Nikon | D7200 | Nikon D7200 Návod k obsluze

Nikon D7200 Návod k obsluze
pQ1230UM_EU(Cz)01_cover.fm Page 1 Tuesday, February 10, 2015
11:29 AM
Nikon D7200
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě (kromě
stručných citací v recenzích nebo článcích) bez předchozího
písemného svolení společnosti NIKON CORPORATION je zakázána.
Návod k obsluze
(včetně záručního listu)
AMA16337
Tištěno v Evropě
Cz_01
Cz
SB5B01(1L)
6MB2721L-01
Cz
Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si
důkladně veškeré pokyny a uložte je tak, aby byly k dispozici všem
případným uživatelům přístroje.
Návod k práci s menu
Pro získání dalších informací o položkách menu a tématech, jako je propojení
fotoaparátu s tiskárnou nebo televizorem, si stáhněte z webové stránky
společnosti Nikon níže popsaným postupem příručku Návod k práci s menu.
Příručka Návod k práci s menu je ve formátu PDF a lze ji zobrazit prostřednictvím
prohlížeče Adobe Reader nebo Adobe Acrobat Reader.
1 V počítači spusťte internetový prohlížeč a otevřete webovou stránku s návody
Nikon ke stažení na adrese http://nikonimglib.com/manual/
2 Přejděte na stránku s požadovaným výrobkem a stáhněte si návod.
Uživatelská podpora Nikon
Navštivte následující stránku, na které můžete zaregistrovat svůj fotoaparát a získat
nejnovější informace o produktech. Naleznete zde odpovědi na časté otázky
a můžete nás kontaktovat kvůli technické podpoře.
http://www.europe-nikon.com/support
APro vaši bezpečnost
Před prvním použitím fotoaparátu si přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené
v kapitole „Pro vaši bezpečnost“ (0 x–xiii).
Použité symboly a konvence
Pro snazší vyhledání potřebných informací jsou použity následující symboly
a konvence:
D
Tento symbol znamená upozornění – označuje informace, které byste
si měli přečíst před zahájením práce s fotoaparátem, aby nedošlo k jeho
poškození.
A
Tento symbol označuje poznámky – informace, které byste si měli
přečíst před zahájením práce s fotoaparátem.
0
Tento symbol označuje odkazy na jiné stránky v tomto návodu.
Položky menu, volitelné možnosti a zprávy zobrazované na monitoru fotoaparátu
jsou uvedeny tučně.
Nastavení fotoaparátu
Popisy v tomto návodu předpokládají použití výchozích nastavení.
i
Obsah balení
Zkontrolujte, zda se v balení fotoaparátu nacházejí všechny zde
uvedené položky.
Gumová očnice DK-23 (0 70)
Krytka těla BF-1B (0 23, 319)
Fotoaparát D7200 (0 1)
Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15 s krytkou kontaktů (0 21, 22)
Nabíječka baterií MH-25a (dodává se včetně zásuvkového adaptéru nebo síťového
kabelu v typu a provedení závisejícím na zemi nebo regionu prodeje; 0 21)
Krytka okuláru hledáčku DK-5 (0 70)
Záruční list (vytištěný na zadní straně
Kabel USB UC-E17
obálky tohoto návodu)
Popruh AN-DC1 BK (0 20)
Návod k obsluze (tato příručka)
Paměťové karty se prodávají samostatně. Fotoaparáty zakoupené v Japonsku
zobrazují menu a zprávy pouze v angličtině a japonštině; ostatní jazyky nejsou
podporovány. Omlouváme se za případné obtíže, které by tato skutečnost mohla
způsobit.
A Software ViewNX-i a Capture NX-D
Software ViewNX-i slouží ke zkopírování snímků a videosekvencí do počítače pro
prohlížení. Software ViewNX-i je k dispozici ke stažení na následující webové
stránce:
http://nikonimglib.com/nvnxi/
Software Capture NX-D slouží k jemnému přizpůsobení snímků zkopírovaných
do počítače a ke konverzi snímků NEF (RAW) do jiných formátů. Software
Capture NX-D je k dispozici ke stažení na následující webové stránce:
http://nikonimglib.com/ncnxd/
Pro získání nejnovějších informací o softwaru Nikon včetně systémových
požadavků navštivte webové stránky uvedené na straně xix.
ii
Obsah
Obsah balení ............................................................................................... ii
Pro vaši bezpečnost................................................................................... x
Upozornění .............................................................................................. xiv
Bezdrátové sítě......................................................................................... xx
Úvod
1
Seznámení s fotoaparátem ...................................................................... 1
Multifunkční volič .................................................................................... 15
Menu fotoaparátu.................................................................................... 16
Práce s menu fotoaparátu .............................................................................. 17
První kroky ................................................................................................ 20
Základy fotografování a přehrávání
30
Fotografování metodou „zaměř a stiskni“ (režimy i a j).............. 30
Základy přehrávání.................................................................................. 39
Vymazání nepotřebných snímků ................................................................. 40
Přizpůsobení nastavení fotografovanému objektu
nebo situaci (Motivové programy)
41
Speciální efekty
44
Možnosti dostupné v režimu živého náhledu......................................... 46
Režimy P, S, A a M
P: Programová automatika .............................................................................
S: Clonová automatika......................................................................................
A: Časová automatika........................................................................................
M: Manuální expoziční režim..........................................................................
Dlouhé expozice (pouze režim M) .......................................................
51
52
53
54
56
58
iii
Uživatelská nastavení: Režimy U1 a U2
62
Uložení uživatelských nastavení ................................................................... 62
Vyvolání uživatelských nastavení ................................................................. 64
Resetování uživatelských nastavení ............................................................ 65
Snímací režimy
66
Volba snímacího režimu......................................................................... 66
Snímací frekvence .............................................................................................. 67
Samospoušť (E) ....................................................................................... 69
Předsklopení zrcadla (MUP) ..................................................................... 71
Volitelná nastavení pro záznam snímků
73
Obrazové pole.......................................................................................... 73
Kvalita a velikost obrazu ........................................................................ 77
Kvalita obrazu ...................................................................................................... 77
Velikost obrazu.................................................................................................... 81
Použití dvou paměťových karet ........................................................... 82
Zaostřování
83
Automatické zaostřování....................................................................... 83
Režimy automatického zaostřování............................................................. 83
Režimy činnosti zaostřovacích polí .............................................................. 86
Blokování zaostření............................................................................................ 93
Manuální zaostřování ............................................................................. 97
Citlivost ISO
99
Automatická regulace citlivosti ISO................................................... 102
iv
Expozice
105
Měření expozice ..................................................................................... 105
Expoziční paměť..................................................................................... 107
Korekce expozice ................................................................................... 109
Vyvážení bílé barvy
111
Jemné vyvážení bílé barvy ................................................................... 114
Výběr barevné teploty .......................................................................... 117
Manuální nastavení ............................................................................... 120
Fotografování s použitím hledáčku .......................................................... 120
Živý náhled (Bodové vyvážení bílé barvy) .............................................. 124
Správa pamětí ................................................................................................... 127
Vylepšení snímků
130
Předvolby Picture Control.................................................................... 130
Výběr předvolby Picture Control ............................................................... 130
Úprava parametrů předvoleb Picture Control ...................................... 132
Tvorba uživatelských předvoleb Picture Control ................................. 135
Zachování detailů ve světlech a stínech............................................ 139
Active D-Lighting............................................................................................. 139
Vysoký dynamický rozsah (HDR) ................................................................ 141
Fotografování s bleskem
144
Použití vestavěného blesku ................................................................. 144
Režimy s automatickým vyklopením blesku do
pracovní polohy .......................................................................................... 144
Režimy s manuálním vyklopením blesku................................................ 146
Korekce zábleskové expozice.............................................................. 151
Blokování zábleskové expozice .......................................................... 153
v
Fotografování s dálkovým ovládáním
156
Použití volitelného dálkového ovládání ML-L3............................... 156
Bezdrátová dálková ovládání.............................................................. 160
Bezdrátová dálková ovládání WR-1 .......................................................... 160
Bezdrátová dálková ovládání WR-R10/WR-T10 .................................... 160
Záznam a přehrávání videosekvencí
161
Záznam videosekvencí ......................................................................... 161
Zobrazení v režimu živého náhledu: Videosekvence ......................... 165
Maximální délka ............................................................................................... 166
Indexy .................................................................................................................. 167
Obrazové pole .................................................................................................. 168
Fotografování v režimu videosekvencí.................................................... 169
Časosběrné snímání.............................................................................. 171
Zobrazení videosekvencí ..................................................................... 177
Úprava videosekvencí .......................................................................... 179
Oříznutí videosekvencí .................................................................................. 179
Ukládání vybraných snímků ........................................................................ 183
Další možnosti pro fotografování
185
Tlačítko R (Fotografování s využitím hledáčku)............................. 185
Tlačítko i................................................................................................. 189
Menu tlačítka i (Fotografování s využitím hledáčku)........................ 190
Menu tlačítka i (Živý náhled)...................................................................... 191
Dvoutlačítkový reset: Obnovení výchozích nastavení................... 194
Bracketing............................................................................................... 197
Vícenásobná expozice .......................................................................... 211
Intervalové snímání .............................................................................. 217
Objektivy bez CPU................................................................................. 224
Data o poloze ......................................................................................... 227
vi
Více o přehrávání
229
Zobrazení snímků .................................................................................. 229
Přehrávání jednotlivých snímků................................................................. 229
Přehrávání náhledů snímků ......................................................................... 231
Přehrávání podle kalendáře......................................................................... 232
Tlačítko i............................................................................................................. 233
Informace o snímku............................................................................... 234
Pohled na snímek zblízka: Zvětšení výřezu snímku ........................ 243
Ochrana snímků před vymazáním...................................................... 245
Mazání snímků........................................................................................ 246
Přehrávání jednotlivých snímků, přehrávání náhledů snímků
a přehrávání podle kalendáře ................................................................ 246
Menu přehrávání.............................................................................................. 248
Wi-Fi
250
Možnosti nabízené sítěmi Wi-Fi .......................................................... 250
Přístup k fotoaparátu ............................................................................ 251
Android a iOS: Připojení prostřednictvím SSID..................................... 251
Android: Připojení prostřednictvím NFC................................................. 254
Android: Jiné možnosti připojení pomocí Wi-Fi................................... 256
Obnovení výchozích nastavení................................................................... 256
Zabezpečení bezdrátové sítě ...................................................................... 257
Výběr snímků pro přenos ..................................................................... 263
Výběr jednotlivých snímků pro přenos.................................................... 263
Výběr více snímků pro přenos..................................................................... 264
Výběr snímků pro přenos pomocí NFC.................................................... 264
Stažení vybraných snímků do chytrého zařízení ............................. 265
vii
Seznam položek menu
266
D Menu přehrávání: Práce se snímky ..................................................... 266
C Menu fotografování: Možnosti pro fotografování................................ 268
1 Menu videosekvencí: Možnosti pro záznam videosekvencí .................... 273
A Uživatelské funkce: Jemné doladění funkcí fotoaparátu........................ 276
B Menu nastavení: Nastavení fotoaparátu................................................ 289
N Menu retušování: Tvorba retušovaných kopií ....................................... 294
O Moje menu/m Poslední nastavení................................................. 297
Položky menu retušování .................................................................... 298
Oříznutí snímků................................................................................................ 298
Prolínání snímků .............................................................................................. 299
Zpracování snímků NEF (RAW) ................................................................... 302
Technické informace
304
Kompatibilní objektivy......................................................................... 304
Volitelné blesky ..................................................................................... 311
Systém kreativního osvětlení Nikon (CLS).............................................. 311
Další příslušenství.................................................................................. 319
Péče o fotoaparát .................................................................................. 320
Skladování.......................................................................................................... 320
Čištění .................................................................................................................. 320
Čištění obrazového snímače ....................................................................... 321
Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění........................................... 328
viii
Řešení možných problémů .................................................................. 333
Baterie/Indikace................................................................................................ 333
Fotografování (Všechny režimy)................................................................. 334
Fotografování (P, S, A, M)................................................................................ 337
Přehrávání........................................................................................................... 338
Wi-Fi (bezdrátové sítě) ................................................................................... 340
Různé.................................................................................................................... 340
Chybová hlášení..................................................................................... 341
Specifikace .............................................................................................. 348
Objektivy ................................................................................................. 363
Schválené typy paměťových karet ..................................................... 379
Kapacita paměťových karet ................................................................. 380
Výdrž baterie........................................................................................... 382
Rejstřík ..................................................................................................... 384
Záruční podmínky - Evropský záruční list společnosti Nikon........ 393
ix
Pro vaši bezpečnost
Aby nedošlo k poškození produktu Nikon případně k poranění vlastnímu či jiných osob,
pozorně si přečtěte před zahájením práce se zařízením všechny následující bezpečnostní
pokyny. Bezpečnostní pokyny uschovejte na místě, které je dostupné všem, kdo budou
produkt používat.
Možné následky, ke kterým by mohlo vést neuposlechnutí pokynů zde uvedených, jsou
označeny tímto symbolem:
symbol označuje varování. Před použitím tohoto produktu společnosti
A Tento
Nikon si přečtěte všechna varování, abyste zabránili případným úrazům.
❚❚ VAROVÁNÍ
A Nenechte svítit slunce do objektivu
Při fotografování objektů v protisvětle
dbejte na to, aby bylo slunce mimo záběr.
Sluneční paprsky v záběru nebo v jeho
těsné blízkosti – soustředěné optickou
soustavou objektivu – mohou způsobit
požár.
A Nikdy se nedívejte hledáčkem fotoaparátu
přímo do slunce
Pozorování slunce nebo jiného silného
světelného zdroje hledáčkem fotoaparátu
může způsobit trvalé poškození zraku.
A Použití voliče dioptrické korekce hledáčku
Nastavujete-li při pohledu do hledáčku
dioptrickou korekci, dejte pozor, abyste si
prstem náhodně neporanili oko.
A V případě poruchy přístroj ihned vypněte
Zaznamenáte-li, že z přístroje nebo
síťového zdroje (volitelné příslušenství)
vychází neobvyklý zápach či kouř, odpojte
síťový zdroj a vyjměte z přístroje baterii
(dejte pozor, abyste se přitom nepopálili).
Další provoz přístroje může vést ke zranění.
Po vyjmutí baterie nechte přístroj
zkontrolovat v autorizovaném servisním
středisku Nikon.
A Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých
plynů
Elektronické vybavení nepoužívejte
v blízkosti hořlavých plynů, protože by
mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
A Vybavení uchovávejte mimo dosah dětí
Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může
dojít k úrazu dítěte. Dále si pamatujte, že
malé součástky představují potenciální
riziko udušení. Dojde-li k polknutí jakékoli
součásti vybavení dítětem, ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.
x
A Přístroj nerozebírejte
Kontakt s interními součástmi produktu
může vést k úrazu. V případě poruchy
svěřte opravu produktu výhradně
kvalifikovanému technikovi. Dojde-li
k otevření těla přístroje nárazem nebo
jinou nehodou, vyjměte baterii a/nebo
odpojte síťový zdroj a nechte přístroj
zkontrolovat v autorizovaném servisním
středisku Nikon.
A Popruh fotoaparátu nikdy nezavěšujte okolo
krku dětí
Popruh zavěšený okolo krku malého dítěte
může způsobit jeho uškrcení.
A Nedotýkejte se dlouhodobě fotoaparátu,
baterie nebo nabíječky v době, kdy je zařízení
zapnuté nebo se používá
Některé části zařízení se mohou zahřívat.
Ponechání zařízení dlouhodobě v přímém
kontaktu s pokožkou může vést
k nízkoteplotním popáleninám.
A Při práci s bleskem dodržujte bezpečnostní
pravidla
• Použití blesku fotoaparátu v těsné
blízkosti lidské pokožky nebo jiných
objektů může způsobit popálení/požár.
• Použití blesku v blízkosti očí objektu
může způsobit dočasné oslepení. Blesk
by se neměl nacházet ve vzdálenosti
menší než 1 metr od objektu. Zvláštní
opatrnosti je třeba dbát při fotografování
nemluvňat.
A Zabraňte kontaktu s tekutými krystaly
Dojde-li k poškození monitoru, dejte pozor,
abyste se neporanili střepy z krycího skla
a vyvarujte se styku pokožky, očí, nebo úst
s tekutými krystaly.
A Nepřenášejte stativy s připevněnými objektivy
či fotoaparáty
Mohli byste klopýtnout nebo
nedopatřením někoho uhodit a způsobit
zranění.
A Výrobek neponechávejte na místech, kde by
mohl být vystaven příliš vysokým teplotám,
jako například v uzavřeném automobilu nebo
na přímém slunečním světle
Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může
dojít k poškození výrobku nebo požáru.
A Nemiřte bleskem na řidiče motorových vozidel
Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může
dojít k dopravní nehodě.
xi
A Při manipulaci s bateriemi dodržujte
bezpečnostní pravidla
Při nesprávné manipulaci s bateriemi může
dojít k jejich vytečení nebo výbuchu. Při
práci s bateriemi určenými pro tento
produkt dodržujte následující
bezpečnostní pravidla:
• Používejte výhradně baterie určené pro
tento fotoaparát.
• Baterii nezkratujte ani nerozebírejte.
• Před výměnou baterie se přesvědčte, že je
produkt vypnutý. Používáte-li síťový
zdroj, ujistěte se, že je odpojený.
• Nepokoušejte se vložit baterii horní
stranou dolů ani převráceně.
• Baterii nevystavujte otevřenému ohni ani
nadměrným teplotám.
• Zabraňte ponoření baterie do vody nebo
jejímu namočení.
• Během přepravy použijte krytku kontaktů
baterie. Baterie nepřepravujte ani
neukládejte společně s kovovými
předměty, jako jsou řetízky na krk nebo
sponky do vlasů.
• Zcela vybité baterie mají tendenci vytéct.
Abyste zamezili poškození přístroje,
neponechávejte vybitou baterii
v přístroji.
xii
• Pokud baterii nepoužíváte, nasaďte
krytku kontaktů a baterii uložte na
chladném, suchém místě.
• Bezprostředně po použití resp. při
dlouhodobé práci s přístrojem
napájeným baterií může dojít k ohřátí
baterie. Než vyjmete baterii, vypněte
fotoaparát a nechte baterii vychladnout.
• Zaznamenáte-li na baterii jakékoli změny,
např. změnu barvy nebo deformace,
ihned ji přestaňte používat.
A Při práci s rychlonabíječkou dodržujte
bezpečnostní pokyny
• Zařízení udržujte v suchu. Nedodržení
tohoto upozornění může vést ke zranění
nebo k poruše výrobku v důsledku požáru
či úrazu elektrickým proudem.
• Nezkratujte kontakty nabíječky.
Nedodržení tohoto pokynu může vést
k přehřátí nebo poškození nabíječky.
• Prach na kovových částech síťové zástrčky
nebo v jejím okolí odstraňte suchým
hadrem. Další použití by mohlo být
příčinou požáru.
• Za bouřky se nedotýkejte síťového kabelu
ani se nepřibližujte k nabíječce.
Nedodržení tohoto upozornění může vést
k úrazu elektrickým proudem.
• Síťový kabel nepoškozujte, neupravujte,
násilím nevytahujte ani neohýbejte.
Neumisťujte jej pod těžké objekty
a nevystavujte jej vysokým teplotám
nebo otevřenému ohni. Dojde-li
k poškození izolace a odhalení vodičů,
nechte kabel opravit v autorizovaném
servisu Nikon. Nedodržení tohoto
upozornění může vést k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Zásuvky elektrické sítě ani nabíječky se
nedotýkejte vlhkýma rukama.
Nedodržení tohoto upozornění může vést
ke zranění nebo k poruše výrobku
v důsledku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
• Nepoužívejte rychlonabíječku
v kombinaci s cestovními adaptéry,
transformátory ani s proudovými měniči
(ze stejnosměrného na střídavý proud).
Nedodržení tohoto upozornění může vést
k poškození nebo přehřátí produktu
a způsobit požár.
A Používejte vhodné typy kabelů
Pro zajištění shody s parametry produktu
používejte k připojování fotoaparátu
k jiným zařízením pomocí vstupních
a výstupních konektorů výhradně značkové
kabely Nikon, dodávané pro tento účel.
A Postupujte podle pokynů leteckého
a nemocničního personálu
xiii
Upozornění
• Žádná část návodů dodávaných s tímto
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za
výrobkem nesmí být reprodukována,
škody vzniklé v důsledku použití přístroje.
kopírována, šířena, ukládána
• Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí
v zálohovacích systémech nebo v jakékoli k dosažení správnosti a úplnosti informací
formě překládána do jiné řeči bez
obsažených v těchto návodech, uvítáme,
předchozího písemného svolení
sdělíte-li veškerá zjištění
společnosti Nikon.
o nesrovnalostech nebo chybějících
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo
informacích regionálnímu zastoupení
kdykoli a bez předchozího upozornění
společnosti Nikon (adresa je uvedena
změnit specifikaci hardwaru a softwaru
samostatně).
popsaného v těchto návodech.
xiv
Upozornění pro zákazníky v Evropě
VAROVÁNÍ: PŘI POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIÍ HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.
Tento symbol značí, že
elektrické a elektronické
vybavení nepatří do
komunálního odpadu.
Následující informace jsou
určeny pouze uživatelům
v evropských zemích:
• Likvidace tohoto výrobku se provádí
v rámci tříděného odpadu na příslušném
sběrném místě. Výrobek nedávejte do
běžného komunálního odpadu.
• Třídění odpadu a recyklace napomáhají
ochraně přírodních zdrojů a předcházejí
negativním vlivům na lidské zdraví
a životní prostředí, ve které by mohla
vyústit nesprávná likvidace odpadu.
• Další informace ohledně nakládání
s odpadními produkty vám poskytne
dodavatel nebo místní úřad.
Tento symbol na baterii značí,
že baterie nepatří do
komunálního odpadu.
Následující informace jsou
určeny pouze uživatelům
v evropských zemích:
• Likvidace veškerých baterií, bez ohledu na
to, zda jsou označeny tímto symbolem či
nikoli, se provádí v rámci tříděného
odpadu na příslušném sběrném místě.
Nelikvidujte baterie společně s běžným
komunálním odpadem.
• Další informace ohledně nakládání
s odpadními produkty vám poskytne
dodavatel nebo místní úřad.
xv
Poznámka týkající se zákazu kopírování nebo reprodukce
Vezměte na vědomí, že prosté vlastnictví materiálů, které byly digitálně kopírovány nebo
reprodukovány prostřednictvím skeneru, digitálního fotoaparátu nebo jiného zařízení,
může být trestné podle zákona.
• Položky, na které se vztahuje zákonný zákaz
• Upozornění týkající se některých druhů kopií
kopírování nebo reprodukce
a reprodukcí
Nekopírujte ani nereprodukujte papírové
Vládními výnosy a platnými zákony země
peníze, mince, cenné papíry, státní
je zakázáno kopírování a rozmnožování
dluhopisy, a to ani v případě, že jsou kopie cenných papírů vydaných soukromými
a reprodukce označeny razítkem „Vzorek“. společnostmi (akcie, směnky, šeky,
Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat dárkové kupóny atd.), dopravních
legitimací a jízdenek, s výjimkou
papírové peníze, mince nebo cenné
minimálního množství pracovních kopií
papíry vydané jinými státy.
pro vnitřní potřebu firmy. Zakázáno je
Bez předchozího písemného souhlasu
rovněž kopírování a reprodukování
vlády je zakázáno i kopírování
cestovních pasů, licencí vydaných
a reprodukování nepoužitých poštovních
veřejnými institucemi a soukromými
známek a pohlednic vydaných státem.
skupinami, identifikačních karet a lístků,
Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat jako jsou povolenky nebo stravenky.
známky vydané státem nebo
• Ochrana autorských práv
certifikované dokumenty uvedené
Kopírování a reprodukce autorských děl
v příslušném zákoně.
jako jsou knihy, hudební díla, obrazy,
dřevoryty, grafické listy, mapy, kresby,
filmy a snímky jsou zakázány v souladu
s národními i mezinárodními normami
autorského práva. Produkt nepoužívejte
za účelem vytváření nelegálních kopií
nebo k porušování autorských práv.
xvi
Likvidace paměťových zařízení
Vezměte na vědomí, že smazáním snímků nebo zformátováním paměťových karet
nedojde k úplnému zničení obrazových dat. Vymazané soubory lze někdy pomocí běžně
dostupného softwaru obnovit z vyřazených paměťových zařízení, což představuje
potenciální zneužití osobních dat. Zajištění a ochrana těchto dat je výhradně
v odpovědnosti uživatele.
Před likvidací paměťového zařízení (resp. přenosem vlastnictví tohoto zařízení na jinou
osobu) vymažte veškerá data pomocí komerčně dostupného softwaru pro mazání dat,
případně zařízení naformátujte a posléze zcela zaplňte neutrálními snímky bez
soukromých informací (např. snímky prázdné oblohy). Nezapomeňte rovněž nahradit
veškeré snímky vybrané pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy (0 127). Před
likvidací fotoaparátu nebo převodem vlastnictví přístroje na jinou osobu byste měli
rovněž použít položky Wi-Fi > Nastavení sítě > Reset nastavení sítě (0 256) a Síť >
Nastavení sítě v menu nastavení fotoaparátu pro vymazání veškerých osobních síťových
informací. Další informace o menu Síť naleznete v dokumentaci dodávané s volitelnou
komunikační jednotkou. Při fyzické likvidaci paměťových zařízení je nutno dbát na
pravidla ochrany zdraví.
xvii
AVC Patent Portfolio License
TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO SOUKROMÉ
A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM KE (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA PODLE STANDARDU AVC („AVC VIDEO“)
A/NEBO K (ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI SOUKROMÉ
A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A/NEBO KTERÉ BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE LICENCOVANÉHO
K POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. LICENCE NENÍ UDĚLENA ANI NESMÍ BÝT VYVOZOVÁNA PRO ŽÁDNÉ JINÉ
POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD ORGANIZACE MPEG LA, L.L.C. VIZ
http://www.mpegla.com.
Používejte výhradně značkové elektronické příslušenství Nikon
Fotoaparáty Nikon jsou navrženy tak, aby odpovídaly nejvyšším standardům a obsahují
komplexní elektronické obvody. Pouze značkové elektronické příslušenství Nikon (včetně
nabíječek, baterií, síťových zdrojů a zábleskového příslušenství), certifikované speciálně
pro použití s tímto digitálním fotoaparátem Nikon, bylo konstruováno a schváleno pro
provoz naplňující provozní a bezpečnostní požadavky těchto elektronických obvodů.
Použití elektronického příslušenství jiných značek může vést
k poškození fotoaparátu a být důvodem pro zánik záruky. Použití
dobíjecích lithium-iontových baterií třetích výrobců, které nejsou
opatřeny hologramem společnosti Nikon (viz obrázek vpravo), může
být překážkou normálnímu provozu fotoaparátu nebo způsobit
přehřátí, vznícení, prasknutí nebo vytečení baterie.
Další informace o značkovém příslušenství Nikon Vám poskytne autorizovaný prodejce
výrobků Nikon.
xviii
D Používejte výhradně značkové příslušenství Nikon
Pouze značkové příslušenství společnosti Nikon, certifikované k použití
s digitálním fotoaparátem Nikon, bylo navrženo a vyrobeno s ohledem na dané
bezpečnostní a provozní požadavky přístroje. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ JINÝCH
VÝROBCŮ MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ FOTOAPARÁTU A K ZÁNIKU ZÁRUKY.
A Než budete pořizovat snímky z důležité události
Než se pustíte do pořizování snímků z důležité události (jako je svatba), nebo
než odjedete na dovolenou, pořiďte několik zkušebních snímků a ujistěte se, že
fotoaparát pracuje správně. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody
nebo ztráty způsobené poruchou výrobku.
A Celoživotní vzdělávání
Součástí závazku společnosti Nikon zajistit trvalou podporu a informace
k produktům jsou i průběžně aktualizované informace, dostupné na
následujících stránkách:
• Pro uživatele v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pro uživatele v Evropě a Africe: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě: http://www.nikon-asia.com/
Na těchto stránkách najdete nejnovější informace o produktech, tipy, odpovědi
na často kladené otázky (FAQ) a obecné rady o digitální fotografii a zpracování
obrazu. Další informace můžete získat u regionálního zastoupení společnosti
Nikon. Kontaktní informace najdete na následující adrese:
http://imaging.nikon.com/
xix
Bezdrátové sítě
Tento výrobek obsahuje šifrovací software vyvinutý ve Spojených státech, podléhá
kontrole úřadu pro kontrolu exportu Spojených států a nesmí být exportován ani
reexportován do zemí, u kterých Spojené státy uplatňují obchodní embargo.
Obchodnímu embargu aktuálně podléhají následující země: Kuba, Írán, Severní Korea,
Súdán a Sýrie.
Použití bezdrátových zařízení může být v některých zemích nebo regionech zakázáno.
Před použitím bezdrátových funkcí tohoto výrobku mimo zemi, kde byl zakoupen,
kontaktujte autorizovaný servis Nikon.
xx
Upozornění pro zákazníky v Evropě
Společnost Nikon Corporation tímto prohlašuje, že fotoaparát D7200
vyhovuje základním požadavkům a dalším souvisejícím ustanovením
směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě je k dispozici prostřednictvím
odkazu http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D7200.pdf
xxi
Zabezpečení
I když je jednou z výhod tohoto výrobku možnost snadného připojení k bezdrátovým
sítím v dosahu pro snadnou výměnu dat, může v případě neaktivního zabezpečení dojít
k následujícímu:
• Krádež dat: třetí strany se zločinnými úmysly mohou zachytit bezdrátové přenosy dat
a odcizit ID uživatele, heslo a další osobní údaje.
• Neautorizovaný přístup: neoprávnění uživatelé mohou získat přístup k síti a upravovat
data nebo provádět jiné zločinné aktivity. Mějte na paměti, že vzhledem k charakteru
bezdrátových sítí mohou specializované útoky umožnit neautorizovaný přístup
i v případě aktivace zabezpečení.
xxii
Úvod
Seznámení s fotoaparátem
Věnujte trochu času seznámení s ovládacími prvky a indikacemi
fotoaparátu. Tuto část si je výhodné označit pro snadný návrat
a vyhledání potřebných informací během čtení dalších částí návodu.
Tělo fotoaparátu
1 Stereofonní mikrofon ....... 163, 192, 273
2 Volič snímacích režimů..................... 8, 66
8 Tlačítko Z/Q ............................106, 289
9 Tlačítko záznamu videosekvence .... 163
3 Volič expozičních režimů ........................6
4 Tlačítko aretace voliče expozičních
režimů ........................................................6
5 Očko pro upevnění popruhu .............. 20
6 Tlačítko aretace voliče snímacích
režimů ................................................. 8, 66
7 Sáňky pro upevnění příslušenství
(volitelných blesků)................... 311, 319
10 Hlavní vypínač .................................... 5, 24
11 Tlačítko spouště ...............................34, 35
12 Tlačítko E ..................................... 109, 194
13 Značka obrazové roviny (E).............. 98
14 Kontrolní panel..........................................9
1
Tělo fotoaparátu (pokračování)
1 Vestavěný blesk............................. 36, 144 11 Tlačítko aretace bajonetu .................... 29
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zrcadlo............................................. 71, 324 12 Tlačítko režimů automatického
zaostřování.......................................84, 90
Páčka propojení expozimetru........... 352
Montážní značka objektivu ................. 23 13 Volič zaostřovacích režimů............83, 97
Tlačítko M/Y...................... 144, 146, 151 14 Konektor pro externí
mikrofon ...................................... 193, 319
Infračervený přijímač (přední).......... 157
15 Konektor USB
Tlačítko D ........................ 198, 203, 207
16 Konektor HDMI..................................... 319
Krytka konektoru USB a konektoru pro
externí mikrofon ....................... 193, 319 17 Konektor pro připojení
příslušenství................................ 160, 227
Krytka konektoru HDMI...................... 319
18 Konektor pro sluchátka ...................... 193
Krytka konektoru pro připojení
příslušenství a konektoru pro
sluchátka ............................ 160, 193, 227
A Zavřete krytku konektorů
Pokud konektory nepoužíváte, zavřete krytku konektorů. Cizí objekty
v konektorech mohou narušovat přenos dat.
2
1 Pomocné světlo AF....................... 34, 277
Kontrolka samospouště ....................... 69
Světlo předblesku proti červeným
očím ............................................. 145, 147
2 Pomocný příkazový volič ................... 285
3 Tlačítko Pv..................... 55, 167, 285, 288
4 Tlačítko Fn.............................. 76, 284, 288
5 Značka N-Mark (anténa NFC)............ 254
6 Krytka prostoru pro baterii ............22, 28
8 Krytka kontaktů pro volitelný Battery
Pack MB-D15........................................319
9 Krytka průchodky kabelu konektoru pro
připojení síťového zdroje
10 Kontakty CPU
11 Upevňovací bajonet ........................23, 98
12 Propojení AF
13 Stativový závit
14 Krytka těla................................... ii, 23, 319
7 Aretace krytky prostoru pro
baterii ................................................22, 28
3
Tělo fotoaparátu (pokračování)
1 Okulár hledáčku ...............................10, 25 13 Tlačítko R (informace) ............... 13, 185
2 Gumová očnice....................................... 70 14 Hlavní příkazový volič ......................... 285
3 Volič dioptrické korekce hledáčku..... 25 15 Multifunkční volič ............................15, 17
4 Tlačítko A..................... 94, 107, 285, 288 16 Tlačítko J (OK) .......................15, 17, 284
5 Tlačítko O/Q ....................... 40, 246, 289 17 Aretace volby zaostřovacích polí ....... 89
Tlačítko K ...................................... 39, 229
Monitor....................31, 39, 161, 185, 229
Tlačítko G .................................. 16, 266
Tlačítko L/U
.....................17, 112, 115, 119, 121, 245
10 Tlačítko X/T.............. 38, 78, 81, 243
11 Tlačítko W/S
........................... 100, 104, 194, 231, 232
6
7
8
9
12 Tlačítko i ...................................... 189, 233
4
18 Krytka slotu pro paměťovou
kartu...................................................22, 28
19 Kontrolka přístupu na paměťovou
kartu ............................................... 35, 220
20 Tlačítko a ................................12, 31, 161
21 Infračervený přijímač (zadní) ............157
22 Volič živého náhledu..............12, 31, 161
23 Reproduktor ......................................5, 178
A Podsvícení LCD
Otočením hlavního vypínače směrem k symbolu D se aktivuje
časovač pohotovostního režimu a podsvícení kontrolního panelu
(podsvícení LCD), které umožňuje sledovat zobrazované údaje ve
tmě. Po uvolnění hlavního vypínače zůstává podsvícení zapnuté
po dobu několika sekund během činnosti časovače
pohotovostního režimu nebo až do spuštění závěrky či
opětovného otočení hlavního vypínače směrem k symbolu D.
Hlavní
vypínač
D Reproduktor
Mikrofon ani reproduktor neumisťujte do blízkosti magnetických zařízení.
Nedodržení tohoto upozornění může nepříznivě ovlivnit data uložená na
magnetických zařízeních.
5
Volič expozičních režimů
Fotoaparát nabízí níže uvedené režimy. Chcete-li vybrat režim, stiskněte
tlačítko aretace voliče expozičních režimů a otočte voličem expozičních
režimů.
Volič expozičních režimů
Tlačítko aretace voliče expozičních režimů
Režimy e, f, g a h:
• e—Programová automatika (0 52)
• f—Clonová automatika (0 53)
• g—Časová automatika (0 54)
• h—Manuální expoziční režim (0 56)
Plně automatické režimy Auto:
• i Režim Auto (0 30)
• j Režim Auto (vypnutý blesk) (0 30)
Motivové programy (0 41)
Režimy j a k (0 62)
Režimy se speciálními efekty (0 44)
6
A Objektivy bez CPU
Objektivy bez CPU (0 305) lze používat pouze v režimech A a M. Vyberete-li při
použití objektivu bez CPU jiný režim, zablokuje se závěrka.
7
Volič snímacích režimů
Chcete-li zvolit snímací režim, stiskněte tlačítko aretace voliče snímacích
režimů a otočte voličem snímacích režimů do požadované polohy
(0 66).
Tlačítko aretace voliče snímacích režimů
Volič snímacích režimů
1
8
2
3 4 5
6
1 S Jednotlivé snímky.............................. 66
4 J Tichá expozice.................................... 66
2 T Pomalé sériové snímání................. 66
3 U Rychlé sériové snímání................... 66
5 E Samospoušť..................................66, 69
6 V Předsklopení zrcadla..............66, 71
Kontrolní panel
Kontrolní panel zobrazuje různá nastavení fotoaparátu v době, kdy je
fotoaparát zapnutý. Na uvedeném vyobrazení se nacházejí položky,
které se zobrazí při prvním zapnutí fotoaparátu; informace o dalších
nastaveních naleznete v příslušných částech tohoto návodu.
1
2
3
9
8
4
5
7
6
1 Čas závěrky ........................................53, 56
2 Indikace stavu baterie........................... 26
3 Clona (clonové číslo) .......................54, 56
6 Počet zbývajících snímků..................... 27
7 Citlivost ISO ............................................. 99
8 Měření expozice ................................... 105
4 Indikace paměťové karty
(slot 1)................................................27, 82
5 Indikace paměťové karty
(slot 2)................................................27, 82
9 Indikace citlivosti ISO ............................ 99
Indikace automatické regulace
citlivosti ISO ......................................... 103
A Indikace po vypnutí fotoaparátu
Pokud je fotoaparát vypnutý a je vložena baterie
a paměťová karta, zobrazuje se symbol paměťové
karty a počet zbývajících snímků (u některých typů
paměťových karet se tyto informace zobrazují
v ojedinělých případech pouze v době, kdy je
fotoaparát zapnutý).
Kontrolní panel
9
Hledáček
5
6
7
1
2
8
9
3
4
10
11 12 13 14
23 24
10
15 16 17 18 19 20
25
26
27 28 29
21 22
30
1 Indikace režimu speciálních efektů... 44
2 Indikace monochromatického
režimu ............................................ 44, 130
7 Zaostřovací pole......................34, 89, 277
8 Indikace výřezu 1,3× z formátu
DX .......................................................73, 74
3 Značky oblasti činnosti automatického
zaostřování.......................................25, 33
4 Indikace „Není vložena paměťová
karta“ ....................................................... 29
5 Výřez 1,3× z formátu DX ................73, 74
6 Pomocná mřížka (zobrazuje se při
použití možnosti Zapnuto
v uživatelské funkci d7, Zobraz.
mřížky v hledáčku) ....................... 280
9 Indikace bočního náklonu fotoaparátu
(orientace na výšku) *
10 Indikace bočního náklonu fotoaparátu
(orientace na šířku) *
11 Indikace zaostření..................... 34, 93, 98
12 Expoziční paměť...................................107
13 Indikace použití flexibilního
programu ............................................... 52
14 Čas závěrky ........................................53, 56 23 Indikace blokování zábleskové
expozice................................................154
15 Clona (clonové číslo) .......................54, 56
16
17
18
19
Clona (počet clonových
hodnot) ......................................... 54, 308
Indikace funkce HDR........................... 142
Indikace funkce ADL ........................... 140
Indikace expozičního/zábleskového
bracketingu.......................................... 198
Indikace bracketingu vyvážení bílé
barvy ..................................................... 203
Indikace bracketingu ADL ................. 207
Varovná indikace nízké kapacity
baterie ..................................................... 26
Indikace citlivosti ISO.......................... 100
24 Indikace synchronizace blesku.........282
25 Indikace počtu clonových
hodnot............................................ 54, 308
26 Indikace expozice .................................. 57
Zobrazení korekce expozice..............109
27 Indikace korekce zábleskové
expozice................................................151
28 Indikace korekce expozice.................110
29 Indikace automatické regulace citlivosti
ISO .......................................................... 103
30 Počet zbývajících snímků..................... 27
Počet snímků zbývajících do zaplnění
21 „k“ (zobrazuje se, pokud je v paměti
vyrovnávací paměti..................... 68, 380
prostor pro více než
Indikace měření vyvážení bílé barvy pro
1 000 expozic) ....................................... 27
manuální nastavení ........................... 122
22 Indikace připravenosti
k záblesku...................................... 36, 280
* Je-li vybrána možnost Virtuální horizont v hledáčku v uživatelské funkci f2 (Funkce
tlačítka Fn, 0 284) nebo f3 (Funkce tl. hloubky ostrosti, 0 285) > Stisknutí, lze použít
vybrané tlačítko k zobrazení indikace bočního náklonu fotoaparátu v hledáčku.
20
Poznámka: Indikace jsou z ilustračních důvodů zobrazeny všechny současně.
D Není vložena baterie
Pokud je baterie zcela vybitá nebo není vůbec vložena do fotoaparátu, indikace
v hledáčku ztmavne. Jde o normální jev, který neznamená závadu. Indikace
v hledáčku se vrátí do normálního stavu po vložení plně nabité baterie.
D Indikace na kontrolním panelu a v hledáčku
Jas zobrazení na kontrolním panelu a indikací v hledáčku se mění v závislosti na
okolní teplotě a rychlost reakce zobrazovačů může za nízkých teplot klesat. Jde
o normální jev, který neznamená závadu.
11
Monitor (Živý náhled)
Chcete-li vytvořit kompozici snímků nebo
videosekvencí na monitoru, otočte volič
živého náhledu do polohy C (živý náhled pro
statické snímky) nebo 1 (živý náhled pro
videosekvence) a stiskněte tlačítko a.
Tlačítko a
Volič živého náhledu otočený do
polohy C
Volič živého náhledu otočený do
polohy 1
D Zobrazení odpočítávání
Posledních 30 s před automatickým ukončením živého náhledu se zobrazuje
odpočítávání (časovač se zbarví červeně, pokud se režim živého náhledu
ukončuje z důvodu ochrany vnitřních obvodů nebo pokud je použita jiná
možnost než Žádný limit v uživatelské funkci c4 – Zpožď. pro vypn. monitoru
> Živý náhled; 0 279 – 5 s před automatickým vypnutím monitoru). V závislosti
na snímacích podmínkách se může časovač zobrazit ihned po aktivaci živého
náhledu. Záznam videosekvence se bez ohledu na dostupnou dobu záznamu
automaticky ukončí po doběhnutí časovače.
12
❚❚ Zobrazení a skrytí indikací
Stisknutím tlačítka R se skryjí nebo zobrazí
indikace na monitoru.
Tlačítko R
Režim C
Pokud je volič režimů živého náhledu otočen do polohy C (živý náhled
pro statické snímky), přepínají se stisknutím tlačítka R následující
režimy zobrazení.
Virtuální horizont
Zapnuté informace
Pomocná mřížka
Vypnuté informace
13
Režim 1
Pokud je volič režimů živého náhledu otočen do polohy 1 (živý náhled
pro videosekvence), přepínají se stisknutím tlačítka R následující režimy
zobrazení.
Virtuální horizont
Zapnuté informace
Histogram
14
Vypnuté informace
Pomocná mřížka
Multifunkční volič
V tomto návodu jsou úkony prováděné pomocí multifunkčního voliče
označovány symboly 1, 3, 4 a 2.
1: Stisknutí multifunkčního voliče směrem nahoru
Tlačítko J
4: Stisknutí
multifunkčního voliče
směrem doleva
2: Stisknutí
multifunkčního voliče
směrem doprava
3: Stisknutí multifunkčního voliče směrem dolů
15
Menu fotoaparátu
K většině volitelných možností pro
fotografování, přehrávání a nastavení lze
přistupovat prostřednictvím menu
fotoaparátu. Chcete-li zobrazit menu,
stiskněte tlačítko G.
Tlačítko G
Karty menu
K dispozici jsou následující menu:
• D: Přehrávání (0 266)
• C: Fotografování (0 268)
• 1: Videosekvence (0 273)
• A: Uživatelské funkce (0 276)
• B: Nastavení (0 289)
• N: Retušování (0 294)
• O/m: MOJE MENU nebo POSLEDNÍ
NASTAVENÍ (výchozí nastavení je MOJE
MENU; 0 297)
Posuvník ukazuje polohu v rámci
aktuálního menu.
Aktuální nastavení jsou označena
symboly.
Položky menu
Položky v aktuálně vybraném menu.
Symbol nápovědy (0 17)
16
Práce s menu fotoaparátu
❚❚ Ovládací prvky pro práci s menu
K navigaci v jednotlivých menu fotoaparátu slouží multifunkční volič
a tlačítko J.
1: Pohyb kurzoru nahoru
Tlačítko J: potvrzení
výběru položky
4: Zrušení a návrat do
předchozího menu
2: Potvrzení výběru položky
nebo zobrazení vnořeného
menu
3: Pohyb kurzoru dolů
A Symbol d (Nápověda)
Pokud se v levém dolním rohu monitoru zobrazuje symbol d, můžete stisknutím
tlačítka L (U) zobrazit nápovědu.
Po dobu stisknutí tlačítka se zobrazuje popis aktuálně vybrané možnosti nebo
položky menu. Stisknutím tlačítek 1 a 3 lze procházet zobrazené informace.
Tlačítko L (U)
17
❚❚ Navigace v menu
K navigaci v menu použijte níže uvedené kroky.
1 Zobrazte menu.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu.
Tlačítko G
2 Vyberte symbol aktuálního
menu.
Stisknutím tlačítka 4 vyberte
symbol aktuálního menu.
3 Vyberte menu.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadované menu.
4 Umístěte kurzor do
vybraného menu.
Stisknutím tlačítka 2 umístěte
kurzor do vybraného menu.
18
5 Vyberte položku menu.
Stisknutím tlačítek 1 a 3
vyberte položku menu.
6 Zobrazte volitelné možnosti.
Stisknutím tlačítka 2 zobrazte
možnosti pro vybranou
položku menu.
7 Vyberte možnost.
Stisknutím tlačítek 1 a 3
vyberte požadovanou
možnost.
8 Potvrďte výběr.
Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr zvolené možnosti.
Chcete-li se vrátit zpět bez provedení výběru, stiskněte
tlačítko G.
Věnujte pozornost následujícím bodům:
• Položky menu zobrazené šedě nejsou momentálně k dispozici.
• Ačkoliv má stisknutí tlačítka 2 obecně stejný účinek jako stisknutí
tlačítka J, jsou situace, ve kterých lze provést výběr pouze stisknutím
tlačítka J.
• Pro opuštění menu a návrat do režimu fotografování namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny.
19
První kroky
Pomocí sedmi níže uvedených kroků připravte fotoaparát k použití.
1 Nasaďte popruh.
Vyobrazeným způsobem nasaďte popruh. Zopakujte totéž pro druhé
očko.
20
2 Nabijte baterii.
Vložte baterii do nabíječky a zapojte nabíječku do elektrické sítě
(v závislosti na zemi nebo regionu se nabíječka dodává včetně
zásuvkového adaptéru nebo síťového kabelu). Vybitá baterie se plně
nabije za přibližně dvě hodiny a 35 minut.
• Zásuvkový adaptér: Zásuvkový adaptér zasuňte do zásuvky pro síťový
kabel na nabíječce (q). Posuňte aretaci zásuvkového adaptéru
vyobrazeným způsobem (w) a otočením o 90 ° adaptér zaaretujte
(e). Vložte baterii do nabíječky a zapojte nabíječku do elektrické
sítě.
Aretace zásuvkového adaptéru
90 °
• Síťový kabel: Po připojení síťového kabelu se zástrčkou ve
vyobrazené orientaci vložte baterii do nabíječky a zapojte kabel do
elektrické sítě.
Během nabíjení baterie bliká kontrolka CHARGE.
Nabíjení baterie
Nabíjení dokončeno
21
3 Vložte baterii a paměťovou kartu.
Před vložením nebo vyjmutím baterie nebo paměťové karty
zkontrolujte, jestli je hlavní vypínač v poloze OFF. Baterii vložte ve
vyobrazené orientaci tak, aby stiskla oranžovou aretaci baterie ke
straně. Aretace zajistí baterii po jejím zasunutí až na doraz do těla
fotoaparátu.
Aretace baterie
Pokud používáte pouze jednu paměťovou kartu, vložte ji do slotu 1
(0 27). Paměťovou kartu zasuňte tak daleko do slotu, až zaklapne do
aretované polohy.
A Baterie a nabíječka
Přečtěte si a dodržujte varování a upozornění uvedená na stranách x–xiii a 330–332
tohoto návodu.
22
4 Nasaďte objektiv.
Pokud je z fotoaparátu sejmutý objektiv nebo krytka těla, je nutné
chránit tělo přístroje před vnikáním prachu. Pro ilustrační účely je
v tomto návodu obecně používán objektiv AF-S DX NIKKOR
18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR.
Sejměte krytku těla
fotoaparátu
Sejměte zadní krytku objektivu
Montážní značka (fotoaparát)
Vyrovnejte montážní
značky
Montážní značka (objektiv)
Otočte objektivem tak daleko ve vyobrazeném směru,
až zaklapne do aretované polohy
Před fotografováním nezapomeňte sejmout krytku objektivu.
23
5 Zapněte fotoaparát.
Hlavní vypínač
Rozsvítí se kontrolní panel.
Pokud se jedná o první zapnutí
fotoaparátu, zobrazí se dialog
pro volbu jazyka.
Kontrolní panel
A Čištění obrazového snímače
Fotoaparát při zapnutí a/nebo vypnutí rozvibruje obrazový snímač, aby
došlo k odstranění ulpělého prachu (0 321).
6 Vyberte požadovaný jazyk
Pohyb kurzoru nahoru
a nastavte hodiny
Tlačítko J: potvrzení
fotoaparátu.
výběru položky
Pomocí multifunkčního voliče
Potvrzení výběru
a tlačítka J vyberte jazyk
položky nebo
a nastavte hodiny
zobrazení vnořeného
fotoaparátu. Při nastavování
menu
hodin fotoaparátu budete
Pohyb
kurzoru
dolů
před nastavením času a data
vyzváni k výběru časového
pásma, formátu data a nastavení letního času; mějte na paměti, že
fotoaparát využívá 24hodinový formát. Nastavení jazyka a data/času
lze kdykoli změnit pomocí položek Jazyk (Language) (0 290)
a Časové pásmo a datum (0 290) v menu nastavení.
24
7 Zaostřete hledáček.
Otáčejte voličem dioptrické
korekce hledáčku, dokud
neuvidíte ostře zobrazené
značky oblasti činnosti
automatického zaostření.
Během manipulace
s voličem za současného
pohledu do hledáčku dávejte pozor, abyste si neporanili oko prstem
nebo nehtem.
Značky oblasti
činnosti
automatického
zaostřování
Rozostřený hledáček
Zaostřený hledáček
Fotoaparát je nyní přípraven k použití. Pro získání informací
o fotografování přejděte na stranu 30.
25
❚❚ Indikace stavu baterie
Stav baterie se zobrazuje na kontrolním panelu a v hledáčku.
Kontrolní panel
26
Hledáček
Kontrolní panel
Hledáček
L
K
J
I
—
Popis
H
d
Baterie je téměř vybitá. Nabijte baterii nebo si
připravte náhradní baterii.
H
d
(bliká)
(bliká)
Spuštění závěrky je zakázáno. Nabijte nebo
vyměňte baterii.
Baterie je plně nabitá.
—
—
Baterie je částečně vybitá.
—
❚❚ Počet zbývajících snímků
Fotoaparát obsahuje dva sloty pro paměťovou
kartu: slot 1 a slot 2. Slot 1 je určen pro hlavní
paměťovou kartu; karta ve slotu 2 pracuje jako
záložní nebo pomocná. Pokud jsou vloženy
dvě paměťové karty a je vybrána výchozí
možnost Přeplnění v položce Paměťová
karta ve Slotu 2 (0 82), použije se karta ve
slotu 2 až po zaplnění karty ve slotu 1.
Slot 1
Slot 2
Na kontrolním panelu se zobrazuje slot nebo
sloty, ve kterých je právě paměťová karta
(příklad vpravo ukazuje symboly
zobrazované v případě přítomnosti
paměťových karet v obou slotech). Pokud je
některá z paměťových karet zaplněná,
zablokovaná, nebo se při jejím používání
vyskytla chyba, začne symbol dané karty
blikat (0 344).
Na kontrolním panelu a v hledáčku se
zobrazuje počet snímků, které lze pořídit při
aktuálním nastavení (hodnoty nad 1 000 jsou
zaokrouhleny na nejbližší stovku směrem
dolů; to znamená, že například hodnoty mezi
1 800 a 1 899 se zobrazí jako 1,8 k). Pokud
jsou vloženy dvě paměťové karty, zobrazuje
se prostor dostupný na kartě ve slotu 1.
Kontrolní panel
Počet zbývajících snímků
Kontrolní panel
Hledáček
27
❚❚ Vyjmutí baterie a paměťových karet
Vyjmutí baterie
Vypněte fotoaparát a otevřete krytku prostoru
pro baterii. Stisknutím aretace baterie ve
směru vyobrazeném šipkou uvolněte baterii
a poté ji ručně vyjměte.
Poté, co se ujistíte, že kontrolka přístupu na
paměťovou kartu nesvítí, vypněte fotoaparát,
otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu,
stiskněte kartu směrem dovnitř a poté ji
uvolněte (q). Poté lze kartu ručně vyjmout
(w).
16GB
Vyjmutí paměťových karet
D Paměťové karty
• Paměťové karty mohou být po použití horké. Při vyjímání paměťových karet
z fotoaparátu proto buďte opatrní.
• Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vypněte fotoaparát. Během
formátování nebo ukládání, mazání či kopírování dat do počítače nevyjímejte
paměťovou kartu z fotoaparátu, nevypínejte fotoaparát a neodpojujte ani
nevyjímejte zdroj energie. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít ke
ztrátě dat či k poškození fotoaparátu nebo karty.
• Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty.
• Kartu neohýbejte, nenechte spadnout ani ji nevystavujte silnému
mechanickému namáhání.
• Nepůsobte silou na pouzdro karty. Nedodržení tohoto upozornění může vést
k poškození karty.
• Kartu nevystavujte působení vody, horka, vysokého stupně vlhkosti nebo
přímého slunečního světla.
• Paměťové karty neformátujte pomocí počítače.
28
A Není vložena paměťová karta
Není-li ve fotoaparátu vložena žádná paměťová
karta, zobrazuje se na kontrolním panelu
a v hledáčku symbol S. Při vypnutí
fotoaparátu s vloženou nabitou baterií se
v okamžiku, kdy není přítomna žádná
paměťová karta, zobrazí na kontrolním panelu
symbol S.
A Spínač ochrany proti zápisu
B
16G
Paměťové karty SD jsou vybaveny
spínačem ochrany proti zápisu, který
slouží jako ochrana před náhodnou
ztrátou dat. Pokud je spínač nastaven do
polohy „zakázaný zápis“, nelze
Spínač ochrany proti zápisu
paměťovou kartu formátovat a nelze
mazat ani zaznamenávat snímky (při
pokusu o spuštění závěrky se na monitoru zobrazí varování). Pro odaretování
paměťové karty posuňte spínač do polohy „zápis“.
❚❚ Sejmutí objektivu
Před sejmutím nebo výměnou objektivu se
přesvědčte, že je fotoaparát vypnutý. Chcete-li
sejmout objektiv, stiskněte a podržte tlačítko
aretace bajonetu (q) a současně otočte
objektivem ve směru hodinových ručiček (w).
Po sejmutí objektivu nasaďte krytky objektivu
a krytku těla fotoaparátu.
D Objektivy s vestavěným CPU a clonovým kroužkem
V případě použití objektivů s vestavěným CPU vybavených clonovým kroužkem
(0 307) zaaretujte clonový kroužek na hodnotě největšího zaclonění (nejvyšší
clonové číslo).
29
Základy fotografování a přehrávání
Fotografování metodou „zaměř a stiskni“
(režimy i a j)
Tato část popisuje fotografování v režimech i a j.
Režimy i a j jsou automatické režimy typu „zaměř
a stiskni“, ve kterých je většina nastavení prováděna
automaticky fotoaparátem v závislosti na snímacích
podmínkách.
1 Zapněte fotoaparát.
Rozsvítí se kontrolní panel.
30
Hlavní vypínač
2 Za současného stisknutí
Volič expozičních režimů
aretace voliče expozičních
režimů na horní straně
fotoaparátu otočte volič do
polohy i nebo j.
Tlačítko aretace voliče expozičních režimů
Tvorbu kompozice snímků lze provádět
s využitím hledáčku nebo monitoru (živý
náhled). Chcete-li spustit živý náhled,
otočte volič živého náhledu do polohy C
a stiskněte tlačítko a.
Volič živého náhledu
Tlačítko a
Tvorba kompozice snímků
v hledáčku
Tvorba kompozice snímků
na monitoru (živý náhled)
31
3 Připravte si fotoaparát.
Fotografování s využitím hledáčku: Při tvorbě kompozice snímků
v hledáčku uchopte grip fotoaparátu pravou rukou a levou rukou
podepřete tělo přístroje nebo objektiv. Lokty držte u těla.
Živý náhled: Při tvorbě kompozice snímků na monitoru uchopte grip
fotoaparátu pravou rukou a levou rukou podepřete objektiv.
A Tvorba kompozice snímků v orientaci na výšku (portrétní orientace)
Při tvorbě kompozice snímků v portrétní orientaci (na výšku) držte
fotoaparát níže vyobrazeným způsobem.
Tvorba kompozice snímků
v hledáčku
32
Tvorba kompozice snímků
na monitoru
4 Vytvořte kompozici snímku.
Fotografování s využitím hledáčku: Hlavní
objekt umístěte v hledáčku tak, aby se
nacházel uvnitř oblasti vymezené
značkami oblasti činnosti automatického
zaostřování.
Značky oblasti činnosti
automatického zaostřování
Živý náhled: Ve výchozím nastavení
fotoaparát automaticky detekuje tváře
a vybírá zaostřovací pole. Není-li
detekována žádná tvář, umístěte pomocí
multifunkčního voliče zaostřovací pole na
hlavní objekt.
Zaostřovací pole
A Použití objektivu se zoomem
Pomocí zoomového kroužku zvětšete objekt tak,
aby vyplnil větší část plochy snímku, nebo rozšiřte
záběr, aby se zvětšila plocha viditelná na
konečném snímku (pro zvětšení objektu zvolte
delší ohniskovou vzdálenost na stupnici
ohniskových vzdáleností objektivu, pro rozšíření
záběru zvolte kratší ohniskovou vzdálenost).
Zvětšení
Rozšíření
záběru
Zoomový kroužek
33
5 Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Fotografování s využitím hledáčku: Zaostřete
namáčknutím tlačítka spouště do poloviny
(pokud je fotografovaný objekt špatně
osvětlen, může se rozsvítit pomocné světlo
AF). Po dokončení zaostřování se
v hledáčku zobrazí aktivní zaostřovací pole
a indikace zaostření (I).
Zaostřovací pole
Indikace zaostření
Indikace
zaostření
I
F
H
F H
(bliká)
Popis
Je zaostřeno na objekt.
Je zaostřeno před objekt.
Je zaostřeno za objekt.
Fotoaparát není schopen automaticky zaostřit. Viz strana 96.
Živý náhled: Během zaostřování bliká
zaostřovací pole zeleně. Pokud je
fotoaparát schopen zaostřit, zobrazí se
zaostřovací pole zeleně; v opačném
případě zaostřovací pole červeně bliká.
Zaostřovací pole
34
6 Exponujte.
Plynule domáčkněte tlačítko
spouště zbývající část jeho
chodu až na doraz pro expozici
snímku. Rozsvítí se kontrolka
přístupu na paměťovou kartu
a pořízený snímek se na
několik sekund zobrazí na
Kontrolka přístupu na
monitoru. Dokud kontrolka
paměťovou kartu
přístupu na paměťovou kartu
nezhasne a zaznamenávání
snímku neskončí, nevyjímejte paměťovou kartu a neodpojujte ani
nevyjímejte zdroj energie.
Chcete-li ukončit živý náhled, stiskněte
tlačítko a.
Tlačítko a
35
A Vestavěný blesk
Pokud je třeba pro dosažení správné expozice
v režimu i doplňkové osvětlení, vyklopí se při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
automaticky vestavěný blesk. Pokud je blesk
vyklopený do pracovní polohy, lze pořizovat
snímky pouze v případě zobrazení indikace
připravenosti k záblesku (M). Není-li zobrazena
indikace připravenosti k záblesku, blesk se nabíjí;
v takovém případě krátce sejměte prst z tlačítka spouště a zkuste tlačítko
stisknout znovu.
Hledáček
Chcete-li šetřit energii v době, kdy blesk
nepoužíváte, stiskněte blesk jemně dolů, až
zaklapne do aretované transportní polohy.
36
Živý náhled
A Časovač pohotovostního režimu (fotografování s využitím hledáčku)
Indikace v hledáčku a indikace času závěrky a clony na kontrolním
panelu se vypnou z důvodu snížení vybíjení baterie v případě, že
není po dobu přibližně šesti sekund provedena žádná operace. Pro
opětovnou aktivaci indikací namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny. Dobu nečinnosti před automatickým doběhnutím
časovače pohotovostního režimu lze upravit pomocí uživatelské funkce c2
(Časovač pohotovost. režimu, 0 279).
Expozimetr vypnutý
Expozimetr zapnutý
A Doba nečinnosti pro automatické vypnutí monitoru (živý náhled)
Není-li provedena po dobu přibližně deseti minut žádná operace, monitor se
vypne. Dobu nečinnosti před automatickým vypnutím monitoru lze vybrat
pomocí uživatelské funkce c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru, 0 279) > Živý
náhled.
D Zakryjte hledáček
Aby se zabránilo ovlivnění snímků a expozice světlem vnikajícím do hledáčku, lze
před fotografováním sejmout gumovou očnici a zakrýt hledáček dodávanou
krytkou okuláru hledáčku (0 70).
37
A Zvětšení obrazu v režimu živého náhledu
Stisknutím tlačítka X (T) lze až cca 19× zvětšit obraz v místě vybraného
zaostřovacího pole. V pravém dolním rohu monitoru se zobrazí navigační
obrazovka v šedém rámečku. Pomocí multifunkčního voliče lze přemístit
zaostřovací pole nebo lze stisknout tlačítko W (S) pro zmenšení obrazu.
Tlačítko X (T)
Navigační obrazovka
A Expozice
V závislosti na fotografované scéně se může expozice lišit od expozice, kterou lze
získat při fotografování bez živého náhledu.
D Fotografování v živém náhledu
Přestože se neobjeví na výsledných snímcích, mohou se na monitoru zobrazit
zubaté obrysy, barevné obrysy, moaré a jasné skvrny společně s jasnými místy
nebo proužky v některých oblastech osvětlených blikající reklamou a dalšími
přerušovanými světelnými zdroji, resp. v případě osvětlení objektu bleskem
nebo jiným silným zdrojem světla s krátkou dobou svícení. Dále se může
zejména při horizontálním panorámování nebo při rychlém pohybu objektu
horizontálně napříč záběrem vyskytnout u pohyblivých objektů zkreslení
obrazu. Blikání obrazu a proužkování viditelné na monitoru při použití
zářivkového osvětlení nebo osvětlení rtuťovými či sodíkovými výbojkami lze
potlačit pomocí položky Redukce blikání obrazu (0 290), přesto však mohou
být tyto jevy při některých časech závěrky viditelné i na výsledných snímcích.
Fotoaparátem nemiřte do slunce ani do jiných silných zdrojů světla. Nebudete-li
dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození vnitřních obvodů fotoaparátu.
38
Základy přehrávání
1 Stiskněte tlačítko K.
Na monitoru se zobrazí snímek. Paměťová
karta obsahující aktuálně zobrazený
snímek je indikovaná symbolem.
Tlačítko K
2 Zobrazte další snímky.
Další snímky lze zobrazit
stisknutím tlačítek 4 a 2.
Chcete-li ukončit přehrávání a vrátit se do režimu fotografování,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
A Kontrola snímků
Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu
přehrávání (0 267), zobrazují se pořizované snímky po expozici automaticky po
dobu několika sekund na monitoru.
A Viz také
Informace o výběru slotu pro paměťovou kartu viz strana 233.
39
Vymazání nepotřebných snímků
Chcete-li vymazat snímek aktuálně zobrazený na monitoru, stiskněte
tlačítko O (Q). Mějte na paměti, že vymazané snímky již nelze obnovit.
1 Zobrazte snímek.
Podle popisu na předchozí straně
zobrazte snímek, který chcete vymazat.
Tlačítko K
2 Vymažte snímek.
Stiskněte tlačítko O (Q). Zobrazí se dialog
pro potvrzení; opětovným stisknutím
tlačítka O (Q) vymažte snímek a vraťte se
k přehrávání. Chcete-li se vrátit zpět bez
vymazání snímku, stiskněte tlačítko K.
Tlačítko O (Q)
A Mazání snímků
Chcete-li vymazat vybrané snímky (0 248), všechny snímky pořízené
k vybranému datu (0 249) nebo všechny snímky z vybraného umístění na
zvolené paměťové kartě (0 248), použijte položku Mazání snímků v menu
přehrávání.
40
Přizpůsobení nastavení
fotografovanému objektu nebo situaci
(Motivové programy)
Fotoaparát nabízí množství motivových programů. Výběrem
motivového programu dojde k automatické optimalizaci nastavení
fotoaparátu pro vybraný motiv, což zjednodušuje tvůrčí fotografování
na pouhý výběr motivového programu, vytvoření kompozice snímku
a pořízení snímku postupem popsaným na stranách 30–35.
Chcete-li zobrazit aktuálně vybraný motivový program, otočte volič
expozičních režimů do polohy SCENE a stiskněte tlačítko R. Chcete-li
vybrat jiný program, otáčejte hlavním příkazovým voličem.
Volič expozičních
režimů
Hlavní příkazový
volič
Monitor
Mějte na paměti, že motivový program nelze změnit v režimu živého
náhledu, pokud se volič živého náhledu nachází v poloze 1.
41
❚❚ Motivové programy
Možnost
42
k
Portrét
l
Krajina
p
Děti
m
Sporty
n
Makro
o
Noční portrét
r
Noční krajina
s
Párty/interiér
t
Pláž/sníh
Popis
Program vhodný pro portréty s měkkými, přirozenými
odstíny pleti. Pokud se fotografovaný objekt nachází
daleko od pozadí a je použit teleobjektiv, detaily v pozadí
se zobrazí změkčené, což propůjčí celému snímku
prostorový účinek.
Program vhodný pro živé snímky krajiny za denního
světla. 1, 2
Program vhodný pro momentky dětí. Oblečení a detaily
v pozadí jsou reprodukovány v sytých barvách, zatímco
odstíny pleti zůstávají měkké a přirozené.
Krátké časy závěrky zmrazí pohyb u dynamických
sportovních scén a zobrazí na snímcích jasně a brilantně
hlavní objekt. 1, 2
Program vhodný k fotografování květů, hmyzu a jiných
malých objektů zblízka (pro zaostření na velmi malé
vzdálenosti lze použít makroobjektiv).
Program vhodný pro dosažení přirozeného expozičního
vyvážení mezi hlavním objektem a pozadím u portrétů
pořizovaných za nízké hladiny osvětlení.
Tento program potlačuje šum a výskyt nepřirozených
barev při fotografování nočních krajin včetně pouličního
osvětlení a neonových reklam. 1, 2
Tento program zachycuje světelnou atmosféru
osvětlených interiérů. Je vhodný pro společenské události
a další motivy v interiérech.
Tento program zachycuje jas sluncem osvětlených
vodních ploch a sněžných nebo písečných plání. 1, 2
Možnost
u
Západ slunce
v
Úsvit/soumrak
w
Portrét zvířat
x
Světlo svíčky
y
Kvetoucí příroda
z
Podzimní barvy
0
Jídlo
Popis
Tento program zachovává syté barvy při západech
a východech slunce. 1, 2
Tento program zachovává barvy pozorovatelné za slabého
osvětlení před východem a po západu slunce. 1, 2
Tento program je určený pro portrétování aktivních
domácích mazlíčků. 2
Tento program je vhodný pro fotografování při světle
svíček. 1
Tento program je vhodný pro fotografování lánů květin,
kvetoucích sadů a dalších krajinářských motivů
obsahujících velké množství květů. 1
Tento program zachycuje zářivě červené a žluté odstíny
podzimních listů. 1
Tento program je vhodný pro získání barvitých snímků
pokrmů. Chcete-li fotografovat s bleskem, vyklopte
stisknutím tlačítka M (Y) blesk (0 146).
1 Vestavěný blesk se vypne.
2 Pomocné světlo AF se vypne.
A Zamezení rozmazání snímků
Abyste zamezili rozmazání snímků chvěním fotoaparátu při použití dlouhých
časů závěrky, použijte stativ.
43
Speciální efekty
Při pořizování snímků a videosekvencí lze použít speciální efekty.
Chcete-li zobrazit aktuálně vybraný efekt, otočte volič expozičních
režimů do polohy EFFECTS a stiskněte tlačítko R. Chcete-li vybrat jiný
efekt, otáčejte hlavním příkazovým voličem.
Volič expozičních
režimů
Hlavní příkazový
volič
Monitor
Mějte na paměti, že speciální efekt nelze změnit v režimu živého
náhledu, pokud se volič živého náhledu nachází v poloze 1.
❚❚ Speciální efekty
Možnost
44
%
Noční vidění
g
Barevná skica
Popis
Tento efekt použijte za temna pro pořízení
monochromatických snímků vysokými citlivostmi ISO
(není-li fotoaparát schopen zaostřit, je k dispozici
manuální zaostřování). 1
Fotoaparát rozpozná a vybarví obrysy pro získání efektu
barevné skici. Výsledný účinek lze upravit s pomocí živého
náhledu (0 46). Mějte na paměti, že videosekvence
zaznamenané v tomto režimu se přehrávají jako
prezentace vytvořené ze sérií statických snímků.
Možnost
i Efekt miniatury
u
Selektivní barva
1
Silueta
2
High-key
3
Low-key
Popis
Tento efekt vytváří snímky, které vypadají jako snímky
miniaturních modelů. Nejlepších výsledků se dosahuje
u snímků, které byly pořízeny z výrazného nadhledu.
Videosekvence pořízené s využitím efektu miniatury se
přehrávají vysokou frekvencí, čímž dochází ke kompresi
přibližně 45 minut stopáže pořízené ve formátu 1 920 ×
1 080/30p do němé videosekvence, která se přehrává
přibližně tři minuty. Výsledný účinek lze upravit s pomocí
živého náhledu (0 47). 1, 2
Všechny barvy kromě vybraných jsou zaznamenány
černobíle. Výsledný účinek lze upravit s pomocí živého
náhledu (0 49). 1
Siluety objektů na jasném pozadí. 1
Tento efekt použijte pro fotografování jasných scén
a získání světlých snímků, které budou působit, jako kdyby
byly zalité světlem. 1
Efekt vhodný pro fotografování tmavých motivů a získání
tmavých snímků typu low-key, ze kterých vystupují pouze
nejvyšší jasy. 1
1 Vestavěný blesk se vypne.
2 Pomocné světlo AF se vypne.
A Zamezení rozmazání snímků
Abyste zamezili rozmazání snímků chvěním fotoaparátu při použití dlouhých
časů závěrky, použijte stativ.
A NEF (RAW)
Záznam snímků ve formátu NEF (RAW) není k dispozici v režimech %, g, i a u.
Snímky pořízené při použití možnosti NEF (RAW) nebo NEF (RAW) + JPEG
v těchto režimech se zaznamenají jako snímky JPEG. Snímky JPEG pořízené při
nastavení NEF (RAW) + JPEG se zaznamenají ve vybrané kvalitě JPEG, zatímco
snímky pořízené při nastavení NEF (RAW) jsou zaznamenávány jako snímky
jemné kvality.
A Režimy g a i
Během záznamu videosekvencí není k dispozici automatické zaostřování. Sníží
se obnovovací frekvence živého náhledu a snímací frekvence sériového snímání;
použití automatického zaostřování v režimu živého náhledu přeruší náhled
obrazu.
45
Možnosti dostupné v režimu živého náhledu
Nastavení pro vybraný efekt se upravují na obrazovce živého náhledu,
ale uplatňují se při fotografování v režimu živého náhledu, při
fotografování s využitím hledáčku a při záznamu videosekvencí.
❚❚ g Barevná skica
1 Aktivujte živý náhled.
Stiskněte tlačítko a. Na monitoru se
zobrazí aktuální záběr objektivu.
Tlačítko a
2 Nastavte požadované možnosti.
Stisknutím tlačítka J se zobrazí možnosti
vyobrazené vpravo. Stisknutím tlačítek 1
a 3 vyberete položku Živost nebo Obrysy
a stisknutím tlačítek 4 a 2 upravíte
nastavení. Zvýšením živosti se zvýší sytost
barev a snížením živosti se dosáhne
vybledlého, monochromatického efektu za současného zesilování
nebo zeslabování obrysů objektů. Zesílením obrysů objektů se
dosáhne rovněž sytějších barev.
3 Stiskněte tlačítko J.
Po dokončení procedury nastavení
stiskněte tlačítko J pro návrat. Chcete-li
obnovit fotografování s využitím hledáčku,
stiskněte tlačítko a.
46
❚❚ i Efekt miniatury
1 Aktivujte živý náhled.
Stiskněte tlačítko a. Na monitoru se
zobrazí aktuální záběr objektivu.
Tlačítko a
2 Umístěte zaostřovací pole.
Pomocí multifunkčního voliče umístěte
zaostřovací pole do oblasti, která má být
zobrazena ostře, a namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny zkontrolujte
zaostření. Chcete-li dočasně skrýt
možnosti efektu miniatury ze zobrazovače
a zvětšit zobrazení na monitoru pro možnost přesného zaostření,
stiskněte tlačítko X (T). Stisknutím tlačítka W (S) obnovíte
zobrazení efektu miniatury.
3 Zobrazte volitelné možnosti.
Stisknutím tlačítka J zobrazte volitelné
možnosti efektu miniatury.
47
4 Nastavte požadované možnosti.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte orientaci
zaostřené oblasti a stisknutím tlačítek 1
a 3 nastavte její šířku.
5 Stiskněte tlačítko J.
Po dokončení procedury nastavení
stiskněte tlačítko J pro návrat. Chcete-li
obnovit fotografování s využitím hledáčku,
stiskněte tlačítko a.
48
❚❚ u Selektivní barva
1 Aktivujte živý náhled.
Stiskněte tlačítko a. Na monitoru se
zobrazí aktuální záběr objektivu.
Tlačítko a
2 Zobrazte volitelné možnosti.
Stisknutím tlačítka J zobrazte volitelné
možnosti nastavení barev.
3 Vyberte barvu.
Vybraná barva
Zaměřte objekt tak, aby se nacházel
v bílém čtverečku uprostřed obrazového
pole, a stisknutím tlačítka 1 vyberte barvu
tohoto objektu jako barvu, která zůstane
obsažena na výsledném snímku
(fotoaparát může mít problémy s detekcí
nenasycených barev; vybírejte syté barvy).
Chcete-li zvětšit střed obrazu pro možnost
přesnějšího výběru barvy, stiskněte tlačítko X (T). Stisknutím
tlačítka W (S) obraz zmenšíte.
49
4 Určete barevný rozsah.
Barevný rozsah
Stisknutím tlačítek 1 a 3 rozšíříte nebo
zúžíte rozsah podobných barevných
odstínů, které budou součástí výsledného
snímku. K dispozici jsou hodnoty v rozmezí
1 až 7; pamatujte si, že při použití vyšších
hodnot mohou být zahrnuty
i barevné odstíny jiných barev.
5 Vyberte další barvy.
Chcete-li vybrat další barvy,
vyberte otáčením hlavního
příkazového voliče jedno ze tří
barevných polí v horní části
obrazovky a opakováním
kroků 3 a 4 vyberte další barvu.
V případě potřeby vyberte
opakováním celého postupu třetí barvu. Chcete-li zrušit výběr barvy,
stiskněte tlačítko O (Q). Chcete-li odstranit všechny barvy, stiskněte
a podržte tlačítko O (Q). Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte
možnost Ano.
6 Stiskněte tlačítko J.
Po dokončení procedury nastavení
stiskněte tlačítko J pro návrat. Při
fotografování se zaznamenají barevně
pouze objekty s vybranými barevnými
odstíny; všechny ostatní barvy budou
zaznamenány černobíle. Chcete-li obnovit
fotografování s využitím hledáčku, stiskněte tlačítko a.
50
Režimy P, S, A a M
Režimy P, S, A a M nabízejí různý stupeň kontroly nad
nastavením času závěrky a clony.
Režim
P
S
A
M
Popis
Programová automatika (0 52): Fotoaparát nastavuje čas závěrky a clonu
pro dosažení optimální expozice. Režim doporučený pro momentky
a další situace, ve kterých je málo času na nastavování fotoaparátu.
Clonová automatika (0 53): Uživatel nastavuje čas závěrky; fotoaparát
nastavuje clonu pro dosažení optimální expozice. Tento režim použijte
pro zmrazení nebo rozmazání pohybu.
Časová automatika (0 54): Uživatel nastavuje clonu; fotoaparát nastavuje
čas závěrky pro dosažení optimální expozice. Tento režim použijte pro
rozmazání pozadí nebo pro ostré zobrazení popředí i pozadí snímku.
Manuální expoziční režim (0 56): Uživatel nastavuje čas závěrky i clonu. Pro
dlouhé expozice použijte čas závěrky „Bulb“ (B) (A) nebo „Time“ (T)
(%).
A Typy objektivů
Při použití objektivu s vestavěným CPU, který je současně vybaven clonovým
kroužkem (0 307), je třeba zaaretovat clonový kroužek na hodnotě největšího
zaclonění (na hodnotě nejvyššího clonového čísla). Objektivy typu G a E nejsou
vybaveny clonovým kroužkem.
Objektivy bez CPU lze používat pouze v expozičních režimech A (časová
automatika) a M (manuální expoziční režim), v nichž lze clonu nastavovat pouze
pomocí clonového kroužku. Výběrem libovolného jiného režimu se zablokuje
závěrka. Další informace viz „Kompatibilní objektivy“ (0 304).
51
P: Programová automatika
V tomto režimu fotoaparát automaticky nastavuje v souladu
s vestavěným programem čas závěrky a hodnotu clony pro dosažení
optimální expozice ve většině situací.
A Flexibilní program
V expozičním režimu P lze otáčením hlavního
příkazového voliče při zapnutém expozimetru
volit různé kombinace času závěrky a clony při
zachování stejné expozice („flexibilní program“).
Otáčením voliče směrem doprava se nastavují
malá zaclonění (nízká clonová čísla) pro
rozmazání detailů v pozadí nebo pro dosažení
krátkých časů závěrky a „zmrazení“ pohybu.
Otáčením příkazového voliče směrem doleva se
nastavují velká zaclonění (vysoká clonová čísla)
pro zvětšení hloubky ostrosti nebo pro dosažení
dlouhých časů závěrky a rozmazání pohybu.
Výsledkem všech kombinací je stejná expozice.
Během činnosti flexibilního programu se
v hledáčku zobrazuje indikace (O nebo E).
Chcete-li obnovit výchozí nastavení času závěrky
a clony, otáčejte hlavním příkazovým voličem,
dokud indikace nezmizí, zvolte jiný režim nebo
vypněte fotoaparát.
Hlavní příkazový volič
Hledáček
Monitor
52
S: Clonová automatika
V režimu clonové automatiky volíte čas závěrky a fotoaparát
automaticky nastavuje hodnotu clony pro dosažení optimální expozice.
Chcete-li nastavit čas závěrky, otáčejte při
zapnutém expozimetru hlavním příkazovým
voličem. K dispozici je čas závěrky „v“
a hodnoty v rozmezí 30 s až 1/8 000 s.
Hlavní příkazový volič
Kontrolní panel
Monitor
A Viz také
Informace o postupu v případě zobrazení blikající indikace „A“ či „%“
v místě indikace času závěrky viz strana 343.
53
A: Časová automatika
V režimu časové automatiky volíte clonu a fotoaparát automaticky
nastavuje čas závěrky pro dosažení optimální expozice.
Chcete-li nastavit clonu v rozmezí nejnižšího
a nejvyššího clonového čísla použitého
objektivu, otáčejte pomocným příkazovým
voličem při zapnutém expozimetru.
Pomocný příkazový volič
Kontrolní panel
Monitor
A Objektivy bez CPU (0 308)
Nastavení clony provádějte pomocí clonového
kroužku objektivu. Pokud je používán objektiv
bez CPU a byla zadána hodnota světelnosti
objektivu pomocí položky Data objektivu bez
CPU v menu nastavení (0 224), zobrazuje se
aktuální clonové číslo zaokrouhlené na nejbližší
celou hodnotu. V opačném případě je informace
o nastavení clony zprostředkována pouze ve formě počtu clonových hodnot (F,
s plnou světelností zobrazenou jako FA) a konkrétní clonové číslo je nutné
odečíst na clonovém kroužku objektivu.
54
A Kontrola hloubky ostrosti (fotografování s využitím hledáčku)
Pro zobrazení účinků použité clony stiskněte
a držte tlačítko Pv. Objektiv se zacloní na hodnotu
clony nastavenou fotoaparátem (režimy P a S) nebo
zvolenou uživatelem (režimy A a M) a umožní
posoudit v hledáčku rozložení hloubky ostrosti ve
fotografované scéně.
Tlačítko Pv
A Uživatelská funkce e5 – Modelovací záblesk (fotografování s využitím hledáčku; 0 284)
Tato uživatelská funkce určuje, jestli dojde při stisknutí tlačítka Pv ke spuštění
modelovacího záblesku vestavěným bleskem a volitelnými blesky s podporou
systému kreativního osvětlení Nikon (CLS; 0 311).
55
M: Manuální expoziční režim
V manuálním expozičním režimu nastavujete manuálně čas závěrky
i clonu. Otáčením hlavního příkazového voliče při zapnutém
expozimetru nastavujete čas závěrky, otáčením pomocného
příkazového voliče nastavujete clonu. K dispozici je čas závěrky „v“
či hodnoty v rozmezí 30 s až 1/8 000 s, resp. lze ponechat závěrku
otevřenou po libovolně dlouhou dobu pro dosažení dlouhé expozice
(A či %, 0 58). Při nastavování clony lze vybírat z hodnot v rozmezí
dostupného rozsahu použitého objektivu. Pro kontrolu expozice
použijte indikaci expozice.
Pomocný příkazový volič
Clona
Čas závěrky
Hlavní příkazový volič
A Objektivy AF Micro NIKKOR
Při použití externího expozimetru je třeba brát v úvahu expoziční faktor
prodloužení výtahu objektivu pouze v případě nastavování clony pomocí
clonového kroužku objektivu.
56
A Indikace expozice
Je-li nastaven jiný čas závěrky než „bulb“ nebo „time“, zobrazuje indikace
expozice, jestli dojde při aktuálním nastavení k pod- nebo přeexpozici snímku.
V závislosti na nastavení uživatelské funkce b2 (Krok nastavení expozice (EV),
0 278) se míra pod- nebo přeexpozice zobrazuje v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV.
Dojde-li k překročení limitů systému měření expozice, začnou indikace expozice
a indikace času závěrky (režimy P a A) a/nebo clony (režimy P a S) blikat.
Uživatelská funkce b2 nastavena na 1/3 EV
Optimální expozice
Podexponováno o 1/3 EV Přeexponováno o 2 EV
Kontrolní panel
Hledáček
(fotografování
s využitím
hledáčku)
Monitor (živý
náhled)
A Viz také
Informace o možnosti obrácení indikace expozice tak, aby se záporné hodnoty
zobrazovaly na pravé straně a kladné hodnoty na levé straně, viz uživatelská
funkce f8 (Obrácení indikací, 0 286).
57
Dlouhé expozice (pouze režim M)
Následující časy závěrky použijte pro dlouhé
expozice pohybujících se světel, hvězd,
nočních scén a ohňostrojů.
• Bulb (A): Závěrka zůstává otevřená po
dobu stisknutí tlačítka spouště. Abyste
zamezili rozmazání snímků, použijte stativ,
Délka expozice: 35 s
volitelné bezdrátové dálkové ovládání
Clona: f/25
(0 160, 0 319) nebo kabelovou spoušť
(0 319).
• Time (%): Expozici zahajte stisknutím tlačítka
spouště na fotoaparátu nebo volitelném dálkovém ovládání, kabelové
spoušti či bezdrátovém dálkovém ovládání. Závěrka zůstane otevřená
do okamžiku druhého stisknutí tlačítka.
Před dalším postupem upevněte fotoaparát na stativ nebo jej položte na
stabilní vodorovnou plochu. Abyste zabránili ovlivnění expozice nebo
snímků světlem vnikajícím do hledáčku, sejměte gumovou očnici a před
fotografováním zakryjte hledáček dodávanou krytkou okuláru hledáčku
(0 70). Na snímcích pořízených dlouhými expozicemi se může
vyskytovat šum (světlé skvrny, náhodně rozmístěné jasně zbarvené
pixely nebo závoj). Světlé skvrny a závoj lze potlačit výběrem možnosti
Zapnuto v položce Redukce šumu pro dlouhé exp. v menu
fotografování (0 271).
58
❚❚ Bulb
1 Otočte volič expozičních
Volič expozičních režimů
režimů do polohy M.
2 Nastavte čas závěrky.
Otáčením hlavního příkazového voliče při zapnutém expozimetru
vyberte čas závěrky „Bulb“ (A).
Hlavní příkazový
volič
Kontrolní panel
Monitor
3 Exponujte.
Po zaostření stiskněte tlačítko spouště na fotoaparátu nebo
volitelném bezdrátovém dálkovém ovládání či kabelové spoušti až
na doraz. Po uplynutí doby expozice zdvihněte prst z tlačítka
spouště.
59
❚❚ Time
1 Otočte volič expozičních
Volič expozičních režimů
režimů do polohy M.
2 Nastavte čas závěrky.
Otáčením hlavního příkazového voliče směrem doleva při zapnutém
expozimetru vyberte čas závěrky „Time“ (%).
Hlavní příkazový
volič
Kontrolní panel
Monitor
3 Otevřete závěrku.
Po zaostření stiskněte tlačítko spouště na fotoaparátu nebo
volitelném dálkovém ovládání, kabelové spoušti či bezdrátovém
dálkovém ovládání až na doraz.
4 Zavřete závěrku.
Opakujte operace prováděné v kroku 3.
60
A Dálková ovládání ML-L3
Pokud budete používat dálkové ovládání ML-L3, vyberte režim dálkového
ovládání (Dálkové ovládání se zpožděním, Dálkové ovl. s rychlou reakcí
nebo Dálk. ovl. s předsklop. zrcadla) v položce Dálkové ovládání (ML-L3)
v menu fotografování (0 156). Mějte na paměti, že v případě použití dálkového
ovládání ML-L3 budou snímky pořizovány v režimu „Time“ i v případě, že
vyberete čas závěrky „Bulb“/A. Expozice začíná stisknutím tlačítka spouště
na dálkovém ovládání a končí po uplynutí 30 minut nebo po opětovném
stisknutí tlačítka.
61
Uživatelská nastavení: Režimy U1 a U2
Často používaná nastavení lze přiřadit polohám U1 a U2 na voliči
expozičních režimů.
Uložení uživatelských nastavení
1 Vyberte režim.
Volič expozičních režimů
Otočte voličem expozičních
režimů na požadovaný režim.
2 Upravte nastavení.
Proveďte požadované úpravy flexibilního programu (režim P), času
závěrky (režimy S a M), clony (režimy A a M), korekce expozice
a zábleskové expozice, zábleskového režimu, zaostřovacího pole,
režimu měření expozice, automatického zaostřování a režimu
činnosti zaostřovacích polí, bracketingu a položek menu
fotografování, videosekvencí a uživatelských funkcí.
A Uživatelská nastavení
Nastavení následujících položek nelze uložit do režimů U1 a U2.
Menu fotografování:
• Reset menu fotografování
• Složka pro ukládání
• Obrazové pole
• Správa předv. Picture Control
• Dálkové ovládání (ML-L3)
• Vícenásobná expozice
• Intervalové snímání
62
Menu videosekvencí:
• Reset menu videosekvencí
• Obrazové pole
• Správa předv. Picture Control
• Časosběrné snímání
3 Vyberte položku Uložení uživatel.
nastavení.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu.
V menu nastavení vyberte položku
Uložení uživatel. nastavení a stiskněte
tlačítko 2.
Tlačítko G
4 Vyberte možnost Uložit do U1 nebo
Uložit do U2.
Vyberte možnost Uložit do U1 nebo
Uložit do U2 a stiskněte tlačítko 2.
5 Uložte uživatelská nastavení.
Vyberte možnost Uložit nastavení
a stisknutím tlačítka J přiřaďte nastavení
vybraná v krocích 1 a 2 poloze voliče
expozičních režimů vybrané v kroku 4.
63
Vyvolání uživatelských nastavení
Chcete-li vyvolat uživatelská
nastavení přiřazená možnosti
Uložit do U1, otočte volič
expozičních režimů do polohy U1,
chcete-li vyvolat uživatelská
nastavení přiřazená možnosti
Uložit do U2, otočte volič do
polohy U2.
64
Volič expozičních režimů
Resetování uživatelských nastavení
Chcete-li resetovat nastavení U1 nebo U2 na výchozí hodnoty:
1 Vyberte položku Reset uživatel.
nastavení.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu.
V menu nastavení vyberte položku Reset
uživatel. nastavení a stiskněte tlačítko 2.
Tlačítko G
2 Vyberte možnost Resetovat U1 nebo
Resetovat U2.
Vyberte možnost Resetovat U1 nebo
Resetovat U2 a stiskněte tlačítko 2.
3 Resetujte uživatelská nastavení.
Vyberte možnost Reset a stiskněte tlačítko
J.
65
Snímací režimy
Volba snímacího režimu
Chcete-li zvolit snímací režim, stiskněte
tlačítko aretace voliče snímacích režimů
a otočte voličem snímacích režimů do
požadované polohy.
Režim
S
CL
CH
Q
E
MUP
66
Popis
Jednotlivé snímky: Fotoaparát při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí
jeden snímek.
Pomalé sériové snímání: Fotoaparát pořizuje při podržení tlačítka spouště ve
stisknuté poloze snímky frekvencí vybranou v uživatelské funkci d2
(Pomalé sériové snímání, 0 67, 280). Mějte na paměti, že při použití
blesku se pořídí pouze jeden snímek.
Rychlé sériové snímání: Fotoaparát pořizuje při podržení tlačítka spouště ve
stisknuté poloze snímky frekvencí uvedenou na straně 67. Použijte pro
pohybující se objekty. Mějte na paměti, že při použití blesku se pořídí
pouze jeden snímek.
Tichá expozice: Stejný režim jako jednotlivé snímky, s tím rozdílem, že při
podržení tlačítka spouště v poloze stisknutí až na doraz nedojde po
expozici ke sklopení zrcadla zpět do spodní polohy. To umožní uživateli
vhodně načasovat klapnutí způsobené sklopením zrcadla, které je zde
rovněž tišší než v režimu jednotlivých snímků. Navíc je bez ohledu na
nastavení uživatelské funkce d1 (Pípnutí; 0 280) vypnuta zvuková
signalizace.
Samospoušť: Pořizování snímků se samospouští (0 69).
Předsklopení zrcadla: Tento režim vyberte, chcete-li minimalizovat účinky
chvění fotoaparátu při fotografování teleobjektivem, při pořizování
makrosnímků a v dalších situacích, kdy i nejmenší chvění fotoaparátu
může způsobit rozmazání snímků (0 71).
Snímací frekvence
Snímací frekvence sériového snímání (pomalého i rychlého) se mění
v závislosti na volbě obrazového pole (0 73) a při volbě kvality obrazu
NEF (RAW) rovněž na bitové (barevné) hloubce souborů NEF (RAW)
(0 80). Tabulka níže obsahuje přibližné snímací frekvence při použití
plně nabité baterie EN-EL15, kontinuálního zaostřování, manuálního
expozičního režimu nebo clonové automatiky, času závěrky 1/250 s nebo
kratšího a nastavení ostatních možností na výchozí hodnoty.
Obrazové pole
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Kvalita obrazu
JPEG/12bitové soubory
NEF (RAW)
14bitové soubory NEF
(RAW)
JPEG/12bitové soubory
NEF (RAW)
14bitové soubory NEF
(RAW)
Přibližná snímací frekvence
CL
CH
1–6 obr./s
6 obr./s
1–5 obr./s
5 obr./s
7 obr./s
1–6 obr./s
6 obr./s
Snímací frekvence se může snížit při použití extrémně velkých zaclonění
(vysokých clonových čísel) nebo dlouhých časů závěrky, redukce vibrací
(dostupné s objektivy VR) nebo automatické regulace citlivosti ISO
(0 102), při nízké kapacitě baterie, nasazení objektivu bez CPU, resp. při
použití možnosti Clonový kroužek v uživatelské funkci f5 (Uživ.
nastavení ovladačů) > Nastavení clony (0 285). Maximální snímací
frekvence v režimu živého náhledu je 3,7 obr./s.
67
A Vyrovnávací paměť
Fotoaparát je vybaven vyrovnávací pamětí pro dočasné uložení snímků, která
umožňuje pokračovat ve fotografování během ukládání snímků na paměťovou
kartu. Po zaplnění vyrovnávací paměti se sníží snímací frekvence (tAA).
Během namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se v místě indikace počtu
zbývajících snímků zobrazuje přibližný počet snímků, které lze při současném
nastavení uložit do vyrovnávací paměti. Ilustrace níže zobrazuje indikaci
v okamžiku, kdy zbývá ve vyrovnávací paměti místo pro přibližně 42 snímků.
Během ukládání snímků na paměťovou kartu svítí kontrolka přístupu na
paměťovou kartu. V závislosti na snímacích podmínkách a výkonnosti paměťové
karty může trvat uložení snímků od několika sekund do několika minut. Dokud
kontrolka přístupu na paměťovou kartu nezhasne, nevyjímejte paměťovou kartu
a nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie. Pokud vypnete fotoaparát
v okamžiku, kdy ve vyrovnávací paměti zbývají data, nevypne se napájení až do
uložení všech snímků z vyrovnávací paměti. Dojde-li k vybití baterie v okamžiku,
kdy jsou ve vyrovnávací paměti přítomné snímky, zablokuje se závěrka a snímky
se uloží na paměťovou kartu.
A Živý náhled
Použije-li se režim sériového snímání v režimu živého náhledu, zobrazují se
během stisknutí tlačítka spouště snímky namísto aktuálního záběru objektivu.
A Viz také
Informace o volbě maximálního počtu snímků, které lze pořídit v jedné sérii, viz
uživatelská funkce d3 (Max. počet snímků série, 0 280). Informace o počtu
snímků, které lze pořídit v jedné sérii, viz strana 380.
68
Samospoušť (E)
Samospoušť lze použít k potlačení chvění fotoaparátu nebo k pořizování
autoportrétů.
1 Umístěte fotoaparát na stativ.
Fotoaparát upevněte na stativ nebo ho umístěte na pevnou,
vodorovnou plochu.
2 Vyberte režim samospouště.
Stiskněte tlačítko aretace
voliče snímacích režimů
a otočte volič snímacích
režimů do polohy E.
Volič snímacích režimů
3 Vytvořte kompozici snímku a zaostřete.
Samospoušť nelze použít, pokud fotoaparát není
schopen zaostřit v režimu jednorázového zaostření,
resp. v dalších situacích znemožňujících spuštění
závěrky.
4 Spusťte samospoušť.
Stisknutím tlačítka spouště až
na doraz spusťte samospoušť.
Kontrolka samospouště začne
blikat. Dvě sekundy před
expozicí snímku přestane kontrolka samospouště blikat. Ke spuštění
závěrky dojde po uplynutí přibližně deseti sekund od spuštění
samospouště.
Chcete-li vypnout samospoušť ještě před expozicí snímku, otočte volič
snímacích režimů do jiné polohy.
69
A Zakryjte hledáček
Při fotografování bez pozorování obrazu v hledáčku sejměte z hledáčku
gumovou očnici (q) a vyobrazeným způsobem nasaďte dodávanou krytku
okuláru hledáčku (w). Zabráníte tak ovlivnění snímků a expozice světlem
vnikajícím do hledáčku. Při snímání gumové očnice držte fotoaparát pevně.
Gumová očnice
Krytka okuláru hledáčku
D Použití vestavěného blesku
Před fotografováním s bleskem v režimech vyžadujících manuální vyklopení
blesku stiskněte tlačítko M (Y) pro vyklopení blesku do pracovní polohy
a vyčkejte zobrazení indikace připravenosti k záblesku M (0 146). Dojde-li
k vyklopení blesku v okamžiku, kdy probíhá odpočítávání samospouště,
fotografování se přeruší. Mějte na paměti, že pokud je používán blesk, pořídí se
bez ohledu na počet snímků zvolených v uživatelské funkci c3 (Samospoušť;
0 279) pouze jeden snímek.
A Viz také
Informace o výběru délky běhu samospouště, počtu pořízených snímků
a intervalu mezi snímky viz uživatelská funkce c3 (Samospoušť; 0 279).
Informace o nastavení zvukové signalizace (pípání) spouštěné při použití
samospouště viz uživatelská funkce d1 (Pípnutí; 0 280).
70
Předsklopení zrcadla (MUP)
Tento režim vyberte, chcete-li minimalizovat rozmazání snímků vlivem
chvění fotoaparátu při sklopení zrcadla do horní polohy. Chcete-li použít
režim předsklopení zrcadla, stiskněte tlačítko aretace voliče snímacích
režimů a otočte volič do polohy MUP (předsklopení zrcadla).
Tlačítko aretace voliče snímacích režimů
Volič snímacích režimů
Po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny pro zaostření a nastavení
expozice stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz.
Hledáček nebo monitor se vypne; při fotografování s využitím hledáčku
se zrcadlo sklopí nahoru. Pro expozici snímku stiskněte znovu tlačítko
spouště až na doraz. Po dokončení fotografování se obnoví živý náhled
nebo (při fotografování s využitím hledáčku) dojde ke sklopení zrcadla
do spodní polohy.
D Předsklopení zrcadla
Pokud je zrcadlo v horní poloze, nelze vytvořit kompozici snímku v hledáčku
a nelze použít automatické zaostřování a měření expozice.
A Režim předsklopení zrcadla
Pokud není provedena po dobu 30 s od sklopení zrcadla do horní polohy žádná
operace, pořídí se snímek automaticky.
71
A Zamezení rozmazání snímků
Chcete-li zabránit rozmazání snímků chvěním fotoaparátu, stiskněte tlačítko
spouště jemně a plynule nebo použijte volitelnou kabelovou spoušť (0 319).
Informace o použití volitelného dálkového ovládání ML-L3 pro fotografování
v režimu předsklopení zrcadla viz strana 156. Doporučuje se použít stativ.
72
Volitelná nastavení pro záznam snímků
Obrazové pole
Vyberte obrazové pole z možností DX (24×16) a 1,3× (18×12).
Možnost
a
DX (24×16)
Z
1,3× (18×12)
Popis
Snímky jsou zaznamenávány s využitím obrazového pole
o rozměrech 23,5 × 15,6 mm (formát DX).
Snímky jsou zaznamenávány s využitím obrazového pole
o rozměrech 18,8 × 12,5 mm, které poskytuje účinek
obdobný použití teleobjektivu, aniž by bylo nutné měnit
objektivy. Fotoaparát rovněž může pracovat vyšší snímací
frekvencí při použití sériového snímání (0 67).
Indikace v hledáčku
Snímek pořízený s obrazovým
polem formátu DX (24×16)
Snímek pořízený s obrazovým
polem formátu 1,3× (18×12)
73
A Obrazové pole
Aktuální nastavení se zobrazuje na zobrazovači.
Obrazovka informací
Obrazovka režimu
fotografování
A Zobrazení v hledáčku
Zobrazení výřezu 1,3× z formátu DX v hledáčku
můžete vidět na obrázku vpravo. Při volbě výřezu
1,3× z formátu DX se zobrazuje v hledáčku ikona s.
Výřez 1,3× z formátu DX
A Viz také
Informace o dostupných obrazových polí při nastavení voliče živého náhledu do
polohy 1 viz strana 168. Informace o počtech snímků, které lze uložit při různých
nastaveních obrazového pole, viz strana 380.
74
Obrazové pole lze nastavovat pomocí položky Obrazové pole v menu
fotografování, v menu videosekvencí, resp. stisknutím ovládacího prvku
(tlačítka) a otáčením příkazového voliče.
❚❚ Menu Obrazové pole
1 Vyberte položku Obrazové pole.
Vyberte položku Obrazové pole v menu
fotografování nebo v menu videosekvencí
a stiskněte tlačítko 2.
2 Upravte nastavení.
Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J.
V hledáčku se zobrazí vybraný formát
obrazového pole (0 74).
A Velikost obrazu
Velikost obrazu se mění v závislosti na zvoleném nastavení obrazového pole
(0 81).
75
❚❚ Ovládací prvky fotoaparátu
Při fotografování s využitím hledáčku lze vybrat obrazové pole rovněž
pomocí tlačítka Fn a příkazových voličů.
1 Přiřaďte volbu obrazového pole ovládacímu prvku fotoaparátu.
Některému ovládacímu prvku fotoaparátu přiřaďte v menu
uživatelských funkcí funkci Volba obrazového pole jako možnost
„Stisknutí + ovladače“. Volbu obrazového pole lze přiřadit tlačítku Fn
(uživatelská funkce f2, Funkce tlačítka Fn, 0 284), tlačítku Pv
(uživatelská funkce f3, Funkce tl. hloubky ostrosti, 0 285) nebo
tlačítku A AE-L/AF-L (uživatelská funkce f4, Funkce tlačítka AE-L/
AF-L, 0 285).
2 Pomocí vybraného ovládacího prvku nastavte obrazové pole.
Obrazové pole lze vybrat
stisknutím určeného tlačítka
a otáčením hlavního nebo
pomocného příkazového voliče,
až se zobrazí požadovaný
formát (výřez) obrazu
v hledáčku (0 74).
Aktuálně vybrané obrazové pole lze
zobrazit stisknutím tlačítka; obrazové pole
je indikováno na kontrolním panelu,
v hledáčku a na obrazovce informací.
76
Tlačítko Fn
Hlavní příkazový
volič
Kvalita a velikost obrazu
Kvalita a velikost obrazu společně určují, jaké množství místa na
paměťové kartě zabere každý snímek. Větší snímky s vyšší kvalitou
obrazu lze tisknout ve větších formátech, ale vyžadují více paměti, což
znamená, že se takovýchto snímků vejde na paměťovou kartu menší
počet (0 380).
Kvalita obrazu
Určuje formát souboru a kompresní poměr (kvalitu obrazu).
Možnost
Typ
souboru
NEF (RAW)
NEF
JPEG Jemný
JPEG Normální
JPEG
JPEG Základní
NEF (RAW) + JPEG
Jemný
NEF (RAW) + JPEG
Normál.
NEF (RAW) + JPEG
Základní
NEF/
JPEG
Popis
Uložení dat Raw z obrazového snímače bez jejich
předchozího zpracování. Po skončení fotografování
lze u těchto snímků následně upravovat parametry,
jako je například vyvážení bílé barvy nebo kontrast.
Záznam snímků JPEG při kompresním poměru
přibližně 1 : 4 (jemná kvalita obrazu). *
Záznam snímků JPEG při kompresním poměru
přibližně 1 : 8 (normální kvalita obrazu). *
Záznam snímků JPEG při kompresním poměru
přibližně 1 : 16 (základní kvalita obrazu). *
Zaznamenány jsou dva snímky: jeden snímek NEF
(RAW) a jeden snímek JPEG v jemné kvalitě.
Zaznamenány jsou dva snímky: jeden snímek NEF
(RAW) a jeden snímek JPEG v normální kvalitě.
Zaznamenány jsou dva snímky: jeden snímek NEF
(RAW) a jeden snímek JPEG v základní kvalitě.
* Vybrána možnost Priorita velikosti v položce Komprese JPEG. Kompresní poměr je pouze
přibližný; skutečná hodnota se liší v závislosti na citlivosti ISO a zaznamenávaném motivu.
77
Kvalitu obrazu lze nastavit stisknutím tlačítka X (T) a otáčením
hlavního příkazového voliče, dokud se požadované nastavení nezobrazí
na obrazovce informací.
Tlačítko X (T)
Hlavní příkazový
volič
Obrazovka informací
A Snímky NEF (RAW)
Vybraná možnost velikosti obrazu neovlivňuje velikost obrazu snímků NEF
(RAW). Pomocí softwaru Capture NX-D nebo jiného softwaru či pomocí položky
Zpracování snímků NEF (RAW) v menu retušování (0 295) lze vytvářet kopie
snímků NEF (RAW) ve formátu JPEG.
A NEF + JPEG
Při prohlížení snímků pořízených v kvalitě NEF (RAW) + JPEG ve fotoaparátu
v okamžiku, kdy je vložena pouze jedna paměťová karta, se zobrazí pouze snímky
JPEG. Pokud jsou snímky v obou formátech zaznamenány na stejnou paměťovou
kartu, dojde při mazání snímku ke smazání kopií v obou formátech. Pokud je
kopie snímku ve formátu JPEG uložena na samostatnou paměťovou kartu
pomocí možnosti Paměťová karta ve Slotu 2 > RAW Slot 1 – JPEG Slot 2, není
při vymazání kopie snímku ve formátu JPEG vymazán snímek ve formátu NEF
(RAW).
78
A + NEF (RAW)
Pokud je přiřazena možnost + NEF (RAW) tlačítku Fn pomocí uživatelské funkce
f2 (Funkce tlačítka Fn, 0 284) > Stisknutí a je vybrána kvalita obrazu JPEG,
zaznamená se při pořízení snímku následujícího po stisknutí tlačítka Fn kopie
snímku ve formátu NEF (RAW) (původní nastavení kvality obrazu se obnoví po
zdvihnutí prstu z tlačítka spouště). Chcete-li se vrátit zpět bez zaznamenání kopie
snímku ve formátu NEF (RAW), stiskněte znovu tlačítko Fn.
A Menu fotografování
Kvalitu obrazu lze nastavit rovněž pomocí položky Kvalita obrazu v menu
fotografování (0 268).
79
❚❚ Komprese JPEG
Chcete-li vybrat typ komprese pro snímky JPEG, vyberte položku
Komprese JPEG v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2.
Možnost
O
Priorita velikosti
P
Optimální kvalita
Popis
Snímky jsou komprimovány pro dosažení relativně
stejné velikosti souborů.
Optimální kvalita obrazu. Velikost souboru se mění
v závislosti na zaznamenávané scéně.
❚❚ Typ
Chcete-li vybrat typ komprese pro snímky NEF (RAW), vyberte položku
Záznam ve formátu NEF (RAW) > Typ v menu fotografování a stiskněte
tlačítko 2.
Možnost
N
Bezeztrátově
komprimované
O
Komprimované
Popis
Snímky NEF jsou komprimované pomocí vratného
algoritmu redukujícího velikost souboru o přibližně 20–
40 %, aniž by komprese měla vliv na kvalitu obrazu.
Snímky NEF jsou komprimované pomocí nevratného
algoritmu redukujícího velikost souboru o přibližně 35–
55 % s minimálním vlivem na kvalitu obrazu.
❚❚ Bitová hloubka NEF (RAW)
Chcete-li vybrat barevnou (bitovou) hloubku snímků NEF (RAW), vyberte
položku Záznam ve formátu NEF (RAW) > Bitová hloubka NEF (RAW)
v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2.
Možnost
80
q
12 bitů
r
14 bitů
Popis
Snímky NEF (RAW) jsou zaznamenávány s barevnou
(bitovou) hloubkou 12 bitů.
Snímky NEF (RAW) jsou zaznamenávány s barevnou
(bitovou) hloubkou 14 bitů; výsledkem jsou větší
soubory s větším množstvím dat o barvách, než mají
snímky s barevnou (bitovou) hloubkou 12 bitů.
Velikost obrazu
Velikost obrazu je udávána v pixelech. K dispozici jsou velikosti obrazu
# Velký (L), $ Střední (M) a % Malý (S) (mějte na paměti, že velikost
obrazu se mění rovněž v závislosti na nastavení položky Obrazové pole,
0 73):
Obrazové pole
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Možnost
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velikost (v pixelech)
6 000 × 4 000
4 496 × 3 000
2 992 × 2 000
4 800 × 3 200
3 600 × 2 400
2 400 × 1 600
Velikost výtisků (cm) *
50,8 × 33,9
38,1 × 25,4
25,3 × 16,9
40,6 × 27,1
30,5 × 20,3
20,3 × 13,5
* Přibližná velikost výtisků při 300 dpi. Velikosti výtisků v palcích odpovídají velikosti obrazu v pixelech dělené
rozlišením tiskárny v bodech na palec (dpi; 1 palec = přibližně 2,54 cm).
Velikost obrazu lze nastavit stisknutím tlačítka X (T) a otáčením
pomocného příkazového voliče, dokud se požadované nastavení
nezobrazí na obrazovce informací.
Tlačítko X (T)
Pomocný
příkazový volič
Obrazovka informací
A Menu fotografování
Velikost obrazu lze nastavit rovněž pomocí položky Velikost obrazu v menu
fotografování (0 269).
81
Použití dvou paměťových karet
Pokud jsou ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty, lze vybrat
pomocí položky Paměťová karta ve Slotu 2 v menu fotografování
funkci karty ve slotu 2. K dispozici jsou možnosti Přeplnění (karta ve
slotu 2 se použije až po zaplnění karty ve slotu 1), Záloha (každý snímek
je zaznamenán dvakrát, jednou na kartu ve slotu 1 a jednou na kartu ve
slotu 2) a RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 (stejná možnost jako Záloha, s tím
rozdílem, že kopie snímků ve formátu NEF/RAW zaznamenané při
nastavení NEF/RAW + JPEG jsou zaznamenávány pouze na kartu ve slotu
1 a kopie snímků ve formátu JPEG jsou zaznamenávány pouze na kartu
ve slotu 2).
A „Záloha“ a „RAW Slot 1 – JPEG Slot 2“
Fotoaparát zobrazuje počet zbývajících snímků na paměťové kartě s nejnižší
kapacitou. Při zaplnění některé z paměťoých karet se zablokuje závěrka.
A Záznam videosekvencí
Pokud jsou ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty, lze vybrat slot pro
záznam videosekvencí pomocí položky Cílové umístění v menu videosekvencí
(0 273).
82
Zaostřování
Zaostřovat lze automaticky (viz níže) nebo manuálně (0 97). Uživatel
může rovněž vybrat zaostřovací pole pro automatické nebo manuální
zaostřování (0 89), resp. použít funkci blokování zaostření pro změnu
kompozice snímku po zaostření (0 93).
Automatické zaostřování
Chcete-li použít automatické
zaostřování, otočte voličem
zaostřovacích režimů do polohy
AF.
Volič zaostřovacích režimů
Režimy automatického zaostřování
Při fotografování s využitím hledáčku jsou k dispozici následující režimy
automatického zaostřování:
Režim
AF-A
AF-S
AF-C
Popis
Automatická volba režimu činnosti automatického zaostřování: Fotoaparát
automaticky vybere jednorázové zaostření pro statické objekty
a kontinuální zaostřování pro pohyblivé objekty.
Jednorázové zaostření: Pro statické objekty. Při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny se aktivuje blokování zaostření. Ve výchozím nastavení lze
spustit závěrku pouze tehdy, pokud je zobrazena indikace zaostření (I)
(priorita zaostření; 0 276).
Kontinuální zaostřování: Pro pohyblivé objekty. Fotoaparát zaostřuje po
dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nepřetržitě; pokud se
objekt pohybuje, aktivuje fotoaparát prediktivní zaostřování (0 85), které
přístroji umožňuje odhadnout výslednou vzdálenost objektu při expozici
a v případě potřeby vhodně upravit zaostření. Ve výchozím nastavení lze
spustit závěrku bez ohledu na to, jestli je nebo není zaostřeno na objekt
(priorita spuštění; 0 276).
83
V režimu živého náhledu jsou k dispozici následující režimy
automatického zaostřování:
Režim
AF-S
AF-F
Popis
Jednorázové zaostření: Pro statické objekty. Při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny se aktivuje blokování zaostření.
Nepřetržité zaostřování: Pro pohyblivé objekty. Fotoaparát nepřetržitě
zaostřuje až do stisknutí tlačítka spouště. Při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny se aktivuje blokování zaostření.
Režimy automatického zaostřování
lze volit stisknutím tlačítka režimů
automatického zaostřování
a otáčením hlavního příkazového
voliče, dokud se nezobrazí
požadované nastavení.
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
Kontrolní panel
Hledáček
84
Monitor
Hlavní příkazový
volič
A Prediktivní zaostřování (fotografování s využitím hledáčku)
Při použití zaostřovacího režimu AF-C a/nebo při výběru kontinuálního
zaostřování v režimu AF-A aktivuje fotoaparát během namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny prediktivní zaostřování, pokud se fotografovaný objekt začne
pohybovat směrem k přístroji nebo od přístroje. Tento režim umožňuje
fotoaparátu doostřovat objekt a současně odhadovat výslednou vzdálenost, ve
které se bude objekt nacházet v okamžiku spuštění závěrky.
A Viz také
Informace o použití funkce priority zaostření v režimu kontinuálního zaostřování
viz uživatelská funkce a1 (Volba priority v režimu AF-C, 0 276). Informace
o použití funkce priority spuštění v režimu jednorázového zaostření viz
uživatelská funkce a2 (Volba priority v režimu AF-S, 0 276). Informace
o použití pomocného příkazového voliče k volbě zaostřovacího režimu viz
uživatelská funkce f5 (Uživ. nastavení ovladačů) > Zaměnit hlavní/pomocný
(0 285).
85
Režimy činnosti zaostřovacích polí
Režimy činnosti zaostřovacích polí určují způsob výběru zaostřovacích
polí při fotografování s využitím hledáčku. Při fotografování s využitím
hledáčku jsou k dispozici následující možnosti:
• Jednotlivá zaostřovací pole: Zaostřovací pole vyberte způsobem popsaným
na straně 89; fotoaparát zaostří pouze na objekt ve vybraném
zaostřovacím poli. Tuto možnost použijte u statických objektů.
• Dynamická volba zaostřovacích polí: Zaostřovací pole vyberte způsobem
popsaným na straně 89. Při použití zaostřovacích režimů AF-A a AF-C
zaostří fotoaparát v případě, když fotografovaný objekt krátkodobě
opustí zónu vybraného zaostřovacího pole, na základě informací
z okolních zaostřovacích polí. Počet zaostřovacích polí se liší podle
zvoleného režimu:
- Dynamická volba zaostřovacích polí (9 polí): Tuto možnost vyberte
v případě, kdy máte dostatek času na tvorbu kompozice snímku,
resp. při fotografování objektů s předvídatelným pohybem (např.
běžci nebo závodní automobily na okruhu).
- Dynamická volba zaostřovacích polí (21 polí): Tuto možnost vyberte
v případě fotografování objektů s nepředvídatelným pohybem
(např. při pořizování snímků z fotbalového zápasu).
- Dynamická volba zaostřovacích polí (51 polí): Tuto možnost vyberte při
fotografování objektů, které se rychle pohybují a nelze je snadno
udržet v zorném poli hledáčku (např. letící ptáci).
86
• 3D sledování objektu: Zaostřovací pole vyberte způsobem popsaným na
straně 89. Při použití zaostřovacích režimů AF-A a AF-C fotoaparát sleduje
objekty, které opustí zónu vybraného zaostřovacího pole, a podle
potřeby volí ostatní dostupná zaostřovací pole. Tuto možnost použijte
u rychlých kompozic snímků s objekty, které se nepravidelně pohybují
ze strany na stranu (např. hráči tenisu). Pokud objekt opustí zorné pole
hledáčku, sejměte prst z tlačítka spouště a vytvořte novou kompozici
snímku s objektem ve vybraném zaostřovacím poli.
• Automatická volba zaostřovacích polí: Fotoaparát
automaticky rozpozná fotografovaný objekt
a zvolí zaostřovací pole (v případě
portrétních objektů je fotoaparát schopen
pro zlepšenou detekci objektu odlišit objekt
od pozadí). Poté, co fotoaparát zaostří, se
krátce zobrazí aktivní zaostřovací pole; při
použití režimu AF-C nebo při aktivaci kontinuálního zaostřování
v režimu AF-A zůstává po vypnutí ostatních zaostřovacích polí
zobrazeno hlavní zaostřovací pole.
A 3D sledování objektu
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se do paměti fotoaparátu uloží barvy
v okolí zaostřovacího pole. Z toho důvodu nemusí 3D sledování objektu
poskytovat očekávané výsledky při fotografování objektů s podobnou barvou
jako pozadí nebo objektů zabírajících velmi malou část obrazového pole.
87
V režimu živého náhledu jsou k dispozici následující režimy činnosti
zaostřovacích polí:
• ! Zaostřování s detekcí tváří: Použijte pro
portréty. Fotoaparát automaticky
rozpoznává a zaostřuje portrétované
objekty; vybraný objekt je indikován
dvojitým žlutým rámečkem (je-li
rozpoznáno více tváří, zaostří fotoaparát na
nejbližší objekt; chcete-li vybrat jiný objekt,
použijte multifunkční volič). Není-li fotoaparát nadále schopen
rozpoznat objekt (například v důsledku toho, že se objekt odvrátil tváří
směrem od fotoaparátu), přestane se rámeček zobrazovat.
• $ Velkoplošná zaostřovací pole: Použijte pro
fotografování krajin a dalších neportrétních
objektů z ruky.
• % Standardní zaostřovací pole: Použijte pro
cílené zaostření vybraného místa v záběru.
Doporučuje se použít stativ.
88
• & Sledování objektu: Pomocí multifunkčního
voliče umístěte zaostřovací pole na objekt
a stiskněte tlačítko J pro spuštění sledování
objektu. Zaostřovací pole bude sledovat
vybraný objekt pohybující se v záběru.
Chcete-li ukončit sledování objektu,
stiskněte znovu tlačítko J. Mějte na paměti,
že fotoaparát nemusí být schopen sledovat objekty, pokud se pohybují
vysokou rychlostí, opustí obrazové pole nebo jsou zakryty jinými
objekty, mění viditelně svou velikost, barvu nebo jas, jsou příliš malé,
příliš velké, příliš jasné, příliš tmavé, případně mají podobnou barvu
nebo jas jako pozadí.
A Manuální výběr zaostřovacího pole
K volbě zaostřovacích polí lze použít
multifunkční volič. Otočením aretace
volby zaostřovacích polí do polohy L
se zakáže manuální volba
zaostřovacích polí.
Aretace volby zaostřovacích polí
89
Režimy činnosti zaostřovacích polí
lze volit stisknutím tlačítka režimů
automatického zaostřování
a otáčením pomocného
příkazového voliče, dokud se
nezobrazí požadované nastavení.
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
Kontrolní panel
Hledáček
Pomocný
příkazový volič
Monitor
A Režimy činnosti zaostřovacích polí (fotografování s využitím hledáčku)
Režimy činnosti zaostřovacích polí se zobrazují na kontrolním panelu
a v hledáčku.
Režim činnosti zaostřovacích polí
Kontrolní panel
Hledáček
Jednotlivá zaostřovací pole
Dynamická volba zaostřovacích polí
(9 polí) *
Dynamická volba zaostřovacích polí
(21 polí) *
Dynamická volba zaostřovacích polí
(51 polí) *
3D sledování objektu
Automatická volba zaostřovacích polí
* V hledáčku se zobrazuje pouze aktivní zaostřovací pole. Zbývající zaostřovací pole poskytují pomocné
informace pro zaostření.
90
D Použití automatického zaostřování v režimu živého náhledu
Používejte objektivy typu AF-S. Při použití jiných typů objektivů nebo
telekonvertorů se nemusí dosáhnout očekávaných výsledků. Mějte na paměti, že
v režimu živého náhledu je automatické zaostřování pomalejší a může se v jeho
průběhu zvyšovat a snižovat jas obrazu na monitoru. V některých případech se
může zaostřovací pole zobrazovat zeleně, i když fotoaparát není schopen
zaostřit. Fotoaparát nemusí být schopen zaostřit v následujících situacích:
• Objekt obsahuje linie rovnoběžné s delší stranou obrazu
• Objekt je málo kontrastní
• Objekt v zaostřovacím poli obsahuje oblasti s velkými rozdíly jasů, bodové
zdroje světla, neonové reklamy nebo jiné zdroje světla s měnícím se jasem
• Objekt je osvětlen rtuťovými nebo sodíkovými výbojkami, zářivkami či jiným
podobným typem světla, kdy se vyskytuje blikání obrazu nebo proužkování
• Je použit filtr typu hvězda nebo jiný speciální filtr
• Objekt se jeví menší než zaostřovací pole
• U objektu převažují pravidelné geometrické struktury (např. žaluzie nebo řady
oken v mrakodrapu)
• Objekt se pohybuje
A Výběr zaostřovacího pole
S výjimkou režimu sledování objektu se stisknutím tlačítka J během výběru
zaostřovacích polí vybere střední zaostřovací pole. Při použití sledování objektu
se stisknutím tlačítka J namísto toho spustí sledování objektu. Při použití
automatické volby zaostřovacích polí nebo při detekci tváře v případě výběru
režimu zaostřování s detekcí tváří v režimu živého náhledu není k dispozici
manuální výběr zaostřovacích polí.
91
A Viz také
Fotografování s využitím hledáčku: Informace o volbě podmínek, za kterých jsou
osvětlována zaostřovací pole, viz uživatelská funkce a5 (Zobrazení
zaostřovacích polí) > Osvětlení zaostřovacích polí (0 277). Informace o volbě
zaostřovacích polí „dokola“ viz uživatelská funkce a6 (Přep. zaostř. polí dokola,
0 277). Informace o volbě počtu zaostřovacích polí, která lze vybírat pomocí
multifunkčního voliče, viz uživatelská funkce a7 (Počet zaostřovacích polí,
0 277). Informace o volbě samostatných zaostřovacích polí pro fotografování na
výšku a na šířku viz uživatelská funkce a8 (Uložení polí podle orientace, 0 277).
Fotografování s využitím hledáčku/živý náhled: Informace o použití hlavního
příkazového voliče k volbě režimu činnosti zaostřovacích polí viz uživatelská
funkce f5 (Uživ. nastavení ovladačů) > Zaměnit hlavní/pomocný (0 285).
92
Blokování zaostření
Blokování zaostření lze použít ke změně kompozice snímku po zaostření
na objekt, který se ve výsledné kompozici nebude nacházet v zóně
zaostřovacího pole. Není-li fotoaparát schopen zaostřit pomocí
automatického zaostřování (0 96), lze zaostřit na jiný objekt ve stejné
vzdálenosti jako původní objekt, použít blokování zaostření a změnit
kompozici na původně požadovanou. Blokování zaostření je
nejúčinnější, pokud je nastaven jiný režim činnosti zaostřovacích polí
než Automatická volba zaostřovacích polí (0 86).
1 Zaostřete.
Umístěte objekt do zóny vybraného zaostřovacího pole
a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro aktivaci
zaostřování. Zkontrolujte, jestli se v hledáčku zobrazila
indikace zaostření (I) (fotografování s využitím
hledáčku), resp. jestli zaostřovací pole změnilo barvu na zelenou (živý
náhled).
Fotografování s využitím
hledáčku
Živý náhled
93
2 Zablokujte zaostření.
Zaostřovací režimy AF-A a AF-C (fotografování
s využitím hledáčku): Během namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny (q) stiskněte
tlačítko A AE-L/AF-L (w) pro aktivaci
blokování zaostření. Zaostření zůstává
blokováno po dobu stisknutí tlačítka
A AE-L/AF-L, a to i při pozdějším úplném
sejmutí prstu z tlačítka spouště.
Tlačítko spouště
Tlačítko A AE-L/AF-L
Zaostřovací režim AF-S (fotografování s využitím hledáčku) a živý náhled:
Zaostření se automaticky zablokuje a zůstává zablokováno až do
sejmutí prstu z tlačítka spouště. Zaostření lze zablokovat rovněž
stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L (viz výše).
94
3 Změňte kompozici snímku a exponujte.
Při podržení tlačítka spouště v poloze namáčknutí do
poloviny (AF-S a živý náhled) nebo při podržení tlačítka
A AE-L/AF-L ve stisknuté poloze zůstává zaostření
blokováno i mezi expozicí jednotlivých snímků
a umožňuje tak pořídit několik snímků po sobě se stejným
zaostřením.
Fotografování s využitím
hledáčku
Živý náhled
Je-li aktivní blokování zaostření, neměňte vzdálenost mezi
fotoaparátem a objektem. Pohne-li se objekt, zaostřete znovu na novou
vzdálenost.
A Viz také
Podržení tlačítka A AE-L/AF-L ve stisknuté poloze v kroku 2 aktivuje rovněž
expoziční paměť (0 107). Informace o možných funkcích tlačítka A AE-L/AF-L viz
uživatelská funkce f4 (Funkce tlačítka AE-L/AF-L, 0 285).
95
A Dosažení dobrých výsledků při použití automatického zaostřování
Automatické zaostřování nemusí poskytovat dobré výsledky za níže uvedených
podmínek. Není-li fotoaparát za těchto podmínek schopen zaostřit, může dojít
k zablokování závěrky nebo se zobrazí indikace zaostření (I), zazní zvukový
signál správného zaostření a k expozici snímku dojde i v případě, že není
zaostřeno na objekt. V těchto situacích zaostřete manuálně (0 97) nebo použijte
blokování zaostření (0 93) pro zaostření na jiný objekt ve stejné vzdálenosti
a následně změňte kompozici snímku na původně požadovanou.
Mezi objektem a pozadím není žádný nebo jen nepatrný
kontrast.
Příklad: Objekt stejné barvy jako pozadí.
Zaostřovací pole obsahuje objekty v různých vzdálenostech
od fotoaparátu.
Příklad: Objekt uvnitř klece.
V objektu převažují pravidelné geometrické struktury.
Příklad: Žaluzie nebo řady oken v mrakodrapu.
Zaostřovací pole obsahuje oblasti s velkými rozdíly jasů.
Příklad: Objekt umístěný z poloviny ve stínu.
Objekty v pozadí se zdají být větší než fotografovaný objekt.
Příklad: Budova v obrazovém poli za objektem.
Objekt obsahuje mnoho jemných detailů.
Příklad: Záhon květin nebo jiné malé objekty či objekty
s nedostatečnými rozdíly jasů.
96
Manuální zaostřování
Manuální zaostřování je k dispozici při použití objektivů, které
nepodporují automatické zaostřování (objektivy NIKKOR s manuálním
zaostřováním), a v případech, kdy automatické zaostřování neposkytuje
očekávané výsledky (0 96).
• Objektivy AF: Nastavte volič
Volič zaostřovacích režimů
zaostřovacích režimů na
objektivu (je-li dostupný) a volič
zaostřovacích režimů na
fotoaparátu do polohy M.
D Objektivy AF
Objektivy AF nepoužívejte při nastavení voliče zaostřovacích režimů na
objektivu do polohy M a nastavení voliče zaostřovacích režimů na fotoaparátu
do polohy AF. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození
fotoaparátu nebo objektivu. Tento pokyn neplatí pro objektivy AF-S, které lze
používat v režimu M bez nastavení voliče zaostřovacích režimů na fotoaparátu
do polohy M.
• Objektivy s manuálním zaostřováním: Zaostřete manuálně.
Chcete-li zaostřit manuálně, otáčejte
zaostřovacím kroužkem objektivu, dokud není
objekt zaostřen. Expozici snímků lze provést
kdykoli, tedy i v případě, kdy není zaostřeno.
97
❚❚ Elektronický dálkoměr (fotografování s využitím hledáčku)
Indikaci zaostření v hledáčku lze použít pro
kontrolu správného zaostření části objektu ve
zvoleném zaostřovacím poli (je možné vybrat
libovolné z 51 zaostřovacích polí). Po umístění
objektu do vybraného zaostřovacího pole
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny
a otáčejte zaostřovacím kroužkem objektivu,
dokud se nezobrazí indikace zaostření (I). Pamatujte si, že při
fotografování objektů uvedených na straně 96 může v některých
případech dojít k zobrazení indikace zaostření i v případě, že objekt není
zaostřen; před expozicí snímku proto zkontrolujte zaostření v hledáčku.
Informace o použití elektronického dálkoměru s volitelnými
telekonvertory AF-S/AF-I viz strana 307.
A Pozice obrazové roviny
Určujete-li vzdálenost mezi objektem
a fotoaparátem, měřte ji od značky obrazové
roviny (E) na těle fotoaparátu. Vzdálenost
mezi dosedací plochou bajonetu a obrazovou
rovinou je 46,5 mm.
46,5 mm
Značka obrazové roviny
A Živý náhled
Stisknutím tlačítka X (T) zvětšíte obraz pro
možnost přesného zaostření v režimu živého
náhledu (0 38).
Tlačítko X (T)
98
Citlivost ISO
Citlivost fotoaparátu k působení světla lze přizpůsobit dostupnému
množství světla. K dispozici jsou nastavení citlivosti v rozmezí ISO 100 až
ISO 25 600, v krocích ekvivalentních 1/3 EV. Režim Auto, motivové
programy a režimy se speciálními efekty nabízejí rovněž možnost AUTO,
která umožňuje fotoaparátu nastavovat citlivost ISO automaticky,
v závislosti na světelných podmínkách. K dispozici jsou také nastavení Hi
BW1 (ekvivalent ISO 51 200) a Hi BW2 (ekvivalent ISO 102 400), mějte
však na paměti, že v obou těchto nastaveních jsou snímky
zaznamenávány jako monochromatické, s využitím možnosti
Předvolby Picture Control > Monochromatické v menu fotografování
(0 130). Čím vyšší je citlivost ISO, tím menší množství světla je nutné pro
expozici a tím kratší časy závěrky nebo větší zaclonění lze použít.
Režimy
P, S, A, M
%
Ostatní provozní
režimy
Možnosti
100–25 600; Hi BW1 a Hi BW2
Automaticky
Režim Auto; 100–25 600
99
Citlivost ISO lze nastavit stisknutím
tlačítka W (S) a otáčením
hlavního příkazového voliče, dokud
se nezobrazí požadované
nastavení.
Tlačítko W (S)
Hlavní příkazový
volič
Kontrolní panel
Hledáček
Obrazovka informací
A Menu fotografování
Citlivost ISO lze nastavovat rovněž pomocí menu fotografování. Chcete-li
nastavit citlivost pro pořizování statických snímků, vyberte položku Nastavení
citlivosti ISO v menu fotografování (0 271).
A Živý náhled
V režimu živého náhledu se zobrazuje vybraná hodnota na monitoru.
100
❚❚ Hi BW1/Hi BW2
V režimech P, S, A a M je možné vybrat
nastavení Hi BW1 a Hi BW2 pomocí položky
Nastavení citlivosti ISO (0 271) > Citlivost
ISO v menu fotografování.
A Přístup k nastavení Hi ISO příkazovým voličem
Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Nastavení citlivosti ISO >
Přístup k Hi ISO příkaz. voličem (0 271), lze vybrat nastavení Hi BW1 a Hi BW2
stisknutím tlačítka W (S) a otáčením hlavního příkazového voliče. Pokud je
vybrána možnost Vypnuto v položce Přístup k Hi ISO příkaz. voličem během
nastavení možnosti Hi BW1 nebo Hi BW2, nemá otáčení hlavního příkazového
voliče žádný účinek, nicméně citlivost ISO lze stále nastavovat prostřednictvím
menu.
A Omezení možností Hi BW1 a Hi BW2
Při použití možností Hi BW1 a Hi BW2 mějte na paměti následující omezení:
• Při výběru možnosti Hi BW1 nebo Hi BW2 nelze měnit nastavení kvality
a velikosti obrazu. Snímky pořízené při výběru kvality obrazu NEF (RAW) jsou
uloženy jako snímky JPEG v jemné kvalitě. Pokud je vybrána možnost NEF
(RAW) + JPEG, zaznamená se pouze snímek JPEG.
• Není dostupná automatická regulace citlivosti ISO (0 102), funkce Active
D-Lighting (0 139), funkce HDR (0 141), vícenásobná expozice (0 211)
a časosběrné snímání (0 171).
A Viz také
Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení citlivosti ISO viz uživatelská
funkce b1 (Krok citlivosti ISO; 0 278). Informace o nastavení citlivosti ISO bez
stisknutí tlačítka W (S) viz uživatelská funkce d8 (ISO jednoduše; 0 281).
Informace o použití funkce Redukce šumu pro vys. ISO v menu fotografování
a v menu videosekvencí pro redukci šumu při vysokých citlivostech ISO viz strany
271 a 275.
101
Automatická regulace citlivosti ISO
(pouze režimy P, S, A a M)
Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Nastavení citlivosti ISO
> Automat. regulace citl. ISO v menu fotografování, citlivost ISO se
v případě, kdy při hodnotě vybrané uživatelem nebude možné
dosáhnout optimální expozice, automaticky upraví (v případě použití
blesku je citlivost ISO přizpůsobena odpovídajícím způsobem).
1 Vyberte položku Automat. regulace citl.
ISO.
Vyberte položku Nastavení citlivosti ISO
v menu fotografování, vyberte položku
Automat. regulace citl. ISO a stiskněte
tlačítko 2.
2 Vyberte možnost Zapnuto.
Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte
tlačítko J (pokud je vybrána možnost
Vypnuto, nastavení citlivosti ISO zůstane
fixované na hodnotě zvolené uživatelem).
102
3 Upravte nastavení.
Nejvyšší hodnotu pro automatickou
regulaci citlivosti ISO lze nastavit pomocí
položky Nejvyšší citlivost (mějte na
paměti, že pokud je hodnota citlivosti ISO
vybraná uživatelem vyšší než hodnota
nastavená v položce Nejvyšší citlivost,
použije se hodnota vybraná uživatelem). V expozičních režimech P
a A je citlivost automaticky upravována pouze v případech, kdy hrozí
podexpozice při času závěrky vybraném v položce Nejdelší čas
závěrky (1/4 000–30 s nebo Automaticky; v režimech S a M je citlivost
ISO automaticky upravována pro dosažení optimální expozice
v kombinaci s časem závěrky vybraným uživatelem). Je-li vybrána
možnost Automaticky, fotoaparát zvolí nejdelší čas závěrky na
základě ohniskové vzdálenosti objektivu. Po dokončení procedury
nastavení stiskněte tlačítko J pro návrat.
Pokud je vybrána možnost Zapnuto,
zobrazuje se indikace ISO AUTO. Dojde-li ke
změně citlivosti oproti hodnotě vybrané
uživatelem, tyto indikace blikají a na
kontrolním panelu se zobrazuje změněná
hodnota.
A Živý náhled
V režimu živého náhledu se na monitoru zobrazuje indikace automatické
regulace citlivosti ISO.
103
A Nejdelší čas závěrky
Automatickou volbu času závěrky lze jemně doladit výběrem možnosti
Automaticky a stisknutím tlačítka 2: například lze použít hodnoty vyšší než
obvykle automaticky vybrané pro teleobjektivy, aby nedošlo k rozmazání
snímků. Mějte však na paměti, že možnost Automaticky je k dispozici pouze
s objektivy s vestavěným CPU; používá-li se objektiv bez CPU, aniž by byla
zadána jeho data, je nejdelší čas závěrky fixován na hodnotě 1/30 s. Pokud nelze
dosáhnout optimální expozice pro citlivost ISO vybranou v položce Nejvyšší
citlivost, mohou se nastavit i časy závěrky delší než nejdelší zvolený čas závěrky.
A Automatická regulace citlivosti ISO
Při použití blesku se nejdelší čas závěrky nastaví na hodnotu vybranou v položce
Nejdelší čas závěrky – pokud tento čas není kratší než čas vybraný v uživatelské
funkci e1 (Synchroniz. čas pro blesk, 0 282) nebo delší než čas vybraný
v uživatelské funkci e2 (Čas záv. pro práci s bleskem, 0 283). V uvedených
případech se použije hodnota vybraná v uživatelské funkci e2. Mějte na paměti,
že citlivost ISO se může automaticky zvýšit, pokud se automatická regulace
citlivosti ISO použije v kombinaci s režimy synchronizace blesku s dlouhými časy
(dostupnými s vestavěným bleskem a volitelnými blesky uvedenými na straně
311), což případně znemožní volbu dlouhých časů závěrky fotoaparátem.
A Zapnutí a vypnutí automatické regulace citlivosti ISO
Automatickou regulaci citlivosti ISO lze zapnout a vypnout stisknutím tlačítka
W (S) a otáčením pomocného příkazového voliče. Při zapnuté automatické
regulaci citlivosti ISO se zobrazuje nápis ISO AUTO.
104
Expozice
Měření expozice
(pouze režimy P, S, A a M)
Měření expozice určuje způsob nastavení expozice fotoaparátem
v režimech P, S, A a M (v ostatních režimech vybírá fotoaparát metodu
měření expozice automaticky).
Možnost
a
Z
b
Popis
Měření Matrix: Poskytuje přirozené výsledky ve většině situací. Fotoaparát
měří expozici v široké ploše obrazového pole a nastavuje expoziční
parametry na základě informací o rozložení jasů a barev, na základě
kompozice a – v případě použití objektivů typu G, E nebo D (0 307) – na
základě informace o vzdálenosti objektu (3D Color Matrix II; při použití
ostatních objektivů s vestavěným CPU aktivuje fotoaparát měření
expozice Color Matrix II, které nezahrnuje 3D informaci o vzdálenosti).
Integrální měření se zdůrazněným středem: Fotoaparát měří expozici v celém
obrazovém poli, ale nejvyšší význam přisuzuje střední části obrazového
pole (pokud je nasazený objektiv s vestavěným CPU, lze nastavit velikost
této střední části obrazového pole pro fotografování s využitím hledáčku
pomocí uživatelské funkce b4, Velikost zdůraz. středu, 0 278; pokud je
nasazený objektiv bez CPU, je tato oblast ekvivalentní kruhové plošce
o průměru 8 mm). Klasické měření pro portréty; doporučuje se při
použití filtrů s prodlužovacím faktorem (faktorem filtru) větším než 1×.
Bodové měření: Fotoaparát měření expozici na plošce v místě aktivního
zaostřovacího pole a umožňuje tak měřit objekty mimo střed obrazu (při
použití objektivů bez CPU nebo při aktivním režimu automatické volby
zaostřovacích polí měří fotoaparát expozici v místě středního
zaostřovacího pole). Průměr této kruhové plošky pro fotografování
s využitím hledáčku je 3,5 mm, resp. přibližně 2,5 % obrazového pole.
Tato metoda měření expozice zaručuje správnou expozici objektu
i v případě mnohem jasnějšího nebo tmavšího pozadí snímku.
105
Metodu měření expozice lze vybrat stisknutím tlačítka Z (Q)
a otáčením hlavního příkazového voliče, dokud se nezobrazí
požadované nastavení.
Tlačítko Z (Q)
Hlavní příkazový
volič
Kontrolní panel
A Živý náhled
V režimu živého náhledu se zobrazuje vybraná možnost na monitoru.
A Data objektivu bez CPU
Zadání ohniskové vzdálenosti a světelnosti objektivů bez CPU v položce Data
objektivu bez CPU v menu nastavení (0 225) umožní fotoaparátu používat
měření expozice Color Matrix při výběru měření Matrix. Je-li vybráno měření
Matrix při použití objektivů bez CPU a nejsou zadána data pro tyto objektivy,
použije se integrální měření se zdůrazněným středem.
A Viz také
Informace o možnosti samostatného optimálního doladění (kalibrace)
jednotlivých metod měření expozice viz uživatelská funkce b5 (Jemné doladění
expozice, 0 278).
106
Expoziční paměť
Expoziční paměť použijte v případě, kdy chcete změnit kompozici
snímku po změření expozice s využitím integrálního měření se
zdůrazněným středem nebo bodového měření (0 105).
1 Aktivujte expoziční paměť.
Umístěte fotografovaný objekt v zóně
vybraného zaostřovacího pole
a namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny. Za současného přidržení
tlačítka spouště namáčknutého do
poloviny a umístění objektu v zóně
vybraného zaostřovacího pole aktivujte
stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L blokování
zaostření a expoziční paměť (použijete-li
automatické zaostřování, zkontrolujte
nejprve správné zaostření; 0 34).
Tlačítko spouště
Tlačítko A AE-L/AF-L
V době, kdy je aktivní expoziční paměť,
se v hledáčku a na monitoru zobrazuje
indikace AE-L.
2 Změňte kompozici snímku.
Za stálého držení tlačítka
A AE-L/AF-L ve stisknuté poloze
změňte kompozici snímku na
původně požadovanou
a exponujte.
107
A Bodové měření
Při použití bodového měření expozice se do paměti uloží hodnota změřená
v místě vybraného zaostřovacího pole (0 105).
A Nastavení času závěrky a clony
Je-li aktivní expoziční paměť, lze měnit následující nastavení bez ovlivnění
změřené hodnoty expozice:
Režim
P
S
A
Nastavení
Čas závěrky a clona (flexibilní program; 0 52)
Čas závěrky
Clona
Pamatujte si, že při aktivní expoziční paměti nelze měnit metodu měření
expozice.
A Viz také
Je-li vybrána možnost Zapnuto v uživatelské funkci c1 (Tlačítko spouště jako
AE-L, 0 279), dojde k aktivaci expoziční paměti namáčknutím tlačítka spouště
do poloviny. Informace o změně funkce tlačítka A AE-L/AF-L viz uživatelská funkce
f4 (Funkce tlačítka AE-L/AF-L, 0 285).
108
Korekce expozice
(pouze režimy P, S, A, M, SCENE a %)
Funkce korekce expozice se používá pro úpravu expozičních hodnot
určených fotoaparátem a dosažení světlejších nebo tmavších snímků.
Její použití je nejúčinnější v kombinaci s integrálním měřením se
zdůrazněným středem a s bodovým měřením (0 105). K dispozici jsou
hodnoty v rozmezí –5 EV (podexpozice) až +5 EV (přeexpozice) v krocích
po 1/3 EV. Obecně platí, že kladné hodnoty korekce produkují světlejší
snímky a záporné hodnoty korekce produkují tmavší snímky.
–1 EV
Bez korekce expozice
+1 EV
Chcete-li nastavit hodnotu korekce expozice,
stiskněte tlačítko E a otáčejte hlavním
příkazovým voličem, dokud nezobrazí
požadovaná hodnota.
Tlačítko E
Hlavní příkazový volič
±0 EV
–0,3 (–1/3) EV
+2 EV
109
Při použití jiné hodnoty korekce než ±0,0
začne blikat číslice 0 uprostřed indikace
expozice (režimy P, S, A, SCENE a %) a na
kontrolním panelu a v hledáčku se po
uvolnění tlačítka E zobrazí symbol E.
Aktuální hodnotu korekce expozice lze
zkontrolovat pomocí indikace expozice
stisknutím tlačítka E.
Normální expozici lze obnovit nastavením korekce expozice na hodnotu
±0. S výjimkou režimů SCENE a % není korekce expozice resetována
vypnutím fotoaparátu (v režimech SCENE a % je korekce expozice
resetována výběrem jiného režimu nebo vypnutím fotoaparátu).
A Režim M
Při použití expozičního režimu M ovlivní korekce expozice pouze indikaci
expozice; čas závěrky a clona se nezmění.
A Korekce expozice (Živý náhled)
Při otočení voliče živého náhledu do polohy C lze nastavovat korekci expozice
v rozmezí hodnot –5 až +5 EV, ale pouze hodnoty v rozmezí –3 až +3 se projeví na
obrazu na monitoru.
A Viz také
Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení korekce expozice viz uživatelská
funkce b2 (Krok nastavení expozice (EV), 0 278). Informace o nastavení
korekce expozice bez stisknutí tlačítka E viz uživatelská funkce b3 (Snadná
korekce expozice, 0 278). Informace o omezení účinku korekce expozice na
pozadí při použití blesku pro osvětlení popředí viz uživatelská funkce e4 (Kor.
exp. při použití blesku, 0 283). Informace o automatických změnách expozice,
zábleskové expozice, vyvážení bílé barvy a funkce Active D-Lighting viz strana
197.
110
Vyvážení bílé barvy
(pouze režimy P, S, A a M)
Vyvážení bílé barvy zajišťuje, aby barvy na snímcích nebyly ovlivněny
barvou světelného zdroje. Při použití jiných expozičních režimů než P, S,
A a M je vyvážení bílé barvy nastavováno automaticky fotoaparátem. Pro
většinu světelných zdrojů se v režimech P, S, A a M doporučuje
automatické vyvážení bílé barvy, ale v případě potřeby lze vybrat
v závislosti na světelném zdroji rovněž jiná nastavení:
Možnost
v
J
I
H
N
G
M
K
L
Automaticky
Normálně
Uchovat teplé barvy
Žárovkové světlo
Barevná teplota *
3 500–8 000 K
3 000 K
Zářivkové světlo
Sodíkové výbojky
2 700 K
Zářivkové světlo „teplá bílá“
3 000 K
Zářivkové světlo „bílá“
3 700 K
Zářivkové světlo „studená bílá“
4 200 K
Zářivk. sv. „denní bílé světlo“
5 000 K
Zářivkové světlo „denní světlo“
6 500 K
Vysokotepl. rtuťové výbojky
7 200 K
Přímé sluneční světlo
5 200 K
Blesk
5 400 K
Zataženo
6 000 K
Stín
Výběr barevné teploty (0 117)
Manuální nastavení (0 120)
8 000 K
2 500–10 000 K
—
* Všechny hodnoty jsou přibližné a nezahrnují jemné vyvážení (je-li dostupné).
111
Vyvážení bílé barvy lze nastavit stisknutím tlačítka L (U) a otáčením
hlavního příkazového voliče, dokud se nezobrazí požadované nastavení.
Tlačítko L (U)
Hlavní příkazový
volič
Obrazovka informací
A Živý náhled
V režimu živého náhledu se zobrazuje vybraná možnost na monitoru.
A Menu fotografování a menu videosekvencí
Vyvážení bílé barvy je možné vybrat také pomocí položky Vyvážení bílé barvy
v menu fotografování a v menu videosekvencí (0 269, 274), kterou lze použít
rovněž pro jemné vyvážení bílé barvy (0 114) či změření hodnoty vyvážení bílé
barvy pro manuální nastavení (0 120). Možnost Automaticky v menu Vyvážení
bílé barvy se dělí na další možnosti – Normálně a Uchovat teplé barvy (tato
možnost zachovává teplé barvy žárovkového osvětlení), zatímco možnost I
Zářivkové světlo nabízí volbu světelného zdroje z několika typů zářivek.
Položka v menu videosekvencí nabízí možnost Stejné nast. jako pro fotogr.,
která nastavuje vyvážení bílé barvy pro videosekvence na stejnou hodnotu, jaká
je použita u vyvážení bílé barvy pro statické snímky.
A Studiové blesky
Automatické vyvážení bílé barvy nemusí poskytovat v kombinaci s velkými
studiovými blesky očekávané výsledky. V těchto případech použijte manuální
nastavení vyvážení bílé barvy nebo možnost Blesk a pomocí funkce jemného
vyvážení dolaďte vyvážení bílé barvy.
112
A Barevná teplota
Vnímání barvy světelného zdroje se mění v závislosti na pozorovateli a dalších
okolnostech. Barevná teplota je objektivním vyjádřením barvy světelného zdroje
definovaným ve vztahu k teplotě absolutně černého tělesa zahřátého na
takovou teplotu, aby vyzařovalo světlo stejné vlnové délky. Zatímco světelné
zdroje s barevnou teplotou okolo 5 000–5 500 K vnímáme jako bílé, světelné
zdroje s nižší barevnou teplotou, jako jsou žárovky, vnímáme jako lehce
nažloutlé nebo načervenalé. Světelné zdroje s vyšší barevnou teplotou vnímáme
jako namodralé.
Teplejší (červenější) barvy
Studenější (modřejší) barvy
q I (sodíkové výbojky): 2 700 K
w J (žárovkové světlo)/I (zářivkové světlo „teplá bílá“): 3 000 K
e I (zářivkové světlo „bílá“): 3 700 K
r I (zářivkové světlo „studená bílá“): 4 200 K
t I (zářivkové světlo „denní bílé světlo“): 5 000 K
y H (přímé sluneční světlo): 5 200 K
u N (blesk): 5 400 K
i G (zataženo): 6 000 K
o I (zářivkové světlo „denní světlo“): 6 500 K
!0 I (vysokoteplotní rtuťové výbojky): 7 200 K
!1 M (stín): 8 000 K
Poznámka: Všechny údaje jsou přibližné.
113
Jemné vyvážení bílé barvy
Při použití jiných nastavení než K (Výběr barevné teploty) lze vyvážení
bílé barvy „jemně vyvážit“ pro kompenzaci změn zabarvení světelného
zdroje nebo pro vytvoření cíleného barevného nádechu snímků.
❚❚ Menu vyvážení bílé barvy
Chcete-li provést jemné vyvážení bílé barvy v menu fotografování nebo
v menu videosekvencí, vyberte položku Vyvážení bílé barvy
a postupujte podle níže uvedených kroků.
1 Zobrazte možnosti jemného vyvážení.
Vyberte možnost v menu vyvážení bílé
barvy a stiskněte tlačítko 2 (pokud je
zobrazené vnořené menu, vyberte
požadovanou možnost a opětovným
stisknutím tlačítka 2 zobrazte možnosti
jemného vyvážení; informace o jemném
vyvážení při použití manuálního nastavení vyvážení bílé barvy viz
strana 129).
2 Proveďte jemné vyvážení bílé barvy.
Pomocí multifunkčního voliče nastavte
jemné vyvážení bílé barvy. Jemné vyvážení
bílé barvy lze provádět na ose žlutá (A) –
modrá (B) v krocích po 0,5 a na ose zelená
(G) – purpurová (M) v krocích po 0,25.
Vodorovná osa (žlutá–modrá) odpovídá
Souřadnice
barevné teplotě, zatímco svislá osa
Nastavení
(zelená–purpurová) má podobný účinek
jako barevné kompenzační filtry (CC).
Vodorovná osa je odstupňována v krocích po přibližně 5 miredech,
svislá osa v krocích po přibližně 0,05 jednotky difuzní hustoty.
114
3 Stiskněte tlačítko J.
Stisknutím tlačítka J uložte nastavení a vraťte se do menu
fotografování nebo menu videosekvencí.
❚❚ Tlačítko L (U)
Při použití jiné možnosti než K
(Výběr barevné teploty) či L
(Manuální nastavení) lze použít
pro nastavení jemného vyvážení
bílé barvy na ose žlutá (A) – modrá
(B) tlačítko L (U) (0 114;
chcete-li provést jemné vyvážení
Pomocný
bílé barvy při použití možnosti L, Tlačítko L (U)
příkazový volič
použijte menu fotografování nebo
menu videosekvencí postupem
popsaným na straně 129). Stiskněte tlačítko L (U) a otáčením
pomocného příkazového voliče nastavujte jemné vyvážení bílé barvy
v krocích po 0,5 (každý plný krok je ekvivalentní přibližně 5 miredům), až
se zobrazí požadovaná hodnota. Otáčením pomocného příkazového
voliče směrem doleva se zvyšuje podíl žluté (A). Otáčením pomocného
příkazového voliče směrem doprava se zvyšuje podíl modré (B).
Kontrolní panel
Obrazovka informací
A Živý náhled
V režimu živého náhledu se zobrazuje vybraná hodnota na monitoru.
115
A Jemné vyvážení bílé barvy
Pokud bylo provedeno jemné vyvážení bílé barvy, zobrazuje se vedle nastavené
hodnoty vyvážení bílé barvy hvězdička („E“). Mějte na paměti, že hodnoty barev
na osách jemného vyvážení bílé barvy jsou relativní, ne absolutní. Například
pohyb kurzoru směrem k B (modrá) v případě použití „teplého“ základního
vyvážení bílé barvy, jako je J (žárovkové světlo), vede ve výsledku k lehce
studenějším snímkům, ne k jejich modřejšímu zbarvení.
Obrazovka informací
Obrazovka režimu
fotografování
A „Mired“
Jakákoli provedená změna barevné teploty produkuje větší rozdíl v barvách při
nižších barevných teplotách než při vyšších barevných teplotách. Například
změna barevné teploty o 1 000 K produkuje mnohem patrnější změnu výchozí
barvy u 3 000 K než u 6 000 K. Hodnota „Mired“ vypočítaná vynásobením
převrácené hodnoty barevné teploty číslem 10 6 je měřítkem barevné teploty,
které počítá s těmito fakty, a proto se používá jako jednotka barevných
konverzních filtrů. Např.:
• 4 000 K – 3 000 K (rozdíl 1 000 K) = 83 miredů
• 7 000 K – 6 000 K (rozdíl 1 000 K) = 24 miredů
A Viz také
Pokud je vybrána možnost Bracketing vyváž. bílé barvy v uživatelské funkci e6
(Nastavení bracketingu, 0 284), vytvoří fotoaparát při každém spuštění
závěrky několik snímků. Vyvážení bílé barvy je u každého z těchto snímků
odlišné, počínaje aktuálním vyvážením bílé barvy jako výchozí hodnotou
(0 202).
116
Výběr barevné teploty
Pomocí níže uvedených kroků se vybere barevná teplota v případě, že je
použito vyvážení bílé barvy K (Výběr barevné teploty).
D Výběr barevné teploty
Mějte na paměti, že očekávaných výsledků nebude dosaženo při použití
zábleskového nebo zářivkového světla. Pro tyto světelné zdroje vyberte možnost
N (Blesk) nebo I (Zářivkové světlo). U ostatních světelných zdrojů zhotovte
zkušební snímek, abyste zjistili, zda je vybraná hodnota odpovídající.
❚❚ Menu vyvážení bílé barvy
Barevnou teplotu lze vybrat pomocí možností menu Vyvážení bílé
barvy v menu fotografování a v menu videosekvencí. Níže popsaným
postupem lze zadávat hodnoty pro barevné osy žlutá–modrá a zelená–
purpurová (0 114).
1 Vyberte možnost Výběr barevné teploty.
Vyberte položku Vyvážení bílé barvy
v menu fotografování nebo v menu
videosekvencí, potom vyberte možnost
Výběr barevné teploty a stiskněte
tlačítko 2.
2 Vyberte hodnotu pro osu žlutá–modrá.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte číslice
a stisknutím tlačítek 1 a 3 upravte
nastavení.
Hodnota pro osu žlutá (A) –
modrá (B)
117
3 Vyberte hodnotu pro osu zelená–
purpurová.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte osu G
(zelená) nebo M (purpurová) a stisknutím
tlačítek 1 a 3 vyberte hodnotu.
Hodnota pro osu zelená (G) –
purpurová (M)
4 Stiskněte tlačítko J.
Stisknutím tlačítka J uložte změny
a vraťte se do menu fotografování nebo do
menu videosekvencí. Je-li pro osu zelená
(G) – purpurová (M) vybrána jiná hodnota
než 0, zobrazí se vedle ikony K hvězdička
(„E“).
118
❚❚ Tlačítko L (U)
Je-li vybrána možnost K (Výběr
barevné teploty), lze použít pro
výběr barevné teploty tlačítko
L (U), pouze však pro osu žlutá
(A) – modrá (B). Stiskněte tlačítko
L (U) a otáčejte pomocným
příkazovým voličem, dokud se
nezobrazí požadovaná hodnota
(nastavení se provádí v miredech;
0 116). Chcete-li zadat barevnou
teplotu přímo, stiskněte tlačítko
L (U), pomocí tlačítek 4 a 2
vyberte číslici a pomocí tlačítek 1
a 3 změňte nastavení.
Kontrolní panel
Tlačítko L (U)
Pomocný
příkazový volič
Obrazovka informací
A Živý náhled
V režimu živého náhledu se zobrazuje vybraná hodnota na monitoru.
119
Manuální nastavení
Manuální nastavení se používá k záznamu a vyvolání uživatelského
vyvážení bílé barvy pro fotografování pod smíšeným osvětlením nebo
pro kompenzaci světelného zdroje se silným barevným nádechem. Do
paměti fotoaparátu lze uložit až šest různých manuálních nastavení
vyvážení bílé barvy, a to v pamětech d-1 až d-6. K dispozici jsou dvě
metody manuálního nastavení vyvážení bílé barvy:
Metoda
Přímé měření
Kopírování z existujícího
snímku
Popis
Pod osvětlení, které se použije při expozici konečného
snímku, se umístí neutrální šedý nebo bílý objekt
a pomocí fotoaparátu se změří hodnota bílé barvy.
V režimu živého náhledu lze změřit vyvážení bílé barvy
ve vybrané části snímku (bodové vyvážení bílé barvy,
0 124).
Hodnota vyvážení bílé barvy se zkopíruje ze snímku
uloženého na paměťové kartě (0 127).
Fotografování s použitím hledáčku
1 Osvětlete referenční objekt.
Pod osvětlení, které se použije při konečné expozici snímku, umístěte
neutrální šedý nebo bílý objekt. V prostředí studia lze jako referenční
objekt použít standardní šedou tabulku. Mějte na paměti, že
expozice se při měření vyvážení bílé barvy vždy zvýší o 1 EV; v režimu
M přizpůsobte expozici tak, aby indikace expozice zobrazovala
hodnotu ±0 (0 57).
120
2 Nastavte možnost vyvážení bílé barvy L (Manuální nastavení).
Stiskněte tlačítko L (U) a otáčejte hlavním příkazovým voličem,
dokud se na obrazovce informací nezobrazí symbol L.
Tlačítko L (U)
Hlavní příkazový
volič
Obrazovka informací
3 Vyberte paměť.
Stiskněte tlačítko L (U) a otáčejte pomocným příkazovým
voličem, dokud se na obrazovce informací nezobrazí požadovaná
paměť vyvážení bílé barvy (d-1 až d-6).
Tlačítko L (U)
Pomocný
příkazový volič
Obrazovka informací
A Měření hodnoty vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení (fotografování s využitím
hledáčku)
Měření hodnoty bílé barvy pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy nelze
provádět při pořizování snímku HDR (0 141), při použití vícenásobné expozice
(0 211), resp. při použití možnosti Záznam videosekvencí v uživatelské funkci
g4 (Funkce tlačítka spouště, 0 288) a otočení voliče živého náhledu do polohy
1.
121
4 Vyberte režim přímého měření.
Krátce uvolněte tlačítko L (U) a poté
jej stiskněte a podržte, dokud na
kontrolním panelu a v hledáčku nezačne
blikat symbol D.
Kontrolní panel
Hledáček
5 Změřte hodnotu vyvážení bílé barvy.
V rozmezí několika sekund před tím, než
indikace přestane blikat, zaměřte
referenční objekt tak, aby vyplnil zorné
pole hledáčku, a stiskněte tlačítko
spouště až na doraz. Fotoaparát změří hodnotu bílé barvy a uloží ji
do paměti vybrané v kroku 3. Není zaznamenán žádný snímek;
vyvážení bílé barvy lze přesně změřit i v případě, že není zaostřeno.
A Chráněné paměti
Pokud je aktuální paměť vyvážení bílé barvy chráněná (0 129), bliká při pokusu
o změření nové hodnoty na kontrolním panelu, v hledáčku a na obrazovce
informací nápis 3 nebo Prt.
122
6 Zkontrolujte výsledek.
Pokud byl fotoaparát schopen změřit
hodnotu pro vyvážení bílé barvy, bliká na
kontrolním panelu nápis C
a v hledáčku nápis a. Chcete-li se vrátit
do režimu fotografování, namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny.
Kontrolní panel
Hledáček
Je-li osvětlení příliš slabé nebo příliš silné,
nemusí být fotoaparát schopen změřit
hodnotu bílé barvy. Na kontrolním
panelu a v hledáčku bliká nápis b a.
Namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny pro návrat ke kroku 5
a zopakujte měření vyvážení bílé barvy.
Kontrolní panel
Hledáček
D Režim přímého měření
Není-li při fotografování s využitím hledáčku provedena po dobu blikání indikací
žádná operace, ukončí se režim přímého měření za dobu vybranou v uživatelské
funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 279).
A Výběr paměti
Výběrem možnosti Manuální nastavení v položce
Vyvážení bílé barvy v menu fotografování nebo
v menu videosekvencí se zobrazí dialog
vyobrazený vpravo; vyberte paměť a stiskněte
tlačítko J. Neexistuje-li žádná hodnota pro
aktuálně vybranou paměť, nastaví se vyvážení bílé
barvy na 5 200 K, tj. na stejnou barevnou teplotu
jako při použití možnosti Přímé sluneční světlo.
123
Živý náhled (Bodové vyvážení bílé barvy)
V režimu živého náhledu lze provést přímé změření vyvážení bílé barvy
z libovolného bílého nebo šedého objektu v obrazovém poli.
1 Stiskněte tlačítko a.
Zrcadlo fotoaparátu se sklopí do horní
polohy a na monitoru fotoaparátu se
zobrazí aktuální záběr objektivu.
Tlačítko a
2 Nastavte možnost vyvážení bílé barvy L (Manuální nastavení).
Stiskněte tlačítko L (U) a otáčejte hlavním příkazovým voličem,
dokud se na monitoru nezobrazí symbol L.
Tlačítko L (U)
124
Hlavní příkazový
volič
Monitor
3 Vyberte paměť.
Stiskněte tlačítko L (U) a otáčejte pomocným příkazovým
voličem, dokud se na monitoru nezobrazí požadovaná paměť
vyvážení bílé barvy (d-1 až d-6).
Tlačítko L (U)
Pomocný
příkazový volič
Monitor
4 Vyberte režim přímého měření.
Krátce uvolněte tlačítko L (U) a poté jej
stiskněte a podržte, dokud na monitoru
nezačne blikat symbol L. V místě
vybraného zaostřovacího pole se zobrazí
terčík bodového vyvážení bílé barvy (r).
Monitor
5 Umístěte terčík na bílou nebo šedou plochu.
Během blikání nápisu L na zobrazovači
nastavte pomocí multifunkčního voliče
terčík r na bílou nebo šedou oblast
objektu. Chcete-li zvětšit střed obrazu pro
možnost přesnějšího nastavení terčíku,
stiskněte tlačítko X (T).
125
6 Změřte hodnotu vyvážení bílé barvy.
Stisknutím tlačítka J nebo stisknutím
tlačítka spouště až na doraz změřte
vyvážení bílé barvy. Čas dostupný pro
změření vyvážení bílé barvy se nastavuje
pomocí uživatelské funkce c4 (Zpožď. pro
vypn. monitoru) > Živý náhled (0 279).
Není-li fotoaparát schopen změřit hodnotu
vyvážení bílé barvy, zobrazí se zpráva
vyobrazená vpravo. V takovém případě
vyberte nový cíl pro změření vyvážení bílé
barvy a opakujte postup od kroku 5.
7 Opusťte režim přímého měření.
Stisknutím tlačítka L (U) ukončete režim přímého měření.
Pokud je vybrána možnost Manuální
nastavení v položce Vyvážení bílé barvy
v menu fotografování nebo v menu
videosekvencí, zobrazuje se poloha terčíku
použitého pro manuální změření vyvážení
bílé barvy u pamětí zaznamenaných
v režimu živého náhledu.
A Měření hodnoty vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení (živý náhled)
Měření vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení nelze provádět při výběru
možnosti Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g4 (Funkce tlačítka
spouště, 0 288) a při otočení voliče živého náhledu do polohy 1. Manuální
nastavení vyvážení bílé barvy nelze aktivovat během expozice HDR (0 141).
126
Správa pamětí
❚❚ Kopírování vyvážení bílé barvy ze snímku
Pomocí níže uvedených kroků zkopírujete hodnotu vyvážení bílé barvy
z existujícího snímku do vybrané paměti.
1 Vyberte možnost Manuální nastavení.
Vyberte položku Vyvážení bílé barvy
v menu fotografování nebo v menu
videosekvencí, potom vyberte možnost
Manuální nastavení a stiskněte tlačítko
2.
2 Vyberte cílové umístění.
Vyberte cílovou paměť (d-1 až d-6)
a stiskněte tlačítko W (S).
Tlačítko W (S)
3 Vyberte možnost Vybrat snímek.
Vyberte možnost Vybrat snímek
a stiskněte tlačítko 2.
127
4 Vyberte zdrojový snímek.
Vyberte zdrojový snímek.
5 Zkopírujte vyvážení bílé barvy.
Stisknutím tlačítka J zkopírujte vyvážení bílé barvy pro vybraný
snímek do zvolené paměti. Pokud je k vybranému snímku připojen
komentář (0 291), zkopíruje se tento komentář do komentáře pro
vybranou paměť.
A Výběr zdrojového snímku
Chcete-li zobrazit snímek vybraný v kroku 4 na celé obrazovce, stiskněte
a podržte tlačítko X (T).
Tlačítko X (T)
128
A Výběr paměti vyvážení bílé barvy
Stisknutím tlačítka 1 vyberte aktuální paměť
vyvážení bílé barvy (d-1 až d-6) a stisknutím tlačítka
2 vyberte jinou paměť.
A Jemné vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení
Vybranou paměť lze jemně vyvážit výběrem
možnosti Jemně vyvážit a úpravou vyvážení
bílé barvy způsobem popsaným na straně 114.
A Upravit komentář
Chcete-li pro aktuální paměť vyvážení bílé barvy
zadat komentář s popisem v délce až 36 znaků,
vyberte v menu manuálního nastavení vyvážení
bílé barvy možnost Upravit komentář
a postupem popsaným na straně 136 zadejte
komentář.
A Chránit
Chcete-li nastavit ochranu aktuální paměti
vyvážení bílé barvy, vyberte možnost Chránit
v menu manuálního nastavení vyvážení bílé barvy,
potom vyberte možnost Zapnuto a stiskněte
tlačítko J. Chráněné paměti nelze upravovat
a nelze použít možnosti Jemně vyvážit a Upravit
komentář.
129
Vylepšení snímků
Předvolby Picture Control
(pouze režimy P, S, A a M)
V režimech P, S, A a M určuje vámi zvolená předvolba Picture Control
způsob zpracování snímků (v ostatních režimech fotoaparát vybírá
předvolbu Picture Control automaticky).
Výběr předvolby Picture Control
Předvolbu Picture Control vyberte v závislosti na fotografovaném
objektu nebo typu scény.
Možnost
Popis
Standardní zpracování snímků pro dosažení vyvážených
výsledků. Doporučená volba ve většině situací.
Minimální zpracování snímků pro dosažení přirozeně
působících výsledků. Toto nastavení je vhodné pro
snímky, které budou následně zpracovávány nebo
retušovány.
Snímky jsou zpracovány pro dosažení živých barev. Toto
nastavení použijte u snímků, na kterých chcete zdůraznit
základní barvy.
Q
Standardní
R
Neutrální
S
Živé
T
Monochromatické Záznam monochromatických snímků.
e
Portrét
Zpracování portrétních snímků pro získání přirozené
struktury a zaoblených křivek pleti.
f
Krajina
Tvorba živých snímků krajin a měst.
q
Ploché
Detaily scény jsou zachovány v širokém tonálním rozsahu
od nejvyšších jasů až po stíny. Toto nastavení je vhodné
pro snímky, které budou následně výrazně zpracovávány
nebo retušovány.
A Menu videosekvencí
Položka Předvolby Picture Control v menu videosekvencí nabízí rovněž
možnost Stejné nast. jako pro fotogr., která použije pro videosekvence stejnou
předvolbu Picture Control, jaká je nastavena pro statické snímky.
130
1 Vyberte položku Předvolby Picture
Control.
V menu fotografování nebo v menu
videosekvencí vyberte položku Předvolby
Picture Control a stiskněte tlačítko 2.
2 Vyberte předvolbu Picture Control.
Vyberte předvolbu Picture Control
a stiskněte tlačítko J.
A Uživatelské předvolby Picture Control
Uživatelské předvolby Picture Control jsou vytvářeny úpravou existujících
předvoleb Picture Control s pomocí položky Správa předv. Picture Control
v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 135). Uživatelské
předvolby Picture Control lze uložit na paměťovou kartu, aby mohly být sdíleny
s dalšími fotoaparáty stejného typu a s kompatibilním softwarem (0 138).
A Indikace předvolby Picture Control
Aktuální předvolba Picture Control se zobrazuje na zobrazovači.
Obrazovka informací
Obrazovka režimu
fotografování
131
Úprava parametrů předvoleb Picture Control
Existující předvolbu nebo uživatelskou předvolbu Picture Control
(0 135) lze modifikovat tak, aby odpovídala motivu nebo tvůrčím
záměrům uživatele. Pomocí možnosti Rychlé nastavení můžete zvolit
vyváženou kombinaci nastavení nebo můžete manuálně upravit přímo
jednotlivé volitelné parametry.
1 Vyberte předvolbu Picture Control.
Vyberte požadovanou předvolbu Picture
Control ze seznamu předvoleb (0 130)
a stiskněte tlačítko 2.
2 Upravte nastavení.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte
požadovaný parametr a stisknutím tlačítek
4 a 2 nastavte hodnotu v krocích po 1,
resp. nastavte otáčením pomocného
příkazového voliče hodnotu v krocích po
0,25 (0 133). Tento krok opakujte až do
nastavení všech parametrů nebo vyberte pomocí multifunkčního
voliče možnost Rychlé nastavení pro výběr předvolené kombinace
parametrů. Výchozí nastavení lze obnovit stisknutím tlačítka O (Q).
3 Stiskněte tlačítko J.
A Úprava originálních předvoleb Picture Control
Předvolby Picture Control, u kterých byly
modifikovány výchozí parametry, jsou označeny
hvězdičkou („E“).
132
❚❚ Parametry předvoleb Picture Control
Možnost
Rychlé nastavení
Doostření
Manuální nastavení
(všechny předvolby Picture Control)
Zřetelnost
Kontrast
Jas
Popis
Snižuje nebo zvyšuje účinek vybrané předvolby Picture
Control (zruší se však všechny manuálně provedené
úpravy jednotlivých parametrů). Tato možnost není
dostupná pro předvolby Neutrální, Monochromatické,
Ploché a pro uživatelské předvolby Picture Control
(0 135).
Tento parametr určuje úroveň doostření obrysů objektů.
Chcete-li aktivovat automatické nastavování úrovně
doostření v závislosti na fotografovaném motivu, vyberte
možnost A.
Zřetelnost nastavte manuálně nebo vyberte možnost A
pro automatické nastavení zřetelnosti fotoaparátem.
V závislosti na fotografované scéně se mohou při použití
některých nastavení zobrazit okolo jasných objektů stíny
nebo světelné halo okolo tmavých objektů. Parametr
Zřetelnost se neuplatňuje na videosekvence.
Kontrast můžete nastavit manuálně nebo můžete vybrat
možnost A pro automatické nastavení kontrastu
fotoaparátem.
Zvyšuje nebo snižuje jas beze ztráty detailů ve světlech či
stínech.
Manuální nastavení
(kromě předvolby
„Monochromatické“)
Sytost
Tento parametr ovlivňuje sytost (živost) barev. Chcete-li
aktivovat automatické nastavování sytosti (živosti) barev
v závislosti na fotografovaném motivu, vyberte možnost
A.
Odstín
Upravuje barevný odstín.
Manuální nastavení
(pouze předvolba
„Monochromatické“)
Filtrové
efekty
Simulují účinky barevných filtrů na monochromatické
snímky (0 134).
Tónování
Volí odstín monochromatických snímků (0 135).
133
D „A“ (Automaticky)
Výsledky automatického doostření, nastavení zřetelnosti, kontrastu a sytosti
barev se mění v závislosti na expozici a umístění objektu ve snímku. Chcete-li
dosáhnout maximálně kvalitních výsledků, použijte objektivy typu G, E nebo D.
A Přepínání mezi manuálním a automatickým nastavením
Stisknutím tlačítka X (T) můžete přepínat mezi
manuálním a automatickým (A) nastavením
doostření, zřetelnosti, kontrastu a sytosti barev.
A Možnosti uživatelských předvoleb Picture Control
Možnosti dostupné u uživatelských předvoleb Picture Control jsou stejné jako
u původních předvoleb, ze kterých tyto uživatelské předvolby vycházejí.
A Předchozí nastavení
Symbol j pod zobrazením hodnoty v menu
nastavení předvolby Picture Control indikuje
předchozí použitou hodnotu pro nastavovaný
parametr. Tuto indikaci lze použít jako vodítko při
úpravách nastavení.
A Filtrové efekty (pouze předvolba Monochromatické)
Volitelná nastavení v tomto menu umožňují simulovat účinky barevných filtrů na
monochromatické snímky. K dispozici jsou následující filtrové efekty:
Y
O
R
G
Možnost
Žlutý
Oranžový
Červený
Zelený
Popis
Zvyšuje kontrast. Lze použít k snížení jasu oblohy u snímků
krajin. Oranžový filtr produkuje vyšší kontrast než žlutý,
červený filtr produkuje vyšší kontrast než oranžový.
Změkčuje odstíny pleti. Lze použít pro portréty.
Pozor, účinky dosažené pomocí parametru Filtrové efekty jsou výraznější než
při použití skutečných optických filtrů.
134
A Tónování (pouze předvolba Monochromatické)
Stisknutím tlačítka 3 při aktivní možnosti
Tónování se zobrazí volitelná nastavení sytosti
barev. Sytost barev se nastavuje stisknutím tlačítek
4 a 2. Nastavení sytosti barev není k dispozici při
použití možnosti B&W (Černobílé).
Tvorba uživatelských předvoleb Picture Control
Předvolby Picture Control dodávané s fotoaparátem lze modifikovat
a ukládat jako uživatelské předvolby Picture Control.
1 Vyberte položku Správa předv. Picture
Control.
V menu fotografování nebo v menu
videosekvencí vyberte položku Správa
předv. Picture Control a stiskněte tlačítko
2.
2 Vyberte možnost Uložit/upravit.
Vyberte možnost Uložit/upravit
a stiskněte tlačítko 2.
3 Vyberte předvolbu Picture Control.
Vyberte existující předvolbu Picture
Control a stiskněte tlačítko 2 nebo
stiskněte tlačítko J pro přechod ke kroku
5 a uložení kopie vybrané předvolby
Picture Control bez dalších úprav.
135
4 Upravte vybranou předvolbu Picture
Control.
Další informace viz strana 133. Chcete-li
zrušit veškeré změny a začít znovu od
výchozích nastavení, stiskněte tlačítko
O (Q). Po dokončení procedury nastavení
stiskněte tlačítko J.
5 Vyberte cílové umístění.
Vyberte cílové umístění pro uživatelskou
předvolbu Picture Control (C-1 až C-9)
a stiskněte tlačítko 2.
6 Vytvořte název předvolby Picture
Oblast klávesnice
Control.
Zobrazí se dialogové okno pro zadání
textu, které můžete vidět na obrázku
vpravo. Ve výchozím nastavení jsou nové
předvolby Picture Control pojmenovány
přidáním dvoumístného čísla
(přidělovaného automaticky) k názvu
Oblast názvu
existující předvolby Picture Control;
chcete-li použít výchozí název, pokračujte
krokem 7. Chcete-li přesunout kurzor do oblasti názvu, stiskněte
a držte tlačítko W (S) a poté stiskněte tlačítko 4 nebo 2. Chceteli zadat znak na aktuální pozici kurzoru, vyberte multifunkčním
voličem požadovaný znak v oblasti klávesnice a stiskněte tlačítko J.
Chcete-li vymazat znak na aktuální pozici kurzoru, stiskněte tlačítko
O (Q).
Názvy uživatelských předvoleb Picture Control mohou obsahovat až
devatenáct znaků. Veškeré znaky nad tento počet budou vymazány.
136
7 Stiskněte tlačítko X (T).
Stisknutím tlačítka X (T) uložte změny
a opusťte menu. Nově vytvořená
předvolba Picture Control se zobrazí na
seznamu dostupných předvoleb.
Tlačítko X (T)
A Správa předv. Picture Control > Přejmenovat
Uživatelské předvolby Picture Control lze kdykoli
přejmenovat pomocí možnosti Přejmenovat
v menu Správa předv. Picture Control.
A Správa předv. Picture Control > Vymazat
Pomocí možnosti Vymazat v menu Správa předv.
Picture Control je možné vymazat vybrané
uživatelské předvolby Picture Control, když již
nejsou zapotřebí.
A Symbol původní předvolby Picture Control
Původní předvolba Picture Control, ze které
vychází uživatelská předvolba Picture Control, je
indikována symbolem v pravém horním rohu
obrazovky úprav.
Symbol původní předvolby
Picture Control
137
A Sdílení uživatelských předvoleb Picture Control
Položka Načíst/uložit v menu Správa předv.
Picture Control obsahuje níže uvedené možnosti.
Pomocí těchto položek lze kopírovat uživatelské
předvolby Picture Control na paměťové karty
a z paměťových karet (tyto možnosti jsou
k dispozici pouze pro paměťovou kartu ve slotu 1
a nelze je použít u paměťové karty ve slotu 2).
Jakmile jsou předvolby Picture Control
zkopírovány na paměťové karty, lze je používat na jiných fotoaparátech nebo
v kompatibilním softwaru.
• Kopírovat na kartu: Kopíruje uživatelské předvolby Picture Control (C-1 až C-9)
z fotoaparátu do vybraného cílového umístění (1 až 99) na paměťové kartě.
• Kopírovat do fotoaparátu: Kopíruje uživatelské předvolby Picture Control
z paměťové karty do uživatelských předvoleb Picture Control C-1 až C-9 ve
fotoaparátu a pojmenovává je požadovaným způsobem.
• Vymazat z karty: Maže vybrané uživatelské předvolby Picture Control z paměťové
karty.
138
Zachování detailů ve světlech a stínech
(pouze režimy P, S, A a M)
Active D-Lighting
Funkce Active D-Lighting zachovává detaily ve světlech a stínech
a vytváří snímky s přirozeně působícím kontrastem. Tuto funkci použijte
pro vysoce kontrastní scény – například při fotografování jasně
osvětlených exteriérů přes dveře či okno nebo při fotografování objektů
ve stínu za slunečních dní. Její použití je nejúčinnější v kombinaci
s měřením expozice Matrix (0 105).
Funkce Active D-Lighting vypnutá
Funkce „Active D-Lighting“: Y
Automaticky
D Funkce „Active D-Lighting“ v porovnání s funkcí „D-Lighting“
Položka Active D-Lighting v menu fotografování upravuje expozici před
pořízením snímků z důvodu optimalizace dynamického rozsahu, zatímco
položka D-Lighting v menu retušování (0 294) vyjasňuje stíny u již pořízených
snímků.
139
Použití funkce Active D-Lighting:
1 Vyberte položku Active D-Lighting.
Vyberte položku Active D-Lighting
v menu fotografování a stiskněte tlačítko
2.
2 Vyberte požadovanou možnost.
Vyberte požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko J. Je-li vybrána možnost
Y Automaticky, fotoaparát automaticky
upravuje nastavení funkce Active
D-Lighting podle snímacích podmínek
(v režimu M je však nastavení
Y Automaticky rovnocenné nastavení Q Normální).
D Active D-Lighting
U některých objektů se může vyskytovat nerovnoměrné stínování, stíny okolo
jasných objektů nebo halo okolo tmavých objektů.
A Viz také
Pokud je vybrána možnost Bracketing ADL v uživatelské funkci e6 (Nastavení
bracketingu, 0 284), mění fotoaparát při expozici série snímků nastavení
funkce Active D-Lighting (0 207). Je-li třeba, lze použít k výběru funkce Active
D-Lighting tlačítko Fn a hlavní příkazový volič; další informace viz uživatelská
funkce f2 (Funkce tlačítka Fn, 0 284).
140
Vysoký dynamický rozsah (HDR)
Funkce High Dynamic Range (Vysoký dynamický rozsah, HDR), která je
vhodná pro fotografování objektů s vysokým kontrastem, kombinuje
dvě různé expozice do jediného snímku zachovávajícího detaily ve
světlech i stínech. Funkce HDR je nejúčinnější v kombinaci s měřením
expozice Matrix (0 105; při použití bodového měření či integrálního
měření se zdůrazněným středem a objektivu bez CPU je účinek
nastavení Automaticky ekvivalentní nastavení Normální). Funkci HDR
nelze používat u snímků NEF (RAW). Pokud je aktivní funkce HDR, nelze
použít zábleskové osvětlení, bracketing (0 197), vícenásobnou expozici
(0 211), časosběrné snímání (0 171) a časy závěrky A a %.
+
První expozice (tmavší)
Druhá expozice (světlejší)
Kombinovaný snímek
HDR
1 Vyberte položku HDR (vysoký
dynamický rozsah).
Vyberte položku HDR (vysoký dynamický
rozsah) v menu fotografování a stiskněte
tlačítko 2.
141
2 Vyberte režim.
Vyberte položku Režim HDR a stiskněte
tlačítko 2.
Vyberte jednu z následujících možností
a stiskněte tlačítko J.
• Chcete-li pořídit série snímků HDR, vyberte
možnost 6 Zapnuto (série). Funkce
HDR zůstává aktivní až do výběru
možnosti Vypnuto v položce Režim
HDR.
• Chcete-li pořídit jeden snímek HDR, vyberte možnost Zapnuto (jeden
snímek). Po vytvoření jednoho snímku HDR se automaticky obnoví
normální fotografování.
• Chcete-li se vrátit zpět bez vytvoření dalších snímků HDR, vyberte možnost
Vypnuto.
Je-li vybrána možnost Zapnuto (série)
nebo Zapnuto (jeden snímek), zobrazuje
se v hledáčku symbol l.
3 Vyberte položku HDR – úroveň.
Chcete-li vybrat expoziční rozdíl mezi
oběma snímky (úroveň funkce HDR),
vyberte položku HDR – úroveň a stiskněte
tlačítko 2.
Vyberte požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko J. Pokud je vybrána možnost
Automaticky, fotoaparát automaticky
upravuje nastavení úrovně funkce HDR
podle fotografovaného motivu.
142
Hledáček
4 Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
Fotoaparát provede při stisknutí tlačítka
spouště až na doraz dvě expozice. Během
kombinování snímků fotoaparátem bliká
na kontrolním panelu symbol l j
a v hledáčku symbol l l; až do
dokončení záznamu nelze zhotovit žádné
další snímky. Bez ohledu na aktuálně
nastavený snímací režim se při každém
stisknutí tlačítka spouště pořídí pouze
jeden snímek.
Kontrolní panel
Hledáček
Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série), vypne se funkce HDR
pouze výběrem možnosti Vypnuto v položce Režim HDR; pokud je
vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek), vypne se funkce HDR
automaticky po expozici snímku. Po ukončení funkce HDR zmizí
symbol l.
D Tvorba kompozice snímků HDR
Okraje snímků se oříznou. Požadovaných výsledků se nemusí dosáhnout
v případě, že se fotoaparát nebo objekt během expozice pohybuje. Doporučuje
se použít stativ. V závislosti na fotografovaném motivu nemusí být účinky funkce
patrné, okolo jasných objektů se mohou zobrazit stíny a okolo tmavých objektů
se může zobrazit světelné halo. U některých objektů může být patrné
nerovnoměrné stínování.
A Intervalové snímání
Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série) v položce Režim HDR před
zahájením intervalového snímání, pokračuje fotoaparát v pořizování snímků
HDR ve zvoleném intervalu (pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden
snímek), intervalové snímání se ukončí po expozici jednoho snímku).
143
Fotografování s bleskem
Použití vestavěného blesku
Vestavěný blesk lze použít nejen za nedostatečné hladiny okolního
osvětlení, ale rovněž pro vyjasnění stínů a objektů v protisvětle nebo pro
přidání světel do očí fotografovaného objektu.
Režimy s automatickým vyklopením blesku do
pracovní polohy
V režimech i, k, p, n, o, s, w a g se vestavěný blesk v případě
potřeby automaticky vyklápí do pracovní polohy a odpaluje záblesky.
1 Vyberte zábleskový režim.
Stiskněte a držte tlačítko M (Y) a otáčejte hlavním příkazovým
voličem, dokud se nezobrazí požadovaný zábleskový režim.
Tlačítko M (Y)
Hlavní příkazový
volič
Obrazovka informací
A Živý náhled
V režimu živého náhledu se zobrazuje vybraná možnost na monitoru.
144
2 Exponujte.
Při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny se
v případě potřeby vyklopí
blesk do pracovní polohy a při
expozici snímku dojde
k odpálení záblesku. Pokud
nedojde k automatickému vyklopení blesku, NEPOKOUŠEJTE SE jej vyklopit
rukou. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození
blesku.
❚❚ Zábleskové režimy
K dispozici jsou následující zábleskové režimy:
Automatická aktivace blesku: Pokud je osvětlení nedostatečné nebo se
objekt nachází v protisvětle, dojde v případě potřeby při namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny k automatickému vyklopení blesku do
pracovní polohy a k odpálení záblesku při expozici. Není k dispozici
v režimu o.
Automatická aktivace blesku s redukcí efektu červených očí: Použijte pro
portréty. Blesk se v případě potřeby automaticky vyklopí do pracovní
polohy a dojde k odpálení záblesku, ale před odpálením záblesku se
nejprve rozsvítí světlo předblesku proti červeným očím, aby se snížila
patrnost efektu „červených očí“. Není k dispozici v režimu o.
Automatická aktivace blesku včetně synchronizace s dlouhými časy a redukce efektu
červených očí: Stejný režim jako automatická aktivace blesku s redukcí
efektu červených očí, s tím rozdílem, že pro získání správné expozice
pozadí jsou využity dlouhé časy závěrky. Použijte u portrétů
pořizovaných v noci nebo za nízké hladiny osvětlení. K dispozici
v režimu o.
Automatická aktivace blesku včetně synchronizace s dlouhými časy: Pro získání
správné expozice pozadí při fotografování v noci nebo za nízké hladiny
osvětlení se použijí dlouhé časy závěrky. K dispozici v režimu o.
j
Vypnuto: Blesk nepracuje.
145
Režimy s manuálním vyklopením blesku
V režimech P, S, A, M a 0 je třeba vyklopit blesk do pracovní polohy
manuálně. Pokud blesk není vyklopený do pracovní polohy, nepracuje.
1 Vyklopte blesk.
Stisknutím tlačítka M (Y) vyklopte blesk.
Mějte na paměti, že pokud je blesk
vypnutý nebo pokud je nasazený volitelný
externí blesk, vestavěný blesk se nevyklopí
do pracovní polohy; pokračujte krokem 2.
Tlačítko M (Y)
2 Vyberte zábleskový režim (pouze režimy P, S, A a M).
Stiskněte a držte tlačítko M (Y) a otáčejte hlavním příkazovým
voličem, dokud se nezobrazí požadovaný zábleskový režim.
Tlačítko M (Y)
Hlavní příkazový
volič
Obrazovka informací
3 Exponujte.
Je-li vybrána jiná možnost než j, dojde k odpálení záblesku při
každé expozici snímku.
A Živý náhled
V režimu živého náhledu se zobrazuje vybraná možnost na monitoru.
146
❚❚ Zábleskové režimy
K dispozici jsou následující zábleskové režimy:
Doplňkový záblesk: Blesk odpaluje záblesk při každé expozici snímku.
Redukce efektu červených očí: Použijte pro portréty. Blesk odpaluje záblesk
při každé expozici snímku, ale před odpálením záblesku se nejprve
rozsvítí světlo předblesku proti červeným očím pro potlačení účinků
efektu „červených očí“. Není k dispozici v režimu 0.
Redukce efektu červených očí včetně synchronizace s dlouhými časy: Stejný režim
jako výše zmíněná „redukce efektu červených očí“, s tím rozdílem, že se
automaticky prodlužují časy závěrky, aby se dosáhlo správné expozice
pozadí v noci a za nízké hladiny osvětlení. Tento režim použijte
v případě, kdy chcete, aby bylo správně exponované pozadí součástí
portrétních snímků. Není k dispozici v režimech S, M a 0.
Synchronizace s dlouhými časy: Stejný režim jako výše uvedený „doplňkový
záblesk“, s tím rozdílem, že se automaticky prodlužují časy závěrky, aby
se dosáhlo správné expozice pozadí v noci nebo za nízké hladiny
osvětlení. Tento režim použijte, pokud chcete správně expozičně
zachytit objekt i pozadí. Není k dispozici v režimech S, M a 0.
Synchronizace s dlouhými časy včetně synchronizace na druhou lamelu: Stejný
režim jako „synchronizace na druhou lamelu“ níže, s tím rozdílem, že se
automaticky prodlužují časy závěrky, aby se dosáhlo správné expozice
pozadí v noci nebo za nízké hladiny osvětlení. Tento režim použijte,
pokud chcete správně expozičně zachytit objekt i pozadí. Není
k dispozici v režimech S, M a 0. Po dokončení nastavování se zobrazí
nápis S.
Synchronizace na druhou lamelu: K odpálení záblesku dojde těsně před
zavřením závěrky. Výsledkem je zachycení světelných stop správně za
pohyblivými zdroji světla (viz obrázek níže vpravo). Není k dispozici
v režimech P, A a 0.
Synchronizace na
první lamelu
j
Synchronizace na
druhou lamelu
Vypnuto: Blesk nepracuje. Není k dispozici v režimu 0.
147
A Sklopení vestavěného blesku do transportní polohy
Chcete-li šetřit energii v době, kdy blesk
nepoužíváte, stiskněte blesk jemně dolů, až
zaklapne do aretované transportní polohy.
D Vestavěný blesk
Abyste zamezili vinětaci, sejměte sluneční clonu objektivu. Minimální pracovní
vzdálenost blesku je 0,6 m a blesk nelze používat v makrorozsahu příslušně
vybavených objektivů se zoomem. Při použití citlivostí ISO v rozmezí 100 až
12 800 je k dispozici i-TTL řízení záblesku; při použití citlivostí ISO nad 12 800 se
nemusí pro některé pracovní vzdálenosti a pro některé hodnoty clony
dosáhnout požadovaných výsledků.
Při použití blesku v režimech sériového snímání (0 66) se při každém stisknutí
tlačítka spouště pořídí pouze jeden snímek.
Po expozici několika snímků s bleskem po sobě může dojít ke krátkodobému
zablokování spuštění závěrky z důvodu ochrany výbojky blesku. Blesk lze znovu
použít po krátké prodlevě.
A Časy závěrky dostupné v kombinaci s vestavěným bleskem
V kombinaci s vestavěným bleskem jsou k dispozici následující časy závěrky.
Režim
i, p, n, s, w, 0, g, P *, A *
k
o
S*
M*
*
Čas závěrky
/ /
/ /
1/250–1 s
1
/250–30 s
1 250–1 60 s
1 250–1 30 s
/
1 250–30 s, A, %
/
Časy závěrky až do 1 8 000 s jsou k dispozici v kombinaci s volitelnými blesky s podporou automatické vysoce
rychlé FP synchronizace blesku při použití možnosti 1/320 s (Auto FP) nebo 1/250 s (Auto
FP) v uživatelské funkci e1 (Synchroniz. čas pro blesk, 0 282). Při výběru možnosti
1/320 s (Auto FP) jsou v kombinaci s vestavěným bleskem k dispozici časy závěrky až do 1/320 s.
148
A Zábleskový režim (řízení záblesku)
Fotoaparát podporuje následující režimy řízení záblesku i-TTL:
• i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky: Blesk odpaluje
bezprostředně před hlavním zábleskem série téměř neviditelných
předzáblesků (měřicí předzáblesky). Předzáblesky odražené od objektů ve
všech částech scény jsou zachyceny 2 016pixelovým RGB snímačem
a analyzovány ve spojení s informacemi o vzdálenosti převzatými z měření
expozice Matrix pro získání zábleskové expozice produkující optimální
vyvážení mezi hlavním objektem a pozadím, které je exponováno trvalým
světlem. Při použití objektivů typu G, E a D je do výpočtu zábleskové expozice
zahrnuta rovněž informace o vzdálenosti objektu. Přesnost určení zábleskové
expozice lze při použití objektivů bez CPU zvýšit zadáním dat objektivu
(ohniskové vzdálenosti a světelnosti; viz strana 224). Není k dispozici při použití
bodového měření expozice.
• Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky: Záblesková
expozice je nastavována tak, aby se dosáhlo standardního osvětlení
obrazového pole; jas pozadí není brán v úvahu. Tento režim se doporučuje pro
snímky, na kterých má být hlavní objekt zdůrazněn na úkor objektů v pozadí,
a je vhodný při použití korekce expozice. Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk
pro digitální jednooké zrcadlovky se automaticky aktivuje při použití bodového
měření expozice.
A Měření expozice
Chcete-li aktivovat i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké
zrcadlovky, vyberte měření expozice Matrix nebo integrální měření se
zdůrazněným středem. Při použití bodového měření expozice se automaticky
aktivuje standardní i-TTL vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky.
149
A Clona, citlivost a pracovní rozsah blesku
Pracovní rozsah blesku se mění v závislosti na nastavení citlivosti (ekvivalent ISO)
a clony.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
Hodnoty clony v závislosti na citlivosti ISO
400
800
1 600 3 200 6 400
2,8
4
5,6
8
11
4
5,6
8
11
16
5,6
8
11
16
22
8
11
16
22
32
11
16
22
32
—
16
22
32
—
—
22
32
—
—
—
32
—
—
—
—
12 800
16
22
32
—
—
—
—
—
Přibližný rozsah
m
0,7–8,5
0,6–6
0,6–4,2
0,6–3
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
Nejmenší pracovní vzdálenost vestavěného blesku je 0,6 m.
V režimu P je nejmenší použitelné zaclonění (nejnižší clonové číslo) limitováno
použitou citlivostí ISO, jak je vyobrazeno níže:
100
2,8
200
3,5
Nejmenší zaclonění v závislosti na citlivosti ISO:
400
800
1 600
3 200
4
5
5,6
7,1
6 400
8
12 800
10
Pokud je světelnost objektivu nižší, než je uvedeno výše, je nejmenší zaclonění
rovné světelnosti objektivu.
A Viz také
Informace o blokování zábleskové expozice (FV) pro objekt změřený před
změnou kompozice snímku viz strana 153.
Položky menu související s touto částí jsou uvedeny níže.
• Uživatelská funkce e1 (Synchroniz. čas pro blesk): Povoluje nebo zakazuje
automatickou vysoce rychlou FP synchronizaci blesku a volí synchronizační čas
pro práci s bleskem (0 282)
• Uživatelská funkce e2 (Čas záv. pro práci s bleskem): Volí nejdelší dostupný čas
závěrky při práci s bleskem (0 283)
• Uživatelská funkce e3 (Zábl. režim vestav. blesku): Volí zábleskový režim (režim
řízení záblesku) (0 283)
150
Korekce zábleskové expozice
(pouze režimy P, S, A, M, a SCENE)
Korekce zábleskové expozice slouží k úpravě zábleskové expozice
o –3 EV až +1 EV v krocích po 1/3 EV, tj. ke změně jasu hlavního objektu
vzhledem k pozadí snímku. Záblesková expozice může být zvýšena pro
světlejší zobrazení hlavního objektu nebo snížena pro redukci
nežádoucích jasů a reflexů.
Stiskněte tlačítko M (Y) a otáčejte
pomocným příkazovým voličem,
dokud se nezobrazí požadovaná
hodnota. Obecně platí, že kladné
hodnoty korekce produkují světlejší
hlavní objekt a záporné hodnoty
korekce produkují tmavší hlavní
objekt.
Kontrolní panel
±0 EV
Tlačítko M (Y)
Pomocný
příkazový volič
Obrazovka informací
–0,3 (–1/3) EV
+1 EV
A Živý náhled
V režimu živého náhledu se zobrazuje vybraná hodnota na monitoru.
151
Při použití jiné hodnoty než ±0,0 se po uvolnění tlačítka M (Y) zobrazí
symbol Y. Aktuální hodnotu korekce zábleskové expozice lze
zkontrolovat stisknutím tlačítka M (Y).
Normální zábleskovou expozici lze obnovit nastavením korekce
zábleskové expozice na hodnotu ±0,0. S výjimkou režimu SCENE není
korekce expozice resetována vypnutím fotoaparátu (v režimu SCENE je
korekce expozice resetována výběrem jiného režimu nebo vypnutím
fotoaparátu).
A Volitelné blesky
Korekce zábleskové expozice nastavená na volitelném blesku se přičítá ke
korekci zábleskové expozice nastavené na fotoaparátu.
A Viz také
Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení korekce zábleskové expozice viz
uživatelská funkce b2 (Krok nastavení expozice (EV), 0 278). Informace
o způsobu použití korekce zábleskové expozice společně s korekcí expozice viz
uživatelská funkce e4 (Kor. exp. při použití blesku, 0 283). Informace
o automatické změně zábleskové expozice u série snímků viz strana 197.
152
Blokování zábleskové expozice
Tato funkce se používá pro zablokování zábleskové expozice
a umožňuje změnit kompozici snímku beze změny zábleskové expozice.
Zaručuje tak správnou expozici hlavního objektu i v případě, že se tento
objekt nenachází uprostřed obrazu. Záblesková expozice se
automaticky změní při změně nastavení citlivosti ISO a clony.
Chcete-li použít blokování zábleskové expozice:
1 Přidělte blokování zábleskové expozice
ovládacímu prvku fotoaparátu.
Vyberte možnost Blokování zábleskové
expozice jako možnost „Stisknutí“
v uživatelské funkci f2 (Funkce tlačítka Fn,
0 284), f3 (Funkce tl. hloubky ostrosti,
0 285) nebo f4 (Funkce tlačítka AE-L/
AF-L, 0 285).
2 Vyklopte blesk.
V režimech P, S, A, M a 0 lze blesk vyklopit
stisknutím tlačítka M (Y). V režimech i, k,
p, n, o, s, w, a g se blesk v případě
potřeby vyklopí automaticky.
Tlačítko M (Y)
3 Zaostřete.
Umístěte hlavní objekt do
středu obrazového pole
a namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny zaostřete.
153
4 Zablokujte zábleskovou expozici.
Po kontrole zobrazení indikace
připravenosti k záblesku (M) stiskněte
tlačítko vybrané v kroku 1. Blesk spustí
měřicí předzáblesk pro zjištění správné zábleskové expozice.
Zábleskový výstup (záblesková expozice) se zablokuje na dané
úrovni a na zobrazovači se zobrazí symbol blokování zábleskové
expozice (e).
5 Změňte kompozici snímku.
6 Exponujte.
Stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz pro
expozici snímku. Další snímky lze v případě potřeby pořídit bez
zrušení blokování zábleskové expozice.
7 Zrušte blokování zábleskové expozice.
Stisknutím tlačítka vybraného v kroku 1 zrušte blokování zábleskové
expozice. Ověřte, že se nadále nezobrazuje symbol blokování
zábleskové expozice (e).
A Použití blokování zábleskové expozice v kombinaci s vestavěným bleskem
Blokování zábleskové expozice je k dispozici v kombinaci s vestavěným bleskem
pouze při výběru možnosti TTL v uživatelské funkci e3 (Zábl. režim vestav.
blesku, 0 283). Mějte na paměti, že v případě výběru režimu řídicí jednotky
v uživatelské funkci e3 musíte nastavit zábleskový režim blesku Master
a minimálně jedné skupiny blesků Remote na TTL nebo AA.
154
A Měření expozice
Při použití blokování zábleskové expozice v kombinaci s vestavěným bleskem
a bez použití dalších blesků měří fotoaparát expozici v kruhové plošce
o průměru 4 mm uprostřed obrazového pole. Při použití vestavěného blesku
v kombinaci s volitelnými blesky (pokrokové bezdrátové osvětlení) měří
fotoaparát celé obrazové pole.
155
Fotografování s dálkovým ovládáním
Použití volitelného dálkového ovládání ML-L3
Volitelné dálkové ovládání ML-L3 (0 319) lze použít k potlačení chvění
fotoaparátu nebo k pořizování autoportrétů.
1 Vyberte položku Dálkové ovládání (ML-L3).
V menu fotografování vyberte položku
Dálkové ovládání (ML-L3) a stiskněte
tlačítko 2.
2 Vyberte režim dálkového ovládání.
Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko J.
%
$
Možnost
Dálkové ovládání
se zpožděním
Dálkové ovl.
s rychlou reakcí
&
Dálk. ovl.
s předsklop.
zrcadla
7
Vypnuto
Popis
Závěrka je spuštěna 2 s po stisknutí tlačítka spouště
na dálkovém ovládání ML-L3.
Závěrka je spuštěna při stisknutí tlačítka spouště na
dálkovém ovládání ML-L3.
Jedním stisknutím tlačítka spouště na dálkovém
ovládání ML-L3 se sklopí zrcadlo do horní polohy,
dalším stisknutím tlačítka spouště se pořídí snímek.
Tato možnost předchází rozmazání snímků vlivem
pohybu fotoaparátu při sklopení zrcadla.
Závěrku nelze spustit pomocí dálkového ovládání
ML-L3.
3 Vytvořte kompozici snímku.
Fotoaparát upevněte na stativ nebo ho umístěte na pevnou,
vodorovnou plochu.
156
4 Exponujte.
Ze vzdálenosti 5 m nebo menší namiřte
vysílač na dálkovém ovládání ML-L3 na
jeden z infračervených přijímačů
fotoaparátu (0 2, 4) a stiskněte tlačítko
spouště na dálkovém ovládání ML-L3.
V režimu dálkového ovládání se zpožděním
se na dobu asi dvou sekund před tím, než
dojde ke spuštění závěrky, rozsvítí kontrolka samospouště. V režimu
dálkového ovládání s rychlou reakcí blikne po expozici snímku
kontrolka samospouště. V režimu dálkového ovládání s předsklopením
zrcadla se prvním stisknutím tlačítka spouště na dálkovém ovládání
ML-L3 sklopí zrcadlo do horní polohy; k expozici snímku a bliknutí
kontrolky samospouště dojde po uplynutí 30 s nebo po druhém
stisknutí tlačítka spouště.
A Snímací režim
Při použití volitelného dálkového ovládání ML-L3 je ignorován snímací režim
nastavený pomocí voliče snímacích režimů (0 66) a upřednostní se možnost
vybraná v položce Dálkové ovládání (ML-L3) v menu fotografování.
D Před použitím volitelných dálkových ovládání ML-L3
Před prvním použitím dálkového ovládání odstraňte z baterie čirou plastovou
izolační fólii.
157
A Použití vestavěného blesku
Před fotografováním s bleskem v režimech s manuálním vyklopením blesku
(0 146) vyklopte blesk do pracovní polohy stisknutím tlačítka M (Y) a vyčkejte
zobrazení indikace připravenosti k záblesku M (0 36). Dojde-li k vyklopení blesku
v okamžiku, kdy je aktivní režim dálkového ovládání, fotografování se přeruší. Jeli při expozici nutný blesk, reaguje fotoaparát na tlačítko spouště na dálkovém
ovládání ML-L3 až po nabití blesku. Při použití režimů s automatickým
vyklopením blesku (0 144) se blesk začne nabíjet v okamžiku aktivace režimu
dálkového ovládání; jakmile je blesk nabitý, dojde v případě potřeby k jeho
automatickému vyklopení a k odpálení záblesku při expozici.
V zábleskových režimech s podporou redukce efektu červených očí svítí po dobu
přibližně jedné sekundy před spuštěním závěrky světlo předblesku proti
červeným očím. V režimu dálkového ovládání se zpožděním se na dobu asi dvou
sekund rozsvítí kontrolka samospouště a poté se na dobu jedné sekundy před
spuštěním závěrky rozsvítí světlo předblesku proti červeným očím.
A Zaostřování v režimu dálkového ovládání
Fotoaparát nezaostřuje kontinuálně při použití kontinuálního zaostřování; mějte
však na paměti, že bez ohledu na vybraný režim automatického zaostřování
můžete zaostřit namáčknutím tlačítka spouště do poloviny před fotografováním.
Při použití režimu automatické volby režimu činnosti automatického zaostřování
nebo režimu jednorázového zaostření, resp. při nastavení fotoaparátu do režimu
živého náhledu při použití režimu dálkového ovládání se zpožděním či
dálkového ovládání s rychlou reakcí zaostří fotoaparát automaticky před
fotografováním; není-li fotoaparát schopen zaostřit při fotografování s využitím
hledáčku, vrátí se bez spuštění závěrky do pohotovostního režimu.
A Dálkové ovládání s předsklopením zrcadla
Pokud je zrcadlo v horní poloze, nelze vytvořit kompozici snímku v hledáčku
a nelze použít automatické zaostřování a měření expozice.
158
A Ukončení režimu dálkového ovládání
Režim dálkového ovládání se automaticky zruší, pokud snímek není pořízen před
uplynutím doby vybrané v uživatelské funkci c5 (Aktivita dálk. ovládání
(ML-L3), 0 279), pokud je vybrána možnost Vypnuto v položce Dálkové
ovládání (ML-L3) či proveden dvoutlačítkový reset (0 194), resp. pokud jsou
možnosti pro fotografování resetovány pomocí menu Reset menu
fotografování (0 268).
D Funkce tlačítka spouště
Je-li vybrána možnost Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g4 (Funkce
tlačítka spouště, 0 288), nelze dálkové ovládání ML-L3 použít při otočení voliče
živého náhledu do polohy 1.
A Zakryjte hledáček
Abyste zabránili ovlivnění expozice nebo snímků světlem vnikajícím do
hledáčku, sejměte gumovou očnici a před fotografováním zakryjte hledáček
dodávanou krytkou okuláru hledáčku (0 70).
A Viz také
Informace o volbě doby, po kterou fotoaparát zůstává v pohotovostním režimu
a čeká na signál z dálkového ovládání, viz uživatelská funkce c5 (Aktivita dálk.
ovládání (ML-L3); 0 279). Informace o nastavení zvukové signalizace (pípání)
spouštěné při použití dálkového ovládání viz uživatelská funkce d1 (Pípnutí;
0 280).
159
Bezdrátová dálková ovládání
Při použití fotoaparátu v kombinaci s volitelnými bezdrátovými
dálkovými ovládáními WR-1 a WR-R10/WR-T10 (0 319) pracují tlačítka
spouště na dálkových ovládáních WR-1 a WR-T10 stejně jako tlačítko
spouště na fotoaparátu a umožňují dálkové sériové snímání a dálkové
fotografování se samospouští.
Bezdrátová dálková ovládání WR-1
Dálkové ovládání WR-1 může pracovat jako vysílač nebo přijímač
a používá se v kombinaci s dalším dálkovým ovládáním WR-1 nebo
s bezdrátovým dálkovým ovládáním WR-R10 či WR-T10. Dálkové
ovládání WR-1 lze například připojit do konektoru pro připojení
příslušenství a použít jako přijímač, což umožní měnit nastavení
fotoaparátu nebo dálkově spouštět závěrku pomocí dalšího dálkového
ovládání WR-1 pracujícího jako vysílač.
Bezdrátová dálková ovládání WR-R10/WR-T10
V případě připojení dálkového ovládání WR-R10 (vysílač/přijímač)
k fotoaparátu lze závěrku spouštět pomocí dálkového ovládání WR-T10
(vysílač).
160
Záznam a přehrávání videosekvencí
Záznam videosekvencí
Videosekvence lze zaznamenávat v režimu živého náhledu.
1 Otočte volič živého náhledu do polohy
1.
A Nastavení clony (režimy A a M)
V režimech A a M vyberte clonu před stisknutím
tlačítka a pro spuštění živého náhledu.
Volič živého náhledu
2 Stiskněte tlačítko a.
Zrcadlo fotoaparátu se sklopí do horní
polohy a na monitoru fotoaparátu se
zobrazí aktuální záběr objektivu
odpovídající výsledné videosekvenci,
upravený o účinky expozice. Objekt nelze
nadále pozorovat v hledáčku.
Tlačítko a
A Symbol 0
Symbol 0 (0 165) značí, že nelze zaznamenávat videosekvence.
161
3 Zaostřete.
Vytvořte kompozici úvodního záběru
a zaostřete (stisknutím tlačítka X/T
zvětšete obraz pro možnost přesného
zaostření způsobem popsaným na straně
38; další informace o zaostřování během záznamu videosekvence viz
strana 83). Mějte na paměti, že počet objektů, které lze rozpoznat
v režimu zaostřování s detekcí tváří, se při záznamu videosekvencí
snižuje.
A Expozice
Dostupné možnosti nastavení expozice se mění v závislosti na expozičním
(provozním) režimu:
—
—
✔
—
Citlivost ISO
(0 275)
—
—
✔
—
—
—
Čas závěrky
P, S
A
M
SCENE, %
Ostatní provozní
režimy
✔
✔
—
✔
Měření
expozice
✔
✔
✔
—
—
—
Korekce expozice
V režimu M lze nastavovat časy závěrky v rozmezí 1/25 s až 1/8 000 s (nejdelší
dostupný čas závěrky se mění v závislosti na snímací frekvenci; 0 166). Není
dostupné bodové měření. Pokud je výsledek pře- nebo podexponovaný,
ukončete a znovu spusťte živý náhled.
A Vyvážení bílé barvy
V režimech P, S, A a M lze nastavit vyvážení bílé barvy v libovolném okamžiku
stisknutím tlačítka L (U) a otáčením hlavního příkazového voliče (0 111).
162
4 Spusťte záznam.
Stisknutím tlačítka záznamu
videosekvence zahajte záznam. Na
monitoru se zobrazí indikace záznamu
a dostupná doba záznamu. Stisknutím
tlačítka A AE-L/AF-L (0 107) lze aktivovat
expoziční paměť nebo lze upravit expozici
Tlačítko záznamu
v rozmezí až ±3 EV v krocích po 1/3 EV
videosekvence
pomocí korekce expozice (0 109). Při
použití automatického zaostřování lze
Indikace záznamu
přeostřovat namáčknutím tlačítka spouště
do poloviny.
Zbývající čas
A Zvuk
Fotoaparát je schopen zaznamenávat obraz i zvuk; během záznamu
videosekvence nezakrývejte mikrofon na přední straně fotoaparátu (0 1).
Pamatujte si, že vestavěný mikrofon může zaznamenat zvuky vydávané
fotoaparátem nebo objektivem při automatickém zaostřování nebo redukci
vibrací.
163
5 Ukončete záznam.
Pro ukončení záznamu stiskněte znovu
tlačítko záznamu videosekvence. Záznam
se ukončí automaticky po dosažení
maximální délky nebo po zaplnění
paměťové karty.
A Maximální délka
Maximální délka jednotlivých souborů videosekvencí je 4 GB (maximální
doby záznamu viz strana 166); mějte na paměti, že v závislosti na rychlosti
zápisu paměťové karty může dojít k ukončení záznamu ještě před dosažením
této maximální velikosti souboru (0 379).
6 Ukončete živý náhled.
Stisknutím tlačítka a ukončete živý
náhled.
164
Zobrazení v režimu živého náhledu: Videosekvence
ui
q
w
e
r
o
t
y
Popis
0
Indikuje, že nelze zaznamenávat videosekvence.
—
w Hlasitost sluchátek
Hlasitost zvukového výstupu do sluchátek.
Zobrazuje se v případě připojení sluchátek
třetího výrobce.
193
e Citlivost mikrofonu
Citlivost mikrofonu.
192,
273
r Úroveň zvuku
Úroveň záznamu zvuku. Je-li úroveň záznamu
zvuku příliš vysoká, zobrazuje se červeně; upravte
odpovídajícím způsobem nastavení citlivosti
mikrofonu.
Frekvenční
t charakteristika
Aktuální frekvenční charakteristika.
y Redukce hluku větru
Zobrazuje se při zapnuté redukci hluku větru.
Položka
Symbol „Žádná
q videosekvence“
Zbývající čas (živý
u náhled pro
videosekvence)
Velikost obrazu
i videosekvence
Indikace zobrazení
o nejvyšších jasů
—
192,
274
192,
274
Zbývající čas dostupný pro záznam
videosekvencí.
163
Velikost obrazu pro záznam videosekvencí.
166
Zobrazuje se v případě povolení zobrazení
nejvyšších jasů.
193
165
Maximální délka
Maximální délka videosekvence se mění v závislosti na možnostech
vybraných v položkách Kvalita videa a Vel. obrazu/snímací frekv.
v menu videosekvencí (0 273) níže uvedeným způsobem.
Kvalita videa
Vysoká
Normální
Vel. obrazu/snímací frekv.*
v 1920×1080; 60p
w 1920×1080; 50p
o 1920×1080; 30p
p 1920×1080; 25p
q 1920×1080; 24p
r 1280× 720; 60p
s 1280× 720; 50p
y 1920×1080; 60p
z 1920×1080; 50p
1 1920×1080; 30p
2 1920×1080; 25p
3 1920×1080; 24p
4 1280× 720; 60p
5 1280× 720; 50p
Maximální délka
Maximální datový tok
(Mb/s)
10 min
42
20 min
24
29 min 59 s
12
* Jmenovité hodnoty. Přesné snímací frekvence pro nastavení 60p, 50p, 30p, 25p a 24p jsou 59,94, 50, 29,97,
25 a 23,976 obr./s.
A Velikost obrazu a snímací frekvence
Nastavení 1920×1080; 60p a 1920×1080; 50p nejsou k dispozici v položce Vel.
obrazu/snímací frekv. při výběru možnosti DX (24×16) v položce Obrazové
pole v menu videosekvencí (0 168). Tato nastavení lze zpřístupnit nastavením
položky Obrazové pole na 1,3× (18×12). Výběr možnosti DX (24×16) v položce
Obrazové pole v okamžiku, kde je aktivní jedna z těchto možností, resetuje
nastavení položky Vel. obrazu/snímací frekv. na 1920×1080; 30p (pokud je
vybrána možnost 1920×1080; 60p) nebo na 1920×1080; 25p (pokud je
vybrána možnost 1920×1080; 50p).
166
Indexy
Pokud je vybrána možnost Indexování jako
možnost „Stisknutí“ v uživatelské funkci g1
(Funkce tlačítka Fn; 0 288), g2 (Funkce tl.
hloubky ostrosti; 0 288) nebo g3 (Funkce
tlačítka AE-L/AF-L; 0 288), je možné
stisknutím vybraného ovládacího prvku
přidávat během záznamu indexy, které lze
Tlačítko Pv
následně využít k vyhledání snímků při
úpravách a přehrávání (0 178; mějte na
paměti, že indexy nelze přidávat v režimu i).
Do každé videosekvence lze přidat až 20
indexů.
Index
A Viz také
Prostřednictvím menu videosekvencí (0 273) jsou k dispozici položky pro
nastavení velikosti obrazu, snímací frekvence, citlivosti mikrofonu, slotu pro
paměťovou kartu a citlivosti ISO. Funkce tlačítek J, Fn, Pv a A AE-L/AF-L lze vybrat
pomocí uživatelských funkcí f1 (Tlačítko OK; 0 284), g1 (Funkce tlačítka Fn;
0 288), g2 (Funkce tl. hloubky ostrosti; 0 288) a g3 (Funkce tlačítka AE-L/
AF-L, 0 288) (poslední tři možnosti umožňují rovněž aktivovat trvalou expoziční
paměť, aniž by bylo nutné držet příslušné tlačítko ve stisknuté poloze).
Uživatelská funkce g4 (Funkce tlačítka spouště; 0 288) určuje, jestli lze tlačítko
spouště použít pro spuštění živého náhledu nebo pro spuštění a ukončení
záznamu videosekvence.
167
Obrazové pole
Výběrem možnosti 1,3× (18×12) v položce Obrazové pole v menu
videosekvencí (0 274) se zmenší obrazový úhel a zdánlivě prodlouží
ohnisková vzdálenost objektivu. Mějte na paměti, že videosekvence
zaznamenané se stejnou velikostí obrazu ale rozdílným nastavením
obrazového pole nemusí mít stejné rozlišení.
DX (24×16)
168
1,3× (18×12)
Fotografování v režimu videosekvencí
Pokud je vybrána možnost Fotografování v uživatelské
funkci g4 (Funkce tlačítka spouště, 0 288), je aktivní živý
náhled a volič živého náhledu je otočen do polohy 1, lze
stisknutím tlačítka spouště až na doraz pořizovat statické
snímky. Pokud probíhá záznam videosekvence, záznam se
ukončí a uloží se videosekvence zaznamenaná do tohoto okamžiku.
Snímek se pořídí při aktuálním nastavení obrazového pole s využitím
výřezu s poměrem stran 16 : 9. Kvalita obrazu je určena možností
vybranou v položce Kvalita obrazu v menu fotografování (0 77, 268).
Mějte na paměti, že při nastavení voliče živého náhledu do polohy 1
nepracuje funkce kontroly expozice pro statické snímky; pro získání
přesných výsledků při fotografování v režimu M otočte volič do polohy
C, upravte expozici, znovu otočte volič do polohy 1 a spusťte živý
náhled. Před zahájením záznamu zkontrolujte obrazové pole.
A Velikost obrazu
K dispozici jsou následující velikosti:
Obrazové pole
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Velikost obrazu
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velikost (v pixelech)
6 000 × 3 368
4 496 × 2 528
2 992 × 1 680
4 800 × 2 696
3 600 × 2 024
2 400 × 1 344
Velikost výtisků (cm)*
50,8 × 28,5
38,1 × 21,4
25,3 × 14,2
40,6 × 22,8
30,5 × 17,1
20,3 × 11,4
* Přibližná velikost výtisků při 300 dpi. Velikosti výtisků v palcích odpovídají velikosti obrazu v pixelech dělené
rozlišením tiskárny v bodech na palec (dpi; 1 palec = přibližně 2,54 cm).
169
A HDMI
Chcete-li používat živý náhled při propojení fotoaparátu se zařízením HDMI-CEC,
vyberte možnost Vypnuto v položce HDMI > Ovládání zařízení v menu
nastavení (0 292).
A Bezdrátová dálková ovládání a kabelové spouště
Pokud je vybrána možnost Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g4
(Funkce tlačítka spouště, 0 288) a volič živého náhledu je otočen do polohy 1,
lze použít tlačítko spouště na volitelných bezdrátových dálkových ovládáních
(0 160, 319) a kabelových spouštích (0 319) pro spuštění živého náhledu a pro
spuštění a ukončení záznamu videosekvencí.
D Záznam videosekvencí
Videosekvence jsou zaznamenávány v barevném prostoru sRGB. Na monitoru
a výsledných videosekvencích se mohou při použití zářivkového osvětlení,
osvětlení pomocí rtuťových nebo sodíkových výbojek, resp. u pohyblivých
objektů – zejména při horizontálním panorámování fotoaparátu nebo
horizontálním pohybu objektu vysokou rychlostí napříč záběrem – zobrazit
proužky či blikající nebo zkreslený obraz (informace o potlačení blikání
a proužkování viz Redukce blikání obrazu, 0 290). Mohou se také objevit
zubaté obrysy, barevné obrysy, moaré a světlé skvrny. V některých oblastech
obrazového pole obsahujících blikající reklamy a další přerušované světelné
zdroje, resp. v případě krátkodobého osvětlení objektu bleskem nebo jiným
silným zdrojem světla s krátkou dobu svícení se mohou zobrazit jasné oblasti
nebo proužky. Fotoaparátem nemiřte do slunce ani do jiných silných zdrojů
světla. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození vnitřních
obvodů fotoaparátu.
Nelze použít blesk.
Dojde-li k otočení voliče expozičních režimů, záznam se automaticky ukončí.
170
Časosběrné snímání
(pouze režimy i, j, P, S, A, M a SCENE)
Fotoaparát automaticky pořizuje ve zvolených intervalech snímky, které
lze následně použít pro tvorbu němých časosběrných videosekvencí
s velikostí obrazu a frekvencí, které jsou aktuálně vybrány v menu
videosekvencí (0 273). Informace o formátu obrazového pole
použitého pro časosběrné videosekvence viz strana 168.
A Před fotografováním
Před zahájením časosběrného snímání zhotovte zkušební snímek při aktuálním
nastavení (pro přesnou kontrolu expozice utvořte kompozici snímku v hledáčku)
a zobrazte výsledek na monitoru. Abyste zajistili konzistentní barevné podání,
vyberte jiné než automatické vyvážení bílé barvy (0 111). Po dosažení
uspokojivého nastavení sejměte gumovou očnici a zakryjte hledáček dodávanou
krytkou okuláru hledáčku, abyste zamezili ovlivnění snímků a expozice světlem
vnikajícím do hledáčku (0 70).
Doporučuje se použít stativ. Před zahájením fotografování upevněte fotoaparát
na stativ. Chcete-li mít jistotu, že nedojde k přerušení fotografování, použijte
volitelný síťový zdroj s konektorem pro připojení síťového zdroje nebo plně
nabitou baterii.
1 Vyberte položku Časosběrné snímání.
Vyberte položku Časosběrné snímání
v menu videosekvencí a stiskněte tlačítko
2 pro zobrazení nastavení časosběrného
snímání.
171
2 Upravte nastavení časosběrného snímání.
Vyberte interval, celkovou dobu fotografování a možnost vyrovnání
expozice.
• Výběr intervalu mezi snímky:
Vyberte položku Interval
a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte interval delší než nejdelší
předpokládaný čas závěrky
(v minutách a sekundách)
a stiskněte tlačítko J.
• Výběr celkové doby fotografování:
Vyberte položku Celková doba
fotografování a stiskněte tlačítko
2.
172
Vyberte celkovou dobu
fotografování (max. 7 hodin
59 minut) a stiskněte tlačítko J.
• Povolení nebo zakázání vyrovnání expozice:
Vyberte položku Vyrovnání
expozice a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte požadovanou možnost
a stiskněte tlačítko J.
Výběr možnosti Zapnuto vyrovná velké změny expozice
v režimech jiných než M (mějte na paměti, že vyrovnání expozice
pracuje v režimu M pouze při zapnuté automatické regulaci
citlivosti ISO).
3 Začněte fotografovat.
Vyberte možnost Spustit a stiskněte
tlačítko J. Časosběrné snímání se spustí
po uplynutí přibližně 3 s. Fotoaparát
pořizuje snímky ve zvoleném intervalu po
zvolenou dobu. Časosběrné
videosekvence se po dokončení
zaznamenají na paměťovou kartu vybranou v položce Cílové
umístění v menu videosekvencí (0 273).
173
❚❚ Ukončení časosběrného snímání
Chcete-li ukončit časosběrné snímání před pořízením všech snímků,
vyberte možnost Vypnuto v menu časosběrného snímání a stiskněte
tlačítko J, resp. stiskněte tlačítko J mezi expozicí snímků nebo ihned
po zaznamenání snímku. Ze snímků pořízených do okamžiku ukončení
časosběrného snímání se vytvoří videosekvence. Pamatujte si, že
časosběrné snímání se ukončí a videosekvence se nevytvoří v případě
vyjmutí nebo odpojení zdroje energie, resp. v případě vyjmutí cílové
paměťové karty.
❚❚ Žádné snímky
Fotoaparát vynechá aktuální snímek, pokud není schopen zaostřit
v režimu jednorázového zaostření (AF-S, nebo při výběru jednorázového
zaostření v režimu AF-A; mějte na paměti, že fotoaparát znovu zaostřuje
před expozicí každého snímku). Ve fotografování se pokračuje expozicí
dalšího snímku.
D Časosběrné snímání
Časosběrné snímání není k dispozici v režimu živého náhledu (0 31, 161), při
použití času závěrky A nebo % (0 58), při použití bracketingu (0 197),
funkce vysokého dynamického rozsahu (HDR, 0 141), vícenásobné expozice
(0 211) a intervalového snímání (0 217). Mějte na paměti, že vzhledem
k možným rozdílům času závěrky a doby potřebné pro zaznamenání snímku na
paměťovou kartu se intervaly mezi zaznamenáváním snímku a expozicí dalšího
snímku mohou snímek od snímku lišit. K zahájení fotografování nedojde, pokud
nelze videosekvenci vytvořenou pomocí časosběrného snímání zaznamenat při
aktuálním nastavení (například při zaplnění paměťové karty, nastavení nulového
intervalu mezi snímky nebo nulové doby fotografování, resp. nastavení delšího
intervalu než je celková doba fotografování).
Časosběrné snímání se může ukončit při použití ovládacích prvků fotoaparátu,
změně nastavení nebo připojení kabelu HDMI. Ze snímků pořízených do
okamžiku ukončení časosběrného snímání se vytvoří videosekvence.
174
A Výpočet délky výsledné videosekvence
Celkový počet snímků výsledné videosekvence
lze přibližně určit vydělením celkové doby
fotografování intervalem a zaokrouhlením
výsledku. Délku výsledné videosekvence lze poté
vypočítat vydělením počtu snímků snímací
frekvencí vybranou v položce Vel. obrazu/
snímací frekv. v menu videosekvencí (0 166,
273). Například videosekvence obsahující 48
snímků a zaznamenaná při nastavení
1920×1080; 24p bude dlouhá přibližně 2 s.
Maximální délka videosekvencí zaznamenaných
pomocí časosběrného snímání je 20 minut.
Zaznamenaná délka/
maximální délka
Indikace
paměťové karty
Velikost obrazu/
snímací frekvence
A Během fotografování
Během časosběrného snímání svítí kontrolka
přístupu na paměťovou kartu a na kontrolním
panelu se zobrazuje indikace časosběrného
záznamu. Bezprostředně před expozicí každého
snímku se v místě indikace času závěrky zobrazí
zbývající čas (v hodinách a minutách). Jinak lze
zbývající čas zobrazit namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny. Bez ohledu na možnost použitou v uživatelské funkci c2
(Časovač pohotovost. režimu, 0 279) nedochází během záznamu k doběhnutí
časovače pohotovostního režimu.
Chcete-li zobrazit aktuální nastavení
časosběrného snímání nebo ukončit časosběrné
snímání, stiskněte mezi expozicí snímků tlačítko
G.
175
A Kontrola snímků
Tlačítko K nelze použít k zobrazení snímků v průběhu časosběrného snímání,
ale každý aktuálně pořízený snímek se při výběru možnosti Zapnuto v položce
Kontrola snímků v menu přehrávání zobrazí po expozici na několik sekund na
zobrazovači (0 267). Během zobrazení snímku nejsou k dispozici žádné další
možnosti pro přehrávání.
A Fotografování s bleskem
Chcete-li použít blesk během časosběrného snímání, vyberte režim P, S, A nebo M
a stisknutím tlačítka M (Y) vyklopte před zahájením fotografování blesk do
pracovní polohy.
A Snímací režim
Bez ohledu na vybraný snímací režim pořídí fotoaparát v každém intervalu jeden
snímek. Samospoušť nelze použít.
A Viz také
Informace o nastavení zvukové signalizace (pípnutí) po dokončení časosběrného
snímání viz uživatelská funkce d1 (Pípnutí, 0 280).
176
Zobrazení videosekvencí
V režimu přehrávání jednotlivých snímků jsou videosekvence označeny
symbolem 1 (0 229). Chcete-li spustit přehrávání, stiskněte tlačítko J;
aktuální poloha je označena indikací průběhu videosekvence.
Symbol 1
Délka
Aktuální poloha/celková délka
Indikace
průběhu
videosekvence
Hlasitost
Průvodce
K dispozici jsou následující operace:
Pro
Použijte
Pozastavení
Přehrávání
Posun zpět/
vpřed
Popis
Slouží k pozastavení přehrávání.
J
Slouží k obnovení přehrávání pozastavené
nebo zpět/vpřed přetáčené videosekvence.
Rychlost
přetáčení se
zvyšuje každým
stisknutím tlačítka, z hodnoty 2× na 4×, dále
na 8× a 16×; podržením tlačítka ve stisknuté
poloze se automaticky přejde na začátek
nebo konec videosekvence (první snímek je
označen symbolem h v pravém horním rohu
monitoru, poslední snímek je označen
symbolem i). Pokud je přehrávání
pozastaveno, videosekvence se při přetáčení
posune vždy o jeden snímek vpřed nebo zpět;
pro plynulé přetáčení podržte tlačítko
stisknuté.
177
Pro
Použijte
Skok o 10 s
Skok vpřed/zpět
Nastavení
hlasitosti
X (T)/
W (S)
Oříznutí
videosekvence
i
Ukončení
Návrat do režimu
fotografování
Popis
Otočením hlavního příkazového voliče
o jednu polohu se přeskočí o 10 s vpřed nebo
zpět.
K/
Otáčením pomocného příkazového voliče lze
přeskočit k dalšímu nebo předchozímu
indexu. V případě, že videosekvence
neobsahuje žádné indexy, lze přeskočit
k prvnímu nebo poslednímu snímku.
Stisknutím tlačítka X (T) se zvyšuje
hlasitost, stisknutím tlačítka W (S) se
snižuje hlasitost.
Další informace viz strana 179.
Návrat do režimu přehrávání jednotlivých
snímků.
Chcete-li se vrátit do režimu fotografování,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
A Symbol p
V režimu přehrávání jednotlivých snímků jsou
videosekvence s indexy (0 167) označeny
symbolem p.
178
Úprava videosekvencí
Pořízené videosekvence lze oříznout a vytvořit oříznuté kopie, nebo lze
ukládat vybrané snímky videosekvencí ve formě statických snímků JPEG.
Možnost
9
Vybrat počát./koncový bod
4
Uložit vybraný snímek
Popis
Vytvoření kopie s odstraněnou nepotřebnou
stopáží.
Uložení vybraného snímku jako statického snímku
JPEG.
Oříznutí videosekvencí
Chcete-li vytvořit oříznuté kopie videosekvencí:
1 Zobrazte videosekvenci na celé obrazovce (0 229).
2 Pozastavte videosekvenci na novém
počátečním snímku.
Přehrajte videosekvenci způsobem
popsaným na straně 177, stisknutím
tlačítka J spouštějte a obnovujte
přehrávání, stisknutím tlačítka 3
pozastavujte přehrávání a stisknutím
tlačítek 4 a 2 nebo otáčením hlavního či Indikace průběhu
videosekvence
pomocného příkazového voliče vyhledejte
požadovaný snímek. Přibližnou polohu ve
videosekvenci lze určit pomocí indikace průběhu videosekvence.
Pozastavte videosekvenci na novém počátečním snímku.
179
3 Vyberte položku Vybrat počát./koncový
bod.
Stiskněte tlačítko i.
Tlačítko i
Vyberte položku Vybrat počát./koncový
bod.
4 Vyberte možnost Počát. bod.
Pro vytvoření kopie začínající aktuálním
snímkem vyberte možnost Počát. bod
a stiskněte tlačítko J. Snímky před
aktuálním snímkem se při ukládání kopie
v kroku 9 odstraní.
Počáteční bod
180
5 Potvrďte nový počáteční bod.
Není-li požadovaný snímek aktuálně
zobrazený, procházejte videosekvenci
vpřed a zpět pomocí tlačítek 4 a 2
(chcete-li přeskočit o 10 s vpřed nebo
zpět, otočte hlavním příkazovým voličem
o jednu polohu; chcete-li přeskočit
k indexu nebo prvnímu či poslednímu
snímku – pokud videosekvence neobsahuje indexy – otáčejte
pomocným příkazovým voličem).
6 Vyberte koncový bod.
Stisknutím tlačítka L (U) přepněte
z nástroje pro výběr počátečního bodu (w)
na nástroj pro výběr koncového bodu (x)
a způsobem popsaným v kroku 5 vyberte
koncový snímek. Snímky po vybraném
snímku se při ukládání kopie v kroku 9
odstraní.
Tlačítko L (U)
Koncový bod
7 Vytvořte kopii.
Jakmile se zobrazí požadovaný koncový snímek, stiskněte tlačítko 1.
181
8 Zobrazte videosekvenci.
Chcete-li zobrazit náhled kopie, vyberte
možnost Náhled a stiskněte tlačítko J
(pro zrušení náhledu a návrat do menu
možností uložení stiskněte tlačítko 1). Pro
zrušení aktuální kopie a výběr nového
počátečního a koncového bodu
způsobem popsaným na předchozích stránkách vyberte možnost
Zrušit a stiskněte tlačítko J; pro uložení kopie pokračujte krokem 9.
9 Uložte kopii.
Chcete-li uložit kopii jako nový soubor,
vyberte možnost Uložit jako nový soubor
a stiskněte tlačítko J. Chcete-li nahradit
soubor původní videosekvence
upravenou kopií, vyberte možnost
Přepsat existující soubor a stiskněte
tlačítko J.
A Oříznutí videosekvencí
Videosekvence musí mít délku minimálně dvě sekundy. Není-li na paměťové
kartě dostatek místa, kopie se neuloží.
Kopie obsahují stejné informace o datu a čase vytvoření jako originální
videosekvence.
A Odstranění úvodní nebo koncové stopáže
Chcete-li z videosekvence odstranit pouze počáteční stopáž, pokračujte krokem
7 bez stisknutí tlačítka L (U) v kroku 6. Chcete-li z videosekvence odstranit
pouze koncovou stopáž, vyberte v kroku 4 možnost Konc. bod, vyberte koncový
snímek a pokračujte ke kroku 7 bez stisknutí tlačítka L (U) v kroku 6.
A Menu retušování
Videosekvence lze upravovat rovněž pomocí položky Úprava videosekvencí
v menu retušování (0 296).
182
Ukládání vybraných snímků
Chcete-li uložit kopii vybraného snímku jako statický snímek JPEG:
1 Pozastavte videosekvenci na
požadovaném snímku.
Přehrajte videosekvenci způsobem
popsaným na straně 177, stisknutím
tlačítka J spouštějte a obnovujte
přehrávání, stisknutím tlačítka 3
videosekvenci pozastavujte. Pozastavte
videosekvenci na snímku, který chcete
zkopírovat.
2 Vyberte možnost Uložit vybraný snímek.
Stiskněte tlačítko i, vyberte možnost
Uložit vybraný snímek a stiskněte
tlačítko J.
Tlačítko i
3 Vytvořte kopii ve formě statického
snímku.
Stisknutím tlačítka 1 vytvořte kopii
aktuálního snímku ve formě statického
snímku.
183
4 Uložte kopii.
Vyberte možnost Ano a stisknutím tlačítka
J vytvořte kopii JPEG jemné kvality (0 77)
z vybraného snímku.
A Uložit vybraný snímek
Snímky JPEG zkopírované z videosekvencí pomocí položky Uložit vybraný
snímek nelze retušovat. Snímky JPEG zkopírované z videosekvencí postrádají
některé kategorie informací o snímku (0 234).
184
Další možnosti pro fotografování
Tlačítko R (Fotografování s využitím
hledáčku)
Stisknutím tlačítka R během fotografování
s využitím hledáčku se zobrazí na monitoru
provozní informace včetně času závěrky,
clony, počtu zbývajících snímků a režimu
činnosti zaostřovacích polí.
Tlačítko R
1
2 3
4
5
6
7
8
9
1 Expoziční režim .........................................6
2 Indikace použití flexibilního
programu .............................................. 52
3 Indikace synchronizace blesku......... 282
4 Čas závěrky ........................................53, 56
5 Indikace počtu clonových
hodnot ........................................... 54, 308
6 Clona (clonové číslo) .......................54, 56
Clona (počet clonových
hodnot) ......................................... 54, 308
7 Indikace expozice .................................. 57
Zobrazení korekce expozice..............109
Indikace průběhu bracketingu
Expoziční a zábleskový
bracketing................................... 198
Bracketing vyvážení bílé
barvy ............................................ 203
8 Indikace funkce Active
D-Lighting ............................................ 140
9 Indikace předvolby
Picture Control .................................... 131
185
Obrazovka informací (pokračování)
25
24
23
22
21
10
11
12
13
20 19 18
10 Vyvážení bílé barvy ............................. 112
Indikace jemného vyvážení bílé
barvy ..................................................... 115
11 Indikace funkce HDR........................... 142
HDR – úroveň........................................ 142
Indikace vícenásobné expozice........ 214
12 Indikace zvukové signalizace............ 280
13 „k“ (zobrazuje se, pokud je v paměti
prostor pro více než 1 000
expozic)................................................... 27
14 Indikace komentáře ke snímku ........ 291
17 16 15 14
18 Velikost obrazu....................................... 81
19 Režim automatického zaostřování.... 83
20 Funkce tlačítka Pv ................................ 285
21 Snímací režim ..................................... 8, 66
Snímací frekvence sériového
snímání ................................................... 67
22 Indikace obrazového pole ................... 74
23 Měření expozice ................................... 105
24 Indikace expozičního a zábleskového
bracketingu.......................................... 198
Indikace bracketingu vyvážení bílé
15 Informace o autorském právu .......... 291
barvy ..................................................... 203
16 Indikace „Nejsou nastavené
Indikace bracketingu ADL.................. 207
hodiny“.................................................. 188 25 Úroveň bracketingu ADL....................208
17 Kvalita obrazu ......................................... 78
Paměťová karta ve slotu 2 ................... 82
A Vypnutí monitoru
Pro odstranění provozních informací z monitoru stiskněte znovu tlačítko R nebo
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny. Není-li provedena žádná operace po
dobu cca 10 s, monitor se automaticky vypne.
186
Obrazovka informací (pokračování)
26 27 28 29 30 31 32 33
34
43
42
41
35
40
36
39 38
26 Indikace připojení Wi-Fi ..................... 252
Indikace připojení Eye-Fi.................... 293
27 Indikace signálu ze satelitů ............... 228
28 Indikace redukce šumu pro dlouhé
expozice................................................ 271
Indikace korekce vinětace ................. 271
Automatická korekce zkreslení ........ 271
Opožděné spuštění závěrky .............. 280
Indikace intervalového snímání....... 217
Indikace časosběrného snímání....... 171
Dálkové ovládání (ML-L3).................. 156
33 Zobrazení typu baterie v MB-D15.... 281
Indikace stavu baterie v MB-D15 ..... 319
34 Indikace stavu baterie ve
fotoaparátu......................................22, 26
29
30
31
32
37
36 Počet zbývajících snímků .................... 27
Indikace časosběrného snímání.......175
37 Funkce tlačítka Fn ................................284
38 Funkce tlačítka AE-L/AF-L.....................285
39 Indikace režimu činnosti zaostřovacích
polí ........................................................... 86
40 Zábleskový režim ........................ 144, 146
41 Indikace blokování zábleskové
expozice................................................ 154
42 Indikace korekce zábleskové
expozice................................................ 151
Hodnota korekce zábleskové
expozice................................................ 151
43 Indikace korekce expozice................. 110
Hodnota korekce expozice................ 109
35 Indikace citlivosti ISO.......................... 100
Citlivost ISO ........................................... 100
Indikace automatické regulace citlivosti
ISO .......................................................... 103
Poznámka: Indikace jsou z ilustračních důvodů zobrazeny všechny současně.
187
A Viz také
Informace o nastavení doby nečinnosti, po kterou zůstane monitor zapnutý, viz
uživatelská funkce c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru, 0 279). Informace o změně
barvy písma na obrazovce informací viz uživatelská funkce d9 (Obrazovka
informací, 0 281).
A Symbol Y („Nejsou nastavené hodiny“)
Hodiny fotoaparátu jsou napájeny nezávislým nabíjecím zdrojem energie, který
je dle potřeby nabíjen, když je vložena hlavní baterie nebo když je fotoaparát
napájen pomocí volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového
zdroje (0 319). Dva dny nabíjení postačí k napájení hodin po dobu přibližně tří
měsíců. Pokud na obrazovce informací bliká symbol Y, bylo nastavení hodin
fotoaparátu resetováno a hodnoty data a času zaznamenávané na nově
pořizované snímky nebudou správné. V takovém případě nastavte pomocí
položky Časové pásmo a datum > Datum a čas v menu nastavení správné
hodnoty času a data (0 290).
188
Tlačítko i
Pro rychlý přístup k často používaným
nastavením stiskněte tlačítko i. Vyberte
položky a stisknutím tlačítka 2 zobrazte
možnosti. Potom vyberte požadovanou
možnost a potvrďte výběr stisknutím tlačítka
J. Pro opuštění menu tlačítka i a návrat
k obrazovce režimu fotografování stiskněte
tlačítko i.
Fotografování s využitím
hledáčku
Menu tlačítka i
Tlačítko i
Živý náhled
Menu tlačítka i (volič
živého náhledu otočen do
polohy C)
Menu tlačítka i (volič
živého náhledu otočen do
polohy 1)
189
Menu tlačítka i (Fotografování s využitím hledáčku)
Stisknutím tlačítka i během fotografování s využitím hledáčku se
zobrazí menu s následujícími položkami:
Položka
Obrazové pole
Předvolby Picture
Control
Active D-Lighting
HDR (vysoký
dynamický rozsah)
Dálkové ovládání
(ML-L3)
Popis
K dispozici jsou obrazová pole DX (24×16) a 1,3× (18×12)
(0 73).
Volba předvolby Picture Control (0 130).
Nastavení položky Active D-Lighting (0 139).
Fotoaparát zkombinuje dva snímky pořízené různou expozicí
pro zvýšení detailů ve světlech a stínech (0 141).
Volba režimu dálkového ovládání (0 156).
Tato položka určuje funkci tlačítka Fn (0 284), a to buď
samostatného (Stisknutí) a/nebo v kombinaci s příkazovými
voliči (Stisknutí + ovladače).
Tato položka určuje funkci tlačítka Pv (0 285), a to buď
Funkce tl. hloubky
samostatného (Stisknutí) a/nebo v kombinaci s příkazovými
ostrosti
voliči (Stisknutí + ovladače).
Tato položka určuje funkci tlačítka A AE-L/AF-L (0 285), a to
Funkce tlačítka AE-L/
buď samostatného (Stisknutí) a/nebo v kombinaci
AF-L
s příkazovými voliči (Stisknutí + ovladače).
Redukce šumu pro Potlačuje obrazový šum (jasné skvrny nebo závoj) při použití
dlouhé exp.
dlouhých časů závěrky (0 271).
Potlačuje obrazový šum (náhodně rozmístěné jasně zbarvené
Redukce šumu pro
pixely), k jehož výskytu dochází společně se zvyšováním
vys. ISO
citlivosti ISO (0 271).
Funkce tlačítka Fn
190
Menu tlačítka i (Živý náhled)
Položky dostupné v menu tlačítka i se mění v závislosti na poloze voliče
živého náhledu.
Pokud je volič živého náhledu otočen do polohy C, obsahuje menu tlačítka i
níže uvedené položky.
Položka
Obrazové pole
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
Předvolby Picture
Control
Active D-Lighting
Dálkové ovládání
(ML-L3)
Jas monitoru
Popis
K dispozici jsou obrazová pole DX (24×16) a 1,3× (18×12)
(0 73).
Volba kvality obrazu (0 77).
Volba velikosti obrazu (0 81).
Volba předvolby Picture Control (0 130).
Nastavení položky Active D-Lighting (0 139).
Volba režimu dálkového ovládání (0 156).
Stisknutím tlačítek 1 a 3
nastavíte jas monitoru pro živý
náhled (mějte na paměti, že
toto nastavení ovlivňuje pouze
zobrazení živého náhledu
a nemá žádný vliv na snímky
nebo videosekvence ani na jas
monitoru při zobrazení menu či
přehrávání; chcete-li upravit nastavení jasu monitoru pro
zobrazení menu nebo přehrávání bez ovlivnění živého
náhledu, použijte položku Jas monitoru v menu nastavení
(0 289)).
191
Pokud je volič živého náhledu otočen do polohy 1, obsahuje menu tlačítka i
níže uvedené položky. Položky Citlivost mikrofonu, Frekvenční
charakteristika, Redukce hluku větru a Zobrazení nejvyšších jasů lze
nastavovat během záznamu.
Položka
Obrazové pole
Popis
K dispozici jsou obrazová pole DX (24×16) a 1,3× (18×12)
(0 168).
Vel. obrazu/snímací
Volba velikosti obrazu a snímací frekvence (0 166).
frekv.
Kvalita videa
Volba kvality videa (0 166).
Nastavení citlivosti mikrofonu
pomocí tlačítek 1 a 3.
Ovlivněno je nastavení pro
Citlivost mikrofonu vestavěný i volitelný
stereofonní mikrofon.
Nastavení frekvenční charakteristiky vestavěného
a volitelného stereofonního mikrofonu (0 274).
Zapnutí a vypnutí redukce hluku větru pomocí filtru pro
Redukce hluku větru
potlačení nízkých frekvencí vestavěného mikrofonu (0 274).
Předvolby Picture Volba předvolby Picture Control (0 130). Parametr
Control
Zřetelnost se neuplatňuje na videosekvence.
Pokud jsou vloženy dvě paměťové karty, lze vybrat kartu pro
Cílové umístění
záznam videosekvencí (0 273).
Stisknutím tlačítek 1 a 3 se
nastaví jas monitoru pro živý
náhled (mějte na paměti, že
toto nastavení ovlivní pouze
Jas monitoru
živý náhled a nemá vliv na
pořizované snímky
a videosekvence ani na jas
monitoru pro zobrazení menu
a přehrávání; 0 191).
Frekvenční
charakteristika
192
Položka
Popis
Tato položka umožňuje zvolit,
jestli budou nejjasnější místa
obrazu (nejvyšší jasy)
indikována v zobrazení živého
Zobrazení nejvyšších
náhledu šikmými proužky.
jasů
Chcete-li zpřístupnit tuto
možnost, vyberte režim P, S, A
nebo M.
Nejvyšší jasy
Stisknutím tlačítek 1 a 3 se
nastavuje hlasitost sluchátek.
Hlasitost sluchátek
A Použití externího mikrofonu
Volitelný stereofonní mikrofon lze použít pro záznam stereofonního zvuku
a potlačení záznamu zvuků zaostřování a dalších zvuků vydávaných objektivem
(0 319).
A Sluchátka
Lze použít sluchátka třetích výrobců. Pamatujte si, že vysoké nastavené úrovně
zvuku mohou vést k vysoké hlasitosti; zejména při použití sluchátek proto dbejte
patřičné opatrnosti.
193
Dvoutlačítkový reset: Obnovení výchozích
nastavení
U níže uvedených nastavení
fotoaparátu lze současným
stisknutím a podržením tlačítek W
(S) a E po dobu delší než dvě
sekundy obnovit výchozí nastavení
(tlačítka jsou označena zelenou
tečkou). Během resetování
nastavení se krátce vypne kontrolní
Tlačítko W (S)
panel.
Tlačítko E
❚❚ Položky menu
Položka
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
Vyvážení bílé barvy
Jemné vyvážení
Nastavení předvoleb Picture Control 1
HDR (vysoký dynamický rozsah)
Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISO
P, S, A, M
Ostatní režimy
Přístup k Hi ISO příkaz. voličem
Automat. regulace citl. ISO
Dálkové ovládání (ML-L3)
Vícenásobná expozice
Intervalové snímání
Opožděné spuštění závěrky
194
Výchozí nastavení
JPEG Normální
Velký (L)
Automaticky > Normálně
A-B: 0, G-M: 0
Nezměněno
Vypnuto 2
100
Automaticky
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto 3
Vypnuto 4
Vypnuto
0
77
81
111
114
130
141
99
101
102
156
211
217
280
1 Pouze aktuální předvolba Picture Control.
2 Nastavení úrovně funkce HDR není resetováno.
3 Pokud je aktuálně v činnosti vícenásobná expozice, fotografování se ukončí a kombinovaný snímek se vytvoří
z doposud pořízených snímků vícenásobné expozice. Nastavení expozičního podílu a počtu snímků nejsou
resetována.
4 Pokud aktuálně probíhá intervalové snímání, fotografování se ukončí. Čas spuštění, interval mezi snímky,
počet intervalů, počet snímků a vyrovnání expozice nejsou resetovány.
❚❚ Ostatní nastavení
Položka
Automatické zaostřování (hledáček)
Režim automatického zaostřování
%
Ostatní režimy
Režim činnosti zaostřovacích polí
n, x, 0, 1, 2, 3
Výchozí nastavení
0
AF-S
AF-A
83
Jednotlivá zaostřovací pole
Dynamická volba zaostřovacích
m, w
polí (51 polí)
86
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, g, u,
Automatická volba
P, S, A, M
zaostřovacích polí
Automatické zaostřování (živý náhled)
Režim automatického zaostřování
AF-S
84
Režim činnosti zaostřovacích polí
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M
Velkoplošná zaostřovací pole
n, 0
Standardní zaostřovací pole
88
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Zaostřování s detekcí tváří
Střední
89
Zaostřovací pole 1
Zobrazení nejvyšších jasů
Vypnuto
193
Hlasitost sluchátek
15
193
Měření expozice
Matrix
105
Expoziční paměť (trvalá)
Vypnuto
93, 107
197
Bracketing
Vypnuto 2
195
Položka
Korekce zábleskové expozice
Korekce expozice
Zábleskový režim
i, k, p, n, w, g
s
o
0, P, S, A, M
Blokování zábleskové expozice
Flexibilní program
+ NEF (RAW)
Výchozí nastavení
Vypnuto
Vypnuto
0
151
109
Automatická aktivace blesku
Automatická aktivace blesku +
redukce efektu červených očí
145, 147
Automatická aktivace blesku +
synchronizace s dlouhými časy
Doplňkový záblesk
Vypnuto
153
Vypnuto
52
Vypnuto
79
1 Pokud je nastaven režim činnosti zaostřovacích polí Automatická volba zaostřovacích polí, zaostřovací pole se
nezobrazují.
2 Počet snímků je resetován na nulu. Krok bracketingu je resetován na 1 EV (expoziční/zábleskový bracketing)
nebo 1 (bracketing vyvážení bílé barvy). Pro druhý snímek ve dvousnímkovém programu bracketingu ADL je
vybrána možnost nastavení funkce ADL Y Automaticky.
196
Bracketing
(pouze režimy P, S, A a M)
Bracketing automaticky lehce mění během expozice série snímků
u každého snímku expozici, zábleskovou expozici, nastavení funkce
Active D-Lighting (ADL) nebo vyvážení bílé barvy. Tuto funkci použijte
v situacích, kdy je obtížné určit správnou expozici, zábleskovou expozici
(pouze zábleskový režim i-TTL a – v případě dostupnosti – zábleskový
režim AA; viz strany 149, 283 a 313), vyvážení bílé barvy nebo nastavení
funkce Active D-Lighting a kdy není čas na kontrolu výsledků a úpravu
nastavení u každého snímku. Rovněž takto můžete experimentovat
s různými nastaveními fotoaparátu při fotografování stejného objektu.
❚❚ Expoziční a zábleskový bracketing
Mění expozici a/nebo zábleskovou expozici u série snímků.
Expozice upravena o:
0 EV
Expozice upravena o:
–1 EV
Expozice upravena o:
+1 EV
1 Vyberte zábleskový nebo expoziční
bracketing.
Vyberte uživatelskou funkci e6 (Nastavení
bracketingu) v menu uživatelských
funkcí, vyberte některou možnost
a stiskněte tlačítko J. Chcete-li měnit
současně úroveň expozice trvalým
osvětlením i zábleskem, vyberte možnost
Expozice a záblesková expozice; chceteli měnit pouze expozici trvalým
osvětlením, vyberte možnost Expozice;
chcete-li měnit pouze expozici zábleskem,
vyberte možnost Záblesková expozice.
197
2 Vyberte počet snímků.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením hlavního příkazového voliče
vyberte počet snímků sekvence bracketingu.
Počet
snímků
Tlačítko BKT
Hlavní příkazový
volič
Indikace expozičního
a zábleskového
bracketingu
Obrazovka informací
Při použití nenulového nastavení se na
kontrolním panelu zobrazuje symbol M.
Hledáček
V hledáčku se zobrazuje symbol D,
zatímco na obrazovce informací se
zobrazuje indikace bracketingu a symbol typu bracketingu: v
(expoziční a zábleskový bracketing), w (pouze expoziční
bracketing) nebo x (pouze zábleskový bracketing).
A Živý náhled
V režimu živého náhledu se zobrazuje nastavení bracketingu na monitoru.
198
3 Vyberte velikost kroku bracketingu.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením pomocného příkazového voliče
vyberte velikost kroku bracketingu.
Krok bracketingu
Tlačítko BKT
Pomocný
příkazový volič
Obrazovka informací
Ve výchozím nastavení lze volit velikost kroku rozptylu bracketingu
v hodnotách 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 a 3 EV. V seznamu níže jsou
uvedeny programy bracketingu s krokem pro nastavení rozptylu
0,3 (1/3) EV.
Obrazovka informací
Počet
snímků
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Pořadí bracketingu (v EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/
+1,3
Mějte na paměti, že v případě krokování expozice po 2 EV a více je
maximální počet snímků 5; je-li v kroku 2 zvolena vyšší hodnota,
počet snímků se automaticky nastaví na 5.
199
4 Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
Fotoaparát při expozici snímků mění expozici a/nebo
zábleskovou expozici v souladu se zvoleným
programem bracketingu. Úpravy expozice se přičtou
k úpravám provedeným pomocí korekce expozice (viz
strana 109).
Během činnosti bracketingu se zobrazuje indikace průběhu
bracketingu. Po expozici každého snímku zmizí z indikace jeden
segment.
Počet snímků: 3; krok: 0,7
Indikace po expozici prvního
snímku
A Viz také
Informace o volbě velikosti kroku viz uživatelská funkce b2 (Krok nastavení
expozice (EV), 0 278). Informace o volbě pořadí bracketingu viz uživatelská
funkce e7 (Pořadí bracketingu, 0 284).
200
❚❚ Zrušení bracketingu
Chcete-li zrušit bracketing, stiskněte tlačítko BKT a otáčejte hlavním
příkazovým voličem, dokud není počet zbývajících snímků sekvence
bracketingu nulový. Při následné aktivaci bracketingu se obnoví
naposled použitý program bracketingu. Bracketing lze zrušit rovněž
provedením dvoutlačítkového resetu (0 194), v tomto případě se však
při následné aktivaci bracketingu neobnoví naposled použitý program
bracketingu.
A Nulový počet snímků
Pokud nezbývají v sekvenci bracketingu žádné snímky, zobrazuje se na
obrazovce živého náhledu indikace „–/–“.
A Expoziční a zábleskový bracketing
V režimech sériového snímání (0 66) se fotografování pozastaví po pořízení
snímků v počtu určeném programem bracketingu. Pořizování snímků se obnoví
dalším stisknutím tlačítka spouště. V režimu samospouště pořídí fotoaparát při
každém stisknutí tlačítka spouště snímky v počtu vybraném v kroku 2 na straně
198, a to bez ohledu na možnost vybranou v uživatelské funkci c3 (Samospoušť)
> Počet snímků (0 279); interval mezi pořízením jednotlivých snímků je však
určen nastavením uživatelské funkce c3 (Samospoušť) > Interval mezi snímky.
Při použití ostatních režimů se při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí jeden
snímek.
Pokud dojde k zaplnění paměťové karty před pořízením všech snímků sekvence,
lze pořizování dalších snímků obnovit od následujícího snímku v rámci sekvence
po výměně paměťové karty nebo po vymazání některých snímků a uvolnění
místa na paměťové kartě. Dojde-li k vypnutí fotoaparátu před expozicí všech
snímků sekvence, pokračuje sekvence bracketingu při příštím zapnutí
fotoaparátu dalším snímkem.
201
A Expoziční bracketing
Fotoaparát upravuje expozici změnou času závěrky a clony (režim P), clony
(režim S) nebo času závěrky (režimy A a M). Pokud je vybrána možnost Zapnuto
v položce Nastavení citlivosti ISO > Automat. regulace citl. ISO (0 102)
v režimech P, S a A, fotoaparát automaticky změní nastavení citlivosti ISO pro
dosažení optimální expozice v případě, že dojde k překročení limitů expozičního
systému fotoaparátu; v režimu M fotoaparát nejprve použije automatickou
regulaci citlivosti ISO pro získání expozice co nejbližší optimální hodnotě a poté
tuto expozici upravuje změnou času závěrky.
❚❚ Bracketing vyvážení bílé barvy
Fotoaparát vytvoří několik kopií každého snímku, vždy s jiným
nastavením vyvážení bílé barvy. Více informací o vyvážení bílé barvy viz
strana 111.
1 Vyberte bracketing vyvážení bílé barvy.
Vyberte možnost Bracketing vyváž. bílé
barvy v uživatelské funkci e6 (Nastavení
bracketingu).
202
2 Vyberte počet snímků.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením hlavního příkazového voliče
vyberte počet snímků sekvence bracketingu.
Počet
snímků
Tlačítko BKT
Hlavní příkazový
volič
Při použití nenulového nastavení se na
kontrolním panelu a v hledáčku
zobrazují symboly M a D; na
obrazovce informací se zobrazuje
symbol y a indikace bracketingu.
Indikace bracketingu
vyvážení bílé barvy
Obrazovka informací
Hledáček
A Živý náhled
V režimu živého náhledu se zobrazuje nastavení bracketingu na monitoru.
203
3 Vyberte velikost kroku vyvážení bílé barvy.
Stiskněte a držte tlačítko BKT a otáčením pomocného příkazového
voliče vyberte krok z možností 1, 2 nebo 3 (ekvivalenty přibližně 5, 10
nebo 15 miredů). Hodnota B označuje podíl modré, hodnota A
označuje podíl žluté (0 114).
Krok vyvážení bílé barvy
Tlačítko BKT
Pomocný
příkazový volič
Obrazovka informací
V seznamu níže jsou uvedeny programy bracketingu s krokem pro
nastavení rozptylu 1.
Obrazovka informací
204
Počet Krok vyvážení bílé
snímků
barvy
2
1B
2
1A
3
1 A, 1 B
Pořadí bracketingu
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
4 Vytvořte kompozici snímku, zaostřete
a exponujte.
Z každého pořízeného snímku se vytvoří
množství kopií v počtu určeném
programem bracketingu a každá kopie
bude mít odlišné vyvážení bílé barvy. Úpravy vyvážení bílé barvy se
přičtou k úpravám vyvážení bílé barvy provedeným pomocí
jemného vyvážení bílé barvy.
Pokud je počet snímků v programu
bracketingu větší než počet zbývajících
snímků, bliká na kontrolním panelu
nápis n a symbol odpovídající
paměťové karty, v hledáčku bliká nápis
j (viz obrázek vpravo) a zablokuje se
závěrka. Pořizování snímků lze zahájit až
po vložení nové paměťové karty.
205
❚❚ Zrušení bracketingu
Chcete-li zrušit bracketing, stiskněte tlačítko BKT a otáčejte hlavním
příkazovým voličem, dokud není počet zbývajících snímků sekvence
bracketingu nulový. Při následné aktivaci bracketingu se obnoví
naposled použitý program bracketingu. Bracketing lze zrušit rovněž
provedením dvoutlačítkového resetu (0 194), v tomto případě se však
při následné aktivaci bracketingu neobnoví naposled použitý program
bracketingu.
A Nulový počet snímků
Pokud nezbývají v sekvenci bracketingu žádné snímky, zobrazuje se na
obrazovce živého náhledu indikace „–/–“.
A Bracketing vyvážení bílé barvy
Bracketing vyvážení bílé barvy není dostupný při nastavení kvality obrazu NEF
(RAW). Výběrem možnosti NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG Jemný, NEF (RAW) +
JPEG Normál. nebo NEF (RAW) + JPEG Základní se bracketing vyvážení bílé
barvy zruší.
Bracketing vyvážení bílé barvy ovlivní pouze barevnou teplotu (osa žlutá–modrá
na obrazovce jemného vyvážení bílé barvy, 0 114). Na ose zelená–purpurová
nebudou provedeny žádné úpravy.
V režimu samospouště (0 69) dojde při každém spuštění závěrky k vytvoření
kopií v počtu specifikovaném v programu bracketingu vyvážení bílé barvy, a to
bez ohledu na nastavení uživatelské funkce c3 (Samospoušť) > Počet snímků
(0 279).
Pokud je fotoaparát vypnut ve chvíli, kdy svítí kontrolka přístupu na paměťovou
kartu, vypne se až poté, co se uloží všechny snímky sekvence bracketingu.
206
❚❚ Bracketing ADL
Fotoaparát mění během expozice série snímků nastavení funkce Active
D-Lighting. Více informací o funkci Active D-Lighting viz strana 139.
1 Vyberte možnost Bracketing ADL.
Vyberte možnost Bracketing ADL
v uživatelské funkci e6 (Nastavení
bracketingu).
2 Vyberte počet snímků.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením hlavního příkazového voliče
vyberte počet snímků sekvence bracketingu.
Úroveň bracketingu
ADL
Tlačítko BKT
Hlavní příkazový
volič
Při použití nenulového nastavení se na
kontrolním panelu a v hledáčku
zobrazují symboly M a D; na
obrazovce informací se zobrazuje
symbol z a úroveň bracketingu.
Počet snímků
Obrazovka informací
Hledáček
207
Vyberete-li dva snímky, pořídí fotoaparát jeden snímek bez použití
funkce Active D-Lighting a jeden snímek s aktuálním nastavením
funkce Active D-Lighting. Chcete-li pořizovat série snímků
s nastavením funkce Active D-Lighting na možnost Vypnuto, Nízký
a Normální (tři snímky), Vypnuto, Nízký, Normální a Vysoký (čtyři
snímky) nebo Vypnuto, Nízký, Normální, Vysoký a Velmi vysoký
(pět snímků), vyberte tři až pět snímků. Vyberete-li více než dva
snímky, pokračujte krokem 4.
3 Vyberte možnost Active D-Lighting.
Stisknutím tlačítka BKT
a otáčením pomocného
příkazového voliče vyberte
možnost Active D-Lighting.
Tlačítko BKT
Pomocný
příkazový volič
Indikace funkce Active D-Lighting se zobrazuje na obrazovce
informací a kontrolním panelu.
Active D-Lighting
208
Y
Automaticky
R
Nízký
Q
Normální
P
Vysoký
Z
Velmi vysoký
Obrazovka informací
Indikace na kontrolním panelu
4 Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
Fotoaparát při expozici každého snímku změní nastavení
funkce Active D-Lighting v souladu se zvoleným
programem bracketingu. Během činnosti bracketingu se
zobrazuje indikace průběhu bracketingu. Po expozici
každého snímku zmizí z indikace jeden segment.
Počet snímků: 3
Indikace po expozici prvního
snímku
A Živý náhled
V režimu živého náhledu se zobrazuje nastavení bracketingu na monitoru.
209
❚❚ Zrušení bracketingu
Chcete-li zrušit bracketing, stiskněte tlačítko BKT a otáčejte hlavním
příkazovým voličem, dokud není počet zbývajících snímků sekvence
bracketingu nulový. Při následné aktivaci bracketingu se obnoví
naposled použitý program bracketingu. Bracketing lze zrušit rovněž
provedením dvoutlačítkového resetu (0 194), v tomto případě se však
při následné aktivaci bracketingu neobnoví naposled použitý program
bracketingu.
A Nulový počet snímků
Pokud nezbývají v sekvenci bracketingu žádné snímky, zobrazuje se na
obrazovce živého náhledu indikace „–/–“.
A Bracketing ADL
V režimech sériového snímání (0 66) se fotografování pozastaví po pořízení
snímků v počtu určeném programem bracketingu. Pořizování snímků se obnoví
dalším stisknutím tlačítka spouště. V režimu samospouště pořídí fotoaparát při
každém stisknutí tlačítka spouště snímky v počtu vybraném v kroku 2 na straně
207, a to bez ohledu na možnost vybranou v uživatelské funkci c3 (Samospoušť)
> Počet snímků (0 279); interval mezi pořízením jednotlivých snímků je však
určen nastavením uživatelské funkce c3 (Samospoušť) > Interval mezi snímky.
Při použití ostatních režimů se při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí jeden
snímek.
Pokud dojde k zaplnění paměťové karty před pořízením všech snímků sekvence,
lze pořizování dalších snímků obnovit od následujícího snímku v rámci sekvence
po výměně paměťové karty nebo po vymazání některých snímků a uvolnění
místa na paměťové kartě. Dojde-li k vypnutí fotoaparátu před expozicí všech
snímků sekvence, pokračuje sekvence bracketingu při příštím zapnutí
fotoaparátu dalším snímkem.
210
Vícenásobná expozice
(pouze režimy P, S, A a M)
Chcete-li zaznamenat na jediném snímku sérii dvou nebo tří expozic NEF
(RAW), postupujte podle níže uvedených kroků.
❚❚ Vytvoření vícenásobné expozice
Vícenásobné expozice nelze zaznamenávat v režimu živého náhledu.
Před dalším pokračováním ukončete živý náhled. Mějte na paměti, že ve
výchozím nastavení se fotografování automaticky ukončí a vícenásobná
expozice zaznamená v případě, že není po dobu přibližně
30 s provedena žádná operace.
A Prodloužené doby záznamu
Pokud se během přehrávání nebo práce s menu vypne monitor a není po dobu
30 s provedena žádná operace, fotografování se ukončí a vícenásobná expozice
se vytvoří z doposud provedených expozic. Čas dostupný pro zaznamenání další
expozice lze prodloužit výběrem delšího času v uživatelské funkci c2 (Časovač
pohotovost. režimu, 0 279).
1 Vyberte položku Vícenásobná expozice.
V menu fotografování vyberte položku
Vícenásobná expozice a stiskněte tlačítko
2.
211
2 Vyberte režim.
Vyberte položku Režim vícenásobné
expozice a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte jednu z následujících možností
a stiskněte tlačítko J.
• Chcete-li pořídit série vícenásobných expozic,
vyberte možnost 6 Zapnuto (série).
Funkce vícenásobné expozice zůstává
aktivní až do výběru možnosti Vypnuto
v položce Režim vícenásobné expozice.
• Chcete-li pořídit jednu vícenásobnou expozici, vyberte možnost Zapnuto
(jeden snímek). Po vytvoření jednoho snímku vícenásobné
expozice se automaticky obnoví normální fotografování.
• Chcete-li se vrátit zpět bez vytvoření dalších snímků vícenásobné expozice,
vyberte možnost Vypnuto.
Je-li vybrána možnost Zapnuto (série)
nebo Zapnuto (jeden snímek), zobrazuje
se na kontrolním panelu symbol n.
212
3 Vyberte počet snímků.
Vyberte položku Počet snímků a stiskněte
tlačítko 2.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte počet
expozic, které se zkombinují a vytvoří
jeden snímek, a poté stiskněte tlačítko J.
4 Vyberte velikost expozičního podílu.
Vyberte položku Autom. nastavení
expozice a stiskněte tlačítko 2.
Zobrazí se následující možnosti. Vyberte
požadovanou možnost a stiskněte tlačítko
J.
• Zapnuto: Expoziční podíl se nastavuje
podle počtu aktuálně zaznamenaných
expozic (expoziční podíl pro každou
expozici se nastaví na 1/2 u 2 expozic, 1/3
u 3 expozic).
• Vypnuto: Expoziční podíl se pro snímky vícenásobné expozice
nenastavuje.
213
5 Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
V režimech sériového snímání (0 66) fotoaparát
zaznamená všechny expozice v jediné sérii. Pokud je
vybrána možnost Zapnuto (série), fotoaparát pokračuje
v pořizování snímků vícenásobné expozice po dobu
stisknutí tlačítka spouště; pokud je vybrána možnost Zapnuto
(jeden snímek), vícenásobná expozice se ukončí po prvním snímku.
Při použití režimu samospouště pořizuje fotoaparát automaticky
expozice v počtu vybraném v kroku 3 na straně 213, a to bez ohledu
na možnost vybranou v uživatelské funkci c3 (Samospoušť) > Počet
snímků (0 279); interval mezi pořízením jednotlivých snímků je však
určen nastavením uživatelské funkce c3 (Samospoušť) > Interval
mezi snímky. V ostatních snímacích režimech se při každém
stisknutí tlačítka spouště pořídí jeden snímek; pokračujte ve
fotografování, dokud nepořídíte všechny expozice (informace
o přerušení vícenásobné expozice před zaznamenáním všech
snímků viz strana 215).
Až do dokončení fotografování bliká
symbol n. Pokud je vybrána možnost
Zapnuto (série), pořizování snímků
vícenásobné expozice se ukončí pouze při
výběru možnosti Vypnuto pro režim
vícenásobné expozice; pokud je vybrána
možnost Zapnuto (jeden snímek), pořizování snímků vícenásobné
expozice se automaticky ukončí po dokončení vícenásobné
expozice. Po dokončení pořizování snímků vícenásobné expozice
zmizí symbol n.
214
❚❚ Přerušení vícenásobné expozice
Chcete-li přerušit vícenásobnou expozici před pořízením určeného
počtu expozic, vyberte možnost Vypnuto pro režim vícenásobné
expozice. Pokud pořizování snímků skončí před pořízením nastaveného
počtu expozic, vícenásobná expozice se vytvoří z expozic pořízených do
tohoto okamžiku. Je-li aktivní možnost Autom. nastavení expozice,
upraví se expoziční podíl jednotlivých expozic podle počtu aktuálně
zaznamenaných expozic. Mějte na paměti, že následující situace mají za
následek ukončení fotografování:
• Provedení dvoutlačítkového resetu (0 194)
• Vypnutí fotoaparátu
• Vybití baterie
• Vymazání snímků
215
D Vícenásobné expozice
Během zaznamenávání vícenásobné expozice nevyměňujte ani nevyjímejte
paměťovou kartu.
Během probíhající vícenásobné expozice není k dispozici živý náhled. Výběrem
živého náhledu se resetuje nastavení položky Režim vícenásobné expozice na
možnost Vypnuto.
Provozní informace zobrazované na obrazovce informací o snímku při
přehrávání (včetně měření expozice, expozičních parametrů, provozního
(expozičního) režimu, ohniskové vzdálenosti, data záznamu a orientace
fotoaparátu) platí pro první snímek vícenásobné expozice.
A Intervalové snímání
Pokud je intervalové snímání aktivováno před pořízením první expozice,
fotoaparát pořizuje expozice v nastavených intervalech, dokud nepořídí
expozice v počtu určeném v menu vícenásobné expozice (počet snímků
uvedený v menu intervalového snímání je ignorován). Tyto expozice se
zaznamenají jako jediný snímek a intervalové snímání se ukončí (pokud je
vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek) v režimu vícenásobné expozice,
ukončí se automaticky rovněž režim vícenásobné expozice).
A Ostatní nastavení
Pokud je režim vícenásobné expozice aktivní, nelze formátovat paměťové karty
a některé položky menu se zobrazují v šedé barvě a nejsou dostupné.
216
Intervalové snímání
Fotoaparát je vybaven funkcí umožňující pořizovat snímky automaticky
v předem nastavených intervalech.
D Před fotografováním
Používáte-li intervalové snímání, vyberte jiný snímací režim než samospoušť (E)
nebo režim MUP. Před zahájením intervalového snímání pořiďte zkušební snímek
při aktuálním nastavení fotoaparátu a zkontrolujte výsledek na monitoru. Po
dosažení uspokojivého nastavení sejměte gumovou očnici a zakryjte hledáček
dodávanou krytkou okuláru hledáčku, abyste zamezili ovlivnění snímků
a expozice světlem vnikajícím do hledáčku (0 70).
Před nastavením času spuštění vyberte v menu nastavení položku Časové
pásmo a datum a ujistěte se, že jsou nastaveny správné hodnoty data a času pro
hodiny fotoaparátu (0 290).
Doporučuje se použít stativ. Před zahájením fotografování upevněte fotoaparát
na stativ. Abyste zajistili nepřerušené fotografování, ujistěte se, že je baterie plně
nabitá. Nejste-li si jisti, nejprve baterii nabijte nebo napájejte fotoaparát pomocí
síťového zdroje a konektoru pro připojení síťového zdroje (dostupného
samostatně).
1 Vyberte položku Intervalové snímání.
Vyberte položku Intervalové snímání
v menu fotografování a stiskněte tlačítko
2 pro zobrazení nastavení intervalového
snímání.
217
2 Upravte nastavení intervalového snímání.
Vyberte možnost pro spuštění, interval, počet snímků v intervalu
a možnost pro vyrovnání expozice.
• Výběr možnosti spuštění:
Vyberte položku Možnosti
spuštění a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte požadovanou možnost
a stiskněte tlačítko J.
Chcete-li okamžitě zahájit fotografování, vyberte možnost Nyní.
Chcete-li spustit fotografování ke zvolenému datu a času, vyberte
možnost Volba dne a času spuštění, potom vyberte datum a čas
a stiskněte tlačítko J.
• Výběr intervalu mezi snímky:
Vyberte položku Interval
a stiskněte tlačítko 2.
218
Vyberte interval (v hodinách,
minutách a sekundách) a stiskněte
tlačítko J.
• Výběr počtu snímků v intervalu:
Vyberte položku Počet
intervalů×počet snímků v inter.
a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte počet intervalů a počet
snímků v intervalu a stiskněte
tlačítko J.
V režimu S (jednotlivé snímky) jsou snímky v každém intervalu
pořizovány snímací frekvencí vybranou v uživatelské funkci d2
(Pomalé sériové snímání, 0 280).
• Povolení nebo zakázání vyrovnání expozice:
Vyberte položku Vyrovnání
expozice a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte požadovanou možnost
a stiskněte tlačítko J.
Výběr možnosti Zapnuto umožní fotoaparátu upravovat expozici
tak, aby v režimech jiných než M odpovídala předchozímu snímku
(mějte na paměti, že vyrovnání expozice pracuje v režimu M pouze
při zapnuté automatické regulaci citlivosti ISO).
219
3 Začněte fotografovat.
Vyberte možnost Spustit a stiskněte
tlačítko J. První série snímků se pořídí
v určený čas spuštění, resp. po uplynutí cca
3 s v případě použití možnosti Nyní
v položce Možnosti spuštění v kroku 2.
Fotografování bude pokračovat ve
zvolených intervalech až do pořízení všech snímků.
A Během fotografování
Během intervalového snímání bliká kontrolka
přístupu na paměťovou kartu. Bezprostředně před
zahájením dalšího intervalu se zobrazí v místě
indikace času závěrky zbývající počet intervalů
a v místě indikace clony počet snímků zbývajících
v aktuálním intervalu. V jiném okamžiku lze
zobrazit počet zbývajících intervalů a počet
snímků v každém intervalu namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny (jakmile se tlačítko uvolní,
zůstanou až do doběhnutí časovače
pohotovostního režimu zobrazeny hodnoty času
závěrky a clony).
Kontrolka přístupu na
paměťovou kartu
V průběhu intervalového snímání lze upravovat nastavení, používat menu
a přehrávat snímky. Monitor se automaticky vypne přibližně čtyři sekundy před
dalším intervalem. Mějte na paměti, že změna nastavení fotoaparátu během
aktivního intervalového snímání může způsobit ukončení fotografování.
A Snímací režim
Bez ohledu na nastavení snímacího režimu pořídí fotoaparát zadaný počet
snímků v každém intervalu.
220
❚❚ Pozastavení intervalového snímání
Intervalové snímání lze pozastavit mezi intervaly stisknutím tlačítka J
nebo výběrem položky Pozastavit v menu intervalového snímání.
❚❚ Obnovení intervalového snímání
Chcete-li obnovit fotografování:
Okamžité spuštění
Vyberte možnost
Restartovat a stiskněte
tlačítko J.
Spuštění v předvoleném čase
V položce Možnosti
spuštění vyberte možnost
Volba dne a času
spuštění a stiskněte
tlačítko 2.
Vyberte datum a čas
spuštění a stiskněte
tlačítko J.
Vyberte možnost
Restartovat a stiskněte
tlačítko J.
❚❚ Ukončení intervalového snímání
Chcete-li ukončit intervalové snímání ještě před pořízením všech
snímků, vyberte v menu intervalového snímání možnost Vypnuto.
221
❚❚ Žádné snímky
Fotoaparát vynechá aktuální interval, pokud kterákoli z následujících
situací trvá alespoň osm sekund nebo déle poté, kdy se měl interval
spustit: zbývá pořídit snímek nebo snímky z předchozího intervalu,
paměťová karta je plná, resp. fotoaparát není schopen zaostřit v režimu
AF-S nebo při výběru jednorázového zaostření v režimu AF-A (mějte na
paměti, že fotoaparát znovu zaostřuje před expozicí každého snímku).
Fotografování se obnoví v dalším intervalu.
D Nedostatek paměti
Pokud je paměťová karta plná, intervalové snímání zůstane aktivní, ale nejsou
pořizovány žádné snímky. Ve fotografování pokračujte (0 221) po vymazání
některých snímků nebo vypnutí fotoaparátu a vložení jiné paměťové karty.
A Intervalové snímání
Interval zvolte delší než čas potřebný k pořízení vybraného počtu snímků. Pokud
je interval příliš krátký, může se pořídit menší počet snímků, než celkový počet
snímků uvedený v kroku 2 (počet intervalů vynásobený počtem snímků
v intervalu). Intervalové snímání nelze kombinovat s dlouhými expozicemi (časy
závěrky bulb (B) a time (T), 0 58) nebo časosběrným snímáním (0 171) a není
k dispozici v režimu živého náhledu (0 31, 161) a při výběru možnosti Záznam
videosekvencí v uživatelské funkci g4 (Funkce tlačítka spouště, 0 288). Mějte
na paměti, že vzhledem k možným odlišnostem času závěrky, snímací frekvence
a času potřebného k uložení snímků u jednotlivých intervalů mohou být odlišné
rovněž časy mezi ukončením jednoho a zahájením dalšího intervalu. Nemůže-li
fotografování při aktuálním nastavení pokračovat (například při nastavení času
závěrky A či % v manuálním expozičním režimu, při nulovém intervalu,
resp. v případě, kdy zbývá do spuštění čas kratší než minuta), zobrazí se na
monitoru varování.
Intervalové snímání se pozastaví při výběru režimu E (samospoušť) nebo MUP,
resp. při vypnutí a opětovném zapnutí fotoaparátu (je-li fotoaparát vypnutý, lze
vyměnit baterie a paměťové karty, aniž by došlo k ukončení režimu
intervalového snímání). Pozastavení fotografování neovlivní nastavení
intervalového snímání.
222
A Bracketing
Nastavení bracketingu proveďte před spuštěním intervalového snímání. Pokud
je během intervalového snímání aktivní expoziční nebo zábleskový bracketing,
resp. bracketing ADL, pořídí fotoaparát v každém intervalu snímky v počtu
specifikovaném v programu bracketingu, a to bez ohledu na počet snímků
specifikovaný v menu intervalového snímání. Pokud je během intervalového
snímání aktivní bracketing vyvážení bílé barvy, fotoaparát pořídí jeden snímek
v každém intervalu a vytvoří z něj kopie v počtu specifikovaném v programu
bracketingu.
223
Objektivy bez CPU
Objektivy bez CPU lze používat v expozičních režimech A a M a clonu
nastavovat pomocí clonového kroužku objektivu. Zadáním dat
objektivu (ohniskové vzdálenosti a světelnosti) může uživatel získat
přístup k následujícím funkcím objektivů s vestavěným CPU.
Pokud je známa ohnisková vzdálenost objektivu:
• Lze použít funkci motorického zoomování u volitelných blesků
• Ohnisková vzdálenost je uvedena (s hvězdičkou) na obrazovce
informací o snímku při přehrávání
Pokud je známa světelnost objektivu:
• Hodnota clony se zobrazuje na kontrolním panelu a v hledáčku
• Pokud blesk podporuje režim AA (auto aperture), upravuje se
záblesková expozice v souladu se změnami nastavení clony
• Clona je uvedena (s hvězdičkou) na obrazovce informací o snímku při
přehrávání
Zadání ohniskové vzdálenosti i světelnosti objektivu:
• Umožňuje měření expozice Color Matrix (mějte na paměti, že
s některými objektivy včetně objektivů Reflex-NIKKOR může být nutné
pro dosažení přesných výsledků použít integrální měření se
zdůrazněným středem nebo bodové měření)
• Zvyšuje přesnost integrálního měření se zdůrazněným středem,
bodového měření a i-TTL vyvažovaného vyjasňovacího záblesku pro
digitální jednooké zrcadlovky
A Telekonvertory a objektivy se zoomem
Světelnost při použití telekonvertoru je kombinací světelnosti telekonvertoru
a objektivu. Mějte na paměti, že data objektivu nejsou u objektivů bez CPU
aktualizována při zoomování. Data pro různé ohniskové vzdálenosti lze zadat
jako čísla samostatných objektivů, nebo je možné data objektivu upravovat tak,
aby odrážela nové hodnoty ohniskové vzdálenosti a světelnosti po každém
nastavení zoomu.
224
Ve fotoaparátu lze uložit data až devíti objektivů bez CPU. Chcete-li
zadat nebo upravit data objektivu bez CPU:
1 Vyberte položku Data objektivu bez
CPU.
Vyberte položku Data objektivu bez CPU
v menu nastavení a stiskněte tlačítko 2.
2 Vyberte číslo objektivu.
Vyberte položku Číslo objektivu a pomocí
tlačítek 4 a 2 vyberte číslo objektivu.
3 Zadejte ohniskovou vzdálenost
a světelnost.
Vyberte položku Ohnisková vzdálenost
(mm) nebo Světelnost a stisknutím
tlačítek 4 a 2 upravte vybranou možnost.
4 Uložte nastavení a opusťte menu.
Stiskněte tlačítko J. Zadaná ohnisková vzdálenost a světelnost se
uloží pod zvolené číslo objektivu.
A Ohnisková vzdálenost není uvedena
Pokud není uvedena přesná ohnisková vzdálenost, vyberte nejbližší vyšší
hodnotu, než činí ohnisková vzdálenost daného objektivu.
225
Vyvolání dat objektivu při použití objektivu bez CPU:
1 Výběr čísla objektivu bez CPU přiřaďte některému ovládacímu
prvku fotoaparátu.
Vyberte možnost Výběr čísla objektivu bez CPU jako některou
z položek „Stisknutí + ovladače“ pro ovládání fotoaparátu v menu
uživatelských funkcí. Výběr čísla objektivu bez CPU lze přiřadit
tlačítku Fn (uživatelská funkce f2, Funkce tlačítka Fn, 0 284), tlačítku
Pv (uživatelská funkce f3, Funkce tl. hloubky ostrosti, 0 285) nebo
tlačítku A AE-L/AF-L (uživatelská funkce f4, Funkce tlačítka AE-L/
AF-L, 0 285).
2 Pomocí vybraného ovládacího prvku vyberte číslo objektivu.
Stiskněte vybrané tlačítko a otáčejte hlavním příkazovým voličem,
dokud se na kontrolním panelu nezobrazí požadované číslo
objektivu.
Ohnisková
vzdálenost
Světelnost
Číslo objektivu
Tlačítko Fn
226
Hlavní příkazový
volič
Kontrolní panel
Data o poloze
Pomocí kabelu dodávaného s jednotkou lze připojit ke konektoru pro
připojení příslušenství na fotoaparátu (0 2) jednotku GPS GP-1/GP-1A
(dostupná samostatně), která umožňuje zaznamenávat informace
o aktuální poloze fotoaparátu do pořizovaných snímků. Před připojením
jednotky GP-1/GP-1A vypněte fotoaparát; další informace viz návod
k jednotce GP-1/GP-1A.
❚❚ Položky menu nastavení
Položka Data o poloze v menu nastavení obsahuje níže uvedené
možnosti.
• Časovač pohotovost. režimu: Tuto možnost vyberte, chcete-li nastavit, jestli
se po nasazení jednotky GP-1/GP-1A bude automaticky vypínat
expozimetr.
Možnost
Povolit
Zakázat
Popis
Není-li po dobu vybranou v uživatelské funkci c2 (Časovač
pohotovost. režimu, 0 279) provedena žádná operace,
expozimetr fotoaparátu se automaticky vypne (aby fotoaparát
mohl přijímat data o poloze, prodlouží se zpoždění po aktivaci
expozimetru nebo zapnutí fotoaparátu až o jednu minutu). Tímto
způsobem se snižuje spotřeba energie.
Během připojení jednotky GP-1/GP-1A se expozimetr nevypíná.
• Poloha: Tato položka je dostupná pouze s připojenou jednotkou GP-1/
GP-1A, kdy zobrazuje aktuální zeměpisnou šířku a délku, nadmořskou
výšku a univerzální čas (UTC), jak jsou tyto údaje zprostředkovány
jednotkou GP-1/GP-1A.
• Nast. hodiny pom. satel.: Výběrem možnosti Ano se hodiny fotoaparátu
synchronizují s časem získaným ze zařízení GPS.
227
A Univerzální čas (UTC)
Data UTC jsou poskytována zařízením GPS a jsou nezávislá na hodinách
fotoaparátu.
A Symbol o
Stav připojení je indikován symbolem o:
• o (svítí): Fotoaparát navázal komunikaci s jednotkou GP-1/GP-1A. Informace
o snímku u snímků zhotovených při zobrazení tohoto symbolu obsahují
doplňující stránku s daty o poloze (0 241).
• o (bliká): Jednotka GP-1/GP-1A vyhledává signál. Snímky pořízené v době, kdy
symbol bliká, neobsahují data o poloze.
• Žádný symbol: Z jednotky GP-1/GP-1A nebyla přijata nejméně po dobu dvou
sekund žádná nová data o poloze. Snímky pořízené v době, kdy se nezobrazuje
symbol o, neobsahují data o poloze.
Obrazovka informací
228
Obrazovka režimu
fotografování
Více o přehrávání
Zobrazení snímků
Přehrávání jednotlivých snímků
Chcete-li přehrávat snímky, stiskněte tlačítko
K. Na monitoru se zobrazí poslední
zhotovený snímek.
Tlačítko K
Pro
Použijte
Zobrazení dalších
snímků
Zobrazení
informací
o snímku
Návrat do režimu
fotografování
Přehrání
videosekvence
Popis
Stisknutím tlačítka 2 se zobrazují snímky
v pořadí, v jakém byly zaznamenány,
stisknutím tlačítka 4 se snímky zobrazují
v opačném pořadí.
Stisknutím tlačítka 1 nebo 3 se zobrazí
informace o aktuálním snímku (0 234).
Chcete-li se vrátit do režimu fotografování,
stiskněte tlačítko K nebo namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny.
K/
J
Pokud je aktuální snímek označen
symbolem 1, který znamená, že jde
o videosekvenci, spustí se stisknutím
tlačítka J přehrávání videosekvence
(0 177).
229
A Otočení na výšku
Chcete-li snímky s orientací na výšku (portrétní
orientace) zobrazovat na výšku, vyberte možnost
Zapnuto v položce Otočení na výšku v menu
přehrávání (0 267).
A Kontrola snímků
Je-li vybrána možnost Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu přehrávání
(0 267), snímky se po expozici automaticky zobrazují na monitoru (protože je
fotoaparát v tomto případě již ve správné orientaci, snímky se v režimu kontroly
snímků automaticky neotáčejí). V režimech sériového snímání je zobrazování
snímků zahájeno po skončení fotografování a zobrazí se první snímek aktuální
série.
230
Přehrávání náhledů snímků
Chcete-li zobrazit snímky ve formě stránek náhledů obsahujících 4, 9
nebo 72 snímků, stiskněte tlačítko W (S).
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Přehrávání
jednotlivých snímků
Pro
Přehrávání náhledů snímků
Použijte
Výběr snímků
Zobrazení vybraného
snímku
Návrat do režimu
fotografování
J
K/
Přehrávání podle
kalendáře
Popis
Pomocí multifunkčního voliče lze
vybírat snímky pro režim přehrávání
jednotlivých snímků, zvětšení výřezu
snímku (0 243), mazání (0 246) nebo
nastavení ochrany před vymazáním
(0 245).
Chcete-li zobrazit snímek na celé
obrazovce, stiskněte tlačítko J.
Chcete-li se vrátit do režimu
fotografování, stiskněte tlačítko K
nebo namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny.
231
Přehrávání podle kalendáře
Chcete-li zobrazit snímky pořízené k vybranému datu, stiskněte při
zobrazení 72 snímků tlačítko W (S).
Seznam dat
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Seznam náhledů
Přehrávání
jednotlivých snímků
Přehrávání náhledů snímků
Přehrávání podle
kalendáře
Úkony, které mohou být provedeny, závisí na tom, zda je kurzor
v seznamu dat nebo v seznamu náhledů:
Pro
Použijte
Přepínání mezi
seznamem dat
a seznamem náhledů
W (S)/J
Návrat do režimu
přehrávání náhledů/
zvětšení vybraného
snímku
X (T)
• Seznam dat: Výběr data.
• Seznam náhledů: Výběr snímku.
Výběr dat/výběr snímků
Přepínání do režimu
přehrávání jednotlivých
snímků
Návrat do režimu
fotografování
232
Popis
Stisknutím tlačítka W (S) nebo J
při zobrazení seznamu dat se umístí
kurzor do seznamu náhledů.
Opětovným stisknutím tlačítka
W (S) se zobrazení vrátí k seznamu
dat.
• Seznam dat: Návrat do režimu
přehrávání 72 snímků.
• Seznam náhledů: Chcete-li zvětšit
vybraný snímek, stiskněte a držte
tlačítko X (T).
J
K/
Seznam náhledů: Zobrazení vybraného
snímku.
Chcete-li se vrátit do režimu
fotografování, stiskněte tlačítko K
nebo namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny.
Tlačítko i
Stisknutím tlačítka i v režimu přehrávání
jednotlivých snímků nebo v režimu
přehrávání náhledů snímků se zobrazí
možnosti uvedené níže.
• Slot a složka pro přehrávání: Tato položka slouží
k výběru složky pro přehrávání. Vyberte slot
a stisknutím tlačítka 2 zobrazte složky na
Tlačítko i
vybrané kartě, potom vyberte složku
a stisknutím tlačítka J zobrazte snímky ve
vybrané složce.
• Retušování (pouze snímky): Tato položka vytváří
pomocí položek v menu retušování (0 294)
retušovanou kopii aktuálního snímku.
• Úprava videosekvencí (pouze videosekvence): Tato
položka upravuje videosekvence s využitím
možností menu úprav videosekvencí
(0 179). Videosekvence lze upravovat rovněž stisknutím tlačítka i
během pozastavení přehrávané videosekvence.
• Výběr k odesl. na chytré zař./zrušení: Tato položka vybírá snímky pro přenos
na chytré zařízení (0 263).
Pro opuštění menu tlačítka i a návrat k přehrávání znovu stiskněte
tlačítko i.
233
Informace o snímku
Informace o snímku jsou prolnuty do zobrazených snímků v režimu
přehrávání jednotlivých snímků. Pomocí tlačítek 1 a 3 lze níže
vyobrazeným způsobem procházet dokola informacemi o snímku.
Mějte na paměti, že možnosti „pouze snímek“, fotografické informace,
RGB histogram, nejvyšší jasy a přehled se zobrazují pouze tehdy, je-li
vybrána odpovídající možnost v položce Možnosti zobraz. pro
přehráv. (0 266). Data o poloze se zobrazují pouze v případě použití
jednotky GP-1/GP-1A během expozice snímku (0 227).
Informace o souboru
234
Žádné (pouze snímek)
Přehled
Nejvyšší jasy
Data o poloze
RGB histogram
Fotografické
informace
❚❚ Informace o souboru
12 34
5
14
13
12
6
7
11
10
9 8
1 Stav ochrany snímku........................... 245
8 Velikost obrazu....................................... 81
2 Indikace úprav snímku ....................... 294
9 Obrazové pole ........................................ 73
3 Označení pro přenos........................... 263 10 Čas záznamu .................................. 24, 290
4 Zaostřovací pole 1, 2 ............................... 89
5 Značky oblasti činnosti automatického
zaostřování 1 .......................................... 33
6 Číslo snímku/celkový počet snímků
11 Datum záznamu............................ 24, 290
12 Aktuální slot pro paměťovou kartu ... 82
13 Název složky.......................................... 268
14 Název souboru...................................... 268
7 Kvalita obrazu ......................................... 77
1 Zobrazuje se pouze tehdy, pokud je vybrána možnost Zaostřovací pole v položce Možnosti
zobraz. pro přehráv. (0 266) a pokud byl vybraný snímek pořízen s využitím hledáčku.
2 Pokud byl snímek pořízen při použití zaostřovacího režimu AF-S nebo při výběru jednorázového zaostření
v režimu AF-A, zobrazuje se první použité zaostřovací pole. Pokud byl snímek pořízen v režimu AF-C nebo při
výběru kontinuálního zaostřování v režimu AF-A, zobrazí se zaostřovací pole pouze v případě, že byl
v činnosti jiný režim činnosti zaostřovacích polí než Automatická volba zaostřovacích polí.
235
❚❚ Nejvyšší jasy
1
2
3
1 Nejvyšší jasy snímku *
3 Aktuální barevný kanál *
2 Číslo složky – číslo snímku................. 268
* Blikající oblasti snímku indikují nejvyšší jasy (oblasti s rizikem
přeexpozice) pro aktuální barevný kanál. Stiskněte a držte
tlačítko W (S) a pomocí tlačítek 4 a 2 procházejte
následujícím způsobem jednotlivé barevné kanály:
Tlačítko W (S)
RGB
(všechny kanály)
236
R
(červená)
G
(zelená)
B
(modrá)
❚❚ RGB histogram
5
6
7
8
1
2
3
4
1 Nejvyšší jasy snímku *
2 Číslo složky – číslo snímku................. 268
3 Vyvážení bílé barvy ............................. 111
Barevná teplota............................. 117
Jemné vyvážení bílé barvy ......... 114
Manuální nastavení...................... 120
5 Histogram (kanál RGB). Ve všech
histogramech značí horizontální osa jas
pixelů a vertikální osa počty pixelů pro
jednotlivé hodnoty jasu.
6 Histogram (červený kanál)
7 Histogram (zelený kanál)
4 Aktuální barevný kanál *
8 Histogram (modrý kanál)
* Blikající oblasti snímku indikují nejvyšší jasy (oblasti s rizikem
přeexpozice) pro aktuální barevný kanál. Stiskněte a držte
tlačítko W (S) a pomocí tlačítek 4 a 2 procházejte
následujícím způsobem jednotlivé barevné kanály:
Tlačítko W (S)
RGB
(všechny kanály)
R
(červená)
G
(zelená)
B
(modrá)
Indikace nejvyšších jasů vypnutá
237
A Zvětšení výřezu snímku
Chcete-li snímek zvětšit při zobrazení histogramu,
stiskněte tlačítko X (T). Pomocí tlačítek
X (T) a W (S) lze zvětšovat a zmenšovat
snímek. Procházet skrytými částmi snímku lze
pomocí multifunkčního voliče. Histogram je
aktualizován takovým způsobem, aby zobrazoval
pouze data pro část snímku aktuálně viditelnou na
monitoru.
A Histogramy
Histogramy fotoaparátu slouží pouze jako vodítko a mohou se lišit od
histogramů zobrazených fotoeditačními aplikacemi. Na následujících obrázcích
naleznete ukázkové histogramy:
Obsahuje-li snímek objekty v širokém
rozmezí jasů, je rozložení
jednotlivých odstínů relativně
rovnoměrné.
Je-li snímek tmavý, posunuje se
rozložení odstínů směrem doleva.
Je-li snímek světlý, posunuje se
rozložení odstínů směrem doprava.
Zvyšující se korekce expozice posouvá rozložení odstínů směrem doprava,
snižující se korekce expozice posouvá rozložení odstínů směrem doleva.
Histogramy poskytují hrubou představu o celkové expozici v případě, kdy okolní
osvětlení znesnadňuje posouzení snímků na monitoru.
238
❚❚ Fotografické informace
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Měření expozice................................... 105 7
Čas závěrky ........................................53, 56
Clona ...................................................54, 56 8
2 Expoziční režim .........................................6 9
Citlivost ISO 1 ........................................... 99
3 Korekce expozice ................................. 109 10
Doladění optimální expozice 2.......... 278
11
4 Ohnisková vzdálenost ............... 224, 310
12
5 Data objektivu ...................................... 224
6 Zaostřovací režim ............................83, 97
Optická redukce vibrací 3
11
12
Typ blesku..................................... 144, 311
Režim Řídicí jednotka ......................... 283
Zábleskový režim ........................ 145, 147
Řízení záblesku ................... 149, 283, 313
Korekce zábleskové expozice ........... 151
Typ fotoaparátu
Obrazové pole ........................................ 73
Číslo složky – číslo snímku.................268
13
14
15
13 Vyvážení bílé barvy ............................. 111 14 Barevný prostor.................................... 270
Barevná teplota............................. 117 15 Předvolba Picture Control 4 ............... 130
Jemné vyvážení bílé barvy ......... 114
Manuální nastavení...................... 120
239
16
17
18
19
20
21
16 Redukce šumu pro vysoké citlivosti
ISO .......................................................... 271
Redukce šumu pro dlouhé
expozice................................................ 271
17 Funkce Active D-Lighting .................. 139
18 HDR – úroveň........................................ 141
19 Korekce vinětace.................................. 271
20 Historie úprav ....................................... 294
21 Komentář ke snímku ........................... 291
22
23
22 Jméno fotografa 5 ................................ 291 23 Vlastník autorských práv 5 ..................291
1 Zobrazuje se červeně v případě pořízení snímku při použití automatické regulace citlivosti ISO.
2 Zobrazí se, pokud byla v uživatelské funkci b5 (Jemné doladění expozice, 0 278) nastavena pro
kteroukoli metodu měření expozice jiná než nulová hodnota.
3 Zobrazuje se pouze při použití objektivu vybaveného redukcí vibrací.
4 Zobrazení jednotlivých položek závisí na vybrané předvolbě Picture Control.
5 Čtvrtá strana fotografických informací se zobrazuje pouze v případě zaznamenání informace o autorských
právech do snímku pomocí položky Informace o autorském právu v menu nastavení.
240
❚❚ Data o poloze * (0 227)
1
2
3
4
1 Zeměpisná šířka
2 Zeměpisná délka
3 Nadmořská výška
4 Univerzální čas (UTC)
* Data pro videosekvence platí pro okamžik zahájení záznamu.
241
❚❚ Přehled
1 2 345
6
17 18 19 20 21
7
8 29
28
27
9
16
22
23
26 25 24
15 141312 11 10
1
2
3
4
Číslo snímku/celkový počet snímků
Označení pro přenos........................... 263
Stav ochrany snímku........................... 245
Indikace úprav snímku ....................... 294
5 Typ fotoaparátu
6 Indikace komentáře ke snímku ........ 291
7 Indikace dat o poloze.......................... 227
8 Histogram zobrazující rozložení odstínů
ve snímku (0 238).
9 Kvalita obrazu ......................................... 77
10 Velikost obrazu....................................... 81
11 Obrazové pole ........................................ 73
12
13
14
15
Název souboru...................................... 268
Čas záznamu .................................. 24, 290
Název složky.......................................... 268
Datum záznamu............................ 24, 290
16 Aktuální slot pro paměťovou kartu ... 82
17
18
19
20
Měření expozice ...................................105
Expoziční režim .........................................6
Čas závěrky ........................................53, 56
Clona ...................................................54, 56
21 Citlivost ISO * ........................................... 99
22
23
24
25
26
Ohnisková vzdálenost................ 224, 310
Funkce Active D-Lighting ..................139
Předvolba Picture Control ................. 130
Barevný prostor.................................... 270
Zábleskový režim ........................ 145, 147
27 Vyvážení bílé barvy.............................. 111
Barevná teplota .............................117
Jemné vyvážení bílé barvy ......... 114
Manuální nastavení...................... 120
28 Korekce zábleskové expozice ........... 151
Režim Řídicí jednotka ......................... 283
29 Korekce expozice ................................. 109
* Zobrazuje se červeně v případě pořízení snímku při použití automatické regulace citlivosti ISO.
242
Pohled na snímek zblízka: Zvětšení výřezu
snímku
Stisknutím tlačítka X (T) se zvětší snímek
zobrazený v režimu přehrávání jednotlivých
snímků. Během zvětšení výřezu snímku lze
provádět následující operace:
Tlačítko X (T)
Pro
Použijte
Zvětšení
nebo
zmenšení
snímku
X (T)/
W (S)
Zobrazení
dalších částí
snímku
Popis
Stisknutím tlačítka
X (T) se zvětší
snímky až přibližně
38× (velké snímky ve
formátu 24 × 16/
DX), 28× (střední
snímky) nebo 19×
(malé snímky).
Stisknutím tlačítka W (S) se snímky zmenší.
Během zvětšení snímku můžete pomocí
multifunkčního voliče zobrazit části snímku, které
nejsou aktuálně viditelné na monitoru. Podržením
tlačítka multifunkčního voliče ve stisknuté poloze
se lze rychle posouvat do momentálně
nezobrazených částí snímku. Při změně zvětšení
se zobrazí navigační obrazovka; aktuálně
zobrazená část snímku je vyznačena žlutým
rámečkem. Proužek pod navigační obrazovkou
zobrazuje faktor zvětšení; při nastavení 1 : 1 se
zbarví zeleně.
243
Pro
Použijte
Výběr tváří
Otáčením hlavního příkazového voliče se zobrazí
stejná oblast dalších snímků při aktuálně
nastaveném zvětšení. Funkce zvětšení výřezu
snímku se zruší zobrazením videosekvence.
Zobrazení
dalších
snímků
Návrat do
režimu
fotografování
244
Popis
Tváře rozpoznané
během zvětšení
snímku jsou
indikovány bílým
ohraničením na
navigační
obrazovce. Chcete-li
zobrazit další tváře,
otáčejte pomocným příkazovým voličem.
K/
Chcete-li se vrátit do režimu fotografování,
stiskněte tlačítko K nebo namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
Ochrana snímků před vymazáním
V režimech přehrávání jednotlivých snímků, zvětšení výřezu snímku,
přehrávání náhledů snímků a přehrávání podle kalendáře je možné
nastavit pomocí tlačítka L (U) ochranu aktuálního snímku před
náhodným vymazáním. Chráněné soubory jsou označené symbolem P
a nelze je vymazat pomocí tlačítka O (Q) ani pomocí položky Mazání
snímků v menu přehrávání. Mějte na paměti, že chráněné snímky budou
vymazány při formátování paměťové karty (0 289). Chcete-li zrušit
ochranu snímku, aby bylo možné snímek vymazat, zobrazte snímek
nebo jej vyberte a stiskněte tlačítko L (U).
Tlačítko L (U)
A Zrušení ochrany u všech snímků
Chcete-li odstranit ochranu ze všech snímků ve složce nebo složkách aktuálně
vybraných v menu Přehrávaná složka, stiskněte během přehrávání na dobu
přibližně dvou sekund současně tlačítka L (U) a O (Q).
245
Mazání snímků
Chcete-li vymazat snímek zobrazený v režimu přehrávání jednotlivých
snímků či vybraný v seznamu náhledů, stiskněte tlačítko O (Q). Chceteli vymazat více vybraných snímků, všechny snímky pořízené
k vybranému datu nebo všechny snímky v aktuální přehrávané složce,
použijte položku Mazání snímků v menu přehrávání. Jakmile jsou
snímky vymazány, již je nelze obnovit. Mějte na paměti, že chráněné
a skryté snímky nelze vymazat.
Přehrávání jednotlivých snímků, přehrávání náhledů
snímků a přehrávání podle kalendáře
Chcete-li vymazat aktuální snímek, stiskněte tlačítko O (Q).
1 Stiskněte tlačítko O (Q).
Zobrazí se dialog pro potvrzení.
Tlačítko O (Q)
2 Znovu stiskněte tlačítko O (Q).
Chcete-li vymazat snímek, stiskněte
tlačítko O (Q). Chcete-li se vrátit zpět bez
vymazání snímku, stiskněte tlačítko K.
Tlačítko O (Q)
246
A Přehrávání podle kalendáře
Při přehrávání podle kalendáře můžete vymazat všechny snímky pořízené
k vybranému datu výběrem data v seznamu dat a stisknutím tlačítka O (Q)
(0 232).
A Viz také
Položka Po vymazání v menu přehrávání určuje, jestli se po vymazání snímku
zobrazí snímek následující nebo předcházející (0 267).
247
Menu přehrávání
Položka Mazání snímků v menu přehrávání obsahuje následující
možnosti. Mějte na paměti, že v závislosti na počtu snímků může
vymazání snímků trvat určitou dobu.
Možnost
Q
Vybrané
n
Vybrat datum
R
Všechny
Popis
Vymazání vybraných snímků.
Vymazání všech snímků pořízených k vybranému datu
(0 249).
Vymazání všech snímků ve
složce aktuálně vybrané pro
přehrávání (0 266). Pokud
jsou vloženy dvě paměťové
karty, můžete vybrat, ze které
karty budou snímky mazány.
❚❚ Vybrané: Vymazání vybraných snímků
1 Vyberte snímky.
Pomocí multifunkčního voliče vyberte
snímek a stisknutím tlačítka W (S)
potvrďte nebo zrušte výběr. Vybrané
snímky jsou označeny symbolem O.
Opakováním postupu vyberte další
požadované snímky.
248
Tlačítko W (S)
2 Vymažte vybrané snímky.
Stiskněte tlačítko J. Zobrazí se dialog pro
potvrzení; vyberte možnost Ano
a stiskněte tlačítko J.
❚❚ Vybrat datum: Vymazání snímků pořízených k vybranému datu
1 Vyberte data.
Chcete-li vybrat všechny snímky pořízené
k vybranému datu, vyberte datum
a stiskněte tlačítko 2. Vybraná data jsou
označena symbolem M. Opakováním
postupu vyberte podle potřeby další data;
výběr data zrušíte jeho opakovaným
výběrem a stisknutím tlačítka 2.
2 Vymažte vybrané snímky.
Stiskněte tlačítko J. Zobrazí se dialog pro
potvrzení; vyberte možnost Ano
a stiskněte tlačítko J.
249
Wi-Fi
Možnosti nabízené sítěmi Wi-Fi
Fotoaparát lze připojit pomocí bezdrátových sítí Wi-Fi ke kompatibilním
chytrým zařízením (chytrým telefonům nebo tabletům) s běžící speciální
aplikací Nikon Wireless Mobile Utility (0 263).
Stahování snímků
Dálkové ovládání
A Instalace aplikace Wireless Mobile Utility
1 Vyhledejte aplikaci.
Na chytrém zařízení se připojte ke službě Google Play, App Store či jinému
obchodu pro nákup aplikací a vyhledejte aplikaci „Wireless Mobile Utility“.
Další informace viz návod dodávaný s chytrým zařízením.
2 Nainstalujte aplikaci.
Přečtěte si popis aplikace a nainstalujte aplikaci. Návod pro aplikaci
Wireless Mobile Utility ve formátu PDF je k dispozici ke stažení na
následujících adresách URL:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
Android
250
iOS
Přístup k fotoaparátu
Před připojením prostřednictvím Wi-Fi (bezdrátová síť LAN) nainstalujte
aplikaci Wireless Mobile Utility do kompatibilního chytrého zařízení
s operačním systémem Android nebo iOS.
Android a iOS: Připojení prostřednictvím SSID
Před navázáním spojení povolte Wi-Fi na chytrém zařízení. Podrobnosti
viz dokumentace dodávaná s chytrým zařízením.
1 Povolte vestavěné připojení Wi-Fi
fotoaparátu.
V menu nastavení vyberte položku Wi-Fi
a stiskněte tlačítko 2. Vyberte položku
Připojení k síti a stiskněte tlačítko 2,
potom vyberte možnost Povolit
a stiskněte tlačítko J. Vyčkejte několik
sekund na aktivaci Wi-Fi.
2 Zobrazte adresu SSID fotoaparátu.
Vyberte položku Nastavení sítě
a stiskněte tlačítko 2.
251
Vyberte možnost Zobrazit SSID
a stiskněte tlačítko 2.
3 Vyberte adresu SSID fotoaparátu.
Na chytrém zařízení vyberte možnost Settings (Nastavení) > Wi-Fi
a vyberte SSID fotoaparátu pro připojení prostřednictvím Wi-Fi.
4 Spusťte aplikaci Wireless Mobile Utility.
Spusťte aplikaci Wireless Mobile Utility na chytrém zařízení.
5 Povolte zabezpečení bezdrátové sítě.
Připojení není ve výchozím nastavení chráněné heslem ani jinou
formou zabezpečení. Povolte zabezpečení pomocí aplikace
Wireless Mobile Utility na chytrém zařízení (0 257).
A Indikace Wi-Fi
Je-li povolené připojení Wi-Fi, bliká na zobrazovači symbol g. Jakmile je
navázáno spojení a fotoaparát zahájí výměnu dat s chytrým zařízením, symbol
přestane blikat.
Kontrolní panel
252
Monitor
D Zabezpečení
I když je jednou z výhod zařízení s bezdrátovým připojením možnost snadného
propojení s ostatními pro bezdrátovou výměnu dat kdekoli v rámci dosahu
zařízení, může v případě, že není povoleno zabezpečení, dojít k následujícím
situacím:
• Krádež dat: Třetí strany se zločinnými úmysly mohou zachytit bezdrátové
přenosy a odcizit ID uživatele, hesla a další osobní údaje.
• Neautorizovaný přístup: Neautorizovaní uživatelé mohou získat přístup k síti
a upravovat data nebo provádět jiné zločinné aktivity. Pamatujte si, že
vzhledem k charakteru bezdrátových sítí mohou specializované útoky umožnit
neautorizovaný přístup i v případě aktivace zabezpečení.
A Ochrana heslem
Při prvním připojení po změně nastavení hesla můžete být vyzváni k zadání
hesla.
253
Android: Připojení prostřednictvím NFC
Pokud fotoaparát podporuje NFC (Near Field Communication), lze
navázat spojení pomocí Wi-Fi jednoduchým dotykem loga N (značka
N-Mark) na fotoaparátu v místě antény NFC na chytrém zařízení. Před
připojením povolte způsobem popsaným v dokumentaci dodávané
s chytrým zařízením NFC (Near Field Communication) a Wi-Fi na chytrém
zařízení.
1 Navažte spojení pomocí Wi-Fi.
V režimu fotografování s využitím hledáčku se při zapnutém časovači
pohotovostního režimu dotkněte logem N (značka N-Mark) na
fotoaparátu v místě antény NFC na chytrém zařízení (umístění
antény NFC viz dokumentace dodávaná s chytrým zařízením). Obě
zařízení udržujte v kontaktu tak dlouho, dokud se na fotoaparátu
nezobrazí zpráva o detekování zařízení NFC a dokud není navázáno
spojení pomocí Wi-Fi.
Automaticky se spustí aplikace Wireless Mobile Utility.
2 Povolte zabezpečení bezdrátové sítě.
Připojení není ve výchozím nastavení chráněné heslem ani jinou
formou zabezpečení. Povolte zabezpečení pomocí aplikace
Wireless Mobile Utility na chytrém zařízení (0 257).
254
D Zabezpečení
I když je jednou z výhod zařízení s bezdrátovým připojením možnost snadného
propojení s ostatními pro bezdrátovou výměnu dat kdekoli v rámci dosahu
zařízení, může v případě, že není povoleno zabezpečení, dojít k následujícím
situacím:
• Krádež dat: Třetí strany se zločinnými úmysly mohou zachytit bezdrátové
přenosy a odcizit ID uživatele, hesla a další osobní údaje.
• Neautorizovaný přístup: Neautorizovaní uživatelé mohou získat přístup k síti
a upravovat data nebo provádět jiné zločinné aktivity. Pamatujte si, že
vzhledem k charakteru bezdrátových sítí mohou specializované útoky umožnit
neautorizovaný přístup i v případě aktivace zabezpečení.
A NFC
NFC (Near Field Communication) je mezinárodní standard bezdrátových
komunikačních technologií s krátkým dosahem.
A Wi-Fi
Připojení k chytrému zařízení prostřednictvím NFC automaticky povolí možnost
Wi-Fi > Připojení k síti v menu nastavení fotoaparátu.
A Žádné připojení
Pokud nejste schopni navázat spojení pomocí NFC výše popsaným způsobem,
připojte se pomocí jiné metody (0 251).
A Zakázání NFC
K zapnutí a vypnutí NFC slouží položka NFC v menu nastavení. Chcete-li zakázat
připojení NFC, vyberte možnost Zakázat.
255
Android: Jiné možnosti připojení pomocí Wi-Fi
V kombinaci s kompatibilními chytrými zařízeními lze použít WPS.
Automaticky se aktivuje zabezpečení bezdrátové sítě.
❚❚ Tlačítko WPS
Chcete-li se připojit jednoduchým stisknutím
tlačítka, upravte nastavení následovně:
• Fotoaparát: Vyberte možnost Wi-Fi >
Nastavení sítě > Tlačítko WPS v menu
nastavení.
• Chytré zařízení: Vyberte možnost WPS button
connection (Připojení tlačítkem WPS)
v menu Wi-Fi settings (Nastavení Wi-Fi).
❚❚ Zadání kódu PIN pro WPS
Chcete-li se připojit k chytrému zařízení
s využitím kódu PIN, vyberte možnost Wi-Fi >
Nastavení sítě > Zadání kódu PIN pro WPS
v menu nastavení fotoaparátu a zadejte kód
PIN zobrazený na chytrém zařízení.
Obnovení výchozích nastavení
Chcete-li obnovit výchozí nastavení sítě, vyberte možnost Wi-Fi >
Nastavení sítě > Reset nastavení sítě. Zobrazí se dialog pro potvrzení;
pro obnovení výchozích nastavení sítě vyberte možnost Ano a stiskněte
tlačítko J.
A Ukončení připojení
Připojení Wi-Fi lze zakázat:
• Výběrem možnosti Wi-Fi > Připojení k síti > Zakázat v menu nastavení
fotoaparátu
• Spuštěním záznamu videosekvence
• Připojením volitelné komunikační jednotky UT-1
• Vypnutím fotoaparátu
256
Zabezpečení bezdrátové sítě
Po navázání spojení pomocí Wi-Fi upravte nastavení zabezpečení.
V případě připojení WPS (0 256) je zabezpečení povoleno automaticky;
není třeba provádět žádné úpravy nastavení.
❚❚ OS Android
1 Zobrazte nastavení aplikace
Wireless Mobile Utility.
Na chytrém zařízení vyberte symbol c
v pravém horním rohu zobrazovače nebo
otevřete menu nastavení z domovské
obrazovky aplikace Wireless Mobile Utility.
2 Vyberte položku Wireless Mobile Adapter
settings (Nastavení bezdrátového
mobilního adaptéru).
257
3 Vyberte položku Authentication/
encryption (Autentizace/šifrování).
4 Vyberte možnost WPA2-PSK-AES.
Vyberte možnost WPA2-PSK-AES a vyberte možnost OK.
5 Vyberte položku Password (Heslo).
258
6 Zadejte heslo.
Zadejte heslo a vyberte možnost Save
(Uložit). Hesla mohou mít délku 8 až 63
znaků.
7 Povolte zabezpečení bezdrátové sítě.
Vyberte možnost b. Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte
možnost OK.
A Zobrazení nastavení zabezpečení bezdrátové sítě
Chcete-li zobrazit aktuální nastavení hesla a autentizace/šifrování, vyberte
položku Current settings (Aktuální nastavení) v menu Wireless Mobile
Adapter settings (Nastavení bezdrátového mobilního adaptéru).
259
❚❚ iOS
1 Zobrazte nastavení aplikace
Wireless Mobile Utility.
Na chytrém zařízení vyberte symbol c na
domovské obrazovce aplikace
Wireless Mobile Utility.
2 Vyberte položku WMA settings (Nastavení
WMA).
3 Vyberte položku Authentication
(Autentizace).
260
4 Vyberte možnost WPA2-PSK-AES.
Vyberte možnost WPA2-PSK-AES.
Vyberte položku WMA settings (Nastavení
WMA) pro návrat do menu nastavení WMA.
Jste-li vyzváni k zadání hesla, vyberte
možnost OK.
5 Vyberte položku Password (Heslo).
6 Zadejte heslo.
Zadejte heslo a vyberte položku WMA
settings (Nastavení WMA). Hesla mohou
mít délku 8 až 63 znaků.
261
7 Povolte zabezpečení bezdrátové sítě.
Vyberte položku Settings (Nastavení). Zobrazí se dialog pro
potvrzení; vyberte možnost OK.
V okamžiku příštího připojení k fotoaparátu prostřednictvím Wi-Fi
vás chytré zařízení vyzve k zadání tohoto hesla.
D Wi-Fi
Před použitím funkce Wi-Fi si přečtěte varování na stranách xx až xxii. Chcete-li
zakázat připojení Wi-Fi na místech a v situacích, kde je jeho použití zakázáno,
vyberte možnost Wi-Fi > Připojení k síti > Zakázat v menu nastavení
fotoaparátu. Mějte na paměti, že pokud je aktivní Wi-Fi, nelze používat karty
Eye-Fi, a pokud probíhá komunikace mezi aplikací Wireless Mobile Utility na
chytrém zařízení a fotoaparátem, nevypíná se časovač pohotovostního režimu.
Neproběhne-li v časovém úseku přibližně 5 minut žádná výměna dat, časovač
pohotovostního režimu se vypne. Funkce Wi-Fi fotoaparátu je k dispozici pouze
v případě vložení paměťové karty a nelze ji používat v případě připojeného
kabelu USB nebo HDMI. Aby se zamezilo vybití baterie během připojení, nabijte
baterii před povolením síťového připojení.
262
Výběr snímků pro přenos
Pomocí níže uvedených kroků lze vybrat snímky pro přenos na chytré
zařízení. Videosekvence nemohou být vybrány pro přenos.
Výběr jednotlivých snímků pro přenos
1 Vyberte snímek.
Zobrazte snímek nebo jej vyberte v seznamu náhledů při přehrávání
náhledů snímků nebo při přehrávání podle kalendáře.
2 Zobrazte možnosti přehrávání.
Stiskněte tlačítko i pro zobrazení
možností přehrávání.
Tlačítko i
3 Vyberte položku Výběr k odesl. na
chytré zař./zrušení.
Vyberte položku Výběr k odesl. na chytré
zař./zrušení a stiskněte tlačítko J. Snímky
vybrané pro přenos se označí symbolem
&; chcete-li zrušit výběr snímku, zobrazte
nebo vyberte snímek a opakujte kroky 2
a 3.
263
Výběr více snímků pro přenos
Pomocí níže uvedených kroků lze změnit označení pro přenos u více
snímků.
1 Vyberte položku Výběr k odeslání na chytré zař.
Vyberte položku Wi-Fi v menu nastavení, vyberte položku Výběr
k odeslání na chytré zař. a stiskněte tlačítko 2.
2 Vyberte snímky.
Pomocí multifunkčního voliče vyberte
snímky a stisknutím tlačítka W (S)
potvrďte nebo zrušte výběr. Vybrané
snímky jsou označeny symbolem &.
3 Stiskněte tlačítko J.
Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.
Výběr snímků pro přenos pomocí NFC
Pokud je navázáno spojení pomocí NFC (0 254) během přehrávání,
snímek zobrazený aktuálně v režimu přehrávání jednotlivých snímků
nebo vybraný v seznamu náhledů či v režimu přehrávání podle
kalendáře se automaticky označí pro přenos.
1 Zobrazte nebo vyberte požadovaný snímek.
Zobrazte snímek v režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo jej
vyberte na seznamu náhledů či v režimu přehrávání podle kalendáře.
2 Připojte se.
Dotkněte se logem N (značka N-Mark) na fotoaparátu v místě antény
NFC na chytrém zařízení a obě zařízení ponechte v kontaktu tak
dlouho, dokud se na fotoaparátu nezobrazí zpráva informující
o rozpoznání zařízení NFC. Snímek se označí symbolem &
informujícím o jeho výběru pro přenos.
264
Stažení vybraných snímků do chytrého
zařízení
Chcete-li stáhnout vybrané snímky do chytrého zařízení, navažte
pomocí Wi-Fi spojení s fotoaparátem (0 251) a vyberte položku View
photos (Zobrazit snímky) v aplikaci Wireless Mobile Utility. Zobrazí se
dialog pro potvrzení; pro zahájení stahování vyberte možnost OK.
OS Android
iOS
265
Seznam položek menu
Tato část obsahuje seznam položek dostupných v menu fotoaparátu.
Další informace viz Návod k práci s menu.
D Menu přehrávání: Práce se snímky
Mazání snímků
Vybrané
Vybrat datum
Všechny
Přehrávaná složka
D7200
Všechny
Aktuální
Skrytí snímků
Vybrat/nastavit
Vybrat datum
Zrušit celý výběr
Možnosti zobraz. pro přehráv.
Základní informace o snímku
Zaostřovací pole
Doplňující informace o snímku
Žádné (pouze snímek)
Nejvyšší jasy
RGB histogram
Fotografické informace
Přehled
266
Tato položka slouží k vymazání více snímků
současně (0 248).
(výchozí nastavení je D7200)
Tato položka slouží k výběru složky pro
přehrávání.
Tato položka skrývá nebo odhaluje snímky.
Skryté snímky se zobrazují pouze v menu
„Skrytí snímků“ a nelze je přehrávat.
Tato položka slouží k výběru informací
zobrazovaných na obrazovce informací
o snímku v režimu přehrávání (0 234).
Kopírování snímků
Výběr zdroje
Výběr snímků
Výběr cílové složky
Kopírovat snímky?
Kontrola snímků
Zapnuto
Vypnuto
Po vymazání
Zobrazit následující
Zobrazit předcházející
Pokračovat stejně
Otočení na výšku
Zapnuto
Vypnuto
Prezentace
Spustit
Typ obrazových dat
Interval mezi snímky
Tisková objednávka (DPOF)
Vybrat/nastavit
Zrušit celý výběr
Tato položka slouží ke kopírování snímků
mezi paměťovými kartami. Je dostupná
pouze tehdy, pokud jsou ve fotoaparátu
vloženy dvě paměťové karty.
(výchozí nastavení je Vypnuto)
Tato položka slouží k zapnutí/vypnutí
automatického zobrazování snímků na
monitoru ihned po expozici (0 230).
(výchozí nastavení je Zobrazit následující)
Tato položka určuje, který snímek se zobrazí
po vymazání snímku.
(výchozí nastavení je Zapnuto)
Tato položka určuje, zda se budou snímky
pořízené „na výšku“ (portrétní orientace)
během přehrávání otáčet do správné
orientace (0 230).
Tato položka zobrazuje prezentace ze snímků
v aktuální přehrávané složce.
Tato položka umožňuje vybrat snímky pro tisk
pomocí tiskových služeb nebo tiskáren
kompatibilních se standardem DPOF a zvolit
počet výtisků.
267
C Menu fotografování: Možnosti pro fotografování
Reset menu fotografování
Ano
Ne
Složka pro ukládání
Výběr složky podle čísla
Výběr složky ze seznamu
Pojmenování souborů
Pojmenování souborů
Paměťová karta ve Slotu 2
Přeplnění
Záloha
RAW Slot 1 - JPEG Slot 2
Kvalita obrazu
NEF (RAW) + JPEG Jemný
NEF (RAW) + JPEG Normál.
NEF (RAW) + JPEG Základní
NEF (RAW)
JPEG Jemný
JPEG Normální
JPEG Základní
268
Chcete-li nastavit položky menu
fotografování na výchozí hodnoty, vyberte
možnost Ano.
Tato položka slouží k volbě složky, do které se
budou ukládat nově pořizované snímky.
Tato položka slouží k volbě tříznakové
předpony používané v názvu obrazových
souborů, do kterých jsou ukládány snímky.
Výchozí předpona je „DSC“.
(výchozí nastavení je Přeplnění)
Tato položka určuje funkci karty ve slotu 2
v případě, kdy jsou ve fotoaparátu vloženy
dvě paměťové karty (0 82).
(výchozí nastavení je JPEG Normální)
Tato položka určuje formát souboru
a kompresní poměr (kvalitu obrazu, 0 77).
Velikost obrazu
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Obrazové pole
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Komprese JPEG
Priorita velikosti
Optimální kvalita
Záznam ve formátu NEF (RAW)
Typ
Bitová hloubka NEF (RAW)
Vyvážení bílé barvy
Automaticky
Žárovkové světlo
Zářivkové světlo
Přímé sluneční světlo
Blesk
Zataženo
Stín
Výběr barevné teploty
Manuální nastavení
(výchozí nastavení je Velký (L))
Tato položka určuje velikost obrazu
v pixelech (0 81).
(výchozí nastavení je DX (24×16))
Tato položka slouží k volbě obrazového pole
(0 73).
(výchozí nastavení je Priorita velikosti)
Tato položka určuje typ komprese snímků
JPEG (0 80).
Tato položka určuje typ komprese a barevnou
(bitovou) hloubku snímků NEF (RAW) (0 80).
(výchozí nastavení je Automaticky)
Tato položka umožňuje přizpůsobit vyvážení
barev světelnému zdroji (0 111).
269
Předvolby Picture Control
(výchozí nastavení je Standardní)
Standardní
Tato položka volí způsob zpracování nově
pořizovaných snímků. Nastavení zvolte podle
Neutrální
fotografovaného motivu nebo tvůrčích
Živé
záměrů (0 130).
Monochromatické
Portrét
Krajina
Ploché
Správa předv. Picture Control
Uložit/upravit
Tato položka slouží ke tvorbě uživatelských
předvoleb Picture Control (0 135).
Přejmenovat
Vymazat
Načíst/uložit
Barevný prostor
(výchozí nastavení je sRGB)
sRGB
Tato položka slouží k výběru barevného
prostoru snímků.
Adobe RGB
Active D-Lighting (výchozí nastavení je Vypnuto (režimy P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2 a 3) nebo
Automaticky (ostatní režimy))
Automaticky
Tato položka zachovává detaily ve světlech
a stínech a vytváří snímky s přirozeně
Velmi vysoký
působícím kontrastem (0 139).
Vysoký
Normální
Nízký
Vypnuto
HDR (vysoký dynamický rozsah)
Režim HDR
HDR – úroveň
270
Tato položka zachovává detaily ve světlech
a stínech při fotografování vysoce
kontrastních motivů (0 141).
Korekce vinětace
Vysoká
Normální
Nízká
Vypnuto
Automatická korekce zkreslení
Zapnuto
Vypnuto
Redukce šumu pro dlouhé exp.
Zapnuto
Vypnuto
Redukce šumu pro vys. ISO
Vysoká
Normální
Nízká
Vypnuto
Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISO
Přístup k Hi ISO příkaz. voličem
Automat. regulace citl. ISO
(výchozí nastavení je Normální)
Tato položka snižuje úbytky jasu na okrajích
obrazového pole při použití objektivů typu G,
E a D (kromě objektivů typu PC). Účinky
funkce jsou nejvíce patrné při použití plně
otevřené clony (plné světelnosti) objektivu.
(výchozí nastavení je Vypnuto)
Tato položka potlačuje soudkové zkreslení při
fotografování širokoúhlými objektivy
a poduškové zkreslení při fotografování
dlouhými objektivy.
(výchozí nastavení je Vypnuto)
Tato položka potlačuje obrazový šum (jasné
skvrny nebo závoj) na snímcích pořízených
dlouhými časy závěrky.
(výchozí nastavení je Normální)
Tato položka potlačuje obrazový šum
(náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely)
na snímcích pořízených s využitím vysokých
citlivostí ISO.
Tato položka upravuje nastavení citlivosti ISO
pro statické snímky (0 99, 102).
271
Dálkové ovládání (ML-L3)
Dálkové ovládání se zpožděním
Dálkové ovl. s rychlou reakcí
Dálk. ovl. s předsklop. zrcadla
Vypnuto
Vícenásobná expozice
Režim vícenásobné expozice
Počet snímků
Autom. nastavení expozice
Intervalové snímání
Spustit
Možnosti spuštění
Interval
Počet intervalů×počet snímků v inter.
Vyrovnání expozice
272
(výchozí nastavení je Vypnuto)
Tato položka určuje chování fotoaparátu při
použití dálkového ovládání ML-L3.
Tato položka zaznamenává dvě nebo tři
expozice NEF (RAW) jako jediný snímek
(0 211).
Tato položka slouží k pořizování snímků ve
vybraném intervalu až do pořízení zvoleného
počtu snímků (0 217).
1 Menu videosekvencí: Možnosti pro záznam
videosekvencí
Reset menu videosekvencí
Ano
Ne
Chcete-li nastavit položky menu
videosekvencí na výchozí hodnoty, vyberte
možnost Ano.
Pojmenování souborů
Cílové umístění
Slot 1
Slot 2
Vel. obrazu/snímací frekv.
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
Kvalita videa
Vysoká
Normální
Citlivost mikrofonu
Automatická citlivost
Manuální citlivost
Vypnutý mikrofon
Tato položka slouží k volbě tříznakové
předpony používané v názvu obrazových
souborů, do kterých jsou ukládány
videosekvence. Výchozí předpona je „DSC“.
(výchozí nastavení je Slot 1)
Tato položka volí slot pro ukládání
videosekvencí.
(výchozí nastavení je 1920×1080; 30p)
Tato položka slouží k volbě velikosti obrazu
videosekvencí (v pixelech) a snímací
frekvence (0 166).
(výchozí nastavení je Normální)
Tato položka slouží k volbě kvality videa
(0 166).
(výchozí nastavení je Automatická citlivost)
Tato položka zapíná a vypíná vestavěný nebo
volitelné stereofonní mikrofony, resp. slouží
k nastavení citlivosti mikrofonu.
273
Frekvenční charakteristika
Široký rozsah frekvencí
Rozsah pro lidský hlas
Redukce hluku větru
Zapnuto
Vypnuto
Obrazové pole
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Vyvážení bílé barvy
Stejné nast. jako pro fotogr.
Automaticky
Žárovkové světlo
Zářivkové světlo
Přímé sluneční světlo
Zataženo
Stín
Výběr barevné teploty
Manuální nastavení
274
(výchozí nastavení je Široký rozsah frekvencí)
Tato položka slouží k nastavení frekvenční
charakteristiky vestavěného mikrofonu
a volitelných stereofonních mikrofonů.
(výchozí nastavení je Vypnuto)
Tato položka slouží k zapnutí a vypnutí filtru
pro potlačení nízkých frekvencí vestavěného
mikrofonu, který umožňuje potlačení hluku
větru.
(výchozí nastavení je DX (24×16))
Tato položka slouží k volbě obrazového pole
(0 168).
(výchozí nastavení je Stejné nast. jako pro fotogr.)
Tato položka slouží k výběru vyvážení bílé
barvy pro videosekvence (0 112). Chcete-li
použít možnost aktuálně vybranou pro
snímky, vyberte možnost Stejné nast. jako
pro fotogr.
Předvolby Picture Control
Stejné nast. jako pro fotogr.
Standardní
Neutrální
Živé
Monochromatické
Portrét
Krajina
Ploché
Správa předv. Picture Control
Uložit/upravit
Přejmenovat
Vymazat
Načíst/uložit
Redukce šumu pro vys. ISO
Vysoká
Normální
Nízká
Vypnuto
Nastavení citl. ISO pro videosekv.
Citlivost ISO (režim M)
Auto. regul. citl. ISO (režim M)
Nejvyšší citlivost
Časosběrné snímání
Spustit
Interval
Celková doba fotografování
Vyrovnání expozice
(výchozí nastavení je Stejné nast. jako pro fotogr.)
Tato položka slouží k výběru předvolby
Picture Control pro videosekvence (0 130).
Chcete-li použít možnost aktuálně vybranou
pro snímky, vyberte možnost Stejné nast.
jako pro fotogr.
Tato položka slouží ke tvorbě uživatelských
předvoleb Picture Control (0 132).
(výchozí nastavení je Normální)
Tato položka potlačuje obrazový šum
(náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely)
na videosekvencích pořízených s využitím
vysokých citlivostí ISO.
Tato položka upravuje nastavení citlivosti ISO
pro videosekvence.
Fotoaparát automaticky pořizuje ve
zvolených intervalech snímky pro následnou
tvorbu němých časosběrných videosekvencí
(0 171).
275
A Uživatelské funkce: Jemné doladění funkcí
fotoaparátu
Reset uživatelských funkcí
Ano
Ne
a Automatické zaostřování
a1 Volba priority v režimu AF-C
Spuštění
Zaostření
a2 Volba priority v režimu AF-S
Spuštění
Zaostření
a3 Sledování objektu s blokací
5 (dlouhé)
4
3 (normální)
2
1 (krátké)
Vypnuto
276
Chcete-li nastavit uživatelské funkce na
výchozí hodnoty, vyberte možnost Ano.
(výchozí nastavení je Spuštění)
Pokud je vybrán režim AF-C při fotografování
s využitím hledáčku, umožňuje tato položka
nastavit, jestli dojde k expozici snímku při
každém stisknutí tlačítka spouště (priorita
spuštění) nebo pouze v případě správného
zaostření (priorita zaostření).
(výchozí nastavení je Zaostření)
Pokud je vybrán režim AF-S při fotografování
s využitím hledáčku, umožňuje tato položka
nastavit, jestli dojde k expozici snímku pouze
po dosažení správného zaostření (priorita
zaostření) nebo při každém stisknutí tlačítka
spouště (priorita spuštění).
(výchozí nastavení je 3 (normální))
Tato položka určuje chování kontinuálního
zaostřování v případě náhlých velkých změn
ve vzdálenosti objektu (kontinuální
zaostřování pracuje při výběru režimu AF-C pro
fotografování s využitím hledáčku nebo při
jeho automatickém výběru fotoaparátem
v režimu AF-A).
a4 Aktivace zaostřování
Spoušť/tlačítko AF-ON
Tlačítko AF-ON
a5 Zobrazení zaostřovacích polí
Osvětlení zaostřovacích polí
Manuální zaostřování
a6 Přep. zaostř. polí dokola
Přepínat dokola
Nepřepínat dokola
a7 Počet zaostřovacích polí
51 polí
11 polí
a8 Uložení polí podle orientace
Ano
Ne
a9 Vestavěné pom. světlo AF
Zapnuto
Vypnuto
(výchozí nastavení je Spoušť/tlačítko AF-ON)
Tato položka určuje, jestli fotoaparát zaostří
při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
Pokud je vybrána možnost Tlačítko AF-ON,
fotoaparát nezaostřuje při namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny.
Tato položka povoluje nebo zakazuje
osvětlení zaostřovacích polí v hledáčku.
(výchozí nastavení je Nepřepínat dokola)
Tato položka určuje, jestli lze přepínat
zaostřovací pole při jejich výběru v hledáčku
„dokola“, z jedné strany hledáčku na druhou.
(výchozí nastavení je 51 polí)
Tato položka určuje, kolik zaostřovacích polí
je dostupných pro manuální výběr
v hledáčku.
(výchozí nastavení je Ne)
Tato položka určuje, jestli lze ukládat
zaostřovací pole v hledáčku samostatně pro
fotografování na výšku a na šířku.
(výchozí nastavení je Zapnuto)
Tato položka určuje, jestli se za nízké hladiny
osvětlení aktivuje vestavěné pomocné světlo
AF sloužící jako pomocný zdroj světla pro
automatické zaostřování.
277
b Měření/expozice
b1 Krok citlivosti ISO
1/3 EV
1/2 EV
b2 Krok nastavení expozice (EV)
1/3 EV
1/2 EV
b3 Snadná korekce expozice
Zapnuto (autom. nastavení)
Zapnuto
Vypnuto
b4 Velikost zdůraz. středu
 6 mm
 8 mm
 10 mm
 13 mm
Integrální
b5 Jemné doladění expozice
Ano
Ne
278
(výchozí nastavení je 1/3 EV)
Tato položka určuje hodnotu kroku při
nastavování citlivosti ISO.
(výchozí nastavení je 1/3 EV)
Tato položka určuje hodnotu kroku pro
nastavení času závěrky, clony, korekce
expozice, korekce zábleskové expozice
a bracketingu.
(výchozí nastavení je Vypnuto)
Pokud je vybrána možnost Zapnuto (autom.
nastavení) nebo Zapnuto, lze nastavovat
korekci expozice v režimech P a S otáčením
pomocného příkazového voliče a v režimu A
otáčením hlavního příkazového voliče.
(výchozí nastavení je  8 mm)
Tato položka určuje velikost oblasti
s největším významem při použití
integrálního měření se zdůrazněným
středem. Pokud je nasazený objektiv bez CPU,
je velikost této oblasti pevně nastavena na
8 mm.
(výchozí nastavení je Ne)
Tato položka umožňuje jemné doladění
všech metod měření expozice. Vyšší hodnoty
produkují světlejší expozice, nižší hodnoty
produkují tmavší expozice.
c Časovače/expoziční paměť
c1 Tlačítko spouště jako AE-L
Zapnuto
Vypnuto
c2 Časovač pohotovost. režimu
4s
6s
10 s
30 s
1 min
5 min
10 min
30 min
Žádný limit
c3 Samospoušť
Zpoždění samospouště
Počet snímků
Interval mezi snímky
c4 Zpožď. pro vypn. monitoru
Přehrávání
Menu
Obrazovka informací
Kontrola snímků
Živý náhled
c5 Aktivita dálk. ovládání (ML-L3)
1 min
5 min
10 min
15 min
(výchozí nastavení je Vypnuto)
Tato položka určuje, jestli dojde k aktivaci
expoziční paměti při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
(výchozí nastavení je 6 s)
Tato položka určuje, jak dlouho pracuje
expozimetr fotoaparátu v době, kdy není
prováděna žádná činnost (0 37).
Tato položka slouží k nastavení zpoždění
samospouště, počtu pořízených snímků
a intervalu mezi snímky v režimu
samospouště.
Tato položka určuje, jak dlouho zůstává
monitor zapnutý v době, kdy není prováděna
žádná činnost.
(výchozí nastavení je 1 min)
Tato položka slouží k výběru doby, po kterou
fotoaparát čeká na signál z dálkového
ovládání, než zruší režim dálkového ovládání
(0 156).
279
d Snímání/indikace
d1 Pípnutí
Hlasitost
Tón
d2 Pomalé sériové snímání
6 obr./s
5 obr./s
4 obr./s
3 obr./s
2 obr./s
1 obr./s
d3 Max. počet snímků série
1–100
d4 Opožděné spuštění závěrky
3s
2s
1s
Vypnuto
d5 Varovná indikace blesku
Zapnuto
Vypnuto
d6 Pořadí čísel souborů
Zapnuto
Vypnuto
Reset
d7 Zobraz. mřížky v hledáčku
Zapnuto
Vypnuto
280
Tato položka slouží k výběru tónu a hlasitosti
pípnutí.
(výchozí nastavení je 3 obr./s)
Tato položka umožňuje nastavit maximální
snímací frekvenci pro režim CL (mějte na
paměti, že snímací frekvence v režimu živého
náhledu nepřekročí 3,7 obr./s ani v případě
výběru hodnoty 4 obr./s nebo vyšší).
(výchozí nastavení je 100)
Tato položka umožňuje nastavit maximální
počet snímků, které lze pořídit v jedné sérii
v režimu sériového snímání.
(výchozí nastavení je Vypnuto)
V situacích, kdy i nejmenší pohyb fotoaparátu
může způsobit rozmazání snímků, vyberte
možnost 1 s, 2 s nebo 3 s pro oddálení
spuštění závěrky o přibližně jednu, dvě nebo
tři sekundy od sklopení zrcadla do horní
polohy.
(výchozí nastavení je Zapnuto)
Je-li vybrána možnost Zapnuto, bliká
indikace připravenosti k záblesku (M)
v případě, že je nutné pro dosažení optimální
expozice použít blesk.
(výchozí nastavení je Zapnuto)
Tato položka určuje způsob přiřazování čísel
souborů fotoaparátem.
(výchozí nastavení je Vypnuto)
Tato položka určuje, jestli se bude v hledáčku
zobrazovat pomocná mřížka.
d8 ISO jednoduše
Zapnuto
Vypnuto
d9 Obrazovka informací
Automaticky
Manuálně
d10 Osvětlení LCD panelu
Zapnuto
Vypnuto
d11 Typ baterie v MB-D15
LR6 (alkalická baterie AA)
HR6 (Ni-MH baterie AA)
FR6 (lithiová baterie AA)
d12 Pořadí použití baterií
Použít nejprve bat. v MB-D15
Použít nejprve bat. ve fotoap.
(výchozí nastavení je Vypnuto)
Pokud je vybrána možnost Zapnuto, lze
citlivost ISO nastavovat v režimech P a S
otáčením pomocného příkazového voliče
a v režimu A otáčením hlavního příkazového
voliče.
(výchozí nastavení je Automaticky)
Tato položka umožňuje změnit vzhled
obrazovky informací (0 185) za podmínek,
kdy je obraz na monitoru obtížně zřetelný
(například v případě příliš vysoké nebo příliš
nízké hladiny osvětlení).
(výchozí nastavení je Vypnuto)
Tato položka určuje, jestli je kontrolní panel
osvětlován během činnosti časovače
pohotovostního režimu.
(výchozí nastavení je LR6 (alkalická baterie AA))
Chcete-li zajistit správnou funkci fotoaparátu
při použití tužkových baterií AA ve volitelném
Battery Packu MB-D15, upravte nastavení
v tomto menu způsobem odpovídajícím
aktuálně vloženému typu baterií v Battery
Packu. Nastavení této položky není třeba
upravovat při použití baterií EN-EL15b/
EN-EL15a/EN-EL15.
(výchozí nastavení je Použít nejprve bat. v MB-D15)
Tato položka určuje, jestli se při použití
volitelného Battery Packu MB-D15 použije
nejprve baterie ve fotoaparátu nebo v Battery
Packu.
281
e Bracketing/blesk
e1 Synchroniz. čas pro blesk
1/320 s (Auto FP)
1/250 s (Auto FP)
1/250 s
1/200 s
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
(výchozí nastavení je 1/250 s)
Tato položka volí synchronizační čas pro práci
s bleskem.
A Fixování času závěrky na hodnotě synchronizačního času pro práci s bleskem
Chcete-li pevně nastavit čas závěrky na limitní synchronizační čas pro práci
s bleskem při použití režimu S nebo M, vyberte čas závěrky následující za
nejdelším možným časem závěrky (30 s nebo %). V hledáčku a na kontrolním
panelu se zobrazí symbol X (indikace synchronizace blesku).
A Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku
Výběr možnosti „Auto FP“ umožní používat kompatibilní blesky v kombinaci
s nejkratšími časy závěrky fotoaparátu (0 314). Automatická vysoce rychlá FP
synchronizace blesku je automaticky aktivována při použití časů závěrky kratších,
než je synchronizační čas pro práci s bleskem (1/320 s nebo 1/250 s v závislosti na
vybrané možnosti), a umožňuje využívat menší zaclonění pro získání menší
hloubky ostrosti i za jasného denního světla. Zobrazuje-li indikace času závěrky
v expozičních režimech P a A hodnotu shodnou se synchronizačním časem pro
práci s bleskem, může se v případě, že je skutečný čas závěrky o něco kratší než
zobrazená hodnota, rovněž automaticky aktivovat automatická vysoce rychlá FP
synchronizace blesku.
282
e2 Čas záv. pro práci s bleskem
1/60 s
1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1s
2s
4s
8s
15 s
30 s
e3 Zábl. režim vestav. blesku
TTL
Manuální
Stroboskopický záblesk. režim
Režim Řídicí jednotka
e3 Volitelný blesk
TTL
Manuální
Režim Řídicí jednotka
e4 Kor. exp. při použití blesku
Celý snímek
Pouze pozadí
(výchozí nastavení je 1/60 s)
Tato položka vybírá nejdelší čas závěrky
dostupný při použití blesku v režimech P a A.
(výchozí nastavení je TTL)
Tato položka slouží k nastavení zábleskového
režimu (řízení záblesku) vestavěného blesku.
(výchozí nastavení je TTL)
Tato položka slouží k nastavení zábleskového
režimu (řízení záblesku) volitelných blesků.
(výchozí nastavení je Celý snímek)
Tato položka určuje, jak fotoaparát upravuje
zábleskovou expozici při použití korekce
expozice.
283
e5 Modelovací záblesk
Zapnuto
Vypnuto
e6 Nastavení bracketingu
Expozice a záblesková expozice
Expozice
Záblesková expozice
Bracketing vyváž. bílé barvy
Bracketing ADL
e7 Pořadí bracketingu
Správná exp./podexp./přeexp.
Podexp./správná exp./přeexp.
f Ovládací prvky
f1 Tlačítko OK
Režim fotografování
Režim přehrávání
Živý náhled
f2 Funkce tlačítka Fn
Stisknutí
Stisknutí + ovladače
284
(výchozí nastavení je Zapnuto)
Tato položka určuje, jestli vestavěný blesk
a volitelné blesky kompatibilní se systémem
CLS (0 144, 311) spouštějí při stisknutí
tlačítka Pv na fotoaparátu během
fotografování s využitím hledáčku
modelovací záblesk (0 55).
(výchozí nastavení je Expozice a záblesková expozice)
Tato položka umožňuje nastavit, které
parametry budou měněny při aktivaci funkce
bracketingu (0 197).
(výchozí nastavení je Správná exp./podexp./přeexp.)
Tato položka určuje pořadí expozičního
bracketingu, zábleskového bracketingu
a bracketingu vyvážení bílé barvy.
Tato položka určuje funkci tlačítka J při
fotografování s využitím hledáčku, při
přehrávání a v živém náhledu.
Tato položka určuje funkci tlačítka Fn, a to buď
samostatného (Stisknutí), a/nebo
v kombinaci s příkazovými voliči (Stisknutí +
ovladače).
f3 Funkce tl. hloubky ostrosti
Stisknutí
Stisknutí + ovladače
f4 Funkce tlačítka AE-L/AF-L
Stisknutí
Stisknutí + ovladače
f5 Uživ. nastavení ovladačů
Obrácené otáčení
Zaměnit hlavní/pomocný
Nastavení clony
Menu a přehrávání
Proch. snímků pom. přík. voličem
f6 Uvolnit tlač. a použít volič
Ano
Ne
Tato položka určuje funkci tlačítka Pv, a to buď
samostatného (Stisknutí), a/nebo
v kombinaci s příkazovými voliči (Stisknutí +
ovladače).
Tato položka určuje funkci tlačítka A AE-L/AF-L,
a to buď samostatného (Stisknutí), a/nebo
v kombinaci s příkazovými voliči (Stisknutí +
ovladače).
Tato položka slouží k výběru funkce hlavního
a pomocného příkazového voliče.
(výchozí nastavení je Ne)
Výběr možnosti Ano umožňuje provádět
nastavení, která jsou normálně prováděna
podržením tlačítka ve stisknuté poloze
a otáčením příkazových voličů, otáčením
příkazového voliče po uvolnění tlačítka.
Nastavování končí opětovným stisknutím
tlačítka, namáčknutím tlačítka spouště do
poloviny nebo doběhnutím časovače
pohotovostního režimu.
285
f7 Bez paměťové karty?
Spuštění blokováno
Spuštění povoleno
f8 Obrácení indikací
f9 Funkce tlačítka záznamu videos.
Stisknutí + ovladače
f10 Funkce tlač. 4 na MB-D15
Exp. paměť/blok. zaostření
Pouze expoziční paměť
Expoziční paměť (trvalá)
Pouze blokování zaostření
Aktivace automat. zaostřování
Blokování zábleskové expozice
Stejná jako tlač. Fn na fotoapar.
286
(výchozí nastavení je Spuštění povoleno)
Tato položka umožňuje zvolit, jestli má být
možné spuštění závěrky při nepřítomnosti
paměťové karty.
(výchozí nastavení je
)
Je-li vybrána možnost
(W), zobrazuje se indikace expozice na
kontrolním panelu, v hledáčku a na
obrazovce informací se zápornými
hodnotami vlevo a kladnými hodnotami
vpravo. Pro zobrazení kladných hodnot vlevo
a záporných hodnot vpravo vyberte možnost
(V).
Tato položka určuje funkci tlačítka záznamu
videosekvence a příkazových voličů při
fotografování s využitím hledáčku a v režimu
živého náhledu pro statické snímky.
(výchozí nastavení je Exp. paměť/blok. zaostření)
Tato položka určuje funkci tlačítka A AE-L/AF-L
na volitelném Battery Packu MB-D15.
f11 Funkce tlač. Fn na dálk. ovl. (WR)
Kontrola hloubky ostrosti
Blokování zábleskové expozice
Exp. paměť/blok. zaostření
Pouze expoziční paměť
Expoziční paměť (trvalá)
Pouze blokování zaostření
Vypnutí blesku
+ NEF (RAW)
Živý náhled
Stejná jako tlač. Fn na fotoapar.
Stejná jako tlač. Pv na fotoapar.
Stejná jako tlač. 4 na fotoap.
Žádná
(výchozí nastavení je Žádná)
Tato položka určuje funkci tlačítka Fn na
volitelném bezdrátovém dálkovém ovládání.
287
g Videosekvence
g1 Funkce tlačítka Fn
Stisknutí
g2 Funkce tl. hloubky ostrosti
Stisknutí
g3 Funkce tlačítka AE-L/AF-L
Stisknutí
g4 Funkce tlačítka spouště
Fotografování
Záznam videosekvencí
Tato položka určuje funkci tlačítka Fn při
výběru možnosti 1 voličem živého náhledu
v režimu živého náhledu.
Tato položka určuje funkci tlačítka Pv při
výběru možnosti 1 voličem živého náhledu
v režimu živého náhledu.
Tato položka určuje funkci tlačítka A AE-L/AF-L
při výběru možnosti 1 voličem živého
náhledu v režimu živého náhledu.
(výchozí nastavení je Fotografování)
Tato položka určuje funkci tlačítka spouště při
výběru možnosti 1 voličem živého náhledu.
Pokud je vybrána možnost Záznam
videosekvencí, spustí se namáčknutím
tlačítka do poloviny živý náhled. Poté můžete
zaostřit namáčknutím tlačítka spouště do
poloviny (pouze v režimu automatického
zaostřování) a stisknutím tlačítka až na doraz
zahájit a ukončit záznam videosekvence.
Chcete-li ukončit živý náhled, stiskněte
tlačítko a.
A g4: Funkce tlačítka spouště > Záznam videosekvencí
Chcete-li použít tlačítko spouště pro jiné účely než pro záznam videosekvence,
otočte volič živého náhledu do polohy C.
288
B Menu nastavení: Nastavení fotoaparátu
Formátování paměťové karty
Slot 1
Slot 2
Uložení uživatel. nastavení
Uložit do U1
Uložit do U2
Reset uživatel. nastavení
Resetovat U1
Resetovat U2
Jas monitoru
–5 až +5
Chcete-li zahájit formátování, zvolte slot pro
paměťovou kartu a vyberte možnost Ano.
Mějte na paměti, že formátování trvale maže
všechny snímky a ostatní data na kartě ve
vybraném slotu. Před zahájením formátování
si proto zálohujte data, která chcete uchovat.
Často používaná nastavení lze přiřadit
polohám U1 a U2 na voliči expozičních režimů
(0 63).
Tato položka slouží k resetování nastavení U1
nebo U2 na výchozí hodnoty (0 65).
(výchozí nastavení je 0)
Tato položka slouží k nastavení jasu pro
zobrazení menu, přehrávání a obrazovku
informací.
A Formátování paměťových karet
Během formátování nevypínejte fotoaparát a nevyjímejte baterii ani paměťové
karty.
Paměťové karty lze kromě použití položky Formátování paměťové karty
v menu nastavení formátovat pomocí tlačítek O (Q) a Z (Q): podržte současně
obě tato tlačítka ve stisknuté poloze až do zobrazení indikací formátování a poté
opětovným stisknutím těchto tlačítek naformátujte kartu. Jsou-li v okamžiku
prvního stisknutí tlačítek ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty, označuje
kartu vybranou k naformátování blikající symbol. Otáčením hlavního
příkazového voliče vyberete jiný slot.
289
Vyvážení barev monitoru
Čištění obrazového snímače
Vyčistit
Čistit při zapnutí/vypnutí
Sklopení zrcadla pro čištění
Spustit
Ref. snímek pro odstr. prachu
Spustit
Vyčistit snímač a spustit
Redukce blikání obrazu
Automaticky
50 Hz
60 Hz
Časové pásmo a datum
Časové pásmo
Datum a čas
Formát data
Letní čas
Jazyk (Language)
Viz strana 357.
Automatické otáčení snímků
Zapnuto
Vypnuto
290
(výchozí nastavení je 0)
Tato položka upravuje vyvážení barev
monitoru.
Tato položka odstraňuje vibracemi
obrazového snímače usazený prach (0 321).
Tato položka slouží k zablokování zrcadla
v horní poloze pro možnost odstranění
prachu z obrazového snímače ofukovacím
balónkem. Není k dispozici při nízké kapacitě
baterie (J nebo nižší).
Tato položka umožňuje pořídit referenční
data pro funkci odstranění prachu ze snímku
v softwaru Capture NX-D (0 ii).
(výchozí nastavení je Automaticky)
Tato položka potlačuje blikání obrazu
a proužkování při fotografování pod
zářivkovým světlem nebo rtuťovými
výbojkami v režimu živého náhledu.
Tato položka slouží k nastavení časového
pásma, hodin fotoaparátu a pořadí zobrazení
data, resp. k zapnutí a vypnutí letního času.
Tato položka slouží k výběru jazyka pro menu
fotoaparátu a zobrazované zprávy.
(výchozí nastavení je Zapnuto)
Tato položka určuje, jestli se při fotografování
se snímky zaznamená orientace fotoaparátu.
Informace o baterii
Tato položka slouží k zobrazení informací
o baterii aktuálně vložené ve fotoaparátu
nebo volitelném Battery Packu MB-D15.
Komentář ke snímku
Připojit komentář
Zadat komentář
Informace o autorském právu
Připojit inf. o autorském právu
Autor
Autorské právo
Uložení/načtení nastavení
Uložit nastavení
Načíst nastavení
Tato položka umožňuje přidávat komentáře
k nově pořizovaným snímkům. Komentáře lze
zobrazit jako metadata v softwaru ViewNX-i
nebo Capture NX-D (0 ii).
Tato položka slouží k přidání informací
o autorském právu k nově pořizovaným
snímkům. Informace o autorském právu lze
zobrazit jako metadata v softwaru ViewNX-i
nebo Capture NX-D (0 ii).
Tato položka ukládá nastavení fotoaparátu na
paměťovou kartu a umožňuje jejich načtení
z paměťové karty. Soubory nastavení lze
sdílet s dalšími fotoaparáty D7200.
Virtuální horizont
Tato položka zobrazuje virtuální horizont
s údaji o bočním náklonu fotoaparátu na
základě informací ze snímače náklonu
fotoaparátu.
Data objektivu bez CPU
Číslo objektivu
Ohnisková vzdálenost (mm)
Světelnost
Tato položka slouží k zaznamenání ohniskové
vzdálenosti a světelnosti objektivů bez CPU
a jejich následnému použití s funkcemi, které
jsou jinak vyhrazeny objektivům
s vestavěným CPU (0 224).
291
Jemné doladění AF
Jemné dolaď. AF (zap./vyp.)
Uložená hodnota
Výchozí hodnota
Seznam uložených hodnot
HDMI
Výstupní rozlišení
Ovládání zařízení
Pokročilé
Data o poloze
Časovač pohotovost. režimu
Poloha
Nast. hodiny pom. satel.
Wi-Fi
Připojení k síti
Nastavení sítě
Výběr k odeslání na chytré zař.
NFC
Povolit
Zakázat
292
Tato položka umožňuje jemné doladění
činnosti automatického zaostřování pro
různé typy objektivů. Dolaďování činnosti
automatického zaostřování se ve většině
situací nedoporučuje a může kolidovat
s normálním zaostřováním, proto jej
používejte pouze v oprávněných případech.
Tato položka umožňuje nastavit výstupní
rozlišení a povolit dálkové ovládání
fotoaparátu ze zařízení s podporou HDMICEC.
Tato položka slouží k nastavení volitelných
zařízení GPS GP-1 a GP-1A.
Tato položka upravuje nastavení připojení
Wi-Fi (bezdrátová síť LAN) pro spojení
s chytrými zařízeními s operačním systémem
Android nebo iOS, resp. umožňuje vybrat
snímky pro přenos do chytrého zařízení
(0 251).
(výchozí nastavení je Povolit)
Pokud je vybrána možnost Povolit, lze
vytvořit bezdrátové připojení jednoduchým
dotykem loga N (značka N-Mark) na
fotoaparátu v místě antény NFC na
kompatibilních chytrých zařízeních (0 254).
Síť
Výběr hardwaru
Nastavení sítě
Možnosti
Přenos pomocí Eye-Fi
Slot 1
Slot 2
Tato položka upravuje nastavení ftp a síťová
nastavení pro sítě Ethernet a bezdrátové sítě
LAN v době, kdy je připojena komunikační
jednotka UT-1 (0 319).
Tato položka slouží k ukládání snímků do
předem zvoleného cílového umístění.
Zobrazuje se pouze tehdy, je-li vložena
podporovaná paměťová karta Eye-Fi.
Splňované standardy
Tato položka zobrazuje výběr standardů
splňovaných fotoaparátem.
Verze firmwaru
Tato položka zobrazuje aktuální verzi
firmwaru fotoaparátu.
293
N Menu retušování: Tvorba retušovaných kopií
D-Lighting
Tato položka slouží k vyjasnění stínů. Použijte
ji u tmavých snímků a snímků v protisvětle.
Korekce efektu červených očí
Tato položka koriguje „červené oči“ na
snímcích pořízených s bleskem.
Oříznutí snímků
Tato položka vytváří oříznuté kopie
vybraných snímků (0 298).
Monochromatické
Černobílé
Sépiové
Kyanotypie
Filtrové efekty
Skylight filtr
Oteplující filtr
Filtr typu hvězda
Změkčovací filtr
Tato položka vytváří kopie snímků
v následujících zbarveních: Černobílé,
Sépiové nebo Kyanotypie (modrobílé
monochromatické zbarvení).
Tato položka vytváří efekty použití
následujících optických filtrů:
• Skylight filtr: Efekt filtru skylight
• Oteplující filtr: Efekt oteplujícího filtru
• Filtr typu hvězda: Přidává hvězdicový efekt ke
zdrojům světla
• Změkčovací filtr: Přidává efekt změkčovacího
filtru
Prolínání snímků
Položka Prolínání snímků kombinuje dva
existující snímky NEF (RAW) a vytváří jediný
snímek ukládaný odděleně od původních
snímků (0 299). Položku Prolínání snímků
lze vybrat pouze stisknutím tlačítka G
a výběrem karty N.
294
Zpracování snímků NEF (RAW)
Tato položka vytváří kopie JPEG ze snímků
NEF (RAW) (0 302).
Změna velikosti snímku
Vybrat snímek
Výběr cílového umístění
Vybrat velikost
Rychlé vylepšení
Tato položka vytváří malé kopie vybraných
snímků.
Tato položka vytváří kopie snímků s vyšší
sytostí barev a kontrastem.
Vyrovnání
Tato položka slouží k vytváření kopií snímků
s vyrovnaným horizontem. Kopie lze
vyrovnávat náklonem v úhlu až 5 °, v krocích
po přibližně 0,25 °.
Korekce zkreslení
Automaticky
Manuálně
Tato položka vytváří kopie s potlačeným
zkreslením okrajových částí obrazu. Používá
se k redukci soudkového zkreslení u snímků
pořizovaných širokoúhlými objektivy
a poduškového zkreslení u snímků
pořizovaných teleobjektivy. Chcete-li, aby
korekci zkreslení prováděl automaticky
fotoaparát, vyberte možnost Automaticky.
Rybí oko
Tato položka vytváří kopie, které vypadají,
jako kdyby byly pořízeny objektivem typu
rybí oko.
Omalovánky
Tato položka vytváří kopie snímků obsahující
pouze obrysy objektů jako základ pro
malování.
Barevná skica
Tato položka vytváří kopie snímků, které
připomínají skici nakreslené barevnými
pastelkami.
295
Korekce perspektivy
Tato položka vytváří kopie snímků se
sníženými účinky perspektivního zkreslení
vysokých objektů fotografovaných od země.
Efekt miniatury
Tato položka vytváří kopii snímku, která
vypadá jako snímek miniatury. Pomocí
multifunkčního voliče vyberte polohu
a orientaci zaostřené oblasti. Nejlepší
výsledky poskytuje u snímků, které byly
pořízeny z výrazného nadhledu.
Selektivní barva
Tato položka vytváří kopie snímků, na kterých
se barevně zobrazují pouze místa se
zvolenými barvami. Umístěte kurzor na
objekty s požadovanými barvami a stiskněte
tlačítko A AE-L/AF-L. Vybrané barvy
(maximálně tři) se zobrazí v rámečcích v horní
části obrazovky; otáčením hlavního
příkazového voliče vyberte rámeček
a stisknutím tlačítek 1 a 3 zvyšte nebo snižte
rozsah vybraných barevných odstínů.
Úprava videosekvencí
Vybrat počát./koncový bod
Uložit vybraný snímek
Pořízené videosekvence lze oříznout
a vytvořit oříznuté kopie, nebo lze ukládat
vybrané snímky videosekvencí ve formě
statických snímků JPEG (0 179).
Porovnání snímků vedle sebe
Tato položka umožňuje porovnávat
retušované kopie a originální snímky. Položka
Porovnání snímků vedle sebe je k dispozici
pouze při zobrazení menu retušování
stisknutím tlačítka i a výběrem položky
Retušování v režimu přehrávání jednotlivých
snímků během zobrazení retušovaného
snímku nebo originálu.
296
O Moje menu/m Poslední nastavení
Přidání položek
MENU PŘEHRÁVÁNÍ
MENU FOTOGRAFOVÁNÍ
MENU VIDEOSEKVENCÍ
MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ
MENU NASTAVENÍ
MENU RETUŠOVÁNÍ
Odebrání položek
Tato položka vytváří uživatelské menu až 20
položek vybraných z menu přehrávání,
fotografování, videosekvencí, uživatelských
funkcí, nastavení a retušování.
Tato položka maže položky z menu Moje
menu.
Seřazení položek
Výběr karet
MOJE MENU
POSLEDNÍ NASTAVENÍ
Tato položka slouží k seřazení položek
v menu Moje menu.
(výchozí nastavení je MOJE MENU)
Tato položka slouží k výběru menu
zobrazovaného na kartě „Moje menu/
Poslední nastavení“. Chcete-li zobrazit menu
obsahující 20 naposled použitých nastavení,
vyberte možnost POSLEDNÍ NASTAVENÍ.
297
Položky menu retušování
Tato část podrobně popisuje položky menu retušování.
Oříznutí snímků
Tato položka vytváří oříznuté kopie vybraných snímků. Vybraný snímek
se zobrazuje včetně žlutě vyznačeného zvoleného výřezu; oříznutou
kopii snímku vytvoříte postupem popsaným v následující tabulce.
Pro
Zmenšení velikosti
výřezu
Zvětšení velikosti
výřezu
Použijte
W (S)
X (T)
Otáčením hlavního příkazového voliče se
vybírá poměr stran.
Změna poměru stran
výřezu
Nastavení polohy
výřezu
Vytvoření kopie snímku
Popis
Stisknutím tlačítka W (S) se zmenší
velikost výřezu.
Stisknutím tlačítka X (T) se zvětší velikost
výřezu.
J
Pomocí multifunkčního voliče se nastaví
poloha výřezu ve snímku. Stisknutím
a podržením voliče se výřez rychle přemístí
požadovaným směrem.
Aktuální výřez snímku se uloží do
samostatného souboru.
A Oříznutí snímků: Kvalita a velikost obrazu
Kopie vytvořené ze snímků NEF (RAW) a NEF
(RAW) + JPEG mají kvalitu obrazu (0 77) JPEG
Jemný; oříznuté kopie vytvořené ze snímků JPEG
mají stejnou kvalitu obrazu jako originální snímky.
Velikost kopií snímků se mění v závislosti na
zvoleném výřezu a poměru stran a zobrazuje se
v levém horním rohu zobrazeného výřezu.
A Zobrazení oříznutých kopií
Při zobrazování oříznutých kopií snímků nemusí být dostupná funkce zvětšení
výřezu snímku.
298
Prolínání snímků
Prolínání snímků kombinuje dva existující snímky NEF (RAW) do
jediného snímku, který se uloží nezávisle na originálních snímcích;
výsledky využívající data RAW z obrazového snímače fotoaparátu jsou
znatelně lepší, než snímky vzniklé zkombinováním ve fotoeditačních
softwarových aplikacích. Nový snímek se uloží s aktuálním nastavením
kvality a velikosti obrazu; před vytvořením prolnutí nastavte kvalitu
a velikost obrazu (0 77, 81; k dispozici jsou všechny možnosti). Chcete-li
vytvořit kopii snímku ve formátu NEF (RAW), vyberte kvalitu obrazu NEF
(RAW).
+
1 Vyberte položku Prolínání snímků.
V menu retušování vyberte položku
Prolínání snímků a stiskněte tlačítko 2.
Zobrazí se dialog, který můžete vidět na
obrázku vpravo, s vybranou položkou Sn.
1; stisknutím tlačítka J zobrazíte dialog
pro výběr snímků uvádějící pouze snímky
NEF (RAW) vytvořené tímto fotoaparátem.
2 Vyberte první snímek.
Pomocí multifunkčního voliče vyberte
první snímek určený k prolnutí. Chcete-li
zobrazit vybraný snímek na celé
obrazovce, stiskněte a podržte tlačítko
X (T). Stisknutím tlačítka J potvrďte
výběr aktuálního snímku a vraťte se na
obrazovku s náhledy.
299
3 Vyberte druhý snímek.
Vybraný snímek se zobrazí jako Sn. 1. Vyberte položku Sn. 2
a stiskněte tlačítko J, potom vyberte druhý snímek postupem
popsaným v kroku 2.
4 Nastavte expoziční podíl snímku.
Vyberte položku Sn. 1 nebo Sn. 2
a pomocí tlačítek 1 a 3 optimalizujte
expozici prolnutí volbou expozičního
podílu snímku v rozmezí hodnot 0,1 až 2.
Zopakujte totéž pro druhý snímek. Výchozí
hodnota je 1; výběrem hodnoty 0,5 snížíte
expoziční podíl snímku na polovinu, výběrem hodnoty 2 expoziční
podíl snímku zdvojnásobíte. Účinky nastavení lze zkontrolovat ve
sloupci Náhled.
5 Zobrazte a zkontrolujte prolnutí.
Chcete-li zobrazit prolnutí způsobem
vyobrazeným vpravo, umístěte pomocí
tlačítek 4 a 2 kurzor do sloupce Náhled,
stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte možnost
Prolnout a stiskněte tlačítko J (mějte na
paměti, že barvy a jas náhledu se mohou
lišit od výsledného snímku). Chcete-li uložit kombinovaný prolnutý
snímek bez zobrazení náhledu, vyberte možnost Uložit. Chcete-li se
vrátit ke kroku 4 a vybrat nové snímky nebo upravit nastavení
expozičního podílu, stiskněte tlačítko W (S).
6 Uložte prolnutí.
Stisknutím tlačítka J během zobrazení
náhledu uložte kombinovaný prolnutý
snímek. Po vytvoření prolnutí snímků se na
celé ploše monitoru zobrazí kombinovaný
prolnutý snímek.
300
D Prolínání snímků
Kombinovat lze pouze snímky NEF (RAW) se stejným obrazovým polem
a barevnou (bitovou) hloubkou.
Vytvořené prolnutí obsahuje stejné informace o snímku (včetně data záznamu,
režimu měření expozice, času závěrky, clony, expozičního režimu, korekce
expozice, ohniskové vzdálenosti a orientace snímku), hodnoty vyvážení bílé
barvy a nastavení Picture Control jako snímek vybraný v položce Sn. 1. Komentář
z aktuálního snímku se přidá během ukládání ke kombinovanému prolnutému
snímku; informace o autorském právu se ale nezkopírují. Kombinované prolnuté
snímky uložené ve formátu NEF (RAW) využívají kompresi nastavenou v položce
Typ v menu Záznam ve formátu NEF (RAW) a mají stejnou barevnou (bitovou)
hloubku jako originální snímky; kombinované prolnuté snímky uložené ve
formátu JPEG využívají kompresi s prioritou velikosti souboru.
301
Zpracování snímků NEF (RAW)
Tato položka vytváří kopie JPEG ze snímků NEF (RAW).
1 Vyberte položku Zpracování snímků NEF
(RAW).
Vyberte položku Zpracování snímků NEF
(RAW) v menu retušování a stiskněte
tlačítko 2 pro zobrazení dialogu pro výběr
snímků, který obsahuje pouze snímky ve
formátu NEF (RAW) vytvořené pomocí
tohoto fotoaparátu.
2 Vyberte snímek.
Pomocí multifunkčního voliče vyberte
snímek (pro zobrazení vybraného snímku
na celé obrazovce stiskněte a podržte
tlačítko X/T). Stisknutím tlačítka J
potvrďte výběr snímku a pokračujte dalším
krokem.
302
3 Vyberte nastavení kopie JPEG.
Upravte níže uvedená nastavení. Mějte na paměti, že vyvážení bílé
barvy a korekce vinětace nejsou dostupné v kombinaci
s vícenásobnou expozicí a snímky vytvořenými pomocí prolínání
snímků a že korekci expozice lze nastavit pouze na hodnoty
v rozmezí –2 až +2 EV.
Kvalita obrazu (0 77)
Velikost obrazu (0 81)
Vyvážení bílé barvy (0 111)
Korekce expozice (0 109)
Předvolby Picture Control (0 130)
Redukce šumu pro vys. ISO (0 271)
Barevný prostor (0 270)
Korekce vinětace (0 271)
D-Lighting (0 294)
4 Zkopírujte snímek.
Vyberte možnost EXE a stisknutím tlačítka
J vytvořte kopii ve formátu JPEG
z vybraného snímku (chcete-li se vrátit
zpět bez zkopírování snímku, stiskněte
tlačítko G).
303
Technické informace
Přečtením této kapitoly získáte informace o kompatibilním příslušenství,
čištění a uchovávání fotoaparátu a o tom, co dělat, pokud se zobrazí
chybové hlášení nebo nastane problém při používání fotoaparátu.
Kompatibilní objektivy
Nastavení
fotoaparátu
Objektivy s vestavěným CPU 5
Objektiv/
AF
příslušenství
AF NIKKOR typu G, E a D 6
✔
AF-S, AF-I NIKKOR
8
Řada PC-E NIKKOR
—
PC Micro 85 mm f/2,8D 10 —
Telekonvertory AF-S/
✔
AF-I 12
Ostatní objektivy AF
NIKKOR (kromě
✔ 13
objektivů pro F3AF)
AI-P NIKKOR
—
304
Zaostřovací režim
Expoziční
režim
A
M
Systém měření
expozice
L2
M3
3D
Color N 4
M (s elektronickým
dálkoměrem) 1
P
S
✔
✔
✔
✔
—
✔7
9
✔
✔9
✔
—
9
✔
✔ 11
9
✔
✔
—
—
✔ 7, 9
✔ 7, 9
✔
✔
✔
✔
—
✔7
✔ 13
✔
✔
—
✔
✔7
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔7
9
Nastavení
fotoaparátu
Objektivy bez CPU 15
Objektiv/
příslušenství
Objektivy NIKKOR AI-,
AI- modifikované
a objektivy Nikon
Series E 16
Medical-NIKKOR
120 mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Telekonvertory AI 22
Měchové zařízení PB-6 24
Automatické
mezikroužky (řada PK
11A, 12 nebo 13; PN-11)
Zaostřovací režim
Expoziční
režim
Systém měření
expozice
L2
M3
3D
Color N 4
AF
M (s elektronickým
dálkoměrem) 1
P
S
A
M
—
✔ 14
—
✔ 17
—
✔ 18
—
✔
—
✔ 20
—
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 23
✔ 23
—
—
—
—
✔ 17
✔ 21
✔ 17
✔ 25
—
—
—
—
—
—
✔ 18
—
✔ 19
✔
✔ 19
✔
—
✔ 23
—
✔ 17
—
—
✔
✔ 19
1
2
3
4
5
6
7
8
Se všemi objektivy je k dispozici manuální zaostřování.
Měření Matrix.
Integrální měření se zdůrazněným středem.
Bodové měření.
Objektivy IX NIKKOR nelze použít.
U objektivů typu VR je podporována redukce vibrací.
Bodové měření expozice měří v oblasti vybraného zaostřovacího pole (0 105).
Při otočení objektivu PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED okolo optické osy může dojít ke kontaktu knoflíku pro
naklápění objektivu s tělem fotoaparátu.
9 Nelze použít při vysunutí nebo naklopení.
10 Systémy měření expozice a řízení záblesku fotoaparátu nepracují správně při vysunutí/naklopení objektivu,
resp. při použití jiné clony než plné světelnosti.
11 Pouze manuální expoziční režim.
305
12 Lze použít pouze v kombinaci s objektivy AF-S a AF-I (0 307). Informace o zaostřovacích polích
dostupných pro automatické zaostřování a elektronický dálkoměr viz strana 307.
13 Je-li u objektivů AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 <Nová verze> nebo
AF 28–85 mm f/3,5–4,5 nastavena nejdelší ohnisková vzdálenost při zaostření na nejkratší zaostřitelnou
vzdálenost (I), může se zobrazit indikace zaostření i v případě, že je obraz na matnici v hledáčku neostrý.
V takovém případě zaostřujte manuálně, dokud nebude obraz v hledáčku ostrý.
14 Se světelností f/5,6 a vyšší.
15 Některé objektivy nelze použít (viz strana 308).
16 Rozsah otáčení prstence se stativovým závitem u objektivu AI 80–200 mm f/2,8 ED je limitován tělem
fotoaparátu. Při upevnění objektivu AI 200–400 mm f/4 ED na fotoaparát nelze provádět výměnu filtrů.
17 Je-li zadána světelnost objektivu v položce Data objektivu bez CPU (0 225), zobrazují se
v hledáčku a na kontrolním panelu clonová čísla.
18 Lze použít jen při zadání ohniskové vzdálenosti a světelnosti objektivu pomocí položky Data
objektivu bez CPU (0 225). Není-li možné dosáhnout očekávaných výsledků, použijte bodové
měření nebo integrální měření se zdůrazněným středem.
19 Pro dosažení vyšší přesnosti měření expozice zadejte ohniskovou vzdálenost a světelnost použitého
objektivu v položce Data objektivu bez CPU (0 225).
20 Lze použít v manuálním expozičním režimu M při časech závěrky delších o 1 EV a více, než činí
synchronizační čas fotoaparátu pro práci s bleskem.
21 Měření expozice probíhá při pracovní cloně. Při použití režimu A nastavte clonu pomocí clonového kroužku
objektivu ještě před aktivací expoziční paměti a před vysunutím objektivu. Při použití režimu M nastavte
clonu pomocí clonového kroužku objektivu a určete expozici před vysunutím objektivu.
22 Při použití objektivů AI 28–85 mm f/3,5–4,5, AI 35–105 mm f/3,5–4,5, AI 35–135 mm f/3,5–4,5 nebo
AF-S 80–200 mm f/2,8D je nutné provést korekci expozice.
23 S efektivní světelností f/5,6 a vyšší.
24 Vyžaduje automatický mezikroužek PK-12 nebo PK-13. V závislosti na orientaci fotoaparátu může být
nutný distanční nástavec PB-6D.
25 Použijte pracovní clonu. Při použití režimu A zavřete clonu pomocí měchového zařízení na pracovní
hodnotu ještě předtím, než určíte expozici a zhotovíte snímek.
• Reprodukční zařízení PF-4 vyžaduje držák fotoaparátu PA-4.
• V kombinaci s některými objektivy se může během automatického zaostřování při použití vysokých citlivostí
ISO vyskytnout obrazový šum ve formě proužků. Použijte manuální zaostřování nebo blokování zaostření.
306
A Identifikace objektivů s vestavěným CPU a objektivů typu G, E a D
Doporučuje se používat objektivy s vestavěným CPU (zejména typy G, E a D),
objektivy IX-NIKKOR však nelze použít. Objektivy s vestavěným CPU lze
identifikovat podle přítomnosti kontaktního pole CPU, objektivy typu G, E a D
jsou označeny písmenem na tubusu objektivu. Objektivy typu G a E nejsou
vybaveny clonovým kroužkem.
Kontakty CPU
Objektiv s vestavěným CPU
Clonový kroužek
Objektiv typu G/E
Objektiv typu D
A Telekonvertory AF-S/AF-I
Pokud je kombinovaná světelnost při použití fotoaparátu
s telekonvertorem AF-S/AF-I menší než f/5,6 a větší nebo rovna
f/8, jsou automatické zaostřování a elektronický dálkoměr
dostupné pouze v kombinaci se středním zaostřovacím polem a fotoaparát
nemusí být schopen zaostřit na tmavé nebo málo kontrastní objekty. Je-li vybrán
režim činnosti zaostřovacích polí 3D sledování objektu nebo Automatická volba
zaostřovacích polí, použije se režim Jednotlivá zaostřovací pole (0 86).
Automatické zaostřování není k dispozici při použití telekonvertorů v kombinaci
s objektivem AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2,8G IF-ED. Pokud jsou použity
telekonvertory TC-17E II, TC-20E, TC-20E II a TC-20E III v kombinaci s objektivem
AF-S NIKKOR 300 mm f/4E PF ED VR, je k dispozici automatické zaostřování pouze
v režimu AF-S.
A Clonové číslo na objektivu
Clonové číslo v názvu objektivu představuje minimální zaclonění, tj. světelnost
objektivu.
307
A Kompatibilní objektivy bez CPU
Položka Data objektivu bez CPU (0 225) umožňuje získat přístup k mnoha
funkcím dostupným u objektivů s vestavěným CPU, včetně měření expozice
Color Matrix; nejsou-li zadána žádná data, pracuje namísto měření expozice
Color Matrix integrální měření se zdůrazněným středem; není-li zadána
světelnost objektivu, zobrazuje se v místě indikace clonového čísla na
fotoaparátu pouze počet clonových hodnot (v EV) od plné světelnosti objektivu
a aktuální clonové číslo je třeba odečítat na clonovém kroužku objektivu.
D Nekompatibilní příslušenství a objektivy bez CPU
Následující položky NELZE použít v kombinaci s fotoaparátem D7200:
• AF telekonvertor TC-16A
• Objektivy bez AI systému
• Objektivy vyžadující zaostřovací jednotku AU-1
(400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8,
1 200 mm f/11)
• Fisheye (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP
10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Mezikroužek K2
• 180–600 mm f/8 ED (sériová čísla 174041–
174180)
• 360–1 200 mm f/11 ED (sériová čísla 174031–
174127)
• 200–600 mm f/9,5 (sériová čísla 280001–300490)
• AF objektivy pro F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF
200 mm f/3,5 ED, AF telekonvertor TC-16)
• PC 28 mm f/4 (sériové číslo 180900 nebo nižší)
• PC 35 mm f/2,8 (sériová čísla 851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (starý typ)
• Reflex 1 000 mm f/6,3 (starý typ)
• Reflex 1 000 mm f/11 (sériová čísla 142361–
143000)
• Reflex 2 000 mm f/11 (sériová čísla 200111–
200310)
D Redukce efektu červených očí
Objektivy, které z pohledu objektu blokují světlo předblesku proti červeným
očím, mohou narušovat funkci redukce efektu červených očí.
308
A Pomocné světlo AF
Pomocné světlo AF má pracovní rozsah přibližně 0,5–3 m; používáte-li pomocné
světlo, pracujte s objektivy v rozmezí ohniskových vzdáleností 18–200 mm.
Některé objektivy mohou při určitých zaostřených vzdálenostech blokovat
pomocné světlo. Při použití pomocného světla sejměte sluneční clonu. Více
informací o objektivech použitelných v kombinaci s pomocným světlem AF
naleznete v příručce k fotoaparátu Návod k práci s menu, která je dostupná ke
stažení na následující webové stránce:
http://nikonimglib.com/manual/
A Vestavěný blesk
Vestavěný blesk má nejkratší pracovní vzdálenost 0,6 m a nelze jej používat
v makrorozsahu příslušně vybavených objektivů se zoomem. Blesk lze používat
v kombinaci s objektivy s vestavěným CPU v rozmezí ohniskových vzdáleností
16–300 mm, v některých případech však nemusí být schopen osvětlit celý objekt
při použití některých pracovních či ohniskových vzdáleností v důsledku vinětace
způsobované tubusem objektivu. Následující ilustrace zobrazují účinky vinětace
způsobené stíny vrženými objektivem při použití blesku.
Stín
Vinětace
Abyste zamezili vinětaci, sejměte sluneční clonu objektivu. Více informací
o objektivech použitelných v kombinaci s vestavěným bleskem naleznete
v příručce k fotoaparátu Návod k práci s menu, která je dostupná ke stažení na
následující webové stránce:
http://nikonimglib.com/manual/
309
A Výpočet obrazového úhlu
Velikost obrazového pole exponovaného kinofilmovým fotoaparátem je
36 × 24 mm. Velikost obrazového pole exponovaného fotoaparátem D7200 při
výběru možnosti DX (24×16) v položce Obrazové pole v menu fotografování je
oproti tomu 23,5 × 15,6 mm, což znamená, že obrazový úhel kinofilmového
fotoaparátu je 1,5× větší v porovnání s přístrojem D7200 (při výběru možnosti
1,3× (18×12) je velikost obrazového pole ještě menší a obrazový úhel je
redukován přibližně 1,3×).
Obrazové pole kinofilmového fotoaparátu (36 × 24 mm)
Obrazové pole při výběru možnosti DX (24×16)
v položce Obrazové pole (23,5 × 15,6 mm)
Obrazové pole při výběru možnosti 1,3× (18×12)
v položce Obrazové pole (18,8 × 12,5 mm)
Objektiv
Úhlopříčka obrazu
Obrazový úhel u kinofilmu
Obrazový úhel při výběru možnosti DX (24×16) v položce Obrazové pole
Obrazový úhel při výběru možnosti 1,3× (18×12) v položce Obrazové pole
310
Volitelné blesky
Fotoaparát podporuje systém kreativního osvětlení Nikon (CLS) a může
být použit s kompatibilními blesky systému CLS. Vestavěný blesk při
nasazení volitelného blesku nepracuje.
Systém kreativního osvětlení Nikon (CLS)
Pokročilý systém kreativního osvětlení Nikon (CLS) nabízí vylepšenou
komunikaci mezi fotoaparátem a kompatibilními blesky pro lepší
zábleskovou fotografii.
❚❚ Blesky kompatibilní se systémem CLS
Fotoaparát je možné používat s následujícími blesky, které jsou
kompatibilní se systémem CLS:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 a SB-R200:
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 2
SB-400 3
SB-300 3
SB-R200 4
Vybavení
Směrné číslo
(ISO 100) 5
SB-910, SB-900 1
Blesk
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Je-li při použití vyvážení bílé barvy v nebo M (blesk) nasazen na blesk SB-910, SB-900 nebo SB-700
barevný filtr, fotoaparát automaticky rozpozná použití filtru a příslušným způsobem upraví vyvážení bílé
barvy.
2 Uživatelé LED světla mohou pro dosažení optimálních výsledků nastavit vyvážení bílé barvy fotoaparátu na
v nebo M.
3 Bezdrátové ovládání blesku není k dispozici.
4 Ovládaný dálkově pomocí vestavěného blesku fotoaparátu v režimu řídicí jednotky nebo pomocí volitelného
blesku SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 nebo SB-500, resp. pomocí bezdrátové řídicí zábleskové jednotky
SU-800.
5 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 a SB-600 při nastavení hlavy blesku na 35 mm; u blesků SB-910,
SB-900 a SB-700 použito standardní rozložení osvětlení.
311
• Bezdrátová řídicí záblesková jednotka SU-800: Při upevnění na fotoaparát
kompatibilní se systémem CLS lze použít SU-800 jako řídicí jednotku
(blesk Master) pro ovládání blesků Remote SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, SB-500 a SB-R200 soustředěných do až tří
samostatných skupin. Samotná řídicí jednotka SU-800 není vybavena
bleskem.
A Směrné číslo
Chcete-li vypočítat pracovní vzdálenost blesku na plný výkon, vydělte směrné
číslo použitou clonou. Pokud má například blesk směrné číslo 34 (m, ISO 100,
20 °C), jeho pracovní vzdálenost při cloně f/5,6 je 34 : 5,6 = přibližně 6,1 m. Pro
každý dvojnásobný nárůst citlivost ISO vynásobte směrné číslo druhou
odmocninou čísla 2 (přibližně 1,4).
A Adaptér se synchronizačním konektorem AS-15
Pokud se do sáněk pro upevnění příslušenství zasune adaptér AS-15 se
synchronizačním konektorem (volitelné příslušenství), lze v kombinaci
s fotoaparátem používat zábleskové příslušenství připojované prostřednictvím
synchronizačního konektoru.
312
Následující funkce jsou dostupné s uvedenými blesky kompatibilními se
systémem CLS:
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Blesk Remote
Blesk Master
Pokrokové bezdrátové osvětlení
SB-910, SB-900,
SB-800
Jeden blesk
i-TTL vyvažovaný vyjasňovací
záblesk pro digitální jednooké
zrcadlovky 1
i-TTL
Standardní i-TTL vyjasňovací
záblesk pro digitální jednooké
zrcadlovky
Zábleskový režim Auto aperture
AA
(AA)
A Automatický zábleskový režim
Manuální zábleskový režim
GN
s prioritou vzdálenosti
M Manuální zábleskový režim
RPT Stroboskopický zábleskový režim
Dálkové ovládání blesků
i-TTL i-TTL
Zjednodušený režim
[A:B]
bezdrátového ovládání blesků
Zábleskový režim Auto aperture
AA
(AA)
A Automatický zábleskový režim
M Manuální zábleskový režim
RPT Stroboskopický zábleskový režim
i-TTL i-TTL
Zjednodušený režim
[A:B]
bezdrátového ovládání blesků
Zábleskový režim Auto aperture
AA
(AA)
A Automatický zábleskový režim
M Manuální zábleskový režim
RPT Stroboskopický zábleskový režim
Přenos hodnoty barevné teploty záblesku (blesk)
Přenos hodnoty barevné teploty světla (LED světlo)
z
z
z
z
—
—
z
z
z2
z z2 z
—
—
z
z
z3
—
—
—
—
—
z3
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
—
z
z
z z4
— —
— z4
— z4
—
—
z
—
— z4
— —
— —
— —
z4
—
—
—
—
z
—
— z5 —
—
—
z6
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
z
—
z
— —
— z4
— —
z z
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
z
—
—
—
—
z
z6
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
z
z
z
—
—
z
z
z
—
—
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
z
—
313
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku 7
Blokování zábleskové expozice 8
Velkoplošné pomocné světlo AF
Redukce efektu červených očí
Modelovací osvětlení aktivované na fotoaparátu
Volba zábleskového režimu na fotoaparátu
Aktualizace firmwaru blesku pomocí fotoaparátu
z
z
z
z
z
—
z 10
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
—
—
z z
z z
— z9
z —
z z
z —
z —
z
z
—
—
z
—
—
—
z
—
z
—
z
—
—
z
—
—
—
z
z
1
2
3
Nelze použít s bodovým měřením.
Lze nastavit rovněž pomocí blesku.
Výběr režimu AA/A se provádí na blesku pomocí uživatelských nastavení. Nejsou-li v položce Data
objektivu bez CPU v menu nastavení zadána data použitého objektivu, použije se při nasazení
objektivu bez CPU režim „A“.
4 Lze nastavit pouze pomocí fotoaparátu.
5 K dispozici pouze při fotografování zblízka.
6 Pokud nebyla data objektivu zadána pomocí položky Data objektivu bez CPU v menu nastavení,
použije se při nasazení objektivu bez CPU automatický zábleskový režim (A), a to bez ohledu na režim
nastavený na blesku.
7 K dispozici pouze při použití zábleskových režimů i-TTL, AA, A, GN a M.
8 K dispozici pouze při použití zábleskových režimů i-TTL, AA a A.
9 K dispozici pouze v režimu řídicí jednotky.
10 Aktualizaci firmwaru blesků SB-910 a SB-900 lze provádět prostřednictvím fotoaparátu.
A Použití blokování zábleskové expozice v kombinaci s volitelnými blesky
Funkce blokování zábleskové expozice (0 153) je k dispozici v kombinaci
s volitelnými blesky v zábleskovém režimu TTL a (jsou-li podporovány)
v zábleskových režimech A a AA s měřicími předzáblesky. Mějte na paměti, že při
použití pokrokového bezdrátového osvětlení pro dálkové ovládání blesků
musíte nastavit zábleskový režim blesku Master a minimálně jedné skupiny
blesků Remote na TTL nebo AA.
314
❚❚ Ostatní blesky
Následující blesky lze použít v automatickém zábleskovém režimu (A)
a v manuálním zábleskovém režimu.
Blesk
Zábleskový režim
Automatický
A
zábleskový režim
Manuální zábleskový
M
režim
Stroboskopický
G
zábleskový režim
Synchronizace na
REAR
druhou lamelu 4
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-20, SB-16B,
SB-29S 3
SB-15
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
SB-50DX 1
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
1 Vyberte režim P, S, A nebo M, sklopte vestavěný blesk a použijte pouze volitelný blesk.
2 Automaticky se aktivuje zábleskový režim TTL a zablokuje se závěrka. Nastavte na blesku zábleskový režim A
(automatický zábleskový režim).
3 Automatické zaostřování je k dispozici pouze při použití objektivů AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2,8G
IF-ED a AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED.
4 K dispozici při použití fotoaparátu k volbě zábleskového režimu.
A Měření expozice
Oblasti měření expozice pro funkci blokování zábleskové expozice při použití
volitelných blesků jsou následující:
Blesk
Samostatný volitelný
blesk
Použitý s dalšími blesky
(pokrokové bezdrátové
osvětlení)
Zábleskový režim
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (blesk Master)
Měřená oblast
4mm kruhová ploška uprostřed
obrazového pole
Oblast měřená expozimetrem pro
měření zábleskové expozice
Celý snímek
Oblast měřená expozimetrem pro
měření zábleskové expozice
315
D Poznámky k volitelným bleskům
Podrobné pokyny pro práci s bleskem naleznete v návodu k obsluze blesku.
Pokud blesk podporuje systém CLS, hledejte informace v kapitole o digitálních
jednookých zrcadlovkách kompatibilních se systémem CLS. Fotoaparát D7200
není obsažen v kategorii „digitální jednooké zrcadlovky“ návodů k obsluze
blesků SB-80DX, SB-28DX a SB-50DX.
Pokud je nasazen volitelný blesk při použití jiných expozičních režimů než j, %
a u, dojde k odpálení záblesku při každé expozici snímku, a to i v režimech, ve
kterých nelze použít vestavěný blesk.
i-TTL řízení záblesku lze použít v rozmezí citlivostí ISO 100 až ISO 12 800.
U hodnot nad 12 800 se nemusí pro některé pracovní vzdálenosti/některá
nastavení clony dosáhnout očekávaných výsledků. Pokud po dobu tří sekund po
expozici snímku v režimu i-TTL či automatickém zábleskovém režimu bliká
indikace připravenosti k záblesku (M), znamená to, že byl při expozici snímku
vyzářen záblesk na plný výkon a hrozí případné podexponování snímku (pouze
blesky kompatibilní se systémem CLS; informace o indikaci expozice a nabití
blesku u ostatních blesků viz návod dodávaný s bleskem).
Je-li při použití blesku mimo fotoaparát použit k jeho propojení synchronizační
kabel řady SC-17, 28 nebo 29, nemusí být v režimu i-TTL možné dosáhnout
správné expozice. V takovém případě doporučujeme zvolit standardní i-TTL
vyjasňovací záblesk. Zhotovte zkušební snímek a zkontrolujte výsledek na
monitoru.
V zábleskovém režimu i-TTL používejte výhradně odraznou kartu nebo difuzní
nástavec dodávaný s bleskem. Nepoužívejte jiné panely, například rozptylné,
jinak se vystavujete riziku chybné expozice.
316
Blesky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 a SB-400 jsou vybaveny
redukcí efektu červených očí a blesky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600
a řídicí jednotka SU-800 jsou vybaveny pomocným světlem AF s následujícími
omezeními:
• SB-910 a SB-900: Pomocné světlo AF je dostupné v kombinaci
s AF objektivy v rozmezí ohniskových vzdáleností 17–135 mm,
pokud jsou tyto objektivy používány se zaostřovacími poli
uvedenými na obrázku vpravo.
• SB-800, SB-600 a SU-800: Pomocné světlo AF je
24–34 mm
dostupné v kombinaci s AF objektivy v rozmezí
ohniskových vzdáleností 24–105 mm, pokud
jsou tyto objektivy používány se zaostřovacími
35–49 mm
poli uvedenými na obrázku vpravo.
50–105 mm
• SB-700: Pomocné světlo AF je dostupné v kombinaci s AF
objektivy v rozmezí ohniskových vzdáleností 24–135 mm,
pokud jsou tyto objektivy používány se zaostřovacími poli
uvedenými na obrázku vpravo.
V závislosti na použitém objektivu a zaznamenávané scéně se může zobrazit
indikace zaostření (I) i v případě, že objekt není zaostřen, resp. fotoaparát
nemusí být schopen zaostřit a zablokuje se spuštění závěrky.
V režimu P je nejmenší použitelné zaclonění (nejnižší clonové číslo) limitováno
použitou citlivostí ISO, jak je vyobrazeno níže:
Nejmenší zaclonění v závislosti na citlivosti ISO:
100
200
400
800
1 600
3 200
6 400
12 800
4
5
5,6
7,1
8
10
11
13
Pokud je světelnost objektivu nižší, než je uvedeno výše, je nejmenší zaclonění
rovné světelnosti objektivu.
317
A Zábleskový režim (řízení záblesku)
Na obrazovce informací se zobrazuje zábleskový režim volitelných blesků
upevněných do sáněk pro upevnění příslušenství následovně:
Synchronizace blesku
Auto FP (0 282)
i-TTL
Zábleskový režim Auto
aperture (AA)
Automatický zábleskový
režim (A)
Manuální zábleskový režim
s prioritou vzdálenosti (GN)
Manuální zábleskový režim
Stroboskopický zábleskový
režim
—
Pokrokové bezdrátové
osvětlení
D Používejte výhradně zábleskové příslušenství společnosti Nikon
Používejte výhradně blesky společnosti Nikon. Záporné napětí nebo napětí nad
250 V přivedené do sáněk pro upevnění příslušenství fotoaparátu nejenže
zamezí správné činnosti zařízení, ale rovněž poškodí synchronizační obvody
fotoaparátu nebo blesku. Před použitím blesku Nikon, který není uveden v této
části návodu, kontaktujte autorizovaný servis Nikon pro získání podrobnějších
informací.
318
Další příslušenství
V době přípravy tohoto návodu bylo pro fotoaparát D7200 k dispozici
následující příslušenství.
Zdroje energie
Příslušenství k okuláru
hledáčku
Dálková ovládání/
bezdrátová dálková
ovládání/kabelové
spouště
Zařízení GPS
Adaptéry LAN
• Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15 (0 21, 22;
lze použít rovněž baterie EN-EL15b a EN-EL15a)
• Nabíječka baterií MH-25a (0 21)
• Multifunkční Battery Pack MB-D15
• Konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B, síťový
zdroj EH-5b
• Okulárové korekční čočky DK-20C
• Zvětšující okulár DK-21M
• Hledáčková lupa DG-2
• Okulárový adaptér DK-22
• Úhlový hledáček DR-6
• Bezdrátové dálkové ovládání ML-L3 (0 156)
• Bezdrátová dálková ovládání WR-T10 a WR-R10 (0 160)
• Bezdrátové dálkové ovládání WR-1 (0 160)
• Kabelová spoušť MC-DC2 (0 58)
• Jednotka GPS GP-1/GP-1A (0 227)
• Komunikační jednotka UT-1
• Bezdrátové síťové rozhraní WT-5
Kabel HDMI HC-E1
Stereofonní mikrofon ME-1 (0 193)
Kabely HDMI
Mikrofony
Krytky sáněk pro upevnění
Krytka sáněk pro upevnění příslušenství BS-1
příslušenství
Krytka těla
Krytka těla BF-1B/BF-1A
• Camera Control Pro 2
Software
• ViewNX-i
• Capture NX-D
Dostupnost se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu. Nejnovější informace naleznete na naší webové
stránce nebo v brožurách.
319
Péče o fotoaparát
Skladování
Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte ji
(s nasazenou krytkou kontaktů) na suchém a chladném místě. Abyste
zabránili tvorbě mikroorganismů a plísní, ukládejte fotoaparát na
suchém, dobře větraném místě. Fotoaparát neukládejte společně
s přípravky proti molům, jako jsou naftalínové nebo kafrové kuličky, a na
místech:
• špatně větraných a vlhkých (vlhkost nad 60 %)
• v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako
jsou televizory nebo radiopřijímače
• vystavených působení teplot nad 50 °C nebo pod –10 °C
Čištění
Tělo
fotoaparátu
Objektiv,
zrcadlo
a hledáček
Monitor
K odstranění prachu a nečistot použijte ofukovací balónek, pak tělo
přístroje opatrně otřete měkkým suchým hadříkem. Po použití
fotoaparátu na pláži nebo v blízkosti mořského pobřeží otřete
z přístroje hadříkem lehce navlhčeným v destilované vodě veškeré
usazeniny soli nebo písku a přístroj pečlivě vysušte. Důležité: Prach
a další cizí objekty uvnitř fotoaparátu mohou způsobit závadu, která
není krytá zárukou.
Tyto součásti jsou vyrobené ze skla a snadno se poškodí.
K odstranění prachu a nečistot používejte ofukovací balónek.
Používáte-li aerosolový čistič (stlačený vzduch ve spreji), držte
nádobku svisle, abyste zabránili potřísnění objektivu kapalinou.
Otisky prstů a další ulpělé nečistoty opatrně odstraňte měkkým
hadříkem navlhčeným malým množstvím kapaliny na čištění
objektivů.
K odstranění prachu a nečistot používejte ofukovací balónek.
Otisky prstů a jiné usazeniny otřete lehce měkkým hadříkem nebo
jelenicovou kůží. Nepoužívejte příliš velký tlak, jinak může dojít
k poškození, resp. poruše monitoru.
Nepoužívejte líh, ředidla ani jiné těkavé chemikálie.
320
Čištění obrazového snímače
Máte-li za to, že se na snímcích zobrazují nečistoty nebo prach
z obrazového snímače, můžete snímač vyčistit pomocí položky Čištění
obrazového snímače v menu nastavení. Snímač lze kdykoli vyčistit
použitím možnosti Vyčistit nebo může čištění probíhat automaticky při
zapínání či vypínání fotoaparátu.
❚❚ „Vyčistit“
Uchopte fotoaparát spodní stranou směrem
dolů, vyberte položku Čištění obrazového
snímače v menu nastavení, potom vyberte
možnost Vyčistit a stiskněte tlačítko J.
Fotoaparát zkontroluje obrazový snímač
a zahájí čištění. V průběhu čištění bliká na
kontrolním panelu nápis P a nelze
provádět jiné operace. Až do skončení čištění
a zobrazení menu nastavení nevyjímejte ani
neodpojujte zdroj energie.
321
❚❚ „Čistit při zapnutí/vypnutí“
Vyberte z následujících možností:
Možnost
5
Čistit při zapnutí
6
Čistit při vypnutí
7
Čistit při zapnutí
a vypnutí
Vypnout čištění
Popis
Obrazový snímač je automaticky čištěn při každém
zapnutí fotoaparátu.
Obrazový snímač je automaticky čištěn při každém
vypnutí fotoaparátu.
Obrazový snímač je automaticky čištěn při zapnutí
a vypnutí fotoaparátu.
Automatické čištění obrazového snímače je vypnuté.
1 Vyberte položku Čistit při zapnutí/
vypnutí.
Postupem popsaným na straně 321
zobrazte menu Čištění obrazového
snímače. Vyberte položku Čistit při
zapnutí/vypnutí a stiskněte tlačítko 2.
2 Vyberte možnost.
Vyberte požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko J.
322
D Čištění obrazového snímače
Použití ovládacích prvků fotoaparátu po zapnutí přeruší čištění obrazového
snímače. Čištění obrazového snímače po zapnutí nemusí být provedeno, pokud
se nabíjí blesk.
Pokud není možné zcela odstranit prach pomocí volitelných nastavení menu
Čištění obrazového snímače, vyčistěte obrazový snímač manuálně (0 324)
nebo kontaktujte autorizovaný servis Nikon.
Je-li čištění obrazového snímače provedeno opakovaně několikrát za sebou,
může být další čištění obrazového snímače dočasně zablokováno z důvodu
ochrany interních obvodů fotoaparátu. Další čištění lze provést po krátké
prodlevě.
323
❚❚ Manuální čištění
Není-li možné odstranit cizí objekt z obrazového snímače pomocí
položky Čištění obrazového snímače v menu nastavení (0 321),
vyčistěte snímač manuálně níže popsaným postupem. Pozor však,
obrazový snímač je extrémně citlivý a snadno se poškodí. Společnost
Nikon doporučuje nechat si obrazový snímač vyčistit autorizovaným
servisním personálem Nikon.
1 Nabijte baterii nebo připojte síťový zdroj.
Pro kontrolu a čištění obrazového snímače je nutný spolehlivý zdroj
energie. Vypněte fotoaparát a vložte plně nabitou baterii nebo
připojte volitelný síťový zdroj a konektor pro připojení síťového
zdroje. Položka Sklopení zrcadla pro čištění je k dispozici v menu
nastavení pouze při kapacitě baterie vyšší než J.
2 Sejměte objektiv.
Vypněte fotoaparát a sejměte objektiv.
3 Vyberte položku Sklopení zrcadla pro
čištění.
Zapněte fotoaparát a vyberte položku
Sklopení zrcadla pro čištění v menu
nastavení a stiskněte tlačítko 2.
324
4 Stiskněte tlačítko J.
Na monitoru se zobrazí zpráva, kterou
můžete vidět na obrázku vpravo, a na
kontrolním panelu a v hledáčku se zobrazí
řada pomlček. Chcete-li obnovit normální
činnost přístroje bez kontroly obrazového
snímače, vypněte fotoaparát.
5 Sklopte zrcadlo.
Stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
Zrcadlo se sklopí nahoru, otevře se
závěrka a zpřístupní se obrazový snímač.
Indikace v hledáčku se vypne a řada
pomlček na kontrolním panelu začne
blikat.
6 Zkontrolujte obrazový snímač.
Uchopte fotoaparát tak, aby světlo
dopadalo na obrazový snímač,
a zkontrolujte přítomnost prachu nebo
vláken na snímači. Nejsou-li patrné žádné
cizí objekty, přejděte ke kroku 8.
325
7 Vyčistěte obrazový snímač.
Veškerý prach a vlákna na snímači
odstraňte pomocí ofukovacího balónku.
Nepoužívejte ofukovací štětec – jeho
štětiny mohou obrazový snímač poškodit.
Nečistoty, které nelze odstranit pomocí
ofukovacího balónku, může odstranit
pouze autorizovaný servisní personál Nikon. Za žádných okolností se
snímače nedotýkejte a neotírejte jej.
8 Vypněte fotoaparát.
Zrcadlo se sklopí zpět do spodní polohy a závěrka se zavře. Nasaďte
objektiv nebo krytku těla fotoaparátu.
A Použijte spolehlivý zdroj energie
Lamely závěrky fotoaparátu jsou jemné a snadno se poškodí. Dojde-li k výpadku
zdroje energie při sklopení zrcadla do horní polohy, závěrka se automaticky
zavře. Abyste zamezili poškození lamel závěrky, věnujte pozornost následujícím
pokynům:
• Nevypínejte fotoaparát a nevyjímejte, resp. neodpojujte zdroj energie během
sklopení zrcadla do horní polohy.
• Dojde-li k vybití baterie během sklopení zrcadla do horní polohy, spustí se
zvuková signalizace (pípání) a kontrolka samospouště začne blikat jako
varování před automatickým zavřením závěrky a sklopením zrcadla do spodní
polohy po uplynutí přibližně dvou minut. Ihned ukončete kontrolu a čištění
obrazového snímače.
326
D Cizí objekt na obrazovém snímači
Cizí objekt, k jehož vniknutí do fotoaparátu dojde při sejmutí nebo výměně
objektivů či krytek objektivů (nebo v ojedinělých případech mazivo či jemné
částečky z vnitřních prostorů fotoaparátu), může přilnout k obrazovému snímači
a zobrazit se za určitých podmínek na snímcích. Pro ochranu fotoaparátu bez
nasazeného objektivu použijte dodávanou krytku těla. Před jejím nasazením
pečlivě odstraňte veškerý prach a nečistoty, které případně ulpěly na
upevňovacím bajonetu fotoaparátu a objektivu a na krytce samotné. Vyvarujte
se nasazování krytky těla nebo výměny objektivů v prašných prostředích.
Dojde-li k usazení cizího objektu na obrazovém snímači, použijte funkci čištění
obrazového snímače, která je popsána na straně 321. Pokud problém přetrvává,
vyčistěte obrazový snímač manuálně (0 324) nebo jej nechte vyčistit
autorizovaným servisním personálem Nikon. Snímky ovlivněné přítomností
cizích objektů na snímači je možné retušovat pomocí funkce vyčištění snímku
v některých fotoeditačních aplikacích.
D Údržba fotoaparátu a příslušenství
Fotoaparát je přesné zařízení a vyžaduje pravidelnou údržbu. Společnost Nikon
doporučuje kontrolu přístroje u autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném
servisu Nikon alespoň v ročním nebo dvouletém intervalu a jeho údržbu jednou
za tři až pět let (tyto služby jsou zpoplatněny). Častější kontroly přístroje jsou
vhodné zejména v případě jeho profesionálního využití. Spolu s fotoaparátem
zajistěte rovněž kontrolu a případnou údržbu veškerého pravidelně
používaného příslušenství, jako jsou objektivy a volitelné blesky.
327
Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění
Přístroj chraňte před pádem: Je-li přístroj vystaven silnému nárazu nebo vibracím, může
se poškodit.
Přístroj udržujte v suchu: Přístroj není vodotěsný, pokud je ponořen do vody nebo
vystaven vysoké vlhkosti, může se poškodit. Vytvoření koroze na vnitřních
mechanismech přístroje může způsobit jeho neopravitelné poškození.
Vyvarujte se náhlých změn teploty: Při náhlých změnách teploty, ke kterým dochází
například při vstupu do vytápěné budovy nebo při jejím opuštění za chladného
dne, může uvnitř fotoaparátu dojít ke kondenzaci vlhkosti. Abyste zabránili vzniku
kondenzace, umístěte přístroj před prudkou změnou teplot do transportního
pouzdra nebo plastového sáčku.
Přístroj udržujte mimo dosah silných magnetických polí: Nepoužívejte ani neskladujte
přístroj v blízkosti zařízení produkujících silné elektromagnetické záření a/nebo
magnetická pole. Silný statický náboj nebo magnetické pole vzniklé působením
zařízení, jako jsou rádiové vysílače, mohou narušit činnost monitoru, poškodit data
na paměťové kartě nebo ovlivnit činnost vnitřních obvodů přístroje.
Neponechávejte objektiv namířený do slunce: Nedopusťte, aby do objektivu delší dobu
vnikalo přímé sluneční světlo nebo světlo jiného silného světelného zdroje.
Intenzivní světlo může způsobit poškození obrazového snímače nebo vést
k výskytu bílého závoje na snímcích.
Před vyjmutím nebo odpojením zdroje energie výrobek vypněte: Neodpojujte zdroj energie
ani nevyjímejte baterii v době, kdy je fotoaparát zapnutý nebo provádí
zaznamenávání či mazání snímků. Násilné přerušení napájení může za těchto
okolností způsobit ztrátu dat nebo poškození paměti nebo vnitřních obvodů
zařízení. Abyste zamezili náhodnému přerušení přívodu energie, nepřenášejte
fotoaparát při jeho napájení pomocí síťového zdroje.
328
Čištění: Při čištění těla fotoaparátu nejprve ofukovacím balónkem odstraňte prach
a nečistoty a poté tělo opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem. Po
fotografování na pláži nebo v blízkosti mořského pobřeží otřete z přístroje
hadříkem lehce navlhčeným pitnou vodou veškeré usazeniny soli nebo písku
a poté fotoaparát pečlivě vysušte. V ojedinělých případech může způsobit statická
elektřina zesvětlení nebo ztmavnutí LCD displejů. Nejedná se o závadu, zobrazení
se zakrátko vrátí zpět do normálního stavu.
Objektiv a zrcadlo se snadno poškodí. Prach a nečistoty odstraňte opatrně pomocí
ofukovacího balónku. Používáte-li aerosolový čistič, držte nádobku svisle, abyste
zabránili potřísnění objektivu kapalinou. Vyskytne-li se na objektivu otisk prstu
nebo jiná skvrna, naneste malé množství čisticí kapaliny na objektivy na měkký
hadřík a objektiv opatrně otřete.
Informace o čištění obrazového snímače viz „Čištění obrazového snímače“ (0 321,
324).
Kontakty objektivu: Kontakty objektivu udržujte v čistotě.
Nedotýkejte se lamel závěrky: Lamely závěrky jsou extrémně tenké a snadno se
poškodí. Za žádných okolností nevyvíjejte tlak na lamely závěrky, nedotýkejte se
jich čistícími nástroji ani je nevystavujte silnému tlaku vzduchu z ofukovacího
balónku. Tyto činnosti mohou mít za následek poškrábání, deformaci nebo
natržení lamely.
Skladování: Abyste zabránili tvorbě mikroorganismů a plísní, ukládejte fotoaparát na
suchém, dobře větraném místě. Používáte-li síťový zdroj, odpojte jej od elektrické
sítě, abyste předešli případnému požáru. Nebudete-li přístroj delší dobu používat,
vyjměte baterii, abyste zabránili poškození přístroje jejím případným vytečením,
a vložte přístroj do plastového sáčku s hygroskopickou látkou. Fotoaparát
neukládejte do plastového sáčku vložený v pouzdře, mohlo by dojít k narušení
materiálu pouzdra. Mějte na paměti, že hygroskopická látka postupně ztrácí
schopnost pohlcovat vlhkost, a v pravidelných intervalech ji vyměňujte.
Abyste zabránili tvorbě plísní a mikroorganismů, vyjměte minimálně jednou za
měsíc fotoaparát z místa jeho skladování. Přístroj zapněte a dříve než jej opět
uložíte, spusťte několikrát závěrku.
Baterii uchovávejte na chladném suchém místě. Před uložením baterie
nezapomeňte nasadit krytku kontaktů.
329
Poznámky k monitoru: Monitor je konstruován s extrémně vysokou přesností;
minimálně 99,99 % pixelů je funkčních a maximálně 0,01 % jich chybí nebo jsou
defektní. Přestože tedy může tento zobrazovač obsahovat pixely, které trvale svítí
(bílé, červené, modré nebo zelené) nebo trvale nesvítí (černé), neznamená tento
jev závadu a nemá žádný vliv na snímky pořízené fotoaparátem.
Obraz na monitoru může být na jasném světle obtížně čitelný.
Na monitor nevyvíjejte příliš velký tlak, jinak může dojít k jeho poruše či poškození.
Ulpělé nečistoty odstraňte z monitoru ofukovacím balónkem. Skvrny lze odstranit
otřením měkkým hadříkem nebo jelenicovou kůží. Dojde-li k poškození monitoru,
dejte pozor, abyste se neporanili střepy z krycího skla, a zabraňte styku pokožky,
očí nebo úst s tekutými krystaly z monitoru.
Baterie a nabíječka: Při nesprávné manipulaci s bateriemi může dojít k jejich vytečení
nebo k výbuchu. Přečtěte si a dodržujte varování a upozornění uvedená na stranách
x–xiii tohoto návodu. Při manipulaci s bateriemi dodržujte následující bezpečnostní
pravidla:
• Používejte výhradně baterie určené pro tento fotoaparát.
• Baterii nevystavujte působení otevřeného ohně ani nadměrných teplot.
• Kontakty baterie udržujte čisté.
• Před výměnou baterie výrobek vypněte.
• Pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte baterii z fotoaparátu nebo nabíječky
a opatřete ji krytkou kontaktů. Tato zařízení i ve vypnutém stavu odebírají
z baterie malé množství proudu a mohla by ji vybít natolik, že nebude dále
funkční. Nebudete-li baterii delší dobu používat, vložte ji před uložením do
fotoaparátu a vybijte ji. Baterii je třeba skladovat na chladném místě při okolní
teplotě 15 °C až 25 °C (vyvarujte se extrémně horkých nebo chladných míst).
Tento proces zopakujte minimálně jednou za šest měsíců.
• Opakované zapínání a vypínání fotoaparátu při zcela vybité baterii může zkrátit
životnost baterie. Zcela vybité baterie je nutné před použitím nabít.
330
• Vnitřní teplota baterie se může za provozu zvýšit. Pokud se pokusíte nabít baterii
se zvýšenou vnitřní teplotou, ovlivní to její výkonnost a baterie se může nabít
pouze částečně nebo vůbec ne. Před nabíjením počkejte, dokud se baterie
neochladí.
• Baterii nabíjejte ve vnitřních prostorách při okolní teplotě v rozmezí 5 °C – 35 °C.
Baterii nepoužívejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než 40 °C; nebudeteli dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození baterie nebo ke snížení její
výkonnosti. Při teplotách v rozmezí 0 °C až 15 °C a 45 °C až 60 °C se může kapacita
baterie snižovat a doba nabíjení prodlužovat. Pokud je teplota nižší než 0 °C nebo
vyšší než 60 °C, baterie se nenabije.
• Pokud během nabíjení baterie rychle bliká kontrolka CHARGE (přibližně 8× za
sekundu), zkontrolujte správné teplotní rozmezí a potom odpojte nabíječku od
elektrické sítě a vyjměte a znovu vložte baterii. Pokud problém přetrvává,
přestaňte nabíječku a baterii okamžitě používat a odneste je k prodejci či do
autorizovaného servisu Nikon.
• Během nabíjení nehýbejte s nabíječkou, ani se nedotýkejte baterie. Nebudete-li
dbát tohoto upozornění, může ve velmi ojedinělých případech dojít k situaci, kdy
nabíječka indikuje dokončení nabíjení v okamžiku pouze částečného nabití
baterie. Vyjměte a opět vložte baterii pro opětovné zahájení nabíjení.
• Pokud je baterie nabíjena při nízkých teplotách nebo používána při teplotě nižší,
než při které byla nabíjena, může dojít k dočasnému poklesu její kapacity. Pokud
je baterie nabíjena při teplotě nižší než 5 °C, může indikace životnosti baterie
v položce Informace o baterii (0 291) dočasně ukazovat nižší hodnotu.
• Další nabíjení již nabité baterie může vést ke snížení její kapacity.
331
• Jestliže během používání plně nabité baterie při pokojové teplotě zaznamenáte
znatelný pokles její kapacity, měli byste baterii vyměnit. Zakupte novou baterii.
• Dodávaný síťový kabel a zásuvkový adaptér lze používat pouze s nabíječkou
MH-25a. Nabíječku používejte výhradně k nabíjení kompatibilních baterií.
Nepoužívanou nabíječku odpojte od elektrické sítě.
• Baterii před použitím nabijte. Před fotografováním důležité události si připravte
rezervní baterii a ujistěte se, že je plně nabitá. V závislosti na vaší poloze může být
obtížné v krátké době sehnat novou baterii. Mějte na paměti, že za chladných
dnů se kapacita baterií snižuje. Před pořizováním snímků v exteriéru za
chladného počasí se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Rezervní baterii
uchovávejte na teplém místě, a je-li třeba, baterie vyměňte. Jakmile se baterie
ohřeje, získá zpět část své původní kapacity.
• Použité baterie jsou cenným zdrojem materiálu, zajistěte tedy jejich správnou
recyklaci v souladu s místními zákony o ochraně životního prostředí.
332
Řešení možných problémů
Nepracuje-li fotoaparát očekávaným způsobem, zkontrolujte před
kontaktováním vašeho dodavatele nebo autorizovaného servisu Nikon
následující výčet běžných problémů.
Baterie/Indikace
Fotoaparát je zapnutý, ale nereaguje: Vyčkejte dokončení zaznamenávání. Pokud
problém přetrvává, vypněte fotoaparát. Pokud se fotoaparát nevypne, vyjměte
a znovu vložte baterii. Používáte-li síťový zdroj, odpojte a znovu připojte síťový
zdroj. Mějte na paměti, že i když dojde ke ztrátě aktuálně zaznamenávaných dat,
data již zaznamenaná nebudou vyjmutím nebo odpojením zdroje energie
ovlivněna.
Hledáček je rozostřený: Upravte zaostření hledáčku (0 25). Pokud se tímto způsobem
problém nevyřeší, vyberte jednorázové zaostření (AF-S; 0 83), jednotlivá
zaostřovací pole (0 86) a střední zaostřovací pole (0 91) a poté vytvořte
kompozici s vysoce kontrastním objektem ve středním zaostřovacím poli
a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro zaostření. Jakmile je samotný
fotoaparát zaostřen, nastavte volič dioptrické korekce hledáčku tak, abyste mohli
pozorovat jasně zaostřený objekt v hledáčku. Je-li třeba, lze zaostření hledáčku
dále upravit pomocí volitelných korekčních čoček (0 319).
Hledáček je tmavý: Vložte plně nabitou baterii (0 21, 26).
Zobrazovače se bez varování vypnou: Vyberte delší zpoždění v uživatelské funkci c2
(Časovač pohotovost. režimu) nebo c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru; 0 279).
Zobrazení na kontrolním panelu a v hledáčku je pomalé a tmavé: Doba odezvy a jas těchto
zobrazovačů závisí na okolní teplotě.
Okolo aktivního zaostřovacího pole jsou viditelné jemné linky nebo se při výběru zaostřovacího pole
indikace zbarví do červena: Tento jev je normální pro tento typ hledáčku a neznamená
závadu.
333
Fotografování (Všechny režimy)
Zapnutí fotoaparátu trvá delší dobu: Vymažte soubory nebo složky.
Je zablokované spuštění závěrky:
• Paměťová karta je blokována, plná nebo není vložena žádná paměťová karta
(0 22, 29).
• Je vybraná možnost Spuštění blokováno v uživatelské funkci f7 (Bez paměťové
karty?; 0 286) a ve fotoaparátu není vložená paměťová karta (0 29).
• Nabíjí se vestavěný blesk (0 36).
• Fotoaparát není zaostřený (0 34).
• Clonový kroužek objektivu s vestavěným CPU není zaaretován na hodnotě
nejvyššího clonového čísla (neplatí pro objektivy typu G a E). Zobrazuje-li se na
kontrolním panelu nápis B, vyberte možnost Clonový kroužek v uživatelské
funkci f5 (Uživ. nastavení ovladačů) > Nastavení clony, abyste mohli
nastavovat clonu pomocí clonového kroužku (0 285).
• Je nasazen objektiv bez CPU, ale fotoaparát není v režimu A nebo M (0 51).
Fotoaparát reaguje pomalu na tlačítko spouště: Vyberte možnost Vypnuto v uživatelské
funkci d4 (Opožděné spuštění závěrky; 0 280).
Při stisknutí tlačítka spouště na dálkovém ovládání nedojde k expozici snímku:
• Vyměňte baterii v dálkovém ovládání.
• Vyberte jinou možnost než Vypnuto v položce Dálkové ovládání (ML-L3)
(0 156).
• Nabíjí se blesk (0 158).
• Uplynula doba vybraná v uživatelské funkci c5 (Aktivita dálk. ovládání (ML-L3),
0 279).
• Činnost dálkového ovládání narušuje jasné světlo.
Snímky jsou neostré:
• Otočte volič zaostřovacích režimů do polohy AF (0 83).
• Fotoaparát není schopen zaostřit pomocí automatického zaostřování: použijte
manuální zaostřování nebo blokování zaostření (0 93, 97).
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se neaktivuje blokování zaostření: Pokud je
vybraný zaostřovací režim AF-C (resp. pokud fotografujete pohyblivé objekty
v režimu AF-A), použijte k zablokování zaostření tlačítko A AE-L/AF-L.
334
Nelze vybírat zaostřovací pole:
• Odblokujte aretaci volby zaostřovacích polí (0 89).
• V živém náhledu je vybrán režim Automatická volba zaostřovacích polí nebo
Zaostřování s detekcí tváří: vyberte jiný režim (0 86, 88).
• Fotoaparát je nastaven do režimu přehrávání (0 229) nebo jsou používána menu
(0 266).
• Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro aktivaci časovače pohotovostního
režimu (0 37).
Nelze vybrat režim automatického zaostřování: Je vybrané manuální zaostřování (0 83,
97).
Nelze vybrat režim činnosti zaostřovacích polí: Je vybrané manuální zaostřování (0 83, 97).
Při stisknutí tlačítka spouště v režimu sériového snímání je zhotoven pouze jeden snímek: Sériové
snímání není k dispozici v kombinaci s vestavěným bleskem (0 148).
Nelze změnit velikost obrazu: V položce Kvalita obrazu je zvoleno nastavení NEF
(RAW) (0 77).
Záznam snímků fotoaparátem je pomalý: Vypněte redukci šumu pro dlouhé expozice
(0 271).
Pomocné světlo AF nepracuje:
• Pomocné světlo AF nepracuje při výběru režimu automatického zaostřování AF-C
(0 83) nebo při výběru kontinuálního zaostřování v režimu AF-A. Vyberte režim
AF-S. Je-li vybrán jiný režim činnosti zaostřovacích polí než Automatická volba
zaostřovacích polí, vyberte střední zaostřovací pole (0 91).
• Fotoaparát se nachází v režimu živého náhledu.
• Je vybrána možnost Vypnuto v uživatelské funkci a9 (Vestavěné pom. světlo
AF, 0 277).
• Pomocné světlo AF se automaticky vypnulo. Pomocné světlo se mohlo vlivem
trvalého používání zahřát; počkejte až se ochladí.
Na snímcích se vyskytují skvrny: Vyčistěte přední a zadní čočku objektivu. Pokud
problém přetrvává, vyčistěte obrazový snímač (0 321).
335
Na snímcích se objevuje šum (světlé skvrny, náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo
proužky):
• Jasné skvrny, náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj a proužky lze
potlačit snížením citlivosti ISO.
• Pro snížení výskytu jasných skvrn nebo závoje u snímků pořízených časy závěrky
delšími než 1 s (0 271) použijte položku Redukce šumu pro dlouhé exp.
v menu fotografování.
• Závoj a jasné skvrny mohou znamenat, že došlo ke zvýšení teploty ve vnitřních
částech fotoaparátu z důvodu vysoké okolní teploty, dlouhých expozic nebo
z obdobných důvodů: vypněte fotoaparát a před opětovným zahájením
fotografování vyčkejte na jeho ochlazení.
• Při použití vysokých citlivostí ISO se mohou na snímcích pořízených s některými
volitelnými blesky zobrazit proužky; dojde-li k této situaci, vyberte nižší hodnotu
citlivosti.
• Při použití vysokých citlivostí ISO včetně nastavení Hi BW1 a Hi BW2, resp. při
vysokých hodnotách ISO vybraných funkcí automatické regulace citlivosti ISO lze
potlačit výskyt náhodně rozmístěných jasně zbarvených pixelů výběrem
možnosti Vysoká, Normální nebo Nízká v položce Redukce šumu pro vys. ISO
v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 271, 275).
• Při použití vysokých citlivostí ISO může být výskyt náhodně rozmístěných jasně
zbarvených pixelů, závoje nebo proužků více patrný u dlouhých expozic,
vícenásobných expozic a snímků pořízených za vysokých okolních teplot. Dále
může k výskytu těchto jevů docházet při zapnuté funkci Active D-Lighting, při
výběru možnosti Ploché v položce Předvolby Picture Control (0 130) nebo při
extrémních nastaveních jednotlivých parametrů předvoleb Picture Control
(0 133).
• V režimu % mohou být náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo
proužky více patrné na snímcích pořízených za nízké hladiny osvětlení.
V režimu živého náhledu se zobrazuje blikající obraz nebo proužky: V položce Redukce
blikání obrazu vyberte možnost odpovídající frekvenci místní střídavé elektrické
sítě (0 290).
V režimu živého náhledu se zobrazují jasná místa nebo proužky: V režimu živého náhledu je
v záběru blikající světelná reklama, resp. byl použit blesk nebo jiný světelný zdroj
s krátkou dobou svícení.
Videosekvence jsou zaznamenávány němé: Je vybrána možnost Vypnutý mikrofon
v položce Citlivost mikrofonu v menu videosekvencí (0 273).
336
Živý náhled se neočekávaně ukončí nebo se nespustí: Živý náhled se může ukončit
automaticky, aby se předešlo poškození vnitřních obvodů fotoaparátu,
v následujících situacích:
• Vysoká teplota okolí
• Dlouhodobé používání fotoaparátu v režimu živého náhledu nebo v režimu
záznamu videosekvencí
• Dlouhodobé používání fotoaparátu v režimech sériového snímání
Nespustí-li se při stisknutí tlačítka a živý náhled, vyčkejte před opětovným
pokusem o jeho aktivaci ochlazení fotoaparátu. Mějte na paměti, že fotoaparát
může být na dotyk teplý. To však neznamená závadu.
V režimu živého náhledu se zobrazují obrazové vady: Při zvětšení obrazu aktuálního záběru
objektivu v režimu živého náhledu (0 38) se může zobrazovat „šum“ (náhodně
rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky) a neočekávané barvy;
u videosekvencí jsou úroveň a rozložení náhodně rozmístěných jasně zbarvených
pixelů, závoje a jasných skvrn ovlivňovány velikostí obrazu a snímací frekvencí
(0 166). Náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo jasné skvrny se
mohou vyskytovat rovněž jako důsledek nárůstu teploty vnitřních obvodů
fotoaparátu v režimu živého náhledu; pokud fotoaparát nepoužíváte, živý náhled
ukončete.
Nelze vybírat položky menu: Některé možnosti nejsou dostupné ve všech režimech.
Fotografování (P, S, A, M)
Je zablokované spuštění závěrky:
• Je nasazený objektiv bez CPU: otočte volič expozičních režimů fotoaparátu do
polohy A nebo M (0 51).
• Volič expozičních režimů byl otočen do polohy S po nastavení času závěrky A
nebo % v režimu M: vyberte jiný čas závěrky (0 53).
Není k dispozici plný rozsah časů závěrky: Používá se blesk. Pomocí uživatelské funkce e1
(Synchroniz. čas pro blesk) lze zvolit synchronizační čas pro práci s bleskem; při
použití kompatibilních blesků vyberte možnost 1/320 s (Auto FP) nebo
1/250 s (Auto FP), abyste mohli využívat celý rozsah časů závěrky (0 282).
337
Barvy nejsou přirozené:
• Upravte nastavení vyvážení bílé barvy v souladu se světelným zdrojem (0 111).
• Upravte nastavení položky Předvolby Picture Control (0 130).
Nelze změřit vyvážení bílé barvy: Objekt je příliš tmavý nebo příliš jasný (0 123).
Snímek nelze vybrat jako zdroj pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy: Snímek nebyl
pořízen fotoaparátem D7200 (0 127).
Není dostupný bracketing vyvážení bílé barvy:
• Je nastavena kvalita obrazu NEF (RAW) nebo NEF + JPEG (0 77).
• Je aktivní režim vícenásobné expozice (0 211).
Účinky použití předvolby Picture Control jsou u každého snímku odlišné: Je vybrána možnost A
(automaticky) pro doostření, zřetelnost, kontrast nebo sytost barev. Chcete-li získat
konzistentní výsledky u série snímků, vyberte jiné nastavení (0 133).
Nelze změnit metodu měření expozice: Je aktivní expoziční paměť (0 107).
Nelze použít korekci expozice: Fotoaparát se nachází v režimu M. Vyberte jiný režim.
Na snímcích pořízených dlouhými expozicemi se objevuje šum (červené plochy nebo jiné artefakty):
Povolte redukci šumu pro dlouhé expozice (0 271).
Přehrávání
Při přehrávání se nezobrazí snímek NEF (RAW): Snímek byl pořízen při nastavení kvality
obrazu NEF + JPEG (0 77).
Nelze zobrazit snímky pořízené jinými fotoaparáty: Snímky zaznamenané jinými značkami
fotoaparátů se nemusí zobrazovat správně.
Některé snímky se při přehrávání nezobrazují: Vyberte možnost Všechny v položce
Přehrávaná složka (0 266).
338
Fotoaparát zobrazuje zprávu informující o tom, že složka neobsahuje žádné snímky: Pomocí
položky Přehrávaná složka v menu přehrávání vyberte složku obsahující snímky
(0 266).
Snímky zhotovené na výšku (portrét) se zobrazují na šířku (krajina):
• Vyberte možnost Zapnuto v položce Otočení na výšku (0 267).
• Snímek byl pořízen při použití možnosti Vypnuto v položce Automatické
otáčení snímků (0 290).
• Fotoaparát byl při expozici snímku namířen směrem nahoru nebo dolů.
• Snímek je zobrazen v režimu kontroly snímků (0 230).
Není možné vymazat snímek:
• Snímek je chráněn: zrušte ochranu snímku (0 245).
• Paměťová karta je blokována (0 29).
Snímek nelze retušovat: Snímek nelze dále upravovat pomocí tohoto fotoaparátu
(0 346).
Nelze změnit tiskovou objednávku:
• Paměťová karta je plná: vymažte některé snímky (0 40, 246).
• Paměťová karta je blokována (0 29).
Snímek nelze vybrat pro tisk: Snímek je ve formátu NEF (RAW). Přeneste snímky do
počítače a vytiskněte je pomocí softwaru Capture NX-D (0 ii). Snímky NEF (RAW)
lze uložit ve formátu JPEG pomocí položky Zpracování snímků NEF (RAW)
(0 302).
Snímky se nezobrazují na videozařízení s vysokým rozlišením: Zkontrolujte, jestli je připojený
kabel HDMI.
Fotoaparát nereaguje na dálkové ovládání televizoru standardu HDMI-CEC:
• Vyberte možnost Zapnuto v položce HDMI > Ovládání zařízení v menu
nastavení (0 292).
• Upravte nastavení HDMI-CEC u televizoru postupem uvedeným v dokumentaci
dodávané s televizorem.
Nelze přenést snímky do počítače: Operační systém není kompatibilní s fotoaparátem
nebo přenosovým softwarem. Snímky zkopírujte do počítače pomocí čtečky
paměťových karet.
339
Funkce odstranění prachu ze snímku v softwaru Capture NX-D nemá požadovaný účinek: Čištění
obrazového snímače mění pozici prachových částic na obrazovém snímači.
Referenční data pro odstranění prachu ze snímku zaznamenaná před čištěním
obrazového snímače není možné použít u snímků pořízených po čištění
obrazového snímače. Referenční data pro odstranění prachu ze snímku
zaznamenaná po čištění obrazového snímače není možné použít u snímků
pořízených před čištěním obrazového snímače.
Snímky NEF (RAW) se v počítači zobrazují odlišně oproti fotoaparátu: Software třetích výrobců
nezobrazuje účinky funkcí Picture Control, Active D-Lighting a korekce vinětace.
Použijte software Capture NX-D (0 ii).
Wi-Fi (bezdrátové sítě)
Chytrá zařízení nezobrazují SSID (název sítě) fotoaparátu:
• Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Povolit v položce Wi-Fi > Připojení k síti
v menu nastavení fotoaparátu (0 251).
• Pokuste se na chytrém zařízení vypnout a znovu zapnout rozhraní Wi-Fi.
Nelze se připojit k chytrým zařízením pomocí NFC (0 254): Vyberte jinou metodu připojení
(0 251).
Různé
Datum pořízení snímku není správné: Hodiny fotoaparátu nejsou tak přesné jako většina
náramkových a domácích hodin. Proto je pravidelně porovnávejte s přesnějšími
hodinami a podle potřeby je seřiďte.
Nelze vybrat položku menu: Některé položky nejsou dostupné při určitých kombinacích
nastavení nebo v případě nepřítomnosti paměťové karty. Pamatujte si, že položka
Informace o baterii není dostupná při napájení fotoaparátu pomocí volitelného
konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového zdroje.
340
Chybová hlášení
Tato část návodu poskytuje výčet všech chybových hlášení a indikací
zobrazovaných v hledáčku, na kontrolním panelu a na monitoru
fotoaparátu.
Indikace
Kontrolní
panel Hledáček
B
(bliká)
H
d
H
(bliká)
d
(bliká)
F
Řešení
0
Nastavte clonový kroužek
Clonový kroužek objektivu
objektivu na největší
není nastavený na nejvyšší
29
zaclonění (nejvyšší clonové
clonové číslo.
číslo).
Připravte si plně nabitou
Baterie je téměř vybitá.
21
rezervní baterii.
• Baterie je vybitá.
• Nabijte nebo vyměňte
baterii.
• Baterii nelze použít.
• Kontaktujte autorizovaný
servis Nikon.
• Ve fotoaparátu nebo
• Vyměňte baterii nebo, je- xviii, 21,
volitelném Battery Packu li vybitá, nabijte dobíjecí 22, 319
MB-D15 je vložena
lithium-iontovou baterii.
extrémně vybitá dobíjecí
lithium-iontová baterie
nebo baterie třetího
výrobce.
Není nasazený žádný
objektiv, resp. je nasazený
objektiv bez CPU, pro který
Clonová čísla se zobrazí po
nebyla zadána hodnota
zadání světelnosti
224
světelnosti. Clona se
objektivu.
zobrazuje pouze ve formě
počtu clonových hodnot
(EV) od plné světelnosti.
Problém
341
Indikace
Kontrolní
panel Hledáček
Řešení
0
• Nasaďte objektiv jiného 23, 304
typu než IX NIKKOR.
Pokud je nasazený
objektiv s vestavěným
i
CPU, sejměte a znovu
(bliká)
nasaďte objektiv.
• Je nasazený objektiv bez • Vyberte režim A nebo M.
51
CPU.
F H Fotoaparát není schopen Změňte kompozici nebo
—
96, 97
(bliká) automaticky zaostřit.
zaostřete manuálně.
99
• Nastavte nižší citlivost
ISO.
• V expozičním režimu:
P Použijte neutrální šedý —
filtr (ND) třetího
Objekt je příliš jasný;
výrobce
snímek bude
S Zkraťte čas závěrky
53
přeexponovaný.
A Použijte větší
54
zaclonění (vyšší
clonové číslo)
(Indikace expozice
a času závěrky nebo
% Vyberte jiný expoziční
6
clony bliká)
režim
• Nastavte vyšší citlivost
99
ISO.
• V expozičním režimu:
Objekt je příliš tmavý;
P Použijte blesk
146
snímek bude
S Nastavte delší čas
53
podexponovaný.
závěrky
A Použijte menší
54
zaclonění (nižší
clonové číslo)
342
Problém
• Není nasazený objektiv.
Indikace
Kontrolní
panel Hledáček
A
(bliká)
%
(bliká)
Problém
Je vybrán čas A
v režimu S.
Je vybrán čas % v režimu S.
P
(bliká)
k
(bliká)
Probíhá zpracování
snímků.
—
M
(bliká)
Pokud indikace bliká po
dobu 3 s po odpálení
záblesku, hrozí
podexponování snímku.
n
(bliká)
j
(bliká)
O
(bliká)
Nedostatek paměti pro
záznam dalších snímků při
aktuálním nastavení, nebo
překročení limitu číslování
souborů/složek.
Porucha fotoaparátu.
Řešení
Změňte nastavení času
závěrky nebo vyberte
expoziční režim M.
Změňte nastavení času
závěrky nebo vyberte
expoziční režim M.
Vyčkejte dokončení
zpracování snímků.
Zkontrolujte snímek na
monitoru; je-li
podexponovaný, upravte
nastavení a opakujte
expozici.
• Nastavte nižší kvalitu
nebo velikost obrazu.
• Po zkopírování důležitých
snímků do počítače nebo
jiného zařízení vymažte
snímky.
• Vložte novou paměťovou
kartu.
Spusťte závěrku. Pokud
závada přetrvává nebo se
často opakuje, kontaktujte
autorizovaný servis Nikon.
0
53, 56
53, 56
—
229
77, 81
246
22
—
343
Indikace
Kontrolní
panel
Problém
Řešení
0
Vypněte fotoaparát
Fotoaparát není
Není vložena
a zkontrolujte správné
S schopen rozpoznat
22
paměťová karta.
vložení paměťové
paměťovou kartu.
karty.
• Chyba při přístupu • Použijte kartu
379
na paměťovou
schválenou
kartu.
společností Nikon.
• Zkontrolujte čistotu
—
kontaktů. V případě,
že je karta
poškozena,
Tuto paměťovou kartu
kontaktujte vašeho
W,
nelze použít. Karta
dodavatele nebo
O
může být poškozena.
autorizovaný servis
(bliká)
Vložte jinou kartu.
Nikon.
• Nelze vytvořit
• Po zkopírování
22, 246
novou složku.
důležitých snímků
do počítače nebo
jiného zařízení
vymažte soubory
nebo vložte novou
paměťovou kartu.
• Zkontrolujte, jestli je
—
firmware karty
Eye-Fi aktuální.
• Zkopírujte soubory 22, 293
W,
Fotoaparát nemůže na kartě Eye-Fi do
g
O
ovládat kartu Eye-Fi. počítače nebo
(bliká)
jiného zařízení
a naformátujte kartu
nebo vložte novou
kartu.
Monitor
344
Indikace
Kontrolní
Monitor
Problém
panel
Paměťová karta je
Paměťová karta je
W,
blokována. Přesuňte
zablokovaná
X
aretaci karty do polohy
(chráněná proti
(bliká)
„write“ („zápis“).
zápisu).
Paměťová karta
Není k dispozici
W, Eye-Fi je
v případě zablokování O zablokovaná
karty Eye-Fi.
(bliká) (chráněná proti
zápisu).
Paměťová karta
Karta není
nebyla
[C]
naformátována.
naformátována
(bliká)
Naformátujte kartu.
pomocí
fotoaparátu.
Nastavení hodin bylo
Nejsou nastavené
—
resetováno.
hodiny fotoaparátu.
Nelze spustit živý
náhled. Čekejte.
—
Složka neobsahuje
žádné snímky.
—
Všechny snímky jsou
skryté.
—
Řešení
Posuňte spínač
ochrany proti zápisu
do polohy „zápis“.
Naformátujte
paměťovou kartu
nebo vložte novou
paměťovou kartu.
0
29
22, 289
Nastavte hodiny
24, 290
fotoaparátu.
Před dalším
Vnitřní teplota
spuštěním živého
fotoaparátu je
náhledu vyčkejte na
337
vysoká.
ochlazení vnitřních
obvodů fotoaparátu.
Pomocí položky
Paměťová karta
Přehrávaná složka
nebo složka vybraná vyberte složku
pro přehrávání
obsahující snímky
22, 266
neobsahuje žádné nebo vložte
snímky.
paměťovou kartu
obsahující snímky.
Až do volby jiné složky
nebo odhalení
Všechny snímky
alespoň jednoho
v aktuální složce
snímku pomocí
266
jsou skryté.
položky Skrytí
snímků nelze zobrazit
žádné snímky.
345
Indikace
346
Monitor
Kontrolní
panel
Soubor nelze zobrazit.
—
Soubor nelze vybrat.
—
Videosekvenci nelze
upravit.
—
Nebylo možné se
připojit; přístroj
detekoval více zařízení.
Zkuste akci zopakovat
později.
—
Chyba
—
Problém
Řešení
Soubor byl vytvořen
nebo upraven
Soubor nelze
počítačem nebo
přehrávat na
jiným typem
fotoaparátu.
fotoaparátu, resp. je
poškozený.
Snímky vytvořené
Vybraný snímek
pomocí jiných zařízení
nelze retušovat.
nelze retušovat.
• Videosekvence
vytvořené pomocí
jiných zařízení nelze
Vybranou
videosekvenci nelze upravovat.
upravit.
• Videosekvence musí
mít délku minimálně
dvě sekundy.
O připojení
k fotoaparátu se
Před dalším pokusem
pokouší více
o připojení vyčkejte
chytrých zařízení
několik minut.
současně.
Vyberte možnost
Zakázat v položce
Wi-Fi > Připojení
Chyba Wi-Fi.
k síti a potom znovu
vyberte možnost
Povolit.
0
—
—
—
182
—
256
Indikace
Monitor
Přístup k síti nebude
dostupný až do
ochlazení fotoaparátu.
Kontrolní
panel
—
Problém
Vnitřní teplota
fotoaparátu je
vysoká.
Zkontrolujte tiskárnu.
—
Chyba tiskárny.
Zkontrolujte papír.
—
Papír se zasekl.
—
Došel papír.
—
V tiskárně došel
papír.
Zkontrolujte zdroj
inkoustu.
—
Chyba inkoustové
náplně.
Došel inkoust.
—
V tiskárně došel
inkoust.
Papír v tiskárně
nemá zvolenou
velikost.
Papír je
zablokovaný
v tiskárně.
Řešení
Vypněte fotoaparát
a po ochlazení jej
zkuste znovu zapnout.
Zkontrolujte tiskárnu.
Pro pokračování
vyberte možnost
Pokračovat (je-li
dostupná).
Vložte papír správné
velikosti a vyberte
možnost Pokračovat.
Odstraňte papír
a vyberte možnost
Pokračovat.
Vložte papír
vybraného rozměru
a vyberte možnost
Pokračovat.
Zkontrolujte inkoust.
Pro pokračování
vyberte možnost
Pokračovat.
Doplňte inkoust
a vyberte možnost
Pokračovat.
0
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
* Další informace viz návod k obsluze tiskárny.
347
Specifikace
❚❚ Digitální fotoaparát Nikon D7200
Typ
Typ
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel
Počet efektivních pixelů
Počet efektivních pixelů
Obrazový snímač
Obrazový snímač
Celkový počet pixelů
Systém redukce prachu
Ukládání dat
Velikost obrazu (v pixelech)
348
Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)
Formát Nikon DX; obrazový úhel je ekvivalentní
objektivům s cca 1,5× delší ohniskovou vzdáleností
u kinofilmových fotoaparátů a digitálních fotoaparátů
formátu FX
24,2 milionu
Snímač CMOS o rozměru 23,5 × 15,6 mm
24,72 milionu
Čištění obrazového snímače, referenční data pro
funkci odstranění prachu ze snímku (vyžaduje
software Capture NX-D)
• Obrazové pole DX (24×16)
6 000 × 4 000 (#)
4 496 × 3 000 ($)
2 992 × 2 000 (%)
• Obrazové pole 1,3× (18×12)
4 800 × 3 200 (#)
3 600 × 2 400 ($)
2 400 × 1 600 (%)
• Snímky s obrazovým polem formátu DX (24×16) pořízené při
otočení voliče živého náhledu do polohy 1 v režimu živého
náhledu
6 000 × 3 368 (#)
4 496 × 2 528 ($)
2 992 × 1 680 (%)
• Snímky s obrazovým polem formátu 1,3× (18×12) pořízené při
otočení voliče živého náhledu do polohy 1 v režimu živého
náhledu
4 800 × 2 696 (#)
3 600 × 2 024 ($)
2 400 × 1 344 (%)
Ukládání dat
Formát souborů
• NEF (RAW): 12 nebo 14 bitů, bezeztrátově
komprimované nebo komprimované
• JPEG: Standardní algoritmus JPEG s volitelnou
kompresí Jemný (cca 1 : 4), Normální (cca 1 : 8)
a Základní (cca 1 : 16) (Priorita velikosti); možnost
použití komprese Optimální kvalita
• NEF (RAW) + JPEG: Záznam snímku současně ve
formátech NEF (RAW) a JPEG
Systém Picture Control
Předvolby Standardní, Neutrální, Živé,
Monochromatické, Portrét, Krajina, Ploché; možnost
modifikace vybraných předvoleb Picture Control;
možnost tvorby a ukládání uživatelských předvoleb
Picture Control
Paměťová média
Paměťové karty SD (Secure Digital) a paměťové karty
SDHC a SDXC s podporou standardu UHS-I
Dva sloty pro paměťové karty Slot 2 lze použít v případě přeplnění nebo jako záložní
úložiště, resp. pro oddělené ukládání kopií snímků
pořízených při nastavení NEF + JPEG; snímky lze
kopírovat mezi kartami.
Systém souborů
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Hledáček
Hledáček
Obrazové pole
Zvětšení
Předsunutí výstupní pupily
okuláru
Dioptrická korekce
Pevně vestavěný pentagonální hranol
• Obrazové pole formátu DX (24×16): Cca 100 % obrazu
horizontálně a 100 % obrazu vertikálně
• Obrazové pole formátu 1,3× (18×12): Cca 97 % obrazu
horizontálně a 97 % obrazu vertikálně
Cca 0,94× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na
nekonečno, –1 m–1)
19,5 mm (–1 m–1; od vrcholu oční čočky okuláru
hledáčku)
–2 až +1 m–1
349
Hledáček
Zaostřovací matnice
Zrcadlo
Kontrola hloubky ostrosti
Clona objektivu
Objektiv
Kompatibilní objektivy
Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark II se
značkami oblasti činnosti automatického zaostřování
a možností zobrazení pomocné mřížky
Automaticky vratné
Stisknutím tlačítka Pv se clona objektivu zavře na
hodnotu vybranou uživatelem (režimy A a M) nebo
nastavenou fotoaparátem (ostatní režimy)
Elektronicky řízená automatická irisová clona
Objektivy AF NIKKOR včetně typů G, E a D (na objektivy
PC se vztahují určitá omezení), objektivy DX, objektivy
AI-P NIKKOR a objektivy AI bez CPU (pouze režimy A
a M). Objektivy IX NIKKOR, objektivy pro F3AF
a objektivy bez systému AI nelze použít.
V kombinaci s objektivy se světelností f/5,6 a vyšší lze
použít elektronický dálkoměr (střední zaostřovací pole
umožňuje použití elektronického dálkoměru rovněž
s objektivy se světelností f/8 nebo vyšší).
350
Závěrka
Typ
Rozsah časů
Synchronizační čas pro práci
s bleskem
Snímání
Snímací režimy
Přibližná snímací frekvence
Samospoušť
Režimy dálkového ovládání
(ML-L3)
Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním
chodem
1/8 000–30 s v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV, bulb (B),
time (T), X250
X = 1/250 s; možnost synchronizace s časy
1/320 s a delšími (při použití časů závěrky v rozmezí
1/250 až 1/320 s klesá dosah blesku)
S (jednotlivé snímky), CL (pomalé sériové snímání),
CH (rychlé sériové snímání), Q (tichá expozice),
E (samospoušť), MUP (předsklopení zrcadla)
• Snímky JPEG a 12bitové snímky NEF (RAW) zaznamenané při
použití formátu obrazového pole DX (24×16)
CH: 6 obr./s
CL: 1–6 obr./s
• Snímky JPEG a 12bitové snímky NEF (RAW) zaznamenané při
použití formátu obrazového pole 1,3× (18×12)
CH: 7 obr./s
CL: 1–6 obr./s
• 14bitové snímky NEF (RAW) zaznamenané při použití formátu
obrazového pole DX (24×16)
CL: 1–5 obr./s
CH: 5 obr./s
• 14bitové snímky NEF (RAW) zaznamenané při použití formátu
obrazového pole 1,3× (18×12)
CH: 6 obr./s
CL: 1–6 obr./s
Poznámka: Maximální snímací frekvence v režimu
živého náhledu je 3,7 obr./s.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expozic v intervalech po 0,5, 1, 2
nebo 3 s
Dálkové ovládání se zpožděním, dálkové ovládání
s rychlou reakcí, dálkové ovládání s předsklopením
zrcadla
351
Expozice
Měření expozice
Metody měření expozice
Pracovní rozsah (ISO 100,
objektiv f/1,4, 20 °C)
Propojení expozimetru
Režimy
352
TTL měření expozice pomocí 2 016pixelového RGB
snímače
• Měření Matrix: 3D Color Matrix II (objektivy typu G, E
a D); Color Matrix II (ostatní objektivy s vestavěným
CPU); Color Matrix – objektivy bez CPU po zadání dat
objektivu uživatelem
• Integrální měření se zdůrazněným středem: Přibližně 75 %
citlivosti měření je soustředěno do kruhové plošky
o průměru 8 mm uprostřed obrazu. Průměr kruhové
plošky lze změnit na 6, 10 nebo 13 mm; možnost
integrálního měření celého obrazového pole (při
použití objektivů bez CPU se využívá kruhová ploška
o průměru 8 mm)
• Bodové měření: Měří kruhovou plošku o průměru
přibližně 3,5 mm (cca 2,5 % obrazového pole) v místě
zvoleného zaostřovacího pole (resp. v místě
středního zaostřovacího pole – při použití objektivu
bez CPU)
• Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem:
0–20 EV
• Bodové měření: 2–20 EV
Kombinované CPU a AI
Režimy Auto (i auto; j auto (vypnutý blesk)); motivové
programy (k portrét; l krajina; p děti; m sporty; n makro;
o noční portrét; r noční krajina; s párty/interiér; t pláž/sníh;
u západ slunce; v úsvit/soumrak; w portrét zvířat; x světlo svíčky;
y kvetoucí příroda; z podzimní barvy; 0 jídlo); režimy se
speciálními efekty (% noční vidění; g barevná skica; i efekt
miniatury; u selektivní barva; 1 silueta; 2 high-key; 3 low-key);
programová automatika s flexibilním programem (P);
clonová automatika (S); časová automatika (A);
manuální expoziční režim (M); U1 (uživatelská nastavení 1);
U2 (uživatelská nastavení 2)
Expozice
Korekce expozice
Expoziční paměť
Citlivost ISO (doporučený
expoziční index)
Active D-Lighting
Nastavitelná v rozmezí –5 až +5 EV v krocích po
1/3 nebo 1/2 EV v režimech P, S, A, M, SCENE a %
Změřenou hodnotu jasu lze uložit do paměti
stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L
ISO 100–25 600 v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV. V režimech
P, S, A a M lze nastavit rovněž na hodnotu o cca 1 nebo
2 EV (ekvivalent ISO 102 400; pouze
monochromatické) nad ISO 25 600; možnost
automatické regulace citlivosti ISO
Automaticky, Velmi vysoký, Vysoký, Normální,
Nízký, Vypnuto
Zaostřování
Automatické zaostřování
Pokročilý AF modul Nikon Multi-CAM 3500 II s fázovou
detekcí TTL, jemným doladěním činnosti
automatického zaostřování, 51 zaostřovacími poli
(včetně 15 křížových snímačů; 1 snímač s podporou
světelnosti f/8) a pomocným světlem AF (pracovní
rozsah cca 0,5–3 m)
Pracovní rozsah
–3 až +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Zaostřovací režimy
• Automatické zaostřování (AF): jednorázové zaostření
(AF-S); kontinuální zaostřování (AF-C); automatická
volba režimu AF-S/AF-C (AF-A); automatická aktivace
prediktivního zaostřování podle stavu objektu
• Manuální zaostřování (M): lze použít elektronický
dálkoměr
Zaostřovací pole
Lze volit z 51 nebo 11 zaostřovacích polí
Režimy činnosti zaostřovacích Jednotlivá zaostřovací pole, dynamická volba 9, 21
polí
nebo 51 zaostřovacích polí, 3D sledování objektu,
automatická volba zaostřovacích polí
Blokování zaostření
Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím
tlačítka spouště do poloviny (jednorázové zaostření)
nebo stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L
353
Blesk
Vestavěný blesk
i, k, p, n, o, s, w, g: Automatická aktivace blesku
s automatickým vyklopením do pracovní polohy
P, S, A, M, 0: Manuální vyklopení blesku do pracovní
polohy pomocí tlačítka
Směrné číslo
Cca 12, 12 v manuálním zábleskovém režimu (m,
ISO 100, 20 °C)
Řízení záblesku
TTL: Při použití vestavěného blesku je k dispozici i-TTL
řízení záblesku pomocí 2 016pixelového RGB snímače;
při použití měření Matrix nebo integrálního měření se
zdůrazněným středem je k dispozici i-TTL vyvažovaný
vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky,
při použití bodového měření je k dispozici standardní
i-TTL vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké
zrcadlovky
Zábleskové režimy
Automatická aktivace blesku, automatická aktivace
blesku s redukcí efektu červených očí, automatická
aktivace blesku včetně synchronizace s dlouhými časy,
automatická aktivace blesku včetně synchronizace
s dlouhými časy a redukce efektu červených očí,
doplňkový záblesk, redukce efektu červených očí,
synchronizace s dlouhými časy, synchronizace
s dlouhými časy a redukce efektu červených očí,
synchronizace na druhou lamelu a synchronizace
s dlouhými časy, synchronizace na druhou lamelu,
vypnuto; podpora automatické vysoce rychlé FP
synchronizace blesku
Korekce zábleskové expozice –3 až +1 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV
Indikace připravenosti
Rozsvítí se po plném nabití vestavěného nebo
k záblesku
volitelného blesku; bliká po odpálení záblesku na plný
výkon
Sáňky pro upevnění
ISO 518 se středovým synchronizačním kontaktem,
příslušenství
datovými kontakty a aretací
Systém kreativního osvětlení Podporován systém Nikon CLS; dostupný režim Řídicí
Nikon (CLS)
jednotka
Synchronizační konektor
Adaptér AS-15 se synchronizačním konektorem
(volitelné příslušenství)
354
Vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé barvy
Bracketing
Typy bracketingu
Automaticky (2 typy), žárovkové světlo, zářivkové
světlo (7 typů), přímé sluneční světlo, blesk, zataženo,
stín, manuální nastavení (možnost uložení až 6
hodnot, bodové měření vyvážení bílé barvy v režimu
živého náhledu), výběr barevné teploty (2 500 K –
10 000 K); vše s možností jemného vyvážení
Expoziční a zábleskový bracketing, bracketing
vyvážení bílé barvy a bracketing ADL
Živý náhled
Režimy
C (živý náhled pro statické snímky), 1 (živý náhled
pro videosekvence)
Zaostřovací režimy
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření
(AF-S); nepřetržité zaostřování (AF-F)
• Manuální zaostřování (M)
Režimy činnosti zaostřovacích Zaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací
polí
pole, standardní zaostřovací pole, sledování objektu
Automatické zaostřování
Automatické zaostřování s detekcí kontrastu
v libovolném místě obrazového pole (pokud je aktivní
zaostřování s detekcí tváří nebo sledování objektu,
vybírá fotoaparát zaostřovací pole automaticky)
Videosekvence
Měření expozice
Metody měření expozice
Velikost obrazu (v pixelech)
a snímací frekvence
TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným
středem
• 1 920 × 1 080; 60p (progresivní), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Přesné snímací frekvence pro hodnoty 60p, 50p, 30p,
25p a 24p jsou 59,94, 50, 29,97, 25 a 23,976 obr./s;
jednotlivé možnosti podporují použití vysoké ★
a normální kvality obrazu
Možnosti 1 920 × 1 080; 60p a 50p jsou k dispozici
pouze při výběru možnosti 1,3× (18×12) v položce
Obrazové pole v menu videosekvencí
355
Videosekvence
Formát souborů
Komprese videa
Formát záznamu zvuku
Zařízení pro záznam zvuku
Další vybavení
Monitor
Monitor
Přehrávání
Přehrávání
Rozhraní
USB
Výstup HDMI
Konektor pro připojení
příslušenství
Zvukový vstup
Zvukový výstup
356
MOV
Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Lineární PCM
Vestavěný nebo externí stereofonní mikrofon;
možnost nastavení citlivosti
Indexování, časosběrné snímání
8 cm/3,2“ monitor TFT s cca 1 229 000 pixely (VGA; 640
× RGBW × 480 = 1 228 800 pixelů), pozorovacím úhlem
cca 170 °, zobrazením cca 100 % obrazového pole
a regulací jasu
Přehrávání jednotlivých snímků a náhledů (4, 9 nebo
72 snímků; kalendář), zvětšení výřezu snímku,
přehrávání videosekvencí, prezentace snímků a/nebo
videosekvencí, zobrazení histogramů, zobrazení
nejvyšších jasů, zobrazení informací o snímku,
zobrazení dat o poloze a automatické otáčení snímků
Hi-Speed USB; doporučuje se připojení k vestavěnému
portu USB
Konektor HDMI typu C
• Bezdrátová dálková ovládání: WR-1, WR-R10 (dostupná
samostatně)
• Kabelová spoušť: MC-DC2 (dostupná samostatně)
• Zařízení GPS: Jednotka GP-1/GP-1A (dostupná
samostatně)
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm;
podpora napájení)
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm)
Bezdrátové připojení
Standardy
Provozní frekvence
Dosah (přímý)
Autentizace
Nastavení bezdrátové sítě
Přístupové protokoly
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
2 412–2 462 MHz (kanály 1–11)
Přibližně 30 m (za předpokladu absence rušivých
elementů; dosah se může lišit v závislosti na síle
signálu a přítomnosti nebo nepřítomnosti překážek)
54 Mb/s
Maximální logické datové toky podle standardu IEEE.
Skutečné hodnoty mohou být odlišné.
Otevřený systém, WPA2-PSK
Podpora WPS
Infrastruktura
NFC
Provoz
Tagy typu 3 stanovené organizací FNC Forum
Datový tok
Podporované jazyky
Podporované jazyky
Arabština, bengálština, bulharština, čínština
(zjednodušená a tradiční), čeština, dánština,
nizozemština, angličtina, finština, francouzština,
němčina, řečtina, hindština, maďarština, indonéština,
italština, japonština, korejština, maráthština, norština,
perština, polština, portugalština (portugalská
a brazilská), rumunština, ruština, srbština, španělština,
švédština, tamilština, telugština, thajština, turečtina,
ukrajinština, vietnamština
357
Zdroj energie
Baterie
Battery Pack
Síťový zdroj
Stativový závit
Stativový závit
Rozměry/hmotnost
Rozměry (Š × V × H)
Hmotnost
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15; lze
použít rovněž baterie EN-EL15b a EN-EL15a
Volitelný multifunkční Battery Pack MB-D15 s jednou
dobíjecí lithium-iontovou baterií Nikon EN-EL15 nebo
šesti alkalickými, nikl-metal hydridovými nebo
lithiovými tužkovými bateriemi AA. Lze použít rovněž
baterie EN-EL15b a EN-EL15a.
Síťový zdroj EH-5b; vyžaduje konektor pro připojení
síťového zdroje EP-5B (dostupný samostatně)
/4˝ (ISO 1222)
1
Cca 135,5 × 106,5 × 76 mm
Cca 755 g včetně baterie a paměťové karty, ale bez
krytky těla; cca 675 g (pouze tělo fotoaparátu)
Provozní podmínky
Teplota
0 °C – 40 °C
Vlhkost
85 % nebo méně (bez kondenzace)
• Není-li uvedeno jinak, jsou všechna měření prováděna podle směrnic sdružení Camera and Imaging Products
Association (CIPA).
• Všechny údaje platí pro fotoaparát s plně nabitou baterií.
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit specifikaci hardwaru
a softwaru popsaných v tomto návodu. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody, které mohou
vzniknout v důsledku chyb obsažených v tomto návodu k obsluze.
358
❚❚ Nabíječka baterií MH-25a
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
DC 8,4 V/1,2 A
Dobíjecí lithium-iontové baterie Nikon EN-EL15b,
EN-EL15a a EN-EL15
Doba nabíjení
Cca 2 hodiny a 35 minut při okolní teplotě 25 °C
a nulové zbývající kapacitě
Provozní teplota
0 °C – 40 °C
Rozměry (Š × V × H)
Cca 95 × 33,5 × 71 mm, bez výstupků
Délka síťového kabelu (pokud Cca 1,5 m
je součástí dodávky)
Hmotnost
Cca 115 g, bez dodávaného konektoru pro připojení
síťového zdroje (síťového kabelu nebo zásuvkového
adaptéru)
Jmenovité vstupní hodnoty
Jmenovité výstupní hodnoty
Podporované baterie
❚❚ Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15
Typ
Jmenovitá kapacita
Provozní teplota
Rozměry (Š × V × H)
Hmotnost
Dobíjecí lithium-iontová baterie
7 V/1 900 mAh
0 °C – 40 °C
Cca 40 × 56 × 20,5 mm
Cca 78 g, bez krytky kontaktů
359
❚❚ Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR
Typ
Ohnisková vzdálenost
Světelnost
Konstrukce objektivu
Obrazový úhel
Stupnice ohniskových
vzdáleností
Informace o vzdálenosti
Zoomování
Zaostřování
Redukce vibrací
Nejkratší zaostřitelná
vzdálenost
Lamely clony
Clona
Rozsah clony
Měření expozice
Průměr filtrového závitu
Rozměry
Hmotnost
360
Objektiv typu G AF-S DX s vestavěným CPU
a bajonetem Nikon F
18–105 mm
f/3,5–5,6
15 čoček / 11 členů (včetně 1 optického členu ze skel
ED a 1 asférického optického členu)
76° – 15° 20´
Odstupňovaná v mm (18, 24, 35, 50, 70, 105)
Výstup do fotoaparátu
Manuální zoomování pomocí nezávislého zoomového
kroužku
Systém vnitřního zaostřování Nikon (IF)
s automatickým zaostřováním ultrazvukovým
zaostřovacím motorem a samostatným zaostřovacím
kroužkem pro manuální zaostřování
Optická s využitím motorů s kmitací cívkou (VCM)
0,45 m od obrazové roviny (0 98) ve všech pozicích
zoomu
7 (kruhový otvor clony)
Plně automatická
• Ohnisková vzdálenost 18 mm: f/3,5–22
• Ohnisková vzdálenost 105 mm: f/5,6–38
Nejvyšší zobrazované clonové číslo se liší v závislosti
na velikosti kroku expozice vybraného na fotoaparátu.
Při plně otevřené cloně
67 mm (P = 0,75 mm)
Cca 76 mm (průměr) × 89 mm (vzdálenost od dosedací
plochy bajonetu)
Cca 420 g
❚❚ Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR
Typ
Ohnisková vzdálenost
Světelnost
Konstrukce objektivu
Obrazový úhel
Stupnice ohniskových
vzdáleností
Informace o vzdálenosti
Zoomování
Zaostřování
Redukce vibrací
Nejkratší zaostřitelná
vzdálenost
Lamely clony
Clona
Rozsah clony
Měření expozice
Průměr filtrového závitu
Rozměry
Hmotnost
Objektiv typu G AF-S DX s vestavěným CPU
a bajonetem Nikon F
18–140 mm
f/3,5–5,6
17 čoček / 12 členů (včetně 1 optického členu ze skel
ED a 1 asférického optického členu)
76° – 11° 30´
Odstupňovaná v mm (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Výstup do fotoaparátu
Manuální zoomování pomocí nezávislého zoomového
kroužku
Systém vnitřního zaostřování Nikon (IF)
s automatickým zaostřováním ultrazvukovým
zaostřovacím motorem a samostatným zaostřovacím
kroužkem pro manuální zaostřování
Optická s využitím motorů s kmitací cívkou (VCM)
0,45 m od obrazové roviny (0 98) ve všech pozicích
zoomu
7 (kruhový otvor clony)
Plně automatická
• Ohnisková vzdálenost 18 mm: f/3,5–22
• Ohnisková vzdálenost 140 mm: f/5,6–38
Nejvyšší zobrazované clonové číslo se liší v závislosti
na velikosti kroku expozice vybraného na fotoaparátu.
Při plně otevřené cloně
67 mm (P = 0,75 mm)
Cca 78 mm (maximální průměr) × 97 mm (vzdálenost
od dosedací plochy bajonetu)
Cca 490 g
361
❚❚ Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
Typ
Ohnisková vzdálenost
Světelnost
Konstrukce objektivu
Obrazový úhel
Stupnice ohniskových
vzdáleností
Informace o vzdálenosti
Zoomování
Objektiv typu G AF-S DX s vestavěným CPU
a bajonetem Nikon F
18–200 mm
f/3,5–5,6
16 čoček / 12 členů (včetně 2 optických členů ze skel
ED a 3 asférických optických členů)
76° – 8°
Odstupňovaná v mm (18, 24, 35, 50, 70, 135, 200)
Výstup do fotoaparátu
Manuální zoomování pomocí nezávislého zoomového
kroužku
Zaostřování
Systém vnitřního zaostřování Nikon (IF)
s automatickým zaostřováním ultrazvukovým
zaostřovacím motorem a samostatným zaostřovacím
kroužkem pro manuální zaostřování
Redukce vibrací
Optická s využitím motorů s kmitací cívkou (VCM)
Indikace zaostřené vzdálenosti 0,5 m až nekonečno (∞)
Nejkratší zaostřitelná
0,5 m od obrazové roviny (0 98) ve všech pozicích
vzdálenost
zoomu
Lamely clony
7 (kruhový otvor clony)
Clona
Plně automatická
Rozsah clony
• Ohnisková vzdálenost 18 mm: f/3,5–22
• Ohnisková vzdálenost 200 mm: f/5,6–36
Nejvyšší zobrazované clonové číslo se liší v závislosti
na velikosti kroku expozice vybraného na fotoaparátu.
Měření expozice
Při plně otevřené cloně
Průměr filtrového závitu
72 mm (P = 0,75 mm)
Rozměry
Cca 77 mm (maximální průměr) × 96,5 mm (vzdálenost
od dosedací plochy bajonetu)
Hmotnost
Cca 565 g
Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit specifikaci hardwaru a softwaru
popsaných v tomto návodu. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku
chyb obsažených v tomto návodu k obsluze.
362
Objektivy
Tato část popisuje funkce dostupné s objektivy AF-S DX NIKKOR
18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR, AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G
ED VR a AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II. Pro ilustrační
účely je v tomto návodu obecně používán objektiv AF-S DX NIKKOR
18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR.
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR
Značka pro odečítání
ohniskové vzdálenosti
Stupnice
ohniskových
vzdáleností
Krytka objektivu
Montážní značka objektivu
(0 23)
Kontakty CPU (0 307)
Zadní krytka
objektivu
Zoomový kroužek (0 33)
Zaostřovací kroužek (0 97)
Přepínač zaostřovacích režimů A-M
(0 97)
Vypínač redukce vibrací (0 367)
363
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR
Značka pro odečítání
ohniskové vzdálenosti
Stupnice
ohniskových
vzdáleností
Krytka objektivu
Montážní značka objektivu
(0 23)
Kontakty CPU (0 307)
Zadní krytka
objektivu
Zoomový kroužek (0 33)
Zaostřovací kroužek (0 97)
364
Přepínač zaostřovacích režimů A-M
(0 97)
Vypínač redukce vibrací (0 367)
❚❚ Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
Indikace zaostřené vzdálenosti
Značka pro odečítání
ohniskové vzdálenosti
Značka pro odečítání zaostřené
vzdálenosti
Montážní značka objektivu
(0 23)
Stupnice ohniskových
vzdáleností
Kontakty CPU (0 307)
Krytka objektivu
Zadní krytka
objektivu
LOCK
18
Zoomový kroužek (0 33)
Spínač aretace zoomu
Zaostřovací kroužek (0 97)
Přepínač zaostřovacích režimů
(0 97)
Vypínač redukce vibrací
(0 367)
Volič režimů redukce vibrací
(0 368)
A Spínač aretace zoomu
Chcete-li zaaretovat zoomový kroužek, otočte jej do polohy 18 mm a posuňte
spínač aretace zoomu do polohy LOCK. Tím zamezíte vysouvání objektivu vlastní
vahou během přenášení fotoaparátu z místa na místo.
D Indikace zaostřené vzdálenosti
Mějte na paměti, že indikace zaostřené vzdálenosti slouží pouze jako vodítko
a nemusí zobrazovat přesnou vzdálenost k objektu. Indikace rovněž nemusí
v důsledku hloubky ostrosti nebo jiných faktorů zobrazovat hodnotu ∞ při
zaostření fotoaparátu na vzdálený objekt.
365
Objektivy AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR, AF-S DX
NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR a AF-S DX NIKKOR 18–200 mm
f/3,5–5,6G ED VR II jsou určeny výhradně pro digitální fotoaparáty Nikon
formátu DX.
D Péče o objektivy
• Kontakty CPU udržujte v čistotě.
• K odstranění prachu a nečistot z povrchů objektivu použijte ofukovací balónek.
Chcete-li odstranit skvrny a otisky prstů, aplikujte malé množství lihu nebo
kapaliny pro čištění objektivů na měkký, čistý bavlněný hadřík nebo šáteček
pro čištění objektivů a čistěte kruhovým pohybem od středu ke krajům, abyste
nezanechali skvrny nebo abyste se nedotkli skla prsty.
• K čištění objektivu nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla, jako jsou
ředidla nebo benzen.
• Pro ochranu přední čočky objektivu lze použít sluneční clonu nebo filtry NC.
• Před vložením objektivu do měkkého pouzdra nezapomeňte nasadit přední
a zadní krytku objektivu.
• Při nasazené sluneční cloně nedržte ani nezvedejte objektiv či fotoaparát
pouze za sluneční clonu.
• Nebudete-li objektiv delší dobu používat, uložte jej na suchém a chladném
místě, abyste zamezili výskytu plísní a koroze. Fotoaparát neukládejte na
přímém slunečním světle a společně s přípravky proti molům, jako jsou
naftalínové nebo kafrové kuličky.
• Objektiv udržujte v suchu. Vytvoření koroze na vnitřních mechanismech
přístroje může způsobit jeho neopravitelné poškození.
• Ponechání objektivu v extrémně horkém prostředí může způsobit poškození
nebo zdeformování součástí vyrobených z tvrzeného plastu.
366
❚❚ Redukce vibrací (VR)
Objektivy popsané v této části podporují redukci vibrací (VR), která
potlačuje rozmazání snímků pohybem fotoaparátu i při panorámování
a umožňuje tak pracovat v případě formátu DX s časy závěrky delšími
přibližně o 3,5 EV (AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR a AF-S
DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II) nebo 4 EV (AF-S DX NIKKOR
18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR) při nastavení nejdelší ohniskové
vzdálenosti (podle standardů sdružení Camera and Imaging Products
Association [CIPA]; skutečné účinky se mohou lišit podle fotografa
a snímacích podmínek). To rozšiřuje dostupný rozsah časů závěrky
a umožňuje fotografovat z ruky bez použití stativu v širokém rozmezí
situací.
Chcete-li použít redukci vibrací, posuňte
vypínač redukce vibrací do polohy ON.
Redukce vibrací se aktivuje při namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny a potlačuje
účinky chvění fotoaparátu na obraz
v hledáčku a zjednodušuje tvorbu kompozice
snímků a automatické i manuální zaostřování.
Při panorámování fotoaparátem je redukce
vibrací aplikována pouze na pohyby, které
nejsou součástí panorámování (při
horizontálním panorámováním fotoaparátem
je například redukce vibrací aplikována pouze
na chvění ve svislém směru), a usnadňuje tak
plynulé panorámování fotoaparátem v širokém úhlu.
Redukci vibrací vypněte při bezpečném upevnění fotoaparátu na stativ,
ale nechte ji zapnutou, pokud používáte jednonohý stativ.
367
D Redukce vibrací
Během činnosti redukce vibrací nevypínejte fotoaparát a nesnímejte objektiv.
Redukce vibrací je zakázána během nabíjení blesku. Pokud je redukce vibrací
aktivní, může být po uvolnění tlačítka spouště obraz v hledáčku trhaný. Tento jev
neznamená závadu; před dalším fotografováním vyčkejte na stabilizaci obrazu
v hledáčku.
A Volič režimů redukce vibrací (objektivy AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II)
Volič režimů redukce vibrací slouží k volbě režimu redukce vibrací při zapnuté
redukci vibrací.
• Chcete-li potlačit účinky vibrací při fotografování z pevné pozice a v dalších
situacích se srovnatelně malými pohyby fotoaparátu, vyberte možnost NORMAL.
• Chcete-li potlačit účinky vibrací při fotografování z jedoucího vozidla, za chůze
a v dalších situacích s lehkým pohybem fotoaparátu, vyberte možnost ACTIVE.
Chcete-li panorámovat, posuňte volič režimů redukce vibrací do polohy NORMAL.
Při panorámování fotoaparátem je redukce vibrací aplikována pouze na pohyby,
které nejsou součástí panorámování (při horizontálním panorámováním
fotoaparátem je například redukce vibrací aplikována pouze na chvění ve
svislém směru), a usnadňuje tak plynulé panorámování fotoaparátem v širokém
úhlu.
368
A Použití vestavěného blesku
Při použití vestavěného blesku dávejte pozor, aby se objekt nacházel ve
vzdálenosti minimálně 0,6 m a sejměte sluneční clonu, abyste zamezili vinětaci
(výskytu stínů v místech, kde okraje tubusu objektivu částečně zastiňují světlo
vestavěného blesku).
Stín
Vinětace
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR:
Fotoaparát
D5300/D5000/D3100/D3000
D5200/D5100/D3200
D5500/D3300
D7200/D7100/D7000/
série D300/D200/D100/D80
D90/série D70
D50
D60/série D40
Pozice zoomu
18 mm
24 mm
18 mm
24 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
Nejkratší vzdálenost bez vinětace
2,5 m
1m
3m
1m
2,5 m
1m
Bez vinětace
Všechny
Bez vinětace
18 mm
24–105 mm
18 mm
24–105 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
1,5 m
Bez vinětace
1m
Bez vinětace
2,5 m
1m
Bez vinětace
369
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR:
Fotoaparát
D7200/D7100/D7000/
série D300/D200/D100
D90/D80/D50
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
série D70/D60/série D40
Pozice zoomu
18 mm
24–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
Nejkratší vzdálenost bez vinětace
1m
Bez vinětace
2,5 m
1m
Bez vinětace
18 mm
1m
24 mm
1m
35–140 mm
Bez vinětace
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II:
Fotoaparát
D7200/D7100/D7000/
série D300/D200/D100
D90/D80
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
série D70/D60/D50/
série D40
Pozice zoomu
18 mm
24–200 mm
24 mm
35 mm
50–200 mm
24 mm
Nejkratší vzdálenost bez vinětace
1m
Bez vinětace
1m
1m
Bez vinětace
1m
35–200 mm
Bez vinětace
Protože je vestavěný blesk u fotoaparátů D100 a D70 schopen pokrýt pouze
obrazový úhel objektivů s ohniskovou vzdáleností 20 mm nebo větší, dochází při
ohniskové vzdálenosti 18 mm k vinětaci.
370
A Dodávané příslušenství objektivu AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR
•
•
•
•
67mm zaklapávací přední krytka objektivu LC-67
Zadní krytka objektivu
Měkké pouzdro CL-1018
Bajonetová sluneční clona HB-32
Vyrovnejte montážní značku sluneční clony (●) se značkou pro nasazení
sluneční clony na objektivu (
) způsobem uvedeným na obrázku q a otočte
sluneční clonou (w) tak daleko, až se značka ● vyrovná se značkou aretované
polohy sluneční clony (—).
Při nasazování nebo snímání sluneční clony držte clonu v blízkosti značky za její
základnu, abyste zamezili jejímu příliš silnému stisknutí. Není-li sluneční clona
správně nasazena, může dojít k vinětaci.
Pokud se sluneční clona nepoužívá, lze ji otočit a nasadit na objektiv
v obrácené poloze.
A Volitelné příslušenství objektivu AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR
• 67mm šroubovací filtry
• Zadní krytky objektivu LF-1 a LF-4
371
A Dodávané příslušenství objektivu AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR
• 67mm zaklapávací přední krytka objektivu LC-67
• Zadní krytka objektivu
A Volitelné příslušenství objektivu AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR
•
•
•
•
67mm šroubovací filtry
Zadní krytky objektivu LF-1 a LF-4
Měkké pouzdro CL-1018
Bajonetová sluneční clona HB-32
Vyrovnejte montážní značku sluneční clony (●) se značkou pro nasazení
sluneční clony na objektivu (
) způsobem uvedeným na obrázku q a otočte
sluneční clonou (w) tak daleko, až se značka ● vyrovná se značkou aretované
polohy sluneční clony (—).
Při nasazování nebo snímání sluneční clony držte clonu v blízkosti značky za její
základnu, abyste zamezili jejímu příliš silnému stisknutí. Není-li sluneční clona
správně nasazena, může dojít k vinětaci.
Pokud se sluneční clona nepoužívá, lze ji otočit a nasadit na objektiv
v obrácené poloze.
372
A Dodávané příslušenství objektivu AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
•
•
•
•
72mm zaklapávací přední krytka objektivu LC-72
Zadní krytka objektivu
Měkké pouzdro CL-1018
Bajonetová sluneční clona HB-35
Vyrovnejte montážní značku sluneční clony (●) se značkou pro nasazení
sluneční clony na objektivu (
) způsobem uvedeným na obrázku q a otočte
sluneční clonou (w) tak daleko, až se značka ● vyrovná se značkou aretované
polohy sluneční clony (—).
NORMAL
ACTIVE
Při nasazování nebo snímání sluneční clony držte clonu v blízkosti značky za její
základnu, abyste zamezili jejímu příliš silnému stisknutí. Není-li sluneční clona
správně nasazena, může dojít k vinětaci.
Pokud se sluneční clona nepoužívá, lze ji otočit a nasadit na objektiv
v obrácené poloze.
A Volitelné příslušenství objektivu AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
• 72mm šroubovací filtry
• Zadní krytky objektivu LF-1 a LF-4
373
A Poznámka k širokoúhlým a extrémně širokoúhlým objektivům
V níže uvedených situacích nemusí automatické zaostřování poskytovat
očekávané výsledky.
1 Objekty v pozadí zabírají větší plochu zaostřovacího pole než samotný objekt:
Obsahuje-li zaostřovací pole objekty
v popředí i pozadí, může fotoaparát
zaostřit na pozadí a objekt se může
rozostřit.
Příklad: Vzdálený portrétovaný
objekt v určité vzdálenosti od
pozadí
2 Objekt obsahuje mnoho jemných detailů.
Fotoaparát může mít potíže se
zaostřením na objekty postrádající
kontrast nebo vypadající menší než
objekt v pozadí.
Příklad: Lán květin
V těchto situacích zaostřete manuálně nebo použijte blokování zaostření pro
zaostření na jiný objekt ve stejné vzdálenosti a následně změňte kompozici
snímku na původně požadovanou. Další informace viz „Dosažení dobrých
výsledků při použití automatického zaostřování“ (0 96).
374
A Použití režimu M/A (automatické zaostřování s prioritou manuálního zaostření) s objektivem
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
Chcete-li zaostřit pomocí automatického zaostřování s prioritou manuálního
zaostření (M/A):
1 Posuňte volič zaostřovacích režimů na objektivu do polohy (0 365) M/A.
2 Zaostřete.
Je-li třeba, můžete upravit automatické zaostření otáčením zaostřovacího
kroužku objektivu během trvajícího namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
(nebo během stisknutí tlačítka AF-ON přiřazeného pomocí menu uživatelských
funkcí). Chcete-li přeostřit s pomocí automatického zaostřování, znovu
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (nebo znovu stiskněte přiřazené
tlačítko).
A Zaostřování s objektivy AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR a AF-S DX NIKKOR
18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR
Při nastavení zaostřovacího režimu (AF-S) na fotoaparátu a voliče zaostřovacích
režimů A-M na objektivu do polohy A lze upravit zaostření podržením tlačítka
spouště namáčknutého do poloviny po dokončení zaostřování a manuálním
otočením zaostřovacího kroužku. Zaostřovacím kroužkem objektivu neotáčejte,
dokud není operace automatického zaostřování kompletní. Chcete-li přeostřit
s pomocí automatického zaostřování, znovu namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny.
375
❚❚ Podporované standardy
• DCF verze 2.0: Systém Design Rule for Camera File Systems (DCF) je
rozšířený standard používaný v oblasti digitálního fotografického
průmyslu pro zajištění kompatibility mezi různými značkami
fotoaparátů.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) je rozšířený průmyslový
standard umožňující tisk snímků podle tiskových objednávek
uložených na paměťových kartách.
• Exif verze 2.3: Fotoaparát podporuje Exif (Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras) verze 2.3, standard umožňující ukládat
do snímků informace důležité pro optimalizaci reprodukce barev při
tisku na kompatibilních tiskárnách.
• PictBridge: Standard vyvinutý ve spolupráci výrobců digitálních
fotoaparátů a výrobců tiskáren, umožňující fotografům tisknout přímo
na tiskárnu bez nutnosti použití počítače.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface je standard pro
multimediální rozhraní používaný v oblasti spotřební elektroniky a A/V
zařízení a umožňující pomocí jediného kabelu přenášet audiovizuální
data a řídící signály na zařízení kompatibilní s HDMI.
376
Informace o ochranných známkách
IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco
Systems, Inc. v USA a dalších zemích, která je využívána v rámci licence. Windows je
registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microscoft
Corporation v USA a dalších zemích. PictBridge je ochranná známka. Loga SD,
SDHC a SDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. HDMI, logo HDMI
a název High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
skupiny Wi-Fi Alliance. Značka N-Mark je registrovaná ochranná známka
společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní
názvy zmíněné v tomto návodu nebo jiné dokumentaci dodané s výrobkem Nikon
jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných vlastníků.
A Splňované standardy
Standardy splňované fotoaparátem lze zobrazit pomocí položky Splňované
standardy v menu nastavení (0 293).
A Licence „FreeType License“ (FreeType2)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2012 The
FreeType Project (http://www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.
A Licence „MIT License“ (HarfBuzz)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2015 The
HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všechna
práva vyhrazena.
377
A Certifikáty
378
Schválené typy paměťových karet
Fotoaparát podporuje paměťové karty SD, SDHC a SDXC
včetně paměťových karet SDHC a SDXC s podporou
standardu UHS-I. Pro záznam videosekvencí se doporučují
karty rychlostní třídy SD Speed Class 6 nebo lepší; použití pomalejších
paměťových karet může způsobit přerušení záznamu. Při výběru karet
pro použití ve čtečkách paměťových karet se ujistěte, že jsou
kompatibilní se zařízením. Informace ohledně funkcí, činnosti a limitů
použití vám poskytne výrobce.
379
Kapacita paměťových karet
Následující tabulka zobrazuje přibližné počty snímků, které lze uložit na
16GB paměťovou kartu SDHC SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I při
různých nastaveních kvality obrazu (0 77), velikosti obrazu (0 81)
a obrazového pole (k březnu 2015; 0 73).
❚❚ Obrazové pole DX (24×16)
Kvalita obrazu
NEF (RAW), bezeztrátově
komprimované, 12 bitů
NEF (RAW), bezeztrátově
komprimované, 14 bitů
NEF (RAW), komprimované, 12 bitů
NEF (RAW), komprimované, 14 bitů
JPEG Jemný 3
JPEG Normální 3
JPEG Základní 3
380
Velikost obrazu
Velikost
souboru 1
Počet
snímků 1
Kapacita
vyrovnávací
paměti 2
—
22,2 MB
379
27
—
28 MB
294
18
—
—
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
20,6 MB
25,4 MB
12,7 MB
7,7 MB
3,9 MB
6,5 MB
3,9 MB
2,1 MB
2,7 MB
1,9 MB
1,1 MB
511
428
929
1 500
2 900
1 800
3 000
5 600
3 500
5 700
10 300
35
26
100
100
100
100
100
100
100
100
100
❚❚ Obrazové pole 1,3× (18×12)
Kvalita obrazu
NEF (RAW), bezeztrátově
komprimované, 12 bitů
NEF (RAW), bezeztrátově
komprimované, 14 bitů
NEF (RAW), komprimované, 12 bitů
NEF (RAW), komprimované, 14 bitů
Velikost obrazu
Velikost
souboru 1
Počet
snímků 1
Kapacita
vyrovnávací
paměti 2
—
15 MB
575
44
—
18,7 MB
449
29
—
13,8 MB
770
67
—
16,9 MB
648
46
Velký (L)
8,6 MB
1 300
100
Střední (M)
5,3 MB
2 200
100
JPEG Jemný 3
Malý (S)
2,9 MB
4 000
100
Velký (L)
4,3 MB
2 600
100
Střední (M)
2,8 MB
4 300
100
JPEG Normální 3
Malý (S)
1,5 MB
7 400
100
Velký (L)
2 MB
5 100
100
Střední (M)
1,4 MB
7 900
100
JPEG Základní 3
Malý (S)
0,9 MB
13 100
100
1 Všechny údaje jsou přibližné. Velikost souboru se mění v závislosti na zaznamenávané scéně.
2 Maximální počet expozic, které lze uložit ve vyrovnávací paměti při citlivosti ISO 100. Snižuje se při použití
možnosti Optimální kvalita v položce Komprese JPEG (0 80), při nastavení citlivosti ISO
12 800 nebo vyšší a při použití redukce šumu pro dlouhé expozice nebo automatické korekce zkreslení.
3 Uvedená čísla předpokládají nastavení položky Komprese JPEG na Priorita velikosti. Výběrem
možnosti Optimální kvalita se zvětší velikost obrazových souborů snímků JPEG; počet snímků
a kapacita vyrovnávací paměti se odpovídajícím způsobem sníží.
A d3 — Max. počet snímků série (0 280)
Tato funkce umožňuje nastavit maximální počet snímků jedné série exponované
v režimu sériového snímání na libovolnou hodnotu mezi 1 a 100.
381
Výdrž baterie
Stopáž videosekvence nebo počet snímků, které lze zhotovit s plně
nabitou baterií, se liší v závislosti na stavu baterie, teplotě, intervalu mezi
snímky a době (délce) zobrazení menu. V případě baterií AA se kapacita
použitých baterií liší rovněž v závislosti na výrobci a skladovacích
podmínkách; některé baterie nelze použít. Níže jsou uvedeny vzorové
údaje pro fotoaparát a volitelný multifunkční Battery Pack MB-D15.
• Statické snímky, režim jednotlivých snímků (podle standardu CIPA 1)
Jedna baterie EN-EL15 2 (fotoaparát): Cca 1 110 snímků
Jedna baterie EN-EL15 2 (MB-D15): Cca 1 110 snímků
Šest tužkových alkalických baterií AA (MB-D15): Cca 630 snímků
• Statické snímky, režim sériového snímání (podle standardu Nikon 3)
Jedna baterie EN-EL15 2 (fotoaparát): Cca 4 090 snímků
Jedna baterie EN-EL15 2 (MB-D15): Cca 4 090 snímků
Šest tužkových alkalických baterií AA (MB-D15): Cca 1 510 snímků
• Videosekvence 4
Jedna baterie EN-EL15 2 (fotoaparát): Cca 80 minut HD stopáže
Jedna baterie EN-EL15 2 (MB-D15): Cca 80 minut HD stopáže
Šest tužkových alkalických baterií AA (MB-D15): Cca 30 minut HD stopáže
382
1 Měřeno při teplotě 23 °C (±2 °C) s objektivem AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR za následujících
testovacích podmínek: přeostření z nekonečna na nejkratší zaostřitelnou vzdálenost a pořízení jednoho
snímku ve výchozím nastavení každých 30 s; odpálení záblesku při expozici každého druhého snímku. Bez
použití živého náhledu.
2 Baterie EN-EL15b a EN-EL15a lze použít rovněž namísto baterie EN-EL15.
3 Měřeno při teplotě 20 °C s objektivem AF-S NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR za následujících
testovacích podmínek: nastavená kvalita obrazu JPEG Základní, nastavená velikost obrazu M (střední), čas
závěrky 1/250 s, namáčknutí tlačítka spouště do poloviny na dobu 3 s a trojnásobné přeostření mezi
nekonečnem a nejkratší zaostřitelnou vzdáleností; následné pořízení šesti snímků za sebou a zapnutí
monitoru na dobu 5 s; opakování cyklu po doběhnutí časovače pohotovostního režimu.
4 Měřeno při teplotě 23 °C (±2 °C) s fotoaparátem ve výchozím nastavení a s objektivem AF-S DX NIKKOR
18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR za testovacích podmínek specifikovaných sdružením Camera and Imaging
Products Association (CIPA). Jednotlivé videosekvence mohou mít délku max. 29 minut a 59 sekund
(1 080/30p) či velikost souboru 4 GB; v případě nárůstu teploty fotoaparátu může dojít k ukončení záznamu
ještě před dosažením těchto limitů.
Následující činnosti snižují výdrž baterie:
• Použití monitoru
• Trvající namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
• Opakovaná činnost automatického zaostřování
• Pořizování snímků NEF (RAW)
• Použití dlouhých časů závěrky
• Použití funkcí Wi-Fi (bezdrátová síť LAN) fotoaparátu
• Použití fotoaparátu s volitelným příslušenstvím
• Použití redukce vibrací u objektivů VR
Abyste zajistili maximální využití možností dobíjecích lithium-iontových
baterií Nikon EN-EL15:
• Udržujte kontakty baterie v čistotě. Znečištěné kontakty mohou
snižovat výkonnost baterie.
• Používejte baterie bezprostředně po nabití. Baterie jsou při nečinnosti
zatíženy samovybíjením.
383
Rejstřík
Symboly
i (Režim Auto) ............................................... 30
j (Režim Auto (vypnutý blesk)) ............... 30
SCENE (Motivové programy)......................... 41
EFFECTS (Speciální efekty).............................. 44
k (Portrét)......................................................... 42
l (Krajina)......................................................... 42
p (Děti).............................................................. 42
m (Sporty).......................................................... 42
n (Makro).......................................................... 42
o (Noční portrét)............................................ 42
r (Noční krajina) ............................................ 42
s (Párty/interiér) ............................................ 42
t (Pláž/sníh) .................................................... 42
u (Západ slunce)............................................ 43
v (Úsvit/soumrak) ......................................... 43
w (Portrét zvířat) ............................................ 43
x (Světlo svíčky)............................................... 43
y (Kvetoucí příroda)...................................... 43
z (Podzimní barvy)........................................ 43
0 (Jídlo).............................................................. 43
% (Noční vidění) ............................................. 44
g (Barevná skica)................................... 44, 46
i (Efekt miniatury) ............................... 45, 47
u (Selektivní barva)................................ 45, 49
1 (Silueta)......................................................... 45
2 (High-key) .................................................... 45
3 (Low-key)...................................................... 45
P (Programová automatika)........................ 52
S (Clonová automatika) ................................ 53
A (Časová automatika) .................................. 54
M (Manuální expoziční režim) .................... 56
U1/U2.................................................................... 62
S (Jednotlivé snímky)..................................... 66
CL (Pomalé sériové snímání)........................ 66
CH (Rychlé sériové snímání) ......................... 66
Q (Tichá expozice)........................................... 66
E (Samospoušť)....................................... 66, 69
MUP (Předsklopení zrcadla) ................... 66, 71
! (Zaostřování s detekcí tváří).................. 88
$ (Velkoplošná zaostřovací pole) ............ 88
% (Standardní zaostřovací pole)............... 88
384
& (Sledování objektu)................................ 89
a (Matrix).......................................................105
Z (Integrální měření se zdůrazněným
středem) ........................................................105
b (Bodové měření) .....................................105
AUTO (Automatická aktivace blesku) ......145
Y (Redukce efektu červených očí).......145,
147
SLOW (Synchronizace s dlouhými časy) 145,
147
REAR (Synchronizace na druhou lamelu) .....
147
E (Korekce expozice)..................................109
Y (Korekce zábleskové expozice) ........151
O (Flexibilní program)................................... 52
Tlačítko a (Živý náhled)..............12, 31, 161
Tlačítko i............................................... 189, 233
Tlačítko R (informace)........................13, 185
Tlačítko J................................................17, 284
Spínač D...............................................................5
L (Manuální nastavení)................ 111, 120
D (Bracketing) ...........................................197
I (Indikace zaostření) .................... 34, 93, 98
t (Vyrovnávací paměť)................................. 68
M (Indikace připravenosti k záblesku) ..... 36
Čísla
1,3× (18×12) .................................. 73, 168, 169
12 bitů ................................................................ 80
14 bitů ................................................................ 80
3D sledování objektu............................. 87, 90
A
Active D-Lighting ......................139, 207, 270
Adaptéry LAN ................................................319
AF ..................................................................83–95
AF-A..................................................................... 83
AF-C............................................................83, 276
AF-F ..................................................................... 84
AF-S .....................................................83, 84, 276
Aktivace zaostřování...................................277
Aktivita dálk. ovládání (ML-L3) ................279
Automat. regulace citl. ISO .......................102
Automatická aktivace blesku...................145
Automatická korekce zkreslení ...............271
Automatická volba režimu činnosti
automatického zaostřování ..................... 83
Automatická volba zaostřovacích polí.. 87,
90
Automatické otáčení snímků...................290
Automatické zaostřování .....................83–95
Automaticky (Vyvážení bílé barvy) .......111,
112
Autorské právo.................................... 240, 291
B
Barevná skica ...................................44, 46, 295
Barevná teplota .........................111, 113, 117
Barevný prostor ............................................270
Baterie ............................... 21, 22, 26, 291, 359
Baterie hodin .................................................188
Battery Pack ...................................................319
Bez paměťové karty?...................................286
Bezdrátová síť...................................... 250, 319
Bezdrátové dálkové ovládání160, 287, 319
Bezdrátové síťové rozhraní.......................319
Bezeztrátově komprimované (Typ) ......... 80
Bitová hloubka NEF (RAW).......................... 80
Blesk.....................36, 144, 145, 151, 153, 311
Blesk (Vyvážení bílé barvy) .......................111
Blokování zaostření ....................................... 93
Blokování zábleskové expozice ..............153
Bodové měření..............................................105
Bodové vyvážení bílé barvy......................124
Bracketing............................................. 197, 284
Bracketing ADL .............................................207
Bracketing vyváž. bílé barvy (Nastavení
bracketingu).................................................202
Bulb .............................................................. 58, 59
C
Camera Control Pro 2 .................................319
Capture NX-D .....................................................ii
Citlivost.....................................................99, 102
Citlivost ISO ................................... 99, 102, 281
Citlivost mikrofonu............................ 192, 273
Cílové umístění ................................... 192, 273
Clona............................................................54–56
Clonová automatika...................................... 53
Clonové číslo....................................52, 54, 307
CLS.....................................................................311
Č
Čas ..............................................................24, 290
Čas záv. pro práci s bleskem........... 148, 283
Čas závěrky ................................................ 53, 56
Časosběrné snímání.......................... 171, 275
Časovač.....................................................69, 217
Časovač pohotovost. režimu ......... 227, 279
Časovač pohotovostního režimu ............. 37
Časová automatika ........................................ 54
Časové pásmo a datum.......................24, 290
Čištění obrazového snímače....................321
D
Data o poloze....................................... 227, 241
Data objektivu bez CPU .............................224
Datum a čas.............................................24, 290
Dálk. ovl. s předsklop. zrcadla (Dálkové
ovládání (ML-L3)) .......................................156
Dálkové ovl. s rychlou reakcí (Dálkové
ovládání (ML-L3)) .......................................156
Dálkové ovládání................................ 156, 319
Dálkové ovládání (ML-L3)................ 156, 272
Dálkové ovládání se zpožděním (Dálkové
ovládání (ML-L3)) .......................................156
DCF....................................................................376
Digital Print Order Format (DPOF) .........376
D-Lighting.......................................................294
DPOF....................................................... 267, 376
Dvoutlačítkový reset ...................................194
DX (24×16)..................................... 73, 168, 169
Dynamická volba zaostřovacích polí 86, 90
E
Efekt miniatury................................45, 47, 296
Elektronický dálkoměr.................................. 98
Exif .....................................................................376
Expozice.................................................105–110
Expozice (Nastavení bracketingu)..........197
Expozice a záblesková expozice
(Nastavení bracketingu) ..........................197
Expoziční bracketing...................................197
385
Expoziční paměť ...........................................107
Expozimetr........................................................ 37
Externí mikrofon...........................................193
F
Filtrové efekty...................................... 134, 294
Flexibilní program.......................................... 52
Formátování paměťové karty ..................289
Fotografické informace..............................239
Frekvenční charakteristika .............. 192, 274
G
K
Indexování ............................................ 167, 178
Indikace expozice..................................57, 286
Indikace připravenosti k záblesku..36, 154,
280, 316
Indikace zaostření ............................ 34, 93, 98
Informace.............................................. 185, 234
Informace o snímku.....................................234
Informace pro přehrávání .........................234
Integrální měření se zdůrazněným
středem................................................ 105, 278
Intervalové snímání........................... 217, 272
i-TTL...................................................................149
Kabelová spoušť ............................................. 58
Kapacita paměťových karet......................380
Komentář ke snímku ...................................291
Kompatibilní objektivy...............................304
Komprese JPEG ......................................80, 269
Komprimované (Typ) ....................................80
Komunikační jednotka ...............................319
Konektor HDMI...................................................2
Konektor pro externí mikrofon ....................2
Konektor pro připojení síťového zdroje......
319
Kontakty CPU.................................................307
Kontinuální zaostřování...............................83
Kontrola snímků.........................176, 230, 267
Kontrolní panel ..................................................9
Kopírování snímků.......................................267
Korekce efektu červených očí..................294
Korekce expozice ......................109, 278, 283
Korekce perspektivy....................................296
Korekce vinětace ..........................................271
Korekce zábleskové expozice ..................151
Korekce zkreslení..........................................295
Krajina (Předvolby Picture Control) .......130
Krok citlivosti ISO..........................................278
Krok nastavení expozice (EV) ...................278
Krytka okuláru hledáčku .............................. 70
Krytka těla .................................................. 3, 319
Kvalita obrazu.........................................77, 268
Kvalita videa ................................166, 192, 273
J
L
Jas monitoru ...............................191, 192, 289
Jazyk..................................................................357
Jazyk (Language)..........................................290
Jednorázové zaostření .......................... 83, 84
L (velký (L)) ...............................................81, 169
GPS .......................................................... 227, 241
H
H.264.................................................................356
HDMI..............................................170, 292, 376
Histogram ............................................. 237, 238
Hlasitost...........................................................178
Hlasitost sluchátek.......................................193
Hledáček.................................. 10, 25, 319, 349
Hloubka ostrosti ............................................. 55
Ch
Chytré zařízení...............................................250
I
386
Jednotlivá zaostřovací pole................. 86, 90
Jednotlivé snímky ..........................................66
Jemné doladění AF......................................292
Jemné doladění expozice .........................278
Jemné vyvážení bílé barvy........................114
JPEG.............................................................. 77, 80
JPEG Jemný ...................................................... 77
JPEG Normální................................................. 77
JPEG Základní ..................................................77
M
O
M (střední (M)).........................................81, 169
Manuální expoziční režim........................... 56
Manuální nastavení (Vyvážení bílé barvy)..
111, 120
Manuální zaostřování ................................... 97
Max. počet snímků série ............................280
Mazání snímků .......................................40, 246
MB-D15 .........................................281, 286, 319
Menu fotografování ....................................268
Menu nastavení ............................................289
Menu přehrávání..........................................266
Menu retušování ................................ 233, 294
Menu videosekvencí...................................273
Měření expozice ...........................................105
Měření Matrix ................................................105
Měřicí předzáblesky .......................... 149, 154
Mikrofon ..........................................................193
Mired.................................................................116
Modelovací záblesk..............................55, 284
MOJE MENU ...................................................297
Monitor ..............................................12, 39, 229
Monochromatické ............................. 130, 294
Montážní značka .......................363, 364, 365
Motivové programy ...................................... 41
Možnosti zobraz. pro přehráv........ 234, 266
Objektiv ..........................23, 29, 224, 304, 363
Objektiv bez CPU.......................224, 305, 308
Objektiv s vestavěným CPU...............29, 304
Objektiv typu D................................... 304, 307
Objektiv typu E.................................... 304, 307
Objektiv typu G................................... 304, 307
Obnovení výchozích nastavení...............194
Obrazové pole......73, 75, 81, 168, 169, 269,
274
Obrazovka informací.................. 13, 185, 281
Obrazový úhel ...............................................310
Obrácení indikací .........................................286
Ohnisková vzdálenost ...................... 225, 309
Ochrana snímků............................................245
Okulár hledáčku.............................................. 70
Omalovánky...................................................295
Opožděné spuštění závěrky.....................280
Optimální kvalita (Komprese JPEG) ......... 80
Oříznutí snímků .................................. 294, 298
Oříznutí videosekvencí...............................179
Osvětlení LCD panelu ............................ 5, 281
Otočení na výšku..........................................267
N
Nabití baterie................................................... 21
Namáčknutí tlačítka spouště do poloviny .
34
Nast. hodiny pom. satel. ............................227
Nastavení citl. ISO pro videosekv. ..........275
Nastavení citlivosti ISO..................... 102, 271
Nápověda.......................................................... 17
NEF (RAW).........................................77, 80, 302
Nejdelší čas závěrky ....................................103
Největší zaclonění................................... 29, 51
Nejvyšší citlivost ...........................................103
Nejvyšší jasy ...................................................236
Nepřetržité zaostřování ............................... 84
Neutrální (Předvolby Picture Control) ..130
NFC.......................................................... 254, 264
P
Paměťová karta.............. 22, 27, 82, 379, 380
Paměťová karta SD ....... 22, 27, 82, 379, 380
Paměťová karta ve Slotu 2 .................82, 268
PictBridge........................................................376
Pípnutí..............................................................280
Ploché (Předvolby Picture Control) .......130
Po vymazání...................................................267
Počet snímků .................................................382
Počet zaostřovacích polí............................277
Podsvícení............................................................5
Pojmenování souborů...................... 268, 273
Pomalé sériové snímání......................66, 280
Poměr stran....................................................298
Pomocná mřížka...................................... 13, 14
Pomocné světlo AF............................ 277, 317
Porovnání snímků vedle sebe .................296
Portrét (Předvolby Picture Control).......130
Pořadí čísel souborů....................................280
POSLEDNÍ NASTAVENÍ................................297
Pracovní rozsah blesku...............................150
387
Prediktivní zaostřování................................. 85
Prezentace ......................................................267
Priorita velikosti (Komprese JPEG) ........... 80
Programová automatika.............................. 52
Prolínání snímků................................. 294, 299
Předsklopení zrcadla.............................. 66, 71
Předvolby Picture Control.....130, 132, 270,
275
Přehled.............................................................242
Přehrávaná složka ........................................266
Přehrávání................................................39, 229
Přehrávání jednotlivých snímků .............229
Přehrávání náhledů snímků .....................231
Přehrávání podle kalendáře .....................232
Přenos pomocí Eye-Fi .................................293
Přeplnění (Paměťová karta ve Slotu 2) ... 82
Příkazový volič...............................................285
Přímé sluneční světlo (Vyvážení bílé
barvy)..............................................................111
Příslušenství ...................................................319
Přístup k nastavení Hi ISO příkazovým
voličem ..........................................................101
R
RAW Slot 1 – JPEG Slot 2 (Paměťová karta
ve Slotu 2) ....................................................... 82
Redukce blikání obrazu..............................290
Redukce efektu červených očí....... 145, 147
Redukce hluku větru ......................... 192, 274
Redukce šumu pro dlouhé exp. ..............271
Redukce šumu pro vys. ISO ............ 271, 275
Redukce vibrací.............................................367
Ref. snímek pro odstr. prachu..................290
Reproduktor........................................................4
Reset .................................................................194
Reset menu fotografování ........................268
Reset menu videosekvencí.......................273
Reset uživatel. nastavení ............................. 65
Reset uživatelských funkcí ........................276
Režimy automatického zaostřování ........ 83
Režimy činnosti zaostřovacích polí.......... 86
Režimy sériového snímání .......................... 66
RGB ....................................................................237
Rybí oko ...........................................................295
Rychlé sériové snímání................................. 66
Rychlé vylepšení ...........................................295
388
S
S (malý (S))................................................81, 169
Samospoušť......................................66, 69, 279
Sejmutí objektivu z fotoaparátu ...............29
Selektivní barva...............................45, 49, 296
Síť .......................................................................293
Síťový zdroj.....................................................319
Sklopení zrcadla pro čištění......................324
Skrytí snímků..................................................266
Sledování objektu ..........................85, 89, 276
Slot.......................................................27, 82, 233
Slot a složka pro přehrávání .....................233
Složka pro ukládání .....................................268
Sluchátka.........................................................193
Snímací režim ..............................................8, 66
Speciální efekty...............................................44
Spínač optické redukce vibrací ...............367
Splňované standardy........................ 293, 377
Správa předv. Picture Control....... 135, 270,
275
SSID ...................................................................251
Standardní (Předvolby Picture Control)......
130
Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk pro
digitální jednooké zrcadlovky ..... 149, 313
Standardní zaostřovací pole.......................88
Stativ ......................................................................3
Stisknutí tlačítka spouště až na doraz..... 35
Stín (Vyvážení bílé barvy) ..........................111
Stupnice ohniskových vzdáleností .......363,
364, 365
Světelnost ....................................150, 307, 317
Synchroniz. čas pro blesk ..........................282
Synchronizace na druhou lamelu...........147
Synchronizace na první lamelu ...............147
Synchronizace s dlouhými časy .... 145, 147
Synchronizační čas pro práci s bleskem......
351
Systém kreativního osvětlení...................311
T
Tichá expozice................................................. 66
Time ............................................................. 58, 60
Tlačítko AE-L/AF-L ..................94, 107, 285, 288
Tlačítko aretace voliče expozičních režimů
6
Tlačítko aretace voliče snímacích režimů8,
66
Tlačítko Fn ...................................... 76, 284, 288
Tlačítko kontroly hloubky ostrosti .55, 167,
285, 288
Tlačítko OK...............................................17, 284
Tlačítko Pv .............................55, 167, 285, 288
Tlačítko režimů automatického
zaostřování.............................................. 84, 90
Tlačítko spouště...........35, 93, 107, 279, 288
Tlačítko spouště jako AE-L ........................279
Tlačítko záznamu videosekvence. 163, 286
Tónování ............................................... 133, 135
U
Uložení polí podle orientace....................277
Uložení uživatelských nastavení............... 62
Uložení/načtení nastavení........................291
Uložit vybraný snímek...................... 179, 183
Upevňovací bajonet..................................3, 98
UT-1...................................................................319
UTC.......................................................... 228, 241
Uvolnit tlač. a použít volič.........................285
Uživatelská nastavení ................................... 62
Uživatelské funkce.......................................276
Volič snímacích režimů ............................8, 66
Volič zaostřovacích režimů ......................... 83
Volič živého náhledu............................31, 161
Volitelný blesk ..................................... 283, 311
Vybrat datum....................................... 249, 266
Vybrat počát./koncový bod......................179
Vymazání aktuálního snímku............40, 246
Vymazání všech snímků.............................248
Vymazání vybraných snímků ...................248
Vyrovnání........................................................295
Vyrovnávací paměť........................................ 68
Vysoké rozlišení ............................................376
Vysoký dynamický rozsah (HDR) .. 141, 270
Vyvážení barev monitoru ..........................290
Vyvážení bílé barvy......... 111, 202, 269, 274
Výběr barevné teploty (Vyvážení bílé
barvy).................................................... 111, 117
Výběr k odesl. na chytré zař./zrušení....233,
263
Výdrž baterie..................................................382
Výchozí nastavení ........................................194
W
WB (Vyvážení bílé barvy) ................. 111, 202
Wi-Fi ..................................................................250
Wireless Mobile Utility...................... 250, 251
WT-5..................................................................319
Ú
Z
Úprava videosekvencí .............179, 233, 296
Zaostření hledáčku...............................25, 319
Zaostřovací kroužek ..........97, 363, 364, 365
Zaostřovací matnice....................................350
Zaostřovací pole ........33, 34, 86, 89, 98, 277
Zaostřovací režim........................................... 83
Zaostřování s detekcí tváří.......................... 88
Zataženo (Vyvážení bílé barvy) ...............111
Zábl. režim vestav. blesku .........................283
Záblesková expozice (Nastavení
bracketingu).................................................197
Zábleskový bracketing...............................197
Zábleskový režim ............................... 145, 147
Záloha (Paměťová karta ve slotu 2) ......... 82
Zářivkové světlo (Vyvážení bílé barvy) .111
Záznam ve formátu NEF (RAW)........80, 269
Změna velikosti snímku.............................295
V
Vel. obrazu/snímací frekv.......166, 192, 273
Velikost .....................................................81, 169
Velikost obrazu ...................81, 169, 269, 310
Velkoplošná zaostřovací pole.................... 88
Verze firmwaru..............................................293
Vestavěný blesk .....................................36, 144
Videosekvence ..............................................161
ViewNX-i...............................................................ii
Virtuální horizont ...........................13, 14, 291
Vícenásobná expozice...................... 211, 272
Volič dioptrické korekce hledáčku.25, 319,
333
Volič expozičních režimů ...............................6
389
Značka obrazové roviny .............................. 98
Značky oblasti činnosti automatického
zaostřování .....................................10, 25, 235
Zobraz. mřížky v hledáčku ........................280
Zobrazení nejvyšších jasů .........................193
Zobrazit SSID .................................................251
Zpožď. pro vypn. monitoru ......................279
Zpracování snímků NEF (RAW)...... 295, 302
Zrcadlo ............................................ 71, 156, 324
Zvětšení výřezu snímku .............................243
Ž
Žárovkové světlo (Vyvážení bílé barvy)111
Živé (Předvolby Picture Control) ............130
Živý náhled....................................31, 161–170
Živý náhled pro videosekvence ..............161
390
391
392
Záruční podmínky - Evropský záruční list
společnosti Nikon
Vážený zákazníku, vážená zákaznice společnosti Nikon,
děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Nikon. V případě, že
váš výrobek Nikon bude vyžadovat záruční opravu, kontaktujte
prodejce, u kterého jste jej zakoupil(a), nebo kontaktujte některou
z poboček autorizované servisní sítě Nikon v prodejním regionu
společnosti Nikon Europe B.V. (např.: Evropa/Rusko/ostatní).
Podrobnosti viz:
http://www.europe-nikon.com/support
Abyste se vyhnul(a) zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám
přečíst si před kontaktováním prodejce nebo autorizovaného servisu
pečlivě návody k obsluze.
Na výrobky společnosti Nikon se vztahuje záruka týkající se veškerých
výrobních vad, platná jeden rok od data zakoupení výrobku.Vykáže-li
zakoupený výrobek v tomto časovém intervalu závadu v důsledku
použití vadného materiálu nebo chyby ve výrobním procesu, bude naší
autorizovanou servisní sítí v prodejním regionu společnosti Nikon
Europe B.V. při dodržení níže uvedených podmínek zdarma (bez
účtování nákladů na práci a materiál) opraven tak, aby splňoval původní
specifikace. Společnost Nikon si vyhrazuje právo provést dle vlastního
uvážení opravu nebo výměnu výrobku.
1. Tato záruka je poskytována pouze při doložení vyplněného záručního
listu a originálu prodejního dokladu obsahujícího datum zakoupení
výrobku, typ výrobku a jméno prodejce spolu s výrobkem. Společnost
Nikon si vyhrazuje právo odmítnout provedení záruční opravy
zdarma v případě, že nelze doložit výše uvedené dokumenty, nebo
v případě, že tyto dokumenty obsahují nekompletní informace resp.
jsou nečitelné.
393
2. Tato záruka se nevztahuje na:
• nutnou údržbu a opravy nebo výměny součástí prováděné
v důsledku používání a opotřebení výrobku.
• modifikace a aktualizace výrobku oproti jeho stavu při zakoupení,
popsaného v návodu k obsluze, s výjimkou předchozího
písemného souhlasu společnosti Nikon.
• náklady na dopravu a veškerá rizika při dopravě, související přímo
anebo nepřímo se záruční opravou výrobku.
• veškeré škody vzniklé v důsledků změn a dalších úprav výrobku
prováděných bez předchozího písemného souhlasu společnosti
Nikon pro splnění místních nebo národních technických norem
platných v jiné zemi, než pro kterou byl výrobek původně určen
a/nebo zhotoven.
3. Záruční plnění nebude poskytnuto rovněž v případě:
• poškození výrobku chybným použitím včetně, ale nikoli výhradně,
použití výrobku k jinému než určenému účelu a v rozporu s údaji
v návodu k obsluze týkajícími se správného použití a údržby
výrobku a/nebo v případě instalace a použití výrobku v rozporu
s bezpečnostními standardy platnými v zemi použití výrobku.
• poškození výrobku v důsledku nehody včetně, ale nikoli výhradně,
poškození bleskem, vodou, ohněm a chybným nebo nedbalým
použitím.
• úpravy, poškození, nečitelnosti nebo úplné absence modelového
nebo výrobního čísla výrobku.
• poškození v důsledku oprav a úprav prováděných
neautorizovanými organizacemi nebo osobami.
• poškození veškerých systémů, ve kterých je výrobek zabudován
nebo se kterými je používán.
394
4. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva uživatele, přiznaná na základě
platných národních zákonů, ani práva uživatele ve vztahu k prodejci,
nabytá na základě jejich společné obchodní transakce týkající se
zakoupení výrobku.
Upozornění: Přehled veškerých autorizovaných servisních poboček Nikon
je k dispozici online prostřednictvím tohoto odkazu
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
395
E
L
P
Nikon D7200
M
SA
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě (kromě
stručných citací v recenzích nebo článcích) bez předchozího
písemného svolení společnosti NIKON CORPORATION je zakázána.
Návod k obsluze
(včetně záručního listu)
AMA16337
Tištěno v Evropě
Cz
SB9A03(1L)
6MB2721L-03
Cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising