Nikon | D850 | Nikon D850 Návod k obsluze

Nikon D850 Návod k obsluze
Nikon D850
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Návod k obsluze
(včetně záručního listu)
Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě (kromě
stručných citací v recenzích nebo článcích) bez předchozího
písemného svolení společnosti NIKON CORPORATION je zakázána.
AMA16781
Tištěno v Evropě
Cz
SB9C03(1L)
6MB4041L-03
• Před použitím fotoaparátu si nejprve pečlivě přečtěte
tento návod.
• Abyste zajistili správné použití fotoaparátu, nezapomeňte
si přečíst část „Pro vaši bezpečnost“ (strana x).
• Po přečtení si návod uložte na snadno přístupném místě
pro budoucí použití.
Cz
Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si
důkladně celý návod k obsluze a uložte jej tak, aby byl k dispozici všem
případným uživatelům přístroje.
Použité symboly a konvence
Pro snazší vyhledání potřebných informací jsou použity následující symboly
a konvence:
D
Tento symbol znamená upozornění – označuje informace, které je
třeba si přečíst před zahájením práce s fotoaparátem, aby nedošlo
k jeho poškození.
A
Tento symbol označuje poznámky – informace, které je třeba si přečíst
před zahájením práce s fotoaparátem.
0
Tento symbol označuje odkazy na jiné části tohoto návodu.
Položky menu, volitelné možnosti a zprávy zobrazované na monitoru fotoaparátu
jsou uvedeny tučně.
Chytré telefony a tablety jsou v rámci tohoto návodu uváděny jako „chytrá
zařízení“.
Nastavení fotoaparátu
Popisy v tomto návodu předpokládají použití výchozích nastavení.
A Pro vaši bezpečnost
Před prvním použitím fotoaparátu si přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené
v kapitole „Pro vaši bezpečnost“ (0 x).
Uživatelská podpora Nikon
Navštivte následující stránku, na které můžete zaregistrovat svůj fotoaparát a získat
nejnovější informace o produktech. Naleznete zde odpovědi na časté otázky
a můžete nás kontaktovat kvůli technické podpoře.
http://www.europe-nikon.com/support
D850 Model Name: N1608
Návody k fotoaparátu
Pro fotoaparát D850 jsou k dispozici následující návody.
Návod k fotoaparátu D850 (tento
návod)
Zde se naučíte základní úkony s fotoaparátem a rovněž
poznáte funkce specifické pro tento fotoaparát.
Návod k práci s menu (PDF)
Za účelem získání podrobnějších informací o položkách
menu a tématech, jako je propojení fotoaparátu
s počítačem, tiskárnou nebo televizorem, si z centra
stahování Nikon stáhněte dokument Návod k práci s menu
(pdf).
centrum stahování nikon D850
https://downloadcenter.nikonimglib.com/cs/products/359/D850.html
Návody on-line (HTML)
Obsah dokumentů Návod k obsluze a Návod k práci s menu
lze zobrazit na následujících webových adresách:
on-line návod nikon D850
https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/cs/
i
Obsah balení
Zkontrolujte, jestli se v balení fotoaparátu nacházejí všechny zde
uvedené položky.
Krytka těla BF-1B (0 19)
Digitální fotoaparát D850
(0 1)
Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15a s krytkou kontaktů (0 14, 16)
Nabíječka baterií MH-25a (dodává se včetně zásuvkového adaptéru nebo síťového
kabelu v typu a provedení závisejícím na zemi nebo regionu prodeje; 0 14)
Spona kabelu HDMI/USB (0 298)
SnapBridge Průvodce připojením
Kabel USB UC-E22
(pro digitální jednooké zrcadlovky)
Popruh AN-DC18 (0 14)
Záruční list (vytištěný na zadní straně
Návod k obsluze (tento návod)
obálky tohoto návodu)
Zákazníci, kteří zakoupili sadu s objektivem, by měli zkontrolovat, zda
balení obsahuje rovněž objektiv. Paměťové karty se prodávají
samostatně. Fotoaparáty zakoupené v Japonsku zobrazují menu
a zprávy pouze v angličtině a japonštině; ostatní jazyky nejsou
podporovány. Omlouváme se za případné obtíže, které by tato
skutečnost mohla způsobit.
A Počítačový software ViewNX-i a Capture NX-D
Software ViewNX-i používejte k jemnému doladění snímků nebo ke zkopírování
snímků do počítače pro prohlížení. Software Capture NX-D používejte
k jemnému doladění snímků zkopírovaných do počítače a ke konverzi snímků ve
formátu NEF (RAW) do jiných formátů. Tyto aplikace jsou k dispozici ke stažení na
webové stránce: http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Tuto webovou stránku můžete navštívit rovněž pro získání nejnovějších
informací o softwaru Nikon a jeho systémových požadavcích.
ii
Obsah
Obsah balení ............................................................................................... ii
Pro vaši bezpečnost................................................................................... x
Upozornění .............................................................................................. xiv
Úvod
1
Seznámení s fotoaparátem ...................................................................... 1
Tělo fotoaparátu.................................................................................................... 1
Kontrolní panel ...................................................................................................... 5
Zobrazení v hledáčku .......................................................................................... 7
Volič dioptrické korekce hledáčku.................................................................. 9
Použití výklopného monitoru ....................................................................... 10
Použití dotykové obrazovky .......................................................................... 12
První kroky
Nasazení popruhu fotoaparátu ....................................................................
Nabití baterie.......................................................................................................
Vložení baterie a paměťové karty ................................................................
Nasazení objektivu ............................................................................................
Základní nastavení ............................................................................................
Základy používání
14
14
14
16
19
21
24
Menu fotoaparátu: Přehled.................................................................... 24
Práce s menu fotoaparátu .............................................................................. 25
Základy fotografování a přehrávání .................................................... 30
Stav baterie a počet zbývajících snímků ................................................... 30
Fotografování metodou „zaměř a stiskni“ ................................................ 32
Zobrazení snímků .............................................................................................. 35
iii
Živý náhled pro statické snímky
37
Automatické zaostřování....................................................................... 41
Volba zaostřovacího režimu ........................................................................... 41
Volba režimu činnosti zaostřovacích polí .................................................. 42
Manuální zaostřování ............................................................................. 44
Použití tlačítka i ...................................................................................... 45
Rozdělené zvětšené zobrazení ...................................................................... 48
Bezhlučné fotografování v živém náhledu................................................ 49
Digitalizace negativu......................................................................................... 52
Zobrazení v režimu živého náhledu .................................................... 54
Obrazovka informací ......................................................................................... 55
Fotografování dotykem (Expozice dotykem) .................................... 56
Videosekvence
59
Záznam videosekvencí ........................................................................... 59
Indexy ..................................................................................................................... 64
Použití tlačítka i.................................................................................................. 65
Obrazové pole: Výběr obrazového pole pro videosekvence.............. 68
Velikost obrazu, snímací frekvence a kvalita videa ................................ 69
Zobrazení v režimu živého náhledu ............................................................ 71
Obrazovka informací ......................................................................................... 72
Fotografování v režimu videosekvencí....................................................... 73
Zobrazení videosekvencí ....................................................................... 76
Úprava videosekvencí ............................................................................ 78
Oříznutí videosekvencí ..................................................................................... 78
Ukládání vybraných snímků ........................................................................... 82
iv
Volitelná nastavení pro záznam snímků
83
Obrazové pole .......................................................................................... 83
Kvalita obrazu........................................................................................... 88
Velikost obrazu......................................................................................... 91
Použití dvou paměťových karet............................................................ 93
Zaostřování
94
Automatické zaostřování ....................................................................... 94
Režimy automatického zaostřování............................................................ 98
Režimy činnosti zaostřovacích polí ........................................................... 100
Volba zaostřovacího pole ............................................................................. 105
Blokování zaostření......................................................................................... 108
Manuální zaostřování............................................................................ 111
Snímací režimy
113
Volba snímacího režimu ....................................................................... 113
Zdroj energie a snímací frekvence ............................................................ 114
Samospoušť (E) ..................................................................................... 116
Předsklopení zrcadla (MUP).................................................................... 118
Citlivost ISO
119
Manuální nastavení ............................................................................... 119
Automatická regulace citlivosti ISO ................................................... 121
v
Expozice
124
Měření expozice..................................................................................... 124
Expoziční režimy.................................................................................... 126
P: Programová automatika........................................................................... 128
S: Clonová automatika ................................................................................... 129
A: Časová automatika ..................................................................................... 130
M: Manuální expoziční režim ....................................................................... 131
Dlouhé expozice (pouze režim M)....................................................... 133
Aretace času závěrky a hodnoty clony.............................................. 136
Expoziční paměť .................................................................................... 137
Korekce expozice................................................................................... 139
Bracketing............................................................................................... 142
Vyvážení bílé barvy
156
Možnosti vyvážení bílé barvy.............................................................. 156
Jemné vyvážení bílé barvy................................................................... 161
Výběr barevné teploty.......................................................................... 163
Manuální nastavení............................................................................... 165
Fotografování s využitím hledáčku........................................................... 166
Živý náhled (Bodové vyvážení bílé barvy).............................................. 169
Správa pamětí................................................................................................... 172
Vylepšení snímků
175
Předvolby Picture Control ................................................................... 175
Výběr předvolby Picture Control ............................................................... 175
Úprava parametrů předvoleb Picture Control ...................................... 177
Zachování detailů ve světlech a stínech ........................................... 180
Active D-Lighting............................................................................................. 180
Vysoký dynamický rozsah (HDR)................................................................ 182
vi
Volitelné blesky
187
Použití blesku ......................................................................................... 187
Fotografování s bleskem na fotoaparátu.......................................... 190
Zábleskové režimy................................................................................. 192
Korekce zábleskové expozice.............................................................. 194
Blokování zábleskové expozice .......................................................... 196
Informace o zábleskových jednotkách pro blesky upevňované
do sáněk pro upevnění příslušenství ........................................... 198
Dálkově ovládané blesky Remote ...................................................... 202
Další možnosti pro fotografování
203
Tlačítko R................................................................................................ 203
Použití příkazových voličů ................................................................... 207
Tlačítko i ................................................................................................. 208
Dvoutlačítkový reset: Obnovení výchozích nastavení ................... 209
Fotografování s posunem zaostření .................................................. 212
Objektivy bez CPU ................................................................................. 218
Data o poloze.......................................................................................... 221
Více o přehrávání
223
Zobrazení snímků .................................................................................. 223
Přehrávání jednotlivých snímků................................................................. 223
Přehrávání náhledů snímků ......................................................................... 223
Ovládací prvky pro přehrávání.................................................................... 224
Použití dotykové obrazovky ........................................................................ 226
Tlačítko i............................................................................................................. 228
Informace o snímku............................................................................... 229
Pohled na snímek zblízka: Zvětšení výřezu snímku ........................ 238
Ochrana snímků před vymazáním...................................................... 240
vii
Hodnocení snímků ................................................................................ 241
Výběr snímků pro přenos..................................................................... 243
Výběr jednotlivých snímků .......................................................................... 243
Výběr více snímků ........................................................................................... 244
Mazání snímků ....................................................................................... 245
Během přehrávání........................................................................................... 245
Menu přehrávání ............................................................................................. 246
Seznam položek menu
248
A Menu fotoaparátu
Více informací týkajících se menu fotoaparátu je k dispozici v příručce Návod
k práci s menu, kterou lze stáhnout z webových stránek společnosti Nikon (0 i).
D Menu přehrávání: Práce se snímky...............................................
C Menu fotografování: Možnosti pro fotografování ....................
1 Menu videosekvencí: Možnosti pro záznam videosekvencí ....
A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu...
B Menu nastavení: Nastavení fotoaparátu .......................................
N Menu retušování: Tvorba retušovaných kopií............................
O Moje menu/m Poslední nastavení.................................................
viii
248
250
256
260
271
278
280
Technické informace
281
Kompatibilní objektivy ......................................................................... 281
Systém kreativního osvětlení Nikon (CLS) ........................................ 288
Další příslušenství .................................................................................. 295
Volitelné Battery Packy MB-D18 ......................................................... 299
Součásti Battery Packu MB-D18.................................................................. 299
Použití Battery Packu...................................................................................... 302
Specifikace.......................................................................................................... 310
Péče o fotoaparát................................................................................... 311
Skladování .......................................................................................................... 311
Čištění .................................................................................................................. 311
Čištění obrazového snímače........................................................................ 312
Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění ........................................... 319
Řešení možných problémů .................................................................. 324
Baterie/Indikace................................................................................................ 324
Fotografování.................................................................................................... 325
Přehrávání........................................................................................................... 328
Bluetooth a Wi-Fi (bezdrátové sítě)........................................................... 329
Různé.................................................................................................................... 329
Chybová hlášení..................................................................................... 330
Specifikace .............................................................................................. 336
Návod k obsluze objektivu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G
ED VR .................................................................................................. 351
Schválené typy paměťových karet ..................................................... 360
Kapacita paměťových karet ................................................................. 362
Výdrž baterie........................................................................................... 365
Rejstřík ..................................................................................................... 367
Záruční podmínky - Evropský záruční list společnosti Nikon........ 377
ix
Pro vaši bezpečnost
Abyste zamezili škodám na majetku nebo zranění sebe či jiných osob, přečtěte si před
použitím tohoto výrobku kompletně text „Pro vaši bezpečnost“.
Tyto bezpečnostní pokyny uchovávejte na místě, kde si je budou moci přečíst všichni
uživatelé výrobku.
NEBEZPEČÍ: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem znamená vysoké
riziko úmrtí nebo vážného zranění.
VAROVÁNÍ: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem může vést k úmrtí
nebo vážnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem může vést ke
zranění nebo škodám na majetku.
VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte výrobek za chůze nebo při řízení motorového vozidla.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodě nebo jinému zranění.
• Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Nedotýkejte se vnitřních částí výrobku,
k jejichž odhalení došlo v důsledku pádu výrobku nebo jiné nehody.
Zanedbání těchto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem nebo jinému
zranění.
• Všimnete-li si jakékoli nestandardní situace, jako jsou například vznik kouře,
vysoká teplota nebo neobvyklý zápach výrobku, ihned odpojte baterii nebo jiný
zdroj energie.
Pokračující používání výrobku může vést k požáru, popálení nebo jinému zranění.
• Výrobek uchovávejte v suchu. S výrobkem nemanipulujte mokrýma rukama. Se
zástrčkou nemanipulujte mokrýma rukama.
Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Neponechávejte svou kůži v dlouhodobějším kontaktu s výrobkem, který je
zapnutý nebo zapojený do elektrické sítě.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nízkoteplotním popáleninám.
• Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivého prachu nebo plynů, jako je
propan, benzín nebo aerosoly.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k výbuchu nebo požáru.
x
• Nepozorujte objektivem ani fotoaparátem slunce nebo jiný silný zdroj světla.
Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození zraku.
• Nemiřte bleskem ani pomocným světlem AF na řidiče motorového vozidla.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodám.
• Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění nebo k poruše výrobku. Rovněž
mějte na paměti, že malé součásti představují riziko udušení. Dojde-li k polknutí
libovolné součásti výrobku dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Neomotávejte si ani jiným způsobem neobtáčejte popruhy výrobku okolo krku.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodám.
• Nepoužívejte baterie, nabíječky a síťové zdroje, které nejsou určeny konkrétně
pro tento výrobek. Při použití baterií, nabíječek a síťových zdrojů určených pro
tento výrobek se vyvarujte následujícího:
- Poškozování, úpravy nebo násilné vytrhávání či ohýbání kabelů, jejich
umisťování pod těžké předměty nebo vystavování kabelů vysokým teplotám či
ohni.
- Používání cestovních transformátorů nebo adaptérů určených k převodu
jednoho napětí na jiné, resp. používání převodníků ze stejnosměrného na
střídavé napětí.
Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nemanipulujte se zástrčkou při nabíjení výrobku nebo při použití síťového zdroje
za bouřky.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem.
• Nemanipulujte holýma rukama s výrobkem na místech vystavených extrémně
vysokým nebo nízkým teplotám.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k popáleninám nebo omrzlinám.
UPOZORNĚNÍ
• Neponechávejte objektiv namířený do slunce nebo jiného silného zdroje světla.
Světlo zaostřené objektivem by mohlo způsobit požár nebo poškození vnitřních
součástí výrobku. Při fotografování objektů v protisvětle udržujte slunce mimo záběr.
Sluneční světlo zaostřené uvnitř fotoaparátu v případě slunce v záběru by mohlo
způsobit požár.
xi
• Na místech, kde je jeho použití zakázáno, výrobek vypněte. Na místech se
zakázaným použitím bezdrátových zařízení vypněte všechny bezdrátové funkce.
Rádiové frekvence vyzařované výrobkem mohou narušovat činnost přístrojů na palubě
letadel, v nemocnicích a jiných lékařských zařízeních.
• Nebude-li výrobek delší dobu používán, vyjměte baterii a odpojte síťový zdroj.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.
• Nedotýkejte se pohyblivých součástí objektivu ani jiných pohyblivých součástí.
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění.
• Neodpalujte záblesky v kontaktu (nebo blízko) s lidskou kůží nebo předměty.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k popálení nebo požáru.
• Neponechávejte delší dobu výrobek na místech vystavených extrémně vysokým
teplotám, například v uzavřeném automobilu nebo na přímém slunečním světle.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.
NEBEZPEČÍ (Baterie)
• S bateriemi nenakládejte nesprávným způsobem.
Zanedbání následujících upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií
nebo k požáru:
- Používejte pouze dobíjecí baterie schválené pro použití v tomto výrobku.
- Nevystavujte baterie ohni nebo nadměrným teplotám.
- Baterie nerozebírejte.
- Nezkratujte kontakty baterií dotykem předmětů, jako jsou řetízky na krk, sponky do
vlasů nebo jiné kovové předměty.
- Nevystavujte baterie nebo výrobky, ve kterých jsou tyto baterie vloženy, silným
nárazům.
• Nepokoušejte se nabíjet dobíjecí baterie EN-EL15a pomocí nabíječek, které
nejsou určeny konkrétně pro tento účel.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo
k požáru.
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima, vypláchněte oči velkým
množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Opožděná reakce může vést k poškození zraku.
xii
VAROVÁNÍ (Baterie)
• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
Dojde-li k polknutí baterie dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Neponořujte baterie do vody a nevystavujte je dešti.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku. Dojde-li
k zvlhnutí výrobku, ihned jej otřete ručníkem nebo podobným předmětem.
• Zaznamenáte-li na bateriích nějaké změny, například změnu zbarvení nebo
deformaci, ihned je přestaňte používat. Pokud se dobíjecí baterie EN-EL15a
nenabijí za určenou dobu, přestaňte je nabíjet.
Nedodržení těchto upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo
k požáru.
• Před její likvidací odizolujte kontakty baterie lepicí páskou.
Dojde-li ke kontaktu kovových předmětů s kontakty baterie, může dojít k přehřátí či
prasknutí baterie nebo k požáru. Baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místně
platnými předpisy.
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s lidskou kůží nebo oblečením, ihned
opláchněte postižené místo velkým množstvím čisté vody.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k podráždění kůže.
xiii
Upozornění
• Žádná část návodů dodávaných s tímto
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za
výrobkem nesmí být reprodukována,
škody vzniklé v důsledku použití přístroje.
kopírována, šířena, ukládána
• Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí
v zálohovacích systémech nebo v jakékoli k dosažení správnosti a úplnosti informací
formě překládána do jiné řeči bez
obsažených v těchto návodech, uvítáme,
předchozího písemného svolení
sdělíte-li veškerá zjištění
společnosti Nikon.
o nesrovnalostech nebo chybějících
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo
informacích regionálnímu zastoupení
kdykoli bez předchozího upozornění
společnosti Nikon (adresa je uvedena
změnit vzhled a specifikaci hardwaru
samostatně).
a softwaru popsaných v těchto návodech.
xiv
Upozornění pro zákazníky v Evropě
VAROVÁNÍ: PŘI POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIÍ HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.
Tento symbol značí, že
elektrické a elektronické
vybavení nepatří do
komunálního odpadu.
Následující informace jsou
určeny pouze uživatelům
v evropských zemích:
• Likvidace tohoto výrobku se provádí
v rámci tříděného odpadu na příslušném
sběrném místě. Výrobek nedávejte do
běžného komunálního odpadu.
• Třídění odpadu a recyklace napomáhají
ochraně přírodních zdrojů a předcházejí
negativním vlivům na lidské zdraví
a životní prostředí, ve které by mohla
vyústit nesprávná likvidace odpadu.
• Další informace ohledně nakládání
s odpadními produkty vám poskytne
dodavatel nebo místní úřad.
Tento symbol na baterii značí,
že baterie nepatří do
komunálního odpadu.
Následující informace jsou
určeny pouze uživatelům
v evropských zemích:
• Likvidace veškerých baterií, bez ohledu na
to, zda jsou označeny tímto symbolem či
nikoli, se provádí v rámci tříděného
odpadu na příslušném sběrném místě.
Nelikvidujte baterie společně s běžným
komunálním odpadem.
• Další informace ohledně nakládání
s odpadními produkty vám poskytne
dodavatel nebo místní úřad.
xv
Poznámka týkající se zákazu kopírování nebo reprodukce
Vezměte na vědomí, že prosté vlastnictví materiálů, které byly digitálně kopírovány nebo
reprodukovány prostřednictvím skeneru, digitálního fotoaparátu nebo jiného zařízení,
může být trestné podle zákona.
• Položky, na které se vztahuje zákonný zákaz
• Upozornění týkající se některých druhů kopií
kopírování nebo reprodukce
a reprodukcí
Nekopírujte ani nereprodukujte papírové
Vládními výnosy a platnými zákony země
peníze, mince, cenné papíry, státní
je zakázáno kopírování a rozmnožování
dluhopisy, a to ani v případě, že jsou kopie cenných papírů vydaných soukromými
a reprodukce označeny razítkem „Vzorek“. společnostmi (akcie, směnky, šeky,
Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat dárkové kupóny atd.), dopravních
legitimací a jízdenek, s výjimkou
papírové peníze, mince nebo cenné
minimálního množství pracovních kopií
papíry vydané jinými státy.
pro vnitřní potřebu firmy. Zakázáno je
Bez předchozího písemného souhlasu
rovněž kopírování a reprodukování
vlády je zakázáno i kopírování
cestovních pasů, licencí vydaných
a reprodukování nepoužitých poštovních
veřejnými institucemi a soukromými
známek a pohlednic vydaných státem.
skupinami, identifikačních karet a lístků,
Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat jako jsou povolenky nebo stravenky.
známky vydané státem nebo
• Ochrana autorských práv
certifikované dokumenty uvedené
Na základě autorského zákona nelze
v příslušném zákoně.
snímky ani videozáznamy děl chráněných
autorským právem, které byly pořízeny
tímto fotoaparátem, použít bez svolení
vlastníka autorských práv. Výjimku
představuje osobní využití, ale i toto může
být omezeno v případě snímků nebo
videosekvencí z výstav či živých
vystoupení.
xvi
Likvidace paměťových zařízení
Vezměte na vědomí, že smazáním snímků nebo naformátováním paměťových karet
nedojde k úplnému zničení obrazových dat. Vymazané soubory lze někdy pomocí běžně
dostupného softwaru obnovit z vyřazených paměťových zařízení, což představuje
potenciální zneužití osobních dat. Zajištění a ochrana těchto dat je výhradně
v odpovědnosti uživatele.
Před likvidací paměťového zařízení nebo změnou vlastníka zařízení odstraňte všechna
data pomocí běžně dostupného softwaru pro mazání dat, případně zařízení naformátujte
a posléze zcela zaplňte neutrálními snímky neobsahujícími soukromé informace (např.
snímky oblohy). Při fyzické likvidaci paměťových zařízení je nutno dbát na pravidla
ochrany zdraví.
Před likvidací fotoaparátu nebo přenesením jeho vlastnictví na jinou osobu je třeba
použít položku Reset všech nastavení v menu nastavení fotoaparátu k vymazání
veškerých osobních síťových informací.
xvii
AVC Patent Portfolio License
TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO SOUKROMÉ
A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM KE (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA PODLE STANDARDU AVC („AVC VIDEO“)
A/NEBO K (ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI SOUKROMÉ
A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A/NEBO KTERÉ BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE LICENCOVANÉHO
K POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. LICENCE NENÍ UDĚLENA ANI NESMÍ BÝT VYVOZOVÁNA PRO ŽÁDNÉ JINÉ
POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD ORGANIZACE MPEG LA, L.L.C. VIZ
http://www.mpegla.com.
Používejte výhradně značkové elektronické příslušenství Nikon
Fotoaparáty Nikon jsou navrženy tak, aby odpovídaly nejvyšším standardům, a obsahují
komplexní elektronické obvody. Pouze značkové elektronické příslušenství Nikon (včetně
nabíječek, baterií, síťových zdrojů a zábleskového příslušenství), certifikované speciálně
pro použití s tímto digitálním fotoaparátem Nikon, bylo konstruováno a schváleno pro
provoz naplňující provozní a bezpečnostní požadavky těchto elektronických obvodů.
Použití elektronického příslušenství jiných značek může vést
k poškození fotoaparátu a být důvodem pro zánik záruky. Použití
dobíjecích lithium-iontových baterií třetích výrobců, které nejsou
opatřeny hologramem společnosti Nikon (viz obrázek vpravo), může
být překážkou normálnímu provozu fotoaparátu nebo způsobit
přehřátí, vznícení, prasknutí nebo vytečení baterie.
Další informace o značkovém příslušenství Nikon vám poskytne autorizovaný prodejce
výrobků Nikon.
D Používejte výhradně značkové příslušenství Nikon
Pouze značkové příslušenství společnosti Nikon, certifikované k použití
s digitálním fotoaparátem Nikon, bylo navrženo a vyrobeno s ohledem na dané
bezpečnostní a provozní požadavky přístroje. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ JINÝCH VÝROBCŮ
MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ FOTOAPARÁTU A K ZÁNIKU ZÁRUKY.
xviii
A Než budete pořizovat snímky z důležité události
Než se pustíte do pořizování snímků z důležité události (jako je svatba), nebo než
odjedete na dovolenou, pořiďte několik zkušebních snímků a ujistěte se, že
fotoaparát pracuje správně. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody
nebo ztráty způsobené poruchou výrobku.
A Celoživotní vzdělávání
Součástí závazku společnosti Nikon zajistit trvalou podporu a informace
k produktům jsou i průběžně aktualizované informace, dostupné na
následujících stránkách:
• Pro uživatele v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pro uživatele v Evropě a Africe: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě: http://www.nikon-asia.com/
Na těchto stránkách najdete nejnovější informace o produktech, tipy, odpovědi
na často kladené otázky (FAQ) a obecné rady o digitální fotografii a zpracování
obrazu. Další informace můžete získat u regionálního zastoupení společnosti
Nikon. Kontaktní informace najdete na následující adrese:
http://imaging.nikon.com/
xix
❚❚ Bluetooth a Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)
Výrobek podléhá Nařízením pro správu exportu vlády Spojených států (EAR). Povolení
vlády Spojených států není nutné v případě exportu do jiných než následujících zemí,
které v době tvorby tohoto dokumentu podléhaly embargu nebo zvláštní kontrole: Kuba,
Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie (seznam zemí se může změnit).
Použití bezdrátových zařízení může být v některých zemích nebo regionech zakázáno.
Před použitím bezdrátových funkcí tohoto výrobku mimo zemi, kde byl zakoupen,
kontaktujte autorizovaný servis Nikon.
xx
Upozornění pro zákazníky v Evropě
Společnost Nikon Corporation tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu
D850 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě výrobku s požadavky EU je k dispozici na
této internetové adrese:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D850.pdf.
xxi
Zabezpečení
I když je jednou z výhod tohoto výrobku možnost snadného připojení k bezdrátovým
sítím v dosahu pro snadnou výměnu dat, může v případě neaktivního zabezpečení dojít
k následujícímu:
• Krádež dat: třetí strany se zločinnými úmysly mohou zachytit bezdrátové přenosy dat
a odcizit ID uživatele, heslo a další osobní údaje.
• Neautorizovaný přístup: neoprávnění uživatelé mohou získat přístup k síti a upravovat
data nebo provádět jiné zločinné aktivity. Mějte na paměti, že vzhledem k charakteru
bezdrátových sítí mohou specializované útoky umožnit neautorizovaný přístup
i v případě aktivace zabezpečení.
• Nezabezpečené sítě: Připojení k otevřeným sítím může vést k neautorizovanému
přístupu. Používejte pouze zabezpečené sítě.
xxii
Úvod
Seznámení s fotoaparátem
Věnujte trochu času seznámení s ovládacími prvky a indikacemi
fotoaparátu. Tuto část je výhodné si založit a odkazovat se na ni během
čtení dalších částí návodu.
Tělo fotoaparátu
9
8
1
10
11
2
12
3
13
4
4
5
14
6
7
17
15
16
1 Tlačítko T...................................88, 91
2 Tlačítko aretace voliče snímacích
režimů ................................................... 113
3 Volič snímacích režimů....................... 113
4 Očko pro upevnění popruhu .............. 14
5 Tlačítko U........................................... 156
6 Tlačítko I ......................................... 126
7 Tlačítko Y ............................................. 124
8 Stereofonní mikrofon ........................... 65
9 Tlačítko záznamu videosekvence ...... 59
10
11
12
13
14
15
16
17
Hlavní vypínač ........................................ 21
Tlačítko spouště ..................................... 32
Tlačítko E ..................................... 139, 209
Tlačítko S /Q.......................... 119, 271
Kontrolní panel..........................................5
Volič dioptrické korekce hledáčku........9
Značka obrazové roviny (E)............112
Sáňky pro upevnění příslušenství
(volitelných blesků)................... 187, 295
1
Tělo fotoaparátu (pokračování)
1
3
4
14
5
15
16
2
13
12 11
10
6
17
7
18
8
19
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrolka samospouště ..................... 116
Páčka propojení expozimetru
Tlačítko BKT............................................ 142
Krytka synchronizačního konektoru
pro připojení blesku........................... 188
Krytka desetikolíkového konektoru
dálkového ovládání
Krytka konektoru zvukového výstupu
Krytka konektoru USB
Krytka konektoru HDMI
Tlačítko režimů automatického
zaostřování....................... 41, 42, 98, 100
Volič zaostřovacích režimů...41, 94, 111
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tlačítko aretace bajonetu .................... 20
Montážní značka objektivu ................. 19
Zrcadlo........................................... 118, 315
Synchronizační konektor pro
připojení blesku .................................. 188
Desetikolíkový konektor dálkového
ovládání ................................................ 295
Konektor pro sluchátka ..................67, 72
Konektor pro externí mikrofon......... 295
Konektor USB ........................................ 295
Konektor HDMI..................................... 295
Krytka těla....................................... 19, 295
D Zavřete krytku konektorů
Pokud konektory nepoužíváte, zavřete krytku konektorů. Cizí objekty
v konektorech mohou narušovat přenos dat.
2
1
6
2
7
3
8
4
10
9
5
1
2
3
4
5
6
Pomocný příkazový volič
7
Tlačítko Pv..................... 44, 127, 268, 270 8
Tlačítko Fn1................................... 268, 270
Aretace krytky prostoru pro baterii... 16
Krytka prostoru pro baterii ............16, 18 9
Upevňovací bajonet..................... 19, 112 10
Kontakty CPU
Krytka kontaktů pro volitelný
multifunkční Battery Pack
MB-D18 ................................................299
Stativový závit
Krytka průchodky kabelu konektoru pro
připojení síťového zdroje
D Reproduktor
Reproduktor neumisťujte v blízkosti magnetických zařízení. Nedodržení tohoto
upozornění může nepříznivě ovlivnit data uložená na magnetických zařízeních.
3
Tělo fotoaparátu (pokračování)
1
2
3
4
12
13
17
18
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
14
15
16
19
20
21
24
Hledáček ....................................... 7, 9, 116
Páčka uzávěrky okuláru hledáčku.... 116
Tlačítko O /Q ...................... 36, 245, 271
Tlačítko K ...................................... 35, 223
Tlačítko G .................................. 24, 248
Tlačítko L/Z/Q .............. 25, 175, 240
Tlačítko X........................................ 40, 238
Tlačítko W/M ............ 192, 194, 223, 238
Tlačítko J....................................... 25, 224
Tlačítko Fn2.......................... 242, 268, 270
Výklopný monitor ......10, 12, 37, 59, 223
Okulár hledáčku ...............................9, 116
Reproduktor........................................ 3, 76
23
22
14 Pomocný volič
............................ 106, 108, 137, 268, 270
15 Tlačítko AF-ON............... 99, 109, 261, 268
16 Hlavní příkazový volič
17 Multifunkční volič ..........25, 34, 268, 269
18 Aretace volby zaostřovacích polí ..... 105
19 Krytka slotu pro paměťovou kartu
............................................................16, 18
20 Tlačítko R .......................55, 72, 198, 203
21 Volič živého náhledu.......................37, 59
22 Tlačítko a .......................37, 59, 169, 270
23 Tlačítko i .........................45, 65, 208, 228
24 Kontrolka přístupu na paměťovou
kartu......................................................... 32
Kontrolní panel
Kontrolní panel zobrazuje různá nastavení fotoaparátu v době, kdy je
fotoaparát zapnutý. Zde vyobrazené položky se zobrazí při prvním
zapnutí fotoaparátu; informace o dalších nastaveních naleznete
v příslušných částech tohoto návodu.
1 2
3
4
5
15
14
6
7
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
10 9
Expoziční režim .................................... 126
Banka menu fotografování................ 250
Čas závěrky ................................... 129, 131
Indikace stavu baterie........................... 30
Clona (clonové číslo) .................. 130, 131
Symbol paměťové karty XQD .......16, 93
Symbol paměťové karty SD...........16, 93
Počet zbývajících snímků............ 31, 362
8
9 Režim činnosti zaostřovacích polí.... 100
10 Režim automatického zaostřování
.................................................................. 98
11 Vyvážení bílé barvy.............................. 156
12 Velikost obrazu (snímky JPEG a TIFF)
.................................................................. 91
13 Kvalita obrazu ......................................... 88
14 Indikace B („nenastavené hodiny“)
15 Měření expozice ................................... 124
A Indikace B („nenastavené hodiny“)
Hodiny fotoaparátu jsou napájeny nezávislým nabíjecím zdrojem energie, který
je podle potřeby nabíjen, když je vložena hlavní baterie nebo když je fotoaparát
napájen pomocí volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového
zdroje (0 295). Dva dny nabíjení postačí k napájení hodin po dobu přibližně tří
měsíců. Pokud na kontrolním panelu bliká symbol B, hodiny byly resetovány
a datum a čas zaznamenané na veškerých nově pořizovaných snímcích nebudou
správné. Pomocí položky Časové pásmo a datum > Datum a čas v menu
nastavení nastavte hodiny na správné hodnoty data a času (0 271).
5
A Podsvícení LCD
Otočením hlavního vypínače
Hlavní vypínač
směrem k symbolu D se aktivuje
osvětlení tlačítek a kontrolního
panelu (podsvícení LCD) pro snazší
použití fotoaparátu ve tmě. Po
uvolnění hlavního vypínače zůstává
podsvícení zapnuté buď po dobu
několika sekund během činnosti
časovače pohotovostního režimu
nebo až do spuštění závěrky či do
opětovného otočení hlavního vypínače směrem k symbolu D.
D Indikace na kontrolním panelu a v hledáčku
Jas zobrazení na kontrolním panelu a v hledáčku se mění v závislosti na okolní
teplotě a rychlost reakce zobrazovačů může za nízkých teplot klesat. Jde
o normální jev, který neznamená závadu.
6
Zobrazení v hledáčku
2
3
4
5
6
1
7 8 9 10 11 12 13
21 22
23
14 15 16 17 18
24
1 Indikace bočního náklonu 1, 2
2 Značky oblasti činnosti automatického
zaostřování................................................9
3 Pomocná mřížka (zobrazuje se při
použití možnosti Zapnuto
v uživatelské funkci d9, Zobraz.
mřížky v hledáčku) ....................... 265
4 Zaostřovací pole................... 94, 105, 261
5 Indikace náklonu směrem nahoru
a dolů 1, 3
6 Detekce blikání obrazu....................... 254
25 26
19 20
27
Indikace zaostření................ 32, 108, 112
Měření expozice ................................... 124
Expoziční paměť................................... 137
Symbol aretace času závěrky ...136, 268
Čas závěrky ................................... 129, 131
Režim automatického zaostřování
.................................................................. 98
12 Symbol aretace hodnoty clony
....................................................... 136, 268
13 Clona (clonové číslo) .................. 130, 131
Clona (počet clonových hodnot) ..... 130
7
8
9
10
11
7
14 Expoziční režim .................................... 126
15 Indikace korekce zábleskové
expozice................................................ 194
16 Indikace korekce expozice................. 139
17 Indikace citlivosti ISO.......................... 119
Indikace automatické regulace
citlivosti ISO ......................................... 121
18 Citlivost ISO ........................................... 119
Indikace měření vyvážení bílé barvy
pro manuální nastavení.................... 165
Indikace úrovně funkce Active
D-Lighting ............................................ 180
Režim činnosti zaostřovacích polí ... 100
19 „k“ (zobrazuje se, pokud v paměti
zbývá prostor pro více než 1 000
snímků) ................................................... 31
20 Indikace připravenosti k záblesku 4
................................................................ 187
21 Indikace blokování zábleskové
expozice................................................ 196
22 Indikace synchronizace blesku......... 266
23 Indikace počtu clonových hodnot... 130
24 Indikace expozice ................................132
Zobrazení korekce expozice.............. 139
25 Varovná indikace nízké kapacity
baterie ..................................................... 30
26 Indikace expozičního/zábleskového
bracketingu.......................................... 143
Indikace bracketingu vyvážení bílé
barvy...................................................... 148
Indikace bracketingu ADL..................152
27 Počet zbývajících snímků............ 31, 362
Počet snímků zbývajících do zaplnění
vyrovnávací paměti................... 115, 362
Hodnota korekce expozice................ 139
Hodnota korekce zábleskové
expozice................................................ 194
Indikace režimu PC
1 Lze zobrazit stisknutím tlačítka, ke kterému byla přiřazena funkce Virtuál. horizont v hledáčku
pomocí uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 268).
2 Při otočení fotoaparátu do orientace na výšku (portrét) pracuje jako indikace náklonu směrem nahoru a dolů.
3 Při otočení fotoaparátu do orientace na výšku (portrét) pracuje jako indikace bočního náklonu.
4 Zobrazuje se pouze při nasazení volitelného blesku (0 187). Indikace připravenosti k záblesku se rozsvítí po
nabití blesku.
Poznámka: Indikace jsou pro názornost zobrazeny všechny současně.
D Není vložena baterie
Pokud je baterie zcela vybitá nebo není vůbec vložena do fotoaparátu, indikace
v hledáčku ztmavne. Jde o normální jev, který neznamená závadu. Indikace
v hledáčku se vrátí do normálního stavu po vložení plně nabité baterie.
8
Volič dioptrické korekce hledáčku
Povysuňte volič dioptrické korekce hledáčku
a otáčejte jím tak dlouho, dokud neuvidíte
ostře indikace v hledáčku, zaostřovací pole
a značky oblasti činnosti automatického
zaostřování. Během manipulace s voličem
dioptrické korekce za současného pohledu do
hledáčku dávejte pozor, abyste si prstem či
nehtem neporanili oko. Po dosažení uspokojivého zaostření hledáčku
přitiskněte volič dioptrické korekce hledáčku zpět k tělu fotoaparátu.
Zaostřovací
pole
Rozostřený hledáček
Značky oblasti
činnosti
automatického
zaostřování
Zaostřený hledáček
A Dioptrické korekční čočky
K rozsáhlejší úpravě dioptrické hodnoty hledáčku
lze použít dioptrické korekční čočky (dostupné
samostatně; 0 295). Před nasazením dioptrické
korekční čočky sejměte okulár hledáčku DK-17F:
nejprve zavřete uzávěrku okuláru hledáčku, aby
došlo k uvolnění aretace okuláru (q), a pak lehce
uchopte okulár palcem a ukazováčkem
a odšroubujte vyobrazeným způsobem (w).
9
Použití výklopného monitoru
Monitor lze níže vyobrazeným způsobem vyklápět a otáčet.
Normální použití: Monitor se normálně
používá v transportní poloze.
Snímky z podhledu: Pro fotografování
v živém náhledu s fotoaparátem
drženým nízko u země vyklopte
monitor nahoru.
Snímky z nadhledu: Pro fotografování
v živém náhledu s fotoaparátem
drženým nad hlavou vyklopte
monitor dolů.
10
D Použití monitoru
Monitorem otáčejte opatrně a přestaňte jím otáčet v okamžiku, kdy ucítíte
odpor. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Nebudete-li dbát těchto upozornění, může
dojít k poškození fotoaparátu nebo monitoru. Je-li fotoaparát upevněn na
stativu, dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu monitoru se stativem.
Nezvedejte ani nepřenášejte fotoaparát za monitor. Nebudete-li dbát tohoto
upozornění, může dojít k poškození fotoaparátu. Pokud monitor nepoužíváte
k fotografování, vraťte jej do transportní polohy.
Nedotýkejte se plochy na zadní straně monitoru
a braňte vniknutí kapalin na vnitřní povrch
monitoru. Nebudete-li dbát těchto upozornění,
může dojít k poruše výrobku.
Obzvláště dávejte pozor na
to, abyste se nedotkli této
oblasti.
11
Použití dotykové obrazovky
Dotykový monitor podporuje následující operace:
Rychlý pohyb
Rychle posuňte prstem na krátkou vzdálenost
po monitoru směrem doleva nebo doprava.
Posunutí
Posuňte prstem po monitoru.
Roztažení/sevření
Umístěte dva prsty na monitor a roztáhněte je
od sebe nebo sevřete k sobě.
12
❚❚ Použití dotykové obrazovky
Během přehrávání (0 226) lze použít dotykovou obrazovku pro:
• Zobrazení dalších snímků
• Zvětšení nebo zmenšení snímku
• Zobrazení náhledů
• Zobrazení videosekvencí
V režimu živého náhledu lze použít dotykovou obrazovku k pořizování
snímků (expozice dotykem; 0 56) nebo ke změření bodového vyvážení
bílé barvy (0 169). Dotykovou obrazovku lze použít rovněž k psaní
(0 273) nebo k navigaci v menu (0 29).
D Dotyková obrazovka
Dotyková obrazovka reaguje na statickou elektřinu a nemusí reagovat při zakrytí
ochrannými fóliemi třetích výrobců nebo při doteku nehty či rukama
v rukavicích. Nepoužívejte nadměrnou sílu a nedotýkejte se obrazovky ostrými
předměty.
D Použití dotykové obrazovky
Dotyková obrazovka nemusí reagovat očekávaným způsobem při pokusu
o provedení operace a současném ponechání dlaně nebo jiného prstu v doteku
s jiným místem obrazovky. Obrazovka nemusí rozpoznat jiná gesta v případě
příliš slabého doteku, v případě příliš rychlého pohybu prstů či pohybu na příliš
krátkou vzdálenost, v případě přerušovaného doteku, resp. v případě nesprávné
koordinace pohybu obou prstů během gesta roztažení nebo sevření.
A Povolení a zakázání ovládání dotykem
Ovládání dotykem lze povolit nebo zakázat pomocí položky Ovládání dotykem
v menu nastavení (0 274).
A Viz také
Informace o volbě směru rychlého pohybu prstem pro zobrazení dalších snímků
v režimu přehrávání jednotlivých snímků viz B > Ovládání dotykem (0 274).
13
První kroky
Nasazení popruhu fotoaparátu
Bezpečně upevněte popruh do oček na těle fotoaparátu.
Nabití baterie
Vložte baterii do nabíječky a zapojte nabíječku do elektrické sítě
(v závislosti na zemi nebo regionu se nabíječka dodává včetně
zásuvkového adaptéru nebo síťového kabelu). Vybitá baterie se plně
nabije přibližně za dvě hodiny a 35 minut.
• Zásuvkový adaptér: Zásuvkový adaptér zasuňte do zásuvky pro síťový
kabel na nabíječce (q). Posuňte aretaci zásuvkového adaptéru
vyobrazeným způsobem (w) a otočením o 90 ° adaptér zaaretujte (e).
Vložte baterii do nabíječky a zapojte nabíječku do elektrické sítě.
Aretace zásuvkového adaptéru
90 °
14
• Síťový kabel: Po zapojení síťového kabelu do zásuvky ve vyobrazené
orientaci vložte baterii do nabíječky a zapojte kabel do elektrické sítě.
Během nabíjení baterie bliká kontrolka CHARGE (NABÍJENÍ).
Nabíjení baterie
Nabíjení dokončeno
D Baterie a nabíječka
Přečtěte si a dodržujte varování a upozornění uvedená v kapitolách „Pro vaši
bezpečnost“ (0 x) a „Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění“ (0 319).
15
Vložení baterie a paměťové karty
Před vložením nebo vyjmutím baterie či paměťových karet se ujistěte, že
je hlavní vypínač fotoaparátu nastaven do polohy OFF (VYPNUTO). Baterii
vkládejte ve vyobrazené orientaci a stiskněte její pomocí oranžovou
aretaci baterie ke straně. Aretace zajistí baterii po jejím zasunutí až na
doraz do těla fotoaparátu.
Aretace baterie
Paměťovou kartu uchopte ve vyobrazené orientaci a rovně ji zasuňte do
odpovídajícího slotu tak daleko, až zaklapne do aretované polohy.
• Paměťové karty XQD:
• Paměťové karty SD:
16
D Paměťové karty
• Paměťové karty mohou být po použití horké. Při vyjímání paměťových karet
z fotoaparátu proto buďte opatrní.
• Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vypněte fotoaparát. Během
formátování nebo ukládání, mazání či kopírování dat do počítače nevyjímejte
paměťovou kartu z fotoaparátu, nevypínejte fotoaparát a neodpojujte ani
nevyjímejte zdroj energie. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít ke
ztrátě dat nebo k poškození fotoaparátu či karty.
• Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty.
• Kartu neohýbejte, nenechte spadnout a nevystavujte ji silnému mechanickému
namáhání.
• Nepůsobte silou na pouzdro karty. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může
dojít k poškození karty.
• Kartu nevystavujte působení vody, vysokého stupně vlhkosti nebo přímého
slunečního světla.
• Paměťové karty neformátujte pomocí počítače.
A Spínač ochrany proti zápisu
Paměťové karty SD jsou vybaveny
spínačem ochrany proti zápisu, aby
nedocházelo k neúmyslným ztrátám dat.
Pokud je spínač v poloze „blokováno“,
nelze paměťovou kartu formátovat
Spínač ochrany proti zápisu
a nelze ukládat ani mazat snímky (při
pokusu o spuštění závěrky se na monitoru zobrazí varování). Pro odblokování
paměťové karty posuňte spínač do polohy „write“ („zápis“).
A Není vložena paměťová karta
Není-li ve fotoaparátu vložena žádná paměťová
karta, zobrazuje se na kontrolním panelu
a v hledáčku symbol S. Při vypnutí
fotoaparátu s vloženou nabitou baterií
v okamžiku, kdy není přítomna žádná paměťová
karta, se na kontrolním panelu zobrazí symbol
S.
17
❚❚ Vyjmutí baterie a paměťových karet
Vyjmutí baterie
Vypněte fotoaparát a otevřete krytku prostoru
pro baterii. Stisknutím aretace baterie ve
směru vyobrazeném šipkou uvolněte baterii
a poté ji ručně vyjměte.
Vyjmutí paměťových karet
Poté, co se ujistíte, že nesvítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu,
vypněte fotoaparát, otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu a níže
uvedeným způsobem kartu vyjměte.
• Paměťové karty XQD: Stisknutím tlačítka pro
vysunutí karty částečně kartu vysuňte (q).
Poté lze kartu ručně vyjmout (w).
Paměťové karty XQD
• Paměťové karty SD: Stiskněte kartu směrem
dovnitř a následně ji pusťte (q). Poté lze
kartu ručně vyjmout (w).
Paměťové karty SD
18
Nasazení objektivu
Pokud je z fotoaparátu sejmutý objektiv nebo krytka těla, dávejte pozor,
aby nedošlo k vniknutí prachu do fotoaparátu. Pro ilustrační účely je
v tomto návodu obecně používán objektiv AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G.
Sejměte krytku těla
fotoaparátu
Sejměte zadní krytku objektivu
Montážní značka (fotoaparát)
Vyrovnejte montážní
značky
Montážní značka (objektiv)
Otočte objektivem tak daleko ve vyobrazeném směru,
až zaklapne do aretované polohy
Před fotografováním nezapomeňte sejmout krytku objektivu.
19
A Sejmutí objektivu
Před sejmutím nebo výměnou objektivu
zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý. Chcete-li
sejmout objektiv, stiskněte a podržte tlačítko
aretace bajonetu (q) a současně otočte
objektivem ve směru hodinových ručiček (w). Po
sejmutí objektivu nasaďte krytky objektivu a krytku
těla fotoaparátu.
D Objektivy s vestavěným CPU a clonovým kroužkem
V případě použití objektivů s vestavěným CPU vybavených clonovým kroužkem
(0 284) zaaretujte clonový kroužek na hodnotě největšího zaclonění (nejvyšší
clonové číslo).
20
Základní nastavení
Při prvním zobrazení menu je automaticky vybrána položka pro
nastavení jazyka v menu nastavení. Vyberte jazyk a nastavte hodiny
fotoaparátu.
1 Zapněte fotoaparát.
Hlavní vypínač
2 V menu nastavení vyberte položku Jazyk
(Language).
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu
fotoaparátu, v menu nastavení vyberte
položku Jazyk (Language) a stiskněte
tlačítko 2. Informace o použití menu viz
„Použití menu fotoaparátu“ (0 25).
Tlačítko G
A Připojení k chytrým zařízením s aplikací SnapBridge
Pro stahování snímků z fotoaparátu nebo dálkové ovládání
fotoaparátu nainstalujte do chytrého zařízení aplikaci SnapBridge.
Další informace viz dodávaný materiál SnapBridge Průvodce
připojením (pro digitální jednooké zrcadlovky).
21
3 Vyberte jazyk.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte
požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko J.
4 Vyberte položku Časové pásmo a datum.
Vyberte položku Časové pásmo a datum
a stiskněte tlačítko 2.
5 Nastavte časové pásmo.
Vyberte položku Časové pásmo
a stiskněte tlačítko 2. Stisknutím tlačítek
4 a 2 vyberte místní časové pásmo (pole
UTC zobrazuje rozdíl v hodinách mezi
vybraným časovým pásmem
a univerzálním časem UTC) a stiskněte
tlačítko J.
22
6 Zapněte nebo vypněte letní čas.
Vyberte položku Letní čas a stiskněte
tlačítko 2. Letní čas je ve výchozím
nastavení vypnutý; pokud je ve vašem
místním časovém pásmu platný letní čas,
vyberte stisknutím tlačítka 1 možnost
Zapnuto a stiskněte tlačítko J.
7 Nastavte datum a čas.
Vyberte položku Datum a čas a stiskněte
tlačítko 2. Stisknutím tlačítek 4 a 2
vyberte položku a stisknutím tlačítek 1
a 3 upravte nastavení. Po nastavení hodin
na aktuální hodnoty data a času stiskněte
tlačítko J (mějte na paměti, že fotoaparát
využívá hodiny s 24hodinovým režimem).
8 Nastavte formát data.
Vyberte položku Formát data a stiskněte
tlačítko 2. Stisknutím tlačítek 1 a 3
vyberte pořadí zobrazení roku, měsíce
a dne a stiskněte tlačítko J.
9 Vraťte se do režimu fotografování.
Chcete-li se vrátit do režimu fotografování,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
23
Základy používání
Menu fotoaparátu: Přehled
K většině volitelných možností pro
fotografování, přehrávání a nastavení lze
přistupovat prostřednictvím menu
fotoaparátu. Chcete-li zobrazit menu,
stiskněte tlačítko G.
Tlačítko G
Karty menu
K dispozici jsou následující menu:
• D: Přehrávání (0 248)
• C: Fotografování (0 250)
• 1: Videosekvence (0 256)
• A: Uživatelské funkce (0 260)
• B: Nastavení (0 271)
• N: Retušování (0 278)
• O/m: MOJE MENU nebo POSLEDNÍ NASTAVENÍ
(výchozí nastavení je MOJE MENU; 0 280)
Posuvník ukazuje polohu v aktuálním
menu.
Aktuální nastavení jsou označena
symboly.
Položky menu
Položky v aktuálně vybraném menu.
Symbol nápovědy (0 25)
24
Práce s menu fotoaparátu
❚❚ Ovládací prvky pro práci s menu
K navigaci v jednotlivých menu fotoaparátu slouží dotyková obrazovka
nebo multifunkční volič a tlačítko J.
Multifunkční volič
Pohyb kurzoru nahoru
Potvrzení výběru
položky
Zrušení a návrat do
předchozího menu
Potvrzení výběru
položky a/nebo
zobrazení vnořeného
menu
Pohyb kurzoru dolů
Tlačítko J
Potvrzení výběru položky
A Symbol d (Nápověda)
Pokud se v levém dolním rohu monitoru zobrazuje symbol d, můžete stisknutím
tlačítka L (Z/Q) zobrazit popis k aktuálně vybrané možnosti nebo menu.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 lze procházet zobrazené informace. Stisknutím tlačítka
L (Z/Q) se zobrazení vrátí zpět do menu.
Tlačítko L (Z/Q)
25
❚❚ Navigace v menu
K navigaci v menu použijte níže uvedené kroky.
1 Zobrazte menu.
Stisknutím tlačítka G zobrazte menu.
Tlačítko G
2 Vyberte symbol aktuálního
menu.
Stisknutím tlačítka 4 vyberte
symbol aktuálního menu.
3 Vyberte menu.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadované menu.
4 Umístěte kurzor do
vybraného menu.
Stisknutím tlačítka 2 umístěte
kurzor do vybraného menu.
26
5 Vyberte položku menu.
Stisknutím tlačítek 1 a 3
vyberte položku menu.
6 Zobrazte volitelné možnosti.
Stisknutím tlačítka 2 zobrazte
možnosti vybrané položky
menu.
7 Vyberte možnost.
Stisknutím tlačítek 1 a 3
vyberte požadovanou
možnost.
8 Potvrďte výběr.
Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr
zvolené možnosti. Chcete-li se vrátit zpět
bez provedení výběru, stiskněte tlačítko
G.
Tlačítko J
27
Věnujte pozornost následujícím bodům:
• Položky menu zobrazené šedě nejsou momentálně k dispozici.
• Přestože má stisknutí tlačítka 2 nebo středního tlačítka
multifunkčního voliče obecně stejný účinek jako stisknutí tlačítka J,
existují položky, u kterých lze provést výběr pouze stisknutím tlačítka
J.
• Pro opuštění menu a návrat do režimu fotografování namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny.
28
❚❚ Použití dotykové obrazovky
K navigaci v menu můžete použít rovněž následující operace dotykové
obrazovky.
Posunutí
Posuňte prstem nahoru nebo dolů po
monitoru.
Výběr menu
Klepnutím na symbol menu vyberte
menu.
Výběr
možností/
úprava
nastavení
Klepnutím na položky menu se
zobrazí možnosti a klepnutím na
symboly nebo posuvníky se změní
nastavení. Pro návrat beze změny
nastavení klepněte na položku Z.
29
Základy fotografování a přehrávání
Stav baterie a počet zbývajících snímků
Před zahájením fotografování zkontrolujte stav baterie a počet
zbývajících snímků podle následujícího popisu.
❚❚ Stav baterie
Stav baterie se zobrazuje na kontrolním
panelu a v hledáčku.
Kontrolní panel
Hledáček
Symbol
Kontrolní panel
Hledáček
L
—
K
—
J
—
I
—
H
d
H
(bliká)
d
(bliká)
Popis
Baterie je plně nabitá.
Baterie je částečně vybitá.
Baterie je téměř vybitá. Nabijte baterii nebo si
připravte náhradní baterii.
Spuštění závěrky je zakázáno. Nabijte nebo
vyměňte baterii.
A Indikace při vypnutém fotoaparátu
Pokud je fotoaparát vypnutý a je vložená baterie
a paměťová karta, zobrazuje se symbol paměťové
karty a počet zbývajících snímků (v závislosti na
paměťové kartě se tato informace může
v ojedinělých případech zobrazovat pouze při
zapnutém fotoaparátu).
30
Kontrolní panel
❚❚ Počet zbývajících snímků
Fotoaparát obsahuje dva sloty pro paměťovou
kartu: jeden pro karty XQD a jeden pro karty
SD. Pokud jsou vloženy dvě karty, lze určit
funkci každé z nich pomocí možností
v položkách Výběr hlavního slotu a Funkce
doplňkového slotu; pokud je položka
Funkce doplňkového slotu nastavena na
výchozí nastavení Přeplnění (0 93), použije
se karta v doplňkovém slotu pouze při
zaplnění karty v hlavním slotu.
Slot pro kartu SD
Slot pro kartu XQD
Indikace na kontrolním panelu zobrazuje, jaké
karty jsou aktuálně vloženy (zde vyobrazený
příklad odpovídá zobrazení při vložení karet
do obou slotů). Pokud dojde k chybě
(například pokud je některá z paměťových
Kontrolní panel
karet zaplněná nebo pokud je karta SD
zablokovaná), začne symbol dané karty blikat (0 330).
Na kontrolním panelu a v hledáčku se
zobrazuje počet snímků, které lze pořídit při
aktuálním nastavení (hodnoty nad 1 000 jsou
zaokrouhleny na nejbližší stovku směrem
dolů; to znamená, že například hodnoty mezi
4 000 a 4 099 se zobrazí jako 4,0 k).
Počet zbývajících snímků
Kontrolní panel
Hledáček
31
Fotografování metodou „zaměř a stiskni“
1 Připravte si fotoaparát.
Při vytváření kompozic snímků v hledáčku
uchopte grip fotoaparátu pravou rukou
a levou rukou podepřete tělo přístroje
nebo objektiv.
Při fotografování na výšku (portrétní
orientace) držte fotoaparát vyobrazeným
způsobem.
2 Vytvořte kompozici snímku.
Ve výchozím nastavení fotoaparát zaostří
na objekt ve středním zaostřovacím poli.
Vytvořte kompozici snímku pomocí
hledáčku tak, aby se hlavní objekt nacházel
v místě středního zaostřovacího pole.
Zaostřovací pole
32
3 Namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
Namáčknutím tlačítka spouště
do poloviny zaostřete. Po
dokončení zaostřování se
v hledáčku zobrazí indikace
zaostření (I).
Indikace zaostření
Indikace v hledáčku
Popis
I
Je zaostřeno na objekt.
F
Je zaostřeno před objekt.
H
Je zaostřeno za objekt.
Fotoaparát není schopen zaostřit na objekt
F H
v zaostřovacím poli pomocí automatického zaostřování
(bliká)
(0 110).
4 Exponujte.
Plynule domáčkněte tlačítko
spouště zbývající část jeho
chodu až na doraz pro expozici
snímku. Rozsvítí se kontrolka
přístupu na paměťovou kartu
a pořízený snímek se zobrazí
Kontrolka přístupu na
na několik sekund na
paměťovou kartu
monitoru. Dokud kontrolka
přístupu nezhasne a snímek
není uložen, nevyjímejte paměťovou kartu a nevyjímejte ani
neodpojujte zdroj energie.
33
A Časovač pohotovostního režimu (Fotografování s využitím hledáčku)
V případě, že není po dobu přibližně šesti sekund provedena žádná
operace, vypnou se indikace v hledáčku a některé indikace na
kontrolním panelu z důvodu snížení vybíjení baterie. Chcete-li
znovu aktivovat indikace, namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny.
Expozimetr zapnutý
Expozimetr vypnutý
Dobu nečinnosti před automatickým doběhnutím časovače pohotovostního
režimu lze upravit pomocí uživatelské funkce c2 (Časovač pohotovost. režimu,
0 263).
A Multifunkční volič
Multifunkční volič lze během činnosti expozimetru
používat k volbě zaostřovacích polí (0 105).
Multifunkční volič
34
Zobrazení snímků
1 Stiskněte tlačítko K.
Na monitoru se zobrazí snímek. Paměťová
karta obsahující aktuálně zobrazený
snímek je indikovaná symbolem.
Tlačítko K
2 Zobrazte další snímky.
Další snímky lze zobrazit stisknutím
tlačítek 4 a 2 nebo rychlým pohybem
prstu směrem doleva či doprava na
monitoru (0 226).
Chcete-li ukončit přehrávání a vrátit se do režimu fotografování,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
A Kontrola snímků
Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu
přehrávání (0 249), zobrazují se pořizované snímky po expozici automaticky na
monitoru.
A Viz také
Informace o výběru paměťové karty pro přehrávání viz „Ovládací prvky pro
přehrávání“ (0 224).
35
❚❚ Vymazání nepotřebných snímků
Chcete-li vymazat snímek aktuálně zobrazený na monitoru, stiskněte
tlačítko O (Q). Mějte na paměti, že vymazané snímky již nelze obnovit.
1 Zobrazte snímek.
Způsobem popsaným v kapitole
„Zobrazení snímků“ zobrazte snímek, který
chcete vymazat (0 35). Pozice aktuálního
snímku je indikována symbolem v levém
spodním rohu monitoru.
2 Vymažte snímek.
Stiskněte tlačítko O (Q). Zobrazí se dialog
pro potvrzení; pro vymazání snímku
a návrat k přehrávání stiskněte znovu
tlačítko O (Q). Chcete-li se vrátit zpět bez
vymazání snímku, stiskněte tlačítko K.
Tlačítko O (Q)
A Mazání snímků
Chcete-li vymazat více snímků nebo vybrat paměťovou kartu, ze které budou
snímky mazány, použijte položku Mazání snímků v menu přehrávání (0 246).
36
Živý náhled pro statické snímky
Chcete-li fotografovat v režimu živého náhledu, postupujte podle níže
uvedených pokynů.
1 Otočte volič živého náhledu do polohy
C (živý náhled pro statické snímky).
Volič živého náhledu
2 Stiskněte tlačítko a.
Zrcadlo fotoaparátu se sklopí do horní
polohy a na monitoru fotoaparátu se
zobrazí aktuální záběr objektivu. Objekt
nelze nadále pozorovat v hledáčku.
Tlačítko a
3 Umístěte zaostřovací pole.
Způsobem popsaným v kapitole „Výběr režimu činnosti
zaostřovacích polí“ (0 42) umístěte zaostřovací pole na
fotografovaný objekt.
37
4 Zaostřete.
Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny
zaostřete.
Během zaostřování bliká zeleně
zaostřovací pole a je zablokováno spuštění závěrky. Pokud je
fotoaparát schopen zaostřit, zaostřovací pole se zobrazí zeleně;
pokud fotoaparát není schopen zaostřit, bliká zaostřovací pole
červeně (mějte na paměti, že snímky lze pořizovat i v případě, kdy
zaostřovací pole bliká červeně; před fotografováním zkontrolujte
zaostření na monitoru). Stisknutím středu pomocného voliče lze
aktivovat expoziční paměť (0 137); zaostření je blokováno po dobu
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
D Použití automatického zaostřování v režimu živého náhledu
Používejte objektivy typu AF-S nebo AF-P. Při použití jiných typů objektivů
nebo telekonvertorů se nemusí dosáhnout očekávaných výsledků. Mějte na
paměti, že v režimu živého náhledu je automatické zaostřování pomalejší
a může se v jeho průběhu zvyšovat a snižovat jas obrazu na monitoru.
V některých případech se může zaostřovací pole zobrazovat zeleně, i když
fotoaparát není schopen zaostřit. Fotoaparát nemusí být schopen zaostřit
v následujících situacích:
• Objekt obsahuje linie rovnoběžné s delší stranou obrazu
• Objekt je málo kontrastní
• Objekt v zaostřovacím poli obsahuje oblasti s velkými rozdíly jasů, bodové
zdroje světla, neonové reklamy nebo jiné zdroje světla s měnícím se jasem
• Při osvětlení rtuťovými nebo sodíkovými výbojkami, zářivkami či jiným
podobným typem světelných zdrojů, kdy se vyskytuje blikání obrazu nebo
proužkování
• Je použit filtr typu hvězda nebo jiný speciální filtr
• Objekt se jeví menší než zaostřovací pole
• U objektu převažují pravidelné geometrické struktury (např. žaluzie nebo
řady oken v mrakodrapu)
• Objekt se pohybuje
38
5 Exponujte.
Domáčkněte tlačítko spouště zbývající část
jeho chodu až na doraz pro expozici
snímku. Monitor se vypne.
6 Ukončete režim živého náhledu.
Stisknutím tlačítka a ukončete režim
živého náhledu.
A Kontrola expozice
Při použití živého náhledu můžete stisknutím
tlačítka J zkontrolovat účinky nastavení času
závěrky, clony a citlivosti ISO na výslednou
expozici. Expozici lze upravovat v rozmezí ±5 EV
(0 139), avšak pouze hodnoty v rozmezí –3 až
+3 EV se projevují v zobrazení funkce kontroly
expozice. Mějte na paměti, že funkce kontroly
expozice nemusí přesně odrážet výslednou
expozici při použití blesku, funkce Active D-Lighting (0 180), funkce HDR
(vysoký dynamický rozsah; 0 182) nebo bracketingu, resp. při použití možnosti
A (automaticky) u parametru Kontrast předvolby Picture Control (0 178) a při
použití času závěrky p. Pokud je fotografovaný objekt příliš jasný nebo příliš
tmavý, začne indikace expozice blikat jako varování před možnou nepřesností
funkce kontroly expozice. Kontrola expozice není k dispozici při použití času
závěrky A nebo %.
39
A Zvětšení zobrazení v režimu živého náhledu
Stisknutím tlačítka X zvětšíte až cca 16× zobrazení na monitoru. V pravém
dolním rohu monitoru se zobrazí navigační obrazovka v šedém rámečku. Pomocí
multifunkčního voliče můžete procházet částmi obrazu, které nejsou aktuálně
viditelné na monitoru, nebo můžete stisknutím tlačítka W (M) obraz zmenšit.
Tlačítko X
Navigační obrazovka
A Viz také
Informace:
• Informace o volbě doby zapnutí monitoru v režimu živého náhledu viz A >
Uživatelská funkce c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru, 0 264).
• Informace o výběru funkce tlačítka záznamu videosekvence, příkazových voličů
a středního tlačítka multifunkčního voliče viz A > Uživatelská funkce f1 (Uživ.
přiřazení ovládacích prvků) > Tlač. záznamu videosek. + y (0 268) a f2
(Střední tlačítko mult. voliče, 0 268).
• Informace o zamezení neúmyslného použití tlačítka a viz A > Uživatelská
funkce f8 (Možnosti tl. živého náhledu, 0 270).
40
Automatické zaostřování
Chcete-li použít automatické
zaostřování, otočte voličem
zaostřovacích režimů do polohy
AF.
Volič zaostřovacích režimů
Volba zaostřovacího režimu
V režimu živého náhledu jsou k dispozici následující režimy
automatického zaostřování:
Režim
AF-S
AF-F
Popis
Jednorázové zaostření: Pro statické objekty. Při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny fotoaparát zaostří a zablokuje zaostření. Zaostřit můžete
rovněž dotykem v místě objektu na monitoru. V takovém případě zůstává
zaostření zablokováno až do zdvihnutí prstu z monitoru pro expozici
snímku.
Nepřetržité zaostřování: Pro pohyblivé objekty. Fotoaparát nepřetržitě
zaostřuje až do stisknutí tlačítka spouště. Při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny fotoaparát zablokuje zaostření. Zaostřit můžete rovněž
dotykem v místě objektu na monitoru. V takovém případě zůstává
zaostření zablokováno až do zdvihnutí prstu z monitoru pro expozici
snímku.
Chcete-li vybrat režim automatického zaostřování, stiskněte tlačítko
režimů automatického zaostřování a otáčejte hlavním příkazovým
voličem, dokud se na monitoru nezobrazí požadovaný režim.
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
Hlavní příkazový
volič
41
Volba režimu činnosti zaostřovacích polí
V režimu živého náhledu lze vybírat následující režimy činnosti
zaostřovacích polí:
Režim
!
5
6
3
42
Popis
Zaostřování s detekcí tváří: Použijte pro portréty. Fotoaparát automaticky
rozpoznává a zaostřuje portrétované objekty; vybraný objekt je indikován
dvojitým žlutým rámečkem (je-li rozpoznáno více tváří, zaostří fotoaparát
na nejbližší objekt; chcete-li vybrat jiný objekt, použijte multifunkční
volič). Není-li fotoaparát schopen nadále rozpoznat objekt (například
v důsledku toho, že se objekt odvrátil tváří směrem mimo fotoaparát),
přestane se rámeček zobrazovat. Pokud se dotknete monitoru, zaostří
fotoaparát na tvář nejblíže prstu a pořídí snímek po zdvihnutí prstu
z monitoru.
Velkoplošná zaostřovací pole: Použijte pro fotografování krajin a dalších
neportrétních objektů z ruky. Pomocí multifunkčního voliče nebo
ovládání dotykem umístěte zaostřovací pole do libovolné části
obrazového pole nebo stiskněte střední tlačítko multifunkčního voliče
pro umístění zaostřovacího pole do středu obrazového pole.
Standardní zaostřovací pole: Použijte pro cílené zaostření vybraného místa
v záběru. Pomocí multifunkčního voliče nebo ovládání dotykem umístěte
zaostřovací pole do libovolné části obrazového pole nebo stiskněte
střední tlačítko multifunkčního voliče pro umístění zaostřovacího pole do
středu obrazového pole. Doporučuje se použít stativ.
Přesná zaostřovací pole: Stejný režim jako standardní zaostřovací pole, s tím
rozdílem, že jsou pro přesné zaostření menších cílů použita menší
zaostřovací pole.
Režim
&
Popis
Sledování objektu: Umístěte zaostřovací pole na objekt v záběru a stiskněte
střední tlačítko multifunkčního voliče. Zaostřovací pole bude sledovat
vybraný objekt pohybující se v záběru. Chcete-li ukončit sledování
objektu, stiskněte znovu střední tlačítko multifunkčního voliče. Volitelně
můžete spustit sledování dotykem v místě objektu na monitoru; pro
ukončení sledování a pořízení snímku zdvihněte prst z monitoru. Pokud
již sledování objektu probíhá, vede dotyk v libovolném místě monitoru
k zaostření na aktuální objekt. Při zdvihnutí prstu z monitoru dojde
k expozici snímku. Mějte na paměti, že fotoaparát nemusí být schopen
sledovat objekty, pokud se pohybují vysokou rychlostí, opustí obrazové
pole nebo jsou zakryty jinými objekty, mění viditelně svou velikost, barvu
nebo jas, jsou příliš malé, příliš velké, příliš jasné, příliš tmavé, případně
mají podobnou barvu nebo jas jako pozadí.
Chcete-li vybrat režim činnosti zaostřovacích polí, stiskněte tlačítko
režimů automatického zaostřování a otáčejte pomocným příkazovým
voličem, dokud se na monitoru nezobrazí požadovaný režim.
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
Pomocný
příkazový volič
43
Manuální zaostřování
Chcete-li zaostřit v režimu manuálního
zaostřování (0 111), otáčejte zaostřovacím
kroužkem objektivu, dokud není objekt
zaostřen. Chcete-li zvětšit zobrazení na
monitoru pro přesné zaostření, stiskněte
tlačítko X (0 40).
Tlačítko X
Rovněž můžete aktivovat zvýraznění obrysů
pro zaostřování, které využívá barevné obrysy
jako indikaci zaostřených objektů. Pokud
chcete povolit zvýraznění obrysů pro
zaostřování, stiskněte tlačítko i a vyberte
jinou možnost než Vypnuto v položce
Úroveň zvýraznění (0 45).
Zaostřená oblast
A Kontrola zaostření během fotografování v živém náhledu
Chcete-li dočasně nastavit plně otevřenou clonu (plnou světelnost) pro možnost
lepší kontroly zaostření během fotografování v živém náhledu, stiskněte tlačítko
Pv; zobrazí se symbol plně otevřené clony (0 54). Pro návrat k původní hodnotě
clony stiskněte tlačítko znovu nebo zaostřete pomocí automatického
zaostřování. Stisknete-li tlačítko spouště až na doraz pro expozici snímku během
kontroly zaostření, clona se před expozicí vrátí zpět na svou původní hodnotu.
44
Použití tlačítka i
Stisknutím tlačítka i během fotografování
v režimu živého náhledu lze zpřístupnit níže
uvedené položky. Použijte dotykovou
obrazovku nebo se pohybujte v menu pomocí
multifunkčního voliče a tlačítka J, stisknutím
tlačítek 1 a 3 vybírejte položky, stisknutím
tlačítka 2 zobrazujte možnosti a stisknutím
tlačítka J potvrzujte vybranou možnost
a vracejte se do menu tlačítka i. Pro návrat
k obrazovce fotografování stiskněte znovu
tlačítko i.
Možnost
Volba obrazového
pole
Active D-Lighting
Závěrka s el. první
lamelou
Jas monitoru
Tlačítko i
Popis
Slouží k volbě obrazového pole pro fotografování v režimu
živého náhledu (0 83).
Slouží k nastavení funkce Active D-Lighting (0 180).
Povoluje nebo zakazuje závěrku s elektronickou první
lamelou při fotografování s předsklopením zrcadla (0 265).
Stisknutím tlačítek 1 a 3 se
nastavuje jas monitoru pro živý
náhled (mějte na paměti, že
toto nastavení ovlivňuje pouze
zobrazení živého náhledu
a nemá žádný vliv na snímky
nebo videosekvence ani na jas
monitoru při zobrazení menu či
přehrávání; chcete-li upravit nastavení jasu monitoru pro
zobrazení menu nebo přehrávání, použijte položku Jas
monitoru v menu nastavení; 0 271).
45
Možnost
Popis
Při fotografování v režimu
živého náhledu lze nastavit
vyvážení bílé barvy (odstín)
monitoru na hodnotu odlišnou
od hodnoty použité pro
pořízení snímků (0 156). Tato
možnost může být účinná,
pokud je osvětlení použité pro
tvorbu kompozice snímků odlišné od osvětlení použitého při
Úpr. WB monit. v živ. expozici snímků, což se někdy stává při použití vyvážení bílé
náhl. pro sn.
barvy Blesk nebo při manuálním nastavení vyvážení bílé
barvy. Úprava vyvážení bílé barvy pro zobrazení v režimu
živého náhledu z důvodu dosažení účinku obdobného
vyvážení bílé barvy skutečného snímku umožňuje snáze si
představit výsledky fotografování. Chcete-li použít stejné
vyvážení bílé barvy pro zobrazení na monitoru i pro snímky,
vyberte možnost Žádná. Vyvážení bílé barvy monitoru je
resetováno při vypnutí fotoaparátu, ale poslední použitou
hodnotu lze vybrat stisknutím tlačítka a během přidržení
tlačítka U ve stisknuté poloze.
Zobrazení dvou samostatných
oblastí snímku vedle sebe
(0 48). Tuto možnost lze použít
Rozdělené zvětšené například pro vyrovnání budov
zobrazení
s horizontem.
Bezhlučné fotog.
v živém náhledu
46
Eliminuje zvuky vydávané závěrkou při fotografování (0 49).
Možnost
Úroveň zvýraznění
Digitalizace negativu
Popis
Zaostřené objekty jsou
indikovány barevnými obrysy,
a to včetně použití funkce
zvětšení pro zaostření (0 40).
K dispozici jsou volitelné
možnosti 3 (vysoká citlivost),
2 (standardní), 1 (nízká
citlivost) a Vypnuto; čím vyšší
nastavení, tím větší je
prostorová hloubka indikovaná
jako zaostřená. Barvu
zvýraznění pro zaostřování lze
změnit pomocí uživatelské
funkce d8 (Barva zvýraznění
pro zaostřování, 0 265).
Zaostřená oblast
Tvorba pozitivů z barevných nebo černobílých filmových
negativů (0 52).
47
Rozdělené zvětšené zobrazení
Výběrem položky Rozdělené zvětšené
zobrazení v menu tlačítka i při fotografování
v režimu živého náhledu se rozdělí zobrazení
do dvou polí zobrazujících vedle sebe
samostatné (různé) části snímku ve velkém
zvětšení. Poloha zvětšených částí je
indikována na navigační obrazovce.
Navigační obrazovka
Pomocí tlačítek X a W (M) můžete zvětšovat
a zmenšovat zobrazení nebo můžete pomocí
tlačítka L (Z/Q) vybrat pole a tlačítky 4
a 2 procházet vybranou oblast směrem
doleva či doprava. Stisknutím tlačítek 1 a 3
se prochází obě oblasti současně ve směru
nahoru nebo dolů. Chcete-li zaostřit na objekt
Zaostřená oblast
uprostřed vybrané oblasti, namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny. Chcete-li
ukončit rozdělené zvětšené zobrazení, stiskněte tlačítko i.
48
Bezhlučné fotografování v živém náhledu
Pokud chcete eliminovat zvuky závěrky při fotografování v živém
náhledu, stiskněte tlačítko i a vyberte možnost Zapnuto (režim 1) nebo
Zapnuto (režim 2) v položce Bezhlučné fotog. v živém náhledu.
Možnost
Zapnuto
(režim 1)
Zapnuto
(režim 2)
Vypnuto
Popis
Potlačuje vibrace způsobené závěrkou při fotografování krajin
a dalších statických objektů. Doporučuje se použít stativ.
Maximální snímací frekvence pro snímací režim CH je přibližně
6 obr./s. Citlivost ISO (0 119) lze nastavovat na hodnoty od Lo 1 do
25600.
Lze fotografovat vyššími snímacími frekvencemi než při výběru
režimu Zapnuto (režim 1). Při použití snímacích režimů S, Q, E
a MUP se při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí jeden snímek,
zatímco při použití režimů sériového snímání lze fotografovat
frekvencí přibližně 15 obr./s (CL a QC) nebo 30 obr./s (CH) po dobu
maximálně 3 sekund. Obrazové pole je pevně nastaveno na
DX (24×16), velikost obrazu na 3 600 × 2 400 a kvalita obrazu na
JPEG Normální★.
Bezhlučné fotografování v živém náhledu je zakázáno.
49
A Bezhlučné fotografování v živém náhledu
Vícenásobná expozice (0 254) a redukce šumu pro dlouhé expozice jsou
zakázány (0 253) a nelze použít blesk. Při použití režimů sériového snímání jsou
zaostření a expozice fixovány na hodnotách platných pro první snímek každé
série. Na monitoru a snímcích pořízených pod zářivkovým osvětlením nebo
osvětlením rtuťovými či sodíkovými výbojkami může byt patrné blikání obrazu
a proužkování (informace o potlačení blikání obrazu a proužkování viz část
věnovaná položce menu videosekvencí Redukce blikání obrazu, 0 254), resp.
může dojít ke zkreslení pohybujících se objektů – zejména při horizontálním
panorámování fotoaparátem a pohybu objektu vysokou rychlostí
v horizontálním směru v obrazovém poli. Mohou se také objevit zubaté obrysy,
barevné obrysy, moaré a světlé skvrny. U scén osvětlených blikající reklamou
a jinými přerušovanými světelnými zdroji nebo v případě krátkodobého
osvětlení objektu bleskem či jiným jasným a krátkodobým zdrojem světla se
mohou zobrazit jasné oblasti nebo proužky.
V místě indikace počtu zbývajících snímků se zobrazuje doba, po kterou můžete
pokračovat ve fotografování.
Bezhlučné fotografování v živém náhledu můžete povolit nebo zakázat rovněž
pomocí položky Bezhlučné fotog. v živém náhledu v menu fotografování
(0 255).
A Zvuky fotoaparátu
Mohou být slyšitelné zvuky zaostřování fotoaparátu, stejně jako zvuky
clonového mechanismu při nastavování clony v režimu A nebo M, resp. při
fotografování v režimu P nebo S.
A Uživatelská funkce d11
Pokud je vybrána v uživatelské funkci d11 (Živý náhled při sériovém snímání,
0 266) možnost Zapnuto v okamžiku, kdy je vybrána možnost Zapnuto (režim
1) v položce Bezhlučné fotog. v živém náhledu, dojde při spuštění závěrky ke
krátkodobému vypnutí monitoru a k jeho následnému opětovnému zapnutí pro
zobrazení snímku. Pokud je vybrána možnost Zapnuto (režim 2), snímky se po
expozici nezobrazují; namísto toho se při pořízení snímku zobrazí na monitoru
symbol C (při použití sériového snímání symbol bliká).
50
A „Zapnuto (režim 2)“
Při výběru možnosti Zapnuto (režim 2) lze upravovat následující nastavení
expozice:
P, S
A
M
1
Clona
—
✔
✔
Čas závěrky
—
—
✔2
Citlivost ISO 3
—
—
✔
1 Expozice v režimu S je ekvivalentní režimu P.
2 K dispozici jsou časy závěrky v rozmezí 1/30 s až 1/8 000 s.
3 V režimu M lze manuálně nastavovat citlivost ISO na hodnoty od Lo 1 do 25 600, resp. lze nechat citlivost
nastavit automaticky fotoaparátem. V ostatních expozičních režimech je citlivost ISO nastavována
automaticky fotoaparátem.
K ovlivnění expozice v rozmezí až ±3 EV lze použít korekci expozice. Expozici lze
kontrolovat na monitoru. Stisknutím tlačítka J se zobrazí indikace expozice
(0 132) zobrazující rozdíl mezi vybranou a změřenou hodnotou expozice; pro
skrytí indikace stiskněte znovu tlačítko J.
Možnost Zapnuto (režim 2) nelze kombinovat s některými funkcemi
fotoaparátu včetně flexibilního programu (0 128), bracketingu (0 142), funkce
Active D-Lighting (0 180), funkce HDR (vysoký dynamický rozsah; 0 182),
korekce vinětace (0 253), automatické korekce zkreslení (0 253), režimu
zpoždění expozice (0 264) a parametru Zřetelnost předvoleb Picture Control
(0 178). Pokud je vybrána možnost RAW hlav. slot – JPEG dopl. slot v položce
Funkce doplňkového slotu v menu fotografování, zaznamenají se na karty
v obou slotech snímky JPEG.
A „Zapnuto (režim 2)“ a informace o snímku
Informace o snímku u snímků pořízených při výběru možnosti Zapnuto (režim
2) v položce Bezhlučné fotog. v živém náhledu a při nastavení vyvážení bílé
barvy na možnost v (automaticky) nezahrnují barevnou teplotu (0 234).
51
Digitalizace negativu
Chcete-li zaznamenat pozitivní kopie filmových negativů, stiskněte
tlačítko i a vyberte možnost Barevné negativy nebo Černobílé
negativy v položce Digitalizace negativu.
1 Negativy umístěte před bílé nebo šedé pozadí bez struktur.
Doporučujeme použít objektiv AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED
nebo jiný makroobjektiv a přirozené osvětlení nebo umělý světelný
zdroj s vysokou hodnotou Ra (index barevného podání), jako je
světelný box nebo zářivka s vysokou hodnotou CRI.
2 V živém náhledu stiskněte tlačítko i,
vyberte položku Digitalizace negativu
a stiskněte tlačítko 2.
Barvy na monitoru se převrátí. Zábleskový
režim se automaticky nastaví na s; chceteli použít blesk, vyberte jiný zábleskový
režim.
3 Vyberte typ filmu.
Vyberte Barevné negativy nebo
Černobílé negativy a stiskněte tlačítko J.
4 Vytvořte kompozici snímku tak, abyste zachytili políčko filmového
negativu.
52
5 Upravte expozici.
Stisknutím tlačítka J zobrazte možnosti
pro nastavení jasu a stisknutím tlačítek 1
a 3 upravte expozici. Chcete-li zobrazit
objekt ve vyšším zvětšení, stiskněte
tlačítko X (0 40). Stiskněte tlačítko J pro
pokračování.
6 Exponujte.
Stiskněte tlačítko spouště až na doraz pro expozici snímku a jeho
uložení ve formátu JPEG.
D Digitalizace negativu
Pro korekci prachu, škrábanců nebo nerovnoměrných barev způsobených
vyblednutím filmu nejsou k dispozici žádné možnosti. Snímky jsou ukládány ve
formátu JPEG, a to bez ohledu na možnost vybranou pro kvalitu obrazu; snímky
pořízené při výběru možnosti JPEG se uloží se zvoleným nastavením, zatímco
snímky pořízené při výběru možnosti NEF (RAW) nebo TIFF (RGB) se uloží ve
formátu JPEG Jemný★. Některé položky menu a funkce včetně bracketingu
a posunu zaostření nejsou dostupné. Expoziční režim se nastaví na A a nelze jej
změnit.
53
Zobrazení v režimu živého náhledu
r t
q
w
y
e
Položka
q
w
e
r
t
y
Popis
Čas zbývající do automatického ukončení živého
Zbývající čas
náhledu. Zobrazuje se v případě, že zbývá 30 s nebo
méně do ukončení živého náhledu.
Indikace vyvážení bílé
Barevný odstín monitoru (vyvážení bílé barvy pro
barvy pro zobrazení v živém zobrazení v živém náhledu pro statické snímky). Lze
náhledu pro statické
nastavit pomocí položky Úpr. WB monit. v živ. náhl.
snímky
pro sn. v menu tlačítka i (0 45).
Indikace plně otevřené
Zobrazuje se při stisknutí tlačítka Pv pro výběr
clony
nejmenšího zaclonění (plné světelnosti) (0 44).
Režim automatického
Aktuální režim automatického zaostřování (0 41).
zaostřování
Režim činnosti
Aktuální režim činnosti zaostřovacích polí (0 42).
zaostřovacích polí
Aktuální zaostřovací pole. Zobrazení se liší
Zaostřovací pole
v závislosti na nastaveném režimu činnosti
zaostřovacích polí.
D Zobrazení odpočítávání
Posledních 30 s před automatickým ukončením živého náhledu se zobrazuje
odpočítávání (časovač se zbarví červeně, pokud se režim živého náhledu
ukončuje z důvodu ochrany vnitřních obvodů nebo pokud je použita jiná
možnost než Žádný limit v uživatelské funkci c4 – Zpožď. pro vypn. monitoru
> Živý náhled; 0 264 – 5 s před automatickým vypnutím monitoru). V závislosti
na snímacích podmínkách se může časovač zobrazit ihned po aktivaci živého
náhledu.
54
Obrazovka informací
Chcete-li zobrazit nebo skrýt indikace na monitoru, stiskněte tlačítko R.
Histogram se zobrazuje pouze při kontrole expozice (0 39) nebo při
výběru možnosti Zapnuto (režim 2) v položce Bezhlučné fotog.
v živém náhledu (0 49). Zobrazení virtuálního horizontu a histogramu
není k dispozici při použití digitalizace negativu.
Virtuální horizont
(0 272)
Informace zapnuté
Histogram
Informace vypnuté
Pomocná mřížka
55
Fotografování dotykem (Expozice dotykem)
Dotykem na monitoru se zaostří a zdvihnutím
prstu se provede expozice snímku.
Klepnutím na symbol uvedený na ilustraci se
vybere operace aktivovaná klepnutím na
monitor v režimu fotografování. Vyberte
z následujících možností:
Možnost
W
(Expozice dotykem/
AF: Zapnuto)
V (AF dotykem: Zapnuto)
dotykem/
X (Expozice
AF: Vypnuto)
Popis
Klepnutím na monitor se umístí zaostřovací pole
a zaostří (pouze automatické zaostřování; režim
expozice dotykem nelze použít pro zaostření při
otočení voliče zaostřovacích režimů do polohy
M pro výběr manuálního zaostřování). Zaostření
zůstává blokováno po dobu dotyku prstu na
monitoru; pro spuštění závěrky zdvihněte prst
z monitoru.
Stejný režim jako výše uvedený, s tím rozdílem, že
zdvihnutím prstu z monitoru nedojde ke spuštění
závěrky. Pokud je aktivní sledování objektu (0 42),
můžete zaostřit na aktuální objekt klepnutím na
monitor.
Funkce zaostření a expozice dotykem jsou
vypnuté.
Informace o zaostřování při fotografování dotykem viz „Automatické
zaostřování“ (0 41).
56
D Pořizování snímků s využitím možností pro fotografování dotykem
I když se zobrazuje symbol W indikující povolené fotografování dotykem, lze
použít k zaostření a expozici snímků tlačítko spouště. Tlačítko spouště použijte
při fotografování v režimu sériového snímání (0 113) a při záznamu
videosekvencí. Možnosti pro fotografování dotykem lze použít v režimu
sériového snímání pouze pro pořizování jednotlivých snímků a nelze je použít
k pořízení snímků během záznamu videosekvence.
Dotykovou obrazovku nelze použít k umístění zaostřovacího pole při nastavení
aretace volby zaostřovacích polí do polohy L (aretovaná poloha) (0 105), ale lze
ji použít k výběru objektu v případě aktivního režimu činnosti zaostřovacích polí
Zaostřování s detekcí tváří (0 42).
V režimu samospouště (0 116) se při dotyku monitoru zaostří na vybraný objekt
a odpočítávání je zahájeno v okamžiku zdvihnutí prstu z monitoru. Ve výchozím
nastavení dojde ke spuštění závěrky po uplynutí přibližně 10 s po spuštění
samospouště; zpoždění a počet snímků lze změnit pomocí uživatelské funkce c3
(Samospoušť, 0 264). Pokud je v položce Počet snímků vybrána vyšší hodnota
než 1, fotoaparát automaticky pořizuje jeden snímek za druhým až do
zaznamenání zvoleného počtu snímků.
57
D Fotografování v režimu živého náhledu
Aby se zamezilo ovlivnění snímků nebo expozice světlem vnikajícím do
hledáčku, zavřete uzávěrku okuláru hledáčku (0 116).
Přestože se na výsledných snímcích nezobrazí zubaté obrysy, barevné obrysy,
moaré a jasné body, mohou se zobrazit na monitoru společně s jasnými částmi
nebo pruhy v některých oblastech osvětlených blikající reklamou a dalšími
přerušovanými světelnými zdroji, resp. v případě osvětlení objektu bleskem
nebo jiným jasným zdrojem světla s krátkou dobou svícení. Dále se při
horizontálním panorámování nebo při rychlém horizontálním pohybu objektu
napříč záběrem může vyskytnout zkreslení obrazu. Blikání obrazu a proužkování
viditelné na monitoru při použití zářivkového osvětlení nebo osvětlení rtuťovými
či sodíkovými výbojkami lze potlačit pomocí položky Redukce blikání obrazu
v menu videosekvencí (0 258), přesto však mohou být tyto jevy při některých
časech závěrky viditelné i na výsledných snímcích. Při fotografování v režimu
živého náhledu nemiřte fotoaparátem do slunce ani do jiných silných zdrojů
světla. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození vnitřních
obvodů fotoaparátu.
Bez ohledu na možnost použitou v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost.
režimu, 0 263) nedochází během fotografování k doběhnutí časovače
pohotovostního režimu.
A Zvuková signalizace v živém náhledu
Při změně nastavení clony nebo použití voliče živého náhledu v režimu živého
náhledu může zaznít pípnutí.
58
Videosekvence
Tuto část si přečtěte pro získání informací o záznamu a zobrazení
videosekvencí.
Záznam videosekvencí
Videosekvence lze zaznamenávat v režimu živého náhledu.
1 Otočte voličem živého náhledu do
polohy 1 (živý náhled pro
videosekvence).
Volič živého náhledu
2 Stiskněte tlačítko a.
Zrcadlo fotoaparátu se sklopí do horní
polohy a na monitoru fotoaparátu se
zobrazí aktuální záběr objektivu upravený
o účinky expozice. Objekt nelze nadále
pozorovat v hledáčku.
Tlačítko a
D Symbol 0
Symbol 0 (0 71) značí, že nelze zaznamenávat videosekvence.
A Vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé barvy lze nastavit v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka
U a otáčením příkazového voliče (0 156).
59
3 Vyberte režim zaostřování (0 41).
4 Vyberte režim činnosti zaostřovacích polí
(0 42).
A Přesná zaostřovací pole
Přesná zaostřovací pole nejsou v režimu
videosekvencí k dispozici.
5 Zaostřete.
Vytvořte kompozici úvodního záběru
a stisknutím tlačítka AF-ON zaostřete.
Pamatujte si, že počet objektů, které lze
rozpoznat v režimu zaostřování s detekcí
tváří, se během záznamu videosekvencí
snižuje.
Tlačítko AF-ON
A Zaostřování
Zaostřit lze rovněž namáčknutím tlačítka spouště do poloviny před
zahájením záznamu, resp. lze zaostřit manuálně postupem popsaným v části
„Manuální zaostřování“ (0 44).
60
6 Spusťte záznam.
Stisknutím tlačítka záznamu
videosekvence zahajte záznam. Na
monitoru se zobrazí indikace záznamu
a dostupná doba záznamu. Stisknutím
středu pomocného voliče (0 137) lze
aktivovat expoziční paměť nebo lze
Tlačítko záznamu
upravit expozici v rozmezí až ±3 EV pomocí
videosekvence
korekce expozice (0 139); bodové měření
expozice není k dispozici. Při použití
Indikace záznamu
automatického zaostřování lze přeostřovat
stisknutím tlačítka AF-ON nebo klepnutím
na objekt na monitoru.
Zbývající čas
A Zvuk
Fotoaparát je schopen zaznamenávat obraz i zvuk; během záznamu
videosekvence nezakrývejte mikrofon na přední straně fotoaparátu.
Pamatujte si, že vestavěný mikrofon může zaznamenat zvuky vydávané
fotoaparátem nebo objektivem při automatickém zaostřování, redukci
vibrací a změně nastavení clony.
61
7 Ukončete záznam.
Opětovným stisknutím tlačítka záznamu
videosekvence ukončete záznam. Záznam
se automaticky ukončí po dosažení
maximální délky nebo po zaplnění
paměťové karty (mějte na paměti, že
v závislosti na rychlosti zápisu paměťové
karty se může záznam ukončit ještě před dosažením maximální
délky).
8 Ukončete režim živého náhledu.
Stisknutím tlačítka a ukončete režim
živého náhledu.
62
A Expoziční režim
V režimu videosekvencí lze upravovat následující nastavení expozice:
P, S 1
A
M
Clona
—
✔
✔
Čas závěrky
—
—
✔
Citlivost ISO
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
1 Expozice v režimu S je ekvivalentní režimu P.
2 Pomocí položky Nastavení citlivosti ISO > Nejvyšší citlivost v menu videosekvencí
(0 257) lze nastavit horní limit citlivosti ISO.
3 Bez ohledu na možnost vybranou v položce Nastavení citlivosti ISO > Nejvyšší citlivost
nebo v položce Citlivost ISO (režim M) činí horní limit při použití možnosti Zapnuto v položce
Elektronická redukce vibrací v menu videosekvencí ISO 25600.
4 Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Nastavení citlivosti ISO > Auto. regul.
citl. ISO (režim M) v menu videosekvencí, lze vybrat horní limit citlivosti ISO pomocí položky
Nejvyšší citlivost.
V expozičním režimu M lze nastavovat časy závěrky v rozmezí 1/25 s až 1/8 000 s
(nejdelší dostupný čas závěrky se mění v závislosti na snímací frekvenci; 0 69).
V ostatních expozičních režimech je čas závěrky nastavován automaticky. Dojdeli v expozičních režimech P a S k přeexpozici nebo podexpozici objektu, ukončete
živý náhled a spusťte jej znovu nebo vyberte expoziční režim A a upravte
nastavení clony.
63
Indexy
Pokud je některému ovládacímu prvku
přiřazena možnost Indexování
prostřednictvím uživatelské funkce g1 (Uživ.
přiřazení ovládacích prvků, 0 270), je
možné stisknutím vybraného ovládacího
prvku přidávat během záznamu indexy, které
lze následně využít k vyhledání označených
políček během úprav a přehrávání (0 76). Do
každé videosekvence lze přidat až 20 indexů.
Index
A Viz také
Informace:
• Informace o volbě funkce středního tlačítka multifunkčního voliče viz A >
Uživatelská funkce f2 (Střední tlačítko mult. voliče; 0 268).
• Výběr funkce tlačítek Fn1, Fn2 a Pv a středu pomocného voliče viz A >
Uživatelská funkce g1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků; 0 270).
• Informace o volbě použití tlačítka spouště k spuštění živého náhledu nebo
k spuštění a ukončení záznamu videosekvence viz A > Uživatelská funkce g1
(Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko spouště (0 270).
• Informace o zamezení neúmyslného použití tlačítka a viz A > Uživatelská
funkce f8 (Možnosti tl. živého náhledu; 0 270).
64
Použití tlačítka i
Stisknutím tlačítka i v režimu videosekvencí
lze zpřístupnit níže uvedené položky. Použijte
dotykovou obrazovku nebo se pohybujte
v menu pomocí multifunkčního voliče
a tlačítka J, stisknutím tlačítek 1 a 3
vybírejte položky, stisknutím tlačítka 2
zobrazujte možnosti a stisknutím tlačítka J
potvrzujte vybranou možnost a vracejte se do
menu tlačítka i. Pro návrat k obrazovce
fotografování stiskněte znovu tlačítko i.
Možnost
Volba obrazového pole
Vel. obrazu/snímací
frekv.
Kvalita videa
Active D-Lighting
Citlivost mikrofonu
Tlačítko i
Popis
Slouží k volbě obrazového pole pro videosekvence (0 68).
Slouží k volbě velikosti obrazu a snímací frekvence (0 69).
Slouží k volbě kvality videa (0 69).
Slouží k nastavení funkce Active D-Lighting (0 180). Není
k dispozici při zobrazení úrovně zvýraznění a při
velikostech obrazu 1 920 × 1 080 (zpomalený záznam)
a 3 840 × 2 160 (0 69).
Stisknutím tlačítek 1 a 3 se
nastavuje citlivost
mikrofonu (0 258).
Ovlivněno je nastavení
vestavěného i externího
mikrofonu (0 295).
Atenuátor
Snižuje zesílení mikrofonu a zabraňuje zkreslení zvuku při
záznamu videosekvencí v hlasitých prostředích.
Frekvenční
charakteristika
Slouží k nastavení frekvenční charakteristiky vestavěného
nebo externího mikrofonu (0 259).
65
Možnost
Popis
Povoluje nebo zakazuje redukci hluku větru s využitím
Redukce hluku větru filtru pro potlačení nízkých frekvencí vestavěného
mikrofonu (0 259).
Pokud jsou vloženy dvě paměťové karty, lze vybrat kartu
Cílové umístění
pro zaznamenávání videosekvencí (0 256).
Stisknutím tlačítek 1 a 3 se nastavuje jas monitoru (mějte
na paměti, že toto nastavení ovlivní pouze živý náhled
Jas monitoru
a nemá vliv na snímky a videosekvence, resp. na jas
monitoru pro zobrazení menu či přehrávání; 0 45).
Chcete-li povolit motorické nastavení clony, vyberte
Motor. nast. clony multif.
možnost Povolit. Pro otevírání clony stiskněte tlačítko 1,
voličem
pro zavírání clony stiskněte tlačítko 3.
Korekce expozice multif. Výběr možnosti Povolit umožní nastavení korekce
voličem
expozice stisknutím tlačítek 1 a 3.
Pokud je vybrána možnost Vzor 1 nebo Vzor 2, použije se
jako indikace nejvyšších jasů (nejjasnějších částí v záběru)
funkce zebra. Úroveň jasu potřebnou ke spuštění
zobrazení nejvyšších jasů lze vybrat pomocí uživatelské
funkce g2 (Úroveň nejvyšších jasů, 0 270). Při zobrazení
nejvyšších jasů je zakázána funkce Úroveň zvýraznění.
Nejvyšší jasy
Zobrazení nejvyšších jasů
Vzor 1
66
Vzor 2
Hlasitost sluchátek
Stisknutím tlačítek 1 a 3 se nastavuje hlasitost sluchátek.
Elektronická redukce
vibrací
Chcete-li povolit elektronickou redukci vibrací v režimu
videosekvencí, vyberte možnost Zapnuto. Není k dispozici
při velikostech obrazu 1 920 × 1 080 (zpomalený záznam)
a 3 840 × 2 160 (0 69). Mějte na paměti, že pokud je
zapnutá elektronická redukce vibrací, zakáže se funkce
Úroveň zvýraznění, zmenší se obrazový úhel a okraje
obrazového pole se oříznou.
Možnost
Popis
Pomocí této položky lze
vybrat, jestli bude při použití
manuálního zaostřování
indikováno zaostření
pomocí barevných obrysů.
Zaostřená oblast
Úroveň zvýraznění
K dispozici jsou volitelné
možnosti 3 (vysoká
citlivost), 2 (standardní),
1 (nízká citlivost)
a Vypnuto; čím vyšší
nastavení, tím větší je
prostorová hloubka
indikovaná jako zaostřená.
Barvu zvýraznění pro zaostřování lze změnit pomocí
uživatelské funkce d8 (Barva zvýraznění pro
zaostřování, 0 265). Zvýraznění obrysů pro zaostřování
není k dispozici v případě povolení zobrazení nejvyšších
jasů, při velikostech obrazu 1 920 × 1 080 (zpomalený
záznam) a 3 840 × 2 160 (0 69), resp. při aktivaci funkce
Active D-Lighting (0 180) nebo elektronické redukce
vibrací.
A Použití externího mikrofonu
Volitelný stereofonní mikrofon ME-1 nebo bezdrátový mikrofon ME-W1 lze
použít k záznamu zvuku pro videosekvence (0 295).
A Sluchátka
Lze použít sluchátka třetích výrobců. Pamatujte si, že vysoké úrovně zvuku
mohou vést k vysoké hlasitosti; zejména při použití sluchátek proto dbejte
patřičné opatrnosti.
67
Obrazové pole: Výběr obrazového pole pro
videosekvence
Pomocí položky Obrazové pole > Volba obrazového pole v menu
videosekvencí můžete vybrat velikost obrazového pole. Chcete-li
pořizovat „videosekvence s obrazovým polem založeným na formátu
FX“, vyberte možnost FX, chcete-li pořizovat „videosekvence
s obrazovým pole založeným na formátu DX“, vyberte možnost DX.
Rozdíly mezi oběma formáty jsou ilustrovány níže.
FX
DX
Velikost zaznamenávané oblasti je přibližně 35,9 × 20,2 mm
(videosekvence založené na formátu FX) a 23,5 × 13,2 mm
(videosekvence založené na formátu DX). Videosekvence pořízené
objektivem formátu DX při výběru možnosti Zapnuto v položce
Obrazové pole > Automat. volba formátu DX (0 84) v menu
videosekvencí jsou zaznamenávány ve formátu založeném na formátu
DX, stejně jako všechny videosekvence (bez ohledu na použitý objektiv
nebo možnost vybranou v položce Obrazové pole > Volba
obrazového pole) s velikostí obrazu 1 920 × 1 080 (zpomalený záznam).
Povolení elektronické redukce vibrací výběrem možnosti Zapnuto
v položce Elektronická redukce vibrací v menu tlačítka i zmenší
velikost obrazového pole a lehce zdánlivě prodlouží ohniskovou
vzdálenost.
68
Velikost obrazu, snímací frekvence a kvalita videa
Položka Vel. obrazu/snímací frekv. v menu videosekvencí slouží
k volbě velikosti obrazu (v pixelech) a snímací frekvence videosekvencí.
K dispozici jsou rovněž dvě možnosti v položce Kvalita videa: vysoká
a normální kvalita. Tyto položky společně ovlivňují maximální datový
tok, jak je znázorněno v následující tabulce.
Možnost 1
r 3840×2160 (4K UHD); 30p 2
s 3840×2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840×2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920×1080; 60p
z/z 1920×1080; 50p
1/1 1920×1080; 30p
2/2 1920×1080; 25p
3/3 1920×1080; 24p
4/4 1280× 720; 60p
5/5 1280× 720; 50p
A
B
C
1920×1080; 30p ×4 (zpomal.
záz.) 4
1920×1080; 25p ×4 (zpomal.
záz.) 4
1920×1080; 24p ×5 (zpomal.
záz.) 4
Maximální datový tok
(Mb/s) (★ vysoká/
normální kvalita)
Maximální délka
144
48/24
29 min 59 s 3
24/12
36
Záznam: 3 min
Přehrávání: 12 min
29
Záznam: 3 min
Přehrávání: 15 min
1 Přesná snímací frekvence je 29,97 obr./s pro hodnoty uváděné jako 30p, 23,976 obr./s pro hodnoty uváděné
jako 24p a 59,94 obr./s pro hodnoty uváděné jako 60p.
2 Při použití této možnosti je kvalita videosekvencí fixně nastavena na možnost „vysoká“.
3 Každá videosekvence je zaznamenána v až 8 souborech, z nichž každý má velikost až 4 GB. Počet souborů
a délka každého souboru se mění v závislosti na možnostech vybraných v položkách Vel. obrazu/
snímací frekv. a Kvalita videa.
4 Viz „Zpomalené videosekvence“ (0 70).
69
❚❚ Zpomalené videosekvence
Chcete-li zaznamenávat zpomalené němé videosekvence, vyberte
možnost 1920×1080; 30p ×4 (zpomal. záz.), 1920×1080; 25p ×4
(zpomal. záz.) nebo 1920×1080; 24p ×5 (zpomal. záz.) v položce Vel.
obrazu/snímací frekv. v menu videosekvencí. Videosekvence
zaznamenané při 4násobku nebo 5násobku jmenovité frekvence jsou
přehrávány při jmenovité frekvenci pro dosažení efektu zpomaleného
pohybu; například videosekvence zaznamenané při výběru možnosti
1920×1080; 30p ×4 (zpomal. záz.) se zaznamenávají frekvencí
přibližně 120 obr./s (120p) a přehrávají frekvencí přibližně 30 obr./s
(30p).
Velikost obrazu/snímací frekvence
1920×1080; 30p ×4 (zpomal. záz.)
1920×1080; 25p ×4 (zpomal. záz.)
1920×1080; 24p ×5 (zpomal. záz.)
Snímací frekvence *
Zaznamenáváno při
Přehráváno při
120p
30p
100p
25p
120p
24p
* Přesná snímací frekvence je 119,88 obr./s pro hodnoty uváděné jako 120p, 29,97 obr./s pro hodnoty uváděné
jako 30p a 23,976 obr./s pro hodnoty uváděné jako 24p.
D Zpomalené videosekvence
Při výběru možnosti zpomaleného záznamu je kvalita fixována na hodnotě
„normální“ a obrazové pole na formátu DX – bez ohledu na použitý objektiv
nebo možnost vybranou v položce Obrazové pole > Volba obrazového pole
v menu videosekvencí (0 256). Videosekvence zaznamenané při výběru režimu
činnosti zaostřovacích polí (0 42) Zaostřování s detekcí tváří, Přesná zaostřovací
pole nebo Sledování objektu jsou zaznamenávány s využitím velkoplošných
zaostřovacích polí.
70
Zobrazení v režimu živého náhledu
q
io
!0
!1
w
e
r
t
y
u
Položka
Indikace „Žádná
q videosekvence“
w Redukce hluku větru
Indikace elektronické
e redukce vibrací
r Hlasitost sluchátek
Frekvenční
t charakteristika
y Citlivost mikrofonu
u Úroveň zvuku
i Indikace záznamu HDMI
o Indikace atenuátoru
!0 Zbývající čas
Velikost obrazu
!1 videosekvence
Indikace zobrazení
!2 nejvyšších jasů
Indikace „Bez
!3 motorického nastavení
clony“
!2
!3
Popis
Indikuje, že nelze zaznamenávat videosekvence.
Zobrazuje se při zapnuté redukci hluku větru (0 259).
Zobrazuje se při zapnuté elektronické redukci vibrací
(0 259).
Hlasitost zvukového výstupu do sluchátek. Zobrazuje
se v případě připojení sluchátek třetího výrobce.
Aktuální frekvenční charakteristika (0 259).
Citlivost mikrofonu (0 258).
Úroveň záznamu zvuku. Je-li úroveň záznamu zvuku
příliš vysoká, zobrazuje se červeně; upravte
odpovídajícím způsobem nastavení citlivosti
mikrofonu.
Zobrazuje se, pokud jsou videosekvence současně
zaznamenávány na zařízení připojené pomocí HDMI.
Zobrazuje se při povolení atenuátoru (0 259).
Zbývající čas dostupný pro záznam videosekvencí.
Velikost obrazu pro záznam videosekvencí (0 69).
Zobrazuje se při zapnutém zobrazení nejvyšších jasů.
Indikuje, že motorické nastavení clony není
k dispozici.
71
Obrazovka informací
Chcete-li zobrazit nebo skrýt indikace na monitoru, stiskněte tlačítko R.
Virtuální horizont
(0 272)
Informace zapnuté
Histogram
Informace vypnuté
Pomocná mřížka
D Zobrazení odpočítávání
Odpočítávání se zobrazí 30 s před automatickým ukončením režimu živého
náhledu (0 54). V závislosti na snímacích podmínkách se může časovač zobrazit
ihned po zahájení záznamu videosekvence. Pamatujte si, že bez ohledu na
dostupnou dobu záznamu dojde k automatickému ukončení režimu živého
náhledu po doběhnutí časovače.
A Úprava nastavení během záznamu videosekvence
Hlasitost sluchátek nelze nastavovat během záznamu. Je-li aktuálně vybrána jiná
možnost než I (vypnutý mikrofon), je možné změnit nastavení citlivosti
mikrofonu v průběhu záznamu na libovolnou možnost s výjimkou možnosti I.
72
Fotografování v režimu videosekvencí
Chcete-li fotografovat v režimu videosekvencí (v režimu
živého náhledu nebo během záznamu videosekvence),
vyberte možnost Fotografování v uživatelské funkci g1
(Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko spouště
(0 270). Stisknutím tlačítka spouště až na doraz lze kdykoli
pořizovat snímky s poměrem stran 16 : 9. Pokud probíhá záznam
videosekvence, záznam se ukončí a uloží se videosekvence
zaznamenaná do tohoto okamžiku.
S výjimkou velikosti obrazu 3 840 × 2 160 (0 69) jsou statické snímky
zaznamenávány ve formátu vybraném v položce Kvalita obrazu v menu
fotografování (0 88); snímky pořízené při velikosti obrazu 3 840 × 2 160
jsou zaznamenány s nastavením kvality obrazu JPEG Jemný★. Informace
o velikosti obrazu viz „Velikost obrazu“ (0 74). Mějte na paměti, že při
otočení voliče živého náhledu do polohy 1 nelze použít kontrolu
expozice pro snímky; doporučuje se expoziční režim P, S nebo A, ale
přesných výsledků lze dosáhnout i v režimu M – zkontrolováním
expozice při nastavení voliče živého náhledu do polohy C.
73
❚❚ Velikost obrazu
Velikost snímků pořízených v režimu videosekvencí se liší v závislosti na
obrazovém poli (0 256) a možnosti vybrané v položce Velikost obrazu
v menu fotografování (0 91).
Obrazové pole
FX
DX
Velikost obrazu
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velikost (v pixelech)
8 256 × 4 640
6 192 × 3 480
4 128 × 2 320
5 408 × 3 040
4 048 × 2 272
2 704 × 1 520
D Záznam videosekvencí
Videosekvence jsou zaznamenávány v barevném prostoru sRGB. Na monitoru
a výsledných videosekvencích se mohou při použití zářivkového osvětlení nebo
osvětlení pomocí rtuťových či sodíkových výbojek, resp. při výskytu pohyblivých
objektů – zejména při horizontálním panorámování nebo rychlém pohybu
objektu napříč záběrem – zobrazit proužky či blikající nebo zkreslený obraz
(informace o potlačení blikání a proužkování viz část věnovaná položce Redukce
blikání obrazu v menu videosekvencí, 0 258). Blikání se může zobrazovat
rovněž během motorického nastavování clony. Mohou se také objevit zubaté
obrysy, barevné obrysy, moaré a světlé skvrny. V některých oblastech
obrazového pole obsahujících blikající reklamy a další přerušované světelné
zdroje, resp. v případě krátkodobého osvětlení objektu bleskem nebo jiným
jasným a krátkodobým zdrojem světla se mohou zobrazit světlé oblasti nebo
proužky. Během záznamu videosekvencí nemiřte fotoaparátem do slunce ani do
jiných silných zdrojů světla. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít
k poškození vnitřních obvodů fotoaparátu. Pamatujte si, že při zvětšení obrazu
aktuálního záběru objektivu na monitoru (0 40) v režimu videosekvencí se může
zobrazit šum (náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky)
a neočekávané barvy.
Nelze použít blesk.
Záznam se automaticky ukončí při sejmutí objektivu nebo otočení voliče režimů
živého náhledu do jiné polohy.
74
A Bezdrátová dálková ovládání a kabelové spouště
Pokud je vybrána možnost Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g1
(Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko spouště (0 270), lze
namáčknutím tlačítek spouště na volitelných bezdrátových dálkových
ovládáních a kabelových spouštích do poloviny (0 295) spustit živý náhled
a stisknutím tlačítek až na doraz spustit a ukončit záznam videosekvence.
75
Zobrazení videosekvencí
V režimu přehrávání jednotlivých snímků jsou videosekvence označeny
symbolem 1 (0 223). Chcete-li spustit přehrávání, klepněte na symbol
a na monitoru nebo stiskněte střední tlačítko multifunkčního voliče;
vaše aktuální poloha je označena indikací průběhu videosekvence.
Symbol 1
Délka
Symbol a
Aktuální poloha/celková délka
Indikace průběhu Hlasitost Průvodce
videosekvence
K dispozici jsou následující operace:
Pro
Pozastavení
Popis
Stisknutím tlačítka 3 se pozastaví přehrávání.
Stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče se obnoví
Přehrávání
přehrávání při pozastavené videosekvenci nebo během
posunu vpřed/zpět.
Stisknutím tlačítka 4 se aktivuje posun
zpět, stisknutím tlačítka 2 se aktivuje
posun vpřed. Rychlost přetáčení se
zvyšuje každým stisknutím tlačítka, z hodnoty 2× na 4×, dále
na 8× a 16×; podržením tlačítka ve stisknuté poloze se
Posun vpřed/zpět automaticky přejde na začátek nebo konec videosekvence
(první snímek je označen symbolem h v pravém horním rohu
monitoru, poslední snímek je označen symbolem i). Pokud
je přehrávání pozastaveno, videosekvence se při přetáčení
posune vždy o jeden snímek vpřed nebo zpět; pro plynulé
přetáčení zpět nebo vpřed podržte tlačítko stisknuté.
Spuštění
Pro spuštění zpomaleného přehrávání stiskněte během
zpomaleného
pozastavení videosekvence tlačítko 3.
přehrávání
76
Pro
Popis
Otáčením hlavního příkazového voliče se přeskočí o 10 s
Skok o 10 s
vpřed nebo zpět.
Otáčením pomocného příkazového voliče lze přeskočit
k dalšímu nebo předchozímu indexu. V případě, že
Skok vpřed/zpět
videosekvence neobsahuje žádné indexy, lze přeskočit
k prvnímu nebo poslednímu snímku.
Nastavení
Stisknutím tlačítka X se zvýší hlasitost, stisknutím tlačítka
hlasitosti
W (M) se hlasitost sníží.
Zobrazení
Stisknutím tlačítka i nebo J se zobrazí možnosti úprav
možností úprav
videosekvencí (0 78).
videosekvencí
Stisknutím tlačítka 1 nebo K se zobrazení vrátí do režimu
Ukončení
přehrávání jednotlivých snímků.
Návrat do režimu Chcete-li se vrátit do režimu fotografování, namáčkněte
fotografování
tlačítko spouště do poloviny.
A Symbol p
V režimu přehrávání jednotlivých snímků jsou
videosekvence s indexy (0 64) označeny
symbolem p.
77
Úprava videosekvencí
Pořízené videosekvence lze oříznout a vytvořit oříznuté kopie, nebo lze
ukládat vybrané snímky z videosekvencí ve formě statických snímků
JPEG.
Možnost
9
Vybrat počát./koncový bod
4
Uložit aktuální snímek
Popis
Vytvoření kopie s odstraněnou nepotřebnou částí
videosekvence.
Uložení vybraného snímku jako statického snímku
JPEG.
Oříznutí videosekvencí
Chcete-li vytvořit oříznuté kopie videosekvencí:
1 Zobrazte videosekvenci na celé obrazovce (0 223).
2 Pozastavte videosekvenci na novém
počátečním snímku.
Přehrajte videosekvenci způsobem
popsaným v části „Zobrazení
videosekvencí“ (0 76), stisknutím
středního tlačítka multifunkčního voliče
spouštějte a obnovujte přehrávání,
Indikace průběhu
stisknutím tlačítka 3 pozastavujte
videosekvence
přehrávání a stisknutím tlačítek 4 a 2
nebo otáčením hlavního či pomocného
příkazového voliče vyhledejte požadovaný snímek. Přibližnou
polohu ve videosekvenci lze určit pomocí indikace průběhu
videosekvence. Po dosažení nového počátečního snímku pozastavte
přehrávání.
78
3 Vyberte položku Vybrat počát./koncový
bod.
Stiskněte tlačítko i nebo J, vyberte
položku Vybrat počát./koncový bod
a stiskněte tlačítko 2.
4 Vyberte možnost Počát. bod.
Pro vytvoření kopie začínající aktuálním
snímkem vyberte možnost Počát. bod
a stiskněte tlačítko J. Snímky před
aktuálním snímkem se při ukládání kopie
v kroku 9 odstraní.
Počáteční bod
5 Potvrďte nový počáteční bod.
Není-li požadovaný snímek aktuálně
zobrazený, procházejte videosekvenci
vpřed a zpět pomocí tlačítek 4 a 2
(chcete-li přeskočit o 10 s vpřed nebo zpět,
otáčejte hlavním příkazovým voličem;
chcete-li přeskočit k indexu nebo prvnímu
či poslednímu snímku – pokud
videosekvence neobsahuje indexy – otáčejte pomocným
příkazovým voličem).
79
6 Vyberte koncový bod.
Stisknutím tlačítka L (Z/Q) přepněte
z nástroje pro výběr počátečního bodu (w)
na nástroj pro výběr koncového bodu (x)
a potom vyberte postupem popsaným
v kroku 5 koncový snímek. Snímky po
vybraném snímku se při ukládání kopie
v kroku 9 odstraní.
Tlačítko L (Z/Q)
Koncový bod
7 Vytvořte kopii.
Jakmile se zobrazí požadovaný snímek, stiskněte tlačítko 1.
8 Zobrazte náhled videosekvence.
Chcete-li zobrazit náhled kopie, vyberte
možnost Náhled a stiskněte tlačítko J
(pro zrušení náhledu a návrat do menu
možností uložení stiskněte tlačítko 1). Pro
zrušení aktuální kopie a výběr nového
počátečního nebo koncového bodu
postupem popsaným výše vyberte možnost Zrušit a stiskněte
tlačítko J; pro uložení kopie přejděte ke kroku 9.
80
9 Uložte kopii.
Chcete-li uložit kopii jako nový soubor,
vyberte možnost Uložit jako nový soubor
a stiskněte tlačítko J. Chcete-li nahradit
soubor původní videosekvence
upravenou kopií, vyberte možnost
Přepsat existující soubor a stiskněte
tlačítko J.
D Oříznutí videosekvencí
Videosekvence musí mít délku minimálně dvě sekundy. Není-li na paměťové
kartě dostatek místa, kopie se neuloží.
Kopie obsahují stejné informace o datu a čase vytvoření jako originální
videosekvence.
A Odstranění úvodní nebo koncové stopáže
Chcete-li z videosekvence odstranit pouze počáteční stopáž, přejděte ke kroku 7
bez stisknutí tlačítka L (Z/Q) v kroku 6. Chcete-li odstranit pouze koncovou
stopáž, vyberte v kroku 4 možnost Konc. bod, poté vyberte koncový snímek
a přejděte ke kroku 7 bez stisknutí tlačítka L (Z/Q) v kroku 6.
A Menu retušování
Videosekvence lze upravovat rovněž pomocí položky Oříznutí videosekvencí
v menu retušování (0 279).
81
Ukládání vybraných snímků
Chcete-li uložit kopii vybraného snímku jako statický snímek JPEG:
1 Pozastavte videosekvenci na
požadovaném snímku.
Přehrajte videosekvenci způsobem
popsaným v části „Zobrazení
videosekvencí“ (0 76), stisknutím
středního tlačítka multifunkčního voliče
spouštějte a obnovujte přehrávání
a stisknutím tlačítka 3 pozastavujte
přehrávání. Pozastavte videosekvenci na snímku, který chcete
zkopírovat.
2 Vyberte možnost Uložit aktuální snímek.
Stiskněte tlačítko i nebo J, potom
vyberte položku Uložit aktuální snímek
a stisknutím tlačítka J vytvořte kopii JPEG
z aktuálního snímku. Snímek bude
zaznamenán s rozměry vybranými
v položce Vel. obrazu/snímací frekv.
v menu videosekvencí (0 69).
A Uložení aktuálního snímku
Snímky JPEG zkopírované z videosekvencí pomocí funkce Uložit aktuální
snímek nelze retušovat. Snímky JPEG zkopírované z videosekvencí postrádají
některé kategorie informací o snímku (0 229).
82
Volitelná nastavení pro záznam snímků
Obrazové pole
K dispozici jsou volitelná obrazová pole FX (36×24) (formát FX),
DX (24×16) (formát DX), 5:4 (30×24), 1,2× (30×20) a 1:1 (24×24).
Formát FX
Obrazový kruh formátu
DX (24 × 16)
5:4
Formát DX
1:1
1,2×
Obrazový kruh formátu
FX (36 × 24)
83
❚❚ Volitelná obrazová pole
Fotoaparát nabízí možnost volby následujících obrazových polí:
Možnost
Popis
Snímky jsou zaznamenávány ve formátu FX s obrazovým
úhlem ekvivalentním objektivu NIKKOR na
kinofilmovém fotoaparátu.
Výběrem této možnosti se zmenší obrazový úhel
a zdánlivě se prodlouží přibližně 1,2× ohnisková
vzdálenost objektivu.
Snímky jsou zaznamenávány ve formátu DX. Pro výpočet
přibližné ekvivalentní ohniskové vzdálenosti u kinofilmu
násobte faktorem 1,5.
c
FX (36×24)
l
1,2× (30×20)
a
DX (24×16)
b
m
5:4 (30×24)
Snímky jsou zaznamenány s poměrem stran 5 : 4.
1:1 (24×24)
Snímky jsou zaznamenány s poměrem stran 1 : 1.
❚❚ Automatická volba obrazového pole
Chcete-li automaticky vybrat formát DX při nasazení objektivu DX,
vyberte možnost Zapnuto v položce Obrazové pole > Automat. volba
formátu DX v menu fotografování (0 251). Obrazové pole vybrané
v menu fotografování nebo pomocí ovládacích prvků fotoaparátu se
použije pouze při nasazení jiného objektivu než DX. Chcete-li použít
aktuálně vybrané obrazové pole se všemi objektivy, vyberte možnost
Vypnuto.
D Automatická volba formátu DX
Ovládací prvky fotoaparátu nelze použít k výběru obrazového pole při nasazení
objektivu DX a zapnutí možnosti Automat. volba formátu DX (0 87).
84
❚❚ Zobrazení masky v hledáčku
Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Obrazové pole >
Zobrazení masky v hledáčku v menu fotografování, oblast vně výřezů
formátů 1,2× (30×20), DX (24×16), 5:4 (30×24) a 1:1 (24×24) se
zobrazí v hledáčku zašedlá.
1,2× (30×20)
DX (24×16)
5:4 (30×24)
1:1 (24×24)
A Objektivy DX
Objektivy DX jsou zkonstruovány pro použití s fotoaparáty formátu DX a mají
menší obrazový úhel než objektivy pro kinofilmové fotoaparáty. Pokud je
možnost Automat. volba formátu DX vypnutá a je vybraná jiná možnost než
DX (24×16) (formát DX) v položce Obrazové pole při nasazení objektivu DX,
mohou se okraje snímku zastínit. To nemusí být patrné v hledáčku, ale při
přehrávání snímků můžete zaznamenat pokles rozlišení nebo zčernání okrajů
(rohů) snímku.
A Obrazové pole
Aktuální nastavení se zobrazuje na obrazovce
informací.
85
Obrazové pole lze nastavovat pomocí položky Obrazové pole > Volba
obrazového pole v menu fotografování nebo stisknutím ovládacího
prvku (tlačítka) a otáčením příkazového voliče.
❚❚ Menu Obrazové pole
1 Vyberte položku Obrazové pole.
Vyberte položku Obrazové pole v menu
fotografování a stiskněte tlačítko 2.
2 Vyberte položku Volba obrazového
pole.
Vyberte položku Volba obrazového pole
a stiskněte tlačítko 2.
3 Upravte nastavení.
Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J.
V hledáčku se zobrazí vybraný formát
obrazového pole.
A Velikost obrazu
Velikost obrazu se mění v závislosti na zvoleném nastavení obrazového pole.
86
❚❚ Ovládací prvky fotoaparátu
1 Přiřaďte volbu obrazového pole ovládacímu prvku fotoaparátu.
Pomocí uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků,
0 268) přiřaďte funkci Volba obrazového pole ovládacímu prvku.
2 Pomocí zvoleného ovládacího prvku vyberte obrazové pole.
Obrazové pole lze vybrat stisknutím určeného tlačítka a otáčením
hlavního nebo pomocného příkazového voliče, až se zobrazí
požadovaný formát (výřez) obrazu v hledáčku (0 85).
Aktuálně vybrané obrazové pole lze
zobrazit stisknutím ovládacího prvku;
obrazové pole je indikováno na
kontrolním panelu a obrazovce informací.
Formát FX se zobrazuje jako „36 - 24“,
formát 1,2× jako „30 - 20“, formát DX jako
„24 - 16“, formát 5 : 4 jako „30 - 24“
a formát 1 : 1 jako „24 - 24“.
A Viz také
Informace:
• Formáty obrazu dostupné pro záznam videosekvencí viz „Obrazové pole: Volba
obrazového pole videosekvencí“ (0 68).
• Počet snímků, které lze uložit při různých nastaveních obrazového pole, viz
„Kapacita paměťové karty“ (0 362).
87
Kvalita obrazu
Fotoaparát D850 nabízí následující nastavení kvality obrazu.
Možnost
NEF (RAW)
NEF (RAW) + JPEG
Jemný★/ NEF
(RAW) + JPEG
Jemný
NEF (RAW) + JPEG
Normál.★/ NEF
(RAW) + JPEG
Normál.
NEF (RAW) + JPEG
Základní★/ NEF
(RAW) + JPEG
Základní
JPEG Jemný★/
JPEG Jemný
JPEG Normální★/
JPEG Normální
JPEG Základní★/
JPEG Základní
TIFF (RGB)
Typ
souboru
Popis
NEF
Uložení dat RAW z obrazového snímače bez jejich
předchozího zpracování. Po skončení fotografování
lze u těchto snímků následně upravovat parametry,
jako je například vyvážení bílé barvy nebo kontrast.
Zaznamenány jsou dva snímky: jeden snímek NEF
(RAW) a jeden snímek JPEG v jemné kvalitě.
NEF/
JPEG
Zaznamenány jsou dva snímky: jeden snímek NEF
(RAW) a jeden snímek JPEG v normální kvalitě.
Zaznamenány jsou dva snímky: jeden snímek NEF
(RAW) a jeden snímek JPEG v základní kvalitě.
JPEG
TIFF
(RGB)
Záznam snímků JPEG při kompresním poměru
přibližně 1 : 4 (jemná kvalita obrazu).
Záznam snímků JPEG při kompresním poměru
přibližně 1 : 8 (normální kvalita obrazu).
Záznam snímků JPEG při kompresním poměru
přibližně 1 : 16 (základní kvalita obrazu).
Záznam nekomprimovaných snímků TIFF-RGB
s barevnou (bitovou) hloubkou 8 bitů na kanál
(24bitové barvy). Formát TIFF je podporován
širokým spektrem aplikací pro práci s obrazovými
daty.
A Viz také
Informace o počtech snímků, které lze uložit při různých nastaveních kvality
a velikosti obrazu, viz „Kapacita paměťové karty“ (0 362).
88
Kvalita obrazu se nastavuje stisknutím tlačítka T a otáčením
hlavního příkazového voliče, dokud se na kontrolním panelu nezobrazí
požadované nastavení.
Tlačítko T
Hlavní příkazový
volič
A Komprese JPEG
Možnosti kvality obrazu označené hvězdičkou („★“) využívají kompresi zaručující
maximální kvalitu obrazu; velikost souborů se mění v závislosti na
zaznamenávané scéně. Možnosti bez hvězdičky využívají kompresi určenou pro
dosažení menší velikosti souborů; všechny soubory mají zhruba stejnou velikost
bez ohledu na zaznamenávanou scénu.
A NEF + JPEG
Při prohlížení snímků pořízených v kvalitě NEF (RAW) + JPEG ve fotoaparátu
v okamžiku, kdy je vložena pouze jedna paměťová karta, se zobrazí pouze snímky
JPEG. Pokud jsou snímky v obou formátech zaznamenány na stejnou paměťovou
kartu, dojde při mazání snímku ke smazání kopií v obou formátech. Pokud je
kopie snímku ve formátu JPEG uložena na samostatnou paměťovou kartu
pomocí možnosti Funkce doplňkového slotu > RAW hlav. slot – JPEG dopl.
slot, musí být obě kopie vymazány samostatně.
A Menu Kvalita obrazu
Kvalitu obrazu lze nastavit rovněž pomocí položky Kvalita obrazu v menu
fotografování (0 251).
89
❚❚ Komprese NEF (RAW)
Chcete-li vybrat typ komprese pro snímky NEF (RAW), vyberte položku
Záznam ve formátu NEF (RAW) > Komprese NEF (RAW) v menu
fotografování a stiskněte tlačítko 2.
Možnost
N
Bezeztrátově
komprimov.
O
Komprimované
Nekomprimované
Popis
Snímky NEF jsou komprimované pomocí reverzibilního
algoritmu redukujícího velikost souboru o přibližně
20–40 %, aniž by komprese měla vliv na kvalitu obrazu.
Snímky NEF jsou komprimované pomocí
nereverzibilního algoritmu redukujícího velikost
souboru o přibližně 35–55 % s minimálním vlivem na
kvalitu obrazu.
Snímky NEF nejsou komprimované.
❚❚ Bitová hloubka NEF (RAW)
Chcete-li vybrat barevnou (bitovou) hloubku pro snímky NEF (RAW),
vyberte položku Záznam ve formátu NEF (RAW) > Bitová hloubka
NEF (RAW) v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2.
Možnost
q
12 bitů
r
14 bitů
Popis
Snímky NEF (RAW) jsou zaznamenávány s barevnou
(bitovou) hloubkou 12 bitů.
Snímky NEF (RAW) jsou zaznamenávány s barevnou
(bitovou) hloubkou 14 bitů; výsledkem jsou větší
soubory s větším množstvím dat o barvách, než mají
snímky s barevnou (bitovou) hloubkou 12 bitů.
A Snímky NEF (RAW)
Pomocí softwaru Capture NX-D či jiného softwaru nebo pomocí položky Zprac.
snímků NEF (RAW) v menu retušování lze vytvářet kopie snímků NEF (RAW) ve
formátu JPEG (0 278).
90
Velikost obrazu
Velikost obrazu je udávána v pixelech. K dispozici jsou velikosti obrazu
# Velký (L), $ Střední (M) a % Malý (S) (mějte na paměti, že velikost
obrazu se mění rovněž v závislosti na nastavení položky Obrazové pole,
0 83):
Obrazové pole
FX (36 × 24; formát FX)
1,2× (30×20)
DX (24 × 16; formát DX)
5 : 4 (30×24)
1 : 1 (24×24)
Možnost
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velikost (v pixelech)
8 256 × 5 504
6 192 × 4 128
4 128 × 2 752
6 880 × 4 584
5 152 × 3 432
3 440 × 2 288
5 408 × 3 600
4 048 × 2 696
2 704 × 1 800
6 880 × 5 504
5 152 × 4 120
3 440 × 2 752
5 504 × 5 504
4 128 × 4 128
2 752 × 2 752
91
Velikost obrazu snímků JPEG a TIFF lze nastavit stisknutím tlačítka T
a otáčením pomocného příkazového voliče, dokud se na kontrolním
panelu nezobrazí požadovaná hodnota. Chcete-li vybrat velikost snímků
NEF (RAW), použijte položku Velikost obrazu > NEF (RAW) v menu
fotografování.
Tlačítko T
Pomocný
příkazový volič
A Menu Velikost obrazu
Velikost obrazu snímků JPEG a TIFF lze nastavit
rovněž pomocí položky Velikost obrazu > JPEG/
TIFF v menu fotografování (0 251). Malé a střední
snímky NEF (RAW) jsou zaznamenávány
v bezeztrátově komprimovaném 12bitovém
formátu, a to bez ohledu na možnosti vybrané
v položkách Komprese NEF (RAW) a Bitová
hloubka NEF (RAW) v menu Záznam ve formátu
NEF (RAW).
92
Použití dvou paměťových karet
Pokud jsou ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty, lze pomocí
položky Výběr hlavního slotu v menu fotografování vybrat jednu
z karet jako hlavní (0 250). Chcete-li jako hlavní kartu zvolit kartu ve
slotu pro kartu XQD, vyberte Slot pro kartu XQD; chcete-li zvolit kartu
SD, vyberte Slot pro kartu SD. Funkci hlavní a doplňkové karty lze
vybrat pomocí položky Funkce doplňkového slotu v menu
fotografování (0 250). K dispozici jsou možnosti Přeplnění (doplňková
karta se použije až po zaplnění hlavní karty), Záloha (každý snímek je
zaznamenán dvakrát, jednou na hlavní a jednou na doplňkovou kartu)
a RAW hlav. slot – JPEG dopl. slot (stejná možnost jako Záloha, s tím
rozdílem, že kopie snímků ve formátu NEF/RAW zaznamenané při
nastavení NEF/RAW + JPEG jsou zaznamenávány pouze na hlavní kartu
a kopie snímků ve formátu JPEG jsou zaznamenávány pouze na
doplňkovou kartu).
A „Záloha“ a „RAW hlav. slot – JPEG dopl. slot“
Fotoaparát zobrazuje počet snímků zbývajících na kartě s menším množstvím
paměti. Při zaplnění některé z paměťových karet se zablokuje závěrka.
A Záznam videosekvencí
Pokud jsou ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty, lze vybrat pomocí
položky Cílové umístění v menu videosekvencí (0 256) slot, který se použije pro
záznam videosekvencí.
93
Zaostřování
Tato část popisuje možnosti zaostřování fotoaparátu při použití
hledáčku pro tvorbu kompozice snímků. Zaostřovat lze automaticky
(0 94) nebo manuálně (0 111). Uživatel může rovněž vybrat
zaostřovací pole pro automatické nebo manuální zaostřování (0 105),
resp. použít funkci blokování zaostření pro změnu kompozice snímku po
zaostření (0 108).
Automatické zaostřování
Chcete-li použít automatické
zaostřování, otočte voličem
zaostřovacích režimů do polohy
AF.
Volič zaostřovacích režimů
Fotoaparát zaostřuje s pomocí 153
zaostřovacích polí, z nichž 55 zobrazených
symbolem r na ilustraci je k dispozici pro
výběr uživatelem (0 105).
Uživatelsky volitelná
zaostřovací pole
94
A Křížové snímače
Dostupnost zaostřovacích polí s křížovými snímači se mění v závislosti na
použitém objektivu.
Objektiv
Křížové snímače (zaostřovací pole
s křížovými snímači jsou vyznačena
šedě 2)
Jiné než níže uvedené objektivy AF-S a AF-P
se světelností f/4 nebo vyšší 1
99 křížových snímačů
• AF-S DX Zoom-NIKKOR 12–24 mm f/4G
IF-ED
• AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4D IF-ED II
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4D IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-NIKKOR 200–400 mm f/4G
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4D IF-ED II
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4D IF-ED
• Objektivy AF-S a AF-P se světelností nižší
než f/4 1
• Jiné objektivy než AF-S a AF-P
63 křížových snímačů
45 křížových snímačů
1 Při nejdelší ohniskové vzdálenosti u objektivů se zoomem.
2 Ostatní zaostřovací pole využívají řádkové snímače, které detekují vodorovné linie.
95
A Telekonvertory AF-S/AF-I a dostupná zaostřovací pole
Při nasazení telekonvertoru AF-S nebo AF-I lze použít zaostřovací pole
vyobrazená na ilustraci pro automatické zaostřování a funkci elektronického
dálkoměru (mějte na paměti, že při kombinované světelnosti nižší než f/5,6
nemusí být fotoaparát schopen zaostřit na tmavé nebo málo kontrastní objekty).
Telekonvertor
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2,8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2,8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1,25E ED
96
Dostupná zaostřovací pole (zaostřovací
Světelnost
pole s křížovými snímači jsou vyznačena
objektivu 1
šedě 2)
f/5,6
153 zaostřovacích polí (55
volitelných) s 99 křížovými
snímači
153 zaostřovacích polí (55
volitelných) s 45 křížovými
snímači
37 zaostřovacích polí (17
volitelných) s 25 křížovými
snímači
Telekonvertor
Dostupná zaostřovací pole (zaostřovací
Světelnost
pole s křížovými snímači jsou vyznačena
objektivu 1
šedě 2)
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5,6
15 zaostřovacích polí (9
volitelných) s 5 křížovými snímači
1 Při nejdelší ohniskové vzdálenosti u objektivů se zoomem.
2 Ostatní zaostřovací pole využívají řádkové snímače, které detekují
vodorovné linie. Mějte však na paměti, že pokud je k dispozici pouze
5 křížových snímačů, detekují svislé linie pouze snímače vyobrazené
symbolem ■.
Automatické zaostřování není k dispozici při použití telekonvertorů v kombinaci
s objektivem AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2,8G IF-ED.
97
Režimy automatického zaostřování
K dispozici jsou následující režimy automatického zaostřování:
Režim
AF-S
AF-C
Popis
Jednorázové zaostření: Pro statické objekty. Při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny fotoaparát zaostří a zablokuje zaostření. Ve výchozím
nastavení lze spustit závěrku pouze tehdy, pokud je zobrazena indikace
zaostření (I) (priorita zaostření; 0 260).
Kontinuální zaostřování: Pro pohyblivé objekty. Fotoaparát zaostřuje po
dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nepřetržitě; pokud se
objekt pohybuje, aktivuje fotoaparát prediktivní zaostřování (0 99), které
přístroji umožňuje odhadnout výslednou vzdálenost objektu při expozici
a v případě potřeby vhodně upravit zaostření. Ve výchozím nastavení lze
spustit závěrku bez ohledu na to, jestli je nebo není zaostřeno na objekt
(priorita spuštění; 0 260).
Režimy automatického zaostřování lze volit stisknutím tlačítka režimů
automatického zaostřování a otáčením hlavního příkazového voliče,
dokud se v hledáčku a na kontrolním panelu nezobrazí požadované
nastavení.
Kontrolní panel
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
98
Hlavní příkazový
volič
Hledáček
A Tlačítko AF-ON
Pro účely zaostření fotoaparátu má stisknutí
tlačítka AF-ON stejný účinek jako namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny.
Tlačítko AF-ON
A Prediktivní zaostřování
Při použití režimu AF-C fotoaparát po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
nebo stisknutí tlačítka AF-ON aktivuje v okamžiku rozpoznání objektu
pohybujícího se směrem k fotoaparátu nebo od fotoaparátu prediktivní
zaostřování. Tento režim umožňuje fotoaparátu doostřovat objekt a současně
odhadovat výslednou vzdálenost, ve které se bude objekt nacházet v okamžiku
spuštění závěrky.
A Viz také
Informace:
• Informace o použití funkce priority zaostření v režimu kontinuálního
zaostřování viz A > Uživatelská funkce a1 (Volba priority v režimu AF-C,
0 260).
• Informace o použití funkce priority spuštění v režimu jednorázového zaostření
viz A > Uživatelská funkce a2 (Volba priority v režimu AF-S, 0 260).
• Informace o možnosti vypnutí aktivace zaostřování namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny viz A > Uživatelská funkce a8 (Aktivace zaostřování,
0 261).
• Informace o omezení volby zaostřovacích režimů na možnost AF-S nebo AF-C viz
A > Uživatelská funkce a10 (Omez. volby autom. zaostř., 0 262).
• Informace o použití pomocného příkazového voliče k výběru zaostřovacího
režimu viz A > Uživatelská funkce f4 (Uživ. nastavení ovladačů) > Zaměnit
hlavní/pomocný (0 269).
• Informace o možnostech automatického zaostřování dostupných v režimu
živého náhledu nebo při záznamu videosekvencí viz „Automatické
zaostřování“ (0 41).
99
Režimy činnosti zaostřovacích polí
Tyto režimy určují způsob výběru zaostřovacích polí pro automatické
zaostřování.
• Jednotlivá zaostřovací pole: Vyberte zaostřovací pole; fotoaparát zaostří
pouze na objekt ve vybraném zaostřovacím poli. Tuto možnost
použijte u statických objektů.
• Dynamická volba zaostřovacích polí: Vyberte zaostřovací pole. Při použití
zaostřovacího režimu AF-C zaostří fotoaparát v případě, když
fotografovaný objekt krátkodobě opustí zónu vybraného
zaostřovacího pole, na základě informací z okolních zaostřovacích polí.
Počet zaostřovacích polí se liší podle zvoleného režimu:
- Dynamická volba zaostřovacích polí (9 nebo 25 polí): Tuto možnost vyberte
v případě, kdy máte dostatek času na tvorbu kompozice snímku,
resp. při fotografování objektů s předvídatelným pohybem (např.
běžci nebo závodní automobily na okruhu).
- Dynamická volba zaostřovacích polí (72 polí): Tuto možnost vyberte
v případě fotografování objektů s nepředvídatelným pohybem
(např. při pořizování snímků z fotbalového zápasu).
- Dynamická volba zaostřovacích polí (153 polí): Tuto možnost vyberte při
fotografování objektů, které se rychle pohybují a nelze je snadno
udržet v zorném poli hledáčku (např. letící ptáci).
100
• 3D sledování objektu: Vyberte zaostřovací pole. Při použití zaostřovacího
režimu AF-C fotoaparát sleduje objekty, které opustí zónu vybraného
zaostřovacího pole, a podle potřeby volí ostatní dostupná zaostřovací
pole. Tuto možnost použijte u rychlých kompozic snímků s objekty,
které se nepravidelně pohybují ze strany na stranu (např. hráči tenisu).
Pokud objekt opustí zorné pole hledáčku, sejměte prst z tlačítka
spouště a vytvořte novou kompozici snímku s objektem ve vybraném
zaostřovacím poli.
• Skupinová volba zaostřovacích polí: Fotoaparát zaostřuje pomocí skupiny
zaostřovacích polí zvolené uživatelem a snižuje tak riziko zaostření na
pozadí namísto hlavního objektu. Tuto možnost vyberte u objektů,
které se obtížně fotografují pomocí jediného zaostřovacího pole.
Jsou-li v zaostřovacím režimu AF-S detekovány tváře osob, upřednostní
fotoaparát portrétní objekty.
• Automatická volba zaostřovacích polí: Fotoaparát
automaticky rozpozná fotografovaný objekt
a zvolí zaostřovací pole; je-li rozpoznána
tvář, upřednostní fotoaparát při zaostřování
tvář, tj. zaostří pro získání portrétu. Poté, co
fotoaparát zaostří, zobrazí se krátce aktivní
zaostřovací pole; při použití režimu AF-C
zůstává po vypnutí ostatních zaostřovacích polí zobrazeno hlavní
zaostřovací pole.
101
Režimy činnosti zaostřovacích polí lze volit stisknutím tlačítka režimů
automatického zaostřování a otáčením pomocného příkazového voliče,
dokud se v hledáčku a na kontrolním panelu nezobrazí požadovaný
režim.
Kontrolní panel
Tlačítko režimů
automatického
zaostřování
Pomocný
příkazový volič
Hledáček
A 3D sledování objektu
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se do paměti fotoaparátu uloží barvy
v okolí zaostřovacího pole. Z toho důvodu nemusí 3D sledování objektu
poskytovat očekávané výsledky při fotografování objektů s podobnou barvou
jako pozadí nebo objektů zabírajících velmi malou část obrazového pole.
102
A Režimy činnosti zaostřovacích polí
Režimy činnosti zaostřovacích polí se zobrazují na kontrolním panelu
a v hledáčku.
Režim činnosti
zaostřovacích polí
Kontrolní panel
Hledáček
Zobrazení zaostřovacích polí
v hledáčku
Jednotlivá
zaostřovací pole
Dynamická volba
zaostřovacích polí (9
polí) *
Dynamická volba
zaostřovacích polí (25
polí) *
Dynamická volba
zaostřovacích polí (72
polí) *
Dynamická volba
zaostřovacích polí
(153 polí) *
3D sledování objektu
Skupinová volba
zaostřovacích polí
Automatická volba
zaostřovacích polí
* V hledáčku se zobrazuje pouze aktivní zaostřovací pole. Zbývající zaostřovací pole poskytují pomocné
informace pro zaostření.
103
A Telekonvertory AF-S/AF-I
Pokud je vybrán režim činnosti zaostřovacích polí 3D sledování objektu nebo
Automatická volba zaostřovacích polí při použití telekonvertoru AF-S/AF-I,
vybere se v případě kombinované světelnosti nižší než f/5,6 automaticky režim
Jednotlivá zaostřovací pole.
A Viz také
Informace:
• Informace o reakcích automatického zaostřování na změny vzdálenosti objektu
viz A > Uživatelská funkce a3 (Sledování objektu s blokací, 0 260).
• Informace o možnostech detekce a zaostřování na tváře osob při použití režimu
činnosti zaostřovacích polí 3D sledování objektu viz A > Uživatelská funkce a4
(3D sled. objektu s detekcí tváří, 0 260).
• Informace o výběru oblasti sledované během namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny při aktivním režimu činnosti zaostřovacích polí 3D sledování objektu
viz A > Uživatelská funkce a5 (Oblast 3D sledování objektu, 0 261).
• Informace o volbě samostatných zaostřovacích polí a/nebo režimů činnosti
zaostřovacích polí pro fotografování v orientaci na výšku a na šířku viz A >
Uživatelská funkce a7 (Uložení podle orientace, 0 261).
• Informace o omezení volby režimů činnosti zaostřovacích polí viz A >
Uživatelská funkce a9 (Omez. volby činnosti zaost. polí, 0 261).
• Informace o volbě způsobu zobrazování zaostřovacích polí viz A > Uživatelská
funkce a12 (Možnosti zaostřovacích polí, 0 262).
• Informace o použití hlavního příkazového voliče k výběru režimu činnosti
zaostřovacích polí viz A > Uživatelská funkce f4 (Uživ. nastavení ovladačů) >
Zaměnit hlavní/pomocný (0 269).
• Informace o možnostech automatického zaostřování dostupných v režimu
živého náhledu nebo při záznamu videosekvencí viz „Volba režimu činnosti
zaostřovacích polí“ (0 42).
104
Volba zaostřovacího pole
Fotoaparát zaostřuje s využitím 153
zaostřovacích polí, z nichž 55 polí zobrazených
na ilustraci je k dispozici pro manuální výběr.
Díky tomu lze vytvářet kompozice snímků
s hlavním objektem umístěným v téměř
libovolném místě obrazového pole. Pomocí
níže uvedených kroků vyberte zaostřovací pole (v režimu skupinové
volby zaostřovacích polí můžete pomocí těchto kroků vybrat skupinu
zaostřovacích polí).
1 Otočte aretaci volby
zaostřovacích polí do polohy
●.
Toto nastavení umožní použít
multifunkční volič k volbě
zaostřovacích polí.
Aretace volby zaostřovacích polí
2 Vyberte zaostřovací pole.
Během činnosti expozimetru
vyberte multifunkčním
voličem za současného
pohledu do hledáčku
zaostřovací pole. Střední
zaostřovací pole lze vybrat
stisknutím středního tlačítka
multifunkčního voliče.
105
Po výběru zaostřovacího pole
lze otočit aretaci volby
zaostřovacích polí zpět do
původní aretované polohy (L),
aby se zamezilo nechtěné
změně zaostřovacího pole při
stisknutí multifunkčního
voliče.
A Pomocný volič
Pomocný volič lze použít namísto
multifunkčního voliče k volbě
zaostřovacích polí. Stisknutím středu
pomocného voliče dojde k aktivaci
blokování zaostření a expoziční
paměti (0 108, 137). Pomocný volič
používejte způsobem uvedeným na
obrázku; stisknutí voliče pouze na
Pomocný volič
straně nemusí mít požadovaný
účinek. Při použití pomocného voliče dávejte pozor, abyste si prstem nebo
nehtem náhodně neporanili oko.
A Automatická volba zaostřovacích polí
Při použití automatické volby zaostřovacích polí jsou zaostřovací pole vybírána
automaticky; manuální volba zaostřovacích polí není dostupná.
106
A Viz také
Informace:
• Informace o volbě počtu zaostřovacích polí, která lze vybírat pomocí
multifunkčního voliče, viz A > Uživatelská funkce a6 (Počet zaostřovacích
polí, 0 261).
• Informace o volbě samostatných zaostřovacích polí a/nebo režimů činnosti
zaostřovacích polí pro fotografování v orientaci na výšku a na šířku viz A >
Uživatelská funkce a7 (Uložení podle orientace, 0 261).
• Informace o volbě zaostřovacích polí „dokola“ viz A > Uživatelská funkce a11
(Přep. zaostř. polí dokola, 0 262).
• Informace o volbě podmínek, za kterých jsou osvětlována zaostřovací pole, viz
A > Uživatelská funkce a12 (Možnosti zaostřovacích polí, 0 262).
• Informace o změně funkce pomocného voliče viz A > Uživatelská funkce f1
(Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Pomocný volič (0 268) a Střed
pomocného voliče (0 268).
• Informace o změně funkce středního tlačítka multifunkčního voliče viz A >
Uživatelská funkce f2 (Střední tlačítko mult. voliče, 0 268).
107
Blokování zaostření
Blokování zaostření lze použít ke změně kompozice snímku po zaostření
na objekt, který se ve výsledné kompozici nebude nacházet v zóně
zaostřovacího pole. Není-li fotoaparát schopen zaostřit pomocí
automatického zaostřování (0 110), můžete zaostřit na jiný objekt ve
stejné vzdálenosti a následně použít blokování zaostření ke změně
kompozice snímku na původně požadovanou. Blokování zaostření je
nejúčinnější, pokud je nastaven jiný režim činnosti zaostřovacích polí
než Automatická volba zaostřovacích polí (0 100).
1 Zaostřete.
Umístěte objekt do zóny
vybraného zaostřovacího pole
a namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny pro aktivaci
zaostřování. Zkontrolujte, jestli
se v hledáčku zobrazila
indikace zaostření (I).
2 Zablokujte zaostření.
Zaostřovací režim AF-C (0 98): Během
namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny (q) stiskněte střed
pomocného voliče (w) pro současné
zablokování zaostřené vzdálenosti
a aktivaci expoziční paměti (v hledáčku
se zobrazí symbol AE-L). Zaostření
zůstává blokováno po dobu stisknutí
středu pomocného voliče, a to i při
úplném sejmutí prstu z tlačítka spouště.
Tlačítko spouště
Pomocný volič
108
Zaostřovací režim AF-S: Zaostření se automaticky zablokuje po zobrazení
indikace zaostření (I) a zůstává zablokováno až do sejmutí prstu
z tlačítka spouště. Zaostření lze zablokovat rovněž stisknutím středu
pomocného voliče (viz výše).
3 Změňte kompozici snímku
a exponujte.
Zaostření zůstává blokováno
i mezi expozicí jednotlivých
snímků po dobu namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny
(AF-S) nebo stisknutí středu
pomocného voliče, aby bylo možné pořídit několik snímků za sebou
se stejným zaostřením.
Je-li aktivní blokování zaostření, neměňte vzdálenost mezi
fotoaparátem a objektem. Pohne-li se objekt, zaostřete znovu na novou
vzdálenost.
A Zaostření a blokování zaostření pomocí tlačítka AF-ON
Při fotografování s využitím hledáčku lze pro zaostření a zablokování zaostření
použít namísto tlačítka spouště tlačítko AF-ON (0 99). Je-li vybrána možnost
Tlačítko AF-ON v uživatelské funkci a8 (Aktivace zaostřování, 0 261),
fotoaparát nezaostřuje při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny; namísto
toho přístroj zaostří při stisknutí tlačítka AF-ON a zablokuje zaostřenou vzdálenost
až do okamžiku opětovného stisknutí tlačítka AF-ON.
A Viz také
Informace o použití tlačítka spouště k aktivaci expoziční paměti viz A >
Uživatelská funkce c1 (Tlačítko spouště jako AE-L, 0 263).
109
A Dosažení dobrých výsledků při použití automatického zaostřování
Automatické zaostřování nemusí poskytovat dobré výsledky za níže uvedených
podmínek. Není-li fotoaparát za těchto podmínek schopen zaostřit, může dojít
k zablokování závěrky nebo zobrazení indikace zaostření (●), zaznění zvukového
signálu správného zaostření a expozici snímku i v případě, že není zaostřeno.
V takových případech zaostřete manuálně (0 111) nebo použijte blokování
zaostření (0 108), zaostřete na jiný objekt ve stejné vzdálenosti a změňte
kompozici snímku na původně požadovanou.
Mezi objektem a pozadím je malý nebo žádný kontrast.
Příklad: Objekt má stejnou barvu jako pozadí.
Zaostřovací pole obsahuje objekty v různých vzdálenostech
od fotoaparátu.
Příklad: Objekt je uvnitř klece.
V objektu převažují pravidelné geometrické struktury.
Příklad: Žaluzie nebo řady oken v mrakodrapu.
Zaostřovací pole obsahuje oblasti s velkými rozdíly jasů.
Příklad: Objekt, který se nachází z poloviny ve stínu.
Objekty v pozadí se zdají být větší než fotografovaný objekt.
Příklad: Budova v obrazovém poli za objektem.
Objekt obsahuje mnoho jemných detailů.
Příklad: Záhon květin nebo jiné malé objekty či objekty s nedostatečnými
rozdíly jasů.
110
Manuální zaostřování
Manuální zaostřování je k dispozici při použití objektivů, které
nepodporují automatické zaostřování (objektivy NIKKOR s manuálním
zaostřováním), a v případech, kdy automatické zaostřování neposkytuje
očekávané výsledky (0 110).
• Objektivy AF: Nastavte volič
Volič zaostřovacích režimů
zaostřovacích režimů na
objektivu (je-li dostupný) a volič
zaostřovacích režimů na
fotoaparátu do polohy M.
D Objektivy AF
Objektivy AF nepoužívejte při nastavení voliče zaostřovacích režimů na
objektivu do polohy M a nastavení voliče zaostřovacích režimů na fotoaparátu
do polohy AF. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození
fotoaparátu nebo objektivu. Tento pokyn neplatí pro objektivy AF-S a AF-P,
které lze používat v režimu M bez nastavení voliče zaostřovacích režimů na
fotoaparátu do polohy M.
• Objektivy s manuálním zaostřováním: Zaostřete manuálně.
Chcete-li zaostřit manuálně, otáčejte
zaostřovacím kroužkem objektivu, dokud
neuvidíte obraz na čiré matnici v hledáčku
ostře. Expozici snímků lze provést kdykoli,
tedy i v případě, kdy není zaostřeno.
111
❚❚ Elektronický dálkoměr
Indikaci zaostření v hledáčku lze použít pro
kontrolu správného zaostření části objektu ve
zvoleném zaostřovacím poli (zaostřovací pole
lze vybrat z 55 zaostřovacích polí). Po umístění
objektu do vybraného zaostřovacího pole
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny
a otáčejte zaostřovacím kroužkem objektivu,
dokud se nezobrazí indikace zaostření (I). Mějte na paměti, že při
fotografování objektů uvedených v části „Dosažení dobrých výsledků při
použití automatického zaostřování“ (0 110) může v některých
případech dojít k zobrazení indikace zaostření i za situace, kdy objekt
není zaostřen; před expozicí snímku proto zkontrolujte zaostření
v hledáčku. Informace o použití elektronického dálkoměru s volitelnými
telekonvertory AF-S/AF-I viz „Telekonvertory AF-S/AF-I a dostupná
zaostřovací pole“ (0 96).
A Objektivy AF-P
Při použití objektivu AF-P (0 281) v režimu manuálního zaostřování bliká
indikace zaostření v hledáčku (resp. v režimu živého náhledu bliká zaostřovací
pole na monitoru) jako varování, že pokračující otáčením zaostřovacím
kroužkem v současném směru nepovede k zaostření objektu.
A Pozice obrazové roviny
Určujete-li vzdálenost mezi objektem
a fotoaparátem, měřte ji od značky obrazové
roviny (E) na těle fotoaparátu. Vzdálenost
mezi dosedací plochou bajonetu a obrazovou
rovinou je 46,5 mm.
46,5 mm
Značka obrazové roviny
112
Snímací režimy
Volba snímacího režimu
Chcete-li zvolit snímací režim, stiskněte
tlačítko aretace voliče snímacích režimů
a otočte voličem snímacích režimů do takové
polohy, aby se požadované nastavení
vyrovnalo se značkou.
Značka
Režim
QC
Popis
Jednotlivé snímky: Fotoaparát při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí
jeden snímek.
Pomalé sériové snímání: Během stisknutí tlačítka spouště pořizuje fotoaparát
snímky frekvencí vybranou v uživatelské funkci d1 (Sním. frekvence
v režimu CL, 0 114, 264).
Rychlé sériové snímání: Během stisknutí tlačítka spouště fotoaparát pořizuje
snímky frekvencí uvedenou v části „Zdroj energie a snímací frekvence“
(0 114). Použijte pro pohyblivé objekty.
Tichá expozice: Stejný režim jako jednotlivé snímky, s tím rozdílem, že při
podržení tlačítka spouště v poloze stisknutí až na doraz nedojde po
expozici ke sklopení zrcadla zpět do spodní polohy. To umožní uživateli
vhodně načasovat klapnutí způsobené sklopením zrcadla, které je zde
rovněž tišší než v režimu jednotlivých snímků. Navíc je bez ohledu na
nastavení položky Možnosti pípnutí > Pípnutí zap/vyp v menu
nastavení vypnuta zvuková signalizace (0 274).
QC (tiché sériové snímání): Během stisknutí tlačítka spouště fotoaparát
pořizuje snímky frekvencí až 3 obr./s. Hlučnost fotoaparátu je snížena.
E
Samospoušť: Pořizování snímků se samospouští (0 116).
S
CL
CH
Q
113
Režim
Popis
Předsklopení zrcadla: Tento režim vyberte, chcete-li minimalizovat účinky
fotoaparátu při fotografování teleobjektivem, při pořizování
MUP chvění
makrosnímků a v dalších situacích, kdy i nejmenší chvění fotoaparátu
může způsobit rozmazání snímků (0 118).
Zdroj energie a snímací frekvence
Maximální snímací frekvence se mění v závislosti na zdroji energie. Níže
uvedené hodnoty jsou průměrnými snímacími frekvencemi dostupnými
při použití kontinuálního zaostřování, manuálního expozičního režimu
nebo clonové automatiky, času závěrky 1/250 s nebo kratšího, nastavení
s výjimkou uživatelské funkce d1 na výchozích hodnotách a dostatku
volného místa ve vyrovnávací paměti.
Zdroj energie
Fotoaparát s baterií EN-EL15a nebo
s konektorem pro připojení síťového zdroje
EP-5B a síťovým zdrojem EH-5c/EH-5b
Fotoaparát s Battery Packem MB-D18
(EN-EL15a nebo AA)
Fotoaparát s Battery Packem MB-D18
(EN-EL18c)
Maximální snímací frekvence (obr./s)
CH
CL
7
1–6
7
1–6
9
1–8
Uváděné hodnoty nemusí být za určitých podmínek k dispozici. Snímací
frekvence se snižuje při použití některých objektivů, dlouhých časů
závěrky, velkých zaclonění (vysokých clonových čísel), vysokých citlivostí
ISO (Hi 0,3 až Hi 2), resp. při úpravě citlivosti ISO funkcí automatické
regulace citlivosti ISO (0 121), při detekci blikání obrazu během aktivní
možnosti Povolit v položce Redukce blikání obrazu > Nastavení
redukce blikání obrazu v menu fotografování (0 254), při zapnuté
redukci vibrací (dostupné u objektivů VR), při nízké kapacitě baterie, při
nízké kapacitě nebo teplotě baterií AA vložených v Battery Packu
MB-D18, resp. při nasazení objektivu bez CPU a výběru možnosti
Clonový kroužek v uživatelské funkci f4 (Uživ. nastavení ovladačů) >
Nastavení clony (0 269).
114
A Vyrovnávací paměť
Fotoaparát je vybaven vyrovnávací pamětí pro dočasné uložení snímků, která
umožňuje pokračovat ve fotografování během ukládání snímků na paměťovou
kartu. Pamatujte si však, že snímací frekvence po zaplnění vyrovnávací paměti
poklesne (tAA).
Během namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny se v místě indikace počtu zbývajících
snímků v hledáčku a na kontrolním panelu
zobrazuje přibližný počet snímků, které lze při
stávajícím nastavení uložit do vyrovnávací
paměti. Tento údaj může být zobrazen v režimu
živého náhledu na monitoru. Ihned po zapnutí
fotoaparátu může udávaná hodnota krátce
poklesnout.
Během ukládání snímků na paměťovou kartu svítí kontrolka přístupu na
paměťovou kartu. V závislosti na snímacích podmínkách a výkonnosti paměťové
karty může trvat uložení snímků od několika sekund do několika minut. Dokud
kontrolka přístupu na paměťovou kartu nezhasne, nevyjímejte paměťovou kartu
a nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie. Pokud vypnete fotoaparát v okamžiku,
kdy ve vyrovnávací paměti zbývají data, nevypne se napájení až do uložení všech
snímků z vyrovnávací paměti. Dojde-li k vybití baterie v okamžiku, kdy jsou ve
vyrovnávací paměti přítomné snímky, zablokuje se závěrka a snímky se uloží na
paměťovou kartu.
A Viz také
Informace:
• Informace o volbě pořadí, ve kterém jsou jednotlivé snímky sérií zobrazovány
po expozici, viz D > Po expozici série zobrazit (0 249).
• Informace o volbě maximálního počtu snímků, které lze pořídit v jedné sérii, viz
A > Uživatelská funkce d2 (Max. počet snímků série, 0 264).
• Informace o počtu snímků, které lze pořídit v jedné sérii, viz „Kapacita
paměťové karty“ (0 362).
115
Samospoušť (E)
Samospoušť lze použít k potlačení vibrací fotoaparátu nebo k pořizování
autoportrétů.
1 Vyberte režim samospouště.
Stiskněte tlačítko aretace voliče snímacích
režimů a otočte volič snímacích režimů do
polohy E.
2 Vytvořte kompozici snímku a zaostřete.
Při použití režimu jednorázového zaostření
(0 98) lze provést expozici snímku pouze
v případě zobrazení indikace zaostření (I)
v hledáčku.
A
Zavření uzávěrky okuláru hledáčku
Pořizujete-li snímky bez pohledu do hledáčku,
zavřete uzávěrku okuláru hledáčku, abyste
zamezili ovlivnění snímků nebo expozice
světlem vnikajícím do hledáčku.
116
3 Spusťte samospoušť.
Stisknutím tlačítka spouště až
na doraz spusťte samospoušť.
Kontrolka samospouště začne
blikat. Dvě sekundy před
expozicí snímku přestane kontrolka samospouště blikat. Ke spuštění
závěrky dojde po uplynutí přibližně deseti sekund od spuštění
samospouště.
Chcete-li vypnout samospoušť ještě před expozicí snímku, otočte volič
snímacích režimů do jiné polohy.
A Viz také
Informace:
• Informace o výběru délky běhu samospouště, počtu pořízených snímků
a intervalu mezi snímky viz A > Uživatelská funkce c3 (Samospoušť; 0 264).
• Informace o zvukové signalizaci (pípání) pracující při použití samospouště viz
B > Možnosti pípnutí (0 274).
117
Předsklopení zrcadla (MUP)
Tento režim vyberte, chcete-li minimalizovat
rozmazání snímků vlivem chvění fotoaparátu
při sklopení zrcadla do horní polohy. Chcete-li
použít režim předsklopení zrcadla, stiskněte
tlačítko aretace voliče snímacích režimů
a otočte voličem snímacích režimů do polohy
MUP (předsklopení zrcadla). Po namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny pro zaostření
a nastavení expozice domáčkněte tlačítko
zbývající část jeho chodu až na doraz pro
sklopení zrcadla do horní polohy. Na
kontrolním panelu se zobrazí symbol Z;
opětovným stisknutím tlačítka spouště až na doraz provedete expozici
snímku (v režimu živého náhledu není třeba sklápět zrcadlo do horní
polohy; expozice snímku se provede prvním stisknutím tlačítka spouště
až na doraz). Pokud není vybrána možnost Vypnuto v položce Možnosti
pípnutí > Pípnutí zap/vyp v menu nastavení, zazní pípnutí (0 274). Po
dokončení fotografování se zrcadlo sklopí do spodní polohy.
D Sklopení zrcadla do horní polohy
Pokud je zrcadlo v horní poloze, nelze vytvořit kompozici snímku v hledáčku
a nelze použít automatické zaostřování a měření expozice.
A Předsklopení zrcadla
Není-li provedena po dobu 30 s po sklopení zrcadla do horní polohy žádná
operace, pořídí se snímek automaticky.
A Zamezení rozmazání snímků
Chcete-li zabránit rozmazání snímků chvěním fotoaparátu, stiskněte tlačítko
spouště jemně a plynule. Doporučuje se použít stativ.
A Viz také
Informace o použití závěrky s elektronickou první lamelou pro další redukci
rozmazání viz A > Uživatelská funkce d6 (Závěrka s el. první lamelou, 0 265).
118
Citlivost ISO
Manuální nastavení
Citlivost fotoaparátu k působení světla lze přizpůsobit množství
dostupného světla. K dispozici jsou nastavení citlivosti v rozmezí ISO 64
až ISO 25600 v krocích ekvivalentních 1/3 EV. Pro speciální případy jsou
navíc k dispozici nastavení 0,3 až 1 EV pod hodnotu ISO 64 a 0,3 až 2 EV
nad hodnotu ISO 25600. Čím vyšší je citlivost ISO, tím menší množství
světla je nutné pro expozici snímku – s rostoucí citlivostí lze tedy
používat kratší časy závěrky nebo větší zaclonění.
Citlivost ISO lze upravit stisknutím tlačítka S (Q) a otáčením hlavního
příkazového voliče, dokud se na kontrolním panelu a v hledáčku
nezobrazí požadované nastavení.
Tlačítko S (Q)
Kontrolní panel
Hledáček
Hlavní příkazový volič
A Menu citlivosti ISO
Citlivost ISO lze nastavovat rovněž pomocí položky
Nastavení citlivosti ISO v menu fotografování
(0 252).
119
A Citlivost ISO
Čím vyšší je citlivost ISO, tím menší množství světla je nutné pro expozici snímku
– s rostoucí citlivostí lze tedy používat kratší časy závěrky nebo větší zaclonění.
Zároveň však narůstá pravděpodobnost výskytu obrazového šumu (náhodně
rozmístěných jasně zbarvených pixelů, závoje nebo proužků). Při nastaveních
v rozmezí Hi 0,3 až Hi 2 se výrazně zvyšuje riziko obrazového šumu.
A Hi 0,3 – Hi 2
Nastavení Hi 0,3 až Hi 2 odpovídají citlivostem ISO o 0,3–2 EV nad hodnotou
ISO 25600 (ekvivalent ISO 32000–102400).
A Lo 0,3 – Lo 1
Nastavení Lo 0,3 až Lo 1 odpovídají citlivostem ISO o 0,3–1 EV pod hodnotou ISO
64 (ekvivalent ISO 50–32). Tato nastavení umožňují používat menší zaclonění za
jasného osvětlení. Kontrast je o něco vyšší než obvykle; ve většině případů se
doporučují citlivosti ISO 64 a vyšší.
A Viz také
Informace:
• Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení citlivosti ISO viz A >
Uživatelská funkce b1 (Krok citlivosti ISO; 0 262).
• Informace o zobrazení citlivosti ISO na kontrolním panelu viz A > Uživatelská
funkce d3 (Zobrazení citlivosti ISO; 0 264).
• Informace o redukci šumu na snímcích pořízených při vysokých citlivostech ISO
viz C > Redukce šumu pro vys. ISO (0 253).
• Informace o redukci šumu na videosekvencích pořízených při vysokých
citlivostech ISO viz 1 > Redukce šumu pro vys. ISO (0 258).
120
Automatická regulace citlivosti ISO
Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Nastavení citlivosti ISO
> Automat. regulace citl. ISO v menu fotografování, citlivost ISO se
v případě, kdy při hodnotě vybrané uživatelem nebude možné
dosáhnout optimální expozice, automaticky upraví (v případě použití
blesku je citlivost ISO přizpůsobena odpovídajícím způsobem).
1 Vyberte položku Automat. regulace citl.
ISO.
Vyberte položku Nastavení citlivosti ISO
v menu fotografování, vyberte položku
Automat. regulace citl. ISO a stiskněte
tlačítko 2.
2 Vyberte možnost Zapnuto.
Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte
tlačítko J (pokud je vybrána možnost
Vypnuto, nastavení citlivosti ISO zůstane
fixované na hodnotě zvolené uživatelem).
121
3 Upravte nastavení.
Nejvyšší hodnotu pro automatickou
regulaci citlivosti ISO lze nastavit pomocí
položky Nejvyšší citlivost (nejnižší
hodnota pro automatickou regulaci
citlivosti ISO je automaticky nastavena na
ISO 64; mějte na paměti, že pokud je
hodnota citlivosti ISO vybraná uživatelem vyšší než hodnota
nastavená v položce Nejvyšší citlivost, použije se hodnota vybraná
uživatelem). V expozičních režimech P a A je citlivost automaticky
upravována pouze v případech, kdy hrozí podexpozice při času
závěrky vybraném v položce Nejdelší čas závěrky (1/4 000 – 30 s nebo
Automaticky; v režimech S a M je citlivost ISO automaticky
upravována pro dosažení optimální expozice v kombinaci s časem
závěrky vybraným uživatelem). Je-li vybrána možnost Automaticky,
fotoaparát zvolí nejdelší čas závěrky na základě ohniskové
vzdálenosti objektivu; výběr krátkých časů při fotografování rychle se
pohybujících objektů sníží rozmazání. Po dokončení procedury
nastavení stiskněte tlačítko J pro návrat.
Chcete-li vybrat nejvyšší citlivost ISO používanou pro snímky
pořizované s pomocí volitelného blesku, použijte položku Nejvyšší
citlivost s M. Výběr možnosti Stejná jako bez blesku nastaví nejvyšší
citlivost ISO pro fotografování s bleskem na hodnotu aktuálně
vybranou v položce Nejvyšší citlivost.
Je-li vybrána možnost Zapnuto, zobrazuje
se v hledáčku a na kontrolním panelu nápis
ISO AUTO. Dojde-li ke změně citlivosti oproti
hodnotě vybrané uživatelem, tyto indikace
blikají a v hledáčku a na kontrolním panelu
se zobrazuje změněná hodnota.
122
A Nejdelší čas závěrky
Automatickou volbu času závěrky lze jemně doladit výběrem možnosti
Automaticky a stisknutím tlačítka 2: například pro teleobjektivy lze použít časy
závěrky kratší než obvykle automaticky vybrané, aby nedošlo k rozmazání
snímků. Mějte však na paměti, že možnost Automaticky je k dispozici pouze
u objektivů s vestavěným CPU; používá-li se objektiv bez CPU bez zadání dat
objektivu, je nejdelší čas závěrky fixován na hodnotě 1/30 s. Není-li možné
dosáhnout optimální expozice pro citlivost ISO vybranou v položce Nejvyšší
citlivost, mohou se nastavit i časy závěrky delší než nejdelší zvolený čas závěrky.
A Zapnutí a vypnutí automatické regulace citlivosti ISO
Automatickou regulaci citlivosti ISO lze zapnout a vypnout stisknutím tlačítka
S (Q) a otáčením pomocného příkazového voliče. Pokud je automatická
regulace citlivosti ISO zapnutá, zobrazuje se na kontrolním panelu a v hledáčku
symbol ISO AUTO, pokud je vypnutá, zobrazuje se symbol ISO.
A Automatická regulace citlivosti ISO
Při použití blesku se nejdelší čas závěrky nastaví na hodnotu vybranou v položce
Nejdelší čas závěrky – pokud tento čas není kratší než čas vybraný v uživatelské
funkci e1 (Synchroniz. čas pro blesk, 0 266) nebo delší než čas vybraný
v uživatelské funkci e2 (Čas záv. pro práci s bleskem, 0 266). V uvedených
případech se použije hodnota vybraná v uživatelské funkci e2. Mějte na paměti,
že citlivost ISO se může automaticky zvýšit, pokud je automatická regulace
citlivosti ISO použita v kombinaci s režimy synchronizace blesku s dlouhými časy
(dostupné s kompatibilními volitelnými blesky), což může fotoaparátu bránit ve
volbě dlouhých časů závěrky.
A Viz také
Informace o volbě reference použité pro nastavení expozice při použití blesku
v kombinaci s automatickou regulací citlivosti ISO viz A > Uživatelská funkce e4
(Automat. regulace citl. ISO pro M, 0 267).
123
Expozice
Měření expozice
Měření expozice určuje způsob nastavení expozice fotoaparátem.
K dispozici jsou následující možnosti:
Možnost
L
M
N
t
124
Popis
Měření Matrix: Poskytuje přirozené výsledky ve většině situací. Fotoaparát
měří expozici v široké ploše obrazového pole a nastavuje expoziční
parametry na základě informací o rozložení jasů a barev, na základě
kompozice a – v případě použití objektivů typu G, E nebo D (0 281) – na
základě informace o vzdálenosti objektu (3D Color Matrix III; při použití
ostatních objektivů s vestavěným CPU aktivuje fotoaparát měření
expozice Color Matrix III, které nezahrnuje 3D informaci o vzdálenosti).
Integrální měření se zdůrazněným středem: Fotoaparát měří expozici v celém
obrazovém poli, ale nejvyšší význam přisuzuje střední části obrazového
pole (pokud je nasazený objektiv s vestavěným CPU, lze nastavit velikost
této střední části obrazového pole pomocí uživatelské funkce b6,
Velikost zdůraz. středu, 0 263; pokud je nasazený objektiv bez CPU
nebo objektiv AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5E ED, je tato oblast
ekvivalentní kruhové plošce o průměru 12 mm). Klasické měření pro
portréty; doporučuje se při použití filtrů s prodlužovacím faktorem
(faktorem filtru) větším než 1×.
Bodové měření: Fotoaparát měří expozici v kruhové plošce o průměru
4 mm (cca 1,5 % obrazového pole). Tato ploška pracuje v místě aktivního
zaostřovacího pole a umožňuje tak měřit objekty mimo střed obrazu (při
použití objektivů bez CPU nebo objektivu AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm
f/3,5–4,5E ED, resp. při aktivním režimu automatické volby zaostřovacích
polí měří fotoaparát expozici v místě středního zaostřovacího pole). Tato
metoda měření expozice zaručuje správnou expozici objektu i v případě
mnohem jasnějšího nebo tmavšího pozadí snímku.
Měření orientované na nejvyšší jasy: Fotoaparát přisuzuje největší význam
nejvyšším jasům scény. Toto měření použijte pro redukci ztráty detailů
ve světlech, například při fotografování bodově osvětlených interpretů
na jevišti.
Režimy měření expozice lze volit stisknutím tlačítka Y a otáčením
hlavního příkazového voliče, dokud se v hledáčku a na kontrolním
panelu nezobrazí požadované nastavení.
Kontrolní panel
Tlačítko Y
Hlavní příkazový
volič
Hledáček
A Data objektivu bez CPU
Zadání ohniskové vzdálenosti a světelnosti objektivů bez CPU prostřednictvím
položky Data objektivu bez CPU v menu nastavení (0 218) umožní fotoaparátu
používat měření expozice Color Matrix při aktivaci měření Matrix a zlepší
přesnost integrálního měření se zdůrazněným středem a bodového měření.
Pokud je v kombinaci s objektivy bez CPU vybráno měření orientované na
nejvyšší jasy, resp. pokud je v kombinaci s objektivy bez CPU (u nichž nebyla
zadána jejich data) vybráno měření Matrix, použije se integrální měření se
zdůrazněným středem. Mějte na paměti, že integrální měření se zdůrazněným
středem se může použít rovněž při výběru měření orientovaného na nejvyšší jasy
v kombinaci s některými objektivy s vestavěným CPU (objektivy AI-P NIKKOR
a objektivy AF jiného typu než G, E a D; 0 284).
A Viz také
Informace:
• Informace o volbě použití či nepoužití detekce tváří měřením Matrix viz A >
Uživatelská funkce b5 (Měření Matrix, 0 263).
• Informace o možnosti samostatného optimálního doladění (kalibrace)
jednotlivých metod měření expozice viz A > Uživatelská funkce b7 (Jemné
doladění expozice, 0 263).
125
Expoziční režimy
Chcete-li zvolit způsob, jakým bude fotoaparát nastavovat čas závěrky
a clonu pro dosažení správné expozice, stiskněte tlačítko I a otáčejte
hlavním příkazovým voličem, dokud se na kontrolním panelu nezobrazí
požadovaný režim.
Tlačítko I
Režim
e
f
g
h
126
Hlavní příkazový
volič
Popis
Programová automatika (0 128): Fotoaparát nastavuje čas závěrky a clonu
pro dosažení optimální expozice. Režim doporučený pro momentky
a situace, ve kterých je málo času na nastavování fotoaparátu.
Clonová automatika (0 129): Uživatel nastavuje čas závěrky; fotoaparát
nastavuje clonu pro dosažení optimální expozice. Tento režim použijte
pro zmrazení nebo rozmazání pohybu.
Časová automatika (0 130): Uživatel nastavuje clonu; fotoaparát nastavuje
čas závěrky pro dosažení optimální expozice. Tento režim použijte pro
rozmazání pozadí nebo pro ostré zobrazení popředí i pozadí snímku.
Manuální expoziční režim (0 131): Uživatel nastavuje čas závěrky i clonu. Pro
dlouhé expozice použijte čas závěrky „Bulb“ (B) (A) nebo „Time“ (T)
(%).
A Typy objektivů
Při použití objektivu s vestavěným CPU, který je současně vybaven clonovým
kroužkem (0 284), je třeba zaaretovat clonový kroužek na hodnotě největšího
zaclonění (na hodnotě nejvyššího clonového čísla). Objektivy typu G a E nejsou
vybaveny clonovým kroužkem.
Při použití objektivů bez CPU (0 218) vyberte expoziční režim A (časová
automatika) nebo M (manuální expoziční režim). Při použití ostatních režimů je
v případě nasazení objektivu bez CPU automaticky aktivován režim A (0 284).
Indikace expozičního režimu (P nebo S) na kontrolním panelu začne blikat
a v hledáčku se zobrazí symbol A.
A Kontrola hloubky ostrosti
Pro zobrazení účinků použité clony stiskněte
a držte tlačítko Pv. Objektiv se zacloní na hodnotu
clony nastavenou fotoaparátem (režimy P a S) nebo
zvolenou uživatelem (režimy A a M) a umožní
posoudit v hledáčku rozložení hloubky ostrosti ve
fotografované scéně.
Tlačítko Pv
A Uživatelská funkce e5 – Modelovací záblesk
Tato uživatelská funkce určuje, jestli dojde při stisknutí tlačítka Pv ke spuštění
modelovacího záblesku volitelnými blesky s podporou systému kreativního
osvětlení Nikon (CLS; 0 288).
127
P: Programová automatika
V tomto režimu fotoaparát automaticky nastavuje v souladu
s vestavěným programem čas závěrky a hodnotu clony pro dosažení
optimální expozice ve většině situací.
A Flexibilní program
V expozičním režimu P lze otáčením hlavního
příkazového voliče při zapnutém expozimetru volit
různé kombinace času závěrky a clony při
zachování stejné expozice („flexibilní program“).
Všechny kombinace dávají v důsledku stejnou
expozici. Během činnosti flexibilního programu se
na kontrolním panelu zobrazuje hvězdička („U“).
Chcete-li obnovit výchozí nastavení času závěrky
a clony, otáčejte příkazovým voličem, dokud
hvězdička nezmizí, zvolte jiný režim nebo vypněte
fotoaparát.
Hlavní příkazový volič
A Viz také
Informace o aktivaci expozimetru viz část „Časovač pohotovostního režimu
(Fotografování s využitím hledáčku)“ (0 34).
128
S: Clonová automatika
V režimu clonové automatiky volíte čas závěrky a fotoaparát
automaticky nastavuje hodnotu clony pro dosažení optimální expozice.
Chcete-li nastavit čas závěrky, otáčejte při
zapnutém expozimetru hlavním příkazovým
voličem. K dispozici je čas závěrky „p“
a hodnoty v rozmezí 30 s až 1/8 000 s. Čas
závěrky lze zaaretovat na zvoleném nastavení
(0 136).
Hlavní příkazový volič
129
A: Časová automatika
V režimu časové automatiky volíte clonu a fotoaparát automaticky
nastavuje čas závěrky pro dosažení optimální expozice.
Chcete-li nastavit clonu v rozmezí nejnižšího
a nejvyššího clonového čísla použitého
objektivu, otáčejte pomocným příkazovým
voličem při zapnutém expozimetru.
Nastavenou hodnotu clony lze zaaretovat
(0 136).
Pomocný příkazový volič
A Objektivy bez CPU (0 284)
Nastavení clony provádějte pomocí clonového
kroužku objektivu. Pokud je používán objektiv
bez CPU a byla zadána hodnota světelnosti
objektivu pomocí položky Data objektivu bez
CPU v menu nastavení (0 218), zobrazuje se
v hledáčku a na kontrolním panelu aktuální
clonové číslo zaokrouhlené na nejbližší celou
hodnotu. V opačném případě je informace
o nastavení clony zprostředkována pouze ve
formě počtu clonových hodnot (F, s plnou světelností zobrazenou jako FA)
a konkrétní clonové číslo je nutné odečíst na clonovém kroužku objektivu.
130
M: Manuální expoziční režim
V manuálním expozičním režimu nastavujete manuálně čas závěrky
i clonu. Otáčením hlavního příkazového voliče při zapnutém
expozimetru nastavujete čas závěrky, otáčením pomocného
příkazového voliče nastavujete clonu. K dispozici je čas závěrky „p“
a hodnoty v rozmezí 30 s až 1/8 000 s, resp. lze ponechat závěrku otevřenou
po libovolně dlouhou dobu (A nebo %, 0 133). Při nastavování
clony lze vybírat z hodnot v rozmezí dostupného rozsahu použitého
objektivu. Pro kontrolu expozice použijte indikaci expozice.
Clona
Pomocný příkazový volič
Čas závěrky
Hlavní příkazový volič
Nastavené hodnoty času závěrky a clony lze zaaretovat (0 136).
131
A Objektivy AF Micro NIKKOR
Při použití externího expozimetru je třeba brát v úvahu expoziční faktor
prodloužení výtahu objektivu pouze v případě nastavování clony pomocí
clonového kroužku objektivu.
A Indikace expozice
Indikace expozice v hledáčku a na kontrolním panelu oznamuje, zda dojde při
aktuálním nastavení k pod- nebo přeexpozici snímku. V závislosti na nastavení
uživatelské funkce b2 (Krok nastav. expozice (EV), 0 262) se míra pod- nebo
přeexpozice zobrazuje v krocích po 1/3 EV, 1/2 EV nebo 1 EV. Dojde-li k překročení
limitů systému měření expozice, začne indikace blikat.
Uživatelská funkce b2 nastavena na 1/3 EV
Přeexponováno o více
Optimální expozice Podexponováno o 1/3 EV
než 3 EV
Kontrolní panel
Hledáček
A Viz také
Informace o možnosti obrácení indikace expozice způsobem vedoucím
k zobrazování záporných hodnot na pravé straně a kladných hodnot na levé
straně viz A > Uživatelská funkce f7 (Obrácení indikací, 0 269).
132
Dlouhé expozice (pouze režim M)
Chcete-li pořizovat dlouhé expozice pohybujících se světel, hvězd,
nočních scén a ohňostrojů, vyberte následující časy závěrky.
• Bulb (A): Závěrka zůstává otevřená po dobu stisknutí tlačítka
spouště. Abyste zamezili rozmazání snímků, použijte stativ, volitelné
bezdrátové dálkové ovládání nebo kabelovou spoušť (0 295).
• Time (%): Expozici spustíte stisknutím tlačítka spouště na fotoaparátu,
volitelné kabelové spoušti nebo bezdrátovém dálkovém ovládání.
Závěrka zůstane otevřená do druhého stisknutí tlačítka.
Čas závěrky: A (35sekundová expozice)
Clona: f/25
1 Připravte si fotoaparát.
Upevněte fotoaparát na stativ nebo jej umístěte na stabilní,
vodorovnou plochu.
A Dlouhé expozice
Zavřete uzávěrku okuláru hledáčku, abyste zamezili ovlivnění snímku
světlem vnikajícím do hledáčku (0 116). Abyste zamezili ztrátě napájení
před ukončením expozice, doporučuje Nikon použít plně nabitou baterii
nebo volitelný síťový zdroj a konektor pro připojení síťového zdroje. Mějte na
paměti, že v případě dlouhých expozic může dojít na snímcích k výskytu
obrazového šumu (jasných bodů, náhodně rozmístěných jasně zbarvených
pixelů nebo závoje). Jasné body a závoj lze potlačit výběrem možnosti
Zapnuto v položce Redukce šumu pro dlouhé exp. v menu fotografování
(0 253).
133
2 Vyberte expoziční režim M.
Stiskněte tlačítko I a otáčejte hlavním příkazovým voličem,
dokud se na kontrolním panelu nezobrazí symbol M.
Tlačítko I
Hlavní příkazový
volič
3 Nastavte čas závěrky.
Otáčením hlavního příkazového voliče při
zapnutém expozimetru vyberte čas
závěrky Bulb (A) nebo Time (%). Při
použití času závěrky Bulb (A) nebo
Time (%) se nezobrazuje indikace
expozice.
Bulb
Time
4 Otevřete závěrku.
Bulb (B): Po zaostření stiskněte tlačítko spouště na fotoaparátu nebo
volitelné kabelové spoušti či bezdrátovém dálkovém ovládání až na
doraz. Tlačítko spouště držte stisknuté až do dokončení expozice.
Time (T): Stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
134
5 Zavřete závěrku.
Bulb (B): Zdvihněte prst z tlačítka spouště.
Time (T): Stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
135
Aretace času závěrky a hodnoty clony
Aretace času závěrky je dostupná při použití clonové automatiky
a manuálního expozičního režimu, aretace hodnoty clony je dostupná
při použití časové automatiky a manuálního expozičního režimu.
Aretace času závěrky a hodnoty clony není dostupná při použití
programové automatiky.
1 Přiřaďte funkci aretace času závěrky a hodnoty clony ovládacímu
prvku fotoaparátu.
Přiřaďte funkci Aretace času závěrky a clony ovládacímu prvku
pomocí uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků,
0 268).
2 Zaaretujte čas závěrky a/nebo hodnotu clony.
Čas závěrky (expoziční režimy S a M): Stiskněte
zvolené tlačítko a otáčejte hlavním
příkazovým voličem, dokud se v hledáčku
a na kontrolním panelu nezobrazí symboly
F.
Chcete-li odaretovat čas závěrky, stiskněte
tlačítko a otáčejte hlavním příkazovým
voličem, dokud symboly F nezmizí.
Clona (expoziční režimy A a M): Stiskněte
zvolené tlačítko a otáčejte pomocným
příkazovým voličem, dokud se v hledáčku
a na kontrolním panelu nezobrazí symboly
F.
Chcete-li odaretovat hodnotu clony,
stiskněte tlačítko a otáčejte pomocným
příkazovým voličem, dokud symboly F nezmizí.
A Viz také
Informace o zaaretování času závěrky a/nebo hodnoty clony na vybraných
hodnotách viz A > Uživatelská funkce f3 (Aretace času závěrky a clony; 0 268).
136
Expoziční paměť
Expoziční paměť použijte v případě, kdy chcete změnit kompozici
snímku po použití integrálního měření expozice se zdůrazněným
středem nebo bodového měření expozice (0 124).
1 Aktivujte expoziční paměť.
Umístěte fotografovaný objekt do zóny
vybraného zaostřovacího pole
a namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny. Za současného držení tlačítka
spouště namáčknutého do poloviny
a umístění objektu v zóně vybraného
zaostřovacího pole aktivujte stisknutím
středu pomocného voliče expoziční paměť
(použijete-li automatické zaostřování,
zkontrolujte nejprve zobrazení indikace
zaostření I v hledáčku).
Tlačítko spouště
Pomocný volič
V době, kdy je aktivní expoziční paměť, se
v hledáčku zobrazuje indikace AE-L.
2 Změňte kompozici snímku.
Za stálého držení středu
pomocného voliče ve
stisknuté poloze změňte
kompozici snímku na původně
požadovanou a exponujte.
137
A Bodové měření
Při použití bodového měření expozice se do paměti uloží hodnota změřená
v místě vybraného zaostřovacího pole (0 124).
A Nastavení času závěrky a clony
Je-li aktivní expoziční paměť, lze měnit bez ovlivnění výsledné expozice
následující nastavení:
Expoziční režim
P
S
A
Nastavení
Čas závěrky a clona (flexibilní program; 0 128)
Čas závěrky
Clona
Nově nastavené hodnoty lze zkontrolovat v hledáčku a na kontrolním panelu.
Pamatujte si, že při aktivní expoziční paměti nelze měnit měření expozice.
A Viz také
Informace o použití tlačítka spouště k aktivaci expoziční paměti viz A >
Uživatelská funkce c1 (Tlačítko spouště jako AE-L, 0 263). Pokud je vybrána
možnost Zapnuto (namáčk. do poloviny), aktivuje se expoziční paměť při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
138
Korekce expozice
Funkce korekce expozice se používá pro úpravu expozičních hodnot
určených fotoaparátem a dosažení světlejších nebo tmavších snímků.
Její použití je nejúčinnější v kombinaci s integrálním měřením se
zdůrazněným středem a s bodovým měřením (0 124). K dispozici jsou
hodnoty v rozmezí –5 EV (podexpozice) až +5 EV (přeexpozice) v krocích
po 1/3 EV. Obecně platí, že kladné hodnoty korekce produkují světlejší
snímky a záporné hodnoty korekce produkují tmavší snímky.
–1 EV
Bez korekce expozice
+1 EV
Chcete-li nastavit korekci expozice, stiskněte tlačítko E a otáčejte
hlavním příkazovým voličem, dokud se v hledáčku nebo na kontrolním
panelu nezobrazí požadovaná hodnota.
Tlačítko E
Hlavní příkazový volič
139
±0 EV (stisknuté tlačítko E)
–0,3 EV
+2 EV
Při použití jiné hodnoty korekce než ±0,0
začne blikat číslice 0 uprostřed indikace
expozice (kromě expozičního režimu M)
a v hledáčku a na kontrolním panelu se po
uvolnění tlačítka E zobrazí symbol E.
Aktuální hodnotu korekce expozice lze
zkontrolovat pomocí indikace expozice po
stisknutí tlačítka E.
Normální expozici lze obnovit nastavením korekce expozice na hodnotu
±0,0. Korekce expozice se nezruší vypnutím fotoaparátu.
A Expoziční režim M
Při použití expozičního režimu M ovlivní korekce expozice pouze indikaci
expozice; čas závěrky a clona se nezmění.
A Použití blesku
Pokud se použije blesk, ovlivňuje korekce expozice úroveň zábleskové expozice
i expozice trvalým světlem – mění tedy jas hlavního objektu i pozadí. Pomocí
uživatelské funkce e3 (Kor. exp. při použití blesku, 0 266) lze omezit účinky
použití korekce expozice pouze na pozadí snímku.
140
A Viz také
Informace:
• Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení korekce expozice viz A >
Uživatelská funkce b3 (Krok korekce exp./zábl. exp., 0 262).
• Informace o nastavení korekce expozice bez stisknutí tlačítka E viz A >
Uživatelská funkce b4 (Snadná korekce expozice, 0 263).
• Informace o automatických změnách expozice, zábleskové expozice, vyvážení
bílé barvy a funkce Active D-Lighting viz „Bracketing“ (0 142).
141
Bracketing
Bracketing automaticky mění během expozice série snímků u každého
snímku expozici, zábleskovou expozici, nastavení funkce Active
D-Lighting (ADL) nebo vyvážení bílé barvy. Tuto funkci použijte
v situacích, kdy je obtížné dosáhnout správného nastavení a kdy není
čas na kontrolu výsledků a úpravu nastavení u každého snímku. Rovněž
takto můžete experimentovat s různými nastaveními fotoaparátu při
fotografování stejného objektu.
Bracketing se nastavuje pomocí položky
Nastavení bracketingu v menu
fotografování, která obsahuje následující
možnosti:
• Expoziční a zábleskový bracketing: Fotoaparát
mění během expozice série snímků expozici
trvalým a zábleskovým světlem (0 143).
Mějte na paměti, že zábleskový bracketing je k dispozici pouze
v režimu i-TTL a – v případě, že je podporován – v zábleskovém režimu
Auto aperture (qA) (0 189, 288).
• Expoziční bracketing: Fotoaparát mění během expozice série snímků
expozici trvalým světlem.
• Zábleskový bracketing: Fotoaparát mění během expozice série snímků
expozici zábleskovým světlem.
• Bracketing vyvážení bílé barvy: Fotoaparát vytvoří několik kopií každého
snímku, vždy s jiným nastavením vyvážení bílé barvy (0 148).
• Bracketing ADL: Fotoaparát mění během expozice série snímků nastavení
funkce Active D-Lighting (0 152).
142
❚❚ Expoziční a zábleskový bracketing
Chcete-li měnit expozici a/nebo zábleskovou expozici u série snímků:
Expozice upravena o: 0 EV
Expozice upravena o: –1 EV Expozice upravena o: +1 EV
1 Vyberte počet snímků.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením hlavního příkazového voliče
vyberte počet snímků sekvence bracketingu. Počet snímků se
zobrazí na kontrolním panelu.
Počet snímků
Tlačítko BKT
Hlavní příkazový
volič
Indikace expozičního
a zábleskového bracketingu
Při použití nenulové hodnoty se
v hledáčku zobrazí symbol BKT a na
kontrolním panelu se zobrazí symbol M
a indikace expozičního a zábleskového bracketingu.
143
2 Vyberte velikost kroku bracketingu.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením pomocného příkazového voliče
vyberte velikost kroku bracketingu.
Krok bracketingu
Tlačítko BKT
Pomocný
příkazový volič
Ve výchozím nastavení lze volit krok pro nastavení rozptylu
bracketingu v hodnotách 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 a 3 EV. V seznamu níže
jsou uvedeny programy bracketingu s krokem pro nastavení rozptylu
0,3 (1/3) EV.
Indikace na kontrolním panelu
Počet snímků
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Pořadí bracketingu (v EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Mějte na paměti, že v případě krokování expozice po 2 EV a více je
maximální počet snímků 5; je-li v kroku 1 zvolena vyšší hodnota,
počet snímků se automaticky nastaví na 5.
144
3 Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
Fotoaparát při expozici snímků mění expozici a/nebo zábleskovou
expozici v souladu se zvoleným programem bracketingu. Úpravy
expozice se přičtou k úpravám provedeným pomocí korekce
expozice (0 139).
Pokud je aktivní bracketing, zobrazuje se v hledáčku a na kontrolním
panelu indikace průběhu bracketingu. Po expozici každého snímku
zmizí z indikace jeden segment.
Počet snímků: 3; krok: 0,7
Indikace po expozici prvního snímku
145
❚❚ Zrušení bracketingu
Chcete-li zrušit funkci bracketingu, stiskněte tlačítko BKT a otáčejte
hlavním příkazovým voličem, dokud není počet snímků sekvence
bracketingu nulový (r) a nadále se nezobrazuje symbol M. Při
následné aktivaci bracketingu se obnoví naposled použitý program
bracketingu. Bracketing lze zrušit rovněž provedením dvoutlačítkového
resetu (0 209), v tomto případě se však při následné aktivaci
bracketingu neobnoví naposled použitý program bracketingu.
A Viz také
Informace:
• Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení expozice viz A > Uživatelská
funkce b2 (Krok nastav. expozice (EV), 0 262).
• Informace o volbě pořadí bracketingu viz A > Uživatelská funkce e7 (Pořadí
bracketingu, 0 267).
• Informace o volbě funkce tlačítka BKT viz A > Uživatelská funkce f1 (Uživ.
přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko BKT + y (0 268).
146
A Expoziční a zábleskový bracketing
V režimech pomalého sériového snímání, rychlého sériového snímání a tichého
sériového snímání se fotografování pozastaví po pořízení snímků v počtu
určeném programem bracketingu. Pořizování snímků se obnoví dalším
stisknutím tlačítka spouště.
Pokud dojde k zaplnění paměťové karty před pořízením všech snímků sekvence,
lze pořizování dalších snímků obnovit od následujícího snímku v rámci sekvence
po výměně paměťové karty nebo po vymazání některých snímků a uvolnění
místa na paměťové kartě. Dojde-li k vypnutí fotoaparátu před expozicí všech
snímků sekvence, pokračuje sekvence bracketingu při příštím zapnutí
fotoaparátu dalším snímkem.
A Expoziční bracketing
Fotoaparát upravuje expozici změnou nastavení času závěrky a clony
(programová automatika), clony (clonová automatika) nebo času závěrky
(časová automatika, manuální expoziční režim). Pokud je vybrána možnost
Zapnuto v položce Nastavení citlivosti ISO > Automat. regulace citl. ISO
(0 121) v režimech P, S a A, mění fotoaparát automaticky citlivost ISO pro
dosažení optimální expozice v případě překročení limitů expozičního systému
fotoaparátu; v režimu M fotoaparát nejprve použije automatickou regulaci
citlivosti ISO pro maximální přiblížení k optimální expozici a poté tuto expozici
upravuje změnou času závěrky. Pomocí uživatelské funkce e6 (Bracketing
(režim M), 0 267) lze změnit způsob provádění expozičního a zábleskového
bracketingu v manuálním expozičním režimu. Bracketing lze provádět změnou
zábleskové expozice současně se změnou nastavení času závěrky a/nebo clony,
resp. pouze změnou zábleskové expozice.
147
❚❚ Bracketing vyvážení bílé barvy
Fotoaparát vytvoří několik kopií každého snímku, vždy s jiným
nastavením vyvážení bílé barvy.
1 Vyberte počet snímků.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením hlavního příkazového voliče
vyberte počet snímků sekvence bracketingu. Počet snímků se
zobrazí na kontrolním panelu.
Počet snímků
Tlačítko BKT
Hlavní příkazový
volič
Při použití nenulové hodnoty se na
kontrolním panelu zobrazí symbol W
a indikace bracketingu vyvážení bílé
barvy a v hledáčku se zobrazí symbol BKT.
148
Indikace bracketingu
vyvážení bílé barvy
2 Vyberte velikost kroku vyvážení bílé barvy.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením pomocného příkazového voliče
vyberte krok pro nastavení rozptylu bracketingu vyvážení bílé barvy.
Každý krok je zhruba ekvivalentní rozdílu 5 miredů.
Krok vyvážení bílé barvy
Tlačítko BKT
Pomocný
příkazový volič
K dispozici je krok 1 (5 miredů), 2 (10 miredů) nebo 3 (15 miredů).
Vyšší hodnoty B odpovídají zvýšenému podílu modré, vyšší hodnoty
A odpovídají zvýšenému podílu žluté (0 161). V seznamu níže jsou
uvedeny programy bracketingu s krokem pro nastavení rozptylu 1.
Indikace na kontrolním panelu
Počet
snímků
0
3
3
2
2
3
5
Krok vyvážení
bílé barvy
1
1B
1A
1B
1A
1 A, 1 B
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
Pořadí bracketingu
0
0/1 B/2 B
0/2 A/1 A
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
0/2 A/1 A/1 B/2 B
0/3 A/2 A/1 A/1 B/
2 B/3 B
0/4 A/3 A/2 A/
1 A/1 B/2 B/3 B/4 B
149
3 Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
Z každého pořízeného snímku se vytvoří množství kopií v počtu
určeném programem bracketingu a každá kopie bude mít odlišné
vyvážení bílé barvy. Úpravy vyvážení bílé barvy se přičtou k úpravám
vyvážení bílé barvy provedeným pomocí jemného vyvážení bílé
barvy.
Pokud je počet snímků v programu
bracketingu větší než počet zbývajících
snímků, bliká na kontrolním panelu
nápis n a symbol odpovídající
paměťové karty, v hledáčku bliká
symbol j a zablokuje se závěrka.
Pořizování snímků lze zahájit až po
vložení nové paměťové karty.
150
❚❚ Zrušení bracketingu
Chcete-li zrušit funkci bracketingu, stiskněte tlačítko BKT a otáčejte
hlavním příkazovým voličem, dokud není počet snímků sekvence
bracketingu nulový (r) a nadále se nezobrazuje symbol W. Při
následné aktivaci bracketingu se obnoví naposled použitý program
bracketingu. Bracketing lze zrušit rovněž provedením dvoutlačítkového
resetu (0 209), v tomto případě se však při následné aktivaci
bracketingu neobnoví naposled použitý program bracketingu.
A Bracketing vyvážení bílé barvy
Bracketing vyvážení bílé barvy není dostupný při nastavení kvality obrazu NEF
(RAW). Výběr volby NEF (RAW) nebo NEF (RAW) + JPEG ruší bracketing vyvážení
bílé barvy.
Bracketing vyvážení bílé barvy ovlivní pouze barevnou teplotu (osa žlutá-modrá
na obrazovce jemného vyvážení bílé barvy, 0 161). Na ose zelená-purpurová
nebudou provedeny žádné úpravy.
V režimu samospouště dojde při každém spuštění závěrky k vytvoření kopií
v počtu specifikovaném v programu bracketingu, a to bez ohledu na nastavení
uživatelské funkce c3 (Samospoušť) > Počet snímků (0 264).
Pokud je fotoaparát vypnut ve chvíli, kdy svítí kontrolka přístupu na paměťovou
kartu, vypne se až poté, co se uloží všechny snímky sekvence bracketingu.
151
❚❚ Bracketing ADL
Fotoaparát mění během expozice série snímků nastavení funkce Active
D-Lighting.
1 Vyberte počet snímků.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením hlavního příkazového voliče
vyberte počet snímků sekvence bracketingu. Počet snímků se
zobrazí na kontrolním panelu.
Počet snímků
Tlačítko BKT
Hlavní příkazový
volič
Indikace bracketingu ADL
Při použití nenulové hodnoty se na kontrolním panelu zobrazí
symbol d a indikace bracketingu ADL a v hledáčku se zobrazí
symbol BKT. Vyberete-li dva snímky, pořídí fotoaparát jeden snímek
bez použití funkce Active D-Lighting a jeden snímek s aktuálním
nastavením funkce Active D-Lighting. Pro pořízení sérií snímků
s nastavením funkce Active D-Lighting na Vypnuto, Nízký
a Normální (tři snímky), Vypnuto, Nízký, Normální a Vysoký (čtyři
snímky) nebo Vypnuto, Nízký, Normální, Vysoký a Velmi vysoký
(pět snímků) vyberte tři až pět snímků. Vyberete-li více než dva
snímky, pokračujte krokem 3.
152
2 Vyberte položku Active D-Lighting.
Stisknutím tlačítka BKT a otáčením pomocného příkazového voliče
vyberte položku Active D-Lighting.
Tlačítko BKT
Pomocný příkazový volič
Nastavení funkce Active D-Lighting se zobrazí na kontrolním panelu.
Indikace na kontrolním panelu
ADL
Y Automaticky
Z Velmi vysoký
P Vysoký
Q Normální
R Nízký
153
3 Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
Fotoaparát při expozici každého snímku změní nastavení funkce
Active D-Lighting v souladu se zvoleným programem bracketingu.
Pokud je aktivní bracketing, zobrazuje se na kontrolním panelu
indikace průběhu bracketingu. Po expozici každého snímku zmizí
z indikace jeden segment.
Počet snímků: 3
154
Indikace po expozici prvního snímku
❚❚ Zrušení bracketingu
Chcete-li zrušit funkci bracketingu, stiskněte tlačítko BKT a otáčejte
hlavním příkazovým voličem, dokud není počet snímků sekvence
bracketingu nulový (r) a nadále se nezobrazuje symbol d. Při
následné aktivaci bracketingu se obnoví naposled použitý program
bracketingu. Bracketing lze zrušit rovněž provedením dvoutlačítkového
resetu (0 209), v tomto případě se však při následné aktivaci
bracketingu neobnoví naposled použitý program bracketingu.
A Bracketing ADL
V režimech pomalého sériového snímání, rychlého sériového snímání a tichého
sériového snímání se fotografování pozastaví po pořízení snímků v počtu
určeném programem bracketingu. Pořizování snímků se obnoví dalším
stisknutím tlačítka spouště.
Pokud dojde k zaplnění paměťové karty před pořízením všech snímků sekvence,
lze pořizování dalších snímků obnovit od následujícího snímku v rámci sekvence
po výměně paměťové karty nebo po vymazání některých snímků a uvolnění
místa na paměťové kartě. Dojde-li k vypnutí fotoaparátu před expozicí všech
snímků sekvence, pokračuje sekvence bracketingu při příštím zapnutí
fotoaparátu dalším snímkem.
155
Vyvážení bílé barvy
Možnosti vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé barvy zajišťuje, aby barvy nebyly ovlivněny barvou
světelného zdroje. Pro většinu světelných zdrojů se doporučuje používat
automatické vyvážení bílé barvy. Pokud nelze dosáhnout očekávaných
výsledků s pomocí automatického vyvážení bílé barvy, vyberte některou
z níže uvedených pevných předvoleb nebo použijte manuální nastavení.
Možnost (Barevná teplota *)
v Automaticky
Uchovat bílou (red. teplé barvy;
3 500–8 000 K)
Normálně (3 500–8 000 K)
Uchovat teplé barvy (3 500–8 000 K)
WB pro přirozené světlo
D Auto.
(4 500–8 000 K)
J
156
Žárovkové světlo (3 000 K)
Popis
Vyvážení bílé barvy je nastavováno
automaticky pro dosažení optimálních
výsledků pod většinou světelných
zdrojů. Pro dosažení nejlepších
výsledků použijte objektiv typu G, E
nebo D. Pokud se používá volitelný
blesk, jsou výsledky upraveny
odpovídajícím způsobem. Barevnou
teplotu lze zobrazit po fotografování
na obrazovce informací při přehrávání
(0 229).
Vyvážení bílé barvy je přizpůsobeno
pro přirozené světlo a produkuje barvy
blíže vnímání lidského zraku.
Použijte pro žárovkové osvětlení.
Možnost (Barevná teplota *)
I
Popis
Zářivkové světlo
Použijte pro:
Sodíkové výbojky (2 700 K)
• Sodíkové výbojky (používané na
sportovních stadionech).
Zářivk. světlo „teplá bílá“ (3 000 K)
• Zářivky typu „teplá bílá“.
Zářivkové světlo „bílá“ (3 700 K)
• Zářivky typu „bílá“.
Zářivk. sv. „studená bílá“ (4 200 K)
• Zářivky typu „studená bílá“.
Zářivk. sv. „denní bílé světlo“ (5 000 K)
• Zářivky typu „denní bílá“.
Zářivk. světlo „denní světlo“ (6 500 K)
• Zářivky typu „denní světlo“.
Vysokotepl. rtuť. výbojky (7 200 K)
H
Přímé sluneční světlo (5 200 K)
N
Blesk (5 400 K)
• Světelné zdroje s vysokou barevnou
teplotou (například rtuťové výbojky).
Použijte pro objekty na přímém
slunečním světle.
Použijte s volitelnými blesky.
Použijte za denního světla při zatažené
G Zataženo (6 000 K)
obloze.
Použijte za denního světla u objektů ve
M Stín (8 000 K)
stínu.
barevnou teplotu ze seznamu
K Výběr barevné teploty (2 500–10 000 K) Vyberte
hodnot (0 163).
Použijte objekt, světelný zdroj nebo
existující snímek jako referenci pro
L Manuální nastavení
vyvážení bílé barvy (0 165).
* Všechny hodnoty jsou přibližné a nezahrnují jemné vyvážení (je-li dostupné).
157
Vyvážení bílé barvy lze nastavit stisknutím tlačítka U a otáčením
hlavního příkazového voliče, dokud se požadované nastavení nezobrazí
na kontrolním panelu.
Tlačítko U
Hlavní příkazový
volič
Pokud je vybrána možnost v (Automaticky) nebo I (Zářivkové
světlo), můžete stisknutím tlačítka U a otáčením pomocného
příkazového voliče vybrat vnořenou možnost.
Tlačítko U
158
Pomocný
příkazový volič
A Menu fotografování a menu videosekvencí
Vyvážení bílé barvy je možné vybrat také pomocí položky Vyvážení bílé barvy
v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 252, 257), kterou lze
použít rovněž pro jemné vyvážení bílé barvy (0 161) či pro práci s paměťmi
manuálního vyvážení bílé barvy (0 165).
A v („Automaticky“)
Možnost v (Automaticky) nabízí volbu v0 (Uchovat bílou (red. teplé
barvy)), v1 (Normálně) a v2 (Uchovat teplé barvy). Možnost v0
(Uchovat bílou (red. teplé barvy)) zachovává bílou barvu objektů zachycených
pod žárovkovým světlem, zatímco možnost v2 (Uchovat teplé barvy)
zachovává teplý barevný nádech, který běžně vnímáme pod žárovkovým
osvětlením.
A D („Automatické vyvážení bílé barvy pro přirozené světlo“)
Možnost D (Auto. WB pro přirozené světlo) nemusí při použití pod umělým
světlem produkovat očekávané výsledky. Vyberte možnost v (Automaticky)
nebo možnost odpovídající zdroji světla.
A Studiové blesky
Možnost v (Automaticky) nemusí poskytovat v kombinaci s velkými
studiovými blesky očekávané výsledky. V těchto případech použijte manuální
nastavení nebo možnost N (Blesk) a pomocí funkce jemného vyvážení dolaďte
vyvážení bílé barvy.
A Viz také
Informace o variacích vyvážení bílé barvy oproti aktuální hodnotě viz
„Bracketing“ (0 142).
159
A Barevná teplota
Vnímání barvy světelného zdroje se mění v závislosti na pozorovateli a dalších
okolnostech. Barevná teplota je objektivním vyjádřením barvy světelného zdroje
definovaným ve vztahu k teplotě absolutně černého tělesa zahřátého na
takovou teplotu, aby vyzařovalo světlo stejné vlnové délky. Světelné zdroje
s barevnou teplotou okolo 5 000–5 500 K se jeví jako bílé, světelné zdroje s nižší
barevnou teplotou – jako jsou například žárovky – vnímáme jako nažloutlé nebo
načervenalé. Světelné zdroje s vyšší barevnou teplotou vnímáme jako
namodralé.
Teplejší (červenější) barvy
3000
q
w
Studenější (modřejší) barvy
4000
e
r
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
!1
q I (sodíkové výbojky): 2 700 K
w J (žárovkové světlo)/I (zářivkové světlo „teplá bílá“): 3 000 K
e I (zářivkové světlo „bílá“): 3 700 K
r I (zářivkové světlo „studená bílá“): 4 200 K
t I (zářivkové světlo „denní bílé světlo“): 5 000 K
y H (přímé sluneční světlo): 5 200 K
u N (blesk): 5 400 K
i G (zataženo): 6 000 K
o I (zářivkové světlo „denní světlo“): 6 500 K
!0 I (vysokoteplotní rtuťové výbojky): 7 200 K
!1 M (stín): 8 000 K
Poznámka: Všechny údaje jsou přibližné.
160
[K]
Jemné vyvážení bílé barvy
U všech nastavení s výjimkou K (Výběr barevné teploty) lze vyvážení
bílé barvy „jemně vyladit“ pro kompenzaci změn zabarvení světelného
zdroje nebo pro vytvoření cíleného barevného nádechu snímků.
1 Zobrazte možnosti jemného vyvážení.
Vyberte možnost vyvážení bílé barvy
a stiskněte tlačítko 2 (pokud je zobrazeno
vnořené menu, vyberte požadovanou
možnost a opětovným stisknutím tlačítka
2 zobrazte možnosti jemného vyvážení;
informace o jemném vyvážení manuálního
nastavení vyvážení bílé barvy viz „Jemné vyvážení manuálního
nastavení vyvážení bílé barvy“, 0 174).
2 Proveďte jemné vyvážení bílé barvy.
Souřadnice
Pomocí multifunkčního voliče nastavte
jemné vyvážení bílé barvy. Jemné vyvážení
bílé barvy lze provádět na ose žlutá (A) –
modrá (B) v krocích po 0,5 a na ose zelená
(G) – purpurová (M) v krocích po 0,25.
Vodorovná osa (žlutá – modrá) odpovídá
barevné teplotě, zatímco svislá osa (zelená
Nastavení
– purpurová) má podobný účinek jako
barevné kompenzační filtry (CC).
Vodorovná osa je odstupňována v krocích po přibližně 5 miredech,
svislá osa v krocích po přibližně 0,05 jednotky difuzní optické
hustoty.
161
3 Stiskněte tlačítko J.
Stisknutím tlačítka J uložte nastavení
a vraťte se do menu fotografování. Pokud
bylo provedeno jemné vyvážení bílé barvy,
zobrazuje se na kontrolním panelu
hvězdička („U“).
A Jemné vyvážení v režimu živého náhledu
Chcete-li provést jemné vyvážení bílé barvy v režimu živého náhledu, podržte
stisknuté tlačítko U během použití multifunkčního voliče. Stisknutím tlačítek 4
a 2 nastavujte hodnoty na ose žlutá – modrá a stisknutím tlačítek 1 a 3 na ose
zelená – purpurová.
Tlačítko U
A Jemné vyvážení bílé barvy
Hodnoty barev na osách jemného vyvážení bílé barvy jsou relativní, ne absolutní.
Například pohyb kurzoru směrem k B (modrá) v případě použití „teplého“
základního vyvážení bílé barvy, jako je J (Žárovkové světlo), vede ve výsledku
k lehce „studenějším“ snímkům, ne k jejich modřejšímu zbarvení.
A „Mired“
Jakákoli provedená změna barevné teploty produkuje větší rozdíl v barvách při
nižších barevných teplotách než při vyšších barevných teplotách. Například
změna barevné teploty o 1 000 K produkuje mnohem patrnější změnu výchozí
barvy u 3 000 K než u 6 000 K. Hodnota „Mired“ vypočítaná vynásobením
převrácené hodnoty barevné teploty číslem 10 6 je měřítkem barevné teploty,
které počítá s těmito fakty, a proto se používá jako jednotka barevných
konverzních filtrů. Příklad:
• 4 000 K – 3 000 K (rozdíl 1 000 K) = 83 miredů
• 7 000 K – 6 000 K (rozdíl 1 000 K) = 24 miredů
162
Výběr barevné teploty
Pomocí níže uvedených kroků vyberete barevnou teplotu při použití
režimu vyvážení bílé barvy K (Výběr barevné teploty).
D Výběr barevné teploty
Mějte na paměti, že očekávaných výsledků nebude dosaženo při použití
zábleskového nebo zářivkového světla. Pro tyto světelné zdroje vyberte možnost
N (Blesk) nebo I (Zářivkové světlo). U ostatních světelných zdrojů zhotovte
zkušební snímek, abyste zjistili, zda je vybraná hodnota odpovídající.
❚❚ Menu Vyvážení bílé barvy
Barevnou teplotu lze vybrat rovněž pomocí možností položky Vyvážení
bílé barvy v menu fotografování. Níže popsaným způsobem zadejte
hodnoty pro osy žlutá – modrá a zelená – purpurová.
1 Vyberte možnost Výběr barevné teploty.
Vyberte položku Vyvážení bílé barvy v menu fotografování, potom
vyberte možnost Výběr barevné teploty a stiskněte tlačítko 2.
2 Vyberte hodnoty pro osy žlutá – modrá a zelená – purpurová.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte číslice na ose žlutá (A) – modrá (B),
resp. na ose zelená (G) – purpurová (M) a stisknutím tlačítek 1 a 3
upravte nastavené hodnoty.
Hodnota pro osu žlutá (A) –
modrá (B)
Hodnota pro osu zelená (G) –
purpurová (M)
163
3 Stiskněte tlačítko J.
Stisknutím tlačítka J uložte změny a vraťte
se do menu fotografování. Je-li pro osu
zelená (G) – purpurová (M) vybrána jiná
hodnota než 0, zobrazí se na kontrolním
panelu hvězdička („U“).
❚❚ Tlačítko U
Pokud je vybrán režim K (Výběr barevné teploty), lze použít tlačítko
U k výběru barevné teploty, pouze však pro osu žlutá (A) – modrá (B).
Stiskněte tlačítko U a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud
se na kontrolním panelu nezobrazí požadovaná hodnota (nastavení se
provádí v miredech; 0 162). Chcete-li přímo zadat barevnou teplotu,
stiskněte tlačítko U, pomocí tlačítek 4 a 2 vyberte číslici a pomocí
tlačítek 1 a 3 změňte nastavení.
Tlačítko U
164
Pomocný
příkazový volič
Manuální nastavení
Manuální nastavení se používá k záznamu a vyvolání uživatelského
vyvážení bílé barvy pro fotografování pod smíšeným osvětlením nebo
pro kompenzaci světelného zdroje se silným barevným nádechem. Do
paměti fotoaparátu lze uložit až šest různých nastavení vyvážení bílé
barvy, d-1 až d-6. K dispozici jsou dvě metody manuálního nastavení
vyvážení bílé barvy:
Metoda
Popis
Pod osvětlení, které se použije při expozici konečného
snímku, se umístí neutrální šedý nebo bílý objekt
a pomocí fotoaparátu se změří hodnota bílé barvy
Přímé měření
(0 166). V režimu živého náhledu (0 37, 59) lze změřit
vyvážení bílé barvy ve vybrané části snímku (bodové
vyvážení bílé barvy, 0 169).
Kopírování z existujícího Hodnota vyvážení bílé barvy se zkopíruje ze snímku
snímku
uloženého na paměťové kartě (0 172).
A Paměti vyvážení bílé barvy
Změny v pamětech vyvážení bílé barvy jsou aplikovány na všechny banky menu
fotografování (0 250).
165
Fotografování s využitím hledáčku
1 Osvětlete referenční objekt.
Pod osvětlení, které se použije při expozici konečného snímku,
umístěte neutrální šedý nebo bílý objekt. Ve studiových podmínkách
lze jako referenční objekt použít standardní šedou tabulku. Mějte na
paměti, že expozice je při měření vyvážení bílé barvy vždy zvýšena
o 1 EV; v expozičním režimu M přizpůsobte expozici tak, aby indikace
expozice zobrazovala hodnotu ±0 (0 132).
2 Nastavte vyvážení bílé barvy na L (Manuální nastavení).
Stiskněte tlačítko U a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud
se na kontrolním panelu nezobrazí nápis L.
Tlačítko U
Hlavní příkazový
volič
A Měření hodnoty vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení (Fotografování s využitím
hledáčku)
Vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení nelze měřit během záznamu
časosběrné videosekvence, při fotografování v režimu HDR a při použití
vícenásobné expozice.
166
3 Vyberte paměť.
Stiskněte tlačítko U a otáčejte pomocným příkazovým voličem,
dokud se na kontrolním panelu nezobrazí požadovaná paměť
vyvážení bílé barvy (d-1 až d-6).
Tlačítko U
Pomocný
příkazový volič
4 Vyberte režim přímého měření.
Krátce uvolněte tlačítko U a poté jej
stiskněte a podržte, dokud na
kontrolním panelu nezačne blikat
symbol L. Blikající symbol D se
zobrazí rovněž v hledáčku.
5 Změřte hodnotu vyvážení bílé barvy.
V průběhu několika sekund předtím, než indikace
přestane blikat, zaměřte referenční objekt tak, aby
vyplnil zorné pole hledáčku, a stiskněte tlačítko spouště
až na doraz. Fotoaparát změří hodnotu bílé barvy a uloží
ji do paměti vybrané v kroku 3. Není zaznamenán žádný snímek;
vyvážení bílé barvy lze přesně změřit i v případě, že není zaostřeno.
167
6 Zkontrolujte výsledek.
Pokud byl fotoaparát schopen změřit
hodnotu pro vyvážení bílé barvy, bliká
na kontrolním panelu nápis C
a v hledáčku nápis a. Chcete-li se vrátit
do režimu fotografování, namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny.
Je-li osvětlení příliš slabé nebo příliš
silné, nemusí být fotoaparát schopen
změřit hodnotu vyvážení bílé barvy. Na
kontrolním panelu a v hledáčku se
zobrazí blikající symbol b a.
Namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny pro návrat ke kroku 5
a zopakujte měření vyvážení bílé barvy.
D Režim přímého měření
Není-li při fotografování s využitím hledáčku provedena po dobu blikání indikací
žádná operace, ukončí se režim přímého měření za dobu vybranou v uživatelské
funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 263).
A Chráněné paměti
Pokud je aktuální paměť vyvážení bílé barvy chráněná (0 174), bliká při pokusu
o změření nové hodnoty na kontrolním panelu a v hledáčku nápis 3.
A Výběr paměti
Výběrem možnosti Manuální nastavení v položce
Vyvážení bílé barvy v menu fotografování se
zobrazí paměti vyvážení bílé barvy; vyberte paměť
a stiskněte tlačítko J. Neexistuje-li žádná hodnota
pro aktuálně vybranou paměť, nastaví se vyvážení
bílé barvy na 5 200 K, tj. na stejnou barevnou
teplotu jako při použití možnosti Přímé sluneční
světlo.
168
Živý náhled (Bodové vyvážení bílé barvy)
V režimu živého náhledu (0 37, 59) lze změřit vyvážení bílé barvy ve
vybrané části obrazového pole a eliminovat tak nutnost přípravy
referenčního objektu nebo výměny objektivů při fotografování
s teleobjektivy.
1 Stiskněte tlačítko a.
Zrcadlo fotoaparátu se sklopí do horní polohy a na monitoru
fotoaparátu se zobrazí aktuální záběr objektivu.
2 Nastavte vyvážení bílé barvy na L (Manuální nastavení).
Stiskněte tlačítko U a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud
se na monitoru nezobrazí nápis L.
Tlačítko U
Hlavní příkazový
volič
169
3 Vyberte paměť.
Stiskněte tlačítko U a otáčejte pomocným příkazovým voličem,
dokud se na monitoru nezobrazí požadovaná paměť vyvážení bílé
barvy (d-1 až d-6).
Tlačítko U
Pomocný
příkazový volič
4 Vyberte režim přímého měření.
Krátce uvolněte tlačítko U a poté jej
stiskněte a podržte, dokud na monitoru
nezačne blikat nápis L. V místě
vybraného zaostřovacího pole se zobrazí
terčík bodového vyvážení bílé barvy (r).
5 Umístěte terčík na bílou nebo šedou plochu.
Během blikání nápisu L na zobrazovači
nastavte pomocí multifunkčního voliče
terčík r na bílou nebo šedou oblast
objektu. Chcete-li zvětšit oblast v okolí
terčíku za účelem jeho přesnějšího
umístění, stiskněte tlačítko X. Vyvážení bílé
barvy můžete rovněž změřit v libovolné
části obrazového pole klepnutím na objekt na monitoru. V takovém
případě není nutné stisknout střední tlačítko multifunkčního voliče
nebo tlačítko spouště postupem popsaným v kroku 6.
170
6 Změřte hodnotu vyvážení bílé barvy.
Stisknutím středního tlačítka
multifunkčního voliče nebo tlačítka
spouště až na doraz změřte vyvážení bílé
barvy (vyvážení bílé barvy můžete změřit
v libovolné části obrazového pole
klepnutím na objekt na monitoru). Čas
dostupný pro změření vyvážení bílé barvy
se nastavuje pomocí uživatelské funkce c4 (Zpožď. pro vypn.
monitoru) > Živý náhled (0 264).
Není-li fotoaparát schopen změřit hodnotu
vyvážení bílé barvy, zobrazí se zpráva.
V takovém případě vyberte nový cíl pro
změření vyvážení bílé barvy a opakujte
postup od kroku 5.
7 Opusťte režim přímého měření.
Stisknutím tlačítka U ukončete režim přímého měření.
Výběrem možnosti Manuální nastavení
v položce Vyvážení bílé barvy v menu
fotografování nebo v menu videosekvencí
lze zobrazit paměti vyvážení bílé barvy.
U pamětí zaznamenaných v režimu živého
náhledu se zobrazuje poloha terčíků
použitých pro změření vyvážení bílé barvy.
D Měření hodnoty vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení (Živý náhled)
Vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení nelze změřit během expozice HDR
(0 182) a při výběru možnosti Žádná v položce Úpr. WB monit. v živ. náhl. pro
sn. v menu tlačítka i (0 45).
171
Správa pamětí
❚❚ Kopírování vyvážení bílé barvy ze snímku
Pomocí níže uvedených kroků zkopírujete hodnotu vyvážení bílé barvy
z existujícího snímku do vybrané paměti.
1 Vyberte možnost Manuální nastavení.
Vyberte položku Vyvážení bílé barvy
v menu fotografování, potom vyberte
možnost Manuální nastavení a stiskněte
tlačítko 2.
2 Vyberte cílové umístění.
Vyberte cílovou paměť (d-1 až d-6)
a stiskněte střední tlačítko multifunkčního
voliče.
3 Vyberte možnost Vybrat snímek.
Vyberte možnost Vybrat snímek
a stiskněte tlačítko 2.
172
4 Vyberte zdrojový snímek.
Vyberte zdrojový snímek. Chcete-li
zobrazit vybraný snímek na celé
obrazovce, stiskněte a podržte tlačítko X.
Chcete-li zobrazit snímky v jiných
umístěních, stiskněte tlačítko W (M)
a vyberte požadovanou kartu a složku
(0 224).
5 Zkopírujte vyvážení bílé barvy.
Stisknutím tlačítka J zkopírujte vyvážení bílé barvy pro vybraný
snímek do zvolené paměti. Pokud je k vybranému snímku připojen
komentář (0 273), zkopíruje se tento komentář do komentáře pro
vybranou paměť.
173
A Jemné vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení
Vybranou paměť lze jemně vyvážit výběrem
možnosti Jemně vyvážit a úpravou vyvážení bílé
barvy způsobem popsaným v části „Jemné
vyvážení bílé barvy“ (0 161).
A Úprava komentáře
Chcete-li zadat komentář s popisem v délce až 36
znaků k aktuální paměti vyvážení bílé barvy,
vyberte možnost Upravit komentář v menu
manuálního nastavení vyvážení bílé barvy
a zadejte komentář (0 273).
A Ochrana pamětí
Chcete-li nastavit ochranu pro aktuální paměť
vyvážení bílé barvy, vyberte položku Chránit
v menu manuálního nastavení vyvážení bílé barvy,
potom vyberte možnost Zapnuto a stiskněte
tlačítko J. Chráněné paměti nelze upravovat
a položky Jemně vyvážit a Upravit komentář
nelze použít.
174
Vylepšení snímků
Předvolby Picture Control
Výběr předvolby Picture Control
Předvolbu Picture Control zvolte v závislosti na fotografovaném objektu
nebo typu scény.
Možnost
Popis
Fotoaparát automaticky upravuje nastavení barevného
odstínu a tonality, přičemž vychází z předvolby Picture
Control Standardní. Pleť portrétovaných osob vypadá
měkčí a prvky, jako je zeleň a obloha u venkovních
snímků, jsou živější než u snímků pořízených s použitím
předvolby Picture Control Standardní.
Standardní zpracování snímků pro dosažení vyvážených
výsledků. Doporučená volba ve většině situací.
Minimální zpracování snímků pro dosažení přirozeně
působících výsledků. Toto nastavení je vhodné pro
snímky, které budou následně zpracovávány nebo
retušovány.
Snímky jsou zpracovány pro dosažení živých barev. Toto
nastavení použijte u snímků, na kterých chcete zdůraznit
základní barvy.
n
Automaticky
Q
Standardní
R
Neutrální
S
Živé
T
Monochromatické Záznam monochromatických snímků.
o
Portrét
Zpracování portrétních snímků pro získání přirozené
struktury a zaoblených křivek pleti.
p
Krajina
Tvorba živých snímků krajin a měst.
q
Ploché
Detaily scény jsou zachovány v širokém tonálním rozsahu
od nejvyšších jasů až po stíny. Toto nastavení je vhodné
pro snímky, které budou následně výrazně zpracovávány
nebo retušovány.
175
1 Stiskněte tlačítko L (Z/Q).
Zobrazí se seznam předvoleb Picture
Control.
Tlačítko L (Z/Q)
2 Vyberte předvolbu Picture Control.
Vyberte požadovanou předvolbu Picture
Control a stiskněte tlačítko J.
A Uživatelské předvolby Picture Control
Uživatelské předvolby Picture Control jsou vytvářeny úpravou existujících
předvoleb Picture Control pomocí položky Správa předv. Picture Control
v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 252, 258). Uživatelské
předvolby Picture Control lze uložit na paměťovou kartu, aby mohly být sdíleny
s dalšími fotoaparáty stejného typu a s kompatibilním softwarem.
A Indikace předvolby Picture Control
Aktuálně nastavená předvolba Picture Control se
zobrazí na obrazovce informací stisknutím tlačítka
R.
A Menu fotografování a menu videosekvencí
Předvolby Picture Control lze vybírat rovněž pomocí položky Předvolby Picture
Control v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 252, 257).
176
Úprava parametrů předvoleb Picture Control
Existující předvolby Picture Control nebo uživatelské předvolby Picture
Control (0 176) lze upravit tak, aby odpovídaly fotografovanému
motivu nebo tvůrčím záměrům uživatele. Pomocí možnosti Rychlé
nastavení můžete zvolit vyváženou kombinaci nastavení nebo můžete
manuálně upravit přímo jednotlivé volitelné parametry.
1 Vyberte předvolbu Picture Control.
Vyberte požadovanou předvolbu Picture
Control ze seznamu předvoleb (0 175)
a stiskněte tlačítko 2.
2 Upravte nastavení.
Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte
požadovaný parametr a stisknutím tlačítek
4 a 2 vyberte hodnotu v krocích po 1
nebo otáčejte pomocným příkazovým
voličem pro výběr hodnoty v krocích po
0,25 (0 178; dostupné možnosti se mění
podle vybrané předvolby Picture Control). Tento krok opakujte až do
nastavení všech parametrů nebo zvolte předvolenou kombinaci
parametrů výběrem možnosti Rychlé nastavení a stisknutím tlačítka
4 nebo 2. Výchozí nastavení lze obnovit stisknutím tlačítka O (Q).
3 Stiskněte tlačítko J.
A Úprava originálních předvoleb Picture Control
Předvolby Picture Control, u kterých byly
modifikovány výchozí parametry, jsou označeny
hvězdičkou („U“) v menu Předvolby Picture
Control.
177
❚❚ Parametry předvoleb Picture Control
Možnost
Rychlé nastavení
Doostření
Zřetelnost
Manuální nastavení
Kontrast
Jas
Sytost
Odstín
Filtrové
efekty
Tónování
Popis
Snižuje nebo zvyšuje celkový účinek vybrané předvolby Picture
Control (mějte na paměti, že použitím této možnosti dojde
k resetování všech manuálních úprav nastavení). Není k dispozici
u uživatelských předvoleb Picture Control (0 176).
Tento parametr určuje úroveň doostření obrysů objektů na
snímcích. Chcete-li aktivovat automatické přizpůsobování
doostření v závislosti na typu scény, vyberte A.
Tento parametr umožňuje manuálně nastavit zřetelnost nebo
zvolit možnost A pro automatické nastavení zřetelnosti
fotoaparátem. V závislosti na fotografované scéně se mohou při
určitých nastaveních zobrazit okolo jasných objektů stíny nebo
se může zobrazit světelné halo okolo tmavých objektů.
Zřetelnost není aplikována na videosekvence.
Tento parametr umožňuje manuálně nastavit kontrast nebo
zvolit možnost A pro automatické nastavení kontrastu
fotoaparátem.
Tento parametr umožňuje zvýšit nebo snížit jas beze ztráty
detailů ve světlech či stínech.
Tento parametr ovlivňuje sytost (živost) barev. Chcete-li
aktivovat automatické přizpůsobování sytosti v závislosti na
typu scény, vyberte A.
Tento parametr slouží k úpravě barevného odstínu.
Umožňují simulovat účinky barevných filtrů na
monochromatické snímky (0 179).
Tento parametr umožňuje vybrat odstín použitý pro
monochromatické snímky (0 179).
A Předvolba Picture Control „n Automaticky“
Pokud je vybrána možnost n Automaticky
v položce Předvolby Picture Control, lze
nastavení upravovat v rozmezí A-2 až A+2. Otáčení
pomocného příkazového voliče nemá žádný
účinek.
D „A“ (Automaticky)
Výsledky automatického doostření, nastavení zřetelnosti, kontrastu a sytosti
barev se mění v závislosti na expozici a umístění objektu ve snímku. Chcete-li
dosáhnout maximálně kvalitních výsledků, použijte objektivy typu G, E nebo D.
178
A Přepínání mezi manuálním a automatickým nastavením
Stisknutím tlačítka X můžete přepínat mezi
manuálním a automatickým (A) nastavením
doostření, zřetelnosti, kontrastu a sytosti barev.
A Předchozí nastavení
Indikace j pod zobrazením hodnoty v menu
nastavení předvolby Picture Control indikuje
předchozí použitou hodnotu pro nastavovaný
parametr. Tuto indikaci lze použít jako vodítko při
úpravách nastavení.
A Filtrové efekty (pouze předvolba Monochromatické)
Volitelná nastavení v tomto menu umožňují simulovat účinky barevných filtrů na
monochromatické snímky. K dispozici jsou následující filtrové efekty:
Možnost
Popis
Y Žlutý
Zvyšuje kontrast. Lze použít ke snížení jasu oblohy u snímků
O Oranžový krajin. Oranžový filtr produkuje vyšší kontrast než žlutý, červený
filtr produkuje vyšší kontrast než oranžový.
R Červený
G Zelený
Změkčuje odstíny pleti. Je vhodný pro portrétní snímky.
A Tónování (pouze předvolba Monochromatické)
Stisknutím tlačítka 3 při aktivní možnosti
Tónování se zobrazí volitelná nastavení sytosti
barev. Stisknutím tlačítek 4 a 2 upravte nastavení
sytosti barev. Nastavení sytosti barev není
k dispozici při použití možnosti B&W (Černobílé).
A Ovládání dotykem
Dotykem v místě indikace se zobrazí ovládání
dotykem, které lze použít k úpravě nastavení
předvoleb Picture Control.
179
Zachování detailů ve světlech a stínech
Active D-Lighting
Funkce Active D-Lighting zachovává kresbu ve světlech a stínech
a vytváří snímky s přirozeně působícím kontrastem. Tuto funkci použijte
pro vysoce kontrastní scény – například při fotografování jasně
osvětlených exteriérů přes dveře či okno nebo při fotografování objektů
ve stínu za slunečních dní. Její použití je nejúčinnější v kombinaci
s měřením expozice Matrix (0 124).
Funkce Active D-Lighting vypnutá
Active D-Lighting: Y Automaticky
A Funkce „Active D-Lighting“ v porovnání s funkcí „D-Lighting“
Položka Active D-Lighting v menu fotografování a v menu videosekvencí
upravuje expozici před pořízením snímků z důvodu optimalizace dynamického
rozsahu, zatímco položka D-Lighting v menu retušování (0 278) vyjasňuje stíny
u již pořízených snímků.
D Active D-Lighting
Na snímcích pořízených pomocí funkce Active D-Lighting se může vyskytnout
šum (náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky).
U některých objektů se může vyskytnout nerovnoměrné stínování. Funkce
Active D-Lighting nepracuje při vysokých citlivostech ISO (Hi 0,3 – Hi 2).
180
Použití funkce Active D-Lighting:
1 Vyberte položku Active D-Lighting.
Vyberte položku Active D-Lighting
v menu fotografování a stiskněte tlačítko
2.
2 Vyberte možnost.
Vyberte požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko J. Je-li vybrána možnost
Y Automaticky, fotoaparát automaticky
upravuje nastavení funkce Active
D-Lighting podle snímacích podmínek
(v expozičním režimu M je nastavení
Y Automaticky rovnocenné nastavení Q Normální).
A Funkce Active D-Lighting a videosekvence
Pokud je vybrána možnost Stejné nast. jako pro fotogr. v položce Active
D-Lighting v menu videosekvencí a možnost Automaticky v menu
fotografování, budou videosekvence pořizovány s nastavením rovnocenným
nastavení Normální. Funkce Active D-Lighting nepracuje při velikostech obrazu
1 920 × 1 080 (zpomalený záznam) a 3 840 × 2 160.
A Viz také
Informace o změně nastavení funkce Active D-Lighting během expozice série
snímků viz „Bracketing“ (0 142).
181
Vysoký dynamický rozsah (HDR)
Funkce High Dynamic Range (Vysoký dynamický rozsah, HDR), která je
vhodná pro fotografování objektů s vysokým kontrastem, kombinuje
dvě různé expozice do jediného snímku zachycujícího velký rozsah jasů
od stínů až po světla. Funkce HDR je nejúčinnější v kombinaci s měřením
expozice Matrix (0 124; při použití bodového měření expozice nebo
integrálního měření expozice se zdůrazněným středem a objektivu bez
CPU je expoziční rozdíl u nastavení Automaticky ekvivalentní přibližně
2 EV). Tuto funkci nelze kombinovat s některými funkcemi fotoaparátu
včetně záznamu NEF (RAW), zábleskového osvětlení (0 187),
bracketingu (0 142), vícenásobné expozice, posunu zaostření,
časosběrného snímání a časů závěrky A a %.
+
První expozice (tmavší)
Druhá expozice (světlejší)
1 Vyberte položku HDR (vysoký dynam.
rozsah).
Vyberte položku HDR (vysoký dynam.
rozsah) v menu fotografování a stiskněte
tlačítko 2.
182
Kombinovaný snímek
HDR
2 Vyberte režim.
Vyberte položku Režim HDR a stiskněte
tlačítko 2.
Vyberte jednu z následujících možností
a stiskněte tlačítko J.
• Chcete-li pořídit série snímků HDR, vyberte
možnost 0 Zapnuto (série). Funkce
HDR zůstává aktivní až do výběru
možnosti Vypnuto v položce Režim
HDR.
• Chcete-li pořídit jeden snímek HDR, vyberte možnost Zapnuto (jeden
snímek). Po vytvoření jednoho snímku HDR se automaticky obnoví
normální fotografování.
• Chcete-li se vrátit zpět bez vytvoření dalších snímků HDR, vyberte možnost
Vypnuto.
Je-li vybrána možnost Zapnuto (série)
nebo Zapnuto (jeden snímek), zobrazuje
se na kontrolním panelu symbol y.
183
3 Vyberte expoziční rozdíl.
Chcete-li vybrat expoziční rozdíl mezi
oběma snímky, vyberte položku Expoziční
rozdíl a stiskněte tlačítko 2.
Zobrazí se možnosti expozičního rozdílu.
Vyberte některou možnost a stiskněte
tlačítko J. Vyšší hodnoty vybírejte pro
objekty s vysokým kontrastem, ale
pamatujte si, že nadměrně vysoké
hodnoty nemusí přinášet očekávané
výsledky; je-li vybrána možnost
Automaticky, fotoaparát upravuje expozici automaticky podle
fotografované scény.
4 Vyberte míru vyhlazení.
Chcete-li vybrat míru vyhlazení rozhraní
mezi oběma snímky, vyberte položku
Vyhlazení a stiskněte tlačítko 2.
Zobrazí se možnosti vyhlazení. Vyberte
možnost a stiskněte tlačítko J. Vyšší
hodnoty produkují jemnější složený obraz.
U některých objektů se může vyskytnout
nerovnoměrné stínování.
184
5 Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.
Fotoaparát provede při stisknutí tlačítka
spouště až na doraz dvě expozice.
Během kombinování snímků
fotoaparátem bliká na kontrolním
panelu symbol „l y“ a v hledáčku
symbol l u; až do dokončení
procesu a uložení snímků nelze zhotovit
žádné další snímky. Bez ohledu na
aktuálně nastavený snímací režim se při
každém stisknutí tlačítka spouště pořídí pouze jeden snímek.
Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série), vypne se funkce HDR
pouze výběrem možnosti Vypnuto v položce Režim HDR; pokud je
vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek), vypne se funkce HDR
automaticky po expozici snímku. Po ukončení funkce HDR zmizí
symbol y.
D Tvorba kompozice snímků HDR
Okraje snímku se oříznou. Požadovaných výsledků se nemusí dosáhnout
v případě, že se fotoaparát nebo objekt během expozice pohybuje. Doporučuje
se použít stativ. V závislosti na fotografované scéně se mohou zobrazit stíny
okolo jasných objektů, resp. se může zobrazit světelné halo okolo tmavých
objektů; tyto jevy lze potlačit úpravou nastavení vyhlazení.
185
A Tlačítko BKT
Pokud je vybrána možnost HDR (vysoký dynam.
rozsah) v uživatelské funkci f1 (Uživ. přiřazení
ovládacích prvků) > Tlačítko BKT + y (0 268),
můžete vybrat režim HDR stisknutím tlačítka BKT
a otáčením hlavního příkazového voliče
a expoziční rozdíl stisknutím tlačítka BKT
a otáčením pomocného příkazového voliče. Režim
a expoziční rozdíl se zobrazují na kontrolním
panelu: symboly představující režim jsou a pro
Vypnuto, B pro Zapnuto (jeden snímek) a b pro
Zapnuto (série), zatímco symboly pro expoziční
rozdíl jsou 6, 7, 8 a 9 pro 1 EV, 2 EV, 3 EV a Automaticky.
A Intervalové snímání
Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série) v položce Režim HDR před
zahájením intervalového snímání, pokračuje fotoaparát v pořizování snímků
HDR ve zvoleném intervalu (pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden
snímek), intervalové snímání se ukončí po expozici jednoho snímku).
A Banky menu fotografování
Nastavení funkce HDR lze provést samostatně pro každou banku menu (0 250),
ale při přepnutí na banku menu s aktivní funkcí HDR během vícenásobné
expozice nebo intervalového snímání se funkce HDR zruší. Funkce HDR se zruší
rovněž při přepnutí na banku menu, ve které je jako kvalita obrazu nastavena
možnost NEF (RAW).
186
Volitelné blesky
Chcete-li fotografovat s bleskem, nasaďte do sáněk pro upevnění
příslušenství na fotoaparátu volitelný blesk (0 288). Informace o použití
blesků viz dokumentace dodávaná se zařízením. Informace o použití
většího počtu dálkově ovládaných blesků Remote naleznete v materiálu
Návod k práci s menu dostupném na webových stránkách společnosti
Nikon (0 i).
Použití blesku
Pomocí níže uvedených kroků nasaďte volitelný blesk na fotoaparát
a fotografujte s použitím blesku.
1 Nasaďte blesk do sáněk pro upevnění
příslušenství.
Podrobnosti naleznete v návodu
dodávaném s bleskem.
2 Zapněte fotoaparát a blesk.
Blesk se začne nabíjet; po dokončení nabíjení blesku se v hledáčku
zobrazí indikace připravenosti k záblesku (c).
187
3 Upravte nastavení blesku.
Vyberte zábleskový režim (0 192) a režim řízení záblesku (0 190).
4 Nastavte čas závěrky a clonu.
5 Exponujte.
D Používejte výhradně zábleskové příslušenství společnosti Nikon
Používejte výhradně blesky společnosti Nikon. Záporné napětí nebo napětí nad
250 V přivedené do sáněk pro upevnění příslušenství fotoaparátu nejenže
zamezí správné činnosti zařízení, ale rovněž poškodí synchronizační obvody
fotoaparátu nebo blesku. Před použitím blesku Nikon, který není uveden v této
části návodu, kontaktujte autorizovaný servis Nikon pro získání podrobnějších
informací.
A Čas závěrky
Čas závěrky lze při použití volitelných blesků nastavovat následovně:
Režim
P, A
S
M
Čas závěrky
Nastavuje automaticky fotoaparát (1/250 s – 1/60 s) *
Nastavuje uživatel (1/250 s – 30 s)
Nastavuje uživatel (1/250 s – 30 s, Bulb (A), Time (%))
* Časy závěrky lze při použití zábleskových režimů Synchronizace s dlouhými časy, Synchronizace s dlouhými
časy včetně synchronizace na druhou lamelu a Synchronizace s dlouhými časy včetně redukce efektu
červených očí nastavovat až do hodnoty 30 s.
A Synchronizační konektor
Synchronizační konektor umožňuje připojení
blesků pomocí synchronizačního kabelu. Při
použití blesků upevněných do sáněk pro upevnění
příslušenství na fotoaparátu a aktivaci
synchronizace na druhou lamelu nepropojujte
s fotoaparátem žádný další blesk pomocí
synchronizačního kabelu.
188
A i-TTL řízení záblesku
Je-li blesk kompatibilní se systémem CLS nastaven do režimu TTL, fotoaparát
automaticky vybere jeden z následujících typů řízení záblesku:
• i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky: Blesk odpaluje
bezprostředně před hlavním zábleskem série téměř neviditelných
předzáblesků (měřicí předzáblesky). Předzáblesky odražené objekty ve všech
částech scény jsou zachyceny RGB snímačem 180K (s přibližně 180 000 pixely)
a analyzovány v kombinaci s množstvím dalších informací z měření expozice
Matrix pro získání zábleskové expozice produkující optimální vyvážení mezi
hlavním objektem a pozadím, které je exponováno trvalým světlem. Při použití
objektivů typu G, E a D je do výpočtu zábleskové expozice zahrnuta rovněž
informace o vzdálenosti objektu. Přesnost určení zábleskové expozice lze při
použití objektivů bez CPU zvýšit zadáním dat objektivu (ohniskové vzdálenosti
a světelnosti; 0 218). Není k dispozici při použití bodového měření expozice.
• Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky: Záblesková
expozice je nastavována tak, aby se dosáhlo standardního osvětlení
obrazového pole; jas pozadí není brán v úvahu. Tento režim se doporučuje pro
snímky, na kterých má být hlavní objekt zdůrazněn na úkor objektů v pozadí,
a je vhodný při použití korekce expozice. Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk
pro digitální jednooké zrcadlovky se aktivuje při použití bodového měření
expozice.
189
Fotografování s bleskem na fotoaparátu
Při nasazení blesku s podporou unifikovaného
nastavení blesku (SB-5000, SB-500, SB-400
nebo SB-300) na fotoaparát lze zvolit
zábleskový režim, výkon záblesku a další
nastavení blesku pomocí položky Řízení
záblesku > Zábleskový režim v menu
fotografování (v případě blesku SB-5000 lze
tato nastavení upravovat rovněž pomocí ovládacích prvků na blesku).
Dostupnost jednotlivých možností se mění v závislosti na použitém
blesku (0 288), zatímco možnosti zobrazované v položce Zábleskový
režim se mění v závislosti na vybraném režimu. Nastavení jiných typů
blesků lze provádět pouze pomocí ovládacích prvků na blesku.
• TTL: Režim i-TTL. V případě blesků SB-500, SB-400 a SB-300 se nastavuje
korekce zábleskové expozice pomocí tlačítka W (M) (0 194).
• Automatický externí blesk: V tomto režimu je výkon záblesku (záblesková
expozice) automaticky upravován podle množství světla odraženého
od objektu; k dispozici je rovněž korekce zábleskové expozice.
Automatický externí blesk podporuje režim „Auto aperture“ (qA)
a „automatický zábleskový režim“ (A); v případě nasazení objektivu bez
CPU, pro který nebyly zadány údaje o ohniskové vzdálenosti
a světelnosti pomocí položky Data objektivu bez CPU v menu
nastavení (0 218), se automaticky aktivuje automatický zábleskový
režim. Podrobnosti viz návod k blesku.
• Manuál. zábl. rež. s prioritou vzd.: V tomto režimu vybíráte vzdálenost
objektu; výkon záblesku se automaticky přizpůsobí. K dispozici je
rovněž korekce zábleskové expozice.
190
• Manuální zábleskový režim: Slouží k manuálnímu nastavení výkonu
záblesku.
• Stroboskopický záblesk. režim: Blesk odpaluje při otevřené závěrce
opakovaně záblesky a vytváří efekt vícenásobné expozice
(stroboskopický efekt). Vybíráte výkon záblesku (Výkon), maximální
počet odpálených záblesků (Záblesky) a počet záblesků odpálených
za sekundu (Frekvence, měřeno v Hertzech). Možnosti dostupné
v položce Záblesky se liší v závislosti na možnostech vybraných
v položkách Výkon a Frekvence; podrobnosti viz dokumentace
dodávaná s bleskem.
A Unifikované nastavení blesku
Unifikované nastavení blesku umožňuje, aby fotoaparát a blesk sdílely nastavení.
Pokud je na fotoaparát nasazen blesk s podporou unifikovaného nastavení
blesku, projeví se změny nastavení blesku provedené na fotoaparátu nebo
blesku na obou zařízeních, stejně jako změny provedené pomocí volitelného
softwaru Camera Control Pro 2.
191
Zábleskové režimy
Fotoaparát podporuje následující zábleskové režimy:
Zábleskový režim
Popis
Doporučený režim ve většině situací. V programové a časové
automatice se čas závěrky automaticky nastaví na hodnotu
Synchronizace v rozmezí 1/250 a 1/60 s (1/8 000 až 1/60 s při použití automatické
na první lamelu vysoce rychlé FP synchronizace blesku; 0 266).
Pokud blesk podporuje redukci efektu červených očí, vyberte
tento režim v případě, že chcete potlačit „efekt červených očí“
způsobovaný v některých případech bleskem. Nedoporučuje
Redukce efektu se pro pohyblivé objekty a další situace, ve kterých je nutná
červených očí rychlá reakce závěrky. Během fotografování nepohybujte
fotoaparátem.
Redukce efektu
červených očí
včetně
synchronizace
s dlouhými časy
Kombinuje redukci efektu červených očí a synchronizaci
s dlouhými časy. Tento režim použijte pro portréty na tmavém
nočním pozadí. Režim je dostupný pouze v programové
a časové automatice. Doporučuje se použít stativ, aby se
zamezilo rozmazání snímků vlivem chvění fotoaparátu.
Záblesk je kombinován s časy závěrky v délce až 30 s z důvodu
správné expozice objektu i pozadí při fotografování v noci
nebo za nízké hladiny osvětlení. Režim je dostupný pouze
Synchronizace v programové a časové automatice. Doporučuje se použít
s dlouhými časy stativ, aby se zamezilo rozmazání snímků vlivem chvění
fotoaparátu.
Při použití clonové automatiky a manuálního expozičního
režimu dochází k odpálení záblesku bezprostředně před
zavřením závěrky. Tento režim použijte pro zachycení
světelných stop správně za pohybujícími se zdroji světla. Při
Synchronizace použití programové a časové automatiky slouží synchronizace
s dlouhými časy včetně synchronizace na druhou lamelu
na druhou
k dosažení správné expozice objektu i pozadí. Doporučuje se
lamelu
použít stativ, aby se zamezilo rozmazání snímků vlivem chvění
fotoaparátu.
Vypnutý blesk
192
Blesk nepracuje.
❚❚ Volba zábleskového režimu
Chcete-li vybrat zábleskový režim,
stiskněte tlačítko W (M) a otáčejte
hlavním příkazovým voličem,
dokud se na kontrolním panelu
nezobrazí požadovaný režim:
Tlačítko W (M)
Hlavní příkazový
volič
Synchronizace na první
lamelu
Redukce efektu
červených očí 1
Redukce efektu
červených očí včetně
synchronizace
s dlouhými časy 1, 2
Vypnutý blesk
Synchronizace na druhou
lamelu 4
Synchronizace
s dlouhými časy 3
1 Pokud blesk nepodporuje redukci efektu červených očí, bliká symbol Y.
2 Redukce efektu červených očí včetně synchronizace s dlouhými časy je dostupná pouze v expozičních
režimech P a A. V expozičních režimech S a M se redukce efektu červených očí včetně synchronizace
s dlouhými časy změní na redukci efektu červených očí.
3 K dispozici pouze v expozičních režimech P a A. V režimech S a M se režim synchronizace s dlouhými časy
mění na režim synchronizace na první lamelu.
4 V expozičních režimech P a A se při stisknutí tlačítka W (M) režim synchronizace blesku nastaví
na synchronizaci s dlouhými časy včetně synchronizace na druhou lamelu.
A Studiové blesky
Synchronizaci na druhou lamelu nelze použít v kombinaci se studiovými blesky,
protože zde nelze dosáhnout správné synchronizace.
193
Korekce zábleskové expozice
Korekce zábleskové expozice slouží k úpravě zábleskové expozice o
–3 EV až +1 EV v krocích po 1/3 EV, tj. ke změně jasu hlavního objektu
vzhledem k pozadí snímku. Záblesková expozice může být zvýšena pro
světlejší zobrazení hlavního objektu nebo snížena pro redukci
nežádoucích jasů a reflexů. Obecně platí, že kladné hodnoty korekce
produkují světlejší hlavní objekt a záporné hodnoty korekce produkují
tmavší hlavní objekt.
Chcete-li nastavit korekci
zábleskové expozice, stiskněte
tlačítko W (M) a otáčejte
pomocným příkazovým voličem,
dokud se na kontrolním panelu
nezobrazí požadovaná hodnota.
Tlačítko W (M)
±0 EV
(stisknuté tlačítko W/M)
–0,3 EV
Pomocný
příkazový volič
+1 EV
Při použití jiné hodnoty než ±0,0 se po uvolnění tlačítka W (M) zobrazí
na kontrolním panelu a v hledáčku symbol Y. Aktuální hodnotu
korekce zábleskové expozice lze zkontrolovat stisknutím tlačítka W (M).
Normální zábleskovou expozici lze obnovit nastavením korekce
zábleskové expozice na hodnotu ±0,0. Korekce zábleskové expozice
není resetována vypnutím fotoaparátu.
194
A Viz také
Informace:
• Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení korekce zábleskové expozice
viz A > Uživatelská funkce b3 (Krok korekce exp./zábl. exp., 0 262).
• Informace o volbě možnosti použití korekce zábleskové expozice společně
s korekcí expozice při práci s bleskem viz A > Uživatelská funkce e3 (Kor. exp.
při použití blesku, 0 266).
• Informace o automatické změně zábleskové expozice u série snímků viz
„Bracketing“ (0 142).
195
Blokování zábleskové expozice
Tato funkce se používá pro zablokování zábleskové expozice
a umožňuje změnit kompozici snímku beze změny zábleskové expozice.
Zaručuje tak správnou expozici hlavního objektu i v případě, že se tento
objekt nenachází uprostřed obrazu. Záblesková expozice se
automaticky změní při změně nastavení citlivosti ISO a clony. Blokování
zábleskové expozice je kompatibilní pouze s blesky systému CLS
(0 288).
Chcete-li použít blokování zábleskové expozice:
1 Přiřaďte blokování zábleskové expozice
ovládacímu prvku fotoaparátu.
Přiřaďte funkci Blokování záblesk.
expozice ovládacímu prvku pomocí
uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení
ovládacích prvků, 0 268).
2 Nasaďte blesk kompatibilní se systémem CLS.
Do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu upevněte blesk
kompatibilní se systémem CLS (0 288).
3 Nastavte odpovídající zábleskový režim na blesku.
Zapněte blesk a nastavte zábleskový režim TTL, režim qA s měřicími
předzáblesky nebo režim A s měřicími předzáblesky. Podrobnosti viz
dokumentace dodávaná s bleskem.
4 Zaostřete.
Umístěte hlavní objekt do
středu obrazového pole
a namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny zaostřete.
196
5 Zablokujte zábleskovou
expozici.
Po kontrole zobrazení indikace
připravenosti k záblesku (M) v hledáčku stiskněte tlačítko (ovládací
prvek) vybrané v kroku 1. Blesk spustí měřicí předzáblesk pro zjištění
správné zábleskové expozice. Zábleskový výstup (záblesková
expozice) se zablokuje na dané úrovni a v hledáčku se zobrazí symbol
blokování zábleskové expozice (e).
6 Změňte kompozici snímku.
7 Exponujte.
Stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz pro
expozici snímku. Další snímky lze v případě potřeby pořídit bez
zrušení blokování zábleskové expozice.
8 Zrušte blokování zábleskové expozice.
Stisknutím tlačítka (ovládacího prvku) vybraného v kroku 1 zrušte
blokování zábleskové expozice. Zkontrolujte, jestli se v hledáčku
nadále nezobrazuje symbol blokování zábleskové expozice (e).
197
Informace o zábleskových jednotkách pro
blesky upevňované do sáněk pro upevnění
příslušenství
Fotoaparát je schopen zobrazovat informace pro zábleskové jednotky
s podporou unifikovaného nastavení blesku (SB-5000, SB-500, SB-400
a SB-300), upevněné do sáněk pro upevnění příslušenství na
fotoaparátu. Chcete-li zobrazit informace pro blesk, stiskněte tlačítko R
na obrazovce informací (0 203). Zobrazované informace se liší
v závislosti na zábleskovém režimu.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
8
9
1 Indikace připravenosti k záblesku ... 187
2 Symbol osvětlení nepřímým zábleskem
(zobrazuje se při vyklopení hlavy
blesku nahoru)
3 Varování pozice hlavy blesku
(zobrazuje se, pokud není pozice hlavy
blesku správná)
4 Zábleskový režim (řízení záblesku) ... 190
Indikace synchronizace FP................. 266
5 Korekce zábleskové expozice
(TTL) .............................................. 190, 194
6 Zábleskový režim ................................. 192
7 Zábleskový režim (řízení záblesku) ....201
8 Indikace blokování zábleskové
expozice................................................ 196
9 Korekce zábleskové expozice ........... 194
❚❚ Automatický externí blesk
1
2
198
1 Zábleskový režim (řízení záblesku) ....190
Indikace synchronizace FP................. 266
2 Korekce zábleskové expozice
(Auto aperture) .......................... 190, 194
❚❚ Manuální zábleskový režim s prioritou vzdálenosti
1
2
3
1 Zábleskový režim (řízení záblesku).... 190
Indikace synchronizace FP.................266
2 Korekce zábleskové expozice (manuální
zábleskový režim s prioritou
vzdálenosti)................................. 190, 194
3 Vzdálenost .............................................190
❚❚ Manuální zábleskový režim
1
2
1 Zábleskový režim (řízení záblesku).... 190
Indikace synchronizace FP.................266
2 Výkon záblesku.....................................190
❚❚ Stroboskopický zábleskový režim
1
2
3
1 Zábleskový režim (řízení záblesku).... 190
2 Výkon záblesku (Výkon) ..................... 190
3 Počet odpálených záblesků
(Záblesky) .............................................190
Frekvence............................................... 190
199
A Informace pro blesk a nastavení fotoaparátu
Obrazovka informací pro blesk zobrazuje vybraná
nastavení fotoaparátu včetně expozičního režimu,
času závěrky, clony a citlivosti ISO.
A Změna nastavení blesku
Nastavení blesku lze změnit stisknutím tlačítka i
na obrazovce informací pro blesk. Dostupné
možnosti se liší podle typu blesku a zvoleného
nastavení. Rovněž můžete odpálit zkušební
záblesk.
200
A Zábleskový režim (řízení záblesku)
Obrazovka informací zobrazuje zábleskový režim
volitelných blesků upevněných do sáněk pro
upevnění příslušenství na fotoaparátu následovně:
Synchronizace blesku
Auto FP (0 266)
i-TTL
Zábleskový režim Auto
aperture (qA)
Automatický zábleskový
režim (A)
Manuální zábleskový režim
s prioritou vzdálenosti (GN)
Manuální zábleskový režim
Stroboskopický zábleskový
režim
—
Pokrokové bezdrátové
osvětlení
201
Dálkově ovládané blesky Remote
Příručka Návod k práci s menu dostupná na webových stránkách
společnosti Nikon (0 i) nabízí informace o:
• Ovládání blesků Remote pomocí optických signálů
z volitelného blesku upevněného do sáněk pro upevnění
příslušenství
• Použití rádiově ovládaných blesků Remote
• Použití rádiově ovládaných blesků Remote současně
s bleskem upevněným do sáněk pro upevnění příslušenství
• Použití rádiově ovládaných blesků Remote a opticky
ovládaných blesků Remote současně
Rádiové ovládání blesků je k dispozici pouze při propojení fotoaparátu
s dálkovým ovládáním WR-R10 pomocí adaptéru WR-A10. Další
informace o funkcích blesků viz „Systém kreativního osvětlení Nikon
(CLS)“ (0 288).
202
Další možnosti pro fotografování
Tlačítko R
Během fotografování s využitím hledáčku můžete stisknutím tlačítka R
zobrazit obrazovku informací na monitoru, která obsahuje data jako čas
závěrky, clonu, počet zbývajících snímků a režim činnosti zaostřovacích
polí.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
16
12
17
14
1 Indikace připojení Bluetooth ............ 275
Režim V letadle..................................... 275
2 Indikace připojení Wi-Fi ..................... 275
Indikace připojení Eye-Fi.................... 276
3 Indikace signálu ze satelitů ............... 222
4 Indikace redukce šumu pro dlouhé
expozice................................................ 253
5 Indikace korekce vinětace ................. 253
6 Automatická korekce zkreslení ........ 253
7 Závěrka s elektronickou první
lamelou................................................. 265
8 Opožděné spuštění závěrky .............. 264
9 Indikace intervalového snímání....... 255
Indikace časosběrného snímání....... 259
Indikace & („nenastavené hodiny“)
....................................................... 206, 271
13
10 Indikace zvukové signalizace............274
11 Indikace stavu baterie ve fotoaparátu
.................................................................. 30
Zobrazení typu baterie v MB-D18.... 276
Indikace stavu baterie v MB-D18 ..... 299
12 Vyvážení bílé barvy.............................. 156
13 Indikace předvolby Picture Control
................................................................ 175
14 Barevný prostor.................................... 253
15 Banka menu fotografování................ 250
16 Indikace obrazového pole ................... 83
17 Indikace funkce Active D-Lighting
................................................................ 180
203
18 19 20
27
28
29
30
31
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
204
Indikace synchronizace blesku......... 266
Symbol aretace času závěrky............ 136
Čas závěrky ................................... 129, 131
Indikace počtu clonových hodnot... 130
Clona (clonové číslo) .................. 130, 131
Clona (počet clonových hodnot) ..... 130
Indikace expozice ................................ 132
Zobrazení korekce expozice.............. 139
Indikace průběhu bracketingu:
Expoziční a zábleskový bracketing
....................................................... 143
Bracketing vyvážení bílé barvy
....................................................... 148
Indikace komentáře ke snímku ........ 273
Indikace informací o autorském právu
................................................................ 273
Symbol i................................................ 208
Indikace flexibilního programu........ 128
21 22
23
24
25
26
28 Expoziční režim .................................... 126
29 Pozice aktuálního snímku v sekvenci
bracketingu................................. 143, 148
Úroveň bracketingu ADL....................152
Expoziční rozdíl funkce HDR ............. 182
Indikace funkce HDR (série) ..............182
Počet snímků (vícenásobná expozice)
................................................................ 254
Indikace vícenásobné expozice (série)
................................................................ 254
30 Indikace expozičního a zábleskového
bracketingu.......................................... 143
Indikace bracketingu vyvážení bílé
barvy......................................................148
Indikace bracketingu ADL.................. 152
Indikace funkce HDR ........................... 182
Indikace vícenásobné expozice........ 254
31 Snímací režim ....................................... 113
36
32
33
34
35
37
38
39
44 43 42 41
40
32 Indikace korekce expozice................. 139 39 Počet zbývajících snímků ........... 31, 362
Hodnota korekce expozice................ 139
Číslo objektivu s manuálním
zaostřováním....................................... 218
33 Indikace korekce zábleskové
expozice................................................ 194 40 Kvalita obrazu ......................................... 88
Funkce doplňkového slotu.................. 93
Hodnota korekce zábleskové
Velikost obrazu....................................... 91
expozice................................................ 194
Symbol paměťové karty XQD .......16, 93
34 Indikace blokování zábleskové
Symbol paměťové karty SD...........16, 93
expozice................................................ 196
35 Měření expozice................................... 124 41 Režim automatického zaostřování.... 98
36 Symbol aretace hodnoty clony ........ 136 42 Režim činnosti zaostřovacích polí
....................................................... 100, 103
37 Citlivost ISO ........................................... 119
Indikace citlivosti ISO.......................... 119 43 Zábleskový režim (řízení záblesku)
................................................................ 190
Indikace automatické regulace
citlivosti ISO ......................................... 121 44 Zábleskový režim ................................. 192
38 „k“ (zobrazuje se, pokud v paměti
zbývá prostor pro více než 1 000
snímků) ................................................... 31
Poznámka: Indikace jsou pro názornost zobrazeny všechny současně.
205
A Vypnutí monitoru
Pro odstranění provozních informací nebo informací o zábleskových jednotkách
z monitoru stiskněte tlačítko R nebo namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Není-li provedena žádná operace po dobu cca 10 s, monitor se automaticky vypne.
Informace o volbě doby zpoždění před automatickým vypnutím monitoru viz A >
Uživatelská funkce c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru, 0 264).
A Indikace &
Hodiny fotoaparátu jsou napájeny nezávislým nabíjecím zdrojem energie, který
je podle potřeby nabíjen, když je vložena hlavní baterie nebo když je fotoaparát
napájen pomocí volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového
zdroje. Dva dny nabíjení postačí k napájení hodin po dobu přibližně tří měsíců.
Pokud na obrazovce informací bliká symbol &, hodiny byly resetovány a datum
a čas zaznamenané na veškerých nově pořizovaných snímcích nebudou správné.
Pomocí položky Časové pásmo a datum > Datum a čas v menu nastavení
nastavte hodiny na správné hodnoty data a času (0 271).
A Viz také
Informace o změně barvy znaků na obrazovce informací viz B > Obrazovka
informací (0 272).
206
Použití příkazových voličů
Nastavení na obrazovce informací lze upravit
podržením jednoho z následujících tlačítek ve
stisknuté poloze během otáčení příkazového
voliče:
• T (0 88, 91)
• U (0 156; pro jemné vyvážení bílé barvy
podržte tlačítko stisknuté a použijte
multifunkční volič)
• I (0 126)
• Y (0 124)
• E (0 139)
• S (0 119)
• W/M (0 192, 194)
• BKT (0 142)
• Režimy automatického zaostřování (0 98, 100)
• Libovolné z tlačítek, kterému lze přiřadit funkci pomocí uživatelské
funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 268) nebo f10
(Funkce tlačítek na MB-D18, 0 270), za předpokladu, že lze tlačítko
použít v kombinaci s příkazovými voliči
A Vyvážení bílé barvy
Pro úpravu nastavení vyvážení bílé barvy na
obrazovce informací stiskněte tlačítko U.
Otáčením hlavního příkazového voliče vyberte
režim vyvážení bílé barvy a otáčením pomocného
příkazového voliče vyberte vnořenou možnost pro
režim v (automaticky) nebo I (zářivkové
světlo), barevnou teplotu (režim K, „výběr barevné
teploty“) nebo paměť vyvážení bílé barvy (režim
manuálního nastavení). S výjimkou režimů K („výběr barevné teploty“)
a Manuální nastavení můžete pomocí multifunkčního voliče provést jemné
vyvážení bílé barvy na osách žlutá (A) – modrá (B) a zelená (G) – purpurová (M).
207
Tlačítko i
Chcete-li přistupovat k níže uvedeným
položkám, stiskněte tlačítko i během
fotografování s využitím hledáčku. Použijte
dotykovou obrazovku nebo se pohybujte
v menu pomocí multifunkčního voliče
a tlačítka J, stisknutím tlačítek 1 a 3
vybírejte položky a stisknutím tlačítka J
zobrazujte možnosti. Chcete-li se vrátit do
režimu fotografování, namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
Položka
Banky menu fotografování
Banky uživatelských funkcí
Uživ. přiřazení ovládacích prvků
Active D-Lighting
Volba obrazového pole
Redukce šumu pro dlouhé exp.
Redukce šumu pro vys. ISO
208
0
250
260
268
180
86
253
253
Tlačítko i
Dvoutlačítkový reset: Obnovení výchozích
nastavení
U dále uvedených nastavení
fotoaparátu lze současným
stisknutím a podržením tlačítek
T a E po dobu delší než dvě
sekundy obnovit výchozí nastavení
(tlačítka jsou označena zelenou
tečkou). Během resetování
nastavení se krátce vypne kontrolní
panel.
Tlačítko T
Tlačítko E
209
❚❚ Nastavení dostupná v menu fotografování 1
Položka
Výchozí nastavení
Banky rozšířených menu fotograf.
Vypnuto
Kvalita obrazu
JPEG Normální
Velikost obrazu
JPEG/TIFF
Velký (L)
NEF (RAW)
Velký (L)
Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISO
100
Automat. regulace citl. ISO
Vypnuto
Vyvážení bílé barvy
Automaticky > Uchovat bílou (red. teplé barvy)
Jemné vyvážení
A-B: 0, G-M: 0
Nezměněno
Nastavení předvoleb Picture Control 2
Redukce blikání obrazu
Nastavení redukce blikání obrazu
Zakázat
Indikace redukce blikání obrazu
Zapnuto
Vícenásobná expozice
Vypnuto 3
HDR (vysoký dynam. rozsah)
Vypnuto 4
Bezhlučné fotog. v živém náhledu
Vypnuto
1 S výjimkou vícenásobné expozice jsou resetována pouze nastavení v aktuální bance vybrané pomocí položky
Banky menu fotografování (0 250). Nastavení ve zbývajících bankách zůstávají nezměněna.
2 Pouze aktuální předvolba Picture Control.
3 Pokud je aktuálně v činnosti vícenásobná expozice, fotografování se ukončí a kombinovaný snímek se vytvoří
z doposud pořízených snímků vícenásobné expozice. Režim prolnutí, počet snímků a položka Uchovat
všechny expozice nejsou resetovány.
4 Nastavení expozičního rozdílu a vyhlazení nejsou resetována.
❚❚ Nastavení dostupná v menu videosekvencí
Položka
Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISO (režim M)
Vyvážení bílé barvy
Active D-Lighting
Elektronická redukce vibrací
210
Výchozí nastavení
100
Stejné nast. jako pro fotogr.
Vypnuto
Vypnuto
❚❚ Další nastavení
Položka
Zaostřovací pole 1
Předvolené zaostřovací pole
Expoziční režim
Flexibilní program
Korekce expozice
Expoziční paměť (trvalá)
Kontrola expozice
Aretace času závěrky
Aretace hodnoty clony
Režim automatického zaostřování
Režim činnosti zaostřovacích polí
Hledáček
Živý náhled
Úpr. WB monit. v živ. náhl. pro sn.
Motor. nast. clony multif. voličem
Korekce expozice multif. voličem
Zobrazení nejvyšších jasů
Hlasitost sluchátek
Měření expozice
Bracketing
Zábleskový režim
Korekce zábleskové expozice
Blokování záblesk. expozice
Opožděné spuštění závěrky
Výchozí nastavení
Střední
Střední
Programová automatika
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
AF-S
Jednotlivá zaostřovací pole
Standardní zaostřovací pole
Žádná
Zakázat
Zakázat
Vypnuto
15
Měření Matrix
Vypnuto 2
Synchronizace na první lamelu
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto 3
1 Zaostřovací pole se nezobrazí, pokud je vybrán režim činnosti zaostřovacích polí Automatická volba
zaostřovacích polí.
2 Počet snímků je resetován na nulu. Krok bracketingu je resetován na 1 EV (expoziční/zábleskový bracketing),
resp. 1 (bracketing vyvážení bílé barvy). Pro druhý snímek ve dvousnímkovém programu bracketingu ADL je
vybráno nastavení funkce ADL Y Automaticky.
3 Resetována jsou pouze nastavení v aktuální bance vybrané pomocí položky Banky uživatelských
funkcí (0 260). Nastavení ve zbývajících bankách zůstávají nezměněna.
211
Fotografování s posunem zaostření
Při použití funkce posunu zaostření mění fotoaparát automaticky
zaostření v rámci expozice série snímků. Tuto funkci lze použít u snímků,
které budou později zkopírovány do počítače a vzájemně
zkombinovány s využitím softwaru třetích stran pro skládání (stohování)
snímků.
D Před fotografováním
Používejte objektivy typu AF-S nebo AF-P. Po nasazení vhodného objektivu
otočte volič zaostřovacích režimů do polohy AF a vyberte jiný snímací režim než
E. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vybrat expoziční režim A
nebo M, aby nedocházelo ke změnám nastavení clony během fotografování,
zavřít clonu o dvě nebo tři clonová čísla od plné světelnosti a zakázat
automatickou regulaci citlivosti ISO, aby nedocházelo ke změnám citlivosti ISO
během fotografování. Po úpravě nastavení pořiďte zkušební snímek a zobrazte
výsledky na monitoru. Jakmile dosáhnete uspokojivých nastavení, zavřete
uzávěrku okuláru hledáčku, abyste zamezili ovlivnění snímků a expozice světlem
vnikajícím do hledáčku.
Doporučujeme použít stativ a zakázat optickou redukci vibrací (VR). Před
zahájením fotografování upevněte fotoaparát na stativ. Abyste zajistili
nepřerušené fotografování, ujistěte se, že je baterie plně nabitá. Nejste-li si jisti,
nejprve baterii nabijte nebo napájejte fotoaparát pomocí síťového zdroje
a konektoru pro připojení síťového zdroje (volitelné příslušenství).
❚❚ Fotografování s posunem zaostření
1 Vyberte položku Fotografov. s posunem zaostření.
Vyberte položku Fotografov. s posunem zaostření v menu
fotografování a stiskněte tlačítko 2 pro zobrazení možností posunu
zaostření.
212
2 Upravte nastavení posunu zaostření.
Níže popsaným způsobem upravte nastavení posunu zaostření.
• Výběr počtu snímků:
Vyberte položku Počet sním.
a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte počet snímků (max. 300)
a stiskněte tlačítko J.
Doporučujeme pořídit více snímků, než si myslíte, že budete
potřebovat, a protřídit je během procesu skládání snímků pro
velkou hloubku ostrosti. Pro snímky hmyzu nebo jiných malých
objektů může být nutných více než 100 snímků, zatímco pro
snímek krajiny pořízený širokoúhlým objektivem a ostrý od popředí
až do pozadí je nutných pouze několik snímků.
• Výběr rozptylu zaostřené vzdálenosti mezi jednotlivými snímky:
Vyberte položku Rozptyl přeostření
a stiskněte tlačítko 2.
Stisknutím tlačítka 4 se rozptyl
přeostření zmenšuje, stisknutím
tlačítka 2 se rozptyl přeostření
zvětšuje. Stiskněte tlačítko J pro
pokračování.
Doporučuje se hodnota 5 nebo méně, protože nastavení vyšších
hodnot zvyšuje riziko, že některé oblasti budou po zkombinování
snímků neostré. Zkuste před fotografováním experimentovat
s různými nastaveními.
213
• Výběr intervalu mezi snímky:
Vyberte položku Interval do dalšího
snímku a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte počet sekund mezi snímky
a stiskněte tlačítko J.
Pro pořizování snímků frekvencí přibližně 5 sn./s (snímací režimy S,
CL, CH a MUP) nebo 3 sn./s (snímací režimy Q a QC) vyberte 00. Při
fotografování bez blesku se doporučuje nastavení 00; chcete-li
zajistit správnou expozici při použití blesku, vyberte dostatečně
dlouhý interval, aby se blesk stihl dobít.
• Povolení nebo zakázání vyrovnání expozice:
Vyberte položku Vyrovnání
expozice a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte některou možnost
a stiskněte tlačítko J.
Výběr možnosti Zapnuto umožní fotoaparátu upravit expozici tak,
aby v režimech jiných než M odpovídala předchozímu snímku
(mějte na paměti, že v případě zapnutí automatické regulace
citlivosti ISO pracuje vyrovnání expozice pouze v expozičním
režimu M). Velké změny v jasu objektu během fotografování mohou
vyústit v patrné změny expozice; v takovém případě může být
nutné zkrátit interval mezi snímky. Vypnuto se doporučuje
v případě, že se osvětlení a další podmínky během fotografování
nemění, Zapnuto se doporučuje při fotografování krajin
a podobných objektů s proměnlivým osvětlením.
214
• Povolení nebo zakázání bezhlučného fotografování:
Vyberte položku Bezhlučné
fotografování a stiskněte tlačítko
2.
Vyberte některou možnost
a stiskněte tlačítko J.
Pro ztišení závěrky během fotografování vyberte možnost
Zapnuto.
• Výběr možností výchozí složky:
Vyberte položku Výchozí složka pro
ukládání a stiskněte tlačítko 2.
Vyberte požadované možnosti
a stisknutím tlačítka 2 potvrzujte
nebo rušte výběr. Stiskněte tlačítko
J pro pokračování.
Pro vytvoření nové složky pro každou novou sekvenci vyberte
možnost Nová složka, pro resetování číslování souborů na 0001 při
každém vytvoření nové složky vyberte možnost Reset číslování
souborů.
A Makrosnímky
Protože je hloubka ostrosti při krátkých zaostřených vzdálenostech malá,
doporučujeme při fotografování objektů blízko fotoaparátu vybírat menší
rozptyl zaostření a zvýšit počet snímků.
215
3 Zahajte fotografování.
Vyberte možnost Spustit a stiskněte
tlačítko J. Fotografování začne po
uplynutí přibližně 3 s. Fotoaparát pořizuje
snímky ve vybraném intervalu, počínaje
zaostřenou vzdáleností vybranou na
začátku fotografování a pokračuje směrem
k nekonečnu v krocích vybraných pro rozptyl přeostření u každého
snímku. Fotografování skončí po pořízení vybraného počtu snímků
nebo po dosažení zaostření na nekonečno. Chcete-li ukončit
fotografování před pořízením všech snímků, vyberte možnost
Vypnuto v položce Fotografov. s posunem zaostření v menu
fotografování, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny nebo
stiskněte mezi expozicí snímků tlačítko J.
A Během fotografování
Během fotografování s využitím posunu zaostření
bliká symbol Q na kontrolním panelu.
Bezprostředně před expozicí dalšího snímku se
zobrazí v místě indikace času závěrky počet
zbývajících snímků. Bez ohledu na možnost
použitou v uživatelské funkci c2 (Časovač
pohotovost. režimu, 0 263) nedochází během fotografování k doběhnutí
časovače pohotovostního režimu.
Během fotografování s posunem zaostření lze upravovat nastavení, používat
menu a přehrávat snímky. Monitor se automaticky vypne přibližně čtyři sekundy
před expozicí každého snímku. Mějte na paměti, že změna nastavení fotoaparátu
během aktivního fotografování s využitím posunu zaostření může způsobit
ukončení fotografování.
216
D Fotografování s posunem zaostření
Pokud používáte blesk, vyberte interval delší než dobu potřebnou pro nabití
blesku. Pokud je interval příliš krátký, může blesk odpálit záblesk o výkonu nižším
než potřebném k dosažení optimální expozice. Posun zaostření je k dispozici
pouze při nasazení objektivu AF-S nebo AF-P a nelze jej použít, když nejsou
nastavené hodiny fotoaparátu nebo není vložena paměťová karta. Nelze jej
kombinovat s některými funkcemi fotoaparátu včetně živého náhledu (0 37),
záznamu videosekvencí (0 59), časosběrných videosekvencí, bracketingu,
samospouště (0 116), dlouhých expozic (časy závěrky Bulb či Time; 0 133),
funkce HDR (vysoký dynamický rozsah), vícenásobné expozice a intervalového
snímání. Mějte na paměti, že časy mezi ukončením jednoho a zahájením dalšího
intervalu se mohou lišit, protože i u jednotlivých snímků může docházet ke
změnám času závěrky a času potřebného k jejich uložení. Pokud nemůže
fotografování pokračovat při aktuálních nastaveních (například při nastavení
času závěrky A nebo %), zobrazí se na monitoru varování.
A Bezhlučné fotografování
Výběr možnosti Zapnuto v položce Bezhlučné fotografování zakáže některé
funkce fotoaparátu:
• Citlivosti ISO Hi 0,3 až Hi 2 (0 119)
• Fotografování s bleskem (0 187)
• Opožděné spuštění závěrky (0 264)
• Redukce blikání obrazu (0 258)
217
Objektivy bez CPU
Objektivy bez CPU lze používat v expozičních režimech A a M a clonu
nastavovat pomocí clonového kroužku objektivu. Zadáním dat
objektivu (ohniskové vzdálenosti a světelnosti) může uživatel získat
přístup k následujícím funkcím objektivů s vestavěným CPU.
Pokud je známa ohnisková vzdálenost objektivu:
• Lze použít funkci motorického zoomování u volitelných blesků
• Ohnisková vzdálenost je uvedena (s hvězdičkou) na obrazovce
informací o snímku při přehrávání
Pokud je známa světelnost objektivu:
• Hodnota clony se zobrazuje na kontrolním panelu a v hledáčku
• Pokud blesk podporuje režim qA (Auto aperture), upravuje se
záblesková expozice v souladu se změnami nastavení clony
• Clona je uvedena (s hvězdičkou) na obrazovce informací o snímku při
přehrávání
Zadání ohniskové vzdálenosti i světelnosti objektivu:
• Umožňuje měření expozice Color Matrix (mějte na paměti, že
s některými objektivy včetně objektivů Reflex-NIKKOR může být nutné
pro dosažení přesných výsledků použít integrální měření se
zdůrazněným středem nebo bodové měření)
• Zvyšuje přesnost integrálního měření se zdůrazněným středem,
bodového měření a i-TTL vyvažovaného vyjasňovacího záblesku pro
digitální jednooké zrcadlovky
218
Chcete-li zadat nebo upravit data objektivu bez CPU:
1 Vyberte položku Data objektivu bez
CPU.
Vyberte položku Data objektivu bez CPU
v menu nastavení a stiskněte tlačítko 2.
2 Vyberte číslo objektivu.
Vyberte položku Číslo objektivu a pomocí
tlačítek 4 a 2 vyberte číslo objektivu.
3 Zadejte ohniskovou vzdálenost
a světelnost.
Vyberte položku Ohnisk. vzdálenost
(mm) nebo Světelnost a stisknutím
tlačítek 4 a 2 upravte její nastavení.
4 Uložte nastavení a opusťte menu.
Stiskněte tlačítko J. Zadaná ohnisková vzdálenost a světelnost se
uloží pod zvolené číslo objektivu.
219
Vyvolání dat objektivu při použití objektivu bez CPU:
1 Výběr čísla objektivu bez CPU přiřaďte některému ovládacímu
prvku fotoaparátu.
Přiřaďte funkci Výběr čísla objektivu bez CPU ovládacímu prvku
pomocí uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků,
0 268).
2 Pomocí vybraného ovládacího prvku vyberte číslo objektivu.
Stiskněte vybrané tlačítko a otáčejte hlavním nebo pomocným
příkazovým voličem, dokud se na kontrolním panelu nezobrazí
požadované číslo objektivu.
Ohnisková
vzdálenost
Hlavní příkazový volič
Světelnost
Číslo objektivu
A Ohnisková vzdálenost není uvedena
Pokud není uvedena správná ohnisková vzdálenost, vyberte nejbližší vyšší
hodnotu, než činí ohnisková vzdálenost daného objektivu.
A Telekonvertory a objektivy se zoomem
Světelnost při použití telekonvertoru je kombinací světelnosti telekonvertoru
a objektivu. Mějte na paměti, že data objektivu nejsou u objektivů bez CPU
aktualizována při zoomování. Data pro různé ohniskové vzdálenosti lze zadat
jako čísla samostatných objektivů, nebo je možné data objektivu upravovat tak,
aby odrážela nové hodnoty ohniskové vzdálenosti a světelnosti po každém
nastavení zoomu.
220
Data o poloze
Jednotku GPS GP-1/GP-1A (dostupná samostatně) lze pomocí kabelu
dodávaného s jednotkou zapojit do desetikolíkového konektoru
dálkového ovládání fotoaparátu (0 295) a umožnit tak zaznamenání
informací o aktuální poloze fotoaparátu do pořizovaných snímků a jejich
zobrazení na obrazovce informací o snímku při přehrávání (0 229). Před
připojením jednotky GP-1/GP-1A vypněte fotoaparát; další informace viz
návod k jednotce GP-1/GP-1A.
❚❚ Položky menu nastavení
Položka Data o poloze v menu nastavení obsahuje níže uvedené
možnosti.
• Poloha: Zobrazuje aktuální zeměpisnou šířku a délku, nadmořskou
výšku a univerzální čas (UTC).
• Možnosti externího zařízení GPS > Časovač pohotovost. režimu: Tuto možnost
vyberte, chcete-li nastavit, jestli bude po nasazení zařízení GPS
povolen časovač pohotovostního režimu.
Možnost
Povolit
Zakázat
Popis
Časovač pohotovostního režimu je povolen. Není-li po dobu
vybranou v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu,
0 263) provedena žádná operace, časovač automaticky doběhne
za účelem menšího vybíjení baterie. Pokud je připojena jednotka
GP-1 nebo GP-1A, zůstává tato jednotka aktivní po předvolenou
dobu po doběhnutí časovače; aby mohl fotoaparát přijmout data
o poloze, je zpoždění prodlouženo až o jednu minutu po aktivaci
expozimetru nebo zapnutí fotoaparátu.
Časovač pohotovostního režimu je zakázán, což zaručuje
nepřerušený záznam dat o poloze.
• Možnosti externího zařízení GPS > Nast. hodiny pom. satel.: Pro synchronizaci
hodin fotoaparátu s časem poskytovaným zařízením GPS vyberte
možnost Ano.
221
A Symbol o
Stav připojení je indikován symbolem o:
• o (svítí): Jsou přijímána data o poloze.
• o (bliká): Jednotka GP-1/GP-1A hledá signál.
Snímky pořízené v době, kdy symbol bliká,
neobsahují data o poloze.
• Žádný symbol: Z jednotky GP-1/GP-1A nebyla
přijata nejméně po dobu dvou sekund žádná
nová data o poloze. Snímky pořízené v době, kdy
se nezobrazuje symbol o, neobsahují data
o poloze.
A Chytrá zařízení
Chcete-li stáhnout data o poloze z chytrého zařízení a vložit je do nově
pořizovaných snímků, vytvořte bezdrátové spojení, povolte funkci dat o poloze
v aplikací SnapBridge a vyberte možnost Ano v položce Data o poloze >
Stáhnout z chytrého zařízení v menu nastavení fotoaparátu (0 274).
A Univerzální čas (UTC)
Data UTC jsou poskytována zařízením GPS a jsou nezávislá na hodinách
fotoaparátu.
222
Více o přehrávání
Zobrazení snímků
Přehrávání
jednotlivých
snímků
W
W
W
X
X
X
Přehrávání náhledů snímků
Přehrávání jednotlivých snímků
Chcete-li přehrávat snímky, stiskněte tlačítko
K. Na monitoru se zobrazí poslední
zhotovený snímek. Další snímky lze zobrazit
rychlým pohybem prstu směrem doleva nebo
doprava po monitoru či stisknutím tlačítek 4
a 2; chcete-li zobrazit doplňující informace
k aktuálnímu snímku, použijte tlačítka 1 a 3
Tlačítko K
(0 229).
Přehrávání náhledů snímků
Chcete-li zobrazit více snímků současně,
stiskněte tlačítko W (M) během zobrazení
snímku v režimu přehrávání jednotlivých
snímků. Počet zobrazených snímků se každým
stisknutím tlačítka W (M) zvyšuje mezi
hodnotami 4, 9 a 72. Každým stisknutím
tlačítka X se počet zobrazených snímků
Tlačítko W (M)
snižuje. Posunutím prstu po dotykovém
monitoru lze procházet (posouvat) snímky
nahoru a dolů nebo lze vybírat snímky multifunkčním voličem.
223
Ovládací prvky pro přehrávání
1
2
3
4
5
6
1 O (Q): Vymazání aktuálního snímku
................................................................ 245
2 G: Zobrazení menu ........................ 248
3 L (Z/Q): Ochrana aktuálního
snímku................................................... 240
4 X: Zvětšení snímku.............................. 238
5 W (M): Zobrazení více snímků......... 223
6 J: Níže popsané použití v kombinaci
s multifunkčním voličem
❚❚ Použití tlačítka J v kombinaci s multifunkčním voličem
J+
Zobrazení dialogu pro výběr slotu/složky. Chcete-li vybrat kartu
a složku pro přehrávání snímků, vyberte slot a stisknutím tlačítka
2 zobrazte seznam složek, vyberte požadovanou složku
a stiskněte tlačítko J.
J+
Vytvoření retušované kopie aktuálního snímku (0 278).
J+
Přenos snímků prostřednictvím bezdrátové sítě nebo kabelové
sítě Ethernet v době připojení rozhraní WT-7 k fotoaparátu
(0 295).
A Dvě paměťové karty
Pokud jsou ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty, můžete stisknutím
tlačítka W (M) v okamžiku zobrazení 72 náhledů vybrat paměťovou kartu, ze
které se bude přehrávat.
224
A Otočení na výšku
Chcete-li snímky s orientací na výšku (portrétní
orientace) zobrazovat na výšku, vyberte možnost
Zapnuto v položce Otočení na výšku v menu
přehrávání (0 249).
A Kontrola snímků
Je-li vybrána možnost Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu přehrávání
(0 249), snímky se po expozici automaticky zobrazují na monitoru (protože je
fotoaparát v tomto případě již ve správné orientaci, snímky se v režimu kontroly
snímků automaticky neotáčejí). V režimu sériového snímání je zobrazování
snímků zahájeno po skončení fotografování a zobrazí se první snímek aktuální
série.
A Viz také
Informace:
• Informace o volbě doby, po kterou zůstane monitor zapnutý, pokud nejsou
provedeny žádné operace, viz A > Uživatelská funkce c4 (Zpožď. pro vypn.
monitoru, 0 264).
• Informace o volbě funkce středního tlačítka multifunkčního voliče viz A >
Uživatelská funkce f2 (Střední tlačítko mult. voliče, 0 268).
• Informace o použití příkazových voličů pro navigaci mezi snímky nebo navigaci
v menu viz A > Uživatelská funkce f4 (Uživ. nastavení ovladačů) > Menu
a přehrávání (0 269).
225
Použití dotykové obrazovky
Během přehrávání lze použít monitor s dotykovou obrazovkou pro:
Zobrazení dalších
snímků
Rychlým pohybem prstu
směrem doleva nebo doprava se
zobrazí další snímky.
V režimu zobrazení jednotlivých
snímků lze dotykem ve spodní
části obrazovky zobrazit sloupec
pro procházení snímků a poté
posunutím prstu směrem doleva
nebo doprava rychle procházet
k dalším snímkům.
Rychlé procházení
k dalším snímkům
Sloupec pro procházení
snímků
Zvětšení (pouze
snímky)
226
Pomocí gest roztažení a sevření
prstů lze zvětšovat a zmenšovat
snímky; posunutím se snímky
posouvají (0 238). Dvojím
rychlým klepnutím na monitor
můžete rovněž zvětšit obraz
z režimu přehrávání jednotlivých
snímků nebo zrušit zvětšení.
Pro zmenšení až k zobrazení
náhledů (0 223) použijte gesto
sevření prstů v režimu
přehrávání jednotlivých snímků.
Zobrazení náhledů
Pomocí gest sevření a roztažení
prstů vyberete počet
zobrazených náhledů snímků ze
4, 9 a 72 snímků.
Klepnutím na průvodce na
monitoru se spustí přehrávání
videosekvence (videosekvence
jsou indikovány symbolem 1).
Klepnutím na monitor se
přehrávání pozastaví nebo
obnoví, resp. se lze klepnutím na
symbol Z vrátit k režimu
Zobrazení
přehrávání jednotlivých snímků
videosekvencí
(mějte na paměti, že některé
symboly na obrazovce
přehrávání videosekvencí
nereagují na dotykové ovládání).
Průvodce
227
Tlačítko i
Stisknutím tlačítka i v režimu přehrávání
jednotlivých snímků nebo v režimu přehrávání
náhledů snímků se zobrazí možnosti uvedené
níže. Jednotlivé možnosti vybírejte pomocí
dotykové obrazovky nebo multifunkčního
voliče a tlačítka J.
• Hodnocení: Ohodnocení aktuálního snímku
Tlačítko i
(0 241).
• Výběr k odesl. na chytré zař./zrušení (pouze snímky):
Výběr snímků pro přenos na chytré zařízení.
• Retušování (pouze snímky): Použití položek
menu retušování (0 278) pro tvorbu
retušované kopie aktuálního snímku.
• Ovládání hlasitosti (pouze videosekvence):
Nastavení hlasitosti přehrávání
videosekvencí.
• Oříznutí videosekvencí (pouze videosekvence): Oříznutí nepotřebné stopáže
videosekvencí (0 78). Videosekvence lze upravovat rovněž stisknutím
tlačítka i během pozastavení videosekvence.
• Výběr slotu a složky pro přehr.: Výběr složky pro přehrávání. Vyberte slot
a stisknutím tlačítka 2 zobrazte složky na vybrané kartě, potom
vyberte složku a stisknutím tlačítka J zobrazte snímky ve vybrané
složce.
Chcete-li ukončit menu tlačítka i a vrátit se zpět k přehrávání, stiskněte
znovu tlačítko i.
228
Informace o snímku
Informace o snímku jsou prolnuty do zobrazených snímků v režimu
přehrávání jednotlivých snímků. Pomocí tlačítek 1 a 3 lze níže
vyobrazeným způsobem procházet dokola informacemi o snímku.
Pamatujte si, že možnosti „pouze snímek“, fotografické informace, RGB
histogram, nejvyšší jasy a přehled se zobrazují pouze tehdy, je-li vybrána
odpovídající možnost v položce Možnosti zobraz. pro přehráv.
(0 248). Data o poloze se zobrazují pouze v případě jejich vložení do
snímků (0 221).
Informace o souboru
Žádné (pouze snímek)
Přehled
Nejvyšší jasy
Data o poloze
RGB histogram
Fotografické informace
229
❚❚ Informace o souboru
12 3
4
5
15
14
13
12
6
7
11
10
Stav ochrany snímku........................... 240
Indikace úprav snímku ....................... 278
Označení pro přenos........................... 243
Zaostřovací pole * .......................... 94, 105
Číslo snímku/celkový počet snímků
Značky oblasti činnosti automatického
zaostřování *..............................................9
7 Kvalita obrazu ......................................... 88
8 Velikost obrazu....................................... 91
1
2
3
4
5
6
9 8
Obrazové pole ........................................ 83
Čas záznamu .................................. 21, 271
Datum záznamu............................ 21, 271
Aktuální slot pro paměťovou kartu
............................................................35, 93
13 Hodnocení ............................................. 241
14 Název složky.......................................... 250
15 Název souboru......................................250
9
10
11
12
* Zobrazuje se pouze tehdy, pokud je vybrána možnost Zaostřovací pole v položce Možnosti
zobraz. pro přehráv. (0 248) a pokud byl vybraný snímek pořízen s využitím hledáčku.
230
❚❚ Nejvyšší jasy
1
2
3
Nejvyšší jasy snímku *
3 Aktuální barevný kanál *
1
2 Číslo složky – číslo snímku
* Blikající oblasti snímku indikují nejvyšší jasy (oblasti s rizikem
přeexpozice) pro aktuální barevný kanál. Stiskněte a držte
tlačítko W (M) a pomocí tlačítek 4 a 2 procházejte
následujícím způsobem jednotlivé barevné kanály:
Tlačítko W (M)
RGB
(všechny kanály)
R
(červená)
G
(zelená)
B
(modrá)
231
❚❚ RGB histogram
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Nejvyšší jasy snímku *
2 Číslo složky – číslo snímku
3 Vyvážení bílé barvy ............................. 156
Barevná teplota............................. 163
Jemné vyvážení bílé barvy ......... 161
Manuální nastavení...................... 165
4 Aktuální barevný kanál *
5 Histogram (kanál RGB). Ve všech
histogramech značí vodorovná osa jas
pixelů a svislá osa počty pixelů pro
jednotlivé hodnoty jasu.
6 Histogram (červený kanál)
7 Histogram (zelený kanál)
8 Histogram (modrý kanál)
* Blikající oblasti snímku indikují nejvyšší jasy (oblasti s rizikem
přeexpozice) pro aktuální barevný kanál. Stiskněte a držte
tlačítko W (M) a pomocí tlačítek 4 a 2 procházejte
následujícím způsobem jednotlivé barevné kanály:
Tlačítko W (M)
RGB
(všechny kanály)
R
(červená)
G
(zelená)
Indikace nejvyšších jasů vypnutá
232
B
(modrá)
A Zvětšení výřezu snímku
Chcete-li zvětšit snímek během zobrazení
histogramu, stiskněte tlačítko X. Pomocí tlačítek X
a W (M) lze zvětšovat a zmenšovat snímek; pomocí
multifunkčního voliče lze procházet momentálně
nezobrazenými částmi snímku. Histogram je
aktualizován takovým způsobem, aby zobrazoval
pouze data pro část snímku aktuálně viditelnou na
monitoru.
A Histogramy
Histogramy fotoaparátu slouží pouze jako vodítko a mohou se lišit od
histogramů zobrazených fotoeditačními aplikacemi. Na následujících obrázcích
jsou uvedeny ukázkové histogramy:
Obsahuje-li snímek objekty
v širokém rozmezí jasů, je
rozložení jednotlivých odstínů
relativně rovnoměrné.
Je-li snímek tmavý, posunuje se
rozložení odstínů směrem
doleva.
Je-li snímek světlý, posunuje se
rozložení odstínů směrem
doprava.
Zvyšující se korekce expozice posouvá rozložení odstínů směrem doprava,
snižující se korekce expozice posouvá rozložení odstínů směrem doleva.
Histogramy poskytují hrubou představu o celkové expozici v případě, kdy okolní
osvětlení znesnadňuje posouzení snímků na monitoru.
233
❚❚ Fotografické informace
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Měření expozice................................... 124 6 Zaostřovací režim.............................41, 94
Čas závěrky .................................. 129, 131
Optická redukce vibrací 3
Clona .............................................. 130, 131 7 Vyvážení bílé barvy 4 ........................... 156
2 Expoziční režim .................................... 126 8 Jemné vyvážení bílé barvy ................ 161
Citlivost ISO 1 ......................................... 119 9 Barevný prostor.................................... 253
3 Korekce expozice ................................. 139 10 Typ fotoaparátu
Doladění optimální expozice 2.......... 263
11 Obrazové pole ........................................ 83
4 Ohnisková vzdálenost ........................ 218
12 Číslo složky – číslo snímku
5 Data objektivu ...................................... 218
13
14
15
16
13 Typ blesku 5
15 Zábleskový režim 5 ...................................192
14 Řízení záblesku pro blesky Remote 5
16 Zábleskový režim (řízení záblesku) 5 ...190
................................................................ 202
Korekce zábleskové expozice 5 ......... 194
234
17
17 Předvolba Picture Control 6 ............... 175
18
19
20
21
22
23
18 Redukce šumu pro vysoké citlivosti ISO
................................................................ 253
Redukce šumu pro dlouhé expozice
................................................................ 253
19 Funkce Active D-Lighting .................. 180
20 Expoziční rozdíl funkce HDR ............. 182
Vyhlazení HDR ...................................... 182
21 Korekce vinětace..................................253
22 Historie úprav ....................................... 278
23 Komentář ke snímku ........................... 273
235
24
25
24 Jméno fotografa 7 ................................ 273 25 Vlastník autorských práv 7 ..................273
1 Zobrazuje se červeně v případě pořízení snímku při použití automatické regulace citlivosti ISO.
2 Zobrazí se, pokud byla v uživatelské funkci b7 (Jemné doladění expozice, 0 263) nastavena pro
kteroukoli metodu měření expozice jiná než nulová hodnota.
3 Zobrazuje se pouze při použití objektivu vybaveného redukcí vibrací.
4 Zahrnuje rovněž barevnou teplotu snímků pořízených při použití automatického vyvážení bílé barvy.
5 Zobrazuje se pouze při použití volitelného blesku (0 187).
6 Zobrazené položky se liší podle předvolby Picture Control vybrané u pořízeného snímku.
7 Informace o autorském právu se zobrazuje pouze v případě jejího zaznamenání do snímku pomocí položky
Informace o autorském právu v menu nastavení.
❚❚ Data o poloze
Zeměpisná šířka, zeměpisná délka a další data o poloze jsou
poskytovány zařízením GPS nebo chytrým zařízením a liší se v závislosti
na tomto zařízení (0 221). V případě videosekvencí poskytují data
o poloze informaci o místě zahájení záznamu.
236
❚❚ Přehled
1 2 345
17
6
18 19 20 21 22
7
8 30
29
9
16
28
27 26
23
24
25
15 14 13 12 11 10
Číslo snímku/celkový počet snímků
17 Hodnocení .............................................241
Označení pro přenos........................... 243 18 Měření expozice ................................... 124
Stav ochrany snímku........................... 240 19 Expoziční režim .................................... 126
Indikace úprav snímku ....................... 278 20 Čas závěrky ................................... 129, 131
Typ fotoaparátu
21 Clona .............................................. 130, 131
Indikace komentáře ke snímku ........ 273 22 Citlivost ISO 1 ......................................... 119
Indikace dat o poloze.......................... 221 23 Ohnisková vzdálenost......................... 218
Histogram zobrazující rozložení odstínů 24 Funkce Active D-Lighting .................. 180
ve snímku (0 233).
25 Předvolba Picture Control .................175
9 Kvalita obrazu ......................................... 88 26 Barevný prostor.................................... 253
10 Velikost obrazu....................................... 91 27 Zábleskový režim 2 ...............................192
11 Obrazové pole ........................................ 83 28 Vyvážení bílé barvy.............................. 156
12 Název souboru...................................... 250
Barevná teplota ............................. 163
Jemné vyvážení bílé barvy .........161
13 Čas záznamu .................................. 21, 271
Manuální nastavení...................... 165
14 Název složky.......................................... 250
29
Korekce
zábleskové expozice 2 .........194
15 Datum záznamu............................ 21, 271
Režim Řídicí jednotka 2
16 Aktuální slot pro paměťovou kartu
............................................................35, 93 30 Korekce expozice ................................. 139
1 Zobrazuje se červeně v případě pořízení snímku při použití automatické regulace citlivosti ISO.
2 Zobrazuje se pouze tehdy, pokud byl snímek pořízen s volitelným bleskem (0 187).
1
2
3
4
5
6
7
8
237
Pohled na snímek zblízka: Zvětšení výřezu
snímku
Chcete-li zvětšit snímek zobrazený v režimu
přehrávání jednotlivých snímků, stiskněte
tlačítko X nebo střední tlačítko
multifunkčního voliče, resp. dvakrát rychle
klepněte na monitor. V průběhu zvětšení
výřezu snímku jsou k dispozici následující
operace:
Tlačítko X
Pro
Popis
Stisknutím tlačítka X nebo
použitím gesta roztažení prstů
zvětšíte snímek přibližně 32×
(velké snímky ve formátu FX/36
× 24), 24× (střední snímky)
nebo 16× (malé snímky).
Stisknutím tlačítka W (M) nebo
Zvětšení nebo použitím gesta sevření prstů se
zobrazení zmenší. Během zvětšení snímku lze pomocí
zmenšení /
zobrazení dalších multifunkčního voliče nebo posouváním prstu po monitoru
částí snímku
zobrazit části snímku, které nejsou aktuálně viditelné na
monitoru. Podržením tlačítka multifunkčního voliče ve
stisknuté poloze se lze rychle posouvat do aktuálně
nezobrazených částí snímku. Po změně zvětšení se zobrazí
navigační obrazovka; aktuálně zobrazená část snímku je
vyznačena žlutým rámečkem. Sloupec pod navigační
obrazovkou zobrazuje faktor zvětšení; při faktoru zvětšení
1 : 1 se zobrazuje zeleně.
Oříznutí snímku
238
Chcete-li vytvořit oříznutý snímek tvořený oblastí aktuálně
viditelnou na monitoru, stiskněte tlačítko i, vyberte možnost
Rychlé oříznutí a stiskněte tlačítko J. Mějte na paměti, že
možnost Rychlé oříznutí není k dispozici při zobrazení RGB
histogramu (0 233).
Pro
Výběr tváří
Zobrazení dalších
snímků
Změna nastavení
ochrany snímku
Návrat do režimu
fotografování
Zobrazení menu
Popis
Tváře rozpoznané během
Průvodce na monitoru
zvětšení snímku jsou
indikovány bílým ohraničením
na navigační obrazovce.
Chcete-li zobrazit další tváře,
otáčejte pomocným
příkazovým voličem nebo
klepněte na průvodce na
monitoru.
Otáčením hlavního příkazového voliče nebo klepnutím na
symbol e či f ve spodní části obrazovky se zobrazí stejná
oblast dalších snímků při aktuálně nastaveném zvětšení.
Režim zvětšení výřezu snímku se zruší při zobrazení
videosekvence.
Stisknutím tlačítka L (Z/Q) se nastaví nebo zruší ochrana
snímků (0 240).
Chcete-li se vrátit do režimu fotografování, namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny nebo stiskněte tlačítko K.
Pro zobrazení menu stiskněte tlačítko G (0 248).
239
Ochrana snímků před vymazáním
V režimech přehrávání jednotlivých snímků, zvětšení výřezu snímku
a přehrávání náhledů je možné pomocí tlačítka L (Z/Q) nastavit
ochranu snímků před náhodným vymazáním. Chráněné soubory nelze
vymazat tlačítkem O (Q) ani použitím položky Mazání snímků v menu
přehrávání. Mějte na paměti, že chráněné snímky budou vymazány při
formátování paměťové karty (0 271).
Nastavení ochrany snímku před vymazáním:
1 Vyberte snímek.
Zobrazte snímek v režimu přehrávání jednotlivých snímků či
v režimu zvětšení výřezu snímku nebo jej vyberte v seznamu
náhledů.
2 Stiskněte tlačítko L (Z/Q).
Snímek se označí symbolem P. Chcete-li
zrušit ochranu snímku, aby bylo možné
snímek vymazat, zobrazte snímek nebo jej
vyberte v seznamu náhledů a stiskněte
tlačítko L (Z/Q).
Tlačítko L (Z/Q)
A Zrušení ochrany u všech snímků
Chcete-li odstranit ochranu ze všech snímků ve složce nebo složkách aktuálně
vybraných v menu Přehrávaná složka, stiskněte během přehrávání na dobu
přibližně dvou sekund tlačítka L (Z/Q) a O (Q).
240
Hodnocení snímků
Tato funkce slouží k ohodnocení snímků nebo k jejich označení jako
určených pro pozdější vymazání. Hodnocení lze zobrazit rovněž
v softwaru ViewNX-i a Capture NX-D. Hodnocení není k dispozici
u chráněných snímků.
1 Vyberte snímek.
Zobrazte snímek nebo jej vyberte v seznamu náhledů v režimu
přehrávání náhledů snímků.
2 Zobrazte možnosti přehrávání.
Stisknutím tlačítka i zobrazte možnosti
přehrávání.
Tlačítko i
3 Vyberte položku Hodnocení.
Vyberte položku Hodnocení a stiskněte
tlačítko 2.
4 Vyberte hodnocení.
Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte
hodnocení z nula až pěti hvězdiček nebo
vyberte symbol d pro označení snímku
jako určeného pro pozdější vymazání.
Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.
241
A Hodnocení snímků pomocí tlačítka Fn2
Pokud je vybrána možnost Hodnocení v uživatelské funkci f1 (Uživ. přiřazení
ovládacích prvků) > Tlačítko Fn2, lze snímky hodnotit stisknutím a podržením
tlačítka Fn2 a stisknutím tlačítek 4 a 2 (0 268).
242
Výběr snímků pro přenos
Pomocí níže uvedených kroků lze vybrat snímky pro přenos na chytré
zařízení. Videosekvence nelze vybrat pro přenos; snímky jsou přenášeny
ve velikosti 2 milionů pixelů.
Výběr jednotlivých snímků
1 Vyberte snímek.
Zobrazte snímek nebo jej vyberte v seznamu náhledů v režimu
přehrávání náhledů snímků.
2 Zobrazte možnosti přehrávání.
Stisknutím tlačítka i zobrazte možnosti
přehrávání.
Tlačítko i
3 Vyberte položku Výběr k odesl. na
chytré zař./zrušení.
Vyberte položku Výběr k odesl. na chytré
zař./zrušení a stiskněte tlačítko J. Snímky
vybrané pro přenos se označí symbolem
W; chcete-li zrušit výběr snímku, zobrazte
nebo vyberte snímek a opakujte kroky 2
a 3.
243
Výběr více snímků
Pomocí níže uvedených kroků lze změnit označení pro přenos u více
snímků.
1 Vyberte položku Výběr snímků.
V menu přehrávání vyberte položku Výběr
k odesl. na chytré zař., potom vyberte
možnost Výběr snímků a stiskněte
tlačítko 2.
2 Vyberte snímky.
Pomocí multifunkčního voliče vyberte snímek a potvrďte/zrušte
výběr stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče (chcete-li
zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko
X). Vybrané snímky jsou označeny symbolem W.
3 Stiskněte tlačítko J.
Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.
A Zrušení výběru všech snímků
Chcete-li zrušit výběr u všech snímků, vyberte položku Výběr k odesl. na chytré
zař. v menu přehrávání, vyberte možnost Zrušit celý výběr a stiskněte tlačítko
J. Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost Ano a stisknutím tlačítka J
odstraňte označení pro přenos ze všech snímků na paměťové kartě.
244
Mazání snímků
Chcete-li vymazat aktuální snímek, stiskněte tlačítko O (Q). Chcete-li
vymazat více vybraných snímků, použijte položku Mazání snímků
v menu přehrávání. Jakmile jsou snímky vymazány, již je nelze obnovit.
Mějte na paměti, že chráněné a skryté snímky nelze vymazat.
Během přehrávání
Chcete-li vymazat aktuální snímek, stiskněte tlačítko O (Q).
1 Stiskněte tlačítko O (Q).
Zobrazí se dialog pro potvrzení.
Tlačítko O (Q)
2 Znovu stiskněte tlačítko O (Q).
Chcete-li vymazat snímek, stiskněte
tlačítko O (Q). Chcete-li se vrátit zpět bez
vymazání snímku, stiskněte tlačítko K.
Tlačítko O (Q)
A Viz také
Informace o volbě snímku zobrazovaného po vymazání snímku viz D > Po
vymazání (0 249).
245
Menu přehrávání
Položka Mazání snímků v menu přehrávání obsahuje níže uvedené
možnosti. Mějte na paměti, že v závislosti na počtu snímků může
vymazání snímků trvat určitou dobu.
Možnost
Popis
Q
Vybrané
Vymazání vybraných snímků.
R
Všechny
Vymazání všech snímků ve složce aktuálně vybrané pro
přehrávání (0 248). Pokud jsou vloženy dvě paměťové karty,
můžete vybrat, ze které karty se budou snímky mazat.
❚❚ Vybrané: Vymazání vybraných snímků
1 Vyberte možnost Mazání snímků >
Vybrané.
Vyberte položku Mazání snímků v menu
přehrávání. Vyberte možnost Vybrané
a stiskněte tlačítko 2.
2 Vyberte snímek.
Pomocí multifunkčního voliče
vyberte snímek (chcete-li
zobrazit vybraný snímek na
celé obrazovce, stiskněte
a držte tlačítko X).
246
3 Potvrďte výběr snímku.
Stisknutím středního tlačítka
multifunkčního voliče
potvrďte výběr snímku.
Vybrané snímky jsou označeny
symbolem O. Opakováním
kroků 2 a 3 vyberte další
snímky; výběr snímku zrušíte jeho opakovaným výběrem
a stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče.
4 Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.
Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte
možnost Ano a stiskněte tlačítko J.
247
Seznam položek menu
Tato část návodu poskytuje výčet všech možností dostupných v menu
fotoaparátu. Další informace viz Návod k práci s menu dostupný na
webových stránkách Nikon (0 i).
D Menu přehrávání: Práce se snímky
Mazání snímků
Vybrané
Všechny
Přehrávaná složka
(Název složky)
Všechny
Aktuální
Skrytí snímků
Vybrat/nastavit
Zrušit celý výběr
Možnosti zobraz. pro přehráv.
Základní informace o snímku
Zaostřovací pole
Doplňující informace o snímku
Žádné (pouze snímek)
Nejvyšší jasy
RGB histogram
Fotografické informace
Přehled
248
Tato položka slouží k vymazání více snímků
současně (0 246).
(výchozí nastavení: Všechny)
Tato položka slouží k výběru složky pro
přehrávání.
Tato položka skrývá nebo odhaluje snímky.
Skryté snímky se zobrazují pouze v menu
„Skrytí snímků“ a nelze je přehrávat.
Tato položka slouží k výběru informací
dostupných na obrazovce informací o snímku
během přehrávání (0 229).
Kopírování snímků
Výběr zdroje
Výběr snímků
Výběr cílové složky
Kopírovat snímky?
Kontrola snímků
Zapnuto
Vypnuto
Po vymazání
Zobrazit následující
Zobrazit předcházející
Pokračovat stejně
Po expozici série zobrazit
První snímek série
Poslední snímek série
Automatické otáčení snímků
Zapnuto
Vypnuto
Otočení na výšku
Zapnuto
Vypnuto
Prezentace
Spustit
Typ obrazových dat
Interval mezi snímky
Výběr k odesl. na chytré zař.
Výběr snímků
Zrušit celý výběr
Tato položka slouží ke kopírování snímků
mezi paměťovými kartami. Položka je
dostupná pouze tehdy, pokud jsou ve
fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka slouží k zapnutí/vypnutí
automatického zobrazování snímků ihned po
expozici na monitoru (0 225).
(výchozí nastavení: Zobrazit následující)
Tato položka určuje, který snímek se zobrazí
po vymazání snímku.
(výchozí nastavení: Poslední snímek série)
Tato položka určuje, jestli fotoaparát zobrazí
první nebo poslední snímek v sérii po expozici
snímků v režimu sériového snímání.
(výchozí nastavení: Zapnuto)
Tato položka určuje, jestli se bude při
fotografování zaznamenávat orientace
fotoaparátu.
(výchozí nastavení: Zapnuto)
Tato položka určuje, zda se budou snímky
pořízené „na výšku“ (portrétní orientace)
během přehrávání otáčet do správné
orientace (0 225).
Tato položka zobrazuje prezentace ze snímků
v aktuální přehrávané složce.
Tato položka slouží k výběru snímků pro
přenos na chytré zařízení (0 244).
249
C Menu fotografování: Možnosti pro
fotografování
Banky menu fotografování
A–D
Banky rozšířených menu fotograf.
Zapnuto
Vypnuto
Složka pro ukládání
Přejmenovat
Výběr složky podle čísla
Výběr složky ze seznamu
Pojmenování souborů
Pojmenování souborů
Výběr hlavního slotu
Slot pro kartu XQD
Slot pro kartu SD
Funkce doplňkového slotu
Přeplnění
Záloha
RAW hlav. slot – JPEG dopl. slot
250
Tato položka vyvolává nastavení menu
fotografování uložená dříve v některé z bank
menu fotografování. Změny nastavení jsou
ukládány v aktuální bance.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka určuje, jestli se v bankách menu
fotografování ukládá expoziční režim, čas
závěrky (expoziční režimy S a M), clona
(expoziční režimy A a M) a zábleskový režim.
Tato položka slouží k volbě složky, do které se
budou ukládat nově pořizované snímky.
Tato položka slouží k volbě tříznakové
předpony používané v názvu obrazových
souborů, do kterých jsou ukládány snímky.
Výchozí předpona je „DSC“.
(výchozí nastavení: Slot pro kartu XQD)
Tato položka slouží k volbě hlavního slotu,
když jsou vloženy dvě paměťové karty.
(výchozí nastavení: Přeplnění)
Tato položka slouží k volbě funkce karty
v doplňkovém slotu, když jsou vloženy dvě
paměťové karty (0 93).
Řízení záblesku
Zábleskový režim
Možnosti bezdrát. ovládání blesků
Řízení zábl. pro blesky Remote
Info. rádiem řízených bl. Remote
Obrazové pole
Volba obrazového pole
Automat. volba formátu DX
Zobrazení masky v hledáčku
Kvalita obrazu
NEF (RAW) + JPEG Jemný★
NEF (RAW) + JPEG Jemný
NEF (RAW) + JPEG Normál.★
NEF (RAW) + JPEG Normál.
NEF (RAW) + JPEG Základní★
NEF (RAW) + JPEG Základní
NEF (RAW)
JPEG Jemný★
JPEG Jemný
JPEG Normální★
JPEG Normální
JPEG Základní★
JPEG Základní
TIFF (RGB)
Velikost obrazu
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Tato položka slouží k výběru zábleskového
režimu volitelného blesku nasazeného do
sáněk pro upevnění příslušenství na
fotoaparátu a upravuje nastavení pro
fotografování při použití blesku mimo
fotoaparát (0 190).
Tato položka slouží k volbě obrazového pole
(0 83) a povolení nebo zakázání zobrazení
masky v hledáčku (0 85).
(výchozí nastavení: JPEG Normální)
Tato položka slouží k nastavení formátu
souborů a kompresního poměru (kvality
obrazu, 0 88). Komprese u možností
označených hvězdičkou („★“) upřednostňuje
kvalitu obrazu, zatímco komprese u možností
bez hvězdičky upřednostňuje redukci
velikosti souboru.
Tato položka určuje velikost obrazu v pixelech
(0 91). K dispozici jsou samostatné možnosti
pro snímky JPEG/TIFF a pro snímky NEF
(RAW).
251
Záznam ve formátu NEF (RAW)
Komprese NEF (RAW)
Bitová hloubka NEF (RAW)
Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISO
Automat. regulace citl. ISO
Vyvážení bílé barvy
Automaticky
Auto. WB pro přirozené světlo
Žárovkové světlo
Zářivkové světlo
Přímé sluneční světlo
Blesk
Zataženo
Stín
Výběr barevné teploty
Manuální nastavení
Předvolby Picture Control
Automaticky
Standardní
Neutrální
Živé
Monochromatické
Portrét
Krajina
Ploché
Správa předv. Picture Control
Uložit/upravit
Přejmenovat
Vymazat
Načíst/uložit
252
Tato položka slouží k volbě typu komprese
a barevné (bitové) hloubky pro snímky NEF
(RAW) (0 90).
Tato položka slouží k nastavení citlivosti ISO
pro statické snímky (0 119, 121).
(výchozí nastavení: Automaticky)
Tato položka umožňuje přizpůsobit vyvážení
bílé barvy světelnému zdroji (0 156).
(výchozí nastavení: Automaticky)
Tato položka slouží k volbě způsobu
zpracování nově pořizovaných snímků.
Nastavení zvolte podle motivu nebo tvůrčích
záměrů (0 175).
Tato položka slouží k tvorbě uživatelských
předvoleb Picture Control.
Barevný prostor
sRGB
Adobe RGB
Active D-Lighting
Automaticky
Velmi vysoký
Vysoký
Normální
Nízký
Vypnuto
Redukce šumu pro dlouhé exp.
Zapnuto
Vypnuto
Redukce šumu pro vys. ISO
Vysoká
Normální
Nízká
Vypnuto
Korekce vinětace
Vysoká
Normální
Nízká
Vypnuto
Automatická korekce zkreslení
Zapnuto
Vypnuto
(výchozí nastavení: sRGB)
Tato položka slouží k volbě barevného
prostoru pro snímky.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka zachovává kresbu ve světlech
a stínech a vytváří snímky s přirozeně
působícím kontrastem (0 180).
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka slouží k redukci šumu (jasně
zbarvených pixelů nebo závoje) u snímků
pořízených dlouhými časy závěrky.
(výchozí nastavení: Normální)
Tato položka slouží k redukci šumu (náhodně
rozmístěných jasně zbarvených pixelů)
u snímků pořízených při vysokých citlivostech
ISO.
(výchozí nastavení: Normální)
Tato položka snižuje úbytky jasu na okrajích
obrazového pole snímků při použití objektivů
typu G, E a D (s výjimkou objektivů PC). Účinky
funkce jsou nejvíce patrné při použití plné
světelnosti objektivu.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka potlačuje soudkové zkreslení při
fotografování širokoúhlými objektivy
a poduškové zkreslení při fotografování
teleobjektivy.
253
Redukce blikání obrazu
Nastavení redukce blikání obrazu
Indikace redukce blikání obrazu
Nastavení bracketingu
Expoziční a zábleskový bracketing
Expoziční bracketing
Zábleskový bracketing
Bracketing vyvážení bílé barvy
Bracketing ADL
Vícenásobná expozice
Režim vícenásobné expozice
Počet snímků
Režim prolnutí
Uchovat všechny expozice
Výběr první expozice (NEF)
HDR (vysoký dynam. rozsah)
Režim HDR
Expoziční rozdíl
Vyhlazení
254
Tyto položky pracují při fotografování
s využitím hledáčku. Pro úpravu načasování
expozice vedoucí k potlačení účinků blikání
obrazu pod zářivkovým osvětlením nebo
osvětlením rtuťovými výbojkami vyberte
možnost Povolit v položce Nastavení
redukce blikání obrazu. Položka Indikace
redukce blikání obrazu ovládá zobrazení
symbolu FLICKER v hledáčku: Pokud je vybrána
možnost Zapnuto, zobrazuje se symbol
v případě detekce blikání obrazu při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny,
resp. bliká v případě detekce blikání obrazu
při výběru možnosti Zakázat v položce
Nastavení redukce blikání obrazu (chcete-li
povolit redukci blikání obrazu, vyberte
možnost Povolit).
(výchozí nastavení: Expoziční a zábleskový bracketing)
Tato položka umožňuje nastavit, které
parametry budou měněny při použití
bracketingu (0 142).
Tato položka zaznamenává dvě až deset
expozic NEF (RAW) jako jediný snímek; je-li
třeba, lze s využitím položky Výběr první
expozice (NEF) vybrat jako první expozici již
existující snímek, ale mějte na paměti, že lze
vybrat pouze velké (velikost L) snímky NEF
(RAW). Další informace naleznete v příručce
Návod k práci s menu dostupné ke stažení na
webových stránkách Nikon (0 i).
Tato položka zachovává kresbu ve světlech
a stínech u snímků vysoce kontrastních
motivů (0 182).
Intervalové snímání
Spustit
Volba dne/času spuštění
Interval
Počet inter.×počet sním. v inter.
Vyrovnání expozice
Bezhlučné fotografování
Priorita intervalu
Výchozí složka pro ukládání
Fotografov. s posunem zaostření
Spustit
Počet sním.
Rozptyl přeostření
Interval do dalšího snímku
Vyrovnání expozice
Bezhlučné fotografování
Výchozí složka pro ukládání
Bezhlučné fotog. v živém náhledu
Zapnuto (režim 1)
Zapnuto (režim 2)
Vypnuto
Tato položka pořizuje snímky ve zvolených
intervalech až do zaznamenání stanoveného
počtu snímků. Další informace naleznete
v příručce Návod k práci s menu dostupné ke
stažení na webových stránkách Nikon (0 i).
Tato položka automaticky mění během
expozice série snímků zaostření (0 212).
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka eliminuje zvuk závěrky během
fotografování v režimu živého náhledu
(0 49).
255
1 Menu videosekvencí: Možnosti pro záznam
videosekvencí
Reset menu videosekvencí
Ano
Ne
Pojmenování souborů
Cílové umístění
Slot pro kartu XQD
Slot pro kartu SD
Obrazové pole
Volba obrazového pole
Automat. volba formátu DX
Vel. obrazu/snímací frekv.
3840×2160; 30p
3840×2160; 25p
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
1920×1080; 30p ×4 (zpomal. záz.)
1920×1080; 25p ×4 (zpomal. záz.)
1920×1080; 24p ×5 (zpomal. záz.)
256
Chcete-li obnovit výchozí nastavení položek
menu videosekvencí, vyberte možnost Ano.
Tato položka slouží k volbě tříznakové
předpony používané v názvu obrazových
souborů, do kterých jsou ukládány
videosekvence. Výchozí předpona je „DSC“.
(výchozí nastavení: Slot pro kartu XQD)
Tato položka slouží k volbě slotu pro záznam
videosekvencí.
Tato položka slouží k volbě obrazového pole
(0 68).
(výchozí nastavení: 1920×1080; 60p)
Tato položka slouží k volbě velikosti obrazu
videosekvencí (v pixelech) a snímací
frekvence (0 69).
Kvalita videa
Vysoká
Normální
Typ souboru videosekvence
MOV
MP4
Nastavení citlivosti ISO
Nejvyšší citlivost
Auto. regul. citl. ISO (režim M)
Citlivost ISO (režim M)
Vyvážení bílé barvy
Stejné nast. jako pro fotogr.
Automaticky
Auto. WB pro přirozené světlo
Žárovkové světlo
Zářivkové světlo
Přímé sluneční světlo
Zataženo
Stín
Výběr barevné teploty
Manuální nastavení
Předvolby Picture Control
Stejné nast. jako pro fotogr.
Automaticky
Standardní
Neutrální
Živé
Monochromatické
Portrét
Krajina
Ploché
(výchozí nastavení: Vysoká)
Tato položka slouží k volbě kvality videa
(0 69).
(výchozí nastavení: MOV)
Tato položka slouží k volbě typu souborů
videosekvencí.
Tato položka slouží k nastavení citlivosti ISO
pro videosekvence.
(výchozí nastavení: Stejné nast. jako pro fotogr.)
Tato položka slouží k nastavení vyvážení bílé
barvy pro videosekvence (0 156). Chcete-li
použít možnost aktuálně vybranou pro
statické snímky, vyberte možnost Stejné
nast. jako pro fotogr.
(výchozí nastavení: Stejné nast. jako pro fotogr.)
Tato položka slouží k výběru předvolby
Picture Control pro videosekvence (0 175).
Chcete-li použít možnost aktuálně vybranou
pro statické snímky, vyberte možnost Stejné
nast. jako pro fotogr.
257
Správa předv. Picture Control
Uložit/upravit
Přejmenovat
Vymazat
Načíst/uložit
Active D-Lighting
Stejné nast. jako pro fotogr.
Velmi vysoký
Vysoký
Normální
Nízký
Vypnuto
Redukce šumu pro vys. ISO
Vysoká
Normální
Nízká
Vypnuto
Redukce blikání obrazu
Automaticky
50 Hz
60 Hz
Citlivost mikrofonu
Automatická citlivost
Manuální citlivost
Vypnutý mikrofon
258
Tato položka slouží k tvorbě uživatelských
předvoleb Picture Control.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka zachovává kresbu ve světlech
a stínech a vytváří videosekvence s přirozeně
působícím kontrastem (0 180). Chcete-li
použít možnost aktuálně vybranou pro
statické snímky, vyberte možnost Stejné
nast. jako pro fotogr.
(výchozí nastavení: Normální)
Tato položka slouží k redukci šumu (náhodně
rozmístěných jasně zbarvených pixelů)
u videosekvencí pořízených při vysokých
citlivostech ISO.
(výchozí nastavení: Automaticky)
Tato položka potlačuje blikání obrazu
a proužkování způsobené zářivkovým
osvětlením nebo rtuťovými výbojkami
v režimu živého náhledu (0 37) a při
záznamu videosekvencí (0 59).
(výchozí nastavení: Automatická citlivost)
Tato položka zapíná a vypíná vestavěný nebo
externí mikrofon, resp. upravuje citlivost
mikrofonu (0 295).
Atenuátor
Povolit
Zakázat
Frekvenční charakteristika
Široký rozsah frekvencí
Rozsah pro lidský hlas
Redukce hluku větru
Zapnuto
Vypnuto
Elektronická redukce vibrací
Zapnuto
Vypnuto
Časosběrné snímání
Spustit
Interval
Doba fotografování
Vyrovnání expozice
Bezhlučné fotografování
Obrazové pole
Vel. obrazu/snímací frekv.
Priorita intervalu
(výchozí nastavení: Zakázat)
Tato položka snižuje zesílení mikrofonu
a zabraňuje zkreslení zvuku při záznamu
videosekvencí v hlasitých prostředích.
(výchozí nastavení: Široký rozsah frekvencí)
Tato položka slouží k nastavení frekvenční
charakteristiky vestavěného a externího
mikrofonu (0 295).
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka povoluje/zakazuje filtr pro
potlačení nízkých frekvencí vestavěného
mikrofonu pro redukci hluku větru.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka slouží k povolení nebo zakázání
elektronické redukce vibrací v režimu
videosekvencí.
Fotoaparát automaticky pořizuje snímky ve
zvolených intervalech a následně je spojuje
do němé časosběrné videosekvence. Další
informace naleznete v příručce Návod k práci
s menu dostupné ke stažení na webových
stránkách Nikon (0 i).
259
A Uživatelské funkce: Jemné doladění
nastavení fotoaparátu
Banky uživatelských funkcí
A–D
a Automatické zaostřování
a1 Volba priority v režimu AF-C
Spuštění
Zaostření + spuštění
Spuštění + zaostření
Zaostření
a2 Volba priority v režimu AF-S
Spuštění
Zaostření
a3 Sledování objektu s blokací
Odezva AF při zakrytí objektu
Pohyb objektu
a4 3D sled. objektu s detekcí tváří
Zapnuto
Vypnuto
260
Tato položka vyvolává nastavení uložená
dříve v některé z bank uživatelských funkcí.
Změny nastavení jsou ukládány v aktuální
bance.
(výchozí nastavení: Spuštění)
Pokud je vybrán režim AF-C při fotografování
s využitím hledáčku, umožňuje tato položka
nastavit, jestli dojde k expozici snímku při
každém stisknutí tlačítka spouště (priorita
spuštění) nebo pouze v případě správného
zaostření (priorita zaostření).
(výchozí nastavení: Zaostření)
Pokud je vybrán režim AF-S při fotografování
s využitím hledáčku, umožňuje tato položka
nastavit, jestli dojde k expozici snímku pouze
po dosažení správného zaostření (priorita
zaostření) nebo při každém stisknutí tlačítka
spouště (priorita spuštění).
Tato položka určuje chování automatického
zaostřování v případě změn ve vzdálenosti
objektu při použití režimu AF-C a fotografování
s využitím hledáčku.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka určuje, jestli fotoaparát detekuje
a zaostřuje tváře osob při použití režimu
činnosti zaostřovacích polí 3D sledování
objektu (0 100).
a5 Oblast 3D sledování objektu
Široká
Normální
a6 Počet zaostřovacích polí
55 polí
15 polí
a7 Uložení podle orientace
Zaostřovací pole
Zaostř. pole a režimy zaostř. polí
Vypnuto
a8 Aktivace zaostřování
Spoušť/tlačítko AF-ON
Tlačítko AF-ON
a9 Omez. volby činnosti zaost. polí
Jednotlivá zaostřovací pole
Dynam. volba 9 zaost. polí
Dynam. volba 25 zaost. polí
Dynam. volba 72 zaost. polí
Dynam. volba 153 zaost. polí
3D sledování objektu
Skupinová volba zaostřov. polí
Aut. volba zaostř. polí
(výchozí nastavení: Normální)
Tato položka slouží k výběru oblasti
sledované během namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny při aktivním režimu
činnosti zaostřovacích polí 3D sledování
objektu (0 100).
(výchozí nastavení: 55 polí)
Tato položka určuje, kolik zaostřovacích polí
je dostupných pro manuální výběr
v hledáčku.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka určuje, jestli se při použití
hledáčku ukládají zaostřovací pole a režimy
činnosti zaostřovacích polí samostatně pro
fotografování v orientaci na výšku a na šířku.
(výchozí nastavení: Spoušť/tlačítko AF-ON)
Tato položka určuje, jestli fotoaparát zaostří
při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
Chcete-li zamezit aktivaci zaostřování
fotoaparátu při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny, vyberte možnost Tlačítko
AF-ON.
Tato položka slouží k výběru režimů činnosti
zaostřovacích polí, které lze vybírat pomocí
tlačítka režimů automatického zaostřování
a pomocného příkazového voliče při
fotografování s využitím hledáčku (0 100).
261
a10 Omez. volby autom. zaostř.
AF-S
AF-C
Bez omezení
a11 Přep. zaostř. polí dokola
Přepínat dokola
Nepřepínat dokola
a12 Možnosti zaostřovacích polí
Osvětlení zaostřovacích polí
Manuální zaostřování
Asistent dyn. volby zaost. polí
a13 Man. zaostř. kroužek v r. AF
Povolit
Zakázat
b Měření/expozice
b1 Krok citlivosti ISO
1/3 EV
1/2 EV
1 EV
b2 Krok nastav. expozice (EV)
1/3 EV
1/2 EV
1 EV
b3 Krok korekce exp./zábl. exp.
1/3 EV
1/2 EV
1 EV
262
(výchozí nastavení: Bez omezení)
Tato položka slouží k výběru režimů
automatického zaostřování, které budou
dostupné při fotografování s využitím
hledáčku (0 98).
(výchozí nastavení: Nepřepínat dokola)
Tato položka určuje, jestli lze přepínat
zaostřovací pole v hledáčku „dokola“, z jedné
strany hledáčku na druhou.
Tato položka upravuje nastavení indikace
zaostřovacích polí v hledáčku.
(výchozí nastavení: Povolit)
Tato položka je k dispozici v kombinaci
s kompatibilními objektivy. Chcete-li zakázat
použití zaostřovacího kroužku v režimu
automatického zaostřování, vyberte možnost
Zakázat.
(výchozí nastavení: 1/3 EV)
Tato položka určuje hodnotu kroku pro
nastavování citlivosti ISO.
(výchozí nastavení: 1/3 EV)
Tato položka určuje hodnotu kroku pro
nastavování času závěrky, clony a bracketingu.
(výchozí nastavení: 1/3 EV)
Tato položka určuje hodnotu kroku pro
nastavování korekce expozice a korekce
zábleskové expozice.
b4 Snadná korekce expozice
Zapnuto (autom. nastav.)
Zapnuto
Vypnuto
b5 Měření Matrix
Detekce tváří zapnutá
Detekce tváří vypnutá
b6 Velikost zdůraz. středu
8 mm – 20 mm, Integrální
b7 Jemné doladění expozice
Ano
Ne
c Časovače/expoziční paměť
c1 Tlačítko spouště jako AE-L
Zapnuto (namáčk. do poloviny)
Zapnuto (sériové snímání)
Vypnuto
c2 Časovač pohotovost. režimu
4 s – 30 min, Žádný limit
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka určuje, jestli lze nastavovat
korekci expozice pouhým otáčením
příkazového voliče bez stisknutí tlačítka E.
(výchozí nastavení: Detekce tváří zapnutá)
Chcete-li povolit detekci tváří při pořizování
portrétních snímků s měřením expozice
Matrix a fotografování s využitím hledáčku,
vyberte možnost Detekce tváří zapnutá
(0 124).
(výchozí nastavení: 12 mm)
Tato položka určuje velikost oblasti
s největším významem při použití
integrálního měření se zdůrazněným středem
a fotografování s využitím hledáčku. Je-li
nasazen objektiv bez CPU nebo objektiv AF-S
Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5E ED, je
velikost oblasti fixována na hodnotě 12 mm.
(výchozí nastavení: Ne)
Tato položka umožňuje jemné doladění
jednotlivých metod měření expozice. Vyšší
hodnoty produkují světlejší expozice, nižší
hodnoty produkují tmavší expozice.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka určuje, jestli se při stisknutí
tlačítka spouště aktivuje expoziční paměť.
(výchozí nastavení: 6 s)
Tato položka určuje, jak dlouho pracuje
expozimetr fotoaparátu v době, kdy není
prováděna žádná činnost (0 34).
263
c3 Samospoušť
Zpoždění samospouště
Počet snímků
Interval mezi snímky
c4 Zpožď. pro vypn. monitoru
Přehrávání
Menu
Obrazovka informací
Kontrola snímků
Živý náhled
d Snímání/indikace
d1 Sním. frekvence v režimu CL
6 obr./s – 1 obr./s
d2 Max. počet snímků série
1–200
d3 Zobrazení citlivosti ISO
Zobrazit citlivost ISO
Zobraz. počet zbýv. snímků
d4 Možnosti synchroniz. spouštění
Synchronizovat
Nesynchronizovat
d5 Opožděné spuštění závěrky
3 s – 0,2 s, Vypnuto
264
Tato položka slouží k nastavení zpoždění
samospouště, počtu pořízených snímků
a intervalu mezi snímky v režimu
samospouště.
Tato položka určuje, jak dlouho zůstává
zapnutý monitor v době, kdy není prováděna
žádná činnost.
(výchozí nastavení: 5 obr./s)
Tato položka určuje snímací frekvenci
v režimu CL. Mějte na paměti, že snímací
frekvence se může měnit v závislosti na zdroji
energie (0 114).
(výchozí nastavení: 200)
Tato položka slouží k volbě maximálního
počtu snímků, které lze pořídit v jedné sérii
v režimu sériového snímání.
(výchozí nastavení: Zobraz. počet zbýv. snímků)
Tato položka určuje, jestli se bude citlivost ISO
zobrazovat na kontrolním panelu namísto
počtu zbývajících snímků.
(výchozí nastavení: Synchronizovat)
Tato položka určuje, jestli se budou závěrky
na dálkově ovládaných fotoaparátech
Remote spouštět synchronně se spuštěním
závěrky na hlavním fotoaparátu Master.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
V situacích, kdy i nejmenší pohyb fotoaparátu
může způsobit rozmazání snímků, lze oddálit
spuštění závěrky o přibližně 0,2 až 3 sekundy
od sklopení zrcadla do horní polohy.
d6 Závěrka s el. první lamelou
Povolit
Zakázat
d7 Pořadí čísel souborů
Zapnuto
Vypnuto
Reset
d8 Barva zvýraznění pro zaostřování
Červená
Žlutá
Modrá
Bílá
d9 Zobraz. mřížky v hledáčku
Zapnuto
Vypnuto
d10 Osvětlení LCD panelu
Zapnuto
Vypnuto
(výchozí nastavení: Zakázat)
Tato položka povoluje nebo zakazuje závěrku
s elektronickou první lamelou v režimu Q, QC
nebo MUP, která slouží k eliminaci rozmazání
snímků vlivem pohybu závěrky. V ostatních
snímacích režimech se použije bez ohledu na
vybranou možnost mechanická závěrka.
(výchozí nastavení: Zapnuto)
Tato položka určuje způsob přiřazování čísel
souborů fotoaparátem.
(výchozí nastavení: Červená)
Tato položka slouží k výběru barvy zvýraznění
pro zaostřování. Zvýraznění pro zaostřování
lze zapnout a vypnout a jeho citlivost nastavit
stisknutím tlačítka i v režimu živého náhledu
a výběrem položky Úroveň zvýraznění
(0 45, 65).
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka určuje, jestli se bude v hledáčku
zobrazovat pomocná mřížka.
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Tato položka určuje, jestli je během činnosti
časovače pohotovostního režimu osvětlován
kontrolní panel a tlačítka.
A Závěrka s elektronickou první lamelou
Doporučuje se používat objektivy typu G, E nebo D; pokud při použití jiných
objektivů zaznamenáte proužky nebo závoj, vyberte možnost Zakázat. Nejkratší
čas závěrky a nejvyšší citlivost ISO dostupné v kombinaci se závěrkou
s elektronickou první lamelou jsou 1/2 000 s a ISO 25600.
265
d11 Živý náhled při sériovém snímání
Zapnuto
Vypnuto
d12 Optická redukce vibrací
Zapnuto
Vypnuto
e Bracketing/blesk
e1 Synchroniz. čas pro blesk
1/250 s (Auto FP), 1/250 s – 1/60 s
e2 Čas záv. pro práci s bleskem
1/60 s – 30 s
e3 Kor. exp. při použití blesku
Celý snímek
Pouze pozadí
(výchozí nastavení: Zapnuto)
Tato položka určuje, jestli je při sériovém
snímání v režimu živého náhledu k dispozici
režim přehrávání jednotlivých snímků
(snímací režimy CL, CH a QC) (0 37). Pokud je
vybrána možnost Vypnuto, vypíná se během
expozic nejen monitor, ale rovněž podsvícení
monitoru.
(výchozí nastavení: Zapnuto)
Tato položka slouží k zapnutí nebo vypnutí
redukce vibrací u kompatibilních objektivů
AF-P, které nejsou vybaveny vypínačem
redukce vibrací.
(výchozí nastavení: 1/250 s)
Tato položka určuje synchronizační čas pro
práci s bleskem.
(výchozí nastavení: 1/60 s)
Tato položka slouží k volbě nejdelšího času
závěrky dostupného při použití blesku
v režimech P a A.
(výchozí nastavení: Celý snímek)
Tato položka určuje, jak fotoaparát upravuje
zábleskovou expozici při použití korekce
expozice.
A Fixování času závěrky na hodnotě synchronizačního času pro práci s bleskem
Chcete-li pevně nastavit čas závěrky na limitní synchronizační čas pro práci
s bleskem při použití clonové automatiky nebo manuálního expozičního režimu,
vyberte čas závěrky následující za nejdelším možným časem závěrky (30 s nebo
%). Na kontrolním panelu a v hledáčku se zobrazí X (indikace synchronizace
blesku).
A Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku
Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku umožňuje používat blesk
v kombinaci s nejkratšími časy závěrky fotoaparátu a dovoluje tak fotografovat
při plné světelnosti pro snížení hloubky ostrosti u objektů v protisvětle a objektů
fotografovaných za jasného slunečního osvětlení. Pokud je aktivní automatická
vysoce rychlá FP synchronizace blesku, zobrazuje se v místě indikace
zábleskového režimu na obrazovce informací symbol „FP“.
266
e4 Automat. regulace citl. ISO pro M
Objekt a pozadí
Pouze objekt
e5 Modelovací záblesk
Zapnuto
Vypnuto
e6 Bracketing (režim M)
Záblesková expozice/čas
Záblesková exp./čas/clona
Záblesková expozice/clona
Záblesková expozice
e7 Pořadí bracketingu
Správná exp./podexp./přeexp.
Podexp./správná exp./přeexp.
(výchozí nastavení: Objekt a pozadí)
Tato položka určuje, jestli je automatická
regulace citlivosti ISO pro fotografování
s bleskem přizpůsobena tak, aby poskytovala
správnou expozici objektu a pozadí nebo
pouze hlavního objektu.
(výchozí nastavení: Zapnuto)
Tato položka určuje, jestli volitelné blesky
kompatibilní se systémem CLS (0 288)
spouštějí při stisknutí tlačítka Pv na
fotoaparátu během fotografování s využitím
hledáčku modelovací záblesk.
(výchozí nastavení: Záblesková expozice/čas)
Tato položka určuje nastavení ovlivněná při
použití expozičního/zábleskového
bracketingu v expozičním režimu M.
(výchozí nastavení: Správná exp./podexp./přeexp.)
Tato položka slouží k volbě pořadí
bracketingu při použití expozičního
a zábleskového bracketingu, resp.
bracketingu vyvážení bílé barvy.
267
f Ovládací prvky
f1 Uživ. přiřazení ovládacích prvků
Tlačítko hloubky ostrosti
Tlačítko hloubky ostrosti + y
Tlačítko Fn1
Tlačítko Fn1 + y
Tlačítko Fn2
Tlačítko AF-ON
Pomocný volič
Střed pomocného voliče
Střed pomocného voliče + y
Tlačítko BKT + y
Tlač. záznamu videosek. + y
Funkční tlačítka zaostř. na objektivu
f2 Střední tlačítko mult. voliče
Režim fotografování
Režim přehrávání
Živý náhled
f3 Aretace času závěrky a clony
Aretace času závěrky
Aretace hodnoty clony
268
Tato položka slouží k volbě funkcí ovládacích
prvků fotoaparátu, a to buď samotných a/
nebo v kombinaci s příkazovými voliči.
Tato položka určuje funkci středního tlačítka
multifunkčního voliče.
Tato položka slouží k aretaci času závěrky na
aktuálně nastavené hodnotě v režimu S nebo
M, resp. k aretaci clony na aktuálně nastavené
hodnotě v režimu A nebo M.
f4 Uživ. nastavení ovladačů
Obrácené otáčení
Zaměnit hlavní/pomocný
Nastavení clony
Menu a přehrávání
Proch. snímků pom. přík. voličem
f5 Multifunkční volič
Restart časovače poh. režimu
Žádná akce
f6 Uvolnit tlač. a použít volič
Ano
Ne
f7 Obrácení indikací
Tato položka slouží k volbě funkce hlavního
a pomocného příkazového voliče.
(výchozí nastavení: Žádná akce)
Tato položka určuje, jestli se při použití
multifunkčního voliče aktivuje časovač
pohotovostního režimu (0 34).
(výchozí nastavení: Ne)
Výběr možnosti Ano umožní nastavení, která
se normálně provádí otáčením příkazového
voliče s tlačítkem podrženým ve stisknuté
poloze, provádět otáčením příkazového
voliče po uvolnění tlačítka. Nastavování končí
opětovným stisknutím tlačítka, namáčknutím
tlačítka spouště do poloviny nebo
doběhnutím časovače pohotovostního
režimu.
(výchozí nastavení:
)
Je-li vybrána možnost
(W), zobrazuje se indikace expozice na
kontrolním panelu, v hledáčku a na
obrazovce informací se zápornými
hodnotami vlevo a kladnými hodnotami
vpravo. Vyberete-li možnost
(V), zobrazí se kladné
hodnoty vlevo a záporné hodnoty vpravo.
269
f8 Možnosti tl. živého náhledu
Povolit
Povolit (časovač pohot. rež. aktivní)
Zakázat
f9 Vypínač D
Osvětlení LCD (D)
D a obrazovka informací
f10 Funkce tlačítek na MB-D18
Tlačítko Fn
Tlačítko Fn + y
Tlačítko AF-ON
Multifunkční volič
g Videosekvence
g1 Uživ. přiřazení ovládacích prvků
Tlačítko hloubky ostrosti
Tlačítko hloubky ostrosti + y
Tlačítko Fn1
Tlačítko Fn1 + y
Tlačítko Fn2
Střed pomocného voliče
Střed pomocného voliče + y
Tlačítko spouště
g2 Úroveň nejvyšších jasů
255–180
270
(výchozí nastavení: Povolit)
Tlačítko a lze zakázat, aby se zamezilo
náhodnému spuštění živého náhledu.
(výchozí nastavení: Osvětlení LCD (D))
Tato položka umožňuje vybrat zobrazovače,
které se osvětlí při otočení hlavního vypínače
do polohy D.
Tato položka určuje funkce přiřazené
ovládacím prvkům na volitelném
multifunkčním Battery Packu MB-D18
(0 299).
Tato položka slouží k volbě funkcí ovládacích
prvků fotoaparátu, a to buď samotných a/
nebo v kombinaci s příkazovými voliči, při
otočení voliče živého náhledu do polohy 1
v režimu živého náhledu. Mějte na paměti, že
při výběru možnosti Záznam videosekvencí
v položce Tlačítko spouště nelze použít
tlačítko spouště k jiným operacím než
k záznamu videosekvencí.
(výchozí nastavení: 248)
Tato položka slouží k výběru úrovně jasu
nutné pro spuštění zobrazení nejvyšších jasů
pro videosekvence. Čím nižší je zvolená
hodnota, tím větší rozsah jasů se zobrazí jako
nejvyšší jasy. Pokud je vybrána možnost 255,
zobrazuje indikace nejvyšších jasů pouze
potenciálně přeexponované oblasti.
B Menu nastavení: Nastavení fotoaparátu
Formátování paměťové karty
Slot pro kartu XQD
Slot pro kartu SD
Jazyk (Language)
Viz strana 345.
Časové pásmo a datum
Časové pásmo
Datum a čas
Synchroniz. s chytrým zařízením
Formát data
Letní čas
Jas monitoru
Menu/přehrávání
Živý náhled
Chcete-li zahájit formátování, vyberte slot pro
paměťovou kartu a možnost Ano. Pamatujte
si, že formátování trvale maže všechny snímky
a ostatní data na paměťové kartě ve vybraném
slotu. Před zahájením formátování si proto
zálohujte data, která chcete uchovat.
Tato položka slouží k výběru jazyka pro menu
fotoaparátu a zobrazované zprávy.
Tato položka slouží k volbě časového pásma,
nastavení hodin fotoaparátu, synchronizaci
hodin s hodinami na chytrém zařízení, výběru
pořadí zobrazení data a zapnutí a vypnutí
letního času. Pokud je vybrána možnost
Zapnuto v položce Synchroniz. s chytrým
zařízením a je povolena synchronizace
v aplikaci SnapBridge, lze nastavit hodiny
fotoaparátu na čas poskytovaný chytrým
zařízením.
Tato položka slouží k nastavení jasu zobrazení
menu, přehrávání a živého náhledu.
A Formátování paměťových karet
Během formátování nevypínejte fotoaparát a nevyjímejte baterii ani paměťové
karty.
Kromě použití položky Formátování paměťové karty v menu nastavení lze
formátovat paměťové karty rovněž pomocí tlačítek S (Q) a O (Q): podržte
obě tlačítka současně stisknutá tak dlouho, dokud se nezobrazí indikace
formátování, a poté je stiskněte znovu pro naformátování karty. Jsou-li
v okamžiku prvního stisknutí tlačítek vloženy dvě paměťové karty, je následně
formátovaná karta indikována blikajícím symbolem. Otáčením hlavního
příkazového voliče vyberete jiný slot.
271
Vyvážení barev monitoru
Tato položka upravuje vyvážení barev
monitoru.
Virtuální horizont
Obrazovka informací
Automaticky
Manuálně
Jemné doladění AF
Jemné dolaď. AF (zap./vyp.)
Uložená hodnota
Výchozí hodnota
Seznam uložených hodnot
Data objektivu bez CPU
Číslo objektivu
Ohnisk. vzdálenost (mm)
Světelnost
Čištění obrazového snímače
Vyčistit
Čistit při zapnutí/vypnutí
Sklopení zrcadla pro čištění
Tato položka zobrazuje virtuální horizont na
základě informací ze snímače náklonu
fotoaparátu.
(výchozí nastavení: Automaticky)
Tato položka přizpůsobuje obrazovku
informací různým pozorovacím podmínkám.
Jemné doladění zaostřování pro různé typy
objektivů. Dolaďování činnosti
automatického zaostřování se ve většině
situací nedoporučuje a může kolidovat
s normálním zaostřováním, proto jej
používejte pouze v oprávněných případech.
V režimu živého náhledu je k dispozici
automatické jemné doladění; další informace
naleznete v příručce Návod k práci s menu,
která je k dispozici ke stažení na webových
stránkách společnosti Nikon (0 i).
Tato položka slouží k zaznamenání ohniskové
vzdálenosti a světelnosti objektivů bez CPU
a umožňuje použití těchto objektivů
s funkcemi, které jsou normálně vyhrazeny
objektivům s vestavěným CPU (0 218).
Tato položka odstraňuje vibracemi
obrazového snímače usazený prach (0 312).
Tato položka slouží k zablokování zrcadla
v horní poloze, aby bylo možné odstranit
ofukovacím balónkem prach z obrazového
snímače (0 315). Není k dispozici při nízké
kapacitě baterie (J nebo nižší) a při
propojení fotoaparátu s chytrým zařízením
prostřednictvím funkce Bluetooth, resp. při
propojení s jinými zařízeními prostřednictvím
USB.
272
Ref. snímek pro odstr. prachu
Spustit
Vyčistit snímač a spustit
Tato položka slouží k získání referenčních dat
pro funkci odstranění prachu ze snímku
v softwaru Capture NX-D (0 ii).
Komentář ke snímku
Připojit komentář
Zadat komentář
Tato položka umožňuje přidávat komentáře
k nově pořizovaným snímkům. Komentáře lze
zobrazit jako metadata v softwaru ViewNX-i
nebo Capture NX-D (0 ii).
Informace o autorském právu
Připojit info o autor. právu
Autor
Autorské právo
Tato položka slouží k přidání informací
o autorském právu k nově pořizovaným
snímkům. Informace o autorském právu lze
zobrazit jako metadata v softwaru ViewNX-i
nebo Capture NX-D (0 ii).
A Zadání textu
Pokud je třeba zadat text, zobrazí se klávesnice. Zadejte text klepnutím na znaky
na dotykové obrazovce (pro přepínání mezi klávesnicemi s malými a velkými
písmeny nebo znaky klepněte na tlačítko pro výběr klávesnice). Rovněž můžete
použít multifunkční volič pro výběr požadovaného znaku v oblasti klávesnice
a stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče vložit vybraný znak na
aktuální pozici kurzoru (mějte na paměti, že v případě zadání znaku po zaplnění
pole dojde k vymazání posledního znaku v poli). Chcete-li vymazat znak pod
kurzorem, stiskněte tlačítko O (Q). Chcete-li přesunout kurzor do nové pozice,
klepněte na monitor nebo stiskněte a držte tlačítko W (M) a poté stiskněte
tlačítko 4 nebo 2. Pro dokončení zadávání textu a návrat do předchozího menu
stiskněte tlačítko J.
Oblast zobrazení textu
Oblast klávesnice
Výběr klávesnice
273
Možnosti pípnutí
Pípnutí zap/vyp
Hlasitost
Tón
Ovládání dotykem
Povolit/zakázat ovládání dotykem
Změna snímků v r. přehr. jedn. sn.
HDMI
Výstupní rozlišení
Ovládání externího záznamu
Pokročilé
Data o poloze
Stáhnout z chytrého zařízení
Poloha
Možnosti externího zařízení GPS
Možnosti bezdrát. dálk. ovl. (WR)
LED světlo
Režim propojení
Funkce tlač. Fn na dálk. ovl. (WR)
Kontrola hloubky ostrosti
Blokování záblesk. expozice
Exp. paměť/blok. zaostření
Pouze expoziční paměť
Expoz. paměť (do expozice)
Pouze blokování zaostření
Aktivace autom. zaostřov.
MZakázat/povolit
+ NEF (RAW)
Živý náhled
Žádná
274
Tato položka slouží k volbě tónu a hlasitosti
pípnutí.
Tato položka slouží k nastavení ovládání
dotykem (0 12).
Tato položka slouží k úpravě nastavení
připojení k zařízením HDMI.
Tato položka slouží k nastavení dat o poloze
(0 221).
Tato položka slouží k nastavení LED světla
a režimu propojení pro volitelná bezdrátová
dálková ovládání.
(výchozí nastavení: Žádná)
Tato položka určuje funkci tlačítka Fn na
volitelných bezdrátových dálkových
ovládáních.
Režim V letadle
Povolit
Zakázat
Připojit k chytrému zařízení
Spustit
Ochrana heslem
Odesílat do chytr. zař. (autom.)
Zapnuto
Vypnuto
Wi-Fi
Nastavení sítě
Aktuální nastavení
Reset nastavení pro připojení
Bluetooth
Připojení k síti
Spárovaná zařízení
Odesílat ve vypnutém stavu
Síť
Výběr hardwaru
Nastavení sítě
Možnosti
(výchozí nastavení: Zakázat)
Tato položka povoluje režim V letadle, který
zakazuje veškeré bezdrátové funkce karet
Eye-Fi a připojení Bluetooth a Wi-Fi k chytrým
zařízením. Připojení k jiným zařízením
s využitím bezdrátového síťového rozhraní
lze zakázat pouze odpojením rozhraní od
fotoaparátu.
Tato položka spáruje fotoaparát s chytrým
zařízením s běžící aplikací SnapBridge
způsobem popsaným v materiálu SnapBridge
Průvodce připojením (pro digitální jednooké
zrcadlovky).
(výchozí nastavení: Vypnuto)
Chcete-li přenášet snímky do chytrého
zařízení v okamžiku jejich pořízení, vyberte
možnost Zapnuto.
Tato položka slouží k úpravě nastavení Wi-Fi
(bezdrátová síť LAN) pro připojení k chytrým
zařízením.
Tato položka slouží k úpravě nastavení
připojení Bluetooth k chytrým zařízením.
Fotoaparát lze spárovat s až pěti chytrými
zařízeními, ale připojen může být vždy jen
k jednomu z těchto zařízení.
Tato položka upravuje nastavení ftp a síťová
nastavení pro sítě Ethernet a bezdrátové sítě
LAN s využitím rozhraní WT-7. Položka je
dostupná pouze v případě připojení rozhraní
WT-7.
275
Přenos pomocí Eye-Fi
Povolit
Zakázat
(výchozí nastavení: Povolit)
Tato položka slouží k přenosu snímků do
předvoleného cílového umístění. Položka se
zobrazuje pouze v případě vložení
podporované karty Eye-Fi.
Splňované standardy
Typ baterie v MB-D18
LR6 (alkalická baterie AA)
HR6 (Ni-MH baterie AA)
FR6 (lithiová baterie AA)
Pořadí použití baterií
Použít nejprve bat. v MB-D18
Použít nejprve bat. ve foto.
Tato položka zobrazuje výběr standardů
splňovaných fotoaparátem.
(výchozí nastavení: LR6 (alkalická baterie AA))
Pro zajištění správné funkce fotoaparátu při
použití volitelného Battery Packu MB-D18
s bateriemi AA přizpůsobte volbu v tomto
menu aktuálně vloženému typu baterií
v Battery Packu.
(výchozí nastavení: Použít nejprve bat. v MB-D18)
Tato položka určuje, jestli se při nasazení
volitelného multifunkčního Battery Packu
MB-D18 použije nejprve baterie ve
fotoaparátu nebo baterie v Battery Packu.
Informace o baterii
Bez paměťové karty?
Spuštění blokováno
Spuštění povoleno
276
Tato položka slouží k zobrazení informací
o aktuálně vložené baterii.
(výchozí nastavení: Spuštění povoleno)
Tato položka určuje, jestli lze spustit závěrku
v případě nepřítomnosti paměťové karty.
Uložení/načtení nastavení
Uložit nastavení
Načíst nastavení
Reset všech nastavení
Resetovat
Neresetovat
Tato položka slouží k uložení nastavení
fotoaparátu na paměťovou kartu a jejich
načtení. Soubory nastavení lze sdílet s dalšími
fotoaparáty D850.
Tato položka slouží k resetování všech
nastavení s výjimkou možností v položkách
Jazyk (Language) a Časové pásmo a datum
v menu nastavení.
Verze firmwaru
Tato položka zobrazuje aktuální verzi
firmwaru fotoaparátu.
D Reset všech nastavení
Resetovány jsou rovněž informace o autorském právu a další uživatelsky
generované vstupy. Před provedením resetu doporučujeme uložit nastavení
pomocí položky Uložení/načtení nastavení v menu nastavení.
277
N Menu retušování: Tvorba retušovaných
kopií
Zprac. snímků NEF (RAW)
Výběr snímků
Vybrat datum
Vybrat všechny snímky
Výběr cílového umístění
Oříznutí snímků
Tato položka vytváří kopie JPEG ze snímků
NEF (RAW).
Tato položka vytváří oříznuté kopie
vybraných snímků.
Změna velikosti snímku
Výběr snímků
Výběr cílového umístění
Vybrat velikost
D-Lighting
Tato položka vytváří malé kopie vybraných
snímků.
Tato položka slouží k vyjasnění stínů. Je
vhodná pro snímky tmavých objektů
a objektů v protisvětle.
Korekce ef. červených očí
Tato položka koriguje „červené oči“ na
snímcích pořízených s bleskem.
Vyrovnání
Tato položka slouží k tvorbě kopií snímků
s vyrovnaným horizontem. Kopie lze
vyrovnávat náklonem v úhlu až 5 °, v krocích
po přibližně 0,25 °.
Korekce zkreslení
Automaticky
Manuálně
278
Tato položka vytváří kopie s potlačeným
zkreslením okrajových částí obrazu. Používá
se k redukci soudkového zkreslení u snímků
pořízených širokoúhlými objektivy nebo
poduškového zkreslení u snímků pořízených
teleobjektivy. Chcete-li aktivovat
automatickou korekci zkreslení
fotoaparátem, vyberte možnost
Automaticky.
Korekce perspektivy
Tato položka vytváří kopie snímků se
sníženými účinky perspektivního zkreslení
vysokých objektů fotografovaných od země.
Filtrové efekty
Skylight filtr
Oteplující filtr
Monochromatické
Černobílé
Sépiové
Kyanotypie
Prolínání snímků
Tato položka vytváří efekty použití
následujících optických filtrů:
• Skylight filtr: efekt filtru skylight
• Oteplující filtr: efekt oteplujícího filtru
Tato položka vytváří kopie snímků pomocí
možností Černobílé, Sépiové a Kyanotypie
(modrobílé monochromatické zbarvení).
Prolínání snímků kombinuje dva existující
snímky NEF (RAW) do jednoho snímku, který
je uložen odděleně od původních snímků.
Položku Prolínání snímků lze vybrat pouze
stisknutím tlačítka G a výběrem karty N.
Oříznutí videosekvencí
Tato položka slouží k oříznutí stopáže pro
tvorbu upravených kopií videosekvencí
(0 78).
Porovnání sním. vedle sebe
Tato položka umožňuje porovnávat
retušované kopie a originální snímky. Položka
Porovnání sním. vedle sebe je dostupná
pouze při zobrazení menu retušování
stisknutím tlačítka 2 během stisknutí
a podržení tlačítka J nebo stisknutím tlačítka
i a výběrem položky Retušování v režimu
přehrávání jednotlivých snímků v okamžiku
zobrazení retušovaného snímku nebo
originálu.
279
O Moje menu/m Poslední nastavení
Přidání položek
MENU PŘEHRÁVÁNÍ
MENU FOTOGRAFOVÁNÍ
MENU VIDEOSEKVENCÍ
MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ
MENU NASTAVENÍ
MENU RETUŠOVÁNÍ
Odebrání položek
Tato položka vytváří uživatelské menu až 20
položek vybraných z menu přehrávání,
fotografování, videosekvencí, uživatelských
funkcí, nastavení a retušování.
Tato položka slouží k mazání položek z menu
Moje menu.
Seřazení položek
Výběr karet
MOJE MENU
POSLEDNÍ NASTAVENÍ
280
Tato položka slouží k seřazení položek v menu
Moje menu.
(výchozí nastavení: MOJE MENU)
Tato položka slouží k výběru menu
zobrazovaného na kartě „Moje menu/
Poslední nastavení“. Chcete-li zobrazit menu
obsahující 20 naposled použitých nastavení,
vyberte možnost POSLEDNÍ NASTAVENÍ.
Technické informace
Přečtením této kapitoly získáte informace o kompatibilním příslušenství,
čištění a uchovávání fotoaparátu a o tom, co dělat, pokud se zobrazí
chybové hlášení nebo nastane problém při používání fotoaparátu.
Kompatibilní objektivy
Nastavení fotoaparátu
Zaostřovací režim
AF
Objektivy s vestavěným CPU 6
Objektiv/příslušenství
Typ G, E a D 7; AF-S, AF-P,
✔
AF-I
PC NIKKOR 19 mm f/4E ED —
Řada PC-E NIKKOR 10
—
PC Micro 85 mm
—
f/2,8D 10, 11
Telekonvertory
✔
AF-S / AF-I 13
Ostatní objektivy AF
NIKKOR (kromě objektivů ✔ 14
pro F3AF)
AI-P NIKKOR
—
Expoziční
režim
Systém měření expozice
L2
M
(s elektronickým
dálkoměrem) 1
P
S
A
M
3D
Color
✔
✔
✔
✔
—
✔9
✔9
✔9
✔9
✔9
✔9
✔9
✔9
—
—
✔ 8, 9 ✔ 9
✔ 8, 9 ✔ 9
✔9
—
✔ 12
✔9
—
✔ 8, 9
✔9
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
M3 t5
N4
✔8
✔
281
Nastavení fotoaparátu
Objektivy bez CPU 16
Objektiv/příslušenství
Objektivy NIKKOR AI, AImodifikované a objektivy
Nikon Series E 17
Medical-NIKKOR 120 mm
f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Telekonvertory AI 23
Měchové zařízení PB-6 25
Automatické mezikroužky
(řada PK 11A, 12 nebo 13;
PN-11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zaostřovací režim
Expoziční
režim
Systém měření expozice
L2
AF
M
(s elektronickým
dálkoměrem) 1
P
S
A
M
3D
Color
M3 t5
N4
—
✔ 15
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
✔ 20
—
—
—
—
—
✔9
✔ 24
✔ 24
—
—
—
—
✔
✔ 22
✔ 18
✔ 26
—
—
—
—
—
—
✔ 19
—
✔
✔ 20
✔
—
—
—
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
18
Se všemi objektivy je k dispozici manuální zaostřování.
Měření Matrix.
Integrální měření se zdůrazněným středem.
Bodové měření.
Měření orientované na nejvyšší jasy.
Objektivy IX-NIKKOR nelze použít.
U objektivů typu VR je podporována redukce vibrací.
Bodové měření expozice měří v oblasti aktivního zaostřovacího pole (0 124).
Nelze použít při vysunutí nebo naklopení.
Na snímcích pořízených s využitím závěrky s elektronickou první lamelou se může vyskytovat závoj, proužky
nebo jiné obrazové artefakty („šum“). Tomu lze zamezit výběrem možnosti Zakázat v uživatelské funkci
d6 (Závěrka s el. první lamelou, 0 265).
11 Systémy měření expozice a řízení záblesku fotoaparátu nepracují správně při vysunutí/naklopení objektivu,
resp. při použití jiné clony než plné světelnosti.
12 Pouze manuální expoziční režim.
282
13 Informace o zaostřovacích polích dostupných pro automatické zaostřování a elektronický dálkoměr viz
„Telekonvertory AF-S/AF-I a dostupná zaostřovací pole“ (0 96).
14 Je-li u objektivů AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 <Nová verze> nebo AF
28–85 mm f/3,5–4,5 nastavena nejdelší ohnisková vzdálenost při zaostření na nejkratší zaostřitelnou
vzdálenost, může se zobrazit indikace zaostření i v případě, že je obraz na matnici v hledáčku neostrý.
V takovém případě zaostřujte manuálně, dokud nebude obraz v hledáčku ostrý.
15 Se světelností f/5,6 a vyšší.
16 Některé objektivy nelze použít; viz „Nekompatibilní příslušenství a objektivy bez CPU“ (0 285).
17 Rozsah otáčení prstence se stativovým závitem u objektivu AI 80–200 mm f/2,8 ED je limitován tělem
fotoaparátu. Při upevnění objektivu AI 200–400 mm f/4 ED na fotoaparát nelze provádět výměnu filtrů.
18 Je-li zadána světelnost objektivu v položce Data objektivu bez CPU (0 218), zobrazují se
v hledáčku a na kontrolním panelu clonová čísla.
19 Lze použít jen při zadání ohniskové vzdálenosti a světelnosti objektivu pomocí položky Data objektivu
bez CPU (0 218). Není-li možné dosáhnout očekávaných výsledků, použijte bodové měření nebo
integrální měření se zdůrazněným středem.
20 Pro dosažení vyšší přesnosti měření expozice zadejte ohniskovou vzdálenost a světelnost použitého objektivu
v položce Data objektivu bez CPU (0 218).
21 Lze použít v manuálním expozičním režimu při časech závěrky delších o 1 EV a více, než činí synchronizační
čas fotoaparátu pro práci s bleskem.
22 Měření expozice probíhá při pracovní cloně. Při použití časové automatiky nastavte clonu pomocí clonového
kroužku objektivu ještě před aktivací expoziční paměti a před vysunutím objektivu. Při použití manuálního
expozičního režimu nastavte clonu pomocí clonového kroužku objektivu a určete expozici před vysunutím
objektivu.
23 Při použití objektivů AI 28–85 mm f/3,5–4,5, AI 35–105 mm f/3,5–4,5, AI 35–135 mm f/3,5–4,5 nebo AF-S
80–200 mm f/2,8D je nutné provést korekci expozice.
24 S efektivní světelností f/5,6 a vyšší.
25 Vyžaduje automatický mezikroužek PK-12 nebo PK-13. V závislosti na orientaci fotoaparátu může být nutný
distanční nástavec PB-6D.
26 Použijte pracovní clonu. Při použití časové automatiky zavřete clonu pomocí měchového zařízení na pracovní
hodnotu ještě předtím, než určíte expozici a zhotovíte snímek.
• Reprodukční zařízení PF-4 vyžaduje držák fotoaparátu PA-4.
• Během automatického zaostřování při použití vysokých citlivostí ISO se může vyskytnout obrazový šum ve
formě proužků. V takovém případě použijte manuální zaostřování nebo blokování zaostření. Proužky se
mohou při použití vysokých citlivostí ISO zobrazit rovněž v případě úprav nastavení clony během záznamu
videosekvence nebo při fotografování v režimu živého náhledu.
283
A Identifikace objektivů s vestavěným CPU a objektivů typu G, E a D
Doporučuje se používat objektivy s vestavěným CPU (zejména typy G, E a D),
objektivy IX-NIKKOR však nelze použít. Objektivy s vestavěným CPU lze
identifikovat podle přítomnosti kontaktního pole CPU, objektivy typu G, E a D
jsou označeny písmenem na tubusu objektivu. Objektivy typu G a E nejsou
vybaveny clonovým kroužkem.
Kontakty CPU
Objektiv s vestavěným CPU
Clonový kroužek
Objektiv typu G/E
Objektiv typu D
A Clonové číslo na objektivu
Clonové číslo v názvu objektivu představuje nejmenší zaclonění, tj. světelnost
objektivu.
A Kompatibilní objektivy bez CPU
Položka Data objektivu bez CPU (0 218) umožňuje získat přístup k mnoha
funkcím dostupným u objektivů s vestavěným CPU, včetně měření expozice
Color Matrix; nejsou-li zadána žádná data, pracuje namísto měření expozice
Color Matrix integrální měření se zdůrazněným středem; není-li zadána
světelnost objektivu, zobrazuje se v místě indikace clonového čísla na
fotoaparátu pouze počet clonových hodnot (v EV) od plné světelnosti objektivu
a aktuální clonové číslo je třeba odečítat na clonovém kroužku objektivu.
284
D Nekompatibilní příslušenství a objektivy bez CPU
Následující vybavení NELZE použít na fotoaparátu D850:
• AF telekonvertor TC-16A
• AF objektivy pro F3AF (AF 80 mm f/2,8,
• Objektivy bez systému AI
AF 200 mm f/3,5 ED, AF telekonvertor TC-16)
• Objektivy vyžadující zaostřovací jednotku AU-1
• PC 28 mm f/4 (sériové číslo 180900 nebo nižší)
(400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8,
• PC 35 mm f/2,8 (sériová čísla 851001–906200)
1 200 mm f/11)
• PC 35 mm f/3,5 (starý typ)
• Fisheye (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8,
• Reflex 1 000 mm f/6,3 (starý typ)
OP 10 mm f/5,6)
• Reflex 1 000 mm f/11
• 2,1 cm f/4
(sériová čísla 142361–143000)
• Mezikroužek K2
• Reflex 2 000 mm f/11
• 180–600 mm f/8 ED
(sériová čísla 200111–200310)
(sériová čísla 174041–174180)
• 360–1 200 mm f/11 ED
(sériová čísla 174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (sériová čísla 280001–300490)
A Objektivy VR
Objektivy uvedené níže se nedoporučují pro dlouhé expozice nebo pro
fotografování při vysokých citlivostech ISO. Vzhledem ke konstrukčnímu
provedení systému redukce vibrací (VR) mohou být výsledné snímky narušeny
závojem. Při použití jiných objektivů VR doporučujeme vypnout redukci vibrací.
• AF-S VR Zoom-NIKKOR 24–120 mm f/3,5–5,6G
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
• AF-S VR Zoom-NIKKOR 70–200 mm f/2,8G IF-ED • AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G
• AF-S VR Zoom-NIKKOR 70–300 mm f/4,5–5,6G
IF-ED
IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S VR NIKKOR 200 mm f/2G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S VR NIKKOR 300 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5G ED VR
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
285
A Výpočet obrazového úhlu
Fotoaparát lze používat s objektivy Nikon pro kinofilmové fotoaparáty. Při
nasazení objektivu pro kinofilm je obrazový úhel stejný jako v případě
kinofilmového políčka (35,9 × 23,9 mm).
Je-li třeba, lze použít položku Obrazové pole v menu fotografování k výběru
obrazového úhlu odlišného od standardního obrazového úhlu aktuálního
objektivu. Při nasazení objektivu pro kinofilm můžete zmenšit obrazový úhel
1,5× nebo 1,2× výběrem možnosti DX (24×16) nebo 1,2× (30×20) pro expozici
menšího obrazového pole nebo můžete změnit poměr stran obrazu výběrem
možnosti 5:4 (30×24) nebo 1:1 (24×24). Níže jsou uvedeny velikosti obrazových
polí exponovaných při použití různých možností v položce Obrazové pole.
2
3
4
1
5
6
7
8
2
9
10
5
1
6
11
12
286
1 Objektiv
2 Velikost obrazu FX (36×24)
(35,9 × 23,9 mm, ekvivalent
kinofilmového fotoaparátu)
3 Velikost obrazu 1,2× (30×20)
(29,9 × 19,9 mm)
4 Velikost obrazu DX (24×16)
(23,5 × 15,7 mm, ekvivalent
fotoaparátu formátu DX)
5 Úhlopříčka obrazu
6 Obrazový úhel (FX (36×24);
formát kinofilmu)
7 Obrazový úhel (1,2× (30×20))
8 Obrazový úhel (DX (24×16);
formát DX)
9 Velikost obrazu 5:4 (30×24)
(29,9 × 23,9 mm)
10 Velikost obrazu 1:1 (24×24)
(23,9 × 23,9 mm)
11 Obrazový úhel (5:4 (30×24))
12 Obrazový úhel (1:1 (24×24))
A Výpočet obrazového úhlu (pokračování)
Obrazový úhel formátu DX (24×16) je přibližně 1,5× menší než obrazový úhel
kinofilmu, zatímco obrazový úhel formátu 1,2× (30×20) je přibližně 1,2× menší,
obrazový úhel formátu 5:4 (30×24) je přibližně 1,1× menší a obrazový úhel
formátu 1:1 (24×24) je přibližně 1,3× menší. Chcete-li vypočítat ekvivalentní
ohniskovou vzdálenost objektivů používaných u kinofilmu, vynásobte
ohniskovou vzdálenost objektivu hodnotou přibližně 1,5 při výběru formátu
DX (24×16), hodnotou přibližně 1,2 při výběru formátu 1,2× (30×20), hodnotou
přibližně 1,1 při výběru formátu 5:4 (30×24), resp. hodnotou přibližně 1,3 při
výběru formátu 1:1 (24×24) (např. efektivní ohnisková vzdálenost objektivu
50 mm na kinofilmu bude přibližně 75 mm při výběru formátu DX (24×16),
60 mm při výběru formátu 1,2× (30×20), 55 mm při výběru formátu 5:4 (30×24),
resp. 65 mm při výběru formátu 1:1 (24×24)).
287
Systém kreativního osvětlení Nikon (CLS)
Pokročilý systém kreativního osvětlení Nikon (CLS) nabízí vylepšenou
komunikaci mezi fotoaparátem a kompatibilními blesky pro lepší
zábleskovou fotografii.
❚❚ Blesky kompatibilní se systémem CLS
Následující funkce jsou dostupné s blesky kompatibilními se systémem
CLS:
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Jeden blesk
288
i-TTL vyvažovaný
vyjasňovací záblesk pro
digitální jednooké
zrcadlovky 1
i-TTL
Standardní i-TTL
vyjasňovací záblesk pro
digitální jednooké
zrcadlovky
Zábleskový režim Auto
qA
aperture
Automatický zábleskový
A
režim
Manuální zábleskový
GN režim s prioritou
vzdálenosti
Manuální zábleskový
M
režim
Stroboskopický
RPT
zábleskový režim
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔2
✔2
✔
✔2
✔
—
—
✔
✔
✔
✔3
—
—
—
—
—
—
—
—4
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔5
—
—
✔5 ✔5
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
SB-500
—
✔5
✔
—
—
—
✔
✔
✔
—
✔5
—
—
—
—
✔
—
✔
—
—
✔6
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—7
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—
✔
5
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔8
✔8
—
—
—
—
—
—
—
SB-300
SB-600
✔
SB-400
SB-700
✔
SB-R200
SB-910, SB-900,
SB-800
✔
SU-800
SB-5000
Blesk Remote
Blesk Master
Optické pokrokové bezdrátové osvětlení
Řízení záblesku pro blesky
Remote
i-TTL i-TTL
Zjednodušené bezdrátové
[A:B]
ovládání blesků
Zábleskový režim Auto
qA
aperture
Automatický zábleskový
A
režim
Manuální zábleskový
M
režim
Stroboskopický
RPT
zábleskový režim
i-TTL i-TTL
Zjednodušené bezdrátové
[A:B]
ovládání blesků
Zábleskový režim Auto
qA/A aperture/Automatický
zábleskový režim
M Manuální zábleskový režim
Stroboskopický
RPT
zábleskový režim
Rádiové pokrokové bezdrátové osvětlení
Přenos hodnoty barevné teploty záblesku
(blesk)
Přenos hodnoty barevné teploty světla (LED
světlo)
Automatická vysoce rychlá FP synchronizace
blesku 10
Blokování zábleskové expozice 11
Velkoplošné pomocné světlo AF
Redukce efektu červených očí
Modelovací osvětlení aktivované na fotoaparátu
Unifikované nastavení blesku
Aktualizace firmwaru blesku pomocí fotoaparátu
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔9
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔ 13
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔ ✔
— ✔ 12
✔ —
✔ ✔
✔ —
✔ —
✔
—
—
✔
—
—
✔
—
✔
—
✔
—
✔
—
—
—
✔
✔
289
1 Nelze použít s bodovým měřením.
2 Lze nastavit rovněž pomocí blesku.
3 Výběr režimu qA/A se provádí na blesku pomocí uživatelských nastavení. Nejsou-li v položce Data
objektivu bez CPU v menu nastavení zadána data použitého objektivu, použije se při nasazení
objektivu bez CPU režim „A“.
4 Nejsou-li v položce Data objektivu bez CPU v menu nastavení zadána data použitého objektivu,
použije se při nasazení objektivu bez CPU automatický zábleskový režim (A).
5 Lze vybrat pouze pomocí položky Řízení záblesku ve fotoaparátu.
6 K dispozici pouze při fotografování zblízka.
7 Pokud nebyla zadána pomocí položky Data objektivu bez CPU v menu nastavení data objektivu,
použije se při nasazení objektivu bez CPU automatický zábleskový režim (A), a to bez ohledu na režim
nastavený na blesku.
8 Výběr režimů qA a A závisí na možnosti vybrané na blesku Master.
9 Podporuje stejné funkce jako blesky Remote s optickým AWL.
10 K dispozici pouze při použití zábleskových režimů i-TTL, qA, A, GN a M.
11 K dispozici pouze v zábleskovém režimu i-TTL nebo při nastavení blesku do režimu měřicích předzáblesků
v zábleskovém režimu qA nebo A.
12 K dispozici pouze v režimu řídicí jednotky.
13 Aktualizaci firmwaru blesků SB-910 a SB-900 lze provádět prostřednictvím fotoaparátu.
Bezdrátová řídicí záblesková jednotka SU-800: Při upevnění na fotoaparát
kompatibilní se systémem CLS lze použít SU-800 jako řídicí jednotku
(blesk Master) pro ovládání blesků Remote SB-5000, SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 a SB-R200 soustředěných do až tří
samostatných skupin. Samotná řídicí jednotka SU-800 není vybavena
bleskem.
A Modelovací osvětlení
Blesky kompatibilní se systémem CLS spouštějí při stisknutí tlačítka Pv na
fotoaparátu modelovací záblesk. Tuto funkci lze použít v pokrokovém
bezdrátovém osvětlení pro posouzení účinků osvětlení více blesky. Modelovací
osvětlení lze vypnout pomocí uživatelské funkce e5 (Modelovací záblesk,
0 267).
290
❚❚ Ostatní blesky
Následující blesky lze použít v automatickém zábleskovém režimu (A)
a manuálních zábleskových režimech.
Blesk
Zábleskový režim
Automatický
A
zábleskový režim
Manuální zábleskový
M
režim
Stroboskopický
G
zábleskový režim
Synchronizace na
REAR
druhou lamelu 3
SB-50DX
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2, SB-29S 2
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
1 Je automaticky aktivován zábleskový režim TTL a dojde k zablokování závěrky. Nastavte na blesku zábleskový
režim A (automatický zábleskový režim).
2 Automatické zaostřování je k dispozici pouze při použití objektivů AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2,8G
IF-ED a AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED.
3 K dispozici při použití fotoaparátu k volbě zábleskového režimu.
A Použití blokování zábleskové expozice s volitelnými blesky
Blokování zábleskové expozice (0 196) je k dispozici s volitelnými blesky
v režimu TTL a (v případě, že jsou podporovány) v režimu qA s měřicími
předzáblesky a v režimu A s měřicími předzáblesky (další informace viz návod
dodávaný s bleskem). Mějte na paměti, že při použití pokrokového bezdrátového
osvětlení pro řízení blesků Remote musíte nastavit zábleskový režim blesku
Master nebo minimálně jednu skupinu blesků Remote na TTL, qA nebo A.
A Měření expozice
Oblasti měření pro funkci blokování zábleskové expozice při použití volitelných
blesků jsou následující:
Blesk
Samostatný volitelný
blesk
Použitý s dalšími blesky
(pokrokové bezdrátové
osvětlení)
Zábleskový režim
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A
Měřená oblast
6mm kruhová ploška uprostřed
obrazového pole
Oblast měřená expozimetrem pro
měření zábleskové expozice
Celý snímek
Oblast měřená expozimetrem pro
měření zábleskové expozice
291
D Poznámky k volitelným bleskům
Podrobné pokyny pro práci s bleskem naleznete v návodu k obsluze blesku.
Pokud blesk podporuje systém CLS, hledejte informace v kapitole o digitálních
jednookých zrcadlovkách kompatibilních se systémem CLS. Fotoaparát D850
není obsažen v kategorii „digitální jednooké zrcadlovky“ návodů k obsluze
blesků SB-80DX, SB-28DX a SB-50DX.
i-TTL řízení záblesku lze použít v rozmezí citlivostí ISO 64 až ISO 12800. U hodnot
nad 12800 se nemusí pro některé pracovní vzdálenosti/některá nastavení clony
dosáhnout očekávaných výsledků. Pokud po dobu přibližně tří sekund po
expozici snímku v režimu i-TTL či režimu A bliká indikace připravenosti k záblesku
(M), znamená to, že byl při expozici snímku vyzářen záblesk na plný výkon a hrozí
případné podexponování snímku (pouze blesky kompatibilní se systémem CLS).
Je-li při použití blesku mimo fotoaparát použit k jeho propojení synchronizační
kabel řady SC 17, 28 nebo 29, nemusí být v režimu i-TTL možné dosáhnout
správné expozice. V takovém případě doporučujeme zvolit standardní i-TTL
vyjasňovací záblesk. Zhotovte zkušební snímek a zkontrolujte výsledek na
monitoru.
V zábleskovém režimu i-TTL používejte výhradně odraznou kartu a/nebo difúzní
nástavec dodávaný s bleskem. Nepoužívejte jiné panely, například difúzní, jinak
se vystavujete riziku chybné expozice.
V expozičním režimu P je nejmenší použitelné zaclonění (nejnižší clonové číslo)
limitováno použitou citlivostí ISO, jak je vyobrazeno níže:
64
3,5
100
4
Nejmenší zaclonění v závislosti na citlivosti ISO:
200
400
800
1600
3200
5
5,6
7,1
8
10
6400
11
12800
13
Pokud je světelnost objektivu nižší, než je uvedeno výše, je nejmenší zaclonění
rovné světelnosti objektivu.
Na snímcích s bleskem pořízených při použití vysoce výkonného Battery Packu
SD-9 nebo SD-8A, který je připojen přímo k fotoaparátu, může dojít k výskytu
obrazového šumu ve formě proužků. Snižte citlivost ISO nebo zvyšte vzdálenost
mezi fotoaparátem a napájecím zdrojem.
292
A Informace k volitelným bleskům (pokračování)
Blesky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 a SB-400 jsou
vybaveny redukcí efektu červených očí a blesky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 a řídicí jednotka SU-800 jsou vybaveny pomocným světlem AF
s následujícími omezeními:
• SB-5000: Pomocné světlo AF je dostupné v kombinaci s AF objektivy v rozmezí
ohniskových vzdáleností 24–135 mm a se zaostřovacími poli uvedenými níže.
24–49 mm
Ohnisková vzdálenost
50–84 mm
85–135 mm
• SB-910 a SB-900: Pomocné světlo AF je dostupné v kombinaci s AF objektivy
v rozmezí ohniskových vzdáleností 17–135 mm a se zaostřovacími poli
uvedenými níže.
Ohnisková vzdálenost
17–19 mm
20–135 mm
• SB-800, SB-600 a SU-800: Pomocné světlo AF je dostupné v kombinaci s AF
objektivy v rozmezí ohniskových vzdáleností 24–105 mm a se zaostřovacími
poli uvedenými níže.
24–34 mm
Ohnisková vzdálenost
35–49 mm
50–105 mm
293
• SB-700: Pomocné světlo AF je dostupné v kombinaci s AF objektivy v rozmezí
ohniskových vzdáleností 24–135 mm a se zaostřovacími poli uvedenými níže.
Ohnisková vzdálenost
24–27 mm
28–135 mm
V závislosti na použitém objektivu a zaznamenávané scéně se může zobrazit
indikace zaostření (I) i v případě, kdy objekt není zaostřený, nebo fotoaparát
nemusí být schopen zaostřit a zablokuje se spuštění závěrky.
A Volitelné blesky
V režimech i-TTL a Auto aperture (qA) je korekce zábleskové expozice vybraná
pomocí volitelného blesku nebo položky Řízení záblesku v menu fotografování
přičtena ke korekci zábleskové expozice vybrané pomocí tlačítka W (M)
a příkazového voliče.
294
Další příslušenství
Pro fotoaparát D850 je k dispozici všestranná nabídka příslušenství.
Zdroje energie
• Dobíjecí lithium-iontové baterie EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15
(0 14, 347); mějte na paměti, že s baterií EN-EL15 lze na jedno
nabití pořídit méně snímků než s baterií EN-EL15b/EN-EL15a
(0 365)
• Nabíječka baterií MH-25a (0 14, 347)
• Multifunkční Battery Pack MB-D18
• Konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B, síťový zdroj EH-5c
a EH-5b
Bezdrátová
síťová rozhraní Bezdrátové síťové rozhraní WT-7
(0 275)
Bezdrátová
• Bezdrátové dálkové ovládání WR-1
dálková ovládání • Bezdrátové dálkové ovládání WR-R10 (vyžaduje adaptér
WR-A10)
• Bezdrátové dálkové ovládání WR-T10
Příslušenství
• Gumová očnice DK-19
k okuláru
• Dioptrické korekční čočky DK-17C
hledáčku
• Zvětšující okulár DK-17M
• Hledáčková lupa DG-2 (vyžaduje okulárový adaptér DK-18)
• Okulár s úpravou proti zamlžování DK-14/okulár s úpravou proti
zamlžování DK-17A
• Okulár s fluorovou vrstvou DK-17F
• Úhlový hledáček DR-5/Úhlový hledáček DR-4
Kabely HDMI
Kabel HDMI HC-E1
Krytka sáněk pro
Krytka sáněk pro upevnění příslušenství BS-3/krytka sáněk pro
upevnění
upevnění příslušenství BS-1
příslušenství
Krytky těla
Krytka těla BF-1B/Krytka těla BF-1A
295
Software
Příslušenství pro
konektor
dálkového
ovládání
Camera Control Pro 2
• Kabelová spoušť MC-22/MC-22A (délka 1 m*)
• Kabelová spoušť MC-30/MC-30A (délka 80 cm*)
• Kabelová spoušť MC-36/MC-36A (délka 85 cm*)
• Prodlužovací kabel MC-21/MC-21A (délka 3 m*)
• Propojovací kabel MC-23/MC-23A (délka 40 cm*)
• Převodní kabel MC-25/MC-25A (délka 20 cm*)
• Adaptér WR-A10
• Jednotka GPS GP-1/GP-1A (0 221) †
• Infračervené dálkové ovládání ML-3
* Všechny údaje jsou přibližné.
† Mějte na paměti, že výroba zařízení GP-1/GP-1A byla ukončena.
• Stereofonní mikrofon ME-1
• Bezdrátový mikrofon ME-W1
Mikrofony
(0 67)
Krytky
Krytka konektoru USB UF-4
konektorů
Dostupnost se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu. Nejnovější informace naleznete na naší webové
stránce nebo v brožurách.
296
A Nasazení a sejmutí krytky sáněk pro upevnění příslušenství
Krytka sáněk pro upevnění příslušenství (dostupná
samostatně) se zasouvá vyobrazeným způsobem
do sáněk pro upevnění příslušenství.
Chcete-li krytku sejmout, podržte pevně
fotoaparát, stiskněte krytku palcem dolů a vysuňte
ji ve vyobrazeném směru.
A Nasazení a sejmutí dodávaného okuláru
Po zavření krytky okuláru hledáčku a uvolnění
aretace (q) lehce uchopte dvěma prsty okulár
DK-17F, otočte jím vyobrazeným způsobem
a sejměte jej (w). Pro opětovné nasazení otočte
okulárem v opačném směru. Volitelné okuláry lze
nasadit a sejmout stejným způsobem.
297
A Spona kabelu HDMI/USB
Chcete-li zamezit náhodnému odpojení kabelu, připojte dodávanou sponu
vyobrazeným způsobem ke kabelu HDMI nebo k dodávanému kabelu USB
(ilustrace zobrazuje kabel USB; mějte na paměti, že spona nemusí pasovat na
všechny kabely HDMI třetích výrobců). Při použití spony kabelu udržujte
monitor v transportní poloze.
Místo pro kabel HDMI
Místo pro kabel HDMI
Místo pro kabel HDMI
Kabel USB
298
Kabely HDMI a USB použité
současně
Volitelné Battery Packy MB-D18
Battery Pack MB-D18 lze napájet jednou dobíjecí baterií EN-EL15a nebo
EN-EL18c, resp. osmi bateriemi AA (alkalickými, Ni-MH nebo lithiovými)
a je vybaven ovládacími prvky pro fotografování v orientaci na výšku
(portrétní orientace): tlačítkem spouště, tlačítkem AF-ON a tlačítkem Fn,
multifunkčním voličem a hlavním a pomocným příkazovým voličem.
Součásti Battery Packu MB-D18
11
1
12
13
10
14
2
15
3
9
4
6
16
5
7
8
Držák krytky kontaktů......................... 302
Tlačítko AF-ON........................................ 301
Hlavní příkazový volič......................... 301
Multifunkční volič ................................ 301
Upevňovací kolečko ............................ 302
Držák krytky průchodky kabelu
konektoru pro připojení síťového
zdroje..................................................... 307
7 Krytka prostoru pro baterii ................ 304
8 Prostor pro baterii................................ 304
1
2
3
4
5
6
17
9 Aretace krytky prostoru pro baterii
................................................................ 304
10 Napájecí/signálové kontakty ............302
11 Krytka kontaktů .................................... 302
12 Upevňovací šroub................................ 302
13 Tlačítko Fn .............................................. 301
14 Tlačítko spouště ................................... 301
15 Aretace ovládacích prvků .................. 301
16 Pomocný příkazový volič ................... 301
17 Stativový závit
299
20
22
21
18
19
18 Držák MS-D12EN pro baterie
21 Držák MS-D12 pro baterie AA........... 304
EN-EL15a *............................................. 304 22 Napájecí kontakty (držák baterie
19 Napájecí kontakty................................ 304
MS-D12) ................................................ 304
20 Napájecí kontakty (držák baterie
MS-D12EN)........................................... 304
* Při dodání Battery Packu MB-D18 je vložen držák MS-D12EN.
A Použití síťového zdroje a konektoru pro připojení síťového zdroje
Volitelný síťový zdroj EH-5c/EH-5b a konektor pro připojení síťového zdroje
EP-5B lze použít s Battery Packem MB-D18 pro získání spolehlivého zdroje
energie při dlouhodobějším používání fotoaparátu (0 307). Vložte konektor pro
připojení síťového zdroje EP-5B do držáku baterie MS-D12EN a zapojte síťový
zdroj. Další informace viz Návod k práci s menu dostupný na webových stránkách
Nikon (0 i).
300
❚❚ Tlačítko spouště, multifunkční volič a příkazové voliče
Tyto ovládací prvky pracují
stejně jako odpovídající
ovládací prvky na těle
fotoaparátu, s tím rozdílem, že
bez ohledu na možnost
vybranou v uživatelské funkci
f5 (Multifunkční volič, 0 269)
nelze použít multifunkční volič
na MB-D18 ke spuštění
časovače pohotovostního
režimu.
Tlačítko spouště
Pomocný příkazový
volič
Multifunkční volič
Hlavní příkazový
volič
❚❚ Tlačítka Fn a AF-ON
Funkce prováděné těmito
ovládacími prvky lze vybrat
pomocí uživatelské funkce f10
(Funkce tlačítek na MB-D18,
0 270).
Tlačítko Fn
Tlačítko AF-ON
❚❚ Aretace ovládacích prvků na MB-D18
Aretace ovládacích prvků
blokuje ovládací prvky na
Battery Packu MB-D18, aby
nedošlo k jejich nechtěnému
použití. Před použitím těchto
ovládacích prvků pro
fotografování v orientaci na
Zaaretováno
Odaretováno
výšku (portrétní orientace)
odjistěte aretaci vyobrazeným
způsobem. Aretace ovládacích prvků nepracuje jako hlavní vypínač.
K zapnutí a vypnutí fotoaparátu použijte hlavní vypínač na fotoaparátu.
301
Použití Battery Packu
❚❚ Nasazení Battery Packu
Před nasazením Battery Packu se ujistěte, že je
fotoaparát vypnutý a že je aretace ovládacích
prvků na MB-D18 nastavena do polohy L.
1 Sejměte krytku kontaktů z Battery Packu.
2 Kontakty pro MB-D18 se nacházejí na spodní straně fotoaparátu,
kde jsou chráněny krytkou kontaktů. Sejměte krytku kontaktů (q)
a vložte ji do držáku krytky kontaktů na MB-D18 (w).
302
3 Umístěte Battery Pack MB-D18 na fotoaparát za současného
vyrovnání upevňovacího šroubu na MB-D18 (w) se stativovým
závitem na těle fotoaparátu (q) a přitáhněte jej otáčením
upevňovacího kolečka ve směru vyobrazeném šipkou LOCK
(ARETOVANÁ POLOHA).
Před připojením Battery Packu MB-D18 není třeba vyjímat baterii
z fotoaparátu. Ve výchozím nastavení se baterie vložená ve
fotoaparátu použije pouze po vybití baterie v Battery Packu MB-D18.
Pomocí položky Pořadí použití baterií v menu nastavení
fotoaparátu lze změnit pořadí použití baterií.
D Nasazení Battery Packu
Nezapomeňte umístit krytku kontaktů fotoaparátu do držáku krytky kontaktů
a uložit krytku kontaktů Battery Packu MB-D18 na bezpečné místo, abyste
zamezili její ztrátě. Při použití měchového zařízení PB-6 v kombinaci s Battery
Packem MB-D18 je nutný distanční nástavec pro měchové zařízení PB-6D
a automatický mezikroužek PK-13.
303
❚❚ Sejmutí Battery Packu
Chcete-li sejmout Battery Pack MB-D18, vypněte fotoaparát a nastavte
aretaci ovládacích prvků na MB-D18 do polohy L, poté uvolněte
upevňovací kolečko otáčením proti směru vyznačenému šipkou LOCK
(ARETOVANÁ POLOHA) a sejměte Battery Pack MB-D18.
❚❚ Vložení baterií
Battery Pack MB-D18 lze použít s jednou dobíjecí baterií EN-EL15a nebo
EN-EL18c, resp. s osmi bateriemi AA. Před vložením baterií se ujistěte, že
je fotoaparát vypnutý a že je aretace ovládacích prvků na MB-D18
nastavena do polohy L.
1 Odaretujte MB-D18 otočením aretace krytky prostoru pro baterii
do polohy A a vyjměte držák baterie.
304
2 Připravte si níže popsaným způsobem baterie.
EN-EL15a: Za současného vyrovnání vybrání
na baterii s výstupky na držáku MS-D12EN
vložte baterii s šipkou (E) na baterii
směřující k napájecím kontaktům držáku
baterie (q). Stiskněte baterii lehce dolů
a posuňte ji tak daleko ve směru šipky, až
napájecí kontakty zaklapnou na místo (w).
EN-EL18c: Pokud je aretace
baterie na volitelné krytce
prostoru pro baterii BL-5
nastavena tak, že je
viditelná šipka G, posuňte
aretaci baterie tak, aby
šipku zakryla (q). Vložte
dva výstupky na baterii do
odpovídajících výřezů na
krytce BL-5 (w) a ověřte, že
se aretace baterie posunula
stranou, aby odkryla šipku
(e).
Aretace baterie
305
Baterie AA: Vložte osm baterií AA
vyobrazeným způsobem do držáku baterií
MS-D12 a ujistěte se, že jsou baterie ve
správné orientaci.
3 Vložte držák baterie nebo baterii EN-EL18c do Battery Packu
MB-D18 a zaaretujte krytku prostoru pro baterii. Před otočením
aretace se ujistěte, že je vložen držák nebo baterie; napájení
pracuje pouze při bezpečném zaaretování krytky.
306
4 Zapněte fotoaparát a zkontrolujte stav baterie na kontrolním
panelu nebo v hledáčku (0 30). Pokud se fotoaparát nezapne,
zkontrolujte správné vložení baterie.
Přizpůsobte možnost vybranou v položce Typ baterie v MB-D18
v menu nastavení typu baterie vložené v Battery Packu (0 276).
Informace o bateriích lze zobrazit výběrem položky Informace
o baterii v menu nastavení (0 276).
A Konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B
Při použití konektoru pro připojení síťového zdroje
EP-5B vložte konektor do držáku baterie
MS-D12EN s šipkou (E) na konektoru směřující
k napájecím kontaktům držáku baterie (q).
Stiskněte konektor lehce dolů a posuňte jej tak
daleko ve směru šipky, až napájecí kontakty
zaklapnou na místo (w). Otevřete krytku
průchodky kabelu konektoru pro připojení
síťového zdroje na držáku a protáhněte kabel
konektoru EP-5B průchodkou (e).
307
❚❚ Vyjmutí baterií
Dávejte pozor, abyste neupustili baterie nebo držák.
1 Odaretujte MB-D18 otočením aretace krytky prostoru pro baterii
do polohy A a vyjměte baterii nebo držák baterie.
2 Vyjměte baterii nebo baterie z držáku nebo krytky prostoru pro
baterii BL-5.
EN-EL15a: Za současného stisknutí tlačítka PUSH (STISKNOUT) na držáku
vysuňte baterii směrem k tlačítku. Baterii lze poté vyjmout
vyobrazeným způsobem.
Proces vyjmutí konektoru pro připojení síťového zdroje EP-5B je
stejný jako u baterie EN-EL15a.
308
EN-EL18c: Posuňte aretaci baterie
ve směru šipky (G) a sejměte
krytku BL-5.
Baterie AA: Vyobrazeným způsobem vyjměte baterie. Dávejte pozor,
abyste baterie při vyjímání z držáku neupustili.
309
Specifikace
Zdroj energie
Provozní teplota
Rozměry (Š × V × H)
Hmotnost (cca)
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15a nebo
EN-EL18c, osm alkalických (1,5 V) nebo lithiových
(1,5 V) baterií AA, osm dobíjecích nikl-metal
hydridových (1,2 V) baterií AA nebo síťový zdroj EH-5c/
EH-5b (vyžaduje konektor pro připojení síťového
zdroje EP-5B); podporovány jsou rovněž baterie
EN-EL15, EN-EL15b, EN-EL18, EN-EL18a a EN-EL18b,
mějte však na paměti, že s baterií EN-EL15 lze někdy
pořídit na jedno nabití méně snímků než s baterií
EN-EL15b/EN-EL15a a že s baterií EN-EL18 lze na jedno
nabití pořídit méně snímků než s baterií EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a (0 365); baterie EN-EL18c,
EN-EL18b, EN-EL18a a EN-EL18 navíc vyžadují
nabíječku baterií MH-26a nebo MH-26 a krytku
prostoru pro baterii BL-5 (obojí prodávané
samostatně)
0 °C – 40 °C
Cca 152 × 51 × 79 mm
• 355 g s držákem MS-D12EN a volitelnou baterií
EN-EL15a
• 450 g s držákem MS-D12 a osmi bateriemi AA
(dostupnými samostatně od třetích výrobců)
• 305 g s držákem MS-D12EN a volitelným konektorem
pro připojení síťového zdroje EP-5B
• 435 g s volitelnou krytkou BL-5 a baterií EN-EL18c
• 280 g s držákem MS-D12EN
• 265 g s držákem MS-D12
Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit vzhled a specifikaci hardwaru
a softwaru popsaných v tomto návodu. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout
v důsledku chyb obsažených v tomto návodu k obsluze.
310
Péče o fotoaparát
Skladování
Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte ji
(s nasazenou krytkou kontaktů) na suchém a chladném místě. Abyste
zabránili tvorbě mikroorganismů a plísní, ukládejte přístroj na suchém,
dobře větraném místě. Fotoaparát neukládejte společně s přípravky
proti molům, jako je naftalín nebo kafr, a na místech:
• špatně větraných a vlhkých (s vlhkostí nad 60 %)
• v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako
jsou televizory nebo radiopřijímače
• vystavených působení teplot nad 50 °C nebo pod –10 °C
Čištění
K odstranění prachu a nečistot použijte ofukovací balónek, pak
tělo přístroje opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem. Po
fotografování na pláži nebo v blízkosti mořského pobřeží otřete
Tělo fotoaparátu z přístroje hadříkem lehce navlhčeným v destilované vodě
veškeré usazeniny soli nebo písku a přístroj pečlivě vysušte.
Důležité: Prach a další cizí objekty uvnitř fotoaparátu mohou způsobit
závadu, která není krytá zárukou.
Tyto součásti jsou vyrobené ze skla a snadno se poškodí.
K odstranění prachu a nečistot používejte ofukovací balónek.
Objektiv, zrcadlo Používáte-li aerosolový čistič, držte nádobku svisle, abyste
a hledáček
zabránili potřísnění vybavení kapalinou. Otisky prstů a další
ulpělé nečistoty opatrně odstraňte měkkým hadříkem
navlhčeným malým množstvím kapaliny na čištění objektivů.
K odstranění prachu a nečistot používejte ofukovací balónek.
Otisky prstů a jiné usazené nečistoty otřete lehce měkkým
Monitor
hadříkem nebo jelenicovou kůží. Nepoužívejte příliš velký tlak,
jinak může dojít k poškození nebo poruše monitoru.
Nepoužívejte líh, ředidla ani jiné těkavé chemikálie.
311
Čištění obrazového snímače
Máte-li za to, že se na snímcích zobrazují nečistoty nebo prach
z obrazového snímače, můžete snímač vyčistit pomocí položky Čištění
obrazového snímače v menu nastavení. Snímač lze kdykoli vyčistit
použitím možnosti Vyčistit nebo může čištění probíhat automaticky při
zapínání či vypínání fotoaparátu.
❚❚ „Vyčistit“
Uchopte fotoaparát orientovaný spodní
stranou dolů, vyberte položku Čištění
obrazového snímače v menu nastavení,
potom vyberte možnost Vyčistit a stiskněte
tlačítko J. Fotoaparát zkontroluje obrazový
snímač a zahájí čištění. Během čištění bliká na
kontrolním panelu nápis 1 a nelze
provádět jiné činnosti. Až do skončení čištění
a zobrazení menu nastavení nevyjímejte ani
neodpojujte zdroj energie.
312
❚❚ „Čistit při zapnutí/vypnutí“
Vyberte z následujících možností:
5
Čistit při zapnutí
Možnost
6
Čistit při vypnutí
7
Čistit při zapnutí
a vypnutí
Popis
Obrazový snímač je automaticky čištěn při každém
zapnutí fotoaparátu.
Obrazový snímač je automaticky čištěn při každém
vypnutí fotoaparátu.
Obrazový snímač je automaticky čištěn při zapnutí
a vypnutí fotoaparátu.
Vypnout čištění
Automatické čištění obrazového snímače je vypnuté.
1 Vyberte položku Čistit při zapnutí/
vypnutí.
Postupem popsaným v části „Vyčistit“
(0 312) zobrazte menu Čištění
obrazového snímače. Vyberte položku
Čistit při zapnutí/vypnutí a stiskněte
tlačítko 2.
2 Vyberte některou možnost.
Vyberte některou možnost a stiskněte
tlačítko J.
313
D Čištění obrazového snímače
Použití ovládacích prvků fotoaparátu po zapnutí přeruší čištění obrazového
snímače.
Pokud není možné zcela odstranit prach pomocí volitelných nastavení menu
Čištění obrazového snímače, vyčistěte obrazový snímač manuálně (0 315)
nebo kontaktujte autorizovaný servis Nikon.
Je-li čištění obrazového snímače provedeno opakovaně několikrát za sebou,
může být další čištění obrazového snímače dočasně zablokováno z důvodu
ochrany interních obvodů fotoaparátu. Další čištění lze provést po krátké
prodlevě.
314
❚❚ Manuální čištění
Není-li možné odstranit cizí objekt z obrazového snímače pomocí
položky Čištění obrazového snímače (0 312) v menu nastavení,
vyčistěte snímač manuálně níže popsaným postupem. Mějte však na
paměti, že obrazový snímač je extrémně citlivý a snadno se poškodí;
doporučujeme provádět manuální čištění pouze prostřednictvím
autorizovaného servisu Nikon.
1 Nabijte baterii nebo připojte síťový zdroj.
Pro kontrolu a čištění obrazového snímače je nutný spolehlivý zdroj
energie. Vypněte fotoaparát a vložte plně nabitou baterii nebo
připojte volitelný síťový zdroj a konektor pro připojení síťového
zdroje. Položka Sklopení zrcadla pro čištění je v menu nastavení
k dispozici pouze při kapacitě baterie přesahující hodnotu J
a pouze tehdy, pokud fotoaparát není propojen s chytrým zařízením
prostřednictvím připojení Bluetooth nebo s jiným zařízením
prostřednictvím USB.
2 Sejměte objektiv.
Vypněte fotoaparát a sejměte objektiv.
3 Vyberte položku Sklopení zrcadla pro
čištění.
Zapněte fotoaparát, v menu nastavení
vyberte položku Sklopení zrcadla pro
čištění a stiskněte tlačítko 2.
315
4 Stiskněte tlačítko J.
Na monitoru se zobrazí zpráva a na
kontrolním panelu a v hledáčku se
zobrazí řada pomlček. Chcete-li obnovit
normální činnost přístroje bez kontroly
obrazového snímače, vypněte
fotoaparát.
5 Sklopte zrcadlo.
Stiskněte tlačítko spouště až
na doraz. Zrcadlo se sklopí
nahoru, otevře se závěrka
a zpřístupní se obrazový
snímač. Indikace v hledáčku
se vypne a řada pomlček na kontrolním panelu začne blikat.
6 Zkontrolujte obrazový snímač.
Uchopte fotoaparát tak, aby světlo
dopadalo na obrazový snímač,
a zkontrolujte přítomnost prachu nebo
nečistot na snímači. Není-li přítomen
žádný cizí objekt, přejděte ke kroku 8.
316
7 Vyčistěte obrazový snímač.
Veškerý prach a nečistoty na snímači
odstraňte pomocí ofukovacího balónku.
Nepoužívejte ofukovací štětec – jeho
štětiny mohou snímač poškodit. Nečistoty,
které nelze odstranit pomocí ofukovacího
balónku, může odstranit pouze
autorizovaný servisní personál Nikon. Za žádných okolností se
snímače nedotýkejte a neotírejte jej.
8 Vypněte fotoaparát.
Zrcadlo se sklopí zpět do spodní polohy a závěrka se zavře. Nasaďte
objektiv nebo krytku těla fotoaparátu.
D Použijte spolehlivý zdroj energie
Lamely závěrky fotoaparátu jsou jemné a snadno se poškodí. Dojde-li k výpadku
zdroje energie při sklopení zrcadla do horní polohy, závěrka se automaticky
zavře. Abyste zamezili poškození lamel závěrky, věnujte pozornost následujícím
pokynům:
• Nevypínejte fotoaparát a nevyjímejte, resp. neodpojujte zdroj energie během
sklopení zrcadla do horní polohy.
• Dojde-li k vybití baterie během sklopení zrcadla do horní polohy, spustí se
zvuková signalizace (pípání) a kontrolka samospouště začne blikat jako
varování před automatickým zavřením lamel závěrky a sklopením zrcadla do
spodní polohy po uplynutí přibližně dvou minut. Ihned ukončete kontrolu
a čištění obrazového snímače.
317
D Cizí objekt na obrazovém snímači
Cizí objekt, k jehož vniknutí do fotoaparátu dojde při sejmutí nebo výměně
objektivů či krytek těla (nebo v ojedinělých případech mazivo či jemné částečky
z vnitřních prostorů fotoaparátu), může přilnout k obrazovému snímači
a zobrazit se za určitých podmínek na snímcích. Pro ochranu fotoaparátu bez
nasazeného objektivu použijte dodávanou krytku těla. Před jejím nasazením
pečlivě odstraňte veškerý prach a nečistoty, které případně ulpěly na
upevňovacím bajonetu na straně fotoaparátu a krytky a na krytce samotné.
Vyvarujte se nasazování krytky těla nebo výměny objektivů v prašných
prostředích.
Dojde-li k usazení cizího objektu na obrazovém snímači, použijte funkci čištění
obrazového snímače, která je popsána v části „Čištění obrazového snímače“
(0 312). Pokud problém přetrvává, vyčistěte snímač manuálně (0 315) nebo jej
nechte vyčistit autorizovaným servisním personálem Nikon. Snímky ovlivněné
přítomností cizích objektů na snímači je možné retušovat pomocí funkce
vyčištění snímku v některých fotoeditačních aplikacích.
D Údržba fotoaparátu a příslušenství
Fotoaparát je přesné zařízení a vyžaduje pravidelnou údržbu. Společnost Nikon
doporučuje kontrolu přístroje u autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném
servisu Nikon alespoň v ročním nebo dvouletém intervalu a jeho údržbu jednou
za tři až pět let (tyto služby jsou zpoplatněny). Častější kontroly a údržba přístroje
jsou vhodné zejména v případě jeho profesionálního využití. Spolu
s fotoaparátem zajistěte rovněž kontrolu a případnou údržbu veškerého
pravidelně používaného příslušenství, jako jsou objektivy a volitelné blesky.
318
Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění
Zabraňte pádu přístroje: Je-li přístroj vystaven silnému nárazu nebo vibracím, může se
poškodit.
Přístroj udržujte v suchu: Přístroj není vodotěsný a pokud je ponořen do vody nebo
vystaven vysoké vlhkosti, může se poškodit. Vytvoření koroze na vnitřních
mechanismech přístroje může způsobit jeho neopravitelné poškození.
Vyvarujte se náhlých změn teplot: Při náhlých změnách teploty, ke kterým dochází
například při vstupu do vytápěné budovy (nebo při jejím opuštění) za chladného
dne, může uvnitř fotoaparátu dojít ke kondenzaci vlhkosti. Abyste zabránili vzniku
kondenzace, umístěte přístroj před náhlou změnou prostředí s různými teplotami
do pouzdra nebo plastového sáčku.
Přístroj udržujte mimo dosah silných magnetických polí: Nepoužívejte ani neskladujte
přístroj v blízkosti zařízení produkujících silné elektromagnetické záření a/nebo
magnetická pole. Statický náboj nebo magnetické pole vzniklé působením
zařízení, jako jsou rádiové vysílače, mohou narušit činnost monitoru, poškodit data
na paměťové kartě nebo ovlivnit činnost vnitřních obvodů přístroje.
Nenechávejte objektiv namířený do slunce: Nedopusťte, aby do objektivu delší dobu
vnikalo přímé sluneční světlo nebo světlo jiného silného světelného zdroje.
Intenzívní světlo může způsobit poškození obrazového snímače a vznik závoje na
snímcích.
Před vyjmutím nebo odpojením zdroje energie fotoaparát vypněte: Neodpojujte zdroj
energie ani nevyjímejte baterii v době, kdy je přístroj zapnutý nebo provádí
zaznamenávání či mazání snímků. Přerušení napájení může za těchto okolností
způsobit ztrátu dat nebo poškození paměti nebo vnitřních obvodů zařízení. Abyste
zamezili náhodnému přerušení přívodu energie, nepřenášejte fotoaparát při jeho
napájení pomocí síťového zdroje.
319
Čištění: Při čištění těla fotoaparátu nejprve ofukovacím balónkem odstraňte prach
a nečistoty a poté tělo opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem. Po
fotografování na pláži nebo v blízkosti mořského pobřeží otřete z přístroje měkkým
hadříkem lehce navlhčeným pitnou vodou jakékoli usazeniny soli nebo písku
a poté fotoaparát pečlivě vysušte. V ojedinělých případech může způsobit statická
elektřina zesvětlení nebo ztmavnutí LCD displejů. Nejedná se o závadu, zobrazení
se zakrátko vrátí zpět do normálního stavu.
Objektiv a zrcadlo se snadno poškodí. Prach a nečistoty odstraňte opatrně pomocí
ofukovacího balónku. Používáte-li aerosolový čistič, držte nádobku svisle, abyste
zabránili potřísnění objektivu kapalinou. Vyskytne-li se na objektivu otisk prstu
nebo jiná skvrna, aplikujte malé množství čisticí kapaliny na objektivy na měkký
hadřík a objektiv opatrně otřete.
Informace o čištění obrazového snímače viz „Čištění obrazového snímače“ (0 312).
Kontakty objektivu: Kontakty objektivu udržujte v čistotě.
Nedotýkejte se lamel závěrky: Lamely závěrky jsou extrémně tenké a snadno se
poškodí. Za žádných okolností nevyvíjejte tlak na lamely závěrky, nedotýkejte se
jich čistícími nástroji ani je nevystavujte silnému tlaku vzduchu z ofukovacího
balónku. Tyto činnosti mohou mít za následek poškrábání, deformaci nebo
natržení lamely.
Lamely závěrky mohou mít nerovnoměrné zbarvení, toto však nemá žádný vliv na
pořizované snímky a neznamená to závadu.
320
Skladování: Abyste zabránili tvorbě mikroorganismů a plísní, ukládejte přístroj na
suchém, dobře větraném místě. Používáte-li síťový zdroj, odpojte jej od elektrické
sítě, abyste předešli případnému požáru. Nebudete-li přístroj delší dobu používat,
vyjměte baterii, abyste zabránili poškození přístroje jejím případným vytečením,
a přístroj vložte do plastového sáčku s hygroskopickou látkou. Fotoaparát
neukládejte do plastového sáčku vložený v pouzdře, mohlo by dojít k narušení
materiálu pouzdra. Nezapomeňte, že hygroskopická látka postupně ztrácí
schopnost pohlcovat vlhkost, a v pravidelných intervalech ji vyměňujte.
Abyste zabránili tvorbě plísní a mikroorganismů, vyjměte minimálně jednou za
měsíc fotoaparát ze skladovacího místa. Přístroj zapněte a dříve než jej opět uložíte,
spusťte několikrát závěrku.
Baterii uchovávejte na chladném, suchém místě. Před uložením baterie
nezapomeňte nasadit krytku kontaktů.
Poznámky k monitoru: Monitor je konstruován s extrémně vysokou přesností;
minimálně 99,99 % pixelů je funkčních a maximálně 0,01 % jich chybí nebo jsou
defektní. I když tedy mohou tyto zobrazovače obsahovat pixely, které trvale svítí
(bílé, červené, modré nebo zelené) nebo trvale nesvítí (černé), neznamená tento
jev závadu a nemá žádný vliv na snímky pořízené tímto fotoaparátem.
Obraz na monitoru může být na jasném světle obtížně čitelný.
Na monitor nevyvíjejte příliš velký tlak, jinak může dojít k jeho poruše či poškození.
Prach a nečistoty odstraňte z monitoru ofukovacím balónkem. Skvrny lze odstranit
otřením měkkým hadříkem nebo jelenicovou kůží. Dojde-li k poškození monitoru,
dejte pozor, abyste se neporanili střepy z krycího skla, a zabraňte styku pokožky, očí
nebo úst s tekutými krystaly z monitoru.
321
Baterie a nabíječka: Při nesprávné manipulaci s bateriemi může dojít k jejich vytečení
nebo výbuchu. Při manipulaci s bateriemi a nabíječkami dodržujte následující
bezpečnostní pravidla:
• Používejte výhradně baterie určené pro tento fotoaparát.
• Baterii nevystavujte působení otevřeného ohně ani nadměrným teplotám.
• Udržujte kontakty baterie v čistotě.
• Před výměnou baterie výrobek vypněte.
• Pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte baterii z fotoaparátu nebo nabíječky
a opatřete ji krytkou kontaktů. Tyto přístroje spotřebovávají malé množství
energie i v době, kdy jsou vypnuté, a mohly by baterii vybít do té míry, že by ji už
nebylo možné použít. Nebudete-li baterii delší dobu používat, vložte ji před
uložením do fotoaparátu a vybijte ji. Baterii je třeba skladovat na chladném místě
při okolní teplotě 15 až 25 °C (vyvarujte se extrémně horkých nebo chladných
míst). Baterii minimálně jednou za šest měsíců nabijte a vybijte.
• Opakované zapínání a vypínání fotoaparátu při zcela vybité baterii může zkrátit
životnost baterie. Zcela vybité baterie je nutné před použitím nabít.
• Během používání baterie může dojít k nárůstu její vnitřní teploty. Pokud se
pokusíte nabít baterii se zvýšenou vnitřní teplotou, může dojít k ovlivnění její
výkonnosti a baterie se může nabít pouze částečně nebo vůbec ne. Před
nabíjením nechte baterii nejprve vychladnout.
• Baterii nabíjejte ve vnitřních prostorách při okolních teplotách 5 °C – 35 °C. Baterii
nepoužívejte při okolních teplotách nižších než 0 °C a vyšších než 40 °C;
nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození baterie nebo ke
snížení její výkonnosti. Při teplotách v rozmezí 0 °C až 15 °C a 45 °C až 60 °C se
může kapacita baterie snižovat a doba nabíjení prodlužovat. Baterie se nenabije,
pokud je její teplota pod 0 °C nebo nad 60 °C.
322
• Pokud během nabíjení rychle bliká kontrolka CHARGE (NABÍJENÍ) (přibližně osmkrát
za sekundu), zkontrolujte jestli je teplota ve správném rozmezí, a poté odpojte
nabíječku od elektrické sítě, vyjměte baterii a znovu ji vložte. Pokud problém
přetrvává, ihned přestaňte zařízení používat a dopravte baterii a nabíječku
k prodejci nebo do autorizovaného servisu Nikon.
• Během nabíjení nehýbejte s nabíječkou a nedotýkejte se baterie. Nedodržení
tohoto upozornění může ve velmi ojedinělých případech vést k tomu, že
nabíječka indikuje dokončení nabíjení, i když je baterie nabitá pouze částečně.
V takovém případě vyjměte a znovu vložte baterii pro opětovné zahájení
nabíjení.
• Pokud je baterie nabíjena při nízkých teplotách nebo používána při teplotě nižší,
než při které byla nabíjena, může dojít k dočasnému poklesu její kapacity. Pokud
je baterie nabíjena při teplotě nižší než 5 °C, může indikace životnosti baterie
v položce Informace o baterii (0 276) dočasně ukazovat nižší zbývající životnost
baterie.
• Dlouhodobé přebíjení baterie vede k postupnému snižování její kapacity.
• Jestliže během používání plně nabité baterie při pokojové teplotě zaznamenáte
znatelný pokles její kapacity, měli byste baterii vyměnit. Zakupte novou baterii.
• Dodávaný síťový kabel a zásuvkový adaptér lze používat pouze s nabíječkou
MH-25a. Nabíječku používejte výhradně k nabíjení kompatibilních baterií.
Nepoužívanou nabíječku odpojte od elektrické sítě.
• Nezkratujte kontakty nabíječky. Nedodržení tohoto pokynu může vést k přehřátí
nebo poškození nabíječky.
• Baterii před použitím nabijte. Před fotografováním důležité události si připravte
rezervní baterii a ujistěte se, že je plně nabitá. V závislosti na vaší poloze může být
obtížné v krátké době sehnat novou baterii. Mějte na paměti, že za chladných
dnů se kapacita baterií snižuje. Před pořizováním snímků v exteriéru za
chladného počasí se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Rezervní baterii
uchovávejte na teplém místě, a je-li třeba, baterie vyměňte. Jakmile se baterie
ohřeje, získá zpět část své původní kapacity.
• Použité baterie jsou cenným zdrojem materiálu, zajistěte tedy jejich správnou
recyklaci v souladu s místními zákony o ochraně životního prostředí.
323
Řešení možných problémů
Nepracuje-li fotoaparát očekávaným způsobem, zkontrolujte před
kontaktováním vašeho dodavatele nebo autorizovaného servisu Nikon
následující výčet běžných problémů.
Baterie/Indikace
Fotoaparát je zapnutý, ale nereaguje: Vyčkejte dokončení zaznamenávání. Pokud závada
přetrvává, vypněte fotoaparát. Pokud se fotoaparát nevypne, vyjměte a znovu
vložte baterii. Používáte-li síťový zdroj, odpojte a znovu připojte síťový zdroj. Mějte
na paměti, že i když dojde ke ztrátě aktuálně zaznamenávaných dat, data již
zaznamenaná nebudou vyjmutím nebo odpojením zdroje energie ovlivněna.
Hledáček je rozostřený: Upravte zaostření hledáčku (0 9). Pokud se takto problém
nevyřeší, vyberte jednorázové zaostření (AF-S; 0 98), jednotlivá zaostřovací pole
(0 100) a střední zaostřovací pole (0 105), vytvořte kompozici s vysoce
kontrastním objektem ve středním zaostřovacím poli a namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny pro zaostření fotoaparátu. Jakmile je samotný fotoaparát
zaostřen, nastavte volič dioptrické korekce tak, abyste viděli jasně zaostřený objekt
v hledáčku. Je-li třeba, lze zaostření hledáčku dále upravit pomocí volitelných
korekčních čoček (0 295).
Hledáček je tmavý: Vložte plně nabitou baterii (0 14, 30).
Zobrazení se bez varování vypne: Vyberte delší zpoždění v uživatelské funkci c2
(Časovač pohotovost. režimu; 0 263) nebo c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru;
0 264).
Zobrazení na kontrolním panelu nebo v hledáčku je pomalé a tmavé: Doba odezvy a jas těchto
zobrazovačů závisí na okolní teplotě.
Zobrazení v hledáčku zčervená při zvýraznění zaostřovacího pole: Jde o normální jev u tohoto
typu hledáčku a neznamená to závadu.
324
Fotografování
Zapnutí fotoaparátu trvá delší dobu: Vymažte soubory nebo složky.
Je zablokované spuštění závěrky:
• Je zablokovaná (pouze karty SD; 0 17) nebo plná paměťová karta, resp. není
vůbec vložená ve fotoaparátu (0 31).
• Je vybraná možnost Spuštění blokováno v položce Bez paměťové karty?
v menu nastavení (0 276) a ve fotoaparátu není vložená žádná paměťová karta
(0 16).
• Clonový kroužek objektivu s vestavěným CPU není zaaretován na hodnotě
nejvyššího clonového čísla (neplatí pro objektivy typu G a E). Zobrazuje-li se na
kontrolním panelu nápis B, vyberte možnost Clonový kroužek v uživatelské
funkci f4 (Uživ. nastavení ovladačů) > Nastavení clony, abyste mohli
nastavovat clonu pomocí clonového kroužku (0 269).
• Byl vybrán expoziční režim S a čas závěrky A nebo % (0 129, 133).
Fotoaparát reaguje pomalu na tlačítko spouště: Vyberte možnost Vypnuto v uživatelské
funkci d5 (Opožděné spuštění závěrky; 0 264).
Při stisknutí tlačítka spouště v režimu sériového snímání je zhotoven pouze jeden snímek:
Vypněte funkci HDR (0 182).
Snímky jsou rozostřené:
• Otočte volič zaostřovacích režimů do polohy AF (0 94).
• Fotoaparát není schopen zaostřit pomocí automatického zaostřování: použijte
manuální zaostřování nebo blokování zaostření (0 108, 111).
Nepracuje zvuková signalizace (pípnutí):
• Je vybraná možnost Vypnuto v položce Možnosti pípnutí > Pípnutí zap/vyp
v menu nastavení (0 274).
• Je vybrán režim automatického zaostřování AF-C (0 98).
Není k dispozici plný rozsah časů závěrky: Je používán blesk. Pomocí uživatelské funkce e1
(Synchroniz. čas pro blesk) lze zvolit synchronizační čas pro práci s bleskem; při
použití kompatibilních blesků vyberte možnost 1/250 s (Auto FP), abyste mohli
využívat celý rozsah časů závěrky (0 266).
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se neaktivuje blokování zaostření: Na fotoaparátu
je nastaven zaostřovací režim AF-C: pro zablokování zaostření použijte střed
pomocného voliče (0 108).
325
Nelze vybrat zaostřovací pole:
• Odblokujte aretaci volby zaostřovacích polí (0 105).
• Je vybrána automatická volba zaostřovacích polí nebo je vybrán režim
zaostřování s detekcí tváří v režimu živého náhledu; vyberte jiný režim (0 42,
100).
• Fotoaparát se nachází v režimu přehrávání (0 223) nebo se používají menu
(0 248).
• Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro aktivaci časovače pohotovostního
režimu (0 34).
Nelze vybrat režim automatického zaostřování: Vyberte možnost Bez omezení
v uživatelské funkci a10 (Omez. volby autom. zaostř., 0 262).
Záznam snímků fotoaparátem je pomalý: Vypněte redukci šumu pro dlouhé expozice
(0 253).
Na snímcích se zobrazuje šum (jasné skvrny, náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo
proužky):
• Jasné skvrny, náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj a proužky lze
potlačit snížením citlivosti ISO.
• Pomocí položky Redukce šumu pro dlouhé exp. v menu fotografování můžete
omezit výskyt jasných skvrn nebo závoje na snímcích pořízených časy závěrky
delšími než 1 s (0 253).
• Závoj a jasné skvrny mohou značit, že došlo k nárůstu teploty vnitřních obvodů
fotoaparátu kvůli vysoké okolní teplotě, dlouhým expozicím nebo z podobných
příčin: vypněte fotoaparát a před obnovením fotografování vyčkejte na jeho
ochlazení.
• Při vysokých citlivostech ISO se mohou na snímcích pořízených s některými
volitelnými blesky zobrazovat proužky; dojde-li k takovéto situaci, vyberte nižší
hodnotu citlivosti.
• Při použití vysokých citlivostí ISO včetně hodnot vybraných funkcí automatické
regulace citlivosti ISO lze snížit výskyt náhodně rozmístěných jasně zbarvených
pixelů výběrem možnosti Vysoká, Normální nebo Nízká v položce Redukce
šumu pro vys. ISO v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 253,
258).
• Při použití vysokých citlivostí ISO mohou být u dlouhých expozic, vícenásobných
expozic, u snímků pořízených při vysokých okolních teplotách, u snímků
pořízených s aktivní funkcí Active D-Lighting, při výběru možnosti Ploché
v položce Předvolby Picture Control (0 175) nebo při výběru extrémních
hodnot v parametrech předvoleb Picture Control (0 178) patrné jasné body,
náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky.
Snímky a videosekvence se zdají mít expozici odlišnou od zobrazení pozorovaného na monitoru
v režimu živého náhledu: Změny jasu monitoru v režimu živého náhledu nemají žádný
vliv na snímky pořizované fotoaparátem (0 45).
326
Blikání obrazu nebo proužkování v režimu videosekvencí: V položce Redukce blikání
obrazu v menu videosekvencí vyberte možnost odpovídající frekvenci místní
střídavé elektrické sítě (0 258).
V režimu živého náhledu se zobrazují jasné oblasti: V režimu živého náhledu byla v záběru
blikající světelná reklama, resp. byl použit blesk nebo jiný světelný zdroj s krátkou
dobou svícení.
Na snímcích se objevují skvrny: Vyčistěte přední a zadní čočku objektivu. Pokud problém
přetrvává, vyčistěte obrazový snímač (0 312).
Živý náhled se neočekávaně ukončí nebo se nespustí: Živý náhled se může automaticky
ukončit, aby se předešlo poškození vnitřních obvodů fotoaparátu, za těchto
podmínek:
• Vysoká teplota okolí
• Dlouhodobé používání fotoaparátu v režimu živého náhledu a/nebo v režimu
záznamu videosekvencí
• Dlouhodobé používání fotoaparátu v režimech sériového snímání
Nespustí-li se při stisknutí tlačítka a živý náhled, vyčkejte před opětovným
pokusem o jeho aktivaci ochlazení fotoaparátu. Mějte na paměti, že fotoaparát
může být na dotyk teplý, ale to neznamená závadu.
V režimu živého náhledu se vyskytují na snímcích artefakty: „Šum“ (náhodně rozmístěné
jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky) a neočekávané barvy se mohou
vyskytovat při zvětšení záběru objektivu (0 40) zobrazeného v režimu živého
náhledu; u videosekvencí jsou množství a rozložení náhodně rozmístěných jasně
zbarvených pixelů, závoje a jasných skvrn ovlivněny velikostí obrazu a snímací
frekvencí (0 69). Náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo jasné
skvrny se mohou vyskytovat rovněž jako důsledek nárůstu teploty vnitřních
obvodů fotoaparátu v režimu živého náhledu; nepoužíváte-li fotoaparát, ukončete
režim živého náhledu.
Nelze změřit vyvážení bílé barvy: Objekt je příliš tmavý nebo příliš jasný (0 166).
Snímek nelze vybrat jako zdroj pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy: Snímek nebyl
pořízen fotoaparátem D850 (0 172).
Není dostupný bracketing vyvážení bílé barvy:
• Je nastavena kvalita obrazu NEF (RAW) nebo NEF + JPEG (0 88).
• Je aktivní režim vícenásobné expozice (0 254).
327
Účinek předvoleb Picture Control je u jednotlivých snímků odlišný: Je vybrána možnost
Automaticky v položce Předvolby Picture Control, předvolba Picture Control
založená na předvolbě Automaticky, resp. je vybrána možnost A (automaticky) pro
parametr doostření, zřetelnost, kontrast nebo sytost. Chcete-li získat konzistentní
výsledky u série snímků, vyberte jiné nastavení (0 177).
Nelze změnit metodu měření expozice: Je aktivní expoziční paměť (0 138).
Nelze použít korekci expozice: Vyberte expoziční režim P, S nebo A (0 126, 139).
U dlouhých expozic dochází k výskytu obrazového šumu (červenavých oblastí a dalších artefaktů):
Povolte redukci šumu pro dlouhé expozice (0 253).
Videosekvence jsou zaznamenávány němé: Je vybrána možnost Vypnutý mikrofon
v položce Citlivost mikrofonu v menu videosekvencí (0 258).
Přehrávání
Při přehrávání se nezobrazí snímek NEF (RAW): Snímek byl pořízen při nastavení kvality
obrazu NEF + JPEG (0 89).
Nelze zobrazit snímky zaznamenané jinými fotoaparáty: Snímky zaznamenané jinými
značkami fotoaparátů se nemusí správně zobrazit.
Některé snímky se při přehrávání nezobrazují: Vyberte možnost Všechny v položce
Přehrávaná složka (0 248).
Snímky zhotovené na výšku (portrét) se zobrazují na šířku (krajina):
• Snímek byl pořízen při použití možnosti Vypnuto v položce Automatické
otáčení snímků (0 249).
• Vyberte možnost Zapnuto v položce Otočení na výšku (0 249).
• Snímek je zobrazen v režimu kontroly snímků (0 249).
• Fotoaparát byl při expozici snímku namířen směrem nahoru nebo dolů.
Snímek nelze vymazat: Snímek je chráněný. Zrušte ochranu snímku (0 240).
Snímek nelze retušovat: Snímek nelze dále upravovat pomocí tohoto fotoaparátu.
Fotoaparát zobrazuje zprávu informující o tom, že složka neobsahuje žádné snímky: Vyberte
možnost Všechny v položce Přehrávaná složka (0 248).
Nelze tisknout snímky: Snímky NEF (RAW) a TIFF nelze tisknout pomocí přímého USB
propojení. Přeneste snímky do počítače a vytiskněte je pomocí softwaru
Capture NX-D (0 ii). Snímky NEF (RAW) lze uložit ve formátu JPEG pomocí položky
Zprac. snímků NEF (RAW) (0 278).
328
Snímky se nezobrazují na videozařízení s vysokým rozlišením: Zkontrolujte připojení kabelu
HDMI (dostupný samostatně).
Funkce odstranění prachu ze snímku v softwaru Capture NX-D nemá očekávaný účinek: Čištění
obrazového snímače změnilo polohu prachových částic na obrazovém snímači.
Referenční data pro odstranění prachu ze snímku zaznamenaná před čištěním
obrazového snímače není možné použít u snímků pořízených po čištění
obrazového snímače. Referenční data pro odstranění prachu ze snímku
zaznamenaná po čištění obrazového snímače není možné použít u snímků
pořízených před čištěním obrazového snímače.
Počítač zobrazuje snímky NEF (RAW) jinak než fotoaparát: Software třetích výrobců
nezobrazuje účinky funkcí Picture Control, Active D-Lighting a korekce vinětace.
Použijte software Capture NX-D (0 ii).
Nelze přenést snímky do počítače: Operační systém není kompatibilní s fotoaparátem
nebo přenosovým softwarem. Použijte čtečku paměťových karet a zkopírujte
snímky do počítače.
Bluetooth a Wi-Fi (bezdrátové sítě)
Chytrá zařízení nezobrazují SSID fotoaparátu (název sítě):
• Zkontrolujte, jestli je vybrána možnost Zakázat v položce Režim V letadle
v menu nastavení fotoaparátu (0 275).
• Zkontrolujte, jestli je vybrána možnost Povolit v položce Bluetooth > Připojení
k síti v menu nastavení fotoaparátu.
• Zkuste vypnout funkci Wi-Fi na chytrém zařízení a znovu ji zapnout.
Nelze se připojit k bezdrátovým tiskárnám a dalším bezdrátovým zařízením: Tento fotoaparát
lze připojit pouze k zařízením, ve kterých je nainstalována aplikace SnapBridge.
Různé
Datum zaznamenání souboru není správné: Hodiny fotoaparátu jsou méně přesné než
většina náramkových hodinek a domácích hodin. Pravidelně porovnávejte hodiny
fotoaparátu s přesnějším měřičem času a v případě potřeby upravte hodnoty.
Nelze vybrat položku menu: Některé položky nejsou dostupné při určitých kombinacích
nastavení nebo v případě nepřítomnosti paměťové karty. Mějte na paměti, že
položka Informace o baterii není dostupná při napájení fotoaparátu pomocí
volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového zdroje.
329
Chybová hlášení
Tato část návodu poskytuje výčet všech chybových hlášení a indikací
zobrazovaných v hledáčku, na kontrolním panelu a na monitoru
fotoaparátu.
Indikace
Kontrolní
Hledáček
panel
B
(bliká)
330
H
d
H
(bliká)
d
(bliká)
Problém
Řešení
Clonový kroužek objektivu Nastavte clonový kroužek
není nastavený na nejvyšší objektivu na největší zaclonění
clonové číslo.
(nejvyšší clonové číslo; 0 127).
Připravte si plně nabitou rezervní
Baterie je téměř vybitá.
baterii (0 14, 30).
• Baterie je vybitá.
• Nabijte nebo vyměňte baterii
(0 14, 30, 295).
• Baterii nelze použít.
• Kontaktujte autorizovaný servis
Nikon.
• Ve fotoaparátu nebo
• Vyměňte baterii nebo, je-li vybitá,
volitelném
nabijte dobíjecí lithium-iontovou
multifunkčním Battery
baterii.
Packu MB-D18 je vložena
extrémně vybitá dobíjecí
lithium-iontová baterie
nebo baterie třetího
výrobce.
• Baterie má vysokou
• Vyjměte baterii a počkejte až
teplotu.
vychladne.
Indikace
Kontrolní
Hledáček
panel
Problém
Není nasazený žádný
objektiv, resp. je nasazený
objektiv bez CPU, pro který
nebyla zadána hodnota
F
světelnosti. Clona se
zobrazuje pouze ve formě
počtu clonových hodnot
(EV) od plné světelnosti.
F H Fotoaparát není schopen
—
(bliká) automaticky zaostřit.
Objekt je příliš jasný;
snímek bude
přeexponovaný.
(Indikace expozice
a času závěrky nebo
clony bliká)
Objekt je příliš tmavý;
snímek bude
podexponovaný.
Řešení
Clonová čísla se zobrazí po zadání
světelnosti objektivu (0 218).
Změňte kompozici nebo zaostřete
manuálně (0 32, 111).
• Nastavte nižší citlivost ISO
(0 119).
• Použijte volitelný neutrální šedý
(ND) filtr. V expozičním režimu:
S Zkraťte čas závěrky (0 129)
A Zvolte větší zaclonění (vyšší
clonové číslo; 0 130)
• Nastavte vyšší citlivost ISO
(0 119).
• Použijte volitelný blesk (0 187).
V expozičním režimu:
S Prodlužte čas závěrky (0 129)
A Zvolte menší zaclonění (nižší
clonové číslo; 0 130)
331
Indikace
Kontrolní
Hledáček
panel
Je nastavený čas A
v expozičním režimu S.
%
(bliká)
Je nastavený čas %
v expozičním režimu S.
1
(bliká)
k
(bliká)
—
c
(bliká)
Y
(bliká)
—
n
(bliká)
j
(bliká)
O
(bliká)
332
Problém
A
(bliká)
Probíhá zpracování
snímků.
Pokud indikace bliká po
dobu 3 s po odpálení
záblesku, hrozí
podexponování snímku.
Je nasazený blesk, který
nepodporuje redukci
efektu červených očí, a je
nastavený režim
synchronizace blesku
s redukcí efektu červených
očí.
Řešení
Změňte nastavení času závěrky
nebo použijte manuální expoziční
režim (0 129, 131).
Změňte nastavení času závěrky
nebo použijte manuální expoziční
režim (0 129, 131).
Vyčkejte dokončení zpracování
snímků.
Zkontrolujte snímek na monitoru;
je-li podexponovaný, upravte
nastavení a opakujte expozici.
Změňte režim synchronizace
blesku nebo použijte blesk, který
podporuje redukci efektu
červených očí (0 193, 288).
• Nastavte nižší kvalitu nebo
velikost obrazu (0 88, 91).
Nedostatek paměti pro
záznam dalších snímků při • Po zkopírování důležitých snímků
aktuálním nastavení nebo
do počítače nebo jiného zařízení
překročení limitu číslování
vymažte snímky (0 245).
souborů/složek.
• Vložte novou paměťovou kartu
(0 16).
Spusťte závěrku. Pokud závada
přetrvává nebo se často opakuje,
Porucha fotoaparátu.
kontaktujte autorizovaný servis
Nikon.
Indikace
Monitor
Není vložena
paměťová karta.
Kontrolní
panel
Problém
Fotoaparát není
S schopen rozpoznat
paměťovou kartu.
• Chyba při přístupu
na paměťovou
kartu.
K této paměťové kartě W,
nelze přistupovat.
R
Vložte jinou kartu.
(bliká)
m
W,
O
(bliká)
Paměťová karta je
W,
blokována. Přesuňte
X
aretaci karty do polohy
(bliká)
„write“ („zápis“).
Není k dispozici
v případě zablokování
karty Eye-Fi.
W,
O
(bliká)
Řešení
Vypněte fotoaparát
a zkontrolujte správné vložení
paměťové karty (0 16).
• Použijte kartu schválenou
společností Nikon (0 360).
• Pokud závada přetrvává po
opakovaném vyjmutí
a vložení karty, může být
karta poškozená.
Kontaktujte prodejce nebo
autorizovaný servis Nikon.
• Nelze vytvořit
• Po zkopírování důležitých
novou složku.
snímků do počítače nebo
jiného zařízení vymažte
soubory nebo vložte novou
paměťovou kartu (0 16,
245, 360).
• Zkontrolujte, jestli je
firmware karty Eye-Fi
aktuální.
Pomocí fotoaparátu
• Zkopírujte soubory na kartě
nelze ovládat kartu
Eye-Fi do počítače nebo
Eye-Fi.
jiného zařízení
a naformátujte kartu nebo
vložte novou kartu.
Paměťová karta je
blokována
(chráněna proti
Přesuňte aretaci karty do
zápisu).
polohy „write“ („zápis“)
Karta Eye-Fi je
(0 17).
blokována
(chráněna proti
zápisu).
333
Indikace
Monitor
Karta není
naformátována.
Naformátujte kartu.
334
Kontrolní
panel
Problém
Paměťová karta
nebyla
[C]
naformátována
(bliká)
pomocí
fotoaparátu.
Nelze spustit živý
náhled. Čekejte.
—
Složka neobsahuje
žádné snímky.
—
Všechny snímky jsou
skryté.
—
Soubor nelze zobrazit.
—
Soubor nelze vybrat.
—
Řešení
Naformátujte paměťovou
kartu nebo vložte novou
paměťovou kartu (0 271,
360).
Dříve než znovu zahájíte
fotografování v živém
náhledu nebo záznam
videosekvence, vyčkejte
ochlazení vnitřních obvodů
fotoaparátu.
Paměťová karta
Pomocí položky Přehrávaná
nebo složka vybraná složka vyberte složku
pro přehrávání
obsahující snímky nebo vložte
neobsahuje žádné paměťovou kartu obsahující
snímky.
snímky (0 16, 248).
Až do volby jiné složky nebo
Všechny snímky
odhalení alespoň jednoho
v aktuální složce
snímku pomocí položky
jsou skryté.
Skrytí snímků nelze zobrazit
žádné snímky (0 248).
Soubor byl vytvořen
nebo upraven
počítačem nebo
Soubor nelze přehrávat na
jiným typem
fotoaparátu.
fotoaparátu, resp. je
poškozený.
Snímky vytvořené pomocí
Vybraný snímek
jiných zařízení nelze
nelze retušovat.
retušovat.
Vnitřní teplota
fotoaparátu je
vysoká.
Indikace
Monitor
Kontrolní
panel
Videosekvenci nelze
upravit.
—
Zkontrolujte tiskárnu.
—
Zkontrolujte papír.
—
Papír se zasekl.
—
Došel papír.
—
Zkontrolujte zdroj
inkoustu.
—
Došel inkoust.
—
Problém
Řešení
• Videosekvence vytvořené
pomocí jiných zařízení nelze
Vybranou
upravovat.
videosekvenci nelze
• Videosekvence musí mít
upravovat.
délku minimálně dvě
sekundy (0 81).
Zkontrolujte tiskárnu. Pro
Chyba tiskárny.
pokračování vyberte možnost
Pokračovat (je-li dostupná) *.
Papír v tiskárně
Vložte papír správné velikosti
nemá zvolenou
a vyberte možnost
velikost.
Pokračovat *.
Papír je
Uvolněte papír a vyberte
zablokovaný
možnost Pokračovat *.
v tiskárně.
Vložte papír vybraného
V tiskárně došel
rozměru a vyberte možnost
papír.
Pokračovat *.
Zkontrolujte inkoust. Pro
Chyba inkoustové
pokračování vyberte možnost
náplně.
Pokračovat *.
V tiskárně došel
Doplňte inkoust a vyberte
inkoust.
možnost Pokračovat *.
* Další informace viz návod k obsluze tiskárny.
335
Specifikace
❚❚ Digitální fotoaparát Nikon D850
Typ
Typ
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel
Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)
Formát Nikon FX
Počet efektivních pixelů
Počet efektivních pixelů
45,7 milionu
Obrazový snímač
Obrazový snímač
Celkový počet pixelů
Systém redukce prachu
Ukládání dat
Velikost obrazu (v pixelech)
336
Snímač CMOS o rozměru 35,9 × 23,9 mm
46,89 milionu
Čištění obrazového snímače, referenční data pro
funkci odstranění prachu ze snímku (vyžaduje
software Capture NX-D)
• Obrazové pole FX (36×24)
8 256 × 5 504 (Velký (L): 45,4 M)
6 192 × 4 128 (Střední (M): 25,6 M)
4 128 × 2 752 (Malý (S): 11,4 M)
• Obrazové pole 1,2× (30×20)
6 880 × 4 584 (Velký (L): 31,5 M)
5 152 × 3 432 (Střední (M): 17,7 M)
3 440 × 2 288 (Malý (S): 7,9 M)
• Obrazové pole DX (24×16)
5 408 × 3 600 (Velký (L): 19,5 M)
4 048 × 2 696 (Střední (M): 10,9 M)
2 704 × 1 800 (Malý (S): 4,9 M)
• Obrazové pole 5 : 4 (30×24)
6 880 × 5 504 (Velký (L): 37,9 M)
5 152 × 4 120 (Střední (M): 21,2 M)
3 440 × 2 752 (Malý (S): 9,5 M)
Ukládání dat
Velikost obrazu (v pixelech)
• Obrazové pole 1 : 1 (24×24)
5 504 × 5 504 (Velký (L): 30,3 M)
4 128 × 4 128 (Střední (M): 17 M)
2 752 × 2 752 (Malý (S): 7,6 M)
• Snímky formátu FX pořízené během záznamu videosekvence
8 256 × 4 640 (Velký (L))
6 192 × 3 480 (Střední (M))
4 128 × 2 320 (Malý (S))
• Snímky formátu DX pořízené během záznamu videosekvence
5 408 × 3 040 (Velký (L))
4 048 × 2 272 (Střední (M))
2 704 × 1 520 (Malý (S))
Formát souborů
• NEF (RAW): 12 nebo 14 bitů (bezeztrátově
komprimované, komprimované nebo
nekomprimované); dostupné velké, střední a malé
snímky (střední a malé snímky jsou zaznamenávány
s barevnou (bitovou) hloubkou 12 bitů s využitím
bezeztrátové komprese)
• TIFF (RGB)
• JPEG: Standardní algoritmus JPEG s volitelnou
kompresí Jemný (cca 1 : 4), Normální (cca 1 : 8)
a Základní (cca 1 : 16); možnost použití komprese pro
optimální kvalitu
• NEF (RAW) + JPEG: Záznam snímku současně ve
formátech NEF (RAW) a JPEG
Systém Picture Control
Předvolby Automaticky, Standardní, Neutrální, Živé,
Monochromatické, Portrét, Krajina, Ploché; možnost
modifikace vybraných předvoleb Picture Control;
možnost tvorby a ukládání uživatelských předvoleb
Picture Control
Paměťová média
Paměťové karty XQD a SD (Secure Digital), paměťové
karty SDHC a SDXC s podporou standardu UHS-II
Dva sloty pro paměťové karty Každý z obou slotů lze použít jako hlavní nebo záložní
úložiště, resp. pro samostatné ukládání snímků NEF
(RAW) a JPEG; snímky lze kopírovat mezi kartami.
Systém souborů
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
337
Hledáček
Hledáček
Obrazové pole
Zvětšení
Předsunutí výstupní pupily
okuláru
Dioptrická korekce
Zaostřovací matnice
Zrcadlo
Kontrola hloubky ostrosti
Clona objektivu
338
Pevně vestavěný pentagonální hranol
• Obrazové pole FX (36×24): Cca 100 % obrazu
horizontálně a 100 % obrazu vertikálně
• Obrazové pole 1,2× (30×20): Cca 97 % obrazu
horizontálně a 97 % obrazu vertikálně
• Obrazové pole DX (24×16): Cca 97 % obrazu horizontálně
a 97 % obrazu vertikálně
• Obrazové pole 5 : 4 (30×24): Cca 97 % obrazu
horizontálně a 100 % obrazu vertikálně
• Obrazové pole 1 : 1 (24×24): Cca 97 % obrazu
horizontálně a 100 % obrazu vertikálně
Cca 0,75× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na
nekonečno, −1 m−1)
17 mm (−1 m−1; od vrcholu oční čočky okuláru
hledáčku)
–3 až+1 m–1
Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark VIII se
značkami oblasti činnosti automatického zaostřování
a možností zobrazení pomocné mřížky
Automaticky vratné
Stisknutím tlačítka Pv se clona objektivu zavře na
hodnotu vybranou uživatelem (expoziční režimy A a M)
nebo nastavenou fotoaparátem (expoziční režimy
P a S)
Elektronicky řízená automatická irisová clona
Objektiv
Kompatibilní objektivy
Objektivy AF NIKKOR včetně typů G, E a D (na objektivy
PC se vztahují určitá omezení) a objektivů DX
(s využitím obrazového pole DX 24×16), objektivy AI-P
NIKKOR a objektivy AI bez CPU (pouze expoziční
režimy A a M). Objektivy IX NIKKOR, objektivy pro F3AF
a objektivy bez systému AI nelze použít.
Elektronický dálkoměr lze použít s objektivy
o světelnosti f/5,6 nebo vyšší (15 zaostřovacích polí,
z nichž je 9 k dispozici pro výběr, podporuje
elektronický dálkoměr rovněž s objektivy o světelnosti
f/8 nebo vyšší).
Závěrka
Typ
Rozsah časů
Synchronizační čas pro práci
s bleskem
Snímání
Snímací režimy
Elektronicky řízená mechanická štěrbinová závěrka
s vertikálním chodem; v režimech tiché expozice,
tichého sériového snímání a předsklopení zrcadla je
k dispozici závěrka s elektronickou první lamelou
1/8 000 – 30 s v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV, bulb (B),
time (T), X250
X= 1/250 s; možnost synchronizace s časy závěrky 1/250 s
a delšími; podpora automatické vysoce rychlé FP
synchronizace blesku
S (jednotlivé snímky), CL (pomalé sériové snímání),
CH (rychlé sériové snímání), Q (tichá expozice), QC (tiché
sériové snímání), E (samospoušť), MUP (předsklopení
zrcadla)
339
Snímání
Přibližná snímací frekvence
Samospoušť
Expozice
Systém měření expozice
Metody měření expozice
Pracovní rozsah (ISO 100,
objektiv f/1,4, 20 °C)
Propojení expozimetru
340
• Při vložení baterie EN-EL18c do Battery Packu MB-D18
CL: 1–8 obr./s
CH: 9 obr./s
QC: 3 obr./s
• Ostatní zdroje energie
CL: 1–6 obr./s
CH: 7 obr./s
QC: 3 obr./s
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expozic v intervalech po 0,5, 1, 2
nebo 3 s
TTL měření expozice pomocí RGB snímače 180K
(180 000 pixelů)
• Měření Matrix: 3D Color Matrix III (objektivy typu G, E
a D); Color Matrix III (ostatní objektivy s vestavěným
CPU); Color Matrix – po zadání dat objektivů bez CPU
uživatelem
• Integrální měření se zdůrazněným středem: 75 % citlivosti
měření je soustředěno do kruhové plošky o průměru
12 mm uprostřed obrazu. Průměr kruhové plošky lze
změnit na 8, 15 nebo 20 mm; možnost integrálního
měření celého obrazového pole (při použití
objektivů bez CPU a objektivu AF-S Fisheye NIKKOR
8–15 mm f/3,5–4,5E ED se využívá kruhová ploška
o průměru 12 mm)
• Bodové měření: Měří kruhovou plošku o průměru
přibližně 4 mm (cca 1,5 % obrazového pole) v místě
zvoleného zaostřovacího pole (resp. v místě
středního zaostřovacího pole – při použití objektivu
bez CPU nebo objektivu AF-S Fisheye NIKKOR 8–
15 mm f/3,5–4,5E ED)
• Měření orientované na nejvyšší jasy: K dispozici s objektivy
typu G, E a D
• Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem:
− 3až +20 EV
• Bodové měření: 2–20 EV
• Měření orientované na nejvyšší jasy: 0–20 EV
Kombinované CPU a AI
Expozice
Expoziční režimy
Korekce expozice
Expoziční paměť
Citlivost ISO (doporučený
expoziční index)
Active D-Lighting
Programová automatika s flexibilním programem (P);
clonová automatika (S); časová automatika (A);
manuální expoziční režim (M)
−5 až +5 EV v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV
Změřenou hodnotu jasu lze uložit do paměti
ISO 64–25600 v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV. Možnost
dalšího nastavení o cca 0,3, 0,5, 0,7 nebo 1 EV
(ekvivalent ISO 32) pod hodnotu ISO 64, resp. o cca 0,3,
0,5, 0,7, 1 nebo 2 EV (ekvivalent ISO 102400) nad
hodnotu ISO 25600; možnost automatické regulace
citlivosti ISO
Volitelná nastavení Automaticky, Velmi vysoký,
Vysoký, Normální, Nízký a Vypnuto
Zaostřování
Automatické zaostřování
AF modul Multi-CAM 20K s fázovou detekcí TTL,
jemným doladěním činnosti automatického
zaostřování a 153 zaostřovacími poli (včetně 99
křížových snímačů a 15 snímačů s podporou
světelnosti f/8), z nichž je 55 (35 křížových snímačů a
9 snímačů s podporou světelnosti f/8) k dispozici pro
výběr
Pracovní rozsah
−4 až +20 EV (ISO 100, 20 °C)
Zaostřovací režimy
• Automatické zaostřování (AF): jednorázové zaostření
(AF-S); kontinuální zaostřování (AF-C); automatická
aktivace prediktivního zaostřování podle stavu
objektu
• Manuální zaostřování (M): lze použít elektronický
dálkoměr
Zaostřovací pole
153 zaostřovacích polí, z nichž je 55 nebo 15 k dispozici
pro výběr
Režimy činnosti zaostřovacích Jednotlivá zaostřovací pole, dynamická volba 9, 25, 72
polí
nebo 153 zaostřovacích polí, 3D sledování objektu,
skupinová volba zaostřovacích polí, automatická volba
zaostřovacích polí
Blokování zaostření
Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím
tlačítka spouště do poloviny (jednorázové zaostření)
nebo stisknutím středu pomocného voliče
341
Blesk
Řízení záblesku
TTL: i-TTL řízení záblesku pomocí RGB snímače 180K
(180 000 pixelů); při použití měření Matrix,
integrálního měření se zdůrazněným středem
a měření orientovaného na nejvyšší jasy je k dispozici
i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro digitální
jednooké zrcadlovky, při použití bodového měření je
k dispozici standardní i-TTL vyjasňovací záblesk pro
digitální jednooké zrcadlovky
Zábleskové režimy
Synchronizace na první lamelu, synchronizace
s dlouhými časy, synchronizace na druhou lamelu,
redukce efektu červených očí, redukce efektu
červených očí včetně synchronizace s dlouhými časy,
synchronizace s dlouhými časy včetně synchronizace
na druhou lamelu, vypnuto
Korekce zábleskové expozice –3 až +1 EV v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV
Indikace připravenosti
Rozsvítí se po plném nabití volitelného blesku; bliká po
k záblesku
odpálení záblesku na plný výkon
Sáňky pro upevnění
Standardní sáňky ISO 518 se středovým
příslušenství
synchronizačním kontaktem, datovými kontakty
a aretací
Systém kreativního osvětlení i-TTL řízení záblesku, rádiové pokrokové bezdrátové
Nikon (CLS)
osvětlení, optické pokrokové bezdrátové osvětlení,
modelovací osvětlení, blokování zábleskové expozice,
přenos hodnoty barevné teploty záblesku do těla
fotoaparátu, automatická vysoce rychlá FP
synchronizace blesku, velkoplošné pomocné světlo
AF, unifikované nastavení blesku
Synchronizační konektor
Standardní synchronizační konektor ISO 519
s aretačním závitem
Vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé barvy
Bracketing
Typy bracketingu
342
Automaticky (3 typy), automatické vyvážení bílé barvy
pro přirozené světlo, žárovkové světlo, zářivkové
světlo (7 typů), přímé sluneční světlo, blesk, zataženo,
stín, manuální nastavení (možnost uložení až 6
hodnot, bodové měření vyvážení bílé barvy v režimu
živého náhledu), výběr barevné teploty (2 500 K –
10 000 K); vše s možností jemného vyvážení.
Expoziční, zábleskový, vyvážení bílé barvy a ADL
Živý náhled
Režimy
C (živý náhled pro statické snímky), 1 (živý náhled
pro videosekvence)
Zaostřovací režimy
• Automatické zaostřování (AF): jednorázové zaostření
(AF-S); nepřetržité zaostřování (AF-F)
• Manuální zaostřování (M)
Režimy činnosti zaostřovacích Zaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací
polí
pole, standardní zaostřovací pole, přesná zaostřovací
pole, sledování objektu
Automatické zaostřování
Automatické zaostřování s detekcí kontrastu
v libovolném místě obrazového pole (pokud je aktivní
zaostřování s detekcí tváří nebo sledování objektu,
vybírá fotoaparát zaostřovací pole automaticky)
Videosekvence
Systém měření expozice
Metody měření expozice
Velikost obrazu (v pixelech)
a snímací frekvence
Formát souborů
Komprese videa
Formát záznamu zvuku
Zařízení pro záznam zvuku
TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
Měření Matrix, integrální měření se zdůrazněným
středem a měření orientované na nejvyšší jasy
• 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progresivní), 25p, 24p
• 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
• 1 920 × 1 080 (zpomalený záznam); 30p ×4, 25p ×4,
24p ×5
Přesné snímací frekvence pro nastavení 60p, 50p, 30p,
25p a 24p jsou 59,94, 50, 29,97, 25 a 23,976 obr./s; pro
všechny velikosti obrazu kromě 3 840 × 2 160
(s pevným nastavením kvality na ★) a zpomaleného
záznamu 1 920 × 1 080 (s pevným nastavením kvality
na „normální“) je k dispozici volba kvality
MOV, MP4
Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Lineární PCM, AAC
Vestavěný stereofonní nebo externí mikrofon;
možnost nastavení citlivosti
343
Videosekvence
Citlivost ISO (doporučený
expoziční index)
Active D-Lighting
Další vybavení
Monitor
Monitor
Přehrávání
Přehrávání
Rozhraní
USB
Výstup HDMI
344
• Expoziční režimy P, S a A: automatická regulace citlivosti
ISO (ISO 64 až Hi 2) s volitelným horním limitem
• Expoziční režim M: automatická regulace citlivosti ISO
(ISO 64 až Hi 2) s volitelným horním limitem;
manuální nastavení (ISO 64 až 25600 v krocích po 1/3,
1/2 nebo 1 EV) včetně dalších volitelných nastavení
ekvivalentních hodnotám o přibližně 0,3, 0,5, 0,7, 1
nebo 2 EV (ekvivalent ISO 102400) nad hodnotou
ISO 25600
Volitelná nastavení Stejné nast. jako pro fotogr.,
Velmi vysoký, Vysoký, Normální, Nízký a Vypnuto
Indexování, časosběrné videosekvence, elektronická
redukce vibrací
8cm/3,2˝ výklopný dotykový monitor TFT LCD s cca
2 359 000 pixely (XGA), pozorovacím úhlem 170 °,
zobrazením cca 100 % obrazového pole a manuální
regulací jasu
Přehrávání jednotlivých snímků a náhledů (4, 9 nebo
72 snímků), zvětšení výřezu snímku, zvětšení výřezu
snímku s oříznutím, přehrávání videosekvencí,
prezentace snímků a/nebo videosekvencí, zobrazení
histogramů, zobrazení nejvyšších jasů, zobrazení
informací o snímku, zobrazení dat o poloze, hodnocení
snímků a automatické otáčení snímků
SuperSpeed USB (mikrokonektor USB 3.0 typu B);
doporučuje se připojení k vestavěnému portu USB
Konektor HDMI typu C
Rozhraní
Zvukový vstup
Zvukový výstup
Desetikolíkový konektor
dálkového ovládání
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi
Bluetooth
Dosah (přímý)
Podporované jazyky
Podporované jazyky
Zdroj energie
Baterie
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm;
podpora napájení)
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm)
Lze použít u volitelných kabelových spouští MC-30A/
MC-36A a dalšího volitelného příslušenství
•
•
•
•
•
•
Standardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Provozní frekvence: 2 412–2 462 MHz (kanály 1–11)
Maximální výstupní výkon: 1,6 dBm (EIRP)
Autentizace: otevřený systém, WPA2-PSK
Komunikační protokoly: specifikace Bluetooth verze 4.1
Pracovní frekvence:
Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
• Maximální výstupní výkon (EIRP):
Bluetooth: –0,4 dBm
Bluetooth Low Energy: –0,4 dBm
Cca 10 m bez rušení; dosah se může měnit v závislosti
na síle signálu a přítomnosti nebo nepřítomnosti
překážek
Arabština, bengálština, bulharština, čínština
(zjednodušená a tradiční), čeština, dánština,
holandština, angličtina, finština, francouzština,
němčina, řečtina, hindština, maďarština, indonéština,
italština, japonština, korejština, maráthština, norština,
perština, polština, portugalština (portugalská
a brazilská), rumunština, ruština, srbština, španělština,
švédština, tamilština, telugština, thajština, turečtina,
ukrajinština, vietnamština
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15a; lze
použít rovněž baterii EN-EL15b/EN-EL15, ale mějte na
paměti, že s baterií EN-EL15 lze někdy na jedno nabití
pořídit méně snímků než s baterií EN-EL15b/EN-EL15a
(0 365)
345
Zdroj energie
Battery Pack
Síťový zdroj
Stativový závit
Stativový závit
Rozměry/hmotnost
Rozměry (Š × V × H)
Hmotnost
Provozní podmínky
Teplota
Vlhkost
Volitelný multifunkční Battery Pack MB-D18 s jednou
dobíjecí lithium-iontovou baterií Nikon EN-EL18c
(dostupná samostatně), jednou dobíjecí lithiumiontovou baterií Nikon EN-EL15a, resp. osmi tužkovými
bateriemi AA – alkalickými, nikl-metal hydridovými
nebo lithiovými. Při použití baterií EN-EL18c je nutná
nabíječka baterií MH-26a nebo MH-26 a krytka prostoru
pro baterii BL-5 (obojí dostupné samostatně).
Podporovány jsou rovněž baterie EN-EL18b, EN-EL18a,
EN-EL18, EN-EL15b a EN-EL15, mějte však na paměti, že
s baterií EN-EL18 lze na jedno nabití pořídit méně
snímků než s baterií EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a a že
s baterií EN-EL15 lze na jedno nabití někdy pořídit
méně snímků než s baterií EN-EL15b/EN-EL15a
(0 365).
Síťový zdroj EH-5c/EH-5b; vyžaduje konektor pro
připojení síťového zdroje EP-5B (dostupný
samostatně)
/ (ISO 1222)
1 4˝
Cca 146 × 124 × 78,5 mm
Cca 1 005 g včetně baterie a paměťové karty XQD, ale
bez krytky těla; cca 915 g (pouze tělo fotoaparátu)
0 °C – 40 °C
85 % nebo méně (bez kondenzace)
• Není-li uvedeno jinak, jsou všechna měření prováděna podle standardů a směrnic sdružení Camera and
Imaging Products Association (CIPA).
• Všechny údaje platí pro fotoaparát s plně nabitou baterií.
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit vzhled a specifikaci
hardwaru a softwaru popsaných v tomto návodu. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody, které
mohou vzniknout v důsledku chyb obsažených v tomto návodu k obsluze.
346
❚❚ Nabíječka baterií MH-25a
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
DC 8,4 V/1,2 A
Dobíjecí lithium-iontové baterie Nikon EN-EL15b/
EN-EL15a/EN-EL15
Doba nabíjení
Cca 2 hodiny a 35 minut při okolní teplotě 25 °C
a nulové zbývající kapacitě
Provozní teplota
0 °C – 40 °C
Rozměry (Š × V × H)
Cca 95 × 33,5 × 71 mm, bez výstupků
Délka síťového kabelu (pokud Cca 1,5 m
je součástí dodávky)
Hmotnost
Cca 115 g, bez dodávaného konektoru pro připojení
síťového zdroje (síťového kabelu nebo zásuvkového
adaptéru)
Jmenovité vstupní hodnoty
Jmenovité výstupní hodnoty
Podporované typy baterií
Symboly na tomto výrobku představují následující:
m AC (střídavý proud), p DC (stejnosměrný proud), q Zařízení třídy II (Konstrukce výrobku má dvojitou
izolaci.)
❚❚ Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15a
Typ
Jmenovitá kapacita
Provozní teplota
Rozměry (Š × V × H)
Hmotnost
Dobíjecí lithium-iontová baterie
7 V/1 900 mAh
0 °C – 40 °C
Cca 40 × 56 × 20,5 mm
Cca 78 g, bez krytky kontaktů
Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit vzhled a specifikaci hardwaru
a softwaru popsaných v tomto návodu. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout
v důsledku chyb obsažených v tomto návodu k obsluze.
347
A Informace o ochranných známkách
IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco
Systems, Inc. v USA a/nebo dalších zemích a používá se na základě licence.
Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Mac, macOS, OS X, Apple®,
App Store®, loga Apple, iPhone®, iPad® a iPod touch® jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc. registrované v USA a/nebo dalších zemích. Android,
Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
Robot Android vychází z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je
použit v souladu s podmínkami, které jsou popsány v licenci Creative Commons
3.0 Attribution License. Logo PictBridge je ochranná známka. XQD je ochranná
známka společnosti Sony Corporation. Loga SD, SDHC a SDXC jsou ochranné
známky společnosti SD-3C, LLC. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing, LLC.
Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Wi-Fi Alliance.
Logotyp Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Nikon Corporation
probíhá v rámci licence.
Všechny ostatní obchodní názvy zmíněné v tomto návodu nebo jiné
dokumentaci dodané s výrobkem Nikon jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
348
A Podporované standardy
• DCF verze 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) je široce používaný
standard v oblasti digitálního fotografického průmyslu pro zajištění
kompatibility mezi různými značkami fotoaparátů.
• Exif verze 2.31: Fotoaparát podporuje Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras) verze 2.31, standard umožňující ukládat do snímků
informace důležité pro optimalizaci reprodukce barev při tisku na
kompatibilních tiskárnách.
• PictBridge: Standard vyvinutý ve spolupráci výrobců digitálních fotoaparátů
a výrobců tiskáren, umožňující fotografům tisknout přímo na tiskárnu bez
nutnosti použití počítače.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface je standard pro multimediální
rozhraní používaný v oblasti spotřební elektroniky a A/V zařízení a umožňující
pomocí jediného kabelu přenášet audiovizuální data a řídící signály na zařízení
kompatibilní s HDMI.
A Splňované standardy
Standardy splňované fotoaparátem lze zobrazit pomocí položky Splňované
standardy v menu nastavení (0 276).
349
A Certifikáty
A Licence „FreeType License“ (FreeType2)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2012 The
FreeType Project (http://www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.
A Licence „MIT License“ (HarfBuzz)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2017 The
HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všechna
práva vyhrazena.
350
Návod k obsluze objektivu AF-S NIKKOR
24–120 mm f/4G ED VR
Tato část slouží jako návod k objektivu pro zákazníky, kteří zakoupí sadu
s objektivem AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR. V některých zemích
nebo oblastech nemusí být sady s objektivem k dispozici.
Používání objektivu
❚❚ Součásti objektivu: Názvy a funkce
1 2
3
4
5 6 7 8 9 10
11 12 13
14
15
16
1 Sluneční clona ...................................... 357
9 Značka pro odečítání zaostřené
vzdálenosti
2 Značka pro nasazení sluneční
clony ...................................................... 357 10 Zaostřovací kroužek ............................ 111
3 Značka aretované polohy sluneční
11 Montážní značka objektivu ................. 19
clony ...................................................... 357 12 Gumové těsnění bajonetu
4 Montážní značka sluneční clony ...... 357 13 Kontakty CPU ........................................ 284
5 Zoomový kroužek
14 Volič zaostřovacích režimů................ 111
6 Stupnice ohniskových vzdáleností
15 Spínač redukce vibrací........................ 355
7 Značka pro odečítání ohniskové
vzdálenosti
16 Volič režimů redukce vibrací ............. 355
8 Indikace zaostřené vzdálenosti
Návod k obsluze objektivu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR 351
❚❚ Zaostřování
V následující tabulce jsou uvedeny podporované zaostřovací režimy
(informace o zaostřovacích režimech fotoaparátu viz návod
k fotoaparátu).
Zaostřovací režim
fotoaparátu
AF
MF
Zaostřovací režim objektivu
M/A
M
Automatické
zaostřování
Manuální zaostřování
s prioritou
s elektronickým dálkoměrem
manuálního zaostření
Manuální zaostřování s elektronickým dálkoměrem
M/A (Automatické zaostřování s prioritou manuálního zaostření)
Pro zaostření s využitím automatického zaostřování s prioritou
manuálního zaostření (M/A):
1 Posuňte volič zaostřovacích režimů na objektivu do polohy M/A.
2 Zaostřete.
Je-li třeba, můžete během trvajícího namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny (nebo, pokud je fotoaparát vybaven tlačítkem AF-ON, během
stisknutí tlačítka AF-ON) upravit automatické zaostření otáčením
zaostřovacího kroužku objektivu. Chcete-li přeostřit pomocí
automatického zaostřování, namáčkněte znovu tlačítko spouště do
poloviny nebo znovu stiskněte tlačítko AF-ON.
352 Návod k obsluze objektivu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
❚❚ Zoom a hloubka ostrosti
Před zaostřením nastavte otáčením zoomového kroužku ohniskovou
vzdálenost a vytvořte kompozici snímku. Pokud je fotoaparát vybaven
kontrolou hloubky ostrosti (zacloněním na pracovní clonu), lze
v hledáčku zkontrolovat rozložení hloubky ostrosti.
Poznámka: Objektiv využívá systém vnitřního zaostřování Nikon (IF). Na
rozdíl od jiných objektivů se u konstrukce tohoto typu snižuje se
zaostřenou vzdáleností rovněž ohnisková vzdálenost. Mějte na paměti,
že indikace zaostřené vzdálenosti slouží pouze jako vodítko a nemusí
zobrazovat přesnou vzdálenost k objektu. Vzhledem k hloubce ostrosti
a dalším faktorům rovněž nemusí indikace zobrazovat ∞ při zaostření
fotoaparátu na vzdálený objekt.
❚❚ Clona
Clona se nastavuje pomocí ovládacích prvků na fotoaparátu.
Návod k obsluze objektivu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR 353
❚❚ Použití vestavěného blesku
Při použití vestavěného blesku se ujistěte, že se objekt nachází ve
vzdálenosti minimálně 0,6 m a sejměte sluneční clonu, abyste předešli
vinětaci (stínům vytvořeným v místech, kde konec objektivu zastiňuje
kužel světla vestavěného blesku).
Stín
Vinětace
Při nasazení objektivu na následující fotoaparáty nemusí být vestavěný
blesk schopen osvětlit celý objekt při kratších než níže uvedených
vzdálenostech:
Fotoaparát
D750 (formát FX)/D610 (formát FX)/
D600 (formát FX)
Série D810 (formát FX)/série D800
(formát FX)
D700 (formát FX)
Série D300/D200/D100
D90/D80/série D70/D50
D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/
D3300/D3200
Pozice zoomu
24 mm
28 mm
50–120 mm
28 mm
35–120 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
28–120 mm
354 Návod k obsluze objektivu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
Nejmenší vzdálenost bez
vinětace
2m
1m
Bez vinětace
1m
Bez vinětace
3m
Bez vinětace
1m
Bez vinětace
1,5 m
Bez vinětace
1,5 m
Bez vinětace
Fotoaparát
D5000/D3100/D3000/D60/série D40
D3400
Pozice zoomu
24 mm
35–120 mm
24 mm
28 mm
35–120 mm
Nejmenší vzdálenost bez
vinětace
2,5 m
Bez vinětace
1,5 m
1m
Bez vinětace
❚❚ Redukce vibrací (VR)
Použití spínače redukce vibrací
• Chcete-li povolit redukci vibrací, vyberte možnost ON. Redukce vibrací
se aktivuje při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny a potlačuje
účinky chvění fotoaparátu pro snazší tvorbu kompozice snímků
a zaostření.
• Chcete-li redukci vibrací vypnout, vyberte možnost OFF.
Použití voliče režimů redukce vibrací
• Pro zlepšenou redukci vibrací při fotografování statických objektů
vyberte možnost NORMAL.
• Chcete-li potlačit účinky vibrací při fotografování z pohybujícího se
dopravního prostředku a v dalších situacích s většími pohyby
fotoaparátu, vyberte možnost ACTIVE.
Návod k obsluze objektivu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR 355
D Použití redukce vibrací: Poznámky
• Při použití redukce vibrací namáčkněte tlačítko spouště do poloviny a před
domáčknutím tlačítka spouště zbývající část jeho chodu až na doraz vyčkejte
stabilizování obrazu v hledáčku.
• Pokud je aktivní redukce vibrací, může se po spuštění závěrky obraz v hledáčku
trhaně pohybovat. Nejedná se o závadu.
• Pro fotografování s využitím panorámování posuňte volič režimů redukce
vibrací do polohy NORMAL. Během panorámování je redukce vibrací aplikována
pouze na pohyby, které nejsou součástí panorámování (tj. například při
horizontálním panorámování fotoaparátem je redukce vibrací aplikována
pouze na vertikální chvění), což umožňuje mnohem snazší panorámování
fotoaparátem v širokých úhlech.
• Pokud je aktivní redukce vibrací, nevypínejte fotoaparát a nesnímejte objektiv.
Dojde-li k přerušení napájení objektivu během činnosti redukce vibrací, může
objektiv při zatřesení vydávat chrastivý zvuk. Nejedná se o závadu. Problém lze
odstranit opětovným nasazením objektivu a zapnutím fotoaparátu.
• Pokud je fotoaparát vybaven vestavěným bleskem, redukce vibrací během
nabíjení blesku nepracuje.
• V případě fotoaparátů vybavených tlačítkem AF-ON redukce vibrací při stisknutí
tlačítka AF-ON nepracuje.
• Pokud je fotoaparát upevněn na stativ, vyberte možnost OFF; pokud je
fotoaparát upevněn na stativ s nezajištěnou stativovou hlavou nebo na
jednonohý stativ, doporučuje se použít nastavení ON.
356 Návod k obsluze objektivu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
❚❚ Sluneční clona
Sluneční clony chrání objektivy a blokují parazitní světlo, které by jinak
způsobilo výskyt závoje nebo reflexů.
Nasazení sluneční clony
Vyrovnejte montážní značku sluneční clony (●) se značkou pro nasazení
sluneční clony ( ) a potom otočte sluneční clonou (w) tak daleko, až
se značka ● vyrovná se značkou aretované polohy sluneční clony (—).
Při nasazování nebo snímání sluneční clony držte clonu v blízkosti
symbolu na její základně a nepoužívejte nadměrnou sílu. Při
nesprávném nasazení sluneční clony může dojít k výskytu vinětace.
Pokud se objektiv nepoužívá, lze sluneční clonu otočit a nasadit ji na
objektiv v obrácené poloze.
❚❚ Dodávané příslušenství
•
•
•
•
77mm zaklapávací přední krytka objektivu LC-77
Zadní krytka objektivu LF-4
Bajonetová sluneční clona HB-53
Měkké pouzdro na objektiv CL-1218
❚❚ Kompatibilní příslušenství
Šroubovací filtry o průměru 77 mm
Návod k obsluze objektivu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR 357
❚❚ Specifikace
Typ
Ohnisková vzdálenost
Světelnost
Konstrukce objektivu
Obrazový úhel
Stupnice ohniskových
vzdáleností
Informace o vzdálenosti
Zoomování
Objektiv typu G AF-S s vestavěným CPU a bajonetem
Nikon F
24–120 mm
f/4
17 čoček/13 členů (včetně 2 optických členů ze skel
ED, 3 asférických optických členů a optických členů
s antireflexními vrstvami Nano Crystal Coat)
• Digitální jednooké zrcadlovky Nikon formátu FX: 84° – 20° 20´
• Digitální jednooké zrcadlovky Nikon formátu DX: 61° – 13° 20´
Odstupňovaná v mm (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)
Přenášená do fotoaparátu
Manuální zoomování pomocí samostatného
zoomového kroužku
Zaostřování
Systém vnitřního zaostřování Nikon (IF)
s automatickým zaostřováním pomocí ultrazvukového
zaostřovacího motoru a manuálním zaostřováním
pomocí samostatného zaostřovacího kroužku
Redukce vibrací
Optická, využívající motory s indukční cívkou (VCM)
Indikace zaostřené vzdálenosti 0,45 m až nekonečno (∞)
Nejkratší zaostřitelná
0,45 m od obrazové roviny ve všech pozicích zoomu
vzdálenost
Počet lamel clony
9 (kruhový otvor clony)
Clona
Plně automatická
Rozsah clony
f/4–22
Měření expozice
Při plně otevřené cloně
Průměr filtrového závitu
77 mm (P = 0,75 mm)
Rozměry
Cca 84 mm (maximální průměr) × 103,5 mm
(vzdálenost od dosedací plochy bajonetu)
Hmotnost
Cca 710 g
Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit vzhled a specifikaci hardwaru
a softwaru popsaných v tomto návodu. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout
v důsledku chyb obsažených v tomto návodu k obsluze.
358 Návod k obsluze objektivu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
D Péče o objektiv
• Kontakty CPU udržujte v čistotě.
• Dojde-li k poškození gumového těsnění bajonetu, ihned přestaňte objektiv
používat a dopravte jej do autorizovaného servisního střediska Nikon na
opravu.
• K odstranění prachu a nečistot z optických ploch použijte ofukovací balónek.
Skvrny a otisky prstů lze odstranit měkkým, čistým bavlněným hadříkem nebo
utěrkou na čištění objektivů, na které nanesete malé množství lihu nebo
kapaliny na čištění objektivů; čistěte kruhovým pohybem od středu k okrajům
a dávejte pozor, ať nezanecháte skvrny a nedotknete se skla prsty.
• K čištění objektivu nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla, jako jsou
ředidla nebo benzen.
• K ochraně předního optického členu objektivu lze použít sluneční clonu nebo
neutrální filtr NC.
• Před vložením objektivu do jeho pouzdra nasaďte přední a zadní krytku
objektivu.
• Pokud je nasazená sluneční clona, nezdvihejte ani nedržte objektiv nebo
fotoaparát pouze za sluneční clonu.
• Nebudete-li objektiv delší dobu používat, uložte jej na suchém a chladném
místě, abyste zamezili výskytu plísní a koroze. Objektiv neskladujte na přímém
slunečním světle ani společně s přípravky proti molům, jako je naftalín nebo
kafr.
• Objektiv udržujte v suchu. Vytvoření koroze na vnitřních mechanismech
přístroje může způsobit jeho neopravitelné poškození.
• Ponechání objektivu na extrémně horkém místě může způsobit poškození
nebo deformaci součástí vyrobených z vyztuženého plastu.
Návod k obsluze objektivu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR 359
Schválené typy paměťových karet
❚❚ Paměťové karty XQD
Fotoaparát lze použít s paměťovými kartami XQD. Pro záznam
videosekvencí jsou doporučeny karty s rychlostí zápisu 45 MB/s (300×)
nebo lepší; menší rychlosti zápisu pomohou vést k přerušení zápisu
nebo způsobit trhané, nerovnoměrné přehrávání. Pro získání informací
o kompatibilitě a provozu kontaktujte výrobce.
360
❚❚ Paměťové karty SD
Fotoaparát podporuje paměťové karty SD, SDHC a SDXC
včetně paměťových karet SDHC a SDXC s podporou
standardů UHS-I a UHS-II. Pro záznam videosekvencí se
doporučují karty s hodnocením UHS rychlostní třídy 3 nebo lepší; použití
pomalejších karet může vést k přerušení záznamu. Při výběru karet pro
použití ve čtečkách paměťových karet se ujistěte, že jsou tyto karty
kompatibilní se zařízením. Informace o funkcích, provozu a omezeních
vám poskytne výrobce.
361
Kapacita paměťových karet
Následující tabulka zobrazuje přibližné počty snímků, které lze uložit na
64 GB paměťovou kartu XQD Sony QD-G64E při různých nastaveních
kvality obrazu, velikosti obrazu a obrazového pole (k září 2017).
❚❚ Obrazové pole FX (36×24) *
Kvalita obrazu
NEF (RAW), bezeztrátově
komprimované, 12 bitů
NEF (RAW), bezeztrátově
komprimované, 14 bitů
NEF (RAW),
komprimované, 12 bitů
NEF (RAW),
komprimované, 14 bitů
NEF (RAW),
nekomprimované, 12 bitů
NEF (RAW),
nekomprimované, 14 bitů
Velikost
obrazu
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velikost
souboru 1
41,5 MB
30,0 MB
21,9 MB
Počet snímků 1
763
1 000
1 400
Kapacita vyrovnávací
paměti 2
170
94
56
Velký (L)
51,6 MB
589
51
Velký (L)
34,2 MB
1 000
200
Velký (L)
43,8 MB
865
74
Velký (L)
70,3 MB
763
55
Velký (L)
92,0 MB
589
29
Velký (L)
134,6 MB
408
32
Střední (M)
76,6 MB
718
35
Malý (S)
34,9 MB
1 500
39
Velký (L)
22,0 MB
1 900
200
Střední (M)
12,6 MB
3 200
200
JPEG Jemný 3
Malý (S)
6,6 MB
6 700
200
Velký (L)
11,5 MB
3 800
200
JPEG Normální 3
Střední (M)
6,8 MB
6 400
200
Malý (S)
3,4 MB
13 000
200
Velký (L)
4,2 MB
7 400
200
JPEG Základní 3
Střední (M)
2,8 MB
12 500
200
Malý (S)
1,8 MB
24 500
200
* Včetně snímků pořízených objektivy jiného typu než DX při výběru možnosti Zapnuto v položce
Automat. volba formátu DX.
TIFF (RGB)
362
❚❚ Obrazové pole DX (24×16) *
Kvalita obrazu
NEF (RAW), bezeztrátově
komprimované, 12 bitů
NEF (RAW), bezeztrátově
komprimované, 14 bitů
NEF (RAW),
komprimované, 12 bitů
NEF (RAW),
komprimované, 14 bitů
NEF (RAW),
nekomprimované, 12 bitů
NEF (RAW),
nekomprimované, 14 bitů
Velikost
obrazu
Velký (L)
Střední (M)
Malý (S)
Velikost
souboru 1
19,4 MB
14,1 MB
11,0 MB
Počet snímků 1
1 700
2 300
3 000
Kapacita vyrovnávací
paměti 2
200
200
200
Velký (L)
23,9 MB
1 300
200
Velký (L)
15,9 MB
2 300
200
Velký (L)
19,8 MB
1 900
200
Velký (L)
30,8 MB
1 700
200
Velký (L)
40,2 MB
1 300
200
Velký (L)
58,4 MB
936
113
Střední (M)
33,3 MB
1 600
200
Malý (S)
15,6 MB
3 400
200
Velký (L)
10,1 MB
4 200
200
Střední (M)
6,2 MB
6 900
200
JPEG Jemný 3
Malý (S)
3,4 MB
12 900
200
Velký (L)
5,3 MB
8 200
200
Střední (M)
3,3 MB
13 500
200
JPEG Normální 3
Malý (S)
1,8 MB
24 500
200
Velký (L)
2,4 MB
15 900
200
Střední (M)
1,7 MB
25 100
200
JPEG Základní 3
Malý (S)
1,0 MB
43 100
200
* Včetně snímků pořízených objektivy DX při výběru možnosti Zapnuto v položce Automat. volba
formátu DX.
TIFF (RGB)
363
1 Všechny údaje jsou přibližné. Velikost souboru se mění v závislosti na zaznamenávané scéně.
2 Maximální počet expozic, které lze uložit ve vyrovnávací paměti při ISO 100. Může v některých situacích
klesat, například při nastavení kvality obrazu označené hvězdičkou („★“) a při zapnutí automatické korekce
zkreslení.
3 Uvedená čísla předpokládají použití komprese JPEG s prioritou velikosti. Výběrem možnosti kvality obrazu
označené hvězdičkou („★“; optimální komprese) se zvětší velikost obrazových souborů snímků JPEG; počet
snímků a kapacita vyrovnávací paměti se odpovídajícím způsobem sníží.
A d2 – Max. počet snímků série (0 264)
Tato funkce umožňuje nastavit maximální počet snímků jedné série exponované
v režimu sériového snímání na libovolnou hodnotu mezi 1 a 200.
364
Výdrž baterie
Stopáž videosekvencí nebo počet snímků, které lze zhotovit s plně
nabitou baterií, se liší v závislosti na stavu baterie, teplotě, intervalu mezi
snímky a době (délce) zobrazení menu. V případě baterií AA se kapacita
použitých baterií liší rovněž v závislosti na výrobci baterií a skladovacích
podmínkách; některé baterie nelze použít. Níže jsou uvedeny vzorové
hodnoty pro fotoaparát a volitelný multifunkční Battery Pack MB-D18.
• Statické snímky, režim jednotlivých snímků (podle standardu CIPA 1)
- Jedna baterie EN-EL15a 2 (fotoaparát): Cca 1 840 snímků
- Jedna baterie EN-EL15a 2 (MB-D18): Cca 1 840 snímků
- Jedna baterie EN-EL18c 3 (MB-D18): Cca 3 300 snímků
- Osm alkalických baterií AA (MB-D18): Cca 1 740 snímků
• Statické snímky, režim sériového snímání (podle standardu Nikon 4)
- Jedna baterie EN-EL15a 2 (fotoaparát): Cca 4 030 snímků
- Jedna baterie EN-EL15a 2 (MB-D18): Cca 4 030 snímků
- Jedna baterie EN-EL18c 3 (MB-D18): Cca 7 700 snímků
- Osm alkalických baterií AA (MB-D18): Cca 2 960 snímků
• Videosekvence 5
- Jedna baterie EN-EL15a 2 (fotoaparát): Cca 70 minut HD stopáže
- Jedna baterie EN-EL15a 2 (MB-D18): Cca 70 minut HD stopáže
- Jedna baterie EN-EL18c 3 (MB-D18): Cca 145 minut HD stopáže
- Osm alkalických baterií AA (MB-D18): Cca 65 minut HD stopáže
365
1 Měřeno při teplotě 23 °C (±2 °C) s objektivem AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR za následujících
testovacích podmínek: přeostření z nekonečna na nejkratší zaostřitelnou vzdálenost a pořízení jednoho
snímku ve výchozím nastavení každých 30 s. Živý náhled nebyl použit.
2 Namísto baterií EN-EL15a lze použít rovněž baterie EN-EL15b nebo EN-EL15, mějte však na paměti, že
s baterií EN-EL15 lze na jedno nabití někdy pořídit méně snímků než s baterií EN-EL15b/EN-EL15a.
3 Je nutná nabíječka baterií MH-26a nebo MH-26 a krytka prostoru pro baterii BL-5 (obojí prodávané
samostatně). Namísto baterie EN-EL18c lze použít baterie EN-EL18b, EN-EL18a a EN-EL18, mějte však na
paměti, že s baterií EN-EL18 lze na jedno nabití pořídit méně snímků než s baterií EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a.
4 Měřeno při teplotě 23 °C (±2 °C) s objektivem AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8E FL ED VR za následujících
testovacích podmínek: vypnutá redukce vibrací, nastavená kvalita obrazu JPEG Normální, nastavená velikost
obrazu Velký (L), čas závěrky 1/250 s, trojnásobné přeostření z nekonečna na nejkratší zaostřitelnou
vzdálenost po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny na dobu 3 s; následné pořízení šesti snímků za sebou
a zapnutí monitoru na dobu 5 s; opakování cyklu po doběhnutí časovače pohotovostního režimu.
5 Měřeno při teplotě 23 °C (±2 °C) s fotoaparátem ve výchozím nastavení a objektivem AF-S DX NIKKOR
24–120 mm f/4G ED VR za testovacích podmínek specifikovaných sdružením Camera and Imaging Products
Association (CIPA). Jednotlivé videosekvence sestávají z jednoho nebo více souborů (každý s velikostí až 4 GB)
a mohou mít celkovou délku 29 minut 59 sekund; dojde-li k nárůstu teploty fotoaparátu, může se záznam
ukončit před dosažením těchto limitů.
Následující činnosti snižují výdrž baterie:
• Použití monitoru
• Trvající namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
• Opakovaná činnost automatického zaostřování
• Pořizování snímků ve formátu NEF (RAW) nebo TIFF (RGB)
• Použití dlouhých časů závěrky
• Použití funkcí Wi-Fi (bezdrátová síť LAN) a Bluetooth
• Použití fotoaparátu s připojeným volitelným příslušenstvím
• Použití redukce vibrací u objektivů VR
• Opakované zoomování v obou směrech s objektivem AF-P.
Abyste zajistili maximální využití možností dobíjecích baterií Nikon
EN-EL15a:
• Udržujte kontakty baterie v čistotě. Znečištěné kontakty mohou
snižovat výkonnost baterie.
• Používejte baterie bezprostředně po nabití. Baterie jsou při nečinnosti
zatíženy samovybíjením.
366
Rejstřík
Symboly
Čísla
P (Programová automatika)............ 126, 128
S (Clonová automatika) .................... 126, 129
A (Časová automatika) ...................... 126, 130
M (Manuální expoziční režim) ........ 126, 131
S (Jednotlivé snímky) ..................................113
CL (Pomalé sériové snímání)............ 113, 264
CH (Rychlé sériové snímání).......................113
Q (Tichá expozice).........................................113
QC (Tiché sériové snímání) .........................113
E (Samospoušť).........................113, 116, 264
MUP ........................................................... 114, 118
K (Jednotlivá zaostřovací pole).............100
I (Dynamická volba zaostřovacích polí) ..
100
T (3D sledování objektu).........................101
N (Skupinová volba zaostřovacích polí)....
101
H (Automatická volba zaostřovacích polí)
101
! (Zaostřování s detekcí tváří).................. 42
5 (Velkoplošná zaostřovací pole) ............ 42
6 (Standardní zaostřovací pole)............... 42
3 (Přesná zaostřovací pole) ....................... 42
& (Sledování objektu)................................ 43
L (Měření Matrix) ........................................124
M (Integrální měření se zdůrazněným
středem) ........................................................124
N (Bodové měření)......................................124
t (Měření orientované na nejvyšší jasy)...
124
Tlačítko R (Informace).................55, 72, 203
a (Živý náhled) .................... 37, 59, 169, 270
Q (Nápověda)................................................... 25
t (Vyrovnávací paměť)..................... 115, 362
Tlačítko i........................45, 65, 200, 208, 228
Vypínač D .................................................. 6, 270
I (Indikace zaostření) ............... 33, 108, 112
L (Manuální nastavení)................ 157, 165
1 : 1 (24 × 24).................................................... 84
1,2× (30 × 20)................................................... 84
12 bitů ................................................................ 90
14 bitů ................................................................ 90
3D sled. objektu s detekcí tváří ...............260
3D sledování objektu...............101, 102, 260
5 : 4 (30 × 24).................................................... 84
A
Active D-Lighting .......45, 65, 152, 180, 253,
258
Adobe RGB .....................................................253
AF ..............................41–43, 94–110, 260–262
AF-C............................................................98, 260
AF-F ..................................................................... 41
AF-S .....................................................41, 98, 260
Aktivace zaostřování...................................261
Aretace času závěrky......................... 136, 268
Aretace hodnoty clony..................... 136, 268
Atenuátor.................................................65, 259
Auto. WB pro přirozené světlo (Vyvážení
bílé barvy) .....................................................156
Automat. regulace citl. ISO .......................257
Automat. regulace citl. ISO pro M ...........267
Automatická korekce zkreslení ...............253
Automatická regulace citlivosti ISO.......121
Automatická volba formátu DX ................ 84
Automatická volba zaostřovacích polí 101,
103
Automatická vysoce rychlá FP
synchronizace blesku ...............................266
Automatické otáčení snímků...................249
Automatické zaostřování ...41–43, 94–110,
260–262
Automaticky (Předvolby Picture Control) ..
175
Automaticky (Vyvážení bílé barvy) .......156,
159
Automatický externí blesk .............. 190, 198
367
B
B..........................................................................133
Banky menu fotografování.......................250
Banky rozšířených menu fotograf..........250
Banky uživatelských funkcí.......................260
Barevná teplota................ 156, 157, 160, 163
Barevný prostor ............................................253
Barva zvýraznění pro zaostřování ..........265
Baterie ............................... 14, 16, 30, 276, 347
Battery Pack..............114, 270, 276, 295, 299
Bez paměťové karty?...................................276
Bezdrátová zařízení ........................................xx
Bezdrátové dálkové ovládání . 75, 274, 295
Bezdrátové síťové rozhraní.......................295
Bezeztrátově komprimované (Komprese
NEF (RAW))...................................................... 90
Bezhlučné fotog. v živém náhledu .49, 255
Bitová hloubka NEF (RAW).......................... 90
Blesk .................. 187, 192, 194, 196, 266, 288
Blesk (Vyvážení bílé barvy)........................157
Blesky...................................................... 187, 288
Blokování zaostření .....................................108
Blokování zábleskové expozice ..............196
Bluetooth ................................................. xx, 275
Bodové měření..............................................124
Bodové vyvážení bílé barvy......................169
Bracketing....................................142, 254, 267
Bracketing (režim M)...................................267
Bracketing ADL (Nastavení bracketingu) ...
142, 152
Bracketing vyvážení bílé barvy...... 142, 148
Bracketing vyvážení bílé barvy (Nastavení
bracketingu)....................................... 142, 148
C
Camera Control Pro 2 .................................296
Capture NX-D......................................................ii
Citlivost ............................... 119, 121, 252, 257
Citlivost ISO ....................... 119, 121, 252, 257
Citlivost mikrofonu ...............................65, 258
Cílové umístění .............................................256
Clona.................................... 130, 131, 136, 268
Clonová automatika....................................129
368
Clonové číslo........................................ 130, 284
CLS .....................................................................288
Č
Čas ..............................................................23, 271
Čas záv. pro práci s bleskem.....................266
Čas závěrky ..................................129, 131, 136
Časosběrné snímání ....................................259
Časovač pohotovost. režimu....................263
Časovač pohotovostního režimu ....34, 221
Časová automatika ......................................130
Časové pásmo ........................................22, 271
Časové pásmo a datum.......................22, 271
Časový spínač ................................................116
Černobílé (Monochromatické) ................279
Čištění obrazového snímače .......... 272, 312
D
Data o poloze.................................................221
Data objektivu bez CPU ..........218, 219, 272
Datum a čas.............................................23, 271
DCF ....................................................................349
Desetikolíkový konektor dálkového
ovládání ...........................................2, 221, 296
Detekce tváří ........................................ 260, 263
Digitalizace negativu ....................................52
Dioptrie ....................................................... 9, 295
D-Lighting.......................................................278
Dobíjecí lithium-iontová baterie ..ii, 14, 30,
347
Dotyková obrazovka .....................12, 56, 226
Dvoutlačítkový reset ...................................209
DX (24×16)................................................. 84, 87
Dynamická volba zaostřovacích polí....100,
103, 262
E
Elektronická redukce vibrací .............66, 259
Elektronický dálkoměr................................112
Exif .....................................................................349
Expozice.....................124, 126, 137, 139, 262
Expozice dotykem..........................................56
Expoziční a zábleskový bracketing
(Nastavení bracketingu) ..........................142
Expoziční bracketing ..... 142, 143, 254, 267
Expoziční bracketing (Nastavení
bracketingu).................................................142
Expoziční paměť...........................................137
Expoziční režim.............................................126
Expoziční rozdíl.............................................184
Expozimetr ..............................................34, 263
Externí mikrofon....................................67, 296
F
Filtrové efekty...................................... 179, 279
Flexibilní program........................................128
Formát..............................................................271
Formát data.............................................23, 271
Formát DX.................................... 68, 83, 84, 85
Formát FX.......................................................... 84
Formátování paměťové karty..................271
Fotografické informace..............................234
Fotografování s posunem zaostření .....212
Frekvenční charakteristika.................65, 259
Funkce doplňkového slotu................93, 250
Funkce tlač. Fn na dálk. ovl. (WR) ...........274
Funkce tlačítek na MB-D18.......................270
FX (36×24)......................................................... 84
G
GPS ....................................................................221
H
H.264.................................................................343
HDMI....................................................... 274, 349
HDR (vysoký dynam. rozsah)....................182
Hi........................................................................120
Histogram ............................... 55, 72, 232, 233
Hlasitost sluchátek......................................... 66
Hledáček.................................................7, 9, 338
Hloubka ostrosti ...........................................127
Hodiny................................................................ 23
Hodnocení......................................................241
Ch
Chytré zařízení ...........................222, 249, 275
I
Indexování........................................................ 64
Indikace expozice.........................................132
Indikace připravenosti k záblesku187, 197,
292, 342
Indikace zaostření ....................... 33, 108, 112
Informace o autorském právu .................273
Informace o baterii ......................................276
Informace o snímku........................... 229, 248
Informace o souboru ..................................230
Informace o zábleskových jednotkách.198
Informace pro přehrávání ............... 229, 248
Integrální měření se zdůrazněným
středem................................................ 124, 263
Interval mezi snímky (Prezentace) .........249
Intervalové snímání.....................................255
i-TTL...................................... 189, 190, 198, 288
J
Jas monitoru ....................................45, 66, 271
Jazyk (Language)...................................21, 271
Jednorázové zaostření .................41, 98, 260
Jednotlivá zaostřovací pole............ 100, 103
Jednotlivý snímek ........................................113
Jemné doladění AF......................................272
Jemné doladění expozice .........................263
JPEG.....................................................88, 92, 278
JPEG Jemný ...................................................... 88
JPEG Normální................................................. 88
JPEG Základní .................................................. 88
K
Kabel USB.............................................................ii
Kabelová spoušť .......................... 75, 133, 296
Kapacita paměťových karet......................362
Karta XQD..........................................16, 93, 360
Komentář ke snímku ...................................273
Kompatibilní objektivy...............................281
Komprese NEF (RAW).................................... 90
Komprimované (Komprese NEF (RAW)). 90
Konektor pro externí mikrofon ....................2
Konektor pro připojení síťového zdroje......
295
369
Kontakty CPU.................................................284
Kontinuální zaostřování......................98, 260
Kontrola expozice .......................................... 39
Kontrola snímků ................................. 225, 249
Kontrolní panel ..................................................5
Kopírování snímků.......................................249
Kor. exp. při použití blesku .......................266
Korekce ef. červených očí..........................278
Korekce expozice ............................... 139, 263
Korekce expozice multif. voličem............. 66
Korekce perspektivy....................................279
Korekce vinětace ..........................................253
Korekce zábleskové expozice ..................194
Korekce zkreslení..........................................278
Krajina (Předvolby Picture Control) .......175
Krok citlivosti ISO..........................................262
Krok korekce exp./zábl. exp......................262
Krok nastav. expozice (EV) ........................262
Krytka těla .......................................................295
Kvalita obrazu.........................................88, 251
Kvalita videa............................................69, 257
Kyanotypie (Monochromatické).............279
L
L (velký (L)) ................................................. 74, 91
LED světlo .......................................................274
Letní čas....................................................23, 271
Lo .......................................................................120
M
M (Manuální zaostřování) ...................44, 111
M (střední (M))........................................... 74, 91
Man. zaostř. kroužek v r. AF ......................262
Manuál. zábl. rež. s prioritou vzd. ...........190
Manuální expoziční režim (Expoziční
režim)..............................................................131
Manuální nastavení (Vyvážení bílé barvy)..
157, 165
Manuální zaostřování ..........................44, 111
Manuální zábleskový režim (Řízení
záblesku) ............................................. 191, 199
Manuální zábleskový režim s prioritou
vzdálenosti ......................................... 199, 288
Max. počet snímků série ............................264
370
Mazání snímků .......................................36, 245
Menu fotografování ....................................250
Menu nastavení ............................................271
Menu přehrávání ..........................................248
Menu retušování...........................................278
Menu videosekvencí ...................................256
Měření expozice ...........................................124
Měření expozice 3D Color Matrix III.......124
Měření expozice Matrix..............................124
Měření Matrix.................................................263
Měření orientované na nejvyšší jasy .....124
Mikrofon ..............................1, 65, 67, 258, 296
Mired.................................................................162
Modelovací záblesk ........................... 127, 267
Moje menu......................................................280
Monitor .......... 10, 12, 37, 223, 264, 271, 272
Monochromatické.............................. 175, 279
Montážní značka....................................19, 351
Montážní značka objektivu.....................2, 19
Motor. nast. clony multif. voličem............66
Motorické nastavení clony..........................66
Možnosti bezdrát. dálk. ovl. (WR) ...........274
Možnosti externího zařízení GPS.. 221, 274
Možnosti pípnutí ..........................................274
Možnosti synchroniz. spouštění .............264
Možnosti tl. živého náhledu .....................270
Možnosti zaostřovacích polí.....................262
Možnosti zobraz. pro přehráv..................248
Multifunkční Battery Pack .....270, 276, 295,
299
Multifunkční volič........................ 25, 268, 269
N
Nabíjení baterie .............................................. 14
Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
33
Nasazení objektivu ........................................ 19
Nast. hodiny pom. satel. ............................221
Nastavení bracketingu ..................... 142, 254
Nastavení citlivosti ISO..................... 252, 257
Náhled ..............................................................223
Nápověda..........................................................25
Návod k práci s menu .......................................i
NEF (RAW) ..................................88, 90, 92, 278
Nejdelší čas závěrky ....................................122
Největší zaclonění.................................20, 127
Nejvyšší citlivost ................................. 122, 257
Nejvyšší jasy ...................................................231
Nekomprimované (Komprese NEF (RAW))
90
Nepřetržité zaostřování ............................... 41
Neutrální (Předvolby Picture Control) ..175
O
Objektiv ................ 19, 20, 218, 272, 281, 351
Objektiv bez CPU ......................218, 282, 284
Objektiv s vestavěným CPU .... 20, 281, 284
Objektiv typu D................................... 281, 284
Objektiv typu E.................................... 281, 284
Objektiv typu G................................... 281, 284
Oblast 3D sledování objektu....................261
Obnovení výchozích nastavení.... 209, 256,
277
Obrazové pole....45, 65, 83, 84, 86, 91, 251,
256
Obrazovka informací..55, 72, 198, 203, 272
Obrazový úhel ...............................................286
Obrácení indikací .........................................269
Odebrání položek (Moje menu)..............280
Odesílat do chytr. zař. (autom.)...............275
Odezva AF při zakrytí objektu .................260
Ohnisková vzdálenost ................................220
Ochrana snímků ...........................................240
Okulár hledáčku....................................... 9, 116
Omez. volby autom. zaostř.......................262
Omez. volby činnosti zaost. polí.............261
Opožděné spuštění závěrky.....................264
Optická redukce vibrací .............................266
Oříznout............................................................. 68
Oříznutí snímků ............................................278
Oříznutí videosekvencí .......................78, 279
Osvětlení LCD panelu............................ 6, 265
Osvětlení tlačítek..................................... 6, 265
Oteplující filtr.................................................279
Otočení na výšku..........................................249
Ovládání dotykem ...................... 12, 226, 274
Ovládání hlasitosti .......................................228
P
Paměťová karta..................... 16, 93, 271, 360
Paměťová karta SD ........................16, 93, 361
PictBridge........................................................349
Ploché (Předvolby Picture Control) .......175
Po expozici série zobrazit..........................249
Po vymazání...................................................249
Počet zaostřovacích polí............................261
Podsvícení............................................................6
Pohyb objektu...............................................260
Pojmenování souborů...................... 250, 256
Pomalé sériové snímání................... 113, 264
Poměr stran............................................... 68, 84
Pomocný volič.........106, 108, 137, 268, 270
Porovnání sním. vedle sebe .....................279
Portrét (Předvolby Picture Control).......175
Pořadí bracketingu ......................................267
Pořadí čísel souborů....................................265
Pořadí použití baterií ..................................276
Poslední nastavení.......................................280
Prediktivní zaostřování................................. 99
Prezentace ......................................................249
Programová automatika............................128
Proch. snímků pom. přík. voličem..........269
Prolínání snímků...........................................279
Předsklopení zrcadla......................... 114, 118
Předvolby Picture Control......175, 252, 257
Přehled.............................................................237
Přehrávaná složka ........................................248
Přehrávání.........................................35, 76, 223
Přehrávání jednotlivých snímků .............223
Přenos pomocí Eye-Fi .................................276
Přep. zaostř. polí dokola ............................262
Přeplnění (Funkce doplňkového slotu).. 93
Přesná zaostřovací pole ............................... 42
Přidání položek (Moje menu)...................280
Připojit k chytrému zařízení......................275
Přímé sluneční světlo (Vyvážení bílé
barvy)..............................................................157
Příslušenství ...................................................295
371
R
RAW hlav. slot – JPEG dopl. slot (Funkce
doplňkového slotu)..................................... 93
Redukce blikání obrazu.................... 254, 258
Redukce efektu červených očí.................192
Redukce hluku větru ............................66, 259
Redukce šumu pro dlouhé exp. ..............253
Redukce šumu pro vys. ISO ............ 253, 258
Redukce vibrací...................66, 259, 266, 355
Ref. snímek pro odstr. prachu..................273
Reset ..............................................209, 256, 277
Reset menu videosekvencí.......................256
Reset všech nastavení ................................277
Režim automatického zaostřování .41, 262
Režim činnosti zaostřovacích polí...42, 261
Režim propojení ...........................................274
Režim sériového snímání ..........................113
Režim V letadle..............................................275
Režim videosekvencí.................. 59, 256, 270
Režimy automatického zaostřování ........ 98
Režimy činnosti zaostřovacích polí........100
RGB ................................................... 88, 232, 253
RGB histogram ..............................................232
Rozdělené zvětšené zobrazení........... 46, 48
Rychlé sériové snímání...............................113
Rychlý pohyb ..........................................12, 274
Ř
Řízení záblesku...........................189, 190, 251
S
S (malý (S)).................................................. 74, 91
Samospoušť ................................113, 116, 264
Sáňky pro upevnění příslušenství 187, 295
Sejmutí objektivu z fotoaparátu............... 20
Seřazení položek (Moje menu)................280
Série ........................................................ 249, 264
Síť .......................................................................275
Síťový zdroj.....................................................295
Sklopení zrcadla pro čištění............ 272, 315
Skrytí snímků .................................................248
Skupinová volba zaostřovacích polí.....101,
103
372
Skylight filtr ....................................................279
Sledování objektu .................................99, 260
Sledování objektu s blokací......................260
Slot.................................................... 93, 224, 256
Složka pro ukládání .....................................250
Sluchátka........................................................... 67
Snadná korekce expozice..........................263
Sním. frekvence v režimu CL ....................264
Snímací frekvence.................................69, 114
Snímací režim ................................................113
Spínač redukce vibrací na objektivu .....355
Splňované standardy........................ 276, 349
Správa předv. Picture Control........ 252, 258
sRGB ..................................................................253
Standardní (Předvolby Picture Control)......
175
Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk pro
digitální jednooké zrcadlovky ..... 189, 288
Standardní zaostřovací pole.......................42
Stín (Vyvážení bílé barvy) ..........................157
Stroboskopický zábleskový režim 191, 199
Střední tlačítko mult. voliče......................268
Stupnice ohniskových vzdáleností ........351
Světelnost ......................44, 54, 218, 284, 292
Synchroniz. čas pro blesk ..........................266
Synchroniz. s chytrým zařízením ............271
Synchronizace na druhou lamelu...........192
Synchronizace na první lamelu ...............192
Synchronizace s dlouhými časy ..............192
Synchronizační konektor pro připojení
blesku .............................................................188
Synchronizované spouštění .....................264
Systém kreativního osvětlení...................288
T
TIFF (RGB) ................................................... 88, 92
Tichá expozice...............................................113
Tiché sériové snímání .................................113
Tlačítko AF-ON................................. 99, 261, 268
Tlačítko BKT .... 143, 144, 148, 149, 152, 153,
186, 268
Tlačítko Fn1............................................ 268, 270
Tlačítko Fn2...................................242, 268, 270
Tlačítko Pv.................... 44, 127, 267, 268, 270
Tlačítko spouště..................33, 108, 137, 270
Tlačítko spouště jako AE-L ........................263
Tlačítko záznamu videosekvence....61, 268
Tónování (Předvolby Picture Control)..179
Typ baterie v MB-D18 .................................276
Typ souboru videosekvence ....................257
U
Uložení podle orientace ............................261
Uložení/načtení nastavení........................277
Uložit aktuální snímek........................... 78, 82
Upevňovací bajonet........................ 3, 19, 112
UTC.............................................................22, 222
Uvolnit tlač. a použít volič.........................269
Uživ. nastavení ovladačů...........................269
Uživ. přiřazení ovládacích prvků... 268, 270
Uživatelské funkce.......................................260
Ú
Úpr. WB monit. v živ. náhl. pro sn............. 46
Úroveň nejvyšších jasů...............................270
Úroveň zvýraznění.................................. 47, 67
V
Vel. obrazu/snímací frekv...................69, 256
Velikost ..............................................74, 91, 278
Velikost obrazu ......................................91, 251
Velkoplošná zaostřovací pole.................... 42
Verze firmwaru..............................................277
ViewNX-i...............................................................ii
Virtuální horizont ...........................55, 72, 272
Vícenásobná expozice................................254
Volič zaostřovacích režimů.........41, 94, 111
Volič živého náhledu.............................. 37, 59
Vybrat počát./koncový bod........................ 78
Vyhlazení.........................................................184
Vymazání aktuálního snímku............36, 245
Vymazání všech snímků.............................246
Vyrovnání........................................................278
Vyrovnávací paměť......................................115
Vysoké rozlišení ............................................349
Vysoký dynamický rozsah (HDR) .. 182, 254
Vyvážení barev monitoru..........................272
Vyvážení bílé barvy......... 148, 156, 252, 257
Výběr barevné teploty (Vyvážení bílé
barvy).................................................... 157, 163
Výběr hlavního slotu............................93, 250
Výběr k odesl. na chytré zař......................249
Výběr karet .....................................................280
Výběr slotu...............................................93, 224
Výchozí nastavení .....................209, 256, 277
Výklopný monitor .......................................... 10
W
WB......................................... 148, 156, 252, 257
Wi-Fi ........................................................... xx, 275
Z
Zadání textu...................................................273
Zaostření hledáčku................................. 9, 295
Zaostřovací kroužek objektivu44, 111, 351
Zaostřovací matnice....................................338
Zaostřovací pole ..32, 42, 94, 100, 105, 261,
262
Zaostřovací režim...........................41, 94, 111
Zaostřování.....41–43, 44, 94–112, 260–262
Zaostřování s detekcí tváří.......................... 42
Zařízení GPS ......................................... 221, 296
Zataženo (Vyvážení bílé barvy) ...............157
Zábleskový bracketing.. 142, 143, 254, 267
Zábleskový bracketing (Nastavení
bracketingu).................................................142
Zábleskový režim ............................... 192, 193
Záloha (Funkce doplňkového slotu) ....... 93
Zářivkové světlo (Vyvážení bílé barvy) .157
Závěrka s el. první lamelou .......................265
Závěrka s elektronickou první lamelou.. 45
Záznam ve formátu NEF (RAW)........90, 252
Změna snímků v r. přehr. jedn. sn..........274
Změna velikosti snímku.............................278
Značka obrazové roviny ............................112
Značky oblasti činnosti automatického
zaostřování................................................... 7, 9
Zobraz. mřížky v hledáčku ........................265
Zobrazení citlivosti ISO ..............................264
Zobrazení masky v hledáčku ..................... 85
Zobrazení nejvyšších jasů ........................... 66
Zpomalená videosekvence ................. 69, 70
373
Zpomalené přehrávání ................................ 76
Zpožď. pro vypn. monitoru ......................264
Zprac. snímků NEF (RAW)..........................278
Zrcadlo ..........................................114, 118, 315
Zvětšení výřezu snímku .............................238
Zvuk .................................................................... 61
Zvukový výstup.............................................345
Ž
Žárovkové světlo (Vyvážení bílé barvy)156
Živé (Předvolby Picture Control) ............175
Živý náhled................................................ 37, 59
Živý náhled pro statické snímky ........37–58
Živý náhled při sériovém snímání ..........266
374
375
376
Záruční podmínky - Evropský záruční list
společnosti Nikon
Vážený zákazníku, vážená zákaznice společnosti Nikon,
děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Nikon. V případě, že
váš výrobek Nikon bude vyžadovat záruční opravu, kontaktujte
prodejce, u kterého jste jej zakoupil(a), nebo kontaktujte některou
z poboček autorizované servisní sítě Nikon v prodejním regionu
společnosti Nikon Europe B.V. (např.: Evropa/Rusko/ostatní).
Podrobnosti viz:
http://www.europe-nikon.com/support
Abyste se vyhnul(a) zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám
přečíst si před kontaktováním prodejce nebo autorizovaného servisu
pečlivě návody k obsluze.
Na výrobky společnosti Nikon se vztahuje záruka týkající se veškerých
výrobních vad, platná jeden rok od data zakoupení výrobku.Vykáže-li
zakoupený výrobek v tomto časovém intervalu závadu v důsledku
použití vadného materiálu nebo chyby ve výrobním procesu, bude naší
autorizovanou servisní sítí v prodejním regionu společnosti Nikon
Europe B.V. při dodržení níže uvedených podmínek zdarma (bez
účtování nákladů na práci a materiál) opraven tak, aby splňoval původní
specifikace. Společnost Nikon si vyhrazuje právo provést dle vlastního
uvážení opravu nebo výměnu výrobku.
1. Tato záruka je poskytována pouze při doložení vyplněného záručního
listu a originálu prodejního dokladu obsahujícího datum zakoupení
výrobku, typ výrobku a jméno prodejce spolu s výrobkem. Společnost
Nikon si vyhrazuje právo odmítnout provedení záruční opravy
zdarma v případě, že nelze doložit výše uvedené dokumenty, nebo
v případě, že tyto dokumenty obsahují nekompletní informace resp.
jsou nečitelné.
377
2. Tato záruka se nevztahuje na:
• nutnou údržbu a opravy nebo výměny součástí prováděné
v důsledku používání a opotřebení výrobku.
• modifikace a aktualizace výrobku oproti jeho stavu při zakoupení,
popsaného v návodu k obsluze, s výjimkou předchozího
písemného souhlasu společnosti Nikon.
• náklady na dopravu a veškerá rizika při dopravě, související přímo
anebo nepřímo se záruční opravou výrobku.
• veškeré škody vzniklé v důsledků změn a dalších úprav výrobku
prováděných bez předchozího písemného souhlasu společnosti
Nikon pro splnění místních nebo národních technických norem
platných v jiné zemi, než pro kterou byl výrobek původně určen
a/nebo zhotoven.
3. Záruční plnění nebude poskytnuto rovněž v případě:
• poškození výrobku chybným použitím včetně, ale nikoli výhradně,
použití výrobku k jinému než určenému účelu a v rozporu s údaji
v návodu k obsluze týkajícími se správného použití a údržby
výrobku a/nebo v případě instalace a použití výrobku v rozporu
s bezpečnostními standardy platnými v zemi použití výrobku.
• poškození výrobku v důsledku nehody včetně, ale nikoli výhradně,
poškození bleskem, vodou, ohněm a chybným nebo nedbalým
použitím.
• úpravy, poškození, nečitelnosti nebo úplné absence modelového
nebo výrobního čísla výrobku.
• poškození v důsledku oprav a úprav prováděných
neautorizovanými organizacemi nebo osobami.
• poškození veškerých systémů, ve kterých je výrobek zabudován
nebo se kterými je používán.
378
4. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva uživatele, přiznaná na základě
platných národních zákonů, ani práva uživatele ve vztahu k prodejci,
nabytá na základě jejich společné obchodní transakce týkající se
zakoupení výrobku.
Upozornění: Přehled veškerých autorizovaných servisních poboček Nikon
je k dispozici online prostřednictvím tohoto odkazu
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
379
E
L
P
Nikon D850
M
SA
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Návod k obsluze
(včetně záručního listu)
Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě (kromě
stručných citací v recenzích nebo článcích) bez předchozího
písemného svolení společnosti NIKON CORPORATION je zakázána.
AMA16781
Tištěno v Evropě
Cz
SB9C03(1L)
6MB4041L-03
• Před použitím fotoaparátu si nejprve pečlivě přečtěte
tento návod.
• Abyste zajistili správné použití fotoaparátu, nezapomeňte
si přečíst část „Pro vaši bezpečnost“ (strana x).
• Po přečtení si návod uložte na snadno přístupném místě
pro budoucí použití.
Cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising