Nikon | D610 | Nikon D610 Návod k obsluze

Nikon D610 Návod k obsluze
Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě (kromě stručných citací
v recenzích nebo článcích) bez předchozího písemného svolení společnosti NIKON
CORPORATION je zakázána.
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Návod k obsluze
Uživatelská podpora Nikon
Navštivte následující stránku, na které můžete zaregistrovat svůj fotoaparát a získat nejnovější
informace o produktech. Naleznete zde odpovědi na časté otázky a můžete nás kontaktovat
kvůli technické podpoře.
http://www.europe-nikon.com/support
Tištěno v Evropě
SB3I01(1L)
6MB1961L-01
Cz
AMA15532
Cz
Děkujeme vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít
všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a uložte jej tak, aby byl
k dispozici všem případným uživatelům přístroje.
Použité symboly a konvence
Pro snazší vyhledání potřebných informací jsou použity následující symboly a konvence:
D
Tento symbol znamená upozornění – označuje informace, které je třeba si přečíst
před zahájením práce s fotoaparátem, aby nedošlo k jeho poškození.
A
Tento symbol označuje poznámky – informace, které je třeba si přečíst před
zahájením práce s fotoaparátem.
0
Tento symbol označuje odkazy na jiné stránky v tomto návodu.
Položky menu, volitelné možnosti a zprávy zobrazované na monitoru fotoaparátu jsou uvedeny tučně.
Nastavení fotoaparátu
Popisy v tomto návodu předpokládají použití výchozích nastavení.
Nápověda
Nápovědu k položkám menu a dalším tématům zobrazíte pomocí integrované funkce nápovědy ve
fotoaparátu. Podrobnosti viz strana 18.
A Pro vaši bezpečnost
Před prvním použitím fotoaparátu si přečtěte pokyny uvedené v kapitole „Pro vaši bezpečnost“
(0 xviii–xix).
Orientace v návodu
Informace o hledaných tématech můžete nalézt pomocí následujících kapitol:
i
Obsah............................................. 0 x
i
Rejstřík ........................................... 0 338
i
Rejstřík otázek a odpovědí .......... 0 ii
i
Chybová hlášení............................ 0 322
i
Položky menu................................ 0 iv
i
Řešení možných problémů........... 0 316
X Úvod
s Základy fotografování a přehrávání
x Živý náhled pro statické snímky
y Živý náhled pro videosekvence
# Režimy P, S, A a M
$ Uživatelská nastavení: Režimy U1 a U2
k Snímací režimy
d Volitelná nastavení pro záznam snímků
N Zaostřování
S Citlivost ISO
Z Expozice
r Vyvážení bílé barvy
J Vylepšení snímků
l Fotografování s bleskem
t Další možnosti pro fotografování
I Více o přehrávání
Q Propojení
U Návod k práci s menu
n Technické informace
0
1
0 35
0 49
0 57
0 73
0 81
0 83
0 89
0 97
0 105
0 109
0 115
0 129
0 143
0 151
0 177
0 193
0 207
0 285
i
Rejstřík otázek a odpovědí
Informace o hledaných tématech můžete nalézt pomocí tohoto rejstříku „otázek a odpovědí“.
Fotografování
i Možnosti snímání a tvorby kompozice
Existuje rychlý a snadný způsob pořízení momentek (režim i)?
Jak provedu rychlé nastavení fotoaparátu pro fotografování různých motivů?
Mohu upravit nastavení času závěrky tak, abych dosáhl zmrazení nebo
rozmazání pohybu (režim S)?
Mohu upravit nastavení clony tak, abych dosáhl rozmazaného nebo naopak
ostrého pozadí snímku (režim A)?
Jak provedu dlouhé expozice (režim M)?
Mohu vytvářet kompozice snímků na monitoru (C živý náhled pro statické
snímky)?
Mohu zaznamenávat videosekvence (1 živý náhled pro videosekvence)?
Mohu spojit snímky vytvořené v pravidelných intervalech a vytvořit
časosběrnou videosekvenci?
i
Zobrazení snímků
i Přehrávání
Jak zobrazím snímky na fotoaparátu?
Jak zobrazím více informací o snímku?
Mohu snímky zobrazit v automatické prezentaci?
Mohu snímky zobrazit na televizoru?
Mohu snímky chránit před náhodným vymazáním?
57
168
6, 83
85
6, 83
97–100
101
112
137
35, 143–147
93–95
0
46, 177
179–184
213
204–205
188
Mazání
Jak vymažu nepotřebné snímky?
ii
49
Kvalita a velikost obrazu
Jak pořídím snímky pro tisk ve velkých formátech?
Jak umístím na paměťovou kartu větší množství snímků?
i
79
Použití blesku
Mohu nastavit blesk tak, aby v případě potřeby automaticky odpaloval
záblesky?
Jak zamezím odpalování záblesků vestavěným bleskem?
Jak zamezím výskytu „červených očí“?
i
77
Expozice
Mohu zjasnit nebo ztmavit snímky?
Jak zachovám detaily ve světlech a stínech?
i
76
Zaostřování
Mohu zvolit způsob, jakým bude fotoaparát zaostřovat?
Mohu vybrat zaostřovací pole?
i
35–39
40–45
Snímací režimy
Mohu pořizovat snímky jednotlivě a v rychlém sledu?
Mohu pořizovat snímky se samospouští nebo dálkovým ovládáním?
Mohu snížit hluk závěrky v tichých prostředích (tichá expozice)?
i
0
47, 189–191
Retušování snímků
Jak vytvořím retušované kopie snímků?
Jak odstraním „červené oči“?
Jak vytvořím JPEG kopie snímků ve formátu RAW (NEF)?
Mohu prolnout dva snímky NEF (RAW) a vytvořit jediný kombinovaný
snímek?
Mohu vytvořit kopii snímku, která by připomínala malbu?
Mohu oříznout videosekvence ve fotoaparátu nebo uložit samostatně
statické snímky z videosekvencí?
Menu a nastavení
Jak použiji menu fotoaparátu?
Jak zobrazím menu v jiném jazyce?
Jak použiji příkazové voliče?
Jak zabráním vypnutí zobrazovačů?
Jak zaostřím hledáček?
Jak zobrazím pomocnou mřížku v hledáčku nebo na monitoru?
Jak poznám, jestli je fotoaparát ve vodorovné poloze?
Jak nastavím hodiny fotoaparátu?
Jak naformátuji paměťovou kartu?
Jak obnovím výchozí nastavení fotoaparátu?
Jak zobrazím nápovědu pro menu nebo hlášení?
Propojení
0
261–279
264
271
269–270
275
69
0
18–20
27, 253
12–16
228
33
55, 62, 229
258
27, 253
31, 250
151, 214, 221
18, 322
0
Jak zkopíruji snímky do počítače?
193–195
Jak vytisknu snímky?
196–203
Mohu na snímky vytisknout datum jejich pořízení?
198, 203
Údržba a volitelné příslušenství
Jaké paměťové karty mohu použít?
Jaké objektivy mohu použít?
Jaké volitelné blesky mohu použít?
Jaké další příslušenství je k dispozici pro můj fotoaparát?
Jaký software je k dispozici pro můj fotoaparát?
K čemu využiji dodávanou krytku okuláru hledáčku?
Jak vyčistím fotoaparát?
Kde se provádí servis a opravy tohoto typu fotoaparátu?
0
334
285
292
297–298
86
300
iii
Položky menu
D MENU PŘEHRÁVÁNÍ (0 207)
Mazání snímků
Vybrané
Vybrat datum
Všechny
Přehrávaná složka ND610
(výchozí nastavení)
Všechny
Aktuální
Skrytí snímků
Vybrat/nastavit
Vybrat datum
Zrušit celý výběr?
Možnosti zobraz.
Hotovo
pro přehráv.
Základní informace o snímku
Zaostřovací pole
Doplňující informace o snímku
Žádné (pouze snímek)
Nejvyšší jasy
RGB histogram
Fotografické informace
Přehled
Kopírování snímků Výběr zdroje
Výběr snímků
Výběr cílové složky
Kopírovat snímky?
Kontrola snímků
Zapnuto
Vypnuto
(výchozí nastavení)
Po vymazání
Zobrazit následující
(výchozí nastavení)
Zobrazit předcházející
Pokračovat stejně
Otočení na výšku
Zapnuto
(výchozí nastavení)
Vypnuto
Prezentace
Spustit
Typ obrazových dat
Interval mezi snímky
Tisková
Vybrat/nastavit
objednávka (DPOF) Zrušit celý výběr?
C MENU FOTOGRAFOVÁNÍ
(0 214)
Reset menu
fotografování
Ano
Ne
Složka pro ukládání Výběr složky podle čísla
Výběr složky ze seznamu
Pojmenování
Pojmenování souborů
souborů
Paměťová karta ve Přeplnění
(výchozí nastavení)
Slotu 2
Záloha
RAW Slot 1 - JPEG Slot 2
Kvalita obrazu
NEF (RAW) + JPEG Jemný
NEF (RAW) + JPEG Normální
NEF (RAW) + JPEG Základní
NEF (RAW)
(0 93)
JPEG Jemný
JPEG Normální (výchozí nastavení)
JPEG Základní
Velikost obrazu
Velký (L)
(výchozí nastavení)
Střední (M)
(0 95)
Malý (S)
Obrazové pole
Automat. volba formátu DX
Volba obrazového pole
Komprese JPEG
Priorita velikosti
(výchozí nastavení)
Optimální kvalita
Záznam ve formátu Typ
NEF (RAW)
Bitová hloubka NEF (RAW)
Vyvážení bílé barvy Automaticky (výchozí nastavení)
Žárovkové světlo
Zářivkové světlo
Přímé sluneční světlo
(0 115)
Blesk
Zataženo
Stín
Výběr barevné teploty
Manuální nastavení
Položky označené symbolem
lze pomocí položky Uložení/načtení nastavení > Uložit nastavení
v menu nastavení fotoaparátu uložit na paměťovou kartu (0 249). Uložená nastavení lze pak zkopírovat
do dalších fotoaparátů D610 vložením paměťové karty do fotoaparátu a výběrem položky Uložení/
načtení nastavení > Načíst nastavení.
iv
Předvolby Picture
Control
Správa předv.
Picture Control
Automatická
korekce zkreslení
Standardní
(výchozí nastavení)
Neutrální
Živé
Monochromatické
Portrét
Krajina
Uložit/upravit
Přejmenovat 1
Vymazat 1
Načíst/uložit
Zapnuto
Vypnuto
(výchozí nastavení)
Barevný prostor
sRGB
(výchozí nastavení)
Adobe RGB
Active D-Lighting 2 Automaticky
Velmi vysoký
Vysoký
Normální
Nízký
Vypnuto
HDR (vysoký
Režim HDR
dynamický rozsah) Expoziční rozdíl
Vyhlazení
Korekce vinětace
Vysoká
Normální
(výchozí nastavení)
Nízká
Vypnuto
Redukce šumu pro Zapnuto
dlouhé exp.
Vypnuto
(výchozí nastavení)
Redukce šumu pro Vysoká
vys. ISO
Normální
(výchozí nastavení)
Nízká
Vypnuto
Nastavení citlivosti Citlivost ISO
ISO
Automat. regulace citl. ISO
(0 105)
Dálkové ovládání
Vícenásobná
expozice
Dálkové ovl. se zpožděním
(výchozí nastavení)
Dálk. ovl. s rychlou reakcí
Dálk. ovl. s předsklop. zrcadla
Režim vícenásobné expozice
Počet snímků
Autom. nastavení expozice
Intervalové
snímání
Časosběrné
snímání
Nastavení videa
Volba času spuštění
Nyní
Čas spuštění
Interval
Počet expozic×počet snímků
Spustit
Spustit
Interval
Celková doba fotografování
Vel. obrazu/snímací frekv.
Kvalita videa
Mikrofon
Cílové umístění
1 Není k dispozici v případě neexistence uživatelských
předvoleb Picture Control.
2 Výchozí nastavení Vypnuto (režimy P, S, A, M, 1, 2 a 3)
nebo Automaticky (ostatní režimy).
A MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ
(0 219)
Reset uživatelských Ano
funkcí
Ne
a Automatické zaostřování
a1 Volba priority
Spuštění
(výchozí nastavení)
v režimu AF-C Zaostřeví
a2 Volba priority
Spuštění
v režimu AF-S
Zaostření
(výchozí nastavení)
a3 Sledování
5 (dlouhé)
objektu
4
s blokací
3 (normální) (výchozí nastavení)
2
1 (krátké)
Vypnuto
a4 Osvětlení
Automaticky (výchozí nastavení)
zaostřovacích Zapnuto
polí
Vypnuto
a5 Přep. zaostř.
Přepínat dokola
polí dokola
Nepřepínat dokola
(výchozí nastavení)
a6 Počet
39 polí
(výchozí nastavení)
zaostřovacích 11 polí
polí
a7 Vestavěné
Zapnuto
(výchozí nastavení)
pom. světlo AF Vypnuto
v
b Měření/expozice
b1 Krok citlivosti
ISO
b2
b3
b4
b5
1/3 EV
(výchozí nastavení)
1/2 EV
Krok nastavení 1/3 EV
(výchozí nastavení)
expozice (EV)
1/2 EV
Snadná korekce Zapnuto (autom. nastavení)
expozice
Zapnuto
Vypnuto
(výchozí nastavení)
Velikost zdůraz. φ 8 mm
středu
φ 12 mm
(výchozí nastavení)
φ 15 mm
φ 20 mm
Integrální
Jemné doladění Ano
expozice
Ne
(výchozí nastavení)
c Časovače/expoziční paměť
c1 Tlačítko
Zapnuto
spouště jako
Vypnuto
(výchozí nastavení)
AE-L
c2 Časovač
4s
pohotovost.
6s
(výchozí nastavení)
režimu
10 s
30 s
1 min
5 min
10 min
30 min
Žádný limit
c3 Samospoušť
Zpoždění samospouště
Počet snímků
Interval mezi snímky
c4 Zpožď. pro
Přehrávání
vypn. monitoru Menu
Obrazovka informací
Kontrola snímků
Živý náhled
c5 Aktivita
1 min
(výchozí nastavení)
dálkového
5 min
ovládání
10 min
15 min
vi
d Snímání/indikace
d1 Pípnutí
Hlasitost
Tón
d2 Zobraz. mřížky Zapnuto
v hledáčku
Vypnuto
(výchozí nastavení)
d3 Zobr. a nastav. Zobrazit citlivost ISO
citlivosti ISO
Zobrazit ISO/ISO jednoduše
Zobrazit počet zbýv. snímků
(výchozí nastavení)
d4 Tipy na
Zapnuto
(výchozí nastavení)
obrazovce
Vypnuto
d5 Sním. frekvence 5 obr./s
v režimu CL
4 obr./s
3 obr./s
(výchozí nastavení)
2 obr./s
1 obr./s
d6 Max. počet
1–100
snímků série
d7 Pořadí čísel
Zapnuto
(výchozí nastavení)
souborů
Vypnuto
Reset
d8 Obrazovka
Automaticky (výchozí nastavení)
informací
Manuálně
d9 Osvětlení LCD Zapnuto
panelu
Vypnuto
(výchozí nastavení)
d10 Opožděné
3s
spuštění
2s
závěrky
1s
Vypnuto
(výchozí nastavení)
d11 Varovná
Zapnuto
(výchozí nastavení)
indikace blesku Vypnuto
d12 Typ baterie
LR6 (alkalická baterie AA)
v MB-D14
(výchozí nastavení)
HR6 (Ni-MH baterie AA)
FR6 (lithiová baterie AA)
d13 Pořadí použití Použít nejprve bat. v MB-D14
baterií
(výchozí nastavení)
Použít nejprve bat. ve fotoap.
e Bracketing/blesk
e1 Synchroniz. čas 1/250 s (Auto FP)
pro blesk
1/200 s (Auto FP)
1/200 s
(výchozí nastavení)
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
e2 Čas záv. pro
1/60 s
(výchozí nastavení)
práci s bleskem 1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1s
2s
4s
8s
15 s
30 s
e3 Zábl. režim
TTL
(výchozí nastavení)
vestav. blesku Manuální
Stroboskopický záblesk. režim
Režim Řídicí jednotka
e3 Volitelný blesk * TTL
(výchozí nastavení)
Manuální
e4 Kor. exp. při
Celý snímek (výchozí nastavení)
použití blesku Pouze pozadí
e5 Modelovací
Zapnuto
(výchozí nastavení)
záblesk
Vypnuto
e6 Nastavení
Expozice a záblesková expozice
bracketingu
(výchozí nastavení)
Expozice
Záblesková expozice
Bracketing vyvážení bílé barvy
Bracketing ADL
e7 Pořadí
Správná exp. > podexp. > přeexp.
bracketingu
(výchozí nastavení)
Podexp. > správná exp. > přeexp.
* Zobrazuje se pouze při nasazení volitelného blesku
SB-400 nebo SB-300.
f Ovládací prvky
f1 Tlačítko OK
(režim fotogr.)
Výběr středního zaostř. pole
(výchozí nastavení)
Osvětl. aktivního zaostř. pole
Nepoužito
f Ovládací prvky
f2 Funkce tlačítka Kontrola hloubky ostrosti
Fn
Blokování zábleskové expozice
Exp. paměť/blok. zaostření
Pouze expoziční paměť
Expoziční paměť (trvalá)
Pouze blokování zaostření
Aktivace automat. zaostřování
Vypnutí blesku
Sekvence bracketingu
Active D-Lighting
+ NEF (RAW)
Měření Matrix
Měření se zdůraz. středem
Bodové měření
Pomocná mřížka
Volba obrazového pole
(výchozí nastavení)
Virtuální horizont v hledáčku
MOJE MENU
První položka v MOJE MENU
Nastavení času/clony po 1 EV
Výběr čísla objektivu bez CPU
Přehrávání
Žádná
f3 Funkce tl.
Kontrola hloubky ostrosti
hloubky
(výchozí nastavení)
ostrosti
Blokování zábleskové expozice
Exp. paměť/blok. zaostření
Pouze expoziční paměť
Expoziční paměť (trvalá)
Pouze blokování zaostření
Aktivace automat. zaostřování
Vypnutí blesku
Sekvence bracketingu
Active D-Lighting
+ NEF (RAW)
Měření Matrix
Měření se zdůraz. středem
Bodové měření
Pomocná mřížka
Volba obrazového pole
Virtuální horizont v hledáčku
MOJE MENU
První položka v MOJE MENU
Nastavení času/clony po 1 EV
Výběr čísla objektivu bez CPU
Přehrávání
Žádná
vii
f Ovládací prvky
f4 Funkce tlačítka Exp. paměť/blok. zaostření
AE-L/AF-L
(výchozí nastavení)
Pouze expoziční paměť
Expoziční paměť (trvalá)
Pouze blokování zaostření
Aktivace automat. zaostřování
Blokování zábleskové expozice
Žádná
f5 Uživ. nastavení Obrácené otáčení
ovladačů
Zaměnit hlavní/pomocný
Nastavení clony
Menu a přehrávání
f6 Uvolnit tlač.
Ano
a použít volič
Ne
(výchozí nastavení)
f7 Bez paměťové Spuštění blokováno
karty?
Spuštění povoleno
(výchozí nastavení)
f8 Obrácení
indikací
f9
Funkce tlač. 4
na MB-D14
(výchozí nastavení)
Exp. paměť/blok. zaostření
(výchozí nastavení)
Pouze expoziční paměť
Expoziční paměť (trvalá)
Pouze blokování zaostření
Aktivace automat. zaostřování
Blokování zábleskové expozice
Stejná funkce jako tlačítko Fn
g Videosekvence
g1 Funkce tlačítka Indexování
Fn
Zobr. provoz. info. pro fotogr.
Exp. paměť/blok. zaostření
Pouze expoziční paměť
Expoziční paměť (trvalá)
Pouze blokování zaostření
Aktivace automat. zaostřování
Žádná
(výchozí nastavení)
g2 Funkce tl.
Indexování
(výchozí nastavení)
hloubky
Zobr. provoz. info. pro fotogr.
ostrosti
Exp. paměť/blok. zaostření
Pouze expoziční paměť
Expoziční paměť (trvalá)
Pouze blokování zaostření
Aktivace automat. zaostřování
Žádná
viii
g Videosekvence
g3 Funkce tlačítka Indexování
AE-L/AF-L
Zobr. provoz. info. pro fotogr.
Exp. paměť/blok. zaostření
(výchozí nastavení)
Pouze expoziční paměť
Expoziční paměť (trvalá)
Pouze blokování zaostření
Aktivace automat. zaostřování
Žádná
g4 Funkce tlačítka Fotografování (výchozí nastavení)
spouště
Záznam videosekvencí
B MENU NASTAVENÍ (0 249)
Formátování
paměťové karty
Slot 1
Slot 2
Uložení uživatel.
Uložit do U1
nastavení
Uložit do U2
Reset uživatel.
Resetovat U1
nastavení
Resetovat U2
Jas monitoru
Automaticky
Manuálně
(výchozí nastavení)
Čištění obrazového Vyčistit
snímače
Čistit při zapnutí/vypnutí
Sklopení zrcadla
Spustit
pro čištění 1
Ref. snímek pro
Spustit
odstr. prachu
Vyčistit snímač a spustit
HDMI
Výstupní rozlišení
Ovládání zařízení
Redukce blikání
Automaticky (výchozí nastavení)
obrazu
50 Hz
60 Hz
Časové pásmo
Časové pásmo
a datum
Datum a čas
Formát data
Letní čas
Jazyk (Language)
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Komentář ke
snímku
Automatické
otáčení snímků
Informace o baterii
Informace
o autorském právu
Uložení/načtení
nastavení
GPS
Virtuální horizont
Data objektivu bez
CPU
Jemné doladění AF
Přenos pomocí
Eye-Fi 2
Verze firmwaru
Hotovo
Zadat komentář
Připojit komentář
Zapnuto
(výchozí nastavení)
Vypnuto
–
Hotovo
Autor
Autorské právo
Připojit inf. o autorském právu
Uložit nastavení
Načíst nastavení
Časovač pohotovost. režimu
Poloha
Nastavit hodiny pomocí GPS
–
Hotovo
Číslo objektivu
Ohnisková vzdálenost (mm)
Světelnost
Jemné dolaď. AF (zap./vyp.)
Uložená hodnota
Výchozí hodnota
Seznam uložených hodnot
Slot 1
Slot 2
–
1 Není k dispozici při kapacitě baterie J a nižší.
2 K dispozici pouze v kombinaci s kompatibilními
paměťovými kartami Eye-Fi.
Vyvážení barev
Prolínání snímků 1
Zpracování snímků
NEF (RAW)
Změna velikosti
snímku
Rychlé vylepšení
Vyrovnání
Korekce zkreslení
Rybí oko
Omalovánky
Barevná skica
Korekce
perspektivy
Efekt miniatury
Selektivní barva
Úprava
videosekvencí
Porovnání snímků
vedle sebe 2
Filtrové efekty
–
–
–
Černobílé
Sépiové
Kyanotypie
Skylight filtr
Oteplující filtr
Filtr zesilující červenou
Filtr zesilující zelenou
Filtr zesilující modrou
Filtr typu hvězda
Změkčovací filtr
Vybrat snímek
Výběr cílového umístění
Výběr velikosti
–
–
Automaticky
Manuálně
–
–
–
–
–
–
Vybrat počát./koncový bod
Uložit vybraný snímek
–
1 K dispozici pouze při stisknutí tlačítka G a výběru
karty N v menu.
2 K dispozici pouze při stisknutí tlačítka J nebo c (b)
pro zobrazení menu retušování v režimu přehrání
jednotlivých snímků.
O MOJE MENU (0 280)
Přidání položek
N MENU RETUŠOVÁNÍ (0 261)
D-Lighting
Korekce efektu
červených očí
Oříznutí snímků
Monochromatické
–
–
–
Odebrání položek *
Seřazení položek
Výběr karet
Menu přehrávání
Menu fotografování
Menu uživatel. funkcí
Menu nastavení
Menu retušování
–
–
Moje menu
Poslední nastavení
* Položky lze mazat rovněž jejich výběrem v menu
MOJE MENU a dvojím stisknutím tlačítka O (Q).
ix
Obsah
Rejstřík otázek a odpovědí .......................................................................................................................ii
Položky menu...............................................................................................................................................iv
Pro vaši bezpečnost .............................................................................................................................. xviii
Upozornění ..................................................................................................................................................xx
Obsah balení............................................................................................................................................ xxiv
Úvod
1
Seznámení s fotoaparátem ......................................................................................................................1
Tělo fotoaparátu............................................................................................................................................1
Volič expozičních režimů ...........................................................................................................................5
Volič snímacích režimů ...............................................................................................................................6
Kontrolní panel ..............................................................................................................................................7
Hledáček...........................................................................................................................................................8
Obrazovka informací ...................................................................................................................................9
Příkazové voliče.......................................................................................................................................... 12
Krytka monitoru BM-14 ........................................................................................................................... 17
Menu fotoaparátu..................................................................................................................................... 18
Práce s menu fotoaparátu ...................................................................................................................... 19
První kroky................................................................................................................................................... 21
Nabití baterie............................................................................................................................................... 21
Vložení baterie ............................................................................................................................................ 23
Nasazení objektivu .................................................................................................................................... 25
Základní nastavení .................................................................................................................................... 27
Vložení paměťové karty........................................................................................................................... 29
Formátování paměťové karty................................................................................................................ 31
Úprava zaostření hledáčku..................................................................................................................... 33
Základy fotografování a přehrávání
35
Fotografování metodou „zaměř a stiskni“ (režimy i a j)........................................................ 35
Krok 1: Zapnutí fotoaparátu................................................................................................................... 35
Krok 2: Výběr režimu i nebo j........................................................................................................... 36
Krok 3: Tvorba kompozice snímku....................................................................................................... 37
Krok 4: Zaostřování.................................................................................................................................... 38
Krok 5: Expozice.......................................................................................................................................... 38
x
Tvůrčí fotografování (motivové programy).....................................................................................40
k Portrét ..................................................................................................................................................41
l Krajina ..................................................................................................................................................41
p Děti........................................................................................................................................................41
m Sporty ...................................................................................................................................................41
n Makro....................................................................................................................................................42
o Noční portrét .....................................................................................................................................42
r Noční krajina ......................................................................................................................................42
s Párty/interiér......................................................................................................................................42
t Pláž/sníh ..............................................................................................................................................43
u Západ slunce......................................................................................................................................43
v Úsvit/soumrak ...................................................................................................................................43
w Portrét zvířat ......................................................................................................................................43
x Světlo svíčky ........................................................................................................................................44
y Kvetoucí příroda ...............................................................................................................................44
z Podzimní barvy .................................................................................................................................44
0 Jídlo........................................................................................................................................................44
1 Silueta...................................................................................................................................................45
2 High-key ..............................................................................................................................................45
3 Low-key ...............................................................................................................................................45
Základy přehrávání...................................................................................................................................46
Vymazání nepotřebných snímků..........................................................................................................47
Živý náhled pro statické snímky
49
Zaostřování v režimu živého náhledu ................................................................................................51
Zobrazení v režimu živého náhledu: Živý náhled pro statické snímky...................................53
Obrazovka informací: Živý náhled pro statické snímky................................................................55
Manuální zaostřování ...............................................................................................................................55
Živý náhled pro videosekvence
57
Indexy .............................................................................................................................................................60
Zobrazení v režimu živého náhledu: Živý náhled pro videosekvence....................................61
Obrazovka informací: Živý náhled pro videosekvence ................................................................62
Obrazové pole .............................................................................................................................................63
Nastavení videa...........................................................................................................................................65
Zobrazení videosekvencí........................................................................................................................67
Úprava videosekvencí .............................................................................................................................69
Oříznutí videosekvencí.............................................................................................................................69
Ukládání vybraných snímků ...................................................................................................................72
xi
Režimy P, S, A a M
73
P: Programová automatika ..................................................................................................................... 75
S: Clonová automatika.............................................................................................................................. 76
A: Časová automatika................................................................................................................................ 77
M: Manuální expoziční režim.................................................................................................................. 78
Dlouhé expozice (pouze režim M).................................................................................................. 79
Uživatelská nastavení: Režimy U1 a U2
81
Uložení uživatelských nastavení .......................................................................................................... 81
Vyvolání uživatelských nastavení ........................................................................................................ 82
Reset uživatelských nastavení............................................................................................................... 82
Snímací režimy
83
Volba snímacího režimu......................................................................................................................... 83
Samospoušť a dálkové ovládání.......................................................................................................... 85
Předsklopení zrcadla ............................................................................................................................... 88
Volitelná nastavení pro záznam snímků
89
Obrazové pole............................................................................................................................................ 89
Kvalita a velikost obrazu......................................................................................................................... 93
Kvalita obrazu.............................................................................................................................................. 93
Velikost obrazu ........................................................................................................................................... 95
Použití dvou paměťových karet .......................................................................................................... 96
Zaostřování
97
Automatické zaostřování....................................................................................................................... 97
Automatické zaostřování ........................................................................................................................ 97
Režimy činnosti zaostřovacích polí ..................................................................................................... 99
Volba zaostřovacího pole .....................................................................................................................101
Blokování zaostření.................................................................................................................................102
Manuální zaostřování............................................................................................................................103
Citlivost ISO
105
Automatická regulace citlivosti ISO .................................................................................................107
xii
Expozice
109
Měření expozice ..................................................................................................................................... 109
Expoziční paměť ..................................................................................................................................... 110
Korekce expozice ................................................................................................................................... 112
Vyvážení bílé barvy
115
Jemné vyvážení bílé barvy.................................................................................................................. 117
Výběr barevné teploty.......................................................................................................................... 120
Manuální nastavení ............................................................................................................................... 121
Vylepšení snímků
129
Předvolby Picture Control................................................................................................................... 129
Výběr předvolby Picture Control....................................................................................................... 129
Modifikace předvoleb Picture Control ............................................................................................ 131
Tvorba uživatelských předvoleb Picture Control ........................................................................ 134
Sdílení uživatelských předvoleb Picture Control......................................................................... 136
Zachování detailů ve světlech a stínech ........................................................................................ 137
Active D-Lighting .................................................................................................................................... 137
Vysoký dynamický rozsah (HDR)........................................................................................................ 139
Fotografování s bleskem
143
Použití vestavěného blesku................................................................................................................ 143
Zábleskové režimy .................................................................................................................................. 144
Korekce zábleskové expozice ............................................................................................................ 148
Blokování zábleskové expozice ........................................................................................................ 149
Další možnosti pro fotografování
151
Dvoutlačítkový reset: Obnovení výchozích nastavení.............................................................. 151
Bracketing................................................................................................................................................. 153
Vícenásobná expozice.......................................................................................................................... 160
Intervalové snímání............................................................................................................................... 164
Časosběrné snímání .............................................................................................................................. 168
Objektivy bez CPU ................................................................................................................................. 172
Jednotka GPS GP-1/GP-1A.................................................................................................................. 175
xiii
Více o přehrávání
177
Přehrávání jednotlivých snímků........................................................................................................177
Informace o snímku ................................................................................................................................179
Přehrávání náhledů snímků ................................................................................................................185
Přehrávání podle kalendáře................................................................................................................186
Pohled na snímek zblízka: Zvětšení výřezu snímku ...................................................................187
Ochrana snímků před vymazáním....................................................................................................188
Mazání snímků.........................................................................................................................................189
Přehrávání jednotlivých snímků, přehrávání náhledů snímků a přehrávání podle
kalendáře ...............................................................................................................................................189
Menu přehrávání......................................................................................................................................190
Propojení
193
Propojení fotoaparátu s počítačem .................................................................................................193
Před propojením fotoaparátu .............................................................................................................193
Propojení fotoaparátu............................................................................................................................194
Tisk snímků................................................................................................................................................196
Připojení tiskárny .....................................................................................................................................196
Tisk jednotlivých snímků.......................................................................................................................197
Tisk více snímků současně....................................................................................................................199
Vytvoření tiskové objednávky DPOF: Tisková objednávka.......................................................202
Zobrazení snímků na televizoru ........................................................................................................204
Návod k práci s menu
207
D Menu přehrávání: Práce se snímky .....................................................................................................207
Přehrávaná složka...............................................................................................................................207
Skrytí snímků ........................................................................................................................................208
Možnosti zobraz. pro přehráv. .......................................................................................................209
Kopírování snímků .............................................................................................................................209
Kontrola snímků ..................................................................................................................................212
Po vymazání..........................................................................................................................................212
Otočení na výšku.................................................................................................................................212
Prezentace.............................................................................................................................................213
C Menu fotografování: Možnosti pro fotografování ...............................................................................214
Reset menu fotografování...............................................................................................................214
Složka pro ukládání............................................................................................................................215
Pojmenování souborů ......................................................................................................................216
Automatická korekce zkreslení......................................................................................................217
Barevný prostor ...................................................................................................................................217
Korekce vinětace.................................................................................................................................218
Redukce šumu pro dlouhé exp.
(Redukce šumu pro dlouhé expozice) ...................................................................................218
Redukce šumu pro vys. ISO .............................................................................................................218
xiv
A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu.................................................................. 219
Reset uživatelských funkcí .............................................................................................................. 221
a: Automatické zaostřování ................................................................................................................. 221
a1: Volba priority v režimu AF-C ................................................................................................... 221
a2: Volba priority v režimu AF-S.................................................................................................... 221
a3: Sledování objektu s blokací..................................................................................................... 222
a4: Osvětlení zaostřovacích polí ................................................................................................... 222
a5: Přep. zaostř. polí dokola............................................................................................................ 222
a6: Počet zaostřovacích polí........................................................................................................... 223
a7: Vestavěné pom. světlo AF........................................................................................................ 223
b: Měření/expozice ................................................................................................................................. 224
b1: Krok citlivosti ISO ........................................................................................................................ 224
b2: Krok nastavení expozice (EV).................................................................................................. 224
b3: Snadná korekce expozice ........................................................................................................ 225
b4: Velikost zdůraz. středu .............................................................................................................. 226
b5: Jemné doladění expozice ........................................................................................................ 226
c: Časovače/expoziční paměť ............................................................................................................. 226
c1: Tlačítko spouště jako AE-L........................................................................................................ 226
c2: Časovač pohotovost. režimu................................................................................................... 227
c3: Samospoušť................................................................................................................................... 227
c4: Zpožd. pro vypn. monitoru...................................................................................................... 228
c5: Aktivita dálkového ovládání.................................................................................................... 228
d: Snímání/indikace................................................................................................................................ 228
d1: Pípnutí............................................................................................................................................. 228
d2: Zobraz. mřížky v hledáčku ....................................................................................................... 229
d3: Zobr. a nastav. citlivosti ISO .................................................................................................... 229
d4: Tipy na obrazovce....................................................................................................................... 229
d5: Sním. frekvence v režimu CL................................................................................................... 229
d6: Max. počet snímků série........................................................................................................... 230
d7: Pořadí čísel souborů................................................................................................................... 230
d8: Obrazovka informací ................................................................................................................. 231
d9: Osvětlení LCD panelu................................................................................................................ 231
d10: Opožděné spuštění závěrky ................................................................................................. 231
d11: Varovná indikace blesku ........................................................................................................ 231
d12: Typ baterie v MB-D14.............................................................................................................. 232
d13: Pořadí použití baterií............................................................................................................... 233
e: Bracketing/blesk ................................................................................................................................. 234
e1: Synchroniz. čas pro blesk ......................................................................................................... 234
e2: Čas záv. pro práci s bleskem.................................................................................................... 235
e3: Zábl. režim vestav. blesku ........................................................................................................ 236
e4: Kor. exp. při použití blesku....................................................................................................... 240
e5: Modelovací záblesk .................................................................................................................... 241
e6: Nastavení bracketingu .............................................................................................................. 241
e7: Pořadí bracketingu ..................................................................................................................... 241
xv
f: Ovládací prvky .......................................................................................................................................241
f1: Tlačítko OK (režim fotogr.).........................................................................................................241
f2: Funkce tlačítka Fn.........................................................................................................................242
f3: Funkce tl. hloubky ostrosti ........................................................................................................244
f4: Funkce tlačítka AE-L/AF-L ..........................................................................................................244
f5: Uživ. nastavení ovladačů............................................................................................................245
f6: Uvolnit tlač. a použít volič .........................................................................................................246
f7: Bez paměťové karty? ...................................................................................................................246
f8: Obrácení indikací ..........................................................................................................................246
f9: Funkce tlač. 4 na MB-D14.........................................................................................................247
g: Videosekvence .....................................................................................................................................247
g1: Funkce tlačítka Fn........................................................................................................................247
g2: Funkce tl. hloubky ostrosti.......................................................................................................248
g3: Funkce tlačítka AE-L/AF-L.........................................................................................................248
g4: Funkce tlačítka spouště.............................................................................................................248
B Menu nastavení: Nastavení fotoaparátu.................................................................................................249
Formátování paměťové karty.........................................................................................................250
Jas monitoru.........................................................................................................................................250
Ref. snímek pro odstr. prachu ........................................................................................................251
Redukce blikání obrazu ....................................................................................................................252
Časové pásmo a datum ....................................................................................................................253
Jazyk (Language) ................................................................................................................................253
Komentář ke snímku..........................................................................................................................253
Automatické otáčení snímků .........................................................................................................254
Informace o baterii.............................................................................................................................255
Informace o autorském právu........................................................................................................256
Uložení/načtení nastavení...............................................................................................................257
Virtuální horizont................................................................................................................................258
Jemné doladění AF ............................................................................................................................259
Přenos pomocí Eye-Fi........................................................................................................................260
Verze firmwaru ....................................................................................................................................260
N Menu retušování: Tvorba retušovaných kopií snímků ............................................................................261
Tvorba retušovaných kopií snímků ...................................................................................................262
D-Lighting .............................................................................................................................................264
Korekce efektu červených očí ........................................................................................................264
Oříznutí snímků ...................................................................................................................................265
Monochromatické ..............................................................................................................................266
Filtrové efekty ......................................................................................................................................267
Vyvážení barev.....................................................................................................................................268
Prolínání snímků .................................................................................................................................269
Zpracování snímků NEF (RAW) ......................................................................................................271
Změna velikosti snímku....................................................................................................................272
Rychlé vylepšení..................................................................................................................................273
Vyrovnání...............................................................................................................................................274
Korekce zkreslení ................................................................................................................................274
Rybí oko..................................................................................................................................................274
Omalovánky..........................................................................................................................................275
xvi
Barevná skica ....................................................................................................................................... 275
Korekce perspektivy.......................................................................................................................... 275
Efekt miniatury.................................................................................................................................... 276
Selektivní barva................................................................................................................................... 277
Porovnání snímků vedle sebe........................................................................................................ 279
O Moje menu/m Poslední nastavení.............................................................................................. 280
Poslední nastavení.................................................................................................................................. 283
Technické informace
285
Kompatibilní objektivy......................................................................................................................... 285
Volitelné blesky....................................................................................................................................... 292
Systém kreativního osvětlení Nikon (CLS)...................................................................................... 293
Další příslušenství................................................................................................................................... 297
Připojení konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového zdroje................................. 299
Péče o fotoaparát................................................................................................................................... 300
Uchovávání................................................................................................................................................ 300
Čištění.......................................................................................................................................................... 300
Antialiasingový filtr................................................................................................................................. 301
„Vyčistit“ ................................................................................................................................................ 301
„Čistit při zapnutí/vypnutí“ ............................................................................................................. 302
Manuální čištění.................................................................................................................................. 303
Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění........................................................................................ 306
Dostupná nastavení .............................................................................................................................. 309
Výchozí nastavení .................................................................................................................................. 312
Expoziční křivka programové automatiky (režim P).................................................................. 315
Řešení možných problémů................................................................................................................. 316
Baterie/Indikace....................................................................................................................................... 316
Fotografování (všechny režimy) ........................................................................................................ 317
Fotografování (P, S, A, M) .................................................................................................................... 319
Přehrávání.................................................................................................................................................. 320
Různé ........................................................................................................................................................... 321
Chybová hlášení ..................................................................................................................................... 322
Specifikace................................................................................................................................................ 326
Schválené typy paměťových karet .................................................................................................. 334
Kapacita paměťových karet................................................................................................................ 335
Výdrž baterie............................................................................................................................................ 337
Rejstřík........................................................................................................................................................ 338
Záruční podmínky - Evropský záruční list společnosti Nikon................................................. 345
xvii
Pro vaši bezpečnost
Aby nedošlo k poškození produktu Nikon případně k poranění vlastnímu či jiných osob, pozorně si
přečtěte před zahájením práce se zařízením všechny následující bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní
pokyny uschovejte na místě, které je dostupné všem, kdo budou produkt používat.
Možné následky, ke kterým by mohlo vést neuposlechnutí pokynů zde uvedených, jsou označeny tímto
symbolem:
Tento symbol označuje varování. Před použitím tohoto produktu společnosti Nikon si přečtěte
A všechna varování, abyste zabránili případným úrazům.
❚❚ VAROVÁNÍ
A Nenechte svítit slunce do objektivu
Při fotografování objektů v protisvětle dbejte
na to, aby bylo slunce mimo záběr. Sluneční
paprsky v záběru nebo v jeho těsné blízkosti –
soustředěné optickou soustavou objektivu –
mohou způsobit požár.
A Nikdy se nedívejte hledáčkem fotoaparátu přímo do
slunce
Pozorování slunce nebo jiného silného
světelného zdroje hledáčkem fotoaparátu
může způsobit trvalé poškození zraku.
A Použití voliče dioptrické korekce hledáčku
Nastavujete-li při pohledu do hledáčku
dioptrickou korekci, dejte pozor, abyste si
prstem náhodně neporanili oko.
A V případě poruchy přístroj ihned vypněte
Zaznamenáte-li, že z přístroje nebo síťového
zdroje (volitelné příslušenství) vychází
neobvyklý zápach či kouř, odpojte síťový zdroj
a vyjměte z přístroje baterii (dejte pozor,
abyste se přitom nepopálili). Další provoz
přístroje může vést ke zranění. Po vyjmutí
baterie nechte přístroj zkontrolovat
v autorizovaném servisním středisku Nikon.
A Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých plynů
Elektronické vybavení nepoužívejte v blízkosti
hořlavých plynů, protože by mohlo dojít
k požáru nebo výbuchu.
A Popruh fotoaparátu nikdy nezavěšujte okolo krku dětí
Popruh zavěšený okolo krku malého dítěte
může způsobit jeho uškrcení.
A Vybavení uchovávejte mimo dosah dětí
Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít
k úrazu dítěte. Dále si pamatujte, že malé
součástky představují potenciální riziko udušení.
Dojde-li k polknutí jakékoli součásti vybavení
dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
A Přístroj nerozebírejte
Kontakt s interními součástmi produktu může
vést k úrazu. V případě poruchy svěřte opravu
produktu výhradně kvalifikovanému
technikovi. Dojde-li k otevření těla přístroje
nárazem nebo jinou nehodou, vyjměte baterii
a/nebo odpojte síťový zdroj a nechte přístroj
zkontrolovat v autorizovaném servisním
středisku Nikon.
A Nedotýkejte se dlouhodobě fotoaparátu, baterie nebo
nabíječky v době, kdy je zařízení zapnuté nebo se
používá
Některé části zařízení se mohou zahřívat.
Ponechání zařízení dlouhodobě v přímém
kontaktu s pokožkou může vést
k nízkoteplotním popáleninám.
A Výrobek neponechávejte na místech, kde by mohl být
vystaven příliš vysokým teplotám, jako například
v uzavřeném automobilu nebo na přímém slunci
Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může
dojít k poškození výrobku nebo k požáru.
A Nemiřte bleskem na řidiče motorových vozidel
Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může
dojít k dopravní nehodě.
A Zabraňte kontaktu s tekutými krystaly
Dojde-li k poškození monitoru, dejte pozor,
abyste se neporanili střepy z krycího skla
a vyvarujte se styku pokožky, očí, nebo úst
s tekutými krystaly.
xviii
A Při práci s bleskem dodržujte bezpečnostní pravidla
• Použití blesku fotoaparátu v těsné blízkosti
lidské pokožky nebo jiných objektů může
způsobit popálení/požár.
• Použití blesku v blízkosti očí objektu může
způsobit dočasné oslepení. Blesk by neměl
být ve vzdálenosti menší než jeden metr od
objektu. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při
fotografování nemluvňat.
A Při manipulaci s bateriemi dodržujte bezpečnostní pravidla
Při nesprávné manipulaci s bateriemi může
dojít k jejich vytečení nebo výbuchu. Při práci
s bateriemi určenými pro tento produkt
dodržujte následující bezpečnostní pravidla:
• Používejte výhradně baterie určené pro
tento fotoaparát.
• Baterii nezkratujte ani nerozebírejte.
• Před výměnou baterie se přesvědčte, že je
produkt vypnutý. Používáte-li síťový zdroj,
ujistěte se, že je odpojený.
• Nepokoušejte se vložit baterii horní stranou
dolů ani převráceně.
• Baterii nevystavujte otevřenému ohni ani
nadměrným teplotám.
• Zabraňte ponoření baterie do vody nebo
jejímu namočení.
• Během přepravy použijte krytku kontaktů
baterie. Baterie nepřepravujte ani neukládejte společně s kovovými předměty, jako jsou
řetízky na krk nebo sponky do vlasů.
• Zcela vybité baterie mají tendenci vytéct.
Abyste zamezili poškození přístroje,
neponechávejte vybitou baterii v přístroji.
• Pokud baterii nepoužíváte, nasaďte krytku
kontaktů a baterii uložte na chladném,
suchém místě.
• Bezprostředně po použití resp. při
dlouhodobé práci s přístrojem napájeným
baterií může dojít k ohřátí baterie. Než
vyjmete baterii, vypněte fotoaparát a nechte
baterii vychladnout.
• Zaznamenáte-li na baterii jakékoli změny,
např. změnu barvy nebo deformace, ihned ji
přestaňte používat.
A Při práci s rychlonabíječkou dodržujte bezpečnostní
pokyny
• Přístroj udržujte v suchu. Nebudete-li dbát
tohoto upozornění, může dojít ke zranění
nebo k poruše výrobku v důsledku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
• Prach na kovových částech síťové zástrčky
nebo v jejím okolí odstraňte suchým hadrem.
Další použití by mohlo být příčinou požáru.
• Za bouřky se nedotýkejte síťového kabelu
ani se nepřibližujte k nabíječce. Nedodržení
tohoto upozornění může vést k úrazu
elektrickým proudem.
• Síťový kabel nepoškozujte, neupravujte,
násilím nevytahujte ani neohýbejte. Neumisťujte jej pod těžké objekty a nevystavujte
jej vysokým teplotám nebo otevřenému
ohni. Dojde-li k poškození izolace a odhalení
vodičů, nechte kabel opravit v autorizovaném servisu Nikon. Nedodržení tohoto upozornění může vést k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Nedotýkejte se síťové vidlice ani tělesa
nabíječky mokrýma rukama. Nebudete-li
dbát tohoto upozornění, může dojít ke
zranění nebo k poruše výrobku v důsledku
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rychlonabíječku v kombinaci
s cestovními adaptéry, transformátory ani
s proudovými měniči (ze stejnosměrného na
střídavý proud). Nedodržení tohoto
upozornění může vést k poškození nebo
přehřátí produktu a způsobit požár.
A Používejte vhodné typy kabelů
Pro zajištění shody s parametry produktu
používejte k připojování fotoaparátu k jiným
zařízením pomocí vstupních a výstupních
konektorů výhradně značkové kabely Nikon,
dodávané pro tento účel.
A Disky CD-ROM
Disky CD-ROM obsahující software nebo
návody by neměly být přehrávány na
příslušenství pro zvukové disky CD. Přehrávání
disků CD-ROM na přehrávači určeném pro
zvukové disky CD může vést k poškození
přehrávače nebo ke ztrátě sluchu.
A Nepřenášejte stativy s připevněnými objektivy či
fotoaparáty
Mohli byste klopýtnout nebo nedopatřením
někoho uhodit a způsobit zranění.
A Postupujte podle pokynů leteckého a nemocničního
personálu
Tento fotoaparát vyzařuje rádiové frekvence,
které mohou narušovat činnost lékařských přístrojů a leteckých navigačních přístrojů. Před
vstupem na palubu letadla zakažte funkci bezdrátové sítě a odstraňte z fotoaparátu veškeré
bezdrátové příslušenství; v době startu a přistání mějte fotoaparát vypnutý. Ve zdravotnických zařízeních dbejte pokynů personálu
týkajících se použití bezdrátových zařízení.
xix
Upozornění
• Žádná část návodů dodávaných s tímto
výrobkem nesmí být reprodukována,
kopírována, šířena, ukládána v zálohovacích
systémech nebo v jakékoli formě překládána do
jiné řeči bez předchozího písemného svolení
společnosti Nikon.
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli
a bez předchozího upozornění změnit
specifikaci hardwaru a softwaru popsaného
v těchto návodech.
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za
škody vzniklé v důsledku použití přístroje.
• Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí
k dosažení správnosti a úplnosti informací
obsažených v těchto návodech, uvítáme,
sdělíte-li veškerá zjištění o nesrovnalostech
nebo chybějících informacích regionálnímu
zastoupení společnosti Nikon (adresa je
uvedena samostatně).
Upozornění pro zákazníky v Evropě
VAROVÁNÍ
PŘI POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIÍ HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE
PODLE POKYNŮ.
xx
Tento symbol značí, že elektrické
a elektronické vybavení nepatří do
komunálního odpadu.
Tento symbol na baterii značí, že
baterie nepatří do komunálního
odpadu.
Následující informace jsou určeny
pouze uživatelům v evropských
zemích:
• Likvidace tohoto výrobku se provádí v rámci
tříděného odpadu na příslušném sběrném
místě. Výrobek nedávejte do běžného
komunálního odpadu.
• Třídění odpadu a recyklace napomáhají
ochraně přírodních zdrojů a předcházejí
negativním vlivům na lidské zdraví a životní
prostředí, ve které by mohla vyústit nesprávná
likvidace odpadu.
• Další informace ohledně nakládání s odpadními
produkty vám poskytne dodavatel nebo místní
úřad.
Následující informace jsou určeny
pouze uživatelům v evropských
zemích:
• Likvidace veškerých baterií, bez ohledu na to,
zda jsou označeny tímto symbolem či nikoli, se
provádí v rámci tříděného odpadu na
příslušném sběrném místě. Nelikvidujte baterie
společně s běžným komunálním odpadem.
• Další informace ohledně nakládání s odpadními
produkty vám poskytne dodavatel nebo místní
úřad.
Poznámka týkající se zákazu kopírování nebo reprodukce
Vezměte na vědomí, že prosté vlastnictví materiálů, které byly digitálně kopírovány nebo reprodukovány
prostřednictvím skeneru, digitálního fotoaparátu nebo jiného zařízení, může být trestné podle zákona.
• Položky, na které se vztahuje zákonný zákaz kopírování
nebo reprodukce
Nekopírujte ani nereprodukujte papírové peníze,
mince, cenné papíry, státní dluhopisy, a to ani
v případě, že jsou kopie a reprodukce označeny
razítkem „Vzorek“.
Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat
papírové peníze, mince nebo cenné papíry
vydané jinými státy.
Bez předchozího písemného souhlasu vlády je
zakázáno i kopírování a reprodukování
nepoužitých poštovních známek a pohlednic
vydaných státem.
Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat
známky vydané státem nebo certifikované
dokumenty uvedené v příslušném zákoně.
• Upozornění týkající se některých druhů kopií a reprodukcí
Vládními výnosy a platnými zákony země je
zakázáno kopírování a rozmnožování cenných
papírů vydaných soukromými společnostmi
(akcie, směnky, šeky, dárkové kupóny atd.),
dopravních legitimací a jízdenek, s výjimkou
minimálního množství pracovních kopií pro
vnitřní potřebu firmy. Zakázáno je rovněž
kopírování a reprodukování cestovních pasů,
licencí vydaných veřejnými institucemi
a soukromými skupinami, identifikačních karet
a lístků, jako jsou povolenky nebo stravenky.
• Ochrana autorských práv
Kopírování a reprodukce autorských děl jako jsou
knihy, hudební díla, obrazy, dřevoryty, grafické
listy, mapy, kresby, filmy a snímky jsou zakázány
v souladu s národními i mezinárodními normami
autorského práva. Produkt nepoužívejte za
účelem vytváření nelegálních kopií nebo
k porušování autorských práv.
xxi
Likvidace paměťových zařízení
Vezměte na vědomí, že smazáním snímků nebo zformátováním paměťových karet nedojde k úplnému
zničení obrazových dat. Vymazané soubory lze někdy pomocí běžně dostupného softwaru obnovit
z vyřazených paměťových zařízení, což představuje potenciální zneužití osobních dat. Zajištění a ochrana
těchto dat je výhradně v odpovědnosti uživatele.
Před likvidací paměťového zařízení nebo změnou vlastníka zařízení odstraňte všechna data pomocí běžně
dostupného softwaru pro mazání dat, případně zařízení naformátujte a posléze zcela zaplňte neutrálními
snímky neobsahujícími soukromé informace (např. snímky oblohy). Nezapomeňte rovněž nahradit snímky
vybrané pro manuální vyvážení bílé barvy (0 121). Při fyzické likvidaci paměťových zařízení je nutno dbát
na pravidla ochrany zdraví.
AVC Patent Portfolio License
TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO SOUKROMÉ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ
ZÁKAZNÍKEM KE (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA PODLE STANDARDU AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO K (ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ
BYLO ZAKÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI SOUKROMÉ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A/NEBO KTERÉ BYLO ZÍSKÁNO OD
POSKYTOVATELE LICENCOVANÉHO K POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. LICENCE NENÍ UDĚLENA ANI NESMÍ BÝT VYVOZOVÁNA PRO
ŽÁDNÉ JINÉ POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD ORGANIZACE MPEG LA, L.L.C. VIZ http://www.mpegla.com
xxii
Používejte výhradně značkové elektronické příslušenství Nikon
Fotoaparáty Nikon jsou navrženy tak, aby odpovídaly nejvyšším standardům a obsahují komplexní
elektronické obvody. Pouze značkové elektronické příslušenství Nikon (včetně nabíječek, baterií, síťových
zdrojů a zábleskového příslušenství), certifikované speciálně pro použití s tímto digitálním fotoaparátem
Nikon, bylo konstruováno a schváleno pro provoz naplňující provozní a bezpečnostní požadavky těchto
elektronických obvodů.
Použití elektronického příslušenství jiných značek může vést k poškození fotoaparátu a být
důvodem pro zánik záruky. Použití dobíjecích lithium-iontových baterií třetích výrobců,
které nejsou opatřeny hologramem společnosti Nikon (viz obrázek vpravo), může být
překážkou normálnímu provozu fotoaparátu nebo způsobit přehřátí, vznícení, prasknutí
nebo vytečení baterie.
Další informace o značkovém příslušenství Nikon Vám poskytne autorizovaný prodejce výrobků Nikon.
D
Používejte výhradně značkové příslušenství Nikon
Pouze značkové příslušenství společnosti Nikon, certifikované k použití s digitálním fotoaparátem
Nikon, bylo navrženo a vyrobeno s ohledem na dané bezpečnostní a provozní požadavky přístroje.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ JINÝCH VÝROBCŮ MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ FOTOAPARÁTU A K ZÁNIKU ZÁRUKY.
D
Údržba fotoaparátu a příslušenství
Fotoaparát je přesné zařízení a vyžaduje pravidelnou údržbu. Společnost Nikon doporučuje kontrolu
přístroje u autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném servisu Nikon alespoň v ročním nebo
dvouletém intervalu a jeho údržbu jednou za tři až pět let (tyto služby jsou zpoplatněny). Častější
kontroly přístroje jsou vhodné zejména v případě jeho profesionálního využití. Spolu s fotoaparátem
zajistěte rovněž kontrolu a případnou údržbu veškerého pravidelně používaného příslušenství, jako
jsou objektivy a volitelné blesky.
A
Než budete pořizovat snímky z důležité události
Než se pustíte do pořizování snímků z důležité události (jako je svatba), nebo než odjedete na
dovolenou, pořiďte několik zkušebních snímků a ujistěte se, že fotoaparát pracuje správně. Společnost
Nikon nenese odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené poruchou výrobku.
A
Celoživotní vzdělávání
Součástí závazku společnosti Nikon zajistit trvalou podporu a informace k produktům jsou i průběžně
aktualizované informace, dostupné na následujících stránkách:
• Pro uživatele v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pro uživatele v Evropě a Africe: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě: http://www.nikon-asia.com/
Na těchto stránkách najdete nejnovější informace o produktech, tipy, odpovědi na často kladené otázky
(FAQ) a obecné rady o digitální fotografii a zpracování obrazu. Další informace můžete získat
u regionálního zastoupení společnosti Nikon. Kontaktní informace najdete na následující adrese:
http://imaging.nikon.com/
xxiii
Obsah balení
Zkontrolujte, jestli se v balení fotoaparátu nacházejí všechny zde uvedené položky.
• Digitální
fotoaparát D610
• Krytka sáněk pro
upevnění
příslušenství
BS-1
• Gumová
očnice DK-21
• Kryt monitoru
BM-14
• Krytka těla
BF-1B
• Dobíjecí lithium-iontová baterie
EN-EL15 (s krytkou kontaktů)
• Nabíječka baterií MH-25 (Síťový
adaptér je dodávaný pouze v zemích
nebo oblastech, kde je zapotřebí. Typ
kabelu závisí na zemi, kde byl
zakoupen.)
•
•
•
•
Popruh AN-DC10
Kabel USB UC-E15
CD ViewNX 2
Návod k obsluze (tento
návod)
Paměťové karty nejsou
součástí dodávky.
• Krytka okuláru DK-5
A
Poutko
Popruh důkladně připevněte ke dvěma očkům na fotoaparátu, jak je ukázáno níže.
xxiv
XÚvod
Seznámení s fotoaparátem
Věnujte trochu času seznámení s ovládacími prvky a indikacemi fotoaparátu. Tuto část je
výhodné si označit pro snadný návrat a vyhledání potřebných informací během čtení dalších
částí návodu.
X
Tělo fotoaparátu
Volič snímacích režimů ................................................ 6, 83
Volič expozičních režimů.................................................... 5
Aretace voliče expozičních režimů .................................. 5
Očko pro upevnění popruhu
Tlačítko aretace voliče snímacích režimů................ 6, 83
Sáňky pro upevnění příslušenství
(volitelných blesků)..................................................... 292
7 Krytka sáněk pro upevnění příslušenství................... 292
8 Hlavní vypínač....................................................................... 1
9 Tlačítko spouště........................................................... 38, 39
1
2
3
4
5
6
10 Tlačítko E
Korekce expozice.........................................................112
Dvoutlačítkový reset...................................................151
11 Tlačítko záznamu videosekvence .................................. 58
12 Tlačítko Z/Q
Měření expozice ..........................................................109
Formátování paměťových karet................................ 31
13 Značka obrazové roviny (E)........................................103
14 Kontrolní panel..................................................................... 7
A
Hlavní vypínač
Otočením hlavního vypínače ve vyobrazeném
směru se zapne fotoaparát.
Otočením hlavního vypínače ve vyobrazeném
směru se vypne fotoaparát.
1
Tělo fotoaparátu (pokračování)
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vestavěný blesk ............................................................... 143
Zrcadlo ........................................................................ 88, 303
Páčka propojení expozimetru ...................................... 328
Montážní značka objektivu............................................. 26
Tlačítko M/Y
Zábleskové režimy......................................................143
Korekce zábleskové expozice ..................................148
Tlačítko D
Bracketing................................................... 153, 156, 158
Infračervený přijímač (přední)........................................ 86
Vestavěný mikrofon....................................................58, 65
Krytka audio konektorů .......................................... 61, 298
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Krytka konektorů HDMI/USB...................... 194, 196, 204
Krytka konektoru pro připojení příslušenství........... 298
Tlačítko aretace bajonetu ................................................26
Tlačítko režimů automatického
zaostřování....................................................... 51, 98, 100
Volič zaostřovacích režimů .....................................97, 103
Konektor pro sluchátka.....................................................61
Konektor pro externí mikrofon.......................................61
Konektor USB
Propojení fotoaparátu s počítačem ....................... 194
Připojení tiskárny........................................................ 196
Minikonektor HDMI ........................................................ 204
Konektor pro připojení příslušenství................. 175, 298
A
LCD podsvícení
Otočení hlavního vypínače ve směru symbolu D aktivuje časovač
pohotovostního režimu a podsvícení kontrolního panelu
(podsvícení LCD) pro možnost čtení zobrazených údajů i ve tmě.
Po uvolnění hlavního vypínače a jeho návratu do polohy ON
(Zapnuto) zůstává podsvícení zapnuté po dobu šesti sekund
během činnosti časovače pohotovostního režimu, resp. zůstává
zapnuté až do spuštění závěrky nebo do opětovného otočení
hlavního vypínače směrem k symbolu D.
2
Hlavní vypínač
Tělo fotoaparátu (pokračování)
X
1 Pomocné světlo AF ......................................................... 223
Kontrolka samospouště....................................................86
Světlo předblesku proti červeným očím ................... 145
2 Pomocný příkazový volič.........................................12, 245
3 Tlačítko kontroly hloubky ostrosti ........ 60, 77, 244, 248
4 Tlačítko Fn (funkce).................................92, 149, 174, 242
5 Krytka prostoru pro baterii ..............................................23
6 Aretace krytky prostoru pro baterii ...............................23
7 Krytka kontaktů pro volitelný Battery Pack
MB-D14...........................................................................297
8 Krytka průchodky kabelu konektoru pro připojení
síťového zdroje .............................................................299
9 Kontakty CPU
10 Upevňovací bajonet ................................................. 26, 103
11 Propojení AF
12 Stativový závit
13 Krytka těla................................................................... 25, 298
D
Mikrofon a reproduktor
Mikrofon ani reproduktor neumisťujte v blízkosti magnetických zařízení. Nedodržení tohoto
upozornění může nepříznivě ovlivnit data uložená na magnetických zařízeních.
3
Tělo fotoaparátu (pokračování)
X
1 Okulár hledáčku................................................................. 33
2 Gumová očnice .................................................................. 86
3 Tlačítko O/Q
Mazání snímků...................................................... 47, 189
Formátování paměťových karet................................ 31
4 Tlačítko K
Přehrávání.............................................................. 46, 177
5 Monitor
Zobrazení nastavení........................................................9
Živý náhled...............................................................49, 57
Zobrazení snímků ......................................................... 46
Přehrávání jednotlivých snímků ............................. 177
6 Tlačítko G
Menu....................................................................... 18, 207
7 Tlačítko c/b
Retušování............................................................. 69, 261
Předvolby Picture Control ................................. 50, 129
8 Tlačítko L/U
Nápověda........................................................................ 18
Ochrana snímků .......................................................... 188
Vyvážení bílé barvy................................... 115, 117, 120
9 Tlačítko X/T
Zvětšení výřezu snímku............................................. 187
Kvalita/velikost obrazu..........................................93, 95
4
10 Tlačítko W/S
Zmenšení výřezu snímku/náhledy................ 185, 186
Citlivost ISO.................................................................. 105
Automatická regulace citlivosti ISO ....................... 107
Dvoutlačítkový reset.................................................. 151
11 Volič dioptrické korekce hledáčku .................................33
12 Tlačítko A
Použití tlačítka AE-L/AF-L ....................... 102, 110, 244
13 Hlavní příkazový volič ..............................................12, 245
14 Multifunkční volič...............................................................19
15 Tlačítko J (OK) .........................................................19, 241
16 Aretace volby zaostřovacích polí ................................ 101
17 Krytka slotu pro paměťovou kartu.................................29
18 Snímač okolního jasu pro automatickou regulaci jasu
monitoru..................................................................53, 250
19 Volič živého náhledu
Živý náhled pro statické snímky ................................49
Živý náhled pro videosekvence .................................57
20 Tlačítko a .................................................................... 49, 57
21 Infračervený přijímač (zadní) ..........................................86
22 Kontrolka přístupu na paměťovou kartu............... 29, 38
23 Reproduktor ........................................................................67
24 Tlačítko R (Informace)................................................ 9, 11
Volič expozičních režimů
Fotoaparát nabízí níže uvedené
Volič expozičních režimů
režimy. Chcete-li vybrat expoziční
režim, stiskněte tlačítko aretace
expozičních režimů a otáčejte
voličem expozičních režimů.
X
Aretace voliče expozičních režimů
Režimy P, S, A a M
Výběrem těchto režimů získáte plnou kontrolu nad nastaveními fotoaparátu.
• P—Programová automatika (0 75)
• S—Clonová automatika (0 76)
• A—Časová automatika (0 77)
• M—Manuální expoziční režim (0 78)
Plně automatické režimy Auto
Při výběru těchto režimů můžete fotografovat
jednoduchým způsobem „zaměř a stiskni“.
• i Režim Auto (0 35)
• j Režim Auto (vypnutý blesk)
(0 35)
Motivové programy (0 40)
Fotoaparát automaticky optimalizuje nastavení pro
vybraný typ motivu. Programy proto vybírejte tak, aby
odpovídaly fotografovaným motivům.
Režimy U1 a U2 (0 81)
Slouží k uložení a opětovnému vyvolání uživatelských nastavení pro
fotografování.
A
Objektivy bez CPU
Objektivy bez CPU (0 285) lze používat pouze v režimech A a M. Vyberete-li při použití objektivu bez
CPU jiný režim, zablokuje se závěrka.
5
Volič snímacích režimů
Chcete-li vybrat snímací režim, stiskněte
tlačítko aretace voliče snímacích režimů
a otočte voličem snímacích režimů do
požadované polohy (0 83).
Tlačítko aretace voliče snímacích režimů
X
Volič snímacích režimů
Režim
S
Jednotlivé snímky
Při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí fotoaparát
jeden snímek.
CL
Pomalé sériové snímání
Fotoaparát pořizuje po dobu stisknutí tlačítka spouště
snímky pomalou snímací frekvencí.
CH
Rychlé sériové snímání
Fotoaparát pořizuje po dobu stisknutí tlačítka spouště
snímky rychlou snímací frekvencí.
J
Tichá expozice
Stejný režim jako jednotlivé snímky, ale navíc
s potlačenými provozními zvuky fotoaparátu.
M
Qc (tiché sériové snímání)
Fotoaparát pořizuje snímky po dobu stisknutí tlačítka
spouště; sníží se hlučnost fotoaparátu.
E
Samospoušť
Pořizování snímků se samospouští.
4
Dálkové ovládání
Pořizování snímků s volitelným dálkovým ovládáním
ML-L3.
Předsklopení zrcadla
Sklopení zrcadla do horní polohy před pořízením
snímků.
MUP
6
Popis
Kontrolní panel
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Indikace barevné teploty .............................................. 120
2 Čas závěrky ................................................................... 76, 78
Hodnota korekce expozice ........................................... 112
Hodnota korekce zábleskové expozice ..................... 148
Jemné vyvážení bílé barvy............................................ 118
Barevná teplota ...................................................... 115, 120
Číslo paměti vyvážení bílé barvy................................. 121
Počet snímků sekvence expozičního a zábleskového
bracketingu................................................................... 153
Počet snímků sekvence bracketingu vyvážení bílé
barvy............................................................................... 156
Počet intervalů pro intervalové snímání ................... 165
Ohnisková vzdálenost (objektivy bez CPU) .............. 172
Měření expozice .............................................................. 109
Indikace synchronizace blesku .................................... 234
Indikace flexibilního programu ......................................75
Indikace automatické volby zaostřovacích polí .........99
Indikace režimu činnosti zaostřovacích polí............. 100
Indikace 3D sledování objektu........................................99
21 Indikace funkce HDR ...................................................... 140
22 Indikace vícenásobné expozice................................... 161
17
18
19
20
13
14
15
16
Indikace stavu baterie v MB-D14 .................................233
Indikace stavu baterie....................................................... 35
Zábleskový režim .............................................................144
Režim automatického zaostřování................................ 97
Velikost obrazu................................................................... 95
Kvalita obrazu ..................................................................... 93
Indikace jemného vyvážení bílé barvy .......................118
Vyvážení bílé barvy..........................................................115
Indikace počtu clonových hodnot........................ 73, 288
Clona (clonové číslo) .................................................. 77, 78
Clona (počet clonových hodnot) .......................... 73, 288
Rozptyl bracketingu ...............................................154, 156
Počet snímků sekvence bracketingu ADL..................158
Počet snímků v intervalu................................................165
Světelnost (objektivy bez CPU) ....................................174
Indikace režimu PC ..........................................................195
Indikace paměťové karty (Slot 1) ............................ 30, 96
Indikace paměťové karty (Slot 2) ............................ 30, 96
Indikace citlivosti ISO......................................................105
Indikace automatické regulace citlivosti ISO ............108
Indikace intervalového snímání...................................166
Indikace časosběrného snímání...................................170
X
23 Indikace expozičního a zábleskového
bracketingu ...................................................................153
Indikace bracketingu vyvážení bílé barvy .................156
Indikace bracketingu ADL..............................................158
24 Indikace průběhu bracketingu ...................153, 156, 158
25 Indikace korekce expozice.............................................112
26 Indikace korekce zábleskové expozice.......................148
27 „K“ (zobrazuje se, pokud je v paměti prostor pro více
než 1 000 snímků) .......................................................... 36
28 Počet zbývajících snímků................................................. 36
Počet snímků zbývajících do zaplnění vyrovnávací
paměti............................................................... 38, 84, 335
Citlivost ISO .......................................................................105
Indikace měření vyvážení bílé barvy pro uložení do
paměti.............................................................................122
Indikace úrovně funkce Active D-Lighting................138
Indikace časosběrného snímání...................................170
Číslo objektivu s manuálním zaostřováním ..............174
Indikace režimu přenosu snímků.................................195
Indikace připojení HDMI-CEC........................................205
7
Hledáček
X
1 Pomocná mřížka (zobrazuje se při použití možnosti
Zapnuto v uživatelské funkci d2)............................ 229
2 Zaostřovací pole .............................................. 38, 101, 222
Režim činnosti zaostřovacích polí ................................. 99
3 Značky oblasti činnosti automatického
zaostřování .......................................................33, 37, 179
4 Indikace zaostření ........................................... 38, 102, 103
5 Měření expozice............................................................... 109
6 Expoziční paměť .............................................................. 110
7 Čas závěrky....................................................................76, 78
Režim automatického zaostřování................................ 97
8 Clona (clonové číslo)...................................................77, 78
Clona (počet clonových hodnot) .......................... 73, 288
9 Indikace korekce zábleskové expozice....................... 148
10 Indikace korekce expozice ............................................ 112
11 Indikace citlivosti ISO......................................................105
12 Citlivost ISO....................................................................... 105
Indikace úrovně funkce Active D-Lighting................ 138
Režim činnosti zaostřovacích polí ................................. 99
13 Indikace připravenosti k záblesku ........................ 39, 231
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Indikace blokování zábleskové expozice .................. 149
Indikace synchronizace blesku .................................... 234
Indikace počtu clonových hodnot ........................73, 288
Indikace expozice...............................................................78
Zobrazení korekce expozice......................................... 112
Indikace bočního náklonu fotoaparátu ..................... 243
Upozornění na nízkou kapacitu baterie .......................35
Indikace expozičního a zábleskového
bracketingu................................................................... 153
Indikace bracketingu vyvážení bílé barvy................. 156
Indikace bracketingu ADL............................................. 158
Indikace automatické regulace citlivosti ISO ........... 108
Počet zbývajících snímků .................................................36
Počet snímků zbývajících do zaplnění vyrovnávací
paměti ............................................................... 38, 84, 335
Indikace měření vyvážení bílé barvy pro uložení do
paměti ............................................................................ 122
Hodnota korekce expozice ........................................... 112
Hodnota korekce zábleskové expozice ..................... 148
„K“ (zobrazuje se, pokud je v paměti prostor pro více
než 1 000 snímků) ..........................................................36
D
Není vložena baterie
Pokud je baterie zcela vybitá nebo není vůbec vložena do fotoaparátu, indikace v hledáčku ztmavne.
Jde o zcela normální jev, který neznamená závadu. Indikace v hledáčku se vrátí do normálního stavu po
vložení plně nabité baterie.
D
Indikace na kontrolním panelu a v hledáčku
Jas zobrazení na kontrolním panelu a v hledáčku se mění v závislosti na okolní teplotě a rychlost reakce
zobrazovačů může za nízkých teplot klesat. Jde o zcela normální jev, který neznamená závadu.
8
Obrazovka informací
Stisknutím tlačítka R se na monitoru zobrazí provozní informace
včetně času závěrky, clony, počtu zbývajících snímků a režimu činnosti
zaostřovacích polí.
Tlačítko R
Expoziční režim..................................................... 35, 40, 73
Indikace flexibilního programu ......................................75
Indikace synchronizace blesku .................................... 234
Čas závěrky ................................................................... 76, 78
Hodnota korekce expozice ........................................... 112
Hodnota korekce zábleskové expozice ..................... 148
Počet snímků sekvence expozičního a zábleskového
bracketingu................................................................... 153
Počet snímků sekvence bracketingu vyvážení bílé
barvy............................................................................... 156
Ohnisková vzdálenost (objektivy bez CPU) .............. 172
Barevná teplota ...................................................... 115, 120
5 Indikace barevné teploty .............................................. 120
6 Indikace počtu clonových hodnot ........................73, 288
7 Clona (clonové číslo) .................................................. 77, 78
Clona (počet clonových hodnot)...........................73, 288
Rozptyl bracketingu .............................................. 154, 155
Počet snímků sekvence bracketingu ADL................. 158
Světelnost (objektivy bez CPU).................................... 174
1
2
3
4
8 Snímací režim .................................................................6, 83
Frekvence sériového snímání .......................................229
9 Indikace expozice .............................................................. 78
Zobrazení korekce expozice..........................................112
Indikace průběhu bracketingu
Expoziční a zábleskový bracketing .........................153
Bracketing vyvážení bílé barvy ................................156
10 Indikace funkce HDR .......................................................140
Expoziční rozdíl funkce HDR .........................................140
11 Indikace stavu baterie ve fotoaparátu.......................... 35
12 Zobrazení typu baterie v MB-D14................................232
Indikace stavu baterie v MB-D14 .................................232
13 „K“ (zobrazuje se, pokud je v paměti prostor pro více
než 1 000 snímků) .......................................................... 36
14 Počet zbývajících snímků ................................................ 36
Indikace časosběrného snímání...................................170
Číslo objektivu s manuálním zaostřováním ..............174
15 Funkce tlačítka Fn ...........................................................242
16 Funkce tlačítka AE-L/AF-L.................................................244
17 Dálkové ovládání ............................................................... 85
18 Indikace redukce šumu pro dlouhé expozice...........218
19 Paměťová karta ve Slotu 2............................................... 96
20 Vyvážení bílé barvy..........................................................115
Indikace jemného vyvážení bílé barvy .......................118
21 Indikace automatické volby zaostřovacích polí .......100
Indikace zaostřovacích polí ...........................................101
Indikace režimu činnosti zaostřovacích polí .............100
Indikace 3D sledování objektu .....................................100
22 Kvalita obrazu ..................................................................... 93
23 Velikost obrazu................................................................... 95
24 Zábleskový režim .............................................................144
X
9
32
33
34
35
36
37
38
X
25
26
27
28
29
30
31
Indikace obrazového pole............................................... 90
Měření expozice............................................................... 109
Automatická korekce zkreslení .................................... 217
Indikace „Nejsou nastavené hodiny“................... 28, 253
Indikace komentáře ke snímku.................................... 253
Informace o autorském právu...................................... 256
Indikace expozičního a zábleskového
bracketingu ................................................................... 153
Indikace bracketingu vyvážení bílé barvy ................. 156
Indikace bracketingu ADL ............................................. 158
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Úroveň bracketingu ADL............................................... 138
Indikace vícenásobné expozice................................... 162
Indikace zvukové signalizace ....................................... 228
Indikace korekce expozice ............................................ 112
Indikace korekce zábleskové expozice ...................... 148
Indikace blokování zábleskové expozice .................. 149
Indikace intervalového snímání .................................. 166
Indikace časosběrného snímání .................................. 170
Indikace připojení zařízení GPS ................................... 175
Funkce tlačítka kontroly hloubky ostrosti................. 244
Indikace korekce vinětace............................................. 218
Indikace funkce Active D-Lighting.............................. 138
Indikace redukce šumu pro vysoké citlivosti ISO .... 218
Nastavení videa ..................................................................65
Režim automatického zaostřování ................................97
Indikace připojení Eye-Fi............................................... 260
Indikace citlivosti ISO ..................................................... 105
Citlivost ISO....................................................................... 105
Indikace automatické regulace citlivosti ISO ........... 108
Indikace předvolby Picture Control............................ 130
A
Vypnutí monitoru
Pro odstranění provozních informací z monitoru stiskněte ještě dvakrát tlačítko R nebo namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny. Není-li provedena žádná operace po dobu cca 10 s, monitor se vypne
automaticky.
A
Viz také
Informace o nastavení doby nečinnosti, po kterou zůstane monitor zapnutý, viz uživatelská funkce c4
(Zpožď. pro vypn. monitoru, 0 228). Informace o změně barvy písma na obrazovce informací viz
uživatelská funkce d8 (Obrazovka informací, 0 231).
10
❚❚ Změna nastavení na obrazovce informací
Chcete-li změnit nastavení položek uvedených níže, stiskněte tlačítko
R při zobrazení obrazovky informací. Pomocí multifunkčního voliče
vyberte položky a stisknutím tlačítka J zobrazte možnosti pro
vybranou položku.
Tlačítko R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nastavení videa.................................................................. 65
Redukce šumu pro vysoké citlivosti ISO.....................218
Active D-Lighting.............................................................137
Korekce vinětace..............................................................218
Funkce tlačítka kontroly hloubky ostrosti .................244
Funkce tlačítka Fn ...........................................................242
Funkce tlačítka AE-L/AF-L.................................................244
Dálkové ovládání ............................................................... 85
Redukce šumu pro dlouhé expozice...........................218
Paměťová karta ve Slotu 2............................................... 96
X
A
Tipy pro využití funkcí
Na obrazovce informací se zobrazuje tip s názvem vybrané položky.
Zobrazování tipů lze vypnout pomocí uživatelské funkce d4 (Tipy na
obrazovce; 0 229).
11
Příkazové voliče
Hlavní a pomocný příkazový volič slouží samostatně nebo v kombinaci s dalšími ovládacími
prvky k úpravě nastavení mnoha funkcí fotoaparátu.
Tlačítko M/Y
Zábleskové režimy
Korekce zábleskové expozice
X
Tlačítko D
Bracketing
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
Režimy automatického zaostřování
Režimy činnosti zaostřovacích polí
Pomocný příkazový
volič
Volič
expozičních
režimů
Tlačítko E
Korekce expozice
Tlačítko Z/Q
Měření expozice
Hlavní příkazový volič
Tlačítko L/U
Vyvážení bílé barvy
Tlačítko X/T
Kvalita/velikost obrazu
Tlačítko W/S
Citlivost ISO
Automatická regulace citlivosti
ISO
12
❚❚ Motivové programy
Výběr motivového programu
(h; 0 40).
Režim h
Hlavní příkazový volič
Monitor
❚❚ Kvalita a velikost obrazu
Nastavení kvality obrazu (0 93).
X
+
Tlačítko X (T) Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
Výběr velikosti obrazu (0 95).
+
Tlačítko X (T)
Pomocný příkazový
volič
Kontrolní panel
❚❚ Automatické zaostřování
Výběr režimu automatického
zaostřování (0 98).
+
Tlačítko režimů Hlavní příkazový volič
automatického
zaostřování
Kontrolní panel
Výběr režimu činnosti zaostřovacích
polí (0 100).
+
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
Pomocný příkazový
volič
Kontrolní panel
13
❚❚ Citlivost ISO
Nastavení citlivosti ISO (0 105).
+
Tlačítko W (S) Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
Nastavení automatické regulace
citlivosti ISO (0 107).
+
X
Tlačítko W (S)
Pomocný příkazový
volič
Kontrolní panel
Režim P
Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
Režimy S a M
Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
Režimy A a M
Pomocný příkazový
volič
Kontrolní panel
❚❚ Expozice
Výběr kombinace clony a času
závěrky (režim P; 0 75).
Výběr času závěrky (režimy S a M;
0 76, 78).
Výběr clony (režimy A a M; 0 77, 78).
Výběr režimu měření expozice
(režimy P, S, A a M; 0 109).
+
Tlačítko Z (Q) Hlavní příkazový volič
14
Kontrolní panel
Nastavení korekce expozice (režimy
P, S, A a M; 0 112).
+
Tlačítko E
Aktivace nebo zrušení bracketingu/
výběr počtu snímků sekvence
bracketingu (režimy P, S, A a M;
0 153).
Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
+
Tlačítko D
Hlavní příkazový volič
X
Kontrolní panel
Nastavení rozptylu bracketingu
(režimy P, S, A a M; 0 154).
+
Tlačítko D
Pomocný příkazový
volič
Kontrolní panel
❚❚ Vyvážení bílé barvy
Výběr režimu vyvážení bílé barvy
(režimy P, S, A a M; 0 115).
+
Tlačítko L (U) Hlavní příkazový volič
Jemné vyvážení bílé barvy (0 117),
nastavení barevné teploty (0 120)
a výběr manuálního měření
vyvážení bílé barvy (0 121)
v režimech P, S, A a M.
Kontrolní panel
+
Tlačítko L (U)
Pomocný příkazový
volič
Kontrolní panel
15
❚❚ Nastavení blesku
Výběr zábleskového režimu (0 144).
+
Tlačítko M (Y)
Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
Nastavení korekce zábleskové
expozice (režimy P, S, A a M; 0 148).
+
X
Tlačítko M (Y)
16
Pomocný příkazový
volič
Kontrolní panel
Krytka monitoru BM-14
Součástí příslušenství fotoaparátu je průhledná plastová krytka pro
ochranu monitoru a jeho udržování v čistotě v době, kdy fotoaparát
není používán. Krytku monitoru připevníte tak, že zasunete výstupek
v její horní části do odpovídajícího otvoru nad monitorem
fotoaparátu (q) a stisknete spodní část krytky tak, aby zaklapla do
aretované polohy (w).
X
Při snímání krytky fotoaparát pevně uchopte a jemně vysuňte spodní
část krytky směrem ven, jak je vyobrazeno na obrázku vpravo.
17
Menu fotoaparátu
Většinu volitelných možností pro fotografování, přehrávání a nastavení
lze nastavovat prostřednictvím menu fotoaparátu. Chcete-li zobrazit
menu, stiskněte tlačítko G.
Tlačítko G
X
Karty menu
K dispozici jsou následující menu:
• D: Přehrávání (0 207)
• C: Fotografování (0 214)
• A: Uživatelské funkce (0 219)
• B: Nastavení (0 249)
• N: Retušování (0 261)
• O/m: Moje menu nebo Poslední nastavení (ve
výchozím nastavení se zobrazuje menu Moje
menu; 0 280)
Posuvník ukazuje polohu v aktuálním menu.
Aktuální nastavení jsou označena symboly.
Položky menu
Položky v aktuálně vybraném menu.
d
Pokud se v levém dolním rohu monitoru zobrazuje symbol d,
můžete stisknutím tlačítka L (U) zobrazit nápovědu. Po
dobu stisknutí tlačítka se zobrazuje popis aktuálně vybrané
možnosti nebo položky menu. Stisknutím tlačítek 1 a 3 lze
procházet zobrazené informace.
Tlačítko L (U)
18
Práce s menu fotoaparátu
K navigaci v jednotlivých menu fotoaparátu slouží multifunkční volič a tlačítko J.
Pohyb kurzoru nahoru
Tlačítko J: potvrzení výběru položky
Zrušení a návrat do
předchozího menu
Potvrzení výběru položky nebo
zobrazení vnořeného menu
Pohyb kurzoru dolů
X
K navigaci v menu použijte níže uvedené kroky.
1
Zobrazte menu.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu.
Tlačítko G
2
Vyberte symbol aktuálního menu.
Stisknutím tlačítka 4 vyberte symbol aktuálního
menu.
3
Vyberte menu.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadované menu.
4
Umístěte kurzor do vybraného menu.
Stisknutím tlačítka 2 umístěte kurzor do vybraného
menu.
19
5
Vyberte položku menu.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte položku menu.
6
Zobrazte volitelné možnosti.
Stisknutím tlačítka 2 zobrazte možnosti pro vybranou
položku menu.
X
7
Vyberte možnost.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadovanou
možnost.
8
Potvrďte výběr.
Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr zvolené
možnosti. Chcete-li se vrátit zpět bez provedení
výběru, stiskněte tlačítko G.
Věnujte pozornost následujícím bodům:
• Položky menu zobrazené šedě nejsou momentálně k dispozici.
• Přestože má stisknutí tlačítka 2 obecně stejný účinek jako stisknutí tlačítka J, existují
situace, ve kterých lze provést výběr pouze stisknutím tlačítka J.
• Chcete-li opustit menu a vrátit se do režimu fotografování, namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny (0 39).
20
První kroky
Nabití baterie
Fotoaparát je napájen pomocí dobíjecí lithium-iontové baterie EN-EL15 (součást dodávky).
Abyste dosáhli maximální doby provozu na baterii, nabijte baterii před použitím pomocí
dodávané nabíječky baterií MH-25. Nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny a 35
minut.
1
Zapojte síťový kabel.
X
Zapojte síťový kabel. Vidlici do nabíječky zasouvejte v poloze
vyobrazené vpravo, neotáčejte ji.
2
Sejměte krytku kontaktů baterie.
Sejměte z baterie krytku kontaktů.
3
Vložte baterii.
Podle ilustrace na nabíječce vložte baterii do prostoru pro
baterii v nabíječce.
4
Zapojte nabíječku do elektrické sítě.
Během nabíjení baterie pomalu bliká kontrolka CHARGE
(NABÍJENÍ).
Nabíjení
baterie
Nabíjení
dokončeno
D
Nabíjení baterie
Baterii nabíjejte ve vnitřních prostorách při okolní teplotě v rozmezí
5 °C–35 °C. Při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než 60 °C se baterie
nenabije.
5
Po dokončení nabíjení vyjměte baterii z nabíječky.
Nabíjení je ukončeno v okamžiku, kdy přestane blikat kontrolka CHARGE (NABÍJENÍ).
Odpojte nabíječku od elektrické sítě a vyjměte baterii.
21
A
Zásuvkový adaptér
V závislosti na zemi nebo regionu, kde jste zařízení zakoupili, může být
společně s nabíječkou dodáván také zásuvkový adaptér. Chcete-li použít
adaptér, zasuňte jej do zásuvky pro síťový kabel na nabíječce (q). Posuňte
aretaci zásuvkového adaptéru vyobrazeným směrem (w) a otočte adaptér
o 90 °, aby byl upevněn ve vyobrazené poloze (e). Při snímání adaptéru
použijte obrácený postup.
X
Aretace zásuvkového
adaptéru
90 °
22
Vložení baterie
Před vložením baterie otočte hlavní vypínač fotoaparátu do polohy OFF (VYPNUTO).
D
Vložení a vyjmutí baterie
Před vkládáním a vyjímáním baterie vždy vypněte fotoaparát.
1
Otevřete krytku prostoru pro baterii.
Odaretujte (q) a otevřete (w) krytku prostoru pro baterii.
X
2
Vložte baterii.
Baterii vkládejte ve vyobrazené orientaci (q) tak, aby došlo ke
stisknutí oranžové aretace baterie stranou. Aretace zajistí baterii
po jejím zasunutí až na doraz do těla fotoaparátu (w).
Aretace baterie
3
Zavřete krytku prostoru pro baterii.
A
Vyjmutí baterie
Vypněte fotoaparát a otevřete krytku prostoru pro baterii. Stisknutím aretace
baterie ve směru vyobrazeném šipkou uvolněte baterii a poté ji rukou
vyjměte.
23
D
Baterie a nabíječka
Přečtěte si a dodržujte varování a upozornění uvedená na stranách xviii–xix a 306–308 tohoto návodu.
Baterii nepoužívejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než 40 °C; mohlo by dojít k jejímu poškození
nebo k ovlivnění její výkonnosti. Při teplotách v rozmezí 0 °C až 15 °C a 45 °C až 60 °C se může kapacita
baterie snižovat a doba nabíjení prodlužovat.
Pokud během nabíjení rychle bliká kontrolka CHARGE (NABÍJENÍ) (asi 8× za sekundu), zkontrolujte dodržení
správného teplotního rozmezí pro nabíjení a poté nabíječku odpojte od elektrické sítě a vyjměte
a znovu vložte baterii. Pokud problém přetrvává, přestaňte nabíječku a baterii používat a odneste je
k prodejci či do autorizovaného servisu Nikon.
X
Nezkratujte kontakty nabíječky. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k přehřátí nebo
poškození nabíječky. Během nabíjení nehýbejte s nabíječkou, ani se nedotýkejte baterie. Nebudete-li
dbát tohoto upozornění, může ve velmi ojedinělých případech nabíječka indikovat dokončení nabíjení
v okamžiku, kdy je baterie nabitá pouze částečně. Dojde-li k takovéto situaci, vyjměte a znovu vložte
baterii pro opětovné zahájení nabíjení. Pokud je baterie nabíjena při nízkých teplotách nebo používána
při teplotě nižší, než při které byla nabíjena, může dojít k dočasnému poklesu její kapacity. Pokud je
baterie nabíjena při teplotě nižší než 5 °C, může indikace životnosti baterie v položce Informace
o baterii (0 255) dočasně ukazovat nižší hodnotu.
Baterie může být těsně po použití horká. Před zahájením nabíjení ji proto nechte vychladnout.
Dodávaný síťový kabel a zásuvkový adaptér lze používat pouze s nabíječkou MH-25. Nabíječku
používejte výhradně k nabíjení kompatibilních baterií. Nepoužívanou nabíječku odpojte od elektrické
sítě.
Jestliže během používání plně nabité baterie při pokojové teplotě zaznamenáte znatelný pokles její
kapacity, měli byste baterii vyměnit. Zakupte novou baterii.
A
Dobíjecí lithium-iontové baterie EN-EL15
Dodávaná baterie EN-EL15 sdílí informace s kompatibilními zařízeními a umožňuje tak indikaci
vlastního stavu fotoaparátem v šesti úrovních (0 35). Položka Informace o baterii v menu nastavení
zobrazuje podrobnosti o stavu nabití baterie, životnosti baterie a o počtu snímků pořízených od jejího
posledního nabití (0 255).
24
Nasazení objektivu
Pokud je z fotoaparátu sejmutý objektiv, je nutné chránit tělo přístroje před vnikáním prachu.
Pro ilustrační účely je v tomto návodu obecně používán objektiv AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G
ED VR.
Značka pro odečítání ohniskové vzdálenosti
Stupnice ohniskových
vzdáleností
Sluneční clona
Montážní značka
Kontakty CPU (0 287)
X
Krytka objektivu
Zadní krytka objektivu
Přepínač zaostřovacích režimů (0 26, 103)
Spínač redukce vibrací
Zoomový kroužek
Přepínač režimů redukce vibrací
Zaostřovací kroužek (0 55, 103)
1
2
Vypněte fotoaparát.
Sejměte zadní krytku objektivu
a krytku těla fotoaparátu.
25
3
Nasaďte objektiv.
Vyrovnejte montážní značku na objektivu se značkou na těle fotoaparátu a zasuňte
objektiv do bajonetu fotoaparátu (q). Dbejte přitom, abyste nestiskli tlačítko aretace
bajonetu, a otočte objektivem tak daleko proti směru hodinových ručiček, až zaklapne
do aretované polohy (w).
X
Pokud je objektiv vybaven voličem zaostřovacích režimů,
vyberte režim automatického zaostřování (A, M/A nebo A/M).
A
Sejmutí objektivu
Před sejmutím nebo výměnou objektivu zkontrolujte, jestli je fotoaparát
vypnutý. Chcete-li sejmout objektiv, stiskněte a podržte tlačítko aretace
bajonetu (q) a současně otáčejte objektivem ve směru hodinových ručiček
(w). Po sejmutí objektivu nasaďte krytky objektivu a krytku těla fotoaparátu.
D
Objektivy s vestavěným CPU vybavené clonovým kroužkem
V případě použití objektivů s vestavěným CPU vybavených clonovým kroužkem (0 287) zaaretujte
clonový kroužek na hodnotě nejvyššího zaclonění (nejvyšší clonové číslo).
A
Obrazové pole
Při nasazení objektivu DX se automaticky aktivuje obrazové pole formátu DX
(0 89).
Obrazové pole
26
Základní nastavení
Při prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí dialog pro volbu jazyka zobrazovaných informací.
Zvolte požadovaný jazyk a nastavte datum a čas. Až do nastavení hodnot data a času nelze
fotografovat.
1
Zapněte fotoaparát.
Zobrazí se dialog pro volbu jazyka.
2
Vyberte jazyk.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadovaný jazyk
a stiskněte tlačítko J.
3
X
Vyberte časové pásmo.
Zobrazí se dialog pro výběr časového pásma.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte místní časové pásmo
(pole UTC zobrazuje rozdíl mezi zvoleným časovým
pásmem a univerzálním časem (UTC) v hodinách)
a stiskněte tlačítko J.
4
Vyberte formát data.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte pořadí zobrazení
roku, měsíce a dne. Stisknutím tlačítka J pokračujte
k dalšímu kroku.
5
Zapněte nebo vypněte letní čas.
Zobrazí se dialog pro nastavení letního času. Ve
výchozím nastavení je letní čas vypnutý; pokud je
v místním časovém pásmu využíván letní čas, vyberte
stisknutím tlačítka 1 možnost Zapnuto a poté
stiskněte tlačítko J.
6
Nastavte datum a čas.
Zobrazí se možnosti, které můžete vidět na obrázku
vpravo. Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte položku
a stisknutím tlačítek 1 a 3 upravte její nastavení.
Stisknutím tlačítka J potvrďte nastavení hodin
a vraťte se do režimu fotografování.
27
A
Nastavení hodin fotoaparátu
Nastavení jazyka a data/času lze kdykoli změnit pomocí položek Jazyk (Language) (0 253) a Časové
pásmo a datum (0 253) v menu nastavení. Hodiny fotoaparátu lze rovněž synchronizovat se zařízeními
GPS (0 175).
A
X
28
Baterie hodin
Hodiny fotoaparátu jsou napájeny nezávislým nabíjecím zdrojem energie, který je podle potřeby
nabíjen, když je ve fotoaparátu vložena hlavní baterie nebo když je fotoaparát napájen pomocí
volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje EP-5B a síťového zdroje EH-5b (0 297). Dva dny
nabíjení postačí k napájení hodin po dobu přibližně tří měsíců. Pokud fotoaparát při zapnutí zobrazí
varovnou zprávu o nenastavených hodinách a na obrazovce informací bliká symbol Y, je baterie
hodin vybitá a hodiny byly resetovány. Nastavte správné hodnoty data a času.
A
Hodiny fotoaparátu
Hodiny fotoaparátu nejsou tak přesné jako většina náramkových a domácích hodin. Proto je pravidelně
porovnávejte s přesnějšími měřiči času a podle potřeby upravte jejich nastavení.
Vložení paměťové karty
Fotoaparát ukládá snímky na paměťových kartách Secure Digital (SD) (dostupné samostatně;
0 334). Fotoaparát obsahuje dva sloty pro paměťovou kartu (Slot 1 a Slot 2); pokud budete
chtít použít pouze jednu paměťovou kartu, vložte ji do Slotu 1 (0 30).
1
Vypněte fotoaparát.
A
Vložení a vyjmutí paměťové karty
Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vždy vypněte fotoaparát.
2
X
Otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu.
Vysuňte krytku slotu pro paměťovou kartu (q) a otevřete slot
(w).
3
Vložte paměťovou kartu.
D
Vkládání paměťových karet
Vložení paměťové karty horní stranou dolů (resp. převráceně) může
způsobit poškození fotoaparátu nebo karty. Vždy proto zkontrolujte
správnou orientaci vkládané karty. Není-li paměťová karta vložena
správným způsobem, nelze zavřít krytku slotu pro paměťovou kartu.
16GB
Uchopte paměťovou kartu způsobem uvedeným na obrázku
vpravo a zasuňte ji tak daleko do slotu, až zaklapne do aretované
polohy. Na několik sekund se rozsvítí kontrolka přístupu na
paměťovou kartu.
Přední strana
Kontrolka přístupu na
paměťovou kartu
Zavřete krytku slotu pro paměťovou kartu. Pokud paměťovou
kartu používáte ve fotoaparátu poprvé nebo poté, co byla
používána nebo formátována v jiném zařízení, naformátujte
kartu postupem popsaným na straně 31.
Vyjímání paměťových karet
Poté, co se ujistíte, že kontrolka přístupu na paměťovou kartu nesvítí, vypněte
fotoaparát, otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu a stisknutím kartu
uvolněte a povysuňte (q). Poté lze paměťovou kartu ručně vyjmout (w).
16GB
A
29
A
Není vložena paměťová karta
Při vypnutí fotoaparátu s vloženou plně nabitou baterií EN-EL15 v okamžiku,
kdy není přítomna žádná paměťová karta, se na kontrolním panelu a
v hledáčku zobrazí symbol S.
A
X
Použití dvou paměťových karet
Slot 1 je určen pro hlavní paměťovou kartu; karta ve Slotu 2 slouží jako záložní
nebo sekundární. Pokud je použito výchozí nastavení Přeplnění v položce
Paměťová karta ve Slotu 2 (0 96) a jsou vloženy dvě paměťové karty,
použije se karta ve Slotu 2 pouze v případě zaplnění karty ve slotu 1.
Slot 1
Slot 2
Na kontrolním panelu se zobrazuje slot nebo sloty obsahující paměťovou
kartu (příklad na obrázku vpravo ukazuje symboly zobrazované při vložení
karty do obou slotů). V případě, že je některá z paměťových karet zaplněná
nebo se při jejím používání vyskytla chyba, začne symbol dané karty blikat
(0 324).
Kontrolní panel
Obrazovka informací
D
Paměťové karty
• Paměťové karty mohou být po použití horké. Při vyjímání paměťových karet z fotoaparátu proto
buďte opatrní.
• Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vypněte fotoaparát. Během formátování a zápisu,
mazání nebo kopírování dat do počítače nevyjímejte z fotoaparátu paměťové karty, nevypínejte
fotoaparát a nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může
dojít ke ztrátě dat nebo k poškození fotoaparátu nebo karty.
• Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty.
• Kartu neohýbejte, nenechte spadnout a nevystavujte ji silnému mechanickému namáhání.
• Netlačte silou na pouzdro karty. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození karty.
• Karty nevystavujte působení vody, horka, vysokého stupně vlhkosti nebo přímého slunečního záření.
• Paměťové karty neformátujte pomocí počítače.
30
Formátování paměťové karty
Paměťové karty musí být před prvním použitím a po jejich použití nebo formátování v jiném
zařízení naformátovány.
D
Formátování paměťových karet
Formátováním paměťových karet dojde k trvalému smazání všech dat, která se na těchto kartách nacházejí.
Před dalším pokračováním nejprve zkontrolujte, jestli máte bezpečně zkopírovány do počítače všechny
snímky a další data z paměťové karty, která chcete uchovat (0 193).
1
2
Zapněte fotoaparát.
Stiskněte tlačítka O (Q) a Z (Q).
Současně stiskněte a podržte tlačítka O (Q)
a Z (Q) , dokud v místě indikace času závěrky na
kontrolním panelu a v hledáčku nezačne blikat
nápis C (formátování). Pokud jsou vloženy dvě
paměťové karty, vybere se karta ve Slotu 1 (0 30);
kartu ve Slotu 2 můžete vybrat otáčením hlavního
příkazového voliče. Chcete-li se vrátit zpět bez
naformátování paměťové karty, vyčkejte, až
přestane blikat nápis C (přibližně šest sekund),
nebo stiskněte libovolné tlačítko s výjimkou tlačítek
O (Q) a Z (Q).
3
X
Tlačítko O (Q) Tlačítko Z (Q)
Znovu stiskněte současně tlačítka O (Q) a Z (Q).
Paměťovou kartu naformátujete opětovným současným stisknutím tlačítek O (Q)
a Z (Q) během blikání nápisu C. Během formátování nevyjímejte paměťovou kartu
a nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie.
Po dokončení formátování se na kontrolním panelu a v hledáčku zobrazí počet snímků,
které lze zaznamenat při aktuálním nastavení.
31
Spínač ochrany proti zápisu
Paměťové karty SD jsou vybaveny spínačem ochrany proti
zápisu, který slouží jako ochrana před náhodnou ztrátou dat.
Pokud je spínač v poloze „lock“, nelze paměťovou kartu
naformátovat ani nelze ukládat či mazat snímky (při pokusu
o spuštění závěrky se na monitoru zobrazí varování). Pro
odaretování paměťové karty posuňte spínač do polohy „zápis“.
A
B
16G
A
Spínač ochrany proti zápisu
Viz také
Informace o formátování paměťových karet pomocí položky Formátování paměťové karty v menu
nastavení viz strana 250.
X
32
Úprava zaostření hledáčku
Fotoaparát je vybaven dioptrickou korekcí pro přizpůsobení hledáčku individuálním zrakovým
dispozicím uživatele. Před zahájením fotografování zkontrolujte, jestli vidíte ostře indikace
v hledáčku.
1
Zapněte fotoaparát.
Sejměte krytku objektivu a zapněte fotoaparát.
2
Zaostřete hledáček.
X
Otáčejte voličem dioptrické korekce tak dlouho,
dokud neuvidíte ostře značky oblasti činnosti
automatického zaostřování. Během manipulace
s voličem dioptrické korekce za současného
pohledu do hledáčku dávejte pozor, abyste si
prstem či nehtem neporanili oko.
Značky oblasti činnosti
automatického
zaostřování
A
Úprava zaostření hledáčku
Pokud nejste schopni zaostřit hledáček výše popsaným způsobem, vyberte jednorázové zaostření
(AF-S; 0 97), jednotlivá zaostřovací pole (0 99), střední zaostřovací pole (0 101) a poté vytvořte
kompozici s vysoce kontrastním objektem ve středním zaostřovacím poli a namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny pro zaostření. Jakmile je samotný fotoaparát zaostřen, nastavte volič dioptrické
korekce tak, aby viděli jasně zaostřený objekt v hledáčku. Je-li třeba, lze zaostření hledáčku dále
upravit pomocí volitelných korekčních čoček (0 297).
33
X
34
sZáklady fotografování a přehrávání
Fotografování metodou „zaměř a stiskni“
(režimy i a j)
Tato část popisuje fotografování v režimu i (Auto), což je plně automatický
režim typu „zaměř a stiskni“, ve kterém je většina nastavení ovládána
fotoaparátem na základě analýzy snímacích podmínek, včetně automatického
spouštění blesku za nízké hladiny osvětlení. Chcete-li fotografovat s vypnutým
bleskem a zároveň ponechat všechna ostatní nastavení na fotoaparátu, vyberte
otočením voliče expozičních režimů do polohy j režim Auto (vypnutý blesk).
s
Krok 1: Zapnutí fotoaparátu
1
Zapněte fotoaparát.
Sejměte krytku objektivu a zapněte fotoaparát. Zapne se kontrolní panel a rozsvítí se
displej v hledáčku.
2
Zkontrolujte stav baterie.
Zkontrolujte stav baterie na kontrolním panelu nebo v hledáčku.
Kontrolní panel * Hledáček *
Popis
L
—
Baterie je plně nabitá.
K
—
J
—
Baterie je částečně vybitá.
I
—
H
d
Baterie je téměř vybitá. Nabijte baterii nebo si připravte náhradní baterii.
H
d
Závěrka je zablokovaná. Nabijte nebo vyměňte baterii.
(bliká)
(bliká)
* Pokud je fotoaparát napájen pomocí volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje EP-5B
a síťového zdroje EH-5b, nezobrazuje se žádný symbol. Na obrazovce informací se zobrazuje
symbol V.
A
Čištění obrazového snímače
Fotoaparát při zapnutí nebo vypnutí čistí obrazový snímač prostřednictvím vibrací antialiasingového
filtru kryjícího obrazový snímač (0 301).
35
3
s
Zkontrolujte počet zbývajících snímků.
Na kontrolním panelu a v hledáčku se zobrazuje počet
snímků, které lze pořídit při aktuálním nastavení
(hodnoty nad 1 000 jsou zaokrouhleny na nejbližší
stovku směrem dolů; to znamená, že například
hodnoty mezi 2 000 a 2 099 se zobrazí jako 2.0 K).
Pokud jsou vloženy dvě paměťové karty, zobrazuje se
informace o dostupném místě na kartě ve Slotu 1 (0 30). Pokud počet zbývajících
snímků dosáhne hodnoty A, začne číslo blikat, v místě indikace času závěrky začne blikat
nápis n nebo j a bliká rovněž symbol příslušné paměťové karty. V takovém
případě vložte jinou paměťovou kartu (0 29) nebo vymažte některé snímky (0 47, 189).
Krok 2: Výběr režimu i nebo j
Chcete-li fotografovat na místech, kde je zakázáno pracovat Volič expozičních režimů
s bleskem, fotografovat děti nebo zachytit atmosféru
prostředí za nízké hladiny osvětlení, otočte volič expozičních
režimů do polohy j. V ostatních případech otočte volič
expozičních režimů do polohy i.
Režim j
Režim i
A
Indikace po vypnutí fotoaparátu
Pokud je fotoaparát vypnutý a je vložená baterie a paměťová karta,
zobrazuje se symbol paměťové karty a počet zbývajících snímků
(u některých typů paměťových karet se tato informace zobrazuje
v některých případech pouze v době, kdy je fotoaparát zapnutý).
Kontrolní panel
36
Krok 3: Tvorba kompozice snímku
1
Připravte si fotoaparát.
Při určování výřezu snímků v hledáčku uchopte grip
fotoaparátu pravou rukou a levou rukou podepřete
tělo přístroje nebo objektiv. Lokty držte lehce opřené
o tělo a jednou nohou nakročte lehce vpřed pro
dosažení lepší stability horní části těla. Při
fotografování na výšku (portrétní orientace) držte
fotoaparát tak, jak ilustruje spodní ze tří obrázků
vpravo.
s
V režimu j se za nízké hladiny osvětlení prodlužují
časy závěrky; doporučuje se použít stativ.
2
Vytvořte kompozici snímku.
Hlavní fotografovaný objekt umístěte v hledáčku tak,
aby se nacházel uvnitř oblasti vymezené značkami
oblasti činnosti automatického zaostřování.
Značky oblasti činnosti
automatického
zaostřování
A
Použití objektivů se zoomem
Pomocí zoomového kroužku objektivu můžete fotografovaný
objekt zvětšit tak, aby zaplnil větší část obrazového pole, nebo
naopak můžete s jeho pomocí zvětšit oblast viditelnou na snímku
(objekt zvětšujete nastavením delší ohniskové vzdálenosti na
stupnici ohniskových vzdáleností objektivu, oblast viditelnou na
snímku zvětšujete nastavením kratší ohniskové vzdálenosti).
Zvětšení
Zoomový
kroužek
Zmenšení
37
Krok 4: Zaostřování
1
Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.
Zobrazí se aktivní zaostřovací pole. Pokud je objekt
špatně osvětlený, může dojít k vyklopení vestavěného
blesku do pracovní polohy a ke spuštění pomocného
světla AF.
2
s
Zkontrolujte indikace v hledáčku.
Zaostřovací pole
Po dokončení zaostřování se v hledáčku zobrazí
indikace zaostření (I).
Indikace
zaostření
I
2 4
2 4
2 4
(bliká)
Popis
Je zaostřeno na objekt.
Je zaostřeno před objekt.
Je zaostřeno za objekt.
Fotoaparát není schopen automaticky zaostřit.
Viz strana 98.
Během namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se
v hledáčku zobrazuje počet snímků, které lze uložit ve
vyrovnávací paměti („t“; 0 84).
Indikace
zaostření
Kapacita
vyrovnávací
paměti
Krok 5: Expozice
Plynule domáčkněte tlačítko spouště zbytek jeho chodu až
na doraz pro spuštění závěrky a pořízení snímku. Během
ukládání snímku na paměťovou kartu svítí vedle krytky slotu
pro paměťovou kartu kontrolka přístupu na paměťovou
kartu. Dokud kontrolka přístupu nezhasne a snímek není
uložen, nevyjímejte paměťovou kartu a nevyjímejte ani
neodpojujte zdroj energie.
38
Kontrolka přístupu na
paměťovou kartu
A
Tlačítko spouště
Fotoaparát je vybaven dvoupolohovým tlačítkem spouště. Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
fotoaparát zaostří na objekt. Chcete-li provést expozici snímku, stiskněte tlačítko spouště zbytek jeho
chodu až na doraz.
Zaostření: namáčknutí do
poloviny
Expozice: stisknutí až na doraz
A
Časovač pohotovostního režimu
Indikace času závěrky a clony v hledáčku a na kontrolním panelu se vypnou z důvodu snížení vybíjení
baterie, pokud není po dobu přibližně 6 s provedena žádná operace. Chcete-li obnovit zobrazení
indikací, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny. Dobu nečinnosti před automatickým doběhnutím
časovače pohotovostního režimu lze nastavit pomocí uživatelské funkce c2 (Časovač pohotovost.
režimu, 0 227).
Expozimetr zapnutý
Expozimetr vypnutý
s
Expozimetr zapnutý
A
Vestavěný blesk
Je-li pro dosažení správné expozice v režimu i nutné doplňkové osvětlení,
dojde při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny k automatickému
vyklopení vestavěného blesku do pracovní polohy. Pokud je blesk vyklopený
do pracovní polohy, lze fotografovat pouze v případě zobrazení indikace
připravenosti k záblesku (M). Nezobrazuje-li se indikace připravenosti
k záblesku, blesk se nabíjí; v takovém případě krátce sejměte prst z tlačítka
spouště a zkuste tlačítko stisknout znovu.
Chcete-li uspořit energii v případě, kdy blesk nepoužíváte, stiskněte blesk
opatrně směrem dolů, až zaklapne do aretované transportní polohy.
39
Tvůrčí fotografování (motivové
programy)
Fotoaparát nabízí množství motivových programů. Výběrem některého
z těchto motivových programů dojde k automatické optimalizaci nastavení
přístroje pro daný motiv. Celý fotografický postup se tak zjednodušuje na
výběr programu, tvorbu kompozice snímku a expozici způsobem popsaným
na stranách 35–39.
❚❚ Režim h
s
Chcete-li zobrazit aktuálně vybraný motivový program, otočte volič expozičních režimů do
polohy h a stiskněte tlačítko R. Chcete-li vybrat jiný motivový program, otáčejte hlavním
příkazovým voličem.
Volič expozičních režimů
Hlavní příkazový volič
40
Monitor
Portrét
Krajina
Děti
Sporty
Makro
Noční portrét
Noční krajina
k
l
p
m
n
o
r
Párty/interiér
Pláž/sníh
Západ slunce
Úsvit/soumrak
Portrét zvířat
Světlo svíčky
Kvetoucí
příroda
s
t
u
v
w
x
y
Podzimní barvy
Jídlo
Silueta
High-key
Low-key
z
0
1
2
3
❚❚ Motivové programy
k Portrét
p Děti
s
Program vhodný pro portréty s měkkými,
přirozenými odstíny pleti. Pokud se
fotografovaný objekt nachází daleko od
pozadí a je použit teleobjektiv, detaily
v pozadí se zobrazí změkčené, což propůjčí
celému snímku prostorový účinek.
Program vhodný pro snímky dětí. Oblečení
a detaily v pozadí jsou reprodukovány
v sytých barvách, zatímco odstíny pleti
zůstávají měkké a přirozené.
l Krajina
m Sporty
Program vhodný pro živé snímky krajin za
denního světla. Vestavěný blesk a pomocné
světlo AF se vypnou; za nízké hladiny
osvětlení se doporučuje použít stativ.
Krátké časy závěrky zmrazí pohyb
u dynamických sportovních scén a zobrazí na
snímcích jasně a brilantně hlavní objekt.
Vestavěný blesk a pomocné světlo AF se
vypnou. Chcete-li pořizovat série snímků,
aktivujte sériové snímání (0 6, 83).
41
s
42
n Makro
r Noční krajina
Program vhodný pro makrosnímky květin,
hmyzu a dalších malých objektů (pro
fotografování na velmi malé vzdálenosti lze
využít makroobjektiv). Doporučuje se použít
stativ, aby se zamezilo rozmazání snímků.
Tento program potlačuje šum a výskyt
nepřirozených barev při fotografování
nočních krajin včetně pouličního osvětlení
a neonových reklam. Vestavěný blesk
a pomocné světlo AF se vypnou; doporučuje
se použít stativ, aby se zamezilo rozmazání
snímků.
o Noční portrét
s Párty/interiér
Program vhodný pro dosažení přirozeného
expozičního vyvážení mezi hlavním
objektem a pozadím u portrétů pořizovaných
za nízké hladiny osvětlení. Za nízké hladiny
osvětlení se doporučuje použít stativ, aby se
zamezilo rozmazání snímků.
Tento program zachycuje světelnou
atmosféru osvětlených interiérů. Je vhodný
pro společenské události a další motivy
v interiérech.
t Pláž/sníh
v Úsvit/soumrak
Tento program zachycuje jas sluncem
osvětlených vodních ploch a sněžných nebo
písečných plání. Vestavěný blesk a pomocné
světlo AF se vypnou.
Tento program zachovává barvy
pozorovatelné za slabého osvětlení před
východem a po západu slunce. Vestavěný
blesk a pomocné světlo AF se vypnou; za
nízké hladiny osvětlení se doporučuje použít
stativ.
u Západ slunce
w Portrét zvířat
Tento program zachovává syté barvy při
západech a východech slunce. Vestavěný
blesk a pomocné světlo AF se vypnou; za
nízké hladiny osvětlení se doporučuje použít
stativ.
Program pro portrétování aktivních zvířat.
Pomocné světlo AF se vypne.
s
43
s
44
x Světlo svíčky
z Podzimní barvy
Program pro fotografování při světle svíček.
Vestavěný blesk se vypne; za nízké hladiny
osvětlení se doporučuje použít stativ, aby se
zamezilo rozmazání snímků.
Tento program zachycuje zářivě červené
a žluté odstíny podzimních listů. Vestavěný
blesk se vypne; za nízké hladiny osvětlení se
doporučuje použít stativ, aby se zamezilo
rozmazání snímků.
y Kvetoucí příroda
0 Jídlo
Program vhodný pro fotografování lánů
květin, kvetoucích sadů a dalších
krajinářských motivů obsahujících velké
množství květů. Vestavěný blesk se vypne; za
nízké hladiny osvětlení se doporučuje použít
stativ, aby se zamezilo rozmazání snímků.
Program vhodný pro získání živých snímků
pokrmů. Doporučuje se použít stativ, aby se
zamezilo rozmazání snímků; rovněž lze
použít blesk (0 143).
1 Silueta
3 Low-key
Program pořizující snímky siluet objektů na
jasném pozadí. Vestavěný blesk se vypne; za
nízké hladiny osvětlení se doporučuje použít
stativ, aby se zamezilo rozmazání snímků.
Program určený pro fotografování tmavých
scén a získání tmavých, ponurých snímků, ve
kterých vystupují pouze nejvyšší jasy.
Vestavěný blesk se vypne; za nízké hladiny
osvětlení se doporučuje použít stativ, aby se
zamezilo rozmazání snímků.
s
2 High-key
Program určený pro fotografování jasných
scén a získání světlých snímků, které působí,
jako kdyby byly zalité světlem. Vestavěný
blesk se vypne.
45
Základy přehrávání
1
Stiskněte tlačítko K.
Na monitoru se zobrazí snímek. Paměťová karta
obsahující aktuálně zobrazený snímek je
indikovaná symbolem.
Tlačítko K
2
Zobrazte další snímky.
Další snímky lze zobrazit stisknutím tlačítek 4
a 2. Chcete-li zobrazit další informace
o aktuálním snímku, stiskněte tlačítka 1 a 3
(0 179).
s
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D610
100
85mm
0, 0
100ND610 DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Chcete-li ukončit přehrávání a vrátit se do režimu
fotografování, namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny.
A
Kontrola snímků
Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu přehrávání (0 212), zobrazují
se pořizované snímky po expozici automaticky na několik sekund na monitoru.
A
Viz také
Informace o výběru slotu pro paměťovou kartu viz strana 178.
46
Vymazání nepotřebných snímků
Chcete-li vymazat snímek aktuálně zobrazený na monitoru, stiskněte tlačítko O (Q).
Pamatujte si, že vymazané snímky již nelze obnovit.
1
Zobrazte snímek.
Snímek, který chcete vymazat, zobrazte podle
pokynů na předchozí straně. Pozice aktuálního
snímku je indikována symbolem ve spodním
levém rohu monitoru.
2
s
Vymažte snímek.
Stiskněte tlačítko O (Q). Zobrazí se dialog pro
potvrzení; chcete-li vymazat snímek a vrátit se
k přehrávání, stiskněte znovu tlačítko O (Q).
Chcete-li se vrátit zpět bez vymazání snímku,
stiskněte tlačítko K.
Tlačítko O (Q)
A
Mazání snímků
Chcete-li vymazat vybrané snímky (0 190), všechny snímky pořízené k vybranému datu (0 191) nebo
všechny snímky ve vybraném umístění na vybrané paměťové kartě (0 190), použijte položku Mazání
snímků v menu přehrávání.
47
s
48
xŽivý náhled pro statické snímky
Při fotografování v režimu živého náhledu postupujte podle níže uvedených kroků.
1
Otočte volič živého náhledu do polohy C (živý náhled
pro statické snímky).
D
Zakryjte hledáček
Chcete-li zamezit ovlivnění expozice světlem vnikajícím do hledáčku,
sejměte před fotografováním gumovou očnici a zakryjte hledáček
dodávanou krytkou okuláru hledáčku DK-5 (0 86).
2
Volič živého náhledu
x
Stiskněte tlačítko a.
Zrcadlo fotoaparátu se sklopí do horní polohy a na monitoru
fotoaparátu se zobrazí aktuální záběr objektivu. Objekt nelze
nadále pozorovat v hledáčku.
Tlačítko a
3
Umístěte zaostřovací pole.
Způsobem popsaným na straně 51 umístěte zaostřovací pole na fotografovaný objekt.
4
Zaostřete.
Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.
Během zaostřování bliká zaostřovací pole zeleně. Pokud je
fotoaparát schopen zaostřit, zaostřovací pole se zobrazí zeleně;
pokud fotoaparát není schopen zaostřit, bliká zaostřovací pole
červeně (snímky lze pořizovat i v případě, kdy zaostřovací pole
bliká červeně; před fotografováním zkontrolujte zaostření na
monitoru). Stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L lze aktivovat expoziční
paměť (0 110); zaostření se zablokuje při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny. V režimu M lze nastavovat expozici
s využitím indikace expozice (0 78).
Tlačítko A AE-L/AF-L
49
5
Exponujte.
Stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz
pro expozici snímku. Monitor se vypne.
6
Ukončete režim živého náhledu.
Stisknutím tlačítka a ukončete režim živého náhledu.
D
x
Ukončení živého náhledu
Režim živého náhledu se automaticky ukončí při sejmutí objektivu. Živý náhled se může ukončit
rovněž z důvodu prevence poškození vnitřních obvodů fotoaparátu; nepoužíváte-li fotoaparát,
ukončete režim živého náhledu. Pamatujte si, že v následujících případech se může zvýšit teplota
vnitřních obvodů fotoaparátu a může dojít k nárůstu obrazového šumu (jasných skvrn, náhodně
rozmístěných jasných pixelů nebo závoje; fotoaparát se může rovněž znatelně zahřát, ale to není
známkou závady):
• Vysoká teplota okolí
• Dlouhodobé používání fotoaparátu v režimu živého náhledu a/nebo v režimu záznamu
videosekvencí
• Dlouhodobé používání fotoaparátu v režimu sériového snímání
Nespustí-li se při stisknutí tlačítka a živý náhled, vyčkejte před opětovným pokusem o jeho
aktivaci ochlazení fotoaparátu.
A
Výběr předvolby Picture Control (pouze režimy P, S, A a M)
Stisknutím tlačítka c (b) v režimu živého náhledu
se zobrazí seznam předvoleb Picture Control.
Vyberte požadovanou předvolbu Picture Control
a stiskněte tlačítko 2 pro úpravu nastavení
jednotlivých parametrů předvolby (0 129).
Tlačítko c (b)
A
Videosekvence
V režimu živého náhledu pro statické snímky není k dispozici záznam videosekvencí a stisknutí
tlačítka záznamu videosekvence nemá žádný účinek. Chcete-li zaznamenávat videosekvence,
vyberte živý náhled pro videosekvence (0 57).
50
Zaostřování v režimu živého náhledu
Chcete-li zaostřovat pomocí automatického zaostřování,
otočte volič zaostřovacích režimů do polohy AF a pomocí
níže uvedených kroků vyberte režim automatického
zaostřování a režim činnosti zaostřovacích polí. Informace
o manuálním zaostřování viz strana 55.
Volič zaostřovacích režimů
❚❚ Volba zaostřovacího režimu
V režimu živého náhledu jsou k dispozici následující režimy automatického zaostřování:
Režim
AF-S
AF-F
Popis
Jednorázové zaostření: Pro statické objekty. Zaostření se zablokuje při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny.
Nepřetržité zaostřování: Pro pohyblivé objekty. Fotoaparát nepřetržitě zaostřuje až do stisknutí
tlačítka spouště. Zaostření se zablokuje při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
x
Chcete-li vybrat režim automatického zaostřování, stiskněte tlačítko režimů automatického
zaostřování a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se na monitoru nezobrazí
požadovaný režim.
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
Hlavní příkazový
volič
Monitor
D
Použití automatického zaostřování v režimu živého náhledu
Používejte objektivy AF-S. Při použití jiných typů objektivů nebo telekonvertorů se nemusí dosáhnout
očekávaných výsledků. Pamatujte si, že v režimu živého náhledu je automatické zaostřování pomalejší
a může se v jeho průběhu zvyšovat a snižovat jas obrazu na monitoru. V některých případech, kdy
fotoaparát není schopen zaostřit, se může zaostřovací pole zobrazovat zeleně. Fotoaparát nemusí být
schopen zaostřit v následujících situacích:
• Objekt obsahuje linie rovnoběžné s delší stranou obrazu
• Objekt je málo kontrastní
• Objekt v zaostřovacím poli obsahuje oblasti s velkými rozdíly jasů, bodové zdroje světla, neonové
reklamy nebo jiné zdroje světla s měnícím se jasem
• Při osvětlení rtuťovými nebo sodíkovými výbojkami, zářivkami či jiným podobným typem světla, kdy
se vyskytuje blikání obrazu nebo proužkování
• Je použit filtr typu hvězda nebo jiný speciální filtr
• Objekt se jeví menší než zaostřovací pole
• U objektu převažují pravidelné geometrické struktury (např. žaluzie nebo řady oken v mrakodrapu)
• Objekt se pohybuje
51
❚❚ Volba režimu činnosti zaostřovacích polí
V režimu živého náhledu jsou k dispozici následující režimy činnosti zaostřovacích polí:
Režim
!
$
%
x
&
Popis
Zaostřování s detekcí tváří: Použijte pro portréty. Fotoaparát automaticky rozpoznává a zaostřuje
portrétované objekty; vybraný objekt je indikován dvojitým žlutým rámečkem (je-li rozpoznáno
více tváří – max. 35 – zaostří fotoaparát na nejbližší objekt; chcete-li vybrat jiný objekt, použijte
multifunkční volič). Není-li fotoaparát schopen nadále rozpoznat objekt (například v důsledku
toho, že se objekt odvrátil tváří směrem mimo fotoaparát), přestane se žlutý rámeček
zobrazovat.
Velkoplošná zaostřovací pole: Použijte pro fotografování krajin a dalších neportrétních objektů z ruky.
Pomocí multifunkčního voliče umístěte zaostřovací pole do libovolné části obrazového pole
nebo stiskněte tlačítko J pro nastavení zaostřovacího pole doprostřed obrazového pole.
Standardní zaostřovací pole: Použijte pro cílené zaostření vybraného místa v záběru. Pomocí
multifunkčního voliče umístěte zaostřovací pole do libovolné části obrazového pole nebo
stiskněte tlačítko J pro nastavení zaostřovacího pole doprostřed obrazového pole. Doporučuje
se použít stativ.
Sledování objektu: Umístěte zaostřovací pole na fotografovaný objekt a stiskněte tlačítko J.
Zaostřovací pole bude sledovat vybraný objekt při jeho pohybu v záběru. Chcete-li ukončit
sledování objektu, stiskněte znovu tlačítko J. Fotoaparát nemusí být schopen sledovat objekty,
pokud se pohybují vysokou rychlostí, opustí obrazové pole nebo jsou zakryty jinými objekty,
mění viditelně svou velikost, barvu nebo jas, jsou příliš malé, příliš velké, příliš jasné, příliš tmavé,
resp. mají podobnou barvu nebo jas jako pozadí.
Chcete-li vybrat režim činnosti zaostřovacích polí, stiskněte tlačítko režimů automatického
zaostřování a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud se na monitoru nezobrazí
požadovaný režim.
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
52
Pomocný
příkazový volič
Monitor
Zobrazení v režimu živého náhledu: Živý náhled pro
statické snímky
er
q
t
y
w
Položka
q Zbývající čas
w Průvodce
Režim automatického
zaostřování
Režim činnosti
r
zaostřovacích polí
e
t Zaostřovací pole
y Indikace jasu monitoru
u Indikace expozice
x
u
Popis
Čas zbývající do automatického ukončení živého náhledu. Zobrazuje
se v případě, že zbývá 30 s nebo méně do ukončení živého náhledu.
Průvodce možnostmi dostupnými v živém náhledu pro statické
snímky.
0
56
—
Aktuální režim automatického zaostřování.
51
Aktuální režim činnosti zaostřovacích polí.
52
Aktuální zaostřovací pole. Zobrazení se liší v závislosti na nastaveném
režimu činnosti zaostřovacích polí.
Za současného podržení tlačítka L (U) ve stisknuté poloze
nastavte stisknutím tlačítek 1 a 3 jas monitoru (pamatujte si, že jas
obrazu na monitoru nemá žádný vliv na výsledné snímky pořízené
fotoaparátem). Vyberete-li možnost A (Automaticky), upravuje
fotoaparát jas monitoru (v případě jeho zapnutí) automaticky podle
okolních světelných podmínek změřených snímačem okolního jasu
(0 4).
Indikuje, jestli bude snímek při aktuálním nastavení pod- nebo
přeexponovaný (pouze režim M).
49
—
78
53
D
Zobrazení v režimu živého náhledu
Přestože se nezobrazí na výsledných snímcích, mohou se na monitoru v oblastech osvětlených
blikajícími reklamními štíty, jiným typem přerušovaného osvětlení, zábleskem či jiným silným zdrojem
světla s krátkou dobou svícení zobrazit zubaté obrysy, barevné obrysy, moaré a jasné skvrny. Dále se při
horizontálním panorámování nebo při rychlém pohybu objektu napříč záběrem může vyskytnout
zkreslení obrazu. Blikání obrazu a proužkování viditelné na monitoru při použití zářivkového osvětlení
nebo osvětlení rtuťovými či sodíkovými výbojkami lze potlačit pomocí položky Redukce blikání
obrazu (0 252), přesto však mohou být tyto jevy při některých časech závěrky viditelné i na výsledných
snímcích. Při fotografování v režimu živého náhledu nemiřte fotoaparátem do slunce ani do jiných
silných zdrojů světla. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození vnitřních obvodů
fotoaparátu.
A
x
54
Expozice
V závislosti na fotografovaném motivu se může výsledná expozice lišit od expozice, které by se dosáhlo
bez použití režimu živého náhledu. Měření expozice v režimu živého náhledu je upravováno tak, aby
vyhovovalo zobrazení režimu živého náhledu a produkovalo snímky s expozicí blízkou obrazu, který lze
pozorovat na monitoru. V režimech P, S, A a M lze upravit expozici v rozmezí ±5 EV (0 112). Pamatujte si,
že účinky nastavení nad +3 EV a pod –3 EV nelze posuzovat na monitoru.
Obrazovka informací: Živý náhled pro statické
snímky
Chcete-li zobrazit nebo skrýt indikace na monitoru v režimu živého náhledu pro statické
snímky, stiskněte tlačítko R.
Informace zapnuté
Informace vypnuté
x
Virtuální horizont
(0 258)
Pomocná mřížka
Manuální zaostřování
Chcete-li zaostřit v režimu manuálního zaostřování (0 103), otáčejte
zaostřovacím kroužkem objektivu, dokud není objekt zaostřen.
Chcete-li zvětšit až cca 19× obraz na monitoru, abyste mohli
kontrolovat přesnost zaostření, stiskněte tlačítko X (T). Během
zvětšení aktuálního záběru objektivu se zobrazuje v pravém dolním
rohu monitoru navigační obrazovka v šedém rámečku. Pomocí
multifunkčního voliče můžete procházet částmi obrazu, které nejsou
aktuálně viditelné na monitoru (funkce je dostupná pouze tehdy,
pokud jsou jako režim činnosti zaostřovacích polí vybrána
velkoplošná nebo standardní zaostřovací pole), nebo můžete
stisknout tlačítko W (S) pro zmenšení obrazu.
Tlačítko X (T)
Navigační obrazovka
55
A
Objektivy bez CPU
Při použití objektivů bez CPU nezapomeňte zadat ohniskovou vzdálenost a světelnost použitého
objektivu v položce Data objektivu bez CPU v menu nastavení (0 172). Objektivy bez CPU lze používat
pouze v režimech A a M (0 73); clonu lze nastavovat pomocí clonového kroužku objektivu.
D
Zobrazení odpočítávání
Posledních 30 s před automatickým ukončením živého náhledu se zobrazuje odpočítávání (0 53;
časovač se zbarví červeně, pokud se režim živého náhledu ukončuje z důvodu ochrany vnitřních
obvodů fotoaparátu, resp. pokud je použita jiná možnost než Žádný limit v uživatelské funkci
c4—Zpožď. pro vypn. monitoru > Živý náhled; 0 228—5 s před automatickým vypnutí monitoru).
V závislosti na snímacích podmínkách se může časovač zobrazit ihned po aktivaci živého náhledu.
Pamatujte si, že i když se odpočítávání nezobrazuje během přehrávání, dojde k automatickému
ukončení režimu živého náhledu po doběhnutí časovače.
A
x
56
HDMI
Pokud je fotoaparát připojen k videozařízení HDMI během živého
náhledu pro statické snímky, monitor fotoaparátu zůstane zapnutý
a videozařízení zobrazuje aktuální záběr objektivu, jak ilustruje
obrázek vpravo. Pokud zařízení podporuje technologii HDMI-CEC,
vyberte před zahájením fotografování v živém náhledu možnost
Vypnuto v položce HDMI > Ovládání zařízení v menu nastavení
(0 205).
yŽivý náhled pro videosekvence
Videosekvence lze zaznamenávat v režimu živého náhledu.
1
Otočte volič živého náhledu do polohy 1 (živý náhled
pro videosekvence).
Volič živého náhledu
2
Stiskněte tlačítko a.
y
Zrcadlo fotoaparátu se sklopí do horní polohy a na monitoru
fotoaparátu se zobrazí aktuální záběr objektivu, jak bude
viditelný na videosekvenci, upravený o účinky expozice. Objekt
nelze nadále pozorovat v hledáčku.
Tlačítko a
A
Symbol 0
Symbol 0 (0 61) značí, že nelze zaznamenávat videosekvence.
A
Před zahájením záznamu
Před zahájením záznamu nastavte clonu (pouze režimy A a M, 0 77, 78); rovněž můžete vybrat
předvolbu Picture Control (pouze režimy P, S, A a M, 0 129) a barevný prostor (0 217). V režimech
P, S, A a M lze v libovolném okamžiku nastavit stisknutím tlačítka L (U) a otáčením hlavního
příkazového voliče vyvážení bílé barvy (0 115).
3
Vyberte zaostřovací režim (0 51).
4
Vyberte režim činnosti zaostřovacích polí (0 52).
57
5
Zaostřete.
Vytvořte kompozici úvodního záběru a zaostřete postupem
popsaným v krocích 3 a 4 na stranách 49 (další informace
o zaostřování v živém náhledu pro videosekvence viz strana 51).
Pamatujte si, že počet objektů, které lze rozpoznat v režimu zaostřování s detekcí tváří,
se v režimu živého náhledu pro videosekvence snižuje.
A
Expozice
V režimu živého náhledu pro videosekvence lze upravovat následující nastavení:
Clona
Čas závěrky
Citlivost ISO
P, S, A
—
—
—
Korekce expozice
✔
M
—
✔
✔
—
Ostatní expoziční
režimy
—
—
—
—
V režimu M lze nastavit citlivost ISO na hodnoty v rozmezí ISO 100 až Hi 2 a čas závěrky na
hodnoty v rozmezí 1/25 s až 1/4 000 s (nejdelší dostupný čas závěrky se mění v závislosti na snímací
frekvenci; 0 65). Při použití ostatních expozičních režimů jsou čas závěrky i citlivost ISO
nastavovány automaticky. Pokud je výsledek pře- nebo podexponovaný, ukončete a znovu
aktivujte režim živého náhledu pro videosekvence.
y
6
Spusťte záznam.
Stiskněte tlačítko záznamu videosekvence pro zahájení
záznamu. Na monitoru se zobrazí indikace záznamu a dostupná
doba záznamu. Expozice je nastavována pomocí měření Matrix
a k dispozici je expoziční paměť aktivovaná stisknutím tlačítka
A AE-L/AF-L (0 110) a (v režimech P, S a A) možnost úpravy
expozice v rozmezí ±3 EV v krocích po 1/3 EV pomocí korekce
expozice (0 112). Při použití automatického zaostřování lze
namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zablokovat
zaostření.
Tlačítko záznamu
videosekvence
Indikace záznamu
Zbývající čas
A
Zvuk
Fotoaparát je schopen zaznamenávat obraz i zvuk; během záznamu videosekvence nezakrývejte
mikrofon na přední straně fotoaparátu. Pamatujte si, že vestavěný mikrofon může zaznamenat
zvuky vydávané objektivem při automatickém zaostřování a redukci vibrací.
58
7
Ukončete záznam.
Opětovným stisknutím tlačítka záznamu videosekvence
ukončete záznam. Záznam se ukončí automaticky, jakmile je
dosaženo maximální délky, nebo jakmile je zaplněna paměťová
karta.
A
Maximální délka
Maximální velikost jednotlivých souborů videosekvencí je 4 GB (maximální doby záznamu viz
strana 65); pamatujte si, že v závislosti na rychlosti zápisu paměťové karty může dojít k ukončení
záznamu ještě před dosažením této maximální velikosti souboru (0 334).
A
Fotografování
Chcete-li pořídit snímek během probíhajícího záznamu, stiskněte tlačítko spouště až na doraz (jeli třeba, lze tlačítku Fn, tlačítku kontroly hloubky ostrosti nebo tlačítku AE-L/AF-L přiřadit zobrazení
obrazovky provozních informací a před pořízením statického snímku zobrazit pomocí tohoto
tlačítka fotografická nastavení; 0 247, 248). Záznam videosekvence se ukončí (doposud
zaznamenaná část videosekvence se uloží) a fotoaparát se vrátí do režimu živého náhledu.
Snímek se zaznamená s aktuálně nastaveným obrazovým polem a poměrem stran 16 : 9. Snímky
budou pořízeny bez blesku. Pamatujte si, že v režimu živého náhledu pro videosekvence nelze
použít funkci kontroly expozice pro statické snímky; doporučuje se používat režimy P, S a A, ale
přesných výsledků lze dosáhnout rovněž v režimu M, a to pomocí tlačítka Fn, tlačítka kontroly
hloubky ostrosti nebo tlačítka AE-L/AF-L (0 247, 248), kterým se zobrazí provozní informace
a zpřístupní indikace expozice umožňující kontrolu výsledku. Pro statické snímky je k dispozici
korekce expozice v rozmezí –5 až +5 EV, na monitoru však lze posuzovat pouze použití hodnot –3
až +3 (režimy P, S, a A; 0 112).
y
D
Zobrazení odpočítávání
Odpočítávání se zobrazí 30 s před automatickým ukončením režimu živého náhledu (0 53).
V závislosti na snímacích podmínkách se může časovač zobrazit ihned po zahájení záznamu
videosekvence. Pamatujte si, že bez ohledu na dostupnou dobu záznamu dojde
k automatickému ukončení režimu živého náhledu po doběhnutí časovače. Dříve než opět
obnovíte záznam videosekvence, vyčkejte na ochlazení vnitřních obvodů fotoaparátu.
8
Ukončete režim živého náhledu.
Stisknutím tlačítka a ukončete režim živého náhledu.
59
Indexy
Pokud je vybrána možnost Indexování v uživatelské funkci g1 (Funkce
tlačítka Fn, 0 247), g2 (Funkce tl. hloubky ostrosti, 0 248) nebo g3
(Funkce tlačítka AE-L/AF-L, 0 248), lze stisknutím daného tlačítka
během záznamu přidávat do záznamu indexy, které mohou být
následně využity k vyhledání označených snímků během úprav
a přehrávání (0 68). Do každé videosekvence lze přidat až 20 indexů.
Index
y
A
Viz také
Prostřednictvím menu Nastavení videa (0 65) jsou k dispozici funkce nastavení velikosti obrazu,
citlivosti mikrofonu a využití slotů pro paměťovou kartu. Zaostřovat lze manuálně, a to způsobem
popsaným na straně 55. Funkci tlačítka J, tlačítka Fn, tlačítka kontroly hloubky ostrosti a tlačítka
A AE-L/AF-L lze vybrat pomocí uživatelské funkce f1 (Tlačítko OK (režim fotogr.); 0 241), g1 (Funkce
tlačítka Fn; 0 247), g2 (Funkce tl. hloubky ostrosti; 0 248) a g3 (Funkce tlačítka AE-L/AF-L, 0 248)
(poslední tři možnosti dovolují rovněž trvale aktivovat expoziční paměť bez nutnosti držení tlačítka ve
stisknuté poloze). Uživatelská funkce g4 (Funkce tlačítka spouště; 0 248) určuje, jestli se tlačítko
spouště bude moci použít pro spuštění živého náhledu pro videosekvence nebo pro spuštění
a ukončení záznamu videosekvence.
60
Zobrazení v režimu živého náhledu: Živý náhled pro
videosekvence
ty
q
w
e
r
u
i
y
Položka
Symbol „Žádná
q videosekvence“
w Hlasitost sluchátek
e Citlivost mikrofonu
r Úroveň zvuku
Popis
0
Indikuje nedostupnost záznamu videosekvence.
—
Hlasitost zvukového výstupu do sluchátek.
Citlivost mikrofonu pro záznam videosekvencí.
Úroveň záznamu zvuku. Je-li úroveň záznamu zvuku příliš vysoká,
zobrazuje se červeně; upravte odpovídajícím způsobem nastavení
citlivosti mikrofonu. Použijete-li volitelný mikrofon ME-1 nebo jiný
stereofonní mikrofon, zobrazí se samostatné indikace levého (L)
a pravého (R) kanálu.
62
62
Zbývající čas (živý náhled
Zbývající čas dostupný pro záznam videosekvencí.
t pro videosekvence)
Velikost obrazu
Velikost obrazu pro záznam videosekvencí.
y videosekvence
Indikace jasu monitoru.
u Indikace jasu monitoru
Průvodce možnostmi dostupnými v živém náhledu pro
Průvodce
i
videosekvence.
62
58
65
62
62
A
Použití externího mikrofonu
Volitelný stereofonní mikrofon ME-1 lze použít pro záznam stereofonního zvuku a potlačení záznamu
mechanických zvuků vydávaných automatickým zaostřováním (0 298).
A
Sluchátka
Lze použít sluchátka třetích výrobců. Pamatujte si, že vysoké úrovně zvuku mohou vést k vysoké
hlasitosti; zejména při použití sluchátek proto dbejte patřičné opatrnosti.
61
❚❚ Úprava nastavení při zobrazení živého náhledu
Níže popsaným způsobem lze upravovat citlivost mikrofonu, hlasitost sluchátek a jas
monitoru. Pamatujte si, že citlivost mikrofonu a hlasitost sluchátek nelze nastavovat během
záznamu a že nastavení jasu ovlivňuje pouze zobrazení na monitoru (0 61); videosekvence
zaznamenané fotoaparátem nejsou ovlivněny.
1
Vyberte položku.
Stiskněte a držte tlačítko L (U) a pomocí tlačítek 4 a 2
vyberte indikaci požadovaného nastavení.
Tlačítko L (U)
y
2
Upravte nastavení vybrané položky.
Za současného podržení tlačítka L (U) ve stisknuté
poloze upravte pomocí tlačítek 1 a 3 nastavení vybrané
položky.
Obrazovka informací: Živý náhled pro
videosekvence
Chcete-li zobrazit nebo skrýt indikace na monitoru v režimu živého náhledu pro
videosekvence, stiskněte tlačítko R.
62
Informace zapnuté
Informace vypnuté
Virtuální horizont
(0 258)
Pomocná mřížka
Obrazové pole
Všechny videosekvence a snímky zaznamenané v režimu živého náhledu pro videosekvence
(0 57) mají bez ohledu na nastavení položky Obrazové pole v menu fotografování (0 89)
poměr stran 16 : 9. Snímky zaznamenané při použití možnosti Zapnuto v položce Obrazové
pole > Automat. volba formátu DX a při nasazení objektivu DX mají formát pro
videosekvence založený na formátu DX, stejně jako snímky zaznamenané při použití možnosti
DX (24×16) 1.5× v položce Obrazové pole > Volba obrazového pole. Je-li vybrána možnost
FX (36×24) 1.0×, použije se formát pro videosekvence založený na formátu FX. Při výběru
formátu pro videosekvence založeném na formátu DX se zobrazuje symbol a.
y
A
Statické snímky pořízené v živém náhledu pro videosekvence
Následující tabulka udává velikosti statických snímků pořizovaných v režimu živého náhledu pro
videosekvence:
Položka
Velikost (v pixelech)
Velikosti výtisků (cm) *
Velký
(L)
6
016
×
3
376
50,9 × 28,6
Formát založený na
formátu FX
Střední (M)
4 512 × 2 528
38,2 × 21,4
(35,5 × 20 mm)
Malý (S)
3 008 × 1 688
25,5 × 14,3
Velký (L)
3 936 × 2 224
33,3 × 18,8
Formát založený na
formátu DX
Střední (M)
2 944 × 1 664
24,9 × 14,1
(23,5 × 13,2 mm)
Malý (S)
1 968 × 1 112
16,7 × 9,4
* Přibližná velikost výtisků při 300 dpi. Velikosti výtisků v palcích odpovídají velikosti obrazu v pixelech
dělené rozlišením tiskárny v bodech na palec (dpi; 1 palec = přibližně 2,54 cm).
Kvalitu obrazu určuje nastavení položky Kvalita obrazu v menu fotografování (0 93).
Obrazové pole
63
A
HDMI
Pokud je fotoaparát propojen s videozařízením HDMI (0 204),
zobrazuje se aktuální záběr objektivu současně na monitoru
fotoaparátu a na zařízení HDMI. Na obrázku vpravo jsou uvedeny
indikace, které se zobrazují na zařízení HDMI během záznamu
videosekvence. Na monitoru fotoaparátu se nezobrazuje úroveň
zvuku ani virtuální horizont; indikace na monitoru a zařízení HDMI
nelze zobrazovat a skrývat pomocí tlačítka R. Chcete-li používat živý
náhled při propojení fotoaparátu se zařízením standardu HDMI-CEC,
vyberte možnost Vypnuto v položce HDMI > Ovládání zařízení v menu nastavení (0 205).
A
Kabelové spouště
Pokud je vybrána možnost Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g4 (Funkce tlačítka spouště,
0 248), lze použít tlačítko spouště na volitelné kabelové spoušti MC-DC2 (0 298) pro spuštění živého
náhledu pro videosekvence a pro spuštění a ukončení záznamu videosekvence.
D
y
Záznam videosekvencí
Na monitoru a výsledných videosekvencích se mohou při použití zářivkového osvětlení, osvětlení
pomocí rtuťových nebo sodíkových výbojek, resp. při horizontálním panorámování nebo rychlém
pohybu objektu napříč záběrem zobrazit proužky či blikající nebo zkreslený obraz (informace
o potlačení blikání a proužkování viz Redukce blikání obrazu, 0 252). Mohou se také objevit zubaté
obrysy, falešné barvy, moaré a světlé skvrny. V částech obrazového pole obsahujících blikající neonové
reklamy nebo jiné přerušované světelné zdroje, resp. v částech objektu osvětlených krátkým jasným
zábleskem blesku nebo jiného zdroje světla s krátkou dobou svícení se mohou vyskytnout světlé
proužky. Během záznamu videosekvencí nemiřte fotoaparátem do slunce ani do jiných silných zdrojů
světla. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození vnitřních obvodů fotoaparátu.
Pamatujte si, že při zvětšení obrazu aktuálního záběru objektivu na monitoru (0 55) v režimu živého
náhledu pro videosekvence se může zobrazit šum (náhodně rozmístěné jasné pixely, závoj nebo
proužky) nebo neočekávané barvy.
V režimu živého náhledu pro videosekvence nelze používat zábleskové osvětlení.
Záznam se automaticky ukončí při sejmutí objektivu, otočení voliče expozičních režimů nebo aktivaci
režimu dálkového ovládání.
Aby nedošlo k poškození vnitřních obvodů fotoaparátu, může se režim živého náhledu automaticky
ukončit; nepoužíváte-li fotoaparát, režim živého náhledu ukončete. Pamatujte si, že v následujících
případech se může zvýšit teplota vnitřních obvodů fotoaparátu a může dojít k nárůstu obrazového
šumu (jasných skvrn, náhodně rozmístěných jasných pixelů nebo závoje; fotoaparát se může rovněž
znatelně zahřát, ale to není známkou závady):
• Vysoká teplota okolí
• Dlouhodobé používání fotoaparátu v režimu živého náhledu a/nebo v režimu záznamu
videosekvencí
• Dlouhodobé používání fotoaparátu v režimu sériového snímání
Nespustí-li se při stisknutí tlačítka a živý náhled, vyčkejte před opětovným pokusem o jeho aktivaci
ochlazení fotoaparátu.
64
Nastavení videa
Pomocí položky Nastavení videa v menu fotografování lze upravovat následující nastavení.
• Vel. obrazu/snímací frekv., Kvalita videa: Vyberte z následujících možností:
o/1
p/2
q/3
r/4
s/5
t/6
u/7
Vel. obrazu/snímací frekv.
Kvalita videa
Maximální délka
Velikost obrazu
Maximální
datový tok (Mbps) (★ vysoká/normální kvalita)
Snímací frekvence *
(v pixelech)
(★ vysoká/normální kvalita)
1 920 × 1 080
30p
1 920 × 1 080
25p
24/12
20 min/29 min 59 s
1 920 × 1 080
24p
1 280 × 720
60p
1 280 × 720
50p
1 280 × 720
30p
12/ 8
29 min 59 s/29 min 59 s
1 280 × 720
25p
* Jmenovitá hodnota. Přesné snímací frekvence pro nastavení 60p, 50p, 30p, 25p a 24p jsou 59,94, 50, 29,97, 25
a 23,976 obr./s.
• Mikrofon: Zapnutí nebo vypnutí vestavěného či volitelného stereofonního mikrofonu ME-1
a nastavení citlivosti mikrofonu. Chcete-li nastavovat citlivost mikrofonu automaticky,
vyberte možnost Automatická citlivost, chcete-li vypnout záznamu zvuku, vyberte
možnost Vypnutý mikrofon; chcete-li nastavit citlivost mikrofonu manuálně, vyberte
možnost Manuální citlivost a zvolte citlivost.
• Cílové umístění: Volba slotu pro ukládání videosekvencí. V menu se
zobrazuje čas dostupný na každé paměťové kartě; záznam se
automaticky ukončí po uplynutí dostupného času.
y
65
1
Vyberte položku Nastavení videa.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. Vyberte
položku Nastavení videa v menu fotografování
a stiskněte tlačítko 2.
Tlačítko G
2
Vyberte možnosti pro nastavení videa.
Vyberte požadovanou položku a stiskněte
tlačítko 2, poté vyberte možnost a stiskněte
tlačítko J.
y
D
Velikost obrazu a snímací frekvence
Velikost obrazu a snímací frekvence ovlivňují strukturu a úroveň obrazového šumu (náhodně
rozmístěných jasných pixelů nebo jasných skvrn).
66
Zobrazení videosekvencí
V režimu přehrávání jednotlivých snímků jsou videosekvence označeny symbolem 1 (0 177).
Chcete-li spustit přehrávání, stiskněte tlačítko J.
Symbolem 1
Délka
Aktuální poloha/celková délka
Indikátor průběhu
videosekvence
Hlasitost
Průvodce
K dispozici jsou následující operace:
Pro
Použijte
Pozastavení
Přehrávání
Slouží k obnovení přehrávání pozastavené nebo přetáčené
videosekvence.
Rychlost přetáčení se zvyšuje každým
stisknutím tlačítka, mezi hodnotami 2×, 4×,
8× a 16×; podržením tlačítka ve stisknuté
poloze se automaticky přejde na začátek nebo konec videosekvence
(první políčko je označeno symbolem h v pravém horním rohu
monitoru, poslední políčko je označeno symbolem i). Pokud je
přehrávání pozastaveno, videosekvence se při přetáčení posune vždy
o jedno políčko vpřed nebo zpět; pro plynulé přetáčení podržte
tlačítko stisknuté.
J
Otáčením hlavního příkazového voliče se přeskočí o 10 s vpřed nebo
zpět.
Skok o 10 s
Skok vpřed/zpět
Ukončení
Návrat do režimu
fotografování
y
Slouží k pozastavení přehrávání.
Posun vpřed/
zpět
Nastavení
hlasitosti
Oříznutí
videosekvence
Popis
X (T)/
W (S)
c (b)
/K
Prostřednictvím pomocného příkazového voliče se přeskočí na
následující nebo předcházející index. Pokud videosekvence
neobsahuje žádné indexy, přeskočí se na poslední nebo první políčko
videosekvence.
Stisknutím tlačítka X (T) se zvýší hlasitost, stisknutím tlačítka
W (S) se hlasitost sníží.
Další informace viz strana 69.
Návrat do režimu přehrávání jednotlivých snímků.
Chcete-li se vrátit do režimu fotografování, namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
67
A
Symbol p
V režimu přehrávání jednotlivých snímků jsou videosekvence s indexy
(0 60) označeny symbolem p.
A
Symbol 2
Pokud byla videosekvence pořízena bez záznamu zvuku, pak se v režimu
přehrávání jednotlivých snímků a přehrávání videosekvencí zobrazí symbol 2.
y
68
Úprava videosekvencí
Pořízené videosekvence lze oříznout a vytvořit oříznuté kopie, nebo lze ukládat vybrané
snímky videosekvencí ve formě statických snímků JPEG.
Položka
9 Vybrat počát./koncový bod
4 Uložit vybraný snímek
Popis
Vytvoření kopie s odstraněnou úvodní nebo koncovou částí
videosekvence.
Uložení vybraného snímku jako statického snímku JPEG.
Oříznutí videosekvencí
Chcete-li vytvořit oříznuté kopie videosekvencí:
1
Zobrazte videosekvenci na celé obrazovce.
Stisknutím tlačítka K zobrazte snímky v režimu
přehrávání jednotlivých snímků na monitoru
a stisknutím tlačítek 4 a 2 jimi procházejte,
dokud se nezobrazí videosekvence, kterou chcete
upravit.
y
Tlačítko K
2
Vyberte počáteční nebo koncový bod.
Přehrajte videosekvenci způsobem popsaným na
straně 67, stisknutím tlačítka J spouštějte
a obnovujte přehrávání, stisknutím tlačítka 3
pozastavujte přehrávání a stisknutím tlačítek 4
a 2 nebo otáčením hlavního či pomocného
příkazového voliče vyhledejte požadované
políčko (0 67). Přibližnou polohu ve
videosekvenci můžete určit pomocí indikace
průběhu videosekvence.
3
Indikace průběhu
videosekvence
Zobrazte možnosti pro úpravy
videosekvence.
Stisknutím tlačítka c (b) zobrazte možnosti pro
úpravy videosekvence.
Tlačítko c (b)
69
4
Vyberte položku Vybrat počát./koncový
bod.
Vyberte položku Vybrat počát./koncový bod
a stiskněte tlačítko J.
Zobrazí se dialog na obrázku vpravo; vyberte,
jestli bude aktuální políčko počátečním nebo
koncovým bodem kopie, a stiskněte tlačítko J.
5
Vymažte snímky.
Není-li požadované políčko aktuálně zobrazeno,
procházejte videosekvenci vpřed a zpět pomocí
tlačítek 4 a 2 (chcete-li přeskočit o 10 s vpřed
nebo zpět, otáčejte hlavním příkazovým voličem;
chcete-li přeskočit k indexu nebo k prvnímu či
poslednímu políčku u videosekvencí bez indexů, Tlačítko L (U)
otáčejte pomocným příkazovým voličem).
Chcete-li přepnout aktuální výběr z počátečního (w) na koncový bod (x) nebo naopak,
stiskněte tlačítko L (U).
y
Jakmile vyberete počáteční a/nebo koncový bod,
stiskněte tlačítko 1. Všechna políčka před
vybraným počátečním a za vybraným koncovým
bodem se odstraní z kopie.
6
Uložte kopii.
Vyberte jednu z následujících možností
a stiskněte tlačítko J:
• Uložit jako nový soubor: Uloží kopii do nového
souboru.
• Přepsat existující soubor: Nahradí původní soubor
videosekvence upravenou kopií.
• Zrušit: Vrátí zobrazení do kroku 5.
• Náhled: Zobrazí kopii videosekvence.
Upravené kopie videosekvencí jsou v režimu přehrávání jednotlivých snímků označeny
symbolem 9.
70
A
Oříznutí videosekvencí
Videosekvence musí mít délku minimálně dvě sekundy. Pokud kopii nelze vytvořit v aktuální poloze při
přehrávání, zobrazí se aktuální poloha v kroku 5 červeně a kopie se nevytvoří. Není-li na paměťové kartě
dostatek místa, kopie se neuloží.
Kopie obsahují stejné informace o datu a čase vytvoření jako originální videosekvence.
A
Menu retušování
Videosekvence lze upravovat rovněž pomocí položky Úprava videosekvencí
v menu retušování (0 261).
y
71
Ukládání vybraných snímků
Chcete-li uložit kopii vybraného snímku jako statický snímek JPEG:
1
Zobrazte videosekvenci a vyberte políčko.
Přehrajte videosekvenci způsobem popsaným na
straně 67; přibližnou polohu ve videosekvenci
můžete určit pomocí indikace průběhu
videosekvence. Stisknutím tlačítek 4 a 2
procházejte videosekvenci zpět a vpřed
a stisknutím tlačítka 3 pozastavte videosekvenci
na políčku, které chcete zkopírovat.
2
Zobrazte možnosti pro úpravy
videosekvence.
Stisknutím tlačítka c (b) zobrazte možnosti pro
úpravy videosekvence.
y
Tlačítko c (b)
3
Vyberte možnost Uložit vybraný snímek.
Vyberte možnost Uložit vybraný snímek
a stiskněte tlačítko J.
4
Vytvořte kopii ve formě statického snímku.
Stisknutím tlačítka 1 vytvořte kopii aktuálního
snímku ve formě statického snímku.
5
Uložte kopii.
Vyberte možnost Ano a stisknutím tlačítka J
vytvořte kopii JPEG jemné kvality (0 93)
z vybraného políčka. Statické snímky zkopírované
z videosekvencí jsou v režimu přehrávání
jednotlivých snímků označeny symbolem 9.
A
Uložení vybraného snímku
Snímky JPEG zkopírované z videosekvencí pomocí funkce Uložit vybraný snímek nelze retušovat.
Snímky JPEG zkopírované z videosekvencí postrádají některé kategorie informací o snímku (0 179).
72
#Režimy P, S, A a M
Režimy P, S, A a M nabízejí různý stupeň kontroly nad nastavením času závěrky
a clony.
#
A
Typy objektivů
Při použití objektivu s vestavěným CPU, který je současně vybaven clonovým kroužkem (0 287), je
třeba zaaretovat clonový kroužek na hodnotě největšího zaclonění (na hodnotě nejvyššího clonového
čísla). Objektivy typu G a E nejsou vybaveny clonovým kroužkem.
Objektivy bez CPU lze používat pouze v režimech A (časová automatika) a M (manuální expoziční režim).
Clonu je třeba při použití těchto objektivů nastavovat clonovým kroužkem objektivu. Při výběru jiného
expozičního režimu se zablokuje závěrka.
A Objektivy bez CPU (0 285)
Nastavení clony proveďte pomocí clonového kroužku objektivu. Pokud je
používán objektiv bez CPU a byla zadána hodnota světelnosti objektivu
pomocí položky Data objektivu bez CPU v menu nastavení (0 172),
zobrazuje se v hledáčku a na kontrolním panelu aktuální clonové číslo
zaokrouhlené na nejbližší celou hodnotu. V opačném případě je informace
o nastavení clony zprostředkována pouze ve formě počtu clonových
hodnot (F, s plnou světelností zobrazenou jako FA) a konkrétní clonové
číslo je nutné zjistit na clonovém kroužku objektivu.
73
A
Čas závěrky a clona
Dva hlavní faktory, které ovlivňují expozici, jsou čas závěrky a clona. Prodloužením času závěrky a větším
zacloněním nebo zkrácením času závěrky a menším zaclonění lze dosáhnout různých účinků při
zachování konstantní expozice. Krátké časy závěrky a malá zaclonění zmrazí pohyblivé objekty a změkčí
detaily v pozadí, zatímco dlouhé časy závěrky a velká zaclonění povedou k rozmazání pohyblivých
objektů a ostrému zobrazení detailů v pozadí.
Čas závěrky
#
74
Krátký čas závěrky
(1/1 600 s)
Dlouhý čas závěrky
(1/6 s)
Clona
Malé zaclonění (f/5,6)
Velké zaclonění (f/22)
(Pamatujte si, že čím vyšší je clonové číslo, tím větší je
i zaclonění).
P: Programová automatika
V tomto režimu fotoaparát automaticky nastavuje v souladu s vestavěným programem časy
závěrky a hodnoty clony pro dosažení optimální expozice ve většině situací. Tento režim se
doporučuje pro momentky a další situace, kdy chcete ponechat nastavení času závěrky a clony
na fotoaparátu.
#
A
Flexibilní program
V režimu P lze otáčením hlavního příkazového voliče při
zapnutém expozimetru volit různé kombinace času závěrky
a clony při zachování stejné expozice („flexibilní program“).
Otáčením příkazového voliče směrem doprava se nastaví
malá zaclonění (nízká clonová čísla) pro rozmazání detailů
v pozadí nebo pro dosažení krátkých časů závěrky
a „zmrazení“ pohybu. Otáčením příkazového voliče směrem Hlavní příkazový volič
doleva se nastaví velká zaclonění (vysoká clonová čísla) pro
zvětšení hloubky ostrosti nebo pro dosažení dlouhých časů závěrky a rozmazání pohybu. Všechny
kombinace produkují stejnou expozici. Během činnosti flexibilního programu se na kontrolním panelu
zobrazuje symbol U. Chcete-li obnovit výchozí nastavení času závěrky a clony, otáčejte hlavním
příkazovým voličem, dokud symbol nezmizí, zvolte jiný režim nebo vypněte fotoaparát.
A
Viz také
Informace o vestavěné expoziční křivce programové automatiky viz strana 315. Informace o aktivaci
expozimetru viz kapitola „Časovač pohotovostního režimu“ na straně 39.
75
S: Clonová automatika
V režimu clonové automatiky volíte časy závěrky a fotoaparát automaticky nastavuje hodnoty
clony pro dosažení optimální expozice. Dlouhé časy závěrky použijte pro vyvolání dojmu
pohybu rozmazáním pohybujících se objektů, krátké časy závěrky použijte pro „zmrazení“
pohybu.
Krátký čas závěrky (1/1 600 s)
Dlouhý čas závěrky (1/6 s)
Chcete-li zvolit čas závěrky, otáčejte při zapnutém
expozimetru hlavním příkazovým voličem. K dispozici je
čas závěrky „v“ a hodnoty v rozmezí 30 s až 1/4 000 s.
#
Hlavní příkazový volič
A
Viz také
Informace o postupu v případě zobrazení blikající indikace „A“ nebo „%“ v místě indikace času
závěrky viz strana 323.
76
A: Časová automatika
V režimu časové automatiky volíte clonu a fotoaparát automaticky nastavuje čas závěrky pro
dosažení optimální expozice. Malá zaclonění (nízká clonová čísla) zvětšují dosah blesku (0 147)
a snižují hloubku ostrosti, což vede k rozmazání objektů před a za hlavním objektem. Velká
zaclonění (vysoká clonová čísla) zvyšují hloubku ostrosti a zobrazují ostře detaily v popředí
i pozadí snímku. Menší hloubky ostrosti se obvykle používají u portrétů pro rozmazání detailů
v pozadí, větší hloubky ostrosti se používají u snímků krajin pro ostré zobrazení celé
fotografované scény.
Malé zaclonění (f/5,6)
Velké zaclonění (f/22)
Chcete-li nastavit clonu v rozmezí nejnižšího
a nejvyššího clonového čísla použitého objektivu,
otáčejte pomocným příkazovým voličem při zapnutém
expozimetru.
#
Pomocný příkazový volič
A
Kontrola hloubky ostrosti
Pro zobrazení účinků použité clony stiskněte a držte tlačítko
kontroly hloubky ostrosti. Objektiv se zacloní na hodnotu
clony nastavenou fotoaparátem (režimy P a S) nebo zvolenou
uživatelem (režimy A a M) a umožní posoudit v hledáčku
rozložení hloubky ostrosti ve fotografované scéně.
Tlačítko kontroly hloubky ostrosti
A
Uživatelská funkce e5 — Modelovací záblesk
Tato uživatelská funkce určuje, jestli dojde při stisknutí tlačítka kontroly hloubky ostrosti ke spuštění
modelovacího záblesku vestavěným bleskem a volitelnými blesky, jako jsou modely SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700 a SB-600 (0 293). Další informace viz strana 241.
77
M: Manuální expoziční režim
V manuálním expozičním režimu nastavujete manuálně čas závěrky i clonu. Otáčením
hlavního příkazového voliče při zapnutém expozimetru nastavujete časy závěrky, otáčením
pomocného příkazového voliče nastavujete hodnoty clony. K dispozici je čas závěrky „v“
a hodnoty v rozmezí 30 s až 1/4 000 s, případně lze závěrku držet otevřenou neomezeně dlouhou
dobu pro získání dlouhých expozic (A, 0 79). V případě nastavení clony lze vybírat
z hodnot v rozmezí dostupného rozsahu použitého objektivu. Pro kontrolu expozice použijte
indikaci expozice.
Čas závěrky
Hlavní příkazový volič
Clona
Pomocný příkazový
volič
#
A
Objektivy AF Micro NIKKOR
Při použití externího expozimetru je třeba brát v úvahu expoziční faktor prodloužení výtahu objektivu
pouze v případě nastavování clony pomocí clonového kroužku objektivu.
A
Indikace expozice
Vyberete-li jiný čas závěrky, než „bulb“ (B) nebo „time“ (T), zobrazuje indikace expozice v hledáčku, jestli
bude snímek při aktuálním nastavení pod- nebo přeexponovaný. V závislosti na nastavení uživatelské
funkce b2 (Krok nastavení expozice (EV), 0 224) se úroveň pod- a přeexpozice zobrazuje v krocích po
1/3 EV nebo 1/2 EV (ilustrace níže zobrazuje indikaci v hledáčku při použití možnosti 1/3 EV v uživatelské
funkci b2). Dojde-li k překročení limitů systému měření expozice, začne indikace blikat.
Optimální expozice
A
Podexponováno o 1/3 EV
Přeexponováno o více než 2 EV
Viz také
Informace o možnosti obrácení indikace expozice způsobem vedoucím k zobrazování záporných
hodnot na pravé straně a kladných hodnot na levé straně viz uživatelská funkce f8 (Obrácení indikací,
0 246).
78
❚❚ Dlouhé expozice (pouze režim M)
Chcete-li pořizovat dlouhé expozice pohyblivých
světelných zdrojů, hvězd, nočních scén nebo
ohňostrojů, vyberte následující časy závěrky.
• Bulb (A): Závěrka zůstává otevřená po dobu
stisknutí tlačítka spouště. Abyste zamezili rozmazání
snímků, použijte stativ nebo volitelnou kabelovou
spoušť MC-DC2 (0 298).
• Time (%): Tento režim vyžaduje volitelné dálkové
ovládání ML-L3 (0 298). Expozici spustíte stisknutím
tlačítka spouště na dálkovém ovládání ML-L3.
Závěrka zůstane otevřená po dobu třiceti minut,
resp. do druhého stisknutí tlačítka.
1
Délka expozice: 35 s
Clona: f/25
Připravte si fotoaparát.
Upevněte fotoaparát na stativ nebo jej umístěte na stabilní vodorovnou plochu. Chceteli zamezit ovlivnění expozice světlem vnikajícím do hledáčku, sejměte před
fotografováním gumovou očnici a zakryjte hledáček dodávanou krytkou okuláru
hledáčku DK-5 (0 86). Abyste zamezili ztrátě napájení před dokončením expozice,
použijte plně nabitou baterii EN-EL15 nebo volitelný síťový zdroj EH-5b a konektor pro
připojení síťového zdroje EP-5B. Při použití dlouhých časů může dojít k výskytu
obrazového šumu (jasné skvrny, náhodně rozmístěné jasné pixely nebo závoj); před
zahájením fotografování proto vyberte možnost Zapnuto v položce Redukce šumu pro
dlouhé exp. v menu fotografování (0 218).
2
Otočte volič expozičních režimů do polohy
M.
#
Volič expozičních režimů
79
3
Vyberte čas závěrky.
Otáčením hlavního příkazového voliče při
zapnutém expozimetru vyberte čas závěrky
A.
Hlavní příkazový volič
Chcete-li vybrat čas závěrky „time“ (%), vyberte
po volbě času závěrky režim dálkového ovládání
(0 85).
4
Otevřete závěrku.
Bulb: Po zaostření stiskněte tlačítko spouště na fotoaparátu nebo volitelné kabelové
spoušti až na doraz. Tlačítko spouště držte stisknuté až do dokončení expozice.
#
Time: Stiskněte tlačítko spouště na dálkovém ovládání ML-L3 až na doraz.
5
Zavřete závěrku.
Bulb: Sejměte prst z tlačítka spouště.
Time: Stiskněte tlačítko spouště na dálkovém ovládání ML-L3 až na doraz. Expozice se
automaticky ukončí po uplynutí třiceti minut.
80
$Uživatelská nastavení:
Režimy U1 a U2
Často používaná nastavení fotoaparátu lze přiřadit polohám voliče expozičních režimů U1 a U2.
Uložení uživatelských nastavení
1
Vyberte režim.
Volič expozičních režimů
Otočte volič expozičních režimů na požadovaný
režim.
2
$
Upravte nastavení.
Proveďte požadované nastavení flexibilního programu (režim P), času závěrky (režimy S
a M), clony (režimy A a M), korekce expozice a zábleskové expozice, zábleskového režimu,
zaostřovacího pole, měření expozice, režimu automatického zaostřování a činnosti
zaostřovacích polí, bracketingu a položek menu fotografování (0 214) a uživatelských
funkcí (0 219) (pamatujte si, že fotoaparát neukládá nastavení položek Složka pro
ukládání, Pojmenování souborů, Obrazové pole, Správa předv. Picture Control,
Vícenásobná expozice a Intervalové snímání).
3
Vyberte položku Uložení uživatel.
nastavení.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. Vyberte
položku Uložení uživatel. nastavení v menu
nastavení a stiskněte tlačítko 2.
Tlačítko G
4
Vyberte možnost Uložit do U1 nebo Uložit
do U2.
Vyberte možnost Uložit do U1 nebo Uložit do
U2 a stiskněte tlačítko 2.
81
5
Uložte uživatelská nastavení.
Vyberte možnost Uložit nastavení a stisknutím
tlačítka J přiřaďte nastavení vybraná v krocích 1
a 2 poloze voliče expozičních režimů vybrané
v kroku 4.
Vyvolání uživatelských nastavení
Uživatelská nastavení uložená pomocí možnosti Uložit
do U1 vyvoláte jednoduchým otočením voliče
expozičních režimů do polohy U1, uživatelská nastavení
uložená pomocí možnosti Uložit do U2 vyvoláte
otočením voliče do polohy U2.
Volič expozičních režimů
Reset uživatelských nastavení
Chcete-li resetovat uživatelská nastavení U1 nebo U2 na výchozí hodnoty:
$
1
Vyberte položku Reset uživatel.
nastavení.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. Vyberte
položku Reset uživatel. nastavení v menu
nastavení a stiskněte tlačítko 2.
Tlačítko G
2
Vyberte možnost Resetovat U1 nebo
Resetovat U2.
Vyberte možnost Resetovat U1 nebo Resetovat
U2 a stiskněte tlačítko 2.
3
Resetujte uživatelská nastavení.
Vyberte možnost Reset a stiskněte tlačítko J.
82
kSnímací režimy
Volba snímacího režimu
Chcete-li zvolit snímací režim, stiskněte tlačítko aretace voliče
snímacích režimů a otočte voličem snímacích režimů do požadované
polohy.
Režim
S
CL
CH
J
M
E
4
MUP
Popis
Jednotlivé snímky: Fotoaparát při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí jeden snímek.
Pomalé sériové snímání: Fotoaparát při podržení tlačítka spouště ve stisknuté poloze pořizuje snímky
frekvencí 1–5 obr./s. 1 Snímací frekvenci lze vybrat pomocí uživatelské funkce d5 (Sním.
frekvence v režimu CL, 0 229). Pamatujte si, že při použití blesku je pořízen vždy pouze jeden
snímek.
Rychlé sériové snímání: Fotoaparát při podržení tlačítka spouště ve stisknuté poloze pořizuje snímky
frekvencí 6 obr./s. 2 Pamatujte si, že při použití blesku je pořízen vždy pouze jeden snímek.
Tichá expozice: Stejný režim jako jednotlivé snímky, s tím rozdílem, že po dobu stisknutí tlačítka
spouště až na doraz nedojde ke sklopení zrcadla zpět do spodní polohy. Uživatel tak má možnost
zvolit si okamžik sklopení a tedy i klapnutí zrcadla, které je v tomto režimu rovněž tišší než
v režimu jednotlivých snímků. Navíc je bez ohledu na nastavení uživatelské funkce d1 (Pípnutí;
0 228) vypnuta zvuková signalizace.
Qc (tiché sériové snímání): Fotoaparát při podržení tlačítka spouště ve stisknuté poloze pořizuje
snímky frekvencí až 3 obr./s. 2 Je snížena hlučnost fotoaparátu.
Samospoušť: Použijte pro autoportréty a pro redukci rozmazání snímků vlivem chvění fotoaparátu
(0 85).
Dálkové ovládání: Spouštění závěrky se ovládá tlačítkem spouště na volitelném dálkovém ovládání
ML-L3 (0 85).
Předsklopení zrcadla: Tento režim vyberte, chcete-li minimalizovat účinky chvění fotoaparátu při
fotografování teleobjektivem, při pořizování makrosnímků a v dalších situacích, kdy i nejmenší
chvění fotoaparátu může způsobit rozmazání snímků.
k
1 Průměrná snímací frekvence při použití baterie EN-EL15, kontinuálního zaostřování, manuálního
expozičního režimu nebo clonové automatiky, času závěrky 1/200 s nebo kratšího, nastavení ostatních
funkcí kromě uživatelské funkce d5 na výchozí hodnoty a při zbývajícím volném prostoru ve
vyrovnávací paměti.
2 Průměrná snímací frekvence při použití baterie EN-EL15, kontinuálního zaostřování, manuálního
expozičního režimu nebo clonové automatiky, času závěrky 1/200 s nebo kratšího, nastavení ostatních
funkcí na výchozí hodnoty a zbývajícím volném prostoru ve vyrovnávací paměti.
Snímací frekvence se snižuje při použití dlouhých časů závěrky, velmi vysokých zaclonění
(velkých clonových čísel) a redukce vibrací (v kombinaci s objektivy VR), při zapnuté
automatické regulaci citlivosti ISO (0 105, 107) a při nízké kapacitě baterie.
83
A
Vyrovnávací paměť
Fotoaparát je vybaven vyrovnávací pamětí pro dočasné uložení
snímků, která umožňuje pokračovat ve fotografování během ukládání
snímků na paměťovou kartu. Lze pořídit až 100 snímků v jedné sérii;
pamatujte si však, že snímací frekvence po zaplnění vyrovnávací
paměti poklesne (t00). Během namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny se v místě indikace počtu zbývajících snímků v hledáčku a na
kontrolním panelu zobrazuje přibližný počet snímků, které lze při
stávajícím nastavení uložit do vyrovnávací paměti. Ilustrace vpravo
zobrazuje indikaci v okamžiku, kdy zbývá ve vyrovnávací paměti místo pro přibližně 28 snímků.
Během ukládání snímků na paměťovou kartu svítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu vedle slotu
pro paměťovou kartu. V závislosti na snímacích podmínkách a výkonnosti paměťové karty může trvat
uložení snímků od několika sekund do několika minut. Dokud kontrolka přístupu na paměťovou kartu
nezhasne, nevyjímejte paměťovou kartu a nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie. Pokud vypnete
fotoaparát v době přítomnosti dat vyrovnávací paměti, nevypne se napájení až do uložení všech snímků
ve vyrovnávací paměti. Dojde-li k vybití baterie v okamžiku, kdy jsou ve vyrovnávací paměti přítomné
snímky, zablokuje se závěrka a snímky se uloží na paměťovou kartu.
A
Živý náhled
Používá-li se sériové snímání v režimu živého náhledu pro statické snímky (0 49) nebo v režimu živého
náhledu pro videosekvence (0 57), zobrazí se při stisknutí tlačítka spouště snímky namísto aktuálního
záběru objektivu.
A
k
84
Viz také
Informace o volbě maximálního počtu snímků, které lze pořídit v jedné sérii, viz uživatelská funkce d6
(Max. počet snímků série, 0 230). Informace o počtu snímků, které lze pořídit v jedné sérii, viz strana
335.
Samospoušť a dálkové ovládání
Samospoušť a volitelné dálkové ovládání ML-L3 (0 298) lze použít k potlačení vibrací
fotoaparátu nebo k pořizování autoportrétů.
1
Umístěte fotoaparát na stativ.
Fotoaparát umístěte na stativ nebo stabilní, vodorovnou plochu.
2
Vyberte snímací režim.
Stiskněte tlačítko aretace voliče snímacích režimů
a otočte volič snímacích režimů na režim E
(samospoušť) nebo 4 (dálkové ovládání).
Volič snímacích režimů
V režimu dálkového ovládání lze načasovat
spuštění závěrky pomocí položky Dálkové
ovládání v menu fotografování. Po zobrazení
menu stisknutím tlačítka G vyberte v menu
fotografování položku Dálkové ovládání
a stisknutím tlačítka 2 zobrazte následující
možnosti. Stisknutím voliče směrem nahoru nebo Tlačítko G
dolů vyberte požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko J.
Položka
Dálkové ovl. se
%
zpožděním
Dálk. ovl.
$
s rychlou reakcí
Dálk. ovl.
& s předsklop.
zrcadla
k
Popis
Ke spuštění závěrky dojde po uplynutí 2 s po stisknutí tlačítka spouště na
dálkovém ovládání ML-L3.
Ke spuštění závěrky dojde při stisknutí tlačítka spouště na dálkovém
ovládání ML-L3.
Jedním stisknutím tlačítka spouště na ML-L3 se sklopí zrcadlo nahoru
a dalším stisknutím tlačítka spouště se pořídí snímek. Eliminuje rozmazání
snímků způsobené pohybem fotoaparátu při zvednutí zrcadla.
85
3
Vytvořte kompozici snímku.
A
Zakryjte hledáček
Pořizujete-li snímky bez pohledu do
hledáčku, sejměte gumovou očnici DK-21
(q) a vyobrazeným způsobem nasaďte
dodávanou krytku okuláru hledáčku DK-5
(w). Tento systém zamezí ovlivnění expozice
světlem vnikajícím do hledáčku. Při snímání
gumové očnice fotoaparát pevně uchopte.
4
k
Gumová očnice DK-21
Krytka okuláru
hledáčku DK-5
Exponujte.
Samospoušť: Namáčknutím tlačítka spouště do
poloviny zaostřete a potom stiskněte tlačítko
zbývající část jeho chodu až na doraz pro spuštění
samospouště (pamatujte si, že se samospoušť
nespustí, pokud není fotoaparát schopen zaostřit nebo pokud se vyskytnou situace, ve
kterých nelze spustit závěrku). Kontrolka samospouště začne blikat. Dvě sekundy před
expozicí snímku přestane kontrolka samospouště blikat. Ke spuštění závěrky dojde po
uplynutí přibližně deseti sekund od spuštění samospouště.
Dálkové ovládání: Ze vzdálenosti maximálně 5 m
namiřte dálkové ovládání ML-L3 na jeden
z infračervených přijímačů fotoaparátu (0 2, 4)
a stiskněte tlačítko spouště na dálkovém ovládání
ML-L3. V režimu dálkového ovládání se zpožděním
se na dobu přibližně dvou sekund před expozicí
snímku rozsvítí kontrolka samospouště. V režimu dálkového ovládání s rychlou reakcí
blikne kontrolka samospouště po spuštění závěrky. V režimu dálkového ovládání
s předsklopením zrcadla se prvním stisknutím tlačítka spouště na dálkovém ovládání
ML-L3 sklopí zrcadlo do horní polohy; k expozici snímku a bliknutí kontrolky
samospouště dojde po uplynutí 30 s nebo po druhém stisknutí tlačítka. Pamatujte si, že
dálkové ovládání nelze použít k záznamu videosekvencí; i při použití možnosti Záznam
videosekvencí v uživatelské funkci g4 (Funkce tlačítka spouště, 0 248) se stisknutím
tlačítka spouště na dálkovém ovládání spustí závěrka a pořídí statický snímek.
Chcete-li zrušit fotografování, vyberte jiný snímací režim.
86
D
Dříve než použijete dálkové ovládání
Před prvním použitím dálkového ovládání odstraňte čirou plastovou izolační fólii z baterie.
D
Použití vestavěného blesku
Před fotografováním s využitím vestavěného blesku v režimech P, S, A, M a 0 vyklopte blesk stisknutím
tlačítka M (Y) do pracovní polohy a vyčkejte zobrazení symbolu M v hledáčku (0 143). Dojde-li
k vyklopení blesku do pracovní polohy během aktivního režimu dálkového ovládání nebo během
odpočítávání samospouště, fotografování se přeruší. Je-li při expozici třeba použít blesk, reaguje
fotoaparát na stisknutí tlačítka spouště na dálkovém ovládání ML-L3 až po nabití blesku. Při použití plně
automatického režimu a motivových programů, ve kterých se blesk vyklápí do pracovní polohy
automaticky, se začne blesk nabíjet v okamžiku aktivace dálkového ovládání; jakmile je nabitý, vyklopí
se v případě potřeby automaticky do pracovní polohy a při expozici odpálí záblesk. Pamatujte si, že
pokud je používán blesk, pořídí se bez ohledu na počet snímků nastavený v uživatelské funkci c3
(Samospoušť; 0 227) vždy pouze jeden snímek.
V zábleskových režimech s podporou redukce efektu červených očí svítí přibližně po dobu jedné
sekundy před spuštěním závěrky světlo předblesku proti červeným očím. V režimu dálkového ovládání
se zpožděním svítí po dobu dvou sekund kontrolka samospouště následovaná světlem předblesku proti
červeným očím, které svítí přibližně po dobu jedné sekundy před spuštěním závěrky.
A
Zaostřování v režimu dálkového ovládání
Fotoaparát nezaostřuje při použití dálkového ovládání s předsklopením zrcadla a při použití
kontinuálního zaostřování; pamatujte si však, že v případě výběru libovolného režimu automatického
zaostřování můžete zaostřit namáčknutím tlačítka spouště do poloviny před fotografováním
(stisknutím tlačítka spouště až na doraz nedojde ke spuštění závěrky). Pokud je vybrána automatická
volba režimu činnosti automatického zaostřování nebo jednorázové zaostření, případně pokud se
fotoaparát nachází při použití živého náhledu v režimu dálkového ovládání se zpožděním nebo
s rychlou reakcí, zaostří přístroj automaticky před fotografováním; pokud není fotoaparát schopen
zaostřit při fotografování s použitím hledáčku, vrátí se do pohotovostního režimu bez spuštění závěrky.
k
A
Dálkové ovládání s předsklopením zrcadla
Při použití dálkového ovládání s předsklopením zrcadla není prováděno měření expozice. Pokud je
zrcadlo sklopené do horní polohy, nelze použít ke tvorbě kompozice snímků hledáček.
A
A
Samospoušť nelze kombinovat s časem závěrky Bulb (B). Pokud je v režimu M vybrán čas závěrky A,
použije se pevný čas závěrky.
A
Viz také
Informace o výběru délky běhu samospouště, počtu pořízených snímků a intervalu mezi snímky viz
uživatelská funkce c3 (Samospoušť, 0 227). Informace o volbě doby pohotovosti, po kterou fotoaparát
čeká na signál z dálkového ovládání, viz uživatelská funkce c5 (Aktivita dálkového ovládání; 0 228).
Informace o nastavení zvukové signalizace (pípání) spouštěné při použití samospouště a dálkového
ovládání viz uživatelská funkce d1 (Pípnutí; 0 228).
87
Předsklopení zrcadla
Tento režim vyberte, chcete-li minimalizovat rozmazání snímků vlivem chvění fotoaparátu při
sklopení zrcadla do horní polohy. Doporučuje se používat stativ.
1
Vyberte režim předsklopení zrcadla.
Stiskněte tlačítko aretace voliče snímacích režimů
a otočte volič snímacích režimů do polohy MUP.
Volič snímacích režimů
2
Sklopte zrcadlo.
Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a stiskněte
tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz
pro sklopení zrcadla.
D
Zrcadlo v horní poloze
Pokud je zrcadlo v horní poloze, nelze vytvořit kompozici snímku v hledáčku a nelze použít
automatické zaostřování a měření expozice.
k
3
Exponujte.
Stiskněte znovu tlačítko spouště až na doraz pro
expozici snímku. Chcete-li zabránit rozmazání snímků
pohybem fotoaparátu, stiskněte tlačítko spouště
jemně a pomalu nebo použijte volitelnou kabelovou spoušť (0 298). Po dokončení
fotografování se zrcadlo sklopí do spodní polohy.
A
Předsklopení zrcadla
Není-li provedena po dobu 30 s po sklopení zrcadla do horní polohy žádná operace, pořídí se snímek
automaticky.
A
Viz také
Informace o použití volitelného dálkového ovládání ML-L3 pro fotografování s předsklopením zrcadla
viz strana 85.
88
dVolitelná nastavení pro záznam
snímků
Obrazové pole
Určuje poměr stran obrazu a obrazový úhel (obrazové pole). Vzhledem k tomu, že fotoaparát
využívá obrazový snímač formátu FX (35,9 × 24 mm), jsou při použití širokoúhlých objektivů
k dispozici stejné obrazové úhly jako u kinofilmových fotoaparátů. Při použití objektivů DX se
automaticky aktivuje oříznutý formát DX. Informace o počtech snímků, které lze zhotovit při
různých nastaveních obrazového pole, viz strana 335.
❚❚ Automat. volba formátu DX
Fotoaparát umožňuje zvolit, jestli se při nasazení objektivu DX
automaticky aktivuje formát DX.
Položka
Popis
Fotoaparát při nasazení objektivu DX automaticky aktivuje formát
Zapnuto DX. Při použití objektivu jiného typu se použije formát obrazového
pole vybraný v položce Volba obrazového pole.
Použije se formát obrazového pole vybraný v položce Volba
Vypnuto
obrazového pole.
d
A
Objektivy DX
Objektivy DX jsou zkonstruovány pro fotoaparáty formátu DX a mají menší obrazový úhel než objektivy
na kinofilmových fotoaparátech. Pokud je při nasazení objektivu DX vypnutá možnost Automat. volba
formátu DX a je vybraná možnost FX (36×24) 1.0× (Formát FX) v položce Volba obrazového pole,
může dojít k vinětaci okrajů snímků. Tato skutečnost nemusí být patrná v hledáčku, ale při přehrávání
snímků může být patrný úbytek rozlišení nebo ztmavnutí obrazu v krajích obrazového pole.
89
❚❚ Volba obrazového pole
Tato položka slouží k volbě obrazového pole použitého při nasazení
jiných objektivů než DX nebo při nasazení objektivů DX v okamžiku
použití možnosti Vypnuto v položce Automat. volba formátu DX
(0 91).
Položka
Popis
Snímky jsou zaznamenávány ve formátu FX pomocí celé
FX (36×24) 1.0× plochy obrazového snímače (35,9 × 24 mm) a výsledný
c (Formát FX)
obrazový úhel je ekvivalentní použití objektivů NIKKOR
na kinofilmových fotoaparátech.
Snímky ve formátu DX jsou zaznamenávány s využitím
DX (24×16)
střední části obrazového snímače o rozměrech 23,5 ×
a 1.5×
15,7 mm. Chcete-li vypočítat přibližnou ekvivalentní
(Formát DX)
ohniskovou vzdálenost u kinofilmu, vynásobte
ohniskovou vzdálenost objektivu číslem 1,5.
Obrazový kruh formátu
FX (36×24)
Formát FX
Obrazový kruh formátu
DX (24×16)
Formát DX
d
A
Obrazové pole
Aktuální nastavení se zobrazuje na obrazovce informací.
A
Zobrazení v hledáčku
Vpravo je zobrazen výřez pro formát DX; při použití možnosti Vypnuto
v uživatelské funkci a4 (Osvětlení zaostřovacích polí, 0 222) se oblast vně
výřezu zobrazuje šedá.
Formát DX
A
Viz také
Informace o formátech obrazu dostupných při použití živého náhledu pro videosekvence viz strana 63.
90
Obrazové pole lze nastavovat pomocí položky Obrazové pole v menu fotografování nebo
stisknutím ovládacího prvku (tlačítka) a otáčením příkazového voliče.
❚❚ Menu Obrazové pole
1
Vyberte položku Obrazové pole v menu
fotografování.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. Vyberte
položku Obrazové pole v menu fotografování
(0 214) a stiskněte tlačítko 2.
Tlačítko G
2
Vyberte požadovanou položku.
Vyberte položku Automat. volba formátu DX
nebo Volba obrazového pole a stiskněte
tlačítko 2.
3
Upravte nastavení.
Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J.
V hledáčku se zobrazí vybraný formát
obrazového pole (0 90).
d
91
❚❚ Ovládací prvky fotoaparátu
1
Přiřaďte volbu obrazového pole ovládacímu prvku fotoaparátu.
Vyberte možnost Volba obrazového pole pro ovládací prvek v menu uživatelských
funkcí (0 219). Volbu obrazového pole lze přiřadit tlačítku Fn (uživatelská funkce f2,
Funkce tlačítka Fn, 0 242) nebo tlačítku kontroly hloubky ostrosti (uživatelská funkce
f3, Funkce tl. hloubky ostrosti, 0 244).
2
Obrazové pole nastavujte pomocí vybraného ovládacího prvku.
Obrazové pole lze vybrat stisknutím určeného
tlačítka a otáčením hlavního nebo pomocného
příkazového voliče, až se zobrazí požadovaný formát
(výřez) obrazu v hledáčku (0 90).
Tlačítko Fn
Hlavní příkazový
volič
Aktuálně vybrané obrazové pole lze zobrazit
stisknutím tlačítka; obrazové pole je indikováno na
kontrolním panelu, v hledáčku nebo na obrazovce
informací. Formát FX se zobrazuje jako „36 – 24“
a formát DX jako „24 – 16“.
d
D
Automatická volba formátu DX
Vybraný ovládací prvek nelze použít k volbě obrazového pole při nasazení objektivu DX a zapnutí
možnosti Automat. volba formátu DX.
A
Velikost obrazu
Velikost obrazu se mění v závislosti na zvoleném nastavení obrazového pole (0 95).
92
Kvalita a velikost obrazu
Kvalita a velikost obrazu společně určují, kolik místa zabere každý snímek na paměťové kartě.
Větší snímky s vyšší kvalitou obrazu lze tisknout ve velkých formátech, ale rovněž vyžadují více
paměti, což znamená, že jich lze uložit na paměťovou kartu menší počet (0 335).
Kvalita obrazu
Tato položka slouží k nastavení formátu souborů a komprese dat (kvalita obrazu).
Položka
Typ
souboru
Popis
Nezpracovaná data RAW z obrazového snímače jsou přímo ukládána na
paměťovou kartu. Po skončení fotografování lze dodatečně upravovat
parametry, jako je vyvážení bílé barvy nebo kontrast.
Záznam snímků JPEG při kompresním poměru přibližně 1 : 4 (jemná kvalita
JPEG Jemný
obrazu). *
Záznam snímků JPEG při kompresním poměru přibližně 1 : 8 (normální kvalita
JPEG Normální JPEG
obrazu). *
Záznam snímků JPEG při kompresním poměru přibližně 1 : 16 (základní kvalita
JPEG Základní
obrazu). *
NEF (RAW) +
Zaznamenány jsou dva snímky: jeden snímek v kvalitě NEF (RAW) a jeden
JPEG Jemný
snímek JPEG v jemné kvalitě.
NEF (RAW) +
NEF/ Zaznamenány jsou dva snímky: jeden snímek v kvalitě NEF (RAW) a jeden
JPEG Normální JPEG snímek JPEG v normální kvalitě.
NEF (RAW) +
Zaznamenány jsou dva snímky: jeden snímek v kvalitě NEF (RAW) a jeden
JPEG Základní
snímek JPEG v základní kvalitě.
* Při použití možnosti Priorita velikosti v položce Komprese JPEG.
NEF (RAW)
NEF
d
Kvalita obrazu se nastavuje stisknutím tlačítka X (T) a otáčením hlavního příkazového
voliče, dokud se na kontrolním panelu nezobrazí požadované nastavení.
Tlačítko X (T)
Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
A
Menu fotografování
Kvalitu obrazu lze nastavit rovněž pomocí položky Kvalita obrazu v menu
fotografování (0 214).
93
Menu fotografování nabízí přístup k níže uvedeným položkám. Stisknutím tlačítka G
zobrazte menu, vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko 2.
❚❚ Komprese JPEG
Určuje typ komprese pro snímky JPEG.
O
P
Položka
Priorita velikosti
Popis
Snímky jsou komprimovány pro dosažení relativně stejné velikosti souborů.
Optimální kvalita obrazu. Velikost souboru se mění v závislosti na
Optimální kvalita
zaznamenávané scéně.
❚❚ Záznam ve formátu NEF (RAW) > Typ
Určuje typ komprese pro snímky NEF (RAW).
Položka
N
Bezeztrátově
komprimované
O Komprimované
Popis
Snímky NEF jsou komprimované pomocí reverzibilního algoritmu
redukujícího velikost souboru o přibližně 20–40 %, aniž by komprese měla vliv
na kvalitu obrazu.
Snímky NEF jsou komprimované pomocí nereverzibilního algoritmu
redukujícího velikost souboru o přibližně 35–55 % s minimálním vlivem na
kvalitu obrazu.
❚❚ Záznam ve formátu NEF (RAW) > Bitová hloubka NEF (RAW)
Určuje barevnou (bitovou) hloubku snímků NEF (RAW).
Položka
d
q 12 bitů
r 14 bitů
Popis
Snímky NEF (RAW) jsou zaznamenávány s barevnou (bitovou) hloubkou
12 bitů.
Snímky NEF (RAW) jsou zaznamenávány s barevnou (bitovou) hloubkou
14 bitů; výsledkem jsou větší soubory s větším množstvím dat o barvách, než
mají snímky s barevnou (bitovou) hloubkou 12 bitů.
A
Snímky NEF (RAW)
Snímky NEF (RAW) lze prohlížet ve fotoaparátu nebo pomocí softwaru Capture NX 2 (dostupný
samostatně; 0 298) či ViewNX 2 (na dodávaném disku CD-ROM ViewNX 2). Pamatujte si, že možnost
vybraná pro velikost obrazu neovlivňuje velikost snímků NEF (RAW); snímky NEF (RAW) mají při
prohlížení na počítači rozměry ekvivalentní velikosti velkých snímků (velikost #) v tabulce na straně 95.
Pomocí položky Zpracování snímků NEF (RAW) v menu retušování lze vytvořit kopie snímků NEF
(RAW) ve formátu JPEG (0 271).
A
NEF + JPEG
Při prohlížení snímků pořízených v kvalitě NEF (RAW) + JPEG ve fotoaparátu v okamžiku, kdy je vložena
pouze jedna paměťová karta, se zobrazí pouze snímky JPEG. Pokud jsou snímky v obou formátech
zaznamenány na stejnou paměťovou kartu, dojde při mazání snímku ke smazání snímku v obou
formátech. Pokud je kopie snímku ve formátu JPEG uložena na samostatnou paměťovou kartu
s využitím možnosti Paměťová karta ve Slotu 2 > RAW Slot 1—JPEG Slot 2, není při vymazání kopie
snímku ve formátu JPEG vymazán snímek ve formátu NEF (RAW).
94
Velikost obrazu
Velikost obrazu je udávána v pixelech. K dispozici jsou velikosti obrazu # Velký, $ Střední
a % Malý (pamatujte si, že velikost obrazu závisí rovněž na nastavení položky Obrazové pole,
0 89):
Položka
Velikost (v pixelech)
Velikosti výtisků (cm) *
Velký (L)
6 016 × 4 016
50,9 × 34
FX (36×24) 1.0×
Střední (M)
4 512 × 3 008
38,2 × 25,5
(Formát FX)
Malý (S)
3 008 × 2 008
25,5 × 17
Velký (L)
3 936 × 2 624
33,3 × 22,2
DX (24×16) 1.5×
Střední (M)
2 944 × 1 968
24,9 × 16,7
(Formát DX)
Malý (S)
1 968 × 1 312
16,7 × 11,1
* Přibližná velikost výtisků při 300 dpi. Velikosti výtisků v palcích odpovídají velikosti obrazu v pixelech
dělené rozlišením tiskárny v bodech na palec (dpi; 1 palec = přibližně 2,54 cm).
Obrazové pole
Velikost obrazu lze nastavit stisknutím tlačítka X (T) a otáčením pomocného příkazového
voliče, dokud se na kontrolním panelu nezobrazí požadovaná hodnota.
Tlačítko X (T)
Pomocný příkazový
volič
Kontrolní panel
d
A
Menu fotografování
Velikost obrazu lze nastavit rovněž pomocí položky Velikost obrazu
v menu fotografování (0 214).
95
Použití dvou paměťových karet
Jsou-li ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty, lze pomocí položky Paměťová karta ve
Slotu 2 v menu fotografování určit funkci karty ve Slotu 2. K dispozici jsou možnosti Přeplnění
(karta ve Slotu 2 se použije až po zaplnění karty ve Slotu 1), Záloha (každý snímek je
zaznamenán dvakrát, jednou na kartu ve Slotu 1 a jednou na kartu ve Slotu 2) a RAW Slot
1—JPEG Slot 2 (stejná možnost jako Záloha, s tím rozdílem, že kopie snímků NEF/RAW
zaznamenané při nastavení NEF/RAW + JPEG jsou ukládány pouze na kartu ve Slotu 1 a kopie
snímků ve formátu JPEG jsou ukládány pouze na kartu ve Slotu 2).
d
A
„Záloha“ a „RAW Slot 1—JPEG Slot 2“
Fotoaparát zobrazuje počet zbývajících snímků na paměťové kartě s nejnižší kapacitou. Při zaplnění
některé z paměťových karet se zablokuje závěrka.
A
Záznam videosekvencí
Pokud jsou ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty, lze vybrat slot pro záznam videosekvencí
pomocí položky Nastavení videa > Cílové umístění v menu fotografování (0 65).
96
NZaostřování
Tato část popisuje možnosti zaostřování fotoaparátu při použití hledáčku pro tvorbu
kompozice snímků. Zaostřovat lze automaticky (viz níže) nebo manuálně (0 103). Uživatel
může rovněž zvolit zaostřovací pole pro automatické nebo manuální zaostřování (0 101),
případně použít funkci blokování zaostření pro změnu kompozice snímku po zaostření
(0 102).
Automatické zaostřování
Chcete-li použít automatické zaostřování, otočte voličem
zaostřovacích režimů do polohy AF.
Volič zaostřovacích režimů
Automatické zaostřování
K dispozici jsou následující režimy automatického zaostřování:
Režim
Popis
Automatická volba režimu činnosti automatického zaostřování: Pokud je fotografovaný objekt statický,
AF-A fotoaparát automaticky vybere režim jednorázového zaostření, pokud se fotografovaný objekt
pohybuje, vybere fotoaparát režim kontinuálního zaostřování.
Jednorázové zaostření: Pro statické objekty. Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny fotoaparát
AF-S zaostří a zablokuje zaostření. Ve výchozím nastavení lze spustit závěrku pouze tehdy, pokud je
zobrazena indikace zaostření (priorita zaostření; 0 221).
Kontinuální zaostřování: Pro pohyblivé objekty. Fotoaparát zaostřuje po dobu namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny nepřetržitě; pokud se objekt pohybuje, aktivuje fotoaparát prediktivní
AF-C zaostřování (0 100), které přístroji umožňuje odhadnout výslednou vzdálenost objektu při expozici
a v případě potřeby vhodně upravit zaostření. Ve výchozím nastavení lze spustit závěrku bez ohledu
na to, jestli je nebo není zaostřeno na objekt (priorita spuštění; 0 221).
N
A
Prediktivní zaostřování
V režimu AF-C a při aktivaci kontinuálního zaostřování v režimu AF-A fotoaparát při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny aktivuje v případě objektu pohybujícího se směrem k fotoaparátu nebo od
fotoaparátu prediktivní zaostřování. Tento režim umožňuje fotoaparátu doostřovat objekt a současně
odhadovat výslednou vzdálenost, ve které se bude objekt nacházet v okamžiku expozice snímku.
97
Režimy automatického zaostřování lze volit stisknutím
tlačítka režimů automatického zaostřování a otáčením
hlavního příkazového voliče, dokud se v hledáčku a na
kontrolním panelu nezobrazí požadované nastavení.
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
AF-A
AF-S
Hlavní příkazový
volič
AF-C
A
Dosažení dobrých výsledků s automatickým zaostřováním
Automatické zaostřování nemusí v níže uvedených podmínkách poskytovat dobré výsledky. Není-li
fotoaparát za těchto podmínek schopen zaostřit, zablokuje se závěrka, nebo se zobrazí indikace
zaostření (I), zazní zvukový signál správného zaostření a proběhne expozice snímku i v případě, že není
zaostřeno na objekt. V takových případech zaostřete manuálně (0 103) nebo použijte blokování
zaostření (0 102), zaostřete na jiný objekt ve stejné vzdálenosti a změňte kompozici snímku na
původně požadovanou.
N
Mezi objektem a pozadím je malý
nebo žádný kontrast.
Zaostřovací pole obsahuje
oblasti s velkými rozdíly jasů.
Příklad: Objekt stejné barvy jako
pozadí.
Příklad: Objekt umístěný
z poloviny ve stínu.
Zaostřovací pole obsahuje
objekty v různých vzdálenostech
od fotoaparátu.
Objekty v pozadí se jeví větší než
fotografovaný objekt.
Příklad: Objekt uvnitř klece.
V objektu převažují pravidelné
geometrické struktury.
Příklad: Žaluzie nebo řady oken
v mrakodrapu.
A
Příklad: Budova v obrazovém
poli za objektem.
Objekt obsahuje mnoho jemných
detailů.
Příklad: Záhon květin nebo jiné
malé objekty či objekty
s nedostatečnými rozdíly jasů.
Viz také
Informace o použití funkce priority zaostření v režimu kontinuálního zaostřování viz uživatelská funkce
a1 (Volba priority v režimu AF-C, 0 221). Informace o použití funkce priority spuštění v režimu
jednorázového zaostření viz uživatelská funkce a2 (Volba priority v režimu AF-S, 0 221). Informace
o možnostech automatického zaostřování v režimu živého náhledu nebo při záznamu videosekvencí viz
strana 51.
98
Režimy činnosti zaostřovacích polí
Určují způsob výběru zaostřovacích polí pro automatické zaostřování.
• Jednotlivá zaostřovací pole: Zaostřovací pole vyberte způsobem popsaným na straně 101;
fotoaparát zaostří pouze na objekt ve vybraném zaostřovacím poli. Použijte pro statické
objekty.
• Dynamická volba zaostřovacích polí: Zaostřovací pole vyberte způsobem popsaným na straně
101. Při použití zaostřovacích režimů AF-A a AF-C fotoaparát v případě, že fotografovaný
objekt krátkodobě opustí zónu vybraného zaostřovacího pole, zaostří na základě informací
z okolních zaostřovacích polí. Počet zaostřovacích polí se liší podle zvoleného režimu:
- Dynamická volba zaostřovacích polí (9 polí): Tuto možnost vyberte v případě, kdy máte dostatek
času na tvorbu kompozice snímku, a při fotografování objektů s předvídatelným
pohybem (např. běžci nebo závodní automobily na okruhu).
- Dynamická volba zaostřovacích polí (21 polí): Tuto možnost vyberte v případě fotografování
objektů s nepředvídatelným pohybem (např. při pořizování snímků z fotbalového
zápasu).
- Dynamická volba zaostřovacích polí (39 polí): Tuto možnost vyberte při fotografování objektů,
které se rychle pohybují a nelze je snadno udržet v zorném poli hledáčku (např. letící
ptáci).
• 3D sledování objektu: Zaostřovací pole vyberte způsobem popsaným na straně 101. Při použití
zaostřovacích režimů AF-A a AF-C fotoaparát sleduje objekty, které opustí zónu vybraného
zaostřovacího pole a podle potřeby volí ostatní dostupná zaostřovací pole. Tuto možnost
použijte u rychlých kompozic snímků s objekty, které se nepravidelně pohybují ze strany na
stranu (např. hráči tenisu). Pokud objekt opustí zorné pole hledáčku, sejměte prst z tlačítka
spouště a vytvořte novou kompozici snímku s objektem ve vybraném zaostřovacím poli.
N
• Automatická volba zaostřovacích polí: Fotoaparát automaticky rozpozná
fotografovaný objekt a zvolí zaostřovací pole. Při použití objektivů
typu G, E a D (0 287) je fotoaparát schopen pro kvalitnější detekci
objektů odlišit osoby od pozadí. Poté, co fotoaparát zaostří, se krátce
zobrazí aktivní zaostřovací pole; v režimu AF-C a při aktivaci
kontinuálního zaostřování v režimu AF-A zůstává hlavní zaostřovací
pole po vypnutí ostatních zaostřovacích polí nadále zobrazené.
99
Režimy činnosti zaostřovacích polí lze volit
stisknutím tlačítka režimů automatického
zaostřování a otáčením pomocného
příkazového voliče, dokud se v hledáčku a na
kontrolním panelu nezobrazí požadovaný režim.
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
Pomocný příkazový volič
Kontrolní panel
Hledáček
A
N
3D sledování objektu
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se do paměti fotoaparátu uloží barvy v okolí zaostřovacího
pole. Z toho důvodu nemusí 3D sledování objektu poskytovat očekávané výsledky při fotografování
objektů se stejnou barvou jako pozadí nebo objektů zabírajících velmi malou část obrazového pole.
A
Režimy činnosti zaostřovacích polí
Režimy činnosti zaostřovacích polí se zobrazují na kontrolním panelu a v hledáčku.
Režim činnosti zaostřovacích
polí
Kontrolní panel
Hledáček
Režim činnosti zaostřovacích
polí
Jednotlivá zaostřovací pole
Dynamická volba
zaostřovacích polí (39 polí) *
Dynamická volba
zaostřovacích polí (9 polí) *
3D sledování objektu
Dynamická volba
zaostřovacích polí (21 polí) *
Automatická volba
zaostřovacích polí
Kontrolní panel
Hledáček
* V hledáčku se zobrazuje pouze aktivní zaostřovací pole. Zbývající zaostřovací pole poskytují pomocné informace
pro zaostření.
A
Manuální zaostřování
V případě použití manuálního zaostřování je automaticky nastaven režim Jednotlivá zaostřovací pole.
A
Viz také
Informace o úpravě doby, po kterou fotoaparát čeká, než přeostří při zakrytí fotografovaného objektu
jiným objektem, viz uživatelská funkce a3 (Sledování objektu s blokací, 0 222). Informace
o možnostech automatického zaostřování v režimu živého náhledu nebo při záznamu videosekvencí viz
strana 52.
100
Volba zaostřovacího pole
Fotoaparát nabízí 39 zaostřovacích polí, která lze použít při tvorbě kompozice snímků pro
umístění hlavního objektu v prakticky libovolném místě obrazového pole.
1
Otočte aretaci volby zaostřovacích polí do
polohy ●.
Toto nastavení umožní použít multifunkční volič
k volbě zaostřovacích polí.
Aretace volby zaostřovacích polí
2
Vyberte zaostřovací pole.
Během činnosti expozimetru vyberte multifunkčním
voličem za současného pohledu do hledáčku
zaostřovací pole. Stisknutím tlačítka J vyberte střední
zaostřovací pole.
Po výběru zaostřovacího pole lze otočit aretaci volby
zaostřovacích polí zpět do původní aretované polohy
(L), aby se zamezilo nechtěné změně zaostřovacího
pole při stisknutí multifunkčního voliče.
N
A
Automatická volba zaostřovacích polí
Při použití automatické volby zaostřovacích polí jsou zaostřovací pole vybírána automaticky; manuální
volba zaostřovacích polí není dostupná.
A
Viz také
Informace o volbě podmínek, za kterých jsou zaostřovací pole osvětlována, viz uživatelská funkce a4
(Osvětlení zaostřovacích polí, 0 222). Informace o volbě zaostřovacích polí „dokola“ viz uživatelská
funkce a5 (Přep. zaostř. polí dokola, 0 222). Informace o volbě počtu zaostřovacích polí, která lze
vybírat pomocí multifunkčního voliče, viz uživatelská funkce a6 (Počet zaostřovacích polí, 0 223).
Informace o změně funkce tlačítka J viz uživatelská funkce f1, Tlačítko OK (režim fotogr.); 0 241.
101
Blokování zaostření
Blokování zaostření lze použít ke změně kompozice snímku po zaostření na objekt, který se ve
výsledné kompozici nebude nacházet v zóně zaostřovacího pole. Není-li fotoaparát schopen
zaostřit pomocí automatického zaostřování (0 98), můžete zaostřit na jiný objekt ve stejné
vzdálenosti a následně použít blokování zaostření ke změně kompozice snímku na původně
požadovanou. Blokování zaostření je nejúčinnější, pokud je nastaven jiný režim činnosti
zaostřovacích polí než Automatická volba zaostřovacích polí (0 99).
1
Zaostřete.
Umístěte objekt do zóny vybraného zaostřovacího
pole a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro
aktivaci zaostřování. Zkontrolujte, jestli se v hledáčku
zobrazila indikace zaostření (I).
2
Zablokujte zaostření.
Zaostřovací režimy AF-A a AF-C: Během namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny (q) stiskněte tlačítko A AE-L/AF-L
(w) pro současné zablokování zaostřené vzdálenosti
a aktivaci expoziční paměti (v hledáčku se zobrazí
symbol AE-L). Zaostření zůstává blokováno po dobu
stisknutí tlačítka A AE-L/AF-L, a to i při úplném sejmutí
prstu z tlačítka spouště.
Zaostřovací režim AF-S: Zaostření se automaticky
zablokuje po zobrazení indikace zaostření a zůstává
zablokováno až do sejmutí prstu z tlačítka spouště.
Zaostření lze zablokovat rovněž stisknutím tlačítka
A AE-L/AF-L (viz výše).
N
3
Tlačítko spouště
Tlačítko A AE-L/AF-L
Změňte kompozici snímku a exponujte.
Zaostření zůstává blokováno i mezi expozicí
jednotlivých snímků po dobu namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny (AF-S) nebo stisknutí tlačítka
A AE-L/AF-L pro možnost pořízení několika snímků za
sebou se stejným zaostřením.
Je-li aktivní blokování zaostření, neměňte vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem. Pohne-li
se objekt, zaostřete znovu na novou vzdálenost.
A
Viz také
Informace o použití tlačítka spouště pro aktivaci expoziční paměti viz uživatelská funkce c1 (Tlačítko
spouště jako AE-L, 0 226), informace o volbě funkce tlačítka A AE-L/AF-L viz uživatelská funkce f4
(Funkce tlačítka AE-L/AF-L, 0 244).
102
Manuální zaostřování
Manuální zaostřování je k dispozici při použití objektivů, které nepodporují automatické
zaostřování (objektivy NIKKOR s manuálním zaostřováním), a v případech, kdy automatické
zaostřování neposkytuje očekávané výsledky (0 98).
• Objektivy AF-S: Nastavte přepínač zaostřovacích režimů na objektivu do polohy M.
• Objektivy AF: Nastavte přepínač zaostřovacích režimů na
Volič zaostřovacích režimů
objektivu (je-li dostupný) a volič zaostřovacích režimů na
fotoaparátu do polohy M.
D
Objektivy AF
Objektivy AF nepoužívejte při nastavení přepínače
zaostřovacích režimů na objektivu do polohy M a nastavení
voliče zaostřovacích režimů na fotoaparátu do polohy AF.
Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození
fotoaparátu nebo objektivu.
• Objektivy s manuálním zaostřováním: Nastavte volič zaostřovacích režimů na fotoaparátu do
polohy M.
Chcete-li zaostřit manuálně, otáčejte zaostřovacím
kroužkem objektivu, dokud neuvidíte obraz na čiré matnici
v hledáčku ostře. Expozici snímků lze provést kdykoli, tedy
i v případě, kdy není zaostřeno.
❚❚ Elektronický dálkoměr
Má-li použitý objektiv světelnost f/5,6 nebo vyšší, lze pro
kontrolu správného zaostření části objektu ve zvoleném
zaostřovacím poli použít indikaci zaostření v hledáčku (je
možné vybrat libovolné z 39 zaostřovacích polí). Po umístění
objektu do vybraného zaostřovacího pole namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny a otáčejte zaostřovacím
kroužkem objektivu, dokud se nezobrazí indikace zaostření
(I). Pamatujte si, že při fotografování objektů uvedených na straně 98 může v některých
případech dojít k zobrazení indikace zaostření i v případě, že objekt není zaostřen; před
expozicí snímku proto zkontrolujte zaostření v hledáčku.
N
A
Pozice obrazové roviny
Určujete-li vzdálenost mezi objektem a fotoaparátem, měřte ji od
značky obrazové roviny (E) na těle fotoaparátu. Vzdálenost mezi
dosedací plochou bajonetu a obrazovou rovinou je 46,5 mm.
46,5 mm
Značka obrazové roviny
103
N
104
SCitlivost ISO
„Citlivost ISO“ je digitálním ekvivalentem citlivosti filmu. K dispozici jsou nastavení citlivosti
v rozmezí ISO 100 až ISO 6400 v krocích ekvivalentních 1/3 EV. Pro speciální případy jsou navíc
k dispozici nastavení 0,3 až 1 EV pod hodnotu ISO 100 a 0,3 až 2 EV nad hodnotu ISO 6400.
Režimy Auto a motivové programy nabízejí rovněž možnost AUTO (AUTOMATICKY), která
umožňuje ponechat nastavení citlivosti na fotoaparátu v závislosti na světelných podmínkách.
Čím vyšší je citlivost ISO, tím menší množství světla je nutné pro expozici snímku – s rostoucí
citlivostí lze tedy používat kratší časy závěrky nebo větší zaclonění.
Citlivost ISO lze nastavit stisknutím tlačítka
W (S) a otáčením hlavního příkazového
voliče, dokud se na kontrolním panelu nebo
v hledáčku nezobrazí požadované nastavení.
Tlačítko W (S) Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
Hledáček
S
105
A
Nastavení citlivosti AUTOMATICKY
Při otočení voliče expozičních režimů do polohy P, S, A nebo M po výběru možnosti AUTO (AUTOMATICKY) pro
citlivost ISO v jiném režimu se obnoví citlivost ISO naposled vybraná v režimu P, S, A nebo M.
A
Hi 0,3–Hi 2
Nastavení Hi 0,3 až Hi 2 odpovídají citlivostem ISO o 0,3–2 EV nad hodnotou ISO 6400 (ekvivalent
ISO 8000–25600). Snímky pořízené při použití těchto nastavení budou s větší pravděpodobností
poznamenány obrazovým šumem (náhodně rozmístěnými jasnými pixely, závojem nebo proužky).
A
Lo 0,3–Lo 1
Nastavení Lo 0,3 až Lo 1 odpovídají citlivostem ISO o 0,3–1 EV pod hodnotou ISO 100 (ekvivalent
ISO 80–50). Tato nastavení umožňují používat nižší zaclonění za jasného osvětlení. Kontrast je o něco
vyšší než obvykle; ve většině případů se doporučují citlivosti ISO 100 a vyšší.
A
Menu fotografování
Citlivost ISO lze nastavovat rovněž pomocí položky Nastavení citlivosti ISO
v menu fotografování (0 214).
A
Viz také
Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení citlivosti ISO viz uživatelská funkce b1 (Krok citlivosti
ISO; 0 224). Informace o zobrazení citlivosti ISO na kontrolním panelu nebo nastavení citlivosti ISO bez
použití tlačítka W (S) viz uživatelská funkce d3 (Zobr. a nastav. citlivosti ISO; 0 229). Informace
o použití funkce Redukce šumu pro vys. ISO v menu fotografování pro redukci šumu při vysokých
citlivostech ISO viz strana 218.
S
106
Automatická regulace citlivosti
ISO
(pouze režimy P, S, A a M)
Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Nastavení citlivosti ISO > Automat. regulace
citl. ISO v menu fotografování, citlivost ISO se v případě, kdy při hodnotě vybrané uživatelem
nebude možné dosáhnout optimální expozice, automaticky upraví (v případě použití blesku je
citlivost ISO přizpůsobena odpovídajícím způsobem).
1
Vyberte možnost Automat. regulace citl.
ISO v položce Nastavení citlivosti ISO
v menu fotografování.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. Vyberte
položku Nastavení citlivosti ISO v menu
fotografování, vyberte možnost Automat.
regulace citl. ISO a stiskněte tlačítko 2.
2
Tlačítko G
Vyberte možnost Zapnuto.
Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko J
(pokud je vybrána možnost Vypnuto, nastavení
citlivosti ISO zůstane na hodnotě zvolené
uživatelem).
3
Upravte nastavení.
Nejvyšší hodnotu pro automatickou regulaci
citlivosti ISO lze nastavit pomocí položky
Nejvyšší citlivost (nejnižší hodnota pro
automatickou regulaci citlivosti ISO je
automaticky nastavená na ISO 100; pamatujte si,
že pokud je hodnota nastavená v položce Nejvyšší citlivost nižší, než současně
nastavená hodnota v položce Citlivost ISO, použije se hodnota nastavená v položce
Nejvyšší citlivost). V režimech P a A je citlivost automaticky upravována pouze
v případech, kdy hrozí podexpozice při času závěrky vybraném v položce Nejdelší čas
závěrky (1/2 000–1 s, nebo Automaticky; v režimech S a M je citlivost automaticky
upravována pro dosažení optimální expozice v kombinaci s časem závěrky vybraným
uživatelem). Pokud je vybrána možnost Automaticky (dostupná pouze v kombinaci
s objektivy s vestavěným CPU; ekvivalent 1/30 s při použití objektivů bez CPU), vybere
fotoaparát nejdelší čas závěrky na základě ohniskové vzdálenosti objektivu
(automatickou volbu času závěrky lze jemně doladit výběrem možnosti Automaticky
a stisknutím tlačítka 2; například pro teleobjektivy lze použít ještě kratší časy závěrky,
aby se snížilo riziko rozmazání snímků). Delší časy závěrky, než je nastavený nejdelší čas
závěrky, se použijí v případě, kdy nelze pro hodnotu citlivosti ISO vybranou v položce
Nejvyšší citlivost dosáhnout optimální expozice. Po dokončení nastavování stiskněte
tlačítko J pro ukončení.
S
107
Je-li vybrána možnost Zapnuto, zobrazuje se
v hledáčku a na kontrolním panelu nápis
ISO-AUTO. Dojde-li ke změně citlivosti oproti
hodnotě vybrané uživatelem, tyto indikace
blikají a v hledáčku se zobrazuje změněná
hodnota.
Kontrolní panel
Hledáček
S
A
Automatická regulace citlivosti ISO
Při použití vyšších citlivostí je pravděpodobnější výskyt obrazového šumu (náhodně rozmístěných
jasných pixelů, závoje nebo proužků). Chcete-li omezit šum, použijte položku Redukce šumu pro vys.
ISO v menu fotografování (viz strana 218). Pokud je použit blesk, hodnota nastavená v položce Nejdelší
čas závěrky není brána v úvahu a upřednostní se hodnota vybraná v uživatelské funkci e1 (Synchroniz.
čas pro blesk, 0 234). Pamatujte si, že citlivost ISO se může automaticky zvýšit, když se automatická
regulace citlivosti ISO použije v kombinaci s režimy synchronizace blesku s dlouhými časy (dostupnými
s vestavěným bleskem a volitelnými blesky uvedenými na straně 293), což znemožní volbu dlouhých
časů fotoaparátem.
A
Zapnutí a vypnutí automatické regulace citlivosti ISO
Automatickou regulaci citlivosti ISO lze zapnout a vypnout
stisknutím tlačítka W (S) a otáčením pomocného
příkazového voliče. Je-li zapnutá automatická regulace citlivosti
ISO, zobrazuje se nápis ISO-AUTO.
Tlačítko W (S)
108
Pomocný
příkazový volič
ZExpozice
Měření expozice
(pouze režimy P, S, A a M)
Měření expozice určuje způsob nastavení expozice fotoaparátem v režimech P, S, A a M
(v ostatních režimech vybírá fotoaparát metodu měření expozice automaticky).
Položka
Popis
Měření Matrix: Poskytuje přirozené výsledky ve většině situací. Fotoaparát měří v široké ploše
obrazového pole a nastavuje expozici na základě informací o rozložení jasů a barev, na základě
kompozice a – v případě použití objektivů typu G, E nebo D (0 287) – na základě informace
o vzdálenosti objektu (3D Color Matrix II; při použití ostatních objektivů s vestavěným CPU
a
aktivuje fotoaparát měření expozice Color Matrix II, které nezahrnuje 3D informaci o vzdálenosti).
Při použití objektivů bez CPU fotoaparát v případě zadání hodnot ohniskové vzdálenosti
a světelnosti pomocí položky Data objektivu bez CPU v menu nastavení (0 173) aktivuje
integrální měření expozice se zdůrazněným středem.
Zdůrazněný střed: Fotoaparát měří expozici v celém obrazovém poli, ale nejvyšší význam přisuzuje
střední části obrazového pole (při použití objektivu s vestavěným CPU lze nastavit velikost této
Z střední části obrazového pole pomocí uživatelské funkce b4, Velikost zdůraz. středu, 0 226; při
použití objektivu bez CPU má tato oblast průměr 12 mm). Klasické měření pro portréty;
doporučuje se při použití filtrů s prodlužovacím faktorem (faktorem filtru) větším než 1×. *
Bodové měření: Fotoaparát měří expozici v kruhové plošce o průměru 4 mm (cca 1,5 % obrazového
pole). Tato ploška je centrována na aktivní zaostřovací pole a umožňuje tak měřit objekty mimo
střed obrazu (při použití objektivů bez CPU nebo při aktivním režimu Automatická volba
b
zaostřovacích polí měří fotoaparát expozici v místě středního zaostřovacího pole). Tato metoda
měření expozice zaručuje správnou expozici objektu i v případě mnohem jasnějšího nebo
tmavšího pozadí snímku. *
* Abyste dosáhli vyšší přesnosti měření expozice u objektivů bez CPU, zadejte ohniskovou vzdálenost
a světelnost použitého objektivu v menu Data objektivu bez CPU (0 173).
Z
Chcete-li vybrat metodu měření expozice,
stiskněte tlačítko Z (Q) a otáčejte hlavním
příkazovým voličem, dokud se v hledáčku
a na kontrolním panelu nezobrazí
požadované nastavení.
A
Viz také
Informace o možnosti samostatného
optimálního doladění (kalibrace) jednotlivých
metod měření expozice viz uživatelská funkce
b5 (Jemné doladění expozice, 0 226).
Tlačítko Z (Q) Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
Hledáček
109
Expoziční paměť
Expoziční paměť použijte při změně kompozice snímků po použití měření expozice
Zdůrazněný střed nebo Bodové měření. Pamatujte si, že měření Matrix neposkytne v tomto
případě očekávané výsledky.
1
Aktivujte expoziční paměť.
Tlačítko spouště
Umístěte fotografovaný objekt v zóně vybraného
zaostřovacího pole a namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny. Za současného držení tlačítka spouště
namáčknutého do poloviny a umístění objektu v zóně
vybraného zaostřovacího pole aktivujte stisknutím
tlačítka A AE-L/AF-L expoziční paměť (použijete-li
automatické zaostřování, zkontrolujte nejprve
zobrazení indikace zaostření I v hledáčku).
Tlačítko A AE-L/AF-L
V době, kdy je aktivní expoziční paměť, se v hledáčku
zobrazuje indikace AE-L.
2
Z
110
Změňte kompozici snímku.
Za stálého držení tlačítka A AE-L/AF-L ve stisknuté
poloze změňte kompozici snímku požadovaným
způsobem a exponujte.
A
Měřená oblast
Při použití bodového měření expozice se do paměti uloží hodnota změřená v kruhové plošce o průměru
4 mm v místě vybraného zaostřovacího pole. Při použití integrálního měření expozice se zdůrazněným
středem se do paměti uloží hodnota změřená v kruhové plošce o průměru 12 mm uprostřed obrazu.
A
Nastavení času závěrky a clony
Je-li aktivní expoziční paměť, lze měnit bez ovlivnění výsledné expozice následující nastavení:
Režim
P
S
A
Nastavení
Čas závěrky a clona (flexibilní program; 0 75)
Čas závěrky
Clona
Nově nastavené hodnoty lze zkontrolovat v hledáčku a na kontrolním panelu. Pamatujte si, že v době,
kdy je aktivní expoziční paměť, nelze změnit metodu měření expozice.
A
Viz také
Je-li vybrána možnost Zapnuto v uživatelské funkci c1 (Tlačítko spouště jako AE-L, 0 226), dojde
k aktivaci expoziční paměti namáčknutím tlačítka spouště do poloviny. Informace o změně funkce
tlačítka A AE-L/AF-L viz uživatelská funkce f4 (Funkce tlačítka AE-L/AF-L, 0 244).
Z
111
Korekce expozice
(pouze režimy P, S, A a M)
Korekce expozice slouží k úpravě expozice nastavené fotoaparátem a získání světlejších
nebo tmavších snímků. Její použití je nejúčinnější v kombinaci s integrálním měřením se
zdůrazněným středem a s bodovým měřením (0 109). K dispozici jsou hodnoty v rozmezí
−5 EV (podexpozice) až +5 EV (přeexpozice) v krocích po 1/3 EV. Obecně platí, že kladné
hodnoty korekce produkují světlejší snímky a záporné hodnoty korekce produkují tmavší
snímky.
–1 EV
Žádná korekce expozice
Chcete-li nastavit korekci expozice, stiskněte tlačítko E a otáčejte
hlavním příkazovým voličem, dokud se v hledáčku nebo na kontrolním
panelu nezobrazí požadovaná hodnota.
+ 1 EV
Tlačítko E
Hlavní příkazový volič
±0 EV
(stisknuté tlačítko E)
Z
–0,3 EV
+2,0 EV
Při použití jiné hodnoty korekce než ±0,0 začne blikat číslice 0
uprostřed indikace expozice (pouze režimy P, S a A) a v hledáčku a na
kontrolním panelu se po uvolnění tlačítka E zobrazí symbol E.
Aktuální hodnotu korekce expozice lze zkontrolovat pomocí indikace
expozice po stisknutí tlačítka E.
Normální expozici lze obnovit nastavením korekce expozice na
hodnotu ±0. Korekce expozice se nezruší vypnutím fotoaparátu.
112
A
Režim M
Při použití režimu M ovlivní korekce expozice pouze indikaci expozice; čas závěrky a clona se nezmění.
A
Použití blesku
Pokud se použije blesk, ovlivňuje korekce expozice úroveň zábleskové expozice i expozice trvalým
světlem – mění tedy jas hlavního objektu i pozadí. Pomocí uživatelské funkce e4 (Kor. exp. při použití
blesku, 0 240) lze omezit účinky použití korekce expozice pouze na pozadí snímku.
A
Viz také
Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení korekce expozice viz uživatelská funkce b2 (Krok
nastavení expozice (EV), 0 224). Informace o nastavení korekce expozice bez stisknutí tlačítka E viz
uživatelská funkce b3 (Snadná korekce expozice, 0 225). Informace o automatických změnách
expozice, zábleskové expozice, vyvážení bílé barvy a funkce Active D-Lighting viz strana 153.
Z
113
Z
114
rVyvážení bílé barvy
(pouze režimy P, S, A a M)
Vyvážení bílé barvy zajišťuje, aby barvy nebyly ovlivněny barvou světelného zdroje. Při použití
jiných režimů než P, S, A a M je vyvážení bílé barvy nastavováno automaticky fotoaparátem. Pro
většinu světelných zdrojů se v kombinaci s režimy P, S, A a M doporučuje automatické vyvážení
bílé barvy, v případě potřeby však lze na základě typu světelného zdroje zvolit i jiné možnosti:
Položka
Barevná
teplota *
Popis
v Automaticky
Normálně
Vyvážení bílé barvy je upravováno automaticky. Pro
dosažení maximálně kvalitních výsledků použijte
3 500–8 000 K objektivy typu G, E nebo D. Použije-li se při expozici
vestavěný nebo volitelný blesk, je výsledné nastavení
Uchovat teplé barvy
upraveno odpovídajícím způsobem.
J Žárovkové světlo
3 000 K Použijte při osvětlení žárovkovým světlem.
I Zářivkové světlo
Použijte pro:
• Sodíkové výbojky (používané na sportovních
Sodíkové výbojky
2 700 K
stadionech).
Zářivkové světlo „teplá bílá“
3 000 K • Zářivky typu „teplá bílá“.
Zářivkové světlo „bílá“
3 700 K • Zářivky typu „bílá“.
Zářivk. světlo „studená bílá“
4 200 K • Zářivky typu „studená bílá“.
Zářivk. sv. „denní bílé světlo“
5 000 K • Zářivky typu „denní bílá“.
Zářivkové sv. „denní světlo“
6 500 K • Zářivky typu „denní světlo“.
• Světelné zdroje s vysokou barevnou teplotou
Vysokotepl. rtuťové výbojky
7 200 K
(například rtuťové výbojky).
H Přímé sluneční světlo
5 200 K Použijte pro objekty na přímém slunečním světle.
Použijte v kombinaci s vestavěným nebo volitelnými
N Blesk
5 400 K
blesky.
G Zataženo
6 000 K Použijte za denního světla při zatažené obloze.
M Stín
8 000 K Použijte za denního světla u objektů ve stínu.
2 500–
K Výběr barevné teploty
Vyberte barevnou teplotu ze seznamu hodnot (0 120).
10 000 K
Použijte objekt, světelný zdroj nebo existující snímek jako
L Manuální nastavení
—
referenci pro vyvážení bílé barvy (0 121).
* Všechny hodnoty jsou přibližné a nezahrnují jemné vyvážení (je-li dostupné).
r
Vyvážení bílé barvy lze nastavit
stisknutím tlačítka L (U)
a otáčením hlavního příkazového
voliče, dokud se požadované
nastavení nezobrazí na kontrolním
panelu.
Tlačítko L (U)
Hlavní příkazový
volič
Kontrolní panel
115
A
Menu fotografování
Vyvážení bílé barvy je možné vybrat také pomocí položky Vyvážení bílé
barvy v menu fotografování (0 214), kterou lze použít rovněž pro jemné
vyvážení bílé barvy (0 117) nebo změření hodnoty pro manuální nastavení
(0 121). Možnost Automaticky v menu Vyvážení bílé barvy se dělí na
další možnosti – Normálně a Uchovat teplé barvy (tato možnost
zachovává teplé barvy žárovkového osvětlení), zatímco možnost I
Zářivkové světlo nabízí volbu několika typů zářivek.
A
Studiové blesky
Automatické vyvážení bílé barvy nemusí poskytovat v kombinaci s velkými studiovými blesky
očekávané výsledky. V těchto případech použijte manuální nastavení nebo možnost Blesk a pomocí
funkce jemného vyvážení dolaďte vyvážení bílé barvy.
A
Barevná teplota
Vnímání barvy světelného zdroje se mění v závislosti na pozorovateli a dalších okolnostech. Barevná
teplota je objektivním ukazatelem barvy světelného zdroje vztaženým k teplotě absolutně černého
tělesa ohřátého tak, aby produkovalo světlo stejné vlnové délky. Světelné zdroje s barevnou teplotou
okolo 5 000–5 500 K se jeví jako bílé, světelné zdroje s nižší barevnou teplotou – jako jsou například
žárovky – vnímáme jako nažloutlé nebo načervenalé. Světelné zdroje s vyšší barevnou teplotou
vnímáme jako namodralé. Volitelné možnosti vyvážení bílé barvy fotoaparátu jsou upraveny pro
následující barevné teploty:
• I (Sodíkové výbojky): 2 700 K
• H (Přímé sluneční světlo): 5 200 K
• J (Žárovkové světlo)/
• N (Blesk): 5 400 K
I(Zářivkové světlo „teplá bílá“): 3 000 K
• G (Zataženo): 6 000 K
• I (Zářivkové světlo „bílá“): 3 700 K
• I (Zářivkové sv. „denní světlo“): 6 500 K
• I (Zářivk. světlo „studená bílá“): 4 200 K
• I (Vysokotepl. rtuťové výbojky): 7 200 K
• I (Zářivk. sv. „denní bílé světlo“): 5 000 K
• M (Stín): 8 000 K
A
Viz také
Pokud je vybrána možnost Bracketing vyvážení bílé barvy v uživatelské funkci e6 (Nastavení
bracketingu, 0 241), vytvoří fotoaparát při každém spuštění závěrky několik snímků. Vyvážení bílé
barvy u každého z těchto snímků je odlišné, počínaje aktuálním vyvážením bílé barvy jako výchozí
hodnotou (0 156).
r
116
Jemné vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé barvy lze „jemně vyladit“ pro kompenzaci změn zabarvení světelného zdroje
nebo pro vytvoření cíleného barevného nádechu snímků. Jemné vyladění vyvážení bílé barvy
lze provést pomocí položky Vyvážení bílé barvy v menu fotografování nebo stisknutím
tlačítka L (U) a otáčením pomocného příkazového voliče.
❚❚ Menu vyvážení bílé barvy
1
Vyberte položku Vyvážení bílé barvy
v menu fotografování.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. Vyberte
položku Vyvážení bílé barvy v menu
fotografování, potom vyberte požadovanou
možnost a stiskněte tlačítko 2. Pokud je vybrána
Tlačítko G
jiná možnost než Automaticky, Zářivkové
světlo, Výběr barevné teploty nebo Manuální
nastavení, pokračujte krokem 2. Pokud je vybrána možnost Automaticky, Zářivkové
světlo nebo Výběr barevné teploty, vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko
2. Informace o jemném vyvážení bílé barvy v případě použití možnosti manuálního
nastavení viz strana 125.
2
Proveďte jemné vyvážení bílé barvy.
Pomocí multifunkčního voliče nastavte jemné
vyvážení bílé barvy. Jemné vyvážení bílé barvy lze
provádět na osách žlutá (A) – modrá (B) a zelená
(G) – purpurová (M). Vodorovná osa (žlutá –
modrá) odpovídá barevné teplotě a každý krok je
ekvivalentní přibližně 5 miredům. Svislá osa
(zelená – purpurová) má podobný účinek jako
barevné kompenzační filtry (CC).
Souřadnice
Nastavení
r
Zelená (G)
Posun směrem k zelené
Modrá (B)
Posun směrem k purpurové
Posun směrem k modré
Žlutá (A)
Purpurová (M)
Posun směrem ke žluté
117
3
Stiskněte tlačítko J.
Stisknutím tlačítka J uložte nastavení a vraťte se do
menu fotografování. Pokud bylo provedeno jemné
vyvážení bílé barvy, zobrazuje se na kontrolním
panelu hvězdička („E“).
❚❚ Tlačítko L (U)
Při použití jiné možnosti než K (Výběr barevné teploty)
nebo L (Manuální nastavení) lze použít tlačítko
L (U) k nastavení jemného vyvážení bílé barvy na ose
žlutá (A) – modrá (B) (0 117; chcete-li provést jemné
vyvážení bílé barvy při nastavení možnosti K nebo L,
použijte menu fotografování postupem popsaným na
straně 117). K dispozici je šest nastavení oběma směry;
každý krok má hodnotu přibližně 5 miredů (0 119).
Stiskněte tlačítko L (U) a otáčejte pomocným
příkazovým voličem, dokud se na kontrolním panelu
nezobrazí požadovaná hodnota. Otáčením pomocného
příkazového voliče směrem doleva se zvyšuje podíl žluté
(A). Otáčením pomocného příkazového voliče směrem
doprava se zvyšuje podíl modré (B). Při použití jiného
nastavení než 0 se na kontrolním panelu zobrazuje
hvězdička („E“).
r
118
Tlačítko L (U)
Pomocný
příkazový volič
Kontrolní panel
A
Jemné vyvážení bílé barvy
Hodnoty barev na osách jemného vyvážení bílé barvy jsou relativní, ne absolutní. Například pohyb
kurzoru směrem k B (modrá) v případě použití „teplého“ základního vyvážení bílé barvy, jako je J
(Žárovkové světlo), vede ve výsledku k lehce „studenějším“ snímkům, ne k jejich modřejšímu zbarvení.
A
Jemné doladění barevné teploty
Pokud je vybrána možnost Výběr barevné teploty, můžete
během provádění jemného vyvážení bílé barvy zobrazit barevnou
teplotu.
A
„Mired“
Jakákoli provedená změna barevné teploty produkuje větší rozdíl v barvách při nižších barevných
teplotách než při vyšších barevných teplotách. Například změna o 1 000 K má za následek výrazně větší
rozdíl v barevném podání při barevné teplotě 3 000 K než při barevné teplotě 6 000 K. Hodnota „Mired“
vypočítaná vynásobením převrácené hodnoty barevné teploty číslem 106 je měřítkem barevné teploty,
které počítá s těmito fakty, a proto se používá jako jednotka barevných konverzních filtrů. Příklad:
• 4 000 K–3 000 K (rozdíl 1 000 K) = 83 miredů
• 7 000 K–6 000 K (rozdíl 1 000 K) = 24 miredů
r
119
Výběr barevné teploty
Pokud je vybráno vyvážení bílé barvy K (Výběr barevné
teploty), lze stisknutím tlačítka L (U) a otáčením
pomocného příkazového voliče provádět nastavení
barevné teploty. Aktuální barevná teplota se zobrazuje na
kontrolním panelu.
Tlačítko L (U)
Pomocný
příkazový volič
Kontrolní panel
r
D
Výběr barevné teploty
Pamatujte si, že očekávaných výsledků nebude dosaženo při použití zábleskového nebo zářivkového
světla. Pro tyto světelné zdroje vyberte možnost N (Blesk) nebo I (Zářivkové světlo). U ostatních
světelných zdrojů zhotovte zkušební snímek, abyste zjistili, zda je vybraná hodnota odpovídající.
A
Menu vyvážení bílé barvy
Barevné teploty lze nastavovat rovněž výběrem v menu vyvážení
bílé barvy. Pamatujte si, že barevná teplota nastavená tlačítkem
L (U) a pomocným příkazovým voličem nahrazuje hodnotu
vybranou v menu vyvážení bílé barvy.
120
Manuální nastavení
Manuální nastavení se používá k záznamu a vyvolání uživatelského vyvážení bílé barvy pro
fotografování pod smíšeným osvětlením nebo pro kompenzaci světelného zdroje se silným
barevným nádechem. Do paměti fotoaparátu lze uložit až čtyři různá nastavení vyvážení bílé
barvy, d-1 až d-4. K dispozici jsou dvě metody manuálního nastavení vyvážení bílé barvy:
Metoda
Přímé měření
Kopírování z existujícího
snímku
Popis
Pod osvětlení, které se použije při expozici konečného snímku, se umístí
neutrální šedý nebo bílý objekt a pomocí fotoaparátu se změří hodnota
vyvážení bílé barvy (0 121).
Hodnota vyvážení bílé barvy se zkopíruje ze snímku uloženého na paměťové
kartě (0 124).
❚❚ Změření hodnoty bílé barvy pro vyvážení bílé barvy
1
Osvětlete referenční objekt.
Pod osvětlení, které se použije při expozici výsledného snímku, umístěte neutrální šedý
nebo bílý objekt. Ve studiových podmínkách lze jako referenční objekt použít
standardní šedou kartu. Pamatujte si, že expozice je při měření vyvážení bílé barvy vždy
zvýšena o 1 EV; v režimu M přizpůsobte expozici tak, aby indikace expozice zobrazovala
hodnotu ±0 (0 78).
2
Nastavte předvolbu vyvážení bílé barvy L (Manuální nastavení).
Stiskněte tlačítko L (U) a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se na
kontrolním panelu nezobrazí nápis L.
Tlačítko L (U)
Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
r
A
Měření bílé barvy pro manuální nastavení
Měření vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy nelze provádět v režimu živého
náhledu (0 49, 57), při pořizování snímku HDR (0 139), při použití vícenásobné expozice (0 160) a při
použití možnosti Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g4 (Funkce tlačítka spouště, 0 248).
121
3
Vyberte paměť.
Stiskněte tlačítko L (U) a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud se na
kontrolním panelu nezobrazí požadovaná paměť vyvážení bílé barvy (d-1 až d-4).
Tlačítko L (U)
4
Pomocný příkazový volič
Kontrolní panel
Vyberte režim přímého měření.
Krátce uvolněte tlačítko L (U) a poté jej stiskněte
a podržte, dokud na kontrolním panelu nezačne blikat nápis
L. Blikající nápis D se zobrazí rovněž v hledáčku.
Zobrazení blikají po dobu přibližně šesti sekund.
Kontrolní panel
Hledáček
5
Změřte hodnotu vyvážení bílé barvy.
Dříve než indikace přestane blikat, zaměřte referenční objekt
tak, aby vyplnil zorné pole hledáčku, a stiskněte tlačítko
spouště až na doraz. Fotoaparát změří hodnotu bílé barvy
a uloží ji v paměti vybrané v kroku 3. Není zaznamenán žádný snímek; vyvážení bílé
barvy lze přesně změřit i v případě, že není zaostřeno.
r
A
Chráněné paměti
Pokud je aktuální paměť vyvážení bílé barvy chráněná (0 127), bliká při pokusu o změření nové
hodnoty na kontrolním panelu a v hledáčku nápis 3.
122
6
Zkontrolujte výsledek.
Pokud byl fotoaparát schopen změřit hodnotu vyvážení bílé
barvy, bliká po dobu přibližně šesti sekund na kontrolním
panelu nápis C, zatímco v hledáčku se zobrazuje blikající
nápis a.
Kontrolní panel
Hledáček
Je-li osvětlení příliš slabé nebo příliš silné, nemusí být
fotoaparát schopen změřit hodnotu vyvážení bílé barvy. Na
kontrolním panelu a v hledáčku bliká po dobu přibližně šesti
sekund nápis b a. Namáčknutím tlačítka spouště do
poloviny se vraťte ke kroku 5 a opakujte měření hodnoty
vyvážení bílé barvy.
Kontrolní panel
Hledáček
r
D
Přímé měření
Není-li po dobu blikání nápisů provedena žádná operace, ukončí se režim přímého měření za dobu
vybranou v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 227).
A
Výběr paměti
Výběrem možnosti Manuální nastavení v položce Vyvážení bílé barvy
v menu fotografování se zobrazí dialog vyobrazený vpravo; vyberte paměť
a stiskněte tlačítko J. Není-li ve vybrané paměti aktuálně uložena žádná
hodnota, použije se vyvážení bílé barvy 5 200 K, stejně jako u možnosti Přímé
sluneční světlo.
123
❚❚ Kopírování vyvážení bílé barvy ze snímku
Pomocí níže uvedených kroků zkopírujete hodnotu vyvážení bílé barvy z existujícího snímku
do vybrané paměti.
1
Vyberte možnost L (Manuální
nastavení) v položce Vyvážení bílé barvy
v menu fotografování.
Stiskněte tlačítko G a vyberte položku
Vyvážení bílé barvy v menu fotografování.
Vyberte možnost Manuální nastavení
a stiskněte tlačítko 2.
2
Tlačítko G
Vyberte cílové umístění.
Vyberte požadovanou paměť (d-1 až d-4)
a stiskněte tlačítko W (S).
Tlačítko W (S)
3
Vyberte možnost Vybrat snímek.
Vyberte možnost Vybrat snímek a stiskněte
tlačítko 2.
4
Vyberte zdrojový snímek.
Vyberte zdrojový snímek.
r
5
Stiskněte tlačítko J.
Stisknutím tlačítka J zkopírujte vyvážení bílé
barvy pro vybraný snímek do zvolené paměti.
Pokud je k vybranému snímku připojen komentář
(0 253), zkopíruje se tento komentář do
komentáře pro vybranou paměť.
124
A
Výběr zdrojového snímku
Chcete-li zobrazit snímek vybraný v kroku 4 na celé
obrazovce, stiskněte a podržte tlačítko X (T).
Tlačítko X (T)
Chcete-li zobrazit snímky v jiných umístěních, stiskněte
a držte tlačítko D a stiskněte tlačítko 1. Zobrazí se dialog,
který můžete vidět na obrázku vpravo; vyberte
požadovanou kartu a složku (0 178).
Tlačítko D
A
Výběr paměti vyvážení bílé barvy
Stisknutím tlačítka 1 vyberte aktuální paměť vyvážení bílé
barvy (d-1 až d-4) a stisknutím tlačítka 2 vyberte jinou
paměť.
A
Jemné vyvážení pro paměť vyvážení bílé barvy
Vybranou paměť lze jemně vyvážit pomocí možnosti
Jemně vyvážit a úpravy vyvážení bílé barvy způsobem
popsaným na straně 117.
r
125
❚❚ Vložení komentáře
Podle níže uvedeného postupu vložte do paměti vybraného vyvážení bílé barvy poznámku
v délce max. 36 znaků.
1
Vyberte možnost L (Manuální
nastavení).
Vyberte možnost Manuální nastavení v menu
vyvážení bílé barvy a stiskněte tlačítko 2.
2
Vyberte paměť.
Vyberte požadovanou paměť a stiskněte tlačítko
W (S).
Tlačítko W (S)
3
Vyberte možnost Upravit komentář.
Vyberte možnost Upravit komentář a stiskněte
tlačítko 2.
4
Upravte komentář.
Upravte komentář způsobem popsaným na
straně 135.
r
126
❚❚ Ochrana paměti vyvážení bílé barvy
Pomocí níže uvedených kroků nastavíte ochranu vybrané paměti vyvážení bílé barvy.
Chráněné paměti nelze upravovat a položky Jemně vyvážit a Upravit komentář nelze použít.
1
Vyberte možnost L (Manuální
nastavení).
Vyberte možnost Manuální nastavení v menu
vyvážení bílé barvy a stiskněte tlačítko 2.
2
Vyberte paměť.
Vyberte požadovanou paměť a stiskněte tlačítko
W (S).
Tlačítko W (S)
3
Vyberte možnost Chránit.
Vyberte možnost Chránit a stiskněte tlačítko 2.
4
Vyberte možnost Zapnuto.
Vyberte možnost Zapnuto a stisknutím tlačítka
J nastavte ochranu vybrané paměti vyvážení
bílé barvy. Chcete-li odstranit ochranu, vyberte
možnost Vypnuto.
r
127
r
128
JVylepšení snímků
Předvolby Picture Control
(pouze režimy P, S, A a M)
Unikátní systém Nikon Picture Control umožňuje sdílet nastavení pro zpracování snímků
včetně doostření, nastavení kontrastu, jasu, sytosti barev a barevného odstínu mezi
kompatibilními zařízeními a softwarem.
Výběr předvolby Picture Control
Fotoaparát nabízí množství pevných předvoleb Picture Control. V režimech P, S, A a M lze
vybírat předvolby Picture Control na základě fotografovaného objektu nebo typu motivu
(v ostatních režimech vybírá fotoaparát předvolby Picture Control automaticky).
Položka
Popis
Standardní zpracování snímků pro dosažení vyvážených výsledků. Doporučená
Q Standardní
volba ve většině situací.
Minimální zpracování snímků pro dosažení přirozeně působících výsledků. Toto
R Neutrální
nastavení je vhodné pro snímky, které budou následně výrazně zpracovávány nebo
retušovány.
Snímky jsou zpracovány pro dosažení živých barev. Toto nastavení použijte
S Živé
u snímků, na kterých chcete zdůraznit základní barvy.
T Monochromatické Záznam monochromatických snímků.
e Portrét
Zpracování portrétních snímků pro získání přirozené struktury a integrity pleti.
f Krajina
Vytváří živé snímky krajin a měst.
1
Stiskněte tlačítko c (b).
Zobrazí se seznam předvoleb Picture Control.
J
Tlačítko c (b)
2
Vyberte předvolbu Picture Control.
Vyberte požadovanou předvolbu Picture Control
a stiskněte tlačítko J.
129
A
Uživatelské předvolby Picture Control
Uživatelské předvolby Picture Control jsou vytvářeny úpravou existujících předvoleb Picture Control
pomocí položky Správa předv. Picture Control v menu fotografování (0 134). Uživatelské předvolby
Picture Control lze uložit na paměťovou kartu, aby mohly být sdíleny s dalšími fotoaparáty stejného
typu a s kompatibilním softwarem (0 136).
A
Indikace předvolby Picture Control
Aktuálně nastavená předvolba Picture Control se zobrazí na obrazovce
informací stisknutím tlačítka R.
Indikace předvolby
Picture Control
A
Menu fotografování
Předvolby Picture Control lze vybírat rovněž pomocí položky Předvolby
Picture Control v menu fotografování (0 214).
J
130
Modifikace předvoleb Picture Control
Existující předvolby Picture Control nebo uživatelské předvolby Picture Control (0 134) lze
modifikovat tak, aby odpovídaly fotografovanému motivu nebo tvůrčím záměrům uživatele.
Pomocí možnosti Rychlé nastavení lze zvolit vyváženou kombinaci nastavení nebo lze
manuálně upravit přímo jednotlivé volitelné parametry zvolené předvolby.
1
Vyberte předvolbu Picture Control.
Vyberte požadovanou předvolbu Picture Control ze
seznamu předvoleb (0 129) a stiskněte tlačítko 2.
2
Upravte nastavení.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadovaný
parametr (0 132) a stisknutím tlačítek 4 a 2 nastavte
požadovanou hodnotu. Tento krok opakujte až do
nastavení všech parametrů, nebo vyberte možnost
Rychlé nastavení pro výběr předvolené kombinace
parametrů. Výchozí nastavení lze obnovit stisknutím
tlačítka O (Q).
3
Stiskněte tlačítko J.
J
A
Modifikace originálních předvoleb Picture Control
Předvolby Picture Control, u kterých byly modifikovány výchozí
parametry, jsou označeny hvězdičkou („E“).
131
❚❚ Parametry předvoleb Picture Control
Položka
Rychlé nastavení
Manuální nastavení
(všechny předvolby Picture Control)
Kontrast
Jas
Manuální nastavení
(kromě předvolby
Monochromatické)
Sytost
Manuální nastavení
(pouze předvolba Monochromatické)
J
Doostření
Filtrové
efekty
Odstín
Tónování
Popis
Můžete vybírat mezi hodnotami −2 až +2 pro snížení nebo zvýraznění celkového
účinku vybrané předvolby Picture Control (použitím této možnosti dojde
k resetování všech manuálních nastavení parametrů dané předvolby). Například
výběrem kladné hodnoty u předvolby Živé se dosáhne živějších barev snímků. Tato
možnost není dostupná pro předvolby Picture Control Neutrální
a Monochromatické.
Tento parametr určuje úroveň doostření obrysů objektů na snímcích. Chcete-li
aktivovat automatické nastavování úrovně doostření v závislosti na
fotografovaném motivu, vyberte možnost A, nebo manuálně vyberte nastavení
v rozmezí 0 (bez doostření) až 9 (čím vyšší hodnota, tím vyšší úroveň doostření).
Chcete-li aktivovat automatické nastavování kontrastu v závislosti na
fotografovaném motivu, vyberte možnost A, nebo manuálně vyberte nastavení
v rozmezí −3 až +3 (nižší hodnoty vyberte, chcete-li zamezit ztrátě kresby ve
světlech u portrétních snímků, vyšší hodnoty vyberte, chcete-li zachovat detaily
u snímků mlžných krajin a dalších objektů s nízkým kontrastem).
Možnost −1 vyberte pro snížení jasu, možnost +1 pro zvýšení jasu. Tento parametr
neovlivňuje expozici.
Tento parametr ovlivňuje sytost barev. Chcete-li aktivovat automatické nastavování
sytosti barev v závislosti na fotografovaném motivu, vyberte možnost A, nebo
manuálně vyberte nastavení v rozmezí −3 až +3 (nižší hodnoty vyberte pro snížení
sytosti barev, vyšší hodnoty pro zvýšení sytosti barev).
Záporné hodnoty (do −3) vyberte pro purpurovější zbarvení červených odstínů,
zelenější zbarvení modrých odstínů a žlutší zbarvení zelených odstínů; kladné
hodnoty (do +3) vyberte pro oranžovější zbarvení červených odstínů, modřejší
zbarvení zelených odstínů a purpurovější zbarvení modrých odstínů.
Volitelné položky v tomto menu umožňují simulovat účinky barevných filtrů na
monochromatické snímky. K dispozici jsou možnosti Off (Vypnuto), žlutý,
oranžový, červený a zelený filtr (0 133).
Vybírá odstín použitý pro monochromatické snímky z možností B&W (černobílé),
Sepia (Sépiové), Cyanotype (Kyanotypie) (monochromatické s modrým
nádechem), Red (Červené), Yellow (Žluté), Green (Zelené), Blue Green
(Modrozelené), Blue (Modré), Purple Blue (Purpurově modré), Red Purple
(Červeně purpurové) (0 133).
D
„A“ (Automaticky)
Výsledky automatického nastavení doostření, kontrastu a sytosti barev se mění v závislosti na expozici
a umístění objektu ve snímku. Chcete-li dosáhnout maximálně kvalitních výsledků, použijte objektivy
typu G, E nebo D.
A
Uživatelské předvolby Picture Control
Možnosti dostupné u uživatelských předvoleb Picture Control jsou stejné jako u původních předvoleb,
ze kterých tyto uživatelské předvolby vycházejí.
132
A
Graf Picture Control
Stisknutím tlačítka W (S) v kroku 2 na straně 131 se zobrazí graf Picture
Control indikující nastavení kontrastu a sytosti barev u vybrané předvolby
Picture Control v poměru k ostatním předvolbám (při použití předvolby
Monochromatické se zobrazuje pouze kontrast). Uvolněním tlačítka W (S)
se zobrazení vrátí do menu Picture Control.
Symboly předvoleb Picture Control, které využívají automatické nastavení
kontrastu a sytosti barev, se v grafu Picture Control zobrazují zeleně
a paralelně s osami grafu se zobrazují linky.
A
Předchozí nastavení
Čárka pod zobrazením hodnoty v menu nastavení předvolby Picture Control
indikuje předchozí použitou hodnotu pro nastavovaný parametr. Tuto
indikaci lze použít jako vodítko při úpravách nastavení.
A
Filtrové efekty (pouze předvolba Monochromatické)
Volitelná nastavení v tomto menu umožňují simulovat účinky barevných filtrů na monochromatické
snímky. K dispozici jsou následující filtrové efekty:
Položka
Popis
Y
Žlutý
Zvýšení kontrastu. Lze použít ke snížení jasu oblohy u snímků krajin. Oranžový filtr
O Oranžový
produkuje vyšší kontrast než žlutý, červený filtr produkuje vyšší kontrast než oranžový.
R Červený
G Zelený Změkčuje odstíny pleti. Je vhodný pro portrétní snímky.
Pozor, účinky dosažené pomocí parametru Filtrové efekty jsou výraznější než při použití skutečných
optických filtrů.
A
Tónování (pouze předvolba Monochromatické)
Stisknutím tlačítka 3 při aktivní možnosti Tónování se zobrazí volitelná
nastavení sytosti barev. Stisknutím tlačítek 4 a 2 upravte nastavení sytosti
barev. Nastavení sytosti barev není k dispozici při použití možnosti B&W
(černobílé).
J
133
Tvorba uživatelských předvoleb Picture Control
Předvolby Picture Control dodávané s fotoaparátem lze modifikovat a ukládat jako uživatelské
předvolby Picture Control.
1
Vyberte položku Správa předv. Picture
Control v menu fotografování.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. V menu
fotografování vyberte položku Správa předv.
Picture Control a stiskněte tlačítko 2.
Tlačítko G
2
Vyberte možnost Uložit/upravit.
Vyberte možnost Uložit/upravit a stiskněte
tlačítko 2.
3
Vyberte předvolbu Picture Control.
Vyberte existující předvolbu Picture Control
a stiskněte tlačítko 2, nebo stiskněte tlačítko J
pro přechod ke kroku 5 a uložení kopie vybrané
předvolby bez dalších úprav.
4
Upravte vybranou předvolbu Picture
Control.
Další informace viz strana 132. Chcete-li zrušit
veškeré změny a začít znovu od výchozích
nastavení, stiskněte tlačítko O (Q). Po dokončení
nastavení stiskněte tlačítko J.
J
5
Vyberte cílové umístění.
Vyberte cílové umístění pro uživatelskou
předvolbu Picture Control (C-1 až C-9) a stiskněte
tlačítko 2.
134
6
Vytvořte název pro tuto předvolbu.
Zobrazí se dialogové okno pro zadání textu, které
Oblast
můžete vidět na obrázku vpravo. Ve výchozím
klávesnice
nastavení jsou nové předvolby Picture Control
Oblast názvu
pojmenovány přidáním dvoumístného čísla
(přidělovaného automaticky) k názvu existující
předvolby Picture Control; chcete-li použít výchozí název, pokračujte krokem 7. Chceteli přesunout kurzor do oblasti názvu, stiskněte a držte tlačítko W (S) a poté stiskněte
tlačítko 4 nebo 2. Chcete-li zadat nový znak na aktuální pozici kurzoru, vyberte pomocí
multifunkčního voliče požadovaný znak v oblasti klávesnice a stiskněte tlačítko J.
Chcete-li vymazat znak na aktuální pozici kurzoru, stiskněte tlačítko O (Q).
Názvy uživatelských předvoleb Picture Control mohou obsahovat až devatenáct znaků.
Veškeré znaky nad tento počet budou vymazány.
7
Stiskněte tlačítko X (T).
Stisknutím tlačítka X (T) uložte změny
a opusťte menu. Nově vytvořené předvolby
Picture Control se zobrazí na seznamu
dostupných předvoleb.
Tlačítko X (T)
A
Správa předv. Picture Control > Přejmenovat
Uživatelské předvolby Picture Control lze kdykoli
přejmenovat pomocí možnosti Přejmenovat v menu Správa
předv. Picture Control.
J
A
Správa předv. Picture Control > Vymazat
Pomocí možnosti Vymazat v menu položky Správa předv.
Picture Control je možné odstranit vybrané uživatelské
předvolby Picture Control v případě, že již nejsou zapotřebí.
A
Symbol původní předvolby Picture Control
Původní předvolba Picture Control, ze které vychází
uživatelská předvolba Picture Control, je indikována
symbolem v pravém horním rohu obrazovky úprav.
Symbol původní předvolby Picture
Control
135
Sdílení uživatelských předvoleb Picture Control
Uživatelské předvolby Picture Control vytvořené pomocí aplikace Picture Control Utility
dostupné v programu ViewNX 2 nebo volitelném softwaru, jako je Capture NX 2, lze zkopírovat
na paměťovou kartu a poté načíst do fotoaparátu; uživatelské předvolby Picture Control
vytvořené ve fotoaparátu lze zkopírovat na paměťovou kartu pro jejich pozdější použití
v dalších fotoaparátech D610 a kompatibilním softwaru, případně odstranit, pokud již nejsou
zapotřebí.
Chcete-li zkopírovat uživatelské předvolby Picture Control na
paměťovou kartu nebo je z paměťové karty vymazat, vyberte
možnost Načíst/uložit v položce Správa předv. Picture
Control a stiskněte tlačítko 2. Zobrazí se následující
možnosti:
• Kopírovat do fotoaparátu: Kopíruje uživatelské předvolby
Picture Control z paměťové karty k uživatelským
předvolbám Picture Control C-1 až C-9 ve fotoaparátu
a pojmenovává je požadovaným způsobem.
• Vymazat z karty: Maže vybrané uživatelské předvolby Picture
Control z paměťové karty. Před vymazáním předvolby
Picture Control se zobrazí dialog pro potvrzení, který
můžete vidět na obrázku vpravo; chcete-li vymazat
vybranou předvolbu Picture Control, vyberte možnost
Ano a stiskněte tlačítko J.
• Kopírovat na kartu: Kopíruje uživatelské předvolby Picture
Control (C-1 až C-9) z fotoaparátu do vybraného cílového umístění (1 až 99) na paměťové
kartě.
J
A
Uložení uživatelských předvoleb Picture Control
Na paměťovou kartu lze uložit až 99 uživatelských předvoleb Picture Control. Paměťovou kartu lze
použít pouze k uložení uživatelsky vytvořených předvoleb Picture Control. Předvolby Picture Control
dodané s fotoaparátem (0 129) nemohou být zkopírovány na paměťovou kartu, přejmenovány ani
vymazány.
Možnosti v menu Správa předv. Picture Control se vztahují pouze na paměťovou kartu ve Slotu 1.
Uživatelské předvolby Picture Control nelze mazat z karty ani kopírovat na kartu/z karty ve Slotu 2.
136
Zachování detailů ve světlech a stínech
Active D-Lighting
(pouze režimy P, S, A a M)
Funkce Active D-Lighting zachovává kresbu ve světlech a stínech a vytváří snímky s přirozeně
působícím kontrastem. Tuto funkci použijte pro vysoce kontrastní scény – například při
fotografování jasně osvětlených exteriérů přes dveře nebo okno, resp. při fotografování
objektů ve stínu za slunečních dní. Její použití je nejúčinnější v kombinaci s měřením expozice
Matrix (0 109).
Funkce Active D-Lighting vypnutá
Funkce Active D-Lighting: Y
Automaticky
J
D
Funkce „Active D-Lighting“ v porovnání s funkcí „D-Lighting“
Položka Active D-Lighting v menu fotografování upravuje expozici před pořízením snímků z důvodu
získání optimálního dynamického rozsahu, zatímco položka D-Lighting v menu retušování
optimalizuje dynamický rozsah zhotovených snímků.
137
Použití funkce Active D-Lighting:
1
Vyberte položku Active D-Lighting v menu
fotografování.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. Vyberte
položku Active D-Lighting v menu fotografování
a stiskněte tlačítko 2.
Tlačítko G
2
Vyberte možnost.
Vyberte požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko J. Pokud je vybrána možnost Y
Automaticky, fotoaparát automaticky upravuje
nastavení funkce Active D-Lighting podle
snímacích podmínek (v režimu M je však
nastavení Y Automaticky ekvivalentní
nastavení Q Normální).
J
D
Active D-Lighting
Funkci Active D-Lighting nelze použít pro videosekvence. Na snímcích pořízených pomocí funkce
Active D-Lighting se může vyskytnout šum (náhodně rozmístěné jasné pixely, závoj nebo proužky).
U některých objektů se může vyskytnout nerovnoměrné stínování. Funkci Active D-Lighting nelze
použít při citlivostech ISO Hi 0,3 a vyšších.
A
Viz také
Pokud je vybrána možnost Bracketing ADL v uživatelské funkci e6 (Nastavení bracketingu, 0 241),
mění fotoaparát při expozici série snímků nastavení funkce Active D-Lighting (0 158). Informace
o použití tlačítka Fn a hlavního příkazového voliče k výběru nastavení funkce Active D-Lighting viz
strana 242.
138
Vysoký dynamický rozsah (HDR)
Funkce High Dynamic Range (Vysoký dynamický rozsah, HDR), která je vhodná pro
fotografování objektů s vysokým kontrastem, kombinuje dvě různé expozice do jediného
snímku zachycujícího velký rozsah jasů od stínů až po světla. Funkce HDR je nejúčinnější
v kombinaci s měřením expozice Matrix (0 109; při použití ostatních režimů měření expozice
a objektivu bez CPU je expoziční rozdíl u nastavení Automaticky ekvivalentní přibližně 2 EV).
Funkci HDR nelze použít pro snímky NEF (RAW). Pokud je aktivní funkce HDR, nelze použít
záznam videosekvencí (0 57), zábleskové osvětlení, bracketing (0 153), vícenásobnou
expozici (0 160), časosběrné snímání (0 168) a čas závěrky A.
+
První expozice (tmavší)
1
Druhá expozice (světlejší)
Kombinovaný snímek HDR
Vyberte položku HDR (vysoký dynamický
rozsah).
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. Vyberte
položku HDR (vysoký dynamický rozsah)
v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2.
Tlačítko G
J
139
2
Vyberte režim.
Vyberte položku Režim HDR a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte jednu z následujících možností
a stiskněte tlačítko J:
• Chcete-li pořídit série snímků HDR, vyberte možnost
6 Zapnuto (série). Funkce HDR zůstává
aktivní až do výběru možnosti Vypnuto
v položce Režim HDR.
• Chcete-li pořídit jeden snímek HDR, vyberte možnost Zapnuto (jeden snímek). Po
vytvoření jednoho snímku HDR se automaticky obnoví normální fotografování.
• Chcete-li se vrátit zpět bez vytvoření dalších snímků HDR, vyberte možnost Vypnuto.
Je-li vybrána možnost Zapnuto (série) nebo Zapnuto (jeden
snímek), zobrazuje se na kontrolním panelu symbol k.
3
Vyberte expoziční rozdíl.
Chcete-li vybrat expoziční rozdíl mezi oběma
snímky, vyberte položku Expoziční rozdíl
a stiskněte tlačítko 2.
J
140
Zobrazí se možnosti, které můžete vidět na
obrázku vpravo. Vyberte možnost a stiskněte
tlačítko J. Vyšší hodnoty vybírejte pro objekty
s vysokým kontrastem, ale pamatujte si, že
nadměrně vysoké hodnoty mohou způsobovat
neočekávané výsledky; je-li vybrána možnost
Automaticky, fotoaparát upravuje expozici
automaticky podle fotografovaného motivu.
4
Vyberte úroveň vyhlazení.
Chcete-li vybrat úroveň vyhlazení rozhraní mezi
oběma snímky, vyberte položku Vyhlazení
a stiskněte tlačítko 2.
Zobrazí se možnosti, které můžete vidět na
obrázku vpravo. Vyberte možnost a stiskněte
tlačítko J. Vyšší hodnoty produkují jemnější
kombinované snímky. U některých objektů se
může vyskytnout nerovnoměrné stínování.
5
Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
Fotoaparát provede při stisknutí tlačítka spouště až na doraz dvě
expozice. Během kombinování snímků fotoaparátem se na
kontrolním panelu zobrazuje symbol l k a v hledáčku
symbol l u; až do dokončení procesu a uložení snímků
nelze zhotovit žádné další snímky. Bez ohledu na aktuálně
nastavený snímací režim je při každém stisknutí tlačítka spouště
pořízen pouze jeden snímek.
Kontrolní panel
Hledáček
Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série), vypne se funkce HDR pouze výběrem
možnosti Vypnuto v položce Režim HDR; pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden
snímek), vypne se funkce HDR automaticky po expozici snímku. Po ukončení funkce
HDR zmizí symbol k.
J
D
Tvorba kompozice snímků HDR
Okraje snímků mohou být oříznuty. Požadovaných výsledků se nemusí dosáhnout v případě, že se
fotoaparát nebo objekt během expozice pohybuje. Doporučuje se použít stativ. V závislosti na
fotografovaném motivu se mohou okolo jasných objektů zobrazit stíny nebo světelné halo; tyto jevy lze
potlačit úpravou nastavení vyhlazení.
A
Intervalové snímání
Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série) v položce Režim HDR před zahájením intervalového
snímání, pokračuje fotoaparát v pořizování snímků HDR ve zvoleném intervalu (pokud je vybrána
možnost Zapnuto (jeden snímek), intervalové snímání se ukončí po expozici jednoho snímku).
141
J
142
lFotografování s bleskem
Použití vestavěného blesku
Vestavěný blesk má směrné číslo (GN) 12 (m, ISO 100, 20 °C) a nabízí vyzařovací úhly
dostatečné pro objektivy s ohniskovou vzdáleností 24 mm, resp. 16 mm při použití formátu
DX. Lze jej použít nejen za nízké hladiny okolního osvětlení, ale rovněž pro vyjasnění stínů
a objektů v protisvětle nebo pro přidání světel do očí fotografovaného objektu.
❚❚ Použití vestavěného blesku: Režimy i, k, p, n, o, s a w
1
2
Vyberte zábleskový režim (0 144).
Exponujte.
Blesk se v případě potřeby vyklopí do pracovní polohy
při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny a při
expozici snímku odpálí záblesk. Nedojde-li
k automatickému vyklopení blesku, NEPOKOUŠEJTE SE jej
vyklopit rukou. Nebudete-li dbát tohoto upozornění,
může dojít k poškození blesku.
❚❚ Použití vestavěného blesku: Režimy P, S, A, M a 0
1
Vyklopte blesk.
Stisknutím tlačítka M (Y) vyklopte blesk do pracovní
polohy.
2
Vyberte zábleskový režim (pouze režimy P, S, A
a M; 0 144).
3
Exponujte.
Tlačítko M (Y)
Při každé expozici snímku dojde k odpálení záblesku.
l
A
Měření expozice
Chcete-li aktivovat i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky, vyberte
měření Matrix nebo integrální měření se zdůrazněným středem. Při použití bodového měření expozice
se aktivuje standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky.
143
Zábleskové režimy
Dostupnost jednotlivých zábleskových režimů závisí na zvoleném expozičním režimu:
o
i, k, p, n, s, w
Automatická aktivace blesku
Automatická aktivace
blesku+redukce efektu
červených očí
j
j
Vypnuto
0
Automatická aktivace
blesku+synchronizace
s dlouhými časy+redukce
efektu červených očí
Automatická aktivace
blesku+synchronizace
s dlouhými časy
Doplňkový záblesk
Vypnuto
P, A
S, M
Doplňkový záblesk
Doplňkový záblesk
Redukce efektu červených očí
Redukce efektu červených očí
Synchronizace s dlouhými časy+redukce efektu
červených očí
Synchronizace na druhou lamelu
Synchronizace s dlouhými časy
Synchronizace na druhou lamelu+synchronizace
s dlouhými časy *
* Po dokončení nastavování se zobrazí nápis S.
Zábleskový režim lze nastavit stisknutím tlačítka M (Y) a otáčením hlavního příkazového
voliče, dokud se požadované nastavení nezobrazí na kontrolním panelu.
Tlačítko M (Y)
l
A
Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
Sklopení vestavěného blesku do transportní polohy
Chcete-li uspořit energii v případě, kdy blesk nepoužíváte, stiskněte blesk
opatrně směrem dolů, až zaklapne do aretované transportní polohy.
144
A
Výchozí zábleskové režimy
Níže jsou uvedeny výchozí zábleskové režimy.
Režim
Výchozí nastavení
Režim
i, k, p, n, w
Automatická aktivace blesku
o
s
Automatická aktivace
blesku+redukce efektu
červených očí
0, P, S, A, M
Výchozí nastavení
Automatická aktivace
blesku+synchronizace
s dlouhými časy
Doplňkový záblesk
A
Zábleskové režimy
Zábleskové režimy uvedené na předchozí stránce mohou kombinovat jedno nebo více následujících
nastavení indikovaných symboly:
• AUTO (automatická aktivace blesku): Za nízké hladiny osvětlení a u objektů v protisvětle dojde v případě
potřeby při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny k automatickému vyklopení blesku do pracovní
polohy.
• Y (redukce efektu červených očí): Použijte pro portréty. Světlo redukce efektu červených očí svítí před
odpáleným záblesku a potlačuje výskyt „červených očí“.
• j (vypnuto): K odpálení záblesku nedojde za nízké hladiny osvětlení ani u objektů v protisvětle.
• SLOW (synchronizace s dlouhými časy): Časy závěrky se automaticky prodlužují, aby bylo možné expozičně
využít osvětlení pozadí v noci a za nízké hladiny osvětlení. Tento režim použijte v případech, kdy
chcete získat u portrétních snímků správně exponované pozadí.
• REAR (synchronizace na druhou lamelu): K odpálení záblesku dojde těsně před zavřením závěrky. Tento
režim je vhodný při fotografování pohyblivých objektů s vlastním zdrojem světla, kdy zdroj světla
objektu vykreslí na snímku čáry ve správné orientaci po směru pohybu (obrázek níže vpravo).
Nezobrazuje-li se tento symbol, jsou záblesky odpalovány ihned po otevření závěrky (synchronizace
na první lamelu; tento režim reprodukuje pohyblivé objekty s vlastním zdrojem světla na snímcích
způsobem uvedeným na obrázku níže vlevo).
Synchronizace na první lamelu
Synchronizace na druhou lamelu
D
Vestavěný blesk
Blesk používejte v kombinaci s objektivy v rozmezí ohniskových vzdáleností 24–300 mm u formátu FX
(16–300 mm u formátu DX; 0 288). Abyste zamezili vinětaci, sejměte sluneční clonu objektivu.
Minimální pracovní vzdálenost blesku je 0,6 m a blesk nelze použít v makrorozsahu příslušně
vybavených objektivů se zoomem. i-TTL řízení záblesku lze používat v rozmezí citlivostí ISO 100 až ISO
6 400. U hodnot nad 6 400 se nemusí pro některé pracovní vzdálenosti/některá nastavení clony
dosáhnout očekávaných výsledků.
l
Pokud blesk pracuje v režimu sériového snímání (0 83), pořídí se při každém stisknutí tlačítka spouště
pouze jeden snímek.
Po expozici několika snímků s bleskem po sobě může dojít ke krátkodobému zablokování závěrky
z důvodu ochrany výbojky blesku. Blesk lze znovu použít po krátké prodlevě.
145
A
Časy závěrky dostupné v kombinaci s vestavěným bleskem
V kombinaci s vestavěným bleskem jsou dostupné následující časy závěrky.
Režim
i, P *, A *, k, p, s, w
n, 0
o
Čas závěrky
s
1/200–1/125 s
1/200–1 s
1/200–1/60
Režim
S*
M*
Čas závěrky
1/200–30 s
1/200–30 s, A
* V kombinaci s volitelnými blesky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 a SB-600 jsou při použití možnosti 1/250 s (Auto
FP) nebo 1/200 s (Auto FP) v uživatelské funkci e1 (Synchroniz. čas pro blesk, 0 234) k dispozici časy závěrky až
do 1/4 000 s. Pokud je vybrána možnost 1/250 s (Auto FP), jsou v kombinaci s vestavěným bleskem k dispozici časy
závěrky až do 1/250 s.
A
Režimy řízení záblesku
Fotoaparát podporuje následující režimy řízení záblesku i-TTL:
• i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky: Blesk odpaluje bezprostředně před
hlavním zábleskem série téměř neviditelných předzáblesků (měřicí předzáblesky). Předzáblesky
odražené objekty ve všech částech scény jsou zachyceny 2 016 pixelovým RGB snímačem
a analyzovány v kombinaci s množstvím dalších informací z měření expozice Matrix pro získání
zábleskové expozice produkující optimální vyvážení mezi hlavním objektem a pozadím, které je
exponováno trvalým osvětlením. Při použití objektivů typu G, E a D je do výpočtu zábleskové
expozice zahrnuta rovněž informace o vzdálenosti objektu. Přesnost určení zábleskové expozice lze
při použití objektivů bez CPU zvýšit zadáním dat objektivu (ohniskové vzdálenosti a světelnosti; viz
strana 0 172). Není k dispozici při použití bodového měření expozice.
• Standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky: Záblesková expozice je upravena tak, aby se
dosáhlo standardního osvětlení objektů v obrazovém poli; jas pozadí není brán v úvahu. Tento režim
se doporučuje pro snímky, na kterých má být hlavní objekt zdůrazněn na úkor objektů v pozadí, a je
vhodný při použití korekce expozice. Při použití bodového měření expozice se aktivuje standardní
i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky.
Režim řízení záblesku pro vestavěný blesk lze nastavit pomocí uživatelské funkce e3 (Zábl. režim
vestav. blesku, 0 236). Na obrazovce informací se zobrazuje režim řízení záblesku pro vestavěný blesk
následovně:
Synchronizace blesku
l
146
Auto FP (0 234)
i-TTL
—
Manuální zábleskový režim
—
Stroboskopický záblesk. režim
—
Režim Řídicí jednotka
A
Clona, citlivost a pracovní rozsah blesku
Pracovní rozsah blesku se mění v závislosti na citlivosti (ekvivalent ISO) a cloně.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
Clona při použití citlivosti ISO
400
800
1600
2,8
4
5,6
4
5,6
8
5,6
8
11
8
11
16
11
16
22
16
22
32
22
32
—
32
—
—
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
3200
8
11
16
22
32
—
—
—
Pracovní rozsah
m
0,7–8,5
0,6–6
0,6–4,2
0,6–3
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
Minimální pracovní vzdálenost vestavěného blesku je 0,6 m.
V expozičním režimu P je nejmenší použitelné zaclonění (nejnižší clonové číslo) limitováno použitou
citlivostí ISO, jak je vyobrazeno níže:
100
2,8
200
3,5
Nejmenší zaclonění v závislosti na citlivosti ISO:
400
800
1600
4
5
5,6
3200
7,1
6400
8
Pokud je světelnost objektivu nižší, než je uvedeno výše, je nejmenší zaclonění rovno světelnosti
objektivu.
A
Viz také
Informace o blokování zábleskové expozice (FV) pro objekt změřený před změnou kompozice snímku
viz strana 149.
Informace o automatické vysoce rychlé FP synchronizaci blesku a volbě synchronizačního času pro práci
s bleskem viz uživatelská funkce e1 (Synchroniz. čas pro blesk, 0 234). Informace o volbě nejdelšího
času závěrky dostupného pro práci s bleskem viz uživatelská funkce e2 (Čas záv. pro práci s bleskem,
0 235). Informace o řízení záblesku a použití vestavěného blesku v režimu řídicí jednotky viz uživatelská
funkce e3 (Zábl. režim vestav. blesku, 0 236).
Informace o použití volitelných blesků viz strana 292.
l
147
Korekce zábleskové expozice
(pouze režimy P, S, A a M)
Korekce zábleskové expozice slouží k úpravě zábleskové expozice o −3 EV až +1 EV v krocích
po 1/3 EV, tj. ke změně jasu hlavního objektu vzhledem k pozadí snímku. Záblesková expozice
může být zvýšena pro jasnější zobrazení hlavního objektu nebo snížena pro redukci
nežádoucích jasů a reflexů.
Stiskněte tlačítko M (Y) a otáčejte pomocným příkazovým
voličem, dokud se na kontrolním panelu nezobrazí
požadovaná hodnota. Obecně platí, že kladné hodnoty
korekce produkují světlejší hlavní objekt a záporné hodnoty
korekce produkují tmavší hlavní objekt.
Tlačítko M (Y)
Pomocný
příkazový volič
Při použití jiné hodnoty než ±0,0 se na kontrolním panelu
a v hledáčku zobrazí po uvolnění tlačítka M (Y) symbol Y.
Aktuální hodnotu korekce zábleskové expozice lze
zkontrolovat stisknutím tlačítka M (Y).
Normální zábleskovou expozici lze obnovit nastavením
korekce zábleskové expozice na hodnotu ±0,0. Korekce
zábleskové expozice není resetována vypnutím
fotoaparátu.
±0 EV
(stisknuté tlačítko M (Y))
–0,3 EV
+1 EV
l
A
Volitelné blesky
Korekce zábleskové expozice je k dispozici rovněž v kombinaci s volitelnými blesky podporujícími
systém kreativního osvětlení Nikon (CLS). Blesky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 a SB-600 umožňují
nastavit korekci zábleskové expozice ovládacími prvky na blesku; hodnota vybraná na blesku se přičte
k hodnotě nastavené na fotoaparátu.
A
Viz také
Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení korekce zábleskové expozice viz uživatelská funkce b2
(Krok nastavení expozice (EV), 0 224). Informace o možných kombinacích korekce expozice
a zábleskové expozice viz uživatelská funkce e4 (Kor. exp. při použití blesku, 0 240). Informace
o automatické změně zábleskové expozice u série snímků viz strana 153.
148
Blokování zábleskové expozice
Tato funkce se používá pro zablokování zábleskové expozice a umožňuje změnit kompozici
snímku beze změny zábleskové expozice. Zaručuje tak správnou expozici hlavního objektu i
v případě, že se tento objekt nenachází uprostřed obrazu. Záblesková expozice se automaticky
změní při změně nastavení citlivosti ISO a clony.
Chcete-li použít blokování zábleskové expozice:
1
Přidělte blokování zábleskové expozice
tlačítku Fn.
Vyberte možnost Blokování zábleskové expozice
v uživatelské funkci f2 (Funkce tlačítka Fn, 0 242).
2
Vyklopte blesk.
V režimech P, S, A, M a 0 lze vyklopit blesk do pracovní
polohy stisknutím tlačítka M (Y). V režimech i, k, p,
n, o, s a w se blesk v případě potřeby vyklápí do
pracovní polohy automaticky.
Tlačítko M (Y)
3
Zaostřete.
Umístěte hlavní objekt do středu obrazového pole
a namáčknutím tlačítka spouště do poloviny
zaostřete.
4
Zablokujte zábleskovou expozici.
Po kontrole zobrazení indikace připravenosti
k záblesku (M) v hledáčku stiskněte tlačítko Fn. Blesk
spustí měřicí předzáblesk pro zjištění správné
zábleskové expozice. Záblesková expozice se
zablokuje na změřené úrovni a v hledáčku se zobrazí
symbol blokování zábleskové expozice (e).
l
Tlačítko Fn
149
5
Změňte kompozici snímku.
6
Exponujte.
Stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz pro expozici snímku.
Další snímky lze v případě potřeby pořídit bez zrušení blokování zábleskové expozice.
7
Zrušte blokování zábleskové expozice.
Stisknutím tlačítka Fn zrušte blokování zábleskové expozice. Ujistěte se, že se symbol
blokování zábleskové expozice (e) nadále nezobrazuje v hledáčku.
D
Použití blokování zábleskové expozice v kombinaci s vestavěným bleskem
Blokování zábleskové expozice je k dispozici v kombinaci s vestavěným bleskem pouze při výběru
možnosti TTL v uživatelské funkci e3 (Zábl. režim vestav. blesku, 0 236).
A
Použití blokování zábleskové expozice v kombinaci s volitelnými blesky
Funkce blokování zábleskové expozice je k dispozici rovněž v kombinaci s volitelnými blesky v režimu
TTL a (jsou-li podporovány) v režimech A a AA s měřicími předzáblesky. Pamatujte si, že pokud je
v uživatelské funkci e3 (Zábl. režim vestav. blesku, 0 236) nastaven režim řídicí jednotky, musíte
nastavit zábleskový režim u blesku Master a minimálně jedné skupiny blesků Remote na TTL nebo AA.
A
l
Měření expozice
Oblasti měření expozice pro blokování zábleskové expozice při použití volitelného blesku jsou
následující:
Blesk
Zábleskové režimy
i-TTL
Samostatný blesk
AA
Použitý s dalšími blesky
(pokrokové bezdrátové
osvětlení)
A
i-TTL
AA
A (blesk Master)
Měřená oblast
5mm kruhová ploška uprostřed obrazového
pole
Oblast měřená expozimetrem pro měření
zábleskové expozice
Celý snímek
Oblast měřená expozimetrem pro měření
zábleskové expozice
Viz také
Informace o použití tlačítka kontroly hloubky ostrosti nebo tlačítka A AE-L/AF-L pro blokování zábleskové
expozice viz uživatelská funkce f3 (Funkce tl. hloubky ostrosti, 0 244), resp. uživatelská funkce f4
(Funkce tlačítka AE-L/AF-L, 0 244).
150
tDalší možnosti pro fotografování
Dvoutlačítkový reset: Obnovení
výchozích nastavení
U níže uvedených nastavení fotoaparátu lze současným
stisknutím a podržením tlačítek W (S) a E po dobu delší
než dvě sekundy obnovit výchozí nastavení (tlačítka jsou
označena zelenou tečkou). Během resetování nastavení se
krátce vypne kontrolní panel.
Tlačítko E
Tlačítko W (S)
Položka
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
Výchozí nastavení
0
JPEG Normální
93
Velký (L)
95
Vyvážení bílé barvy
Automaticky > Normálně
115
Jemné vyvážení
A-B: 0, G-M: 0
117
Vypnuto 1
139
HDR (vysoký dynamický rozsah)
Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISO
Režimy Auto a motivové programy
P, S, A, M
Automat. regulace citl. ISO
Intervalové snímání
AUTOMATICKY
100
105
Vypnuto
107
Vypnuto 2
164
AF-A
97
Automatické zaostřování (hledáček)
Režim automatického zaostřování
Režim činnosti zaostřovacích polí
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, P, S, A, M
Jednotlivá zaostřovací pole
Dynamická volba zaostřovacích
polí (39 polí)
Automatická volba
zaostřovacích polí
99
t
151
Položka
Výchozí nastavení
0
AF-S
51
Automatické zaostřování (živý náhled/videosekvence)
Režim automatického zaostřování
Režim činnosti zaostřovacích polí
m, r, w, 1, 2, 3, P, S, A, M
Velkoplošná zaostřovací pole
n, 0
Standardní zaostřovací pole
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
52
Zaostřování s detekcí tváří
Zaostřovací pole 3
Střední
101
Měření expozice
Matrix
109
Expoziční paměť (trvalá)
Vypnuto
102, 110
Bracketing
Vypnuto
153
Nezměněno
129
Nastavení předvoleb Picture Control 4
Korekce zábleskové expozice
Vypnuto
148
Korekce expozice
Vypnuto
112
Opožděné spuštění závěrky
Vypnuto
231
Zábleskový režim
i, k, p, n, w
Automaticky
s
Automatická aktivace
blesku+redukce efektu
červených očí
o
Automatická aktivace
blesku+synchronizace
s dlouhými časy
0, P, S, A, M
144
Doplňkový záblesk
Blokování zábleskové expozice
Vypnuto
149
Vícenásobná expozice
Vypnuto 5
160
Flexibilní program
Vypnuto
75
+ NEF (RAW)
Vypnuto
242
1 Nastavení expozičního rozdílu a vyhlazení nejsou resetována.
2 Pokud aktuálně probíhá intervalové snímání, fotografování se ukončí. Čas spuštění, interval mezi snímky a počet
intervalů a snímků nejsou resetovány.
3 Pokud je nastaven režim činnosti zaostřovacích polí Automatická volba zaostřovacích polí, zaostřovací pole se
nezobrazují.
4 Pouze aktuální předvolba Picture Control.
5 Pokud je aktuálně v činnosti vícenásobná expozice, fotografování se ukončí a kombinovaný snímek se vytvoří
z doposud pořízených snímků vícenásobné expozice. Nastavení expozičního podílu a počtu snímků nejsou
resetována.
t
152
Bracketing
(pouze režimy P, S, A a M)
Bracketing automaticky lehce mění během expozice série snímků u každého snímku
v určeném rozmezí expozici, zábleskovou expozici, nastavení funkce Active D-Lighting (ADL)
nebo vyvážení bílé barvy. Tuto funkci použijte v situacích, kdy je obtížné určit správnou
expozici, zábleskovou expozici (pouze režim i-TTL a – v případě dostupnosti – režim AA; viz
strany 146, 236 a 294), vyvážení bílé barvy nebo nastavení funkce Active D-Lighting a kdy není
čas na kontrolu výsledků a úpravu nastavení u každého snímku, resp. na experimenty
s různými nastaveními fotoaparátu při fotografování stejného objektu.
❚❚ Expoziční a zábleskový bracketing
Chcete-li měnit expozici a/nebo zábleskovou expozici u série snímků:
1
V uživatelské funkci e6 (Nastavení
bracketingu) v menu uživatelských funkcí
vyberte zábleskový nebo expoziční
bracketing.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. Vyberte
uživatelskou funkci e6 (Nastavení bracketingu)
Tlačítko G
v menu uživatelských funkcí, vyberte některou
z možností a stiskněte tlačítko J. Chcete-li měnit
současně úroveň expozice trvalým osvětlením
i zábleskem, vyberte možnost Expozice
a záblesková expozice; chcete-li měnit pouze
expozici trvalým osvětlením, vyberte možnost
Expozice; chcete-li měnit pouze expozici
zábleskem, vyberte možnost Záblesková expozice.
2
Vyberte počet snímků.
Stiskněte a držte tlačítko D a otáčením hlavního příkazového voliče vyberte počet
snímků sekvence bracketingu a pořadí, ve kterém budou pořízeny.
Počet snímků
Indikace průběhu
bracketingu
Tlačítko D
Počet sním.
Hlavní příkazový volič
Indikace průběhu bracketingu
Kontrolní panel
t
Pořadí bracketingu
Normální expozice, podexpozice, přeexpozice
Normální expozice, přeexpozice
Normální expozice, podexpozice
V hledáčku se zobrazuje nápis D (viz obrázek
vpravo); na kontrolním panelu se zobrazuje
symbol M.
153
3
Vyberte rozptyl expozice.
Stisknutím tlačítka D a otáčením pomocného příkazového voliče vyberte rozptyl
bracketingu.
Rozptyl bracketingu
Tlačítko D
Pomocný příkazový
volič
Kontrolní panel
A
Viz také
Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení expozice viz uživatelská funkce b2 (Krok
nastavení expozice (EV), 0 224). Informace o volbě pořadí bracketingu viz uživatelská funkce
e7 (Pořadí bracketingu, 0 241).
4
Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
Fotoaparát při expozici snímků mění expozici a/nebo
zábleskovou expozici v souladu se zvoleným programem
bracketingu. Úpravy expozice se přičtou k úpravám provedeným
pomocí korekce expozice (0 112) a umožní tak dosáhnout většího expozičního rozptylu
než je standardních 5 EV.
Pokud je aktivní bracketing, zobrazuje se na kontrolním panelu indikace průběhu
bracketingu. Po expozici každého snímku zmizí z indikace jeden segment: segment y při
expozici nemodifikovaného snímku, segment z při expozici snímku se zápornou
korekcí a segment x při expozici snímku s kladnou korekcí.
t
Expozice upravena o:
0 EV (y)
Expozice upravena o:
–1 EV (z)
Expozice upravena o:
+1 EV (x)
Chcete-li zrušit funkci bracketingu, stiskněte tlačítko D a otáčejte hlavním příkazovým
voličem, dokud nezmizí indikace průběhu bracketingu a symbol M.
154
A
Expoziční a zábleskový bracketing
V režimech pomalého sériového snímání, rychlého sériového snímání a Qc (tiché sériové snímání) se
pořizování snímků pozastaví po pořízení snímků v počtu určeném programem bracketingu. Pořizování
snímků se obnoví dalším stisknutím tlačítka spouště.
Pokud dojde k zaplnění paměťové karty před pořízením všech snímků sekvence, lze pořizování dalších
snímků obnovit od dalšího snímku sekvence po výměně paměťové karty nebo po vymazání některých
snímků a uvolnění místa na paměťové kartě. Dojde-li k vypnutí fotoaparátu před expozicí všech snímků
sekvence, pokračuje sekvence bracketingu při příštím zapnutí fotoaparátu dalším snímkem.
A
Expoziční bracketing
Fotoaparát modifikuje expozici změnou nastavení času závěrky a clony (režim P), clony (režim S) nebo
času závěrky (režimy A a M). Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Nastavení citlivosti ISO >
Automat. regulace citl. ISO (0 107) v režimech P, S a A, fotoaparát při překročení limitu expozičního
systému změní automaticky nastavení citlivosti ISO pro dosažení optimální expozice; v režimu M
fotoaparát nejprve použije automatickou regulaci citlivosti ISO pro dosažení expozice co nejblíže
optimální hodnotě a poté upravuje tuto expozici změnou času závěrky.
t
155
❚❚ Bracketing vyvážení bílé barvy
Fotoaparát vytvoří několik kopií každého snímku, vždy s jiným nastavením vyvážení bílé barvy.
Více informací o vyvážení bílé barvy viz strana 115.
1
Vyberte bracketing vyvážení bílé barvy.
Vyberte možnost Bracketing vyvážení bílé barvy v uživatelské
funkci e6 Nastavení bracketingu.
2
Vyberte počet snímků.
Stiskněte a držte tlačítko D a otáčením hlavního příkazového voliče vyberte počet
snímků sekvence bracketingu a pořadí, ve kterém budou pořízeny.
Počet snímků
Indikace průběhu
bracketingu
Tlačítko D
Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
V hledáčku se zobrazuje nápis D (viz obrázek vpravo); na
kontrolním panelu se zobrazuje symbol W.
3
Vyberte rozptyl vyvážení bílé barvy.
Stiskněte a držte tlačítko D a otáčením pomocného příkazového voliče vyberte krok
pro nastavení rozptylu bracketingu 1 (5 miredů; 0 119), 2 (10 miredů) nebo 3 (15
miredů). Hodnota B indikuje úroveň modré, hodnota A úroveň žluté (0 117).
Krok vyvážení bílé
barvy
Tlačítko D
t
Kontrolní panel
V seznamu níže jsou uvedeny programy bracketingu s krokem pro nastavení rozptylu 1.
Kontrolní panel
156
Pomocný příkazový
volič
Indikace průběhu bracketingu
Počet sním.
2
Rozptyl
1B
Pořadí bracketingu
0/1B
2
1A
0/1A
3
1A, 1B
0/1A/1B
4
Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a
exponujte.
Z každého pořízeného snímku se vytvoří množství kopií
v počtu určeném programem bracketingu a každá kopie
bude mít odlišné vyvážení bílé barvy. Úpravy vyvážení
bílé barvy se přičtou k úpravám vyvážení bílé barvy
provedeným pomocí jemného vyvážení bílé barvy.
Pokud je počet snímků v programu bracketingu větší než
počet zbývajících snímků, bliká na kontrolním panelu
nápis n a symbol odpovídající paměťové karty,
v hledáčku bliká nápis j, který můžete vidět na
obrázku vpravo, a zablokuje se závěrka. Pořizování
snímků lze zahájit až po vložení nové paměťové karty.
Chcete-li zrušit funkci bracketingu, stiskněte tlačítko D a otáčejte hlavním příkazovým
voličem, dokud nezmizí indikace průběhu bracketingu a symbol W.
A
Bracketing vyvážení bílé barvy
Bracketing vyvážení bílé barvy není dostupný při nastavení kvality obrazu NEF (RAW). Výběrem
možnosti NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG Jemný, NEF (RAW) + JPEG Normální nebo NEF (RAW) +
JPEG Základní se bracketing vyvážení bílé barvy zruší.
t
Bracketing vyvážení bílé barvy ovlivní pouze barevnou teplotu (osa žlutá-modrá na obrazovce jemného
vyvážení bílé barvy, 0 117). Na ose zelená-purpurová nebudou provedeny žádné úpravy.
V režimu samospouště (0 85) dojde při každém spuštění závěrky k vytvoření kopií v počtu
specifikovaném v programu bracketingu vyvážení bílé barvy, a to bez ohledu na nastavení uživatelské
funkce c3 (Samospoušť) > Počet snímků (0 227).
Pokud je fotoaparát vypnut ve chvíli, kdy svítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu, vypne se až poté,
co se uloží všechny snímky sekvence bracketingu.
157
❚❚ Bracketing ADL
Fotoaparát mění během expozice série snímků nastavení funkce Active D-Lighting. Více
informací o funkci Active D-Lighting viz strana 137.
1
Vyberte možnost Bracketing ADL.
Vyberte možnost Bracketing ADL v uživatelské funkci e6
Nastavení bracketingu.
2
Vyberte počet snímků.
Stisknutím tlačítka D a otáčením hlavního příkazového voliče vyberte počet snímků
sekvence bracketingu. Chcete-li pořídit jeden snímek bez použití funkce Active
D-Lighting a jeden snímek s aktuálním nastavením v položce Active D-Lighting v menu
fotografování, vyberte dva snímky (je-li funkce Active D-Lighting vypnutá, pořídí se
druhý snímek s nastavením funkce Active D-Lighting na Automaticky). Chcete-li pořídit
sérii snímků s nastavením funkce Active D-Lighting na Vypnuto, Normální a Vysoký,
zvolte tři snímky.
Počet snímků
Indikace průběhu
bracketingu
Tlačítko D
Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
V hledáčku se zobrazuje nápis D (viz obrázek vpravo); na
kontrolním panelu se zobrazuje symbol d.
t
158
3
Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
Fotoaparát při expozici každého snímku změní nastavení funkce
Active D-Lighting v souladu se zvoleným programem
bracketingu. Pokud je aktivní bracketing, zobrazuje se na
kontrolním panelu indikace průběhu bracketingu. Po expozici
každého snímku zmizí z indikace jeden segment: segment y při
pořízení prvního snímku, segment 0 při pořízení druhého snímku
a segment 1 při pořízení třetího snímku (v závislosti na zvoleném
počtu snímků).
Chcete-li zrušit funkci bracketingu, stiskněte tlačítko D a otáčejte hlavním příkazovým
voličem, dokud nezmizí indikace průběhu bracketingu a symbol d.
t
A
Bracketing ADL
V režimech pomalého sériového snímání, rychlého sériového snímání a Qc (tiché sériové snímání) se
pořizování snímků pozastaví po pořízení snímků v počtu určeném programem bracketingu. Pořizování
snímků se obnoví dalším stisknutím tlačítka spouště.
Pokud dojde k zaplnění paměťové karty před pořízením všech snímků sekvence, lze pořizování dalších
snímků obnovit od dalšího snímku sekvence po výměně paměťové karty nebo po vymazání některých
snímků a uvolnění místa na paměťové kartě. Dojde-li k vypnutí fotoaparátu před expozicí všech snímků
sekvence, pokračuje sekvence bracketingu při příštím zapnutí fotoaparátu dalším snímkem.
159
Vícenásobná expozice
(pouze režimy P, S, A a M)
Chcete-li zaznamenat na jediném snímku sérii dvou nebo tří expozic, postupujte podle níže
uvedených kroků. Funkce vícenásobné expozice může pracovat s daty RAW z obrazového
snímače fotoaparátu a produkovat tak výrazně lepší barvy než softwarově generované
prolínačky.
❚❚ Vytvoření vícenásobné expozice
Vícenásobné expozice nelze zaznamenávat v režimu živého náhledu. Před dalším postupem
ukončete živý náhled. Pamatujte si, že ve výchozím nastavení se fotografování ukončí
a vícenásobná expozice zaznamená v případě, že není po dobu 30 s provedena žádná operace.
A
Prodloužené doby záznamu
Při použití intervalů mezi expozicí jednotlivých snímků v délce nad 30 s prodlužte pomocí uživatelské
funkce c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 227) dobu nečinnosti před automatickým vypnutím
expozimetru. Maximální interval mezi expozicí jednotlivých snímků je o 30 s delší než možnost vybraná
v uživatelské funkci c2. Pokud se monitor vypne během přehrávání nebo zobrazení menu, fotografování
se ukončí po uplynutí 30 s od vypnutí expozimetru a vícenásobná expozice se vytvoří ze snímků, které
byly pořízeny do tohoto okamžiku.
1
Vyberte položku Vícenásobná expozice
v menu fotografování.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. V menu
fotografování vyberte položku Vícenásobná
expozice a stiskněte tlačítko 2.
Tlačítko G
t
160
2
Vyberte režim.
Vyberte položku Režim vícenásobné expozice
a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte jednu z následujících možností
a stiskněte tlačítko J:
• Chcete-li pořídit série vícenásobných expozic, vyberte
možnost 6 Zapnuto (série). Funkce
vícenásobné expozice zůstává aktivní až do
výběru možnosti Vypnuto v položce Režim
vícenásobné expozice.
• Chcete-li pořídit jednu vícenásobnou expozici, vyberte možnost Zapnuto (jeden snímek). Po
vytvoření jednoho snímku vícenásobné expozice se automaticky obnoví normální
fotografování.
• Chcete-li se vrátit zpět bez vytvoření dalších snímků vícenásobné expozice, vyberte možnost
Vypnuto.
Je-li vybrána možnost Zapnuto (série) nebo
Zapnuto (jeden snímek), zobrazuje se na
kontrolním panelu symbol n.
3
Vyberte počet snímků.
Vyberte položku Počet snímků a stiskněte
tlačítko 2.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte počet snímků,
které se zkombinují a vytvoří jeden snímek, a poté
stiskněte tlačítko J.
t
161
4
Vyberte velikost expozičního podílu.
Vyberte položku Autom. nastavení expozice
a stiskněte tlačítko 2.
Zobrazí se následující možnosti. Vyberte možnost
a stiskněte tlačítko J.
• Zapnuto: Expoziční podíl se nastavuje podle
počtu zaznamenávaných snímků (expoziční
podíl pro každý snímek se nastaví na 1/2 u 2
snímků, 1/3 u 3 snímků atd.).
• Vypnuto: Expoziční podíl se pro snímky vícenásobné expozice nenastavuje.
Doporučená možnost pro tmavá pozadí.
5
Vytvořte kompozici snímku, zaostřete
a exponujte.
V režimech rychlého sériového snímání,
pomalého sériového snímání a Qc (tiché sériové
snímání) (0 83) fotoaparát zaznamená všechny expozice v jediné sérii. Pokud je
vybrána možnost Zapnuto (série), fotoaparát pokračuje v pořizování snímků
vícenásobné expozice po dobu stisknutí tlačítka spouště; pokud je vybrána možnost
Zapnuto (jeden snímek), vícenásobná expozice se ukončí po prvním snímku. Při
použití režimu samospouště pořizuje fotoaparát automaticky expozice v počtu
vybraném v kroku 3 na straně 161, a to bez ohledu na možnost vybranou v uživatelské
funkci c3 (Samospoušť) > Počet snímků (0 227); interval mezi pořízením jednotlivých
snímků je však určen nastavením uživatelské funkce c3 (Samospoušť) > Interval mezi
snímky. V ostatních snímacích režimech se při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí
jeden snímek; pokračujte ve fotografování, dokud nepořídíte všechny expozice
(informace o přerušení vícenásobné expozice před pořízením všech snímků viz
strana 163).
t
162
Až do dokončení fotografování bliká symbol n.
Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série),
pořizování snímků vícenásobné expozice se
ukončí pouze při výběru možnosti Vypnuto pro
režim vícenásobné expozice; pokud je vybrána
možnost Zapnuto (jeden snímek), pořizování snímků vícenásobné expozice se
automaticky ukončí po dokončení vícenásobné expozice. Po dokončení pořizování
snímků vícenásobné expozice zmizí symbol n.
❚❚ Přerušení vícenásobné expozice
Chcete-li přerušit vícenásobnou expozici před pořízením určeného
počtu expozic, vyberte možnost Vypnuto pro režim vícenásobné
expozice. Pokud pořizování snímků skončí před pořízením
nastaveného počtu expozic, vícenásobná expozice se vytvoří z expozic
pořízených do tohoto okamžiku. Pokud je zapnutá možnost Autom.
nastavení expozice, upraví se expoziční podíl jednotlivých expozic
podle počtu aktuálně pořízených expozic. Pamatujte si, že fotografování se automaticky
ukončí v těchto případech:
• Je proveden dvoutlačítkový reset (0 151)
• Dojde k vypnutí fotoaparátu
• Baterie se vybije
• Snímky jsou vymazány
D
Vícenásobné expozice
Během zaznamenávání vícenásobné expozice nevyměňujte ani nevyjímejte paměťovou kartu.
Vícenásobné expozice nelze zaznamenávat v režimu živého náhledu. Fotografováním v režimu živého
náhledu se resetuje nastavení položky Režim vícenásobné expozice na možnost Vypnuto.
Na snímcích pořízených při použití možnosti Vypnuto pro automatické nastavení expozičního podílu
(0 162) se může vyskytnout šum (náhodně rozmístěné jasné pixely, závoj nebo proužky).
Informace zobrazované v režimu obrazovky informací pro přehrávání (včetně měření expozice,
expozičních parametrů, expozičního režimu, ohniskové vzdálenosti, data pořízení a orientace
fotoaparátu) platí pro první snímek vícenásobné expozice.
t
A
Intervalové snímání
Pokud je intervalové snímání aktivováno před pořízením první expozice, fotoaparát pořizuje expozice
v nastavených intervalech, dokud nepořídí expozice v počtu určeném v menu vícenásobné expozice
(počet snímků uvedený v menu intervalového snímání je ignorován). Tyto expozice se zaznamenají jako
jediný snímek a intervalové snímání se ukončí (pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek)
v režimu vícenásobné expozice, ukončí se automaticky rovněž režim vícenásobné expozice).
A
Další nastavení
Pokud je režim vícenásobné expozice aktivní, nelze formátovat paměťové karty a některé položky menu
se zobrazují v šedé barvě a nejsou dostupné.
163
Intervalové snímání
Fotoaparát je vybaven funkcí umožňující pořizovat snímky automaticky v předem
nastavených intervalech.
D
Před fotografováním
Při použití intervalového snímání neaktivujte samospoušť (E), dálkové ovládání (4) ani předsklopení
zrcadla MUP. Před zahájením intervalového snímání pořiďte zkušební snímek při aktuálním nastavení
a zobrazte si výsledek pro kontrolu na monitoru.
Před nastavením času spuštění vyberte v menu nastavení položku Časové pásmo a datum
a přesvědčte se, že jsou nastaveny správné hodnoty data a času pro hodiny fotoaparátu (0 253).
Doporučuje se používat stativ. Před zahájením fotografování upevněte fotoaparát na stativ. Abyste
zajistili nepřerušené fotografování, ujistěte se, že je baterie EN-EL15 plně nabitá. Nejste-li si jisti, nejprve
baterii nabijte nebo napájejte fotoaparát pomocí síťového zdroje EH-5b a konektoru pro připojení
síťového zdroje EP-5B (volitelné příslušenství).
1
Vyberte položku Intervalové snímání
v menu fotografování.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. Vyberte
položku Intervalové snímání a stiskněte tlačítko
2.
Tlačítko G
2
Vyberte čas spuštění.
Vyberte z následujících možností spuštění.
• Chcete-li okamžitě zahájit fotografování, vyberte
možnost Nyní a stiskněte tlačítko 2.
Fotografování začne 3 s po dokončení
nastavení; pokračujte krokem 3.
• Chcete-li vybrat čas spuštění, vyberte položku Čas
spuštění a stisknutím tlačítka 2 zobrazte
možnosti času spuštění, které jsou vyobrazeny
vpravo. Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte
hodiny či minuty a stisknutím tlačítek 1 a 3
upravte nastavení. Stisknutím tlačítka 2
pokračujte.
t
3
Vyberte interval.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte hodiny, minuty
či sekundy a stisknutím tlačítek 1 a 3 upravte
nastavení. Interval zvolte delší, než je čas
potřebný k pořízení toho počtu snímků, který byl
vybrán v kroku 4. Pokud je interval příliš krátký,
může se pořídit menší počet snímků, než celkový počet snímků uvedený v kroku 4
(počet intervalů vynásobený počtem snímků v intervalu). Stisknutím tlačítka 2
pokračujte.
164
4
Vyberte počet intervalů a počet snímků
v intervalu.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte počet intervalů
či počet snímků; stisknutím tlačítek 1 a 3
upravte nastavení. Stisknutím tlačítka 2
pokračujte.
Počet intervalů
5
Počet
Celkový
snímků počet
v intervalu snímků
Začněte fotografovat.
Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko J
(chcete-li se vrátit do menu fotografování bez
spuštění intervalového snímání, vyberte možnost
Vypnuto a stiskněte tlačítko J). První série
snímků bude pořízena ve stanovený čas, nebo po
uplynutí přibližně 3 s od výběru možnosti Nyní v položce Volba času spuštění v kroku
2. Fotografování bude pokračovat v nastavených intervalech, dokud se nepořídí
všechny snímky. Pamatujte si, že vzhledem k možným odlišnostem času závěrky,
snímací frekvence a času potřebného k uložení snímků u jednotlivých intervalů mohou
být odlišné rovněž časy mezi ukončením jednoho a zahájením dalšího intervalu. Jestliže
fotografování nemůže při aktuálním nastavení pokračovat (například pokud je čas
závěrky nastaven na možnost A v manuálním expozičním režimu nebo pokud je čas
do spuštění kratší než jedna minuta), na monitoru se zobrazí upozornění.
t
D
Nedostatek paměti
Pokud je paměťová karta plná, intervalové snímání zůstane aktivní, ale nejsou pořizovány žádné snímky.
Fotografování obnovte (0 167) po vymazání některých snímků nebo vypnutí fotoaparátu a vložení jiné
paměťové karty.
A
Zakryjte hledáček
Chcete-li zamezit ovlivnění expozice světlem vnikajícím do hledáčku, sejměte před fotografováním
gumovou očnici a zakryjte hledáček dodávanou krytkou okuláru hledáčku DK-5 (0 86).
165
A Intervalové snímání
Intervalové snímání nelze kombinovat s dlouhými expozicemi (fotografování s časem bulb, 0 79),
živým náhledem (0 49), časosběrným snímáním (0 168) a není dostupné v živém náhledu pro
videosekvence (0 57), ani při výběru možnosti Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g4 (Funkce
tlačítka spouště, 0 248).
A
Snímací režim
Bez ohledu na nastavení snímacího režimu pořídí fotoaparát zadaný počet snímků v každém intervalu.
Snímky jsou pořizovány frekvencí až 6 obr./s v režimu CH (rychlé sériové snímání) nebo až 3 obr./s
v režimu M. Při použití snímacích režimů S (jednotlivé snímky) a CL (pomalé sériové snímání) jsou
snímky pořizovány frekvencí nastavenou v uživatelské funkci d5 (Sním. frekvence v režimu CL, 0 229).
V režimech J a M je snížena hlučnost fotoaparátu.
A
Bracketing
Nastavení bracketingu proveďte před spuštěním intervalového snímání. Pokud je během intervalového
snímání aktivní expoziční nebo zábleskový bracketing, resp. bracketing ADL, pořídí fotoaparát v každém
intervalu snímky v počtu specifikovaném v programu bracketingu, a to bez ohledu na počet snímků
specifikovaný v menu intervalového snímání. Pokud je během intervalového snímání aktivní bracketing
vyvážení bílé barvy, fotoaparát pořídí jeden snímek v každém intervalu a vytvoří z něj kopie v počtu
specifikovaném v programu bracketingu.
A
Během intervalového snímání
Během intervalového snímání bliká symbol Q na kontrolním panelu.
Bezprostředně před zahájením dalšího intervalu se zobrazí v místě indikace
času závěrky zbývající počet intervalů a v místě indikace clony počet snímků
zbývajících v aktuálním intervalu. V jiném okamžiku lze zobrazit počet
zbývajících intervalů a počet snímků v každém intervalu namáčknutím
tlačítka spouště do poloviny (jakmile se tlačítko uvolní, zůstanou až do
doběhnutí časovače pohotovostního režimu zobrazeny hodnoty času závěrky a clony).
Chcete-li zobrazit aktuální nastavení intervalového snímání, vyberte mezi
expozicí snímků položku Intervalové snímání. V průběhu intervalového
snímání se zobrazuje v menu intervalového snímání čas spuštění, interval
mezi snímky a počet zbývajících snímků a intervalů. V průběhu intervalového
snímání nelze měnit žádnou z těchto položek.
V průběhu intervalového snímání lze bez omezení přehrávat snímky a měnit
nastavení menu fotografování. Monitor se automaticky vypne přibližně čtyři
sekundy před dalším intervalem.
t
166
❚❚ Pozastavení intervalového snímání
Intervalové snímání lze pozastavit:
• Stisknutím tlačítka J mezi intervaly
• Výběrem možnosti Spustit > Pozastavit v menu intervalového snímání a stisknutím
tlačítka J
• Vypnutím fotoaparátu a opětovným zapnutím (v případě potřeby lze při vypnutém
fotoaparátu vyměnit paměťovou kartu)
• Výběrem režimu samospouště (E), dálkového ovládání (4) nebo předsklopení zrcadla MUP
Chcete-li obnovit fotografování:
1
Vyberte nový čas spuštění.
Vyberte nový čas spuštění postupem popsaným
na straně 164.
2
Obnovte fotografování.
Vyberte možnost Restartovat a stiskněte tlačítko
J. Pamatujte si, že pokud se intervalové snímání
pozastaví v průběhu pořizování snímků, veškeré
zbývající snímky v aktuálním intervalu se zruší.
❚❚ Přerušení intervalového snímání
Intervalové snímání se automaticky ukončí v případě vybití baterie. Intervalové snímání lze
ukončit také:
• Výběrem možnosti Spustit > Vypnuto v menu intervalového snímání
• Provedením dvoutlačítkového resetu (0 151)
• Výběrem možnosti Reset menu fotografování v menu fotografování (0 214)
• Změnou nastavení bracketingu (0 153)
• Ukončením režimu HDR (0 139) nebo vícenásobné expozice (0 163)
Po skončení intervalového snímání se obnoví normální fotografování.
❚❚ Žádný snímek
Fotoaparát vynechá aktuální interval, pokud kterákoli z následujících situací trvá alespoň osm
sekund nebo déle poté, kdy se měl spustit interval: zbývá pořídit snímek nebo snímky
z předchozího intervalu, vyrovnávací paměť je plná, resp. fotoaparát není schopen zaostřit
v režimu AF-S či při výběru jednorázového zaostření v režimu AF-A (pamatujte si, že fotoaparát
znovu zaostřuje před expozicí každého snímku). Snímání se obnoví v dalším intervalu.
t
167
Časosběrné snímání
Fotoaparát automaticky pořizuje ve zvolených intervalech snímky, které lze následně použít
pro tvorbu němých časosběrných videosekvencí pomocí možností vybraných v položce
Nastavení videa v menu fotografování (0 65).
A
Před fotografováním
Před zahájením časosběrného snímání zhotovte zkušební snímek při aktuálním nastavení (pro přesnou
kontrolu expozice utvořte kompozici snímku v hledáčku) a zobrazte výsledek na monitoru. Chcete-li
zaznamenat změny jasu, vyberte manuální expozici (0 78); chcete-li získat konzistentní barvy, použijte
jiné než automatické vyvážení bílé barvy (0 115). Doporučujeme krátce přepnout do režimu živého
náhledu pro videosekvence a zkontrolovat aktuální obrazové pole na monitoru (0 57); pamatujte si
však, že časosběrné snímání není v režimu živého náhledu k dispozici.
Doporučuje se používat stativ. Před zahájením fotografování upevněte fotoaparát na stativ. Chcete-li
mít jistotu, že nedojde k přerušení fotografování, použijte volitelný síťový zdroj EH-5b s konektorem pro
připojení síťového zdroje EP-5B nebo plně nabitou baterii EN-EL15.
1
Vyberte položku Časosběrné snímání
v menu fotografování.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. Vyberte
položku Časosběrné snímání v menu
fotografování a stiskněte tlačítko 2.
Tlačítko G
2
Stiskněte tlačítko 2.
Stisknutím tlačítka 2 pokračujte ke kroku 3
a vyberte interval a celkovou dobu fotografování.
Chcete-li zaznamenat časosběrnou
videosekvenci pomocí výchozího intervalu 5 s
a času 25 minut, pokračujte krokem 5.
3
t
168
Vyberte interval.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte minuty či
sekundy; stisknutím tlačítek 1 a 3 upravte
nastavení. Vyberte interval delší než nejdelší
očekávaný čas závěrky. Stisknutím tlačítka 2
pokračujte.
4
Vyberte celkovou dobu fotografování.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte hodiny či
minuty; stisknutím tlačítek 1 a 3 upravte
nastavení. Nejdelší celková doba fotografování je
7 hodin a 59 minut. Stisknutím tlačítka 2
pokračujte.
5
Začněte fotografovat.
Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko J
(chcete-li se vrátit do menu fotografování bez
spuštění časosběrného snímání, vyberte možnost
Vypnuto a stiskněte tlačítko J).
Časosběrné snímání se spustí po uplynutí 3 s.
Fotoaparát pořizuje snímky v intervalech vybraných v kroku 3 po dobu vybranou v kroku
4. Během zaznamenávání každého snímku svítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu;
pamatujte si, že vzhledem k možným změnám času závěrky a doby potřebné pro
zaznamenání snímku na paměťovou kartu mezi jednotlivými snímky se mohou intervaly
mezi zaznamenáváním snímku a expozicí dalšího snímku lišit. K zahájení fotografování
nedojde, pokud nelze videosekvenci vytvořenou pomocí časosběrného snímání
zaznamenat při aktuálním nastavení (například při zaplnění paměťové karty, nastavení
nulového intervalu mezi snímky, nastavení delšího intervalu než je celková doba
fotografování nebo použití režimu dálkového ovládání (4)).
Časosběrné videosekvence se po dokončení zaznamenají na paměťovou kartu vybranou
v položce Nastavení videa > Cílové umístění (0 65).
t
169
D Časosběrné snímání
Časosběrné snímání není dostupné v režimu živého náhledu (0 49, 57), při času závěrky A (0 79),
při použití bracketingu (0 153), vysokého dynamického rozsahu (HDR, 0 139), vícenásobné expozice
(0 160) nebo intervalového snímání (0 164).
A
Snímací režim
Bez ohledu na vybraný snímací režim pořídí fotoaparát v každém intervalu jeden snímek. Samospoušť
nelze použít. Časosběrné snímání není k dispozici v režimu dálkového ovládání (4).
A
Výpočet délky výsledné videosekvence
Celkový počet snímků výsledné videosekvence lze určit vydělením celkové
doby fotografování intervalem a zaokrouhlením výsledku. Délku výsledné
videosekvence lze poté vypočítat vydělením počtu snímků snímací frekvencí
vybranou v položce Nastavení videa > Vel. obrazu/snímací frekv.
Například videosekvence obsahující 48 snímků při velikosti obrazu/snímací
frekvenci 1920×1080; 24p bude dlouhá přibližně 2 s. Maximální délka
videosekvencí zaznamenaných pomocí časosběrného snímání je 20 minut.
A
Zaznamenaná délka/
maximální délka
Zakryjte hledáček
Indikace paměťové
Chcete-li zamezit ovlivnění expozice světlem vnikajícím do hledáčku, sejměte karty
před fotografováním gumovou očnici a zakryjte hledáček dodávanou krytkou
Vel. obrazu/snímací frekv.
okuláru hledáčku DK-5 (0 86).
A
Během časosběrného snímání
Během časosběrného snímání bliká symbol Q a na kontrolním panelu se
zobrazuje indikace časosběrného záznamu. Bezprostředně před expozicí
každého snímku se v místě indikace času závěrky zobrazí zbývající čas
(v hodinách a minutách). Jinak lze zbývající čas zobrazit namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny. Bez ohledu na možnost použitou v uživatelské funkci c2
(Časovač pohotovost. režimu, 0 227) nedochází během fotografování
k doběhnutí časovače pohotovostního režimu.
Chcete-li zobrazit aktuální nastavení časosběrného snímání, stiskněte mezi
expozicí snímků tlačítko G. V průběhu časosběrného snímání se v menu
časosběrného snímání zobrazuje interval a zbývající čas. Tato nastavení nelze
změnit v průběhu časosběrného snímání, ani nelze po tuto dobu přehrávat
snímky nebo upravovat jiná nastavení v menu.
t
170
❚❚ Přerušení časosběrného snímání
Časosběrné snímání se automaticky ukončí v případě vybití baterie. Časosběrné snímání se
ukončí rovněž následujícím způsobem:
• Výběrem možnosti Spustit > Vypnuto v menu Časosběrné snímání
• Stisknutím tlačítka J mezi expozicí snímků nebo bezprostředně po zaznamenání snímku
• Vypnutím fotoaparátu
• Sejmutím objektivu
• Připojením kabelu USB nebo HDMI
• Vložením paměťové karty do prázdného slotu
• Stisknutím tlačítka spouště až na doraz pro expozici snímku
• Výběrem režimu dálkového ovládání (4)
• Výběrem režimu U1 nebo U2, resp. výběrem jiného režimu po spuštění časosběrného
snímání v režimu U1 nebo U2
Ze snímků pořízených do okamžiku ukončení časosběrného snímání se vytvoří videosekvence.
Pamatujte si, že časosběrné snímání se ukončí a videosekvence se nevytvoří v případě vyjmutí
nebo odpojení zdroje energie, resp. v případě vyjmutí cílové paměťové karty.
❚❚ Žádný snímek
Není-li fotoaparát schopen zaostřit pomocí režimu jednorázového zaostření (AF-S
a jednorázové zaostření vybrané v režimu AF-A; pamatujte si, že fotoaparát zaostřuje znovu
před expozicí každého snímku), vynechá expozici aktuálního snímku. Fotografování se obnoví
expozicí dalšího snímku.
t
A
Kontrola snímků
Tlačítko K nelze použít k zobrazení snímků v průběhu časosběrného snímání, ale každý aktuálně
pořízený snímek se při výběru možnosti Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu přehrávání
zobrazí po expozici na několik sekund na monitoru (0 212). Během zobrazení snímku nejsou k dispozici
žádné další možnosti pro přehrávání.
A
Viz také
Informace o nastavení zvukové signalizace (pípnutí) po dokončení časosběrného snímání viz
uživatelská funkce d1 (Pípnutí, 0 228).
171
Objektivy bez CPU
Zadáním dat objektivu (ohniskové vzdálenosti a světelnosti) může uživatel získat přístup
k řadě funkcí objektivů s vestavěným CPU i při použití objektivu bez CPU.
Pokud je známa ohnisková vzdálenost objektivu:
• Lze použít funkci motorického zoomování u volitelných blesků (0 294)
• Ohnisková vzdálenost je uvedena (s hvězdičkou) na obrazovce informací o snímku při
přehrávání
Pokud je známa světelnost objektivu:
• Hodnota clony se zobrazuje na kontrolním panelu a v hledáčku
• Pokud blesk podporuje režim AA (auto aperture), upravuje se záblesková expozice
v souladu se změnami nastavení clony
• Clona je uvedena (s hvězdičkou) na obrazovce informací o snímku při přehrávání
Zadání ohniskové vzdálenosti i světelnosti objektivu:
• Umožňuje měření expozice Color Matrix (pamatujte si, že s některými objektivy včetně
objektivů Reflex-NIKKOR může být nutné pro dosažení přesných výsledků použít integrální
měření expozice se zdůrazněným středem nebo bodové měření
• Zvyšuje přesnost integrálního měření expozice se zdůrazněným středem, bodového měření
a i-TTL vyvažovaného vyjasňovacího záblesku pro digitální jednooké zrcadlovky
t
172
Ve fotoaparátu lze uložit data až devíti objektivů bez CPU. Chcete-li zadat nebo upravit data
objektivu bez CPU:
1
Vyberte položku Data objektivu bez CPU.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. Vyberte
položku Data objektivu bez CPU v menu
nastavení a stiskněte tlačítko 2.
Tlačítko G
2
Vyberte číslo objektivu.
Vyberte položku Číslo objektivu a pomocí
tlačítek 4 a 2 vyberte číslo objektivu mezi 1 a 9.
3
Zadejte ohniskovou vzdálenost
a světelnost.
Vyberte položku Ohnisková vzdálenost (mm)
nebo Světelnost a stisknutím tlačítek 4 a 2
upravte vybranou možnost. Ohniskovou
vzdálenost lze vybrat z hodnot mezi 6 a
4 000 mm, světelnost z hodnot mezi f/1,2 a f/22.
A
Ohnisková vzdálenost není uvedena
Pokud není uvedena správná ohnisková vzdálenost, vyberte nejbližší vyšší hodnotu, než činí
ohnisková vzdálenost daného objektivu.
A
Telekonvertory a objektivy se zoomem
Světelnost při použití telekonvertoru je kombinací světelnosti telekonvertoru a objektivu.
Pamatujte si, že data objektivu nejsou u objektivů bez CPU aktualizována při zoomování. Data
pro různé ohniskové vzdálenosti lze zadat jako čísla samostatných objektivů, nebo je možné data
objektivu upravovat tak, aby odrážela nové hodnoty ohniskové vzdálenosti a světelnosti po
každém nastavení zoomu.
4
Vyberte možnost Hotovo.
Vyberte možnost Hotovo a stiskněte tlačítko J.
Zadaná ohnisková vzdálenost a světelnost se
uloží pod zvolené číslo objektivu.
t
173
Vyvolání dat objektivu při použití objektivu bez CPU:
1
Výběr čísla objektivu bez CPU přiřaďte některému ovládacímu prvku
fotoaparátu.
Vyberte možnost Výběr čísla objektivu bez CPU v uživatelské funkci f2 (Funkce
tlačítka Fn, 0 242) nebo v uživatelské funkci f3 (Funkce tl. hloubky ostrosti, 0 244).
2
Pomocí vybraného ovládacího prvku vyberte číslo objektivu.
Stiskněte vybrané tlačítko a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se na
kontrolním panelu nezobrazí požadované číslo objektivu.
Ohnisková
vzdálenost Světelnost
Číslo objektivu
Tlačítko Fn
t
174
Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
Jednotka GPS GP-1/GP-1A
Jednotku GPS GP-1/GP-1A (dostupná samostatně) lze pomocí kabelu dodávaného s jednotkou
připojit do konektoru pro příslušenství na fotoaparátu (0 298) a umožnit tak záznam
informací o aktuální poloze fotoaparátu při pořizování snímků. Před připojením jednotky
GP-1/GP-1A vypněte fotoaparát; další informace viz návod k obsluze jednotky GP-1/GP-1A.
❚❚ Položky menu nastavení
Položka GPS v menu nastavení obsahuje následující možnosti.
• Časovač pohotovost. režimu: Tuto možnost vyberte, chcete-li nastavit, jestli se po nasazení
jednotky GP-1/GP-1A bude automaticky vypínat expozimetr.
Položka
Popis
Expozimetr fotoaparátu se automaticky vypne, pokud nedojde k žádné činnosti po dobu
nastavenou v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 227; aby měl
Povolit fotoaparát dostatek času pro získání dat GPS, prodlouží se tato doba až o jednu minutu od
aktivace expozimetru nebo zapnutí fotoaparátu). Tímto způsobem se snižuje vybíjení
baterie.
Zakázat Je-li připojena jednotka GP-1/GP-1A, expozimetr se automaticky nevypíná.
• Poloha: Tato položka je dostupná pouze v případě připojení jednotky GP-1/GP-1A, kdy
zobrazuje aktuální zeměpisnou šířku a délku, nadmořskou výšku a univerzální čas (UTC)
zprostředkované jednotkou GP-1/GP-1A.
• Nastavit hodiny pomocí GPS: Výběrem možnosti Ano se hodiny fotoaparátu synchronizují
s časem získaným ze zařízení GPS.
A
Univerzální čas (UTC)
Data UTC jsou poskytována zařízením GPS a jsou nezávislá na hodinách fotoaparátu.
t
A
Symbol n
Stav připojení je indikován symbolem n:
• n (svítí): Fotoaparát navázal komunikaci s jednotkou GP-1/GP-1A.
Informace o snímku u snímků zhotovených při zobrazení tohoto symbolu
obsahují doplňující stránku s daty GPS (0 183).
• n (bliká): Jednotka GP-1/GP-1A vyhledává signál. Snímky pořízené v době,
kdy symbol bliká, neobsahují data GPS.
• Žádný symbol: Z jednotky GP-1/GP-1A nebyla přijata nejméně po dobu dvou
sekund žádná nová data GPS. Snímky pořízené v době, kdy se nezobrazuje
symbol n, neobsahují data GPS.
175
t
176
IVíce o přehrávání
Přehrávání jednotlivých snímků
Chcete-li přehrávat snímky, stiskněte tlačítko K.
Na monitoru se zobrazí poslední zhotovený snímek.
Tlačítko K
Tlačítko O (Q)
Multifunkční volič
Pomocný příkazový volič
Tlačítko K
Tlačítko G
Tlačítko c (b)
Tlačítko L (U)
Tlačítko X (T)
Tlačítko W (S)
Tlačítko J
Hlavní příkazový volič
A
Otočení na výšku
Chcete-li snímky s orientací na výšku (portrétní orientace)
zobrazovat na výšku, vyberte možnost Zapnuto v položce
Otočení na výšku v menu přehrávání (0 212).
I
A
Kontrola snímků
Je-li vybrána možnost Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu přehrávání (0 212), snímky se po
expozici automaticky zobrazují po dobu přibližně 4 s na monitoru (protože je fotoaparát v tomto
případě již ve správné orientaci, snímky se v režimu kontroly snímků automaticky neotáčejí). V režimu
sériového snímání je zobrazování snímků zahájeno po skončení fotografování a zobrazí se první snímek
aktuální série.
177
Pro
Použijte
Popis
Zobrazení dalších
snímků
Stisknutím tlačítka 2 se zobrazují snímky v pořadí jejich pořízení,
stisknutím tlačítka 4 se zobrazují snímky v opačném pořadí.
Zobrazení informací
o snímku
Stisknutím tlačítek 1 a 3 se zobrazí informace o aktuálním snímku
(0 179).
Zobrazení náhledů
Zvětšení snímku
W (S)
X (T)
Vymazání snímků
O (Q)
Změna nastavení
ochrany snímku
L (U)
Návrat do režimu
fotografování
Retušování snímku
nebo přehrání
videosekvence
Další informace viz strana 185.
Další informace viz strana 187.
Zobrazí se dialog pro potvrzení. Opětovným stisknutím tlačítka
O (Q) vymažete snímek.
Chcete-li nastavit ochranu snímku nebo zrušit ochranu
chráněného snímku, stiskněte tlačítko L (U) (0 188).
/ K Monitor se vypne. Ihned lze fotografovat.
c (b)/J
Tvorba retušované kopie aktuálního snímku (0 261). Pokud je
aktuální snímek označen symbolem 1, který značí, že jde
o videosekvenci, zahájí se stisknutím tlačítka J přehrávání
videosekvence (0 67).
A
I
Výběr slotu pro paměťovou kartu
Jsou-li vloženy dvě paměťové karty, lze vybrat kartu pro přehrávání
stisknutím a podržením tlačítka D a stisknutím tlačítka 1 v režimu
přehrávání jednotlivých snímků nebo náhledů. Zobrazí se dialog, který
můžete vidět na obrázku vpravo; vyberte požadovaný slot, stisknutím
tlačítka 2 zobrazte seznam složek na vybrané kartě a potom zobrazte
stisknutím tlačítka J snímky ve vybrané složce. Stejný postup lze použít
při výběru snímků pro operace v menu přehrávání (0 207) a retušování
(0 261), resp. při kopírování vyvážení bílé barvy z existujícího snímku
(0 125).
A
Tlačítko D
Viz také
Informace o volbě doby, po kterou zůstane monitor zapnutý, pokud nejsou provedeny žádné operace,
viz uživatelská funkce c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru, 0 228).
178
Informace o snímku
Informace o snímku jsou prolnuty do zobrazených snímků v režimu přehrávání jednotlivých
snímků. Pomocí tlačítek 1 a 3 můžete níže vyobrazeným způsobem procházet informace
o snímku. Pamatujte si, že možnosti „pouze snímek“, fotografické informace, RGB histogram,
nejvyšší jasy a přehled se zobrazují pouze tehdy, je-li vybrána odpovídající možnost v položce
Možnosti zobraz. pro přehráv. (0 209). Data GPS se zobrazují pouze v případě použití
zařízení GPS během expozice snímku.
1/ 12
1/ 12
NIKON D610
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
1/ 125
F5. 6
100
85mm
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
0, 0
100ND610 DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
100ND610 DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Informace o souboru
Žádné (pouze snímek)
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
N I KON D610
Přehled
100-1
Data GPS
100-1
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
Nejv. jasy
RGB Nejv. jasy
RGB
Vybrat R, G, B
Nejvyšší jasy
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
100-1
Vybrat R, G, B
RGB histogram
: , 1 / 1 25 , F 5 . 6
: , 100
: 0. 0 , +1 / 6
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
:S
:
:
:
N I KON D610
100-1
Fotografické
informace
❚❚ Informace o souboru
1/ 12
100ND610 DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Stav ochrany snímku ................................................. 188
Indikace retušování snímku.................................... 261
Zaostřovací pole 1, 2 .................................................... 101
Značky oblasti činnosti automatického
zaostřování 1.................................................................33
Číslo snímku/celkový počet snímků
Kvalita obrazu .................................................................93
Velikost obrazu ...............................................................95
Obrazové pole 3 ..............................................................89
Čas záznamu.......................................................... 27, 253
Datum záznamu................................................... 27, 253
Aktuální slot pro paměťovou kartu............... 46, 178
Název složky ................................................................. 215
Název souboru............................................................. 216
1 Zobrazuje se pouze tehdy, je-li vybrána možnost Zaostřovací pole v položce Možnosti zobraz. pro přehráv. (0 209).
2 Pokud byl snímek pořízen při použití režimu AF-S nebo při aktivaci jednorázového zaostření v režimu AF-A, zobrazuje se
první použité zaostřovací pole. Pokud byl snímek pořízen při použití režimu AF-C nebo při aktivaci kontinuálního
zaostřování v režimu AF-A, zobrazuje se zaostřovací pole pouze v případě, že byl jako režim činnosti zaostřovacích polí
vybrán jiný režim než automatická volba zaostřovacích polí a fotoaparát byl schopen zaostřit.
3 Zobrazuje se žlutě v případě, že snímek není ve formátu FX (včetně souborů videosekvencí založených na formátu DX;
0 63, 89).
I
179
❚❚ Nejvyšší jasy
1
2
1 Nejvyšší jasy snímku 1
2 Číslo složky—číslo snímku 2 .................................... 215
3 Aktuální barevný kanál 1
100-1
Vybrat R, G, B
RGB Nejv. jasy
3
1 Blikající oblasti snímku indikují nejvyšší jasy (oblasti s rizikem přeexpozice) pro
aktuální barevný kanál. Stiskněte a držte tlačítko W (S) a pomocí tlačítek 4 a 2
procházejte následujícím způsobem jednotlivé barevné kanály:
RGB
(všechny
kanály)
R
(červená)
G
(zelená)
B
(modrá)
Tlačítko W (S)
2 Zobrazuje se žlutě v případě, že snímek není ve formátu FX (včetně souborů videosekvencí založených na formátu DX;
0 63, 89).
❚❚ RGB histogram
5
1
3 Vyvážení bílé barvy .................................................... 115
6
2
Nejv. jasy
7
100-1
4
5
8
3
4
RGB
Vybrat R, G, B
1 Nejvyšší jasy snímku 1
2 Číslo složky—číslo snímku 2 .................................... 215
6
7
8
Barevná teplota........................................................ 120
Jemné vyvážení bílé barvy................................... 117
Manuální nastavení ................................................ 121
Aktuální barevný kanál 1
Histogram (kanál RGB). Ve všech histogramech
znázorňuje horizontální osa jas pixelů
a vertikální osa počty pixelů pro jednotlivé
hodnoty jasu.
Histogram (červený kanál)
Histogram (zelený kanál)
Histogram (modrý kanál)
1 Blikající oblasti snímku indikují nejvyšší jasy (oblasti s rizikem přeexpozice) pro
aktuální barevný kanál. Stiskněte a držte tlačítko W (S) a pomocí tlačítek 4 a 2
procházejte následujícím způsobem jednotlivé barevné kanály:
I
RGB
(všechny
kanály)
R
(červená)
G
(zelená)
Indikace nejvyšších jasů
vypnutá
B
(modrá)
Tlačítko W (S)
2 Zobrazuje se žlutě v případě, že snímek není ve formátu FX (včetně souborů videosekvencí založených na formátu DX;
0 63, 89).
180
A
Zvětšení výřezu snímku
Chcete-li zvětšit snímek zobrazený během zobrazení histogramu,
stiskněte tlačítko X (T). Pomocí tlačítek X (T) a W (S) lze
zvětšovat a zmenšovat snímek; pomocí multifunkčního voliče lze
procházet skrytými částmi snímku. Histogram je aktualizován
takovým způsobem, aby zobrazoval pouze data pro část snímku
aktuálně viditelnou na monitoru.
A
Histogramy
Histogramy fotoaparátu slouží pouze jako vodítko a mohou se lišit od histogramů zobrazených
fotoeditačními aplikacemi. Na následujících obrázcích naleznete ukázkové histogramy:
Obsahuje-li snímek objekty v širokém rozmezí jasů, je rozložení
jednotlivých odstínů relativně rovnoměrné.
Je-li snímek tmavý, posunuje se rozložení odstínů směrem doleva.
Je-li snímek světlý, posunuje se rozložení odstínů směrem
doprava.
Zvyšující se korekce expozice posouvá rozložení odstínů směrem doprava, snižující se korekce expozice
posouvá rozložení odstínů směrem doleva. Histogramy poskytují hrubou představu o celkové expozici
v případě, kdy okolní osvětlení znesnadňuje posouzení snímků na monitoru.
I
181
❚❚ Fotografické informace
3 Korekce expozice ........................................................ 112
Doladění optimální expozice 2 ............................... 226
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
: , 1 / 4 0 0 0 , F 2. 8
: , H i 0. 3,
: + 1. 3, +5 / 6
F O C A L L E N G T H : 8 5 mm
: 85
L ENS
/ 1. 4
: S / VR -O n
A F / VR
: B u i l t - i n , C MD
F L ASH T YP E
: S L OW
S Y N C MO D E
, : M : T T L , +3. 0 A : T T L , +3. 0
C : --B : ---
4 Ohnisková vzdálenost............................ 172, 288, 291
5 Data objektivu.............................................................. 172
6 Zaostřovací režim ................................................ 97, 103
Redukce vibrací 3
7 Typ blesku ............................................................143, 292
Režim Řídicí jednotka ................................................ 237
100-1
N I KON D610
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P A C E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
: AU T O 1 , 0 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
COMMENT
10
11
12
13
100-1
N I KON D610
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
8 Zábleskový režim ........................................................ 144
9 Řízení záblesku ......................................... 236, 294, 295
14
15
16
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
17
18
19
20
WARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
: SPR I NG HAS COME .
100-1
N I KON D610
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
21
22
23
24
N I KON D610
100-1
1 Metoda měření expozice ......................................... 109
I
182
Čas závěrky.......................................................................74
Clona ..................................................................................74
2 Expoziční režim.................................................35, 40, 73
Citlivost ISO 1 ................................................................ 105
25
26
27
28
29
Korekce zábleskové expozice................................. 148
Typ fotoaparátu
Obrazové pole 4 ..............................................................89
Číslo složky—číslo snímku 4 .................................... 215
Vyvážení bílé barvy .................................................... 115
Barevná teplota........................................................ 120
Jemné vyvážení bílé barvy................................... 117
Manuální nastavení ................................................ 121
Barevný prostor ........................................................... 217
Předvolba Picture Control ....................................... 129
Rychlé nastavení 5 ....................................................... 132
Původní předvolba Picture Control 6 ................... 135
Doostření ....................................................................... 132
Kontrast .......................................................................... 132
Jas..................................................................................... 132
Sytost 7 ............................................................................ 132
Filtrové efekty 8 ............................................................ 132
Odstín 7 ........................................................................... 132
Tónování 8 .............................................................132, 133
Redukce šumu pro vysoké citlivosti ISO............. 218
Redukce šumu pro dlouhé expozice ................... 218
Active D-Lighting........................................................ 137
Expoziční rozdíl funkce HDR................................... 139
Vyhlazení HDR.............................................................. 139
Korekce vinětace......................................................... 218
Historie retušování ..................................................... 261
Komentář ke snímku.................................................. 253
Jméno fotografa 9 ....................................................... 256
Vlastník autorských práv 9 ........................................ 256
1 Zobrazuje se červeně v případě pořízení snímku při použití automatické regulace citlivosti ISO.
2 Zobrazuje se, pokud byla v uživatelské funkci b5 (Jemné doladění expozice, 0 226) nastavena pro
kteroukoli metodu měření expozice jiná než nulová hodnota.
3 Zobrazuje se pouze při použití objektivu vybaveného redukcí vibrací.
4 Zobrazuje se žlutě v případě, že snímek není ve formátu FX (včetně souborů videosekvencí založených
na formátu DX; 0 63, 89).
5 Pouze předvolby Picture Control Standardní, Živé, Portrét a Krajina.
6 Předvolby Picture Control Neutrální, Monochromatické a uživatelské předvolby Picture Control.
7 Nezobrazuje se u monochromatických předvoleb Picture Control.
8 Pouze monochromatické předvolby Picture Control.
9 Čtvrtá strana fotografických informací se zobrazuje pouze v případě zaznamenání informace
o autorských právech do snímku postupem popsaným na straně 256.
❚❚ Data GPS *
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
N I KON D610
1
2
3
4
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
Zeměpisná šířka
Zeměpisná délka
Nadmořská výška
Univerzální čas (UTC)
100-1
* Data pro videosekvence platí pro okamžik zahájení záznamu.
I
183
❚❚ Přehled
1/ 12
–1. 3
NIKON D610
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
–1. 3
85mm
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
85mm
0, 0
0, 0
100ND610 DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Číslo snímku/celkový počet snímků
Stav ochrany snímku ................................................. 188
Typ fotoaparátu
Indikace retušování snímku .................................... 261
Histogram zobrazující rozložení odstínů ve
snímku (0 181).
Kvalita obrazu..................................................................93
Velikost obrazu ...............................................................95
Obrazové pole 1 ..............................................................89
Název souboru............................................................. 216
Čas záznamu.......................................................... 27, 253
Název složky ................................................................. 215
Datum záznamu ................................................... 27, 253
Aktuální slot pro paměťovou kartu ............... 46, 178
Metoda měření expozice ......................................... 109
Expoziční režim.................................................35, 40, 73
Čas závěrky.......................................................................74
Clona ..................................................................................74
Citlivost ISO 2 ................................................................ 105
Ohnisková vzdálenost............................ 172, 288, 291
Indikace dat GPS ......................................................... 175
Indikace komentáře ke snímku.............................. 253
Active D-Lighting........................................................ 137
Předvolba Picture Control ....................................... 129
Barevný prostor ........................................................... 217
Zábleskový režim ........................................................ 144
Vyvážení bílé barvy .................................................... 115
Barevná teplota........................................................ 120
Jemné vyvážení bílé barvy................................... 117
Manuální nastavení ................................................ 121
27 Korekce zábleskové expozice................................. 148
Režim Řídicí jednotka ................................................ 237
28 Korekce expozice ........................................................ 112
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 Zobrazuje se žlutě v případě jiných formátů než FX (včetně souborů videosekvencí založených na formátu DX)
(0 63, 89).
2 Zobrazuje se červeně v případě pořízení snímku při použití automatické regulace citlivosti ISO.
I
184
Přehrávání náhledů snímků
Chcete-li zobrazovat snímky ve formě stránek náhledů obsahujících 4, 9 nebo 72 snímků,
stiskněte tlačítko W (S).
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Přehrávání
jednotlivých
snímků
Přehrávání náhledů snímků
Pro
Použijte
Zobrazení více snímků
W (S)
Zobrazení méně snímků
X (T)
Výběr snímků
Zobrazení vybraného
snímku
Vymazání vybraného
snímku
Změna nastavení ochrany
vybraného snímku
Návrat do režimu
fotografování
Retušování snímku
J
Přehrávání
podle kalendáře
Popis
Stisknutím tlačítka W (S) se zvýší počet zobrazených
snímků.
Stisknutím tlačítka X (T) se sníží počet zobrazených
snímků. Jsou-li zobrazeny čtyři snímky, zobrazí se stisknutím
tlačítka vybraný snímek na celé obrazovce.
Pomocí multifunkčního voliče lze vybírat snímky pro režim
přehrávání jednotlivých snímků, zvětšení výřezu snímku
(0 187), mazání (0 189) a nastavení ochrany proti
vymazání (0 188).
Stisknutím tlačítka J se zobrazí vybraný snímek na celé
obrazovce.
O (Q)
Další informace viz strana 189.
L (U)
Další informace viz strana 188.
/ K Monitor se vypne. Ihned lze fotografovat.
c (b)
Tvorba retušované kopie aktuálního snímku (0 69, 261).
I
185
Přehrávání podle kalendáře
Chcete-li zobrazit snímky pořízené k vybranému datu, stiskněte při zobrazení 72 snímků
tlačítko W (S).
Seznam dat
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Seznam náhledů
Přehrávání
jednotlivých
snímků
Přehrávání náhledů snímků
Přehrávání podle kalendáře
Dostupnost jednotlivých operací závisí na umístění kurzoru do seznamu dat nebo seznamu
náhledů:
Pro
Přepnutí mezi
seznamem dat
a seznamem náhledů
Návrat k přehrávání
náhledů/zvětšení
vybraného snímku
Použijte
W (S)
X (T)
• Seznam dat: Výběr data.
• Seznam náhledů: Výběr snímku.
Výběr dat/výběr snímků
Přepnutí do režimu
přehrávání jednotlivých
snímků
J
• Seznam dat: Zobrazení snímků pořízených k vybranému datu.
• Seznam náhledů: Zobrazení vybraného snímku.
Vymazání vybraného
snímku(ů)
O (Q)
• Seznam dat: Vymazání všech snímků pořízených k vybranému
datu.
• Seznam náhledů: Vymazání vybraného snímku (0 189).
Změna nastavení
ochrany vybraného
snímku
L (U)
Návrat do režimu
fotografování
I
186
Popis
Stisknutím tlačítka W (S) při umístění kurzoru do seznamu
dat se přemístí kurzor do seznamu náhledů. Opětovným
stisknutí tlačítka se kurzor vrátí zpět do seznamu dat.
• Seznam dat: Návrat do režimu přehrávání 72 snímků.
• Seznam náhledů: Chcete-li zvětšit vybraný snímek, stiskněte
a držte tlačítko X (T).
Retušování snímku
Další informace viz strana 188.
/ K Monitor se vypne. Ihned lze fotografovat.
c (b)
Tvorba retušované kopie snímku vybraného v seznamu
náhledů (0 69, 261).
Pohled na snímek zblízka: Zvětšení
výřezu snímku
Stisknutím tlačítka X (T) zvětšíte snímek zobrazený v režimu přehrávání jednotlivých
snímků nebo snímek aktuálně vybraný v režimu přehrávání náhledů snímků. V průběhu
zvětšení výřezu snímku jsou k dispozici následující operace:
Pro
Použijte
Zvětšení nebo
zmenšení snímku
X (T)/
W (S)
Zobrazení dalších
částí snímku
Tváře (max. 35) rozpoznané během zvětšení
snímku jsou indikovány bílým ohraničením
na navigační obrazovce. Chcete-li zobrazit
další tváře, otáčejte pomocným příkazovým
voličem.
Výběr tváří
Otáčením hlavního příkazového voliče se zobrazí stejná oblast dalších
snímků při aktuálně nastaveném zvětšení. Režim zvětšení výřezu
snímku se zruší při zobrazení videosekvence.
Zobrazení dalších
snímků
Změna nastavení
ochrany snímku
Návrat do režimu
fotografování
Retušování
snímku
Popis
Stisknutím tlačítka X (T) se zvětší
zobrazený snímek až přibližně 38× (velké
snímky ve formátu 36 × 24/3 : 2), 28×
(střední snímky) nebo 19× (malé snímky).
Stisknutím tlačítka W (S) se snímek
zmenší. Během zvětšení snímku lze pomocí
multifunkčního voliče zobrazit části snímku,
které nejsou aktuálně viditelné na monitoru.
Podržením tlačítka multifunkčního voliče ve stisknuté poloze lze
rychle procházet skryté části snímku. Po změně zvětšení se zobrazí
navigační obrazovka; aktuálně zobrazená část snímku je vyznačena
žlutým rámečkem.
L (U)
Další informace viz strana 188.
/ K Monitor se vypne. Ihned lze fotografovat.
c (b)
Tvorba retušované kopie aktuálního snímku (0 69, 261).
I
187
Ochrana snímků před vymazáním
V režimu přehrávání jednotlivých snímků, režimu zvětšení výřezu snímku, režimu přehrávání
náhledů a režimu přehrávání podle kalendáře lze pomocí tlačítka L (U) nastavit ochranu
snímků před náhodným vymazáním. Chráněné soubory nelze vymazat tlačítkem O (Q) ani
použitím položky Mazání snímků v menu přehrávání. Pamatujte si, že chráněné snímky budou
vymazány při formátování paměťové karty (0 31, 250).
Nastavení ochrany snímku před vymazáním:
1
Vyberte snímek.
Zobrazte snímek v režimu přehrávání jednotlivých snímků, režimu zvětšení výřezu
snímku nebo jej vyberte na seznamu náhledů v režimu přehrávání náhledů či v režimu
přehrávání podle kalendáře.
Přehrávání jednotlivých
snímků
2
Přehrávání náhledů
snímků
Přehrávání podle
kalendáře
Stiskněte tlačítko L (U).
Snímek se označí symbolem P. Chcete-li zrušit
ochranu snímku, aby bylo možné snímek
vymazat, zobrazte snímek nebo jej vyberte
v seznamu náhledů a potom stiskněte tlačítko
L (U).
Tlačítko L (U)
I
A
Zrušení ochrany u všech snímků
Chcete-li odstranit ochranu ze všech snímků ve složce nebo složkách aktuálně vybraných v menu
Přehrávaná složka, stiskněte během přehrávání na dobu přibližně dvou sekund současně tlačítka
L (U) a O (Q).
188
Mazání snímků
Chcete-li vymazat snímek zobrazený v režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo vybraný
na seznamu náhledů snímků, stiskněte tlačítko O (Q). Chcete-li vymazat více vybraných
snímků, všechny snímky pořízené k vybranému datu nebo všechny snímky v aktuálně
přehrávané složce, použijte položku Mazání snímků v menu přehrávání. Jakmile jsou snímky
vymazány, již je nelze obnovit. Pamatujte si, že chráněné a skryté snímky nelze vymazat.
Přehrávání jednotlivých snímků, přehrávání
náhledů snímků a přehrávání podle kalendáře
Chcete-li vymazat aktuální snímek, stiskněte tlačítko O (Q).
1
Vyberte snímek.
Zobrazte snímek nebo jej vyberte v seznamu náhledů v režimu přehrávání náhledů
snímků nebo v režimu přehrávání podle kalendáře.
2
Stiskněte tlačítko O (Q).
Zobrazí se dialog pro potvrzení.
Tlačítko O (Q)
3
Přehrávání jednotlivých
snímků
Přehrávání náhledů
snímků
Přehrávání podle
kalendáře (seznam
náhledů)
Stiskněte znovu tlačítko O (Q).
Chcete-li vymazat snímek, stiskněte tlačítko O (Q). Chcete-li se vrátit
zpět bez vymazání snímku, stiskněte tlačítko K.
Tlačítko O (Q)
I
A
Přehrávání podle kalendáře
Během přehrávání podle kalendáře lze vymazat všechny snímky pořízené k vybranému datu výběrem
data na seznamu dat a stisknutím tlačítka O (Q) (0 186).
A
Viz také
Položka Po vymazání v menu přehrávání určuje, jestli se po vymazání snímku zobrazí snímek
následující nebo předcházející (0 212).
189
Menu přehrávání
Položka Mazání snímků v menu přehrávání obsahuje následující možnosti. Pamatujte si, že
v závislosti na počtu snímků může vymazání snímků trvat určitou dobu.
Položka
Q Vybrané
Vybrat
n
datum
R Všechny
Popis
Vymazání vybraných snímků.
Vymazání všech snímků pořízených k vybranému datu (0 191).
Vymazání všech snímků v aktuálně přehrávané složce
(0 207). Pokud jsou vloženy dvě paměťové karty, můžete
vybrat, ze které karty se budou snímky mazat.
❚❚ Vybrané: Vymazání vybraných snímků
1
Vyberte možnost Vybrané v položce
Mazání snímků v menu přehrávání.
Stiskněte tlačítko G a v menu přehrávání
vyberte položku Mazání snímků. Vyberte
možnost Vybrané a stiskněte tlačítko 2.
Tlačítko G
2
Vyberte snímek.
Pomocí multifunkčního voliče vyberte snímek
(chcete-li vybraný snímek zobrazit na celé
obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X (T);
chcete-li zobrazit snímky v jiných umístěních,
stiskněte a držte tlačítko D, stiskněte tlačítko 1
a postupem popsaným na straně 178 vyberte
požadovanou paměťovou kartu a složku).
3
I
190
Potvrďte výběr snímku.
Stisknutím tlačítka W (S) potvrďte výběr
snímku. Vybrané snímky jsou označeny
symbolem O. Opakováním kroků 2 a 3 vyberte
další snímky; výběr snímku zrušíte jeho
opakovaným výběrem a stisknutím tlačítka
W (S).
Tlačítko W (S)
4
Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.
Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost
Ano a stiskněte tlačítko J.
❚❚ Vybrat datum: Mazání snímků pořízených k vybranému datu
1
Vyberte možnost Vybrat datum.
V menu mazání snímků vyberte možnost Vybrat
datum a stiskněte tlačítko 2.
2
Vyberte datum.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte datum.
Chcete-li zobrazit snímky pořízené k vybranému
datu, stiskněte tlačítko W (S). Pomocí
multifunkčního voliče procházejte snímky, nebo
zobrazte stisknutím a podržením tlačítka
X (T) aktuální snímek na celé obrazovce.
Stisknutím tlačítka W (S) se vraťte na seznam
dat.
3
Tlačítko W (S)
Potvrďte výběr data.
Stisknutím tlačítka 2 vyberte všechny snímky
pořízené k vybranému datu. Vybraná data jsou
označena symbolem M. Opakováním kroků 2 a 3
vyberte další data; výběr data zrušíte jeho
opakovaným výběrem a stisknutím tlačítka 2.
4
Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.
Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost
Ano a stiskněte tlačítko J.
I
191
I
192
QPropojení
Propojení fotoaparátu s počítačem
Tato část popisuje, jak použít dodaný kabel USB k propojení fotoaparátu s počítačem.
Před propojením fotoaparátu
Před propojením fotoaparátu nainstalujte software na dodávaném instalačním disku CD-ROM
ViewNX 2. Abyste zamezili výpadku při přenosu dat, ujistěte se, že je baterie EN-EL15 ve
fotoaparátu plně nabitá. Nejste-li si jisti, nejprve baterii nabijte nebo napájejte fotoaparát
pomocí síťového zdroje EH-5b a konektoru pro připojení síťového zdroje EP-5B (volitelné
příslušenství).
❚❚ Dodávaný software
Program ViewNX 2 obsahuje funkci „Nikon Transfer 2“, která slouží ke kopírování snímků
z fotoaparátu do počítače, kde lze použít program ViewNX 2 k zobrazení a tisku vybraných
snímků nebo k úpravě snímků a videosekvencí. Další informace viz online nápověda
k programu ViewNX 2.
❚❚ Podporované operační systémy
Dodávaný software lze použít na počítačích vybavených následujícími operačními systémy:
• Windows: Předinstalované verze operačních systémů Windows 8, Windows 7, Windows Vista
a Windows XP; není kompatibilní s 64bitovými verzemi operačního systému Windows XP.
• Macintosh: OS X 10.8 nebo 10.7, Mac OS X 10.6
Nejnovější informace o podporovaných operačních systémech viz webové stránky uvedené
na straně xxiii.
A
Propojovací kabely
Před zapojením nebo odpojením kabelů se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý. Při zapojování kabelu
nepoužívejte sílu, ani se nepokoušejte zapojovat konektory šikmo. Nepoužíváte-li konektory, zavřete
krytku konektorů fotoaparátu.
D
Během přenosu snímků
Během přenosu souborů nevypínejte fotoaparát a neodpojujte kabel USB.
Q
A
Windows
Chcete-li po nainstalování programu ViewNX 2 navštívit webové stránky společnosti Nikon, vyberte
v menu Start operačního systému Windows možnost All Programs (Všechny programy) > Link to
Nikon (Odkaz na Nikon) (vyžaduje připojení k síti Internet).
193
Propojení fotoaparátu
Fotoaparát propojte pomocí dodávaného kabelu USB.
1
2
Vypněte fotoaparát.
Zapněte počítač.
Zapněte počítač a vyčkejte na spuštění operačního systému.
3
Zapojte kabel USB.
Zapojte kabel USB vyobrazeným způsobem.
D
USB rozbočovače
Fotoaparát připojte přímo k počítači; nepřipojujte kabel pomocí rozbočovače USB nebo
klávesnice.
4
5
Zapněte fotoaparát.
Spusťte program Nikon Transfer 2.
Zobrazí-li se zpráva vyzývající k výběru programu, vyberte Nikon Transfer 2.
A
Windows 7
Zobrazí-li se následující dialog, vyberte níže popsaným způsobem program Nikon Transfer 2.
1 V části Import pictures and videos (Importovat snímky
a videosekvence) klepněte na možnost Change
program (Změnit program). Zobrazí se dialog pro výběr
programu; vyberte možnost Import file using
Nikon Transfer 2 (Importovat soubor pomocí
programu Nikon Transfer 2) a klepněte na tlačítko OK.
2 Poklepejte na tlačítko Import file (Importovat soubor).
Q
194
6
Klepněte na tlačítko Start Transfer (Spustit přenos).
Ve výchozím nastavení se všechny snímky na paměťové kartě
zkopírují do počítače (chcete-li získat další informace
o používání programu Nikon Transfer 2, spusťte program
ViewNX 2 nebo Nikon Transfer 2 a vyberte položku ViewNX 2
Help (Nápověda pro ViewNX 2) v menu Help (Nápověda)).
Start Transfer (Spustit
přenos)
7
Jakmile je přenos dokončen, vypněte fotoaparát a odpojte kabel USB.
Jakmile je přenos dokončen, Nikon Transfer 2 se automaticky ukončí.
Q
A
Camera Control Pro 2
Software Camera Control Pro 2 (dostupný samostatně; 0 298) lze použít k ovládání fotoaparátu
z počítače. Použije-li se software Camera Control Pro 2 k pořizování snímků a videosekvencí přímo do
počítače, zobrazí se na kontrolním panelu symbol propojení s PC (c).
195
Tisk snímků
Vybrané snímky JPEG lze vytisknout na tiskárně standardu PictBridge (0 333) připojené přímo
k fotoaparátu.
Připojení tiskárny
Fotoaparát propojte pomocí dodávaného kabelu USB.
1
2
Vypněte fotoaparát.
Zapojte kabel USB.
Zapněte tiskárnu a vyobrazeným způsobem zapojte kabel USB. Při zapojování kabelu
nepoužívejte sílu, ani se nepokoušejte zapojovat konektory šikmo.
D
USB rozbočovače
Fotoaparát připojte přímo k tiskárně; nepřipojujte kabel pomocí rozbočovače USB.
3
Zapněte fotoaparát.
Na monitoru se zobrazí uvítací obrazovka následovaná obrazovkou přehrávání
PictBridge.
Q
196
A
Tisk snímků pomocí přímého propojení USB
Ujistěte se, že je baterie EN-EL15 plně nabitá, nebo použijte volitelný síťový zdroj EH-5b a konektor pro
připojení síťového zdroje EP-5B. Pořizujete-li snímky, které budou následně vytisknuty pomocí přímého
propojení USB, nastavte položku Barevný prostor na sRGB (0 217).
D
Výběr snímků pro tisk
Snímky NEF (RAW) (0 93) nelze vybrat pro tisk. Pomocí položky Zpracování snímků NEF (RAW)
v menu retušování lze vytvořit kopie snímků NEF (RAW) ve formátu JPEG (0 271).
A
Viz také
Informace o postupu v případě výskytu závady během tisku viz strana 325.
Tisk jednotlivých snímků
1
Vyberte snímek.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 zobrazte další snímky.
Stisknutím tlačítka X (T) zvětšíte výřez aktuálního
snímku (0 187; stisknutím tlačítka K zvětšení zrušíte).
Chcete-li zobrazit šest snímků současně, stiskněte
tlačítko W (S). Pomocí multifunkčního voliče
vyberte snímky nebo stisknutím tlačítka X (T)
zobrazte vybraný snímek na celé obrazovce; chcete-li během zobrazení náhledů
zobrazit snímky v jiném umístění, stiskněte a držte tlačítko D, stiskněte tlačítko 1
a postupem popsaným na straně 178 vyberte požadovanou kartu a složku.
2
Zobrazte volitelná nastavení pro tisk.
Stisknutím tlačítka J zobrazte volitelné možnosti tisku
PictBridge.
Q
197
3
Upravte nastavení pro tisk.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadovanou možnost a potvrďte stisknutím tlačítka
2.
Položka
Popis
Vyberte velikost stránky (uvedeny jsou pouze velikosti podporované aktuálně použitou
Velikost tiskárnou) a stisknutím tlačítka J potvrďte výběr a vraťte se do předchozího menu
stránky (chcete-li tisknout ve výchozí velikosti stránky aktuálně použité tiskárny, vyberte
možnost Výchozí nastavení tiskárny).
Počet Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte počet kopií (maximálně 99) a poté stisknutím tlačítka
kopií
J potvrďte výběr a vraťte se do předchozího menu.
Tato položka je dostupná jen v případě, že je podporována tiskárnou. Vyberte položku
Výchozí nastavení tiskárny (použít výchozí nastavení tiskárny), Tisk s okrajem (tisk
Okraj
snímků s bílým orámováním) nebo Bez okraje a poté stisknutím tlačítka J potvrďte
výběr a vraťte se do předchozího menu.
Vyberte položku Výchozí nastavení tiskárny (použití aktuálního nastavení tiskárny),
Časový
Tisknout časový údaj (tisk snímků s datem a časem pořízení) nebo Bez časového
údaj
údaje a poté stisknutím tlačítka J potvrďte výběr a vraťte se do předchozího menu.
Tato položka je dostupná jen v případě, že je podporována tiskárnou. Chcete-li se vrátit
zpět bez oříznutí snímků, vyberte položku Bez ořezu a stiskněte tlačítko J. Chcete-li
oříznout aktuální snímek, vyberte možnost Oříznout a stiskněte tlačítko 2.
Výběrem možnosti Oříznout se zobrazí dialog uvedený na
Oříznutí obrázku vpravo. Stisknutím tlačítka X (T) se zvětší velikost
snímků výřezu, stisknutím tlačítka W (S) se velikost výřezu zmenší.
Pomocí multifunkčního voliče nastavte výřez do
požadovaného místa a stiskněte tlačítko J. Pokud je výřez
malé oblasti snímku vytisknut ve velkém formátu, může dojít
k poklesu kvality obrazu.
4
Zahajte tisk.
Vyberte možnost Zahájit tisk a stisknutím tlačítka J
spusťte tisk. Chcete-li zrušit tisk před vytisknutím všech
kopií, stiskněte tlačítko J.
Q
198
Tisk více snímků současně
1
Zobrazte menu PictBridge.
Stiskněte tlačítko G během zobrazení
obrazovky tisku PictBridge (viz krok 3 na straně
196).
Tlačítko G
2
Vyberte možnost.
Vyberte jednu z následujících volitelných
možností a stiskněte tlačítko 2.
• Vybrat pro tisk: Výběr snímků pro tisk.
• Vybrat datum: Tisk jedné kopie od každého
snímku pořízeného k vybranému datu.
• Tisk (DPOF): Tisk existující tiskové objednávky vytvořené pomocí položky Tisková
objednávka (DPOF) v menu přehrávání (0 202). Aktuální tisková objednávka se
zobrazí v kroku 3.
• Index print: Chcete-li vytvořit index print ze všech snímků JPEG (0 93) na paměťové
kartě, pokračujte krokem 4. Pamatujte si, že pokud paměťová karta obsahuje více než
256 snímků, vytiskne se pouze prvních 256 snímků.
Q
199
3
Vyberte snímky nebo vyberte datum.
Pokud vyberete položku Vybrat pro tisk nebo Tisk
(DPOF) v kroku 2, použijte k procházení snímků na
paměťové kartě multifunkční volič; chcete-li
zobrazit snímky v jiných umístěních, stiskněte
a držte tlačítko D, stiskněte tlačítko 1
a postupem popsaným na straně 178 vyberte
požadovanou kartu a složku. Chcete-li zobrazit
aktuální snímek na celé obrazovce, stiskněte
a držte tlačítko X (T). Chcete-li vybrat aktuální
snímek pro tisk, stiskněte tlačítko W (S)
a tlačítko 1. Snímek se označí symbolem Z
a počet kopií se nastaví na 1. Za současného
W (S) + 13: Výběr počtu kopií
držení tlačítka W (S) ve stisknuté poloze
nastavte stisknutím tlačítek 1 a 3 počet kopií
(max. 99; chcete-li zrušit výběr snímku, stiskněte
při nastaveném počtu kopií 1 tlačítko 3). Stejný
postup opakujte, dokud nevyberete všechny
požadované snímky.
Tlačítko X (T) : Zobrazení snímku na celé
obrazovce
Pokud vyberete položku Vybrat datum v kroku 2,
vyberte pomocí tlačítek 1 a 3 datum
a stisknutím tlačítka 2 toto vybrané datum
aktivujte nebo deaktivujte. Chcete-li zobrazit
snímky pořízené k vybranému datu, stiskněte
tlačítko W (S). Pomocí multifunkčního voliče
procházejte snímky, nebo zobrazte stisknutím
a podržením tlačítka X (T) aktuální snímek na
celé obrazovce. Opětovným stisknutím tlačítka
W (S) se vrátíte k dialogu pro výběr data.
Tlačítko X (T) :
Zobrazení vybraného
snímku na celé
obrazovce
Tlačítko W (S) :
Zobrazení snímků pro
zvolené datum
Q
200
4
Zobrazte volitelná nastavení pro tisk.
Stisknutím tlačítka J zobrazte volitelné možnosti
tisku PictBridge.
5
Upravte nastavení pro tisk.
Způsobem uvedeným na straně 198 nastavte velikost stránky, okraj a časový údaj
(pokud je vybraná velikost stránky příliš malá pro tisk index printu, zobrazí se varování).
6
Zahajte tisk.
Vyberte možnost Zahájit tisk a stisknutím
tlačítka J spusťte tisk. Chcete-li zrušit tisk před
vytisknutím všech kopií, stiskněte tlačítko J.
Q
201
Vytvoření tiskové objednávky DPOF: Tisková
objednávka
Položka Tisková objednávka (DPOF) v menu přehrávání slouží k tvorbě digitálních „tiskových
objednávek“ pro tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge a další zařízení s podporou
standardu DPOF.
1
Vyberte možnost Vybrat/nastavit
v položce Tisková objednávka (DPOF)
v menu přehrávání.
Stiskněte tlačítko G a v menu přehrávání
vyberte položku Tisková objednávka (DPOF).
Vyberte možnost Vybrat/nastavit a stiskněte
tlačítko 2 (chcete-li odstranit všechny snímky
z tiskové objednávky, vyberte možnost Zrušit
celý výběr?).
2
Tlačítko G
Vyberte snímky.
Pomocí multifunkčního voliče procházejte
snímky na paměťové kartě (chcete-li zobrazit
snímky v jiných umístěních, stiskněte a držte
tlačítko D a stiskněte tlačítko 1). Chcete-li
zobrazit aktuální snímek na celé obrazovce,
stiskněte a držte tlačítko X (T). Chcete-li
vybrat aktuální snímek pro tisk, stiskněte tlačítko
W (S) a tlačítko 1. Snímek se označí symbolem
Z a počet kopií se nastaví na 1. Za současného
držení tlačítka W (S) ve stisknuté poloze
nastavte stisknutím tlačítek 1 a 3 počet kopií
(max. 99; chcete-li zrušit výběr snímku, stiskněte W (S) + 13: Výběr počtu kopií
při nastaveném počtu kopií 1 tlačítko 3). Stejný
postup opakujte, dokud nevyberete všechny
požadované snímky.
Tlačítko X (T) : Zobrazení snímku na celé
obrazovce
Q
202
3
Zobrazte možnosti vkopírování data.
Stisknutím tlačítka J zobrazte volitelné možnosti
vkopírování data.
4
Vyberte způsob vkopírování data do
snímků.
Vybírejte z následujících volitelných možností
a stisknutím tlačítka 2 přepínejte mezi zapnutím
a vypnutím aktuálně vybrané možnosti (chcete-li
dokončit tiskovou objednávku bez přidání těchto
informací ke snímkům, pokračujte krokem 5).
• Vytisknout fotografické info.: Tisk času závěrky
a clony na všechny snímky tiskové objednávky.
• Vytisknout datum: Tisk data pořízení snímku na všechny snímky tiskové objednávky.
5
Dokončete tiskovou objednávku.
Vyberte možnost Hotovo a stisknutím tlačítka J
dokončete tiskovou objednávku.
D
Tisková objednávka (DPOF)
Chcete-li vytisknout aktuální tiskovou objednávku při propojení fotoaparátu s tiskárnou PictBridge,
vyberte položku Tisk (DPOF) v menu PictBridge a postupem uvedeným v krocích kapitoly „Tisk více
snímků současně“ modifikujte a vytiskněte aktuální tiskovou objednávku (0 199). Možnosti tisku DPOF
pro vytisknutí data a fotografických informací nejsou podporovány při tisku pomocí přímého propojení
USB; chcete-li vytisknout datum pořízení snímků na snímky aktuální tiskové objednávky, použijte
možnost tisku PictBridge Časový údaj.
Položku Tisková objednávka (DPOF) nelze použít, pokud na paměťové kartě není dostatek místa pro
uložení tiskové objednávky.
Q
Snímky NEF (RAW) (0 93) nelze vybrat pro tisk pomocí této položky. Pomocí položky Zpracování
snímků NEF (RAW) v menu retušování lze vytvořit kopie snímků NEF (RAW) ve formátu JPEG (0 271).
Tisková objednávka se nemusí vytisknout správně, pokud byly po jejím vytvoření vymazány některé
snímky pomocí počítače nebo jiného zařízení.
203
Zobrazení snímků na televizoru
Fotoaparát lze připojit k videozařízením s vysokým rozlišením pomocí kabelu
s minikonektorem HDMI (High-Definition Multimedia Interface) typu C (komerčně dostupný
od třetích výrobců).
1
Vypněte fotoaparát.
Před připojováním resp. odpojováním kabelu HDMI vždy vypněte fotoaparát.
2
Zapojte kabel HDMI vyobrazeným způsobem.
Zapojte do zařízení s vysokým
rozlišením (zvolte kabel s konektorem
pro zařízení HDMI)
Zapojte do
fotoaparátu
3
4
Nalaďte zařízení s vysokým rozlišením na kanál HDMI.
Zapněte fotoaparát a stiskněte tlačítko K.
Snímky se při přehrávání zobrazí na obrazovce televizoru.
D
Zavřete krytku konektorů
Nepoužíváte-li konektory, zavřete krytku konektorů fotoaparátu. Cizí objekty v konektorech mohou
narušit datový přenos.
A
Q
204
Přehrávání na televizoru
Při dlouhodobějším přehrávání doporučujeme napájet fotoaparát pomocí volitelného síťového zdroje
EH-5b a konektoru pro připojení síťového zdroje EP-5B (dostupný samostatně). Pokud jsou informace
o snímku v režimu přehrávání jednotlivých snímků (0 179) skryté, zobrazují se snímky na celé
obrazovce televizoru. Pamatujte si, že při zobrazení snímků na televizní obrazovce nemusí být viditelné
okraje snímků.
A
Zvuk
Stereofonní zvuk zaznamenaný pomocí volitelného stereofonního mikrofonu ME-1 (0 298) je při
zobrazení záznamů na zařízeních HDMI propojených s fotoaparátem pomocí kabelu HDMI přehráván
stereofonně (pamatujte si, že zvuk se nepřehrává ve sluchátkách připojených k fotoaparátu). Hlasitost
přehrávání zvuku lze nastavovat pomocí ovládacích prvků televizoru; ovládací prvky fotoaparátu nelze
použít.
❚❚ Volitelné možnosti HDMI
Položka HDMI v menu nastavení (0 249) ovládá výstupní rozlišení a lze ji použít k povolení
dálkového ovládání fotoaparátu ze zařízení s podporou standardu HDMI-CEC (High-Definition
Multimedia Interface–Consumer Electronics Control, standard umožňující použití zařízení
HDMI k ovládání připojených periferií).
Výstupní rozlišení
Slouží k nastavení formátu snímků posílaných na zařízení HDMI.
Pokud je vybrána možnost Automaticky, fotoaparát
automaticky zvolí vhodný formát. Bez ohledu na provedenou
volbu se možnost Automaticky použije v režimu živého
náhledu pro videosekvence, při záznamu videosekvencí a při
přehrávání.
Ovládání zařízení
Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce HDMI >
Ovládání zařízení v menu nastavení během propojení
fotoaparátu s televizorem s podporou standardu HDMI-CEC
a obě zařízení (fotoaparát i televizor) jsou zapnutá, zobrazuje se
na televizoru indikace, kterou můžete vidět na obrázku vpravo,
a dálkové ovládání televizoru lze použít namísto multifunkčního
voliče fotoaparátu a tlačítka J během přehrávání jednotlivých snímků a prezentací. Pokud je
vybrána možnost Vypnuto, nelze použít dálkové ovládání televizoru k ovládání fotoaparátu.
A
HDMI a živý náhled
Zobrazovače HDMI propojené pomocí kabelu HDMI lze použít pro zobrazení v živém náhledu pro
statické snímky a v živém náhledu pro videosekvence (0 49, 57). V režimu živého náhledu pro
videosekvence a při zaznamenávání videosekvencí je výstup HDMI nastaven v souladu s nastavením
položky Nastavení videa > Vel. obrazu/snímací frekv. v menu fotografování (0 65). Pamatujte si, že
některá zařízení HDMI nemusí podporovat vybrané nastavení; v takovém případě vyberte možnost
1080i (prokládaný) v položce HDMI > Výstupní rozlišení. Obrazový výstup videosekvencí může mít
menší velikost obrazu než je vybrána v položce Vel. obrazu/snímací frekv. (0 65).
Q
A
Zařízení HDMI-CEC
Při propojení fotoaparátu se zařízením HDMI-CEC se na kontrolním panelu zobrazí v místě indikace
počtu zbývajících snímků nápis ).
A
Ovládání zařízení
Podrobnosti viz návod k obsluze televizoru.
205
Q
206
MNávod k práci s menu
D Menu přehrávání: Práce se snímky
Chcete-li zobrazit menu přehrávání, stiskněte tlačítko G a vyberte kartu D (menu
přehrávání).
Tlačítko G
Menu přehrávání obsahuje následující položky:
Položka
Mazání snímků
Přehrávaná složka
Skrytí snímků
Možnosti zobraz. pro přehráv.
Kopírování snímků
0
190
207
208
209
209
Položka
Kontrola snímků
Po vymazání
Otočení na výšku
Prezentace
Tisková objednávka (DPOF)
0
212
212
212
213
202
A
Viz také
Výchozí nastavení položek menu jsou uvedena na straně 312.
Přehrávaná složka
Tlačítko G ➜ D menu přehrávání
Tato položka slouží k výběru složky pro přehrávání (0 177):
Položka
ND610
Všechny
Aktuální
Popis
Při přehrávání se zobrazují snímky ve všech složkách vytvořených fotoaparátem D610.
Při přehrávání se zobrazují snímky ve všech složkách.
Při přehrávání se zobrazují pouze snímky v aktuální složce.
U
207
Skrytí snímků
Tlačítko G ➜ D menu přehrávání
Tato položka skrývá nebo odhaluje snímky. Skryté snímky se zobrazují pouze v menu Skrytí
snímků a lze je vymazat výhradně naformátováním paměťové karty.
Položka
Popis
Vybrat/nastavit Skrytí nebo odhalení vybraných snímků.
Vybrat datum
Výběrem této možnosti se zobrazí seznam dat. Chcete-li skrýt
všechny snímky pořízené k vybranému datu, vyberte datum a
stiskněte tlačítko 2. Vybraná data jsou označena symbolem L;
chcete-li odhalit všechny snímky pořízené k vybranému datu,
vyberte datum a stiskněte tlačítko 2. Operaci dokončete
stisknutím tlačítka J.
Zrušit celý
výběr?
Odhalení všech snímků.
D
Chráněné a skryté snímky
Opětovné odhalení chráněného snímku rovněž odstraní ochranu snímku před vymazáním.
Pomocí níže uvedených kroků lze skrýt nebo odhalit vybrané snímky.
1
Vyberte možnost Vybrat/nastavit.
Vyberte možnost Vybrat/nastavit a stiskněte
tlačítko 2.
2
Vyberte snímky.
Pomocí multifunkčního voliče procházejte
snímky na paměťové kartě (chcete-li zobrazit
vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte
a držte tlačítko X (T); chcete-li zobrazit
snímky v jiných umístěních postupem popsaným
Tlačítko W (S)
na straně 178, stiskněte a držte tlačítko D
a stiskněte tlačítko 1) a stisknutím tlačítka
W (S) vyberte aktuální snímek. Vybrané snímky se označí symbolem R; chcete-li
zrušit výběr snímku, vyberte snímek a znovu stiskněte tlačítko W (S). Stejný postup
opakujte, dokud nevyberete všechny požadované snímky.
3
Stiskněte tlačítko J.
Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.
U
208
Možnosti zobraz. pro přehráv.
Tlačítko G ➜ D menu přehrávání
Tato položka slouží k výběru informací zobrazovaných
na obrazovce informací o snímku v režimu přehrávání
(0 179). Pomocí tlačítek 1 a 3 vyberte požadovanou
položku a stisknutím tlačítka 2 ji aktivujte pro
zobrazení na obrazovce informací o snímku. Vedle
vybraných položek se zobrazí symbol L; chcete-li zrušit
výběr položky, opakujte výběr a stiskněte tlačítko 2.
Chcete-li se vrátit do menu přehrávání, vyberte položku
Hotovo a stiskněte tlačítko J.
Tlačítko G ➜ D menu přehrávání
Kopírování snímků
Tato položka slouží ke kopírování snímků mezi paměťovými kartami. Tato položka je
k dispozici pouze v případě vložení dvou paměťových karet do fotoaparátu.
Položka
Výběr zdroje
Výběr snímků
Výběr cílové složky
Kopírovat snímky?
1
Popis
Výběr paměťové karty, ze které budou kopírovány snímky.
Výběr snímků, které budou kopírovány.
Výběr cílové složky na zbývající kartě.
Kopírování vybraných snímků do zvoleného cílového umístění.
Vyberte položku Výběr zdroje.
Vyberte položku Výběr zdroje a stiskněte tlačítko
2.
2
Vyberte zdrojovou kartu.
Vyberte slot obsahující kartu, ze které budou
kopírovány snímky, a stiskněte tlačítko J.
U
209
3
Vyberte položku Výběr snímků.
Vyberte položku Výběr snímků a stiskněte
tlačítko 2.
4
Vyberte zdrojovou složku.
Vyberte složku obsahující snímky, které budou
kopírovány, a stiskněte tlačítko 2.
5
Proveďte úvodní výběr.
Než přistoupíte k výběru či zrušení výběru
jednotlivých snímků, můžete označit pro
kopírování všechny snímky nebo všechny
chráněné snímky ve složce výběrem položky
Vybrat všechny snímky, resp. Vybrat chráněné
snímky. Chcete-li pouze jednotlivě vybrat
snímky, které budou kopírovány, vyberte před
dalším pokračováním položku Zrušit celý výběr.
6
Vyberte další snímky.
Vybírejte snímky a stisknutím tlačítka W (S)
potvrzujte nebo rušte výběr (chcete-li zobrazit
vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte
a držte tlačítko X (T)). Vybrané snímky jsou
označeny symbolem L. Po dokončení výběru
pokračujte stisknutím tlačítka J ke kroku 7.
7
Vyberte položku Výběr cílové složky.
Vyberte položku Výběr cílové složky a stiskněte
tlačítko 2.
U
210
Tlačítko W (S)
8
Vyberte cílovou složku.
Pokud chcete zadat číslo složky, vyberte položku
Výběr složky podle čísla, zadejte číslo (0 215)
a stiskněte tlačítko J. Pokud složka s vybraným
číslem neexistuje, vytvoří se nová složka.
Chcete-li vybrat ze seznamu existujících složek,
vyberte položku Výběr složky ze seznamu,
vyberte složku a stiskněte tlačítko J.
9
Zkopírujte snímky.
Vyberte položku Kopírovat snímky? a stiskněte
tlačítko J.
Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost
Ano a stiskněte tlačítko J. Po dokončení
kopírování opusťte menu opětovným stisknutím
tlačítka J.
D
Kopírování snímků
Snímky se nezkopírují, pokud není na cílové kartě dostatek místa. Před kopírováním videosekvencí se
nejprve ujistěte, že je baterie plně nabitá.
Pokud cílová složka obsahuje snímek se stejným názvem, jako
má některý ze snímků, které mají být kopírovány, zobrazí se
dialog pro potvrzení. Chcete-li nahradit snímek kopírovaným
snímkem, vyberte položku Nahradit stávající snímek;
chcete-li nahradit všechny existující snímky se stejnými názvy
bez dalšího upozorňování, vyberte položku Nahradit
všechny. Chcete-li pokračovat bez nahrazení snímku, vyberte
položku Přeskočit, nebo vyberte položku Zrušit pro návrat
bez kopírování dalších snímků.
Symbol ochrany snímku před vymazáním se kopíruje se snímkem, označení pro tisk (0 202) nikoli.
Skryté snímky nelze kopírovat.
U
211
Kontrola snímků
Tlačítko G ➜ D menu přehrávání
Tato položka slouží k volbě automatického zobrazování snímků po
expozici na monitoru. Pokud je vybrána možnost Vypnuto, lze snímky
zobrazit pouze stisknutím tlačítka K.
Tlačítko G ➜ D menu přehrávání
Po vymazání
Tato položka určuje, který snímek se zobrazí po vymazání snímku.
Položka
S Zobrazit následující
T
Zobrazit
předcházející
U Pokračovat stejně
Popis
Zobrazí se následující snímek. Pokud byl vymazán poslední snímek, zobrazí se
předcházející snímek.
Zobrazí se předcházející snímek. Pokud byl vymazán první snímek, zobrazí se
následující snímek.
Pokud uživatel procházel snímky v pořadí jejich záznamu, zobrazí se následující
snímek způsobem popsaným v položce Zobrazit následující. Pokud uživatel
procházel snímky v opačném pořadí, zobrazí se předcházející snímek způsobem
popsaným v položce Zobrazit předcházející.
Otočení na výšku
Tlačítko G ➜ D menu přehrávání
Tato položka určuje, jestli se snímky pořízené v orientaci na výšku
budou při přehrávání automaticky otáčet do správné orientace.
Pamatujte si, že vzhledem ke správné orientaci samotného fotoaparátu
již během fotografování nebudou snímky během kontroly snímků
automaticky otáčeny.
Položka
Popis
Snímky zhotovené na výšku (portrétní orientace) jsou při přehrávání na monitoru fotoaparátu
Zapnuto automaticky otočeny do správné orientace. Snímky pořízené při použití možnosti Vypnuto
v položce Automatické otáčení snímků (0 254) se zobrazí v orientaci na šířku (krajina).
Vypnuto Snímky zhotovené na výšku (portrétní orientace) se zobrazují na šířku (krajina).
U
212
Tlačítko G ➜ D menu přehrávání
Prezentace
Tato položka vytváří prezentace ze snímků v aktuální přehrávané složce (0 207). Skryté snímky
(0 208) se nezobrazí.
Položka
Spustit
Popis
Spouští prezentaci.
Vybírá typ zobrazovaných snímků mezi položkami Statické snímky a videosekv.,
Typ obrazových dat
Pouze statické snímky a Pouze videosekvence.
Interval mezi snímky Určuje dobu zobrazení jednotlivých snímků.
Chcete-li spustit prezentaci, vyberte položku Spustit a stiskněte tlačítko J. Během přehrávání
prezentace lze provádět následující operace:
Pro
Stiskněte
Stisknutím tlačítka 4 se přejde k předcházejícímu snímku,
stisknutím tlačítka 2 se přejde na následující snímek.
Skok zpět/vpřed
Zobrazení doplňujících
informací o snímku
Pozastavení/obnovení
Zvýšení/snížení hlasitosti
Návrat do menu
přehrávání
Návrat do režimu
přehrávání
Návrat do režimu
fotografování
Popis
Změna nebo skrytí zobrazovaných informací o snímku (pouze
statické snímky; 0 179).
J
Pozastavení a obnovení prezentace.
Stisknutím tlačítka X (T) během přehrávání videosekvence
X (T)/ se zvyšuje hlasitost, stisknutím tlačítka W (S) se hlasitost
W (S)
snižuje.
G
Ukončení prezentace a návrat do menu přehrávání.
K
Ukončení prezentace a návrat do režimu přehrávání.
Chcete-li se vrátit do režimu fotografování, namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
Po skončení prezentace se zobrazí dialog, který můžete vidět na
obrázku vpravo. Vyberte položku Restartovat pro restartování nebo
Ukončit pro návrat do menu přehrávání.
U
213
C Menu fotografování: Možnosti pro
fotografování
Chcete-li zobrazit menu fotografování, stiskněte tlačítko G a vyberte kartu C (menu
fotografování).
Tlačítko G
Menu fotografování obsahuje následující položky:
Položka
Reset menu fotografování
Složka pro ukládání
Pojmenování souborů
Paměťová karta ve Slotu 2
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
Obrazové pole
Komprese JPEG
Záznam ve formátu NEF (RAW)
Vyvážení bílé barvy
Předvolby Picture Control
Správa předv. Picture Control
Automatická korekce zkreslení
0
214
215
216
96
93
95
89
94
94
115
129
134
217
Položka
Barevný prostor
Active D-Lighting
HDR (vysoký dynamický rozsah)
Korekce vinětace
Redukce šumu pro dlouhé exp.
Redukce šumu pro vys. ISO
Nastavení citlivosti ISO
Dálkové ovládání
Vícenásobná expozice
Intervalové snímání
Časosběrné snímání
Nastavení videa
0
217
137
139
218
218
218
105
85
160
164
168
65
Poznámka: V závislosti na nastavení fotoaparátu se některé položky zobrazují šedě a nejsou dostupné.
Informace o položkách dostupných v jednotlivých expozičních režimech viz strana 309.
Reset menu fotografování
Tlačítko G ➜ C menu fotografování
Chcete-li nastavit položky menu fotografování na výchozí hodnoty,
vyberte možnost Ano (0 312).
U
214
Složka pro ukládání
Tlačítko G ➜ C menu fotografování
Tato položka slouží k volbě složky, do které se budou ukládat nově pořizované snímky.
❚❚ Výběr složky podle čísla
1
Vyberte položku Výběr složky podle čísla.
Vyberte položku Výběr složky podle čísla a stiskněte
tlačítko 2. Zobrazí se možnosti, které můžete vidět na
obrázku vpravo.
2
Zvolte číslo složky.
Pomocí tlačítek 4 a 2 vyberte číslici a pomocí tlačítek 1 a 3 upravte nastavení. Existujeli již složka s vybraným číslem, zobrazí se vlevo od čísla složky symbol W, X nebo Y:
• W : Složka je prázdná.
• X : Složka je zčásti zaplněná.
• Y : Složka obsahuje 999 snímků nebo snímek s číslem 9999. Do této složky
nelze uložit další snímky.
Karta, na které se nachází daná složka, je indikována symbolem slotu pro kartu v pravém
horním rohu dialogového okna Výběr složky podle čísla. Kartu použitou při vytváření
nových složek určuje nastavení položky Paměťová karta ve Slotu 2 (0 96).
3
Uložte změny a opusťte menu.
Stisknutím tlačítka J dokončete operaci a vraťte se do menu fotografování (chcete-li se
vrátit beze změny složky pro ukládání, stiskněte tlačítko G). Pokud složka s vybraným
číslem neexistuje, vytvoří se nová složka. Následně zhotovené snímky se uloží do
vybrané složky (pokud již není zaplněna).
D
Čísla složek a souborů
Má-li aktuální složka číslo 999 a obsahuje 999 snímků nebo snímek s číslem 9999, zablokuje se závěrka
a nelze zhotovit další snímky. Chcete-li pokračovat ve fotografování, vytvořte složku s číslem menším
než 999, nebo vyberte existující složku s číslem menším než 999 a méně než 999 snímky.
A
Doba spouštění
Obsahuje-li paměťová karta velké množství souborů nebo složek, může zapnutí fotoaparátu trvat delší
dobu.
U
215
❚❚ Výběr složky ze seznamu
1
Vyberte položku Výběr složky ze seznamu.
Vyberte položku Výběr složky ze seznamu a stiskněte
tlačítko 2.
2
Vyberte složku.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte složku.
3
Potvrďte výběr složky.
Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr složky a vraťte se do menu fotografování. Další
pořízené snímky se uloží do vybrané složky.
Pojmenování souborů
Tlačítko G ➜ C menu fotografování
Snímky jsou ukládány se jmény složenými z předpony „DSC_“ nebo, v případě barevného
prostoru Adobe RGB, „_DSC“, následované čtyřmístným číslem souboru a tříznakovou
příponou (např. „DSC_0001.JPG“). Položka Pojmenování souborů se používá pro výběr tří
písmen, která nahradí znaky „DSC“ v názvu souboru. Informace o úpravách názvů souborů viz
strana 135.
A
Přípony názvu souborů
Používají se následující přípony: „.NEF“ pro snímky ve formátu NEF (RAW), „.JPG“ pro snímky ve formátu
JPEG, „.MOV“ pro videosekvence a „.NDF“ pro referenční data funkce odstranění prachu ze snímku.
V případě záznamu páru snímků s nastavením kvality obrazu NEF (RAW) + JPEG budou mít snímky NEF
a JPEG stejné názvy souborů, ale odlišné přípony.
U
216
Automatická korekce zkreslení
Tlačítko G ➜ C menu fotografování
Chcete-li potlačit patrnost soudkového zkreslení na snímcích
pořízených širokoúhlými objektivy a patrnost poduškového zkreslení
na snímcích pořízených teleobjektivy, vyberte možnost Zapnuto
(pamatujte si, že okraje snímků viditelné v hledáčku se mohou
u výsledných snímků oříznout a že čas potřebný pro zpracování snímků
před uložením se může prodloužit). Tato položka není k dispozici
u videosekvencí a je dostupná pouze v kombinaci s objektivy G, E a D (kromě objektivů typu
PC, rybí oko a některých dalších); při použití jiných objektivů nelze zaručit správné výsledky.
Před použitím automatické korekce zkreslení v kombinaci s objektivy DX vyberte možnost
Zapnuto v položce Automat. volba formátu DX nebo vyberte obrazové pole DX (24×16)
1.5× (0 90); je-li vybrána jiná možnost, může dojít k výraznému oříznutí snímků nebo
k výraznému nárůstu zkreslení obrazu v okrajových částech obrazového pole.
A
Retušování: Korekce zkreslení
Informace o vytváření kopií existujících snímků s redukcí soudkového a poduškového zkreslení viz
strana 274.
Barevný prostor
Tlačítko G ➜ C menu fotografování
Barevný prostor ovlivňuje barevný rozsah (gamut) dostupný pro reprodukci barev. Pro běžný
tisk a zobrazování vyberte možnost sRGB; možnost Adobe RGB s širším rozsahem barev je
vhodnější pro snímky určené k profesionálnímu publikování a komerčnímu tisku.
A
Adobe RGB
Pro přesnou reprodukci barev vyžadují snímky v barevném prostoru Adobe RGB aplikace, zobrazovače
a tiskárny, které podporují správu barev.
A
Barevný prostor
Programy ViewNX 2 (součást dodávky) a Capture NX 2 (dostupný samostatně) zvolí při otevírání snímků
zhotovených tímto fotoaparátem automaticky správný barevný prostor. Při použití softwaru třetích
výrobců nelze zaručit správné výsledky.
A
Videosekvence
Pro videosekvence se doporučuje barevný prostor sRGB.
U
217
Korekce vinětace
Tlačítko G ➜ C menu fotografování
„Vinětace“ znamená úbytek jasu v okrajích snímků. Korekce vinětace snižuje úroveň vinětace
při použití objektivů typu G, E a D (objektivy PC a DX jsou vyloučeny). Účinky této funkce se liší
objektiv od objektivu a jsou nejlépe patrné při zcela otevřené cloně. K dispozici jsou možnosti
Vysoká, Normální, Nízká a Vypnuto.
A
Korekce vinětace
V závislosti na fotografované scéně, snímacích podmínkách a typu objektivu se může u snímků JPEG
vyskytnout obrazový šum nebo nerovnoměrný jas v okrajových částech obrazu a uživatelské předvolby
Picture Control, resp. pevné předvolby Picture Control nemusí poskytnout očekávané výsledky.
Zhotovte zkušební snímky a kontrolujte výsledky na monitoru. Korekci vinětace nelze použít pro
videosekvence (0 57), vícenásobnou expozici (0 160) a snímky ve formátu DX (0 89).
Redukce šumu pro dlouhé exp.
(Redukce šumu pro dlouhé expozice)
Tlačítko G ➜ C menu fotografování
Pokud vyberete možnost Zapnuto, jsou snímky pořízené časy
závěrky delšími než 1 s zpracovány pro redukci šumu (náhodně
rozmístěných jasných pixelů, závoje, proužků). Čas potřebný pro
zpracování snímků se přibližně zdvojnásobuje; během zpracování
snímků bliká v místě indikace času závěrky/clony nápis „l m“
a nelze pořizovat další snímky (dojde-li k vypnutí fotoaparátu před
dokončením zpracování snímků, snímky se uloží, ale nebude
provedena redukce šumu). V režimu sériového snímání se zpomalí
snímací frekvence a během zpracovávání snímků se sníží kapacita vyrovnávací paměti.
Redukce šumu pro dlouhé expozice není k dispozici během záznamu videosekvencí.
Redukce šumu pro vys. ISO
Tlačítko G ➜ C menu fotografování
Snímky pořízené při vysoké citlivosti ISO lze zpracovat tak, aby se zmírnil přítomný obrazový
„šum“.
Položka
Popis
Vysoká Redukce šumu (náhodně rozmístěných jasných pixelů, závoje a proužků), zejména u snímků
Normální pořízených při nastavené vysoké citlivosti ISO. K dispozici jsou úrovně redukce šumu Vysoká,
Normální a Nízká.
Nízká
Redukce šumu se provádí pouze při použití citlivostí ISO 2500 a vyšších. Úroveň redukce šumu
Vypnuto je nižší než úroveň redukce šumu prováděné při použití možnosti Nízká v položce Redukce
šumu pro vys. ISO.
U
218
A Uživatelské funkce: Jemné doladění
nastavení fotoaparátu
Chcete-li zobrazit menu uživatelských funkcí, stiskněte tlačítko G a vyberte kartu A (Menu
uživatel. funkcí).
Tlačítko G
Uživatelské funkce slouží k uživatelskému přizpůsobení
chování fotoaparátu.
Skupiny uživatelských funkcí
Hlavní menu
Reset
uživatelských
funkcí (0 221)
U
219
K dispozici jsou následující uživatelské funkce:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b
b1
b2
b3
b4
b5
c
c1
c2
c3
c4
c5
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
Uživatelská funkce
Reset uživatelských funkcí
Automatické zaostřování
Volba priority v režimu AF-C
Volba priority v režimu AF-S
Sledování objektu s blokací
Osvětlení zaostřovacích polí
Přep. zaostř. polí dokola
Počet zaostřovacích polí
Vestavěné pom. světlo AF
Měření/expozice
Krok citlivosti ISO
Krok nastavení expozice (EV)
Snadná korekce expozice
Velikost zdůraz. středu
Jemné doladění expozice
Časovače/expoziční paměť
Tlačítko spouště jako AE-L
Časovač pohotovost. režimu
Samospoušť
Zpožď. pro vypn. monitoru
Aktivita dálkového ovládání
Snímání/indikace
Pípnutí
Zobraz. mřížky v hledáčku
Zobr. a nastav. citlivosti ISO
Tipy na obrazovce
Sním. frekvence v režimu CL
Max. počet snímků série
Pořadí čísel souborů
Obrazovka informací
0
221
221
221
222
222
222
223
223
224
224
225
226
226
226
227
227
228
228
228
229
229
229
229
230
230
231
d
d9
d10
d11
d12
d13
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
g
g1
g2
g3
g4
Uživatelská funkce
Snímání/indikace
Osvětlení LCD panelu
Opožděné spuštění závěrky
Varovná indikace blesku
Typ baterie v MB-D14
Pořadí použití baterií
Bracketing/blesk
Synchroniz. čas pro blesk
Čas záv. pro práci s bleskem
Zábl. režim vestav. blesku
Kor. exp. při použití blesku
Modelovací záblesk
Nastavení bracketingu
Pořadí bracketingu
Ovládací prvky
Tlačítko OK (režim fotogr.)
Funkce tlačítka Fn
Funkce tl. hloubky ostrosti
Funkce tlačítka AE-L/AF-L
Uživ. nastavení ovladačů
Uvolnit tlač. a použít volič
Bez paměťové karty?
Obrácení indikací
Funkce tlač. 4 na MB-D14
Videosekvence
Funkce tlačítka Fn
Funkce tl. hloubky ostrosti
Funkce tlačítka AE-L/AF-L
Funkce tlačítka spouště
0
231
231
231
232
233
234
235
236
240
241
241
241
241
242
244
244
245
246
246
246
247
247
248
248
248
Poznámka: V závislosti na nastavení fotoaparátu se některé položky zobrazují šedě a nejsou dostupné.
Informace o položkách dostupných v jednotlivých expozičních režimech viz strana 309. Pokud se
nastavení v aktuální bance změnila z výchozích hodnot (0 313), zobrazí se ve druhé úrovni menu
uživatelských funkcí vedle upravených nastavení hvězdička.
U
220
Reset uživatelských funkcí
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Chcete-li nastavit položky menu uživatelských funkcí na výchozí
hodnoty, vyberte možnost Ano (0 313).
a: Automatické zaostřování
a1: Volba priority v režimu AF-C
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Pokud je vybrán režim AF-C při fotografování s využitím hledáčku (0 97), umožňuje tato
položka nastavit, jestli dojde k expozici snímku při každém stisknutí tlačítka spouště (priorita
spuštění) nebo pouze v případě správného zaostření (priorita zaostření).
G
Položka
Spuštění
F Zaostření
Popis
Expozice snímku proběhne při každém stisknutí tlačítka spouště.
Expozici snímku lze provést pouze v okamžiku, kdy je zobrazena indikace
zaostření (I).
Bez ohledu na zvolené nastavení nedojde při použití režimu automatického zaostřování AF-C
k zablokování zaostřené vzdálenosti. Fotoaparát pokračuje v zaostřování až do spuštění
závěrky.
a2: Volba priority v režimu AF-S
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Pokud je vybrán režim AF-S při fotografování s využitím hledáčku (0 97), umožňuje tato
položka nastavit, jestli dojde k expozici snímku pouze po dosažení správného zaostření
(priorita zaostření) nebo při každém stisknutí tlačítka spouště (priorita spuštění).
G
Položka
Spuštění
F Zaostření
Popis
Expozice snímku proběhne při každém stisknutí tlačítka spouště.
Expozici snímku lze provést pouze v okamžiku, kdy je zobrazena indikace
zaostření (I).
Bez ohledu na zvolené nastavení dojde při zobrazení indikace zaostření (I) v režimu
automatického zaostřování AF-S k aktivaci blokování zaostření při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny. Blokování zaostření je v činnosti do spuštění závěrky.
U
221
a3: Sledování objektu s blokací
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje chování automatického zaostřování v případě náhlých velkých změn ve
vzdálenosti objektu při použití režimu AF-C nebo při aktivaci kontinuálního zaostřování
v režimu AF-A a fotografování s využitím hledáčku (0 97).
Položka
Popis
C 5 (dlouhé)
( 4
Dojde-li k náhlé výrazné změně vzdálenosti mezi fotoaparátem a objektem, fotoaparát
3
před přeostřením vyčká určenou dobu. Tento systém zamezuje přeostření při
(normální) krátkodobém zakrytí fotografovaného objektu jiným objektem, který se dostane do
záběru.
) 2
D
E 1 (krátké)
Vypnuto
Fotoaparát při změně vzdálenosti objektu okamžitě přeostří. Tuto možnost použijte při
fotografování sérií objektů v různých vzdálenostech v rychlém sledu.
a4: Osvětlení zaostřovacích polí
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje, jestli se aktivní zaostřovací pole v hledáčku červeně osvětlí (zvýrazní).
Položka
Automaticky
Zapnuto
Vypnuto
Popis
Vybrané zaostřovací pole je v případě potřeby automaticky osvětleno pro získání
dostatečného kontrastu proti pozadí.
Vybrané zaostřovací pole je osvětleno vždy, bez ohledu na jas pozadí. V závislosti na
jasu pozadí může být vybrané aktivní zaostřovací pole obtížně pozorovatelné.
Vybrané zaostřovací pole není osvětlováno. Oblast vně aktuálního obrazového pole
(výřez) daného použitým formátem obrazu se zobrazuje šedě (0 90).
a5: Přep. zaostř. polí dokola
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje, jestli lze přepínat zaostřovací pole „dokola“, z jedné strany hledáčku na
druhou.
Položka
Popis
Zaostřovací pole lze při jejich výběru přepínat „dokola“ –
z horního na spodní, spodního na horní, levého na pravé
q
Přepínat dokola a pravého na levé, takže například stisknutím tlačítka 2 při w
aktivním (osvětleném) pravém krajním zaostřovacím poli
(q) se vybere levé krajní zaostřovací pole (w).
Výběr zaostřovacích polí je ohraničen vnějšími zaostřovacími poli, takže například
Nepřepínat dokola
stisknutí tlačítka 2 při vybraném pravém krajním zaostřovacím poli nemá žádný účinek.
U
222
a6: Počet zaostřovacích polí
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje počet zaostřovacích polí dostupných pro manuální výběr.
Položka
Popis
# 39 polí
K dispozici je 39 zaostřovacích polí vyobrazených vpravo.
A 11 polí
K dispozici je 11 zaostřovacích polí vyobrazených vpravo. Tuto
možnost použijte pro rychlý výběr zaostřovacích polí.
a7: Vestavěné pom. světlo AF
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje, jestli se za nízké hladiny osvětlení aktivuje
vestavěné pomocné světlo AF sloužící jako pomocný prvek pro
automatické zaostřování.
Položka
Zapnuto
Vypnuto
Popis
Pomocné světlo AF se aktivuje za nízké hladiny osvětlení (pouze při použití hledáčku).
Pomocné světlo AF pracuje pouze za předpokladu splnění obou následujících podmínek:
1. Je vybrán zaostřovací režim AF-S (0 97) nebo je aktivováno jednorázové zaostření
v režimu AF-A.
2. Jako režim činnosti zaostřovacích polí je vybrána automatická volba zaostřovacích polí
(0 99), resp. je vybrán jiný režim činnosti zaostřovacích polí a je aktivní střední
zaostřovací pole.
Pomocné světlo AF nepracuje. Fotoaparát nemusí být schopen za nízké hladiny osvětlení
zaostřit pomocí automatického zaostřování.
A
Pomocné světlo AF
Pracovní rozsah pomocného světla AF je přibližně 0,5–3 m; před použitím pomocného světla sejměte
sluneční clonu.
A
Viz také
Informace o dostupnosti pomocného světla AF v jednotlivých expozičních režimech viz strana 309.
Informace o omezeních při použití různých objektivů v kombinaci s pomocným světlem AF viz strana
290.
U
223
b: Měření/expozice
b1: Krok citlivosti ISO
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje velikost kroku pro nastavování citlivosti ISO. Je-li to
možné, zůstává aktuálně nastavená citlivost ISO zachována i po změně
nastavení kroku. Jestliže není aktuální nastavení citlivosti ISO po změně
kroku nadále dostupné, zaokrouhlí se nastavení citlivosti ISO na
nejbližší dostupnou hodnotu.
b2: Krok nastavení expozice (EV)
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje hodnotu kroku pro nastavení času závěrky, clony,
korekce expozice a zábleskové expozice a bracketingu.
U
224
b3: Snadná korekce expozice
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje, jestli je pro nastavení korekce expozice nutné stisknout tlačítko E
(0 112). Pokud je vybrána možnost Zapnuto (autom. nastavení) nebo Zapnuto, bliká číslice
„0“ uprostřed indikace expozice i v případě nastavení hodnoty korekce ±0.
Položka
Popis
Korekce expozice se nastavuje otáčením jednoho z příkazových voličů (viz poznámka
Zapnuto (autom. níže). Nastavení korekce expozice provedené pomocí příkazového voliče je resetováno
nastavení)
vypnutím fotoaparátu nebo doběhnutím časovače pohotovostního režimu (nastavení
korekce expozice provedené pomocí tlačítka E není v těchto případech resetováno).
Stejná funkce jako u výše uvedené možnosti, s tím rozdílem, že korekce expozice
Zapnuto
nastavená pomocí příkazového voliče není resetována vypnutím fotoaparátu nebo
doběhnutím časovače pohotovostního režimu.
Korekce expozice se nastavuje stisknutím tlačítka E a otáčením hlavního příkazového
Vypnuto
voliče.
A
Zaměnit hlavní/pomocný
Stanovení voliče určeného pro nastavení korekce expozice při použití možnosti Zapnuto (autom.
nastavení) nebo Zapnuto v uživatelské funkci b3 (Snadná korekce expozice) závisí na možnosti
použité v uživatelské funkci f5 (Uživ. nastavení ovladačů) > Zaměnit hlavní/pomocný (0 245).
Režim
P
S
A
M
Uživ. nastavení ovladačů > Zaměnit hlavní/pomocný
Vypnuto
Zapnuto
Pomocný příkazový volič
Pomocný příkazový volič
Pomocný příkazový volič
Hlavní příkazový volič
Hlavní příkazový volič
Pomocný příkazový volič
–
A
Zobrazit ISO/ISO jednoduše
Uživatelskou funkci b3 (Snadná korekce expozice) nelze použít v kombinaci s uživatelskou funkcí d3
(Zobrazit ISO/ISO jednoduše). Změna nastavení kterékoli z těchto položek způsobí resetování
zbývající položky; resetování je indikováno zobrazením zprávy.
U
225
b4: Velikost zdůraz. středu
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Při určování expozice klade integrální měření expozice se zdůrazněným
středem nejvyšší důraz na kruhovou plochu uprostřed obrazového
pole. Průměr (φ) této kruhové plošky lze nastavit na 8, 12, 15 nebo
20 mm, resp. lze měřit integrálně celé obrazové pole.
Není-li vybrána možnost Integrální, nastaví se při použití objektivu bez CPU velikost kruhové
plošky pevně na hodnotu 12 mm, bez ohledu na nastavení položky Data objektivu bez CPU
v menu nastavení (0 172). Je-li vybrána možnost Integrální, měří se při použití objektivů
s vestavěným CPU a bez CPU integrálně celé obrazové pole.
b5: Jemné doladění expozice
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka slouží k jemnému doladění expozičních parametrů
nastavovaných fotoaparátem. Expozici lze jemně doladit samostatně
pro každou z metod měření expozice, a to o hodnotu +1 až −1 EV
v krocích po 1/6 EV.
D
Jemné doladění expozice
Jemné doladění expozice není ovlivněno provedením dvoutlačítkového resetu. Pamatujte si, že
provedená úprava expozice není indikována zobrazením symbolu korekce expozice (E); jediný způsob
jak zjistit, do jaké míry byla upravena expozice, je zobrazit menu jemného doladění expozice. Ve většině
případů je vhodnější použít korekci expozice (0 112).
c: Časovače/expoziční paměť
c1: Tlačítko spouště jako AE-L
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Je-li vybrána možnost Zapnuto, lze aktivovat expoziční paměť rovněž
namáčknutím tlačítka spouště do poloviny.
U
226
c2: Časovač pohotovost. režimu
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje, jak dlouho pracuje expozimetr fotoaparátu
v době, kdy není prováděna žádná činnost. Indikace času závěrky
a clony na kontrolním panelu a v hledáčku fotoaparátu se automaticky
vypínají v okamžiku doběhnutí časovače.
Kratší doba zpoždění časovače pohotovostního režimu prodlužuje
výdrž baterie.
c3: Samospoušť
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka slouží k nastavení zpoždění samospouště, počtu
pořízených snímků a intervalu mezi snímky v režimu samospouště.
• Zpoždění samospouště: Určuje dobu zpoždění, po které dojde ke
spuštění závěrky (0 85).
• Počet snímků: Pomocí tlačítek 1 a 3 se vybere počet snímků, které se
pořídí při každém stisknutí tlačítka spouště.
• Interval mezi snímky: Slouží k volbě intervalu mezi snímky v případě
nastavení položky Počet snímků na hodnotu větší než 1.
U
227
c4: Zpožd. pro vypn. monitoru
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje, jako dlouho zůstane monitor zapnutý v době, kdy
není prováděna žádná činnost během přehrávání (Přehrávání; výchozí
hodnota 10 s) a kontroly snímků (Kontrola snímků; výchozí hodnota
4 s), během zobrazení menu (Menu; výchozí hodnota 1 min) nebo
obrazovky informací (Obrazovka informací; výchozí hodnota 10 s),
resp. během používání živého náhledu a záznamu videosekvencí (Živý
náhled; výchozí hodnota 10 min). Kratší doba nečinnosti pro
automatické vypnutí monitoru prodlužuje výdrž baterie.
c5: Aktivita dálkového ovládání
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje dobu, po kterou fotoaparát udržuje v pohotovosti
režim dálkového ovládání (0 85). Není-li po zvolenou dobu provedena
žádná operace, režim dálkového ovládání se ukončí a expozimetr se
vypne. Chcete-li prodloužit výdrž baterie, vybírejte kratší časy. Chcete-li
opětovně aktivovat režim dálkového ovládání po doběhnutí časovače
pohotovostního režimu, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
d: Snímání/indikace
d1: Pípnutí
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka slouží k nastavení výšky a hlasitosti pípnutí vydávaného fotoaparátem po
zaostření v režimu jednorázového zaostření (AF-S nebo při aktivaci jednorázového zaostření
v režimu AF-A; 0 97), po zaostření v režimu živého náhledu pro statické snímky, při
odpočítávání během činnosti samospouště a v režimu dálkového ovládání se zpožděním
(0 85), při pořízení snímku v režimu dálkového ovládání s rychlou reakcí a v režimu dálkového
ovládání s předsklopením zrcadla (0 85), po skončení časosběrného snímání (0 168), resp. při
pokusu o pořízení snímku se zaaretovanou paměťovou kartou (0 32). Pamatujte si, že pípnutí
bez ohledu na provedenou volbu nezazní v živém náhledu pro videosekvence (0 57) a ve
snímacím režimu tiché expozice (režimy J a M; 0 83).
• Hlasitost: Vyberte možnost 3 (vysoká), 2 (střední), 1 (nízká) nebo
Vypnuto (vypnutý zvuk). Pokud vyberete jinou možnost než
Vypnuto, zobrazí se na obrazovce informací symbol c.
• Tón: Vyberte možnost Vysoký nebo Nízký.
U
228
d2: Zobraz. mřížky v hledáčku
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Chcete-li v hledáčku zobrazit mřížku pro usnadnění kompozice snímků,
vyberte možnost Zapnuto (0 8).
d3: Zobr. a nastav. citlivosti ISO
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Je-li vybrána možnost Zobrazit citlivost ISO nebo Zobrazit ISO/ISO jednoduše, zobrazuje se
na kontrolním panelu v místě indikace počtu zbývajících snímků citlivost ISO. Je-li vybrána
možnost Zobrazit ISO/ISO jednoduše, lze nastavovat citlivost ISO v expozičních režimech P
a S otáčením pomocného příkazového voliče a v expozičním režimu A otáčením hlavního
příkazového voliče. Chcete-li, aby se na kontrolním panelu zobrazoval počet zbývajících
snímků, vyberte možnost Zobrazit počet zbýv. snímků.
d4: Tipy na obrazovce
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Chcete-li, aby se na obrazovce informací zobrazovaly tipy k vybraným
položkám, vyberte možnost Zapnuto (0 11).
d5: Sním. frekvence v režimu CL
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje maximální snímací frekvenci v režimu CL (pomalé
sériové snímání) (0 83; v průběhu intervalového snímání určuje tato
položka rovněž snímací frekvenci pro jednotlivé snímky).
U
229
d6: Max. počet snímků série
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka umožňuje nastavit maximální počet snímků v jedné sérii exponované v režimu
sériového snímání; k dispozici jsou hodnoty v rozmezí 1 až 100.
A
Vyrovnávací paměť
Bez ohledu na nastavení uživatelské funkce d6 dojde po zaplnění vyrovnávací paměti ke snížení snímací
frekvence (t00). Informace o kapacitě vyrovnávací paměti viz strana 335.
d7: Pořadí čísel souborů
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Při expozici snímku vytvoří fotoaparát název souboru přičtením číslice
jedna k poslednímu použitému číslu souboru. Tato položka určuje,
jestli číslování souborů pokračuje při vytvoření nové složky,
naformátování paměťové karty nebo vložení nové paměťové karty do
fotoaparátu od posledního použitého čísla.
Položka
Popis
Číslování souborů pokračuje po vytvoření nové složky, naformátování paměťové karty nebo
vložení nové paměťové karty od naposled použitého čísla souboru, resp. od nejvyšího čísla
Zapnuto souboru v aktuální složce (podle toho, které z obou čísel je vyšší). Je-li zhotoven snímek
v okamžiku, kdy aktuální složka obsahuje snímek s číslem 9999, dojde k automatickému
vytvoření nové složky a číslování souborů začne znovu od 0001.
Při vytvoření nové složky, naformátování paměťové karty nebo vložení nové paměťové karty do
fotoaparátu jsou čísla souborů resetována na hodnotu 0001. Je-li provedena expozice snímku
Vypnuto
v okamžiku, kdy aktuální složka obsahuje 999 snímků, dojde k automatickému vytvoření nové
složky.
Stejná možnost jako Zapnuto, s tím rozdílem, že dalšímu zhotovenému snímku je přiřazeno
Reset číslo souboru vytvořené přičtením číslice jedna k nejvyššímu číslu souboru v aktuální složce.
Je-li složka prázdná, je číslování souborů resetováno na hodnotu 0001.
D
Pořadí čísel souborů
Má-li aktuální složka číslo 999 a obsahuje buďto 999 snímků a/nebo snímek s číslem 9999, zablokuje se
tlačítko spouště a nelze zhotovit žádné další snímky. V takovém případě vyberte možnost Reset
v uživatelské funkci d7 (Pořadí čísel souborů) a poté buďto naformátujte aktuální paměťovou kartu
a/nebo vložte novou paměťovou kartu.
U
230
d8: Obrazovka informací
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Je-li vybrána možnost Automaticky (v), mění se barva písma na obrazovce informací (0 9)
automaticky z černé na bílou, resp. z bílé na černou pro zachování dostatečného kontrastu
proti pozadí. Chcete-li použít vždy stejnou barvu písma, vyberte možnost Manuálně
a možnost Tmavá na světlém pozadí (w; černé znaky) nebo Světlá na tmavém pozadí (x;
bílé znaky). Jas monitoru se automaticky upraví tak, aby se pro zvolenou barvu textu dosáhlo
maximálního kontrastu.
Tmavá na světlém
pozadí
d9: Osvětlení LCD panelu
Světlá na tmavém
pozadí
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Je-li vybrána možnost Vypnuto, pracuje podsvícení kontrolního
panelu (podsvícení LCD) pouze při otočení hlavního vypínače směrem
k symbolu D. Je-li vybrána možnost Zapnuto, je kontrolní panel
osvětlen vždy, když je aktivní časovač pohotovostního režimu (0 39).
Chcete-li prodloužit výdrž baterie, vyberte možnost Vypnuto.
d10: Opožděné spuštění závěrky
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
V situacích, kdy i nejmenší pohyb fotoaparátu může způsobit
rozmazání snímků, vyberte možnost 1 s, 2 s nebo 3 s, oddálíte tak
spuštění závěrky o jednu, dvě nebo tři sekundy od sklopení zrcadla do
horní polohy.
d11: Varovná indikace blesku
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Je-li vybrána možnost Zapnuto, bliká v hledáčku v případě, kdy je pro dosažení správné
expozice třeba použít blesk, indikace připravenosti k záblesku (c).
U
231
d12: Typ baterie v MB-D14
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Chcete-li zajistit správnou funkci fotoaparátu při použití tužkových baterií AA ve volitelném
Battery Packu MB-D14, upravte nastavení v tomto menu způsobem odpovídajícím aktuálně
vloženému typu baterií v Battery Packu. Nastavení této položky není třeba upravovat při
použití baterií EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15.
Položka
1 LR6 (alkalická baterie AA)
2 HR6 (Ni-MH baterie AA)
3 FR6 (lithiová baterie AA)
Popis
Tuto možnost vyberte při použití alkalických baterií LR6 typu AA.
Tuto možnost vyberte při použití Ni-MH baterií HR6 typu AA.
Tuto možnost vyberte při použití lithiových baterií FR6 typu AA.
A
Použití baterií AA
Kapacita baterií AA prudce klesá při teplotách pod 20 °C a mění se v závislosti na výrobci baterií
a skladovacích podmínkách; v některých případech mohou baterie přestat pracovat před vypršením
data expirační doby. Některé baterie AA nelze použít; alkalické baterie mají vzhledem ke svým
výkonovým charakteristikám a omezené kapacitě nižší kapacitu než některé jiné typy baterií a jsou
vhodné pouze za vyšších teplot a pouze v případě, když není k dispozici jiná alternativa. Fotoaparát
zobrazuje kapacitu baterií AA následovně:
Kontrolní panel
L
H
H
(bliká)
U
232
Hledáček
—
d
d
(bliká)
Popis
Baterie jsou plně nabité.
Baterie jsou téměř vybité. Připravte si nové baterie.
Závěrka je zablokovaná. Vyměňte baterie.
d13: Pořadí použití baterií
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje, jestli se při použití volitelného Battery Packu
MB-D14 použije nejprve baterie ve fotoaparátu nebo v Battery Packu.
Pamatujte si, že v případě napájení Battery Packu MB-D14 pomocí
volitelného síťového zdroje EH-5b a konektoru pro připojení síťového
zdroje EP-5B se bez ohledu na zvolenou možnost použije k napájení
síťový zdroj.
Používají-li se baterie v Battery Packu MB-D14, zobrazuje se na
kontrolním panelu fotoaparátu symbol s.
A
Battery Pack MB-D14
Battery Pack MB-D14 lze napájet pomocí jedné dobíjecí lithium-iontové baterie EN-EL15b/EN-EL15a/
EN-EL15 nebo pomocí šesti tužkových alkalických, nikl-metal hydridových nebo lithiových baterií AA
(baterie EN-EL15 je součástí dodávky fotoaparátu; tužkové baterie AA jsou dostupné samostatně).
Na obrazovce informací se zobrazuje typ baterie vložené v Battery Packu
MB-D14 následovně:
Zobrazení typu baterie v MB-D14
$
w
Typ baterií
Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15b/EN-EL15a/
EN-EL15
Baterie AA
U
233
e: Bracketing/blesk
e1: Synchroniz. čas pro blesk
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka slouží k nastavení synchronizačního času pro práci s bleskem.
Položka
Popis
Při použití kompatibilního blesku se použije automatická vysoce rychlá FP
synchronizace blesku (0 294). Použije-li se vestavěný blesk nebo jiné typy blesků,
1/250 s (Auto FP) nastaví se čas závěrky 1/250 s. Zobrazuje-li fotoaparát čas závěrky 1/250 s v expozičním
režimu P nebo A, aktivuje se při případném překročení času závěrky 1/250 s automatická
vysoce rychlá FP synchronizace blesku.
Při použití kompatibilního blesku se použije automatická vysoce rychlá FP
synchronizace blesku (0 294). Použije-li se vestavěný blesk nebo jiné typy blesků,
1/200 s (Auto FP) nastaví se čas závěrky 1/200 s. Zobrazuje-li fotoaparát čas závěrky 1/200 s v expozičním
režimu P nebo A, aktivuje se při případném překročení času závěrky 1/200 s automatická
vysoce rychlá FP synchronizace blesku.
1/200 s–1/60 s Synchronizační čas pro práci s bleskem je nastaven na zvolenou hodnotu.
A
Fixování času závěrky na hodnotě synchronizačního času pro práci s bleskem
Chcete-li v režimu S nebo M fixovat čas závěrky na hodnotě nejkratšího synchronizačního času pro práci
s bleskem, vyberte další čas závěrky za nejdelším dostupným časem (30 s nebo bulb). Na kontrolním
panelu a v hledáčku se zobrazí X (indikace synchronizace blesku).
A
Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku
Umožňuje používat blesk v kombinaci s nejkratšími časy závěrky fotoaparátu a dovoluje tak
fotografovat při plné světelnosti pro snížení hloubky ostrosti u objektů v protisvětle a objektů
fotografovaných za jasného slunečního osvětlení. Pokud je aktivní automatická vysoce rychlá FP
synchronizace blesku, zobrazuje se v místě indikace zábleskového režimu na obrazovce informací
symbol „FP“ (0 295).
U
234
❚❚ Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku
Při použití možnosti 1/250 s (Auto FP) nebo 1/200 s (Auto FP) v uživatelské funkci e1
(Synchroniz. čas pro blesk, 0 234) lze použít vestavěný blesk v kombinaci s časy závěrky až
do 1/250 s nebo 1/200 s, zatímco kompatibilní volitelné blesky (0 294) lze použít v kombinaci
s libovolným časem závěrky.
Synchronizační čas
pro práci s
bleskem
1/250 s (Auto FP)
1/200 s (Auto FP)
1/200 s
Vestavěný
Vestavěný
Vestavěný
Volitelný blesk
Volitelný blesk
Volitelný blesk
Čas závěrky
blesk
blesk
blesk
1
Od /4 000 do, ale ne
—
Auto FP
—
Auto FP
—
—
včetně, 1/250 s
1
Od /250 do, ale ne
Synchronizace blesku *
—
Auto FP
—
—
včetně, 1/200 s
1/200–30 s
Synchronizace blesku
* Pracovní rozsah blesku se při použití kratších časů závěrky snižuje. Pracovní rozsah blesku je přesto větší
než při použití stejných časů závěrky s automatickou vysoce rychlou FP synchronizací blesku.
e2: Čas záv. pro práci s bleskem
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje nejdelší možný čas závěrky při použití
synchronizace blesku na první a druhou lamelu (nebo při použití
redukce efektu červených očí) v režimech P a A (bez ohledu na
provedené nastavení může čas závěrky v režimech S a M, resp. při
použití synchronizace s dlouhými časy, synchronizace na druhou
lamelu včetně synchronizace s dlouhými časy a redukce efektu
červených očí včetně synchronizace s dlouhými časy dosáhnout až hodnoty 30 s). K dispozici
jsou možnosti 1/60 s (1/60 s) až 30 s (30 s).
U
235
e3: Zábl. režim vestav. blesku
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka slouží k nastavení zábleskového režimu vestavěného blesku.
Položka
1 TTL
2
Manuální
3
Stroboskopický
záblesk. režim
4
Režim Řídicí
jednotka
Popis
Záblesková expozice je automaticky upravována podle snímacích podmínek.
Slouží k manuálnímu nastavení výkonu záblesku (0 236). Fotoaparát v tomto
režimu nepoužívá měřicí předzáblesky.
Blesk opakovaně vyzařuje záblesky během otevření závěrky a vytváří tak
stroboskopický efekt (0 236).
Tato možnost umožňuje použití vestavěného blesku jako hlavního blesku
Master ovládajícího volitelné blesky Remote v jedné nebo více skupinách
(0 237).
❚❚ Manuální
Výkon záblesku lze nastavovat v rozmezí Plný výkon až 1/128 (1/128 plného výkonu).
Vestavěný blesk má na plný výkon směrné číslo 12 (m, ISO 100, 20 °C).
❚❚ Stroboskopický záblesk. režim
Blesk opakovaně vyzařuje záblesky během otevření závěrky a vytváří
tak stroboskopický efekt. Pomocí tlačítek 4 a 2 vyberte jednu
z následujících možností a pomocí tlačítek 1 a 3 upravte nastavení.
Položka
Výkon
Popis
Nastavuje výkon záblesku (jako poměrnou část plného výkonu).
Nastavuje počet odpálených záblesků v rámci zvoleného výkonu.
Záblesky V závislosti na použitém času závěrky a nastavení položky
Frekvence může být aktuální počet záblesků nižší než zvolený.
Frekvence Volí počet záblesků za jednu sekundu.
A
Zábleskový režim
Zábleskový režim pro vestavěný blesk se zobrazuje na obrazovce informací
(0 146).
A
Položky „Manuální“ a „Stroboskopický záblesk. režim“
Při použití některého z těchto volitelných nastavení bliká na kontrolním panelu a v hledáčku symbol Y.
U
236
A
SB-400 a SB-300
Je-li na fotoaparátu nasazený a zapnutý blesk SB-400 nebo SB-300, změní se nastavení uživatelské
funkce e3 na Volitelný blesk, aby bylo možné nastavit zábleskový režim volitelného blesku; k dispozici
jsou režimy TTL a Manuální (režimy Stroboskopický záblesk. režim a Režim Řídicí jednotka nejsou
dostupné).
A
„Záblesky“
Dostupná nastavení položky Stroboskopický záblesk. režim > Záblesky jsou ovlivněna zvoleným
výkonem záblesku.
Výkon
1/4
1/8
1/16
Dostupné možnosti pro „Záblesky“
2
2–5
2–10
Výkon
1/32
1/64
1/128
Dostupné možnosti pro „Záblesky“
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
❚❚ Režim Řídicí jednotka
Tento režim umožňuje používat vestavěný blesk fotoaparátu jako hlavní blesk (Master)
ovládající jednu nebo dvě skupiny volitelných blesků (A a B) v systému pokrokového
bezdrátového osvětlení (0 294).
Výběrem této položky se zobrazí menu, které můžete vidět na obrázku
vpravo. Pomocí tlačítek 4 a 2 vyberte jednu z následujících možností
a pomocí tlačítek 1 a 3 upravte nastavení.
Položka
Vestav.
blesk
Popis
Určuje zábleskový režim vestavěného blesku (řídicího blesku).
Režim i-TTL. Umožňuje nastavit korekci zábleskové expozice v rozmezí +3 až −3 EV, v krocích
po 1/3 EV.
M
Umožňuje nastavit výkon záblesku v rozmezí 1/1 až 1/128 (1/128 plného výkonu).
Vestavěný blesk neodpaluje záblesky, dálkově ovládané blesky ano. Vestavěný blesk je třeba
––
vyklopit do pracovní polohy, aby mohl spouštět měřicí předzáblesky.
Skupina A Slouží k nastavení zábleskového režimu u všech jednotek skupiny A.
Režim i-TTL. Umožňuje nastavit korekci zábleskové expozice v rozmezí +3 až −3 EV, v krocích
TTL
po 1/3 EV.
Zábleskový režim AA (Auto aperture) (k dispozici pouze u kompatibilních blesků; 0 294).
AA
Umožňuje nastavit korekci zábleskové expozice v rozmezí +3 až −3 EV, v krocích po 1/3 EV.
M
Umožňuje nastavit výkon záblesku v rozmezí 1/1 až 1/128 (1/128 plného výkonu).
––
Blesky této skupiny nepracují.
Slouží k nastavení zábleskového režimu u všech jednotek skupiny B. Dostupné možnosti jsou
Skupina B
totožné s výše uvedenými možnostmi v seznamu pro možnost Skupina A.
Výběr z kanálů 1–4. Všechny zábleskové jednotky v obou skupinách musí být nastaveny na
Kanál
stejný kanál.
TTL
U
237
Pomocí níže uvedených kroků lze fotografovat v režimu řídicí jednotky (blesku Master).
1
Upravte nastavení pro vestavěný blesk.
Zvolte zábleskový režim a výkon záblesku pro vestavěný blesk.
Výkon záblesku nelze nastavovat při použití režimu – –.
2
Upravte nastavení pro blesky skupiny A.
Zvolte zábleskový režim a výkon záblesku (poměrný) pro blesky
skupiny A.
3
Upravte nastavení pro blesky skupiny B.
Zvolte zábleskový režim a výkon záblesku (poměrný) pro blesky
skupiny B.
U
238
4
Zvolte kanál.
5
Stiskněte tlačítko J.
6
Vytvořte kompozici snímku.
Vytvořte kompozici snímku a uspořádejte blesky níže vyobrazeným způsobem. Pozor,
největší vzdálenost, ve které mohou být umístěny dálkově ovládané blesky (Remote), se
liší v závislosti na snímacích podmínkách.
10 m a méně
60 ° a méně
30 ° a méně
30 ° a méně
5 m a méně
Snímače dálkového ovládání
u jednotlivých blesků musí
směřovat k fotoaparátu.
Fotoaparát
(vestavěný
blesk)
5 m a méně
60 ° a méně
7
Nastavte dálkově ovládané blesky.
Zapněte všechny dálkově ovládané blesky, požadovaným způsobem upravte nastavení
skupin a nastavte blesky na komunikační kanál zvolený v kroku 4. Podrobnosti viz návod
k obsluze blesku.
8
Vyklopte vestavěný blesk.
Stisknutím tlačítka M (Y) vyklopte vestavěný blesk do pracovní polohy. Pamatujte si, že
i v případě použití možnosti – – v položce Vestav. blesk > Režim musí být vestavěný
blesk vyklopený do pracovní polohy, aby mohl spouštět měřicí předzáblesky.
9
Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
Po kontrole zobrazení indikace připravenosti k záblesku na fotoaparátu a na všech
dalších zábleskových jednotkách vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
V případě potřeby je možné použít blokování zábleskové expozice (0 149).
U
239
A
Zobrazení režimu synchronizace blesku
Je-li vybrána možnost – – v položce Vestav. blesk > Režim, nezobrazuje se na kontrolním panelu
v místě zobrazení režimu synchronizace blesku symbol M.
A
Korekce zábleskové expozice
Korekce zábleskové expozice vybraná pomocí tlačítka M (Y) a pomocného příkazového voliče se přičte
k hodnotám korekce vybraným pro vestavěný blesk, skupinu A a skupinu B v menu Režim Řídicí
jednotka. Při použití jiné hodnoty korekce zábleskové expozice než ±0 v položce Vestav. blesk > TTL
se na kontrolním panelu a v hledáčku zobrazí symbol Y. Při nastavení vestavěného blesku na
zábleskový režim M bliká symbol Y.
D
Režim Řídicí jednotka
Okénka snímačů u dálkově ovládaných blesků nasměrujte tak, aby na ně mohlo dopadat světlo
z vestavěného blesku fotoaparátu (tento požadavek je třeba brát na zřetel zejména v případě, kdy není
fotoaparát umístěn na stativu). Zajistěte, aby do objektivu fotoaparátu (v režimu TTL) a na fotočlánky
dálkově ovládaných blesků (v režimu AA) nedopadalo přímé světlo nebo silné reflexy světla z dálkově
ovládaných blesků – mohlo by docházet k ovlivňování výsledné expozice. Abyste zamezili zachycení
řídicích záblesků vyzařovaných vestavěným bleskem fotoaparátu na snímcích pořizovaných z krátkých
vzdáleností, zvolte nízkou hodnotu citlivosti ISO nebo velké zaclonění (vysoké clonové číslo), resp.
nasaďte na vestavěný blesk volitelný infračervený panel SG-3IR. Panel SG-3IR je nutný pro dosažení
kvalitních výsledků při použití synchronizace na druhou lamelu, protože v tomto režimu jsou
odpalovány silnější řídicí záblesky. Po rozmístění dálkově ovládaných blesků zhotovte zkušební snímek
a výsledek zkontrolujte na monitoru fotoaparátu.
Přestože není počet použitelných dálkově ovládaných blesků nijak omezen, praktické maximum tvoří tři
blesky. Při použití většího počtu blesků může docházet k ovlivňování jednotlivých blesků světlem
z ostatních blesků.
e4: Kor. exp. při použití blesku
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje, jak fotoaparát upravuje zábleskovou expozici při použití korekce
expozice.
Položka
YE Celý snímek
E
U
240
Pouze pozadí
Popis
Pro úpravu expozice celého obrazového pole snímku jsou upravovány
záblesková expozice i expozice snímku trvalým osvětlením.
Korekce expozice se vztahuje pouze na pozadí snímku.
e5: Modelovací záblesk
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Vyberete-li možnost Zapnuto při použití fotoaparátu v kombinaci
s vestavěným bleskem nebo volitelným bleskem systému CLS (0 294),
spustí fotoaparát při stisknutí tlačítka kontroly hloubky ostrosti
modelovací záblesk (0 77). Je-li nastavena možnost Vypnuto,
modelovací záblesk není spouštěn.
e6: Nastavení bracketingu
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje, které parametry jsou měněny při aktivaci funkce bracketingu (0 153).
Výběrem možnosti Expozice a záblesková expozice (j) se aktivuje expoziční a zábleskový
bracketing, výběrem možnosti Expozice (k) se aktivuje pouze expoziční bracketing, výběrem
možnosti Záblesková expozice (l) se aktivuje pouze zábleskový bracketing, výběrem
možnosti Bracketing vyvážení bílé barvy (m) se aktivuje brackering vyvážení bílé barvy
(0 156) a výběrem možnosti Bracketing ADL (y) se aktivuje bracketing funkce Active
D-Lighting (0 158). Pamatujte si, že bracketing vyvážení bílé barvy není k dispozici při
nastavení kvality obrazu NEF (RAW) a NEF (RAW) + JPEG.
e7: Pořadí bracketingu
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Při použití výchozího nastavení Správná exp./podexp./přeexp. (H) se provádí zábleskový
a expoziční bracketing / bracketing vyvážení bílé barvy v pořadí popsaném na stranách 153
a 156. Je-li vybrána možnost Podexp./správná exp./přeexp. (I), probíhá sekvence
bracketingu od nejnižší po nejvyšší hodnotu. Tato položka nemá vliv na bracketing ADL.
f: Ovládací prvky
f1: Tlačítko OK (režim fotogr.)
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje funkci tlačítka J při fotografování: výběr středního zaostřovacího pole
(J Výběr středního zaostř. pole), osvětlení aktivního zaostřovacího pole (K Osvětl.
aktivního zaostř. pole) nebo žádná (Nepoužito).
U
241
f2: Funkce tlačítka Fn
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Určuje funkci tlačítka Fn.
q
r
B
C
Položka
Kontrola
hloubky
ostrosti
Blokování
zábleskové
expozice
Exp. paměť/
blok. zaostření
Pouze
expoziční
paměť
Popis
Stisknutím tlačítka Fn lze zkontrolovat hloubku ostrosti (0 77).
Stisknutím tlačítka Fn se aktivuje blokování zábleskové expozice (pouze vestavěný
blesk a kompatibilní volitelné blesky, 0 149, 294). Blokování zábleskové expozice
se zruší opětovným stisknutím tlačítka.
Stisknutím tlačítka Fn dojde k aktivaci blokování zaostření a expoziční paměti.
Stisknutím tlačítka Fn dojde k aktivaci expoziční paměti.
Stisknutím tlačítka Fn dojde k aktivaci expoziční paměti; expoziční paměť zůstává
aktivní až do druhého stisknutí tlačítka nebo doběhnutí časovače pohotovostního
E Expoziční
paměť (trvalá)
režimu.
F
A
s
t
y
e
L
U
M
N
242
Pouze
blokování
zaostření
Aktivace
automat.
zaostřování
Stisknutím tlačítka Fn dojde k aktivaci blokování zaostření.
Stisknutím tlačítka Fn dojde k aktivaci automatického zaostřování. K aktivaci
zaostřování nelze použít tlačítko spouště.
Při expozici snímků pořízených během stisknutí tlačítka Fn nedojde k odpálení
záblesku.
Při podržení tlačítka Fn ve stisknuté poloze během aktivního expozičního bracketingu, zábleskového bracketingu nebo bracketingu ADL v režimu záznamu jednotSekvence
livých snímků či tiché expozice dojde po následném stisknutí tlačítka spouště
bracketingu k expozici všech snímků aktuálně předvoleného programu bracketingu. Je-li aktivní bracketing vyvážení bílé barvy nebo režim sériového snímání (režimy CH, CL a M),
opakuje fotoaparát po dobu stisknutí tlačítka spouště sekvenci bracketingu.
Active
Stisknutím tlačítka Fn a otáčením hlavního příkazového voliče se nastavuje funkce
D-Lighting
Active D-Lighting (0 137).
Je-li nastavena kvalita obrazu JPEG Jemný, JPEG Normální nebo JPEG Základní,
zobrazí se na kontrolním panelu nápis „RAW“ a při expozici dalšího snímku
pořízeného po stisknutí tlačítka Fn se zaznamená rovněž kopie snímku ve formátu
+NEF (RAW)
NEF (RAW) (chcete-li zaznamenat kopie ve formátu NEF/RAW u více snímků za
sebou, udržujte mezi expozicí jednotlivých snímků tlačítko spouště namáčknuté do
poloviny). Chcete-li se vrátit zpět bez zaznamenání kopií snímků ve formátu NEF
(RAW), stiskněte znovu tlačítko Fn.
Měření Matrix Při stisknutí tlačítka Fn je aktivováno měření expozice Matrix.
Měření se
zdůraz.
Při stisknutí tlačítka Fn je aktivováno měření expozice se zdůrazněným středem.
středem
Bodové
Při stisknutí tlačítka Fn je aktivováno bodové měření expozice.
měření
Vypnutí blesku
9
5
m
n
6
Položka
Pomocná
mřížka
Volba
obrazového
pole
Virtuální
horizont
v hledáčku
MOJE MENU
První položka
v MOJE MENU
Nastavení
v času/clony po
1 EV
Popis
Stisknutím tlačítka Fn a otáčením hlavního příkazového voliče se zapíná a vypíná
zobrazení pomocné mřížky v hledáčku (0 8).
Stisknutím tlačítka Fn a otáčením příkazového voliče se vybírají obrazová pole
(0 89).
Stisknutím tlačítka Fn se zobrazí v hledáčku virtuální horizont.
Stisknutím tlačítka Fn se zobrazí menu „MOJE MENU“ (0 280).
Stisknutím tlačítka Fn se přeskočí na první položku v menu „MOJE MENU“. Tuto
možnost vyberte pro rychlý přístup k často používané položce menu.
Otáčením příkazových voličů za současného stisknutí tlačítka Fn se mění nastavení
času závěrky (expoziční režimy S a M) a clony (expoziční režimy A a M) v krocích po
1 EV, bez ohledu na nastavení uživatelské funkce b2 (Krok nastavení expozice
(EV), 0 224).
Výběr čísla
tlačítka Fn a otáčením příkazového voliče se mění číslo objektivu
w objektivu bez Stisknutím
specifikovaného pomocí položky Data objektivu bez CPU (0 172).
CPU
K Přehrávání
Žádná
Tlačítko Fn má stejnou funkci jako tlačítko K. Tuto možnost vyberte, pokud
používáte teleobjektiv a v dalších případech, kdy je obtížné obsluhovat tlačítko K
levou rukou.
Stisknutí tlačítka nemá žádnou funkci.
A
Virtuální horizont v hledáčku
Pokud je vybrána možnost Virtuální horizont v hledáčku v uživatelské funkci f2 (Funkce tlačítka Fn),
mění stisknutí tlačítka Fn indikaci expozice v hledáčku na indikaci bočního náklonu fotoaparátu.
Opětovným stisknutím tlačítka se indikace změní zpět na standardní.
Fotoaparát nakloněný
doprava
Fotoaparát ve vodorovné
poloze
Fotoaparát nakloněný
doleva
Hledáček
Je-li fotoaparát nakloněn v ostrém úhlu směrem nahoru nebo dolů, nemusí být indikace přesná. Chceteli, aby se zobrazoval boční náklon fotoaparátu i náklon směrem dopředu a dozadu, použijte položku
Virtuální horizont v menu nastavení (0 258).
U
243
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
f3: Funkce tl. hloubky ostrosti
Tato položka určuje funkci tlačítka kontroly hloubky ostrosti. Dostupné
možnosti jsou stejné jako v případě položky Funkce tlačítka Fn
(0 242). Výchozí nastavení je Kontrola hloubky ostrosti.
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
f4: Funkce tlačítka AE-L/AF-L
Tato položka určuje funkci tlačítka A AE-L/AF-L.
B
C
Položka
Exp.
paměť/
blok.
zaostření
Pouze
expoziční
paměť
Expoziční
E paměť
(trvalá)
Popis
Stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L dojde k aktivaci blokování
zaostření a expoziční paměti.
Stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L dojde k aktivaci expoziční
paměti.
Stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L dojde k aktivaci expoziční
paměti; expoziční paměť zůstává aktivní až do druhého
stisknutí tlačítka nebo doběhnutí časovače pohotovostního
režimu.
Pouze
tlačítka A AE-L/AF-L dojde k aktivaci blokování
F blokování Stisknutím
zaostření.
zaostření
Tlačítko A AE-L/AF-L slouží k aktivaci automatického
zaostřování. K aktivaci zaostřování nelze použít tlačítko
zaostřování spouště.
Stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L se aktivuje blokování
Blokování
zábleskové expozice (pouze pro vestavěný blesk
zábleskové
a kompatibilní blesky, 0 149, 294). Blokování zábleskové
expozice
expozice se zruší opětovným stisknutím tlačítka.
Žádná
Stisknutí tlačítka nemá žádnou funkci.
Aktivace
A automat.
r
U
244
f5: Uživ. nastavení ovladačů
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje funkci hlavního a pomocného příkazového voliče.
• Obrácené otáčení: Tato možnost mění smysl směru otáčení příkazových
voličů používaných k úpravě nastavení položek Korekce expozice
a/nebo Čas závěrky/clona. Vyberte požadované možnosti
a potvrďte/zrušte stisknutím multifunkčního voliče směrem
doprava, potom vyberte možnost Hotovo a stiskněte tlačítko J.
Toto nastavení se vztahuje rovněž na příkazové voliče na Battery
Packu MB-D14.
• Zaměnit hlavní/pomocný: Je-li vybrána možnost Vypnuto, slouží hlavní
příkazový volič k nastavení času závěrky a pomocný příkazový volič
k nastavení clony. Je-li vybrána možnost Zapnuto (režim A), slouží
hlavní příkazový volič k nastavení clony v expozičním režimu A; je-li
vybrána možnost Zapnuto, slouží hlavní příkazový volič k nastavení
clony v režimech A a M a pomocný příkazový volič k nastavení času
závěrky v režimech S a M. Toto nastavení se vztahuje rovněž na příkazové voliče na Battery
Packu MB-D14.
• Nastavení clony: Je-li vybrána možnost Pomocný příkazový volič, lze nastavovat clonu pouze
pomocným příkazovým voličem (resp. v případě použití možnosti Zapnuto v položce
Zaměnit hlavní/pomocný hlavním příkazovým voličem). Je-li vybrána možnost Clonový
kroužek, lze nastavovat clonu pouze pomocí clonového kroužku objektivu a indikace
hodnoty clony na fotoaparátu zobrazuje nastavení clony ve formě počtu kroků
odstupňovaných po 1 EV (clonu u objektivů typu G, E lze stále nastavovat pomocným
příkazovým voličem). Bez ohledu na provedené nastavení je nutné použít k nastavení clony
clonový kroužek, pokud je používán objektiv bez CPU.
• Menu a přehrávání: Je-li vybrána možnost Vypnuto, slouží multifunkční volič k výběru snímku
zobrazeného v režimu přehrávání jednotlivých snímků, výběru náhledů a navigaci v menu.
Je-li vybrána možnost Zapnuto nebo Zapnuto (bez kontroly snímků), lze použít hlavní
příkazový volič k výběru snímků zobrazených v režimu přehrávání jednotlivých snímků,
k přemisťování kurzoru směrem doleva a doprava během přehrávání náhledů snímků
a k pohybu v menu (označování položek) směrem nahoru a dolů. Pomocný příkazový volič
slouží k zobrazení dalších informací o snímku v režimu přehrávání jednotlivých snímků
a k pohybu kurzoru směrem nahoru a dolů v režimu přehrávání náhledů snímků. Výběrem
možnosti Zapnuto (bez kontroly snímků) se zamezí použití příkazových voličů k ovládání
přehrávání během kontroly snímků. Během zobrazení menu se otáčením pomocného
příkazového voliče směrem doprava zobrazují vnořená menu pro vybranou možnost,
zatímco otáčením voliče směrem doleva se zobrazují předchozí menu. Chcete-li potvrdit
výběr, stiskněte tlačítko 2 nebo J.
U
245
f6: Uvolnit tlač. a použít volič
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Výběrem možnosti Ano lze nastavení, která se normálně provádí stisknutím a podržením
tlačítka E, M (Y), W (S), X (T), L (U), tlačítka režimů automatického zaostřování,
tlačítka Z (Q) nebo tlačítka D ve stisknuté poloze a otáčením příkazových voličů, provádět
otáčením příkazových voličů po uvolnění tlačítka (toto se vztahuje rovněž na tlačítko Fn
a tlačítko kontroly hloubky ostrosti v případě jejich přiřazení funkci Active D-Lighting pomocí
uživatelské funkce f2 Funkce tlačítka Fn nebo uživatelské funkce f3 Funkce tl. hloubky
ostrosti). Nastavování končí opětovným stisknutím uvedených tlačítek nebo namáčknutím
tlačítka spouště do poloviny. Není-li v uživatelské funkci c2 Časovač pohotovost. režimu
vybrána možnost Žádný limit, ukončí se proces nastavování rovněž doběhnutím časovače
pohotovostního režimu.
f7: Bez paměťové karty?
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Výběrem možnosti Spuštění povoleno se povolí spouštění závěrky i v případě, kdy není ve
fotoaparátu vložena paměťová karta. Nejsou však zaznamenány žádné snímky (pořízené
snímky se však zobrazují na monitoru v ukázkovém režimu). Je-li vybrána možnost Spuštění
blokováno, pracuje tlačítko spouště pouze v případě vložení paměťové karty do fotoaparátu.
f8: Obrácení indikací
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Je-li vybrána možnost
(W), zobrazuje se indikace expozice na kontrolním
panelu, v hledáčku a na obrazovce informací se zápornými hodnotami vlevo a kladnými
hodnotami vpravo. Vyberete-li možnost
(V), zobrazují se kladné hodnoty
vlevo a záporné hodnoty vpravo.
U
246
f9: Funkce tlač. 4 na MB-D14
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka přiřazuje funkci tlačítku A AE-L/AF-L na
volitelném Battery Packu MB-D14.
B
C
E
F
A
r
G
Položka
Popis
Exp. paměť/blok.
Stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L na MB-D14 dojde k aktivaci blokování zaostření
zaostření
a expoziční paměti.
Pouze expoziční paměť Stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L na MB-D14 dojde k aktivaci expoziční paměti.
Stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L na MB-D14 dojde k aktivaci expoziční paměti;
Expoziční paměť
expoziční paměť zůstává aktivní až do druhého stisknutí tlačítka nebo
(trvalá)
doběhnutí časovače pohotovostního režimu.
Pouze blokování
Stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L na MB-D14 dojde k aktivaci blokování zaostření.
zaostření
Aktivace automat.
Stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L na MB-D14 se aktivuje automatické zaostřování.
zaostřování
K aktivaci zaostřování nelze použít tlačítko spouště.
Stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L na MB-D14 se aktivuje blokování zábleskové
Blokování zábleskové
expozice (pouze pro vestavěný blesk a kompatibilní blesky, 0 149, 294).
expozice
Blokování zábleskové expozice se zruší opětovným stisknutím tlačítka.
Stejná funkce jako
Tlačítko A AE-L/AF-L na MB-D14 má funkci vybranou v uživatelské funkci f2
tlačítko Fn
(0 242).
g: Videosekvence
g1: Funkce tlačítka Fn
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje funkci tlačítka Fn v režimu živého náhledu pro videosekvence (výchozí
nastavení je Žádná).
Položka
Popis
Stisknutím tlačítka během záznamu videosekvence se přidá do aktuálního místa
r Indexování
index (0 60). Indexy lze používat při zobrazování a úpravách videosekvencí.
Stisknutím tlačítka se namísto informací o záznamu videosekvence zobrazí
Zobr. provoz. info. pro
s
informace o času závěrky, cloně a dalších fotografických nastaveních. Opětovným
fotogr.
stisknutím tlačítka se obnoví zobrazení pro záznam videosekvence (0 59).
Exp. paměť/blok.
B
Stisknutím tlačítka dojde k aktivaci blokování zaostření a expoziční paměti.
zaostření
C Pouze expoziční paměť Stisknutím tlačítka dojde k aktivaci expoziční paměti.
Stisknutím tlačítka dojde k aktivaci expoziční paměti; expoziční paměť zůstává
Expoziční paměť
E
aktivní až do druhého stisknutí tlačítka nebo doběhnutí časovače
(trvalá)
pohotovostního režimu.
Pouze blokování
Stisknutím tlačítka dojde k aktivaci blokování zaostření.
F
zaostření
Aktivace automat.
Stisknutím tlačítka dojde k aktivaci automatického zaostřování. K aktivaci
A
zaostřování
zaostřování nelze použít tlačítko spouště.
Žádná
Stisknutí tlačítka nemá žádnou funkci.
U
247
g2: Funkce tl. hloubky ostrosti
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje funkci tlačítka kontroly hloubky ostrosti v režimu živého náhledu pro
videosekvence. Dostupné možnosti jsou stejné jako u položky Funkce tlačítka Fn (0 247),
s tím rozdílem, že výchozí nastavení je Indexování.
g3: Funkce tlačítka AE-L/AF-L
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje funkci tlačítka A AE-L/AF-L v režimu živého náhledu pro videosekvence.
Dostupné možnosti jsou stejné jako u položky Funkce tlačítka Fn (0 247), s tím rozdílem, že
výchozí nastavení je Exp. paměť/blok. zaostření.
g4: Funkce tlačítka spouště
Tlačítko G ➜ A menu uživatelských funkcí
Tato položka určuje funkci tlačítka spouště při výběru možnosti 1 voličem živého náhledu.
Položka
C Fotografování
1
A
Záznam
videosekvencí
Popis
Stisknutím tlačítka spouště až na doraz se ukončí záznam videosekvence a pořídí
se statický snímek s poměrem stran 16 : 9 (informace o velikosti obrazu viz strana
63).
Chcete-li spustit živý náhled pro videosekvence, namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny. Poté můžete zaostřit namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (pouze
v režimu automatického zaostřování) a stisknutím tlačítka až na doraz zahájit
a ukončit záznam. Chcete-li ukončit živý náhled pro videosekvence, stiskněte
tlačítko a. Tlačítko spouště na volitelné kabelové spoušti (0 298) lze použít ke
spuštění živého náhledu pro videosekvence a spuštění a ukončení záznamu
videosekvence; volitelné dálkové ovládání ML-L3 však nelze použít pro záznam
videosekvencí. Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny v režimu dálkového
ovládání (4) nedojde ke spuštění živého náhledu pro videosekvence a stisknutím
tlačítka spouště na dálkovém ovládání se nespustí ani neukončí záznam
videosekvence, ale spustí se závěrka pro pořízení snímku.
Záznam videosekvencí
Při použití této možnosti nelze použít intervalové snímání (0 164) a tlačítko spouště nelze použít
v režimu živého náhledu pro videosekvence k záznamu snímků, manuálnímu změření hodnoty pro
vyvážení bílé barvy, ani k záznamu referenčních dat pro funkci odstranění prachu ze snímku. Chcete-li
použít tyto funkce, vyberte možnost Fotografování.
U
248
B Menu nastavení: Nastavení fotoaparátu
Chcete-li zobrazit menu nastavení, stiskněte tlačítko G a vyberte kartu B (menu nastavení).
Tlačítko G
Menu nastavení obsahuje následující položky:
Položka
Formátování paměťové karty
Uložení uživatel. nastavení
Reset uživatel. nastavení
Jas monitoru
Čištění obrazového snímače
Sklopení zrcadla pro čištění 1
Ref. snímek pro odstr. prachu
HDMI
Redukce blikání obrazu
Časové pásmo a datum
Jazyk (Language)
0
250
81
82
250
301
303
251
205
252
253
253
Položka
Komentář ke snímku
Automatické otáčení snímků
Informace o baterii
Informace o autorském právu
Uložení/načtení nastavení
GPS
Virtuální horizont
Data objektivu bez CPU
Jemné doladění AF
Přenos pomocí Eye-Fi 2
Verze firmwaru
0
253
254
255
256
257
175
258
172
259
260
260
1 Není k dispozici při nízké kapacitě baterie.
2 Dostupný pouze tehdy, je-li vložena kompatibilní paměťová karta Eye-Fi (0 260).
A
Viz také
Výchozí nastavení položek menu jsou uvedena na straně 314.
U
249
Formátování paměťové karty
Tlačítko G ➜ B menu nastavení
Chcete-li zahájit formátování, vyberte slot pro paměťovou kartu
a možnost Ano. Pamatujte si, že formátování trvale maže všechny snímky
a ostatní data na paměťové kartě ve vybraném slotu. Před zahájením
formátování si proto zálohujte data, která chcete uchovat.
D
Během formátování
Během formátování nevypínejte fotoaparát ani nevyjímejte paměťové karty.
A
Dvoutlačítkové formátování
Paměťové karty lze formátovat rovněž současným stisknutím tlačítek O (Q) a Z (Q) na dobu delší než
2 sekundy (0 31).
Jas monitoru
Tlačítko G ➜ B menu nastavení
Tato položka slouží k nastavení jasu monitoru pro přehrávání a zobrazení menu a obrazovky
informací.
Položka
Automaticky
Manuálně
A
Popis
Pokud je monitor zapnutý, je jeho jas upravován automaticky na základě okolního
osvětlení. Je třeba dávat pozor, aby nedocházelo k zakrývání snímače okolního jasu
(0 4).
Pomocí tlačítek 1 a 3 nastavte jas monitoru. Vyšší hodnoty nastavte pro dosažení
vyššího jasu, nižší hodnoty pro dosažení nižšího jasu.
Viz také
Informace o nastavení jasu monitoru v režimu živého náhledu viz strana 53.
U
250
Ref. snímek pro odstr. prachu
Tlačítko G ➜ B menu nastavení
Tato položka slouží k získání referenčních dat pro funkci odstranění prachu ze snímku
v programu Capture NX 2 (dostupný samostatně; další informace viz návod k obsluze
programu Capture NX 2).
Položka Ref. snímek pro odstr. prachu je k dispozici pouze při nasazení objektivu
s vestavěným CPU na fotoaparát. Doporučuje se použít objektiv (ne typu DX) s ohniskovou
vzdáleností minimálně 50 mm. Při použití zoomu nastavte nejdelší ohniskovou vzdálenost.
1
Zvolte způsob aktivace funkce.
Vyberte jednu z následujících volitelných možností
a stiskněte tlačítko J. Chcete-li se vrátit zpět bez
pořízení dat pro odstranění prachu ze snímku,
stiskněte tlačítko G.
• Spustit: Zobrazí se zpráva na obrázku vpravo a na
kontrolním panelu a v hledáčku se zobrazí nápis
„rEF“.
• Vyčistit snímač a spustit: Tuto možnost použijte pro
vyčištění obrazového snímače před aktivací funkce.
Po dokončení čištění obrazového snímače se
zobrazí zpráva na obrázku vpravo a na kontrolním
panelu a v hledáčku se zobrazí nápis „rEF“.
2
Pomocí hledáčku vytvořte kompozici snímku s bílým objektem bez detailů.
Objektiv fotoaparátu umístěte do vzdálenosti přibližně deset centimetrů od dobře
osvětleného bílého objektu bez struktur, který umístěte tak, aby zaplnil celé obrazové
pole, a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Je-li aktivní automatické zaostřování, zaostří fotoaparát automaticky na nekonečno; při
použití manuálního zaostřování zaostřete na nekonečno manuálně.
U
251
3
Pořiďte referenční data pro funkci odstranění prachu.
Stiskněte tlačítko spouště zbývající část chodu až na doraz a pořiďte referenční data pro
funkci odstranění prachu ze snímku. Při stisknutí tlačítka spouště se vypne monitor.
Pamatujte si, že v případě špatného osvětlení objektu proběhne redukce šumu, což
prodlouží dobu záznamu snímku.
Je-li referenční objekt příliš světlý nebo příliš tmavý, nemusí být
fotoaparát schopen zaznamenat referenční data pro odstranění
prachu ze snímku a zobrazí se zpráva na obrázku vpravo.
V takovém případě vyberte jiný referenční objekt a opakujte
postup od kroku 1.
D
Čištění obrazového snímače
Referenční data pro odstranění prachu, zaznamenaná před čištěním obrazového snímače, není možné
použít u snímků pořízených po čištění obrazového snímače. Možnost Vyčistit snímač a spustit vyberte
pouze tehdy, nechcete-li použít referenční data pro odstranění prachu ze snímku pro existující snímky.
D
Referenční data pro odstranění prachu ze snímku
Stejná referenční data lze použít pro snímky zhotovené různými objektivy
nebo při různých nastaveních clony. Referenční snímky nelze zobrazovat
pomocí počítačových fotoeditačních aplikací. Zobrazíte-li referenční snímky
na fotoaparátu, zobrazí se šachovnice.
Redukce blikání obrazu
Tlačítko G ➜ B menu nastavení
Tato položka potlačuje blikání obrazu a proužkování při fotografování pod zářivkovým
světlem nebo rtuťovými výbojkami během živého náhledu a během záznamu videosekvence.
Chcete-li ponechat automatickou volbu správné frekvence na fotoaparátu, vyberte možnost
Automaticky, jinak nastavte manuálně frekvenci místní elektrické sítě.
A
Redukce blikání obrazu
Pokud možnost Automaticky neposkytuje požadované výsledky a zároveň si nejste jisti frekvencí
místní elektrické sítě, vyzkoušejte obě možnosti – 50 a 60 Hz – a vyberte tu z nich, která poskytne
nejlepší výsledky. Redukce blikání obrazu nemusí poskytovat požadované výsledky v případě velmi
jasných objektů, při jejichž fotografování je vhodné použít větší zaclonění (vyšší clonové číslo).
U
252
Časové pásmo a datum
Tlačítko G ➜ B menu nastavení
Tato položka slouží k nastavení časového pásma, hodin fotoaparátu, pořadí zobrazení data
a zapnutí/vypnutí letního času (0 27).
Položka
Časové pásmo
Datum a čas
Formát data
Letní čas
Popis
Výběr časového pásma. Hodiny fotoaparátu se automaticky nastaví na čas ve
zvoleném časovém pásmu.
Nastavení hodin fotoaparátu. Nejsou-li nastavené hodiny fotoaparátu, zobrazuje se
na obrazovce informací blikající symbol Y.
Volba pořadí zobrazení dne, měsíce a roku.
Zapnutí a vypnutí letního času. Hodiny fotoaparátu se automaticky posunou
o jednu hodinu vpřed nebo zpět. Výchozí nastavení je Vypnuto.
Jazyk (Language)
Tlačítko G ➜ B menu nastavení
Tato položka slouží k výběru jazyka pro menu fotoaparátu a zobrazované zprávy.
Komentář ke snímku
Tlačítko G ➜ B menu nastavení
Tato položka přidává komentáře k nově pořizovaným snímkům. Komentáře lze zobrazit jako
metadata v programu ViewNX 2 (součást dodávky) nebo Capture NX 2 (dostupný samostatně;
0 298). Komentář se zobrazí rovněž na stránce fotografických informací na obrazovce
informací o snímku (0 182).
• Hotovo: Uložení změn a návrat do menu nastavení.
• Zadat komentář: Vložení komentáře způsobem popsaným na straně 135. Komentáře
mohou mít délku až 36 znaků.
• Připojit komentář: Tuto možnost vyberte, chcete-li připojit zvolený
komentář ke všem následně zhotoveným snímkům. Možnost
Připojit komentář lze aktivovat a deaktivovat výběrem a stisknutím
tlačítka 2.
U
253
Automatické otáčení snímků
Tlačítko G ➜ B menu nastavení
Snímky zhotovené při použití možnosti Zapnuto obsahují informaci o orientaci fotoaparátu,
což umožňuje jejich automatické otočení do správné orientace při přehrávání (0 177), resp.
při zobrazení v programu ViewNX 2 (součást dodávky) nebo Capture NX 2 (dostupný
samostatně; 0 298). Zaznamenávány jsou následující orientace přístroje:
Orientace na šířku (krajina)
Fotoaparát otočený o 90 ° ve
směru hodinových ručiček
Fotoaparát otočený o 90 ° proti
směru hodinových ručiček
Orientace fotoaparátu se nezaznamenává při použití možnosti Vypnuto. Tuto možnost
použijte při panorámování nebo pořizování snímků s objektivem namířeným směrem nahoru
nebo dolů.
A
Otočení na výšku
Chcete-li při přehrávání automaticky otáčet snímky orientované na výšku, vyberte možnost Zapnuto
v položce Otočení na výšku v menu přehrávání (0 212).
U
254
Informace o baterii
Tlačítko G ➜ B menu nastavení
Tato položka slouží k zobrazení informací o aktuálně vložené baterii.
Položka
Nabití bat.
Počet sním.
Stáří bater.
Popis
Zobrazuje aktuální stav baterie v procentech.
Zobrazuje počet spuštění závěrky s aktuální baterií od posledního nabití baterie. Pozor,
fotoaparát může v některých případech spustit závěrku, aniž by došlo k záznamu
snímku – například při měření vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení.
Pětistupňová indikace životnosti baterie. Symbol 0 (k) indikuje plnou výkonnost
baterie, 4 (l) indikuje dosažení konce provozní životnosti baterie a nutnost její
výměny. Nové baterie, které nabijete při teplotě pod 5 °C, mohou dočasně indikovat
nižší zbývající životnost; indikace stáří baterie se ale vrátí do normálu, jakmile bude
baterie nabita v prostředí s teplotou okolo 20 °C nebo vyšší.
A
Battery Pack MB-D14
Na obrázku vpravo je vyobrazena indikace pro Battery Pack MB-D14. Při
použití tužkových baterií typu AA je stav baterií indikován symbolem stavu
baterie; ostatní položky se nezobrazují.
U
255
Informace o autorském právu
Tlačítko G ➜ B menu nastavení
Tato položka slouží k přidání informací o autorském právu k nově pořizovaným snímkům.
Informace o autorském právu se nachází mezi údaji na obrazovce informací ke snímku (0 182)
a může být zobrazena jako metadata v programu ViewNX 2 (součást dodávky) nebo
Capture NX 2 (volitelné příslušenství; 0 298).
• Hotovo: Uložení změn a návrat do menu nastavení.
• Autor: Vložte jméno fotografa způsobem popsaným na straně 135. Jméno fotografa může
mít délku až 36 znaků.
• Autorské právo: Vložte jméno držitele autorského práva způsobem popsaným na straně
135. Jména držitelů autorského práva mohou mít délku až 54 znaků.
• Připojit inf. o autorském právu: Tuto možnost vyberte, chcete-li
přidat informaci o autorském právu ke všem následujícím snímkům.
Možnost Připojit inf. o autorském právu lze zapnout a vypnout
výběrem možnosti a stisknutím tlačítka 2.
D
Informace o autorském právu
Abyste zabránili neautorizovanému použití jména autora nebo držitele autorského práva, ujistěte se, že
před půjčením nebo předáním fotoaparátu jiné osobě není vybrána možnost Připojit inf. o autorském
právu a jsou prázdná pole Autor a Autorské právo. Společnost Nikon nepřebírá odpovědnost za
jakékoli škody nebo spory vzniklé v důsledku použití položky Informace o autorském právu.
U
256
Tlačítko G ➜ B menu nastavení
Uložení/načtení nastavení
Chcete-li uložit následující nastavení na paměťovou kartu ve Slotu 1, vyberte možnost Uložit
nastavení (0 96; pokud je karta plná, zobrazí se chybové hlášení). Tuto položku použijte pro
sdílení nastavení mezi fotoaparáty D610.
Menu
Položka
Možnosti zobraz. pro přehráv.
Kontrola snímků
Přehrávání
Po vymazání
Otočení na výšku
Pojmenování souborů
Paměťová karta ve Slotu 2
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
Obrazové pole
Komprese JPEG
Záznam ve formátu NEF (RAW)
Vyvážení bílé barvy (včetně jemného
vyvážení a pamětí d-1–d-4)
Fotografování Předvolby Picture Control
Automatická korekce zkreslení
Barevný prostor
Active D-Lighting
Korekce vinětace
Redukce šumu pro dlouhé exp.
Redukce šumu pro vys. ISO
Nastavení citlivosti ISO
Dálkové ovládání
Nastavení videa
Menu
Položka
Všechny uživatelské funkce
Uživatelské
s výjimkou položky Reset
funkce
uživatelských funkcí
Čištění obrazového snímače
HDMI
Redukce blikání obrazu
Časové pásmo a datum (kromě data
a času)
Jazyk (Language)
Nastavení
Komentář ke snímku
Automatické otáčení snímků
Informace o autorském právu
GPS
Data objektivu bez CPU
Přenos pomocí Eye-Fi
Všechny položky v menu Moje
Moje menu/ menu
Poslední
Všechna poslední nastavení
nastavení
Výběr karet
Nastavení uložená pomocí tohoto typu fotoaparátu lze obnovit pomocí možnosti Načíst
nastavení. Pamatujte si, že položka Uložení/načtení nastavení je dostupná pouze v případě
přítomnosti paměťové karty ve fotoaparátu; možnost Načíst nastavení je dostupná pouze
v případě, že paměťová karta obsahuje uložená nastavení.
A
Uložená nastavení
Nastavení fotoaparátu jsou uložena v souboru s názvem NCSETUPC. Dojde-li ke změně názvu souboru,
nebude fotoaparát schopen načíst nastavení.
U
257
Tlačítko G ➜ B menu nastavení
Virtuální horizont
Tato položka zobrazuje virtuální horizont na základě informací ze snímače náklonu
fotoaparátu. Není-li fotoaparát nakloněn doleva ani doprava, zobrazí se referenční linka
bočního náklonu zeleně; není-li fotoaparát nakloněn dopředu ani dozadu, zobrazí se
referenční linka náklonu dopředu-dozadu zeleně a uprostřed indikace se zobrazí bod. Jeden
dílek stupnice odpovídá 5 °.
Fotoaparát ve vodorovné
poloze
Fotoaparát nakloněn
doleva nebo doprava
Fotoaparát nakloněn
dopředu nebo dozadu
D
Náklon fotoaparátu
Zobrazení virtuálního horizontu není přesné, když je fotoaparát nakloněn v ostrém úhlu směrem vpřed
nebo vzad. Jestliže fotoaparát není schopen měřit náklon, hodnota náklonu se nezobrazí.
A
Viz také
Informace o zobrazení indikace bočního náklonu fotoaparátu v hledáčku viz uživatelská funkce f2
(Funkce tlačítka Fn; 0 242, 243). Informace o zobrazení virtuálního horizontu v režimu živého náhledu
viz strany 55 a 62.
U
258
Jemné doladění AF
Tlačítko G ➜ B menu nastavení
Tato položka umožňuje jemné doladění činnosti automatického zaostřování pro až 12 typů
objektivů. Dolaďování činnosti automatického zaostřování se ve většině situací nedoporučuje
a může kolidovat s normálním zaostřováním, proto jej používejte pouze v oprávněných
případech.
Položka
Popis
Jemné dolaď. AF • Zapnuto: Zapíná funkci doladění AF.
(zap./vyp.)
• Vypnuto: Vypíná funkci doladění AF.
Uložená
hodnota
Dolaďuje AF pro aktuální objektiv (pouze objektivy
s vestavěným CPU). Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte
hodnotu mezi +20 a –20. Je možné uložit až 12 typů
objektivů. Pro každý typ objektivu je možné uložit pouze
jednu hodnotu.
Neexistuje-li pro aktuálně nasazený objektiv (pouze
Výchozí hodnota objektivy s vestavěným CPU) hodnota doladění AF,
zvolte hodnotu doladění AF.
Seznam
uložených
hodnot
Pohyb roviny
zaostření směrem Aktuální
od fotoaparátu.
hodnota
Pohyb roviny
zaostření
směrem
k fotoaparátu.
Předchozí
hodnota
Seznam dříve uložených hodnot doladění AF. Chcete-li odstranit ze seznamu některý
objektiv, vyberte požadovaný objektiv a stiskněte tlačítko O (Q). Chcete-li změnit
identifikaci objektivu (například výběrem identifikace, která bude stejná jako poslední
dvě číslice sériového čísla objektivu, abyste objektiv odlišili od jiných objektivů stejného
typu z důvodu skutečnosti, že položku Uložená hodnota lze použít pouze pro jeden
objektiv každého typu), vyberte požadovaný objektiv a stiskněte tlačítko 2.
Zobrazí se menu, které můžete vidět na obrázku vpravo;
stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte identifikaci a stisknutím
tlačítka J uložte změny a ukončete menu.
D
Doladění činnosti AF
Po použití funkce doladění AF nemusí být fotoaparát schopen zaostřit na nejkratší zaostřitelnou
vzdálenost nebo nekonečno.
D
Živý náhled
Doladění automatického zaostřování není aplikováno při použití živého náhledu (0 53).
A
Uložená hodnota
Pro každý typ objektivu je možné uložit pouze jednu hodnotu. Pokud použijete telekonvertor, je možné
uložit samostatné hodnoty pro každou kombinaci objektivu a telekonvertoru.
U
259
Přenos pomocí Eye-Fi
Tlačítko G ➜ B menu nastavení
Tato položka se zobrazuje pouze tehdy, je-li do fotoaparátu vložena paměťová karta Eye-Fi
(dostupná samostatně od dodavatelů třetích stran). Chcete-li přenášet snímky do zvoleného
cílového umístění, vyberte možnost Povolit. Není-li k dispozici dostatečně silný signál, nelze
snímky přenášet.
Při práci s bezdrátovými zařízeními se řiďte místními zákony v této oblasti a na místech, kde
jsou bezdrátová zařízení zakázána, vyberte možnost Zakázat.
Po vložení karty Eye-Fi je indikován její stav symbolem na obrazovce
informací:
• d: Přenos pomocí Eye-Fi je zakázán.
• e: Přenos pomocí Eye-Fi je povolen, ale nejsou dostupné žádné
snímky, které by bylo možné přenést.
• f (statický): Přenos pomocí Eye-Fi je povolen; čeká se na zahájení
přenosu.
• f (animovaný): Přenos pomocí Eye-Fi je povolen; probíhá přenos dat.
• g: Chyba — fotoaparát nemůže ovládat kartu Eye-Fi. Pokud se na kontrolním panelu nebo
v hledáčku zobrazí blikající nápis W, vyhledejte informace na straně 324; pokud nápis
nebliká, lze normálně fotografovat, ale nemusí být možné změnit nastavení Eye-Fi.
D
Karty Eye-Fi
Karty Eye-Fi mohou vysílat bezdrátové signály i při použití možnosti Zakázat. Zobrazuje-li se na
monitoru varování (0 324), vypněte fotoaparát a vyjměte kartu.
Další informace získáte v návodu k obsluze karty Eye-Fi a přímo u výrobce. Fotoaparát lze použít
k zapnutí a vypnutí karet Eye-Fi, ale nemusí podporovat ostatní funkce Eye-Fi.
Některé karty nemusí být dostupné v některých zemích nebo regionech; další informace získáte od
výrobce. Karty Eye-Fi lze využívat pouze v zemi, kde byly zakoupeny. Ujistěte se, že byl firmware karty
Eye-Fi aktualizován na nejnovější verzi.
A
Používání karet Eye-Fi v režimu Ad hoc
Připojení pomocí karet Eye-Fi s podporou režimu Ad hoc může vyžadovat delší čas. Nastavte
uživatelskou funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 227) na 30 s nebo delší dobu.
Verze firmwaru
Tato položka zobrazuje aktuální verzi firmwaru fotoaparátu.
U
260
Tlačítko G ➜ B menu nastavení
N Menu retušování: Tvorba retušovaných kopií
snímků
Chcete-li zobrazit menu retušování, stiskněte tlačítko G a vyberte kartu N (menu
retušování).
Tlačítko G
Položky v menu retušování jsou používány k vytvoření oříznutých nebo retušovaných kopií
existujících snímků. Menu retušování se zobrazí pouze v případě, že je ve fotoaparátu vložena
paměťová karta obsahující snímky (pamatujte si, že v případě použití paměťové karty
k současnému ukládání kopií snímků ve formátu RAW/NEF a JPEG způsobem popsaným na
straně 93 se použité retušovací funkce kromě funkcí Prolínání snímků a Zpracování snímků
NEF (RAW) aplikují pouze na kopie ve formátu JPEG).
Položka
0
Položka
0
i D-Lighting
264
e Vyrovnání
274
j Korekce efektu červených očí
264
( Korekce zkreslení
274
k Oříznutí snímků
265
) Rybí oko
274
l Monochromatické
266
f Omalovánky
275
m Filtrové efekty
267
g Barevná skica
275
n Vyvážení barev
268
h Korekce perspektivy
275
o Prolínání snímků 1
269
i Efekt miniatury
276
7 Zpracování snímků NEF (RAW)
271
u Selektivní barva
277
8 Změna velikosti snímku
272
9 Úprava videosekvencí
69
& Rychlé vylepšení
273
p Porovnání snímků vedle sebe 2
279
1 Lze zvolit pouze stisknutím tlačítka G a výběrem karty N.
2 Dostupné pouze v případě stisknutí tlačítka J nebo c (b) v režimu přehrávání jednotlivých snímků
při zobrazení retušované kopie nebo originálního snímku.
D
Retušované kopie
Většinu volitelných položek pro retušování lze aplikovat na kopie vytvořené pomocí jiných retušovacích
funkcí, s výjimkou položek Prolínání snímků a Úprava videosekvencí > Vybrat počát./koncový bod
však lze každou položku aplikovat pouze jednou (pamatujte si, že vícenásobné úpravy mohou
způsobovat ztráty detailů). Položky, které nelze aplikovat na aktuální snímek, se zobrazují šedě a nejsou
dostupné.
A
Kvalita obrazu
S výjimkou kopií snímků vytvořených pomocí položek Oříznutí snímků, Prolínání snímků,
Zpracování snímků NEF (RAW) a Změna velikosti snímku mají kopie vytvořené ze snímků JPEG
stejné nastavení kvality a velikosti obrazu jako originální snímky; kopie snímků vytvořené ze snímků NEF
(RAW) jsou ukládány jako velké snímky JPEG s nastavením kvality Jemný. Při ukládání kopií ve formátu
JPEG je použita komprese Priorita velikosti.
U
261
Tvorba retušovaných kopií snímků
Chcete-li vytvořit retušovanou kopii snímku:
1
Vyberte položku v menu retušování.
Pomocí tlačítek 1 a 3 vyberte položku a potvrďte
výběr stisknutím tlačítka 2.
2
Vyberte snímek.
Vyberte snímek a stiskněte tlačítko J (chcete-li
zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte
a držte tlačítko X (T); chcete-li zobrazit snímky
v jiných umístěních postupem popsaným na straně
178, stiskněte a držte tlačítko D a stiskněte tlačítko
1).
A
Retušování
Fotoaparát nemusí být schopen zobrazit nebo retušovat snímky vytvořené pomocí jiných
zařízení.
3
Vyberte možnosti retušování.
Další informace viz části související s vybranými
položkami. Chcete-li práci ukončit bez vytvoření
retušované kopie, stiskněte tlačítko G.
A
Zpoždění pro vypnutí monitoru
Pokud nejsou po určitou dobu prováděny žádné činnosti, monitor se vypne a prováděné
operace jsou zrušeny. Všechny neuložené změny budou ztraceny. Chcete-li prodloužit dobu, po
kterou zůstává monitor zapnutý, vyberte delší dobu zobrazení menu v uživatelské funkci c4
(Zpožď. pro vypn. monitoru, 0 228).
4
Vytvořte retušovanou kopii snímku.
Stisknutím tlačítka J vytvořte retušovanou kopii
snímku. Retušované kopie snímků jsou označeny
symbolem o.
U
262
A
Tvorba retušovaných kopií snímků během přehrávání
Retušované kopie lze vytvořit rovněž během přehrávání.
2
Zobrazte snímek na celé
obrazovce a stiskněte tlačítko J
nebo c (b).
2
Vyberte možnost a stiskněte
tlačítko J.
Vytvořte retušovanou kopii.
U
263
Tlačítko G ➜ N menu retušování
D-Lighting
Funkce D-Lighting slouží k vyjasnění stínů a je ideálním řešením pro snímky tmavých objektů
a objektů v protisvětle.
Před úpravou
Po úpravě
Pomocí tlačítek 1 a 3 nastavte sílu prováděné korekce. Účinek
nastavení lze zobrazit a zkontrolovat na obrazovce úprav. Stisknutím
tlačítka J zkopírujte snímek.
Korekce efektu červených očí
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Tato položka slouží ke korekci efektu „červených očí“ způsobeného bleskem a je dostupná
pouze pro snímky pořízené s pomocí blesku. Snímek vybraný pro aplikaci korekce efektu
červených očí lze zobrazit pro kontrolu na obrazovce úprav. Zkontrolujte výsledek korekce
efektu červených očí a způsobem popsaným v následující tabulce vytvořte korigovanou kopii
snímku. Pamatujte si, že korekce efektu červených očí nemusí za všech okolností přinést
očekávané výsledky a ve velmi ojedinělých případech je aplikována na ta místa snímku, která
nejsou ovlivněna efektem červených očí; před dalším pokračováním proto pečlivě zkontrolujte
náhled snímku.
Pro
Zvětšení
Zmenšení
Zobrazení dalších
částí snímku
Zrušení funkce
zvětšení snímku
Vytvoření kopie
snímku
U
264
Použijte
Popis
Stisknutím
tlačítka
X
(T)
zvětšíte
výřez snímku,
X (T)
stisknutím tlačítka W (S) zmenšíte výřez snímku.
W (S) Během zvětšení snímku můžete pomocí
multifunkčního voliče zobrazit části snímku, které
nejsou aktuálně viditelné na monitoru. Podržením
tlačítka multifunkčního voliče ve stisknuté poloze
lze rychle procházet skryté části snímku. Stisknutím
tlačítek pro zvětšování snímku nebo tlačítek
multifunkčního voliče se zobrazí navigační obrazovka; oblast snímku
J
aktuálně viditelná na monitoru je indikována žlutým rámečkem. Funkci
zvětšení snímku zrušíte stisknutím tlačítka J.
Detekuje-li fotoaparát výskyt efektu červených očí na vybraném snímku,
J
vytvoří se korigovaná kopie snímku. Není-li fotoaparát schopen detekovat
efekt červených očí, kopie snímku se nevytvoří.
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Oříznutí snímků
Tato položka vytváří oříznuté kopie vybraných snímků. Vybraný snímek
se zobrazuje včetně žlutě vyznačeného zvoleného výřezu; oříznutou
kopii snímku vytvořte postupem popsaným v následující tabulce.
Pro
Zmenšení velikosti výřezu
Zvětšení velikosti výřezu
Použijte
Popis
W (S) Stisknutím tlačítka W (S) se zmenší velikost výřezu.
X (T) Stisknutím tlačítka X (T) se zvětší velikost výřezu.
Otáčením hlavního příkazového voliče se přepínají poměry stran
3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 a 16 : 9.
Změna poměru stran výřezu
Nastavení polohy výřezu
Vytvoření kopie snímku
J
Pomocí multifunkčního voliče se nastaví poloha výřezu ve
snímku. Stisknutím a podržením voliče se výřez rychle přemístí
požadovaným směrem.
Pomocí této možnosti uložíte aktuální oříznutou kopii snímku do
samostatného souboru.
A
Oříznutí snímků: Kvalita a velikost obrazu
Kopie vytvořené ze snímků NEF (RAW) a NEF (RAW) + JPEG a mají kvalitu
obrazu (0 93) JPEG Jemný; oříznuté kopie vytvořené ze snímků JPEG mají
stejnou kvalitu obrazu jako originální snímky. Velikost vytvořených kopií
snímků se mění v závislosti na zvoleném výřezu a poměru stran a zobrazuje
se v levém horním rohu zobrazeného výřezu.
A
Zobrazení oříznutých kopií
Při zobrazování oříznutých kopií snímků nemusí být dostupná funkce zvětšení výřezu snímku.
U
265
Monochromatické
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Tato položka vytváří kopie snímků pomocí možností
Černobílé, Sépiové a Kyanotypie (modrobílé
monochromatické zbarvení).
Výběrem položky Sépiové nebo Kyanotypie se zobrazí
náhled vybraného snímku; stisknutím tlačítka 1 se zvýší
sytost zbarvení, stisknutím tlačítka 3 se sníží sytost zbarvení.
Monochromatická kopie snímku se vytvoří stisknutím tlačítka
J.
Zvýšení
sytosti
barev
Snížení
sytosti
barev
U
266
Filtrové efekty
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Tato položka nabízí následující filtrové efekty. Poté, co níže popsaným způsobem vyberete filtr
s požadovaným efektem, stiskněte tlačítko J pro zkopírování snímku.
Položka
Skylight filtr
Oteplující filtr
Filtr zesilující
červenou
Filtr zesilující
zelenou
Filtr zesilující
modrou
Popis
Vytváří efekt obdobný použití filtru skylight a snižuje podíl
modrých odstínů ve snímku. Náhled účinku filtru lze zobrazit
na monitoru způsobem uvedeným na obrázku vpravo.
Vytváří kopie snímků s účinkem obdobným použití
oteplujícího filtru a poskytuje snímkům „teplý“ červený
nádech. Náhled účinku efektu lze zobrazit na monitoru.
Zvýrazňuje červené (Filtr zesilující červenou), zelené (Filtr
zesilující zelenou) nebo modré (Filtr zesilující modrou)
barevné odstíny. Stisknutím tlačítka 1 se účinek filtru
zvyšuje, stisknutím tlačítka 3 se účinek filtru snižuje.
Přidává hvězdicový efekt ke zdrojům světla.
• Počet bodů: K dispozici jsou možnosti čtyři, šest nebo osm.
• Síla filtru: Určuje hodnotu jasu zdrojů světla, které budou
ovlivněny účinkem filtru.
• Úhel natočení filtru: Určuje úhel bodů (ramen hvězdice).
Filtr typu hvězda
• Délka bodů: Určuje délku ramen bodů (ramen hvězdice).
• Potvrdit: Zobrazuje náhled účinků filtru způsobem
uvedeným na obrázku vpravo. Stisknutím tlačítka X (T)
se zobrazí náhled kopie na celé obrazovce.
• Uložit: Vytvoří retušovanou kopii snímku.
Změkčovací filtr
Přidává efekt změkčovacího filtru. Pomocí tlačítek 1 a 3 se
nastaví síla filtru.
U
267
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Vyvážení barev
Tato položka umožňuje níže vyobrazeným způsobem vytvářet za
pomoci multifunkčního voliče kopie snímků s modifikovaným
vyvážením barev. Účinky změny barevného podání se zobrazují na
monitoru společně s histogramy pro červený, zelený a modrý kanál
(0 181) indikujícími rozložení odstínů na kopii snímku.
Posun barev směrem k zelené
Vytvoření retušované kopie
Posun barev směrem k modré
Posun barev směrem ke žluté
Posun barev směrem k purpurové
A
Zvětšení
Chcete-li zvětšit snímek zobrazený na monitoru, stiskněte tlačítko X (T).
Histogram bude aktualizován a zobrazí pouze údaje pro část snímku
zobrazenou na monitoru. Během zvětšení snímku lze stisknutím tlačítka
L (U) přepínat mezi vyvážením barev a zvětšením. Je-li aktivní zvětšení
výřezu snímku, lze pomocí tlačítek X (T) a W (S) zvětšovat a zmenšovat
snímek a procházet jeho skryté části pomocí multifunkčního voliče.
U
268
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Prolínání snímků
Prolínání snímků kombinuje dva existující snímky NEF (RAW) do jediného snímku, který se
uloží nezávisle na originálních snímcích; výsledky, které využívají data RAW z obrazového
snímače fotoaparátu, jsou výrazně lepší, než snímky vzniklé zkombinováním ve fotoeditačních
softwarových aplikacích. Nový snímek se uloží s aktuálním nastavením kvality a velikosti
obrazu; před vytvořením prolnutí nastavte kvalitu a velikost obrazu (0 93, 95; k dispozici jsou
všechny možnosti). Chcete-li vytvořit kopii snímku ve formátu NEF (RAW), zvolte kvalitu obrazu
NEF (RAW).
+
1
Vyberte položku Prolínání snímků.
Vyberte položku Prolínání snímků v menu retušování
a stiskněte tlačítko 2.
Zobrazí se dialog, který můžete vidět na obrázku
vpravo, s vybranou položkou Sn. 1; stisknutím tlačítka
J se zobrazí dialog pro výběr snímků, ve kterém jsou
uvedeny snímky NEF vytvořené tímto fotoaparátem.
2
Vyberte první snímek.
Pomocí multifunkčního voliče vyberte první snímek
určený k prolnutí. Chcete-li zobrazit vybraný snímek na
celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X (T)
(chcete-li zobrazit snímky v jiných umístěních
postupem popsaným na straně 178, stiskněte a držte
tlačítko D a stiskněte tlačítko 1). Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr aktuálního
snímku a vraťte se na obrazovku s náhledy.
3
Vyberte druhý snímek.
Vybraný snímek se zobrazí jako Sn. 1. Vyberte položku Sn. 2 a stiskněte tlačítko J,
potom vyberte druhý snímek postupem popsaným v kroku 2.
U
269
4
Upravte nastavení expozičního podílu snímku.
Vyberte položku Sn. 1 nebo Sn. 2 a pomocí tlačítek 1
a 3 optimalizujte expozici volbou expozičního podílu
snímku v rozmezí hodnot 0,1 až 2. Zopakujte totéž pro
druhý snímek. Výchozí hodnota je 1; výběrem hodnoty
0,5 snížíte expoziční podíl snímku na polovinu,
výběrem hodnoty 2 expoziční podíl snímku
zdvojnásobíte. Účinek aktuálně nastaveného
expozičního podílu snímku lze kontrolovat ve sloupci
Náhled.
5
Zkontrolujte prolnutí.
Pomocí tlačítek 4 a 2 umístěte kurzor do sloupce
Náhled a pomocí tlačítek 1 a 3 vyberte možnost
Prolnout. Stisknutím tlačítka J zobrazte pro kontrolu
způsobem uvedeným na obrázku vpravo náhled
prolnutí (chcete-li uložit prolnutí bez zobrazování
náhledu, vyberte možnost Uložit). Chcete-li se vrátit ke
kroku 4 a vybrat nové snímky nebo upravit nastavení
expozičního podílu, stiskněte tlačítko W (S).
6
Uložte prolnutí.
Stisknutím tlačítka J během zobrazení náhledu uložte
kombinovaný prolnutý snímek. Po prolnutí snímků se
na celé ploše monitoru zobrazí kombinovaný prolnutý
snímek.
D
Prolínání snímků
Kombinovat lze pouze snímky NEF (RAW) se stejným obrazovým polem a barevnou (bitovou) hloubkou.
Vytvořené prolnutí obsahuje stejné informace o snímku (včetně data záznamu, režimu měření expozice,
času závěrky, clony, expozičního režimu, korekce expozice, ohniskové vzdálenosti a orientace snímku),
hodnoty vyvážení bílé barvy a nastavení Picture Control jako snímek vybraný v položce Sn. 1. Komentář
k aktuálnímu snímku se přidá během ukládání ke kombinovanému prolnutému snímku; informace
o autorském právu se ale nezkopírují. Kombinované prolnuté snímky uložené ve formátu NEF (RAW)
využívají kompresi nastavenou v položce Typ v menu Záznam ve formátu NEF (RAW) a mají stejnou
barevnou (bitovou) hloubku jako originální snímky; kombinované prolnuté snímky uložené ve formátu
JPEG využívají kompresi s prioritou velikosti souboru.
U
270
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Zpracování snímků NEF (RAW)
Tato položka vytváří kopie JPEG ze snímků NEF (RAW).
1
Vyberte položku Zpracování snímků NEF
(RAW).
Vyberte položku Zpracování snímků NEF (RAW)
a stisknutím tlačítka 2 zobrazte dialog pro výběr
snímků uvádějící pouze snímky NEF (RAW) vytvořené
tímto fotoaparátem.
2
Vyberte snímek.
Vyberte snímek (chcete-li zobrazit vybraný snímek na
celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X (T);
chcete-li zobrazit snímky v jiných umístěních
postupem popsaným na straně 178, stiskněte a držte
tlačítko D a stiskněte tlačítko 1). Stisknutím tlačítka
J potvrďte výběr snímku a pokračujte dalším krokem.
3
Vyberte nastavení kopie JPEG.
Upravte níže uvedená nastavení. Pamatujte si, že vyvážení bílé barvy a korekce vinětace
nejsou dostupné v kombinaci s vícenásobnou expozicí a snímky vytvořenými pomocí
prolínání snímků, a že korekci expozice lze nastavit pouze na hodnoty v rozmezí −2 až
+2 EV. Při úpravách nastavení předvoleb Picture Control se nezobrazuje graf Picture
Control.
Kvalita obrazu (0 93)
Velikost obrazu (0 95)
Vyvážení bílé barvy (0 115)
Korekce expozice (0 112)
Předvolba Picture Control (0 129)
Redukce šumu pro vys. ISO (0 218)
Barevný prostor (0 217)
Korekce vinětace (0 218)
D-Lighting (0 264)
U
271
4
Zkopírujte snímek.
Vyberte možnost EXE a stisknutím tlačítka J vytvořte
kopii ve formátu JPEG z vybraného snímku (chcete-li
ukončit menu bez vytvoření kopie snímku, stiskněte
tlačítko G).
Změna velikosti snímku
Tato položka vytváří malé kopie vybraných snímků.
1
Vyberte položku Změna velikosti snímku.
Chcete-li změnit velikost vybraných snímků, zobrazte
stisknutím tlačítka G menu a vyberte položku
Změna velikosti snímku v menu retušování.
2
Vyberte cílové umístění.
Jsou-li vloženy dvě paměťové karty, můžete zvolit
cílové umístění pro kopie se změněnou velikostí tak, že
vyberete možnost Výběr cílového umístění
a stisknete tlačítko 2 (pokud je vložena pouze jedna
karta, pokračujte krokem 3).
Zobrazí se menu na obrázku vpravo; vyberte slot pro
kartu a stiskněte tlačítko J.
3
Vyberte velikost.
Vyberte položku Vybrat velikost a stiskněte tlačítko
2.
Zobrazí se možnosti, které můžete vidět na obrázku
vpravo; vyberte požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko J.
U
272
Tlačítko G ➜ N menu retušování
4
Vyberte snímky.
Vyberte možnost Vybrat snímek a stiskněte tlačítko 2.
Zobrazí se dialog, který můžete vidět na obrázku
vpravo; vybírejte snímky pomocí multifunkčního voliče
a stisknutím tlačítka W (S) potvrzujte nebo rušte
výběry (chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé
obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X (T); chcete-li
zobrazit snímky v jiných umístěních postupem
popsaným na straně 178, stiskněte a držte tlačítko D
a stiskněte tlačítko 1). Vybrané snímky jsou označeny
symbolem 8. Po dokončení výběru stiskněte tlačítko
J.
5
Uložte kopie se změněnou velikostí.
Zobrazí se dialog pro potvrzení. Vyberte možnost Ano
a stisknutím tlačítka J uložte kopie se změněnou velikostí.
A
Zobrazení kopií se změněnou velikostí
Pokud jsou zobrazeny kopie se změněnou velikostí, nemusí být dostupná funkce zvětšení výřezu
snímku.
A
Kvalita obrazu
Kopie vytvořené ze snímků NEF (RAW) a NEF (RAW) + JPEG a mají kvalitu obrazu (0 93) JPEG Jemný;
oříznuté kopie vytvořené ze snímků JPEG mají stejnou kvalitu obrazu jako originální snímky.
Rychlé vylepšení
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Tato položka vytváří kopie snímků s vyšší sytostí barev a kontrastem.
V případě potřeby je aplikována funkce D-Lighting pro vyjasnění
tmavých objektů a objektů v protisvětle.
Pomocí tlačítek 1 a 3 nastavte sílu prováděných vylepšení. Účinek
nastavení lze zobrazit a zkontrolovat na obrazovce úprav. Stisknutím
tlačítka J zkopírujte snímek.
U
273
Vyrovnání
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Tato položka vytváří vyrovnanou (vůči horizontu) kopii vybraného
snímku. Stisknutím tlačítka 2 se otáčí snímek ve směru hodinových
ručiček až o pět stupňů, s kroky po přibližně 0,25 °, stisknutím tlačítka 4
se otáčí snímek proti směru hodinových ručiček (účinek nastavení lze
zobrazit a zkontrolovat na obrazovce úprav; pamatujte si, že okraje
snímku mohou být oříznuty z důvodu dosažení pravoúhlého tvaru
kopie). Stisknutím tlačítka J zkopírujete snímek, stisknutím tlačítka K
ukončíte menu a vrátíte se k přehrávání bez vytvoření kopie.
Korekce zkreslení
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Vytváří kopie s potlačeným zkreslením okrajových částí obrazu. Chceteli, aby korekci zkreslení provedl automaticky fotoaparát, vyberte
možnost Automaticky a poté proveďte jemné doladění pomocí
multifunkčního voliče; chcete-li provést korekci manuálně, vyberte
možnost Manuálně (pamatujte si, že možnost Automaticky není
dostupná u snímků pořízených s použitím funkce automatické korekce
zkreslení; viz strana 217). Stisknutím tlačítka 2 se koriguje soudkové zkreslení, stisknutím
tlačítka 4 se koriguje poduškové zkreslení (účinky provedené korekce lze zobrazit
a zkontrolovat na obrazovce úprav; pamatujte si, že silnější korekce může vést k většímu
oříznutí okrajů snímku). Stisknutím tlačítka J zkopírujete snímek, stisknutím tlačítka K
ukončíte menu a vrátíte se k přehrávání bez vytvoření kopie. Pamatujte si, že korekce zkreslení
může vést k výraznému oříznutí nebo zkreslení okrajů kopií vytvořených ze snímků pořízených
objektivy DX při nastavení obrazového pole na jinou možnost než FX (36×24) 1.0×.
A
Automaticky
Možnost Automaticky je určena pouze pro snímky pořízené objektivy typu G, E a D (nelze aplikovat na
objektivy PC, rybí oko a další objektivy). Při aplikaci funkce na jiné typy objektivů nelze zaručit správné
výsledky.
Rybí oko
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Tato položka vytváří kopie, které vypadají, jako kdyby byly pořízeny
objektivem typu rybí oko. Stisknutím tlačítka 2 se účinek funkce
zvyšuje (a rovněž narůstá oříznutí okrajových částí snímku), stisknutím
tlačítka 4 se účinek funkce snižuje. Účinek nastavení lze zobrazit
a zkontrolovat na obrazovce úprav. Stisknutím tlačítka J zkopírujete
snímek, stisknutím tlačítka K ukončíte menu a vrátíte se k přehrávání
bez vytvoření kopie.
U
274
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Omalovánky
Tato položka vytváří kopie snímků s vyobrazením obrysů objektů jako
základu pro malování. Účinek nastavení lze zobrazit a zkontrolovat na
obrazovce úprav. Stisknutím tlačítka J zkopírujte snímek.
Před úpravou
Po úpravě
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Barevná skica
Tato položka vytváří kopie snímků, které připomínají skici nakreslené
barevnými pastelkami. Pomocí tlačítek 1 a 3 vyberete položku Živost
nebo Obrysy a pomocí tlačítek 4 a 2 upravíte nastavení. Zvýšením
živosti zvýšíte sytost barev a snížením živosti dosáhnete vybledlého,
monochromatického efektu za současného zesilování nebo
zeslabování obrysů objektů. Silnější obrysy vedou k vyšší sytosti barev.
Výsledek lze zobrazit a zkontrolovat na obrazovce úprav. Stisknutím tlačítka J zkopírujete
snímek, stisknutím tlačítka K ukončíte menu a vrátíte se k přehrávání bez vytvoření kopie.
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Korekce perspektivy
Tato položka vytváří kopie snímků se sníženými účinky perspektivního
zkreslení vysokých objektů fotografovaných od země. K úpravě
perspektivy snímku použijte multifunkční volič (pamatujte si, že čím
silnější je provedená korekce perspektivy, tím více se oříznou okraje
snímku). Výsledek lze zobrazit a zkontrolovat na obrazovce úprav.
Stisknutím tlačítka J zkopírujete snímek, stisknutím tlačítka K
ukončíte menu a vrátíte se k přehrávání bez vytvoření kopie.
Před úpravou
Po úpravě
U
275
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Efekt miniatury
Vytváří kopii, která bude vypadat jako snímek diorámy. Tato funkce poskytuje nejlepší
výsledky u snímků, které byly pořízeny z výrazného nadhledu. Oblast, která bude zobrazena
ostře, je na kopii indikována žlutým rámečkem.
Pro
Volba
orientace
Stiskněte
W (S)
Popis
Stisknutím tlačítka W (S) se volí orientace zaostřené oblasti.
Je-li snímek zobrazen na šířku, umístíte pomocí
tlačítek 1 a 3 na kopii rámeček zobrazující oblast,
která bude zobrazena ostře.
Zaostřená oblast
Výběr pozice
Je-li snímek zobrazen na výšku, umístíte pomocí
tlačítek 4 a 2 na kopii rámeček zobrazující oblast,
která bude zobrazena ostře.
Je-li ovlivňovaná oblast orientována na šířku, nastavíte pomocí tlačítek 4
a 2 výšku oblasti.
Výběr velikosti
Je-li ovlivňovaná oblast orientována na výšku, nastavíte pomocí tlačítek 1
a 3 šířku oblasti.
Zobrazení
náhledu kopie
Zrušení
Vytvoření
kopie snímku
U
276
X (T) Zobrazení náhledu výsledné kopie.
K
Návrat k přehrávání jednotlivých snímků bez vytvoření kopie.
J
Vytvoření kopie.
Selektivní barva
Tlačítko G ➜ N menu retušování
Tato položka vytváří kopie snímků, na kterých se barevně zobrazují pouze místa se zvolenými
barvami.
1
Vyberte položku Selektivní barva.
Vyberte položku Selektivní barva v menu
retušování a stisknutím tlačítka 2 zobrazte dialog
pro výběr snímku.
2
Vyberte snímek.
Vyberte snímek (chcete-li zobrazit vybraný
snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte
tlačítko X (T); chcete-li zobrazit snímky
v jiných umístěních postupem popsaným na
straně 178, stiskněte a držte tlačítko D
a stiskněte tlačítko 1). Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr snímku a pokračujte dalším
krokem.
3
Vyberte barvu.
Vybraná barva
Pomocí multifunkčního voliče umístěte kurzor na
objekt a stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L vyberte
barvu objektu jako tu, která zůstane součástí
výsledné kopie (fotoaparát může mít problémy
s rozpoznáním nenasycených barev; vybírejte
syté barvy). Chcete-li snímek zvětšit pro přesnější
výběr barvy, stiskněte tlačítko X (T).
Tlačítko A AE-L/AF-L
Stisknutím tlačítka W (S) se snímek zmenší.
4
Vyberte barevný rozsah.
Barevný rozsah
Otáčením hlavního příkazového voliče vyberte
barevný rozsah pro vybranou barvu.
U
277
5
Zvolte barevné odstíny rozsahu.
Pomocí tlačítek 1 a 3 rozšíříte nebo zúžíte
rozsah podobných barevných odstínů, které
budou součástí výsledného snímku nebo
videosekvence. K dispozici jsou hodnoty
v rozmezí 1 až 7; pamatujte si, že při použití
vyšších hodnot mohou být zahrnuty i barevné
odstíny jiných barev. Účinek nastavení lze
zobrazit a zkontrolovat na obrazovce úprav.
6
Vyberte další barvy.
Chcete-li vybrat další barvy, vyberte otáčením
hlavního příkazového voliče jedno ze tří
barevných polí v horní části obrazovky
a opakováním kroků 3–5 vyberte další barvu.
V případě potřeby vyberte opakováním celého
postupu třetí barvu. Chcete-li zrušit výběr barvy,
stiskněte tlačítko O (Q), chcete-li odstranit všechny barvy, stiskněte a podržte tlačítko
O (Q).
7
Uložte upravenou kopii.
Stisknutím tlačítka J zkopírujte snímek.
U
278
Porovnání snímků vedle sebe
Umožňuje porovnávat retušované kopie a originální snímky. Tato položka je dostupná pouze
v případě stisknutí tlačítka J nebo c (b) pro zobrazení menu retušování a v případě
zobrazení kopie nebo originálního snímku na celé obrazovce.
1
Vyberte snímek.
V režimu přehrávání jednotlivých snímků vyberte
retušovanou kopii (indikovanou symbolem o) nebo
retušovaný snímek a stiskněte tlačítko J nebo c (b).
2
Vyberte položku Porovnání snímků vedle
sebe.
Vyberte položku Porovnání snímků vedle sebe
a stiskněte tlačítko J.
3
Porovnejte kopii s původním snímkem.
Parametry použité při
tvorbě kopie
Zdrojový snímek se zobrazí na levé straně, retušovaná
kopie na pravé straně; současně se v horní části
obrazovky zobrazí parametry použité při tvorbě kopie
snímku. Pomocí tlačítek 4 a 2 přepínáte mezi
zdrojovým snímkem a retušovanou kopií. Chcete-li
zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte
a podržte tlačítko X (T). Pokud byla kopie
Zdrojový Retušovaná
vytvořena ze dvou zdrojových snímků pomocí položky
snímek
kopie
Prolínání snímků nebo pokud byl zdroj vícenásobně
kopírován, zobrazíte stisknutím tlačítek 1 a 3 ostatní
zdrojové snímky nebo kopie. Chcete-li se vrátit do režimu přehrávání, stiskněte tlačítko
K, resp. stiskněte tlačítko J pro návrat do režimu přehrávání s vybraným aktuálním
snímkem.
D
Porovnání snímků vedle sebe
Zdrojový snímek se nezobrazí, pokud byla kopie vytvořena z chráněného snímku (0 188), pokud se
snímek nachází na zablokované paměťové kartě nebo byl mezitím vymazán či označen jako skrytý
(0 208), resp. pokud se nachází na paměťové kartě v jiném slotu než byl použit při tvorbě snímku.
U
279
O Moje menu/m Poslední nastavení
Chcete-li zobrazit menu Moje menu, stiskněte tlačítko G a vyberte kartu O (Moje menu).
Tlačítko G
Položku Moje menu lze použít ke tvorbě a k úpravám uživatelského seznamu položek menu
přehrávání, fotografování, uživatelských funkcí, nastavení a retušování, a získat tak rychlý
přístup k těmto položkám (max. 20 položek). Je-li třeba, lze zobrazit namísto menu „Moje
menu“ obdobné menu „Poslední nastavení“ (0 283).
V tomto menu lze níže popsaným způsobem přidávat a mazat položky, resp. měnit jejich
uspořádání.
❚❚ Přidání položek do menu Moje menu
1
Vyberte položku Přidání položek.
V menu Moje menu (O) vyberte položku Přidání
položek a stiskněte tlačítko 2.
2
Vyberte menu.
Vyberte název menu obsahujícího položku,
kterou chcete přidat, a stiskněte tlačítko 2.
3
Vyberte položku menu.
Vyberte požadovanou položku menu a stiskněte
tlačítko J.
4
U
280
Umístěte novou položku.
Pomocí tlačítek 1 a 3 posunujte položku v menu
Moje menu nahoru a dolů. Chcete-li přidat novou
položku, stiskněte tlačítko J.
5
Přidejte další položky.
Položky, které se aktuálně zobrazují v menu Moje
menu, jsou označeny zatržením. Položky
označené symbolem V nelze vybrat.
Opakováním kroků 1–4 vyberte další položky.
❚❚ Mazání položek v menu Moje menu
1
Vyberte položku Odebrání položek.
V menu Moje menu (O) vyberte položku Odebrání položek a stiskněte tlačítko 2.
2
Vyberte položky.
Vyberte položky menu a stisknutím tlačítka 2
potvrďte nebo zrušte jejich výběr. Vybrané
položky jsou označeny zatržením.
3
Vyberte možnost Hotovo.
Vyberte možnost Hotovo a stiskněte tlačítko J.
Zobrazí se dialog pro potvrzení.
4
Vymažte vybrané položky.
Stisknutím tlačítka J vymažte vybrané položky.
A
Mazání položek v menu Moje menu
Chcete-li vymazat aktuálně vybranou položku v menu Moje menu, stiskněte tlačítko O (Q). Zobrazí se
dialog pro potvrzení; opětovným stisknutím tlačítka O (Q) vymažte vybranou položku z menu Moje
menu.
U
281
❚❚ Uspořádání položek v menu Moje menu
1
Vyberte položku Seřazení položek.
V menu Moje menu (O) vyberte položku Seřazení položek a stiskněte tlačítko 2.
2
Vyberte položku menu.
Vyberte položku, kterou chcete přesunout,
a stiskněte tlačítko J.
3
Umístěte položku.
Pomocí tlačítek 1 a 3 přemístěte položku
nahoru nebo dolů v menu Moje menu a stiskněte
tlačítko J. Opakováním kroků 2–3 změňte
umístění dalších položek.
4
Vraťte se do menu Moje menu.
Stisknutím tlačítka G se vraťte do menu Moje
menu.
Tlačítko G
U
282
Poslední nastavení
Chcete-li zobrazit dvacet naposled použitých nastavení, vyberte možnost m Poslední
nastavení v položce O Moje menu > Výběr karet.
1
Vyberte položku Výběr karet.
V menu Moje menu (O) vyberte položku Výběr
karet a stiskněte tlačítko 2.
2
Vyberte položku m Poslední nastavení.
Vyberte položku m Poslední nastavení
a stiskněte tlačítko J. Název menu se změní
z „MOJE MENU“ na „POSLEDNÍ NASTAVENÍ“.
Položky menu jsou přidávány na začátek menu posledních nastavení v pořadí, v jakém jsou
používány. Chcete-li znovu zobrazit menu Moje menu, vyberte možnost O Moje menu
v položce m Poslední nastavení > Výběr karet.
A
Odebrání položek z menu Poslední nastavení
Chcete-li odebrat položku z menu posledních nastavení, vyberte ji a stiskněte tlačítko O (Q). Zobrazí se
dialog pro potvrzení; opětovným stisknutím tlačítka O (Q) vymažte vybranou položku.
U
283
U
284
nTechnické informace
Přečtením této kapitoly získáte informace o kompatibilním příslušenství, čištění a uchovávání
fotoaparátu a o tom, co dělat, pokud se zobrazí chybové hlášení nebo nastane problém při
používání fotoaparátu.
Kompatibilní objektivy
Nastavení fotoaparátu
Objektivy s vestavěným CPU 1
Objektiv/příslušenství
AF NIKKOR typu G, E a D 2
AF-S, AF-I NIKKOR
Řada PC-E NIKKOR
PC Micro 85 mm f/2,8D 4
Telekonvertory AF-S / AF-I 7
Ostatní objektivy AF NIKKOR (kromě objektivů pro
F3AF)
Objektivy bez CPU 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AI-P NIKKOR
Objektivy AI-, AI- modifikované, NIKKOR a Nikon
Series E 11
Medical NIKKOR 120 mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Telekonvertory AI 17
Měchové zařízení PB-6 19
Automatické mezikroužky (řada PK-11A, 12 nebo 13;
PN-11)
Režim
fotografování
AF
M (s elektronickým
dálkoměrem)
M
P
S
A
M
Systém měření
expozice
L
M
3D Color N
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔3
—
—
✔
✔5
✔5
✔
✔
✔
✔
✔5
—
✔
✔5
✔6
✔
✔5
✔
✔
—
—
—
✔ 3,5
✔ 3,5
✔3
✔8
✔8
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔9
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔9
✔
—
✔ 12
—
✔ 13
✔ 14
Zaostřovací režim
—
—
—
—
—
✔
—
✔5
✔ 18
✔ 18
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
✔ 15
✔ 12
✔ 16
✔ 12
✔ 20
—
—
—
—
—
—
—
—
✔ 13
—
—
✔ 14
✔
✔ 14
✔
—
✔ 18
✔
—
✔ 12
—
—
✔
Objektivy IX NIKKOR nelze použít.
Redukce vibrací je podporována u objektivů typu VR.
Bodové měření expozice měří v oblasti aktivního zaostřovacího pole (0 109).
Systémy měření expozice a řízení záblesku fotoaparátu nepracují správně při vysunutí/naklopení objektivu, resp. při
použití jiné clony než plné světelnosti.
Nelze použít při vysunutí nebo naklopení.
Pouze manuální expoziční režim.
Lze použít pouze v kombinaci s objektivy AF-S a AF-I (0 287). Informace o zaostřovacích polích dostupných pro
automatické zaostřování a elektronický dálkoměr viz strana 287.
Je-li u objektivů AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8 , AF 28–85 mm f/3,5–4,5 <Nová verze> nebo AF 28–85 mm
f/3,5–4,5 nastavena nejdelší ohnisková vzdálenost při zaostření na nejkratší zaostřitelnou vzdálenost, může se
zobrazit indikace zaostření i v případě, že je obraz na matnici v hledáčku neostrý. V takovém případě zaostřujte
manuálně, dokud nebude obraz v hledáčku ostrý.
Se světelností f/5,6 nebo vyšší.
Některé objektivy nelze použít (viz strana 288).
n
285
11 Rozsah otáčení prstence se stativovým závitem u objektivu AI 80–200 mm f/2,8 ED je limitován tělem fotoaparátu. Při
upevnění objektivu AI 200–400 mm f/4 ED na fotoaparát nelze provádět výměnu filtrů.
12 Je-li zadána světelnost objektivu v položce Data objektivu bez CPU (0 172), zobrazují se v hledáčku a na kontrolním
panelu clonová čísla.
13 Lze použít jen při zadání ohniskové vzdálenosti a světelnosti pomocí položky Data objektivu bez CPU (0 172). Neníli možné dosáhnout očekávaných výsledků, použijte bodové měření nebo integrální měření se zdůrazněným
středem.
14 Pro dosažení vyšší přesnosti měření expozice zadejte ohniskovou vzdálenost a světelnost použitého objektivu
v položce Data objektivu bez CPU (0 172).
15 Lze použít v manuálním expozičním režimu M při časech závěrky delších o 1 EV a více, než činí synchronizační čas
fotoaparátu pro práci s bleskem.
16 Měření expozice probíhá při pracovní cloně. V režimu A nastavte clonu pomocí clonového kroužku objektivu před
aktivací expoziční paměti a vysunutím objektivu. Při použití režimu M nastavte clonu pomocí clonového kroužku
objektivu a určete expozici před vysunutím objektivu.
17 Při použití objektivů AI 28–85 mm f/3,5–4,5, AI 35–105 mm f/3,5–4,5, AI 35–135 mm f/3,5–4,5 nebo AF-S 80–200 mm
f/2,8D je nutné provést korekci expozice. Podrobnosti viz návod k obsluze telekonvertoru.
18 S efektivní světelností f/5,6 nebo vyšší.
19 Vyžaduje automatický mezikroužek PK-12 nebo PK-13. V závislosti na orientaci fotoaparátu může být nutný distanční
nástavec PB-6D.
20 Použijte pracovní clonu. V režimu A zavřete clonu pomocí měchového zařízení na pracovní hodnotu ještě předtím,
než určíte expozici a pořídíte snímek.
• Reprodukční zařízení PF-4 vyžaduje držák fotoaparátu PA-4.
• Během automatického zaostřování při použití vysokých citlivostí ISO se může vyskytnout obrazový šum ve formě
proužků. Použijte manuální zaostřování nebo blokování zaostření.
n
286
A
Identifikace objektivů s vestavěným CPU a objektivů typu G, E a D
Doporučuje se používat objektivy s vestavěným CPU (zejména typy G, E a D), objektivy IX-NIKKOR však
nelze použít. Objektivy s vestavěným CPU lze identifikovat podle přítomnosti kontaktního pole CPU,
objektivy typu G, E a D jsou označeny písmenem na tubusu objektivu. Objektivy typu G a E nejsou
vybaveny clonovým kroužkem.
Kontakty CPU
Clonový kroužek
Objektiv s vestavěným CPU
Objektiv typu G/E
Objektiv typu D
A
Telekonvertory AF-S/AF-I
Níže uvedená tabulka zobrazuje zaostřovací pole dostupná pro automatické zaostřování a funkci
elektronického dálkoměru při nasazení telekonvertoru AF-S/AF-I. Mějte na paměti, že fotoaparát
nemusí být schopen zaostřit tmavé nebo málo kontrastní objekty, pokud je kombinovaná světelnost
nižší než f/5,6. Automatické zaostřování není k dispozici při použití telekonvertorů v kombinaci
s objektivem AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2,8G IF-ED.
Příslušenství
Světelnost objektivu
Zaostřovací pole
Příslušenství
f/4 nebo vyšší
Zaostřovací pole
f/2,8 nebo vyšší
TC-14E,
TC-14E II
1
f/5,6
TC-20E,
TC-20E II,
TC-20E III
1
f/4
f/5,6
f/2,8 nebo vyšší
TC-17E II
Světelnost objektivu
2
TC-800-1.25E
ED
—3
2
f/5,6
f/4
f/5,6
—3
1 Data pro zaostření ze zaostřovacích polí mimo střední zaostřovací pole jsou získána z řádkových snímačů.
2 Pokud je nastaven režim činnosti zaostřovacích polí Jednotlivá zaostřovací pole, použije se režim 3D sledování
objektu nebo režim Automatická volba zaostřovacích polí (0 99).
3 Automatické zaostřování není k dispozici.
n
287
A
Clonové číslo na objektivu
Clonové číslo na objektivu představuje nejnižší možné zaclonění, tj. světelnost objektivu.
A
Kompatibilní objektivy bez CPU
Při použití objektivů a příslušenství bez CPU otočte volič expozičních režimů fotoaparátu do polohy A
nebo M a nastavte clonu pomocí clonového kroužku objektivu. V ostatních expozičních režimech se
zablokuje závěrka. Položka Data objektivu bez CPU (0 172) umožňuje získat přístup k mnoha funkcím
dostupným u objektivů s vestavěným CPU, včetně měření expozice Color Matrix; nejsou-li zadána žádná
data, pracuje namísto měření expozice Color Matrix integrální měření se zdůrazněným středem; není-li
zadána světelnost objektivu, zobrazuje se v místě indikace clonového čísla na fotoaparátu pouze počet
clonových hodnot (v EV) od plné světelnosti objektivu a aktuální clonové číslo je třeba odečítat na
clonovém kroužku objektivu.
D
Nekompatibilní příslušenství a objektivy bez CPU
Následující položky NELZE použít v kombinaci s fotoaparátem D610:
• AF telekonvertor TC-16AS
• Objektivy bez systému AI
• Objektivy vyžadující zaostřovací jednotku AU-1
(400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6 , 800 mm f/8,
1 200 mm f/11)
• Fisheye (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8,
OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Mezikroužek K2
• 180–600 mm f/8 ED (sériová čísla
174041–174180)
• 360–1 200 mm f/11 ED (sériová čísla
174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (sériová čísla
280001–300490)
• AF objektivy pro F3AF (AF 80 mm f/2,8 ,
AF 200 mm f/3,5 ED, AF telekonvertor TC-16)
• PC 28 mm f/4 (sériové číslo 180900 nebo nižší)
• PC 35 mm f/2,8 (sériová čísla 851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (starý typ)
• Reflex 1 000 mm f/6,3 (starý typ)
• Reflex 1 000 mm f/11 (sériová čísla
142361–143000)
• Reflex 2 000 mm f/11 (sériová čísla
200111–200310)
A
Vestavěný blesk
Vestavěný blesk lze používat v kombinaci s objektivy s vestavěným CPU a ohniskovými vzdálenostmi
v rozmezí 24 mm (16 mm u formátu DX) až 300 mm, v některých případech však blesk nemusí být
schopen osvětlit celé obrazové pole při použití některých pracovních nebo ohniskových vzdáleností
v důsledku vinětace způsobované tubusem objektivu; stejně tak mohou některé objektivy zakrývající
světlo předblesku proti červeným očím narušovat funkci redukce červených očí. Abyste zamezili
vinětaci, sejměte sluneční clonu objektivu. Nejkratší pracovní vzdálenost blesku je 0,6 m a blesk nelze
používat v makrorozsahu příslušně vybavených objektivů se zoomem. Blesk nemusí být v kombinaci
s následujícími objektivy schopen u vzdáleností kratších než níže uvedených osvětlit celý objekt:
Objektiv
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED
DX
n
288
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4G IF-ED
Nastavení zoomu
18–24 mm
18 mm
20–24 mm
Nejkratší vzdálenost bez vinětace
Bez vinětace
1m
Bez vinětace
Objektiv
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8G IF-ED
DX
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8D IF-ED
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm f/3,5–4,5D IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5G ED
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8D IF
AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4G ED
FX
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED *
* Bez použití vysouvání a naklápění.
Nastavení zoomu
20 mm
24–55 mm
18 mm
24–200 mm
28 mm
50–300 mm
35 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28–35 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
28 mm
50–120 mm
28 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
50–300 mm
24 mm
Nejkratší vzdálenost bez vinětace
2m
1m
1m
Bez vinětace
1m
Bez vinětace
1,5 m
1,5 m
Bez vinětace
1m
Bez vinětace
1,5 m
Bez vinětace
1,5 m
1m
Bez vinětace
1m
1,5 m
Bez vinětace
1m
Bez vinětace
2m
1m
Bez vinětace
1m
Bez vinětace
1,5 m
1m
Bez vinětace
1,5 m
Při použití objektivu AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED není blesk schopen osvítit celé obrazové pole při
všech nastaveních.
Vestavěný blesk lze používat rovněž s objektivy NIKKOR AI-S, AI-, AI- modifikovanými, Nikon Series E
a objektivy bez CPU s ohniskovými vzdálenostmi v rozmezí 24–300 mm. Objektivy AI 50–300 mm f/4,5,
modifikovaný AI 50–300 mm f/4,5, AI-S 50–300 mm f/4,5 ED a AI 50–300 mm f/4,5 ED musí být
používány při nastavení zoomu na 70 mm nebo delší ohniskové vzdálenosti. Nejkratší vzdálenosti, při
nichž nedochází u objektivů AI-S a AI 25–50 mm f/4 ED k vinětaci, jsou: 2 m při nastavení zoomu na
25 mm a 1 m při nastavení zoomu na 28 mm; k vinětaci nedochází při nastavení zoomu na 35 mm nebo
delší ohniskové vzdálenosti.
n
289
D
Pomocné světlo AF
Pomocné světlo AF nelze použít s následujícími objektivy:
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8G ED VR II
Následující objektivy mohou při vzdálenostech pod 0,7 m blokovat pomocné světlo AF a znemožňovat
tak automatické zaostřování za nízké hladiny osvětlení:
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF Zoom Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6D (IF)
• AF-S Zoom-NIKKOR 17–35 mm f/2,8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S DX Zoom-NIKKOR 17–55 mm f/2,8G IF-ED • AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4G
f/3,5–5,6G IF-ED
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180 mm
• AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8D IF
f/4,5–5,6D
• AF Zoom-Nikkor 24–85 mm f/2,8–4D IF
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR
Následující objektivy mohou při vzdálenostech pod 1,0 m blokovat pomocné světlo AF a znemožňovat
tak automatické zaostřování za nízké hladiny osvětlení:
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II • AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8D IF-ED
• AF Micro-Nikkor 200 mm f/4D IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6G
IF-ED
Následující objektivy mohou při vzdálenostech pod 1,5 m blokovat pomocné světlo AF a znemožňovat
tak automatické zaostřování za nízké hladiny osvětlení:
• AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G ED VR • AF Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8D ED
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR • AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8D IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8G IF-ED
n
290
A
Výpočet obrazového úhlu
Fotoaparát D610 lze používat s objektivy Nikon určenými pro kinofilmové fotoaparáty. Pokud je aktivní
funkce Automat. volba formátu DX (0 90) a je nasazený kinofilmový objektiv, je obrazový úhel stejný
jako na kinofilmovém fotoaparátu (35,9 × 24 mm); pokud je nasazený objektiv DX, přizpůsobí se
obrazový úhel automaticky obrazovému poli o rozměrech 23,5 × 15,7 mm (formát DX).
Pokud je nasazený kinofilmový objektiv, lze obrazový úhel redukovat o faktor 1,5× vypnutím funkce
Automat. volba formátu DX a výběrem možnosti DX (24×16).
Velikost obrazového pole FX (36×24) (35,9 ×
24 mm, ekvivalent kinofilmového fotoaparátu)
Objektiv
Úhlopříčka obrazu
Velikost obrazového pole DX (24×16) (23,5 ×
15,7 mm, ekvivalent fotoaparátu formátu DX)
Obrazový úhel (FX (36×24); kinofilm)
Obrazový úhel (DX (24×16); formát DX)
Obrazový úhel formátu DX (24×16) je přibližně 1,5× menší než obrazový úhel kinofilmu. Chcete-li
vypočítat ekvivalentní ohniskovou vzdálenost objektivů na kinofilmu při použití obrazového pole DX
(24×16), vynásobte ohniskovou vzdálenost použitého objektivu hodnotou 1,5 (zdánlivá efektivní
ohnisková vzdálenost 50 mm objektivu bude při použití formátu DX (24×16) 75 mm).
n
291
Volitelné blesky
Fotoaparát podporuje systém kreativního osvětlení Nikon (CLS) a může být použit
s kompatibilními blesky systému CLS. Volitelné blesky mohou být upevněny přímo do sáněk
pro upevnění příslušenství na fotoaparátu, jak je popsáno níže. Sáňky pro upevnění
příslušenství jsou vybaveny aretací pro blesky s pojistným kolíčkem.
1
Sejměte krytku sáněk pro upevnění příslušenství.
2
Nasaďte blesk do sáněk pro upevnění příslušenství.
Podrobnosti naleznete v návodu dodávaném s bleskem.
Vestavěný blesk při nasazení volitelného blesku nepracuje.
A
Adaptér se synchronizačním konektorem AS-15
Při nasazení adaptéru AS-15 se synchronizačním konektorem (dostupný samostatně) do sáněk pro
upevnění příslušenství na fotoaparátu lze použít zábleskové příslušenství připojované standardním
synchronizačním kabelem.
D
n
292
Používejte výhradně zábleskové příslušenství společnosti Nikon
Používejte výhradně blesky společnosti Nikon. Záporné napětí nebo napětí nad 250 V přivedené do sáněk
pro upevnění příslušenství fotoaparátu nejenže zamezí správné činnosti zařízení, ale rovněž poškodí
synchronizační obvody fotoaparátu nebo blesku. Před použitím blesku Nikon, který není uveden v této
kapitole, kontaktujte autorizovaný servis Nikon pro získání podrobnějších informací.
Systém kreativního osvětlení Nikon (CLS)
Pokročilý systém kreativního osvětlení Nikon (CLS) nabízí vylepšenou komunikaci mezi
fotoaparátem a kompatibilními blesky pro lepší zábleskovou fotografii. Podrobnosti naleznete
v dokumentaci dodávané s bleskem.
❚❚ Blesky kompatibilní se systémem CLS
Fotoaparát je možné používat s následujícími blesky, které jsou kompatibilní se systémem CLS:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-300 a SB-R200:
Blesk
SB-910 1
SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-400 2
SB-300 2
SB-R200 3
ISO
100
34
34
38
28
30
21
18
10
Směrné číslo 4
ISO 200
48
48
53
39
42
30
25
14
1 Je-li při použití vyvážení bílé barvy v nebo N (blesk) nasazen na blesk SB-910, SB-900 nebo SB-700 barevný filtr,
fotoaparát automaticky rozpozná použití filtru a příslušným způsobem upraví vyvážení bílé barvy.
2 Bezdrátové ovládání blesku není k dispozici.
3 Ovládaný dálkově pomocí vestavěného blesku fotoaparátu v režimu řídící jednotky nebo pomocí volitelného
blesku SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 či bezdrátové řídicí zábleskové jednotky SU-800.
4 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 a SB-600 při nastavení reflektoru blesku na 35 mm; u blesků SB-910, SB-900
a SB-700 použito standardní rozložení osvětlení.
Vybavení
• Bezdrátová řídicí záblesková jednotka SU-800: Při upevnění na fotoaparát kompatibilní se
systémem CLS lze použít SU-800 jako řídicí jednotku (blesk Master) pro ovládání blesků
Remote SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SB-R200 soustředěných do až tří
samostatných skupin. Samotná řídicí jednotka SU-800 není vybavena bleskem.
A
Směrné číslo
Chcete-li vypočítat pracovní vzdálenost blesku na plný výkon, vydělte směrné číslo použitou clonou.
Má-li blesk například směrné číslo 34 (m, ISO 100, 20 °C), jeho pracovní vzdálenost při použití clony f/5,6
je 34 : 5,6 = přibližně 6,1 m. Pro každý dvojnásobný nárůst citlivosti ISO vynásobte směrné číslo druhou
odmocninou čísla 2 (cca 1,4).
n
293
Následující funkce jsou dostupné s blesky kompatibilními se systémem CLS:
Blesk
Pokrokové bezdrátové osvětlení
Blesk Master/řídicí jednotka
Blesk Remote
SB-910
SB-910
SB-910
SB-900
SB-900 SB-700
SB-400 SB-900
SB-800 SB-700 SB-600 SB-300 SB-800 SB-700 SU-800 1 SB-800 SB-600 SB-R200
Zábleskový režim/funkce
i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro
i-TTL
✔2
✔3
✔2
✔3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
digitální jednooké zrcadlovky
4
5
5
5
AA Zábleskový režim Auto Aperture
✔
—
—
—
✔
—
✔
✔
—
—
—
—
—
✔5
—
—
✔5
—
—
A Automatický zábleskový režim
✔4
Manuální zábleskový režim s prioritou
GN
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
vzdálenosti
M Manuální zábleskový režim
✔
✔
✔
✔6
✔
✔
✔
✔
✔
✔
RPT Stroboskopický záblesk. režim
✔
—
—
—
✔
—
✔
✔
✔
—
Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku 7 ✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Blokování zábleskové expozice
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Velkoplošné pomocné světlo AF 8
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
—
—
Přenos hodnoty barevné teploty záblesku
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
REAR Synchronizace na druhou lamelu
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Y Redukce efektu červených očí
✔
✔
✔
✔9
✔
✔
—
—
—
—
Motorické zoomování
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
—
—
—
1 K dispozici pouze při použití řídicí jednotky SU-800 pro ovládání ostatních blesků. Samotná řídicí jednotka SU-800 není
vybavena bleskem.
2 Při použití bodového měření nebo při aktivaci na blesku se použije standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké
zrcadlovky.
3 Při použití bodového měření se použije standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky.
4 Aktivován pomocí blesku.
5 Bez ohledu na režim nastavený na blesku je aktivován zábleskový režim Auto aperture (AA).
6 Lze zvolit pomocí fotoaparátu.
7 Vyberte možnost 1/250 s (Auto FP) nebo 1/200 s (Auto FP) v uživatelské funkci e1 (Synchroniz. čas pro blesk, 0 234).
8 Vyžaduje objektiv s vestavěným CPU.
9 Není k dispozici s bleskem SB-300.
A
n
294
Zábleskový režim Auto Aperture / Automatický zábleskový režim
Není-li zadána ohnisková vzdálenost a světelnost objektivu v položce Data objektivu bez CPU v menu
nastavení, nastaví se při výběru režimu Auto Aperture (AA) při použití objektivu bez CPU automatický
zábleskový režim (A).
❚❚ Ostatní blesky
Následující blesky lze použít v automatickém zábleskovém režimu (A) a manuálních
zábleskových režimech.
Blesk SB-80DX, SB-28DX, SB-28,
SB-30, SB-27 2, SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 3, SB-21B 3,
SB-26, SB-25, SB-24
SB-20, SB-16B, SB-15
SB-29S 3
Zábleskové režimy
SB-50DX 1
Automatický
✔
—
✔
—
A
zábleskový režim
Manuální zábleskový
✔
✔
✔
✔
M
režim
Stroboskopický
✔
—
—
—
G
záblesk. režim
Synchronizace na
REAR
✔
✔
✔
✔
druhou lamelu 4
1 Vyberte režim P, S, A nebo M, sklopte vestavěný blesk do transportní polohy a použijte pouze volitelný blesk.
2 Je automaticky aktivován zábleskový režim TTL a dojde k zablokování závěrky. Nastavte na blesku zábleskový režim
A (automatický zábleskový režim).
3 Automatické zaostřování je k dispozici pouze při použití objektivů AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2,8G IF-ED a AF-S
Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED.
4 K dispozici při použití fotoaparátu k volbě zábleskového režimu.
A
Zábleskový režim
Na obrazovce informací se zobrazuje zábleskový režim volitelného blesku nasazeného do sáněk pro
upevnění příslušenství následovně:
Synchronizace blesku
Auto FP (0 234)
i-TTL
Auto aperture (AA)
Automatický zábleskový režim (A)
Manuální zábleskový režim s prioritou
vzdálenosti (GN)
Manuální zábleskový režim
Stroboskopický zábleskový režim
Pokrokové bezdrátové osvětlení
—
n
295
D
Informace k volitelným bleskům
Podrobné pokyny pro práci s bleskem naleznete v návodu k obsluze blesku. Pokud blesk podporuje
systém CLS, hledejte informace v kapitole o digitálních jednookých zrcadlovkách kompatibilních se
systémem CLS. Fotoaparát D610 není obsažen v kategorii „Digitální jednooké zrcadlovky“ návodů
k obsluze blesků SB-80DX, SB-28DX a SB-50DX.
Pokud je volitelný blesk nasazený při použití jiného expozičního režimu než j, dochází k odpálení
záblesku při každé expozici snímku, a to i v režimech, ve kterých by nebylo možné použít vestavěný
blesk. Pamatujte si, že volitelný blesk nelze použít v režimu živého náhledu pro videosekvence (0 57)
ani v kombinaci s funkcí HDR (0 139).
i-TTL řízení záblesku lze používat v rozmezí citlivostí ISO 100 až ISO 6 400. U hodnot nad 6 400 se nemusí
pro některé pracovní vzdálenosti/některá nastavení clony dosáhnout očekávaných výsledků. Pokud
bliká po dobu tří sekund po expozici snímku indikace připravenosti k záblesku, znamená to, že byl při
expozici snímku vyzářen záblesk na plný výkon a hrozí případné podexponování snímku.
Je-li při použití blesku mimo fotoaparát použit k jeho propojení synchronizační kabel řady SC 17, 28
nebo 29, nemusí být v režimu i-TTL možné dosáhnout správné expozice. V takovém případě
doporučujeme zvolit standardní i-TTL řízení záblesku. Zhotovte zkušební snímek a zkontrolujte
výsledek na monitoru.
V zábleskovém režimu i-TTL používejte výhradně rozptylku a/nebo difúzní nástavec dodávaný
s bleskem. Nepoužívejte jiné panely, například rozptylné, jinak se vystavujete riziku chybné expozice.
Blesky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SB-400 jsou vybaveny redukcí efektu červených očí
a blesky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a řídicí jednotka SU-800 jsou vybaveny pomocným
světlem AF s následujícími omezeními:
• SB-910 a SB-900: Pomocné světlo AF je dostupné
v kombinaci s AF objektivy v rozmezí ohniskových
vzdáleností 17–135 mm, automatické zaostřování je
17–19 mm
20–105 mm
106–135 mm
však k dispozici pouze se zaostřovacími poli uvedenými
na obrázku vpravo.
• SB-800, SB-600 a řídicí jednotka SU-800: Pomocné světlo AF je
dostupné v kombinaci s AF objektivy v rozmezí
ohniskových vzdáleností 24–105 mm, automatické
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
zaostřování je však k dispozici pouze se zaostřovacími
poli uvedenými na obrázku vpravo.
• SB-700: Pomocné světlo AF je dostupné v kombinaci s AF
objektivy v rozmezí ohniskových vzdáleností
24–135 mm, automatické zaostřování je však k dispozici
24–135 mm
pouze se zaostřovacími poli uvedenými na obrázku
vpravo.
V expozičním režimu P je nejmenší použitelné zaclonění (nejnižší clonové číslo) limitováno použitou
citlivostí ISO, jak je vyobrazeno níže:
Nejmenší zaclonění v závislosti na citlivosti ISO:
100
200
400
800
1600
3200
6400
4
5
5,6
7,1
8
10
11
Pokud je světelnost objektivu nižší, než je uvedeno výše, je nejmenší zaclonění rovné světelnosti
objektivu.
n
296
Další příslušenství
V době přípravy tohoto návodu bylo pro fotoaparát D610 k dispozici následující příslušenství.
• Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15 (0 21, 23): Náhradní baterie EN-EL15 získáte
u místních prodejců či v autorizovaném servisu Nikon. Lze použít rovněž baterie
EN-EL15b a EN-EL15a.
• Nabíječka baterií MH-25 (0 21): Slouží k nabíjení baterií EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15.
• Multifunkční Battery Pack MB-D14: Battery Pack MB-D14 je vybaven tlačítkem spouště,
tlačítkem A AE-L/AF-L, multifunkčním voličem a hlavním a pomocným příkazovým
voličem pro fotografování v orientaci na výšku. Před nasazením Battery Packu MB-D14
Zdroje energie
sejměte z fotoaparátu krytku kontaktů pro MB-D14.
• Konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B, síťový zdroj EH-5b: Toto příslušenství lze použít pro
dlouhodobější napájení fotoaparátu (rovněž lze použít síťové zdroje EH-5a a EH-5).
Konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B je nutný pro připojení síťového zdroje
EH-5b; podrobnosti viz strana 299. Pamatujte si, že při použití fotoaparátu v kombinaci
s Battery Packem MB-D14 musí být konektor EP-5B vložen do zdroje MB-D14, ne do
fotoaparátu. Nepokoušejte se použít fotoaparát s konektory pro připojení síťového
zdroje vloženými současně do fotoaparátu i do Battery Packu MB-D14.
• Efektové filtry mohou narušovat činnost automatického zaostřování nebo
elektronického dálkoměru.
• Fotoaparát D610 nelze použít v kombinaci s lineárními polarizačními filtry. Namísto
těchto filtrů používejte kruhový polarizační filtr C-PL nebo C-PLII.
• K ochraně objektivů používejte filtry NC.
Filtry
• Abyste zabránili tvorbě reflexů, nedoporučujeme používat filtry u objektů v silném
protisvětle a v dalších situacích se silným zdrojem světla v záběru.
• Při použití filtrů s prodlužovacím faktorem vyšším než 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1,
C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) se doporučuje
aktivovat integrální měření se zdůrazněným středem. Podrobnosti viz návod k obsluze
filtru.
• Okulárové korekční čočky DK-20C: Korekční čočky jsou k dispozici v dioptrických hodnotách
–5, –4, –3, –2, 0, +0,5 , +1, +2 a +3 m–1, platných při nastavení voliče dioptrické korekce
hledáčku na fotoaparátu do neutrální polohy (–1 m–1). Dioptrické korekční čočky
používejte pouze tehdy, nemůžete-li dosáhnout správného zaostření hledáčku pomocí
vestavěné dioptrické korekce hledáčku (−3 až +1 m–1). Před zakoupením si dioptrické
korekční čočky nejprve vyzkoušejte, abyste se ujistili, že vám pomohou dosáhnout
optimální ostrosti obrazu v hledáčku. Dioptrické korekční čočky nelze používat
v kombinaci s gumovou očnicí.
Příslušenství
• Zvětšující okulár DK-21M: Okulár DK-21M zvětšuje obraz v hledáčku přibližně 1,17× (objektiv
k okuláru
50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno; –1 m–1) pro vyšší přesnost při tvorbě kompozice
hledáčku
snímků.
• Hledáčková lupa DG-2: Hledáčková lupa DG-2 zvětšuje střed obrazu v hledáčku pro přesnější
kontrolu zaostření. Vyžaduje okulárový adaptér (dostupný samostatně).
• Okulárový adaptér DK-22: Adaptér DK-22 se používá při nasazení hledáčkové lupy DG-2 na
fotoaparát.
• Úhlový hledáček DR-6: Hledáček DR-6 se nasazuje v pravém úhlu na okulár hledáčku
a umožňuje pozorovat obraz v hledáčku shora (například při nastavení fotoaparátu do
horizontální pozice pro fotografování).
Dostupnost se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu. Nejnovější informace naleznete na naší
webové stránce nebo v brožurách.
n
297
• Capture NX 2: Kompletní fotoeditační softwarový balík svysoce pokročilými funkcemi
úprav, jako jsou kontrolní body pro výběr a automatický retušovací štětec.
• Camera Control Pro 2: Umožňuje dálkové ovládání fotoaparátu z počítače a ukládání
zhotovených snímků a videosekvencí přímo na pevný disk počítače.
Software
Krytka těla
Poznámka: Používejte nejnovější verze softwaru Nikon; nejnovější informace
o podporovaných operačních systémech viz webové stránky uvedené na straně xxiii.
Program Nikon Message Center 2 ve výchozím nastavení pravidelně kontroluje dostupnost
aktualizací softwaru a firmwaru Nikon v okamžiku přihlášení k počítači a připojení
k internetu. V případě nalezení aktualizace se automaticky zobrazí zpráva.
Krytka těla BF-1B/BF-1A: Krytka těla fotoaparátu chrání zrcadlo, zaostřovací matnici
a antialiasingový filtr před prachem v době, kdy není na přístroji nasazený objektiv.
• Bezdrátové dálkové ovládání ML-L3: Dálkové ovládání ML-L3 je napájeno pomocí 3V baterie
CR2025.
Dálková
ovládání/
bezdrátová
dálková
ovládání
Stiskněte aretaci prostoru pro baterii směrem doprava (q), do vzniklé mezery vložte
nehet a otevřete prostor pro baterii (w). Při vkládání baterie se ujistěte, že ji vkládáte ve
správné orientaci (r).
• Bezdrátové dálkové ovládání WR-R10/WR-T10: Při nasazení bezdrátového dálkového ovládání
WR-R10 lze fotoaparát bezdrátově ovládat pomocí bezdrátového dálkového ovládání
WR-T10.
• Bezdrátové dálkové ovládání WR-1: Jednotky WR-1 jsou používány ve skupinách po dvou
nebo více jednotkách, s jednou jednotkou ve funkci vysílače a zbývajícími jednotkami ve
funkci přijímačů. Přijímače se nasazují do konektoru pro připojení příslušenství na
jednom nebo více fotoaparátech a umožňují použití vysílače pro spuštění závěrek
fotoaparátů.
Fotoaparát D610 je vybaven konektorem pro připojení
příslušenství, který umožňuje připojení kabelové spouště
Příslušenství MC-DC2 (0 79) a jednotek GPS GP-1 a GP-1A (0 175). Příslušenství
zapojované do se zapojuje do konektoru po vyrovnání značky 4 na
konektoru pro připojovaném konektoru se značkou 2 vedle konektoru pro
připojení
připojení příslušenství na fotoaparátu (nepoužíváte-li
příslušenství konektor pro připojení příslušenství, zakryjte jej krytkou
konektorů).
n
298
Mikrofony
Stereofonní mikrofon ME-1 (0 61)
Bezdrátové
mobilní
adaptéry
Bezdrátový mobilní adaptér WU-1b: Podporuje obousměrnou komunikaci mezi fotoaparátem
a zařízeními typu Smartphone vybavenými softwarem Wireless Mobile Utility.
Připojení konektoru pro připojení síťového zdroje
a síťového zdroje
Před připojením volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového zdroje
vypněte fotoaparát.
1
Připravte si fotoaparát.
Otevřete krytku prostoru pro baterii (q) a krytku
průchodky kabelu konektoru pro připojení síťového
zdroje (w).
2
Vložte konektor pro připojení síťového zdroje
EP-5B.
Dbejte na vkládání konektoru ve vyobrazené orientaci
a pomocí konektoru stiskněte ke straně oranžovou
aretaci baterie. Aretace zajistí konektor po plném
vložení v těle fotoaparátu.
3
Zavřete krytku prostoru pro baterii.
Umístěte kabel konektoru tak, aby procházel
průchodkou a zavřete krytku prostoru pro baterii.
4
Připojte síťový zdroj.
Připojte síťový kabel ke konektoru pro síťový kabel na síťovém zdroji (e) a poté připojte
kabel konektoru EP-5B do konektoru DC na síťovém zdroji (r). Při napájení fotoaparátu
prostřednictvím síťového zdroje a konektoru pro připojení síťového zdroje se na
monitoru zobrazuje symbol V.
n
299
Péče o fotoaparát
Uchovávání
Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, nasaďte krytku monitoru, vyjměte baterii a uložte
baterii na chladném, dobře větraném místě s nasazenou krytkou kontaktů. Abyste zabránili
tvorbě mikroorganismů a plísní, ukládejte přístroj na suchém, dobře větraném místě.
Fotoaparát neukládejte společně s přípravky proti molům, jako je naftalín nebo kafr, a na
místech:
• špatně větraných a vlhkých (s vlhkostí nad 60 %)
• v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako jsou televizory nebo
radiopřijímače
• vystavených působení teplot nad 50 °C nebo pod −10 °C
Čištění
K odstranění prachu a nečistot použijte ofukovací balónek, pak tělo přístroje opatrně otřete
měkkým suchým hadříkem. Po fotografování na pláži nebo v blízkosti mořského pobřeží
Tělo
otřete z přístroje hadříkem lehce navlhčeným v destilované vodě veškeré usazeniny soli
fotoaparátu
nebo písku a přístroj pečlivě vysušte. Důležité: Prach a další cizí objekty uvnitř fotoaparátu
mohou způsobit závadu, na kterou se nevztahuje záruka.
Tyto součásti jsou vyrobené ze skla a snadno se poškodí. K odstranění prachu a nečistot
Objektiv,
používejte ofukovací balónek. Používáte-li aerosolový čistič, držte nádobku svisle, abyste
zrcadlo a
zabránili potřísnění vybavení kapalinou. Otisky prstů a další ulpělé nečistoty opatrně
hledáček
odstraňte měkkým hadříkem navlhčeným malým množstvím kapaliny na čištění objektivů.
K odstranění prachu a nečistot používejte ofukovací balónek. Otisky prstů a jiné usazeniny,
Monitor
které nelze odstranit ofouknutím, otřete suchým měkkým hadříkem nebo jelenicovou kůží.
Nepoužívejte příliš velký tlak, jinak může dojít k poškození resp. poruše monitoru.
Nepoužívejte líh, ředidla ani jiné těkavé chemikálie.
D
n
300
Údržba fotoaparátu a příslušenství
Fotoaparát je přesné zařízení a vyžaduje pravidelnou údržbu. Společnost Nikon doporučuje kontrolu
přístroje u autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném servisu Nikon alespoň v ročním nebo
dvouletém intervalu a jeho údržbu jednou za tři až pět let (tyto služby jsou zpoplatněny). Častější
kontroly přístroje jsou vhodné zejména v případě jeho profesionálního využití. Spolu s fotoaparátem
zajistěte rovněž kontrolu a případnou údržbu veškerého pravidelně používaného příslušenství, jako
jsou objektivy a volitelné blesky.
Antialiasingový filtr
Obrazový snímač, který slouží jako obrazový prvek fotoaparátu, je vybaven antialiasingovým
filtrem zabraňujícím vzniku moaré. Máte-li za to, že se na snímcích zobrazuje nečistota nebo
prach z filtru, můžete filtr vyčistit pomocí položky Čištění obrazového snímače v menu
nastavení. Filtr lze kdykoli vyčistit použitím možnosti Vyčistit, nebo může čištění probíhat
automaticky při zapínání či vypínání fotoaparátu.
❚❚ „Vyčistit“
1
V menu nastavení vyberte položku Čištění
obrazového snímače.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. V menu
nastavení vyberte položku Čištění obrazového
snímače a stiskněte tlačítko 2.
Tlačítko G
2
Vyberte možnost Vyčistit.
Fotoaparát zkontroluje obrazový snímač a zahájí
čištění. Tento proces trvá přibližně 10 sekund;
během této doby se na kontrolním panelu
zobrazuje nápis P a nelze provádět jiné
činnosti. Až do skončení čištění a zmizení nápisu
P nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie.
A
Fotoaparát položte spodní stranou směrem dolů
Čištění obrazového snímače je nejefektivnější při umístění fotoaparátu do
horizontální polohy, jak je vyobrazeno na obrázku vpravo.
n
301
❚❚ „Čistit při zapnutí/vypnutí“
Vyberte z následujících možností:
Položka
5 Čistit při zapnutí
6 Čistit při vypnutí
Čistit při zapnutí
7
a vypnutí
Vypnout čištění
1
Popis
Obrazový snímač je automaticky čištěn při každém zapnutí fotoaparátu.
Obrazový snímač je automaticky čištěn při každém vypnutí fotoaparátu.
Obrazový snímač je automaticky čištěn při zapnutí a vypnutí fotoaparátu.
Automatické čištění obrazového snímače je vypnuté.
Vyberte položku Čistit při zapnutí/vypnutí.
Postupem popsaným v kroku 2 na předchozí straně
zobrazte menu Čištění obrazového snímače. Vyberte
položku Čistit při zapnutí/vypnutí a stiskněte tlačítko
2.
2
Vyberte možnost.
Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J.
D
Čištění obrazového snímače
Použití ovládacích prvků fotoaparátu přeruší čištění obrazového snímače. Čištění obrazového snímače
při spuštění nemusí být provedeno, pokud se nabíjí blesk.
Čištění obrazového snímače je prováděno prostřednictvím vibrací antialiasingového filtru. Pokud není
možné zcela odstranit prach pomocí volitelných nastavení menu Čištění obrazového snímače,
vyčistěte obrazový snímač manuálně (0 303) nebo kontaktujte autorizovaný servis Nikon.
n
302
Je-li čištění obrazového snímače provedeno opakovaně několikrát za sebou, může být další čištění
obrazového snímače dočasně zablokováno z důvodu ochrany interních obvodů fotoaparátu. Další
čištění lze provést po krátké době.
❚❚ Manuální čištění
Není-li možné odstranit cizí objekt z antialiasingového filtru pomocí položky Čištění
obrazového snímače v menu nastavení (0 301), vyčistěte filtr manuálně níže popsaným
postupem. Pozor však, filtr je extrémně citlivý a snadno se poškodí. Společnost Nikon
doporučuje nechat si filtr vyčistit autorizovaným servisním personálem Nikon.
1
Nabijte baterii nebo připojte síťový zdroj.
Pro kontrolu a čištění antialiasingového filtru je nutný spolehlivý zdroj energie. Vypněte
fotoaparát a vložte plně nabitou baterii EN-EL15 nebo připojte konektor pro připojení
síťového zdroje EP-5B a síťový zdroj EH-5b. Položka Sklopení zrcadla pro čištění je
k dispozici v menu nastavení pouze při kapacitě baterie vyšší než J.
2
Sejměte objektiv.
Vypněte fotoaparát a sejměte objektiv.
3
Vyberte položku Sklopení zrcadla pro
čištění.
Zapněte fotoaparát a stisknutím tlačítka G
zobrazte menu. V menu nastavení vyberte
položku Sklopení zrcadla pro čištění a stiskněte
tlačítko 2.
4
Tlačítko G
Stiskněte tlačítko J.
Na monitoru se zobrazí zpráva, kterou můžete
vidět na obrázku vpravo, a na kontrolním panelu
a v hledáčku se zobrazí řada pomlček. Chcete-li
obnovit normální činnost přístroje bez kontroly
antialiasingového filtru, vypněte fotoaparát.
n
303
5
Sklopte zrcadlo.
Stiskněte tlačítko spouště až na doraz. Zrcadlo se
sklopí nahoru, otevře se závěrka a zpřístupní se
antialiasingový filtr. Indikace v hledáčku se vypne
a řada pomlček na kontrolním panelu začne
blikat.
6
Zkontrolujte antialiasingový filtr.
Uchopte fotoaparát tak, aby světlo dopadalo na antialiasingový
filtr, a zkontrolujte přítomnost prachu nebo nečistot na filtru.
Není-li na filtru přítomen žádný cizí objekt, přejděte ke kroku 8.
7
Vyčistěte filtr.
Veškerý prach a nečistoty na filtru odstraňte pomocí ofukovacího
balónku. Nepoužívejte ofukovací štětec – jeho štětiny mohou filtr
poškodit. Nečistoty, které nelze odstranit pomocí ofukovacího
balónku, může odstranit pouze autorizovaný servisní personál
Nikon. Za žádných okolností se filtru nedotýkejte a neotírejte jej.
8
Vypněte fotoaparát.
Zrcadlo se sklopí zpět do spodní polohy a závěrka se zavře. Nasaďte objektiv nebo krytku
těla fotoaparátu.
n
304
A
Použijte spolehlivý zdroj energie
Lamely závěrky fotoaparátu jsou jemné a snadno se poškodí. Dojde-li k výpadku zdroje energie při
sklopení zrcadla do horní polohy, závěrka se automaticky zavře. Abyste zamezili poškození lamel
závěrky, věnujte pozornost následujícím pokynům:
• Nevypínejte fotoaparát a nevyjímejte, resp. neodpojujte zdroj energie během sklopení zrcadla do
horní polohy.
• Dojde-li k vybití baterie během sklopení zrcadla do horní polohy, spustí se zvuková signalizace
(pípání) a kontrolka samospouště začne blikat jako varování před automatickým zavřením závěrky
a sklopením zrcadla do spodní polohy po uplynutí přibližně dvou minut. Ihned ukončete kontrolu
a čištění antialiasingového filtru.
D
Cizí objekt na antialiasingovém filtru
Společnost Nikon věnovala maximální úsilí tomu, aby zabránila kontaktu cizích objektů
s antialiasingovým filtrem v průběhu výroby a distribuce fotoaparátu. Přístroj D610 je však konstruován
pro použití s výměnnými objektivy – k vniknutí cizích objektů do přístroje tak může dojít při sejmutí
nebo výměně objektivu. Jakmile je uvnitř fotoaparátu, může cizí objekt přilnout k antialiasingovému
filtru a za určitých podmínek se zobrazit na výsledných snímcích. Pro ochranu fotoaparátu bez
nasazeného objektivu použijte dodávanou krytku těla – před jejím nasazením z ní pečlivě odstraňte
všechny ulpělé nečistoty, které by případně mohly vniknout do přístroje. Vyvarujte se výměny objektivů
v prašných prostředích.
Dojde-li přesto k usazení cizích objektů na antialiasingovém filtru, vyčistěte filtr výše popsaným
způsobem nebo nechte přístroj vyčistit autorizovaným servisním personálem Nikon. Snímky ovlivněné
přítomností cizích objektů na filtru je možné retušovat pomocí programu Capture NX 2 (dostupný
samostatně; 0 298) nebo funkce vyčištění snímku v některé z fotoeditačních aplikací třetích výrobců.
n
305
Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění
Zabraňte pádu přístroje: Je-li přístroj vystaven silnému nárazu nebo vibracím, může se poškodit.
Přístroj udržujte v suchu: Fotoaparát není vodotěsný a při ponoření do vody nebo vystavení vysokému stupni
vlhkosti se může poškodit. Vytvoření koroze na vnitřních mechanismech přístroje může způsobit jeho
neopravitelné poškození.
Vyvarujte se náhlých změn teplot: Náhlé změny teploty, ke kterým dochází například při vstoupení do vytápěné
budovy (nebo při jejím opuštění) za chladného dne, mohou způsobit vznik kondenzace uvnitř zařízení.
Abyste zabránili vzniku kondenzace, umístěte přístroj před náhlou změnou prostředí s různými teplotami
do pouzdra nebo plastového sáčku.
Přístroj udržujte mimo dosah silných magnetických polí: Nepoužívejte ani neskladujte přístroj v blízkosti zařízení
produkujících silné elektromagnetické záření a/nebo magnetická pole. Silný statický náboj nebo
magnetické pole, vzniklé působením zařízení jako jsou rádiové vysílače, mohou narušit činnost monitoru,
poškodit data na paměťové kartě nebo ovlivnit činnost vnitřních obvodů přístroje.
Nenechávejte objektiv namířený přímo do slunce: Nedopusťte, aby do objektivu delší dobu vnikalo přímé sluneční
světlo nebo světlo jiného silného světelného zdroje. Intenzívní světlo může způsobit poškození
obrazového snímače a vznik závoje na snímcích.
Před každým vyjmutím nebo odpojením zdroje energie fotoaparát vypněte: Neodpojujte zdroj energie ani nevyjímejte
baterii v době, kdy je fotoaparát zapnutý nebo provádí zaznamenávání či mazání snímků. Násilné odpojení
zdroje energie v této situaci může způsobit ztrátu dat nebo poškození paměti či vnitřních obvodů
výrobku. Abyste zamezili náhodnému přerušení přívodu energie, nepřenášejte fotoaparát při jeho
napájení ze síťového zdroje.
Čištění: Čistíte-li tělo fotoaparátu, nejprve odstraňte prach a nečistoty pomocí ofukovacího balónku a poté
přístroj opatrně otřete měkkým suchým hadříkem. Po fotografování na pláži nebo v blízkosti mořského
pobřeží otřete z přístroje měkkým hadříkem – lehce navlhčeným pitnou vodou – jakékoli usazeniny soli
nebo písku. V ojedinělých případech může způsobit statická elektřina zesvětlení nebo ztmavnutí LCD
displejů. Nejedná se o závadu, zobrazení se zakrátko vrátí zpět do standardního stavu.
Objektiv a zrcadlo se snadno poškodí. Prach a nečistoty odstraňte opatrně pomocí ofukovacího balónku.
Používáte-li aerosolový čistič, držte nádobku svisle, abyste zabránili potřísnění objektivu kapalinou.
Vyskytne-li se na objektivu otisk prstu nebo jiná skvrna, aplikujte malé množství čistící kapaliny na
objektivy na měkký hadřík a objektiv opatrně otřete.
Informace o čištění antialiasingového filtru naleznete v části „Antialiasingový filtr“ (0 301, 303).
Kontakty objektivu: Kontakty objektivu udržujte v čistotě.
Nedotýkejte se lamel závěrky: Lamely závěrky jsou extrémně tenké a snadno se poškodí. Za žádných okolností
nevyvíjejte tlak na lamely závěrky, nedotýkejte se jich čistícími nástroji, ani je nevystavujte silnému tlaku
vzduchu z ofukovacího balónku. Tyto činnosti mohou mít za následek poškrábání, deformaci nebo
natržení lamely.
n
306
Skladování: Abyste zabránili tvorbě mikroorganismů a plísní, ukládejte přístroj na suchém, dobře větraném
místě. Používáte-li síťový zdroj, odpojte jej, abyste předešli případnému požáru. Nebudete-li přístroj delší
dobu používat, vyjměte baterii (abyste zabránili poškození přístroje jejím případným vytečením) a přístroj
vložte do plastového sáčku s hygroskopickou látkou. Nedávejte do plastového sáčku fotoaparát umístěný
v pouzdře, jinak může dojít k narušení materiálu pouzdra. Nezapomeňte, že hygroskopická látka postupně
ztrácí své schopnosti absorbovat vlhkost, a v pravidelných intervalech provádějte její výměnu.
Abyste zabránili tvorbě plísní a mikroorganismů, vyjměte minimálně jednou za měsíc fotoaparát ze
skladovacího místa. Přístroj zapněte a dříve, než jej opět uložíte, spusťte několikrát závěrku.
Baterii uchovávejte na chladném, suchém místě. Před uložením baterie nezapomeňte nasadit krytku
kontaktů.
Poznámky k monitoru: Monitor je konstruován s extrémně vysokou přesností; přinejmenším 99,99 % pixelů je
funkčních, a ne více než 0,01 % jich chybí nebo jsou defektní. Z toho důvodu mohou tyto zobrazovače
obsahovat pixely, které trvale svítí (bílé, červené, modré nebo zelené) nebo trvale nesvítí (černé). Tento jev
neznamená závadu a nemá žádný vliv na pořizované snímky.
Obraz na monitoru může být na jasném světle obtížně čitelný.
Na monitor nevyvíjejte příliš velký tlak, jinak může dojít k jeho poruše či poškození. Ulpělé nečistoty
odstraňte z monitoru ofukovacím balónkem. Usazeniny lze odstranit otřením měkkým hadříkem nebo
jelenicovou kůží. Dojde-li k poškození monitoru, dejte pozor, abyste se neporanili střepy z krycího skla,
a zabraňte styku pokožky, očí nebo úst s tekutými krystaly z monitoru.
Při transportu nebo ponechání fotoaparátu bez dozoru opatřete přístroj krytkou monitoru.
Baterie: Při nesprávné manipulaci s bateriemi může dojít k jejich vytečení nebo výbuchu. Při manipulaci
s bateriemi dodržujte následující bezpečnostní pravidla:
• Používejte výhradně baterie určené pro tento fotoaparát.
• Baterii nevystavujte působení otevřeného ohně ani nadměrným teplotám.
• Udržujte kontakty baterie v čistotě.
• Před výměnou baterie výrobek vypněte.
• Pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte baterii z fotoaparátu nebo nabíječky a opatřete ji krytkou kontaktů.
Tyto přístroje spotřebovávají malé množství energie i v době, kdy jsou vypnuté, a mohly by baterii vybít
do té míry, že by ji už nebylo možné použít. Nebudete-li baterii delší dobu používat, vložte ji před
uložením do fotoaparátu a vybijte ji. Baterii je třeba skladovat na chladném místě při okolní teplotě 15
až 25 °C (vyvarujte se extrémně horkých nebo chladných míst). Tento postup opakujte minimálně
jednou za půl roku.
• Opakované zapínání a vypínání fotoaparátu při zcela vybité baterii může zkrátit životnost baterie. Zcela
vybité baterie je nutné před použitím nabít.
• Během používání baterie může dojít k nárůstu její vnitřní teploty. Pokud se pokusíte nabít baterii se
zvýšenou vnitřní teplotou, může dojít k ovlivnění její výkonnosti a baterie se může nabít pouze částečně
nebo vůbec ne. Před nabíjením nechte baterii nejprve vychladnout.
n
307
• Dlouhodobé přebíjení baterie vede k postupnému snižování její kapacity.
• Jestliže během používání plně nabité baterie při pokojové teplotě zaznamenáte znatelný pokles její
kapacity, měli byste baterii vyměnit. Zakupte novou baterii.
• Baterii před použitím nabijte. Před fotografováním důležité události si připravte rezervní baterii
EN-EL15 a ujistěte se, že je plně nabitá. V závislosti na vaší poloze může být obtížné v krátké době sehnat
novou baterii. Za chladných dnů se kapacita baterií snižuje. Před pořizováním snímků v exteriéru za
chladného počasí se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Rezervní baterii uchovávejte na teplém místě
a je-li třeba, baterie vyměňte. Jakmile se chladná baterie ohřeje, získá zpět část své původní kapacity.
• Použité baterie jsou cenným zdrojem materiálu, zajistěte tedy jejich správnou recyklaci v souladu
s místními zákony o ochraně životního prostředí.
n
308
Dostupná nastavení
Následující tabulka obsahuje seznam nastavení dostupných v jednotlivých režimech.
Menu fotografování
Další nastavení 2
Složka pro ukládání
Pojmenování souborů 1
Paměťová karta ve Slotu 2 1
Kvalita obrazu 1, 2
Velikost obrazu 1, 2
Obrazové pole 1
Komprese JPEG 1
Záznam ve formátu NEF (RAW) 1
Vyvážení bílé barvy 1, 2
Předvolby Picture Control 1
Automatická korekce zkreslení 1
Barevný prostor 1
Active D-Lighting 1
HDR (vysoký dynamický rozsah) 1, 2
Korekce vinětace 1
Redukce šumu pro dlouhé exp. 1
Redukce šumu pro vys. ISO 1
Nastavení citlivosti ISO 1, 2
Dálkové ovládání 1
Vícenásobná expozice 1, 2
Intervalové snímání 1
Časosběrné snímání 1
Nastavení videa 1
Režim automatického zaostřování
(hledáček)
Režim činnosti zaostřovacích polí
(hledáček)
Zaostřovací režim (živý náhled/
videosekvence)
Režim činnosti zaostřovacích polí
(živý náhled/videosekvence)
Expoziční paměť (trvalá)
Flexibilní program
Měření expozice
Korekce expozice
Bracketing
Zábleskové režimy
Korekce zábleskové expozice
Blokování zábleskové expozice
k, p, l, m,
n, o, r, t,
S, A, M s, 0 u, v
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2
—3
—3
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔4
✔4
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
w
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—3
—
✔
✔
✔
✔4
✔
—
✔
✔
✔
x, y,
z
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—3
—
✔
✔
✔
✔4
✔
—
✔
✔
✔
1, 2,
3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔4
✔
—
✔
✔
✔
✔5
✔5
✔5
✔5
✔5
✔5
✔5
✔5
✔5
✔
✔5
✔5
✔5
✔5
✔5
✔
✔
✔5
✔5
✔5
✔5
✔5
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔5
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
✔5
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
i
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—3
—
✔
✔
✔
✔4
✔
—
✔
✔
✔
j
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—3
—
✔
✔
✔
✔4
✔
—
✔
✔
✔
P
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔5
✔5
✔
✔
✔5
✔5
✔5
✔
✔
✔5
✔5
✔
✔5
✔5
✔
—
—
—
—
✔5
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
n
309
Uživatelské funkce 6
n
310
a1: Volba priority v režimu AF-C
a2: Volba priority v režimu AF-S
a3: Sledování objektu s blokací
a4: Osvětlení zaostřovacích polí
a5: Přep. zaostř. polí dokola
a6: Počet zaostřovacích polí
a7: Vestavěné pom. světlo AF
b1: Krok citlivosti ISO
b2: Krok nastavení expozice (EV)
b3: Snadná korekce expozice
b4: Velikost zdůraz. středu
b5: Jemné doladění expozice
c1: Tlačítko spouště jako AE-L
c2: Časovač pohotovost. režimu
c3: Samospoušť
c4: Zpožď. pro vypn. monitoru
c5: Aktivita dálkového ovládání
d1: Pípnutí
d2: Zobraz. mřížky v hledáčku
d3: Zobr. a nastav. citlivosti ISO
d4: Tipy na obrazovce
d5: Sním. frekvence v režimu CL
d6: Max. počet snímků série
d7: Pořadí čísel souborů
d8: Obrazovka informací
d9: Osvětlení LCD panelu
d10: Opožděné spuštění závěrky 2
d11: Varovná indikace blesku
d12: Typ baterie v MB-D14
d13: Pořadí použití baterií
i
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
j
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
P
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
k, p, l, m,
n, o, r, t,
S, A, M s, 0 u, v
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
w
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
x, y,
z
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
1, 2,
3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
Uživatelské funkce 6
1
2
3
4
5
6
e1: Synchroniz. čas pro blesk
e2: Čas záv. pro práci s bleskem
e3: Zábl. režim vestav. blesku/
Volitelný blesk
e4: Kor. exp. při použití blesku
e5: Modelovací záblesk
e6: Nastavení bracketingu
e7: Pořadí bracketingu
f1: Tlačítko OK (režim fotogr.)
f2: Funkce tlačítka Fn
f3: Funkce tl. hloubky ostrosti
f4: Funkce tlačítka AE-L/AF-L
f5: Uživ. nastavení ovladačů
f6: Uvolnit tlač. a použít volič
f7: Bez paměťové karty?
f8: Obrácení indikací
f9: Funkce tlač. 4 na MB-D14
g1: Funkce tlačítka Fn
g2: Funkce tl. hloubky ostrosti
g3: Funkce tlačítka AE-L/AF-L
g4: Funkce tlačítka spouště
i
✔
—
k, p, l, m,
n, o, r, t,
S, A, M s, 0 u, v
✔
✔
✔
✔
—
—
j
✔
—
P
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
w
✔
—
x, y,
z
✔
—
1, 2,
3
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Resetováno pomocí položky Reset menu fotografování (0 214).
Resetováno pomocí dvoutlačítkového resetu (0 151).
Pevně nastaveno na Automaticky.
Položka Automat. regulace citl. ISO není dostupná.
Resetováno při otočení voliče expozičních režimů do nové polohy.
Resetováno pomocí položky Reset uživatelských funkcí (0 221).
n
311
Výchozí nastavení
V níže uvedeném seznamu naleznete výchozí nastavení položek menu fotoaparátu. Informace
o dvoutlačítkovém resetu viz strana 151.
❚❚ Výchozí nastavení menu přehrávání
Položka
Přehrávaná složka
Kontrola snímků
Po vymazání
Otočení na výšku
Výchozí
nastavení
ND610
Vypnuto
Zobrazit
následující
Zapnuto
0
207
212
212
Položka
Výchozí
nastavení
0
Statické snímky
a videosekv.
2s
213
Prezentace
Typ obrazových dat
Interval mezi snímky
212
❚❚ Výchozí nastavení menu fotografování 1
Položka
Pojmenování souborů
Paměťová karta ve Slotu 2
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
Obrazové pole
Automat. volba formátu DX
Volba obrazového pole
Komprese JPEG
Záznam ve formátu NEF (RAW)
Typ
Bitová hloubka NEF (RAW)
Vyvážení bílé barvy
Jemné vyvážení
Výběr barevné teploty
Manuální nastavení
Předvolby Picture Control
Automatická korekce zkreslení
Barevný prostor
Active D-Lighting
P, S, A, M, 1, 2, 3
Ostatní režimy
HDR (vysoký dynamický rozsah)
Režim HDR
Expoziční rozdíl
Vyhlazení
n
312
Výchozí
nastavení
DSC
Přeplnění
JPEG Normální
Velký (L)
216
96
93
95
Zapnuto
FX (36×24)
Priorita velikosti
89
90
94
Bezeztrátově
komprimované
14 bitů
Automaticky >
Normálně
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Standardní
Vypnuto
sRGB
0
Položka
Korekce vinětace
Redukce šumu pro dlouhé exp.
Redukce šumu pro vys. ISO
Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISO
P, S, A, M
Ostatní režimy
Automat. regulace citl. ISO
Dálkové ovládání
94
115
117
120
121
129
217
217
Vypnuto
Automaticky
137
Vypnuto
Automaticky
Normální
140
140
141
Výchozí
nastavení
Normální
Vypnuto
Normální
0
218
218
218
100
Automaticky
Vypnuto
Dálkové ovl. se
zpožděním
107
Vypnuto
2
Zapnuto
Reset 3
Reset 4
160
161
162
164
168
1920×1080; 30p
Vysoká
Automatická
citlivost
Slot 1
65
105
85
Vícenásobná expozice 2
Režim vícenásobné expozice
Počet snímků
Autom. nastavení expozice
Intervalové snímání
Časosběrné snímání
Nastavení videa
Vel. obrazu/snímací frekv.
Kvalita videa
Mikrofon
Cílové umístění
1 Výchozí nastavení se obnovují pomocí položky Reset menu fotografování (0 214).
2 Položka Reset menu fotografování není k dispozici během fotografování.
3 Čas spuštění je resetován na Nyní, interval je resetován na 1 min, počet snímků je resetován na 1 a položka Spustit je
nastavena na Vypnuto. Resetováním se ukončí fotografování.
4 Interval je resetován na 5 s, čas záznamu na 25 minut.
❚❚ Výchozí nastavení menu uživatelských funkcí *
d2
d3
Položka
Volba priority v režimu AF-C
Volba priority v režimu AF-S
Sledování objektu s blokací
Osvětlení zaostřovacích polí
Přep. zaostř. polí dokola
Počet zaostřovacích polí
Vestavěné pom. světlo AF
Krok citlivosti ISO
Krok nastavení expozice (EV)
Snadná korekce expozice
Velikost zdůraz. středu
Jemné doladění expozice
Měření Matrix
Měření se zdůraz. středem
Bodové měření
Tlačítko spouště jako AE-L
Časovač pohotovost. režimu
Samospoušť
Zpoždění samospouště
Počet snímků
Interval mezi snímky
Zpožď. pro vypn. monitoru
Přehrávání
Menu
Obrazovka informací
Kontrola snímků
Živý náhled
Aktivita dálkového ovládání
Pípnutí
Hlasitost
Tón
Zobraz. mřížky v hledáčku
Zobr. a nastav. citlivosti ISO
d4
d5
d6
d7
Tipy na obrazovce
Sním. frekvence v režimu CL
Max. počet snímků série
Pořadí čísel souborů
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b1
b2
b3
b4
b5
c1
c2
c3
c4
c5
d1
Výchozí nastavení
Spuštění
Zaostření
3 (normální)
Automaticky
Nepřepínat dokola
39 polí
Zapnuto
1/3 EV
1/3 EV
Vypnuto
ø 12 mm
0
0
0
Vypnuto
6s
10 s
1
0,5 s
10 s
1 min
10 s
4s
10 min
1 min
0
221
221
222
222
222
223
223
224
224
225
226
226
226
227
227
d8
d9
d10
d11
d12
Položka
Obrazovka informací
Osvětlení LCD panelu
Opožděné spuštění závěrky
Varovná indikace blesku
Typ baterie v MB-D14
d13 Pořadí použití baterií
e1 Synchroniz. čas pro blesk
e2 Čas záv. pro práci s bleskem
e3 Zábl. režim vestav. blesku/
Volitelný blesk
e4 Kor. exp. při použití blesku
e5 Modelovací záblesk
e6 Nastavení bracketingu
e7 Pořadí bracketingu
f1 Tlačítko OK (režim fotogr.)
f2 Funkce tlačítka Fn
f3 Funkce tl. hloubky ostrosti
228
f4 Funkce tlačítka AE-L/AF-L
0
231
231
231
231
232
233
234
235
TTL
236
Celý snímek
Zapnuto
Expozice
a záblesková
expozice
Správná exp./
podexp./přeexp.
Výběr středního
zaostř. pole
Volba obrazového
pole
Kontrola hloubky
ostrosti
Exp. paměť/blok.
zaostření
240
241
241
241
241
242
244
244
f5 Uživ. nastavení ovladačů
Obrácené otáčení
228
Zaměnit hlavní/pomocný
Vypnuto
Vysoký
Vypnuto
Zobrazit počet zbýv.
snímků
Zapnuto
3 obr./s
100
Zapnuto
Výchozí nastavení
Automaticky
Vypnuto
Vypnuto
Zapnuto
LR6 (alkalická baterie
AA)
Použít nejprve bat.
v MB-D14
1/200 s
1/60 s
228
Nastavení clony
229
229
229
229
230
230
f6
f7
f8
f9
Menu a přehrávání
Uvolnit tlač. a použít volič
Bez paměťové karty?
Obrácení indikací
Funkce tlač. 4 na MB-D14
g1 Funkce tlačítka Fn
g2 Funkce tl. hloubky ostrosti
g3 Funkce tlačítka AE-L/AF-L
g4 Funkce tlačítka spouště
Korekce expozice: U
Čas závěrky/clona: U
Vypnuto
245
Pomocný příkazový
volič
Vypnuto
Ne
246
Spuštění povoleno 246
246
Exp. paměť/blok.
247
zaostření
Žádná
247
Indexování
248
Exp. paměť/blok.
248
zaostření
Fotografování
248
* Výchozí nastavení se obnovují pomocí položky Reset uživatelských funkcí (0 221).
n
313
❚❚ Výchozí nastavení menu nastavení
Položka
Uložení uživatel. nastavení
Uložit do U1
Uložit do U2
Jas monitoru
Manuálně
Čištění obrazového snímače
Čistit při zapnutí/vypnutí
HDMI
Výstupní rozlišení
Ovládání zařízení
n
314
Výchozí nastavení
0
Výchozí expoziční režim je P 81
Manuálně
0
250
Čistit při zapnutí & vypnutí 301
Automaticky
Zapnuto
205
Položka
Redukce blikání obrazu
Časové pásmo a datum
Letní čas
Automatické otáčení snímků
GPS
Časovač pohotovost. režimu
Nastavit hodiny pomocí GPS
Přenos pomocí Eye-Fi
Výchozí nastavení
Automaticky
0
252
Vypnuto
Zapnuto
253
254
Povolit
Ano
Povolit
175
260
Expoziční křivka programové automatiky
(režim P)
Následující graf zobrazuje expoziční křivku programové automatiky P:
12
14
f/1
13
11
9
10
8
7
5
6
3
2
4
0
1
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiv se světelností f/1,4 a nejvyšším clonovým číslem f/16
(např. AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G)
16 15
/
f/1,4
16
17
18
19
f/5,6
f/8
20
f/2,8
f/4
f/1,4 − f/16
Clona
1
3
f/2
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
2
4
8
15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Čas závěrky (s)
Maximální a minimální hodnoty EV se mění s nastavením citlivosti ISO; výše uvedený graf
předpokládání nastavení citlivosti ISO 100. Při použití měření expozice Matrix jsou hodnoty
nad 16 1/3 EV redukovány na 161/3 EV.
n
315
Řešení možných problémů
Nepracuje-li fotoaparát očekávaným způsobem, zkontrolujte před kontaktováním vašeho
dodavatele nebo autorizovaného servisu Nikon následující výčet běžných problémů.
Baterie/Indikace
Fotoaparát je zapnutý, ale nereaguje: Vyčkejte dokončení zaznamenávání. Pokud problém přetrvává, vypněte
fotoaparát. Pokud se fotoaparát nevypne, vyjměte a znovu vložte baterii nebo – v případě použití
volitelného síťového zdroje – odpojte a znovu připojte síťový zdroj. Pamatujte si, že i když dojde ke ztrátě
aktuálně zaznamenávaných dat, data již zaznamenaná nebudou vyjmutím nebo odpojením zdroje
energie ovlivněna.
Hledáček je rozostřený: Upravte zaostření hledáčku nebo použijte dioptrické korekční čočky (0 33, 297).
Hledáček je tmavý: Vložte plně nabitou baterii (0 21, 35).
Zobrazení se bez varování vypne: V uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu) nebo c4 (Zpožď. pro
vypn. monitoru) nastavte delší zpoždění (0 227, 228).
Kontrolní panel a hledáček nereagují a jsou tmavé: Doba odezvy a jas těchto zobrazovačů závisí na okolní teplotě.
Při výběru zaostřovacího pole jsou okolo aktivního zaostřovacího pole viditelné jemné linky nebo zobrazení zčervená: Tento
jev je zcela normální pro tento typ hledáčku a neznamená závadu.
n
316
Fotografování (všechny režimy)
Zapnutí fotoaparátu trvá delší dobu: Vymažte soubory nebo složky.
Závěrka je zablokovaná:
• Paměťová karta je zablokovaná, plná nebo chybí (0 29, 31).
• Je vybrána možnost Spuštění blokováno v uživatelské funkci f7 (Bez paměťové karty?; 0 246) a není
vložena žádná paměťová karta (0 32).
• Nabíjí se vestavěný blesk (0 39).
• Není zaostřeno na objekt (0 38).
• Je nasazený objektiv s vestavěným CPU a clonovým kroužkem, u kterého není nastaven clonový
kroužek na hodnotu nejvyššího clonového čísla. Zobrazuje-li se na kontrolním panelu nápis B,
vyberte možnost Clonový kroužek v uživatelské funkci f5 (Uživ. nastavení ovladačů) > Nastavení
clony, abyste mohli nastavovat clonu pomocí clonového kroužku (0 245).
• Je nasazený objektiv bez CPU a fotoaparát se nenachází v režimu A ani M (0 288).
Fotoaparát reaguje pomalu na tlačítko spouště: Vyberte možnost Vypnuto v uživatelské funkci d10 (Opožděné
spuštění závěrky; 0 231).
Při stisknutí tlačítka spouště nedojde k expozici snímku:
• Vyměňte baterii v dálkovém ovládání (0 298).
• Vyberte režim dálkového ovládání (0 85).
• Nabíjí se blesk (0 87).
• Uběhla doba nastavená v uživatelské funkci c5 (Aktivita dálkového ovládání, 0 228): namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny.
• Činnost dálkového ovládání narušuje jasné světlo.
Snímky jsou neostré:
• Otočte volič zaostřovacích režimů do polohy AF (0 97).
• Fotoaparát není schopen zaostřit pomocí automatického zaostřování: použijte manuální zaostřování
nebo blokování zaostření (0 102, 103).
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se aktivuje blokování zaostření: Pokud je vybrán zaostřovací režim AF-C
nebo fotografujete pohyblivé objekty v režimu AF-A, použijte k zablokování zaostření tlačítko A AE-L/AF-L.
Nelze vybírat zaostřovací pole:
• Odblokujte aretaci volby zaostřovacích polí (0 101).
• Je vybrán režim činnosti zaostřovacích polí Automatická volba zaostřovacích polí nebo Zaostřování
s detekcí tváří: vyberte jiný režim.
• Fotoaparát se nachází v režimu přehrávání (0 177) nebo se používají menu (0 207).
• Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro vypnutí monitoru, resp. spuštění časovače
pohotovostního režimu (0 39).
Nelze vybrat režim činnosti zaostřovacích polí: Je aktivní manuální zaostřování (0 55, 103).
Při stisknutí tlačítka spouště v režimu sériového snímání je zhotoven pouze jeden snímek: Pokud se používá vestavěný
blesk, není k dispozici sériové snímání (0 145).
Nelze měnit nastavení velikosti obrazu: V položce Kvalita obrazu je použito nastavení NEF (RAW) (0 93).
Rychlost zaznamenávání snímků je pomalá: Vypněte redukci šumu pro dlouhé expozice (0 218).
n
317
Na snímcích se zobrazuje šum (jasné skvrny, náhodně rozmístěné jasné pixely, závoj nebo proužky):
• Vyberte nižší citlivost ISO nebo použijte redukci šumu pro vysoké citlivosti ISO (0 105, 218).
• Čas závěrky je delší než 1 s: použijte redukci šumu pro dlouhé expozice (0 218).
• Chcete-li zamezit nárůstu projevů obrazového šumu, vypněte funkci Active D-Lighting (0 137).
Pomocné světlo AF nepracuje:
• Pomocné světlo AF nepracuje, pokud je vybrán režim automatického zaostřování AF-C (0 97), resp.
pokud je aktivní kontinuální zaostřování v režimu AF-A. Vyberte režim AF-S. Pokud není vybrán režim
činnosti zaostřovacích polí Automatická volba zaostřovacích polí, vyberte střední zaostřovací pole
(0 99, 101).
• Fotoaparát se nachází v režimu živého náhledu nebo probíhá záznam videosekvence.
• Je vybrána možnost Vypnuto v uživatelské funkci a7 (Vestavěné pom. světlo AF) (0 223).
• Pomocné světlo AF se automaticky vypnulo. Mohlo dojít k zahřátí pomocného světla vlivem
dlouhodobějšího používání; počkejte, až se světlo ochladí.
Na snímcích se zobrazují skvrny: Vyčistěte přední a zadní čočku objektivu. Pokud problém přetrvává, vyčistěte
obrazový snímač (0 301).
Videosekvence jsou nahrávány němé: Je vybrána možnost Vypnutý mikrofon v položce Nastavení videa >
Mikrofon.
Jas obrazu na monitoru se liší od expozice snímků pořizovaných v režimu živého náhledu:
• Je vybráno integrální měření se zdůrazněným středem nebo bodové měření (0 109).
• Fotoaparát se nachází v režimu M.
• Objekt je příliš jasný nebo příliš tmavý.
• Je v činnosti funkce Active D-Lighting (0 137).
• Snímek je pořízen dlouhou expozicí (0 79).
• Používá se blesk (0 143).
V režimu živého náhledu nebo během záznamu videosekvence se vyskytuje blikání obrazu nebo proužkování: Zvolte
nastavení položky Redukce blikání obrazu odpovídající frekvenci místní elektrické sítě (0 252).
V režimu živého náhledu nebo během záznamu videosekvence se vyskytují jasné pruhy: V režimu živého náhledu nebo
během záznamu videosekvence byl použit blesk nebo jiný světelný zdroj s krátkou dobou svícení.
Položku menu nelze vybrat: Některé možnosti nejsou dostupné ve všech režimech.
n
318
Fotografování (P, S, A, M)
Závěrka je zablokovaná:
• Je nasazený objektiv bez CPU: otočte volič expozičních režimů na režim A nebo M (0 288).
• Volič expozičních režimů byl otočen na režim S po výběru času závěrky A v režimu M: vyberte nový
čas závěrky (0 76).
Není k dispozici plný rozsah časů závěrky: Používá se blesk. Pomocí uživatelské funkce e1 (Synchroniz. čas pro
blesk) lze zvolit synchronizační čas pro práci s bleskem; při použití kompatibilních blesků vyberte možnost
1/250 s (Auto FP) nebo 1/200 s (Auto FP), abyste mohli využívat celý rozsah časů závěrky (0 234).
Barvy nejsou přirozené:
• Nastavte vyvážení bílé barvy v souladu se světelným zdrojem (0 115).
• Upravte nastavení položky Předvolby Picture Control (0 129).
Nelze změřit vyvážení bílé barvy: Objekt je příliš tmavý nebo příliš jasný (0 123).
Snímek nelze vybrat jako zdroj pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy: Snímek nebyl pořízen fotoaparátem D610
(0 124).
Není dostupný bracketing vyvážení bílé barvy:
• Je nastavena kvalita obrazu NEF (RAW) nebo NEF+JPEG (0 93).
• Je aktivní režim vícenásobné expozice (0 163).
Účinky použití předvolby Picture Control jsou u každého snímku odlišné: Je vybrána možnost A (automaticky) pro
doostření a nastavení kontrastu a sytosti barev. Chcete-li získat konzistentní výsledky u série snímků,
vyberte jiné nastavení (0 132).
Nelze nastavit jinou metodu měření expozice: Je aktivní expoziční paměť nebo živý náhled pro videosekvence
(0 57, 110).
Nelze použít korekci expozice: Vyberte režim P, S nebo A (0 75, 76, 77).
Na snímcích pořízených dlouhými expozicemi se vyskytuje obrazový šum (červenavé oblasti a další artefakty): Povolte
redukci šumu pro dlouhé expozice (0 218).
n
319
Přehrávání
Při přehrávání se nezobrazí snímek NEF (RAW): Snímek byl pořízen při nastavení kvality NEF + JPEG (0 93).
Nelze zobrazit snímky zaznamenané jinými fotoaparáty: Snímky zaznamenané jinými fotoaparáty se nemusí
zobrazovat správně.
Zobrazuje se hlášení s informací, že nejsou k dispozici žádné snímky pro přehrávání: Vyberte možnost Všechny
v položce Přehrávaná složka (0 207).
Snímky zhotovené na výšku (portrét) se zobrazují na šířku (krajina):
• Vyberte možnost Zapnuto v položce Otočení na výšku (0 212).
• Snímek byl pořízen při použití možnosti Vypnuto v položce Automatické otáčení snímků (0 254).
• Fotoaparát byl při expozici snímku namířen směrem nahoru nebo dolů (0 254).
• Snímek je zobrazen v režimu kontroly snímků (0 212).
Snímek nelze vymazat:
• Snímek je chráněn: zrušte ochranu snímku (0 188).
• Paměťová karta je blokovaná (0 32).
Snímek nelze retušovat: Snímek nelze dále upravovat pomocí tohoto fotoaparátu (0 262).
Nelze změnit tiskovou objednávku:
• Paměťová karta je plná: vymažte některé snímky (0 36, 189).
• Paměťová karta je blokovaná (0 32).
Snímek nelze vybrat pro tisk: Snímek je ve formátu NEF (RAW). Vytvořte kopii JPEG pomocí položky
Zpracování snímků NEF (RAW) nebo přeneste snímek do počítače a vytiskněte jej pomocí programu
ViewNX 2 (součást dodávky) nebo Capture NX 2 (dostupný samostatně).
Snímky se nezobrazují na televizoru:
• Vyberte správný režim videovýstupu (0 65) a výstupní rozlišení (0 205).
• Není správně zapojený kabel HDMI (0 204).
Fotoaparát nereaguje na dálkové ovládání televizoru HDMI-CEC:
• Vyberte možnost Zapnuto v položce HDMI > Ovládání zařízení v menu nastavení (0 205).
• Upravte nastavení HDMI-CEC televizoru postupem popsaným v návodu dodávaném se zařízením.
Snímky nelze přenést do počítače: Operační systém není kompatibilní s fotoaparátem nebo softwarem pro
přenos snímků. Snímky zkopírujte do počítače pomocí čtečky paměťových karet (0 193).
Snímky se nezobrazují v programu Capture NX 2: Proveďte aktualizaci na nejnovější verzi programu (0 298).
Položka Image Dust Off (Odstranění prachu ze snímku) v programu Capture NX 2 nemá očekávanou účinnost: Čištěním
obrazového snímače došlo ke změně pozice prachu na antialiasingovém filtru. Referenční data pro
odstranění prachu ze snímku zaznamenaná před čištěním obrazového snímače není možné použít
u snímků pořízených po čištění obrazového snímače. Referenční data pro odstranění prachu ze snímku
zaznamenaná po čištění obrazového snímače není možné použít u snímků pořízených před čištěním
obrazového snímače (0 252).
Počítač zobrazuje snímky NEF (RAW) odlišně od fotoaparátu: Software jiného výrobce nezobrazuje účinky funkcí
Picture Control, Active D-Lighting a korekce vinětace. Použijte program ViewNX 2 (součást dodávky) nebo
volitelný software firmy Nikon, jako je Capture NX 2 (dostupný samostatně).
n
320
Různé
Datum záznamu snímku není správné: Nastavte hodiny fotoaparátu (0 27, 253).
Položku menu nelze vybrat: Některé položky nejsou dostupné při určitých kombinacích nastavení nebo
v případě nepřítomnosti paměťové karty. Pamatujte si, že položka Informace o baterii není dostupná při
napájení fotoaparátu pomocí volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje EP-5B a síťového zdroje
EH-5b (0 255).
n
321
Chybová hlášení
Tato část návodu poskytuje výčet všech chybových hlášení a indikací zobrazovaných
v hledáčku, na kontrolním panelu a na monitoru fotoaparátu.
Indikace
Kontrolní
Hledáček
panel
B
(bliká)
H
d
H
(bliká)
d
(bliká)
F
—
2 4
(bliká)
i
(bliká)
n
322
Problém
Clonový kroužek objektivu není
nastavený na nejvyšší clonové
číslo.
Řešení
Nastavte clonový kroužek
objektivu na největší zaclonění
(nejvyšší clonové číslo).
Připravte si plně nabitou rezervní
Baterie je téměř vybitá.
baterii.
• Baterie je vybitá.
• Nabijte nebo vyměňte baterii.
• Baterii nelze použít.
• Kontaktujte autorizovaný servis
Nikon.
• Ve fotoaparátu nebo volitelném • Vyměňte baterii nebo, je-li
Battery Packu MB-D14 je
vybitá, nabijte dobíjecí lithiumvložena extrémně vybitá
iontovou baterii.
dobíjecí lithium-iontová baterie
nebo baterie jiného výrobce.
Není nasazený žádný objektiv,
resp. je nasazený objektiv bez CPU,
pro který nebyla zadána hodnota Clonová čísla se zobrazí po zadání
světelnosti. Clona se zobrazuje
světelnosti objektivu.
pouze ve formě počtu clonových
hodnot (EV) od plné světelnosti.
Fotoaparát není schopen
Změňte kompozici nebo zaostřete
automaticky zaostřit.
manuálně.
• Není nasazený objektiv.
• Nasaďte objektiv Nikkor (kromě
typu IX Nikkor). Je-li nasazený
objektiv s vestavěným CPU,
sejměte jej a znovu nasaďte.
• Je nasazený objektiv bez CPU. • Vyberte režim A nebo M.
0
26
21
xxiii, 21,
23
172
98, 103
25, 285
288
Indikace
Kontrolní
Hledáček
panel
Problém
Objekt je příliš jasný; snímek bude
přeexponovaný.
(Indikace expozice
a času závěrky nebo
clony bliká)
Objekt je příliš tmavý; snímek bude
podexponovaný.
A
(bliká)
%
(bliká)
P
k
(bliká)
(bliká)
Je vybrán čas závěrky A
v režimu S.
Je vybrán čas závěrky % v režimu
S.
Probíhá zpracování snímků.
—
c
(bliká)
Pokud indikace bliká po dobu 3 s
po odpálení záblesku, hrozí
podexponování snímku.
n
(bliká)
j
(bliká)
Nedostatek paměti pro záznam
dalších snímků při aktuálním
nastavení, nebo překročení limitu
číslování souborů/složek.
O
(bliká)
Porucha fotoaparátu.
Řešení
• Nastavte nižší citlivost ISO
• Režim fotografování:
P Použijte volitelný neutrální
šedý (ND) filtr
S Zkraťte čas závěrky
A Zvolte větší zaclonění (vyšší
clonové číslo)
• Nastavte vyšší citlivost ISO
• Režim fotografování:
P Použijte blesk
S Nastavte delší čas závěrky
A Zvolte menší zaclonění (nižší
clonové číslo)
Změňte čas závěrky nebo vyberte
režim M.
Změňte čas závěrky nebo vyberte
režim M.
Vyčkejte dokončení zpracování
snímků.
Zkontrolujte snímek na monitoru;
je-li podexponovaný, upravte
nastavení a opakujte expozici.
• Nastavte nižší kvalitu nebo
velikost obrazu.
• Vymažte nějaké snímky.
• Vložte novou paměťovou kartu.
Spusťte závěrku. Pokud závada
přetrvává nebo se často opakuje,
kontaktujte autorizovaný servis
Nikon.
0
105
297
76
77
105
143
76
77
76, 78
76, 78
—
177
93, 95
189
29
—
n
323
Indikace
Monitor
Není vložena
paměťová karta.
Tuto paměťovou kartu
nelze použít. Karta
může být poškozena.
Vložte jinou kartu.
g
Paměťová karta je
blokována. Přesuňte
aretaci karty do polohy
„write“ („zápis“).
Není k dispozici
v případě zablokování
karty Eye-Fi.
Karta není
naformátována.
Naformátujte kartu.
Nast. hodin bylo
resetováno
Aktualizace firmwaru
blesku se nezdařila.
Blesk nelze používat.
Kontaktujte
autorizovaný servis
Nikon.
Nelze spustit živý
náhled. Čekejte.
n
324
Kontrolní
panel
S
W,
O
(bliká)
Problém
Fotoaparát není schopen
rozpoznat paměťovou
kartu.
• Chyba při přístupu na
paměťovou kartu.
• Nelze vytvořit novou
složku.
W,
Pomocí fotoaparátu nelze
O
ovládat kartu Eye-Fi.
(bliká)
W, Paměťová karta je
X zablokovaná (chráněná
(bliká) proti zápisu).
W, Paměťová karta Eye-Fi je
O zablokovaná (chráněná
(bliká) proti zápisu).
Paměťová karta nebyla
[C]
naformátována pomocí
(bliká)
fotoaparátu.
Nejsou nastavené hodiny
—
fotoaparátu.
Řešení
Vypněte fotoaparát
a zkontrolujte správné vložení
paměťové karty.
• Používejte paměťové karty
schválené společností Nikon.
• Zkontrolujte čistotu kontaktů.
V případě, že problém
přetrvává i nadále, kontaktujte
vašeho dodavatele nebo
autorizovaný servis Nikon.
• Po zkopírování důležitých
snímků do počítače nebo
jiného zařízení vymažte
soubory nebo vložte novou
paměťovou kartu.
• Zkontrolujte, zda je firmware
karty Eye-Fi aktuální.
• Zkopírujte soubory z karty
Eye-Fi do počítače nebo jiného
zařízení a kartu naformátujte,
nebo vložte novou kartu.
Posuňte spínač ochrany proti
zápisu do pozice „zápis“.
0
29
334
—
29, 189
260
29, 31,
193
32
Naformátujte paměťovou kartu
nebo vložte novou paměťovou
kartu.
29, 31
Nastavte hodiny fotoaparátu.
27, 253
—
Firmware blesku
Kontaktujte autorizovaný servis
nasazeného na fotoaparát
Nikon.
nebyl správně aktualizován.
—
—
Dříve než obnovíte živý náhled
Vnitřní teplota fotoaparátu nebo záznam videosekvence,
je vysoká.
vyčkejte ochlazení vnitřních
obvodů fotoaparátu.
64
Indikace
Monitor
Kontrolní
panel
Problém
Řešení
Pomocí položky Přehrávaná
Paměťová karta nebo složka
Složka neobsahuje
složka vyberte složku obsahující
—
vybraná pro přehrávání
žádné snímky.
snímky, nebo vložte paměťovou
neobsahuje žádné snímky.
kartu obsahující snímky.
Až do volby jiné složky nebo
odhalení alespoň jednoho
Všechny snímky jsou
Všechny snímky v aktuální
—
snímku pomocí položky Skrytí
skryté.
složce jsou skryté.
snímků nelze zobrazit žádné
snímky.
Soubor byl vytvořen nebo
upraven počítačem nebo
Soubor nelze přehrávat na
Soubor nelze zobrazit.
—
jiným typem fotoaparátu, fotoaparátu.
resp. je poškozený.
Vybraný snímek nelze
Snímky vytvořené pomocí jiných
Soubor nelze vybrat.
—
retušovat.
zařízení nelze retušovat.
• Videosekvence vytvořené
pomocí jiných zařízení nelze
Videosekvenci nelze
Vybranou videosekvenci
—
retušovat.
upravit.
nelze upravit.
• Videosekvence musí mít délku
minimálně dvě sekundy.
Zkontrolujte tiskárnu. Chcete-li
Zkontrolujte tiskárnu.
—
Chyba tiskárny.
obnovit tisk, vyberte možnost
Pokračovat (je-li dostupná).
Papír v tiskárně nemá
Vložte papír správné velikosti
Zkontrolujte papír.
—
zvolenou velikost.
a vyberte možnost Pokračovat.
Papír je zablokovaný
Uvolněte papír a vyberte
Papír se zasekl.
—
v tiskárně.
možnost Pokračovat.
Vložte papír vybraného rozměru
Došel papír.
—
V tiskárně došel papír.
a vyberte možnost Pokračovat.
Zkontrolujte inkoust. Chcete-li
Zkontrolujte zdroj
—
Chyba inkoustové náplně. obnovit tisk, vyberte možnost
inkoustu.
Pokračovat.
Doplňte inkoust a vyberte
Došel inkoust.
—
V tiskárně došel inkoust.
možnost Pokračovat.
* Další informace viz návod k obsluze tiskárny.
0
29, 207
208
—
262
—
71
196 *
196 *
196 *
196 *
196 *
196 *
n
325
Specifikace
❚❚ Digitální fotoaparát Nikon D610
Typ
Typ
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel
Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)
Formát Nikon FX
Počet efektivních pixelů
Počet efektivních pixelů
24,3 milionů
Obrazový snímač
Obrazový snímač
Celkový počet pixelů
Systém redukce prachu
Ukládání dat
Velikost obrazu
(v pixelech)
Formát souborů
Systém Picture Control
Paměťová média
Dva sloty pro paměťové
karty
Systém souborů
Hledáček
Hledáček
Obrazové pole
Zvětšení
Předsunutí výstupní
pupily okuláru
n
326
35,9 × 24 mm snímač CMOS
24,7 milionů
Čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci odstranění prachu ze
snímku (vyžaduje volitelný software Capture NX 2)
• Obrazové pole FX (36×24)
6 016 × 4 016 (#)
4 512 × 3 008 ($)
3 008 × 2 008 (%)
• Obrazové pole DX (24×16)
3 936 × 2 624 (#)
2 944 × 1 968 ($)
1 968 × 1 312 (%)
• Snímky formátu FX pořízené v živém náhledu pro videosekvence
6 016 × 3 376 (#)
4 512 × 2 528 ($)
3 008 × 1 688 (%)
• Snímky formátu DX pořízené v živém náhledu pro videosekvence
3 936 × 2 224 (#)
2 944 × 1 664 ($)
1 968 × 1 112 (%)
• NEF (RAW): 12 nebo 14 bitů, bezeztrátově komprimované nebo komprimované
• JPEG: Standardní algoritmus JPEG s volitelnou kompresí Jemný (cca 1 : 4),
Normální (cca 1 : 8) a základní (cca 1 : 16) (Priorita velikosti); možnost použití
komprese Optimální kvalita
• NEF (RAW)+JPEG: Záznam snímku současně ve formátech NEF (RAW) a JPEG
Předvolby Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét, Krajina;
vybranou předvolbu Picture Control je možné modifikovat; možnost tvorby
a ukládání uživatelských předvoleb Picture Control
Paměťové karty SD (Secure Digital) a paměťové karty SDHC a SDXC s podporou
standardu UHS-I
Slot 2 lze použít v případě zaplnění Slotu 1, jako záložní nebo pro oddělené
ukládání kopií snímků pořízených při nastavení NEF+JPEG; snímky lze kopírovat
mezi kartami.
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format),
Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Pevně vestavěný pentagonální hranol
• FX (36×24): Cca 100 % obrazu horizontálně a 100 % obrazu vertikálně
• DX (24×16): Cca 97 % obrazu horizontálně a 97 % obrazu vertikálně
Cca 0,7× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, −1 m−1)
21 mm (−1 m−1; od vrcholu oční čočky okuláru hledáčku)
Hledáček
Dioptrická korekce
Zaostřovací matnice
–3 až +1 m–1
Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark VIII se značkami oblasti činnosti
automatického zaostřování a možností zobrazení pomocné mřížky
Zrcadlo
Automaticky vratné
Kontrola hloubky ostrosti Stisknutím tlačítka kontroly hloubky ostrosti se clona objektivu zavře na hodnotu
vybranou uživatelem (režimy A a M) nebo nastavenou fotoaparátem (ostatní
režimy)
Clona objektivu
Elektronicky řízená automatická irisová clona
Objektiv
Kompatibilní objektivy
Objektivy AF NIKKOR včetně typů G, E a D (na objektivy PC se vztahují určitá
omezení) a objektivy DX (v kombinaci s obrazovým polem DX 24×16 1,5×),
objektivy AI-P NIKKOR a objektivy AI bez CPU (pouze expoziční režimy A a M).
Objektivy IX NIKKOR, objektivy pro F3AF a objektivy bez systému AI nelze použít.
V kombinaci s objektivy se světelností f/5,6 a vyšší je k dispozici elektronický
dálkoměr (elektronický dálkoměr je v kombinaci se 7 zaostřovacími poli uprostřed
obrazu k dispozici od světelnosti f/8 a s 33 zaostřovacími poli uprostřed obrazu od
světelnosti f/6,8)
Závěrka
Typ
Rozsah časů
Synchronizační čas pro
práci s bleskem
Snímání
Snímací režimy
Snímací frekvence
Samospoušť
Režimy dálkového
ovládání
Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem
1/4 000 – 30 s v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV, bulb (B), time (T) (vyžaduje volitelné
dálkové ovládání ML-L3), X200
X = 1/200 s; možnost synchronizace s časy závěrky 1/250 s a delšími (při použití časů
závěrky v rozmezí 1/200 a 1/250 s klesá dosah blesku)
S (jednotlivé snímky), CL (pomalé sériové snímání), CH (rychlé sériové snímání),
J (tichá expozice), M (tiché sériové snímání), E (samospoušť), 4 (dálkové
ovládání), MUP (předsklopení zrcadla)
1–5 obr./s (CL), 6 obr./s (CH) nebo 3 obr./s (M)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 snímků v intervalech po 0,5, 1, 2 nebo 3 s
Dálkové ovládání se zpožděním, dálkové ovládání s rychlou reakcí, dálkové
ovládání s předsklopením zrcadla
Expozice
Měření expozice
Metody měření expozice
TTL měření expozice pomocí 2 016 pixelového RGB snímače
• Měření Matrix: 3D Color Matrix II (objektivy typu G, E a D); Color Matrix II (ostatní
objektivy s vestavěným CPU); Color Matrix při použití objektivů bez CPU po
zadání dat objektivu uživatelem
• Zdůrazněný střed: 75 % citlivosti měření je soustředěno do kruhové plošky
o průměru 12 mm uprostřed obrazu. Průměr kruhové plošky lze změnit na 8,
15 nebo 20 mm; možnost integrálního měření celého obrazového pole (při
použití objektivů bez CPU je velikost centrální kruhové plošky fixována na
hodnotě 12 mm)
• Bodové měření: Měří kruhovou plošku o průměru 4 mm (cca 1,5 % obrazového
pole) v místě zvoleného zaostřovacího pole (resp. v místě centrálního
zaostřovacího pole – při použití objektivů bez CPU)
Pracovní rozsah (ISO 100, • Měření Matrix a Zdůrazněný střed: 0–20 EV
objektiv f/1,4, 20 °C)
• Bodové měření: 2–20 EV
n
327
Expozice
Propojení expozimetru
Režimy
Korekce expozice
Expoziční bracketing
Zábleskový bracketing
Bracketing vyvážení bílé
barvy
Bracketing ADL
Kombinované CPU a AI
Režim Auto (i Auto; j Auto (vypnutý blesk)); Motivové programy (k Portrét; l Krajina;
p Děti; m Sporty; n Makro; o Noční portrét; r Noční krajina; s Párty/interiér; t Pláž/sníh; u Západ
slunce; v Úsvit/soumrak; w Portrét zvířat; x Světlo svíčky; y Kvetoucí příroda; z Podzimní barvy; 0 Jídlo;
1 Silueta; 2 High-key; 3 Low-key); Programová automatika s flexibilním programem (P);
Clonová automatika (S); Časová automatika (A); Manuální expoziční režim (M);
U1 (Uživatelské nastavení 1); U2 (Uživatelské nastavení 2)
Lze nastavovat v rozmezí –5 až +5 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV v režimech P, S,
AaM
2–3 snímky v krocích po 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 nebo 3 EV
2–3 snímky v krocích po 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 nebo 3 EV
2–3 snímky v krocích po 1, 2 nebo 3
2 snímky – jeden s předvoleným nastavením funkce ADL, 3 snímky (všechny
s předvoleným nastavením)
Expoziční paměť
Naměřenou hodnotu jasu lze uložit do paměti pomocí tlačítka A AE-L/AF-L
Citlivost ISO (doporučený ISO 100–6 400 v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV. Možnost dalšího nastavení o cca 0,3 , 0,5 ,
expoziční index)
0,7 nebo 1 EV (ekvivalent ISO 50) pod hodnotu ISO 100, resp. o cca 0,3 , 0,5 , 0,7 , 1
nebo 2 EV (ekvivalent ISO 25 600) nad hodnotu ISO 6 400; možnost automatické
regulace citlivosti ISO
Active D-Lighting
Automaticky, Velmi vysoký, Vysoký, Normální, Nízký, Vypnuto
Zaostřování
Automatické zaostřování AF modul Nikon Multi-CAM 4800 s fázovou detekcí TTL, jemným doladěním
zaostření, 39 zaostřovacími poli (včetně 9 snímačů křížového typu;
33 zaostřovacích polí uprostřed obrazu pracuje od světelnosti nižší než f/5,6 a
vyšší než f/8; 7 zaostřovacích polí uprostřed obrazu pracuje od světelnosti f/8)
a pomocným světlem AF (pracovní rozsah cca 0,5–3 m)
Pracovní rozsah
−1 až +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Zaostřovací režimy
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); Kontinuální zaostřování
(AF-C); Automatická volba režimu AF-S/AF-C (AF-A); Automatická aktivace
prediktivního zaostřování v závislosti na stavu objektu
• Manuální zaostřování (M): Lze použít elektronický dálkoměr
Zaostřovací pole
Lze volit z 39 nebo 11 zaostřovacích polí
Režimy činnosti
Jednotlivá zaostřovací pole; Dynamická volba 9, 21 nebo 39 zaostřovacích polí,
zaostřovacích polí
3D sledování objektu, Automatická volba zaostřovacích polí
Blokování zaostření
Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny
(jednorázové zaostření) nebo stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L
Blesk
Vestavěný blesk
Směrné číslo
Řízení záblesku
n
328
i, k, p, n, o, s, w: Automatická aktivace blesku s automatickým vyklopením
do pracovní polohy
P, S, A, M, 0: Manuální vyklopení blesku do pracovní polohy tlačítkem
Cca 12, 12 v manuálním zábleskovém režimu (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: Při použití vestavěného blesku a blesků SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600, SB-400 a SB-300 je k dispozici i-TTL řízení záblesku pomocí
2016pixelového RGB snímače; při použití měření Matrix a integrálního měření se
zdůrazněným středem je k dispozici i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro
digitální jednooké zrcadlovky; při použití bodového měření je k dispozici
standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky
Blesk
Zábleskové režimy
Korekce zábleskové
expozice
Indikace připravenosti
k záblesku
Sáňky pro upevnění
příslušenství
Systém kreativního
osvětlení Nikon (CLS)
Synchronizační konektor
Vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé barvy
Automatická aktivace blesku, Automatická aktivace blesku s redukcí efektu
červených očí, Automatická aktivace blesku včetně synchronizace s dlouhými
časy závěrky, Automatická aktivace blesku včetně synchronizace s dlouhými časy
závěrky a redukce efektu červených očí, doplňkový záblesk, redukce efektu
červených očí, synchronizace s dlouhými časy, synchronizace s dlouhými časy
a redukce efektu červených očí, synchronizace na druhou lamelu a synchronizace
s dlouhými časy, synchronizace na druhou lamelu, vypnuto; podpora
automatické vysoce rychlé FP synchronizace blesku
–3 až +1 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV
Rozsvítí se po plném nabití vestavěného blesku nebo volitelných blesků; bliká po
odpálení záblesku na plný výkon
ISO 518 se středovým synchronizačním kontaktem, datovými kontakty a aretací
V kombinaci s vestavěným bleskem a blesky SB-910, SB-900, SB-800 a SB-700 jako
blesky Master, s blesky SB-600 a SB-R200 jako blesky Remote a řídicí jednotkou
SU-800 je podporováno pokrokové bezdrátové osvětlení; vestavěný blesk může
pracovat jako blesk Master v režimu řídicí jednotky; se všemi blesky systému CLS
kromě modelů SB-400 a SB-300 je podporována automatická vysoce rychlá FP
synchronizace blesku a modelovací osvětlení; se všemi blesky systému CLS je
podporován přenos hodnoty barevné teploty záblesku a blokování zábleskové
expozice
Adaptér se synchronizačním kontaktem AS-15 (dostupný samostatně)
Automaticky (2 typy), žárovkové světlo, zářivkové světlo (7 typů), přímé sluneční
světlo, blesk, zataženo, stín, manuální nastavení (možnost uložení až 4 hodnot),
výběr barevné teploty (2 500 K – 10 000 K); vše s možností jemného vyvážení
Živý náhled
Režimy
Zaostřovací režimy
Živý náhled pro statické snímky, živý náhled pro videosekvence
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); Nepřetržité zaostřování
(AF-F)
• Manuální zaostřování (M)
Režimy činnosti
Zaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací pole, standardní zaostřovací
zaostřovacích polí
pole, sledování objektu
Automatické zaostřování Automatické zaostřování s detekcí kontrastu v libovolné části obrazového pole
(fotoaparát automaticky vybírá zaostřovací pole při použití zaostřování s detekcí
tváří a sledování objektu)
Videosekvence
Měření expozice
Metody měření expozice
Velikost obrazu
(v pixelech) a snímací
frekvence
TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
Matrix
• 1 920 × 1 080; 30 p (progresivní), 25 p, 24 p
• 1 280 × 720; 60 p, 50 p, 30 p, 25 p
Přesné snímací frekvence pro hodnoty 60 p, 50 p, 30 p, 25 p a 24 p jsou 59,94 , 50,
29,97 , 25 a 23,976 obr./s; možnost použití ★vysoké a normální kvality obrazu
Formát souborů
MOV
Komprese videa
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Formát záznamu zvuku
Lineární PCM
Zařízení pro záznam zvuku Vestavěný monofonní nebo externí stereofonní mikrofon; možnost nastavení
citlivosti
Další vybavení
Indexování, časosběrné snímání
n
329
Monitor
Monitor
Přehrávání
Přehrávání
Rozhraní
USB
Výstup HDMI
Konektor pro připojení
příslušenství
Zvukový vstup
Zvukový výstup
Podporované jazyky
Podporované jazyky
Zdroj energie
Baterie
Battery Pack
Síťový zdroj
Stativový závit
Stativový závit
Rozměry/hmotnost
Rozměry (Š × V × H)
Hmotnost
Provozní podmínky
Teplota
Vlhkost
8cm (3,2“) nízkoteplotní TFT LCD monitor z polymorfního křemíku s cca 921 000
pixely (VGA) a pozorovacím úhlem 170 °, zobrazením cca 100 % obrazového pole
a automatickou regulací jasu prostřednictvím snímače okolního jasu
Přehrávání jednotlivých snímků a náhledů (4, 9 nebo 72 snímků, přehrávání podle
kalendáře), zvětšení výřezu snímku, přehrávání videosekvencí, prezentace snímků
a/nebo videosekvencí, zobrazení histogramů, zobrazení nejvyšších jasů,
zobrazení informací o snímku, zobrazení dat GPS a automatické otáčení snímků
Hi-Speed USB
Minikonektor HDMI typu C
Kabelová spoušť: MC-DC2 (dostupná samostatně)
Zařízení GPS: Jednotka GP-1/GP-1A (dostupná samostatně)
Stereofonní konektor typu mini jack (průměr 3,5 mm; podpora napájení)
Stereofonní konektor typu mini jack (průměr 3,5 mm)
Arabština, čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština, holandština,
angličtina, finština, francouzština, němčina, řečtina, hindština, maďarština,
indonéština, italština, japonština, korejština, norština, polština, portugalština
(portugalská a brazilská), rumunština, ruština, španělština, švédština, thajština,
turečtina, ukrajinština
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15; lze použít rovněž baterie
EN-EL15b a EN-EL15a
Volitelný multifunkční Battery Pack MB-D14 s jednou dobíjecí lithium-iontovou
baterií Nikon EN-EL15, resp. šesti tužkovými bateriemi AA – alkalickými, nikl-metal
hydridovými nebo lithiovými. Lze použít rovněž baterie EN-EL15b a EN-EL15a.
EH-5b; vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B (dostupný
samostatně)
1/ 4 “
(ISO 1222)
Cca 141 × 113 × 82 mm
Cca 840 g s baterií a paměťovou kartou, ale bez krytky těla; cca 760 g (pouze tělo
fotoaparátu)
0 °C–40 °C
85 % nebo méně (bez kondenzace)
• Není-li uvedeno jinak, platí všechny údaje pro fotoaparát s plně nabitou baterií, používaný při okolní teplotě
specifikované sdružením Camera and Imaging Products Association (CIPA): 23 ± 3 °C.
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit specifikaci hardwaru a softwaru
popsaných v tomto návodu. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku
chyb obsažených v tomto návodu k obsluze.
n
330
Nabíječka baterií MH-25
Jmenovité vstupní
hodnoty
Jmenovité výstupní
hodnoty
Podporované typy baterií
Doba nabíjení
Provozní teplota
Rozměry (Š × V × H)
Délka síťového kabelu
Hmotnost
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
DC 8,4 V/1,2 A
Dobíjecí lithium-iontové baterie Nikon EN-EL15b, EN-EL15a a EN-EL15
Cca 2 hodiny a 35 minut při okolní teplotě 25 °C a nulové zbývající kapacitě
0 °C–40 °C
Cca 91,5 × 33,5 × 71 mm, bez výstupků
Cca 1,5 m
Cca 110 g bez síťového kabelu a zásuvkového adaptéru
Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15
Typ
Dobíjecí lithium-iontová baterie
Jmenovitá kapacita
7 V / 1 900 mAh
Provozní teplota
0 °C–40 °C
Rozměry (Š × V × H)
Cca 40 × 56 × 20,5 mm
Hmotnost
Cca 78 g, bez krytky kontaktů
Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit specifikaci hardwaru
a softwaru popsaných v tomto návodu. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody, které mohou
vzniknout v důsledku chyb obsažených v tomto návodu k obsluze.
n
331
ViewNX 2
CPU
OS
Paměť (RAM)
Volné místo na pevném
disku
Grafika
n
332
Windows
• Snímky: Intel Celeron, Pentium 4 nebo
řada Core, 1,6 GHz nebo lepší
• Videosekvence (přehrávání): 3 GHz nebo
lepší CPU Pentium D; pro pořizování
videosekvencí s velikostí obrazu
1 280 × 720 nebo větší při snímací
frekvenci 30 obr./s nebo vyšší, resp.
videosekvencí s velikostí obrazu
1 920 × 1 080 nebo větší se doporučuje
Intel Core i5 nebo lepší
• Videosekvence (úpravy): Intel Core i5 nebo
lepší
Předinstalované verze operačních
systémů Windows 8, Windows 7,
Windows Vista a Windows XP; mějte na
paměti, že 64bitové verze operačních
systémů Windows XP nejsou
podporovány
• 32bitové verze operačních systémů Windows 8,
Windows 7 a Windows Vista: 1 GB nebo více
(doporučeny 2 GB nebo více)
• 64bitové verze operačních systémů Windows 8,
Windows 7 a Windows Vista: 2 GB nebo více
(doporučeny 4 GB nebo více)
• Windows XP: 512 MB nebo více
(doporučeny 2 GB nebo více)
Mac OS
• Snímky: Intel řady Core nebo Xeon
• Videosekvence (přehrávání): 2 GHz
nebo lepší CPU Core Duo; pro
zobrazení videosekvencí s velikostí
obrazu 1 280 × 720 nebo větší při
frekvenci 30 obr./s nebo vyšší, resp.
videosekvencí s velikostí obrazu
1 920 × 1 080 nebo větší se
doporučuje Intel Core i5 nebo lepší
• Videosekvence (úpravy): Intel Core i5
nebo lepší
OS X 10.8 nebo 10.7, Mac OS X 10.6
• OS X 10.8, 10.7: 2 GB nebo více
(doporučeny 4 GB nebo více)
• Mac OS X 10.6: 1 GB nebo více
(doporučeny 4 GB nebo více)
Minimálně 1 GB dostupných na spouštěcím disku (doporučen 3 GB nebo více)
Rozlišení: 1 024 × 768 pixelů (XGA) nebo
více (doporučeno 1 280 × 1 024 pixelů
nebo více)
Barvy: 24bitové barvy (True Color) nebo
lepší
Rozlišení: 1 024 × 768 pixelů (XGA)
nebo více (doporučeno 1 280 × 1 024
pixelů nebo více)
Barvy: 24bitové barvy (miliony barev)
nebo lepší
❚❚ Podporované standardy
• DCF verze 2.0: Systém Design Rule for Camera File Systems (DCF) je rozšířený standard
používaný v oblasti fotografického průmyslu pro zajištění kompatibility mezi různými
značkami fotoaparátů.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) je rozšířený průmyslový standard umožňující tisk
snímků podle tiskových objednávek uložených na paměťových kartách.
• Exif verze 2.3: Fotoaparát podporuje Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras) verze 2.3, standard umožňující ukládat do snímků informace důležité pro
optimalizaci reprodukce barev při tisku na kompatibilních tiskárnách.
• PictBridge: Standard vyvinutý ve spolupráci výrobců digitálních fotoaparátů a výrobců
tiskáren; umožňuje přímý tisk snímků bez nutnosti jejich předchozího přenosu do počítače.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface je standard pro multimediální rozhraní
používaný v oblasti spotřební elektroniky a A/V zařízení a umožňující pomocí jediného
kabelu přenášet audiovizuální data a řídící signály na zařízení kompatibilní s HDMI.
Informace o ochranných známkách
Mac OS a OS X jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích.
Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. PictBridge je ochranná známka. Loga SD, SDHC
a SDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.
Všechny ostatní obchodní názvy zmíněné v tomto návodu nebo jiné dokumentaci dodané s výrobkem
Nikon jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
n
333
Schválené typy paměťových karet
Fotoaparát podporuje paměťové karty SD, SDHC a SDXC včetně paměťových karet
SDHC a SDXC s podporou standardu UHS-I. Pro záznam videosekvencí se
doporučují karty rychlostní třídy SD Speed Class 6 nebo lepší; použití pomalejších paměťových
karet může způsobit přerušení záznamu. Při výběru karet pro použití ve čtečkách paměťových
karet se ujistěte, že jsou kompatibilní se zařízením. Informace ohledně funkcí, činnosti a limitů
použití vám poskytne výrobce.
n
334
Kapacita paměťových karet
Následující tabulka zobrazuje přibližný počet snímků, které lze uložit na 8GB paměťovou kartu
SDHC SanDisk Extreme Pro UHS-I při různých nastaveních kvality obrazu (0 93), velikosti
obrazu (0 95) a obrazového pole (k říjnu 2013; 0 89).
❚❚ Obrazové pole FX (36×24) *
Kvalita obrazu
NEF (RAW), bezeztrátově
komprimované, 12 bitů
NEF (RAW), bezeztrátově
komprimované, 14 bitů
NEF (RAW), komprimované, 12 bitů
NEF (RAW), komprimované, 14 bitů
Velikost obrazu
Velikost souboru 1
Počet snímků 1
Kapacita vyrovnávací
paměti 2
—
23,4 MB
190
21
—
29,2 MB
147
14
—
20,7 MB
258
26
—
25,4 MB
215
14
Velký (L)
12,4 MB
506
51
Střední (M)
7,4 MB
853
100
JPEG Jemný 3
Malý (S)
3,8 MB
1 600
100
Velký (L)
6,2 MB
1 000
90
Střední (M)
3,7 MB
1 600
100
JPEG Normální 3
Malý (S)
1,9 MB
3 200
100
Velký (L)
3,2 MB
1 900
100
Střední (M)
1,9 MB
3 200
100
JPEG Základní 3
Malý (S)
1 MB
6 300
100
* Včetně snímků pořízených s objektivy mimo typ DX při použití možnosti Zapnuto v položce Automat. volba formátu
DX.
n
335
❚❚ Obrazové pole DX (24×16) *
Kvalita obrazu
NEF (RAW), bezeztrátově
komprimované, 12 bitů
NEF (RAW), bezeztrátově
komprimované, 14 bitů
NEF (RAW), komprimované, 12 bitů
NEF (RAW), komprimované, 14 bitů
Velikost obrazu
Velikost souboru 1
Počet snímků 1
Kapacita vyrovnávací
paměti 2
—
10,9 MB
426
55
—
13,4 MB
332
34
—
9,7 MB
571
73
—
11,7 MB
480
54
Velký (L)
5,9 MB
1 000
100
Střední (M)
3,7 MB
1 700
100
JPEG Jemný 3
Malý (S)
2,2 MB
2 900
100
Velký (L)
3 MB
2 100
100
Střední (M)
1,9 MB
3 300
100
JPEG Normální 3
Malý (S)
1,1 MB
5 700
100
Velký (L)
1,5 MB
4 100
100
Střední (M)
1 MB
6 300
100
JPEG Základní 3
Malý (S)
0,6 MB
10 000
100
* Včetně snímků pořízených s objektivy typu DX při použití možnosti Zapnuto v položce Automat. volba formátu DX.
1 Všechny údaje jsou přibližné. Velikost souboru se mění v závislosti na zaznamenávané scéně.
2 Maximální počet snímků, které lze uložit ve vyrovnávací paměti při ISO 100. Snižuje se při použití možnosti Optimální
kvalita v položce Komprese JPEG (0 94), při nastavení citlivosti ISO na hodnotu Hi 0,3 nebo vyšší, při použití redukce
šumu pro dlouhé expozice a při aktivní automatické korekci zkreslení.
3 Uvedená čísla předpokládají nastavení položky Komprese JPEG na Priorita velikosti. Výběrem možnosti Optimální
kvalita se zvětší velikost obrazových souborů snímků JPEG; počet snímků a kapacita vyrovnávací paměti se
odpovídajícím způsobem sníží.
A
n
336
d6—Max. počet snímků série (0 230)
Tato funkce umožňuje nastavit maximální počet snímků jedné série exponované v režimu sériového
snímání na libovolnou hodnotu mezi 1 a 100.
Výdrž baterie
Počet snímků, které lze pořídit s plně nabitou baterií, se liší v závislosti na baterii, teplotě
a způsobu práce s fotoaparátem. V případě tužkových baterií AA se kapacita použitých baterií
liší rovněž v závislosti na výrobci a skladovacích podmínkách; některé baterie nelze použít.
Níže jsou uvedeny vzorové hodnoty pro fotoaparát a volitelný multifunkční Battery Pack
MB-D14.
• Podle standardů CIPA1
Jedna baterie EN-EL15 2 (fotoaparát): Cca 900 snímků
Jedna baterie EN-EL15 2 (MB-D14): Cca 900 snímků
Šest tužkových alkalických baterií AA (MB-D14): Cca 650 snímků
• Podle standardů společnosti Nikon 3
Jedna baterie EN-EL15 2 (fotoaparát): Cca 3 500 snímků
Jedna baterie EN-EL15 2 (MB-D14): Cca 3 500 snímků
Šest tužkových alkalických baterií AA (MB-D14): Cca 1 450 snímků
• Videosekvence 4
Jedna baterie EN-EL15 2 (fotoaparát): Cca 110 minut HD záznamu
Jedna baterie EN-EL15 2 (MB-D14): Cca 110 minut HD záznamu
Šest tužkových alkalických baterií AA (MB-D14): Cca 58 minut HD záznamu
1 Měřeno při teplotě 23 °C (±2 °C) s objektivem AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR za
následujících testovacích podmínek: přeostření z nekonečna na nejkratší zaostřitelnou vzdálenost
a pořízení jednoho snímku ve výchozím nastavení každých 30 s; odpálení záblesku u každého
druhého snímku. Funkce živého náhledu nebyla použita.
2 Baterie EN-EL15b a EN-EL15a lze použít rovněž namísto baterie EN-EL15.
3 Měřeno při teplotě 20 °C s objektivem AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR za následujících
testovacích podmínek: kvalita obrazu JPEG Základní, velikost obrazu M (střední), čas závěrky 1/250 s,
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny na dobu tří sekund a trojnásobné přeostření mezi
nekonečnem a nejkratší zaostřitelnou vzdáleností; následné pořízení šesti snímků za sebou a zapnutí
monitoru na dobu pěti sekund; opakování cyklu po doběhnutí časovače pohotovostního režimu.
4 Měřeno při teplotě 23 °C (± 3 °C), při nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty a použití objektivu
AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR za testovacích podmínek specifikovaných sdružením
Camera and Imaging Products Association (CIPA). Jednotlivé videosekvence mohou mít délku až
20 minut (1080/30p a 1080/25p) nebo velikost 4 GB; záznam se může v případě nárůstu teploty
fotoaparátu ukončit ještě před dosažením těchto limitů.
Následující činnosti zkracují výdrž baterie:
• Používání monitoru
• Trvající namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
• Opakovaná činnost automatického zaostřování
• Pořizování snímků NEF (RAW)
• Používání dlouhých časů závěrky
• Použití jednotky GPS GP-1/GP-1A
• Používání karty Eye-Fi
• Používání bezdrátového mobilního adaptéru WU-1b
• Používání redukce vibrací u objektivů VR
Abyste zajistili maximální využití možností dobíjecích baterií Nikon EN-EL15:
• Udržujte kontakty baterie v čistotě. Znečištěné kontakty mohou snižovat výkonnost baterie.
• Používejte baterie bezprostředně po nabití. Baterie trpí při nečinnosti samovybíjením.
n
337
Rejstřík
n
338
Symboly
Čísla
Č
i (Režim Auto) ...................................35, 36
j (Režim Auto (vypnutý blesk)) ...35, 36
h (motivové programy) ..................40
k (Portrét)....................................................41
l (Krajina)....................................................41
p (Děti).........................................................41
m (Sporty).....................................................41
n (Makro).....................................................42
o (Noční portrét).......................................42
r (Noční krajina) .......................................42
s (Párty/interiér) .......................................42
t (Pláž/sníh) ...............................................43
u (Západ slunce).......................................43
v (Úsvit/soumrak) ....................................43
w (Portrét zvířat) .......................................43
x (Světlo svíčky)..........................................44
y (Kvetoucí příroda).................................44
z (Podzimní barvy)...................................44
0 (Jídlo).........................................................44
1 (Silueta)....................................................45
2 (High-key) ...............................................45
3 (Low-key).................................................45
P (Programová automatika)...................75
S (Clonová automatika) ...........................76
A (Časová automatika) .............................77
M (Manuální expoziční režim) ...............78
U1/U2...............................................................81
S (Jednotlivé snímky)........................... 6, 83
CL (Pomalé sériové snímání).....6, 83, 229
CH (Rychlé sériové snímání) ............... 6, 83
J (Tichá expozice)................................ 6, 83
M (Snímací režim Qc) ........................ 6, 83
E (Samospoušť)............................. 6, 83, 85
4 (Dálkové ovládání) .................. 6, 83, 85
MUP (Předsklopení zrcadla) ......... 6, 83, 88
! (Zaostřování s detekcí tváří).............52
$ (Velkoplošná zaostřovací pole) .......52
% (Standardní zaostřovací pole)..........52
& (Sledování objektu)...........................52
a (Měření Matrix).................................. 109
Z (Měření se zdůrazněným středem) ....
109, 226
b (Bodové měření)............................... 109
AUTO (Automatická aktivace blesku) 144,
145
Y (Redukce efektu červených očí) 144,
145
SLOW (Synchronizace s dlouhými časy) ...
144, 145
REAR (Synchronizace na druhou lamelu)
144, 145
E (Korekce expozice)............................ 112
Y (Korekce zábleskové expozice) .. 148
U (Flexibilní program).............................75
Tlačítko a (Živý náhled)..................49, 57
Tlačítko R (Informace)....................... 9, 11
Přepínač D .................................................... 2
m (Vyvážení bílé barvy)........................ 115
L (Manuální nastavení)...........115, 121
D (Bracketing) ............................153, 178
d (Nápověda).............................................18
I (Indikace zaostření) ..........38, 102, 103
t (Vyrovnávací paměť).....................38, 84
N (Indikace připravenosti k záblesku) 39
12 bitů ...........................................................94
14 bitů ...........................................................94
2 016 pixelový RGB snímač........146, 327
3D sledování objektu..................... 99, 100
Čas ................................................................253
Čas záv. pro práci s bleskem...... 146, 235
Čas závěrky........................................... 76, 78
Časosběrné snímání...............................168
Časovač pohotovost. režimu .... 175, 227
Časovač pohotovostního režimu ........ 39
Časová automatika................................... 77
Časové pásmo ...................................27, 253
Časové pásmo a datum .................27, 253
Časový spínač....................................85, 164
Časový údaj (PictBridge).......................198
Černobílé (Monochromatické)...........266
Čištění obrazového snímače...............301
A
Active D-Lighting .......................... 137, 158
Adobe RGB ............................................... 217
AF ............................................51–52, 97–102
AF-A................................................................97
AF-C...................................................... 97, 221
AF-F ................................................................51
AF-S ................................................51, 97, 221
Aktivita dálkového ovládání .............. 228
Aretace voliče expozičních režimů....... 5
Automat. regulace citl. ISO ................. 107
Automat. volba formátu DX...........89, 91
Automatická aktivace blesku............. 145
Automatická korekce zkreslení ......... 217
Automatická volba režimu činnosti
automatického zaostřování ................97
Automatická volba zaostřovacích polí ...
99, 100
Automatická vysoce rychlá FP
synchronizace blesku ................234, 235
Automatické otáčení snímků............. 254
Automatické zaostřování51–52, 97–102
Automaticky (Vyvážení bílé barvy) .. 115
Autorské právo............................... 182, 256
B
Barevná skica ........................................... 275
Barevná teplota ....................115, 116, 120
Barevný prostor ...................................... 217
Baterie ....................................21, 23, 35, 255
Baterie hodin ..............................................28
Battery Pack.........232, 233, 247, 255, 297
Bez paměťové karty?............................. 246
Bezdrátový mobilní adaptér .............. 298
Bezeztrátově komprimované (Typ) ....94
Bitová hloubka NEF (RAW).....................94
Blesk................39, 143, 144, 148, 149, 292
Blesk (Vyvážení bílé barvy) ................. 115
Blokování zaostření ............................... 102
Blokování zábleskové expozice ........ 149
Bodové měření........................................ 109
Bracketing........................................ 153, 241
Bracketing ADL .............................. 158, 241
Bracketing vyvážení bílé barvy
(Nastavení bracketingu) ........... 156, 241
Bulb .........................................................78, 79
C
Camera Control Pro 2 ........................... 298
Capture NX 2...................94, 251, 253, 298
CEC .............................................................. 205
Citlivost ............................................. 105, 107
Citlivost ISO ............................105, 106, 107
Cílové umístění (Nastavení videa).......65
Clona................................................74, 77–78
Clonová automatika.................................76
Clonové číslo...............................73, 77, 288
CLS............................................................... 293
D
Data GPS.....................................................183
Data objektivu bez CPU........................172
Datum a čas........................................27, 253
Dálk. ovl. s předsklop. zrcadla (Dálkové
ovládání) .................................................... 85
Dálkové ovl. s rychlou reakcí (Dálkové
ovládání) .................................................... 85
Dálkové ovl. se zpožděním (Dálkové
ovládání) .................................................... 85
Dálkové ovládání.................. 6, 83, 85, 298
DCF...............................................................333
Digital Print Order Format (DPOF)...199,
202, 333
D-Lighting..................................................264
Dostupná nastavení...............................309
DPOF.........................................199, 202, 333
Dvoutlačítkový reset..............................151
DX (24×16) 1,5×.................................. 63, 90
Dynamická volba zaostřovacích polí 99,
100
E
Efekt miniatury.........................................276
Elektronický dálkoměr ..........................103
Exif ...................................................... 217, 333
Expozice ....................................74, 109–113
Expozice (Nastavení bracketingu) ...153,
241
Expozice a záblesková expozice
(Nastavení bracketingu) ........... 153, 241
Expoziční bracketing ................... 153, 241
Expoziční křivka programové
automatiky ..............................................315
Expoziční paměť......................................110
Expoziční rozdíl........................................140
Expozimetr .........................................39, 227
Externí mikrofon................................. 61, 65
F
Filtr typu hvězda (Filtrové efekty) .....267
Filtr zesilující červenou (Filtrové efekty)
267
Filtr zesilující modrou (Filtrové efekty) ...
267
Filtr zesilující zelenou (Filtrové efekty) ...
267
Filtrové efekty........................132, 133, 267
Flexibilní program .................................... 75
Formát data........................................27, 253
Formát DX ............................................ 89, 90
Formát FX ............................................. 89, 90
Formát videosekvencí založený na
formátu DX ............................................... 63
Formát videosekvencí založený na
formátu FX ................................................ 63
Formátování paměťové karty......31, 250
Fotografické informace ........................182
Funkce tl. hloubky ostrosti ........ 244, 248
Funkce tlač. 4 na MB-D14...................247
Funkce tlačítka AE-L/AF-L.......... 244, 248
Funkce tlačítka Fn......................... 242, 247
Funkce tlačítka spouště........................248
FX (36×24) 1,0× ......................................... 90
G
GPS..................................................... 175, 183
H
H.264 ...........................................................329
HDMI ....................................56, 64, 204, 333
HDMI-CEC..................................................205
Histogram............................... 180, 181, 209
Hlasitost ....................................................... 67
Hlavní příkazový volič ............................. 12
Hlavní vypínač ..............................................1
Hledáček ............................... 8, 33, 297, 326
Hloubka ostrosti........................................ 77
Hodiny .................................................27, 253
I
Index print.................................................199
Indexování ..................................60, 68, 247
Indikace expozice ..................................... 78
Indikace připravenosti k záblesku ..... 39,
149, 296
Indikace zaostření...................38, 102, 103
Informace ............................................. 9, 179
Informace o baterii.................................255
Informace o snímku ..................... 179, 209
Informace pro přehrávání.......... 179, 209
Interval mezi snímky (Prezentace)....213
Intervalové snímání ...............................164
i-TTL ..........................................143, 146, 237
J
Jas monitoru.............................................250
Jazyk (Language) .............................27, 253
Jednorázové zaostření............51, 97, 221
Jednotlivá zaostřovací pole .........99, 100
Jednotlivé snímky.................................6, 83
Jemné doladění expozice....................226
Jemné dolaď.............................................259
Jemné vyladění vyvážení bílé barvy 117
JPEG ............................................................... 93
JPEG Jemný................................................. 93
JPEG Normální ........................................... 93
JPEG Základní............................................. 93
K
Kabel USB ........................................ 194, 196
Kabelová spoušť........................79, 88, 298
Kapacita paměťové karty.....................335
Komentář ke snímku..............................253
Kompatibilní objektivy .........................285
Komprese JPEG.......................................... 94
Komprimované (Typ) .............................. 94
Konektor pro externí mikrofon...............2
Konektor pro připojení příslušenství298
Konektor pro připojení síťového zdroje
297, 299
Kontakty CPU ........................................... 287
Kontinuální zaostřování ................ 97, 221
Kontrola snímků................... 171, 177, 212
Kontrolní panel............................................. 7
Kopírování snímků ................................. 209
Kor. exp. při použití blesku.................. 240
Korekce efektu červených očí ............264
Korekce expozice....................................112
Korekce perspektivy .............................. 275
Korekce vinětace..................................... 218
Korekce zábleskové expozice ............148
Korekce zkreslení....................................274
Krajina (Předvolby Picture Control) . 129
Krok citlivosti ISO....................................224
Krok nastavení expozice (EV) ............. 224
Krytka monitoru .........................................17
Krytka objektivu .........................................25
Krytka okuláru hledáčku .........................86
Krytka těla.......................................3, 25, 298
Kvalita obrazu .............................................93
Kvalita videa (Nastavení videa).............65
Kyanotypie (Monochromatické) ....... 266
L
L (velký)...................................................63, 95
Letní čas .............................................. 27, 253
Lo (Citlivost).............................................. 106
M
M (střední)..............................................63, 95
Manuálně............................................ 78, 103
Manuální (Zábl. režim vestav. blesku) ....
236
Manuální nastavení (Vyvážení bílé
barvy) ...............................................115, 121
Manuální zaostřování..................... 55, 103
Matrix.......................................................... 109
Max. počet snímků série ...................... 230
Maximální zaclonění..........................26, 73
Mazání snímků.................................. 47, 189
MB-D14................. 232, 233, 247, 255, 297
Menu fotografování............................... 214
Menu nastavení....................................... 249
Menu přehrávání ....................................207
Menu retušování..................................... 261
Měření expozice...................................... 109
Měření se zdůrazněným středem .... 109,
226
Měřicí předzáblesky......................146, 149
Mikrofon .................................... 3, 61, 62, 65
Minikonektor HDMI .................................... 2
Mired ........................................................... 119
Modelovací záblesk ............................... 241
Moje menu................................................ 280
Monitor................................46, 49, 177, 250
Monochromatické.........................129, 266
Motivové programy..................................40
Možnosti zobraz. pro přehráv............ 209
N
Nabití baterie ...................................... 21–22
Nabíječka baterií ..................................... 331
Namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny ...............................................38, 39
Nasazení objektivu....................................25
Nastavení bracketingu ......................... 241
Nastavení citlivosti ISO ......................... 107
Nastavení videa..........................................65
Nastavit hodiny pomocí GPS.............. 175
Náklon dopředu a dozadu .................. 258
Nápověda.....................................................18
NEF (RAW) ..........................93, 94, 216, 271
Nejdelší čas závěrky............................... 107
Nejvyšší citlivost...................................... 107
Nejvyšší jasy.....................................180, 209
Nepřetržité zaostřování...........................51
Neutrální (Předvolby Picture Control) ....
129
Nikon Transfer 2.............................193, 194
O
Objektiv.....................25–26, 172, 259, 285
Objektiv bez CPU................. 172, 285, 288
Objektiv s vestavěným CPU......... 26, 285
Objektiv typu D ..............................285, 287
Objektiv typu E...............................285, 287
Objektiv typu G ..............................285, 287
Obnovení výchozích nastavení151, 214,
221, 312
Obrazové pole ................26, 63, 89, 91, 95
Obrazovka informací.........................9, 231
Obrazový úhel ......................................... 291
Obrácení indikací.................................... 246
Odebrání položek (Moje menu) ........ 281
Ohnisková vzdálenost .................173, 291
Ochrana snímků...................................... 188
Okraj (PictBridge).................................... 198
Okulár hledáčku.........................................86
Omalovánky ............................................. 275
Opožděné spuštění závěrky ............... 231
Optimální kvalita (Komprese JPEG) ....94
Oříznutí snímků....................................... 265
Oříznutí videosekvencí............................69
Osvětlení LCD panelu .......................2, 231
Osvětlení zaostřovacích polí .............. 222
Oteplující filtr (Filtrové efekty)........... 267
Otočení na výšku .................................... 212
Ovládací prvky fotoaparátu ...................92
Ovládání zařízení (HDMI) ..................... 205
P
Paměťová karta ...... 29, 31, 250, 334, 335
Paměťová karta SD...29, 31, 96, 334, 335
Paměťová karta ve Slotu 2 .....................96
PictBridge .........................................196, 333
Pípnutí ........................................................ 228
Po vymazání ............................................. 212
Počet snímků............................................ 337
Počet zaostřovacích polí...................... 223
Počítač ........................................................ 193
Podsvícení.............................................2, 231
Pojmenování souborů .......................... 216
Pomalé sériové snímání ............6, 83, 229
Poměr stran .............................................. 265
Pomocná mřížka .................................55, 62
Pomocné světlo AF ............. 223, 290, 296
Pomocný příkazový volič........................12
Porovnání snímků vedle sebe............ 279
Portrét (Předvolby Picture Control) . 129
Pořadí bracketingu ................................ 241
Pořadí čísel souborů.............................. 230
Pořadí použití baterií............................. 233
Poslední nastavení................................. 283
n
339
Pracovní rozsah blesku......................... 147
Prediktivní zaostřování............................97
Prezentace ................................................ 213
Priorita velikosti (Komprese JPEG) ......94
Programová automatika.........................75
Prolínání snímků..................................... 269
Předsklopení zrcadla.................... 6, 83, 88
Předvolby Picture Control..........129, 131
Přehled dat ............................................... 184
Přehrávaná složka .................................. 207
Přehrávání.......................................... 46, 177
Přehrávání jednotlivých snímků ....... 177
Přehrávání náhledů snímků ............... 185
Přehrávání podle kalendáře ............... 186
Přenos pomocí Eye-Fi ........................... 260
Přep. zaostř. polí dokola ...................... 222
Přepínač redukce vibrací ........................25
Přepínač zaostřovacích režimů ....25, 26,
103
Přepínač zaostřovacích režimů A-M.....26
Přeplnění (Paměťová karta ve Slotu 2) ...
96
Přidání položek (Moje menu)............. 280
Přímé sluneční světlo (Vyvážení bílé
barvy)........................................................ 115
Příslušenství ............................................. 297
R
RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 (Paměťová
karta ve Slotu 2) .......................................96
Redukce blikání obrazu........................ 252
Redukce efektu červených očí..144, 145
Redukce šumu pro dlouhé exp. ........ 218
Redukce šumu pro vys. ISO ................ 218
Ref. snímek pro odstr. prachu............ 251
Reproduktor..............................................3, 4
Reset ........................................ 151, 214, 221
Reset menu fotografování .................. 214
Reset uživatelských funkcí .................. 221
Reset uživatelských nastavení ..............82
Režim automatického zaostřování ....51,
97
Režim Řídicí jednotka ........................... 237
Režim sériového snímání .................. 6, 83
Režimy činnosti zaostřovacích polí....52,
99
RGB .....................................................180, 217
Rybí oko ..................................................... 274
Rychlé sériové snímání....................... 6, 83
Rychlé vylepšení ..................................... 273
S
n
340
S (malý)...................................................63, 95
Samospoušť ...........................6, 83, 85, 227
Sáňky pro upevnění příslušenství .... 292
Sejmutí objektivu z fotoaparátu ..........26
Selektivní barva....................................... 277
Seřazení položek (Moje menu).......... 282
Sépiové (Monochromatické).............. 266
Série ......................................... 162, 230, 242
Síťový zdroj......................................297, 299
Sklopení zrcadla pro čištění................ 303
Skrytí snímků ........................................... 208
Skylight filtr (Filtrové efekty).............. 267
Sledování objektu .................... 52, 97, 222
Sledování objektu s blokací................ 222
Slot................................................. 30, 96, 178
Složka pro ukládání ............................... 215
Sluchátka...............................................61, 62
Snadná korekce expozice.................... 225
Sním. frekvence v režimu CL .............. 229
Snímací frekvence.....................................65
Snímací režim Qc.................................. 6, 83
Snímací režimy...................................... 6, 83
Snímač okolního jasu................. 4, 53, 250
Správa předv. Picture Control ........... 134
sRGB ............................................................ 217
Standardní (Předvolby Picture Control)
129
Standardní i-TTL záblesk pro digitální
jednooké zrcadlovky........................... 146
Standardní zaostřovací pole .................52
Stativ................................................................ 3
Stisknutí tlačítka spouště až na doraz ....
38, 39
Stín (Vyvážení bílé barvy) .................... 115
Stroboskopický záblesk. režim .......... 236
Stupnice ohniskových vzdáleností .....25
Světelnost ...............................103, 147, 296
Synchronizace na druhou lamelu .... 145
Synchronizace na první lamelu......... 145
Synchronizace s dlouhými časy144, 145
Synchronizační čas pro práci s bleskem
234, 235, 327
Systém kreativního osvětlení............. 293
T
Televizor .................................................... 204
Tichá expozice....................................... 6, 83
Tipy na obrazovce.................................. 229
Tisk............................................................... 196
Tisk (DPOF) ............................................... 199
Tisková objednávka (DPOF) ............... 202
Tlačítko AE-L/AF-L.......... 102, 110, 244, 248
Tlačítko aretace voliče snímacích
režimů .................................................... 6, 83
Tlačítko Fn .............. 92, 149, 174, 242, 247
Tlačítko hloubky ostrosti ..... 77, 244, 248
Tlačítko kontroly hloubky ostrosti .....60,
77, 241, 244, 248
Tlačítko OK (režim fotogr.) .................. 241
Tlačítko režimů automatického
zaostřování.........................51, 52, 98, 100
Tlačítko spouště.....38, 39, 102, 110, 226,
248
Tlačítko spouště jako AE-L .................. 226
Tlačítko záznamu videosekvence........58
Tónování .......................................... 132, 133
Typ baterie v MB-D14 ........................... 232
Typ obrazových dat (Prezentace)..... 213
U
Uložení nastavení fotoaparátu.......... 257
Uložení uživatelských nastavení..........81
Uložení/načtení nastavení.................. 257
Uložit vybraný snímek......................69, 72
Upevňovací bajonet................... 3, 26, 103
USB ..................................................... 194, 196
UTC.............................................. 27, 175, 183
Uvolnit tlač. a použít volič................... 246
Uživ. nastavení ovladačů..................... 245
Uživatelská nastavení ..............................81
Uživatelské funkce................................. 219
Ú
Úprava videosekvencí .............................69
V
Varovná indikace blesku.......................231
Vel. obrazu/snímací frekv....................... 65
Velikost .................................................. 63, 95
Velikost obrazového pole ....................291
Velikost obrazu .......................................... 95
Velikost stránky (PictBridge) ...............198
Velkoplošná zaostřovací pole............... 52
Verze firmwaru.........................................260
Vestavěné pom. světlo AF....................223
Vestavěný blesk ...................... 39, 143, 288
Videosekvence ........................57, 247–248
ViewNX 2.......................................... 193, 217
Virtuální horizont ............ 55, 62, 243, 258
Vícenásobná expozice...........................160
Volba obrazového pole.................... 90, 91
Volič dioptrické korekce hledáčku..... 33,
297
Volič expozičních režimů ..........................5
Volič snímacích režimů .......................6, 83
Volič zaostřovacích režimů............. 51, 97
Volič živého náhledu ........................ 49, 57
Volitelný blesk................................ 237, 292
Vybrat datum.........................191, 199, 208
Vybrat počáteční/koncový bod ........... 69
Vybrat pro tisk ..........................................199
Vyhlazení....................................................141
Vymazání aktuálního snímku ......47, 189
Vymazání všech snímků .......................190
Vymazání vybraných snímků..............190
Vyrovnání...................................................274
Vyrovnávací paměť............................ 38, 84
Vysoké rozlišení ............................. 204, 333
Vysoký dynamický rozsah (HDR) .......139
Vyvážení barev.........................................268
Vyvážení bílé barvy....................... 115, 156
Výběr barevné teploty (Vyvážení bílé
barvy) .............................................. 115, 120
Výběr slotu a složky pro přehrávání.178
Výdrž baterie.............................................337
Výchozí nastavení ...... 151, 214, 221, 312
Výstupní rozlišení (HDMI).....................205
W
WB ...................................................... 115, 156
Z
Zahájit tisk (PictBridge)............... 198, 201
Zaostření hledáčku..........................33, 297
Zaostřovací kroužek objektivu..... 25, 55,
103
Zaostřovací matnice ..............................327
Zaostřovací pole...... 38, 52, 99, 101, 103,
222, 223
Zaostřovací režim............................... 51, 97
Zaostřování s detekcí tváří..................... 52
Zataženo (Vyvážení bílé barvy) ..........115
Zábl. režim vestav. blesku....................236
Záblesková expozice (Nastavení
bracketingu) ................................. 153, 241
Zábleskové režimy........................ 144, 145
Zábleskový bracketing................ 153, 241
Záloha (Paměťová karta ve Slotu 2) ... 96
Zářivkové světlo (Vyvážení bílé barvy) ...
115
Záznam ve formátu NEF (RAW)............ 94
Změkčovací filtr (Filtrové efekty).......267
Změna velikosti snímku........................272
Značka obrazové roviny.......................103
Značka pro odečítání ohniskové
vzdálenosti................................................ 25
Značky oblasti činnosti automatického
zaostřování ...........................................8, 33
Zobr. a nastav. citlivosti ISO................229
Zobraz. mřížky v hledáčku...................229
Zpožď. pro vypn. monitoru.................228
Zpracování snímků NEF (RAW) ..........271
Zrcadlo..........................................85, 88, 303
Zvětšení výřezu snímku........................187
Ž
Žárovkové světlo (Vyvážení bílé barvy) .
115
Živé (Předvolby Picture Control).......129
Živý náhled ............................49–56, 57–64
Živý náhled pro statické snímky.......... 49
Živý náhled pro videosekvence57, 247–
248
n
a
341
n
342
n
343
n
344
Záruční podmínky - Evropský záruční list
společnosti Nikon
Vážený zákazníku, Vážená zákaznice společnosti Nikon,
děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Nikon. V případě, že váš výrobek Nikon bude
vyžadovat záruční opravu, kontaktujte prodejce, u kterého jste jej zakoupil(a), nebo kontaktujte
některou z poboček autorizované servisní sítě Nikon v prodejním regionu společnosti Nikon Europe
BV (Evropa/Afrika a Rusko). Abyste se vyhnul(a) zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám
přečíst si před kontaktováním prodejce nebo autorizovaného servisu pečlivě návody k obsluze.
Na výrobky společnosti Nikon se vztahuje záruka týkající se veškerých výrobních vad, platná jeden rok
od data zakoupení výrobku. Vykáže-li zakoupený výrobek v tomto časovém intervalu závadu
v důsledku použití vadného materiálu nebo chyby ve výrobním procesu, bude naší autorizovanou
servisní sítí v prodejním regionu společnosti Nikon Europe BV při dodržení níže uvedených podmínek
zdarma (bez účtování nákladů na práci a materiál) opraven tak, aby splňoval původní specifikace.
Společnost Nikon si vyhrazuje právo provést dle vlastního uvážení opravu nebo výměnu výrobku.
1. Tato záruka je poskytována pouze při doložení vyplněného záručního listu a originálu
prodejního dokladu obsahujícího datum zakoupení výrobku, typ výrobku a jméno prodejce
spolu s výrobkem. Společnost Nikon si vyhrazuje právo odmítnout provedení záruční
opravy zdarma v případě, že nelze doložit výše uvedené dokumenty, nebo v případě, že tyto
dokumenty obsahují nekompletní informace resp. jsou nečitelné.
2. Tato záruka se nevztahuje na:
• nutnou údržbu a opravy nebo výměny součástí prováděné v důsledku používání
a opotřebení výrobku.
• modifikace a aktualizace výrobku oproti jeho stavu při zakoupení, popsaného v návodu
k obsluze, s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti Nikon.
• náklady na dopravu a veškerá rizika při dopravě, související přímo anebo nepřímo se
záruční opravou výrobku.
• veškeré škody vzniklé v důsledků změn a dalších úprav výrobku prováděných bez předchozího
písemného souhlasu společnosti Nikon pro splnění místních nebo národních technických
norem platných v jiné zemi, než pro kterou byl výrobek původně určen a/nebo zhotoven.
3. Záruční plnění nebude poskytnuto rovněž v případě:
• poškození výrobku chybným použitím včetně, ale nikoli výhradně, použití výrobku
k jinému než určenému účelu a v rozporu s údaji v návodu k obsluze týkajícími se
správného použití a údržby výrobku, a/nebo v případě instalace a použití výrobku
v rozporu s bezpečnostními standardy platnými v zemi použití výrobku.
• poškození výrobku v důsledku nehody včetně, ale nikoli výhradně, poškození bleskem,
vodou, ohněm a chybným nebo nedbalým použitím.
• úpravy, poškození, nečitelnosti nebo úplné absence modelového nebo výrobního čísla výrobku.
• poškození v důsledku oprav a úprav prováděných neautorizovanými organizacemi nebo
osobami.
• poškození veškerých systémů, ve kterých je výrobek zabudován nebo se kterými je používán.
4. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva uživatele, přiznaná na základě platných národních
zákonů, ani práva uživatele ve vztahu k prodejci, nabytá na základě jejich společné
obchodní transakce týkající se zakoupení výrobku.
Upozornění: Přehled veškerých autorizovaných servisních poboček Nikon je k dispozici online
prostřednictvím tohoto odkazu (URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
n
345
Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě (kromě stručných citací
v recenzích nebo článcích) bez předchozího písemného svolení společnosti NIKON
CORPORATION je zakázána.
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Návod k obsluze
Uživatelská podpora Nikon
Navštivte následující stránku, na které můžete zaregistrovat svůj fotoaparát a získat nejnovější
informace o produktech. Naleznete zde odpovědi na časté otázky a můžete nás kontaktovat
kvůli technické podpoře.
http://www.europe-nikon.com/support
Tištěno v Evropě
SB9C02(1L)
6MB1961L-02
Cz
AMA15532
Cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising