Nikon | D3400 | Nikon D3400 Išsamus naudojimo vadovas (nesutrumpinta instrukcija)

Nikon D3400 Išsamus naudojimo vadovas (nesutrumpinta instrukcija)
SKAITMENINIS FOTOAPARATAS
Išsamus naudojimo vadovas
• Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą.
• Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparatą,
perskaitykite temą „Jūsų saugumui“ (p. xi).
• Perskaitę šį vadovą, laikykite jį patogioje vietoje, nes jo
gali prireikti vėliau.
Lt
Jūsų vaizdai. Pasaulis. Sujungtas
Susipažinkite su SnapBridge – nauja Nikon paslaugų šeima, kuri
praturtins su vaizdais susijusius potyrius. SnapBridge panaikina barjerą,
skiriantį fotoaparatą ir suderinamą išmanųjį įrenginį. Tam naudojamas
Bluetooth® mažos energijos (BLE) technologijos ir specialios programėlės
derinys. Istorijos, kurias įamžinate naudodami Nikon fotoaparatą ir
objektyvus, automatiškai perkeliamos į įrenginį fotografavimo/
filmavimo metu. Jas taip pat galima nusiųsti į debesijos paslaugų
serverius, prie kurių prieigą turėsite iš visų savo įrenginių. Galite
bendrinti jums susižavėjimą keliančius dalykus kada ir kur tik
pageidaujate.
Atsisiųskite programėlę SnapBridge ir pradėkite!
Pasinaudokite daugybe patogumų – nieko
nelaukdami atsisiųskite programėlę
SnapBridge į savo išmanųjį įrenginį. Vos
keletas paprastų veiksmų ir programėlė
sujungs jūsų Nikon fotoaparatus su tam
pritaikytais iPhone®, iPad® ir (arba) iPod touch®
arba išmaniaisiais įrenginiais, kuriuose įdiegta
operacinė sistema Android™. SnapBridge
galima nemokamai atsisiųsti iš Apple App
Store®, Google Play™ ir šios interneto
svetainės:
http://snapbridge.nikon.com
Naujausios informacijos apie SnapBridge rasite apsilankę savo regiono Nikon
interneto svetainėje (0 xix).
D3400 Model Name: N1510
Su vaizdais susijusi smagi patirtis, kurią siūlo SnapBridge…
Automatinis nuotraukų perkėlimas iš fotoaparato į
išmanųjį įrenginį nepertraukiamu dviejų įrenginių
ryšiu – iki šiol nebuvo lengvesnio būdo bendrinti
nuotraukas internete
Nuotraukų ir miniatiūrų vaizdų siuntimas į debesijos
paslaugų NIKON IMAGE SPACE serverį
Visa gama paslaugų, praturtinančių su vaizdais susijusią
jūsų veiklą, įskaitant:
• Nuotraukų papildymas vienu arba dviem
autoriaus informacijos laukeliais (pvz.,
autoriaus teisės, pastabos, tekstas ir
logotipai)
• Automatinis fotoaparato datos bei laiko
informacijos ir buvimo vietos informacijos
naujinimas
• Fotoaparato programinės aparatinės įrangos
naujinių priėmimas
i
Būtinai atidžiai perskaitykite visas instrukcijas, kad galėtumėte
pasinaudoti visomis fotoaparato teikiamomis galimybėmis ir laikykite jas
tokioje vietoje, kad su jomis galėtų susipažinti visi, kas naudosis šiuo
gaminiu.
Ženklai ir žymėjimai
Kad reikiamos informacijos paieška būtų paprasta, naudojami tokie ženklai ir
žymėjimai:
D
Šia piktograma žymimi įspėjimai – informacija, kurią reikia perskaityti prieš
naudojant, kad išvengtumėte fotoaparato sugadinimo.
A
Šia piktograma žymimos pastabos – informacija, kurią reikia perskaityti
prieš naudojant fotoaparatą.
0 Šia piktograma žymimos nuorodos į kitus šio vadovo puslapius.
Meniu elementai, parinktys ir pranešimai, rodomi fotoaparato ekrane, vaizduojami
pusjuodžiu šriftu.
Fotoaparato nustatymai
Rengiant šiame vadove pateiktus paaiškinimus, daroma prielaida, kad naudojami
numatytieji nustatymai.
A Jūsų saugumui
Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu, perskaitykite saugos instrukcijas,
pateiktas skirsnyje „Jūsų saugumui“ (0 xi–xiv).
ii
Turinys
Jūsų saugumui........................................................................................... xi
Pastabos..................................................................................................... xv
Bluetooth................................................................................................... xx
Įžanga
1
Susipažinimas su fotoaparatu ................................................................. 1
Fotoaparato korpusas ......................................................................................... 1
Vaizdo ieškiklis ....................................................................................................... 4
Režimo pasirinkimo ratukas.............................................................................. 5
R (informacijos) mygtukas............................................................................... 6
P mygtukas .......................................................................................................... 11
Pirmieji žingsniai
Pritvirtinkite fotoaparato dirželį ...................................................................
Įkraukite akumuliatorių....................................................................................
Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę.................................................
Prijunkite objektyvą ..........................................................................................
Fotoaparato konfigūravimas .........................................................................
Sufokusuokite vaizdo ieškiklį.........................................................................
Instruktažas
12
12
12
13
15
18
26
27
Fotoaparato meniu: apžvalga ............................................................... 27
Fotoaparato meniu naudojimas................................................................... 28
Akumuliatoriaus įkrovos lygis ir likusių ekspozicijų skaičius .......... 31
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
32
Automatiniai režimai (i ir j) ............................................................... 32
Elementarusis atkūrimas ........................................................................ 40
Nereikalingų nuotraukų trynimas................................................................ 41
iii
Vadovo režimas
42
Vadovas ..................................................................................................... 42
Vadovo režimo meniu....................................................................................... 43
Vadovo naudojimas........................................................................................... 46
Nustatymų pritaikymas pagal objektą arba situaciją
(scenos režimas)
48
k Portrait (portretas) ................................................................................ 48
l Landscape (kraštovaizdis) .................................................................. 49
p Child (vaikas)........................................................................................... 49
m Sports (sportas) ...................................................................................... 49
n Close up (fotografavimas stambiu planu).................................... 50
o Night portrait (naktinis portretas)................................................... 50
Specialieji efektai
51
% Night vision (naktinis matymas) ...................................................... 52
S Super vivid (itin sodrus)....................................................................... 52
T Pop ............................................................................................................ 52
U Photo illustration (nuotraukos iliustracija)................................... 53
' Toy camera effect (žaislinio fotoaparato efektas)...................... 53
( Miniature effect (miniatiūros efektas) ........................................... 53
3 Selective color (atrankinė spalva) ................................................... 54
1 Silhouette (siluetas).............................................................................. 54
2 High key (šviesūs tonai) ...................................................................... 54
3 Low key (tamsūs tonai) ....................................................................... 55
Tiesioginės peržiūros metu pasiekiamos parinktys ............................... 56
Apie fotografavimą išsamiau
Atleidimo režimo pasirinkimas.............................................................
Nepertraukiamas fotografavimas (serijos režimas)..........................
Tylus užrakto atleidimas ........................................................................
Automatinio laikmačio režimas............................................................
iv
62
62
63
65
66
Fokusavimas ............................................................................................. 69
Fokusavimo režimas ......................................................................................... 69
AF sričių režimas................................................................................................. 74
Židinio fiksavimas .............................................................................................. 79
Rankinis fokusavimas ....................................................................................... 81
Vaizdo kokybė ir dydis ............................................................................ 84
Vaizdo kokybė..................................................................................................... 84
Vaizdo dydis......................................................................................................... 86
Integruotos blykstės naudojimas ......................................................... 87
Automatinio atidarymo režimai ................................................................... 87
Rankiniai atidarymo režimai .......................................................................... 89
ISO jautrumas ........................................................................................... 93
Fotografavimas naudojant nuotolinį valdymą .................................. 95
Papildomo nuotolinio valdymo pultelio ML-L3 naudojimas ............. 95
P, S, A ir M režimai
98
Užrakto greitis ir diafragma ................................................................... 98
Režimas P (programuojamas automatinis) .............................................. 99
Režimas S (automatinis užrakto pirmumas)........................................... 101
Režimas A (automatinis diafragmos pirmumas) .................................. 103
Režimas M (rankinis) ....................................................................................... 105
Ilgalaikės ekspozicijos (tik M režimas) ...................................................... 107
Ekspozicija............................................................................................... 111
Matavimas .......................................................................................................... 111
Automatinės ekspozicijos fiksavimas ....................................................... 113
Ekspozicijos kompensavimas ...................................................................... 115
Blykstės kompensavimas .............................................................................. 117
Detalių išsaugojimas ryškiai apšviestose srityse ir šešėliuose ...... 119
Aktyvusis D-Lighting ...................................................................................... 119
v
Baltos spalvos balansas........................................................................ 121
Baltos spalvos balanso tikslinimas ............................................................ 124
Iš anksto nustatytas rankinis........................................................................ 126
Picture Control režimai......................................................................... 132
Picture Control režimo parinkimas............................................................ 132
Picture Control režimų modifikavimas .................................................... 134
Filmavimas ir filmų peržiūra
138
Filmavimas.............................................................................................. 138
Filmo nustatymai............................................................................................. 141
Filmų peržiūra ........................................................................................ 144
Filmų montavimas................................................................................. 146
Filmų apkarpymas........................................................................................... 146
Pasirinktų kadrų įrašymas............................................................................. 150
Atkūrimas ir trynimas
152
Viso kadro atkūrimas ............................................................................ 152
Miniatiūrų atkūrimas ...................................................................................... 153
Kalendoriaus atkūrimas................................................................................. 154
P mygtukas ........................................................................................................ 155
Informacija apie nuotrauką ................................................................. 156
Žvilgsnis iš arčiau: didinimas atkuriant............................................. 165
Nuotraukų apsauga nuo ištrynimo .................................................... 168
Nuotraukų vertinimas........................................................................... 169
Atskirų nuotraukų vertinimas ..................................................................... 169
Didesnio skaičiaus nuotraukų vertinimas............................................... 170
Nuotraukų trynimas.............................................................................. 171
Atkūrimo metu ................................................................................................. 171
Atkūrimo meniu ............................................................................................... 172
Skaidrių peržiūros ................................................................................. 174
Skaidrių peržiūros parinktys ........................................................................ 176
vi
Prijungimo galimybės
177
ViewNX-i diegimas................................................................................. 177
Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį ................................................. 178
Nuotraukų spausdinimas ..................................................................... 181
Spausdintuvo prijungimas ........................................................................... 181
Nuotraukų spausdinimas po vieną............................................................ 182
Didesnio skaičiaus nuotraukų spausdinimas......................................... 183
Nuotraukų peržiūra televizoriaus ekrane ......................................... 184
Fotoaparato meniu
186
D Atkūrimo meniu: vaizdų valdymas ...................................................... 186
Atkūrimo meniu parinktys............................................................................ 186
Playback folder (atkūrimo aplankas) ................................................ 187
Playback display options (atkūrimo rodinių parinktys) ............. 187
Image review (vaizdo peržiūra) .......................................................... 188
Auto image rotation (automatinis vaizdo sukimas).................... 188
Rotate tall (sukti vertikalias)................................................................. 189
Select to send to smart device (pasirinkti siuntimui į
išmanųjį prietaisą) .............................................................................. 189
C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys................................. 190
Fotografavimo meniu parinktys................................................................. 190
Reset shooting menu (atstatyti fotografavimo meniu) ............. 192
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)..................... 192
Color space (spalvų erdvė)................................................................... 194
Noise reduction (triukšmo mažinimas)............................................ 195
Vignette control (vinjetės kontrolė).................................................. 195
Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė) ..... 196
Built-in AF-assist illuminator (integruotas AF pagalbinis
apšvietimas) ......................................................................................... 196
Flash cntrl for built-in flash/Optional flash (integruotos
blykstės valdymas/papildoma blykstė) ...................................... 197
Optical VR (optinis virpesių mažinimas).......................................... 198
vii
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka................................................... 199
Sąrankos meniu parinktys ............................................................................ 199
Reset setup options (atstatyti sąrankos parinktis)....................... 201
Format memory card (formatuoti atminties kortelę)................. 201
Date stamp (datos įterpimas) ............................................................. 202
Time zone and date (laiko juosta ir data) ....................................... 205
Language (kalba)..................................................................................... 205
Monitor brightness (ekrano šviesumas).......................................... 205
Info display format (informacijos vaizdavimo formatas) .......... 206
Auto info display (automatinis informacijos rodymas) ............. 206
Auto off timers (automatinio išjungimo laikmačiai)................... 207
Self-timer (automatinis laikmatis) ..................................................... 208
Remote on duration (ML-L3) (nuotolinio valdymo trukmė
(ML-L3)).................................................................................................. 208
Image Dust Off ref photo (vaizdo dulkių šalinimo atskaitos
nuotrauka) ............................................................................................ 209
Image comment (vaizdo komentaras) ............................................ 211
Copyright information (informacija apie autorių teises) .......... 212
Beep (garsinis signalas)......................................................................... 213
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) ...................................... 213
Buttons (mygtukai)................................................................................. 214
Rangefinder (tolimatis) ......................................................................... 216
Manual focus ring in AF mode (rankinio fokusavimo
žiedas esant įjungtam režimui AF)............................................... 217
File number sequence (failų numerių seka) .................................. 218
Storage folder (laikymo aplankas) .................................................... 219
File naming (failų pavadinimo suteikimas).................................... 221
Location data (buvimo vietos duomenys) ..................................... 221
Airplane mode (skrydžio režimas)..................................................... 222
Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo
prietaiso) ............................................................................................... 222
Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą
(automatiškai)) .................................................................................... 223
Bluetooth ................................................................................................... 223
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) ..................................................... 224
Conformity marking (atitikties ženklinimas) ................................. 225
Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant
tuščiam lizdui) ..................................................................................... 226
Reset all settings (atkurti visus nustatymus) ................................. 226
Firmware version (integruotos programinės įrangos
versija) .................................................................................................... 226
viii
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas ...................................... 227
Retušavimo meniu parinktys ....................................................................... 227
Retušuotų kopijų kūrimas............................................................................. 228
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas) ........................ 230
Trim (apkarpyti)........................................................................................ 232
Resize (keisti dydį) ................................................................................... 233
D-Lighting .................................................................................................. 235
Quick retouch (greitasis retušavimas).............................................. 236
Red-eye correction (raudonų akių efekto koregavimas)........... 236
Straighten (tiesinti) ................................................................................. 237
Distortion control (iškraipymo valdymas) ...................................... 237
Perspective control (perspektyvos valdymas) .............................. 238
Fisheye (180 laipsnių matymo kampo objektyvas)..................... 238
Filter effects (filtrų efektai) ................................................................... 239
Monochrome (vienspalvis)................................................................... 240
Image overlay (vaizdo perdengimas)............................................... 241
Color outline (spalvos kontūras) ........................................................ 243
Photo illustration (nuotraukos iliustracija)..................................... 244
Color sketch (spalvotas eskizas) ......................................................... 244
Miniature effect (miniatiūros efektas).............................................. 245
Selective color (atrankinė spalva)...................................................... 246
Painting (paveikslas)............................................................................... 248
Side-by-side comparison (greta esančių palyginimas).............. 249
m Paskutiniai nustatymai..................................................................... 251
Techninės pastabos
252
Tinkami objektyvai ................................................................................ 252
Tinkami objektyvai su procesoriais ........................................................... 252
Tinkami objektyvai be procesoriaus ......................................................... 254
Nikon patobulinta kūrybingo apšvietimo sistema (CLS) ............... 262
Kiti priedai ............................................................................................... 267
Kintamosios srovės jungties ir kintamosios srovės adapterio
prijungimas................................................................................................... 270
ix
Fotoaparato priežiūra........................................................................... 272
Laikymas ............................................................................................................. 272
Valymas ............................................................................................................... 272
Vaizdo jutiklio valymas .................................................................................. 273
Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra: perspėjimai................. 276
Galimi nustatymai ................................................................................. 281
Trikčių šalinimas .................................................................................... 282
Akumuliatorius/ekranas................................................................................ 282
Fotografavimas (visi režimai)....................................................................... 283
Fotografavimas (P, S, A, M) ......................................................................... 287
Atkūrimas ........................................................................................................... 288
Bluetooth............................................................................................................ 289
Įvairūs................................................................................................................... 289
Klaidų pranešimai.................................................................................. 290
Specifikacijos.......................................................................................... 295
Objektyvai AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR ir
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G...................................... 306
Objektyvai AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR ir
AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED.............................. 312
Objektyvai AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6 G ED VR II ......... 317
Atminties kortelių talpa ....................................................................... 323
Akumuliatoriaus naudojimo laikas .................................................... 324
Rodyklė.................................................................................................... 326
x
Jūsų saugumui
Kad nepakenktumėte turtui arba nesusižeistumėte patys ir nesužeistumėte kitų, prieš
naudodami šį gaminį perskaitykite visą temą „Jūsų saugumui“.
Laikykite šias saugos instrukcijas ten, kur jas galėtų paskaityti visi, kas naudoja šį gaminį.
PAVOJUS: jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla didelis
pavojus sunkiai ar net mirtinai susižeisti.
ĮSPĖJIMAS: jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla pavojus
sunkiai ar net mirtinai susižeisti.
ATSARGIAI! Jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla pavojus
susižeisti arba pakenkti turtui.
ĮSPĖJIMAS
• Nenaudokite eidami arba vairuodami motorinę transporto priemonę.
Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, rizikuojate sukelti nelaimingą atsitikimą
arba kitaip susižaloti.
• Nebandykite išmontuoti arba modifikuoti šio gaminio. Nelieskite vidinių dalių,
kurios atsiveria nukritus arba įvykus kitam nelaimingam atsitikimui.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla pavojus patirti elektros smūgį arba kitaip
susižeisti.
• Jei pastebėtumėte ką nors neįprasta, pavyzdžiui, iš gaminio rūkstančius dūmus,
karštį arba keistus kvapus, tuoj pat atjunkite akumuliatorių arba maitinimo
šaltinį.
Jei gaminys toliau naudojamas, kyla gaisro, nudegimo ar kitokių sužeidimų pavojus.
• Laikykite sausoje vietoje. Nelieskite šlapiomis rankomis. Nelieskite kištuko
šlapiomis rankomis.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Jei gaminys įjungtas arba jo kištukas įkištas į elektros lizdą, saugokitės, kad
gaminys nesiliestų ilgai prie kūno odos.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti žemoje temperatūroje.
• Nenaudokite šio gaminio, jei aplinkoje yra degių dulkių arba dujų, pavyzdžiui,
propano, benzino garų arba aerozolių.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla sprogimo arba gaisro pavojus.
xi
• Nežiūrėkite per objektyvą arba fotoaparatą į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus pakenkti regėjimui.
• Nenukreipkite blykstės arba AF pagalbinio apšvietimo lemputės į variklinės
transporto priemonės vairuotoją.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
• Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti gaminį.
Be to, žinokite, kad mažos dalys kelia pavojų užspringti. Jei vaikas prarytų bet kurią šio
gaminio dalį, tuoj pat kreipkitės į medikus.
• Nepainiokite, nevyniokite ir nesukite dirželių sau apie kaklą.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
• Nenaudokite akumuliatorių, įkroviklių arba kintamosios srovės adapterių, jei jie
neskirti specialiai naudoti su šiuo gaminiu. Kai naudojate akumuliatorius,
įkroviklius ir kintamosios srovės adapterius, skirtus naudoti su šiuo gaminiu:
- Negadinkite, nemodifikuokite, netraukite per jėgą ir nelenkite laidų arba
kabelių, nekiškite jų po sunkiais daiktais ir saugokite nuo karščio arba liepsnos.
- Nenaudokite kelioninių keitiklių arba adapterių, skirtų keisti įtampos
parametrams ar turinčių įmontuotus inverterius, keičiančius nuolatinę srovę
kintamąja.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Nelieskite kištuko, kol gaminys įkraunamas, ir nenaudokite kintamosios srovės
adapterio perkūnijos metu.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla elektros smūgio pavojus.
• Nelieskite plikomis rankomis aplinkoje, kurioje yra ypač aukšta arba žema
temperatūra.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba nušalti.
ATSARGIAI!
• Nepalikite objektyvo, nukreipto į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį.
Objektyvo sufokusuota šviesa gali sukelti gaisrą ar apgadinti gaminio vidines dalis. Kai
fotografuojate objektus su foniniu apšvietimu, neleiskite saulei patekti į kadrą. Jei saulė
yra arti kadro, į fotoaparatą sufokusuota saulės šviesa gali sukelti gaisrą.
xii
• Išjunkite šį gaminį, jei draudžiama jį naudoti. Išjunkite belaidžio ryšio funkcijas,
jei draudžiama naudoti belaidžio ryšio įrangą.
Šio gaminio skleidžiama radijo dažnių spinduliuotė gali trukdyti lėktuve, ligoninėse ar
kitose medicinos įstaigose esančiai įrangai.
• Išimkite akumuliatorių ir atjunkite kintamosios srovės adapterį, jei šis gaminys
bus nenaudojamas ilgesnį laiką.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus.
• Nelieskite judančių objektyvo dalių arba kitų judančių dalių.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti.
• Neleiskite blykstei suveikti, jei ji priglausta prie odos arba kitų daiktų ar yra labai
arti.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba sukelti gaisrą.
• Nepalikite gaminio ten, kur jį ilgą laiką gali veikti itin aukšta temperatūra,
pavyzdžiui, uždarytame automobilyje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus.
PAVOJUS (Akumuliatoriai)
• Nesielkite su akumuliatoriais netinkamai.
Jei nepaisoma toliau nurodytų atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti
tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti:
- Naudokite tik įkraunamuosius akumuliatorius, patvirtintus tinkamais naudoti su šiuo
gaminiu.
- Saugokite akumuliatorius nuo liepsnos arba didelio karščio.
- Nebandykite išmontuoti.
- Nelieskite kontaktų kaklo vėriniais, plaukų segtukais arba kitais metaliniais daiktais,
kad nesukeltumėte trumpojo jungimo.
- Saugokite nuo stiprių sutrenkimų akumuliatorius ir gaminius, į kuriuos jie įdėti.
• Nebandykite įkrauti akumuliatorių EN-EL14a naudodami įkroviklius, kurie nėra
tam specialiai skirti.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie
gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.
• Jei akumuliatorių skysčio patektų į akis, gausiai plaukite švariu vandeniu ir tuoj
pat kreipkitės į medikus.
Jei delsite, kyla pavojus pakenkti akims.
xiii
ĮSPĖJIMAS (Akumuliatoriai)
• Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei vaikas prarytų akumuliatorių, tuoj pat kreipkitės į medikus.
• Nemerkite akumuliatorių į vandenį ir saugokite nuo lietaus.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus. Jei
gaminys sušlaptų, tuoj pat jį nusausinkite rankšluosčiu arba kitu panašiu daiktu.
• Jei pastebėtumėte, kad akumuliatoriai kaip nors pasikeitė, pavyzdžiui, pakito jų
spalva arba jie deformavosi, tuoj pat liaukitės juos naudoti. Nebekraukite
akumuliatorių EN-EL14a, jei nepavyksta jų įkrauti per nurodytą laikotarpį.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie
gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.
• Prieš išmesdami akumuliatorius, izoliuokite jų kontaktus juostele.
Jei prie kontaktų prisiliestų metalinis daiktas, kyla perkaitimo, trūkimo arba gaisro
pavojus. Atiduokite perdirbti arba išmeskite akumuliatorius vadovaudamiesi vietiniais
reglamentais.
• Jei akumuliatorių skysčio patektų ant žmogaus odos arba drabužių, tuoj pat
gausiai plaukite sąlyčio vietą švariu vandeniu.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla odos dirginimo pavojus.
xiv
Pastabos
• Jokia prie šio gaminio pridedamų
• Nikon neprisiima atsakomybės už šio
instrukcijų dalis negali būti atkuriama,
gaminio padarytą žalą.
perduodama, perrašoma, saugoma
• Nors stengtasi šiose instrukcijose pateikti
paieškos sistemoje ar verčiama į kurią nors tikslią ir išsamią informaciją, būtume
kalbą bet kokiomis priemonėmis be
dėkingi, jei vietiniam Nikon atstovui
išankstinio raštiško Nikon leidimo.
(adresas pateikiamas atskirai)
• Nikon pasilieka teisę bet kada ir be
nurodytumėte aptiktas klaidas ar
išankstinio įspėjimo keisti šiuose
trūkstamą informaciją.
vadovuose aprašytos aparatinės ir
programinės įrangos išvaizdą bei
specifikacijas.
Pranešimai klientams Europoje
DĖMESIO: JEI BUS NAUDOJAMAS NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUS, GALI ĮVYKTI
SPROGIMAS. AKUMULIATORIUS IŠMESKITE TAIP, KAIP NURODYTA INSTRUKCIJOJE.
Šis ženklas reiškia, kad
elektros ir elektroninė įranga
turi būti surenkama atskirai.
Tai taikoma tik vartotojams
Europos šalyse:
• Šis gaminys skirtas atskirai
surinkti tinkamame surinkimo punkte.
Nemeskite su buitinėmis atliekomis.
• Atskirai surenkant ir perdirbant, taupomi
gamtiniai ištekliai ir padedama išvengti
neigiamų pasekmių žmonių sveikatai bei
aplinkai, kurios galimos netinkamai
utilizuojant įrangą.
• Daugiau informacijos galite gauti iš
pardavėjo ar vietinių kompetentingų
specialistų, atsakingų už atliekų tvarkymą.
Šis simbolis ant
akumuliatoriaus nurodo, kad
akumuliatoriai turi būti
surenkami atskirai.
Tai taikoma tik vartotojams
Europos šalyse:
• Visi akumuliatoriai, nepriklausomai nuo
to, ar jie pažymėti šiuo simboliu, ar ne,
skirti atskirai surinkti tinkamame
surinkimo punkte. Nemeskite su
buitinėmis atliekomis.
• Daugiau informacijos galite gauti iš
pardavėjo ar vietinių kompetentingų
specialistų, atsakingų už atliekų tvarkymą.
xv
Įspėjimas dėl kopijavimo ir atkūrimo draudimo
Įsidėmėkite, kad medžiagos, nukopijuotos skaitmeniniu būdu arba atkurtos skaitytuvu,
skaitmeniniu fotoaparatu ar kitu įtaisu, turėjimas gali būti baudžiamas įstatymu.
• Elementai, įstatymų draudžiami kopijuoti ir
• Perspėjimai dėl kai kurių kopijų ir reprodukcijų
atkurti
Vyriausybė perspėja dėl privačių įmonių
Nekopijuokite ir neatkurkite popierinių
išleistų vertybinių popierių (akcijų,
pinigų, monetų, vertybinių popierių,
sąskaitų, čekių, dovanų kuponų ir t. t.),
valstybinių ar vietinės valdžios obligacijų,
leidimų ar bilietų kopijavimo ir atkūrimo,
net jei šios kopijos ar reprodukcijos yra
išskyrus tuos atvejus, kai įmonė pateikia
spausdinti „pavyzdžiai“.
minimalų būtiną kopijų skaičių verslo
poreikiams. Taip pat nekopijuokite ir
Banknotų, monetų ar vertybinių popierių,
naudojamų užsienio šalyse, kopijavimas ir neatkurkite valstybės išleistų pasų,
valstybinių įstaigų ar privačių grupių
atkūrimas yra draudžiamas.
išduotų leidimų, tapatybės kortelių ir
Vyriausybės išleistų nepanaudotų pašto
bilietų, leidimų ar pietų kuponų.
ženklų ar atvirukų kopijavimas ir
•
Laikykitės įspėjimų dėl autorių teisių apsaugos
atkūrimas yra draudžiamas, nebent
Pagal autorių teisių apsaugos įstatymus
gautas išankstinis vyriausybės leidimas.
draudžiama naudoti autorių teisėmis
Vyriausybės išleistų antspaudų ir įstatymu apsaugotų dirbinių nuotraukas arba
nustatytų sertifikuotų dokumentų
vaizdo įrašus, padarytus fotoaparatu, jei
kopijavimas ir atkūrimas yra draudžiamas. negautas autorių teisių turėtojo leidimas.
Išimtys taikomos, jei naudojama
asmeniškai, tačiau įsidėmėkite, kad net
asmeninis naudojimas gali būti ribojamas,
jei nufotografuotos arba nufilmuotos
parodos ar tiesioginiai pasirodymai.
xvi
Laikmenų duomenims saugoti šalinimas
Atkreipkite dėmesį į tai, kad, ištrynus vaizdus arba suformatavus atminties korteles ar kitas
laikmenas, vaizdo duomenys ištrinami nevisiškai. Kartais ištrintus failus iš išmestos
laikmenos galima atgaminti su laisvai parduodama programine įranga, todėl galima
piktybiškai pasinaudoti asmeniniais vaizdo duomenimis. Tokių duomenų apsaugos
užtikrinimu turi pasirūpinti pats vartotojas.
Prieš išmesdami laikmeną ar perduodami ją kitam asmeniui, ištrinkite visus duomenis su
komercine trynimo programine įranga arba suformatuokite įrenginį ir tada vėl
pripildykite jį vaizdų, kuriuose nėra asmeninio pobūdžio informacijos (pvz., tuščio
dangaus nuotraukų). Fiziškai naikindami laikmenas, saugokitės, kad nesusižalotumėte.
Prieš utilizuodami fotoaparatą ar perduodami jį naudotis kitam asmeniui, fotoaparato
sąrankos meniu parinktimi Reset all settings (atkurti visus nustatymus) ištrinkite
asmeninę tinklo informaciją.
AVC Patent Portfolio License
ŠIAM GAMINIUI SUTEIKTA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE IR JIS SKIRTAS NAUDOTI ASMENINIAIS IR
NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS: (i) KODUOTI VAIZDO ĮRAŠĄ PAGAL AVC STANDARTĄ („AVC VAIZDO ĮRAŠAS“) IR
(ARBA) (ii) DEKODUOTI AVC VAIZDO ĮRAŠĄ, UŽKODUOTĄ VARTOTOJO, UŽSIIMANČIO ASMENINE IR
NEKOMERCINE VEIKLA, IR (ARBA) GAUTĄ IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ TIEKĖJO, TURINČIO LICENCIJĄ TIEKTI AVC VAIZDO
ĮRAŠUS. LICENCIJA NAUDOTI GAMINĮ KITAIP NESUTEIKIAMA IR NENUMANOMA. PAPILDOMOS INFORMACIJOS
GALIMA GAUTI IŠ MPEG LA, L.L.C. ŽR. http://www.mpegla.com
xvii
Naudokite tik originalius Nikon elektroninius priedus
Nikon fotoaparatai sukurti pagal aukščiausius standartus, juose yra sudėtinga elektroninė
grandinė. Tik Nikon prekės ženklą turintys elektroniniai priedai (pavyzdžiui, įkrovikliai,
akumuliatoriai, kintamosios srovės adapteriai ir blykstės priedai), Nikon patvirtinti
naudoti išskirtinai su Nikon skaitmeniniais fotoaparatais, yra sukonstruoti ir patikrinti
pagal šios elektroninės schemos veikimo ir saugos reikalavimus.
Naudodami ne Nikon elektroninius priedus galite sugadinti
fotoaparatą. Tokiu atveju Nikon garantija nebus taikoma. Naudojant
trečiųjų šalių įkraunamus ličio jonų akumuliatorius be dešinėje pusėje
pavaizduoto holografinio Nikon antspaudo, galimi įprasto fotoaparato
veikimo trikdžiai, akumuliatorius gali perkaisti, užsiliepsnoti, trūkti arba
iš jo gali ištekėti skysčio.
Daugiau informacijos apie Nikon originalius priedus gausite iš vietinio įgaliotojo Nikon
gaminių pardavėjo.
xviii
D Naudokite tik originalius Nikon priedus
Tik originalūs Nikon priedai, Nikon specialiai patvirtinti naudoti su jūsų Nikon
skaitmeniniu fotoaparatu, yra sukurti ir patikrinti taip, kad atitiktų jo
eksploatacinius ir saugos reikalavimus. NAUDODAMI NE NIKON PRIEDUS, GALITE
SUGADINTI FOTOAPARATĄ. TOKIU ATVEJU NIKON GARANTIJA NEBUS TAIKOMA.
A Prieš darant svarbias nuotraukas
Prieš fotografuodami svarbius įvykius (pvz., vestuves, ar imdami fotoaparatą į
kelionę), atlikite bandomąjį fotografavimą, kad įsitikintumėte, ar fotoaparatas
veikia kaip įprasta. Nikon negali būti atsakinga už žalą ar nuostolius, atsiradusius
dėl netinkamo prietaiso veikimo.
A Mokymasis visą gyvenimą
Nikon, vykdydama programą „Mokymasis visą gyvenimą“, skirtą prietaisams
nuolat prižiūrėti ir klientams mokyti, nuolat atnaujina ir pateikia informaciją šiose
interneto svetainėse:
• Vartotojams JAV: http://www.nikonusa.com/
• Vartotojams Europoje ir Afrikoje: http://www.europe-nikon.com/support/
• Vartotojams Azijoje, Okeanijoje ir Artimuosiuose Rytuose: http://www.nikon-asia.com/
Apsilankykite šiose svetainėse, jei norite gauti naujausią informaciją, patarimus,
atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir bendruosius patarimus apie
skaitmeninį vaizdo apdorojimą ir fotografavimą. Papildomos informacijos galite
gauti iš Nikon atstovo arti jūsų gyvenamosios vietos. Kontaktinės informacijos
ieškokite šiuo URL adresu: http://imaging.nikon.com/
xix
Bluetooth
Šiam gaminiui, kuriame naudojama JAV sukurta šifravimo programinė įranga, taikomi JAV
Eksporto administracijos reglamentai. Jo negalima eksportuoti ar reeksportuoti į jokią
šalį, kuriai taikomas JAV prekių embargas. Embargas šiuo metu taikomas šioms šalims:
Kubai, Iranui, Šiaurės Korėjai, Sudanui ir Sirijai (sąrašas gali būti keičiamas).
Gali būti draudžiama naudoti belaidžius prietaisus kai kuriose šalyse ar regionuose. Prieš
naudodami šio gaminio belaidžio ryšio funkcijas už pardavimo šalies ribų, susisiekite su
Nikon įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.
xx
Pranešimai klientams Europoje
Šiuo dokumentu Nikon Corporation deklaruoja, kad radijo įranga, kurios
tipas yra D3400, atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D3400.pdf.
Saugumas
Nors vienas iš šio gaminio pranašumų yra tai, kad jis leidžia kitiems lengvai prisijungti ir be
laidų keistis duomenimis bet kurioje vietoje (veikimo nuotoliu), neįjungus apsaugos
galimos šios problemos:
• Duomenų vagystė: nusikaltėliai gali perimti belaidžiu būdu siunčiamus duomenis ir
pavogti naudotojo ID, slaptažodžius bei kitą asmeninę informaciją.
• Neleistina prieiga: pašaliniai asmenys gali gauti prieigą prie tinklo ir keisti duomenis
arba vykdyti kitą kenkėjišką veiklą. Atminkite, kad dėl belaidžių tinklų struktūros
atitinkamos specializuotos atakos gali suteikti neleistiną prieigą net ir įjungus apsaugą.
• Neapsaugoti tinklai: jungdamiesi prie atvirų tinklų galite nukentėti nuo neleistinos
prieigos. Naudokitės tik apsaugotais tinklais.
xxi
xxii
Įžanga
Susipažinimas su fotoaparatu
Skirkite kelias minutes susipažinti su fotoaparato valdymo elementais ir
ekrane rodoma informacija. Gali būti naudinga pasižymėti šį skirsnį ir
grįžti prie jo skaitant likusią vadovo dalį.
Fotoaparato korpusas
1
6
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
1 Filmavimo mygtukas ......................... 139
8 Komandų ratukas
2 Maitinimo jungiklis................................ 19
9 Režimo pasirinkimo ratukas ...................5
3 Užrakto atleidimo mygtukas.........35, 36 10 A/L mygtukas ........ 80, 113, 168, 215
4 E/N mygtukas .................. 106, 116, 117 11 Kontaktinė jungtis (papildomoms
blykstėms) ................................... 262, 268
5 R (informacijos) mygtukas ..... 6, 8, 143
6 Fotoaparato dirželio ąselės ................. 12 12 Židinio plokštumos žymė (E) ............ 82
7 Garsiakalbis
D Garsiakalbis
Nelaikykite garsiakalbio arti magnetinių prietaisų. Jeigu nepaisysite šios
atsargumo priemonės, gali būti paveikti magnetiniais prietaisais įrašomi
duomenys.
Įžanga
1
2
1
3
4
14
9
5
13
10
11
12
6
15
7
8
1 AF pagalbinio apšvietimo
9 Nuotolinio valdymo pultelio ML-L3
lemputė ......................................... 73, 196
infraraudonųjų spindulių imtuvas ... 96
Automatinio laikmačio lemputė ........ 67 10 Procesoriaus kontaktai
Raudonų akių efekto mažinimo
lemputė ............................................88, 90 11 Veidrodis ................................................ 274
2 Integruota blykstė ................................. 87 12 Objektyvo stovas..............................15, 82
3 M/Y mygtukas ......................87, 89, 117 13 Korpuso dangtelis......................... 15, 268
4 Mikrofonas.................................... 139, 141 14 USB jungtis ................................... 178, 181
5 Jungčių dangtelis
15 HDMI jungtis .........................................184
6 Fn mygtukas .......................................... 214
7 Objektyvo atleidimo mygtukas.......... 16
8 Tvirtinimo žymė ..................................... 15
D Uždenkite jungtis dangteliu
Jei jungčių nenaudojate, uždenkite jas jungčių dangteliu. Į jungtis patekusios
pašalinės medžiagos gali trukdyti perduoti duomenis.
2
Įžanga
2
1
3
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
19
16
18
20
21
15
17
1 Guminis okuliaro apsodas ................... 68 13 O mygtukas .................................... 41, 171
2 Vaizdo ieškiklio okuliaras .......... 4, 26, 68 14 Atminties kortelės prieigos
lemputė.............................................14, 36
3 Dioptrijų reguliavimo valdiklis ........... 26
4 K mygtukas .................................. 40, 152 15 Akumuliatoriaus skyriaus dangtelio
fiksatorius .........................................13, 14
5 G mygtukas .............................. 27, 186
16 Akumuliatoriaus skyriaus
6 X mygtukas........................................... 165
dangtelis...........................................13, 14
7 W/Q mygtukas.................... 28, 153, 165 17 I/E/# mygtukas........62, 63, 65, 66, 95
8 P mygtukas .................................... 11, 155 18 Trikojo lizdas
9 a mygtukas .................................. 32, 138 19 Ekranas ........................ 6, 32, 40, 138, 152
10 J (patvirtinimo) mygtukas ................ 28 20 Akumuliatoriaus fiksatorius ..........13, 14
11 Kryptinis valdiklis ................................... 28 21 Papildomos kintamosios srovės
12 Atminties kortelės lizdo
jungties dangtelis...............................270
dangtelis...........................................13, 14
Įžanga
3
Vaizdo ieškiklis
1 Fokusavimo taškai ............. 26, 34, 74, 76
2 Židinio daviklis..................................35, 82
9 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos
lieka daugiau nei 1 000
ekspozicijų) ............................................ 31
3 Automatinės ekspozicijos (AE)
fiksavimo indikacija ........................... 113
10 Blykstės parengties daviklis ................ 38
4 Užrakto greitis ...................... 98, 101, 105
11 Lanksčios programos daviklis ...........100
5 Diafragma (f skaičius) ......... 98, 103, 105
6 Specialiųjų efektų režimo
indikacija ................................................ 51
12 Ekspozicijos rodiklis............................. 106
Ekspozicijos kompensavimo
rodinys ..................................................115
Elektroninis tolimatis .......................... 216
7 Senkančio akumuliatoriaus
įspėjimas................................................. 31
13 Blykstės kompensavimo
indikacija...............................................117
8 Likusių ekspozicijų skaičius ................. 31
Likusių ekspozicijų skaičius iki atminties
buferio užpildymo................................ 64
Baltos spalvos balanso įrašymo
indikacija ..................................... 126, 127
Ekspozicijos kompensavimo
vertė....................................................... 115
Blykstės kompensavimo vertė.......... 117
ISO jautrumas ................................ 93, 192
14 Ekspozicijos kompensavimo
indikacija...............................................115
15 Automatinio ISO jautrumo
daviklis ..................................................193
16 Įspėjamasis daviklis ............................. 290
Pastaba: ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis vaizduojamas
iliustravimo tikslais.
4
Įžanga
Režimo pasirinkimo ratukas
Fotoaparate yra galimybė rinktis režimą g ir toliau nurodytus
fotografavimo režimus:
P, S, A ir M režimai
• P – programuojamas automatinis (0 99)
• S – automatinis užrakto pirmumas (0 101)
• A – automatinis diafragmos pirmumas (0 103)
• M – rankinis (0 105)
Specialiųjų efektų režimai (0 51)
g režimas (0 42)
Automatiniai režimai
• i Automatinis (0 32)
• j Automatinis (blykstė išjungta) (0 32)
Scenos režimai
• k Portretas (0 48)
• l Kraštovaizdis (0 49)
• p Vaikas (0 49)
• m Sportas (0 49)
• n Fotografavimas stambiu planu (0 50)
• o Naktinis portretas (0 50)
Įžanga
5
R (informacijos) mygtukas
Paspauskite mygtuką R informaciniam ekranui peržiūrėti arba rodinių
variantams cikliškai keisti.
❚❚ Fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį
Norėdami peržiūrėti ekrane užrakto greičio,
diafragmos, likusių ekspozicijų skaičiaus, AF
sričių režimo ir kitos fotografavimo
informacijos reikšmes, paspauskite
mygtuką R.
R mygtukas
6
1 Fotografavimo režimas
i automatinis/
j automatinis (blykstė išjungta)
......................................................... 32
Scenos režimai................................. 48
Specialiųjų efektų režimas............ 51
P, S, A ir M režimai............................ 98
4 Vinjetės kontrolės indikacija ............. 195
2 Eye-Fi ryšio indikacija.......................... 224
8 Atleidimo režimas.................................. 62
3 Bluetooth ryšio indikacija ........... 20, 223
Skrydžio režimas .................................. 222
9 Garsinio signalo daviklis.....................213
Įžanga
5 Datos žymos indikacija ....................... 202
6 Virpesių mažinimo indikacija.............. 17
7 Blykstės valdymo indikacija .............. 197
Blykstės kompensavimo indikacija
papildomoms blykstėms ..................265
10 Diafragma (f skaičius) ......... 98, 103, 105 16 Likusių ekspozicijų skaičius ................. 31
Diafragmos rodinys .................... 104, 106
Baltos spalvos balanso įrašymo
indikacija............................................... 126
11 Užrakto greitis ...................... 98, 101, 105
Užrakto greičio rodinys ............. 102, 106 17 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos
lieka daugiau nei 1 000
ekspozicijų) ............................................ 31
12 Automatinės ekspozicijos (AE)
fiksavimo indikacija ........................... 113
13 AF sričių režimo indikacija ................... 74 18 Ekspozicijos rodiklis............................. 106
Ekspozicijos kompensavimo
Fokusavimo taškas ................................ 76
indikacija............................................... 115
14 Akumuliatoriaus daviklis...................... 31
19 Žinyno piktograma.............................. 290
15 ISO jautrumas ......................................... 93
ISO jautrumo rodinys................... 93, 194
Automatinio ISO jautrumo
daviklis .................................................. 193
Pastaba: ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis vaizduojamas
iliustravimo tikslais.
A Ekrano išjungimas
Norėdami panaikinti ekrane rodomą fotografavimo informaciją, paspauskite
mygtuką R arba paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką. Jeigu ilgiau
nei 8 sekundes nebus atliktas joks veiksmas, ekranas automatiškai išsijungs
(informacijos apie tai, kaip nurodyti, kiek ilgai ekranas lieka įjungtas, rasite
skirsnyje Auto off timers (automatinio išjungimo laikmačiai), p. 207).
Įžanga
7
❚❚ Tiesioginės peržiūros ir filmo režimas
Tiesioginės peržiūros režimui įjungti, kol
įjungtas fotografavimo žiūrint pro vaizdo
ieškiklį režimas, paspauskite mygtuką a.
Tada, spaudžiant mygtuką R, rodinių
variantai kas kartą cikliškai keičiami, kaip
parodyta toliau.
a mygtukas
R mygtukas
Rodyti nuotraukos
indikacijas
Rodyti filmo indikacijas
(0 138, 143) *
Komponavimo tinklelis *
Slėpti indikacijas *
* Filmavimo metu rodomas apkirptas langas, atitinkantis įrašomą sritį. Apibrauktais
ploteliais nurodomi apkirpto filmo kadro kraštai (kai rodomos filmo indikacijos,
plotas už apkirpto filmo kadro ribų užtamsinamas pilkai).
8
Įžanga
Tiesioginės peržiūros rodinys
Elementas
Fotografavimo
režimas
Rankinių filmo
w nustatymų
indikacija
q
e Likęs laikas
r
Vėjo triukšmo
mažinimas
t
Mikrofono
jautrumas
y Garso lygis
u Filmo kadro dydis
Aprašymas
Režimo pasirinkimo ratuku parinktas režimas.
Rodoma, kai esant įjungtam režimui M nustatoma
parametro Manual movie settings (rankiniai
filmo nustatymai) parinktis On (įjungta).
Likęs laikas iki automatinio tiesioginės peržiūros
režimo išjungimo. Rodoma, jei fotografavimas
baigsis po 30 sek. ar greičiau.
Rodoma, kai fotografavimo meniu parenkama
parametro Movie settings (filmo nustatymai) >
Wind noise reduction (vėjo triukšmo
mažinimas) parinktis On (įjungta).
Mikrofono jautrumas filmavimo metu.
Garso įrašymo lygis. Rodinys raudonas, jei lygis
per didelis: atitinkamai sureguliuokite mikrofono
jautrumą.
Filmo, įrašomo filmo režimu, kadro dydis.
0
32, 48,
51, 98
142
10
142
141
141
141
i Fokusavimo režimas Esamas fokusavimo režimas.
70
o AF sričių režimas
75
Esamas AF sričių režimas.
Įžanga
9
Elementas
Aprašymas
Likęs laikas (filmo
Likęs įrašymo laikas fotoaparatui veikiant filmo
!0
režimas)
režimu.
Piktograma
!1
Rodo, kad filmuoti negalima.
„Filmuoti negalima“
Esamas fokusavimo taškas. Rodinys kinta
!2 Fokusavimo taškas atsižvelgiant į nustatytą AF sričių režimo parinktį
(0 75).
Rodo, ar esant tokiems nustatymams nuotrauka
!3 Ekspozicijos rodiklis bus eksponuota per mažai, ar per daug (tik M
režimas).
0
139
—
75
106
Pastaba: ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis vaizduojamas
iliustravimo tikslais.
D Atbulinio skaičiavimo rodinys
Atbulinio skaičiavimo rodinys ekrane pateikiamas likus 30 sek. iki tiesioginės
peržiūros režimo automatinio išjungimo (0 9); likus 5 sek. iki automatinio
išjungimo laikmačio laiko pabaigos (0 207) arba tiesioginės peržiūros režimo
veikimo trukmei artėjant prie pabaigos, kai siekiama apsaugoti vidines
grandines, laikmačio rodinys būna raudonos spalvos. Atsižvelgiant į
fotografavimo sąlygas, laikmatis gali pasirodyti iš karto po tiesioginės peržiūros
režimo parinkimo. Pasibaigus laikmačio laikui filmavimas bus automatiškai
nutrauktas, kad ir kokia bus likusi filmavimo trukmė.
10 Įžanga
P mygtukas
Informacinio ekrano apačioje rodomiems
nustatymams pakeisti paspauskite mygtuką P,
kryptiniu valdikliu pažymėkite elementus ir,
paspausdami mygtuką J, atverkite pažymėto
elemento parinktis. Paspausdami mygtuką P,
nustatymus galite keisti ir esant įjungtam
tiesioginės peržiūros režimui.
P mygtukas
• Image quality (vaizdo kokybė) (0 84)
• Image size (vaizdo dydis) (0 86)
• White balance (baltos spalvos balansas)
(0 121)
• Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
(0 119)
• Flash mode (blykstės režimas) (0 88, 90)
• ISO sensitivity (ISO jautrumas) (0 93)
• Focus mode (fokusavimo režimas) (0 69)
• AF-area mode (AF sričių režimas) (0 74)
• Metering (matavimas) (0 111)
• Set Picture Control (nustatyti Picture Control) (0 132)
• Flash compensation (blykstės kompensavimas) (0 117)
• Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas) (0 115)
Įžanga 11
Pirmieji žingsniai
Pritvirtinkite fotoaparato dirželį
Saugiai pritvirtinkite dirželį prie abiejų fotoaparato ąselių.
Įkraukite akumuliatorių
Jei komplekte yra kištuko adapteris, pakelkite kištuką ir prijunkite kištuko
adapterį, kaip parodyta tolesnėje kairiojoje iliustracijoje. Užtikrinkite, kad
kištukas būtų įkištas iki galo. Įdėkite akumuliatorių ir įkiškite įkroviklio
kištuką į elektros lizdą. Išsekęs akumuliatorius visiškai įkraunamas per
maždaug valandą ir 50 minučių.
Akumuliatorius įkraunamas
Įkrovimas baigtas
D Akumuliatorius ir įkroviklis
Perskaitykite šio vadovo xi–xiv ir 276–280 puslapiuose esančius įspėjimus bei
perspėjimus ir paisykite jų.
12 Pirmieji žingsniai
Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę
Prieš įdėdami arba išimdami akumuliatorių ir atminties korteles
įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis nustatytas į padėtį OFF (išjungta).
Įdėkite akumuliatorių, kaip parodyta, kad juo prie vieno šono
prispaustumėte oranžinį akumuliatoriaus fiksatorių. Iki galo įkišus
akumuliatorių, fiksatorius jį tinkamai užfiksuoja.
Akumuliatoriaus
fiksatorius
Laikydami atminties kortelę nurodyta kryptimi, stumkite ją, kol
spragtelėdama užsifiksuos.
A Laikrodžio akumuliatorius
Fotoaparato laikrodį maitina nepriklausomas įkraunamasis maitinimo šaltinis,
kuris įkraunamas pagal poreikį, kai įdedamas pagrindinis akumuliatorius. Po trijų
dienų įkrovimo laikrodis maitinamas apie mėnesį. Jei įjungus fotoaparatą
pasirodo įspėjamasis pranešimas, kad laikrodis nenustatytas, vadinasi, laikrodžio
akumuliatorius išseko ir buvo grąžinti gamykliniai laikrodžio rodmenys.
Nustatykite teisingą laiką ir datą.
Pirmieji žingsniai 13
❚❚ Akumuliatoriaus ir atminties kortelių išėmimas
Akumuliatoriaus išėmimas
Kad galėtumėte išimti akumuliatorių, išjunkite
fotoaparatą ir atidarykite akumuliatoriaus
skyriaus dangtelį. Paspauskite
akumuliatoriaus fiksatorių rodyklės parodyta
kryptimi, kad jį atleistumėte, tuomet
akumuliatorių ištraukite.
Atminties kortelių išėmimas
Įsitikinę, kad atminties kortelės prieigos
lemputė nešviečia, išjunkite fotoaparatą,
atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį ir
paspauskite kortelę gilyn, kad ji būtų išstumta
(q). Tuomet kortelę galima ištraukti pirštais
(w).
D Atminties kortelės
• Atminties kortelės po naudojimo gali būti karštos. Išimdami atminties korteles
iš fotoaparato, imkitės būtinų atsargumo priemonių.
• Negalima išimti atminties kortelės iš fotoaparato, jo išjungti, išimti ar atjungti
maitinimo šaltinio formatuojant kortelę, įrašant, trinant ar kopijuojant
duomenis į kompiuterį. Nesilaikant šių atsargumo priemonių, galima prarasti
duomenis arba sugadinti fotoaparatą ar kortelę.
• Nelieskite kortelės kontaktų pirštais ar metaliniais daiktais.
• Nelankstykite, nemėtykite ir saugokite nuo stiprių smūgių.
• Nespauskite kortelės korpuso. Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių, galite
sugadinti kortelę.
• Saugokite kortelę nuo vandens, karščio, didelės drėgmės ir tiesioginių saulės
spindulių.
• Neformatuokite atminties kortelių kompiuteriu.
14 Pirmieji žingsniai
Prijunkite objektyvą
Būkite atsargūs, kad nuimant objektyvą arba korpuso dangtelį į
fotoaparatą nepatektų dulkių. Šiame vadove demonstracijos tikslais
bendruoju atveju naudojamas objektyvas AF-P DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6 G VR.
Nuimkite fotoaparato
korpuso dangtelį
Nuimkite galinį
objektyvo dangtelį
Tvirtinimo žymė (fotoaparato)
Sulygiuokite tvirtinimo
žymes
Tvirtinimo žymė (objektyvo)
Sukite objektyvą, kaip parodyta, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos.
Prieš fotografuodami būtinai nuimkite objektyvo dangtelį.
Pirmieji žingsniai 15
A Objektyvai su įtraukiamo objektyvo cilindro mygtukais
Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu, atrakinkite ir išstumkite objektyvą.
Laikydami nuspaustą įtraukiamo objektyvo cilindro mygtuką (q), sukite
priartinimo žiedą, kaip parodyta (w).
Įtraukiamo objektyvo cilindro mygtukas
Kai objektyvas įtrauktas, fotografuoti negalima.
Jei, įjungus fotoaparatą su įtrauktu objektyvu,
parodomas klaidos pranešimas, sukite priartinimo
žiedą, kol pranešimas dings.
A Objektyvo nuėmimas
Prieš nuimdami ar keisdami objektyvą, įsitikinkite,
kad fotoaparatas išjungtas. Norėdami nuimti
objektyvą, nuspaudę objektyvo atleidimo mygtuką
(q) sukite objektyvą pagal laikrodžio rodyklę (w).
Nuėmę objektyvą, uždėkite objektyvo dangtelius ir
fotoaparato korpuso dangtelį.
16 Pirmieji žingsniai
A Virpesių mažinimas (VR)
Virpesių mažinimo funkciją galima įjungti
nustatant fotografavimo meniu parametro Optical
VR (optinis virpesių mažinimas) parinktį On
(įjungta) (0 198), jei objektyvas pritaikytas tokiai
funkcijai, arba perjungiant objektyvo virpesių
mažinimo jungiklį į padėtį ON (įjungta), jei objektyve
įtaisytas virpesių mažinimo funkcijos jungiklis.
Įjungus virpesių mažinimo funkciją,
informaciniame ekrane atsiranda virpesių
mažinimo indikacija.
A Objektyvų su įtraukiamo objektyvo cilindro mygtukais įtraukimas
Kad įtrauktumėte objektyvą, kai fotoaparatas
nenaudojamas, laikykite nuspaustą įtraukiamo
objektyvo cilindro mygtuką (q) ir sukite
priartinimo žiedą į padėtį „L“ (užrakinta), kaip
parodyta (w). Prieš nuimdami objektyvą nuo
fotoaparato, įtraukite jį. Būkite atsargūs ir
nenuspauskite įtraukiamo objektyvo cilindro
mygtuko prijungdami ar nuimdami objektyvą.
Pirmieji žingsniai 17
Fotoaparato konfigūravimas
❚❚ Konfigūravimas išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu
Prieš tęsdami patikrinkite ir įsitikinkite, ar fotoaparato
akumuliatorius visiškai įkrautas ir atminties kortelėje yra
tuščios vietos. Išmaniajame telefone arba planšetiniame
kompiuteryje (toliau vadinami „išmaniuoju prietaisu“)
įdiekite programėlę SnapBridge, kaip aprašyta vidinėje
priekinio viršelio pusėje, ir įjunkite Bluetooth ryšį. Atminkite, ryšys su
fotoaparatu bus sudaromas per programėlę SnapBridge. Nebandykite
ryšio sudaryti naudodami Bluetooth nustatymus, pateikiamus išmaniojo
prietaiso programėlėje Nustatymai. Toliau pateikiami nurodymai
atitinka programėlės SnapBridge 2.0 versiją. Informacijos apie naujausią
versiją pateikiama dokumente SnapBridge prisijungimo vadovas (pdf),
kurį galima atsisiųsti iš šios interneto svetainės:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
18 Pirmieji žingsniai
Tikrieji rodiniai fotoaparate ir išmaniajame prietaise gali skirtis nuo
pateiktų tolesnėse iliustracijose.
1 Fotoaparatas: įjunkite fotoaparatą.
Atveriamas kalbos parinkimo dialogo
langas.
Meniu naršymui naudokite kryptinį valdiklį ir mygtuką J.
Maitinimo jungiklis
1 Aukštyn
J mygtukas (parinkimo)
4 Kairėn
2 Dešinėn
3 Žemyn
Kryptinis valdiklis
Spausdami 1 ir 3 pažymėkite kalbą ir parinkite ją paspausdami J.
Kalbą galima bet kada pakeisti, naudojant sąrankos meniu parinktį
Language (kalba).
Pirmieji žingsniai 19
2 Fotoaparatas: kai atveriamas dešinėje
iliustruojamas dialogo langas, spauskite
J. Jei dešinėje iliustruojamas dialogo
langas nerodomas arba jei norite vėl
keisti fotoaparato konfigūraciją,
pažymėkite sąrankos meniu elementą
Connect to smart device (prisijungti prie
išmaniojo prietaiso) ir paspauskite J. Jei fotoaparato
konfigūruoti išmaniuoju prietaisu nenorite, laikrodį nustatykite
rankiniu būdu (0 25).
3 Fotoaparatas/išmanusis prietaisas: pradėkite siejimą.
Fotoaparatas lauks, kol bus sudarytas ryšys. Paleiskite išmaniajame
prietaise programėlę SnapBridge ir, vadovaudamiesi ekrane
pateikiamais nurodymais, palieskite pavadinimą to fotoaparato, kurį
norite susieti su prietaisu.
4 Fotoaparatas: įsitikinkite, ar fotoaparato
ekrane rodomas dešinėje iliustruojamas
pranešimas, ir parenkite išmanųjį
prietaisą.
5 Išmanusis prietaisas: paleiskite programėlę
SnapBridge ir palieskite Pair with camera
(sieti su fotoaparatu). Jei bus atvertas
raginimas pasirinkti fotoaparatą,
palieskite rodomą fotoaparato
pavadinimą.
20 Pirmieji žingsniai
6 Išmanusis prietaisas: dialogo lange „Pair with
camera (siejimas su fotoaparatu)“
palieskite fotoaparato pavadinimą.
Naudotojams, kurie fotoaparatą su iOS
prietaisu sieja pirmą kartą, iš pradžių
pateikiami siejimo nurodymai. Perskaitę
nurodymus paslinkite rodinį iki apačios ir
palieskite Understood (supratau). Jei
ekrane pateikiamas raginimas pasirinkti
priedą, palieskite fotoaparato
pavadinimą dar kartą (kol ekrane atsiras
fotoaparato pavadinimas, gali praeiti šiek tiek laiko).
7 Fotoaparatas/išmanusis prietaisas: patikrinkite, ar fotoaparato ir
išmaniojo prietaiso ekrane rodomas toks pats šešiaženklis
skaičius. Kai kurių versijų iOS gali nerodyti skaičiaus. Jei skaičiaus
ekrane nėra, pereikite prie 8 veiksmo.
Pirmieji žingsniai 21
8 Fotoaparatas/išmanusis prietaisas: paspauskite fotoaparato mygtuką J
ir išmaniojo prietaiso ekrane palieskite PAIR (sieti) (rodinys
priklauso nuo prietaiso ir operacinės sistemos).
9 Fotoaparatas/išmanusis prietaisas: baikite siejimą.
• Fotoaparatas: ekrane atsiradus dešinėje
iliustruojamam pranešimui paspauskite
J.
• Išmanusis prietaisas: ekrane atsiradus
dešinėje iliustruojamam pranešimui
palieskite OK (gerai).
22 Pirmieji žingsniai
10 Fotoaparatas: siejimo užbaigimui vadovaukitės ekrane pateikiamais
nurodymais.
• Jei fotoaparatui leisite nuotraukas papildyti buvimo vietos duomenimis,
atsakydami į klausimą „Download location data from smart
device?“ (Ar atsiųsti buvimo vietos duomenis iš išmaniojo
prietaiso?) pasirinkite Yes (taip), tada išmaniajame prietaise
įjunkite buvimo vietos nustatymo funkciją ir programėlės
SnapBridge kortelėje įjunkite funkciją Auto link options
(automatinio ryšio sudarymo parinktys) > Synchronize
location data (sinchronizuoti buvimo vietos duomenis).
• Jei fotoaparato laikrodį norite sinchronizuoti su išmaniojo prietaiso pateikiamu
laiku, atsakydami į klausimą „Sync clock with smart device?“ (Ar
sinchronizuoti laikrodį su išmaniuoju prietaisu?) pasirinkite Yes
(taip) ir programėlės kortelėje įjunkite funkciją Auto link
options (automatinio ryšio sudarymo parinktys) > Synchronize
clocks (sinchronizuoti laikrodžius).
Atlikus nurodytus veiksmus išmaniojo prietaiso ir fotoaparato ryšys būna
sudarytas. Visos fotoaparatu daromos nuotraukos bus automatiškai
siunčiamos į išmanųjį prietaisą.
Pirmieji žingsniai 23
❚❚ Konfigūravimas naudojant fotoaparato meniu
Fotoaparato laikrodį galima nustatyti rankiniu būdu.
1 Įjunkite fotoaparatą.
Atsivers kalbos parinkimo dialogo langas.
Meniu naršymui naudokite kryptinį valdiklį ir mygtuką J.
Maitinimo jungiklis
1 Aukštyn
J mygtukas (parinkimo)
4 Kairėn
2 Dešinėn
3 Žemyn
Kryptinis valdiklis
Spausdami 1 ir 3 pažymėkite kalbą ir parinkite ją paspausdami J.
Kalbą galima bet kada pakeisti, naudojant sąrankos meniu parinktį
Language (kalba).
24 Pirmieji žingsniai
2 Kai atveriamas dešinėje iliustruojamas
dialogo langas, spauskite G.
G mygtukas
3 Nustatykite fotoaparato laikrodį.
Fotoaparato laikrodžiui nustatyti naudokite kryptinį valdiklį ir
mygtuką J.
q
w
Pasirinkite laiko juostą
e
Nurodykite vasaros laiko parinktį
Pasirinkite datos formatą
r
Nustatykite laiką ir datą (atminkite,
kad fotoaparatas naudoja 24 val.
laiko formatą)
Laikrodį galima bet kada pareguliuoti, naudojant sąrankos meniu
parinktį Time zone and date (laiko juosta ir data) > Date and time
(data ir laikas).
Pirmieji žingsniai 25
Sufokusuokite vaizdo ieškiklį
Nuėmę objektyvo dangtelį, sukite
dioptrijų reguliavimo valdiklį, kol
fokusavimo taškai bus ryškūs.
Sukdami valdiklį, pridėję akį prie
vaizdo ieškiklio, būkite atsargūs,
kad nepataikytumėte sau pirštais
ar nagais į akį.
Fokusavimo
taškai
Vaizdo ieškiklis
nesufokusuotas
26 Pirmieji žingsniai
Vaizdo ieškiklis sufokusuotas
Instruktažas
Fotoaparato meniu: apžvalga
Daugelį fotografavimo, atkūrimo ir sąrankos
funkcijų galima rasti fotoaparato meniu. Jei
norite atverti meniu, paspauskite mygtuką
G.
G mygtukas
Kortelės
Rinkitės iš toliau pateikiamų meniu:
• D: atkūrimas (0 186)
• N: retušavimas (0 227)
• C: fotografavimas (0 190)
• m: paskutiniai nustatymai (0 251)
• B: sąranka (0 199)
Slinktukas rodo padėtį tuo metu
naudojamame meniu.
Esamą kiekvienos parinkties
nustatymą rodo piktograma.
Meniu parinktys
Parinktys tuo metu naudojamame
meniu.
Žinyno piktograma (0 28)
Instruktažas 27
Fotoaparato meniu naudojimas
Fotoaparato meniu naršyti naudojamas kryptinis valdiklis ir
mygtukas J.
1: žymiklį perkelia aukštyn
Mygtukas J: parenka
pažymėtą elementą
4: atšaukia ir grįžta į
ankstesnį meniu
2: parenka pažymėtą
elementą arba pereina į
papildomą meniu
3: žymiklį perkelia žemyn
A d (žinyno) piktograma
Jei ekrano apatiniame kairiajame kampe rodoma piktograma d, paspaudžiant
mygtuką W (Q) galima atverti pažymėtos parinkties arba meniu elemento
aprašymą. Paspauskite 1 arba 3, jei norite slinkti ekranu. Paspauskite W (Q) dar
kartą, kad grįžtumėte į meniu.
W (Q) mygtukas
28 Instruktažas
❚❚ Meniu naršymas
Norėdami naršyti meniu, vykdykite toliau pateikiamus veiksmus.
1 Atverkite meniu.
Jei norite atverti meniu, spauskite mygtuką
G.
G mygtukas
2 Pažymėkite šiuo metu
rodomo meniu piktogramą.
Jei norite pažymėti šiuo metu
rodomo meniu piktogramą,
spauskite 4.
3 Pasirinkite meniu.
Pageidaujamam meniu parinkti spauskite 1 arba 3.
4 Nustatykite žymiklį
parinktame meniu.
Jei norite nustatyti žymiklį
parinktame meniu,
spauskite 2.
Instruktažas 29
5 Pažymėkite meniu elementą.
Jei norite pažymėti meniu
elementą, spauskite 1 arba 3.
6 Atverkite parinktis.
Parinkto meniu elemento
parinktims atverti spauskite 2.
7 Pažymėkite parinktį.
Jei norite pažymėti parinktį,
spauskite 1 arba 3.
8 Parinkite pažymėtą elementą.
Spauskite J, jei norite parinkti pažymėtąjį
elementą. Jei norite išeiti neparinkę,
spauskite mygtuką G.
Įsidėmėkite:
• Meniu elementų, kurie rodomi pilki, tuo metu parinkti negalima.
• Spaudžiant 2, iš esmės pasiekiamas tas pats rezultatas, kaip ir
spaudžiant J, tačiau tam tikrais atvejais parinkimas įmanomas tik
spaudžiant J.
• Norėdami išeiti iš meniu ir grįžti į fotografavimo režimą, iki pusės
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką (0 36).
30 Instruktažas
Akumuliatoriaus įkrovos lygis ir likusių
ekspozicijų skaičius
Paspauskite mygtuką R ir informaciniame ekrane patikrinkite
akumuliatoriaus įkrovos lygį bei likusių ekspozicijų skaičių.
Akumuliatorius įkrovos lygis
R mygtukas
Likusių ekspozicijų skaičius
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Jei akumuliatorius yra beveik išsekęs, įspėjimas rodomas ir vaizdo
ieškiklyje. Jei, spustelėjus mygtuką R, informacinis ekranas nepasirodo,
vadinasi, išseko akumuliatorius ir jį reikia įkrauti.
Informacinis
ekranas
L
K
Vaizdo ieškiklis
—
—
H
d
H
(mirksi)
d
(mirksi)
Aprašymas
Akumuliatorius visiškai įkrautas.
Akumuliatorius iš dalies išsekęs.
Akumuliatorius beveik išseko. Paruoškite
visiškai įkrautą atsarginį akumuliatorių arba
būkite pasirengę akumuliatorių įkrauti.
Akumuliatorius išsekęs. Įkraukite
akumuliatorių.
Likusių ekspozicijų skaičius
Vertės virš 1 000 rodomos tūkstančiais, žymimais raide „k“.
Instruktažas 31
Elementarusis fotografavimas ir
atkūrimas
Automatiniai režimai (i ir j)
Šiame skyriuje aprašoma, kaip fotografuoti įjungus
režimą i arba j. i ir j yra automatiniai
nereguliuojamieji režimai, kuriuose beveik visus
nustatymus pagal fotografavimo sąlygas valdo
fotoaparatas. Šie režimai vienas nuo kito skiriasi tuo,
kad įjungus režimą j, nesuveikia blykstė.
1 Pasukite režimo pasirinkimo
Režimo pasirinkimo ratukas
ratuką į padėtį i arba j.
Komponuoti nuotraukas galima vaizdo
ieškiklyje arba ekrane (tiesioginės
peržiūros režimas). Tiesioginės peržiūros
režimui įjungti paspauskite mygtuką a.
a mygtukas
Nuotraukų komponavimas
vaizdo ieškiklyje
Nuotraukų komponavimas
ekrane (tiesioginė peržiūra)
32 Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
2 Paruoškite fotoaparatą.
Fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį: kai komponuojate nuotraukas
vaizdo ieškiklyje, dešine ranka laikykite fotoaparatą už rankenos, o
kaire iš apačios prilaikykite fotoaparato korpusą arba objektyvą.
Pritraukite alkūnes šonuose prie krūtinės.
Tiesioginė peržiūra: kai komponuojate nuotraukas ekrane, dešine ranka
laikykite fotoaparatą už rankenos, o kaire iš apačios prilaikykite
objektyvą.
A Portretinės (vertikalios) orientacijos nuotraukų komponavimas
Komponuodami portretines (vertikalias) nuotraukas, laikykite fotoaparatą, kaip
pavaizduota toliau.
Nuotraukų komponavimas vaizdo
ieškiklyje
Nuotraukų komponavimas ekrane
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas 33
3 Sukomponuokite nuotrauką.
Fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį:
sukomponuokite nuotrauką vaizdo
ieškiklyje taip, kad pagrindinis objektas
būtų bent viename iš 11 fokusavimo taškų.
Fokusavimo taškas
Tiesioginė peržiūra: pagal numatytuosius
nustatymus fotoaparatas automatiškai
aptinka veidus ir parenka fokusavimo
tašką. Jei nepavyksta aptikti veidų,
fotoaparatas fokusuoja arčiau kadro
vidurio esančių objektų vaizdą.
Fokusavimo taškas
A Kintamojo židinio objektyvų naudojimas
Sukdami priartinimo žiedą, sureguliuokite židinio
nuotolį, sukomponuokite nuotrauką ir tik tada
fokusuokite. Naudokite priartinimo žiedą priartinti
objektui taip, jog jis užpildytų didesnę kadro dalį,
arba atitolinti, kad padidintumėte sritį, matomą
galutinėje nuotraukoje (židinio nuotolio skalėje
parinkite didesnį židinio nuotolį, kai reikia
priartinti, arba mažesnį, kai reikia atitolinti).
Priartinti
Priartinimo žiedas
Atitolinti
34 Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
4 Paspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką.
Fotografavimas žiūrint pro vaizdo
ieškiklį: vaizdui sufokusuoti
paspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką (jei objektas
prastai apšviestas, gali
Židinio daviklis
atsidaryti blykstė ir įsižiebti AF
pagalbinio apšvietimo
lemputė). Sufokusavus pasigirsta garsinis signalas (jei objektas juda,
garsinis signalas gali neskambėti) ir vaizdo ieškiklyje atsiranda židinio
daviklis (I).
Židinio daviklis
I
I
(mirksi)
Aprašymas
Objektas sufokusuotas.
Fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti automatinio
fokusavimo būdu. Žr. p. 72.
Tiesioginė peržiūra: fotoaparatui fokusuojant,
fokusavimo taškas mirksi žalia spalva. Jei
fotoaparatui pavyksta sufokusuoti vaizdą,
fokusavimo taškas ima šviesti žalia spalva,
jei ne – mirksėti raudonai.
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas 35
5 Fotografuokite.
Tolygiai iki pat galo paspauskite
užrakto atleidimo mygtuką, kad
padarytumėte nuotrauką.
Įsijungs atminties kortelės
prieigos lemputė ir ekrane
keletą sekundžių bus rodoma
nuotrauka. Neišimkite atminties
kortelės arba neišimkite
(neatjunkite) maitinimo šaltinio,
kol lemputė neužgeso ir įrašymas
nebaigtas.
Atminties kortelės prieigos lemputė
Tiesioginės peržiūros režimui išjungti
paspauskite mygtuką a.
A Užrakto atleidimo mygtukas
Fotoaparate yra dviejų etapų užrakto atleidimo mygtukas. Nuspaudus užrakto
atleidimo mygtuką iki pusės, fotoaparatas ima fokusuoti. Norėdami fotografuoti,
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo.
Fokusavimas:
paspauskite iki pusės
Fotografavimas:
paspauskite iki galo
Paspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, taip pat užbaigiamas
atkūrimas ir fotoaparatas iškart parengiamas naudoti.
36 Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
A Automatinis scenos parinkimas (automatinis scenos rinkiklis)
Jei esant įjungtam režimui i arba j įjungiamas
tiesioginės peržiūros režimas ir vaizdui
automatiškai sufokusuoti paspaudžiamas iki
pusės užrakto atleidimo mygtukas, fotoaparatas
išanalizuoja objektą ir parenka tinkamiausią
fotografavimo režimą. Parinktas režimas rodomas
ekrane.
c Portretas
d Kraštovaizdis
Fotografavimas
e
stambiu planu
f Naktinis portretas
Z Automatinis
Automatinis
b
(blykstė išjungta)
Žmonių portretai
Kraštovaizdžiai ir miesto vaizdai
Arti fotoaparato esantys objektai
Tamsiame fone fotografuojami portretai
Objektai, kuriuos tinka fotografuoti įjungus režimą i ar
j arba kurie nepriskiriami pirmiau išvardytoms
kategorijoms
A Budėjimo laikmatis (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį)
Vaizdo ieškiklis ir informacinis ekranas išsijungs, jei maždaug
aštuonias sekundes nebus atliekama jokių veiksmų: taip lėčiau
eikvojamas akumuliatorius. Paspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką, kad vėl suaktyvintumėte ekraną. Budėjimo
laikmačio trukmę galima nustatyti sąrankos meniu parinktimi
Auto off timers (automatinio išjungimo laikmačiai) (0 207).
Ekspozicijos matuokliai išjungti
Ekspozicijos matuokliai įjungti
A Budėjimo laikmatis (tiesioginės peržiūros režimas)
Ekranas išsijungs, jei per maždaug 10 minučių nebus atliktas joks valdymo
veiksmas. Laiką iki ekrano išsijungimo galima nustatyti sąrankos meniu
parinktimi Auto off timers (automatinio išjungimo laikmačiai) (0 207).
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas 37
A Integruota blykstė
Jei, esant įjungtam režimui i, tinkamą
ekspoziciją įmanoma užtikrinti tik papildomai
apšviečiant aplinką, paspaudus iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką automatiškai atidaroma
integruota blykstė (0 87). Jei blykstė pakelta,
fotografuoti galima tik tada, kai rodomas blykstės
parengties daviklis (M). Jei blykstės parengties
daviklis nerodomas, blykstė įkraunama. Trumpam
patraukite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko
ir pabandykite dar kartą.
Kai nenaudojate blykstės, uždarykite ją švelniai
paspausdami žemyn, kad spragtelėtų fiksatorius.
A Priartintas tiesioginės peržiūros vaizdas
Vaizdui ekrane priartinti maždaug 8,3 karto, kad galėtumėte tiksliai sufokusuoti,
spauskite mygtuką X. Artinant pro objektyvą patenkantį vaizdą, ekrano
dešiniajame apatiniame kampe, pilkame rėmelyje pasirodo navigacijos langas.
Ekrane nematomoms kadro sritims paslinkti naudokite kryptinį valdiklį arba
nuspauskite W (Q), kad atitolintumėte vaizdą.
X mygtukas
38 Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
Navigacijos langas
A Ekspozicija
Ekspozicija gali skirtis nuo tos, kuri galėtų būti gauta nenaudojant tiesioginės
peržiūros, – tai priklauso nuo konkrečios scenos.
A Fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu
Ekrane gali matytis dantytų kraštų, spalvų kontūrų, muaro ir šviesių dėmių, be to,
kai kuriose vietose, kur yra blykčiojančių ar kitokių trumpalaikių šviesos šaltinių,
arba jei objektas trumpai apšviečiamas stroboskopu ar kitu intensyviu
momentinės šviesos šaltiniu, gali matytis ryškių sričių arba juostų. Šie artefaktai
galutinėse nuotraukose nebus matomi. Be to, jei objektai juda, ypač kai
fotoaparatas sukamas horizontaliai arba objektas pralekia per kadrą dideliu
greičiu, gali atsirasti iškraipymų. Mirgėjimą ir juostas, ekrane matomas šviečiant
fluorescencinėms, gyvsidabrio garų arba natrio lempoms, galima sumažinti
naudojant parinktį Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) (0 213), nors šie
artefaktai, esant tam tikram užrakto greičiui, vis tiek gali matytis galutinėje
nuotraukoje. Nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą ryškų šviesos šaltinį. Jei
nesilaikysite šios atsargumo priemonės, rizikuojate sugadinti fotoaparato
vidines grandines. Pasukus režimo pasirinkimo ratuką į padėtį g arba iš
g – į kitą nustatymą, tiesioginė peržiūra automatiškai nutraukiama.
Norint, kad pro vaizdo ieškiklį nepatektų šviesos, kuri gali matytis nuotraukose
arba pakeisti ekspoziciją, prieš fotografuojant nepriglaudus akies prie vaizdo
ieškiklio, rekomenduojama uždengti jį ranka ar kitu daiktu, pvz., papildomu
okuliaro dangteliu (0 68).
A HDMI
Kai fotoaparatas prijungtas prie HDMI vaizdo prietaiso, vaizdo prietaisas rodo
pro objektyvą patenkantį vaizdą. Jei prietaisas dera su HDMI-CEC, prieš
fotografuodami tiesioginės peržiūros režimu, nustatykite sąrankos meniu
parametro HDMI > Device control (prietaiso valdymas) parinktį Off (išjungta)
(0 185).
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas 39
Elementarusis atkūrimas
1 Paspauskite mygtuką K.
Ekrane pasirodo nuotrauka.
K mygtukas
2 Peržiūrėkite kitas
nuotraukas.
Kitas nuotraukas galima
peržiūrėti spaudžiant 4
arba 2.
Norėdami baigti atkūrimą ir grįžti į fotografavimo režimą,
paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.
40 Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
Nereikalingų nuotraukų trynimas
Ekrane rodomai nuotraukai ištrinti spauskite mygtuką O. Atminkite:
ištrintų nuotraukų negalima atkurti.
1 Atverkite nuotrauką.
Atverkite nuotrauką, kurią norite trinti.
K mygtukas
2 Ištrinkite nuotrauką.
Paspauskite mygtuką O. Atveriamas
patvirtinimo dialogo langas. Vaizdui ištrinti
ir grįžti į atkūrimo rodinį paspauskite
mygtuką O dar kartą.
O mygtukas
A Trynimas
Jei reikia ištrinti daugiau vaizdų, galima naudoti atkūrimo meniu parinktį Delete
(trinti) (0 172).
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas 41
Vadovo režimas
Vadovas
Įjungus vadovo režimą, galima pasiekti įvairias dažnai
naudojamas ir naudingas funkcijas. Režimo
pasirinkimo ratuką pasukus į padėtį g, atveriamas
vadovo pradžios rodinys.
Akumuliatoriaus daviklis (0 31)
Likusių ekspozicijų skaičius (0 31)
Fotografavimo režimas: ant fotografavimo režimo
piktogramos pasirodo vadovo režimo indikacija.
Rinkitės iš šių elementų:
Shoot (fotografavimas)
Fotografuokite.
View/delete (peržiūra/trynimas)
Peržiūrėkite ir (arba) ištrinkite
nuotraukas.
Retouch (retušavimas)
Retušuokite nuotraukas.
Set up (sąranka)
Keiskite fotoaparato nustatymus.
42 Vadovo režimas
Vadovo režimo meniu
Šiems meniu atverti pažymėkite Shoot (fotografavimas), View/delete
(peržiūra/trynimas), Retouch (retušavimas) arba Set up (sąranka) ir
spauskite J.
❚❚ Shoot (fotografavimas)
Easy operation (paprastas
valdymas)
4 Auto (automatinis)
Advanced operation (išplėstinis valdymas)
Soften backgrounds
(sušvelninti foną)
Derinama diafragma.
Bring more into focus
(sufokusuoti platesnę sritį)
Freeze motion (people)
(sustabdyti judesį
(žmonės))
Freeze motion (vehicles)
Parenkamas užrakto
$ (sustabdyti judesį
greitis.
(transporto priemonės))
#
5 No flash (be blykstės)
9
Distant subjects (tolimi
objektai)
Close-ups
! (fotografavimas
stambiu planu)
Sleeping faces
8 (miegančių žmonių
veidai)
Moving subjects
9
(judantys objektai)
Landscapes
7
(kraštovaizdžiai)
6 Portraits (portretai)
Night portrait
"
(naktinis portretas)
Photograph night
landscapes
5
(fotografuoti naktinius
kraštovaizdžius)
Show water flowing (rodyti
vandens tėkmę)
Capture reds in sunsets
(užfiksuoti saulėlydžio
raudonį) *
H
Suderinamas baltos
spalvos balansas, kad
pavyktų užfiksuoti
sodrias saulėlydžio
spalvas.
Take bright photos (daryti
šviesias nuotraukas) *
Suderinama ekspozicijos
kompensavimo vertė, kad
daromos nuotraukos būtų
Take dark (low key) photos
šviesios (šviesūs tonai)
(daryti tamsias (tamsių
arba tamsios (tamsūs
tonų) nuotraukas) *
tonai).
* Veikia kitus meniu Advanced operation (išplėstinis valdymas) elementus. Kad
atkurtumėte numatytuosius nustatymus, išjunkite fotoaparatą ir vėl jį įjunkite.
Vadovo režimas 43
Pradėti fotografuoti
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
• Use the viewfinder (naudoti vaizdo ieškiklį)
• Use live view (naudoti tiesioginės peržiūros
režimą)
• Shoot movies (filmuoti)
Daugiau nustatymų
Jei rodoma More settings (daugiau nustatymų),
galima pažymėti šią parinktį ir paspausti 2 toliau
nurodytiems nustatymams atverti (pasiekiami
nustatymai priklauso nuo nurodytos
fotografavimo parinkties):
• Flash settings (blykstės nustatymai) > Flash
mode (blykstės režimas)
• Flash settings (blykstės nustatymai) > Flash
compensation (blykstės kompensavimas)
• Release mode (atleidimo režimas)
• ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
nustatymai) > ISO sensitivity (ISO jautrumas)
• ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
nustatymai) > Auto ISO sensitivity control
(automatinis ISO jautrumo valdymas)
• Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
• Exposure compensation (ekspozicijos
kompensavimas)
• White balance (baltos spalvos balansas)
❚❚ View/delete (peržiūra/trynimas)
View single photos (peržiūrėti pavienes
nuotraukas)
View multiple photos (peržiūrėti daugiau
nuotraukų)
Choose a date (pasirinkti datą)
View a slide show (rodyti skaidrių peržiūrą)
Delete photos (trinti nuotraukas)
A Vadovo režimas
Pasukus režimo pasirinkimo ratuką į kito nustatymo padėtį ar išjungus
fotoaparatą, grąžinamas vadovo režimas Easy operation (paprastas
valdymas) > Auto (automatinis).
44 Vadovo režimas
❚❚ Retouch (retušavimas)
Trim (apkarpyti)
Filter effects (cross screen) (filtrų efektai
(kryžminis filtras))
Filter effects (soft) (filtrų efektai (švelnus))
Photo illustration (nuotraukos iliustracija)
Miniature effect (miniatiūros efektas)
Selective color (atrankinė spalva)
❚❚ Set up (sąranka)
Image quality (vaizdo kokybė)
Image size (vaizdo dydis)
Auto off timers (automatinio išjungimo
laikmačiai)
Date stamp (datos įterpimas)
Display and sound settings (ekrano ir garso
nustatymai)
Monitor brightness (ekrano šviesumas)
Info background color (informacijos fono
spalva)
Auto info display (automatinis informacijos
rodymas)
Beep (garsinis signalas)
Movie settings (filmo nustatymai)
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų
greitis)
Movie quality (filmo kokybė)
Microphone (mikrofonas)
Wind noise reduction (vėjo triukšmo
mažinimas)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
Playback display options (atkūrimo rodinių
parinktys)
Clock and language (laikrodis ir kalba)
Format memory card (formatuoti atminties
kortelę)
HDMI
Airplane mode (skrydžio režimas)
Smart device connection (ryšys su išmaniuoju
prietaisu)
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) *
Slot empty release lock (atleidimo blokavimas
esant tuščiam lizdui)
* Įmanoma naudoti tik įdėjus tinkamą Eye-Fi atminties kortelę (0 224).
Pakeistos nustatymų parinktys, išskyrus Flicker reduction (mirgėjimo
mažinimas), Clock and language (laikrodis ir kalba), Format
memory card (formatuoti atminties kortelę), HDMI, Airplane mode
(skrydžio režimas), Smart device connection (ryšys su išmaniuoju
prietaisu), Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) ir Slot empty release
lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui), taikomos tik esant
įjungtam vadovo režimui ir kitiems fotografavimo režimams neturi
įtakos.
Vadovo režimas 45
Vadovo naudojimas
Kai rodomas vadovas, galima atlikti tokius veiksmus:
Funkcija
Veiksmas
Grįžti į vadovo
pradžios rodinį
Įjungti ekraną
Pažymėti meniu
Aprašymas
Paspauskite G, kad įjungtumėte ekraną
arba grįžtumėte į vadovo pradžios rodinį.
G mygtukas
Spauskite 1, 3, 4 arba 2 meniu
pažymėti.
Spauskite 1 arba 3 meniu parinktims
pažymėti.
Spauskite 1, 3, 4 arba 2 parinktims
pažymėti rodiniuose, kurių pavyzdys
iliustruojamas toliau.
Pažymėti parinktis
Parinkti pažymėtą
meniu arba parinktį
46 Vadovo režimas
Paspauskite J pažymėtam meniu arba
parinkčiai parinkti.
Funkcija
Veiksmas
Aprašymas
Spustelėkite 4, kad grįžtumėte į ankstesnį
rodinį.
Nustatymų derinimo atsisakymui ir
grįžimui į ankstesnį rodinį iš tokių rodinių,
kaip iliustruojamas toliau, pažymėkite & ir
spauskite J.
Grįžti į ankstesnį
rodinį
Jei ekrano apatiniame kairiajame kampe
pasirodo piktograma d, spaudžiant
mygtuką W (Q) galima atverti žinyną.
Slinkimui per ekraną spauskite 1 arba 3, o
išėjimui paspauskite W (Q) dar kartą.
Peržiūrėti žinyną
W (Q)
mygtukas
d (žinyno) piktograma
Vadovo režimas 47
Nustatymų pritaikymas pagal objektą
arba situaciją (scenos režimas)
Fotoaparate yra galimybė rinktis scenos režimus. Parinkus scenos
režimą, nustatymai automatiškai optimizuojami, kad atitiktų parinktą
sceną. Kūrybingas fotografavimas tampa itin paprastu: tereikia nurodyti
režimą, sukomponuoti nuotrauką ir fotografuoti, kaip aprašyta 32
puslapyje.
Scenos, kurias galima parinkti režimo pasirinkimo
ratuku:
k Portrait (portretas)
m Sports (sportas)
l Landscape (kraštovaizdis)
n Close up (fotografavimas
stambiu planu)
p Child (vaikas)
o Night portrait (naktinis
portretas)
k Portrait (portretas)
Naudokite portretams fotografuoti, kad
odos tonai atrodytų švelnūs ir natūralūs.
Jei objektas toli nuo fono arba
naudojamas telefotografijos objektyvas,
fono detalės sušvelninamos,
kompozicijai suteikiant gilumo įspūdį.
48 Nustatymų pritaikymas pagal objektą arba situaciją (scenos režimas)
l Landscape (kraštovaizdis)
Naudokite gyviems kraštovaizdžiams
dienos metu fotografuoti.
A Pastaba
Integruota blykstė ir AF pagalbinio apšvietimo lemputė išjungiama.
p Child (vaikas)
Naudokite momentinėms vaikų
nuotraukoms daryti. Drabužiai ir fono
detalės perteikiamos sodriomis
spalvomis, tuo tarpu odos tonai išlieka
švelnūs ir natūralūs.
m Sports (sportas)
Didelis užrakto greitis leidžia sustabdyti
dinamišką judesį fotografuojant sporto
renginius: nuotraukoje aiškiai
išryškinamas pagrindinis veikėjas.
A Pastaba
Integruota blykstė ir AF pagalbinio apšvietimo lemputė išjungiama.
Nustatymų pritaikymas pagal objektą arba situaciją (scenos režimas) 49
n Close up (fotografavimas stambiu planu)
Naudojamas gėlėms, vabzdžiams ir
kitiems smulkiems objektams stambiu
planu fotografuoti (fokusuojant
nedideliu atstumu nutolusius objektus
galima naudoti makroobjektyvą).
o Night portrait (naktinis portretas)
Naudokite natūraliam balansui tarp
fotografuojamo asmens ir fono pasiekti,
kai apšvietimas itin silpnas.
A Kaip išvengti suliejimo
Kad fotografuodami mažu užrakto greičiu išvengtumėte suliejimo, susidarančio
dėl fotoaparato drebėjimo, naudokite trikojį.
50 Nustatymų pritaikymas pagal objektą arba situaciją (scenos režimas)
Specialieji efektai
Specialiuosius efektus galima naudoti fotografuojant ir filmuojant.
Toliau nurodytus efektus galima pasirinkti pasukus režimo pasirinkimo
ratuką į padėtį q ir sukant komandų ratuką, kol ekrane pasirodys
pageidaujamas efektas.
Režimo
pasirinkimo
ratukas
Komandų ratukas
Ekranas
% Night vision (naktinis
matymas)
( Miniature effect (miniatiūros
efektas)
S Super vivid (itin sodrus)
3 Selective color (atrankinė
spalva)
T Pop
1 Silhouette (siluetas)
U Photo illustration
(nuotraukos iliustracija)
2 High key (šviesūs tonai)
' Toy camera effect (žaislinio
fotoaparato efektas)
3 Low key (tamsūs tonai)
Specialieji efektai 51
% Night vision (naktinis matymas)
Naudokite tamsoje, kad įrašytumėte
vienspalvius vaizdus esant dideliam ISO
jautrumui.
A Pastaba
Automatinis fokusavimas veikia tik įjungus tiesioginės peržiūros režimą. Jei
fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti, naudokite rankinio fokusavimo funkciją.
Integruota blykstė ir AF pagalbinio apšvietimo lemputė išjungiama.
S Super vivid (itin sodrus)
Padidinamas bendrasis sodrumas ir
kontrastas, kad vaizdas būtų gyvesnis.
T Pop
Padidinamas bendrasis sodrumas, kad
vaizdas būtų gyvesnis.
52 Specialieji efektai
U Photo illustration (nuotraukos iliustracija)
Paaštrinkite kontūrus ir supaprastinkite
spalvas, kad gautumėte plakato efektą,
kurį galima suderinti įjungus tiesioginės
peržiūros režimą (0 56).
A Pastaba
Šiuo režimu įrašyti filmai atkuriami kaip skaidrių peržiūra, sudaryta iš nuotraukų
serijos.
' Toy camera effect (žaislinio fotoaparato efektas)
Kurkite nuotraukas ir filmus, kurie atrodo
tarsi įrašyti žaisliniu fotoaparatu. Efektą
galima suderinti įjungus tiesioginės
peržiūros režimą (0 57).
( Miniature effect (miniatiūros efektas)
Kurkite nuotraukas, kurios atrodytų tarsi
dioramų nuotraukos. Geriausiai atrodo
fotografuojant iš didelio aukščio. Filmai,
įrašyti esant įjungtam miniatiūros
efektui, gali būti atkuriami dideliu
greičiu, suglaudinant 45 minutes 1 920 ×
1 080/30p raiška filmuotos medžiagos į
filmą, atkuriamą per maždaug tris
minutes. Efektą galima suderinti įjungus
tiesioginės peržiūros režimą (0 58).
A Pastaba
Filmuojant garsas neįrašomas. Integruota blykstė ir AF pagalbinio apšvietimo
lemputė išjungiama.
Specialieji efektai 53
3 Selective color (atrankinė spalva)
Visos spalvos (išskyrus pasirinktas)
įrašomos nespalvotu režimu. Efektą
galima suderinti įjungus tiesioginės
peržiūros režimą (0 60).
A Pastaba
Integruota blykstė išjungiama.
1 Silhouette (siluetas)
Objektų siluetai ryškiame fone.
A Pastaba
Integruota blykstė išjungiama.
2 High key (šviesūs tonai)
Naudokite, kai scenos šviesios, kad
sukurtumėte tarsi šviesa užlietus vaizdus.
A Pastaba
Integruota blykstė išjungiama.
54 Specialieji efektai
3 Low key (tamsūs tonai)
Naudokite, kai scenos tamsios, kad
sukurtumėte tamsius, mažai apšviestus
vaizdus su akcentuotomis, ryškiai
apšviestomis sritimis.
A Pastaba
Integruota blykstė išjungiama.
A Kaip išvengti suliejimo
Kad fotografuodami mažu užrakto greičiu išvengtumėte suliejimo, susidarančio
dėl fotoaparato drebėjimo, naudokite trikojį.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) formatu fotografuoti neįmanoma įjungus režimą %, S, T, U, ', (
arba 3. Nuotraukos, padarytos nustačius parinktį NEF (RAW) arba NEF (RAW) +
aukštos kokybės JPEG, kai įjungtas bet kuris iš minėtų režimų, įrašomos JPEG
formatu. Vaizdai, sukurti esant parinktiems šiems nustatymams, įrašomi aukštos
kokybės JPEG formatu.
A Režimas U ir (
Filmuojant automatinio fokusavimo funkcija neveikia. Sumažėja ne tik
tiesioginės peržiūros vaizdo atnaujinimo dažnis, bet ir nepertraukiamo atleidimo
režimo maksimali kadrų sparta. Jei esant įjungtam tiesioginės peržiūros
fotografavimo režimui pasinaudojama automatinio fokusavimo funkcija,
tiesioginė peržiūra nutraukiama.
Specialieji efektai 55
Tiesioginės peržiūros metu pasiekiamos parinktys
Parinkto efekto nustatymai derinami tiesioginės peržiūros rodinyje.
❚❚ U Photo illustration (nuotraukos iliustracija)
1 Įjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Paspauskite mygtuką a. Ekrane pasirodo
per objektyvą patenkantis vaizdas.
a mygtukas
2 Suderinkite kontūro storį.
Dešinėje iliustruojamoms parinktims
atverti spauskite J. Spauskite 4 arba 2
kontūrams pastorinti arba paploninti.
3 Paspauskite J.
Baigę derinti nustatymus, išeisite paspausdami J. Tiesioginės
peržiūros režimui išjungti spauskite mygtuką a.
56 Specialieji efektai
❚❚ ' Toy camera effect (žaislinio fotoaparato efektas)
1 Įjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Paspauskite mygtuką a. Ekrane pasirodo
per objektyvą patenkantis vaizdas.
a mygtukas
2 Suderinkite parinktis.
Dešinėje iliustruojamoms parinktims
atverti spauskite J. Spauskite 1 arba 3
parinkčiai Vividness (gyvumas) arba
Vignetting (vinjetavimas) pažymėti ir
spauskite 4 arba 2 jai pakeisti.
Suderinkite gyvumą, kad spalvos būtų
daugiau ar mažiau įsodrintos, ir pagal pageidavimą nustatykite
vinjetavimo efektą.
3 Paspauskite J.
Baigę derinti nustatymus, išeisite paspausdami J. Tiesioginės
peržiūros režimui išjungti spauskite mygtuką a.
Specialieji efektai 57
❚❚ ( Miniature effect (miniatiūros efektas)
1 Įjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Paspauskite mygtuką a. Ekrane pasirodo
per objektyvą patenkantis vaizdas.
a mygtukas
2 Nustatykite fokusavimo tašką.
Kryptiniu valdikliu nustatykite fokusavimo
tašką srityje, kuri bus sufokusuota ir iki
pusės nuspauskite užrakto atleidimo
mygtuką, kad sufokusuotumėte. Kad
laikinai pašalintumėte miniatiūros efekto
parinktis iš ekrano ir padidintumėte rodinį
ekrane tikslesniam fokusavimui pasiekti, spauskite X. Miniatiūrų
efekto rodiniui grąžinti spauskite W (Q).
3 Atverkite parinktis.
Spustelėkite J, kad būtų pateiktos
miniatiūrų efekto parinktys.
58 Specialieji efektai
4 Suderinkite parinktis.
Sufokusuotos srities orientacijai parinkti
spauskite 4 arba 2, o jos pločiui suderinti
spauskite 1 arba 3.
5 Paspauskite J.
Baigę derinti nustatymus, išeisite paspausdami J. Tiesioginės
peržiūros režimui išjungti spauskite mygtuką a.
Specialieji efektai 59
❚❚ 3 Selective color (atrankinė spalva)
1 Įjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Paspauskite mygtuką a. Ekrane pasirodo
per objektyvą patenkantis vaizdas.
a mygtukas
2 Atverkite parinktis.
Spustelėkite J, kad būtų pateiktos
atrankinės spalvos parinktys.
3 Pasirinkite spalvą.
Pasirinkta spalva
Sukomponuokite objektą baltame
kvadratėlyje ekrano centre ir spustelėkite
1, kad pasirinktumėte objekto spalvą, kuri
galutiniame vaizde liks nepakitusi
(fotoaparatui gali kilti problemų aptinkant
nesodrias spalvas, todėl pasirinkite
sodrią). Kad priartintumėte vaizdą ekrano
centre ir galėtumėte tiksliau pasirinkti
spalvą, spauskite X. Jei norite atitolinti, spauskite W (Q).
60 Specialieji efektai
4 Nurodykite spalvų diapazoną.
Spauskite 1 arba 3, kad padidintumėte
arba sumažintumėte diapazoną panašių
atspalvių, kurie bus įtraukti į galutinį
vaizdą. Pasirinkite vertes nuo 1 iki 7.
Atminkite, kad nurodžius didesnę vertę
gali būti įtraukti kitų spalvų atspalviai.
Spalvų diapazonas
5 Pasirinkite papildomas spalvas.
Norint pasirinkti papildomas spalvas, reikia
komandų ratuko pasukimu pažymėti
antrąjį iš trijų spalvų laukelių ekrano viršuje
ir pakartoti 3–4 veiksmus šiai spalvai
parinkti. Jei pageidaujate, pakartokite tą
patį ir su trečiąja spalva. Pažymėtai spalvai
atžymėti spustelėkite O (visoms spalvoms
pašalinti nuspauskite O ir palaikykite; pasirodžius patvirtinimo
dialogo langui, pasirinkite Yes (taip)).
6 Paspauskite J.
Baigę derinti nustatymus, išeisite paspausdami J. Fotografavimo
metu spalvotai bus įrašyti tik pasirinktų atspalvių objektai, o visi kiti
bus įrašyti nespalvotai. Tiesioginės peržiūros režimui išjungti
spauskite mygtuką a.
Specialieji efektai 61
Apie fotografavimą išsamiau
Atleidimo režimo pasirinkimas
Norėdami pasirinkti, kaip bus atleidžiamas
užraktas (atleidimo režimą), paspauskite
mygtuką I (E/#), kryptiniu valdikliu
pažymėkite pageidaujamą parinktį ir
spauskite J.
I (E/#) mygtukas
Režimas
8
I
J
E
"
#
Aprašymas
Single frame (vienas kadras): kiekvieną kartą nuspaudus užrakto atleidimo
mygtuką, fotoaparatas padaro po vieną nuotrauką.
Continuous (nepertraukiamas): fotoaparatas daro nuotraukas, kol laikomas
nuspaustas užrakto atleidimo mygtukas (0 63).
Quiet shutter release (tylus užrakto atleidimas): kaip ir vieno kadro atveju, tik čia
sumažinamas fotoaparato skleidžiamas triukšmas (0 65).
Self-timer (automatinis laikmatis): fotografuokite naudodamiesi automatiniu
laikmačiu (0 66).
Delayed remote (ML-L3) (uždelstas nuotolinis (ML-L3)): užraktas atleidžiamas
praėjus maždaug 2 sek. nuo užrakto atleidimo mygtuko paspaudimo
papildomame nuotolinio valdymo pultelyje ML-L3 (0 95).
Quick-response remote (ML-L3) (greitojo veikimo nuotolinis (ML-L3)): užraktas
atleidžiamas paspaudus užrakto atleidimo mygtuką papildomame
nuotolinio valdymo pultelyje ML-L3 (0 95).
62 Apie fotografavimą išsamiau
Nepertraukiamas fotografavimas (serijos
režimas)
Kai įjungtas režimas I (Continuous (nepertraukiamas)), fotoaparatas
daro nuotraukas nepertraukiamai, kol laikomas iki galo nuspaustas
užrakto atleidimo mygtukas.
1 Paspauskite mygtuką I (E/#).
I (E/#) mygtukas
2 Pasirinkite I (Continuous
(nepertraukiamas)).
Pažymėkite I (Continuous
(nepertraukiamas)) ir spauskite J.
3 Sufokusuokite.
Sukomponuokite kadrą ir sufokusuokite
vaizdą.
4 Fotografuokite.
Fotoaparatas fotografuos, kol bus laikomas
iki galo nuspaustas užrakto atleidimo
mygtukas.
Apie fotografavimą išsamiau 63
A
Atminties buferis
Fotoaparate yra laikinam saugojimui skirtas atminties buferis, leidžiantis toliau
fotografuoti, kol nuotraukos įrašomos į atminties kortelę. Iš eilės galima padaryti
iki 100 nuotraukų (šis likusių ekspozicijų skaičiaus vienoje serijoje apribojimas
negalioja, jei esant įjungtam režimui S arba M nustatomas 4 sekundžių arba
mažesnis užrakto greitis). Jei akumuliatorius išseks, kai buferyje vis dar bus
nuotraukų, išsijungs užrakto atleidimo funkcija ir vaizdai bus perkelti į atminties
kortelę.
A Maksimali kadrų sparta
Informacijos apie tai, kiek nuotraukų galima padaryti, kai įjungtas
nepertraukiamas atleidimo režimas, rasite 296 puslapyje. Užsipildžius atminties
buferiui arba išsekus akumuliatoriui, maksimali kadrų sparta gali sumažėti.
A Integruota blykstė
Nepertraukiamo atleidimo režimas neįmanomas kartu su integruota blykste.
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį j (0 32) arba išjunkite blykstę
(0 87).
A Buferio dydis
Apytikris skaičius vaizdų, kuriuos galima įrašyti į
atminties buferį esant dabartiniams
nustatymams, rodomas vaizdo ieškiklio
ekspozicijų skaitiklyje, kol paspaustas užrakto atleidimo mygtukas.
64 Apie fotografavimą išsamiau
Tylus užrakto atleidimas
Pasirinkite šį režimą, jei norite, kad fotoaparatas skleistų kuo mažiau
triukšmo. Fotoaparatui sufokusavus vaizdą, garsinis signalas neskamba.
1 Paspauskite mygtuką I (E/#).
I (E/#) mygtukas
2 Pasirinkite J (Quiet shutter release
(tylus užrakto atleidimas)).
Pažymėkite J (Quiet shutter release
(tylus užrakto atleidimas)) ir
spustelėkite J.
3 Fotografuokite.
Fotografavimui nuspauskite užrakto
atleidimo mygtuką iki galo.
Apie fotografavimą išsamiau 65
Automatinio laikmačio režimas
Automatinį laikmatį galima naudoti autoportretams fotografuoti arba
grupinėms nuotraukoms su fotografu daryti. Prieš pradėdami
sumontuokite fotoaparatą ant trikojo arba padėkite ant stabilaus, lygaus
paviršiaus.
1 Paspauskite mygtuką I (E/#).
I (E/#) mygtukas
2 Pasirinkite režimą E (Self-timer
(automatinis laikmatis)).
Pažymėkite E (Self-timer (automatinis
laikmatis)) ir spustelėkite J.
3 Sukomponuokite nuotrauką.
66 Apie fotografavimą išsamiau
4 Fotografuokite.
Paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką iki pusės vaizdui
sufokusuoti ir tada pabaikite
spausti iki galo. Pradės mirksėti
automatinio laikmačio lemputė
ir pasigirs garsinis signalas.
Likus dviem sekundėms iki fotografavimo lemputė nustos mirksėti ir
garsinis signalas padažnės. Užraktas bus atleistas praėjus dešimčiai
sekundžių po to, kai pradėjo veikti automatinis laikmatis.
Atminkite, kad negalima paleisti laikmačio ir fotografuoti, jei
fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti arba kitais atvejais, kai negalima
atleisti užrakto. Kad sustabdytumėte laikmatį nepadarę nuotraukos,
išjunkite fotoaparatą.
Apie fotografavimą išsamiau 67
A Uždenkite vaizdo ieškiklį
Norint, kad pro vaizdo ieškiklį nepatektų šviesos, kuri gali matytis nuotraukose
arba pakeisti ekspoziciją, fotografuojant nepriglaudus akies prie vaizdo ieškiklio,
rekomenduojama uždengti jį ranka ar kitu daiktu, pvz., papildomu okuliaro
dangteliu (0 268). Dangteliui prijungti nuimkite guminį okuliaro apsodą (q) ir
užmaukite dangtelį, kaip parodyta (w). Nuimdami okuliaro apsodą tvirtai
laikykite fotoaparatą.
Guminis okuliaro apsodas
Okuliaro dangtelis
A Integruotos blykstės naudojimas
Kai įjungtas režimas, kuriam esant blykstė nepakeliama automatiškai, prieš
fotografuodami su blykste spustelėkite mygtuką M (Y) blykstei pakelti ir
palaukite, kol vaizdo ieškiklyje pasirodys indikacija M (0 38). Jei blykstę pakelsite
paleidę automatinį laikmatį, fotografavimas bus pertrauktas.
A Sąrankos meniu automatinio laikmačio parinktis
Informacijos apie tai, kaip parinkti automatinio laikmačio trukmę ir
fotografuojamų kadrų skaičių, rasite sąrankos meniu parametro Self-timer
(automatinis laikmatis) apraše (0 208).
68 Apie fotografavimą išsamiau
Fokusavimas
Židinį galima derinti automatiškai (žr. toliau) arba rankiniu būdu (0 81).
Naudotojas taip pat gali parinkti fokusavimo tašką automatiniam arba
rankiniam fokusavimui (0 76) arba naudoti židinio fiksavimo funkciją,
kad po fokusavimo galėtų perkomponuoti nuotraukas (0 79).
Fokusavimo režimas
Kai fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį, galima parinkti vieną iš šių
fokusavimo režimų:
Parinktis
Aprašymas
Kai objektas nejuda, fotoaparatas automatiškai
parenka vienkartinio pagalbinio automatinio
Auto-servo AF
fokusavimo režimą, o kai juda – nepertraukiamo
AF-A (automatinis
pagalbinio automatinio fokusavimo režimą.
pagalbinis AF)
Užraktas gali būti atleistas, tik jei fotoaparatui
pavyksta sufokusuoti vaizdą.
Nejudantiems objektams. Iki pusės paspaudus
Single-servo AF
užrakto atleidimo mygtuką, užfiksuojamas židinys.
AF-S (vienkartinis
Užraktas gali būti atleistas, tik jei fotoaparatui
pagalbinis AF)
pavyksta sufokusuoti vaizdą.
Judantiems objektams. Fotoaparatas nuolat
Continuous-servo AF
fokusuoja, kai užrakto atleidimo mygtukas
AF-C (nepertraukiamas
nuspaustas iki pusės. Užraktas gali būti atleistas, tik
pagalbinis AF)
jei fotoaparatui pavyksta sufokusuoti vaizdą.
Manual focus
MF (rankinis
Fokusuokite rankiniu režimu (0 81).
fokusavimas)
Atminkite, kad AF-S ir AF-C įmanoma parinkti tik esant įjungtam režimui P,
S, A arba M.
Apie fotografavimą išsamiau 69
Kai fotografuojama įjungus tiesioginės peržiūros režimą, galima parinkti
vieną iš šių fokusavimo režimų:
Parinktis
Single-servo AF
AF-S (vienkartinis
pagalbinis AF)
Full-time-servo AF
AF-F (AF su nuolatiniu
servovaldymu)
MF
Manual focus
(rankinis
fokusavimas)
Aprašymas
Nejudantiems objektams. Iki pusės paspaudus
užrakto atleidimo mygtuką, užfiksuojamas židinys.
Judantiems objektams. Fotoaparatas fokusuoja
nuolat iki užrakto atleidimo mygtuko paspaudimo.
Iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką,
užfiksuojamas židinys.
Fokusuokite rankiniu režimu (0 81).
Atminkite, kad AF-F neįmanoma parinkti, kai įjungtas režimas U, ' arba (.
❚❚ Fokusavimo režimo parinkimas
Fokusavimo režimui parinkti atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1 Atverkite fokusavimo režimo parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, pažymėkite
informaciniame ekrane esamą fokusavimo
režimą ir spauskite J.
P mygtukas
Fotografavimas žiūrint pro vaizdo
ieškiklį
70 Apie fotografavimą išsamiau
Tiesioginė peržiūra
2 Pasirinkite fokusavimo režimą.
Pažymėkite fokusavimo režimą ir spustelėkite J.
Fotografavimas žiūrint pro vaizdo
ieškiklį
Tiesioginė peržiūra
A Nuspėjamasis židinio sekimas
Kai fotografavimo žiūrint pro vaizdo ieškiklį metu įjungtas režimas AF-C arba,
esant įjungtam režimui AF-A, fotoaparatas yra parinkęs nepertraukiamo
pagalbinio automatinio fokusavimo režimą, fotoaparatas įjungia nuspėjamojo
židinio sekimo funkciją, jei nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki pusės
objektas juda link fotoaparato. Ši funkcija leidžia fotoaparatui sekti židinį, tuo pat
metu bandant nuspėti, kur bus objektas, kai bus atleistas užraktas.
D Nepertraukiamas pagalbinis automatinis fokusavimas
Kai įjungtas režimas AF-C arba, esant įjungtam režimui AF-A, fotoaparatas yra
parinkęs nepertraukiamo pagalbinio automatinio fokusavimo režimą,
fotoaparatas fokusavimo reakcijai suteikia didesnį pirmumą (įjungia platesnį
fokusavimo diapazoną) nei esant įjungtam režimui AF-S ir užraktą galima atleisti
dar nepasirodžius židinio davikliui.
Apie fotografavimą išsamiau 71
A Kaip pasiekti gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą
Automatinis fokusavimas tinkamai neveikia toliau nurodytomis sąlygomis. Jei
fotoaparatas negali sufokusuoti esamomis sąlygomis, užrakto atleidimo funkcija
gali būti išjungiama arba fotoaparate gali būti parodytas židinio daviklis (I),
fotoaparatas gali supypsėti ir suteikti galimybę atleisti užraktą net tada, jei
objekto sufokusuoti nepavyko. Tokiais atvejais fokusuokite rankiniu režimu
(0 81) arba naudokite židinio fiksavimo funkciją (0 79), kad sufokusavę kitą,
tokiu pačiu atstumu nutolusį, objektą galėtumėte perkomponuoti nuotrauką.
Tarp objekto ir fono yra labai nedidelis kontrastas arba jo išvis
nėra.
Pavyzdys: objektas yra tokios pačios spalvos kaip fonas.
Fokusavimo taške yra objektų, nuo fotoaparato nutolusių
skirtingais atstumais.
Pavyzdys: objektas yra narve.
Objekte dominuoja pasikartojantis geometrinis raštas.
Pavyzdys: žaliuzės arba dangoraižio langų eilė.
Fokusavimo taške yra ryškiu kontrastu pasižyminčių šviesių
sričių.
Pavyzdys: pusė objekto yra šešėlyje.
Fone esantys objektai yra didesni nei fotografuojamas
objektas.
Pavyzdys: kadre už objekto yra pastatas.
Objektą sudaro daug smulkių detalių.
Pavyzdys: gėlių laukas ar kitokie objektai, kurie yra maži arba
jiems trūksta šviesumo įvairovės.
72 Apie fotografavimą išsamiau
A AF pagalbinio apšvietimo lemputė
Jeigu objektas yra prastai apšviestas, automatiškai
įsižiebs AF pagalbinio apšvietimo lemputė, kad iki
pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką būtų
palengvintas automatinio fokusavimo veiksmas
(yra kai kurių apribojimų; 0 284). Atminkite, kad
keliskart iš eilės su nedidelėmis pertraukomis
panaudota apšvietimo lemputė gali įkaisti. Tokiu
atveju, po tam tikro nepertraukiamo naudojimo
laikotarpio, ji apsaugos tikslais automatiškai
išjungiama. Netrukus ji vėl veiks normaliai.
AF pagalbinio apšvietimo
lemputė
Apie fotografavimą išsamiau 73
AF sričių režimas
Nurodykite, kaip automatinio fokusavimo metu turi būti parenkamas
fokusavimo taškas. Kai fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį, galima
rinktis vieną iš toliau nurodytų parinkčių:
Parinktis
c
d
f
e
Aprašymas
Nejudantiems objektams. Fokusavimo taškas
parenkamas rankiniu būdu, fotoaparatas fokusuoja
objektą tik parinktame fokusavimo taške.
Naudojama nestacionariems objektams fotografuoti.
Kai įjungtas fokusavimo režimas AF-A arba AF-C, naudotojas
Dynamic-area AF
parenka fokusavimo tašką kryptiniu valdikliu (0 76),
(dinaminės srities
tačiau, jei objektas trumpam palieka parinktą tašką,
AF)
fotoaparatas fokusuoja remdamasis duomenimis,
gautais iš aplinkinių fokusavimo taškų.
Kai įjungtas fokusavimo režimas AF-A arba AF-C, naudotojas
parenka fokusavimo tašką kryptiniu valdikliu (0 76).
Jei objektas pajuda fotoaparatui sufokusavus, tuomet
fotoaparatas, kol paspaustas iki pusės užrakto
3D-tracking
atleidimo mygtukas, įjungia 3D sekimo funkciją
(11 points)
naujam fokusavimo taškui parinkti ir židiniui fiksuoti
(3D sekimas
ties pradiniu objektu.
(11 taškų))
Single-point AF
(vieno taško AF)
Auto-area AF
(automatinės
srities AF)
Fotoaparatas automatiškai atpažįsta objektą ir
parenka fokusavimo tašką.
Atminkite, kad esant įjungtam fokusavimo režimui AF-S, neįmanoma
parinkti AF sričių režimo d (Dynamic-area AF (dinaminės srities AF))
arba f (3D-tracking (11 points) (3D sekimas (11 taškų))).
A 3D sekimas (11 taškų)
Jei objektas dingsta iš vaizdo ieškiklio, patraukite pirštą nuo užrakto atleidimo
mygtuko ir perkomponuokite nuotrauką taip, kad objektas būtų parinktame
fokusavimo taške. Atminkite: kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki
pusės, fokusavimo taško aplinkos spalvos yra įrašomos į fotoaparatą. Dėl to 3D
sekimo funkcija gali veikti prasčiau nei tikimasi, jei objektų spalva yra panaši į
fono spalvą arba objektai užima labai mažą kadro dalį.
74 Apie fotografavimą išsamiau
Jei parinktas kitas režimas nei i, j arba (, esant įjungtam tiesioginės
peržiūros režimui galima parinkti vieną iš toliau nurodytų AF sričių
režimų.
Parinktis
Aprašymas
Naudokite portretams
fotografuoti. Fotoaparatas
automatiškai aptinka ir
sufokusuoja portretui
Face-priority AF fotografuojamus asmenis.
(AF, pirmenybę Parinktas asmuo žymimas
6
suteikiant
dvigubu geltonu rėmeliu
veidui)
(jei aptinkami keli veidai,
fotoaparatas fokusuoja artimiausią; jei norite parinkti kitą
asmenį, tai galite padaryti kryptiniu valdikliu). Jei
fotoaparatas nebegali aptikti asmens (pvz., asmuo
nusisuka nuo fotoaparato), rėmelis neberodomas.
Naudokite fotografuodami
kraštovaizdžius ir kitus
neportretinius objektus, kai
Wide-area AF
7 (plačios srities fotoaparatą laikote rankose.
AF)
Normal-area AF
8 (standartinės
srities AF)
Naudokite fokusuodami
konkrečią vietą
pasirinktame kadro taške.
Rekomenduojama naudoti
trikojį.
Apie fotografavimą išsamiau 75
Parinktis
9
Subjecttracking AF
(objekto
sekimo AF)
Aprašymas
Naudokite kryptinį valdiklį
ties objektu esančiam
fokusavimo taškui parinkti
ir spauskite J sekimui
pradėti. Fokusavimo taškas
seks parinktą objektą, kai šis
judės kadre. Sekimui
nutraukti spustelėkite
mygtuką J dar kartą. Atminkite, kad fotoaparatui gali
nepavykti sekti objektų, jei jie juda greitai, pasišalina iš
kadro arba juos uždengia kiti objektai, taip pat – jei žymiai
pakinta jų dydis, spalva ar šviesumas, jei jie per maži, per
dideli, per šviesūs, per tamsūs ar jų spalva/šviesumas
panašūs į foną.
Atminkite, kad objekto sekimo AF funkcija neveikia, jei įjungtas režimas
%, U, ' arba 3.
A Rankinis fokusavimo taško parinkimas
Fokusavimo tašką galima parinkti kryptiniu valdikliu. Jei fokusavimo taško
parinkimo metu paspausite J, bus parinktas centrinis fokusavimo taškas, tačiau
ši funkcija neveiks, jei bus įjungtas objekto sekimo AF režimas. Vietoj to, kai
įjungtas objekto sekimo AF režimas, paspaudžiant J pradedamas objekto
sekimas. Kai įjungtas automatinės srities AF režimas, rankinis fokusavimo taško
parinkimas neįmanomas.
76 Apie fotografavimą išsamiau
❚❚ AF sričių režimo parinkimas
AF sričių režimui parinkti atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1 Atverkite AF sričių režimo parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, pažymėkite
informaciniame ekrane esamą AF sričių
režimą ir spauskite J.
P mygtukas
Fotografavimas žiūrint pro vaizdo
ieškiklį
Tiesioginė peržiūra
2 Pasirinkite AF sričių režimą.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Fotografavimas žiūrint pro vaizdo
ieškiklį
Tiesioginė peržiūra
A AF sričių režimas
AF sričių režimo parinktys, nustatytos esant įjungtam bet kuriam kitam
fotografavimo režimui nei P, S, A arba M, pasirinkus kitą fotografavimo režimą yra
pakeičiamos numatytosiomis parinktimis.
Apie fotografavimą išsamiau 77
D Automatinio fokusavimo naudojimas tiesioginės peržiūros metu
Naudojant telekonverterius, gali nepavykti pasiekti pageidaujamų rezultatų
(0 252). Atminkite: kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, automatinis
fokusavimas vyksta lėčiau. Be to, fotoaparatui fokusuojant, ekranas gali
pašviesėti ar patamsėti. Kartais, kai fotoaparatas nesufokusuoja objekto,
fokusavimo taškas gali būti žalios spalvos. Fotoaparatas gali nesufokusuoti
tokiomis aplinkybėmis:
• Objekte yra ilgajai kadro kraštinei lygiagrečių linijų
• Objektui trūksta kontrasto
• Fokusavimo taške esančiame objekte yra ryškiai kontrastuojančių šviesių sričių
arba objektas apšviestas taškinio apšvietimo, neoninio ženklo ar kito
netolygaus ryškumo šviesos šaltinio
• Mirgėjimas arba ruoželiai atsiranda esant fluorescenciniam, gyvsidabrio garų
lempos, natrio garų lempos arba panašiam apšvietimui
• Naudojamas kryžminis (žvaigždinis) arba kitas specialus filtras
• Objektas atrodo mažesnis už fokusavimo tašką
• Objekte dominuoja taisyklingi geometriniai raštai (pvz., žaliuzės arba
dangoraižio langų eilė)
• Objektas juda
78 Apie fotografavimą išsamiau
Židinio fiksavimas
Norint pakeisti kompoziciją po to, kai vaizdas sufokusuojamas esant
įjungtam fokusavimo režimui AF-A, AF-S arba AF-C (0 69), galima naudoti
židinio fiksavimo funkciją. Ši funkcija leidžia sufokusuoti objektą, kuris
galutinėje kompozicijoje nebus fokusavimo taške. Jei fotoaparatui
nepavyksta sufokusuoti naudojant automatinio fokusavimo funkciją
(0 72), galima naudoti židinio fiksavimo funkciją ir perkomponuoti
nuotrauką, prieš tai sufokusavus kitą objektą, nutolusį tokiu pačiu
atstumu kaip pradinis. Židinio fiksavimo funkcija efektyviausia, kai
nustatoma kita AF sričių režimo parinktis nei e (Auto-area AF
(automatinės srities AF)) (0 74).
1 Sufokusuokite.
Nukreipkite fotoaparatą į objektą, kad jis būtų
pasirinktame fokusavimo taške. Iki pusės nuspauskite
užrakto atleidimo mygtuką, kad fotoaparatas pradėtų
fokusuoti. Patikrinkite, ar vaizdo ieškiklyje pasirodė
židinio daviklis (I) (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį) arba
fokusavimo taško spalva pasikeitė į žalią (tiesioginė peržiūra).
Fotografavimas žiūrint pro vaizdo
ieškiklį
Tiesioginė peržiūra
A Automatinės ekspozicijos fiksavimas
2 veiksmu spustelint mygtuką A (L), kartu užfiksuojama ir ekspozicija (0 113).
Apie fotografavimą išsamiau 79
2 Užfiksuokite židinį.
Fokusavimo režimas AF-A arba AF-C
(fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį): iki
pusės nuspaudę užrakto atleidimo
mygtuką (q), paspauskite mygtuką
A (L) (w) židiniui užfiksuoti. Kol
nuspaustas mygtukas A (L), net ir
patraukus pirštą nuo užrakto atleidimo
mygtuko, židinys liks užfiksuotas.
Užrakto atleidimo mygtukas
A (L) mygtukas
AF-S (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį) ir tiesioginė peržiūra: židinys
fiksuojamas automatiškai ir lieka užfiksuotas, kol neatitraukiate piršto
nuo užrakto atleidimo mygtuko. Židinį galima užfiksuoti ir
spaudžiant mygtuką A (L) (žr. pirmiau).
3 Perkomponuokite nuotrauką ir fotografuokite.
Jei neatleisite nuspausto iki pusės užrakto atleidimo
mygtuko (kai įjungtas režimas AF-S) arba neatleisite
nuspausto mygtuko A (L), židinys tarp kadrų liks
užfiksuotas, todėl galėsite nekeisdami židinio nustatymo
iš eilės padaryti kelias nuotraukas.
Nekeiskite atstumo tarp fotoaparato ir objekto, kai veikia židinio
fiksavimo funkcija. Jei objektas sujuda, sufokusuokite dar kartą, nes
pasikeitė atstumas.
Fotografavimas žiūrint pro vaizdo
ieškiklį
80 Apie fotografavimą išsamiau
Tiesioginė peržiūra
Rankinis fokusavimas
Kai automatinio fokusavimo funkcija neveikia arba ja naudojantis
nepavyksta pasiekti norimų rezultatų, galima naudoti rankinio
fokusavimo funkciją (0 72).
1 Parinkite rankinio fokusavimo režimą.
Jei objektyve įrengtas A-M, M/A-M arba A/M-M režimo jungiklis,
nustumkite jį į padėtį M.
A-M režimo jungiklis
M/A-M režimo jungiklis
Jei objektyve nėra fokusavimo režimo jungiklio, nustatykite
parametro Focus mode (fokusavimo režimas) parinktį MF (rankinis
fokusavimas) (0 69).
2 Sufokusuokite.
Norėdami fokusuoti rankiniu būdu, sukite
objektyvo fokusavimo žiedą, kol vaizdo
ieškiklio permatomame matiniame lauke
rodomas vaizdas bus sufokusuotas.
Fotografuoti galima net ir tada, kai vaizdas
nesufokusuotas.
A AF-P objektyvai
Jei AF-P objektyvas (0 252) naudojamas įjungus rankinio fokusavimo režimą,
vaizdo ieškiklyje mirksės židinio daviklis (I) (o jei įjungtas tiesioginės peržiūros
režimas, ekrane mirksės fokusavimo taškas), įspėdamas, kad toliau sukant
fokusavimo žiedą ta pačia kryptimi objekto vaizdo sufokusuoti nepavyks.
Apie fotografavimą išsamiau 81
❚❚ Elektroninis tolimatis (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį)
Vaizdo ieškiklio židinio daviklis gali būti
naudojamas patikrinti, ar objektas
pasirinktame fokusavimo taške yra
sufokusuotas (galima rinktis bet kurį iš 11
fokusavimo taškų). Kai objektą užfiksuosite
parinktame fokusavimo taške, iki pusės
nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką ir
sukite objektyvo fokusavimo žiedą, kol
pasirodys židinio daviklis (I). Atminkite, kad fotografuojant 72
puslapyje išvardytus objektus židinio daviklis kartais gali atsirasti net ir
tada, kai objektas nėra sufokusuotas. Prieš fotografuodami patikrinkite
židinį vaizdo ieškiklyje.
A Rankinio fokusavimo režimo įjungimas fotoaparate
Jei objektyvas pritaikytas funkcijai M/A
(automatinis fokusavimas su rankiniu valdymu)
arba A/M (automatinis fokusavimas su rankiniu
valdymu/AF pirmumas), rankinio fokusavimo
režimą taip pat galima įjungti nustatant
fotoaparato fokusavimo režimo parinktį MF
(rankinis fokusavimas; 0 69). Tuomet židinį galima
nustatyti rankiniu būdu, kad ir koks režimas būtų
įjungtas objektyvo jungikliu.
A Židinio plokštumos padėtis
Norėdami nustatyti atstumą tarp objekto ir
fotoaparato, matuokite nuo židinio plokštumos
žymės (E), esančios ant fotoaparato korpuso.
Atstumas nuo objektyvo tvirtinimo įtvaro iki
židinio plokštumos yra 46,5 mm.
46,5 mm
Židinio plokštumos žymė
82 Apie fotografavimą išsamiau
A Tiesioginė peržiūra
Spauskite mygtuką X vaizdui priartinti, kad esant
įjungtam tiesioginės peržiūros režimui pavyktų
tiksliai sufokusuoti (0 38).
X mygtukas
Apie fotografavimą išsamiau 83
Vaizdo kokybė ir dydis
Vaizdo kokybė ir dydis bendrai lemia, kiek vietos kiekviena nuotrauka
užima atminties kortelėje. Didesnius, aukštesnės kokybės vaizdus galima
išspausdinti didesnio formato, bet jiems reikia ir daugiau atminties, o tai
reiškia, kad atminties kortelėje tilps mažiau vaizdų (0 323).
Vaizdo kokybė
Pasirinkite failų formatą ir glaudinimo santykį (vaizdo kokybę).
Parinktis
NEF (RAW) + JPEG fine
(NEF (RAW) ir aukštos
kokybės JPEG)
Failo tipas
NEF/JPEG
NEF (RAW)
NEF
JPEG fine (aukštos
kokybės JPEG)
JPEG normal
(standartinės
kokybės JPEG)
JPEG basic (bazinės
kokybės JPEG)
JPEG
Aprašymas
Įrašomi du vaizdai: vienas NEF (RAW) formato
vaizdas ir vienas aukštos kokybės JPEG formato
vaizdas.
Neapdoroti duomenys iš vaizdo jutiklio įrašomi
tiesiai į atminties kortelę. Tam tikrus
nustatymus, pvz., baltos spalvos balanso ir
kontrasto, galima suderinti po fotografavimo.
Vaizdas įrašomas JPEG formatu, suglaudintas
apytiksliu santykiu 1 : 4 (aukšta kokybė).
Vaizdas įrašomas JPEG formatu, suglaudintas
apytiksliu santykiu 1 : 8 (standartinė kokybė).
Vaizdas įrašomas JPEG formatu, suglaudintas
apytiksliu santykiu 1 : 16 (bazinė kokybė).
A NEF (RAW) + JPEG
Kai nuotraukos, darytos nustačius parinktį NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) ir
aukštos kokybės JPEG), peržiūrimos fotoaparatu, rodomi tik JPEG vaizdai. Kai
nuotraukos, padarytos esant šiems nustatymams, ištrinamos, ištrinami ir NEF, ir
JPEG vaizdai.
84 Apie fotografavimą išsamiau
1 Atverkite vaizdo kokybės parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, pažymėkite
informaciniame ekrane esamą vaizdo
kokybės parinktį ir spauskite J.
P mygtukas
2 Pasirinkite failo tipą.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
A NEF (RAW) formato vaizdai
Jei nustatote parametro Image quality (vaizdo kokybė) parinktį NEF (RAW),
automatiškai nustatoma parametro Image size (vaizdo dydis) parinktis Large
(didelis) (0 86). Jei nustatyta vaizdo kokybės parinktis yra NEF (RAW) arba
NEF (RAW) ir aukštos kokybės JPEG, neįmanoma nustatyti parinkties Date stamp
(datos įterpimas) (0 202).
A NEF (RAW) formato vaizdų konvertavimas į kitus formatus
NEF (RAW) formato vaizdų JPEG kopijas galima padaryti naudojant retušavimo
meniu parinktį NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas) (0 230) arba
programinę įrangą, pavyzdžiui, Capture NX-D (0 177).
Apie fotografavimą išsamiau 85
Vaizdo dydis
Vaizdo dydis matuojamas pikseliais. Galima rinktis # Large (didelis),
$ Medium (vidutinis) arba % Small (mažas):
Vaizdo dydis
Dydis (pikseliais)
Spaudinio dydis (cm) *
# Large (didelis)
6 000 × 4 000
50,8 × 33,9
$ Medium (vidutinis)
4 496 × 3 000
38,1 × 25,4
% Small (mažas)
2 992 × 2 000
25,3 × 16,9
* Apytikslis dydis spausdinant 300 t. c. skyra. Spaudinio dydis coliais yra lygus
vaizdo dydžiui pikseliais, padalintam iš spausdintuvo raiškos taškais colyje (dots
per inch = t. c.; 1 col. – apytiksliai 2,54 cm).
1 Atverkite vaizdo dydžio parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, pažymėkite
informaciniame ekrane esamą vaizdo
dydžio parinktį ir spauskite J.
P mygtukas
2 Pasirinkite vaizdo dydį.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
86 Apie fotografavimą išsamiau
Integruotos blykstės naudojimas
Fotoaparate įdiegta įvairių blykstės režimų, skirtų fotografuoti prastai
apšviestiems objektams arba objektams su foniniu apšvietimu.
Automatinio atidarymo režimai
Kai įjungtas režimas i, k, p, n, o, S, T, U arba ', integruota blykstė
prireikus atsidaro ir automatiškai suveikia.
1 Pasirinkite blykstės režimą.
Laikydami nuspaustą mygtuką M (Y), sukite komandų ratuką, kol
informaciniame ekrane pasirodys pageidaujamas blykstės režimas.
+
M (Y) mygtukas
Komandų ratukas
Informacinis ekranas
2 Fotografuokite.
Iki pusės paspaudus užrakto
atleidimo mygtuką, prireikus
blykstė atsidaro ir
fotografuojant suveikia. Jei
blykstė neatsidaro automatiškai,
NEBANDYKITE jos pakelti ranka. Jei
nesilaikysite šios atsargumo priemonės, galite sugadinti blykstę.
Apie fotografavimą išsamiau 87
❚❚ Blykstės režimai
Galimi šie blykstės režimai:
• No (automatinis): kai apšviestumas prastas arba šviesus objekto
fonas, iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką blykstė
automatiškai atsidaro ir prireikus suveikia. Neveikia įjungus režimą o.
• Njo (automatinis su raudonų akių efekto mažinimo funkcija):
naudokite portretams fotografuoti. Prireikus blykstė atsidaro ir
suveikia automatiškai, tačiau prieš jai suveikiant įsijungia raudonų
akių efekto mažinimo lemputė, kad sumažintų „raudonų akių“ efektą.
Neveikia įjungus režimą o.
• Njr (automatinė lėta sinchronizacija su raudonų akių efekto
mažinimo funkcija): kaip ir automatinis režimas su raudonų akių
efekto mažinimo funkcija, tik šiuo atveju, siekiant užfiksuoti foninį
apšvietimą, naudojamas mažas užrakto greitis. Naudokite
fotografuoti portretams naktį arba esant prastam apšviestumui.
Veikia įjungus režimą o.
• Nr (automatinė lėta sinchronizacija): naudojamas mažas užrakto
greitis, kad būtų užfiksuotas foninis apšvietimas naktį arba esant
menkam apšviestumui. Veikia įjungus režimą o.
• j (blykstė išjungta): blykstė nesuveikia.
A Informacinis ekranas
Blykstės režimą galima pasirinkti ir informaciniame
ekrane.
88 Apie fotografavimą išsamiau
Rankiniai atidarymo režimai
Jei įjungtas režimas P, S, A arba M, blykstę reikia pakelti rankiniu būdu. Jei
blykstė nepakeliama, ji nesuveikia.
1 Pakelkite blykstę.
Blykstei pakelti spauskite mygtuką M (Y).
M (Y) mygtukas
2 Pasirinkite blykstės režimą.
Laikydami nuspaustą mygtuką M (Y), sukite komandų ratuką, kol
informaciniame ekrane pasirodys pageidaujamas blykstės režimas.
+
M (Y) mygtukas
Komandų ratukas
Informacinis ekranas
3 Fotografuokite.
Blykstė suveiks kas kartą fotografuojant.
Apie fotografavimą išsamiau 89
❚❚ Blykstės režimai
Galimi šie blykstės režimai:
• N (detalių paryškinimo blykstė): blykstė suveikia su kiekvienu kadru.
• Nj (raudonų akių efekto mažinimas): naudokite portretams
fotografuoti. Blykstė suveikia su kiekvienu kadru, tačiau prieš jai
suveikiant įsijungia raudonų akių efekto mažinimo lemputė, kad
sumažintų „raudonų akių“ efektą.
• Njp (automatinė lėta sinchronizacija su raudonų akių efekto
mažinimo funkcija): kaip ir raudonų akių efekto mažinimo atveju,
aprašytu pirmiau, tik užrakto greitis sumažinamas automatiškai, kad
naktį arba esant silpnam apšviestumui pavyktų užfiksuoti foninį
apšvietimą. Naudokite prireikus portretuose matyti foninį apšvietimą.
Neveikia, kai įjungtas režimas S arba M.
• Np (lėta sinchronizacija): kaip ir detalių paryškinimo blykstės
atveju, aprašytu pirmiau, tik užrakto greitis sumažinamas
automatiškai, kad naktį arba esant silpnam apšviestumui pavyktų
užfiksuoti foninį apšvietimą. Naudokite, kai norėsite užfiksuoti ir
objektą, ir foną. Neveikia, kai įjungtas režimas S arba M.
• Nt (galinės diafragmos sinchronizacija su lėta sinchronizacija):
kaip ir galinės diafragmos sinchronizacijos atveju, aprašytu toliau, tik
čia užrakto greitis sumažinamas automatiškai, kad naktį arba esant
silpnam apšviestumui pavyktų užfiksuoti foninį apšvietimą.
Naudokite, kai norėsite užfiksuoti ir objektą, ir foną. Neveikia, kai
įjungtas režimas S arba M.
• Nq (galinės diafragmos sinchronizacija): blykstė suveikia prieš
užsidarant užraktui, paskleisdama šviesą už judančių šviesos šaltinių,
kaip iliustruojama toliau dešinėje. Neveikia, kai įjungtas režimas P arba
A.
Priekinės diafragmos sinchronizacija
90 Apie fotografavimą išsamiau
Galinės diafragmos sinchronizacija
A Integruotos blykstės nuleidimas
Norėdami taupyti energiją, kai blykstė
nenaudojama, nuspauskite ją švelniai žemyn, kad
spragtelėtų fiksatorius.
A Integruota blykstė
Informacijos apie objektyvus, kuriuos galima naudoti kartu su integruota blykste,
rasite 258 puslapyje. Nuimkite objektyvų gaubtus, kad nebūtų šešėlių.
Mažiausias blykstės veikimo nuotolis yra 0,6 m, todėl jos negalima naudoti
makrofunkciją turinčių kintamojo židinio objektyvų makrodiapazone.
Užrakto atleidimo funkcija gali būti trumpam išjungta blykstei apsaugoti, kai ji
naudojama iš eilės keliems vaizdams fotografuoti. Blykstę vėl galima naudoti po
trumpos pertraukos.
A Galimi užrakto greičiai, kai naudojama integruota blykstė
Naudojant integruotą blykstę, taikomi toliau nurodyti užrakto greičio
apribojimai:
Režimas
i, k, p, n, S, T, U, ', P, A
o
S
M
Užrakto greitis
/ /
/
1/200–30 sek.
1 200–1 60 sek.
1 200–1 sek.
/
1 200–30 sek., ilgalaikė ekspozicija bulb,
laikas
Apie fotografavimą išsamiau 91
A Diafragma, jautrumas ir blykstės veikimo nuotolis
Blykstės veikimo nuotolis priklauso nuo jautrumo (ISO atitikmens) ir diafragmos.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
Diafragma, kai ISO ekvivalentas yra
200
400
800 1600 3200
2
2,8
4
5,6
8
2,8
4
5,6
8
11
4
5,6
8
11
—
5,6
8
11
—
—
8
11
—
—
—
11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
92 Apie fotografavimą išsamiau
6400
11
—
—
—
—
—
—
Apytikslis veikimo nuotolis
m
1,0–6,0
0,7–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,7
ISO jautrumas
Fotoaparato jautrumą šviesai galima koreguoti pagal esamą apšvietimo
intensyvumą. Kuo didesnis ISO jautrumas, tuo mažiau šviesos reikia
ekspozicijai, todėl galima nustatyti didesnį užrakto greitį arba mažesnę
diafragmą. Kai nustatoma parinktis Auto (automatinis), fotoaparatas
gali automatiškai nustatyti ISO jautrumą pagal aplinkos apšviestumą.
Kad automatinė funkcija veiktų esant įjungtam režimui P, S, A arba M,
nustatykite fotografavimo meniu parametro ISO sensitivity settings
(ISO jautrumo nustatymai) parinktį Auto ISO sensitivity control
(automatinis ISO jautrumo valdymas) (0 193).
Režimas
i, j, %
P, S, A, M
Kiti fotografavimo režimai
ISO jautrumas
Automatinis
100–25600 žingsneliais po 1 EV
Automatinis; 100–25600 žingsneliais po 1 EV
1 Atverkite ISO jautrumo parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, pažymėkite
informaciniame ekrane esamą ISO
jautrumą ir spauskite J.
P mygtukas
Apie fotografavimą išsamiau 93
2 Pasirinkite ISO jautrumą.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
94 Apie fotografavimą išsamiau
Fotografavimas naudojant nuotolinį valdymą
Papildomo nuotolinio valdymo pultelio ML-L3
naudojimas
Fotoaparato drebėjimui sumažinti arba savęs fotografavimui galima
naudoti papildomą nuotolinio valdymo pultelį ML-L3 (0 269). Prieš
pradėdami sumontuokite fotoaparatą ant trikojo arba padėkite ant
stabilaus, lygaus paviršiaus.
1 Paspauskite mygtuką I (E/#).
I (E/#) mygtukas
2 Pasirinkite nuotolinio valdymo režimą.
Pažymėkite " (Delayed remote (ML-L3)
(uždelstas nuotolinis (ML-L3))) arba
# (Quick-response remote (ML-L3)
(greitojo veikimo nuotolinis (ML-L3))) ir
spustelėkite J.
Apie fotografavimą išsamiau 95
3 Sukomponuokite nuotrauką.
Patikrinkite židinį, iki pusės paspausdami
užrakto atleidimo mygtuką.
4 Fotografuokite.
Jei atstumas neviršija 5 m, nukreipkite
ML-L3 siųstuvą į fotoaparato
infraraudonųjų spindulių imtuvą (0 2) ir
spustelėkite ML-L3 užrakto atleidimo
mygtuką. Kai įjungtas uždelstas nuotolinis
režimas, automatinio laikmačio lemputė
įsižiebia likus maždaug dviem sekundėms
iki užrakto atleidimo. Kai įjungtas greitojo veikimo nuotolinis režimas,
automatinio laikmačio lemputė ima mirksėti atleidus užraktą.
Atminkite, kad laikmatis gali nepradėti skaičiuoti laiko arba fotoaparatas
gali nefotografuoti, jei jam nepavyksta sufokusuoti arba susidaro kitos
aplinkybės, kuriomis neįmanoma atleisti užrakto.
A Prieš pradedant naudoti nuotolinio valdymo pultelį ML-L3
Prieš pirmą kartą naudodami nuotolinio valdymo pultelį ML-L3, ištraukite
skaidrią plastikinę baterijos izoliavimo plėvelę.
A Uždenkite vaizdo ieškiklį
Norint, kad pro vaizdo ieškiklį nepatektų šviesos, kuri gali matytis nuotraukose
arba pakeisti ekspoziciją, prieš fotografuojant nepriglaudus akies prie vaizdo
ieškiklio, rekomenduojama uždengti jį papildomu okuliaro dangteliu (0 268,
0 68).
96 Apie fotografavimą išsamiau
A Fotoaparato užrakto atleidimo mygtukas
Jei įjungtas nuotolinio valdymo naudojant pultelį ML-L3 režimas, o užraktas
atleidžiamas paspaudžiant fotoaparato užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas
veiks vieno kadro atleidimo režimu.
A Nuotolinio valdymo režimo išjungimas
Nuotolinio valdymo režimas atšaukiamas automatiškai, jei nuotrauka
nepadaroma prieš pasibaigiant laikui, nustatytam sąrankos meniu parametro
Remote on duration (ML-L3) (nuotolinio valdymo trukmė (ML-L3))
parinktimi (0 208). Nuotolinio valdymo režimas atšaukiamas ir tuo atveju, jei
fotoaparatas išjungiamas arba, naudojant elementą Reset shooting menu
(atstatyti fotografavimo meniu), atstatomos fotografavimo parinktys.
A Integruotos blykstės naudojimas
Jei įjungtas režimas, kuriame blykstę reikia pakelti rankiniu būdu (0 89), prieš
fotografuodami paspauskite mygtuką M (Y) blykstei pakelti ir palaukite, kol
vaizdo ieškiklyje pasirodys indikacija M (0 38). Jei blykstę pakelsite po ML-L3
užrakto atleidimo mygtuko paspaudimo, fotografavimas bus nutrauktas. Jei
fotografavimui reikalinga blykstė, fotoaparatas reaguos į ML-L3 užrakto
atleidimo mygtuko paspaudimą tik po blykstės įkrovimo. Jei įjungtas režimas,
kuriame blykstė pakeliama automatiškai, jos įkrovimas pradedamas parinkus
nuotolinio valdymo režimą. Kai blykstė įkrauta, prireikus ji automatiškai
pakeliama ir suveikia.
Apie fotografavimą išsamiau 97
P, S, A ir M režimai
Užrakto greitis ir diafragma
Įjungus režimą P, S, A arba M galima įvairiai reguliuoti
užrakto greitį ir diafragmą:
Režimas
P
Programuojamas
automatinis (0 99)
S
Automatinis užrakto
pirmumas (0 101)
A
Automatinis
diafragmos pirmumas
(0 103)
M Rankinis (0 105)
98 P, S, A ir M režimai
Aprašymas
Rekomenduojama naudoti momentinėms
nuotraukoms ir tada, kai trūksta laiko reguliuoti
fotoaparato nustatymus. Fotoaparatas nustato
užrakto greitį ir diafragmą taip, kad ekspozicija
būtų optimali.
Naudojama norint sustabdyti arba sulieti judantį
vaizdą. Naudotojas nurodo užrakto greitį, o
fotoaparatas parenka diafragmą, kad būtų pasiekti
geriausi rezultatai.
Naudokite norėdami sulieti foną arba išgauti
sufokusuotą ir pirmo plano, ir fono vaizdą.
Naudotojas nurodo diafragmą, o fotoaparatas
parenka užrakto greitį, kad būtų pasiekti geriausi
rezultatai.
Naudotojas reguliuoja ir užrakto greitį, ir
diafragmą. Jei reikia ilgalaikės ekspozicijos, galima
nustatyti užrakto greičio parinktį ilgalaikė
ekspozicija bulb arba laikas.
Režimas P (programuojamas automatinis)
Šis režimas rekomenduojamas
momentinėms nuotraukoms ir
tuomet, kai norite, kad
fotoaparatas pats nustatytų
užrakto greitį ir diafragmą.
Fotoaparatas automatiškai
nustato užrakto greitį ir
diafragmą, kad beveik kiekvienu
atveju užtikrintų optimalią
ekspoziciją.
Režimo pasirinkimo ratukas
Programuojamam automatiniam fotografavimo režimui įjungti pasukite
režimo pasirinkimo ratuką į padėtį P.
P, S, A ir M režimai 99
A Lanksti programa
Kai įjungtas režimas P, sukant komandų ratuką, galima parinkti įvairius užrakto
greičio ir diafragmos derinius („lanksti programa“). Sukite ratuką dešinėn, kad
gautumėte didelę diafragmą (maži f skaičiai) ir didelį užrakto greitį arba kairėn,
kad gautumėte mažą diafragmą (dideli f skaičiai) ir mažą užrakto greitį. Su visais
deriniais pasiekiama tokia pati ekspozicija.
Sukite dešinėn, kad sulietumėte fono detales arba
sustabdytumėte judesį.
Komandų ratukas
Sukite kairėn, kad padidintumėte ryškumo gylį arba
sulietumėte judesį.
Kol naudojama lanksti programa, vaizdo ieškiklyje ir
informaciniame ekrane rodoma indikacija U (R).
Norėdami atkurti numatytuosius užrakto greičio ir
diafragmos nustatymus, sukite komandų ratuką,
kol indikacija dings, tuomet parinkite kitą režimą
arba išjunkite fotoaparatą.
100 P, S, A ir M režimai
Režimas S (automatinis užrakto pirmumas)
Įjungus šį režimą galima reguliuoti užrakto greitį: rinkitės didelį užrakto
greitį judesiui „sustabdyti“ arba mažą užrakto greitį, kad padarytumėte
judančio objekto įspūdį, jį suliedami. Fotoaparatas automatiškai nustato
diafragmą taip, kad ekspozicija būtų optimali.
Didelis užrakto greitis (pvz., 1/1 600 sek.)
sustabdo judesį.
Mažas užrakto greitis (pvz., 1 sek.)
sulieja judesį.
Užrakto greičio parinkimas:
1 Pasukite režimo pasirinkimo
Režimo pasirinkimo ratukas
ratuką į padėtį S.
P, S, A ir M režimai 101
2 Pasirinkite užrakto greitį.
Sukite komandų ratuką, kad
pasirinktumėte norimą užrakto greitį:
sukite dešinėn, kad greitis būtų didesnis,
arba kairėn, kad būtų mažesnis.
Komandų ratukas
102 P, S, A ir M režimai
Režimas A (automatinis diafragmos pirmumas)
Įjungus šį režimą galima reguliuoti diafragmą, nuo kurios priklauso
ryškumo gylis (sufokusuotas nuotolis priešais pagrindinį objektą ir už jo).
Fotoaparatas automatiškai nustato užrakto greitį taip, kad ekspozicija
būtų optimali.
Didelė diafragma (maži f skaičiai, pvz.,
f/5,6) sulieja detales priešais pagrindinį
objektą ir už jo.
Maža diafragma (dideli f skaičiai, pvz.,
f/22) leidžia išgauti sufokusuotą ir pirmo
plano, ir fono vaizdą.
Diafragmos parinkimas:
1 Pasukite režimo pasirinkimo
Režimo pasirinkimo ratukas
ratuką į padėtį A.
P, S, A ir M režimai 103
2 Pasirinkite diafragmą.
Sukite komandų ratuką kairėn, kad
gautumėte didesnę diafragmą (mažesni f
skaičiai), arba dešinėn, kad diafragma būtų
mažesnė (didesni f skaičiai).
Komandų ratukas
104 P, S, A ir M režimai
Režimas M (rankinis)
Kai įjungtas rankinis režimas, galima reguliuoti ir užrakto greitį, ir
diafragmą. Jei pageidaujate užfiksuoti ilgalaikę judančių šviesų,
žvaigždžių, naktinio peizažo ar fejerverkų ekspoziciją, nustatykite
užrakto greičio parinktį ilgalaikė ekspozicija bulb arba laikas (0 107).
1 Pasukite režimo pasirinkimo
Režimo pasirinkimo ratukas
ratuką į padėtį M.
P, S, A ir M režimai 105
2 Pasirinkite diafragmą ir užrakto greitį.
Tikrindami ekspozicijos rodiklį (žr. toliau), nustatykite užrakto greitį ir
diafragmą. Užrakto greitis parenkamas sukant komandų ratuką
(dešinėn, jei norite didesnio greičio, arba kairėn, jei mažesnio).
Diafragmai nustatyti laikykite nuspaustą mygtuką E (N) ir sukite
komandų ratuką (kairėn, kad gautumėte didesnę diafragmą/
mažesnius f skaičius, ir dešinėn, kad gautumėte mažesnę diafragmą/
didesnius f skaičius).
Užrakto greitis
Komandų ratukas
Diafragma
E (N) mygtukas
Komandų ratukas
A Ekspozicijos rodiklis
Jei prijungtas E arba G objektyvas (0 252) ir nustatyta užrakto greičio parinktis
nėra ilgalaikė ekspozicija bulb arba laikas (0 107), ekspozicijos rodiklis vaizdo
ieškiklyje ir informaciniame ekrane parodo, ar nuotrauka, esant dabartiniams
nustatymams, bus eksponuota per mažai arba per daug.
Optimali ekspozicija
106 P, S, A ir M režimai
Eksponuota per mažai 1/3 EV
Eksponuota per daug daugiau
nei 2 EV
Ilgalaikės ekspozicijos (tik M režimas)
Pasirinkite šiuos užrakto greičius judančių
šviesos šaltinių, žvaigždžių, naktinių peizažų ar
fejerverkų ilgalaikės ekspozicijos
nuotraukoms daryti.
• Ilgalaikė ekspozicija bulb (A): užraktas lieka
atidarytas, kol laikomas iki galo nuspaustas Ekspozicijos trukmė: 35 sek.
užrakto atleidimo mygtukas. Naudokite
Diafragma: f/25
trikojį, kad nuotraukos nebūtų išsilieję.
• Laikas (&): ekspozicija pradedama paspaudžiant fotoaparato arba
papildomo nuotolinio valdymo pultelio užrakto atleidimo mygtuką.
Užraktas lieka atidarytas trisdešimt minučių arba kol mygtukas
nepaspaudžiamas antrą kartą.
Prieš pradėdami sumontuokite fotoaparatą ant trikojo arba padėkite ant
stabilaus, lygaus paviršiaus. Norint, kad pro vaizdo ieškiklį nepatektų
šviesos, kuri gali matytis nuotraukose arba pakeisti ekspoziciją, prieš
fotografuojant nepriglaudus akies prie vaizdo ieškiklio,
rekomenduojama uždengti jį ranka ar kitu daiktu, pvz., papildomu
okuliaro dangteliu (0 268, 0 68). Kad nenutrūktų maitinimas, kol nebus
baigta ekspozicija, naudokite visiškai įkrautą akumuliatorių. Atminkite:
ilgalaikės ekspozicijos atveju nuotraukose gali būti triukšmo (šviesių
dėmių, atsitiktinių ryškių pikselių arba rūko).
P, S, A ir M režimai 107
❚❚ Ilgalaikė ekspozicija bulb
1 Pasukite režimo pasirinkimo
Režimo pasirinkimo ratukas
ratuką į padėtį M.
2 Pasirinkite užrakto greitį.
Pasukite komandų ratuką, kad
nustatytumėte užrakto greičio parinktį
ilgalaikė ekspozicija bulb (A).
Komandų ratukas
3 Fotografuokite.
Sufokusavę nuspauskite iki galo fotoaparato užrakto atleidimo
mygtuką. Baigę ekspoziciją, nukelkite pirštą nuo užrakto atleidimo
mygtuko.
108 P, S, A ir M režimai
❚❚ Laikas
1 Pasukite režimo pasirinkimo
Režimo pasirinkimo ratukas
ratuką į padėtį M.
2 Pasirinkite užrakto greitį.
Užrakto greičio parinkčiai „Time“ (&)
nustatyti pasukite komandų ratuką kairėn.
Komandų ratukas
3 Atidarykite užraktą.
Sufokusavę nuspauskite iki galo fotoaparato arba nuotolinio
valdymo pultelio užrakto atleidimo mygtuką.
4 Uždarykite užraktą.
Pakartokite operaciją, atliktą 3 veiksmu.
P, S, A ir M režimai 109
A Nuotolinio valdymo pulteliai ML-L3
Jei ketinate naudoti nuotolinio valdymo pultelį ML-L3, pasirinkite vieną iš toliau
nurodytų nuotolinio valdymo režimų, kurie aprašyti 95 puslapyje: " (Delayed
remote (ML-L3) (uždelstas nuotolinis (ML-L3))) arba # (Quick-response
remote (ML-L3) (greitojo veikimo nuotolinis (ML-L3))). Atminkite, kad
nuotraukos bus daromos pagal režimo „laikas“ programą, net jeigu bus nustatyta
užrakto greičio parinktis „ilgalaikė ekspozicija bulb“/A. Ekspozicija
pradedama, kai paspaudžiamas nuotolinio valdymo pultelio užrakto atleidimo
mygtukas, ir baigiama po 30 minučių arba kai mygtukas paspaudžiamas dar
kartą.
110 P, S, A ir M režimai
Ekspozicija
Matavimas
Pasirinkite, kaip fotoaparatas nustatys ekspoziciją.
Metodas
L
Matrix metering
(matricos matavimas)
Center-weighted
M metering (centruotas
matavimas)
N
Spot metering
(taškinis matavimas)
Aprašymas
Daugeliu atvejų gaunamas natūralus vaizdas.
Fotoaparatas matuoja plačią kadro sritį ir nustato
ekspoziciją pagal tonų paskirstymą, spalvas,
kompoziciją ir atstumą.
Klasikinis matavimo būdas portretams fotografuoti.
Fotoaparatas matuoja visą kadrą, tačiau centrinei
sričiai priskiria didžiausią svorį. Rekomenduojamas
naudojant filtrus, kurių ekspozicijos koeficientas (filtro
koeficientas) viršija 1×.
Pasirinkite šį režimą, kad užtikrintumėte tinkamą
objekto ekspoziciją, net jei fonas daug šviesesnis arba
tamsesnis. Fotoaparatas matuoja esamą fokusavimo
tašką. Naudokite nuo centro nutolusiems objektams
matuoti.
P, S, A ir M režimai 111
1 Atverkite matavimo parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, pažymėkite
informaciniame ekrane esamą matavimo
metodą ir spauskite J.
P mygtukas
2 Pasirinkite matavimo metodą.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
A Taškinis matavimas
Jei fotografavimo žiūrint pro vaizdo ieškiklį metu nustatoma parametro AF-area
mode (AF sričių režimas) parinktis e (Auto-area AF (automatinės srities AF))
(0 74), fotoaparatas matuoja centriniame fokusavimo taške.
112 P, S, A ir M režimai
Automatinės ekspozicijos fiksavimas
Naudokite automatinės ekspozicijos fiksavimo funkciją, kai reikia
perkomponuoti nuotraukas, pasinaudojus ekspozicijos matavimo
metodu M (Center-weighted metering (centruotas matavimas)) arba
N (Spot metering (taškinis matavimas)). Atminkite, kad automatinės
ekspozicijos fiksavimo funkcija neveikia esant įjungtam režimui i arba
j.
1 Užfiksuokite ekspoziciją.
Užrakto atleidimo mygtukas
Nukreipkite fotoaparatą į objektą, kad jis
būtų pasirinktame fokusavimo taške, ir iki
pusės nuspauskite užrakto atleidimo
mygtuką. Iki pusės nuspaudę užrakto
atleidimo mygtuką ir nustatę objektą
fokusavimo taške, paspauskite mygtuką
A (L) ekspozicijai užfiksuoti.
A (L) mygtukas
Kol veikia ekspozicijos fiksavimo funkcija,
vaizdo ieškiklyje ir ekrane rodoma
indikacija AE-L.
P, S, A ir M režimai 113
2 Perkomponuokite nuotrauką.
Laikydami nuspaustą mygtuką
A (L), perkomponuokite
nuotrauką ir fotografuokite.
A Užrakto greičio ir diafragmos reguliavimas
Užfiksavus ekspoziciją, galima pakeisti šiuos nustatymus, nekeičiant išmatuotos
ekspozicijos vertės:
Režimas
Programuojamas automatinis
Automatinis užrakto pirmumas
Automatinis diafragmos pirmumas
Nustatymas
Užrakto greitis ir diafragma
(lanksti programa; 0 100)
Užrakto greitis
Diafragma
Kol ekspozicija užfiksuota, neįmanoma pakeisti matavimo metodo.
114 P, S, A ir M režimai
Ekspozicijos kompensavimas
Ekspozicijos kompensavimo funkcija keičia fotoaparato siūlomą
ekspozicijos vertę, kad nuotraukos būtų šviesesnės arba tamsesnės
(0 297). Apskritai, naudojant teigiamas vertes, objektas šviesinamas, o
naudojant neigiamas – tamsinamas. Ji efektyviausia, kai naudojama su
metodu M (Center-weighted metering (centruotas matavimas)) arba
N (Spot metering (taškinis matavimas)) (0 111).
–1 EV
Be ekspozicijos
kompensavimo
+1 EV
P, S, A ir M režimai 115
Kad pasirinktumėte ekspozicijos kompensavimo vertę, laikykite
mygtuką E (N) nuspaustą ir sukite komandų ratuką, kol vaizdo ieškiklyje
arba informaciniame ekrane pasirodys pageidaujama vertė.
+
E (N) mygtukas
Komandų ratukas
–0,3 EV
Informacinis ekranas
+2 EV
Standartinę ekspoziciją galima grąžinti nustatant ekspozicijos
kompensavimo vertę ±0. Kai įjungtas režimas P, S, A arba M, išjungiant
fotoaparatą ekspozicijos kompensavimo vertė nepakeičiama
numatytąja. Jei įjungtas kuris nors scenos režimas arba režimas %,
ekspozicijos kompensavimo vertė pakeičiama numatytąja, kai režimas
perjungiamas į kitą arba fotoaparatas išjungiamas.
A Informacinis ekranas
Ekspozicijos kompensavimo parinktis galima
pasiekti ir iš informacinio ekrano (0 11).
A Režimas M
Kai įjungtas režimas M, ekspozicijos kompensacija daro įtaką tik ekspozicijos
rodikliui.
A Blykstės naudojimas
Kai naudojama blykstė, ekspozicijos kompensavimas turi įtakos ir fono
ekspozicijai, ir blykstės galiai.
116 P, S, A ir M režimai
Blykstės kompensavimas
Blykstės kompensavimas naudojamas keisti fotoaparato siūlomai
blykstės galiai, nuo kurios kinta pagrindinio objekto šviesumas fono
atžvilgiu. Blykstės galią galima padidinti, kad pagrindinis objektas
atrodytų šviesesnis, arba sumažinti, siekiant išvengti nepageidaujamų
šviesių sričių ar atspindžių (0 299).
Laikykite mygtukus M (Y) ir E (N) nuspaustus ir sukite komandų ratuką,
kol vaizdo ieškiklyje arba informaciniame ekrane parinksite
pageidaujamą vertę. Apskritai, naudojant teigiamas vertes, pagrindinis
objektas atrodo šviesesnis, o naudojant neigiamas – tamsesnis.
Standartinę blykstės galios vertę galima grąžinti nustatant blykstės
kompensavimo vertę ±0. Išjungus fotoaparatą, pradinė blykstės
kompensavimo vertė negrąžinama (jei įjungtas kuris nors scenos
režimas, blykstės kompensavimo vertė pakeičiama numatytąja, kai
režimas perjungiamas į kitą arba fotoaparatas išjungiamas).
M (Y) mygtukas
+
Komandų ratukas
Informacinis ekranas
E (N) mygtukas
–0,3 EV
+1 EV
P, S, A ir M režimai 117
A Informacinis ekranas
Blykstės kompensavimo parinktis galima pasiekti ir
iš informacinio ekrano (0 11).
A Papildomos blykstės
Blykstės kompensavimo funkcija taip pat veikia su papildomomis blykstėmis,
derančiomis su Nikon patobulinta kūrybingo apšvietimo sistema (CLS, žr. p. 262).
Papildomoje blykstėje parinkta blykstės kompensavimo vertė pridedama prie
blykstės kompensavimo vertės, parinktos fotoaparate.
118 P, S, A ir M režimai
Detalių išsaugojimas ryškiai apšviestose
srityse ir šešėliuose
Aktyvusis D-Lighting
Aktyvusis D-Lighting išsaugo detales ryškiai apšviestose srityse ir
šešėliuose, sukurdamas natūralaus kontrasto nuotraukas. Naudokite
esant labai kontrastingoms scenoms, pavyzdžiui, kai pro duris ar langą
fotografuojate ryškiai apšviestą kraštovaizdį lauke arba saulėtą dieną
šešėlyje esančius objektus. Aktyvusis D-Lighting nerekomenduojamas,
jei fotografuojama įjungus režimą M. Jei įjungtas kitas režimas, funkcija
efektyviausia, kai nustatyta parinktis L (Matrix metering (matricos
matavimas); 0 111).
Aktyvusis D-Lighting: Off (išjungta)
Aktyvusis D-Lighting: On (įjungta)
1 Atverkite aktyviojo D-Lighting parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, pažymėkite
informaciniame ekrane aktyvųjį
D-Lighting ir spauskite J.
P mygtukas
P, S, A ir M režimai 119
2 Nurodykite parinktį.
Pažymėkite On (įjungta) arba Off
(išjungta) ir spauskite J.
D Aktyvusis D-Lighting
Kai kuriuose objektuose galite pastebėti netolygių atspalvių, šešėlių apie šviesius
objektus ar ratilų aplink tamsius objektus. Aktyvusis D-Lighting neveikia su
filmais.
A „Active D-Lighting“ (aktyviojo D-Lighting) palyginimas su „D-Lighting“
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) suderina ekspoziciją dinaminiam
diapazonui optimizuoti prieš fotografavimą, o retušavimo meniu parinktis
D-Lighting (0 235) skirta pašviesinti šešėliams jau nufotografavus vaizdą.
120 P, S, A ir M režimai
Baltos spalvos balansas
Baltos spalvos balansas užtikrina, kad šviesos šaltinio spalva nepaveiktų
nuotraukos spalvų. Automatinio baltos spalvos balanso parinktis
rekomenduojama daugumos šviesos šaltinių atveju. Prireikus,
atsižvelgiant į šaltinio tipą, galima parinkti ir kitas vertes:
Parinktis
v Auto (automatinis)
Incandescent
J (kaitinamosios
lempos)
Fluorescent
I (fluorescencinės
lempos)
Direct sunlight
H (tiesioginė saulės
šviesa)
N Flash (blykstė)
G Cloudy (debesuota)
M Shade (šešėlis)
Preset manual
L (iš anksto nustatytas
rankinis)
Aprašymas
Automatinis baltos spalvos balanso reguliavimas.
Rekomenduojamas daugeliu atvejų.
Naudokite šviečiant kaitinamosioms lempoms.
Naudokite šviečiant šviesos šaltiniams, išvardytiems
123 puslapyje.
Naudokite, kai objektai apšviesti tiesioginės saulės
šviesos.
Naudokite su blykste.
Naudokite dieną esant apsiniaukusiam dangui.
Naudokite dienos šviesoje, kai objektas yra šešėlyje.
Išmatuokite baltos spalvos balansą arba nukopijuokite jį
iš jau padarytos nuotraukos (0 126).
P, S, A ir M režimai 121
1 Atverkite baltos spalvos balanso
parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, pažymėkite
informaciniame ekrane esamą baltos
spalvos balanso parinktį ir spauskite J.
P mygtukas
2 Nurodykite baltos spalvos balanso
parinktį.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
122 P, S, A ir M režimai
A Fotografavimo meniu
Baltos spalvos balansą galima nurodyti
naudojant fotografavimo meniu parinktį White
balance (baltos spalvos balansas) (0 190). Ją
taip pat galima naudoti baltos spalvos balansui
patikslinti (0 124) ar išmatuoti iš anksto
nustatyto baltos spalvos balanso vertei (0 126).
Norint pasirinkti lempos tipą iš parodytųjų
dešinėje, galima naudoti meniu White balance
(baltos spalvos balansas) parinktį
I Fluorescent (fluorescencinės lempos).
A Spalvos temperatūra
Suvokiama šviesos šaltinio spalva priklauso nuo stebėtojo ir kitų sąlygų. Spalvos
temperatūra yra šviesos šaltinio spalvos objektyvus matas, nustatomas pagal
temperatūrą, iki kurios objektas turėtų būti kaitinamas, kad imtų spinduliuoti
tokio paties bangų ilgio šviesą. Šviesos šaltiniai, kurių spalvos temperatūra siekia
5 000–5 500 K, atrodo balti, tuo tarpu žemesnės spalvos temperatūros šviesos
šaltiniai, pvz., kaitinamosios lempos, atrodo gelsvi arba rausvi. Aukštesnės
spalvos temperatūros šviesos šaltiniai turi melsvą atspalvį. Fotoaparato baltos
spalvos balanso parinktys pritaikytos toliau nurodytoms spalvos temperatūros
vertėms (visi rodikliai yra apytiksliai):
• I (natrio garų lempos): 2 700 K
• H (tiesioginė saulės šviesa): 5 200 K
• J (kaitinamosios lempos)/
• N (blykstė): 5 400 K
I (šiltos baltos spalvos
• G (debesuota): 6 000 K
fluorescencinės lempos): 3 000 K
• I (dienos šviesos fluorescencinės
• I (baltos spalvos fluorescencinės
lempos): 6 500 K
lempos): 3 700 K
• I (aukštos temperatūros
• I (šaltos baltos spalvos
gyvsidabrio garų lempos): 7 200 K
fluorescencinės lempos): 4 200 K
• M (šešėlis): 8 000 K
• I (dienos šviesos baltumo
fluorescencinės lempos): 5 000 K
P, S, A ir M režimai 123
Baltos spalvos balanso tikslinimas
Baltos spalvos balansą galima patikslinti, kad būtų kompensuoti šviesos
šaltinio spalvos svyravimai arba vaizdui specialiai suteiktas atitinkamas
atspalvis. Baltos spalvos balansas tikslinamas naudojant fotografavimo
meniu parinktį White balance (baltos spalvos balansas).
1 Atverkite tikslinimo parinktis.
Pažymėkite baltos spalvos balanso
parinktį ir paspauskite 2 (jei parenkama
Fluorescent (fluorescencinės lempos),
pažymėkite pageidaujamą apšvietimo
tipą ir spustelėkite 2; atminkite, kad
tikslinimo funkcija neveikia nustačius
parinktį Preset manual (iš anksto
nustatytas rankinis)).
2 Patikslinkite baltos spalvos balansą.
Baltos spalvos balansą patikslinsite
Koordinatės
kryptiniu valdikliu. Baltos spalvos balansą
galima patikslinti gintaro-mėlynos (A-B)
(žingsneliais po 0,5) ir žalios-rožinės (G-M)
(žingsneliais po 0,25) spalvų ašyse.
Horizontalioji (gintaro-mėlynos) spalvų
ašis atitinka spalvos temperatūrą, o
vertikaliosios (žalios-rožinės) spalvų ašies
Derinimas
poveikis panašus į gaunamą naudojant
atitinkamus spalvos kompensavimo (CC)
filtrus. Horizontalioji ašis sugraduota žingsneliais, kurie apytiksliai yra
lygūs 5 spalvos vienetams. Vertikalioji ašis sugraduota išsklaidytos
šviesos tankio vienetais, žingsneliais po maždaug 0,05.
3 Įrašykite pakeistas vertes ir užverkite.
Paspauskite J.
124 P, S, A ir M režimai
A Baltos spalvos balanso tikslinimas
Spalvų vertės, esančios tikslinimo ašyse, yra santykinės, o ne absoliučiosios.
Pavyzdžiui, slenkant žymiklį link B (mėlynos), kai nustatyta „šiltų“ spalvų parinktis,
pvz., J (kaitinamosios lempos), nuotraukos taps šiek tiek „šaltesnės“, tačiau
nevirs mėlynomis.
A Spalvos vienetas
Bet koks spalvos temperatūros pokytis labiau pastebimas esant žemesnei
spalvos temperatūrai nei aukštesnei. Pavyzdžiui, 1 000 K pokytis yra žymiai labiau
pastebimas, kai temperatūra siekia 3 000 K, nei kai ji siekia 6 000 K. Spalvos
vienetas apskaičiuojamas padauginus atvirkštinę spalvos temperatūros vertę iš
10 6. Tai – spalvos temperatūros matas, kuriuo įvertinamas minėtas skirtumas. Šie
spalvos vienetai naudojami spalvos temperatūros kompensavimo filtrams
žymėti. Pvz.:
• 4 000–3 000 K (1 000 K skirtumas) = 83 spalvos vienetai
• 7 000–6 000 K (1 000 K skirtumas) = 24 spalvos vienetai
P, S, A ir M režimai 125
Iš anksto nustatytas rankinis
Rankiniu būdu iš anksto nustatomas baltos spalvos balansas
naudojamas pasirinktiems baltos spalvos balanso nustatymams įrašyti ir
atgaminti, kai fotografuojama esant įvairiam apšvietimui arba norima
kompensuoti šviesos šaltinius su ryškesnėmis spalvomis. Galimi du iš
anksto nustatyto baltos spalvos balanso parinkimo metodai:
Metodas
Aprašymas
Neutralios pilkos arba baltos spalvos objektas apšviečiamas šviesos
Measure
šaltiniu, kuris bus naudojamas galutinėje nuotraukoje, ir fotoaparatu
(išmatuoti)
išmatuojamas baltos spalvos balansas (žr. toliau).
Use photo
Baltos spalvos balansas kopijuojamas iš atminties kortelėje esančios
(naudoti
nuotraukos (0 130).
nuotrauką)
❚❚ Iš anksto nustatyto baltos spalvos balanso vertės matavimas
1 Apšvieskite atskaitos objektą.
Apšvieskite neutralios pilkos arba baltos spalvos objektą šviesos
šaltiniu, kuris bus naudojamas galutinėje nuotraukoje.
2 Atverkite baltos spalvos balanso
parinktis.
Pažymėkite fotografavimo meniu
elementą White balance (baltos
spalvos balansas) ir paspauskite 2
baltos spalvos balanso parinktims
atverti. Pažymėkite Preset manual (iš
anksto nustatytas rankinis) ir
spauskite 2.
3 Pasirinkite Measure (išmatuoti).
Pažymėkite Measure (išmatuoti) ir
spauskite 2.
126 P, S, A ir M režimai
4 Pasirinkite Yes (taip).
Bus atvertas dešinėje vaizduojamas meniu.
Pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J.
Fotoaparate bus įjungtas iš anksto
nustatytų reikšmių matavimo režimas.
Kai fotoaparatas paruoštas baltos spalvos
balanso matavimui, vaizdo ieškiklyje ir
informaciniame ekrane atsiranda
mirksintis ženklas D (L).
5 Išmatuokite baltos spalvos balansą.
Kol indikacija nenustojo mirksėti,
sukomponuokite atskaitos objektą taip,
kad jis užpildytų vaizdo ieškiklį, ir iki galo
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
Nuotrauka nebus įrašyta. Tiksliai išmatuoti baltos spalvos balansą
galima net tada, kai fotoaparatas nefokusuoja.
P, S, A ir M režimai 127
6 Patikrinkite rezultatus.
Jei fotoaparatui pavyksta išmatuoti baltos
spalvos balanso vertę, rodomas dešinėje
vaizduojamas pranešimas, o vaizdo
ieškiklyje ima mirksėti a ir fotoaparatas
grįžta į fotografavimo režimą. Norėdami
iškart grįžti į fotografavimo režimą,
paspauskite iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką.
Jei apšvietimas kiek per tamsus ar per
šviesus, fotoaparatui gali nepavykti
išmatuoti baltos spalvos balanso.
Informaciniame ekrane bus pateiktas
pranešimas, o vaizdo ieškiklyje mirksės
b a. Grįžkite į 5 veiksmą ir išmatuokite
baltos spalvos balansą iš naujo.
128 P, S, A ir M režimai
D Iš anksto nustatyto baltos spalvos balanso matavimas
Jei mirksint rodiniams neatliekama jokių operacijų, po trukmės, nurodytos
sąrankos meniu parametro Auto off timers (automatinio išjungimo
laikmačiai) parinktimi, tiesioginio matavimo režimas išjungiamas (0 207).
D Iš anksto nustatytas baltos spalvos balansas
Fotoaparate vienu metu gali būti įrašyta tik viena iš anksto nustatyto baltos
spalvos balanso reikšmė. Esama vertė pakeičiama naujai išmatuota verte.
Atminkite, kad matuojant baltos spalvos balansą ekspozicija automatiškai
didinama 1 EV. Kai fotografuojama įjungus režimą M, suderinkite ekspoziciją taip,
kad ekspozicijos rodiklis rodytų ±0 (0 106).
A Kiti iš anksto nustatyto baltos spalvos balanso matavimo metodai
Iš anksto nustatytų reikšmių matavimo režimui (žr. pirmiau) įjungti parinkite
informaciniame ekrane iš anksto nustatytą baltos spalvos balanso reikšmę
(0 122) ir kelias sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką J. Jei mygtukui Fn
priskirta baltos spalvos balanso funkcija (0 214), iš anksto nustatytos baltos
spalvos balanso reikšmės matavimo režimą galima įjungti palaikant keletą
sekundžių nuspaustą mygtuką Fn po to, kai mygtuku Fn ir komandų ratuku
parenkamas iš anksto nustatytas baltos spalvos balansas.
A Pilkos kortelės
Kad rezultatai būtų tikslesni, matuokite baltos spalvos balansą naudodami
standartinę pilką kortelę.
P, S, A ir M režimai 129
❚❚ Baltos spalvos balanso kopijavimas iš nuotraukos
Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nukopijuotumėte baltos spalvos
balanso vertę iš atminties kortelėje esančios nuotraukos.
1 Pasirinkite Preset manual (iš anksto
nustatytas rankinis).
Pažymėkite fotografavimo meniu
elementą White balance (baltos spalvos
balansas) ir paspauskite 2 baltos spalvos
balanso parinktims atverti. Pažymėkite
Preset manual (iš anksto nustatytas
rankinis) ir spauskite 2.
2 Pasirinkite Use photo (naudoti
nuotrauką).
Pažymėkite Use photo (naudoti
nuotrauką) ir spauskite 2.
3 Nurodykite Select image (pasirinkti
vaizdą).
Pažymėkite Select image (pasirinkti
vaizdą) ir spauskite 2 (norėdami praleisti
likusius veiksmus ir naudoti vaizdą, pagal
kurį paskutinį kartą buvo parinkta iš anksto
nustatyta baltos spalvos balanso reikšmė,
pasirinkite This image (šis vaizdas)).
4 Pasirinkite aplanką.
Pažymėkite aplanką, kuriame yra vaizdas, iš
kurio bus kopijuojami duomenys, ir
spauskite 2.
130 P, S, A ir M režimai
5 Pažymėkite vaizdą, iš kurio bus
kopijuojami duomenys.
Vaizdui peržiūrėti per visą kadrą palaikykite
paspaudę mygtuką X.
6 Nukopijuokite baltos spalvos balansą.
Spauskite J, kad nukopijuotumėte pažymėtos nuotraukos baltos
spalvos balanso vertę į parinktą iš anksto nustatytą reikšmę.
P, S, A ir M režimai 131
Picture Control režimai
Picture Control režimai yra iš anksto nustatyti vaizdo apdorojimo
nustatymų deriniai, į kuriuos įeina aštrinimas, aiškumas, kontrastas,
ryškumas, sodrumas ir atspalvis. Galima parinkti atitinkantį sceną Picture
Control režimą arba pakeisti nustatymus pagal savo kūrybinį sumanymą.
Picture Control režimo parinkimas
Pasirinkite Picture Control pagal objektą arba scenos tipą.
Parinktis
Q
Standard
(standartinis)
R
Neutral
(neutralus)
S Vivid (gyvas)
Monochrome
(vienspalvis)
Portrait
e
(portretas)
Landscape
f
(kraštovaizdis)
T
q Flat (vienodas)
132 P, S, A ir M režimai
Aprašymas
Rekomenduojamas naudoti daugeliu atvejų. Siekiant
subalansuotų rezultatų, pagal šią parinktį taikomas
standartinio apdorojimo metodas.
Geras pasirinkimas darant nuotraukas, kurios vėliau bus
apdorojamos arba retušuojamos. Pagal šią parinktį
nuotraukos apdorojamos minimaliai, kad rezultatai būtų
natūralūs.
Nurodykite šią parinktį, kai norite nuotraukose akcentuoti
pirmines spalvas. Spalvos paverčiamos sodresnėmis, kad
išspausdintos nuotraukos būtų gyvesnės.
Darykite vienspalves nuotraukas.
Apdorojami portretai, siekiant natūralios tekstūros odos ir
užapvalintų formų pojūčio.
Sukuriami gyvi kraštovaizdžiai ir miesto vaizdai.
Parinkite nuotraukoms, kurios vėliau bus intensyviai
apdorojamos ar retušuojamos. Išsaugomas detalumas
plačiame tonų diapazone – nuo šviesių sričių iki šešėlių.
1 Atverkite Picture Control parinktis.
Paspauskite mygtuką P, pažymėkite esamą
Picture Control režimą ir spauskite J.
P mygtukas
2 Nurodykite Picture Control režimą.
Pažymėkite Picture Control režimą ir
spauskite J.
P, S, A ir M režimai 133
Picture Control režimų modifikavimas
Picture Control režimus galima modifikuoti, kad jie atitiktų sceną arba
naudotojo kūrybinį sumanymą. Naudodami Quick adjust (greitas
nustatymas) pasirinkite subalansuotą nustatymų derinį arba rankiniu
režimu suderinkite atskirus nustatymus.
1 Nurodykite Picture Control režimą.
Fotografavimo meniu pažymėkite Set
Picture Control (nustatyti Picture
Control) ir spauskite 2. Pažymėkite
norimą Picture Control režimą ir
spauskite 2.
2 Pakoreguokite nustatymus.
Pageidaujamam nustatymui pažymėti
spauskite 1 ar 3 ir vertei parinkti
žingsneliais po 1 spauskite 4 ar 2 arba
vertei parinkti žingsneliais po 0,25 sukite
komandų ratuką (0 135). Kartokite šį
veiksmą, kol pakoreguosite visus
nustatymus, arba, kryptiniu valdikliu nurodydami Quick adjust
(greitas nustatymas), parinkite iš anksto sudarytą nustatymų derinį.
Numatytuosius nustatymus galima atkurti spaudžiant mygtuką O.
3 Įrašykite pakeistas vertes ir užverkite.
Paspauskite J.
Picture Control režimai, kurių numatytieji
nustatymai modifikuoti, žymimi
žvaigždute (*).
134 P, S, A ir M režimai
❚❚ Picture Control nustatymai
Parinktis
Contrast
(kontrastas)
Brightness
(ryškumas)
Aprašymas
Sumažinkite arba padidinkite pasirinkto Picture Control
režimo efektą (atminkite: bus panaikintos visos rankinio
koregavimo reikšmės). Parinktis neįmanoma įjungus
Picture Control režimą Neutral (neutralus),
Monochrome (vienspalvis) arba Flat (vienodas).
Valdykite kontūrų aštrumą. Pasirinkite A, kad automatiškai
pagal scenos tipą suderintumėte aštrinimą.
Nustatykite aiškumą rankiniu būdu arba parinkite A, kad
fotoaparatas automatiškai nustatytų aiškumą.
Atsižvelgiant į sceną ir esant tam tikroms nustatymų
reikšmėms, aplink šviesius objektus gali matytis šešėlių, o
aplink tamsius – aureolių. Aiškumo parametras
netaikomas filmams.
Nustatykite kontrastą rankiniu būdu arba parinkite A, kad
fotoaparatas automatiškai nustatytų kontrastą.
Padidinamas arba sumažinamas ryškumas išsaugant
šviesių sričių arba šešėlių detalumą.
Saturation
(sodrumas)
Reguliuojamas spalvų gyvumas. Pasirinkite A, kad
automatiškai pagal scenos tipą suderintumėte sodrumą.
Hue (atspalvis)
Koreguojamas atspalvis.
Filter effects
(filtrų efektai)
Vienspalvėse nuotraukose imituokite spalvų filtrų efektą
(0 137).
Toning
(tonavimas)
Pasirinkite atspalvį, kurį norėsite naudoti vienspalvėse
nuotraukose (0 137).
Quick adjust (greitas
nustatymas)
Sharpening
(aštrinimas)
Rankinis koregavimas
(visi Picture Control režimai)
Clarity
(aiškumas)
Rankinis koregavimas
Rankinis koregavimas
(tik spalvotiems vaizdams) (tik vienspalviams vaizdams)
P, S, A ir M režimai 135
D „A“ (automatinis)
Automatinio aštrinimo, aiškumo, kontrasto ir sodrumo derinimo rezultatai
priklauso nuo ekspozicijos bei objekto dydžio ir jo padėties kadre.
A Rankinio ir automatinio režimo perjungimas
Spaudžiant mygtuką X perjungiamas aštrinimo,
aiškumo, kontrasto ir sodrumo nustatymų režimas
iš rankinio į automatinį (A) ir atvirkščiai.
A Ankstesni nustatymai
Po vertės rodiniu, matomu Picture Control
nustatymų meniu, esanti indikacija j rodo
ankstesnio nustatymo vertę. Ji naudinga
koreguojant nustatymus.
136 P, S, A ir M režimai
A Filtrų efektai (tik vienspalviams vaizdams)
Parinktys šiame meniu imituoja spalvų filtrų efektus vienspalvėse nuotraukose.
Galimi šie filtrų efektai:
Parinktis
Aprašymas
Y
Geltona
O
Oranžinė
R
Raudona
Didina kontrastą. Gali būti naudojama sumažinti dangaus
šviesumui kraštovaizdžio nuotraukose. Oranžinė spalva
sukuria didesnį kontrastą nei geltona, o raudona sukuria
didesnį kontrastą nei oranžinė.
G
Žalia
Sušvelnina odos tonus. Gali būti naudojama portretuose.
A Tonavimas (tik vienspalviams vaizdams)
Paspaudus 3, kai nustatyta parinktis Toning
(tonavimas), atveriamos sodrumo parinktys.
Spauskite 4 arba 2 sodrumo reguliavimui
žingsneliais po 1 arba sukite komandų ratuką
vertės parinkimui žingsneliais po 0,25. Sodrumo
reguliavimas neįmanomas, kai parinkta B&W
(nespalvota).
P, S, A ir M režimai 137
Filmavimas ir filmų peržiūra
Filmavimas
Įjungus tiesioginės peržiūros režimą, galima filmuoti.
1 Paspauskite mygtuką a.
Ekrane pasirodo per objektyvą patenkantis
vaizdas.
D Piktograma 0
Piktograma 0 (0 10) rodo, kad filmuoti
negalima.
A Prieš filmuojant
Kai įjungtas režimas A arba M (0 103, 105), prieš
filmuodami nustatykite diafragmą.
2 Sufokusuokite.
Sukomponuokite pradžios kadrą ir
sufokusuokite vaizdą. Atminkite, kad
filmuojant sumažėja skaičius asmenų,
kuriuos galima aptikti, kai įjungtas režimas
AF, pirmenybę suteikiant veidui.
138 Filmavimas ir filmų peržiūra
a mygtukas
3 Pradėkite filmuoti.
Filmavimui pradėti paspauskite filmavimo
mygtuką. Ekrane pateikiama įrašymo
indikacija ir likęs laikas. Garsas įrašomas
integruotu mikrofonu (0 2). Būkite
atsargūs ir filmuodami neuždenkite
mikrofono. Išskyrus režimą i ir j,
Filmavimo mygtukas
ekspoziciją galima užfiksuoti spaudžiant
mygtuką A (L) (0 113) arba (jei įjungtas Įrašymo indikacija
bet kuris scenos režimas arba režimas P, S, A
ar %) pakeisti iki ±3 EV intervale
žingsneliais po 1/3 EV spaudžiant mygtuką
E (N) ir sukant komandų ratuką (0 116;
atminkite, kad priklausomai nuo objekto
šviesumo ekspozicijos pakeitimas gali
neturėti akivaizdaus poveikio).
Likęs laikas
4 Baikite filmavimą.
Filmavimui baigti dar kartą paspauskite filmavimo mygtuką. Pasiekus
maksimalią trukmę, užsipildžius atminties kortelei arba parinkus kitą
režimą, filmavimas baigiamas automatiškai.
5 Išjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Tiesioginės peržiūros režimui išjungti paspauskite mygtuką a.
A Fotografavimas filmavimo metu
Jei norite nutraukti filmavimą, padaryti kadrą ir grįžti į tiesioginės peržiūros
režimą, iki galo nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką ir jį laikykite nuspaustą
tol, kol užraktas bus atleistas.
Filmavimas ir filmų peržiūra 139
A Maksimali trukmė
Maksimalus atskirų filmo failų dydis yra 4 GB (informacijos apie maksimalią
įrašymo trukmę rasite 141 puslapyje). Atminkite, kad priklausomai nuo atminties
kortelės įrašymo spartos filmavimas gali baigtis nepasiekus šios trukmės (0 269).
D Filmavimas
Kai aplinka apšviečiama fluorescencinėmis, gyvsidabrio garų ar natrio lempomis
arba filmuojami judantys objektai, ypač kai fotoaparatas sukamas horizontaliai
arba objektas juda kadre horizontaliai dideliu greičiu, ekrane ir galutiniame filme
gali matytis mirgėjimas, juostelės ar iškraipymai (informacijos apie mirgėjimo ir
juostelių mažinimą rasite temoje Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas);
0 213). Taip pat gali pasirodyti dantytų kraštų, neteisingai vaizduojamų spalvų,
muaro ar šviesių dėmių. Kadre užfiksavus blyksintį ar kitą trumpalaikį šviesos
šaltinį arba objektą trumpam apšvietus stroboskopu ar kitu momentinės
intensyvios šviesos šaltiniu, kai kuriose kadro srityse gali pasirodyti šviesių sričių
arba juostų. Nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą ryškų šviesos šaltinį. Jei
nesilaikysite šios atsargumo priemonės, rizikuojate sugadinti fotoaparato vidines
grandines.
Fotoaparatas gali įrašyti vaizdą ir garsą. Filmavimo metu neuždenkite mikrofono.
Atminkite, kad integruotas mikrofonas gali įrašyti objektyvo skleidžiamą
automatinio fokusavimo ir virpesių mažinimo funkcijų garsą.
Filmuojant neįmanoma apšviesti aplinkos blykste.
Kad ir koks matavimo metodas būtų parinktas, naudojamas matricos matavimas.
Užrakto greitis ir ISO jautrumas reguliuojamas automatiškai, nebent nustatoma
parametro Manual movie settings (rankiniai filmo nustatymai) parinktis On
(įjungta) (0 142) ir įjungiamas fotoaparato režimas M.
140 Filmavimas ir filmų peržiūra
Filmo nustatymai
Fotoaparate įdiegtos toliau nurodytos filmo parinktys.
• Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) ir Movie quality
(filmo kokybė): maksimali trukmė priklauso nuo nustatytų parinkčių.
Kadro dydis/kadrų greitis 1
Maksimali trukmė 2
L 1920×1080; 60p
10 min.
M 1920×1080; 50p
N 1920×1080; 30p
High quality
O 1920×1080; 25p
(aukšta kokybė)
P 1920×1080; 24p
20 min.
Q 1280× 720; 60p
R 1280× 720; 50p
t 1920×1080; 60p
20 min.
u 1920×1080; 50p
r 1920×1080; 30p
Normal
s 1920×1080; 25p
(standartinė)
k 1920×1080; 24p
29 min. 59 sek.
l 1280× 720; 60p
o 1280× 720; 50p
1 Apytikslė vertė. Faktinis kadrų greitis 60p, 50p, 30p, 25p ir 24p atveju atitinkamai yra 59,94, 50, 29,97, 25 ir
23,976 fps.
2 Kai atkuriami filmai, įrašyti parinkus miniatiūros efekto režimą, jie būna ne ilgesnės kaip trijų minučių
trukmės.
Filmo kokybė
• Microphone (mikrofonas): įjungiamas arba išjungiamas integruotas
mikrofonas arba reguliuojamas mikrofono jautrumas. Pasirinkite
Auto sensitivity (automatinis jautrumas), jei norite, kad jautrumas
būtų derinamas automatiškai, arba Microphone off (mikrofonas
išjungtas), kad išjungtumėte garso įrašymą. Jei norite derinti
mikrofono jautrumą rankiniu būdu, pasirinkite Manual sensitivity
(rankinis jautrumas) ir nurodykite jautrumą.
Filmavimas ir filmų peržiūra 141
• Wind noise reduction (vėjo triukšmo mažinimas): nustatykite On
(įjungta) integruoto mikrofono aukštuosius dažnius praleidžiančiam
filtrui įjungti. Taip bus sumažintas triukšmas, kylantis vėjui pučiant į
mikrofoną (atminkite, kad gali būti paveikti ir kiti garsai).
• Manual movie settings (rankiniai filmo nustatymai): nustatykite
On (įjungta), kad galėtumėte rankiniu būdu derinti užrakto greitį ir
ISO jautrumą, kai įjungtas fotoaparato režimas M. Užrakto greičio
vertę galima nustatyti iki 1/4 000 sek., o mažiausias užrakto greitis
priklauso nuo kadrų greičio: 1/30 sek., kai kadrų greitis siekia 24p, 25p
arba 30p; 1/50 sek., kai 50p, ir 1/60 sek., kai 60p. Jei užrakto greičio vertė
nepatenka į šį diapazoną, kai įjungiamas tiesioginės peržiūros
režimas, ji bus automatiškai pakeista tinkama verte, kuri ir liks, kai bus
išjungtas tiesioginės peržiūros režimas. Atminkite, kad ISO jautrumas
fiksuojamas parinktame lygyje. Fotoaparatas automatiškai nederina
ISO jautrumo, kai nustatyta fotografavimo meniu parametro ISO
sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Auto ISO
sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas) parinktis
On (įjungta) (0 193).
1 Pasirinkite Movie settings (filmo
nustatymai).
Meniu atvėrimui paspauskite mygtuką
G. Fotografavimo meniu pažymėkite
Movie settings (filmo nustatymai) ir
spauskite 2.
2 Nurodykite filmo parinktis.
Pažymėkite norimą elementą ir spauskite
2, tuomet pažymėkite parinktį ir
spauskite J.
A HDMI
Kai fotoaparatas prijungtas prie HDMI vaizdo prietaiso, vaizdo prietaisas rodo pro
objektyvą patenkantį vaizdą. Jei prietaisas dera su HDMI-CEC, prieš fotografuodami
tiesioginės peržiūros režimu, nustatykite sąrankos meniu parametro HDMI > Device
control (prietaiso valdymas) parinktį Off (išjungta) (0 185).
142 Filmavimas ir filmų peržiūra
A Tiesioginės peržiūros rodinys
Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, apkirptą
filmo sritį galima matyti, kai spaudžiant mygtuką
R parenkamas filmo indikacijų rodymo, filmo
indikacijų slėpimo arba komponavimo tinklelio
rodinys (0 8). Kai rodoma filmo indikacija,
paspaudžiant mygtuką P galima atverti toliau
nurodytus filmo nustatymus: filmo kadro dydžio/
kokybės, baltos spalvos balanso (0 121),
mikrofono jautrumo (0 141), ekspozicijos
kompensavimo (0 115), fokusavimo režimo
(0 70), AF sričių režimo (0 75), vėjo triukšmo
mažinimo (0 142) ir Picture Control (0 132). Jei
esant įjungtam režimui M nustatyta parametro
Movie settings (filmo nustatymai) > Manual
movie settings (rankiniai filmo nustatymai)
(0 142) parinktis On (įjungta), vietoj ekspozicijos
kompensavimo galima nustatyti ISO jautrumą
(0 93).
P mygtukas
Jei nustatoma parametro Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis)
parinktis 1920×1080; 60p arba 1920×1080; 50p (0 141), sumažinama apkirpta
filmo sritis. Ekrane rodomas apkirptas vaizdas.
Informacinis ekranas
(1920×1080; 60p/
1920×1080; 50p)
Filmavimo metu
Filmavimas ir filmų peržiūra 143
Filmų peržiūra
Filmai viso kadro atkūrimo režimu (0 152) nurodomi piktograma 1.
Atkūrimas pradedamas paspaudus J. Atkuriama vieta rodoma filmo
eigos juostoje.
1 piktograma
Trukmė
Esama vieta/bendra trukmė
Filmo eigos juosta
Orientyras
Garsumas
Galima atlikti tokius veiksmus:
Funkcija
Veiksmas
Pristabdyti
Atkurti
Sukti pirmyn/atgal
Pradėti sulėtintą
atkūrimą
144 Filmavimas ir filmų peržiūra
Aprašymas
Atkūrimo pristabdymas.
Atkūrimo tęsimas, kai filmas buvo
pristabdytas arba filmo sukimo atgal/
pirmyn metu.
Greitis didėja su kiekvienu spustelėjimu: 2,
4, 8 ir 16 kartų. Jei norite peršokti į filmo
pradžią ar pabaigą, nuspauskite ir
palaikykite mygtuką (pirmasis kadras
nurodomas piktograma h, pateikiama
ekrano viršutiniame dešiniajame kampe,
paskutinis – piktograma i). Jei atkūrimas
pristabdytas, filmas sukamas atgal arba
pirmyn po vieną kadrą. Jei norite sukti
atgal ar pirmyn nepertraukiamai, laikykite
mygtuką nuspaustą.
Sulėtintam atkūrimui pradėti paspauskite
3, kol filmas yra pristabdytas.
Funkcija
Veiksmas
Kad peršoktumėte pirmyn ar atgal 10 sek.,
pasukite komandų ratuką.
Peršokti 10 sek.
Nustatyti garsumą
Grįžti į viso kadro
atkūrimo rodinį
Aprašymas
X/W (Q)
K/
Norėdami padidinti garsumą, spauskite X,
o norėdami sumažinti – W (Q).
Grįžimui į viso kadro atkūrimo rodinį
spauskite K arba 1.
Filmavimas ir filmų peržiūra 145
Filmų montavimas
Jei norite padaryti sumontuotų filmo kopijų arba išrinktus kadrus įrašyti
kaip JPEG nuotraukas, filmuotą medžiagą apkarpykite.
Parinktis
Choose start/end point
f (pasirinkti pradžios/
pabaigos tašką)
Save selected frame
g
(įrašyti pasirinktą kadrą)
Aprašymas
Sukurkite kopiją, iš kurios buvo pašalinta
nepageidaujama filmuota medžiaga.
Išrinktą kadrą įrašykite kaip JPEG nuotrauką.
Filmų apkarpymas
Kaip padaryti apkarpytas filmų kopijas:
1 Atverkite filmą viso kadro režimu.
2 Pristabdykite filmą naujame pradžios
kadre.
Paleiskite filmą, kaip aprašyta 144
puslapyje. Paleidimui ir atkūrimo tęsimui
spauskite J, pristabdymui spauskite 3, o
pageidaujamo kadro paieškai spauskite 4
ar 2 arba sukite komandų ratuką. Apie
Filmo eigos juosta
apytikslę atkuriamo vaizdo vietą filme
galima spręsti pagal filmo eigos juostą.
Pristabdykite atkūrimą, kai pasiekiate naująjį pradžios kadrą.
146 Filmavimas ir filmų peržiūra
3 Nurodykite Choose start/end point
(pasirinkti pradžios/pabaigos tašką).
Paspauskite mygtuką P, pažymėkite
Choose start/end point (pasirinkti
pradžios/pabaigos tašką) ir spauskite 2.
P mygtukas
4 Parinkite Start point (pradžios taškas).
Kad sukurtumėte kopiją, kuri prasideda
esamu kadru, pažymėkite Start point
(pradžios taškas) ir spustelėkite J. Kai
atlikdami 9 veiksmą įrašysite kopiją, kadrai
prieš esamąjį kadrą bus pašalinti.
Pradžios taškas
Filmavimas ir filmų peržiūra 147
5 Patvirtinkite naująjį pradžios tašką.
Jei pageidaujamas kadras šiuo metu
nerodomas, paspauskite 4 arba 2, kad
persuktumėte pirmyn arba atgal (jei norite
peršokti 10 sek. pirmyn arba atgal, pasukite
komandų ratuką).
6 Parinkite pabaigos tašką.
Paspausdami A (L) pereikite nuo pradžios taško parinkimo įrankio
(w) prie pabaigos taško parinkimo įrankio (x) ir parinkite pabaigos
kadrą, kaip aprašyta 5 veiksmo skirsnyje. Kai atlikdami 9 veiksmą
įrašysite kopiją, kadrai, buvę už esamojo kadro, bus pašalinti.
Pabaigos taškas
7 Sukurkite kopiją.
Kai bus parodytas pageidaujamas kadras, paspauskite 1.
8 Peržiūrėkite filmą.
Kad peržiūrėtumėte kopiją, pažymėkite
Preview (peržiūra) ir spauskite J (kad
pertrauktumėte peržiūrą ir grįžtumėte į
įrašymo parinkčių meniu, spauskite 1).
Kad paliktumėte esamą kopiją ir
galėtumėte parinkti naują pradžios ir
pabaigos tašką, kaip aprašyta ankstesniuose puslapiuose,
pažymėkite Cancel (atšaukti) ir spauskite J; kad įrašytumėte kopiją,
pereikite prie 9 veiksmo.
148 Filmavimas ir filmų peržiūra
9 Įrašykite kopiją.
Pažymėkite Save as new file (įrašyti į
naują failą) ir spauskite J, kad
įrašytumėte kopiją į naują failą. Kad
pakeistumėte pirminį filmo failą
sumontuota kopija, pažymėkite Overwrite
existing file (pakeisti esamą failą nauju)
ir spauskite J.
D Filmų apkarpymas
Filmai turi būti bent dviejų sekundžių trukmės. Jei atminties kortelėje nėra
pakankamai laisvos vietos, kopija nebus įrašyta.
Kopijoms priskiriamas originalo sukūrimo laikas ir data.
A Filmuotos medžiagos pradžios arba pabaigos šalinimas
Jei reikia pašalinti filmuotą medžiagą tik iš filmo pradžios, pereikite prie 7
veiksmo nespausdami 6 veiksme nurodyto mygtuko A (L). Jei reikia pašalinti
filmuotos medžiagos pabaigą, 4 veiksmu parinkite End point (pabaigos taškas),
parinkite pabaigos kadrą ir pereikite prie 7 veiksmo nespausdami 6 veiksme
nurodyto mygtuko A (L).
Filmavimas ir filmų peržiūra 149
Pasirinktų kadrų įrašymas
Parinkto kadro kopijos įrašymas nuotraukų formatu JPEG:
1 Pristabdykite filmą pageidaujamame
kadre.
Paleiskite filmą, kaip aprašyta 144
puslapyje. Paleidimui ir atkūrimo tęsimui
spauskite J, pristabdymui spauskite 3.
Pristabdykite tą filmo kadrą, kurį norite
kopijuoti.
2 Nurodykite Save selected frame (įrašyti
pasirinktą kadrą).
Spustelėkite mygtuką P, pažymėkite Save
selected frame (įrašyti pasirinktą kadrą)
ir spauskite 2.
P mygtukas
150 Filmavimas ir filmų peržiūra
3 Padarykite kopiją nuotraukos formatu.
Paspauskite 1 esamo kadro kopijai
nuotraukos formatu padaryti.
4 Įrašykite kopiją.
Pažymėkite Yes (taip) ir spustelėkite J,
kad sukurtumėte pasirinkto kadro aukštos
kokybės (0 84) JPEG kopiją.
A Pasirinkto kadro įrašymas
JPEG nuotraukų iš filmo, padarytų naudojant parinktį Save selected frame
(įrašyti pasirinktą kadrą), retušuoti neįmanoma. JPEG nuotraukose iš filmų nėra
kai kurių kategorijų informacijos apie nuotrauką (0 156).
Filmavimas ir filmų peržiūra 151
Atkūrimas ir trynimas
Viso kadro atkūrimas
Nuotraukų atkūrimui spauskite mygtuką K. Ekrane pateikiama
naujausia nuotrauka.
K mygtukas
Funkcija
Veiksmas
Peržiūrėti
papildomas
nuotraukas
Peržiūrėti
papildomą
informaciją apie
nuotrauką
Grįžti į
fotografavimo
režimą
Aprašymas
Spauskite 2, jei norite peržiūrėti
nuotraukas tokia tvarka, kokia jos buvo
įrašytos, arba 4, jei norite peržiūrėti
atvirkštine tvarka.
Pakeiskite rodomą informaciją apie
nuotrauką (0 156).
K/
Atkurti filmą
152 Atkūrimas ir trynimas
Grįžimui į fotografavimo režimą
paspauskite mygtuką K arba iki pusės
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
Jei esamas vaizdas pažymėtas piktograma
1, nurodančia, jog tai – filmas, paspaudus
J pradedamas filmo atkūrimas (0 144).
Miniatiūrų atkūrimas
Norėdami, kad vaizdai būtų rodomi sumažintų nuotraukų lapuose po 4,
9 arba 72, spauskite mygtuką W (Q).
W (Q)
W (Q)
X
X
Viso kadro
atkūrimas
Funkcija
Miniatiūrų atkūrimas
Veiksmas
Kalendoriaus
atkūrimas
Aprašymas
Pažymėti vaizdus
Pažymėkite nuotraukas kryptiniu valdikliu
arba komandų ratuku.
Žiūrėti pažymėtą
vaizdą
Norėdami, kad pažymėtas vaizdas būtų
rodomas per visą kadrą, spauskite J.
Grįžti į
fotografavimo
režimą
K/
Grįžimui į fotografavimo režimą
paspauskite mygtuką K arba iki pusės
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
Atkūrimas ir trynimas 153
Kalendoriaus atkūrimas
Norėdami peržiūrėti pasirinktos dienos vaizdus, spauskite mygtuką
W (Q), kol rodomi 72 vaizdai.
W (Q)
W (Q) Datų sąrašas
X
X
Viso kadro
atkūrimas
Miniatiūrų sąrašas
Miniatiūrų atkūrimas
Kalendoriaus
atkūrimas
Operacijos, kurias galima atlikti, priklauso nuo to, ar žymiklis yra datų, ar
miniatiūrų sąraše:
Funkcija
Veiksmas
W (Q)
Aprašymas
Perjungti datų ir
miniatiūrų sąrašus
Datų sąraše paspauskite mygtuką W (Q)
arba J ir žymiklis bus perkeltas į
miniatiūrų sąrašą. Paspauskite W (Q) dar
kartą, kad grįžtumėte į datų sąrašą.
Grįžti į miniatiūrų
atkūrimo rodinį/
priartinti pažymėtą
nuotrauką
• Datų sąrašas: grįžkite į 72 kadrų atkūrimo
rodinį.
• Miniatiūrų sąrašas: pažymėtai nuotraukai
priartinti paspauskite ir palaikykite
mygtuką X.
X
Pažymėti datas/
vaizdus
• Datų sąrašas: pažymėkite datą.
• Miniatiūrų sąrašas: pažymėkite nuotrauką.
Įjungti arba išjungti
viso kadro atkūrimo
rodinį
Grįžti į
fotografavimo
režimą
154 Atkūrimas ir trynimas
Miniatiūrų sąrašas: peržiūrėkite pažymėtą
nuotrauką.
K/
Grįžimui į fotografavimo režimą
paspauskite mygtuką K arba iki pusės
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
P mygtukas
Jei mygtukas P paspaudžiamas esant
atvertam viso kadro, miniatiūrų arba
kalendoriaus atkūrimo rodiniui, atveriamos
toliau nurodytos parinktys. Pažymėkite
elementą ir spauskite 2 parinktims peržiūrėti.
• Rating (vertinti): įvertinkite esamą nuotrauką
(0 169).
P mygtukas
• Retouch (retušuoti) (tik nuotraukas): naudokite
retušavimo meniu parinktis (0 227)
retušuotai esamos nuotraukos kopijai
sukurti.
• Edit movie (montuoti filmą) (tik filmus):
montuokite filmus naudodami filmų
montavimo meniu parinktis (0 146).
Filmus taip pat galima montuoti
paspaudžiant mygtuką P, kai filmo atkūrimas pristabdytas.
• Select to send to smart device/deselect (parinkti siuntimui į išmanųjį prietaisą/
atsisakyti parinkimo) (tik nuotraukas): parinkite nuotraukas siuntimui į
išmanųjį prietaisą.
Mygtuko P meniu užvėrimui ir grįžimui į atkūrimo rodinį paspauskite
mygtuką P dar kartą.
Atkūrimas ir trynimas 155
Informacija apie nuotrauką
Informacija apie nuotrauką rodoma fotoaparate ant vaizdų, pateikiamų
viso kadro atkūrimo režimu. Spauskite 1 arba 3, jei norite keisti
informacijos apie nuotrauką rodinius, kaip parodyta toliau. Atminkite,
kad „tik vaizdo“, fotografavimo duomenų, RGB histogramų, šviesių sričių
ir duomenų apžvalgos rodiniai pateikiami, tik jei nustatyta atitinkama
parametro Playback display options (atkūrimo rodinių parinktys)
parinktis (0 187). Buvimo vietos duomenys rodomi, tik jeigu buvo
pridėti prie nuotraukos (0 221).
Informacija apie failą
Be informacijos
(tik vaizdas)
Apžvalga
Šviesios
sritys
Buvimo vietos
duomenys
RGB histograma
Fotografavimo
duomenys
156 Atkūrimas ir trynimas
❚❚ Informacija apie failą
1 Apsaugos būsena ................................ 168
7 Vaizdo dydis ............................................ 86
2 Retušavimo daviklis............................. 228
8 Įrašymo laikas ................................ 25, 205
3 Nusiuntimo žyma........................ 155, 189
9 Įrašymo data .................................. 25, 205
4 Kadro numeris/bendras vaizdų skaičius
10 Aplanko pavadinimas ......................... 219
5 Failo pavadinimas................................ 221 11 Įvertis ......................................................169
6 Vaizdo kokybė ........................................ 84
❚❚ Šviesios sritys *
1 Vaizdo šviesios sritys
2 Aplanko numeris-kadro numeris
* Mirksintys plotai nurodo šviesias sritis (kurios galbūt eksponuotos per daug).
Atkūrimas ir trynimas 157
❚❚ RGB histograma
1 Histograma (RGB kanalas). Visose
histogramose horizontalioji ašis
parodo pikselių šviesumą,
o vertikalioji – pikselių skaičių.
2 Histograma (raudonos spalvos kanalas)
3 Histograma (žalios spalvos kanalas)
4 Histograma (mėlynos spalvos kanalas)
5 Baltos spalvos balansas ...................... 121
Baltos spalvos balanso tikslinimas...124
Iš anksto nustatytas rankinis ............. 126
A Didinimas atkuriant
Kad priartintumėte nuotrauką, kai rodoma
histograma, paspauskite X. Mygtukais X ir W (Q)
priartinkite ir nutolinkite, o kryptiniu valdikliu
slinkite vaizdą. Histograma bus atnaujinta, kad
būtų rodomi tik ekrane matomos vaizdo dalies
duomenys.
158 Atkūrimas ir trynimas
A Histogramos
Fotoaparato histogramos skirtos tik įsivaizduoti padėčiai ir gali skirtis nuo
vaizdavimo programų pateikiamų histogramų. Toliau pateikiami kai kurių
histogramų pavyzdžiai:
Jei vaizde yra objektų, pasižyminčių
plačiu šviesumo diapazonu, tonų
pasiskirstymas bus santykinai tolygus.
Jei vaizdas tamsus, tonų
pasiskirstymas bus pasislinkęs į kairę.
Jei vaizdas šviesus, tonų
pasiskirstymas bus pasislinkęs į
dešinę.
Didinant ekspozicijos kompensavimo vertes, tonų pasiskirstymas paslenkamas
dešinėn, o mažinant – kairėn. Histogramos gali suteikti apytikrį supratimą apie
bendrą ekspoziciją, kai ryškus aplinkos apšvietimas trukdo peržiūrėti nuotraukas
ekrane.
Atkūrimas ir trynimas 159
❚❚ Fotografavimo duomenys
1 Matavimas ............................................. 111
Užrakto greitis ........................................ 98
Diafragma ................................................ 98
7 Blykstės tipas................................ 197, 262
Valdiklio režimas 2
2 Fotografavimo režimas .... 32, 48, 51, 98
ISO jautrumas 1 ....................................... 93
9 Blykstės valdymas................................ 197
Blykstės kompensavimas................... 117
8 Blykstės režimas ...............................88, 90
3 Ekspozicijos kompensavimas ........... 115 10 Fotoaparato pavadinimas
4 Židinio nuotolis .................................... 261
5 Objektyvo duomenys
6 Fokusavimo režimas.............................. 69
Objektyvo VR (virpesių
mažinimas) 2 ................................. 17, 198
1 Rodoma raudona spalva, jei fotografuota įjungus automatinio ISO jautrumo
valdymo funkciją.
2 Rodoma tik nuotraukose, darytose naudojant šiai funkcijai pritaikytus priedus.
160 Atkūrimas ir trynimas
11 Baltos spalvos balansas...................... 121 12 Spalvų erdvė .........................................194
Baltos spalvos balanso
13 Picture Control *.................................... 132
tikslinimas ............................................ 124
Iš anksto nustatytas rankinis............. 126
* Rodomi elementai priklauso nuo parinkto Picture Control režimo.
14 Triukšmo mažinimas ........................... 195 17 Retušavimo retrospektyva................. 227
15 Aktyvusis D-Lighting * ......................... 119 18 Vaizdo komentaras.............................. 211
16 Vinjetės kontrolė.................................. 195
* Jei nuotrauka daryta įjungus aktyvųjį D-Lighting, rodoma AUTO.
Atkūrimas ir trynimas 161
19 Fotografo vardas * ................................ 212 20 Autorių teisių turėtojas *.....................212
* Autorių teisių informacija rodoma tik tuo atveju, jei ji įrašyta su nuotrauka
naudojant sąrankos meniu parinktį Copyright information (informacija apie
autorių teises).
162 Atkūrimas ir trynimas
❚❚ Duomenų apžvalga
1 Kadro numeris/bendras vaizdų skaičius
16 Matavimas .............................................111
2 Nusiuntimo žyma........................ 155, 189 17 Fotografavimo režimas .... 32, 48, 51, 98
3 Apsaugos būsena ................................ 168 18 Užrakto greitis......................................... 98
4 Retušavimo daviklis............................. 228 19 Diafragma ................................................ 98
20 ISO jautrumas 1 ....................................... 93
5 Fotoaparato pavadinimas
6 Vaizdo komentaro indikacija ............ 211 21 Židinio nuotolis .................................... 261
22 Aktyvusis D-Lighting 2 ........................ 119
7 Buvimo vietos duomenų
indikacija .............................................. 221 23 Picture Control...................................... 132
8 Tonų pasiskirstymą vaizde rodanti
24 Spalvų erdvė ......................................... 194
histograma (0 159).
25 Blykstės režimas ...............................88, 90
9 Vaizdo kokybė ........................................ 84
26 Blykstės kompensavimas................... 117
10 Vaizdo dydis ............................................ 86
Valdiklio režimas 3
11 Failo pavadinimas................................ 221 27 Baltos spalvos balansas ...................... 121
Baltos spalvos balanso tikslinimas...124
12 Įrašymo laikas ................................ 25, 205
Iš anksto nustatytas rankinis ............. 126
13 Įrašymo data .................................. 25, 205
14 Aplanko pavadinimas ......................... 219 28 Ekspozicijos kompensavimas............115
15 Įvertis ...................................................... 169
1 Rodoma raudona spalva, jei fotografuota įjungus automatinio ISO jautrumo
valdymo funkciją.
2 Jei nuotrauka daryta įjungus aktyvųjį D-Lighting, rodoma AUTO.
3 Rodoma tik nuotraukose, darytose naudojant šiai funkcijai pritaikytus priedus.
Atkūrimas ir trynimas 163
❚❚ Buvimo vietos duomenys
Platuma, ilguma ir kiti buvimo vietos duomenys gaunami iš išmaniojo
prietaiso ir gali skirtis nelygu, koks prietaisas naudojamas (0 221). Filmų
atveju buvimo vietos duomenys atitinka filmavimo pradžią.
164 Atkūrimas ir trynimas
Žvilgsnis iš arčiau: didinimas atkuriant
Spauskite mygtuką X, jei norite priartinti vaizdą, atvertą viso kadro
atkūrimo rodinyje, arba vaizdą, pažymėtą miniatiūrų ar kalendoriaus
atkūrimo rodinyje. Veikiant priartinimo funkcijai, galima atlikti šiuos
veiksmus:
Funkcija
Veiksmas
Priartinti arba
atitolinti
X/
W (Q)
Žiūrėti kitas
vaizdo sritis
Apkarpyti vaizdą
P
Priartinti veidus
P
Aprašymas
Spauskite X, kad priartintumėte maksimaliai –
maždaug 38 kartus (dideli vaizdai), 28 kartus
(vidutinio dydžio vaizdai) arba 19 kartų (maži
vaizdai). Jei norite atitolinti, spauskite W (Q). Kai
nuotrauka priartinta, spaudžiant kryptinį valdiklį
galima peržiūrėti ekrane nerodomas vaizdo sritis.
Laikykite kryptinį valdiklį nuspaustą, kad greitai
perslinktumėte į kitas kadro sritis. Kai pakeičiamas
priartinimo koeficientas, trumpam atveriamas
navigacijos langas, kuriame esamu metu ekrane
matoma sritis nurodoma geltonu rėmeliu.
Priartinimo koeficientas rodomas navigacijos lango
apačioje esančioje juostoje; kai priartinimo
koeficientas yra 100 %, juosta rodoma žaliai.
Vaizdui apkarpyti, paliekant tik ekrane rodomą sritį,
spauskite P ir pasirinkite Trim (apkarpyti) (0 166).
Fotoaparato aptiktiems veidams priartinti spauskite
P ir pasirinkite Face zoom (veidų priartinimas)
(0 167). Ši parinktis galima tik tada, jei aptinkama
veidų. Jei veidai aptinkami, kai priartintas RGB
histogramos rodinys (0 158), mygtuko P meniu
bus rodoma parinktis Face zoom (veidų
priartinimas) (tačiau parinkties Trim (apkarpyti)
nebus).
Atkūrimas ir trynimas 165
Funkcija
Veiksmas
Peržiūrėti kitus
vaizdus
Atšaukti priartintą
rodinį
Aprašymas
Sukite komandų ratuką, kad peržiūrėtumėte tą
pačią vietą kituose vaizduose, esant pasirinktam
priartinimo koeficientui. Didinimo atkuriant
funkcija atšaukiama atvėrus filmą.
Atšaukite priartintą rodinį ir grįžkite į viso kadro
atkūrimo rodinį.
Pakeisti apsaugos
A (L) Daugiau informacijos rasite 168 puslapyje.
būseną
❚❚ Nuotraukų apkarpymas
Atlikite toliau nurodytus veiksmus, jei norite apkirpti didinimo atkuriant
rodinyje rodomas nuotraukas, palikdami tik tą jų sritį, kuri matoma
ekrane.
1 Paspauskite P.
Kai priartinsite ir paslinksite nuotrauką
taip, kad ekrane būtų matoma tik ta jos
dalis, kurią norite palikti, paspauskite
mygtuką P.
P mygtukas
2 Pasirinkite Trim (apkarpyti).
Pažymėkite Trim (apkarpyti) ir
spauskite 2.
3 Pasirinkite Done (atlikta).
Apkirptos kopijos, kurioje būtų tik ekrane
rodyta vaizdo dalis, sukūrimui pažymėkite
Done (atlikta) ir spauskite J.
166 Atkūrimas ir trynimas
❚❚ Veidų priartinimas
Fotoaparato aptiktam veidui priartinti
paspauskite mygtuką P artinimo rodinyje,
pažymėkite Face zoom (veidų priartinimas)
ir spauskite J.
P mygtukas
Esamas objektas navigacijos lange nurodomas
baltu rėmeliu. Vaizdui priartinti arba atitolinti
spauskite atitinkamai X arba W (Q), o kitiems
veidams priartinti naudokite kryptinį valdiklį.
Atkūrimas ir trynimas 167
Nuotraukų apsauga nuo ištrynimo
Paspauskite mygtuką A (L) esamai nuotraukai apsaugoti nuo
ištrynimo. Apsaugoti failai paženklinami piktograma P. Jų neįmanoma
ištrinti naudojant mygtuką O arba atkūrimo meniu parinktį Delete
(trinti). Atminkite, kad apsaugoti failai bus ištrinti formatuojant
atminties kortelę (0 201). Jei nuotrauką reikia ištrinti, apsaugai pašalinti
atverkite nuotrauką arba pažymėkite ją ir spauskite mygtuką A (L).
A (L) mygtukas
A Visų vaizdų apsaugos panaikinimas
Jei norite panaikinti apsaugos piktogramą nuo visų vaizdų, kurie yra viename
arba keliuose aplankuose, šiuo metu parinktuose naudojant meniu Playback
folder (atkūrimo aplankas) (0 187), esant atvertam atkūrimo rodiniui
nuspauskite vienu metu ir palaikykite apie dvi sekundes mygtukus A (L) ir O.
168 Atkūrimas ir trynimas
Nuotraukų vertinimas
Įvertinkite nuotraukas arba pažymėkite jas kaip numatytas vėliau ištrinti.
Įverčius taip pat galima peržiūrėti programoje ViewNX-i ir Capture NX-D.
Neįmanoma įvertinti apsaugotų vaizdų.
Atskirų nuotraukų vertinimas
1 Pasirinkite vaizdą.
Atverkite arba pažymėkite vaizdą.
2 Atverkite atkūrimo parinktis.
Atkūrimo parinktims atverti spauskite
mygtuką P.
P mygtukas
3 Pasirinkite Rating (vertinti).
Pažymėkite Rating (vertinti) ir
spauskite 2.
4 Pasirinkite įvertį.
Įverčiui iki penkių žvaigždučių parinkti
spauskite 4 arba 2, o nuotraukai
paženklinti kaip numatytą vėliau ištrinti
parinkite ). Operacijai baigti spauskite J.
Atkūrimas ir trynimas 169
Didesnio skaičiaus nuotraukų vertinimas
Jei norite įvertinti didesnį skaičių nuotraukų, naudokite atkūrimo meniu
parinktį Rating (vertinti).
1 Pasirinkite Rating (vertinti).
Atkūrimo meniu pažymėkite Rating
(vertinti) ir spauskite 2.
2 Įvertinkite nuotraukas.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite nuotraukas
(jei norite peržiūrėti šiuo metu pasirinktą
nuotrauką per visą kadrą, paspauskite ir
palaikykite mygtuką X) ir, laikydami
nuspaustą mygtuką W (Q), spauskite 1
arba 3, kad pasirinktumėte įvertį nuo nulio
iki penkių žvaigždučių, arba pasirinkite ), kad pažymėtumėte
nuotrauką kaip numatytą vėliau ištrinti. Operacijai baigti
spauskite J.
170 Atkūrimas ir trynimas
Nuotraukų trynimas
Rodomai nuotraukai ištrinti spauskite mygtuką O. Norėdami ištrinti
didesnį skaičių parinktų nuotraukų, visas nuotraukas, padarytas tam
tikrą dieną, arba visas nuotraukas iš esamo atkūrimo aplanko, naudokite
atkūrimo meniu parinktį Delete (trinti). Ištrintų nuotraukų atkurti
neįmanoma. Atminkite, kad apsaugotų nuotraukų ištrinti neįmanoma.
Atkūrimo metu
Spauskite mygtuką O esamai nuotraukai ištrinti.
1 Spauskite mygtuką O.
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.
O mygtukas
2 Dar kartą paspauskite mygtuką O.
Nuotraukai ištrinti paspauskite mygtuką O
dar kartą. Jei norite išeiti nuotraukos
neištrynę, spauskite mygtuką K.
A Kalendoriaus atkūrimas
Kai atveriate kalendoriaus atkūrimo rodinį, galite ištrinti visas nuotraukas,
padarytas pasirinktą dieną. Pažymėkite dieną datų sąraše ir spauskite mygtuką O
(0 154).
Atkūrimas ir trynimas 171
Atkūrimo meniu
Atkūrimo meniu elementą Delete (trinti) sudaro toliau nurodytos
parinktys. Atminkite, kad atsižvelgiant į vaizdų skaičių trynimas gali šiek
tiek užtrukti.
Parinktis
Selected
(pasirinktos)
Select date
n
(pasirinkti datą)
Q
R
All (visos)
Aprašymas
Ištrinkite pasirinktas nuotraukas.
Ištrinkite visas nuotraukas, padarytas pasirinktą dieną
(0 173).
Ištrinkite visas nuotraukas, esančias šiuo metu
parinktame atkūrimo aplanke (0 187).
❚❚ Pasirinktos: pasirinktų nuotraukų trynimas
1 Pasirinkite pažymėtą nuotrauką.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite nuotrauką ir
spustelėkite mygtuką W (Q), kad
parinktumėte arba atšauktumėte
parinkimą (jei norite peržiūrėti pažymėtą
nuotrauką per visą ekraną, nuspauskite ir
palaikykite mygtuką X). Pasirinktos
W (Q) mygtukas
nuotraukos pažymimos piktograma O.
Kartokite šį veiksmą, kad parinktumėte
daugiau nuotraukų.
2 Operacijai baigti spauskite J.
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.
Pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J.
172 Atkūrimas ir trynimas
❚❚ Pasirinkti datą: nurodytą dieną darytų nuotraukų trynimas
1 Pasirinkite datas.
Pažymėkite datą ir visų nuotraukų,
padarytų pažymėtąją dieną, parinkimui
paspauskite 2. Pasirinktos datos
ženklinamos varnelėmis. Norėdami
parinkti papildomų datų, pakartokite
veiksmus. Jei norite atsisakyti parinktos
datos, pažymėkite ją ir spauskite 2.
2 Operacijai baigti spauskite J.
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.
Pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J.
Atkūrimas ir trynimas 173
Skaidrių peržiūros
Atkūrimo meniu parinktis Slide show (skaidrių peržiūra) skirta leisti
esamame atkūrimo aplanke (0 187) laikomų nuotraukų skaidrių
peržiūrai.
1 Pasirinkite Slide show (skaidrių
peržiūra).
Atkūrimo meniu pažymėkite Slide show
(skaidrių peržiūra) ir spauskite 2.
2 Paleiskite skaidrių peržiūrą.
Skaidrių peržiūros meniu pažymėkite Start
(paleisti) ir spustelėkite J.
Skaidrių peržiūros metu galima atlikti šiuos veiksmus:
Funkcija
Veiksmas
Spauskite 4, jei norite grįžti į ankstesnį
kadrą, arba 2, jei norite peršokti į kitą kadrą.
Peršokti atgal/
pirmyn
Peržiūrėti
papildomą
informaciją apie
nuotrauką
Pakeiskite rodomą informaciją apie
nuotrauką (0 156).
Pristabdykite peržiūrą. Tęsimui pasirinkite
Restart (paleisti vėl).
Pristabdyti
Padidinti/
sumažinti
garsumą
Grįžti į atkūrimo
režimą
174 Atkūrimas ir trynimas
Aprašymas
Filmo atkūrimo metu spustelėkite X, kad
X / W (Q) padidintumėte garsumą, arba W (Q), kad
sumažintumėte.
K
Baikite peržiūrą ir grįžkite į atkūrimo režimą.
Pasibaigus peržiūrai, pateikiamas dešiniau
iliustruojamas dialogo langas. Pasirinkite
Restart (paleisti vėl), kad paleistumėte iš
naujo, arba Exit (išeiti), jei norite grįžti į
atkūrimo meniu.
Atkūrimas ir trynimas 175
Skaidrių peržiūros parinktys
Prieš paleisdami skaidrių peržiūrą, galite pasinaudoti skaidrių peržiūros
meniu parinktimis ir pasirinkti pagal tipą arba įvertį rodomus vaizdus
arba nurodyti, kiek ilgai kiekvienas vaizdas bus pateikiamas.
• Image type (vaizdo tipas): rinkitės Still
images and movies (nuotraukos ir
filmai), Still images only (tik nuotraukos),
Movies only (tik filmai) arba By rating
(pagal įvertį). Tik nuotraukų su pasirinktais
įverčiais įtraukimui pažymėkite By rating
(pagal įvertį) ir spauskite 2. Bus pateiktas
įverčių sąrašas. Pažymėkite įverčius ir
spauskite 2, kad pasirinktumėte
nuotraukas su pažymėtu įverčiu arba
atšauktumėte jų pasirinkimą ir
neįtrauktumėte į skaidrių peržiūrą.
Pasirinkti įverčiai ženklinami varnelėmis.
Spauskite J, kad pasirinkę pageidaujamus
įverčius išeitumėte.
• Frame interval (kadro intervalas):
nurodykite, kiek ilgai bus rodomos
nuotraukos.
176 Atkūrimas ir trynimas
Prijungimo galimybės
ViewNX-i diegimas
Nuotraukoms redaguoti, perkelti ir peržiūrėti atsisiųskite naujausią
ViewNX-i diegimo programos versiją iš toliau nurodytos interneto
svetainės ir įdiekite vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
Reikalingas interneto ryšys. Sistemai keliami reikalavimai ir kita
informacija pateikta jūsų regiono Nikon interneto svetainėje.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Nikon programinė įranga Capture NX-D naudojama redaguoti nuotraukoms
arba keisti NEF (RAW) formato nuotraukų nustatymams bei įrašyti jas kitais
formatais. Capture NX-D galima atsisiųsti iš šios interneto svetainės:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Prijungimo galimybės 177
Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį
Prieš tęsdami įdiekite ViewNX-i (0 177).
1 Prijunkite USB laidą.
Išjunkite fotoaparatą, įsitikinkite, kad įdėta atminties kortelė,
prijunkite USB laidą (įsigyjamas atskirai), kaip parodyta, ir įjunkite
fotoaparatą.
D USB šakotuvai
Fotoaparatą prie kompiuterio junkite tiesiogiai, nejunkite laido per USB
šakotuvą ar klaviatūrą.
A Naudokite patikimą maitinimo šaltinį
Kad duomenų persiuntimas nenutrūktų, fotoaparato akumuliatorius turi būti
visiškai įkrautas.
A Laidų prijungimas
Prieš prijungdami arba atjungdami jungiamuosius laidus, išjunkite
fotoaparatą. Nenaudokite jėgos ir nebandykite jungčių kišti kampu.
178 Prijungimo galimybės
2 Paleiskite ViewNX-i komponentą Nikon Transfer 2.
Jei atsiranda pranešimas, reikalaujantis parinkti programą,
nurodykite Nikon Transfer 2.
D Persiuntimo metu
Persiuntimo metu neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.
A Windows 7
Jei atveriamas iliustracijoje parodytas dialogo langas, parinkite
Nikon Transfer 2, kaip aprašyta toliau.
1 Skiltyje Import pictures and videos
(importuoti paveikslėlius ir vaizdo
įrašus) spustelėkite Change program
(keisti programą). Atveriamas programų
parinkimo dialogo langas. Parinkite
Nikon Transfer 2 ir spustelėkite OK (gerai).
2 Dukart spustelėkite
.
A Windows 10 ir Windows 8.1
Kai prijungiate fotoaparatą, Windows 10 ir
Windows 8.1 gali atverti automatinio
paleidimo langą. Palieskite arba spustelėkite
dialogo langą ir programai Nikon Transfer 2
paleisti palieskite arba spustelėkite
Nikon Transfer 2.
A OS X
Jei programa Nikon Transfer 2 nepaleidžiama automatiškai, patikrinkite, ar
fotoaparatas prijungtas, tada paleiskite Image Capture (programa, kuri
pateikiama kartu su OS X) ir nurodykite, kad kompiuteriui aptikus fotoaparatą
būtų paleidžiama programa Nikon Transfer 2.
Prijungimo galimybės 179
3 Spustelėkite Start Transfer (pradėti perkėlimą).
Atminties kortelėje esančios nuotraukos nukopijuojamos į
kompiuterį.
Start Transfer (pradėti perkėlimą)
4 Nutraukite ryšį.
Persiuntimui pasibaigus, išjunkite fotoaparatą ir atjunkite USB laidą.
A Daugiau informacijos
Daugiau informacijos apie ViewNX-i naudojimą rasite internetiniame žinyne.
180 Prijungimo galimybės
Nuotraukų spausdinimas
Pasirinktus JPEG vaizdus galima išspausdinti PictBridge spausdintuvu
(0 303), prijungtu tiesiai prie fotoaparato.
Spausdintuvo prijungimas
Prijunkite fotoaparatą USB laidu (įsigyjamas atskirai). Nenaudokite jėgos
ir nebandykite jungčių kišti kampu.
Įjungus fotoaparatą ir spausdintuvą, ekrane parodomas pasisveikinimo
langas, po jo – PictBridge atkūrimo rodinys.
D Spausdinamų nuotraukų parinkimas
Spausdinimui neįmanoma parinkti NEF (RAW) formato nuotraukų (0 84).
NEF (RAW) formato vaizdų JPEG kopijas galima sukurti naudojant retušavimo
meniu parinktį NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas) (0 230).
D Datos spausdinimas
Jei spausdindami nuotraukas, kurios papildytos datos duomenimis naudojant
sąrankos meniu parinktį Date stamp (datos įterpimas) (0 202), nustatote
PictBridge meniu parametro Print date (spausdinti datą) parinktį On (įjungta),
atsiras dvi datos. Vis dėlto, spausdinamą datą galima nukirpti, jei nuotraukos
apkarpomos arba spausdinamos be paraščių.
Prijungimo galimybės 181
Nuotraukų spausdinimas po vieną
1 Atverkite norimą nuotrauką.
Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, spauskite 4 arba 2.
Atvertam kadrui priartinti spauskite mygtuką X (0 165; priartinimo
funkcijai išjungti spauskite K). Jei norite vienu metu matyti šešias
nuotraukas, spauskite mygtuką W (Q). Nuotraukoms pažymėti
naudokite kryptinį valdiklį arba spustelėkite X, kad pažymėta
nuotrauka būtų parodyta per visą kadrą.
2 Parinkite spausdintuvo nustatymus.
Toliau nurodytoms parinktims atverti spauskite J, pažymėkite
elementą spausdami 1 arba 3 ir parinktims peržiūrėti spauskite 2
(sąraše rodomos tik tos parinktys, kurioms pritaikytas prijungtasis
spausdintuvas; numatytosioms parinktims naudoti parinkite Printer
default (numatytieji spausdintuvo nustatymai)). Nurodę parinktį,
spauskite J, kad grįžtumėte į spausdintuvo nustatymų meniu.
Parinktis
Aprašymas
Page size
Pasirinkite puslapio dydį.
(puslapio dydis)
Ši parinktis sąraše rodoma tik tuomet, jei nuotraukos
No. of copies
spausdinamos po vieną. Kopijų skaičiui parinkti (ne daugiau
(kopijų skaičius)
kaip 99) spauskite 1 arba 3.
Border (paraštė) Nurodykite, ar įrėminti nuotraukas baltomis paraštėmis.
Print date
Parinkite, ar spausdinti ant nuotraukų jų įrašymo datą ir laiką.
(spausdinti datą)
Ši parinktis sąraše rodoma tik tuomet, jei nuotraukos
spausdinamos po vieną. Norėdami palikti nuotrauką
neapkarpytą, pažymėkite No cropping (neapkarpyti) ir
spauskite J. Atvertai nuotraukai apkarpyti pažymėkite Crop
Cropping
(apkarpyti) ir spauskite 2. Atveriamas apkarpomos srities
(apkarpymas)
parinkimo dialogo langas. Apkarpomai sričiai padidinti
spauskite X, jai sumažinti – spauskite W (Q), o jos vietai pakeisti
naudokite kryptinį valdiklį. Atminkite: spaudinių kokybė gali būti
prasta, jei maži apkarpyti vaizdai spausdinami dideliu formatu.
3 Pradėkite spausdinti.
Spausdinimui pradėti parinkite Start printing (pradėti spausdinti)
ir spauskite J. Spausdinimui atšaukti, kol neišspausdintos visos
kopijos, spauskite J.
182 Prijungimo galimybės
Didesnio skaičiaus nuotraukų spausdinimas
1 Atverkite PictBridge meniu.
Spauskite mygtuką G, esantį PictBridge atkūrimo rodinyje.
2 Nurodykite parinktį.
Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių ir spauskite 2.
• Print select (spaudinių parinkimas): parinkite nuotraukas, kurias
spausdinsite. Kryptiniu valdikliu pažymėkite nuotraukas (norėdami
peržiūrėti pažymėtą nuotrauką per visą ekraną, laikykite paspaudę
mygtuką X) ir, laikydami nuspaustą mygtuką W (Q), spauskite 1
arba 3 spaudinių skaičiui parinkti. Nuotraukai atžymėti nustatykite
spaudinių skaičiaus nulį.
• Select date (pasirinkti datą): išspausdinkite po vieną kopiją visų
nuotraukų, padarytų parinktomis dienomis. Spauskite 1 arba 3
datoms pažymėti, tada spauskite 2 datai parinkti arba parinkimui
atšaukti. Norėdami peržiūrėti nuotraukas, padarytas pasirinktą
dieną, spustelėkite W (Q). Nuotraukoms slinkti naudokite kryptinį
valdiklį. Jei pageidaujate atverti esamą nuotrauką per visą ekraną,
nuspauskite ir palaikykite mygtuką X. Paspauskite W (Q) dar kartą,
kad grįžtumėte į datų pasirinkimo dialogo langą.
• Index print (miniatiūrų lapas): norėdami sukurti visų, atminties kortelėje
esančių, JPEG nuotraukų miniatiūrų lapą, pereikite prie 3 veiksmo.
Atminkite: jei atminties kortelėje yra daugiau nei 256 nuotraukos,
bus išspausdinti tik pirmieji 256 vaizdai. Jei 3 veiksmu parinktas
puslapio dydis per mažas miniatiūrų lapui, parodomas įspėjamasis
pranešimas.
3 Parinkite spausdintuvo nustatymus.
Suderinkite spausdintuvo nustatymus, kaip nurodyta 2 veiksmo
apraše, 182 puslapyje.
4 Pradėkite spausdinti.
Spausdinimui pradėti parinkite Start printing (pradėti spausdinti)
ir spauskite J. Spausdinimui atšaukti, kol neišspausdintos visos
kopijos, spauskite J.
Prijungimo galimybės 183
Nuotraukų peržiūra televizoriaus ekrane
Papildomu didelės raiškos multimedijos sąsajos (High-Definition
Multimedia Interface – HDMI) kabeliu (0 268) fotoaparatą galima
prijungti prie didelės raiškos vaizdo prietaisų. Prieš prijungdami arba
atjungdami HDMI kabelį, būtinai išjunkite fotoaparatą.
Prijunkite prie fotoaparato
Prijunkite prie didelės raiškos prietaiso
(turėkite kabelį su jungtimi, tinkama
HDMI prietaisui)
Įjunkite prietaiso HDMI kanalą, įjunkite fotoaparatą ir paspauskite
mygtuką K. Atkūrimo metu vaizdai rodomi televizoriaus ekrane.
Atminkite, kad vaizdo kraštų gali nesimatyti.
A Atkūrimo garsumas
Garsumą galima reguliuoti televizoriaus valdymo įtaisais. Fotoaparato valdymo
įtaisai tam nepritaikyti.
A Atkūrimas televizoriaus ekrane
Jei atkūrimas užtruks ilgai, rekomenduojama naudoti kintamosios srovės
adapterį (įsigyjamas atskirai).
184 Prijungimo galimybės
❚❚ Išvedamo vaizdo raiškos parinkimas
Formato, kuriuo vaizdas bus išvedamas į HDMI
prietaisą, parinkimui nustatykite fotoaparato
sąrankos meniu parinktį HDMI > Output
resolution (išvedamo vaizdo raiška)
(0 199). Jei nurodyta parinktis Auto
(automatinė), fotoaparatas automatiškai
parenka tinkamą formatą.
❚❚ Fotoaparato valdymas televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu
Jei, sujungus fotoaparatą su televizoriumi, kuriame įdiegta HDMI-CEC
technologija, ir abu juos įjungus, nustatoma sąrankos meniu parametro
HDMI > Device control (prietaiso valdymas) parinktis On (įjungta)
(0 199), atkuriant nuotraukas viso kadro atkūrimo režimu ar leidžiant
skaidrių peržiūras, vietoj fotoaparato kryptinio valdiklio ir mygtuko J
galima naudoti televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį. Jei nustatyta
parinktis Off (išjungta), televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu
nepavyks valdyti fotoaparato, tačiau galėsite fotoaparatu fotografuoti ir
filmuoti tiesioginės peržiūros režimu.
A HDMI-CEC prietaisai
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics
Control – didelės raiškos multimedijos sąsajos vartojamosios elektronikos
valdymas) – standartas, leidžiantis HDMI prietaisais valdyti išorinius įrenginius,
prie kurių jie yra prijungti. Kai fotoaparatas prijungtas prie HDMI-CEC prietaiso,
vaizdo ieškiklyje vietoj likusių ekspozicijų skaičiaus rodoma ).
A 1 920 × 1 080 60p/50p
Kai nustatyta parametro Movie settings (filmo nustatymai) > Frame size/
frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) parinktis 1920×1080; 60p arba
1920×1080; 50p, į HDMI prietaisus išvedamo vaizdo raiška ir kadrų greitis gali
svyruoti.
A HDMI > Output resolution (išvedamo vaizdo raiška)
Neįmanoma išvesti filmų, įrašytų 1920×1080; 60p arba 1920×1080; 50p raiška.
Kai kurie prietaisai gali būti nepritaikyti parametro Output resolution
(išvedamo vaizdo raiška) parinkčiai Auto (automatinė).
Prijungimo galimybės 185
Fotoaparato meniu
D Atkūrimo meniu: vaizdų valdymas
Atkūrimo meniu atverti paspauskite G ir parinkite kortelę
D (atkūrimo meniu).
G mygtukas
Atkūrimo meniu parinktys
Atkūrimo meniu parinktys:
Parinktis
Delete (trinti)
Playback folder (atkūrimo aplankas)
Playback display options (atkūrimo
rodinių parinktys)
Image review (vaizdo peržiūra)
Auto image rotation (automatinis
vaizdo sukimas)
Rotate tall (sukti vertikalias)
Slide show (skaidrių peržiūra)
Image type (vaizdo tipas)
Frame interval (kadro intervalas)
Rating (vertinti)
Select to send to smart device
(pasirinkti siuntimui į išmanųjį
prietaisą)
186 D Atkūrimo meniu: vaizdų valdymas
Numatytasis nustatymas
—
All (visi)
0
172
187
—
187
On (įjungta)
188
On (įjungta)
188
On (įjungta)
189
Still images and movies
(nuotraukos ir filmai)
2 s (2 sek.)
—
—
174
170
189
Playback folder (atkūrimo aplankas)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Pasirinkite atkūrimo aplanką:
Parinktis
Aprašymas
Atkūrimo metu bus matomos nuotraukos, esančios visuose
aplankuose, sukurtuose su D3400.
Atkūrimo metu bus matomos nuotraukos, esančios visuose
All (visi)
aplankuose.
Atkūrimo meniu rodomos tik tos nuotraukos, kurios yra šiuo metu
Current
parinktame aplanke. Aplankas parenkamas naudojant sąrankos
(esamas)
meniu elementą Storage folder (laikymo aplankas) (0 219).
D3400
Playback display options (atkūrimo rodinių parinktys)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Pasirinkite duomenis, kurie bus pateikiami
informacijos apie atkuriamą nuotrauką
rodinyje (0 156). Spauskite 1 arba 3, kad
pažymėtumėte parinktį, o tada spauskite 2,
kad pasirinktumėte arba atšauktumėte
pasirinkimą. Pasirinktos parinktys
ženklinamos varnelėmis. Grįžimui į atkūrimo
meniu spauskite J.
D Atkūrimo meniu: vaizdų valdymas 187
Image review (vaizdo peržiūra)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Parinkite, ar nuotraukos bus automatiškai rodomos ekrane iškart po
nufotografavimo. Jei nustatyta parinktis Off (išjungta), nuotraukos bus
rodomos tik paspaudžiant mygtuką D.
Auto image rotation (automatinis vaizdo sukimas)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Nuotraukose, padarytose nustačius parinktį On (įjungta), yra
informacijos apie fotoaparato orientaciją: tai leidžia jas automatiškai
pasukti atkūrimo metu arba peržiūrint programoje ViewNX-i ar
Capture NX-D. Įrašomi toliau nurodyti orientacijos variantai:
Kraštovaizdžio
(horizontali) orientacija
Fotoaparatas pasuktas 90°
kampu pagal laikrodžio
rodyklę
Fotoaparatas pasuktas 90°
kampu prieš laikrodžio
rodyklę
Nustačius parinktį Off (išjungta), fotoaparato orientacija neįrašoma.
Nurodykite šią parinktį, kai reikia sukti fotoaparatą arba daryti
nuotraukas nukreipus objektyvą aukštyn/žemyn.
188 D Atkūrimo meniu: vaizdų valdymas
Rotate tall (sukti vertikalias)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Jei nustatoma parinktis On (įjungta), vertikalios (portretinės
orientacijos) nuotraukos automatiškai pasukamos, kad jas būtų galima
tinkamai peržiūrėti ekrane (nuotraukos, padarytos nustačius parametro
Auto image rotation (automatinis vaizdo sukimas) parinktį Off
(išjungta), vis dar bus rodomos orientuotos į kraštovaizdžio padėtį).
Atminkite, kad fotografavimo metu fotoaparatas jau būna tinkamai
orientuotas, todėl vaizdo peržiūros metu vaizdai automatiškai nesukami.
Select to send to smart device (pasirinkti siuntimui į
išmanųjį prietaisą)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Parinkite nuotraukas įkėlimui į išmanųjį prietaisą. Filmų neįmanoma
parinkti įkėlimui.
Parinktis
Aprašymas
Select image(s)
(parinkti vieną ar Pažymėkite nuotraukas įkėlimui į išmanųjį prietaisą.
daugiau vaizdų)
Deselect all
Pašalinkite įkėlimo ženklus nuo visų nuotraukų.
(atžymėti viską)
D Atkūrimo meniu: vaizdų valdymas 189
C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys
Fotografavimo meniu atverti paspauskite G ir parinkite kortelę
C (fotografavimo meniu).
G mygtukas
Fotografavimo meniu parinktys
Fotografavimo meniu parinktys:
Parinktis
Numatytasis nustatymas
0
—
192
Reset shooting menu (atstatyti
fotografavimo meniu)
JPEG normal (standartinės
Image quality (vaizdo kokybė)
kokybės JPEG)
Image size (vaizdo dydis)
Large (didelis)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
P, S, A, M
100
ISO sensitivity
(ISO jautrumas)
Kiti režimai
Auto (automatinis)
Auto ISO sensitivity control (automatinis
On (įjungta)
ISO jautrumo valdymas)
Maximum sensitivity (didžiausias
25600
jautrumas)
Minimum shutter speed (mažiausias
užrakto greitis)
White balance (baltos spalvos balansas)
Fluorescent (fluorescencinės lempos)
Set Picture Control (nustatyti Picture
Control)
Color space (spalvų erdvė)
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
Noise reduction (triukšmo mažinimas)
Vignette control (vinjetės kontrolė)
84
86
93
193
Auto (automatinis)
Auto (automatinis)
Cool-white fluorescent (šaltos
baltos spalvos fluorescencinės
lempos)
121
Standard (standartinis)
132
sRGB
On (įjungta)
On (įjungta)
Normal (standartinė)
194
119
195
195
190 C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys
123
Parinktis
Auto distortion control (automatinė
iškraipymų kontrolė)
Focus mode (fokusavimo režimas)
Viewfinder (vaizdo ieškiklis)
Live view/movie (tiesioginė peržiūra/
filmas)
AF-area mode (AF sričių režimas)
n, 1, 2, 3
Viewfinder
(vaizdo ieškiklis)
m
Kiti režimai
Live view/movie
(tiesioginė
peržiūra/filmas)
k, l, p, o
n
Kiti režimai
Built-in AF-assist illuminator (integruotas
AF pagalbinis apšvietimas)
Metering (matavimas)
Flash cntrl for built-in flash/Optional flash
(integruotos blykstės valdymas/papildoma
blykstė)
Optical VR (optinis virpesių mažinimas) *
Movie settings (filmo nustatymai)
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų
greitis)
Movie quality (filmo kokybė)
Microphone (mikrofonas)
Wind noise reduction (vėjo triukšmo
mažinimas)
Manual movie settings (rankiniai filmo
nustatymai)
Numatytasis nustatymas
0
Off (išjungta)
196
Auto-servo AF (automatinis
pagalbinis AF)
Single-servo AF (vienkartinis
pagalbinis AF)
Single-point AF (vieno taško AF)
Dynamic-area AF (dinaminės
srities AF)
Auto-area AF (automatinės
srities AF)
Face-priority AF (AF, pirmenybę
suteikiant veidui)
Normal-area AF (standartinės
srities AF)
Wide-area AF (plačios srities AF)
69
70
74
75
On (įjungta)
196
Matrix metering (matricos
matavimas)
111
TTL
197
On (įjungta)
198
1920×1080; 60p
Normal (standartinė)
Auto sensitivity (automatinis
jautrumas)
141,
142
Off (išjungta)
Off (išjungta)
* Įmanoma tik naudojant šiai funkcijai pritaikytus objektyvus.
Pastaba: atsižvelgiant į fotoaparato nustatymus, kai kurie elementai gali
būti pilki ir jų parinkti neįmanoma.
C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys 191
Reset shooting menu (atstatyti fotografavimo meniu)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Norėdami atstatyti fotografavimo meniu nustatymus, pasirinkite
Yes (taip).
A Fotografavimo parinkčių atstatymas
Kai nustatoma parametro Reset shooting menu (atstatyti fotografavimo
meniu) parinktis Yes (taip), numatytosiomis reikšmėmis taip pat pakeičiami
Picture Control nustatymai (0 134) bei toliau nurodytų parametrų parinktys:
Parinktis
Atleidimo režimas
m
Kiti režimai
Fokusavimo taškas
Lanksti programa
Mygtuko A (L) laikymas
Blykstės režimas
i, k, p, n, S, T, '
o
U
P, S, A, M
Ekspozicijos kompensavimas
Blykstės kompensavimas
Numatytasis nustatymas
Nepertraukiamas
Vienas kadras
Centrinis
Išjungta
Išjungta
0
62
76
100
215
Automatinis
Automatinė lėta
sinchronizacija
87, 89
Blykstė išjungta
Detalių paryškinimo blykstė
Išjungta
115
Išjungta
117
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Suderinkite ISO jautrumą (0 93).
192 C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys
❚❚ Automatinis ISO jautrumo valdymas
Šią parinktį galima nustatyti, kai naudojamas E arba G tipo objektyvas
(0 253) ir įjungtas fotoaparato režimas P, S, A arba M. Jei parinkta Off
(išjungta), ISO jautrumo vertė nekeičiama, paliekama tokia, kokią
parinko naudotojas (0 93). Jei nustatyta parinktis On (įjungta), ISO
jautrumas automatiškai koreguojamas tada, kai esant naudotojo
parinktai vertei nepavyksta pasiekti optimalios ekspozicijos. Didžiausią
ISO jautrumo vertę galima nustatyti meniu Auto ISO sensitivity control
(automatinis ISO jautrumo valdymas) parametro Maximum
sensitivity (didžiausias jautrumas) parinktimi (nurodykite žemesnes
vertes, kad išvengtumėte triukšmo (atsitiktinių ryškių pikselių, rūko ar
linijų), tačiau atminkite, kad jei naudotojo nustatytas ISO jautrumas bus
didesnis nei nurodytasis parametro Maximum sensitivity (didžiausias
jautrumas) parinktimi, bus imama naudotojo nustatyta reikšmė;
mažiausia automatinio ISO jautrumo vertė automatiškai nustatoma
ISO 100). Jei įjungtas režimas P arba A, jautrumas derinamas tik tuo
atveju, jei ekspozicija būtų nepakankama taikant reikšmę, nustatytą
parametro Minimum shutter speed (mažiausias užrakto greitis)
parinktimi (1/2 000–30 sek. arba Auto (automatinis); jei įjungtas režimas
S arba M, jautrumas optimaliai ekspozicijai pasiekti suderinamas pagal
naudotojo parinktą užrakto greitį). Jei nustatyta parinktis Auto
(automatinis), fotoaparatas parinks mažiausią užrakto greitį pagal
objektyvo židinio nuotolį. Mažesnis užrakto greitis naudojamas tuo
atveju, jei taikant parametro Maximum sensitivity (didžiausias
jautrumas) parinktimi nustatytą ISO jautrumo reikšmę nepavyksta
pasiekti optimalios ekspozicijos.
Kai nustatyta parinktis On (įjungta), vaizdo
ieškiklyje rodoma ISO AUTO, o informaciniame
ekrane – ISO-A. Šie indikacijos užrašai ima
mirksėti, jei jautrumas pakeičiamas nuo
naudotojo parinktos vertės.
C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys 193
A Didžiausias jautrumas/mažiausias užrakto greitis
Kai įjungiama automatinio ISO jautrumo valdymo
funkcija, ISO jautrumo ir užrakto greičio grafinėse
schemose informaciniame ekrane rodomas
didžiausias jautrumas ir mažiausias užrakto greitis.
Didžiausias jautrumas
Mažiausias užrakto greitis
A Automatinis ISO jautrumo valdymas
Atminkite, kad ISO jautrumas gali būti padidintas automatiškai, kai ISO jautrumo
valdymo funkcija naudojama kartu su lėtos sinchronizacijos blykstės režimais
(veikia su integruota blykste ir papildomomis blykstėmis, kurių sąrašas
pateikiamas 262 puslapyje), todėl fotoaparatui gali būti neleidžiama parinkti
mažų užrakto greičio verčių. Automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija veikia
tik įjungus blykstės valdymo režimą i-TTL (0 197, 262). Kai įjungtas bet kuris kitas
režimas, parametro ISO sensitivity (ISO jautrumas) parinktimi nustatyta vertė
taikoma fotografuojant su integruota blykste arba papildomomis blykstėmis.
Color space (spalvų erdvė)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Spalvų erdvė apibrėžia spalvų atkūrimui naudojamų spalvų gamą. sRGB
rekomenduojama naudoti bendrosios paskirties spaudiniams ir ekrane
rodomiems vaizdams. Adobe RGB turi platesnę spalvų gamą, todėl šis
standartas tinka profesionaliai leidybai ir komercinei spaudai. Kad ir
kokia būtų nustatyta parinktis, filmai įrašomi taikant parinktį sRGB.
A Adobe RGB
Tiksliam Adobe RGB vaizdų spalvų atkūrimui būtina, kad programose,
monitoriuose ir spausdintuvuose būtų įdiegta spalvų valdymo funkcija.
A Spalvų erdvė
Programos ViewNX-i ir Capture NX-D, atverdamos šiuo fotoaparatu darytas
nuotraukas, automatiškai parenka tinkamą spalvų erdvę. Naudojant kitų
gamintojų programinę įrangą, rezultatai negarantuojami.
194 C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys
Noise reduction (triukšmo mažinimas)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Nustatykite parinktį On (įjungta) triukšmui
(šviesioms dėmėms, atsitiktiniams ryškiems
pikseliams ar rūkui) sumažinti. Triukšmo
mažinimo funkcija veikia esant bet kokiam ISO
jautrumui, tačiau labiausiai pastebima, kai vertės būna didesnės. Kai
užrakto greitis yra mažesnis nei maždaug 1 sek., apdorojimo trukmė
apytiksliai padvigubėja. Apdorojimo metu vaizdo ieškiklyje mirksi
l m ir neleidžiama fotografuoti. Jei fotoaparatas išjungiamas
nebaigus apdorojimo proceso, triukšmo mažinimo procedūra
neatliekama.
Jei nustatoma parinktis Off (išjungta), triukšmo mažinimo procedūra
atliekama tik prireikus ir jos poveikis būna mažesnis nei nustačius
parinktį On (įjungta).
Vignette control (vinjetės kontrolė)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Vinjetavimo efektas – tai šviesumo sumažėjimas nuotraukos kraštuose.
Funkcija Vignette control (vinjetės kontrolė) sumažina vinjetavimo
efektą, susidarantį naudojant E ir G tipo objektyvus (0 253). Jos poveikis
naudojant atskirus objektyvus skiriasi ir labiau pastebimas parinkus
didžiausią diafragmą. Galimi lygiai: High (aukštas), Normal
(standartinis), Low (žemas) ir Off (išjungta).
A Vinjetės kontrolė
Atsižvelgiant į sceną, fotografavimo sąlygas ir objektyvų tipus, JPEG vaizduose
gali būti pastebima triukšmo (rūko) ar periferinio šviesumo svyravimų, tuo tarpu
iš anksto nustatyti Picture Control režimai, modifikuoti iš numatytųjų nustatymų,
gali neužtikrinti pageidaujamo efekto. Padarykite bandomųjų kadrų ir
peržiūrėkite rezultatą ekrane. Vinjetės kontrolės funkcija netaikoma filmams
(0 138) ir nuotraukoms, padarytoms naudojant FX formatui pritaikytus
objektyvus.
C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys 195
Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Nustatykite parinktį On (įjungta), kad sumažintumėte cilindro pavidalo
iškraipymą, kai fotografuojama su plačiakampiais objektyvais, arba
norėdami sumažinti išgaubtą iškraipymą, kai fotografuojama su ilgo
nuotolio objektyvais (atkreipkite dėmesį, kad vaizdo ieškiklyje matomo
ploto kraštai galutinėje nuotraukoje gali būti apkarpyti, o laikas,
reikalingas nuotraukos apdorojimui prieš jos įrašymą, gali padidėti). Ši
parinktis netaikoma filmams ir pasiekiama tik naudojant E ir G tipo
objektyvus (išskyrus 180 laipsnių matymo kampo objektyvus ir tam
tikrus kitus objektyvus); neįmanoma garantuoti gerų rezultatų, jei
naudojami kiti objektyvai.
A Retušavimas: iškraipymo valdymas
Informacijos, kaip daryti esamų nuotraukų kopijas su mažesniu cilindro pavidalo
ir išgaubtu iškraipymu, rasite 237 puslapyje.
Built-in AF-assist illuminator (integruotas AF pagalbinis
apšvietimas)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Pasirinkite, ar integruotas AF pagalbinis
apšvietimas turi įsijungti atliekant fokusavimą,
jei aplinkos apšviestumas yra nepakankamas.
Parinktis
On
(įjungta)
Off
(išjungta)
AF pagalbinio
apšvietimo lemputė
Aprašymas
Kai apšviestumas prastas, AF pagalbinio apšvietimo lemputė
įsijungia (papildomos informacijos rasite 284 puslapyje).
AF pagalbinio apšvietimo lemputė neįsijungia, kad padėtų
sufokusuoti. Fotoaparatui gali nepavykti automatiškai sufokusuoti
vaizdo, kai apšviestumas nepakankamas.
196 C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys
Flash cntrl for built-in flash/Optional flash (integruotos
blykstės valdymas/papildoma blykstė)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Pasirinkite integruotos blykstės režimą, kuriuo ji veiks, kai bus įjungtas
režimas P, S, A arba M. Kai sumontuojama ir įjungiama papildoma blykstė
SB-500, SB-400 arba SB-300, vietoj šios parinkties atsiranda parinktis
Optional flash (papildoma blykstė), kuri naudojama papildomos
blykstės režimui parinkti.
Parinktis
1 TTL
2
Manual
(rankinis)
Aprašymas
Blykstės galia reguliuojama automatiškai, atsižvelgiant į
fotografavimo sąlygas.
Pasirinkite blykstės galią. Jei integruota blykstė veikia visa
galia, jos orientacinis skaičius yra 8 (m, ISO 100, 20 °C).
A Rankinis režimas
Kai nustatoma parinktis Manual (rankinis) ir
pakeliama blykstė, vaizdo ieškiklyje ima mirksėti
piktograma Y, o informaciniame ekrane – 0.
C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys 197
A TTL blykstės valdymas
Kai su integruota blykste (0 87) arba papildomomis blykstėmis (0 262)
naudojamas E arba G tipo objektyvas, galima rinktis toliau nurodytus blykstės
valdymo režimus.
• i-TTL subalansuota detalių paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniams SLR fotoaparatams:
duomenys, gaunami iš 420 pikselių RGB jutiklio, naudojami blykstės galiai
reguliuoti, kad pavyktų gauti natūralų pagrindinio objekto ir fono balansą.
• Standartinė i-TTL detalių paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniams SLR fotoaparatams:
blykstės galia nustatoma pagal pagrindinį objektą, o į fono šviesumą
neatsižvelgiama.
Standartinio i-TTL blykstės valdymo funkcija naudojama su taškinio matavimo
metodu arba kai parenkama fotografuojant su papildoma blykste. Visais kitais
atvejais naudojama i-TTL subalansuota detalių paryškinimo blykstė, skirta
skaitmeniniams SLR fotoaparatams.
Optical VR (optinis virpesių mažinimas)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Šis meniu elementas rodomas tik prijungus šiai funkcijai pritaikytą
objektyvą. Nustačius parinktį On (įjungta), įjungiama virpesių mažinimo
funkcija, kuri ima veikti paspaudus iki pusės užrakto atleidimo mygtuką
(0 309, 314, 318). Virpesių mažinimo funkcijai išjungti nustatykite
parinktį Off (išjungta).
A Virpesių mažinimo indikacija
Nustačius parametro Optical VR (optinis virpesių
mažinimas) parinktį On (įjungta), informaciniame
ekrane atsiranda virpesių mažinimo indikacija.
198 C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Sąrankos meniu atverti paspauskite G ir parinkite kortelę B (sąrankos
meniu).
G mygtukas
Sąrankos meniu parinktys
Sąrankos meniu parinktys:
Parinktis
Numatytasis nustatymas
Reset setup options (atstatyti sąrankos
—
parinktis)
Format memory card (formatuoti atminties
—
kortelę)
Date stamp (datos įterpimas)
Off (išjungta)
Time zone and date (laiko juosta ir data) 1
Sync with smart device (sinchronizavimas
Off (išjungta)
su išmaniuoju prietaisu)
Daylight saving time (vasaros laikas)
Off (išjungta)
Language (kalba) 1
—
Monitor brightness (ekrano šviesumas)
0
Info display format (informacijos vaizdavimo formatas)
AUTO/SCENE/EFFECTS (automatinis/
Graphic (grafinis)
scena/efektai)
P/S/A/M
Graphic (grafinis)
Auto info display (automatinis informacijos
On (įjungta)
rodymas)
Auto off timers (automatinio išjungimo
Normal (standartinis)
laikmačiai)
Self-timer (Automatinis laikmatis)
Self-timer delay (automatinio laikmačio
10 s (10 sek.)
delsa)
Number of shots (kadrų skaičius)
1
0
201
201
202
205
205
205
205
206
206
207
208
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 199
Parinktis
Remote on duration (ML-L3) (nuotolinio
valdymo trukmė (ML-L3))
Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti
pakeltą veidrodį valymui) 2
Image Dust Off ref photo (vaizdo dulkių
šalinimo atskaitos nuotrauka)
Image comment (vaizdo komentaras)
Copyright information (informacija apie
autorių teises)
Beep (garsinis signalas)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
Buttons (mygtukai)
Assign Fn button (priskirti Fn mygtuką)
Assign AE-L/AF-L button (priskirti AE-L/
AF-L mygtuką)
Shutter-release button AE-L (užrakto
atleidimo mygtuko AE-L funkcija)
AF activation (AF įjungimas)
Rangefinder (tolimatis)
Manual focus ring in AF mode (rankinio
fokusavimo žiedas esant įjungtam režimui
AF) 3
File number sequence (failų numerių seka)
Storage folder (laikymo aplankas)
File naming (failų pavadinimo suteikimas)
HDMI
Output resolution (išvedamo vaizdo
raiška)
Device control (prietaiso valdymas)
Location data (buvimo vietos duomenys)
Download from smart device (atsisiųsti iš
išmaniojo prietaiso)
Position (buvimo vieta)
Airplane mode (skrydžio režimas)
Connect to smart device (prisijungti prie
išmaniojo prietaiso)
Send to smart device (auto) (siųsti į
išmanųjį prietaisą (automatiškai))
Bluetooth
Network connection (ryšys su tinklu)
Paired devices (susieti prietaisai)
Send while off (siųsti išjungus)
200 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Numatytasis nustatymas
0
1 min (1 min.)
208
—
273
—
209
—
211
—
212
Low (žemas)
Auto (automatinis)
213
213
ISO sensitivity (ISO jautrumas)
214
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
215
Off (išjungta)
215
Enable (įjungti)
Off (išjungta)
215
216
Enable (įjungti)
217
Off (išjungta)
—
DSC
218
219
221
Auto (automatinė)
185
On (įjungta)
No (ne)
221
—
Disable (išjungti)
222
—
222
Off (išjungta)
223
Disable (išjungti)
—
On (įjungta)
223
Parinktis
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) 4
Conformity marking (atitikties
ženklinimas)
Slot empty release lock (atleidimo
blokavimas esant tuščiam lizdui)
Reset all settings (atkurti visus nustatymus)
Firmware version (integruotos
programinės įrangos versija)
1
2
3
4
Numatytasis nustatymas
Enable (įjungti)
0
224
—
225
Release locked (atleidimo
funkcija užblokuota)
—
—
226
226
226
Numatytasis nustatymas priklauso nuo valstybės, kurioje pirktas gaminys.
Nepasiekiama, kai akumuliatorius beveik išsekęs.
Įmanoma tik naudojant šiai funkcijai pritaikytus objektyvus.
Pasiekiama tik įdėjus derančią Eye-Fi atminties kortelę (0 224).
Pastaba: atsižvelgiant į fotoaparato nustatymus, kai kurie elementai gali
būti pilki ir jų parinkti neįmanoma.
Reset setup options (atstatyti sąrankos parinktis)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Pasirinkite Yes (taip), kad visų sąrankos meniu nustatymų, išskyrus Time
zone and date (laiko juosta ir data), Language (kalba), Storage
folder (laikymo aplankas) ir Bluetooth > Paired devices (susieti
prietaisai), reikšmes pakeistumėte pirmiau išvardytais numatytaisiais
nustatymais.
Format memory card (formatuoti atminties kortelę)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Atminties korteles būtina suformatuoti prieš pirmą kartą jas naudojant
arba jei jos buvo suformatuotos kituose prietaisuose. Suformatuokite
kortelę pagal toliau pateikiamą aprašymą.
D Atminties kortelių formatavimas
Formatuojant atminties korteles, negrįžtamai ištrinami visi jose esantys duomenys.
Prieš pradėdami formatuoti, patikrinkite, ar visos nuotraukos ir duomenys,
kuriuos norite išsaugoti, yra nukopijuoti į kompiuterį (0 178).
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 201
1 Pažymėkite Yes (taip).
Kad išeitumėte nesuformatavę atminties
kortelės, pažymėkite No (ne) ir
spauskite J.
2 Paspauskite J.
Kol kortelė formatuojama, rodomas
pranešimas. Neišimkite atminties kortelės ir
neišimkite ar neatjunkite maitinimo šaltinio,
kol nebaigta formatuoti.
Date stamp (datos įterpimas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Parinkite į daromas nuotraukas įterpiamos datos duomenis. Datos
neįmanoma įterpti į esamas nuotraukas arba iš jų pašalinti.
Parinktis
Off (išjungta)
a Date (data)
Aprašymas
Ant nuotraukų nebūna laiko ir datos.
Kol nustatyta ši parinktis,
į nuotraukas įterpiama
data arba data ir laikas.
15 . 04 . 2016
b
Date and time
(data ir laikas)
c
Į naujas nuotraukas įterpiama laiko žyma, rodanti, kiek
Date counter
dienų skiria fotografavimo datą ir pasirinktą datą
(datos skaitiklis)
(0 203).
202 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
15 . 04 . 2016 10 : 02
Nustačius kitą parinktį nei Off (išjungta),
nustatyta parinktis informaciniame ekrane
nurodoma piktograma d.
A Datos įterpimas
Data įrašoma pagal tvarką, nustatytą parametro Time zone and date (laiko
juosta ir data) parinktimi (0 205). Vaizdų retušavimo metu sukuriamose
kopijose įterptą datą galima nukirpti arba paversti neįskaitoma (0 227). Data
neįterpiama į NEF (RAW) arba NEF (RAW) + JPEG vaizdus.
❚❚ Date counter (datos skaitiklis)
Kol nustatyta ši parinktis, į daromas
nuotraukas įterpiamas skaičius dienų, likusių
iki būsimos datos arba praėjusių nuo praeities
datos. Galite naudoti šia parinktį vaiko
augimui sekti arba skaičiuoti iki gimtadienio ar
vestuvių likusioms dienoms.
02 / 15 . 04 . 2016
Būsima data
(liko dvi dienos)
02 / 19 . 04 . 2016
Praeities data
(praėjo dvi dienos)
Datoms įrašyti fotoaparate yra trys skiltys.
1 Įveskite pirmąją datą.
Pirmą kartą pasirinkus Date counter
(datos skaitiklis), pasiūloma įvesti datą į
pirmąją skiltį. Kryptiniu valdikliu įveskite
datą ir spustelėkite J, kad išeitumėte į
datų sąrašą.
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 203
2 Įveskite kitas datas arba pakeiskite
esamas.
Datai pakeisti arba įvesti kitoms datoms,
pažymėkite skiltį, spustelėkite 2 ir įveskite
datą, kaip aprašyta pirmiau.
3 Pasirinkite datą.
Datų sąraše pažymėkite skiltį ir spauskite J.
4 Pasirinkite datos skaitiklio formatą.
Pažymėkite Display options (rodymo
parinktys) ir spustelėkite 2, tada
pažymėkite datos formatą ir spauskite J.
5 Išeikite iš datos skaitiklio meniu.
Spustelėkite J, kad išeitumėte iš datos skaitiklio meniu.
204 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Time zone and date (laiko juosta ir data)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Keiskite laiko juostas, sinchronizuokite laikrodį su išmaniojo prietaiso
laikrodžiu, nustatykite fotoaparato laikrodį, pasirinkite datos rodymo
tvarką ir įjunkite arba išjunkite vasaros laiką.
Parinktis
Time zone
(laiko juosta)
Date and time
(data ir laikas)
Sync with smart
device
(sinchronizavimas su
išmaniuoju prietaisu)
Date format
(datos formatas)
Aprašymas
Pasirinkite laiko juostą. Fotoaparato laikrodis
automatiškai nustatomas pagal naujos juostos laiką.
Nustatykite fotoaparato laikrodį (0 25).
Parinkite, ar fotoaparato laikrodžio rodmenys bus
atnaujinami pagal išmaniojo prietaiso siunčiamus laiko
(vienodas koordinuotas laikas arba UTC), laiko juostos ir
žiemos arba vasaros laiko duomenis.
Pasirinkite dienos, mėnesio ir metų rodymo tvarką.
Įjunkite arba išjunkite vasaros laiką. Fotoaparato
Daylight saving time
laikrodis automatiškai pasukamas viena valanda pirmyn
(vasaros laikas)
arba atgal.
Language (kalba)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Pasirinkite fotoaparato meniu ir pranešimų kalbą.
Monitor brightness (ekrano šviesumas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Norėdami pasirinkti ekrano šviesumą, spauskite 1 arba 3. Rinkitės
didesnes vertes, jei norite padidinti šviesumą, ir mažesnes, jei norite
šviesumą sumažinti.
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 205
Info display format (informacijos vaizdavimo formatas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Pasirinkite informacijos vaizdavimo formatą (0 6). Formatus galima
parinkti atskirai automatiniam, scenos ir specialiųjų efektų režimams bei
P, S, A ir M režimams.
Klasikinis
Grafinis
1 Nurodykite fotografavimo režimo
parinktį.
Pažymėkite AUTO/SCENE/EFFECTS
(automatinis/scena/efektai) arba
P/S/A/M ir spauskite 2.
2 Pasirinkite dizainą.
Pažymėkite dizainą ir spauskite J.
Auto info display (automatinis informacijos rodymas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Kai nustatyta parinktis On (įjungta), iki pusės paspaudus užrakto
atleidimo mygtuką pasirodo informacinis ekranas. Jei nustatyta parinktis
Off (išjungta), informacinį ekraną galima atverti paspaudžiant mygtuką
R.
206 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Auto off timers (automatinio išjungimo laikmačiai)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Šia parinktimi apibrėžiama, kiek laiko ekranas lieka įjungtas, jei
neatliekama jokia operacija meniu rodymo ar atkūrimo metu (Playback/
menus (atkūrimas/meniu)), kai nufotografavus ekrane rodomos
nuotraukos (Image review (vaizdo peržiūra)) arba tiesioginės
peržiūros metu (Live view (tiesioginė peržiūra)). Taip pat nurodoma,
kaip ilgai neatliekant jokių operacijų liks veikti budėjimo laikmatis,
vaizdo ieškiklis ir informacinis ekranas (Standby timer (budėjimo
laikmatis)). Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, pasirinkite
mažesnę automatinio išjungimo delsą.
Parinktis
C Short
(trumpai)
D Normal
(įprastai)
E Long
(ilgai)
F Custom
(pasirinktinis)
Aprašymas (visos nurodytos trukmės yra apytikslės)
Automatinio išjungimo laikmačius galima suderinti taip:
Playback/
Image
Live view Standby timer
menus
review
(tiesioginė
(budėjimo
(atkūrimas/
(vaizdo
peržiūra)
laikmatis)
meniu)
peržiūra)
Short
20 sek.
4 sek.
5 min.
4 sek.
(trumpai)
Normal
5 min.
4 sek.
10 min.
8 sek.
(įprastai)
Long (ilgai)
10 min.
20 sek.
20 min.
1 min.
Pasirinkite skirtingas šių parametrų delsas: Playback/menus
(atkūrimas/meniu), Image review (vaizdo peržiūra), Live
view (tiesioginė peržiūra) ir Standby timer (budėjimo
laikmatis). Nustatę spustelėkite J.
A Automatinio išjungimo laikmačiai
Prijungus fotoaparatą prie kompiuterio ar spausdintuvo per USB, ekranas ir
vaizdo ieškiklis automatiškai neišjungiami.
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 207
Self-timer (automatinis laikmatis)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Pasirinkite užrakto atleidimo delsą ir padaromų nuotraukų skaičių.
• Self-timer delay (automatinio laikmačio delsa): pasirinkite užrakto atleidimo
delsą.
• Number of shots (kadrų skaičius): spausdami 1 ir 3 pasirinkite, kiek
nuotraukų bus padaroma kaskart nuspaudus užrakto atleidimo
mygtuką (rinkitės nuo 1 iki 9; jei nurodoma kita vertė nei 1,
nuotraukos daromos maždaug kas 4 sekundes).
Remote on duration (ML-L3) (nuotolinio valdymo trukmė
(ML-L3))
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Nurodykite, kiek laiko fotoaparatas turi laukti signalo iš papildomo
nuotolinio valdymo pultelio ML-L3 prieš atšaukdamas nuotolinio
atleidimo režimą. Akumuliatoriaus naudojimo laikui pailginti nurodykite
trumpesnę trukmę. Šis parinktis taikoma tik fotografavimo žiūrint pro
vaizdo ieškiklį metu.
208 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Image Dust Off ref photo (vaizdo dulkių šalinimo atskaitos
nuotrauka)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Surinkite atskaitos duomenis, kuriuos naudos programos Capture NX-D
vaizdo dulkių šalinimo funkcija (daugiau informacijos rasite
internetiniame Capture NX-D žinyne).
Funkcija Image Dust Off ref photo (vaizdo dulkių šalinimo atskaitos
nuotrauka) veikia tik prijungus prie fotoaparato E arba G tipo objektyvą.
Rekomenduojama naudoti bent 50 mm židinio nuotolio objektyvą. Jei
naudojate kintamojo židinio objektyvą, priartinkite vaizdą, kiek įmanoma.
1 Pasirinkite Start (pradėti).
Pažymėkite Start (pradėti) ir spauskite J.
Jei norite išeiti nesurinkę vaizdo dulkių
šalinimo duomenų, spauskite G.
Pasirodys dešiniau iliustruojamas
pranešimas ir vaizdo ieškiklyje atsiras
užrašas „rEF“.
2 Vaizdo ieškiklyje sukomponuokite baltą objektą be išskirtinių
bruožų.
Laikydami objektyvą apytiksliai dešimties centimetrų atstumu nuo
gerai apšviesto balto objekto be išskirtinių bruožų, sukomponuokite
jį taip, kad objektas užpildytų vaizdo ieškiklį, ir iki pusės paspauskite
užrakto atleidimo mygtuką.
Jei įjungtas automatinio fokusavimo režimas, bus automatiškai
sufokusuota į begalybę. Jei įjungtas rankinio fokusavimo režimas,
reikia sufokusuoti objektyvą į begalybę rankiniu būdu.
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 209
3 Surinkite dulkių šalinimo atskaitos duomenis.
Vaizdo dulkių šalinimo ataskaitos duomenims surinkti paspauskite
užrakto atleidimo mygtuką iki galo. Paspaudus užrakto atleidimo
mygtuką, ekranas išsijungia.
Jei atskaitos objektas pernelyg šviesus
arba pernelyg tamsus, fotoaparatui gali
nepavykti surinkti vaizdo dulkių šalinimo
atskaitos duomenų. Tokiu atveju bus
parodytas dešiniau iliustruojamas
pranešimas. Parinkite kitą atskaitos objektą
ir pakartokite procedūrą nuo 1 veiksmo.
D Vaizdo dulkių šalinimo atskaitos duomenys
Tuos pačius atskaitos duomenis galima naudoti
nuotraukoms, padarytoms su kitu objektyvu arba
esant kitai diafragmos vertei. Atskaitos vaizdų
neįmanoma peržiūrėti kompiuterine vaizdavimo
programine įranga. Peržiūrint atskaitos vaizdus
fotoaparatu, rodomas tinklelio raštas.
210 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Image comment (vaizdo komentaras)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Padarius naują nuotrauką, prie jos galima pridėti komentarą.
Komentarus galima peržiūrėti metaduomenų skiltyje, naudojant
programą ViewNX-i arba Capture NX-D. Komentaras taip pat rodomas
informacijos apie nuotrauką rodinio fotografavimo duomenų puslapyje
(0 161). Galimos parinktys:
• Input comment (įvesti komentarą): įveskite komentarą, kaip aprašyta
toliau. Komentaras gali būti iki 36 ženklų ilgio.
• Attach comment (pridėti komentarą): nurodykite
šią parinktį, jei norite prie visų tolesnių
nuotraukų pridėti komentarą. Funkciją
Attach comment (pridėti komentarą)
galima įjungti ir išjungti ją pažymint ir
paspaudžiant 2. Pasirinkę pageidaujamą
nustatymą, spustelėkite J, kad išeitumėte.
A Teksto įvedimas
Prireikus įvesti tekstą, atveriamas dešiniau
iliustruojamas dialogo langas. Kryptiniu valdikliu
klaviatūros srityje pažymėkite reikiamą ženklą ir
spauskite J, kad įterptumėte pažymėtą ženklą
esamoje žymiklio vietoje (atminkite: jei įvesite
ženklą, kai laukas pilnas, bus ištrintas paskutinis
lauke esantis ženklas). Kad ištrintumėte po
žymikliu esantį ženklą, spauskite mygtuką O. Kad
perkeltumėte žymiklį į kitą vietą, pasukite
komandų ratuką. Kad užbaigtumėte įvedimą ir
grįžtumėte į ankstesnį meniu, spauskite X. Jei
norite išeiti nebaigę teksto įvedimo, spauskite G.
Teksto rodymo sritis
Klaviatūros sritis
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 211
Copyright information (informacija apie autorių teises)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Pridėkite informacijos apie autorių teises prie naujai daromų nuotraukų.
Informacija apie autorių teises įtraukiama į fotografavimo duomenis,
pateikiamus informacijos apie nuotrauką rodinyje. Ją metaduomenų
skiltyje galima peržiūrėti naudojant ViewNX-i arba Capture NX-D.
Galimos parinktys:
• Artist (autorius): įveskite fotografo vardą ir pavardę, kaip aprašyta 211
puslapyje. Fotografo vardas ir pavardė negali būti ilgesni nei 36
ženklai.
• Copyright (autorių teisės): įveskite autorių teisių turėtojo vardą, kaip
aprašyta 211 puslapyje. Autorių teisių turėtojų vardai negali būti
ilgesni nei 54 ženklai.
• Attach copyright information (pridėti informaciją
apie autorių teises): nustatykite šią parinktį, jei
norite prie visų tolesnių nuotraukų pridėti
informaciją apie autorių teises. Funkciją
Attach copyright information (pridėti
informaciją apie autorių teises) galima
įjungti arba išjungti ją pažymint ir
paspaudžiant 2. Pasirinkę pageidaujamą nustatymą, spustelėkite J,
kad išeitumėte.
D Informacija apie autorių teises
Siekdami išvengti neleistino autoriaus arba autorių teisių turėtojo vardų
naudojimo, prieš paskolindami arba perduodami fotoaparatą kitam asmeniui,
atsisakykite nustatytos parinkties Attach copyright information (pridėti
informaciją apie autorių teises) ir išvalykite laukus Artist (autorius) bei
Copyright (autorių teisės). Nikon neprisiima atsakomybės už žalą ar ginčus,
galinčius kilti dėl parinkties Copyright information (informacija apie autorių
teises) naudojimo.
212 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Beep (garsinis signalas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Pasirinkite tono aukštį (High (aukštas) arba Low (žemas)), taikomą
garsiniam signalui, suskambančiam fotoaparatui sufokusavus, taip pat –
kai įjungtas automatinio laikmačio arba nuotolinio valdymo režimas.
Kad garsinis signalas neskambėtų, nustatykite parinktį Off (išjungta).
Apie esamą parinktį pranešama
informaciniame ekrane: kai garsinis signalas
įjungtas, rodoma piktograma 3, kai išjungtas –
2.
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Sumažinkite mirgėjimą ir juostų atsiradimą, kai fotografuojate įjungę
tiesioginės peržiūros režimą (0 39) arba filmuojate (0 138) šviečiant
fluorescencinėms ar gyvsidabrio garų lempoms. Nurodykite Auto
(automatinis), kad fotoaparatas automatiškai parinktų tinkamą dažnį,
arba rankiniu būdu nustatykite dažnį, kad jis atitiktų vietinio kintamosios
srovės elektros tinklo dažnį.
A Mirgėjimo mažinimas
Jei parinktis Auto (automatinis) neleidžia pasiekti pageidaujamų rezultatų ir
nežinote, koks vietinio elektros tiekimo tinklo dažnis, išbandykite abi parinktis
(50 ir 60 Hz) ir palikite tą, kurios rezultatai geresni. Mirgėjimo mažinimo funkcija
gali neužtikrinti pageidaujamų rezultatų, jei objektas itin šviesus. Tokiu atveju
reikia parinkti režimą A arba M, nustatyti mažesnę diafragmą (didesnį f skaičių) ir
tik tada įjungti tiesioginės peržiūros režimą. Atminkite, kad mirgėjimo mažinimo
funkcija neveikia, kai esant įjungtam režimui M nustatoma parametro Movie
settings (filmo nustatymai) > Manual movie settings (rankiniai filmo
nustatymai) parinktis On (įjungta) (0 142).
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 213
Buttons (mygtukai)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
❚❚ Assign Fn button (priskirti Fn mygtuką)
Parinkite, kokią funkciją atliks mygtukas Fn.
Fn mygtukas
Parinktis
Image quality/size
v (vaizdo kokybė/
dydis)
ISO sensitivity
w
(ISO jautrumas)
White balance
m (baltos spalvos
balansas)
Active D-Lighting
! (aktyvusis
D-Lighting)
Aprašymas
Nuspaudę Fn mygtuką, sukite komandų ratuką, kad
pasirinktumėte vaizdo kokybę ir dydį (0 84).
Nuspaudę Fn mygtuką, sukite komandų ratuką, kad
pasirinktumėte ISO jautrumą (0 93).
Nuspaudę Fn mygtuką, sukite komandų ratuką, kad
pasirinktumėte baltos spalvos balansą (tik esant
įjungtam režimui P, S, A arba M; 0 121).
Nuspaudę Fn mygtuką, sukite komandų ratuką, kad
nurodytumėte aktyviojo D-Lighting parinktį (tik
esant įjungtam režimui P, S, A arba M; 0 119).
214 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
❚❚ Assign AE-L/AF-L button (priskirti AE-L/AF-L mygtuką)
Parinkite, kokią funkciją atliks mygtukas
A (L).
A (L) mygtukas
Parinktis
AE/AF lock
B (AE/AF
fiksavimas)
AE lock only
C (tik AE
fiksavimas)
AE lock (Hold)
E (AE fiksavimas
(užlaikymas))
AF lock only
F (tik AF
fiksavimas)
A AF-ON
Aprašymas
Kol laikomas nuspaustas mygtukas A (L), veikia
židinio ir ekspozicijos fiksavimo funkcija.
Kol laikomas nuspaustas mygtukas A (L), veikia
ekspozicijos fiksavimo funkcija.
Nuspaudus mygtuką, A (L), užfiksuojama ekspozicija.
Ji lieka užfiksuota, kol mygtukas nepaspaudžiamas antrą
kartą arba nesibaigia budėjimo laikmačio laikas.
Kol laikomas nuspaustas mygtukas A (L), veikia
židinio fiksavimo funkcija.
Nuspaudus mygtuką A (L), pradedama automatiškai
fokusuoti.
❚❚ Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo mygtuko AE-L funkcija)
Pasirinkus On (įjungta), ekspozicija bus fiksuojama iki pusės paspaudus
užrakto atleidimo mygtuką.
❚❚ AF activation (AF įjungimas)
Pasirinkite, ar fotoaparatas fokusuos, kai paspausite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką.
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 215
Rangefinder (tolimatis)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Nustatykite parinktį On (įjungta), kad fokusuodami rankiniu būdu
galėtumėte spręsti pagal ekspozicijos rodiklio rodmenis, ar vaizdas
fotoaparate sufokusuotas tinkamai (0 81; atminkite kad ši funkcija
neveikia esant įjungtam fotografavimo režimui M, nes tada ekspozicijos
rodiklis rodo, ar objektas tinkamai eksponuojamas).
Indikacija
Aprašymas
Objektas sufokusuotas.
Fokusavimo taškas yra šiek tiek arčiau nei objektas.
Fokusavimo taškas yra gerokai arčiau nei objektas.
Fokusavimo taškas yra šiek tiek toliau nei objektas.
Fokusavimo taškas yra gerokai toliau nei objektas.
Fotoaparatui nepavyksta nustatyti tinkamo židinio.
A Elektroninio tolimačio naudojimas
Elektroniniam tolimačiui reikia objektyvo su ne mažesne kaip f/5,6 diafragma.
Norimų rezultatų gali nepavykti pasiekti tokiais atvejais, kai fotoaparatas
nesugeba sufokusuoti automatinio fokusavimo režimu (0 72). Elektroninis
tolimatis neveikia įjungus tiesioginės peržiūros režimą.
216 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Manual focus ring in AF mode (rankinio fokusavimo žiedas
esant įjungtam režimui AF)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Šis meniu elementas rodomas tik prijungus šiai funkcijai pritaikytą
objektyvą. Nustačius parinktį Enable (įjungti), galima fokusuoti rankiniu
būdu naudojant objektyvo fokusavimo žiedą, nors fotoaparate įjungtas
automatinio fokusavimo režimas. Ši funkcija vadinama automatiniu
fokusavimu su rankiniu valdymu (M/A). Paspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką, kad fotoaparatas sufokusuotų vaizdą, ir
neatleisdami mygtuko suderinkite židinį sukdami fokusavimo žiedą. Jei
prireiktų dar kartą sufokusuoti vaizdą automatiškai, nukelkite pirštą nuo
užrakto atleidimo mygtuko ir vėl paspauskite jį iki pusės. Jei reikia, kad
fokusuoti rankiniu būdu naudojant objektyvo fokusavimo žiedą būtų
neįmanoma, kai fotoaparate įjungtas automatinio fokusavimo režimas,
nustatykite parinktį Disable (išjungti).
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 217
File number sequence (failų numerių seka)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Kai padaroma nuotrauka, fotoaparatas suteikia failui pavadinimą,
padidindamas vienetu paskutinį naudotą failų numerį. Šia parinktimi
nustatoma, ar failų numeracija tęsiama nuo paskutinio naudoto
numerio, kai sukuriamas naujas aplankas, formatuojama arba į
fotoaparatą įdedama nauja atminties kortelė.
Parinktis
Aprašymas
Sukūrus naują aplanką, suformatavus atminties kortelę ar į
fotoaparatą įdėjus naują atminties kortelę, failų numeracija tęsiama
nuo paskutinio naudoto numerio arba nuo didžiausio numerio
On
tame aplanke (atsižvelgiant į tai, kuris iš jų yra didesnis). Jei
(įjungta)
nuotrauka padaroma, kai esamame aplanke yra nuotrauka Nr. 9999,
automatiškai sukuriamas naujas aplankas, o failų numeracija
pradedama iš naujo, nuo 0001.
Jei sukuriamas naujas aplankas, suformatuojama atminties kortelė
arba į fotoaparatą įdedama nauja atminties kortelė, failų numeracija
Off
pradedama nuo 0001. Atminkite: jei aplanke esant 999
(išjungta)
nuotraukoms padaroma dar viena, automatiškai sukuriamas naujas
aplankas.
Kaip ir nurodžius On (įjungta), skirtumas tik tas, kad kitai
Reset
nuotraukai priskirtas numeris bus sudarytas pridedant vieną skaičių
(nustatyti
prie didžiausio failų numerio esamame aplanke. Jei aplankas
iš naujo)
tuščias, failų numeracija vėl pradedama nuo 0001.
D File number sequence (failų numerių seka)
Jei dabartinio aplanko numeris yra 999 ir jame yra 999 nuotraukos arba
nuotrauka Nr. 9999, užrakto atleidimo mygtukas išjungiamas ir daugiau
fotografuoti neleidžiama. Nustatykite parametro File number sequence (failų
numeravimo seka) parinktį Reset (nustatyti iš naujo) ir suformatuokite esamą
atminties kortelę arba įdėkite naują.
218 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Storage folder (laikymo aplankas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Parinkite aplanką, į kurį bus įrašomi vėliau užfiksuoti vaizdai.
❚❚ Aplankų parinkimas pagal aplanko numerį
1 Nurodykite Select folder by number (parinkti aplanką pagal
numerį).
Pažymėkite Select folder by number (parinkti aplanką pagal
numerį) ir spauskite 2.
2 Pasirinkite aplanko numerį.
Spauskite 4 arba 2, jei norite pažymėti skaitmenį, spauskite 1 arba
3, jei norite jį pakeisti. Jei aplankas tokiu numeriu jau yra, aplanko
numerio kairėje bus rodoma piktograma W, X arba Y:
• W : aplankas tuščias.
• X : dalis aplanko užpildyta.
• Y : aplanke yra 999 nuotraukos arba nuotrauka su numeriu 9999. Į
šį aplanką daugiau nuotraukų įrašyti negalima.
3 Įrašykite pakeistas vertes ir užverkite.
Paspauskite J, kad baigtumėte operaciją ir grįžtumėte į pagrindinį
meniu (norėdami užverti meniu neparinkę laikymo aplanko,
spauskite mygtuką G). Jei aplanko nurodytu numeriu dar nėra, bus
sukurtas naujas aplankas. Vėliau padarytos nuotraukos bus įrašomos
į parinktą aplanką, nebent jis būtų pilnas.
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 219
❚❚ Aplankų parinkimas iš sąrašo
1 Nurodykite Select folder from list
(parinkti aplanką iš sąrašo).
Pažymėkite Select folder from list
(parinkti aplanką iš sąrašo) ir
spauskite 2.
2 Pažymėkite aplanką.
Aplankui pažymėti spauskite 1 arba 3.
3 Parinkite pažymėtą aplanką.
Pažymėto aplanko parinkimui ir grįžimui į pagrindinį meniu
spauskite J. Vėliau padarytos nuotraukos bus įrašomos į parinktą
aplanką.
D Aplankų ir failų numeriai
Jei dabartinio aplanko numeris yra 999 ir jame yra 999 nuotraukos arba
nuotrauka numeriu 9999, užrakto atleidimo funkcija išjungiama ir fotografuoti
nebeleidžiama. Norėdami fotografuoti toliau, sukurkite aplanką numeriu, kuris
yra mažesnis nei 999, arba nurodykite jau esantį aplanką mažesniu numeriu nei
999 ir turintį mažiau nei 999 nuotraukas.
A Įsijungimo trukmė
Jei atminties kortelėje labai didelis failų arba aplankų skaičius, fotoaparatui
įsijungti reikės daugiau laiko.
220 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
File naming (failų pavadinimo suteikimas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Nuotraukos įrašomos failų pavadinimais, kuriuose yra raidės „DSC_“. Tuo
atveju, kai vaizde panaudota Adobe RGB spalvų erdvė (0 194), po
„DSC_“ rašomas keturženklis skaičius ir trijų raidžių plėtinys (pvz.,
„DSC_0001.JPG“). Parinktis File naming (failų pavadinimo suteikimas)
naudojama parinkti trims raidėms, kuriomis galima pakeisti failo
pavadinimo dalį „DSC“. Daugiau informacijos apie tai, kaip keisti failų
pavadinimus, rasite 211 puslapyje.
A Plėtiniai
Naudojami šie failų plėtiniai: „.NEF“ skirtas NEF (RAW) formato vaizdams, „.JPG“
skirtas JPEG vaizdams, „.MOV“ skirtas filmams, o „.NDF“ skirtas dulkių šalinimo
duomenims. Kiekvienoje nuotraukų poroje, įrašytoje esant vaizdo kokybės
parinkčiai NEF (RAW) + JPEG, NEF ir JPEG vaizdai turi tuos pačius pavadinimus ir
skiriasi tik plėtiniai.
Location data (buvimo vietos duomenys)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Suderinkite buvimo vietos duomenų nustatymus, kurie naudojami, kai
prie fotoaparato prijungiamas išmanusis prietaisas.
Parinktis
Aprašymas
Nustačius parinktį Yes (taip), buvimo vietos duomenys
Download from
priimami iš išmaniojo prietaiso ir pridedami prie
smart device
nuotraukų, kurios bus padarytos per kitas dvi valandas.
(atsisiųsti iš
Buvimo vietos duomenų gauti neįmanoma, jei
išmaniojo prietaiso) fotoaparatas išjungtas arba pasibaigęs budėjimo
laikmačio laikas.
Rodomi buvimo vietos duomenys, kuriuos siunčia
Position
išmanusis prietaisas (rodomi elementai priklauso nuo
(buvimo vieta)
prietaiso). Filmų duomenys atitinka gautuosius filmavimo
pradžioje.
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 221
Airplane mode (skrydžio režimas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Nustatykite parinktį Enable (įjungti), kad išjungtumėte Eye-Fi kortelių ir
Bluetooth belaidžio ryšio su išmaniaisiais prietaisais funkcijas.
Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo
prietaiso)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Suderinkite ryšio su išmaniaisiais prietaisais
nustatymus.
A Saugumas
Nors vienas iš šio gaminio pranašumų yra galimybė kitiems laisvai prisijungti ir
belaidžiu ryšiu keistis duomenimis jo veikimo diapazono ribose, nesiimant
saugumo priemonių, kyla toliau nurodytų pavojų:
• Duomenų vagystė: turintys kenkėjiškų ketinimų pašaliniai asmenys gali perimti
belaidžiu ryšiu perduodamus duomenis ir pavogti naudotojo ID, slaptažodžius
bei kitus asmens duomenis.
• Neteisėta prieiga: pašaliniai asmenys gali gauti prieigą prie tinklo ir pakeisti
duomenis arba imtis kitų kenkėjiškų veiksmų. Atminkite, kad dėl belaidžių
tinklų struktūros tam tikromis specializuotomis atakomis įmanoma gauti
neteisėtą prieigą, net jei bus įjungta apsauga.
222 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą
(automatiškai))
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Jei nustatyta parinktis On (įjungta), naujos nuotraukos automatiškai
siunčiamos į išmanųjį prietaisą (jei fotoaparato ir išmaniojo prietaiso
ryšys kol kas nesudarytas, nuotraukos bus pažymėtos siuntimui ir
išsiųstos kitą kartą, kai bus sudarytas belaidis ryšys). Filmų nusiųsti
neleidžiama.
A Siunčiamų vaizdų ženklinimas
Vienu kartu galima pažymėti ne daugiau kaip 1 000 siunčiamų nuotraukų.
Prieš keisdami siuntimui pažymėtų nuotraukų įvertį, nustatykite parametro
Bluetooth > Network connection (ryšys su tinklu) parinktį Disable (išjungti)
arba išjunkite belaidžio ryšio funkciją, nustatydami parametro Airplane mode
(skrydžio režimas) parinktį Enable (įjungti).
Bluetooth
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Peržiūrėkite susietų prietaisų sąrašą ir suderinkite išmaniųjų prietaisų
prijungimo nustatymus.
Parinktis
Aprašymas
Network connection
Įjungiama arba išjungiama Bluetooth funkcija.
(ryšys su tinklu)
Paired devices
Peržiūrėkite susietų prietaisų sąrašą.
(susieti prietaisai)
Nustatykite parinktį Off (išjungta), jei norite pristabdyti
Send while off
duomenų perdavimą belaidžiu ryšiu, kol fotoaparatas
(siųsti išjungus)
išjungtas arba pasibaigęs budėjimo laikmačio laikas.
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 223
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Ši parinktis rodoma tik tada, kai fotoaparate yra Eye-Fi atminties kortelė
(įsigyjama atskirai iš kitų tiekėjų). Nustatykite parinktį Enable (įjungti),
kad galėtumėte siųsti nuotraukas į iš anksto nustatytą įrašymo vietą.
Atminkite, kad nuotraukos nesiunčiamos, jei signalas yra nepakankamai
stiprus. Prieš siųsdami nuotraukas per Eye-Fi, nustatykite parametrų
Airplane mode (skrydžio režimas) (0 222) ir Bluetooth > Network
connection (ryšys su tinklu) (0 223) parinktį Disable (išjungti).
Laikykitės visų vietinių įstatymų dėl belaidžio ryšio prietaisų ir
nustatykite parinktį Disable (išjungti) ten, kur belaidžius prietaisus
naudoti draudžiama.
D Eye-Fi kortelės
Eye-Fi kortelės gali skleisti belaidžius signalus, kai nustatyta parinktis Disable
(išjungti). Kai nustatoma parinktis Disable (išjungti), ekrane rodoma
piktograma g, reiškianti, kad fotoaparatas negali valdyti Eye-Fi kortelės (0 291).
Išjunkite fotoaparatą ir išimkite kortelę.
Jei naudojate Eye-Fi kortelę, nustatykite parametro Auto off timers
(automatinio išjungimo laikmačiai) > Standby timer (budėjimo laikmatis)
parinktimi ilgesnę trukmę.
Žr. su Eye-Fi kortele pateiktą vadovą ir visais klausimais kreipkitės į gamintoją.
Naudojant fotoaparatą galima įjungti ir išjungti Eye-Fi korteles, tačiau jis gali būti
nepritaikytas kitoms Eye-Fi funkcijoms.
D Skrydžio režimas (0 222)
Jei įjungiamas skrydžio režimas, išsijungia Eye-Fi perkėlimo funkcija. Eye-Fi
perkėlimui atnaujinti nustatykite parametro Airplane mode (skrydžio režimas)
parinktį Disable (išjungti) ir tik tada nustatykite parametro Eye-Fi upload
(Eye-Fi perkėlimas) parinktį Enable (įjungti).
224 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Kai įdėta Eye-Fi kortelė, jos būseną rodo
informaciniame ekrane esanti piktograma:
• d: Eye-Fi perkėlimo funkcija išjungta.
• e: Eye-Fi perkėlimo funkcija įjungta, tačiau
nėra siųstinų nuotraukų.
• f (šviečia): Eye-Fi perkėlimo funkcija
įjungta, laukiama perkėlimo pradžios.
• f (animuota): Eye-Fi perkėlimo funkcija
įjungta, duomenys perkeliami.
• g: klaida – fotoaparatas negali valdyti Eye-Fi kortelės. Jei vaizdo
ieškiklyje atsiranda mirksinti indikacija (, patikrinkite, ar Eye-Fi
kortelės integruota programinė įranga yra naujausios versijos. Jei
atnaujinus kortelės integruotą programinę įrangą klaida neišnyksta,
įdėkite kitą kortelę arba suformatuokite kortelę fotoaparate, prieš tai
nukopijavę visas joje esančias nuotraukas į kompiuterį ar kitą
atminties įtaisą. Jei indikacija ( nemirksi, galima įprastai
fotografuoti, tačiau gali nepavykti pakeisti Eye-Fi nustatymų.
A Tinkamos Eye-Fi kortelės
Kai kurių kortelių gali nepavykti įsigyti kai kuriose valstybėse ar regionuose.
Daugiau informacijos teiraukitės gamintojo. Eye-Fi kortelės skirtos naudoti tik
tose šalyse, kuriose jos įsigyjamos. Atnaujinkite Eye-Fi kortelės integruotą
programinę įrangą įdiegdami naujausią jos versiją.
Conformity marking (atitikties ženklinimas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Peržvelkite rinkinį standartų, kuriuos atitinka fotoaparatas.
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 225
Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant
tuščiam lizdui)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Jei nustatyta parinktis Release locked (atleidimo funkcija
užblokuota), užrakto atleidimo mygtukas įjungiamas tik tada, kai į
fotoaparatą įdedama atminties kortelė. Nustačius parinktį Enable
release (įjungti atleidimą), užraktas gali būti atleidžiamas, kai nėra
įdėtos atminties kortelės, nors ir neįrašomos jokios nuotraukos (tačiau
jos rodomos ekrane demonstraciniu režimu).
Reset all settings (atkurti visus nustatymus)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Visų nustatymų, išskyrus Language (kalba), Time zone and date (laiko
juosta ir data) ir režimo g, parinktys pakeičiamos numatytosiomis
reikšmėmis (0 190, 192, 201). Taip pat atkuriama informacija apie
autorių teises, vaizdo komentarai ir kiti naudotojo įvesti įrašai. Naudokite
šią parinktį atsargiai. Atkūrus nustatymus, grąžinti ankstesnes vertes bus
įmanoma tik rankiniu būdu atskirai derinant kiekvieną paveiktą
elementą.
Firmware version (integruotos programinės įrangos
versija)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Peržiūrėkite šiame fotoaparate naudojamos integruotos programinės
įrangos versiją.
226 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
Retušavimo meniu atverti paspauskite G ir parinkite kortelę
N (retušavimo meniu).
G mygtukas
Retušavimo meniu parinktys
Retušavimo meniu parinktys naudojamos kurti apkarpytoms arba
retušuotoms esamų nuotraukų kopijoms. Retušavimo meniu rodomas,
tik jei fotoaparate yra atminties kortelė su nuotraukomis.
0
Parinktis
0
NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) apdorojimas)
Trim (apkarpyti)
k
1 Resize (keisti dydį)
i D-Lighting
232
233
235
Quick retouch (greitasis
retušavimas)
Red-eye correction
j (raudonų akių efekto
koregavimas)
e Straighten (tiesinti)
Distortion control
(
(iškraipymo valdymas)
Perspective control
r
(perspektyvos valdymas)
Fisheye (180 laipsnių
)
matymo kampo objektyvas)
m Filter effects (filtrų efektai)
2
230
236
236
237
237
238
238
Parinktis
l Monochrome (vienspalvis)
Image overlay (vaizdo
perdengimas)
Color outline (spalvos
q
kontūras)
Photo illustration
U
(nuotraukos iliustracija)
Color sketch (spalvotas
g
eskizas)
Miniature effect
u
(miniatiūros efektas)
Selective color (atrankinė
3
spalva)
) Painting (paveikslas)
f Edit movie (montuoti filmą)
Side-by-side comparison
p
(greta esančių palyginimas) *
o
0
240
241
243
244
244
245
246
248
146
249
239
* Įmanoma naudoti, tik jeigu retušavimo meniu atveriamas paspaudžiant P ir
parenkant Retouch (retušuoti), kol viso kadro rodinyje pateikiamas retušuotas
vaizdas arba jo originalas.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 227
Retušuotų kopijų kūrimas
Kaip sukurti retušuotą kopiją:
1 Atverkite retušavimo parinktis.
Pažymėkite norimą retušavimo meniu
elementą ir spauskite 2.
2 Pasirinkite nuotrauką.
Pažymėkite nuotrauką ir spustelėkite J
(jei norite peržiūrėti pažymėtą nuotrauką
per visą ekraną, nuspauskite ir palaikykite
mygtuką X).
A Retušavimas
Fotoaparate gali nepavykti atverti arba retušuoti kitais prietaisais sukurtų
vaizdų. Jei vaizdas įrašytas esant nustatytai vaizdo kokybės parinkčiai
NEF (RAW) + JPEG (0 84), retušavimo parinktys taikomos tik RAW kopijai.
3 Nustatykite retušavimo parinktis.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje apie pasirinktą elementą. Jei
norite išeiti nesukurdami retušuotos kopijos, spauskite G.
4 Sukurkite retušuotą kopiją.
Spustelėkite J, kad sukurtumėte
retušuotą kopiją. Retušuotos kopijos
žymimos piktograma Z (išskyrus
informacijos apie nuotrauką puslapyje, kai
parinktas rodinys „tik vaizdas“ (0 156)).
228 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
A Retušuotų kopijų kūrimas atkūrimo metu
Kad sukurtumėte viso kadro atkūrimo rodinyje (0 152) atvertos nuotraukos
retušuotą kopiją, spustelėkite P, pažymėkite Retouch (retušuoti), paspauskite
2 ir nurodykite retušavimo parinktį (Image overlay (vaizdo perdengimas)
nepasiekiama).
A Kopijų retušavimas
Daugelį parinkčių galima pritaikyti kopijoms, sukurtoms naudojant kitas
retušavimo parinktis, nors kiekviena parinktis gali būti pritaikoma tik vieną kartą
(išskyrus Image overlay (vaizdo perdengimas) ir Edit movie (montuoti
filmą) > Choose start/end point (pasirinkti pradžios/pabaigos tašką)).
Atminkite: dėl daugkartinio redagavimo gali sumažėti detalumas. Parinktys,
kurių negalima panaudoti esamam vaizdui redaguoti, yra pilkos ir jų parinkti
neįmanoma.
A Vaizdo kokybė ir dydis
Kopijos būna tokio paties dydžio kaip originalai, išskyrus atvejus, kai jos
sukuriamos naudojant parinktį Trim (apkarpyti) ir Resize (keisti dydį). Iš
NEF (RAW) formato vaizdų sukuriamos kopijos įrašomos kaip dideli aukštos
kokybės JPEG vaizdai.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 229
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Kurkite NEF (RAW) formato nuotraukų JPEG kopijas.
1 Pasirinkite NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) apdorojimas).
Retušavimo meniu pažymėkite NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) apdorojimas) ir
spauskite 2, kad būtų atvertas tik su šiuo
fotoaparatu sukurtų NEF (RAW) formato
nuotraukų parinkimo sąrašo dialogo
langas.
2 Pasirinkite nuotrauką.
Nuotraukai pažymėti naudokite kryptinį
valdiklį (norėdami peržiūrėti pažymėtą
nuotrauką per visą kadrą, paspauskite ir
laikykite paspaudę mygtuką X).
Paspausdami J, pasirinkite pažymėtą
nuotrauką ir pereikite prie kito veiksmo.
230 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
3 Parinkite JPEG kopijos nustatymus.
Suderinkite toliau pateiktus nustatymus. Atminkite, kad baltos
spalvos balanso ir vinjetės kontrolės funkcijų neįmanoma naudoti
nuotraukose, kurios buvo sukurtos taikant vaizdo perdengimo efektą
(0 241). Be to, ekspozicijos kompensavimo poveikis gali skirtis nuo
to, kurio buvo galima tikėtis darant nuotrauką.
Vaizdo kokybė (0 84)
Vaizdo dydis (0 86)
Baltos spalvos balansas (0 121)
Ekspozicijos kompensavimas (0 115)
Picture Control (0 132)
Didelio ISO jautrumo triukšmo
mažinimas
Spalvų erdvė (0 194)
Vinjetės kontrolė (0 195)
D-Lighting (0 235)
4 Nukopijuokite nuotrauką.
Pažymėkite EXE (vykdyti) ir spustelėkite
J, kad sukurtumėte pasirinktos
nuotraukos JPEG kopiją. Jei norite išeiti
nuotraukos nenukopijavę, spustelėkite
mygtuką G.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 231
Trim (apkarpyti)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite apkarpytą pasirinktos nuotraukos
kopiją. Parinkta nuotrauka rodoma su
pasirinkta apkarpoma sritimi, pažymėta
geltonai. Sukurkite apkarpytą kopiją, kaip
aprašyta tolesnėje lentelėje.
Funkcija
Padidinti
apkarpomą sritį
Sumažinti
apkarpomą sritį
Veiksmas
X
W (Q)
Aprašymas
Apkarpomai sričiai padidinti spauskite X.
Apkarpomai sričiai sumažinti spauskite W (Q).
Pakeisti
apkarpomos srities
kraštinių santykį
Kraštinių santykiui parinkti sukite komandų
ratuką.
Nustatyti
apkarpomos srities
vietą
Kryptiniu valdikliu nustatykite apkarpomos srities
vietą. Nuspauskite ir palaikykite, kad greitai
perkeltumėte apkarpomą sritį į pageidaujamą
vietą.
Sukurti kopiją
Įrašykite apkarpytą kopiją į atskirą failą.
A Vaizdo dydis
Kopijos dydis priklauso nuo apkarpomos srities dydžio ir kraštinių santykio. Jis
rodomas apkarpymo rodinio viršutiniame kairiajame kampe.
A Apkarpytų kopijų peržiūra
Peržiūrint apkarpytas kopijas, gali neveikti didinimo atkuriant funkcija.
A Taip pat žiūrėkite
Informacijos apie tai, kaip apkarpyti nuotraukas didinimo atkuriant metu, rasite
166 puslapyje.
232 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
Resize (keisti dydį)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Kurkite mažas nuotraukų kopijas.
1 Pasirinkite Resize (keisti dydį).
Parinktų vaizdų dydžiui pakeisti
pažymėkite retušavimo meniu elementą
Resize (keisti dydį) ir spauskite 2.
2 Pasirinkite dydį.
Pažymėkite Choose size (pasirinkti dydį)
ir spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 233
3 Pasirinkite nuotraukas.
Pažymėkite Select image (pasirinkti
vaizdą) ir spauskite 2.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite nuotraukas
ir spustelėkite mygtuką W (Q), kad
parinktumėte arba atšauktumėte
parinkimą (jei norite peržiūrėti pažymėtą
nuotrauką per visą ekraną, nuspauskite ir
palaikykite mygtuką X). Pasirinktos
nuotraukos pažymimos piktograma 1.
W (Q) mygtukas
Pasirinkę paspauskite J.
4 Įrašykite pakeisto dydžio kopijas.
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.
Pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J, kad
būtų įrašytos pakeisto dydžio kopijos.
A Pakeisto dydžio kopijų peržiūra
Peržiūrint pakeisto dydžio kopijas, gali neveikti didinimo atkuriant funkcija.
234 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
D-Lighting
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
D-Lighting pašviesina šešėlius, todėl ši funkcija ypač tinka tamsioms ar
foninio apšvietimo nuotraukoms.
Prieš
D-Lighting
(U Portrait (portretas)
išjungta)
D-Lighting
(M Portrait (portretas)
įjungta)
Spausdami 4 arba 2, pasirinkite atliekamos korekcijos dydį. Efektą
galima peržiūrėti redagavimo rodinyje. Paspauskite J, kad
nukopijuotumėte nuotrauką.
❚❚ Portrait (portretas)
Šiai parinkčiai įjungti arba išjungti pažymėkite
Portrait (portretas) ir spauskite 2. Kai
parinktis Portrait (portretas) įjungta,
fotoaparatas taiko D-Lighting tik žmonių
portretams. Pašviesinti įmanoma daugiausia
tris tokius objektus. Fonas nekoreguojamas,
todėl galutinis efektas primena tą, kuris
gaunamas naudojant atšvaitą.
A Portreto asmenys
Fotoaparatas automatiškai parenka daugiausia tris portreto objektus ir pritaiko
jiems funkciją D-Lighting (atminkite, kad portreto D-Lighting efekto neįmanoma
pritaikyti nuotraukoms, padarytoms esant nustatytai atkūrimo meniu parametro
Auto image rotation (automatinis vaizdo sukimas) parinkčiai Off (išjungta);
0 188). Atsižvelgiant į kompoziciją ir asmenų pozas, gali nepavykti pasiekti
pageidaujamų rezultatų. Jei jūs nepatenkinti rezultatais, atžymėkite elementą
Portrait (portretas).
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 235
Quick retouch (greitasis retušavimas)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Kurkite nuotraukų kopijas, padidindami jų
sodrumą ir kontrastą. D-Lighting taikomas, kai
norima pašviesinti tamsius objektus arba
objektus su foniniu apšvietimu.
Spausdami 4 arba 2, pasirinkite koregavimo
intensyvumą. Paspauskite J, kad
nukopijuotumėte nuotrauką.
Red-eye correction (raudonų akių efekto koregavimas)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Ši funkcija naudojama blykstės sukeltam „raudonų akių“ efektui
koreguoti. Ją galima taikyti tik nuotraukoms, darytoms su blykste.
Nuotrauką, parinktą raudonų akių efekto koregavimui atlikti, galima
peržvelgti redagavimo rodinyje. Patikrinkite raudonų akių efekto
koregavimo rezultatus ir spustelėkite mygtuką J, kad sukurtumėte
kopiją. Atminkite, kad raudonų akių koregavimo funkcija gali ne visada
duoti norimų rezultatų, o kartais ji gali būti pritaikoma vaizdo dalims,
kuriose raudonų akių efekto nėra, todėl prieš tęsdami atidžiai
peržiūrėkite vaizdą.
236 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
Straighten (tiesinti)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite pasirinkto vaizdo ištiesintą kopiją.
Spauskite 2, kad pasuktumėte vaizdą pagal
laikrodžio rodyklę iki 5 laipsnių (maždaug kas
0,25 laipsnio), arba 4, jei norite pasukti
nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę (atminkite:
vaizdo kraštai bus apkarpyti, kad kopija būtų
stačiakampė). Retušuotai kopijai įrašyti
spauskite J.
Distortion control (iškraipymo valdymas)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Kurkite kopijas su mažesniu periferiniu
iškraipymu. Parinkite Auto (automatinis), kad
fotoaparatas galėtų automatiškai pataisyti
iškraipymus, o tada patikslinkite kryptiniu
valdikliu arba parinkite Manual (rankinis),
kad sumažintumėte iškraipymus rankiniu
būdu (atminkite, kad parinkties Auto
(automatinis) neįmanoma naudoti su nuotraukomis, padarytomis
taikant automatinę iškraipymų kontrolę, žr. p. 196).
Cilindro pavidalo iškraipymams sumažinti spauskite 2, o įgaubtiesiems
iškraipymams sumažinti spauskite 4 (atminkite: kuo intensyviau
koreguojami iškraipymai, tuo daugiau apkarpomi nuotraukos kraštai).
Retušuotai kopijai įrašyti spauskite J.
D Automatinis režimas
Režimas Auto (automatinis) skirtas nuotraukoms, padarytoms naudojant E ir G
tipo objektyvus (išskyrus 180 laipsnių matymo kampo ir tam tikrus kitus
objektyvus). Nėra garantijos, kad su kitais objektyvais pavyks pasiekti gerų
rezultatų.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 237
Perspective control (perspektyvos valdymas)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Kurkite kopijas, kuriose būtų sumažintas
perspektyvos efektas, atsirandantis
fotografuojant aukštus objektus nuo žemės.
Naudokite kryptinį valdiklį, kad suderintumėte
perspektyvą (atkreipkite dėmesį, kad
pasirinkus didesnį perspektyvos valdymo
poveikį bus apkarpyta daugiau nuotraukos
kraštų). Retušuotai kopijai įrašyti spauskite J.
Prieš
Po
Fisheye (180 laipsnių matymo kampo objektyvas)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Kurkite kopijas, panašias į nuotraukas,
padarytas naudojant 180 laipsnių matymo
kampo objektyvą. Spauskite 2, kad
padidintumėte efekto intensyvumą (kartu
padidinama apkarpymo apimtis vaizdo
kraštuose), arba spauskite 4, kad
sumažintumėte. Retušuotai kopijai įrašyti
spauskite J.
238 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
Filter effects (filtrų efektai)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Baigę derinti filtrų efektus pagal tolimesnį aprašymą, paspauskite J
nuotraukai nukopijuoti.
Parinktis
Skylight
(dangaus
šviesa)
Warm filter
(šiltų spalvų
filtras)
Aprašymas
Sukuriamas natūralaus apšvietimo
filtro efektas ir nuotrauka atrodo
ne tokia mėlyna.
Sukuriama kopija su šiltų tonų
filtrų efektais, kurie suteikia kopijai
„šiltą“ raudoną atspalvį.
Šviesos šaltiniams priskirkite
žvaigždinių efektų.
• Number of points (taškų skaičius):
rinkitės keturis, šešis ar aštuonis.
• Filter amount (filtro veikimo
Cross screen
stiprumas): rinkitės šviesos šaltinių
(kryžminis
ryškumą.
filtras)
• Filter angle (filtro kampas): rinkitės
taškų kampą.
• Length of points (taškų ilgis): rinkitės taškų ilgį.
• Confirm (patvirtinti): peržiūrėkite filtro efektus. Spauskite X,
norėdami peržiūrėti kopiją per visą kadrą.
• Save (įrašyti): sukurkite retušuotą kopiją.
Pridėkite švelnaus filtro efektą.
Spauskite 4 arba 2, kad
pasirinktumėte filtro intensyvumą.
Soft
(minkštas)
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 239
Monochrome (vienspalvis)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Nuotraukas galima kopijuoti taikant šias
parinktis: Black-and-white (nespalvota),
Sepia (sepija) arba Cyanotype (nespalvota
su žydru atspalviu).
Pasirinkus Sepia (sepija) arba Cyanotype
(nespalvota su žydru atspalviu), ekrane
rodomas pasirinktos nuotraukos peržiūros
vaizdas. Norėdami padidinti spalvos sodrumą,
spauskite 1, o norėdami sumažinti – 3.
Spauskite J, kad sukurtumėte vienspalvę
kopiją.
Didinti sodrumą
Mažinti sodrumą
240 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
Image overlay (vaizdo perdengimas)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Vaizdo perdengimo metu sujungiamos dvi esamos NEF (RAW) formato
nuotraukos, sukuriant vieną vaizdą, kuris įrašomas atskirai nuo originalų.
Rezultatai, gauti naudojant RAW duomenis iš fotoaparato vaizdo jutiklio,
yra pastebimai geresni už perdengtas nuotraukas, sukurtas vaizdų
rengyklėmis. Nauja nuotrauka įrašoma taikant esamus vaizdo kokybės ir
dydžio nustatymus. Prieš kurdami perdengtą vaizdą, nustatykite vaizdo
kokybę ir dydį (0 84, 86; galimos visos parinktys). NEF (RAW) kopijai
sukurti nustatykite vaizdo kokybės parinktį NEF (RAW).
+
1 Pasirinkite Image overlay (vaizdo
perdengimas).
Retušavimo meniu pažymėkite Image
overlay (vaizdo perdengimas) ir
spauskite 2.
Atveriamas dešinėje iliustruojamas
dialogo langas, kuriame pažymėtas
elementas Image 1 (1 vaizdas). Šiuo
fotoaparatu padarytų NEF (RAW)
nuotraukų sąrašui atverti spauskite J.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 241
2 Pasirinkite pirmąjį vaizdą.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite pirmąją
perdengimo nuotrauką. Pažymėtai
nuotraukai peržiūrėti viso kadro rodinyje
spauskite ir laikykite mygtuką X. Spauskite
J, kad parinktumėte pažymėtą nuotrauką
ir grįžtumėte į peržiūros rodinį.
3 Pasirinkite antrąjį vaizdą.
Pasirinktas vaizdas bus rodomas kaip Image 1 (1 vaizdas).
Pažymėkite Image 2 (2 vaizdas) ir paspauskite J. Tada pasirinkite
antrą nuotrauką, kaip aprašyta 2 veiksmo skiltyje.
4 Suderinkite ekspozicijos prieaugį.
Pažymėkite Image 1 (1 vaizdas) arba
Image 2 (2 vaizdas) ir optimizuokite
perdengimo ekspoziciją spausdami 1
arba 3, kad parinktumėte ekspozicijos
prieaugio vertes nuo 0,1 iki 2,0. Tą patį
atlikite ir su antruoju vaizdu. Numatytoji
vertė yra 1,0. Parinkite 0,5, kad perpus sumažintumėte ekspozicijos
prieaugį, arba 2,0, kad jį padvigubintumėte. Ekspozicijos prieaugio
rezultatas matomas stulpelyje Preview (peržiūra).
5 Peržiūrėkite perdengimą.
Kompozicijai peržiūrėti, kaip iliustruojama
dešinėje, spauskite 4 arba 2, kad
nuvestumėte žymiklį į stulpelį Preview
(peržiūra), tada spauskite 1 arba 3, kad
pažymėtumėte parinktį Overlay
(perdengimas), ir galiausiai spauskite J
(atminkite, kad spalvos ir šviesumas peržiūros rodinyje gali skirtis nuo
galutinio vaizdo). Perdengimui įrašyti neatveriant peržiūros rodinio
parinkite Save (įrašyti). Jei norite grįžti į 4 veiksmą ir parinkti kitas
nuotraukas arba derinti ekspozicijos prieaugį, spauskite W (Q).
242 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
6 Įrašykite perdengimą.
Spauskite J, kai rodoma peržiūra, kad
įrašytumėte perdengimą. Sukūrus
perdengimą, gautasis vaizdas pateikiamas
ekrane viso kadro režimu.
D Vaizdo perdengimas
Perdengimui suteikiama ta pati informacija apie nuotrauką, kurią turėjo
nuotrauka, parinkta srityje Image 1 (1 vaizdas). Įrašant perdengimą, prie jo
pridedama esamo vaizdo pastaba, tačiau informacija apie autorių teises
nenukopijuojama.
Color outline (spalvos kontūras)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite kontūrines nuotraukų kopijas, kurias
galima naudoti kaip pagrindą paveikslams.
Retušuotai kopijai įrašyti spauskite J.
Prieš
Po
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 243
Photo illustration (nuotraukos iliustracija)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Paaštrinkite kontūrus ir supaprastinkite
spalvas, kad gautumėte plakato efektą.
Spauskite 2 arba 4 kontūrams pastorinti arba
paploninti. Retušuotai kopijai įrašyti
spauskite J.
Prieš
Po
Color sketch (spalvotas eskizas)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite nuotraukos kopiją, kuri primena
spalvotais pieštukais nupieštą eskizą.
Spauskite 1 arba 3 parinkčiai Vividness
(gyvumas) arba Outlines (kontūrai)
pažymėti ir spauskite 4 arba 2 jai pakeisti.
Gyvumą galima padidinti, kad spalvos būtų
sodresnės, arba sumažinti, kad jos būtų
išblukintos, su vienspalviu efektu, tuo tarpu kontūrus galima pastorinti
arba paploninti. Kai kontūrai storesni, spalvos būna sodresnės.
Retušuotai kopijai įrašyti spauskite J.
244 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
Miniature effect (miniatiūros efektas)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite kopiją, kuri atrodys kaip dioramos nuotrauka. Geriausiai tinka
nuotraukoms, padarytoms iš didelio aukščio. Sritis, kuri kopijoje bus
sufokusuota, nurodoma geltonu rėmeliu.
Funkcija
Pasirinkti
orientaciją
Pasirinkti
sufokusuotą
sritį
Pasirinkti
dydį
Sukurti
kopiją
Veiksmas
W (Q)
Aprašymas
Spustelėkite W (Q) sufokusuotos srities orientacijai
parinkti.
Jei efekto srities
orientacija yra horizontali,
spausdami 1 arba 3
nustatykite sufokusuotą
kopijos sritį nurodantį
rėmelį.
Sufokusuota sritis
Jei efekto srities
orientacija yra vertikali,
spausdami 4 arba 2
nustatykite sufokusuotą
kopijos sritį nurodantį
rėmelį.
Jei efekto sritis yra horizontali, spausdami 4 arba 2
parinkite aukštį.
Jei efekto sritis yra vertikali, spausdami 1 arba 3
parinkite plotį.
Sukurkite kopiją.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 245
Selective color (atrankinė spalva)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite kopiją, kurioje spalvoti būna tik parinkti atspalviai.
1 Pasirinkite Selective color (atrankinė
spalva).
Retušavimo meniu pažymėkite Selective
color (atrankinė spalva) ir spauskite 2.
2 Pasirinkite nuotrauką.
Pažymėkite nuotrauką ir spauskite J
(pažymėtai nuotraukai peržiūrėti viso
kadro rodinyje spauskite ir laikykite
mygtuką X).
3 Pasirinkite spalvą.
Kryptiniu valdikliu perkelkite žymiklį ant
objekto ir spustelėkite A (L), kad
pasirinktumėte objekto spalvą, kuri liks
galutinėje kopijoje (fotoaparatui gali būti
sunkiau aptikti nesodrias spalvas, todėl
rinkitės sodrią spalvą). Jei norite priartinti
nuotrauką, kad pasirinktumėte spalvą
tiksliau, spauskite X. Jei norite atitolinti,
spauskite W (Q).
246 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
A (L) mygtukas
Pasirinkta spalva
4 Pažymėkite spalvų diapazoną.
Spalvų diapazonas
Pasukite komandų ratuką, kad
pažymėtumėte pasirinktos
spalvos diapazoną.
5 Nurodykite spalvų diapazoną.
Spauskite 1 arba 3, kad padidintumėte
arba sumažintumėte diapazoną panašių
atspalvių, kurie bus įtraukti į galutinę
nuotrauką. Pasirinkite vertes nuo 1 iki 7.
Atminkite, kad nurodžius didesnę vertę
gali būti įtraukti kitų spalvų atspalviai.
6 Pasirinkite papildomas
spalvas.
Norint pasirinkti papildomas
spalvas, reikia komandų ratuko
pasukimu pažymėti antrąjį iš
trijų spalvų laukelių ekrano
viršuje ir pakartoti 3–5
veiksmus šiai spalvai parinkti.
Jei pageidaujate, pakartokite tą patį ir su trečiąja spalva. Pažymėtai
spalvai atžymėti spustelėkite O (visoms spalvoms pašalinti
nuspauskite O ir palaikykite; pasirodžius patvirtinimo dialogo langui,
pasirinkite Yes (taip)).
7 Įrašykite suredaguotą kopiją.
Paspauskite J, kad nukopijuotumėte
nuotrauką.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 247
Painting (paveikslas)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite kopiją, kurioje detalės ir spalvos
pabrėžiamos taip, kad susidarytų paveikslo
efektas. Retušuotai kopijai įrašyti spauskite J.
Prieš
248 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
Po
Side-by-side comparison (greta esančių palyginimas)
Palyginkite retušuotas kopijas su nuotraukų originalais. Ši parinktis
įmanoma tik tuo atveju, jei retušavimo meniu atveriamas paspaudžiant
mygtuką P ir parenkant Retouch (retušuoti), kol viso kadro rodinyje
atverta kopija arba originalas.
1 Pasirinkite nuotrauką.
Pasirinkite retušuotą kopiją (kuri pažymėta
piktograma Z) arba nuotrauką, kuri buvo
retušuota atvėrus ją viso kadro atkūrimo
rodinyje. Paspauskite P, pažymėkite
Retouch (retušuoti) ir spauskite 2.
P mygtukas
2 Pasirinkite Side-by-side comparison
(greta esančių palyginimas).
Retušavimo meniu pažymėkite Side-byside comparison (greta esančių
palyginimas) ir spauskite J.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 249
3 Palyginkite kopiją su originalu.
Kopijai sukurti naudotos
Pradinis vaizdas rodomas kairėje,
parinktys
retušuota kopija – dešinėje, o parinktys,
naudotos kuriant kopiją, pateikiamos
ekrano viršuje. Pradiniam vaizdui ir
retušuotai kopijai perjungti spauskite 4
arba 2. Pažymėtai nuotraukai peržiūrėti
viso kadro rodinyje nuspauskite ir
palaikykite mygtuką X. Jei kopija buvo
Pradinis
Retušuota
sukurta iš dviejų vaizdų, naudojant
vaizdas
kopija
funkciją Image overlay (vaizdo
perdengimas), spauskite 1 arba 3 kitam
pradiniam vaizdui peržiūrėti. Jei yra kelios esamo pradinio vaizdo
kopijos, spauskite 1 arba 3 kitoms kopijoms peržiūrėti. Spustelėkite
J, kad grįžtumėte į atkūrimo rodinį, kuriame bus atvertas pažymėtas
vaizdas.
D Greta esančių palyginimas
Pradinis vaizdas nebus rodomas, jei kopija buvo sukurta iš nuotraukos, kuri po to
buvo ištrinta arba kuri buvo apsaugota po to, kai buvo padaryta kopija (0 168).
250 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
m Paskutiniai nustatymai
Paskutinių nustatymų meniu atverti paspauskite G ir parinkite kortelę
m (paskutinių nustatymų meniu).
G mygtukas
Į paskutinių nustatymų meniu telpa 20
vėliausiai naudotų nustatymų. Spauskite 1
arba 3, jei norite pažymėti parinktį, o tada
spauskite 2, kad ją pasirinktumėte.
A Elementų trynimas iš paskutinių nustatymų meniu
Norėdami ištrinti elementą iš paskutinių nustatymų meniu, pažymėkite jį ir
spauskite mygtuką O. Bus pateiktas patvirtinimo dialogo langas. Dar kartą
paspauskite O, kad ištrintumėte pasirinktą elementą.
m Paskutiniai nustatymai 251
Techninės pastabos
Perskaitykite šį skyrių, kuriame rašoma apie suderinamus priedus,
fotoaparato valymą bei laikymą ir patariama, ką daryti, jei ekrane
rodomas klaidos pranešimas, arba jeigu kyla problemų naudojant
fotoaparatą.
Tinkami objektyvai
Tinkami objektyvai su procesoriais
Šio fotoaparato automatinio fokusavimo funkcija veikia tik su AF-P ir E
arba G tipo AF-S objektyvais. AF-S objektyvų pavadinimai prasideda
raidėmis AF-S, o AF-P objektyvų – raidėmis AF-P. Informacijos apie tai, kaip
atpažinti objektyvus pagal tipą (D, E, G arba su procesoriumi), rasite 253
puslapyje. Su kitais automatinio fokusavimo (AF) objektyvais
automatinio fokusavimo funkcija neveikia. Toliau pateikiamoje lentelėje
nurodytos funkcijos, kurias galima naudoti, kai su tam pritaikytais
objektyvais fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį:
Fotoaparato nustatymas
z
z
—
—
—
—
MF (su
elektroniniu
tolimačiu)
z
z
z
z
z6
z6
—
z8
—
z
AF
Objektyvas 1
E tipo objektyvas
G tipo AF-S/AF-P NIKKOR
G tipo AF NIKKOR
D tipo objektyvas
PC-E NIKKOR serija 4, 5
PC Mikro 85 mm f/2,8 D 7
Kiti AF NIKKOR (išskyrus
objektyvus, skirtus F3AF)
AI-P NIKKOR
Fotografavimo
režimas
Fokusavimo režimas
9
MF
M
Kiti
režimai
L
M
N
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z3
z
z3
z
z
z
—
z
—
z
z
z
—
z
z
z2
z2
z2
—
z2
z2
z
z3
—
—
—
z
z3
—
—
—
1 Laikoma, kad prijungus AF-S telekonverterį, bendroji diafragma bus f/5,6 arba didesnė.
2 Įjungus taškinio matavimo režimą matuojama parinktame fokusavimo taške (0 111).
3 Ekspozicijos rodiklis išjungtas.
252 Techninės pastabos
Matavimo
sistema
4
5
6
7
Sukant objektyvą PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED, jo slinkimo rankenėlė gali kliūti už fotoaparato korpuso.
Paslenkant ir (arba) pakreipiant objektyvą, pakeičiama ekspozicija.
Negalima naudoti su paslinkimo ar pakreipimo funkcija.
Pasiekti optimalią ekspoziciją pavyks tik tada, kai bus nustatyta didžiausia objektyvo diafragma ir jis bus
nepaslinktas ir nepakreiptas.
8 Jei objektyvais AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (naujuoju) arba
AF 28–85 mm f/3,5–4,5 maksimaliai priartinamas vaizdas, kai jie laikomi mažiausiu fokusavimo atstumu
nuo objekto, židinio daviklis (I) gali pasirodyti ir tuo atveju, jei vaizdas matiniame ieškiklio ekrane būna
nesufokusuotas. Prieš fotografuodami įsitikinkite, kad vaizdas ieškiklyje sufokusuotas.
9 Didžiausia diafragma f/5,6 arba didesnė.
• Jei filmuojama esant dideliam ISO jautrumui, automatinio fokusavimo
metu gali atsirasti linijų pavidalo triukšmo. Naudokite rankinio
fokusavimo arba židinio fiksavimo funkciją.
D IX NIKKOR objektyvai
IX NIKKOR objektyvų naudoti negalima. Jei bandysite prijungti IX NIKKOR
objektyvą, kyla pavojus sugadinti objektyvą arba fotoaparatą.
A Objektyvų su procesoriais ir G, E bei D tipo objektyvų atpažinimas
Objektyvus su procesoriumi galima atpažinti iš procesoriaus kontaktų, G, E ir D
tipo objektyvus – iš raidės, esančios ant objektyvo cilindro. G ir E tipo
objektyvuose nėra objektyvo diafragmos žiedo.
Procesoriaus kontaktai
Objektyvas su
procesoriumi
Diafragmos žiedas
G arba E tipo objektyvas
D tipo objektyvas
A D tipo objektyvai
D tipo objektyvus įmanoma naudoti tik įjungus fotoaparato režimą M. Pasirinkus
kitą režimą, išjungiama užrakto atleidimo funkcija. Diafragma reguliuojama
objektyvo diafragmos žiedu. Neįmanoma naudoti fotoaparato matavimo
sistemos ir blykstės valdymo funkcijos i-TTL.
Techninės pastabos 253
Tinkami objektyvai be procesoriaus
Objektyvus be procesoriaus įmanoma naudoti tik įjungus fotoaparato
režimą M. Pasirinkus kitą režimą, išjungiama užrakto atleidimo funkcija.
Diafragma reguliuojama objektyvo diafragmos žiedu. Neįmanoma
naudoti fotoaparato matavimo sistemos, blykstės valdymo funkcijos
i-TTL ir kitų funkcijų, veikiančių tik prijungus objektyvą su procesoriumi.
Kai kurių objektyvų be procesoriaus naudoti negalima. Žr. tolesnę temą
„Netinkami priedai ir objektyvai be procesorių“.
Fotoaparato nustatymas
Objektyvas/priedas
AI, AI modifikuoti NIKKOR arba E serijos
Nikon objektyvai
Ne AI objektyvai
Medicininis NIKKOR 120 mm f/4
Atspindimasis NIKKOR
PC NIKKOR
AI tipo telekonverteris
PB-6 dumplių fokusavimo priedas 6
Automatinio pailginimo žiedai (PK serijos
11A, 12 arba 13; PN-11)
AF
Fokusavimas
MF (su elektroniniu
tolimačiu)
—
z1
—
—
—
—
—
—
z1
—
MF
Režimas
Kiti
M
režimai
z
z2
—
z
—
z4
z5
z1
z
z
z
z
z
z
z2
z 2, 3
z2
z2
z2
z2
—
—
—
—
—
—
z1
z
z2
—
1 Didžiausia diafragma f/5,6 arba didesnė.
2 Ekspozicijos rodiklio naudoti negalima.
3 Galima naudoti, kai užrakto greitis yra vienu ar daugiau žingsnelių mažesnis už blykstės sinchronizacijos
greitį.
4 Negalima naudoti su paslinkimo ar pakreipimo funkcija.
5 Didžiausia efektyvioji diafragma f/5,6 arba didesnė.
6 Tvirtinkite statmenai (pritvirtintą galima naudoti gulsčiai).
254 Techninės pastabos
D Netinkami priedai ir objektyvai be procesorių
Šių priedų ir objektyvų be procesoriaus NEGALIMA naudoti su D3400:
• Telekonverteris TC-16A AF
• Objektyvai, kuriems reikia fokusavimo įrenginio AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm
f/5,6, 800 mm f/8, 1 200 mm f/11)
• 180 laipsnių matymo kampo objektyvas (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8,
OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Ilginimo žiedas K2
• 180–600 mm f/8 ED (serijos numeriai 174041–174180)
• 360–1 200 mm f/11 ED (serijos numeriai 174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (serijos numeriai 280001–300490)
• Objektyvai, skirti F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED, AF telekonverteris
TC-16)
• PC 28 mm f/4 (serijos numeris 180900 ar ankstesnis)
• PC 35 mm f/2,8 (serijos numeriai 851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (seno tipo)
• Atspindimasis 1 000 mm f/6,3 (seno tipo)
• Atspindimasis 1 000 mm f/11 (serijos numeriai 142361–143000)
• Atspindimasis 2 000 mm f/11 (serijos numeriai 200111–200310)
Techninės pastabos 255
D AF pagalbinio apšvietimo lemputė
AF pagalbinio apšvietimo lemputės veikimo nuotolis yra maždaug 0,5–3,0 m. Kai
naudojate apšvietimą, prijunkite objektyvą, kurio židinio nuotolis yra 18–200 mm
ir nuimkite objektyvo gaubtą. AF apšvietimo funkcija neveikia naudojant šiuos
objektyvus:
• AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6 G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8 G ED VR II
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4,5–5,6 G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2 G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
• AF-S NIKKOR 200–500 mm f/5,6 E ED VR
256 Techninės pastabos
Esant mažesniam nei 1 metro atstumui, šie objektyvai gali užstoti AF pagalbinio
apšvietimo lemputę ir trukdyti automatiniam fokusavimui, kai apšvietimas yra
prastas:
• AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 G ED
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 E ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 28 mm f/1,8 G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4 G
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4 G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,4 G
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8 G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED
Techninės pastabos 257
D Integruota blykstė
Integruotą blykstę galima naudoti su objektyvais, kurių židinio nuotolis yra
18–300 mm, bet kai kuriais atvejais, esant tam tikram blykstės veikimo nuotoliui
arba židinio nuotoliui, dėl objektyvo metamų šešėlių blykstė negalės visiškai
apšviesti objekto (žr. iliustraciją toliau), o objektyvai, kurie užstoja
fotografuojamam asmeniui raudonų akių efekto mažinimo lemputę, gali trukdyti
veikti raudonų akių efekto mažinimo funkcijai. Nuimkite objektyvų gaubtus, kad
nebūtų šešėlių.
Šešėlis
Vinjetavimas
Mažiausias blykstės veikimo nuotolis yra 0,6 m, todėl jos negalima naudoti
kintamojo židinio makroobjektyvų makrodiapazone. Blykstė su šiais objektyvais
gali neapšviesti viso objekto, esančio arčiau už nurodytą atstumą:
Objektyvas
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4 G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4 E ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8 D IF-ED
258 Techninės pastabos
Priartinimo
padėtis
24 mm
24 mm
35 mm
24 mm
35–80 mm
24–85 mm
28 mm
35 mm
Mažiausias atstumas be
vinjetavimo
1,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
Be vinjetavimo
Be vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
Objektyvas
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8 G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5 G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm f/3,5–4,5 D IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70 mm f/3,5–4,5 G
IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135 mm f/3,5–5,6 G
IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6
G IF-ED, AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G
ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8 D IF
AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4 G ED
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 G ED
Priartinimo
padėtis
28 mm
35 mm
45–55 mm
24 mm
28–35 mm
24 mm
28–35 mm
18 mm
24–55 mm
18 mm
24–70 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
18 mm
24–135 mm
24 mm
35–140 mm
Mažiausias atstumas be
vinjetavimo
1,5 m
1,0 m
Be vinjetavimo
1,5 m
Be vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
2,5 m
1,0 m
Be vinjetavimo
2,0 m
Be vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
24 mm
1,0 m
35–200 mm
Be vinjetavimo
35 mm
50 mm
105–300 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
1,5 m
1,0 m
Be vinjetavimo
2,5 m
1,0 m
Be vinjetavimo
1,0 m
1,5 m
Be vinjetavimo
Techninės pastabos 259
Objektyvas
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 E ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6 G
IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8 D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4 G IF-ED,
AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED *
Priartinimo
padėtis
50 mm
70 mm
24 mm
28–120 mm
24 mm
28 mm
35–120 mm
35 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
50–300 mm
200 mm
250 mm
300 mm
24 mm
Mažiausias atstumas be
vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
1,5 m
1,0 m
Be vinjetavimo
1,5 m
Be vinjetavimo
1,5 m
1,0 m
Be vinjetavimo
4,0 m
3,0 m
2,5 m
3,0 m
* Kai nepaslinktas arba nepakreiptas.
Jei blykstė bus naudojama su AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED, ji negalės
apšviesti viso objekto, kad ir koks būtų nuotolis.
260 Techninės pastabos
A Apžvalgos kampo skaičiavimas
35 mm fotoaparate eksponuojamas 36 × 24 mm plotas. Fotoaparate D3400
eksponuojamas plotas skiriasi ir yra 23,5 × 15,6 mm. Tai reiškia, kad 35 mm
fotoaparato apžvalgos kampas yra maždaug 1,5 karto didesnis už fotoaparato
D3400 apžvalgos kampą. Apytikslį objektyvų, skirtų fotoaparatui D3400, židinio
nuotolį 35mm formatu galima apskaičiuoti padauginant objektyvo židinio
nuotolį iš maždaug 1,5.
Nuotraukos dydis (35 mm formatas)
(36 × 24 mm)
Objektyvas
Nuotraukos įstrižainė
Nuotraukos dydis (D3400)
(23,5 × 15,6 mm)
Apžvalgos kampas (35 mm formatas)
Apžvalgos kampas (D3400)
Techninės pastabos 261
Nikon patobulinta kūrybingo apšvietimo
sistema (CLS)
Nikon patobulinta kūrybingo apšvietimo sistema (CLS) užtikrina geresnį
ryšį tarp fotoaparato ir tinkamų blykstės įrenginių, skirtų naujoviškai
fotografuoti su blykste. Prijungus papildomą blykstę, integruota blykstė
neveikia.
❚❚ Su CLS derantys blykstės įrenginiai
Naudojant su CLS derančius blykstės įrenginius, galimos šios funkcijos:
z
—4
z3
z3
— — — — — — —
— — — — — — —
z
z
z — — — — — —
z
z
z z z5 — — z5 z5
z
z
— — — — — — —
z
z
z
z
z — — z — — —
z — — — — — —
z
—
z — — z6 — — —
z
—
z
z7
z
z
— — — — — — —
— — — — — — —
z — — — — — —
z
z
— — — — — — —
SB-300
z z2 z — — z z
SB-400
z2
SU-800
z2
SB-R200
z z z — — z z
SB-500
z
SB-600
z
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
Pagrindinė
Patobulintas belaidžio
apšvietimo optinis valdymas
262 Techninės pastabos
SB-5000
Viena blykstė
i-TTL subalansuota
detalių paryškinimo
blykstė, skirta
skaitmeniniams SLR
i-TTL fotoaparatams 1
Standartinė i-TTL detalių
paryškinimo blykstė,
skirta skaitmeniniams
SLR fotoaparatams
%A Automatinė diafragma
A Ne TTL automatinis
Reguliuojama pagal
GN
atstumą rankinė blykstė
M Rankinis valdymas
Kelis kartus suveikianti
RPT
blykstė
Nuotolinis blykstės valdymas
i-TTL i-TTL
Spartusis belaidis blykstės
[A:B]
valdymas
%A Automatinė diafragma
A Ne TTL automatinis
M Rankinis valdymas
Kelis kartus suveikianti
RPT
blykstė
z8
z7
— — — — — — —
SB-300
z z z — z — —
SB-400
z
SB-R200
z
SB-500
z z z — z — —
SU-800
z
SB-600
SB-910, SB-900,
SB-800
z
SB-700
SB-5000
Nuotolinė
Patobulintas belaidžio
apšvietimo optinis valdymas
i-TTL i-TTL
Spartusis belaidis blykstės
[A:B]
valdymas
Automatinė diafragma/
%A/A
ne TTL automatinis
M Rankinis valdymas
Kelis kartus suveikianti
RPT
blykstė
Radijo bangų patobulintas belaidžio apšvietimo
valdymas
Spalvinės informacijos ryšys (blykstės)
Spalvinės informacijos ryšys (LED žibinto)
AF keliose srityse pagalbinis apšvietimas
Raudonų akių efekto mažinimas
Fotoaparato blykstės režimo parinkimas
Fotoaparato blykstės įrenginio integruotos
programinės įrangos atnaujinimas
z
z
z z z — z — —
z
z
z z z — — — —
—
—
— — — — — — —
z
—
z
z
—
z
—
z
z
—
z
—
z
z
—
z
z 10
z — z — — — z
z
—
z
z
—
z
z
—
z
z
—
—
z9
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
z
z
z
—
—
—
z
1
2
3
Neįmanoma naudojant taškinio matavimo funkciją.
Galima parinkti ir blykstės įrenginyje.
Režimas %A/A parenkamas blykstės įrenginyje, naudojant pasirinktinius nustatymus. „A“ parenkamas, jei
naudojamas ne E arba G tipo objektyvas.
4 „A“ parenkamas, jei naudojamas ne E arba G tipo objektyvas.
5 Galima parinkti tik fotoaparate (0 197).
6 Įmanoma tik fotografuojant stambiu planu.
7 „A“ parenkamas, jei naudojamas ne E arba G tipo objektyvas, kad ir koks režimas būtų įjungtas blykstės
įrenginyje.
8 Galimybė parinkti %A ir „A“ priklauso nuo parinkties, nustatytos pagrindinėje blykstėje.
9 Įmanoma tik įjungus valdiklio režimą.
10 SB-910 ir SB-900 modelių integruotą programinę įrangą galima atnaujinti iš fotoaparato.
Belaidis Speedlight valdymo įrenginys SU-800: sumontavus ant fotoaparato,
kuris pritaikytas CLS, SU-800 galima naudoti kaip valdiklį nuotoliniams
blykstės įrenginiams SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-500 arba SB-R200, sujungtiems daugiausiai į tris grupes. Pačiame
SU-800 blykstės nėra.
Techninės pastabos 263
❚❚ Kiti blykstės įrenginiai
Toliau nurodytus blykstės įrenginius galima naudoti nustačius ne TTL
automatinį arba rankinį režimą. Fotografuokite įjungę fotoaparato
režimą S arba M ir nustatę 1/200 s arba mažesnį užrakto greitį.
Blykstės įrenginys
Blykstės režimas
A Ne TTL automatinis
M Rankinis valdymas
Kelis kartus
G
suveikianti blykstė
Galinės diafragmos
REAR
sinchronizacija 4
—
z
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
z
z
SB-23,
SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3
—
z
z
—
—
—
z
z
z
z
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
z
z
SB-50DX
1
1 Įjunkite režimą P, S, A arba M, nuleiskite integruotą blykstę ir naudokite tik papildomą blykstę.
2 Automatiškai nustatomas blykstės režimas TTL, o užrakto atleidimo funkcija išjungiama. Nustatykite blykstės
įrenginio režimą A (ne TTL automatinė blykstė).
3 Automatinio fokusavimo funkcija veikia tik naudojant objektyvus AF-S VR Mikro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED
ir AF-S Mikro NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED.
4 Veikia, kai blykstės režimas parenkamas fotoaparate.
A Sinchronizavimo gnybtų adapteris AS-15
Kai ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuojamas sinchronizavimo
gnybtų adapteris AS-15 (įsigyjamas atskirai), blykstės priedus galima prijungti
naudojant sinchronizavimo kabelį.
D Naudokite tik Nikon blykstės priedus
Naudokite tik Nikon blykstės įrenginius. Neigiama įtampa arba aukštesnė nei 250 V
įtampa kontaktinėje jungtyje gali ne tik trukdyti normaliam veikimui, bet ir
pakenkti fotoaparato arba blykstės sinchronizacijos grandinėms. Prieš
naudodami šiame skirsnyje nenurodytą Nikon blykstės įrenginį, kreipkitės į
Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą papildomai informacijai gauti.
264 Techninės pastabos
D Pastabos dėl papildomų blyksčių
Išsamesnių instrukcijų rasite Speedlight vadove. Jeigu blykstė dera su CLS
sistema, žr. temą apie skaitmeninius SLR fotoaparatus, derančius su CLS sistema.
D3400 nėra įtrauktas į skaitmeninių SLR fotoaparatų kategoriją, nurodytą
SB-80DX, SB-28DX ir SB-50DX vadovuose.
Jei prijungiama papildoma blykstė ir fotografuojama įjungus kitą režimą nei j,
% arba 3, ji suveikia su kiekvienu kadru netgi tuo atveju, kai įjungtas režimas,
neleidžiantis naudoti integruotos blykstės.
i-TTL blykstės valdymo funkcija gali būti naudojama, kai ISO jautrumas
nustatytas intervale nuo 100 iki 12800. Kai nurodytas didelis ISO jautrumas, su kai
kuriomis papildomomis blykstėmis darytose nuotraukose gali atsirasti triukšmo
(linijų). Taip nutikus, pasirinkite mažesnę vertę. Jei blykstės parengties daviklis
padarius nuotrauką mirksi apie tris sekundes, vadinasi, blykstė suveikė visa galia
ir nuotrauka gali būti eksponuota per mažai (taikoma tik su CLS derantiems
blykstės įrenginiams; informacijos apie kitų blykstės įrenginių ekspoziciją ir
blykstės įkrovimo indikacijas rasite su blykste pateiktame vadove).
Jei SC serijos 17, 28 arba 29 sinchronizacijos kabelis naudojamas fotografuojant
su blykste, neprijungta prie fotoaparato, i-TTL režimu gali nepavykti pasiekti
tinkamos ekspozicijos. Rekomenduojame parinkti taškinį matavimo metodą, kad
būtų įjungta standartinio i-TTL blykstės valdymo funkcija. Padarykite bandomąjį
kadrą ir peržiūrėkite rezultatą ekrane.
Kai įjungtas i-TTL režimas, naudokite blykstės pultą arba netiesioginį adapterį,
pateikiamą su blykstės įrenginiu. Nenaudokite kitų skydelių, pvz., sklaidos pulto,
nes su jais gali nepavykti pasiekti tinkamos ekspozicijos.
Jeigu blykstės kompensavimo vertė nustatoma papildomos blykstės SB-5000,
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 arba SB-600 ar belaidės Speedlight valdymo
įrenginio SU-800 valdymo įtaisais, informaciniame ekrane atsiranda piktograma
Y.
Techninės pastabos 265
Modeliuose SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ir SB-400
įdiegta raudonų akių efekto mažinimo funkcija, o modeliuose SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ir SU-800 įdiegta AF pagalbinio apšvietimo
funkcija, veikianti su toliau nurodytais apribojimais:
• SB-5000: jei naudojami 24–135 mm AF
objektyvai, AF pagalbinio apšvietimo
funkcija veikia tik parinkus dešinėje
iliustruojamus fokusavimo taškus.
24–37 mm
• SB-910 ir SB-900: jei naudojami
17–135 mm AF objektyvai, AF
pagalbinio apšvietimo funkcija veikia
tik parinkus dešinėje iliustruojamus
fokusavimo taškus.
• SB-800, SB-600 ir SU-800: jei naudojami
24–105 mm AF objektyvai, AF
pagalbinio apšvietimo funkcija veikia
tik parinkus dešinėje iliustruojamus
fokusavimo taškus.
• SB-700: jei naudojami 24–135 mm AF
objektyvai, AF pagalbinio apšvietimo
funkcija veikia tik parinkus dešinėje
iliustruojamus fokusavimo taškus.
38–135 mm
17–135 mm
24 mm
25–105 mm
24–135 mm
Židinio daviklis (I) gali atsirasti, nors objektas bus nesufokusuotas, arba
fotoaparatui gali nepavykti sufokusuoti ir užrakto atleidimo funkcija bus
išjungta, – tai priklauso nuo naudojamo objektyvo ir fotografuojamos aplinkos.
266 Techninės pastabos
Kiti priedai
Šio vadovo sudarymo metu modeliui D3400 buvo skirti toliau išvardyti
priedai.
Maitinimo
šaltiniai
Filtrai
• Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a (0 12): papildomą
akumuliatorių EN-EL14a galima įsigyti vietinėse parduotuvėse
arba iš Nikon įgaliotojo techninės priežiūros atstovo. Galima
naudoti ir akumuliatorius EN-EL14.
• Akumuliatoriaus įkroviklis MH-24 (0 12): įkraukite akumuliatorius
EN-EL14a ir EN-EL14.
• Kintamosios srovės jungtis EP-5A, kintamosios srovės adapteris EH-5b: šie
priedai gali būti naudojami, jeigu fotoaparatui reikia tiekti
energiją ilgą laiką (taip pat galima naudoti kintamosios srovės
adapterį EH-5a arba EH-5). Norint prijungti fotoaparatą prie EH-5b,
EH-5a ar EH-5, reikia kintamosios srovės jungties EP-5A (žr. p. 270,
kur pateikiama išsamesnės informacijos).
• Filtrai, skirti specialiems fotografijos efektams, gali trukdyti
automatinio fokusavimo funkcijai arba elektroniniam tolimačiui.
• Su D3400 negalima naudoti linijinių poliarizuojančių filtrų. Vietoj
jų naudokite žiedinius poliarizuojančius filtrus C-PL arba C-PL II.
• Objektyvui apsaugoti naudokite NC filtrus.
• Kad vaizdas nesidvejintų, nerekomenduojama naudoti filtro, kai
objektas kadre yra priešais šviesų foną arba kadre yra ryškios
šviesos šaltinis.
• Jei filtro ekspozicijos koeficientas (filtro koeficientas) viršija 1×
(Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8,
ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12), rekomenduojama naudoti
centruoto matavimo funkciją. Išsamesnės informacijos rasite filtro
vadove.
Techninės pastabos 267
• Okuliaro dangtelis DK-5 (0 68): neleidžia patekti šviesai pro vaizdo
ieškiklį, kad ji nebūtų užfiksuota nuotraukoje ir nepakeistų
ekspozicijos.
• Okuliaro korekciniai lęšiai DK-20C: lęšiai būna –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1,
+2 ir +3 m–1 dioptrijų, kai fotoaparato dioptrijų reguliavimo
valdiklis nustatytas į neutralią padėtį (–1 m–1). Okuliaro korekcinį
lęšį naudokite, tik jei nepavyksta tinkamai sufokusuoti,
naudojantis integruotu dioptrijų reguliavimo valdikliu (nuo –1,7
Vaizdo
iki +0,5 m–1). Prieš pirkdami išbandykite okuliaro korekcinį lęšį ir
ieškiklio
įsitikinkite, ar įmanoma tinkamai suderinti židinį. Guminis okuliaro
okuliaro
apsodas netinka naudoti su okuliaro korekciniu lęšiu.
priedai
• Didintuvas DG-2: DG-2 didina vaizdo ieškiklio centre rodomą vaizdą,
kad galima būtų tiksliau sufokusuoti. Reikia okuliaro adapterio
(įsigyjamas atskirai).
• Okuliaro adapteris DK-22: DK-22 naudojamas tvirtinti didintuvui DG-2.
• Stataus kampo stebėjimo priedas DR-6: DR-6 tvirtinamas prie vaizdo
ieškiklio stačiu kampu; jis suteikia galimybę matyti vaizdą
ieškiklyje stačiu kampu objektyvo atžvilgiu (pavyzdžiui, tiesiai iš
viršaus, kai fotoaparatas laikomas horizontaliai).
Korpuso dangtelis BF-1B/korpuso dangtelis BF-1A: korpuso dangtelis saugo
Korpuso
veidrodį, vaizdo ieškiklio ekraną ir vaizdo jutiklį nuo dulkių, kai
dangtelis
neprijungtas objektyvas.
Kontaktinės Kontaktinės jungties dangtelis BS-1: dangtelis, skirtas apsaugoti
jungties
kontaktinei jungčiai. Kontaktinė jungtis skirta prijungti
dangteliai
papildomoms blykstėms.
USB laidai
USB laidas UC-E20 (0 178, 181)
HDMI kabelis HC-E1 (0 184): HDMI kabelis su C tipo jungtimi, skirta
HDMI kabeliai prijungti prie fotoaparato, ir A tipo jungtimi, skirta prijungti prie
HDMI prietaisų.
268 Techninės pastabos
Belaidis nuotolinio valdymo pultelis ML-L3 (0 95): pultelyje ML-L3
naudojama 3 V baterija CR2025.
Nuotolinio
valdymo
pulteliai
Spausdami baterijos skyriaus fiksatorių dešinėn (q), įkiškite į tarpelį
nagą ir atidarykite baterijos skyrelį (w). Bateriją būtinai įdėkite
tinkama kryptimi (r).
❚❚ Patvirtintos atminties kortelės
Fotoaparatas pritaikytas SD, SDHC ir SDXC atminties
kortelėms, įskaitant SDHC ir SDXC korteles, atitinkančias
standartą UHS-I. Filmams rašyti rekomenduojamos SD 6
spartos klasės arba spartesnės kortelės. Naudojant mažesnės spartos
korteles įrašymas gali nutrūkti. Jei renkatės korteles, kurias naudosite su
kortelių skaitytuvais, įsitikinkite, kad jos tinka konkrečiam prietaisui.
Informacijos apie funkcijas, veikimą ir naudojimo apribojimus teiraukitės
gamintojo.
A Pasirenkami priedai
Pasiūla priklauso nuo šalies ar regiono. Naujausia informacija pateikiama mūsų
interneto svetainėje arba brošiūrose.
Techninės pastabos 269
Kintamosios srovės jungties ir kintamosios srovės
adapterio prijungimas
Prieš prijungdami papildomą kintamosios srovės jungtį ir kintamosios
srovės adapterį, išjunkite fotoaparatą.
1 Paruoškite fotoaparatą.
Atidarykite akumuliatoriaus
skyriaus (q) ir kintamosios
srovės jungties (w) dangtelius.
2 Įkiškite kintamosios srovės jungtį EP-5A.
Kiškite jungtį, orientavę ją, kaip parodyta,
kad ji prispaustų oranžinį akumuliatoriaus
fiksatorių prie vieno šono. Užtikrinkite, kad
jungtis būtų įkišta iki galo.
3 Uždarykite akumuliatoriaus
skyriaus dangtelį.
Nuveskite kintamosios srovės
jungties kabelį taip, kad jis eitų
per kintamosios srovės
jungties lizdą, ir uždarykite
akumuliatoriaus skyriaus
dangtelį.
270 Techninės pastabos
4 Prijunkite kintamosios srovės adapterį EH-5b.
Prijunkite kintamosios srovės adapterio maitinimo laidą prie
kintamosios srovės adapterio kintamosios srovės jungties (e), o
maitinimo laidą – prie nuolatinės srovės jungties (r). Kai
fotoaparatas maitinamas per kintamosios srovės adapterį ir
kintamosios srovės jungtį, ekrane rodoma piktograma P.
Techninės pastabos 271
Fotoaparato priežiūra
Laikymas
Jei fotoaparato nenaudosite ilgą laiką, išimkite akumuliatorių ir padėkite
fotoaparatą į vėsią ir sausą vietą, su uždengtu kontaktų dangteliu. Kad
neatsirastų pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje
vietoje. Nelaikykite fotoaparato kartu su naftalino ar kamparo rutuliukais
arba tokiose vietose, kurios:
• blogai vėdinamos arba drėgmė jose yra didesnė nei 60 %
• yra šalia įrenginių, skleidžiančių stiprius elektromagnetinius laukus,
pvz., televizoriaus ar radijo
• temperatūra gali viršyti 50 °C arba nukristi žemiau –10 °C
Valymas
Fotoaparato
korpusas
Objektyvas,
veidrodis ir
vaizdo
ieškiklis
Ekranas
Dulkes ir pūkelius pašalinkite pūstuku, tada atsargiai nušluostykite
minkštu sausu audiniu. Jei naudojote fotoaparatą paplūdimyje ar
prie jūros, nušluostykite smėlį ar druską audiniu, šiek tiek sudrėkintu
distiliuotu vandeniu, ir kruopščiai nusausinkite. Svarbu: dulkės ar
kitos į vidų patekusios pašalinės medžiagos gali sukelti fotoaparato
gedimus, kuriems netaikoma garantija.
Šiuos stiklinius elementus lengva pažeisti. Dulkes ir pūkelius
pašalinkite pūstuku. Jei naudojate aerozolinį pūstuką, balionėlį
laikykite vertikaliai, kad neišpurkštumėte skysčio. Norėdami
pašalinti pirštų atspaudus ir kitas dėmes, užpilkite šiek tiek
objektyvo valiklio ant minkšto audinio ir atsargiai nuvalykite.
Dulkes ir pūkelius pašalinkite pūstuku. Norėdami pašalinti pirštų
atspaudus ir kitas dėmes, atsargiai nušluostykite paviršių minkštu
audiniu ar zomša. Stipriai nespauskite, nes rizikuojate pažeisti ar
sugadinti.
Nevalykite alkoholiu, skiedikliu arba kitomis lakiomis cheminėmis
medžiagomis.
272 Techninės pastabos
Vaizdo jutiklio valymas
Jei įtariate, kad ant vaizdo jutiklio esantys nešvarumai ar dulkės matosi
nuotraukose, jutiklį galima nuvalyti rankiniu būdu, kaip aprašyta toliau.
Atminkite, kad jutiklis yra itin trapus ir ypač lengvai pažeidžiamas. Nikon
rekomenduoja, kad jutiklį valytų tik Nikon įgaliotieji techninės priežiūros
specialistai.
1 Įkraukite akumuliatorių.
Tikrinant ar valant vaizdo jutiklį, būtinas patikimas maitinimo šaltinis.
Prieš tęsdami būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių.
2 Nuimkite objektyvą.
Išjunkite fotoaparatą ir nuimkite objektyvą.
3 Pasirinkite Lock mirror up for cleaning
(užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui).
Įjunkite fotoaparatą, pažymėkite sąrankos
meniu parinktį Lock mirror up for
cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį
valymui) ir spauskite 2 (atminkite, kad ši
parinktis neįmanoma, jei akumuliatoriaus
įkrovos lygis yra H arba mažesnis).
4 Paspauskite J.
Ekrane bus rodomas dešinėje
pavaizduotas pranešimas.
Techninės pastabos 273
5 Pakelkite veidrodį.
Iki galo paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką. Veidrodis bus pakeltas ir
atsidarys užrakto diafragma, atidengdama
vaizdo jutiklį.
6 Apžiūrėkite vaizdo jutiklį.
Laikydami fotoaparatą taip, kad šviesa
kristų ant vaizdo jutiklio, apžiūrėkite
fotoaparato vidų, ar nėra dulkių ir pūkelių.
Jei jokių pašalinių medžiagų nėra, pereikite
prie 8 veiksmo.
7 Nuvalykite jutiklį.
Visas ant jutiklio esančias dulkes ir pūkelius
pašalinkite pūstuku. Nenaudokite pūstuko
su šepetėliu, nes šereliai gali pažeisti jutiklį.
Jei nešvarumų nepavyksta pašalinti
pūstuku, būtina kreiptis į Nikon
įgaliotuosius techninės priežiūros
specialistus. Jokiu būdu nelieskite ir nešluostykite jutiklio.
8 Išjunkite fotoaparatą.
Veidrodis nusileis ir užsidarys užrakto diafragma. Pritaisykite
objektyvą arba korpuso dangtelį.
274 Techninės pastabos
A Naudokite patikimą maitinimo šaltinį
Užrakto diafragma yra trapi ir lengvai sugadinama. Jei fotoaparatas išjungiamas,
kai veidrodis pakeltas, diafragma automatiškai užsidaro. Saugodami diafragmą
nuo žalos, vadovaukitės šiomis atsargumo priemonėmis:
• Neišjunkite fotoaparato ir neišimkite ar neatjunkite maitinimo šaltinio, jei
pakeltas veidrodis.
• Jei pakėlus veidrodį išsikrauna akumuliatorius, pasigirsta garsinis signalas ir ima
mirksėti automatinio laikmačio lemputė: taip įspėjama, kad užrakto diafragma
užsidarys, o veidrodis bus nuleistas maždaug po dviejų minučių. Nedelsdami
nutraukite valymo ar tikrinimo darbus.
D Pašalinės medžiagos ant vaizdo jutiklio
Pašalinės medžiagos, kurios į fotoaparatą patenka nuimant ar keičiant
objektyvus arba korpuso dangtelius (labai retais atvejais tepalas ar smulkios
dalelės iš paties fotoaparato), gali prilipti prie vaizdo jutiklio ir tada jos gali
matytis nuotraukose, kurios padaromos tam tikromis aplinkybėmis. Saugodami
fotoaparatą, kai objektyvas nuimtas, būtinai uždėkite su fotoaparatu pateikiamą
korpuso dangtelį, iš pradžių atsargiai pašalinę visas dulkes ir kitas pašalines
medžiagas, kurių gali būti ant fotoaparato tvirtinimo jungties, objektyvo stovo ir
korpuso dangtelio. Stenkitės nedėti korpuso dangtelio ir nekeisti objektyvo
dulkėtoje aplinkoje.
Jei pašalinių medžiagų vis dėlto pateko ant vaizdo jutiklio, nuvalykite jutiklį
rankiniu būdu (0 273) arba kreipkitės į įgaliotuosius Nikon techninės priežiūros
specialistus, kad nuvalytų jutiklį. Jei nuotraukoje matosi ant jutiklio esančios
pašalinės medžiagos, jas galima retušuoti naudojant vaizdo valymo parinktis,
esančias kai kuriose vaizdavimo programose.
D Fotoaparato ir jo priedų techninė priežiūra
Šis fotoaparatas yra tikslusis prietaisas, todėl jam reikia reguliarios techninės
priežiūros. Nikon rekomenduoja, kad fotoaparato pardavėjas arba Nikon
įgaliotasis techninės priežiūros atstovas kartą per vienerius dvejus metus atliktų
jo apžiūrą, o kas trejus penkerius metus – techninės priežiūros darbus (šios
paslaugos yra mokamos). Jei fotoaparatas naudojamas darbui, primygtinai
rekomenduojama dažnai vykdyti patikros ir techninės priežiūros darbus.
Tikrinant ar prižiūrint fotoaparatą, kartu reikia tikrinti ir visus reguliariai su juo
naudojamus priedus, pvz., objektyvus ar papildomas blykstes.
Techninės pastabos 275
Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra:
perspėjimai
Nenumeskite: jei gaminys bus veikiamas virpėjimo arba stiprių smūgių, jis gali
sugesti.
Laikykite sausai: fotoaparatas nėra atsparus drėgmei ir gali sugesti, jei bus
panardintas į vandenį ar laikomas didelio drėgnumo aplinkoje. Rūdys vidiniame
mechanizme gali padaryti nepataisomos žalos.
Saugokite nuo staigių temperatūros pokyčių: staigūs temperatūros pokyčiai, pvz., įeinant į
šildomą patalpą ar išeinant iš jos šaltą dieną, gali sukelti kondensaciją fotoaparato
viduje. Siekiant išvengti kondensacijos, prietaisą rekomenduojama įdėti į nešiojimo
dėklą ar plastikinį maišelį ir tada išnešti į gerokai aukštesnės ar žemesnės
temperatūros aplinką.
Saugokite nuo stiprių magnetinių laukų: nenaudokite šio prietaiso šalia įrangos,
skleidžiančios stiprias elektromagnetines bangas arba magnetinius laukus.
Įrangos, pvz., radijo siųstuvų, stiprūs statiniai krūviai ar skleidžiami magnetiniai
laukai gali sukelti trukdžius ekrane, pakenkti atminties kortelėje saugomiems
duomenims arba gaminio vidinėms grandinėms.
Nepalikite objektyvo nukreipto į saulę: ilgam laikui nepalikite objektyvo nukreipto į saulę
arba kitą intensyvios šviesos šaltinį. Intensyvi šviesa gali sugadinti vaizdo jutiklį
arba nuotraukose gali susidaryti baltas suliejimo efektas.
Prieš išimdami ar atjungdami maitinimo šaltinį, išjunkite fotoaparatą: negalima ištraukti
fotoaparato kištuko arba išimti akumuliatoriaus, kai jis įjungtas arba kai įrašomi ar
šalinami vaizdai. Priverstinai nutraukus maitinimą tokiomis aplinkybėmis, galima
prarasti duomenis arba pakenkti fotoaparato atminčiai ar vidinėms grandinėms.
Saugodamiesi netyčinio maitinimo nutraukimo, nenešiokite gaminio iš vienos
vietos į kitą, kai prijungtas kintamosios srovės adapteris.
276 Techninės pastabos
Valymas: valydami fotoaparato korpusą, dulkes ir pūkelius atsargiai pašalinkite
pūstuku, tada atsargiai nušluostykite minkštu sausu audiniu. Jei naudojote
fotoaparatą paplūdimyje ar prie jūros, nušluostykite smėlį ar druską audiniu, šiek
tiek sudrėkintu švariu vandeniu, ir kruopščiai nusausinkite.
Objektyvas ir veidrodis yra lengvai pažeidžiami. Dulkes ir pūkelius reikia atsargiai
pašalinti pūstuku. Jei naudojate aerozolinį pūstuką, balionėlį laikykite vertikaliai,
kad neišpurkštumėte skysčio. Norėdami pašalinti nuo objektyvo pirštų atspaudus ir
kitas dėmes, užpilkite šiek tiek objektyvo valiklio ant minkšto audinio ir atsargiai
nuvalykite objektyvą.
Informacijos apie vaizdo jutiklio valymą rasite temoje „Vaizdo jutiklio valymas“
(0 273).
Nelieskite užrakto diafragmos: užrakto diafragma yra ypač plona ir lengvai sugadinama.
Jokiomis aplinkybėmis negalima spausti diafragmos, baksnoti jos valymo įrankiu ar
nukreipti į ją stipraus oro srauto iš pūstuko. Šiais veiksmais galima įbrėžti,
deformuoti arba suplėšyti diafragmą.
Laikymas: kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti sausoje ir gerai
vėdinamoje vietoje. Jeigu naudojate kintamosios srovės adapterį, ištraukite jo
kištuką iš elektros lizdo, kad nekiltų gaisras. Jei gaminio ilgai nenaudosite, išimkite
akumuliatorių, kad iš jo neištekėtų skysčio, ir laikykite fotoaparatą plastikiniame
maišelyje su sausikliu. Nelaikykite fotoaparato dėklo plastikiniame maišelyje, nes
galite sugadinti medžiagą. Nepamirškite, kad sausiklis pamažu praranda savo
sausinamąją savybę, todėl jį reikia reguliariai keisti.
Kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą bent kartą per mėnesį išimkite iš laikymo
vietos. Prieš vėl padėdami fotoaparatą, įjunkite jį ir kelis kartus atleiskite užraktą.
Akumuliatorių laikykite vėsioje sausoje vietoje. Prieš padėdami akumuliatorių
laikyti, uždenkite jį kontaktų dangteliu.
Techninės pastabos 277
Pastabos dėl ekrano: ekranas pagamintas naudojant itin tikslias technologijas; bent
99,99 % jo pikselių yra efektyvūs ir ne daugiau nei 0,01 % gali būti neveikiantys arba
brokuoti. Taigi, nors tokiuose ekranuose gali būti nuolat šviečiančių (baltų,
raudonų, mėlynų ar žalių) arba niekada nešviečiančių (juodų) pikselių, tai nėra
gedimas ir neturi jokios įtakos prietaisu įrašomiems vaizdams.
Ryškioje šviesoje gali būti sunku įžiūrėti vaizdą ekrane.
Nespauskite ekrano, nes jam galite pakenkti arba sutrikdyti jo veikimą. Ant ekrano
esančias dulkes ar pūkelius galima pašalinti pūstuku. Dėmes galima pašalinti
atsargiai valant minkštu audiniu ar zomša. Jei ekranas sudužtų, saugokitės, kad
sudužęs stiklas nesužeistų rankų, o skystieji kristalai iš ekrano nepatektų ant odos, į
akis ar į burną.
Muaras: tai trukdžių raštas, susidarantis, kai sąveikauja vaizdas, kuriame yra
taisyklingas, pasikartojantis tinklelis, pavyzdžiui, audinio pynimas arba pastatų
langai, ir fotoaparato vaizdo jutiklio tinklelis. Jeigu pastebėtumėte muaro savo
nuotraukose, pabandykite pakeisti atstumą iki objekto, priartinti ir atitolinti vaizdą
arba pakeisti kampą tarp objekto ir fotoaparato.
Akumuliatorius ir įkroviklis: netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti
skysčio arba jis gali sprogti. Perskaitykite šio vadovo xi–xiv puslapiuose esančius
įspėjimus bei perspėjimus ir paisykite jų. Dirbdami su akumuliatoriais ir įkrovikliais,
vadovaukitės tokiomis atsargumo priemonėmis:
• Naudokite tik šiai įrangai patvirtintus akumuliatorius.
• Saugokite akumuliatorių nuo liepsnos ar didelio karščio.
• Akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
• Prieš keisdami akumuliatorių išjunkite fotoaparatą.
• Išėmę akumuliatorių iš fotoaparato arba įkroviklio, jei nenaudosite, būtinai
uždenkite jį kontaktų dangteliu. Šie prietaisai eikvoja energiją netgi tuomet, kai
yra išjungti, ir gali išeikvoti akumuliatorių tiek, kad jis nebeveiks. Jei ketinate kurį
laiką nenaudoti akumuliatoriaus, įdėkite jį į fotoaparatą, visiškai iškraukite ir tik
tada išimkite ir padėkite laikyti 15–25 °C aplinkoje (venkite karštų arba itin šaltų
vietų). Kartokite šį procesą bent kartą per šešis mėnesius.
278 Techninės pastabos
• Jei fotoaparatą pakartotinai įjunginėsite ir išjunginėsite, kai akumuliatorius
visiškai iškrautas, sutrumpės akumuliatoriaus naudojimo laikas. Visiškai iškrautus
akumuliatorius prieš naudojant reikia įkrauti.
• Naudojant akumuliatorių, gali pakilti jo vidaus temperatūra. Bandant įkrauti
akumuliatorių, kai jo vidaus temperatūra yra pakilusi, sutriks akumuliatoriaus
veikimas, todėl akumuliatorius gali būti neįkrautas arba įkrautas tik iš dalies. Prieš
įkrovimą palaukite, kol akumuliatorius atvės.
• Įkraukite patalpoje, 5–35 °C temperatūros aplinkoje. Nenaudokite
akumuliatoriaus, jei aplinkos temperatūra nesiekia 0 °C arba viršija 40 °C, nes kyla
pavojus pakenkti akumuliatoriui ir pabloginti jo veikimą. Akumuliatoriaus
temperatūrai esant nuo 0 °C iki 15 °C arba nuo 45 °C iki 60 °C, gali sumažėti jo talpa
ir padidėti įkrovimo laikas. Akumuliatorius nebus įkraunamas, jei jo temperatūra
nesieks 0 °C arba viršys 60 °C.
• Jei įkrovimo metu lemputė CHARGE mirksi greitai (maždaug aštuonis kartus per
sekundę), patikrinkite, ar temperatūra neviršija leidžiamųjų ribų, tada ištraukite
įkroviklio kištuką iš elektros lizdo, išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių. Jei
problema išlieka, tuoj pat liaukitės naudoti akumuliatorių ir nugabenkite jį su
įkrovikliu į parduotuvę arba Nikon įgaliotajam techninės priežiūros atstovui.
• Įkrovimo metu nejudinkite įkroviklio ir nelieskite akumuliatoriaus. Jei nepaisysite
šios atsargumo priemonės, labai retais atvejais įkroviklis gali rodyti, kad įkrovimas
baigtas, nors akumuliatorius įkrautas tik iš dalies. Įkrovimui iš naujo pradėti
išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių.
• Jei toliau bandysite įkrauti jau įkrautą akumuliatorių, galite pakenkti jo savybėms.
• Žymiai sumažėjęs visiškai įkrauto ir kambario temperatūroje naudojamo
akumuliatoriaus naudojimo laikas reiškia, kad jį reikia pakeisti nauju. Įsigykite
naują akumuliatorių EN-EL14a.
• Naudokite tik tam įkrovikliui tinkančius akumuliatorius. Kai nenaudojate,
ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Nesujunkite įkroviklio išvadų trumpuoju jungimu. Jei nepaisysite šio įspėjimo,
įkroviklis gali perkaisti ir sugesti.
Techninės pastabos 279
• Prieš naudodami akumuliatorių įkraukite. Jei fotografuosite svarbius įvykius,
pasiruoškite visiškai įkrautą atsarginį akumuliatorių. Kartais gali būti sunku įsigyti
pakaitinį akumuliatorių per trumpą laiką, – tai priklauso nuo jūsų gyvenamosios
vietos. Atkreipkite dėmesį, kad šaltomis dienomis akumuliatorių talpa būna
mažesnė. Prieš fotografuodami lauke šaltu oru, būtinai visiškai įkraukite
akumuliatorių. Šiltoje vietoje turėkite atsarginį akumuliatorių, kad prireikus juos
galėtumėte sukeisti. Vėl sušilęs akumuliatorius gali atgauti dalį savo įkrovos.
• Panaudoti akumuliatoriai yra vertingi ištekliai, todėl juos reikia utilizuoti pagal
vietines taisykles.
280 Techninės pastabos
Galimi nustatymai
Šioje lentelėje pateikti nustatymai, kuriuos galima derinti esant įjungtam
tam tikram režimui. Atminkite, kad kai kurie nustatymai gali būti
neįmanomi, – tai priklauso nuo nustatytų parinkčių.
Fotografavimo meniu
Kiti nustatymai
ISO sensitivity (ISO jautrumas)
White balance (baltos spalvos
balansas)
Set Picture Control (nustatyti
Picture Control)
Active D-Lighting (aktyvusis
D-Lighting)
Noise reduction (triukšmo
mažinimas)
Focus mode (fokusavimo
režimas) (vaizdo ieškiklis)
Focus mode (fokusavimo
režimas) (tiesioginė peržiūra/
filmavimas)
AF-area mode (AF sričių režimas)
(vaizdo ieškiklis)
AF-area mode (AF sričių režimas)
(tiesioginė peržiūra/filmavimas)
Built-in AF-assist illuminator
(integruotas AF pagalbinis
apšvietimas)
Metering (matavimas)
Flash cntrl for built-in flash
(integruotos blykstės valdymas)/
Optional flash (papildoma
blykstė)
Flash compensation (blykstės
kompensavimas)
Exposure compensation
(ekspozicijos kompensavimas)
Flash mode (blykstės režimas)
i
—
k,
p,
1,
2,
P, S, n, l,
S,
j A, M o m % T U ' ( 3 3
1
1
1
1
1
1
1
— z z z — z z z z z z1
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— —2 —
—
—
—
—2 —2 z —2 —2 —
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
z
z
z
z3
z3
—
z3
z
—
—
z
z
z
z3
z
z
z
z
—
—
z
z
z
—
z
z
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
z
—
z
z
—
—
z
z
z
—
—
—
1 Funkcija Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas)
neveikia.
2 Užfiksuojama parinktis On (įjungta).
3 Objekto sekimo AF funkcija neveikia.
Techninės pastabos 281
Trikčių šalinimas
Jei fotoaparatas netinkamai veikia, pirmiausia perskaitykite toliau
pateiktą įprastinių problemų sąrašą ir tik tada kreipkitės į pardavėją arba
Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
Akumuliatorius/ekranas
Fotoaparatas įjungtas, tačiau nereaguoja: palaukite, kol baigsis įrašymo procesas. Jei
problema išlieka, išjunkite fotoaparatą. Jei fotoaparatas neišsijungia, išimkite ir
įdėkite akumuliatorių arba, jei naudojate kintamosios srovės adapterį, atjunkite jį ir
vėl prijunkite. Atminkite: nors esamu metu įrašomi duomenys bus prarasti, jau
įrašyti duomenys išėmus ar atjungus maitinimo šaltinį paveikti nebus.
Fotoaparatas išsijungia ne iš karto: fotoaparatas atlieka vaizdo jutiklio patikrą. Neišimkite
akumuliatoriaus arba neatjunkite kintamosios srovės adapterio, kol fotoaparatas
neišsijungė.
Vaizdas ieškiklyje nesufokusuotas: suderinkite vaizdo ieškiklio židinį (0 26). Jei taip
nepavyksta išspręsti problemos, parinkite vienkartinio pagalbinio automatinio
fokusavimo režimą (AF-S; 0 69), vieno taško AF (c; 0 74) ir centrinį fokusavimo
tašką, tada centriniame fokusavimo taške sukomponuokite ypač kontrastingą
objektą ir iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad sufokusuotumėte
vaizdą. Kai fotoaparatas sufokusuos vaizdą, sukite dioptrijų reguliavimo valdiklį, kol
vaizdą ieškiklyje matysite aiškiai sufokusuotą. Jei reikia, vaizdo ieškiklio fokusavimo
funkciją galima derinti toliau, naudojant papildomus korekcinius lęšius (0 268).
Ekranai išsijungia be jokio įspėjimo: parametro Auto off timers (automatinio
išjungimo laikmačiai) parinktimi nustatykite ilgesnę delsą (0 207).
Nepasirodo informacinis ekranas: iki pusės nuspaustas užrakto atleidimo mygtukas. Jei,
nukėlus pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko, nepasirodo informacinis ekranas,
patikrinkite, ar nustatyta parametro Auto info display (automatinis informacijos
rodymas) (0 206) parinktis On (įjungta) ir ar įkrautas akumuliatorius.
Vaizdo ieškiklio ekranas nereaguoja ir vaizdas jame blankus: šio ekrano reakcijos laikas ir
ryškumas priklauso nuo temperatūros.
282 Techninės pastabos
Fotografavimas (visi režimai)
Fotoaparato įjungimas užtrunka per ilgai: ištrinkite bent dalį failų ar aplankų.
Išjungta užrakto atleidimo funkcija:
• Atminties kortelė užrakinta, pilna arba neįdėta (0 13, 292).
• Nustatyta parametro Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant
tuščiam lizdui) parinktis Release locked (atleidimo funkcija užblokuota)
(0 226) ir neįdėta atminties kortelė (0 13).
• Įkraunama integruota blykstė (0 38).
• Vaizdas fotoaparate nesufokusuotas (0 35).
• Prijungtas objektyvas yra ne E ar G tipo ir įjungtas režimas yra ne M (0 253).
Kai įjungtas nepertraukiamas fotografavimo režimas, paspaudus užrakto atleidimo mygtuką kas
kartą padaroma tik viena nuotrauka: nepertraukiamas fotografavimas neįmanomas, jei
suveikia integruota blykstė (0 64, 87).
Padaryta nuotrauka yra didesnio formato nei rodoma vaizdo ieškiklyje: vaizdo ieškiklio
horizontali ir vertikali kadro aprėptis siekia apie 95 %.
Nuotraukos nesufokusuotos:
• Prijungtas objektyvas nepritaikytas automatinio fokusavimo funkcijai:
fokusuokite rankiniu būdu arba prijunkite objektyvą, kuris būtų pritaikytas
automatinio fokusavimo funkcijai (0 81, 253).
• Fotoaparatui nepavyksta fokusuoti automatiškai: fokusuokite rankiniu būdu arba
fiksuokite židinį (0 72, 79, 81).
• Įjungtas fotoaparato rankinio fokusavimo režimas: fokusuokite rankiniu būdu
(0 81).
Židinys nefiksuojamas iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką: kai išjungtas
tiesioginės peržiūros režimas ir parinktas fokusavimo režimas AF-C arba, kai įjungus
režimą AF-A, fotografuojami judantys objektai, fiksuokite židinį spausdami mygtuką
A (L) (0 79).
Nepavyksta parinkti fokusavimo taško:
• Nustatyta parinktis e (Auto-area AF (automatinės srities AF); 0 74):
pasirinkite kitą AF sričių režimą.
• Paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką, kad paleistumėte budėjimo
laikmatį (0 37).
Nepavyksta parinkti AF sričių režimo: parinkta rankinio fokusavimo funkcija (0 69, 81).
Techninės pastabos 283
Neįsižiebia AF pagalbinio apšvietimo lemputė:
• AF pagalbinio apšvietimo lemputė neįsižiebia, jei nustatyta automatinio
fokusavimo režimo parinktis AF-C (0 69) arba, esant įjungtam režimui AF-A,
parinkta nepertraukiamo pagalbinio automatinio fokusavimo funkcija.
Pasirinkite AF-S. Jei nustatyta AF sričių režimo parinktis yra ne e (automatinės
srities AF), parinkite centrinį fokusavimo tašką (0 74, 76).
• Įjungtas fotoaparato tiesioginės peržiūros režimas.
• Nustatyta parametro Built-in AF-assist illuminator (integruotas AF pagalbinis
apšvietimas) parinktis Off (išjungta) (0 196).
• Apšvietimo lemputė išjungta automatiškai. Nepertraukiamai naudojama
apšvietimo lemputė įkaito. Palaukite, kol ji atvės.
Nepavyksta pakeisti vaizdo dydžio: nustatyta vaizdo kokybės parinktis NEF (RAW) (0 85).
Fotoaparatas lėtai įrašo nuotraukas:
• Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas ir atminties kortelės spartą, pabaigus
fotografuoti nepertraukiamo atleidimo režimu, prieigos lemputė dar gali šviesti
maždaug minutę.
• Išjunkite triukšmo mažinimo funkciją (0 195).
284 Techninės pastabos
Nuotraukose matyti triukšmas (šviesios dėmės, atsitiktiniai ryškūs pikseliai, rūkas ar linijos):
• Šviesias dėmes, atsitiktinius ryškius pikselius, rūką ir linijas galima sumažinti
parenkant mažesnę ISO jautrumo reikšmę.
• Norėdami sumažinti šviesių dėmių arba rūko nuotraukose, padarytose nustačius
mažesnį kaip 1 sek. užrakto greitį, naudokite fotografavimo meniu parinktį Noise
reduction (triukšmo mažinimas) (0 195).
• Rūkas arba šviesios dėmės gali reikšti, kad temperatūra fotoaparato viduje
padidėjo dėl aukštos aplinkos temperatūros, ilgalaikės ekspozicijos arba kitų
panašių priežasčių. Prieš tęsdami fotografavimą išjunkite fotoaparatą ir palaukite,
kol jis atvės.
• Kai nustatytas didelis ISO jautrumas, nuotraukose, padarytose naudojant kai
kurias papildomas blykstes, gali atsirasti linijų; jei jos atsiranda, parinkite mažesnę
reikšmę.
• Atsitiktinių ryškių pikselių, atsirandančių esant didelėms ISO jautrumo
reikšmėms, įskaitant dideles reikšmes, parinktas automatinio ISO jautrumo
valdymo funkcijos, galima sumažinti įjungiant funkciją Noise reduction
(triukšmo mažinimas) (0 195).
• Kai nustatytas didelis ISO jautrumas, šviesios dėmės, atsitiktiniai ryškūs pikseliai,
rūkas arba linijos gali būti labiau pastebimos ilgalaikės ekspozicijos nuotraukose
ir nuotraukose, kurios buvo daromos esant aukštai aplinkos temperatūrai,
įjungus aktyviojo D-Lighting funkciją, nustačius parametro Set Picture Control
(nustatyti Picture Control) parinktį Flat (vienodas) (0 132) arba parinkus
ekstremalias Picture Control parametrų vertes (0 135).
• Kai įjungtas režimas %, atsitiktiniai ryškūs pikseliai, rūkas arba linijos gali būti
labiau pastebimos nuotraukose, darytose esant prastam apšviestumui.
Fotoaparatas nefotografuoja, kai paspaudžiamas nuotolinio valdymo pultelio užrakto atleidimo
mygtukas:
• Pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio bateriją (0 269).
• Pasirinkite nuotolinio valdymo atleidimo režimą (0 95).
• Įkraunama blykstė (0 38).
• Baigėsi laikas, nustatytas parametro Remote on duration (ML-L3) (nuotolinio
valdymo trukmė (ML-L3)) parinktimi (0 208).
• Nuotolinio valdymo pulteliui ML-L3 veikti trukdo ryški šviesa.
Nepasigirsta garsinis signalas:
• Nustatyta parametro Beep (garsinis signalas) parinktis Off (išjungta) (0 213).
• Įjungtas tylus fotoaparato užrakto atleidimo režimas (0 65) arba fotoaparatu
filmuojama (0 138).
• Nustatyta fokusavimo režimo parinktis MF ar AF-C arba objektas juda esant
parinktam režimui AF-A (0 69).
Techninės pastabos 285
Nuotraukose matomos dėmės: nuvalykite priekinį ir galinį objektyvo lęšius. Jei problema
išlieka, nuvalykite vaizdo jutiklį rankiniu būdu (0 273) arba kreipkitės į Nikon
įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
Į nuotraukas neįterpiama data: nustatyta vaizdo kokybės parinktis NEF (RAW) (0 85,
202).
Neįrašomas filmų garsas: nustatyta parametro Movie settings (filmo nustatymai) >
Microphone (mikrofonas) parinktis Microphone off (mikrofonas išjungtas)
(0 141).
Tiesioginės peržiūros režimas netikėtai išsijungia arba jo neįmanoma įjungti: tiesioginės
peržiūros režimas gali būti išjungiamas automatiškai, siekiant apsaugoti
fotoaparato vidines grandines, jei:
• Aukšta aplinkos temperatūra.
• Fotoaparatas buvo ilgai naudotas įjungus tiesioginės peržiūros arba filmavimo
režimą.
• Fotoaparatas buvo ilgai naudotas įjungus bet kurį nepertraukiamo atleidimo
režimą. Jei pabandžius nepavyksta įjungti tiesioginės peržiūros režimo, palaukite,
kol vidinės grandinės atvės, ir bandykite vėl. Atminkite: prilietę fotoaparatą galite
pajusti, kad jis įšilęs, tačiau tai nereiškia gedimo.
Įjungus tiesioginės peržiūros režimą, atsiranda vaizdo artefaktų: triukšmo (atsitiktinių ryškių
pikselių, rūko arba linijų) ir neįprastų spalvų gali atsirasti, jei esant įjungtam
tiesioginės peržiūros režimui priartinsite pro objektyvą patenkantį vaizdą (0 38);
atsitiktinių ryškių pikselių skaičius bei pasiskirstymas, rūkas ir šviesios dėmės
filmuose priklauso nuo kadro dydžio ir kadrų greičio (0 141). Atsitiktiniai ryškūs
pikseliai, rūkas arba ryškios dėmės gali atsirasti padidėjus fotoaparato vidinių
grandinių temperatūrai esant įjungtam tiesioginės peržiūros režimui; išjunkite
tiesioginės peržiūros režimą, kai nenaudojate fotoaparato.
Tiesioginės peržiūros arba filmavimo metu ekrane matomas mirgėjimas arba juostos: nustatykite
parametro Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) parinktį, kuri atitinka
vietinio kintamosios srovės maitinimo tinklo dažnį (0 213).
Įjungus tiesioginės peržiūros režimą arba filmuojant, ekrane matomos ryškios juostos:
tiesioginės peržiūros metu arba filmuojant buvo trumpam panaudotas mirksintis
ženklas, blykstė arba kitas šviesos šaltinis.
Nepavyksta pasirinkti meniu elemento: kai kurios parinktys veikia tik įjungus tam tikrus
režimus.
286 Techninės pastabos
Fotografavimas (P, S, A, M)
Išjungta užrakto atleidimo funkcija:
• Prijungtas objektyvas yra ne E ar G tipo: pasukite fotoaparato režimo pasirinkimo
ratuką į padėtį M (0 105, 253).
• Režimo pasirinkimo ratukas pasuktas į padėtį S po to, kai esant įjungtam režimui
M, buvo nustatyta užrakto greičio parinktis ilgalaikė ekspozicija bulb arba laikas:
nustatykite kitą užrakto greitį (0 101).
Apribotas užrakto greičių diapazonas:
• Naudojama blykstė (0 91).
• Kai nustatyta fotografavimo meniu parametro Movie settings (filmo
nustatymai) > Manual movie settings (rankiniai filmo nustatymai) parinktis
On (įjungta), užrakto greičio verčių diapazonas priklauso nuo kadrų greičio
(0 142).
Nepavyksta pasirinkti pageidaujamos diafragmos: galimų diafragmos verčių diapazonas
priklauso nuo naudojamo objektyvo.
Nenatūralios spalvos:
• Suderinkite baltos spalvos balansą, kad jis atitiktų šviesos šaltinį (0 121).
• Suderinkite parametro Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
nustatymus (0 132).
Nepavyksta išmatuoti baltos spalvos balanso: objektas yra per tamsus arba per šviesus
(0 128).
Nepavyksta parinkti vaizdo, kuris būtų šaltiniu išankstiniam baltos spalvos balansui nustatyti:
vaizdas buvo sukurtas ne modeliu D3400 (0 130).
Picture Control poveikis įvairiems vaizdams yra skirtingas: aštrinimui, kontrastui, aiškumui ar
sodrumui derinti parinktas A (automatinis) režimas. Norėdami pasiekti nuoseklių
rezultatų nuotraukų serijoje, pasirinkite kitą nustatymą (0 136).
Nepavyksta pakeisti matavimo metodo: veikia automatinės ekspozicijos fiksavimo
funkcija (0 113).
Neįmanoma naudoti ekspozicijos kompensacijos: įjungtas fotoaparato režimas M.
Pasirinkite kitą režimą (0 98, 116).
Ilgalaikės ekspozicijos vaizduose atsiranda triukšmo (rausvų sričių arba kitų artefaktų): įjunkite
triukšmo mažinimo funkciją (0 195).
Techninės pastabos 287
Atkūrimas
Neatkuriamas NEF (RAW) formato vaizdas: nuotrauka padaryta nustačius vaizdo kokybės
parinktį NEF (RAW) + JPEG (0 84).
Nepavyksta peržiūrėti kitais fotoaparatais padarytų nuotraukų: kitais fotoaparatais
padarytos nuotraukos gali būti rodomos netinkamai.
Atkūrimo metu kai kurios nuotraukos nerodomos: nustatykite parametro Playback folder
(atkūrimo aplankas) parinktį All (visi) (0 187).
Vertikalios (portretinės) nuotraukos rodomos kaip horizontalios (kraštovaizdžio):
• Nustatykite parametro Rotate tall (sukti vertikalias) parinktį On (įjungta)
(0 189).
• Nuotrauka padaryta nustačius parametro Auto image rotation (automatinis
vaizdo sukimas) parinktį Off (išjungta) (0 188).
• Nuotrauka rodoma vaizdo peržiūros rodinyje (0 188, 189).
• Darant nuotrauką, fotoaparatas buvo nukreiptas aukštyn arba žemyn (0 188).
Nepavyksta ištrinti nuotraukos:
• Nuotrauka apsaugota. Pašalinkite apsaugą (0 168).
• Atminties kortelė užrakinta (0 291).
Nepavyksta retušuoti nuotraukos: šiuo fotoaparatu nuotraukos toliau redaguoti
neįmanoma (0 228).
Nepavyksta pasirinkti nuotraukos spausdinimui: nuotrauka padaryta NEF (RAW) formatu.
Persiųskite nuotraukas į kompiuterį ir išspausdinkite naudodami Capture NX-D
(0 177). NEF (RAW) formato nuotraukas galima įrašyti JPEG formatu, naudojant
parinktį NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas) (0 230).
Nuotrauka nerodoma televizoriaus ekrane: neteisingai prijungtas HDMI kabelis (0 184).
Fotoaparatas nereaguoja į HDMI-CEC televizoriaus nuotolinio valdymo komandas:
• Nustatykite sąrankos meniu parametro HDMI > Device control (prietaiso
valdymas) parinktį On (0 185).
• Suderinkite televizoriaus HDMI-CEC nustatymus, kaip aprašyta su įrenginiu
pateiktoje dokumentacijoje.
Nepavyksta persiųsti nuotraukų į kompiuterį: OS nedera su fotoaparatu arba persiuntimo
programine įranga. Norėdami nukopijuoti nuotraukas į kompiuterį, naudokite
kortelių skaitytuvą (0 177).
Kompiuteris rodo NEF (RAW) formato vaizdus kitaip nei fotoaparatas: kitų gamintojų
programinė įranga nerodo Picture Control režimų, aktyviojo D-Lighting efektų ar
vinjetės kontrolės priemonių. Naudokite Capture NX-D (0 177).
288 Techninės pastabos
Bluetooth
Atminties kortelės prieigos lemputė (0 36) įsižiebia, kai fotoaparatas išjungtas: fotoaparatas
perduoda duomenis į išmanųjį prietaisą. Tai nėra gedimas.
Nepavyksta prisijungti prie belaidžių spausdintuvų ir kitų belaidžio ryšio prietaisų: šis
fotoaparatas sudaro ryšį tik su tais prietaisais, kuriuose įdiegta SnapBridge.
Įvairūs
Neteisinga įrašomų vaizdų data: nustatykite fotoaparato laikrodį (0 25, 205).
Nepavyksta parinkti meniu elemento: kai parinkti tam tikri nustatymų deriniai arba
neįdėta atminties kortelė, kai kurios parinktys nepasiekiamos (0 13, 227, 281).
Techninės pastabos 289
Klaidų pranešimai
Šiame skirsnyje išvardytos indikacijos ir klaidų pranešimai, rodomi
vaizdo ieškiklyje ir ekrane.
A Įspėjamosios piktogramos
Ekrane mirksinti piktograma d arba vaizdo ieškiklyje mirksinti piktograma s
reiškia, kad paspaudus mygtuką W (Q) ekrane galima peržiūrėti įspėjimą arba
klaidos pranešimą.
Indikacija
Ekranas
Lens not attached
(neprijungtas objektyvas)
Before taking photos,
rotate the zoom ring to
extend the lens. (Prieš
fotografuodami pasukite
priartinimo žiedą, kad
išstumtumėte objektyvą.)
Shutter release disabled.
Recharge battery. (Išjungtas
užrakto atleidimas.
Įkraukite akumuliatorių.)
This battery cannot be used.
It does not communicate
properly with this camera.
To use the camera safely,
choose a battery designated
for use in this camera. (Šis
akumuliatorius netinkamas
naudoti. Nevyksta tinkami
jo ir fotoaparato duomenų
mainai. Kad būtų saugu,
pasirinkite akumuliatorių,
kuris skirtas naudoti su šiuo
fotoaparatu.)
Initialization error. Turn
camera off and then on
again. (Inicijavimo klaida.
Išjunkite fotoaparatą ir po
to jį vėl įjunkite.)
290 Techninės pastabos
Vaizdo
ieškiklis
F/s
(mirksi)
F
(mirksi)
Sprendimas
• Prijunkite tinkamą objektyvą.
• Jei objektyvas nėra E arba G tipo,
įjunkite režimą M.
Prijungtas objektyvas su įtraukiamo
objektyvo cilindro mygtuku ir įtrauktas
objektyvo cilindras. Paspauskite
įtraukiamo objektyvo cilindro mygtuką ir
sukite priartinimo žiedą, kad
išstumtumėte objektyvą.
d/s
(mirksi)
Išjunkite fotoaparatą ir įkraukite arba
pakeiskite akumuliatorių.
d
(mirksi)
Naudokite Nikon patvirtintą
akumuliatorių.
0
252
105
16
12, 13
267
Išjunkite fotoaparatą, ištraukite ir vėl
d/k
įdėkite akumuliatorių, tuomet vėl įjunkite 13, 18
(mirksi)
fotoaparatą.
Indikacija
Ekranas
Battery level is low.
Complete operation and
turn camera off
immediately. (Senka
akumuliatorius. Užbaikite
operaciją ir nedelsdami
išjunkite fotoaparatą.)
Clock not set (Nenustatytas
laikrodis)
No memory card inserted
(Neįdėta atminties kortelė)
Memory card is locked.
Slide lock to “write”
position. (Atminties kortelė
užrakinta. Pastumkite
užraktą į įrašymo padėtį.)
This memory card cannot be
used. Card may be
damaged.
Insert another card. (Šios
atminties kortelės negalima
naudoti. Galbūt kortelė
sugadinta. Įdėkite kitą
kortelę.)
Not available if Eye-Fi card is
locked. (Nepasiekiama, jei
Eye-Fi kortelė užrakinta.)
This card is not formatted.
Format the card. (Ši kortelė
nesuformatuota.
Suformatuokite kortelę.)
Vaizdo
ieškiklis
—
s
(mirksi)
S/s
(mirksi)
(
(mirksi)
(/k
(mirksi)
(/k
(mirksi)
T
(mirksi)
0
Sprendimas
Pabaikite valyti, išjunkite fotoaparatą ir
įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.
Nustatykite fotoaparato laikrodį.
275
25, 205
Išjunkite fotoaparatą ir patikrinkite, ar
atminties kortelė tinkamai įdėta.
13
Atminties kortelė užrakinta (apsaugota
nuo įrašymo). Pastumkite kortelės
apsaugos nuo įrašymo jungiklį į įrašymo
padėtį.
—
• Naudokite patvirtintą kortelę.
269
201
• Suformatuokite kortelę. Jeigu
problema išlieka, tai gali reikšti, kad
kortelė yra sugadinta. Kreipkitės į Nikon
įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
• Naujo aplanko kūrimo klaida. Ištrinkite 13, 171
failus arba įdėkite naują atminties
kortelę.
• Įdėkite naują atminties kortelę.
13
224
• Eye-Fi kortelė skleidžia belaidžio ryšio
signalą, kai nustatoma parametro
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas)
parinktis Disable (išjungti). Norėdami
nutraukti signalų siuntimą belaidžiu
ryšiu, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite
kortelę.
Eye-Fi kortelė užrakinta (apsaugota nuo
įrašymo). Pastumkite kortelės apsaugos
—
nuo įrašymo jungiklį į įrašymo padėtį.
Suformatuokite kortelę arba išjunkite
fotoaparatą ir įdėkite naują atminties
kortelę.
13, 201
Techninės pastabos 291
Indikacija
Ekranas
Card is full (Kortelė pilna)
—
Vaizdo
ieškiklis
j/A/s
(mirksi)
●
(mirksi)
Subject is too bright
(Objektas pernelyg šviesus)
s
(mirksi)
Subject is too dark (Objektas
pernelyg tamsus)
No “Bulb” in S mode (Kai
įjungtas režimas S, parinktis
„ilgalaikė ekspozicija bulb“
negalima)
No “Time” in S mode (Kai
įjungtas režimas S, parinktis
„laikas“ negalima)
—
292 Techninės pastabos
A/s
(mirksi)
Sprendimas
• Sumažinkite kokybę arba dydį.
• Ištrinkite nuotraukų.
• Įdėkite naują atminties kortelę.
Fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti
automatiškai. Pakeiskite kompoziciją
arba sufokusuokite rankiniu būdu.
• Pasirinkite mažesnį ISO jautrumą.
• Naudokite pirktinį ND filtrą.
• Kai įjungtas režimas:
S Padidinkite užrakto greitį
A Pasirinkite mažesnę diafragmą
(didesnį f skaičių)
% Pasirinkite kitą fotografavimo
režimą
• Pasirinkite didesnį ISO jautrumą.
• Naudokite blykstę.
• Kai įjungtas režimas:
S Sumažinkite užrakto greitį
A Pasirinkite didesnę diafragmą
(mažesnį f skaičių)
0
84
171
13
35, 72,
81
93
267
102
104
5
93
87
102
104
Pakeiskite užrakto greitį arba pasirinkite
režimą M.
102,
105
Blykstė suveikė visa galia. Peržiūrėkite
nuotrauką ekrane: jei ji eksponuota per
mažai, suderinkite nustatymus ir
bandykite vėl.
—
&/s
(mirksi)
N
(mirksi)
Indikacija
Ekranas
—
Error. Press shutter release
button again. (Klaida. Dar
kartą paspauskite užrakto
atleidimo mygtuką.)
Start-up error. Contact a
Nikon-authorized service
representative. (Paleisties
klaida. Kreipkitės į Nikon
įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą.)
Metering error (Matavimo
klaida)
Unable to start live view.
Please wait for camera to
cool. (Nepavyko įjungti
tiesioginės peržiūros
režimo. Palaukite, kol atvės
fotoaparatas.)
Folder contains no images.
(Aplanke nėra vaizdų.)
Vaizdo
ieškiklis
N/s
(mirksi)
Sprendimas
0
• Naudokite blykstę.
87
92, 93,
• Pakeiskite atstumą iki objekto,
104
diafragmą, blykstės veikimo nuotolį
arba ISO jautrumą.
—
• Objektyvo židinio nuotolis yra
mažesnis nei 18 mm: naudokite didesnį
židinio nuotolį.
—
• Sumontuota papildoma blykstė SB-400
arba SB-300: blykstė nustatyta į
atspindžio padėtį arba fokusavimo
atstumas yra labai trumpas.
Fotografuokite toliau. Jeigu reikia,
padidinkite fokusavimo atstumą, kad
nuotraukose nesimatytų šešėlių.
Atleiskite užraktą. Jei klaida lieka arba
dažnai kartojasi, kreipkitės į Nikon
įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
—
Kreipkitės į Nikon įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą.
—
—
Palaukite, kol vidinės grandinės atvės, ir
tik tada iš naujo junkite tiesioginės
peržiūros režimą arba tęskite filmavimą.
286
—
Parinktame atkūrimo aplanke nėra
vaizdų. Naudodami meniu elementą
Playback folder (atkūrimo aplankas),
13, 187
parinkite aplanką, kuriame yra vaizdų,
arba įdėkite atminties kortelę, kurioje yra
vaizdų.
O
(mirksi)
Techninės pastabos 293
Indikacija
Ekranas
Cannot display this file.
(Nepavyksta atverti šio
failo.)
Cannot select this file.
(Nepavyksta parinkti šio
failo.)
Vaizdo
ieškiklis
Failo neįmanoma atkurti fotoaparatu.
—
—
Vaizdų, sukurtų su kitais prietaisais,
retušuoti neįmanoma.
228
—
No image for retouching.
(Nėra vaizdo, kurį būtų
galima retušuoti.)
—
Network access not
available until camera cools.
(Prieiga prie tinklo
neįmanoma, kol
fotoaparatas neatvėso.)
—
Check printer. (Patikrinkite
spausdintuvą.)
—
Check paper. (Patikrinkite
popierių.)
—
Out of ink. (Nėra rašalo.)
—
—
• Filmų, sukurtų su kitais prietaisais,
montuoti neįmanoma.
• Filmai turi būti bent dviejų sekundžių
trukmės.
Atminties kortelėje nėra NEF (RAW)
formato vaizdų, kuriems būtų galima
taikyti funkciją NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) apdorojimas).
Išjunkite fotoaparatą ir, palaukę, kol
fotoaparatas atvės, bandykite dar kartą.
Patikrinkite spausdintuvą. Norėdami
tęsti, esant galimybei pasirinkite
Continue (tęsti).
Popieriaus formatas neatitinka
parinktojo. Įdėkite tinkamo formato
popieriaus ir pasirinkite Continue (tęsti).
Pašalinkite strigtį ir pasirinkite Continue
(tęsti).
Įdėkite parinkto formato popieriaus ir
parinkite Continue (tęsti).
138
149
230
—
—*
—*
—*
—*
—
Patikrinkite rašalą. Norėdami tęsti,
pasirinkite Continue (tęsti).
—*
—
Pakeiskite rašalą ir pasirinkite Continue
(tęsti).
—*
* Daugiau informacijos rasite spausdintuvo vadove.
294 Techninės pastabos
0
—
This movie cannot be
edited. (Neįmanoma
montuoti šio filmo.)
Paper jam. (Popieriaus
strigtis.)
Out of paper. (Nėra
popieriaus.)
Check ink supply.
(Patikrinkite rašalo
tiekimą.)
Sprendimas
Specifikacijos
❚❚ Skaitmeninis fotoaparatas Nikon D3400
Tipas
Tipas
Objektyvo stovas
Efektyvusis apžvalgos
kampas
Skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas
Nikon F stovas (su AF kontaktais)
Nikon DX formatas; židinio nuotolis apytiksliai 1,5 karto
didesnis už objektyvų, kurių apžvalgos kampas yra FX
formato
Efektyviųjų pikselių skaičius
Efektyviųjų pikselių
24,2 milijono
skaičius
Vaizdo jutiklis
Vaizdo jutiklis
Iš viso pikselių
Dulkių šalinimo sistema
Duomenų įrašymas
Vaizdo dydis (pikseliais)
Failų formatas
Sistema Picture Control
Laikmenos
Failų sistema
23,5 × 15,6 mm CMOS jutiklis
24,72 milijono
Vaizdo dulkių šalinimo atskaitos duomenys (reikia
programinės įrangos Capture NX-D)
•
•
•
•
•
6 000 × 4 000 (didelis)
4 496 × 3 000 (vidutinis)
2 992 × 2 000 (mažas)
NEF (RAW): 12 bitų, suglaudintas
JPEG: derantis su JPEG Baseline aukštos (apie 1 : 4),
standartinės (apie 1 : 8) arba bazinės (apie 1 : 16)
glaudinimo kokybės formatas
• NEF (RAW) + JPEG: viena nuotrauka, įrašyta NEF (RAW) ir
JPEG formatais
Standartinis, neutralus, gyvas, vienspalvis, portreto,
kraštovaizdžio, vienodas; parinktą Picture Control režimą
galima modifikuoti
SD (Secure Digital) bei standartą UHS-I atitinkančios
SDHC ir SDXC atminties kortelės
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Techninės pastabos 295
Vaizdo ieškiklis
Vaizdo ieškiklis
Dioptrijų reguliavimas
Fokusavimo ekranas
Atspindžio veidrodėlis
Objektyvo diafragma
Akių lygio penkių veidrodžių atspindimasis vaizdo
ieškiklis
Apie 95% horizontaliai ir 95% vertikaliai
Apie 0,85 karto (50 mm f/1,4 objektyvas su nustatyta
begalybe, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; nuo vaizdo ieškiklio okuliaro lęšio
centro paviršiaus)
Nuo –1,7 iki +0,5 m–1
B tipo ekranas BriteView Clear Matte Mark VII
Sparčiojo grįžimo
Su momentiniu grįžimu, valdoma elektroniniu būdu
Objektyvas
Pritaikymas automatinio
fokusavimo funkcijai
Automatinio fokusavimo funkcija veikia su AF-P ir E bei G
tipo AF-S objektyvais.
Kadro aprėptis
Didinimas
Stebėjimo taškas
Užraktas
Tipas
Greitis
Blykstės sinchronizacijos
greitis
Atleidimas
Atleidimo režimas
Didžiausia kadrų sparta
Automatinis laikmatis
296 Techninės pastabos
Elektroniniu būdu valdomas, vertikaliai judantis, židinio
plokštumos užraktas
1/4 000 –30 sek., žingsneliais po 1/3 EV; ilgalaikė ekspozicija
bulb; laikas
X = 1/200 sek.; sinchronizuojama esant 1/200 sek. arba
mažesniam užrakto greičiui
8 (vienas kadras), I (nepertraukiamas), J (tylus
užrakto atleidimas), E (automatinis laikmatis),
" (uždelstas nuotolinis; ML-L3), # (greitojo veikimo
nuotolinis; ML-L3)
Iki 5 fps
Pastaba: vertinant kadrų spartos rodiklius, daroma
prielaida, kad fokusuojama rankiniu būdu, įjungtas
rankinis arba automatinis užrakto pirmumo ekspozicijos
režimas, nustatytas 1/250 sek. arba didesnis užrakto
greitis, o kitiems nustatymams priskirtos numatytosios
vertės.
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 ekspozicijos
Ekspozicija
Matavimas
TTL ekspozicijos matavimas naudojant 420 pikselių RGB
jutiklį
Matavimo metodas
• Matricos matavimas: 3D spalvinės matricos matavimas II
(su E ir G tipo objektyvais)
• Centruotas matavimas: 75% svarbos suteikiama iš kadro
centre esančio 8 mm skersmens apskritimo gautiems
duomenims.
• Taškinis matavimas: matuojamas 3,5 mm skritulys
(maždaug 2,5% kadro), kurio centras sutampa su
parinktu fokusavimo tašku
Diapazonas (ISO 100, f/1,4 • Matricos arba centruotas matavimas: 0–20 EV
objektyvas, 20 °C)
• Taškinis matavimas: 2–20 EV
Ekspozicijos matuoklio
Centrinis procesorius
jungtis
Režimas
Automatiniai režimai (i automatinis; j automatinis,
blykstė išjungta); programuojamas automatinis su
lanksčia programa (P); automatinis užrakto pirmumas (S);
automatinis diafragmos pirmumas (A); rankinis (M);
scenos režimai (k portretas; l kraštovaizdis; p vaikas;
m sportas; n fotografavimas stambiu planu; o naktinis
portretas); specialiųjų efektų režimai (% naktinis
matymas; S itin sodrus; T pop; U nuotraukos
iliustracija; ' žaislinio fotoaparato efektas; ( miniatiūros
efektas; 3 atrankinė spalva; 1 siluetas; 2 šviesūs tonai;
3 tamsūs tonai)
Ekspozicijos
Galima derinti intervale nuo –5 iki +5 EV, žingsneliais po
1/3 EV, kai įjungtas režimas P, S, A, M, bet kuris scenos
kompensavimas
režimas ir režimas %
Ekspozicijos fiksavimas
Išmatuota šviesumo vertė užfiksuojama spaudžiant
mygtuką A (L)
ISO jautrumas
ISO 100–25600, žingsneliais po 1 EV. ISO jautrumą galima
(rekomenduojamas
valdyti automatiškai
ekspozicijos koeficientas)
Aktyvusis D-Lighting
Įjungta, išjungta
Techninės pastabos 297
Fokusavimas
Automatinis fokusavimas
Aptikimo diapazonas
Pagalbinis objektyvas
Fokusavimo taškas
AF sričių režimas
Židinio fiksavimas
Blykstė
Integruota blykstė
Orientacinis skaičius
Blykstės valdymas
Blykstės režimas
298 Techninės pastabos
Automatinio fokusavimo jutiklių modulis Nikon MultiCAM 1000 su TTL fazės aptikimo funkcija, 11 fokusavimo
taškų (įskaitant vieną kryžminį jutiklį) ir AF pagalbinio
apšvietimo lemputė (veikia maždaug 0,5–3 m atstumu)
Nuo –1 iki +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automatinis fokusavimas (AF): vienkartinis pagalbinis AF
(AF-S); nepertraukiamas pagalbinis AF (AF-C);
automatiškai parenkamas režimas AF-S/AF-C (AF-A);
nuspėjamojo židinio sekimo funkcija, automatiškai
įjungiama atsižvelgiant į objekto būseną
• Rankinis fokusavimas (MF): galima naudoti elektroninį
tolimatį
Galima rinktis iš 11 fokusavimo taškų
Vieno taško AF, dinaminės srities AF, automatinės srities
AF, 3D sekimas (11 taškų)
Židinį galima užfiksuoti paspaudžiant iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką (vienkartinis pagalbinis AF) arba
paspaudžiant mygtuką A (L)
i, k, p, n, o, S, T, U, ': automatinė blykstė su
automatinio atidarymo funkcija
P, S, A, M: rankinis atidarymas atleidimo mygtuku
Apie 7, 8 su rankine blykste (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL blykstės valdymo funkcija naudojant
420 pikselių RGB jutiklį veikia su integruota blykste; i-TTL
subalansuota detalių paryškinimo blykstė, skirta
skaitmeniniam SLR fotoaparatui, naudojama taikant
matricos ir centruoto matavimo metodą, o standartinė
i-TTL blykstė, skirta skaitmeniniam SLR fotoaparatui –
taikant taškinio matavimo metodą
Automatinis, automatinis su raudonų akių efekto
mažinimo funkcija, automatinė lėta sinchronizacija,
automatinė lėta sinchronizacija su raudonų akių efekto
mažinimu, detalių paryškinimo blykstė, raudonų akių
efekto mažinimas, lėta sinchronizacija, lėta
sinchronizacija su raudonų akių efekto mažinimu, galinė
diafragma su lėta sinchronizacija, galinės diafragmos
sinchronizacija, išjungta
Blykstė
Blykstės kompensavimas
Galima derinti intervale nuo –3 iki +1 EV, žingsneliais po
/
kuris scenos
režimas
Įsijungia, kai visiškai įkraunama integruota blykstė arba
papildoma blykstė; mirksi blykstei suveikus didžiausia
galia
ISO 518 blykstės jungtis su sinchronizatoriumi, duomenų
kontaktais ir apsauginiu fiksatoriumi
Fotoaparatas pritaikytas Nikon CLS
1 3 EV, kai įjungtas režimas P, S, A, M arba bet
Blykstės parengties
daviklis
Kontaktinė jungtis
Nikon patobulinta
kūrybingo apšvietimo
sistema (CLS)
Sinchronizavimo kontaktas Sinchronizavimo gnybtų adapteris AS-15 (įsigyjamas
atskirai)
Baltos spalvos balansas
Baltos spalvos balansas
Tiesioginė peržiūra
Pagalbinis objektyvas
AF sričių režimas
Automatinis fokusavimas
Automatinis scenos
parinkimas
Filmavimas
Matavimas
Matavimo metodas
Kadro dydis (pikseliais) ir
kadrų greitis
Automatinis, kaitinamųjų lempų šviesa, fluorescencinių
lempų šviesa (7 tipų), tiesioginė saulės šviesa, blykstė,
debesuota, šešėlis, iš anksto nustatytas rankinis; visus,
išskyrus iš anksto nustatytą rankinį, galima patikslinti
• Automatinis fokusavimas (AF): vienkartinis pagalbinis AF
(AF-S); nuolatinis pagalbinis AF (AF-F)
• Rankinis fokusavimas (MF)
AF, pirmenybę suteikiant veidui, plačios srities AF,
standartinės srities AF, objekto sekimo AF
Bet kurioje kadro vietoje kontrastą nustatantis AF
(pasirinkus AF, suteikiant pirmumą veidui, arba objekto
sekimo AF, fotoaparatas automatiškai parenka
fokusavimo tašką)
Funkcija veikia įjungus režimą i arba j
TTL ekspozicijos matavimas naudojant pagrindinį vaizdo
jutiklį
Matrica
• 1 920 × 1 080; 60p (progresinė skleistinė), 50p, 30p,
25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Parinkus 60p, 50p, 30p, 25p arba 24p, tikrasis kadrų
greitis yra atitinkamai 59,94, 50, 29,97, 25 arba 23,976 fps;
galima rinktis ★ aukštą ir standartinę vaizdo kokybę
Techninės pastabos 299
Filmavimas
Failų formatas
Vaizdo įrašo glaudinimas
Garso įrašymo formatas
Garso įrašymo įtaisas
ISO jautrumas
Ekranas
Ekranas
Atkūrimas
Atkūrimas
Sąsaja
USB
HDMI išvestis
Bluetooth
Ryšio protokolai
Veikimo dažnis
Didžiausia išėjimo galia
Diapazonas (tiesia linija)
300 Techninės pastabos
MOV
H.264/MPEG-4 išplėstinis vaizdo įrašo kodavimas
Linijinis PCM
Integruotas reguliuojamo jautrumo monofoninis
mikrofonas
ISO 100–25600
7,5 cm (3 col.) įstrižainės, apie 921 tūkst. taškų (VGA) TFT
LCD ekranas, pasižymintis 170° stebėjimo kampu, apie
100% kadro aprėptimi ir turintis šviesumo reguliavimo
funkciją
Viso kadro ir miniatiūrų (po 4, 9 arba 72 vaizdus arba
kalendoriaus rodinys) atkūrimas su didinimu atkuriant,
apkarpymas pagal didinimo atkuriant rodinį, veidų
priartinimas atkuriant, filmų atkūrimas, nuotraukų ir
(arba) filmų skaidrių peržiūros, histogramos rodymas,
šviesios sritys, informacija apie nuotrauką, buvimo vietos
duomenų rodymas, automatinis vaizdo pasukimas,
nuotraukų vertinimas ir vaizdo komentaras (iki 36 ženklų
ilgio)
Sparčioji USB su mikrojungtimi; prijungimui
rekomenduojama naudoti integruotą USB prievadą
C tipo HDMI jungtis
Bluetooth specifikacijos 4.1 versija
• Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
• Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
8,1 dBm (ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia)
Maždaug 10 m, jei nėra trukdžių; diapazonas priklauso
nuo signalo stiprumo ir kliūčių
Įdiegtos kalbos
Įdiegtos kalbos
Anglų, arabų, bengalų, bulgarų, čekų, danų, graikų, hindi,
indoneziečių, ispanų, italų, japonų, kinų (supaprastinta ir
tradicinė), korėjiečių, lenkų, marati, norvegų, olandų,
persų, portugalų (Portugalija ir Brazilija), prancūzų,
rumunų, rusų, serbų, suomių, švedų, tajų, tamilų, telugų,
turkų, ukrainiečių, vengrų, vietnamiečių, vokiečių
Maitinimo šaltinis
Akumuliatorius
Kintamosios srovės
adapteris
Vienas įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a
Kintamosios srovės adapteris EH-5b; reikia kintamosios
srovės jungties EP-5A (įsigyjama atskirai)
Trikojo lizdas
Trikojo lizdas
1 4 col. (ISO
Matmenys/svoris
Matmenys
(ilgis × aukštis × plotis)
Svoris
Naudojimo aplinka
Temperatūra
Drėgnumas
/
1222)
Apie 124 × 98 × 75,5 mm
Apie 445 g su akumuliatoriumi ir atminties kortele, bet be
korpuso dangtelio; apie 395 g (vien tik fotoaparatas be
objektyvo)
0 °C–40 °C
85% arba mažesnis (be kondensacijos)
• Jei nenurodyta kitaip, visi matavimai atlikti laikantis Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (Camera
and Imaging Products Association, CIPA) standartų ir rekomendacijų.
• Visi skaičiai taikomi fotoaparatui su visiškai įkrautu akumuliatoriumi.
• Nuotraukų pavyzdžiai, rodomi fotoaparate, ir nuotraukos bei iliustracijos vadove yra tik aiškinamojo
pobūdžio.
• Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiame vadove aprašytos aparatinės ir
programinės įrangos išvaizdą bei specifikacijas. Nikon negali būti laikoma atsakinga už žalą, sukeltą bet kokių
šiame vadove galinčių būti klaidų.
Techninės pastabos 301
❚❚ Akumuliatoriaus įkroviklis MH-24
Vardiniai maitinimo
parametrai
Vardiniai išėjimo grandinės
parametrai
Tinkami akumuliatoriai
Įkrovimo laikas
100–240 V kintamoji įtampa, 50/60 Hz, ne daugiau kaip
0,2 A
8,4 V nuolatinė įtampa, 0,9 A
Nikon įkraunami ličio jonų akumuliatoriai EN-EL14a
Apie 1 val. ir 50 min., esant 25 °C aplinkos temperatūrai,
kai akumuliatorius visiškai išsekęs
0 °C–40 °C
Apie 70 × 26 × 97 mm, be kištuko adapterio
Naudojimo temperatūra
Matmenys
(ilgis × aukštis × plotis)
Svoris
Apie 96 g, be kištuko adapterio
Simbolių ant gaminio reikšmė:
m kintamoji srovė, p nuolatinė srovė, q II klasės įranga (konstrukcinės gaminio dalys yra su dviguba
izoliacija).
❚❚ Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a
Tipas
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
Vardinė talpa
7,2 V/1 230 mAh
Naudojimo temperatūra
0 °C–40 °C
Matmenys
Apie 38 × 53 × 14 mm
(ilgis × aukštis × plotis)
Svoris
Apie 49 g, be kontaktų dangtelio
Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiame vadove aprašytos aparatinės ir programinės
įrangos išvaizdą bei specifikacijas. Nikon negali būti laikoma atsakinga už žalą, sukeltą bet kokių šiame vadove
galinčių būti klaidų.
302 Techninės pastabos
❚❚ Įdiegti standartai
• DCF, 2.0 versija: fotoaparatų failų sistemos projektavimo taisyklė (Design
Rule for Camera File Systems, DCF) – tai standartas, plačiai
naudojamas skaitmeninių fotoaparatų rinkoje, kuriuo užtikrinamas
suderinamumas tarp atskirų fotoaparatų gamintojų.
• Exif 2.3 versija: D3400 pritaikytas Exif (Exchangeable Image File Format
for Digital Still Cameras – vaizdų mainų formatas, skirtas
skaitmeniniams fotoaparatams) versijai 2.3. Tai – standartas, pagal
kurį nuotraukose saugoma informacija naudojama, siekiant
optimalaus spalvų atkūrimo, kai vaizdai perduodami su Exif
suderinamiems spausdintuvams.
• PictBridge: standartas, sukurtas bendradarbiaujant skaitmeninių
fotoaparatų ir spausdintuvų gamintojams, leidžiantis perduoti
nuotraukas tiesiogiai į spausdintuvą nenaudojant kompiuterio.
• HDMI: raiškioji multimedijos sąsaja (High-Definition Multimedia
Interface) – tai multimedijos sąsajų standartas, diegiamas į plataus
naudojimo elektroninę įrangą ir garso-vaizdo įrenginius, galinčius
persiųsti garso ir vaizdo duomenis bei valdymo signalus su HDMI
derantiems įrenginiams, tam naudojant vieną kabelį.
Techninės pastabos 303
A Informacija apie prekės ženklus
IOS yra paprastasis arba JAV ir (arba) kitose valstybėse registruotasis Cisco
Systems, Inc. prekės ženklas. Jis naudojamas pagal licenciją. Windows yra
Microsoft Corporation paprastasis arba JAV ir (arba) kitose valstybėse
registruotasis prekės ženklas. Mac, OS X, Apple®, App Store®, Apple logotipai,
iPhone®, iPad® ir iPod touch® yra Apple Inc. prekės ženklai, registruoti JAV ir
(arba) kitose šalyse. „Android“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas. „Android“
robotas yra atkurtas ar pakeistas „Google“ sukurtas ir bendrinamas darbas ir
naudojamas vadovaujantis „Creative Commons“ 3.0 priskyrimo licencijoje
nurodytomis sąlygomis. Logotipas PictBridge yra prekės ženklas. SD, SDHC ir
SDXC logotipai yra SD-3C, LLC prekės ženklai. HDMI, HDMI logotipas ir HighDefinition Multimedia Interface yra paprastieji arba registruotieji prekės ženklai,
priklausantys HDMI Licensing LLC.
Žodinis Bluetooth® ženklas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai,
priklausantys Bluetooth SIG, Inc., kuriuos Nikon Corporation visur naudoja pagal
licenciją.
Visi kiti šiame vadove arba kituose su Nikon gaminiu pateiktuose dokumentuose
paminėti pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų paprastieji arba registruotieji
prekės ženklai.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
A Atitikties ženklinimas
Peržiūrėti sąrašą standartų, kuriuos atitinka fotoaparatas, galima naudojant
sąrankos meniu parinktį Conformity marking (atitikties ženklinimas) (0 225).
304 Techninės pastabos
A FreeType licencija (FreeType2)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės priklauso The FreeType
Project (2012 m.) (http://www.freetype.org). Visos teisės saugomos.
A MIT licencija (HarfBuzz)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės priklauso The HarfBuzz
Project (2016 m.) (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visos
teisės saugomos.
A Sertifikatai
Techninės pastabos 305
Objektyvai AF-P DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6 G VR ir AF-P DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6 G
Jei įsigijote kai kuriose šalyse ir regionuose parduodamą fotoaparato ir
objektyvo AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR arba AF-P DX
NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G rinkinį, perskaitykite šį skirsnį. Toliau
nurodytos objektyvo dalys.
1 Objektyvo dangtelis
6 Objektyvo tvirtinimo žymė.................. 15
2 Objektyvo gaubto tvirtinimo žymė
7 Procesoriaus kontaktai ....................... 253
3 Įtraukiamo objektyvo cilindro
mygtukas................................................ 16
8 Fokusavimo žiedas ................................ 81
4 Židinio nuotolio skalė
9 Priartinimo žiedas .................................. 34
10 Galinis objektyvo dangtelis
5 Židinio nuotolio žymė
Šie įtraukiamieji objektyvai skirti naudoti tik su DX formato Nikon
skaitmeniniais SLR fotoaparatais; jie nepritaikyti juostiniams SLR
fotoaparatams ir D3 serijos, D2 serijos, D1 serijos, D700, D300 serijos,
D200, D100, D90, D80, D70 serijos, D60, D50, D40 serijos, D7000, D5100,
D5000, D3200, D3100, D3000 skaitmeniniams SLR fotoaparatams. Jei
naudojate šiuos objektyvus su D5, D4 serijos, D810 serijos, D800 serijos,
Df, D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300 arba D3300,
įsitikinkite, kad įdiegta naujausia fotoaparato integruotos programinės
įrangos versija.
306 Techninės pastabos
❚❚ Fokusavimas
Fokusavimo režimą galima parinkti naudojant fotoaparato valdiklius
(0 69).
Automatinis fokusavimas
Kai įjungtas fotoaparato automatinio fokusavimo režimas, židinys
reguliuojamas automatiškai (0 69). Kol laikomas paspaustas iki pusės
užrakto atleidimo mygtukas (arba kol laikomas paspaustas AF-ON
mygtukas), fokusuoti vaizdą fotoaparatu galima naudojant fokusavimo
žiedą; ši funkcija vadinama automatiniu fokusavimu su rankiniu valdymu
(M/A). Automatinis fokusavimas vėl ima veikti, kai dar kartą
paspaudžiamas iki pusės užrakto atleidimo mygtukas (arba
paspaudžiamas AF-ON mygtukas). Atminkite: palietus fokusavimo žiedą,
kol veikia automatinio fokusavimo funkcija, pasikeis židinio padėtis.
Rankinis fokusavimas
Kai įjungtas fotoaparato rankinio fokusavimo režimas, židinį galima
reguliuoti sukant objektyvo fokusavimo žiedą (0 81). Kai fotoaparatas
išjungtas arba pasibaigęs budėjimo laikmačio laikas, fokusavimo žiedu
neįmanoma fokusuoti vaizdo, o sukant priartinimo žiedą pasikeičia
židinio padėtis; prieš fokusuodami įjunkite fotoaparatą arba paspauskite
užrakto atleidimo mygtuką, kad vėl imtų veikti budėjimo laikmatis.
Fotoaparatų D5200 naudotojai turi atminti: jei leidžiama, kad pasibaigtų
budėjimo laikmačio laikas, laikmatį vėl įjungus, židinio padėtis bus
pasikeitusi. Sufokusuokite iš naujo ir tik tada fotografuokite. Įjungus
rankinio fokusavimo režimą arba esant kitoms aplinkybėms, kai užraktas
atleidžiamas ne tuoj po fokusavimo, rekomenduojama nustatyti ilgesnę
budėjimo trukmę.
Techninės pastabos 307
❚❚ Integruotos blykstės naudojimas
Kai naudojama integruota blykstė, objektas turi būti bent 0,6 m atstumu.
Taip pat reikia nuimti objektyvų gaubtus, kad nebūtų vinjetavimo
(šešėlių, atsirandančių toje vietoje, kur objektyvo galas užstoja
integruotą blykstę).
Šešėlis
Fotoaparatas
D5500/D5300/D5200/D3400/D3300
308 Techninės pastabos
Vinjetavimas
Priartinimo padėtis
18 mm
24, 35, 45 ir
55 mm
Mažiausias atstumas be
vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
❚❚ Virpesių mažinimas (VR, tik AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR)
Kai prie fotoaparato prijungiamas objektyvas AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6 G VR, įjungti arba išjungti virpesių mažinimo
funkciją galima naudojant fotografavimo meniu parinktį Optical VR
(optinis virpesių mažinimas) (0 198). Jei nustatyta parinktis On
(įjungta), virpesių mažinimo funkcija ima veikti paspaudus iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką. Virpesių mažinimo funkcija apsaugo nuo
vaizdo suliejimo, atsirandančio dėl fotoaparato drebėjimo, todėl užrakto
greitį galima mažinti net 4,0 ekspozicijos laipsnio, nei būtų įprastai
tokiais atvejais; taip išplečiamas priimtinų užrakto greičio reikšmių
diapazonas. VR funkcijos įtaka užrakto greičiui matuojama pagal
Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (CIPA) standartus; FX
formato objektyvų parametrai matuojami naudojant FX formato
skaitmeninius SLR fotoaparatus, o DX formato objektyvų – naudojant DX
formato fotoaparatus. Kintamojo židinio objektyvų parametrai
matuojami esant didžiausiam priartinimui.
D Virpesių mažinimas
• Kai naudojate virpesių mažinimo funkciją, paspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką, palaukite, kol vaizdas ieškiklyje nusistovės, ir tik tada
pabaikite spausti užrakto atleidimo mygtuką.
• Veikiant virpesių mažinimo funkcijai, atleidus užraktą, vaizdo ieškiklyje vaizdas
gali drebėti. Tai nereiškia gedimo.
• Sukant fotoaparatą, virpesių mažinimo funkcija taikoma tik tam judesiui, kuris
nėra sukimo dalis (pavyzdžiui, jei fotoaparatas sukamas horizontaliai, virpesių
mažinimas bus taikomas tik vertikaliam drebėjimui), todėl fotoaparatą galima
daug lengviau ir tolygiau sukti dideliu lanku.
• Jei fotoaparate yra integruota blykstė, jos įkrovimo metu virpesių mažinimo
funkcija išjungiama.
• Virpesių mažinimo funkciją paprastai rekomenduojama naudoti sumontavus
fotoaparatą ant trikojo, tačiau, atsižvelgdami į fotografavimo sąlygas ir trikojo
tipą, galite ją išjungti.
• Virpesių mažinimo funkciją rekomenduojama naudoti, kai fotoaparatas
sumontuojamas ant vienkojo.
Techninės pastabos 309
❚❚ Pateikti priedai
• Užsifiksuojantis priekinis 55 mm skersmens objektyvo dangtelis
LC-55A
• Galinis objektyvo dangtelis
❚❚ Tinkami priedai
•
•
•
•
55 mm skersmens užsukamieji filtrai
Galinis objektyvo dangtelis LF-4
Objektyvo dėklas CL-0815
Bajoneto gaubtas HB-N106
Sulygiuokite objektyvo gaubto tvirtinimo žymę (●) su objektyvo
gaubto sulygiavimo žyme ( ), kaip parodyta paveikslėlyje q, ir
sukite gaubtą (w), kol žymė ● bus sulygiuota su objektyvo gaubto
fiksavimo žyme (—).
Tvirtindami arba nuimdami gaubtą suimkite jį šalia simbolio, už
pagrindo, kad neperspaustumėte. Jei gaubtas bus pritvirtintas
netinkamai, gali susidaryti vinjetavimo efektas. Kai gaubtas
nenaudojamas, jį galima apgręžti ir pritvirtinti prie objektyvo.
310 Techninės pastabos
❚❚ Specifikacijos
G tipo AF-P DX objektyvas su integruotu procesoriumi
ir F stovu
Židinio nuotolis
18–55 mm
Didžiausia diafragma
f/3,5–5,6
Objektyvo konstrukcija
12 lęšių 9 grupėse (įskaitant 2 asferinius lęšius)
Apžvalgos kampas
76°–28° 50´
Židinio nuotolio skalė
Sugraduota milimetrais (18, 24, 35, 45, 55)
Atstumo informacija
Perduodama fotoaparatui
Priartinimas
Rankinis priartinimas, naudojant nepriklausomą
priartinimo žiedą
Fokusavimas
Automatinis fokusavimas, valdomas žingsniniu
varikliu; atskiras fokusavimo žiedas rankinio
fokusavimo funkcijai
Virpesių mažinimas
Lęšių poslinkis naudojant garsinės ritės variklius (voice
(tik AF-P DX NIKKOR 18–55 mm coil motor – VCM)
f/3,5–5,6 G VR)
Mažiausias fokusavimo
0,25 m nuo židinio plokštumos (0 82) esant bet kuriai
atstumas
priartinimo padėčiai
Diafragmos plokštelės
7 (suapvalinta diafragmos anga)
Diafragma
Visiškai automatinė
Diafragmos diapazonas
• 18 mm židinio nuotolis: f/3,5–22
• 55 mm židinio nuotolis: f/5,6–38
Rodoma mažiausia diafragma gali priklausyti nuo
fotoaparate parinkto ekspozicijos žingsnelio.
Matavimas
Visas diafragmos plotas
Filtro tvirtinimo žiedo dydis
55 mm (P = 0,75 mm)
Matmenys
Apie 64,5 mm didžiausio skersmens × 62,5 mm ilgio
(atstumas nuo fotoaparato objektyvo tvirtinimo įtvaro,
kai objektyvas įtrauktas)
Svoris
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR: apie 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G: apie 195 g
Tipas
Techninės pastabos 311
Objektyvai AF-P DX NIKKOR 70–300 mm
f/4,5–6,3 G ED VR ir AF-P DX NIKKOR 70–300 mm
f/4,5–6,3 G ED
Jei įsigijote kai kuriose šalyse ir regionuose parduodamą fotoaparato ir
objektyvo AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR arba AF-P DX
NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED rinkinį, perskaitykite šį skirsnį. Toliau
nurodytos objektyvo dalys.
1 Objektyvo dangtelis
6 Židinio nuotolio žymė
2 Objektyvo gaubto tvirtinimo žymė
7 Objektyvo tvirtinimo žymė.................. 15
3 Fokusavimo žiedas ................................ 81
8 Procesoriaus kontaktai ....................... 253
4 Priartinimo žiedas.................................. 34
9 Galinis objektyvo dangtelis
5 Židinio nuotolio skalė
Šie objektyvai skirti naudoti tik su DX formato Nikon skaitmeniniais SLR
fotoaparatais; jie nepritaikyti juostiniams SLR fotoaparatams ir D3
serijos, D2 serijos, D1 serijos, D700, D300 serijos, D200, D100, D90, D80,
D70 serijos, D60, D50, D40 serijos, D7000, D5100, D5000, D3200, D3100,
D3000 skaitmeniniams SLR fotoaparatams. Jei naudojate šiuos
objektyvus su D5, D4 serijos, D810 serijos, D800 serijos, Df, D750, D610,
D600, D7200, D7100, D5500, D5300 arba D3300, įsitikinkite, kad įdiegta
naujausia fotoaparato integruotos programinės įrangos versija.
312 Techninės pastabos
❚❚ Fokusavimas
Fokusavimo režimą galima parinkti naudojant fotoaparato valdiklius
(0 69). Automatinio fokusavimo ir tolimačio funkcijos veikia bet
kuriame židinio nuotolio taške. Jei naudojate šį objektyvą, nekreipkite
dėmesio į fotoaparato vadovo skirsnius, kuriuose rašoma apie
automatinio fokusavimo ir tolimačio funkcijų apribojimus naudojant
objektyvus, kurių didžiausia diafragma yra f/5,6 arba mažesnė.
Automatinis fokusavimas
Kai įjungtas fotoaparato automatinio fokusavimo režimas, židinys
reguliuojamas automatiškai (0 69). Kol laikomas paspaustas iki pusės
užrakto atleidimo mygtukas (arba kol laikomas paspaustas AF-ON
mygtukas), fokusuoti vaizdą fotoaparatu galima naudojant fokusavimo
žiedą; ši funkcija vadinama automatiniu fokusavimu su rankiniu valdymu
(M/A). Automatinis fokusavimas vėl ima veikti, kai dar kartą
paspaudžiamas iki pusės užrakto atleidimo mygtukas (arba
paspaudžiamas AF-ON mygtukas). Atminkite: palietus fokusavimo žiedą,
kol veikia automatinio fokusavimo funkcija, pasikeis židinio padėtis.
Rankinis fokusavimas
Kai įjungtas fotoaparato rankinio fokusavimo režimas, židinį galima
reguliuoti sukant objektyvo fokusavimo žiedą (0 81). Kai fotoaparatas
išjungtas arba pasibaigęs budėjimo laikmačio laikas, fokusavimo žiedu
neįmanoma fokusuoti vaizdo, o sukant priartinimo žiedą pasikeičia
židinio padėtis; prieš fokusuodami įjunkite fotoaparatą arba paspauskite
užrakto atleidimo mygtuką, kad vėl imtų veikti budėjimo laikmatis.
Fotoaparatų D5200 naudotojai turi atminti: jei leidžiama, kad pasibaigtų
budėjimo laikmačio laikas, laikmatį vėl įjungus, židinio padėtis bus
pasikeitusi. Sufokusuokite iš naujo ir tik tada fotografuokite. Įjungus
rankinio fokusavimo režimą arba esant kitoms aplinkybėms, kai užraktas
atleidžiamas ne tuoj po fokusavimo, rekomenduojama nustatyti ilgesnę
budėjimo trukmę.
Techninės pastabos 313
❚❚ Virpesių mažinimas (VR, tik AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR)
Kai prie fotoaparato prijungiamas objektyvas AF-P DX NIKKOR
70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR, įjungti arba išjungti virpesių mažinimo
funkciją galima naudojant fotografavimo meniu parinktį Optical VR
(optinis virpesių mažinimas) (0 198). Jei nustatyta parinktis On
(įjungta), virpesių mažinimo funkcija ima veikti paspaudus iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką. Virpesių mažinimo funkcija apsaugo nuo
vaizdo suliejimo, atsirandančio dėl fotoaparato drebėjimo, todėl užrakto
greitį galima mažinti net 4,0 ekspozicijos laipsnio, nei būtų įprastai
tokiais atvejais; taip išplečiamas priimtinų užrakto greičio reikšmių
diapazonas. VR funkcijos įtaka užrakto greičiui matuojama pagal
Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (CIPA) standartus; FX
formato objektyvų parametrai matuojami naudojant FX formato
skaitmeninius SLR fotoaparatus, o DX formato objektyvų – naudojant DX
formato fotoaparatus. Kintamojo židinio objektyvų parametrai
matuojami esant didžiausiam priartinimui.
D Virpesių mažinimas
• Kai naudojate virpesių mažinimo funkciją, paspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką, palaukite, kol vaizdas ieškiklyje nusistovės, ir tik tada
pabaikite spausti užrakto atleidimo mygtuką.
• Veikiant virpesių mažinimo funkcijai, atleidus užraktą, vaizdo ieškiklyje vaizdas
gali drebėti. Tai nereiškia gedimo.
• Sukant fotoaparatą, virpesių mažinimo funkcija taikoma tik tam judesiui, kuris
nėra sukimo dalis (pavyzdžiui, jei fotoaparatas sukamas horizontaliai, virpesių
mažinimas bus taikomas tik vertikaliam drebėjimui), todėl fotoaparatą galima
daug lengviau ir tolygiau sukti dideliu lanku.
• Jei fotoaparate yra integruota blykstė, jos įkrovimo metu virpesių mažinimo
funkcija išjungiama.
• Virpesių mažinimo funkciją paprastai rekomenduojama naudoti sumontavus
fotoaparatą ant trikojo, tačiau, atsižvelgdami į fotografavimo sąlygas ir trikojo
tipą, galite ją išjungti.
• Virpesių mažinimo funkciją rekomenduojama naudoti, kai fotoaparatas
sumontuojamas ant vienkojo.
314 Techninės pastabos
❚❚ Pateikti priedai
• Užsifiksuojantis priekinis 58 mm skersmens objektyvo dangtelis
LC-58
• Galinis objektyvo dangtelis
❚❚ Tinkami priedai
•
•
•
•
58 mm skersmens užsukamieji filtrai
Galinis objektyvo dangtelis LF-4
Objektyvo dėklas CL-1020
Bajoneto gaubtas HB-77
Sulygiuokite objektyvo gaubto tvirtinimo žymę (●) su objektyvo
gaubto sulygiavimo žyme ( ), kaip parodyta paveikslėlyje q, ir
sukite gaubtą (w), kol žymė ● bus sulygiuota su objektyvo gaubto
fiksavimo žyme (—).
Tvirtindami arba nuimdami gaubtą suimkite jį šalia simbolio, už
pagrindo, kad neperspaustumėte. Jei gaubtas bus pritvirtintas
netinkamai, gali susidaryti vinjetavimo efektas. Kai gaubtas
nenaudojamas, jį galima apgręžti ir pritvirtinti prie objektyvo.
Apvertus gaubtą, jį galima pritvirtinti arba nuimti sukant, kol laikote jį
suėmę netoli fiksavimo žymės (—).
Techninės pastabos 315
❚❚ Specifikacijos
G tipo AF-P DX objektyvas su integruotu procesoriumi
ir F stovu
Židinio nuotolis
70–300 mm
Didžiausia diafragma
f/4,5–6,3
Objektyvo konstrukcija
14 lęšių 10 grupių (įskaitant vieną ED lęšį)
Apžvalgos kampas
22° 50´–5° 20´
Židinio nuotolio skalė
Sugraduota milimetrais (70, 100, 135, 200, 300)
Atstumo informacija
Perduodama fotoaparatui
Priartinimas
Rankinis priartinimas, naudojant nepriklausomą
priartinimo žiedą
Fokusavimas
Automatinis fokusavimas, valdomas žingsniniu
varikliu; atskiras fokusavimo žiedas rankinio
fokusavimo funkcijai
Virpesių mažinimas
Lęšių poslinkis naudojant garsinės ritės variklius (voice
(tik AF-P DX NIKKOR 70–300 mm coil motor – VCM)
f/4,5–6,3 G ED VR)
Mažiausias fokusavimo
1,1 m nuo židinio plokštumos (0 82) esant bet kuriai
atstumas
priartinimo padėčiai
Diafragmos plokštelės
7 (suapvalinta diafragmos anga)
Diafragma
Visiškai automatinė
Diafragmos diapazonas
• 70 mm židinio nuotolis: f/4,5–22
• 300 mm židinio nuotolis: f/6,3–32
Rodoma mažiausia diafragma gali priklausyti nuo
fotoaparate parinkto ekspozicijos žingsnelio.
Matavimas
Visas diafragmos plotas
Filtro tvirtinimo žiedo dydis
58 mm (P = 0,75 mm)
Matmenys
Apie 72 mm didžiausio skersmens × 125 mm ilgio
(atstumas nuo fotoaparato objektyvo tvirtinimo įtvaro)
Svoris
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR: apie 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED: apie 400 g
Tipas
316 Techninės pastabos
Objektyvai AF-S DX NIKKOR 55–200 mm
f/4–5,6 G ED VR II
Jei įsigijote kai kuriose šalyse ir regionuose parduodamą fotoaparato ir
objektyvo AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6 G ED VR II rinkinį,
perskaitykite šį skirsnį. Toliau nurodytos objektyvo dalys.
1 Objektyvo dangtelis
8 Objektyvo tvirtinimo žymė.................. 15
2 Objektyvo gaubto tvirtinimo žymė
9 Procesoriaus kontaktai .......................253
3 Fokusavimo žiedas ................................ 81 10 A-M režimo jungiklis ............................. 81
4 Priartinimo žiedas.................................. 34 11 Virpesių mažinimo funkcijos įjungimo/
išjungimo jungiklis............................. 318
5 Įtraukiamo objektyvo cilindro
mygtukas................................................ 16 12 Galinis objektyvo dangtelis
6 Židinio nuotolio skalė
7 Židinio nuotolio žymė
Šis objektyvas skirtas naudoti tik su DX formato Nikon skaitmeniniais
fotoaparatais.
❚❚ Fokusavimas
Fokusavimo režimas priklauso nuo fotoaparate nustatyto fokusavimo
režimo ir objektyvo A-M režimo jungiklio padėties (0 81).
Techninės pastabos 317
❚❚ Virpesių mažinimas (VR)
Virpesių mažinimo funkciją galima įjungti pastumiant
virpesių mažinimo funkcijos jungiklį į padėtį ON; ji ima
veikti kas kartą paspaudus iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką. Virpesių mažinimo funkcija apsaugo nuo vaizdo
suliejimo, atsirandančio dėl fotoaparato drebėjimo, todėl
užrakto greitį galima mažinti net 4,0 ekspozicijos laipsnio, nei būtų
įprastai tokiais atvejais; taip išplečiamas priimtinų užrakto greičio
reikšmių diapazonas. VR funkcijos įtaka užrakto greičiui matuojama
pagal Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (CIPA) standartus;
FX formato objektyvų parametrai matuojami naudojant FX formato
skaitmeninius SLR fotoaparatus, o DX formato objektyvų – naudojant DX
formato fotoaparatus. Kintamojo židinio objektyvų parametrai
matuojami esant didžiausiam priartinimui.
D Virpesių mažinimas
• Kai naudojate virpesių mažinimo funkciją, paspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką, palaukite, kol vaizdas ieškiklyje nusistovės, ir tik tada
pabaikite spausti užrakto atleidimo mygtuką.
• Veikiant virpesių mažinimo funkcijai, atleidus užraktą, vaizdo ieškiklyje vaizdas
gali drebėti. Tai nereiškia gedimo.
• Sukant fotoaparatą, virpesių mažinimo funkcija taikoma tik tam judesiui, kuris
nėra sukimo dalis (pavyzdžiui, jei fotoaparatas sukamas horizontaliai, virpesių
mažinimas bus taikomas tik vertikaliam drebėjimui), todėl fotoaparatą galima
daug lengviau ir tolygiau sukti dideliu lanku.
• Neišjunkite fotoaparato ir nenuimkite objektyvo, kol veikia virpesių mažinimo
funkcija.
• Jei fotoaparate yra integruota blykstė, jos įkrovimo metu virpesių mažinimo
funkcija išjungiama.
• Jei fotoaparatas sumontuotas ant trikojo, nustatykite OFF, nebent trikojo galva
neužfiksuota arba fotoaparatas sumontuotas ant vienkojo stovo. Tokiu atveju
rekomenduojama nustatyti ON.
318 Techninės pastabos
❚❚ Pateikti priedai
• Užsifiksuojantis priekinis 52 mm skersmens objektyvo dangtelis
LC-52
• Galinis objektyvo dangtelis
❚❚ Tinkami priedai
•
•
•
•
52 mm skersmens užsukamieji filtrai
Galinis objektyvo dangtelis LF-4
Lankstus objektyvo maišelis CL-0915
Bajoneto gaubtas HB-37
Sulygiuokite objektyvo gaubto tvirtinimo žymę (●) su objektyvo
gaubto sulygiavimo žyme ( ), kaip parodyta paveikslėlyje q, ir
sukite gaubtą (w), kol žymė ● bus sulygiuota su objektyvo gaubto
fiksavimo žyme (—).
Tvirtindami arba nuimdami gaubtą suimkite jį šalia simbolio, už
pagrindo, kad neperspaustumėte. Jei gaubtas bus pritvirtintas
netinkamai, gali susidaryti vinjetavimo efektas. Kai gaubtas
nenaudojamas, jį galima apgręžti ir pritvirtinti prie objektyvo.
Apvertus gaubtą, jį galima pritvirtinti arba nuimti sukant, kol laikote jį
suėmę netoli fiksavimo žymės (—).
Techninės pastabos 319
❚❚ Specifikacijos
Tipas
Židinio nuotolis
Didžiausia diafragma
Objektyvo konstrukcija
Apžvalgos kampas
Židinio nuotolio skalė
Atstumo informacija
Priartinimas
Fokusavimas
Virpesių mažinimas
Mažiausias fokusavimo
atstumas
Diafragmos plokštelės
Diafragma
Diafragmos diapazonas
Matavimas
Filtro tvirtinimo žiedo dydis
Matmenys
Svoris
G tipo AF-S DX objektyvas su integruotu procesoriumi
ir F stovu
55–200 mm
f/4–5,6
13 lęšių 9 grupėse (įskaitant vieną ED lęšį)
28° 50´–8°
Sugraduota milimetrais (55, 70, 85, 105, 135, 200)
Perduodama fotoaparatui
Rankinis priartinimas, naudojant nepriklausomą
priartinimo žiedą
Nikon vidinio fokusavimo (Internal Focusing – IF)
sistema su automatinio fokusavimo mechanizmu,
kuris valdomas Silent Wave varikliu ir atskiru
fokusavimo žiedu, skirtu fokusuoti rankiniu būdu
Lęšių poslinkis naudojant garsinės ritės variklius (voice
coil motor – VCM)
1,1 m nuo židinio plokštumos (0 82) esant bet kuriai
priartinimo padėčiai
7 (suapvalinta diafragmos anga)
Visiškai automatinė
• 55 mm židinio nuotolis: f/4–22
• 200 mm židinio nuotolis: f/5,6–32
Visas diafragmos plotas
52 mm (P = 0,75 mm)
Apie 70,5 mm didžiausio skersmens × 83 mm ilgio
(atstumas nuo fotoaparato objektyvo tvirtinimo įtvaro,
kai objektyvas įtrauktas)
Apie 300 g
Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiame vadove aprašytos aparatinės ir programinės
įrangos išvaizdą bei specifikacijas. Nikon negali būti laikoma atsakinga už žalą, sukeltą bet kokių šiame vadove
galinčių būti klaidų.
320 Techninės pastabos
D Objektyvo priežiūra
• Prižiūrėkite procesoriaus kontaktus, kad jie būtų švarūs.
• Dulkes ir pūkelius nuo objektyvo paviršių pašalinkite pūstuku. Norėdami
pašalinti dėmes ir pirštų atspaudus, sudrėkinkite minkštą švarų medvilninį
audinį arba objektyvo valymo servetėlę etanoliu arba objektyvų valikliu ir
valykite sukamaisiais judesiais, braukdami nuo centro kraštų link, būdami
atsargūs, kad nepaliktumėte dėmių ir nepaliestumėte stiklo pirštais.
• Jokiu būdu nevalykite objektyvo organiniais valikliais, pavyzdžiui, dažų
skiedikliu arba benzenu.
• Priekinį objektyvo elementą galima apsaugoti objektyvo gaubtu arba NC
filtrais.
• Prieš dėdami į dėklą, uždenkite objektyvą priekiniu ir galiniu dangteliu.
• Uždėję objektyvo gaubtą, nekelkite ir nelaikykite objektyvo arba fotoaparato
tik už gaubto.
• Jei objektyvo ilgą laiką nenaudosite, padėkite į vėsią ir sausą vietą, kad
nesupelėtų ir nesurūdytų. Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje arba kartu su
naftalino ar kamparo rutuliukais.
• Laikykite objektyvą sausai. Rūdys vidiniame mechanizme gali padaryti
nepataisomos žalos.
• Jei paliksite objektyvą ypač aukštos temperatūros aplinkoje, iš armuotojo
plastiko pagamintos dalys gali deformuotis ar kitaip nukentėti.
Techninės pastabos 321
A Pastaba dėl plataus ir ypač plataus kampo objektyvų
Automatinio fokusavimo funkcija gali neatitikti lūkesčių toliau nurodytais
atvejais.
1 Fone esantys objektai užima didesnę dalį fokusavimo taško nei pagrindinis objektas.
Jei į fokusavimo tašką patenka ir
priekiniame plane, ir fone esantys objektai,
fotoaparatas gali sufokusuoti fono vaizdą
ir pagrindinis objektas liks
nesufokusuotas, ypač jei naudojami
plataus ir ypač plataus kampo objektyvai.
Pavyzdys: toli esantis portreto
objektas tam tikru atstumu nuo
fono
2 Objektą sudaro daug smulkių detalių.
Fotoaparatui gali būti sunku fokusuoti, jei
objektai sudaryti iš daugelio smulkių dalių.
Pavyzdys: gėlių laukas
Tokiais atvejais fokusuokite rankiniu būdu arba naudokite židinio fiksavimo
funkciją, kad sufokusavę kitą, tokiu pačiu atstumu nutolusį, objektą galėtumėte
perkomponuoti nuotrauką. Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Kaip pasiekti
gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą“ (0 72).
322 Techninės pastabos
Atminties kortelių talpa
Toliau pateikiamoje lentelėje parodytas apytikslis skaičius nuotraukų,
kurias galima įrašyti į 16 GB talpos SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I
kortelę esant skirtingiems vaizdo kokybės ir dydžio nustatymams.
Vaizdo kokybė
NEF (RAW) ir aukštos kokybės
JPEG 3
NEF (RAW)
Aukštos kokybės JPEG
Standartinės kokybės JPEG
Bazinės kokybės JPEG
Vaizdo dydis
Failo dydis 1
Vaizdų
skaičius 1
Atminties
buferio talpa 2
Didelis
33,0 MB
320
6
—
Didelis
Vidutinis
Mažas
Didelis
Vidutinis
Mažas
Didelis
Vidutinis
Mažas
20,5 MB
12,6 MB
7,6 MB
3,9 MB
6,5 MB
3,9 MB
2,0 MB
2,5 MB
1,8 MB
1,1 MB
505
920
1 500
2 900
1 800
3 000
5 600
3 500
5 700
10 300
17
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 Visi skaičiai yra apytiksliai. Rezultatai priklauso nuo kortelės tipo, fotoaparato nustatymų ir įrašytos scenos.
2 Maksimalus ekspozicijų, kurias galima įrašyti į atminties buferį esant ISO 100 nustatymui, skaičius. Sumažėja,
jei įjungiama triukšmo mažinimo (0 195), automatinės iškraipymų kontrolės (0 196) arba Date
stamp (datos įterpimas) (0 202) funkcija.
3 Vaizdo dydžio parinktis taikoma tik JPEG vaizdams. NEF (RAW) formato vaizdų dydžio keisti neįmanoma.
Failo dydis – tai NEF (RAW) ir JPEG vaizdų dydžių suma.
Techninės pastabos 323
Akumuliatoriaus naudojimo laikas
Filmuotos medžiagos trukmė arba skaičius ekspozicijų, kurias galima
įrašyti visiškai įkrautais akumuliatoriais, priklauso nuo akumuliatoriaus
būklės, temperatūros, intervalo tarp ekspozicijų ir įvairių meniu rodymo
trukmės. Toliau pateikiami akumuliatorių EN-EL14a (1 230 mAh) skaičių
pavyzdžiai.
• Nuotraukos, vieno kadro atleidimo režimas (CIPA standartas 1): apie 1 200 kadrų
• Filmai: apie 60 min. 1 080/60p 2 raiškos filmuotos medžiagos
1 Išmatuota esant 23 °C (±2 °C) temperatūrai, su objektyvu AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR,
tokiomis bandymo sąlygomis: objektyvas naudojamas nuo begalinio iki minimalaus diapazono ir
numatytaisiais nustatymais, kas 30 sek. padaroma viena nuotrauka. Padarius nuotrauką, ekranas įjungiamas
4 sekundėms. Išsijungus ekranui, bandytojas palaukia, kol baigsis budėjimo laikmačio laikas. Blykstė visu
pajėgumu paleidžiama kas antrą kadrą. Tiesioginės peržiūros režimas nejungiamas.
2 Išmatuota esant 23 °C (±2 °C) temperatūrai, fotoaparatui veikiant numatytaisiais nustatymais, naudojant
objektyvą AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR, Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (CIPA)
nurodytomis sąlygomis. Atskiri filmai gali būti iki 20 min. trukmės arba 4 GB dydžio. Įrašymas gali būti
nutrauktas nepasiekus šių ribų, jei pakiltų fotoaparato temperatūra.
324 Techninės pastabos
Akumuliatoriaus naudojimo laiką gali sumažinti šie veiksniai:
• Ekrano naudojimas
• Užrakto atleidimo mygtuko laikymas nuspaudus iki pusės
• Pakartotiniai automatinio fokusavimo veiksmai
• NEF (RAW) nuotraukų darymas
• Mažas užrakto greitis
• Fotoaparato Bluetooth funkcijų naudojimas
• Fotoaparato naudojimas prijungus papildomų priedų
• VR (virpesių mažinimo) funkcijos naudojimas su VR objektyvais
• Vaizdo artinimas ir tolinimas daug kartų su AF-P objektyvu.
Kaip maksimaliai išnaudoti įkraunamus Nikon akumuliatorius EN-EL14a:
• Pasirūpinkite, kad akumuliatoriaus kontaktai būtų švarūs. Nešvarūs
kontaktai prastina akumuliatoriaus veikimo charakteristikas.
• Akumuliatorius naudokite iškart po įkrovimo. Nenaudojami
akumuliatoriai išsikrauna.
Techninės pastabos 325
Rodyklė
Simboliai
i (automatinis režimas) ......................5, 32
j (automatinis režimas (blykstė
išjungta)) ....................................................5, 32
k (portretas) ..............................................5, 48
l (kraštovaizdis) ......................................5, 49
p (vaikas) ....................................................5, 49
m (sportas) ..................................................5, 49
n (fotografavimas stambiu planu) .5, 50
o (naktinis portretas) ............................5, 50
q (specialieji efektai) .....................5, 51
% (naktinis matymas) ................................ 52
S (itin sodrus) ................................................ 52
T (Pop) ............................................................ 52
U (nuotraukos iliustracija) ............... 53, 56
' (žaislinio fotoaparato efektas) .. 53, 57
( (miniatiūros efektas) ..................... 53, 58
3 (atrankinė spalva) ........................... 54, 60
1 (siluetas) ...................................................... 54
2 (šviesūs tonai) .......................................... 54
3 (tamsūs tonai) .......................................... 55
P (Programuojamas automatinis) ...5, 98,
99
S (Automatinis užrakto pirmumas) 5, 98,
101
A (Automatinis diafragmos pirmumas)..
5, 98, 103
M (Rankinis) ....................................... 5, 98, 105
g (vadovas) ............................................. 42
U (lanksti programa) ................................100
8 (vienas kadras) ........................................ 62
I (nepertraukiamas) ......................... 62, 63
E (automatinis laikmatis) ................. 62, 66
J (tylus užrakto atleidimas) ........... 62, 65
" (uždelstas nuotolinis (ML-L3)) 62, 95
# (greitojo veikimo nuotolinis (ML-L3)) .
62, 95
c (vieno taško AF) .................................... 74
d (dinaminės srities AF)......................... 74
e (automatinės srities AF) .................... 74
f (3D sekimas) ........................................... 74
326 Techninės pastabos
6 (AF, pirmenybę suteikiant veidui) . 75
7 (plačios srities AF) ..................................75
8 (standartinės srities AF).......................75
9 (objekto sekimo AF) ........................... 76
L (matricos matavimas) ........................111
M (centruotas matavimas) ....................111
N (taškinis matavimas) ...........................111
o (automatinė blykstė) ....................88
j (raudonų akių efekto mažinimas) ....
88, 90
p (lėta sinchronizacija) ............. 88, 90
q (galinės diafragmos
sinchronizacija) ........................................... 90
Y (Blykstės kompensavimas) ............117
E (Ekspozicijos kompensavimas) ......115
m (Baltos spalvos balansas) .................121
L (iš anksto nustatytas rankinis) .....126
3 (Garsinio signalo daviklis) .................213
I (židinio daviklis) ........................ 35, 79, 82
N (blykstės parengties daviklis) .......4, 38,
265
a (tiesioginės peržiūros) mygtukas . 32,
138
P mygtukas .................................. 11, 143, 155
R mygtukas ......................................................6
t (atminties buferis)..........................64, 323
Skaitmenys
180 laipsnių matymo kampo
objektyvas ...................................................238
3D sekimas (AF sričių režimas) .............. 74
420 pikselių RGB jutiklis.......198, 297, 298
A
Adobe RGB ....................................................194
AE fiksavimas ...............................................113
AE-L ...................................................................113
AE-L/AF-L mygtukas .................... 80, 113, 215
AF ..................................................................69–80
AF įjungimas ................................................215
AF pagalbinio apšvietimo lemputė ... 73,
196, 256
AF sričių režimas .......................................... 74
AF su nuolatiniu servovaldymu ........... 70
AF, pirmenybę suteikiant veidui .......... 75
AF-A .................................................................... 69
AF-C .................................................................... 69
AF-F .................................................................... 70
AF-S ............................................................. 69, 70
Aktyvusis D-Lighting ...............................119
Akumuliatorius ............ 12, 13, 31, 267, 302
A-M režimo jungiklis .........................81, 317
Apkarpymas (PictBridge) .......................182
Apkarpyti ............................................. 166, 232
Apžvalgos kampas ....................................261
Atitikties ženklinimas ..............................225
Atkūrimas ...............................................40, 152
Atkūrimo aplankas ....................................187
Atkūrimo meniu .........................................186
Atkūrimo rodinių parinktys ..................187
Atkurti visus nustatymus .......................226
Atleidimo blokavimas esant tuščiam
lizdui ..............................................................226
Atleidimo režimas ....................................... 62
Atminties buferis ................................64, 323
Atminties kortelė .............13, 201, 269, 323
Atminties kortelių talpa..........................323
Atrankinė spalva .................................60, 246
Atstatyti .......................................192, 201, 226
Atstatyti fotografavimo meniu ...........192
Atstatyti sąrankos parinktis ..................201
Aukštos kokybės JPEG .............................. 84
Automatinė blykstė .................................... 88
Automatinė iškraipymų kontrolė ......196
Automatinės ekspozicijos fiksavimas.....
113
Automatinės srities AF (AF sričių
režimas) .......................................................... 74
Automatinio išjungimo laikmačiai....207
Automatinis (baltos spalvos balansas) ..
121
Automatinis diafragmos pirmumas .103
Automatinis fokusavimas.................69–80
Automatinis informacijos rodymas ..206
Automatinis ISO jautrumo valdymas .....
193, 194
Automatinis laikmatis ...............62, 66, 208
Automatinis pagalbinis AF ..................... 69
Automatinis scenos rinkiklis .................. 37
Automatinis užrakto pirmumas .........101
Automatinis vaizdo sukimas ................188
B
Baltos spalvos balansas ..........................121
Baltos spalvos balanso tikslinimas ....124
Bazinės kokybės JPEG ............................... 84
Blykstė ..................................... 38, 87, 197, 262
Blykstė (baltos spalvos balansas) ......121
Blykstės kompensavimas.......................117
Blykstės parengties daviklis ..... 4, 38, 265
Blykstės režimas .................................... 88, 90
Blykstės sinchronizacijos greitis ..91, 296
Blykstės valdymas .....................................198
Blykstės veikimo nuotolis ........................ 92
Bluetooth ................................................ xx, 223
Budėjimo laikmatis ............................37, 207
Buvimo vietos duomenys............ 164, 221
C
Capture NX-D ..............................................177
CEC ....................................................................185
Centruotas matavimas............................111
CLS ....................................................................262
D
D tipo objektyvas.......................................253
Dangaus šviesa (filtrų efektai) .............239
Data ir laikas .................................................205
Datos formatas ....................................25, 205
Datos skaitiklis................................... 202, 203
Datos žyma ...................................................202
DCF versija 2.0 .............................................303
Debesuota (baltos spalvos balansas) .....
121
Diafragma............................................ 103, 106
Didelė raiška ....................................... 184, 303
Didelis (vaizdo dydis)................................. 86
Didinimas atkuriant ..................................165
Dydis .........................................................86, 141
Didžiausias jautrumas .............................193
Dinaminės srities AF................................... 74
Techninės pastabos 327
Dioptrijų reguliavimo valdiklis.....26, 268
D-Lighting .....................................................235
Duomenų apžvalga ..................................163
E
E tipo objektyvas .......................................253
Eye-Fi perkėlimas.......................................224
Ekranas .................................................. 152, 205
Ekrano šviesumas ......................................205
Ekspozicija ..................................111, 113, 115
Ekspozicijos fiksavimas ...........................113
Ekspozicijos kompensavimas ..............115
Ekspozicijos matuokliai ............................ 37
Ekspozicijos režimas................................... 98
Ekspozicijos rodiklis...........................10, 106
Elektroninis tolimatis ........................82, 216
Exif 2.3 versija ..............................................303
F
f skaičius .........................................................103
Failų numerių seka ....................................218
Failų pavadinimo suteikimas ...............221
Filmai ...............................................................138
Filmavimo mygtukas ...............................139
Filmo kokybė ...............................................141
Filmo nustatymai .......................................141
Filmų apkarpymas.....................................146
Filtrai ................................................................267
Filtrų efektai ..............................135, 137, 239
Fluorescencinės lempos (baltos
spalvos balansas) ........................... 121, 123
Fn mygtukas..................................................214
Fokusavimas ...........................................69–83
Fokusavimo ekranas ................................296
Fokusavimo režimas .................................. 69
Fokusavimo režimo jungiklis ................. 81
Fokusavimo taškas ................. 34, 74, 76, 82
Formatuoti atminties kortelę ..............201
Fotografavimo duomenys ....................160
Fotografavimo meniu .............................190
G
G tipo objektyvas.......................................253
Galimi nustatymai .....................................281
328 Techninės pastabos
Galinės diafragmos sinchronizacija ....90
Garsinis signalas .........................................213
Garsumas ............................................. 145, 174
Gyvas (nustatyti Picture Control) .......132
Greitasis retušavimas ...............................236
Greitojo veikimo nuotolinis (ML-L3) . 62,
95
Greta esančių palyginimas....................249
H
H.264 ................................................................300
HDMI ...................................................... 184, 303
HDMI-CEC ......................................................185
Hi (jautrumas) ................................................ 93
Histograma ......................................... 158, 187
I
Iki galo paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką ......................................................... 36
Įkroviklis......................................... 12, 267, 302
Ilgalaikė ekspozicija bulb .......................107
Informacija apie atkūrimą ........... 156, 187
Informacija apie autorių teises ...........212
Informacija apie failą...................... 156, 157
Informacija apie nuotrauką ........ 156, 187
Informacijos vaizdavimo formatas ...206
Informacinis ekranas ........................... 6, 206
Infraraudonųjų spindulių imtuvas ...... 96
Integruota blykstė .......................38, 87, 258
Integruotas AF pagalbinis apšvietimas .
73, 196, 256
Integruotos blykstės valdymas ...........197
Integruotos programinės įrangos
versija ............................................................226
Įrašyti pasirinktą kadrą ............................150
ISO jautrumas .......................................93, 192
Iš anksto nustatytas rankinis (baltos
spalvos balansas) ........................... 121, 126
Iškraipymo valdymas ...............................237
Ištrinti pasirinktus vaizdus.....................172
Ištrinti rodomą vaizdą .............................171
Ištrinti visus vaizdus .................................172
Išvedamo vaizdo raiška (HDMI) ..........185
Įtraukiamo objektyvo cilindro
mygtukas ............................. 16, 17, 306, 317
i-TTL ...............................................197, 198, 262
i-TTL subalansuota detalių paryškinimo
blykstė, skirta skaitmeniniams SLR
fotoaparatams ................................ 198, 262
Įvertis ...............................................................176
J
Jautrumas ...............................................93, 192
JPEG.................................................................... 84
K
Kadro dydis/kadrų greitis ......................141
Kadro intervalas (skaidrių peržiūra) .176
Kadrų skaičius..............................................324
Kaitinamosios lempos (baltos spalvos
balansas) ......................................................121
Kalendoriaus atkūrimas..........................154
Keisti dydį ......................................................233
Kintamosios srovės adapteris ... 267, 270
Kintamosios srovės jungtis ......... 267, 270
Komponavimo tinklelis ...............................8
Kopijų skaičius (PictBridge) ..................182
Korpuso dangtelis ................................ 2, 268
Kraštovaizdis (nustatyti Picture
Control) ........................................................132
Kryžminis filtras (filtrų efektai) ............239
Kūrybingo apšvietimo sistema (CLS) ......
262
L
Laikas ...............................................................107
Laikymo aplankas ......................................219
Laikmatis .......................................................... 66
Laiko juosta ...........................................25, 205
Laiko juosta ir data.............................25, 205
Laikrodis ..................................................25, 205
Laikrodžio akumuliatorius ...................... 13
Language (kalba) ................................19, 205
Lanksti programa ......................................100
Lėta sinchronizacija ............................. 88, 90
Likusių ekspozicijų skaičius .................... 31
M
Matavimas .....................................................111
Matricos matavimas .................................111
Mažas (vaizdo dydis) .................................. 86
Mažiausias užrakto greitis .....................193
Mygtukai ........................................................214
Mikrofonas ....................................................141
Miniatiūros efektas ............................58, 245
Miniatiūrų atkūrimas ...............................153
Mirgėjimo mažinimas.................... 140, 213
Montuoti filmą .................................. 146, 150
N
NEF (RAW) .................................... 84, 221, 230
NEF (RAW) apdorojimas .........................230
Nepertraukiamas (atleidimo režimas)....
62, 63
Nepertraukiamas pagalbinis AF ........... 69
Nespalvota ....................................................240
Nespalvota su žydru atspalviu ............240
Neutralus (nustatyti Picture Control) .....
132
Nikon Transfer 2 .........................................179
Nuotolinio valdymo pultelis .................. 95
Nuotolinio valdymo trukmė (ML-L3) ......
208
Nuotolinis valdymas ................................269
Nuotraukos iliustracija .....................56, 244
Nuotraukų apsauga..................................168
Nustatyti Picture Control .......................134
O
Objektyvas ................................... 15, 252, 306
Objektyvas be procesoriaus .................254
Objektyvas su procesoriumi ................252
Objektyvo fokusavimo žiedas .....81, 306,
312, 317
Objektyvo stovas ..............................2, 15, 82
Objektyvo virpesių mažinimo jungiklis .
17, 318
Objekto sekimo AF ..................................... 76
Optinis virpesių mažinimas ..................198
Techninės pastabos 329
P
Papildoma blykstė .......................... 197, 262
Paraštė (PictBridge) ..................................182
Pasirinkti pradžios/pabaigos tašką ...146
Pasirinkti siuntimui į išmanųjį prietaisą .
189
Paskutiniai nustatymai............................251
Paspauskite iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką .................................................. 35, 36
Paveikslas ......................................................248
Perspektyvos valdymas ..........................238
PictBridge ............................................ 181, 303
Picture Control režimai ................. 132, 134
Plačios srities AF ........................................... 75
Portretas (nustatyti Picture Control) 132
Pradėti spausdinti (PictBridge) . 182, 183
Priedai .............................................................267
Prieigos lemputė.......................................... 36
Priekinės diafragmos sinchronizacija 90
Prietaiso valdymas (HDMI) ....................185
Prisijungti prie išmaniojo prietaiso ...222
Procesoriaus kontaktai ...........................253
Programuojamas automatinis .............. 99
Puslapio dydis (PictBridge) ...................182
R
Rankiniai filmo nustatymai ...................142
Rankinio fokusavimo žiedas esant
įjungtam režimui AF ..............................217
Rankinis ...................................................81, 105
Rankinis fokusavimas .................. 69, 70, 81
Raudonų akių efekto koregavimas ...236
Raudonų akių efekto mažinimas .. 88, 90
Retušavimo meniu ....................................227
Režimo pasirinkimo ratukas ......................5
RGB ......................................................... 158, 194
RGB histograma..........................................158
S
Sąrankos meniu ..........................................199
Scenos režimas ............................................. 48
Sepija ...............................................................240
Serija................................................................... 63
330 Techninės pastabos
Sinchronizavimas su išmaniuoju
prietaisu .......................................................205
Siųsti į išmanųjį prietaisą
(automatiškai) ...........................................223
Skaidrių peržiūra ........................................174
Skrydžio režimas ........................................222
SnapBridge ..................................................i, 18
Spalvos kontūras ........................................243
Spalvos temperatūra ...............................123
Spalvos vienetas.........................................125
Spalvotas eskizas .......................................244
Spalvų erdvė ................................................194
Spaudinių parinkimas .............................183
Spausdinimas ..............................................181
Spausdinti datą (PictBridge) ................182
Specialiųjų efektų režimas ...................... 51
Speedlight .....................................................262
sRGB .................................................................194
Standartinė i-TTL detalių paryškinimo
blykstė, skirta skaitmeniniams SLR
fotoaparatams................................. 198, 262
Standartinės kokybės JPEG ....................84
Standartinės srities AF ...............................75
Standartinis (nustatyti Picture Control).
132
Sukti vertikalias ...........................................189
Š
Šešėlis (baltos spalvos balansas)........121
Šiltų spalvų filtras (filtrų efektai).........239
Švelnus (filtrų efektai) ..............................239
Šviesios sritys ..................................... 157, 187
T
Taškinis matavimas ...................................111
Televizorius ...................................................184
Tiesinti .............................................................237
Tiesioginė peržiūra ............................32, 138
Tiesioginė saulės šviesa (baltos spalvos
balansas) ......................................................121
Tylus užrakto atleidimas ................... 62, 65
Tinkami objektyvai....................................252
Tolimatis ..................................................82, 216
Tonavimas ........................................... 135, 137
Trinti ..........................................................41, 171
Triukšmo mažinimas ................................195
Tvirtinimo žymė ...............15, 306, 312, 317
U
USB laidas ...................................178, 181, 268
Uždelstas nuotolinis (ML-L3) .......... 62, 95
Užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui 273
Užrakto atleidimo mygtukas 36, 79, 113,
Ž
Židinio daviklis ................................ 35, 79, 82
Židinio fiksavimas........................................ 79
Židinio nuotolio skalė...........306, 312, 317
Židinio nuotolis ..........................................261
Židinio plokštumos žymė ........................ 82
Žinynas ............................................................. 28
215
V
Vadovo režimas ............................................ 42
Vaizdo dydis ................................................... 86
Vaizdo dulkių šalinimo atskaitos
nuotrauka ....................................................209
Vaizdo ieškiklio fokusavimas ................. 26
Vaizdo ieškiklio okuliaro dangtelis ..... 68
Vaizdo ieškiklis ................................ 4, 26, 296
Vaizdo kokybė ............................................... 84
Vaizdo komentaras ...................................211
Vaizdo perdengimas ................................241
Vaizdo peržiūra ...........................................188
Vaizdo tipas (skaidrių peržiūra) ..........176
Vasaros laikas........................................25, 205
Veidrodis ................................................... 2, 273
Veidų priartinimas.....................................167
Vėjo triukšmo mažinimas ......................142
Vertinti ............................................................169
Vidutinis (vaizdo dydis) ............................ 86
Vienas kadras (atleidimo režimas) ...... 62
Vienkartinis pagalbinis AF ............... 69, 70
Vieno taško AF (AF sričių režimas) ...... 74
Vienodas (nustatyti Picture Control)132
Vienspalvis ....................................................240
Vienspalvis (nustatyti Picture Control) ..
132
ViewNX-i ........................................................177
Vinjetės kontrolė........................................195
Virpesių mažinimas17, 198, 309, 314, 318
Viso kadro atkūrimas ...............................152
W
WB .....................................................................121
Techninės pastabos 331
Šią instrukciją ar jos dalis (išskyrus trumpas ištraukas kritikos
straipsniuose arba apžvalgose) galima kopijuoti tik gavus raštišką
NIKON CORPORATION sutikimą.
SB8I03(Y3)
6MB354Y3-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising