Nikon | D500 | Nikon D500 Naudojimo instrukcija

Nikon D500 Naudojimo instrukcija
Nikon D500
SKAITMENINIS FOTOAPARATAS
Šią instrukciją ar jos dalis (išskyrus trumpas ištraukas kritikos
straipsniuose arba apžvalgose) galima kopijuoti tik gavus raštišką
NIKON CORPORATION sutikimą.
Naudojimo instrukcija
(su garantija)
AMA16562
Išspausdinta Europoje
Lt
SB6F02(Y3)
6MB343Y3-02
• Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą.
• Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparatą,
perskaitykite temą „Jūsų saugumui“ (p. xiii).
• Perskaitę šį vadovą, laikykite jį patogioje vietoje, nes jo
gali prireikti vėliau.
Lt
Jūsų vaizdai. Pasaulis. Sujungtas
Susipažinkite su SnapBridge – nauja Nikon paslaugų šeima, kuri
praturtins su vaizdais susijusius potyrius. SnapBridge panaikina barjerą,
skiriantį fotoaparatą ir suderinamą išmanųjį įrenginį. Tam naudojamas
Bluetooth® mažos energijos (BLE) technologijos ir specialios programėlės
derinys. Istorijos, kurias įamžinate naudodami Nikon fotoaparatą ir
objektyvus, automatiškai perkeliamos į įrenginį fotografavimo/
filmavimo metu. Jas taip pat galima nusiųsti į debesijos paslaugų
serverius, prie kurių prieigą turėsite iš visų savo įrenginių. Galite
bendrinti jums susižavėjimą keliančius dalykus kada ir kur tik
pageidaujate.
Atsisiųskite programėlę SnapBridge ir pradėkite!
Pasinaudokite daugybe patogumų – nieko
nelaukdami atsisiųskite programėlę
SnapBridge į savo išmanųjį įrenginį. Vos
keletas paprastų veiksmų ir programėlė
sujungs jūsų Nikon fotoaparatus su tam
pritaikytais iPhone®, iPad® ir (arba) iPod touch®
arba išmaniaisiais įrenginiais, kuriuose įdiegta
operacinė sistema Android™. SnapBridge
galima nemokamai atsisiųsti iš Apple App
Store®, Google Play™ ir šios interneto
svetainės:
http://snapbridge.nikon.com
Naujausios informacijos apie SnapBridge rasite apsilankę savo regiono Nikon
interneto svetainėje (0 xxi).
D500 Model Name: N1501
Su vaizdais susijusi smagi patirtis, kurią siūlo SnapBridge…
Automatinis nuotraukų perkėlimas iš fotoaparato į
išmanųjį įrenginį nepertraukiamu dviejų įrenginių
ryšiu – iki šiol nebuvo lengvesnio būdo bendrinti
nuotraukas internete
Nuotraukų ir miniatiūrų vaizdų siuntimas į debesijos
paslaugų NIKON IMAGE SPACE serverį
Visa gama paslaugų, praturtinančių su vaizdais susijusią
jūsų veiklą, įskaitant:
• Nuotolinis fotoaparato valdymas
• Nuotraukų papildymas vienu arba dviem
autoriaus informacijos laukeliais (pvz.,
autoriaus teisės, pastabos, tekstas ir
logotipai)
• Automatinis fotoaparato datos bei laiko
informacijos ir buvimo vietos informacijos
naujinimas
• Fotoaparato programinės aparatinės įrangos
naujinių priėmimas
i
Būtinai atidžiai perskaitykite visas instrukcijas, kad galėtumėte
pasinaudoti visomis fotoaparato teikiamomis galimybėmis, ir laikykite
jas tokioje vietoje, kad su jomis galėtų susipažinti visi, kas naudosis šiuo
gaminiu.
Meniu vadovas
Jei reikia daugiau informacijos apie meniu parinktis ir temas, pavyzdžiui, kaip
prijungti fotoaparatą prie spausdintuvo arba televizoriaus, atsisiųskite fotoaparato
Meniu vadovą iš Nikon svetainės, kaip aprašyta toliau. Meniu vadovas pateikiamas
PDF formatu, jį galima peržiūrėti naudojant programą Adobe Reader arba Adobe
Acrobat Reader.
1 Kompiuteryje paleiskite interneto naršyklę ir atverkite Nikon vadovų
atsisiuntimo svetainę adresu http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Suraskite pageidaujamo gaminio puslapį ir atsisiųskite vadovą.
A Jūsų saugumui
Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu, perskaitykite saugos instrukcijas,
pateiktas skirsnyje „Jūsų saugumui“ (0 xiii–xvi).
ii
Ženklai ir žymėjimai
Kad reikiamos informacijos paieška būtų paprasta, naudojami tokie ženklai ir
žymėjimai:
D
Šia piktograma žymimi perspėjimai – informacija, kurią reikia
perskaityti prieš naudojant, kad išvengtumėte fotoaparato sugadinimo.
A
Šia piktograma žymimos pastabos – informacija, kurią reikia perskaityti
prieš naudojant fotoaparatą.
0
Šia piktograma žymimos nuorodos į kitus šio vadovo puslapius.
Meniu elementai, parinktys ir pranešimai, rodomi fotoaparato ekrane, vaizduojami
pusjuodžiu šriftu.
Fotoaparato nustatymai
Rengiant šiame vadove pateiktus paaiškinimus daroma prielaida, kad naudojami
numatytieji nustatymai.
Nikon naudotojų palaikymo tarnyba
Apsilankę nurodytoje svetainėje, galite užregistruoti savo fotoaparatą ir gauti
naujausią informaciją apie gaminį. Čia galite rasti atsakymus į dažniausiai
užduodamus klausimus (DUK) ir kreiptis dėl techninės pagalbos.
http://www.europe-nikon.com/support
iii
Pakuotės turinys
Įsitikinkite, kad su jūsų fotoaparatu būtų pateikti visi čia išdėstyti
elementai.
Korpuso dangtelis BF-1B (0 18, 335)
Skaitmeninis fotoaparatas
D500 (0 1)
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL15 su kontaktų
dangteliu (0 13, 15)
Akumuliatoriaus įkroviklis MH-25a (pridedamas sieninis
kintamosios srovės adapteris arba maitinimo laidas, kurių tipas ir
forma priklauso nuo pardavimo šalies; 0 13)
USB laido spaustukas
HDMI kabelio spaustukas
USB laidas UC-E22
Dirželis AN-DC17 (0 13)
Naudojimo instrukcija (šis vadovas)
Garantija (atspausdinta ant šio
vadovo nugarėlės)
Jei įsigijote komplektą su objektyvu, patikrinkite, ar pakuotėje yra ir
objektyvas. Atminties kortelės parduodamos atskirai. Japonijoje pirktų
fotoaparatų meniu ir pranešimai pateikiami tik anglų ir japonų kalbomis
(kitos kalbos neįdiegtos). Atsiprašome už galimus nepatogumus.
iv
A Programinė įranga ViewNX-i ir Capture NX-D
Nuotraukoms koreguoti arba kopijuoti į kompiuterį, kuriame galėtumėte jas
peržiūrėti, naudokite ViewNX-i. Programą ViewNX-i galima atsisiųsti iš šios
interneto svetainės:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Capture NX-D naudojama koreguoti nukopijuotoms į kompiuterį nuotraukoms ir
konvertuoti NEF (RAW) formato vaizdams į kitus formatus. Capture NX-D galima
atsisiųsti iš šios interneto svetainės:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Apsilankę šiose svetainėje taip pat rasite naujausios informacijos apie Nikon
programinę įrangą, įskaitant sistemai keliamus reikalavimus.
v
Turinys
Pakuotės turinys........................................................................................ iv
Jūsų saugumui......................................................................................... xiii
Pastabos................................................................................................... xvii
Bluetooth ir Wi-Fi (belaidis LAN)......................................................... xxii
Įžanga
1
Susipažinimas su fotoaparatu ................................................................. 1
Fotoaparato korpusas ......................................................................................... 1
Valdymo pultas...................................................................................................... 5
Vaizdo ieškiklio ekranas...................................................................................... 7
Pakreipiamojo ekrano naudojimas................................................................. 9
Jutiklinio ekrano naudojimas ........................................................................ 11
Pirmieji žingsniai
Prijunkite fotoaparato dirželį.........................................................................
Įkraukite akumuliatorių....................................................................................
Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę.................................................
Prijunkite objektyvą ..........................................................................................
Fotoaparato konfigūravimas .........................................................................
Sufokusuokite vaizdo ieškiklį.........................................................................
Instruktažas
13
13
13
15
18
20
29
30
Fotoaparato meniu.................................................................................. 30
Fotoaparato meniu naudojimas................................................................... 31
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas........................................ 35
Akumuliatoriaus įkrovos lygis ir likusių ekspozicijų skaičius.............. 35
Fotografavimas nereguliuojant fotoaparato ........................................... 37
Nuotraukų peržiūra........................................................................................... 40
vi
Fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu
Automatinis fokusavimas ...............................................................................
Rankinis fokusavimas .......................................................................................
Mygtuko i naudojimas....................................................................................
Tiesioginės peržiūros rodinys........................................................................
Informacinis ekranas.........................................................................................
Fotografavimas naudojant jutiklinį ekraną (jutiklinis užraktas) ........
Filmai
43
47
49
50
53
54
55
58
Filmavimas ................................................................................................ 58
Žymės..................................................................................................................... 63
Mygtuko i naudojimas.................................................................................... 64
Tiesioginės peržiūros rodinys........................................................................ 66
Kadro dydis, kadrų greitis ir filmo kokybė................................................. 68
Informacinis ekranas......................................................................................... 69
Filmo vaizdo srities mažinimas ..................................................................... 70
Fotografavimas filmavimo režimu............................................................... 71
Didelių intervalų filmai ........................................................................... 74
Filmų peržiūra........................................................................................... 80
Filmų montavimas ................................................................................... 82
Filmų apkarpymas ............................................................................................. 82
Parinktų kadrų įrašymas .................................................................................. 86
Vaizdo įrašymo parinktys
88
Vaizdo plotas ............................................................................................ 88
Vaizdo kokybė .......................................................................................... 91
Vaizdo dydis.............................................................................................. 94
Dviejų atminties kortelių naudojimas ................................................. 96
vii
Fokusavimas
97
Automatinis fokusavimas ...................................................................... 97
Automatinio fokusavimo režimas.............................................................. 101
AF sričių režimas .............................................................................................. 103
Fokusavimo taško parinkimas..................................................................... 108
Židinio fiksavimas............................................................................................ 111
Rankinis fokusavimas ........................................................................... 114
Atleidimo režimas
116
Atleidimo režimo parinkimas.............................................................. 116
Automatinio laikmačio režimas.......................................................... 119
Veidrodžio pakėlimo režimas.............................................................. 121
ISO jautrumas
123
Koregavimas rankiniu būdu ................................................................ 123
Automatinis ISO jautrumo valdymas................................................. 125
Ekspozicija
128
Matavimas............................................................................................... 128
Ekspozicijos režimas ............................................................................. 130
P: programuojamas automatinis................................................................ 132
S: automatinis užrakto pirmumas .............................................................. 133
A: automatinis diafragmos pirmumas ...................................................... 134
M: rankinis ........................................................................................................... 135
Ilgalaikės ekspozicijos (tik režimas M) ............................................... 137
Užrakto greičio ir diafragmos fiksavimas ......................................... 140
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas ....................................... 141
Ekspozicijos kompensavimas.............................................................. 143
Kadrų serijos........................................................................................... 146
viii
Baltos spalvos balansas
159
Baltos spalvos balanso parinktys........................................................ 159
Baltos spalvos balanso tikslinimas ..................................................... 163
Spalvos temperatūros parinkimas...................................................... 166
Iš anksto nustatytas rankinis ............................................................... 169
Fotografavimas pro vaizdo ieškiklį ............................................................ 170
Tiesioginė peržiūra (taškinis baltos spalvos balansas) ....................... 174
Iš anksto nustatytų reikšmių tvarkymas .................................................. 177
Vaizdo tobulinimas
180
Picture Control režimai ......................................................................... 180
Picture Control režimo parinkimas............................................................ 180
Picture Control režimų modifikavimas..................................................... 182
Pasirinktinių Picture Control režimų kūrimas ........................................ 185
Detalių išsaugojimas ryškiai apšviestose srityse ir šešėliuose ...... 189
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) ................................................ 189
Platus dinaminis diapazonas (HDR) .......................................................... 191
Fotografavimas su blykste
196
Blykstės naudojimas.............................................................................. 196
Fotografavimas su blykste, sumontuota ant fotoaparato ............. 199
Blykstės režimai...................................................................................... 201
Blykstės kompensavimas ..................................................................... 203
FV fiksavimas .......................................................................................... 205
Fotografavimas su nuotolinėmis blykstėmis ................................... 208
Parengimas ........................................................................................................ 209
Fotografavimas................................................................................................. 214
Informacijos apie blykstes peržiūra ................................................... 222
ix
Kitos fotografavimo parinktys
R mygtukas ...........................................................................................
i mygtukas .............................................................................................
Nustatymas iš naujo dviem mygtukais: numatytųjų nustatymų
atkūrimas ..........................................................................................
Flicker reduction....................................................................................
Daugkartinė ekspozicija.......................................................................
Fotografavimas intervalų laikmačiu ..................................................
Objektyvai be procesoriaus.................................................................
Buvimo vietos duomenys ....................................................................
Daugiau apie atkūrimą
226
226
229
230
234
236
243
250
253
255
Vaizdų peržiūra ...................................................................................... 255
Viso kadro atkūrimas ...................................................................................... 255
Miniatiūrų atkūrimas ...................................................................................... 255
Atkūrimo valdymas......................................................................................... 256
Jutiklinio ekrano naudojimas ...................................................................... 258
i mygtukas ........................................................................................................ 260
Informacija apie nuotrauką ................................................................. 261
Žvilgsnis iš arčiau: didinimas atkuriant............................................. 271
Nuotraukų apsauga nuo ištrynimo .................................................... 273
Vaizdų vertinimas.................................................................................. 274
Siųstinų nuotraukų parinkimas .......................................................... 276
Atskirų nuotraukų parinkimas .................................................................... 276
Daugiau nei vienos nuotraukos parinkimas .......................................... 277
Nuotraukų trynimas.............................................................................. 278
Atkūrimas viso kadro ir miniatiūrų režimu ............................................. 278
Atkūrimo meniu ............................................................................................... 279
x
Meniu sąrašas
281
D Atkūrimo meniu: vaizdų valdymas ............................................... 281
C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys ....................... 283
1 Filmavimo meniu: filmavimo parinktys ........................................ 288
A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų
tikslinimas ......................................................................................... 292
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka............................................ 304
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas............................ 313
O Mano meniu/m Paskutiniai nustatymai........................................ 315
Retušavimo meniu parinktys............................................................... 316
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas)................................. 316
Trim (apkarpyti) ................................................................................................ 318
Image overlay (vaizdo perdengimas) ....................................................... 319
Techninės pastabos
322
Tinkami objektyvai ................................................................................ 322
Nikon patobulinta kūrybingo apšvietimo sistema (CLS) ............... 328
Kiti priedai ............................................................................................... 335
Fotoaparato priežiūra ........................................................................... 337
Laikymas.............................................................................................................. 337
Valymas ............................................................................................................... 337
Vaizdo jutiklio valymas .................................................................................. 338
Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra: perspėjimai ................. 345
xi
Trikčių šalinimas .................................................................................... 350
Akumuliatorius/ekranas................................................................................ 350
Fotografavimas................................................................................................. 351
Atkūrimas ........................................................................................................... 354
Bluetooth ir Wi-Fi (belaidžiai tinklai)......................................................... 356
Įvairios.................................................................................................................. 356
Klaidų pranešimai.................................................................................. 357
Specifikacijos.......................................................................................... 364
Objektyvai AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4 E ED VR ............... 377
Patvirtintos atminties kortelės ........................................................... 387
Atminties kortelių talpa ....................................................................... 389
Akumuliatoriaus naudojimo laikas .................................................... 392
Rodyklė.................................................................................................... 394
Garantijos sąlygos - Nikon garantinė priežiūra Europoje.............. 403
xii
Jūsų saugumui
Kad jūsų „Nikon“ gaminys nesugestų ir nesusižeistumėte jūs bei aplinkiniai, prieš
naudodami šią įrangą, iki galo perskaitykite toliau pateiktus saugos įspėjimus. Laikykite
šias saugos instrukcijas visiems gaminio naudotojams prieinamoje vietoje.
Galimos pasekmės dėl šiame skirsnyje pateiktų atsargumo priemonių nepaisymo
nurodomos šiuo simboliu.
piktograma žymimi įspėjimai. Kad išvengtumėte galimo susižeidimo,
A Šiaperskaitykite
visus įspėjimus, prieš naudodami šį „Nikon“ gaminį.
❚❚ ĮSPĖJIMAI
A Neleiskite saulei patekti į kadrą
Neleiskite saulei patekti į kadrą, jei
fotografuojate apšviestame fone esančius
objektus. Į fotoaparatą nukreipti saulės
spinduliai gali sukelti gaisrą, jeigu saulė yra
kadre ar arti jo.
A Nežiūrėkite į saulę pro vaizdo ieškiklį
Žiūrėdami pro vaizdo ieškiklį į saulę ar kitą
stiprų šviesos šaltinį, galite visam laikui
pažeisti regėjimą.
A Vaizdo ieškiklio dioptrijas reguliuojančio
valdiklio naudojimas
Jei naudojate vaizdo ieškiklio dioptrijas
reguliuojantį valdiklį, pridėję akį prie vaizdo
ieškiklio, būkite atsargūs, kad
nepataikytumėte sau pirštu į akį.
A Įvykus gedimui, nedelsdami išjunkite
Jei pastebėtumėte iš įrenginio ar
kintamosios srovės adapterio (galima
įsigyti atskirai) kylančius dūmus ar
sklindantį neįprastą kvapą, tuoj pat
atsargiai, kad neapsidegintumėte, išjunkite
kintamosios srovės adapterį ir ištraukite
akumuliatorių. Toliau naudojant tokį
įrenginį galima susižeisti. Išimkite
akumuliatorių ir nuneškite įrenginį į
„Nikon“ įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
A Nenaudokite ten, kur yra degių dujų
Nenaudokite elektroninės įrangos ten, kur
yra degių dujų, nes tai gali sukelti sprogimą
ar gaisrą.
A Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje
Jei nebus laikomasi šios atsargumo
priemonės, galima susižaloti. Be to,
atminkite, kad vaikas gali užspringti
mažomis dalimis. Jei vaikas prarytų bet
kurią šio prietaiso dalį, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
xiii
A Neardykite
Liesdami įrenginio vidines dalis, galite
susižaloti. Sugedusį gaminį taisyti gali tik
kvalifikuotas technikas. Įrenginiui nukritus
ir sudužus ar pan., išimkite akumuliatorių ir
(arba) kintamosios srovės adapterį ir
pristatykite gaminį į „Nikon“ įgaliotąjį
aptarnavimo centrą apžiūrai.
A Nekabinkite dirželio kūdikiui ar vaikui ant kaklo
Užkabinę fotoaparato dirželį kūdikiui ar
vaikui ant kaklo, galite jį pasmaugti.
A Kai prietaisas įjungtas ar naudojamas,
nepalaikykite ilgalaikio kontakto su
fotoaparatu, akumuliatoriumi ar įkrovikliu
Prietaiso dalys gali labai įkaisti. Jei paliksite
prietaisą ilgą laiką kontaktuoti su oda,
galite patirti žemos temperatūros
nudegimų.
A Nepalikite gaminio vietose, kuriose būna itin
aukšta temperatūra, pvz., uždarytame
automobilyje ar tiesioginiuose saulės
spinduliuose
Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės,
gaminys gali sugesti arba galite sukelti
gaisrą.
A Nenukreipkite blykstės į motorinės transporto
priemonės vairuotoją
Jei nebus laikomasi šios atsargumo
priemonės, gali įvykti nelaimingas
atsitikimas.
xiv
A Būkite atsargūs naudodami blykstę
• Jei fotoaparatą su blykste laikysite arti
odos ar kitų kūno vietų, gali atsirasti
nudegimų.
• Naudodami blykstę netoli akių, galite
sukelti laikinų regėjimo sutrikimų.
Blykstės negalima naudoti arčiau nei
vieno metro atstumu nuo asmens akių.
Ypač atsargiems reikia būti
fotografuojant kūdikius.
A Nelieskite skystųjų kristalų
Jei monitorius sudužtų, būkite atsargūs,
kad nesusižalotumėte stiklo šukėmis, ir
saugokitės, jog iš monitoriaus ant odos, į
akis ar burną nepatektų skystųjų kristalų.
A Neneškite trikojo su prijungtu objektyvu arba
fotoaparatu
Kitaip galite netyčia už ko nors užkliūti arba
į ką nors atsitrenkti ir susižaloti.
A Dirbdami su akumuliatoriais, laikykitės
reikiamų atsargumo priemonių
Netinkamai naudojami akumuliatoriai gali
išleisti skysčio, perkaisti, sprogti ar
užsidegti. Dirbdami su šio gaminio
akumuliatoriais, vadovaukitės šiomis
atsargumo priemonėmis:
• Naudokite tik šiai įrangai tinkamus
akumuliatorius.
• Nesujunkite kontaktų tiesiogiai ir
neardykite akumuliatoriaus.
• Saugokite akumuliatorių arba
fotoaparatą, į kurį šis įdėtas, nuo stipraus
fizinio poveikio.
• Prieš keisdami akumuliatorių, įsitikinkite,
kad įrenginys išjungtas. Jei naudojate
kintamosios srovės adapterį, įsitikinkite,
kad jis išjungtas.
• Nedėkite akumuliatoriaus apatine puse į
viršų ar galine dalimi į priekį.
• Nemeskite akumuliatoriaus į ugnį,
saugokite nuo karščio.
• Nemerkite į vandenį ir nešlapinkite.
• Gabendami akumuliatorių, uždėkite
kontaktų dangtelį. Negabenkite ir
nelaikykite akumuliatoriaus su
metaliniais objektais (grandinėlėmis ar
plaukų smeigtukais).
• Visiškai iškrauti akumuliatoriai gali
ištekėti. Siekdami apsaugoti gaminį,
išimkite akumuliatorių, jei jis visiškai
išsikrovęs.
• Kai akumuliatorius nenaudojamas,
uždėkite kontaktų dangtelį ir laikykite
vėsioje, sausoje vietoje.
• Akumuliatorius gali būti įkaitęs iš karto po
naudojimo arba jei prietaisui ilgą laiką
tiekta energija iš akumuliatoriaus. Prieš
išimdami akumuliatorių, išjunkite
fotoaparatą ir palaukite, kol
akumuliatorius atvės.
• Nedelsdami nutraukite naudojimą, jei
pastebite akumuliatoriaus pokyčių
(spalvos praradimą ar deformaciją).
A Naudodami įkroviklį imkitės reikiamų
atsargumo priemonių
• Laikykite sausai. Nepaisydami šių
saugumo priemonių, galite sukelti gaisrą
ar elektros šoką, todėl galite susižeisti ar
sugadinti produktą.
• Nesujunkite įkroviklio išvadų trumpuoju
jungimu. Jei nepaisysite šio įspėjimo,
įkroviklis gali perkaisti ir sugesti.
• Dulkes nuo metalinių kištuko dalių arba
netoli jų valykite sausu skudurėliu. Kitu
atveju tolimesnis naudojimas gali sukelti
gaisrą.
xv
• Perkūnijos metu nenaudokite maitinimo
kabelio ir nesiartinkite prie įkroviklio. Jei
nepaisysite šio įspėjimo, galite patirti
elektros smūgį.
• Nepažeiskite, nekeiskite, stipriai
netampykite ir nelankstykite maitinimo
kabelio. Nedėkite jo po sunkiais daiktais,
saugokite nuo karščio ir liepsnos. Jei
izoliacija pažeista ir laidai atviri, nuneškite
maitinimo kabelį Nikon įgaliotojo
aptarnavimo skyriaus atstovui. Galimas
gaisras arba elektros smūgis, jeigu
nepaisoma saugumo priemonių.
• Nelieskite kištuko ar kroviklio drėgnomis
rankomis. Nepaisydami šių saugumo
priemonių, galite sukelti gaisrą ar elektros
šoką, todėl galite susižeisti ar sugadinti
produktą.
• Nenaudokite su kelioniniais konverteriais
ar suderintuvais, skirtais srovės stiprumui
pakeisti, arba su inverteriais, keičiančiais
nuolatinę srovę kintamąja. Nesilaikant šio
įspėjimo gaminys gali būti sugadintas,
perkaisti arba užsidegti.
xvi
A Naudokite tinkamus kabelius
Jungdami kabelius į įvesties ir išvesties
kištukus, naudokite tik „Nikon“ pateiktus ar
parduotus kabelius. Taip užtikrinsite
gaminio nustatymų laikymąsi.
A Laikykitės avialinijų ir ligoninių personalo
instrukcijų
Pastabos
• Jokia prie šio gaminio pridedamų
• „Nikon“ neprisiima atsakomybės už šio
instrukcijų dalis negali būti atkuriama,
gaminio padarytą žalą.
perduodama, perrašoma, saugoma
• Nors stengtasi šiose instrukcijose pateikti
paieškos sistemoje ar verčiama į kurią nors tikslią ir išsamią informaciją, būtume
kalbą bet kokiomis priemonėmis be
dėkingi, jei vietiniam „Nikon“ atstovui
išankstinio raštiško „Nikon“ leidimo.
(adresas pateikiamas atskirai)
• Nikon pasilieka teisę bet kada ir be
nurodytumėte aptiktas klaidas ar
išankstinio įspėjimo keisti šiuose
trūkstamą informaciją.
vadovuose aprašytos aparatinės ir
programinės įrangos išvaizdą bei
specifikacijas.
xvii
Pranešimai klientams Europoje
DĖMESIO: JEI BUS NAUDOJAMAS NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUS, GALI ĮVYKTI
SPROGIMAS. AKUMULIATORIUS IŠMESKITE TAIP, KAIP NURODYTA INSTRUKCIJOJE.
Šis ženklas reiškia, kad
elektros ir elektroninė įranga
turi būti surenkama atskirai.
Tai taikoma tik vartotojams
Europos šalyse:
• Šis gaminys skirtas atskirai
surinkti tinkamame surinkimo punkte.
Nemeskite su buitinėmis atliekomis.
• Atskirai surenkant ir perdirbant, taupomi
gamtiniai ištekliai ir padedama išvengti
neigiamų pasekmių žmonių sveikatai bei
aplinkai, kurios galimos netinkamai
utilizuojant įrangą.
• Daugiau informacijos galite gauti iš
pardavėjo ar vietinių kompetentingų
specialistų, atsakingų už atliekų tvarkymą.
xviii
Šis simbolis ant
akumuliatoriaus nurodo, kad
akumuliatoriai turi būti
surenkami atskirai.
Tai taikoma tik vartotojams
Europos šalyse:
• Visi akumuliatoriai, nepriklausomai nuo
to, ar jie pažymėti šiuo simboliu, ar ne,
skirti atskirai surinkti tinkamame
surinkimo punkte. Nemeskite su
buitinėmis atliekomis.
• Daugiau informacijos galite gauti iš
pardavėjo ar vietinių kompetentingų
specialistų, atsakingų už atliekų tvarkymą.
Įspėjimas dėl kopijavimo ir atkūrimo draudimo
Įsidėmėkite, kad medžiagos, nukopijuotos skaitmeniniu būdu arba atkurtos skaitytuvu,
skaitmeniniu fotoaparatu ar kitu įtaisu, turėjimas gali būti baudžiamas įstatymu.
• Elementai, įstatymų draudžiami kopijuoti ir
• Perspėjimai dėl kai kurių kopijų ir reprodukcijų
atkurti
Vyriausybė perspėja dėl privačių įmonių
Nekopijuokite ir neatkurkite popierinių
išleistų vertybinių popierių (akcijų,
pinigų, monetų, vertybinių popierių,
sąskaitų, čekių, dovanų kuponų ir t. t.),
valstybinių ar vietinės valdžios obligacijų,
leidimų ar bilietų kopijavimo ir atkūrimo,
net jei šios kopijos ar reprodukcijos yra
išskyrus tuos atvejus, kai įmonė pateikia
spausdinti „pavyzdžiai“.
minimalų būtiną kopijų skaičių verslo
poreikiams. Taip pat nekopijuokite ir
Banknotų, monetų ar vertybinių popierių,
naudojamų užsienio šalyse, kopijavimas ir neatkurkite valstybės išleistų pasų,
valstybinių įstaigų ar privačių grupių
atkūrimas yra draudžiamas.
išduotų leidimų, tapatybės kortelių ir
Vyriausybės išleistų nepanaudotų pašto
bilietų, leidimų ar pietų kuponų.
ženklų ar atvirukų kopijavimas ir
•
Laikykitės įspėjimų dėl autorių teisių apsaugos
atkūrimas yra draudžiamas, nebent
Pagal autorių teisių apsaugos įstatymus
gautas išankstinis vyriausybės leidimas.
draudžiama naudoti autorių teisėmis
Vyriausybės išleistų antspaudų ir įstatymu apsaugotų dirbinių nuotraukas arba
nustatytų sertifikuotų dokumentų
vaizdo įrašus, padarytus fotoaparatu, jei
kopijavimas ir atkūrimas yra draudžiamas. negautas autorių teisių turėtojo leidimas.
Išimtys taikomos, jei naudojama
asmeniškai, tačiau įsidėmėkite, kad net
asmeninis naudojimas gali būti ribojamas,
jei nufotografuotos arba nufilmuotos
parodos ar tiesioginiai pasirodymai.
xix
Laikmenų duomenims saugoti šalinimas
Atkreipkite dėmesį į tai, kad, ištrynus vaizdus arba suformatavus atminties korteles ar kitas
laikmenas, vaizdo duomenys ištrinami nevisiškai. Kartais ištrintus failus iš išmestos
laikmenos galima atgaminti su laisvai parduodama programine įranga, todėl galima
piktybiškai pasinaudoti asmeniniais vaizdo duomenimis. Tokių duomenų apsaugos
užtikrinimu turi pasirūpinti pats vartotojas.
Prieš išmesdami laikmeną ar perduodami ją kitam asmeniui, ištrinkite visus duomenis su
komercine trynimo programine įranga arba suformatuokite įrenginį ir tada vėl
pripildykite jį vaizdų, kuriuose nėra asmeninio pobūdžio informacijos (pvz., tuščio
dangaus nuotraukų). Fiziškai naikindami laikmenas, saugokitės, kad nesusižalotumėte.
Prieš utilizuodami fotoaparatą ar perduodami jį naudotis kitam asmeniui, fotoaparato
sąrankos meniu parinktimi Reset all settings (atkurti visus nustatymus) ištrinkite
asmeninę tinklo informaciją.
AVC Patent Portfolio License
ŠIAM GAMINIUI SUTEIKTA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE IR JIS SKIRTAS NAUDOTI ASMENINIAIS IR
NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS: (i) KODUOTI VAIZDO ĮRAŠĄ PAGAL AVC STANDARTĄ („AVC VAIZDO ĮRAŠAS“) IR
(ARBA) (ii) DEKODUOTI AVC VAIZDO ĮRAŠĄ, UŽKODUOTĄ VARTOTOJO, UŽSIIMANČIO ASMENINE IR
NEKOMERCINE VEIKLA, IR (ARBA) GAUTĄ IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ TIEKĖJO, TURINČIO LICENCIJĄ TIEKTI AVC VAIZDO
ĮRAŠUS. LICENCIJA NAUDOTI GAMINĮ KITAIP NESUTEIKIAMA IR NENUMANOMA. PAPILDOMOS INFORMACIJOS
GALIMA GAUTI IŠ MPEG LA, L.L.C. ŽR. http://www.mpegla.com
Naudokite tik originalius „Nikon“ elektroninius priedus
„Nikon“ fotoaparatai sukurti pagal aukščiausius standartus, juose yra sudėtinga
elektroninė grandinė. Tik „Nikon“ prekės ženklą turintys elektroniniai priedai (pavyzdžiui,
įkrovikliai, akumuliatoriai, kintamosios srovės adapteriai ir blykstės priedai), „Nikon“
patvirtinti naudoti išskirtinai su „Nikon“ skaitmeniniais fotoaparatais, yra sukonstruoti ir
patikrinti pagal šios elektroninės schemos veikimo ir saugos reikalavimus.
Naudodami ne „Nikon“ elektroninius priedus galite sugadinti
fotoaparatą. Tokiu atveju „Nikon“ garantija nebus taikoma. Naudojant
trečiųjų šalių įkraunamus ličio jonų akumuliatorius be dešinėje pusėje
pavaizduoto holografinio „Nikon“ antspaudo, galimi įprasto
fotoaparato veikimo trikdžiai, akumuliatorius gali perkaisti,
užsiliepsnoti, trūkti arba ištekėti.
Daugiau informacijos apie „Nikon“ originalius priedus gausite iš vietinio įgaliotojo
„Nikon“ gaminių pardavėjo.
xx
D Naudokite tik originalius „Nikon“ priedus
Tik originalūs „Nikon“ priedai, „Nikon“ specialiai patvirtinti naudoti su jūsų
„Nikon“ skaitmeniniu fotoaparatu, yra sukurti ir patikrinti taip, kad atitiktų jo
eksploatacinius ir saugos reikalavimus. NAUDODAMI NE „NIKON“ PRIEDUS, GALITE
SUGADINTI FOTOAPARATĄ. TOKIU ATVEJU „NIKON“ GARANTIJA NEBUS TAIKOMA.
A Prieš darant svarbias nuotraukas
Prieš fotografuodami svarbius įvykius (pvz., vestuves, ar imdami fotoaparatą į
kelionę), atlikite bandomąjį fotografavimą, kad įsitikintumėte, ar fotoaparatas
veikia kaip įprasta. „Nikon“ negali būti atsakinga už žalą ar nuostolius,
atsiradusius dėl netinkamo prietaiso veikimo.
A Mokymasis visą gyvenimą
„Nikon“, vykdydama programą „Mokymasis visą gyvenimą“, skirtą prietaisams
nuolat prižiūrėti ir klientams mokyti, nuolat atnaujina ir pateikia informaciją šiose
interneto svetainėse:
• Vartotojams JAV: http://www.nikonusa.com/
• Vartotojams Europoje ir Afrikoje: http://www.europe-nikon.com/support/
• Vartotojams Azijoje, Okeanijoje ir Artimuosiuose Rytuose: http://www.nikon-asia.com/
Apsilankykite šiose svetainėse, jei norite gauti naujausią informaciją, patarimus,
atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir bendruosius patarimus apie
skaitmeninį vaizdo apdorojimą ir fotografavimą. Papildomos informacijos galite
gauti iš „Nikon“ atstovo arti jūsų gyvenamosios vietos. Ryšių informacijos
ieškokite šiuo URL adresu: http://imaging.nikon.com/
xxi
Bluetooth ir Wi-Fi (belaidis LAN)
Šis gaminys kontroliuojamas pagal Jungtinių Valstijų eksporto administracijos taisykles
(EAR). Jungtinių Valstijų valdžios leidimo eksportuoti į užsienį nereikia, išskyrus į tas šalis,
kurioms pagal šį dokumentą taikomas embargas arba specialūs kontrolės reikalavimai:
Kuba, Iranas, Šiaurės Korėja, Sudanas ir Sirija (sąrašas gali būti keičiamas).
Gali būti draudžiama naudoti belaidžius prietaisus kai kuriose šalyse ar regionuose. Prieš
naudodami šio gaminio belaidžio ryšio funkcijas už pardavimo šalies ribų, susiekite su
Nikon įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.
xxii
Pranešimai klientams Europoje
Šiuo dokumentu Nikon Corporation deklaruoja, kad radijo įranga, kurios
tipas yra D500, atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D500.pdf.
Saugumas
Nors vienas iš šio gaminio pranašumų yra galimybė kitiems laisvai prisijungti ir belaidžiu
ryšiu keistis duomenimis jo veikimo diapazono ribose, nesiimant saugumo priemonių,
gali atsitikti šie dalykai:
• Duomenų vagystė: nusikaltėliai gali perimti belaidžiu ryšiu perduodamus duomenis ir
pavogti naudotojo ID, slaptažodžius ir kitą asmeninę informaciją.
• Neleistina prieiga: pašaliniai asmenys gali gauti prieigą prie tinklo ir pakeisti duomenis
arba atlikti kitokius kenkėjiškus veiksmus. Atminkite, kad dėl belaidžių tinklų struktūros
tam tikros specializuotos atakos gali suteikti neleistiną prieigą net ir įjungus apsaugą.
xxiii
xxiv
Įžanga
Susipažinimas su fotoaparatu
Skirkite kelias minutes susipažinti su fotoaparato valdikliais ir ekrane
rodoma informacija. Gali būti naudinga pasižymėti šią temą ir grįžti prie
jos skaitant likusią vadovo dalį.
Fotoaparato korpusas
8
1
9
10
2
11
3
12
4
4
5
13
6
7
16
14
15
1 T mygtukas......................92, 95, 230
2 Atleidimo režimo parinkimo ratuko
fiksavimo atpalaidavimo
mygtukas.............................................. 116
3 Atleidimo režimo parinkimo
ratukas................................................... 116
4 Fotoaparato dirželio ąselė ................... 13
5 U mygtukas ............ 159, 164, 168, 170
6 I mygtukas ..................................... 130
7 Y mygtukas ......................................... 129
8 Filmavimo mygtukas ................... 60, 301
9
10
11
12
13
14
15
16
Maitinimo jungiklis............................ 6, 20
Užrakto atleidimo mygtukas...... 38, 303
E mygtukas ................................. 143, 230
S/Q mygtukas.............. 123, 127, 304
Valdymo pultas..........................................5
Dioptrijų reguliavimo valdiklis ........... 29
Židinio plokštumos žymė (E) .........115
Kontaktinė jungtis (papildomai
blykstei)........................................ 196, 335
1
Fotoaparato korpusas (tęsinys)
4
2
1
5
15
6
16
2
3
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
13 12
Automatinio laikmačio lemputė ...... 120
Stereomikrofonas ...................60, 64, 290
Eksponavimo sujungimo svirtis ....... 367
BKT mygtukas
................... 147, 151, 155, 195, 238, 301
Blykstės sinchronizavimo kontaktų
dangtelis............................................... 197
Dešimties kontaktų nuotolinio valdymo
jungties dangtelis...................... 253, 336
USB jungties dangtelis
Garso jungties dangtelis ............. 65, 336
HDMI jungties dangtelis
AF režimo mygtukas .....47, 49, 101, 105
11
10
7
17
8
18
9
19
20
11 Fokusavimo režimo
valdiklis ...................................47, 97, 114
12 Objektyvo atleidimo mygtukas .......... 19
13 Objektyvo tvirtinimo žymė.................. 18
14 Veidrodis ....................................... 121, 341
15 Blykstės sinchronizavimo
kontaktas ..............................................197
16 Dešimties kontaktų nuotolinio
valdymo jungtis ........................ 253, 336
17 USB jungtis
18 Išorinio mikrofono jungtis .......... 65, 336
19 HDMI jungtis .........................................335
20 Ausinių jungtis..................................65, 67
21 Korpuso dangtelis......................... 18, 335
D Uždenkite jungtis dangteliu
Jei jungčių nenaudojate, uždenkite jas jungčių dangteliais. Į jungtis patekusios
pašalinės medžiagos gali trukdyti perduoti duomenis.
2
1
8
2
9
3
10
4
11
5
6
7
1
2
3
4
5
6
Pv mygtukas ................. 49, 131, 301, 303 7 Akumuliatoriaus skyriaus dangtelio
fiksatorius ............................................... 15
Papildomų komandų ratukas ........... 302
Fn1 mygtukas ............................... 301, 303 8 Objektyvo stovas........................... 18, 115
N ženklas (NFC antena) ........................ 22 9 Procesoriaus kontaktai
10 Papildomo akumuliatorių bloko
Kintamosios srovės jungties dangtelis
MB-D17 kontaktų dangtelis............. 335
Akumuliatoriaus skyriaus
dangtelis...........................................15, 17 11 Trikojo lizdas
D Garsiakalbis
Nelaikykite garsiakalbio arti magnetinių prietaisų. Jeigu nepaisysite šios
atsargumo priemonės, gali būti paveikti magnetiniais prietaisais įrašomi
duomenys.
3
Fotoaparato korpusas (tęsinys)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
24
1 Vaizdo ieškiklis........................... 7, 29, 119
2 Okuliaro užrakto atleidimo mygtuko
svirtelė................................................... 119
3 O/Q mygtukas ................... 42, 278, 304
4 K mygtukas .................................. 40, 255
5 G mygtukas .............................. 30, 281
6 L/Z/Q mygtukas .......... 31, 181, 273
7 X mygtukas.................................... 46, 271
8 W/M mygtukas......... 202, 203, 255, 271
9 J (patvirtinimo) mygtukas........ 31, 256
10 Fn2 mygtukas ...................... 275, 301, 303
11 Pakreipiamasis ekranas
......................9, 11, 43, 58, 255, 304, 305
12 Vaizdo ieškiklio okuliaras ............ 29, 119
13 Garsiakalbis ......................................... 3, 81
4
13
23
22
14 Papildomas valdiklis
............................ 109, 111, 141, 301, 303
15 AF-ON mygtukas ......... 102, 112, 293, 301
16 Pagrindinių komandų ratukas ..........302
17 Kryptinis valdiklis ...........31, 39, 301, 302
18 Centrinio fokusavimo taško pasirinkimo
fokusavimo valdiklio fiksatorius ..... 108
19 Atminties kortelės lizdo
dangtelis ...........................................15, 17
20 R (informacijos)
mygtukas........................54, 69, 222, 226
21 Tiesioginės peržiūros valdiklis ......43, 58
22 a mygtukas ...................43, 58, 174, 303
23 i mygtukas .....................50, 64, 229, 260
24 Atminties kortelės prieigos
lemputė.......................................... 38, 118
Valdymo pultas
Kai fotoaparatas įjungtas, valdymo pulte rodomi įvairūs fotoaparato
nustatymai. Čia iliustruojami elementai rodomi pirmą kartą įjungus
fotoaparatą. Informacija apie kitus nustatymus pateikiama
atitinkamuose šio vadovo skirsniuose.
1 2
3
4
5
15
14
6
7
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
10 9
Ekspozicijos režimas............................ 130
Fotografavimo meniu bankas .......... 283
Užrakto greitis ............................. 133, 135
Akumuliatoriaus daviklis...................... 35
Diafragma (f skaičius) ................ 134, 135
XQD kortelės piktograma ..............15, 96
SD kortelės piktograma..................15, 96
Likusių ekspozicijų skaičius ........ 36, 389
9
10
11
12
13
14
15
8
AF sričių režimas................................... 103
Automatinio fokusavimo režimas.... 101
Baltos spalvos balansas ...................... 159
Vaizdo dydis (JPEG ir TIFF vaizdai)..... 94
Vaizdo kokybė ........................................ 91
B indikacija
Matavimas .............................................129
A B indikacija
Fotoaparato laikrodis maitinamas iš atskiro įkraunamo maitinimo šaltinio, kuris
pagal poreikį įkraunamas, kai įdedamas pagrindinis akumuliatorius arba
fotoaparatas maitinamas naudojant papildomą kintamosios srovės jungtį ir
kintamosios srovės adapterį (0 335). Jei įkrovimas trunka dvi dienas, energijos
laikrodžiui maitinti užteks maždaug trims mėnesiams. Jei valdymo pulte mirksi
piktograma B, buvo grąžinta pradinė laikrodžio būsena, todėl data ir laikas,
įrašomas su naujomis nuotraukomis, bus klaidingas. Naudodami sąrankos meniu
parinktį Time zone and date (laiko juosta ir data) > Date and time (data ir
laikas), nustatykite teisingą laikrodžio laiką ir datą (0 304).
5
A LCD apšvietimo įrenginiai
Pasukus maitinimo jungiklį link D,
įjungiamas mygtukų ir valdymo
pulto apšvietimas, kad būtų lengviau
naudoti fotoaparatą tamsoje.
Atleidus maitinimo jungiklį,
apšvietimas lieka įjungtas dar keletą
sekundžių, kol būna aktyvus
budėjimo laikmatis (0 296), kol
atleidžiamas užraktas arba kol
maitinimo jungiklis vėl pasukamas
link D.
Maitinimo jungiklis
D Valdymo pulto ir vaizdo ieškiklio ekranai
Valdymo pulto ir vaizdo ieškiklio ekranų ryškumas priklauso nuo temperatūros.
Be to, esant žemai temperatūrai, ekranų reakcijos laikas gali pailgėti. Tai normalu
ir nereiškia gedimo.
6
Vaizdo ieškiklio ekranas
4
5
6
1
2
7
8
9
3
13
10 11 12 14
23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15
16
17 18 19 20
25
26
Vienspalvio vaizdo indikacija............ 180
AF srities rėmeliai................................... 29
Pakreipimo indikacija 1, 2
1,3 karto apkirptas DX
vaizdo plotas ...................................88, 89
Komponavimo tinklelis (rodomas, kai
nustatyta pasirinktinio nustatymo d8
Viewfinder grid display (vaizdo
ieškiklio tinklelio rodinys)
parinktis On (įjungta)) ..................... 298
Fokusavimo taškai ............... 97, 108, 293
1,3 karto apkirpto DX vaizdo ploto
indikacija ..........................................88, 89
Pavertimo indikacija 1, 3
Mirgėjimo aptikimas .................. 234, 287
27 28
21 22
29
10 Židinio daviklis...................... 38, 111, 115
11 Matavimas .............................................128
12 Automatinės ekspozicijos (AE)
fiksavimas.............................................141
13 Užrakto greičio fiksavimo
piktograma..................................140, 302
14 Užrakto greitis.............................. 133, 135
Automatinio fokusavimo režimas.... 101
15 Diafragmos fiksavimo
piktograma..................................140, 302
16 Diafragma (f skaičius).................134, 135
Diafragma (žingsnelių
skaičius)........................................ 134, 325
7
17 Ekspozicijos režimas............................ 130
18 Fotografavimo serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis/blykstės
reikšmėmis indikacija ........................ 147
WB serijos indikacija............................ 151
ADL serijos indikacija .......................... 155
19 Senkančio akumuliatoriaus
įspėjimas................................................. 35
20 ISO jautrumo indikacija ...................... 123
Automatinio ISO jautrumo
daviklis .................................................. 126
21 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje
vietos lieka daugiau nei
1 000 ekspozicijų)................................. 36
22 Blykstės parengties daviklis 4
.............................................. 196, 206, 369
23 FV fiksavimo indikacija ....................... 206
24 Blykstės sinchronizacijos
indikacija .............................................. 299
25 Diafragmos žingsnelio
indikacija ..................................... 134, 325
26 Ekspozicijos rodiklis.............................136
Ekspozicijos kompensavimo
rodinys .................................................. 143
27 Blykstės kompensavimo
indikacija............................................... 203
28 Ekspozicijos kompensavimo
indikacija............................................... 143
29 Likusių ekspozicijų skaičius ........ 36, 389
Likusių ekspozicijų skaičius iki atminties
buferio užpildymo..................... 118, 389
ISO jautrumas ....................................... 123
Iš anksto nustatytos baltos spalvos
balanso reikšmės įrašymo
indikacija............................................... 171
Aktyviojo D-Lighting apimtis
AF sričių režimas.......................... 105, 106
Ekspozicijos kompensavimo
vertė ...................................................... 143
Blykstės kompensavimo vertė..........203
Kompiuterio režimo daviklis
1 Gali būti rodoma paspaudžiant mygtuką, kuriam pasirinktinio nustatymo f1 (Custom control
assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams), 0 301) parinktimi
priskirta funkcija Viewfinder virtual horizon (vaizdo ieškiklio virtualus
horizontas).
2 Atlieka pavertimo indikacijos funkciją, kai fotoaparatas pasukamas fotografuoti į vertikalią (portretinę)
padėtį.
3 Atlieka pakreipimo indikacijos funkciją, kai fotoaparatas pasukamas fotografuoti į vertikalią (portretinę)
padėtį.
4 Rodoma, kai prijungiama papildoma blykstė (0 196). Blykstės parengties daviklis įsijungia, kai įkraunama
blykstė.
Pastaba: ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis pateiktas iliustravimo tikslais.
D Neįdėtas akumuliatorius
Kai akumuliatorius visiškai išeikvotas arba neįdėtas, vaizdo ieškiklio ekranas
tampa blankus. Tai normalu ir nereiškia gedimo. Vaizdo ieškiklio ekranas vėl
atrodys įprastai, kai bus įdėtas visiškai įkrautas akumuliatorius.
8
Pakreipiamojo ekrano naudojimas
Ekraną galima pakreipti ir pasukti, kaip parodyta toliau.
Įprastinis naudojimas: ekranas įprastai
naudojamas nustatytas į laikymo
padėtį.
Fotografavimas/filmavimas iš žemai:
pakreipkite ekraną į viršų, kad įjungę
tiesioginės peržiūros režimą
galėtumėte fotografuoti/filmuoti
žemai laikomu fotoaparatu.
Fotografavimas/filmavimas iš aukštai:
pakreipkite ekraną į apačią, kad
įjungę tiesioginės peržiūros režimą
galėtumėte fotografuoti/filmuoti
aukštai laikomu fotoaparatu.
9
D Ekrano naudojimas
Sukite ekraną švelniai, sustokite, kai pajusite pasipriešinimą. Nenaudokite jėgos.
Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių, galite sugadinti fotoaparatą arba
ekraną. Jei fotoaparatas sumontuotas ant trikojo, žiūrėkite, kad ekranas prie jo
nesiliestų.
Nekelkite ir neneškite fotoaparato suėmę už ekrano. Jei nesilaikysite šios
atsargumo priemonės, galite sugadinti fotoaparatą. Jei fotografuojant ekranas
nenaudojamas, grąžinkite jį į laikymo padėtį.
Nelieskite užpakalinės ekrano dalies ir saugokite,
kad ant vidinio paviršiaus nepatektų skysčių. Jei
nesilaikysite šių atsargumo priemonių, gaminys
gali sugesti.
Būkite ypač atsargūs, kad
nepaliestumėte šios dalies.
10
Jutiklinio ekrano naudojimas
Jutiklinis ekranas reaguoja į toliau nurodytus veiksmus:
Brūkštelėjimas
Brūkštelėkite pirštu per ekraną neilgą atkarpą į
kairę arba dešinę.
Slinkimas
Slinkite pirštu per ekraną.
Skėtimas/glaudimas
Pridėkite du pirštus prie ekrano ir skėskite arba
glauskite juos.
11
❚❚ Jutiklinio ekrano naudojimas
Atkūrimo metu (0 258) jutiklinį ekraną galima naudoti:
• Peržiūrėti kitiems vaizdams
• Priartinti arba atitolinti
• Peržiūrėti miniatiūroms
• Peržiūrėti filmams
Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, naudojant jutiklinį ekraną
galima fotografuoti (jutiklinis užraktas; 0 55) arba išmatuoti taškinio
baltos spalvos balanso vertę (0 175). Jutiklinį ekraną taip pat galima
naudoti rinkti tekstui (0 186).
D Jutiklinis ekranas
Jutiklinis ekranas reaguoja į statinę elektrą, todėl gali neveikti, jei bus padengtas
kitų gamintojų apsauginėmis plėvelėmis arba liečiamas nagais ar nenusimovus
pirštinių. Nenaudokite jėgos ir nelieskite ekrano aštriais daiktais.
D Jutiklinio ekrano naudojimas
Jutiklinis ekranas gali nereaguoti kaip numatyta, jei bandysite jį naudoti
neatitraukę nuo jo kitoje vietoje priglausto delno arba kito piršto. Gali būti
neįmanoma atpažinti kitų judesių, jei liesite per švelniai, pirštu brauksite per
greitai ar per trumpą atkarpą arba per anksti atitrauksite nuo ekrano, taip pat jei
netinkamai koordinuosite judesius suglausdami arba išskėsdami du pirštus.
A Jutiklinių valdiklių įjungimas ir išjungimas
Jutiklinius valdiklius galima įjungti arba išjungti naudojant sąrankos meniu
parinktį Touch controls (jutikliniai valdikliai) (0 306).
A Taip pat žr.
Sąrankos meniu parinktį Touch controls (jutikliniai valdikliai) galima naudoti
norint pakeisti kryptį, kuria reikia brūkštelėti pirštu norint peržiūrėti kitus vaizdus,
kai jie atkuriami viso kadro režimu (0 306).
12
Pirmieji žingsniai
Prijunkite fotoaparato dirželį
Saugiai pritvirtinkite dirželį prie fotoaparato ąselių.
Įkraukite akumuliatorių
Įdėkite akumuliatorių ir įkiškite įkroviklio maitinimo kištuką į elektros
lizdą (prie įkroviklio pridedamas arba sieninis kintamosios srovės
adapteris, arba maitinimo laidas, – priklauso nuo šalies arba regiono).
Išeikvotas akumuliatorius bus visiškai įkrautas maždaug po 2 valandų ir
35 minučių.
• Sieninis kintamosios srovės adapteris: įkiškite sieninį kintamosios srovės
adapterį į įkroviklio kintamosios srovės įėjimą (q). Paslinkite sieninio
kintamosios srovės adapterio fiksatorių kaip parodyta (w) ir pasukite
adapterį 90° kampu, kad užsifiksuotų (e). Įdėkite akumuliatorių ir
įkiškite įkroviklio maitinimo kištuką į elektros lizdą.
Sieninio kintamosios srovės
adapterio fiksatorius
90°
13
• Maitinimo laidas: prijungę maitinimo laidą su kištuku, orientuotu kaip
parodyta, įdėkite akumuliatorių ir įkiškite laido maitinimo kištuką į
elektros lizdą.
Akumuliatoriaus įkrovimo metu mirksi lemputė CHARGE.
Akumuliatorius
įkraunamas
Įkrovimas baigtas
D Akumuliatorius ir įkroviklis
Perskaitykite šio vadovo xiii–xvi ir 345–349 puslapiuose esančius įspėjimus bei
perspėjimus ir paisykite jų.
14
Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę
Prieš įdėdami arba išimdami akumuliatorių ir atminties korteles
įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis nustatytas į padėtį OFF. Dėkite
akumuliatorių, orientuotą kaip parodyta, kad juo prie vieno šono
prispaustumėte oranžinį akumuliatoriaus fiksatorių. Kai akumuliatorius
įdedamas iki galo, jis užfiksuojamas fiksatoriumi.
Akumuliatoriaus
fiksatorius
Atminties kortelės dedamos, kaip parodyta toliau. Kiškite atminties
kortelę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos.
• XQD atminties kortelės:
16GB
• SD atminties kortelės:
15
D Atminties kortelės
• Atminties kortelės po naudojimo gali būti karštos. Išimdami atminties korteles
iš fotoaparato, imkitės būtinų atsargumo priemonių.
• Prieš įdėdami ar išimdami atminties kortelę, išjunkite fotoaparatą.
Formatuojant kortelę, įrašant, trinant ar kopijuojant duomenis į kompiuterį,
negalima išimti atminties kortelės iš fotoaparato, jo išjungti, taip pat išimti ar
atjungti maitinimo šaltinio. Nesilaikant šių atsargumo priemonių, galima
prarasti duomenis arba sugadinti fotoaparatą ar kortelę.
• Nelieskite kortelės kontaktų pirštais ar metaliniais daiktais.
• Nelankstykite ir nemėtykite kortelių, saugokite jas nuo stiprių smūgių.
• Nespauskite kortelės korpuso. Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių, galite
sugadinti kortelę.
• Saugokite kortelę nuo vandens, didelės drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
• Neformatuokite atminties kortelių kompiuteriu.
A Apsaugos nuo įrašymo jungiklis
SD atminties kortelėse būna įtaisytas
apsaugos nuo įrašymo jungiklis, skirtas
apsisaugoti nuo netyčinio duomenų
praradimo. Kai šis jungiklis nustatytas į
padėtį LOCK, atminties kortelės
Apsaugos nuo įrašymo jungiklis
neįmanoma formatuoti, nuotraukų
neįmanoma ištrinti ar įrašyti (jei bandysite atleisti užraktą, ekrane bus rodomas
pranešimas). Atminties kortelei atrakinti perjunkite jungiklį į rašymo padėtį.
A Be atminties kortelės
Jei neįdėta jokia atminties kortelė, valdymo pulte
ir vaizdo ieškiklyje rodoma S. Jei
fotoaparatas išjungiamas su įkrautu
akumuliatoriumi ir neįdedama jokia atminties
kortelė, valdymo pulte rodoma S.
16
❚❚ Akumuliatoriaus ir atminties kortelių išėmimas
Akumuliatoriaus išėmimas
Išjunkite fotoaparatą ir atidarykite
akumuliatoriaus skyriaus dangtelį.
Akumuliatoriui atlaisvinti paspauskite
akumuliatoriaus fiksatorių rodykle nurodyta
kryptimi ir ranka ištraukite akumuliatorių.
16GB
Atminties kortelių išėmimas
Įsitikinę, kad atminties kortelės prieigos lemputė nešviečia, išjunkite
fotoaparatą ir atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį. Paspauskite
kortelę gilyn ir atleiskite (q). Tuomet atminties kortelę galima ištraukti
ranka (w).
XQD atminties kortelės
SD atminties kortelės
17
Prijunkite objektyvą
Būkite atsargūs, kad nuimant objektyvą arba korpuso dangtelį į
fotoaparatą nepatektų dulkių. Šiame vadove demonstracijos tikslais
bendruoju atveju naudojamas objektyvas AF-S DX NIKKOR 16–80 mm
f/2,8–4 E ED VR.
Nuimkite fotoaparato
korpuso dangtelį
Nuimkite galinį objektyvo dangtelį
Tvirtinimo žymė (ant fotoaparato)
Sulygiuokite
tvirtinimo žymes
Tvirtinimo žymė (ant objektyvo)
Sukite objektyvą, kaip parodyta, kol jis užsifiksuos
Prieš fotografuodami nepamirškite nuimti objektyvo dangtelio.
18
A Objektyvo nuėmimas
Prieš nuimdami ar keisdami objektyvą, įsitikinkite,
kad fotoaparatas išjungtas. Norėdami nuimti
objektyvą, nuspaudę objektyvo atleidimo mygtuką
(q) sukite objektyvą pagal laikrodžio rodyklę (w).
Nuėmę objektyvą, uždėkite objektyvo dangtelius ir
fotoaparato korpuso dangtelį.
D Objektyvai su procesoriais, turintys diafragmos žiedus
Jei objektyvas su procesoriumi turi diafragmos žiedą (0 325), užfiksuokite
diafragmą ties mažiausiu nustatymu (didžiausiu f skaičiumi).
19
Fotoaparato konfigūravimas
❚❚ Konfigūravimas išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu
Prieš tęsdami patikrinkite ir įsitikinkite, ar fotoaparato
akumuliatorius visiškai įkrautas ir atminties kortelėje yra
tuščios vietos. Išmaniajame telefone arba planšetiniame
kompiuteryje (toliau vadinami „išmaniuoju prietaisu“)
įdiekite programėlę SnapBridge, kaip aprašyta vidinėje
priekinio viršelio pusėje, ir įjunkite Bluetooth ir Wi-Fi ryšį. Atminkite,
ryšys su fotoaparatu bus sudaromas per programėlę SnapBridge.
Nebandykite ryšio sudaryti naudodami Bluetooth nustatymus,
pateikiamus išmaniojo prietaiso programėlėje Nustatymai. Toliau
pateikiami nurodymai atitinka programėlės SnapBridge 2.0 versiją.
Informacijos apie naujausią versiją pateikiama dokumente SnapBridge
prisijungimo vadovas (pdf), kurį galima atsisiųsti iš šios interneto
svetainės:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Tikrieji rodiniai fotoaparate ir išmaniajame prietaise gali skirtis nuo
pateiktų tolesnėse iliustracijose.
1 Fotoaparatas. Įjunkite fotoaparatą.
Atveriamas kalbos parinkimo dialogo
langas.
20
Meniu naršymui naudokite kryptinį valdiklį ir mygtuką J.
Maitinimo jungiklis
Aukštyn
Kairėn
J mygtukas (parinkimo)
Dešinėn
Žemyn
Kryptinis valdiklis
Spausdami 1 ir 3 pažymėkite kalbą ir parinkite ją paspausdami J.
Kalbą galima bet kada pakeisti, naudojant sąrankos meniu parinktį
Language (kalba).
2 Fotoaparatas. Ekrane atsiradus dešinėje
iliustruojamam dialogo langui
paspauskite J. Jei išmaniuoju prietaisu
fotoaparato konfigūruoti nenorite,
paspauskite G (0 27). Jei dešinėje
iliustruojamas dialogo langas
nerodomas, parinkite sąrankos meniu
elementą Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo
prietaiso), pažymėkite Start (pradėti) ir paspauskite J.
21
3 Fotoaparatas/išmanusis prietaisas. Pradėkite
siejimą.
• Android prietaisai su NFC funkcija. Patikrinkite,
ar išmaniajame prietaise įjungta NFC
funkcija, tada, priglausdami išmaniojo
prietaiso NFC anteną prie fotoaparato
N (N-Mark), paleiskite programėlę
SnapBridge ir, prieš pereidami prie 7
veiksmo, įvykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus. Jei atveriama SnapBridge atsisiuntimo svetainė,
atsisiųskite ir įdiekite programėlę ir tik tada pakartokite pirmiau
nurodytus veiksmus.
• iOS ir Android prietaisai, kuriuose NFC funkcijos nėra. Paspausdami mygtuką
J parenkite fotoaparatą siejimui.
22
4 Fotoaparatas. Įsitikinkite, ar fotoaparato
ekrane rodomas dešinėje iliustruojamas
pranešimas, ir parenkite išmanųjį
prietaisą.
5 Išmanusis prietaisas. Paleiskite programėlę
SnapBridge ir palieskite Pair with camera
(sieti su fotoaparatu). Jei bus atvertas
raginimas pasirinkti fotoaparatą,
palieskite rodomą fotoaparato
pavadinimą.
6 Išmanusis prietaisas. Dialogo lange „Pair
with camera (siejimas su fotoaparatu)“
palieskite fotoaparato pavadinimą.
Naudotojams, kurie fotoaparatą su iOS
prietaisu sieja pirmą kartą, iš pradžių
pateikiami siejimo nurodymai. Perskaitę
nurodymus paslinkite rodinį iki apačios ir
palieskite Understood (supratau). Jei
ekrane pateikiamas raginimas pasirinkti
priedą, palieskite fotoaparato
pavadinimą dar kartą (kol ekrane atsiras
fotoaparato pavadinimas, gali praeiti šiek tiek laiko).
23
7 Fotoaparatas/išmanusis prietaisas. Patikrinkite, ar fotoaparato ir
išmaniojo prietaiso ekrane rodomas toks pats šešiaženklis
skaičius. Kai kurių versijų iOS gali nerodyti skaičiaus. Jei skaičiaus
ekrane nėra, pereikite prie 8 veiksmo.
8 Fotoaparatas/išmanusis prietaisas. Paspauskite fotoaparato mygtuką J
ir išmaniojo prietaiso ekrane palieskite PAIR (sieti) (rodinys
priklauso nuo prietaiso ir operacinės sistemos).
24
9 Fotoaparatas/išmanusis prietaisas. Baikite siejimą.
• Fotoaparatas. Ekrane atsiradus dešinėje
iliustruojamam pranešimui paspauskite
J.
• Išmanusis prietaisas. Ekrane atsiradus
dešinėje iliustruojamam pranešimui
palieskite OK (gerai).
10 Fotoaparatas. Siejimo užbaigimui vadovaukitės ekrane pateikiamais
nurodymais.
• Jei fotoaparatui leisite nuotraukas papildyti buvimo vietos duomenimis,
atsakydami į klausimą „Download location data from smart
device?“ (Ar atsiųsti buvimo vietos duomenis iš išmaniojo
prietaiso?) pasirinkite Yes (taip), tada išmaniajame prietaise
įjunkite buvimo vietos nustatymo funkciją ir programėlės
SnapBridge kortelėje įjunkite funkciją Auto link options
(automatinio ryšio sudarymo parinktys) > Synchronize
location data (sinchronizuoti buvimo vietos duomenis).
• Jei fotoaparato laikrodį norite sinchronizuoti su išmaniojo prietaiso pateikiamu
laiku, atsakydami į klausimą „Sync clock with smart device?“ (Ar
sinchronizuoti laikrodį su išmaniuoju prietaisu?) pasirinkite Yes
(taip) ir programėlės kortelėje įjunkite funkciją Auto link
options (automatinio ryšio sudarymo parinktys) > Synchronize
clocks (sinchronizuoti laikrodžius).
Atlikus nurodytus veiksmus išmaniojo prietaiso ir fotoaparato ryšys būna
sudarytas. Visos fotoaparatu daromos nuotraukos bus automatiškai
siunčiamos į išmanųjį prietaisą.
25
❚❚ Konfigūravimas naudojant fotoaparato meniu
Fotoaparato laikrodį galima nustatyti rankiniu būdu.
1 Įjunkite fotoaparatą.
Atveriamas kalbos parinkimo langas.
Meniu naršymui naudokite kryptinį valdiklį ir mygtuką J.
Maitinimo jungiklis
Aukštyn
Kairėn
J mygtukas (parinkimo)
Dešinėn
Žemyn
Kryptinis valdiklis
Spausdami 1 ir 3 pažymėkite kalbą ir parinkite ją paspausdami J.
Kalbą galima bet kada pakeisti, naudojant sąrankos meniu parinktį
Language (kalba).
26
2 Kai atveriamas dešinėje iliustruojamas
dialogo langas, spauskite G.
G mygtukas
3 Nustatykite fotoaparato laikrodį.
Paspausdami mygtuką G atverkite
sąrankos meniu.
G mygtukas
Pažymėkite Time zone and date (laiko
juosta ir data) ir spauskite 2 (jei meniu
peržiūrimas pirmą kartą, automatiškai
atveriamas sąrankos meniu su jame
parinktu elementu Time zone and date
(laiko juosta ir data); daugiau
informacijos apie meniu naudojimą rasite
304 puslapyje).
27
Po to, kai naudodami Time zone (laiko
juosta) parenkate laiko juostą ir (jei
parinktis įdiegta) naudodami Daylight
saving time (vasaros laikas) įjungiate
vasaros laiko funkciją, pažymėkite Date
and time (data ir laikas) ir spauskite 2.
Elementus žymėkite spausdami 4 arba 2,
o jų vertes keiskite spausdami 1 arba 3.
Kai baigsite reguliuoti, nustatykite laikrodį
paspausdami J. Laikrodį galima bet kada
pareguliuoti, naudojant sąrankos meniu
parinktį Time zone and date (laiko juosta
ir data) > Date and time (data ir laikas)
(0 304).
A Datos formatas
Jei reikia pakeisti datos rodymo eilės tvarką, naudokite meniu elemento Time
zone and date (laiko juosta ir data) parinktį Date format (datos formatas)
(0 304).
28
Sufokusuokite vaizdo ieškiklį
Ištraukite dioptrijų reguliavimo valdiklį ir
sukite, kol rodmenys vaizdo ieškiklio ekrane,
fokusavimo taškai ir AF srities rėmelis bus
gerai sufokusuoti. Kai sukate valdiklį pridėję
akį prie vaizdo ieškiklio, būkite atsargūs, kad
nepataikytumėte sau pirštais ar nagais į akį.
Kai sufokusuotas vaizdas jus tenkins, įstumkite
dioptrijų reguliavimo valdiklį atgal.
Fokusavimo
taškas
AF srities rėmeliai
Nesufokusuotas vaizdo
ieškiklis
Sufokusuotas vaizdo
ieškiklis
A Vaizdo ieškiklio dioptrijų reguliavimo lęšiai
Siekiant papildomai derinti vaizdo ieškiklio
dioptrijas, galima įsigyti korekcinių lęšių (siūlomi
atskirai; 0 335). Prieš prijungiant vaizdo ieškiklio
dioptrijų reguliavimo lęšį, reikia nuimti vaizdo
ieškiklio okuliarą DK-17F: okuliaro fiksatoriui atleisti
uždarykite vaizdo ieškiklio užraktą (q) ir, nestipriai
suėmę nykščiu ir smiliumi, sukite okuliarą, kaip
parodyta dešinėje (w).
29
Instruktažas
Fotoaparato meniu
Daugelį fotografavimo, atkūrimo ir sąrankos
parinkčių galima pasiekti per fotoaparato
meniu. Jei norite atverti meniu, paspauskite
mygtuką G.
G mygtukas
Kortelės
Rinkitės iš toliau pateiktų meniu:
• D: atkūrimas (0 281)
• C: fotografavimas (0 283)
• 1: filmavimas (0 288)
• A: pasirinktiniai nustatymai (0 292)
• B: sąranka (0 304)
• N: retušavimas (0 313)
• O/m: MY MENU (Mano meniu) arba RECENT
SETTINGS (paskutiniai nustatymai) (pagal
numatytąją parinktį rodomas MY MENU
(Mano meniu); 0 315)
Slinktukas rodo padėtį tuo metu
naudojamame meniu.
Esamą kiekvienos parinkties nustatymą
rodo piktograma.
Meniu parinktys
Parinktys tuo metu naudojamame meniu.
Žinyno piktograma (0 31)
30
Fotoaparato meniu naudojimas
❚❚ Meniu valdikliai
Fotoaparato meniu naršyti naudojamas kryptinis valdiklis ir mygtukas J.
Kryptinis valdiklis
Žymiklį perkelia aukštyn
Parenka pažymėtą
elementą
Atšaukia ir grįžta į
ankstesnį meniu
Parenka pažymėtą
elementą arba pereina
į papildomą meniu
Žymiklį perkelia žemyn
J mygtukas
Parenka pažymėtą
elementą
A d (žinynas) piktograma
Jei ekrano apatiniame kairiajame kampe pasirodo piktograma d, paspaudžiant
mygtuką L (Z/Q) galima atverti žinyną.
Laikant mygtuką nuspaustą, rodomas tuo metu nustatytos parinkties aprašymas
arba meniu. Paspauskite 1 arba 3, jei norite slinkti ekranu.
L (Z/Q) mygtukas
31
❚❚ Meniu naršymas
Norėdami naršyti meniu, vadovaukitės tolimesniais nurodymais.
1 Atverkite meniu.
Jei norite atverti meniu, spauskite mygtuką
G.
G mygtukas
2 Pažymėkite tuo metu
rodomo meniu piktogramą.
Jei norite pažymėti tuo metu
rodomo meniu piktogramą,
spauskite 4.
3 Pasirinkite meniu.
Pageidaujamam meniu parinkti spauskite 1 arba 3.
4 Nustatykite žymiklį
parinktame meniu.
Jei norite nustatyti žymiklį
parinktame meniu,
spauskite 2.
32
5 Pažymėkite meniu elementą.
Jei norite pažymėti meniu
elementą, spauskite 1 arba 3.
6 Atverkite parinktis.
Parinkto meniu elemento
parinktims atverti spauskite 2.
7 Pažymėkite parinktį.
Jei norite pažymėti parinktį,
spauskite 1 arba 3.
8 Parinkite pažymėtą elementą.
Paspauskite J, kad parinktumėte
pažymėtą elementą. Jei norite išeiti nieko
nepažymėję, spauskite mygtuką G.
J mygtukas
33
Įsidėmėkite:
• Meniu elementų, kurie rodomi pilki, tuo metu parinkti negalima.
• Spaudžiant 2 arba kryptinio valdiklio centrinę dalį, dažniausiai
pasiekiamas tas pats efektas kaip ir spaudžiant J, tačiau kai kuriuos
elementus galima pasirinkti tik spaudžiant J.
• Norėdami išeiti iš meniu ir grįžti į fotografavimo režimą, iki pusės
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
34
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
Akumuliatoriaus įkrovos lygis ir likusių ekspozicijų
skaičius
Prieš pradėdami fotografuoti patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį
bei likusių ekspozicijų skaičių, kaip aprašyta toliau.
❚❚ Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Akumuliatoriaus įkrovos lygis rodomas
valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje.
Valdymo pultas
Vaizdo ieškiklis
Piktograma
Valdymo pultas Vaizdo ieškiklis
Aprašymas
L
—
Akumuliatorius visiškai įkrautas.
K
—
J
—
Akumuliatorius iš dalies išsekęs.
I
—
Akumuliatorius beveik išseko. Įkraukite
H
d
akumuliatorių arba pasiruoškite įkrautą atsarginį
akumuliatorių.
H
d
Užrakto atleidimas išjungtas. Įkraukite arba
(mirksi)
(mirksi)
pakeiskite akumuliatorių.
A Informacija, rodoma išjungus fotoaparatą
Jei fotoaparatas išjungiamas, kai įdėtas
akumuliatorius ir atminties kortelė, rodoma
atminties kortelės piktograma ir likusių ekspozicijų
skaičius (naudojant kai kurias atminties korteles, ši
informacija retais atvejais rodoma tik įjungus
fotoaparatą).
Valdymo pultas
35
❚❚ Likusių ekspozicijų skaičius
Fotoaparate įrengti du atminties kortelių
lizdai: vienas jų skirtas XQD kortelėms, kitas –
SD kortelėms. Kai įdėtos dvi kortelės,
kiekvienos iš jų paskirtis nustatoma parametrų
Primary slot selection (pirminio lizdo
parinkimas) ir Secondary slot function
(antrinio lizdo funkcija) parinktimis. Jei
nustatyta parametro Secondary slot
function (antrinio lizdo funkcija) numatytoji
parinktis Overflow (perpilda) (0 96),
antriniame lizde esanti kortelė bus naudojama
tik užpildžius pirminiame lizde esančią kortelę.
Valdymo pulte rodoma, kurios kortelės įdėtos
(pavyzdyje iliustruojama, kaip atrodo
rodmenys, kai kortelės įdėtos į abu lizdus). Jei
įvyksta klaida (pavyzdžiui, jei atminties kortelė
yra pilna arba SD lizde esanti kortelė
užrakinta), atitinkamos kortelės piktograma
ima mirksėti (0 357).
Valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje rodoma,
kiek nuotraukų galima padaryti esant
dabartiniams nustatymams (vertės virš 1 000
suapvalinamos iki artimiausio šimto į mažąją
pusę; pvz., esant vertei nuo 2 100 iki 2 199 bus
rodoma 2,1 k).
XQD kortelės lizdas
SD kortelės lizdas
Valdymo pultas
Likusių ekspozicijų skaičius
Valdymo pultas
Vaizdo ieškiklis
36
Fotografavimas nereguliuojant fotoaparato
1 Paruoškite fotoaparatą.
Komponuodami vaizdo ieškiklyje
nuotraukas, dešine ranka laikykite
fotoaparatą už rankenos, o kaire iš apačios
prilaikykite fotoaparato korpusą arba
objektyvą.
Komponuodami portretinės (vertikalios)
orientacijos nuotraukas, laikykite
fotoaparatą, kaip parodyta dešiniau.
2 Sukomponuokite nuotrauką.
Pagal numatytuosius nustatymus
fotoaparatas fokusuoja objektą, esantį
centriniame fokusavimo taške. Vaizdo
ieškiklyje sukomponuokite nuotrauką taip,
kad pagrindinis objektas būtų centriniame
fokusavimo taške.
Fokusavimo taškas
37
3 Nuspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką.
Vaizdui sufokusuoti
paspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką. Kai
fokusavimas baigiamas,
vaizdo ieškiklyje atsiranda
židinio daviklis (I).
Vaizdo ieškiklio
ekranas
I
F
H
F H
(mirksi)
Židinio daviklis
Aprašymas
Objektas sufokusuotas.
Fokusavimo taškas yra tarp fotoaparato ir objekto.
Fokusavimo taškas yra už objekto.
Naudojantis automatinio fokusavimo funkcija,
fotoaparatas negali sufokusuoti fokusavimo taške esančio
objekto. Žr. p. 113.
4 Fotografuokite.
Vaizdui nufotografuoti švelniai
pabaikite spausti užrakto
atleidimo mygtuką. Įsižiebs
atminties kortelės prieigos
lemputė ir kelias sekundes
ekrane bus rodoma nuotrauka.
Neišimkite atminties kortelės ir
neišimkite ar neatjunkite
maitinimo šaltinio, kol lemputė
neužgeso ir įrašymas nebaigtas.
38
Atminties kortelės prieigos
lemputė
A Budėjimo laikmatis (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį)
Jei apie šešias sekundes neatliekama jokia operacija, išsijungia valdymo pulto ir
vaizdo ieškiklio užrakto greičio bei diafragmos rodiniai. Taip taupoma
akumuliatoriaus energija. Rodmenims vėl įjungti iki pusės nuspauskite užrakto
atleidimo mygtuką.
Ekspozicijos matuokliai įjungti
Ekspozicijos matuokliai išjungti
Automatiškai skaičiuojamą budėjimo laikmačio trukmę galima reguliuoti
naudojant pasirinktinį nustatymą c2 (Standby timer (budėjimo laikmatis),
0 296).
A Kryptinis valdiklis
Kryptinį valdiklį galima naudoti fokusavimo taškui
pasirinkti (kai įjungti ekspozicijos matuokliai)
(0 108).
Kryptinis valdiklis
39
Nuotraukų peržiūra
1 Paspauskite mygtuką K.
Ekrane pasirodo nuotrauka. Apie atminties
kortelę, kurioje yra nuotrauka, informuoja
piktograma.
K mygtukas
2 Peržiūrėkite kitas nuotraukas.
Kitas nuotraukas galima peržiūrėti
spaudžiant 4 arba 2, taip pat brūkštelint
pirštu per ekraną kairėn arba dešinėn
(0 258). Norint peržiūrėti papildomą
informaciją apie rodomą nuotrauką, reikia
spausti 1 ir 3 (0 261).
Norėdami baigti atkūrimą ir grįžti į fotografavimo režimą,
paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.
40
A Vaizdo peržiūra
Kai nustatyta atkūrimo meniu parametro Image review (vaizdo peržiūra)
parinktis On (įjungta) (0 282), padarytos nuotraukos automatiškai pateikiamos
ekrane.
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip parinkti atminties kortelės lizdą, rasite p. 256 ir 257.
41
❚❚ Nereikalingų nuotraukų ištrynimas
Ekrane rodomai nuotraukai ištrinti spauskite mygtuką O (Q). Atminkite:
ištrintų nuotraukų negalima atkurti.
1 Atverkite nuotrauką.
Atverkite nuotrauką, kurią norite trinti,
kaip aprašyta ankstesniame puslapyje.
Esamo vaizdo vietą nurodo piktograma
apatiniame kairiajame ekrano kampe.
2 Ištrinkite nuotrauką.
Paspauskite mygtuką O (Q). Atveriamas
patvirtinimo dialogo langas. Vaizdui ištrinti
ir grįžti į atkūrimo rodinį paspauskite
mygtuką O (Q) dar kartą. Jei norite išeiti
neištrynę nuotraukos, spauskite K.
O (Q) mygtukas
A Trynimas
Jei reikia ištrinti daugiau vaizdų arba parinkti atminties kortelę, iš kurios bus
trinami vaizdai, naudokite atkūrimo meniu parinktį Delete (trinti) (0 279).
42
Fotografavimas tiesioginės peržiūros
režimu
Skaitykite toliau pateikiamus veiksmus, kaip fotografuoti tiesioginės
peržiūros režimu.
1 Pasukite tiesioginės peržiūros valdiklį į
padėtį C (fotografavimas tiesioginės
peržiūros režimu).
Tiesioginės peržiūros
valdiklis
2 Paspauskite mygtuką a.
Veidrodis bus pakeltas ir fotoaparato
ekrane pasirodys per objektyvą
patenkantis vaizdas. Objekto vaizdo
ieškiklyje nebematysite.
a mygtukas
3 Nustatykite fokusavimo tašką.
Nustatykite fokusavimo tašką ant objekto, kaip aprašyta p. 48.
43
4 Sufokusuokite.
Vaizdui sufokusuoti paspauskite iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką.
Fotoaparatui fokusuojant, fokusavimo
taškas mirksi žalia spalva ir neįmanoma atleisti užrakto. Fotoaparatui
pavykus sufokusuoti, fokusavimo taškas ima šviesti žalia spalva,
nepavykus – mirksėti raudona (atkreipkite dėmesį, kad nuotraukas
galima daryti net ir tuomet, kai fokusavimo taškas mirksi raudona
spalva; prieš fotografuodami patikrinkite židinį ekrane). Užfiksuoti
ekspoziciją galima paspaudžiant vidurinę papildomo valdiklio dalį
(0 141); židinys fiksuojamas paspaudžiant iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką.
D Automatinio fokusavimo naudojimas tiesioginės peržiūros režimu
Naudokite AF-S arba AF-P objektyvą. Naudojant kitus objektyvus arba
telekonverterius, gali nepavykti pasiekti pageidaujamų rezultatų. Atminkite:
tiesioginės peržiūros režimu automatinis fokusavimas vyksta lėčiau. Be to,
fotoaparatui fokusuojant, ekranas gali pašviesėti ar patamsėti. Kartais, kai
fotoaparatas nesufokusuoja objekto, fokusavimo taškas gali būti žalios
spalvos. Fotoaparatas gali nesufokusuoti tokiomis aplinkybėmis:
• Objekte yra ilgajai kadro kraštinei lygiagrečių linijų
• Objektui trūksta kontrasto
• Fokusavimo taške esančiame objekte yra ryškiai kontrastuojančių šviesių
sričių arba objektas apšviestas taškinio apšvietimo, neoninio ženklo ar kito
netolygaus ryškumo šviesos šaltinio
• Mirgėjimas arba ruoželiai atsiranda esant fluorescenciniam, gyvsidabrio
garų lempos, natrio garų lempos arba panašiam apšvietimui
• Naudojamas kryžminis (žvaigždinis) arba kitas specialus filtras
• Objektas atrodo mažesnis už fokusavimo tašką
• Objekte dominuoja taisyklingi geometriniai raštai (pvz., žaliuzės arba
dangoraižio langų eilė)
• Objektas juda
44
5 Fotografuokite.
Norėdami fotografuoti, iki galo
nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
Ekranas išsijungs.
6 Išjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Tiesioginės peržiūros režimui išjungti
spauskite mygtuką a.
A Ekspozicijos peržiūra
Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, galima
nuspausti mygtuką J ir peržiūrėti užrakto greičio,
diafragmos ir ISO jautrumo poveikį ekspozicijai.
Ekspoziciją galima derinti ±5 EV (0 143), nors
peržiūros ekrane perteikiamos tik vertės nuo –3 iki
+3 EV. Atminkite: peržiūra gali tiksliai neperteikti
galutinių rezultatų, kai naudojama blykstė,
aktyvusis D-Lighting (0 189), platus dinaminis
diapazonas (HDR; 0 191) arba serija, taip pat – kai nustatyta Picture Control
parametro Contrast (kontrastas) parinktis A (automatinis) (0 183) arba parinkta
užrakto greičio vertė p. Kai objektas itin šviesus ar itin tamsus, ekspozicijos
rodikliai ima mirksėti, kad įspėtų, jog peržiūra gali tiksliai neatspindėti
ekspozicijos. Ekspozicijos peržiūra neįmanoma, kai parenkama užrakto greičio
vertė A arba %.
45
A Priartintas tiesioginės peržiūros vaizdas
Spaudžiant mygtuką X galima padidinti ekrane rodomą vaizdą maždaug iki 11
kartų. Ekrano dešiniajame apatiniame kampe, pilkame rėmelyje, bus rodomas
navigacijos langas. Ekrane nematomoms kadro sritims paslinkti naudokite
kryptinį valdiklį arba nuspauskite W (M), kad atitolintumėte vaizdą.
X mygtukas
Navigacijos langas
A HDMI
Jei fotografuojant tiesioginės peržiūros režimu fotoaparatas prijungiamas prie
HDMI vaizdo įrenginio, fotoaparato ekranas lieka įjungtas ir vaizdo įrenginys
pateikia objektyvo rodomą vaizdą.
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip pasirinkti, kiek laiko bus įjungtas ekranas tiesioginės
peržiūros režimu, rasite pasirinktinio nustatymo c4 apraše (Monitor off delay
(ekrano išjungimo delsa), 0 296). Informacijos apie tai, kokias funkcijas galima
priskirti filmavimo mygtukui, komandų ratukams ir vidurinei kryptinio valdiklio
daliai, rasite pasirinktiniame nustatyme f1 (Custom control assignment
(pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) > Movie record button + y
(filmavimo mygtukas + y) (0 301) ir f2 (Multi selector center button
(vidurinis kryptinio valdiklio mygtukas), 0 301). Informacijos apie tai, kaip
išvengti mygtuko a netyčinio paspaudimo, rasite pasirinktinio nustatymo f8
apraše (Live view button options (tiesioginės peržiūros mygtuko parinktys),
0 303).
46
Automatinis fokusavimas
Jei norite fotografuoti naudodami Fokusavimo režimo valdiklis
automatinio fokusavimo funkciją,
pasukite fokusavimo režimo
valdiklį į padėtį AF.
❚❚ Fokusavimo režimo parinkimas
Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, galima rinktis toliau
nurodytus automatinio fokusavimo režimus:
Režimas
AF-S
AF-F
Aprašymas
Vienkartinis pagalbinis AF: skirtas nejudantiems objektams. Židinys
užfiksuojamas paspaudus iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.
AF su nuolatiniu servovaldymu: skirtas judantiems objektams. Fotoaparatas
nuolat fokusuoja, kol galiausiai paspaudžiamas užrakto atleidimo
mygtukas. Židinys užfiksuojamas paspaudus iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką.
Automatinio fokusavimo režimui parinkti paspauskite AF režimo
mygtuką ir sukite pagrindinių komandų ratuką, kol ekrane pasirodys
pageidaujamas režimas.
AF režimo
mygtukas
Pagrindinių
komandų ratukas
Ekranas
47
❚❚ AF sričių režimo parinkimas
Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, galima rinktis toliau
nurodytus AF sričių režimus:
Režimas
!
5
6
&
48
Aprašymas
AF, pirmenybę suteikiant veidui: naudokite portretams fotografuoti.
Fotoaparatas automatiškai aptinka ir sufokusuoja portretui
fotografuojamus asmenis. Parinktas asmuo žymimas dvigubu geltonu
rėmeliu (jei aptinkami keli veidai (ne daugiau kaip 35), fotoaparatas
fokusuoja artimiausią; jei norite parinkti kitą asmenį, tai galite padaryti
kryptiniu valdikliu). Jei fotoaparatas nebegali aptikti asmens (pvz., asmuo
nusisuka nuo fotoaparato), rėmelis neberodomas.
Plačios srities AF: naudokite fotografuodami kraštovaizdžius ir kitus
neportretinius objektus, kai fotoaparatą laikote rankose. Fokusavimo
taškui į bet kurią kadro vietą perkelti naudokite kryptinį valdiklį arba
paspauskite kryptinio valdiklio vidurinę dalį, kad nustatytumėte
fokusavimo tašką kadro centre.
Standartinės srities AF: naudojama fokusuojant konkrečią vietą parinktame
kadro taške. Fokusavimo taškui į bet kurią kadro vietą perkelti naudokite
kryptinį valdiklį arba paspauskite kryptinio valdiklio vidurinę dalį, kad
nustatytumėte fokusavimo tašką kadro centre. Rekomenduojama
naudoti trikojį.
Objekto sekimo AF: nustatykite fokusavimo tašką ant fotografuojamo
objekto ir nuspauskite kryptinio valdiklio vidurinę dalį. Fokusavimo
taškas seks parinktą objektą, kai šis judės kadre. Kad užbaigtumėte
sekimą, dar kartą paspauskite kryptinio valdiklio vidurinę dalį. Atminkite,
kad fotoaparatui gali nepavykti sekti objektų, jei jie juda greitai,
pasišalina iš kadro arba juos uždengia kiti objektai, taip pat – jei žymiai
pakinta jų dydis, spalva ar šviesumas, jei jie per maži, per dideli, per
šviesūs, per tamsūs ar jų spalva/šviesumas panašūs į foną.
Norėdami parinkti AF sričių režimą, paspauskite AF režimo mygtuką ir
sukite papildomų komandų ratuką, kol ekrane bus pateiktas
pageidaujamas režimas.
AF režimo
mygtukas
Papildomų
komandų ratukas
Ekranas
Rankinis fokusavimas
Norėdami fokusuoti rankiniu fokusavimo
režimu (0 114), sukite objektyvo fokusavimo
žiedą, kol objektas bus sufokusuotas.
Norėdami padidinti vaizdą ekrane, kad
pavyktų tiksliai sufokusuoti, paspauskite
mygtuką X (0 46).
X mygtukas
A Fokusavimo peržiūra tiesioginės peržiūros režimu
Jei įjungę tiesioginės peržiūros režimą norite, kad būtų lengviau fokusuoti
rodomą vaizdą, laikinai parinkite didžiausią diafragmą paspausdami mygtuką Pv;
ekrane atsiranda didžiausios diafragmos indikacija (0 53). Kad grąžintumėte
pradinę diafragmos vertę, paspauskite mygtuką dar kartą arba sufokusuokite
naudodami automatinio fokusavimo funkciją. Jei užrakto atleidimo mygtukas
paspaudžiamas iki galo nuotraukai padaryti fokusavimo peržiūros metu, dar
nepadarius nuotraukos grąžinama pradinė diafragmos vertė.
49
Mygtuko i naudojimas
Kai fotografuojant tiesioginės peržiūros
režimu paspaudžiamas mygtukas i, galima
atverti toliau nurodytų parinkčių meniu.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite elementus ir
spauskite 2, kad peržiūrėtumėte pažymėto
elemento parinktis. Parinkite pageidaujamą
nustatymą ir spauskite J, kad būtų grąžintas i
mygtuko meniu. Fotografavimo ekranas bus
grąžintas, kai paspausite mygtuką i dar kartą.
Parinktis
Choose image area
(pasirinkti vaizdo
plotą)
Active D-Lighting
(aktyvusis
D-Lighting)
Electronic frontcurtain shutter
(užraktas su
elektronine priekine
diafragma)
Monitor brightness
(ekrano šviesumas)
50
i mygtukas
Aprašymas
Parinkite vaizdo plotą, naudojamą fotografuojant tiesioginės
peržiūros režimu (0 88).
Suderinkite aktyvųjį D-Lighting (0 189).
Įjunkite arba išjunkite užraktą su elektronine priekine
diafragma, kuris naudojamas fotografuojant pakėlus veidrodį
(0 298).
Spausdami 1 arba 3 pakeiskite
ekrano šviesumą, kuris bus
taikomas įjungus tiesioginės
peržiūros režimą (atminkite:
galios tik tiesioginės peržiūros
vaizdui ir neturės jokios įtakos
nuotraukos ar filmams, taip
pat – ekrano šviesumui meniu
peržiūros ar atkūrimo metu; norėdami pakeisti ekrano
šviesumą, kuris taikomas naršant meniu arba atkuriant
vaizdus, naudokite sąrankos meniu parinktį Monitor
brightness (ekrano šviesumas), kaip aprašyta p. 304).
Parinktis
Photo live view
display WB
(fotografuojamo
tiesioginės peržiūros
vaizdo baltos spalvos
balansas)
Split-screen display
zoom (padalyto
rodinio priartinimas)
Aprašymas
Kai fotografuojama įjungus
tiesioginės peržiūros režimą,
ekrane rodomo vaizdo baltos
spalvos balansą (atspalvį)
galima nustatyti kitokį nei tas,
kuris naudojamas nuotraukoms
(0 159). Ši funkcija gali būti
naudinga, kai apšvietimas,
kuriam esant komponuojamas kadras, skiriasi nuo to, kuris
bus fotografuojant. Taip kartais nutinka, kai naudojama
blykstė arba iš anksto nustatyta rankinė baltos spalvos
balanso reikšmė. Pakeitus fotografuojamo tiesioginės
peržiūros vaizdo baltos spalvos balansą taip, kad jis užtikrintų
tokį patį efektą, koks bus nuotraukoje, lengviau įsivaizduoti
būsimą rezultatą. Jei norite naudoti tokią pačią baltos spalvos
balanso reikšmę, taikomą vaizdui ekrane ir nuotraukai,
parinkite None (jokio). Išjungus fotoaparatą grąžinama
pradinė ekrane rodomo vaizdo baltos spalvos balanso
reikšmė, tačiau paskutinę naudotą reikšmę galima parinkti
paspaudžiant mygtuką U ir, jo neatleidus, paspaudžiant
mygtuką a.
Viena šalia kitos rodomos dvi
atskiros kadro sritys (0 52). Šią
parinktį galima naudoti,
pavyzdžiui, pastatams su
horizontu sulygiuoti.
51
❚❚ Padalyto rodinio priartinimas
Parinkus fotografavimo tiesioginės peržiūros
režimu funkciją Split-screen display zoom
(padalyto rodinio priartinimas), kuri yra
mygtuko i meniu, ekranas padalijamas į du
langelius, kuriuose viena šalia kitos rodomos
labai priartintos atskiros kadro sritys.
Padidintų sričių vieta rodoma navigacijos
lange.
Navigacijos langas
Vaizdą artinkite arba tolinkite mygtukais X ir
W (M) arba parinkite mygtuku L (Z/Q)
langelį ir slinkite parinktą sritį kairėn arba
dešinėn spausdami 4 arba 2. Spaudžiant 1
arba 3 abi sritys slenkamos aukštyn arba
žemyn vienu metu. Norėdami sufokusuoti
parinktos srities viduryje esančio objekto
vaizdą, nuspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką. Jei norite išjungti
padalytąjį rodinį, spauskite mygtuką i.
52
Sufokusuota sritis
Tiesioginės peržiūros rodinys
r t
q
y
w
e
Elementas
q Likusi trukmė
Fotografuojamo
tiesioginės peržiūros
w vaizdo baltos spalvos
balanso indikacija
Didžiausios
e diafragmos indikacija
Automatinio
r fokusavimo režimas
t AF sričių režimas
y Fokusavimo taškas
Aprašymas
Likęs laikas iki automatinio tiesioginės peržiūros
režimo išjungimo. Rodoma, jei fotografavimas
baigsis po 30 sek. ar greičiau.
0
—
Ekrane rodomo vaizdo atspalvis (fotografuojamo
tiesioginės peržiūros vaizdo baltos spalvos
balansas).
51
Rodoma, kai didžiausiai diafragmai parinkti
paspaudžiamas mygtukas Pv.
49
Esamas automatinio fokusavimo režimas.
47
Esamas AF sričių režimas.
Dabartinis fokusavimo taškas. Rodinys kinta
atsižvelgiant į nustatytą AF sričių režimo parinktį.
48
48
D Atbulinio skaičiavimo rodinys
Atbulinio skaičiavimo rodinys ekrane pateikiamas iki tiesioginės peržiūros režimo
automatinio išjungimo likus 30 sek. (kai tiesioginės peržiūros režimo veikimo
trukmė, siekiant apsaugoti vidines grandines, artėja prie pabaigos, t. y. likus
5 sek. iki ekrano automatinio išjungimo, arba jei nustatyta pasirinktinio
nustatymo c4 Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa) > Live view
(tiesioginė peržiūra) parinktis yra ne No limit (neribojama) (0 296), laikmačio
rodinys būna raudonos spalvos). Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, laikmatis
gali pasirodyti iš karto po tiesioginės peržiūros režimo parinkimo.
53
Informacinis ekranas
Jei norite paslėpti arba parodyti ekrane pateikiamą indikaciją,
paspauskite mygtuką R.
Virtualus horizontas
(0 305)
Informacija rodoma
Histograma (tik įjungus
ekspozicijos peržiūros
režimą; 0 45)
54
Informacija nerodoma
Komponavimo
kreipikliai
Fotografavimas naudojant jutiklinį ekraną (jutiklinis
užraktas)
Palieskite ekraną vaizdui sufokusuoti ir
atitraukite pirštą nuotraukai padaryti.
Palieskite dešiniau parodytą piktogramą, kad
galėtumėte parinkti operaciją, kuri bus
atliekama paliečiant ekraną, kai įjungtas
fotografavimo režimas. Nustatykite vieną iš
šių parinkčių:
Parinktis
Aprašymas
Paliečiant ekraną nustatomas fokusavimo taškas
ir sufokusuojamas vaizdas (veikia tik automatinio
fokusavimo funkcija; jutiklinio užrakto
(Touch shutter/AF: On neįmanoma naudoti, kai fokusavimo režimo
W (jutiklinis užraktas/AF: valdiklis pasuktas į padėtį M, kurioje įjungiamas
įjungta))
rankinio fokusavimo režimas, kaip aprašyta
p. 114). Kol pirštas laikomas ant ekrano, židinys
būna užfiksuotas. Užraktui atleisti atitraukite
pirštą nuo ekrano.
Kaip aprašyta pirmiau, tik atitraukiant pirštą nuo
(Touch AF: On
neatleidžiamas užraktas. Jei įjungta
V (jutiklinis AF: įjungta)) ekrano
objekto sekimo funkcija (0 48), paliečiant ekraną
galima sufokusuoti esamo objekto vaizdą.
(Touch shutter/AF: Off
X (jutiklinis užraktas/AF: Jutiklinio užrakto ir AF funkcija išjungta.
išjungta))
55
D Fotografavimas naudojant jutiklinio fotografavimo parinktis
Užrakto atleidimo metu stenkitės nesujudinti fotoaparato. Sujudėjus
fotoaparatui, nuotraukos gali būti sulietos.
Fokusuoti vaizdą ir fotografuoti spaudžiant užrakto atleidimo mygtuką galima,
net jeigu rodoma piktograma W, reiškianti, kad įjungtos jutiklinio fotografavimo
parinktys. Spausdami užrakto atleidimo mygtuką fotografuokite esant įjungtam
nepertraukiamo fotografavimo režimui (0 116) arba filmuodami. Naudojant
jutiklinio fotografavimo parinktis galima daryti tik po vieną nuotrauką, kai
įjungtas nepertraukiamo fotografavimo režimas, tačiau fotografuoti filmavimo
metu neįmanoma.
Jutikliniame ekrane neįmanoma nurodyti fokusavimo taško vietos, jei centrinio
fokusavimo taško pasirinkimo fokusavimo valdiklio fiksatorius nustatytas į padėtį
L (užrakinta) (0 108), tačiau ekrane galima parinkti objektą, kai nustatyta AF
sričių režimo parinktis AF, pirmenybę suteikiant veidui (0 48).
Kai įjungtas automatinio laikmačio režimas (0 119), paliečiant ekraną židinys
fiksuojamas ties parinktu objektu, o atitraukiant pirštą nuo ekrano – paleidžiamas
laikmatis. Jei numatytieji nustatymai nepakeisti, užraktas atleidžiamas praėjus
maždaug 10 sek. nuo laikmačio paleidimo. Delsos trukmę ir ekspozicijų skaičių
galima pakeisti naudojant pasirinktinį nustatymą c3 (Self-timer (automatinis
laikmatis), 0 296). Jei nustatytos parametro Number of shots (ekspozicijų
skaičius) parinkties vertė yra didesnė už 1, fotoaparatas darys vieną nuotrauką
po kitos, kol bus įrašytas parinktas skaičius ekspozicijų.
56
D Fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu
Kad šviesa nepatektų į vaizdo ieškiklį ir neiškraipytų nuotraukų ar ekspozicijos,
reikia uždaryti vaizdo ieškiklio okuliaro užraktą (0 119).
Ekrane gali matytis dantytų kraštų, spalvų kontūrų, muaro ir šviesių dėmių, be to,
kai kuriose srityse, kur yra blykčiojančių ar kitokių trumpalaikių šviesos šaltinių,
arba jei objektas trumpai apšviečiamas stroboskopu ar kitu intensyviu
momentinės šviesos šaltiniu, gali matytis ryškių juostų. Šie artefaktai galutinėse
nuotraukose nebus matomi. Be to, sukant fotoaparatą horizontaliai arba per
kadrą dideliu greičiu pralekiant objektui, gali atsirasti iškraipymų. Mirgėjimą ir
juostas, ekrane matomas šviečiant fluorescencinėms, gyvsidabrio garų arba
natrio lempoms, galima sumažinti naudojant filmavimo meniu parinktį Flicker
reduction (mirgėjimo mažinimas) (0 290), nors šie artefaktai, esant tam tikram
užrakto greičiui, vis tiek gali matytis galutinėje nuotraukoje. Kai fotografuojate
tiesioginės peržiūros režimu, nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą intensyvios
šviesos šaltinį. Nesilaikant šios atsargumo priemonės, galima sugadinti
fotoaparato vidines grandines.
Kad ir kokia būtų pasirinktinio nustatymo c2 (Standby timer (budėjimo
laikmatis), 0 296) parinktis, budėjimo laikmačio laikas fotografavimo metu
nesibaigia.
57
Filmai
Skaitydami šį skyrių sužinosite, kaip filmuoti ir peržiūrėti filmus.
Filmavimas
Filmuoti galima įjungus tiesioginės peržiūros režimą.
1 Pasukite tiesioginės peržiūros valdiklį į
padėtį 1 (filmavimo tiesioginė peržiūra).
Tiesioginės peržiūros
valdiklis
2 Paspauskite mygtuką a.
Veidrodis bus pakeltas ir fotoaparato
ekrane pasirodys per objektyvą
patenkantis vaizdas, modifikuotas pagal
ekspozicijos poveikį. Objekto vaizdo
ieškiklyje nebematysite.
a mygtukas
D 0 piktograma
Piktograma 0 (0 66) nurodo, kad filmuoti negalima.
A Baltos spalvos balansas
Baltos spalvos balansą galima nustatyti bet kuriuo metu paspaudžiant
mygtuką U ir pasukant pagrindinių komandų ratuką (0 159).
58
3 Pasirinkite fokusavimo režimą (0 47).
4 Pasirinkite AF sričių režimą (0 48).
5 Sufokusuokite.
Sukomponuokite pradžios kadrą ir vaizdui
sufokusuoti spauskite mygtuką AF-ON.
Atminkite: filmuojant sumažėja skaičius
asmenų, kuriuos galima aptikti, kai įjungtas
režimas AF, pirmenybę suteikiant veidui.
AF-ON mygtukas
A Fokusavimas
Židinį galima suderinti prieš filmavimą paspaudžiant iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką arba fokusuoti ranka, kaip aprašyta p. 49.
59
6 Pradėkite filmuoti.
Filmavimui pradėti spauskite filmavimo
mygtuką. Ekrane pateikiama filmavimo
indikacija ir likusi trukmė. Ekspoziciją
galima fiksuoti paspaudžiant papildomo
valdiklio (0 141) vidurinę dalį arba pakeisti
iki ±3 EV, naudojant ekspozicijos
Filmavimo mygtukas
kompensavimo funkciją (0 143). Taškinis
matavimas neįmanomas. Kai įjungtas
Įrašymo indikacija
automatinio fokusavimo režimas, vaizdą
fotoaparate iš naujo sufokusuoti galima
paspaudžiant mygtuką AF-ON arba
paliečiant objektą ekrane.
Likusi trukmė
A Garsas
Fotoaparatas gali įrašyti ne tik vaizdą, bet ir garsą. Filmuodami neuždenkite
mikrofono, esančio fotoaparato priekinėje dalyje. Atminkite, kad integruotas
mikrofonas gali įrašyti automatinio fokusavimo metu fotoaparato arba
objektyvo skleidžiamus garsus, virpesių mažinimo funkcijos ar diafragmos
keitimo garsus.
60
7 Užbaikite filmavimą.
Filmavimui užbaigti paspauskite filmavimo
mygtuką dar kartą. Įrašymas nutraukiamas
automatiškai, kai pasiekiama ilgiausios
trukmės riba arba užpildoma atminties
kortelė (atminkite: filmavimas gali būti
nutrauktas nepasiekus ilgiausios trukmės
ribos, – tai priklauso nuo atminties kortelės įrašymo spartos).
8 Išjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Tiesioginės peržiūros režimui išjungti
spauskite mygtuką a.
61
A Ekspozicijos režimas
Įjungus filmavimo režimą galima keisti toliau nurodytus ekspozicijos
nustatymus:
Diafragma
Užrakto greitis
ISO jautrumas
P, S
—
—
— 1, 2
A
✔
—
— 1, 2
M
✔
✔
✔ 2, 3
1 Didžiausią ISO jautrumo reikšmės ribą galima nustatyti naudojant filmavimo meniu parinktį ISO
sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Maximum sensitivity
(didžiausias jautrumas) (0 289).
2 Kad ir kokia būtų parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) >
Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) arba ISO sensitivity (mode M)
(ISO jautrumas (režimas M)) parinktis, didžiausia reikšmės riba, kai nustatyta filmavimo
meniu parametro Electronic VR (elektroninis VR) parinktis On (įjungta), yra ISO 51200.
3 Jei nustatoma filmavimo meniu parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
nustatymai) > Auto ISO control (mode M) (automatinis ISO reguliavimas
(režimas M)) parinktis On (įjungta), didžiausią ISO jautrumo reikšmės ribą galima nustatyti
naudojant parinktį Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas).
Kai įjungtas ekspozicijos režimas M, užrakto greičio vertes galima rinktis nuo
1/25 sek. iki 1/8 000 sek. (mažiausias užrakto greitis, kurį galima parinkti, priklauso
nuo kadrų skaičiaus; 0 68). Kai įjungtas kitas ekspozicijos režimas, užrakto greitis
suderinamas automatiškai. Jei įjungus režimą P ar S objektas eksponuojamas per
daug arba per mažai, išjunkite ir vėl įjunkite tiesioginės peržiūros režimą arba
įjunkite ekspozicijos režimą A ir suderinkite diafragmą.
62
Žymės
Jei naudojant pasirinktinį nustatymą g1
(Custom control assignment (pasirinktinių
funkcijų priskyrimas valdikliams), 0 303)
kuriam nors valdikliui priskiriama funkcija
Index marking (žymių nustatymas), įrašymo
metu galite paspausti parinktą valdiklį, kad
įtrauktumėte žymių, kurias galima naudoti
prireikus montavimo ar atkūrimo metu surasti
reikiamiems kadrams (0 81). Kiekviename
filme galima nustatyti iki 20 žymių.
Žymė
A Taip pat žr.
Kryptinio valdiklio vidurinės dalies paskirtį galima nustatyti naudojant
pasirinktinį nustatymą f2 (Multi selector center button (vidurinis kryptinio
valdiklio mygtukas); 0 301), o mygtukų Fn1, Fn2, Pv ir papildomo valdiklio
vidurinės dalies paskirtį – naudojant pasirinktinį nustatymą g1 (Custom control
assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams); 0 303).
Pasirinktinis nustatymas g1 (Custom control assignment (pasirinktinių
funkcijų priskyrimas valdikliams)) > Shutter-release button (užrakto
atleidimo mygtukas) skirtas nustatyti užrakto atleidimo mygtuko funkcijai:
tiesioginės peržiūros režimo įjungimas arba filmavimo pradėjimas ir pabaigimas.
Informacijos apie tai, kaip išvengti mygtuko a netyčinio paspaudimo, rasite
pasirinktinio nustatymo f8 apraše (Live view button options (tiesioginės
peržiūros mygtuko parinktys), 0 303).
63
Mygtuko i naudojimas
Kai esant įjungtam filmavimo režimui
paspaudžiamas mygtukas i, galima atverti
toliau nurodytų parinkčių meniu. Kryptiniu
valdikliu pažymėkite elementus ir spauskite
2, kad peržiūrėtumėte pažymėto elemento
parinktis. Parinkite pageidaujamą nustatymą
ir spauskite J, kad būtų grąžintas i mygtuko
meniu. Fotografavimo ekranas bus grąžintas,
kai paspausite mygtuką i dar kartą.
Parinktis
Choose image area
(pasirinkti vaizdo plotą)
Frame size/frame rate
(kadro dydis/kadrų
greitis)
Active D-Lighting
(aktyvusis D-Lighting)
Movie quality (filmo
kokybė)
64
i mygtukas
Aprašymas
Pasirinkite filmų vaizdo plotą (0 70).
Pasirinkite kadrų dydį ir skaičių (0 68).
Pareguliuokite aktyvųjį D-Lighting (0 189). Neįmanoma,
kai nustatyta kadro dydžio parinktis 3 840 × 2 160 (0 68).
Parinkite filmo kokybę (0 68).
Microphone sensitivity
(mikrofono jautrumas)
Spauskite 1 arba 3
mikrofono jautrumui
pareguliuoti (0 290).
Reaguoja ir integruotas, ir
išorinis mikrofonas (0 336).
Frequency response
(dažninis atsakas)
Wind noise reduction
(vėjo triukšmo
mažinimas)
Reguliuojamas integruoto arba išorinio mikrofono
dažninis atsakas (0 291).
Įjunkite arba išjunkite vėjo triukšmo mažinimo funkciją,
kuri veikia naudodama integruoto mikrofono aukštuosius
dažnius praleidžiantį filtrą (0 291).
Parinktis
Destination (įrašymo
vieta)
Monitor brightness
(ekrano šviesumas)
Multi-selector power
aperture (kryptiniu
valdikliu laipsniškai
valdoma diafragma)
Aprašymas
Jei įdėtos dvi atminties kortelės, galima parinkti kortelę, į
kurią bus rašomi filmai (0 288).
Ekrano šviesumui sureguliuoti spauskite 1 arba 3
(atminkite: šis nustatymas galioja tik tiesioginės peržiūros
vaizdui, tačiau neturi jokios įtakos nuotraukoms arba
filmams ir ekrano šviesumui, kai jame rodomi meniu arba
atkuriamos nuotraukos; 0 50).
Elektra laipsniškai valdomai diafragmai įjungti parinkite
Enable (įjungti). Diafragma didinama spaudžiant 1, o
mažinama – spaudžiant 3.
Galima parinkti, kad
šviesiausios kadro vietos
(šviesios sritys) ekrane būtų
rodomos įžambiomis
Highlight display (šviesių
linijomis.
sričių rodymas)
Headphone volume
(ausinių garsumas)
Electronic VR
(elektroninis VR)
Šviesios sritys
Ausinių garsumui reguliuoti spauskite 1 arba 3.
Parinkite On (įjungta), kad elektroninis virpesių mažinimo
įtaisas veiktų filmuojant. Neįmanoma, kai nustatyta kadro
dydžio parinktis 3 840 × 2 160 (0 68). Atminkite: jei
įjungtas elektroninis virpesių mažinimo įtaisas ir nustatyta
parametro Choose image area (pasirinkti vaizdo plotą)
parinktis DX (DX formatas), sumažėja apžvalgos kampas ir
nukerpami kadro kraštai.
A Išorinio mikrofono naudojimas
Filmų garsui įrašyti galima naudoti stereomikrofoną ME-1 arba belaidį mikrofoną
ME-W1 (0 336).
A Ausinės
Galima naudoti kitų gamintojų ausines. Atminkite, kad parinkus aukštą įrašomo
garso lygį vėliau galimas didelis garsumas. Būkite ypač atsargūs naudodami
ausines.
65
Tiesioginės peržiūros rodinys
q
y
u
i
w
e
o
r
!1
!0
t
Elementas
Indikacija „filmuoti
q negalima“
Aprašymas
Rodo, kad filmuoti negalima.
Į ausines išvedamo garso stiprumas. Rodoma,
kai prijungiamos kitų gamintojų ausinės.
Mikrofono jautrumas.
e Mikrofono jautrumas
Garso įrašymo lygis. Rodinys raudonas, jei lygis
per didelis. Atitinkamai sureguliuokite
r Garso lygis
mikrofono jautrumą.
Esamas dažninis atsakas.
t Dažninis atsakas
Rodoma, kai įjungiama vėjo triukšmo
y Vėjo triukšmo mažinimas mažinimo funkcija.
Likusi filmavimo trukmė.
u Likusi trukmė
Filmuojamo kadro dydis.
i Filmo kadro dydis
Rodoma, kai įjungtas elektroninis virpesių
o Elektroninio VR indikacija mažinimo įtaisas.
Šviesių sričių rodymo
Rodoma, kai įjungta šviesių sričių rodymo
!0 indikacija
funkcija.
Neįjungtos elektra
Rodoma, kad neveikia elektra laipsniškai
!1 laipsniškai valdomos
valdoma diafragma.
diafragmos indikacija
w Ausinių garsumas
66
0
—
67
64
—
64
64
60
68
65
65
65
D Atbulinio skaičiavimo rodinys
Likus 30 sek. iki tiesioginės peržiūros režimo automatinio išjungimo, parodoma
atbulinė laiko atskaita (0 53). Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, laikmatis gali
pasirodyti iš karto, vos pradėjus filmuoti. Atminkite: neatsižvelgiant į galimą
įrašymo trukmę, tiesioginės peržiūros režimas vis tiek bus automatiškai išjungtas,
kai tik pasibaigs laikmačio laikas. Palaukite, kol atvės vidaus grandinės ir
filmuokite toliau.
A Nustatymų reguliavimas filmuojant
Filmuojant neįmanoma reguliuoti ausinių garsumo. Jei nurodyta parinktis yra ne
I (mikrofonas išjungtas), įrašymo metu mikrofono jautrumą galima pakeisti į bet
kurį nustatymą, išskyrus I.
67
Kadro dydis, kadrų greitis ir filmo kokybė
Filmavimo meniu parinktimi Frame size/frame rate (kadro dydis/
kadrų greitis) nustatomas filmo kadro dydis (pikseliais) ir kadrų greitis.
Galima nustatyti vieną iš dviejų parametro Movie quality (filmo
kokybė) parinkčių: aukšta arba standartinė. Nuo visų šių parinkčių
priklauso didžiausia sparta bitais, nurodyta tolesnėje lentelėje.
Parinktis 1
Maksimali sparta bitais (Mb/s)
(★ high quality (aukšta
kokybė)/Normal (standartinė)) Maksimali trukmė
3840×2160 (4K UHD); 30p 2
r
3840×2160 (4K UHD); 25p 2
144
s
3840×2160 (4K UHD); 24p 2
t
y/y 1920×1080; 60p
48/24
z/z 1920×1080; 50p
29 min. 59 sek. 3
1920×1080;
30p
1/1
2/2 1920×1080; 25p
24/12
3/3 1920×1080; 24p
4/4 1280×720; 60p
5/5 1280×720; 50p
1 Faktinis kadrų greitis yra 29,97 fps, jei nurodoma vertė 30p, 23,976 fps, jei nurodoma vertė 24p, ir 59,94 fps,
jei nurodoma vertė 60p.
2 Kai nustatoma ši parinktis, ekrane rodoma piktograma k ir fiksuojama aukštos filmo kokybės reikšmė.
3 Filmai suskirstomi daugiausia į 8 failus, kurių kiekvienas gali būti iki 4 GB dydžio. Failų skaičius ir į kiekvieną
failą telpančios filmo dalies trukmė priklauso nuo parametro Frame size/frame rate (kadro
dydis/kadrų greitis) ir Movie quality (filmo kokybė) parinkčių.
68
Informacinis ekranas
Jei norite paslėpti arba parodyti ekrane pateikiamą indikaciją,
paspauskite mygtuką R.
Virtualus horizontas
(0 305)
Informacija rodoma
Histograma
Informacija nerodoma
Komponavimo
kreipikliai
A HDMI
Jei fotoaparatas prijungiamas prie HDMI prietaiso, vaizdas, matomas pro
objektyvą, bus rodomas fotoaparato ir HDMI prietaiso ekrane.
69
Filmo vaizdo srities mažinimas
Filmo kadrų kraštinių santykis yra 16:9. Filmai įrašomi naudojant
apkarpytą vaizdo sritį, kuri priklauso nuo kadro dydžio ir filmavimo
meniu parametro Choose image area (pasirinkti vaizdo plotą)
parinkties (0 68, 288).
1 920 × 1 080 ir 1 280 × 720 1 920 × 1 080 ir 1 280 × 720
(DX formatas)
(1,3 karto sumažinta
vaizdo sritis)
3 840 × 2 160
Apkarpytos filmo vaizdo srities matmenys:
• Kai nustatytas kadro dydis 3 840 × 2 160, apkarpyta filmo vaizdo sritis
yra maždaug 16,2 × 9,1 mm dydžio ir nepriklauso nuo parametro
Choose image area (pasirinkti vaizdo plotą) parinkties. Menamas
židinio nuotolis yra maždaug 1,5 karto didesnis už DX formato
menamą židinio nuotolį.
• Kai nustatyta parametro Choose image area (pasirinkti vaizdo
plotą) parinktis DX (DX formatas) ir kadro dydis yra 1 920 × 1 080 arba
1 280 × 720, apkarpyta filmo vaizdo sritis yra maždaug 23,5 × 13,3 mm
dydžio.
• Kai nustatyta parametro Choose image area (pasirinkti vaizdo
plotą) parinktis 1.3× ir kadro dydis yra 1 920 × 1 080 arba 1 280 × 720,
apkarpyta filmo vaizdo sritis yra maždaug 18,0 × 10,1 mm dydžio.
Menamas židinio nuotolis yra maždaug 1,3 karto didesnis už DX
formato menamą židinio nuotolį.
70
Fotografavimas filmavimo režimu
Jei filmuodami norite fotografuoti (esant įjungtam
tiesioginės peržiūros arba filmų įrašymo režimui),
nustatykite pasirinktinio nustatymo g1 (Custom control
assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas
valdikliams)) > Shutter-release button (užrakto
atleidimo mygtukas) (0 303) parinktį Take photos (fotografuoti).
Tada bus galima bet kada, iki galo paspaudžiant užrakto atleidimo
mygtuką, fotografuoti vaizdus kraštinių santykiu 16:9. Jei tuo metu
filmuojama, šis procesas užbaigiamas ir įrašoma iki to momento
nufilmuota medžiaga.
Išskyrus atvejus, kai nustatomas 3 840 × 2 160 kadro dydis (0 68),
nuotraukos įrašomos formatu, kuris nustatytas fotografavimo meniu
parametro Image quality (vaizdo kokybė) parinktimi (0 91); jei
nustatytas 3 840 × 2 160 kadro dydis, padarytos nuotraukos įrašomos
taikant vaizdo kokybės parinktį JPEG fine★ (aukštos kokybės JPEG).
Informacijos apie vaizdo dydį rasite p. 72. Atminkite, kad neįmanoma
peržiūrėti nuotraukų ekspozicijos, kai tiesioginės peržiūros valdiklis
pasuktas į padėtį 1. Rekomenduojama rinktis režimą P, S arba A, tačiau
tikslių rezultatų galima pasiekti parinkus režimą M, kai ekspozicija
peržiūrima pasukus tiesioginės peržiūros valdiklį į padėtį C.
71
❚❚ Vaizdo dydis
Nuotraukos, padarytos filmuojant, dydis priklauso nuo filmo kadro
dydžio (0 68) ir, jei fotografuojama nustačius kadro dydį 1 920 × 1 080
arba 1 280 × 720, nuo vaizdo ploto ir nuo fotografavimo meniu
parametro Image size (vaizdo dydis) > JPEG/TIFF parinkties (0 94).
Kadro dydis
3 840 × 2 160
Vaizdo plotas
Vaizdo dydis
—
DX
1 920 × 1 080
1 280 × 720
1,3×
Didelis
Vidutinis
Mažas
Didelis
Vidutinis
Mažas
Dydis (pikseliais)
3 840 × 2 160
5 568 × 3 128
4 176 × 2 344
2 784 × 1 560
4 272 × 2 400
3 200 × 1 800
2 128 × 1 192
D Filmavimas
Filmai įrašomi taikant sRGB spalvų erdvę. Naudojant fluorescencinį, gyvsidabrio
garų ar natrio lempų apšvietimą, sukant fotoaparatą horizontaliai arba
objektams kadre judant dideliu greičiu, ekrane ir galutiniame filme gali matytis
mirgėjimas, juostelės ar iškraipymai (informacijos apie mirgėjimo ir juostelių
mažinimą rasite temoje Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas), 0 290).
Mirgėjimas taip pat gali atsirasti naudojant elektra laipsniškai valdomą
diafragmą. Taip pat gali pasirodyti dantytų kraštų, neteisingai interpretuojamų
spalvų, muaro ar šviesių dėmių. Kadre užfiksavus blyksintį ar kitą trumpalaikį
šviesos šaltinį arba objektą trumpam apšvietus stroboskopu ar kitu momentinės
intensyvios šviesos šaltiniu, kai kuriose jo srityse gali pasirodyti ryškių juostų.
Filmuodami nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą intensyvios šviesos šaltinį.
Nesilaikant šios atsargumo priemonės, galima sugadinti fotoaparato vidines
grandines. Atminkite, kad filmavimo metu priartinus vaizdą pro objektyvą, gali
pasirodyti triukšmo (atsitiktinių ryškių pikselių, rūko arba linijų) ir netikėtų spalvų
(0 46).
Apšviesti aplinką naudojant blykstę neįmanoma.
Nuėmus objektyvą arba pasukus tiesioginės peržiūros valdiklį į naujo nustatymo
padėtį, įrašymas automatiškai nutraukiamas.
72
A Belaidžiai nuotolinio valdymo įtaisai ir nuotoliniai kabeliai
Jei nustatoma pasirinktinio nustatymo g1 (Custom control assignment
(pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) > Shutter-release button
(užrakto atleidimo mygtukas) parinktis Record movies (filmuoti) (0 303),
papildomų belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų ir nuotolinių kabelių (0 335, 336)
užrakto atleidimo mygtukus galima naudoti filmavimo tiesioginei peržiūrai
paleisti, taip pat – pradėti ir baigti filmuoti.
73
Didelių intervalų filmai
Fotoaparatas gali automatiškai daryti nuotraukas pasirinktais intervalais
ir sukurti begarsį ilgais intervalais nufotografuotų kadrų filmą,
naudodamas filmavimo nustatymų meniu parametrų Choose image
area (pasirinkti vaizdo plotą), Frame size/frame rate (kadro dydis/
kadrų greitis), Movie quality (filmo kokybė) ir Destination (įrašymo
vieta) parinktis (0 288).
A Prieš fotografuojant
Prieš pradėdami kurti didelių intervalų filmą, padarykite bandomąją nuotrauką
naudodami esamus nustatymus ir patikrinkite gautus rezultatus ekrane (didelių
intervalų filmai kuriami naudojant apkarpytą filmo vaizdo sritį; įjunkite
tiesioginės peržiūros režimą, kad galėtumėte patikrinti kompoziciją). Kad
nesikeistų spalvos, parinkite bet kurį baltos spalvos balanso nustatymą, išskyrus
automatinį (0 159).
Rekomenduojama naudoti trikojį. Prieš pradėdami fotografuoti, sumontuokite
fotoaparatą ant trikojo. Kad fotografavimas nebūtų pertrauktas,
rekomenduojama naudoti papildomą kintamosios srovės adapterį ir kintamosios
srovės jungtį arba visiškai įkrautą akumuliatorių. Kad šviesa nepatektų į vaizdo
ieškiklį ir neiškraipytų nuotraukų ir ekspozicijos, reikia uždaryti vaizdo ieškiklio
okuliaro užraktą (0 119).
1 Parinkite Time-lapse movie (didelių
intervalų filmas).
Filmavimo meniu pažymėkite Time-lapse
movie (didelių intervalų filmas) ir didelių
intervalų filmo nustatymams atverti
paspauskite 2.
74
2 Pakoreguokite didelių intervalų filmo nustatymus.
Parinkite intervalą, bendrą fotografavimo trukmę ir ekspozicijos
suvienodinimo parinktį.
• Intervalo tarp kadrų parinkimas:
Pažymėkite Interval (intervalas) ir
spauskite 2.
Parinkite intervalą (minutėmis ir
sekundėmis), kuris būtų ilgesnis už
mažiausią tikėtiną užrakto greitį, ir
spauskite J.
• Bendros fotografavimo trukmės parinkimas:
Pažymėkite Shooting time
(fotografavimo trukmė) ir
spauskite 2.
Parinkite fotografavimo trukmę
(iki 7 val. 59 min.) ir spauskite J.
75
• Ekspozicijos vienodinimo funkcijos įjungimas ir išjungimas:
Pažymėkite Exposure smoothing
(ekspozicijos vienodinimas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Parinkus On (įjungta) suvienodinami staigūs ekspozicijos pokyčiai,
kai režimas yra ne M (atminkite: kai įjungtas režimas M, ekspozicijos
vienodinimo funkcija veikia, tik jeigu fotografavimo meniu
įjungiama automatinio ISO jautrumo reguliavimo funkcija).
3 Pradėkite fotografuoti.
Pažymėkite Start (paleisti) ir spauskite J.
Fotografavimas pradedamas maždaug po
3 sek. Fotoaparatas fotografuoja parinktu
intervalu tol, kol nesibaigia parinkta
fotografavimo trukmė. Užbaigti didelių
intervalų filmai įrašomi į atminties kortelę,
nustatytą filmavimo meniu parametro Destination (įrašymo vieta)
parinktimi (0 288).
A 3 840 × 2 160
Jei nustatoma filmavimo meniu parametro Frame size/frame rate (kadro
dydis/kadrų greitis) parinktis, atitinkanti 3 840 × 2 160 kadro dydį, vaizdo
ieškiklyje rodoma 1,3 karto apkirpto DX vaizdo ploto indikacija ir 1,3 karto
apkirptas DX vaizdo plotas. Pasukite tiesioginės peržiūros valdiklį į padėtį 1 ir
sukomponuokite kadrą žiūrėdami į tiesioginės peržiūros vaizdą (0 70).
76
A Galutinio filmo trukmės skaičiavimas
Bendrą kadrų skaičių galutiniame filme galima
apskaičiuoti padalijant fotografavimo trukmę iš
intervalo ir suapvalinant. Tada galutinio filmo
trukmė apskaičiuojama padalijant nuotraukų
skaičių iš kadrų greičio, nurodyto filmavimo meniu
parametro Frame size/frame rate (kadro dydis/
kadrų greitis) parinktimi (0 68). Pavyzdžiui, 48
kadrų filmas, įrašytas nustačius 1920×1080; 24p,
bus apie dviejų sekundžių trukmės. Maksimali
didelių intervalų filmo trukmė – 20 minučių.
Įrašyta trukmė/
maksimali trukmė
Atminties kortelės
indikacija
Kadro dydis/kadrų greitis
77
❚❚ Fotografavimo pabaiga
Jei nusprendžiate baigti fotografuoti, kol padarytos ne visos nuotraukos,
pažymėkite ilgų intervalų filmo meniu parinktį Off (išjungta) ir
spauskite J arba paspauskite J per pertrauką tarp kadrų tuoj po to, kai
kadras baigiamas įrašyti. Filmas sukuriamas iš kadrų, užfiksuotų iki
fotografavimo pabaigos. Atminkite: atjungus ar išėmus maitinimo šaltinį
arba išėmus atminties kortelę, į kurią įrašoma, fotografavimas bus
užbaigtas ir filmas nebus įrašytas.
❚❚ Kada nefotografuojama
Jei fotoaparatui nepavyks sufokusuoti AF-S režimu, einamasis kadras bus
praleistas (atminkite: fotoaparatas prieš kiekvieną kadrą fokusuoja iš
naujo). Fotografavimas bus tęsiamas nuo kito kadro.
D Didelių intervalų filmai
Fotografavimas dideliais intervalais neįmanomas tiesioginės peržiūros režimu
(0 43) arba filmavimo režimu (0 58), kai nustatytas užrakto greitis A ar %
(0 137), fotografuojant serijomis (0 146), taip pat – įjungus plataus dinaminio
diapazono (HDR, 0 191), daugkartinės ekspozicijos (0 236) arba fotografavimo
intervalų laikmačiu (0 243) funkciją. Atminkite: užrakto greitis ir laikas,
reikalingas vaizdui į atminties kortelę įrašyti, kiekvienam kadrui gali būti
nevienodas, todėl intervalas nuo nuotraukos įrašymo iki kito fotografavimo gali
skirtis. Jei pagal esamus nustatymus neįmanoma įrašyti filmo dideliais intervalais
(pvz., jei pilna atminties kortelė, intervalas ar fotografavimo trukmė lygi nuliui
arba intervalas ilgesnis už fotografavimo trukmę), fotografavimas
nepradedamas.
Fotografavimas gali pasibaigti panaudojus fotoaparato valdiklius, pakeitus
nustatymus arba prijungus HDMI kabelį. Filmas sukuriamas iš kadrų, užfiksuotų
iki fotografavimo pabaigos. Norėdami baigti fotografuoti ir įrašyti nuotrauką,
nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo.
78
A Fotografuojant
Fotografuojant valdymo pulte mirksės Q ir bus
rodoma įrašymo dideliais intervalais indikacija.
Prieš įrašant kiekvieną kadrą, užrakto greičio
rodinyje pateikiamas likęs laikas (valandomis ir
minutėmis). Kitais atvejais likusį laiką galima
pamatyti paspaudus iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką. Kad ir kokia būtų pasirinktinio nustatymo c2 (Standby timer
(budėjimo laikmatis), 0 296) parinktis, budėjimo laikmačio laikas
fotografavimo metu nesibaigia.
Esamiems didelių intervalų filmo nustatymams
peržiūrėti arba fotografavimui užbaigti (0 78) per
pertrauką tarp kadrų paspauskite mygtuką G.
Prasidėjus fotografavimui, ilgų intervalų filmų
meniu rodoma ekspozicijos vienodinimo funkcijos
parinktis, intervalas ir likęs laikas. Fotografuojant
šių nustatymų pakeisti neįmanoma. Taip pat
neįmanoma atkurti nuotraukų ar keisti kitų meniu
nustatymų.
A Vaizdo peržiūra
Kol fotografuojama, neįmanoma naudoti mygtuko K nuotraukoms peržiūrėti,
tačiau, kas kartą nufotografavus, esamas kadras bus rodomas kelias sekundes, jei
nustatyta atkūrimo meniu parametro Image review (vaizdo peržiūra) parinktis
On (įjungta) (0 282). Kadro rodymo metu kitų atkūrimo operacijų atlikti
neleidžiama.
A Atleidimo režimas
Kad ir koks būtų parinktas atleidimo režimas, fotoaparatas praėjus kiekvienam
intervalui darys po vieną nuotrauką. Automatinio laikmačio naudoti neįmanoma.
A Taip pat žr.
Sąrankos meniu parinktimi Beep (garsinis signalas) nustatoma, ar skambės
garsinis signalas, kai baigsis fotografavimas (0 306).
79
Filmų peržiūra
Filmai viso kadro atkūrimo režimu (0 255) nurodomi piktograma 1.
Atkūrimas pradedamas palietus ekrane piktogramą a arba paspaudus
kryptinio valdiklio vidurinę dalį. Atkuriama vieta rodoma filmo eigos
juostoje.
1 piktograma
Trukmė
Esama vieta/bendra trukmė
a piktograma
Filmo eigos Garsumas Kreipiklis
juosta
Galima atlikti tokius veiksmus:
Funkcija
Pristabdyti
80
Veiksmas
Aprašymas
Atkūrimo pristabdymas.
Atkurti
Atkūrimo tęsimas, kai filmas buvo pristabdytas,
arba filmo sukimo atgal/pirmyn metu.
Sukti atgal/
pirmyn
Greitis didėja su
kiekvienu
spustelėjimu: 2, 4, 8
ir 16 kartų. Jei norite peršokti į filmo pradžią ar
pabaigą, nuspauskite ir palaikykite mygtuką
(pirmasis kadras nurodomas piktograma h,
pateikiama ekrano viršutiniame dešiniajame
kampe, paskutinis – piktograma i). Kai
atkūrimas pristabdytas, filmas sukamas atgal
arba pirmyn po vieną kadrą. Jei norite sukti atgal
ar pirmyn nepertraukiamai, laikykite mygtuką
nuspaustą.
Funkcija
Veiksmas
Aprašymas
Pradėti sulėtintą
atkūrimą
Sulėtintam atkūrimui pradėti paspauskite 3, kol
filmas yra pristabdytas.
Peršokti 10 sek.
Pasukite pagrindinių komandų ratuką, kad
peršoktumėte pirmyn arba atgal 10 sek.
Peršokti pirmyn/
atgal
Sukite papildomų komandų ratuką, kad
peršoktumėte į kitą ar ankstesnę žymę arba, jei
filme žymių nėra, į paskutinį ar pirmą kadrą.
Nustatyti
garsumą
X/W (M)
Apkarpyti filmą
i/J
Grįžti
Grįžti į
fotografavimo
režimą
/K
Norėdami padidinti garsumą, spauskite X, o
norėdami sumažinti – W (M).
Daugiau informacijos rasite p. 82.
Grįžtama į viso kadro atkūrimo režimą.
Kad grįžtumėte į fotografavimo režimą,
paspauskite iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką.
A p piktograma
Filmai su žymėmis (0 63) viso kadro atkūrimo
režimu nurodomi piktograma p.
A 2 piktograma
2 rodoma viso kadro ir filmo atkūrimo metu, jei
filmas buvo įrašytas be garso (0 290).
81
Filmų montavimas
Jei norite padaryti sumontuotų filmo kopijų arba išrinktus kadrus įrašyti
kaip JPEG nuotraukas, filmuotą medžiagą apkarpykite.
9
4
Parinktis
Choose start/end point
(pasirinkti pradžios/
pabaigos tašką)
Save selected frame
(įrašyti pasirinktą kadrą)
Aprašymas
Sukurkite kopiją, iš kurios pašalinta nepageidaujama
filmuota medžiaga.
Išrinktą kadrą įrašykite kaip JPEG nuotrauką.
Filmų apkarpymas
Kaip padaryti apkarpytas filmų kopijas:
1 Atverkite filmą viso kadro režimu (0 255).
2 Pristabdykite filmą naujame pradžios
kadre.
Atkurkite filmą, kaip aprašyta 80 puslapyje:
atkūrimui pradėti arba pratęsti spauskite
kryptinio valdiklio vidurinę dalį, o
atkūrimui pristabdyti spauskite 3. Jei
norite surasti pageidaujamą kadrą,
spauskite 4 ar 2 arba sukite pagrindinių Filmo eigos juosta
ar papildomų komandų ratuką. Apie
apytikslę atkuriamo vaizdo vietą filme galima spręsti pagal filmo
eigos juostą. Pristabdykite atkūrimą, kai pasiekiate naująjį pradžios
kadrą.
82
3 Nurodykite Choose start/end point
(pasirinkti pradžios/pabaigos tašką).
Paspauskite i arba J, pažymėkite Choose
start/end point (pasirinkti pradžios/
pabaigos tašką) ir spauskite 2.
4 Parinkite Start point (pradžios taškas).
Kad sukurtumėte kopiją, prasidedančią
esamuoju kadru, pažymėkite Start point
(pradžios taškas) ir spauskite J. Kai
atlikdami 9 veiksmą įrašysite kopiją, kadrai,
buvę prieš esamąjį kadrą, bus pašalinti.
Pradžios taškas
5 Patvirtinkite naująjį pradžios tašką.
Jei pageidaujamas kadras šiuo metu
nerodomas, paspauskite 4 arba 2, kad
persuktumėte pirmyn arba atgal (jei norite
peršokti 10 sek. pirmyn arba atgal, pasukite
pagrindinių komandų ratuką; jei norite
peršokti į žymę, pirmąjį ar paskutinįjį filmo
kadrą (jei filme nėra žymių), pasukite
papildomų komandų ratuką).
83
6 Parinkite pabaigos tašką.
Paspausdami L (Z/Q) pereikite nuo
pradžios taško parinkimo įrankio (w) prie
pabaigos taško parinkimo įrankio (x) ir
parinkite pabaigos kadrą, kaip aprašyta 5
veiksmo skirsnyje. Kai atlikdami 9 veiksmą
įrašysite kopiją, kadrai, buvę už esamojo
kadro, bus pašalinti.
L (Z/Q) mygtukas
Pabaigos taškas
7 Sukurkite kopiją.
Pasirodžius pageidaujamam kadrui, spauskite 1.
8 Peržiūrėkite filmą.
Kad peržiūrėtumėte kopiją, pažymėkite
Preview (peržiūra) ir spauskite J (kad
pertrauktumėte peržiūrą ir grįžtumėte į
įrašymo parinkčių meniu, spauskite 1).
Kad paliktumėte esamą kopiją ir
galėtumėte parinkti naują pradžios ir
pabaigos tašką, kaip aprašyta ankstesniuose puslapiuose,
pažymėkite Cancel (atšaukti) ir spauskite J; kad įrašytumėte kopiją,
pereikite prie 9 veiksmo.
84
9 Įrašykite kopiją.
Pažymėkite Save as new file (įrašyti į
naują failą) ir spauskite J, kad
įrašytumėte kopiją į naują failą. Kad
pakeistumėte pirminį filmo failą
sumontuota kopija, pažymėkite Overwrite
existing file (pakeisti esamą failą nauju)
ir spauskite J.
D Filmų apkarpymas
Filmai turi būti bent dviejų sekundžių trukmės. Jei atminties kortelėje nėra
pakankamai laisvos vietos, kopija nebus įrašyta.
Kopijoms priskiriamas originalo sukūrimo laikas ir data.
A Filmuotos medžiagos pradžios arba pabaigos šalinimas
Jei reikia pašalinti filmuotą medžiagą tik iš filmo pradžios, pereikite prie 7
veiksmo nespausdami 6 veiksme nurodyto mygtuko L (Z/Q). Jei reikia
pašalinti filmuotos medžiagos pabaigą, 4 veiksmu parinkite End point
(pabaigos taškas), parinkite pabaigos kadrą ir pereikite prie 7 veiksmo
nespausdami 6 veiksme nurodyto mygtuko L (Z/Q).
85
Parinktų kadrų įrašymas
Parinkto kadro kopijos įrašymas nuotraukų formatu JPEG:
1 Pristabdykite filmą pageidaujamame
kadre.
Atkurkite filmą kaip aprašyta 80 puslapyje:
atkūrimui pradėti arba pratęsti spauskite
kryptinio valdiklio vidurinę dalį, o
atkūrimui pristabdyti spauskite 3.
Pristabdykite filmą kadre, kurį norite
kopijuoti.
2 Nurodykite Save selected frame (įrašyti
pasirinktą kadrą).
Paspauskite i arba J, pažymėkite Save
selected frame (įrašyti pasirinktą kadrą)
ir spauskite 2.
3 Padarykite nuotraukos kopiją.
Paspauskite 1 esamo kadro nuotraukos
kopijai padaryti.
4 Įrašykite kopiją.
Pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J, kad
sukurtumėte pasirinkto kadro aukštos
kokybės ★ (0 91) JPEG formato kopiją.
86
A Parinkto kadro įrašymas
JPEG nuotraukų iš filmo, padarytų naudojant parinktį Save selected frame
(įrašyti pasirinktą kadrą), retušuoti neįmanoma. JPEG nuotraukose iš filmų nėra
kai kurių kategorijų informacijos apie nuotrauką (0 261).
A Retušavimo meniu
Filmus taip pat galima montuoti naudojant retušavimo meniu parinktį Edit
movie (montuoti filmą) (0 314).
87
Vaizdo įrašymo parinktys
Vaizdo plotas
Nustatykite vaizdo ploto parinktį DX (24×16) arba 1.3× (18×12).
Parinktis
a
DX (24×16)
Z
1.3× (18×12)
Aprašymas
Nuotraukos įrašomos naudojant 23,5 × 15,7 mm vaizdo
plotą (DX formatas).
Nuotraukos įrašomos naudojant 18,0 × 12,0 mm vaizdo
plotą; taip sukuriamas vaizdo priartinimo efektas nekeičiant
objektyvo.
Vaizdo ieškiklio ekranas
DX vaizdo ploto (24×16)
nuotrauka
A Vaizdo plotas
Nustatyta parinktis rodoma informaciniame
ekrane.
88
1,3 karto apkirpto vaizdo ploto
nuotrauka (18×12)
Vaizdo plotą galima nustatyti fotografavimo meniu parinktimi Choose
image area (pasirinkti vaizdo plotą) arba nuspaudžiant valdiklį ir
pasukant komandų ratuką.
❚❚ Vaizdo ploto parinkimo meniu
1 Parinkite Choose image area (pasirinkti
vaizdo plotą).
Fotografavimo meniu pažymėkite Choose
image area (pasirinkti vaizdo plotą) ir
spauskite 2.
2 Pakoreguokite nustatymus.
Nurodykite parinktį ir spauskite J. Vaizdo
ieškiklyje rodomas pagal parinktį
apkarpytas vaizdas.
A Vaizdo ieškiklio ekranas
Dešinėje pavaizduota, kaip atrodo vaizdo ieškiklio
ekranas, kai nustatyta 1,3 karto apkirpto DX vaizdo
ploto parinktis. Nustačius 1,3 karto apkirpto DX
vaizdo ploto parinktį, vaizdo ieškiklyje rodoma
piktograma Z.
1,3 karto apkirptas DX
vaizdo plotas
A Vaizdo dydis
Vaizdo dydis priklauso nuo nustatytos vaizdo ploto parinkties.
89
❚❚ Fotoaparato valdikliai
1 Priskirkite vaizdo ploto išranką fotoaparato valdikliui.
Norėdami priskirti valdikliui parametrą Choose image area
(pasirinkti vaizdo plotą), naudokite pasirinktinį nustatymą f1
(Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas
valdikliams), 0 301).
2 Vaizdo plotui parinkti naudokite nurodytą valdiklį.
Vaizdo plotą galima parinkti spustelint parinktą valdiklį ir sukant
pagrindinių arba papildomų komandų ratuką, kol vaizdo ieškiklyje
bus parodyta pageidaujama apkarpyto vaizdo ploto parinktis (0 88).
Šiuo metu nurodytą vaizdo ploto parinktį
galima peržiūrėti spustelint valdiklį; vaizdo
plotas rodomas valdymo pulte arba
informaciniame ekrane. DX formato
rodmuo yra 24z16, o 1,3 karto apkirpto
vaizdo ploto – 18z12.
A Taip pat žr.
Žr. p. 70, kur pateikiama informacijos apie filmuojamo vaizdo apkarpymo
parinktis.
90
Vaizdo kokybė
Modelis D500 pritaikytas toliau nurodytoms vaizdo kokybės parinktims.
Žr. p. 389, kur rasite informacijos apie tai, kiek nuotraukų galima įrašyti
esant skirtingiems vaizdo kokybės ir dydžio nustatymams.
Parinktis
Failo tipas
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW)+ JPEG fine★ (NEF
(RAW) ir aukštos kokybės JPEG★)/
NEF (RAW)+ JPEG fine (NEF (RAW)
ir aukštos kokybės JPEG)
NEF (RAW)+JPEG normal★ (NEF
(RAW) ir standartinės kokybės
JPEG★)/NEF (RAW)+JPEG normal
(NEF (RAW) ir standartinės kokybės
JPEG)
NEF (RAW)+JPEG basic★ (NEF
(RAW) ir bazinės kokybės JPEG★)/
NEF (RAW)+JPEG basic (NEF (RAW)
ir bazinės kokybės JPEG)
JPEG fine★
(aukštos kokybės JPEG★)/
JPEG fine (aukštos kokybės JPEG)
JPEG normal★
(standartinės kokybės JPEG★)/
JPEG normal (standartinės
kokybės JPEG)
JPEG basic★
(bazinės kokybės JPEG★)/
JPEG basic (bazinės kokybės JPEG)
TIFF (RGB)
NEF/
JPEG
Aprašymas
RAW duomenys iš vaizdo jutiklio
įrašomi papildomai neapdorojant.
Kai kuriuos nustatymus,
pavyzdžiui, baltos spalvos balansą
ir kontrastą, galima reguliuoti po
fotografavimo.
Įrašomi du vaizdai: vienas NEF
(RAW) formato vaizdas ir vienas
aukštos kokybės JPEG formato
vaizdas.
Įrašomi du vaizdai: vienas NEF
(RAW) formato vaizdas ir vienas
standartinės kokybės JPEG
formato vaizdas.
Įrašomi du vaizdai: vienas NEF
(RAW) formato vaizdas ir vienas
bazinės kokybės JPEG formato
vaizdas.
Vaizdas įrašomas JPEG formatu,
suglaudintas apytiksliu santykiu
1 : 4 (aukšta kokybė).
JPEG
TIFF
(RGB)
Vaizdas įrašomas JPEG formatu,
suglaudintas apytiksliu santykiu
1 : 8 (standartinė kokybė).
Vaizdas įrašomas JPEG formatu,
suglaudintas apytiksliu santykiu
1 : 16 (bazinė kokybė).
Įrašomi neglaudinti TIFF-RGB
vaizdai, kurių kiekvieno kanalo
duomenys koduojami 8 bitų gyliu
(24 bitų spalvos). TIFF formatui
pritaikyta daug vaizdų
redagavimo programų.
91
Vaizdo kokybė nustatoma spaudžiant mygtuką T ir sukant
pagrindinių komandų ratuką, kol valdymo pulte pasirodys
pageidaujamas nustatymas.
T mygtukas
Pagrindinių
komandų ratukas
Valdymo pultas
A JPEG glaudinimas
Žvaigždute (★) paženklintoms vaizdo kokybės parinktims taikomi glaudinimo
parametrai skirti užtikrinti aukščiausiai kokybei; failų dydis priklauso nuo scenos.
Žvaigždute nepaženklintoms parinktims taikomi glaudinimo parametrai skirti
mažinti failams; paprastai failai būna maždaug tokio paties dydžio
nepriklausomai nuo fotografuojamos scenos.
A NEF ir JPEG
Kai nuotraukos, darytos nustačius NEF (RAW) + JPEG, peržiūrimos fotoaparatu,
kuriame įdėta tik viena atminties kortelė, rodomi tik JPEG vaizdai. Jeigu abi
kopijos įrašytos į tą pačią atminties kortelę, trinant nuotrauką ištrinamos abi
kopijos. Jei naudojant parinktį Secondary slot function (antrinio lizdo
funkcija) > RAW primary - JPEG secondary (RAW – į pirminį, JPEG – į antrinį)
JPEG kopija įrašoma į kitą atminties kortelę, abi kopijas reikia ištrinti atskirai.
A Vaizdo kokybės meniu
Vaizdo kokybę taip pat galima nustatyti naudojant fotografavimo meniu parinktį
Image quality (vaizdo kokybė) (0 284).
92
❚❚ NEF (RAW) compression (NEF (RAW) glaudinimas)
NEF (RAW) vaizdų glaudinimo parinkčiai nustatyti pažymėkite
fotografavimo meniu parametrą NEF (RAW) recording (NEF (RAW)
įrašymas) > NEF (RAW) compression (NEF (RAW) glaudinimas) ir
spauskite 2.
N
O
Parinktis
Aprašymas
Lossless
NEF vaizdai glaudinami naudojant grįžtamąjį algoritmą,
compressed
sumažinantį failo dydį maždaug 20–40 % be neigiamo
(suglaudintas be
poveikio vaizdo kokybei.
nuostolių)
NEF vaizdai glaudinami naudojant negrįžtamąjį algoritmą,
Compressed
sumažinantį failo dydį maždaug 35–55 % beveik be jokio
(suglaudintas)
poveikio vaizdo kokybei.
Uncompressed
NEF vaizdai neglaudinami.
(nesuglaudintas)
❚❚ NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) gylis bitais)
NEF (RAW) formato vaizdų gyliui bitais parinkti pažymėkite
fotografavimo meniu parametrą NEF (RAW) recording (NEF (RAW)
įrašymas) > NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) gylis bitais) ir spauskite
2.
Parinktis
Aprašymas
q
12-bit (12 bitų)
NEF (RAW) formato vaizdai įrašomi 12 bitų gyliu.
r
14-bit (14 bitų)
NEF (RAW) formato vaizdai įrašomi 14 bitų gyliu. Gaunami
failai yra didesni už 12 bitų, tačiau padidinama įrašytų
spalvų duomenų apimtis.
A NEF (RAW) formato vaizdai
NEF (RAW) formato vaizdų JPEG kopijas galima padaryti naudojant Capture NX-D
ar kitą programinę įrangą arba retušavimo meniu parinktį NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) apdorojimas) (0 313).
93
Vaizdo dydis
Vaizdo dydis matuojamas pikseliais. Galima rinktis # Large (didelis),
$ Medium (vidutinis) arba % Small (mažas) (atminkite: vaizdo dydis
priklauso nuo parametro Choose image area (pasirinkti vaizdo plotą)
parinkties, 0 88):
Vaizdo plotas
DX (24×16)
1.3× (18×12)
Parinktis
Large (didelis)
Medium
(vidutinis)
Small (mažas)
Large (didelis)
Medium
(vidutinis)
Small (mažas)
Dydis (pikseliais)
5 568 × 3 712
Spaudinio dydis (cm) *
47,1 × 31,4
4 176 × 2 784
35,4 × 23,6
2 784 × 1 856
4 272 × 2 848
23,6 × 15,7
36,2 × 24,1
3 200 × 2 136
27,1 × 18,1
2 128 × 1 424
18,0 × 12,1
* Apytikslis dydis spausdinant 300 t. c. skyra. Spaudinio dydis coliais yra lygus vaizdo dydžiui pikseliais,
padalintam iš spausdintuvo raiškos taškais colyje (t. c.; 1 col. – apytiksliai 2,54 cm).
94
JPEG ir TIFF vaizdų dydis nustatomas spaudžiant mygtuką T ir
sukant papildomų komandų ratuką, kol valdymo pulte pasirodys
pageidaujama parinktis. NEF (RAW) formato vaizdų dydžiui parinkti
naudokite fotografavimo meniu parinktį Image size (vaizdo dydis) >
NEF (RAW).
T mygtukas
Papildomų
komandų ratukas
Valdymo pultas
A Vaizdo dydžio meniu
JPEG ir TIFF formato vaizdų dydį taip pat galima
keisti naudojant fotografavimo meniu parinktį
Image size (vaizdo dydis) > JPEG/TIFF (0 284).
Mažo ir vidutinio dydžio NEF (RAW) formato
vaizdai įrašomi suglaudintu be nuostolių 12 bitų
formatu neatsižvelgiant į meniu NEF (RAW)
recording (NEF (RAW) įrašymas) parametrų NEF
(RAW) compression (NEF (RAW) glaudinimas) ir
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) gylis bitais) parinktis.
95
Dviejų atminties kortelių naudojimas
Jei į fotoaparatą įdėtos dvi atminties kortelės, naudojant fotografavimo
meniu elementą Primary slot selection (pirminio lizdo parinkimas)
galima nustatyti, kad viena iš kortelių būtų pirminė. Nustatant parinktį
XQD card slot (XQD kortelės lizdas) nurodoma, kad pirminė bus XQD
kortelės lizde esanti kortelė, o nustatant parinktį SD card slot (SD
kortelės lizdas) parenkama SD kortelė. Pirminės ir antrinės kortelės
paskirtis parenkama naudojant fotografavimo meniu parinktį
Secondary slot function (antrinio lizdo funkcija). Rinkitės Overflow
(perpilda) (antrinė kortelė naudojama tik pripildžius pirminę kortelę),
Backup (atsarginės kopijos) (kiekviena nuotrauka įrašoma ir į pirminę,
ir į antrinę kortelę) arba RAW primary - JPEG secondary (RAW – į
pirminį, JPEG – į antrinį) (tas pats kaip Backup (atsarginės kopijos), tik
nuotraukų, padarytų taikant parinktį NEF/RAW + JPEG, NEF/RAW
formato kopijos įrašomos tik į pirminę kortelę, o JPEG kopijos – tik į
antrinę kortelę).
A Backup (atsarginės kopijos) ir RAW primary - JPEG secondary (RAW – į pirminį, JPEG – į
antrinį)
Fotoaparatas rodo likusių ekspozicijų skaičių toje kortelėje, kurioje lieka
mažiausiai atminties. Jeigu kuri nors kortelė bus pilna, užrakto atleidimo funkcija
neveiks.
A Filmavimas
Kai į fotoaparatą įdėtos dvi atminties kortelės, filmavimui naudojamą lizdą
galima parinkti naudojant filmavimo meniu parametrą Destination (įrašymo
vieta) (0 288).
96
Fokusavimas
Šiame skirsnyje aprašomos fokusavimo parinktys, kurias galima
nustatyti, kai nuotraukos komponuojamos vaizdo ieškiklyje. Židinį
galima derinti automatiškai (žr. toliau) arba rankiniu būdu (0 114).
Naudotojas taip pat gali parinkti fokusavimo tašką automatiniam ar
rankiniam fokusavimui (0 108) arba naudoti židinio fiksavimo funkciją,
kad po fokusavimo galėtų perkomponuoti nuotraukas (0 111).
Automatinis fokusavimas
Norėdami naudoti automatinio
fokusavimo funkciją, pasukite
fokusavimo režimo valdiklį į
padėtį AF.
Fokusavimo režimo valdiklis
Fotoaparatas fokusuoja vaizdą naudodamas
153 fokusavimo taškus, iš kurių 55,
paženklintus dešinėje pateiktoje iliustracijoje
simboliais r, gali rinktis naudotojas (0 108).
Naudotojo parenkami
fokusavimo taškai
A 1.3× (18 × 12)
Jei nustatyta parametro Choose image area
(pasirinkti vaizdo plotą) parinktis 1.3× (18×12)
(0 89), fotoaparatas fokusuoja vaizdą
naudodamas 117 fokusavimo taškų, iš kurių 45 gali
rinktis naudotojas. Likę fokusavimo taškai, esantys
kairiajame ir dešiniajame fokusavimo taškų rodinio
pakraštyje, nenaudojami.
Naudojami fokusavimo
taškai, kai nustatyta
parinktis 1.3× (18×12)
97
A Kryžminiai jutikliai
Veikiančių fokusavimo taškų su kryžminiais jutikliais skaičius priklauso nuo
naudojamo objektyvo.
Objektyvas
Kryžminiai jutikliai (fokusavimo
taškai su kryžminiais jutikliais
pažymėti pilka spalva 2, 3)
AF-S objektyvai, kurių didžiausia diafragma
yra f/4 arba didesnė, išskyrus išvardytuosius
toliau 1
99 kryžminiai jutikliai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4 G IF-ED
AF-S Mikro NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED
AF-S NIKKOR 600 mm f/4 G ED VR
AF-S NIKKOR 600 mm f/4 E FL ED VR
AF-S Nikkor 600 mm f/4 D IF-ED II
AF-S Nikkor 600 mm f/4 D IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4 G
IF-ED
AF-S NIKKOR 500 mm f/4 G ED VR
AF-S Nikkor 500 mm f/4 D IF-ED II
AF-S Nikkor 500 mm f/4 D IF-ED
AF-S objektyvai, kurių didžiausia diafragma
yra mažesnė už f/4 1
Ne AF-S objektyvai
63 kryžminiai jutikliai
45 kryžminiai jutikliai
1 Nustačius didžiausią objektyvo židinio nuotolį (jei jis reguliuojamas).
2 Kituose fokusavimo taškuose naudojami linijiniai jutikliai, aptinkantys horizontalias linijas.
3 Kai nustatyta parametro Choose image area (pasirinkti vaizdo plotą) parinktis
1.3× (18×12) (0 89), fokusavimo taškai, esantys kairiajame ir dešiniajame fokusavimo taškų rodinio
pakraštyje, nenaudojami.
98
A AF-S/AF-I telekonverteriai ir galimi fokusavimo taškai
Kai prijungiamas AF-S arba AF-I telekonverteris, iliustracijose parodyti
fokusavimo taškai gali būti naudojami automatinio fokusavimo ir elektroninio
tolimačio funkcijoms (atminkite: jei didžiausia bendroji diafragma yra mažesnė
už f/5,6, fotoaparatui gali nepavykti sufokusuoti tamsių arba nekontrastingų
objektų vaizdo).
Telekonverteris
Didžiausia Galimi fokusavimo taškai (fokusavimo
objektyvo taškai su kryžminiais jutikliais pažymėti
diafragma 1
pilka spalva 2)
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2,8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2,8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1,25E ED
f/5,6
153 fokusavimo taškai
(55 pasirenkami) su
99 kryžminiais jutikliais
153 fokusavimo taškai
(55 pasirenkami) su
45 kryžminiais jutikliais
37 fokusavimo taškai
(17 pasirenkamų) su
25 kryžminiais jutikliais
99
Telekonverteris
Didžiausia Galimi fokusavimo taškai (fokusavimo
objektyvo taškai su kryžminiais jutikliais pažymėti
diafragma 1
pilka spalva 2)
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5,6
15 fokusavimo taškų
(9 pasirenkami) su
5 kryžminiais jutikliais
1 Nustačius didžiausią objektyvo židinio nuotolį (jei jis reguliuojamas).
2 Kituose fokusavimo taškuose naudojami linijiniai jutikliai,
aptinkantys horizontalias linijas, tačiau atminkite, kad jei yra tik 5
kryžminiai jutikliai, vertikalias linijas aptinka tik pažymėtieji
simboliu ■.
Automatinio fokusavimo funkcija neveikia naudojant telekonverterius su
objektyvais AF-S VR Mikro Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED.
100
Automatinio fokusavimo režimas
Rinkitės iš toliau pateiktų automatinio fokusavimo režimų:
Režimas
AF-S
AF-C
Aprašymas
Vienkartinis pagalbinis AF: skirtas nejudantiems objektams. Židinys
užfiksuojamas paspaudus iki pusės užrakto atleidimo mygtuką. Esant
numatytiesiems nustatymams, užraktą galima atleisti tik tuomet, kai
rodomas židinio daviklis (I) (fokusavimo pirmumas; 0 292).
Nepertraukiamas pagalbinis AF: skirtas judantiems objektams. Kol užrakto
atleidimo mygtukas laikomas nuspaustas iki pusės, fotoaparatas
fokusuoja nepertraukiamai. Jei objektas pajuda, fotoaparatas įjungia
nuspėjamojo židinio sekimo (0 102) režimą, kuris prognozuoja galutinį
atstumą iki objekto ir atitinkamai pagal poreikį koreguoja židinį. Esant
numatytiesiems nustatymams, užraktą galima atleisti nepaisant to, ar
objektas yra sufokusuotas, ar ne (atleidimo pirmumas; 0 292).
Automatinio fokusavimo režimą galima parinkti paspaudžiant AF režimo
mygtuką ir sukant pagrindinių komandų ratuką, kol vaizdo ieškiklyje ir
valdymo pulte pasirodys pageidaujamas nustatymas.
Valdymo pultas
AF režimo
mygtukas
Pagrindinių
komandų ratukas
Vaizdo ieškiklis
101
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip naudoti fokusavimo pirmumą, kai įjungtas
nepertraukiamo pagalbinio AF režimas, rasite pasirinktinio nustatymo a1 apraše
(AF-C priority selection (AF-C pirmumo pasirinkimas), 0 292). Informacijos
apie tai, kaip naudoti atleidimo pirmumą, kai įjungtas vienkartinio pagalbinio AF
režimas, rasite pasirinktinio nustatymo a2 apraše (AF-S priority selection (AF-S
pirmumo pasirinkimas), 0 292). Informacijos apie tai, kaip neleisti fotoaparatui
fokusuoti, kai užrakto atleidimo mygtukas nuspaudžiamas iki pusės, rasite
pasirinktinio nustatymo a8 apraše (AF activation (AF įjungimas), 0 293).
Informacijos apie tai, kaip apriboti fokusavimo režimo parinktis iki AF-S arba AF-C,
rasite pasirinktinio nustatymo a10 apraše (Autofocus mode restrictions
(automatinio fokusavimo režimo apribojimai), 0 294), o informacijos apie tai,
kaip naudoti papildomų komandų ratuką fokusavimo režimui parinkti, rasite
pasirinktinio nustatymo f4 apraše (Customize command dials (komandų
ratukų paskirties keitimas)) > Change main/sub (keisti pagrindinių/
papildomų komandų ratukų paskirtį) (0 302). Informacijos apie automatinio
fokusavimo parinktis, kurias galima nustatyti tiesioginės peržiūros metu arba
filmuojant, rasite p. 47.
A AF-ON mygtukas
Kai reikia fotoaparate sufokusuoti vaizdą,
spaudžiamas mygtukas AF-ON atlieka tokią pačią
funkciją kaip spaudžiamas iki pusės užrakto
atleidimo mygtukas.
AF-ON mygtukas
A Nuspėjamasis židinio sekimas
Kai įjungtas režimas AF-C, fotoaparatas pradeda nuspėjamąjį židinio sekimą, jei
objektas juda link fotoaparato arba nuo jo, kol užrakto atleidimo mygtukas būna
nuspaustas iki pusės arba paspaustas AF-ON mygtukas. Ši funkcija leidžia
fotoaparatui sekti židinį, tuo pat metu bandant nuspėti, kur atsidurs objektas, kai
bus atleistas užraktas.
102
AF sričių režimas
Nurodykite, kaip automatinio fokusavimo metu turi būti parenkamas
fokusavimo taškas.
• Vieno taško AF: parinkite fokusavimo tašką, kaip aprašyta p. 108;
fotoaparatas fokusuos objekto vaizdą tik parinktame fokusavimo
taške. Naudojama nejudantiems objektams fotografuoti.
• Dinaminės srities AF: parinkite fokusavimo tašką, kaip aprašyta p. 108.
Fokusavimo režimu AF-C fotoaparatas fokusuos remdamasis
informacija, gauta iš aplinkinių fokusavimo taškų, jeigu objektas
trumpam dings iš pasirinkto taško. Fokusavimo taškų skaičius priklauso
nuo parinkto režimo:
- 25 taškų dinaminės srities AF: parinkite, kai yra laiko sukomponuoti
nuotrauką arba fotografuojami objektai juda nuspėjamai (pvz.,
bėgikai ar lenktyniniai automobiliai trasoje).
- 72 taškų dinaminės srities AF: parinkite, kai fotografuojami objektai juda
nenuspėjamai (pvz., futbolininkai žaidimo metu).
- 153 taškų dinaminės srities AF *: parinkite fotografuodami greitai
judančius objektus, kuriuos sunku sukomponuoti vaizdo ieškiklyje
(pvz., paukščius).
103
• 3D sekimas *: parinkite fokusavimo tašką, kaip aprašyta p. 108. Kai
įjungtas fokusavimo režimas AF-C, fotoaparatas seka objektus, kurie
dingsta iš parinkto fokusavimo taško, ir pagal poreikį parenka naujus
fokusavimo taškus. Naudokite, kai reikia greitai sukomponuoti
nuotraukas ir fotografuojami objektai juda padrikai iš vienos pusės į
kitą (pvz., tenisininkai žaidimo metu). Jei objektas dingsta iš vaizdo
ieškiklio, nukelkite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko ir vėl
sukomponuokite nuotrauką taip, kad objektas būtų parinktame
fokusavimo taške.
• Sričių grupės AF: fotoaparatas fokusuoja naudodamas fotografo parinktų
fokusavimo taškų grupę. Taip sumažėja rizika, kad fotoaparatas
sufokusuos fono, o ne pagrindinio objekto vaizdą. Rinkitės
fotografuodami objektus, kuriuos sunku fotografuoti naudojant vieną
fokusavimo tašką. Jei esant įjungtam fokusavimo režimui AF-S
aptinkama veidų, fotoaparatas suteikia pirmumą portreto asmenims.
• Automatinės srities AF: fotoaparatas
automatiškai aptinka objektą ir parenka
fokusavimo tašką. Jei aptinkamas veidas,
fotoaparatas suteikia pirmumą portreto
asmeniui. Fotoaparatui sufokusavus,
pažymimi aktyvūs fokusavimo taškai. Jei
įjungtas režimas AF-C, pagrindinis
fokusavimo taškas rodomas po to, kai išjungiami kiti fokusavimo taškai.
* Atminkite: jei nustatyta parametro Choose image area (pasirinkti vaizdo plotą) parinktis
1.3× (18×12) (0 89), fotoaparatas fokusuoja naudodamas 117 fokusavimo taškų. Likę fokusavimo
taškai, esantys kairiajame ir dešiniajame fokusavimo taškų rodinio pakraštyje, nenaudojami.
104
AF sričių režimą galima parinkti paspaudžiant AF režimo mygtuką ir
sukant papildomų komandų ratuką, kol vaizdo ieškiklyje ir valdymo
pulte pasirodys pageidaujamas nustatymas.
Valdymo pultas
AF režimo
mygtukas
Papildomų
komandų ratukas
Vaizdo ieškiklis
A 3D sekimas
Paspaudus iki pusės užrakto atleidimo mygtuką, į fotoaparatą įrašomos
fokusavimo taško aplinkos spalvos. Dėl to 3D sekimas gali neduoti norimų
rezultatų, jei fotografuosite objektus, kurių spalva panaši į fono, arba kurie užima
labai mažą kadro dalį.
105
A AF sričių režimas
AF sričių režimas rodomas valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje.
AF sričių režimas
Valdymo pultas
Vaizdo ieškiklis
Fokusavimo taškų rodinys
vaizdo ieškiklyje
Vieno taško AF
25 taškų dinaminės
srities AF *
72 taškų dinaminės
srities AF *
153 taškų dinaminės
srities AF *
3D sekimas
Sričių grupės AF
Automatinės srities
AF
* Vaizdo ieškiklyje rodomas tik aktyvus fokusavimo taškas. Likę fokusavimo taškai suteikia fokusavimui
naudingos informacijos.
106
A AF-S/AF-I telekonverteriai
Jei prijungus AF-S/AF-I telekonverterį parinktas AF srities režimas yra 3D sekimas
arba automatinės srities AF, vieno taško AF parenkamas automatiškai, jei
bendroji diafragma yra mažesnė už f/5,6.
A Rankinis fokusavimas
Kai įjungiamas rankinio fokusavimo režimas, automatiškai parenkamas vieno
taško AF režimas.
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip automatinis fokusavimas koreguojamas kintant
atstumui iki objekto, rasite pasirinktinio nustatymo a3 apraše (Focus tracking
with lock-on (fokusavimo sekimas su įjungtu fiksavimu), 0 292). 3D sekimo
nustatymams keisti naudokite pasirinktinį nustatymą a4 (3D-tracking facedetection (aptiktų veidų 3D sekimas), 0 293) ir a5 (3D-tracking watch area
(3D sekimas stebėjimo srityje), 0 293). Informacijos apie tai, kaip parinkti
įvairius fokusavimo taškus ir (arba) AF sričių režimus fotografuojant statmenai ir
gulsčiai laikomu fotoaparatu, rasite pasirinktinio nustatymo a7 apraše (Store by
orientation (įrašyti taškus pagal orientaciją), 0 293); kaip riboti AF sričių
režimų parinktis – a9 (Limit AF-area mode selection (riboti AF sričių režimų
parinktis), 0 293); kaip rodomas fokusavimo taškas – a12 (Focus point options
(fokusavimo taškų parinktys), 0 294); kaip naudoti pagrindinių komandų
ratuką AF sričių režimams parinkti – f4 (Customize command dials (komandų
ratukų paskirties keitimas)) > Change main/sub (keisti pagrindinių/
papildomų komandų ratukų paskirtį) (0 302). Informacijos apie automatinio
fokusavimo parinktis, kurias galima nustatyti tiesioginės peržiūros metu arba
filmuojant, rasite p. 48.
107
Fokusavimo taško parinkimas
Fotoaparatas fokusuoja naudodamas 153
fokusavimo taškus, iš kurių 55, parodytus
dešinėje, galima parinkti rankiniu būdu, todėl
nuotraukas įmanoma sukomponuoti
pagrindiniam objektui esant beveik bet
kurioje kadro vietoje (jei nustatyta parametro Choose image area
(pasirinkti vaizdo plotą) parinktis 1.3× (18×12), fotoaparatas
fokusuoja naudodamas 117 fokusavimo taškų, iš kurių 45 galima parinkti
rankiniu būdu; 0 89). Vykdykite toliau nurodytus veiksmus, kad
parinktumėte fokusavimo tašką (sričių grupės AF atveju galima vykdyti
šiuos veiksmus fokusavimo taškų grupei parinkti).
1 Pasukite centrinio
fokusavimo taško
pasirinkimo fokusavimo
valdiklio fiksatorių į padėtį ●.
Taip fokusavimo taškui
pasirinkti galėsite naudoti
kryptinį valdiklį.
Centrinio fokusavimo taško pasirinkimo
fokusavimo valdiklio fiksatorius
2 Parinkite fokusavimo tašką.
Esant įjungtam ekspozicijos
matuokliui, kryptiniu valdikliu
vaizdo ieškiklyje parinkite
fokusavimo tašką. Centrinį
fokusavimo tašką galima
sparčiai parinkti spustelint
kryptinio valdiklio vidurinę
dalį.
108
Parinkus tašką, centrinio
fokusavimo taško pasirinkimo
fokusavimo valdiklio fiksatorių
galima pasukti į fiksavimo
padėtį (L), kad paspaudus
kryptinį valdiklį nebūtų
pakeistas parinktas
fokusavimo taškas.
A Papildomas valdiklis
Papildomą valdiklį galima naudoti
vietoj kryptinio valdiklio fokusavimo
taškui parinkti. Židiniui ir ekspozicijai
užfiksuoti paspauskite papildomo
valdiklio vidurinę dalį (0 111, 141).
Naudokite papildomą valdiklį, kaip
parodyta dešinėje; jei spausite jo
šonus, jis gali neveikti kaip numatyta. Papildomas valdiklis
Būkite atsargūs – naudodami
papildomą valdiklį nepataikykite pirštu ar nagu sau į akį.
A Automatinės srities AF
Automatinės srities AF fokusavimo taškas parenkamas automatiškai: rankiniu
būdu fokusavimo taško parinkti neįmanoma.
109
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip parinkti skaičių fokusavimo taškų, kuriuos galima
nustatyti naudojant kryptinį valdiklį, rasite pasirinktinio nustatymo a6 apraše
(Number of focus points (fokusavimo taškų skaičius), 0 293). Informacijos
apie atskirų fokusavimo taškų ir (arba) AF sričių režimų parinkimą vertikalios ir
horizontalios orientacijos atvejams rasite pasirinktinio nustatymo a7 apraše
(Store by orientation (įrašyti taškus pagal orientaciją), 0 293). Informacijos
apie tai, kaip nustatyti fokusavimo taškų apsupimo parinktis, rasite pasirinktinio
nustatymo a11 apraše (Focus point wrap-around (fokusavimo taškų
apsupimas), 0 294). Informacijos apie tai, kaip parinkti, kada įsižiebia
fokusavimo taškas, rasite pasirinktinio nustatymo a12 apraše (Focus point
options (fokusavimo taškų parinktys), 0 294). Informacijos apie tai, kaip
pakeisti papildomo valdiklio paskirtį, rasite pasirinktinio nustatymo f1 apraše
(Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas
valdikliams)) > Sub-selector (papildomas valdiklis) (0 301) ir Sub-selector
center (papildomo valdiklio vidurinė dalis) (0 301). Informacijos apie tai, kaip
keisti kryptinio valdiklio vidurinės dalies paskirtį, rasite pasirinktinio nustatymo f2
apraše (Multi selector center button (kryptinio valdiklio vidurinė dalis),
0 301).
110
Židinio fiksavimas
Norint pakeisti kompoziciją po fokusavimo, galima naudoti židinio
fiksavimo funkciją: tokiu atveju atsiranda galimybė sufokusuoti objektą,
kuris galutinėje kompozicijoje nebus fokusavimo taške. Jei fotoaparatui
nepavyksta sufokusuoti naudojant automatinio fokusavimo funkciją
(0 113), galima naudoti židinio fiksavimo funkciją ir perkomponuoti
nuotrauką, prieš tai sufokusavus kitą, tuo pačiu atstumu (kaip pradinis)
nutolusį, objektą. Židinio fiksavimo funkcija efektyviausia, kai
parenkama AF sričių režimo ne automatinės srities AF funkcija (0 103).
1 Sufokusuokite.
Nukreipkite fotoaparatą į
objektą, kad jis būtų
parinktame fokusavimo taške.
Iki pusės nuspauskite užrakto
atleidimo mygtuką, kad
fotoaparatas pradėtų
fokusuoti. Patikrinkite, ar vaizdo ieškiklyje pasirodo židinio daviklis
(I).
2 Užfiksuokite židinį.
Fokusavimo režimas AF-C (0 101): nuspaudę
užrakto atleidimo mygtuką iki pusės
(q), paspauskite papildomo valdiklio
(w) vidurinę dalį, kad užfiksuotumėte
židinį ir ekspoziciją (vaizdo ieškiklyje
pasirodys piktograma AE-L). Laikant
nuspaustą papildomo valdiklio vidurinę
dalį, židinys išliks užrakintas net jei
vėliau nukelsite pirštą nuo užrakto
atleidimo mygtuko.
Užrakto atleidimo mygtukas
Papildomas valdiklis
111
Fokusavimo režimas AF-S: židinys užfiksuojamas automatiškai, kai
pasirodo židinio daviklis (I), ir lieka užfiksuotas, kol galiausiai pirštas
nukeliamas nuo užrakto atleidimo mygtuko. Židinį galima užfiksuoti
ir paspaudžiant papildomo valdiklio vidurinę dalį, kaip aprašyta
ankstesniame puslapyje.
3 Perkomponuokite nuotrauką
ir fotografuokite.
Laikant nuspaustą iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką
(AF-S) arba laikant nuspaustą
papildomo valdiklio vidurinę
dalį, židinys tarp kadrų liks
užfiksuotas, todėl galėsite nekeisdami židinio nustatymo iš eilės
padaryti kelias nuotraukas.
Nekeiskite atstumo tarp fotoaparato ir objekto tuo metu, kai veikia
židinio fiksavimo funkcija. Jei objektas sujuda, sufokusuokite dar kartą,
nes pasikeitė atstumas.
A Židinio fiksavimas mygtuku AF-ON
Jei fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį, fiksuoti židinį vietoj užrakto
atleidimo mygtuko galima mygtuku AF-ON (0 102). Jie nustatyta pasirinktinio
nustatymo a8 (AF activation (AF įjungimas), 0 293) parinktis AF-ON only (tik
AF-ON), fotoaparatas nefokusuoja paspaudus iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką; vietoj to fotoaparatas fokusuoja paspaudus mygtuką AF-ON. Židinys
užfiksuojamas ir lieka užfiksuotas, kol dar kartą nepaspaudžiamas mygtukas
AF-ON.
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip užfiksuoti ekspoziciją naudojant užrakto atleidimo
mygtuką, rasite pasirinktinio nustatymo c1 apraše (Shutter-release button AE-L
(užrakto atleidimo mygtuko AE-L funkcija), 0 296).
112
A Kaip pasiekti gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą
Automatinis fokusavimas tinkamai neveikia toliau nurodytomis sąlygomis.
Užrakto atleidimo funkcija gali būti išjungta, jei fotoaparatui nepavyksta
sufokusuoti vaizdo esamomis sąlygoms, arba fotoaparate gali būti parodytas
židinio daviklis (●) ir fotoaparatas gali supypsėti, leisdamas atleisti užraktą net
tada, kai objekto vaizdas nesufokusuotas. Tokiais atvejais naudokite rankinį
fokusavimą (0 114) arba, naudodami židinio fiksavimo funkciją (0 111),
sufokusuokite kitą, tuo pačiu atstumu nutolusį, objektą ir perkomponuokite
nuotrauką.
Tarp objekto ir fono yra labai nedidelis kontrastas arba jo
išvis nėra.
Pavyzdys: objektas yra tokios pačios spalvos kaip fonas.
Fokusavimo taške yra objektų, nuo fotoaparato nutolusių
skirtingais atstumais.
Pavyzdys: objektas yra narve.
Objekte dominuoja pasikartojantis geometrinis raštas.
Pavyzdys: žaliuzės arba dangoraižio langų eilė.
Fokusavimo taške yra ryškiu kontrastu pasižyminčių šviesių
sričių.
Pavyzdys: pusė objekto yra šešėlyje.
Fone esantys objektai atrodo didesni nei fotografuojamas
objektas.
Pavyzdys: kadre už objekto yra pastatas.
Objektą sudaro daug smulkių detalių.
Pavyzdys: gėlių laukas ar kitokie objektai, kurie yra maži arba jiems trūksta
ryškumo įvairovės.
113
Rankinis fokusavimas
Rankinio fokusavimo funkciją galima naudoti, kai objektyve nėra
automatinio fokusavimo įtaisų (ne AF NIKKOR objektyvai) arba
naudojant automatinio fokusavimo funkciją nepavyksta pasiekti norimų
rezultatų (0 113).
• AF objektyvai: nustatykite
Fokusavimo režimo valdiklis
objektyvo fokusavimo režimo
jungiklį (jei yra) ir fotoaparato
fokusavimo režimo valdiklį į
padėtį M.
D AF objektyvai
Nenaudokite AF objektyvo nustatę jo fokusavimo režimo jungiklį į padėtį M, o
fotoaparato fokusavimo režimo valdiklį – į padėtį AF. Jei nesilaikysite šios
atsargumo priemonės, galite sugadinti fotoaparatą arba objektyvą. Šis
reikalavimas netaikomas AF-S objektyvams, kuriuos galima naudoti, kai
įjungtas jų režimas M, tačiau fotoaparato fokusavimo režimo valdiklis
nenustatytas į padėtį M.
• Rankinio valdymo objektyvai: fokusuokite rankiniu būdu.
Norėdami fokusuoti rankiniu būdu, sukite
objektyvo fokusavimo žiedą, kol vaizdo
ieškiklio matiniame lauke rodomas vaizdas
bus sufokusuotas. Fotografuoti galima net
tada, kai vaizdas nesufokusuotas.
114
❚❚ Elektroninis tolimatis
Vaizdo ieškiklio židinio daviklis gali būti
naudojamas patikrinti, ar objektas
pasirinktame fokusavimo taške yra
sufokusuotas. Rinkitės vieną iš 55 fokusavimo
taškų, arba, jei nustatyta parametro Choose
image area (pasirinkti vaizdo plotą)
parinktis 1.3× (18×12) (0 89), – vieną iš 45
taškų. Nustatę objektą parinktame fokusavimo taške, nuspauskite iki
pusės užrakto atleidimo mygtuką ir sukite objektyvo fokusavimo žiedą,
kol pasirodys židinio daviklis (I). Atminkite, kad fotografuojant p. 113
išvardytus objektus židinio daviklis kartais gali atsirasti net tada, kai
objektas nėra sufokusuotas. Prieš fotografuodami patikrinkite židinį
vaizdo ieškiklyje. Informacijos apie tai, kaip naudoti elektroninį tolimatį
su pasirinktiniais AF-S/AF-I telekonverteriais, žr. p. 99.
A Objektyvai AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G ir G VR
Jei objektyvas AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR arba AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6 G naudojamas įjungus rankinio fokusavimo režimą, vaizdo
ieškiklyje mirksės židinio daviklis (o jei įjungtas tiesioginės peržiūros režimas,
ekrane mirksės fokusavimo taškas), įspėdamas, kad toliau sukant fokusavimo
žiedą ta pačia kryptimi objekto vaizdo sufokusuoti nepavyks.
A Židinio plokštumos padėtis
Norėdami nustatyti atstumą tarp objekto ir
fotoaparato, matuokite nuo židinio
plokštumos žymės (E), esančios ant
fotoaparato korpuso. Atstumas nuo
objektyvo tvirtinimo įtvaro iki židinio
plokštumos yra 46,5 mm.
46,5 mm
Židinio plokštumos žymė
115
Atleidimo režimas
Atleidimo režimo parinkimas
Norėdami parinkti atleidimo režimą,
paspauskite atleidimo režimo parinkimo
ratuko fiksatoriaus atleidimo mygtuką ir
pasukite atleidimo režimo parinkimo ratuką
taip, kad žymeklis sutaptų su reikiamu
nustatymu.
Žymeklis
Režimas
S
CL
CH
Q
QC
116
Aprašymas
Vienas kadras: nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas
kiekvieną kartą padaro po vieną nuotrauką.
Nepertraukiama maža sparta: kol laikomas nuspaustas užrakto atleidimo
mygtukas, fotoaparatas įrašo nuo 1 iki 9 kadrų per sekundę. * Kadrų
skaičių galima parinkti naudojant pasirinktinį nustatymą d1 (CL mode
shooting speed (fotografavimo sparta įjungus režimą CL), 0 297).
Nepertraukiama didelė sparta: kol laikomas nuspaustas užrakto atleidimo
mygtukas, fotoaparatas įrašo iki 10 kadrų per sekundę. * Naudojama
judantiems objektams fotografuoti.
Tylus užrakto atleidimas: kaip ir vieno kadro režimu, tik čia, nuspaudus
užrakto mygtuką iki galo, veidrodis negrąžinamas atgal, kad
nespragtelėtų; naudotojas gali reguliuoti triukšmingos veidrodžio eigos
trukmę, todėl mechanizmas veikia tyliau nei vieno kadro režimu. Be to,
neskamba garsinis signalas, kad ir kokia būtų sąrankos meniu parametro
Beep (garsinis signalas) parinktis (0 306).
QC (tylus nepertraukiamas) užrakto atleidimas: kol laikomas nuspaustas užrakto
atleidimo mygtukas, fotoaparatas įrašo iki 3 kadrų per sekundę. *
Fotoaparatas kelia mažiau triukšmo.
Režimas
E
MUP
Aprašymas
Automatinis laikmatis: fotografuokite naudodami automatinį laikmatį
(0 119).
Veidrodžio pakėlimas: parinkite šį režimą, norėdami sumažinti fotoaparato
drebėjimo įtaką naudojant teleobjektyvą ar fotografuojant stambiu
planu, taip pat – kitais atvejais, kai dėl menkiausio fotoaparato judesio
nuotrauka gali būti sulieta (0 121).
* Vidutinis kadrų skaičius, kai naudojamas akumuliatorius EN-EL15, įjungtas nepertraukiamas pagalbinis AF,
įjungtas rankinis arba automatinis užrakto pirmumo ekspozicijos režimas, nustatytas 1/250 sek. arba didesnis
užrakto greitis, nepakeistos kitų nustatymų numatytosios reikšmės (o režimo CL atveju, nepakeistos kitų
nustatymų, išskyrus numatytojo nustatymo d1, numatytosios reikšmės) ir atminties buferyje yra laisvos
vietos. Nurodytos spartos gali nepavykti pasiekti susidarius tam tikroms sąlygoms. Kadrų skaičiaus vertės gali
sumažėti nustačius dideles ISO jautrumo vertes (nuo Hi 0,3 iki Hi 5), ypač mažas diafragmos vertes (didelius f
skaičius) arba mažas užrakto greičio vertes, įjungus virpesių mažinimo (veikia naudojant VR objektyvus) arba
automatinio ISO jautrumo reguliavimo funkciją (0 125), beveik išsekus akumuliatoriui, prijungus objektyvą
be procesoriaus, nustačius pasirinktinio nustatymo f4 (Customize command dials (komandų
ratukų paskirties keitimas)) > Aperture setting (diafragmos nustatymas)
parinktį Aperture ring (diafragmos žiedas) (0 302) arba fotoaparatui aptikus mirgėjimą, kai
įjungta fotografavimo meniu esanti mirgėjimo mažinimo funkcija (0 234).
117
A Atminties buferis
Fotoaparate yra laikinam saugojimui skirtas atminties buferis, leidžiantis toliau
fotografuoti, kol nuotraukos įrašomos į atminties kortelę. Atminkite: pripildžius
buferį (tAA), sumažėja kadrų skaičiaus vertė.
Apytikslis skaičius vaizdų, kuriuos galima įrašyti į
atminties buferį nekeičiant nustatymų,
pateikiamas ekspozicijos skaitiklio rodiniuose
vaizdo ieškiklyje ir valdymo pulte, kai
paspaudžiamas iki pusės užrakto atleidimo
mygtukas. Dešinėje esančiame paveikslėlyje
iliustruojama, kaip atrodo rodinys, kai buferyje
lieka vietos maždaug 99 nuotraukoms.
Įrašant nuotrauką į atminties kortelę, šviečia atminties kortelės prieigos lemputė.
Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas ir atminties kortelės veikimą, įrašymas gali
trukti nuo kelių sekundžių iki kelių minučių. Neišimkite atminties kortelės ir
neištraukite arba neatjunkite maitinimo šaltinio, kol prieigos lemputė neužges. Jei
fotoaparatas išjungiamas, kai buferyje vis dar yra duomenų, maitinimas
neišsijungia, kol neįrašomi visi buferyje esantys vaizdai. Jei akumuliatorius išseks,
kai buferyje vis dar bus nuotraukų, išsijungs užrakto atleidimas ir vaizdai bus
perkelti į atminties kortelę.
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip parinkti eilės tvarką, kuria rodomos nuotraukos baigus
fotografuoti jų seriją, rasite parametro After burst, show (baigus seriją rodyti)
apraše (0 282). Informacijos apie tai, kaip parinkti didžiausią skaičių nuotraukų,
kurias galima padaryti vienos fotografavimo serijos metu, rasite pasirinktinio
nustatymo d2 apraše (Max. continuous release (maksimalus skaičius
nepertraukiamo atleidimo režimu), 0 297). Informacijos apie skaičių
nuotraukų, kurias galima padaryti vienos fotografavimo serijos metu, rasite
389 puslapyje.
118
Automatinio laikmačio režimas
Fotoaparato drebėjimo įtakai sumažinti arba autoportretams daryti
galima naudoti automatinį laikmatį.
1 Parinkite automatinio laikmačio režimą.
Paspauskite atleidimo režimo pasirinkimo
ratuko fiksatoriaus atleidimo mygtuką ir
pasukite atleidimo režimo parinkimo
ratuką į padėtį E.
2 Sukomponuokite nuotrauką ir
sufokusuokite.
Kai įjungtas vienkartinio pagalbinio AF
režimas (0 101), fotografuoti galima tik
vaizdo ieškiklyje pasirodžius židinio
davikliui (I).
A
Uždarykite vaizdo ieškiklio okuliaro užraktą
Kai fotografuojama nepriglaudus akies prie
vaizdo ieškiklio, reikia uždaryti vaizdo ieškiklio
okuliaro užraktą, kad pro vaizdo ieškiklį į vidų
nepatektų šviesos ir ji negadintų nuotraukų bei
netrikdytų ekspozicijos.
119
3 Paleiskite laikmatį.
Nuspauskite užrakto atleidimo
mygtuką iki galo, kad
paleistumėte laikmatį. Pradės
mirksėti automatinio
laikmačio lemputė. Likus dviem sekundėms iki fotografavimo,
automatinio laikmačio lemputė nustos mirksėti. Užraktas
atleidžiamas praėjus maždaug dešimčiai sekundžių po to, kai
pradeda veikti automatinis laikmatis.
Jei norite nenufotografavę išjungti automatinį laikmatį, pasukite
atleidimo režimo parinkimo ratuką į kito nustatymo padėtį.
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip pasirinkti automatinio laikmačio trukmę,
fotografuojamų ekspozicijų skaičių ir intervalą tarp kadrų, rasite pasirinktinio
nustatymo c3 apraše (Self-timer (automatinis laikmatis), 0 296). Garsinį
signalą, skambantį naudojant automatinį laikmatį, galima valdyti naudojant
sąrankos meniu parinktį Beep (garsinis signalas) (0 306).
120
Veidrodžio pakėlimo režimas
Parinkite šį režimą, kad maksimaliai
sumažintumėte vaizdo suliejimą dėl
fotoaparato sujudinimo pakeliant veidrodį.
Norėdami naudoti veidrodžio pakėlimo
režimą, paspauskite atleidimo režimo
pasirinkimo ratuko fiksatoriaus atleidimo
mygtuką ir pasukite atleidimo režimo
parinkimo ratuką į padėtį MUP (veidrodžio
pakėlimas). Pirmiausia nuspauskite iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką židiniui ir
ekspozicijai nustatyti, tada pabaikite spausti
užrakto atleidimo mygtuką veidrodžiui
pakelti. Valdymo pulte atsiranda užrašas Z. Vaizdui nufotografuoti
nuspauskite iki galo užrakto atleidimo mygtuką (jei įjungtas tiesioginės
peržiūros režimas, veidrodžio kelti nereikia; vaizdas fotografuojamas
pirmą kartą nuspaudžiant iki galo užrakto atleidimo mygtuką).
Suskambės garsinis signalas, nebent bus nustatyta sąrankos meniu
parametro Beep (garsinis signalas) parinktis Off (išjungta) (0 306).
Baigus fotografuoti, veidrodis nuleidžiamas.
121
D Veidrodžio pakėlimas
Kol veidrodis pakeltas, nuotraukos negalima komponuoti vaizdo ieškiklyje, taip
pat neveikia automatinio fokusavimo ir matavimo funkcijos.
A Veidrodžio pakėlimo režimas
Jeigu pakėlus veidrodį apie 30 sekundžių nebus atliktas joks veiksmas, nuotrauka
bus padaryta automatiškai.
A Kaip išvengti suliejimo
Norėdami išvengti suliejimo, kuris atsiranda judinant fotoaparatą, užrakto
atleidimo mygtuką spauskite tolygiai. Rekomenduojama naudoti trikojį.
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip naudoti užraktą su elektronine priekine diafragma,
padedantį dar labiau sumažinti suliejimą, rasite pasirinktinio nustatymo d6
apraše (Electronic front-curtain shutter (užraktas su elektronine priekine
diafragma), 0 298).
122
ISO jautrumas
Koregavimas rankiniu būdu
Fotoaparato jautrumą šviesai galima suderinti pagal esamą apšvietimo
lygį. Nustatymus intervale nuo ISO 100 iki ISO 51200 galima rinktis
žingsneliais, atitinkančiais 1/3 EV. Ypatingais atvejais taip pat galima
rinktis ISO 100 nesiekiančius nustatymus nuo maždaug 0,3 iki 1 EV ir
ISO 51200 viršijančius nustatymus nuo 0,3 iki 5 EV. Kuo didesnis ISO
jautrumas, tuo mažiau šviesos reikia ekspozicijai, todėl galima parinkti
didesnį užrakto greitį ar mažesnę diafragmą.
ISO jautrumas nustatomas spaudžiant mygtuką S (Q) ir sukant
pagrindinių komandų ratuką, kol valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje
pateikiamas pageidaujamas nustatymas.
S (Q) mygtukas
Valdymo pultas
Vaizdo ieškiklis
Pagrindinių komandų ratukas
A ISO jautrumo meniu
ISO jautrumą taip pat galima nustatyti naudojant
fotografavimo meniu parinktį ISO sensitivity
settings (ISO jautrumo nustatymai) (0 285).
123
A ISO jautrumas
Kuo didesnis ISO jautrumas, tuo mažiau šviesos reikia ekspozicijai, todėl galima
parinkti didesnį užrakto greitį ar mažesnę diafragmą, tačiau vaizde gali
papildomai atsirasti triukšmo (atsitiktinių ryškių pikselių, rūko ar linijų). Triukšmas
ypač tikėtinas parinkus nustatymus nuo Hi 0.3 iki Hi 5.
A Hi 0.3–Hi 5
Nustatymai nuo Hi 0.3 iki Hi 5 atitinka ISO jautrumą 0,3–5 EV virš ISO 51200
(ISO 64000–1640000 ekvivalentas).
A Lo 0.3–Lo 1
Nustatymai nuo Lo 0.3 iki Lo 1 atitinka ISO jautrumą 0,3–1 EV žemiau ISO 100
(ISO 80–50 ekvivalentas). Naudokite, kad galėtumėte daugiau atverti diafragmą
esant intensyviam apšvietimui. Kontrastas būna šiek tiek didesnis už įprastinį.
Daugeliu atvejų rekomenduojama naudoti ISO 100 ar didesnes jautrumo vertes.
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip parinkti ISO jautrumo reguliavimo žingsnelio dydį,
rasite pasirinktinio nustatymo b1 apraše (ISO sensitivity step value (ISO
jautrumo žingsnelio vertė); 0 294). Informacijos apie ISO jautrumo verčių
rodymą valdymo pulte ir vaido ieškiklyje rasite pasirinktinio nustatymo d3 apraše
(ISO display (ISO verčių rodymas); 0 297). Daugiau informacijos apie
fotografavimo ir filmavimo meniu parametro High ISO NR (triukšmo
mažinimas esant dideliam ISO jautrumui) parinkčių naudojimą triukšmui
mažinti, kai ISO jautrumas didelis, rasite p. 286 (nuotraukos) ir 290 (filmai).
124
Automatinis ISO jautrumo valdymas
Jei nustatyta fotografavimo meniu parametro ISO sensitivity settings
(ISO jautrumo nustatymai) > Auto ISO sensitivity control
(automatinis ISO jautrumo valdymas) parinktis On (įjungta), ISO
jautrumas bus reguliuojamas automatiškai, kai nepavyks pasiekti
optimalios ekspozicijos esant naudotojo parinktai vertei (naudojant
blykstę, ISO jautrumas atitinkamai pakoreguojamas).
1 Parinkite Auto ISO sensitivity control
(automatinis ISO jautrumo valdymas).
Fotografavimo meniu parinkite ISO
sensitivity settings (ISO jautrumo
nustatymai), pažymėkite Auto ISO
sensitivity control (automatinis ISO
jautrumo valdymas) ir spauskite 2.
2 Parinkite On (įjungta).
Pažymėkite On (įjungta) ir paspauskite J
(jei parinkta Off (išjungta), ISO jautrumo
vertė nekeičiama, paliekama tokia, kokią
parinko naudotojas).
125
3 Pakoreguokite nustatymus.
Maksimalią automatinio ISO jautrumo
vertę galima pasirinkti naudojant
parametrą Maximum sensitivity
(didžiausias jautrumas) (mažiausia ISO
jautrumo vertė automatiškai prilyginama
ISO 100; atminkite: jei naudotojo parinkta
ISO jautrumo vertė bus didesnė nei nurodyta parametro Maximum
sensitivity (didžiausias jautrumas) parinktimi, bus taikoma
naudotojo nurodyta vertė). Jei įjungtas ekspozicijos režimas P arba A,
jautrumas reguliuojamas tik tuo atveju, jei esant užrakto greičiui,
kuris nustatytas parametro Minimum shutter speed (mažiausias
užrakto greitis) parinktimi, ekspozicija būtų nepakankama
(1/4 000–30 sek. arba Auto (automatinis); jei įjungtas režimas S arba M,
ISO jautrumas reguliuojamas taip, kad esant naudotojo parinktam
užrakto greičiui būtų pasiekta optimali ekspozicija). Jei nustatyta
parinktis Auto (automatinis), fotoaparatas parenka mažiausią
užrakto greitį pagal objektyvo židinio nuotolį. Baigę derinti
nustatymus, išeisite paspausdami J.
Norėdami pasirinkti didžiausią ISO jautrumą, kai fotografuojate su
papildoma blykste (0 328), naudokite Maximum sensitivity with M
(didžiausias jautrumas fotografuojant su M). Jei parinksite Same
as without flash (toks pats kaip be blykstės), didžiausia
fotografavimo su blykste ISO jautrumo vertė prilyginama vertei, kuri
nustatyta parametro Maximum sensitivity (maksimalus
jautrumas) parinktimi.
Kai nustatoma parinktis On (įjungta),
vaizdo ieškiklyje ir valdymo pulte rodoma
ISO-AUTO. Pakeitus naudotojo parinktą
jautrumo vertę, šios indikacijos ima mirksėti
ir vaizdo ieškiklyje bei valdymo pulte
rodoma pakeista vertė.
126
A Mažiausias užrakto greitis
Automatiškai parinktą užrakto greičio vertę galima patikslinti pažymint Auto
(automatinis) ir paspaudžiant 2. Pavyzdžiui, jei fotografuojate su teleobjektyvu,
galima naudoti didesnes greičio vertes nei paprastai būna parenkamos
automatiškai, kad vaizdas mažiau susilietų. Vis dėlto, reikia atminti, kad funkcija
Auto (automatinis) veikia tik prijungus objektyvą su procesoriumi. Jei
naudojamas objektyvas be procesoriaus ir nėra įvestų objektyvo duomenų,
nustatomas mažiausias užrakto greitis 1/30 sek. Jei su parinkta parametro
Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) ISO jautrumo verte nepavyksta
pasiekti optimalios ekspozicijos, užrakto greitis gali būti sumažintas žemiau
parinktos mažiausios vertės.
A Automatinio ISO jautrumo valdymo įjungimas ir išjungimas
Automatinio ISO jautrumo valdymo funkciją
galima įjungti arba išjungti paspaudus mygtuką
S (Q) ir sukant papildomų komandų ratuką.
Kai įjungta automatinio ISO jautrumo valdymo
funkcija, valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje
rodomos piktogramos ISO-AUTO. Kai ši funkcija
išjungta, rodoma ISO.
A Automatinis ISO jautrumo valdymas
Kai naudojama blykstė, mažiausiam užrakto greičiui bus nustatyta vertė,
nurodyta parametro Minimum shutter speed (mažiausias užrakto greitis)
parinktimi, nebent ši vertė didesnė už pasirinktinio nustatymo e1 (Flash sync
speed (blykstės sinchronizavimo greitis), 0 299) vertę arba mažesnė už
pasirinktinio nustatymo e2 (Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis),
0 300) vertę. Tokiu atveju bus naudojama pastaroji, pasirinktinio nustatymo e2
parinktimi nustatyta vertė. Atminkite, kad ISO jautrumas gali būti padidintas
automatiškai, jei vienu metu įjungta automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija
ir lėtos sinchronizacijos blykstės režimas (jį galima parinkti naudojant
papildomas blykstes; 0 201), neleidžiant fotoaparatui parinkti mažos užrakto
greičio vertės.
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip nustatyti, pagal kokius kriterijus bus parenkama
ekspozicija fotografuojant su blykste ir naudojant automatinio ISO jautrumo
valdymo funkciją, rasite pasirinktinio nustatymo e4 apraše (Auto M ISO
sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas fotografuojant
su M), 0 300).
127
Ekspozicija
Matavimas
Pagal matavimo rezultatus fotoaparatas nustato ekspoziciją. Galimos
šios parinktys:
Parinktis
L
M
N
t
128
Aprašymas
Matricos: daugeliu atvejų gaunamas natūralus vaizdas. Fotoaparatas
matuoja didelę kadro dalį ir nustato ekspoziciją pagal tonų
pasiskirstymą, spalvas, kompoziciją ir – naudojant G, E arba D tipų
objektyvus (0 322) – atstumo informaciją (3D spalvinės matricos
matavimas III; su kitais procesoriniais objektyvais fotoaparatas naudoja
spalvinės matricos matavimą III, kuriame nevertinama 3D atstumo
informacija).
Centruotas: fotoaparatas matuoja visą kadrą, tačiau didesnį svorį
suteikia centrinei sričiai (jei prijungtas objektyvas su procesoriumi,
srities dydį galima nurodyti pasirinktinio nustatymo b6 Centerweighted area (centruota sritis) parinktimi, 0 295; jei prijungtas
objektyvas be procesoriaus, nustatoma 8 mm skersmens apskritimą
atitinkanti sritis). Tai yra klasikinis matavimo būdas fotografuojant
portretus, rekomenduojamas naudojant filtrus, kurių ekspozicijos
koeficientas (filtro koeficientas) viršija 1×.
Taškinis: fotoaparatas matuoja 3,5 mm skersmens apskritimą (maždaug
2,5 % kadro). Apskritimo centras sutampa su esamu fokusavimo tašku,
todėl galima matuoti ne centre esančius objektus (jei naudojamas
objektyvas be procesoriaus arba jei veikia automatinės srities AF,
fotoaparatas matuoja centriniame fokusavimo taške). Užtikrinama,
kad objekto ekspozicija būtų tinkama, net jei fonas daug šviesesnis
arba tamsesnis.
Pakoreguotas pagal šviesias sritis: didžiausią svorį fotoaparatas suteikia
šviesioms sritims. Naudojama siekiant išvengti ryškiai apšviestų sričių
detalumo sumažėjimo, pavyzdžiui, fotografuojant prožektoriais
apšviestus atlikėjus.
Matavimo parinkčiai nurodyti nuspauskite mygtuką Y ir sukite
pagrindinių komandų ratuką, kol vaizdo ieškiklyje ir valdymo pulte
pasirodys pageidaujama vertė.
Valdymo pultas
Y mygtukas
Pagrindinių
komandų ratukas
Vaizdo ieškiklis
A Objektyvų be procesorių duomenys
Kai naudojant sąrankos meniu parinktį Non-CPU lens data (objektyvų be
procesorių duomenys) (0 251) nurodomas objektyvų be procesorių židinio
nuotolis ir didžiausia diafragma, fotoaparatas gali naudoti spalvinę matricą, jei
parinktas matricos režimas, be to, padidėja centruoto ir taškinio matavimo
tikslumas. Jei pagal šviesias sritis pakoreguoto matavimo funkcija bus parinkta
naudojant objektyvą be procesoriaus arba jei matricos matavimo funkcija bus
parinkta naudojant objektyvą be procesoriaus, kurio duomenys neįvesti į
fotoaparatą, naudojama centruoto matavimo funkcija. Atminkite: centruoto
matavimo funkcija taip pat gali būti naudojama, jei fotografuojant su tam tikrais
procesoriniais objektyvais (AI-P NIKKOR ir AF objektyvais, kurių tipas yra ne G, E
arba D; 0 325) parenkamas pagal šviesias sritis pakoreguotas matavimas.
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip parinkti, kad matuojant matricą būtų naudojama arba
nenaudojama veidų atpažinimo funkcija, rasite pasirinktinio nustatymo b5
apraše (Matrix metering (matricos matavimas), 0 295). Informacijos apie tai,
kaip parinkti atskirus nustatymus optimaliai ekspozicijai kiekvienu matavimo
būdu pasiekti, rasite pasirinktinio nustatymo b7 apraše (Fine-tune optimal
exposure (optimalios ekspozicijos tikslinimas), 0 295).
129
Ekspozicijos režimas
Kad nustatytumėte, kaip fotoaparatas, reguliuodamas ekspoziciją,
parenka užrakto greitį ir diafragmą, nuspauskite mygtuką I ir sukite
pagrindinių komandų ratuką, kol valdymo pulte pasirodys
pageidaujama parinktis.
I mygtukas
Režimas
e
f
g
h
130
Pagrindinių
komandų ratukas
Valdymo pultas
Aprašymas
Programuojamas automatinis (0 132): fotoaparatas nustato užrakto greitį ir
diafragmą taip, kad ekspozicija būtų optimali. Rekomenduojama
naudoti momentinėms nuotraukoms ir tada, kai trūksta laiko reguliuoti
fotoaparato nustatymus.
Automatinis užrakto pirmumas (0 133): naudotojas nurodo užrakto greitį, o
fotoaparatas parenka diafragmą, kad būtų pasiektas geriausias
rezultatas. Naudojama norint sustabdyti arba sulieti judantį vaizdą.
Automatinis diafragmos pirmumas (0 134): naudotojas nurodo diafragmą, o
fotoaparatas parenka užrakto greitį, kad būtų pasiektas geriausias
rezultatas. Naudokite norėdami sulieti foną arba užtikrinti, kad pirmas
planas ir fonas būtų sufokusuotas.
Rankinis (0 135): naudotojas reguliuoja ir užrakto greitį, ir diafragmą. Jei
fotografuojant reikia ilgalaikės ekspozicijos, nustatykite užrakto greitį
taip, kad jo reikšmė būtų ilgalaikė ekspozicija bulb (A) arba
laikas (%).
A Objektyvų tipai
Naudodami objektyvą su procesoriumi, kuriame įrengtas diafragmos žiedas
(0 325), užfiksuokite diafragmos žiedą ties mažiausia diafragma (didžiausiu f
skaičiumi). G ir E tipo objektyvuose diafragmos žiedo nėra.
Jei naudojate objektyvą be procesoriaus (0 250), parinkite ekspozicijos režimą
A (automatinis diafragmos pirmumas) arba M (rankinis). Jei įjungtas kitas režimas,
prijungus objektyvą be procesoriaus (0 325), automatiškai parenkamas
ekspozicijos režimas A. Valdymo pulte mirksės ekspozicijos režimo indikatorius (P
arba S), o vaizdo ieškiklyje bus rodoma A.
A Ryškumo gylio peržiūra
Norėdami peržiūrėti diafragmos įtaką, nuspauskite
ir palaikykite mygtuką Pv. Objektyvo diafragma
užfiksuojama taikant fotoaparato parinktą vertę
(kai įjungtas režimas P arba S) arba naudotojo
parinktą vertę (kai įjungtas režimas A arba M), kad
būtų galima vaizdo ieškiklyje peržiūrėti ryškumo
gylį.
Pv mygtukas
A Pasirinktinis nustatymas e5 – Modeling flash (modeliuojanti blykstė)
Šia parinktimi nustatoma, ar papildomos blykstės, derančios su Nikon
patobulinta kūrybingo apšvietimo sistema (CLS; 0 328), spustelėjus mygtuką Pv
skleis modeliavimo blyksnius.
131
P: programuojamas automatinis
Kai įjungtas šis režimas, fotoaparatas automatiškai nustato užrakto greitį
ir diafragmą pagal integruotą programą, kad daugeliu atvejų būtų
užtikrinta optimali ekspozicija.
A Lanksti programa
Jei įjungtas ekspozicijos režimas P, sukant
pagrindinių komandų ratuką, kai įjungti
ekspozicijos matuokliai, galima parinkti įvairius
užrakto greičio ir diafragmos derinius („lanksti
programa“). Su visais deriniais pasiekiama tokia
pati ekspozicija. Veikiant lanksčiai programai,
valdymo pulte rodoma žvaigždutė (U). Norėdami
atkurti numatytuosius užrakto greičio ir
diafragmos nustatymus, sukite ratuką, kol dings
žvaigždutė. Tada parinkite kitą režimą arba
išjunkite fotoaparatą.
Pagrindinių komandų
ratukas
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip įjungti ekspozicijos matuoklius, rasite temoje
„Budėjimo laikmatis (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį)“, p. 39.
132
S: automatinis užrakto pirmumas
Kai įjungtas automatinio užrakto pirmumo režimas, galima parinkti
užrakto greitį, o fotoaparatas automatiškai nustato diafragmą,
užtikrinančią optimalią ekspoziciją.
Norėdami parinkti užrakto greitį, sukite
pagrindinių komandų ratuką (kai įjungti
ekspozicijos matuokliai). Užrakto greičio
reikšmę galima nustatyti p arba vertę
nuo 30 sek. iki 1/8 000 sek. Be to, galima
užfiksuoti parinktą reikšmę (0 140).
Pagrindinių komandų
ratukas
133
A: automatinis diafragmos pirmumas
Kai įjungtas automatinio diafragmos pirmumo režimas, galima parinkti
diafragmą, o fotoaparatas automatiškai nustato užrakto greitį,
užtikrinantį optimalią ekspoziciją.
Norint parinkti objektyvo diafragmą nuo
mažiausios iki didžiausios vertės, reikia sukti
papildomų komandų ratuką, kol įjungti
ekspozicijos matuokliai. Parinktą diafragmos
reikšmę galima užfiksuoti (0 140).
Papildomų komandų
ratukas
A Objektyvai be procesoriaus (0 323, 325)
Norėdami nustatyti diafragmą, sukite objektyvo
diafragmos žiedą. Jei sąrankos meniu
parametro Non-CPU lens data (objektyvų be
procesorių duomenys) (0 251) parinktimi
nurodyta objektyvo didžiausia diafragma ir
prijungtas objektyvas be procesoriaus, esamas f
skaičius, suapvalintas iki artimiausio sveiko
skaičiaus, pateikiamas vaizdo ieškiklyje ir
valdymo pulte. Priešingu atveju diafragmos
rodiniuose bus pateikiamas tik žingsnelių skaičius (F, o didžiausia diafragma
bus nurodyta kaip FA). Tokiu atveju f skaičių reikia nustatyti žiūrint į objektyvo
diafragmos žiedo padėtį.
134
M: rankinis
Kai įjungtas rankinis ekspozicijos režimas, galima reguliuoti ir užrakto
greitį, ir diafragmą. Kai ekspozicijos matuokliai įjungti, užrakto greičiui
parinkti sukite pagrindinių komandų ratuką, o diafragmai – papildomų
komandų ratuką. Užrakto greičio reikšmę galima nustatyti p arba
vertę nuo 30 sek. iki 1/8 000 sek. Be to, kai fotografuojant reikalinga
ilgalaikė ekspozicija, užraktą galima laikyti atidarytą neribotą laiką
(A arba %, 0 137). Diafragmą galima nustatyti intervale nuo
mažiausios iki didžiausios vertės, kuriai pritaikytas objektyvas. Norėdami
patikrinti ekspoziciją, naudokite ekspozicijos rodiklius.
Diafragma
Papildomų komandų
ratukas
Užrakto greitis
Pagrindinių komandų
ratukas
Parinktas užrakto greičio ir diafragmos reikšmes galima užfiksuoti
(0 140).
135
A Objektyvai AF Mikro NIKKOR
Jeigu naudojamas išorinis ekspozicijos matuoklis, į ekspozicijos santykį reikia
atsižvelgti tik tuo atveju, jei diafragma nustatoma sukant objektyvo diafragmos
žiedą.
A Ekspozicijos rodikliai
Vaizdo ieškiklyje ir valdymo pulte pateikiami ekspozicijos rodikliai rodo, ar esant
tokiems nustatymams nuotrauka bus eksponuota per mažai, ar per daug.
Atsižvelgiant į pasirinktinio nustatymo b2 (EV steps for exposure cntrl (EV
žingsneliai ekspozicijai reguliuoti), 0 294) parinktį, per mažos arba per
didelės ekspozicijos vertė rodoma 1/3 EV, 1/2 EV arba 1 EV žingsneliais. Jei
viršijamos ekspozicijos matavimo sistemos ribos, rodiniai ima mirksėti.
Nustatyta pasirinktinio nustatymo b2 parinktis 1/3 step
(1/3 žingsnelio)
Ekspozicija per maža
Ekspozicija per didelė
Optimali ekspozicija
1/3 EV
daugiau kaip 3 EV
Valdymo pultas
Vaizdo ieškiklis
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip apgręžti ekspozicijos rodiklius, kad neigiamos vertės
būtų rodomos dešinėje, o teigiamos – kairėje, rasite pasirinktinio nustatymo f7
apraše (Reverse indicators (apgręžti rodiklius), 0 303).
136
Ilgalaikės ekspozicijos (tik režimas M)
Ilgalaikėms ekspozicijoms fiksuoti (pvz., judančios šviesos, žvaigždės,
naktinis kraštovaizdis arba fejerverkai) parinkite toliau nurodytas užrakto
greičio vertes.
• Ilgalaikė ekspozicija bulb (A): užraktas lieka atidarytas, kol laikomas
nuspaustas užrakto atleidimo mygtukas. Kad nuotrauka nesusilietų,
rekomenduojama naudoti trikojį, papildomą belaidį nuotolinio
valdymo įtaisą (0 335) arba nuotolinį kabelį (0 336).
• Laikas (%): ekspozicija pradedama paspaudžiant fotoaparato,
papildomo nuotolinio kabelio arba belaidžio nuotolinio valdymo įtaiso
užrakto atleidimo mygtuką. Užraktas lieka atidarytas, kol mygtukas
nepaspaudžiamas dar kartą.
Ekspozicijos trukmė: 35 sek.
Diafragma: f/25
1 Paruoškite fotoaparatą.
Sumontuokite fotoaparatą ant trikojo arba padėkite ant stabilaus ir
lygaus pagrindo.
A Ilgalaikės ekspozicijos
Uždarykite vaizdo ieškiklio okuliaro užraktą, kad pro vaizdo ieškiklį negalėtų
patekti šviesa ir nesugadintų nuotraukos (0 119). Nikon rekomenduoja
naudoti visiškai įkrautą akumuliatorių arba papildomą kintamosios srovės
adapterį ir kintamosios srovės jungtį, kad esant atidarytam užraktui nedingtų
maitinimas. Atminkite: ilgalaikės ekspozicijos atveju nuotraukose gali būti
triukšmo (šviesių dėmių, atsitiktinių ryškių pikselių arba rūko). Šviesias dėmes
ir rūką galima sumažinti nustačius fotografavimo meniu parametro Long
exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas) parinktį On
(įjungta) (0 286).
137
2 Parinkite ekspozicijos režimą M.
Nuspauskite mygtuką I ir sukite pagrindinių komandų ratuką, kol
valdymo pulte pasirodys M.
I mygtukas
Pagrindinių
komandų ratukas
Valdymo pultas
3 Parinkite užrakto greitį.
Kai ekspozicijos matuokliai įjungti, sukite
pagrindinių komandų ratuką, kad
parinktumėte užrakto greičio vertę
ilgalaikė ekspozicija bulb (A) arba
laikas (%). Pasirinkus vertę ilgalaikė
ekspozicija bulb (A) arba laikas (%),
ekspozicijos rodikliai nerodomi.
Ilgalaikė ekspozicija bulb
Laikas
4 Atidarykite užraktą.
Ilgalaikė ekspozicija bulb: sufokusavę nuspauskite iki galo fotoaparato,
papildomo nuotolinio kabelio arba belaidžio nuotolinio valdymo
įtaiso užrakto atleidimo mygtuką. Laikykite užrakto atleidimo
mygtuką nuspaustą iki eksponavimo pabaigos.
Laikas: iki galo nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
138
5 Uždarykite užraktą.
Ilgalaikė ekspozicija bulb: patraukite pirštą nuo užrakto atleidimo
mygtuko.
Laikas: iki galo nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
139
Užrakto greičio ir diafragmos fiksavimas
Užrakto greičio fiksavimo funkcija veikia, kai įjungtas automatinio
užrakto pirmumo arba rankinės ekspozicijos režimas, o diafragmos
fiksavimo – kai įjungtas automatinio diafragmos pirmumo arba rankinės
ekspozicijos režimas. Užrakto greičio ir diafragmos fiksavimo funkcijos
neveikia, jei įjungtas programuojamas automatinis ekspozicijos režimas.
1 Priskirkite užrakto greičio ir diafragmos fiksavimo funkcijas
fotoaparato valdikliui.
Priskirkite naudodami pasirinktinio nustatymo f1 (Custom control
assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams),
0 301) parametrą Shutter spd & aperture lock (užrakto greičio ir
diafragmos fiksavimas).
2 Užfiksuokite užrakto greitį ir (arba) diafragmą.
Užrakto greitis (ekspozicijos režimai S ir M):
nuspauskite parinktą valdiklį ir sukite
pagrindinių komandų ratuką, kol vaizdo
ieškiklyje ir valdymo pulte pasirodys
piktogramos F.
Užrakto greičiui atrakinti nuspauskite
valdiklį ir sukite pagrindinių komandų
ratuką, kol piktogramos F dings iš rodinių.
Diafragma (ekspozicijos režimai A ir M):
nuspauskite parinktą valdiklį ir sukite
papildomų komandų ratuką, kol vaizdo
ieškiklyje ir valdymo pulte pasirodys
piktogramos F.
Diafragmai atrakinti nuspauskite valdiklį ir
sukite papildomų komandų ratuką, kol
piktogramos F dings iš rodinių.
A Taip pat žr.
Parinktoms užrakto greičio ir (arba) diafragmos reikšmėms užfiksuoti naudokite
pasirinktinį nustatymą f3 (Shutter spd & aperture lock (užrakto greičio ir
diafragmos fiksavimas); 0 302).
140
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas
Automatinės ekspozicijos fiksavimo funkcija naudojama, kai išmatavus
ekspoziciją centruoto arba taškinio matavimo metodu (0 128), reikia
perkomponuoti nuotraukas.
1 Užfiksuokite ekspoziciją.
Nukreipkite fotoaparatą į objektą, kad jis
būtų parinktame fokusavimo taške, ir
nuspauskite iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką. Kol užrakto atleidimo mygtukas
paspaustas iki pusės ir objektas nustatytas
fokusavimo taške, ekspozicijai užfiksuoti
nuspauskite papildomo valdiklio vidurinę
dalį (jei naudojate automatinio fokusavimo
funkciją, patikrinkite, ar vaizdo ieškiklyje
pasirodo židinio daviklis I).
Užrakto atleidimo mygtukas
Papildomas valdiklis
Veikiant ekspozicijos fiksavimo funkcijai,
vaizdo ieškiklyje rodoma indikacija AE-L.
2 Perkomponuokite
nuotrauką.
Laikydami nuspaustą
papildomo valdiklio vidurinę
dalį, perkomponuokite
nuotrauką ir fotografuokite.
141
A Matuojama sritis
Taškinio matavimo atveju ekspozicija fiksuojama tokios vertės, kokia
išmatuojama parinktame fokusavimo taške (0 128). Centruoto matavimo atveju
ekspozicija fiksuojama tokios vertės, kuri išmatuojama 8 mm skersmens
apskritime, vaizdo ieškiklio centre.
A Užrakto greičio ir diafragmos reguliavimas
Užfiksavus ekspoziciją, galima pakeisti šiuos nustatymus, nekeičiant išmatuotos
ekspozicijos vertės:
Ekspozicijos
režimas
P
S
A
Nustatymas
Užrakto greitis ir diafragma (lanksti programa; 0 132)
Užrakto greitis
Diafragma
Naujas vertes galima matyti vaizdo ieškiklyje ir valdymo pulte. Atminkite, kad
užfiksavus ekspoziciją, neįmanoma pakeisti matavimo metodo.
A Taip pat žr.
Jei nustatoma pasirinktinio nustatymo c1 (Shutter-release button AE-L
(užrakto atleidimo mygtukas AE-L), 0 296) parinktis On (half press) (įjungta
(paspaudus iki pusės)), ekspozicija užfiksuojama paspaudus iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką.
142
Ekspozicijos kompensavimas
Ekspozicijos kompensavimo funkcija naudojama pakeisti fotoaparato
siūlomai ekspozicijos vertei, kad nuotraukos būtų šviesesnės arba
tamsesnės. Ji veiksmingiausia naudojant su centruoto arba taškinio
matavimo funkcijomis (0 128). Galima rinktis iš verčių nuo –5 EV (per
maža ekspozicija) iki +5 EV (per didelė ekspozicija), žingsneliais po 1/3 EV.
Apskritai, naudojant teigiamas vertes, objektas būna šviesesnis, o
naudojant neigiamas – tamsesnis.
–1 EV
Be ekspozicijos
kompensavimo
+1 EV
Ekspozicijos kompensavimo vertei parinkti nuspauskite mygtuką E ir
sukite pagrindinių komandų ratuką, kol vaizdo ieškiklyje arba valdymo
pulte pasirodys pageidaujama vertė.
E mygtukas
Pagrindinių komandų ratukas
Valdymo pultas
143
±0 EV
(paspaustas mygtukas E)
–0,3 EV
+2,0 EV
Nurodžius kitą vertę nei ±0,0, ekspozicijos
rodiklių centre ima mirksėti 0 (tik jei įjungtas
ekspozicijos režimas P, S arba A) ir, atleidus
mygtuką E, vaizdo ieškiklyje bei valdymo
pulte pasirodo piktograma E. Esamą
ekspozicijos kompensavimo vertę galima
pamatyti ekspozicijos rodiklyje, paspaudus
mygtuką E.
Standartinę ekspoziciją galima grąžinti nustatant ekspozicijos
kompensavimo vertę ±0,0. Išjungus fotoaparatą, ekspozicijos
kompensavimo vertė negrąžinama.
A Ekspozicijos režimas M
Kai įjungtas ekspozicijos režimas M, ekspozicijos kompensavimas turi įtakos tik
ekspozicijos rodikliui; užrakto greitis ir diafragma nekinta.
A Blykstės naudojimas
Naudojant blykstę, ekspozicijos kompensavimo vertė turi įtakos blykstės
galingumui ir ekspozicijai, todėl pakeičiamas ir pagrindinio objekto, ir fono
šviesumas. Naudojant pasirinktinį nustatymą e3 (Exposure comp. for flash
(blykstės ekspozicijos kompensavimas), 0 300) apribojama ekspozicijos
kompensavimo įtaka – ji veikia tik foną.
144
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip parinkti ekspozicijos kompensavimo žingsnelių dydį,
rasite pasirinktinio nustatymo b3 apraše (Exp./flash comp. step value
(ekspozicijos/blykstės kompensavimo žingsnelio vertė), 0 294).
Informacijos apie tai, kaip reguliuoti ekspozicijos kompensavimo vertę
nespaudžiant mygtuko E, rasite pasirinktinio nustatymo b4 apraše (Easy
exposure compensation (paprastas ekspozicijos kompensavimas), 0 295).
Informacijos apie tai, kaip automatiškai keisti ekspoziciją, blykstės galingumą,
baltos spalvos balansą arba aktyvųjį D-Lighting, rasite p. 147.
145
Kadrų serijos
Fotografuojant serijomis, automatiškai šiek tiek pakeičiama kiekvieno
kadro ekspozicija, blykstės galingumas, aktyvusis D-Lighting (ADL) arba
baltos spalvos balansas, nukrypstant nuo esamos vertės į abi puses.
Rinkitės tais atvejais, kai sunku apsispręsti dėl tinkamų nustatymų ir nėra
laiko tikrinti rezultatų bei koreguoti nustatymų po kiekvienos
nuotraukos arba kai norite išbandyti skirtingus nustatymus
fotografuodami tą patį objektą.
Serijų nustatymai parenkami naudojant
fotografavimo meniu parametrą Auto
bracketing set (automatinė kadrų serija),
kurį sudaro toliau nurodytos parinktys:
• AE & flash (AE ir blykstė): nuotraukų serijoje
fotoaparatas keičia ekspoziciją ir blykstės
galingumą (0 147). Atminkite:
fotografavimo serijomis su skirtingomis blykstės reikšmėmis funkcija
veikia tik i-TTL ir, jei įranga tam pritaikyta, automatinės diafragmos
(qA) blykstės valdymo režimu (0 198, 328).
• AE only (tik AE): fotoaparatas keičia seriją sudarančių nuotraukų
ekspoziciją.
• Flash only (tik blykstė): fotoaparatas keičia seriją sudarančių nuotraukų
blykstės galingumą.
• WB bracketing (WB serija): fotoaparatas sukuria kelias kiekvienos
nuotraukos kopijas, naudodamas skirtingas baltos spalvos balanso
vertes (0 151).
• ADL bracketing (ADL serija): fotoaparatas keičia seriją sudarančių nuotraukų
aktyviojo D-Lighting vertę (0 155).
146
❚❚ Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės
reikšmėmis
Kaip keisti ekspoziciją ir (arba) blykstės galingumą fotografuojant
serijomis:
Ekspozicija pakeista
0 EV
Ekspozicija pakeista
–1 EV
Ekspozicija pakeista
+1 EV
1 Parinkite ekspozicijų skaičių.
Spausdami mygtuką BKT, sukite pagrindinių komandų ratuką, kad
parinktumėte fotografavimo serijomis seką sudarančių ekspozicijų
skaičių. Ekspozicijų skaičius rodomas valdymo pulte.
Ekspozicijų skaičius
BKT mygtukas
Pagrindinių
komandų ratukas
Valdymo pultas
Fotografavimo serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis ir
blykstės reikšmėmis indikacija
Nustačius nenulinę vertę, valdymo pulte
pasirodo piktograma M ir
fotografavimo serijomis su skirtingomis
ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis indikacija, o vaizdo ieškiklyje
pasirodo BKT.
147
2 Parinkite ekspozicijos žingsnelį.
Nuspaudę mygtuką BKT, sukite papildomų komandų ratuką
ekspozicijos žingsneliui parinkti.
Ekspozicijos žingsnelis
BKT mygtukas
Papildomų
komandų ratukas
Valdymo pultas
Jei numatytieji nustatymai nepakeisti, žingsnelio dydį galima parinkti
iš 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 ir 3 EV. Toliau išvardytos serijos programos su
žingsneliu 0,3 (1/3) EV.
Valdymo pulto ekranas
Ekspozicijų
skaičius
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Serijos eilės tvarka (EV vertės)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Atminkite: nurodžius ekspozicijos žingsnelį 2 EV arba didesnį,
didžiausias kadrų skaičius yra 5. Jei 1 veiksmu parenkama didesnė
vertė, kadrų skaičius automatiškai prilyginamas 5.
148
3 Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir
fotografuokite.
Fotoaparatas keis pagal parinktą serijos programą kiekvieno kadro
ekspoziciją ir (arba) blykstės galingumą. Pakeista ekspozicijos vertė
pridedama prie ekspozicijos kompensavimo vertės (žr. p. 143).
Veikiant fotografavimo serijomis režimui, vaizdo ieškiklyje ir valdymo
pulte rodomas kadrų serijos eigos indikatorius. Padarius kadrą, iš
indikacijos dingsta atitinkamas segmentas.
Ekspozicijų skaičius: 3; žingsnelis: 0,7
Rodinys po pirmojo kadro
❚❚ Fotografavimo serijomis atšaukimas
Norint atšaukti fotografavimą serijomis, reikia nuspausti mygtuką BKT ir
sukti pagrindinių komandų ratuką, kol kadrų sekos ekspozicijų skaičius
bus lygus nuliui (r) ir dings M. Kitą kartą įjungus fotografavimo
serijomis funkciją, grąžinama paskutinį kartą naudota programa.
Fotografavimą serijomis galima atšaukti ir atliekant nustatymo iš naujo
dviem mygtukais operaciją (0 230), tačiau šiuo atveju, kitą kartą įjungus
fotografavimo serijomis režimą, paskutinė programa nebus grąžinta.
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip parinkti ekspozicijos žingsnelio dydį, rasite
pasirinktinio nustatymo b2 apraše (EV steps for exposure cntrl (EV žingsneliai
ekspozicijai reguliuoti), 0 294). Informacijos apie tai, kaip parinkti eilės tvarką,
kuria bus atliekamas fotografavimas serijomis, rasite pasirinktinio nustatymo e7
apraše (Bracketing order (serijų tvarka), 0 301). Informacijos apie tai, kaip
parinkti mygtuko BKT funkcijas, rasite pasirinktinio nustatymo f1 apraše (Custom
control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) > BKT
button + y (BKT mygtukas + y) (0 301).
149
A Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis
Kai įjungtas nepertraukiamos mažos spartos, nepertraukiamos didelės spartos
arba tylaus nepertraukiamo atleidimo režimas, padarius fotografavimo serijomis
programoje nurodytas ekspozicijas, fotografavimas pristabdomas.
Fotografavimas vėl tęsiamas paspaudus užrakto atleidimo mygtuką. Kai įjungtas
automatinio laikmačio režimas, paspaudus užrakto atleidimo mygtuką
fotoaparatas kaskart padaro tiek ekspozicijų, kiek jų parinkta 147 puslapyje
nurodytu 1 veiksmu. Šis skaičius nepriklauso nuo pasirinktinio nustatymo
c3 (Self-timer (automatinis laikmatis)) > Number of shots (ekspozicijų
skaičius) (0 296) parinkties. Vis dėlto, intervalas tarp kadrų nustatomas pagal
pasirinktinio nustatymo c3 (Self-timer (automatinis laikmatis)) > Interval
between shots (intervalas tarp kadrų) parinktį. Kai įjungtas bet kuris kitas
režimas, kaskart nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, padaroma po vieną
kadrą.
Jeigu atminties kortelė užpildoma nepabaigus daryti visų serijos kadrų,
fotografavimą galima atnaujinti nuo kito eilėje esančio kadro pakeitus atminties
kortelę arba ištrynus kadrus, kad atminties kortelėje atsirastų laisvos vietos. Jei
fotoaparatas išjungiamas dar prieš tai, kai padaromos visos sekos nuotraukos,
serija tęsiama nuo kitos nuotraukos, kai vėl įjungiamas fotoaparatas.
A Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis
Fotoaparatas keičia ekspoziciją reguliuodamas užrakto greitį ir diafragmą
(programuojamas automatinis režimas), diafragmą (automatinis užrakto
pirmumo režimas) arba užrakto greitį (automatinis diafragmos pirmumo režimas,
rankinis ekspozicijos režimas). Jei esant įjungtam režimui P, S arba A nustatyta
parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Auto ISO
sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas) parinktis On
(įjungta) (0 125), fotoaparato ekspozicijos sistemos ribų viršijimo atveju
fotoaparatas automatiškai keis ISO jautrumą, kad užtikrintų optimalią
ekspoziciją. Jei įjungtas režimas M, fotoaparatas iš pradžių naudos automatinio
ISO jautrumo valdymo funkciją, kad kuo labiau priartintų ekspoziciją prie
optimalios, ir tik tada, keisdamas užrakto greitį, fotografuos seriją su skirtingomis
ekspozicijomis. Norint pakeisti, kaip fotoaparatas vykdo fotografavimo serijomis
su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis funkciją, kai įjungtas
rankinės ekspozicijos režimas, galima naudoti pasirinktinį nustatymą e6 (Auto
bracketing (mode M) (automatinė serija (M režimas)), 0 301). Fotografavimą
serijomis galima vykdyti keičiant blykstės galingumą kartu su užrakto greičiu ir
(ar) diafragma arba keičiant tik blykstės galingumą.
150
❚❚ Baltos spalvos balanso serija
Fotoaparatas sukuria kelias kiekvienos nuotraukos kopijas, naudodamas
skirtingas baltos spalvos balanso vertes.
1 Parinkite ekspozicijų skaičių.
Spausdami mygtuką BKT, sukite pagrindinių komandų ratuką, kad
parinktumėte fotografavimo serijomis seką sudarančių ekspozicijų
skaičių. Ekspozicijų skaičius rodomas valdymo pulte.
Ekspozicijų skaičius
BKT mygtukas
Pagrindinių
komandų ratukas
Valdymo pultas
WB serijos indikacija
Nustačius nenulinę vertę, valdymo pulte
pasirodo piktograma W ir WB serijos
indikacija, o vaizdo ieškiklyje pasirodo
BKT.
151
2 Nurodykite baltos spalvos balanso žingsnelį.
Nuspaudę mygtuką BKT, sukite papildomų komandų ratuką baltos
spalvos balanso reikšmei parinkti. Kiekvienas žingsnelis apytiksliai
atitinka 5 spalvos vienetus.
Baltos spalvos balanso
žingsnelis
BKT mygtukas
Papildomų
komandų ratukas
Valdymo pultas
Galima rinktis tokius žingsnelius: 1 (5 spalvos vienetai), 2 (10 spalvos
vienetų) arba 3 (15 spalvos vienetų). Didesnės B vertės atitinka
intensyvesnę mėlyną spalvą, o didesnės A vertės – intensyvesnę
gintaro spalvą (0 163). Toliau išvardytos serijos programos su
žingsneliu 1.
Valdymo pulto ekranas
Ekspozicijų
skaičius
0
3
3
2
2
3
5
7
9
152
Baltos spalvos
Serijos eilės tvarka
balanso
žingsnelis
1
0
1B
0/1 B/2 B
1A
0/2 A/1 A
1B
0/1 B
1A
0/1 A
1 A, 1 B
0/1 A/1 B
1 A, 1 B
0/2 A/1 A/1 B/2 B
0/3 A/2 A/1 A/
1 A, 1 B
1 B/2 B/3 B
0/4 A/3 A/2 A/
1 A, 1 B
1 A/1 B/2 B/3 B/
4B
3 Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir
fotografuokite.
Kiekvienas kadras bus apdorotas, kad būtų sukurtas kopijų, nurodytų
serijos programoje, skaičius. Kiekviena kopija turės skirtingą baltos
spalvos balanso vertę. Baltos spalvos balanso pakeitimai pridedami
prie baltos spalvos balanso nustatymo, atlikto naudojant baltos
spalvos tikslinimo funkciją.
Jei ekspozicijų skaičius serijos
programoje yra didesnis nei likusių
ekspozicijų skaičius, valdymo pulte ima
mirksėti n ir susijusios kortelės
piktograma, o vaizdo ieškiklyje pasirodo
mirksinti piktograma j (žr. dešiniau) ir
išjungiamas užrakto atleidimo
mygtukas. Fotografuoti galima pradėti
įdėjus naują atminties kortelę.
153
❚❚ Fotografavimo serijomis atšaukimas
Norint atšaukti fotografavimą serijomis, reikia nuspausti mygtuką BKT ir
sukti pagrindinių komandų ratuką, kol kadrų sekos ekspozicijų skaičius
bus lygus nuliui (r) ir dings W. Kitą kartą įjungus fotografavimo
serijomis funkciją, grąžinama paskutinį kartą naudota programa.
Fotografavimą serijomis galima atšaukti ir atliekant nustatymo iš naujo
dviem mygtukais operaciją (0 230), tačiau šiuo atveju, kitą kartą įjungus
fotografavimo serijomis režimą, paskutinė programa nebus grąžinta.
A Baltos spalvos balanso serija
Baltos spalvos balanso serija neveikia, jei nustatyta vaizdo kokybės parinktis NEF
(RAW). Nustačius parinktį NEF (RAW) arba NEF (RAW) + JPEG, baltos spalvos
balanso serija atšaukiama.
Baltos spalvos balanso serija turi įtakos tik spalvų temperatūrai (gintaro-mėlynos
spalvų ašis baltos spalvos balanso tikslinimo ekrane, 0 163). Žalios-rožinės
spalvų ašyje vertės nekoreguojamos.
Kai įjungtas automatinio laikmačio režimas, paspaudus užrakto atleidimo
mygtuką kas kartą padaromas kopijų, nurodytų baltos spalvos balanso
programoje, skaičius nepaisant nustatytos pasirinktinio nustatymo c3 (Selftimer (automatinis laikmatis)) > Number of shots (ekspozicijų skaičius)
parinkties (0 296).
Jeigu bandysite išjungti fotoaparatą šviečiant atminties kortelės prieigos
lemputei, fotoaparatas išsijungs tik tada, kai bus įrašytos visos sekos nuotraukos.
154
❚❚ ADL serija
Darant ekspozicijų seriją, fotoaparatas keičia aktyviojo D-Lighting
reikšmę.
1 Parinkite ekspozicijų skaičių.
Spausdami mygtuką BKT, sukite pagrindinių komandų ratuką, kad
parinktumėte fotografavimo serijomis seką sudarančių ekspozicijų
skaičių. Ekspozicijų skaičius rodomas valdymo pulte.
Ekspozicijų skaičius
BKT mygtukas
Pagrindinių
komandų ratukas
Valdymo pultas
ADL serijos indikacija
Nustačius nenulinę vertę, valdymo pulte pasirodo piktograma d
ir ADL serijos indikacija, o vaizdo ieškiklyje pasirodo BKT. Parinkite dvi
ekspozicijas, kad vieną padarytumėte su išjungtu aktyviuoju
D-Lighting, kitą – su parinkta verte. Nuotraukų serijai su skirtingomis
aktyviojo D-Lighting reikšmėmis padaryti rinkitės nuo trijų iki penkių
kadrų: Off (išjungta), Low (žemas) ir Normal (standartinis) (trys
kadrai), Off (išjungta), Low (žemas), Normal (standartinis) ir High
(aukštas) (keturi kadrai) arba Off (išjungta), Low (žemas), Normal
(standartinis), High (aukštas) ir Extra high (itin aukštas) (penki
kadrai). Jei parinkote daugiau nei du kadrus, pereikite prie 3 veiksmo.
155
2 Parinkite aktyvųjį D-Lighting.
Nuspaudę mygtuką BKT, sukite papildomų komandų ratuką
aktyviajam D-Lighting parinkti.
BKT mygtukas
Papildomų komandų
ratukas
Valdymo pulte rodoma aktyviojo D-Lighting reikšmė.
Valdymo pulto ekranas
ADL
Y Auto (automatinis)
R Low (žemas)
Q Normal (standartinis)
P High (aukštas)
Z Extra high (itin aukštas)
156
3 Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir
fotografuokite.
Fotoaparatas keis pagal parinktą serijos programą kiekvieno kadro
aktyviojo D-Lighting reikšmę. Veikiant serijos režimui, valdymo pulte
bus rodomas kadrų serijos eigos indikatorius. Padarius kadrą, iš
indikacijos dingsta atitinkamas segmentas.
Ekspozicijų skaičius: 3
Rodinys po pirmojo kadro
157
❚❚ Fotografavimo serijomis atšaukimas
Norint atšaukti fotografavimą serijomis, reikia nuspausti mygtuką BKT ir
sukti pagrindinių komandų ratuką, kol kadrų sekos ekspozicijų skaičius
bus lygus nuliui (r) ir dings d. Kitą kartą įjungus fotografavimo
serijomis funkciją, grąžinama paskutinį kartą naudota programa.
Fotografavimą serijomis galima atšaukti ir atliekant nustatymo iš naujo
dviem mygtukais operaciją (0 230), tačiau šiuo atveju, kitą kartą įjungus
fotografavimo serijomis režimą, paskutinė programa nebus grąžinta.
A ADL serija
Kai įjungtas nepertraukiamos mažos spartos, nepertraukiamos didelės spartos
arba tylaus nepertraukiamo atleidimo režimas, padarius fotografavimo serijomis
programoje nurodytas ekspozicijas, fotografavimas pristabdomas.
Fotografavimas vėl tęsiamas paspaudus užrakto atleidimo mygtuką. Kai įjungtas
automatinio laikmačio režimas, paspaudus užrakto atleidimo mygtuką
fotoaparatas kaskart padaro tiek ekspozicijų, kiek jų parinkta 155 puslapyje
nurodytu 1 veiksmu. Šis skaičius nepriklauso nuo pasirinktinio nustatymo c3
(Self-timer (automatinis laikmatis)) > Number of shots (ekspozicijų skaičius)
(0 296) parinkties. Vis dėlto, intervalas tarp kadrų nustatomas pagal pasirinktinio
nustatymo c3 (Self-timer (automatinis laikmatis)) > Interval between shots
(intervalas tarp kadrų) parinktį. Kai įjungtas bet kuris kitas režimas, kaskart
nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, padaroma po vieną kadrą.
Jeigu atminties kortelė užpildoma nepabaigus daryti visų serijos kadrų,
fotografavimą galima atnaujinti nuo kito eilėje esančio kadro pakeitus atminties
kortelę arba ištrynus kadrus, kad atminties kortelėje atsirastų laisvos vietos. Jei
fotoaparatas išjungiamas dar prieš tai, kai padaromos visos sekos nuotraukos,
serija tęsiama nuo kitos nuotraukos, kai vėl įjungiamas fotoaparatas.
158
Baltos spalvos balansas
Baltos spalvos balanso parinktys
Baltos spalvos balansas užtikrina, kad šviesos šaltinio spalva nepaveiktų
vaizdo spalvų. Su daugeliu šviesos šaltinių rekomenduojama naudoti
automatinį baltos spalvos balansą. Jei nepavyksta pasiekti
pageidaujamų rezultatų su automatiniu baltos spalvos balansu,
nurodykite parinktį iš toliau pateikiamo sąrašo arba naudokite iš anksto
nustatytą baltos spalvos balansą.
Parinktis
v Auto (automatinis)
Keep white (reduce warm colors)
(išlaikyti baltą spalvą (slopinti šiltas
spalvas))
Normal (standartinis)
Keep warm lighting colors (išlaikyti
šiltas apšvietimo spalvas)
Spalvos
temp. *
Aprašymas
Baltos spalvos balansas
derinamas automatiškai. Siekiant
geriausių rezultatų,
3 500–
rekomenduojama naudoti G, E
8 000 K
arba D tipo objektyvus. Suveikus
papildomai blykstei, rezultatai
atitinkamai pakoreguojami.
J
Incandescent (kaitinamosios lempos) 3 000 K
Naudokite šviečiant
kaitinamosioms lempoms.
I
Fluorescent (fluorescencinės lempos)
Naudokite šviečiant:
Sodium-vapor lamps (natrio garų
lempos)
Warm-white fluorescent (šiltos
baltos spalvos fluorescencinių
lempos)
White fluorescent (baltos spalvos
fluorescencinės lempos)
Cool-white fluorescent (šaltos baltos
spalvos fluorescencinės lempos)
Day white fluorescent (dienos šviesos
baltumo fluorescencinės lempos)
Daylight fluorescent (dienos šviesos
fluorescencinės lempos)
High temp. mercury-vapor (aukštos
temperatūros gyvsidabrio garų
lempos)
2 700 K
• Natrio garų lempoms
(montuojamos sporto arenose).
3 000 K
• Šiltos baltos spalvos
fluorescencinėms lempoms.
3 700 K
4 200 K
5 000 K
6 500 K
7 200 K
• Baltos spalvos
fluorescencinėms lempoms.
• Šaltos baltos spalvos
fluorescencinėms lempoms.
• Dienos šviesos baltumo
fluorescencinėms lempoms.
• Dienos šviesos
fluorescencinėms lempoms.
• Aukštos spalvos temperatūros
šviesos šaltiniams (pvz.,
gyvsidabrio garų lempoms).
159
Spalvos
temp. *
Aprašymas
Naudokite, kai objektai apšviesti
tiesioginės saulės šviesos.
Naudojama su papildomomis
5 400 K
N Flash (blykstė)
blykstėmis.
Naudokite dieną esant
6 000 K
G Cloudy (debesuota)
apsiniaukusiam dangui.
Naudokite dienos šviesoje, kai
8 000 K
M Shade (šešėlis)
objektas yra šešėlyje.
color temp. (pasirinkti
2 500– Parinkite spalvos temperatūrą iš
K Choose
10 000 K verčių sąrašo (0 166).
spalvos temp.)
Naudokite objektą, šviesos šaltinį
manual (iš anksto nustatytas
arba esamą nuotrauką kaip
—
L Preset
rankinis)
atskaitą baltos spalvos balansui
nustatyti (0 169).
* Visos vertės yra apytikslės ir neatspindi tikslinimo (jei taikomas).
H
Parinktis
Direct sunlight (tiesioginė saulės
šviesa)
5 200 K
Baltos spalvos balansas gali būti parenkamas spaudžiant mygtuką U ir
sukant pagrindinių komandų ratuką, kol valdymo pulte pasirodys
pageidaujamas nustatymas.
U mygtukas
160
Pagrindinių
komandų ratukas
Valdymo pultas
A Fotografavimo meniu
Baltos spalvos balansą taip pat galima reguliuoti naudojant fotografavimo arba
filmavimo meniu parinktį White balance (baltos spalvos balansas) (0 285,
289). Be to, ją galima naudoti baltos spalvos balansui patikslinti (0 163) arba
tvarkyti iš anksto nustatytoms baltos spalvos balanso vertėms (0 169). Meniu
White balance (baltos spalvos balansas) parinktį Auto (automatinis) sudaro
šie variantai: Keep white (reduce warm colors) (išlaikyti baltą spalvą (slopinti
šiltas spalvas)), Normal (standartinis) ir Keep warm lighting colors (išlaikyti
šiltas apšvietimo spalvas). Parinkus Keep white (reduce warm colors)
(išlaikyti baltą spalvą (slopinti šiltas spalvas)), baltos sritys, fotografuojamos
kaitinamųjų lempų šviesoje, nuotraukose atrodo baltos, o parinkus Keep warm
lighting colors (išlaikyti šiltas apšvietimo spalvas) išsaugomi šilti atspalviai,
kuriuos įprastai matome kaitinamosiomis lempomis apšviestoje aplinkoje.
Nustačius parinktį I Fluorescent (fluorescencinės lempos), galima parinkti
šviesos šaltinį sudarančių lempų tipą.
A Studijinių blyksčių apšvietimas
Automatinio baltos spalvos balanso nustatymas gali neduoti pageidaujamų
rezultatų, kai naudojamos stambūs studijų blykstės įrenginiai. Tokiu atveju reikia
naudoti iš anksto nustatytą baltos spalvos balansą arba parinkti Flash (blykstė)
ir patikslinti baltos spalvos balanso vertę.
A Taip pat žr.
Naudojant baltos spalvos balanso serijų funkciją (0 151) sukuriama keletas
kiekvienos nuotraukos kopijų su skirtingomis baltos spalvos balanso reikšmėmis,
nukrypusiomis nuo esamos reikšmės į abi puses.
161
A Spalvos temperatūra
Suvokiama šviesos šaltinio spalva skiriasi atsižvelgiant į stebėtoją ir kitas
aplinkybes. Spalvos temperatūra – tai objektyvus šviesos šaltinio spalvos matas,
susietas su temperatūra, iki kurios objektas turi būti įkaitęs, kad spinduliuotų to
paties bangos ilgio šviesą. Šviesos šaltiniai, kurių spalvos temperatūra siekia
5 000–5 500 K, atrodo balti, tuo tarpu žemesnės spalvos temperatūros šviesos
šaltiniai, pvz., kaitinamosios lempos, atrodo gelsvi arba rausvi. Šviesos šaltiniai,
kurių spalvos temperatūra aukštesnė, atrodo melsvi.
„Šiltesnės“ (rausvesnės) spalvos
3000
q
w
4000
e
r
„Šaltesnės“ (melsvesnės) spalvos
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
!1
q I (natrio garų lempos): 2 700 K
J (kaitinamosios lempos)/I (šiltos baltos spalvos fluorescencinės
w lempos): 3 000 K
e I (baltos spalvos fluorescencinės lempos): 3 700 K
r I (šaltos baltos spalvos fluorescencinės lempos): 4 200 K
t I (dienos šviesos baltumo fluorescencinės lempos): 5 000 K
y H (tiesioginė saulės šviesa): 5 200 K
u N (blykstė): 5 400 K
i G (debesuota): 6 000 K
o I (dienos šviesos fluorescencinės lempos): 6 500 K
!0 I (aukštos temperatūros gyvsidabrio garų lempos): 7 200 K
!1 M (šešėlis): 8 000 K
Pastaba. Visi skaičiai yra apytiksliai.
162
[K]
Baltos spalvos balanso tikslinimas
Jei nustatyta parinktis yra ne K (Choose color temp. (pasirinkti
spalvos temp.)), baltos spalvos balansą galima patikslinti, kad būtų
kompensuoti šviesos šaltinio spalvos svyravimai arba vaizdui specialiai
suteiktas atitinkamas atspalvis.
❚❚ Baltos spalvos balanso meniu
Norėdami patikslinti baltos spalvos balansą, parinkite fotografavimo
meniu parametrą White balance (baltos spalvos balansas) ir atlikite
toliau aprašytus veiksmus.
1 Atverkite baltos spalvos balanso
tikslinimo parinktis.
Pažymėkite baltos spalvos balanso parinktį
ir spauskite 2 (jei atveriamas papildomas
meniu, parinkite pageidaujamą parinktį ir
spauskite 2 dar kartą, kad būtų atvertos
tikslinimo parinktys; informacijos apie tai,
kaip tikslinti iš anksto nustatytą baltos spalvos balanso reikšmę,
žr. p. 179).
2 Patikslinkite baltos spalvos balansą.
Baltos spalvos balansui patikslinti
naudokite kryptinį valdiklį. Baltos spalvos
balansą galima patikslinti gintaro-mėlynos
(A-B) (žingsneliais po 0,5) ir žalios-rožinės
(A-M) (žingsneliais po 0,25) spalvų ašyse.
Horizontalioji (gintaro-mėlynos) spalvų
Koordinatės
ašis atitinka spalvos temperatūrą, o
vertikaliosios (žalios-rožinės) spalvų ašies
Korekcija
poveikis panašus į atitinkamų spalvos
kompensavimo (CC) filtrų. Horizontalioji ašis sugraduota žingsneliais,
kurie apytiksliai yra lygūs 5 spalvos vienetams. Vertikalioji ašis
sugraduota išsklaidytos šviesos tankio vienetais, žingsneliais po
maždaug 0,05.
163
3 Spauskite J.
Spauskite J, kad įrašytumėte nustatymus
ir grįžtumėte į fotografavimo meniu.
Patikslinus baltos spalvos balansą,
valdymo pulte rodoma žvaigždutė (U).
❚❚ U mygtukas
Jei nustatyta parinktis yra ne K (Choose color temp. (pasirinkti
spalvos temperatūrą)) arba L (Preset manual (iš anksto nustatytas
rankinis)), mygtukas U gali būti naudojamas baltos spalvos balansui
gintaro-mėlynos (A-B) spalvų ašyje patikslinti (0 163; norint patikslinti
baltos spalvos balansą, kai nustatyta parinktis L, reikia naudoti
fotografavimo meniu, kaip aprašyta p. 179). Nuspauskite mygtuką U ir
sukite papildomų komandų ratuką, kad patikslintumėte baltos spalvos
balansą žingsneliais po 0,5 (vienas pilnas žingsnelis atitinka maždaug
5 spalvos vienetus), kol valdymo pulte pasirodo pageidaujama vertė.
Sukant papildomų komandų ratuką į kairę, sodrinama gintaro spalva (A).
Sukant papildomų komandų ratuką į dešinę, sodrinama mėlyna spalva
(B). Parinkus kitą nustatymą nei 0, valdymo pulte rodoma žvaigždutė (U).
U mygtukas
164
Papildomų
komandų ratukas
Valdymo pultas
A Informacinis ekranas
Jei fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį,
reguliuoti baltos spalvos balanso nustatymus
informaciniame ekrane galima paspaudus
mygtuką U. Baltos spalvos balansui parinkti
sukite pagrindinių komandų ratuką, o spalvos
temperatūrai (režimas K, spalvos temperatūros
parinkimas) arba iš anksto nustatytai baltos spalvos
balanso (iš anksto nustatytas rankinis režimas)
reikšmei parinkti sukite papildomų komandų ratuką; be to, baltos spalvos
balansui tikslinti gintaro-mėlynos (A-B) ir žalios-rožinės (G-M) spalvų ašyse (kai
parinktas bet kuris kitas baltos spalvos balanso režimas) galima naudoti kryptinį
valdiklį.
A Baltos spalvos balanso tikslinimas
Spalvų vertės, esančios tikslinimo ašyse, yra santykinės, o ne absoliučiosios.
Pavyzdžiui, perkėlus žymeklį į B (mėlyną), kai nustatyta „šilto“ baltos spalvos
balanso parinktis, pvz., J (Incandescent (kaitinamosios lempos)), nuotraukos
bus šiek tiek „šaltesnės“, tačiau netaps mėlynomis.
A Spalvos vienetas
Bet koks spalvos temperatūros pokytis labiau pastebimas esant žemesnei
spalvos temperatūrai nei aukštesnei. Pavyzdžiui, 1 000 K pokytis yra žymiai labiau
pastebimas, kai temperatūra siekia 3 000 K, nei kai ji siekia 6 000 K. Spalvos
vienetas apskaičiuojamas padauginus atvirkštinę spalvos temperatūros vertę iš
10 6. Tai – spalvos temperatūros matas, kuriuo įvertinamas minėtas skirtumas. Šie
spalvos vienetai naudojami spalvos temperatūros kompensavimo filtrams
žymėti. Pvz.:
• 4 000–3 000 K (1 000 K skirtumas) = 83 spalvos vienetai
• 7 000–6 000 K (1 000 K skirtumas) = 24 spalvos vienetai
165
Spalvos temperatūros parinkimas
Atlikdami toliau nurodytus veiksmus galėsite parinkti spalvos
temperatūrą, kai nustatyta baltos spalvos balanso parinktis K (Choose
color temp. (pasirinkti spalvos temp.)).
D Spalvos temperatūros parinkimas
Atminkite, kad naudojant blykstę arba šviečiant fluorescencinėms lempoms
nepavyks gauti pageidaujamų rezultatų. Šiems šaltiniams parinkite reikšmę
N (Flash (blykstė)) arba I (Fluorescent (fluorescencinės lempos)). Šviečiant
kitiems šaltiniams, padarykite bandomąją nuotrauką ir patikrinkite, ar parinkta
vertė tinkama.
❚❚ Baltos spalvos balanso meniu
Spalvos temperatūrą galima nustatyti naudojant fotografavimo meniu
parinkties White balance (baltos spalvos balansas) variantus. Įveskite
gintaro-mėlynos ir žalios-rožinės spalvų ašių vertes, kaip aprašyta toliau.
1 Parinkite Choose color temp. (pasirinkti spalvos temp.).
Parinkite fotografavimo meniu elementą White balance (baltos
spalvos balansas), pažymėkite Choose color temp. (pasirinkti
spalvos temp.) ir spauskite 2.
2 Parinkite gintaro-mėlynos spalvų ašies
vertę.
Spauskite 4 arba 2, kad pažymėtumėte
skaitmenis, ir spauskite 1 arba 3, kad
pakeistumėte.
Gintaro-mėlynos (A-B)
spalvų ašies vertė
166
3 Parinkite žalios-rožinės spalvų ašies
vertę.
Paspauskite 4 arba 2, kad
pažymėtumėte G (žalios) arba M (rožinės)
spalvos ašį ir paspauskite 1 arba 3, kad
parinktumėte vertę.
Žalios-rožinės (G-M) spalvų
ašies vertė
4 Spauskite J.
Spauskite J, kad įrašytumėte pakeistas
reikšmes ir grįžtumėte į fotografavimo
meniu. Jei parinkta žalios-rožinės (G-M)
spalvų ašies vertė nelygi 0, valdymo pulte
pateikiama žvaigždutė (U).
167
❚❚ U mygtukas
Jei nustatyta parinktis K (Choose color temp. (pasirinkti spalvos
temp.)), mygtuką U galima naudoti spalvos temperatūrai parinkti,
tačiau tik gintaro-mėlynos (A-B) spalvų ašyje. Nuspauskite mygtuką U
ir sukite papildomų komandų ratuką, kol valdymo pulte pasirodys
pageidaujama vertė (derinama spalvos vienetais; 0 165). Jei norite įvesti
spalvos temperatūrą tiesiogiai, paspauskite mygtuką U ir spauskite 4
arba 2, kad pažymėtumėte skaitmenį, bei 1 arba 3 – kad jį
pakeistumėte.
U mygtukas
Papildomų
komandų ratukas
Valdymo pultas
168
Iš anksto nustatytas rankinis
Rankiniu būdu iš anksto nustatomas baltos spalvos balansas
naudojamas parinktiems baltos spalvos balanso nustatymams įrašyti ir
atgaminti, kai fotografuojama prie įvairaus apšvietimo arba norima
kompensuoti šviesos šaltinius su ryškesnėmis spalvomis. Fotoaparatas
gali įrašyti iki šešių iš anksto nustatyto baltos spalvos balanso verčių (į
išankstinius nustatymus nuo d-1 iki d-6). Galimi du iš anksto nustatyto
baltos spalvos balanso parinkimo metodai:
Metodas
Tiesioginis matavimas
Kopijavimas iš esamos
nuotraukos
Aprašymas
Neutralios pilkos arba baltos spalvos objektas
apšviečiamas šviesos šaltiniu, kuris bus naudojamas
galutinėje nuotraukoje, ir fotoaparatu išmatuojamas
baltos spalvos balansas (0 170). Kai įjungtas tiesioginės
peržiūros režimas (0 43, 58), baltos spalvos balansas gali
būti matuojamas parinktoje kadro srityje (taškinis baltos
spalvos balansas, 0 174).
Baltos spalvos balansas kopijuojamas iš atminties
kortelėje esančios nuotraukos (0 177).
A Iš anksto nustatytos baltos spalvos balanso reikšmės
Iš anksto nustatytų baltos spalvos balanso reikšmių pokyčiai taikomi visiems
fotografavimo meniu bankams (0 283).
169
Fotografavimas pro vaizdo ieškiklį
1 Apšvieskite atskaitos objektą.
Padėkite neutralios pilkos ar baltos spalvos objektą ir apšvieskite jį
šviesa, kuri bus naudojama galutinei nuotraukai. Studijoje atskaitos
objektu galima naudoti standartinę pilką kortelę. Atminkite, kad
matuojant baltos spalvos balansą ekspozicija automatiškai
padidinama 1 EV. Jei įjungtas ekspozicijos režimas M, ekspoziciją
reikia sureguliuoti taip, kad ekspozicijos rodiklis rodytų ±0 (0 136).
2 Nustatykite baltos spalvos balanso parinktį L (Preset manual (iš
anksto nustatytas rankinis)).
Nuspauskite mygtuką U ir sukite pagrindinių komandų ratuką, kol
valdymo pulte pasirodys L.
U mygtukas
Pagrindinių
komandų ratukas
Valdymo pultas
A Iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso matavimas (fotografavimas pro vaizdo
ieškiklį)
Iš anksto nustatytos baltos spalvos balanso reikšmės neįmanoma išmatuoti
darant HDR (0 191) arba daugkartinės ekspozicijos (0 236) nuotraukas.
170
3 Parinkite iš anksto nustatytą reikšmę.
Nuspauskite mygtuką U ir sukite papildomų komandų ratuką, kol
valdymo pulte pasirodys pageidaujama iš anksto nustatyta baltos
spalvos balanso reikšmė (nuo d-1 iki d-6).
U mygtukas
Papildomų
komandų ratukas
Valdymo pultas
4 Parinkite tiesioginio matavimo režimą.
Trumpam atleiskite mygtuką U ir tada
spauskite jį, kol valdymo pulte pradės
mirksėti piktograma L. Papildomai
vaizdo ieškiklyje atsiranda mirksintis
užrašas D.
Valdymo pultas
Vaizdo ieškiklis
5 Išmatuokite baltos spalvos balansą.
Per kelias sekundes, kol nenustojo mirksėti indikacija,
sukomponuokite atskaitos objektą taip, kad jis užpildytų
vaizdo ieškiklį, ir iki galo paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką. Fotoaparatas išmatuoja baltos spalvos balanso
vertę ir įrašo ją į iš anksto nustatytą reikšmę, parinktą 3 veiksmu.
Nuotrauka neįrašoma. Baltos spalvos balansą galima tiksliai
išmatuoti ir fotoaparatui nesufokusavus.
171
6 Patikrinkite rezultatus.
Jei fotoaparatui pavyksta išmatuoti
baltos spalvos balanso vertę, valdymo
pulte ima mirksėti užrašas C, o
vaizdo ieškiklyje mirksi a. Kad
grįžtumėte į fotografavimo režimą,
paspauskite iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką.
Valdymo pultas
Vaizdo ieškiklis
Jei apšvietimas per tamsus ar per
šviesus, fotoaparatui gali nepavykti
išmatuoti baltos spalvos balanso.
Valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje ima
mirksėti užrašas b a. Kad grįžtumėte
į 5 veiksmą ir vėl išmatuotumėte baltos
spalvos balansą, paspauskite iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką.
Valdymo pultas
Vaizdo ieškiklis
D Tiesioginio matavimo režimas
Jei fotografuojant pro vaizdo ieškiklį ir mirksint rodiniams neatliekama jokia
operacija, praėjus laikui, nurodytam pasirinktinio nustatymo c2 (Standby timer
(budėjimo laikmatis), 0 296) parinktimi, tiesioginio matavimo režimas
nutraukiamas.
A Apsaugotos iš anksto nustatytos reikšmės
Jei esama iš anksto nustatyta reikšmė yra apsaugota (0 179), mėginant
išmatuoti naują vertę, valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje ima mirksėti 3.
172
A Iš anksto nustatytos reikšmės parinkimas
Nustačius fotografavimo meniu parametro White
balance (baltos spalvos balansas) parinktį
Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis),
pateikiamas dešiniau iliustruojamas dialogo
langas. Pažymėkite iš anksto nustatytą reikšmę ir
spauskite J. Jei parinktos iš anksto nustatytos
reikšmės nėra, baltos spalvos balansui priskiriama
5 200 K vertė, atitinkanti parinktį Direct sunlight
(tiesioginė saulės šviesa).
173
Tiesioginė peržiūra (taškinis baltos spalvos balansas)
Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas (0 43, 58), baltos spalvos
balansą galima išmatuoti parinktoje kadro srityje, todėl nereikia ruošti
atskaitos objekto arba keisti objektyvo (jei fotografuojama su
teleobjektyvu).
1 Paspauskite mygtuką a.
Veidrodis bus pakeltas ir fotoaparato ekrane pasirodys pro objektyvą
patenkantis vaizdas.
2 Nustatykite baltos spalvos balanso parinktį L (Preset manual (iš
anksto nustatytas rankinis)).
Nuspauskite mygtuką U ir sukite pagrindinių komandų ratuką, kol
ekrane pasirodys L.
U mygtukas
174
Pagrindinių
komandų ratukas
Ekranas
3 Parinkite iš anksto nustatytą reikšmę.
Nuspauskite mygtuką U ir sukite papildomų komandų ratuką, kol
ekrane pasirodys pageidaujama iš anksto nustatyta baltos spalvos
balanso reikšmė (nuo d-1 iki d-6).
U mygtukas
Papildomų
komandų ratukas
Ekranas
4 Parinkite tiesioginio matavimo režimą.
Trumpam atleiskite mygtuką U ir tada
spauskite jį, kol ekrane pradės mirksėti
piktograma L. Parinktame fokusavimo
taške pasirodys taškinio baltos spalvos
balanso rėmelis (r).
5 Nustatykite rėmelį baltoje arba pilkoje srityje.
Ekrane mirksint L, kryptiniu valdikliu
nustatykite r baltoje arba pilkoje objekto
srityje. Kad priartintumėte sritį aplink
rėmelį ir galėtumėte nustatyti tiksliau,
paspauskite mygtuką X. Baltos spalvos
balanso reikšmę taip pat galima išmatuoti
bet kurioje kadro vietoje – palieskite
objektą ekrane, kad nereikėtų spausti kryptinio valdiklio vidurinės
dalies arba užrakto atleidimo mygtuko, kaip aprašyta 6 veiksmo
skiltyje.
175
6 Išmatuokite baltos spalvos balansą.
Baltos spalvos balanso reikšmei išmatuoti
spauskite kryptinio valdiklio vidurinę dalį
arba iki galo paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką. Baltos spalvos balansui matuoti
skirtas laikas nurodytas pasirinktinio
nustatymo c4 (Monitor off delay (ekrano
išjungimo delsa)) > Live view (tiesioginė
peržiūra) parinktimi (0 296).
Jei fotoaparatui nepavyksta išmatuoti
baltos spalvos balanso, parodomas
dešiniau iliustruojamas pranešimas.
Parinkite naują baltos spalvos balanso
rėmelį ir pakartokite procedūrą nuo
5 veiksmo.
7 Išjunkite tiesioginio matavimo režimą.
Kad išjungtumėte tiesioginio matavimo režimą, spauskite mygtuką
U.
Iš anksto nustatytą baltos spalvos balanso
reikšmę galima peržiūrėti parinkus
fotografavimo arba filmavimo meniu
parametro White balance (baltos spalvos
balansas) parinktį Preset manual (iš
anksto nustatytas rankinis). Iš anksto
nustatytų reikšmių, kurios buvo įrašytos
įjungus tiesioginės peržiūros režimą, rodiniuose rodoma, kurioje
vietoje buvo rėmeliai matuojant iš anksto nustatytą baltos spalvos
balanso reikšmę.
D Iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso matavimas (tiesioginės peržiūros
režimas)
Iš anksto nustatytų baltos spalvos balanso reikšmių neįmanoma išmatuoti, kol
daroma HDR nuotrauka (0 191), arba jei nustatyta parametro Photo live view
display WB (fotografuojamo tiesioginės peržiūros vaizdo baltos spalvos
balansas) parinktis None (jokio) (0 51).
176
Iš anksto nustatytų reikšmių tvarkymas
❚❚ Baltos spalvos balanso kopijavimas iš nuotraukos
Baltos spalvos balanso vertei iš esamos nuotraukos į pasirinktą iš anksto
nustatytą reikšmę nukopijuoti atlikite toliau pateiktus veiksmus.
1 Parinkite Preset manual (iš anksto
nustatytas rankinis).
Parinkite fotografavimo meniu parinktį
White balance (baltos spalvos balansas),
pažymėkite Preset manual (iš anksto
nustatytas rankinis) ir spauskite 2.
2 Nurodykite įrašymo vietą.
Pažymėkite įrašymo vietos išankstinį
nustatymą (nuo d-1 iki d-6) ir spauskite
kryptinio valdiklio vidurinę dalį.
3 Parinkite Select image (pasirinkti
vaizdą).
Pažymėkite Select image (pasirinkti
vaizdą) ir spauskite 2.
177
4 Pažymėkite vaizdą, iš kurio bus skaitomi
duomenys.
Pažymėkite vaizdą, iš kurio bus skaitomi
duomenys. Kad peržiūrėtumėte pažymėtą
vaizdą per visą kadrą, nuspauskite ir
palaikykite mygtuką X.
Jei norite peržiūrėti kitose vietose esančius
vaizdus, paspauskite W (M) ir parinkite
pageidaujamą kortelę bei aplanką (0 256).
5 Nukopijuokite baltos spalvos balansą.
Spauskite J, kad nukopijuotumėte pažymėtos nuotraukos baltos
spalvos balanso vertę į parinktą iš anksto nustatytą reikšmę. Jei
pažymėta nuotrauka turi komentarą (0 306), šis bus nukopijuotas į
parinktos iš anksto nustatytos reikšmės komentaro skiltį.
178
A Baltos spalvos balanso iš anksto nustatytos reikšmės parinkimas
Pažymėkite esamą baltos spalvos balanso iš anksto
nustatytą reikšmę (nuo d-1 iki d-6) ir spauskite 2,
kad parinktumėte kitą iš anksto nustatytą reikšmę.
A Iš anksto nustatyto baltos spalvos balanso tikslinimas
Parinktą iš anksto nustatytą reikšmę galima
patikslinti parenkant Fine-tune (tikslinimas) ir
suderinant baltos spalvos balansą, kaip aprašyta
p. 163.
A Komentaro redagavimas
Ne ilgesniam kaip 36 ženklų komentarui,
apibūdinančiam esamą iš anksto nustatytą baltos
spalvos balanso reikšmę, įvesti pasirinkite iš anksto
nustatyto rankinio baltos spalvos balanso meniu
parinktį Edit comment (redaguoti komentarą) ir
įveskite komentarą, kaip aprašyta p. 186.
A Apsauga
Esamai iš anksto nustatytai baltos spalvos balanso
reikšmei apsaugoti parinkite iš anksto nustatyto
rankinio baltos spalvos balanso meniu parinktį
Protect (apsauga), pažymėkite On (įjungta) ir
spauskite J. Apsaugotų iš anksto nustatytų
reikšmių keisti neleidžiama, taip pat negalima
naudoti parinkčių Fine-tune (tikslinti) ir Edit
comment (redaguoti komentarą).
179
Vaizdo tobulinimas
Picture Control režimai
Picture Control režimo parinkimas
Picture Control režimas parenkamas pagal objektą arba scenos tipą.
Q
Parinktis
Standard
(standartinis)
R
Neutral
(neutralus)
S
Vivid (gyvas)
T
p
Monochrome
(vienspalvis)
Portrait
(portretas)
Landscape
(kraštovaizdis)
q
Flat (vienodas)
o
180
Aprašymas
Standartinis būdas pasiekti subalansuotų rezultatų.
Rekomenduojamas daugeliu atvejų.
Minimalus apdorojimas siekiant natūralių rezultatų.
Parinkite nuotraukoms, kurios vėliau bus apdorojamos ar
retušuojamos.
Spalvos paverčiamos sodresnėmis, kad išspausdintos
nuotraukos būtų gyvesnės. Rinkitės, kai norite
nuotraukose akcentuoti pirmines spalvas.
Darykite vienspalves nuotraukas.
Apdoroja portretus, siekiant natūralios tekstūros odos ir
užapvalintų formų pojūčio.
Sukuriami gyvi kraštovaizdžiai ir miesto vaizdai.
Išsaugomas detalumas plačiame tonų diapazone – nuo
šviesių sričių iki šešėlių. Parinkite nuotraukoms, kurios
vėliau bus intensyviai apdorojamos ar retušuojamos.
1 Spauskite L (Z/Q).
Pateikiamas Picture Control režimų
sąrašas.
L (Z/Q) mygtukas
2 Parinkite Picture Control režimą.
Pažymėkite pageidaujamą Picture Control
režimą ir spauskite J.
A Pasirinktiniai Picture Control režimai
Pasirinktiniai Picture Control režimai sukuriami keičiant esamus Picture Control
režimus, naudojant fotografavimo arba filmavimo meniu parinktį Manage
Picture Control (valdyti Picture Control) (0 185). Pasirinktinius Picture Control
režimus galima įrašyti į atminties kortelę, kad juos galima būtų naudoti kituose
tokio paties modelio fotoaparatuose, kuriuose įdiegta tam pritaikyta programinė
įranga.
A Picture Control indikacija
Paspaudus mygtuką R, informaciniame ekrane
pateikiamas dabartinis Picture Control režimas.
Picture Control indikacija
A Fotografavimo ir filmavimo meniu
Picture Control režimą taip pat galima parinkti naudojant fotografavimo arba
filmavimo meniu parinktį Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
(0 285, 289).
181
Picture Control režimų modifikavimas
Esami iš anksto nustatyti ir pasirinktiniai Picture Control (0 185) režimai
gali būti modifikuojami pagal sceną arba naudotojo kūrybinį
sumanymą. Parinkite subalansuotą nustatymų derinį, naudodami Quick
adjust (greitas nustatymas), arba atskirus nustatymus pakoreguokite
rankiniu būdu.
1 Parinkite Picture Control režimą.
Picture Control režimų sąraše pažymėkite
pageidaujamą režimą (0 180) ir spauskite
2.
2 Pakoreguokite nustatymus.
Pageidaujamam nustatymui pažymėti
spauskite 1 ar 3 ir vertei parinkti
žingsneliais po 1 spauskite 4 ar 2 arba
vertei parinkti žingsneliais po 0,25 sukite
papildomų komandų ratuką (0 183).
Kartokite šį veiksmą, kol pakoreguosite
visus nustatymus, arba, pažymėdami Quick adjust (greitas
nustatymas) ir paspausdami 4 ar 2, parinkite iš anksto nustatytą
nustatymų derinį. Numatytuosius nustatymus galima atkurti
spaudžiant mygtuką O (Q).
3 Spauskite J.
A Originalių Picture Control režimų modifikavimas
Picture Control režimai, kurių numatytieji
nustatymai yra modifikuoti, meniu Set Picture
Control (nustatyti Picture Control) žymimi
žvaigždute (U).
182
❚❚ Picture Control nustatymai
Parinktis
Contrast
(kontrastas)
Brightness
(ryškumas)
Aprašymas
Prislopinkite arba sustiprinkite parinkto Picture Control
režimo efektą (atminkite: bus panaikintos visos rankinio
koregavimo reikšmės). Parinktis neįmanoma įjungus
Neutral (neutralus), Monochrome (vienspalvis), Flat
(vienodas) arba pasirinktinį Picture Control režimą (0 185).
Valdykite kontūrų aštrumą. Parinkus A, aštrinimas
reguliuojamas automatiškai, pagal scenos tipą.
Nustatykite aiškumą rankiniu būdu arba parinkite A, kad
fotoaparatas automatiškai nustatytų aiškumą. Atsižvelgiant į
sceną ir esant tam tikroms nustatymų reikšmėms, aplink
šviesius objektus gali matytis šešėlių, o aplink tamsius –
aureolių. Aiškumo parametras netaikomas filmams.
Nustatykite kontrastą rankiniu būdu arba parinkite A, kad
fotoaparatas automatiškai nustatytų kontrastą.
Padidinamas arba sumažinamas ryškumas išsaugant šviesių
sričių arba šešėlių detalumą.
Saturation
(sodrumas)
Reguliuojamas spalvų gyvumas. Parinkus A, sodrumas
reguliuojamas automatiškai, pagal scenos tipą.
Hue
(atspalvis)
Koreguojamas atspalvis.
Quick adjust (greitas
nustatymas)
Koregavimas rankiniu būdu
(visi Picture Control režimai)
Sharpening
(aštrinimas)
Clarity
(aiškumas)
Koregavimas rankiniu būdu Koregavimas rankiniu būdu
(tik spalvotiems vaizdams) (tik vienspalviams vaizdams)
Filter effects
Vienspalvėse nuotraukose imituokite spalvotų filtrų efektą
(filtrų
(0 184).
efektai)
Toning
(tonavimas)
Parinkite atspalvį, kuris taikomas vienspalvėse nuotraukose
(0 184).
183
D „A“ (automatinis)
Automatinio aštrinimo, aiškumo, kontrasto ir sodrumo nustatymai kinta
atsižvelgiant į ekspoziciją ir objekto padėtį kadre. Norėdami pasiekti geriausių
rezultatų, naudokite G, E arba D objektyvą.
A Rankinio ir automatinio režimo perjungimas
Spaudžiant mygtuką X perjungiamas aštrinimo,
aiškumo, kontrasto ir sodrumo nustatymų režimas
iš rankinio į automatinį (A) ir atvirkščiai.
A Ankstesni nustatymai
Po vertės rodiniu, matomu Picture Control
nustatymų meniu, esanti indikacija j rodo
ankstesnio nustatymo vertę. Ji naudinga
koreguojant nustatymus.
A Filtrų efektai (tik vienspalviams vaizdams)
Parinktys šiame meniu imituoja spalvotų filtrų efektus vienspalvėse nuotraukose.
Galimi šie filtrų efektai:
Parinktis
Aprašymas
Didina kontrastą. Gali būti naudojama sumažinti dangaus
šviesumui kraštovaizdžio nuotraukose. Oranžinė spalva sukuria
O Oranžinė
didesnį kontrastą nei geltona, o raudona sukuria didesnį
R Raudona kontrastą nei oranžinė.
G Žalia
Sušvelnina odos tonus. Gali būti naudojama portretuose.
Y Geltona
A Tonavimas (tik vienspalviams vaizdams)
Paspaudus 3, kai nustatyta parinktis Toning
(tonavimas), atveriamos sodrumo parinktys.
Spustelėkite 4 arba 2 sodrumui pakoreguoti.
Sodrumo reguliavimas neįmanomas, kai parinkta
B&W (nespalvota).
A Pasirinktinių Picture Control režimų parinktys
Pasirinktinių Picture Control režimų parinktys yra tokios pat kaip ir pasirinktinių
Picture Control režimų, kurių pagrindu jie sukurti.
184
Pasirinktinių Picture Control režimų kūrimas
Fotoaparate esančius Picture Control režimus galima keisti ir įrašyti kaip
pasirinktinius Picture Control režimus.
1 Parinkite Manage Picture Control
(valdyti Picture Control).
Fotografavimo meniu pažymėkite
Manage Picture Control (valdyti Picture
Control) ir spauskite 2.
2 Parinkite Save/edit (įrašyti/redaguoti).
Pažymėkite Save/edit (įrašyti/redaguoti)
ir spauskite 2.
3 Parinkite Picture Control režimą.
Pažymėkite esamą Picture Control režimą
ir spauskite 2 arba paspauskite J, jei
norite pereiti prie 5 veiksmo, kad
įrašytumėte pažymėto Picture Control
režimo kopiją daugiau nekeisdami.
4 Suredaguokite parinktą Picture Control
režimą.
Daugiau informacijos rasite p. 183. Jei
norite ištrinti pakeistas reikšmes ir vėl
pradėti nuo numatytųjų nustatymų,
spauskite mygtuką O (Q). Atlikę
nustatymus, paspauskite J.
185
5 Parinkite įrašymo vietą.
Nurodykite pasirinktinio Picture Control
režimo įrašymo vietą (nuo C-1 iki C-9) ir
spauskite 2.
6 Pavadinkite Picture Control režimą.
Pavadinimo sritis
Bus parodytas dešiniau iliustruojamas
teksto įvedimo dialogo langas. Pagal
numatytąjį nustatymą nauji Picture
Control režimai pavadinami prie esamo
Picture Control pavadinimo pridedant
dviejų skaitmenų skaičių (priskiriamas
automatiškai). Jei norite naudoti
numatytąjį pavadinimą, pereikite prie 7
Klaviatūros
veiksmo. Kad perkeltumėte žymiklį į
parinkimas
pavadinimo sritį, palieskite ekraną arba
Klaviatūros sritis
laikykite paspaustą mygtuką W (M) ir
spauskite 4 arba 2. Norėdami esamoje
žymiklio vietoje įvesti naują raidę, palieskite ją jutiklinėje klaviatūroje
(palietę klaviatūros parinkimo mygtuką galėsite perjungti didžiųjų
raidžių, mažųjų raidžių ir simbolių klaviatūros rodinius). Taip pat
galima pažymėti klaviatūros srityje esantį pageidaujamą ženklą
kryptiniu valdikliu ir paspausti kryptinio valdiklio vidurinę dalį. Jei
norite ištrinti ženklą esamoje žymiklio vietoje, spauskite mygtuką
O (Q).
Pasirinktinių Picture Control režimų pavadinimai gali būti iki
devyniolikos ženklų ilgio. Visi ženklai už devynioliktojo ištrinami.
186
7 Įrašykite pakeistas reikšmes ir užverkite
meniu.
Paspauskite J, kad įrašytumėte pakeistas
reikšmes ir užvertumėte meniu. Naujasis
Picture Control režimas įtraukiamas į
Picture Control režimų sąrašą.
A Manage Picture Control (valdyti Picture Control) > Rename (pervadinti)
Pasirinktinius Picture Control režimus galima
pervadinti bet kuriuo metu, naudojant meniu
Manage Picture Control (valdyti Picture
Control) parinktį Rename (pervadinti).
A Manage Picture Control (valdyti Picture Control) > Delete
(trinti)
Kai nebereikia pasirinktinių Picture Control režimų,
jiems ištrinti galima naudoti meniu Manage
Picture Control (valdyti Picture Control) parinktį Delete (trinti).
A Originalaus Picture Control režimo piktograma
Originalų iš anksto nustatytą Picture Control
režimą, kuriuo pagrįstas pasirinktinis Picture
Control režimas, rodo redagavimo ekrano
viršutiniame dešiniajame kampe esanti
piktograma.
Originalaus Picture Control
režimo piktograma
187
A Pasirinktinių Picture Control bendrinimas
Meniu Manage Picture Control (valdyti Picture
Control) parametras Load/save (įkelti/įrašyti)
sudarytas iš toliau nurodytų parinkčių. Naudojant
šias parinktis galima kopijuoti pasirinktinius
Picture Control režimus į atminties korteles ir iš jų
(jei įdėtos dvi atminties kortelės, naudojama
pirminiame lizde esanti kortelė; 0 96).
Nukopijuotus į atminties korteles Picture Control
režimus galima naudoti kituose fotoaparatuose, kuriuose įdiegta tam pritaikyta
programinė įranga.
• Copy to camera (kopijuoti į fotoaparatą): nukopijuokite pasirinktinius Picture Control
režimus iš atminties kortelės į fotoaparato pasirinktinių Picture Control režimų
vietas nuo C-1 iki C-9 ir pagal pageidavimą suteikite jiems pavadinimus.
• Delete from card (ištrinti iš kortelės): ištrinkite pasirinktinius Picture Control režimus
iš atminties kortelės.
• Copy to card (kopijuoti į kortelę): nukopijuokite pasirinktinį Picture Control režimą
(nuo C-1 iki C-9) iš fotoaparato į parinktą įrašymo vietą (1–99) atminties
kortelėje.
188
Detalių išsaugojimas ryškiai apšviestose
srityse ir šešėliuose
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
Aktyvusis D-Lighting padeda išsaugoti detales šviesiose srityse ir
šešėliuose, taip leisdamas kurti nuotraukas su natūraliu kontrastu.
Naudokite esant labai kontrastingoms scenoms, pavyzdžiui, kai pro duris
ar langą fotografuojate ryškiai apšviestą kraštovaizdį lauke arba saulėtą
dieną šešėlyje esančius objektus. Efektyviausia, kai naudojama kartu su
matricos matavimu (0 128).
Aktyvusis D-Lighting išjungtas
Aktyvusis D-Lighting: Y automatinis
A Active D-Lighting (aktyviojo D-Lighting) palyginimas su D-Lighting
Dinaminiam diapazonui optimizuoti ekspozicija suderinama naudojant
fotografavimo ir filmavimo meniu parametro Active D-Lighting (aktyvusis
D-Lighting) parinktis prieš fotografuojant ar filmuojant, o šešėliai pašviesinami
naudojant retušavimo meniu parinktį D-Lighting (0 313) jau nufotografavus
vaizdą.
D Aktyvusis D-Lighting
Naudojant aktyvųjį D-Lighting, nuotraukose gali būti triukšmo (atsitiktinių ryškių
pikselių, rūko arba linijų). Fotografuojant kai kuriuos objektus, gali matytis
netolygių šešėlių. Aktyvusis D-Lighting netaikomas, jei nustatytos aukštos ISO
jautrumo vertės (nuo Hi 0,3 iki Hi 5).
189
Kaip naudoti aktyvųjį D-Lighting:
1 Parinkite Active D-Lighting (aktyvusis
D-Lighting).
Fotografavimo meniu pažymėkite Active
D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) ir
spauskite 2.
2 Nurodykite parinktį.
Pažymėkite pageidaujamą parinktį ir
spauskite J. Jei nustatyta parinktis
Y Auto (automatinis), fotoaparatas
automatiškai suderina aktyvųjį D-Lighting
atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas (vis
dėlto, kai įjungtas ekspozicijos režimas M,
Y Auto (automatinis) atitinka Q Normal (standartinis)).
A Aktyvusis D-Lighting ir filmai
Jei filmavimo meniu nustatyta parametro Active D-Lighting (aktyvusis
D-Lighting) parinktis Same as photo settings (atitinka fotografavimo
nustatymus), o fotografavimo meniu nustatyta parinktis Auto (automatinis),
filmuojama taikant nustatymą, kuris atitinka parinktį Normal (standartinis).
Aktyvusis D-Lighting netaikomas, jei nustatytas 3 840 × 2 160 kadro dydis.
A Taip pat žr.
Kai nustatyta fotografavimo meniu parametro Auto bracketing set
(automatinė kadrų serija) parinktis ADL bracketing (ADL serija) (0 146),
fotoaparatas keičia seriją sudarančių kadrų aktyviojo D-Lighting reikšmes
(0 155).
190
Platus dinaminis diapazonas (HDR)
Plataus dinaminio diapazono (High Dynamic Range, HDR) funkcija,
naudojama fotografuojant ypač kontrastingus objektus, išsaugo šviesių
sričių ir šešėlių detalumą sujungdama dvi skirtingos ekspozicijos
nuotraukas. HDR efektyviausias, kai naudojamas su matricos matavimo
funkcija (0 128; su taškinio arba centruoto matavimo metodais ir
objektyvais be procesoriaus ekspozicija skiriasi nuo Auto (automatinis)
maždaug 2 EV). Jo neįmanoma naudoti, jei vaizdai įrašomi NEF (RAW)
formatu. Įjungus HDR funkciją neįmanoma naudoti blykstės (0 196),
fotografuoti serijomis (0 146), naudoti daugkartinės ekspozicijos
(0 236) ir fotografavimo dideliais intervalais (0 74) funkcijų, be to,
neįmanoma parinkti užrakto greičio verčių A ir %.
+
Pirmoji ekspozicija
(tamsesnė)
Antroji ekspozicija
(šviesesnė)
Sujungtas HDR vaizdas
1 Parinkite HDR (high dynamic range)
(HDR (platus dinaminis diapazonas)).
Fotografavimo meniu pažymėkite HDR
(high dynamic range) (HDR (platus
dinaminis diapazonas)) ir spauskite 2.
191
2 Parinkite režimą.
Pažymėkite HDR mode (HDR režimas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų
variantų ir spauskite J.
• Jei norite padaryti HDR nuotraukų seriją,
parinkite 0 On (series) (įjungta
(serija)). Fotografavimas HDR režimu
tęsis, kol nenustatysite parametro HDR
mode (HDR režimas) parinkties Off
(išjungta).
• Jei norite padaryti vieną HDR nuotrauką, parinkite On (single photo)
(įjungta (viena nuotrauka)). Įprastas fotografavimas tęsiamas
automatiškai, kai tik įrašoma viena HDR nuotrauka.
• Jei norite išeiti nekurdami kitų HDR nuotraukų, parinkite Off (išjungta).
Jei parenkama On (series) (įjungta
(serija)) arba On (single photo) (įjungta
(viena nuotrauka)), valdymo pulte
rodoma piktograma y.
192
3 Parinkite ekspozicijos skirtumą.
Dviejų kadrų ekspozicijos skirtumui
parinkti pažymėkite Exposure
differential (ekspozicijos skirtumas) ir
spauskite 2.
Bus pateiktos dešinėje iliustruojamos
parinktys. Pažymėkite parinktį ir spauskite
J. Didelio kontrasto objektams rinkitės
didesnes vertes, tačiau atminkite, kad
parinkę didesnę nei reikia vertę galite
nepasiekti pageidaujamų rezultatų.
Nurodžius Auto (automatinis),
fotoaparatas automatiškai suderina ekspoziciją, kad ji atitiktų sceną.
4 Parinkite vienodinimo apimtį.
Norėdami parinkti dviejų vaizdų skirtumo
vienodinimo laipsnį, pažymėkite
Smoothing (vienodinimas) ir spauskite
2.
Bus pateiktos dešinėje iliustruojamos
parinktys. Pažymėkite parinktį ir spauskite
J. Nurodžius didesnę vertę, gaunamas
vientisesnis sudėtinis vaizdas.
Fotografuojant kai kuriuos objektus, gali
matytis netolygių šešėlių.
193
5 Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir fotografuokite.
Nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką
iki galo, fotoaparatas padaro dvi
ekspozicijas. Jungiant vaizdus, valdymo
pulte mirksi „l y“, o vaizdo
ieškiklyje – l u. Kol įrašymas
nebaigtas, fotografuoti neleidžiama.
Neatsižvelgiant į nurodytą atleidimo
režimo parinktį, nuspaudus užrakto
atleidimo mygtuką kaskart bus padaryta
tik viena nuotrauka.
Valdymo pultas
Vaizdo ieškiklis
Jei nustatoma parinktis On (series)
(įjungta (serija)), HDR režimas išjungiamas tik nustačius parametro
HDR mode (HDR režimas) parinktį Off (išjungta). Jei nustatoma
parinktis On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)), padarius
nuotrauką HDR režimas automatiškai išjungiamas. Pasibaigus HDR
fotografavimo seansui, iš ekrano dingsta piktograma y.
D HDR nuotraukų komponavimas
Vaizdo kraštai bus apkarpyti. Jei fotografavimo metu fotoaparatas arba objektas
juda, gali nepavykti gauti pageidaujamų rezultatų. Rekomenduojama naudoti
trikojį. Atsižvelgiant į sceną, efektas gali būti nepastebimas, aplink šviesius
objektus gali matytis šešėlių, o aplink tamsius – aureolių. Šį efektą galima
nuslopinti, suderinus vienodinimo lygį.
194
A BKT mygtukas
Jei parenkama pasirinktinio nustatymo f1 (Custom
control assignment (pasirinktinių funkcijų
priskyrimas valdikliams)) > BKT button + y
(BKT mygtukas + y) (0 301) parinktis HDR (high
dynamic range) (HDR (platus dinaminis
diapazonas)), parinkti HDR režimą galite
nuspaudę mygtuką BKT ir sukdami pagrindinių
komandų ratuką, o ekspozicijos skirtumą –
nuspaudę mygtuką BKT ir sukdami papildomų
komandų ratuką. Režimas ir ekspozicijos skirtumas
rodomas valdymo pulte. Režimo piktogramos: a
reiškia Off (išjungta), B reiškia On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)), o
b – On (series) (įjungta (serija)).
A Fotografavimas intervalų laikmačiu
Jei parametro HDR mode (HDR režimas) parinktis On (series) (įjungta (serija))
nustatoma prieš pradedant fotografuoti su intervalų laikmačiu, fotoaparatas
tęsia HDR nuotraukų fotografavimą parinktu intervalu (jei nustatoma parinktis
On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)), fotografavimas intervalų
laikmačiu baigiamas po vieno kadro).
A Fotografavimo meniu bankai
HDR nustatymus galima derinti atskirai kiekvienam bankui (0 283), tačiau jei
veikiant daugkartinės ekspozicijos (0 236) arba fotografavimo su intervalų
laikmačiu (0 243) funkcijai parenkamas bankas, kuriame įjungta HDR funkcija, ši
funkcija išjungiama. HDR taip pat išjungiama, kai bankas perjungiamas iš vieno į
kitą, kuriame nustatyta vaizdo kokybės parinktis NEF (RAW).
195
Fotografavimas su blykste
Norėdami fotografuoti su blykste, prijunkite papildomą blykstę (0 328)
prie fotoaparato kontaktinės jungties. Taip pat, norėdami fotografuoti
su blykstėmis, neprijungtomis prie fotoaparato, galite naudoti vieną
arba daugiau nuotolinių blykstės įrenginių. Informacijos apie blykstės
įrenginių naudojimą rasite su įrenginiu pateiktuose dokumentuose.
Blykstės naudojimas
Atlikdami toliau nurodytus veiksmus, sumontuokite ant fotoaparato
papildomą blykstę ir fotografuokite jos šviesa apšviesdami aplinką.
1 Sumontuokite blykstę ant kontaktinės
jungties.
Išsamiau skaitykite kartu su blykste
pateiktame vadove.
2 Įjunkite fotoaparatą ir blykstės įrenginį.
Pradedamas blykstės įkrovimas. Jam pasibaigus, vaizdo ieškiklyje
rodomas blykstės parengties daviklis (c).
3 Suderinkite blykstės nustatymus.
Parinkite blykstės režimą (0 201) ir blykstės valdymo režimą (0 199).
196
4 Suderinkite užrakto greitį ir diafragmą.
5 Fotografuokite.
D Naudokite tik Nikon blyksčių priedus
Naudokite tik Nikon blykstės įrenginius. Neigiama įtampa arba aukštesnė nei 250 V
įtampa kontaktinėje jungtyje gali ne tik trukdyti normaliam veikimui, bet ir
pakenkti fotoaparato arba blykstės sinchronizacijos grandinėms. Prieš
naudodami šiame skirsnyje nenurodytą Nikon blykstės įrenginį, kreipkitės į
Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą papildomai informacijai gauti.
A Užrakto greitis
Naudojant papildomą blykstę, užrakto greitį galima nustatyti taip:
Režimas
Užrakto greitis
P, A
Automatiškai nustato fotoaparatas (1/250–1/60 sek.) *
S
Naudotojo parinkta vertė (1/250–30 sek.)
M
Naudotojo parinkta vertė (1/250–30 sek., ilgalaikė ekspozicija
bulb (A), laikas (%))
* Jei įjungtas blykstės lėtos sinchronizacijos, lėtos galinės diafragmos sinchronizacijos arba lėtos
sinchronizacijos su raudonų akių efekto mažinimu režimas, galima nustatyti net 30 sek. užrakto greitį.
A Sinchronizavimo kontaktas
Pagal poreikį prie sinchronizavimo kontakto
galima prijungti sinchronizacijos kabelį. Kai
ketinate atlikti galinės diafragmos blykstės
sinchronizaciją su blykstės įrenginiu, sumontuotu
ant fotoaparato kontaktinės jungties, per
sinchronizacijos kabelį nejunkite kito blykstės
įrenginio.
A Suderintasis blykstės valdymas
Suderintojo blykstės valdymo funkcija leidžia fotoaparatui ir blykstės įrenginiui
bendrai naudoti nustatymus. Jei ant fotoaparato sumontuojama suderintojo
blykstės valdymo funkcijai pritaikytas blykstės įrenginys, keičiant blykstės
nustatymus fotoaparate arba blykstės įrenginyje, pokyčiai matomi abiejuose
įrenginiuose; lygiai taip yra ir su nustatymais, pakeistais naudojant papildomą
programinę įrangą Camera Control Pro 2.
197
A i-TTL blykstės valdymas
Nustačius su CLS derančio blykstės įrenginio režimą TTL, fotoaparatas
automatiškai parenka vieną iš šių blykstės valdymo tipų:
• i-TTL subalansuota detalių paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniams veidrodiniams (SLR)
fotoaparatams: blykstės įrenginys paleidžia beveik nematomą parengtinių
blyksnių seriją (parengtinius blyksnius) prieš pat blykstelint pagrindinei
blykstei. Parengtiniai blyksniai, atsispindėję nuo objektų visose kadro srityse,
priimami apytiksliai 180 tūkst. pikselių RGB jutiklio ir išanalizuojami kartu su
nuotolio informacija, gauta iš matricos matavimo sistemos, kad būtų
sureguliuotas blykstės galingumas natūraliam balansui tarp pagrindinio
objekto ir aplinkos foninio apšvietimo užtikrinti. Jeigu naudojamas G, E arba D
tipo objektyvas, apskaičiuojant blykstės galingumą įtraukiama atstumo
informacija. Objektyvo be procesoriaus skaičiavimų tikslumą galima padidinti
pateikiant objektyvo duomenis (židinio nuotolį ir didžiausią diafragmą; žr.
p. 250). Neveikia, kai naudojamas taškinis matavimas.
• Standartinė i-TTL detalių paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniams veidrodiniams (SLR)
fotoaparatams: blykstės galia nustatoma taip, kad kadro apšvietimas būtų
įprastinis. Į fono šviesumą neatsižvelgiama. Rekomenduojama naudoti
kadrams, kuriuose pagrindinis objektas užgožia foną arba kai naudojamas
ekspozicijos kompensavimas. Standartinė i-TTL detalių paryškinimo blykstė,
skirta skaitmeniniams veidrodiniams (SLR) fotoaparatams, įjungiama
automatiškai, kai įjungiamas taškinio matavimo režimas.
198
Fotografavimas su blykste, sumontuota ant
fotoaparato
Kai ant fotoaparato sumontuojama SB-5000,
SB-500, SB-400 arba SB-300, blykstės valdymo
režimą, blykstės galingumą ir kitus blykstės
nustatymus galima keisti naudojant
fotografavimo meniu parametrą Flash
control (blykstės valdymas) > Flash control
mode (blykstės valdymo režimas) (jei
naudojamas modelis SB-5000, šiuos nustatymus taip pat galima keisti
naudojant blykstės įrenginio valdiklius). Galimos parinktys priklauso nuo
naudojamos blykstės (0 328), o parametro Flash control mode
(blykstės valdymo režimas) parinktys priklauso nuo parinkto režimo.
Kitų blykstės įrenginių nustatymus galima keisti tik naudojant blykstės
įrenginių valdiklius.
• TTL: i-TTL režimas. Jei blykstės modelis yra SB-500, SB-400 arba SB-300,
blykstės kompensavimo vertę galima reguliuoti mygtuku W (M)
(0 203).
• Auto external flash (išorinės blykstės automatinis): kai įjungtas šis režimas,
galingumas reguliuojamas automatiškai pagal objekto atspindimos
šviesos kiekį, be to, veikia blykstės kompensavimo funkcija.
Automatinis išorinės blykstės režimas pritaikytas automatinės
diafragmos (qA) veiksenai ir automatinei ne TTL (A) veiksenai.
Automatinė ne TTL veiksena parenkama automatiškai, kai
prijungiamas objektyvas be procesoriaus ir sąrankos meniu parinktimi
Non-CPU lens data (objektyvų be procesorių duomenys) (0 250)
nenurodomas jo židinio nuotolis bei didžiausia diafragma. Žr. blykstės
įrenginio vadovą, kur rasite išsamesnės informacijos.
• Distance-priority manual (reguliuojama pagal atstumą rankinė blykstė): parinkite
atstumą iki objekto; blykstės galingumas reguliuojamas automatiškai.
Taip pat veikia blykstės kompensavimo funkcija.
199
• Manual (rankinė): blykstės galingumas parenkamas rankiniu būdu.
• Repeating flash (kelis kartus suveikianti blykstė): kol atvertas užraktas, blykstė
suveikia keletą kartų – sukuriamas daugkartinės ekspozicijos efektas.
Parinkite blykstės galingumą (Output (galia)), blyksnių skaičių (Times
(kartai)) ir blyksnių skaičių per sekundę (Frequency (dažnis),
matuojamas hercais). Atminkite: bendras blyksnių skaičius gali skirtis
atsižvelgiant į parametrų Output (galia) ir Frequency (dažnis)
parinktis; išsamiau skaitykite su blykstės įrenginiu pateiktuose
dokumentuose.
200
Blykstės režimai
Fotoaparate įdiegti šie blykstės režimai:
Blykstės režimas
Raudonų akių
efekto
mažinimas
Aprašymas
Šį režimą rekomenduojama naudoti daugeliu atvejų. Kai
įjungtas programuojamas automatinis arba automatinis
diafragmos pirmumo režimas, automatiškai nustatomos
užrakto greičio vertės nuo 1/250 iki 1/60 sek. (nuo 1/8 000 iki
1/60 sek., jei parinktas automatinis židinio plokštumos
sinchronizavimas dideliu greičiu; 0 299).
Jei blykstės įrenginyje įdiegta raudonų akių efekto mažinimo
funkcija, parinkite šį režimą, kad sumažintumėte raudonų akių
efektą, kurį kartais sukelia blykstė. Nerekomenduojama
naudoti su judančiais objektais arba kitais atvejais, kai reikia
greitesnės užrakto reakcijos. Fotografuodami nejudinkite
fotoaparato.
Raudonų akių
efekto
mažinimas su
lėta
sinchronizacija
Sujungia raudonų akių efekto mažinimo funkciją su lėta
sinchronizacija. Naudojama portretinėms nuotraukoms,
fotografuojamoms naktinio kraštovaizdžio fone. Šis režimas
veikia tik įjungus programuojamą automatinį arba automatinį
diafragmos pirmumo ekspozicijos režimą. Rekomenduojama
naudoti trikojį, kad dėl fotoaparato drebėjimo nebūtų sulietos
nuotraukos.
Priekinės
diafragmos
sinchronizacija
Lėta
sinchronizacija
Galinės
diafragmos
sinchronizacija
Blykstė išjungta
Blykstė suderinama su 30 sek. užrakto greičiu, kad naktį arba
esant prastam apšvietimui matytųsi ir objektas, ir fonas. Šis
režimas veikia tik įjungus programuojamą automatinį arba
automatinį diafragmos pirmumo ekspozicijos režimą.
Rekomenduojama naudoti trikojį, kad dėl fotoaparato
drebėjimo nebūtų sulietos nuotraukos.
Kai įjungtas automatinio užrakto pirmumo arba rankinės
ekspozicijos režimas, blykstė suveikia prieš pat užsidarant
užraktui. Naudokite, kai pageidaujama sukurti judantiems
objektams iš paskos besidriekiančio šviesos srauto efektą. Kai
įjungtas programuojamas automatinis arba automatinis
diafragmos pirmumo režimas, lėtos galinės diafragmos
sinchronizacija yra naudojama objektui ir fonui užfiksuoti.
Rekomenduojama naudoti trikojį, kad dėl fotoaparato
drebėjimo nebūtų sulietos nuotraukos.
Blykstė nesuveikia.
201
❚❚ Blykstės režimo parinkimas
Norėdami parinkti blykstės režimą,
paspauskite mygtuką W (M) ir
sukite pagrindinių komandų ratuką,
kol valdymo pulte bus parinktas
pageidaujamas blykstės režimas:
W (M) mygtukas
Priekinės diafragmos
sinchronizacija
Raudonų akių efekto
mažinimas 1
Blykstė išjungta
Galinės diafragmos
sinchronizacija 4
Pagrindinių
komandų ratukas
Raudonų akių efekto
mažinimas su lėta
sinchronizacija 1, 2
Lėta sinchronizacija 3
1 Jei blykstės įrenginyje neįdiegta raudonų akių efekto mažinimo funkcija, ima mirksėti piktograma Y.
2 Raudonų akių efekto mažinimas su lėta sinchronizacija įmanomas tik įjungus ekspozicijos režimą P arba A. Jei
įjungiamas režimas S arba M, vietoj raudonų akių efekto mažinimo su lėta sinchronizacija režimo nustatomas
raudonų akių efekto mažinimo režimas.
3 Įmanoma tik įjungus ekspozicijos režimą P arba A. Jei įjungiamas režimas S arba M, vietoje lėtos
sinchronizacijos režimo nustatomas priekinės diafragmos sinchronizacijos režimas.
4 Kai įjungtas ekspozicijos režimas P arba A, atleidus mygtuką W (M), nustatomas blykstės lėtos
galinės diafragmos sinchronizacijos režimas.
A Studijinių blyksčių sistemos
Galinės diafragmos sinchronizacijos režimo negalima naudoti su studijinių
blyksčių sistemomis, nes neįmanoma pasiekti tinkamos sinchronizacijos.
202
Blykstės kompensavimas
Blykstės kompensavimas naudojamas keisti galingumui nuo –3 EV iki
+1 EV kas 1/3 EV, keičiant pagrindinio objekto šviesumą fono atžvilgiu.
Blykstės galingumą galima padidinti, kad būtų pašviesintas pagrindinis
objektas arba sumažinti, kad būtų išvengta nepageidaujamų ryškiai
apšviestų sričių arba atspindžių. Bendruoju atveju parinkite teigiamas
vertes, jei norite, kad pagrindinis objektas būtų šviesesnis, arba
neigiamas, jei – tamsesnis.
Blykstės kompensavimo vertė
nustatoma spaudžiant mygtuką
W (M) ir sukant papildomų
komandų ratuką, kol valdymo pulte
pasirodo pageidaujama vertė.
W (M) mygtukas
±0 EV (paspaustas
mygtukas W (M))
–0,3 EV
Papildomų
komandų ratukas
+1,0 EV
Kai vertė yra ne ±0,0, atleidus mygtuką W (M), valdymo pulte ir vaizdo
ieškiklyje rodoma piktograma Y. Esamą blykstės kompensavimo vertę
galima pamatyti paspaudus mygtuką W (M).
Normalų blykstės galingumą galima atkurti nustačius blykstės
kompensavimo vertę ±0,0. Išjungus fotoaparatą, pradinė blykstės
kompensavimo vertė negrąžinama.
203
A Papildomos blykstės
Kai įjungtas i-TTL arba automatinės diafragmos (qA) blykstės valdymo režimas,
blykstės kompensavimo vertė, parinkta papildomoje blykstėje arba
fotografavimo meniu parametro Flash control (blykstės valdymas) parinktimi,
pridedama prie blykstės kompensavimo vertės, parinktos paspaudžiant mygtuką
W (M) ir sukant komandų ratuką.
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip parinkti blykstės kompensavimo žingsnelių dydį, rasite
pasirinktinio nustatymo b3 apraše (Exp./flash comp. step value (ekspozicijos/
blykstės kompensavimo žingsnelio vertė), 0 294). Informacijos apie tai, kaip
parinkti, ar naudojant blykstę jos kompensavimo vertė bus pridedama prie
ekspozicijos kompensavimo vertės, rasite pasirinktinio nustatymo e3 apraše
(Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos kompensavimas), 0 300).
Informacijos, kaip automatiškai keisti blykstės galingumą darant kadrų seriją,
rasite p. 147.
204
FV fiksavimas
Ši funkcija naudojama blykstės galingumui fiksuoti, kad nuotraukas būtų
galima perkomponuoti nekeičiant blykstės galingumo ir užtikrinant, kad
blykstės galingumas būtų tinkamas objektui net ir tuomet, kai objektas
nėra kadro centre. Blykstės galingumas reguliuojamas automatiškai,
atsižvelgiant į ISO jautrumą ir diafragmą. FV fiksavimo funkcija veikia tik
naudojant su CLS derančius blykstės įrenginius (0 328, 330).
Kaip naudoti FV fiksavimo funkciją:
1 Priskirkite FV fiksavimo funkciją
fotoaparato valdikliui.
Priskirkite FV lock (FV fiksavimas) kuriam
nors valdikliui naudodami pasirinktinį
nustatymą f1 (Custom control
assignment (pasirinktinių funkcijų
priskyrimas valdikliams), 0 301).
2 Prijunkite su CLS derantį blykstės įrenginį.
Ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuokite su CLS derantį
blykstės įrenginį (0 328).
3 Nustatykite tinkamą blykstės įrenginio režimą.
Įjunkite blykstės įrenginį ir nustatykite jo režimo parinktį TTL,
parengtiniai blyksniai qA arba parengtiniai blyksniai A. Išsamios
informacijos rasite su blykstės įrenginiu pateiktuose dokumentuose.
4 Sufokusuokite.
Norėdami sufokusuoti,
nustatykite objektą kadro
centre ir nuspauskite iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką.
205
5 Užfiksuokite blykstės
galingumą.
Įsitikinę, kad vaizdo ieškiklyje
rodomas blykstės parengties daviklis (M), paspauskite 1 veiksmu
parinktą valdiklį. Blykstė paleis parengtinį blyksnį, kad nustatytų
tinkamą galingumą. Ši blykstės galingumo vertė užfiksuojama ir
vaizdo ieškiklyje atsiranda FV fiksavimo piktograma (e).
6 Perkomponuokite nuotrauką.
7 Fotografuokite.
Norėdami fotografuoti, iki galo nuspauskite užrakto atleidimo
mygtuką. Pageidaujant papildomas nuotraukas galima daryti
neatsisakant FV fiksavimo funkcijos.
8 Atsisakykite FV fiksavimo funkcijos.
Norėdami atsisakyti FV fiksavimo funkcijos, paspauskite 1 veiksmu
parinktą valdiklį. Įsitikinkite, kad vaizdo ieškiklyje neberodoma FV
fiksavimo piktograma (e).
206
A Matavimas
FV fiksavimo funkcijos matavimo sritys:
Blykstės įrenginys
Atskiras blykstės
įrenginys
Naudojant su kitais
blykstės įrenginiais
(patobulintas belaidžio
apšvietimo valdymas)
Blykstės režimas
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A (pagrindinė
blykstė)
Matuojama sritis
6 mm apskritimas kadro centre
Ekspozicijos matuoklio matuojama
sritis
Visas kadras
Ekspozicijos matuoklio matuojama
sritis
207
Fotografavimas su nuotolinėmis blykstėmis
Naudokite nuotoliniu būdu valdomus blykstės
įrenginius, skirtus sukurti apšvietimui
nemontuojant jų ant fotoaparato
(patobulintas belaidžio apšvietimo valdymas
arba AWL; 0 328). Fotoaparatas pritaikytas
dvejopam nuotoliniam blyksčių valdymui:
optiniam AWL, pagal kurio principą
pagrindinė blykstė valdo nuotolinius blykstės įrenginius optiniais
signalais (mažo intensyvumo impulsiniais blyksniais), ir radijo AWL,
pagal kurio principą nuotoliniai blykstės įrenginiai valdomi radijo
signalais, siunčiamais iš ant fotoaparato sumontuoto WR-R10. Kai ant
fotoaparato sumontuojamas blykstės įrenginys SB-5000, SB-500 arba
belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-R10, nuotolinio blyksčių valdymo
režimą galima įjungti naudojant fotoaparato fotografavimo meniu
elementą Flash control (blykstės valdymas) > Wireless flash options
(belaidžių blyksčių parinktys).
Parinktis
Optical AWL
(optinis AWL)
Optical/radio
AWL (optinis/
radijo AWL)
Radio AWL
(radijo AWL)
Off (išjungta)
208
Aprašymas
Nuotoliniai blykstės įrenginiai valdomi naudojant mažo
intensyvumo blyksnius, skleidžiamus pagrindinės blykstės.
Parinktis galima tik sumontavus ant fotoaparato kontaktinės
jungties SB-5000, SB-500 arba nuotolinius blykstės įrenginius,
pritaikytus optiniam AWL (0 209).
Ši parinktis skirta fotografuoti su blykstėmis, naudojant optiniais
ir radijo signalais valdomus blykstės įrenginius. Ją galima
nustatyti, kai prie fotoaparato kontaktinės jungties prijungiamas
WR-R10 ir SB-500 arba SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ar SU-800,
sukonfigūravus juos pagrindinės blykstės funkcijai atlikti (0 213).
Automatiškai nustatoma parametro Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas) parinktis Group flash (blyksčių
grupė) (0 214).
Nuotoliniai blykstės įrenginiai valdomi radijo signalais, kuriuos
siunčia prie fotoaparato prijungtas WR-R10 (0 210). Parinktis
galima tik naudojant WR-R10 ir nuotolinius blykstės įrenginius,
pritaikytus radijo AWL funkcijai.
Fotografavimo naudojant nuotolines blykstes funkcija išjungta.
Parengimas
Šiame skirsnyje išsamiai aprašoma, kaip parengti fotografavimo su
belaidėmis blykstėmis įrangą – WR-R10 arba pagrindinę blykstę,
sumontuotą ant fotoaparato kontaktinės jungties (C), ir nuotolinius
blykstės įrenginius (f). Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti
papildomas blykstes, galima rasti su įrenginiais pateiktuose
dokumentuose.
❚❚ Optical AWL (optinis AWL)
Toliau pateikti nurodymai parengti darant prielaidą, kad pagrindinė
blykstė yra SB-5000 arba SB-500. Jei pagrindinės blykstės funkciją atlieka
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 arba SU-800, nustatymus reikia keisti
naudojant atskirų blykstės įrenginių valdiklius; išsamiau žr. blykstės
įrenginių vadovus.
1 C: prijunkite pagrindinę blykstę.
Ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuokite SB-5000 arba
SB-500.
2 C: įjunkite optinio AWL funkciją.
Nustatykite fotografavimo meniu parametro Flash control
(blykstės valdymas) > Wireless flash options (belaidžių blyksčių
parinktys) parinktį Optical AWL (optinis AWL).
Dabar galima fotografuoti, kaip aprašyta p. 214.
209
❚❚ Radio AWL (radijo AWL)
Radijo AWL įmanomas su tam pritaikytais nuotoliniais blykstės
įrenginiais, kai ant fotoaparato sumontuojamas WR-R10.
1 C: prijunkite WR-R10.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. dokumentus, pateiktus su WR-R10.
2 C: įjunkite radijo AWL funkciją.
Nustatykite fotografavimo meniu parametro Flash control
(blykstės valdymas) > Wireless flash options (belaidžių blyksčių
parinktys) parinktį Radio AWL (radijo AWL).
3 C: nustatykite pageidaujamą WR-R10
kanalą.
Nustatykite WR-R10 kanalų perjungiklį į
pageidaujamo kanalo padėtį.
A Radijo AWL
Naudojant WR-R10 reikia adapterio WR-A10. Atnaujinkite WR-R10 integruotą
programinę įrangą, įdiegdami naujausią jos versiją; informacijos apie integruotos
programinės įrangos naujinius ieškokite savo šalies Nikon interneto svetainėje.
210
4 C: parinkite ryšio režimą.
Parinkite sąrankos meniu parametrą
Wireless remote (WR) options
(nuotolinio belaidžio (WR) valdymo
parinktys) > Link mode (ryšio režimas)
(0 307) ir nustatykite vieną iš šių parinkčių:
• Pairing (siejimas): susiekite blykstės įrenginį
su WR-R10.
• PIN (PIN kodas): sudarykite fotoaparato ir blykstės įrenginio ryšį
naudodami keturių skaitmenų PIN kodą.
5 f: sudarykite belaidį ryšį.
Įjunkite blykstės įrenginių nuotolinio valdymo režimą, nustatykite
įrenginių ryšio kanalą, kurį parinkote 3 veiksmu, ir susiekite blykstės
įrenginius su WR-R10 pagal parinktį, kurią nustatėte 4 veiksmu:
• Pairing (siejimas): įjunkite blykstės įrenginio siejimo funkciją ir
paspauskite WR-R10 siejimo mygtuką. Siejimas būna baigtas, kai
WR-R10 ir blykstės įrenginio lemputės LINK ima mirksėti oranžine ir
žalia šviesa; sudarius ryšį, blykstės įrenginio lemputė LINK įsižiebia
žalia šviesa.
• PIN (PIN kodas): blykstės įrenginio valdikliais įveskite PIN kodą, kurį
parinkote 4 veiksmu. Sudarius ryšį, blykstės įrenginio lemputė LINK
įsižiebia žalia šviesa.
Kartokite 5 veiksmą, kol susiesite visus nuotolinius blykstės
įrenginius.
Dabar galima fotografuoti, kaip aprašyta p. 214.
211
A Pakartotinis prijungimas
Jei kanalo, ryšio režimo ir kiti nustatymai nekeičiami, parinkus nuotolinį režimą
fotoaparatas automatiškai prisijungia prie anksčiau susietų blykstės įrenginių.
Tokiu atveju galima praleisti 3–5 veiksmus. Sudarius ryšį, blykstės įrenginio
lemputė LINK įsižiebia žalia šviesa.
A Radijo signalais valdomi blykstės įrenginiai
Radijo signalais valdomus blykstės įrenginius galima derinti su bet kuriuo iš
toliau nurodytų blykstės įrenginių, sumontuotų ant fotoaparato kontaktinės
jungties:
• SB-5000: prieš prijungdami blykstės įrenginį įjunkite jame radijo signalais
valdomos pagrindinės blykstės režimą (viršutiniame kairiajame ekrano kampe
atsiranda piktograma d) ir nustatykite blyksčių grupės arba nuotolinės kelis
kartus suveikiančios blykstės valdymo parinktį. Kai įrenginys prijungiamas,
nustatymus galima derinti naudojant blykstės įrenginio valdiklius arba
fotoaparato meniu parinktis: Group flash options (blyksčių grupės
parinktys) > Master flash (pagrindinė blykstė) arba parametro Remote
repeating options (nuotolinio kartojimo parinktys) parinktį „M“.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700: sukonfigūruokite blykstę, kad ši galėtų veikti
autonominiu režimu, ir naudodami blykstės įrenginio valdiklius suderinkite
blykstės nustatymus.
• SB-500, SB-400, SB-300: sumontuokite blykstę ant fotoaparato ir suderinkite
nustatymus naudodami parinktį Group flash options (blyksčių grupės
parinktys) > Master flash (pagrindinė blykstė).
212
❚❚ Optical/Radio AWL (optinis/radijo AWL)
Jei apšvietimas kuriamas naudojant ir optiniais, ir radijo signalais
valdomus blykstės įrenginius, nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės valdymas) > Wireless flash
options (belaidžių blyksčių parinktys) parinktį Optical/radio AWL
(optinis/radijo AWL) ir parenkite radijo signalais valdomus įrenginius,
kaip aprašyta temoje „Radijo AWL“ (0 210). Priskirkite optiniais signalais
valdomus įrenginius grupei A, B arba C, o radijo signalais valdomus
įrenginius – grupei D, E arba F. Dabar galima fotografuoti, kaip aprašyta
p. 214.
A Informacija apie nuotolines blykstes
Jei norite peržiūrėti, kokie blykstės įrenginiai šiuo
metu valdomi naudojant radijo AWL funkciją,
parinkite fotografavimo meniu parametrą Flash
control (blykstės valdymas) > Radio remote
flash info (informacija apie nuotolines radijo
blykstes). Kiekvieno blykstės įrenginio
identifikatorių („remote flash name“ – nuotolinės
blykstės pavadinimas) galima pakeisti naudojant
blykstės įrenginio valdiklius.
213
Fotografavimas
Fotografavimo meniu parametrą Flash control (blykstės valdymas) >
Remote flash control (nuotolinės blykstės valdymas) sudaro trys
fotografavimo su nuotolinėmis blykstėmis parinktys: Group flash
(blyksčių grupė), Quick wireless control (spartusis belaidis
valdymas) ir Remote repeating (nuotolinis kartojimas).
❚❚ Group Flash (blyksčių grupė)
Nustatykite šią parinktį, jei reguliuoti kiekvienos grupės nustatymus
reikia atskirai.
1 C: parinkite Group flash options
(blyksčių grupės parinktys).
Blykstės valdymo rodinyje pažymėkite
Group flash options (blyksčių grupės
parinktys) ir spauskite 2.
2 C: parinkite blykstės valdymo režimą.
Parinkite pagrindinės blykstės ir kiekvieną
grupę sudarančių blykstės įrenginių
valdymo režimą ir galingumą:
• TTL: i-TTL blykstės valdymas (0 198).
• qA: automatinė diafragma (galima
parinkti tik naudojant tam pritaikytus
blykstės įrenginius).
• M: parinkite blykstės galingumą rankiniu būdu.
• – – (išjungta): įrenginiai nesuveikia ir neįmanoma reguliuoti blykstės
galingumo.
214
Jei nustatyta fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Wireless flash options
(belaidžių blyksčių parinktys) parinktis
Optical AWL (optinis AWL) arba Optical/
radio AWL (optinis/radijo AWL) (0 284),
parinkite pagrindinės blykstės ryšio kanalą.
Jei naudojamų nuotolinių blykstės įrenginių tarpe yra SB-500, reikia
parinkti 3 kanalą; kitais atvejais galima parinkti bet kurį kanalą nuo 1
iki 4.
3 f: parinkite ryšio kanalą (tik optinio AWL atveju).
Nustatykite nuotolinių blykstės įrenginių ryšio kanalą, parinktą 2
veiksmu.
4 f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.
Optical AWL (optinis AWL)
Parinkite kiekvieno nuotolinio blykstės įrenginio grupę (A, B arba C, o
jei naudojate pagrindinę blykstę SB-500 – A arba B). Nors nuotolinių
blykstės įrenginių skaičius neribojamas, naudoti vienoje grupėje
daugiau kaip tris gali būti nepraktiška. Viršijus šį skaičių, nuotolinių
blykstės įrenginių skleidžiama šviesa trukdys gauti norimą rezultatą.
Radio AWL (radijo AWL)
Kiekvienam nuotoliniam blykstės įrenginiui parinkite grupę (A–F).
Pagrindinė blykstė gali valdyti iki 18 blykstės įrenginių, sudarančių
įvairius derinius.
215
5 C/f: sukomponuokite nuotrauką.
Sukomponuokite nuotrauką ir išdėstykite blykstės įrenginius.
Išsamiau skaitykite kartu su blykstės įrenginiais pateiktuose
dokumentuose. Išdėstę įrenginius padarykite bandomąją nuotrauką,
kad įsitikintumėte, jog veikia visi blykstės įrenginiai. Išbandyti radijo
signalais valdomų blykstės įrenginių blyksnį taip pat galima, kol
rodomas blykstės informacinis ekranas (0 222), paspaudžiant
mygtuką i ir parenkant M Test flash (bandyti blykstę).
6 C/f: sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir
fotografuokite.
Esant įjungtam radijo AWL režimui,
fotoaparato vaizdo ieškiklyje (0 196) arba
blykstės informaciniame ekrane įsižiebs
blykstės parengties daviklis, kai blykstės
įrenginiai bus parengti. Radijo signalais
valdomų įrenginių būseną taip pat galima
peržiūrėti parenkant fotografavimo meniu
elementą Flash control (blykstės valdymas) > Radio remote flash
info (informacija apie nuotolines radijo blykstes).
❚❚ Quick wireless control (spartusis belaidis valdymas)
Nustačius šią parinktį galima reguliuoti bendrą blykstės kompensavimo
vertę ir santykinį A ir B grupių balansą, o C grupės galingumas
nustatomas rankiniu būdu.
1 C: parinkite Quick wireless control
options (spartaus belaidžio valdymo
parinktys).
Blykstės valdymo rodinyje pažymėkite
Quick wireless control options (spartaus
belaidžio valdymo parinktys) ir
spauskite 2.
216
2 C: suderinkite blykstės nustatymus.
Parinkite A ir B grupės balansą.
Suderinkite A ir B grupės blykstės
kompensavimo vertę.
Parinkite C grupę sudarančių blykstės
įrenginių valdymo režimą ir galingumą:
• M: parinkite blykstės galingumą rankiniu
būdu.
• – –: C grupę sudarantys įrenginiai
nesuveikia.
Jei nustatyta fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Wireless flash options
(belaidžių blyksčių parinktys) parinktis
Optical AWL (optinis AWL) (0 284),
parinkite pagrindinės blykstės ryšio kanalą.
Jei naudojamų nuotolinių blykstės
įrenginių tarpe yra SB-500, reikia parinkti 3 kanalą; kitais atvejais
galima parinkti bet kurį kanalą nuo 1 iki 4.
3 f: parinkite ryšio kanalą (tik optinio AWL atveju).
Nustatykite nuotolinių blykstės įrenginių ryšio kanalą, parinktą 2
veiksmu.
217
4 f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.
Parinkite grupę (A, B arba C).
Optical AWL (optinis AWL)
Nors nuotolinių blykstės įrenginių skaičius neribojamas, naudoti
vienoje grupėje daugiau kaip tris gali būti nepraktiška. Viršijus šį
skaičių, nuotolinių blykstės įrenginių skleidžiama šviesa trukdys gauti
norimą rezultatą.
Radio AWL (radijo AWL)
Pagrindinė blykstė gali valdyti iki 18 blykstės įrenginių, sudarančių
įvairius derinius.
5 C/f: sukomponuokite nuotrauką.
Sukomponuokite nuotrauką ir išdėstykite blykstės įrenginius.
Išsamiau skaitykite kartu su blykstės įrenginiais pateiktuose
dokumentuose. Išdėstę įrenginius padarykite bandomąją nuotrauką,
kad įsitikintumėte, jog veikia visi blykstės įrenginiai. Išbandyti radijo
signalais valdomų blykstės įrenginių blyksnį taip pat galima, kol
rodomas blykstės informacinis ekranas (0 222), paspaudžiant
mygtuką i ir parenkant M Test flash (bandyti blykstę).
6 C/f: sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir
fotografuokite.
Esant įjungtam radijo AWL režimui,
fotoaparato vaizdo ieškiklyje (0 196) arba
blykstės informaciniame ekrane įsižiebs
blykstės parengties daviklis, kai blykstės
įrenginiai bus parengti. Radijo signalais
valdomų įrenginių būseną taip pat galima
peržiūrėti parenkant fotografavimo meniu
elementą Flash control (blykstės valdymas) > Radio remote flash
info (informacija apie nuotolines radijo blykstes).
218
❚❚ Remote Repeating (nuotolinis kartojimas)
Kai nustatyta ši parinktis, blykstės įrenginiai blyksi daug kartų, kol
atvertas užraktas, ir sukuria daugkartinės ekspozicijos efektą.
1 C: parinkite Remote repeating options
(nuotolinio kartojimo parinktys).
Blykstės valdymo rodinio meniu
pažymėkite Remote repeating options
(nuotolinio kartojimo parinktys) ir
spauskite 2.
2 C: suderinkite blykstės nustatymus.
Parinkite blykstės galingumą (Output
(galia)), didžiausią blykstės įrenginio
blyksnių skaičių (Times (kartai)) ir blyksnių
skaičių per sekundę (Frequency (dažnis)).
Įjunkite arba išjunkite parinktas grupes.
Parinktai grupei įjungti nustatykite ON, o
parinktai grupei išjungti nustatykite – –.
Jei nustatyta fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Wireless flash options
(belaidžių blyksčių parinktys) parinktis
Optical AWL (optinis AWL) (0 284),
parinkite pagrindinės blykstės ryšio kanalą.
Jei naudojamų nuotolinių blykstės
įrenginių tarpe yra SB-500, reikia parinkti 3 kanalą; kitais atvejais
galima parinkti bet kurį kanalą nuo 1 iki 4.
219
3 f: parinkite ryšio kanalą (tik optinio AWL atveju).
Nustatykite nuotolinių blykstės įrenginių ryšio kanalą, parinktą 2
veiksmu.
4 f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.
Optical AWL (optinis AWL)
Kiekvienam nuotoliniam blykstės įrenginiui parinkite grupę (A, B
arba C). Nors nuotolinių blykstės įrenginių skaičius neribojamas,
naudoti vienoje grupėje daugiau kaip tris gali būti nepraktiška.
Viršijus šį skaičių, nuotolinių blykstės įrenginių skleidžiama šviesa
trukdys gauti norimą rezultatą.
Radio AWL (radijo AWL)
Kiekvienam nuotoliniam blykstės įrenginiui parinkite grupę (A–F).
Pagrindinė blykstė gali valdyti iki 18 blykstės įrenginių, sudarančių
įvairius derinius.
5 C/f: sukomponuokite nuotrauką.
Sukomponuokite nuotrauką ir išdėstykite blykstės įrenginius.
Išsamiau skaitykite kartu su blykstės įrenginiais pateiktuose
dokumentuose. Išdėstę įrenginius padarykite bandomąją nuotrauką,
kad įsitikintumėte, jog veikia visi blykstės įrenginiai. Išbandyti radijo
signalais valdomų blykstės įrenginių blyksnį taip pat galima, kol
rodomas blykstės informacinis ekranas (0 222), paspaudžiant
mygtuką i ir parenkant M Test flash (bandyti blykstę).
6 C/f: sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir
fotografuokite.
Esant įjungtam radijo AWL režimui,
fotoaparato vaizdo ieškiklyje (0 196) arba
blykstės informaciniame ekrane įsižiebs
blykstės parengties daviklis, kai blykstės
įrenginiai bus parengti. Radijo signalais
valdomų įrenginių būseną taip pat galima
peržiūrėti parenkant fotografavimo meniu
elementą Flash control (blykstės valdymas) > Radio remote flash
info (informacija apie nuotolines radijo blykstes).
220
A Optinis AWL
Nukreipkite nuotolinių blykstės įrenginių jutiklių langelius taip, kad pro juos
galėtų patekti pagrindinės blykstės skleidžiama šviesa (ypač svarbu tai patikrinti,
jei fotoaparatas nesumontuotas ant trikojo). Pasirūpinkite, kad tiesioginė šviesa
arba stiprūs nuotolinių blykstės įrenginių šviesos atspindžiai nepatektų pro
fotoaparato objektyvą (esant įjungtam TTL režimui) arba nuotolinių blykstės
įrenginių fotojutiklius (esant įjungtam qA režimui), nes gali būti pakenkta
ekspozicijai. Kad pagrindinės blykstės skleidžiamų mažo intensyvumo blyksnių
nesimatytų nuotraukose, kai fotografuojama iš arti, nustatykite mažą ISO
jautrumą ar mažą diafragmą (didelį f skaičių) arba pasukite pagrindinės blykstės
galvutę į viršų. Išdėstę nuotolinius blykstės įrenginius, padarykite bandomąją
nuotrauką ir peržiūrėkite rezultatus fotoaparato ekrane.
A Blykstės kompensavimas
Blykstės kompensavimo vertė, parinkta nuspaudžiant mygtuką W (M) ir sukant
papildomų komandų ratuką, pridedama prie blykstės kompensavimo vertės,
nustatytos naudojant belaidžių blyksčių parinkčių meniu. Jei parinkta
pagrindinės blykstės arba nuotolinių blykstės įrenginių, veikiančių TTL arba qA
režimu, blykstės kompensavimo vertė yra ne ±0, valdymo pulte ir vaizdo
ieškiklyje mirksi piktogramos Y.
221
Informacijos apie blykstes peržiūra
Fotoaparate galima peržiūrėti prie fotoaparato kontaktinės jungties
prijungtų blykstės įrenginių SB-5000, SB-500, SB-400 arba SB-300 ir
nuotolinių blykstės įrenginių, valdomų radijo AWL režimu naudojant
WR-R10, duomenis. Blykstės informacijai peržiūrėti paspauskite
informaciniame ekrane mygtuką R (0 226). Rodoma informacija skiriasi
atsižvelgiant į blykstės valdymo režimą.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
1 Blykstės parengties daviklis .............. 196
2 Atspindžio piktograma (rodoma, kai
pakreipiama blykstės galva)
3 Įspėjimas dėl blykstės aprėpties kampo
(rodomas, jei aprėpties kampas yra
mažesnis už optimalų)
4 Blykstės valdymo režimas..................199
FP indikacija .......................................... 299
5 Blykstės kompensavimas
(TTL) ............................................. 199, 203
6 Blykstės režimas ...................................201
7 Blykstės kompensavimas ................... 203
❚❚ Automatinė išorinė blykstė
1
2
222
1 Blykstės valdymo režimas..................199
FP indikacija .......................................... 299
2 Blykstės kompensavimas (automatinė
diafragma)................................... 199, 203
❚❚ Reguliuojama pagal atstumą rankinė blykstė
1
2
3
1 Blykstės valdymo režimas.................. 199
FP indikacija .......................................... 299
2 Blykstės kompensavimas (reguliuojama
pagal atstumą rankinė
blykstė)......................................... 199, 203
3 Atstumas ................................................199
❚❚ Rankinis
1
2
1 Blykstės valdymo režimas......... 199, 200
FP indikacija .......................................... 299
2 Blykstės galingumas............................ 200
❚❚ Kelis kartus suveikianti blykstė
1
2
3
1 Blykstės valdymo režimas......... 199, 200
2 Blykstės galingumas (galia)............... 200
3 Blyksnių skaičius (kartai) ....................200
Dažnis ..................................................... 200
A Blykstės informacija ir fotoaparato nustatymai
Blykstės informaciniame ekrane rodomi parinkti
fotoaparato nustatymai, įskaitant ekspozicijos
režimą, užrakto greitį, diafragmą ir ISO jautrumą.
223
❚❚ Blyksčių grupė
1 2
3
5
6
4
❚❚ Spartusis belaidis valdymas
1 2
3
4
5
6
224
7
8
1 Blykstės parengties daviklis 1 ............196
2 Nuotolinis blykstės valdymas ........... 214
3 Nuotolinio blyksčių valdymo
režimas 2 ................................................208
4 Blyksčių grupės valdymo
režimas 2, 3 .............................................214
Blyksčių grupės režimas ..................... 214
Blykstės galingumas/blykstės
kompensavimas.........................203, 214
5 Kanalas 2 ............................... 210, 211, 215
6 Ryšio režimas ........................................211
1 Blykstės parengties daviklis 1 ............196
2 Nuotolinis blykstės
valdymas...................................... 214, 216
3 Nuotolinio blyksčių valdymo
režimas 2 ................................................208
4 A ir B santykis ........................................217
5 Blykstės kompensavimas.......... 203, 217
6 C grupės blyksčių valdymo režimas ir
galingumas .......................................... 217
7 Kanalas 2 ............................... 210, 211, 217
8 Ryšio režimas ........................................211
❚❚ Nuotolinis kartojimas
1
2
3
4
5
6
7
1 Blykstės parengties daviklis 1 ............196
2 Nuotolinis blykstės
valdymas...................................... 214, 219
Blykstės galingumas (galia)...............219
3 Nuotolinio blyksčių valdymo
režimas 2................................................ 208
4 Blyksnių skaičius (kartai) .................... 219
Dažnis ..................................................... 219
5 Grupės būsena (įjungta/išjungta)....219
6 Kanalas 2 ...............................210, 211, 220
7 Ryšio režimas ........................................ 211
1 Rodoma esant įjungtam radijo AWL režimui, kai visi blykstės įrenginiai yra parengties būsenos.
2 Optinis AWL nurodomas piktograma Y, radijo AWL – piktograma Z, o mišrus optinis ir radijo AWL –
piktogramomis Y ir Z. Mišraus optinio ir radijo AWL valdymo režimo optinio AWL kanalas rodomas, tik
jeigu pagrindinės blykstės funkcijai atlikti naudojamas modelis SB-500.
3 Kai naudojamas mišrus optinis ir radijo AWL, piktogramos rodomos kiekvienai grupei.
A Blykstės nustatymų keitimas
Blykstės nustatymus galima keisti paspaudžiant
mygtuką i, kol rodomas informacinis ekranas.
Galimos parinktys priklauso nuo blykstės įrenginio
ir parinktų nustatymų. Taip pat galima paleisti
bandomąjį blyksnį.
225
Kitos fotografavimo parinktys
R mygtukas
Kai fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį, paspaudus mygtuką R,
ekrane rodoma fotografavimo informacija, įskaitant užrakto greitį,
diafragmą, likusių ekspozicijų skaičių ir AF sričių režimą.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
16
12
17
14
1 Bluetooth ryšio indikacija ................. 308
Skrydžio režimas .................................. 307
2 Wi-Fi ryšio indikacija ........................... 308
Eye-Fi ryšio indikacija.......................... 308
3 Palydovų signalo indikacija............... 253
4 Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo
indikacija .............................................. 286
5 Vinjetės kontrolės indikacija ............. 286
6 Automatinė iškraipymų kontrolė..... 286
7 Užraktas su elektronine priekine
diafragma ............................................ 298
8 Ekspozicijos delsos režimas............... 297
9 Intervalų laikmačio indikacija ........... 246
Didelių intervalų indikacija.................. 74
& indikacija.......................................5, 304
226
13
10 Garsinio signalo daviklis.....................306
11 Fotoaparato akumuliatoriaus
indikacija................................................. 35
MB-D17 akumuliatorių tipo
rodinys .................................................. 309
MB-D17 akumuliatorių indikacija
12 Baltos spalvos balansas ...................... 159
13 Picture Control indikacija................... 181
14 Aktyviojo D-Lighting indikacija........ 190
15 Fotografavimo meniu bankas........... 283
16 Vaizdo ploto indikacija ......................... 88
17 Atleidimo režimas................................116
18 19 20
21 22
27
28
29
30
23
24
25
26
31
18 Blykstės sinchronizacijos
indikacija .............................................. 299
19 Užrakto fiksatoriaus piktograma...... 140
20 Užrakto greitis ............................. 133, 135
21 Diafragmos žingsnelio
indikacija ..................................... 134, 325
22 Diafragma (f skaičius) ................ 134, 135
Diafragma (žingsnelių
skaičius) ....................................... 134, 325
23 Ekspozicijos rodiklis............................. 136
Ekspozicijos kompensavimo
rodinys .................................................. 143
Kadrų serijų eigos indikatorius:
Fotografavimas serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis ir
blykstės reikšmėmis ................. 147
WB serija.......................................... 151
24 Vaizdo komentaro indikacija ............ 306
25 Informacijos apie autorių teises
indikacija .............................................. 306
IPTC indikacija....................................... 306
Lanksčios programos daviklis ........... 132
Ekspozicijos režimas............................ 130
Esamo kadro vieta serijos
sekoje .......................................... 149, 153
ADL serijos kadrų skaičius ................. 156
HDR ekspozicijos skirtumas...............195
HDR (serijos) indikacija....................... 192
Ekspozicijų skaičius (daugkartinė
ekspozicija)...........................................238
Daugkartinės ekspozicijos (serijos)
indikacija ..............................................237
30 Fotografavimo serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis ir
blykstės reikšmėmis indikacija........ 147
WB serijos indikacija............................ 151
ADL serijos indikacija .......................... 155
HDR indikacija....................................... 192
Daugkartinės ekspozicijos
indikacija............................................... 237
31 Blykstės režimas ...................................201
26
27
28
29
A Ekrano išjungimas
Norėdami panaikinti ekrane rodomą fotografavimo arba blykstės informaciją,
paspauskite mygtuką R arba nuspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.
Jeigu ilgiau nei 10 sekundžių nebus atliktas joks veiksmas, ekranas automatiškai
išsijungs.
227
36
32
33
34
35
37
38
42 41
40
39
32 Ekspozicijos kompensavimo
38 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos
indikacija .............................................. 143
lieka daugiau nei 1 000
Ekspozicijos kompensavimo
ekspozicijų) ............................................ 36
vertė....................................................... 143 39 Likusių ekspozicijų skaičius ....... 36, 389
33 Blykstės kompensavimo
Rankinio valdymo objektyvo
indikacija .............................................. 203
numeris ................................................. 252
Blykstės kompensavimo vertė.......... 203 40 Vaizdo kokybė ........................................ 91
34 FV fiksavimo indikacija ....................... 206
Antrinio lizdo funkcija........................... 96
Vaizdo dydis ............................................ 94
35 Matavimas ............................................. 128
XQD kortelės piktograma ..............15, 96
36 Diafragmos fiksavimo
SD kortelės piktograma..................15, 96
piktograma .......................................... 140
41
Automatinio fokusavimo režimas.... 101
37 ISO jautrumas ....................................... 123
ISO jautrumo indikacija ...................... 123 42 AF sričių režimas.......................... 103, 106
Automatinio ISO jautrumo
daviklis ................................................. 127
Pastaba: ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis pateiktas iliustravimo tikslais.
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip parinkti, kiek laiko ekranas bus įjungtas, rasite
pasirinktinio nustatymo c4 apraše (Monitor off delay (ekrano išjungimo
delsa), 0 296). Informaciniame ekrane rodomų ženklų spalvą galima pakeisti
naudojant sąrankos meniu parametrą Information display (informacinis
ekranas) (0 305).
228
i mygtukas
Kai fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį,
toliau nurodytos parinktys atveriamos
paspaudžiant mygtuką i. Kryptiniu valdikliu
pažymėkite elementus ir spauskite J, kad
peržiūrėtumėte pažymėto elemento parinktis.
Norėdami grįžti į fotografavimo režimą,
paspauskite iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką.
Parinktis
Photo shooting menu bank (fotografavimo meniu
bankas)
Custom settings bank (pasirinktinių nustatymų
bankas)
Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų
priskyrimas valdikliams)
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
Choose image area (pasirinkti vaizdo plotą)
Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo
mažinimas)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui)
i mygtukas
0
283
292
301
190
89
286
286
229
Nustatymas iš naujo dviem mygtukais:
numatytųjų nustatymų atkūrimas
Toliau išvardytus fotoaparato
nustatymus galima pakeisti
numatytaisiais kartu nuspaudus ir
maždaug dvi sekundes palaikius
mygtukus T ir E (šie mygtukai
pažymėti žaliais taškais). Kol
atstatomi nustatymai, valdymo
pultas trumpam išjungiamas.
230
T mygtukas
E mygtukas
❚❚ Fotografavimo meniu nustatymai 1
Parinktis
Extended photo menu banks (išplėstinio fotografavimo
meniu bankai)
Image quality (vaizdo kokybė)
Image size (vaizdo dydis)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
ISO sensitivity (ISO jautrumas)
Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo
valdymas)
White balance (baltos spalvos balansas)
Numatytasis nustatymas
Off (išjungta)
JPEG normal (standartinės kokybės JPEG)
Large (didelis)
Large (didelis)
100
Off (išjungta)
Auto (automatinis) > Keep white (reduce warm
colors) (išlaikyti baltą spalvą (slopinti šiltas
spalvas))
A-B: 0, G-M: 0
Nepakeisti
Off (išjungta) 3
Tikslinimas
Picture Control nustatymai 2
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)
HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis
Off (išjungta) 4
diapazonas))
Interval timer shooting (fotografavimas intervalų
Išjungta 5
laikmačiu)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
Flicker reduction setting (mirgėjimo mažinimo
Disable (išjungti)
nustatymas)
Flicker reduction indicator (mirgėjimo mažinimo
On (įjungta)
indikacija)
1 Iš naujo nustatomi tik tie nustatymai, kurie tuo metu yra banke, parinktame naudojant parinktį Photo
shooting menu bank (fotografavimo meniu bankas), išskyrus daugkartinės
ekspozicijos ir intervalų laikmačio nustatymus (0 283). Kitų bankų nustatymai lieka nepakitę.
2 Tik esamas Picture Control režimas.
3 Jei šiuo metu vykdoma daugkartinė ekspozicija, fotografavimas bus nutrauktas ir daugkartinė ekspozicija bus
sukurta iš iki tol įrašytų ekspozicijų. Perdengimo režimo ir ekspozicijų skaičiaus reikšmės neatstatomos.
4 Ekspozicijos skirtumo ir vienodinimo reikšmės neatstatomos.
5 Jei vykdomas fotografavimas su intervalų laikmačiu, jis bus nutrauktas. Pradžios laiko, fotografavimo
intervalo, intervalų bei kadrų skaičiaus ir ekspozicijos vienodinimo reikšmės neatstatomos.
231
❚❚ Filmavimo meniu nustatymai
Parinktis
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
ISO sensitivity (mode M) (ISO jautrumas (režimas M))
Auto ISO control (mode M) (automatinis ISO valdymas
(režimas M))
Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas)
White balance (baltos spalvos balansas)
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
Electronic VR (elektroninis VR)
Numatytasis nustatymas
100
Off (išjungta)
51200
Same as photo settings (atitinka fotografavimo
nustatymus)
Off (išjungta)
Off (išjungta)
❚❚ Kiti nustatymai
Parinktis
Fokusavimo taškas 1
Iš anksto nustatytas fokusavimo taškas
Ekspozicijos režimas
Lanksti programa
Ekspozicijos kompensavimas
AE fiksavimo užlaikymas
Užrakto greičio fiksavimas
Diafragmos fiksavimas
Automatinio fokusavimo režimas
AF sričių režimas
Vaizdo ieškiklis
Tiesioginė peržiūra
Fotografuojamo tiesioginės peržiūros vaizdo baltos
spalvos balansas
Kryptiniu valdikliu laipsniškai valdoma diafragma
Šviesių sričių rodymas
232
Numatytasis nustatymas
Centrinis
Centrinis
Programuojamas automatinis
Išjungta
Išjungta
Išjungta
Išjungta
Išjungta
AF-S
Vieno taško AF
Standartinės srities AF
Jokio
Išjungti
Išjungta
Parinktis
Ausinių garsumas
Matavimas
Kadrų serijos
Blykstės režimas
Blykstės kompensavimas
FV fiksavimas
Ekspozicijos delsos režimas
Numatytasis nustatymas
15
Matricos matavimas
Išjungta 2
Priekinės diafragmos sinchronizacija
Išjungta
Išjungta
Išjungta 3
1 Fokusavimo taškas nerodomas, jei nustatoma AF sričių režimo parinktis automatinės srities AF.
2 Grąžinamas ekspozicijų skaičiaus nulis. Serijos žingsnelis atstatomas į 1 EV (fotografavimas serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis) arba 1 (baltos spalvos balanso serija). Dviejų kadrų ADL
serijos programoje antrajam kadrui nustatoma Y Auto (automatinis).
3 Atstatomi tik tie nustatymai, kurie priklauso parametro Custom settings bank (pasirinktinių
nustatymų bankas) parinktimi tuo metu nustatytam bankui (0 292). Kitų bankų nustatymai lieka
nepakitę.
233
Flicker reduction
Šiame fotoaparate yra dvi parametro Flicker reduction (mirgėjimo
mažinimas) parinktys, skirtos mažinti mirgėjimui, kurį sukelia
fluorescencinės arba gyvsidabrio garų apšvietimo lempos. Pirmoji
parinktis yra fotografavimo meniu ir naudojama mažinti mirgėjimui
nuotraukose, daromose žiūrint pro vaizdo ieškiklį, o antroji parinktis yra
filmavimo meniu ir naudojama mažinti mirgėjimui, kai įjungtas
tiesioginės peržiūros ir filmavimo režimas.
❚❚ Fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį
Nustatykite vieną iš šių parinkčių:
• Flicker reduction setting (mirgėjimo mažinimo
nustatymas). Jei nustatysite parinktį Enable
(įjungti), fotoaparatas parinks
fotografavimo momentą taip, kad sumažėtų
mirgėjimo įtaka.
• Flicker reduction indicator (mirgėjimo mažinimo
indikacija). Jei nustatysite parinktį On
(įjungta) ir paspaudus iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką fotoaparatas aptiks
mirgėjimą, vaizdo ieškiklyje bus rodoma
piktograma FLICKER. Jei mirgėjimas
aptinkamas esant nustatytai parametro
Flicker reduction setting (mirgėjimo
FLICKER piktograma
mažinimo nustatymas) parinkčiai Disable
(išjungti), piktograma mirksės. Mirgėjimo mažinimo funkcijos
įjungimui nustatykite parametro Flicker reduction setting
(mirgėjimo mažinimo nustatymas) parinktį Enable (įjungti).
❚❚ Tiesioginės peržiūros ir filmavimo režimas
Filmavimo meniu parinktis Flicker reduction
(mirgėjimo mažinimas) gali būti naudojama
mažinti mirgėjimui ir juostoms,
atsirandančioms tiesioginės peržiūros ir
filmavimo metu (0 290).
234
A Mirgėjimo mažinimo parinktis fotografavimo meniu
Padarykite bandomąjį kadrą, peržiūrėkite rezultatus ir tik tada fotografuokite
toliau. Mirgėjimo mažinimo funkcija gali aptikti 100 ir 120 Hz dažniu mirgančią
šviesą (šis dažnis susijęs atitinkamai su 50 ir 60 Hz kintamąja maitinimo tinklo
įtampa). Mirgėjimo gali nepavykti aptikti arba rezultatai gali neatitikti lūkesčių
tamsaus fono, ryškios šviesos šaltinių arba puošybinio apšvietimo stendų ir kitų
neįprastinio apšvietimo šaltinių atvejais. Užrakto atleidimas gali būti šiek tiek
uždelstas, – tai priklauso nuo šviesos šaltinio. Kai fotografuojama serijomis, kadrų
sparta gali būti mažesnė arba padrika. Be to, gali nepavykti pasiekti
pageidaujamų rezultatų, jei fotografuojant pakinta maitinimo šaltinio dažnis.
Mirgėjimo aptikimas bus neveiksmingas, jei nustatytas užrakto greitis nesieks
/
1 100 sek. (įskaitant parinktis ilgalaikė ekspozicija bulb ir laikas), jei bus parinktas
atleidimo režimas MUP arba įjungtas ekspozicijos delsos režimas. Mirgėjimo
aptikimo funkcija veikia fotografuojant su blykste, tačiau neveikia naudojant
nuotolinius blykstės įrenginius.
235
Daugkartinė ekspozicija
Prireikus įrašyti nuo dviejų iki dešimties ekspozicijų serijas vienoje
nuotraukoje, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
❚❚ Daugkartinės ekspozicijos kūrimas
Daugkartinių ekspozicijų neįmanoma įrašyti, kai įjungtas tiesioginės
peržiūros režimas. Prieš tęsdami išjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
A Ilgesnė įrašymo trukmė
Jeigu atkūrimo arba meniu operacijų metu išsijungus ekranui joks veiksmas
neatliekamas apie 30 sek., fotografavimas baigiamas ir daugkartinė ekspozicija
sukuriama iš ekspozicijų, kurios buvo įrašytos iki to momento. Kitos ekspozicijos
įrašymui likusį laiko intervalą galima padidinti pasirinktinio nustatymo c2
(Standby timer (budėjimo laikmatis), 0 296) parinktimi nustatant ilgesnį laiką.
1 Parinkite Multiple exposure
(daugkartinė ekspozicija).
Pažymėkite fotografavimo meniu parinktį
Multiple exposure (daugkartinė
ekspozicija) ir spauskite 2.
236
2 Parinkite režimą.
Pažymėkite Multiple exposure mode
(daugkartinės ekspozicijos režimas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų
elementų ir spauskite J:
• Jei norite padaryti daugkartinių ekspozicijų
seriją, parinkite 0 On (series) (įjungta
(serija)). Daugkartinės ekspozicijos
fotografavimas tęsis tol, kol
nenustatysite parametro Multiple
exposure mode (daugkartinės ekspozicijos režimas) parinkties
Off (išjungta).
• Jei norite užfiksuoti vieną daugkartinę ekspoziciją, parinkite On (single
photo) (įjungta (viena nuotrauka)). Įprastas fotografavimas
tęsiamas automatiškai, kai tik sukuriama viena daugkartinės
ekspozicijos nuotrauka.
• Jei norite išeiti nekurdami kitų daugkartinės ekspozicijos nuotraukų, parinkite
Off (išjungta).
Jei parenkama On (series) (įjungta
(serija)) arba On (single photo) (įjungta
(viena nuotrauka)), valdymo pulte
rodoma piktograma n.
237
3 Parinkite ekspozicijų skaičių.
Pažymėkite Number of shots
(ekspozicijų skaičius) ir spauskite 2.
Spauskite 1 arba 3, kad parinktumėte
ekspozicijų, kurios bus sujungiamos vienai
nuotraukai gauti, skaičių. Tada spauskite
J.
A BKT mygtukas
Jei parenkama pasirinktinio nustatymo f1
(Custom control assignment (pasirinktinių
funkcijų priskyrimas valdikliams)) > BKT
button + y (BKT mygtukas + y) (0 301)
parinktis Multiple exposure (daugkartinė
ekspozicija), galite parinkti daugkartinės
ekspozicijos režimą nuspaudę mygtuką BKT ir
sukdami pagrindinį komandų ratuką, o
ekspozicijų skaičių – nuspaudę mygtuką BKT ir
sukdami papildomų komandų ratuką. Režimas
ir ekspozicijų skaičius rodomas valdymo pulte.
Režimo piktogramos: a reiškia Off
(išjungta), B reiškia On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)), o b – On
(series) (įjungta (serija)).
238
4 Parinkite perdengimo režimą.
Pažymėkite Overlay mode (perdengimo
režimas) ir spauskite 2.
Bus pateiktos toliau nurodytos parinktys.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
• Add (pridėti): ekspozicijos perdengiamos jų
nemodifikuojant; stiprinimo koeficientas
nereguliuojamas.
• Average (vidurkis): prieš perdengiant
ekspozicijas, kiekvienos iš jų stiprinimo
koeficientas padalijamas iš bendro ekspozicijų skaičiaus
(kiekvienos ekspozicijos stiprinimo koeficientas nustatomas 1/2, jei
yra 2 ekspozicijos, 1/3 – jei yra 3 ekspozicijos, ir taip toliau).
• Lighten (šviesinti): fotoaparatas lygina kiekvienos ekspozicijos
pikselius ir naudoja tik šviesiausius.
+
• Darken (tamsinti): fotoaparatas lygina kiekvienos ekspozicijos
pikselius ir naudoja tik tamsiausius.
+
239
5 Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir
fotografuokite.
Jei įjungtas bet kuris nepertraukiamo atleidimo režimas
(0 116), fotoaparatas įrašo visas ekspozicijas per vieną
seriją. Jei nustatyta parinktis On (series) (įjungta
(serija)), fotoaparatas tęsia daugkartinių ekspozicijų įrašymą, kol
nuspaustas užrakto atleidimo mygtukas; jei nustatyta parinktis On
(single photo) (įjungta (viena nuotrauka)), fotografavimas
daugkartinės ekspozicijos režimu nutraukiamas įrašius vieną
nuotrauką. Kai įjungtas automatinio laikmačio režimas, fotoaparatas,
neatsižvelgdamas į pasirinktinio nustatymo c3 (Self-timer
(automatinis laikmatis)) > Number of shots (ekspozicijų skaičius)
parinktį (0 296), automatiškai įrašo ekspozicijų skaičių, kuris
nurodytas 3 veiksmu, p. 238. Vis dėlto, intervalas tarp kadrų priklauso
nuo pasirinktinio nustatymo c3 (Self-timer (automatinis laikmatis))
> Interval between shots (intervalas tarp kadrų) parinkties. Kai
įjungtas kitas atleidimo režimas, paspaudus užrakto atleidimo
mygtuką, kaskart padaroma viena nuotrauka. Tęskite fotografavimą,
kol bus įrašytos visos ekspozicijos (informacijos, kaip nutraukti
daugkartinę ekspoziciją prieš įrašant visas nuotraukas, rasite p. 241).
Piktograma n mirksi, kol baigiama
fotografuoti. Jei nustatyta parinktis On
(series) (įjungta (serija)), daugkartinių
ekspozicijų fotografavimas užbaigiamas
tik nustačius daugkartinės ekspozicijos
režimo parinktį Off (išjungta). Jei
nustatyta parinktis On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)),
daugkartinių ekspozicijų fotografavimas baigiamas automatiškai,
pasibaigus daugkartinei ekspozicijai. Pasibaigus daugkartinių
ekspozicijų fotografavimui, piktograma n dingsta iš ekrano.
240
❚❚ Daugkartinių ekspozicijų pabaiga
Norėdami pabaigti daugkartinę ekspoziciją
dar nepadarę nurodyto ekspozicijų skaičiaus,
nustatykite daugkartinės ekspozicijos režimo
parinktį Off (išjungta). Jei fotografavimas
baigiamas anksčiau nei padaromas nurodytas
ekspozicijų skaičius, daugkartinė ekspozicija
sukuriama iš ekspozicijų, įrašytų iki to
momento. Jei nustatyta parametro Overlay mode (perdengimo
režimas) parinktis Average (vidurkis), stiprinimo koeficientas
pakoreguojamas, kad atspindėtų faktiškai įrašytų ekspozicijų skaičių.
Atminkite, kad fotografavimas automatiškai nutraukiamas tokiais
atvejais:
• atliekama nustatymo iš naujo dviem mygtukais operacija (0 230);
• fotoaparatas išjungiamas;
• išsenka akumuliatorius;
• ištrinamos nuotraukos.
D Daugkartinė ekspozicija
Daugkartinės ekspozicijos nuotraukose gali atsirasti triukšmo (atsitiktinių ryškių
pikselių, rūko ar linijų).
Neištraukite ir nekeiskite atminties kortelės, kai vykdomas daugkartinės
ekspozicijos įrašymas.
Fotografuojant neįmanoma naudoti tiesioginės peržiūros režimo. Įjungus
tiesioginės peržiūros režimą nustatoma parametro Multiple exposure mode
(daugkartinės ekspozicijos režimas) parinktis Off (išjungta).
Fotografavimo informacija, pateikta informacijos apie atkuriamą nuotrauką
rodinyje (įskaitant matavimo režimą, ekspoziciją, ekspozicijos režimą, židinio
nuotolį, įrašymo datą ir fotoaparato orientaciją), priklauso pirmajam
daugkartinės ekspozicijos kadrui.
241
A Fotografavimas intervalų laikmačiu
Jeigu fotografavimas intervalų laikmačiu yra įjungiamas prieš padarant pirmą
ekspoziciją, fotoaparatas įrašinėja ekspozicijas parinktu intervalu, kol padaromas
ekspozicijų skaičius, nurodytas daugkartinės ekspozicijos meniu (ekspozicijų
skaičius, nurodytas fotografavimo intervalų laikmačiu meniu, ignoruojamas).
Šios ekspozicijos vėliau įrašomos kaip viena nuotrauka ir fotografavimas
intervalų laikmačiu užbaigiamas (jei nustatoma daugkartinės ekspozicijos
režimo parinktis On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)), daugkartinių
ekspozicijų fotografavimas taip pat baigiamas).
A Kiti nustatymai
Fotografuojant daugkartines ekspozicijas, negalima formatuoti atminties
kortelių ir kai kurie meniu elementai būna išblukinti, t. y. neįmanoma jų keisti.
242
Fotografavimas intervalų laikmačiu
Fotoaparatas automatiškai fotografuoja iš anksto nustatytais intervalais.
D Prieš fotografuojant
Naudojant intervalų laikmatį reikia, kad atleidimo režimas būtų ne automatinis
laikmatis (E). Prieš pradėdami fotografuoti intervalų laikmačiu, padarykite
bandomąją nuotrauką naudodami esamus nustatymus ir patikrinkite gautus
rezultatus ekrane. Kai suderinsite nustatymus pagal poreikį, uždarykite vaizdo
ieškiklio okuliaro užraktą, kad pro vaizdo ieškiklį nepatektų šviesos, galinčios
pakenkti nuotraukoms ir ekspozicijai (0 119).
Prieš parinkdami pradžios laiką, sąrankos meniu nurodykite parinktį Time zone
and date (laiko juosta ir data) ir įsitikinkite, ar tinkamai nustatytas fotoaparato
laikrodis (laikas ir data) (0 304).
Rekomenduojama naudoti trikojį. Prieš pradėdami fotografuoti, sumontuokite
fotoaparatą ant trikojo. Kad fotografavimas nebūtų pertrauktas, fotoaparato
akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas. Jei abejojate, ar akumuliatorius įkrautas,
prieš naudojimą įkraukite akumuliatorių arba naudokite kintamosios srovės
adapterį ir kintamosios srovės jungtį (įsigyjama atskirai).
1 Parinkite Interval timer shooting
(fotografavimas intervalų laikmačiu).
Intervalų laikmačio nustatymams atverti
pažymėkite fotografavimo meniu
elementą Interval timer shooting
(fotografavimas intervalų laikmačiu) ir
spauskite 2.
243
2 Suderinkite intervalų laikmačio nustatymus.
Nustatykite pradžios parinktį, intervalą, ekspozicijų skaičių viename
intervale ir ekspozicijos vienodinimo parinktį.
• Pradžios parinkties nustatymas:
Pažymėkite Start options (pradžios
parinktys) ir spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Jei norite pradėti fotografuoti iškart, parinkite Now (dabar). Jei
norite fotografuoti nustatytą dieną ir nustatytu laiku, parinkite
Choose start day and start time (parinkti pradžios dieną ir
laiką), nustatykite dieną bei laiką ir spauskite J.
• Intervalo tarp ekspozicijų parinkimas:
Pažymėkite Interval (intervalas) ir
spauskite 2.
244
Parinkite intervalą (valandas,
minutes ir sekundes) ir spauskite J.
• Intervalą sudarančių ekspozicijų skaičiaus parinkimas:
Pažymėkite No. of intervals ×
shots/interval (intervalų skaičius
ir intervalą sudarančių
ekspozicijų skaičius) ir spauskite 2.
Parinkite intervalų skaičių bei
intervalą sudarančių ekspozicijų
skaičių ir spauskite J.
Kai įjungtas režimas S (vienas kadras), kiekvieno intervalo
nuotraukos daromos sparta, nurodyta pasirinktinio nustatymo d1
(CL mode shooting speed (fotografavimo sparta įjungus
režimą CL); 0 297) parinktimi.
• Ekspozicijos vienodinimo funkcijos įjungimas ir išjungimas:
Pažymėkite Exposure smoothing
(ekspozicijos vienodinimas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Nustačius parinktį On (įjungta), fotoaparatas derina ekspoziciją,
kad ji atitiktų ankstesnę nuotrauką, padarytą įjungus kitą režimą,
išskyrus M (atminkite, kad esant įjungtam režimui M, ekspozicijos
vienodinimo funkcija veikia, tik jei įjungtas automatinis ISO
jautrumo valdymas).
245
3 Pradėkite fotografuoti.
Pažymėkite Start (paleisti) ir spauskite J.
Pirmoji kadrų serija bus padaryta nurodytu
pradžios laiku arba maždaug po 3 sek., jei 2
veiksmu nustatėte parametro Start
options (paleidimo parinktys) parinktį
Now (dabar). Fotografavimas tęsiamas
parinktu intervalu, kol padaromos visos ekspozicijos.
A Fotografuojant
Kai fotografuojama naudojant intervalų laikmatį,
valdymo pulte mirksi piktograma Q. Prieš pat
pradedant kitą fotografavimo intervalą, užrakto
greičio rodinyje pateikiamas likusių intervalų
skaičius, o diafragmos rodinyje pateikiamas
ekspozicijų, likusių dabartiniame intervale,
skaičius. Kitais atvejais likusių intervalų skaičių ir ekspozicijų kiekviename
intervale skaičių galima peržiūrėti nuspaudus iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką (atleidus mygtuką, užrakto greitis ir diafragma bus rodomi tol, kol
baigsis budėjimo laikmačio laikas).
Derinti nustatymus, naudoti meniu ir atkurti nuotraukas galima ir nepasibaigus
fotografavimui intervalų laikmačiu. Ekranas automatiškai išsijungs likus maždaug
keturioms sekundėms iki kito intervalo. Atminkite, kad keičiant fotoaparato
nustatymus, kol veikia intervalų laikmatis, gali nutrūkti fotografavimas.
A Atleidimo režimas
Nepaisant parinkto atleidimo režimo, fotoaparatas kiekvieno intervalo metu
padaro nurodytą ekspozicijų skaičių.
246
❚❚ Fotografavimo intervalų laikmačiu pristabdymas
Fotografavimą intervalų laikmačiu galima pristabdyti tarp dviejų
intervalų paspaudžiant J arba nustatant intervalų laikmačio meniu
parinktį Pause (pristabdyti).
❚❚ Fotografavimo intervalų laikmačiu tęsimas
Kaip pratęsti fotografavimą:
• Pradėti dabar
Pažymėkite Restart
(paleisti iš naujo) ir
spauskite J.
• Pradėti nurodytu laiku
Pažymėkite parametro
Start options
(pradžios parinktys)
parinktį Choose start
day and start time
(parinkti pradžios
dieną ir laiką) ir
spauskite 2.
Parinkite pradžios datą
bei laiką ir spauskite J.
Pažymėkite Restart
(paleisti iš naujo) ir
spauskite J.
❚❚ Fotografavimo intervalų laikmačiu baigimas
Norėdami baigti fotografavimą intervalų laikmačiu prieš padarant
nuotraukas, parinkite intervalų laikmačio elementą Off (išjungta).
247
❚❚ Kada nefotografuojama
Fotoaparatas praleis esamą intervalą, jeigu po to, kai intervalas turėjo
būti pradėtas, aštuonias sekundes ar ilgiau išliks kuri nors iš šių sąlygų:
dar reikia padaryti ankstesnio intervalo nuotrauką arba nuotraukas,
atminties kortelė pilna arba fotoaparatas negali sufokusuoti, kai įjungtas
režimas AF-S (atminkite, kad fotoaparatas iš naujo fokusuoja prieš
kiekvieną kadrą). Fotografavimas tęsiamas nuo kito intervalo.
D Atminties trūkumas
Užsipildžius atminties kortelei, intervalų laikmatis ir toliau veiks, bet nuotraukos
nebus daromos. Ištrynę kelias nuotraukas arba išjungę fotoaparatą ir įdėję kitą
atminties kortelę, tęskite fotografavimą (0 247).
A Fotografavimo meniu bankai
Pakeistos intervalų laikmačio nustatymų reikšmės taikomos visiems
fotografavimo menių bankams (0 283), todėl fotografavimas intervalų
laikmačiu tęsiamas net perjungus meniu bankus. Jei naudojant fotografavimo
meniu elementą Photo shooting menu bank (fotografavimo meniu bankas)
atkuriami fotografavimo meniu nustatymai, fotografavimas intervalų laikmačiu
baigiamas ir atkuriami šie intervalų laikmačio nustatymai:
• Pradžios parinktys: dabar
• Ekspozicijų skaičius: 1
• Intervalas: 00:01':00"
• Ekspozicijos vienodinimas: išjungtas
• Intervalų skaičius: 1
A Kadrų serijos
Prieš pradėdami fotografuoti intervalų laikmačiu, parinkite serijos nustatymus.
Jeigu naudojant fotografavimo intervalų laikmačiu režimą veikia ekspozicijos,
blykstės arba ADL serijos funkcijos, fotoaparatas kiekvieno intervalo metu
padarys ekspozicijų skaičių, nurodytą serijos programoje, kad ir koks ekspozicijų
skaičius būtų nurodytas intervalų laikmačio meniu. Jeigu naudojant
fotografavimo intervalų laikmačiu režimą veikia fotografavimo serijomis su
skirtingomis baltos spalvos balanso reikšmėmis funkcija, fotoaparatas kiekvieno
intervalo metu padarys vieną kadrą ir apdoros jį, kad sukurtų kopijų skaičių,
nurodytą serijos programoje.
248
A Fotografavimas intervalų laikmačiu
Parinkite intervalą, kuris būtų ilgesnis už trukmę, kurios reikia padaryti parinktam
skaičiui ekspozicijų, ir, jei naudojate blykstę – už trukmę, kurios reikia įkrauti
blykstei. Jei intervalas bus per trumpas, padarytų nuotraukų skaičius gali būti
mažesnis nei bendras skaičius, parinktas 2 veiksmu (intervalų skaičiaus ir
ekspozicijų skaičiaus intervale sandauga), arba blykstė gali blykstelėti silpniau
nei reikia tinkamai ekspozicijai užtikrinti. Blykstės galingumas taip pat gali būti
mažesnis už reikiamą, jei vieno intervalo metu daroma daugiau kaip viena
nuotrauka. Fotografuoti intervalų laikmačiu neįmanoma, jei tuo pat metu įjungta
ilgalaikės ekspozicijos funkcija (ilgalaikė ekspozicija bulb arba laikas, 0 137) arba
įjungtas filmavimo tiesioginės peržiūros režimas (0 74), be to, ji neveikia esant
įjungtam tiesioginės peržiūros režimui (0 43, 58) arba nustačius pasirinktinio
nustatymo g1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų
priskyrimas valdikliams)) > Shutter-release button (užrakto atleidimo
mygtukas) parinktį Record movies (filmuoti) (0 303). Atminkite: užrakto
greitis, kadrų greitis ir trukmė, reikalinga vaizdams įrašyti, skirtingais intervalais
gali būti nevienoda. Taip pat gali skirtis trukmė nuo vieno intervalo pabaigos iki
kito pradžios. Jei esant dabartiniams nustatymams toliau fotografuoti
neįmanoma (pavyzdžiui, jei, įjungus rankinį ekspozicijos režimą, parinktas
užrakto greitis A ar %, intervalo trukmė yra lygi nuliui arba pradžia
numatyta greičiau nei po minutės), ekrane bus pateiktas įspėjimas.
Fotografavimas intervalų laikmačiu pristabdomas, kai parenkamas
E (automatinis laikmatis) arba išjungiamas ir vėl įjungiamas fotoaparatas
(išjungus fotoaparatą galima keisti akumuliatorius ir atminties korteles –
fotografavimas intervalų laikmačiu nenutrūks). Fotografavimo pristabdymas
neturi įtakos intervalų laikmačio nustatymams.
249
Objektyvai be procesoriaus
Objektyvus be procesoriaus galima naudoti įjungus ekspozicijos režimą
A arba M, diafragmą nustatant objektyvo diafragmos žiedu. Nurodžius
objektyvo duomenis (objektyvo židinio nuotolį ir didžiausią diafragmą),
naudotojui suteikiama prieiga prie toliau nurodytų objektyvo su
procesoriumi funkcijų.
Jeigu žinomas objektyvo židinio nuotolis:
• Su papildomomis blykstėmis galima naudoti elektra valdomo
priartinimo funkciją
• Atkuriamos nuotraukos informaciniame ekrane rodomas objektyvo
židinio nuotolis (su žvaigždute)
Jeigu žinoma objektyvo didžiausia diafragma:
• Diafragmos vertė rodoma valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje
• Blykstės galingumas derinamas pagal diafragmos pokyčius, jei blykstės
įrenginys pritaikytas veikti qA (automatinės diafragmos) režimu
• Atkuriamos nuotraukos informaciniame ekrane rodoma objektyvo
diafragmos vertė (su žvaigždute)
Jei nurodomas objektyvo židinio nuotolis ir objektyvo didžiausia diafragma:
• Galima naudoti spalvinės matricos matavimą (atkreipkite dėmesį, kad
naudojant tam tikrus objektyvus, įskaitant atspindimąjį NIKKOR, norint
gauti tikslius rezultatus, gali prireikti naudoti centruoto arba taškinio
matavimo režimą)
• Padidinamas centruoto bei taškinio matavimo ir i-TTL subalansuotos
detalių paryškinimo blykstės, skirtos skaitmeniniam veidrodiniam
fotoaparatui (SLR), tikslumas
250
Objektyvo be procesoriaus duomenų įvedimas ir redagavimas:
1 Parinkite Non-CPU lens data (objektyvų
be procesorių duomenys).
Pažymėkite sąrankos meniu elementą
Non-CPU lens data (objektyvų be
procesorių duomenys) ir spauskite 2.
2 Parinkite objektyvo numerį.
Pažymėkite Lens number (objektyvo
numeris) ir objektyvo numeriui parinkti
spauskite 4 arba 2.
3 Įveskite židinio nuotolį ir diafragmą.
Pažymėkite Focal length (mm) (židinio
nuotolis (mm)) arba Maximum aperture
(didžiausia diafragma) ir pažymėtam
elementui redaguoti spauskite 4 arba 2.
4 Įrašykite nustatymus ir užverkite meniu.
Spauskite J. Nurodytas židinio nuotolis ir diafragma bus priskirti
parinktam objektyvo numeriui.
251
Objektyvo duomenų iškvietimas naudojant objektyvą be procesoriaus:
1 Priskirkite objektyvo be procesoriaus numerio išranką fotoaparato
valdikliui.
Priskirkite funkciją Choose non-CPU lens number (parinkti
objektyvo be procesoriaus numerį) kuriam nors valdikliui,
naudodami pasirinktinį nustatymą f1 (Custom control assignment
(pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams), 0 301).
2 Nurodytu valdikliu parinkite objektyvo numerį.
Paspauskite parinktą valdiklį ir sukite pagrindinių arba papildomų
komandų ratuką, kol valdymo pulte pasirodys pageidaujamas
objektyvo numeris.
Židinio nuotolis
Pagrindinių komandų
ratukas
Didžiausia diafragma
Objektyvo numeris
A Židinio nuotolio nėra sąraše
Jei tinkamo židinio nuotolio sąraše nėra, parinkite artimiausią vertę, didesnę už
tikrąjį objektyvo židinio nuotolį.
A Telekonverteriai ir kintamojo židinio objektyvai
Telekonverterių didžiausia diafragma – tai telekonverterio ir objektyvo
didžiausių diafragmų suma. Atminkite: priartinant arba atitolinant vaizdą su
objektyvais be procesoriaus, jų duomenys nekoreguojami. Skirtingų židinio
nuotolių duomenis galima priskirti atskiriems objektyvų numeriams arba
objektyvo duomenis galima redaguoti, kad reguliuojant židinio nuotolį jie kas
kartą atitiktų naujas objektyvo židinio nuotolio ir didžiausios diafragmos vertes.
252
Buvimo vietos duomenys
Prie dešimties kontaktų nuotolinio valdymo jungties galima prijungti
GPS aparatą ir su kiekviena nuotrauka įrašyti esamą platumą, ilgumą,
aukštį virš jūros lygio, vienodą koordinuotą laiką (UTC) ir kryptį.
Fotoaparatą galima naudoti su papildomu GPS aparatu GP-1 arba GP-1A
(žr. toliau ir atminkite, kad šie aparatai neteikia kompaso krypties
duomenų) arba derančiais kitų gamintojų aparatais, prijungtais per
papildomą GPS adapterio laidą MC-35 (0 336).
❚❚ GPS aparatai GP-1/GP-1A
Šie papildomi GPS aparatai skirti naudoti su Nikon skaitmeniniais
fotoaparatais. Informacijos apie aparato prijungimą rasite su įrenginiu
pateiktame vadove.
A o piktograma
Ryšio būseną informaciniame ekrane rodo
piktograma o:
• o (nekinta): gauti buvimo vietos duomenys.
• o (mirksi): GPS aparatas ieško signalo.
Nuotraukose, padarytose mirksint piktogramai,
buvimo vietos duomenų nėra.
• Piktogramos nėra: mažiausiai dvi sekundes iš GPS
aparato nebuvo gauta naujų buvimo vietos
duomenų. Nuotraukose, padarytose tuo metu,
kai piktogramos o nėra, buvimo vietos duomenų nebūna.
A Išmanieji įrenginiai
Jei norite atsisiųsti buvimo vietos duomenis iš išmaniojo įrenginio ir pridėti juos
prie naujų nuotraukų, sudarykite belaidį ryšį ir nustatykite sąrankos meniu
parametro Location data (buvimo vietos duomenys) > Download from smart
device (atsisiųsti iš išmaniojo įrenginio) parinktį Yes (taip) (0 307).
A Vienodas koordinuotas laikas (UTC)
GPS aparato pateikiami UTC duomenys nepriklauso nuo fotoaparato laikrodžio.
253
❚❚ Sąrankos meniu parinktys
Sąrankos meniu elementą Location data (buvimo vietos duomenys)
sudaro toliau nurodytos parinktys.
• Position (buvimo vieta): esami platumos, ilgumos, aukščio virš jūros lygio,
vienodo koordinuoto laiko (UTC) ir krypties (jei atitinkama funkcija
įdiegta) duomenys, kuriuos pateikia juos priimantis aparatas.
• External GPS device options (išorinio GPS aparato parinktys) > Standby timer
(budėjimo laikmatis): parinkite, ar prijungus GPS aparatą bus įjungiamas
budėjimo laikmatis.
Parinktis
Enable
(įjungti)
Disable
(išjungti)
Aprašymas
Budėjimo laikmatis įjungiamas. Taupant akumuliatoriaus energiją,
laikmatis automatiškai baigia skaičiuoti laiką, jei per laikotarpį,
nurodytą pasirinktinio nustatymo c2 (Standby timer (budėjimo
laikmatis), 0 296) parinktimi, neatliekamas joks veiksmas. Jei
prijungtas aparatas GP-1 arba GP-1A, pasibaigus laikui, nustatytą
laikotarpį jis dar lieka aktyvus. Kad fotoaparatui pakaktų laiko
priimti buvimo vietos duomenims, delsa pailginama iki vienos
minutės nuo momento, kai įjungiami ekspozicijos matuokliai arba
įjungiamas fotoaparatas.
Budėjimo laikmatis išjungiamas – buvimo vietos duomenys rašomi
nepertraukiamai.
• External GPS device options (išorinio GPS aparato parinktys) > Set clock from satellite
(nustatyti laikrodį pagal palydovą): norėdami sinchronizuoti fotoaparato
laikrodį su laiku, kurį pateikia GPS aparatas, parinkite Yes (taip).
A Kryptis
Kryptis įrašoma, tik jei GPS aparatas turi
skaitmeninį kompasą (GP-1 ir GP-1A kompaso
neturi). Laikykite GPS aparatą, nukreiptą ta pačia
kryptimi kaip objektyvas, bent 20 cm atstumu nuo
fotoaparato.
254
Daugiau apie atkūrimą
Vaizdų peržiūra
W
W
W
X
X
X
Viso kadro
atkūrimas
Miniatiūrų atkūrimas
Viso kadro atkūrimas
Norėdami atkurti nuotraukas, paspauskite
mygtuką K. Ekrane bus pateikta naujausia
nuotrauka. Kitas nuotraukas galima atverti
spaudžiant 4 arba 2. Jei norite pamatyti
papildomos informacijos apie esamą
nuotrauką, spauskite 1 arba 3 (0 261).
Miniatiūrų atkūrimas
K mygtukas
Jei norite peržiūrėti kelis vaizdus, kai
nuotrauka rodoma per visą kadrą, spauskite
mygtuką W (M). Spaudžiant mygtuką W (M),
rodomų vaizdų skaičius kaskart padidėja nuo
4 iki 9 ir iki 72. Jis atitinkamai kaskart sumažėja,
spaudžiant mygtuką X. Aukštyn arba žemyn
slinkite braukdami pirštu per jutiklinį ekraną, o
vaizdams pažymėti naudokite kryptinį valdiklį. W (M) mygtukas
255
Atkūrimo valdymas
O (Q): ištrinama esama nuotrauka
(0 278)
G: atveriami meniu (0 281)
L (Z/Q): apsaugoma esama
nuotrauka (0 273)
X: priartinamas vaizdas (0 271)
W (M): atveriama daugiau vaizdų (0 255)
J: naudojamas kartu su kryptiniu
valdikliu, kaip nurodyta toliau
256
J+
Atveriamas lizdo/aplanko parinkimo dialogo langas. Norint
parinkti kortelę ir aplanką, iš kurio bus atkuriamos nuotraukos,
reikia pažymėti lizdą ir spausti 2, kad būtų atvertas aplankų
sąrašas, pažymėti aplanką ir spausti J.
J+
Sukuriama retušuota esamos nuotraukos kopija arba
sumontuota esamo filmo kopija (0 82, 313).
J+
Rodomi fotoaparate įrašyti iš anksto nustatyti IPTC duomenys
(0 306). Kad įterptumėte į esamą nuotrauką iš anksto nustatytus
IPTC duomenis, pažymėkite juos ir spauskite J (jie pakeis iš
anksto nustatytus duomenis, kurie galbūt jau buvo įterpti į
esamą nuotrauką).
J+
Nuotraukos siunčiamos belaidžiu arba eterneto tinklu, jei prie
fotoaparato prijungtas WT-7 (0 335).
A Dvi atminties kortelės
Jei įdėtos dvi atminties kortelės, kortelė atkūrimui parenkama spaudžiant
mygtuką W (M) (kai rodomos 72 miniatiūros).
A Sukti vertikalias
Jei norite, kad vertikalios nuotraukos būtų
rodomos vertikalioje padėtyje (portretine
orientacija), nustatykite atkūrimo meniu
parametro Rotate tall (sukti vertikalias) parinktį
On (įjungta) (0 282).
A Vaizdo peržiūra
Kai nustatyta atkūrimo meniu parametro Image review (vaizdo peržiūra)
parinktis On (įjungta) (0 282), nuotraukos po fotografavimo automatiškai
parodomos ekrane (fotoaparatas jau būna tinkamai orientuotas, todėl vaizdo
peržiūros metu vaizdai automatiškai nesukami). Nepertraukiamo atleidimo
režimu rodymas pradedamas baigus fotografuoti, pradedant nuo pirmos
nuotraukos esamoje serijoje.
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip parinkti, kiek laiko ekranas neišsijungs, jei nebus
atliekami jokie veiksmai, rasite pasirinktinio nustatymo c4 apraše (Monitor off
delay (ekrano išjungimo delsa), 0 296). Informacijos apie tai, kaip parinkti
kryptinio valdiklio vidurinės dalies paskirtį, rasite pasirinktinio nustatymo f2
apraše (Multi selector center button (kryptinio valdiklio vidurinė dalis),
0 301). Informacijos apie tai, kaip naudoti komandų ratukus vaizdams ir meniu
naršyti, rasite pasirinktinio nustatymo f4 apraše (Customize command dials
(komandų ratukų paskirties keitimas)) > Menus and playback (įvairūs
meniu ir atkūrimas) (0 302).
257
Jutiklinio ekrano naudojimas
Atkūrimo metu naudojant jutiklinį ekraną galima:
Kitiems vaizdams peržiūrėti
brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.
Peržiūrėti kitus
vaizdus
Kai ekrane rodomas visas kadras,
palietus ekraną rodinio apačioje
atveriama kadrų slinkties juosta,
kurioje braukiant pirštu į kairę
arba dešinę galima sparčiai slinkti
rodinį iki kitų vaizdų.
Sparčiai slinkti
rodinį iki kitų
vaizdų
Kadrų slinkties juosta
Artinti vaizdą (tik
nuotraukų)
258
Vaizdą artinti ir tolinti galima
pirštų skėtimo ir glaudimo
judesiais, o rodinį slinkti galima
braukiant per ekraną (0 271).
Dukart sparčiai paliečiant ekraną
galima priartinti vaizdą, kad
ekrane būtų rodomas visas
kadras, arba atšaukti artinimo
funkciją.
Peržiūrėti
miniatiūras
Peržiūrėti filmus
Jei norite tolindami vaizdą įjungti
miniatiūrų peržiūros režimą
(0 255), viso kadro atkūrimo
metu glauskite ekrane du pirštus.
Rodomų vaizdų skaičiui parinkti
(4, 9 arba 72), glauskite arba
skėskite prie ekrano pridėtus du
pirštus.
Filmo atkūrimui pradėti palieskite
ekrane rodomą pagalbinę
piktogramą (filmai nurodomi
piktograma 1). Palieskite ekraną
atkūrimui pristabdyti arba tęsti;
norėdami grąžinti viso kadro
atkūrimo režimą palieskite Z
(atminkite: kai kurios filmų
atkūrimo rodinio piktogramos
nereaguoja į ekrano lietimo
veiksmus).
Kreipiklis
259
i mygtukas
Jei esant įjungtam viso kadro arba miniatiūrų
atkūrimo režimui paspaudžiamas mygtukas i,
atveriamas toliau išvardytų parinkčių sąrašas.
• Rating (vertinimas): įvertinkite esamą
nuotrauką (0 274).
• Select to send to smart device/deselect (parinkti
siuntimui į išmanųjį įrenginį/atsisakyti parinkimo)
i mygtukas
(taikoma tik nuotraukoms): parinkite
nuotraukas, kurias siųsite į išmanųjį įrenginį.
• IPTC (taikoma tik nuotraukoms): įterpti į esamą
vaizdą iš anksto nustatytus IPTC duomenis
(0 306).
• Retouch (retušuoti) (taikoma tik nuotraukoms):
naudodami retušavimo meniu parinktis
(0 313), sukurkite retušuotą esamos
nuotraukos kopiją.
• Edit movie (montuoti filmą) (taikoma tik filmams): montuokite filmus
naudodami filmų montavimo meniu parinktis (0 82). Montuoti filmus
taip pat galima paspaudžiant mygtuką i, kol pristabdytas filmo
atkūrimas.
• Choose slot and folder (parinkti lizdą ir aplanką): parinkite atkuriamų failų
aplanką. Pažymėkite lizdą ir parinktoje kortelėje esančių aplankų
sąrašui atverti spauskite 2. Tada pažymėkite aplanką ir pažymėtame
aplanke esančioms nuotraukoms peržiūrėti spauskite J.
Mygtuko i meniu užverti ir atkūrimo režimui grąžinti paspauskite
mygtuką i dar kartą.
260
Informacija apie nuotrauką
Informacija apie nuotrauką rodoma fotoaparate ant vaizdų, pateikiamų
viso kadro atkūrimo režimu. Spauskite 1 arba 3, jei norite keisti
informacijos apie nuotrauką rodinius, kaip parodyta toliau. Atminkite,
kad „tik vaizdo“, fotografavimo duomenų, RGB histogramų ir šviesių
sričių rodiniai pateikiami, tik jei nustatyta atitinkama parametro
Playback display options (atkūrimo rodinių parinktys) parinktis
(0 281). Buvimo vietos duomenys (0 253) ir iš anksto nustatyti IPTC
duomenys (0 306) rodomi, tik jeigu buvo pridėti prie nuotraukos.
Informacija apie failą
Jokių duomenų (tik
vaizdas)
Šviesios sritys
RGB histograma
Duomenų apžvalga
Iš anksto nustatyti IPTC
duomenys
Fotografavimo
duomenys
Buvimo vietos
duomenys
261
❚❚ Informacija apie failą
12 3 4
5
6
7
16
15
14
13
8
12
1
2
3
4
5
6
7
8
11
Apsaugos būsena ................................ 273
Retušavimo daviklis............................. 313
Išsiuntimo žymė ................................... 276
Iš anksto nustatytų IPTC duomenų
indikacija ..................................... 256, 306
Fokusavimo taškas 1, 2 .................. 97, 108
Kadro numeris/bendras kadrų skaičius
AF srities rėmeliai 1 ................................ 29
Vaizdo kokybė ........................................ 91
10 9
9
10
11
12
13
14
15
16
Vaizdo dydis ............................................ 94
Vaizdo plotas........................................... 88
Įrašymo laikas ....................................... 304
Įrašymo data .........................................304
Esamas kortelės lizdas ....................40, 96
Įvertis ...................................................... 274
Aplanko pavadinimas ......................... 283
Failo pavadinimas................................283
1 Rodoma tik tuo atveju, jei nustatyta parametro Playback display options (atkūrimo
rodinių parinktys) parinktis Focus point (fokusavimo taškas) (0 281) ir parinkta
nuotrauka buvo padaryta žiūrint pro vaizdo ieškiklį.
2 Jei fotografuojant buvo įjungtas rankinio fokusavimo, vieno taško, dinaminės srities arba sričių grupės AF
režimas, rodinyje pateikiamas naudotojo parinktas fokusavimo taškas. Jei fotografuojant buvo parinktas 3D
sekimo arba automatinės srities AF režimas, rodinyje pateikiamas fotoaparato parinktas fokusavimo taškas.
262
❚❚ Šviesios sritys
1
2
3
Vaizdo šviesios sritys *
1
2 Aplanko numeris–kadro numeris
3 Esamas kanalas *
* Mirksinčios sritys nurodo esamo kanalo šviesias sritis (sritis,
kurios gali būti eksponuotos per daug). Kanalams toliau
nurodyta eilės tvarka peržiūrėti laikykite nuspaudę mygtuką
W (M) ir spauskite 4 arba 2:
W (M) mygtukas
RGB
(visi kanalai)
R
(raudona)
G
(žalia)
B
(mėlyna)
263
❚❚ RGB histograma
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Vaizdo šviesios sritys *
2 Aplanko numeris–kadro numeris
3 Baltos spalvos balansas...................... 159
Spalvos temperatūra.................... 166
Baltos spalvos balanso
tikslinimas................................... 163
Iš anksto nustatytas rankinis...... 169
4 Esamas kanalas *
5 Histograma (RGB kanalas). Visų
histogramų horizontalioji ašis reiškia
pikselių šviesumą, o vertikalioji –
pikselių skaičių.
6 Histograma (raudonos spalvos kanalas)
7 Histograma (žalios spalvos kanalas)
8 Histograma (mėlynos spalvos kanalas)
* Mirksinčios sritys nurodo esamo kanalo šviesias sritis (sritis,
kurios gali būti eksponuotos per daug). Kanalams toliau
nurodyta eilės tvarka peržiūrėti laikykite nuspaudę mygtuką
W (M) ir spauskite 4 arba 2:
W (M) mygtukas
RGB
(visi kanalai)
R
(raudona)
G
(žalia)
Šviesių sričių rodinys išjungtas
264
B
(mėlyna)
A Didinimas atkuriant
Jei norite priartinti nuotrauką, kai rodoma
histograma, spauskite X. Mygtukais X ir W (M)
galima priartinti ir atitolinti, o kryptiniu valdikliu –
slinkti vaizdą. Histograma bus atnaujinta, kad būtų
rodomi tik ekrane matomos vaizdo dalies
duomenys.
A Histogramos
Fotoaparato histogramos skirtos tik įsivaizduoti padėčiai ir gali skirtis nuo
vaizdavimo programų pateikiamų histogramų. Toliau pateikiami kai kurių
histogramų pavyzdžiai:
Jei vaizde yra objektų,
pasižyminčių plačiu šviesumo
diapazonu, tonų pasiskirstymas
bus santykinai tolygus.
Jei vaizdas tamsus, tonų
pasiskirstymas bus pasislinkęs į
kairę.
Jei vaizdas šviesus, tonų
pasiskirstymas bus pasislinkęs į
dešinę.
Didinant ekspozicijos kompensavimo vertes, tonų pasiskirstymas paslenkamas
dešinėn, o mažinant – kairėn. Histogramos gali suteikti apytikrį supratimą apie
bendrą ekspoziciją, kai ryškus aplinkos apšvietimas trukdo peržiūrėti nuotraukas
ekrane.
265
❚❚ Fotografavimo duomenys
1
2
3
4
5
6
7
1 Matavimas ............................................. 128
Užrakto greitis ............................ 133, 135
Diafragma ..................................... 134, 135
2 Ekspozicijos režimas............................ 130
ISO jautrumas 1 ..................................... 123
3 Ekspozicijos kompensavimas ........... 143
Optimalios ekspozicijos
tikslinimas 2 .......................................... 295
4 Židinio nuotolis .................................... 250
8
9
5 Objektyvo duomenys.......................... 250
6 Fokusavimo režimas........................47, 97
Objektyvo VR (virpesių mažinimas) 3
7 Fotoaparato pavadinimas
8 Vaizdo plotas........................................... 88
9 Aplanko numeris–kadro numeris
10
11
12
13
10 Blykstės tipas 4
13 Blykstės nustatymai 4 ................. 199, 214
Blykstės kompensavimas 4 ................. 203
11 Nuotolinis blykstės valdymas 4 ......... 208
4
12 Blykstės režimas ................................. 201
266
14
15
16
14 Baltos spalvos balansas...................... 159 15 Spalvų erdvė ......................................... 286
Spalvos temperatūra.................... 166 16 Picture Control 5 ................................... 180
Baltos spalvos balanso
tikslinimas................................... 163
Iš anksto nustatytas rankinis...... 169
17
18
19
20
21
22
17 Didelio ISO jautrumo triukšmo
mažinimas ............................................ 286
Ilgos ekspozicijos triukšmo
mažinimas ............................................ 286
18 Aktyvusis D-Lighting........................... 189
19 HDR ekspozicijos skirtumas............... 193
HDR vienodinimas ...............................193
20 Vinjetės kontrolė..................................286
21 Retušavimo retrospektyva.................313
22 Vaizdo komentaras.............................. 306
267
23
24
23 Fotografo vardas 6................................ 306 24 Autorių teisių turėtojas 6 .................... 306
1 Rodoma raudona spalva, jei fotografuota įjungus automatinio ISO jautrumo valdymo funkciją.
2 Rodoma, jei pasirinktinio nustatymo b7 (Fine-tune optimal exposure (optimalios
ekspozicijos tikslinimas), 0 295) parinktis bet kuriam matavimo metodui yra ne nulis.
3 Rodoma, tik jei prijungtas VR objektyvas.
4 Rodoma, tik jei naudojama papildoma blykstė (0 196).
5 Rodomi elementai priklauso nuo Picture Control parinkties fotografavimo metu.
6 Autorių teisių informacija rodoma tik tuo atveju, jei ji įrašyta su nuotrauka naudojant sąrankos meniu parinktį
Copyright information (informacija apie autorių teises).
❚❚ Buvimo vietos duomenys * (0 253)
1
2
3
4
5
1 Platuma
2 Ilguma
3 Aukštis virš jūros lygio
4 Vienodas koordinuotas laikas (UTC)
5 Kryptis
* Filmų duomenys atitinka įrašo pradžią. Įrašyti duomenys priklauso nuo aparato, iš kurio jie buvo gauti.
268
❚❚ Iš anksto nustatyti IPTC duomenys (0 306)
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
Užrašas
Įvykio ID
Antraštė
Objekto pavadinimas
5 Miestas
6 Valstija
7 Valstybė
8
9
10
11
12
13
14
8
9
10
11
Kategorija
Papildomos kategorijos (Pap. kat.)
Autorinė eilutė
Autorinės eilutės pavadinimas
12 Rašytojas/redaktorius
13 Padėkos
14 Šaltinis
269
❚❚ Duomenų apžvalga
1 2 3 45 6
18
7
19 20 21 22 23
8
9 31
30
29
17
28 27
24
25
26
16 15 14 13 12 11 10
Esamas kortelės lizdas ....................40, 96
Įvertis ......................................................274
Matavimas .............................................128
Ekspozicijos režimas............................ 130
Užrakto greitis.............................. 133, 135
Diafragma ..................................... 134, 135
ISO jautrumas 1 .....................................123
Židinio nuotolis .................................... 250
8
Aktyvusis D-Lighting........................... 189
Picture Control...................................... 180
9
Spalvų erdvė ......................................... 286
Blykstės režimas 2 ................................. 201
10
Baltos spalvos balansas ...................... 159
11
Spalvos temperatūra....................166
12
Baltos spalvos balanso
13
tikslinimas................................... 163
Iš anksto nustatytas rankinis ......169
14
30 Blykstės kompensavimas 2 .................203
15
Valdiklio režimas 2
16
31 Ekspozicijos kompensavimas............143
1 Rodoma raudona spalva, jei fotografuota įjungus automatinio ISO jautrumo valdymo funkciją.
2 Rodoma, tik jei fotografuota su papildoma blykste (0 196).
1
2
3
4
5
6
7
270
Vaizdo komentaro indikacija ............ 306
Kadro numeris/bendras kadrų skaičius
Apsaugos būsena ................................ 273
Retušavimo daviklis............................. 313
Išsiuntimo žymė ................................... 276
Fotoaparato pavadinimas
Iš anksto nustatytų IPTC duomenų
indikacija ..................................... 256, 306
Buvimo vietos duomenų
indikacija .............................................. 253
Tonų pasiskirstymą vaizde rodanti
histograma (0 265).
Vaizdo kokybė ........................................ 91
Vaizdo dydis ............................................ 94
Vaizdo plotas .......................................... 88
Failo pavadinimas................................ 283
Įrašymo laikas ....................................... 304
Aplanko pavadinimas ......................... 283
Įrašymo data ......................................... 304
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Žvilgsnis iš arčiau: didinimas atkuriant
Viso kadro atkūrimo režimu rodomam vaizdui
priartinti paspauskite mygtuką X ar vidurinę
kryptinio valdiklio dalį arba dukart sparčiai
palieskite ekraną. Veikiant priartinimo
funkcijai, galima atlikti šiuos veiksmus:
X mygtukas
Funkcija
Priartinti arba
atitolinti
Peržiūrėti kitas
vaizdo sritis
Veiksmas
X/W (M)/
/
/
Aprašymas
Spaudžiant X arba skečiamaisiais pirštų
judesiais galima padidinti vaizdą maždaug
21 kartą (didelius 24 × 16/DX formato
vaizdus), 16 kartų (vidutinius vaizdus) arba
10 kartų (mažus vaizdus). Vaizdui atitolinti
spauskite W (M) arba glauskite du pirštus.
Kai nuotrauka priartinta, kryptiniu valdikliu
arba braukiant pirštu per ekraną galima
peržiūrėti ekrane nerodomas vaizdo sritis.
Nuspauskite ir laikykite kryptinį valdiklį, jei
norite sparčiai paslinkti vaizdą kitoms
kadro sritims peržiūrėti. Kai pakeičiamas
priartinimo koeficientas, atveriamas
navigacijos langas, o esamu metu ekrane
matoma sritis nurodoma geltonu rėmeliu.
Navigacijos lango apačioje esančioje
juostoje rodomas priartinimo koeficientas;
esant koeficientui 1 : 1 juostos spalva būna
žalia.
271
Funkcija
Veiksmas
Ekrane rodoma pagalbinė
piktograma
Parinkti veidus
Tiek pat priartintai tai pačiai kitų nuotraukų
vietai peržiūrėti sukite pagrindinių
komandų ratuką arba palieskite ekrano
apačioje rodomą piktogramą e arba f.
Didinimas atkuriant atšaukiamas, kai
rodomas filmas.
Peržiūrėti kitus
vaizdus
Pakeisti
apsaugos
būseną
Grįžti į
fotografavimo
režimą
Atverti meniu
272
Aprašymas
Priartinimo metu aptikti veidai (iki 35)
navigacijos lange yra apibrėžiami baltais
rėmeliais. Jei norite peržiūrėti kitus veidus,
sukite papildomų komandų ratuką arba
palieskite ekrane rodomą pagalbinę
piktogramą.
L (Z/Q)
/K
G
Daugiau informacijos rasite p. 273.
Jei norite grįžti į fotografavimo režimą,
nuspauskite iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką arba nuspauskite mygtuką K.
Daugiau informacijos rasite p. 281.
Nuotraukų apsauga nuo ištrynimo
Viso kadro, priartinimo ir miniatiūrų atkūrimo metu galima paspausti
mygtuką L (Z/Q) ir apsaugoti nuotraukas nuo atsitiktinio ištrynimo.
Apsaugotų failų neįmanoma ištrinti spaudžiant mygtuką O (Q) arba
nustatant atkūrimo meniu parinktį Delete (trinti). Atminkite, kad
apsaugoti failai bus ištrinti formatuojant atminties kortelę (0 304).
Kaip apsaugoti nuotrauką:
1 Parinkite vaizdą.
Atverkite vaizdą viso kadro atkūrimo režimu, didinimo atkuriant
būdu arba pažymėkite jį miniatiūrų sąraše.
2 Paspauskite mygtuką L (Z/Q).
Nuotrauka pažymima piktograma P.
Norėdami panaikinti nuotraukos apsaugą,
kad ją būtų galima ištrinti, atverkite
nuotrauką arba pažymėkite ją miniatiūrų
sąraše ir spauskite mygtuką L (Z/Q).
L (Z/Q) mygtukas
A Visų vaizdų apsaugos panaikinimas
Jei norite panaikinti apsaugos piktogramą nuo visų vaizdų, kurie yra viename
arba keliuose aplankuose, šiuo metu parinktuose naudojant meniu Playback
folder (atkūrimo aplankas), atkūrimo metu nuspauskite vienu metu ir
palaikykite apie dvi sekundes mygtukus L (Z/Q) ir O (Q).
273
Vaizdų vertinimas
Įvertinkite nuotraukas arba paženklinkite jas kaip numatytas vėliau
ištrinti. Įverčius taip pat galima peržiūrėti programoje ViewNX-i ir
Capture NX-D. Neįmanoma įvertinti apsaugotų vaizdų.
1 Parinkite vaizdą.
Atverkite vaizdą arba pažymėkite jį miniatiūrų sąraše, kai įjungtas
miniatiūrų atkūrimo režimas.
2 Atverkite atkūrimo parinktis.
Atkūrimo parinktims atverti spauskite
mygtuką i.
i mygtukas
3 Parinkite Rating (vertinimas).
Pažymėkite Rating (vertinimas) ir
spauskite 2.
4 Parinkite įvertį.
Įverčiui iki penkių žvaigždučių parinkti
spauskite 4 arba 2, o nuotraukai
paženklinti kaip numatytą vėliau ištrinti
parinkite d. Operacijai baigti spauskite J.
274
A Nuotraukų vertinimas naudojant mygtuką Fn2
Jei nustatoma pasirinktinio nustatymo f1 (Custom control assignment
(pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) > Fn2 button (Fn2
mygtukas) parinktis Rating (vertinimas), nuotraukas galima vertinti laikant
nuspaustą mygtuką Fn2 ir spaudžiant 4 arba 2 (0 301).
275
Siųstinų nuotraukų parinkimas
Kol nesudarytas ryšys su išmaniuoju įrenginiu, atlikdami toliau
nurodytus veiksmus, parinkite nuotraukas, kurias siųsite į išmanųjį
įrenginiu. Filmų neįmanoma parinkti kaip siųstinų.
Atskirų nuotraukų parinkimas
1 Parinkite nuotrauką.
Atverkite nuotrauką arba pažymėkite ją miniatiūrų sąraše, kai
įjungtas miniatiūrų atkūrimo režimas.
2 Atverkite atkūrimo parinktis.
Atkūrimo parinktims atverti spauskite
mygtuką i.
i mygtukas
3 Parinkite Select to send to smart device/
deselect (parinkti siuntimui į išmanųjį
įrenginį/atsisakyti parinkimo).
Pažymėkite Select to send to smart
device/deselect (parinkti siuntimui į
išmanųjį įrenginį/atsisakyti parinkimo)
ir spauskite J. Siuntimui parinktos
nuotraukos pažymimos piktograma W.
Pasirinkimui panaikinti atverkite arba
pažymėkite vaizdą ir pakartokite 2 bei 3
veiksmus.
276
Daugiau nei vienos nuotraukos parinkimas
Atlikdami toliau nurodytus veiksmus pakeiskite daugiau nei vienos
nuotraukos siuntimo būseną.
1 Parinkite Select image(s) (pasirinkti
vieną ar daugiau vaizdų).
Atkūrimo meniu parinkite Select to send
to smart device (parinkti siuntimui į
išmanųjį įrenginį), pažymėkite Select
image(s) (pasirinkti vieną ar daugiau
vaizdų) ir spauskite 2.
2 Parinkite nuotraukas.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite nuotraukas ir joms parinkti arba
atsisakyti parinkimo spauskite kryptinio valdiklio vidurinę dalį
(pažymėtai nuotraukai peržiūrėti per visą ekraną palaikykite
paspaudę mygtuką X). Parinktos nuotraukos žymimos piktograma
W.
3 Spauskite J.
Operacijai baigti spauskite J.
277
Nuotraukų trynimas
Norėdami ištrinti visas esamo aplanko nuotraukas, viso kadro režimu
rodomą nuotrauką arba miniatiūrų sąraše pažymėtą nuotrauką,
spauskite mygtuką O (Q). Norėdami ištrinti kelias parinktas nuotraukas,
naudokite atkūrimo meniu parinktį Delete (trinti). Ištrintų nuotraukų
atkurti neįmanoma. Atminkite, kad apsaugotų arba paslėptų nuotraukų
ištrinti neįmanoma.
Atkūrimas viso kadro ir miniatiūrų režimu
Jei norite ištrinti esamą nuotrauką, spauskite mygtuką O (Q).
1 Paspauskite mygtuką O (Q).
Atveriamas patvirtinimo dialogo langas.
O (Q) mygtukas
2 Paspauskite mygtuką O (Q) dar kartą.
Nuotraukai ištrinti spauskite mygtuką
O (Q). Jei norite išeiti neištrynę
nuotraukos, spauskite mygtuką K.
O (Q) mygtukas
A Taip pat žr.
Atkūrimo meniu parinktimi After delete (po ištrynimo) nurodoma, ar ištrynus
nuotrauką pateikiamas kitas, ar ankstesnis vaizdas (0 282).
278
Atkūrimo meniu
Atkūrimo meniu elementą Delete (trinti) sudaro toliau nurodytos
parinktys. Atminkite: atsižvelgiant į vaizdų skaičių, trynimas gali šiek tiek
užtrukti.
Q
Parinktis
Selected
(parinktos)
R
All (visos)
Aprašymas
Ištrinamos parinktos nuotraukos.
Ištrinkite visas nuotraukas, esančias šiuo metu parinktame
atkūrimo aplanke (0 281). Jeigu įdėtos dvi kortelės, galima
parinkti kortelę, iš kurios bus ištrintos nuotraukos.
❚❚ Parinktos: parinktų nuotraukų trynimas
1 Parinkite Delete (trinti) > Selected
(parinktos).
Parinkite atkūrimo meniu parinktį Delete
(trinti). Pažymėkite Selected (parinktos)
ir spauskite 2.
2 Pažymėkite nuotrauką.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite
nuotrauką (pažymėtai
nuotraukai peržiūrėti per visą
ekraną palaikykite paspaudę
mygtuką X).
279
3 Parinkite pažymėtą
nuotrauką.
Pažymėtai nuotraukai parinkti
nuspauskite kryptinio valdiklio
vidurinę dalį. Parinktos
nuotraukos žymimos
piktograma O. Norėdami
parinkti daugiau nuotraukų, pakartokite 2 ir 3 veiksmus. Jei norite
atšaukti nuotraukos parinkimą, pažymėkite ją ir paspauskite
kryptinio valdiklio vidurinę dalį.
4 Operacijai baigti spauskite J.
Atveriamas patvirtinimo dialogo langas.
Pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J.
280
Meniu sąrašas
Šiame skirsnyje pateikiamas fotoaparato meniu parinkčių sąrašas.
Daugiau informacijos rasite meniu vadove.
D Atkūrimo meniu: vaizdų valdymas
Delete (trinti)
Selected (parinktos)
All (visos)
Playback folder (atkūrimo aplankas)
(aplanko pavadinimas)
All (visi)
Current (esamas)
Hide image (slėpti vaizdą)
Select/set (parinkti/nustatyti)
Deselect all (panaikinti visų vaizdų žymėjimą)
Trinkite vaizdus ne po vieną (0 279).
(numatytoji reikšmė – All (visi))
Parinkite atkuriamų failų aplanką.
Slėpti arba rodyti vaizdus. Paslėpti
vaizdai rodomi tik meniu „Slėpti vaizdą“,
jų neįmanoma atkurti.
Playback display options (atkūrimo rodinių parinktys)
Basic photo info (svarbiausia informacija apie Parinkite, ką rodyti informacijos apie
atkuriamą nuotrauką rodinyje (0 261).
nuotrauką)
Focus point (fokusavimo taškas)
Additional photo info (papildoma informacija
apie nuotrauką)
None (image only) (jokių duomenų (tik
vaizdas))
Highlights (šviesios sritys)
RGB histogram (RGB histograma)
Shooting data (fotografavimo duomenys)
Overview (apžvalga)
281
Copy image(s) (kopijuoti vieną ar daugiau vaizdų)
Kopijuokite nuotraukas iš vienos
Select source (parinkti šaltinį)
Select image(s) (parinkti vieną ar daugiau vaizdų) atminties kortelės į kitą. Ši parinktis
galima, tik jei į fotoaparatą įdėtos dvi
Select destination folder (parinkti įrašymo
atminties kortelės.
aplanką)
Copy image(s)? (kopijuoti vieną ar daugiau
vaizdų?)
Image review (vaizdo peržiūra)
(numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
Parinkite, ar nuotraukos bus
On (įjungta)
automatiškai rodomos ekrane iškart po
Off (išjungta)
nufotografavimo (0 257).
After delete (po ištrynimo)
(numatytoji reikšmė – Show next (rodyti kitą))
Parinkite, kuri nuotrauka bus rodoma po
Show next (rodyti kitą)
vaizdo ištrynimo.
Show previous (rodyti ankstesnę)
Continue as before (tęsti kaip anksčiau)
After burst, show (rodymas pabaigus seriją)
(numatytoji reikšmė – Last image in burst (paskutinis serijos vaizdas))
Parinkite, kurią serijos nuotrauką –
First image in burst (pirmas serijos vaizdas)
Last image in burst (paskutinis serijos vaizdas) pirmą ar paskutinę – fotoaparatas rodys
baigus fotografuoti nepertraukiamo
atleidimo režimu.
Auto image rotation (Automatinis vaizdo sukimas) (numatytoji reikšmė – On (įjungta))
Parinkite, ar fotografuojant įrašyti
On (įjungta)
fotoaparato orientacijos duomenis.
Off (išjungta)
Rotate tall (sukti vertikalias)
(numatytoji reikšmė – On (įjungta))
Parinkite, ar sukti vertikalias (portretinės
On (įjungta)
orientacijos) nuotraukas, kai jos
Off (išjungta)
rodomos atkūrimo metu (0 257).
Slide show (skaidrių peržiūra)
Peržiūrėkite dabartiniame atkūrimo
Start (paleisti)
aplanke esančias nuotraukas
Image type (vaizdo tipas)
naudodami skaidrių peržiūros funkciją.
Frame interval (kadrų intervalas)
Select to send to smart device (parinkti siuntimui į išmanųjį įrenginį)
Parinkite nuotraukas, skirtas siųsti į
Select image(s) (parinkti vieną ar daugiau
išmanųjį įrenginį (0 277).
vaizdų)
Deselect all (panaikinti visų vaizdų žymėjimą)
282
C Fotografavimo meniu: fotografavimo
parinktys
Photo shooting menu bank (fotografavimo meniu bankas)
Iškvieskite fotografavimo meniu nustatymus,
A
anksčiau įrašytus į fotografavimo meniu
B
banką. Pakeisti nustatymai įrašomi į dabartinį
C
banką.
D
Extended photo menu banks (išplėstinio fotografavimo meniu bankai)
(numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
Parinkite, ar į fotografavimo meniu bankus
On (įjungta)
įrašoma ekspozicijos režimo, užrakto greičio
Off (išjungta)
(įjungus ekspozicijos režimą S arba M) reikšmė,
diafragmos (įjungus režimą A arba M) ir
blykstės režimo reikšmė.
Storage folder (laikymo aplankas)
Nurodykite aplanką, į kurį bus rašomi vėliau
Rename (pervadinti)
užfiksuoti vaizdai.
Select folder by number (parinkti
aplanką pagal numerį)
Select folder from list (parinkti aplanką
iš sąrašo)
File naming (failų pavadinimo suteikimas)
Parinkite trijų raidžių ilgio priešdėlį,
File naming (failų pavadinimo
naudojamą suteikiant pavadinimus vaizdo
suteikimas)
failams, į kuriuos įrašomos nuotraukos.
Numatytasis priešdėlis yra DSC.
Primary slot selection (pirminio lizdo parinkimas)
(numatytasis nustatymas – XQD card slot (XQD kortelės lizdas))
Parinkite lizdą, kuris atliks pirminio lizdo
XQD card slot (XQD kortelės lizdas)
funkciją, kai įdėtos dvi atminties kortelės.
SD card slot (SD kortelės lizdas)
Secondary slot function (antrinio lizdo funkcija)
(numatytoji reikšmė – Overflow (perpilda))
Parinkite antriniame lizde esančios kortelės
Overflow (perpilda)
paskirtį, kai įdėtos dvi atminties kortelės
Backup (atsarginės kopijos)
(0 96).
RAW primary - JPEG secondary (RAW – į
pirminį, JPEG – į antrinį)
283
Flash control (Blykstės valdymas)
Flash control mode (blykstės valdymo Parinkite papildomų blyksčių, sumontuotų
ant fotoaparato kontaktinės jungties,
režimas)
valdymo režimą arba keiskite nustatymus,
Wireless flash options (belaidžių
taikomus fotografavimo naudojant
blyksčių parinktys)
nuotolinius blykstės įrenginius metu
Remote flash control (nuotolinis
(0 199, 208).
blykstės valdymas)
Radio remote flash info (informacija
apie nuotolines radijo blykstes)
Choose image area (pasirinkti vaizdo plotą)
(numatytasis nustatymas – DX (24×16))
Parinkite vaizdo plotą (0 88).
DX (24×16)
1.3× (18×12)
Image quality (vaizdo kokybė)
(numatytoji reikšmė – JPEG normal (standartinės kokybės JPEG))
NEF (RAW) + JPEG fine★ (NEF (RAW) ir Parinkite failų formatą ir glaudinimo santykį
(vaizdo kokybė, 0 91). Kai glaudinami
aukštos kokybės JPEG★)
NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) ir parinktimi su žvaigždute (★) nustatyti failai,
pirmenybė teikiama kokybei, o žvaigždute
aukštos kokybės JPEG)
nepaženklintos kokybės vaizdams taikoma
NEF (RAW) + JPEG normal★ (NEF
failų dydžio mažinimo pirmenybė.
(RAW) ir standartinės kokybės JPEG★)
NEF (RAW) + JPEG normal (NEF (RAW) ir
standartinės kokybės JPEG)
NEF (RAW) + JPEG basic★ (NEF (RAW)
ir bazinės kokybės JPEG★)
NEF (RAW) + JPEG basic (NEF (RAW) ir
bazinės kokybės JPEG)
NEF (RAW)
JPEG fine★ (aukštos kokybės JPEG★)
JPEG fine (aukštos kokybės JPEG)
JPEG normal★ (standartinės kokybės
JPEG★)
JPEG normal (standartinės kokybės JPEG)
JPEG basic★ (bazinės kokybės JPEG★)
JPEG basic (bazinės kokybės JPEG)
TIFF (RGB)
Image size (vaizdo dydis)
Parinkite vaizdo dydį pikseliais (0 94). JPEG/TIFF
JPEG/TIFF
ir NEF (RAW) formato vaizdų parinktys skiriasi.
NEF (RAW)
284
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas)
Pasirinkite NEF (RAW) formato vaizdų
NEF (RAW) compression (NEF (RAW)
glaudinimo tipą ir gylį bitais (0 93).
glaudinimas)
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) gylis
bitais)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
Suderinkite nuotraukų ISO jautrumo
ISO sensitivity (ISO jautrumas)
Auto ISO sensitivity control (automatinis nustatymus (0 123, 125).
ISO jautrumo valdymas)
White balance (baltos spalvos balansas)
(numatytoji reikšmė – Auto (automatinis))
Pritaikykite baltos spalvos balansą pagal
Auto (automatinis)
Incandescent (kaitinamosios lempos) šviesos šaltinį (0 159).
Fluorescent (fluorescencinės lempos)
Direct sunlight (tiesioginė saulės šviesa)
Flash (blykstė)
Cloudy (debesuota)
Shade (šešėlis)
Choose color temp. (pasirinkti spalvos
temp.)
Preset manual (iš anksto nustatytas
rankinis)
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
(numatytoji reikšmė – Standard (standartinis))
Parinkite, kaip bus apdorojamos naujos
Standard (standartinis)
nuotraukos. Parinkite pagal scenos tipą arba
Neutral (neutralus)
kūrybinę idėją (0 180).
Vivid (gyvas)
Monochrome (vienspalvis)
Portrait (portretas)
Landscape (kraštovaizdis)
Flat (vienodas)
Manage Picture Control (valdyti Picture Control)
Kurkite pasirinktinius Picture Control režimus
Save/edit (įrašyti/redaguoti)
(0 185).
Rename (pervadinti)
Delete (trinti)
Load/save (įkelti/įrašyti)
285
Color space (spalvų erdvė)
(numatytoji reikšmė – sRGB)
Parinkite nuotraukų spalvų erdvę.
sRGB
Adobe RGB
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
(numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
Išsaugokite šviesių sričių ir šešėlių detalumą ir
Auto (automatinis)
kurkite natūralaus kontrastingumo
Extra high (itin aukštas)
nuotraukas (0 189).
High (aukštas)
Normal (standartinis)
Low (žemas)
Off (išjungta)
Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas)
(numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
Sumažinkite triukšmą (ryškius taškus arba
On (įjungta)
rūką) nuotraukose, padarytose nustačius
Off (išjungta)
mažą užrakto greitį.
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO jautrumui)
(numatytoji reikšmė – Normal (standartinis))
Sumažinkite triukšmą (atsitiktinius ryškius
High (aukštas)
pikselius) nuotraukose, padarytose esant
Normal (standartinis)
didelėms ISO jautrumo vertėms.
Low (žemas)
Off (išjungta)
Vignette control (vinjetės kontrolė)
(numatytoji reikšmė – Normal (standartinis))
Sumažinkite tamsėjimą nuotraukų
High (aukštas)
pakraščiuose, atsirandantį naudojant G, E ir D
Normal (standartinis)
tipo objektyvus (netaikoma PC objektyvams).
Low (žemas)
Efektas labiausiai juntamas esant didžiausiai
Off (išjungta)
diafragmos reikšmei.
Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė)
(numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
Sumažinkite cilindro pavidalo iškraipymą,
On (įjungta)
susidarantį fotografuojant su plačiakampiais
Off (išjungta)
objektyvais, ir išgaubtą iškraipymą,
susidarantį fotografuojant su ilgo nuotolio
objektyvais.
286
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
Ši funkcija veikia, kai fotografuojama žiūrint pro
Flicker reduction setting (mirgėjimo
vaizdo ieškiklį (0 234). Nustačius parametro
mažinimo nustatymas)
Flicker reduction setting (mirgėjimo
Flicker reduction indicator (mirgėjimo
mažinimo nustatymas) parinktį Enable
mažinimo indikacija)
(įjungti), fotografavimo momentas
pakoreguojamas taip, kad sumažėtų mirgėjimo
poveikis, atsirandantis, kai aplinka apšviečiama
fluorescencinėmis arba gyvsidabrio garų
lempomis. Elemento Flicker reduction
indicator (mirgėjimo mažinimo indikacija)
parinktimi nustatoma, ar rodyti vaizdo ieškiklyje
piktogramą FLICKER, kai bus aptiktas mirgėjimas.
Auto bracketing set (automatinė kadrų serija)
(numatytoji reikšmė – AE & flash (AE ir blykstė))
Parinkite vieną arba kelis nustatymus, kurių
AE & flash (AE ir blykstė)
reikšmės reguliuojamos į abi puses, kai
AE only (tik AE)
įjungtas fotografavimo serijomis režimas
Flash only (tik blykstė)
(0 146).
WB bracketing (WB serija)
ADL bracketing (ADL serija)
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)
Multiple exposure mode (daugkartinės Įrašykite nuo dviejų iki dešimties NEF (RAW)
formato ekspozicijų į vieną nuotrauką
ekspozicijos režimas)
(0 236).
Number of shots (ekspozicijų skaičius)
Overlay mode (perdengimo režimas)
HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis diapazonas))
Išsaugokite šviesių sričių ir šešėlių detalumą,
HDR mode (HDR režimas)
kai fotografuojate didelio kontrastingumo
Exposure differential (ekspozicijos
scenas (0 191).
skirtumas)
Smoothing (vienodinimas)
Interval timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu)
Fotografuokite parinktu intervalu, kol
Start (pradėti)
įrašysite nurodytą skaičių ekspozicijų (0 243).
Start options (pradžios parinktys)
Interval (intervalas)
No. of intervals×shots/interval (intervalų
skaičius × ekspozicijų skaičius intervale)
Exposure smoothing (ekspozicijos
vienodinimas)
287
1 Filmavimo meniu: filmavimo parinktys
Reset movie shooting menu (filmavimo meniu nustatymas iš naujo)
Parinkite Yes (taip), jei norite grąžinti
Yes (taip)
numatytąsias filmavimo meniu parinkčių
No (ne)
reikšmes.
File naming (failų pavadinimo suteikimas)
Parinkite trijų raidžių ilgio priešdėlį,
naudojamą suteikiant pavadinimus vaizdo
failams, į kuriuos įrašomi filmai. Numatytasis
priešdėlis yra DSC.
Destination (įrašymo vieta)
(numatytasis nustatymas – XQD card slot (XQD kortelės lizdas))
Nurodykite lizdą, į kurį bus įrašomi filmai.
XQD card slot (XQD kortelės lizdas)
SD card slot (SD kortelės lizdas)
Choose image area (pasirinkti vaizdo plotą) (numatytoji reikšmė – DX (DX formatas))
Parinkite vaizdo plotą (0 70).
DX
1.3×
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis)
(numatytoji reikšmė – 1920×1080; 60p)
Parinkite filmo kadro dydį (pikseliais) ir kadrų
3840×2160; 30p
greitį (0 68).
3840×2160; 25p
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
288
Movie quality (filmo kokybė)
(numatytoji reikšmė – High quality (aukšta kokybė))
Parinkite filmo kokybę (0 68).
High quality (aukšta kokybė)
Normal (standartinė)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
ISO sensitivity (mode M) (ISO jautrumas Suderinkite filmų ISO jautrumo nustatymus.
(režimas M))
Auto ISO control (mode M) (automatinis
ISO valdymas (režimas M))
Maximum sensitivity (didžiausias
jautrumas)
White balance (baltos spalvos balansas)
(numatytoji reikšmė – Same as photo settings (atitinka fotografavimo nustatymus))
Parinkite filmų baltos spalvos balanso reikšmę
Same as photo settings (atitinka
(0 159). Parinkite Same as photo settings
fotografavimo nustatymus)
(atitinka fotografavimo nustatymus), jei
Auto (automatinis)
norite naudoti parinktis, kurios šiuo metu
Incandescent (kaitinamosios lempos) nustatytos nuotraukoms.
Fluorescent (fluorescencinės lempos)
Direct sunlight (tiesioginė saulės šviesa)
Cloudy (debesuota)
Shade (šešėlis)
Choose color temp. (pasirinkti spalvos
temp.)
Preset manual (iš anksto nustatytas
rankinis)
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
(numatytoji reikšmė – Same as photo settings (atitinka fotografavimo nustatymus))
Parinkite Picture Control reikšmę, taikomą
Same as photo settings (atitinka
filmams (0 180). Parinkite Same as photo
fotografavimo nustatymus)
settings (atitinka fotografavimo
Standard (standartinis)
nustatymus), jei norite naudoti parinktis,
Neutral (neutralus)
kurios šiuo metu nustatytos nuotraukoms.
Vivid (gyvas)
Monochrome (vienspalvis)
Portrait (portretas)
Landscape (kraštovaizdis)
Flat (vienodas)
289
Manage Picture Control (valdyti Picture Control)
Kurkite pasirinktinius Picture Control režimus
Save/edit (įrašyti/redaguoti)
(0 185).
Rename (pervadinti)
Delete (trinti)
Load/save (įkelti/įrašyti)
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
(numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
Padeda išsaugoti šviesių sričių ir šešėlių
Same as photo settings (atitinka
detalumą ir kurti natūralaus kontrastingumo
fotografavimo nustatymus)
filmus (0 189). Parinkite Same as photo
Extra high (itin aukštas)
settings (atitinka fotografavimo
High (aukštas)
nustatymus), jei norite naudoti parinktis,
kurios šiuo metu nustatytos nuotraukoms.
Normal (standartinis)
Low (žemas)
Off (išjungta)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO jautrumui)
(numatytoji reikšmė – Normal (standartinis))
Sumažinkite triukšmą (atsitiktinius ryškius
High (aukštas)
pikselius) filmuose, įrašytuose esant didelėms
Normal (standartinis)
ISO jautrumo vertėms.
Low (žemas)
Off (išjungta)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) (numatytoji reikšmė – Auto (automatinis))
Sumažinkite mirgėjimą ir juostas,
Auto (automatinis)
atsirandančias fotografuojant įjungus
50 Hz
tiesioginės peržiūros režimą (0 43) ir
60 Hz
filmuojant (0 58), kai šviečia fluorescencinės
ar gyvsidabrio garų lempos.
Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas)
(numatytoji reikšmė – Auto sensitivity (automatinis jautrumas))
Įjunkite arba išjunkite integruotą ar išorinį
Auto sensitivity (automatinis
mikrofoną (0 336) arba suderinkite
jautrumas)
mikrofono jautrumą.
Manual sensitivity (rankinis jautrumas)
Microphone off (mikrofonas išjungtas)
290
Frequency response (dažninis atsakas)
(numatytoji reikšmė – Wide range (platus diapazonas))
Parinkite integruoto ir išorinio mikrofono
Wide range (platus diapazonas)
dažninį atsaką (0 336).
Vocal range (balso diapazonas)
Wind noise reduction (vėjo triukšmo mažinimas) (numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
Parinkite, ar įjungti integruoto mikrofono
On (įjungta)
aukštuosius dažnius praleidžiantį filtrą, kad
Off (išjungta)
sumažėtų vėjo keliamas triukšmas.
Time-lapse movie (didelių intervalų filmas)
Fotoaparatas automatiškai daro nuotraukas
Start (pradėti)
parinktais intervalais ir sukuria begarsį ilgais
Interval (intervalas)
intervalais nufotografuotų kadrų filmą (0 74).
Shooting time (fotografavimo trukmė) Veikia, tik jei fotografuojama žiūrint pro
Exposure smoothing (ekspozicijos
vaizdo ieškiklį.
vienodinimas)
Electronic VR (elektroninis VR)
(numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
Parinkite, ar veiks elektroninis virpesių
On (įjungta)
mažinimo įtaisas filmuojant.
Off (išjungta)
291
A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato
nustatymų tikslinimas
Custom settings bank (pasirinktinių nustatymų bankas)
Iškvieskite pasirinktinius nustatymus,
A
anksčiau įrašytus į pasirinktinių nustatymų
B
meniu banką. Pakeisti nustatymai įrašomi į
C
dabartinį banką.
D
a Autofocus (automatinis fokusavimas)
a1 AF-C priority selection (AF-C pirmumo parinkimas)
(numatytoji reikšmė – Release (atleidimas))
Kai įjungiamas fotografavimo žiūrint pro vaizdo
Release (atleidimas)
ieškiklį režimas AF-C, šia parinktimi nustatoma, ar
Focus + release (fokusavimas ir
galima fotografuoti kas kartą nuspaudus
atleidimas)
užrakto atleidimo mygtuką (atleidimo
Release + focus (atleidimas ir
pirmumas), ar tik fotoaparatui sufokusavus
fokusavimas)
(fokusavimo pirmumas).
Focus (fokusavimas)
a2 AF-S priority selection (AF-S pirmumo parinkimas)
(numatytoji reikšmė – Focus (fokusavimas))
Kai įjungiamas fotografavimo žiūrint pro vaizdo
Release (atleidimas)
ieškiklį režimas AF-S, šia parinktimi nustatoma, ar
Focus (fokusavimas)
galima fotografuoti tik fotoaparatui
sufokusavus (fokusavimo pirmumas), ar kas kartą
nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką
(atleidimo pirmumas).
a3 Focus tracking with lock-on (fokusavimo sekimas su įjungtu fiksavimu)
Nustatoma, kaip automatinio fokusavimo
Blocked shot AF response
sistema reaguoja į atstumo iki objekto pokyčius,
(draudžiantis fotografuoti AF
kai įjungtas fotografavimo žiūrint pro vaizdo
atsakas)
ieškiklį režimas AF-C.
Subject motion (objekto judesys)
292
a4 3D-tracking face-detection (aptiktų veidų 3D sekimas)
(numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
Parinkite, ar fotoaparatas bandys aptikti veidus
On (įjungta)
ir sufokusuoti jų vaizdą, kai nustatyta AF sričių
Off (išjungta)
režimo parinktis 3D sekimas (0 104).
a5 3D-tracking watch area (3D sekimas stebėjimo srityje)
(numatytoji reikšmė – Normal (standartinė))
Parinkite sritį, kuri bus stebima paspaudus iki
Wide (plati)
pusės užrakto atleidimo mygtuką, kai nustatyta
Normal (standartinė)
AF sričių režimo parinktis 3D sekimas (0 104).
a6 Number of focus points (fokusavimo taškų skaičius)
(numatytoji reikšmė – 55 points (55 taškai))
Parinkite, kiek fokusavimo taškų bus naudojama
55 points (55 taškai)
parenkant juos rankiniu būdu vaizdo ieškiklyje.
15 points (15 taškų)
a7 Store by orientation (įrašyti pagal orientaciją) (numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
Parinkite, ar bus įrašoma vaizdo ieškiklyje
Focus point (fokusavimo taškas)
rodomų fokusavimo taškų vieta ir AF sričių
Focus point and AF-area mode
režimas atskirai, esant vertikaliai ir horizontaliai
(fokusavimo taškas ir AF sričių
orientacijai.
režimas)
Off (išjungta)
a8 AF activation (AF įjungimas)
(numatytoji reikšmė – Shutter/AF-ON (užraktas/AF-ON))
Parinkite, ar fotoaparatas fokusuos paspaudus iki
Shutter/AF-ON (užraktas/AF-ON)
pusės užrakto atleidimo mygtuką. Jei nustatyta
AF-ON only (tik AF-ON)
parinktis AF-ON only (tik AF-ON), fotoaparatas
fokusuos, kai paspausite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką.
a9 Limit AF-area mode selection (riboti AF sričių režimų parinktis)
Parinkite AF sričių režimus, kuriuos bus galima
Single-point AF (vieno taško AF)
parinkti AF sričių režimo mygtuku ir papildomų
Dynamic-area AF (25 points)
komandų ratuku, kai fotografuosite žiūrėdami
(dinaminės srities AF (25 taškai))
pro vaizdo ieškiklį (0 103).
Dynamic-area AF (72 points)
(dinaminės srities AF (72 taškai))
Dynamic-area AF (153 points)
(dinaminės srities AF (153 taškai))
3D-tracking (3D sekimas)
Group-area AF (sričių grupės AF)
Auto-area AF (automatinės srities AF)
293
a10 Autofocus mode restrictions (automatinio fokusavimo režimo apribojimai)
(numatytoji reikšmė – No restrictions (apribojimų nėra))
Parinkite automatinio fokusavimo režimus,
AF-S
kuriuos bus galima nustatyti, kai fotografuosite
AF-C
žiūrėdami pro vaizdo ieškiklį (0 101).
No restrictions (apribojimų nėra)
a11 Focus point wrap-around (fokusavimo taškų apsupimas)
(numatytoji reikšmė – No wrap (apsupimo nėra))
Parinkite, ar vaizdo ieškiklyje parinkti
Wrap (apsupti)
fokusavimo taškai automatiškai „apsups“ sritį
No wrap (neapsupti)
nuo vieno rodinio krašto iki kito.
a12 Focus point options (fokusavimo taškų parinktys)
Nustatykite fokusavimo taškų rodymo vaizdo
Manual focus mode (rankinis
ieškiklyje parinktis.
fokusavimo režimas)
Dynamic-area AF assist (dinaminės
srities AF pagalbiniai taškai)
Group-area AF display (sričių grupės
AF rodinys)
Focus point illumination (fokusavimo
taško apšvietimas)
a13 Manual focus ring in AF mode (rankinio fokusavimo žiedas esant įjungtam režimui AF)
(numatytoji reikšmė – Enable (įjungti))
Ši parinktis įmanoma prijungus tam pritaikytą
Enable (įjungti)
objektyvą. Parinkite Disable (išjungti), kad būtų
Disable (išjungti)
neįmanoma fokusuoti naudojant fokusavimo žiedą,
kai įjungtas automatinio fokusavimo režimas.
b Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)
b1 ISO sensitivity step value (ISO jautrumo žingsnelio vertė)
(numatytoji reikšmė – 1/3 step (1/3 žingsnelio))
Parinkite žingsnelius, kuriais reguliuojamas
1/3 step (1/3 žingsnelio)
ISO jautrumas.
1/2 step (1/2 žingsnelio)
1 step (1 žingsnelis)
b2 EV steps for exposure cntrl (EV žingsneliai ekspozicijai reguliuoti)
(numatytoji reikšmė – 1/3 step (1/3 žingsnelio))
Parinkite žingsnelius, kuriais reguliuojamos
1/3 step (1/3 žingsnelio)
užrakto greičio, diafragmos ir serijos reikšmės.
1/2 step (1/2 žingsnelio)
1 step (1 žingsnelis)
b3 Exp./flash comp. step value (ekspozicijos/blykstės kompensavimo žingsnelio vertė)
(numatytoji reikšmė – 1/3 step (1/3 žingsnelio))
Parinkite žingsnelius, kuriais reguliuojamos
1/3 step (1/3 žingsnelio)
ekspozicijos ir blykstės kompensavimo
1/2 step (1/2 žingsnelio)
reikšmės.
1 step (1 žingsnelis)
294
b4 Easy exposure compensation (paprastas ekspozicijos kompensavimas)
(numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
On (Auto reset) (įjungta (automatinis Parinkite, ar bus galima reguliuoti
ekspozicijos kompensavimo reikšmę vien
nustatymas iš naujo))
sukant komandų ratuką, t. y. nespaudžiant
On (įjungta)
mygtuko E.
Off (išjungta)
b5 Matrix metering (matricos matavimas)
(numatytoji reikšmė – Face detection on (veidų aptikimo funkcija įjungta))
Parinkite Face detection on (veidų aptikimo
Face detection on (veidų aptikimo
funkcija įjungta), jei norite, kad
funkcija įjungta)
fotografavimo žiūrint pro vaizdo ieškiklį metu,
Face detection off (veidų atpažinimo
kai nustatytas matricos matavimo režimas,
funkcija išjungta)
būtų aptinkami veidai portretams
fotografuoti (0 128).
b6 Center-weighted area (centruota sritis)
(numatytoji reikšmė –  8 mm)
Parinkite srities dydį, iš kurios gauti centruoto
 6 mm
matavimo duomenys, kai fotografuosite
 8 mm
žiūrėdami pro vaizdo ieškiklį, turės didžiausią
 10 mm
įtaką. Jei prijungiamas objektyvas be
 13 mm
procesoriaus, nustatoma nekeičiama 8 mm
dydžio sritis.
Average (vidurkis)
b7 Fine-tune optimal exposure (optimalios ekspozicijos tikslinimas)
Matrix metering (matricos matavimas) Patikslinkite kiekvienu matavimo metodu
Center-weighted metering (centruotas išmatuojamą ekspoziciją. Nustačius didesnes
vertes, ekspozicijos būna šviesesnės, o
matavimas)
nustačius mažesnes – tamsesnės.
Spot metering (taškinis matavimas)
Highlight-weighted metering (pagal
šviesias sritis pakoreguotas matavimas)
295
c Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)
c1 Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo mygtuko AE-L)
(numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
On (half press) (įjungta (paspaudus iki Parinkite, ar ekspozicija bus fiksuojama
paspaudus užrakto atleidimo mygtuką.
pusės))
On (burst mode) (įjungta
(nepertraukiamo atleidimo režimas))
Off (išjungta)
c2 Standby timer (budėjimo laikmatis)
(numatytoji reikšmė – 6 s (6 sek.))
Parinkite, kiek laiko fotoaparatas matuos
4 s (4 sek.)
ekspoziciją, kai neatliekami jokie veiksmai
6 s (6 sek.)
(0 39).
10 s (10 sek.)
30 s (30 sek.)
1 min (1 min.)
5 min (5 min.)
10 min (10 min.)
30 min (30 min.)
No limit (neribojama)
c3 Self-timer (automatinis laikmatis)
Self-timer delay (automatinio laikmačio Parinkite automatinio laikmačio režimo
užrakto atleidimo delsos trukmę, daromų
delsa)
ekspozicijų skaičių ir intervalą tarp
Number of shots (ekspozicijų skaičius)
ekspozicijų.
Interval between shots (intervalas tarp
ekspozicijų)
c4 Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa)
Parinkite, kiek laiko neišsijungs ekranas, kai
Playback (atkūrimas)
neatliekami jokie veiksmai.
Menus (įvairūs meniu)
Information display (informacinis
ekranas)
Image review (vaizdo peržiūra)
Live view (tiesioginė peržiūra)
296
d Shooting/display (fotografavimas/rodymas)
d1 CL mode shooting speed (fotografavimo sparta įjungus režimą CL)
(numatytoji reikšmė – 5 fps)
Parinkite kadrų spartą, kuri bus taikoma, kai
9 fps
įjungtas režimas CL (nepertraukiama maža
8 fps
sparta).
7 fps
6 fps
5 fps
4 fps
3 fps
2 fps
1 fps
d2 Max. continuous release (maksimalus nepertraukiamas atleidimas)
(numatytoji reikšmė – 200)
Parinkite, kiek daugiausia ekspozicijų galima
1–200
padaryti per vieną seriją, kai įjungtas
nepertraukiamas atleidimo režimas.
d3 ISO display (ISO verčių rodymas)
(numatytoji reikšmė – Show frame count (rodyti kadrų skaičių))
Parinkite, ar rodyti ISO jautrumo reikšmę
Show ISO sensitivity (rodyti ISO
valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje vietoj likusių
jautrumą)
ekspozicijų skaičiaus.
Show frame count (rodyti kadrų skaičių)
d4 Sync. release mode options (atleidimo režimo sinchronizavimo parinktys)
(numatytoji reikšmė – Sync (sinchronizuoti))
Parinkite, ar nuotolinių fotoaparatų užrakto
Sync (sinchronizuoti)
atleidimas bus sinchronizuojamas su
No sync (nesinchronizuoti)
pagrindinio fotoaparato užrakto atleidimu.
d5 Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas)
(numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
Tais atvejais, kai menkiausias fotoaparato
3 s (3 sek.)
sujudėjimas gali sugadinti nuotrauką ją
2 s (2 sek.)
suliedamas, parinkite 1 s (1 sek.), 2 s (2 sek.)
1 s (1 sek.)
arba 3 s (3 sek.) – užrakto atleidimas po
Off (išjungta)
veidrodžio pakėlimo bus uždelstas maždaug
vieną, dvi arba tris sekundes.
297
d6 Electronic front-curtain shutter (užraktas su elektronine priekine diafragma)
(numatytoji reikšmė – Disable (išjungti))
Įjunkite arba išjunkite užraktą su elektronine
Enable (įjungti)
priekine diafragma, kai nustatytas režimas
Disable (išjungti)
MUP, kad nuotraukos nesusilietų nuo užrakto
judesio.
d7 File number sequence (failų numerių seka)
(numatytoji reikšmė – On (įjungta))
Parinkite, kaip fotoaparatas priskirs failams
On (įjungta)
numerius.
Off (išjungta)
Reset (nustatyti iš naujo)
d8 Viewfinder grid display (vaizdo ieškiklio tinklelio rodinys)
(numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
Parinkite, ar bus vaizdo ieškiklyje rodomas
On (įjungta)
komponavimo tinklelis.
Off (išjungta)
d9 LCD illumination (LCD apšvietimas)
(numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
Parinkite, ar bus įjungtas valdymo pulto ir
On (įjungta)
mygtukų apšvietimas, kol veiks budėjimo
Off (išjungta)
laikmatis.
d10 Optical VR (optinis VR)
On (įjungta)
Off (išjungta)
(numatytoji reikšmė – On (įjungta))
Virpesių kontrolės funkcijos įjungimas ir
išjungimas. Šis elementas įmanomas, tik jeigu
prijungiamas atitinkamą funkciją turintis
objektyvas.
A Užraktas su elektronine priekine diafragma
Rekomenduojama naudoti G, E arba D tipo objektyvus. Jei fotografuodami su
kitais objektyvais pastebite linijų arba rūko pavidalo triukšmą, parinkite Disable
(išjungti). Didžiausias užrakto greitis ir didžiausias ISO jautrumas, kurį galima
parinkti įjungus užrakto su elektronine priekine diafragma funkciją, yra
atitinkamai 1/2 000 sek. ir ISO 51200.
298
e Bracketing/flash (serija/blykstė)
e1 Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis)
(numatytoji reikšmė – 1/250 s (1/250 sek.))
Parinkite blykstės sinchronizacijos greitį.
1/250 s (Auto FP) (1/250 sek.
(automatinis židinio plokštumos))
1/250 s (1/250 sek.)
1/200 s (1/200 sek.)
1/160 s (1/160 sek.)
1/125 s (1/125 sek.)
1/100 s (1/100 sek.)
1/80 s (1/80 sek.)
1/60 s (1/60 sek.)
A Užrakto greičio fiksavimas blykstės sinchronizacijos greičio ribose
Norint užfiksuoti užrakto greitį ties sinchronizacijos greičio riba (kai įjungtas
automatinio užrakto pirmumo arba rankinės ekspozicijos režimas), reikia
parinkti kitą užrakto greitį, einantį po mažiausio įmanomo užrakto greičio
(30 sek. arba %). Vaizdo ieškiklyje ir valdymo pulte pasirodys X (blykstės
sinchronizacijos indikacija).
A Automatinio židinio plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu
Automatinio židinio plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu leidžia naudoti
blykstę esant didžiausiam užrakto greičiui, kuriam pritaikytas fotoaparatas, todėl
galima nustatyti didžiausią diafragmą ir taip gauti mažesnį ryškumo gylį net
tada, kai objekto fonas apšviestas ryškios saulės šviesos. Kai įjungta automatinio
židinio plokštumos sinchronizavimo dideliu greičiu funkcija, informacinio
ekrano blykstės režimo indikacijos vietoje rodomas užrašas FP.
299
e2 Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis)
(numatytoji reikšmė – 1/60 s (1/60 sek.))
Parinkite mažiausią užrakto greitį, kuris
1/60 s (1/60 sek.)
bus taikomas naudojant blykstę, kai
1/30 s (1/30 sek.)
įjungtas režimas P arba A.
1/15 s (1/15 sek.)
1/8 s (1/8 sek.)
1/4 s (1/4 sek.)
1/2 s (1/2 sek.)
1 s (1 sek.)
2 s (2 sek.)
4 s (4 sek.)
8 s (8 sek.)
15 s (15 sek.)
30 s (30 sek.)
e3 Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos kompensavimas)
(numatytoji reikšmė – Entire frame (visas kadras))
Parinkite, kaip fotoaparatas reguliuos
Entire frame (visas kadras)
blykstės galingumą naudojant
Background only (tik fonas)
ekspozicijos kompensavimo funkciją.
e4 Auto M ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas
fotografuojant su M)
(numatytoji reikšmė – Subject and background (objektas ir fonas))
Subject and background (objektas ir fonas) Parinkite, ar automatiškai valdomas ISO
jautrumas fotografuojant su blykste bus
Subject only (tik objektas)
reguliuojamas siekiant tinkamai
eksponuoti kartu objektą ir foną, ar tik
pagrindinį objektą.
e5 Modeling flash (modeliuojanti blykstė)
(numatytoji reikšmė – On (įjungta))
Parinkite, ar su CLS derantys papildomi
On (įjungta)
blykstės įrenginiai (0 328) skleis
Off (išjungta)
modeliuojančius blyksnius, kai
fotografavimo žiūrint pro vaizdo ieškiklį
metu bus paspaustas fotoaparato
mygtukas Pv.
300
e6 Auto bracketing (mode M) (automatinė serija (M režimas))
(numatytoji reikšmė – Flash/speed (blykstė/greitis))
Parinkite, kuriems nustatymams turės
Flash/speed (blykstė/greitis)
įtakos įjungtas fotografavimo serijomis su
Flash/speed/aperture (blykstė/greitis/
skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės
diafragma)
reikšmėmis režimas, kai nustatytas
Flash/aperture (blykstė/diafragma)
ekspozicijos režimas M.
Flash only (tik blykstė)
e7 Bracketing order (serijos eilės tvarka)
(numatytoji reikšmė – MTR > under > over (išmatuota > sumažinta > padidinta))
Parinkite serijos eilės tvarką, taikomą
MTR > under > over (išmatuota >
fotografuojant serijomis su skirtingomis
sumažinta > padidinta)
ekspozicijos, blykstės ir baltos spalvos
Under > MTR > over (sumažinta >
balanso reikšmėmis.
išmatuota > padidinta)
f Controls (valdikliai)
f1 Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)
Parinkite fotoaparato valdikliams
Preview button (peržiūros mygtukas)
Preview button + y (peržiūros mygtukas + priskiriamas funkcijas, kurios vykdomos
pavieniais valdikliais arba kartu su
y)
komandų ratukais.
Fn1 button (Fn1 mygtukas)
Fn1 button + y (Fn1 mygtukas + y)
Fn2 button (Fn2 mygtukas)
AF-ON button (AF-ON mygtukas)
Sub-selector (papildomas valdiklis)
Sub-selector center (papildomo valdiklio
vidurinė dalis)
Sub-selector center + y (papildomo
valdiklio vidurinė dalis + y)
BKT button + y (BKT mygtukas + y)
Movie record button + y (filmavimo
mygtukas + y)
Lens focus function buttons (objektyvo
fokusavimo funkcijos mygtukai)
f2 Multi selector center button (kryptinio valdiklio vidurinė dalis)
Parinkite kryptinio valdiklio vidurinės
Shooting mode (fotografavimo režimas)
dalies paskirtį.
Playback mode (atkūrimo režimas)
Live view (tiesioginė peržiūra)
301
f3 Shutter spd & aperture lock (užrakto greičio ir diafragmos fiksavimas)
Užfiksuokite užrakto greičio vertę, šiuo
Shutter speed lock (užrakto greičio
metu parinktą įjungus režimą S arba M;
fiksavimas)
užfiksuokite diafragmos vertę, šiuo metu
Aperture lock (diafragmos fiksavimas)
parinktą įjungus režimą A arba M.
f4 Customize command dials (komandų ratukų paskirties keitimas)
Parinkite pagrindinių ir papildomų
Reverse rotation (keisti sukimo kryptį)
komandų ratukų paskirtį.
Change main/sub (sukeisti pagrindinių ir
papildomų komandų ratukų funkcijas)
Aperture setting (diafragmos nustatymas)
Menus and playback (įvairūs meniu ir
atkūrimas)
Sub-dial frame advance (kadrų slinktis
papildomų komandų ratuku)
f5 Multi selector (kryptinis valdiklis)
(numatytoji reikšmė – Do nothing (jokios funkcijos))
Parinkite, ar naudojant kryptinį valdiklį
Restart standby timer (iš naujo paleisti
įjungiamas budėjimo laikmatis (0 39).
budėjimo laikmatį)
Do nothing (jokios funkcijos)
f6 Release button to use dial (atleisti mygtuką ratukui naudoti)
(numatytoji reikšmė – No (ne))
Parinkus Yes (taip), nustatymus, kuriems
Yes (taip)
reguliuoti paprastai reikia laikyti mygtuką
No (ne)
nuspaustą ir sukti komandų ratuką,
galima reguliuoti sukant komandų ratuką
jau atleidus mygtuką. Nustatymas
atšaukiamas, kai mygtukas
paspaudžiamas dar kartą, paspaudžiamas
iki pusės užrakto atleidimo mygtukas
arba baigiasi budėjimo laikmačio laikas.
302
f7 Reverse indicators (apgręžti rodiklius) (numatytoji reikšmė –
)
Parinkus
(W),
ekspozicijos rodikliai valdymo pulte,
vaizdo ieškiklyje ir informaciniame ekrane
pateikiami su neigiamomis vertėmis
kairėje ir teigiamomis dešinėje. Parinkite
(V), jei norite, kad
teigiamos vertės būtų rodomos kairėje, o
neigiamos – dešinėje.
f8 Live view button options (tiesioginės peržiūros mygtuko parinktys)
(numatytoji reikšmė – Enable (įjungti))
Mygtuką a galima išjungti, kad netyčia
Enable (įjungti)
neįjungtumėte tiesioginės peržiūros
Enable (standby timer active) (įjungta
režimo.
(veikiant budėjimo laikmačiui))
Disable (išjungti)
f9 D switch (D jungiklis)
(numatytoji reikšmė – LCD backlight (D) (LCD apšvietimas (D)))
LCD backlight (D) (LCD apšvietimas (D)) Parinkite, kaip bus apšviečiami ekranai
pasukus maitinimo jungiklį į padėtį D.
D and information display (D ir
informacinis ekranas)
f10 Assign MB-D17 buttons (funkcijų priskyrimas MB-D17 mygtukams)
Parinkite funkcijas, priskiriamas
Fn button (Fn mygtukas)
Preview button + y (peržiūros mygtukas + y) papildomo akumuliatorių bloko MB-D17
valdikliams.
AF-ON button (AF-ON mygtukas)
Multi selector (kryptinis valdiklis)
g Movie (filmavimas)
g1 Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)
Parinkite, kokią paskirtį atliks fotoaparato
Preview button (peržiūros mygtukas)
Preview button + y (peržiūros mygtukas + valdikliai pavieniui arba kartu su
komandų ratukais, kai tiesioginės
y)
peržiūros valdiklis, esant įjungtam
Fn1 button (Fn1 mygtukas)
tiesioginės peržiūros režimui, bus
Fn1 button + y (Fn1 mygtukas + y)
pasuktas į padėtį 1. Atminkite: jei
Fn2 button (Fn2 mygtukas)
nustatyta parametro Shutter-release
Sub-selector center (papildomo valdiklio
button (užrakto atleidimo mygtukas)
vidurinė dalis)
parinktis Record movies (filmuoti),
Sub-selector center + y (papildomo
užrakto atleidimo mygtuku neįmanoma
valdiklio vidurinė dalis + y)
atlikti jokių kitų veiksmų, išskyrus
Shutter-release button (užrakto atleidimo filmavimą.
mygtukas)
303
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Format memory card (formatuoti atminties kortelę)
Formatavimui pradėti parinkite atminties
XQD card slot (XQD kortelės lizdas)
kortelės lizdą ir nurodykite Yes (taip).
SD card slot (SD kortelės lizdas)
Atminkite: formatavimo metu negrįžtamai
ištrinamos visos parinktame lizde esančioje
kortelėje laikomos nuotraukos ir kiti duomenys.
Prieš formatuodami būtinai padarykite
reikalingų duomenų kopijas.
Language (kalba)
Pasirinkite fotoaparato meniu ir pranešimų
kalbą.
Time zone and date (laiko juosta ir data)
Pakeiskite laiko juostas, nustatykite
Time zone (laiko juosta)
fotoaparato laikrodį, sinchronizuokite
Date and time (data ir laikas)
fotoaparato laikrodį su išmaniojo įrenginio
Sync with smart device (sinchronizuoti laikrodžiu, parinkite datos rodymo tvarką ir
su išmaniuoju įrenginiu)
įjunkite arba išjunkite vasaros laiką.
Date format (datos formatas)
Daylight saving time (vasaros laikas)
Monitor brightness (ekrano šviesumas)
Suderinkite šviesumą, kurio vertė taikoma
Menus/playback (įvairūs meniu/
rodant meniu, atkuriant vaizdus ir įjungus
atkūrimas)
tiesioginės peržiūros režimą.
Live view (tiesioginė peržiūra)
A Atminties kortelių formatavimas
Formatavimo metu neišjunkite fotoaparato ir neišimkite akumuliatoriaus arba
atminties kortelės.
Formatuoti atminties korteles galima ne tik naudojant sąrankos meniu parinktį
Format memory card (formatuoti atminties kortelę), bet ir spaudžiant
mygtukus S (Q) ir O (Q): laikykite nuspaudę vienu metu abu mygtukus, kol
atsiras formatavimo indikacija, ir kortelei formatuoti paspauskite mygtukus dar
kartą. Kai įdėtos dvi atminties kortelės, paspaudus abu mygtukus pirmą kartą
formatuotina kortelė nurodoma mirksinčia piktograma. Kitam lizdui parinkti
sukite pagrindinių komandų ratuką.
304
Monitor color balance (ekrano spalvų balansas)
Suderinkite ekrano spalvų balansą.
Virtual horizon (virtualus horizontas)
Įjunkite virtualųjį horizontą, kuris rodomas
remiantis fotoaparato pokrypio jutiklio
duomenimis.
Information display (informacinis ekranas) (numatytoji reikšmė – Auto (automatinis))
Suderinkite informacinį ekraną, kad jis atitiktų
Auto (automatinis)
įvairias žiūrėjimo sąlygas.
Manual (rankinis)
AF fine-tune (AF tikslinimas)
Patikslinkite įvairių objektyvų židinį.
AF fine-tune (On/Off) (AF tikslinimas
Informacijos apie AF tikslinimą pateikiama
(įjungta/išjungta))
310 puslapyje. AF tikslinimo funkcija daugeliu
Saved value (įrašyta vertė)
atvejų nerekomenduojama, ji gali trikdyti
Default (numatytasis nustatymas)
normalų fokusavimą. Naudokite ją tik
prireikus.
List saved values (parodyti įrašytas
vertes)
Non-CPU lens data (objektyvų be procesorių duomenys)
Įrašykite objektyvų be procesorių židinio
Lens number (objektyvo numeris)
nuotolį ir didžiausią diafragmą, kad būtų
Focal length (mm) (židinio nuotolis
įmanoma naudoti funkcijas, skirtas
(mm))
objektyvams su procesoriais (0 251).
Maximum aperture (didžiausia
diafragma)
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį)
Dulkių šalinimas vibruojant vaizdo jutiklį
Clean now (valyti dabar)
(0 338).
Clean at startup/shutdown (valyti
įjungiant/išjungiant)
Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui)
Užfiksuokite veidrodį, kad galėtumėte
pūstuku nuvalyti dulkes nuo vaizdo jutiklio
(0 341). Funkcija neveikia, kai akumuliatorius
yra beveik išsekęs (liko J ar mažiau) arba
fotoaparatas prijungtas Bluetooth ryšiu prie
išmaniojo įrenginio arba eterneto tinklo.
305
Image Dust Off ref photo (vaizdo dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka)
Įrašykite atskaitos duomenis, kurie bus
Start (pradėti)
naudojami programos Capture NX-D vaizdo
Clean sensor and then start (nuvalyti
dulkių šalinimo funkcijai (0 v).
jutiklį ir tada pradėti)
Image comment (vaizdo komentaras)
Attach comment (pridėti komentarą) Pakomentuokite naujai daromas nuotraukas.
Komentarus galima peržiūrėti kaip
Input comment (įvesti komentarą)
metaduomenis programoje ViewNX-i arba
Capture NX-D (0 v).
Copyright information (informacija apie autorių teises)
Attach copyright information (pridėti Pridėkite informacijos apie autorių teises prie
naujai daromų nuotraukų. Informaciją apie
informaciją apie autorių teises)
autorių teises galima peržiūrėti kaip
Artist (autorius)
metaduomenis programoje ViewNX-i arba
Copyright (autorių teisės)
Capture NX-D (0 v).
IPTC
Edit/save (redaguoti/įrašyti)
Delete (trinti)
Auto embed during shooting
(automatiškai įterpti fotografuojant)
Load/save (įkelti/įrašyti)
Beep (garsinis signalas)
Volume (garsumas)
Pitch (tono aukštis)
Touch controls (jutikliniai valdikliai)
Enable/disable touch controls (įjungti/
išjungti jutiklinius valdiklius)
Full-frame playback flicks (per visą
ekraną atkuriamų vaizdų slinkimas
brūkštelėjimu)
HDMI
Output resolution (išvedamo vaizdo
raiška)
Advanced (išplėstinės parinktys)
306
Kurkite arba taisykite iš anksto nustatytus
IPTC duomenis ir parinkite, ar įterpti juos į
naujas nuotraukas.
Parinkite garsinio signalo tono aukštį ir
garsumą.
Suderinkite jutiklinių valdiklių nustatymus
(0 11).
Suderinkite nustatymus, taikomus jungiant
fotoaparatą prie HDMI įrenginių.
Location data (buvimo vietos duomenys)
Download from smart device (atsisiųsti Suderinkite buvimo vietos nustatymus
(0 253).
iš išmaniojo įrenginio)
Position (buvimo vieta)
External GPS device options (išorinio
GPS aparato parinktys)
Wireless remote (WR) options (nuotolinio belaidžio (WR) valdymo parinktys)
Suderinkite papildomų belaidžių nuotolinio
LED lamp (diodinė lemputė)
valdymo įtaisų diodinės lemputės ir ryšio
Link mode (ryšio režimas)
režimo nustatymus.
Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką)
(numatytoji reikšmė – None (jokios))
Parinkite papildomų belaidžių nuotolinio
Preview (peržiūra)
valdymo įtaisų mygtuko Fn paskirtį.
FV lock (FV fiksavimas)
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
AE lock only (tik AE fiksavimas)
AE lock (Reset on release) (AE fiksavimas
(nustatymas iš naujo atleidus))
AF lock only (tik AF fiksavimas)
AF-ON
MDisable/enable (M išjungti/įjungti)
+ NEF (RAW)
Live view (tiesioginė peržiūra)
None (jokios)
Airplane mode (skrydžio režimas)
(numatytoji reikšmė – Disable (išjungti))
Įjunkite skrydžio režimą, kad nebeveiktų
Enable (įjungti)
Eye-Fi kortelių belaidžio ryšio funkcijos ir
Disable (išjungti)
Bluetooth bei Wi-Fi ryšys su išmaniaisiais
įrenginiais. Ryšį su kitais įrenginiais, kuris
sudaromas naudojant belaidį siųstuvą, galima
nutraukti tik atjungiant siųstuvą nuo
fotoaparato.
307
Connect to smart device (jungtis prie išmaniojo įrenginio)
Ryšiui su išmaniuoju įrenginiu sudaryti
Start (pradėti)
parinkite Start (pradėti) ir vadovaukitės
Password protection (apsauga
ekrane pateikiamais nurodymais. Parinktimi
slaptažodžiu)
Password protection (apsauga
slaptažodžiu) nustatoma, ar Bluetooth ryšiai
bus apsaugoti slaptažodžiu.
Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį įrenginį (automatiškai))
(numatytoji reikšmė – Off (išjungta))
Parinkite On (įjungta), jei norite siųsti
On (įjungta)
daromas nuotraukas į išmanųjį įrenginį.
Off (išjungta)
Wi-Fi
Network settings (tinklo nustatymai) Suderinkite Wi-Fi (belaidžio LAN) nustatymus,
taikomus ryšiui su išmaniaisiais įrenginiaiss.
Current settings (esami nustatymai)
Reset all settings (grąžinti
numatytuosius ryšio nustatymus)
Bluetooth
Suderinkite Bluetooth ryšio nustatymus,
Network connection (ryšys su tinklu)
taikomus jungiant fotoaparatą prie išmaniųjų
Paired devices (susieti įrenginiai)
įrenginių.
Send while off (siųsti išjungus)
Network (tinklas)
Suderinkite FTP serverio ir tinklo nustatymus,
Choose hardware (parinkti aparatinę
taikomus jungiant fotoaparatą prie eterneto ir
įrangą)
belaidžių LAN tinklų per WT-7. Ši parinktis
Network settings (tinklo nustatymai)
įmanoma, tik jei prijungtas WT-7.
Options (parinktys)
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas)
(numatytoji reikšmė – Enable (įjungti))
Perkelkite nuotraukas į iš anksto parinktą
Enable (įjungti)
įrašymo vietą. Ši parinktis rodoma, tik jei
Disable (išjungti)
įdedama šiai funkcijai pritaikyta Eye-Fi
kortelė.
308
Conformity marking (atitikties ženklinimas)
Peržiūrėkite sąrašą standartų, kuriuos atitinka
fotoaparatas.
MB-D17 battery type (MB-D17 akumuliatorių/baterijų tipas)
(numatytoji reikšmė – LR6 (AA alkaline) (LR6 (AA šarminės)))
LR6 (AA alkaline) (LR6 (AA šarminės)) Kad fotoaparatas veiktų kaip numatyta, kai
papildomame akumuliatorių bloke MB-D17
HR6 (AA Ni-MH)
naudojamos AA dydžio baterijos ar
FR6 (AA lithium) (FR6 (AA ličio))
akumuliatoriai, nustatykite šio parametro
parinktį, kad ji atitiktų į akumuliatorių bloką
įdėtas baterijas ar akumuliatorius. Šios
parinkties keisti nereikia, jei naudojami
EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 arba papildomi
EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18
akumuliatoriai.
Battery order (akumuliatorių/baterijų naudojimo eiliškumas)
(numatytoji reikšmė – Use MB-D17 batteries first (pirmiausia naudoti MB-D17 akumuliatorius))
Use MB-D17 batteries first (pirmiausia Parinkite, ar prijungus papildomą
akumuliatorių bloką MB-D17 pirmiausia bus
naudoti MB-D17 akumuliatorius)
naudojamas fotoaparato akumuliatorius, ar
Use camera battery first (pirmiausia
akumuliatorių bloke esantys akumuliatoriai.
naudoti fotoaparato akumuliatorių)
Battery info (informacija apie akumuliatorių)
Peržiūrėkite informaciją apie šiuo metu į
fotoaparatą įdėtą akumuliatorių.
Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui)
(numatytoji reikšmė – Enable release (atleidimo funkcija įjungta))
Parinkite, ar bus galima atleisti užraktą
Release locked (atleidimo funkcija
neįdėjus atminties kortelės.
užblokuota)
Enable release (atleidimo funkcija
įjungta)
Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus)
Įrašykite fotoaparato nustatymus arba įkelkite
Save settings (įrašyti nustatymus)
juos iš atminties kortelės. Nustatymų failus
Load settings (įkelti nustatymus)
galima bendrai naudoti kituose
fotoaparatuose D500.
309
Reset all settings (atkurti visus nustatymus)
Atkurkite visus nustatymus, išskyrus sąrankos
Reset (atkurti)
meniu parametrų Language (kalba) ir Time
Do not reset (neatkurti)
zone and date (laiko juosta ir data)
parinktis.
Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)
Peržvelkite esamą fotoaparato integruotos
programinės įrangos versiją.
D Atkurti visus nustatymus
Taip pat atkuriama informacija apie autorių teises, iš anksto nustatytos IPTC
reikšmės ir kiti naudotojo įvesti duomenys. Prieš atkūrimą rekomenduojama
įrašyti nustatymus naudojant sąrankos meniu parinktį Save/load settings
(įrašyti/įkelti nustatymus).
❚❚ Automatinis AF tikslinimas
Toliau aprašyta, kaip automatiškai patikslinti AF.
1 Paruoškite fotoaparatą.
Sumontuokite fotoaparatą ant trikojo ir nukreipkite jį į plokščią,
kontrastingą objektą, lygiagretų fotoaparato židinio plokštumai.
Atminkite, kad automatinė AF tikslinimo funkcija geriausiai veikia
nustačius didžiausią diafragmą ir gali neveikti tamsioje aplinkoje.
310
2 Įjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Pasukite tiesioginės peržiūros valdiklį į
padėtį C ir paspauskite mygtuką a.
3 Suderinkite fokusavimo nustatymus.
Pasukite fokusavimo režimo valdiklį į
padėtį AF ir AF režimo mygtuku bei
komandų ratukais nustatykite toliau
nurodytas parinktis:
• Automatinio fokusavimo režimas: AF-S
• AF sričių režimas: 5 (plati) arba 6
(standartinė)
4 Parinkite centrinį fokusavimo tašką.
Centrinio fokusavimo taško parinkimui
paspauskite kryptinio valdiklio vidurinę
dalį.
5 Sufokusuokite vaizdą.
Vaizdo fokusavimui paspauskite iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką, tada priartinkite vaizdą per objektyvą, kad galėtumėte
įsitikinti, ar objektas sufokusuotas.
311
6 Atlikite AF automatinio tikslinimo
veiksmus.
Nuspauskite vienu metu AF režimo
mygtuką ir filmavimo mygtuką ir
neatleiskite jų, kol neatsiras 7 veiksmo
skiltyje parodytas dialogo pranešimas (tam
reikės kiek daugiau nei dviejų sekundžių).
AF režimo mygtukas
Filmavimo mygtukas
7 Įrašykite naują vertę.
Šio objektyvo AF tikslinimo vertės
įtraukimui į įrašytų verčių sąrašą (įmanoma
tik objektyvams su procesoriais)
pažymėkite Yes (taip) ir paspauskite J.
Atminkite, kad kiekvienam objektyvo tipui
galima įrašyti tik vieną vertę.
8 Įjunkite AF tikslinimo funkciją.
Fotoaparato sąrankos meniu parinkite AF
fine-tune (AF tikslinimas) > AF fine-tune
(On/Off) (AF tikslinimas (įjungta/
išjungta)), pažymėkite On (įjungta) ir
paspauskite J.
312
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų
kūrimas
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas)
Kurkite NEF (RAW) formato nuotraukų JPEG
kopijas (0 316).
Trim (apkarpyti)
Sukurkite apkarpytą parinktos nuotraukos
kopiją (0 318).
Resize (keisti dydį)
Select image (parinkti vaizdą)
Choose destination (parinkti įrašymo
vietą)
Choose size (parinkti dydį)
D-Lighting
Sukurkite mažas parinktų nuotraukų kopijas.
Pašviesinkite šešėlius. Rinkitės tamsioms arba
stipriai apšviesto fono nuotraukoms taisyti.
Red-eye correction (raudonų akių efekto koregavimas)
Pašalinkite „raudonas akis“ nuotraukose,
padarytose naudojant blykstę.
Straighten (tiesinti)
Kurkite patiesintas kopijas. Kopijas galima
patiesinti iki 5° žingsneliais po maždaug 0,25°.
Distortion control (iškraipymo valdymas)
Kurkite kopijas su sumažintu periferiniu
Auto (automatinis)
iškraipymu. Naudokite sumažinti cilindro
Manual (rankinis)
pavidalo iškraipymui, susidarančiam
fotografuojant su plačiakampiais objektyvais,
ir išgaubtam iškraipymui, susidarančiam
fotografuojant su teleobjektyvais. Parinkite
Auto (automatinis), kad fotoaparatas
automatiškai ištaisytų iškraipymus.
313
Perspective control (perspektyvos valdymas)
Kurkite kopijas, kuriose sumažinama iš
apačios nufotografuotų aukštų objektų
perspektyva.
Filter effects (filtrų efektai)
Skylight (dangaus šviesa)
Warm filter (šiltų spalvų filtras)
Kurkite toliau nurodytų filtrų efektus:
• Skylight (dangaus šviesa): dangaus šviesos filtro
efektas
• Warm filter (šiltų spalvų filtras): šiltų tonų filtro
efektas
Monochrome (vienspalvė)
Nuotraukas galima kopijuoti taikant šias
Black-and-white (nespalvota)
parinktis: Black-and-white (nespalvota),
Sepia (sepija)
Sepia (sepija) arba Cyanotype (nespalvota
Cyanotype (nespalvota su žydru
su žydru atspalviu).
atspalviu)
Image overlay (vaizdo perdengimas)
Vaizdo perdengimo funkcija sujungia dvi
esamas NEF (RAW) formato nuotraukas į vieną
ir įrašo ją atskirai nuo originalų (0 319).
Parinktį Image overlay (vaizdo
perdengimas) įmanoma nustatyti tik
paspaudžiant G ir parenkant kortelę N.
Edit movie (montuoti filmą)
Jei norite padaryti sumontuotų filmo kopijų
Choose start/end point (pasirinkti
arba išrinktus kadrus įrašyti kaip JPEG
pradžios/pabaigos tašką)
nuotraukas, filmuotą medžiagą apkarpykite
Save selected frame (įrašyti pasirinktą
(0 82).
kadrą)
Side-by-side comparison (greta esančių palyginimas)
Palyginkite retušuotas kopijas su
originaliomis nuotraukomis. Įjungti funkciją
Side-by-side comparison (greta esančių
palyginimas) įmanoma, tik jei retušavimo
meniu atveriamas paspaudžiant 2, kol
laikomas nuspaustas mygtukas J, arba
paspaudžiant i ir parenkant Retouch
(retušuoti), kol per visą ekraną rodomas
retušuotas vaizdas arba jo originalas.
314
O Mano meniu/m Paskutiniai nustatymai
Add items (pridėti elementų)
PLAYBACK MENU (ATKŪRIMO MENIU)
PHOTO SHOOTING MENU
(FOTOGRAFAVIMO MENIU)
MOVIE SHOOTING MENU (FILMAVIMO
MENIU)
CUSTOM SETTING MENU (PASIRINKTINIŲ
NUSTATYMŲ MENIU)
SETUP MENU (SĄRANKOS MENIU)
RETOUCH MENU (RETUŠAVIMO MENIU)
Remove items (šalinti elementus)
Sukurkite pasirinktinį meniu, sudarytą
daugiausia iš 20 elementų, parinktų iš
atkūrimo, fotografavimo, filmavimo,
pasirinktinių nustatymų, sąrankos ir
retušavimo meniu.
Ištrinkite elementus iš Mano meniu.
Rank items (klasifikuoti elementus)
Klasifikuokite elementus, sudarančius Mano
meniu.
Choose tab (parinkti kortelę)
MY MENU (MANO MENIU)
RECENT SETTINGS (PASKUTINIAI
NUSTATYMAI)
(numatytoji reikšmė – MY MENU (MANO MENIU))
Parinkite meniu, kuris bus rodomas Mano
meniu/paskutinių nustatymų kortelėje.
Parinkite RECENT SETTINGS (PASKUTINIAI
NUSTATYMAI), kad meniu sąraše būtų
rodoma 20 paskutinių naudotų nustatymų.
315
Retušavimo meniu parinktys
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas)
Kurkite NEF (RAW) formato nuotraukų JPEG kopijas.
1 Parinkite NEF (RAW) processing (NEF
(RAW) apdorojimas).
Retušavimo meniu pažymėkite NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) apdorojimas) ir
spauskite 2, kad būtų atvertas nuotraukų
parinkimo dialogo langas, kuriame
pateikiami tik NEF (RAW) formato vaizdai,
sukurti šiuo fotoaparatu.
2 Parinkite nuotrauką.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite nuotrauką
(pažymėtai nuotraukai atverti per visą
ekraną palaikykite paspaudę mygtuką X).
Pažymėtai nuotraukai parinkti ir pereiti
prie kito veiksmo spauskite J.
316
3 Parinkite JPEG kopijos nustatymus.
Suderinkite toliau pateiktus nustatymus. Atminkite, kad baltos
spalvos balanso ir vinjetės kontrolės negalima parinkti
daugkartinėms ekspozicijoms arba nuotraukoms, sukurtoms
naudojant vaizdo perdengimą. Be to, ekspozicijos kompensavimo
dydžius galima nustatyti tik nuo –2 iki +2 EV.
Image quality (vaizdo kokybė) (0 91)
Image size (vaizdo dydis) (0 94)
White balance (baltos spalvos balansas) (0 159)
Exposure compensation (ekspozicijos
kompensavimas) (0 143)
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
(0 180)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam
ISO jautrumui) (0 286)
Color space (spalvų erdvė) (0 286)
Vignette control (vinjetės kontrolė) (0 286)
D-Lighting (0 313)
4 Nukopijuokite nuotrauką.
Pažymėkite EXE (vykdyti) ir parinktos
nuotraukos JPEG kopijai padaryti spauskite
J. Jei norite išeiti nenukopijavę
nuotraukos, spauskite mygtuką G.
317
Trim (apkarpyti)
Sukurkite apkarpytą parinktos nuotraukos kopiją. Parinkta nuotrauka
rodoma su parinkta apkarpoma sritimi, pažymėta geltonai. Sukurkite
apkarpytą kopiją, kaip aprašyta tolesnėje lentelėje.
Funkcija
Sumažinti
apkarpomą sritį
Padidinti
apkarpomą sritį
Veiksmas
W (M)
X
Aprašymas
Apkarpomai sričiai sumažinti spauskite W (M).
Apkarpomai sričiai padidinti spauskite X.
Pakeisti
apkarpomos srities
kraštinių santykį
Kraštinių santykiui pakeisti sukite pagrindinių
komandų ratuką.
Nustatyti
apkarpomos srities
vietą
Kryptiniu valdikliu nustatykite apkarpomos srities
vietą. Nuspauskite ir palaikykite, kad greitai
perkeltumėte apkarpymo rėmelį į pageidaujamą
vietą.
Peržiūrėti
apkarpytą
nuotrauką
Apkarpytam vaizdui peržiūrėti spauskite kryptinio
valdiklio vidurinę dalį.
Sukurti kopiją
J
Apkarpytą kopiją įrašykite į atskirą failą.
A Apkarpymas: vaizdo kokybė ir dydis
Iš NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG arba TIFF (RGB)
formato nuotraukų sukurtos kopijos būna
aukštos vaizdo kokybės JPEG ★ formato (0 91).
Apkarpytos kopijos, sukurtos iš JPEG formato
nuotraukų, yra tokios pačios vaizdo kokybės kaip
originalai. Kopijos dydis skiriasi atsižvelgiant į
apkarpomos srities dydį ir kraštinių santykį. Jis
rodomas apkarpymo ekrano viršutiniame
kairiajame kampe.
A Apkarpytų kopijų peržiūra
Peržiūrint apkarpytas kopijas, gali neveikti didinimo atkuriant funkcija.
318
Image overlay (vaizdo perdengimas)
Vaizdo perdengimo funkcija sujungia dvi esamas NEF (RAW) formato
nuotraukas į vieną ir įrašo ją atskirai nuo originalų. Rezultatai, gauti
naudojant RAW duomenis iš fotoaparato vaizdo jutiklio, yra pastebimai
geresni už nuotraukų, sujungtų naudojant vaizdų redagavimo
programas. Nauja nuotrauka įrašoma naudojant esamus vaizdo kokybės
ir dydžio nustatymus. Prieš kurdami perdengtą vaizdą, nustatykite
vaizdo kokybę ir dydį (0 91, 94; galimos visos parinktys). Norėdami
sukurti NEF (RAW) formato kopiją, pasirinkite vaizdo kokybę NEF (RAW)
ir vaizdo dydį Large (didelis) (perdengimas bus įrašomas kaip didelis
NEF/RAW formato vaizdas, net jei nustatyta parinktis Small (mažas)
arba Medium (vidutinis)).
+
1 Parinkite Image overlay (vaizdo
perdengimas).
Retušavimo meniu pažymėkite Image
overlay (vaizdo perdengimas) ir
spauskite 2. Bus atvertas dešiniau
iliustruojamas dialogo langas su pažymėtu
elementu Image 1 (1 vaizdas). Jei norite
atverti nuotraukų išrankos dialogo langą, kuriame būtų tik šiuo
fotoaparatu sukurti dideli NEF (RAW) formato vaizdai, spauskite J
(mažų ir vidutinių NEF/RAW formato vaizdų parinkti neįmanoma).
319
2 Parinkite pirmą vaizdą.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite pirmą
perdengimo nuotrauką. Pažymėtai
nuotraukai peržiūrėti per visą ekraną
nuspauskite ir palaikykite mygtuką X. Jei
norite peržiūrėti kitose vietose esančius
vaizdus, spauskite W (M) ir parinkite
pageidaujamą kortelę bei aplanką, kaip aprašyta p. 256. Spauskite J,
kad parinktumėte pažymėtą nuotrauką ir grįžtumėte į peržiūros
ekraną.
3 Parinkite antrą vaizdą.
Parinktas vaizdas bus rodomas kaip Image 1 (1 vaizdas). Pažymėkite
Image 2 (2 vaizdas) ir spauskite J. Tada parinkite antrą nuotrauką,
kaip aprašyta 2 veiksmo skiltyje.
4 Suderinkite stiprinimą.
Pažymėkite Image 1 (1 vaizdas) arba
Image 2 (2 vaizdas) ir optimizuokite
perdengimo ekspoziciją spausdami 1
arba 3, kad pasirinktumėte stiprinimo
vertes nuo 0,1 iki 2,0. Tą patį atlikite ir su
antru vaizdu. Numatytoji vertė yra 1,0.
Pasirinkite 0,5, kad perpus sumažintumėte stiprinimą, arba 2,0, kad jį
padvigubintumėte. Stiprinimo poveikis matomas stulpelyje Preview
(peržiūra).
320
5 Peržiūrėkite perdengimą.
Jei norite peržiūrėti kompoziciją, kaip
iliustruojama dešinėje, spausdami 4 arba
2 perkelkite žymiklį į stulpelį Preview
(peržiūra), tada spausdami 1 arba 3
pažymėkite Overlay (perdengimas) ir
spauskite J (atminkite: spalvos ir
šviesumas peržiūros rodinyje gali skirtis nuo galutinio vaizdo).
Perdengimui įrašyti jo neperžiūrint parinkite Save (įrašyti). Jei norite
grįžti į 4 veiksmą ir parinkti kitas nuotraukas arba pakeisti stiprinimo
vertę, paspauskite W (M).
6 Įrašykite perdengimą.
Esant atvertam peržiūros rodiniui
paspauskite J perdengimui įrašyti.
Sukūrus perdengimą, gautasis vaizdas
atveriamas ekrane viso kadro režimu.
D Vaizdo perdengimas
Galima sujungti tik dideles NEF (RAW) formato nuotraukas, kurių vaizdo plotas ir
gylis bitais yra toks pats.
Perdengimas turi tą pačią nuotraukos informaciją (įskaitant įrašymo datos,
matavimo, užrakto greičio, diafragmos, ekspozicijos režimo, ekspozicijos
kompensavimo, židinio nuotolio bei vaizdo orientacijos duomenis) ir baltos
spalvos balanso vertes bei Picture Control režimą kaip ir nuotrauka, parinkta
srityje Image1 (1 vaizdas). Įrašant perdengimą, prie jo pridedamas esamo
vaizdo komentaras, tačiau informacija apie autorių teises nenukopijuojama.
Perdengimams, įrašytiems NEF (RAW) formatu, naudojamas glaudinimo
algoritmas, nustatytas meniu NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas)
parametro NEF (RAW) compression (NEF (RAW) glaudinimas) parinktimi. Jų
gylis bitais atitinka originalius vaizdus.
321
Techninės pastabos
Perskaitykite šį skyrių, kuriame rašoma apie tinkamus priedus,
fotoaparato valymą bei saugojimą ir apie tai, ką daryti, jei ekrane
rodomas klaidos pranešimas arba jeigu kyla problemų naudojant
fotoaparatą.
Tinkami objektyvai
Fotoaparato nustatymas
Objektyvai su procesoriumi 6
Objektyvas/priedas
G, E arba D tipo AF NIKKOR 7
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR serija
PC Mikro 85 mm f/2,8 D 10
AF-S/AF-I telekonverteris 12
Kiti AF NIKKOR (išskyrus
objektyvus, skirtus F3AF)
AI-P NIKKOR
322
Fokusavimo režimas
Ekspozicijos
režimas
Matavimo sistema
L2
AF
M (su
elektroniniu
tolimačiu) 1
P
S
A
M
3D Spalvinė
M3 t5
N4
✔
✔
✔
✔
✔
✔8
—
—
✔
✔9
✔9
✔9
✔9
✔9
✔
—
✔
✔ 11
✔
✔
✔
—
—
—
✔ 13
✔ 13
✔
✔
—
—
✔ 14
✔
✔
—
—
✔
✔
✔ 8, 9
✔8
✔
✔
✔
✔
✔8
—
✔
✔8
—
8, 9
Fotoaparato nustatymas
Objektyvai be procesoriaus 15
Objektyvas/priedas
AI, AI modifikuoti NIKKOR
arba Nikon E serijos
objektyvai 16
Medicininis NIKKOR
120 mm f/4
Atspindimasis NIKKOR
PC NIKKOR
AI tipo telekonverteris 22
Dumplių fokusavimo
priedas PB-6 24
Automatinio pailginimo
žiedai (PK serijos 11A, 12
arba 13; PN-11)
Fokusavimo režimas
Ekspozicijos
režimas
Matavimo sistema
L2
AF
M (su
elektroniniu
tolimačiu) 1
P
S
A
M
—
✔ 14
—
✔ 17
—
✔ 18
✔ 19
—
—
✔
—
✔ 20
—
—
—
—
3D Spalvinė
M3 t5
N4
—
—
—
—
✔9
✔ 23
—
—
—
✔
✔ 21
✔ 17
—
—
—
—
—
✔ 18
✔ 19
✔
✔ 19
—
—
—
—
✔ 23
—
✔ 25
—
—
✔
—
—
✔ 23
—
✔ 17
—
—
✔
—
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rankinis fokusavimas įmanomas visuose objektyvuose.
Matrica.
Centruotas matavimas.
Taškinis matavimas.
Pagal šviesias sritis pakoreguotas matavimas.
IX-NIKKOR objektyvų naudoti negalima.
Virpesių mažinimo (VR) funkcija įdiegta VR objektyvuose.
Įjungus taškinio matavimo režimą matuojama parinktame fokusavimo taške (0 128).
Neįmanoma naudoti paslenkant ar pakreipiant.
Fotoaparato ekspozicijos matavimo ir blykstės valdymo sistemos tinkamai neveikia paslenkant ir (arba)
pakreipiant objektyvą arba nustačius ne didžiausią diafragmą.
11 Tik rankinis ekspozicijos režimas.
12 Informacijos apie fokusavimo taškus, kuriuos gali naudoti automatinio fokusavimo ir elektroninio nuotolio
matavimo funkcijos, rasite p. 99.
323
13 Fokusuojant mažiausiu fokusavimo atstumu su AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm
f/3,5–4,5 <naujasis> arba AF 28–85 mm f/3,5–4,5 objektyvu maksimaliai priartinus, židinio daviklis gali
įsižiebti, net jei vaizdo ieškiklio matiniame ekrane matomas objektas nesufokusuotas. Suderinkite židinį
rankiniu režimu, kad objektas vaizdo ieškiklyje būtų sufokusuotas.
14 Didžiausia diafragma f/5,6 arba didesnė.
15 Gali nebūti galimybės naudoti kai kuriuos objektyvus (žr. p. 326).
16 AI 80–200 mm f/2,8 ED trikojo tvirtinimo kojelės sukimosi intervalą riboja fotoaparato korpusas. Filtrų keisti
neįmanoma, kai prie fotoaparato pritvirtintas objektyvas AI 200–400 mm f/4 ED.
17 Jeigu didžiausia diafragma nurodyta naudojant parinktį Non-CPU lens data (objektyvų be
procesorių duomenys) (0 250), diafragmos vertė bus rodoma vaizdo ieškiklyje ir valdymo pulte.
18 Galima naudoti tik tuomet, kai parametro Non-CPU lens data (objektyvų be procesorių
duomenys) (0 250) parinktimis nurodytas objektyvo židinio nuotolis ir didžiausia diafragma. Jei
negavote norimų rezultatų, naudokite taškinio arba centruoto matavimo funkciją.
19 Didesniam tikslumui pasiekti parametro Non-CPU lens data (objektyvų be procesorių
duomenys) (0 250) parinktimis nurodykite objektyvo židinio nuotolį ir didžiausią diafragmą.
20 Galima naudoti įjungus rankinės ekspozicijos režimą, kai užrakto greitis vienu ar keliais žingsneliais mažesnis
už blykstės sinchronizacijos greitį.
21 Ekspozicija nustatoma iš anksto nustatant objektyvo diafragmą. Kai įjungtas automatinio diafragmos
pirmumo ekspozicijos režimas, prieš fiksuodami AE ir slinkdami objektyvą, iš anksto objektyvo diafragmos
žiedu nustatykite diafragmą. Kai įjungtas rankinis ekspozicijos režimas, prieš paslinkdami objektyvą, iš
anksto objektyvo diafragmos žiedu nustatykite diafragmą ir išmatuokite ekspoziciją.
22 Ekspozicijos kompensavimas reikalingas, kai naudojami AI 28–85 mm f/3,5–4,5, AI 35–105 mm f/3,5–4,5,
AI 35–135 mm f/3,5–4,5 arba AF-S 80–200 mm f/2,8D.
23 Kai didžiausia efektyvioji diafragma yra f/5,6 arba didesnė.
24 Reikia automatinio pailginimo žiedo PK-12 arba PK-13. Atsižvelgiant į fotoaparato orientaciją, gali reikėti
PB-6D.
25 Naudokite iš anksto nustatytą diafragmą. Kai įjungtas automatinio diafragmos pirmumo ekspozicijos
režimas, prieš matuodami ekspoziciją ir fotografuodami, fokusavimo priedu nustatykite diafragmą.
• Reprokopijų įrenginiui PF-4 reikia fotoaparato laikiklio PA-4.
• Automatinio fokusavimo metu, parinkus dideles ISO jautrumo vertes, gali pasirodyti linijų pavidalo triukšmo.
Naudokite rankinio fokusavimo arba židinio fiksavimo funkciją. Linijos gali pasirodyti ir esant didelėms ISO
jautrumo vertėms, kai filmuojant arba fotografuojant tiesioginės peržiūros režimu derinama diafragma.
324
A Objektyvų su procesoriais ir G, E bei D tipo objektyvų atpažinimas
Rekomenduojama naudoti objektyvus su procesoriais (ypač – G, E ir D tipų),
tačiau atminkite, kad negalima naudoti objektyvų IX-NIKKOR. Objektyvus su
procesoriumi galima atpažinti iš procesoriaus kontaktų, G, E ir D tipo
objektyvus – iš raidės, esančios ant objektyvo cilindro. G ir E tipo objektyvuose
nėra objektyvo diagramos žiedo.
Procesoriaus kontaktai
Objektyvas su
procesoriumi
Diafragmos žiedas
G/E tipo objektyvas
D tipo objektyvas
A Objektyvo f skaičius
Objektyvo pavadinimuose pateikiamas f skaičius – tai objektyvo didžiausia
diafragma.
A Tinkantys objektyvai be procesoriaus
Parametras Non-CPU lens data (objektyvų be procesorių duomenys) (0 250)
gali būti naudojamas įjungti įvairioms funkcijoms, kurias galima parinkti
naudojant objektyvus su procesoriumi, įskaitant spalvinės matricos matavimo
funkciją. Nenurodžius duomenų, vietoj spalvinės matricos matavimo funkcijos
bus naudojama centruoto matavimo funkcija, o nenurodžius didžiausios
diafragmos, fotoaparato diafragmos rodinyje bus pateikiamas žingsnelių skaičius
nuo didžiausios diafragmos ir faktinė diafragmos vertė turės būti nustatoma
žiūrint į objektyvo diafragmos žiedo skalę.
325
D Netinkami priedai ir objektyvai be procesorių
Toliau išvardyti priedai, kurių NEGALIMA naudoti su D500:
• TC-16A AF telekonverteris
• AF objektyvai, skirti F3AF (AF 80 mm f/2,8;
• Ne AI objektyvai
AF 200 mm f/3,5 ED; AF telekonverteris TC-16)
• Objektyvai, kuriems reikia AU-1 fokusavimo
• PC 28 mm f/4
įrenginio (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm
(serijos numeris 180900 ar ankstesnis)
f/8, 1 200 mm f/11)
• PC 35 mm f/2,8
• 180 laipsnių matymo kampo objektyvas (6 mm
(serijos numeriai 851001–906200)
f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• PC 35 mm f/3,5 (seno tipo)
• 2,1 cm f/4
• Atspindimasis 1 000 mm f/6,3 (seno tipo)
• Ilginimo žiedas K2
• Atspindimasis 1 000 mm f/11
• 180–600 mm f/8 ED
(serijos numeriai 142361–143000)
(serijos numeriai 174041–174180)
• Atspindimasis 2 000 mm f/11
• 360–1 200 mm f/11 ED
(serijos numeriai 200111–200310)
(serijos numeriai 174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5
(serijos numeriai 280001–300490)
A VR objektyvai
Toliau išvardytais objektyvais nerekomenduojama daryti ilgalaikės ekspozicijos
nuotraukų ir fotografuoti nustačius dideles ISO jautrumo vertes, nes dėl virpesių
mažinimo (VR) valdymo sistemos konstrukcijos nuotraukos gali būti tarsi
aptrauktos rūku. Jei naudojate kitus VR objektyvus, patariame išjungti virpesių
mažinimo funkciją.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6 G
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8 G ED VR
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4 G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6 G
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 mm f/4,5–5,6 G
IF-ED
IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2 G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED VR II
• AF-S VR Nikkor 300 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S DX Mikro NIKKOR 85 mm f/3,5 G ED VR
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6 G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
326
A Apžvalgos kampo skaičiavimas
35 mm fotoaparate eksponuojamas 36 × 24 mm plotas. Fotoaparate D500
eksponuojamas plotas, kai nustatyta fotografavimo meniu parametro Choose
image area (pasirinkti vaizdo plotą) parinktis DX (24×16), skiriasi ir yra
23,5 × 15,7 mm. Tai reiškia, kad 35 mm fotoaparato apžvalgos kampas yra
maždaug 1,5 karto didesnis už fotoaparato D500 apžvalgos kampą (jei
nustatoma parinktis 1.3× (18×12), eksponuojamas mažesnis plotas, todėl
apžvalgos kampas sumažėja dar maždaug 1,3 karto).
35 mm formato nuotraukos dydis (36 × 24 mm)
Nuotraukos dydis, kai nustatyta parametro Choose
image area (pasirinkti vaizdo plotą)
parinktis DX (24×16) (23,5 × 15,7 mm)
Nuotraukos dydis, kai nustatyta parametro Choose
image area (pasirinkti vaizdo plotą)
parinktis 1.3× (18×12) (18,0 × 12,0 mm)
Objektyvas
Nuotraukos įstrižainė
35 mm formato apžvalgos kampas
Apžvalgos kampas, kai nustatyta parametro Choose image area
(pasirinkti vaizdo plotą) parinktis DX (24×16)
Apžvalgos kampas, kai nustatyta parametro Choose image area
(pasirinkti vaizdo plotą) parinktis 1.3× (18×12)
327
Nikon patobulinta kūrybingo apšvietimo
sistema (CLS)
Nikon pažangioji kūrybingo apšvietimo sistema (CLS) užtikrina geresnį
ryšį tarp fotoaparato ir tinkamų blykstės įrenginių, skirtų naujoviškai
fotografuoti su blykste.
❚❚ Su CLS derantys blykstės įrenginiai
Naudojant su CLS derančius blykstės įrenginius, galimos šios funkcijos:
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Viena blykstė
328
i-TTL subalansuota
detalių paryškinimo
blykstė, skirta
skaitmeniniams
veidrodiniams (SLR)
fotoaparatams 1
i-TTL
Standartinė i-TTL
detalių paryškinimo
blykstė, skirta
skaitmeniniams
veidrodiniams (SLR)
fotoaparatams
Automatinė
qA
diafragma
A Ne TTL automatinis
Reguliuojama pagal
GN atstumą rankinė
blykstė
M Rankinis valdymas
Kelis kartus
RPT
suveikianti blykstė
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔2
✔2
✔ ✔2
✔
—
—
✔
✔
✔
✔3
—
—
—
—
—
—
—
—4
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔5 —
— ✔5 ✔5
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
✔
— ✔5 ✔
— ✔5 —
—
—
—
—
—
—
—
— ✔6 —
—
—
—
SB-500
SB-300
SB-600
✔
✔
SB-400
SB-700
✔
✔
SB-R200
SB-910, SB-900,
SB-800
✔
✔
SU-800
SB-5000
Pagrindinė
Nuotolinė
Patobulintas belaidžio apšvietimo optinis valdymas
Nuotolinis blykstės valdymas
i-TTL i-TTL
Spartusis belaidis
[A:B]
blykstės valdymas
Automatinė
qA
diafragma
A Ne TTL automatinis
M Rankinis valdymas
Kelis kartus
RPT
suveikianti blykstė
i-TTL i-TTL
Spartusis belaidis
[A:B]
blykstės valdymas
Automatinė
qA/A diafragma/ne TTL
automatinis
M Rankinis valdymas
Kelis kartus
RPT
suveikianti blykstė
Patobulintas belaidžio apšvietimo radijo
valdymas
Spalvinės informacijos ryšys (blykstės)
Spalvinės informacijos ryšys (LED žibinto)
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—7
✔
—
✔
— — —
— ✔5 —
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔8
✔8
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔9
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
✔
—
✔
—
✔
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
✔
—
329
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Automatinio židinio plokštumos
sinchronizavimas dideliu greičiu 10
FV fiksavimas 11
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
AF keliose srityse pagalbinis apšvietimas
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
12
—
—
—
Raudonų akių efekto mažinimas
Apšvietimo modeliavimas fotoaparato
mygtuku
Suderintasis blykstės valdymas
Fotoaparato blykstės įrenginio integruotos
programinės įrangos atnaujinimas
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔ 13
✔
—
✔
—
—
—
✔
1 Neįmanoma naudojant taškinio matavimo funkciją.
2 Galima parinkti ir blykstės įrenginyje.
3 Režimas qA/A parenkamas blykstės įrenginyje, naudojant pasirinktinius nustatymus. Naudojant objektyvą
be procesoriaus, parenkamas A, nebent sąrankos meniu parametro Non-CPU lens data
(objektyvų be procesorių duomenys) parinktimis yra įvesti objektyvo duomenys.
4 Naudojant objektyvą be procesoriaus, parenkamas ne TTL automatinis, nebent sąrankos meniu parametro
Non-CPU lens data (objektyvų be procesorių duomenys) parinktimis yra įvesti
objektyvo duomenys.
5 Galima parinkti tik fotoaparate.
6 Įmanoma tik fotografuojant stambiu planu.
7 Naudojant objektyvą be procesoriaus, neatsižvelgiant į blykstės įrenginyje nustatytą režimą, parenkamas ne
TTL automatinis (A), nebent sąrankos meniu parametro Non-CPU lens data (objektyvų be
procesorių duomenys) parinktimis yra įvesti objektyvo duomenys.
8 Galimybė parinkti qA ir A priklauso nuo parinkties, nustatytos pagrindinėje blykstėje.
9 Veikia tokios pačios funkcijos kaip nuotoliniuose blykstės įrenginiuose su optinio AWL valdymo funkcija.
10 Įmanoma tik įjungus i-TTL, qA, A, GN arba M blykstės valdymo režimą.
11 Įmanoma tik įjungus i-TTL blykstės valdymo režimą arba jei blykstė, įjungus blykstės valdymo režimą qA
arba A, nustatyta skleisti tikrinamuosius parengtinius blyksnius.
12 Įmanoma tik įjungus valdiklio režimą.
13 SB-910 ir SB-900 modelių integruotą programinę įrangą galima atnaujinti iš fotoaparato.
330
Belaidis Speedlight valdymo įrenginys SU-800: sumontavus ant fotoaparato,
kuris pritaikytas CLS, SU-800 galima naudoti kaip valdiklį nuotoliniams
blykstės įrenginiams SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-500 arba SB-R200, sujungtiems daugiausiai į tris grupes. Pačiame
SU-800 blykstės nėra.
A Apšvietimo modeliavimas
Su CLS derantys blykstės įrenginiai, nuspaudus fotoaparato mygtuką Pv,
skleidžia modeliavimo blykstės blyksnius. Šią funkciją galima naudoti su
patobulinto belaidžio apšvietimo valdymo sistema, siekiant peržiūrėti bendrąjį
kelių blykstės įrenginių apšvietimo efektą. Apšvietimo modeliavimo funkciją
galima išjungti naudojant pasirinktinį nustatymą e5 (Modeling flash
(modeliuojanti blykstė), 0 300).
331
❚❚ Kiti blykstės įrenginiai
Toliau nurodyti blykstės įrenginiai gali būti naudojami, įjungus ne TTL
automatinį arba rankinį režimą.
Blykstės įrenginys
Blykstės režimas
A Ne TTL automatinis
M Rankinis valdymas
Kelis kartus
G
suveikianti blykstė
Galinės diafragmos
REAR
sinchronizacija 3
SB-50DX
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2, SB-29S 2
—
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
✔
✔
1 Automatiškai nustatomas blykstės režimas TTL, o užrakto atleidimo funkcija išjungiama. Nustatykite blykstės
įrenginio režimą A (ne TTL automatinė blykstė).
2 Automatinio fokusavimo funkcija veikia tik naudojant objektyvus AF-S VR Mikro Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED
ir AF-S Mikro NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED.
3 Veikia, kai blykstės režimas parenkamas fotoaparate.
332
D Pastabos dėl papildomų blyksčių
Išsamių instrukcijų rasite blykstės įrenginio vadove. Jeigu blykstė dera su CLS
sistema, žr. skyrių apie skaitmeninius SLR fotoaparatus, suderinamus su CLS
sistema. D500 nėra įtrauktas į skaitmeninių veidrodinių (SLR) fotoaparatų
kategoriją, nurodytą SB-80DX, SB-28DX ir SB-50DX vadovuose.
i-TTL blykstės valdymo funkcija gali būti naudojama, kai ISO jautrumas
nustatytas intervale nuo 100 iki 12800. Kai vertės viršija 12800, parinkus kai kurias
blykstės aprėpties ar diafragmos nustatymų vertes, gali nepavykti pasiekti
pageidaujamų rezultatų. Jei blykstės parengties daviklis (M) mirksi apie tris
sekundes po nuotraukos padarymo (kai įjungtas i-TTL arba ne TTL automatinis
režimas), vadinasi, blykstė suveikė visa galia ir nuotrauka gali būti eksponuota
per mažai (taikoma tik su CLS derantiems blykstės įrenginiams).
Jei SC serijos 17, 28 arba 29 sinchronizacijos kabelis naudojamas fotografuojant
su blykste, neprijungta prie fotoaparato, i-TTL režimu gali nepavykti pasiekti
tinkamos ekspozicijos. Rekomenduojame pasirinkti standartinį i-TTL detalių
paryškinimo blykstės režimą. Padarykite bandomąjį kadrą ir peržiūrėkite
rezultatą ekrane.
Kai įjungtas i-TTL režimas, naudokite blykstės pultą arba netiesioginį adapterį,
pateikiamą su blykstės įrenginiu. Nenaudokite kitų skydelių, pvz., sklaidos pulto,
nes su jais gali nepavykti pasiekti tinkamos ekspozicijos.
Kai įjungtas ekspozicijos režimas P, didžiausia diafragma (mažiausias f skaičius)
ribojama atsižvelgiant į ISO jautrumą, kaip parodyta toliau:
100
4
200
5
Didžiausia diafragma, kai ISO jautrumas yra:
400
800
1600
3200
5,6
7,1
8
10
6400
11
12800
13
Jei objektyvo didžiausia diafragma yra mažesnė nei nurodyta pirmiau,
diafragmos didžiausia vertė bus lygi objektyvo didžiausiai diafragmai.
Fotografuojant su blykste, nuotraukose gali atsirasti linijų pavidalo triukšmo, kai
maitinimo blokas SD-9 arba SD-8A prijungiamas tiesiogiai prie fotoaparato.
Sumažinkite ISO jautrumą arba padidinkite atstumą nuo fotoaparato iki
maitinimo bloko.
333
A Pastabos dėl papildomų blyksčių (tęsinys)
Modeliuose SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ir SB-400
įdiegta raudonų akių efekto mažinimo funkcija, o modeliuose SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ir SU-800 įdiegta AF pagalbinio apšvietimo
funkcija, kuriai taikomi šie apribojimai:
• SB-5000: AF pagalbinis apšvietimas veikia naudojant 24–135 mm AF objektyvus,
kai naudojami toliau iliustruojami fokusavimo taškai.
24–49 mm
50–84 mm
85–135 mm
• SB-910 ir SB-900: AF pagalbinis apšvietimas veikia naudojant 17–135 mm AF
objektyvus, kai naudojami toliau iliustruojami fokusavimo taškai.
17–19 mm
20–135 mm
• SB-800, SB-600 ir SU-800: AF pagalbinis apšvietimas veikia naudojant 24–105 mm
AF objektyvus, kai naudojami toliau iliustruojami fokusavimo taškai.
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
• SB-700: AF pagalbinis apšvietimas veikia naudojant 24–135 mm AF objektyvus,
kai naudojami toliau iliustruojami fokusavimo taškai.
24–27 mm
28–135 mm
Židinio daviklis (I) gali atsirasti, nors objektas bus nesufokusuotas, arba
fotoaparatui gali nepavykti sufokusuoti ir užrakto atleidimo funkcija bus
išjungta, – tai priklauso nuo naudojamo objektyvo ir fotografuojamos aplinkos.
334
Kiti priedai
Šio vadovo sudarymo metu D500 buvo skirti toliau išvardyti priedai.
Maitinimo
šaltiniai
Belaidžiai
siųstuvai
(0 308)
Belaidžiai
nuotolinio
valdymo įtaisai
Vaizdo ieškiklio
okuliaro priedai
HDMI kabeliai
Kontaktinės
jungties
dangteliai
Korpuso
dangteliai
• Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL15 (0 13, 375; taip
pat galima naudoti akumuliatorius EN-EL15b ir EN-EL15a)
• Akumuliatoriaus įkroviklis MH-25a (0 13, 375)
• Multi-Power Battery Pack MB-D17
• Kintamosios srovės jungtis EP-5B, kintamosios srovės adapteris
EH-5b
Wireless Transmitter WT-7
• Wireless Remote Controller WR-R10/WR-T10
• Wireless Remote Controller WR-1
•
•
•
•
•
•
•
•
Guminis okuliaro apsodas DK-19
Vaizdo ieškiklio dioptrijų reguliavimo lęšis DK-17C
Magnifying Eyepiece DK-17M
Eyepiece Magnifier DG-2
Okuliaro adapteris DK-18
Antifog Finder Eyepiece DK-14/Antifog Finder Eyepiece DK-17A
Fluoru padengtas vaizdo ieškiklio okuliaras DK-17F
Stataus kampo stebėjimo priedas DR-5/stataus kampo
stebėjimo priedas DR-4
HDMI kabelis HC-E1
• Kontaktinės jungties dangtelis BS-3
• Kontaktinės jungties dangtelis BS-1
Korpuso dangtelis BF-1B/korpuso dangtelis BF-1A
335
Programinė
įranga
Nuotolinio
valdymo
jungties priedai
Camera Control Pro 2
• Nuotolinis kabelis MC-22/MC-22A (1 m ilgio*)
• Nuotolinis kabelis MC-30/MC-30A (80 cm ilgio*)
• Nuotolinis kabelis MC-36/MC-36A (85 cm ilgio*)
• Extension Cord MC-21/MC-21A (3 m ilgio*)
• Connecting Cord MC-23/MC-23A (40 cm ilgio*)
• Adapter Cord MC-25/MC-25A (20 cm ilgio*)
• WR adapteris WR-A10
• GPS aparatas GP-1/GP-1A (0 253)
• GPS Adapter Cord MC-35 (35 cm ilgio*)
• Modulite Remote Control Set ML-3
* Visos vertės yra apytikslės.
Mikrofonai
• Stereomikrofonas ME-1
(0 65)
• Belaidis mikrofonas ME-W1
Jungčių
• Stereokabelių minikištukų jungties dangtelis UF-8
dangteliai
• USB jungties dangtelis UF-7
Pasiūla priklauso nuo valstybės ar regiono. Žr. mūsų interneto svetainę arba brošiūras, kur rasite naujausios
informacijos.
336
Fotoaparato priežiūra
Laikymas
Jei fotoaparato ilgą laiką nenaudosite, išimkite akumuliatorių ir padėkite
fotoaparatą į vėsią ir sausą vietą, su uždengtu kontaktų dangteliu. Kad
neatsirastų pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje
vietoje. Nelaikykite fotoaparato kartu su naftalino ar kamparo rutuliukais
arba tokiose vietose:
• kurios prastai vėdinamos arba drėgnumas jose yra didesnis nei 60 %;
• šalia įrenginių, skleidžiančių stiprius elektromagnetinius laukus, pvz.,
televizoriaus ar radijo;
• kuriose temperatūra gali viršyti 50 °C arba nukristi žemiau –10 °C.
Valymas
Fotoaparato
korpusas
Objektyvas,
veidrodis ir
vaizdo ieškiklis
Ekranas
Dulkes ir pūkelius pašalinkite pūstuku, tada atsargiai
nušluostykite minkštu sausu audiniu. Jei naudojote fotoaparatą
paplūdimyje ar prie jūros, nušluostykite smėlį ar druską audiniu,
šiek tiek sudrėkintu distiliuotu vandeniu, ir kruopščiai
nusausinkite.
Svarbu: dulkės ar kitos į vidų patekusios pašalinės medžiagos gali
sukelti fotoaparato gedimus, kuriems netaikoma garantija.
Šiuos stiklinius elementus lengva pažeisti. Dulkes ir pūkelius
pašalinkite pūstuku. Jei naudojate aerozolinį pūstuką, balionėlį
laikykite vertikaliai, kad neišpurkštumėte skysčio. Norėdami
pašalinti pirštų atspaudus ir kitas dėmes, užpilkite šiek tiek
objektyvo valiklio ant minkšto audinio ir atsargiai nuvalykite.
Dulkes ir pūkelius pašalinkite pūstuku. Norėdami pašalinti pirštų
atspaudus ir kitas dėmes, atsargiai nušluostykite paviršių minkštu
audiniu ar zomša. Stipriai nespauskite, nes rizikuojate pažeisti ar
sugadinti.
Nenaudokite alkoholio, skiediklio arba kitų lakių cheminių medžiagų.
337
Vaizdo jutiklio valymas
Įtarę, kad ant vaizdo jutiklio esantys nešvarumai ar dulkės matosi
nuotraukose, galite nuvalyti jutiklį, naudodami sąrankos meniu parinktį
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį). Jutiklį galima nuvalyti bet
kuriuo metu, nurodžius parinktį Clean now (valyti dabar). Be to,
valymas gali būti atliekamas automatiniu būdu, kai fotoaparatas
įjungiamas arba išjungiamas.
❚❚ „Clean Now“ (valyti dabar)
Laikydami fotoaparatą pagrindu žemyn,
parinkite sąrankos meniu elementą Clean
image sensor (valyti vaizdo jutiklį),
pažymėkite Clean now (valyti dabar) ir
spauskite J. Fotoaparatas patikrins vaizdo
jutiklį ir pradės valyti. Valymo metu valdymo
pulte mirksi 1 ir negalima atlikti kitų
operacijų. Kol valymas nebaigtas ir nerodomas
sąrankos meniu, neišimkite ir neatjunkite
maitinimo šaltinio.
338
❚❚ „Clean at Startup/Shutdown“ (valyti įjungiant/išjungiant)
Nustatykite vieną iš šių parinkčių:
5
6
7
Parinktis
Clean at startup
(valyti įjungiant)
Clean at shutdown
(valyti išjungiant)
Clean at startup &
shutdown (valyti
įjungiant ir
išjungiant)
Cleaning off
(valymas išjungtas)
Aprašymas
Vaizdo jutiklis automatiškai valomas kiekvieną kartą
įjungus fotoaparatą.
Vaizdo jutiklis automatiškai valomas kiekvieną kartą
išjungiant fotoaparatą.
Vaizdo jutiklis automatiškai valomas kiekvieną kartą
įjungiant ir išjungiant fotoaparatą.
Automatinio vaizdo jutiklio valymo funkcija išjungta.
1 Parinkite Clean at startup/shutdown
(valyti įjungiant/išjungiant).
Atverkite meniu Clean image sensor
(valyti vaizdo jutiklį), kaip aprašyta
p. 338. Pažymėkite Clean at startup/
shutdown (valyti įjungiant/išjungiant) ir
spauskite 2.
2 Nustatykite parinktį.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
339
D Vaizdo jutiklio valymas
Jei įjungimo metu naudosite fotoaparato valdiklius, vaizdo jutiklis gali likti
nenuvalytas.
Jeigu dulkių nepavyksta visiškai pašalinti naudojant meniu Clean image sensor
(valyti vaizdo jutiklį) parinktis, nuvalykite vaizdo jutiklį rankiniu būdu (0 341)
arba pasikonsultuokite su Nikon įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.
Jei vaizdo jutiklio valymas atliekamas keletą kartų iš eilės, vaizdo jutiklio valymo
funkcija gali būti laikinai išjungta, kad apsaugotų fotoaparato vidines grandines.
Vėl valyti bus galima po trumpos pertraukos.
340
❚❚ Rankinis valymas
Jeigu pašalinių dalelių nepavyksta pašalinti nuo vaizdo jutiklio
naudojant sąrankos meniu esančią parinktį Clean image sensor (valyti
vaizdo jutiklį) (0 338), filtrą galima nuvalyti rankiniu būdu, kaip
aprašyta toliau. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jutiklis yra ypač lengvai
pažeidžiamas. Nikon rekomenduoja, kad jutiklį valytų tik Nikon įgaliotieji
techninės priežiūros specialistai.
1 Įkraukite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės
adapterį.
Tikrinant ar valant vaizdo jutiklį būtinas patikimas maitinimo šaltinis.
Išjunkite fotoaparatą ir įdėkite visiškai įkrautą akumuliatorių arba
prijunkite papildomą kintamosios srovės adapterį ir kintamosios
srovės jungtį. Sąrankos meniu parinktis Lock mirror up for cleaning
(užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) pasiekiama, tik kai
akumuliatoriaus įkrovos lygis viršija J.
2 Nuimkite objektyvą.
Išjunkite fotoaparatą ir nuimkite objektyvą.
3 Parinkite Lock mirror up for cleaning
(užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui).
Įjunkite fotoaparatą, pažymėkite sąrankos
meniu parinktį Lock mirror up for
cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį
valymui) ir spauskite 2.
341
4 Spauskite J.
Ekrane bus pateiktas dešinėje
iliustruojamas pranešimas, o valdymo
pulte ir vaizdo ieškiklyje pasirodys
brūkšnelių eilė. Jei norite įjungti įprastinį
veikimą nepatikrinę vaizdo jutiklio,
išjunkite fotoaparatą.
5 Pakelkite veidrodį.
Iki galo nuspauskite užrakto
atleidimo mygtuką.
Veidrodis bus pakeltas, o
užrakto diafragma atsidarys,
atidengdama vaizdo jutiklį.
Vaizdo ieškiklio ekranas išsijungia ir valdymo pulte ima mirksėti
brūkšnelių eilutė.
6 Apžiūrėkite vaizdo jutiklį.
Laikydami fotoaparatą taip, kad šviesa
kristų ant vaizdo jutiklio, apžiūrėkite, ar ant
jo nėra dulkių ar pūkelių. Jei jokių pašalinių
medžiagų nėra, pereikite prie 8 veiksmo.
342
7 Nuvalykite jutiklį.
Pūstuku pašalinkite visas ant jutiklio
esančias dulkes ir pūkelius. Nenaudokite
pūstuko su šepetėliu, nes šereliai gali
pažeisti jutiklį. Jei nešvarumų nepavyksta
pašalinti pūstuku, būtina kreiptis į Nikon
įgaliotuosius techninės priežiūros
specialistus. Jokiu būdu nelieskite ir nešluostykite jutiklio.
8 Išjunkite fotoaparatą.
Veidrodis nusileis, o užrakto diafragma užsidarys. Prijunkite
objektyvą ar korpuso dangtelį.
D Naudokite patikimą maitinimo šaltinį
Užrakto diafragma yra trapi ir lengvai sugadinama. Jei fotoaparatas išjungiamas,
kai veidrodis pakeltas, diafragma automatiškai užsidaro. Saugodami diafragmą
nuo žalos, vadovaukitės šiomis atsargumo priemonėmis:
• Neišjunkite fotoaparato ir neišimkite ar neatjunkite maitinimo šaltinio, jei
pakeltas veidrodis.
• Jei pakėlus veidrodį išsikrauna akumuliatorius, pasigirsta garsinis signalas ir ima
mirksėti automatinio laikmačio lemputė: taip įspėjama, kad užrakto diafragma
užsidarys, o veidrodis bus nuleistas maždaug po dviejų minučių. Nedelsdami
nutraukite valymo ar tikrinimo darbus.
343
D Pašalinės medžiagos ant vaizdo jutiklio
Pašalinės medžiagos, kurios į fotoaparatą patenka nuimant ar keičiant
objektyvus arba korpuso dangtelius (arba labai retais atvejais tepalas ar smulkios
dalelės iš paties fotoaparato), gali prilipti prie vaizdo jutiklio ir matytis
nuotraukose, kurios padaromos esant tam tikroms sąlygoms. Saugodami
fotoaparatą, kai objektyvas nuimtas, būtinai uždėkite su fotoaparatu pateikiamą
korpuso dangtelį, iš pradžių atsargiai pašalinę visas dulkes ir kitas pašalines
medžiagas, kurių gali būti ant fotoaparato tvirtinimo jungties, objektyvo stovo ir
korpuso dangtelio. Stenkitės nedėti korpuso dangtelio ir nekeisti objektyvo
dulkėtoje aplinkoje.
Jei pašalinių medžiagų vis dėlto pateko ant vaizdo jutiklio, naudokite vaizdo
jutiklio valymo parinktį, kaip aprašyta p. 338. Jei problema išlieka, nuvalykite
jutiklį rankiniu būdu (0 341) arba kreipkitės į įgaliotuosius Nikon techninės
priežiūros specialistus, kad jutiklį nuvalytų jie. Jei nuotraukoje matosi ant jutiklio
esančios pašalinės medžiagos, jas galima retušuoti naudojant vaizdo valymo
parinktis, esančias kai kuriose vaizdų redagavimo programose.
D Fotoaparato ir jo priedų techninė priežiūra
Šis fotoaparatas yra tikslusis prietaisas, todėl jam reikia reguliarios techninės
priežiūros. Nikon rekomenduoja, kad fotoaparato pardavėjas arba Nikon
įgaliotasis techninės priežiūros atstovas kartą per vienerius dvejus metus atliktų
jo apžiūrą, o kas trejus penkerius metus – techninės priežiūros darbus (šios
paslaugos yra mokamos). Jei fotoaparatas naudojamas darbui, primygtinai
rekomenduojama dažnai vykdyti patikros ir techninės priežiūros darbus.
Tikrinant ar prižiūrint fotoaparatą, kartu reikia tikrinti ir visus reguliariai su juo
naudojamus priedus, pvz., objektyvus ar papildomas blykstes.
344
Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra:
perspėjimai
Nenumeskite: jei gaminys bus veikiamas vibracijos arba stiprių smūgių, jis gali
sugesti.
Laikykite sausai: fotoaparatas nėra atsparus drėgmei ir gali sugesti, jei bus
panardintas į vandenį ar laikomas didelio drėgnumo aplinkoje. Rūdys vidiniame
mechanizme gali padaryti nepataisomos žalos.
Saugokite nuo staigių temperatūros pokyčių: staigūs temperatūros pokyčiai, pvz., įeinant į
šildomą patalpą ar išeinant iš jos šaltą dieną, gali sukelti kondensaciją fotoaparato
viduje. Siekiant išvengti kondensacijos, prietaisą rekomenduojama įdėti į nešiojimo
dėklą ar plastikinį maišelį ir tada išnešti į gerokai aukštesnę ar žemesnę
temperatūrą.
Saugokite nuo stiprių magnetinių laukų: nenaudokite šio įtaiso šalia įrangos,
skleidžiančios stiprias elektromagnetines bangas arba magnetinius laukus.
Įrangos, pvz., radijo siųstuvų, stiprūs statiniai krūviai ar skleidžiami magnetiniai
laukai gali sukelti trukdžius ekrane, pakenkti atminties kortelėje saugomiems
duomenims arba gaminio vidinėms grandinėms.
Nepalikite objektyvo nukreipto į saulę: ilgam laikui nepalikite objektyvo nukreipto į saulę
arba kitą intensyvios šviesos šaltinį. Intensyvi šviesa gali sugadinti vaizdo jutiklį
arba nuotraukose gali susidaryti baltas suliejimo efektas.
345
Valymas: valydami fotoaparato korpusą, dulkes ir pūkelius atsargiai pašalinkite
pūstuku, tada atsargiai nušluostykite minkštu sausu audiniu. Jei naudojote
fotoaparatą paplūdimyje ar prie jūros, nušluostykite smėlį ar druską audiniu, šiek
tiek sudrėkintu švariu vandeniu, ir kruopščiai nusausinkite. Retais atvejais dėl
statinio elektros krūvio LCD ekranai gali nušvisti arba aptemti. Tai nelaikoma
gedimu ir ekranas netrukus grįžta į normalią būseną.
Objektyvas ir veidrodis yra lengvai pažeidžiami. Dulkes ir pūkelius reikia atsargiai
pašalinti pūstuku. Jei naudojate aerozolinį pūstuką, balionėlį laikykite vertikaliai,
kad neišpurkštumėte skysčio. Norėdami pašalinti nuo objektyvo pirštų atspaudus ir
kitas dėmes, užpilkite šiek tiek objektyvo valiklio ant minkšto audinio ir atsargiai
nuvalykite objektyvą.
Informacijos apie vaizdo jutiklio valymą rasite temoje „Vaizdo jutiklio valymas“
(0 338, 341).
Objektyvo kontaktai: objektyvo kontaktai turi būti švarūs.
Nelieskite užrakto diafragmos: užrakto diafragma yra ypač plona ir lengvai sugadinama.
Jokiomis aplinkybėmis negalima spausti diafragmos, baksnoti jos valymo įrankiu ar
nukreipti į ją stipraus oro srauto iš pūstuko. Šiais veiksmais galima įbrėžti,
deformuoti arba suplėšyti diafragmą.
Užrakto diafragma gali atrodyti netolygios spalvos, tačiau tai neturi įtakos
nuotraukoms ir nereiškia gedimo.
346
Laikymas: kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti sausoje ir gerai
vėdinamoje vietoje. Jeigu naudojate kintamosios srovės adapterį, ištraukite jo
kištuką iš elektros lizdo, kad nekiltų gaisras. Jei gaminio ilgai nenaudosite, išimkite
akumuliatorių, kad iš jo neištekėtų skysčio, ir laikykite fotoaparatą plastikiniame
maišelyje su sausikliu. Nelaikykite fotoaparato dėklo plastikiniame maišelyje, nes
galite sugadinti medžiagą. Nepamirškite, kad sausiklis pamažu praranda savo
sausinamąją savybę, todėl jį reikia reguliariai keisti.
Kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą bent kartą per mėnesį išimkite iš laikymo
vietos. Prieš vėl padėdami fotoaparatą, įjunkite jį ir kelis kartus atleiskite užraktą.
Akumuliatorių laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Prieš padėdami akumuliatorių
saugoti, uždenkite jį kontaktų dangteliu.
Prieš išimdami ar atjungdami maitinimo šaltinį, išjunkite fotoaparatą: negalima ištraukti
fotoaparato kištuko arba išimti akumuliatoriaus, kai jis įjungtas arba kai įrašomi ar
šalinami vaizdai. Priverstinai nutraukus maitinimą tokiomis aplinkybėmis, galima
prarasti duomenis arba pakenkti fotoaparato atminčiai ar vidinėms grandinėms.
Saugodamiesi netyčinio maitinimo nutraukimo, nenešiokite gaminio iš vienos
vietos į kitą, kai prijungtas kintamosios srovės adapteris.
Pastabos dėl ekrano: ekranas pagamintas naudojant itin tikslias technologijas; bent
99,99 % jo pikselių yra efektyvūs ir ne daugiau nei 0,01 % gali būti neveikiantys arba
brokuoti. Dėl to, nors šiuose ekranuose gali būti nuolat šviečiančių (baltos,
raudonos, mėlynos ar žalios spalvų) arba niekada nešviečiančių (juodų) pikselių, tai
nėra gedimas ir neturi jokios įtakos prietaisu įrašomiems vaizdams.
Ryškioje šviesoje gali būti sunku įžiūrėti vaizdą ekrane.
Nespauskite ekrano, nes jam galite pakenkti arba sutrikdyti jo veikimą. Ant ekrano
esančias dulkes ar pūkelius galima pašalinti pūstuku. Dėmes galima pašalinti
atsargiai valant minkštu audiniu ar zomša. Jei ekranas sudužtų, saugokitės, kad
sudužęs stiklas nesužeistų rankų, o skystieji kristalai iš ekrano nepatektų ant odos, į
akis ar į burną.
347
Akumuliatorius ir įkroviklis: netinkamai naudojant iš akumuliatoriaus gali ištekėti
skysčio arba jis gali sprogti. Dirbdami su akumuliatoriais ir įkrovikliais, vadovaukitės
tokiomis atsargumo priemonėmis:
• Naudokite tik šiai įrangai patvirtintus akumuliatorius.
• Saugokite akumuliatorių nuo liepsnos ar didelio karščio.
• Akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
• Prieš keisdami akumuliatorių, išjunkite fotoaparatą.
• Išėmę akumuliatorių iš fotoaparato arba įkroviklio, jei nenaudosite, būtinai
uždenkite jį kontaktų dangteliu. Šie prietaisai eikvoja energiją netgi tuomet, kai
yra išjungti, ir gali išeikvoti akumuliatorių tiek, kad jis nebeveiks. Jei ketinate
nenaudoti akumuliatoriaus ilgesnį laiko tarpą, įdėkite į fotoaparatą ir išeikvokite,
tada išimkite iš fotoaparato ir padėkite saugoti. Akumuliatorių reikia laikyti
vėsioje vietoje, kurioje aplinkos temperatūra siekia 15–25 °C (venkite kaitros arba
itin šaltų vietų). Vykdykite šią procedūrą bent kartą per šešis mėnesius.
• Jei fotoaparatą pakartotinai įjunginėsite ir išjunginėsite, kai akumuliatorius
visiškai iškrautas, sutrumpės akumuliatoriaus naudojimo laikas. Visiškai iškrautus
akumuliatorius prieš naudojant reikia įkrauti.
• Naudojant akumuliatorių, jo vidaus temperatūra gali pakilti. Bandant įkrauti
akumuliatorių, kai jo vidaus temperatūra yra pakilusi, sutriks akumuliatoriaus
veikimas, todėl akumuliatorius gali būti neįkrautas arba įkrautas tik iš dalies.
Palaukite, kol akumuliatorius atvės ir tada padėkite įkrauti.
• Įkraukite patalpoje, 5–35 °C temperatūros aplinkoje. Nenaudokite
akumuliatoriaus, jei aplinkos temperatūra nesiekia 0 °C arba viršija 40 °C, nes
kitaip gali būti pažeistas akumuliatorius ir pablogėti jo veikimas. Akumuliatoriaus
temperatūrai esant nuo 0 °C iki 15 °C arba nuo 45 °C iki 60 °C, gali sumažėti jo
talpa ir padidėti įkrovimo laikas. Akumuliatorius nebus įkraunamas, jei jo
temperatūra nesieks 0 °C arba viršys 60 °C.
348
• Jei įkrovimo metu lemputė CHARGE mirksi greitai (maždaug aštuonis kartus per
sekundę), patikrinkite, ar temperatūra neviršija leidžiamųjų ribų, tada ištraukite
įkroviklio kištuką iš elektros lizdo, išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių. Jei
problema išlieka, tuoj pat liaukitės naudoti ir nugabenkite akumuliatorių su
įkrovikliu į parduotuvę arba Nikon įgaliotajam techninės priežiūros atstovui.
• Įkrovimo metu nejudinkite įkroviklio ir nelieskite akumuliatoriaus. Jei nesilaikysite
šios atsargumo priemonės, labai retais atvejais įkroviklis gali rodyti, kad įkrovimas
baigtas, nors akumuliatorius įkrautas tik iš dalies. Įkrovimui iš naujo pradėti
išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių.
• Akumuliatoriaus talpa gali laikinai sumažėti jį įkraunant žemoje temperatūroje
arba naudojant žemesnėje temperatūroje nei jis buvo įkrautas. Jei akumuliatorius
įkraunamas nesiekiančioje 5 °C temperatūroje, akumuliatoriaus naudojimo laiko
indikacija, pateikiama rodinyje Battery info (informacija apie akumuliatorių)
(0 309), gali rodyti laikiną talpos sumažėjimą.
• Jei toliau bandysite įkrauti jau įkrautą akumuliatorių, galite pakenkti jo savybėms.
• Žymiai sumažėjusi visiškai įkrauto akumuliatoriaus veikimo trukmė kambario
temperatūroje reiškia, kad jį reikia pakeisti nauju. Įsigykite naują akumuliatorių.
• Pateiktas maitinimo laidas ir sieninis kintamosios srovės adapteris skirti naudoti
tik su MH-25a. Naudokite tik tam įkrovikliui tinkančius akumuliatorius. Kai
nenaudojate, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Prieš naudodami akumuliatorių įkraukite. Jei fotografuosite svarbius įvykius,
pasiruoškite atsarginį visiškai įkrautą akumuliatorių. Kartais gali būti sunku įsigyti
pakaitinį akumuliatorių per trumpą laiką, – tai priklauso nuo jūsų gyvenamosios
vietos. Atkreipkite dėmesį, kad šaltomis dienomis akumuliatorių talpa būna
mažesnė. Prieš fotografuodami lauke šaltu oru, būtinai visiškai įkraukite
akumuliatorių. Šiltoje vietoje turėkite atsarginį akumuliatorių, kad prireikus juos
galėtumėte sukeisti. Vėl sušilęs akumuliatorius gali atgauti dalį savo įkrovos.
• Panaudoti akumuliatoriai yra vertingi ištekliai, todėl juos reikia utilizuoti pagal
vietines taisykles.
349
Trikčių šalinimas
Jei fotoaparatas netinkamai veikia, pirmiausia perskaitykite toliau
pateiktą įprastinių problemų sąrašą ir tik tada kreipkitės į pardavėją arba
Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
Akumuliatorius/ekranas
Fotoaparatas įjungtas, tačiau nereaguoja: palaukite, kol baigsis įrašymo procesas. Jei
problema išlieka, išjunkite fotoaparatą. Jei fotoaparatas neišsijungia, išimkite ir
įdėkite akumuliatorių arba, jei naudojate kintamosios srovės adapterį, atjunkite jį ir
vėl prijunkite. Atminkite: nors esamu metu įrašomi duomenys bus prarasti, jau
įrašyti duomenys išėmus ar atjungus maitinimo šaltinį paveikti nebus.
Vaizdas ieškiklyje nesufokusuotas: suderinkite vaizdo ieškiklio židinį (0 29). Jei taip
nepavyksta išspręsti problemos, parinkite vienkartinį pagalbinį AF (AF-S; 0 101),
vieno taško AF (0 103) ir centrinį fokusavimo tašką (0 108), tada centriniame
fokusavimo taške sukomponuokite ypač kontrastingą objektą ir iki pusės
nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad sufokusuotumėte vaizdą. Kai
fotoaparatas sufokusuos vaizdą, sukite dioptrijų reguliavimo valdiklį, kol vaizdą
ieškiklyje matysite aiškiai sufokusuotą. Jei reikia, vaizdo ieškiklio fokusavimo
funkciją galima derinti toliau, naudojant papildomus korekcinius lęšius (0 335).
Vaizdo ieškiklis tamsus: įdėkite visiškai įkrautą akumuliatorių (0 13, 35).
Ekranai išsijungia be jokio įspėjimo: pasirinktinio nustatymo c2 (Standby timer
(budėjimo laikmatis)) arba c4 (Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa))
parinktimis nustatykite ilgesnę delsą (0 296).
Valdymo pulto arba vaizdo ieškiklio ekranai nereaguoja ir vaizdas juose blankus: šių ekranų
reakcijos laikas ir šviesumas priklauso nuo temperatūros.
350
Fotografavimas
Fotoaparato įjungimas užtrunka per ilgai: ištrinkite bent dalį failų ar aplankų.
Išjungta užrakto atleidimo funkcija:
• Atminties kortelė užrakinta (taikoma tik SD kortelėms; 0 16), pilna arba neįdėta
(0 36).
• Nustatyta sąrankos meniu parametro Slot empty release lock (atleidimo
blokavimas esant tuščiam lizdui) parinktis Release locked (atleidimo funkcija
užblokuota) (0 309) ir neįdėta atminties kortelė (0 15).
• Objektyvo su procesoriumi diafragmos žiedas neužfiksuotas ties didžiausiu f
skaičiumi (netaikoma G ir E tipo objektyvams). Jei valdymo pulte rodoma B,
nustatykite pasirinktinio nustatymo f4 (Customize command dials (komandų
ratukų paskirties keitimas)) > Aperture setting (diafragmos nustatymas)
parinktį Aperture ring (diafragmos žiedas), kad būtų galima reguliuoti
diafragmą naudojant objektyvo žiedą (0 302).
• Įjungtas ekspozicijos režimas S ir nustatyta užrakto greičio parinktis A arba
% (0 359).
Fotoaparatas lėtai reaguoja į užrakto atleidimo mygtuko paspaudimą: nustatykite
pasirinktinio nustatymo d5 (Exposure delay mode (ekspozicijos delsos
režimas); 0 297) parinktį Off (išjungta).
Kai įjungtas nepertraukiamo atleidimo režimas, paspaudus užrakto atleidimo mygtuką kas kartą
padaroma tik viena nuotrauka: išjunkite HDR (0 191).
Nuotraukos nesufokusuotos:
• Pasukite fokusavimo režimo valdiklį į padėtį AF (0 97).
• Fotoaparatui nepavyksta fokusuoti automatiškai: fokusuokite rankiniu būdu arba
fiksuokite židinį (0 111, 114).
Neskamba garsinis signalas:
• Nustatyta sąrankos meniu parametro Beep (garsinis signalas) parinktis Off
(išjungta) (0 306).
• Nustatyta AF režimo parinktis AF-C (0 101).
Apribotas užrakto greičių diapazonas: naudojama blykstė. Blykstės sinchronizacijos greitį
galima parinkti naudojant pasirinktinį nustatymą e1 (Flash sync speed (blykstės
sinchronizacijos greitis)). Jei naudojate tam pritaikytus blykstės įrenginius, visas
užrakto greičio diapazonas bus įmanomas nustačius parinktį 1/250 s (Auto FP)
(1/250 sek. (automatinis židinio plokštumos)) (0 299).
Židinys nefiksuojamas iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką: įjungtas fotoaparato
fokusavimo režimas AF-C; židiniui užfiksuoti naudokite papildomo valdiklio vidurinę
dalį (0 111).
351
Nepavyksta parinkti fokusavimo taško:
• Atleiskite centrinio fokusavimo taško pasirinkimo fokusavimo valdiklio fiksatorių
(0 108).
• Nustatyta AF sričių režimo parinktis automatinės srities AF arba, esant įjungtam
tiesioginės peržiūros režimui, nustatyta parinktis AF, pirmenybę suteikiant veidui;
parinkite kitą režimą (0 48, 103).
• Fotoaparatas veikia atkūrimo režimu (0 255).
• Atverti meniu (0 281).
• Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, kad paleistumėte budėjimo
laikmatį (0 39).
Neįmanoma parinkti AF režimo: nustatykite pasirinktinio nustatymo a10 (Autofocus
mode restrictions (automatinio fokusavimo režimo apribojimai), 0 294)
parinktį No restrictions (apribojimų nėra).
Fotoaparatas lėtai įrašo nuotraukas: išjunkite ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo
funkciją (0 286).
Nuotraukose matyti triukšmas (šviesios dėmės, atsitiktiniai ryškūs pikseliai, rūkas ar linijos):
• Šviesias dėmes, atsitiktinius ryškius pikselius, rūką ir linijas galima sumažinti
parenkant mažesnę ISO jautrumo reikšmę.
• Norėdami sumažinti šviesių dėmių arba rūko nuotraukose, padarytose nustačius
mažesnį kaip 1 sek. užrakto greitį, naudokite fotografavimo meniu parinktį Long
exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas) (0 286).
• Rūkas arba šviesios dėmės gali reikšti, kad temperatūra fotoaparato viduje
padidėjo dėl aukštos aplinkos temperatūros, ilgalaikės ekspozicijos arba kitų
panašių priežasčių. Prieš tęsdami fotografavimą išjunkite fotoaparatą ir palaukite,
kol jis atvės.
• Kai nustatytas didelis ISO jautrumas, nuotraukose, padarytose naudojant kai
kurias papildomas blykstes, gali atsirasti linijų; jei jos atsiranda, parinkite mažesnę
reikšmę.
• Atsitiktinių ryškių pikselių, atsirandančių esant didelėms ISO jautrumo
reikšmėms, įskaitant dideles reikšmes, parinktas automatinio ISO jautrumo
valdymo funkcijos, galima sumažinti nustačius fotografavimo arba filmavimo
meniu parametro High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui) parinktį High (didelis), Normal (standartinis) arba Low (mažas)
(0 286, 290).
• Kai nustatytas didelis ISO jautrumas, šviesios dėmės, atsitiktiniai ryškūs pikseliai,
rūkas arba linijos gali būti labiau pastebimos ilgalaikės ekspozicijos nuotraukose,
daugkartinės ekspozicijos vaizduose arba nuotraukose, kurios buvo daromos
esant aukštai aplinkos temperatūrai, įjungus aktyviojo D-Lighting funkciją,
nustačius parametro Set Picture Control (nustatyti Picture Control) parinktį
Flat (vienodas) (0 180) arba parinkus ekstremalias Picture Control parametrų
vertes (0 183).
352
Filmuojant ekrane matomas mirgėjimas arba juostos: nustatykite parametro Flicker
reduction (mirgėjimo mažinimas) parinktį, kuri atitinka vietinio kintamosios
srovės maitinimo tinklo dažnį (0 290).
Įjungus tiesioginės peržiūros režimą, ekrane matomos ryškios sritys arba juostos: tiesioginės
peržiūros metu buvo trumpam panaudotas mirksintis ženklas, blykstė arba kitas
šviesos šaltinis.
Nuotraukose matomos dėmės: nuvalykite priekinį ir galinį objektyvo lęšius. Jei problema
išlieka, atlikite vaizdo jutiklio valymo procedūrą (0 338).
Tiesioginės peržiūros režimas netikėtai išsijungia arba jo neįmanoma įjungti: tiesioginės
peržiūros režimas gali būti išjungiamas automatiškai, siekiant apsaugoti
fotoaparato vidines grandines, jei:
• Aukšta aplinkos temperatūra
• Fotoaparatas buvo ilgai naudotas įjungus tiesioginės peržiūros arba filmavimo
režimą
• Fotoaparatas buvo ilgai naudotas įjungus bet kurį nepertraukiamo atleidimo
režimą
Jei spustelėjus mygtuką a nepavyksta įjungti tiesioginės peržiūros režimo,
palaukite, kol vidinės grandinės atvės, ir bandykite vėl. Atminkite: prilietę
fotoaparatą galite pajusti, kad jis įšilęs, tačiau tai nereiškia gedimo.
Įjungus tiesioginės peržiūros režimą, atsiranda vaizdo artefaktų: triukšmo (atsitiktinių ryškių
pikselių, rūko arba linijų) ir neįprastų spalvų gali atsirasti, jei esant įjungtam
tiesioginės peržiūros režimui priartinsite pro objektyvą patenkantį vaizdą (0 46);
atsitiktinių ryškių pikselių skaičius bei pasiskirstymas, rūkas ir šviesios dėmės
filmuose priklauso nuo kadro dydžio ir kadrų greičio (0 68). Atsitiktiniai ryškūs
pikseliai, rūkas arba ryškios dėmės gali atsirasti padidėjus fotoaparato vidinių
grandinių temperatūrai esant įjungtam tiesioginės peržiūros režimui; išjunkite
tiesioginės peržiūros režimą, kai nenaudojate fotoaparato.
Nepavyksta išmatuoti baltos spalvos balanso: objektas per tamsus arba per šviesus
(0 170).
Nepavyksta parinkti vaizdo, kuris būtų šaltiniu išankstiniam baltos spalvos balansui nustatyti:
vaizdas buvo sukurtas ne modeliu D500 (0 177).
353
Nepavyksta fotografuoti serijomis su skirtingomis baltos spalvos balanso reikšmėmis:
• Nurodyta vaizdo kokybės parinktis NEF (RAW) arba NEF + JPEG (0 91).
• Veikia daugkartinės ekspozicijos režimas (0 236).
Atrodo, kad nuotraukų ir filmų ekspozicija skiriasi nuo tiesioginės peržiūros vaizdo ekrane: ekrano
šviesumo pakeitimai esant įjungtam tiesioginės peržiūros režimui neturi įtakos
fotoaparatu įrašomiems vaizdams (0 50).
Picture Control poveikis įvairiems vaizdams yra skirtingas: aštrinimui, kontrastui, aiškumui ar
sodrumui derinti parinktas A (automatinis) režimas. Norėdami gauti tinkamų
rezultatų nuotraukų serijoje, parinkite kitą nustatymą (0 184).
Neįmanoma pakeisti matavimo režimo: įjungta automatinės ekspozicijos fiksavimo
funkcija (0 142).
Neįmanoma naudoti ekspozicijos kompensacijos: įjunkite ekspozicijos režimą P, S arba A
(0 130, 144).
Ilgalaikės ekspozicijos vaizduose atsiranda triukšmo (rausvų sričių arba kitų artefaktų): įjunkite
ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo funkciją (0 286).
Neįrašomas filmų garsas: nustatyta filmavimo meniu parametro Microphone
sensitivity (mikrofono jautrumas) parinktis Microphone off (mikrofonas
išjungtas) (0 290).
Atkūrimas
Neatkuriamas NEF (RAW) formato vaizdas: nuotrauka padaryta nustačius vaizdo kokybės
parinktį NEF + JPEG (0 92).
Nepavyksta peržiūrėti kitais fotoaparatais padarytų nuotraukų: kitais fotoaparatais
padarytos nuotraukos gali būti rodomos netinkamai.
Atkūrimo metu kai kurios nuotraukos nerodomos: nustatykite parametro Playback folder
(atkūrimo aplankas) parinktį All (visi) (0 281).
„Vertikalios“ (portretinės) nuotraukos rodomos kaip „horizontalios“ (kraštovaizdžio):
• Nuotrauka padaryta nustačius parametro Auto image rotation (automatinis
vaizdo sukimas) parinktį Off (išjungta) (0 282).
• Nustatykite parametro Rotate tall (sukti vertikalias) parinktį On (įjungta)
(0 282).
• Nuotrauka atverta naudojant vaizdo peržiūros funkciją (0 282).
• Fotografuojant fotoaparatas buvo nukreiptas aukštyn arba žemyn.
354
Nepavyksta ištrinti nuotraukos: nuotrauka apsaugota. Pašalinkite apsaugą (0 273).
Nepavyksta retušuoti nuotraukos: šiuo fotoaparatu nuotraukos toliau redaguoti
neįmanoma (0 362).
Fotoaparatas rodo pranešimą, nurodantį, kad aplanke nėra vaizdų: nustatykite parametro
Playback folder (atkūrimo aplankas) parinktį All (visi) (0 281).
Nepavyksta spausdinti nuotraukų: NEF (RAW) ir TIFF formato nuotraukų neįmanoma
spausdinti naudojant tiesioginę USB prieigą. Persiųskite nuotraukas į kompiuterį ir
išspausdinkite naudodami Capture NX-D (0 v). NEF (RAW) formato nuotraukas
galima įrašyti JPEG formatu, naudojant parinktį NEF (RAW) processing (NEF
(RAW) apdorojimas) (0 313).
Raiškusis vaizdo įrenginys nerodo nuotraukų: patikrinkite, ar prijungtas HDMI kabelis
(įsigyjamas atskirai) (0 335).
Vaizdo dulkių šalinimo parinktis programoje Capture NX-D neduoda pageidaujamo efekto:
nuvalius vaizdo jutiklį, pakinta dulkių padėtis ant vaizdo jutiklio. Dulkių šalinimo
duomenys, įrašyti prieš vaizdo jutiklio valymą, netinka nuotraukoms, įrašytoms
nuvalius vaizdo jutiklį. Dulkių šalinimo duomenys, įrašyti nuvalius vaizdo jutiklį,
netinka nuotraukoms, įrašytoms prieš vaizdo jutiklio valymą (0 305).
Kompiuteris rodo NEF (RAW) formato vaizdus kitaip nei fotoaparatas: kitų gamintojų
programinė įranga nerodo Picture Control režimų, aktyviojo D-Lighting efektų ar
vinjetės kontrolės priemonių. Naudokite Capture NX-D (0 v).
Nepavyksta persiųsti nuotraukų į kompiuterį: OS nedera su fotoaparatu arba persiuntimo
programine įranga. Norėdami nukopijuoti nuotraukas į kompiuterį, naudokite
kortelių skaitytuvą.
355
Bluetooth ir Wi-Fi (belaidžiai tinklai)
Išmaniuosiuose įrenginiuose nerodomas fotoaparato SSID (tinklo pavadinimas):
• Įsitikinkite, kad nustatyta fotoaparato sąrankos meniu parametro Airplane
mode(skrydžio režimas) parinktis Disable (išjungti) (0 307).
• Įsitikinkite, kad nustatyta fotoaparato sąrankos meniu parametro Bluetooth >
Network connection (ryšys su tinklu) parinktis Enable (įjungti).
• Pabandykite išjungti ir vėl įjungti išmaniojo įrenginio Wi-Fi funkciją.
Nepavyksta prisijungti prie išmaniųjų įrenginių naudojant NFC: parinkite kitą ryšio metodą.
Nepavyksta prisijungti prie belaidžių spausdintuvų ir kitų belaidžio ryšio įrenginių: šis
fotoaparatas sudaro ryšį tik su tais įrenginiais, kuriuose įdiegta programėlė
SnapBridge.
Įvairios
Neteisinga įrašomų vaizdų data: nustatykite fotoaparato laikrodį (0 304).
Nepavyksta parinkti meniu elemento: kai parinkti tam tikri nustatymų deriniai arba
neįdėta atminties kortelė, kai kurios parinktys nepasiekiamos. Atminkite: parinktis
Battery info (informacija apie akumuliatorių) neveikia, kai fotoaparatas
maitinamas naudojant papildomą kintamosios srovės jungtį ir kintamosios srovės
adapterį.
356
Klaidų pranešimai
Šiame skyriuje pateikiamas sąrašas indikacijos ir klaidų pranešimų,
rodomų vaizdo ieškiklyje, valdymo pulte ir ekrane.
Indikacija
Valdymo Vaizdo
pultas ieškiklis
Sprendimas
Nustatykite žiedą ties
mažiausia diafragma
(didžiausiu f skaičiumi).
Parenkite visiškai įkrautą
d
atsarginį akumuliatorių.
• Įkraukite akumuliatorių
arba pakeiskite jį kitu.
• Akumuliatoriaus naudoti • Kreipkitės į Nikon
negalima.
įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą.
• Į fotoaparatą arba į
• Pakeiskite akumuliatorių
papildomą akumuliatorių arba įkraukite jį, jei
d
bloką MB-D17 įdėtas
įkraunamas ličio jonų
(mirksi)
visiškai išsekęs
akumuliatorius yra
įkraunamas ličio jonų
išsekęs.
akumuliatorius arba kito
gamintojo
akumuliatorius.
• Aukšta akumuliatoriaus • Išimkite akumuliatorių ir
temperatūra.
palaukite, kol jis atvės.
B
(mirksi)
H
H
(mirksi)
Problema
Objektyvo diagramos
žiedas nenustatytas ties
mažiausia diafragma.
Akumuliatorius beveik
išseko.
• Akumuliatorius išseko.
0
131
13, 35
xx, 13,
35, 335
—
357
Indikacija
Valdymo Vaizdo
pultas ieškiklis
Problema
Sprendimas
0
Objektyvas neprijungtas
arba prijungtas objektyvas
be procesoriaus, bet
Diafragmos vertė rodoma,
F
nenurodyta didžiausia
jei įvesta didžiausia
250
diafragma. Diafragma
diafragma.
nurodyta žingsneliais nuo
didžiausios diafragmos.
Pakeiskite kompoziciją
F H Fotoaparatui nepavyksta
—
arba fokusuokite rankiniu 38, 114
(mirksi) sufokusuoti automatiškai.
būdu.
• Nustatykite mažesnį ISO
123
jautrumą.
• Naudokite papildomą ND
filtrą. Kai įjungtas
Objektas per šviesus:
ekspozicijos režimas:
nuotrauka bus eksponuota
S Padidinkite užrakto
133
per daug.
greitį
A Parinkite mažesnę
134
diafragmą (didesnį
(Mirksi ekspozicijos
f skaičių)
rodikliai ir užrakto
greičio arba
• Nustatykite didesnį ISO
123
diafragmos rodinys)
jautrumą.
• Naudokite papildomą
196
blykstę. Kai įjungtas
Objektas per tamsus:
ekspozicijos režimas:
nuotrauka bus eksponuota
S Sumažinkite užrakto
133
per mažai.
greitį
134
A Parinkite didesnę
diafragmą (mažesnį
f skaičių)
358
Indikacija
Valdymo Vaizdo
pultas ieškiklis
A
(mirksi)
%
(mirksi)
1
(mirksi)
—
Y
(mirksi)
Problema
Esant įjungtam
ekspozicijos režimui S
nustatyta parinktis A.
Esant įjungtam
ekspozicijos režimui S
nustatyta parinktis %.
k
Apdorojama.
(mirksi)
Jei indikacija mirksi 3 sek.
c
po blykstės suveikimo,
(mirksi) nuotrauka gali būti
eksponuota per mažai.
—
Prijungtas blykstės
įrenginys, kuriame nėra
raudonų akių efekto
mažinimo funkcijos, ir
nustatytas raudonų akių
efekto mažinimo blykstės
sinchronizacijos režimas.
Sprendimas
Pakeiskite užrakto greitį
arba parinkite rankinį
ekspozicijos režimą.
Pakeiskite užrakto greitį
arba parinkite rankinį
ekspozicijos režimą.
Palaukite, kol baigsis
apdorojimas.
Patikrinkite nuotrauką
ekrane. Jei ji eksponuota
per mažai, suderinkite
nustatymus ir bandykite
vėl.
Pakeiskite blykstės
sinchronizacijos režimą
arba naudokite blykstės
įrenginį, kuriame įdiegta
raudonų akių efekto
mažinimo funkcija.
• Sumažinkite kokybę arba
dydį.
Nepakanka atminties toliau
• Nukopijuokite svarbius
rašyti nuotraukoms esant
n
j
vaizdus į kompiuterį ar
tokiems nustatymams arba
(mirksi) (mirksi)
kitą įrenginį ir ištrinkite
fotoaparatas išnaudojo
nuotraukas.
failų ar aplankų numerius.
• Įdėkite naują atminties
kortelę.
Atleiskite užraktą. Jei klaida
lieka arba dažnai kartojasi,
O
Fotoaparato gedimas.
kreipkitės į Nikon įgaliotąjį
(mirksi)
techninės priežiūros
atstovą.
0
133, 135
133, 135
—
333
202, 330
91, 94
278
15
—
359
Indikacija
Valdymo
pultas
Problema
Sprendimas
0
Išjunkite fotoaparatą ir
Fotoaparatas negali
No memory card. (Nėra
patikrinkite, ar
S aptikti atminties
15
atminties kortelės.)
atminties kortelė
kortelės.
tinkamai įdėta.
• Klaida bandant
• Naudokite Nikon
387
pasiekti atminties
patvirtintą kortelę.
kortelę.
• Patikrinkite, ar
—
švarūs kontaktai.
Cannot access this
Jeigu kortelė
memory card. Insert
pažeista, kreipkitės į
another card. (Šios
pardavėją arba
W,
atminties kortelės
Nikon įgaliotąjį
R
negalima naudoti.
techninės priežiūros
(mirksi)
Galbūt kortelė
atstovą.
pažeista. Įdėkite kitą
• Nepavyksta
• Ištrinkite failus arba 15, 278,
kortelę.)
sukurti naujo
įdėkite naują
387
aplanko.
atminties kortelę,
nukopijavę svarbius
vaizdus į kompiuterį
ar kitą įrenginį.
• Patikrinkite, ar
—
įdiegta naujausia
Eye-Fi kortelės
integruota
programinė įranga.
W, Fotoaparatui
• Nukopijuokite Eye-Fi —
m
O nepavyksta valdyti
kortelėje esančius
(mirksi) Eye-Fi kortelės.
failus į kompiuterį
arba kitą įrenginį ir
suformatuokite
kortelę arba įdėkite
naują kortelę.
Ekranas
360
Indikacija
Valdymo
Ekranas
Problema
pultas
Memory card is locked.
Slide lock to „write“
Atminties kortelė
W,
position. (Atminties
užrakinta
X
kortelė užrakinta.
(apsaugota nuo
(mirksi)
Perjunkite užraktą į
įrašymo).
rašymo padėtį.)
Not available if Eye-Fi
Eye-Fi kortelė
W,
card is locked.
užrakinta
O
(Neveikia, jei Eye-Fi
(apsaugota nuo
(mirksi)
kortelė užrakinta.)
įrašymo).
This card is not
formatted. Format the
Atminties kortelė
card. (Ši kortelė
[C] nesuformatuota
nesuformatuota.
(mirksi) naudoti
Suformatuokite
fotoaparate.
kortelę.)
Unable to start live
view. Please wait.
(Nepavyksta paleisti
tiesioginės peržiūros.
Palaukite.)
—
Folder contains no
images. (Aplanke nėra
vaizdų.)
—
All images are hidden.
(Visi vaizdai paslėpti.)
—
Sprendimas
0
Perjunkite kortelės
apsaugos nuo įrašymo
jungiklį į rašymo
padėtį.
16
Suformatuokite
atminties kortelę arba
304, 387
įdėkite naują
atminties kortelę.
Palaukite, kol vidinės
grandinės atvės,
tuomet vėl galėsite
Aukšta temperatūra
fotografuoti įjungę
353
fotoaparato viduje.
tiesioginės peržiūros
režimą ar tęsti
filmavimą.
Meniu Playback
Nėra vaizdų
folder (atkūrimo
atminties kortelėje aplankas) parinktimi
arba aplanke
nustatykite aplanką,
15, 281
(aplankuose),
kuriame yra vaizdų,
parinktame
arba įdėkite atminties
vaizdams atkurti.
kortelę, kurioje yra
vaizdų.
Neįmanoma atkurti
jokių nuotraukų, kol
neparinktas kitas
Visos nuotraukos
aplankas arba
šiame aplanke yra naudojant parinktį
281
paslėptos.
Hide image (slėpti
vaizdą) nenustatyta,
kad būtų rodomas
bent vienas vaizdas.
361
Indikacija
Ekranas
362
Valdymo
pultas
Cannot display this file.
(Neįmanoma atkurti
šio failo.)
—
Cannot select this file.
(Neįmanoma parinkti
šio failo.)
—
Problema
Failas buvo sukurtas
arba modifikuotas
naudojant
kompiuterį arba
kitokio modelio
fotoaparatą, arba
failas sugadintas.
Parinkto vaizdo
neįmanoma
retušuoti.
Parinkto filmo
montuoti
neįmanoma.
This movie cannot be
edited. (Neįmanoma
montuoti šio filmo.)
—
Check printer.
(Patikrinkite
spausdintuvą.)
—
Spausdintuvo
klaida.
Check paper.
(Patikrinkite popierių.)
—
Į spausdintuvą
įdėtas netinkamo
formato popierius.
Sprendimas
Failo neįmanoma
atkurti fotoaparatu.
Vaizdų, sukurtų su
kitais prietaisais,
retušuoti neįmanoma.
• Filmų, sukurtų su
kitais prietaisais,
montuoti
neįmanoma.
• Filmai turi būti bent
dviejų sekundžių
trukmės.
Patikrinkite
spausdintuvą.
Norėdami tęsti, esant
galimybei parinkite
Continue (tęsti).
Įdėkite tinkamo
formato popierių ir
parinkite Continue
(tęsti).
0
—
—
—
85
—*
—*
Indikacija
Ekranas
Valdymo
pultas
Problema
Paper jam. (Popieriaus
strigtis.)
—
Spausdintuve
įstrigo popierius.
Out of paper. (Nėra
popieriaus.)
—
Spausdintuve
baigėsi popierius.
Check ink supply.
(Patikrinkite rašalo
tiekimą.)
—
Rašalo klaida.
Out of ink. (Baigėsi
rašalas.)
—
Spausdintuve
baigėsi rašalas.
Sprendimas
Pašalinkite strigtį ir
parinkite Continue
(tęsti).
Įdėkite parinkto
formato popieriaus ir
parinkite Continue
(tęsti).
Patikrinkite rašalą.
Norėdami tęsti,
parinkite Continue
(tęsti).
Pakeiskite rašalą ir
parinkite Continue
(tęsti).
0
—*
—*
—*
—*
* Daugiau informacijos rasite spausdintuvo vadove.
363
Specifikacijos
❚❚ Skaitmeninis fotoaparatas Nikon D500
Tipas
Tipas
Skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas
Objektyvo stovas
Nikon F stovas (su AF jungtimi ir AF kontaktais)
Efektyvusis apžvalgos kampas Nikon DX formatas; židinio nuotolis 35 mm [135]
formatu yra apytiksliai 1,5 karto didesnis už objektyvų,
kurių apžvalgos kampas yra FX formato
Efektyviųjų pikselių skaičius
Efektyviųjų pikselių skaičius
Vaizdo jutiklis
Vaizdo jutiklis
Iš viso pikselių
Dulkių šalinimo sistema
Duomenų įrašymas
Vaizdo dydis (pikseliais)
364
20,9 milijono
23,5 × 15,7 mm CMOS jutiklis
21,51 milijono
Vaizdo jutiklio valymas, vaizdo dulkių šalinimo
atskaitos duomenys (reikia programinės įrangos
Capture NX-D)
• DX formato (24 × 16) vaizdo plotas
5 568 × 3 712 (#)
4 176 × 2 784 ($)
2 784 × 1 856 (%)
• 1,3 karto apkirptas (18 × 12) vaizdo plotas
4 272 × 2 848 (#)
3 200 × 2 136 ($)
2 128 × 1 424 (%)
• DX formato vaizdo ploto nuotraukos, daromos filmuojant
5 568 × 3 128 (#)
4 176 × 2 344 ($)
2 784 × 1 560 (%)
• 1,3 karto apkirpto vaizdo ploto nuotraukos, daromos
filmuojant
4 272 × 2 400 (#)
3 200 × 1 800 ($)
2 128 × 1 192 (%)
• Filmuojant daromų nuotraukų dydis, kai filmo kadrai yra
3 840 × 2 160 dydžio: 3 840 × 2 160
Duomenų įrašymas
Failų formatas
Sistema Picture Control
Laikmenos
Du kortelių lizdai
Failų sistema
Vaizdo ieškiklis
Vaizdo ieškiklis
Kadro aprėptis
Didinimas
• NEF (RAW): 12 arba 14 bitų (suglaudintas be nuostolių,
suglaudintas arba nesuglaudintas); galima rinktis
didelį, vidutinį arba mažą (vidutiniai ir maži vaizdai
įrašomi 12 bitų gylio, taikant nenuostolinio
glaudinimo metodą)
• TIFF (RGB)
• JPEG: su JPEG Baseline derantis aukštos (apie 1 : 4),
standartinės (apie 1 : 8) arba bazinės (apie 1 : 16)
glaudinimo kokybės formatas; galima rinktis
optimalią kokybę užtikrinantį glaudinimo metodą
• NEF (RAW) + JPEG: viena nuotrauka, įrašyta NEF (RAW) ir
JPEG formatais
Standartinis, neutralus, gyvas, vienspalvis, portreto,
kraštovaizdžio, vienodas; parinktą Picture Control
režimą galima modifikuoti; atmintis pasirinktiniams
Picture Control režimams
XQD ir SD (Secure Digital) bei standartą UHS-II
atitinkančios SDHC ir SDXC atminties kortelės
Bet kuris iš jų gali būti naudojamas atlikti pirminės ar
atsarginės įrašymo vietos funkcijai arba atskirai įrašyti
NEF (RAW) ir JPEG vaizdams; nuotraukas galima
kopijuoti iš vienos kortelės į kitą.
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Akių lygio pentaprizmis veidrodinis vaizdo ieškiklis
• DX formato (24 × 16) vaizdo plotas: apie 100 %
horizontaliai ir 100 % vertikaliai
• 1,3× (18 × 12) vaizdo plotas: apie 98 % horizontaliai ir
98 % vertikaliai
Apie 1,0× (50 mm f/1,4 objektyvas su nustatyta
begalybe, –1,0 m–1)
365
Vaizdo ieškiklis
Stebėjimo taškas
Dioptrijų reguliavimas
Fokusavimo ekranas
Atspindžio veidrodėlis
Ryškumo gylio peržiūra
Objektyvo diafragma
Objektyvas
Tinkami objektyvai
16 mm (–1,0 m–1; nuo vaizdo ieškiklio okuliaro lęšio
centro paviršiaus)
Nuo –2 iki +1 m–1
B tipo BriteView Clear Matte Mark II ekranas su AF
srities rėmeliais (gali būti rodomas komponavimo
tinklelis)
Sparčiojo grįžimo
Paspaudus mygtuką Pv, objektyvo diafragma
užfiksuojama taikant naudotojo parinktą vertę
(režimas A ir M) arba fotoaparato parinktą vertę
(režimas P ir S)
Su momentiniu grįžimu, valdoma elektroniniu būdu
Tinka AF NIKKOR objektyvai, įskaitant G, E ir D
objektyvus (gali būti apribojimų su PC objektyvais) ir
DX objektyvus, AI-P NIKKOR objektyvus ir AI
objektyvus be procesoriaus (tik įjungus ekspozicijos
režimą A arba M). IX NIKKOR objektyvų, F3AF skirtų
objektyvų ir ne AI objektyvų naudoti negalima.
Elektroninį tolimatį galima naudoti su objektyvais,
kurių didžiausia diafragma yra f/5,6 arba didesnė
(elektroninis tolimatis veikia naudodamas 15
fokusavimo taškų, jei objektyvo didžiausia diafragma
yra f/8 arba didesnė; iš jų 9 taškus galima parinkti).
Užraktas
Tipas
Greitis
Blykstės sinchronizacijos
greitis
366
Elektroniniu būdu valdomas, vertikaliai judantis
židinio plokštumos užraktas; užraktas su elektronine
priekine diafragma veikia, kai įjungiamas atleidimo
pakėlus veidrodį režimas
1/8 000–30 sek., žingsneliais po 1/3, 1/2 arba 1 EV, ilgalaikė
ekspozicija bulb, laikas, X250
X = 1/250 sek.; sinchronizuojama su užraktu, kai užrakto
greitis siekia 1/250 sek. ar mažiau
Atleidimas
Atleidimo režimas
Apytikslė maksimali kadrų
sparta
Automatinis laikmatis
S (vienas kadras), CL (nepertraukiama maža sparta),
CH (nepertraukiama didelė sparta), Q (tylus užrakto
atleidimas), QC (tylus nepertraukiamas užrakto
atleidimas), E (automatinis laikmatis), MUP (veidrodžio
pakėlimas)
• CL: 1–9 fps
• CH: 10 fps
• QC: 3 fps
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 ekspozicijos kas 0,5, 1,
2 arba 3 sek.
Ekspozicija
Matavimas
TTL ekspozicijos matavimas naudojant maždaug 180
tūkst. pikselių RGB jutiklį
Matavimo metodas
• Matricos: 3D spalvinės matricos matavimas III (G, E ir D
tipo objektyvai); spalvinės matricos matavimas III (kiti
objektyvai su procesoriumi); spalvinės matricos
matavimas veikia naudojant objektyvą be
procesoriaus, jeigu naudotojas nurodo objektyvo
duomenis
• Centruotas: 75 % svarbos suteikiama iš kadro centre
esančio 8 mm skersmens apskritimo gautiems
duomenims. Apskritimo skersmenį galima pakeisti į
6, 10 ar 13 mm arba svertinis vertinimas gali būti
grindžiamas viso kadro vidurkiu (prijungus objektyvą
be procesoriaus, naudojamas 8 mm skersmens
apskritimas)
• Taškinis: matuoja 3,5 mm apskritimą (apie 2,5 %
kadro), kurio centras sutampa su parinktu
fokusavimo tašku (kai naudojamas objektyvas be
procesoriaus, matuojamas centrinis fokusavimo
taškas)
• Pakoreguotas pagal šviesias sritis: įmanomas naudojant G,
E arba D tipo objektyvus
Diapazonas (ISO 100, f/1,4
• Matricos arba centruotas matavimas: nuo –3 iki +20 EV
objektyvas, 20 °C)
• Taškinis matavimas: nuo 2 iki 20 EV
• Pagal šviesias sritis pakoreguotas matavimas: nuo 0 iki 20 EV
Ekspozicijos matuoklio jungtis Bendra procesoriaus ir AI
367
Ekspozicija
Ekspozicijos režimas
Ekspozicijos kompensavimas
Ekspozicijos fiksavimas
ISO jautrumas
(rekomenduojamas
ekspozicijos koeficientas)
Aktyvusis D-Lighting
Fokusavimas
Automatinis fokusavimas
Aptikimo diapazonas
Pagalbinis objektyvas
Fokusavimo taškai
368
Programuojamas automatinis su lanksčia programa
(P); automatinis užrakto pirmumas (S); automatinis
diafragmos pirmumas (A); rankinis (M)
Nuo –5 iki +5 EV, žingsneliais po 1/3, 1/2 arba 1 EV
Fiksuojama išmatuota šviesumo vertė
ISO 100–51200, žingsneliais po 1/3, 1/2 arba 1 EV. Taip
pat galima nustatyti maždaug 0,3, 0,5, 0,7 ar 1 EV
vertes, nesiekiančias ISO 100 (ISO 50 ekvivalentas),
arba maždaug 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 arba 5 EV vertes,
viršijančias ISO 51200 (ISO 1640000 ekvivalentas);
ISO jautrumą galima valdyti automatiškai
Galimos parinktys: Auto (automatinis), Extra high
(itin aukštas), High (aukštas), Normal (standartinis),
Low (žemas) arba Off (išjungta)
Automatinio fokusavimo jutiklių modulis Multi-CAM
20K su TTL fazės aptikimo, tikslinimo funkcijomis ir 153
fokusavimo taškais (įskaitant 99 kryžminius jutiklius ir
15 jutiklių, veikiančių esant f/8 diafragmai), iš kurių 55
(35 kryžminius jutiklius ir 9 jutiklius, pritaikytus f/8
diafragmai) galima rinktis
Nuo –4 iki +20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automatinis fokusavimas (AF): vienkartinis pagalbinis AF
(AF-S); nepertraukiamas pagalbinis AF (AF-C);
nuspėjamojo židinio sekimo funkcija, automatiškai
įjungiama atsižvelgiant į objekto būseną
• Rankinis fokusavimas (M): galima naudoti elektroninį
tolimatį
153 fokusavimo taškai, iš kurių galima parinkti 55 arba
15
Fokusavimas
AF sričių režimas
Židinio fiksavimas
Vieno taško AF; 25, 72, arba 153 taškų dinaminės srities
AF, 3D sekimas, sričių grupės AF, automatinės srities
AF
Židinį galima užfiksuoti paspaudžiant iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką (vienkartinis pagalbinis AF) arba
paspaudžiant papildomo valdiklio vidurinę dalį
Blykstė
Blykstės valdymas
TTL: i-TTL blykstės valdymas naudojant apytiksliai
180 tūkst. pikselių RGB jutiklį; i-TTL subalansuota
detalių paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniams
veidrodiniams (SLR) fotoaparatams, naudojama su
matricos, centruoto ir pakoreguoto pagal šviesias sritis
matavimo metodais, standartinė i-TTL detalių
paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniam
veidrodiniam (SLR) fotoaparatui, naudojama su
taškinio matavimo metodu
Blykstės režimas
Priekinės diafragmos sinchronizacija, lėta
sinchronizacija, galinės diafragmos sinchronizacija,
raudonų akių efekto mažinimas, raudonų akių efekto
mažinimas su lėta sinchronizacija, lėta galinės
diafragmos sinchronizacija, išjungta, pritaikyta
automatiniam židinio plokštumos sinchronizavimui
dideliu greičiu
Blykstės kompensavimas
Nuo –3 iki +1 EV, žingsneliais po 1/3, 1/2 arba 1 EV
Blykstės parengties daviklis Įsijungia, kai papildoma blykstė būna visiškai įkrauta ir
mirksi po to, kai blykstė suveikia maksimaliu
galingumu
Kontaktinė jungtis
ISO 518 kontaktinė jungtis su sinchronizatoriumi,
duomenų kontaktais ir apsauginiu fiksatoriumi
Nikon patobulinta kūrybingo i-TTL blykstės valdymas, patobulintas belaidžio
apšvietimo sistema (CLS)
apšvietimo valdymas radijo signalais, patobulintas
belaidžio apšvietimo valdymas optiniais signalais,
apšvietimo modeliavimas, FV fiksavimas, spalvinės
blykstės informacinis ryšys, automatinio židinio
plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu, AF
keliose srityse pagalbinis apšvietimas, suderintasis
blykstės valdymas
Sinchronizavimo kontaktas
ISO 519 sinchronizavimo kontaktas su fiksavimo
sriegiu
369
Baltos spalvos balansas
Baltos spalvos balansas
Kadrų serijos
Serijų tipai
Tiesioginė peržiūra
Režimai
Pagalbinis objektyvas
AF sričių režimas
Automatinis fokusavimas
Filmavimas
Matavimas
Matavimo metodas
Kadro dydis (pikseliais) ir
kadrų greitis
370
Automatinis (3 tipų), kaitinamosios lempos,
fluorescencinės lempos (7 tipų), tiesioginė saulės
šviesa, blykstė, debesuota, šešėlis, iš anksto nustatytas
rankinis (galima įrašyti iki 6 verčių, tiesioginės
peržiūros režimu galima išmatuoti taškinį baltos
spalvos balansą), galima parinkti spalvos temperatūrą
(2 500–10 000 K); visi nustatymai tikslinami.
Serijos su skirtingomis ekspozicijos, blykstės, baltos
spalvos balanso ir ADL reikšmėmis
C (tiesioginė peržiūra fotografuojant), 1 (tiesioginė
peržiūra filmuojant)
• Automatinis fokusavimas (AF): vienkartinis pagalbinis AF
(AF-S); AF su nuolatiniu servovaldymu (AF-F)
• Rankinis fokusavimas (M)
AF, suteikiant pirmumą veidui, plačios srities AF,
standartinės srities AF, objekto sekimo AF
Bet kurioje kadro vietoje kontrastą nustatantis AF
(parinkus AF, pirmenybę suteikiant veidui, arba
objekto sekimo AF, fotoaparatas automatiškai parenka
fokusavimo tašką)
TTL ekspozicijos matavimas naudojant pagrindinį
vaizdo jutiklį
Matricos, centruotas arba pakoreguotas pagal šviesias
sritis
• 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progresinė skleistinė),
25p, 24p
• 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Parinkus 60p, 50p, 30p, 25p arba 24p, tikrasis kadrų
greitis yra atitinkamai 59,94, 50, 29,97, 25 arba
23,976 fps; ★ aukšta kokybė įmanoma esant bet
kuriam kadro dydžiui, standartinė kokybė įmanoma
esant bet kuriam kadro dydžiui, išskyrus 3 840 × 2 160
Filmavimas
Failų formatas
Vaizdo įrašo glaudinimas
Garso įrašymo formatas
Garso įrašymo įtaisas
ISO jautrumas
Aktyvusis D-Lighting
Kitos parinktys
Ekranas
Ekranas
Atkūrimas
Atkūrimas
MOV
H.264/MPEG-4 išplėstinis vaizdo įrašo kodavimas
Linijinis PCM
Integruotas stereofoninis arba išorinis mikrofonas;
jautrumą galima reguliuoti
• Ekspozicijos režimai P, S ir A: automatinis ISO jautrumo
valdymas (nuo ISO 100 iki Hi 5) su parenkama
viršutine riba
• Ekspozicijos režimas M: automatinis ISO jautrumo
valdymas (nuo ISO 100 iki Hi 5) su parenkama
viršutine riba; rankinis parinkimas (nuo ISO 100 iki
51200, žingsneliais po 1/3, 1/2 arba 1 EV) su
papildomomis parinktimis, atitinkančiomis maždaug
0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 arba 5 EV virš ISO 51200
(ISO 1640000 ekvivalentas)
Galimos parinktys: Extra high (itin aukštas), High
(aukštas), Normal (standartinis), Low (žemas) arba
Off (išjungta)
Žymių nustatymas, didelių intervalų filmai,
elektroninis virpesių mažinimo įtaisas
8 cm (3,2 col.), apie 2 359 tūkst. taškų (XGA)
pakreipiamasis TFT jutiklinis LCD, pasižymintis 170°
stebėjimo kampu, maždaug 100 % kadro aprėptimi ir
galimybe rankiniu būdu reguliuoti ekrano šviesumą
Viso kadro ir miniatiūrų (po 4, 9 arba 72 vaizdus)
atkūrimas su didinimu atkuriant, filmų atkūrimas,
nuotraukų ir (arba) filmų skaidrių peržiūros,
histogramos rodymas, šviesios sritys, informacija apie
nuotrauką, buvimo vietos duomenų rodymas,
automatinis vaizdo pasukimas, nuotraukų vertinimas,
IPTC duomenų įterpimas ir rodymas
371
Sąsaja
USB
HDMI išvestis
Garso įvestis
Garso išvestis
Dešimties kontaktų
nuotolinio valdymo jungtis
Belaidis ryšys/Bluetooth
Belaidis ryšys
Bluetooth
Diapazonas (tiesia linija)
NFC
Veikia su
Veikimo dažnis
372
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B jungtis); prijungimui
rekomenduojama naudoti integruotą USB prievadą
C tipo HDMI jungtis
Stereofoninis minilizdas (3,5 mm skersmens; su
tiekiamu maitinimu)
Stereofoninis minilizdas (3,5 mm skersmens)
Galima prijungti papildomą nuotolinio valdymo įtaisą,
belaidį nuotolinio valdymo įtaisą WR-R10 (reikia
adapterio WR-A10) arba WR-1, GP-1/GP-1A GPS
aparatą arba GPS įrenginį, derantį su NMEA0183 2.01
ar 3.01 versija (reikia papildomo GPS adapterio laido
MC-35 ir laido su D-sub 9 kontaktų jungtimi)
•
•
•
•
•
•
Standartai: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Veikimo dažnis: 2 412–2 462 MHz (1–11 kanalai)
Didžiausia išėjimo galia: 3,0 dBm (EIRP)
Autentiškumo nustatymas: atvira sistema, WPA2-PSK
Ryšio protokolai: Bluetooth specifikacijos 4.1 versija
Veikimo dažnis:
Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
• Didžiausia išėjimo galia (EIRP):
Bluetooth: 1,0 dBm
Bluetooth Low Energy: 1,0 dBm
Maždaug 10 m, jei nėra trukdžių; diapazonas priklauso
nuo signalo stiprumo ir kliūčių
NFC Forum 3 tipo schemomis
13,56 MHz
Įdiegtos kalbos
Įdiegtos kalbos
Arabų, bengalų, bulgarų, kinų (supaprastinta ir
tradicinė), čekų, danų, olandų, anglų, suomių,
prancūzų, vokiečių, graikų, hindi, vengrų,
indoneziečių, italų, japonų, korėjiečių, marathų,
norvegų, persų, lenkų, portugalų (Portugalija ir
Brazilija), rumunų, rusų, serbų, ispanų, švedų, tamilų,
telugų, tajų, turkų, ukrainiečių, vietnamiečių
Maitinimo šaltinis
Akumuliatorius
Vienas įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL15;
taip pat galima naudoti akumuliatorius EN-EL15b ir
EN-EL15a
Akumuliatorių blokas
Papildomas akumuliatorių blokas MB-D17 su vienu
įkraunamu ličio jonų akumuliatorium Nikon EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 (įsigyjamas atskirai), su
vienu įkraunamu ličio jonų akumuliatorium Nikon
EN-EL15 arba su aštuoniomis AA dydžio šarminėmis
baterijomis, Ni-MH akumuliatoriais arba ličio
baterijomis. Jei naudojami akumuliatoriai EN-EL18c,
EN-EL18b, EN-EL18a arba EN-EL18, reikia
akumuliatoriaus įkroviklio MH-26a arba MH-26 ir
akumuliatoriaus skyriaus dangtelio BL-5 (abu priedai
įsigyjami atskirai) (atminkite, kad su viena EN-EL18
įkrova nuotraukų padaryti pavyks mažiau nei su
EN-EL18c, EN-EL18b arba EN-EL18a). Taip pat galima
naudoti akumuliatorius EN-EL15b ir EN-EL15a.
Kintamosios srovės adapteris Kintamosios srovės adapteris EH-5b; reikia
kintamosios srovės jungties EP-5B (įsigyjama atskirai)
Trikojo lizdas
Trikojo lizdas
/
1 4 col.
(ISO 1222)
373
Matmenys/svoris
Matmenys (plotis × aukštis × Apie 147 × 115 × 81 mm
ilgis)
Svoris
Apie 850 g su akumuliatoriumi ir XQD atminties
kortele, tačiau be korpuso dangtelio; apie 760 g (tik
fotoaparato korpusas)
Naudojimo aplinka
Temperatūra
Drėgnumas
0–40 °C
85 % arba mažesnis (be kondensacijos)
• Jei nenurodyta kitaip, visi matavimai atlikti laikantis Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (Camera
and Imaging Products Association, CIPA) standartų ir rekomendacijų.
• Visi skaičiai taikomi fotoaparatui su visiškai įkrautu akumuliatoriumi.
• Nuotraukų pavyzdžiai, rodomi fotoaparate, ir nuotraukos bei iliustracijos vadove yra tik aiškinamojo
pobūdžio.
• Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiame vadove aprašytos aparatinės ir
programinės įrangos išvaizdą bei specifikacijas. Nikon negali būti laikoma atsakinga už žalą, sukeltą bet kokių
šiame vadove galinčių būti klaidų.
374
❚❚ Akumuliatoriaus įkroviklis MH-25a
Vardiniai maitinimo
parametrai
Vardiniai išėjimo grandinės
parametrai
Tinkami akumuliatoriai
Įkrovimo laikas
Naudojimo temperatūra
Matmenys (plotis × aukštis ×
ilgis)
Maitinimo laido (jei
pridedamas) ilgis
Svoris
100–240 V kintamoji įtampa, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
8,4 V nuolatinė įtampa, 1,2 A
Nikon įkraunami ličio jonų akumuliatoriai EN-EL15b,
EN-EL15a ir EN-EL15
Apie 2 val. 35 min. esant 25 °C aplinkos temperatūrai,
kai akumuliatorius visiškai išsekęs
0–40 °C
Apie 95 × 33,5 × 71 mm neįskaitant kyšančių dalių
Apie 1,5 m
Apie 115 g, be pridedamos kintamosios srovės
jungties (maitinimo laido arba sieninio kintamosios
srovės adapterio)
Simbolių ant gaminio reikšmė:
m Kintamoji srovė, p Nuolatinė srovė, q II klasės įranga (konstrukcinės gaminio dalys yra su dviguba
izoliacija).
❚❚ Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL15
Tipas
Vardinė talpa
Naudojimo temperatūra
Matmenys (plotis × aukštis ×
ilgis)
Svoris
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
7,0 V/1 900 mAh
0–40 °C
Apie 40 × 56 × 20,5 mm
Apie 78 g, be kontaktų dangtelio
375
❚❚ Objektyvas AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4 E ED VR
E tipo AF-S DX formato objektyvas su įmontuotu
procesoriumi ir F stovu
Židinio nuotolis
16–80 mm
Didžiausia diafragma
f/2,8–4
Objektyvo konstrukcija
17 elementų, suskirstytų į 13 grupių (įskaitant 4 ED
elementus, 3 asferinius elementus ir elementus su
nanokristalų arba fluoro danga)
Apžvalgos kampas
83°–20°
Židinio nuotolio skalė
Sugraduota milimetrais (16, 24, 35, 50, 80)
Atstumo informacija
Siunčiama į fotoaparatą
Židinio nuotolio reguliavimas Rankinis židinio nuotolio reguliavimas naudojant
nepriklausomą priartinimo žiedą
Fokusavimas
Nikon vidinio fokusavimo (Internal Focusing – IF)
sistema su automatinio fokusavimo mechanizmu,
kuris valdomas Silent Wave varikliu ir atskiru
fokusavimo žiedu, skirtu fokusuoti rankiniu būdu
Virpesių mažinimas
Lęšių poslinkis naudojant garsinės ritės variklius (Voice
Coil Motor – VCM)
Fokusavimo atstumo
0,35 m–∞
indikacija
Mažiausias fokusavimo
0,35 m nuo židinio plokštumos (0 115) bet kurioje
atstumas
priartinimo padėtyje
Diafragmos mentės
7 (suapvalinta diafragmos anga)
Diafragma
Elektroniniais įtaisais automatiškai valdoma diafragma
Diafragmos diapazonas
• 16 mm židinio nuotolis: f/2,8–22
• 80 mm židinio nuotolis: f/4–32
Rodoma mažiausia diafragma gali priklausyti nuo
fotoaparate parinkto ekspozicijos žingsnelio.
Matavimas
Visa diafragma
Filtro-tvirtinamojo žiedo dydis 72 mm (P = 0,75 mm)
Matmenys
Apie 80 mm (didžiausias skersmuo) × 85,5 mm
(atstumas nuo fotoaparato objektyvo tvirtinimo
įtvaro)
Svoris
Apie 480 g
Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiame vadove aprašytos aparatinės ir programinės
įrangos išvaizdą bei specifikacijas. Nikon negali būti laikoma atsakinga už žalą, sukeltą bet kokių šiame vadove
galinčių būti klaidų.
Tipas
376
Objektyvai AF-S DX NIKKOR 16–80 mm
f/2,8–4 E ED VR
Jei įsigijote kai kuriose šalyse ir regionuose parduodamą fotoaparato ir
objektyvo AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4 E ED VR rinkinį,
perskaitykite šį skirsnį. Toliau nurodytos objektyvo dalys.
1
2 3 4
5 6 7 8
10 11 12 13
1
2
3
4
5
6
7
8
Objektyvo dangtelis
Priartinimo žiedas
Židinio nuotolio žymė
Fokusavimo atstumo indikacija
Fokusavimo atstumo žymė
Fokusavimo žiedas .............................. 114
Objektyvo tvirtinimo žymė.................. 18
Guminis objektyvo tvirtinimo tarpiklis
9
14
Procesoriaus kontaktai ....................... 325
Židinio nuotolio skalė
Fokusavimo režimo jungiklis ... 114, 378
Virpesių mažinimo funkcijos
jungiklis................................................. 380
13 Virpesių mažinimo režimo
jungiklis................................................. 381
14 Galinis objektyvo dangtelis
9
10
11
12
AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4 E ED VR skirtas naudoti tik su Nikon
DX formato skaitmeniniais fotoaparatais. Jis netinka juostiniams SLR
fotoaparatams ir D2 bei D1 serijos, D200, D100, D90, D80, D70 serijos,
D60, D50, D40 serijos ir D3000 skaitmeniniams SLR fotoaparatams.
377
D Fokusavimo atstumo indikacija
Atminkite: fokusavimo atstumo indikacija skirta tik padėti orientuotis ir gali
tiksliai nerodyti atstumo iki objekto arba, dėl ryškumo gylio ir kitų veiksnių, gali
nerodyti ∞, kai fotoaparatas sufokusuoja tolimo objekto vaizdą.
A Objektyvų AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4 E ED VR funkcijos M/A (automatinis
fokusavimas su rankiniu valdymu) naudojimas
Fokusavimas naudojant automatinio fokusavimo su rankiniu valdymu funkciją
(M/A):
1 Nustatykite objektyvo fokusavimo režimo jungiklį (0 377) į padėtį M/A.
2 Sufokusuokite.
Jei reikia, galite rankiniu būdu patikslinti automatiškai suderintą židinį:
neatleisdami paspausto iki pusės užrakto atleidimo mygtuko (arba, jei
fotoaparate yra mygtukas AF-ON, neatleisdami mygtuko AF-ON) sukite objektyvo
fokusavimo žiedą. Jei norite vėl sufokusuoti vaizdą naudodami automatinio
fokusavimo funkciją, dar kartą paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką
arba nuspauskite mygtuką AF-ON.
378
D Objektyvo priežiūra
• Kai objektyvas nuimamas nuo fotoaparato, jo diafragma grįžta į didžiausios
reikšmės padėtį. Saugokite objektyvo vidų – nelaikykite objektyvo tiesioginėje
saulės šviesoje arba uždenkite jį dangteliais.
• Neimkite ir nelaikykite objektyvo arba fotoaparato suėmę vien už objektyvo
gaubto.
• Prižiūrėkite procesoriaus kontaktus, kad jie būtų švarūs.
• Jei nukentėtų guminis objektyvo tvirtinimo tarpiklis, tuoj pat liaukitės naudoti
objektyvą ir nuneškite jį į Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros centrą taisyti.
• Dulkes ir pūkelius nuo objektyvo paviršių pašalinkite pūstuku.
• Fluoro danga padengtus priekinį ir galinį elementus galima nuvalyti tiesiog
nušluostant juos sausu audiniu. Dėmes ir pirštų atspaudus galima pašalinti
naudojant minkštą švarų medvilninį audinį arba objektyvo valymo servetėlę.
Valykite sukamaisiais judesiais, nuo centro išorėn ir būkite atsargūs, kad
nepaliktumėte dėmių ir nepaliestumėte pirštais stiklo paviršiaus. Jei reikia
pašalinti sunkiai nuvalomas dėmes, švelniai šluostykite minkštu audiniu, šiek
tiek suvilgytu distiliuotu vandeniu, etanoliu arba objektyvų valikliu. Lašų
formos dėmes nuo vandens ir riebalų neįgeriančia fluoro danga padengtų
elementų galima nuvalyti sausu audiniu.
• Jokiu būdu nevalykite objektyvo organiniais valikliais, pavyzdžiui, dažų
skiedikliu arba benzenu.
• Priekinį objektyvo elementą galima apsaugoti objektyvo gaubtu arba NC
filtrais.
• Prieš dėdami objektyvą į jo minkštą maišelį, uždenkite objektyvą priekiniu ir
galiniu dangteliu.
• Jei objektyvo ilgą laiką nenaudosite, padėkite į vėsią ir sausą vietą, kad
nesupelėtų ir nesurūdytų. Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje arba kartu su
naftalino ar kamparo rutuliukais.
• Laikykite objektyvą sausai. Rūdys vidiniame mechanizme gali padaryti
nepataisomos žalos.
• Jei paliksite objektyvą ypač aukštos temperatūros aplinkoje, iš armuotojo
plastiko pagamintos dalys gali deformuotis ar kitaip nukentėti.
379
❚❚ Virpesių mažinimas (VR)
Objektyve AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4 E ED VR įdiegta virpesių
mažinimo (VR) funkcija, sumažinanti suliejimą, atsirandantį sudrebėjus
fotoaparatui, net jei jis sukamas. Dėl to užrakto greitį galima sumažinti
maždaug 4 laipsniais. Taip padidinamas įmanomų naudoti užrakto
greičių diapazonas ir atsiranda galimybė įvairiausiomis aplinkybėmis
fotografuoti laikant fotoaparatą rankose, nenaudojant trikojo.
Nurodytoji 4 laipsnių vertė pagrįsta matavimais, atliktais įjungus režimą
NORMAL ir vadovaujantis Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos
(CIPA) standartais. FX formato objektyvai vertinami naudojant FX
formato skaitmeninius fotoaparatus, DX formato objektyvai – naudojant
DX formato fotoaparatus, nustačius didžiausią objektyvo židinio nuotolį
(jei jis reguliuojamas).
Norėdami naudoti virpesių mažinimo funkciją,
perjunkite jos jungiklį į padėtį ON. Virpesių
mažinimo funkcija ima veikti paspaudus iki
pusės užrakto atleidimo mygtuką. Ji sumažina
fotoaparato drebėjimo įtaką vaizdo ieškiklyje
matomam vaizdui ir leidžia paprasčiau
komponuoti objektą bei fokusuoti vaizdą.
380
D Virpesių mažinimas
• Kai naudojate virpesių mažinimo funkciją, paspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką, palaukite, kol vaizdas ieškiklyje nusistovės ir tik tada
pabaikite spausti iki galo užrakto atleidimo mygtuką.
• Kai veikia virpesių mažinimo funkcija, vaizdas ieškiklyje gali sudrebėti po to, kai
bus atleistas užraktas. Tai nereiškia gedimo.
• Neišjunkite fotoaparato ir nenuimkite objektyvo, kol veikia virpesių mažinimo
funkcija. Jei objektyvo maitinimas bus nutrauktas, kol virpesių mažinimo
funkcija įjungta, kratomas objektyvas gali barškėti. Tai nėra gedimas. Šią triktį
galima ištaisyti vėl uždėjus objektyvą ir įjungus fotoaparatą.
• Jei fotoaparate yra integruota blykstė, jos įkrovos metu virpesių mažinimo
funkcija išjungiama.
• Nustatyti jungiklį į padėtį ON paprastai rekomenduojama, kai fotoaparatas
sumontuojamas ant vienkojo arba trikojo su nepriveržta galva, tačiau,
atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas ir trikojo tipą, geriau rinktis padėtį OFF.
A Virpesių mažinimo režimo jungiklis (objektyvai AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4 E ED VR)
Virpesių mažinimo režimo jungiklis naudojamas parinkti virpesių mažinimo
funkcijos režimui, kai ši funkcija įjungta.
• Rinkitės NORMAL, kad sumažintumėte virpėjimo įtaką, jei fotografuojate
nejudėdami arba kitais atvejais, kai fotoaparatas beveik nejuda.
• Rinkitės ACTIVE, kad sumažintumėte virpėjimo įtaką, jei fotografuojate iš
važiuojančio automobilio, eidami arba kitais atvejais, kai fotoaparatas
intensyviai juda.
Perjunkite virpesių mažinimo režimo jungiklį į padėtį NORMAL, jei fotografuosite
sukdami fotoaparatą. Kai fotoaparatas sukamas, virpesių mažinimo funkcija
taikoma tik tiems judesiams, kurie nepriklauso sukimo veiksmui (pavyzdžiui, jei
fotoaparatas sukamas horizontaliai, virpesių mažinimo funkcija taikoma tik
vertikaliam drebėjimui), todėl žymiai lengviau sklandžiai sukti fotoaparatą
dideliu lanku.
381
A Integruotų blyksčių naudojimas
Jei fotoaparate yra integruota blykstė, žiūrėkite, kad objektas būtų bent 0,6 m
atstumu, ir nuimkite objektyvo gaubtą, kad išvengtumėte vinjetavimo (šešėlio
susidarymo toje vietoje, kur objektyvas užstoja integruotos blykstės šviesą).
Šešėlis
Fotoaparatas
D7200, D7100, D7000
D5500, D5300, D5200,
D5100, D5000, D3300,
D3200, D3100
D300 serija
382
Vinjetavimas
Priartinimo padėtis
18 mm
24 mm, 35 mm,
50 mm, 80 mm
24 mm
35 mm, 50 mm,
80 mm
18 mm
24 mm, 35 mm,
50 mm, 80 mm
Mažiausias atstumas be
vinjetavimo
1,0 m
0,6 m
1,0 m
0,6 m
1,5 m
0,6 m
A Pridedami objektyvų AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4 E ED VR priedai
• 72 mm užsifiksuojantis priekinis objektyvo dangtelis LC-72
• Galinis objektyvo dangtelis LF-4
• Kaištinis gaubtas HB-75
Sulygiuokite objektyvo gaubto tvirtinimo žymę (●) su objektyvo gaubto
sulygiavimo žyme (
), kaip parodyta paveikslėlyje q, ir sukite gaubtą (w),
kol žymė ● bus sulygiuota su objektyvo gaubto fiksavimo žyme (—).
Tvirtindami arba nuimdami gaubtą suimkite jį šalia simbolio, už pagrindo, kad
neperspaustumėte. Jei gaubtas bus pritvirtintas netinkamai, gali susidaryti
vinjetavimo efektas. Kai gaubtas nenaudojamas, jį galima apgręžti ir pritvirtinti
prie objektyvo.
Objektyvo gaubtui nuimti paspauskite objektyvo gaubto fiksavimo
atpalaidavimo mygtuką (q), pasukite gaubtą rodykle nurodyta kryptimi (w) ir
nuimkite jį, kaip pavaizduota (e).
383
A Papildomi objektyvų AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4 E ED VR priedai
• 72 mm srieginiai filtrai
• Objektyvo dėklas CL-1218
A Pastaba dėl plataus ir ypač plataus kampo objektyvų
Automatinio fokusavimo funkcija gali neatitikti lūkesčių toliau nurodytais
atvejais.
1 Fone esantys objektai užima didesnę dalį fokusavimo taško nei pagrindinis objektas.
Jei į fokusavimo tašką patenka ir
priekiniame plane, ir fone esantys objektai,
fotoaparatas gali sufokusuoti fono vaizdą
ir pagrindinis objektas liks
nesufokusuotas.
Pavyzdys: tolimas portreto objektas,
esantis tam tikru atstumu nuo
fono
2 Objektą sudaro daug smulkių detalių.
Fotoaparatui gali būti sunku fokusuoti, jei
objektai yra menkai kontrastingi arba
mažesni už fone esančius objektus.
Pavyzdys: gėlių laukas
Tokiais atvejais fokusuokite rankiniu būdu arba, naudodami židinio fiksavimo
funkciją, sufokusuokite kitą, tuo pačiu atstumu nutolusį, objektą ir
perkomponuokite nuotrauką. Daugiau informacijos rasite temoje „Kaip
pasiekti gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą“ (0 113).
384
A Informacija apie prekių ženklus
IOS yra paprastasis arba JAV ir (arba) kitose valstybėse registruotasis Cisco
Systems, Inc. prekės ženklas. Jis naudojamas pagal licenciją. Windows yra
Microsoft Corporation paprastasis arba JAV ir (arba) kitose valstybėse
registruotasis prekės ženklas. Mac, OS X, Apple®, App Store®, Apple logotipai,
iPhone®, iPad® ir iPod touch® yra Apple Inc. prekės ženklai, registruoti JAV ir
(arba) kitose šalyse. Android, Google Play ir Google Play logotipas yra Google
LLC prekių ženklai. Android robotas yra atkurtas ar pakeistas Google sukurtas ir
bendrinamas darbas ir naudojamas vadovaujantis Creative Commons 3.0
priskyrimo licencijoje nurodytomis sąlygomis. PictBridge yra prekės ženklas.
XQD yra Sony Corporation prekės ženklas. SD, SDHC ir SDXC logotipai yra SD-3C,
LLC prekės ženklai. HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia
Interface yra paprastieji arba registruotieji prekės ženklai, priklausantys HDMI
Licensing, LLC.
Wi-Fi ir Wi-Fi logotipas yra paprastieji arba registruotieji prekės ženklai,
priklausantys Wi-Fi Alliance. N ženklas yra paprastasis arba JAV ir (arba) kitose
valstybėse registruotasis NFC Forum, Inc. prekės ženklas.
Žodinis Bluetooth® ženklas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai,
priklausantys Bluetooth SIG, Inc., kuriuos Nikon Corporation visur naudoja pagal
licenciją.
Visi kiti šiame vadove arba kituose su Nikon gaminiu pateiktuose dokumentuose
paminėti pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų paprastieji arba registruotieji
prekės ženklai.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
385
A Įdiegti standartai
• DCF versija 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF, fotoaparatų failų
sistemos projektavimo taisyklė) – tai standartas, plačiai naudojamas
skaitmeninių fotoaparatų rinkoje, kuriuo užtikrinamas suderinamumas tarp
atskirų fotoaparatų gamintojų.
• Exif 2.3 versija: fotoaparatas pritaikytas Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras – vaizdų mainų formatas, skirtas skaitmeniniams
fotoaparatams) versijai 2.3. Tai – standartas, pagal kurį nuotraukose saugoma
informacija naudojama, siekiant optimalaus spalvų atkūrimo, kai vaizdai
perduodami su Exif suderinamiems spausdintuvams.
• PictBridge: standartas, sukurtas bendradarbiaujant skaitmeninių fotoaparatų ir
spausdintuvų gamintojams, leidžiantis perduoti nuotraukas tiesiogiai į
spausdintuvą nenaudojant kompiuterio.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (raiškioji multimedijos sąsaja) – tai
multimedijos sąsajų standartas, diegiamas į plataus naudojimo elektroninę
įrangą ir garso-vaizdo įrenginius, galinčius persiųsti garso ir vaizdo duomenis
bei valdymo signalus su HDMI derantiems įrenginiams, tam naudojant vieną
kabelį.
A Atitikties ženklinimas
Peržiūrėti sąrašą standartų, kuriuos atitinka fotoaparatas, galima naudojant
sąrankos meniu parinktį Conformity marking (atitikties ženklinimas) (0 309).
A FreeType licencija (FreeType2)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės: © The FreeType Project,
2012 m. (http://www.freetype.org). Visos teisės saugomos.
A MIT licencija (HarfBuzz)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės: © The HarfBuzz Project,
2016 m. (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visos teisės
saugomos.
386
Patvirtintos atminties kortelės
❚❚ XQD atminties kortelės
Fotoaparatą galima naudoti su XQD atminties kortelėmis. Filmams rašyti
rekomenduojamos 45 MB/s (300×) rašymo spartos arba spartesnės
kortelės. Jei kortelės sparta bus mažesnė, įrašymas gali nutrūkti arba
vaizdo įrašo atkūrimas gali būti trūkčiojantis, netolygus. Daugiau
informacijos apie suderinamumą ir veikimą teiraukitės gamintojo.
387
❚❚ SD atminties kortelės
Fotoaparatas pritaikytas SD, SDHC ir SDXC atminties
kortelėms, įskaitant SDHC ir SDXC korteles, atitinkančias
standartą UHS-I ir UHS-II. Filmams rašyti rekomenduojamos
UHS 3 spartos klasės arba spartesnės kortelės. Naudojant mažesnės
spartos korteles įrašymas gali nutrūkti. Jei renkatės korteles, kurias
naudosite su kortelių skaitytuvais, įsitikinkite, kad jos tinka konkrečiam
prietaisui. Informacijos apie funkcijas, veikimą ir naudojimo apribojimus
teiraukitės gamintojo.
388
Atminties kortelių talpa
Toliau pateikiamoje lentelėje parodytas apytikslis skaičius nuotraukų,
kurias galima įrašyti į 64 GB talpos Lexar Professional 2933× XQD 2.0
kortelę esant skirtingiems vaizdo kokybės, vaizdo dydžio ir vaizdo ploto
nustatymams (nuo 2016 m. balandžio).
❚❚ DX formato (24 × 16) vaizdo plotas
Vaizdo kokybė
Vaizdo dydis
NEF (RAW), suglaudintas
be nuostolių, 12 bitų
Didelis
Vidutinis
Mažas
20,1 MB
14,5 MB
11,0 MB
1 700
2 400
3 200
Atminties buferio
talpa 2
200
200
200
Didelis
25,0 MB
1 300
200
Didelis
17,2 MB
2 400
200
Didelis
21,3 MB
2 000
200
Didelis
33,1 MB
1 700
200
Didelis
43,1 MB
1 300
79
Didelis
Vidutinis
Mažas
Didelis
Vidutinis
Mažas
Didelis
Vidutinis
Mažas
Didelis
Vidutinis
Mažas
62,5 MB
35,6 MB
16,4 MB
10,4 MB
6,4 MB
3,4 MB
5,3 MB
3,3 MB
1,8 MB
2,8 MB
1,8 MB
1,0 MB
975
1 600
3 600
4 400
7 300
13 700
8 600
14 100
25 900
16 600
26 600
46 500
48
56
64
200
200
200
200
200
200
200
200
200
NEF (RAW), suglaudintas
be nuostolių, 14 bitų
NEF (RAW), suglaudintas,
12 bitų
NEF (RAW), suglaudintas,
14 bitų
NEF (RAW),
nesuglaudintas, 12 bitų
NEF (RAW),
nesuglaudintas, 14 bitų
TIFF (RGB)
Aukštos kokybės JPEG 3
Standartinės kokybės JPEG 3
Bazinės kokybės JPEG 3
Failo dydis 1 Vaizdų skaičius 1
389
❚❚ 1,3 karto apkirptas (18 × 12) vaizdo plotas
Vaizdo kokybė
Vaizdo dydis
NEF (RAW), suglaudintas
be nuostolių, 12 bitų
Didelis
Vidutinis
Mažas
12,4 MB
9,1 MB
7,0 MB
2 900
3 900
5 100
Atminties buferio
talpa 2
200
200
200
Didelis
15,4 MB
2 300
200
Didelis
10,7 MB
3 900
200
Didelis
13,1 MB
3 300
200
Didelis
20,1 MB
2 900
200
Didelis
25,9 MB
2 300
200
NEF (RAW), suglaudintas
be nuostolių, 14 bitų
NEF (RAW), suglaudintas,
12 bitų
NEF (RAW), suglaudintas,
14 bitų
NEF (RAW),
nesuglaudintas, 12 bitų
NEF (RAW),
nesuglaudintas, 14 bitų
Failo dydis 1 Vaizdų skaičius 1
Didelis
37,2 MB
1 600
135
Vidutinis
21,4 MB
2 700
200
Mažas
10,0 MB
5 700
200
Didelis
6,5 MB
7 000
200
Vidutinis
4,2 MB
11 100
200
Aukštos kokybės JPEG 3
Mažas
2,4 MB
19 200
200
Didelis
3,4 MB
13 600
200
Standartinės kokybės JPEG 3
Vidutinis
2,2 MB
21 200
200
Mažas
1,3 MB
35 700
200
Didelis
1,8 MB
25 600
200
Vidutinis
1,2 MB
39 200
200
Bazinės kokybės JPEG 3
Mažas
0,8 MB
60 600
200
1 Visi skaičiai yra apytiksliai. Failo dydis priklauso nuo įrašomos scenos.
2 Maksimalus ekspozicijų skaičius, kurį galima įrašyti į atminties buferį esant ISO 100 jautrumui. Sumažėja, jei
nustatoma žvaigždute (★) paženklinta vaizdo kokybės parinktis arba įjungiama automatinės iškraipymų
kontrolės funkcija.
3 Skaičiai surašyti darant prielaidą, kad naudojamas pirmumą failų dydžiui teikiantis JPEG glaudinimo
metodas. Nustačius žvaigždute paženklintą vaizdo kokybės parinktį (★; optimalus glaudinimas), padidėja
JPEG vaizdų failai ir atitinkamai sumažėja vaizdų skaičius bei atminties buferio talpa.
TIFF (RGB)
390
A d2 – Max. continuous release (maksimalus nepertraukiamas atleidimas) (0 297)
Maksimalus skaičius nuotraukų, kurias galima padaryti vienoje serijoje, gali būti
nustatytas nuo 1 iki 200.
391
Akumuliatoriaus naudojimo laikas
Filmuotos medžiagos trukmė arba skaičius ekspozicijų, kurias galima
įrašyti visiškai įkrautais akumuliatoriais, priklauso nuo akumuliatoriaus
būklės, temperatūros, intervalo tarp ekspozicijų ir įvairių meniu rodymo
trukmės. Jei naudojamos AA dydžio baterijos ar akumuliatoriai, talpa
taip pat priklauso nuo markės ir laikymo sąlygų. Kai kurių baterijų ar
akumuliatorių naudoti negalima. Toliau pateikiami fotoaparato ir
papildomo akumuliatorių bloko MB-D17 skaičių pavyzdžiai.
• Nuotraukos, vieno kadro atleidimo režimas (CIPA standartas 1)
- Vienas akumuliatorius EN-EL15 2 (fotoaparate): apie 1 240 kadrų
- Vienas akumuliatorius EN-EL15 2 (MB-D17): apie 1 240 kadrų
- Vienas akumuliatorius EN-EL18a 3 (MB-D17): apie 2 510 kadrų
- Aštuonios AA dydžio šarminės baterijos (MB-D17): apie 1 140 kadrų
• Nuotraukos, nepertraukiamas atleidimo režimas (Nikon standartas 4)
- Vienas akumuliatorius EN-EL15 2 (fotoaparate): apie 2 740 kadrų
- Vienas akumuliatorius EN-EL15 2 (MB-D17): apie 2 740 kadrų
- Vienas akumuliatorius EN-EL18a 3 (MB-D17): apie 6 570 kadrų
- Aštuonios AA dydžio šarminės baterijos (MB-D17): apie 2 620 kadrų
• Filmai 5
- Vienas akumuliatorius EN-EL15 2 (fotoaparate): apie 50 min. HD raiškos
filmuotos medžiagos
- Vienas akumuliatorius EN-EL15 2 (MB-D17): apie 50 min. HD raiškos
filmuotos medžiagos
- Vienas akumuliatorius EN-EL18a 3 (MB-D17): apie 130 min. HD raiškos
filmuotos medžiagos
- Aštuonios AA dydžio šarminės baterijos (MB-D17): apie 60 min. HD raiškos
filmuotos medžiagos
392
1 Išmatuota esant 23 °C (±2 °C) temperatūrai, su objektyvu AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4 E ED VR,
tokiomis bandymo sąlygomis: objektyvas naudojamas nuo begalinio iki minimalaus diapazono ir
numatytaisiais nustatymais, kas 30 sek. padaroma viena nuotrauka. Tiesioginė peržiūra nenaudojama.
2 Vietoj EN-EL15 galima naudoti akumuliatorius EN-EL15b ir EN-EL15a.
3 Reikia akumuliatoriaus įkroviklio MH-26a arba MH-26 ir akumuliatoriaus skyriaus dangtelio BL-5 (abu
priedai įsigyjami atskirai). Vietoj EN-EL18a galima naudoti akumuliatorius EN-EL18c, EN-EL18b ir EN-EL18,
tačiau atminkite, kad su viena EN-EL18 įkrova nuotraukų padaryti pavyks mažiau nei su EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a.
4 Išmatuota esant 23 °C, su objektyvu AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8 G ED VR II, toliau nurodytomis bandymo
sąlygomis: virpesių mažinimas išjungtas, nustatyta standartinė JPEG vaizdo kokybė, vaizdo dydžio parinktis
Large (didelis), 1/250 sek. užrakto greitis, paspaudus iki pusės užrakto atleidimo mygtuką ir palaikius
3 sek., fokusavimo funkcija tris kartus keičiama nuo begalybės iki minimalaus diapazono; tada nuosekliai
padaromi šeši kadrai, ekranas įjungiamas ir palaikomas 5 sek., tada išjungiamas. Pasibaigus budėjimo
laikmačio laikui, ciklas kartojamas.
5 Išmatuota esant 23 °C (±2 °C) temperatūrai, fotoaparatui veikiant numatytaisiais nustatymais, naudojant
objektyvą AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4 E ED VR, Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (CIPA)
nurodytomis sąlygomis. Atskirus filmus sudaro vienas arba daugiau failų, kurių kiekvienas neviršija 4 GB, o
bendra trukmė gali siekti iki 29 min. 59 sek. Įrašymas gali būti nutrauktas nepasiekus šių ribų, jei pakiltų
fotoaparato temperatūra.
Akumuliatoriaus naudojimo laiką gali sumažinti šie veiksniai:
• ekrano naudojimas;
• užrakto atleidimo mygtuko laikymas nuspaudus iki pusės;
• pakartotiniai automatinio fokusavimo veiksmai;
• NEF (RAW) arba TIFF (RGB) nuotraukų darymas;
• mažas užrakto greitis;
• fotoaparato Wi-Fi (belaidžio LAN) ir Bluetooth funkcijų naudojimas;
• fotoaparato naudojimas prijungus papildomų priedų;
• VR (virpesių mažinimo) funkcijos naudojimas su VR objektyvais;
• vaizdo artinimas ir tolinimas daug kartų su AF-P objektyvu.
Kaip maksimaliai išnaudoti įkraunamus Nikon akumuliatorius EN-EL15:
• Pasirūpinkite, kad akumuliatoriaus kontaktai būtų švarūs. Nešvarūs
kontaktai prastina akumuliatoriaus veikimo charakteristikas.
• Akumuliatorius naudokite iškart po įkrovimo. Nenaudojami
akumuliatoriai išsikrauna.
393
Rodyklė
Simboliai
P (programuojamas automatinis). 130, 132
S (automatinis užrakto pirmumas)130, 133
A (automatinis diafragmos pirmumas) 130,
134
M (rankinis)............................................ 130, 135
S (vienas kadras)............................................116
CL (nepertraukiama maža sparta).. 116, 297
CH (nepertraukiama didelė sparta)..........116
Q (tylus užrakto atleidimas).......................116
QC (tylus nepertraukiamas užrakto
atleidimas) ....................................................116
E (automatinis laikmatis).......117, 119, 296
MUP............................................................ 117, 121
K (vieno taško AF) ......................................103
I (dinaminės srities AF) ...........................103
T (3D sekimas).............................................104
N (sričių grupės AF)....................................104
H (automatinės srities AF) .......................104
! (AF, pirmenybę suteikiant veidui)....... 48
5 (plačios srities AF) ..................................... 48
6 (standartinės srities AF)........................... 48
& (objekto sekimo AF)............................... 48
L (matrica) .....................................................128
M (centruotas)...............................................128
N (taškinis) .....................................................128
t (pakoreguotas pagal šviesias sritis) 128
R (informacijos) mygtukas ........54, 69, 226
a (tiesioginė peržiūra) ...... 43, 58, 174, 303
Q (žinynas)......................................................... 31
t (atminties buferis).......................... 118, 389
i mygtukas....................50, 64, 225, 229, 260
D jungiklis ................................................. 6, 303
I (židinio daviklis)...................... 38, 111, 115
L (iš anksto nustatytas rankinis)160, 169
Skaitmenys
1,3×........................................................ 70, 88, 97
12 bitų ................................................................ 93
14 bitų ................................................................ 93
3D sekimas...................................104, 105, 293
3D sekimas stebėjimo srityje ...................293
394
3D spalvinės matricos matavimas III .....128
A
ADL serija (automatinė kadrų serija) ....146,
155
Adobe RGB......................................................286
AE ir blykstė (automatinė kadrų serija)146,
147
AF ..............................47–49, 97–113, 292–294
AF įjungimas ..................................................293
AF sričių režimas .......................... 48, 103, 293
AF srities rėmeliai .......................................7, 29
AF su nuolatiniu servovaldymu ................ 47
AF tikslinimas.................................................305
AF, pirmenybę suteikiant veidui...............48
AF-C......................................................... 101, 292
AF-F ..................................................................... 47
AF-ON mygtukas...........................102, 293, 301
AF-S .................................................. 47, 101, 292
Aktyvusis D-Lighting.50, 64, 155, 189, 286,
290
Akumuliatoriaus įkrovimas ......................... 13
Akumuliatorių blokas...............303, 309, 335
Akumuliatorių naudojimo eilės tvarka .309
Akumuliatorius............... 13, 15, 35, 309, 375
Antrinio lizdo funkcija .........................96, 283
Apgręžti rodiklius .........................................303
Apkarpymas ..................................................... 70
Apkarpyti............................................... 313, 318
Apkarpoma sritis...........................................318
Apšvietimas .........................................................6
Aptiktų veidų 3D sekimas .........................293
Apžvalgos kampas .......................................327
Atitikties ženklinimas........................ 309, 386
Atkūrimas ..........................................40, 80, 255
Atkūrimo aplankas.......................................281
Atkūrimo meniu............................................281
Atkūrimo rodinių parinktys ......................281
Atkurti...............................................................310
Atkurti visus nustatymus ...........................310
Atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui
309
Atleidimo režimas ........................................116
Atleidimo režimo sinchronizavimo
parinktys........................................................297
Atleisti mygtuką ratukui naudoti ...........302
Atminties buferis..........................................118
Atminties kortelė.................. 15, 96, 304, 387
Atminties kortelių talpa .............................389
Atsarginės kopijos (antrinio lizdo funkcija)
96
Aukštos kokybės JPEG.................................. 91
Ausinės............................................................... 65
Ausinių garsumas........................................... 65
Automatinė iškraipymų kontrolė ...........286
Automatinė išorinė blykstė ............ 199, 222
Automatinė serija......................146, 287, 301
Automatinė serija (M režimas) ................301
Automatinės srities AF ..................... 104, 106
Automatinio fokusavimo režimas..47, 101,
294
Automatinio fokusavimo režimo
apribojimai ...................................................294
Automatinio židinio plokštumos
sinchronizavimas dideliu greičiu..........299
Automatinis (baltos spalvos balansas) 159,
161
Automatinis diafragmos pirmumas ......134
Automatinis fokusavimas... 47–49, 97–113,
292–294
Automatinis ISO jautrumo valdymas...125,
289
Automatinis ISO jautrumo valdymas
fotografuojant su M ...................................300
Automatinis laikmatis..............117, 119, 296
Automatinis užrakto pirmumas..............133
Automatinis vaizdo sukimas ....................282
Automatinių serijų nustatymas..... 146, 287
B
Baltos spalvos balansas. 151, 159, 285, 289
Baltos spalvos balanso serija.......... 146, 151
Bazinės kokybės JPEG................................... 91
Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas........ 73,
210, 307, 335
Belaidis siųstuvas .........................................335
BKT mygtukas 147, 148, 151, 152, 155, 156,
195, 238, 301
Blyksčių grupė ..................................... 214, 224
Blykstė .....196, 201, 203, 205, 208, 299, 328
Blykstė (baltos spalvos balansas)............160
Blykstės ekspozicijos kompensavimas .300
Blykstės kompensavimas ..........................203
Blykstės parengties daviklis..196, 206, 333,
369
Blykstės režimas.................................. 201, 202
Blykstės sinchronizacijos greitis..............299
Blykstės sinchronizavimo kontaktas .....197
Blykstės užrakto greitis...............................300
Blykstės valdymas ........... 198, 199, 214, 284
Bluetooth ...............................................xxii, 308
Brūkštelėjimas ........................................11, 306
Budėjimo laikmatis ..................... 39, 254, 296
Buvimo vietos duomenys................ 253, 268
C
Camera Control Pro 2 .................................336
Capture NX-D......................................................v
Centruotas matavimas ..................... 128, 295
CLS.....................................................................328
D
D tipo objektyvas ............................... 322, 325
Dangaus šviesa .............................................314
Data ir laikas ...................................................304
Datos formatas..............................................304
Daugkartinė ekspozicija .................. 236, 287
Dažninis atsakas.....................................64, 291
DCF....................................................................386
Debesuota (baltos spalvos balansas)....160
Dešimties kontaktų nuotolinio valdymo
jungtis ..............................................2, 253, 336
Diafragma .......................... 134, 135, 140, 302
Diafragmos fiksavimas ..................... 140, 302
Didelė raiška...................................................386
Didelių intervalų filmas .......................74, 291
Didinimas atkuriant.....................................271
Dydis ......................................... 72, 94, 313, 318
Didžiausia diafragma .49, 53, 250, 325, 333
Didžiausias jautrumas....................... 126, 289
Dinaminės srities AF.................103, 106, 294
395
Diodinė lemputė ..........................................307
Dioptrija....................................................29, 335
D-Lighting.......................................................313
Draudžiantis fotografuoti AF atsakas....292
Duomenų apžvalga .....................................270
DX formatas............................................... 70, 88
E
E tipo objektyvas ................................ 322, 325
Eye-Fi perkėlimas .........................................308
Ekranas..............9, 11, 43, 255, 296, 304, 305
Ekrano išjungimo delsa..............................296
Ekrano spalvų balansas..............................305
Ekrano šviesumas...........................50, 65, 304
Ekspozicija ................128, 130, 141, 143, 294
Ekspozicijos delsos režimas......................297
Ekspozicijos fiksavimas ..............................141
Ekspozicijos kompensavimas ........ 143, 295
Ekspozicijos matuokliai.......................39, 296
Ekspozicijos peržiūra..................................... 45
Ekspozicijos režimas.......................... 130, 135
Ekspozicijos rodiklis.....................................136
Ekspozicijos skirtumas................................193
Ekspozicijos vienodinimas .................76, 245
Ekspozicijos/blykstės kompensavimo
žingsnelio vertė ..........................................294
Elektra laipsniškai valdoma diafragma... 65
Elektroninis tolimatis ..................................115
Elektroninis VR .......................................65, 291
EV žingsneliai ekspozicijai reguliuoti ....294
Exif .....................................................................386
F
f skaičius ................................................ 134, 325
Failų numerių seka.......................................298
Failų pavadinimo suteikimas ......... 283, 288
Filmavimo meniu .........................................288
Filmavimo meniu nustatymas iš naujo 288
Filmavimo mygtukas ...........................60, 301
Filmavimo režimas...................... 58, 288, 303
Filmo kokybė ..........................................68, 289
Filtrų efektai ......................................... 184, 314
Fluorescencinės lempos (baltos spalvos
balansas)........................................................159
Fn1 mygtukas ....................................... 301, 303
396
Fn2 mygtukas...............................275, 301, 303
Fokusavimas..........47–49, 97–115, 292–294
Fokusavimo ekranas....................................366
Fokusavimo režimas......................47, 97, 114
Fokusavimo režimo jungiklis ...................114
Fokusavimo režimo valdiklis ......47, 97, 114
Fokusavimo sekimas su įjungtu fiksavimu.
102, 292
Fokusavimo taškas....... 37, 48, 97, 103, 108,
293, 294
Fokusavimo taškų apsupimas..................294
Fokusavimo taškų parinktys.....................294
Fokusavimo taškų skaičius........................293
Formatuoti......................................................304
Formatuoti atminties kortelę...................304
Fotografavimas intervalų laikmačiu .....243,
287
Fotografavimas serijomis su skirtingomis
blykstės reikšmėmis ..... 146, 147, 287, 301
Fotografavimas serijomis su skirtingomis
ekspozicijomis................ 146, 147, 287, 301
Fotografavimas tiesioginės peržiūros
režimu .......................................................43–57
Fotografavimo duomenys ........................266
Fotografavimo meniu.................................283
Fotografavimo meniu bankas .................283
Fotografavimo sparta įjungus režimą CL....
297
Fotografuojamo tiesioginės peržiūros
vaizdo baltos spalvos balansas ...............51
Funkcijų priskyrimas MB-D17 mygtukams
303
FV fiksavimas..................................................205
G
G tipo objektyvas ............................... 322, 325
Galinės diafragmos sinchronizacija .......201
Garsas ................................................................. 60
Garsinis signalas............................................306
Garso išvestis..................................................372
Gyvas (nustatyti Picture Control)............180
GPS .................................................253, 254, 268
GPS aparatas ........................................ 253, 336
Greta esančių palyginimas........................314
H
J
H.264.................................................................371
HDMI....................................................... 306, 386
HDR (platus dinaminis diapazonas) ......191
Hi........................................................................124
Histograma............................. 54, 69, 264, 265
Jautrumas .......................... 123, 125, 285, 289
JPEG........................................... 91, 95, 313, 316
Jutikliniai valdikliai.............11, 186, 258, 306
Jutiklinis ekranas .................. 11, 55, 186, 258
Jutiklinis užraktas ........................................... 55
I
K
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius .....iv,
13, 35, 375
Ilgalaikė ekspozicija bulb ..........................137
Ilgalaikės ekspozicijos triukšmo
mažinimas.....................................................286
Informacija apie akumuliatorių...............309
Informacija apie atkūrimą ............... 261, 281
Informacija apie autorių teises................306
Informacija apie blykstes...........................222
Informacija apie failą...................................262
Informacija apie nuotolines radijo blykstes
213
Informacija apie nuotrauką ............ 261, 281
Informacinis ekranas..54, 69, 222, 226, 305
Integruotos programinės įrangos versija...
310
IPTC ...................................... 256, 260, 269, 306
Įrašymo vieta..................................................288
Įrašyti pagal orientaciją..............................293
Įrašyti/įkelti nustatymus ............................309
ISO jautrumas ................... 123, 125, 285, 289
ISO jautrumo nustatymai ................ 285, 289
ISO jautrumo žingsnelio vertė.................294
ISO verčių rodymas......................................297
Iš anksto nustatytas rankinis (baltos
spalvos balansas) ............................. 160, 169
Iškraipymo valdymas ..................................313
Išmanusis prietaisas .................253, 282, 308
Išorinio GPS aparato parinktys ...... 254, 307
Išorinio mikrofono jungtis .............................2
Išorinis mikrofonas ...............................65, 336
Išplėstinio fotografavimo meniu bankai.....
283
Ištrinti dabartinį vaizdą .......................42, 278
Ištrinti visus vaizdus ....................................279
i-TTL.............................198, 199, 214, 222, 328
Kadro dydis/kadrų greitis...................68, 288
Kadrų greitis..................................................... 68
Kadrų intervalas (skaidrių peržiūra).......282
Kadrų serijos................................146, 287, 301
Kadrų slinktis papildomų komandų ratuku
302
Kaitinamosios lempos (baltos spalvos
balansas) .......................................................159
Kalba .................................................................304
Keisti dydį........................................................313
Kelis kartus suveikianti blykstė...... 200, 223
Kintamosios srovės adapteris ..................335
Kintamosios srovės jungtis .......................335
Klasifikuoti elementus (Mano meniu)...315
Komandų ratukų paskirties keitimas.....302
Kontaktinė jungtis.............................. 196, 335
Kopijuoti vieną ar daugiau vaizdų .........282
Korpuso dangtelis........................................335
Kraštinių santykis...................................70, 318
Kraštovaizdis (nustatyti Picture Control) ....
180
Kryptinio valdiklio vidurinė dalis ............301
Kryptinis valdiklis......................... 31, 301, 302
Kryptiniu valdikliu laipsniškai valdoma
diafragma........................................................ 65
Kūrybingo apšvietimo sistema (CLS) ....328
L
L (didelis)..................................................... 72, 94
Laikas ................................................................304
Laikymo aplankas.........................................283
Laikmatis ............................................... 119, 243
Laiko juosta ....................................................304
Laiko juosta ir data.......................................304
LAN....................................................................335
Lanksti programa .........................................132
397
LCD apšvietimas ...................................... 6, 298
Lėta sinchronizacija.....................................201
Lizdas............................................... 96, 256, 288
Lizdo parinkimas ...................................96, 257
Lo .......................................................................124
M
M (rankinis fokusavimas).....................49, 114
M (vidutinis) ............................................... 72, 94
Maksimalus nepertraukiamas atleidimas...
297
Mano meniu...................................................315
Matavimas.......................................................128
Matricos matavimas .......................... 128, 295
Mažiausia diafragma ............................19, 131
Mažiausias užrakto greitis.........................126
Mygtukų apšvietimas ............................ 6, 298
Mikrofonas..........................2, 64, 65, 290, 336
Mikrofono jautrumas ...........................64, 290
Miniatiūra........................................................255
Mirgėjimo mažinimas..............234, 287, 290
Modeliuojanti blykstė....................... 131, 300
Montuoti filmą ................................82, 86, 314
N
NEF (RAW) ........................ 91, 93, 95, 313, 316
NEF (RAW) apdorojimas................... 313, 316
NEF (RAW) gylis bitais................................... 93
NEF (RAW) glaudinimas ............................... 93
NEF (RAW) įrašymas..............................93, 285
Nepertraukiama didelė sparta.................116
Nepertraukiama maža sparta ........ 116, 297
Nepertraukiamas atleidimo režimas .....116
Nepertraukiamas pagalbinis AF.... 101, 292
Nespalvota (vienspalvė).............................314
Nespalvota su žydru atspalviu
(vienspalvė) ..................................................314
Nesuglaudintas (NEF (RAW) glaudinimas) .
93
Neutralus (nustatyti Picture Control) ....180
Numatytieji nustatymai ..........230, 288, 310
Numatytųjų nustatymų atkūrimas........230,
288, 310
Nuotolinio belaidžio (WR) valdymo
parinktys........................................................307
398
Nuotolinis blykstės valdymas ........ 208, 214
Nuotolinis kabelis........................ 73, 137, 336
Nuotolinis kartojimas........................ 219, 225
Nuotraukų apsauga.....................................273
Nuspauskite iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką........................................................... 38
Nuspėjamasis židinio sekimas .................102
Nustatymas iš naujo .......................... 230, 288
Nustatymas iš naujo dviem mygtukais 230
Nustatyti laikrodį pagal palydovą ..........254
Nustatyti Picture Control........180, 285, 289
O
Objektyvas ........... 18, 19, 250, 305, 322, 377
Objektyvas be procesoriaus ..250, 323, 325
Objektyvas su procesoriumi.... 19, 322, 325
Objektyvo fokusavimo žiedas. 49, 114, 377
Objektyvo nuėmimas nuo fotoaparato..19
Objektyvo prijungimas................................. 18
Objektyvo stovas.............................. 3, 18, 115
Objektyvo tvirtinimo žymė .....................2, 18
Objektyvo virpesių mažinimo funkcijos
jungiklis..........................................................380
Objektyvų be procesorių duomenys....250,
251, 305
Objekto judesys ............................................292
Optimalios ekspozicijos tikslinimas.......295
Optinis AWL.......................................... 208, 209
Optinis VR........................................................298
Optinis/radijo AWL ............................ 208, 213
P
Padalyto rodinio priartinimas ............. 51, 52
Pagal šviesias sritis pakoreguotas
matavimas ....................................................128
Pakreipiamasis ekranas ...................................9
Papildomas akumuliatorių blokas.........303,
309, 335
Papildomas valdiklis...... 109, 111, 141, 301,
303
Paprastas ekspozicijos kompensavimas .....
295
Parinkti kortelę ..............................................315
Parinkti siuntimui į išmanųjį prietaisą...282
Pasirinkti pradžios/pabaigos tašką ..........82
Pasirinkti spalvos temp. (baltos spalvos
balansas) ............................................. 160, 166
Pasirinkti vaizdo plotą ........ 70, 89, 284, 288
Pasirinktiniai nustatymai ...........................292
Pasirinktinių funkcijų priskyrimas
valdikliams.......................................... 301, 303
Pasirinktinių nustatymų bankas .............292
Paskutiniai nustatymai...............................315
Patobulintas belaidžio apšvietimo
valdymas .......................................................208
Per visą ekraną atkuriamų vaizdų
slinkimas brūkštelėjimu...........................306
Perdengimo režimas...................................239
Perpilda (antrinio lizdo funkcija) .............. 96
Perspektyvos valdymas..............................314
PictBridge........................................................386
Picture Control režimai ..............................180
PIN kodas ........................................................211
Pirminio lizdo parinkimas ..................96, 283
Plačios srities AF ............................................. 48
Platus dinaminis diapazonas (HDR)......191,
287
Po ištrynimo...................................................282
Portretas (nustatyti Picture Control) .....180
Pridėti elementų (Mano meniu) .............315
Priedai ..............................................................335
Priekinės diafragmos sinchronizacija....201
Prisijungti prie išmaniojo prietaiso........308
Priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką.......307
Procesoriaus kontaktai...............................325
Programuojamas automatinis.................132
Pv mygtukas ............... 49, 131, 300, 301, 303
R
Radijo AWL ........................................... 208, 210
Rankinio fokusavimo žiedas esant
įjungtam režimui AF .................................294
Rankinis (blykstės valdymas) 200, 214, 223
Rankinis fokusavimas...........................49, 114
Raudonų akių efekto koregavimas ........313
Raudonų akių efekto mažinimas ............201
RAW – į pirminį, JPEG – į antrinį (antrinio
lizdo funkcija) ................................................ 96
Reguliuojama pagal atstumą rankinė
blykstė.........................................199, 223, 328
Retušavimo meniu.......................................313
RGB ................................................... 91, 264, 286
RGB histograma ............................................264
Riboti AF sričių režimų parinktis .............293
Ryšio režimas ....................................... 211, 307
Ryškumo gylis................................................131
Rodymas pabaigus seriją...........................282
S
S (mažas) ..................................................... 72, 94
Sąrankos meniu ............................................304
Save selected frame (įrašyti pasirinktą
kadrą)......................................................... 82, 86
SD atminties kortelė............................... 15, 96
Serija ....................................................... 282, 297
Serijos eilės tvarka........................................301
Siejimas............................................................211
Sinchronizuojamas atleidimas ................297
Sinchronizuoti su išmaniuoju prietaisu304
Siųsti į išmanųjį prietaisą (automatiškai) ....
308
Skaidrių peržiūra...........................................282
Skrydžio režimas...........................................307
Slėpti vaizdą ...................................................281
Spalvos temperatūra...... 159, 160, 162, 166
Spalvos vienetas ...........................................165
Spalvų erdvė ..................................................286
Spartusis belaidis valdymas ........... 216, 224
Speedlight blykstės ........................... 196, 328
sRGB ..................................................................286
Sričių grupės AF.........................104, 106, 294
Standartinė i-TTL detalių paryškinimo
blykstė, skirta skaitmeniniams
veidrodiniams (SLR) fotoaparatams...198,
328
Standartinės kokybės JPEG......................... 91
Standartinės srities AF.................................. 48
Standartinis (nustatyti Picture Control)180
Suglaudintas (NEF (RAW) glaudinimas) . 93
Suglaudintas be nuostolių (NEF (RAW)
glaudinimas) .................................................. 93
Sukti vertikalias .............................................282
Sulėtintas atkūrimas...................................... 81
399
Š
V
Šalinti elementus (Mano meniu) ............315
Šešėlis (baltos spalvos balansas) ............160
Šiltų spalvų filtras .........................................314
Šviesios sritys .................................................263
Šviesių sričių rodymas .................................. 65
Vaizdo dydis ............................................94, 284
Vaizdo dulkių šalinimo atskaitos
nuotrauka......................................................306
Vaizdo ieškiklio fokusavimas.............29, 335
Vaizdo ieškiklio okuliaras....................29, 119
Vaizdo ieškiklio tinklelio rodinys.............298
Vaizdo ieškiklis................................... 7, 29, 365
Vaizdo kokybė ........................................91, 284
Vaizdo komentaras ......................................306
Vaizdo perdengimas ......................... 314, 319
Vaizdo peržiūra ................................... 257, 282
Vaizdo plotas .... 50, 64, 88, 89, 94, 284, 288
Valdymo pultas ..................................................5
Valdyti Picture Control ............185, 285, 290
Valyti vaizdo jutiklį............................. 305, 338
Vasaros laikas.................................................304
Veidrodis.......................................117, 121, 341
Veidrodžio pakėlimo režimas ........ 117, 121
Veidų aptikimas .................................. 293, 295
Vėjo triukšmo mažinimas ...................64, 291
Vertinimas .......................................................274
Vienas kadras .................................................116
Vienkartinis pagalbinis AF........ 47, 101, 292
Vieno taško AF..................................... 103, 106
Vienodas (nustatyti Picture Control) .....180
Vienodinimas.................................................193
Vienspalvis ............................................ 180, 314
ViewNX-i ...............................................................v
Vinjetės kontrolė ..........................................286
Virpesių mažinimas............65, 291, 298, 380
Virtualus horizontas ......................54, 69, 305
Viso kadro atkūrimas...................................255
T
Taškinis.............................................................128
Taškinis baltos spalvos balansas.............174
Tiesinti..............................................................313
Tiesioginė peržiūra ................................. 43, 58
Tiesioginė saulės šviesa (baltos spalvos
balansas)........................................................160
Tiesioginės peržiūros mygtuko parinktys ..
303
Tiesioginės peržiūros valdiklis............ 43, 58
TIFF (RGB) ................................................... 91, 95
Tik AE (automatinė kadrų serija)... 146, 147
Tik blykstė (automatinė kadrų serija)....146
Tylus nepertraukiamas užrakto atleidimas
116
Tylus užrakto atleidimas ............................116
Tinkami objektyvai ......................................322
Tinklas...............................................................308
Tonavimas (nustatyti Picture Control)..184
Trinti...........................................................42, 278
Triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui ............................................ 286, 290
Tvirtinimo žymė.....................................18, 377
U
USB laidas............................................................iv
UTC .......................................................... 253, 268
Užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui.....305,
341
Užraktas su elektronine priekine
diafragma...............................................50, 298
Užrakto atleidimo mygtukas.. 38, 111, 141,
303
Užrakto atleidimo mygtuko AE-L ...........296
Užrakto greičio fiksavimas .............. 140, 302
Užrakto greitis ............................133, 135, 140
400
W
WB......................................... 151, 159, 285, 289
WB serija (automatinė kadrų serija)......146,
151
Wi-Fi .........................................................xxii, 308
X
XQD kortelė ......................................15, 96, 387
Ž
Židinio daviklis ............................. 38, 111, 115
Židinio fiksavimas ........................................111
Židinio nuotolio skalė.................................377
Židinio nuotolis.............................................252
Židinio plokštumos žymė..........................115
Žymių nustatymas ......................................... 63
Žinynas............................................................... 31
401
402
Garantijos sąlygos - Nikon garantinė priežiūra
Europoje
Brangus Nikon kliente,
dėkojame, kad įsigijote šį Nikon produktą. Jei jūsų Nikon produktui
prireiktų garantinės priežiūros paslaugų, kreipkitės į pardavėją, iš kurio jį
pirkote, arba į vieną iš mūsų įgaliotojo priežiūros paslaugų tinklo narių
Nikon Europe B.V. pardavimo teritorijoje (pvz., Europa/Rusija/kitos).
Daugiau informacijos rasite adresu:
http://www.europe-nikon.com/support.
Siekiant išvengti nepatogumų, prieš kreipiantis į pardavėją arba
įgaliotąjį paslaugų tinklą, rekomenduojame atidžiai perskaityti
naudojimo instrukcijas.
Jūsų Nikon įrangai suteikiama vienerių metų garantija dėl gamybos
defektų nuo pirminės pirkimo datos. Jei per šį laikotarpį produktas
sugestų dėl netinkamų medžiagų arba gamybos defektų, mūsų
įgaliotasis priežiūros paslaugų tinklas Nikon Europe B.V. pardavimo
teritorijoje nemokamai (netaikomas mokestis nei už darbą, nei už dalis)
pataisys produktą pagal toliau pateiktas sąlygas. Nikon pasilieka teisę
(savo nuožiūra) pakeisti arba pataisyti produktą.
1. Ši garantija teikiama tik kartu su produktu pateikus užpildytą
garantijos kortelę ir originalią sąskaitą faktūrą arba pirkimo
dokumentą, kuriame būtų nurodyta pirkimo data, produkto modelis
ir pardavėjo pavadinimas. Nikon pasilieka teisę atsisakyti teikti
nemokamas garantinės priežiūros paslaugas, jei nepateikiami minėti
dokumentai arba jei juose esanti informacija nevisa arba neįskaitoma.
403
2. Ši garantija netaikoma:
• būtiniems priežiūros arba remonto darbams arba dalių keitimui dėl
normalaus susidėvėjimo;
• pakeitimams, būtiniems produkto atnaujinimui nuo jo įprastinės
paskirties, aprašytos naudojimo instrukcijoje, be išankstinio Nikon
sutikimo;
• transportavimo išlaidoms ir visai transportavimo rizikai, tiesiogiai
arba netiesiogiai susijusiai su produktų garantija;
• bet kokiai žalai dėl produkto modifikavimo arba reguliavimo be
išankstinio raštiško Nikon sutikimo, jei siekiama atitikti vietos arba
nacionalinius techninius standartus, galiojančius bet kurioje kitoje
šalyje, bet ne toje, kuriai produktas iš pradžių buvo skirtas ir (arba)
pagamintas.
3. Prarandama teisė į garantiją, jei:
• padaryta žala netinkamai naudojantis produktu, įskaitant (bet
neapsiribojant) naudojimą ne pagal įprastinę paskirtį arba
nesilaikant instrukcijų dėl tinkamo naudojimo, arba nesilaikant
saugos standartų, galiojančių šalyje, kurioje produktas
naudojamas.
• padaryta žala įvykus nelaimingiems atsitikimams, įskaitant (bet
neapsiribojant) žaibą, vandenį, ugnį, netinkamą naudojimą arba
aplaidumą.
• modelio arba serijos numeris ant produkto pakeičiamas,
sugadinamas, tampa neįskaitomas arba pašalinamas.
• padaryta žala dėl remonto arba reguliavimo, kurį atliko neįgaliotos
priežiūros įmonės arba asmenys.
• sugedo bet kuri sistema, į kurią produktas integruotas arba kurioje
jis naudojamas.
404
4. Ši priežiūros garantija neturi įtakos nei vartotojo teisėms pagal
galiojančius įstatymus, nei pagal pirkimo ir pardavimo sutartį su
pardavėju.
Pastaba: Visi įgaliotieji Nikon techninės priežiūros centrai nurodyti šiuo
interneto adresu (URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
405
E
L
P
Nikon D500
S
M
A
SKAITMENINIS FOTOAPARATAS
Šią instrukciją ar jos dalis (išskyrus trumpas ištraukas kritikos
straipsniuose arba apžvalgose) galima kopijuoti tik gavus raštišką
NIKON CORPORATION sutikimą.
Naudojimo instrukcija
(su garantija)
AMA16562
Išspausdinta Europoje
Lt
SB9B04(Y3)
6MB343Y3-04
• Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą.
• Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparatą,
perskaitykite temą „Jūsų saugumui“ (p. xiii).
• Perskaitę šį vadovą, laikykite jį patogioje vietoje, nes jo
gali prireikti vėliau.
Lt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising