoty odstraňte opatrně pomocí
ofukovacího balónku. Používáte-li aerosolový čistič, držte nádobku svisle, abyste
zabránili potřísnění objektivu kapalinou. Vyskytne-li se na objektivu otisk prstu
nebo jiná skvrna, aplikujte malé množství čisticí kapaliny na objektivy na měkký
hadřík a objektiv opatrně otřete.
Informace o čištění antialiasingového filtru naleznete v části „Antialiasingový filtr“
(0 345).
Kontakty objektivu: Kontakty objektivu udržujte v čistotě.
Nedotýkejte se lamel závěrky: Lamely závěrky jsou extrémně tenké a snadno se poškodí.
Za žádných okolností nevyvíjejte tlak na lamely závěrky, nedotýkejte se jich
čistícími nástroji ani je nevystavujte silnému tlaku vzduchu z ofukovacího balónku.
Tyto činnosti mohou mít za následek poškrábání, deformaci nebo natržení lamely.
Lamely závěrky mohou mít nerovnoměrné zbarvení, toto však nemá žádný vliv na
pořizované snímky a neznamená to závadu.
Skladování: Abyste zabránili tvorbě mikroorganismů a plísní, ukládejte přístroj na
suchém, dobře větraném místě. Používáte-li síťový zdroj, odpojte jej od elektrické
sítě, abyste předešli případnému požáru. Nebudete-li přístroj delší dobu používat,
vyjměte baterii, abyste zabránili poškození přístroje jejím případným vytečením,
a přístroj vložte do plastového sáčku s hygroskopickou látkou. Fotoaparát
neukládejte do plastového sáčku vložený do pouzdře, mohlo by dojít k narušení
materiálu pouzdra. Nezapomeňte, že hygroskopická látka postupně ztrácí
schopnost pohlcovat vlhkost, a v pravidelných intervalech ji vyměňujte.
Abyste zabránili tvorbě plísní a mikroorganismů, vyjměte minimálně jednou za
měsíc fotoaparát ze skladovacího místa. Přístroj zapněte a dříve než jej opět uložíte,
spusťte několikrát závěrku.
Baterii uchovávejte na chladném, suchém místě. Před uložením baterie
nezapomeňte nasadit krytku kontaktů.
n
354
Před vyjmutím nebo odpojením zdroje energie fotoaparát vypněte: Neodpojujte zdroj energie
ani nevyjímejte baterii v době, kdy je přístroj zapnutý nebo provádí zaznamenávání
či mazání snímků. Přerušení napájení může za těchto okolností způsobit ztrátu dat
nebo poškození paměti nebo vnitřních obvodů zařízení. Abyste zamezili
náhodnému přerušení přívodu energie, nepřenášejte fotoaparát při jeho napájení
pomocí síťového zdroje.
Vysušte krytku sáněk pro upevnění příslušenství: Používáte-li fotoaparát v dešti, může dojít
k proniknutí vody dodávanou krytkou sáněk pro upevnění příslušenství. Po použití
fotoaparátu v dešti proto sejměte a vysušte krytku sáněk pro upevnění
příslušenství.
Poznámky k monitoru: Monitor je konstruován s extrémně vysokou přesností;
minimálně 99,99 % pixelů je funkčních a maximálně 0,01 % jich chybí nebo jsou
defektní. I když tedy mohou tyto zobrazovače obsahovat pixely, které trvale svítí
(bílé, červené, modré nebo zelené) nebo trvale nesvítí (černé), neznamená tento jev
závadu a nemá žádný vliv na snímky pořízené tímto fotoaparátem.
Obraz na monitoru může být na jasném světle obtížně čitelný.
Na monitor nevyvíjejte příliš velký tlak, jinak může dojít k jeho poruše či poškození.
Prach a nečistoty odstraňte z monitoru ofukovacím balónkem. Skvrny lze odstranit
otřením měkkým hadříkem nebo jelenicovou kůží. Dojde-li k poškození monitoru,
dejte pozor, abyste se neporanili střepy z krycího skla, a zabraňte styku pokožky, očí
nebo úst s tekutými krystaly z monitoru.
Baterie: Při nesprávné manipulaci s bateriemi může dojít k jejich vytečení
nebo k výbuchu. Při manipulaci s bateriemi dodržujte příslušná
bezpečnostní pravidla:
•
•
•
•
•
Používejte výhradně baterie určené pro tento fotoaparát.
Baterii nevystavujte působení otevřeného ohně ani nadměrným teplotám.
Udržujte kontakty baterie v čistotě.
Před výměnou baterie výrobek vypněte.
Pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte baterii z fotoaparátu nebo nabíječky
a opatřete ji krytkou kontaktů. Tyto přístroje spotřebovávají malé množství
energie i v době, kdy jsou vypnuté, a mohly by baterii vybít do té míry, že by ji už
nebylo možné použít. Nebudete-li baterii delší dobu používat, vložte ji před
uložením do fotoaparátu a vybijte ji. Baterii je třeba skladovat na chladném místě
při okolní teplotě 15 až 25 °C (vyvarujte se extrémně horkých nebo chladných
míst). Tento proces opakujte minimálně jednou za šest měsíců.
n
355
• Opakované zapínání a vypínání fotoaparátu při zcela vybité baterii může zkrátit
životnost baterie. Zcela vybité baterie je nutné před použitím nabít.
• Během používání baterie může dojít k nárůstu její vnitřní teploty. Pokud se
pokusíte nabít baterii se zvýšenou vnitřní teplotou, může dojít k ovlivnění její
výkonnosti a baterie se může nabít pouze částečně nebo vůbec ne. Před
nabíjením nechte baterii nejprve vychladnout.
• Dlouhodobé přebíjení baterie vede k postupnému snižování její kapacity.
• Jestliže během používání plně nabité baterie při pokojové teplotě zaznamenáte
znatelný pokles její kapacity, měli byste baterii vyměnit. Zakupte novou baterii.
• Baterii před použitím nabijte. Před fotografováním důležité události si připravte
rezervní baterii a ujistěte se, že je plně nabitá. V závislosti na vaší poloze může být
obtížné v krátké době sehnat novou baterii. Mějte na paměti, že za chladných
dnů se kapacita baterií snižuje. Před pořizováním snímků v exteriéru za
chladného počasí se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Rezervní baterii
uchovávejte na teplém místě a je-li třeba, baterie vyměňte. Jakmile se baterie
ohřeje, získá zpět část své původní kapacity.
• Použité baterie jsou cenným zdrojem materiálu, zajistěte tedy jejich správnou
recyklaci v souladu s místními zákony o ochraně životního prostředí.
n
356
Expoziční křivka programové
automatiky
Následující graf zobrazuje expoziční křivku programové automatiky
(0 133):
14
f/1
16 15
f/1,4
16
17
18
19
20
Clona
f/5,6
f/8
f/1,4 − f/16
f/2,8
1
/3
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
12
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiv se světelností f/1,4 a nejvyšším clonovým číslem
f/16 (např. AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Čas závěrky
Maximální a minimální hodnoty EV se mění s nastavením citlivosti ISO; výše
uvedený graf předpokládá nastavení citlivosti ISO 100. Při použití měření
expozice Matrix jsou hodnoty nad 16 1/3 EV redukovány na 16 1/3 EV.
n
357
Řešení možných problémů
Nepracuje-li fotoaparát očekávaným způsobem, zkontrolujte před
kontaktováním vašeho dodavatele nebo autorizovaného servisu Nikon
následující výčet běžných problémů.
Baterie/Indikace
Fotoaparát je zapnutý, ale nereaguje: Vyčkejte dokončení zaznamenávání. Pokud
problém přetrvává, vypněte fotoaparát. Pokud se fotoaparát nevypne, vyjměte
a znovu vložte baterii. Používáte-li síťový zdroj, odpojte a znovu připojte síťový
zdroj. Mějte na paměti, že i když dojde ke ztrátě aktuálně zaznamenávaných dat,
data již zaznamenaná nebudou vyjmutím nebo odpojením zdroje energie
ovlivněna.
Hledáček je rozostřený: Upravte zaostření hledáčku (0 35). Je-li třeba, lze zaostření
hledáčku dále upravit pomocí volitelných korekčních čoček (0 338).
Hledáček je tmavý: Vložte plně nabitou baterii (0 19, 37).
Zobrazení se bez varování vypne: Vyberte delší zpoždění v uživatelské funkci c2 (Časovač
pohotovost. režimu) nebo c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru) (0 303).
Zobrazení na kontrolních panelech nebo v hledáčku je pomalé a tmavé: Doba odezvy a jas
těchto zobrazovačů závisí na okolní teplotě.
Fotografování
Zapnutí fotoaparátu trvá delší dobu: Vymažte soubory nebo složky.
Je zablokované spuštění závěrky:
• Paměťová karta je plná (0 30, 38).
• Je vybraná možnost Spuštění blokováno v položce (Bez paměťové karty?
v menu nastavení (0 313) a ve fotoaparátu není vložená paměťová karta (0 30).
• Clonový kroužek objektivu s vestavěným CPU není zaaretován na hodnotě
nejvyššího clonového čísla (neplatí pro objektivy typu G a E). Zobrazuje-li se na
horním kontrolním panelu nápis B, vyberte možnost Clonový kroužek
v uživatelské funkci f4 (Uživ. nastavení ovladačů) > Nastavení clony, abyste
mohli nastavovat clonu pomocí clonového kroužku (0 308).
• Byl vybrán expoziční režim S a čas závěrky A nebo % (0 365).
n
358
Fotoaparát reaguje pomalu na tlačítko spouště: Vyberte možnost Vypnuto v uživatelské
funkci d5 (Opožděné spuštění závěrky; 0 304).
Při stisknutí tlačítka spouště v režimu sériového snímání je zhotoven pouze jeden snímek: Vypněte
funkci HDR (0 189).
Snímky jsou neostré:
• Otočte volič zaostřovacích režimů do polohy AF (0 98).
• Fotoaparát není schopen zaostřit pomocí automatického zaostřování: použijte
manuální zaostřování nebo blokování zaostření (0 111, 114).
Není k dispozici plný rozsah časů závěrky: Je používán blesk. Pomocí uživatelské funkce e1
(Synchroniz. čas pro blesk) lze zvolit synchronizační čas pro práci s bleskem; při
použití kompatibilních blesků vyberte možnost 1/250 s (Auto FP), abyste mohli
využívat celý rozsah časů závěrky (0 305).
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se neaktivuje blokování zaostření: Na fotoaparátu je
nastaven zaostřovací režim AF-C: pro zablokování zaostření použijte střed
pomocného voliče (0 111).
Nelze vybírat zaostřovací pole:
• Odblokujte aretaci volby zaostřovacích polí (0 108).
• Je vybrán režim činnosti zaostřovacích polí Automatická volba zaostřovacích polí
nebo je vybrán režim zaostřování s detekcí tváří v režimu živého náhledu; vyberte
jiný režim (0 49, 104).
• Fotoaparát je nastaven do režimu přehrávání (0 248).
• Používají se menu (0 289).
• Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro aktivaci časovače pohotovostního
režimu (0 41).
Nelze vybrat režim automatického zaostřování: Vyberte možnost Bez omezení
v uživatelské funkci a10 (Omez. volby autom. zaostř., 0 301).
Záznam snímků fotoaparátem je pomalý: Vypněte redukci šumu pro dlouhé expozice
(0 294).
n
359
Na snímcích se zobrazuje šum (jasné skvrny, náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo
proužky):
• Jasné skvrny, náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely závoj a proužky lze
potlačit snížením citlivosti ISO.
• Pomocí položky Redukce šumu pro dlouhé exp. v menu fotografování můžete
omezit výskyt jasných skvrn nebo závoje na snímcích pořízených časy závěrky
delšími než 1 s (0 294).
• Závoj a jasné skvrny mohou značit, že došlo k nárůstu teploty vnitřních obvodů
fotoaparátu kvůli vysoké okolní teplotě, dlouhým expozicím nebo z podobných
příčin: vypněte fotoaparát a před obnovením fotografování vyčkejte na jeho
ochlazení.
• Při vysokých citlivostech ISO se mohou na snímcích pořízených s některými
volitelnými blesky zobrazovat proužky; dojde-li k takovéto situaci, vyberte nižší
hodnotu citlivosti.
• Při použití vysokých citlivostí ISO včetně hodnot vybraných funkcí automatické
regulace citlivosti ISO lze snížit výskyt náhodně rozmístěných jasně zbarvených
pixelů vyběrem možnosti Vysoká, Normální nebo Nízká v položce Redukce
šumu pro vys. ISO v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 294,
298).
• Při použití vysokých citlivostí ISO mohou být u dlouhých expozic, vícenásobných
expozic, u snímků pořízených při vysokých okolních teplotách, u snímků
pořízených s aktivní funkcí Active D-Lighting, při výběru možnosti Ploché
v položce Předvolby Picture Control (0 179) nebo při výběru extrémních
hodnot v parametrech předvoleb Picture Control (0 182) patrné jasné body,
náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky na snímcích.
Blikání obrazu nebo proužkování během záznamu videosekvence: V položce Redukce blikání
obrazu vyberte možnost odpovídající frekvenci místní střídavé elektrické sítě
(0 298).
V režimu živého náhledu se zobrazují jasné oblasti: V režimu živého náhledu byla v záběru
blikající světelná reklama, resp. byl použit blesk nebo jiný světelný zdroj s krátkou
dobou svícení.
Na snímcích se objevují skvrny: Vyčistěte přední a zadní čočku objektivu. Pokud problém
přetrvává, vyčistěte obrazový snímač (0 345).
n
360
Živý náhled se neočekávaně ukončí nebo se nespustí: Živý náhled se může automaticky
ukončit, aby se předešlo poškození vnitřních obvodů fotoaparátu, za těchto
podmínek:
• Vysoká teplota okolí
• Dlouhodobé používání fotoaparátu v režimu živého náhledu a/nebo v režimu
záznamu videosekvencí
• Dlouhodobé používání fotoaparátu v režimech sériového snímání
Nespustí-li se při stisknutí tlačítka a živý náhled, vyčkejte před opětovným
pokusem o jeho aktivaci ochlazení fotoaparátu. Mějte na paměti, že fotoaparát
může být na dotyk teplý, ale to neznamená závadu.
V režimu živého náhledu se vyskytují na snímcích artefakty: „Šum“ (náhodně rozmístěné
jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky) a neočekávané barvy se mohou
vyskytovat při zvětšení záběru objektivu (0 47) zobrazeného v režimu živého
náhledu; u videosekvencí jsou množství a rozložení náhodně rozmístěných jasně
zbarvených pixelů, závoje a jasných skvrn ovlivněny velikostí obrazu a snímací
frekvencí (0 67). Náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo jasné
skvrny se mohou vyskytovat rovněž jako důsledek nárůstu teploty vnitřních
obvodů fotoaparátu v režimu živého náhledu; nepoužíváte-li fotoaparát, ukončete
režim živého náhledu.
Nelze změřit vyvážení bílé barvy: Objekt je příliš tmavý nebo příliš jasný (0 169).
Snímek nelze vybrat jako zdroj pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy: Snímek nebyl
pořízen fotoaparátem D5 (0 176).
Není dostupný bracketing vyvážení bílé barvy:
• Je nastavena kvalita obrazu NEF (RAW) nebo NEF+JPEG (0 92).
• Je aktivní režim vícenásobné expozice (0 229).
Snímky a videosekvence se zdají mít expozici odlišnou od zobrazení pozorovaného na monitoru
v režimu živého náhledu: Změny jasu monitoru v režimu živého náhledu nemají žádný
vliv na snímky pořizované fotoaparátem (0 51).
Účinky použití předvolby Picture Control jsou u každého snímku odlišné: Je vybrána možnost
A (automaticky) pro parametr doostření, zřetelnost, kontrast nebo sytost. Chcete-li
získat konzistentní výsledky u série snímků, vyberte jiné nastavení (0 183).
n
361
Nelze změnit metodu měření expozice: Je aktivní expoziční paměť (0 142).
Nelze použít korekci expozice: Vyberte expoziční režim P, S nebo A (0 131, 145).
U dlouhých expozic dochází k výskytu obrazového šumu (červenavých oblastí a dalších artefaktů):
Povolte redukci šumu pro dlouhé expozice (0 294).
Videosekvence jsou zaznamenávány němé: Je vybrána možnost Vypnutý mikrofon
v položce Citlivost mikrofonu v menu videosekvencí (0 298).
Přehrávání
Při přehrávání se nezobrazí snímek NEF (RAW): Snímek byl pořízen při nastavení kvality
obrazu NEF + JPEG (0 93).
Nelze zobrazit snímky zaznamenané jinými fotoaparáty: Snímky zaznamenané jinými
značkami fotoaparátů se nemusí správně zobrazit.
Některé snímky se při přehrávání nezobrazují: Vyberte možnost Všechny v položce
Přehrávaná složka (0 289).
Snímky zhotovené na výšku (portrét) se zobrazují na šířku (krajina):
• Snímek byl pořízen při použití možnosti Vypnuto v položce Automatické
otáčení snímků (0 290).
• Vyberte možnost Zapnuto v položce Otočení na výšku (0 290).
• Snímek je zobrazen v režimu kontroly snímků (0 290).
• Fotoaparát byl při expozici snímku namířen směrem nahoru nebo dolů.
Snímek nelze vymazat: Snímek je chráněný. Zrušte ochranu snímku (0 265).
Snímek nelze retušovat: Snímek nelze dále upravovat pomocí tohoto fotoaparátu
(0 368).
Fotoaparát zobrazuje zprávu informující o tom, že složka neobsahuje žádné snímky: Vyberte
možnost Všechny v položce Přehrávaná složka (0 289).
Nelze tisknout snímky: Snímky NEF (RAW) a TIFF nelze tisknout pomocí přímého USB
propojení. Přeneste snímky do počítače a vytiskněte je pomocí softwaru
Capture NX-D (0 277). Snímky NEF (RAW) lze uložit ve formátu JPEG pomocí
položky Zprac. snímků NEF (RAW) (0 314).
Snímky se nezobrazují na videozařízení s vysokým rozlišením: Zkontrolujte připojení kabelu
HDMI (dostupný samostatně) (0 286).
n
362
Funkce odstranění prachu ze snímku v softwaru Capture NX-D nemá očekávaný účinek: Čištění
obrazového snímače změnilo polohu prachových částic na antialiasingovém filtru.
Referenční data pro odstranění prachu ze snímku zaznamenaná před čištěním
obrazového snímače není možné použít u snímků pořízených po čištění
obrazového snímače. Referenční data pro odstranění prachu ze snímku
zaznamenaná po čištění obrazového snímače není možné použít u snímků
pořízených před čištěním obrazového snímače (0 311).
Počítač zobrazuje snímky NEF (RAW) jinak než fotoaparát: Software třetích výrobců
nezobrazuje účinky funkcí Picture Control, Active D-Lighting a korekce vinětace.
Použijte software Capture NX-D (0 277).
Nelze přenést snímky do počítače: Operační systém není kompatibilní s fotoaparátem
nebo přenosovým softwarem. Použijte čtečku paměťových karet a zkopírujte
snímky do počítače.
Různé
Datum záznamu snímku není správné: Nastavte hodiny fotoaparátu (0 28).
Nelze vybrat položku menu: Některé položky nejsou dostupné při určitých kombinacích
nastavení nebo v případě nepřítomnosti paměťové karty. Mějte na paměti, že
položka Informace o baterii není dostupná při napájení fotoaparátu pomocí
volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového zdroje (0 313).
n
363
Chybová hlášení
Tato část návodu poskytuje výčet všech chybových hlášení a indikací
zobrazovaných v hledáčku, na horním kontrolním panelu a na monitoru
fotoaparátu.
Indikace
Kontrolní
Hledáček
panel
B
(bliká)
H
d
H
d
(bliká)
(bliká)
B
—
(bliká)
F
n
364
Řešení
0
Nastavte clonový kroužek
Clonový kroužek
objektivu na největší
objektivu není nastavený
26
zaclonění (nejvyšší
na nejvyšší clonové číslo.
clonové číslo).
Připravte si plně nabitou
Baterie je téměř vybitá.
37
rezervní baterii.
• Baterie je vybitá.
• Nabijte nebo vyměňte
baterii.
• Baterii nelze použít.
• Kontaktujte
autorizovaný servis
Nikon.
xviii, 19,
• Ve fotoaparátu je
• Vyměňte baterii nebo,
22, 336
vložená extrémně
je-li vybitá, nabijte
vybitá lithium-iontová
dobíjecí lithiumbaterie nebo baterie
iontovou baterii.
třetího výrobce.
—
• Baterie má vysokou
• Vyjměte baterii
teplotu.
a počkejte až vychladne.
Nejsou nastavené hodiny Nastavte hodiny
28
fotoaparátu.
fotoaparátu.
Není nasazený žádný
objektiv, resp. je nasazený
objektiv bez CPU, pro
který nebyla zadána
Clonová čísla se zobrazí
hodnota světelnosti.
po zadání světelnosti
243
Clona se zobrazuje pouze objektivu.
ve formě počtu clonových
hodnot (EV) od plné
světelnosti.
Problém
Indikace
Kontrolní
Hledáček
Problém
Řešení
0
panel
F H Fotoaparát není schopen Změňte kompozici nebo
—
40, 114
zaostřete manuálně.
(bliká) automaticky zaostřit.
• Nastavte nižší citlivost
124
ISO.
336
• Použijte volitelný
Objekt je příliš jasný;
neutrální šedý (ND) filtr.
snímek bude
V expozičním režimu:
přeexponovaný.
S Zkraťte čas závěrky
134
A Zvolte větší zaclonění
135
(Indikace
(vyšší clonové číslo)
expozice a času
• Nastavte vyšší citlivost
124
závěrky nebo
ISO.
clony bliká)
194
• Použijte volitelný blesk.
Objekt je příliš tmavý;
V expozičním režimu:
snímek bude
S Nastavte delší čas
134
podexponovaný.
závěrky
A Zvolte menší
135
zaclonění (nižší
clonové číslo)
Změňte nastavení času
A
Je nastavený čas A
závěrky nebo použijte
134, 136
v expozičním režimu S.
(bliká)
manuální expoziční režim.
Změňte nastavení času
%
Je nastavený čas %
závěrky nebo použijte
134, 136
v expozičním režimu S.
(bliká)
manuální expoziční režim.
1
k Probíhá zpracování
Vyčkejte dokončení
—
zpracování snímků.
(bliká)
(bliká) snímků.
Zkontrolujte snímek na
Pokud indikace bliká po
monitoru; je-li
c
dobu 3 s po odpálení
—
podexponovaný, upravte
334
záblesku,
hrozí
(bliká)
nastavení a opakujte
podexponování snímku.
expozici.
n
365
Indikace
Kontrolní
Hledáček
panel
Y
(bliká)
n
(bliká)
—
j
(bliká)
O
(bliká)
n
366
Problém
Je nasazený blesk, který
nepodporuje redukci
efektu červených očí, a je
nastavený režim
synchronizace blesku
redukce efektu červených
očí.
Řešení
0
Změňte režim
synchronizace blesku
nebo použijte blesk, který 199, 332
podporuje redukci efektu
červených očí.
• Nastavte nižší kvalitu
92, 95
nebo velikost obrazu.
• Po zkopírování
268, 278
Nedostatek paměti pro
záznam dalších snímků při důležitých snímků do
aktuálním nastavení, nebo počítače nebo jiného
překročení limitu číslování zařízení vymažte
snímky.
souborů/složek.
• Vložte novou
30
paměťovou kartu.
Spusťte závěrku. Pokud
závada přetrvává nebo se
Porucha fotoaparátu.
—
často opakuje, kontaktujte
autorizovaný servis Nikon.
Indikace
Monitor
Kontrolní
panel
Problém
Fotoaparát není
schopen rozpoznat
paměťovou kartu.
• Chyba při
přístupu na
paměťovou kartu.
Není vložena
paměťová karta.
S
K této paměťové
kartě nelze
přistupovat.
Vložte jinou kartu.
W,
R
(bliká)
Karta není
naformátována.
Naformátujte
kartu.
Paměťová karta
nebyla
[C]
naformátována
(bliká)
pomocí
fotoaparátu.
Nelze spustit živý
náhled. Čekejte.
• Nelze vytvořit
novou složku.
—
Vnitřní teplota
fotoaparátu je
vysoká.
Řešení
0
Vypněte fotoaparát
a zkontrolujte správné
30
vložení paměťové karty.
• Použijte kartu
383
schválenou
společností Nikon.
• Zkontrolujte čistotu
—
kontaktů. V případě,
že je karta poškozena,
kontaktujte vašeho
dodavatele nebo
autorizovaný servis
Nikon.
• Po zkopírování
30, 268,
důležitých snímků do
278
počítače nebo jiného
zařízení vymažte
soubory nebo vložte
novou paměťovou
kartu.
Naformátujte
paměťovou kartu nebo
vložte novou
paměťovou kartu.
30, 33
Dříve než znovu zahájíte
fotografování v živém
náhledu nebo záznam
videosekvence, vyčkejte
ochlazení vnitřních
obvodů fotoaparátu.
361
n
367
Indikace
Monitor
Složka neobsahuje
žádné snímky.
—
Všechny snímky
jsou skryté.
—
Soubor nelze
zobrazit.
—
Soubor nelze
vybrat.
—
Videosekvenci
nelze upravit.
n
368
Kontrolní
panel
—
Problém
Paměťová karta
nebo složka
vybraná pro
přehrávání
neobsahuje žádné
snímky.
Všechny snímky
v aktuální složce
jsou skryté.
Řešení
0
Pomocí položky
Přehrávaná složka
vyberte složku
30, 289
obsahující snímky nebo
vložte paměťovou kartu
obsahující snímky.
Až do volby jiné složky
nebo odhalení alespoň
jednoho snímku pomocí
289
položky Skrytí snímků
nelze zobrazit žádné
snímky.
Soubor byl vytvořen
nebo upraven
počítačem nebo
Soubor nelze přehrávat
jiným typem
na fotoaparátu.
fotoaparátu, resp. je
poškozený.
Snímky vytvořené
Vybraný snímek
pomocí jiných zařízení
nelze retušovat.
nelze retušovat.
• Videosekvence
vytvořené pomocí
Vybranou
jiných zařízení nelze
videosekvenci nelze upravovat.
upravovat.
• Videosekvence musí
mít délku minimálně
dvě sekundy.
—
—
—
85
Indikace
Monitor
Kontrolní
panel
Problém
Zkontrolujte
tiskárnu.
—
Zkontrolujte papír.
—
Papír se zasekl.
—
Došel papír.
—
V tiskárně došel
papír.
Zkontrolujte zdroj
inkoustu.
—
Chyba inkoustové
náplně.
Došel inkoust.
—
V tiskárně došel
inkoust.
Chyba tiskárny.
Papír v tiskárně
nemá zvolenou
velikost.
Papír je
zablokovaný
v tiskárně.
Řešení
Zkontrolujte tiskárnu.
Pro pokračování vyberte
možnost Pokračovat
(je-li dostupná).
Vložte papír správné
velikosti a vyberte
možnost Pokračovat.
Uvolněte papír a vyberte
možnost Pokračovat.
Vložte papír vybraného
rozměru a vyberte
možnost Pokračovat.
Zkontrolujte inkoust. Pro
pokračování vyberte
možnost Pokračovat.
Doplňte inkoust
a vyberte možnost
Pokračovat.
0
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
* Další informace viz návod k obsluze tiskárny.
n
369
Specifikace
❚❚ Digitální fotoaparát Nikon D5
Typ
Typ
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel
Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)
Formát Nikon FX
Počet efektivních pixelů
Počet efektivních pixelů
20,8 milionu
Obrazový snímač
Obrazový snímač
Celkový počet pixelů
Systém redukce prachu
Snímač CMOS o rozměru 35,9 × 23,9 mm
21,33 milionu
Čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci
odstranění prachu ze snímku (vyžaduje software
Capture NX-D)
Ukládání dat
Velikost obrazu (v pixelech) • Obrazové pole FX (36×24)
5 568 × 3 712 (#) 4 176 × 2 784 ($) 2 784 × 1 856 (%)
• Obrazové pole 1,2× (30×20)
4 640 × 3 088 (#) 3 472 × 2 312 ($) 2 320 × 1 544 (%)
• Obrazové pole DX (24×16)
3 648 × 2 432 (#) 2 736 × 1 824 ($) 1 824 × 1 216 (%)
• Obrazové pole 5 : 4 (30×24)
4 640 × 3 712 (#) 3 472 × 2 784 ($) 2 320 × 1 856 (%)
• Snímky pořízené během záznamu videosekvence s velikostí obrazu
3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160
• Snímky formátu FX pořízené během záznamu videosekvence s velikostí
obrazu 1 920 × 1 080 nebo 1 280 × 720
5 568 × 3 128 (#) 4 176 × 2 344 ($) 2 784 × 1 560 (%)
• Snímky formátu DX pořízené během záznamu videosekvence s velikostí
obrazu 1 920 × 1 080 nebo 1 280 × 720
3 648 × 2 048 (#) 2 736 × 1 536 ($) 1 824 × 1 024 (%)
• Snímky pořízené během záznamu videosekvence s velikostí obrazu
1 920 × 1 080: 1 920 × 1 080
n
370
Ukládání dat
Formát souborů
Systém Picture Control
Paměťová média
Dva sloty pro paměťové
karty
Systém souborů
Hledáček
Hledáček
Obrazové pole
Zvětšení
• NEF (RAW): 12 nebo 14 bitů (bezeztrátově komprimované,
komprimované nebo nekomprimované); dostupné velké,
střední a malé snímky (střední a malé snímky jsou
zaznamenávány s barevnou (bitovou) hloubkou 12 bitů
s využitím bezeztrátové komprese)
• TIFF (RGB)
• JPEG: Standardní algoritmus JPEG s volitelnou kompresí
Jemný (cca 1 : 4), Normální (cca 1 : 8) a Základní (cca 1 : 16);
možnost použití komprese pro optimální kvalitu
• NEF (RAW) + JPEG: Záznam snímku současně ve formátech NEF
(RAW) a JPEG
Předvolby Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické,
Portrét, Krajina, Ploché; možnost modifikace vybraných
předvoleb Picture Control; možnost tvorby a ukládání
uživatelských předvoleb Picture Control
• Modely určené pro karty XQD: paměťové karty XQD
• Modely určené pro karty CompactFlash: paměťové karty
CompactFlash typu I (kompatibilní s UDMA7)
Slot 2 lze použít v případě přeplnění nebo jako záložní
úložiště, resp. pro oddělené ukládání kopií snímků pořízených
při nastavení NEF + JPEG; snímky lze kopírovat mezi kartami.
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Pevně vestavěný pentagonální hranol
• FX (36×24): Cca 100 % obrazu horizontálně a 100 % obrazu
vertikálně
• 1,2× (30×20): Cca 97 % obrazu horizontálně a 97 % obrazu
vertikálně
• DX (24×16): Cca 97 % obrazu horizontálně a 97 % obrazu
vertikálně
• 5 : 4 (30×24): Cca 97 % obrazu horizontálně a 100 % obrazu
vertikálně
Cca 0,72× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno,
–1 m–1)
Předsunutí výstupní pupily
17 mm (–1 m–1; od vrcholu oční čočky okuláru hledáčku)
okuláru
Dioptrická korekce
–3až+1 m–1
Zaostřovací matnice
Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark IX se značkami
oblasti činnosti automatického zaostřování a možností
zobrazení pomocné mřížky
Zrcadlo
Automaticky vratné
n
371
Hledáček
Kontrola hloubky ostrosti
Clona objektivu
Objektiv
Kompatibilní objektivy
Stisknutím tlačítka Pv se clona objektivu zavře na hodnotu
vybranou uživatelem (expoziční režimy A a M) nebo
nastavenou fotoaparátem (expoziční režimy P a S)
Elektronicky řízená automatická irisová clona
Objektivy AF NIKKOR včetně typů G, E a D (na objektivy PC se
vztahují určitá omezení) a objektivů DX (v kombinaci
s obrazovým polem DX 24 × 16 1,5×), objektivy AI-P NIKKOR
a objektivy AI bez CPU (pouze expoziční režimy A a M).
Objektivy IX NIKKOR, objektivy pro F3AF a objektivy bez
systému AI nelze použít.
Elektronický dálkoměr lze použít s objektivy o světelnost f/5,6
nebo vyšší (elektronický dálkoměr podporuje 15 zaostřovacích
polí rovněž s objektivy o světelnosti f/8 nebo vyšší, z nichž 9 je
k dispozici pro výběr).
Závěrka
Typ
Elektronicky řízená mechanická štěrbinová závěrka
s vertikálním chodem; v režimu předsklopení zrcadla je
k dispozici závěrka s elektronickou první lamelou
1/8 000 – 30 s v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV, bulb (B), time (T),
Rozsah časů
X250
Synchronizační čas pro práci X= 1/250 s; možnost synchronizace s časy závěrky 1/250 s
s bleskem
a delšími
Snímání
Snímací režimy
S (jednotlivé snímky), CL (pomalé sériové snímání), CH (rychlé
sériové snímání), Q (tichá expozice), E (samospoušť), MUP
(předsklopení zrcadla)
Přibližná snímací frekvence Max. 10 obr./s (CL); 10–12 obr./s nebo 14 obr./s se zrcadlem
v horní poloze (CH); 3 obr./s (tiché sériové snímání)
Samospoušť
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expozic v intervalech po 0,5, 1, 2 nebo 3 s
n
372
Expozice
Měření expozice
Metody měření expozice
Pracovní rozsah (ISO 100,
objektiv f/1,4, 20 °C)
Propojení expozimetru
Expoziční režimy
Korekce expozice
Expoziční paměť
Citlivost ISO (doporučený
expoziční index)
Active D-Lighting
TTL měření expozice pomocí RGB snímače 180K (180 000 pixelů)
• Měření Matrix: 3D Color Matrix III (objektivy typu G, E a D);
Color Matrix III (ostatní objektivy s vestavěným CPU); Color
Matrix – po zadání dat objektivů bez CPU uživatelem
• Integrální měření se zdůrazněným středem: 75 % citlivosti měření
je soustředěno do kruhové plošky o průměru 12 mm
uprostřed obrazu. Průměr kruhové plošky lze změnit na 8,
15 nebo 20 mm; možnost integrálního měření celého
obrazového pole (při použití objektivů bez CPU se využívá
kruhová ploška o průměru 12 mm)
• Bodové měření: Měří kruhovou plošku o průměru 4 mm (cca
1,5 % obrazového pole) v místě zvoleného zaostřovacího
pole (resp. v místě středního zaostřovacího pole – při
použití objektivu bez CPU)
• Měření orientované na nejvyšší jasy: K dispozici s objektivy typu
G, E a D
• Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem: –3 až
+20 EV
• Bodové měření: 2–20 EV
• Měření orientované na nejvyšší jasy: 0–20 EV
Kombinované CPU a AI
Programová automatika s flexibilním programem (P); clonová
automatika (S); časová automatika (A); manuální expoziční
režim (M)
–5 až +5 EV v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV
Změřenou hodnotu jasu lze uložit do paměti
ISO 100–102400 v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV. Možnost
dalšího nastavení o cca 0,3, 0,5, 0,7 nebo 1 EV (ekvivalent
ISO 50) pod hodnotu ISO 100, resp. o cca 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4
nebo 5 EV (ekvivalent ISO 3280000) nad hodnotu ISO 102400;
možnost automatické regulace citlivosti ISO
Volitelná nastavení Automaticky, Velmi vysoký +2/+1,
Vysoký, Normální, Nízký a Vypnuto
n
373
Zaostřování
Automatické zaostřování
Pracovní rozsah
Zaostřovací režimy
Zaostřovací pole
Režimy činnosti
zaostřovacích polí
Blokování zaostření
Blesk
Řízení záblesku
n
374
AF modul Multi-CAM 20K s fázovou detekcí TTL, jemným
doladěním činnosti automatického zaostřování
a 153 zaostřovacími poli (včetně 99 křížových snímačů
a 15 snímačů s podporou světelnosti f/8), z kterých je 55
(35 křížových snímačů a 9 snímačů s podporou světelnosti f/8)
k dispozici pro výběr
–4 až +20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automatické zaostřování (AF): jednorázové zaostření (AF-S);
kontinuální zaostřování (AF-C); automatická aktivace
prediktivního zaostřování podle stavu objektu
• Manuální zaostřování (M): lze použít elektronický dálkoměr
153 zaostřovacích polí, z nichž je 55 nebo 15 k dispozici pro
výběr
Jednotlivá zaostřovací pole, dynamická volba 9, 25, 72 nebo
153 zaostřovacích polí, 3D-sledování objektu, skupinová volba
zaostřovacích polí, skupinová volba zaostřovacích polí (HL),
skupinová volba zaostřovacích polí (VL), automatická volba
zaostřovacích polí
Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny (jednorázové zaostření) nebo stisknutím
středu pomocného voliče
TTL: i-TTL řízení záblesku pomocí RGB snímače 180K
(180 000 pixelů); při použití měření Matrix, integrálního
měření se zdůrazněným středem a měření orientovaného na
nejvyšší jasy je k dispozici i-TTL vyvažovaný vyjasňovací
záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky, při použití
bodového měření je k dispozici standardní i-TTL vyjasňovací
záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky
Zábleskové režimy
Synchronizace na první lamelu, synchronizace s dlouhými
časy, synchronizace na druhou lamelu, redukce efektu
červených očí, redukce efektu červených očí včetně
synchronizace s dlouhými časy, synchronizace s dlouhými časy
včetně synchronizace na druhou lamelu, vypnuto; podpora
automatické vysoce rychlé FP synchronizace blesku
Korekce zábleskové expozice –3 až +1 EV v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV
Indikace připravenosti
Rozsvítí se po plném nabití volitelného blesku; bliká po
k záblesku
odpálení záblesku na plný výkon
Sáňky pro upevnění
Standardní sáňky ISO 518 se středovým synchronizačním
příslušenství
kontaktem, datovými kontakty a aretací
Systém kreativního
Podporován
osvětlení Nikon (CLS)
Rádiové pokrokové
Podporováno
bezdrátové osvětlení
Blesk
Unifikované nastavení
blesku
Synchronizační konektor
Vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé barvy
Bracketing
Typy bracketingu
Živý náhled
Režimy
Zaostřovací režimy
Režimy činnosti
zaostřovacích polí
Automatické zaostřování
Podporováno
Standardní synchronizační konektor ISO 519 s aretačním
závitem
Automaticky (3 typy), žárovkové světlo, zářivkové světlo
(7 typů), přímé sluneční světlo, blesk, zataženo, stín, manuální
nastavení (možnost uložení až 6 hodnot, bodové měření
vyvážení bílé barvy v režimu živého náhledu), výběr barevné
teploty (2 500 K – 10 000 K); vše s možností jemného vyvážení
Expoziční, zábleskový, vyvážení bílé barvy a ADL
C (živý náhled pro statické snímky) s dostupným bezhlučným
režimem, 1 (živý náhled pro videosekvence)
• Automatické zaostřování (AF): jednorázové zaostření (AF-S);
nepřetržité zaostřování (AF-F)
• Manuální zaostřování (M)
Zaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací pole,
standardní zaostřovací pole, sledování objektu
Automatické zaostřování s detekcí kontrastu v libovolném
místě obrazového pole (pokud je aktivní zaostřování s detekcí
tváří nebo sledování objektu, vybírá fotoaparát zaostřovací
pole automaticky)
Videosekvence
Měření expozice
Metody měření expozice
TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
Měření Matrix, integrální měření se zdůrazněným středem
a měření orientované na nejvyšší jasy
Velikost obrazu (v pixelech) • 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progresivní), 25p, 24p
a snímací frekvence
• 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 920 × 1 080; výřez; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Přesné snímací frekvence pro nastavení 60p, 50p, 30p, 25p
a 24p jsou 59,94, 50, 29,97, 25 a 23,976 obr./s; pro všechny
velikosti obrazu je dostupná ★ vysoká kvalita, pro všechny
velikosti obrazu kromě 3 840 × 2 160 je dostupná normální
kvalita
Formát souborů
MOV
n
375
Videosekvence
Komprese videa
Formát záznamu zvuku
Zařízení pro záznam zvuku
Citlivost ISO
Další vybavení
Monitor
Monitor
Přehrávání
Přehrávání
Rozhraní
USB
Výstup HDMI
Zvukový vstup
Zvukový výstup
n
376
Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Lineární PCM
Vestavěný stereofonní nebo externí mikrofon; možnost
nastavení citlivosti
• Expoziční režimy P, S a A: automatická regulace citlivosti ISO
(ISO 100 až Hi 5) s volitelným horním limitem
• Expoziční režim M: automatická regulace citlivosti ISO (ISO 100
až Hi 5) s volitelným horním limitem; manuální nastavení
(ISO 100 až 102400 v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV) včetně
dalších volitelných nastavení ekvivalentních hodnotám
o přibližně 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 nebo 5 EV (ekvivalent
ISO 3280000) nad hodnotou ISO 102400
Indexování, časosběrné videosekvence, elektronická redukce
vibrací
8cm/3,2" dotykový monitor TFT LCD s cca 2 359 000 pixely
(XGA), pozorovacím úhlem 170 °, zobrazením cca 100 %
obrazového pole a manuální regulací jasu
Přehrávání jednotlivých snímků a náhledů (4, 9 nebo
72 snímků), zvětšení výřezu snímku, přehrávání videosekvencí,
prezentace snímků a/nebo videosekvencí, zobrazení
histogramů, zobrazení nejvyšších jasů, zobrazení informací
o snímku, zobrazení dat o poloze, automatické otáčení
snímků, hodnocení snímků, záznam a přehrávání zvukových
poznámek, záznam a zobrazení informací IPTC
SuperSpeed USB (mikrokonektor USB 3.0 typu B); doporučuje
se připojení k vestavěnému portu USB
Konektor HDMI typu C
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm; podpora
napájení)
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm)
Rozhraní
Desetikolíkový konektor
dálkového ovládání
Ethernet
Lze použít pro připojení volitelných kabelových spouští,
volitelných bezdrátových dálkových ovládání WR-R10
(vyžaduje adaptér WR-A10) a WR-1, jednotky GPS GP-1/GP-1A
a dalších zařízení GPS standardu NMEA0183 verze 2.01 nebo
3.01 (vyžaduje volitelný převodní kabel GPS MC-35 a kabel
s 9kolíkovým konektorem D-sub)
Konektor RJ-45
• Standardy: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASETX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Datové toky: 10/100/1 000 Mb/s s automatickou detekcí
(maximální logické datové toky podle standardu IEEE;
skutečné hodnoty mohou být odlišné)
• Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
Konektor pro připojení
periferií
Pro rozhraní WT-6, WT-5
Podporované jazyky
Podporované jazyky
Zdroj energie
Baterie
Síťový zdroj
Stativový závit
Stativový závit
Arabština, bengálština, bulharština, čínština (zjednodušená
a tradiční), čeština, dánština, holandština, angličtina, finština,
francouzština, němčina, řečtina, hindština, maďarština,
indonéština, italština, japonština, korejština, maráthština,
norština, perština, polština, portugalština (portugalská
a brazilská), rumunština, ruština, srbština, španělština,
švédština, tamilština, telugština, thajština, turečtina,
ukrajinština, vietnamština
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL18c; lze použít
rovněž baterie EN-EL18b, EN-EL18a a EN-EL18, ale mějte na
paměti, že při použití baterie EN-EL18 místo baterie EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a lze na jedno nabití pořídit méně snímků
(0 388)
EH-6b; vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-6
(dostupný samostatně)
1/4" (ISO 1222)
n
377
Rozměry/hmotnost
Rozměry (Š × V × H)
Hmotnost
Provozní podmínky
Teplota
Vlhkost
Cca 160 × 158,5 × 92 mm
• Modely určené pro karty XQD: Cca 1 405 g včetně baterie
a paměťové karty XQD, ale bez krytky těla a krytky sáněk
pro upevnění příslušenství; cca 1 235 g (pouze tělo
fotoaparátu)
• Modely určené pro karty CompactFlash: Cca 1 415 g včetně baterie
a paměťové karty CompactFlash, ale bez krytky těla a krytky
sáněk pro upevnění příslušenství; cca 1 240 g (pouze tělo
fotoaparátu)
0 °C – 40 °C
85 % nebo méně (bez kondenzace)
• Není-li uvedeno jinak, jsou všechna měření prováděna podle standardů a směrnic
sdružení Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Všechny údaje platí pro fotoaparát s plně nabitou baterií.
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit
vzhled a specifikaci hardwaru a softwaru popsaných v tomto návodu. Společnost
Nikon nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku chyb
obsažených v tomto návodu k obsluze.
n
378
Nabíječka baterií MH-26a
Jmenovité vstupní hodnoty AC 100 až 240 V, 50/60 Hz
Jmenovité výstupní
DC 12,6 V/1,2 A
hodnoty
Kompatibilní baterie
Dobíjecí lithium-iontové baterie Nikon EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a/EN-EL18
Doba nabíjení jedné baterie Cca 2 hodiny a 35 minut při okolní teplotě 25 °C a nulové
zbývající kapacitě
Provozní teplota
0 °C – 40 °C
Rozměry (Š × V × H)
Cca 160 × 85 × 50,5 mm
Délka síťového kabelu
Cca 1,5 m
Hmotnost
• Cca 285 g, včetně dvou krytek kontaktů, ale bez síťového
kabelu
• Cca 265 g, bez krytek kontaktů a síťového kabelu
Symboly na tomto výrobku představují následující:
m AC (střídavý proud), p DC (stejnosměrný proud), q Zařízení třídy II (Konstrukce
výrobku má dvojitou izolaci.)
Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL18c
Typ
Dobíjecí lithium-iontová baterie
Jmenovitá kapacita
10,8 V/2 500 mAh
Provozní teplota
0 °C – 40 °C
Rozměry (Š × V × H)
Cca 56,5 × 27 × 82,5 mm
Hmotnost
Cca 160 g, bez krytky kontaktů
n
379
Kalibrace baterií
Nabíječka baterií MH-26a je vybavena funkcí kalibrace baterie. Kalibraci
baterie provádějte podle potřeby, pro zajištění přesné indikace stavu
baterie fotoaparátem a nabíječkou.
Pokud při vložení baterie bliká kontrolka
kalibrace pro aktuálně použitý prostor
pro baterii na nabíječce, je třeba provést
kalibraci baterie. Chcete-li zahájit
kalibraci, stiskněte na přibližně jednu
sekundu tlačítko kalibrace příslušného
prostoru pro baterii. Kontrolky nabíjení
a kalibrace zobrazují dobu potřebnou
pro kalibraci baterie:
Kontrolky
prostorů pro
baterie (zelené)
Kontrolky
nabíjení (zelené)
Kontrolky
kalibrace (žluté)
Tlačítka
kalibrace
Přibližná doba potřebná pro
kalibraci baterie
Více než 6 hodin
4–6 hodin
2–4 hodiny
Méně než 2 hodiny
Kontrolka
kalibrace
K (svítí)
K (svítí)
K (svítí)
K (svítí)
2h
K (svítí)
K (svítí)
K (svítí)
JK (nesvítí)
Kontrolky nabíjení
4h
K (svítí)
K (svítí)
JK (nesvítí)
JK (nesvítí)
6h
K (svítí)
JK (nesvítí)
JK (nesvítí)
JK (nesvítí)
Po dokončení kalibrace se vypnou kontrolky kalibrace a nabíjení a ihned
je zahájeno nabíjení baterie.
Přestože se doporučuje provádět kalibraci baterií z důvodu přesné
indikace jejich aktuálního stavu, není nutné provést kalibraci baterie
ihned v okamžiku, kdy začne blikat kontrolka kalibrace. Probíhající
kalibraci baterie lze v případě potřeby přerušit.
• Pokud nestisknete tlačítko kalibrace v okamžiku, kdy bliká kontrolka
kalibrace, zahájí se po uplynutí přibližně deseti sekund normální
nabíjení.
• Chcete-li přerušit kalibraci, stiskněte znovu tlačítko kalibrace. Kalibrace
se ukončí a zahájí se nabíjení baterie.
n
380
A
Varování k bateriím
Pokud střídavě blikají kontrolky prostoru pro baterii a kontrolky kalibrace
v okamžiku, kdy není vložena baterie, vyskytl se problém s nabíječkou. Pokud
střídavě blikají kontrolky prostoru pro baterii a kalibrace v okamžiku, kdy je
vložena baterie, vyskytl se během nabíjení problém s baterií nebo nabíječkou.
V takovém případě vyjměte baterii, odpojte nabíječku a odneste baterii
i nabíječku na kontrolu do autorizovaného servisu Nikon.
A
Nabíjení a kalibrace dvou baterií
Nabíječka MH-26a nabíjí v jednom okamžiku pouze jednu baterii. Pokud jsou
vloženy baterie do obou prostorů pro baterii na nabíječce, jsou baterie nabíjeny
v pořadí jejich vložení. Pokud stisknete tlačítko kalibrace pro první baterii, nelze
druhou baterii kalibrovat a nabíjet až do dokončení kalibrace a nabíjení první
baterie.
A
Licence „FreeType License“ (FreeType2)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2012 The
FreeType Project (http://www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.
A
Licence „MIT License“ (HarfBuzz)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2016 The
HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz).
Všechna práva vyhrazena.
n
381
A
Informace o ochranných známkách
IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco
Systems, Inc. v USA a dalších zemích a používá se na základě licence. Mac a OS X
jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA a dalších
zemích. Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka
společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. PictBridge je
ochranná známka. XQD je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
CompactFlash je ochranná známka společnosti SanDisk Corporation. HDMI, logo
HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC.
Všechny ostatní obchodní názvy zmíněné v tomto návodu nebo jiné
dokumentaci dodané s výrobkem Nikon jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
A
Podporované standardy
• DCF verze 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) je široce používaný
standard v oblasti digitálního fotografického průmyslu pro zajištění
kompatibility mezi různými značkami fotoaparátů.
• Exif verze 2.3: Fotoaparát podporuje Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras) verze 2.3, standard umožňující ukládat do snímků
informace důležité pro optimalizaci reprodukce barev při tisku na
kompatibilních tiskárnách.
• PictBridge: Standard vyvinutý ve spolupráci výrobců digitálních fotoaparátů
a výrobců tiskáren, umožňující fotografům tisknout přímo na tiskárnu bez
nutnosti použití počítače.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface je standard pro multimediální
rozhraní používaný v oblasti spotřební elektroniky a A/V zařízení a umožňující
pomocí jediného kabelu přenášet audiovizuální data a řídící signály na zařízení
kompatibilní s HDMI.
n
382
Schválené typy paměťových karet
❚❚ Modely určené pro paměťové karty XQD
Fotoaparát lze použít s paměťovými kartami XQD. Pro záznam
videosekvencí jsou doporučeny karty s rychlostí zápisu 45 MB/s (300×)
nebo lepší; menší rychlosti zápisu pomohou vést k přerušení zápisu nebo
způsobit trhané, nerovnoměrné přehrávání. Pro získání informací
o kompatibilitě a provozu kontaktujte výrobce.
n
383
❚❚ Modely určené pro paměťové karty CompactFlash
Fotoaparát lze použít s paměťovými kartami CompactFlash typu I. Karty
typu II a pevné disky microdrive nelze použít. Pro záznam videosekvencí
jsou doporučeny karty s rychlostí zápisu 45 MB/s (300×) nebo lepší; karty
s menšími rychlostmi mohou způsobovat přerušování záznamu nebo
trhané, nerovnoměrné přehrávání. Pro získání informací o kompatibilitě
a používání kontaktujte výrobce.
n
384
Kapacita paměťových karet
Následující tabulka zobrazuje přibližné počty snímků, které lze uložit na
64GB paměťovou kartu XQD 2.0 Lexar Professional 2933× nebo
CompactFlash 1066× UDMA 7 při různých nastaveních kvality obrazu,
velikosti obrazu a obrazového pole (k březnu 2016).
❚❚ Obrazové pole FX (36×24)
Kvalita obrazu
Velikost
obrazu
Velký (L)
NEF (RAW), bezeztrátově
Střední (M)
komprimované, 12 bitů
Malý (S)
NEF (RAW), bezeztrátově
Velký (L)
komprimované, 14 bitů
NEF (RAW),
Velký (L)
komprimované, 12 bitů
NEF (RAW),
Velký (L)
komprimované, 14 bitů
NEF (RAW),
nekomprimované,
Velký (L)
12 bitů
NEF (RAW),
nekomprimované,
Velký (L)
14 bitů
Velký (L)
TIFF (RGB)
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
JPEG Jemný 3
Malý (S)
Velký (L)
JPEG Normální 3
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
JPEG Základní 3
Střední (M)
Malý (S)
19,3 MB
13,9 MB
10,5 MB
1 700
2 400
3 100
Kapacita vyrovnávací
paměti 2
XQD
CompactFlash
200
119
200
172
200
200
24,2 MB
1 300
200
82
16,8 MB
2 300
200
153
20,8 MB
1 900
200
103
33,2 MB
1 700
197
92
43,1 MB
1 300
102
65
62,5 MB
35,6 MB
16,4 MB
10,5 MB
6,4 MB
3,4 MB
5,3 MB
3,3 MB
1,8 MB
2,8 MB
1,8 MB
1,0 MB
952
1 600
3 500
4 300
7 100
13 300
8 400
13 800
25 300
16 200
26 000
45 400
92
119
126
200
200
200
200
200
200
200
200
200
67
87
125
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Velikost
Počet snímků 1
souboru 1
n
385
❚❚ Obrazové pole DX (24×16)
Kvalita obrazu
Velikost
obrazu
Velký (L)
NEF (RAW), bezeztrátově
Střední (M)
komprimované, 12 bitů
Malý (S)
NEF (RAW), bezeztrátově
Velký (L)
komprimované, 14 bitů
NEF (RAW),
Velký (L)
komprimované, 12 bitů
NEF (RAW),
Velký (L)
komprimované, 14 bitů
NEF (RAW),
nekomprimované,
Velký (L)
12 bitů
NEF (RAW),
nekomprimované,
Velký (L)
14 bitů
Velký (L)
TIFF (RGB)
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
JPEG Jemný 3
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
JPEG Normální 3
Malý (S)
Velký (L)
JPEG Základní 3
Střední (M)
Malý (S)
9,1 MB
6,7 MB
5,2 MB
3 800
5 100
6 500
Kapacita vyrovnávací
paměti 2
XQD
CompactFlash
200
200
200
200
200
200
11,2 MB
3 000
200
200
8,0 MB
5 000
200
200
9,7 MB
4 200
200
200
14,9 MB
3 800
200
200
19,1 MB
3 000
200
133
27,4 MB
15,9 MB
7,6 MB
5,2 MB
3,4 MB
2,1 MB
2,7 MB
1,8 MB
1,1 MB
1,4 MB
1,0 MB
0,7 MB
2 100
3 600
7 200
8 800
13 600
22 100
17 100
25 700
40 600
31 500
46 500
67 300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
107
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Velikost Počet snímků
1
souboru 1
1 Všechny údaje jsou přibližné. Velikost souboru se mění v závislosti na
zaznamenávané scéně.
2 Maximální počet expozic, které lze uložit ve vyrovnávací paměti při ISO 100.
Klesá při nastavení kvality obrazu označené hvězdičkou („★“) a při zapnutí
automatické korekce zkreslení.
3 Uvedená čísla předpokládají použití komprese JPEG s prioritou velikosti.
Výběrem možnosti kvality obrazu označené hvězdičkou („★“; optimální
komprese) se zvětší velikost obrazových souborů snímků JPEG; počet snímků
a kapacita vyrovnávací paměti se odpovídajícím způsobem sníží.
n
386
A d2 – Max. počet snímků série (0 303)
Tato funkce umožňuje nastavit maximální počet snímků jedné série exponované
v režimu sériového snímání na libovolnou hodnotu mezi 1 a 200.
n
387
Výdrž baterie
Počet snímků, které lze zhotovit s plně nabitou baterií, se liší v závislosti na
baterii, teplotě, intervalu mezi snímky a době (délce) zobrazení menu.
Níže jsou uvedeny vzorové údaje pro baterie EN-EL18c (2 500 mAh).
• Statické snímky, režim jednotlivých snímků (podle standardu CIPA 1): Cca
3 780 snímků
• Statické snímky, režim sériového snímání (podle standardu Nikon 2): Cca
8 160 snímků
• Videosekvence: Cca 110 minut při 1 080/60p 3
1 Měřeno při teplotě 23 °C (±2 °C) s objektivem AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8E
ED VR za následujících testovacích podmínek: přeostření z nekonečna na
nejkratší zaostřitelnou vzdálenost a pořízení jednoho snímku ve výchozím
nastavení každých 30 s. Živý náhled nebyl použit.
2 Měřeno při teplotě 23 °C s objektivem AF-S VR ED 70–200 mm f/2,8G za
následujících testovacích podmínek: vypnutá redukce vibrací, nastavená
kvalita obrazu JPEG Normální, nastavená velikost obrazu L (velký), čas závěrky
1/250 s, trojnásobné přeostření z nekonečna na nejkratší zaostřitelnou
vzdálenost po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny na dobu 3 s; následné
pořízení šesti snímků za sebou a zapnutí monitoru na dobu 5 s; opakování
cyklu po doběhnutí časovače pohotovostního režimu.
3 Měřeno při teplotě 23 °C (±2 °C) s objektivem AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8E
ED VR za testovacích podmínek specifikovaných sdružením Camera and
Imaging Products Association (CIPA). Jednotlivé videosekvence sestávají
z jednoho nebo více souborů (každý s velikostí až 4 GB) a mohou mít celkovou
délku 29 minut 59 sekund; dojde-li k nárůstu teploty fotoaparátu, může se
záznam ukončit před dosažením těchto limitů.
Baterie EN-EL18b, EN-EL18a a EN-EL18 lze použít místo baterií EN-EL18c, ale mějte
na paměti, že při použití baterie EN-EL18 místo baterie EN-EL18c/ EN-EL18b/
EN-EL18a lze na jedno nabití pořídit méně snímků.
n
388
Následující akce mohou snižovat výdrž baterie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Použití monitoru
Trvající namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
Opakovaná činnost automatického zaostřování
Pořizování snímků ve formátu NEF (RAW) nebo TIFF (RGB)
Použití dlouhých časů závěrky
Připojení k síti Ethernet
Použití fotoaparátu s připojeným volitelným příslušenstvím
Použití redukce vibrací u objektivů VR
Opakované zoomování s objektivem typu AF-P
Abyste zajistili maximální využití možností dobíjecích baterií Nikon
EN-EL18c:
• Udržujte kontakty baterie v čistotě. Znečištěné kontakty mohou
snižovat výkonnost baterie.
• Používejte baterie bezprostředně po nabití. Baterie jsou při nečinnosti
zatíženy samovybíjením.
• Pravidelně kontrolujte stav baterie pomocí položky Informace o baterii
v menu nastavení (0 313). Pokud se zobrazuje symbol j u položky
Kalibrace, proveďte pomocí nabíječky baterií MH-26a kalibraci baterie
(pokud baterie nebyla používána déle než půl roku, nabijte baterii po
dokončení kalibrace).
n
389
Rejstřík
Symboly
P (Programová automatika) ................ 131, 133
S (Clonová automatika)......................... 131, 134
A (Časová automatika)........................... 131, 135
M (Manuální expoziční režim)............. 131, 136
S ............................................................................... 116
CL........................................................... 116, 117, 303
CH .......................................................... 116, 117, 303
Q............................................................................... 116
E (Samospoušť) ...................................... 117, 120
MUP ................................................................ 117, 122
S (Rychlá volba snímacího režimu) 117, 119
S............................................................................ 304
K (Jednotlivá zaostřovací pole).................. 104
I (Dynamická volba zaostřovacích polí) 104
T (3D sledování objektu) ............................. 104
N (Skupinová volba zaostřovacích polí) . 105
H (Automatická volba zaostřovacích polí).....
105
! (Zaostřování s detekcí tváří) ...................... 49
5 (Velkoplošná zaostřovací pole)................. 49
6 (Standardní zaostřovací pole) ................... 49
& (Sledování objektu) .................................... 49
L (Měření Matrix)............................................. 129
M (Integrální měření se zdůrazněným
středem)............................................................. 129
N (Bodové měření) .......................................... 129
t (Měření orientované na nejvyšší jasy) 129
Tlačítko S ........................................ 116, 117, 119
Tlačítko R (Informace) ..................... 57, 68, 220
a (Živý náhled)......................... 44, 59, 173, 309
Q (Nápověda) ....................................................... 16
t (Vyrovnávací paměť) ............................ 40, 385
Tlačítko i ............................................... 51, 63, 253
Spínač D ......................................................... 9, 309
I (Indikace zaostření).................... 40, 111, 115
L (Manuální nastavení) .................... 160, 168
Čísla
n
390
1,2× (30 × 20) ....................................................... 88
12 bitů..................................................................... 94
14 bitů..................................................................... 94
14 obr./s (předsklopení zrcadla).................. 117
3D sled. objektu s detekcí tváří.................... 300
3D sledování objektu ................... 104, 107, 300
5 : 4 (30 × 24) ........................................................ 88
A
Active D-Lighting........................... 155, 187, 294
Adobe RGB .......................................................... 294
AF................................... 48–50, 98–113, 299–301
AF-C ............................................................. 101, 299
AF-F.......................................................................... 48
AF-S....................................................... 48, 101, 299
Aktivace zaostřování........................................ 300
Aretace času závěrky ............................. 140, 308
Aretace hodnoty clony ......................... 140, 308
Automat. regulace citl. ISO............................ 297
Automat. regulace citl. ISO pro M ................ 306
Automat. volba formátu DX............................ 88
Automatická korekce zkreslení.................... 294
Automatická regulace citlivosti ISO ........... 126
Automatická volba zaostřovacích polí..... 105,
106
Automatická vysoce rychlá FP synchronizace
blesku.................................................................. 305
Automatické otáčení snímků ....................... 290
Automatické zaostřování........ 48–50, 98–113,
299–301
Automaticky (Vyvážení bílé barvy)... 159, 160
Automatický externí blesk................... 197, 216
B
B .............................................................................. 138
Banky menu fotografování............................ 291
Banky rozšířených menu fotograf. ............. 291
Banky uživatelských funkcí ........................... 299
Barevná teplota .................... 159, 160, 161, 165
Barevný prostor ................................................. 294
Baterie................. 19–24, 37, 313, 351, 379, 380
Baterie hodin ............................................... 29, 351
Bez paměťové karty? ....................................... 313
Bezdrátová síť........................................... 281, 337
Bezdrátové dálkové ovládání ..... 73, 204, 206,
312, 337
Bezdrátové síťové rozhraní ................. 281, 337
Bezeztrátově komprimované (Komprese NEF
(RAW)) ................................................................... 94
Bezhlučné fotog. v živém náhledu ...... 54, 295
Bezhlučné fotografování.................................. 54
Bitová hloubka NEF (RAW) .............................. 94
Blesk....................... 194, 198, 200, 202, 305, 330
Blesk (Vyvážení bílé barvy) ............................ 160
Blesky .......................................................... 194, 330
Blokování zaostření.......................................... 111
Blokování zábleskové expozice ................... 202
Bodové měření .................................................. 129
Bodové vyvážení bílé barvy .......................... 173
Bracketing.................................................. 146, 307
Bracketing (režim M)........................................ 307
Bracketing ADL (Nastavení bracketingu) 146,
155
Bracketing vyvážení bílé barvy .......... 146, 151
Bracketing vyvážení bílé barvy (Nastavení
bracketingu) ........................................... 146, 151
C
Camera Control Pro 2 ...................................... 339
Capture NX-D ................................................ ii, 277
Citlivost.............................................. 124, 126, 297
Citlivost ISO...................................... 124, 126, 297
Citlivost mikrofonu........................................... 298
Cílové umístění.................................................. 296
Clona ........................................ 135, 136, 140, 308
Clonová automatika......................................... 134
Clonové číslo ............................................ 135, 326
CLS.......................................................................... 330
CompactFlash ............................................. 30, 384
Č
Čas................................................................... 28, 310
Čas záv. pro práci s bleskem ......................... 306
Čas závěrky....................................... 134, 136, 140
Časosběrné snímání.................................. 74, 298
Časovač pohotovost. režimu .............. 247, 303
Časovač pohotovostního režimu.................. 41
Časová automatika........................................... 135
Časové pásmo............................................. 28, 310
Časové pásmo a datum ........................... 28, 310
Časový spínač........................................... 120, 236
Černobílé (Monochromatické)..................... 315
Čištění obrazového snímače......................... 311
D
Data o poloze ........................................... 246, 261
Data objektivu bez CPU............... 243, 244, 311
Datum a čas ................................................. 28, 310
DCF......................................................................... 382
Desetikolíkový konektor dálkového ovládání
2, 246, 339, 340
Detekce tváří............................................. 300, 302
Dioptrie.......................................................... 35, 338
D-Lighting ........................................................... 314
Dobíjecí lithium-iontová baterie....... ii, 19, 37,
379, 380
Dotyková obrazovka....................... 12, 185, 251
Dva monitory...................................................... 287
Dvoutlačítkový reset........................................ 224
DX (24×16) 1.5 ×.................................... 88, 90, 91
Dynamická volba zaostřovacích polí ........ 104,
106, 301
E
Elektronická redukce vibrací......................... 298
Elektronický dálkoměr .................................... 115
Ethernet................................................................ 281
Exif.......................................................................... 382
Expozice ......................... 129, 131, 141, 143, 301
Expozice (Nastavení bracketingu) .... 146, 147
Expozice a záblesková expozice (Nastavení
bracketingu) ........................................... 146, 147
Expoziční bracketing .................... 146, 147, 307
Expoziční křivka programové automatiky .......
357
Expoziční paměť................................................ 141
Expoziční režimy ............................................... 131
Expoziční rozdíl.................................................. 191
Expozimetr ................................................... 41, 303
Externí mikrofon......................................... 64, 341
F
Filtrové efekty .......................................... 183, 315
Flexibilní program ............................................ 133
Formát............................................................ 33, 310
Formát data.................................................. 29, 310
Formát DX................................................ 87, 88, 89
Formát FX ....................................................... 87, 88
Formát videosekvencí založený na formátu
DX ........................................................................... 70
Formát videosekvencí založený na formátu
FX ............................................................................ 70
Formátování paměťové karty....................... 310
Fotografické informace .................................. 259
Fotografování na výšku ........ 39, 102, 109, 307
Fotografování s dálkově ovládanými blesky ..
204
Frekvenční charakteristika............................. 298
FX (36×24) 1.0×.................................................... 88
n
391
G
K
GPS...................................................... 246, 247, 261
Kabel USB............................................... ii, 278, 283
Kabelová spoušť............................... 73, 138, 339
Kalibrace............................................................... 380
Kapacita paměťových karet .......................... 385
Karta CF ......................................................... 30, 384
Karta XQD ..................................................... 30, 383
Komentář ke snímku........................................ 311
Kompatibilní objektivy ................................... 323
Komprese NEF (RAW) ........................................ 94
Komprimované (Komprese NEF (RAW)) ..... 94
Konektor pro externí mikrofon ............... 2, 341
Konektor pro připojení periferií.............. 2, 337
Konektor pro připojení síťového zdroje .. 336,
342
Kontakty CPU ..................................................... 326
Kontinuální zaostřování ....................... 101, 299
Kontrola expozice............................................... 46
Kontrola snímků ...................................... 250, 290
Kontrolní panel.................................................. 6–8
Kopírování snímků ........................................... 290
Kor. exp. při použití blesku ............................ 306
Korekce ef. červených očí .............................. 314
Korekce expozice .................................... 143, 302
Korekce perspektivy ........................................ 315
Korekce vinětace............................................... 294
Korekce zábleskové expozice....................... 200
Korekce zkreslení .............................................. 314
Krajina (Předvolby Picture Control)............ 179
Krok citlivosti ISO .............................................. 301
Krok korekce exp./zábl. exp. ......................... 301
Krok nastav. expozice (EV)............................. 301
Krytka objektivu .................................................. 25
Krytka těla..................................................... 25, 339
Kvalita obrazu ............................................. 92, 292
Kvalita videa................................................. 67, 297
Kyanotypie (Monochromatické).................. 315
H
H.264 ..................................................................... 376
HDMI .................................................. 286, 312, 382
HDR (vysoký dynam. rozsah) ........................ 189
Hi............................................................................. 125
Histogram.................................................. 257, 258
Hlasitost sluchátek ............................................. 64
Hledáček ................................................ 10, 35, 371
Hloubka ostrosti................................................ 132
Hodiny ........................................................... 28, 310
Hodnocení........................................................... 267
Horní kontrolní panel...................................... 6, 7
I
Index print........................................................... 285
Indexování............................................................. 63
Indikace expozice ............................................. 137
Indikace připravenosti k záblesku ...... 11, 194,
203, 334, 374
Indikace zaostření............................ 40, 111, 115
Info. rádiem řízených bl. Remote ................ 208
Informace o autorském právu...................... 311
Informace o baterii........................................... 313
Informace o snímku ............................... 254, 289
Informace o souboru....................................... 255
Informace o zábleskových jednotkách ..... 216
Informace pro přehrávání.................... 254, 289
Integrální měření se zdůrazněným středem...
129
Interval mezi snímky (Prezentace).............. 290
Intervalové snímání ............................... 236, 295
IPTC .............................................................. 261, 311
i-TTL ................................. 196, 197, 209, 216, 331
J
n
392
Jas monitoru......................................... 51, 64, 310
Jazyk (Language) ....................................... 27, 310
Jednorázové zaostření................... 48, 101, 299
Jednotlivá zaostřovací pole ................ 104, 106
Jednotlivé snímky............................................. 116
Jemné doladění AF .......................................... 310
Jemné doladění expozice.............................. 302
JPEG ............................................... 92, 96, 314, 317
JPEG Jemný........................................................... 92
JPEG Normální ..................................................... 92
JPEG Základní....................................................... 92
L
L (velký (L))...................................................... 72, 95
LAN......................................................................... 337
LCD.................................................................... 9, 304
LED světlo ............................................................ 312
Letní čas ........................................................ 28, 310
Lo ............................................................................ 125
M
M (Manuální zaostřování) ........................ 50, 114
M (střední (M)) ............................................... 72, 95
Manuál. zábl. rež. s prioritou vzd....... 197, 217
Manuální expoziční režim (Expoziční režim) ..
136
Manuální nastavení (Vyvážení bílé barvy) .......
160, 168
Manuální zaostřování............................... 50, 114
Manuální zábleskový režim (Řízení záblesku)
197, 209, 217
Manuální zábleskový režim s prioritou
vzdálenosti ........................................................ 331
Max. počet snímků série................................. 303
Mazání snímků............................................ 43, 268
Menu fotografování......................................... 291
Menu nastavení................................................. 310
Menu přehrávání............................................... 289
Menu retušování ............................................... 314
Menu videosekvencí........................................ 296
Měření expozice ................................................ 129
Měření expozice 3D Color Matrix III ........... 129
Měření Matrix ........................................... 129, 302
Měření orientované na nejvyšší jasy.......... 129
Měření se zdůraz. středem ............................ 302
Mikrofon..................................... 2, 5, 64, 272, 341
Mired ..................................................................... 164
Modelovací záblesk................................ 132, 306
Moje menu .......................................................... 316
Monitor................................ 12, 44, 248, 303, 310
Monochromatické .................................. 179, 315
Montážní značka objektivu .................. 3, 25, 26
Možnosti bezdrát. dálk. ovl. (WR)................ 312
Možnosti bezdrát. ovládání blesků ............ 204
Možnosti tisku (menu PictBridge [Nastavení])
284
Možnosti tl. živého náhledu.......................... 309
Možnosti zaostřovacích polí ......................... 301
Možnosti zobraz. pro přehráv. ..................... 289
Možnosti zvukových poznámek.................. 312
Multifunkční volič ...................................... 16, 308
N
Nabíjení baterie ............................................ 19–21
Nasazení objektivu ............................................. 25
Nast. hodiny pom. satel.................................. 247
Nastav. citl. ISO pro video. ............................. 297
Nastavení bracketingu.................................... 295
Nastavení citlivosti ISO ......................... 293, 297
Náhled................................................................... 248
Nápověda .............................................................. 16
NEF (RAW)............................. 92, 94, 96, 314, 317
Nejdelší čas závěrky ......................................... 127
Největší zaclonění...................................... 26, 132
Nejvyšší citlivost ...................................... 127, 297
Nejvyšší jasy ........................................................ 256
Nekomprimované (Komprese NEF (RAW)) 94
Nepřetržité zaostřování .................................... 48
Neutrální (Předvolby Picture Control)....... 179
Nikon Transfer 2 ................................................ 279
O
Objektiv ............................... 25, 26, 243, 310, 323
Objektiv bez CPU ........................... 243, 324, 326
Objektiv s vestavěným CPU ......... 26, 323, 326
Objektiv typu D........................................ 323, 326
Objektiv typu E ........................................ 323, 326
Objektiv typu G........................................ 323, 326
Oblast 3D sledování objektu ........................ 300
Obnovení výchozích nastavení. 224, 296, 313
Obrazové pole.... 26, 51, 63, 70, 87, 88, 90, 95,
292, 296
Obrazovka informací ...... 57, 68, 216, 220, 310
Obrazový úhel................................... 87, 328, 329
Obrácení indikací .............................................. 309
Odebrání položek (Moje menu) .................. 316
Odezva AF při zakrytí objektu ...................... 299
Ohnisková vzdálenost.................. 245, 328, 329
Ochrana snímků ................................................ 265
Okraj ...................................................................... 284
Okulár hledáčku ......................................... 36, 120
Omez. volby autom. zaostř............................ 301
Omez. volby činnosti zaost. polí.................. 300
Omez. volby snímacích režimů.................... 304
Opožděné spuštění závěrky.......................... 304
Optické AWL ............................................. 204, 205
Optické/rádiové AWL ............................ 204, 208
Oříznutí snímků ................................ 67, 314, 319
Oříznutí snímků (menu PictBridge
[Nastavení]) ....................................................... 284
Osvětlení LCD panelu................................. 9, 304
Osvětlení tlačítek ......................................... 9, 304
Oteplující filtr...................................................... 315
Otočení na výšku............................................... 290
Ovládání dotykem .................. 12, 185, 251, 312
Ovládání zvukových poznámek .................. 312
P
Paměťová karta................... 30, 33, 97, 310, 383
Paměťová karta ve Slotu 2...................... 97, 291
Párování ............................................................... 206
n
393
PictBridge .................................................. 283, 382
PIN .......................................................................... 206
Pípnutí .................................................................. 312
Ploché (Předvolby Picture Control)............ 179
Po expozici série zobrazit .............................. 290
Po vymazání ....................................................... 290
Počet kopií (menu PictBridge [Nastavení])......
284
Počet zaostřovacích polí ................................ 300
Počítač ........................................................ 277, 278
Podsvícení ................................................................ 9
Pohyb objektu ................................................... 299
Pojmenování souborů .......................... 291, 296
Pokrokové bezdrátové osvětlení ................ 204
Pomalé sériové snímání .............. 116, 117, 303
Poměr stran........................................... 69, 88, 319
Pomocný volič ............. 109, 111, 141, 307, 309
Porovnání sním. vedle sebe.......................... 315
Portrét (Předvolby Picture Control) ........... 179
Pořadí bracketingu........................................... 307
Pořadí čísel souborů ........................................ 304
Poslední nastavení ........................................... 316
Pracovní rozsah blesku ................................... 330
Prediktivní zaostřování ................................... 103
Prezentace........................................................... 290
Programová automatika ................................ 133
Proch. snímků pom. přík. voličem .............. 308
Prolínání snímků ..................................... 315, 320
Předsklopení zrcadla ............................. 117, 122
Předvolby Picture Control .......... 179, 293, 297
Přehled ................................................................. 262
Přehrávaná složka............................................. 289
Přehrávání ................................... 42, 80, 248, 286
Přehrávání zvuku (Prezentace) .................... 290
Přep. zaostř. polí dokola................................. 301
Přeplnění (Paměťová karta ve Slotu 2)........ 97
Přepsání zvukové poznámky........................ 312
Přidání položek (Moje menu) ....................... 316
Přímé sluneční světlo (Vyvážení bílé barvy)....
160
Příslušenství........................................................ 336
R
n
394
RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 (Paměťová karta ve
Slotu 2).................................................................. 97
Rádiové AWL ............................................ 204, 206
Redukce blikání obrazu .................................. 298
Redukce efektu červených očí ..................... 198
Redukce hluku větru........................................ 298
Redukce šumu pro dlouhé exp.................... 294
Redukce šumu pro vys. ISO ................. 294, 298
Redukce vibrací ................................................. 298
Ref. snímek pro odstr. prachu ...................... 311
Reproduktor ....................................................... 276
Reset ............................................................ 224, 296
Reset menu videosekvencí............................ 296
Reset všech nastavení ..................................... 313
Resetovat ............................................................. 313
Režim automatického zaostřování...... 48, 301
Režim činnosti zaostřovacích polí .............. 300
Režim prolnutí.................................................... 232
Režim propojení...................................... 206, 312
Režim přehrávání jednotlivých snímků .... 248
Režim sériového snímání ............ 116, 117, 303
Režim videosekvencí ...................... 59, 296, 309
Režimy automatického zaostřování........... 101
Režimy činnosti zaostřovacích polí ..... 49, 104
RGB........................................................ 92, 257, 294
RGB histogram ................................................... 257
Rozdělené zvětšené zobrazení ............... 52, 53
Rychlá volba snímacího režimu......... 117, 119
Rychlé sériové snímání ................ 116, 117, 303
Rychlý pohyb............................................... 12, 312
Ř
Řízení zábl. pro blesky Remote .................... 209
Řízení záblesku ............ 196, 197, 204, 209, 292
S
S (malý (S)) ...................................................... 72, 95
Samospoušť ..................................... 117, 120, 303
Sáňky pro upevnění příslušenství........ 14, 194
Sejmutí objektivu z fotoaparátu.................... 26
Server HTTP......................................................... 281
Seřazení položek (Moje menu) .................... 316
Série .................................................... 117, 290, 303
Síť.................................................................. 281, 313
Síťový zdroj ............................................... 336, 342
Sklopení zrcadla pro čištění ................ 311, 347
Skrytí snímků ...................................................... 289
Skupina blesků......................................... 209, 218
Skupinová volba zaostřovacích polí 105, 106
Skylight filtr......................................................... 315
Sledování objektu................................... 103, 299
Sledování objektu s blokací .......................... 299
Slot ................................................. 30, 97, 249, 296
Složka pro ukládání.......................................... 291
Sluchátka ............................................................... 64
Snadná korekce expozice .............................. 302
Sním. frekv. sériového sním. ......................... 303
Snímací frekvence .............................................. 67
Snímací režimy................................................... 116
Správa předv. Picture Control ... 184, 293, 297
sRGB....................................................................... 294
Standardní (Předvolby Picture Control) ... 179
Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk pro
digitální jednooké zrcadlovky.......... 196, 331
Standardní zaostřovací pole ........................... 49
Stín (Vyvážení bílé barvy)............................... 160
Stroboskop. režim pro bl. Remote.... 213, 218
Stroboskopický záblesk. režim........... 197, 217
Střední tlačítko multifunkčního voliče...... 308
Světelnost.................................. 50, 243, 326, 334
Synchroniz. čas pro blesk............................... 305
Synchronizace na druhou lamelu ............... 198
Synchronizace na první lamelu.................... 198
Synchronizace s dlouhými časy................... 198
Synchronizační konektor pro připojení
blesku.................................................................. 195
Synchronizované spouštění.......................... 304
Systém kreativního osvětlení ....................... 330
T
Televizor............................................................... 286
TIFF (RGB)........................................................ 92, 96
Tichá expozice ................................................... 116
Tisk ......................................................................... 283
Tlačítko AF-ON ................................... 102, 300, 307
Tlačítko AF-ON pro fotografování na výšku .......
102, 307
Tlačítko BKT 147, 148, 151, 152, 155, 156, 193,
231, 307
Tlačítko Fn1 ................................................ 307, 309
Tlačítko Fn2 ................................................ 307, 309
Tlačítko Fn3 ............................. 273, 276, 307, 309
Tlačítko Pv ........................ 50, 132, 306, 307, 309
Tlačítko spouště ...................... 40, 111, 141, 309
Tlačítko spouště jako AE-L............................. 302
Tlačítko záznamu videosekvence ........ 61, 307
Tónování (Předvolby Picture Control)....... 183
U
Uložení podle orientace ................................. 300
Uložení/načtení nastavení............................. 313
Uložit vybraný snímek................................ 82, 85
Upevňovací bajonet............................. 3, 26, 115
UTC........................................................ 28, 246, 261
Uvolnit tlač. a použít volič.............................. 308
Uživ. nastavení ovladačů................................ 308
Uživ. přiřazení ovládacích prvků ................. 307
Uživatelské funkce............................................ 299
Ú
Úpr. WB monit. v živ. náhl. pro sn. ................ 52
Úprava videosekvencí ....................... 82, 85, 315
V
Vel. obrazu/snímací frekv........................ 67, 296
Velikost ......................................... 72, 95, 314, 319
Velikost obrazu ........................................... 95, 292
Velikost stránky.................................................. 284
Velkoplošná zaostřovací pole......................... 49
Verze firmwaru................................................... 313
ViewNX-i.......................................................... ii, 277
Virtuální horizont ................................ 57, 68, 310
Vícenásobná expozice .......................... 229, 295
Volič zaostřovacích režimů....... 26, 48, 98, 114
Volič živého náhledu .................................. 44, 59
Vybrat počát./koncový bod............................. 82
Vybrat pro tisk.................................................... 285
Vyhlazení.............................................................. 191
Vymazat................................................................ 276
Vymazání aktuálního snímku ................ 43, 268
Vymazání všech snímků ....................... 268, 270
Vyrovnání............................................................. 314
Vyrovnání expozice................................... 76, 238
Vyrovnávací paměť ................................... 40, 118
Vysoké rozlišení ....................................... 286, 382
Vysoký dynamický rozsah (HDR) ....... 189, 295
Vytisknout datum ............................................. 284
Vyvážení barev monitoru............................... 310
Vyvážení bílé barvy ............. 151, 159, 293, 297
Výběr barevné teploty (Vyvážení bílé barvy)..
160, 165
Výběr karet .......................................................... 316
Výběr slotu ................................................... 97, 249
Výchozí nastavení .......................... 224, 296, 313
Výřez ........................................................................ 69
W
WB ....................................................... 151, 159, 297
Z
Zadní kontrolní panel........................................... 8
Zahájit tisk ........................................................... 285
Zaostření hledáčku............................. 35, 36, 338
Zaostřovací kroužek objektivu....... 25, 50, 114
n
395
Zaostřovací matnice ........................................ 371
Zaostřovací pole............ 49, 104, 108, 300, 301
Zaostřovací režim ............................... 48, 98, 114
Zaostřování ................ 48–50, 98–115, 299–301
Zaostřování s detekcí tváří .............................. 49
Zařízení GPS.............................................. 246, 340
Zataženo (Vyvážení bílé barvy).................... 160
Záblesková expozice (Nastavení
bracketingu) ..................................................... 146
Zábleskový bracketing................. 146, 147, 307
Zábleskový režim.................................... 198, 199
Záloha (Paměťová karta ve Slotu 2) ............. 97
Zářivkové světlo (Vyvážení bílé barvy)...... 159
Závěrka s el. první lamelou............................ 304
Záznam ve formátu NEF (RAW) ............ 94, 293
Zjednodušený režim bezdrát. ovl. .... 211, 218
Změna snímků v r. přehr. jedn. sn. ............. 312
Změna velikosti snímku ................................. 314
Značka obrazové roviny ................................. 115
Značky oblasti činnosti automatického
zaostřování................................................... 10, 35
Zobraz. mřížky v hledáčku............................. 304
Zobrazení nejvyšších jasů................................ 64
Zpožď. pro vypn. monitoru........................... 303
Zprac. snímků NEF (RAW) .................... 314, 317
Zrcadlo........................................................ 122, 347
Zvětšení výřezu snímku.................................. 263
Zvuk ...................................................... 61, 290, 312
Zvuková poznámka...................... 272–276, 312
Zvukový výstup ....................................... 312, 376
Ž
Žárovkové světlo (Vyvážení bílé barvy) .... 159
Živé (Předvolby Picture Control)................. 179
Živý náhled..................................................... 44, 59
Živý náhled pro statické snímky............. 44–58
n
396
a
n
397
n
398
n
399
Záruční podmínky - Evropský
záruční list společnosti Nikon
Vážený zákazníku, vážená zákaznice společnosti Nikon,
děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Nikon. V případě, že váš
výrobek Nikon bude vyžadovat záruční opravu, kontaktujte prodejce,
u kterého jste jej zakoupil(a), nebo kontaktujte některou z poboček
autorizované servisní sítě Nikon v prodejním regionu společnosti Nikon
Europe B.V. (např.: Evropa/Rusko/ostatní). Podrobnosti viz:
http://www.europe-nikon.com/support
Abyste se vyhnul(a) zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám
přečíst si před kontaktováním prodejce nebo autorizovaného servisu
pečlivě návody k obsluze.
Na výrobky společnosti Nikon se vztahuje záruka týkající se veškerých
výrobních vad, platná jeden rok od data zakoupení výrobku.Vykáže-li
zakoupený výrobek v tomto časovém intervalu závadu v důsledku použití
vadného materiálu nebo chyby ve výrobním procesu, bude naší
autorizovanou servisní sítí v prodejním regionu společnosti Nikon Europe
B.V. při dodržení níže uvedených podmínek zdarma (bez účtování nákladů
na práci a materiál) opraven tak, aby splňoval původní specifikace.
Společnost Nikon si vyhrazuje právo provést dle vlastního uvážení opravu
nebo výměnu výrobku.
1. Tato záruka je poskytována pouze při doložení vyplněného záručního listu
a originálu prodejního dokladu obsahujícího datum zakoupení výrobku,
typ výrobku a jméno prodejce spolu s výrobkem. Společnost Nikon si
vyhrazuje právo odmítnout provedení záruční opravy zdarma v případě, že
nelze doložit výše uvedené dokumenty, nebo v případě, že tyto
dokumenty obsahují nekompletní informace resp. jsou nečitelné.
2. Tato záruka se nevztahuje na:
• nutnou údržbu a opravy nebo výměny součástí prováděné
v důsledku používání a opotřebení výrobku.
• modifikace a aktualizace výrobku oproti jeho stavu při zakoupení,
popsaného v návodu k obsluze, s výjimkou předchozího písemného
souhlasu společnosti Nikon.
n
400
• náklady na dopravu a veškerá rizika při dopravě, související přímo
anebo nepřímo se záruční opravou výrobku.
• veškeré škody vzniklé v důsledků změn a dalších úprav výrobku
prováděných bez předchozího písemného souhlasu společnosti
Nikon pro splnění místních nebo národních technických norem
platných v jiné zemi, než pro kterou byl výrobek původně určen
a/nebo zhotoven.
3. Záruční plnění nebude poskytnuto rovněž v případě:
• poškození výrobku chybným použitím včetně, ale nikoli výhradně,
použití výrobku k jinému než určenému účelu a v rozporu s údaji
v návodu k obsluze týkajícími se správného použití a údržby výrobku
a/nebo v případě instalace a použití výrobku v rozporu
s bezpečnostními standardy platnými v zemi použití výrobku.
• poškození výrobku v důsledku nehody včetně, ale nikoli výhradně,
poškození bleskem, vodou, ohněm a chybným nebo nedbalým
použitím.
• úpravy, poškození, nečitelnosti nebo úplné absence modelového
nebo výrobního čísla výrobku.
• poškození v důsledku oprav a úprav prováděných neautorizovanými
organizacemi nebo osobami.
• poškození veškerých systémů, ve kterých je výrobek zabudován
nebo se kterými je používán.
4. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva uživatele, přiznaná na základě
platných národních zákonů, ani práva uživatele ve vztahu k prodejci,
nabytá na základě jejich společné obchodní transakce týkající se
zakoupení výrobku.
Upozornění: Přehled veškerých autorizovaných servisních poboček Nikon je
k dispozici online prostřednictvím tohoto odkazu
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
n
401
E
L
P
Nikon D5
M
SA
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě (kromě
stručných citací v recenzích nebo článcích) bez předchozího písemného
svolení společnosti NIKON CORPORATION je zakázána.
Návod k obsluze
(včetně záručního listu)
AMA16528
Tištěno v Evropě
Cz
SB9A05(1L)
6MB2921L-05
• Před použitím fotoaparátu si nejprve pečlivě přečtěte
tento návod.
• Abyste zajistili správné použití fotoaparátu, nezapomeňte
si přečíst část „Pro vaši bezpečnost“ (strana x).
• Po přečtení si návod uložte na snadno přístupném místě
pro budoucí použití.
Cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising