Nikon | D3400 | Nikon D3400 Naudojimo instrukcija

Nikon D3400 Naudojimo instrukcija
Nikon D3400
SKAITMENINIS FOTOAPARATAS
Šią instrukciją ar jos dalis (išskyrus trumpas ištraukas kritikos
straipsniuose arba apžvalgose) galima kopijuoti tik gavus raštišką
NIKON CORPORATION sutikimą.
Naudojimo instrukcija
(su garantija)
AMA16615
Išspausdinta Europoje
Lt
SB6E01(Y3)
6MB360Y3-01
• Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą.
• Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparatą,
perskaitykite temą „Jūsų saugumui“ (p. xi).
• Perskaitę šį vadovą, laikykite jį patogioje vietoje, nes jo
gali prireikti vėliau.
Lt
Jūsų nuotraukos. Pasaulis. Sujungtas
Susipažinkite su SnapBridge – nauja Nikon paslaugų šeima, kuri
praturtins su vaizdais susijusius potyrius. SnapBridge panaikina barjerą,
skiriantį fotoaparatą ir suderinamą išmanųjį įrenginį. Tam naudojamas
Bluetooth® mažos energijos (BLE) technologijos ir specialios programėlės
derinys. Istorijos, kurias įamžinate naudodami Nikon fotoaparatą ir
objektyvus, automatiškai perkeliamos į įrenginį fotografavimo/
filmavimo metu. Jas taip pat galima nusiųsti į debesijos paslaugų
serverius, prie kurių prieigą turėsite iš visų savo įrenginių. Galite
bendrinti jums susižavėjimą keliančius dalykus kada ir kur tik
pageidaujate.
Atsisiųskite programėlę SnapBridge ir pradėkite!
Pasinaudokite daugybe patogumų – nieko
nelaukdami atsisiųskite programėlę
SnapBridge į savo išmanųjį įrenginį. Vos
keletas paprastų veiksmų ir programėlė
sujungs jūsų Nikon fotoaparatus su tam
pritaikytais iPhone®, iPad® ir (arba) iPod touch®
arba išmaniaisiais įrenginiais, kuriuose įdiegta
operacinė sistema Android™. SnapBridge
galima nemokamai atsisiųsti iš Apple App
Store®, Google Play™ ir šios interneto
svetainės:
http://snapbridge.nikon.com
Naujausios informacijos apie SnapBridge rasite apsilankę savo regiono Nikon
interneto svetainėje (0 xix).
D3400 Model Name: N1510
Su vaizdais susijusi smagi patirtis, kurią siūlo SnapBridge…
Automatinis nuotraukų perkėlimas iš fotoaparato į
išmanųjį įrenginį nepertraukiamu dviejų įrenginių
ryšiu – iki šiol nebuvo lengvesnio būdo bendrinti
nuotraukas internete
Nuotraukų ir miniatiūrų vaizdų siuntimas į debesijos
paslaugų NIKON IMAGE SPACE serverį
Visa gama paslaugų, praturtinančių su vaizdais susijusią
jūsų veiklą, įskaitant:
• Nuotraukų papildymas vienu arba dviem
autoriaus informacijos laukeliais (pvz.,
autoriaus teisės, pastabos, tekstas ir
logotipai)
• Automatinis fotoaparato datos bei laiko
informacijos ir buvimo vietos informacijos
naujinimas
• Fotoaparato programinės aparatinės įrangos
naujinių priėmimas
i
Išsamios informacijos apie tai, kaip naudotis fotoaparatu, rasite Išsamaus
naudojimo vadove (0 vi). Būtinai atidžiai perskaitykite šias Naudojimo
instrukcijas, kad galėtumėte pasinaudoti visomis fotoaparato
teikiamomis galimybėmis, ir laikykite jas tokioje vietoje, kad su jomis
galėtų susipažinti visi, kas naudosis šiuo gaminiu.
Ženklai ir žymėjimai
Kad reikiamos informacijos paieška būtų paprasta, naudojami tokie ženklai ir
žymėjimai:
D
Šia piktograma žymimi įspėjimai – informacija, kurią reikia perskaityti prieš
naudojant, kad išvengtumėte fotoaparato sugadinimo.
A
Šia piktograma žymimos pastabos – informacija, kurią reikia perskaityti
prieš naudojant fotoaparatą.
0 Šia piktograma žymimos nuorodos į kitus šio vadovo puslapius.
Meniu elementai, parinktys ir pranešimai, rodomi fotoaparato ekrane, vaizduojami
pusjuodžiu šriftu.
Fotoaparato nustatymai
Rengiant šiame vadove pateiktus paaiškinimus, daroma prielaida, kad naudojami
numatytieji nustatymai.
Nikon naudotojų palaikymo tarnyba
Apsilankę nurodytoje svetainėje, galite užregistruoti savo fotoaparatą ir gauti
naujausią informaciją apie gaminį. Čia galite rasti atsakymus į dažniausiai
užduodamus klausimus (DUK) ir kreiptis dėl techninės pagalbos.
http://www.europe-nikon.com/support
A Jūsų saugumui
Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu, perskaitykite saugos instrukcijas,
pateiktas skirsnyje „Jūsų saugumui“ (0 xi–xiv).
ii
Pakuotės turinys
Įsitikinkite, kad su jūsų fotoaparatu būtų pateikti visi čia išdėstyti
elementai.
Guminis okuliaro apsodas
DK-25 (pridedama prie
fotoaparato)
Korpuso dangtelis BF-1B
Fotoaparatas D3400
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
EN-EL14a (su kontaktų dangteliu)
Akumuliatoriaus įkroviklis MH-24
(kištuko adapteris pateiktas šalyse ir
regionuose, kur to reikalaujama;
forma priklauso nuo šalies, kurioje
parduodama)
Dirželis AN-DC3
Naudojimo instrukcija (ši knygelė)
Garantija (išspausdinta ant šio vadovo
nugarėlės)
Jei įsigijote komplektą su objektyvu, patikrinkite, ar pakuotėje yra ir
objektyvas. Atminties kortelės parduodamos atskirai (0 84). Japonijoje
įsigyti fotoaparatai meniu ir pranešimus rodo tik anglų ir japonų
kalbomis: kitos kalbos neįdiegtos. Atsiprašome, jei tai gali sukelti
nepatogumų.
iii
Greito pasirengimo darbui vadovas
Norėdami greitai pradėti naudotis fotoaparatu D3400, atlikite šiuos
veiksmus.
1 Pritvirtinkite fotoaparato dirželį (0 10).
Pritvirtinkite dirželį, kaip parodyta iliustracijoje. Tą patį atlikite ir su
antra kilpele.
2 Įkraukite akumuliatorių (0 10).
3 Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę (0 12).
4 Pritvirtinkite objektyvą (0 15).
5 Įjunkite fotoaparatą (0 17).
iv
6 Pasirinkite kalbą ir nustatykite laikrodį (0 17).
Kai pasirinksite kalbą, atsiras raginimas sudaryti fotoaparato ir
išmaniojo prietaiso ryšį. Jei norėsite išeiti nesudarę ryšio, spauskite
mygtuką G. Laikrodžiui nustatyti vadovaukitės ekrane
pateikiamais nurodymais.
7 Sukomponuokite nuotrauką (0 27).
8 Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės (0 30).
9 Fotografuokite (0 31).
v
Išsamus naudojimo vadovas
Papildomos informacijos apie tai, kaip naudoti Nikon fotoaparatą, rasite
fotoaparato Išsamaus naudojimo vadove, kurio PDF kopiją galima
atsisiųsti iš toliau nurodytos interneto svetainės. Išsamų naudojimo
vadovą galima skaityti programoje Adobe Reader.
1 Savo kompiuteryje paleiskite interneto naršyklę ir atverkite Nikon
vadovų atsisiuntimo svetainę
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Suraskite pageidaujamo gaminio puslapį ir atsisiųskite vadovą.
A Programinė įranga ViewNX-i ir Capture NX-D
Nuotraukoms koreguoti arba kopijuoti į kompiuterį, kuriame galėtumėte jas
peržiūrėti, naudokite ViewNX-i. Programą ViewNX-i galima atsisiųsti iš šios
interneto svetainės:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Capture NX-D naudojama koreguoti nukopijuotoms į kompiuterį nuotraukoms ir
konvertuoti NEF (RAW) formato vaizdams į kitus formatus. Capture NX-D galima
atsisiųsti iš šios interneto svetainės:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Apsilankę šioje svetainėje taip pat rasite naujausios informacijos apie Nikon
programinę įrangą, įskaitant sistemai keliamus reikalavimus.
vi
Turinys
Pakuotės turinys........................................................................................ iii
Jūsų saugumui........................................................................................... xi
Pastabos..................................................................................................... xv
Bluetooth................................................................................................... xx
Įžanga
1
Susipažinimas su fotoaparatu ................................................................. 1
Fotoaparato korpusas ......................................................................................... 1
Vaizdo ieškiklis ....................................................................................................... 4
Režimo pasirinkimo ratukas.............................................................................. 5
Mygtukas I (E/#)................................................................................................ 6
Informacinis ekranas............................................................................................ 7
Pirmieji žingsniai
Pritvirtinkite fotoaparato dirželį ...................................................................
Įkraukite akumuliatorių....................................................................................
Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę.................................................
Prijunkite objektyvą ..........................................................................................
Fotoaparato konfigūravimas .........................................................................
Sufokusuokite vaizdo ieškiklį.........................................................................
Akumuliatoriaus įkrovos lygis ir likusių ekspozicijų skaičius..............
10
10
10
12
15
17
25
26
vii
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
27
Automatiniai režimai (i ir j)............................................................... 27
Nuotraukų peržiūra............................................................................................ 35
Nereikalingų nuotraukų trynimas................................................................. 37
Filmavimas................................................................................................ 38
Filmų peržiūra...................................................................................................... 42
Nereikalingų filmų trynimas ........................................................................... 44
Vadovo režimas
45
Vadovas ..................................................................................................... 45
Vadovo režimo meniu....................................................................................... 46
Vadovo naudojimas........................................................................................... 49
Nustatymų pritaikymas pagal objektą arba situaciją
(scenos režimas)
51
k Portrait (portretas) ................................................................................ 51
l Landscape (kraštovaizdis) .................................................................. 51
p Child (vaikas)........................................................................................... 51
m Sports (sportas) ...................................................................................... 52
n Close up (fotografavimas stambiu planu).................................... 52
o Night portrait (naktinis portretas)................................................... 52
viii
Specialieji efektai
% Night vision (naktinis matymas)......................................................
S Super vivid (itin sodrus)......................................................................
T Pop............................................................................................................
U Photo illustration (nuotraukos iliustracija)..................................
' Toy camera effect (žaislinio fotoaparato efektas) .....................
( Miniature effect (miniatiūros efektas)...........................................
3 Selective color (atrankinė spalva)...................................................
1 Silhouette (siluetas) .............................................................................
2 High key (šviesūs tonai)......................................................................
3 Low key (tamsūs tonai).......................................................................
Tiesioginės peržiūros metu pasiekiamos parinktys...............................
P, S, A ir M režimai
Režimas P (programuojamas automatinis) ..............................................
Režimas S (automatinis užrakto pirmumas).............................................
Režimas A (automatinis diafragmos pirmumas) ....................................
Režimas M (rankinis) .........................................................................................
Ekspozicijos kompensavimas ........................................................................
Fotoaparato meniu
53
53
54
54
54
54
54
54
55
55
55
56
62
63
63
64
65
67
69
Meniu parinktys ....................................................................................... 70
Fotoaparato meniu naudojimas................................................................... 73
ViewNX-i
76
ViewNX-i diegimas................................................................................... 76
ViewNX-i naudojimas.............................................................................. 77
Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį .......................................................... 77
ix
Techninės pastabos
80
Tinkami objektyvai.................................................................................. 80
Kiti priedai................................................................................................. 82
Fotoaparato priežiūra............................................................................. 85
Laikymas ................................................................................................................ 85
Valymas .................................................................................................................. 85
Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra: perspėjimai................... 86
Klaidų pranešimai.................................................................................... 90
Specifikacijos............................................................................................ 94
Akumuliatoriaus naudojimo laikas .................................................... 110
Garantijos sąlygos - Nikon garantinė priežiūra Europoje.............. 113
x
Jūsų saugumui
Kad nepakenktumėte turtui arba nesusižeistumėte patys ir nesužeistumėte kitų, prieš
naudodami šį gaminį perskaitykite visą temą „Jūsų saugumui“.
Laikykite šias saugos instrukcijas ten, kur jas galėtų paskaityti visi, kas naudoja šį gaminį.
PAVOJUS: jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla didelis
pavojus sunkiai ar net mirtinai susižeisti.
ĮSPĖJIMAS: jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla pavojus
sunkiai ar net mirtinai susižeisti.
ATSARGIAI! Jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla pavojus
susižeisti arba pakenkti turtui.
ĮSPĖJIMAS
• Nenaudokite eidami arba vairuodami motorinę transporto priemonę.
Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, rizikuojate sukelti nelaimingą atsitikimą
arba kitaip susižaloti.
• Nebandykite išmontuoti arba modifikuoti šio gaminio. Nelieskite vidinių dalių,
kurios atsiveria nukritus arba įvykus kitam nelaimingam atsitikimui.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla pavojus patirti elektros smūgį arba kitaip
susižeisti.
• Jei pastebėtumėte ką nors neįprasta, pavyzdžiui, iš gaminio rūkstančius dūmus,
karštį arba keistus kvapus, tuoj pat atjunkite akumuliatorių arba maitinimo
šaltinį.
Jei gaminys toliau naudojamas, kyla gaisro, nudegimo ar kitokių sužeidimų pavojus.
• Laikykite sausoje vietoje. Nelieskite šlapiomis rankomis. Nelieskite kištuko
šlapiomis rankomis.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Jei gaminys įjungtas arba jo kištukas įkištas į elektros lizdą, saugokitės, kad
gaminys nesiliestų ilgai prie kūno odos.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti žemoje temperatūroje.
• Nenaudokite šio gaminio, jei aplinkoje yra degių dulkių arba dujų, pavyzdžiui,
propano, benzino garų arba aerozolių.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla sprogimo arba gaisro pavojus.
xi
• Nežiūrėkite per objektyvą arba fotoaparatą į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus pakenkti regėjimui.
• Nenukreipkite blykstės arba AF pagalbinio apšvietimo lemputės į variklinės
transporto priemonės vairuotoją.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
• Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti gaminį.
Be to, žinokite, kad mažos dalys kelia pavojų užspringti. Jei vaikas prarytų bet kurią šio
gaminio dalį, tuoj pat kreipkitės į medikus.
• Nepainiokite, nevyniokite ir nesukite dirželių sau apie kaklą.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
• Nenaudokite akumuliatorių, įkroviklių arba kintamosios srovės adapterių, jei jie
neskirti specialiai naudoti su šiuo gaminiu. Kai naudojate akumuliatorius,
įkroviklius ir kintamosios srovės adapterius, skirtus naudoti su šiuo gaminiu:
- Negadinkite, nemodifikuokite, netraukite per jėgą ir nelenkite laidų arba
kabelių, nekiškite jų po sunkiais daiktais ir saugokite nuo karščio arba liepsnos.
- Nenaudokite kelioninių keitiklių arba adapterių, skirtų keisti įtampos
parametrams ar turinčių įmontuotus inverterius, keičiančius nuolatinę srovę
kintamąja.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Nelieskite kištuko, kol gaminys įkraunamas, ir nenaudokite kintamosios srovės
adapterio perkūnijos metu.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla elektros smūgio pavojus.
• Nelieskite plikomis rankomis aplinkoje, kurioje yra ypač aukšta arba žema
temperatūra.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba nušalti.
ATSARGIAI!
• Nepalikite objektyvo, nukreipto į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį.
Objektyvo sufokusuota šviesa gali sukelti gaisrą ar apgadinti gaminio vidines dalis. Kai
fotografuojate objektus su foniniu apšvietimu, neleiskite saulei patekti į kadrą. Jei saulė
yra arti kadro, į fotoaparatą sufokusuota saulės šviesa gali sukelti gaisrą.
xii
• Išjunkite šį gaminį, jei draudžiama jį naudoti. Išjunkite belaidžio ryšio funkcijas,
jei draudžiama naudoti belaidžio ryšio įrangą.
Šio gaminio skleidžiama radijo dažnių spinduliuotė gali trukdyti lėktuve, ligoninėse ar
kitose medicinos įstaigose esančiai įrangai.
• Išimkite akumuliatorių ir atjunkite kintamosios srovės adapterį, jei šis gaminys
bus nenaudojamas ilgesnį laiką.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus.
• Nelieskite judančių objektyvo dalių arba kitų judančių dalių.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti.
• Neleiskite blykstei suveikti, jei ji priglausta prie odos arba kitų daiktų ar yra labai
arti.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba sukelti gaisrą.
• Nepalikite gaminio ten, kur jį ilgą laiką gali veikti itin aukšta temperatūra,
pavyzdžiui, uždarytame automobilyje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus.
PAVOJUS (Akumuliatoriai)
• Nesielkite su akumuliatoriais netinkamai.
Jei nepaisoma toliau nurodytų atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti
tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti:
- Naudokite tik įkraunamuosius akumuliatorius, patvirtintus tinkamais naudoti su šiuo
gaminiu.
- Saugokite akumuliatorius nuo liepsnos arba didelio karščio.
- Nebandykite išmontuoti.
- Nelieskite kontaktų kaklo vėriniais, plaukų segtukais arba kitais metaliniais daiktais,
kad nesukeltumėte trumpojo jungimo.
- Saugokite nuo stiprių sutrenkimų akumuliatorius ir gaminius, į kuriuos jie įdėti.
• Nebandykite įkrauti akumuliatorių EN-EL14a naudodami įkroviklius, kurie nėra
tam specialiai skirti.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie
gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.
• Jei akumuliatorių skysčio patektų į akis, gausiai plaukite švariu vandeniu ir tuoj
pat kreipkitės į medikus.
Jei delsite, kyla pavojus pakenkti akims.
xiii
ĮSPĖJIMAS (Akumuliatoriai)
• Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei vaikas prarytų akumuliatorių, tuoj pat kreipkitės į medikus.
• Nemerkite akumuliatorių į vandenį ir saugokite nuo lietaus.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus. Jei
gaminys sušlaptų, tuoj pat jį nusausinkite rankšluosčiu arba kitu panašiu daiktu.
• Jei pastebėtumėte, kad akumuliatoriai kaip nors pasikeitė, pavyzdžiui, pakito jų
spalva arba jie deformavosi, tuoj pat liaukitės juos naudoti. Nebekraukite
akumuliatorių EN-EL14a, jei nepavyksta jų įkrauti per nurodytą laikotarpį.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie
gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.
• Prieš išmesdami akumuliatorius, izoliuokite jų kontaktus juostele.
Jei prie kontaktų prisiliestų metalinis daiktas, kyla perkaitimo, trūkimo arba gaisro
pavojus. Atiduokite perdirbti arba išmeskite akumuliatorius vadovaudamiesi vietiniais
reglamentais.
• Jei akumuliatorių skysčio patektų ant žmogaus odos arba drabužių, tuoj pat
gausiai plaukite sąlyčio vietą švariu vandeniu.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla odos dirginimo pavojus.
xiv
Pastabos
• Jokia prie šio gaminio pridedamų
• Nikon neprisiima atsakomybės už šio
instrukcijų dalis negali būti atkuriama,
gaminio padarytą žalą.
perduodama, perrašoma, saugoma
• Nors stengtasi šiose instrukcijose pateikti
paieškos sistemoje ar verčiama į kurią nors tikslią ir išsamią informaciją, būtume
kalbą bet kokiomis priemonėmis be
dėkingi, jei vietiniam Nikon atstovui
išankstinio raštiško Nikon leidimo.
(adresas pateikiamas atskirai)
• Nikon pasilieka teisę bet kada ir be
nurodytumėte aptiktas klaidas ar
išankstinio įspėjimo keisti šiuose
trūkstamą informaciją.
vadovuose aprašytos aparatinės ir
programinės įrangos išvaizdą bei
specifikacijas.
Pranešimai klientams Europoje
DĖMESIO: JEI BUS NAUDOJAMAS NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUS, GALI ĮVYKTI
SPROGIMAS. AKUMULIATORIUS IŠMESKITE TAIP, KAIP NURODYTA INSTRUKCIJOJE.
Šis ženklas reiškia, kad
elektros ir elektroninė įranga
turi būti surenkama atskirai.
Tai taikoma tik vartotojams
Europos šalyse:
• Šis gaminys skirtas atskirai
surinkti tinkamame surinkimo punkte.
Nemeskite su buitinėmis atliekomis.
• Atskirai surenkant ir perdirbant, taupomi
gamtiniai ištekliai ir padedama išvengti
neigiamų pasekmių žmonių sveikatai bei
aplinkai, kurios galimos netinkamai
utilizuojant įrangą.
• Daugiau informacijos galite gauti iš
pardavėjo ar vietinių kompetentingų
specialistų, atsakingų už atliekų tvarkymą.
Šis simbolis ant
akumuliatoriaus nurodo, kad
akumuliatoriai turi būti
surenkami atskirai.
Tai taikoma tik vartotojams
Europos šalyse:
• Visi akumuliatoriai, nepriklausomai nuo
to, ar jie pažymėti šiuo simboliu, ar ne,
skirti atskirai surinkti tinkamame
surinkimo punkte. Nemeskite su
buitinėmis atliekomis.
• Daugiau informacijos galite gauti iš
pardavėjo ar vietinių kompetentingų
specialistų, atsakingų už atliekų tvarkymą.
xv
Įspėjimas dėl kopijavimo ir atkūrimo draudimo
Įsidėmėkite, kad medžiagos, nukopijuotos skaitmeniniu būdu arba atkurtos skaitytuvu,
skaitmeniniu fotoaparatu ar kitu įtaisu, turėjimas gali būti baudžiamas įstatymu.
• Elementai, įstatymų draudžiami kopijuoti ir
• Perspėjimai dėl kai kurių kopijų ir reprodukcijų
atkurti
Vyriausybė perspėja dėl privačių įmonių
Nekopijuokite ir neatkurkite popierinių
išleistų vertybinių popierių (akcijų,
pinigų, monetų, vertybinių popierių,
sąskaitų, čekių, dovanų kuponų ir t. t.),
valstybinių ar vietinės valdžios obligacijų,
leidimų ar bilietų kopijavimo ir atkūrimo,
net jei šios kopijos ar reprodukcijos yra
išskyrus tuos atvejus, kai įmonė pateikia
spausdinti „pavyzdžiai“.
minimalų būtiną kopijų skaičių verslo
poreikiams. Taip pat nekopijuokite ir
Banknotų, monetų ar vertybinių popierių,
naudojamų užsienio šalyse, kopijavimas ir neatkurkite valstybės išleistų pasų,
valstybinių įstaigų ar privačių grupių
atkūrimas yra draudžiamas.
išduotų leidimų, tapatybės kortelių ir
Vyriausybės išleistų nepanaudotų pašto
bilietų, leidimų ar pietų kuponų.
ženklų ar atvirukų kopijavimas ir
•
Laikykitės įspėjimų dėl autorių teisių apsaugos
atkūrimas yra draudžiamas, nebent
Pagal autorių teisių apsaugos įstatymus
gautas išankstinis vyriausybės leidimas.
draudžiama naudoti autorių teisėmis
Vyriausybės išleistų antspaudų ir įstatymu apsaugotų dirbinių nuotraukas arba
nustatytų sertifikuotų dokumentų
vaizdo įrašus, padarytus fotoaparatu, jei
kopijavimas ir atkūrimas yra draudžiamas. negautas autorių teisių turėtojo leidimas.
Išimtys taikomos, jei naudojama
asmeniškai, tačiau įsidėmėkite, kad net
asmeninis naudojimas gali būti ribojamas,
jei nufotografuotos arba nufilmuotos
parodos ar tiesioginiai pasirodymai.
xvi
Laikmenų duomenims saugoti šalinimas
Atkreipkite dėmesį į tai, kad, ištrynus vaizdus arba suformatavus atminties korteles ar kitas
laikmenas, vaizdo duomenys ištrinami nevisiškai. Kartais ištrintus failus iš išmestos
laikmenos galima atgaminti su laisvai parduodama programine įranga, todėl galima
piktybiškai pasinaudoti asmeniniais vaizdo duomenimis. Tokių duomenų apsaugos
užtikrinimu turi pasirūpinti pats vartotojas.
Prieš išmesdami laikmeną ar perduodami ją kitam asmeniui, ištrinkite visus duomenis su
komercine trynimo programine įranga arba suformatuokite įrenginį ir tada vėl
pripildykite jį vaizdų, kuriuose nėra asmeninio pobūdžio informacijos (pvz., tuščio
dangaus nuotraukų). Fiziškai naikindami laikmenas, saugokitės, kad nesusižalotumėte.
Prieš utilizuodami fotoaparatą ar perduodami jį naudotis kitam asmeniui, fotoaparato
sąrankos meniu parinktimi Reset all settings (atkurti visus nustatymus) ištrinkite
asmeninę tinklo informaciją.
AVC Patent Portfolio License
ŠIAM GAMINIUI SUTEIKTA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE IR JIS SKIRTAS NAUDOTI ASMENINIAIS IR
NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS: (i) KODUOTI VAIZDO ĮRAŠĄ PAGAL AVC STANDARTĄ („AVC VAIZDO ĮRAŠAS“) IR
(ARBA) (ii) DEKODUOTI AVC VAIZDO ĮRAŠĄ, UŽKODUOTĄ VARTOTOJO, UŽSIIMANČIO ASMENINE IR
NEKOMERCINE VEIKLA, IR (ARBA) GAUTĄ IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ TIEKĖJO, TURINČIO LICENCIJĄ TIEKTI AVC VAIZDO
ĮRAŠUS. LICENCIJA NAUDOTI GAMINĮ KITAIP NESUTEIKIAMA IR NENUMANOMA. PAPILDOMOS INFORMACIJOS
GALIMA GAUTI IŠ MPEG LA, L.L.C. ŽR. http://www.mpegla.com
xvii
Naudokite tik originalius Nikon elektroninius priedus
Nikon fotoaparatai sukurti pagal aukščiausius standartus, juose yra sudėtinga elektroninė
grandinė. Tik Nikon prekės ženklą turintys elektroniniai priedai (pavyzdžiui, įkrovikliai,
akumuliatoriai, kintamosios srovės adapteriai ir blykstės priedai), Nikon patvirtinti
naudoti išskirtinai su Nikon skaitmeniniais fotoaparatais, yra sukonstruoti ir patikrinti
pagal šios elektroninės schemos veikimo ir saugos reikalavimus.
Naudodami ne Nikon elektroninius priedus galite sugadinti
fotoaparatą. Tokiu atveju Nikon garantija nebus taikoma. Naudojant
trečiųjų šalių įkraunamus ličio jonų akumuliatorius be dešinėje pusėje
pavaizduoto holografinio Nikon antspaudo, galimi įprasto fotoaparato
veikimo trikdžiai, akumuliatorius gali perkaisti, užsiliepsnoti, trūkti arba
iš jo gali ištekėti skysčio.
Daugiau informacijos apie Nikon originalius priedus gausite iš vietinio įgaliotojo Nikon
gaminių pardavėjo.
xviii
D Naudokite tik originalius Nikon priedus
Tik originalūs Nikon priedai, Nikon specialiai patvirtinti naudoti su jūsų Nikon
skaitmeniniu fotoaparatu, yra sukurti ir patikrinti taip, kad atitiktų jo
eksploatacinius ir saugos reikalavimus. NAUDODAMI NE NIKON PRIEDUS, GALITE
SUGADINTI FOTOAPARATĄ. TOKIU ATVEJU NIKON GARANTIJA NEBUS TAIKOMA.
A Prieš darant svarbias nuotraukas
Prieš fotografuodami svarbius įvykius (pvz., vestuves, ar imdami fotoaparatą į
kelionę), atlikite bandomąjį fotografavimą, kad įsitikintumėte, ar fotoaparatas
veikia kaip įprasta. Nikon negali būti atsakinga už žalą ar nuostolius, atsiradusius
dėl netinkamo prietaiso veikimo.
A Mokymasis visą gyvenimą
Nikon, vykdydama programą „Mokymasis visą gyvenimą“, skirtą prietaisams
nuolat prižiūrėti ir klientams mokyti, nuolat atnaujina ir pateikia informaciją šiose
interneto svetainėse:
• Vartotojams JAV: http://www.nikonusa.com/
• Vartotojams Europoje ir Afrikoje: http://www.europe-nikon.com/support/
• Vartotojams Azijoje, Okeanijoje ir Artimuosiuose Rytuose: http://www.nikon-asia.com/
Apsilankykite šiose svetainėse, jei norite gauti naujausią informaciją, patarimus,
atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir bendruosius patarimus apie
skaitmeninį vaizdo apdorojimą ir fotografavimą. Papildomos informacijos galite
gauti iš Nikon atstovo arti jūsų gyvenamosios vietos. Kontaktinės informacijos
ieškokite šiuo URL adresu: http://imaging.nikon.com/
xix
Bluetooth
Šiam gaminiui, kuriame naudojama JAV sukurta šifravimo programinė įranga, taikomi JAV
Eksporto administracijos reglamentai. Jo negalima eksportuoti ar reeksportuoti į jokią
šalį, kuriai taikomas JAV prekių embargas. Embargas šiuo metu taikomas šioms šalims:
Kubai, Iranui, Šiaurės Korėjai, Sudanui ir Sirijai (sąrašas gali būti keičiamas).
Gali būti draudžiama naudoti belaidžius prietaisus kai kuriose šalyse ar regionuose. Prieš
naudodami šio gaminio belaidžio ryšio funkcijas už pardavimo šalies ribų, susisiekite su
Nikon įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.
xx
Pranešimai klientams Europoje
Šiuo dokumentu Nikon Corporation deklaruoja, kad radijo įranga, kurios
tipas yra D3400, atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D3400.pdf.
Saugumas
Nors vienas iš šio gaminio pranašumų yra tai, kad jis leidžia kitiems lengvai prisijungti ir be
laidų keistis duomenimis bet kurioje vietoje (veikimo nuotoliu), neįjungus apsaugos
galimos šios problemos:
• Duomenų vagystė: nusikaltėliai gali perimti belaidžiu būdu siunčiamus duomenis ir
pavogti naudotojo ID, slaptažodžius bei kitą asmeninę informaciją.
• Neleistina prieiga: pašaliniai asmenys gali gauti prieigą prie tinklo ir keisti duomenis
arba vykdyti kitą kenkėjišką veiklą. Atminkite, kad dėl belaidžių tinklų struktūros
atitinkamos specializuotos atakos gali suteikti neleistiną prieigą net ir įjungus apsaugą.
• Neapsaugoti tinklai: jungdamiesi prie atvirų tinklų galite nukentėti nuo neleistinos
prieigos. Naudokitės tik apsaugotais tinklais.
xxi
xxii
Įžanga
Susipažinimas su fotoaparatu
Skirkite kelias minutes susipažinti su fotoaparato valdymo elementais ir
ekrane rodoma informacija. Gali būti naudinga pasižymėti šį skirsnį ir
grįžti prie jo skaitant likusią vadovo dalį.
Fotoaparato korpusas
1
6
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
1 Filmavimo mygtukas ........................... 39
8 Komandų ratukas
2 Maitinimo jungiklis..........................18, 23
9 Režimo pasirinkimo ratukas ...................5
3 Užrakto atleidimo mygtukas.........30, 31 10 A/L mygtukas ................................... 71
4 E/N mygtukas ................................65, 67 11 Kontaktinė jungtis (papildomoms
blykstėms)
5 R (informacijos) mygtukas ............ 7, 26
6 Fotoaparato dirželio ąselės ................. 10 12 Židinio plokštumos žymė (E)
7 Garsiakalbis
D Garsiakalbis
Nelaikykite garsiakalbio arti magnetinių prietaisų. Jeigu nepaisysite šios
atsargumo priemonės, gali būti paveikti magnetiniais prietaisais įrašomi
duomenys.
1
2
1
3
4
14
9
5
13
6
10
11
12
1 AF pagalbinio apšvietimo lemputė
Automatinio laikmačio lemputė
Raudonų akių efekto mažinimo
lemputė
2 Integruota blykstė ................................. 33
3 M/Y mygtukas ..................................... 62
4 Mikrofonas............................................... 41
5 Jungčių dangtelis
6 Fn mygtukas ............................................ 71
7
8
9 Nuotolinio valdymo pultelio ML-L3
infraraudonųjų spindulių imtuvas ... 84
10 Procesoriaus kontaktai
11 Veidrodis
12 Objektyvo stovas.................................... 15
13 Korpuso dangtelis...................... iii, 15, 83
14 USB jungtis .............................................. 77
15 HDMI jungtis
7 Objektyvo atleidimo mygtukas.......... 16
8 Tvirtinimo žymė ..................................... 15
D Uždenkite jungtis dangteliu
Jei jungčių nenaudojate, uždenkite jas jungčių dangteliu. Į jungtis patekusios
pašalinės medžiagos gali trukdyti perduoti duomenis.
2
15
2
1
3
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
19
16
18
1 Guminis okuliaro apsodas
20
21
15
17
13 O mygtukas ............................................. 37
2 Vaizdo ieškiklio okuliaras ................. 4, 25 14 Atminties kortelės prieigos
lemputė................................................... 31
3 Dioptrijų reguliavimo valdiklis ........... 25
4 K mygtukas ........................................... 35 15 Akumuliatoriaus skyriaus dangtelio
fiksatorius .........................................12, 13
5 G mygtukas ....................................... 69
16 Akumuliatoriaus skyriaus
6 X mygtukas.......................................33, 35
dangtelis...........................................12, 13
7 W/Q mygtukas................................35, 73 17 I/E/# mygtukas.....................................6
8 P mygtukas ................................................9 18 Trikojo lizdas
9 a mygtukas .....................................27, 38 19 Ekranas .......................................... 7, 27, 35
10 J (patvirtinimo) mygtukas ................ 73 20 Akumuliatoriaus fiksatorius ..........12, 13
11 Kryptinis valdiklis ................................... 73 21 Papildomos kintamosios srovės
12 Atminties kortelės lizdo
jungties dangtelis
dangtelis...........................................12, 13
3
Vaizdo ieškiklis
1 Fokusavimo taškai ................................. 29
2 Židinio daviklis........................................ 30
9 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos
lieka daugiau nei 1 000
ekspozicijų) ............................................ 26
3 Automatinės ekspozicijos (AE)
fiksavimo indikacija
10 Blykstės parengties daviklis ................ 33
4 Užrakto greitis ........................................ 66
11 Lanksčios programos daviklis
5 Diafragma (f skaičius) ........................... 66
6 Specialiųjų efektų režimo
indikacija ................................................ 53
12 Ekspozicijos rodiklis............................... 66
Ekspozicijos kompensavimo
rodinys .................................................... 67
Elektroninis tolimatis
7 Senkančio akumuliatoriaus
įspėjimas................................................. 26
13 Blykstės kompensavimo
indikacija....................................................9
8 Likusių ekspozicijų skaičius ................. 26
Likusių ekspozicijų skaičius iki atminties
buferio užpildymo
Baltos spalvos balanso įrašymo
indikacija
Ekspozicijos kompensavimo
vertė......................................................... 67
Blykstės kompensavimo vertė
ISO jautrumas ............................................9
14 Ekspozicijos kompensavimo
indikacija................................................. 67
15 Automatinio ISO jautrumo daviklis
16 Įspėjamasis daviklis ............................... 90
Pastaba: ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis vaizduojamas
iliustravimo tikslais.
4
Režimo pasirinkimo ratukas
Fotoaparate yra galimybė rinktis režimą g ir toliau nurodytus
fotografavimo režimus:
P, S, A ir M režimai
• P – programuojamas automatinis (0 62, 63)
• S – automatinis užrakto pirmumas (0 62, 63)
• A – automatinis diafragmos pirmumas (0 62, 64)
• M – rankinis (0 62, 65)
Specialiųjų efektų režimai (0 53)
g režimas (0 45)
Automatiniai režimai
• i Automatinis (0 27)
• j Automatinis (blykstė išjungta) (0 27)
Scenos režimai
• k Portretas (0 51)
• l Kraštovaizdis (0 51)
• p Vaikas (0 51)
• m Sportas (0 52)
• n Fotografavimas stambiu planu (0 52)
• o Naktinis portretas (0 52)
5
Mygtukas I (E/#)
Norėdami pasirinkti, kaip bus atleidžiamas
užraktas (atleidimo režimą), paspauskite
mygtuką I (E/#), kryptiniu valdikliu
pažymėkite pageidaujamą parinktį ir
spauskite J.
I (E/#) mygtukas
Režimas
8
I
J
E
"
#
6
Aprašymas
Single frame (vienas kadras): kiekvieną kartą nuspaudus užrakto atleidimo
mygtuką, fotoaparatas padaro po vieną nuotrauką.
Continuous (nepertraukiamas): fotoaparatas daro nuotraukas, kol laikomas
nuspaustas užrakto atleidimo mygtukas.
Quiet shutter release (tylus užrakto atleidimas): kaip ir vieno kadro atveju, tik čia
sumažinamas fotoaparato skleidžiamas triukšmas.
Self-timer (automatinis laikmatis): darykite nuotraukas, naudodami
automatinį laikmatį. Laikmatis paleidžiamas, kai užrakto atleidimo
mygtukas nuspaudžiamas iki galo, o užraktas atleidžiamas po maždaug
10 sekundžių.
Delayed remote (ML-L3) (uždelstas nuotolinis (ML-L3)): užraktas atleidžiamas
praėjus maždaug 2 sek. nuo užrakto atleidimo mygtuko paspaudimo
papildomame nuotolinio valdymo pultelyje ML-L3.
Quick-response remote (ML-L3) (greitojo veikimo nuotolinis (ML-L3)): užraktas
atleidžiamas paspaudus užrakto atleidimo mygtuką papildomame
nuotolinio valdymo pultelyje ML-L3.
Informacinis ekranas
Nustatymų peržiūra: jei norite matyti informacinį
ekraną, paspauskite mygtuką R.
R mygtukas
1 Fotografavimo režimas
i automatinis/
j automatinis (blykstė išjungta)
......................................................... 27
Scenos režimai................................. 51
Specialiųjų efektų režimas............ 53
P, S, A ir M režimai ............................ 62
4 Vinjetės kontrolės indikacija ............... 70
2 Eye-Fi ryšio indikacija............................ 71
8 Atleidimo režimas.....................................6
3 Bluetooth ryšio indikacija .................... 19
Skrydžio režimas .................................... 71
9 Garsinio signalo daviklis....................... 71
5 Datos žymos indikacija ......................... 71
6 Virpesių mažinimo indikacija.............. 70
7 Blykstės valdymo indikacija
Blykstės kompensavimo indikacija
papildomoms blykstėms
7
10 Diafragma (f skaičius) ........................... 66 16 Likusių ekspozicijų skaičius ................. 26
Diafragmos rodinys ............................... 66
Baltos spalvos balanso įrašymo
indikacija
11 Užrakto greitis ........................................ 66
Užrakto greičio rodinys ........................ 66 17 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos
lieka daugiau nei 1 000
ekspozicijų) ............................................ 26
12 Automatinės ekspozicijos (AE)
fiksavimo indikacija
13 AF sričių režimo indikacija ......................9 18 Ekspozicijos rodiklis............................... 66
Ekspozicijos kompensavimo
Fokusavimo taškas ................................ 29
indikacija................................................. 67
14 Akumuliatoriaus daviklis...................... 26
19 Žinyno piktograma................................ 90
15 ISO jautrumas ............................................9
ISO jautrumo rodinys
Automatinio ISO jautrumo daviklis
Pastaba: ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis vaizduojamas
iliustravimo tikslais.
A Ekrano išjungimas
Ekrane rodomai fotografavimo informacijai panaikinti spauskite mygtuką R
arba paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką. Jeigu ilgiau nei 8
sekundes nebus atliktas joks veiksmas, ekranas automatiškai išsijungs (nurodyti,
kiek ilgai ekranas lieka įjungtas, galima parametro Auto off timers (automatinio
išjungimo laikmačiai) parinktimi).
8
Nustatymų keitimas: kad pakeistumėte
nustatymus ekrano apačioje, spustelėkite
mygtuką P, tada kryptiniu valdikliu
pažymėkite punktus ir spustelėkite J, kad
peržiūrėtumėte pažymėto elemento parinktis.
Taip pat galite pakeisti nustatymus tiesioginės
peržiūros metu spausdami mygtuką P.
P mygtukas
1 Baltos spalvos
balansas
2 Vaizdo dydis
Reguliuokite nustatymus esant skirtingo tipo apšvietimui.
3 Vaizdo kokybė
4 Aktyvusis
D-Lighting
5 Blykstės režimas
Padidinkite failo formatą ir suspaudimo santykį.
6 ISO jautrumas
7 Ekspozicijos
kompensavimas
8 Blykstės
kompensavimas
9 Nustatyti Picture
Control
10 Matavimas
11 AF sričių režimas
12 Fokusavimo
režimas
Pasirinkite naujų nuotraukų dydį.
Padidinkite detalumą ryškiai apšviestose srityse ir
šešėliuose, kai vyrauja didelis kontrastas.
Pasirinkite blykstės režimą.
Valdykite fotoaparato jautrumą šviesai.
Ekspozicijos kompensavimo funkcija keičia fotoaparato
siūlomą ekspozicijos vertę, kad nuotraukos būtų
šviesesnės arba tamsesnės.
Suderinkite blykstės galingumą.
Picture Control nustato, kaip bus apdorojamos naujos
nuotraukos. Pasirinkite Picture Control pagal scenos tipą
arba kūrybinį poreikį.
Pasirinkite, kaip fotoaparatas išmatuos ekspoziciją.
Pasirinkite, kaip parenkama fokusavimo sritis.
Pasirinkite, kaip fotoaparatas fokusuos.
9
Pirmieji žingsniai
Pritvirtinkite fotoaparato dirželį
Saugiai pritvirtinkite dirželį prie abiejų fotoaparato ąselių.
Įkraukite akumuliatorių
Jei komplekte yra kištuko adapteris, pakelkite kištuką ir prijunkite kištuko
adapterį, kaip parodyta tolesnėje kairiojoje iliustracijoje. Užtikrinkite, kad
kištukas būtų įkištas iki galo. Įdėkite akumuliatorių ir įkiškite įkroviklio
kištuką į elektros lizdą. Išsekęs akumuliatorius visiškai įkraunamas per
maždaug valandą ir 50 minučių.
Akumuliatorius įkraunamas
Įkrovimas baigtas
D
Įkrovimo metu
Įkrovimo metu nejudinkite įkroviklio ir nelieskite akumuliatoriaus. Jei nepaisysite
šios atsargumo priemonės, labai retais atvejais įkroviklis gali rodyti, kad
įkrovimas baigtas, nors akumuliatorius įkrautas tik iš dalies. Įkrovimui iš naujo
pradėti išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių.
10
D Akumuliatoriaus įkrovimas
Perskaitykite šio vadovo xi–xiv ir 86–89 puslapiuose esančius įspėjimus bei
perspėjimus ir paisykite jų. Įkraukite patalpoje, 5–35 °C temperatūros aplinkoje.
Nenaudokite akumuliatoriaus, jei aplinkos temperatūra nesiekia 0 °C arba viršija
40 °C, nes kyla pavojus pakenkti akumuliatoriui ir pabloginti jo veikimą.
Akumuliatoriaus temperatūrai esant nuo 0 °C iki 15 °C arba nuo 45 °C iki 60 °C,
gali sumažėti jo talpa ir pailgėti įkrovimo laikas. Akumuliatorius nebus
įkraunamas, jei jo temperatūra nesieks 0 °C arba viršys 60 °C. Jei įkrovimo metu
lemputė CHARGE mirksi greitai (maždaug aštuonis kartus per sekundę),
patikrinkite, ar temperatūra neviršija leidžiamųjų ribų, tada ištraukite įkroviklio
kištuką iš elektros lizdo, išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių. Jei problema išlieka,
tuoj pat liaukitės naudoti akumuliatorių ir nugabenkite jį su įkrovikliu į
parduotuvę arba Nikon įgaliotajam techninės priežiūros atstovui.
Nesujunkite įkroviklio išvadų trumpuoju jungimu. Jei nepaisysite šio įspėjimo,
įkroviklis gali perkaisti ir sugesti.
Naudokite tik tam įkrovikliui tinkančius akumuliatorius. Kai nenaudojate,
ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
11
Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę
Prieš įdėdami arba išimdami akumuliatorių ir atminties korteles
įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis nustatytas į padėtį OFF (išjungta).
Įdėkite akumuliatorių, kaip parodyta, kad juo prie vieno šono
prispaustumėte oranžinį akumuliatoriaus fiksatorių. Iki galo įkišus
akumuliatorių, fiksatorius jį tinkamai užfiksuoja.
Akumuliatoriaus
fiksatorius
Laikydami atminties kortelę nurodyta kryptimi, stumkite ją, kol
spragtelėdama užsifiksuos.
A Laikrodžio akumuliatorius
Fotoaparato laikrodį maitina nepriklausomas įkraunamasis maitinimo šaltinis,
kuris įkraunamas pagal poreikį, kai įdedamas pagrindinis akumuliatorius. Po trijų
dienų įkrovimo laikrodis maitinamas apie mėnesį. Jei įjungus fotoaparatą
pasirodo įspėjamasis pranešimas, kad laikrodis nenustatytas, vadinasi, laikrodžio
akumuliatorius išseko ir buvo grąžinti gamykliniai laikrodžio rodmenys.
Nustatykite teisingą laiką ir datą.
12
❚❚ Akumuliatoriaus ir atminties kortelių išėmimas
Akumuliatoriaus išėmimas
Kad galėtumėte išimti akumuliatorių, išjunkite
fotoaparatą ir atidarykite akumuliatoriaus
skyriaus dangtelį. Paspauskite
akumuliatoriaus fiksatorių rodyklės parodyta
kryptimi, kad jį atleistumėte, tuomet
akumuliatorių ištraukite.
Atminties kortelių išėmimas
Įsitikinę, kad atminties kortelės prieigos
lemputė nešviečia, išjunkite fotoaparatą,
atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį ir
paspauskite kortelę gilyn, kad ji būtų išstumta
(q). Tuomet kortelę galima ištraukti pirštais
(w).
A Atminties kortelių formatavimas
Jei atminties kortelė pirmą kartą naudojama
fotoaparate, arba jei kortelė suformatuota kitame
prietaise, pasirinkite sąrankos meniu elementą
Format memory card (formatuoti atminties
kortelę) ir kortelei suformatuoti vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus (0 71). Atminkite, kad šios
operacijos metu negrąžinamai ištrinami visi kortelėje
esantys duomenys. Prieš tęsdami nepamirškite
nukopijuoti į kompiuterį nuotraukų ir kitų duomenų, kuriuos norite pasilikti.
13
D Atminties kortelės
• Atminties kortelės po naudojimo gali būti karštos. Išimdami atminties korteles
iš fotoaparato, imkitės būtinų atsargumo priemonių.
• Negalima išimti atminties kortelės iš fotoaparato, jo išjungti, išimti ar atjungti
maitinimo šaltinio formatuojant kortelę, įrašant, trinant ar kopijuojant
duomenis į kompiuterį. Nesilaikant šių atsargumo priemonių, galima prarasti
duomenis arba sugadinti fotoaparatą ar kortelę.
• Nelieskite kortelės kontaktų pirštais ar metaliniais daiktais.
• Nelankstykite, nemėtykite ir saugokite nuo stiprių smūgių.
• Nespauskite kortelės korpuso. Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių, galite
sugadinti kortelę.
• Saugokite kortelę nuo vandens, karščio, didelės drėgmės ir tiesioginių saulės
spindulių.
• Neformatuokite atminties kortelių kompiuteriu.
14
Prijunkite objektyvą
Būkite atsargūs, kad nuimant objektyvą arba korpuso dangtelį į
fotoaparatą nepatektų dulkių.
Nuimkite fotoaparato
korpuso dangtelį
Nuimkite galinį
objektyvo dangtelį
Tvirtinimo žymė (fotoaparato)
Sulygiuokite tvirtinimo
žymes
Tvirtinimo žymė (objektyvo)
Sukite objektyvą, kaip parodyta, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos.
Prieš fotografuodami būtinai nuimkite objektyvo dangtelį.
15
A Objektyvo nuėmimas
Prieš nuimdami ar keisdami objektyvą, įsitikinkite,
kad fotoaparatas išjungtas. Norėdami nuimti
objektyvą, nuspaudę objektyvo atleidimo mygtuką
(q) sukite objektyvą pagal laikrodžio rodyklę (w).
Nuėmę objektyvą, uždėkite objektyvo dangtelius ir
fotoaparato korpuso dangtelį.
A Objektyvai su įtraukiamo objektyvo cilindro mygtukais
Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu, atrakinkite ir išstumkite objektyvą.
Laikydami nuspaustą įtraukiamo objektyvo cilindro mygtuką (q), sukite
priartinimo žiedą, kaip parodyta (w).
Įtraukiamo objektyvo cilindro mygtukas
Kai objektyvas įtrauktas, fotografuoti negalima.
Jei, įjungus fotoaparatą su įtrauktu objektyvu,
parodomas klaidos pranešimas, sukite priartinimo
žiedą, kol pranešimas dings.
A Objektyvų su įtraukiamo objektyvo cilindro mygtukais įtraukimas
Kad įtrauktumėte objektyvą, kai fotoaparatas
nenaudojamas, laikykite nuspaustą įtraukiamo
objektyvo cilindro mygtuką (q) ir sukite
priartinimo žiedą į padėtį „L“ (užrakinta), kaip
parodyta (w). Prieš nuimdami objektyvą nuo
fotoaparato, įtraukite jį. Būkite atsargūs ir
nenuspauskite įtraukiamo objektyvo cilindro
mygtuko prijungdami ar nuimdami objektyvą.
16
Fotoaparato konfigūravimas
❚❚ Konfigūravimas išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu
Prieš tęsdami patikrinkite ir įsitikinkite, ar fotoaparato
akumuliatorius visiškai įkrautas ir atminties kortelėje yra
tuščios vietos. Išmaniajame telefone arba planšetiniame
kompiuteryje (toliau vadinami „išmaniuoju prietaisu“)
įdiekite programėlę SnapBridge, kaip aprašyta vidinėje
priekinio viršelio pusėje, ir įjunkite Bluetooth ryšį. Atminkite, ryšys su
fotoaparatu bus sudaromas per programėlę SnapBridge. Nebandykite
ryšio sudaryti naudodami Bluetooth nustatymus, pateikiamus išmaniojo
prietaiso programėlėje Nustatymai. Toliau pateikiami nurodymai
atitinka programėlės SnapBridge 2.0 versiją. Informacijos apie naujausią
versiją pateikiama dokumente SnapBridge prisijungimo vadovas (pdf),
kurį galima atsisiųsti iš šios interneto svetainės:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
17
Tikrieji rodiniai fotoaparate ir išmaniajame prietaise gali skirtis nuo
pateiktų tolesnėse iliustracijose.
1 Fotoaparatas: įjunkite fotoaparatą.
Atveriamas kalbos parinkimo dialogo
langas.
Meniu naršymui naudokite kryptinį valdiklį ir mygtuką J.
Maitinimo jungiklis
1 Aukštyn
J mygtukas (parinkimo)
4 Kairėn
2 Dešinėn
3 Žemyn
Kryptinis valdiklis
Spausdami 1 ir 3 pažymėkite kalbą ir parinkite ją paspausdami J.
Kalbą galima bet kada pakeisti, naudojant sąrankos meniu parinktį
Language (kalba).
18
2 Fotoaparatas: kai atveriamas dešinėje
iliustruojamas dialogo langas, spauskite
J. Jei dešinėje iliustruojamas dialogo
langas nerodomas arba jei norite vėl
keisti fotoaparato konfigūraciją,
pažymėkite sąrankos meniu elementą
Connect to smart device (prisijungti prie
išmaniojo prietaiso) ir paspauskite J. Jei fotoaparato
konfigūruoti išmaniuoju prietaisu nenorite, laikrodį nustatykite
rankiniu būdu (0 24).
3 Fotoaparatas/išmanusis prietaisas: pradėkite siejimą.
Fotoaparatas lauks, kol bus sudarytas ryšys. Paleiskite išmaniajame
prietaise programėlę SnapBridge ir, vadovaudamiesi ekrane
pateikiamais nurodymais, palieskite pavadinimą to fotoaparato, kurį
norite susieti su prietaisu.
4 Fotoaparatas: įsitikinkite, ar fotoaparato
ekrane rodomas dešinėje iliustruojamas
pranešimas, ir parenkite išmanųjį
prietaisą.
5 Išmanusis prietaisas: paleiskite programėlę
SnapBridge ir palieskite Pair with camera
(sieti su fotoaparatu). Jei bus atvertas
raginimas pasirinkti fotoaparatą,
palieskite rodomą fotoaparato
pavadinimą.
19
6 Išmanusis prietaisas: dialogo lange „Pair with
camera (siejimas su fotoaparatu)“
palieskite fotoaparato pavadinimą.
Naudotojams, kurie fotoaparatą su iOS
prietaisu sieja pirmą kartą, iš pradžių
pateikiami siejimo nurodymai. Perskaitę
nurodymus paslinkite rodinį iki apačios ir
palieskite Understood (supratau). Jei
ekrane pateikiamas raginimas pasirinkti
priedą, palieskite fotoaparato
pavadinimą dar kartą (kol ekrane atsiras
fotoaparato pavadinimas, gali praeiti šiek tiek laiko).
7 Fotoaparatas/išmanusis prietaisas: patikrinkite, ar fotoaparato ir
išmaniojo prietaiso ekrane rodomas toks pats šešiaženklis
skaičius. Kai kurių versijų iOS gali nerodyti skaičiaus. Jei skaičiaus
ekrane nėra, pereikite prie 8 veiksmo.
20
8 Fotoaparatas/išmanusis prietaisas: paspauskite fotoaparato mygtuką J
ir išmaniojo prietaiso ekrane palieskite PAIR (sieti) (rodinys
priklauso nuo prietaiso ir operacinės sistemos).
9 Fotoaparatas/išmanusis prietaisas: baikite siejimą.
• Fotoaparatas: ekrane atsiradus dešinėje
iliustruojamam pranešimui paspauskite
J.
• Išmanusis prietaisas: ekrane atsiradus
dešinėje iliustruojamam pranešimui
palieskite OK (gerai).
21
10 Fotoaparatas: siejimo užbaigimui vadovaukitės ekrane pateikiamais
nurodymais.
• Jei fotoaparatui leisite nuotraukas papildyti buvimo vietos duomenimis,
atsakydami į klausimą „Download location data from smart
device?“ (Ar atsiųsti buvimo vietos duomenis iš išmaniojo
prietaiso?) pasirinkite Yes (taip), tada išmaniajame prietaise
įjunkite buvimo vietos nustatymo funkciją ir programėlės
SnapBridge kortelėje įjunkite funkciją Auto link options
(automatinio ryšio sudarymo parinktys) > Synchronize
location data (sinchronizuoti buvimo vietos duomenis).
• Jei fotoaparato laikrodį norite sinchronizuoti su išmaniojo prietaiso pateikiamu
laiku, atsakydami į klausimą „Sync clock with smart device?“ (Ar
sinchronizuoti laikrodį su išmaniuoju prietaisu?) pasirinkite Yes
(taip) ir programėlės kortelėje įjunkite funkciją Auto link
options (automatinio ryšio sudarymo parinktys) > Synchronize
clocks (sinchronizuoti laikrodžius).
Atlikus nurodytus veiksmus išmaniojo prietaiso ir fotoaparato ryšys būna
sudarytas. Visos fotoaparatu daromos nuotraukos bus automatiškai
siunčiamos į išmanųjį prietaisą.
22
❚❚ Konfigūravimas naudojant fotoaparato meniu
Fotoaparato laikrodį galima nustatyti rankiniu būdu.
1 Įjunkite fotoaparatą.
Atsivers kalbos parinkimo dialogo langas.
Meniu naršymui naudokite kryptinį valdiklį ir mygtuką J.
Maitinimo jungiklis
1 Aukštyn
J mygtukas (parinkimo)
4 Kairėn
2 Dešinėn
3 Žemyn
Kryptinis valdiklis
Spausdami 1 ir 3 pažymėkite kalbą ir parinkite ją paspausdami J.
Kalbą galima bet kada pakeisti, naudojant sąrankos meniu parinktį
Language (kalba).
23
2 Kai atveriamas dešinėje iliustruojamas
dialogo langas, spauskite G.
G mygtukas
3 Nustatykite fotoaparato laikrodį.
Fotoaparato laikrodžiui nustatyti naudokite kryptinį valdiklį ir
mygtuką J.
q
w
Pasirinkite laiko juostą
e
Nurodykite vasaros laiko parinktį
Pasirinkite datos formatą
r
Nustatykite laiką ir datą (atminkite,
kad fotoaparatas naudoja 24 val.
laiko formatą)
Laikrodį galima bet kada pareguliuoti, naudojant sąrankos meniu
parinktį Time zone and date (laiko juosta ir data) > Date and time
(data ir laikas).
24
Sufokusuokite vaizdo ieškiklį
Nuėmę objektyvo dangtelį, sukite
dioptrijų reguliavimo valdiklį, kol
fokusavimo taškai bus ryškūs.
Sukdami valdiklį, pridėję akį prie
vaizdo ieškiklio, būkite atsargūs,
kad nepataikytumėte sau pirštais
ar nagais į akį.
Fokusavimo
taškai
Vaizdo ieškiklis
nesufokusuotas
Vaizdo ieškiklis sufokusuotas
Dabar fotoaparatas paruoštas naudojimui. Daugiau informacijos apie
fotografavimą rasite atsivertę 27 puslapį.
25
Akumuliatoriaus įkrovos lygis ir likusių ekspozicijų
skaičius
Paspauskite mygtuką R ir informaciniame ekrane patikrinkite
akumuliatoriaus įkrovos lygį bei likusių ekspozicijų skaičių.
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
R mygtukas
Likusių ekspozicijų skaičius
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Jei akumuliatorius yra beveik išsekęs, įspėjimas rodomas ir vaizdo
ieškiklyje. Jei, spustelėjus mygtuką R, informacinis ekranas nepasirodo,
vadinasi, išseko akumuliatorius ir jį reikia įkrauti.
Informacinis
ekranas
L
K
Vaizdo ieškiklis
—
—
H
d
H
(mirksi)
d
(mirksi)
Aprašymas
Akumuliatorius visiškai įkrautas.
Akumuliatorius iš dalies išsekęs.
Akumuliatorius beveik išseko. Paruoškite
visiškai įkrautą atsarginį akumuliatorių arba
būkite pasirengę akumuliatorių įkrauti.
Akumuliatorius išsekęs. Įkraukite
akumuliatorių.
Likusių ekspozicijų skaičius
Vertės virš 1 000 rodomos tūkstančiais, žymimais raide „k“.
26
Elementarusis fotografavimas ir
atkūrimas
Automatiniai režimai (i ir j)
Šiame skyriuje aprašoma, kaip fotografuoti įjungus
režimą i arba j. i ir j yra automatiniai
nereguliuojamieji režimai, kuriuose beveik visus
nustatymus pagal fotografavimo sąlygas valdo
fotoaparatas. Šie režimai vienas nuo kito skiriasi tuo,
kad įjungus režimą j, nesuveikia blykstė.
1 Pasukite režimo pasirinkimo
Režimo pasirinkimo ratukas
ratuką į padėtį i arba j.
Komponuoti nuotraukas galima vaizdo
ieškiklyje arba ekrane (tiesioginės
peržiūros režimas). Tiesioginės peržiūros
režimui įjungti paspauskite mygtuką a.
a mygtukas
Nuotraukų komponavimas
vaizdo ieškiklyje
Nuotraukų komponavimas
ekrane (tiesioginė peržiūra)
27
2 Paruoškite fotoaparatą.
Fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį: kai komponuojate nuotraukas
vaizdo ieškiklyje, dešine ranka laikykite fotoaparatą už rankenos, o
kaire iš apačios prilaikykite fotoaparato korpusą arba objektyvą.
Pritraukite alkūnes šonuose prie krūtinės.
Tiesioginė peržiūra: kai komponuojate nuotraukas ekrane, dešine ranka
laikykite fotoaparatą už rankenos, o kaire iš apačios prilaikykite
objektyvą.
A Portretinės (vertikalios) orientacijos nuotraukų komponavimas
Komponuodami portretines (vertikalias) nuotraukas, laikykite fotoaparatą, kaip
pavaizduota toliau.
Nuotraukų komponavimas vaizdo
ieškiklyje
28
Nuotraukų komponavimas ekrane
3 Sukomponuokite nuotrauką.
Fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį:
sukomponuokite nuotrauką vaizdo
ieškiklyje taip, kad pagrindinis objektas
būtų bent viename iš 11 fokusavimo taškų.
Fokusavimo taškas
Tiesioginė peržiūra: pagal numatytuosius
nustatymus fotoaparatas automatiškai
aptinka veidus ir parenka fokusavimo
tašką. Jei nepavyksta aptikti veidų,
fotoaparatas fokusuoja arčiau kadro
vidurio esančių objektų vaizdą.
Fokusavimo taškas
A Kintamojo židinio objektyvų naudojimas
Sukdami priartinimo žiedą, sureguliuokite židinio
nuotolį, sukomponuokite nuotrauką ir tik tada
fokusuokite. Naudokite priartinimo žiedą priartinti
objektui taip, jog jis užpildytų didesnę kadro dalį,
arba atitolinti, kad padidintumėte sritį, matomą
galutinėje nuotraukoje (židinio nuotolio skalėje
parinkite didesnį židinio nuotolį, kai reikia
priartinti, arba mažesnį, kai reikia atitolinti).
Priartinti
Priartinimo žiedas
Atitolinti
29
4 Paspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką.
Fotografavimas žiūrint pro vaizdo
ieškiklį: vaizdui sufokusuoti
paspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką (jei objektas
prastai apšviestas, gali
Židinio daviklis
atsidaryti blykstė ir įsižiebti AF
pagalbinio apšvietimo
lemputė). Sufokusavus pasigirsta garsinis signalas (jei objektas juda,
garsinis signalas gali neskambėti) ir vaizdo ieškiklyje atsiranda židinio
daviklis (I).
Židinio daviklis
I
I
(mirksi)
Aprašymas
Objektas sufokusuotas.
Fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti automatinio
fokusavimo būdu. Žr. p. 91.
Tiesioginė peržiūra: fotoaparatui fokusuojant,
fokusavimo taškas mirksi žalia spalva. Jei
fotoaparatui pavyksta sufokusuoti vaizdą,
fokusavimo taškas ima šviesti žalia spalva,
jei ne – mirksėti raudonai.
30
5 Fotografuokite.
Tolygiai iki pat galo paspauskite
užrakto atleidimo mygtuką, kad
padarytumėte nuotrauką.
Įsijungs atminties kortelės
prieigos lemputė ir ekrane
keletą sekundžių bus rodoma
nuotrauka. Neišimkite atminties
kortelės arba neišimkite
(neatjunkite) maitinimo šaltinio,
kol lemputė neužgeso ir įrašymas
nebaigtas.
Atminties kortelės prieigos lemputė
Tiesioginės peržiūros režimui išjungti
paspauskite mygtuką a.
A Užrakto atleidimo mygtukas
Fotoaparate yra dviejų etapų užrakto atleidimo mygtukas. Nuspaudus užrakto
atleidimo mygtuką iki pusės, fotoaparatas ima fokusuoti. Norėdami fotografuoti,
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo.
Fokusavimas:
paspauskite iki pusės
Fotografavimas:
paspauskite iki galo
Paspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, taip pat užbaigiamas
atkūrimas ir fotoaparatas iškart parengiamas naudoti.
31
A Automatinis scenos parinkimas (automatinis scenos rinkiklis)
Jei esant įjungtam režimui i arba j įjungiamas
tiesioginės peržiūros režimas ir vaizdui
automatiškai sufokusuoti paspaudžiamas iki
pusės užrakto atleidimo mygtukas, fotoaparatas
išanalizuoja objektą ir parenka tinkamiausią
fotografavimo režimą. Parinktas režimas rodomas
ekrane.
c Portretas
d Kraštovaizdis
Fotografavimas
e
stambiu planu
f Naktinis portretas
Z Automatinis
Automatinis
b
(blykstė išjungta)
Žmonių portretai
Kraštovaizdžiai ir miesto vaizdai
Arti fotoaparato esantys objektai
Tamsiame fone fotografuojami portretai
Objektai, kuriuos tinka fotografuoti įjungus režimą i ar
j arba kurie nepriskiriami pirmiau išvardytoms
kategorijoms
A Budėjimo laikmatis (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį)
Vaizdo ieškiklis ir informacinis ekranas išsijungs, jei maždaug
aštuonias sekundes nebus atliekama jokių veiksmų: taip lėčiau
eikvojamas akumuliatorius. Paspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką, kad vėl suaktyvintumėte ekraną. Budėjimo
laikmačio trukmę galima nustatyti sąrankos meniu parinktimi
Auto off timers (automatinio išjungimo laikmačiai) (0 71).
Ekspozicijos matuokliai išjungti
Ekspozicijos matuokliai įjungti
A Atbulinio skaičiavimo rodinys (tiesioginės peržiūros režimas)
Atbulinio skaičiavimo rodinys ekrane pateikiamas likus 30 sek. iki tiesioginės
peržiūros režimo automatinio išjungimo (likus 5 sek. iki automatinio išjungimo
laikmačio laiko pabaigos (Auto off timers (automatinio išjungimo laikmačiai);
0 71) arba tiesioginės peržiūros režimo veikimo trukmei artėjant prie pabaigos,
kai siekiama apsaugoti vidines grandines, laikmačio rodinys būna raudonos
spalvos). Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, laikmatis gali pasirodyti iš karto
po tiesioginės peržiūros režimo parinkimo.
32
A Integruota blykstė
Jei, esant įjungtam režimui i, tinkamą
ekspoziciją įmanoma užtikrinti tik papildomai
apšviečiant aplinką, paspaudus iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką automatiškai atidaroma
integruota blykstė. Jei blykstė pakelta,
fotografuoti galima tik tada, kai rodomas blykstės
parengties daviklis (M). Jei blykstės parengties
daviklis nerodomas, blykstė įkraunama. Trumpam
patraukite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko
ir pabandykite dar kartą.
Kai nenaudojate blykstės, uždarykite ją švelniai
paspausdami žemyn, kad spragtelėtų fiksatorius.
A Priartintas tiesioginės peržiūros vaizdas
Vaizdui ekrane priartinti maždaug 8,3 karto, kad galėtumėte tiksliai sufokusuoti,
spauskite mygtuką X. Artinant pro objektyvą patenkantį vaizdą, ekrano
dešiniajame apatiniame kampe, pilkame rėmelyje, pasirodo navigacijos langas.
Ekrane nematomoms kadro sritims paslinkti naudokite kryptinį valdiklį arba
nuspauskite W (Q), kad atitolintumėte vaizdą.
X mygtukas
Navigacijos langas
33
A Fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu
Ekrane gali matytis dantytų kraštų, spalvų kontūrų, muaro ir šviesių dėmių, be to,
kai kuriose vietose, kur yra blykčiojančių ar kitokių trumpalaikių šviesos šaltinių,
arba jei objektas trumpai apšviečiamas stroboskopu ar kitu intensyviu
momentinės šviesos šaltiniu, gali matytis ryškių sričių arba juostų. Šie artefaktai
galutinėse nuotraukose nebus matomi. Be to, jei objektai juda, ypač kai
fotoaparatas sukamas horizontaliai arba objektas pralekia per kadrą dideliu
greičiu, gali atsirasti iškraipymų. Mirgėjimą ir juostas, ekrane matomas šviečiant
fluorescencinėms, gyvsidabrio garų arba natrio lempoms, galima sumažinti
naudojant parinktį Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) (0 71), nors šie
artefaktai, esant tam tikram užrakto greičiui, vis tiek gali matytis galutinėje
nuotraukoje. Nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą ryškų šviesos šaltinį. Jei
nesilaikysite šios atsargumo priemonės, rizikuojate sugadinti fotoaparato
vidines grandines. Pasukus režimo pasirinkimo ratuką į padėtį g arba iš
g – į kitą nustatymą, tiesioginė peržiūra automatiškai nutraukiama.
Norint, kad pro vaizdo ieškiklį nepatektų šviesos, kuri gali matytis nuotraukose
arba pakeisti ekspoziciją, prieš fotografuojant nepriglaudus akies prie vaizdo
ieškiklio, rekomenduojama uždengti jį ranka ar kitu daiktu, pvz., papildomu
okuliaro dangteliu.
34
Nuotraukų peržiūra
Spustelint K, ekrane parodoma nuotrauka.
K mygtukas
Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų,
spauskite 4 arba 2.
❚❚ Miniatiūrų atkūrimas
Jei norite, kad vaizdai būtų rodomi keturių,
devynių ar 72 sumažintų nuotraukų lapuose
(miniatiūrų atkūrimas), spauskite mygtuką
W (Q). Vaizdus žymėkite kryptiniu valdikliu
arba komandų ratuku, o pažymėtam vaizdui
atverti per visą kadrą spauskite J. Rodomų
vaizdų skaičiui sumažinti spauskite X.
W (Q) mygtukas
35
❚❚ Kalendoriaus atkūrimas
Norėdami peržiūrėti parinktos dienos vaizdus Datų sąrašas
(kalendoriaus atkūrimas), spauskite mygtuką
W (Q), kol rodomi 72 vaizdai. Perjungimui iš
datų sąrašo į parinktos dienos miniatiūrų
sąrašą ir atvirkščiai spauskite mygtuką W (Q).
Datų sąraše rodomas datas arba miniatiūrų
sąraše rodomas nuotraukas žymėkite
kryptiniu valdikliu. Jei, žymikliui esant datų
sąraše, norite grįžti į 72 kadrų atkūrimo rodinį,
Miniatiūrų sąrašas
spauskite X.
36
Nereikalingų nuotraukų trynimas
Ekrane rodomai nuotraukai ištrinti spauskite mygtuką O. Atminkite:
ištrintų nuotraukų negalima atkurti.
1 Atverkite nuotrauką.
Atverkite nuotrauką, kurią norite trinti.
K mygtukas
2 Ištrinkite nuotrauką.
Paspauskite mygtuką O. Atveriamas
patvirtinimo dialogo langas. Vaizdui ištrinti
ir grįžti į atkūrimo rodinį paspauskite
mygtuką O dar kartą.
O mygtukas
37
Filmavimas
Įjungus tiesioginės peržiūros režimą, galima filmuoti.
1 Paspauskite mygtuką a.
Ekrane pasirodo per objektyvą patenkantis
vaizdas.
D Piktograma 0
Piktograma 0 rodo, kad filmuoti negalima.
a mygtukas
2 Paruoškite fotoaparatą.
Dešine ranka paimkite rankeną, o kaire ranka prilaikykite fotoaparato
korpusą ar objektyvą.
3 Fokusuokite.
Fokusavimui paspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką.
38
4 Pradėkite filmuoti.
Filmavimui pradėti paspauskite filmavimo
mygtuką. Ekrane pateikiama įrašymo
indikacija ir likęs laikas.
Filmavimo mygtukas
Įrašymo indikacija
Likęs laikas
5 Baikite filmavimą.
Filmavimui baigti dar kartą paspauskite
filmavimo mygtuką. Pasiekus maksimalią
trukmę, užsipildžius atminties kortelei arba
parinkus kitą režimą, filmavimas baigiamas
automatiškai. Tiesioginės peržiūros
režimui išjungti paspauskite mygtuką a.
39
A Maksimali trukmė
Maksimalus atskirų filmų failų dydis yra 4 GB. Maksimali trukmė priklauso nuo
fotografavimo meniu nurodytų parinkčių Movie settings (filmo nustatymai) >
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) ir Movie quality (filmo
kokybė) (0 70), kaip parodyta toliau. Atkreipkite dėmesį, kad priklausomai nuo
atminties kortelės rašymo greičio filmavimas gali būti sustabdytas nepasiekus
šios trukmės.
Maksimali trukmė 2
Kadro dydis/kadrų greitis 1
L 1920×1080; 60p
10 min.
M 1920×1080; 50p
N 1920×1080; 30p
High quality
O 1920×1080; 25p
(aukšta kokybė)
P 1920×1080; 24p
20 min.
Q 1280× 720; 60p
R 1280× 720; 50p
t 1920×1080; 60p
20 min.
u 1920×1080; 50p
r 1920×1080; 30p
Normal
s 1920×1080; 25p
(standartinė)
k 1920×1080; 24p
29 min. 59 sek.
l 1280× 720; 60p
o 1280× 720; 50p
1 Apytikslė vertė. Faktinis kadrų greitis 60p, 50p, 30p, 25p ir 24p atveju atitinkamai siekia 59,94, 50, 29,97,
25 ir 23,976 fps.
2 Filmai, įrašyti miniatiūros efekto režimu, atkuriami būna iki trijų minučių trukmės.
Filmo kokybė
40
D Filmavimas
Kai aplinka apšviečiama fluorescencinėmis, gyvsidabrio garų ar natrio lempomis
arba filmuojami judantys objektai, ypač kai fotoaparatas sukamas lanku
horizontaliai arba objektas juda kadre horizontaliai dideliu greičiu, ekrane ir
galutiniame filme gali matytis mirgėjimas, juostelės ar iškraipymai (mirgėjimą ir
juosteles galima sumažinti nustačius parinktį Flicker reduction (mirgėjimo
mažinimas); 0 71). Taip pat gali pasirodyti dantytų kraštų, neteisingai
vaizduojamų spalvų, muaro ar šviesių dėmių. Kadre užfiksavus blyksintį ar kitą
trumpalaikį šviesos šaltinį arba objektą trumpam apšvietus stroboskopu ar kitu
momentinės intensyvios šviesos šaltiniu, kai kuriose kadro srityse gali pasirodyti
šviesių sričių arba juostų. Nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą ryškų šviesos
šaltinį. Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, rizikuojate sugadinti
fotoaparato vidines grandines.
Fotoaparatas gali įrašyti vaizdą ir garsą. Filmavimo metu neuždenkite mikrofono.
Atminkite, kad integruotas mikrofonas gali įrašyti objektyvo skleidžiamą
automatinio fokusavimo ir virpesių mažinimo funkcijų garsą.
Filmuojant neįmanoma apšviesti aplinkos blykste.
D Atbulinio skaičiavimo rodinys
Atbulinio skaičiavimo rodinys ekrane pateikiamas iki tiesioginės peržiūros režimo
automatinio išjungimo likus 30 sek. Atsižvelgiant į filmavimo sąlygas, laikmatis
gali pasirodyti iš karto, vos pradėjus filmuoti. Atminkite: neatsižvelgiant į galimą
įrašymo trukmę, tiesioginės peržiūros režimas vis tiek bus automatiškai išjungtas,
kai tik pasibaigs laikmačio laikas.
41
Filmų peržiūra
Paspauskite K, kad pradėtumėte atkurti, ir slinkite per nuotraukas, kol
pasirodys filmas (indikuojamas piktograma 1).
Mygtukas K
Spustelėkite J, kad pradėtumėte atkurti. Jūsų esama vieta nurodoma
filmo eigos juostoje.
1 piktograma
Trukmė
Esama vieta/bendra trukmė
Filmo eigos juosta
42
Orientyras
Garsumas
Galima atlikti tokius veiksmus:
Funkcija
Veiksmas
Pristabdyti
Aprašymas
Atkūrimo pristabdymas.
Atkūrimo tęsimas, kai filmas buvo
pristabdytas arba filmo sukimo atgal/
pirmyn metu.
Greitis didėja su kiekvienu spustelėjimu: 2,
4, 8 ir 16 kartų. Jei norite peršokti į filmo
pradžią ar pabaigą, nuspauskite ir
palaikykite mygtuką (pirmasis kadras
nurodomas piktograma h, pateikiama
ekrano viršutiniame dešiniajame kampe,
paskutinis – piktograma i). Jei atkūrimas
pristabdytas, filmas sukamas atgal arba
pirmyn po vieną kadrą. Jei norite sukti
atgal ar pirmyn nepertraukiamai, laikykite
mygtuką nuspaustą.
Atkurti
Sukti pirmyn/atgal
Pradėti sulėtintą
atkūrimą
Sulėtintam atkūrimui pradėti paspauskite
3, kol filmas yra pristabdytas.
Peršokti 10 sek.
Kad peršoktumėte pirmyn ar atgal 10 sek.,
pasukite komandų ratuką.
Nustatyti garsumą
Grįžti į viso kadro
atkūrimo rodinį
X/W (Q)
K/
Norėdami padidinti garsumą, spauskite X,
o norėdami sumažinti – W (Q).
Grįžimui į viso kadro atkūrimo rodinį
spauskite K arba 1.
43
Nereikalingų filmų trynimas
Ekrane rodomam filmui ištrinti spauskite mygtuką O. Atminkite: ištrintų
filmų negalima atkurti.
1 Atverkite filmą.
Atverkite filmą, kurį norite trinti.
K mygtukas
2 Ištrinkite filmą.
Spauskite mygtuką O. Atveriamas
patvirtinimo dialogo langas. Filmui ištrinti
ir grįžti į atkūrimo rodinį paspauskite
mygtuką O dar kartą.
O mygtukas
44
Vadovo režimas
Vadovas
Įjungus vadovo režimą, galima pasiekti įvairias dažnai
naudojamas ir naudingas funkcijas. Režimo
pasirinkimo ratuką pasukus į padėtį g, atveriamas
vadovo pradžios rodinys.
Akumuliatoriaus daviklis (0 26)
Likusių ekspozicijų skaičius (0 26)
Fotografavimo režimas: ant fotografavimo režimo
piktogramos pasirodo vadovo režimo indikacija.
Rinkitės iš šių elementų:
Shoot (fotografavimas)
Fotografuokite.
View/delete (peržiūra/trynimas)
Peržiūrėkite ir (arba) ištrinkite
nuotraukas.
Retouch (retušavimas)
Retušuokite nuotraukas.
Set up (sąranka)
Keiskite fotoaparato nustatymus.
45
Vadovo režimo meniu
Šiems meniu atverti pažymėkite Shoot (fotografavimas), View/delete
(peržiūra/trynimas), Retouch (retušavimas) arba Set up (sąranka) ir
spauskite J.
❚❚ Shoot (fotografavimas)
Easy operation (paprastas
valdymas)
4 Auto (automatinis)
Advanced operation (išplėstinis valdymas)
Soften backgrounds
(sušvelninti foną)
Derinama diafragma.
Bring more into focus
(sufokusuoti platesnę sritį)
Freeze motion (people)
(sustabdyti judesį
(žmonės))
Freeze motion (vehicles)
Parenkamas užrakto
$ (sustabdyti judesį
greitis.
(transporto priemonės))
#
5 No flash (be blykstės)
9
Distant subjects (tolimi
objektai)
Close-ups
! (fotografavimas
stambiu planu)
Sleeping faces
8 (miegančių žmonių
veidai)
Moving subjects
9
(judantys objektai)
Landscapes
7
(kraštovaizdžiai)
6 Portraits (portretai)
Night portrait
"
(naktinis portretas)
Photograph night
landscapes
5
(fotografuoti naktinius
kraštovaizdžius)
Show water flowing (rodyti
vandens tėkmę)
Capture reds in sunsets
(užfiksuoti saulėlydžio
raudonį) *
H
Suderinamas baltos
spalvos balansas, kad
pavyktų užfiksuoti
sodrias saulėlydžio
spalvas.
Take bright photos (daryti
šviesias nuotraukas) *
Suderinama ekspozicijos
kompensavimo vertė, kad
daromos nuotraukos būtų
Take dark (low key) photos
šviesios (šviesūs tonai)
(daryti tamsias (tamsių
arba tamsios (tamsūs
tonų) nuotraukas) *
tonai).
* Veikia kitus meniu Advanced operation (išplėstinis valdymas) elementus. Kad
atkurtumėte numatytuosius nustatymus, išjunkite fotoaparatą ir vėl jį įjunkite.
46
Pradėti fotografuoti
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
• Use the viewfinder (naudoti vaizdo ieškiklį)
• Use live view (naudoti tiesioginės peržiūros
režimą)
• Shoot movies (filmuoti)
Daugiau nustatymų
Jei rodoma More settings (daugiau nustatymų),
galima pažymėti šią parinktį ir paspausti 2 toliau
nurodytiems nustatymams atverti (pasiekiami
nustatymai priklauso nuo nurodytos
fotografavimo parinkties):
• Flash settings (blykstės nustatymai) > Flash
mode (blykstės režimas)
• Flash settings (blykstės nustatymai) > Flash
compensation (blykstės kompensavimas)
• Release mode (atleidimo režimas)
• ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
nustatymai) > ISO sensitivity (ISO jautrumas)
• ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
nustatymai) > Auto ISO sensitivity control
(automatinis ISO jautrumo valdymas)
• Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
• Exposure compensation (ekspozicijos
kompensavimas)
• White balance (baltos spalvos balansas)
❚❚ View/delete (peržiūra/trynimas)
View single photos (peržiūrėti pavienes
nuotraukas)
View multiple photos (peržiūrėti daugiau
nuotraukų)
Choose a date (pasirinkti datą)
View a slide show (rodyti skaidrių peržiūrą)
Delete photos (trinti nuotraukas)
A Vadovo režimas
Pasukus režimo pasirinkimo ratuką į kito nustatymo padėtį ar išjungus
fotoaparatą, grąžinamas vadovo režimas Easy operation (paprastas
valdymas) > Auto (automatinis).
47
❚❚ Retouch (retušavimas)
Trim (apkarpyti)
Filter effects (cross screen) (filtrų efektai
(kryžminis filtras))
Filter effects (soft) (filtrų efektai (švelnus))
Photo illustration (nuotraukos iliustracija)
Miniature effect (miniatiūros efektas)
Selective color (atrankinė spalva)
❚❚ Set up (sąranka)
Image quality (vaizdo kokybė)
Image size (vaizdo dydis)
Auto off timers (automatinio išjungimo
laikmačiai)
Date stamp (datos žyma)
Display and sound settings (ekrano ir garso
nustatymai)
Monitor brightness (ekrano šviesumas)
Info background color (informacijos fono
spalva)
Auto info display (automatinis informacijos
rodymas)
Beep (garsinis signalas)
Movie settings (filmo nustatymai)
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų
greitis)
Movie quality (filmo kokybė)
Microphone (mikrofonas)
Wind noise reduction (vėjo triukšmo
mažinimas)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
Playback display options (atkūrimo rodinių
parinktys)
Clock and language (laikrodis ir kalba)
Format memory card (formatuoti atminties
kortelę)
HDMI
Airplane mode (skrydžio režimas)
Smart device connection (ryšys su išmaniuoju
prietaisu)
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) *
Slot empty release lock (atleidimo blokavimas
esant tuščiam lizdui)
* Įmanoma naudoti tik įdėjus tinkamą Eye-Fi atminties kortelę.
Pakeistos nustatymų parinktys, išskyrus Flicker reduction (mirgėjimo
mažinimas), Clock and language (laikrodis ir kalba), Format
memory card (formatuoti atminties kortelę), HDMI, Airplane mode
(skrydžio režimas), Smart device connection (ryšys su išmaniuoju
prietaisu), Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) ir Slot empty release
lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui), taikomos tik esant
įjungtam vadovo režimui ir kitiems fotografavimo režimams neturi
įtakos.
48
Vadovo naudojimas
Kai rodomas vadovas, galima atlikti tokius veiksmus:
Funkcija
Veiksmas
Grįžti į vadovo
pradžios rodinį
Įjungti ekraną
Pažymėti meniu
Aprašymas
Paspauskite G, kad įjungtumėte ekraną
arba grįžtumėte į vadovo pradžios rodinį.
G mygtukas
Spauskite 1, 3, 4 arba 2 meniu
pažymėti.
Spauskite 1 arba 3 meniu parinktims
pažymėti.
Spauskite 1, 3, 4 arba 2 parinktims
pažymėti rodiniuose, kurių pavyzdys
iliustruojamas toliau.
Pažymėti parinktis
Parinkti pažymėtą
meniu arba parinktį
Paspauskite J pažymėtam meniu arba
parinkčiai parinkti.
49
Funkcija
Veiksmas
Aprašymas
Spustelėkite 4, kad grįžtumėte į ankstesnį
rodinį.
Nustatymų derinimo atsisakymui ir
grįžimui į ankstesnį rodinį iš tokių rodinių,
kaip iliustruojamas toliau, pažymėkite & ir
spauskite J.
Grįžti į ankstesnį
rodinį
Jei ekrano apatiniame kairiajame kampe
pasirodo piktograma d, spaudžiant
mygtuką W (Q) galima atverti žinyną.
Slinkimui per ekraną spauskite 1 arba 3, o
išėjimui paspauskite W (Q) dar kartą.
Peržiūrėti žinyną
W (Q)
mygtukas
50
d (žinyno) piktograma
Nustatymų pritaikymas pagal objektą
arba situaciją (scenos režimas)
Fotoaparate yra galimybė rinktis scenos režimus. Parinkus scenos
režimą, nustatymai automatiškai optimizuojami, kad atitiktų parinktą
sceną. Kūrybingas fotografavimas tampa itin paprastu: tereikia nurodyti
režimą, sukomponuoti nuotrauką ir fotografuoti, kaip aprašyta 27
puslapyje.
Scenos, kurias galima parinkti režimo pasirinkimo
ratuku:
k Portrait (portretas)
m Sports (sportas)
l Landscape (kraštovaizdis)
n Close up (fotografavimas
stambiu planu)
p Child (vaikas)
o Night portrait (naktinis
portretas)
k Portrait (portretas)
Naudokite portretams fotografuoti, kad odos tonai atrodytų švelnūs ir
natūralūs. Jei objektas toli nuo fono arba naudojamas telefotografijos
objektyvas, fono detalės sušvelninamos, kompozicijai suteikiant gilumo
įspūdį.
l Landscape (kraštovaizdis)
Naudokite gyviems kraštovaizdžiams dienos metu fotografuoti.
Pastaba: integruota blykstė ir AF pagalbinio apšvietimo lemputė išjungiama.
p Child (vaikas)
Naudokite momentinėms vaikų nuotraukoms daryti. Drabužiai ir fono
detalės perteikiamos sodriomis spalvomis, tuo tarpu odos tonai išlieka
švelnūs ir natūralūs.
51
m Sports (sportas)
Didelis užrakto greitis leidžia sustabdyti dinamišką judesį fotografuojant
sporto renginius: nuotraukoje aiškiai išryškinamas pagrindinis veikėjas.
Pastaba: integruota blykstė ir AF pagalbinio apšvietimo lemputė išjungiama.
n Close up (fotografavimas stambiu planu)
Naudojamas gėlėms, vabzdžiams ir kitiems smulkiems objektams
stambiu planu fotografuoti (fokusuojant nedideliu atstumu nutolusius
objektus galima naudoti makroobjektyvą).
o Night portrait (naktinis portretas)
Naudokite natūraliam balansui tarp fotografuojamo asmens ir fono
pasiekti, kai apšvietimas itin silpnas.
A Kaip išvengti suliejimo
Kad fotografuodami mažu užrakto greičiu išvengtumėte suliejimo, susidarančio
dėl fotoaparato drebėjimo, naudokite trikojį.
52
Specialieji efektai
Specialiuosius efektus galima naudoti fotografuojant ir filmuojant.
Toliau nurodytus efektus galima pasirinkti pasukus režimo pasirinkimo
ratuką į padėtį q ir sukant komandų ratuką, kol ekrane pasirodys
pageidaujamas efektas.
Režimo
pasirinkimo
ratukas
Komandų ratukas
Ekranas
% Night vision (naktinis
matymas)
( Miniature effect (miniatiūros
efektas)
S Super vivid (itin sodrus)
3 Selective color (atrankinė
spalva)
T Pop
1 Silhouette (siluetas)
U Photo illustration
(nuotraukos iliustracija)
2 High key (šviesūs tonai)
' Toy camera effect (žaislinio
fotoaparato efektas)
3 Low key (tamsūs tonai)
% Night vision (naktinis matymas)
Naudokite tamsoje, kad įrašytumėte vienspalvius vaizdus esant dideliam
ISO jautrumui.
Pastaba: automatinis fokusavimas veikia tik įjungus tiesioginės peržiūros režimą.
Jei fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti, naudokite rankinio fokusavimo funkciją.
Integruota blykstė ir AF pagalbinio apšvietimo lemputė išjungiama.
53
S Super vivid (itin sodrus)
Padidinamas bendrasis sodrumas ir kontrastas, kad vaizdas būtų
gyvesnis.
T Pop
Padidinamas bendrasis sodrumas, kad vaizdas būtų gyvesnis.
U Photo illustration (nuotraukos iliustracija)
Paaštrinkite kontūrus ir supaprastinkite spalvas, kad gautumėte plakato
efektą, kurį galima suderinti įjungus tiesioginės peržiūros režimą (0 56).
Pastaba: šiuo režimu įrašyti filmai atkuriami kaip skaidrių peržiūra, sudaryta iš
nuotraukų serijos.
' Toy camera effect (žaislinio fotoaparato efektas)
Kurkite nuotraukas ir filmus, kurie atrodo tarsi įrašyti žaisliniu
fotoaparatu. Efektą galima suderinti įjungus tiesioginės peržiūros režimą
(0 57).
( Miniature effect (miniatiūros efektas)
Kurkite nuotraukas, kurios atrodytų tarsi dioramų nuotraukos. Geriausiai
atrodo fotografuojant iš didelio aukščio. Filmai, įrašyti esant įjungtam
miniatiūros efektui, gali būti atkuriami dideliu greičiu, suglaudinant 45
minutes 1 920 × 1 080/30p raiška filmuotos medžiagos į filmą, atkuriamą
per maždaug tris minutes. Efektą galima suderinti įjungus tiesioginės
peržiūros režimą (0 58).
Pastaba: filmuojant garsas neįrašomas. Integruota blykstė ir AF pagalbinio
apšvietimo lemputė išjungiama.
3 Selective color (atrankinė spalva)
Visos spalvos (išskyrus pasirinktas) įrašomos nespalvotu režimu. Efektą
galima suderinti įjungus tiesioginės peržiūros režimą (0 60).
Pastaba: integruota blykstė išjungiama.
54
1 Silhouette (siluetas)
Objektų siluetai ryškiame fone.
Pastaba: integruota blykstė išjungiama.
2 High key (šviesūs tonai)
Naudokite, kai scenos šviesios, kad sukurtumėte tarsi šviesa užlietus
vaizdus.
Pastaba: integruota blykstė išjungiama.
3 Low key (tamsūs tonai)
Naudokite, kai scenos tamsios, kad sukurtumėte tamsius, mažai
apšviestus vaizdus su akcentuotomis, ryškiai apšviestomis sritimis.
Pastaba: integruota blykstė išjungiama.
A Kaip išvengti suliejimo
Kad fotografuodami mažu užrakto greičiu išvengtumėte suliejimo, susidarančio
dėl fotoaparato drebėjimo, naudokite trikojį.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) formatu fotografuoti neįmanoma įjungus režimą %, S, T, U, ', (
arba 3. Nuotraukos, padarytos nustačius parinktį NEF (RAW) arba NEF (RAW) +
aukštos kokybės JPEG, kai įjungtas bet kuris iš minėtų režimų, įrašomos JPEG
formatu. Vaizdai, sukurti esant parinktiems šiems nustatymams, įrašomi aukštos
kokybės JPEG formatu.
A Režimas U ir (
Filmuojant automatinio fokusavimo funkcija neveikia. Sumažėja ne tik
tiesioginės peržiūros vaizdo atnaujinimo dažnis, bet ir nepertraukiamo atleidimo
režimo maksimali kadrų sparta. Jei esant įjungtam tiesioginės peržiūros
fotografavimo režimui pasinaudojama automatinio fokusavimo funkcija,
tiesioginė peržiūra nutraukiama.
55
Tiesioginės peržiūros metu pasiekiamos parinktys
Parinkto efekto nustatymai derinami tiesioginės peržiūros rodinyje.
❚❚ U Photo illustration (nuotraukos iliustracija)
1 Įjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Paspauskite mygtuką a. Ekrane pasirodo
per objektyvą patenkantis vaizdas.
a mygtukas
2 Suderinkite kontūro storį.
Dešinėje iliustruojamoms parinktims
atverti spauskite J. Spauskite 4 arba 2
kontūrams pastorinti arba paploninti.
3 Paspauskite J.
Baigę derinti nustatymus, išeisite paspausdami J. Tiesioginės
peržiūros režimui išjungti spauskite mygtuką a.
56
❚❚ ' Toy camera effect (žaislinio fotoaparato efektas)
1 Įjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Paspauskite mygtuką a. Ekrane pasirodo
per objektyvą patenkantis vaizdas.
a mygtukas
2 Suderinkite parinktis.
Dešinėje iliustruojamoms parinktims
atverti spauskite J. Spauskite 1 arba 3
parinkčiai Vividness (gyvumas) arba
Vignetting (vinjetavimas) pažymėti ir
spauskite 4 arba 2 jai pakeisti.
Suderinkite gyvumą, kad spalvos būtų
daugiau ar mažiau įsodrintos, ir pagal pageidavimą nustatykite
vinjetavimo efektą.
3 Paspauskite J.
Baigę derinti nustatymus, išeisite paspausdami J. Tiesioginės
peržiūros režimui išjungti spauskite mygtuką a.
57
❚❚ ( Miniature effect (miniatiūros efektas)
1 Įjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Paspauskite mygtuką a. Ekrane pasirodo
per objektyvą patenkantis vaizdas.
a mygtukas
2 Nustatykite fokusavimo tašką.
Kryptiniu valdikliu nustatykite fokusavimo
tašką srityje, kuri bus sufokusuota, ir iki
pusės nuspauskite užrakto atleidimo
mygtuką, kad sufokusuotumėte. Kad
laikinai pašalintumėte miniatiūros efekto
parinktis iš ekrano ir padidintumėte rodinį
ekrane tikslesniam fokusavimui pasiekti, spauskite X. Miniatiūrų
efekto rodiniui grąžinti spauskite W (Q).
3 Atverkite parinktis.
Spustelėkite J, kad būtų pateiktos
miniatiūrų efekto parinktys.
58
4 Suderinkite parinktis.
Sufokusuotos srities orientacijai parinkti
spauskite 4 arba 2, o jos pločiui suderinti
spauskite 1 arba 3.
5 Paspauskite J.
Baigę derinti nustatymus, išeisite paspausdami J. Tiesioginės
peržiūros režimui išjungti spauskite mygtuką a.
59
❚❚ 3 Selective color (atrankinė spalva)
1 Įjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Paspauskite mygtuką a. Ekrane pasirodo
per objektyvą patenkantis vaizdas.
a mygtukas
2 Atverkite parinktis.
Spustelėkite J, kad būtų pateiktos
atrankinės spalvos parinktys.
3 Pasirinkite spalvą.
Pasirinkta spalva
Sukomponuokite objektą baltame
kvadratėlyje ekrano centre ir spustelėkite
1, kad pasirinktumėte objekto spalvą, kuri
galutiniame vaizde liks nepakitusi
(fotoaparatui gali kilti problemų aptinkant
nesodrias spalvas, todėl pasirinkite
sodrią). Kad priartintumėte vaizdą ekrano
centre ir galėtumėte tiksliau pasirinkti
spalvą, spauskite X. Jei norite atitolinti, spauskite W (Q).
60
4 Nurodykite spalvų diapazoną.
Spauskite 1 arba 3, kad padidintumėte
arba sumažintumėte diapazoną panašių
atspalvių, kurie bus įtraukti į galutinį
vaizdą. Pasirinkite vertes nuo 1 iki 7.
Atminkite, kad nurodžius didesnę vertę
gali būti įtraukti kitų spalvų atspalviai.
Spalvų diapazonas
5 Pasirinkite papildomas spalvas.
Norint pasirinkti papildomas spalvas, reikia
komandų ratuko pasukimu pažymėti
antrąjį iš trijų spalvų laukelių ekrano viršuje
ir pakartoti 3–4 veiksmus šiai spalvai
parinkti. Jei pageidaujate, pakartokite tą
patį ir su trečiąja spalva. Pažymėtai spalvai
atžymėti spustelėkite O (visoms spalvoms
pašalinti nuspauskite O ir palaikykite; pasirodžius patvirtinimo
dialogo langui, pasirinkite Yes (taip)).
6 Paspauskite J.
Baigę derinti nustatymus, išeisite paspausdami J. Fotografavimo
metu spalvotai bus įrašyti tik pasirinktų atspalvių objektai, o visi kiti
bus įrašyti nespalvotai. Tiesioginės peržiūros režimui išjungti
spauskite mygtuką a.
61
P, S, A ir M režimai
Režimą P, S, A arba M galima parinkti sukant režimo
pasirinkimo ratuką. Kiekvienas iš jų skirtas įvairiai
reguliuoti užrakto greičiui ir diafragmai:
Režimas
P
Programuojamas
automatinis (0 63)
S
Automatinis užrakto
pirmumas (0 63)
A
Automatinis
diafragmos pirmumas
(0 64)
M Rankinis (0 65)
Aprašymas
Rekomenduojama naudoti momentinėms
nuotraukoms ir tada, kai trūksta laiko reguliuoti
fotoaparato nustatymus. Fotoaparatas nustato
užrakto greitį ir diafragmą taip, kad ekspozicija
būtų optimali.
Naudojama norint sustabdyti arba sulieti judantį
vaizdą. Naudotojas nurodo užrakto greitį, o
fotoaparatas parenka diafragmą, kad būtų pasiekti
geriausi rezultatai.
Naudokite norėdami sulieti foną arba išgauti
sufokusuotą ir pirmo plano, ir fono vaizdą.
Naudotojas nurodo diafragmą, o fotoaparatas
parenka užrakto greitį, kad būtų pasiekti geriausi
rezultatai.
Naudotojas reguliuoja ir užrakto greitį, ir
diafragmą. Jei reikia ilgalaikės ekspozicijos, galima
nustatyti užrakto greičio parinktį ilgalaikė
ekspozicija bulb arba laikas.
A Integruotos blykstės naudojimas
Norėdami fotografuoti su blykste, spustelėkite mygtuką M (Y), kad pakeltumėte
blykstę.
62
Režimas P (programuojamas automatinis)
Šis režimas rekomenduojamas momentinėms nuotraukoms ir tuomet,
kai norite, kad fotoaparatas pats nustatytų užrakto greitį ir diafragmą.
Fotoaparatas automatiškai nustato užrakto greitį ir diafragmą, kad
beveik kiekvienu atveju užtikrintų optimalią ekspoziciją.
Režimas S (automatinis užrakto pirmumas)
Automatinio užrakto pirmumo režimu jūs
pasirenkate užrakto išlaikymą, o fotoaparatas
automatiškai nustato diafragmą, kuri užtikrins
geriausią ekspoziciją. Sukite komandų ratuką,
kad pasirinktumėte norimą užrakto greitį:
sukite dešinėn, kad greitis būtų didesnis, arba
kairėn, kad būtų mažesnis.
Komandų ratukas
63
Režimas A (automatinis diafragmos pirmumas)
Automatinio diafragmos pirmumo režimu jūs
pasirenkate diafragmą, o fotoaparatas
automatiškai nustato užrakto greitį, kuris
užtikrins geriausią ekspoziciją. Pasukite
komandų ratuką kairėn, kad gautumėte
didesnę diafragmą (mažesni f skaičiai), arba
dešinėn, kad diafragma būtų mažesnė (didesni
f skaičiai).
64
Komandų ratukas
Režimas M (rankinis)
Kai įjungtas rankinis režimas, galima reguliuoti ir užrakto greitį, ir
diafragmą. Tikrindami ekspozicijos rodiklį (0 66), nustatykite užrakto
greitį ir diafragmą. Užrakto greitis parenkamas sukant komandų ratuką
(dešinėn, jei norite didesnio greičio, arba kairėn, jei mažesnio).
Diafragmai nustatyti laikykite nuspaustą mygtuką E (N) ir sukite
komandų ratuką (kairėn, kad gautumėte didesnę diafragmą/mažesnius f
skaičius, ir dešinėn, kad gautumėte mažesnę diafragmą/didesnius f
skaičius).
Užrakto greitis
Komandų ratukas
Diafragma
E (N) mygtukas
Komandų ratukas
65
A Užrakto greitis ir diafragma
Užrakto greitis ir diafragma rodomi vaizdo ieškiklyje ir informaciniame ekrane.
Užrakto greitis
Diafragma
Didelis užrakto greitis (šiame
pavyzdyje – 1/1 600 sek.) sustabdo judesį.
Mažas užrakto greitis (čia – 1 sek.)
sulieja judesį.
Didelė diafragma (pvz., f/5,6 (atminkite:
kuo mažesnis f skaičius, tuo didesnė
diafragma)) sulieja detales priešais
pagrindinį objektą ir už jo.
Maža diafragma (šiuo atveju – f/22)
išryškina foną ir priekinį planą.
A Ekspozicijos rodiklis
Optimali ekspozicija
66
Eksponuota per mažai 1/3 EV
Eksponuota per daug daugiau
nei 2 EV
Ekspozicijos kompensavimas
Kai įjungtas režimas P, S, A, bet kuris scenos režimas ir %, ekspozicijos
kompensavimo funkcija keičia fotoaparato siūlomą ekspozicijos vertę,
kad nuotraukos būtų šviesesnės arba tamsesnės (0 96). Apskritai,
naudojant teigiamas vertes, objektas atrodo šviesesnis, o naudojant
neigiamas – tamsesnis.
–1 EV
Be ekspozicijos
kompensavimo
+1 EV
67
Kad pasirinktumėte ekspozicijos kompensavimo vertę, laikykite
mygtuką E (N) nuspaustą ir sukite komandų ratuką, kol vaizdo ieškiklyje
arba informaciniame ekrane pasirodys pageidaujama vertė.
+
E (N) mygtukas
Komandų ratukas
–0,3 EV
Informacinis ekranas
+2 EV
Standartinę ekspoziciją galima grąžinti nustatant ekspozicijos
kompensavimo vertę ±0. Kai įjungtas režimas P, S, A arba M, išjungiant
fotoaparatą ekspozicijos kompensavimo vertė nepakeičiama
numatytąja. Jei įjungtas kuris nors scenos režimas arba režimas %,
ekspozicijos kompensavimo vertė pakeičiama numatytąja, kai režimas
perjungiamas į kitą arba fotoaparatas išjungiamas.
A Informacinis ekranas
Ekspozicijos kompensavimo parinktis galima
pasiekti ir iš informacinio ekrano (0 9).
68
Fotoaparato meniu
Daugelį fotografavimo, atkūrimo ir sąrankos
funkcijų galima rasti fotoaparato meniu. Jei
norite atverti meniu, paspauskite mygtuką
G.
G mygtukas
Kortelės
Rinkitės iš toliau pateikiamų meniu:
• D: atkūrimas (0 70)
• N: retušavimas (0 72)
• C: fotografavimas (0 70)
• m: paskutiniai nustatymai (0 72)
• B: sąranka (0 71)
Slinktukas rodo padėtį tuo metu
naudojamame meniu.
Esamą kiekvienos parinkties
nustatymą rodo piktograma.
Meniu parinktys
Parinktys tuo metu naudojamame
meniu.
Žinyno piktograma (0 73)
69
Meniu parinktys
❚❚ D Atkūrimo meniu: vaizdų tvarkymas
Delete (trinti)
Playback folder (atkūrimo aplankas)
Playback display options (atkūrimo rodinių
parinktys)
Image review (vaizdo peržiūra)
Auto image rotation (automatinis vaizdo
sukimas)
Rotate tall (sukti vertikalias)
Slide show (skaidrių peržiūra)
Rating (vertinti)
Select to send to smart device (pasirinkti
siuntimui į išmanųjį prietaisą)
❚❚ C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys
Reset shooting menu (atstatyti fotografavimo
meniu)
Image quality (vaizdo kokybė)
Image size (vaizdo dydis)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
nustatymai)
White balance (baltos spalvos balansas)
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
Color space (spalvų erdvė)
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
Noise reduction (triukšmo mažinimas)
Vignette control (vinjetės kontrolė)
Auto distortion control (automatinė
iškraipymų kontrolė)
Focus mode (fokusavimo režimas)
AF-area mode (AF sričių režimas)
Built-in AF-assist illuminator (integruotas AF
pagalbinis apšvietimas)
Metering (matavimas)
Flash cntrl for built-in flash/Optional flash
(integruotos blykstės valdymas/papildoma
blykstė)
Optical VR (optinis virpesių mažinimas) *
Movie settings (filmo nustatymai)
* Įmanoma tik naudojant šiai funkcijai pritaikytus objektyvus.
70
❚❚ B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Reset setup options (atstatyti sąrankos
parinktis)
Format memory card (formatuoti atminties
kortelę)
Date stamp (datos žyma)
Time zone and date (laiko juosta ir data) 1
Language (kalba) 1
Monitor brightness (ekrano šviesumas)
Info display format (informacijos vaizdavimo
formatas)
Auto info display (automatinis informacijos
rodymas)
Auto off timers (automatinio išjungimo
laikmačiai)
Self-timer (Automatinis laikmatis)
Remote on duration (ML-L3) (nuotolinio
valdymo trukmė (ML-L3))
Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą
veidrodį valymui) 2
Image Dust Off ref photo (vaizdo dulkių
šalinimo atskaitos nuotrauka)
Image comment (vaizdo komentaras)
Copyright information (informacija apie
autorių teises)
Beep (garsinis signalas)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
1
2
3
4
Buttons (mygtukai)
Rangefinder (tolimatis)
Manual focus ring in AF mode (rankinio
fokusavimo žiedas esant įjungtam
režimui AF) 3
File number sequence (failų numerių seka)
Storage folder (laikymo aplankas)
File naming (failų pavadinimo suteikimas)
HDMI
Location data (buvimo vietos duomenys)
Airplane mode (skrydžio režimas)
Connect to smart device (prisijungti prie
išmaniojo prietaiso)
Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį
prietaisą (automatiškai))
Bluetooth
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) 4
Conformity marking (atitikties ženklinimas)
Slot empty release lock (atleidimo blokavimas
esant tuščiam lizdui)
Reset all settings (atkurti visus nustatymus)
Firmware version (integruotos programinės
įrangos versija)
Numatytasis nustatymas priklauso nuo valstybės, kurioje pirktas gaminys.
Nepasiekiama, kai akumuliatorius beveik išsekęs.
Įmanoma tik naudojant šiai funkcijai pritaikytus objektyvus.
Pasiekiama tik įdėjus derančią Eye-Fi atminties kortelę.
71
❚❚ N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas)
Trim (apkarpyti)
Resize (keisti dydį)
D-Lighting
Quick retouch (greitasis retušavimas)
Red-eye correction (raudonų akių efekto
koregavimas)
Straighten (tiesinti)
Distortion control (iškraipymo valdymas)
Perspective control (perspektyvos valdymas)
Fisheye (180 laipsnių matymo kampo
objektyvas)
Filter effects (filtrų efektai)
Monochrome (vienspalvis)
Image overlay (vaizdo perdengimas)
Color outline (spalvos kontūras)
Photo illustration (nuotraukos iliustracija)
Color sketch (spalvotas eskizas)
Miniature effect (miniatiūros efektas)
Selective color (atrankinė spalva)
Painting (paveikslas)
Edit movie (montuoti filmą)
Side-by-side comparison (greta esančių
palyginimas) *
* Įmanoma naudoti, tik jeigu retušavimo meniu atveriamas paspaudžiant P ir
parenkant Retouch (retušuoti), kol viso kadro rodinyje pateikiamas retušuotas
vaizdas arba jo originalas.
❚❚ m Recent Settings (paskutiniai nustatymai)
Į paskutinių nustatymų meniu telpa dvidešimt vėliausiai naudotų
nustatymų.
A Daugiau informacijos
Informacijos apie individualias meniu parinktis rasite fotoaparato vidiniame
žinyne (0 73).
72
Fotoaparato meniu naudojimas
Fotoaparato meniu naršyti naudojamas kryptinis valdiklis ir mygtukas
J.
1: žymiklį perkelia aukštyn
Mygtukas J: parenka
pažymėtą elementą
4: atšaukia ir grįžta į ankstesnį
meniu
2: parenka pažymėtą
elementą arba pereina į
papildomą meniu
3: žymiklį perkelia žemyn
Norėdami naršyti meniu, vykdykite toliau pateikiamus veiksmus.
1 Atverkite meniu.
Jei norite atverti meniu, spauskite mygtuką
G.
G mygtukas
A d (žinyno) piktograma
Jei ekrano apatiniame kairiajame kampe rodoma piktograma d, paspaudžiant
mygtuką W (Q) galima atverti pažymėtos parinkties arba meniu elemento
aprašymą. Paspauskite 1 arba 3, jei norite slinkti ekranu. Paspauskite W (Q) dar
kartą, kad grįžtumėte į meniu.
W (Q) mygtukas
73
2 Pažymėkite šiuo metu
rodomo meniu piktogramą.
Jei norite pažymėti šiuo metu
rodomo meniu piktogramą,
spauskite 4.
3 Pasirinkite meniu.
Pageidaujamam meniu parinkti spauskite 1 arba 3.
4 Nustatykite žymiklį
parinktame meniu.
Jei norite nustatyti žymiklį
parinktame meniu, spauskite
2.
5 Pažymėkite meniu elementą.
Jei norite pažymėti meniu
elementą, spauskite 1 arba 3.
74
6 Atverkite parinktis.
Parinkto meniu elemento
parinktims atverti spauskite 2.
7 Pažymėkite parinktį.
Jei norite pažymėti parinktį,
spauskite 1 arba 3.
8 Parinkite pažymėtą elementą.
Spauskite J, jei norite parinkti pažymėtąjį
elementą. Jei norite išeiti neparinkę,
spauskite mygtuką G.
Įsidėmėkite:
• Meniu elementų, kurie rodomi pilki, tuo metu parinkti negalima.
• Spaudžiant 2, iš esmės pasiekiamas tas pats rezultatas, kaip ir
spaudžiant J, tačiau tam tikrais atvejais parinkimas įmanomas tik
spaudžiant J.
• Norėdami išeiti iš meniu ir grįžti į fotografavimo režimą, iki pusės
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką (0 31).
75
ViewNX-i
ViewNX-i diegimas
Nuotraukoms redaguoti, perkelti ir peržiūrėti atsisiųskite naujausią
ViewNX-i diegimo programos versiją iš toliau nurodytos interneto
svetainės ir įdiekite vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
Reikalingas interneto ryšys. Sistemai keliami reikalavimai ir kita
informacija pateikta jūsų regiono Nikon interneto svetainėje.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Nikon programinė įranga Capture NX-D naudojama redaguoti nuotraukoms
arba keisti NEF (RAW) formato nuotraukų nustatymams bei įrašyti jas kitais
formatais. Capture NX-D galima atsisiųsti iš šios interneto svetainės:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
76
ViewNX-i naudojimas
Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį
Prieš tęsdami įdiekite ViewNX-i (0 76).
1 Prijunkite USB laidą.
Išjunkite fotoaparatą, įsitikinkite, kad įdėta atminties kortelė,
prijunkite USB laidą (įsigyjamas atskirai), kaip parodyta, ir įjunkite
fotoaparatą.
D USB šakotuvai
Fotoaparatą prie kompiuterio junkite tiesiogiai, nejunkite laido per USB
šakotuvą ar klaviatūrą.
A Naudokite patikimą maitinimo šaltinį
Kad duomenų persiuntimas nenutrūktų, fotoaparato akumuliatorius turi būti
visiškai įkrautas.
A Laidų prijungimas
Prieš prijungdami arba atjungdami jungiamuosius laidus, išjunkite
fotoaparatą. Nenaudokite jėgos ir nebandykite jungčių kišti kampu.
77
2 Paleiskite ViewNX-i komponentą Nikon Transfer 2.
Jei atsiranda pranešimas, reikalaujantis parinkti programą,
nurodykite Nikon Transfer 2.
D Persiuntimo metu
Persiuntimo metu neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.
A Windows 7
Jei atveriamas iliustracijoje parodytas dialogo langas, parinkite
Nikon Transfer 2, kaip aprašyta toliau.
1 Skiltyje Import pictures and videos
(importuoti paveikslėlius ir vaizdo
įrašus) spustelėkite Change program
(keisti programą). Atveriamas programų
parinkimo dialogo langas. Parinkite
Nikon Transfer 2 ir spustelėkite OK (gerai).
2 Dukart spustelėkite
.
A Windows 10 ir Windows 8.1
Kai prijungiate fotoaparatą, Windows 10 ir
Windows 8.1 gali atverti automatinio
paleidimo langą. Palieskite arba spustelėkite
dialogo langą ir programai Nikon Transfer 2
paleisti palieskite arba spustelėkite
Nikon Transfer 2.
A OS X
Jei programa Nikon Transfer 2 nepaleidžiama automatiškai, patikrinkite, ar
fotoaparatas prijungtas, tada paleiskite Image Capture (programa, kuri
pateikiama kartu su OS X) ir nurodykite, kad kompiuteriui aptikus fotoaparatą
būtų paleidžiama programa Nikon Transfer 2.
78
3 Spustelėkite Start Transfer (pradėti perkėlimą).
Atminties kortelėje esančios nuotraukos nukopijuojamos į
kompiuterį.
Start Transfer (pradėti perkėlimą)
4 Nutraukite ryšį.
Persiuntimui pasibaigus, išjunkite fotoaparatą ir atjunkite USB laidą.
A Daugiau informacijos
Daugiau informacijos apie ViewNX-i naudojimą rasite internetiniame žinyne.
79
Techninės pastabos
Perskaitykite šį skyrių, kuriame rašoma apie suderinamus priedus,
fotoaparato valymą bei laikymą ir patariama, ką daryti, jei ekrane
rodomas klaidos pranešimas, arba jeigu kyla problemų naudojant
fotoaparatą.
Tinkami objektyvai
Šio fotoaparato automatinio fokusavimo funkcija veikia tik su AF-P ir E
arba G tipo AF-S objektyvais. AF-S objektyvų pavadinimai prasideda
raidėmis AF-S, o AF-P objektyvų – raidėmis AF-P. Informacijos apie tai, kaip
atpažinti objektyvus pagal tipą (D, E, G arba su procesoriumi), rasite 81
puslapyje. Su kitais automatinio fokusavimo (AF) objektyvais
automatinio fokusavimo funkcija neveikia. Toliau pateikiamoje lentelėje
nurodytos funkcijos, kurias galima naudoti, kai su tam pritaikytais
objektyvais fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį:
Fotoaparato nustatymas
z
z
—
—
—
—
MF (su
elektroniniu
tolimačiu)
z
z
z
z
z6
z6
—
z8
—
z
AF
Objektyvas 1
E tipo objektyvas
G tipo AF-S/AF-P NIKKOR
G tipo AF NIKKOR
D tipo objektyvas
PC-E NIKKOR serija 4, 5
PC Mikro 85 mm f/2,8 D 7
Kiti AF NIKKOR (išskyrus
objektyvus, skirtus F3AF)
AI-P NIKKOR
1
2
3
4
5
80
Fotografavimo
režimas
Fokusavimo režimas
9
Matavimo
sistema
MF
M
Kiti
režimai
L
M
N
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z3
z
z3
z
z
z
—
z
—
z
z
z
—
z
z
z2
z2
z2
—
z2
z2
z
z3
—
—
—
z
z3
—
—
—
Laikoma, kad prijungus AF-S telekonverterį, bendroji diafragma bus f/5,6 arba didesnė.
Įjungus taškinio matavimo režimą matuojama parinktame fokusavimo taške.
Ekspozicijos rodiklis išjungtas.
Sukant objektyvą PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED, jo slinkimo rankenėlė gali kliūti už fotoaparato korpuso.
Paslenkant ir (arba) pakreipiant objektyvą, pakeičiama ekspozicija.
6 Negalima naudoti su paslinkimo ar pakreipimo funkcija.
7 Pasiekti optimalią ekspoziciją pavyks tik tada, kai bus nustatyta didžiausia objektyvo diafragma ir jis bus
nepaslinktas ir nepakreiptas.
8 Jei objektyvais AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, (naujuoju) AF 28–85 mm f/3,5–4,5 arba
AF 28–85 mm f/3,5–4,5 maksimaliai priartinamas vaizdas, kai jie laikomi mažiausiu fokusavimo atstumu
nuo objekto, židinio daviklis (I) gali pasirodyti ir tuo atveju, jei vaizdas matiniame ieškiklio ekrane būna
nesufokusuotas. Prieš fotografuodami įsitikinkite, kad vaizdas ieškiklyje sufokusuotas.
9 Didžiausia diafragma f/5,6 arba didesnė.
D IX NIKKOR objektyvai
IX NIKKOR objektyvų naudoti negalima. Jei bandysite prijungti IX NIKKOR
objektyvą, kils pavojus sugadinti objektyvą arba fotoaparatą.
A Objektyvų su procesoriais ir G, E bei D tipo objektyvų atpažinimas
Objektyvus su procesoriumi galima atpažinti iš procesoriaus kontaktų, G, E ir D
tipo objektyvus – iš raidės, esančios ant objektyvo cilindro. G ir E tipo
objektyvuose nėra objektyvo diafragmos žiedo.
Procesoriaus kontaktai
Objektyvas su
procesoriumi
Diafragmos žiedas
G arba E tipo objektyvas
D tipo objektyvas
81
Kiti priedai
Šio vadovo sudarymo metu modeliui D3400 buvo skirti toliau išvardyti
priedai.
Maitinimo
šaltiniai
Filtrai
82
• Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a (0 10): papildomą
akumuliatorių EN-EL14a galima įsigyti vietinėse parduotuvėse
arba iš Nikon įgaliotojo techninės priežiūros atstovo. Galima
naudoti ir akumuliatorius EN-EL14.
• Akumuliatoriaus įkroviklis MH-24 (0 10): įkraukite akumuliatorius
EN-EL14a ir EN-EL14.
• Kintamosios srovės jungtis EP-5A, kintamosios srovės adapteris EH-5b: šie
priedai gali būti naudojami, jeigu fotoaparatui reikia tiekti
energiją ilgą laiką (galima naudoti ir EH-5a bei EH-5 kintamosios
srovės adapterius). Norint prijungti fotoaparatą prie EH-5b, EH-5a
ar EH-5, reikia kintamosios srovės jungties EP-5A.
• Filtrai, skirti specialiems fotografijos efektams, gali trukdyti
automatinio fokusavimo funkcijai arba elektroniniam tolimačiui.
• Su D3400 negalima naudoti linijinių poliarizuojančių filtrų. Vietoj
jų naudokite žiedinius poliarizuojančius filtrus C-PL arba C-PL II.
• Objektyvui apsaugoti naudokite NC filtrus.
• Kad vaizdas nesidvejintų, nerekomenduojama naudoti filtro, kai
objektas kadre yra priešais šviesų foną arba kadre yra ryškios
šviesos šaltinis.
• Jei filtro ekspozicijos koeficientas (filtro koeficientas) viršija 1×
(Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8,
ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12), rekomenduojama naudoti
centruoto matavimo funkciją. Išsamesnės informacijos rasite filtro
vadove.
• Okuliaro dangtelis DK-5: neleidžia patekti šviesai pro vaizdo ieškiklį,
kad ji nebūtų užfiksuota nuotraukoje ir nepakeistų ekspozicijos.
• Okuliaro korekciniai lęšiai DK-20C: lęšiai būna –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1,
+2 ir +3 m–1 dioptrijų, kai fotoaparato dioptrijų reguliavimo
valdiklis nustatytas į neutralią padėtį (–1 m–1). Okuliaro korekcinį
lęšį naudokite, tik jei nepavyksta tinkamai sufokusuoti,
naudojantis integruotu dioptrijų reguliavimo valdikliu (nuo –1,7
Vaizdo
iki +0,5 m–1). Prieš pirkdami išbandykite okuliaro korekcinį lęšį ir
ieškiklio
įsitikinkite, ar įmanoma tinkamai suderinti židinį. Guminis okuliaro
okuliaro
apsodas netinka naudoti su okuliaro korekciniu lęšiu.
priedai
• Didintuvas DG-2: DG-2 didina vaizdo ieškiklio centre rodomą vaizdą,
kad galima būtų tiksliau sufokusuoti. Reikia okuliaro adapterio
(įsigyjamas atskirai).
• Okuliaro adapteris DK-22: DK-22 naudojamas tvirtinti didintuvui DG-2.
• Stataus kampo stebėjimo priedas DR-6: DR-6 tvirtinamas prie vaizdo
ieškiklio stačiu kampu; jis suteikia galimybę matyti vaizdą
ieškiklyje stačiu kampu objektyvo atžvilgiu (pavyzdžiui, tiesiai iš
viršaus, kai fotoaparatas laikomas horizontaliai).
Korpuso dangtelis BF-1B/korpuso dangtelis BF-1A: korpuso dangtelis saugo
Korpuso
veidrodį, vaizdo ieškiklio ekraną ir vaizdo jutiklį nuo dulkių, kai
dangtelis
neprijungtas objektyvas.
Kontaktinės Kontaktinės jungties dangtelis BS-1: dangtelis, skirtas apsaugoti
jungties
kontaktinei jungčiai. Kontaktinė jungtis skirta prijungti
dangteliai
papildomoms blykstėms.
USB laidai
USB laidas UC-E20 (0 77)
HDMI kabelis HC-E1: HDMI kabelis su C tipo jungtimi, skirta prijungti
HDMI kabeliai prie fotoaparato, ir A tipo jungtimi, skirta prijungti prie HDMI
įrenginių.
83
Belaidis nuotolinio valdymo pultelis ML-L3 (0 6): pultelyje ML-L3
naudojama 3 V baterija CR2025.
Nuotolinio
valdymo
pulteliai
Spausdami baterijos skyriaus fiksatorių dešinėn (q), įkiškite į tarpelį
nagą ir atidarykite baterijos skyrelį (w). Bateriją būtinai įdėkite
tinkama kryptimi (r).
❚❚ Patvirtintos atminties kortelės
Fotoaparatas pritaikytas SD, SDHC ir SDXC atminties
kortelėms, įskaitant SDHC ir SDXC korteles, atitinkančias
standartą UHS-I. Filmams rašyti rekomenduojamos
SD 6 spartos klasės arba spartesnės kortelės. Naudojant mažesnės
spartos korteles įrašymas gali nutrūkti. Jei renkatės korteles, kurias
naudosite su kortelių skaitytuvais, įsitikinkite, kad jos tinka konkrečiam
prietaisui. Informacijos apie funkcijas, veikimą ir naudojimo apribojimus
teiraukitės gamintojo.
A Pasirenkami priedai
Pasiūla priklauso nuo šalies ar regiono. Naujausia informacija pateikiama mūsų
interneto svetainėje arba brošiūrose.
84
Fotoaparato priežiūra
Laikymas
Jei fotoaparato nenaudosite ilgą laiką, išimkite akumuliatorių ir padėkite
fotoaparatą į vėsią ir sausą vietą, su uždengtu kontaktų dangteliu. Kad
neatsirastų pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje
vietoje. Nelaikykite fotoaparato kartu su naftalino ar kamparo rutuliukais
arba tokiose vietose, kurios:
• blogai vėdinamos arba drėgmė jose yra didesnė nei 60 %
• yra šalia įrenginių, skleidžiančių stiprius elektromagnetinius laukus,
pvz., televizoriaus ar radijo
• temperatūra gali viršyti 50 °C arba nukristi žemiau –10 °C
Valymas
Fotoaparato
korpusas
Objektyvas,
veidrodis ir
vaizdo
ieškiklis
Ekranas
Dulkes ir pūkelius pašalinkite pūstuku, tada atsargiai nušluostykite
minkštu sausu audiniu. Jei naudojote fotoaparatą paplūdimyje ar
prie jūros, nušluostykite smėlį ar druską audiniu, šiek tiek sudrėkintu
distiliuotu vandeniu, ir kruopščiai nusausinkite. Svarbu: dulkės ar
kitos į vidų patekusios pašalinės medžiagos gali sukelti fotoaparato
gedimus, kuriems netaikoma garantija.
Šiuos stiklinius elementus lengva pažeisti. Dulkes ir pūkelius
pašalinkite pūstuku. Jei naudojate aerozolinį pūstuką, balionėlį
laikykite vertikaliai, kad neišpurkštumėte skysčio. Norėdami
pašalinti pirštų atspaudus ir kitas dėmes, užpilkite šiek tiek
objektyvo valiklio ant minkšto audinio ir atsargiai nuvalykite.
Dulkes ir pūkelius pašalinkite pūstuku. Norėdami pašalinti pirštų
atspaudus ir kitas dėmes, atsargiai nušluostykite paviršių minkštu
audiniu ar zomša. Stipriai nespauskite, nes rizikuojate pažeisti ar
sugadinti.
Nevalykite alkoholiu, skiedikliu arba kitomis lakiomis cheminėmis
medžiagomis.
85
Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra:
perspėjimai
Nenumeskite: jei gaminys bus veikiamas virpėjimo arba stiprių smūgių, jis gali
sugesti.
Laikykite sausai: fotoaparatas nėra atsparus drėgmei ir gali sugesti, jei bus
panardintas į vandenį ar laikomas didelio drėgnumo aplinkoje. Rūdys vidiniame
mechanizme gali padaryti nepataisomos žalos.
Saugokite nuo staigių temperatūros pokyčių: staigūs temperatūros pokyčiai, pvz., įeinant į
šildomą patalpą ar išeinant iš jos šaltą dieną, gali sukelti kondensaciją fotoaparato
viduje. Siekiant išvengti kondensacijos, prietaisą rekomenduojama įdėti į nešiojimo
dėklą ar plastikinį maišelį ir tada išnešti į gerokai aukštesnės ar žemesnės
temperatūros aplinką.
Saugokite nuo stiprių magnetinių laukų: nenaudokite šio prietaiso šalia įrangos,
skleidžiančios stiprias elektromagnetines bangas arba magnetinius laukus.
Įrangos, pvz., radijo siųstuvų, stiprūs statiniai krūviai ar skleidžiami magnetiniai
laukai gali sukelti trukdžius ekrane, pakenkti atminties kortelėje saugomiems
duomenims arba gaminio vidinėms grandinėms.
Nepalikite objektyvo nukreipto į saulę: ilgam laikui nepalikite objektyvo nukreipto į saulę
arba kitą intensyvios šviesos šaltinį. Intensyvi šviesa gali sugadinti vaizdo jutiklį
arba nuotraukose gali susidaryti baltas suliejimo efektas.
Prieš išimdami ar atjungdami maitinimo šaltinį, išjunkite fotoaparatą: negalima ištraukti
fotoaparato kištuko arba išimti akumuliatoriaus, kai jis įjungtas arba kai įrašomi ar
šalinami vaizdai. Priverstinai nutraukus maitinimą tokiomis aplinkybėmis, galima
prarasti duomenis arba pakenkti fotoaparato atminčiai ar vidinėms grandinėms.
Saugodamiesi netyčinio maitinimo nutraukimo, nenešiokite gaminio iš vienos
vietos į kitą, kai prijungtas kintamosios srovės adapteris.
86
Valymas: valydami fotoaparato korpusą, dulkes ir pūkelius atsargiai pašalinkite
pūstuku, tada atsargiai nušluostykite minkštu sausu audiniu. Jei naudojote
fotoaparatą paplūdimyje ar prie jūros, nušluostykite smėlį ar druską audiniu, šiek
tiek sudrėkintu švariu vandeniu, ir kruopščiai nusausinkite.
Objektyvas ir veidrodis yra lengvai pažeidžiami. Dulkes ir pūkelius reikia atsargiai
pašalinti pūstuku. Jei naudojate aerozolinį pūstuką, balionėlį laikykite vertikaliai,
kad neišpurkštumėte skysčio. Norėdami pašalinti nuo objektyvo pirštų atspaudus ir
kitas dėmes, užpilkite šiek tiek objektyvo valiklio ant minkšto audinio ir atsargiai
nuvalykite objektyvą.
Žr. Išsamų naudojimo vadovą, kur pateikiama informacijos apie tai, kaip nuvalyti
vaizdo jutiklį.
Nelieskite užrakto diafragmos: užrakto diafragma yra ypač plona ir lengvai sugadinama.
Jokiomis aplinkybėmis negalima spausti diafragmos, baksnoti jos valymo įrankiu ar
nukreipti į ją stipraus oro srauto iš pūstuko. Šiais veiksmais galima įbrėžti,
deformuoti arba suplėšyti diafragmą.
Laikymas: kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti sausoje ir gerai
vėdinamoje vietoje. Jeigu naudojate kintamosios srovės adapterį, ištraukite jo
kištuką iš elektros lizdo, kad nekiltų gaisras. Jei gaminio ilgai nenaudosite, išimkite
akumuliatorių, kad iš jo neištekėtų skysčio, ir laikykite fotoaparatą plastikiniame
maišelyje su sausikliu. Nelaikykite fotoaparato dėklo plastikiniame maišelyje, nes
galite sugadinti medžiagą. Nepamirškite, kad sausiklis pamažu praranda savo
sausinamąją savybę, todėl jį reikia reguliariai keisti.
Kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą bent kartą per mėnesį išimkite iš laikymo
vietos. Prieš vėl padėdami fotoaparatą, įjunkite jį ir kelis kartus atleiskite užraktą.
Akumuliatorių laikykite vėsioje sausoje vietoje. Prieš padėdami akumuliatorių
laikyti, uždenkite jį kontaktų dangteliu.
87
Pastabos dėl ekrano: ekranas pagamintas naudojant itin tikslias technologijas; bent
99,99 % jo pikselių yra efektyvūs ir ne daugiau nei 0,01 % gali būti neveikiantys arba
brokuoti. Taigi, nors tokiuose ekranuose gali būti nuolat šviečiančių (baltų,
raudonų, mėlynų ar žalių) arba niekada nešviečiančių (juodų) pikselių, tai nėra
gedimas ir neturi jokios įtakos prietaisu įrašomiems vaizdams.
Ryškioje šviesoje gali būti sunku įžiūrėti vaizdą ekrane.
Nespauskite ekrano, nes jam galite pakenkti arba sutrikdyti jo veikimą. Ant ekrano
esančias dulkes ar pūkelius galima pašalinti pūstuku. Dėmes galima pašalinti
atsargiai valant minkštu audiniu ar zomša. Jei ekranas sudužtų, saugokitės, kad
sudužęs stiklas nesužeistų rankų, o skystieji kristalai iš ekrano nepatektų ant odos, į
akis ar į burną.
Muaras: tai trukdžių raštas, susidarantis, kai sąveikauja vaizdas, kuriame yra
taisyklingas, pasikartojantis tinklelis, pavyzdžiui, audinio pynimas arba pastatų
langai, ir fotoaparato vaizdo jutiklio tinklelis. Jeigu pastebėtumėte muaro savo
nuotraukose, pabandykite pakeisti atstumą iki objekto, priartinti ir atitolinti vaizdą
arba pakeisti kampą tarp objekto ir fotoaparato.
D Fotoaparato ir jo priedų techninė priežiūra
Šis fotoaparatas yra tikslusis prietaisas, todėl jam reikia reguliarios techninės
priežiūros. Nikon rekomenduoja, kad fotoaparato pardavėjas arba Nikon
įgaliotasis techninės priežiūros atstovas kartą per vienerius dvejus metus atliktų
jo apžiūrą, o kas trejus penkerius metus – techninės priežiūros darbus (šios
paslaugos yra mokamos). Jei fotoaparatas naudojamas darbui, primygtinai
rekomenduojama dažnai vykdyti patikros ir techninės priežiūros darbus.
Tikrinant ar prižiūrint fotoaparatą, kartu reikia tikrinti ir visus reguliariai su juo
naudojamus priedus, pvz., objektyvus ar papildomas blykstes.
88
Akumuliatorius ir įkroviklis: netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti
skysčio arba jis gali sprogti. Perskaitykite šio vadovo xi–xiv puslapiuose esančius
įspėjimus bei perspėjimus ir paisykite jų. Dirbdami su akumuliatoriais ir įkrovikliais,
vadovaukitės tokiomis atsargumo priemonėmis:
• Naudokite tik šiai įrangai patvirtintus akumuliatorius.
• Saugokite akumuliatorių nuo liepsnos ar didelio karščio.
• Akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
• Prieš keisdami akumuliatorių išjunkite fotoaparatą.
• Išėmę akumuliatorių iš fotoaparato arba įkroviklio, jei nenaudosite, būtinai
uždenkite jį kontaktų dangteliu. Šie prietaisai eikvoja energiją netgi tuomet, kai
yra išjungti, ir gali išeikvoti akumuliatorių tiek, kad jis nebeveiks. Jei ketinate kurį
laiką nenaudoti akumuliatoriaus, įdėkite jį į fotoaparatą, visiškai iškraukite ir tik
tada išimkite ir padėkite laikyti 15–25 °C aplinkoje (venkite karštų arba itin šaltų
vietų). Kartokite šį procesą bent kartą per šešis mėnesius.
• Jei fotoaparatą pakartotinai įjunginėsite ir išjunginėsite, kai akumuliatorius
visiškai iškrautas, sutrumpės akumuliatoriaus naudojimo laikas. Visiškai iškrautus
akumuliatorius prieš naudojant reikia įkrauti.
• Naudojant akumuliatorių, gali pakilti jo vidaus temperatūra. Bandant įkrauti
akumuliatorių, kai jo vidaus temperatūra yra pakilusi, sutriks akumuliatoriaus
veikimas, todėl akumuliatorius gali būti neįkrautas arba įkrautas tik iš dalies. Prieš
įkrovimą palaukite, kol akumuliatorius atvės.
• Jei toliau bandysite įkrauti jau įkrautą akumuliatorių, galite pakenkti jo savybėms.
• Žymiai sumažėjęs visiškai įkrauto ir kambario temperatūroje naudojamo
akumuliatoriaus naudojimo laikas reiškia, kad jį reikia pakeisti nauju. Įsigykite
naują akumuliatorių EN-EL14a.
• Prieš naudodami akumuliatorių įkraukite. Jei fotografuosite svarbius įvykius,
pasiruoškite visiškai įkrautą atsarginį akumuliatorių. Kartais gali būti sunku įsigyti
pakaitinį akumuliatorių per trumpą laiką, – tai priklauso nuo jūsų gyvenamosios
vietos. Atkreipkite dėmesį, kad šaltomis dienomis akumuliatorių talpa būna
mažesnė. Prieš fotografuodami lauke šaltu oru, būtinai visiškai įkraukite
akumuliatorių. Šiltoje vietoje turėkite atsarginį akumuliatorių, kad prireikus juos
galėtumėte sukeisti. Vėl sušilęs akumuliatorius gali atgauti dalį savo įkrovos.
• Panaudoti akumuliatoriai yra vertingi ištekliai, todėl juos reikia utilizuoti pagal
vietines taisykles.
89
Klaidų pranešimai
Šiame skirsnyje išvardytos indikacijos ir klaidų pranešimai, rodomi
vaizdo ieškiklyje ir ekrane.
A Įspėjamosios piktogramos
Ekrane mirksinti piktograma d arba vaizdo ieškiklyje mirksinti piktograma s
reiškia, kad paspaudus mygtuką W (Q) ekrane galima peržiūrėti įspėjimą arba
klaidos pranešimą.
Indikacija
Ekranas
Lens not attached
(neprijungtas objektyvas)
Before taking photos,
rotate the zoom ring to
extend the lens. (Prieš
fotografuodami pasukite
priartinimo žiedą, kad
išstumtumėte objektyvą.)
Shutter release disabled.
Recharge battery. (Išjungtas
užrakto atleidimas.
Įkraukite akumuliatorių.)
This battery cannot be used.
It does not communicate
properly with this camera.
To use the camera safely,
choose a battery designated
for use in this camera. (Šis
akumuliatorius netinkamas
naudoti. Nevyksta tinkami
jo ir fotoaparato duomenų
mainai. Kad būtų saugu,
pasirinkite akumuliatorių,
kuris skirtas naudoti su šiuo
fotoaparatu.)
Initialization error. Turn
camera off and then on
again. (Inicijavimo klaida.
Išjunkite fotoaparatą ir po
to jį vėl įjunkite.)
90
Vaizdo
ieškiklis
F/s
(mirksi)
Sprendimas
• Prijunkite tinkamą objektyvą.
• Jei objektyvas nėra E arba G tipo, įjunkite režimą
M.
F
(mirksi)
Prijungtas objektyvas su įtraukiamo objektyvo
cilindro mygtuku ir įtrauktas objektyvo cilindras.
Paspauskite įtraukiamo objektyvo cilindro
mygtuką ir sukite priartinimo žiedą, kad
išstumtumėte objektyvą.
d/s
(mirksi)
Išjunkite fotoaparatą ir įkraukite arba pakeiskite
akumuliatorių.
d
(mirksi)
Naudokite Nikon patvirtintą akumuliatorių.
d/k Išjunkite fotoaparatą, ištraukite ir vėl įdėkite
(mirksi)
akumuliatorių, tuomet vėl įjunkite fotoaparatą.
Indikacija
Ekranas
Battery level is low.
Complete operation and
turn camera off
immediately. (Senka
akumuliatorius. Užbaikite
operaciją ir nedelsdami
išjunkite fotoaparatą.)
Clock not set (nenustatytas
laikrodis)
No memory card inserted
(neįdėta atminties kortelė)
Memory card is locked.
Slide lock to “write”
position. (Atminties kortelė
užrakinta. Pastumkite
užraktą į įrašymo padėtį.)
Vaizdo
ieškiklis
—
s
(mirksi)
S/s
(mirksi)
(
(mirksi)
Sprendimas
Pabaikite valyti, išjunkite fotoaparatą ir įkraukite
arba pakeiskite akumuliatorių.
Nustatykite fotoaparato laikrodį.
Išjunkite fotoaparatą ir patikrinkite, ar atminties
kortelė tinkamai įdėta.
Atminties kortelė užrakinta (apsaugota nuo
įrašymo). Pastumkite kortelės apsaugos nuo
įrašymo jungiklį į įrašymo padėtį.
This memory card cannot be
used. Card may be
damaged.
Insert another card. (Šios
atminties kortelės negalima
naudoti. Galbūt kortelė
sugadinta. Įdėkite kitą
kortelę.)
(/k
(mirksi)
• Naudokite patvirtintą kortelę.
• Suformatuokite kortelę. Jeigu problema išlieka,
tai gali reikšti, kad kortelė yra sugadinta.
Kreipkitės į Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros
atstovą.
• Naujo aplanko kūrimo klaida. Ištrinkite failus
arba įdėkite naują atminties kortelę.
• Įdėkite naują atminties kortelę.
This card is not formatted.
Format the card. (Ši kortelė
nesuformatuota.
Suformatuokite kortelę.)
T
(mirksi)
Suformatuokite kortelę arba išjunkite fotoaparatą
ir įdėkite naują atminties kortelę.
Card is full (kortelė pilna)
—
j/A/s
(mirksi)
●
(mirksi)
• Sumažinkite kokybę arba dydį.
• Ištrinkite nuotraukų.
• Įdėkite naują atminties kortelę.
Fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti
automatiškai. Pakeiskite kompoziciją arba
sufokusuokite rankiniu būdu.
91
Indikacija
Ekranas
Vaizdo
ieškiklis
Subject is too bright
(objektas pernelyg šviesus)
s
(mirksi)
Subject is too dark (objektas
pernelyg tamsus)
No “Bulb” in S mode (kai
įjungtas režimas S, parinktis
„ilgalaikė ekspozicija bulb“
negalima)
No “Time” in S mode (kai
įjungtas režimas S, parinktis
„laikas“ negalima)
92
Sprendimas
• Pasirinkite mažesnį ISO jautrumą.
• Naudokite pirktinį ND filtrą.
• Kai įjungtas režimas:
S Padidinkite užrakto greitį
A Pasirinkite mažesnę diafragmą (didesnį f
skaičių)
% Pasirinkite kitą fotografavimo režimą
• Pasirinkite didesnį ISO jautrumą.
• Naudokite blykstę.
• Kai įjungtas režimas:
S Sumažinkite užrakto greitį
A Pasirinkite didesnę diafragmą (mažesnį f
skaičių)
A/s
(mirksi)
Pakeiskite užrakto greitį arba pasirinkite režimą M.
&/s
(mirksi)
—
N
(mirksi)
—
N/s
(mirksi)
Blykstė suveikė visa galia. Peržiūrėkite nuotrauką
ekrane: jei ji eksponuota per mažai, suderinkite
nustatymus ir bandykite vėl.
• Naudokite blykstę.
• Pakeiskite atstumą iki objekto, diafragmą,
blykstės veikimo nuotolį arba ISO jautrumą.
• Objektyvo židinio nuotolis yra mažesnis nei
18 mm: naudokite didesnį židinio nuotolį.
Indikacija
Ekranas
Error. Press shutter release
button again. (Klaida. Dar
kartą paspauskite užrakto
atleidimo mygtuką.)
Start-up error. Contact a
Nikon-authorized service
representative. (Paleisties
klaida. Kreipkitės į Nikon
įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą.)
Metering error (matavimo
klaida)
Unable to start live view.
Please wait for camera to
cool. (Nepavyko įjungti
tiesioginės peržiūros
režimo. Palaukite, kol atvės
fotoaparatas.)
Folder contains no images.
(Aplanke nėra vaizdų.)
Cannot display this file.
(Nepavyksta atverti šio
failo.)
Cannot select this file.
(Nepavyksta parinkti šio
failo.)
This movie cannot be
edited. (Neįmanoma
montuoti šio filmo.)
No image for retouching.
(Nėra vaizdo, kurį būtų
galima retušuoti.)
Network access not
available until camera cools.
(Prieiga prie tinklo
neįmanoma, kol
fotoaparatas neatvėso.)
Vaizdo
ieškiklis
Sprendimas
Atleiskite užraktą. Jei klaida lieka arba dažnai
kartojasi, kreipkitės į Nikon įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą.
O
(mirksi)
Kreipkitės į Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros
atstovą.
—
Palaukite, kol vidinės grandinės atvės, ir tik tada iš
naujo junkite tiesioginės peržiūros režimą arba
tęskite filmavimą.
—
Parinktame atkūrimo aplanke nėra vaizdų.
Naudodami meniu elementą Playback folder
(atkūrimo aplankas), parinkite aplanką, kuriame
yra vaizdų, arba įdėkite atminties kortelę, kurioje
yra vaizdų.
—
Failo neįmanoma atkurti fotoaparatu.
—
Vaizdų, sukurtų su kitais prietaisais, retušuoti
neįmanoma.
—
—
—
• Filmų, sukurtų su kitais prietaisais, montuoti
neįmanoma.
• Filmai turi būti bent dviejų sekundžių trukmės.
Atminties kortelėje nėra NEF (RAW) formato
vaizdų, kuriems būtų galima taikyti funkciją NEF
(RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas).
Išjunkite fotoaparatą ir, palaukę, kol fotoaparatas
atvės, bandykite dar kartą.
93
Specifikacijos
❚❚ Skaitmeninis fotoaparatas Nikon D3400
Tipas
Tipas
Objektyvo stovas
Efektyvusis apžvalgos
kampas
Skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas
Nikon F stovas (su AF kontaktais)
Nikon DX formatas; židinio nuotolis apytiksliai 1,5 karto
didesnis už objektyvų, kurių apžvalgos kampas yra FX
formato
Efektyviųjų pikselių skaičius
Efektyviųjų pikselių
24,2 milijono
skaičius
Vaizdo jutiklis
Vaizdo jutiklis
Iš viso pikselių
Dulkių šalinimo sistema
Duomenų įrašymas
Vaizdo dydis (pikseliais)
Failų formatas
Sistema Picture Control
Laikmenos
Failų sistema
94
23,5 × 15,6 mm CMOS jutiklis
24,72 milijono
Vaizdo dulkių šalinimo atskaitos duomenys (reikia
programinės įrangos Capture NX-D)
•
•
•
•
•
6 000 × 4 000 (didelis)
4 496 × 3 000 (vidutinis)
2 992 × 2 000 (mažas)
NEF (RAW): 12 bitų, suglaudintas
JPEG: derantis su JPEG Baseline aukštos (apie 1 : 4),
standartinės (apie 1 : 8) arba bazinės (apie 1 : 16)
glaudinimo kokybės formatas
• NEF (RAW) + JPEG: viena nuotrauka, įrašyta NEF (RAW) ir
JPEG formatais
Standartinis, neutralus, gyvas, vienspalvis, portreto,
kraštovaizdžio, vienodas; parinktą Picture Control režimą
galima modifikuoti
SD (Secure Digital) bei standartą UHS-I atitinkančios
SDHC ir SDXC atminties kortelės
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Vaizdo ieškiklis
Vaizdo ieškiklis
Dioptrijų reguliavimas
Fokusavimo ekranas
Atspindžio veidrodėlis
Objektyvo diafragma
Akių lygio penkių veidrodžių atspindimasis vaizdo
ieškiklis
Apie 95% horizontaliai ir 95% vertikaliai
Apie 0,85 karto (50 mm f/1,4 objektyvas su nustatyta
begalybe, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; nuo vaizdo ieškiklio okuliaro lęšio
centro paviršiaus)
Nuo –1,7 iki +0,5 m–1
B tipo ekranas BriteView Clear Matte Mark VII
Sparčiojo grįžimo
Su momentiniu grįžimu, valdoma elektroniniu būdu
Objektyvas
Pritaikymas automatinio
fokusavimo funkcijai
Automatinio fokusavimo funkcija veikia su AF-P ir E bei G
tipo AF-S objektyvais.
Kadro aprėptis
Didinimas
Stebėjimo taškas
Užraktas
Tipas
Greitis
Blykstės sinchronizacijos
greitis
Atleidimas
Atleidimo režimas
Didžiausia kadrų sparta
Automatinis laikmatis
Elektroniniu būdu valdomas, vertikaliai judantis, židinio
plokštumos užraktas
1/4 000 –30 sek., žingsneliais po 1/3 EV; ilgalaikė ekspozicija
bulb; laikas
X = 1/200 sek.; sinchronizuojama esant 1/200 sek. arba
mažesniam užrakto greičiui
8 (vienas kadras), I (nepertraukiamas), J (tylus
užrakto atleidimas), E (automatinis laikmatis),
" (uždelstas nuotolinis; ML-L3), # (greitojo veikimo
nuotolinis; ML-L3)
Iki 5 fps
Pastaba: vertinant kadrų spartos rodiklius, daroma
prielaida, kad fokusuojama rankiniu būdu, įjungtas
rankinis arba automatinis užrakto pirmumo ekspozicijos
režimas, nustatytas 1/250 sek. arba didesnis užrakto
greitis, o kitiems nustatymams priskirtos numatytosios
vertės.
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 ekspozicijos
95
Ekspozicija
Matavimas
TTL ekspozicijos matavimas naudojant 420 pikselių RGB
jutiklį
Matavimo metodas
• Matricos matavimas: 3D spalvinės matricos matavimas II
(su E ir G tipo objektyvais)
• Centruotas matavimas: 75% svarbos suteikiama iš kadro
centre esančio 8 mm skersmens apskritimo gautiems
duomenims.
• Taškinis matavimas: matuojamas 3,5 mm skritulys
(maždaug 2,5% kadro), kurio centras sutampa su
parinktu fokusavimo tašku
Diapazonas (ISO 100, f/1,4 • Matricos arba centruotas matavimas: 0–20 EV
objektyvas, 20 °C)
• Taškinis matavimas: 2–20 EV
Ekspozicijos matuoklio
Centrinis procesorius
jungtis
Režimas
Automatiniai režimai (i automatinis; j automatinis,
blykstė išjungta); programuojamas automatinis su
lanksčia programa (P); automatinis užrakto pirmumas (S);
automatinis diafragmos pirmumas (A); rankinis (M);
scenos režimai (k portretas; l kraštovaizdis; p vaikas;
m sportas; n fotografavimas stambiu planu; o naktinis
portretas); specialiųjų efektų režimai (% naktinis
matymas; S itin sodrus; T pop; U nuotraukos
iliustracija; ' žaislinio fotoaparato efektas; ( miniatiūros
efektas; 3 atrankinė spalva; 1 siluetas; 2 šviesūs tonai;
3 tamsūs tonai)
Ekspozicijos
Galima derinti intervale nuo –5 iki +5 EV, žingsneliais po
1/3 EV, kai įjungtas režimas P, S, A, M, bet kuris scenos
kompensavimas
režimas ir režimas %
Ekspozicijos fiksavimas
Išmatuota šviesumo vertė užfiksuojama spaudžiant
mygtuką A (L)
ISO jautrumas
ISO 100–25600, žingsneliais po 1 EV. ISO jautrumą galima
(rekomenduojamas
valdyti automatiškai
ekspozicijos koeficientas)
Aktyvusis D-Lighting
Įjungta, išjungta
96
Fokusavimas
Automatinis fokusavimas
Aptikimo diapazonas
Pagalbinis objektyvas
Fokusavimo taškas
AF sričių režimas
Židinio fiksavimas
Blykstė
Integruota blykstė
Orientacinis skaičius
Blykstės valdymas
Blykstės režimas
Automatinio fokusavimo jutiklių modulis Nikon MultiCAM 1000 su TTL fazės aptikimo funkcija, 11 fokusavimo
taškų (įskaitant vieną kryžminį jutiklį) ir AF pagalbinio
apšvietimo lemputė (veikia maždaug 0,5–3 m atstumu)
Nuo –1 iki +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automatinis fokusavimas (AF): vienkartinis pagalbinis AF
(AF-S); nepertraukiamas pagalbinis AF (AF-C);
automatiškai parenkamas režimas AF-S/AF-C (AF-A);
nuspėjamojo židinio sekimo funkcija, automatiškai
įjungiama atsižvelgiant į objekto būseną
• Rankinis fokusavimas (MF): galima naudoti elektroninį
tolimatį
Galima rinktis iš 11 fokusavimo taškų
Vieno taško AF, dinaminės srities AF, automatinės srities
AF, 3D sekimas (11 taškų)
Židinį galima užfiksuoti paspaudžiant iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką (vienkartinis pagalbinis AF) arba
paspaudžiant mygtuką A (L)
i, k, p, n, o, S, T, U, ': automatinė blykstė su
automatinio atidarymo funkcija
P, S, A, M: rankinis atidarymas atleidimo mygtuku
Apie 7, 8 su rankine blykste (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL blykstės valdymo funkcija naudojant
420 pikselių RGB jutiklį veikia su integruota blykste; i-TTL
subalansuota detalių paryškinimo blykstė, skirta
skaitmeniniam SLR fotoaparatui, naudojama taikant
matricos ir centruoto matavimo metodą, o standartinė
i-TTL blykstė, skirta skaitmeniniam SLR fotoaparatui –
taikant taškinio matavimo metodą
Automatinis, automatinis su raudonų akių efekto
mažinimo funkcija, automatinė lėta sinchronizacija,
automatinė lėta sinchronizacija su raudonų akių efekto
mažinimu, detalių paryškinimo blykstė, raudonų akių
efekto mažinimas, lėta sinchronizacija, lėta
sinchronizacija su raudonų akių efekto mažinimu, galinė
diafragma su lėta sinchronizacija, galinės diafragmos
sinchronizacija, išjungta
97
Blykstė
Blykstės kompensavimas
Galima derinti intervale nuo –3 iki +1 EV, žingsneliais po
/
P, S, A, M arba bet kuris scenos
režimas
Įsijungia, kai visiškai įkraunama integruota blykstė arba
papildoma blykstė; mirksi blykstei suveikus didžiausia
galia
ISO 518 blykstės jungtis su sinchronizatoriumi, duomenų
kontaktais ir apsauginiu fiksatoriumi
Fotoaparatas pritaikytas Nikon CLS
1 3 EV, kai įjungtas režimas
Blykstės parengties
daviklis
Kontaktinė jungtis
Nikon patobulinta
kūrybingo apšvietimo
sistema (CLS)
Sinchronizavimo kontaktas Sinchronizavimo gnybtų adapteris AS-15 (įsigyjamas
atskirai)
Baltos spalvos balansas
Baltos spalvos balansas
Tiesioginė peržiūra
Pagalbinis objektyvas
AF sričių režimas
Automatinis fokusavimas
Automatinis scenos
parinkimas
Filmavimas
Matavimas
Matavimo metodas
Kadro dydis (pikseliais) ir
kadrų greitis
98
Automatinis, kaitinamųjų lempų šviesa, fluorescencinių
lempų šviesa (7 tipų), tiesioginė saulės šviesa, blykstė,
debesuota, šešėlis, iš anksto nustatytas rankinis; visus,
išskyrus iš anksto nustatytą rankinį, galima patikslinti
• Automatinis fokusavimas (AF): vienkartinis pagalbinis AF
(AF-S); nuolatinis pagalbinis AF (AF-F)
• Rankinis fokusavimas (MF)
AF, pirmenybę suteikiant veidui, plačios srities AF,
standartinės srities AF, objekto sekimo AF
Bet kurioje kadro vietoje kontrastą nustatantis AF
(pasirinkus AF, suteikiant pirmumą veidui, arba objekto
sekimo AF, fotoaparatas automatiškai parenka
fokusavimo tašką)
Funkcija veikia įjungus režimą i arba j
TTL ekspozicijos matavimas naudojant pagrindinį vaizdo
jutiklį
Matrica
• 1 920 × 1 080; 60p (progresinė skleistinė), 50p, 30p,
25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Parinkus 60p, 50p, 30p, 25p arba 24p, tikrasis kadrų
greitis yra atitinkamai 59,94, 50, 29,97, 25 arba 23,976 fps;
galima rinktis ★ aukštą ir standartinę vaizdo kokybę
Filmavimas
Failų formatas
Vaizdo įrašo glaudinimas
Garso įrašymo formatas
Garso įrašymo įtaisas
ISO jautrumas
Ekranas
Ekranas
Atkūrimas
Atkūrimas
Sąsaja
USB
HDMI išvestis
Bluetooth
Ryšio protokolai
Veikimo dažnis
Didžiausia išėjimo galia
Diapazonas (tiesia linija)
MOV
H.264/MPEG-4 išplėstinis vaizdo įrašo kodavimas
Linijinis PCM
Integruotas reguliuojamo jautrumo monofoninis
mikrofonas
ISO 100–25600
7,5 cm (3 col.) įstrižainės, apie 921 tūkst. taškų (VGA) TFT
LCD ekranas, pasižymintis 170° stebėjimo kampu, apie
100% kadro aprėptimi ir turintis šviesumo reguliavimo
funkciją
Viso kadro ir miniatiūrų (po 4, 9 arba 72 vaizdus arba
kalendoriaus rodinys) atkūrimas su didinimu atkuriant,
apkarpymas pagal didinimo atkuriant rodinį, veidų
priartinimas atkuriant, filmų atkūrimas, nuotraukų ir
(arba) filmų skaidrių peržiūros, histogramos rodymas,
šviesios sritys, informacija apie nuotrauką, buvimo vietos
duomenų rodymas, automatinis vaizdo pasukimas,
nuotraukų vertinimas ir vaizdo komentaras (iki 36 ženklų
ilgio)
Sparčioji USB su mikrojungtimi; prijungimui
rekomenduojama naudoti integruotą USB prievadą
C tipo HDMI jungtis
Bluetooth specifikacijos 4.1 versija
• Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
• Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
8,1 dBm (ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia)
Maždaug 10 m, jei nėra trukdžių; diapazonas priklauso
nuo signalo stiprumo ir kliūčių
99
Įdiegtos kalbos
Įdiegtos kalbos
Anglų, arabų, bengalų, bulgarų, čekų, danų, graikų, hindi,
indoneziečių, ispanų, italų, japonų, kinų (supaprastinta ir
tradicinė), korėjiečių, lenkų, marati, norvegų, olandų,
persų, portugalų (Portugalija ir Brazilija), prancūzų,
rumunų, rusų, serbų, suomių, švedų, tajų, tamilų, telugų,
turkų, ukrainiečių, vengrų, vietnamiečių, vokiečių
Maitinimo šaltinis
Akumuliatorius
Kintamosios srovės
adapteris
Vienas įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a
Kintamosios srovės adapteris EH-5b; reikia kintamosios
srovės jungties EP-5A (įsigyjama atskirai)
Trikojo lizdas
Trikojo lizdas
1 4 col. (ISO 1222)
Matmenys/svoris
Matmenys
(ilgis × aukštis × plotis)
Svoris
Naudojimo aplinka
Temperatūra
Drėgnumas
/
Apie 124 × 98 × 75,5 mm
Apie 445 g su akumuliatoriumi ir atminties kortele, bet be
korpuso dangtelio; apie 395 g (vien tik fotoaparatas be
objektyvo)
0 °C–40 °C
85% arba mažesnis (be kondensacijos)
• Jei nenurodyta kitaip, visi matavimai atlikti laikantis Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (Camera
and Imaging Products Association, CIPA) standartų ir rekomendacijų.
• Visi skaičiai taikomi fotoaparatui su visiškai įkrautu akumuliatoriumi.
• Nuotraukų pavyzdžiai, rodomi fotoaparate, ir nuotraukos bei iliustracijos vadove yra tik aiškinamojo
pobūdžio.
• Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiame vadove aprašytos aparatinės ir
programinės įrangos išvaizdą bei specifikacijas. Nikon negali būti laikoma atsakinga už žalą, sukeltą bet kokių
šiame vadove galinčių būti klaidų.
100
❚❚ Akumuliatoriaus įkroviklis MH-24
Vardiniai maitinimo
parametrai
Vardiniai išėjimo grandinės
parametrai
Tinkami akumuliatoriai
Įkrovimo laikas
100–240 V kintamoji įtampa, 50/60 Hz, ne daugiau kaip
0,2 A
8,4 V nuolatinė įtampa, 0,9 A
Nikon įkraunami ličio jonų akumuliatoriai EN-EL14a
Apie 1 val. ir 50 min., esant 25 °C aplinkos temperatūrai,
kai akumuliatorius visiškai išsekęs
0 °C–40 °C
Apie 70 × 26 × 97 mm, be kištuko adapterio
Naudojimo temperatūra
Matmenys
(ilgis × aukštis × plotis)
Svoris
Apie 96 g, be kištuko adapterio
Simbolių ant gaminio reikšmė:
m kintamoji srovė, p nuolatinė srovė, q II klasės įranga (konstrukcinės gaminio dalys yra su dviguba
izoliacija).
❚❚ Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a
Tipas
Vardinė talpa
Naudojimo temperatūra
Matmenys
(ilgis × aukštis × plotis)
Svoris
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
7,2 V/1 230 mAh
0 °C–40 °C
Apie 38 × 53 × 14 mm
Apie 49 g, be kontaktų dangtelio
101
❚❚ Objektyvai AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR ir AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6 G
G tipo AF-P DX objektyvas su integruotu procesoriumi
ir F stovu
Židinio nuotolis
18–55 mm
Didžiausia diafragma
f/3,5–5,6
Objektyvo konstrukcija
12 lęšių 9 grupėse (įskaitant 2 asferinius lęšius)
Apžvalgos kampas
76°–28° 50´
Židinio nuotolio skalė
Sugraduota milimetrais (18, 24, 35, 45, 55)
Atstumo informacija
Perduodama fotoaparatui
Priartinimas
Rankinis priartinimas, naudojant nepriklausomą
priartinimo žiedą
Fokusavimas
Automatinis fokusavimas, valdomas žingsniniu
varikliu; atskiras fokusavimo žiedas rankinio
fokusavimo funkcijai
Virpesių mažinimas
Lęšių poslinkis naudojant garsinės ritės variklius (voice
(tik AF-P DX NIKKOR 18–55 mm coil motor – VCM)
f/3,5–5,6 G VR)
Mažiausias fokusavimo
0,25 m nuo židinio plokštumos esant bet kuriai
atstumas
priartinimo padėčiai
Diafragmos plokštelės
7 (suapvalinta diafragmos anga)
Diafragma
Visiškai automatinė
Diafragmos diapazonas
• 18 mm židinio nuotolis: f/3,5–22
• 55 mm židinio nuotolis: f/5,6–38
Rodoma mažiausia diafragma gali priklausyti nuo
fotoaparate parinkto ekspozicijos žingsnelio.
Matavimas
Visas diafragmos plotas
Filtro tvirtinimo žiedo dydis
55 mm (P = 0,75 mm)
Matmenys
Apie 64,5 mm didžiausio skersmens × 62,5 mm ilgio
(atstumas nuo fotoaparato objektyvo tvirtinimo įtvaro,
kai objektyvas įtrauktas)
Svoris
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR: apie 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G: apie 195 g
Tipas
102
A AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR, AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G
Šiame vadove demonstracijos tikslais bendruoju atveju naudojamas objektyvas
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR. AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6
G VR ir AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G turi įtraukiamąjį objektyvo cilindrą.
1 Objektyvo dangtelis
6 Objektyvo tvirtinimo žymė.................. 15
2 Objektyvo gaubto tvirtinimo žymė
7 Procesoriaus kontaktai
3 Įtraukiamo objektyvo cilindro
mygtukas................................................ 16
8 Fokusavimo žiedas
4 Židinio nuotolio skalė
9 Priartinimo žiedas .................................. 29
10 Galinis objektyvo dangtelis
5 Židinio nuotolio žymė
103
❚❚ Objektyvai AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G VR ir AF-P DX NIKKOR
70–300 mm f/4,5–6,3 G
G tipo AF-P DX objektyvas su integruotu procesoriumi
ir F stovu
Židinio nuotolis
70–300 mm
Didžiausia diafragma
f/4,5–6,3
Objektyvo konstrukcija
14 lęšių 10 grupių (įskaitant vieną ED lęšį)
Apžvalgos kampas
22° 50´–5° 20´
Židinio nuotolio skalė
Sugraduota milimetrais (70, 100, 135, 200, 300)
Atstumo informacija
Perduodama fotoaparatui
Priartinimas
Rankinis priartinimas, naudojant nepriklausomą
priartinimo žiedą
Fokusavimas
Automatinis fokusavimas, valdomas žingsniniu
varikliu; atskiras fokusavimo žiedas rankinio
fokusavimo funkcijai
Virpesių mažinimas
Lęšių poslinkis naudojant garsinės ritės variklius (voice
(tik AF-P DX NIKKOR 70–300 mm coil motor – VCM)
f/4,5–6,3 G ED VR)
Mažiausias fokusavimo
1,1 m nuo židinio plokštumos esant bet kuriai
atstumas
priartinimo padėčiai
Diafragmos plokštelės
7 (suapvalinta diafragmos anga)
Diafragma
Visiškai automatinė
Diafragmos diapazonas
• 70 mm židinio nuotolis: f/4,5–22
• 300 mm židinio nuotolis: f/6,3–32
Rodoma mažiausia diafragma gali priklausyti nuo
fotoaparate parinkto ekspozicijos žingsnelio.
Matavimas
Visas diafragmos plotas
Filtro tvirtinimo žiedo dydis
58 mm (P = 0,75 mm)
Matmenys
Apie 72 mm didžiausio skersmens × 125 mm ilgio
(atstumas nuo fotoaparato objektyvo tvirtinimo įtvaro)
Svoris
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR: apie 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED: apie 400 g
Tipas
104
A AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR, AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED
1 Objektyvo dangtelis
6 Židinio nuotolio žymė
2 Objektyvo gaubto tvirtinimo žymė
7 Objektyvo tvirtinimo žymė.................. 15
3 Fokusavimo žiedas
8 Procesoriaus kontaktai
4 Priartinimo žiedas.................................. 29
9 Galinis objektyvo dangtelis
5 Židinio nuotolio skalė
105
❚❚ Objektyvas AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6 G ED VR II
Tipas
Židinio nuotolis
Didžiausia diafragma
Objektyvo konstrukcija
Apžvalgos kampas
Židinio nuotolio skalė
Atstumo informacija
Priartinimas
Fokusavimas
Virpesių mažinimas
Mažiausias fokusavimo
atstumas
Diafragmos plokštelės
Diafragma
Diafragmos diapazonas
Matavimas
Filtro tvirtinimo žiedo dydis
Matmenys
Svoris
G tipo AF-S DX objektyvas su integruotu procesoriumi
ir F stovu
55–200 mm
f/4–5,6
13 lęšių 9 grupėse (įskaitant vieną ED lęšį)
28° 50´–8°
Sugraduota milimetrais (55, 70, 85, 105, 135, 200)
Perduodama fotoaparatui
Rankinis priartinimas, naudojant nepriklausomą
priartinimo žiedą
Nikon vidinio fokusavimo (Internal Focusing – IF)
sistema su automatinio fokusavimo mechanizmu,
kuris valdomas Silent Wave varikliu ir atskiru
fokusavimo žiedu, skirtu fokusuoti rankiniu būdu
Lęšių poslinkis naudojant garsinės ritės variklius (voice
coil motor – VCM)
1,1 m nuo židinio plokštumos esant bet kuriai
priartinimo padėčiai
7 (suapvalinta diafragmos anga)
Visiškai automatinė
• 55 mm židinio nuotolis: f/4–22
• 200 mm židinio nuotolis: f/5,6–32
Visas diafragmos plotas
52 mm (P = 0,75 mm)
Apie 70,5 mm didžiausio skersmens × 83 mm ilgio
(atstumas nuo fotoaparato objektyvo tvirtinimo įtvaro,
kai objektyvas įtrauktas)
Apie 300 g
Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiame vadove aprašytos aparatinės ir programinės
įrangos išvaizdą bei specifikacijas. Nikon negali būti laikoma atsakinga už žalą, sukeltą bet kokių šiame vadove
galinčių būti klaidų.
106
A AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6 G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6 G ED VR II turi įtraukiamąjį objektyvo
cilindrą.
1 Objektyvo dangtelis
7 Židinio nuotolio žymė
2 Objektyvo gaubto tvirtinimo žymė
8 Objektyvo tvirtinimo žymė.................. 15
3 Fokusavimo žiedas
9 Procesoriaus kontaktai
4 Priartinimo žiedas.................................. 29 10 A-M režimo jungiklis
5 Įtraukiamo objektyvo cilindro
11 Virpesių mažinimo funkcijos įjungimo/
mygtukas................................................ 16
išjungimo jungiklis
6 Židinio nuotolio skalė
12 Galinis objektyvo dangtelis
107
A Informacija apie prekės ženklus
IOS yra paprastasis arba JAV ir (arba) kitose valstybėse registruotasis Cisco
Systems, Inc. prekės ženklas. Jis naudojamas pagal licenciją. Windows yra
Microsoft Corporation paprastasis arba JAV ir (arba) kitose valstybėse
registruotasis prekės ženklas. Mac, OS X, Apple®, App Store®, Apple logotipai,
iPhone®, iPad® ir iPod touch® yra Apple Inc. prekės ženklai, registruoti JAV ir
(arba) kitose šalyse. „Android“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas. „Android“
robotas yra atkurtas ar pakeistas „Google“ sukurtas ir bendrinamas darbas ir
naudojamas vadovaujantis „Creative Commons“ 3.0 priskyrimo licencijoje
nurodytomis sąlygomis. Logotipas PictBridge yra prekės ženklas. SD, SDHC ir
SDXC logotipai yra SD-3C, LLC prekės ženklai. HDMI, HDMI logotipas ir HighDefinition Multimedia Interface yra paprastieji arba registruotieji prekės ženklai,
priklausantys HDMI Licensing LLC.
Žodinis Bluetooth® ženklas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai,
priklausantys Bluetooth SIG, Inc., kuriuos Nikon Corporation visur naudoja pagal
licenciją.
Visi kiti šiame vadove arba kituose su Nikon gaminiu pateiktuose dokumentuose
paminėti pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų paprastieji arba registruotieji
prekės ženklai.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
A Atitikties ženklinimas
Peržiūrėti sąrašą standartų, kuriuos atitinka fotoaparatas, galima naudojant
sąrankos meniu parinktį Conformity marking (atitikties ženklinimas) (0 71).
108
A FreeType licencija (FreeType2)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės priklauso The FreeType
Project (2012 m.) (http://www.freetype.org). Visos teisės saugomos.
A MIT licencija (HarfBuzz)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės priklauso The HarfBuzz
Project (2016 m.) (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visos
teisės saugomos.
A Sertifikatai
109
Akumuliatoriaus naudojimo laikas
Filmuotos medžiagos trukmė arba skaičius ekspozicijų, kurias galima
įrašyti visiškai įkrautais akumuliatoriais, priklauso nuo akumuliatoriaus
būklės, temperatūros, intervalo tarp ekspozicijų ir įvairių meniu rodymo
trukmės. Toliau pateikiami akumuliatorių EN-EL14a (1 230 mAh) skaičių
pavyzdžiai.
• Nuotraukos, vieno kadro atleidimo režimas (CIPA standartas 1): apie 1 200 kadrų
• Filmai: apie 60 min. 1 080/60p 2 raiškos filmuotos medžiagos
1 Išmatuota esant 23 °C (±2 °C) temperatūrai, su objektyvu AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR,
tokiomis bandymo sąlygomis: objektyvas naudojamas nuo begalinio iki minimalaus diapazono ir
numatytaisiais nustatymais, kas 30 sek. padaroma viena nuotrauka. Padarius nuotrauką, ekranas įjungiamas
4 sekundėms. Išsijungus ekranui, bandytojas palaukia, kol baigsis budėjimo laikmačio laikas. Blykstė visu
pajėgumu paleidžiama kas antrą kadrą. Tiesioginės peržiūros režimas nejungiamas.
2 Išmatuota esant 23 °C (±2 °C) temperatūrai, fotoaparatui veikiant numatytaisiais nustatymais, naudojant
objektyvą AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR, Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (CIPA)
nurodytomis sąlygomis. Atskiri filmai gali būti iki 20 min. trukmės arba 4 GB dydžio. Įrašymas gali būti
nutrauktas nepasiekus šių ribų, jei pakiltų fotoaparato temperatūra.
110
Akumuliatoriaus naudojimo laiką gali sumažinti šie veiksniai:
• Ekrano naudojimas
• Užrakto atleidimo mygtuko laikymas nuspaudus iki pusės
• Pakartotiniai automatinio fokusavimo veiksmai
• NEF (RAW) nuotraukų darymas
• Mažas užrakto greitis
• Fotoaparato Bluetooth funkcijų naudojimas
• Fotoaparato naudojimas prijungus papildomų priedų
• VR (virpesių mažinimo) funkcijos naudojimas su VR objektyvais
• Vaizdo artinimas ir tolinimas daug kartų su AF-P objektyvu.
Kaip maksimaliai išnaudoti įkraunamus Nikon akumuliatorius EN-EL14a:
• Pasirūpinkite, kad akumuliatoriaus kontaktai būtų švarūs. Nešvarūs
kontaktai prastina akumuliatoriaus veikimo charakteristikas.
• Akumuliatorius naudokite iškart po įkrovimo. Nenaudojami
akumuliatoriai išsikrauna.
111
112
Garantijos sąlygos - Nikon garantinė priežiūra
Europoje
Brangus Nikon kliente,
dėkojame, kad įsigijote šį Nikon produktą. Jei jūsų Nikon produktui
prireiktų garantinės priežiūros paslaugų, kreipkitės į pardavėją, iš kurio jį
pirkote, arba į vieną iš mūsų įgaliotojo priežiūros paslaugų tinklo narių
Nikon Europe B.V. pardavimo teritorijoje (pvz., Europa/Rusija/kitos).
Daugiau informacijos rasite adresu:
http://www.europe-nikon.com/support.
Siekiant išvengti nepatogumų, prieš kreipiantis į pardavėją arba
įgaliotąjį paslaugų tinklą, rekomenduojame atidžiai perskaityti
naudojimo instrukcijas.
Jūsų Nikon įrangai suteikiama vienerių metų garantija dėl gamybos
defektų nuo pirminės pirkimo datos. Jei per šį laikotarpį produktas
sugestų dėl netinkamų medžiagų arba gamybos defektų, mūsų
įgaliotasis priežiūros paslaugų tinklas Nikon Europe B.V. pardavimo
teritorijoje nemokamai (netaikomas mokestis nei už darbą, nei už dalis)
pataisys produktą pagal toliau pateiktas sąlygas. Nikon pasilieka teisę
(savo nuožiūra) pakeisti arba pataisyti produktą.
1. Ši garantija teikiama tik kartu su produktu pateikus užpildytą
garantijos kortelę ir originalią sąskaitą faktūrą arba pirkimo
dokumentą, kuriame būtų nurodyta pirkimo data, produkto modelis
ir pardavėjo pavadinimas. Nikon pasilieka teisę atsisakyti teikti
nemokamas garantinės priežiūros paslaugas, jei nepateikiami minėti
dokumentai arba jei juose esanti informacija nevisa arba neįskaitoma.
113
2. Ši garantija netaikoma:
• būtiniems priežiūros arba remonto darbams arba dalių keitimui dėl
normalaus susidėvėjimo;
• pakeitimams, būtiniems produkto atnaujinimui nuo jo įprastinės
paskirties, aprašytos naudojimo instrukcijoje, be išankstinio Nikon
sutikimo;
• transportavimo išlaidoms ir visai transportavimo rizikai, tiesiogiai
arba netiesiogiai susijusiai su produktų garantija;
• bet kokiai žalai dėl produkto modifikavimo arba reguliavimo be
išankstinio raštiško Nikon sutikimo, jei siekiama atitikti vietos arba
nacionalinius techninius standartus, galiojančius bet kurioje kitoje
šalyje, bet ne toje, kuriai produktas iš pradžių buvo skirtas ir (arba)
pagamintas.
3. Prarandama teisė į garantiją, jei:
• padaryta žala netinkamai naudojantis produktu, įskaitant (bet
neapsiribojant) naudojimą ne pagal įprastinę paskirtį arba
nesilaikant instrukcijų dėl tinkamo naudojimo, arba nesilaikant
saugos standartų, galiojančių šalyje, kurioje produktas
naudojamas.
• padaryta žala įvykus nelaimingiems atsitikimams, įskaitant (bet
neapsiribojant) žaibą, vandenį, ugnį, netinkamą naudojimą arba
aplaidumą.
• modelio arba serijos numeris ant produkto pakeičiamas,
sugadinamas, tampa neįskaitomas arba pašalinamas.
• padaryta žala dėl remonto arba reguliavimo, kurį atliko neįgaliotos
priežiūros įmonės arba asmenys.
• sugedo bet kuri sistema, į kurią produktas integruotas arba kurioje
jis naudojamas.
114
4. Ši priežiūros garantija neturi įtakos nei vartotojo teisėms pagal
galiojančius įstatymus, nei pagal pirkimo ir pardavimo sutartį su
pardavėju.
Pastaba: Visi įgaliotieji Nikon techninės priežiūros centrai nurodyti šiuo
interneto adresu (URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
115
E
L
P
Nikon D3400
M
SA
SKAITMENINIS FOTOAPARATAS
Šią instrukciją ar jos dalis (išskyrus trumpas ištraukas kritikos
straipsniuose arba apžvalgose) galima kopijuoti tik gavus raštišką
NIKON CORPORATION sutikimą.
Naudojimo instrukcija
(su garantija)
AMA16615
Išspausdinta Europoje
Lt
SB8I04(Y3)
6MB360Y3-04
• Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą.
• Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparatą,
perskaitykite temą „Jūsų saugumui“ (p. xi).
• Perskaitę šį vadovą, laikykite jį patogioje vietoje, nes jo
gali prireikti vėliau.
Lt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising