Nikon | Z 6 | Nikon Z 7 Išsamus naudojimo vadovas, atitinkantis 2.00 ir naujesnę integruotos programinės įrangos versiją

Nikon Z 7 Išsamus naudojimo vadovas, atitinkantis 2.00 ir naujesnę integruotos programinės įrangos versiją
SKAITMENINIS FOTOAPARATAS
Išsamus naudojimo vadovas
Šis vadovas skirtas fotoaparatams, kuriuose įdiegta 2.00 arba
naujesnės versijos integruota programinė įranga.
• Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą.
• Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparatą,
perskaitykite temą „Jūsų saugumui“ (p. xvi).
• Perskaitę šį vadovą, laikykite jį patogioje vietoje, nes jo
gali prireikti vėliau.
Lt
Rinkitės iš 3 skirtingų žinynų.
 Informacijos apie visus fotoaparato veikimo aspektus
pateikiama
Išsamiame naudojimo vadove
(šis vadovas)
Be informacijos, kuri pateikiama Naudojimo instrukcijoje,
pridedamoje prie fotoaparato, Išsamiame naudojimo vadove
smulkiai aprašomos fotoaparato meniu parinktys ir
nagrinėjamos kitos temos, pavyzdžiui, fotoaparato sujungimas su kitais
prietaisais (informacijos apie belaidžius tinklus pateikiama Tinklo vadove).
Dalis Išsamiame naudojimo vadove nagrinėjamų temų:
• Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo
veiksmai
• Išplėstinės fotografavimo parinktys
• Įvairūs fotoaparato meniu
• Sujungimas su kompiuteriais,
spausdintuvais ir HDMI įrenginiais
• Fotografavimas su papildomomis
blykstėmis
Išsamų naudojimo vadovą taip pat galima skaityti internete, html formatu.
nikon internetinis vadovas Z 7
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7_z6/lt/
Z 7 Model Name: N1710
Z 6 Model Name: N1711
Z6
 Informacijos apie elementarųjį fotografavimą ir
atkūrimą pateikiama
Naudojimo instrukcijoje (pridedama)
Sužinosite apie pagrindinius fotoaparato valdymo veiksmus
ir specialias šio fotoaparato funkcijas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Turinys
Susipažinimas su fotoaparatu
Pirmieji žingsniai
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
Pagrindiniai nustatymai
Fotografavimo valdikliai
i meniu
Meniu sąrašas
Trikčių šalinimas
 Informacijos apie belaidžius ryšius pateikiama
Tinklo vadove (pdf)
Tinklo vadovas rašoma apie tai, kaip, pavyzdžiui, fotoaparatą
Wi-Fi arba Bluetooth ryšiu sujungti su kompiuteriu arba
išmaniuoju prietaisu, t. y. išmaniuoju telefonu arba
planšetiniu kompiuteriu, ir apie tai, ką galima atlikti
naudojant belaidį siųstuvą WT-7.
•
•
Tinklo vadovą galima atsisiųsti iš Nikon atsisiuntimo centro.
nikon atsisiuntimo centras Z 7
Z6
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/lt/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/lt/products/493/Z_6.html
i
Pakuotės turinys
Įsitikinkite, kad su šiuo fotoaparatu pateikti visi čia išdėstyti elementai.
Korpuso dangtelis BF-N1
Guminis okuliaro apsodas
DK-29 (pritaisytas prie
fotoaparato, 0 415)
Fotoaparatas
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
EN-EL15b su kontaktų dangteliu
Akumuliatoriaus įkroviklis MH-25a
(pridedamas sieninis kintamosios
srovės adapteris arba maitinimo
laidas, kurių tipas ir forma priklauso
nuo įsigijimo šalies arba regiono)
Dirželis AN-DC19 (0 27)
Garantija
Naudojimo vadovas
Kraunamasis kintamosios srovės
adapteris EH-7P (tik modelio Z 7; tam
tikrose šalyse ir regionuose, kur reikia,
parduodamas su pritvirtintu kištuko
adapteriu, kurio forma priklauso nuo
įsigijimo šalies, 0 29)
HDMI kabelio/USB laido spaustukas
(0 417)
USB laidas UC-E24 (0 337)
Kontaktinės jungties dangtelis BS-1
(0 416)
Atminties kortelės parduodamos atskirai. Jei perkate rinkinį su objektyvu
arba jungties adapteriu, reikia įsitikinti, ar pakuotėje yra objektyvas arba
jungties adapteris (taip pat gali būti objektyvo arba adapterio vadovai).
Nikon atsisiuntimo centras
Išsamus naudojimo vadovas nėra vienintelis informacijos šaltinis. Jūs taip pat
galite apsilankyti Nikon atsisiuntimo centre, iš kurio galima atsisiųsti gaminių
vadovų, programinės aparatinės įrangos naujinių ir programinė įrangos,
pavyzdžiui, ViewNX-i.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
ii
Apie šį vadovą
Šis vadovas skirtas abiems modeliams – Z 7 ir Z 6. Iliustracijose vaizduojamas
modelis Z 7.
Ženklai ir žymėjimai
Kad reikiamos informacijos paieška būtų paprasta, naudojami tokie ženklai ir
žymėjimai:
D
Šia piktograma žymimos pastabos – informacija, kurią reikia perskaityti
prieš naudojant šį gaminį.
A
Šia piktograma žymimi patarimai, papildoma informacija, kuri gali
praversti naudojant šį gaminį.
0
Šia piktograma žymimos nuorodos į kitus šio vadovo skirsnius.
Meniu elementai, parinktys ir pranešimai, atsirandantys fotoaparato ekranuose,
vaizduojami pusjuodžiu šriftu. Vaizdas, kuris fotoaparato ekrane ir vaizdo
ieškiklyje rodomas fotografuojant, šiame vadove vadinamas fotografavimo ekranu.
Daugeliu atvejų iliustracijose vaizduojamas ekranas.
Šiame fotoaparate naudojamos XQD atminties kortelės, kurios šiame vadove
vadinamos atminties kortelėmis.
Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai šiame vadove vadinami išmaniaisiais
prietaisais.
Fotoaparato nustatymai
Rengiant šiame vadove pateiktus paaiškinimus daroma prielaida, kad naudojami
numatytieji nustatymai.
A Jūsų saugumui
Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu, perskaitykite saugos instrukcijas,
pateiktas skirsnyje „Jūsų saugumui“ (0 xvi).
iii
Turinys
Pakuotės turinys ..................................................................................................ii
Jūsų saugumui ................................................................................................. xvi
Pastabos ..............................................................................................................xx
Susipažinimas su fotoaparatu
1
Fotoaparato dalys................................................................................................1
Fotoaparato korpusas....................................................................................................1
Valdymo pultas ................................................................................................................5
Ekranas ir vaizdo ieškiklis..............................................................................................6
Fotoaparato valdikliai.........................................................................................8
Vaizdo ieškiklis .................................................................................................................8
Ekrano režimo mygtukas..............................................................................................8
Jutikliniai valdikliai....................................................................................................... 10
DISP mygtukas ................................................................................................................ 15
Papildomas valdiklis.................................................................................................... 17
AF-ON mygtukas ............................................................................................................. 17
Komandų ratukai.......................................................................................................... 17
G mygtukas............................................................................................................... 18
i mygtukas (i piktograma).................................................................................... 21
Funkciniai mygtukai (Fn1 ir Fn2) ............................................................................... 24
Pirmieji žingsniai
27
Pritaisykite fotoaparato dirželį ...................................................................... 27
Įkraukite akumuliatorių................................................................................... 28
Akumuliatoriaus įkroviklis......................................................................................... 28
Kraunamieji kintamosios srovės adapteriai........................................................ 29
Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę................................................... 32
Prijunkite objektyvą......................................................................................... 36
Pasirinkite kalbą ir nustatykite laikrodį........................................................ 38
iv
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
41
Fotografavimas (b režimas)........................................................................... 41
Filmavimas (b režimas)................................................................................... 45
Elementarusis atkūrimas................................................................................. 49
Filmų peržiūra................................................................................................................ 49
Nereikalingų nuotraukų ištrynimas ....................................................................... 51
Pagrindiniai nustatymai
52
Fokusavimas ...................................................................................................... 52
Fokusavimo režimo parinkimas .............................................................................. 52
AF sričių režimas ........................................................................................................... 54
Jutiklinis užraktas ......................................................................................................... 59
Rankinis fokusavimas.................................................................................................. 61
Baltos spalvos balansas ................................................................................... 63
Begarsis fotografavimas.................................................................................. 67
Nuotraukų vertinimas...................................................................................... 68
Nuotraukų apsauga nuo ištrynimo ............................................................... 69
Fotografavimo valdikliai
70
Režimo pasirinkimo ratukas ........................................................................... 70
P – programuojamas automatinis.......................................................................... 71
S – automatinis užrakto pirmumas ........................................................................ 71
A – automatinis diafragmos pirmumas ................................................................ 72
M – rankinis ..................................................................................................................... 73
Naudotojo nustatymai – režimai U1, U2 ir U3....................................................... 75
Ilgalaikės ekspozicijos nuotraukos (režimas M) ................................................. 78
Mygtukas S (ISO jautrumas)....................................................................... 80
Automatinis ISO jautrumo valdymas .................................................................... 81
Mygtukas E (ekspozicijos kompensavimas) ............................................... 82
Mygtukas c/E (atleidimo režimas/automatinis laikmatis)..................... 84
Automatinis laikmatis................................................................................................. 87
v
Papildomas valdiklis .........................................................................................89
Fokusavimo taško parinkimas ................................................................................. 89
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas .......................................................... 89
Židinio fiksavimas ........................................................................................................ 89
i meniu
92
i meniu naudojimas.........................................................................................92
Fotografavimo režimo i meniu......................................................................93
Set Picture Control (nustatyti Picture Control).................................................. 94
White balance (baltos spalvos balansas)............................................................. 98
Image quality (nuotraukos kokybė) ....................................................................104
Image size (nuotraukos dydis)...............................................................................106
Flash mode (blykstės režimas) ..............................................................................107
Metering (matavimas) ..............................................................................................108
Wi-Fi connection (Wi-Fi ryšys) ...............................................................................109
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) ..........................................................110
Release mode (atleidimo režimas).......................................................................111
Vibration reduction (virpesių mažinimas).........................................................112
AF-area mode (AF sričių režimas).........................................................................113
Focus mode (fokusavimo režimas) ......................................................................113
Filmavimo režimo i meniu........................................................................... 114
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)................................................115
White balance (baltos spalvos balansas)...........................................................115
Kadro dydis, kadrų greitis ir filmo kokybė.........................................................116
Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas) ..............................................118
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį).......................................................119
Metering (matavimas) ..............................................................................................120
Wi-Fi connection (Wi-Fi ryšys) ...............................................................................120
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) ..........................................................120
Electronic VR (elektroninis VR) ..............................................................................120
Vibration reduction (virpesių mažinimas).........................................................121
AF-area mode (AF sričių režimas).........................................................................121
Focus mode (fokusavimo režimas) ......................................................................121
vi
Daugiau apie atkūrimą
122
Nuotraukų peržiūra........................................................................................ 122
Viso kadro atkūrimas.................................................................................................122
Miniatiūrų atkūrimas.................................................................................................123
Informacija apie nuotrauką .......................................................................... 124
Mygtukas i. Atkūrimas.................................................................................. 132
Parinkimas siuntimui/parinkimo atsisakymas .................................................134
Pasirinkti pradžios tašką/pabaigos tašką...........................................................135
Esamo kadro įrašymas..............................................................................................138
Žvilgsnis iš arčiau. Didinimas atkuriant...................................................... 139
Nuotraukų trynimas ....................................................................................... 140
Atkūrimo metu............................................................................................................140
Atkūrimo meniu..........................................................................................................141
Meniu vadovas
143
Numatytieji nustatymai................................................................................. 143
D Atkūrimo meniu. Nuotraukų tvarkymas............................................... 154
Delete (trinti) ................................................................................................................ 155
Playback folder (atkūrimo aplankas) ................................................................... 155
Playback display options (atkūrimo rodinių parinktys) ................................ 155
Image review (nuotraukos peržiūra) ................................................................... 156
After delete (po ištrynimo)...................................................................................... 156
After burst, show (rodymas pabaigus seriją) .................................................... 157
Rotate tall (sukti vertikalias).................................................................................... 157
Slide show (skaidrių peržiūra) ................................................................................ 158
Rating (vertinimas)..................................................................................................... 159
vii
C Fotografavimo meniu. Fotografavimo parinktys ............................... 160
Reset photo shooting menu (fotografavimo meniu nustatymas iš
naujo) ........................................................................................................................ 161
Storage folder (laikymo aplankas)........................................................................ 161
File naming (failų pavadinimo suteikimas) ....................................................... 165
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)........................................................ 165
Image quality (nuotraukos kokybė)..................................................................... 166
Image size (nuotraukos dydis) ............................................................................... 166
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas) ..................................................... 168
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)........................................ 169
White balance (baltos spalvos balansas)............................................................ 170
Set Picture Control (nustatyti Picture Control) ................................................ 177
Manage Picture Control (valdyti Picture Control)........................................... 179
Color space (spalvų erdvė) ...................................................................................... 182
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)........................................................... 182
Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas) ............. 183
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO jautrumui)........... 183
Vignette control (vinjetės kontrolė)..................................................................... 184
Diffraction compensation (difrakcijos kompensavimas).............................. 184
Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė)......................... 184
Flicker reduction shooting (fotografavimas mažinant mirgėjimą)........... 185
Metering (matavimas)............................................................................................... 185
Flash control (blykstės valdymas)......................................................................... 186
Flash mode (blykstės režimas) ............................................................................... 188
Flash compensation (blykstės kompensavimas)............................................. 189
Focus mode (fokusavimo režimas)....................................................................... 189
AF-area mode (AF sričių režimas) ......................................................................... 189
Vibration reduction (virpesių mažinimas) ......................................................... 189
Auto bracketing (automatinė serija).................................................................... 190
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija) ................................................... 200
HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis diapazonas)) ............ 207
Interval timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu).................... 212
Time-lapse movie (didelių intervalų filmas)...................................................... 223
Focus shift shooting (fotografavimas židinio poslinkio metodu) ............. 231
Silent photography (begarsis fotografavimas)................................................ 237
viii
1 Filmavimo meniu. Filmavimo meniu parinktys ................................... 238
Reset movie shooting menu (filmavimo meniu nustatymas iš naujo).... 239
File naming (failų pavadinimo suteikimas) ....................................................... 239
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)........................................................ 239
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) ......................................... 239
Movie quality (filmo kokybė).................................................................................. 239
Movie file type (filmo failų tipas)........................................................................... 239
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)........................................ 240
White balance (baltos spalvos balansas)............................................................ 240
Set Picture Control (nustatyti Picture Control) ................................................ 241
Manage Picture Control (valdyti Picture Control)........................................... 241
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)........................................................... 241
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO jautrumui)........... 241
Vignette control (vinjetės kontrolė)..................................................................... 242
Diffraction compensation (difrakcijos kompensavimas).............................. 242
Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė)......................... 242
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas).......................................................... 242
Metering (matavimas)............................................................................................... 243
Focus mode (fokusavimo režimas)....................................................................... 243
AF-area mode (AF sričių režimas) ......................................................................... 243
Vibration reduction (virpesių mažinimas) ......................................................... 243
Electronic VR (elektroninis VR)............................................................................... 243
Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas) ............................................... 244
Attenuator (silpnintuvas)......................................................................................... 244
Frequency response (dažninis atsakas) .............................................................. 245
Wind noise reduction (vėjo triukšmo mažinimas).......................................... 245
Headphone volume (ausinių garsumas) ............................................................ 245
Timecode (laiko kodas)............................................................................................. 246
ix
A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas ....... 247
Reset custom settings (pasirinktinių nustatymų nustatymas iš
naujo) ........................................................................................................................ 250
a: Autofocus (automatinis fokusavimas)................................................................ 251
a1: AF-C priority selection (AF-C pirmumo parinkimas) ............................... 251
a2: AF-S priority selection (AF-S pirmumo parinkimas) ................................ 251
a3: Focus tracking with lock-on (fokusavimo sekimas su įjungtu
fiksavimu) ................................................................................................................ 252
a4: Auto-area AF face/eye detection (veidų/akių atpažinimas esant
įjungtam automatinės srities AF režimui).................................................... 252
a5: Focus points used (naudojami fokusavimo taškai) ................................. 253
a6: Store points by orientation (įrašyti taškus pagal orientaciją) .............. 253
a7: AF activation (AF įjungimas)............................................................................ 254
a8: Limit AF-area mode selection (riboti AF sričių režimų parinktis) ....... 254
a9: Focus point wrap-around (fokusavimo taškų perėjimas nuo vieno
krašto į kitą)............................................................................................................. 255
a10: Focus point options (fokusavimo taškų parinktys) ............................... 255
a11: Low-light AF (AF silpnai apšviestoje aplinkoje)...................................... 255
a12: Built-in AF-assist illuminator (integruotas AF pagalbinis
apšvietimas)............................................................................................................ 256
a13: Manual focus ring in AF mode (rankinio fokusavimo žiedas
AF režimu) ............................................................................................................... 256
b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija).................................................. 257
b1: EV steps for exposure cntrl (ekspozicijos valdymo EV žingsneliai) ... 257
b2: Easy exposure compensation (paprastas ekspozicijos
kompensavimas)................................................................................................... 257
b3: Center-weighted area (centruota sritis)...................................................... 258
b4: Fine-tune optimal exposure (optimalios ekspozicijos tikslinimas) ... 258
c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas) ........................................................ 259
c1: Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo mygtuko AE-L) ........ 259
c2: Self-timer (automatinis laikmatis).................................................................. 259
c3: Power off delay (išjungimo delsa).................................................................. 260
d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas) .................................................. 261
d1: CL mode shooting speed (fotografavimo sparta įjungus režimą
CL) .............................................................................................................................. 261
d2: Max. continuous release (maksimalus nepertraukiamas
atleidimas)............................................................................................................... 261
d3: Sync. release mode options (sinchronizuoto atleidimo režimo
parinktys) ................................................................................................................. 261
d4: Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas).............................. 261
d5: Shutter type (užrakto tipas)............................................................................. 262
d6: Limit selectable image area (riboti parenkamą vaizdo sritį)................ 262
d7: File number sequence (failų numerių seka) .............................................. 263
d8: Apply settings to live view (taikyti nustatymus tiesioginės peržiūros
vaizdui) ..................................................................................................................... 264
x
d9: Framing grid display (komponavimo tinklelio rodinys)........................ 264
d10: Peaking highlights (sufokusuotų sričių paryškinimas)........................ 264
d11: View all in continuous mode (rodyti viską, kai įjungtas
nepertraukiamas režimas) ................................................................................. 264
e: Bracketing/flash (serija/blykstė) ........................................................................... 265
e1: Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis)................................ 265
e2: Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis) ........................................... 266
e3: Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos kompensavimas) ... 266
e4: Auto c ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas
fotografuojant su c)............................................................................................. 266
e5: Modeling flash (modeliavimo blyksnis)....................................................... 267
e6: Auto bracketing (mode M) (automatinė serija (režimas M)) ................ 267
e7: Bracketing order (serijos eilės tvarka) .......................................................... 268
f: Controls (valdikliai)..................................................................................................... 269
f1: Customize i menu (individualizuoti i meniu) ...................................... 269
f2: Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas
valdikliams) ............................................................................................................. 271
f3: OK button (mygtukas OK).................................................................................. 279
f4: Shutter spd & aperture lock (užrakto greičio ir diafragmos
fiksavimas)............................................................................................................... 281
f5: Customize command dials (komandų ratukų paskirties keitimas)..... 281
f6: Release button to use dial (atleisti mygtuką ratukui naudoti) ............. 283
f7: Reverse indicators (apgręžti rodiklius).......................................................... 283
g: Movie (filmavimas).................................................................................................... 284
g1: Customize i menu (individualizuoti i meniu) ..................................... 284
g2: Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas
valdikliams) ............................................................................................................. 285
g3: OK button (mygtukas OK) ................................................................................ 290
g4: AF speed (AF greitis)........................................................................................... 290
g5: AF tracking sensitivity (AF sekimo jautrumas).......................................... 291
g6: Highlight display (šviesių sričių rodymas) .................................................. 292
B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka ................................................... 293
Format memory card (formatuoti atminties kortelę) .................................... 294
Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus) ........................................ 294
Reset user settings (grąžinti numatytuosius naudotojo nustatymus) .... 294
Language (kalba) ........................................................................................................ 294
Time zone and date (laiko juosta ir data)........................................................... 295
Monitor brightness (ekrano šviesumas)............................................................. 295
Monitor color balance (ekrano spalvų balansas) ............................................ 296
xi
Viewfinder brightness (vaizdo ieškiklio šviesumas)....................................... 297
Viewfinder color balance (vaizdo ieškiklio spalvų balansas) ...................... 297
Control panel brightness (valdymo pulto šviesumas) .................................. 297
Limit monitor mode selection (riboti pasirenkamų ekrano
režimų skaičių) ....................................................................................................... 298
Information display (informacinis ekranas)....................................................... 298
AF fine-tune (AF tikslinimas)................................................................................... 299
Non-CPU lens data (objektyvų be procesorių duomenys) .......................... 300
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį)........................................................... 300
Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo
atskaitos nuotrauka) ............................................................................................ 301
Image comment (nuotraukos komentaras) ...................................................... 303
Copyright information (informacija apie autorių teises).............................. 304
Beep options (garsinio signalo parinktys) ......................................................... 305
Touch controls (jutikliniai valdikliai) .................................................................... 305
HDMI ............................................................................................................................... 306
Location data (buvimo vietos duomenys)......................................................... 306
Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo
įtaisų (WR) parinktys)........................................................................................... 307
Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką)..... 308
Airplane mode (skrydžio režimas) ........................................................................ 308
Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso).................. 308
Connect to PC (prijungimas prie kompiuterio)................................................ 309
Wireless transmitter (WT-7) (belaidis siųstuvas (WT-7))................................ 309
Conformity marking (atitikties ženklinimas)..................................................... 309
Battery info (informacija apie akumuliatorių) .................................................. 310
Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui)..... 310
Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) .................................................. 311
Reset all settings (atkurti visus nustatymus)..................................................... 313
Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) .................... 313
N Retušavimo meniu. Retušuotų kopijų kūrimas ................................... 314
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas) ........................................... 317
Trim (apkarpyti)........................................................................................................... 320
Resize (keisti dydį) ...................................................................................................... 321
D-Lighting ..................................................................................................................... 323
Red-eye correction (raudonų akių efekto koregavimas).............................. 323
Straighten (tiesinti) .................................................................................................... 324
xii
Distortion control (iškraipymo valdymas) ......................................................... 324
Perspective control (perspektyvos valdymas) ................................................. 325
Image overlay (nuotraukų perdengimas).......................................................... 326
Trim movie (apkarpyti filmą) .................................................................................. 329
Side-by-side comparison (greta esančių palyginimas)................................. 329
O Mano meniu/m paskutiniai nustatymai................................................ 331
Ryšiai
336
Connecting to smart devices (prisijungimas prie
išmaniųjų prietaisų) ................................................................................. 336
Ryšio su kompiuteriais sudarymas.............................................................. 337
Prijungimas per USB..................................................................................................337
Belaidžiai tinklai (Wi-Fi) ............................................................................................341
Prijungimas prie spausdintuvų.................................................................... 342
Nuotraukų spausdinimas po vieną......................................................................343
Daugelio nuotraukų spausdinimas......................................................................344
Prijungimas prie HDMI įrenginių ................................................................. 345
HDMI rašytuvai............................................................................................................346
Fotografavimas su blykste, sumontuota ant fotoaparato
349
Ant fotoaparato sumontuotų ir nuotolinių blykstės įrenginių
palyginimas ............................................................................................... 349
Ant fotoaparato montuojami blykstės įrenginiai ...........................................349
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais......................................349
Ant fotoaparato sumontuotos blykstės naudojimas............................... 350
Blykstės valdymo režimas............................................................................. 352
Blykstės režimai .............................................................................................. 354
Blykstės kompensavimas .............................................................................. 356
FV fiksavimas ................................................................................................... 357
Ant fotoaparato sumontuotų blykstės įrenginių informacija................ 359
xiii
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais
362
Nuotolinių blykstės įrenginių naudojimas................................................ 362
Radio AWL (radijo AWL) ................................................................................ 364
Belaidžio ryšio sudarymas.......................................................................................364
Blykstės nustatymų derinimas ..............................................................................368
Ant kontaktinės jungties sumontuoto blykstės įrenginio įtraukimas į
apšvietimo sistemą ..............................................................................................374
Optinis AWL..................................................................................................... 375
Optinio AWL naudojimas su SB-5000 arba SB-500 ........................................375
Optinis/radijo AWL......................................................................................... 383
Blyksčių informacijos peržiūra..................................................................... 384
Trikčių šalinimas
387
Triktys ir sprendimai ...................................................................................... 388
Akumuliatorius/ekranas ..........................................................................................388
Fotografavimas...........................................................................................................389
Atkūrimas......................................................................................................................391
Bluetooth ir Wi-Fi (belaidžiai tinklai) ...................................................................393
Įvairios ............................................................................................................................393
Indikacijos ir klaidų pranešimai................................................................... 394
Indikacijos.....................................................................................................................394
Klaidų pranešimai ......................................................................................................396
xiv
Techninės pastabos
398
Fotoaparato ekranas ir valdymo pultas ..................................................... 398
Ekranas. Fotografavimo režimas...........................................................................398
Ekranas. Filmavimo režimas ...................................................................................403
Vaizdo ieškiklis. Fotografavimo režimas ............................................................404
Vaizdo ieškiklis. Filmavimo režimas.....................................................................406
Valdymo pultas ...........................................................................................................407
Nikon patobulinta kūrybingo apšvietimo sistema .................................. 408
Kiti priedai........................................................................................................ 413
Kintamosios srovės jungties ir kintamosios srovės adapterio
prijungimas.............................................................................................................418
Fotoaparato priežiūra.................................................................................... 420
Laikymas........................................................................................................................420
Valymas..........................................................................................................................420
Vaizdo jutiklio valymas.............................................................................................421
Rankinis valymas ........................................................................................................424
Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra. Perspėjimai .......................... 426
Specifikacijos................................................................................................... 431
Objektyvo NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S naudojimo instrukcija ................ 446
Jungties adapterio FTZ naudojimo instrukcija ......................................... 455
Patvirtintos atminties kortelės..................................................................... 462
Atminties kortelių talpa................................................................................. 463
Akumuliatoriaus naudojimo trukmė .......................................................... 465
Rodyklė ............................................................................................................. 466
xv
Jūsų saugumui
Kad nepakenktumėte turtui arba nesusižeistumėte patys ir nesužeistumėte kitų, prieš
naudodami šį gaminį perskaitykite visą temą „Jūsų saugumui“.
Laikykite šias saugos instrukcijas ten, kur jas galėtų paskaityti visi, kas naudoja šį gaminį.
PAVOJUS: jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla didelis
pavojus sunkiai ar net mirtinai susižeisti.
ĮSPĖJIMAS: jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla pavojus
sunkiai ar net mirtinai susižeisti.
ATSARGIAI! Jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla pavojus
susižeisti arba pakenkti turtui.
ĮSPĖJIMAS
• Nenaudokite eidami arba vairuodami transporto priemonę.
Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, rizikuojate sukelti nelaimingą atsitikimą
arba kitaip susižaloti.
• Nebandykite išmontuoti arba modifikuoti šio gaminio. Nelieskite vidinių dalių,
kurios atsiveria nukritus arba įvykus kitam nelaimingam atsitikimui.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla pavojus patirti elektros smūgį arba kitaip
susižeisti.
• Jei pastebėtumėte ką nors neįprasta, pavyzdžiui, iš gaminio rūkstančius dūmus,
karštį arba keistus kvapus, tuoj pat atjunkite akumuliatorių arba maitinimo
šaltinį.
Jei gaminys toliau naudojamas, kyla gaisro, nudegimo ar kitokių sužeidimų pavojus.
• Laikykite sausoje vietoje. Nelieskite šlapiomis rankomis. Nelieskite kištuko
šlapiomis rankomis.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Jei gaminys įjungtas arba jo kištukas įkištas į elektros lizdą, saugokitės, kad
gaminys nesiliestų ilgai prie kūno odos.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti žemoje temperatūroje.
• Nenaudokite šio gaminio, jei aplinkoje yra degių dulkių arba dujų, pavyzdžiui,
propano, benzino garų arba aerozolių.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla sprogimo arba gaisro pavojus.
xvi
• Nežiūrėkite per objektyvą į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus pakenkti regėjimui.
• Nenukreipkite blykstės arba AF pagalbinio apšvietimo lemputės į variklinės
transporto priemonės vairuotoją.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
• Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti gaminį.
Be to, žinokite, kad mažos dalys kelia pavojų užspringti. Jei vaikas prarytų bet kurią šio
gaminio dalį, tuoj pat kreipkitės į medikus.
• Nepainiokite, nevyniokite ir nesukite dirželių sau apie kaklą.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
• Nenaudokite akumuliatorių, įkroviklių arba kintamosios srovės adapterių, jei jie
neskirti specialiai naudoti su šiuo gaminiu. Kai naudojate akumuliatorius,
įkroviklius ir kintamosios srovės adapterius, skirtus naudoti su šiuo gaminiu:
- Negadinkite, nemodifikuokite, netraukite per jėgą ir nelenkite laidų arba
kabelių, nekiškite jų po sunkiais daiktais ir saugokite nuo karščio arba liepsnos.
- Nenaudokite kelioninių keitiklių arba adapterių, skirtų keisti įtampos
parametrams ar turinčių įmontuotus inverterius, keičiančius nuolatinę srovę
kintamąja.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Nelieskite kištuko, kol gaminys įkraunamas, ir nenaudokite kintamosios srovės
adapterio perkūnijos metu.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla elektros smūgio pavojus.
• Nelieskite plikomis rankomis aplinkoje, kurioje yra ypač aukšta arba žema
temperatūra.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba nušalti.
ATSARGIAI!
• Nepalikite objektyvo, nukreipto į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį.
Objektyvo sufokusuota šviesa gali sukelti gaisrą ar apgadinti gaminio vidines dalis. Kai
fotografuojate objektus su foniniu apšvietimu, neleiskite saulei patekti į kadrą. Jei saulė
yra arti kadro, į fotoaparatą sufokusuota saulės šviesa gali sukelti gaisrą.
xvii
• Išjunkite šį gaminį, jei draudžiama jį naudoti. Išjunkite belaidžio ryšio funkcijas,
jei draudžiama naudoti belaidžio ryšio įrangą.
Šio gaminio skleidžiama radijo dažnių spinduliuotė gali trukdyti lėktuve, ligoninėse ar
kitose medicinos įstaigose esančiai įrangai.
• Išimkite akumuliatorių ir atjunkite kintamosios srovės adapterį, jei šis gaminys
bus nenaudojamas ilgesnį laiką.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus.
• Neleiskite blykstei suveikti, jei ji priglausta prie odos arba kitų daiktų ar yra labai
arti.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba sukelti gaisrą.
• Nepalikite gaminio ten, kur jį ilgą laiką gali veikti itin aukšta temperatūra,
pavyzdžiui, uždarytame automobilyje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus.
• Nežiūrėkite tiesiogiai į AF pagalbinio apšvietimo lemputę.
Jei šios atsargumo priemonės nepaisoma, kyla pavojus pakenkti regėjimui.
• Negabenkite fotoaparatų ar objektyvų, kol jie nenuimti nuo trikojų ir kitų
panašių priedų.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti gaminį.
PAVOJUS (Akumuliatoriai)
• Nesielkite su akumuliatoriais netinkamai.
Jei nepaisoma toliau nurodytų atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti
tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti:
- Naudokite tik įkraunamuosius akumuliatorius, patvirtintus tinkamais naudoti su šiuo
gaminiu.
- Saugokite akumuliatorius nuo liepsnos arba didelio karščio.
- Nebandykite išmontuoti.
- Nelieskite kontaktų kaklo vėriniais, plaukų segtukais arba kitais metaliniais daiktais,
kad nesukeltumėte trumpojo jungimo.
- Saugokite nuo stiprių sutrenkimų akumuliatorius ir gaminius, į kuriuos jie įdėti.
- Ant akumuliatorių nelipkite, nekalkite į juos vinių ir nedaužykite plaktuku.
xviii
• Kraukite tik laikydamiesi pateiktų nurodymų.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie
gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.
• Jei akumuliatorių skysčio patektų į akis, gausiai plaukite švariu vandeniu ir tuoj
pat kreipkitės į medikus.
Jei delsite, kyla pavojus pakenkti akims.
ĮSPĖJIMAS (Akumuliatoriai)
• Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei vaikas prarytų akumuliatorių, tuoj pat kreipkitės į medikus.
• Laikykite akumuliatorius naminiams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje
vietoje.
Jei gyvūnai akumuliatorius perkąstų, apkramtytų ar kitaip pažeistų, iš akumuliatorių
gali išsilieti skysčio, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.
• Nemerkite akumuliatorių į vandenį ir saugokite nuo lietaus.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus. Jei
gaminys sušlaptų, tuoj pat jį nusausinkite rankšluosčiu arba kitu panašiu daiktu.
• Jei pastebėtumėte, kad akumuliatoriai kaip nors pasikeitė, pavyzdžiui, pakito jų
spalva arba jie deformavosi, tuoj pat liaukitės juos naudoti. Nebekraukite
akumuliatorių EN-EL15b, jei nepavyksta jų įkrauti per nurodytą laikotarpį.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie
gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.
• Kai akumuliatorių nebereikia, izoliuokite jų kontaktus juostele.
Jei prie kontaktų prisiliestų metalinis daiktas, kyla perkaitimo, trūkimo arba gaisro
pavojus.
• Jei akumuliatorių skysčio patektų ant žmogaus odos arba drabužių, tuoj pat
gausiai plaukite sąlyčio vietą švariu vandeniu.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla odos dirginimo pavojus.
xix
Pastabos
• Jokia prie šio gaminio pridedamų
• Nikon neprisiima atsakomybės už šio
instrukcijų dalis negali būti atkuriama,
gaminio padarytą žalą.
perduodama, perrašoma, saugoma
• Nors stengtasi šiose instrukcijose pateikti
paieškos sistemoje ar verčiama į kurią nors tikslią ir išsamią informaciją, būtume
kalbą bet kokiomis priemonėmis be
dėkingi, jei vietiniam Nikon atstovui
išankstinio raštiško Nikon leidimo.
(adresas pateikiamas atskirai)
• Nikon pasilieka teisę bet kada ir be
nurodytumėte aptiktas klaidas ar
išankstinio įspėjimo keisti šiuose
trūkstamą informaciją.
vadovuose aprašytos aparatinės ir
programinės įrangos išvaizdą bei
specifikacijas.
xx
Įspėjimas dėl kopijavimo ir atkūrimo draudimo
Įsidėmėkite, kad medžiagos, nukopijuotos skaitmeniniu būdu arba atkurtos skaitytuvu,
skaitmeniniu fotoaparatu ar kitu įtaisu, turėjimas gali būti baudžiamas įstatymu.
• Elementai, įstatymų draudžiami kopijuoti ir
• Perspėjimai dėl kai kurių kopijų ir reprodukcijų
atkurti
Vyriausybė perspėja dėl privačių įmonių
Nekopijuokite ir neatkurkite popierinių
išleistų vertybinių popierių (akcijų,
pinigų, monetų, vertybinių popierių,
sąskaitų, čekių, dovanų kuponų ir t. t.),
valstybinių ar vietinės valdžios obligacijų,
leidimų ar bilietų kopijavimo ir atkūrimo,
net jei šios kopijos ar reprodukcijos yra
išskyrus tuos atvejus, kai įmonė pateikia
spausdinti „pavyzdžiai“.
minimalų būtiną kopijų skaičių verslo
poreikiams. Taip pat nekopijuokite ir
Banknotų, monetų ar vertybinių popierių,
naudojamų užsienio šalyse, kopijavimas ir neatkurkite valstybės išleistų pasų,
valstybinių įstaigų ar privačių grupių
atkūrimas yra draudžiamas.
išduotų leidimų, tapatybės kortelių ir
Vyriausybės išleistų nepanaudotų pašto
bilietų, leidimų ar pietų kuponų.
ženklų ar atvirukų kopijavimas ir
•
Laikykitės įspėjimų dėl autorių teisių apsaugos
atkūrimas yra draudžiamas, nebent
Pagal autorių teisių apsaugos įstatymus
gautas išankstinis vyriausybės leidimas.
draudžiama naudoti autorių teisėmis
Vyriausybės išleistų antspaudų ir įstatymu apsaugotų dirbinių nuotraukas arba
nustatytų sertifikuotų dokumentų
vaizdo įrašus, padarytus fotoaparatu, jei
kopijavimas ir atkūrimas yra draudžiamas. negautas autorių teisių turėtojo leidimas.
Išimtys taikomos, jei naudojama
asmeniškai, tačiau įsidėmėkite, kad net
asmeninis naudojimas gali būti ribojamas,
jei nufotografuotos arba nufilmuotos
parodos ar tiesioginiai pasirodymai.
xxi
Naudokite tik originalius Nikon elektroninius priedus
Nikon fotoaparatai sukurti pagal aukščiausius standartus, juose yra sudėtinga elektroninė
grandinė. Tik Nikon prekės ženklą turintys elektroniniai priedai (pavyzdžiui, įkrovikliai,
akumuliatoriai, kintamosios srovės adapteriai ir blykstės priedai), Nikon patvirtinti
naudoti išskirtinai su Nikon skaitmeniniais fotoaparatais, yra sukonstruoti ir patikrinti
pagal šios elektroninės schemos veikimo ir saugos reikalavimus.
Naudodami ne Nikon elektroninius priedus galite sugadinti
fotoaparatą. Tokiu atveju Nikon garantija nebus taikoma. Naudojant
trečiųjų šalių įkraunamus ličio jonų akumuliatorius be dešinėje pusėje
pavaizduoto holografinio Nikon antspaudo, galimi įprasto fotoaparato
veikimo trikdžiai, akumuliatorius gali perkaisti, užsiliepsnoti, trūkti arba
iš jo gali ištekėti skysčio.
Daugiau informacijos apie Nikon originalius priedus gausite iš vietinio įgaliotojo Nikon
gaminių pardavėjo.
D Prieš darant svarbias nuotraukas
Prieš fotografuodami svarbius įvykius (pvz., vestuves, ar imdami fotoaparatą į
kelionę), atlikite bandomąjį fotografavimą, kad įsitikintumėte, ar fotoaparatas
veikia kaip įprasta. Nikon negali būti atsakinga už žalą ar nuostolius, atsiradusius
dėl netinkamo prietaiso veikimo.
D Mokymasis visą gyvenimą
Nikon, vykdydama programą „Mokymasis visą gyvenimą“, skirtą prietaisams
nuolat prižiūrėti ir klientams mokyti, nuolat atnaujina ir pateikia informaciją šiose
interneto svetainėse:
• Vartotojams JAV: https://www.nikonusa.com/
• Vartotojams Europoje ir Afrikoje: https://www.europe-nikon.com/support/
• Vartotojams Azijoje, Okeanijoje ir Artimuosiuose Rytuose: https://www.nikon-asia.com/
Apsilankykite šiose svetainėse, jei norite gauti naujausią informaciją, patarimus,
atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir bendruosius patarimus apie
skaitmeninį vaizdo apdorojimą ir fotografavimą. Papildomos informacijos galite
gauti iš Nikon atstovo arti jūsų gyvenamosios vietos. Kontaktinės informacijos
ieškokite šiuo URL adresu: https://imaging.nikon.com/
xxii
Susipažinimas su fotoaparatu
Skirkite kelias minutes susipažinti su fotoaparato valdiklių ir ekrane
rodomos informacijos pavadinimais ir funkcijomis. Gali būti naudinga
pasižymėti šią temą ir grįžti prie jos skaitant likusią vadovo dalį.
Fotoaparato dalys
Šiame skirsnyje pateikiama informacijos apie tai, kaip vadinami ir kurioje
vietoje yra fotoaparato valdikliai ir ekranuose rodoma informacija.
Fotoaparato korpusas
6
4
7
5
8
9
1
2
2
10
3
11
14
1 Režimo pasirinkimo ratukas................ 70
2 Fotoaparato dirželio ąselė ................... 27
3 Režimo pasirinkimo ratuko
fiksatoriaus atleidimo mygtukas...... 70
4 Stereomikrofonas ................................ 118
5 Filmavimo mygtukas ............................ 45
6 Maitinimo jungiklis..........................38, 41
7 Užrakto atleidimo mygtukas............... 41
8 E mygtukas ............................................ 82
13
9
10
11
12
13
14
12
S mygtukas ........................................ 80
Židinio plokštumos žymė (E) ........... 62
Pagrindinių komandų ratukas ... 17, 281
Garsiakalbis
Valdymo pultas........................5, 297, 398
Kontaktinė jungtis (papildomai
blykstei).......................................408, 416
Susipažinimas su fotoaparatu
1
Fotoaparato korpusas (tęsinys)
1
2
3
7
8
9
4
10
5
11
12
6
13
1 Vaizdo jutiklis........................................ 421
2 Ekrano režimo mygtukas ...............8, 298
3 AF pagalbinio apšvietimo
lemputė......................................... 43, 256
Raudonų akių efekto mažinimo
lemputė....................................... 107, 354
Automatinio laikmačio lemputė ........ 87
4 Priedų prijungimo lizdo ir USB bei HDMI
jungčių dangtelis
5 Ausinių ir mikrofono jungčių dangtelis
6
7
8
9
10
11
12
13
Objektyvo tvirtinimo žymė.................. 36
Ausinių jungtis......................................245
Lemputė CHARGE .................................. 29
USB jungtis .......................... 337, 413, 417
HDMI jungtis .......................345, 413, 417
Priedų prijungimo lizdas.................... 413
Išorinio mikrofono jungtis ................. 413
Korpuso dangtelis......................... 36, 413
D Nelieskite vaizdo jutiklio
Jokiomis aplinkybėmis negalima spausti vaizdo
jutiklio, baksnoti jo valymo įrankiu ar nukreipti į jį
stipraus oro srauto iš pūstuko. Šiais veiksmais
galima subraižyti ar kitaip pažeisti jutiklį.
Informacijos apie vaizdo jutiklio valymą
pateikiama skirsnyje „Vaizdo jutiklio valymas“
(0 421).
Vaizdo jutiklis
2
Susipažinimas su fotoaparatu
1
2
3
7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
4
5
6
20 19 18 17
Akies jutiklis................................................8
Vaizdo ieškiklis...........................................8
Vaizdo ieškiklio okuliaras ................... 415
K mygtukas ........................................... 49
O mygtukas ............................................. 51
Ekranas ...............................................10, 59
Dioptrijų reguliavimo valdiklis ..............8
DISP mygtukas ............................... 15, 124
Fotografavimo / filmavimo režimo
pasirinkimo valdiklis......................41, 45
10 AF-ON mygtukas...................................... 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Papildomas valdiklis........................17, 89
i mygtukas .......................................21, 92
Atminties kortelės lizdo dangtelis ..... 32
Atminties kortelės prieigos
lemputė............................................44, 86
J mygtukas ............................................ 18
Kryptinis valdiklis ................................... 18
G mygtukas............................... 18, 143
c (E) mygtukas ................................... 84
W (Q) mygtukas .......................... 20, 123
X mygtukas........................... 61, 122, 139
D Ekranas
Ekrano kampą galima reguliuoti, kaip parodyta.
Susipažinimas su fotoaparatu
3
Fotoaparato korpusas (tęsinys)
6
7
1
8
2
3
9
4
10
5
Papildomų komandų ratukas .... 17, 281 6 Objektyvo jungtis................................... 36
Fn1 mygtukas ..................24, 63, 271, 285 7 Objektyvo atleidimo mygtukas .......... 37
Fn2 mygtukas ..................24, 52, 271, 285 8 Procesoriaus kontaktai
Akumuliatoriaus skyriaus dangtelio
9 Trikojo lizdas ........................................... 78
fiksatorius .............................................. 32 10 Kintamosios srovės jungties
5 Akumuliatoriaus/baterijų skyriaus
dangtelis ..............................................418
dangtelis ................................................ 32
1
2
3
4
D Gaminio serijos numeris
Šio gaminio serijos numerį rasite atidarę ekraną.
4
Susipažinimas su fotoaparatu
Valdymo pultas
Valdymo pulto apšvietimas įsižiebia įjungus fotoaparatą. Jei numatytieji
nustatymai nepakeisti, rodomi toliau išvardyti indikatoriai. Visas
valdymo pulte rodomų indikatorių sąrašas pateikiamas skirsnyje
„Valdymo pultas“ (0 407).
1
2
3
7
4
6
1
2
3
4
Užrakto greitis ..................................71, 73
Diafragma ................................................ 72
Akumuliatoriaus daviklis...................... 34
„k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos
lieka daugiau nei 1 000 kadrų) ......... 34
5
5 Likusių kadrų skaičius .................. 34, 463
6 Atleidimo režimas.................................. 84
7 ISO jautrumas ......................................... 80
Susipažinimas su fotoaparatu
5
Ekranas ir vaizdo ieškiklis
Jei numatytieji nustatymai nepakeisti, kol
įjungtas fotografavimo režimas, ekrane ir
vaizdo ieškiklyje rodomi toliau išvardyti
indikatoriai. Visas indikatorių sąrašas
pateikiamas skirsnyje „Fotoaparato ekranas ir
valdymo pultas“ (0 398).
Ekranas
Vaizdo ieškiklis
21 25 23
1
3 4 5 6 7 8 11 10 9
23456 7 89
10
11
12
25
24
23
22
21
2
13
14
20 19 18 17 16 15
22 20 1 19 18 13 17 16 15 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
Fotografavimo režimas ........................ 70
Fokusavimo taškas ..........................43, 54
Atleidimo režimas......................... 84, 111
Fokusavimo režimas............ 52, 189, 243
AF sričių režimas .................. 54, 189, 243
Aktyvusis D-Lighting......... 110, 182, 241
Picture Control režimas ...... 94, 177, 241
Baltos spalvos
balansas .........................63, 98, 170, 240
Vaizdo sritis ......................... 119, 165, 239
Nuotraukos dydis........................ 106, 166
Nuotraukos kokybė .................... 104, 166
i piktograma ..................................13, 21
Susipažinimas su fotoaparatu
13 Ekspozicijos rodiklis............................... 74
Ekspozicijos kompensavimo
rodinys.................................................... 82
14 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos
lieka daugiau nei 1 000 kadrų) ......... 34
15 Likusių kadrų skaičius .................. 34, 463
16 ISO jautrumas ......................................... 80
17 ISO jautrumo indikacija ........................ 80
Automatinio ISO jautrumo daviklis ... 81
18
19
20
21
22
Diafragma ................................................ 72 23 Virpesių mažinimo funkcijos
indikacija..................................... 112, 189
Užrakto greitis ..................................71, 73
Matavimas ........................... 108, 185, 243 24 Fotografavimas paliečiant .............10, 59
Akumuliatoriaus daviklis...................... 34 25 Nenustatyto laikrodžio indikacija ...... 40
Užrakto tipas ......................................... 262
Toliau išvardyti elementai rodomi įjungus
filmavimo režimą.
Ekranas
Vaizdo ieškiklis
1
34
1
2
3
4
10
9
8
7
10
6
6
5
7
1 Filmavimo indikacija ............................. 45
Filmavimas išjungtas ............................ 46
2 Likusi trukmė .......................................... 45
3 Kadro dydis ir greitis/vaizdo
kokybė ......................................... 116, 239
4 Failo pavadinimas................................ 239
89
5 2
5 Atleidimo režimas
(fotografavimas)................................... 84
6 Objekto sekimas..................................... 58
7 Garso lygis.............................................. 118
8 Mikrofono jautrumas .................118, 244
9 Dažninis atsakas ................................... 245
10 AF srities rėmeliai................................... 54
Susipažinimas su fotoaparatu
7
Fotoaparato valdikliai
Šiame skirsnyje rašoma, kaip naudotis įvairiais fotoaparato valdikliais ir
ekranuose rodoma informacija.
Vaizdo ieškiklis
Priglaudus akį prie vaizdo ieškiklio suveikia
akies jutiklis, perjungiantis vaizdą iš ekrano į
vaizdo ieškiklį (atminkite, kad akies jutiklis
reaguos ir į kitus objektus, pavyzdžiui, jūsų
pirštus). Jei pageidaujate, vaizdo ieškiklyje
galite naršyti meniu arba peržiūrėti
nuotraukas.
Akies jutiklis
Ekrano režimo mygtukas
Spaudžiant ekrano režimo mygtuką vaizdas
kas kartą perjungiamas iš vaizdo ieškiklio į
ekraną ir atvirkščiai.
D Dioptrijų reguliavimo valdiklis
Vaizdo ieškikliui sufokusuoti ištraukite ir sukite
dioptrijų reguliavimo valdiklį. Reguliuokite
atsargiai, kad pirštu arba nagu nepataikytumėte
sau į akį. Kai fokusavimo rezultatas jus tenkins,
įstumkite valdiklį atgal.
A Ilgalaikis naudojimas
Jei vaizdo ieškiklį naudojate ilgai, nustatant pasirinktinio nustatymo d8 (Apply
settings to live view (taikyti nustatymus tiesioginės peržiūros vaizdui))
parinktį Off (išjungta) galima sureguliuoti vaizdo ieškiklio ryškumą ir atspalvį
taip, kad vaizdą įžiūrėti būtų lengviau.
A Ekrano režimas
Kiek ekrano režimų bus įmanoma pasirinkti, galima nustatyti sąrankos meniu
parinktimi Limit monitor mode selection (riboti pasirenkamų ekrano režimų
skaičių).
8
Susipažinimas su fotoaparatu
Spausdami ekrano režimo mygtuką, vaizdą ieškiklyje ir ekrane kas kartą
perjungsite, kaip nurodyta toliau.
Automatic display switch (automatinis vaizdo perjungimas): vaizdas iš
ekrano perjungiamas į vaizdo ieškiklį, kai akį priglaudžiate
prie vaizdo ieškiklio, ir iš vaizdo ieškiklio perjungiamas į
ekraną, kai akį atitraukiate.
Viewfinder only (tik vaizdo ieškiklis): vaizdo ieškiklis naudojamas
fotografuoti, naršyti meniu ir peržiūrėti nuotraukoms.
Ekranas lieka tamsus.
Monitor only (tik ekranas): ekranas naudojamas fotografuoti,
naršyti meniu ir peržiūrėti nuotraukoms. Vaizdo ieškiklis lieka
tamsus, net jei prie jo priglaudžiate akį.
Prioritize viewfinder (pirmumas vaizdo ieškikliui): fotoaparatas
veikia panašiai kaip esami skaitmeniniai SLR fotoaparatai.
Priglaudus akį prie vaizdo ieškiklio jis įjungiamas, o akį
atitraukus, vaizdo ieškiklis išjungiamas. Jei nustatytas
fotografavimo režimas, ekranas paliekamas išjungtas, tačiau
jei nustatytas filmavimo režimas, atkūrimo režimas arba jei
rodomi meniu, atitraukus akį nuo vaizdo ieškiklio ekranas
įjungiamas.
Susipažinimas su fotoaparatu
9
Jutikliniai valdikliai
Jutikliniame ekrane galima derinti
fotoaparato nustatymus, fokusuoti vaizdą ir
atleisti užraktą, peržiūrėti nuotraukas bei
filmus ir naršyti meniu. Jutikliniai valdikliai
neveikia, kai naudojamas vaizdo ieškiklis.
❚❚ Fokusavimas ir užrakto atleidimas
Vaizdui parinktame taške sufokusuoti
palieskite ekraną (jutiklinis AF). Jei įjungtas
fotografavimo režimas, užraktas atleidžiamas
atkeliant pirštą nuo ekrano (jutiklinis
užraktas).
Jutiklinio AF nustatymus galima derinti
palietus W piktogramą (0 59).
10 Susipažinimas su fotoaparatu
❚❚ Nustatymų derinimas
Palieskite ekrane pažymėtus nustatymus ir
pageidaujamą parinktį nustatykite liesdami
piktogramas arba šliaužiklius. Parinktos
parinkties įvedimui ir grįžimui į ankstesnį
rodinį palieskite Z arba paspauskite J.
❚❚ Atkūrimas
Kitas nuotraukas viso kadro atkūrimo
rodinyje galima peržiūrėti brūkštelint į kairę
arba dešinę.
Viso kadro atkūrimo rodinyje palietus ekrano
apačią atsiranda kadrų slinkties juosta.
Braukiant pirštu per juostą į kairę arba dešinę
galima sparčiai pereiti prie kitų nuotraukų.
Kadrų slinkties juosta
Susipažinimas su fotoaparatu 11
Vaizdą artinti ir tolinti galima pirštų skėtimo ir
glaudimo judesiais, o rodinį slinkti galima
braukiant per ekraną. Dukart sparčiai
paliečiant ekraną galima priartinti vaizdą, kad
ekrane būtų rodomas visas kadras, arba
atšaukti artinimo funkciją.
Jei norite tolindami vaizdą įjungti miniatiūrų
peržiūros režimą, viso kadro atkūrimo metu
glauskite ekrane du pirštus. Rodomų
nuotraukų skaičiui parinkti (4, 9 arba 72),
glauskite arba skėskite prie ekrano pridėtus
du pirštus.
❚❚ Filmų atkūrimas
Filmo atkūrimui pradėti palieskite ekrane
rodomą informacinę piktogramą (filmai
nurodomi piktograma 1). Atkūrimui
pristabdyti arba pratęsti palieskite ekraną.
Išėjimui į viso kadro atkūrimo rodinį
palieskite Z.
Informacinė piktograma
12 Susipažinimas su fotoaparatu
❚❚ i meniu
Jei esant įjungtam fotografavimo režimui
paliečiama i piktograma, atveriamas i
meniu (0 21, 92).
Paliečiant elementus atveriamos jų parinktys.
❚❚ Teksto įvedimas
Kai rodoma klaviatūra, tekstas įvedamas
liečiant klavišus (didžiųjų raidžių, mažųjų
raidžių ir simbolių klaviatūroms perjungti
palieskite klaviatūros parinkimo klavišą), o
žymiklis perkeliamas paliečiant atitinkamą
vietą teksto rodymo srityje.
Teksto rodymo sritis
Klaviatūros
sritis
Klaviatūros
parinkimo
klavišas
Susipažinimas su fotoaparatu 13
❚❚ Meniu naršymas
Slinkimui braukite pirštu aukštyn arba
žemyn.
Meniu parinkimui palieskite meniu
piktogramą.
Parinkčių atvėrimui palieskite meniu
elementus, o reikšmių keitimui palieskite
piktogramas arba šliaužiklius.
Jei norite išeiti nepakeitę nustatymų,
palieskite Z.
D Jutiklinis ekranas
Jutiklinis ekranas reaguoja į statinę elektrą, todėl gali neveikti, jei bus padengtas
kitų gamintojų apsauginėmis plėvelėmis, liečiamas nagais ar nenusimovus
pirštinių arba vienu metu liečiamas keliose vietose. Nenaudokite jėgos ir
nelieskite ekrano aštriais daiktais.
A Jutiklinių valdiklių įjungimas ir išjungimas
Jutiklinius valdiklius galima įjungti arba išjungti naudojant sąrankos meniu
parinktį Touch controls (jutikliniai valdikliai) (0 305).
14 Susipažinimas su fotoaparatu
DISP mygtukas
Indikacijai ekrane arba vaizdo ieškiklyje
parodyti arba paslėpti naudokite DISP
mygtuką.
❚❚ Fotografavimo režimas
Jei įjungtas fotografavimo režimas, spaudžiant DISP mygtuką rodinys kas
kartą iš eilės pasikeičia, kaip nurodyta toliau:
Indikacija įjungta
Paprastesnis rodinys
Histograma 1
Blykstės informacija 2, 3
Informacinis ekranas 2
Virtualus horizontas
1 Nerodoma, jei nustatyta pasirinktinio nustatymo d8 (Apply settings to live
view (taikyti nustatymus tiesioginės peržiūros vaizdui)) parinktis Off
(išjungta) arba nustatyta daugkartinės ekspozicijos režimo parametro Overlay
shooting (fotografavimas perdengimo metodu) parinktis On (įjungta).
2 Vaizdo ieškiklyje nerodoma.
3 Rodoma, jei ant kontaktinės jungties sumontuojamas papildomas blykstės
įrenginys SB-5000, SB-500, SB-400 ar SB-300 arba blykstės įrenginys radijo ryšiu
valdomas naudojant belaidį nuotolinio valdymo įtaisą WR-R10.
Susipažinimas su fotoaparatu 15
❚❚ Filmavimo režimas
Jei įjungtas filmavimo režimas, spaudžiant DISP mygtuką rodinys kas
kartą iš eilės pasikeičia, kaip nurodyta toliau:
Indikacija įjungta
Paprastesnis rodinys
Virtualus horizontas
Histograma
16 Susipažinimas su fotoaparatu
Papildomas valdiklis
Papildomu valdikliu, kuris veikia kaip
vairasvirtė, pasirinkite fokusavimo tašką arba
paspausdami papildomo valdiklio vidurinę
dalį užfiksuokite židinį ir ekspoziciją
(0 89, 90).
AF-ON mygtukas
Jei įjungtas automatinio fokusavimo režimas,
spaudžiant AF-ON mygtuką galima sufokusuoti
vaizdą.
Komandų ratukai
Komandų ratukais reguliuojamas užrakto
greitis ar diafragma arba kartu su kitais
mygtukais keičiami fotoaparato nustatymai.
Papildomų komandų
ratukas
Pagrindinių komandų
ratukas
Susipažinimas su fotoaparatu 17
G mygtukas
Meniu atvėrimui paspauskite G mygtuką.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D: atkūrimo meniu ............................ 154
C: fotografavimo meniu ..................160
1: filmavimo meniu ........................... 238
A: pasirinktinių nustatymų
meniu....................................................247
B: sąrankos meniu ............................... 293
N: retušavimo meniu......................... 314
O/m: Mano meniu arba paskutiniai
nustatymai (numatytasis yra Mano
meniu) .................................................. 331
d: žinyno piktograma .......................... 20
Dabartiniai nustatymai....................... 143
❚❚ Meniu naudojimas
Kryptiniu valdikliu ir J mygtuku galima naršyti meniu.
1: žymiklį perkelia aukštyn
J: parenka pažymėtą
elementą
4: atšaukia ir grįžta į
ankstesnį meniu
2: parenka pažymėtą
elementą arba pereina į
papildomą meniu
3: žymiklį perkelia žemyn
18 Susipažinimas su fotoaparatu
1 Pažymėkite tuo metu
rodomo meniu piktogramą.
Tuo metu rodomo meniu
piktogramos pažymėjimui
spauskite 4.
2 Parinkite meniu.
Pageidaujamo meniu parinkimui spauskite 1 arba 3.
3 Nustatykite žymiklį į
reikiamą parinkto meniu
vietą.
Žymiklio nustatymui į
reikiamą parinkto meniu vietą
spauskite 2.
4 Pažymėkite meniu elementą.
Meniu elemento pažymėjimui
spauskite 1 arba 3 (pilka
spalva rodomi elementai tuo
metu negalimi ir jų parinkti
neįmanoma).
Susipažinimas su fotoaparatu 19
5 Atverkite parinktis.
Parinkto meniu elemento
parinkčių atvėrimui
spauskite 2.
6 Pažymėkite parinktį.
Parinkties pažymėjimui
spauskite 1 arba 3 (pilka
spalva rodomos parinktys tuo
metu negalimos ir jų parinkti
neįmanoma).
7 Parinkite pažymėtą elementą.
Pažymėto elemento parinkimui spauskite J. Jei norite
išeiti nepasirinkę, spauskite mygtuką G. Norėdami
išeiti iš meniu ir grįžti į fotografavimo režimą, iki pusės
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
Naršyti meniu taip pat galima naudojant jutiklinius valdiklius (0 14).
A d (žinynas) piktograma
Jei apatiniame kairiajame ekrano kampe atsiranda piktograma d, paspaudę
mygtuką W (Q) galite peržiūrėti pažymėtos parinkties arba meniu aprašymą.
Teksto slinkimui spauskite 1 arba 3, o grįžimui į meniu vėl paspauskite W (Q).
20 Susipažinimas su fotoaparatu
i mygtukas (i piktograma)
Jei norite sparčiai pasiekti dažnai naudojamus nustatymus, paspauskite
mygtuką i arba palieskite ekrane rodomą piktogramą i.
arba
Palieskite pageidaujamą elementą arba
pažymėkite elementus ir parinkčių atvėrimui
spauskite J. Nustatymus derinti taip pat
galima pažymint elementus ir sukant
komandų ratukus. Kai įjungtas fotografavimo
režimas (0 93), rodomi vieni elementai, o kai
įjungtas filmavimo režimas (0 114) – kiti.
A Atkūrimo i meniu
Jei mygtukas i paspaudžiamas esant įjungtam
atkūrimo režimui, atveriamas kontekstinis dažnai
naudojamų atkūrimo parinkčių meniu.
Susipažinimas su fotoaparatu 21
❚❚ i meniu individualizavimas
Fotografavimo režimo i meniu sudarančius elementus galima pasirinkti
naudojant pasirinktinį nustatymą f1 (Customize i menu
(individualizuoti i meniu)).
1 Pasirinkite pasirinktinį nustatymą f1.
Atvėrę pasirinktinių nustatymų meniu
pažymėkite pasirinktinį nustatymą f1
(Customize i menu (individualizuoti i
meniu)) ir paspauskite J (informacijos
apie tai, kaip naudoti meniu, pateikiama
skirsnyje „G mygtukas“, 0 18).
2 Pasirinkite poziciją.
Pažymėkite meniu poziciją, kurią norite
koreguoti, ir paspauskite J.
3 Nurodykite parinktį.
Pažymėkite parinktį ir jos paskyrimui į
parinktą poziciją bei grįžimui į 2 veiksmo
aprašyme pavaizduotą meniu paspauskite
J. Pagal pageidavimą pakartokite 2 ir 3
veiksmus.
4 Išeikite iš meniu.
Pakeistų parinkčių įrašymui ir išėjimui iš meniu paspauskite mygtuką
G.
22 Susipažinimas su fotoaparatu
A Parinktys, kurias galima įtraukti į i meniu
Toliau nurodytos parinktys, kurias galima įtraukti į fotografavimo režimo i
meniu:
• Choose image area
(pasirinkti vaizdo sritį)
• Image quality
(nuotraukos kokybė)
• Image size (nuotraukos
dydis)
• Exposure
compensation
(ekspozicijos
kompensavimas)
• ISO sensitivity settings
(ISO jautrumo
nustatymai)
• White balance (baltos
spalvos balansas)
• Set Picture Control
(nustatyti Picture
Control)
• Color space (spalvų
erdvė)
• Active D-Lighting
(aktyvusis D-Lighting)
• Long exposure NR
(ilgalaikės ekspozicijos
triukšmo mažinimas)
• High ISO NR (triukšmo
mažinimas esant
dideliam ISO jautrumui)
• Metering (matavimas)
• Flash mode (blykstės
režimas)
• Flash compensation
(blykstės
kompensavimas)
• Focus mode
(fokusavimo režimas)
• AF-area mode (AF sričių
režimas)
• Vibration reduction
(virpesių mažinimas)
• Auto bracketing
(automatinė serija)
• Multiple exposure
(daugkartinė
ekspozicija)
• HDR (high dynamic
range) (HDR (platus
dinaminis diapazonas))
• Silent photography
(begarsis
fotografavimas)
• Release mode
(atleidimo režimas)
• Custom control
assignment
(pasirinktinių funkcijų
priskyrimas valdikliams)
• Exposure delay mode
(ekspozicijos delsos
režimas)
• Shutter type (užrakto
tipas)
• Apply settings to live
view (taikyti
nustatymus tiesioginės
peržiūros vaizdui)
• Split-screen display
zoom (padalyto rodinio
priartinimas)
• Peaking highlights
(sufokusuotų sričių
paryškinimas)
• Monitor/viewfinder
brightness (ekrano/
vaizdo ieškiklio
šviesumas)
• Bluetooth connection
(Bluetooth ryšys)
• Wi-Fi connection (Wi-Fi
ryšys)
Filmavimo režimo i meniu individualizuojamas naudojant pasirinktinį
nustatymą g1 (Customize i menu (individualizuoti i meniu)). Siūlomos
parinktys nuo fotografavimo režimo skiriasi.
Susipažinimas su fotoaparatu 23
Funkciniai mygtukai (Fn1 ir Fn2)
Kai fotografuojate, mygtukais Fn1 ir Fn2 taip
Fn1 mygtukas
pat galima sparčiai pasiekti atrinktus
nustatymus. Šiems mygtukams priskiriamus
nustatymus galima parinkti naudojant
pasirinktinį nustatymą f2 (Custom control
assignment (pasirinktinių funkcijų
priskyrimas valdikliams)), o parinktą
nustatymą reguliuoti galima paspaudžiant
Fn2 mygtukas
mygtuką arba laikant paspaustą mygtuką ir
sukant komandų ratukus. Jei numatytieji
nustatymai nepakeisti, mygtukas Fn1 naudojamas baltos spalvos
balansui parinkti, o mygtukas Fn2 naudojamas fokusavimo ir AF sričių
režimui parinkti.
❚❚ Funkcinių mygtukų pritaikymas
Funkcijos, kurias funkciniai mygtukai atlieka esant įjungtam
fotografavimo režimui, parenkamos naudojant pasirinktinį nustatymą f2
(Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas
valdikliams)).
1 Pasirinkite pasirinktinį nustatymą f2.
Atvėrę pasirinktinių nustatymų meniu
pažymėkite pasirinktinį nustatymą f2
(Custom control assignment
(pasirinktinių funkcijų priskyrimas
valdikliams)) ir paspauskite J
(informacijos apie tai, kaip naudoti meniu,
pateikiama skirsnyje „G mygtukas“, 0 18).
24 Susipažinimas su fotoaparatu
2 Pasirinkite mygtuką.
Pažymėkite pageidaujamo mygtuko
parinktį ir paspauskite J. Pasirinkite Fn1
button (Fn1 mygtukas), kur galėsite
pasirinkti mygtuko Fn1 paskirtį, ir Fn2
button (Fn2 mygtukas), kur galėsite
pasirinkti mygtuko Fn2 paskirtį.
3 Nurodykite parinktį.
Pažymėkite parinktį ir jos susiejimui su
parinktu mygtuku bei grįžimui į 2 veiksmo
aprašyme pavaizduotą meniu paspauskite
J. Pakartodami 2 ir 3 veiksmus parinkite
antro mygtuko paskirtį.
4 Išeikite iš meniu.
Pakeistų parinkčių įrašymui ir išėjimui iš meniu paspauskite mygtuką
G.
Susipažinimas su fotoaparatu 25
A Funkcijos, kurias galima priskirti funkciniams mygtukams
Toliau nurodytos funkcijos, kurias, esant įjungtam fotografavimo režimui, bus
galima atlikti funkciniais mygtukais:
• AF-ON
• AF lock only (tik AF
fiksavimas)
• AE lock (hold) (AE
fiksavimas
(užlaikymas))
• AE lock (reset on
release) (AE fiksavimas
(atleidus nustatoma iš
naujo))
• AE lock only (tik AE
fiksavimas)
• AE/AF lock (AE/AF
fiksavimas)
• FV lock (FV fiksavimas)
• c disable/enable (c
išjungimas/įjungimas)
• Preview (peržiūra)
• Matrix metering
(matricos matavimas)
• Center-weighted
metering (centruotas
matavimas)
• Spot metering (taškinis
matavimas)
• Highlight-weighted
metering (pagal
šviesias sritis
pakoreguotas
matavimas)
• Bracketing burst (kadrų
serija)
• Sync. release selection
(atleidimo
sinchronizacijos
parinkimas)
• + NEF (RAW)
• Framing grid display
(komponavimo
tinklelio rodinys)
• Zoom on/off
(priartinimas įjungtas/
išjungtas)
• MY MENU (Mano
meniu)
• Access top item in MY
MENU (atverti pirmąjį
elementą, esantį Mano
meniu)
• Playback (atkūrimas)
• Protect (apsauga)
• Choose image area
(pasirinkti vaizdo sritį)
• Image quality/size
(nuotraukos kokybė/
dydis)
• White balance (baltos
spalvos balansas)
• Set Picture Control
(nustatyti Picture
Control)
• Active D-Lighting
(aktyvusis D-Lighting)
• Metering (matavimas)
• Flash mode/
compensation (blykstės
režimas/
kompensavimas)
• Focus mode/AF-area
mode (fokusavimo
režimas/AF sričių
režimas)
• Auto bracketing
(automatinė serija)
• Multiple exposure
(daugkartinė
ekspozicija)
• HDR (high dynamic
range) (HDR (platus
dinaminis diapazonas))
• Exposure delay mode
(ekspozicijos delsos
režimas)
• Shutter spd & aperture
lock (užrakto greičio ir
diafragmos fiksavimas)
• Peaking highlights
(sufokusuotų sričių
paryškinimas)
• Rating (vertinimas)
• Choose non-CPU lens
number (parinkti
objektyvo be
procesoriaus numerį)
• None (jokios)
Funkcijos, kurias funkciniai mygtukai atlieka esant įjungtam filmavimo režimui,
parenkamos naudojant pasirinktinį nustatymą g2 (Custom control assignment
(pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)). Siūlomos parinktys nuo
fotografavimo režimo skiriasi.
26 Susipažinimas su fotoaparatu
Pirmieji žingsniai
Prieš fotografuodami pirmą kartą, atlikite šiame skyriuje nurodytus
veiksmus.
Pritaisykite fotoaparato dirželį
Fotoaparatas parduodamas su dirželiu. Kitų dirželių galima įsigyti
atskirai. Patikimai pritvirtinkite dirželį prie fotoaparato ąselių.
Pirmieji žingsniai 27
Įkraukite akumuliatorių
Akumuliatorių galima įkrauti į komplektą įeinančiu akumuliatoriaus
įkrovikliu arba kraunamuoju kintamosios srovės adapteriu EH-7P (EH-7P
įeina į Z 7 komplektą, o modeliui Z 6 jį galima įsigyti atskirai).
D Akumuliatorius ir įkroviklis
Perskaitykite įspėjimus ir perspėjimus, pateikiamus skirsnyje „Jūsų saugumui“
(0 xvi) ir „Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra. Perspėjimai“ (0 426).
Akumuliatoriaus įkroviklis
Įdėkite į komplektą įeinantį akumuliatorių EN-EL15b ir įkiškite įkroviklio
maitinimo kištuką į elektros lizdą. Prie įkroviklio pridedamas arba sieninis
kintamosios srovės adapteris, arba maitinimo laidas, – priklauso nuo
šalies arba regiono.
• Sieninis kintamosios srovės adapteris: įkiškite sieninį kintamosios srovės
adapterį į įkroviklio kintamosios srovės įėjimą (q). Paslinkite sieninio
kintamosios srovės adapterio fiksatorių kaip parodyta (w) ir pasukite
adapterį 90° kampu, kad užsifiksuotų (e). Įdėkite akumuliatorių ir
įkiškite įkroviklio maitinimo kištuką į elektros lizdą.
Sieninio kintamosios srovės
adapterio fiksatorius
• Maitinimo laidas: prijungę maitinimo laidą su kištuku, orientuotu kaip
parodyta, įdėkite akumuliatorių ir įkiškite laido maitinimo kištuką į
elektros lizdą.
28 Pirmieji žingsniai
Akumuliatoriaus įkrovimo metu mirksi lemputė CHARGE (įkrovimas).
Išeikvotas akumuliatorius bus visiškai įkrautas maždaug po 2 valandų ir
35 minučių.
Akumuliatorius
įkraunamas
Įkrovimas baigtas
Kraunamieji kintamosios srovės adapteriai
Jei fotoaparatas prijungtas prie kraunamojo kintamosios srovės
adapterio EH-7P ir į fotoaparatą įdėti įkraunamieji ličio jonų
akumuliatoriai EN-EL15b, jie įkraunami (akumuliatorių EN-EL15a ir
EN-EL15 adapteriu EH-7P įkrauti neįmanoma; vietoj jo naudokite į
komplektą įeinantį akumuliatoriaus įkroviklį MH-25a). Išeikvotas
akumuliatorius visiškai įkraunamas maždaug per 2 valandas 35 minutes.
Žinokite, kad tam tikrose šalyse ir regionuose, kur reikia, kraunamieji
kintamosios srovės adapteriai parduodami su pritvirtintu kištuko
adapteriu, kurio forma priklauso nuo įsigijimo šalies.
1 Įdėkite EN-EL15b į fotoaparatą (0 32).
Pirmieji žingsniai 29
2 Įsitikinkite, kad fotoaparatas išjungtas, prijunkite kraunamąjį
kintamosios srovės adapterį ir įkiškite jo kištuką arba kištuko
adapterį į elektros lizdą. Kiškite tiesiai, ne kampu, ir traukdami
kraunamąjį kintamosios srovės adapterį laikykitės tokių pačių
atsargumo priemonių.
CHARGE lemputė
Elektros lizdas
Kraunamasis kintamosios
srovės adapteris EH-7P
Kol akumuliatorius kraunamas, fotoaparato lemputė CHARGE
(įkrovimas) šviečia gintaro spalva, o įkrovimui pasibaigus – užgęsta.
Atminkite, kad nors prijungtą fotoaparatą galima naudoti,
akumuliatorius nebus kraunamas ir įjungtas fotoaparatas energiją
naudos ne iš kraunamojo kintamosios srovės adapterio.
3 Įkrovimui pasibaigus kraunamąjį kintamosios srovės adapterį
atjunkite nuo elektros tinklo ir nuo fotoaparato.
30 Pirmieji žingsniai
D Lemputė CHARGE (įkrovimas)
Jei kraunamuoju kintamosios srovės adapteriu akumuliatoriaus įkrauti
neįmanoma, nes, pavyzdžiui, akumuliatorius netinka arba pakilusi fotoaparato
temperatūra, lemputė CHARGE (įkrovimas) tankiai pamirksės maždaug 30 sekundžių
ir užges. Jei lemputė CHARGE (įkrovimas) nešviečia ir nematėte, ar akumuliatorius
buvo kraunamas, įjunkite fotoaparatą ir patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį.
Pirmieji žingsniai 31
Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę
Prieš įdėdami arba išimdami akumuliatorių ir atminties korteles
įsitikinkite, kad fotoaparato maitinimo jungiklis nustatytas į padėtį OFF
(išjungta). Dėkite akumuliatorių, orientuotą kaip parodyta, kad juo prie
vieno šono prispaustumėte oranžinį akumuliatoriaus fiksatorių. Kai
akumuliatorius įdedamas iki galo, jis užfiksuojamas fiksatoriumi.
Akumuliatoriaus
fiksatorius
64GB
Laikydami atminties kortelę orientuotą kaip parodyta, kiškite ją į lizdą,
kol spragtelėdama užsifiksuos.
32 Pirmieji žingsniai
D Akumuliatoriaus išėmimas
Akumuliatoriui išimti išjunkite fotoaparatą ir
atidarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį.
Akumuliatoriui atlaisvinti paspauskite
akumuliatoriaus fiksatorių rodykle nurodyta
kryptimi ir ranka ištraukite akumuliatorių.
D Atminties kortelių išėmimas
Įsitikinę, kad atminties kortelės prieigos lemputė
nešviečia, išjunkite fotoaparatą, atidarykite
atminties kortelės lizdo dangtelį ir paspauskite
kortelę, kad išlįstų (q). Tuomet kortelę galima
ištraukti ranka (w).
Pirmieji žingsniai 33
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Kol fotoaparatas įjungtas, akumuliatoriaus įkrovos lygis rodomas
fotografavimo ekrane ir valdymo pulte.
Ekranas
Vaizdo ieškiklis
Valdymo pultas
Akumuliatoriui išsikraunant jo įkrovos lygio rodmenys keičiasi nuo L,
tada K, J, I ir galiausiai H. Akumuliatoriaus įkrovos lygiui
nukritus iki H nebefotografuokite ir įkraukite akumuliatorių arba
pasiruoškite atsarginį. Akumuliatoriui išsikrovus piktograma H ima
mirksėti. Akumuliatorių įkraukite arba įdėkite visiškai įkrautą atsarginį
akumuliatorių.
Likusių kadrų skaičius
Kol fotoaparatas įjungtas, fotografavimo ekrane ir valdymo pulte
rodoma, kiek nuotraukų galima padaryti esant dabartiniams
nustatymams (vertės virš 1 000 suapvalinamos iki artimiausio šimto į
mažąją pusę; pvz., esant vertei nuo 1 400 iki 1 499 bus rodoma 1,4 k).
Ekranas
34 Pirmieji žingsniai
Vaizdo ieškiklis
Valdymo pultas
D Atminties kortelės
• Atminties kortelės po naudojimo gali būti karštos. Išimdami atminties korteles
iš fotoaparato, imkitės būtinų atsargumo priemonių.
• Prieš įdėdami ar išimdami atminties kortelę, išjunkite fotoaparatą.
Formatuojant kortelę, įrašant, trinant ar kopijuojant duomenis į kompiuterį ar
kitą įrenginį, negalima išimti atminties kortelės iš fotoaparato, jo išjungti, taip
pat – išimti ar atjungti maitinimo šaltinio. Nesilaikant šių atsargumo priemonių,
galima prarasti duomenis arba sugadinti fotoaparatą ar kortelę.
• Nelieskite kortelės kontaktų pirštais ar metaliniais daiktais.
• Nelankstykite ir nemėtykite kortelių, saugokite jas nuo stiprių smūgių.
• Nespauskite kortelės korpuso. Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių, galite
sugadinti kortelę.
• Saugokite kortelę nuo vandens, karščio, didelės drėgmės ir tiesioginių saulės
spindulių.
• Neformatuokite atminties kortelių kompiuteriu.
D Be atminties kortelės
Jei atminties kortelės fotoaparate nėra, fotografavimo ekrane rodoma apie tai
pranešanti indikacija, o valdymo pulte ir fotografavimo ekrane atsiranda užrašas
[–E–].
Pirmieji žingsniai 35
Prijunkite objektyvą
Su fotoaparatu galima naudoti Z jungties objektyvus. Prieš prijungdami
arba atjungdami objektyvus įsitikinkite, kad fotoaparato maitinimo
jungiklis nustatytas į padėtį OFF. Būkite atsargūs, kad nuimant objektyvą
arba korpuso dangtelį į fotoaparatą nepatektų dulkių, ir prieš
fotografuodami nepamirškite nuimti objektyvo dangtelio. Šiame vadove
demonstracijos tikslais bendruoju atveju naudojamas objektyvas
NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S.
Nuimkite fotoaparato
korpuso dangtelį
Nuimkite galinį objektyvo dangtelį
Tvirtinimo žymė (ant fotoaparato)
G
Sulygiuokite tvirtinimo
žymes
Nelieskite vaizdo
jutiklio ir
objektyvo
kontaktų.
Tvirtinimo žymė (ant objektyvo)
Sukite objektyvą, kaip parodyta, kol jis užsifiksuos
36 Pirmieji žingsniai
D F jungties objektyvai
Prieš naudojant F jungties objektyvus reikia prijungti jungties adapterį FTZ
(pridedamas prie fotoaparato arba įsigyjamas atskirai, 0 455). Jei F jungties
objektyvus prie fotoaparato bandysite prijungti tiesiogiai, kils pavojus sugadinti
objektyvą arba vaizdo jutiklį.
D Objektyvų nuėmimas
Prieš nuimdami ar keisdami objektyvą įsitikinkite,
kad fotoaparatas išjungtas. Norėdami nuimti
objektyvą, nuspaudę objektyvo atleidimo
mygtuką (q) sukite objektyvą pagal laikrodžio
rodyklę (w). Nuėmę objektyvą, uždėkite
objektyvo dangtelius ir fotoaparato korpuso
dangtelį.
Pirmieji žingsniai 37
Pasirinkite kalbą ir nustatykite laikrodį
Pirmą kartą atvėrus meniu, sąrankos meniu kalbos parinktis pažymima
automatiškai. Pasirinkite kalbą ir nustatykite fotoaparato laikrodį.
1 Įjunkite fotoaparatą.
Pasukite maitinimo jungiklį į padėtį ON.
2 Pasirinkite sąrankos meniu elementą
Language (kalba).
Paspausdami mygtuką G atverkite
fotoaparato meniu, pažymėkite sąrankos
meniu elementą Language (kalba) ir
paspauskite 2 (informacijos apie tai, kaip
naudoti meniu, pateikiama skirsnyje „G
mygtukas“, 0 18).
3 Pasirinkite kalbą.
Spausdami 1 arba 3 pažymėkite pageidaujamą kalbą ir paspauskite
J (kalbų sąrašas priklauso nuo šalies arba regiono, kuriame
fotoaparatas pirmąkart įsigytas).
38 Pirmieji žingsniai
4 Nustatykite parinktį Time zone and date
(laiko juosta ir data).
Pažymėkite Time zone and date (laiko
juosta ir data) ir paspauskite 2.
5 Parinkite laiko juostą.
Pažymėkite Time zone (laiko juosta) ir
pasirinkite savo dabartinę laiko juostą
(ekrane pateikiamas parinktoje laiko
juostoje esančių tam tikrų miestų sąrašas,
kuriame nurodomas parinktos laiko
juostos ir UTC laiko skirtumas). Pakeistų
nustatymų įrašymui ir grįžimui į laiko juostos ir datos meniu
paspauskite J.
6 Įjunkite arba išjunkite vasaros laiko
funkciją.
Pasirinkite Daylight saving time (vasaros
laikas), pažymėkite On (įjungta) arba Off
(išjungta) ir paspauskite J. Pasirinkus On
(įjungta) prie laikrodžio rodmenų
pridedama viena valanda.
7 Nustatykite laikrodį.
Pasirinkite Date and time (data ir laikas)
ir kryptiniu valdikliu nustatykite laikrodį.
Nustatę, kad laikrodis rodytų esamą datą ir
laiką (atminkite, kad laikas rodomas 24
valandų formatu), paspauskite J.
Pirmieji žingsniai 39
8 Pasirinkite datos formatą.
Metų, mėnesio ir dienos rodymo eilės
tvarkos nurodymui pasirinkite Date
format (datos formatas), pažymėkite
pageidaujamą parinktį ir paspauskite J.
9 Grįžkite į fotografavimo režimą.
Grįžimui į fotografavimo režimą paspauskite iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką.
D t (nenustatyto laikrodžio) piktograma
Fotoaparato laikrodis maitinamas iš atskiro įkraunamo maitinimo šaltinio, kuris
pagal poreikį įkraunamas, kai įdedamas pagrindinis akumuliatorius. Jei įkrovimas
trunka dvi dienas, energijos laikrodžiui maitinti užteks maždaug mėnesiui. Jei
ekrane mirksi piktograma t, buvo grąžinta pradinė laikrodžio būsena, todėl data
ir laikas, įrašomas su naujomis nuotraukomis, bus klaidingas. Naudodami
sąrankos meniu parinktį Time zone and date (laiko juosta ir data) > Date and
time (data ir laikas) nustatykite teisingą laiką ir datą (0 295).
A SnapBridge
Naudojant programėlę SnapBridge fotoaparato laikrodį galima sinchronizuoti su
išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio (išmaniojo prietaiso) laikrodžiu.
Išsamios informacijos pateikiama internetiniame SnapBridge žinyne.
40 Pirmieji žingsniai
Elementarusis fotografavimas ir
atkūrimas
Šiame skirsnyje aprašomi pagrindiniai fotografavimo ir nuotraukų
peržiūros principai.
Fotografavimas (b režimas)
Toliau aprašyta, kaip fotografuoti įjungus b (automatinį) režimą. Tai –
nereguliuojamasis automatinis režimas, kurį parinkus fotoaparatas,
atsižvelgdamas į fotografavimo sąlygas, valdo beveik visus nustatymus.
1 Įjunkite fotoaparatą.
Įsijungia ekranas ir valdymo pultas.
2 Parinkite fotografavimo
režimą.
Pasukite fotografavimo /
filmavimo režimo pasirinkimo
valdiklį į padėtį C.
D Objektyvai su įtraukiamaisiais cilindrais
Prieš naudojant objektyvus su įtraukiamaisiais
cilindrais, juos reikia ištraukti. Sukite objektyvo
priartinimo žiedą, kol objektyvas su ištrauktu
cilindru spragtelėdamas užsifiksuos.
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas 41
3 Pasirinkite režimą b.
Nuspaudę fotoaparato viršuje
esantį režimo pasirinkimo
ratuko fiksatoriaus atleidimo
mygtuką, pasukite režimo
pasirinkimo ratuką į padėtį b.
Režimo pasirinkimo ratukas
Režimo pasirinkimo ratuko fiksatoriaus
atleidimo mygtukas
4 Paruoškite fotoaparatą.
Dešine ranka laikykite fotoaparatą už rankenos, o kaire iš apačios
prilaikykite fotoaparato korpusą arba objektyvą. Pritraukite alkūnes
šonuose prie krūtinės.
Nuotraukų komponavimas vaizdo ieškiklyje
Kraštovaizdžio (horizontali) orientacija
Portreto (vertikali) orientacija
Nuotraukų komponavimas ekrane
Kraštovaizdžio (horizontali) orientacija
42 Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
Portreto (vertikali) orientacija
5 Sukomponuokite nuotrauką.
Sukomponuokite kadrą ir papildomu
valdikliu arba kryptiniu valdikliu
nustatykite fokusavimo tašką ant
fotografuojamo objekto.
Fokusavimo taškas
6 Sufokusuokite.
Vaizdui sufokusuoti paspauskite iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką arba
nuspauskite mygtuką AF-ON (jei objektas
prastai apšviestas, gali įsižiebti AF
pagalbinio apšvietimo lemputė). Jei esant
įjungtam fokusavimo režimui AF-S
fotoaparatui vaizdą sufokusuoti pavyksta,
fokusavimo taškas rodomas žalia spalva;
jei fotoaparatui vaizdo sufokusuoti
nepavyksta, fokusavimo taškas mirksi
raudona spalva.
D AF pagalbinio apšvietimo lemputė
Neuždenkite šviečiančios AF pagalbinio apšvietimo lemputės.
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas 43
7 Fotografuokite.
Nuotraukai padaryti tolygiai iki galo
nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką
(nuotrauką padaryti galima ir paliečiant
ekraną: palietus objektą ekrane, vaizdas
sufokusuojamas, o užraktas atleidžiamas
pirštą nukeliant). Atminties kortelės
prieigos lemputė šviečia, kol nuotrauka
įrašoma į atminties kortelę. Neišimkite
atminties kortelės ir neišimkite ar
neatjunkite maitinimo šaltinio, kol lemputė
neužgeso ir įrašymas nebaigtas.
Atminties kortelės prieigos
lemputė
D Budėjimo laikmatis
Jei per maždaug 30 sekundžių neatliekamas nė
vienas veiksmas, rodomas vaizdas kelioms
sekundėms pritemdomas ir ekranas, vaizdo
ieškiklis ir valdymo pultas galiausiai išjungiamas,
kad sumažėtų akumuliatoriaus energijos
eikvojimas. Vaizdui vėl įjungti iki pusės
nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
Automatiškai skaičiuojamą budėjimo laikmačio
trukmę galima parinkti naudojant pasirinktinį nustatymą c3 (Power off delay
(išjungimo delsa)) > Standby timer (budėjimo laikmatis).
44 Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
Filmavimas (b režimas)
b (automatinis) režimas taip pat skirtas filmuoti paprastai,
nereguliuojant fotoaparato.
1 Įjunkite fotoaparatą.
Įsijungia ekranas ir valdymo pultas.
2 Parinkite filmavimo režimą.
Pasukite fotografavimo /
filmavimo pasirinkimo valdiklį
perjungiklį į padėtį 1.
Atminkite, kad įjungus
filmavimo režimą, papildomų
blyksčių naudoti neįmanoma.
3 Pasirinkite režimą b.
Nuspaudę fotoaparato viršuje
esantį režimo pasirinkimo
ratuko fiksatoriaus atleidimo
mygtuką, pasukite režimo
pasirinkimo ratuką į padėtį b.
Režimo pasirinkimo ratukas
Režimo pasirinkimo ratuko fiksatoriaus
atleidimo mygtukas
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas 45
4 Pradėkite filmuoti.
Filmavimui pradėti spauskite filmavimo
mygtuką. Filmavimo metu fotoaparate
rodoma įrašymo indikacija ir likusi
trukmė. Kol filmuojama, vaizdą
fotoaparatu pakartotinai sufokusuoti
galima bet kada paspaudžiant mygtuką
AF-ON arba paliečiant ekrane rodomo
objekto vaizdą. Garsas įrašomas
integruotu mikrofonu. Filmuodami
neuždenkite mikrofono.
Filmavimo mygtukas
Įrašymo indikacija
Likusi trukmė
5 Užbaikite filmavimą.
Filmavimui užbaigti paspauskite
filmavimo mygtuką dar kartą. Atminties
kortelės prieigos lemputė šviečia, kol
fotoaparatas baigia įrašyti filmą į
atminties kortelę. Neišimkite atminties
kortelės ir neišimkite ar neatjunkite
maitinimo šaltinio, kol lemputė neužgeso ir
įrašymas nebaigtas.
Atminties kortelės prieigos
lemputė
D 0 piktograma
Piktograma 0 nurodo, kad filmuoti negalima.
46 Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
Kol įjungtas filmavimo režimas, fotografuoti
nenutraukiant filmavimo galima iki galo
nuspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką.
Fotografavimo metu ekrane mirksi
piktograma C.
D Fotografavimas esant įjungtam filmavimo režimui
Atminkite, kad fotografuoti galima net nesufokusavus objekto vaizdo.
Nuotraukos įrašomos aukštosm kokybės JPEG formatu. Jų matmenys atitinka
parinktą filmo kadro dydį. Jei įjungtas kuris nors nepertraukiamo atleidimo
režimas, kadrų sparta pristabdžius filmavimą priklauso nuo parametro Frame
size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) parinkties, tačiau jei užrakto
atleidimo mygtukas paspaudžiamas filmuojant, kas kartą padaroma tik po vieną
nuotrauką. Kiekviename filme galima padaryti iki 50 nuotraukų.
D Fotografuojant
Jei aplinka apšviesta fluorescencinėmis, gyvsidabrio garų ar natrio lempomis
arba jei objektai juda, vaizdas ekrane, nuotraukose ir filmuose gali mirgėti, gali
atsirasti juostų arba iškraipymų, ypač jei fotoaparatas sukamas lanku
horizontaliai arba objektas kadre juda horizontaliai dideliu greičiu. Taip pat gali
atsirasti dantytų kraštų, neteisingai interpretuojamų spalvų, muaro ar šviesių
dėmių. Kadre užfiksavus blyksintį ar kitą trumpalaikį šviesos šaltinį arba objektą
trumpam apšvietus stroboskopu ar kitu momentinės intensyvios šviesos šaltiniu,
kai kuriose kadro srityse gali atsirasti šviesių plotų arba juostų, be to, jei esant
įjungtam tiesioginės peržiūros režimui priartinsite pro objektyvą patenkantį
vaizdą, gali atsirasti triukšmo (atsitiktinių ryškių pikselių, rūko arba linijų) ir
neįprastų spalvų. Mirgėjimas gali atsirasti, jei filmuojant bus naudojama elektra
laipsniškai valdoma diafragma.
Nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą intensyvios šviesos šaltinį. Nesilaikant
šios atsargumo priemonės, galima sugadinti fotoaparato vidines grandines.
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas 47
D Filmavimas
Filmavimas nutraukiamas automatiškai, jei pasiekiama filmo didžiausio ilgio riba,
prisipildo atminties kortelė, nuimamas objektyvas, parenkamas kitas režimas
arba fotografavimo / filmavimo režimo pasirinkimo valdiklis pasukamas į padėtį
C. Atminkite, kad integruotas mikrofonas gali įrašyti fotoaparato arba objektyvo
skleidžiamus virpesių mažinimo funkcijos, automatinio fokusavimo arba
diafragmos reguliavimo garsus.
48 Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
Elementarusis atkūrimas
Nuotraukas ir filmus galima peržiūrėti fotoaparate.
1 Paspauskite mygtuką K.
Ekrane atveriama nuotrauka.
2 Peržiūrėkite kitas nuotraukas.
Kitoms nuotraukoms atverti spauskite 4
arba 2. Kol ekrane rodomos nuotraukos,
kitas nuotraukas galima atverti braukiant
pirštu per ekraną į kairę arba dešinę.
Norėdami baigti atkūrimą ir grįžti į
fotografavimo režimą, paspauskite iki
pusės užrakto atleidimo mygtuką.
Filmų peržiūra
Filmai žymimi piktograma 1. Atkūrimas pradedamas palietus ekrane
piktogramą a arba paspaudus J. Atkuriama vieta rodoma filmo eigos
juostoje.
1 piktograma Trukmė
a piktograma
Esama vieta/bendra trukmė
Filmo eigos Garsumas Informacinė
juosta
piktograma
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas 49
Galima atlikti tokius veiksmus:
Veiksmas
Pristabdymas
Aprašymas
Atkūrimo pristabdymui spauskite 3.
Atkūrimo tęsimui, kai atkūrimas buvo pristabdytas, arba filmo
Atkūrimas
sukimo atgal/pirmyn metu, spauskite J.
Sukimui atgal spauskite 4, o sukimui pirmyn – 2. Greitis
didėja su kiekvienu spustelėjimu: 2, 4, 8 ir 16 kartų. Jei norite
peršokti į filmo pradžią ar pabaigą, nuspauskite ir palaikykite
valdiklį (pirmasis kadras nurodomas piktograma h,
Sukimas atgal/
pirmyn
pateikiama ekrano viršutiniame dešiniajame kampe,
paskutinis – piktograma i). Kai atkūrimas pristabdytas, filmas
sukamas atgal arba pirmyn po vieną kadrą. Jei norite sukti
atgal ar pirmyn nepertraukiamai, laikykite valdiklį nuspaustą.
Sulėtinto atkūrimo Sulėtinto atkūrimo paleidimui spauskite 3, kol filmas
paleidimas
pristabdytas.
Peršokimui pirmyn arba atgal 10 sek. pasukite pagrindinių
10 sek. praleidimas
komandų ratuką per vieną poziciją.
Peršokimas į
Peršokimui į paskutinį arba pirmą kadrą pasukite papildomų
paskutinį arba pirmą
komandų ratuką.
kadrą
Garsumo
Garsumo padidinimui spauskite X, o sumažinimui – W (Q).
reguliavimas
Filmų montavimo parinktims atverti pristabdykite atkūrimą ir
Filmo apkarpymas
paspauskite mygtuką i.
Grįžimas
Grįžimui į viso kadro atkūrimo rodinį spauskite 1 arba K.
Grįžimas į
Grįžimui į fotografavimo režimą paspauskite iki pusės užrakto
fotografavimo
atleidimo mygtuką.
režimą
50 Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
Nereikalingų nuotraukų ištrynimas
Rodomos nuotraukos ištrynimui spauskite mygtuką O. Atminkite, kad
ištrintų nuotraukų grąžinti neįmanoma.
1 Atverkite nuotrauką, kurią norite ištrinti.
Nuotrauką ar filmą, kurį norite ištrinti,
atverkite, kaip aprašyta skirsnyje
„Elementarusis atkūrimas“ (0 49).
2 Ištrinkite nuotrauką.
Paspauskite mygtuką O. Atveriamas
patvirtinimo dialogo langas. Nuotraukos
ištrynimui ir grįžimui į atkūrimo rodinį
paspauskite mygtuką O dar kartą. Jei
norite išeiti neištrynę nuotraukos,
spauskite K.
A Trynimas
Jei reikia ištrinti atrinktas nuotraukas, parinktomis dienomis padarytas
nuotraukas arba visas nuotraukas, esančias parinktoje atminties kortelės vietoje,
naudokite atkūrimo meniu parinktį Delete (trinti).
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas 51
Pagrindiniai nustatymai
Šiame skyriuje aprašomi pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo
nustatymai.
Fokusavimas
Židinį galima derinti automatiškai, rankiniu būdu, arba naudojant
jutiklinius valdiklius. Kaip veiks fotoaparato fokusavimo sistema,
priklausys nuo parinkto fokusavimo režimo ir AF sričių režimo.
Fokusavimo režimo parinkimas
Fokusavimo režimas skirtas nustatyti, kaip
fotoaparatas fokusuos. Fokusavimo režimą
galima parinkti naudojant i meniu ir
fotografavimo bei filmavimo meniu
parametro Focus mode (fokusavimo
režimas) elementus (0 113, 189, 243).
Jei numatytieji nustatymai nepakeisti, fokusavimo režimą taip pat
galima parinkti laikant nuspaustą mygtuką Fn2 ir sukant pagrindinių
komandų ratuką (0 24).
Parinktis
AF-S
Single AF
(vienkartinis
AF)
Aprašymas
Nejudantiems objektams. Fokusavimui paspauskite iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką. Jeigu fotoaparatui vaizdą
sufokusuoti pavyksta, fokusavimo taško spalva iš raudonos
pasikeičia į žalią; kol užrakto atleidimo mygtukas laikomas
nuspaustas iki pusės, židinys būna užfiksuotas. Jei
fotoaparatui vaizdo sufokusuoti nepavyksta, fokusavimo
taškas mirksi raudona spalva. Jei numatytieji nustatymai
nepakeisti, užraktą galima atleisti, tik jei fotoaparatui
pavyksta sufokusuoti (fokusavimo pirmumas).
52 Pagrindiniai nustatymai
Parinktis
AF-C
AF-F
MF
Aprašymas
Judantiems objektams. Kol užrakto atleidimo mygtukas
laikomas nuspaustas iki pusės, fotoaparatas fokusuoja
Continuous AF nepertraukiamai. Jei objektas pajuda, fotoaparatas
(nepertrauprognozuoja galutinį atstumą iki objekto ir atitinkamai pagal
kiamas AF)
poreikį koreguoja židinį. Esant numatytiesiems
nustatymams, užraktą galima atleisti nepaisant to, ar
objektas yra sufokusuotas, ar ne (atleidimo pirmumas).
Fotoaparatas židinį reguliuoja nepertraukiamai,
atsižvelgdamas į objekto judėjimą arba kompozicijos
Full-time AF pokyčius. Iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką
(nuolatinis AF) fokusavimo taško spalva iš raudonos pasikeičia į žalią ir
židinys užfiksuojamas. Ši parinktis įmanoma tik įjungus
filmavimo režimą.
Manual focus
Vaizdas fokusuojamas rankiniu būdu (0 61). Užraktą galima
(rankinis
atleisti nepaisant to, ar objektas sufokusuotas, ar ne.
fokusavimas)
D Automatinis fokusavimas
Fotoaparatui fokusuojant vaizdas ekrane gali pašviesėti arba patamsėti, o
fokusavimo taškas kartais gali būti žalios spalvos, nors fotoaparatas vaizdo
nesufokusuoja. Fotoaparatui gali nepavykti automatiškai sufokusuoti toliau
nurodytomis aplinkybėmis:
• Objekte yra ilgajai kadro kraštinei lygiagrečių linijų
• Objektui trūksta kontrasto
• Fokusavimo taške esančiame objekte yra ryškiai kontrastuojančių šviesių sričių
arba objektas apšviestas taškinio apšvietimo, neoninio ženklo ar kito
netolygaus ryškumo šviesos šaltinio
• Mirgėjimas arba ruoželiai atsiranda esant fluorescenciniam, gyvsidabrio garų
lempos, natrio garų lempos arba panašiam apšvietimui
• Naudojamas kryžminis (žvaigždinis) arba kitas specialus filtras
• Objektas atrodo mažesnis už fokusavimo tašką
• Objekte dominuoja taisyklingi geometriniai raštai (pvz., žaliuzės arba
dangoraižio langų eilė)
D Fotoaparato išjungimas
Jei sufokusavę vaizdą fotoaparatą išjungsite ir vėl įjungsite, židinio padėtis gali
pasikeisti.
A AF silpnai apšviestoje aplinkoje
Kad fotoaparatas geriau fokusuotų prastai apšviestoje aplinkoje, pasirinkite AF-S
ir nustatykite pasirinktinio nustatymo a11 (Low-light AF (AF silpnai apšviestoje
aplinkoje)) parinktį On (įjungta).
Pagrindiniai nustatymai 53
AF sričių režimas
Fokusavimo taško vietą galima parinkti
papildomu valdikliu (0 89) arba kryptiniu
valdikliu. AF sričių režimo parinktimi
nustatoma, kaip fotoaparatas parenka
automatinio fokusavimo tašką. Numatytoji
parinktis yra Single-point AF (vieno taško
AF), tačiau naudojant i meniu bei
fotografavimo ir filmavimo meniu (0 113, 189, 243) parametro AF-area
mode (AF sričių režimas) elementus galima nustatyti ir kitas parinktis.
Jei numatytieji nustatymai nepakeisti, AF sričių režimą taip pat galima
parinkti laikant nuspaustą mygtuką Fn2 ir sukant papildomų komandų
ratuką (0 24).
Parinktis
3
Pinpoint AF
(mažataškis AF)
d
Single-point AF
(vieno taško AF)
Aprašymas
Rekomenduojama rinktis, jei fotografuojami statiški
objektai, pavyzdžiui, pastatai, jei studijoje
fotografuojami daiktai arba nuotraukos daromos iš arti.
Mažataškio AF funkcija naudojama vaizdui tiksliai
sufokusuoti parinktame kadro taške. Ši parinktis
įmanoma, tik jei įjungtas fotografavimo režimas ir
nustatyta parametro Focus mode (fokusavimo
režimas) parinktis Single AF (vienkartinis AF).
Fokusavimas gali būti lėtesnis nei parinkus vieno taško
AF funkciją.
Fotoaparatas vaizdą fokusuoja naudotojo parinktame
taške. Naudojama nejudantiems objektams fotografuoti.
54 Pagrindiniai nustatymai
Parinktis
e
Dynamic-area AF
(dinaminės srities
AF)
f
Wide-area AF (S)
(plačios srities AF
(S))
g
Wide-area AF (L)
(plačios srities AF
(L))
h
Auto-area AF
(automatinės
srities AF)
Aprašymas
Fotoaparatas fokusuoja fotografo parinktame taške. Jei
objektas iš parinkto taško trumpam pasitraukia,
fotoaparatas fokusuoja remdamasis iš aplinkinių
fokusavimo taškų gaunama informacija. Rinkitės
fotografuodami sportininkus ar kitus judančius objektus,
kuriuos sunku kadruoti, jei naudojama vieno taško AF
funkcija. Ši parinktis įmanoma, tik jei įjungtas
fotografavimo režimas ir nustatyta parametro Focus
mode (fokusavimo režimas) parinktis Continuous AF
(nepertraukiamas AF).
Tas pats, kaip Single-point AF (vieno taško AF) atveju,
tik fotoaparatas vaizdą fokusuoja platesnėje srityje ir
nustačius Wide-area AF (L) (plačios srities AF (L))
fokusavimo sritys būna didesnės nei nustačius
Wide-area AF (S) (plačios srities AF (S)). Rinkitės, jei
darote momentines nuotraukas arba fotografuojate
judančius objektus, kuriuos sunku kadruoti, jei
naudojama vieno taško AF funkcija, arba filmuodami,
kad galėtumėte sklandžiai keisti židinį, kai fotoaparatą
sukate lanku horizontaliai arba vertikaliai, arba
filmuodami judančius objektus. Jei parinktoje
fokusavimo srityje yra objektų, nuo fotoaparato
nutolusių skirtingu atstumu, fotoaparatas pirmumą teiks
arčiausiai esančiam objektui.
Fotoaparatas automatiškai aptinka objektą ir parenka
fokusavimo sritį. Rinkitės tais atvejais, kai fokusavimo
tašką rinktis patiems nėra kada, kai fotografuojate
portretus, darote momentines nuotraukas ar tada, kai
nėra laiko pasirengti. Pirmumą fotoaparatas suteikia
portretuojamiems žmonėms. Jei aptinkamas
portretuojamas žmogus, gintaro spalvos rėmeliu,
nurodančiu fokusavimo tašką, apvedamas jo veidas arba,
jei fotoaparatas aptinka žmogaus akis, apvedama viena
ar kita akis (veidus/akis aptinkanti AF funkcija). Taip
fotografuodami judančius portretuojamus žmones
galėsite daugiau dėmesio skirti kompozicijai ir modelio
išraiškoms (0 57). Objekto sekimo funkcija (0 58)
aktyvinama paspaudžiant mygtuką J.
Pagrindiniai nustatymai 55
A s – centrinis fokusavimo taškas
Esant parinktam bet kuriam AF sričių režimui, išskyrus Auto-area AF
(automatinės srities AF), fokusavimo taško kvadrate, kai jis yra kadro centre,
atsiranda taškelis.
A Spartus fokusavimo taško parinkimas
Nustačius pasirinktinio nustatymo a5 (Focus points used (naudojami
fokusavimo taškai)) parinktį Every other point (kas antras taškas)
naudojamas tik ketvirtadalis visų fokusavimo taškų, todėl reikiamą tašką parinkti
galima sparčiau (skaičius taškų, naudojamų nustačius parinktį Wide-area AF (L)
(plačios srities AF (L)), nesikeičia). Jei fokusavimo taškus patogiau rinktis
papildomu valdikliu, galite nustatyti pasirinktinio nustatymo f2 (Custom control
assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) > Sub-selector
center (papildomo valdiklio vidurinė dalis) parinktį Select center focus point
(pasirinkti centrinį fokusavimo tašką). Tada centrinį fokusavimo tašką galėsite
sparčiai parinkti spausdami papildomo valdiklio vidurinę dalį.
56 Pagrindiniai nustatymai
❚❚ Veidus/akis aptinkanti AF funkcija
Jei portretuojamus žmones fotografuojate
parinkę Auto-area AF (automatinės srities
AF), naudodami pasirinktinį nustatymą a4
(Auto-area AF face/eye detection (veidų/
akių atpažinimas esant įjungtam
automatinės srities AF režimui)) parinkite,
ar fotoaparatas atpažins veidus ir akis (veidus/
akis aptinkanti AF funkcija) ar tik veidus
(veidus aptinkanti AF funkcija). Jei esant
nustatytai parinkčiai Face and eye detection
on (veidų ir akių atpažinimo funkcija
įjungta) aptinkamas portretuojamas žmogus,
gintaro spalvos rėmeliu, nurodančiu
Fokusavimo taškas
fokusavimo tašką, apvedamas jo veidas arba,
jei fotoaparatas aptinka žmogaus akis, apvedama viena ar kita akis
(veidus/akis aptinkanti AF funkcija). Veidai, kurie aptinkami esant
nustatytai parinkčiai Face detection on (veidų aptikimo funkcija
įjungta), taip pat nurodomi gintaro spalvos rėmeliu. Jei parinktas
fokusavimo režimas AF-S, fotoaparatui vaizdą sufokusavus fokusavimo
taškas rodomas žalios spalvos.
Jei aptinkamas ne vienas portretuojamas žmogus arba ne viena akis,
fokusavimo taške atsiranda e ir f piktogramos. Tokiu atveju,
spaudžiant 4 arba 2, fokusavimo tašką galima perkelti ant kito veido
arba akies. Jei žmogus, kurio veidas aptiktas, nusisuka, fokusavimo
taškas seka jo judesį.
Kai ekrane atveriama padaryta nuotrauka, fokusavimo metu parinktą
veidą arba akį galima priartinti paspaudžiant J.
D Veidus/akis aptinkanti AF funkcija
Akių aptikimo funkcija neveikia įjungus filmavimo režimą. Akių ir veidų aptikimo
funkcija gali neveikti taip, kaip turėtų, jei:
• žmogaus veidas užima labai didelę arba labai mažą kadro dalį,
• žmogaus veidas apšviestas labai ryškiai arba labai silpnai,
• žmogus užsidėjęs regos koregavimo arba saulės akinius,
• žmogaus veidą ar akis dengia plaukai ar kiti objektai arba
• fotografuojant žmogus smarkiai juda.
Pagrindiniai nustatymai 57
❚❚ Objekto sekimas
Jei nustatyta parametro AF-area mode (AF
sričių režimas) parinktis Auto-area AF
(automatinės srities AF), paspaudžiant J
įjungiama fokusavimo sekimo funkcija.
Fokusavimo taškas pakeičiamas į taikinio
paieškos rėmelį. Nuveskite rėmelį ant taikinio
ir sekimui pradėti dar kartą paspauskite J
arba AF-ON mygtuką. Fokusavimo taškas seks parinktą objektą, kai šis
judės kadre (jei fotografuojamas portretas, fokusavimo taškas seks
žmogaus veidą). Sekimui nutraukti trečią kartą paspauskite mygtuką J.
Objekto sekimo režimui išjungti paspauskite mygtuką W (Q).
D Objekto sekimas
Fotoaparatui gali nepavykti sekti objektų, jei jie juda greitai, pasišalina iš kadro
arba juos užstoja kiti objektai, taip pat – jei žymiai pakinta jų dydis, spalva ar
šviesumas, jei jie per maži, per dideli, per šviesūs, per tamsūs ar jie spalva /
šviesumu panašūs į foną.
58 Pagrindiniai nustatymai
Jutiklinis užraktas
Jutikliniais valdikliais galima fokusuoti vaizdą
ir atleisti užraktą. Palieskite ekraną vaizdui
sufokusuoti ir atitraukite pirštą užraktui
atleisti.
Palieskite iliustracijoje parodytą piktogramą,
kad galėtumėte parinkti operaciją, kuri bus
atliekama paliečiant ekraną, kai įjungtas
fotografavimo režimas. Nustatykite vieną iš
šių parinkčių:
• W: paliečiant ekraną nustatomas
fokusavimo taškas ir sufokusuojamas
vaizdas (jei aptinkamas veidas, fotoaparatas fokusuos tą veidą, kuris
bus arčiausiai pasirinkto taško). Kol pirštas laikomas ant ekrano, židinys
būna užfiksuotas. Užraktui atleisti atitraukite pirštą nuo ekrano.
Įmanoma tik įjungus fotografavimo režimą.
• V: kaip aprašyta pirmiau, tik šiuo atveju atitraukiant pirštą nuo ekrano
užraktas neatleidžiamas. Jei AF sričių režimas yra automatinės srities
AF, fotoaparatas parinktą objektą seks šiam judant kadre. Perėjimui
prie kito objekto palieskite ekrane atitinkamą vietą.
• X: jutiklinis užraktas išjungtas.
Pagrindiniai nustatymai 59
D Fotografavimas naudojant jutiklinio fotografavimo parinktis
Vaizdą fokusuoti ir fotografuoti spaudžiant užrakto atleidimo mygtuką galima
net tada, kai rodoma piktograma W, reiškianti, kad įjungtos jutiklinio
fotografavimo parinktys. Jutiklinio fotografavimo parinktys skirtos fotografuoti
tik po vieną kadrą, jų neįmanoma naudoti, jei fokusuojama rankiniu būdu ir jos
nepritaikytos daryti nuotraukoms filmavimo metu. Jei reikia fotografuoti
serijomis arba daryti nuotraukas filmavimo metu, naudokite užrakto atleidimo
mygtuką.
Fotoaparatui gali nepavykti sufokusuoti veidų arba akių, jei jos, esant įjungtai
akių aptikimo funkcijai, parenkamos jutikliniais valdikliais. Tokiu atveju galbūt
prireiks naudoti kryptinį valdiklį.
Jei įjungtas automatinio laikmačio režimas, palietus ekraną sufokusuotas
parinkto objekto vaizdas užfiksuojamas ir patraukus pirštą nuo ekrano, maždaug
po 10 sekundžių, padaroma tiek nuotraukų, kiek nustatyta automatinio
laikmačio parinktimi.
60 Pagrindiniai nustatymai
Rankinis fokusavimas
Rankinis fokusavimas naudojamas, kai su
automatinio fokusavimo funkcija reikiamų
rezultatų gauti nepavyksta. Nustatykite
fokusavimo tašką ant fotografuojamo objekto
ir sukite fokusavimo arba valdymo žiedą, kol
objekto vaizdas bus sufokusuotas.
Bus tiksliau, jei per objektyvą patenkantį
vaizdą priartinsite spausdami mygtuką X.
Kai objekto vaizdas sufokusuojamas,
fokusavimo taškas įsižiebia žalia šviesa ir
ekrane atsiranda židinio daviklis (I).
Židinio daviklis
I
Aprašymas
Objektas sufokusuotas.
F
Fokusavimo taškas yra tarp
fotoaparato ir objekto.
H
F H
Fokusavimo taškas yra už objekto.
(mirksi)
Fokusavimo atstumo
indikacija
Židinio daviklis
Fotoaparatui nepavyksta nustatyti,
ar objektas sufokusuotas.
Atminkite: jei objektai, kurių automatinei fokusavimo sistemai
sufokusuoti nepavyksta, fokusuojami rankiniu būdu, židinio daviklis (I)
gali būti rodomas, net jei objektas nesufokusuotas. Priartinkite per
objektyvą patenkantį vaizdą ir patikrinkite, ar jis sufokusuotas. Jei
fotoaparatui sunku fokusuoti, rekomenduojame naudoti trikojį.
Pagrindiniai nustatymai 61
D Objektyvai su fokusavimo režimo perjungikliu
Rankinio fokusavimo režimą galima parinkti naudojant objektyvo valdiklius.
D Židinio plokštumos padėtis
Norėdami nustatyti atstumą tarp objekto ir
fotoaparato, matuokite nuo židinio
plokštumos žymės (E), esančios ant
fotoaparato korpuso. Atstumas nuo
objektyvo tvirtinimo įtvaro iki židinio
plokštumos yra 16 mm.
16 mm
Židinio plokštumos žymė
A Sufokusuotų sričių paryškinimas
Jei pasirinktinio nustatymo d10 (Peaking
highlights (sufokusuotų sričių paryškinimas))
parinktimi įjungta sufokusuotų sričių paryškinimo
funkcija, esant įjungtam rankinio fokusavimo
režimui sufokusuoti objektai nurodomi
spalvotomis linijomis. Atminkite, kad sufokusuotų
sričių paryškinimo linijos gali būti nerodomos, jei
fotoaparatui nepavyksta aptikti ribų. Tokiu atveju
patikrinti, ar vaizdas sufokusuotas, galima žiūrint į
ekrane rodomą vaizdą, kuris patenka per objektyvą.
62 Pagrindiniai nustatymai
Sufokusuota sritis
Baltos spalvos balansas
Baltos spalvos balanso funkcija skirta užtikrinti, kad balti objektai,
apšviesti skirtingos spalvos šviesa, nuotraukose būtų balti. Su daugeliu
šviesos šaltinių rekomenduojama naudoti numatytąjį nustatymą (j).
Jei įjungus automatinę baltos spalvos balanso funkciją reikiamų
rezultatų gauti nepavyksta, rinkitės iš toliau aprašomų parinkčių.
Baltos spalvos balanso parinktį galima
parinkti naudojant i meniu ir fotografavimo
bei filmavimo meniu parametro White
balance (baltos spalvos balansas)
elementus (0 98, 170, 240).
Jei numatytieji nustatymai nepakeisti, baltos spalvos balanso parinktį
taip pat galima parinkti laikant nuspaustą mygtuką Fn1 ir sukant
pagrindinių komandų ratuką (0 24).
Jei nustatyta parinktis 4 (Auto (automatinis)), I (Fluorescent
(fluorescencinės lempos)), K (Choose color temperature (pasirinkti
spalvos temperatūrą)) arba L (Preset manual (iš anksto nustatytas
rankinis)), laikydami nuspaustą mygtuką Fn1 ir sukdami papildomų
komandų ratuką galite parinkti papildomą parinktį.
Pagrindiniai nustatymai 63
K*
Parinktis
Aprašymas
Baltos spalvos balansas automatiškai
suderinamas taip, kad rezultatai
daugelio šviesos šaltinių atveju būtų
optimaliausi. Jei fotografuojama su
4 Auto (automatinis)
papildoma blykste, baltos spalvos
balansas pakoreguojamas atsižvelgiant
į blykstės sukuriamą apšviestumą.
Pašalinami šilti atspalviai, susidarantys
Keep white (reduce warm colors) (išlaikyti
baltą spalvą (slopinti šiltas spalvas))
šviečiant kaitinamosioms lempoms.
Paliekama dalis šiltų atspalvių,
3 500–
Keep overall atmosphere (išlaikyti
susidarančių šviečiant kaitinamosioms
bendrą atmosferą)
8 000
lempoms.
Paliekami šilti atspalviai, susidarantys
Keep warm lighting colors (išlaikyti
šiltas apšvietimo spalvas)
šviečiant kaitinamosioms lempoms.
Jei fotografuojama natūralioje šviesoje,
light auto (automatinis 4 500– ši parinktis užtikrina spalvas, kurios yra
D Natural
natūralus apšvietimas)
8 000 artimos žmogaus akimi matomoms
spalvoms.
Naudokite, kai objektai apšviesti
sunlight (tiesioginė saulės
5 200
H Direct
šviesa)
tiesioginės saulės šviesos.
Naudokite dieną esant apsiniaukusiam
6
000
Cloudy
(debesuota)
G
dangui.
Naudokite dienos šviesoje, kai objektas
8 000
M Shade (šešėlis)
yra šešėlyje.
Naudokite šviečiant kaitinamosioms
Incandescent (kaitinamosios
3 000
J lempos)
lempoms.
I
Fluorescent (fluorescencinės lempos)
Sodium-vapor lamps (natrio garų lempos)
Warm-white fluorescent (šiltos baltos
spalvos fluorescencinės lempos)
White fluorescent (baltos spalvos
fluorescencinės lempos)
Cool-white fluorescent (šaltos baltos
spalvos fluorescencinės lempos)
Day white fluorescent (dienos šviesos
baltumo fluorescencinės lempos)
Daylight fluorescent (dienos šviesos
fluorescencinės lempos)
High temp. mercury-vapor (aukštos
temperatūros gyvsidabrio garų lempos)
5
Flash (blykstė)
2 700
3 000
3 700
4 200
Naudokite šviečiant fluorescencinėms
lempoms. Lempų tipą pasirinkite pagal
šviesos šaltinį.
5 000
6 500
7 200
5 400
Naudokite, jei dirbate su studijos
blykstėmis ir kitais dideliais blykstės
įrenginiais.
* Spalvos temperatūra. Visos vertės yra apytikslės ir neatspindi tikslinimo (jei taikomas).
64 Pagrindiniai nustatymai
Parinktis
K
L
Choose color temperature
(pasirinkti spalvos temperatūrą)
Preset manual (iš anksto
nustatytas rankinis)
K*
Aprašymas
Spalvos temperatūrą pasirinkite iš
2 500– verčių sąrašo arba laikydami nuspaudę
10 000 mygtuką Fn1 ir sukdami papildomų
komandų ratuką.
Išmatuokite objekto arba šviesos
šaltinio baltos spalvos balansą
(tiesioginio matavimo režimas
įjungiamas paspaudžiant ir palaikant
—
mygtuką Fn1, 0 101), nukopijuokite
baltos spalvos balansą iš esamos
nuotraukos arba pasirinkite esamą
vertę laikydami nuspaustą mygtuką Fn1
ir sukdami papildomų komandų ratuką.
* Spalvos temperatūra. Visos vertės yra apytikslės ir neatspindi tikslinimo (jei taikomas).
A 4 („Auto“ (automatinis))
Jei nuotrauka padaryta nustačius automatinio
baltos spalvos balanso parinktį, informacijos apie
nuotrauką rodinyje rodoma spalvos temperatūra,
kurią fotografavimo metu parinko fotoaparatas.
Šia verte galite vadovautis rinkdamiesi parametro
Choose color temperature (pasirinkti spalvos
temperatūrą) vertę. Jei reikia, kad atkuriant
nuotraukas būtų rodomi fotografavimo
duomenys, atverkite atkūrimo meniu elementą Playback display options
(atkūrimo rodinių parinktys) ir nustatykite parinktį Shooting data
(fotografavimo duomenys).
Pagrindiniai nustatymai 65
D D („Natural light auto“ (automatinis natūralus apšvietimas))
D (Natural light auto (automatinis natūralus apšvietimas)) gali neduoti
pageidaujamų rezultatų, jei aplinka apšviesta dirbtine šviesa. Nustatykite
4 (Auto (automatinis)) arba parinktį, kuri atitiktų šviesos šaltinį.
D Apšvietimas studijos blykstėmis
4 (Auto (automatinis)) gali neduoti pageidaujamų rezultatų, kai naudojami
dideli studijų blykstės įrenginiai. Tokiu atveju reikia naudoti iš anksto nustatytą
baltos spalvos balansą arba parinkti 5 (Flash (blykstė)) ir patikslinti baltos
spalvos balanso vertę.
D Baltos spalvos balanso tikslinimas
Jei nustatyta kita parinktis, o ne Choose color temperature (pasirinkti spalvos
temperatūrą), baltos spalvos balansą galima patikslinti naudojant i meniu ir
fotografavimo bei filmavimo meniu parametro White balance (baltos spalvos
balansas) elementus (0 99).
A Spalvos temperatūra
Suvokiama šviesos šaltinio spalva skiriasi atsižvelgiant į stebėtoją ir kitas
aplinkybes. Spalvos temperatūra – tai objektyvus šviesos šaltinio spalvos matas,
susietas su temperatūra, iki kurios objektas turi būti įkaitęs, kad spinduliuotų to
paties bangos ilgio šviesą. Šviesos šaltiniai, kurių spalvos temperatūra siekia
5 000–5 500 K, atrodo balti, tuo tarpu žemesnės spalvos temperatūros šviesos
šaltiniai, pvz., kaitinamosios lempos, atrodo gelsvi arba rausvi. Šviesos šaltiniai,
kurių spalvos temperatūra aukštesnė, atrodo melsvi.
„Šiltesnės“ (rausvesnės) spalvos
3000
4000
„Šaltesnės“ (melsvesnės) spalvos
5000
6000
8000
10000 [ K ]
Paprastai tariant, rinkitės mažesnes vertes, jei nuotraukos yra rausvokos arba jei
turite sumanymą nuotraukoms suteikti šaltesnį atspalvį, o didesnes vertes
rinkitės, jei nuotraukos yra melsvokos arba jei turite sumanymą nuotraukoms
suteikti šiltesnį atspalvį.
66 Pagrindiniai nustatymai
Begarsis fotografavimas
Jei norite įjungti elektroninį užraktą, kuriam
nebūdingas mechaninio užrakto skleidžiamas
garsas ir virpėjimas, nustatykite
fotografavimo meniu parametro Silent
photography (begarsis fotografavimas)
parinktį On (įjungta). Atminkite, kad
elektroninis užraktas bus naudojamas
nepaisant pasirinktinio nustatymo d5 (Shutter type (užrakto tipas))
parinkties.
Kol veikia begarsio fotografavimo funkcija,
rodoma piktograma. Jei nustatytas atleidimo
režimas yra ne Continuous H (extended)
(nepertraukiama didelė sparta
(išplėstinė)), užraktą atleidus ekranas
trumpam užtemsta pranešdamas, kad
nuotrauka padaryta.
Įjungus begarsio fotografavimo funkciją pakinta nepertraukiamo
atleidimo režimų kadrų sparta (0 85) ir nebeveikia kai kurios funkcijos,
pavyzdžiui, blykstė, ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas,
mirgėjimo mažinimas ir garsinis signalas.
D Begarsis fotografavimas
Jei nustatoma Silent photography (begarsis fotografavimas) parinktis On
(įjungta), užraktas nutildomas, tačiau tai nereiškia, kad fotografai atleidžiami
nuo atsakomybės gerbti fotografuojamų žmonių privatumą ir teises į atvaizdą.
Nors mechaninio užrakto skleidžiamo garso nelieka, gali būti kitų garsų,
pavyzdžiui, automatinio fokusavimo arba diafragmos reguliavimo garsas arba
garsas, kuris sklinda spaudžiant mygtuką G ar K, jei nustatyta parametro
Vibration reduction (virpesių mažinimas) parinktis yra ne Off (išjungta). Jei
fotografuojama įjungus begarsio fotografavimo funkciją ir aplinka apšviesta
fluorescencinėmis, gyvsidabrio garų ar natrio lempomis arba jei fotografuojant
juda fotoaparatas ar objektas, ekrane ir galutinėje nuotraukoje gali atsirasti
mirgėjimo, juostų ar iškraipymų. Be to, gali atsirasti dantytų kraštų, spalvų
kontūrų, muaro ir šviesių dėmių. Jei kadre yra mirksinčių ženklų ar kitų
periodiškai veikiančių šviesos šaltinių arba jei objektas trumpai apšviečiamas
stroboskopu arba kitu intensyvios momentinės šviesos šaltiniu, kai kuriose kadro
vietose gali atsirasti šviesių sričių arba juostų.
Pagrindiniai nustatymai 67
Nuotraukų vertinimas
Atrinktas nuotraukas galima įvertinti arba paženklinti kaip numatytas
vėliau ištrinti. Įverčiai taip pat rodomi programose Capture NX-D ir
ViewNX-i. Apsaugotų nuotraukų įvertinti neįmanoma.
1 Parinkite nuotrauką.
Atkūrimui pradėti paspauskite mygtuką
K ir atverkite nuotrauką, kurią norite
įvertinti.
2 Atverkite i meniu.
i meniu atvėrimui paspauskite
mygtuką i.
3 Parinkite Rating (vertinti).
Pažymėkite Rating (vertinti) ir spauskite
J.
4 Parinkite įvertį.
Įverčiui iki penkių žvaigždučių parinkti
sukite pagrindinių komandų ratuką, o
nuotraukai paženklinti kaip numatytą
vėliau ištrinti parinkite d. Operacijai baigti
spauskite J.
68 Pagrindiniai nustatymai
Nuotraukų apsauga nuo ištrynimo
Nuotraukoms nuo atsitiktinio ištrynimo apsaugoti naudokite i meniu
parinktį Protect (apsauga). Atminkite, kad ši priemonė nuotraukų nuo
ištrynimo NEAPSAUGOS, jei atminties kortelė bus formatuojama.
1 Parinkite nuotrauką.
Atkūrimui pradėti paspauskite mygtuką
K ir atverkite nuotrauką, kurią norite
apsaugoti.
2 Atverkite i meniu.
i meniu atvėrimui paspauskite
mygtuką i.
3 Pasirinkite apsaugos funkciją.
Pažymėkite Protect (apsauga) ir
spauskite J. Apsaugotos nuotraukos
ženklinamos piktograma P. Apsaugai
panaikinti atverkite nuotrauką ir
pakartokite 2 ir 3 veiksmus.
A Visų nuotraukų apsaugos panaikinimas
Jei apsaugą reikia panaikinti visų nuotraukų, kurios laikomos viename arba
keliuose aplankuose, nustatytuose atkūrimo meniu parametro Playback folder
(atkūrimo aplankas) parinktimi, pasirinkite i meniu elementą Unprotect all
(panaikinti visų apsaugą).
Pagrindiniai nustatymai 69
Fotografavimo valdikliai
Šiame skyriuje aprašomi valdikliai, kuriuos galima naudoti
fotografuojant.
Režimo pasirinkimo ratukas
Paspauskite režimo pasirinkimo
Režimo pasirinkimo ratukas
ratuko fiksatoriaus atleidimo
mygtuką ir sukdami režimo
pasirinkimo ratuką parinkite
vieną iš toliau nurodytų režimų:
• b – automatinis:
nereguliuojamasis režimas, kurį
įjungus fotoaparatas reguliuoja
Režimo pasirinkimo ratuko fiksatoriaus
atleidimo mygtukas
ekspoziciją ir atspalvį (0 41, 45).
• P – programuojamas automatinis:
fotoaparatas nustato užrakto greitį ir diafragmą taip, kad ekspozicija
būtų optimali. Rekomenduojama naudoti momentinėms
nuotraukoms ir tada, kai trūksta laiko reguliuoti fotoaparato
nustatymus.
• S – automatinis užrakto pirmumas: fotografas nurodo užrakto greitį, o
fotoaparatas parenka diafragmą, kad būtų pasiektas geriausias
rezultatas. Naudojama norint sustabdyti arba sulieti judantį vaizdą.
• S – automatinis diafragmos pirmumas: fotografas nurodo diafragmą, o
fotoaparatas parenka užrakto greitį, kad būtų pasiektas geriausias
rezultatas. Naudojama norint sulieti foną arba užtikrinti, kad pirmas
planas ir fonas būtų sufokusuotas.
• M – rankinis: fotografas reguliuoja ir užrakto greitį, ir diafragmą. Jei
fotografuojant reikia ilgalaikės ekspozicijos, nustatykite užrakto greitį
taip, kad jo reikšmė būtų ilgalaikė ekspozicija bulb arba laikas.
• U1, U2, U3 – naudotojo nustatymų režimai: šioms pozicijoms galima priskirti
dažnai naudojamus nustatymus, kad juos būtų galima sparčiai
pritaikyti.
70 Fotografavimo valdikliai
P – programuojamas automatinis
Kai įjungtas šis režimas, fotoaparatas
automatiškai nustato užrakto greitį ir
diafragmą pagal integruotą programą, kad
daugeliu atvejų būtų užtikrinta optimali
ekspozicija. Sukant pagrindinių komandų
ratuką galima parinkti įvairius užrakto greičio
ir diafragmos derinius, su kuriais gaunama
tokia pati ekspozicija („lanksti programa“). Kol veikia lanksti programa,
rodomas lanksčios programos daviklis (U). Norėdami atkurti
numatytuosius užrakto greičio ir diafragmos nustatymus, sukite
pagrindinių komandų ratuką, kol daviklis dings. Tada parinkite kitą
režimą arba išjunkite fotoaparatą.
S – automatinis užrakto pirmumas
Kai įjungtas automatinio užrakto pirmumo
režimas, galima parinkti užrakto greitį, o
fotoaparatas automatiškai nustato diafragmą,
užtikrinančią optimalią ekspoziciją. Norėdami
parinkti užrakto greitį, sukite pagrindinių
komandų ratuką. Užrakto greitį galima
nustatyti „×200“ arba rinktis vertes nuo
30 sek. iki 1/8 000 sek. Parinktą vertę galima
užfiksuoti (0 281).
Ekranas
Valdymo pultas
Fotografavimo valdikliai 71
A – automatinis diafragmos pirmumas
Kai įjungtas automatinio diafragmos
pirmumo režimas, galima parinkti diafragmą,
o fotoaparatas automatiškai nustato užrakto
greitį, užtikrinantį optimalią ekspoziciją.
Norint parinkti objektyvo diafragmą nuo
mažiausios iki didžiausios vertės, reikia sukti
papildomų komandų ratuką. Parinktą
diafragmos reikšmę galima užfiksuoti
(0 281).
Ekranas
Valdymo pultas
A Filmavimo režimo ekspozicijos nustatymai
Ekspozicijos nustatymai, kuriuos galima derinti įjungus filmavimo režimą:
P, S 1
A
M
Diafragma
—
✔
✔
Užrakto greitis
—
—
✔
ISO jautrumas
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
1 Ekspozicijos režimas S atitinka režimą P.
2 Viršutinę ISO jautrumo ribą galima parinkti naudojant filmavimo meniu parametro ISO sensitivity
settings (ISO jautrumo nustatymai) > Maximum sensitivity (didžiausias
jautrumas) parinktį.
3 Kad ir kokia būtų parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) >
Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) arba ISO sensitivity (mode M)
(ISO jautrumas (režimas M)) parinktis, viršutinė riba, jei nustatyta filmavimo meniu parametro
Electronic VR (elektroninis VR) parinktis On (įjungta), yra 25600 (Z 7) arba 51200 (Z 6).
4 Jei nustatyta filmavimo meniu parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
nustatymai) > Auto ISO control (mode M) (automatinis ISO valdymas
(režimas M)) parinktis On (įjungta), viršutinę ISO jautrumo ribą galima pasirinkti naudojant
parametro Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) parinktį.
72 Fotografavimo valdikliai
M – rankinis
Kai įjungtas rankinis ekspozicijos režimas, galima reguliuoti ir užrakto
greitį, ir diafragmą. Užrakto greičiui parinkti sukite pagrindinių komandų
ratuką, o diafragmai – papildomų komandų ratuką. Užrakto greičio
reikšmę galima nustatyti „×200“ arba vertę nuo 30 sek. iki 1/8 000 sek. Be
to, kai fotografuojant reikalinga ilgalaikė ekspozicija, užraktą galima
laikyti atidarytą neribotą laiką (0 78). Diafragmą galima nustatyti
intervale nuo mažiausios iki didžiausios vertės, kuriai pritaikytas
objektyvas. Norėdami patikrinti ekspoziciją, naudokite ekspozicijos
rodiklius.
Ekranas
Valdymo pultas
Užrakto greitis
Užrakto greitis
Diafragma
Diafragma
Parinktas užrakto greičio ir diafragmos reikšmes galima užfiksuoti.
Fotografavimo valdikliai 73
D Ekspozicijos rodikliai
Ekspozicijos rodikliai rodo, ar esant dabartiniams nustatymams nuotrauka bus
eksponuota per mažai, ar per daug. Atsižvelgiant į pasirinktinio nustatymo b1
(EV steps for exposure cntrl (EV žingsneliai ekspozicijai reguliuoti)) parinktį,
per mažos arba per didelės ekspozicijos vertė rodoma 1/3 arba 1/2 EV žingsneliais.
Jei viršijamos ekspozicijos matavimo sistemos ribos, rodiniai ima mirksėti.
Nustatyta pasirinktinio nustatymo b1 parinktis „1/3 step“ (1/3 žingsnelio)
Ekspozicija per maža
Ekspozicija per didelė
Optimali ekspozicija
1/3 EV
daugiau kaip 3 EV
Ekranas
Vaizdo ieškiklis
A Automatinis ISO jautrumo valdymas (režimas M)
Kai automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija (0 81) įjungta, ISO jautrumas
automatiškai parenkamas taip, kad taikant parinktas užrakto greičio ir
diafragmos vertes būtų užtikrinama optimali ekspozicija.
74 Fotografavimo valdikliai
Naudotojo nustatymai – režimai U1, U2 ir U3
Dažnai naudojamus nustatymus galima priskirti režimo pasirinkimo
ratuko pozicijoms U1, U2 ir U3.
❚❚ Naudotojo nustatymų įrašymas
Nustatymų įrašymo veiksmai:
1 Parinkite režimą.
Pasukite režimo pasirinkimo
ratuką į pageidaujamą padėtį.
2 Pakoreguokite nustatymus.
Pagal poreikį suderinkite fotoaparato nustatymus, įskaitant:
• fotografavimo meniu parinktis,
• filmavimo meniu parinktis,
• pasirinktinius nustatymus ir
• fotografavimo režimą, užrakto greitį (režimai S ir M), diafragmą
(režimai A ir M), lanksčiąją programą (režimas P), ekspozicijos
kompensavimą ir blykstės kompensavimą.
3 Pasirinkite Save user settings (įrašyti
naudotojo nustatymus).
Pažymėkite sąrankos meniu elementą
Save user settings (įrašyti naudotojo
nustatymus) ir spauskite 2.
4 Parinkite padėtį.
Pažymėkite Save to U1 (įrašyti į U1), Save to U2 (įrašyti į U2) arba
Save to U3 (įrašyti į U3) ir spauskite 2.
Fotografavimo valdikliai 75
5 Įrašykite naudotojo nustatymus.
1 ir 2 veiksmu parinktiems nustatymams priskirti režimo pasirinkimo
ratuko padėčiai, parinktai 4 veiksmu, pažymėkite Save settings
(įrašyti nustatymus) ir paspauskite J.
❚❚ Naudotojo nustatymų iškvietimas
Pasukant režimo pasirinkimo
ratuką į padėtį U1, U2 arba U3
iškviečiami atitinkamai padėčiai
priskirti naujausi nustatymai.
❚❚ Numatytųjų naudotojo nustatymų grąžinimas
Numatytųjų naudotojo nustatymų U1, U2 arba U3 grąžinimo veiksmai:
1 Pasirinkite Reset user settings (grąžinti
numatytuosius naudotojo
nustatymus).
Pažymėkite sąrankos meniu elementą
Reset user settings (grąžinti
numatytuosius naudotojo nustatymus)
ir spauskite 2.
2 Parinkite padėtį.
Pažymėkite Reset U1 (grąžinti U1), Reset U2 (grąžinti U2) arba
Reset U3 (grąžinti U3) ir spauskite 2.
3 Grąžinkite numatytuosius naudotojo nustatymus.
Parinktos padėties numatytųjų nustatymų grąžinimui pažymėkite
Reset (grąžinti) ir paspauskite J. Įjungiamas fotoaparato režimas P.
76 Fotografavimo valdikliai
D Naudotojo nustatymai
Toliau nurodytų nustatymų į U1, U2 arba U3 įrašyti neįmanoma.
Fotografavimo meniu:
• Storage folder (laikymo aplankas)
• Choose image area (pasirinkti vaizdo
sritį)
• Manage Picture Control (valdyti
Picture Control)
• Multiple exposure (daugkartinė
ekspozicija)
• Interval timer shooting
(fotografavimas intervalų laikmačiu)
• Time-lapse movie (didelių intervalų
filmas)
• Focus shift shooting (fotografavimas
židinio poslinkio metodu)
Filmavimo meniu:
• Choose image area (pasirinkti vaizdo
sritį)
• Manage Picture Control (valdyti
Picture Control)
Fotografavimo valdikliai 77
Ilgalaikės ekspozicijos nuotraukos (režimas M)
Ilgalaikės ekspozicijos nuotraukoms fiksuoti
(pvz., judančios šviesos, žvaigždės, naktinis
kraštovaizdis arba fejerverkai) parinkite toliau
nurodytas užrakto greičio vertes.
• Ilgalaikė ekspozicija bulb: užraktas lieka
atidarytas, kol laikomas nuspaustas užrakto
atleidimo mygtukas.
• Laikas: eksponavimas pradedamas
paspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką ir
baigiamas antrą kartą paspaudžiant užrakto
atleidimo mygtuką.
• Užrakto greitis: ilgalaikė
ekspozicija bulb
(35 sekundžių ekspozicija)
• Diafragma: f/25
Kad vaizdas nuotraukoje nesusilietų, fotoaparatą sumontuokite ant
trikojo arba naudokite papildomą belaidį nuotolinio valdymo įtaisą,
nuotolinį kabelį arba kitą nuotolinio paleidimo įtaisą. Nikon taip pat
rekomenduoja naudoti visiškai įkrautą akumuliatorių arba papildomą
kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį, kad nedingtų
maitinimas, kol užraktas yra atviras. Atminkite, kad ilgalaikės
ekspozicijos nuotraukose gali būti triukšmo (šviesių dėmių, atsitiktinių
ryškių pikselių arba rūko). Šviesias dėmes arba rūką galima sumažinti
nustačius fotografavimo meniu parametro Long exposure NR
(ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas) parinktį On (įjungta).
1 Paruoškite fotoaparatą.
Sumontuokite fotoaparatą ant trikojo arba padėkite ant stabilaus ir
lygaus pagrindo.
2 Pasirinkite režimą M.
Pasukite režimo pasirinkimo
ratuką į padėtį M.
78 Fotografavimo valdikliai
3 Parinkite užrakto greitį.
Sukite pagrindinių komandų ratuką, kad parinktumėte užrakto
greičio vertę Bulb (ilgalaikė ekspozicija bulb) arba Time (laikas).
Ilgalaikė ekspozicija bulb
Laikas
4 Atidarykite užraktą.
Ilgalaikė ekspozicija bulb: sufokusavę vaizdą iki galo nuspauskite užrakto
atleidimo mygtuką. Laikykite užrakto atleidimo mygtuką nuspaustą
iki eksponavimo pabaigos.
Laikas: iki galo nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
5 Uždarykite užraktą.
Ilgalaikė ekspozicija bulb: patraukite pirštą nuo užrakto atleidimo
mygtuko.
Laikas: iki galo nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
Fotografavimo valdikliai 79
Mygtukas S (ISO jautrumas)
Laikant nuspaustą mygtuką S ir sukant
pagrindinių komandų ratuką fotoaparato
jautrumas šviesai suderinamas pagal aplinkos
apšviestumą. Esama reikšmė rodoma
fotografavimo ekrane ir valdymo pulte. Vertes
galima rinktis nuo ISO 64 iki ISO 25600
(modelyje Z 6 – nuo ISO 100 iki ISO 51200).
Ypatingais atvejais galima rinktis vertes,
maždaug 0,3–1 EV mažesnes už mažiausią iš
minėtų verčių ir 0,3–2 EV didesnes už
didžiausią vertę. Įjungus režimą b atsiranda
dar viena parinktis ISO-A (automatinis).
Mygtukas S
Pagrindinių komandų
ratukas
D ISO jautrumas
Kuo didesnis ISO jautrumas, tuo mažiau šviesos reikia ekspozicijai, todėl galima
parinkti didesnį užrakto greitį ar mažesnę diafragmą, tačiau labiau tikėtina, kad
nuotraukoje atsiras triukšmo (atsitiktinių ryškių pikselių, rūko ar linijų). Triukšmas
ypač tikėtinas parinkus nustatymus nuo Hi 0.3 (didelis 0,3) iki Hi 2 (didelis 2).
D Nuo Hi 0.3 iki Hi 2
Vertės nuo Hi 0.3 (didelis 0,3) iki Hi 2 (didelis 2) atitinka ISO jautrumą 0,3–2 EV
virš didžiausios skaitinės vertės. Hi 0.3 (didelis 0,3) atitinka ISO 32000 (Z 7) arba
64000 (Z 6), Hi 2 (didelis 2) atitinka ISO 102400 (Z 7) arba 204800 (Z 6).
D Nuo Lo 0.3 iki Lo 1
Vertės nuo Lo 0.3 (mažas 0,3) iki Lo 1 (mažas 1) atitinka ISO jautrumą 0,3–1 EV
žemiau mažiausios skaitinės vertės. Lo 0.3 (mažas 0,3) atitinka ISO 50 (Z 7) arba
80 (Z 6), Lo 1 (mažas 1) atitinka ISO 32 (Z 7) arba 50 (Z 6). Naudokite, kad
galėtumėte daugiau atverti diafragmą arba sumažinti užrakto greitį esant
intensyviam apšvietimui. Šviesiose srityse gali sumažėti detalumas. Daugeliu
atveju vertes rekomenduojama rinktis ne mažesnes už mažiausią skaitinę vertę.
80 Fotografavimo valdikliai
Automatinis ISO jautrumo valdymas
Jei įjungtas režimas P, S, A arba M, automatinio
Papildomų komandų
ISO jautrumo valdymo funkciją galima įjungti
ratukas
arba išjungti laikant nuspaustą mygtuką S
ir sukant papildomų komandų ratuką. Kai
automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija
įjungta, ISO jautrumas nustatomas
automatiškai, jei taikant mygtuku S ir
pagrindinių komandų ratuku parinktą vertę
optimalios ekspozicijos užtikrinti neįmanoma.
Kad nustatyta ISO jautrumo vertė nebūtų
labai didelė, fotografavimo meniu parametro
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
Mygtukas S
nustatymai) > Maximum sensitivity
(didžiausias jautrumas) parinktimi galima
nustatyti viršutinę ribą nuo ISO 100 (Z 7) arba 200 (Z 6) iki Hi 2 (didelis 2).
Kai automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija įjungta, fotografavimo
ekrane rodomas užrašas ISO AUTO, o valdymo pulte – ISO-A. Jei naudotojo
parinktas jautrumas pakeičiamas, pakeistoji vertė rodoma ekrane.
Ekranas
Valdymo pultas
D Automatinis ISO jautrumo valdymas
Jei esant įjungtai automatinio ISO jautrumo valdymo funkcijai naudotojo
parinkta ISO jautrumo vertė už parametro Maximum sensitivity (didžiausias
jautrumas) parinktimi nustatytą vertę yra didesnė, imama naudotojo nustatyta
vertė. Jei fotografuojama su blykste, užrakto greitis ribojamas nuo pasirinktinio
nustatymo e1 (Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis)) parinktimi
nustatytos vertės iki pasirinktinio nustatymo e2 (Flash shutter speed (blykstės
užrakto greitis)) parinktimi nustatytos vertės.
Fotografavimo valdikliai 81
Mygtukas E (ekspozicijos kompensavimas)
Jei įjungtas režimas yra ne b, ekspozicijos kompensavimo funkcija gali
būti naudojama pakeisti fotoaparato siūlomai ekspozicijos vertei, kad
nuotraukos būtų šviesesnės arba tamsesnės. Galima rinktis iš verčių nuo
–5 EV (per maža ekspozicija) iki +5 EV (per didelė ekspozicija),
žingsneliais po 1/3 EV (tik nuotraukos; filmų atveju diapazonas yra nuo –3
iki +3 EV). Apskritai, naudojant teigiamas vertes, objektas būna
šviesesnis, o naudojant neigiamas – tamsesnis.
−1 EV
Be ekspozicijos
kompensavimo
+1 EV
Ekspozicijos kompensavimo vertei parinkti nuspauskite mygtuką E ir
sukite pagrindinių komandų ratuką, kol pasirodys pageidaujama vertė.
E mygtukas
Valdymo pultas
Pagrindinių komandų
ratukas
82 Fotografavimo valdikliai
Jei vertė yra ne ±0,0, atleidus mygtuką E ekrane rodomas ekspozicijos
rodiklis ir piktograma E. Nustatyta ekspozicijos kompensavimo vertė
parodoma paspaudus mygtuką E.
Ekranas
Vaizdo ieškiklis
Standartinę ekspoziciją galima grąžinti nustatant ekspozicijos
kompensavimo vertę ±0. Išjungus fotoaparatą, numatytoji ekspozicijos
kompensavimo vertė negrąžinama.
D Režimas M
Kai įjungtas režimas M, ekspozicijos kompensavimas turi įtakos tik ekspozicijos
rodikliui; užrakto greitis ir diafragma nekinta. Ekspozicijos rodiklis ir nustatyta
ekspozicijos kompensavimo vertė ekrane parodoma paspaudus mygtuką E.
D Fotografavimas su blykste
Naudojant papildomą blykstę, ekspozicijos kompensavimo vertė turi įtakos
blykstės galingumui ir ekspozicijai, todėl pakeičiamas ir pagrindinio objekto, ir
fono šviesumas. Naudojant pasirinktinį nustatymą e3 (Exposure comp. for flash
(blykstės ekspozicijos kompensavimas)) apribojama ekspozicijos
kompensavimo įtaka – ji veikia tik foną.
Fotografavimo valdikliai 83
Mygtukas c/E (atleidimo režimas/
automatinis laikmatis)
Atleidimo režimo parinktimis nustatoma, kaip fotoaparatas veiks
nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką. Atleidimo režimas parenkamas
laikant nuspaustą mygtuką c (E) ir sukant pagrindinių komandų
ratuką. Kai pažymėsite pageidaujamą parinktį, paspauskite J. Nustatyta
parinktis nurodoma fotografavimo ekrane ir valdymo pulte
pateikiamomis piktogramomis.
Ekranas
Valdymo pultas
Toliau nurodytos parinktys, iš kurių galima rinktis, jei įjungtas
fotografavimo režimas.
U
V
W
Parinktis
Single frame
(vienas kadras)
Aprašymas
Nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas
kiekvieną kartą padaro po vieną nuotrauką.
Kol laikomas nuspaustas užrakto atleidimo mygtukas,
fotoaparatas fotografuoja 1–5 kadrų per sekundę sparta.
Continuous L
Kai pažymėtas atleidimo režimų meniu elementas
(nepertraukiama
Continuous L (nepertraukiama maža sparta), kadrų
maža sparta)
spartą galima pasirinkti sukant papildomų komandų
ratuką.
Continuous H
Kol laikomas nuspaustas užrakto atleidimo mygtukas,
(nepertraukiama fotoaparatas fotografuoja maždaug iki 5,5 kadrų per
didelė sparta)
sekundę sparta.
84 Fotografavimo valdikliai
X
E
Parinktis
Continuous H
(extended)
(nepertraukiama
didelė sparta
(išplėstinė))
Self-timer
(automatinis
laikmatis)
Aprašymas
Kol užrakto atleidimo mygtukas laikomas nuspaustas,
fotoaparatas fotografuoja maždaug iki 9 kadrų per
sekundę (Z 7) arba 12 kadrų per sekundę (Z 6) sparta.
Papildomų blyksčių naudoti neįmanoma. Mirgėjimo
mažinimo funkcija įtakos neturi.
Fotografuokite naudodami automatinį laikmatį (0 87).
D Fotografavimo ekranas
Jei įjungtas nepertraukiamas mažos arba didelės spartos režimas, fotografuojant
rodmenys atnaujinami realiuoju laiku.
D Kadrų sparta
Kadrų sparta priklauso nuo fotoaparato nustatymų. Apytikslė didžiausia sparta
esant įvairiems nustatymams nurodyta toliau pateikiamoje lentelėje.
Atleidimo režimas
Continuous L
(nepertraukiama
maža sparta)
Continuous H
(nepertraukiama
didelė sparta)
Continuous H
(extended)
(nepertraukiama
didelė sparta
(išplėstinė))
Nuotraukos kokybė
JPEG/TIFF
NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
JPEG/TIFF
NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
JPEG/TIFF
NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
Gylis bitais
—
12
14
—
12
14
—
12
14
Begarsis fotografavimas
Išjungta
Įjungta
Z 7: 4 fps
Z 6: 4,5 fps
5 fps
Z 7: 3,5 fps
Z 6: 4 fps
Z 7: 4 fps
5,5 fps
Z 6: 4,5 fps
Z 7: 5 fps
Z 7: 3,5 fps
Z 6: 5,5 fps
Z 6: 4 fps
Z 7: 9 fps
Z 7: 8 fps
Z 6: 12 fps
Z 6: 12 fps
Z 7: 8 fps
Z 6: 9 fps
Z 7: 6,5 fps
Z 6: 8 fps
Fotografavimo valdikliai 85
D Nepertraukiama didelė sparta (išplėstinė)
Esant įvairiems fotoaparato nustatymams, gali pasireikšti chaotiškas kiekvienos
serijos nuotraukų ekspozicijos nevienodumas. Šio reiškinio išvengti galima
užfiksuojant ekspoziciją (0 90).
D Atminties buferis
Fotoaparate yra laikinam saugojimui skirtas atminties buferis, leidžiantis toliau
fotografuoti, kol nuotraukos įrašomos į atminties kortelę. Apytikslis skaičius
nuotraukų, kurias galima įrašyti į buferį nekeičiant nustatymų, pateikiamas kadrų
skaitiklio rodiniuose, kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės.
Ekranas
Valdymo pultas
Įrašant nuotrauką į atminties kortelę, šviečia atminties kortelės prieigos lemputė.
Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas ir atminties kortelės veikimą, įrašymas gali
trukti nuo kelių sekundžių iki kelių minučių. Neišimkite atminties kortelės ir
neištraukite arba neatjunkite maitinimo šaltinio, kol prieigos lemputė neužges. Jei
fotoaparatas išjungiamas, kai buferyje vis dar yra duomenų, maitinimas
neišsijungia, kol neįrašomos visos buferyje esančios nuotraukos. Jei
akumuliatorius išseks, kai buferyje vis dar bus nuotraukų, išsijungs užrakto
atleidimo funkcija ir nuotraukos bus perkeltos į atminties kortelę.
86 Fotografavimo valdikliai
Kai įjungtas filmavimo režimas, galima pasirinkti, kaip fotoaparatas veiks,
kai paspausite užrakto atleidimo mygtuką (0 45).
Parinktis
U
c
Aprašymas
Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką fotoaparatas kas
Single frame
kartą padaro vieną nuotrauką. Kad ir kokia būtų parinktis,
(vienas kadras)
su kiekvienu filmu galima padaryti ne daugiau kaip 50
nuotraukų.
Kol užrakto atleidimo mygtukas laikomas nuspaustas,
fotoaparatas vienu kartu fotografuoja iki 3 (Z 7) arba 2
Continuous
(Z 6) sekundžių. Kadrų sparta priklauso nuo filmavimo
(nepertraukiamas) meniu parametro Frame size/frame rate (kadro dydis/
kadrų greitis) parinkties. Kol filmuojama, fotografuoti
įmanoma tik po vieną nuotrauką.
Automatinis laikmatis
Jei įjungtas automatinio laikmačio režimas, paspaudžiant užrakto
atleidimo mygtuką paleidžiamas laikmatis ir pasibaigus jo laikui
padaroma nuotrauka.
1 Parinkite automatinio laikmačio režimą.
Elementui E (automatinis laikmatis)
pažymėti laikykite nuspaustą mygtuką c
(E) ir sukite pagrindinių komandų ratuką.
2 Parinkite užrakto atleidimo delsą.
Sukdami papildomų komandų ratuką
parinkite užrakto atleidimo delsą ir
paspauskite J.
Fotografavimo valdikliai 87
3 Sukomponuokite nuotrauką ir
sufokusuokite.
Jei parinktas fokusavimo režimas AF-S,
laikmatis pradės veikti, tik jei fotoaparatui
pavyks sufokusuoti vaizdą.
4 Paleiskite laikmatį.
Laikmačio paleidimui nuspauskite užrakto
atleidimo mygtuką iki galo. Ekrane
atsiranda piktograma E ir pradeda
mirksėti automatinio laikmačio lemputė.
Mirksėjimas nustoja likus dviem
sekundėms iki fotografavimo.
D Fotografavimas daug kartų
Skaičius kadrų, padaromų laikmačiui baigus skaičiuoti laiką, ir intervalas tarp
kadrų nustatomas pasirinktinio nustatymo c2 (Self-timer (automatinis
laikmatis)) parinktimis.
88 Fotografavimo valdikliai
Papildomas valdiklis
Papildomu valdikliu, kuris veikia kaip
vairasvirtė, pasirinkite fokusavimo tašką arba
paspausdami vidurinę dalį užfiksuokite židinį
ir (arba) ekspoziciją.
Fokusavimo taško parinkimas
Papildomu valdikliu fotografavimo ekrane
galima parinkti fokusavimo tašką.
Fokusavimo taškų rinktis neįmanoma, jei AF
sričių režimo parinktimi įjungtas automatinės
srities AF (0 54).
Fokusavimo taškas
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas
Paspaudžiant papildomo valdiklio vidurinę dalį užfiksuojama esama
ekspozicijos vertė. Jei objektas atliekant matavimą yra ne toje vietoje,
kur jis bus galutinėje kompozicijoje, naudojant AE fiksavimo funkciją
nuotrauką galima perkomponuoti. Ši funkcija yra ypač veiksminga, kai
naudojamas taškinis arba centruotas matavimo metodas.
Židinio fiksavimas
Jei parinktas fokusavimo režimas AF-C, esamo objekto fokusavimo židinys
užfiksuojamas paspaudžiant papildomo valdiklio vidurinę dalį. Jei
fiksuojate židinį, AF sričių režimą rinkitės kitą, o ne automatinės srities
AF.
Fotografavimo valdikliai 89
❚❚ Židinio ir ekspozicijos fiksavimas
Toliau pateikiami židinio ir ekspozicijos fiksavimo veiksmai.
1 Sufokusuokite vaizdą ir nustatykite ekspoziciją.
Nukreipkite fotoaparatą į objektą, kad jis būtų parinktame
fokusavimo taške. Vaizdui sufokusuoti ir ekspozicijai nustatyti iki
pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
2 Užfiksuokite židinį ir ekspoziciją.
Nuspaudę užrakto atleidimo mygtuką iki
pusės, paspauskite papildomo valdiklio
vidurinę dalį, kad užfiksuotumėte židinį ir
ekspoziciją (atsiras piktograma AE-L).
Užrakto atleidimo mygtukas
Papildomas valdiklis
90 Fotografavimo valdikliai
3 Perkomponuokite nuotrauką ir
fotografuokite.
Laikant nuspaustą iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką (AF-S) arba laikant
nuspaustą papildomo valdiklio vidurinę
dalį, židinys tarp kadrų liks užfiksuotas,
todėl nekeisdami židinio nustatymo
galėsite iš eilės padaryti kelias nuotraukas.
Kol veikia židinio fiksavimo funkcija, atstumo nuo fotoaparato iki objekto
nekeiskite. Jei objektas sujuda, sufokusuokite dar kartą, nes pasikeitė
atstumas.
D AF-S
Jei įjungtas fokusavimo režimas AF-S, židinys užfiksuojamas iki pusės
paspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką (židinys taip pat užfiksuojamas
paspaudžiant papildomo valdiklio vidurinę dalį).
D Ekspozicijos fiksavimas užrakto atleidimo mygtuku
Jei nustatyta pasirinktinio nustatymo c1 (Shutter-release button AE-L (užrakto
atleidimo mygtuko AE-L)) parinktis On (half press) (įjungta (paspaudus iki
pusės)), ekspozicija užfiksuojama paspaudžiant iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką.
Fotografavimo valdikliai 91
i meniu
Paspaudžiant mygtuką i atveriamas i meniu. Jame pateikiami dažnai
naudojami esamo režimo nustatymai.
i meniu naudojimas
i meniu atvėrimui paspauskite mygtuką i.
Elementai parenkami kryptiniu valdikliu, o jų parinktys atveriamos
paspaudžiant J. Parinkties parinkimui ir grįžimui į i meniu pažymėkite
parinktį ir paspauskite J (jei į ankstesnį rodinį norite grįžti nekeisdami
nustatymų, paspauskite mygtuką i).
A Komandų ratukai
Be to, pažymėtų elementų nustatymus galima
derinti pagrindinių komandų ratuku. Parinktis
parenkama sukant minėtą ratuką ir nustatoma
paspaudžiant J (papildomos parinktys, jei jų yra,
parenkamos sukant papildomų komandų ratuką;
kai kuriais atvejais tas pačias parinktis galima
parinkti sukant bet kurį iš šių ratukų). Esama
parinktis taip pat parenkama, jei kryptiniu valdikliu
pažymite kitą elementą arba iki pusės paspaudžiate užrakto atleidimo mygtuką.
92 i meniu
Fotografavimo režimo i meniu
Jei numatytieji nustatymai nepakeisti, fotografavimo režimo i meniu
sudaro toliau nurodyti elementai.
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
12
1 Set Picture Control (nustatyti
7 Wi-Fi connection (Wi-Fi ryšys) ..........109
Picture Control) .................................... 94 8 Active D-Lighting (aktyvusis
2 White balance (baltos spalvos
D-Lighting) .......................................... 110
balansas) ................................................ 98 9 Release mode (atleidimo
3 Image quality (nuotraukos
režimas) ................................................ 111
kokybė)................................................. 104 10 Vibration reduction (virpesių
4 Image size (nuotraukos dydis).......... 106
mažinimas) .......................................... 112
5 Flash mode (blykstės režimas).......... 107 11 AF-area mode (AF sričių režimas) ....113
6 Metering (matavimas) ........................ 108 12 Focus mode (fokusavimo
režimas) ................................................ 113
i meniu 93
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
Picture Control režimas parenkamas pagal objektą arba scenos tipą.
Parinktis
n
Auto
(automatinis)
Q
Standard
(standartinis)
R
Neutral
(neutralus)
S
Vivid (gyvas)
T
p
Monochrome
(vienspalvis)
Portrait
(portretas)
Landscape
(kraštovaizdis)
q
Flat (vienodas)
k01–
k20
Creative Picture
Control
(Kūrybinės
Picture Control
parinktys)
o
94 i meniu
Aprašymas
Fotoaparatas atspalvius ir tonus suderina automatiškai,
pagal Picture Control režimą Standard (standartinis).
Portretuojamų žmonių odos atspalviai bus švelnesni, o
kiti elementai, pavyzdžiui, augmenija ir dangus, lauke
darytose nuotraukose bus ryškesni, palyginus su
nuotraukomis, kurioms taikomas Picture Control
režimas Standard (standartinis).
Standartinis būdas pasiekti subalansuotų rezultatų.
Rekomenduojamas daugeliu atvejų.
Minimalus apdorojimas siekiant natūralių rezultatų.
Parinkite nuotraukoms, kurios vėliau bus apdorojamos
ar retušuojamos.
Spalvos paverčiamos sodresnėmis, kad išspausdintos
nuotraukos būtų gyvesnės. Rinkitės, kai norite
nuotraukose akcentuoti pirmines spalvas.
Daromos vienspalvės nuotraukos.
Apdorojami portretai, siekiant natūralios tekstūros
odos ir užapvalintų formų pojūčio.
Sukuriami gyvi kraštovaizdžiai ir miesto vaizdai.
Detalumas išsaugomas plačiame tonų diapazone – nuo
šešėlių iki šviesių sričių. Parinkite nuotraukoms, kurios
vėliau bus intensyviai apdorojamos ar retušuojamos.
Rinkitės iš toliau nurodytų Picture Control režimų.
Kiekvienas iš jų yra unikalus atspalvio, tono, sodrumo ir
kitų nustatymų derinys, padedantis išgauti tam tikrą
efektą: Dream (sapnas), Morning (rytas), Pop (pop),
Sunday (sekmadienis), Somber (tamsu), Dramatic
(dramatiška), Silence (tyla), Bleached (nubalinta),
Melancholic (melancholiška), Pure (gryna), Denim
(džinsų mėlynumas), Toy (žaislinis fotoaparatas),
Sepia (sepija), Blue (melsva), Red (rausva), Pink
(rožinė), Charcoal (anglis), Graphite (grafitas),
Binary (dvispalvė) ir Carbon (kalkė).
Picture Control režimo nustatymams atverti
pažymėkite Picture Control režimą ir
paspauskite 3. Pakeistų nustatymų poveikį
galima matyti ekrane (0 96).
Esamas Picture Control režimas
fotografuojant nurodomas ekrane pateikiama
piktograma.
i meniu 95
❚❚ Picture Control režimų modifikavimas
Picture Control režimai gali būti
modifikuojami pagal aplinką arba fotografo
kūrybinį sumanymą. Pažymėdami i meniu
elementą Set Picture Control (nustatyti
Picture Control) ir paspausdami J atverkite
Picture Control režimų sąrašą, tada
pažymėkite Picture Control režimą ir Picture
Control nustatymams atverti paspauskite 3. Pageidaujamo nustatymo
pažymėjimui spauskite 1 ar 3, o vertės parinkimui žingsneliais po 1
spauskite 4 ar 2 arba vertės parinkimui žingsneliais po 0,25 sukite
papildomų komandų ratuką (siūlomos parinktys priklauso nuo parinkto
Picture Control režimo). Numatytuosius nustatymus galima grąžinti
paspaudžiant mygtuką O.
Jei pakoreguoti nustatymai jus tenkina, jų
pritaikymui ir grįžimui į i meniu paspauskite
J. Picture Control režimai, kurių numatytieji
nustatymai yra modifikuoti, žymimi
žvaigždute („U“).
D Ankstesni nustatymai
Po vertės rodiniu, matomu Picture Control
nustatymų meniu, esanti indikacija j rodo
ankstesnio nustatymo vertę.
D A (automatinis)
Nustačius parinktį A (automatinis), kuri galima esant tam tikriems nustatymams,
fotoaparatas nuostatą parenka automatiškai. Rezultatai priklauso nuo
ekspozicijos ir objekto padėties kadre.
A Picture Control režimas „n Auto“ (automatinis)
Jei nustatyta parametro Set Picture Control
(nustatyti Picture Control) parinktis n Auto
(automatinis), nustatymus galima derinti
diapazone nuo A–2 iki A+2.
96 i meniu
Galimi nustatymai:
Parinktis
Effect level
(poveikio lygis)
Quick sharp
(spartusis
aštrinimas)
Aprašymas
Sumažinamas arba padidinamas Creative Picture Control
(Kūrybinės Picture Control parinktys) poveikis.
Sparčiai suderinamos parametrų Sharpening (aštrinimas),
Mid-range sharpening (vidutinių tonų aštrinimas) ir Clarity
(aiškumas) vertės. Be to, atskirai galima koreguoti toliau
nurodytus parametrus:
• Sharpening (aštrinimas): reguliuojamas detalių ir kontūrų
aštrumas.
• Mid-range sharpening (vidutinių tonų aštrinimas): pagal
raštų ir linijų smulkumą reguliuojamas aštrumas vidutinių
tonų diapazone, kuriam taikomas parametrų Sharpening
(aštrinimas) ir Clarity (aiškumas) poveikis.
• Clarity (aiškumas): reguliuojamas bendras ir storesnių
kontūrų aštrumas nedarant poveikio šviesumui ar
dinaminiam diapazonui.
Sharpening
(aštrinimas)
Mid-range
sharpening
(vidutinių tonų
aštrinimas)
Clarity
(aiškumas)
Contrast
(kontrastas)
Brightness
(ryškumas)
Saturation
(sodrumas)
Hue (atspalvis)
Filter effects (filtrų
efektai)
Nustatykite kontrastą.
Padidinamas arba sumažinamas ryškumas išsaugant šviesių
sričių arba šešėlių detalumą.
Reguliuojamas spalvų gyvumas.
Koreguojamas atspalvis.
Vienspalvėse nuotraukose imituokite spalvotų filtrų efektą.
Parinkite atspalvį, kuris taikomas vienspalvėse nuotraukose. Jei
Toning (tonavimas) nustatyta parinktis yra ne B&W (nespalvota), paspaudžiant 3
atveriamos spalvų sodrumo parinktys.
Toning (tonavimas)
(kūrybinės
Kūrybinės Picture Control parinktys skirtos derinti atspalviams.
Picture Control
parinktys)
D Filtrų efektai
Rinkitės iš toliau nurodytų parinkčių:
Režimas
Y (geltona)
O (oranžinė)
R (raudona)
G (žalia)
Nustatymas
Šios parinktys gerina kontrastą ir tinka tamsinti šviesiems peizažų dangaus tonams.
Oranžinė spalva sukuria didesnį kontrastą nei geltona, o raudona sukuria didesnį
kontrastą nei oranžinė.
Žalia sušvelnina odos tonus ir tinka portretams.
i meniu 97
White balance (baltos spalvos balansas)
Derinamas baltos spalvos balansas (daugiau informacijos pateikiama
skirsnyje „Baltos spalvos balansas“, 0 63).
Parinktis
4
Auto (automatinis)
Keep white (reduce warm colors) (išlaikyti
baltą spalvą (slopinti šiltas spalvas))
Keep overall atmosphere (išlaikyti bendrą
atmosferą)
Keep warm lighting colors (išlaikyti šiltas
apšvietimo spalvas)
light auto (automatinis
D Natural
natūralus apšvietimas)
sunlight (tiesioginė saulės
H Direct
šviesa)
G
M
J
Cloudy (debesuota)
Shade (šešėlis)
Incandescent (kaitinamosios lempos)
Parinktis
I
Fluorescent (fluorescencinės lempos)
Sodium-vapor lamps (natrio garų lempos)
Warm-white fluorescent (šiltos baltos spalvos
fluorescencinės lempos)
White fluorescent (baltos spalvos
fluorescencinės lempos)
Cool-white fluorescent (šaltos baltos spalvos
fluorescencinės lempos)
Day white fluorescent (dienos šviesos
baltumo fluorescencinės lempos)
Daylight fluorescent (dienos šviesos
fluorescencinės lempos)
High temp. mercury-vapor (aukštos
temperatūros gyvsidabrio garų lempos)
5
K
L
Flash (blykstė)
Choose color temperature (pasirinkti
spalvos temperatūrą)
Preset manual (iš anksto nustatytas
rankinis)
Pažymėjus Auto (automatinis) arba
Fluorescent (fluorescencinės lempos) ir
paspaudus 3, atveriamos pažymėto
elemento papildomos parinktys.
Esama baltos spalvos balanso parinktis
fotografuojant nurodoma ekrane pateikiama
piktograma.
98 i meniu
❚❚ Baltos spalvos balanso tikslinimas
Parinkus i meniu elementą White balance
(baltos spalvos balansas) atveriamas baltos
spalvos balanso parinkčių sąrašas. Jei
pažymėta parinktis yra ne Choose color
temperature (pasirinkti spalvos
temperatūrą), tikslinimo parinktis galima
atverti paspaudžiant 3. Visą keičiamų
tikslinimo parinkčių poveikį galima matyti ekrane.
Intensyvinti žalią spalvą
Intensyvinti mėlyną spalvą
Intensyvinti gintaro spalvą
Intensyvinti rožinę spalvą
Baltos spalvos balansas derinamas liečiant ekrane rodomas rodykles
arba spaudžiant kryptinį valdiklį. Nustatymų įrašymui ir grįžimui į i
meniu paspauskite J.
Šalia baltos spalvos balanso piktogramos
fotografavimo ekrane esanti žvaigždutė („U“)
nurodo, kad taikoma patikslinta reikšmė.
i meniu 99
❚❚ Spalvos temperatūros parinkimas
Parinkus i meniu elementą White balance (baltos spalvos balansas)
atveriamas baltos spalvos balanso parinkčių sąrašas. Jei pažymėtas
elementas Choose color temperature (pasirinkti spalvos
temperatūrą), paspaudžiant 3 atveriamos spalvos temperatūros
parinktys.
A-B (gintaro-mėlynos
spalvos) ašies vertė
G-M (žalios-mėlynos
spalvos) ašies vertė
Skaičiai A-B (gintaro-mėlynos spalvos) arba G-M (žalios-rožinės spalvos)
ašyse žymimi spaudžiant 4 arba 2, o jų reikšmė keičiama spaudžiant 1
arba 3. Nustatymų įrašymui ir grįžimui į i meniu spauskite J. Jei G-M
(žalios-rožinės spalvos) ašyje nulis pakeičiamas kita verte, šalia baltos
spalvos balanso piktogramos rodoma žvaigždutė („U“).
D Spalvos temperatūros parinkimas
Atminkite, kad fluorescencinėmis lempomis apšviestoje aplinkoje pageidaujamų
rezultatų pasiekti nepavyks. Jei aplinka apšviesta fluorescencinėmis lempomis,
rinkitės I (Fluorescent (fluorescencinės lempos)). Esant kitiems šviesos
šaltiniams, padarykite bandomąją nuotrauką ir pažiūrėkite, ar parinkta vertė yra
tinkama.
100 i meniu
❚❚ Iš anksto nustatytas rankinis
Rankiniu būdu iš anksto nustatomas baltos spalvos balansas
naudojamas parinktiems baltos spalvos balanso nustatymams įrašyti ir
atgaminti (iki šešių reikšmių), kai fotografuojama esant įvairiam
apšvietimui arba norima kompensuoti ryškesnių spalvų šviesos šaltinius.
Iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso vertei išmatuoti
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1 Atverkite iš anksto nustatytų baltos
spalvos balanso reikšmių sąrašą.
i meniu baltos spalvos balanso rodinyje
pažymėkite Preset manual (iš anksto
nustatytas rankinis) ir paspausdami 3
atverkite iš anksto nustatytų baltos
spalvos balanso reikšmių sąrašą.
2 Parinkite iš anksto nustatytą reikšmę.
Pažymėkite pageidaujamą iš anksto
nustatytą baltos spalvos balanso reikšmę
(nuo d-1 iki d-6) ir pažymėtos iš anksto
nustatytos reikšmės parinkimui ir grįžimui
į i meniu paspauskite J.
D Apsaugotos iš anksto nustatytos reikšmės
Piktograma g paženklintos iš anksto nustatytos
reikšmės yra apsaugotos. Jų pakeisti neįmanoma.
3 Parinkite tiesioginio matavimo režimą.
Pažymėkite i meniu elementą White
balance (baltos spalvos balansas),
nuspauskite J ir atleiskite tik tada, kai
piktogramos L fotografavimo ekrane
pradės mirksėti ir parinktame fokusavimo
taške atsiras baltos spalvos balanso
parinkimo rėmelis (r).
i meniu 101
4 Išmatuokite baltos spalvos balansą.
Baltos spalvos balansui išmatuoti
palieskite ekrane rodomą baltą ar pilką
objektą arba kryptiniu valdikliu
nustatykite r virš ekrane rodomo balto ar
pilko ploto ir spustelėkite J arba iki galo
nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką
(atminkite, kad r vietos pakeisti neįmanoma, kai prijungta
papildoma blykstė; tokiu atveju baltos spalvos balansas matuojamas
baltą arba pilką objektą sukomponuojant kadro centre).
Jei fotoaparatui nepavyksta išmatuoti
baltos spalvos balanso, parodomas
pranešimas. Nustatę kitą vietą
pabandykite baltos spalvos balansą
išmatuoti dar kartą.
5 Išjunkite tiesioginio matavimo režimą.
Tiesioginio matavimo režimo išjungimui spauskite mygtuką i.
102 i meniu
D Iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso matavimas
Iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso išmatuoti neįmanoma, jei
nebaigtas HDR arba daugkartinės ekspozicijos fotografavimas.
D Tiesioginio matavimo režimas
Tiesioginio matavimo režimas išjungiamas, jei jokių veiksmų neatliekama per
laiką, nustatytą pasirinktinio nustatymo c3 (Power off delay (išjungimo
delsa)) > Standby timer (budėjimo laikmatis) parinktimi.
D Iš anksto nustatytų reikšmių tvarkymas
Fotografavimo meniu parinktis White balance (baltos spalvos balansas) >
Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis) gali būti naudojama baltos
spalvos balansui iš esamos nuotraukos į parinktą iš anksto nustatytą reikšmę
kopijuoti, pastaboms pridėti arba iš anksto nustatytoms reikšmėms apsaugoti.
D Iš anksto nustatytos rankinio baltos spalvos balanso reikšmės parinkimas
Iš anksto nustatytos reikšmės parinkimui parinkite
fotografavimo meniu parametrą White balance
(baltos spalvos balansas) > Preset manual (iš
anksto nustatytas rankinis), tada pažymėkite iš
anksto nustatytą reikšmę ir paspauskite J. Jei
parinktai iš anksto nustatytai reikšmei nepriskirta
jokia vertė, nustatomas 5200 K baltos spalvos
balansas, atitinkantis parinktį Direct sunlight
(tiesioginė saulės šviesa).
i meniu 103
Image quality (nuotraukos kokybė)
Pasirinkite nuotraukų failų formatą.
Parinktis
NEF (RAW) + JPEG finem (NEF
(RAW) ir aukštos kokybės JPEGm)
NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW)
ir aukštos kokybės JPEG)
NEF (RAW) + JPEG normalm (NEF
(RAW) ir standartinės kokybės
JPEGm)
NEF (RAW) + JPEG normal (NEF
(RAW) ir standartinės kokybės
JPEG)
NEF (RAW) + JPEG basicm (NEF
(RAW) ir bazinės kokybės JPEGm)
NEF (RAW) + JPEG basic (NEF
(RAW) ir bazinės kokybės JPEG)
NEF (RAW)
JPEG finem (aukštos kokybės
JPEGm)
JPEG fine (aukštos kokybės JPEG)
JPEG normalm (standartinės
kokybės JPEGm)
JPEG normal (standartinės
kokybės JPEG)
JPEG basicm (bazinės kokybės
JPEGm)
JPEG basic (bazinės kokybės JPEG)
TIFF (RGB)
Aprašymas
Įrašoma po dvi kiekvienos nuotraukos kopijas – NEF
(RAW) formato nuotrauka ir JPEG kopija. Atkuriant
nuotraukas rodoma tik JPEG kopija, tačiau trinant
JPEG kopiją ištrinama ir NEF (RAW) formato
nuotrauka. NEF (RAW) formato nuotraukas
peržiūrėti įmanoma tik kompiuteriu.
Nuotraukos įrašomos NEF (RAW) formatu.
Nuotraukos įrašomos JPEG formatu. Renkantis
aukštos, standartinės ir bazinės kokybės failus
glaudinimo lygis atitinkamai didėja, o failų dydis –
mažėja. Jei reikia aukščiausios kokybės, rinkitės
parinktis su m. Nustačius parinktį be m užtikrinama,
kad visų nuotraukų failai būtų maždaug tokio paties
dydžio.
Nuotraukos įrašomos neglaudintu TIFF-RGB
formatu, kurių kiekvieno kanalo duomenys
koduojami 8 bitų gyliu (24 bitų spalvos).
Nustatyta parinktis fotografavimo metu
rodoma ekrane.
104 i meniu
A NEF (RAW)
NEF (RAW) formato nuotraukų failuose (plėtinys „*.nef“) laikomi neapdoroti
duomenys, gauti iš vaizdo jutiklio. Naudojant Nikon programinę įrangą ViewNX-i
arba Capture NX-D, įvairius nustatymus, pavyzdžiui, ekspozicijos kompensavimo
ir baltos spalvos balanso reikšmę, galima suderinti arba pakeisti tiek kartų, kiek
pageidaujate – nuotraukos kokybė nuo to nenukenčia. Dėl to šis formatas puikiai
tinka nuotraukoms, kurios bus apdorojamos daugeliu įvairių būdų. ViewNX-i ir
Capture NX-D galima nemokamai atsisiųsti iš Nikon atsisiuntimo centro.
NEF (RAW) formato nuotraukų konvertavimas į kitus formatus, pavyzdžiui, JPEG,
vadinamas NEF (RAW) apdorojimu. NEF (RAW) formato nuotraukas kitais
formatais įrašyti galima naudojant kompiuterines programas ViewNX-i ir Capture
NX-D arba fotoaparato retušavimo meniu parinktį NEF (RAW) processing (NEF
(RAW) apdorojimas).
i meniu 105
Image size (nuotraukos dydis)
Parinkite įrašomų nuotraukų dydį.
Parinktis
Large
(didelė)
Medium
NEF (RAW)
(vidutinė)
Small
(maža)
Large
(didelė)
Medium
JPEG/TIFF
(vidutinė)
Small
(maža)
Aprašymas
Parenkamas NEF (RAW) formatu įrašomų nuotraukų dydis.
Elementas NEF (RAW) rodomas tik tuo atveju, jei
nustatyta nuotraukos kokybės parinktis NEF (RAW).
Parenkamas JPEG arba TIFF formatu įrašomų nuotraukų
dydis.
Nustatyta parinktis fotografavimo metu
rodoma ekrane.
Tikslūs nuotraukų matmenys pikseliais priklauso nuo parametro Choose
image area (pasirinkti vaizdo sritį) parinkties.
FX (36 × 24)
DX (24 × 16)
5 : 4 (30 × 24)
1 : 1 (24 × 24)
16 : 9 (36 × 20)
Large (didelė)
8 256 × 5 504
5 408 × 3 600
6 880 × 5 504
5 504 × 5 504
8 256 × 4 640
Nuotraukos dydis
Medium (vidutinė)
6 192 × 4 128
4 048 × 2 696
5 152 × 4 120
4 128 × 4 128
6 192 × 3 480
Small (maža)
4 128 × 2 752
2 704 × 1 800
3 440 × 2 752
2 752 × 2 752
4 128 × 2 320
FX (36 × 24)
DX (24 × 16)
1 : 1 (24 × 24)
16 : 9 (36 × 20)
Large (didelė)
6 048 × 4 024
3 936 × 2 624
4 016 × 4 016
6 048 × 3 400
Nuotraukos dydis
Medium (vidutinė)
4 528 × 3 016
2 944 × 1 968
3 008 × 3 008
4 528 × 2 544
Small (maža)
3 024 × 2 016
1 968 × 1 312
2 000 × 2 000
3 024 × 1 696
Z 7:
Vaizdo sritis
Z 6:
Vaizdo sritis
106 i meniu
Flash mode (blykstės režimas)
Parenkamas papildomų blykstės įrenginių veikimo režimas (0 354).
Parinkčių sąrašas priklauso nuo režimo pasirinkimo ratuku parinkto
režimo.
I
J
K
L
Parinktis
Veikia parinkus
Fill flash (detalių
paryškinimo
blykstė)
b, P, S, A, M
Red-eye reduction
(raudonų akių
efekto mažinimas)
Slow sync + red-eye
(lėta
sinchronizacija +
raudonų akių
P, A
efekto mažinimas)
Slow sync (lėta
sinchronizacija)
M
s
Parinktis
Veikia parinkus
Rear-curtain sync
(galinės diafragmos
P, S, A, M
sinchronizacija)
Flash off (blykstė
b, P, S, A, M
išjungta)
Nustatyta parinktis fotografavimo metu
ekrane nurodoma atitinkama piktograma.
i meniu 107
Metering (matavimas)
Pagal matavimo rezultatus fotoaparatas nustato ekspoziciją. Galimos
parinktys:
Parinktis
L
M
N
t
Aprašymas
Fotoaparatas matuoja plačią kadro sritį ir ekspoziciją
pagal tonų paskirstymą, spalvas, kompoziciją ir atstumą
nustato taip, kad rezultatas būtų artimas akimi
matomam vaizdui.
Fotoaparatas matuoja visą kadrą, tačiau didžiausią
svertinę reikšmę suteikia kadro centre esančiai sričiai,
Center-weighted
kurios dydį galima parinkti naudojant pasirinktinį
metering
nustatymą b3 (Center-weighted area (centruota
(centruotas
sritis)). Tai yra klasikinis matavimo būdas fotografuoti
matavimas)
portretams. Jis taip pat rekomenduojamas naudojant
filtrus, kurių ekspozicijos koeficientas (filtro koeficientas)
viršija 1×.
Fotoaparatas matuoja 4 mm skersmens apskritime (jo
plotas sudaro apie 1,5 % kadro ploto), kurio centras
sutampa su parinktu fokusavimo tašku, todėl matuoti
Spot metering
galima ne centre esančių objektų apšviestumą (jei
(taškinis
nustatyta automatinės srities AF parinktis, fotoaparatas
matavimas)
matuos centriniame fokusavimo taške). Taškinis
matavimas užtikrina, kad objekto ekspozicija būtų
tinkama, net jei fonas daug šviesesnis arba tamsesnis.
Highlight-weighted Didžiausią svertinę reikšmę fotoaparatas suteikia
metering (pagal
šviesioms sritims. Ši parinktis naudojama siekiant
šviesias sritis
išvengti ryškiai apšviestų sričių detalumo sumažėjimo,
pakoreguotas
pavyzdžiui, fotografuojant prožektoriais apšviestus
matavimas)
atlikėjus.
Matrix metering
(matricos
matavimas)
Nustatyta parinktis fotografavimo metu
ekrane nurodoma atitinkama piktograma.
108 i meniu
Wi-Fi connection (Wi-Fi ryšys)
Įjungiama arba išjungiama Wi-Fi funkcija. Įjungus Wi-Fi funkciją,
fotoaparatą belaidžiais ryšiais galima sujungti su kompiuteriais arba
išmaniaisiais telefonais ar planšetiniais kompiuteriais (išmaniaisiais
prietaisais), kuriuose paleista programėlė SnapBridge.
Kai Wi-Fi funkcija įjungta, fotoaparate rodoma
Wi-Fi piktograma.
Wi-Fi funkcijai išjungti pažymėkite i meniu elementą Wi-Fi connection
(Wi-Fi ryšys) ir paspauskite J. Jei Wi-Fi funkcija įjungta, atveriamas
raginimo pranešimas Close Wi-Fi connection (nutraukti Wi-Fi ryšį).
Ryšiui nutraukti paspauskite J.
A Belaidžiai ryšiai
Informacijos apie belaidžius ryšius su kompiuteriais arba išmaniaisiais prietaisais
pateikiama leidinyje Tinklo vadovas, kurį galima atsisiųsti iš Nikon atsisiuntimo
centro.
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/lt/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/lt/products/493/Z_6.html
Daugiau informacijos apie SnapBridge naudojimą pateikiama programėlės
internetiniame žinyne.
i meniu 109
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
Aktyvusis D-Lighting padeda išsaugoti detales šviesiose srityse ir
šešėliuose, taip leisdamas kurti nuotraukas su natūraliu kontrastu.
Naudokite esant labai kontrastingoms scenoms, pavyzdžiui, kai pro duris
ar langą fotografuojate ryškiai apšviestą kraštovaizdį lauke arba saulėtą
dieną šešėlyje esančius objektus. Efektyviausia, kai naudojama kartu su
matricos matavimo metodu.
Off (išjungta)
Parinktis
Y
Auto (automatinis)
Z
Extra high
(itin aukštas)
P
Q
R
c
High (aukštas)
Y Auto (automatinis)
Aprašymas
Fotoaparatas automatiškai suderina aktyvųjį
D-Lighting pagal fotografavimo sąlygas (vis dėlto, kai
įjungtas režimas M, Y Auto (automatinis) atitinka
Q Normal (standartinis)).
Aktyviojo D-Lighting poveikio parinktys: Z Extra
high (itin aukštas), P High (aukštas), Q Normal
Normal (standartinis) (standartinis) ir R Low (žemas).
Low (žemas)
Off (išjungta)
Aktyvusis D-Lighting išjungtas.
Nustatyta parinktis fotografavimo metu
ekrane nurodoma atitinkama piktograma.
D Aktyvusis D-Lighting
Jei fotografuojama įjungus aktyviojo D-Lighting funkciją, nuotraukose gali
atsirasti triukšmo (atsitiktinių ryškių pikselių, rūko arba linijų). Kai kurie objektai
gali būti nevienodų atspalvių. Aktyviojo D-Lighting funkcija netaikoma esant
didelėms ISO jautrumo vertėms (nuo Hi 0.3 iki Hi 2), įskaitant dideles ISO
jautrumo vertes, kurias parenka automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija.
110 i meniu
Release mode (atleidimo režimas)
Parenkama, kaip fotoaparatas veiks, kai užrakto mygtukas bus
nuspaustas iki galo. Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje
„Mygtukas c/E (atleidimo režimas/automatinis laikmatis)“ (0 84).
Parinktis
U
V
W
Single frame (vienas kadras)
Continuous L (nepertraukiama maža
sparta)
Continuous H (nepertraukiama didelė
sparta)
X
E
Parinktis
Continuous H (extended)
(nepertraukiama didelė sparta
(išplėstinė))
Self-timer (automatinis laikmatis)
Jei pažymėtas elementas Continuous L (nepertraukiama maža
sparta) arba Self-timer (automatinis laikmatis), paspaudžiant 3
atveriamas papildomų parinkčių sąrašas.
Jei pažymėtas elementas Continuous L
(nepertraukiama maža sparta),
paspaudžiant 3 atveriamas kadrų spartos
parinkčių sąrašas.
Jei pažymėtas elementas Self-timer
(automatinis laikmatis), paspaudžiant 3
atveriamos parinktys, kuriomis galima
nustatyti užrakto atleidimo delsą ir skaičių
kadrų, padaromų pasibaigus laikmačio laikui.
Parinktas atleidimo režimas nurodomas
fotografavimo ekrane ir valdymo pulte
pateikiamomis piktogramomis.
i meniu 111
Vibration reduction (virpesių mažinimas)
Parenkama, ar veiks virpesių mažinimo funkcija. Parinktys priklauso nuo
objektyvo.
Parinktis
On (įjungta)
C Normal
(standartinis)
D Sport
(sportas)
E
Aprašymas
Rinkitės, jei reikia efektyvesnio virpesių mažinimo
fotografuojant statiškus objektus.
Rinkitės, jei fotografuojate sportininkus ir kitus objektus,
kurie juda sparčiai ir nenuspėjamai.
Off (išjungta) Virpesių mažinimo funkcija išjungta.
Jei nustatyta parinktis yra ne Off (išjungta),
fotografuojant ekrane rodoma piktograma.
D Virpesių mažinimas
Funkcija Vibration reduction (virpesių mažinimas) su kai kuriais objektyvais
gali neveikti. Jei naudojate virpesių mažinimo funkciją, palaukite, kol vaizdas
ekrane nusistovės, ir tik tada fotografuokite. Fotografuojant su kai kuriais
objektyvais vaizdas ekrane gali drebėti ir atleidus užraktą. Šis reiškinys yra
normalus ir nereiškia gedimo.
Jei fotografuojama fotoaparatą sukant lanku, rekomenduojama rinktis Sport
(sportas) arba On (įjungta). Jei įjungtas režimas Sport (sportas), Normal
(standartinis) arba On (įjungta), virpesių mažinimo funkcija taikoma tik tam
judesiui, kuris nėra sukimo dalis (jei, pavyzdžiui, fotoaparatas sukamas lanku
horizontaliai, virpesių mažinimas bus taikomas tik vertikaliam drebėjimui).
Kad nebūtų netikėtumų, kai fotoaparatas sumontuotas ant trikojo, nustatykite
Off (išjungta), nebent trikojo galva neužfiksuota arba fotoaparatas sumontuotas
ant vienkojo stovo. Tokiu atveju rekomenduojama nustatyti Normal
(standartinis), Sport (sportas) arba On (įjungta).
112 i meniu
AF-area mode (AF sričių režimas)
AF sričių režimas skirtas nustatyti, kaip fotoaparatas parinks automatinio
fokusavimo tašką. Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje „AF sričių
režimas“ (0 54).
Parinktis
3
d
e
Pinpoint AF (mažataškis AF)
Single-point AF (vieno taško AF)
Dynamic-area AF (dinaminės srities AF)
Parinktis
f
g
h
Wide-area AF (S) (plačios srities AF (S))
Wide-area AF (L) (plačios srities AF (L))
Auto-area AF (automatinės srities AF)
Nustatyta parinktis fotografavimo metu
ekrane nurodoma atitinkama piktograma.
Focus mode (fokusavimo režimas)
Fokusavimo režimas skirtas nustatyti, kaip fotoaparatas fokusuos.
Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje „Fokusavimo režimo
parinkimas“ (0 52).
Parinktis
AF-S
AF-C
Single AF (vienkartinis AF)
Parinktis
MF
Manual focus (rankinis fokusavimas)
Continuous AF (nepertraukiamas AF)
Nustatyta parinktis fotografavimo metu
ekrane nurodoma atitinkama piktograma.
i meniu 113
Filmavimo režimo i meniu
Jei numatytieji nustatymai nepakeisti, filmavimo režimo i meniu sudaro
toliau nurodyti elementai.
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
12
1 Set Picture Control (nustatyti
7 Wi-Fi connection (Wi-Fi ryšys) .......... 120
Picture Control) .................................. 115 8 Active D-Lighting (aktyvusis
2 White balance (baltos spalvos
D-Lighting) .......................................... 120
balansas) .............................................. 115 9 Electronic VR (elektroninis VR) .........120
3 Frame size and rate/image quality
10 Vibration reduction (virpesių
(kadro dydis ir greitis/vaizdo
mažinimas) .......................................... 121
kokybė)................................................. 116 11 AF-area mode (AF sričių režimas) .... 121
4 Microphone sensitivity (mikrofono
12 Focus mode (fokusavimo
jautrumas) ........................................... 118
režimas)................................................121
5 Choose image area (pasirinkti
vaizdo sritį) .......................................... 119
6 Metering (matavimas) ........................ 120
A Atitinka nuotraukų nustatymus
Jei nustatoma filmavimo meniu parametro Set
Picture Control (nustatyti Picture Control),
White balance (baltos spalvos balansas),
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) arba
Vibration reduction (virpesių mažinimas)
parinktis Same as photo settings (atitinka
nuotraukų nustatymus), viršutiniame kairiajame
i meniu kampe atsiranda piktograma h,
nurodanti, kad šių fotografavimo meniu parametrų parinktys taikomos ir įjungus
filmavimo režimą arba atvirkščiai.
114 i meniu
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
Parenkama Picture Control reikšmė, taikoma filmuojant. Daugiau
informacijos pateikiama skirsnyje „Set Picture Control (nustatyti Picture
Control)“ (0 94).
White balance (baltos spalvos balansas)
Koreguojamas baltos spalvos balansas, taikomas filmuojant. Daugiau
informacijos pateikiama skirsnyje „Baltos spalvos balansas“ (0 63, 98).
i meniu 115
Kadro dydis, kadrų greitis ir filmo kokybė
Parinkite filmų kadro dydį (pikseliais) ir kadrų greitį. Taip pat galima rinktis
vieną iš dviejų parametro Movie quality (filmo kokybė) parinkčių: High
quality (aukšta kokybė) (nurodoma prie kadro dydžio/kadrų greičio
piktogramos pridedant „m“) ir Normal (standartinė). Nuo visų šių
parinkčių priklauso didžiausia sparta bitais, nurodyta tolesnėje lentelėje.
Frame size/frame rate
(kadro dydis/kadrų greitis) 1
r
s
t
w
x
y/y
z/z
1/1
2/2
3/3
A
B
C
Didžiausia sparta bitais (Mb/sek.)
High quality
Normal
(aukšta kokybė) (standartinė)
Ilgiausia
įrašymo
trukmė
3840 × 2160 (4K UHD); 30p
3840 × 2160 (4K UHD); 25p
3840 × 2160 (4K UHD); 24p
144
—2
1920 × 1080; 120p 3
1920 × 1080; 100p 3
1920 × 1080; 60p
1920 × 1080; 50p
29 min.
59 sek. 4
56
28
28
14
1920 × 1080; 30p
1920 × 1080; 25p
1920 × 1080; 24p
1920 × 1080; 30p ×4 (slow-mo)
(sulėtintas filmas) 3
1920 × 1080; 25p ×4 (slow-mo)
(sulėtintas filmas) 3
1920 × 1080; 24p ×5 (slow-mo)
(sulėtintas filmas) 3
36
—2
3 min.
29
1 Nurodytąsias 120p, 60p, 30p ir 24p reikšmes atitinkantis tikrasis kadrų greitis yra atitinkamai 119,88 fps,
59,94 fps, 29,97 fps ir 23,976 fps.
2 Nustatoma fiksuota parametro Movie quality (filmo kokybė) parinktis High quality
(aukšta kokybė).
3 Nustatoma fiksuota vaizdo srities parinktis DX (Z 7) arba FX (Z 6); jei nustatyta AF sričių režimo parinktis
„automatinės srities AF“, veidų atpažinimo funkcija neveikia.
4 Kiekvienas filmas gali būti įrašomas sudalijant jį daugiausia į 8 failus, kurių kiekvienas neviršija 4 GB. Failų
skaičius ir kiekvieno iš jų trukmė priklauso nuo parametrų Frame size/frame rate (kadro
dydis/kadrų greitis) ir Movie quality (filmo kokybė) parinkčių. Jei filmuojama į
fotoaparate suformatuotas atminties korteles, kurių talpa yra ne mažesnė kaip 32 GB, filmai, neatsižvelgiant
į jų dydį, rašomi į vieną failą.
116 i meniu
Nustatyta parinktis nurodoma ekrane
pateikiama piktograma.
❚❚ Sulėtinti filmai
Nustačius parametro Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų
greitis) parinktį „slow-mo“ (sulėtintas filmas), įrašomi begarsiai sulėtinti
filmai. Sulėtinti filmai įrašomi 4–5 kartus didesniu už vardinį greičiu, o
atkuriami vardiniu greičiu. Pavyzdžiui, jei filmuojama nustačius 1920 ×
1080; 30p ×4 (slow-mo) (sulėtintas filmas), vaizdas įrašomas maždaug
120 fps greičiu, o atkuriamas maždaug 30 fps greičiu. Taip iš
10 sekundžių trukmės vaizdo įrašo gaunama apie 40 sekundžių
filmuotos medžiagos.
Maždaug 10 sek.
Įrašymas
Atkūrimas
Maždaug 40 sek.
Toliau pateikiamos įrašymo ir atkūrimo greičio vertės.
A
B
C
Kadro dydis/kadrų greitis
1920 × 1080; 30p ×4 (slow-mo)
(sulėtintas filmas)
1920 × 1080; 25p ×4 (slow-mo)
(sulėtintas filmas)
1920 × 1080; 24p ×5 (slow-mo)
(sulėtintas filmas)
Įrašymo greitis
Standartinis
120p (119,88 fps)
30p (29,97 fps)
100p (100 fps)
25p (25 fps)
120p (119,88 fps)
24p (23,976 fps)
D Sulėtinti filmai
Jei nustatoma parinktis „slow-mo“ (sulėtintas filmas), kai kurios funkcijos,
pavyzdžiui, mirgėjimo mažinimo, elektroninio virpesių mažinimo įtaiso ir laiko
kodo išvedimo, neveikia.
i meniu 117
Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas)
Įjungiamas ir išjungiamas integruotas ar išorinis mikrofonas arba
reguliuojamas mikrofono jautrumas. Nustačius parinktį bA jautrumas
reguliuojamas automatiškai, o nustačius parinktį Microphone off
(mikrofonas išjungtas) garso įrašymas išjungiamas. Renkantis reikšmes
nuo b1 iki b20 mikrofono jautrumas reguliuojamas rankiniu būdu
(didesnė reikšmė atitinka didesnį jautrumą).
Jei nustatyta kita parinktis, o ne bA, ji
nurodoma ekrane pateikiama piktograma.
Jei garso lygio rodmenys yra raudonos
spalvos, garsumas yra per didelis.
Sumažinkite mikrofono jautrumą.
D 2 piktograma
Filmai, kurie buvo įrašyti išjungus mikrofoną, viso
kadro atkūrimo rodinyje ir atkuriant filmą
ženklinami piktograma 2.
118 i meniu
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
Parenkamas vaizdo jutiklio srities, naudojamos filmuoti, dydis. Nustačius
parinktį FX (FX formatas), filmuojama vadinamuoju FX filmų formatu, o
nustačius parinktį DX (DX formatas) – DX filmų formatu. Abiejų formatų
skirtumai parodyti iliustracijoje.
FX formatas
DX formatas
Įrašomo vaizdo srities matmenys priklauso nuo kadro dydžio:
Formatas
FX filmų formatas
DX filmų formatas
Kadro dydis
3 840 × 2 160
1 920 × 1 080
3 840 × 2 160
1 920 × 1 080
Įrašomo vaizdo sritis (apytiksliai)
Z7
Z6
35,9 × 20,2 mm
35,8 × 20,1 mm
35,9 × 20,1 mm
23,4 × 13,2 mm
23,5 × 13,2 mm
23,4 × 13,1 mm
Nustatyta parinktis nurodoma ekrane
pateikiama piktograma.
i meniu 119
Metering (matavimas)
Parenkama, kaip fotoaparatas nustato ekspoziciją, kai įjungtas filmavimo
režimas. Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje „Metering
(matavimas)“ (0 108), tačiau atminkite, kad taškinio matavimo
parinkties nėra.
Wi-Fi connection (Wi-Fi ryšys)
Įjungiama arba išjungiama Wi-Fi funkcija. Daugiau informacijos
pateikiama skirsnyje „Wi-Fi connection (Wi-Fi ryšys)“ (0 109).
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
Nustatoma aktyviojo D-Lighting parinktis, taikoma filmuojant. Daugiau
informacijos pateikiama skirsnyje „Active D-Lighting (aktyvusis
D-Lighting)“ (0 110). Atminkite, kad jei filmavimo meniu nustatyta
parametro Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) parinktis Same
as photo settings (atitinka nuotraukų nustatymus), o fotografavimo
meniu nustatyta parinktis Auto (automatinis), filmuojama taikant
nustatymą, kuris atitinka parinktį Normal (standartinis).
Electronic VR (elektroninis VR)
Nustačius parinktį On (įjungta), elektroninis virpesių mažinimo įtaisas
veikia filmuojant. Elektroninis virpesių mažinimo įtaisas neveikia
nustačius kadro dydžio parinktį 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p
arba 1 920 × 1 080 (slow-mo) (sulėtintas filmas). Atminkite, kad įjungus
elektroninį virpesių mažinimo įtaisą sumažėja apžvalgos kampas, šiek
tiek padidėja menamasis židinio nuotolis ir nustatoma fiksuota
didžiausio jautrumo filmuojant reikšmė ISO 25600 (Z 7) arba 51200 (Z 6).
Jei nustatoma parinktis On (įjungta), ekrane
atsiranda piktograma.
120 i meniu
Vibration reduction (virpesių mažinimas)
Nustatoma virpesių mažinimo parinktis, taikoma filmuojant. Daugiau
informacijos pateikiama skirsnyje „Vibration reduction (virpesių
mažinimas)“ (0 112).
AF-area mode (AF sričių režimas)
Nustatoma, kaip fotoaparatas parinks fokusavimo tašką, jei filmuojama
įjungus automatinio fokusavimo funkciją. Daugiau informacijos
pateikiama skirsnyje „AF sričių režimas“ (0 54).
Parinktis
d
f
Single-point AF (vieno taško AF)
Wide-area AF (S) (plačios srities AF (S))
Parinktis
g
h
Wide-area AF (L) (plačios srities AF (L))
Auto-area AF (automatinės srities AF)
Focus mode (fokusavimo režimas)
Nustatoma, kaip fotoaparatas fokusuos filmuojant. Daugiau
informacijos pateikiama skirsnyje „Fokusavimo režimo parinkimas“
(0 52).
Parinktis
AF-S
AF-C
Single AF (vienkartinis AF)
Continuous AF (nepertraukiamas AF)
Parinktis
AF-F
MF
Full-time AF (nuolatinis AF)
Manual focus (rankinis fokusavimas)
i meniu 121
Daugiau apie atkūrimą
Sužinokite daugiau apie nuotraukų peržiūrą, informacijos apie
nuotrauką peržiūrą, atkūrimo i meniu, didinimo atkuriant funkciją ir
nuotraukų trynimą.
Nuotraukų peržiūra
Viso kadro atkūrimo rodinys ir miniatiūrų atkūrimo rodiniai iš eilės
cikliškai perjungiami spaudžiant mygtukus X ir W (Q).
W
(Q)
W
(Q)
W
(Q)
X
X
X
Viso kadro
atkūrimas
Miniatiūrų atkūrimas
Viso kadro atkūrimas
Naujausiai nuotraukai peržiūrėti viso kadro
rodinyje paspauskite mygtuką K. Daugiau
nuotraukų galima atverti spaudžiant 4 arba
2. Jei norite pamatyti papildomos
informacijos apie esamą nuotrauką, spauskite
1 ar 3 arba paspauskite mygtuką DISP
(0 124).
122 Daugiau apie atkūrimą
Miniatiūrų atkūrimas
Jei norite peržiūrėti daugiau nuotraukų,
spauskite mygtuką W (Q), kol nuotrauka
rodoma viso kadro rodinyje. Spaudžiant
mygtuką W (Q), rodomų nuotraukų skaičius
kaskart padidėja nuo 4 iki 9 ir iki 72. Jis
atitinkamai kaskart sumažėja, spaudžiant
mygtuką X. Nuotraukas žymėkite kryptiniu
valdikliu.
D Jutikliniai valdikliai
Jutiklinius valdiklius galima naudoti, kai nuotraukos rodomos ekrane (0 11).
D Sukti vertikalias
Jei norite, kad vertikalios nuotraukos būtų
rodomos vertikalioje padėtyje (portretine
orientacija), nustatykite atkūrimo meniu
parametro Rotate tall (sukti vertikalias) parinktį
On (įjungta).
D Nuotraukos peržiūra
Kai nustatyta atkūrimo meniu parametro Image review (nuotraukos peržiūra)
parinktis On (įjungta), nuotraukos po fotografavimo parodomos automatiškai
(fotoaparatas jau būna tinkamai orientuotas, todėl nuotraukos peržiūros metu
automatiškai nesukamos). Jei nustatyta parinktis On (monitor only) (įjungta
(tik ekrane)), nuotraukos vaizdo ieškiklyje nerodomos. Jei įjungtas kuris nors
nepertraukiamo atleidimo režimas, rodymas pradedamas baigus fotografuoti,
pradedant nuo pirmos nuotraukos esamoje serijoje.
Daugiau apie atkūrimą 123
Informacija apie nuotrauką
Informacija apie nuotrauką rodoma fotoaparate ant nuotraukų,
pateikiamų viso kadro atkūrimo rodinyje. Spauskite 1 ar 3 arba
mygtuką DISP, jei norite keisti informacijos apie nuotrauką rodinius, kaip
parodyta toliau.
Informacija apie failą
Jokių duomenų (tik
nuotrauka) 1
Ekspozicijos
duomenys 1
Šviesios sritys 1
Duomenų apžvalga 1
Buvimo vietos
duomenys 2
RGB histograma 1
Fotografavimo
duomenys 1
1 Rodomi, tik jeigu nustatyta atitinkama atkūrimo meniu parametro Playback display options
(atkūrimo rodinių parinktys) parinktis.
2 Rodomi, tik jeigu buvo pridėti prie nuotraukos (0 306).
124 Daugiau apie atkūrimą
Informacija apie failą
12 3
4
5
13
12
11
1
2
3
4
5
6
10
8
9
7
6
7
8
9
10
11
12
13
Apsaugos būsena................................... 69
Retušavimo daviklis............................. 314
Nusiuntimo žyma................................. 134
Fokusavimo taškas *............................... 54
Kadro numeris/
bendras kadrų skaičius
Nuotraukos kokybė ............................. 104
Nuotraukos dydis................................. 106
Vaizdo sritis ..................................119, 165
Įrašymo laikas ................................ 38, 295
Įrašymo data .................................. 38, 295
Įvertis ........................................................ 68
Aplanko pavadinimas ......................... 155
Failo pavadinimas....................... 165, 239
* Rodoma tik tuo atveju, jei nustatyta parametro
Playback display options (atkūrimo
rodinių parinktys) parinktis Focus
point (fokusavimo taškas).
Ekspozicijos duomenys
1
2
3
4
5
1 2
3
4
5
Fotografavimo režimas ........................ 70
Užrakto greitis...................................71, 73
Diafragma ................................................ 72
Ekspozicijos kompensavimas.............. 82
ISO jautrumas * ....................................... 80
* Rodoma raudona spalva, jei buvo fotografuota
nustačius režimą P, S arba A ir įjungus automatinio
ISO jautrumo valdymo funkciją.
Daugiau apie atkūrimą 125
Šviesios sritys
1
1 Šviesios sritys (kurios gali būti
eksponuotos per daug)
2 Aplanko numeris-kadro numeris ..... 161
2
RGB histograma
1
2
126 Daugiau apie atkūrimą
3
4
5
6
1 Aplanko numeris-kadro numeris ..... 161
2 Baltos spalvos balansas ..................63, 98
Spalvos temperatūra.................... 100
Baltos spalvos balanso
tikslinimas..................................... 99
Iš anksto nustatytas rankinis...... 101
3 Histograma (RGB kanalas) ................. 127
4 Histograma
(raudonos spalvos kanalas).............. 127
5 Histograma
(žalios spalvos kanalas) .....................127
6 Histograma
(mėlynos spalvos kanalas)................ 127
D Didinimas atkuriant
Nuotraukos priartinimui, kai rodoma histograma,
spauskite X. Mygtukais X ir W (Q) galima priartinti
ir atitolinti, o kryptiniu valdikliu – slinkti nuotrauką.
Histograma bus atnaujinta, kad būtų rodomi tik
ekrane matomos nuotraukos dalies duomenys.
D Histogramos
Histogramose vaizduojamas tonų pasiskirstymas. Pikselių šviesumas (tonas)
atidedamas horizontaliojoje ašyje, o pikselių skaičius – vertikaliojoje.
Fotoaparato histogramos skirtos tik įsivaizduoti padėčiai ir gali skirtis nuo
vaizdavimo programų pateikiamų histogramų. Toliau pateikiami kai kurių
histogramų pavyzdžiai:
Jei nuotraukoje yra objektų,
pasižyminčių plačiu šviesumo
diapazonu, tonų pasiskirstymas
bus santykinai tolygus.
Jei nuotrauka yra tamsi, tonų
pasiskirstymas bus pasislinkęs į
kairę.
Jei nuotrauka yra šviesi, tonų
pasiskirstymas bus pasislinkęs į
dešinę.
Didinant ekspozicijos kompensavimo vertes, tonų pasiskirstymas paslenkamas
dešinėn, o mažinant – kairėn. Histogramos gali suteikti apytikrį supratimą apie
bendrą ekspoziciją, kai ryškus aplinkos apšvietimas trukdo peržiūrėti nuotraukas
ekrane.
Daugiau apie atkūrimą 127
Fotografavimo duomenys
Nelygu kokie nustatymai buvo parinkti fotografavimo metu,
fotografavimo duomenų gali būti iki penkių puslapių: bendrieji,
informacija apie blykstes, Picture Control, išplėstiniai ir informacija apie
autorių teises.
❚❚ Fotografavimo duomenys, 1 puslapis (bendrieji)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
128 Daugiau apie atkūrimą
12 13
1 Matavimas ............................................. 108
Užrakto tipas .........................................262
Užrakto greitis...................................71, 73
Diafragma ................................................ 72
2 Fotografavimo režimas ........................ 70
ISO jautrumas 1 ....................................... 80
3 Ekspozicijos kompensavimas.............. 82
Optimalios ekspozicijos
tikslinimas 2 .......................................... 258
4 Židinio nuotolis
5 Objektyvo duomenys
6 Fokusavimo režimas.............................. 52
7 Virpesių mažinimas .............................112
8 Baltos spalvos balansas 3 ................63, 98
9 Baltos spalvos balanso tikslinimas..... 99
10 Spalvų erdvė .........................................182
11 Fotoaparato pavadinimas
12 Vaizdo sritis .................................. 119, 165
13 Aplanko numeris-kadro numeris ..... 161
❚❚ Fotografavimo duomenys, 2 puslapis (informacija apie blykstes) 4
14
15
16
17
14
15
16
17
Blykstės tipas
Nuotolinis blykstės valdymas ........... 362
Blykstės režimas .......................... 107, 354
Blykstės valdymo režimas.................. 186
Blykstės kompensavimas................... 189
❚❚ Fotografavimo duomenys, 3 puslapis (Picture Control)
18 Picture Control 5 ............................ 94, 177
18
❚❚ Fotografavimo duomenys, 4 puslapis (išplėstiniai)
19
20
21
22
23
24
19 Didelio ISO jautrumo triukšmo
mažinimas ............................................ 183
Ilgos ekspozicijos triukšmo
mažinimas ............................................ 183
20 Aktyvusis D-Lighting........................... 110
21 HDR ekspozicijos skirtumas............... 207
HDR vienodinimas ...............................207
22 Vinjetės kontrolė..................................184
23 Retušavimo retrospektyva.................314
24 Nuotraukos komentaras..................... 303
Daugiau apie atkūrimą 129
❚❚ Fotografavimo duomenys, 5 puslapis (informacija apie autorių teises) 6
25
25 Fotografo vardas.................................. 304
26 Autorių teisių turėtojas....................... 304
26
1 Rodoma raudona spalva, jei buvo fotografuota nustačius režimą P, S arba A ir įjungus automatinio ISO
jautrumo valdymo funkciją.
2 Rodoma, jei pasirinktinio nustatymo b4 (Fine-tune optimal exposure (optimalios
ekspozicijos tikslinimas)) parinktis bet kuriam matavimo metodui yra ne nulis.
3 Taip pat nurodoma spalvos temperatūra, jei fotografuota naudojant automatinio baltos spalvos balanso
funkciją.
4 Rodoma, tik jei fotografuota su papildoma blykste (0 408).
5 Rodomi elementai priklauso nuo Picture Control parinkties fotografavimo metu.
6 Autorių teisių informacija rodoma tik tuo atveju, jei ji įrašyta su nuotrauka naudojant sąrankos meniu parinktį
Copyright information (informacija apie autorių teises).
Buvimo vietos duomenys
Platumos, ilgumos ir kiti buvimo vietos duomenys gaunami iš GPS
aparato arba išmaniojo prietaiso ir priklauso nuo jų modelio (0 306).
Filmų atveju duomenys atitinka buvimo vietą, užfiksuotą filmavimo
pradžioje.
130 Daugiau apie atkūrimą
Duomenų apžvalga
1 2 345
16
6
17 18 19 20 21
7
8 29
28
27
9
15
26 25
22
23
24
14 13 12 11 10
1 Kadro numeris/
bendras kadrų skaičius
2 Nusiuntimo žyma................................. 134
3 Apsaugos būsena .................................. 69
4 Retušavimo daviklis............................. 314
5 Fotoaparato pavadinimas
6 Nuotraukos komentaro
indikacija .............................................. 303
7 Buvimo vietos duomenų
indikacija .............................................. 306
8 Histograma............................................ 127
9 Nuotraukos kokybė ............................. 104
10 Nuotraukos dydis................................. 106
11 Vaizdo sritis .................................. 119, 165
12 Failo pavadinimas....................... 165, 239
13 Įrašymo laikas ................................ 38, 295
14 Įrašymo data .................................. 38, 295
15 Aplanko pavadinimas ......................... 155
Įvertis ........................................................ 68
Matavimas .............................................108
Fotografavimo režimas ........................ 70
Užrakto greitis...................................71, 73
Diafragma ................................................ 72
ISO jautrumas 1 ....................................... 80
Židinio nuotolis
Aktyvusis D-Lighting........................... 110
Picture Control............................... 94, 177
Spalvų erdvė ......................................... 182
Blykstės režimas 2 ........................ 107, 354
Baltos spalvos balansas ..................63, 98
Spalvos temperatūra....................100
Baltos spalvos balanso
tikslinimas..................................... 99
Iš anksto nustatytas rankinis ......101
28 Blykstės kompensavimas 2 .................189
Valdiklio režimas 2
29 Ekspozicijos kompensavimas.............. 82
1 Rodoma raudona spalva, jei buvo fotografuota nustačius režimą P, S arba A ir įjungus automatinio ISO
jautrumo valdymo funkciją.
2 Rodoma, tik jei fotografuota su papildoma blykste (0 408).
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Daugiau apie atkūrimą 131
Mygtukas i. Atkūrimas
Jei esant įjungtam didinimo atkuriant, viso
kadro arba miniatiūrų atkūrimo režimui
paspaudžiamas mygtukas i, atveriamas
atkūrimo režimo i meniu. Parinktys
nustatomos kryptiniu valdikliu ir mygtuku J.
Paspaudžiant mygtuką i išeinama iš meniu ir
grįžtama į atkūrimo rodinį.
Atkūrimo režimo i meniu parinktys priklauso
nuo vaizdo failo tipo.
Nuotraukos: jei mygtukas i paspaudžiamas, kol parinkta nuotrauka,
atveriamas toliau išvardytų parinkčių sąrašas.
• Quick crop (spartusis apkarpymas) (rodoma tik esant įjungtai didinimo atkuriant funkcijai):
įrašykite atvertos nuotraukos kopiją, kuri būtų apkirpta pagal ekrane
rodomą sritį. Ši parinktis neįmanoma, jei rodomos histogramos.
• Rating (vertinimas): įvertinkite rodomą nuotrauką (0 68).
• Select to send/deselect (smart device/PC/WT) (parinkimas siuntimui/parinkimo
atsisakymas (išmanusis prietaisas/kompiuteris/belaidis siųstuvas)): parinkite
atvertą nuotrauką siuntimui. Rodoma parinktis priklauso nuo prijungto
prietaiso tipo (0 134).
• Retouch (retušuoti): naudodami retušavimo meniu parinktis (0 314),
sukurkite retušuotą rodomos nuotraukos kopiją.
• Choose folder (parinkti aplanką): parinkite atkuriamų failų aplanką.
Pažymėkite aplanką ir pažymėtame aplanke esančioms nuotraukoms
peržiūrėti spauskite J.
• Protect (apsauga): apsaugokite atvertą nuotrauką arba panaikinkite jos
apsaugą (0 69).
• Unprotect all (panaikinti visų apsaugą) (neveikia, jei įjungta didinimo atkuriant funkcija):
panaikinkite apsaugą visų nuotraukų, esančių aplanke, kuris parinktas
naudojant atkūrimo meniu elementą Playback folder (atkūrimo
aplankas).
132 Daugiau apie atkūrimą
Filmai: toliau nurodytos parinktys pateikiamos parinkus filmą.
• Rating (vertinimas): įvertinkite rodomą vaizdo failą (0 68).
• Select to send/deselect (PC/WT) (parinkimas siuntimui/parinkimo atsisakymas
(kompiuteris/belaidis siųstuvas)): parinkite atvertą vaizdo failą siuntimui.
Rodoma parinktis priklauso nuo prijungto prietaiso tipo (0 134).
• Volume control (garsumo reguliavimas): nustatykite atkūrimo metu taikomą
garsumą.
• Trim movie (apkarpyti filmą): iškirpkite dalį filmuotos medžiagos iš esamo
filmo ir įrašykite sumontuotą kopiją į naują failą (0 135).
• Choose folder (parinkti aplanką): parinkite atkuriamų failų aplanką.
Pažymėkite aplanką ir pažymėtame aplanke esantiems vaizdo failams
peržiūrėti spauskite J.
• Protect (apsauga): apsaugokite atvertą vaizdo failą arba panaikinkite jo
apsaugą (0 69).
• Unprotect all (panaikinti visų apsaugą): panaikinkite apsaugą visų vaizdo
failų, esančių aplanke, kuris parinktas naudojant atkūrimo meniu
elementą Playback folder (atkūrimo aplankas).
Filmai (atkūrimas pristabdytas): toliau nurodytos parinktys pateikiamos, kai
filmo atkūrimas pristabdomas.
• Choose start/end point (pasirinkti pradžios tašką/pabaigos tašką): iškirpkite dalį
filmuotos medžiagos iš esamo filmo ir įrašykite sumontuotą kopiją į
naują failą (0 135).
• Save current frame (įrašyti esamą kadrą): išrinktą kadrą įrašykite nuotraukų
formatu JPEG (0 138).
Daugiau apie atkūrimą 133
Parinkimas siuntimui/parinkimo atsisakymas
Atlikdami toliau nurodytus veiksmus, parinkite atvertą nuotrauką
siuntimui į išmanųjį prietaisą, kompiuterį ar FTP serverį. i meniu
parinktys, naudojamos siųstinoms nuotraukoms parinkti, priklauso nuo
prijungto prietaiso tipo:
• Select to send/deselect (smart device) (parinkimas siuntimui/parinkimo atsisakymas
(išmanusis prietaisas)): rodoma, jei fotoaparatas su išmaniuoju prietaisu
sujungiamas per įmontuotąją Bluetooth arba Wi-Fi ryšio įrangą,
naudojant sąrankos meniu elementą Connect to smart device
(prisijungti prie išmaniojo prietaiso) (0 308).
• Select to send/deselect (PC) (parinkimas siuntimui/parinkimo atsisakymas
(kompiuteris)): rodoma, jei fotoaparatas su kompiuteriu sujungiamas per
įmontuotąją Wi-Fi ryšio įrangą, naudojant sąrankos meniu elementą
Connect to PC (prijungimas prie kompiuterio) (0 309).
• Select to send/deselect (WT) (parinkimas siuntimui/parinkimo atsisakymas (belaidis
siųstuvas)): rodoma, jei fotoaparatas su kompiuteriu arba FTP serveriu
sujungiamas per belaidį siųstuvą WT-7 (įsigyjamas atskirai), naudojant
sąrankos meniu elementą Wireless transmitter (WT-7) (belaidis
siųstuvas (WT-7)) (0 309).
1 Parinkite nuotrauką.
Atverkite nuotrauką viso kadro atkūrimo režimo rodinyje, didinimo
atkuriant būdu arba parinkite ją miniatiūrų sąraše.
2 Parinkite Select to send/deselect
(parinkimas siuntimui/parinkimo
atsisakymas).
i meniu atvėrimui paspauskite mygtuką
i, tada pažymėkite Select to send/
deselect (parinkimas siuntimui/
parinkimo atsisakymas) ir spauskite J.
Siuntimui parinktos nuotraukos žymimos
piktograma W. Parinkimo atsisakymui
pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
D Filmai
Filmų per Bluetooth nusiųsti neįmanoma. Kitomis priemonėmis siunčiamų filmų
failo dydis turi neviršyti 4 GB.
134 Daugiau apie atkūrimą
Pasirinkti pradžios tašką/pabaigos tašką
Atlikdami toliau nurodytus veiksmus kurkite apkarpytas filmų kopijas.
1 Atverkite filmą viso kadro režimo rodinyje.
2 Pristabdykite filmą naujame pradžios
kadre.
Filmą paleiskite, kaip aprašyta skirsnyje
„Filmų peržiūra“ (0 49). Paspaudžiant J
filmas paleidžiamas arba tęsiamas po
pristabdymo, paspaudžiant 3 –
pristabdomas, o spaudžiant 4 ar 2 arba
Filmo eigos juosta
sukant pagrindinių komandų ratuką
surandamas pageidaujamas kadras. Apie apytikslę atkuriamo vaizdo
vietą filme galima spręsti pagal filmo eigos juostą. Kai pasieksite
naują pradžios kadrą, filmą pristabdykite.
3 Parinkite Choose start/end point
(pasirinkti pradžios tašką/pabaigos
tašką).
i meniu atvėrimui paspauskite mygtuką
i, tada pažymėkite Choose start/end
point (pasirinkti pradžios tašką/
pabaigos tašką) ir spauskite J.
Daugiau apie atkūrimą 135
4 Parinkite Start point (pradžios taškas).
Kopijos, prasidedančios esamuoju kadru,
sukūrimui pažymėkite Start point
(pradžios taškas) ir spauskite J. Kai
atlikdami 9 veiksmą įrašysite kopiją,
kadrai, buvę prieš esamąjį kadrą, bus
pašalinti.
Pradžios taškas
5 Patvirtinkite naująjį pradžios tašką.
Jei pageidaujamas kadras šiuo metu
nerodomas, paspauskite 4 arba 2, kad
persuktumėte pirmyn arba atgal (jei norite
peršokti 10 sek. pirmyn arba atgal,
pasukite pagrindinių komandų ratuką; jei
norite peršokti į pirmąjį ar paskutinįjį filmo
kadrą, pasukite papildomų komandų ratuką).
6 Parinkite pabaigos tašką.
Paspausdami papildomo valdiklio
vidurinę dalį pereikite nuo pradžios taško
parinkimo įrankio (w) prie pabaigos taško
parinkimo įrankio (x) ir parinkite pabaigos
kadrą, kaip aprašyta 5 veiksmo skirsnyje.
Kai atlikdami 9 veiksmą įrašysite kopiją,
kadrai, buvę už esamojo kadro, bus
pašalinti.
Pabaigos taškas
136 Daugiau apie atkūrimą
Papildomas valdiklis
7 Sukurkite kopiją.
Pasirodžius pageidaujamam kadrui, spauskite 1.
8 Peržiūrėkite filmą.
Kopijos peržiūrėjimui pažymėkite
Preview (peržiūra) ir spauskite J
(peržiūros nutraukimui ir grįžimui į
įrašymo parinkčių meniu, spauskite 1).
Esamos kopijos atsisakymui ir naujo
pradžios ar pabaigos taško parinkimui,
kaip aprašyta pirmiau, pažymėkite Cancel (atšaukti) ir spauskite J.
Kopijos įrašymui pereikite prie 9 veiksmo.
9 Įrašykite kopiją.
Kopijos įrašymui į naują failą pažymėkite
Save as new file (įrašyti į naują failą) ir
spauskite J. Filmo failo originalo
pakeitimui sumontuota kopija pažymėkite
Overwrite existing file (pakeisti esamą
failą nauju) ir spauskite J.
D Filmų apkarpymas
Filmai turi būti bent dviejų sekundžių trukmės. Jei atminties kortelėje nėra
pakankamai laisvos vietos, kopija nebus įrašyta.
Kopijoms priskiriamas originalo sukūrimo laikas ir data.
D Filmuotos medžiagos pradžios arba pabaigos šalinimas
Jei reikia pašalinti filmuotą medžiagą tik iš filmo pradžios, pereikite prie
7 veiksmo nespausdami papildomo valdiklio vidurinės dalies, kaip aprašyta
6 veiksmo skirsnyje. Jei reikia pašalinti filmuotos medžiagos pabaigą, 4 veiksmu
parinkite End point (pabaigos taškas), parinkite pabaigos kadrą ir pereikite prie
7 veiksmo nespausdami papildomo valdiklio vidurinės dalies, kaip aprašyta
6 veiksmo skirsnyje.
D Trim movie (apkarpyti filmą)
Filmus taip pat galima montuoti naudojant retušavimo meniu parinktį Trim
movie (apkarpyti filmą).
Daugiau apie atkūrimą 137
Esamo kadro įrašymas
Parinkto kadro kopijos įrašymas nuotraukų formatu JPEG:
1 Pristabdykite filmą pageidaujamame
kadre.
Atkurkite filmą, kaip aprašyta skirsnyje
„Filmų peržiūra“ (0 49): atkūrimui pradėti
arba pratęsti spauskite J, o atkūrimui
pristabdyti spauskite 3. Pristabdykite
filmą kadre, kurį norite kopijuoti.
2 Nurodykite Save current frame (įrašyti
esamą kadrą).
i meniu atvėrimui paspauskite mygtuką
i, tada pažymėkite Save current frame
(įrašyti esamą kadrą) ir esamo kadro
JPEG kopijos sukūrimui paspauskite J.
Įrašomos nuotraukos matmenys atitiks
filmavimo meniu parametro Frame size/frame rate (kadro dydis/
kadrų greitis) parinktimi nustatytą reikšmę.
D Esamo kadro įrašymas
JPEG nuotraukų, padarytų iš filmo naudojant parinktį Save current frame
(įrašyti esamą kadrą), retušuoti neįmanoma. JPEG nuotraukose iš filmų nėra kai
kurių kategorijų informacijos apie nuotrauką.
138 Daugiau apie atkūrimą
Žvilgsnis iš arčiau. Didinimas atkuriant
Kol nuotrauka atkuriama viso kadro rodinyje, jai priartinti spauskite X
arba J.
Navigacijos langas
Ekrane rodoma pagalbinė
piktograma
Kol nuotrauka priartinta, galite:
• Priartinti arba atitolinti/peržiūrėti kitas nuotraukos sritis. Didelėms, vidutinio
dydžio arba mažoms nuotraukoms (Z 7, arba, modelio Z 6 atveju,
daugiausia iki 24, 18 arba 12 kartų; visi skaičiai atitinka FX formatą)
priartinti atitinkamai maždaug 32, 24 arba 16 kartų spauskite X arba
ekrane skėskite du pirštus. Nuotraukai atitolinti spauskite W (Q) arba
glauskite du pirštus. Kai nuotrauka priartinta, naudojant kryptinį valdiklį
arba braukiant pirštu per ekraną galima peržiūrėti į ekraną netelpančias
sritis. Nuspauskite ir laikykite kryptinį valdiklį, jei norite sparčiai paslinkti
nuotrauką kitoms kadro sritims peržiūrėti. Kai pakeičiamas priartinimo
koeficientas, kelioms sekundėms atveriamas navigacijos langas, o
esamu metu ekrane matoma sritis nurodoma geltonu rėmeliu.
Navigacijos lango apačioje esančioje juostoje rodomas priartinimo
koeficientas; esant koeficientui 1:1 juostos spalva būna žalia.
• Parinkti veidus. Priartinimo metu aptikti veidai navigacijos lange
apibrėžiami baltais rėmeliais. Jei norite peržiūrėti kitus veidus, sukite
papildomų komandų ratuką arba palieskite ekrane rodomą pagalbinę
piktogramą.
• Peržiūrėti kitas nuotraukas. Tiek pat priartintai tai pačiai kitų nuotraukų
vietai peržiūrėti sukite pagrindinių komandų ratuką arba palieskite
ekrano apačioje rodomą piktogramą e arba f. Didinimas atkuriant
atšaukiamas, kai rodomas filmas.
• Grįžti į fotografavimo režimą. Grįžimui į fotografavimo režimą paspauskite
iki pusės užrakto atleidimo mygtuką arba nuspauskite mygtuką K.
• Atverti meniu. Meniu atvėrimui paspauskite G.
Daugiau apie atkūrimą 139
Nuotraukų trynimas
Rodomai nuotraukai ištrinti paspauskite mygtuką O arba, jei reikia ištrinti
daugiau parinktų nuotraukų, visas parinktą dieną padarytas nuotraukas
arba visas nuotraukas iš esamo atkūrimo aplanko, naudokite atkūrimo
meniu parinktį Delete (trinti) (apsaugotų nuotraukų ištrinti
neįmanoma). Trindami nuotraukas būkite atsargūs, nes ištrintų
nuotraukų grąžinti neįmanoma.
Atkūrimo metu
Jei norite ištrinti rodomą nuotrauką, spauskite mygtuką O.
1 Paspauskite mygtuką O.
Atveriamas patvirtinimo dialogo langas.
2 Paspauskite mygtuką O dar kartą.
Nuotraukai ištrinti dar kartą paspauskite mygtuką O. Jei norite išeiti
neištrynę nuotraukos, spauskite K.
140 Daugiau apie atkūrimą
Atkūrimo meniu
Atkūrimo meniu elementą Delete (trinti) sudaro toliau nurodytos
parinktys. Atminkite, kad trynimo trukmė priklauso nuo nuotraukų
skaičiaus.
Parinktis
Aprašymas
Q
Selected (parinktos)
i
Select date (pasirinkti Ištrinamos visos nuotraukos, padarytos parinktomis
datą)
dienomis (0 142).
Ištrinamos visos nuotraukos, esančios parinktame
All (visos)
atkūrimo aplanke (0 155).
R
Ištrinamos parinktos nuotraukos.
❚❚ „Selected“ (parinktos). Parinktų nuotraukų trynimas
Jei reikia ištrinti daugiau parinktų nuotraukų, nustatykite parinktį
Selected (parinktos) ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1 Parinkite nuotraukas.
Nuotraukas žymėkite naudodami kryptinį
valdikį, o nuotraukos parinkimui arba
parinkimo atsisakymui spauskite mygtuką
W (Q). Parinktos nuotraukos žymimos
piktograma O (pažymėtos nuotraukos
atvėrimui per visą ekraną nuspauskite ir
palaikykite mygtuką X). Norėdami parinkti
daugiau nuotraukų, kartokite veiksmus
pagal poreikį.
2 Ištrinkite parinktas nuotraukas.
Paspauskite J. Ekrane atveriamas
patvirtinimo dialogo langas. Pažymėkite
Yes (taip) ir paspauskite J.
Daugiau apie atkūrimą 141
❚❚ „Select date“ (pasirinkti datą). Parinktomis dienomis padarytų nuotraukų
trynimas
Visoms neapsaugotoms nuotraukoms, padarytoms parinktomis
dienomis, ištrinti pasirinkite atkūrimo meniu parinktį Delete (trinti) >
Select date (pasirinkti datą) ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1 Parinkite datas.
Pažymėkite datą ir visoms nuotraukoms,
kurios buvo padarytos nurodytą dieną,
parinkti paspauskite 2. Parinktos datos
žymimos piktograma M. Norėdami
parinkti daugiau datų, kartokite veiksmus
pagal poreikį. Datos parinkimo
atsisakymui pažymėkite datą ir spauskite 2.
2 Ištrinkite parinktomis dienomis
padarytas nuotraukas.
Paspauskite J. Ekrane atveriamas
patvirtinimo dialogo langas. Pažymėkite
Yes (taip) ir paspauskite J.
142 Daugiau apie atkūrimą
Meniu vadovas
Sužinokite daugiau apie fotoaparato meniu.
Numatytieji nustatymai
Toliau pateiktas fotoaparato meniu parinkčių numatytųjų nustatymų
sąrašas.
Numatytieji atkūrimo meniu nustatymai
Parinktis
Playback folder (atkūrimo aplankas)
Image review (nuotraukos peržiūra)
After delete (po ištrynimo)
Numatytasis nustatymas
All (visi)
Off (išjungta)
Show next (rodyti kitą)
Last image in burst (paskutinė serijos
nuotrauka)
On (įjungta)
After burst, show (rodymas pabaigus seriją)
Rotate tall (sukti vertikalias)
Slide show (skaidrių peržiūra)
Still images and movies (nuotraukos ir
filmai)
2 s (2 sek.)
Image type (vaizdo tipas)
Frame interval (kadro intervalas)
Numatytieji fotografavimo meniu nustatymai
Parinktis
Storage folder (laikymo aplankas)
Numatytasis nustatymas
Z 7: NCZ_7
Z 6: NCZ_6
Rename (pervadinti)
Select folder by number (parinkti aplanką pagal
numerį)
File naming (failų pavadinimo suteikimas)
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
Image quality (nuotraukos kokybė)
Image size (nuotraukos dydis)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
100
DSC
FX (36×24)
JPEG normal (standartinės kokybės JPEG)
Large (didelė)
Meniu vadovas > Numatytieji nustatymai 143
Parinktis
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas)
NEF (RAW) compression (NEF (RAW) glaudinimas)
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) gylis bitais)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
ISO sensitivity (ISO jautrumas)
b
P, S, A, M
Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO
jautrumo valdymas)
Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas)
Maximum sensitivity with c (didžiausias
jautrumas su c)
Minimum shutter speed (mažiausias užrakto greitis)
White balance (baltos spalvos balansas)
Tikslinimas
Choose color temperature (pasirinkti spalvos
temperatūrą)
Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis)
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
Color space (spalvų erdvė)
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo
mažinimas)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui)
Vignette control (vinjetės kontrolė)
Diffraction compensation (difrakcijos kompensavimas)
Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė)
Flicker reduction shooting (fotografavimas mažinant
mirgėjimą)
Metering (matavimas)
Flash control (blykstės valdymas)
Flash control mode (blykstės valdymo režimas)
Wireless flash options (belaidžių blyksčių parinktys)
Remote flash control (nuotolinis blykstės valdymas)
Flash mode (blykstės režimas)
Flash compensation (blykstės kompensavimas)
144 Meniu vadovas > Numatytieji nustatymai
Numatytasis nustatymas
Lossless compressed (suglaudinta be nuostolių)
14-bit (14 bitų)
Auto (automatinis)
100
On (įjungta)
Z 7: 25600
Z 6: 51200
Same as without flash (toks pats kaip be
blykstės)
Auto (automatinis)
Auto (automatinis) > Keep overall
atmosphere (išlaikyti bendrą atmosferą)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Auto (automatinis)
sRGB
Off (išjungta)
Off (išjungta)
Normal (standartinis)
Normal (standartinė)
On (įjungta)
On (įjungta)
Off (išjungta)
Matrix metering (matricos matavimas)
TTL
Off (išjungta)
Group flash (blyksčių grupė)
Fill flash (detalių paryškinimo blykstė)
0,0
Parinktis
Focus mode (fokusavimo režimas)
AF-area mode (AF sričių režimas)
Vibration reduction (virpesių mažinimas)
Auto bracketing (automatinė serija)
Numatytasis nustatymas
Single AF (vienkartinis AF)
Single-point AF (vieno taško AF)
(priklauso nuo objektyvo)
Auto bracketing set (automatinė kadrų serija)
AE & flash bracketing (fotografavimas
serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir
blykstės reikšmėmis)
0
1,0
Number of shots (kadrų skaičius)
Increment (žingsnelis)
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija) *
Multiple exposure mode (daugkartinės ekspozicijos
režimas)
Number of shots (kadrų skaičius)
Overlay mode (perdengimo režimas)
Keep all exposures (išsaugoti visus kadrus)
Overlay shooting (fotografavimas perdengimo
metodu)
HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis diapazonas))
HDR mode (HDR režimas)
Exposure differential (ekspozicijos skirtumas)
Smoothing (glodinimas)
Save individual images (NEF) (įrašyti atskiras
nuotraukas (NEF))
Interval timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu)
Choose start day/time (parinkti pradžios dieną/laiką)
Interval (intervalas)
Intervals×shots/interval (intervalai×kadrų skaičius
intervale)
Exposure smoothing (ekspozicijos vienodinimas)
Silent photography (begarsis fotografavimas)
Interval priority (intervalo pirmumas)
Starting storage folder (pirminis laikymo aplankas)
New folder (naujas aplankas)
Reset file numbering (nustatyti
failų numeravimą iš naujo)
Off (išjungta)
2
Average (vidurkis)
On (įjungta)
On (įjungta)
Off (išjungta)
Auto (automatinis)
Normal (standartinis)
Off (išjungta)
Now (dabar)
1 minutė
0001×1
Off (išjungta)
Off (išjungta)
Off (išjungta)
U
U
Meniu vadovas > Numatytieji nustatymai 145
Parinktis
Numatytasis nustatymas
Time-lapse movie (didelių intervalų filmas)
Interval (intervalas)
5 sek.
Shooting time (fotografavimo trukmė)
25 minutės
Exposure smoothing (ekspozicijos vienodinimas)
On (įjungta)
Silent photography (begarsis fotografavimas)
Off (išjungta)
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
FX (FX formatas)
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis)
1920×1080; 60p
Interval priority (intervalo pirmumas)
Off (išjungta)
Focus shift shooting (fotografavimas židinio poslinkio metodu)
No. of shots (kadrų skaičius)
100
Focus step width (židinio žingsnelio plotis)
5
Interval until next shot (intervalas iki kito kadro)
0
First-frame exposure lock (pirmojo kadro ekspozicijos
On (įjungta)
fiksavimas)
Peaking stack image (iš sufokusuotų sričių sujungta
Don’t create (nekurti)
nuotrauka)
Silent photography (begarsis fotografavimas)
Off (išjungta)
Starting storage folder (pirminis laikymo aplankas)
New folder (naujas aplankas)
U
Reset file numbering (nustatyti
U
failų numeravimą iš naujo)
Silent photography (begarsis fotografavimas)
Off (išjungta)
* Fotografavimo meniu atkūrimo funkcija fotografavimo metu neveikia.
Numatytieji filmavimo meniu nustatymai
Parinktis
File naming (failų pavadinimo suteikimas)
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis)
Movie quality (filmo kokybė)
Movie file type (filmo failų tipas)
146 Meniu vadovas > Numatytieji nustatymai
Numatytasis nustatymas
DSC
FX (FX formatas)
1920×1080; 60p
High quality (aukšta kokybė)
MOV
Parinktis
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas)
Auto ISO control (mode M) (automatinis ISO valdymas
(režimas M))
ISO sensitivity (mode M) (ISO jautrumas (režimas M))
White balance (baltos spalvos balansas)
Tikslinimas
Choose color temperature (pasirinkti spalvos
temperatūrą)
Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis)
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui)
Vignette control (vinjetės kontrolė)
Diffraction compensation (difrakcijos kompensavimas)
Auto distortion control (automatinė iškraipymų
kontrolė)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
Metering (matavimas)
Focus mode (fokusavimo režimas)
AF-area mode (AF sričių režimas)
Vibration reduction (virpesių mažinimas)
Electronic VR (elektroninis VR)
Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas)
Attenuator (silpnintuvas)
Frequency response (dažninis atsakas)
Wind noise reduction (vėjo triukšmo mažinimas)
Headphone volume (ausinių garsumas)
Timecode (laiko kodas)
Record timecodes (įrašyti laiko kodus)
Count-up method (tiesioginio skaičiavimo metodas)
Drop frame (praleistas kadras)
Numatytasis nustatymas
Z 7: 25600
Z 6: 51200
On (įjungta)
100
Same as photo settings (atitinka nuotraukų
nustatymus)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Same as photo settings (atitinka nuotraukų
nustatymus)
Off (išjungta)
Normal (standartinis)
Normal (standartinė)
On (įjungta)
On (įjungta)
Auto (automatinis)
Matrix metering (matricos matavimas)
Full-time AF (nuolatinis AF)
Auto-area AF (automatinės srities AF)
Same as photo settings (atitinka nuotraukų
nustatymus)
Off (išjungta)
Auto (automatinis)
Disable (išjungti)
Wide range (platus diapazonas)
Off (išjungta)
15
Off (išjungta)
Record run (įrašo eiga)
On (įjungta)
Meniu vadovas > Numatytieji nustatymai 147
Numatytieji pasirinktinių nustatymų meniu nustatymai
Parinktis
Numatytasis nustatymas
a1 AF-C priority selection (AF-C pirmumo parinkimas)
Release (atleidimas)
a2 AF-S priority selection (AF-S pirmumo parinkimas)
Focus (fokusavimas)
a3 Focus tracking with lock-on (fokusavimo sekimas su
3
įjungtu fiksavimu)
Face and eye detection on (veidų ir akių
a4 Auto-area AF face/eye detection (veidų/akių atpažinimas
esant įjungtam automatinės srities AF režimui)
atpažinimo funkcija įjungta)
a5 Focus points used (naudojami fokusavimo taškai)
All points (visi taškai)
a6 Store points by orientation (įrašyti taškus pagal
No (ne)
orientaciją)
a7 AF activation (AF įjungimas)
Shutter/AF-ON (užraktas/AF-ON)
a8 Limit AF-area mode selection (riboti AF sričių režimų parinktis)
Pinpoint AF (mažataškis AF)
M
Single-point AF (vieno taško AF)
M (panaikinti parinkimo neįmanoma)
Dynamic-area AF (dinaminės srities AF)
M
Wide-area AF (S) (plačios srities AF (S))
M
Wide-area AF (L) (plačios srities AF (L))
M
Auto-area AF (automatinės srities AF)
M
a9 Focus point wrap-around (fokusavimo taškų perėjimas
No wrap (taškai nepereina)
nuo vieno krašto į kitą)
a10 Focus point options (fokusavimo taškų parinktys)
Manual focus mode (rankinio fokusavimo režimas)
On (įjungta)
Dynamic-area AF assist (dinaminės srities AF
On (įjungta)
pagalbinė funkcija)
a11 Low-light AF (AF silpnai apšviestoje aplinkoje)
Off (išjungta)
a12 Built-in AF-assist illuminator (integruotas AF
On (įjungta)
pagalbinis apšvietimas)
a13 Manual focus ring in AF mode (rankinio fokusavimo
Enable (įjungti)
žiedas AF režimu)
b1 EV steps for exposure cntrl (ekspozicijos valdymo EV
1/3 step (1/3 žingsnelio)
žingsneliai)
b2 Easy exposure compensation (paprastas ekspozicijos
Off (išjungta)
kompensavimas)
b3 Center-weighted area (centruota sritis)
ø 12 mm
b4 Fine-tune optimal exposure (optimalios ekspozicijos
tikslinimas)
Matrix metering (matricos matavimas)
0
Center-weighted metering (centruotas matavimas)
0
Spot metering (taškinis matavimas)
0
Highlight-weighted metering (pagal šviesias sritis
0
pakoreguotas matavimas)
148 Meniu vadovas > Numatytieji nustatymai
Parinktis
Numatytasis nustatymas
c1 Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo
Off (išjungta)
mygtuko AE-L)
c2 Self-timer (automatinis laikmatis)
Self-timer delay (automatinio laikmačio delsa)
10 s (10 sek.)
Number of shots (kadrų skaičius)
1
Interval between shots (intervalas tarp kadrų)
0.5 s (0,5 sek.)
c3 Power off delay (išjungimo delsa)
Playback (atkūrimas)
10 s (10 sek.)
Menus (įvairūs meniu)
1 min (1 min.)
Image review (nuotraukos peržiūra)
4 s (4 sek.)
Standby timer (budėjimo laikmatis)
30 s (30 sek.)
d1 CL mode shooting speed (fotografavimo sparta įjungus
3 fps
režimą CL)
d2 Max. continuous release (maksimalus
200
nepertraukiamas atleidimas)
d3 Sync. release mode options (sinchronizuoto atleidimo
Sync (sinchronizuoti)
režimo parinktys)
d4 Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas)
Off (išjungta)
d5 Shutter type (užrakto tipas)
Auto (automatinis)
d6 Limit selectable image area (riboti parenkamą vaizdo sritį)
FX (36×24)
M (panaikinti parinkimo neįmanoma)
DX (24×16)
M
M
5:4 (30×24) (tik Z 7)
1:1 (24×24)
M
16:9 (36×20)
M
d7 File number sequence (failų numerių seka)
On (įjungta)
d8 Apply settings to live view (taikyti nustatymus
On (įjungta)
tiesioginės peržiūros vaizdui)
d9 Framing grid display (komponavimo tinklelio rodinys)
Off (išjungta)
d10 Peaking highlights (sufokusuotų sričių paryškinimas)
Peaking level (paryškinimo lygis)
Off (išjungta)
Peaking highlight color (paryškinimo spalva)
Red (raudona)
d11 View all in continuous mode (rodyti viską, kai įjungtas
On (įjungta)
nepertraukiamas režimas)
Meniu vadovas > Numatytieji nustatymai 149
Parinktis
e1 Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis)
e2 Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis)
e3 Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos
kompensavimas)
e4 Auto c ISO sensitivity control (automatinis ISO
jautrumo valdymas fotografuojant su c)
e5 Modeling flash (modeliavimo blyksnis)
e6 Auto bracketing (mode M) (automatinė serija (režimas
M))
e7
Bracketing order (serijos eilės tvarka)
f1
f2
f3
f4
Numatytasis nustatymas
1/200 s (1/200 sek.)
1/60 s (1/60 sek.)
Entire frame (visas kadras)
Subject and background (objektas ir fonas)
On (įjungta)
Flash/speed (blykstė/greitis)
MTR > under > over
(išmatuota > mažiau > daugiau)
Customize i menu (individualizuoti i meniu)
Set Picture Control (nustatyti Picture Control);
White balance (baltos spalvos balansas); Image
quality (nuotraukos kokybė); Image size
(nuotraukos dydis); Flash mode (blykstės
režimas); Metering (matavimas); Wi-Fi
connection (Wi-Fi ryšys); Active D-Lighting
(aktyvusis D-Lighting); Release mode (atleidimo
režimas); Vibration reduction (virpesių
mažinimas); AF-area mode (AF sričių režimas);
Focus mode (fokusavimo režimas)
Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)
Fn1 button (Fn1 mygtukas)
White balance (baltos spalvos balansas)
Focus mode/AF-area mode (fokusavimo
Fn2 button (Fn2 mygtukas)
režimas/AF sričių režimas)
AF-ON button (AF-ON mygtukas)
AF-ON (AF įjungimas)
Focus point selection (fokusavimo taško
Sub-selector (papildomas valdiklis)
parinkimas)
Sub-selector center (papildomo valdiklio vidurinė
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
dalis)
Movie record button (filmavimo mygtukas)
None (jokios)
Lens Fn button (objektyvo Fn mygtukas)
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
(priklauso nuo objektyvo)
Lens control ring (objektyvo valdymo žiedas)
OK button (mygtukas OK)
Select center focus point (pasirinkti centrinį
Shooting mode (fotografavimo režimas)
fokusavimo tašką)
Playback mode (atkūrimo režimas)
Zoom on/off (priartinimas įjungtas/išjungtas)
Zoom on/off (priartinimas įjungtas/išjungtas)
1 : 1 (100%)
Shutter spd & aperture lock (užrakto greičio ir diafragmos fiksavimas)
Shutter speed lock (užrakto greičio fiksavimas)
Off (išjungta)
Aperture lock (diafragmos fiksavimas)
150 Meniu vadovas > Numatytieji nustatymai
Parinktis
Numatytasis nustatymas
f5 Customize command dials (komandų ratukų paskirties keitimas)
Exposure compensation
(ekspozicijos kompensavimas): U
Reverse rotation (keisti sukimo kryptį)
Shutter speed/aperture
(užrakto greitis/diafragma): U
Exposure setting (ekspozicijos nustatymas): Off
(išjungta)
Change main/sub (sukeisti pagrindinį su papildomu)
Autofocus setting (automatinio fokusavimo
nustatymas): Off (išjungta)
Menus and playback (įvairūs meniu ir atkūrimas)
Off (išjungta)
Sub-dial frame advance (kadrų keitimas papildomų
10 frames (10 kadrų)
komandų ratuku)
f6 Release button to use dial (atleisti mygtuką ratukui
No (ne)
naudoti)
f7 Reverse indicators (apgręžti rodiklius)
g1 Customize i menu (individualizuoti i meniu)
g2
g3
g4
g5
g6
Set Picture Control (nustatyti Picture Control);
White balance (baltos spalvos balansas); Frame
size and rate/Image quality (kadro dydis ir
greitis/vaizdo kokybė); Microphone sensitivity
(mikrofono jautrumas); Choose image area
(pasirinkti vaizdo sritį); Metering (matavimas);
Wi-Fi connection (Wi-Fi ryšys); Active D-Lighting
(aktyvusis D-Lighting); Electronic VR
(elektroninis VR); Vibration reduction (virpesių
mažinimas); AF-area mode (AF sričių režimas);
Focus mode (fokusavimo režimas)
Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)
Fn1 button (Fn1 mygtukas)
White balance (baltos spalvos balansas)
Focus mode/AF-area mode (fokusavimo
Fn2 button (Fn2 mygtukas)
režimas/AF sričių režimas)
AF-ON button (AF-ON mygtukas)
AF-ON (AF įjungimas)
Sub-selector center (papildomo valdiklio vidurinė dalis)
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
Shutter-release button (užrakto atleidimo mygtukas)
Take photos (fotografuoti)
(priklauso nuo objektyvo)
Lens control ring (objektyvo valdymo žiedas)
Select center focus point (pasirinkti centrinį
OK button (mygtukas OK)
fokusavimo tašką)
AF speed (AF greitis)
0
When to apply (kada taikyti)
Always (visada)
AF tracking sensitivity (AF sekimo jautrumas)
4
Highlight display (šviesių sričių rodymas)
Display pattern (rodyti raštą)
Off (išjungta)
Highlight display threshold (šviesių sričių rodymo
248
slenkstis)
Meniu vadovas > Numatytieji nustatymai 151
Numatytieji sąrankos meniu nustatymai
Parinktis
Numatytasis nustatymas
Time zone and date (laiko juosta ir data)
Daylight saving time (vasaros laikas)
Off (išjungta)
Monitor brightness (ekrano šviesumas)
0
Monitor color balance (ekrano spalvų balansas)
A-B: 0, G-M: 0
Viewfinder brightness (vaizdo ieškiklio šviesumas)
Auto (automatinis)
Viewfinder color balance (vaizdo ieškiklio spalvų
A-B: 0, G-M: 0
balansas)
Control panel brightness (valdymo pulto šviesumas)
Auto (automatinis)
Limit monitor mode selection (riboti pasirenkamų ekrano režimų skaičių)
Automatic display switch (automatinis vaizdo
M
perjungimas)
Viewfinder only (tik vaizdo ieškiklis):
M
Monitor only (tik ekranas):
M
Prioritize viewfinder (pirmumas vaizdo ieškikliui)
M
Information display (informacinis ekranas)
Dark on light (tamsios šviesiame fone)
AF fine-tune (AF tikslinimas)
AF fine-tune (On/Off) (AF tikslinimas (įjungta/
Off (išjungta)
išjungta))
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį)
Automatic cleaning (automatinis valymas)
Clean at shutdown (valyti išjungiant)
Beep options (garsinio signalo parinktys)
Beep on/off (garsinio signalo įjungimas/išjungimas)
Off (išjungta)
Volume (garsumas)
2
Pitch (tono aukštis)
Low (žemas)
Touch controls (jutikliniai valdikliai)
Enable/disable touch controls (įjungti/išjungti
Enable (įjungti)
jutiklinius valdiklius)
Full-frame playback flicks (per visą ekraną
Left V Right (iš kairės į dešinę)
atkuriamų nuotraukų slinkimas brūkštelėjimu)
152 Meniu vadovas > Numatytieji nustatymai
Parinktis
Numatytasis nustatymas
HDMI
Output resolution (išvedamo vaizdo raiška)
Auto (automatinis)
Advanced (išplėstiniai nustatymai)
Output range (išvedamo vaizdo diapazonas)
Auto (automatinis)
External recording control (išorinio rašymo
Off (išjungta)
įrenginio valdymas)
Output data depth (išvedamų duomenų gylis)
8 bit (8 bitai)
N-Log setting (N-Log nustatymas)
Off (išjungta)
View assist (peržiūros vaizdo koregavimas)
Off (išjungta)
Location data (buvimo vietos duomenys)
Standby timer (budėjimo laikmatis)
Enable (įjungti)
Set clock from satellite (nustatyti laikrodį pagal
Yes (taip)
palydovą)
Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys)
LED lamp (LED lemputė)
On (įjungta)
Link mode (ryšio režimas)
Pairing (siejimas)
Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR)
None (jokios)
Fn mygtuką)
Airplane mode (skrydžio režimas)
Disable (išjungti)
Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant
Enable release (atleidimo funkcija įjungta)
tuščiam lizdui)
Meniu vadovas > Numatytieji nustatymai 153
D Atkūrimo meniu. Nuotraukų tvarkymas
Atkūrimo parinktims atverti pasirinkite
fotoaparato meniu kortelę D.
Parinktis
Delete (trinti)
Playback folder (atkūrimo aplankas)
Playback display options (atkūrimo
rodinių parinktys)
Image review (nuotraukos peržiūra)
After delete (po ištrynimo)
0
155
155
155
156
156
Parinktis
After burst, show (rodymas pabaigus
seriją)
Rotate tall (sukti vertikalias)
Slide show (skaidrių peržiūra)
Rating (vertinimas)
0
157
157
158
159
D Taip pat žr.
Numatytieji meniu nustatymai pateikiami skirsnyje „Numatytieji atkūrimo meniu
nustatymai“ (0 143).
154 Meniu vadovas > D Atkūrimo meniu
Delete (trinti)
G mygtukas ➜ D (atkūrimo meniu)
Ištrinama daugiau nei viena nuotrauka.
Parinktis
Selected
(parinktos)
Aprašymas
Ištrinamos parinktos nuotraukos.
i
Select date
(pasirinkti datą)
Ištrinamos visos nuotraukos, padarytos parinktomis
dienomis.
R
All (visos)
Ištrinamos visos nuotraukos, esančios parinktame
atkūrimo aplanke.
Q
Playback folder (atkūrimo aplankas)
G mygtukas ➜ D (atkūrimo meniu)
Parenkamas aplankas, iš kurio bus atkuriamos nuotraukos.
Parinktis
Aprašymas
Atkūrimo metu bus matomos nuotraukos, kurios laikomos
visuose aplankuose, atitinkančiuose parinktąjį pavadinimą.
(aplanko
Aplankų pavadinimus galima keisti naudojant fotografavimo
pavadinimas)
meniu parinktį Storage folder (laikymo aplankas) > Rename
(pervadinti) (0 161).
Atkūrimo metu rodomos nuotraukos, esančios visuose
All (visi)
aplankuose.
Atkūrimo metu rodomos tik esamame aplanke esančios
Current (esamas)
nuotraukos.
Playback display options (atkūrimo rodinių
parinktys)
G mygtukas ➜ D (atkūrimo meniu)
Parenkama, ką rodyti informacijos apie atkuriamą nuotrauką rodinyje.
Pažymėtos parinktys parenkamos arba jų parinkimo atsisakoma
paspaudžiant 2. Elementai, kurie parinkti rodyti viso kadro atkūrimo
rodinyje, žymimi piktogramomis L. Grįžimui į atkūrimo meniu
spauskite J.
Meniu vadovas > D Atkūrimo meniu 155
Image review (nuotraukos peržiūra)
G mygtukas ➜ D (atkūrimo meniu)
Parinkite, ar nuotraukos bus automatiškai rodomos iškart po
nufotografavimo.
Parinktis
Aprašymas
Fotografuojant nuotraukos atveriamos nurodytame
vaizduoklyje (ekrane arba vaizdo ieškiklyje).
Nuotraukos po fotografavimo atveriamos tik tuo atveju, jei
On (monitor only)
kadrai komponuojami ekrane. Nuotraukos fotografavimo
(įjungta (tik ekrane))
metu vaizdo ieškiklyje nerodomos.
Off (išjungta)
Nuotraukas peržiūrėti įmanoma tik paspaudus mygtuką K.
On (įjungta)
After delete (po ištrynimo)
G mygtukas ➜ D (atkūrimo meniu)
Parenkama, kuri nuotrauka bus rodoma po nuotraukos ištrynimo.
Parinktis
S
T
U
Aprašymas
Atveriama toliau esanti nuotrauka (jei toliau esančios
nuotraukos nėra, t. y. jei ištrintoji nuotrauka buvo
paskutinė, atveriama ankstesnė nuotrauka).
Atveriama ankstesnė nuotrauka (jei ankstesnės
Show previous (rodyti
nuotraukos nėra, t. y. jei ištrintoji nuotrauka buvo
ankstesnę)
pirmoji, atveriama toliau esanti nuotrauka).
Jei slinkote nuotraukas įrašymo tvarka, bus atverta
kita nuotrauka, kaip nurodyta elemento Show next
Continue as before
(rodyti kitą) aprašyme. Jei slinkote nuotraukas
(tęsti kaip anksčiau) atvirkštine tvarka, bus atverta ankstesnė nuotrauka,
kaip nurodyta elemento Show previous (rodyti
ankstesnę) aprašyme.
Show next (rodyti
kitą)
156 Meniu vadovas > D Atkūrimo meniu
After burst, show (rodymas pabaigus seriją)
G mygtukas ➜ D (atkūrimo meniu)
Parinkite, kuri nuotrauka – pirma ar paskutinė – bus rodoma iš karto
baigus fotografuoti nepertraukiamo atleidimo režimo kadrų seriją. Ši
parinktis veikia tik išjungus funkciją Image review (nuotraukos
peržiūra) (0 156).
Naujausios nuotraukos (serija)
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg
Rodoma, jei nustatyta
parinktis First image in burst
(pirma serijos nuotrauka)
DSC_0015.jpg
Rodoma, jei nustatyta parinktis
Last image in burst
(paskutinė serijos nuotrauka)
Rotate tall (sukti vertikalias)
G mygtukas ➜ D (atkūrimo meniu)
Jei nustatoma parinktis On (įjungta), vertikalios (portretinės
orientacijos) nuotraukos automatiškai pasukamos, kad jas būtų galima
tinkamai peržiūrėti atkūrimo metu. Atminkite, kad fotografavimo metu
fotoaparatas jau būna tinkamai orientuotas, todėl nuotraukos peržiūros
metu automatiškai nesukamos.
Meniu vadovas > D Atkūrimo meniu 157
Slide show (skaidrių peržiūra)
G mygtukas ➜ D (atkūrimo meniu)
Paleiskite esamame atkūrimo aplanke laikomų nuotraukų skaidrių
peržiūrą (0 155).
Parinktis
Start (paleisti)
Aprašymas
Paleidžiama skaidrių peržiūra.
Pasirinkite rodomų vaizdo failų tipą (Still images and movies
(nuotraukos ir filmai), Still images only (tik nuotraukos)
Image type (vaizdo arba Movies only (tik filmai)) arba, jei norite peržiūrėti tik tas
tipas)
nuotraukas, kurioms priskirtas parinktas įvertis, pasirinkite By
rating (pagal įvertį) (pažymėjus įvertį jis parenkamas arba jo
parinkimo atsisakoma paspaudžiant 2).
Frame interval
Parenkama, kiek laiko bus rodoma kiekviena nuotrauka.
(kadro intervalas)
Skaidrių peržiūrai paleisti pažymėkite Start
(paleisti) ir spauskite J. Kol skaidrės
rodomos, galima atlikti toliau nurodytus
veiksmus:
• Peršokti atgal/pirmyn: grįžimui į ankstesnį
kadrą spauskite 4, o peršokimui į kitą kadrą
spauskite 2.
• Peržiūrėti papildomą informaciją apie nuotrauką: rodomos informacijos apie
nuotrauką pakeitimui arba paslėpimui spauskite 1 arba 3 (galioja tik
nuotraukoms).
• Pristabdyti: skaidrių peržiūros pristabdymui spauskite J. Peržiūros
atnaujinimui pažymėkite Restart (kartotinis paleidimas) ir spauskite
J.
• Sureguliuoti garsumą: garsumo padidinimui filmo atkūrimo metu
spauskite X, o sumažinimui spauskite W (Q).
• Grįžti į atkūrimo meniu: skaidrių peržiūros užbaigimui ir grįžimui į
atkūrimo meniu spauskite G.
• Grįžti į atkūrimo režimą: skaidrių peržiūros užbaigimui ir grįžimui į
atkūrimo režimą spauskite K.
• Grįžti į fotografavimo režimą: grįžimui į fotografavimo režimą paspauskite
iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.
158 Meniu vadovas > D Atkūrimo meniu
Pasibaigus peržiūrai, atveriamas dialogo
langas. Pakartojimui parinkite Restart
(kartotinis paleidimas) arba grįžimui į
atkūrimo meniu parinkite Exit (išeiti).
Rating (vertinimas)
G mygtukas ➜ D (atkūrimo meniu)
Įvertinkite nuotraukas arba paženklinkite jas
kaip numatytas vėliau ištrinti. Nuotraukas
žymėkite spausdami 4 arba 2, įvertį iki
penkių žvaigždučių parinkite spausdami 1
arba 3, o nuotrauką kaip numatytą vėliau
ištrinti paženklinkite parinkdami d (pažymėta
nuotrauka viso kadro rodinyje atveriama
paspaudžiant ir palaikant mygtuką X). Baigę operaciją išeikite
paspausdami J.
Meniu vadovas > D Atkūrimo meniu 159
C Fotografavimo meniu. Fotografavimo parinktys
Fotografavimo meniu atvėrimui pasirinkite
fotoaparato meniu kortelę C.
Parinktis
Reset photo shooting menu
(fotografavimo meniu nustatymas iš
naujo)
Storage folder (laikymo aplankas)
File naming (failų pavadinimo
suteikimas)
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
Image quality (nuotraukos kokybė)
Image size (nuotraukos dydis)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
nustatymai)
White balance (baltos spalvos balansas)
Set Picture Control (nustatyti Picture
Control)
Manage Picture Control (valdyti Picture
Control)
Color space (spalvų erdvė)
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
Long exposure NR (ilgalaikės
ekspozicijos triukšmo mažinimas)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant
dideliam ISO jautrumui)
Vignette control (vinjetės kontrolė)
Diffraction compensation (difrakcijos
kompensavimas)
0
161
161
165
165
166
166
168
169
170
177
179
182
182
183
183
184
184
Parinktis
Auto distortion control (automatinė
iškraipymų kontrolė)
Flicker reduction shooting
(fotografavimas mažinant mirgėjimą)
Metering (matavimas)
Flash control (blykstės valdymas)
Flash mode (blykstės režimas)
Flash compensation (blykstės
kompensavimas)
Focus mode (fokusavimo režimas)
AF-area mode (AF sričių režimas)
Vibration reduction (virpesių mažinimas)
Auto bracketing (automatinė serija)
Multiple exposure (daugkartinė
ekspozicija)
HDR (high dynamic range) (HDR (platus
dinaminis diapazonas))
Interval timer shooting (fotografavimas
intervalų laikmačiu)
Time-lapse movie (didelių intervalų
filmas)
Focus shift shooting (fotografavimas
židinio poslinkio metodu)
Silent photography (begarsis
fotografavimas)
0
184
185
185
186
188
189
189
189
189
190
200
207
212
223
231
237
D Taip pat žr.
Numatytieji meniu nustatymai pateikiami skirsnyje „Numatytieji fotografavimo
meniu nustatymai“ (0 143).
160 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Reset photo shooting menu (fotografavimo meniu
nustatymas iš naujo)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Parinkus Yes (taip), grąžinamos numatytosios fotografavimo meniu
parinktys (0 143).
Storage folder (laikymo aplankas)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Keiskite aplankų pavadinimus ir parinkite aplanką, į kurį bus įrašomos
vėliau sukurtos nuotraukos.
Aplankas
Aplanko numeris
Aplanko pavadinimas
Rename (pervadinti)
Aplankus galima atpažinti pagal penkiaženklį aplanko pavadinimą ir
prieš jį esantį trijų skaitmenų aplanko numerį, kurį automatiškai suteikia
fotoaparatas. Numatytasis aplanko pavadinimas yra „NCZ_7“ (Z 7) arba
„NCZ_6“ (Z 6). Jei naujiems aplankams priskiriamą pavadinimą
pageidaujate pakeisti, nustatykite parinktį Rename (pervadinti). Jei
prireiktų, numatytąjį pavadinimą galima atkurti palaikant nuspaustą
mygtuką O, kol atvertas klaviatūros rodinys. Esamų aplankų pervadinti
neįmanoma.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 161
D Teksto įvedimas
Jei prireikia įvesti tekstą, atveriama klaviatūra. Lieskite raides ekrane arba
kryptiniu valdikliu žymėkite ženklus ir juos žymiklio vietoje įrašykite
paspausdami J (atminkite: jei ženklas įvedamas, kai laukelis užpildytas,
ištrinamas paskutinis laukelyje esantis ženklas). Žymikliu pažymėto ženklo
ištrynimui spauskite mygtuką O. Žymikliui perkelti į kitą vietą palieskite ekraną
arba sukite pagrindinį komandų ratuką. Įvedimo užbaigimui ir grįžimui į
ankstesnį meniu spauskite X. Jei norite išeiti nebaigę teksto įvedimo, spauskite
G.
Teksto rodymo sritis
Klaviatūros sritis
162 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Select folder by number (parinkti aplanką pagal
numerį)
Aplankų parinkimui pagal numerį arba naujo aplanko sukūrimui,
naudojant esamo aplanko pavadinimą ir naują aplanko numerį, atlikite
toliau nurodytus veiksmus:
1 Nustatykite parinktį Select folder by number (parinkti aplanką
pagal numerį).
Pažymėkite Select folder by number (parinkti aplanką pagal
numerį) ir spauskite 2.
2 Parinkite aplanko numerį.
Skaitmenų pažymėjimui spauskite 4 arba
2, o jų pakeitimui spauskite 1 arba 3. Jei
aplankas tokiu numeriu jau yra, rodoma
viena iš toliau pateikiamų piktogramų:
• W: aplankas tuščias.
• X: dalis aplanko užpildyta.
• Y: aplanke yra 5 000 nuotraukų arba nuotrauka su numeriu 9999. Į
šį aplanką daugiau nuotraukų įrašyti negalima.
3 Įrašykite pakeitimus ir išeikite.
Operacijos užbaigimui ir grįžimui į pagrindinį meniu spauskite J
(išėjimui nepakeitus laikymo aplanko spauskite mygtuką G). Jei
aplanko nurodytu numeriu dar nėra, bus sukurtas naujas aplankas.
Vėliau padarytos nuotraukos bus įrašomos į parinktą aplanką, nebent
jis būtų pilnas.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 163
Select folder from list (parinkti aplanką iš sąrašo)
Parinkimui iš esamų aplankų sąrašo atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1 Nustatykite parinktį Select folder from list (parinkti aplanką iš
sąrašo).
Pažymėkite Select folder from list (parinkti aplanką iš sąrašo) ir
spauskite 2.
2 Pažymėkite aplanką.
Aplanko pažymėjimui spauskite 1 arba 3.
3 Parinkite pažymėtą aplanką.
Pažymėto aplanko parinkimui ir grįžimui į pagrindinį meniu
spauskite J. Vėliau sukurtos nuotraukos įrašomos į parinktą aplanką.
D Aplankų ir failų numeriai
Jei aplankų skaičius yra 999, naujų aplankų nebekuriama (ir todėl užrakto
atleidimo funkcija išjungiama), kai failo numeris pasiekia skaičių 9999 arba failų
skaičius aplanke pasiekia 5 000, taip pat – jei bandant filmuoti fotoaparatas
apskaičiuoja, kad ilgiausios trukmės filmui sukurti reikalingų failų skaičius bus
toks, kad tektų sukurti failą, kurio numeris viršytų 9999 arba failų skaičius aplanke
viršytų 5 000. Norėdami fotografuoti/filmuoti toliau, sukurkite aplanką numeriu,
kuris yra mažesnis nei 999, arba pabandykite pakeisti parametrų Frame size/
frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) ir Movie quality (filmo kokybė)
parinktis.
D Įsijungimo trukmė
Jei failų arba aplankų atminties kortelėje yra labai daug, fotoaparato įsijungimas
užtruks ilgiau.
164 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
File naming (failų pavadinimo suteikimas)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Nuotraukos įrašomos failų pavadinimais, kuriuose yra ženklai „DSC_“,
arba, tuo atveju, kai nuotraukai sukurti panaudota Adobe RGB spalvų
erdvė (0 182), ženklai „_DSC“, po kurių rašomas keturženklis skaičius ir
trijų raidžių plėtinys (pvz., „DSC_0001.JPG“ arba „_DSC0002.JPG“).
Parinktis File naming (failų pavadinimo suteikimas) naudojama
parinkti trims raidėms, kuriomis failo pavadinimo dalį „DSC“ galima
pakeisti, kaip aprašyta skirsnyje „Teksto įvedimas“ (0 162).
D Plėtiniai
Naudojami šie failų plėtiniai: „.NEF“, skirtas NEF (RAW) formato nuotraukoms,
„.TIF“, skirtas TIFF (RGB) nuotraukoms, „.JPG“, skirtas JPEG nuotraukoms, „.MOV“,
skirtas MOV formato filmams, „.MP4“, skirtas MP4 formato filmams, ir „.NDF“,
skirtas dulkių šalinimo duomenims. Kiekvienoje nuotraukų poroje, įrašytoje
esant nuotraukų kokybės parinkčiai NEF (RAW) + JPEG, NEF ir JPEG nuotraukos
turi tokius pačius pavadinimus, skiriasi tik plėtiniai.
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Fotoaparate galima rinktis iš toliau nurodytų vaizdo srities reikšmių:
Parinktis
Aprašymas
Nuotraukos įrašomos FX formatu, kurio apžvalgos kampas
atitinka ant 35 mm formato fotoaparato sumontuoto
NIKKOR objektyvo apžvalgos kampą.
Nuotraukos įrašomos DX formatu. Apytikslis objektyvo
židinio nuotolis apskaičiuojamas 35 mm formatu išreikštą
židinio nuotolį padauginant iš 1,5.
c
FX (36×24)
a
DX (24×16)
b
m
Z
5:4 (30×24)
Įrašomų nuotraukų kraštinių santykis yra 5:4 (tik Z 7).
1:1 (24×24)
Įrašomų nuotraukų kraštinių santykis yra 1:1.
16:9 (36×20)
Įrašomų nuotraukų kraštinių santykis yra 16:9.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 165
Image quality (nuotraukos kokybė)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Parenkamas nuotraukų failų formatas. Daugiau informacijos pateikiama
skirsnyje „Image quality (nuotraukos kokybė)“ (0 104).
Image size (nuotraukos dydis)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Parinkite fotoaparatu įrašomų nuotraukų dydį pikseliais. Nustačius
parinktį JPEG/TIFF galima parinkti JPEG ir TIFF formato nuotraukų dydį,
o nustačius NEF (RAW) galima parinkti NEF (RAW) formato nuotraukų
dydį.
Z 7:
Vaizdo sritis
FX (36×24)
FX formatas
DX (24×16)
DX formatas
5:4 (30×24)
1:1 (24×24)
16:9 (36×20)
Parinktis
Large (didelė)
Medium
(vidutinė)
Small (maža)
Large (didelė)
Medium
(vidutinė)
Small (maža)
Large (didelė)
Medium
(vidutinė)
Small (maža)
Large (didelė)
Medium
(vidutinė)
Small (maža)
Large (didelė)
Medium
(vidutinė)
Small (maža)
Dydis (pikseliais)
8 256 × 5 504
Spaudinio dydis (cm) *
69,9 × 46,6
6 192 × 4 128
52,4 × 35,0
4 128 × 2 752
5 408 × 3 600
35,0 × 23,3
45,8 × 30,5
4 048 × 2 696
34,3 × 22,8
2 704 × 1 800
6 880 × 5 504
22,9 × 15,2
58,3 × 46,6
5 152 × 4 120
43,6 × 34,9
3 440 × 2 752
5 504 × 5 504
29,1 × 23,3
46,6 × 46,6
4 128 × 4 128
35,0 × 35,0
2 752 × 2 752
8 256 × 4 640
23,3 × 23,3
69,9 × 39,3
6 192 × 3 480
52,4 × 29,5
4 128 × 2 320
35,0 × 19,6
* Apytikslis dydis spausdinant 300 t. c. skyra. Spaudinio dydis coliais yra lygus nuotraukos dydžiui pikseliais,
padalintam iš spausdintuvo raiškos, išreikštos taškais colyje („dots per inch“ – dpi; 1 colis lygus maždaug
2,54 cm).
166 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Z 6:
Vaizdo sritis
FX (36×24)
FX formatas
DX (24×16)
DX formatas
1:1 (24×24)
16:9 (36×20)
Parinktis
Large (didelė)
Medium
(vidutinė)
Small (maža)
Large (didelė)
Medium
(vidutinė)
Small (maža)
Large (didelė)
Medium
(vidutinė)
Small (maža)
Large (didelė)
Medium
(vidutinė)
Small (maža)
Dydis (pikseliais)
6 048 × 4 024
Spaudinio dydis (cm) *
51,2 × 34,1
4 528 × 3 016
38,3 × 25,5
3 024 × 2 016
3 936 × 2 624
25,6 × 17,1
33,3 × 22,2
2 944 × 1 968
24,9 × 16,7
1 968 × 1 312
4 016 × 4 016
16,7 × 11,1
34,0 × 34,0
3 008 × 3 008
25,5 × 25,5
2 000 × 2 000
6 048 × 3 400
16,9 × 16,9
51,2 × 28,8
4 528 × 2 544
38,3 × 21,5
3 024 × 1 696
25,6 × 14,4
* Apytikslis dydis spausdinant 300 t. c. skyra. Spaudinio dydis coliais yra lygus nuotraukos dydžiui pikseliais,
padalintam iš spausdintuvo raiškos, išreikštos taškais colyje („dots per inch“ – dpi; 1 colis lygus maždaug
2,54 cm).
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 167
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Parinkite NEF (RAW) formato nuotraukų glaudinimo tipą ir gylį bitais.
NEF (RAW) compression (NEF (RAW) glaudinimas)
Glaudinimo funkcija naudojama failams sumažinti.
Parinktis
Aprašymas
N
Lossless compressed
(suglaudinta be
nuostolių)
NEF nuotraukos glaudinamos naudojant grįžtamąjį
algoritmą, sumažinantį failo dydį maždaug 20–40 %
be neigiamo poveikio nuotraukos kokybei.
O
Compressed
(suglaudinta)
NEF nuotraukos glaudinamos naudojant negrįžtamąjį
algoritmą, sumažinantį failo dydį maždaug 35–55 %
beveik be jokio neigiamo poveikio nuotraukų
kokybei.
Uncompressed
(nesuglaudinta)
NEF nuotraukos neglaudinamos.
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) gylis bitais)
Gylis bitais apibrėžia įrašomų spalvos duomenų kiekį.
Parinktis
q
12-bit (12 bitų)
r
14-bit (14 bitų)
Aprašymas
NEF (RAW) formato nuotraukos įrašomos 12 bitų
gyliu.
NEF (RAW) formato nuotraukos įrašomos 14 bitų
gyliu. Gaunami failai yra didesni už 12 bitų, tačiau
padidinama įrašytų spalvų duomenų apimtis.
168 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Suderinami nuotraukų ISO jautrumo nustatymai.
Parinktis
Aprašymas
Derinkite ISO jautrumą. Rinkitės ISO vertes nuo 64 iki 25600
(arba, jei naudojate Z 6 – nuo ISO 100 iki ISO 51200).
ISO sensitivity (ISO
Ypatingais atvejais galima rinktis vertes, maždaug 0,3–1 EV
jautrumas)
mažesnes už mažiausią iš minėtų verčių ir 0,3–2 EV didesnes
už didžiausią vertę. Įjungus režimą b galima naudoti
papildomą parinktį Auto (automatinis).
Jei nustatoma parinktis On (įjungta), fotoaparatas
automatiškai suderina ISO jautrumą, kai neįmanoma
pasiekti optimalios ekspozicijos taikant vertę, nustatytą
parametro ISO sensitivity (ISO jautrumas) parinktimi.
Toliau išvardytos automatinio ISO jautrumo valdymo
funkcijos tikslinimo parinktys.
• Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas). Parinkite viršutinę
ISO jautrumo ribą, kad fotoaparatas negalėtų parinkti per
Auto ISO sensitivity
didelių verčių.
control (automatinis
• Maximum sensitivity with c (didžiausias jautrumas su c). Parinkite
ISO jautrumo valdymas)
viršutinę ISO jautrumo ribą, kuri bus taikoma
fotografuojant su papildoma blykste.
• Minimum shutter speed (mažiausias užrakto greitis). Parinkite
užrakto greičio vertę, nuo kurios ims veikti automatinio
ISO jautrumo valdymo funkcija, padedanti išvengti per
mažos ekspozicijos, kai įjungtas režimas P arba A. Vertes
galima rinktis nuo 1/4 000 iki 30 sek. Taip pat galima
nustatyti parinktį Auto (automatinis) (0 170).
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 169
A „Minimum shutter speed“ (mažiausias užrakto greitis) > „Auto“ (automatinis)
Jei nustatoma parametro Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO
jautrumo valdymas) > Minimum shutter speed (mažiausias užrakto greitis)
parinktis Auto (automatinis), mažiausią užrakto greitį fotoaparatas parenka
pagal objektyvo židinio nuotolį. Pavyzdžiui, fotoaparatas mažiausio užrakto
greičio vertes automatiškai parinks dideles, kad sumažėtų suliejimas, dažnai
atsirandantis fotografuojant su telefotografijos objektyvais.
Pažymėjus Auto (automatinis) ir paspaudus 2, automatinę užrakto greičio
parinkimo funkciją galima suderinti taip, kad būtų parenkamos didesnės arba
mažesnės vertės. Jei fotografuojami sparčiai judantys objektai, parinkus dideles
mažiausio užrakto greičio vertes sumažinamas suliejimas.
Jei parametro Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) parinktimi
nustatytas ISO jautrumas optimalios ekspozicijos neužtikrina, užrakto greičio
vertė gali nukristi žemiau parinktos mažiausios ribos.
White balance (baltos spalvos balansas)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Derinamas baltos spalvos balansas. Daugiau
informacijos pateikiama skirsnių „Pagrindiniai
nustatymai“ (0 63) ir „i meniu“ (0 98)
skiltyje „Baltos spalvos balansas“.
170 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Baltos spalvos balanso meniu. Tikslinimas
Tikslinimas atliekamas naudojant fotoaparato meniu. Daugiau
informacijos apie tikslinimą pateikiama skirsnyje „Baltos spalvos balanso
tikslinimas“ (0 99). Informacijos apie iš anksto nustatyto rankinio baltos
spalvos balanso tikslinimą pateikiama skirsnyje „Iš anksto nustatyto
baltos spalvos balanso tikslinimas“ (0 176).
1 Atverkite baltos spalvos balanso
tikslinimo parinktis.
Parinkite fotografavimo meniu elementą
White balance (baltos spalvos
balansas), pažymėkite baltos spalvos
balanso parinktį ir spauskite 2.
2 Patikslinkite baltos spalvos balansą.
Koordinatės
Baltos spalvos balansui patikslinti
naudokite kryptinį valdiklį. Baltos spalvos
balansą galima patikslinti gintaro-mėlynos
(Amber-Blue) (žingsneliais po 0,5) ir žaliosrožinės (Green-Magenta) (žingsneliais po
0,25) spalvų ašyse. Horizontalioji (gintaromėlynos, Amber-Blue) spalvų ašis atitinka
Korekcija
spalvos temperatūrą, o vertikaliosios
(žalios-rožinės, Green-Magenta) spalvų
ašies poveikis panašus į atitinkamų spalvos kompensavimo (CC)
filtrų. Horizontalioji ašis sugraduota žingsneliais, kurie apytiksliai yra
lygūs 5 spalvos vienetams. Vertikalioji ašis sugraduota išsklaidytos
šviesos tankio vienetais, žingsneliais po maždaug 0,05.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 171
3 Įrašykite pakeitimus ir išeikite.
Spauskite J, kad įrašytumėte nustatymus
ir grįžtumėte į fotografavimo meniu.
Patikslinus baltos spalvos balansą,
fotografavimo ekrane, šalia baltos spalvos
balanso piktogramos, atsiranda
žvaigždutė („U“).
D Baltos spalvos balanso tikslinimas
Spalvų vertės, esančios tikslinimo ašyse, yra santykinės, o ne absoliučiosios.
Pavyzdžiui, perkėlus žymiklį į B (mėlyną), kai nustatyta „šilto“ baltos spalvos
balanso parinktis, pvz., J (Incandescent (kaitinamosios lempos)), nuotraukos
bus šiek tiek „šaltesnės“, tačiau netaps mėlynomis.
D Spalvos vienetas
Bet koks spalvos temperatūros pokytis labiau pastebimas esant žemesnei
spalvos temperatūrai nei aukštesnei. Pavyzdžiui, 1 000 K pokytis yra žymiai labiau
pastebimas, kai temperatūra siekia 3 000 K, nei kai ji siekia 6 000 K. Spalvos
vienetas apskaičiuojamas padauginus atvirkštinę spalvos temperatūros vertę iš
10 6. Tai – spalvos temperatūros matas, kuriuo įvertinamas minėtas skirtumas. Šie
spalvos vienetai naudojami spalvos temperatūros kompensavimo filtrams
žymėti. Pvz.:
• 4 000 – 3 000 K (1 000 K skirtumas) = 83 spalvos vienetai
• 7 000 – 6 000 K (1 000 K skirtumas) = 24 spalvos vienetai
172 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Baltos spalvos balanso meniu. Spalvos temperatūros
parinkimas
Spalvos temperatūrą galima nustatyti naudojant fotografavimo meniu
parinktį White balance (baltos spalvos balansas) > Choose color
temperature (pasirinkti spalvos temperatūrą). Įveskite gintaromėlynos ir žalios-rožinės spalvų ašių vertes, kaip aprašyta toliau.
1 Parinkite Choose color temperature (pasirinkti spalvos
temperatūrą).
Parinkite fotografavimo meniu elementą White balance (baltos
spalvos balansas), pažymėkite Choose color temperature
(pasirinkti spalvos temperatūrą) ir spauskite 2.
2 Parinkite gintaro-mėlynos ir žalios-rožinės spalvų vertes.
Skaitmenims gintaro-mėlynos (Amber-Blue) arba žalios-rožinės
(Green-Magenta) spalvų ašyse pažymėti spauskite 4 arba 2, o jiems
pakeisti spauskite 1 arba 3.
Vertė gintaro-mėlynos
(Amber-Blue) spalvų ašyje
Vertė žalios-rožinės
(Green-Magenta) spalvų
ašyje
3 Įrašykite pakeitimus ir išeikite.
Spauskite J, kad įrašytumėte nustatymus
ir grįžtumėte į fotografavimo meniu. Jei
nustatyta žalios-rožinės (Green-Magenta)
spalvų ašies vertė yra ne nulis,
fotografavimo ekrane, šalia baltos spalvos
balanso piktogramos, atsiranda
žvaigždutė („U“).
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 173
D Spalvos temperatūros parinkimas
Atminkite, kad fluorescencinėmis lempomis apšviestoje aplinkoje pageidaujamų
rezultatų pasiekti nepavyks. Jei aplinka apšviesta fluorescencinėmis lempomis,
rinkitės I (Fluorescent (fluorescencinės lempos)). Esant kitiems šviesos
šaltiniams, padarykite bandomąją nuotrauką ir pažiūrėkite, ar parinkta vertė yra
tinkama.
174 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Iš anksto nustatytas rankinis. Baltos spalvos balanso
kopijavimas iš nuotraukos
Naudojant baltos spalvos balanso meniu parinktį Preset manual (iš
anksto nustatytas rankinis), baltos spalvos balanso vertę galima
nukopijuoti iš esamos nuotraukos. Daugiau informacijos apie iš anksto
nustatytą rankinį baltos spalvos balansą pateikiama skirsnyje „Iš anksto
nustatytas rankinis“ (0 101).
1 Parinkite Preset manual (iš anksto
nustatytas rankinis).
Nustatykite fotografavimo meniu parinktį
White balance (baltos spalvos
balansas), pažymėkite Preset manual (iš
anksto nustatytas rankinis) ir spauskite
2.
2 Nurodykite įrašymo vietą.
Pažymėkite iš anksto nustatytą reikšmę, į
kurią ketinate įrašyti duomenis (nuo d-1 iki
d-6), ir spauskite X.
3 Nustatykite parinktį Select image
(pasirinkti nuotrauką).
Atveriamas iš anksto nustatyto rankinio
baltos spalvos balanso meniu. Pažymėkite
Select image (parinkti nuotrauką) ir
spauskite 2.
4 Pažymėkite nuotrauką, iš kurios bus
skaitomi duomenys.
Pažymėkite nuotrauką, iš kurios bus
skaitomi duomenys. Pažymėtos
nuotraukos peržiūrėjimui viso kadro
rodinyje, nuspauskite ir palaikykite
mygtuką X.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 175
5 Nukopijuokite baltos spalvos balansą.
Pažymėtos nuotraukos baltos spalvos balanso vertės nukopijavimui į
pasirinktą iš anksto nustatytą reikšmę spauskite J. Jei pažymėta
nuotrauka turi komentarą, šis bus nukopijuotas į parinktos iš anksto
nustatytos reikšmės komentaro skiltį.
D Iš anksto nustatyto baltos spalvos balanso tikslinimas
Iš anksto nustatytas vertes galima patikslinti
parenkant iš anksto nustatyto baltos spalvos
balanso meniu elementą Fine-tune (tikslinimas)
ir suderinant baltos spalvos balansą, kaip aprašyta
skirsnyje „Baltos spalvos balanso meniu.
Tikslinimas“ (0 171).
D Komentaro redagavimas
Ne ilgesnio kaip 36 ženklų komentaro,
apibūdinančio esamą iš anksto nustatytą baltos
spalvos balanso reikšmę, įvedimui pasirinkite iš
anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso
meniu parinktį Edit comment (redaguoti
komentarą).
D Apsauga
Esamos iš anksto nustatytos baltos spalvos
balanso reikšmės apsaugojimui parinkite iš anksto
nustatyto rankinio baltos spalvos balanso meniu
parinktį Protect (apsauga), pažymėkite On
(įjungta) ir spauskite J. Apsaugotų iš anksto
nustatytų reikšmių keisti neleidžiama, taip pat
negalima naudoti parinkčių Fine-tune
(tikslinimas) ir Edit comment (redaguoti
komentarą).
176 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Parenkama, kaip bus apdorojamos naujos nuotraukos. Daugiau
informacijos pateikiama skirsnyje „Set Picture Control (nustatyti Picture
Control)“ (0 94).
Nustatyti Picture Control. Picture Control režimų
modifikavimas
Esami iš anksto nustatyti ir pasirinktiniai Picture Control režimai gali būti
modifikuojami pagal sceną arba naudotojo kūrybinį sumanymą.
1 Parinkite Picture Control režimą.
Picture Control režimų sąraše pažymėkite
pageidaujamą režimą ir spauskite 2.
2 Pakoreguokite nustatymus.
Pageidaujamo nustatymo pažymėjimui
spauskite 1 ar 3, o vertės parinkimui
žingsneliais po 1 spauskite 4 ar 2 arba
vertės parinkimui žingsneliais po 0,25
sukite papildomų komandų ratuką
(siūlomos parinktys priklauso nuo
parinkto Picture Control režimo). Subalansuotus nustatymų
Sharpening (aštrinimas), Mid-range sharpening (vidutinių tonų
aštrinimas) ir Clarity (aiškumas) lygius sparčiai suderinti galima
pažymint Quick sharp (spartusis aštrinimas) ir spaudžiant 4 arba
2. Šį veiksmą kartokite, kol suderinsite visus nustatymus.
Numatytuosius nustatymus galima atkurti spaudžiant mygtuką O.
3 Įrašykite pakeistas reikšmes ir išeikite.
Pakeistų reikšmių įrašymui ir grįžimui į Picture Control režimų sąrašą
spauskite J.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 177
D Pasirinktiniai Picture Control režimai
Pakeistus Picture Control režimus galima įrašyti į pasirinktinių Picture Control
sąrašą. Tam naudojama fotografavimo arba filmavimo meniu parinktis Manage
Picture Control (valdyti Picture Control). Pasirinktinius Picture Control režimus
galima nukopijuoti į atminties kortelę ir naudoti tam pritaikytoje programinėje
įrangoje arba bendrai naudoti tokio paties modelio fotoaparatuose.
D i meniu
Jei Picture Control režimai modifikuojami
naudojant i meniu, efektas rodomas ekrane.
Pažymėkite i meniu elementą Set Picture
Control (nustatyti Picture Control) ir
paspauskite J. Tada spausdami 4 ir 2 parinkite
Picture Control režimą ir jo nustatymus atverkite
paspauskite 3.
178 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Manage Picture Control (valdyti Picture Control)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Modifikuoti Picture Control režimai įrašomi į pasirinktinių Picture Control
režimų sąrašą.
Parinktis
Save/edit
(įrašyti/
redaguoti)
Rename
(pervadinti)
Delete (trinti)
Load/save
(įkelti/įrašyti)
Aprašymas
Sukurkite naują pasirinktinį Picture Control režimą, naudodami iš
anksto nustatytas reikšmes ar kitą pasirinktinį Picture Control
režimą, arba pataisykite esamą pasirinktinį Picture Control režimą.
Pervadinami pasirinktiniai Picture Control režimai.
Trinami pasirinktiniai Picture Control režimai.
Pasirinktiniai Picture Control režimai į atminties kortelę ir iš jos
kopijuojami naudojant toliau nurodytas parinktis. Į atminties
kortelę nukopijuotus Picture Control režimus galima naudoti
kituose fotoaparatuose arba tam pritaikytoje programinėje
įrangoje.
• Copy to camera (kopijuoti į fotoaparatą): pasirinktinis Picture Control
režimas iš atminties kortelės kopijuojamas į pasirinktinio Picture
Control vietą nuo C-1 iki C-9 fotoaparate, kur jam galima suteikti
pageidaujamą pavadinimą.
• Delete from card (ištrinti iš kortelės): pasirinktinis Picture Control
režimas ištrinamas iš atminties kortelės.
• Copy to card (kopijuoti į kortelę): pasirinktinis Picture Control režimas
(nuo C-1 iki C-9) iš fotoaparato kopijuojamas į parinktą paskirties
vietą (nuo 1 iki 99) atminties kortelėje.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 179
Pasirinktinių Picture Control režimų kūrimas
Gamykloje į fotoaparatą įrašytus Picture Control režimus galima
modifikuoti ir įrašyti į pasirinktinių Picture Control režimų skiltį.
1 Nustatykite parinktį Save/edit (įrašyti/
redaguoti).
Pažymėkite Save/edit (įrašyti/redaguoti)
ir spauskite 2.
2 Parinkite Picture Control režimą.
Pažymėkite esamą Picture Control režimą
ir spauskite 2 arba, perėjimui prie 4
veiksmo, kuriuo bus įrašyta nemodifikuota
pažymėto Picture Control režimo kopija,
spauskite J.
3 Pakeiskite parinkto Picture Control
režimo reikšmes.
Visų pakeistų reikšmių atsisakymui ir
pradėjimui nuo numatytųjų nustatymų
spauskite mygtuką O. Baigę derinti
nustatymus spauskite J.
4 Nurodykite įrašymo vietą.
Parinkite pasirinktinio Picture Control
įrašymo vietą (nuo C-1 iki C-9) ir spauskite
2.
180 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
5 Suteikite Picture Control režimui pavadinimą.
Atveriamas teksto įvedimo dialogo langas. Nauji Picture Control
režimų pavadinimai pagal numatytuosius nustatymus sudaromi prie
esamo Picture Control režimo pavadinimo pridedant dviskaitmenį
skaičių (priskiriamas automatiškai). Jei reikia kito pavadinimo,
pervadinkite Picture Control režimą, kaip aprašyta skirsnyje „Teksto
įvedimas“ (0 162). Palietus klaviatūros parinkimo klavišą kas kartą
cikliškai perjungiamos didžiųjų raidžių, mažųjų raidžių ir simbolių
klaviatūros. Pasirinktinių Picture Control režimų pavadinimai gali būti
iki devyniolikos ženklų ilgio. Bet kuris ženklas po devynioliktojo
ištrinamas.
Pavadinimo sritis
Klaviatūros sritis
Klaviatūros parinkimo klavišas
D Pasirinktinių Picture Control režimų parinktys
Pasirinktinių Picture Control režimų parinktys atitinka parinktis, kurių pagrindu
buvo sukurtas pasirinktinis Picture Control režimas.
D Picture Control originalo piktograma
Iš anksto nustatyto Picture Control režimo
originalas, kurio pagrindu sukurtas pasirinktinis
Picture Control režimas, nurodomas viršutiniame
dešiniajame redagavimo rodinio kampe esančia
piktograma.
Picture Control režimo
originalo piktograma
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 181
Color space (spalvų erdvė)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Spalvų erdvė nustato spalvų atkūrimui naudojamų spalvų gamą. sRGB
rekomenduojama naudoti bendrosios paskirties spaudiniams ir ekrane
rodomoms nuotraukoms. Adobe RGB turi platesnę spalvų gamą, todėl
šis standartas tinka profesionaliai leidybai ir komercinei spaudai.
D Adobe RGB
Siekiant užtikrinti tikslų Adobe RGB vaizdų spalvų atkūrimą, reikia spalvų
valdymo funkcijai pritaikytų programų, monitorių ir spausdintuvų.
D Spalvų erdvė
Programos ViewNX-i ir Capture NX-D, atverdamos šiuo fotoaparatu sukurtas
nuotraukas, automatiškai parenka tinkamą spalvų erdvę. Naudojant kitų
gamintojų programinę įrangą, rezultatai negarantuojami.
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Išsaugodami detalumą šviesiose srityse ir šešėliuose, kurkite natūralaus
kontrastingumo nuotraukas. Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje
„Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)“ (0 110).
182 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo
mažinimas)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Nustačius parinktį On (įjungta), nuotraukos,
daromos mažesniu nei 1 sek. užrakto greičiu,
apdorojamos siekiant sumažinti triukšmą
(šviesias dėmes ar rūką). Apdorojimo trukmė
apytiksliai padvigubėja. Jo metu rodomas
pranešimas „Performing noise reduction“
(mažinamas triukšmas), valdymo pulte mirksi
užrašas „Job NR“ ir neįmanoma fotografuoti (jei
fotoaparatas išjungiamas prieš baigiant
apdoroti, nuotrauka įrašoma, tačiau triukšmo
mažinimo procedūra neatliekama).
Nepertraukiamo atleidimo režimu sumažės
kadrų sparta, o apdorojant nuotraukas
sumažės ir atminties buferio talpa.
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Nuotraukos, darytos nustačius didelę ISO jautrumo reikšmę, gali būti
apdorojamos, siekiant sumažinti triukšmą.
Parinktis
High (aukštas)/
Normal
(standartinis)/
Low (žemas)
Off (išjungta)
Aprašymas
Mažina triukšmą (atsitiktinius ryškius pikselius), ypač –
nuotraukose, padarytose nustačius dideles ISO jautrumo
reikšmes. Parinkite triukšmo mažinimo lygį: High (aukštas),
Normal (standartinis) arba Low (žemas).
Triukšmas mažinamas tik prireikus ir ne daugiau, nei būtų
mažinama nustačius parinktį Low (žemas).
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 183
Vignette control (vinjetės kontrolė)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Vinjetės kontrolės funkcija kompensuoja šviesumo sumažėjimą kadro
pakraščiuose. Jos poveikis naudojant atskirus objektyvus skiriasi ir labiau
pastebimas parinkus didžiausią diafragmą. Galimi lygiai: High (aukštas),
Normal (standartinis), Low (žemas) ir Off (išjungta).
D Vinjetės kontrolė
Atsižvelgiant į sceną, fotografavimo sąlygas ir objektyvų tipus, TIFF ir JPEG
nuotraukose gali būti triukšmo (rūko) ar periferinio šviesumo svyravimų, tuo
tarpu Picture Control režimai ir iš anksto nustatyti Picture Control režimai,
modifikuoti iš numatytųjų nustatymų, gali neužtikrinti pageidaujamo efekto.
Padarykite bandomųjų kadrų ir peržiūrėkite rezultatą ekrane.
Diffraction compensation (difrakcijos
kompensavimas)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Nustačius parinktį On (įjungta), sumažinamas difrakcijos poveikis,
atsirandantis naudojant mažos diafragmos vertes (didelius f skaičius).
Auto distortion control (automatinė iškraipymų
kontrolė)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Jei yra poreikis, nustačius parinktį On (įjungta) sumažinamas cilindro
pavidalo iškraipymas, atsirandantis fotografuojant su plačiakampiais
objektyvais, ir išgaubtas iškraipymas, atsirandantis fotografuojant su
didelio židinio nuotolio objektyvais (atminkite, kad fotografuojant su kai
kuriais objektyvais parinktis On (įjungta) gali būti nustatoma
automatiškai, todėl meniu elementas Auto distortion control
(automatinė iškraipymų kontrolė) būna pilkas ir jo parinkti
neįmanoma).
184 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Flicker reduction shooting (fotografavimas mažinant
mirgėjimą)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Jei nustatyta parinktis On (įjungta), fotoaparatas nuotraukų darymo
momentą parenka taip, kad sumažėtų juostuotumas, kad būtų mažiau
nepakankamai ar per daug eksponuotų sričių arba kad būtų mažiau (jei
fotografuojama įjungus kurį nors nepertraukiamo atleidimo režimą)
netolygaus spalvingumo, atsirandančio nuo kai kurių šviesos šaltinių,
pavyzdžiui, fluorescencinių arba gyvsidabrio garų lempų, mirgėjimo
(atminkite, kad veikiant mirgėjimo mažinimo funkcijai gali sumažėti
kadrų sparta ir kad fotografuojant serijomis kadrų sparta gali būti
mažesnė arba nepastovi).
D Fotografavimo meniu parinktis „Flicker reduction shooting (fotografavimas mažinant
mirgėjimą)“
Mirgėjimo mažinimo funkcija gali aptikti 100 ir 120 Hz mirgėjimą (šie skaičiai
susiję su kintamosios įtampos elektros tinklo dažniu, kuris atitinkamai yra 50 ir
60 Hz). Mirgėjimo gali nepavykti aptikti arba pageidaujamų rezultatų gali
nepavykti pasiekti tamsaus fono, ryškios šviesos šaltinių, dekoratyvinio
apšvietimo ir kito nestandartinio apšvietimo atvejais. Užrakto atleidimas gali šiek
tiek vėluoti, – tai priklauso nuo šviesos šaltinio. Pageidaujamų rezultatų pasiekti
gali nepavykti, jei fotografavimo metu elektros tinklo dažnis kinta.
Mirgėjimo mažinimo funkcija neveikia, jei užrakto greitis yra mažesnis kaip
/
1 100 sek. (įskaitant parinktis Bulb (ilgalaikė ekspozicija bulb) ir Time (laikas)), jei įjungtas
atleidimo režimas Continuous H (extended) (nepertraukiama didelė sparta
(išplėstinė)) arba begarsis fotografavimo režimas, taip pat – jei įjungtas HDR
arba ekspozicijos delsos režimas.
Metering (matavimas)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Pagal matavimo rezultatus fotoaparatas nustato ekspoziciją. Daugiau
informacijos pateikiama skirsnyje „Metering (matavimas)“ (0 108).
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 185
Flash control (blykstės valdymas)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Derinami ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuotų belaidžių
nuotolinių blykstės įrenginių (0 362) arba papildomų blyksčių
nustatymai (0 349).
Flash control mode (blykstės valdymo režimas)
Rinkitės blykstės valdymo režimą, blykstės
galingumą ir derinkite kitus ant fotoaparato
kontaktinės jungties sumontuotų blykstės
įrenginių SB-5000, SB-500, SB-400 arba SB-300
nustatymus (ant kontaktinės jungties
sumontuoto SB-5000 nustatymus derinti
galima ir blykstės įrenginio valdikliais, o kitų
blykstės įrenginių – tik blykstės įrenginio valdikliais). Parametro Flash
control mode (blykstės valdymo režimas) parinktys priklauso nuo
parinkto režimo.
• TTL. i-TTL režimas. Blykstės galingumas pagal fotografavimo sąlygas
reguliuojamas automatiškai.
• Auto external flash (automatinė išorinė blykstė). Įjungus šį režimą, blykstės
galingumas reguliuojamas pagal tai, kiek šviesos atsispindi nuo
objekto.
• Distance-priority manual (reguliuojama pagal atstumą rankinė blykstė).
Pasirinkite atstumą iki objekto. Blykstės galingumas reguliuojamas
automatiškai.
• Manual (rankinis režimas). Blykstės galingumą parinkite rankiniu būdu.
• Repeating flash (kelis kartus suveikianti blykstė). Blykstė suveikia kelis kartus,
kol atidarytas užraktas – gaunamas daugkartinės ekspozicijos efektas.
186 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Wireless flash options (belaidžių blyksčių parinktys)
Derinkite kelių nuotolinių blykstės įrenginių
vienalaikio belaidžio valdymo nustatymus. Šią
parinktį nustatyti įmanoma tik ant
fotoaparato sumontavus blykstės įrenginį
SB-5000 ar SB-500 arba belaidį nuotolinio
valdymo įtaisą WR-R10.
Parinktis
Y
Y/Z
Z
Aprašymas
Nuotoliniai blykstės įrenginiai valdomi naudojant
Optical AWL (optinis
mažo intensyvumo blyksnius, kuriuos skleidžia
AWL)
valdančioji blykstė (0 375).
Nustatykite šią parinktį, jei naudojate optiniais ir
Optical/radio AWL
radijo signalais valdomus blykstės įrenginius
(optinis/radijo AWL)
(0 383).
Nuotoliniai blykstės įrenginiai valdomi radijo
Radio AWL (radijo
signalais, kuriuos siunčia prie fotoaparato prijungtas
AWL)
WR-R10 (0 364).
Fotografavimo su nuotolinėmis blykstėmis funkcija
Off (išjungta)
išjungta.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 187
Remote flash control (nuotolinis blykstės valdymas)
Rinkitės iš toliau nurodytų fotografavimo su
nuotolinėmis blykstėmis parinkčių
(0 368, 375).
Parinktis
Group flash (blyksčių
grupė)
Quick wireless
control (spartusis
belaidis valdymas)
Remote repeating
(kelis kartus
suveikianti
nuotolinė blykstė)
Aprašymas
Kiekvienai nuotolinių blykstės įrenginių grupei parinkite
atskirą blyksčių valdymo režimą.
Parinkite A ir B grupės balansą ir nustatykite C grupės
galingumą rankiniu būdu.
Blykstės įrenginiai suveikia kelis kartus, kol atidarytas
užraktas – gaunamas daugkartinės ekspozicijos efektas.
Radio remote flash info (informacija apie nuotolines
radijo blykstes)
Rodomi blykstės įrenginiai, kurie šiuo metu
valdomi naudojant radijo AWL funkciją.
Flash mode (blykstės režimas)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Parenkamas ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuotų belaidžių
nuotolinių blykstės įrenginių arba kitų blykstės įrenginių režimas.
Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje „Flash mode (blykstės
režimas)“ (0 107, 354).
188 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Flash compensation (blykstės kompensavimas)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Derinant blykstės galingumą keičiamas pagrindinio objekto šviesumas
fono atžvilgiu (0 356). Blykstės galingumą galima padidinti, kad būtų
pašviesintas pagrindinis objektas arba sumažinti, kad būtų išvengta
nepageidaujamų ryškiai apšviestų sričių arba atspindžių.
Focus mode (fokusavimo režimas)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Nuo fokusavimo režimo priklauso fotoaparato fokusavimo funkcijos
veikimas. Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje „Fokusavimo
režimo parinkimas“ (0 52).
AF-area mode (AF sričių režimas)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Nustatoma, kaip fotoaparatas parenka automatinio fokusavimo tašką.
Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje „AF sričių režimas“ (0 54).
Vibration reduction (virpesių mažinimas)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Parenkama, ar veiks virpesių mažinimo įtaisas. Daugiau informacijos
pateikiama skirsnyje „Vibration reduction (virpesių mažinimas)“ (0 112).
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 189
Auto bracketing (automatinė serija)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Fotografuojant šiek tiek pakeičiama kiekvieno kadro ekspozicija,
blykstės galingumas, aktyvusis D-Lighting (ADL) arba baltos spalvos
balansas, nukrypstant nuo esamos vertės į abi puses. Kadrų serijos gali
būti naudojamos, kai sunku apsispręsti dėl tinkamų nustatymų ir nėra
laiko tikrinti rezultatų bei koreguoti nustatymų po kiekvienos
nuotraukos arba kai norite išbandyti skirtingus nustatymus
fotografuodami tą patį objektą. Galimos parinktys:
• Auto bracketing set (automatinė kadrų serija). Įjungę automatinę seriją,
parinkite vieną arba kelis nustatymus, kurių seriją norėsite vykdyti.
Rinkitės iš šių parinkčių: AE & flash bracketing (fotografavimas
serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis) –
ekspozicijos ir blykstės galingumo serija, AE bracketing
(fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis) – tik
ekspozicijos serija, Flash bracketing (fotografavimas serijomis su
skirtingomis blykstės reikšmėmis) – tik blykstės galingumo serija,
WB bracketing (WB serija) – baltos spalvos balanso serija, ADL
bracketing (ADL serija) – serija su skirtingomis aktyviojo D-Lighting
reikšmėmis.
• Number of shots (kadrų skaičius). Parinkite seriją sudarančių kadrų skaičių.
• Increment (žingsnelis). Nustatykite, kokiu dydžiu bus keičiami parinkti
nustatymai kas kartą fotografuojant kitą kadrą (netaikoma ADL serijos
atveju).
• Amount (poslinkis). Parinkite, kaip bus keičiama aktyviojo D-Lighting
reikšmė kas kartą fotografuojant kitą kadrą (taikoma tik ADL serijos
atveju).
190 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Fotografavimas serijomis su skirtingomis
ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis
Fotografuojant serijomis keičiama ekspozicija ir (arba) blykstės
galingumas.
Ekspozicijos pokytis 0 EV
Ekspozicijos pokytis –1 EV
Ekspozicijos pokytis +1 EV
1 Parinkite kadrų serijos tipą.
Nustatykite parametro Auto bracketing set (automatinė kadrų
serija) parinktį. Parinkus AE & flash bracketing (fotografavimas
serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis)
keičiama ekspozicija ir blykstės galingumas, parinkus AE bracketing
(fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis)
keičiama tik ekspozicija, o parinkus Flash bracketing
(fotografavimas serijomis su skirtingomis blykstės reikšmėmis)
keičiamas tik blykstės galingumas. Atminkite, kad fotografavimo
serijomis su skirtingomis blykstės reikšmėmis funkcija veikia tik esant
įjungtam i-TTL ir, jei įranga tam pritaikyta, automatinės diafragmos
(qA) blykstės valdymo režimui (0 408).
2 Parinkite kadrų skaičių.
Pažymėkite Number of shots (kadrų
skaičius) ir spausdami 4 arba 2
parinkite serijos seką sudarančių kadrų
skaičių.
Jei nustatymas bus ne 0F, ekrane bus
rodoma serijos piktograma.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 191
3 Parinkite kadrų serijos žingsnelį.
Pažymėkite Increment (žingsnelis) ir
spausdami 4 arba 2 parinkite kadrų
serijos žingsnelį. Jei numatytieji
nustatymai nepakeisti, žingsnelio dydį
galima parinkti iš 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 ir
3 EV. Toliau išvardytos serijos programos
su žingsneliu 0,3 (1/3) EV.
„Number of
shots“
(kadrų skaičius)
0F
+3F
−3F
+2F
−2F
3F
5F
Serijos indikacija
Kadrų
skaičius
0
3
3
2
2
3
5
7F
7
9F
9
Serijos eilės tvarka (EV vertės)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Atminkite, kad nurodžius ekspozicijos žingsnelį 2 EV arba didesnį,
didžiausias kadrų skaičius yra 5. Jei 2 veiksmu parenkama didesnė
vertė, kadrų skaičius automatiškai prilyginamas 5.
192 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
4 Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir
fotografuokite.
Fotoaparatas pagal parinktą serijos programą keis
kiekvieno kadro ekspoziciją ir (arba) blykstės galingumą.
Pakeistos užrakto greičio ir diafragmos vertės rodomos
ekrane. Pakeista ekspozicijos vertė pridedama prie ekspozicijos
kompensavimo vertės.
Kol veikia fotografavimo serijomis funkcija, ekrane rodoma kadrų
serijos piktograma, kadrų serijų eigos indikatorius ir serijos sekoje
likusių kadrų skaičius. Po kiekvieno kadro iš indikacijos dings po vieną
segmentą ir vienetu sumažės likusių kadrų skaičius.
Kadrų skaičius: 3; žingsnelis: 0,7
Rodinys po pirmojo kadro
❚❚ Fotografavimo serijomis atšaukimas
Fotografavimui serijomis nutraukti nustatykite parametro Number of
shots (kadrų skaičius) parinktį 0F.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 193
D Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis
Kai įjungtas nepertraukiamo atleidimo režimas, užfiksavus fotografavimo
serijomis programoje nurodytus kadrus, fotografavimas pristabdomas.
Fotografavimas vėl tęsiamas paspaudus užrakto atleidimo mygtuką.
Jeigu atminties kortelė užpildoma nepabaigus daryti visų serijos kadrų,
fotografavimą galima atnaujinti nuo kito eilėje esančio kadro pakeitus atminties
kortelę arba ištrynus kadrus, kad atminties kortelėje atsirastų laisvos vietos. Jei
fotoaparatas išjungiamas dar prieš tai, kai padaromos visos sekos nuotraukos,
serija tęsiama nuo kitos nuotraukos, kai vėl įjungiamas fotoaparatas.
D Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis
Fotoaparatas keičia ekspoziciją reguliuodamas užrakto greitį ir diafragmą
(režimas P), diafragmą (režimas S) arba užrakto greitį (režimas A ir režimas M). Jei
esant įjungtam režimui P, S arba A nustatyta parametro ISO sensitivity settings
(ISO jautrumo nustatymai) > Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO
jautrumo valdymas) parinktis On (įjungta), fotoaparato ekspozicijos sistemos
ribų viršijimo atveju fotoaparatas automatiškai keis ISO jautrumą, kad užtikrintų
optimalią ekspoziciją. Jei įjungtas režimas M, fotoaparatas iš pradžių naudos
automatinio ISO jautrumo valdymo funkciją, kad kuo labiau priartintų ekspoziciją
prie optimalios, ir tik tada, keisdamas užrakto greitį, fotografuos seriją su
skirtingomis ekspozicijomis. Pasirinktinio nustatymo e6 (Auto bracketing
(mode M) (automatinė serija (režimas M))) parinktimi galima nurodyti, kaip
fotoaparatas keis nustatymus fotografavimo serijomis su skirtingomis
ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis metu, kai įjungtas režimas M: bus keičiamas
blykstės galingumas bei užrakto greitis ir (arba) diafragma arba tik blykstės
galingumas.
194 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Baltos spalvos balanso serija
Fotoaparatas sukuria kelias kiekvienos nuotraukos kopijas, naudodamas
skirtingas baltos spalvos balanso vertes.
1 Pasirinkite WB seriją.
Nustatykite parametro Auto bracketing set (automatinė kadrų
serija) parinktį WB bracketing (WB serija).
2 Parinkite kadrų skaičių.
Pažymėkite Number of shots (kadrų
skaičius) ir spausdami 4 arba 2
parinkite serijos seką sudarančių kadrų
skaičių.
Jei nustatymas bus ne 0F, ekrane bus
rodoma serijos piktograma.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 195
3 Parinkite kadrų serijos žingsnelį.
Pažymėkite Increment (žingsnelis) ir
spausdami 4 arba 2 parinkite kadrų
serijos žingsnelį. Kiekvienas žingsnelis
apytiksliai atitinka 5 spalvos vienetus.
Galima rinktis tokius žingsnelius:
1 (5 spalvos vienetai), 2 (10 spalvos
vienetų) arba 3 (15 spalvos vienetų). Didesnės B vertės atitinka
intensyvesnę mėlyną spalvą, o didesnės A vertės – intensyvesnę
gintaro spalvą. Toliau išvardytos serijos programos su žingsneliu 1.
„Number of
shots“
(kadrų skaičius)
0F
B3F
A3F
B2F
A2F
3F
5F
Serijos indikacija
Kadrų
skaičius
0
3
3
2
2
3
5
7F
7
9F
9
196 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Žingsnelis
1
1B
1A
1B
1A
1A, 1B
Serijos eilės tvarka
0
0/B1/B2
0/A2/A1
0/B1
0/A1
0/A1/B1
0/A2/A1/B1/B2
0/A3/A2/A1/
B1/B2/B3
0/A4/A3/A2/A1/
B1/B2/B3/B4
4 Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir
fotografuokite.
Kiekvienas kadras apdorojamas taip, kad būtų sukurtas
kopijų, nurodytų serijos programoje, skaičius. Kiekviena
kopija turės skirtingą baltos spalvos balanso vertę.
Baltos spalvos balanso pakeitimai pridedami prie baltos spalvos
balanso nustatymo, atlikto naudojant baltos spalvos tikslinimo
funkciją.
Jei kadrų skaičius serijoje už likusių kadrų skaičių yra didesnis, užrakto
atleidimo funkcija išjungiama. Fotografuoti galima pradėti įdėjus
naują atminties kortelę.
❚❚ Fotografavimo serijomis atšaukimas
Fotografavimui serijomis nutraukti nustatykite parametro Number of
shots (kadrų skaičius) parinktį 0F.
D Baltos spalvos balanso serija
Baltos spalvos balanso serija neveikia, jei nustatyta nuotraukos kokybės parinktis
NEF (RAW). Nustačius parinktį NEF (RAW) arba NEF (RAW) + JPEG, baltos spalvos
balanso serija atšaukiama.
Baltos spalvos balanso serija turi įtakos tik spalvų temperatūrai (gintaro-mėlynos
spalvų ašis baltos spalvos balanso tikslinimo ekrane). Žalios-rožinės spalvų ašyje
vertės nekoreguojamos.
Kai įjungtas automatinio laikmačio režimas, paspaudus užrakto atleidimo
mygtuką kas kartą padaromas kopijų, nurodytų baltos spalvos balanso
programoje, skaičius nepaisant nustatytos pasirinktinio nustatymo
c2 (Self-timer (automatinis laikmatis)) > Number of shots (kadrų skaičius)
parinkties.
Jeigu bandysite išjungti fotoaparatą šviečiant atminties kortelės prieigos
lemputei, fotoaparatas išsijungs tik tada, kai bus įrašytos visos sekos nuotraukos.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 197
ADL serija
Darant kadrų seriją, fotoaparatas keičia aktyviojo D-Lighting reikšmę.
1 Pasirinkite ADL bracketing (ADL serija).
Nustatykite parametro Auto bracketing set (automatinė kadrų
serija) parinktį ADL bracketing (ADL serija).
2 Parinkite kadrų skaičių.
Pažymėkite Number of shots (kadrų
skaičius) ir spausdami 4 arba 2
parinkite serijos seką sudarančių kadrų
skaičių. Parinkite du kadrus, kad vieną
padarytumėte su išjungtu aktyviuoju
D-Lighting, kitą – su 3 veiksmu parinkta
verte. Nuotraukų serijai su skirtingomis aktyviojo D-Lighting
reikšmėmis padaryti rinkitės nuo trijų iki penkių kadrų: Off
(išjungta), Low (žemas) ir Normal (standartinis) (trys kadrai), Off
(išjungta), Low (žemas), Normal (standartinis) ir High (aukštas)
(keturi kadrai) arba Off (išjungta), Low (žemas), Normal
(standartinis), High (aukštas) ir Extra high (itin aukštas) (penki
kadrai). Jei parinkote daugiau nei du kadrus, pereikite prie 4 veiksmo.
Jei nustatymas bus ne 0F, ekrane bus
rodoma serijos piktograma.
3 Parinkite aktyviojo D-Lighting
vertę.
Pažymėkite Amount (poslinkis) ir
spausdami 4 arba 2 nustatykite
reikiamą parinktį. Parinktas
nustatymas taikomas, jei nustatoma
parametro Number of shots (kadrų
skaičius) parinktis 2F.
198 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Poslinkis
Serijos eilės tvarka
OFF L
Off (išjungta)/Low (žemas)
OFF N
Off (išjungta)/
Normal (standartinis)
OFF H Off (išjungta)/High (aukštas)
OFF H+
Off (išjungta)/
Extra high (itin aukštas)
OFF AUTO
Off (išjungta)/
Auto (automatinis)
4 Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir
fotografuokite.
Fotoaparatas keis pagal parinktą serijos programą
kiekvieno kadro aktyviojo D-Lighting reikšmę.
Kol veikia fotografavimo serijomis
funkcija, ekrane rodoma ADL serijos
piktograma ir serijos sekoje likusių kadrų
skaičius. Po kiekvieno kadro vienetu
sumažės likusių kadrų skaičius.
❚❚ Fotografavimo serijomis atšaukimas
Fotografavimui serijomis nutraukti nustatykite parametro Number of
shots (kadrų skaičius) parinktį 0F.
D ADL serija
Kai įjungtas nepertraukiamo atleidimo režimas, užfiksavus fotografavimo
serijomis programoje nurodytus kadrus, fotografavimas pristabdomas.
Fotografavimas vėl tęsiamas paspaudus užrakto atleidimo mygtuką.
Jeigu atminties kortelė užpildoma nepabaigus daryti visų serijos kadrų,
fotografavimą galima atnaujinti nuo kito eilėje esančio kadro pakeitus atminties
kortelę arba ištrynus kadrus, kad atminties kortelėje atsirastų laisvos vietos. Jei
fotoaparatas išjungiamas dar prieš tai, kai padaromos visos sekos nuotraukos,
serija tęsiama nuo kitos nuotraukos, kai vėl įjungiamas fotoaparatas.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 199
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Įrašykite nuo dviejų iki dešimties NEF (RAW) formato kadrų į vieną
nuotrauką. Galimos parinktys:
• Multiple exposure mode (daugkartinės ekspozicijos režimas): galima nustatyti
On (series) (įjungta (serija)) (daroma daugkartinės ekspozicijos
nuotraukų serija, kuri baigiama nustačius Off (išjungta)), On (single
photo) (įjungta (viena nuotrauka)) (padaroma viena daugkartinės
ekspozicijos nuotrauka) arba Off (išjungta) (režimas išjungiamas
nekuriant papildomų daugkartinės ekspozicijos nuotraukų).
• Number of shots (kadrų skaičius): parenkamas kadrų, kurie bus sujungiami
vienai nuotraukai gauti, skaičius.
• Overlay mode (perdengimo režimas): nustatoma viena iš toliau nurodytų
parinkčių.
- Add (pridėti): kadrai perdengiami jų nemodifikuojant; prieaugis
nekoreguojamas.
- Average (vidurkis): prieš perdengiant kadrus, kiekvieno iš jų prieaugis
dalijamas iš bendro kadrų skaičiaus (jei daromi du kadrai, kiekvieno iš
jų prieaugis bus 1/2, jei daromi trys kadrai – 1/3 ir pan.).
- Lighten (šviesinti): fotoaparatas palygina kiekvieno kadro pikselius ir
naudoja tik šviesiausius.
+
- Darken (tamsinti): fotoaparatas palygina kiekvieno kadro pikselius ir
naudoja tik tamsiausius.
+
200 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
• Keep all exposures (išsaugoti visus kadrus): nustačius On (įjungta) įrašomi visi
kadrai, iš kurių susideda kiekviena daugkartinės ekspozicijos
nuotrauka, o nustačius Off (išjungta), visų pavienių kadrų atsisakoma
ir įrašoma tik daugkartinės ekspozicijos nuotrauka.
• Overlay shooting (fotografavimas perdengimo metodu): nustačius On (įjungta)
ankstesni kadrai fotografavimo metu rodomi fotoaparate ant vaizdo,
kuris patenka per objektyvą.
• Select first exposure (NEF) (parinkti pirmą kadrą (NEF)): pirmąjį kadrą parinkite iš
atminties kortelėje laikomų NEF (RAW) formato nuotraukų.
Daugkartinės ekspozicijos nuotraukos kūrimas
Daugkartinės ekspozicijos nuotrauka sukuriama atliekant toliau
nurodytus veiksmus.
1 Nustatykite parinktį Multiple exposure
(daugkartinė ekspozicija).
Pažymėkite fotografavimo meniu
elementą Multiple exposure
(daugkartinė ekspozicija) ir spauskite
2.
2 Parinkite režimą.
Pažymėkite Multiple exposure mode
(daugkartinės ekspozicijos režimas) ir
paspauskite 2, tada, spausdami 1 arba
3, parinkite pageidaujamą režimą ir jo
įjungimui paspauskite J.
Jei nustatyta parinktis On (series)
(įjungta (serija)) arba On (single photo)
(įjungta (viena nuotrauka)), ekrane
atsiranda piktograma.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 201
3 Parinkite kadrų skaičių.
Pažymėkite Number of shots (kadrų
skaičius) ir spauskite 2. Spausdami 1
arba 3 parinkite skaičių kadrų, kurie bus
jungiami į vieną nuotrauką, ir spauskite J.
4 Parinkite perdengimo režimą.
Pažymėkite Overlay mode (perdengimo
režimas) ir paspauskite 2, tada,
spausdami 1 arba 3, parinkite
pageidaujamą režimą ir jo įjungimui
paspauskite J.
5 Pasirinkite, ar palikti atskirus kadrus.
Norėdami nurodyti, ar atskirus kadrus, iš
kurių sukuriama daugkartinės ekspozicijos
nuotrauka, reikia išsaugoti ar ištrinti,
pažymėkite Keep all exposures
(išsaugoti visus kadrus) ir paspauskite 2,
tada, spausdami 1 arba 3, parinkite
pageidaujamą parinktį ir jos nustatymui paspauskite J.
6 Parinkite, ar rodyti ekrane proceso eigą.
Jei norite pasirinkti, ar fotografavimo metu
ant vaizdo, kuris patenka pro objektyvą,
bus rodomi ankstesni kadrai, pažymėkite
Overlay shooting (fotografavimas
perdengimo metodu) ir paspauskite 2,
tada, spausdami 1 arba 3, pažymėkite
pageidaujamą parinktį ir jai nustatyti paspauskite J.
202 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
7 Pasirinkite pirmąjį kadrą.
Jei pirmąjį kadrą norite parinkti iš esamų
nuotraukų, padarytų nustačius
fotografavimo meniu parametro Image
size (nuotraukos dydis) > NEF (RAW)
parinktį Large (didelė), pažymėkite
Select first exposure (NEF) (parinkti
pirmą kadrą (NEF)) ir paspauskite 2. Pageidaujamos nuotraukos
pažymėjimui naudokite kryptinį valdiklį, o jos parinkimui spauskite J
(pažymėtos nuotraukos atvėrimui per visą ekraną paspauskite ir
palaikykite X).
8 Sukomponuokite nuotrauką,
sufokusuokite ir fotografuokite.
Fotografuokite, kol padarysite visus
kadrus ir įrašysite galutinę nuotrauką (jei
atlikdami 7 veiksmą pirmuoju kadru
pasirinkote esamą NEF (RAW) formato
nuotrauką, fotografuoti pradedama nuo
antrojo kadro). Jei atlikdami 2 veiksmą
nustatėte parinktį On (single photo)
(įjungta (viena nuotrauka)),
daugkartinės ekspozicijos funkcija
automatiškai išjungiama įrašius nuotrauką. Kitu atveju daugkartinės
ekspozicijos nuotraukas galite kurti, kol daugkartinės ekspozicijos
funkcijos neišjungiate.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 203
D Atleidimo režimas
Jei įjungtas kuris nors nepertraukiamo atleidimo režimas, fotoaparatas visus
kadrus įrašo per vieną seriją. Jei nustatyta parinktis On (series) (įjungta (serija)),
pasibaigus vienai daugkartinei ekspozicijai kas kartą pradedama nauja
daugkartinė ekspozicija. Jei nustatyta parinktis On (single photo) (įjungta
(viena nuotrauka)), daugkartinės ekspozicijos fotografavimas baigiamas įrašius
pirmąją daugkartinės ekspozicijos nuotrauką. Jei įjungtas automatinio laikmačio
režimas, fotoaparatas automatiškai įrašys tiek kadrų, kiek jų bus parinkta
atliekant 3 veiksmą ir į pasirinktinio nustatymo c2 (Self-timer (automatinis
laikmatis)) > Number of shots (kadrų skaičius) parinktį nebus atsižvelgiama,
tačiau intervalas tarp kadrų priklausys nuo pasirinktinio nustatymo c2
(Self-timer (automatinis laikmatis)) > Interval between shots (intervalas
tarp kadrų) parinkties. Jei įjungtas kitas atleidimo režimas, paspaudus užrakto
atleidimo mygtuką kas kartą padaroma po vieną nuotrauką. Fotografuokite, kol
įrašysite visus kadrus.
D Nuotraukos kokybė
Daugkartinės ekspozicijos nuotraukos, sudarytos iš kadrų, nufotografuotų
nustačius nuotraukos kokybės parinktį NEF (RAW), įrašomos aukštos kokybės
JPEGm formatu.
204 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
i meniu
Esant įjungtam daugkartinės ekspozicijos
režimui, toliau išvardytas parinktis galima
atverti iš eilės paspaudžiant mygtukus K ir i.
Pažymėjus elementus jie parenkami
paspaudus J.
• View progress (peržiūrėti eigą): galima peržiūrėti
išankstinę nuotrauką, sudarytą iš kadrų,
įrašytų iki esamo momento.
• Retake last exposure (kartoti paskutinį kadrą): iš
naujo fotografuoti paskutinį kadrą.
• Save and exit (įrašyti ir išeiti): sukurti
daugkartinės ekspozicijos nuotrauką iš
kadrų, įrašytų iki esamo momento.
• Discard and exit (atsisakyti ir išeiti): išeiti neįrašius daugkartinės ekspozicijos
nuotraukos. Jei nustatyta parametro Keep all exposures (išsaugoti
visus kadrus) parinktis On (įjungta), atskiri kadrai išsaugomi.
D Daugkartinė ekspozicija
Fotografavimas taip pat gali baigtis, jei nesibaigus ekspozicijai pakeičiami
fotoaparato nustatymai. Daugkartinės ekspozicijos nuotraukų fotografavimo
nustatymai ir informacija apie nuotrauką atitinka pirmąjį daugkartinės
ekspozicijos kadrą.
Daugkartinės ekspozicijos nuotraukos įrašymo metu nebandykite išimti ar
pakeisti atminties kortelės.
Daugkartinės ekspozicijos nuotraukose gali būti triukšmo (atsitiktinių ryškių
pikselių, rūko ar linijų).
D Kiti nustatymai
Kol fotografuojami daugkartinės ekspozicijos kadrai, neįmanoma formatuoti
atminties kortelės, ir kai kurie meniu elementai yra pilkos spalvos, todėl jų
pakeisti neįmanoma.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 205
Daugkartinės ekspozicijos režimo nutraukimas
Daugkartinės ekspozicijos režimo
nutraukimui, kol nepadarytas nurodytas
kadrų skaičius, nustatykite parametro
Multiple exposure mode (daugkartinės
ekspozicijos režimas) parinktį Off (išjungta)
arba paspauskite vieną po kito mygtukus K ir
i ir nustatykite parinktį Save and exit (įrašyti
ir išeiti) arba Discard and exit (atsisakyti ir išeiti). Jei fotografavimas
baigiasi arba jei nustatote parinktį Save and exit (įrašyti ir išeiti), kol
nenufotografuotas nurodytas kadrų skaičius, daugkartinės ekspozicijos
nuotrauka sukuriama iš kadrų, įrašytų iki esamo momento. Jei nustatyta
parametro Overlay mode (perdengimo režimas) parinktis Average
(vidurkis), ekspozicijos prieaugis pakoreguojamas atsižvelgiant į tai,
kiek kadrų įrašyta. Atminkite, kad fotografavimas automatiškai
nutraukiamas, jei baigiasi budėjimo laikmačio laikas.
D Budėjimo laikmatis
Naršyti meniu ir naudoti atkūrimo funkciją tarp kadrų galima, tačiau atminkite,
kad jeigu jokie veiksmai atkūrimo metu neatliekami maždaug 40 sekundžių arba
90 sekundžių, kol rodomas meniu, fotografavimas nutraukiamas ir daugkartinės
ekspozicijos nuotrauka sukuriama naudojant kadrus, nufotografuotus iki to
momento. Laiką, kurio reikia kitam kadrui įrašyti, galima pailginti nustatant
didesnes pasirinktinio nustatymo c3 (Power off delay (išjungimo delsa)) >
Playback (atkūrimas) ir Menus (įvairūs meniu) reikšmes.
206 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis
diapazonas))
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Jei fotografuojant ypač kontrastingus objektus naudojama plataus
dinaminio diapazono (HDR) funkcija, sujungiant dvi skirtingos
ekspozicijos nuotraukas išsaugomas vaizdo detalumas šviesiose srityse
ir šešėliuose. HDR efektyviausia, kai naudojama su matricos matavimo
funkcija (jei naudojamas taškinis arba centruotas matavimo metodas,
ekspozicija nuo Auto (automatinis) skiriasi maždaug 2 EV). Ši funkcija
neveikia su kai kuriomis kitomis fotoaparato funkcijomis, įskaitant
NEF (RAW) įrašymą, fotografavimą su blykste, fotografavimą serijomis,
daugkartinę ekspoziciją, užrakto greičio nustatymus Bulb (ilgalaikė
ekspozicija bulb) ir Time (laikas), intervalų laikmatį, židinio poslinkį ir įrašymą
dideliais intervalais.
+
Pirmasis kadras
(tamsesnis)
Antrasis kadras
(šviesesnis)
Sujungta HDR nuotrauka
Galimos parinktys:
• HDR mode (HDR režimas). Galima nustatyti On (series) (įjungta (serija))
(daroma HDR nuotraukų serija, kuri baigiama nustačius Off (išjungta)),
On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)) (padaroma viena HDR
nuotrauka) arba Off (išjungta) (režimas išjungiamas nekuriant
papildomų HDR nuotraukų).
• Exposure differential (ekspozicijos skirtumas). Galima parinkti, kokiu dydžiu
skirsis į HDR nuotrauką jungiamų dviejų kadrų ekspozicija. Jei objektai
yra ypač kontrastingi, rinkitės didesnes vertes, arba nustatykite parinktį
Auto (automatinis), kad fotoaparatas ekspozicijos skirtumą pagal
sceną suderintų pats.
• Smoothing (glodinimas). Galima parinkti, kokiu intensyvumu bus
glodinamos ribos tarp kadrų, sudarančių kiekvieną HDR nuotrauką.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 207
• Save individual images (NEF) (įrašyti atskiras nuotraukas (NEF)). Parinkus On
(įjungta) įrašomas kiekvienas kadras, iš kurių sukurta HDR nuotrauka.
Kad ir kokios būtų fotografavimo meniu nuotraukos kokybės ir dydžio
parametrų parinktys, nuotraukos įrašomos į didelius NEF (RAW) failus.
208 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
HDR nuotraukų kūrimas
HDR nuotraukos kuriamos atliekant toliau nurodytus veiksmus.
1 Parinkite HDR (high dynamic range)
(HDR (platus dinaminis diapazonas)).
Fotografavimo meniu pažymėkite HDR
(high dynamic range) (HDR (platus
dinaminis diapazonas)) ir spauskite 2.
2 Parinkite režimą.
Pažymėkite HDR mode (HDR režimas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų
variantų ir spauskite J.
• Jei norite padaryti HDR nuotraukų seriją,
parinkite 0 On (series) (įjungta
(serija)). Fotografavimas HDR režimu
tęsis, kol nenustatysite parametro HDR
mode (HDR režimas) parinkties Off
(išjungta).
• Jei norite padaryti vieną HDR nuotrauką, parinkite On (single photo)
(įjungta (viena nuotrauka)). Įprastas fotografavimas tęsiamas
automatiškai, kai tik įrašoma viena HDR nuotrauka.
• Jei norite išeiti nekurdami kitų HDR nuotraukų, parinkite Off (išjungta).
Jei nustatyta parinktis On (series)
(įjungta (serija)) arba On (single photo)
(įjungta (viena nuotrauka)), ekrane
atsiranda piktograma.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 209
3 Parinkite ekspozicijos skirtumą.
Dviejų kadrų ekspozicijos skirtumui
parinkti pažymėkite Exposure
differential (ekspozicijos skirtumas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J. Didelio
kontrasto objektams rinkitės didesnes
vertes, tačiau atminkite, kad parinkę
didesnę nei reikia vertę galite nepasiekti
pageidaujamų rezultatų. Nurodžius Auto
(automatinis), fotoaparatas automatiškai
suderina ekspoziciją, kad ji atitiktų sceną.
4 Parinkite vienodinimo apimtį.
Dviejų nuotraukų skirtumo vienodinimo
laipsnio parinkimui pažymėkite
Smoothing (vienodinimas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J. Kuo
vertė yra didesnė, tuo vienodesnė bus
jungtinė nuotrauka. Fotografuojant kai
kuriuos objektus, gali matytis netolygių
šešėlių.
210 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
5 Pasirinkite, ar palikti atskirus kadrus.
Norėdami nurodyti, ar atskiras NEF (RAW)
formato nuotraukas, iš kurių sukuriama
HDR nuotrauka, reikia išsaugoti,
pažymėkite Save individual images
(NEF) (įrašyti atskiras nuotraukas (NEF))
ir paspauskite 2, tada, spausdami 1 arba
3, parinkite pageidaujamą parinktį ir jos nustatymui paspauskite J.
6 Sukomponuokite nuotrauką,
sufokusuokite ir fotografuokite.
Nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki
galo, fotoaparatas užfiksuoja du kadrus.
Nuotraukų jungimo metu valdymo pulte
mirksi „Job“ ir „HDR“. Kol įrašymas
nebaigtas, fotografuoti neleidžiama. Kad ir
kokia būtų nustatyta atleidimo režimo parinktis, nuspaudus užrakto
atleidimo mygtuką kaskart bus padaryta tik viena nuotrauka.
Jei nustatoma parinktis On (series) (įjungta (serija)), HDR režimas
išjungiamas tik nustačius parametro HDR mode (HDR režimas)
parinktį Off (išjungta). Jei nustatoma parinktis On (single photo)
(įjungta (viena nuotrauka)), padarius nuotrauką HDR režimas
automatiškai išjungiamas.
D HDR nuotraukų komponavimas
Nuotraukos kraštai bus apkarpyti. Jei fotografavimo metu fotoaparatas arba
objektas juda, gali nepavykti gauti pageidaujamų rezultatų. Rekomenduojama
naudoti trikojį. Nelygu kokia scena fotografuojama, aplink šviesius objektus gali
matytis šešėlių, o aplink tamsius – aureolių. Šį efektą galima nuslopinti, suderinus
vienodinimo lygį.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 211
Interval timer shooting (fotografavimas intervalų
laikmačiu)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Fotografuojama parinktu intervalu, kol įrašomas nurodytas skaičius
kadrų. Naudojant intervalų laikmatį reikia, kad atleidimo režimas būtų ne
Self-timer (automatinis laikmatis) (E).
Parinkus meniu elementą Interval timer shooting (fotografavimas
intervalų laikmačiu) atveriamos toliau nurodytos parinktys.
• Start (pradėti). Pradėkite fotografuoti intervalų laikmačiu po 3 sek. (jei
nustatyta parametro Choose start day/time (parinkti pradžios
dieną/laiką) parinktis Now (dabar)) arba parinktą dieną ir parinktu
laiku (Choose day/time (parinkti dieną/laiką)). Fotografavimas
tęsiamas parinktu intervalu, kol padaromi visi kadrai.
• Choose start day/time (parinkti pradžios dieną/laiką). Nustatykite pradžios
parinktį. Jei norite pradėti fotografuoti tuoj pat, nustatykite parinktį
Now (dabar). Jei norite pradėti fotografuoti nurodytą dieną ir
nurodytu laiku, nustatykite parinktį Choose day/time (parinkti dieną/
laiką).
• Interval (intervalas). Parinkite intervalą tarp kadrų (valandomis,
minutėmis ir sekundėmis).
• Intervals×shots/interval (intervalai×kadrų skaičius intervale). Parinkite
intervalų skaičių ir kadrų skaičių viename intervale.
• Exposure smoothing (ekspozicijos vienodinimas). Jei įjungtas ekspozicijos
režimas yra ne M, nustačius parinktį On (įjungta), fotoaparatas derina
ekspoziciją, kad ji atitiktų ankstesnę nuotrauką (atminkite, kad esant
įjungtam režimui M, ekspozicijos vienodinimo funkcija veikia, tik jei
įjungtas automatinis ISO jautrumo valdymas). Jei fotografuojamo
objekto šviesumas smarkiai kinta, gali atsirasti pastebimų ekspozicijos
skirtumų. Tokiu atveju intervalą tarp kadrų gali prireikti sutrumpinti.
• Silent photography (begarsis fotografavimas). Nustačius parinktį On
(įjungta), užrakto garso fotografuojant nesigirdės.
212 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
• Interval priority (intervalo pirmumas). Nustačius parinktį On (įjungta), esant
įjungtam režimui P arba A fotografuojama parinktu intervalu, o
nustačius parinktį Off (išjungta) užtikrinama tinkama ekspozicija. Jei
nustatyta parinktis On (įjungta), patikrinkite, ar mažiausias užrakto
greitis, nustatytas fotografavimo meniu parametro ISO sensitivity
settings (ISO jautrumo nustatymai) > Auto ISO sensitivity control
(automatinis ISO jautrumo valdymas) parinktimi, yra didesnis už
intervalą ir kad atitinkamai pagal parinktą fokusavimo režimą nustatyta
pasirinktinio parametro a1 (AF-C priority selection (AF-C pirmumo
parinkimas)) arba a2 (AF-S priority selection (AF-S pirmumo
parinkimas)) parinktis Release (atleidimas).
• Starting storage folder (pirminis laikymo aplankas). Pažymėkite parinktis ir jų
parinkimui arba parinkimo atsisakymui spauskite 2. Nustačius parinktį
New folder (naujas aplankas), kiekvienai naujai sekai sukuriamas
naujas aplankas, o nustačius parinktį Reset file numbering (nustatyti
failų numeravimą iš naujo), failų numeravimas sukūrus naują aplanką
kas kartą pradedamas nuo 0001.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 213
Fotografavimas intervalų laikmačiu
D Prieš fotografuojant
Prieš fotografavimą intervalų laikmačiu padarykite bandomąjį kadrą nekeisdami
nustatymų ir peržiūrėkite rezultatus. Rekomenduojame naudoti stovą ir nustatyti
fotografavimo meniu parametro Vibration reduction (virpesių mažinimas)
parinktį Off (išjungta). Prieš nustatydami pradžios laiką, parinkite sąrankos
meniu elementą Time zone and date (laiko juosta ir data) ir įsitikinkite, kad
fotoaparato data ir laikas yra teisingas. Kad fotografavimas nebūtų pertrauktas,
fotoaparato akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas. Jei abejojate, ar
akumuliatorius įkrautas, prieš naudojimą įkraukite akumuliatorių arba naudokite
kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį (įsigyjama atskirai).
1 Nustatykite parinktį Interval timer
shooting (fotografavimas intervalų
laikmačiu).
Pažymėkite fotografavimo meniu
elementą Interval timer shooting
(fotografavimas intervalų laikmačiu) ir
spauskite 2.
Atveriamos fotografavimo intervalų
laikmačiu parinktys.
214 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
2 Suderinkite intervalų laikmačio nustatymus.
Suderinkite toliau nurodytus nustatymus:
• Choose start day/time (parinkti pradžios dieną/laiką). Nustatykite pradžios
datą ir laiką.
Pažymėkite Choose start day/time
(parinkti pradžios dieną/laiką) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Jei norite pradėti fotografuoti tuoj pat, nustatykite parinktį Now
(dabar). Jei norite fotografuoti nustatytą dieną ir nustatytu laiku,
parinkite Choose day/time (parinkti dieną/laiką), nustatykite
datą, laiką ir spauskite J.
• Interval (intervalas). Parinkite intervalą valandomis, minutėmis ir
sekundėmis.
Pažymėkite Interval (intervalas) ir
spauskite 2.
Nurodykite intervalą ir spauskite J.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 215
• Intervals×shots/interval (intervalai×kadrų skaičius intervale). Parinkite
intervalų skaičių ir kadrų skaičių viename intervale.
Pažymėkite Intervals×shots/
interval (intervalai×kadrų
skaičius intervale) ir spauskite 2.
Parinkite intervalų skaičių, kadrų
skaičių intervale ir spauskite J.
Kai įjungtas vieno kadro atleidimo režimas, nuotraukos
kiekviename intervale bus daromos ta sparta, kuri nustatyta
pasirinktinio nustatymo d1 (CL mode shooting speed
(fotografavimo sparta esant įjungtam režimui CL)) parinktimi.
Jei įjungiama begarsio fotografavimo funkcija, automatiškai
nustatoma, kad intervale būtų tik vienas kadras.
• Exposure smoothing (ekspozicijos vienodinimas). Ekspozicijos vienodinimo
funkcijos įjungimas ir išjungimas.
Pažymėkite Exposure smoothing
(ekspozicijos vienodinimas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
• Silent photography (begarsis fotografavimas). Begarsio fotografavimo
funkcijos įjungimas ir išjungimas.
Pažymėkite Silent photography
(begarsis fotografavimas) ir
spauskite 2.
216 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
• Interval priority (intervalo pirmumas). Funkcijos Interval priority
(intervalo pirmumas) įjungimas ir išjungimas.
Pažymėkite Interval priority
(intervalo pirmumas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Jei nustatoma parinktis On (įjungta), fotografavimas intervalų
laikmačiu nutraukiamas, jei fotoaparatu nepavyksta sufokusuoti
arba jei užrakto atleidimo funkcija išjungta dėl kitų priežasčių.
• Starting storage folder (pirminis laikymo aplankas). Pirminio aplanko
parinkčių nustatymas.
Pažymėkite Starting storage folder
(pirminis laikymo aplankas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktis ir parinkimui
arba parinkimo atsisakymui
spauskite 2. Tęskite
paspausdami J.
3 Pradėkite fotografuoti.
Pažymėkite Start (pradėti) ir paspauskite J. Pirmoji kadrų serija bus
daroma nustatytu pradžios laiku arba po 3 sek., jei atlikdami 2
veiksmą nustatysite parametro Choose start day/time (parinkti
pradžios dieną/laiką) parinktį Now (dabar). Fotografuojant ekranas
išsijungia. Fotografavimas tęsiamas parinktu intervalu, kol padaromi
visi kadrai.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 217
D Fotografuojant
Fotografavimo intervalų laikmačiu metu mirksi
atminties kortelės prieigos lemputė.
Ekranas įjungiamas iki pusės paspaudžiant užrakto
atleidimo mygtuką. Pateikiamas pranešimas
„Interval timer shooting (fotografavimas intervalų
laikmačiu)“ ir mirksi piktograma Q. Kol
fotografuojama intervalų laikmačiu, galima derinti
nustatymus, naudoti meniu ir atkurti nuotraukas.
Ekranas išjungiamas automatiškai prieš pat
kiekvieną intervalą. Atminkite: jei fotoaparato
nustatymai keičiami, kol veikia intervalų laikmatis, fotografavimas gali nutrūkti.
218 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
❚❚ Fotografavimo intervalų laikmačiu pristabdymas
Fotografavimą intervalų laikmačiu galima pristabdyti tarp intervalų
paspaudžiant J (jei nustatyta parametro Choose start day/time
(parinkti pradžios dieną/laiką) parinktis Now (dabar)) arba parenkant
intervalų laikmačio meniu elementą Pause (pristabdyti) (jei nustatyta
parametro Choose day/time (parinkti dieną/laiką) parinktis Choose
start day/time (parinkti pradžios dieną/laiką)).
❚❚ Fotografavimo intervalų laikmačiu tęsimas
Jei norite tuoj pat pratęsti fotografavimą, nustatykite parinktį Restart
(kartotinis paleidimas).
Pažymėkite Restart
(kartotinis paleidimas) ir
spauskite J.
Fotografavimo tęsimas nurodytu laiku:
Pažymėkite intervalų
laikmačio meniu
elementą Choose day/
time (parinkti dieną/
laiką) ir spauskite 2.
Nustatykite pradžios datą,
laiką ir spauskite J.
Pažymėkite Restart
(kartotinis paleidimas) ir
spauskite J.
❚❚ Fotografavimo intervalų laikmačiu nutraukimas
Fotografavimo intervalų laikmačiu nutraukimui, kol nepadarytos visos
nuotraukos, nustatykite intervalų laikmačio meniu parinktį Off
(išjungta).
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 219
❚❚ Kada nefotografuojama
Parinktu intervalu nebus fotografuojama, jei esamas intervalas baigiasi
anksčiau nei padaroma viena ar daugiau ankstesnio intervalo nuotraukų,
jei užsipildo atminties kortelė arba jei parinktas režimas AF-S ir
fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti vaizdo (atminkite, kad
fotoaparatas fokusuoja prieš kiekvieną kadrą). Jei esant įjungtam
automatiniam fokusavimo režimui nustatyta parametro Interval
priority (intervalo pirmumas) parinktis Off (išjungta), fotografavimas
tęsiamas nuo kito intervalo.
220 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
D Nepakanka atminties
Jei atminties kortelė yra pilna, intervalų laikmatis ir toliau veiks, bet fotoaparatas
nefotografuos. Tęskite fotografavimą ištrynę dalį nuotraukų arba išjunkite
fotoaparatą ir įdėkite kitą atminties kortelę.
D Fotografavimas intervalų laikmačiu
Intervalą parinkite taip, kad jis būtų ilgesnis už bendrą trukmę parinktam skaičiui
nuotraukų padaryti ir blykstei įkrauti, jei fotografuojate su blykste. Jei intervalas
bus per trumpas, nuotraukų gali būti mažiau, nei bendrai nurodyta atliekant 2
veiksmą (intervalų skaičiaus ir intervalą sudarančių kadrų skaičiaus sandauga)
arba blykstė gali suveikti mažesne galia nei reikia tinkamai ekspozicijai užtikrinti.
Fotografavimas intervalų laikmačiu neprasidės, jei bus nustatytas 00:00’0.5”
intervalas ir bus įjungtos abi parinktys Silent photography (begarsis
fotografavimas) ir Interval priority (intervalo pirmumas). Fotografavimo
intervalų laikmačiu neįmanoma naudoti su kai kuriomis fotoaparato funkcijomis,
įskaitant filmavimą, intervalų filmus, ilgalaikę ekspoziciją (fotografavimą
nustačius „ilgalaikė ekspozicija bulb“ arba „laikas“), daugkartinę ekspoziciją, HDR
(platus dinaminis diapazonas) ir židinio poslinkį. Atminkite, kad skirtingiems
intervalams priklausančių nuotraukų užrakto greitis, kadrų sparta ir įrašymo
trukmė gali skirtis, todėl laikas nuo vieno intervalo pabaigos iki kito intervalo
pradžios gali būti nevienodas. Jei fotografavimo tęsti neįmanoma arba esant
dabartiniams nustatymams pakeitimų pritaikyti nepavyksta (pavyzdžiui, jei esant
parinktam režimui M nustatytas užrakto greitis Bulb (ilgalaikė ekspozicija bulb) arba
Time (laikas), intervalas lygus nuliui arba pradžios laikas yra greičiau nei už
minutės), pateikiamas pranešimas.
Fotografavimas intervalų laikmačiu pristabdomas, jei įjungiamas atleidimo
režimas Self-timer (automatinis laikmatis) (E) arba fotoaparatas išjungiamas ir
vėl įjungiamas (kol fotoaparatas išjungtas, akumuliatorių ir atminties kortelę
galima pakeisti nenutraukiant fotografavimo intervalų laikmačiu).
Fotografavimo pristabdymas neturi įtakos intervalų laikmačio nustatymams.
D Atleidimo režimas
Kad ir koks būtų parinktas atleidimo režimas, fotoaparatas kiekviename intervale
fotografuos tiek kadrų, kiek nurodyta.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 221
D Serija
Suderinkite serijos nustatymus ir tik tada pradėkite fotografuoti intervalų
laikmačiu. Jei veikiant fotografavimo intervalų laikmačiu funkcijai yra įjungta
ekspozicijos, blykstės arba ADL reikšmių serija, fotoaparatas kiekvieno intervalo
metu padarys tiek kadrų, kiek jų nustatyta serijos programoje, o ne tiek, kiek
nustatyta intervalų laikmačio meniu parinktimi. Jei veikiant fotografavimo
intervalų laikmačiu funkcijai yra įjungta baltos spalvos balanso serija,
fotoaparatas kiekvieno intervalo metu padarys vieną kadrą ir jį modifikuodamas
sukurs tiek kopijų, kiek numatyta serijos programoje. Atminkite, kad
fotografavimo intervalų laikmačiu metu neįmanoma fotografuoti serijomis, jei
nustatyta parametro Interval priority (intervalo pirmumas) parinktis On
(įjungta).
D Begarsis fotografavimas
Nustačius parametro Silent photography (begarsis fotografavimas) parinktį
On (įjungta) išjungiamos kai kurios fotoaparato funkcijos, įskaitant:
• ISO jautrumo reikšmės nuo Hi 0.3 (didelis 0,3) iki Hi 2 (didelis 2)
• Fotografavimas su blykste
• Ekspozicijos delsos režimas
• Mirgėjimo mažinimas
• Serija
222 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Time-lapse movie (didelių intervalų filmas)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Fotoaparatas automatiškai daro nuotraukas parinktais intervalais ir
sukuria begarsį ilgais intervalais nufotografuotų kadrų filmą.
Parinkus meniu elementą Time-lapse movie (didelių intervalų filmas)
atveriamos toliau nurodytos parinktys.
• Start (pradėti). Pradėkite įrašymą dideliais intervalais. Fotografavimas
pradedamas maždaug po 3 sek. ir tęsiamas parinktu intervalu, kol
nesibaigia parinkta fotografavimo trukmė.
• Interval (intervalas). Parinkite intervalą tarp kadrų minutėmis ir
sekundėmis.
• Shooting time (fotografavimo trukmė). Nustatoma, ar ilgai fotoaparatas
fotografuos (valandomis ir minutėmis).
• Exposure smoothing (ekspozicijos vienodinimas). Nustačius parinktį On
(įjungta), suvienodinami staigūs ekspozicijos pokyčiai, jei įjungtas
kitas režimas, išskyrus M (atminkite: esant įjungtam režimui M,
ekspozicijos vienodinimo funkcija veikia tik tuo atveju, jei įjungta
automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija). Jei fotografuojamo
objekto šviesumas smarkiai kinta, gali atsirasti pastebimų ekspozicijos
skirtumų. Tokiu atveju intervalą tarp kadrų gali prireikti sutrumpinti.
• Silent photography (begarsis fotografavimas). Nustačius parinktį On
(įjungta), užrakto garso fotografuojant nesigirdės.
• Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį). Parinkite vaizdo sritį (FX arba DX).
• Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis). Parinkite galutinio filmo
kadro dydį ir kadrų greitį. Parinktys yra tokios pačios kaip filmavimo
meniu elemento Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis).
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 223
• Interval priority (intervalo pirmumas). Nustačius parinktį On (įjungta), esant
įjungtam režimui P arba A fotografuojama parinktu intervalu, o
nustačius parinktį Off (išjungta) užtikrinama tinkama ekspozicija. Jei
nustatyta parinktis On (įjungta), patikrinkite, ar mažiausias užrakto
greitis, nustatytas fotografavimo meniu parametro ISO sensitivity
settings (ISO jautrumo nustatymai) > Auto ISO sensitivity control
(automatinis ISO jautrumo valdymas) parinktimi, yra didesnis už
intervalą ir kad atitinkamai pagal parinktą fokusavimo režimą nustatyta
pasirinktinio parametro a1 (AF-C priority selection (AF-C pirmumo
parinkimas)) arba a2 (AF-S priority selection (AF-S pirmumo
parinkimas)) parinktis Release (atleidimas).
224 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Didelių intervalų filmų įrašymas
D Prieš fotografuojant
Prieš kurdami didelių intervalų filmą parinkite sąrankos meniu elementą Time
zone and date (laiko juosta ir data) ir įsitikinkite, kad fotoaparato data ir laikas
nustatytas teisingai. Tada, nekeisdami esamų nustatymų, padarykite bandomąjį
kadrą ir peržiūrėkite rezultatus. Didelių intervalų filmai kuriami taikant apkarpytą
filmo vaizdo sritį. Kompozicijos patikrinimui paspauskite mygtuką X, kol atvertas
rodinys Time-lapse movie (didelių intervalų filmas) (grįžimui į rodinį Timelapse movie (didelių intervalų filmas) paspauskite mygtuką W/Q). Kad
spalvingumas būtų vienodas, nustatykite baltos spalvos balanso parinktį, kuri
būtų ne 4 (automatinis) arba D (automatinis natūralus apšvietimas).
Rekomenduojame naudoti stovą ir nustatyti fotografavimo meniu parametro
Vibration reduction (virpesių mažinimas) parinktį Off (išjungta). Kad
fotografavimas nebūtų pertrauktas, fotoaparato akumuliatorius turi būti visiškai
įkrautas. Jei abejojate, ar akumuliatorius įkrautas, prieš naudojimą įkraukite
akumuliatorių arba naudokite kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės
jungtį (įsigyjama atskirai).
1 Nustatykite parinktį Time-lapse movie
(didelių intervalų filmas).
Pažymėkite fotografavimo meniu
elementą Time-lapse movie (didelių
intervalų filmas) ir spauskite 2.
Atveriamos didelių intervalų filmo
parinktys.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 225
2 Suderinkite didelių intervalų filmo nustatymus.
Suderinkite toliau nurodytus nustatymus:
• Interval (intervalas). Intervalas (minutėmis ir sekundėmis) turi būti
ilgesnis už mažiausią numatomą užrakto greitį.
Pažymėkite Interval (intervalas) ir
spauskite 2.
Nurodykite intervalą ir spauskite J.
• Shooting time (fotografavimo trukmė). Bendra fotografavimo trukmė
(valandomis ir minutėmis), kuri gali būti iki 7 valandų ir 59 minučių.
Pažymėkite Shooting time
(fotografavimo trukmė) ir
spauskite 2.
Parinkite fotografavimo trukmę ir
spauskite J.
• Exposure smoothing (ekspozicijos vienodinimas). Ekspozicijos vienodinimo
funkcijos įjungimas ir išjungimas.
Pažymėkite Exposure smoothing
(ekspozicijos vienodinimas) ir
spauskite 2.
226 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
• Silent photography (begarsis fotografavimas). Begarsio fotografavimo
funkcijos įjungimas ir išjungimas.
Pažymėkite Silent photography
(begarsis fotografavimas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
• Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį). Parinkite didelių intervalų filmų
vaizdo sritį.
Pažymėkite Choose image area
(pasirinkti vaizdo sritį) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
• Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis). Parenkamas kadro dydis
ir greitis, kuriuo bus atkuriamas galutinis filmas.
Pažymėkite Frame size/frame rate
(kadro dydis/kadrų greitis) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 227
• Interval priority (intervalo pirmumas). Funkcijos Interval priority
(intervalo pirmumas) įjungimas ir išjungimas.
Pažymėkite Interval priority
(intervalo pirmumas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Kai nustatyta parinktis On (įjungta), ilgų intervalų filmo kūrimas
nutraukiamas, jei fotoaparatu nepavyksta sufokusuoti arba jei
užrakto atleidimo funkcija išjungta dėl kitų priežasčių.
3 Pradėkite fotografuoti.
Pažymėkite Start (pradėti) ir paspauskite
J. Fotografavimas pradedamas maždaug
po 3 sek. Ekranas išjungiamas ir
fotoaparatas parinktu intervalu
fotografuoja tiek laiko, kiek nustatyta
fotografavimo trukmės parametro
parinktimi.
D Fotografuojant
Fotografavimo metu valdymo pulte rodoma
intervalų filmo indikacija ir šviečia atminties
kortelės prieigos lemputė. Kad ir kokia būtų
pasirinktinio nustatymo c3 (Power off delay
(išjungimo delsa), 0 260) > Standby timer
(budėjimo laikmatis) parinktis, budėjimo
laikmačio laikas fotografavimo metu nesibaigia.
Fotografavimui nutraukti (0 229) arba tam tikrų
nustatymų, pavyzdžiui, ekspozicijos vienodinimo,
intervalo ir likusios trukmės, vertėms peržiūrėti per
pertrauką tarp kadrų paspauskite G (jei
intervalas bus labai trumpas, intervalų filmo
dialogo langas gali būti nerodomas). Atminkite,
kad derinti nustatymų, atkurti nuotraukų ir naudoti
meniu neįmanoma, kol fotografavimas nebaigtas.
228 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
❚❚ Fotografavimo nutraukimas
Jei fotografavimą reikia nutraukti nebaigus daryti visų nuotraukų,
pažymėkite intervalų filmo meniu parinktį Off (išjungta) ir paspauskite
J (atminkite, kad fotografavimo taip nutraukti gali nepavykti, jei
parametro Interval (intervalas) parinktimi nustatyta vertė bus labai
maža; tokiu atveju fotografavimą galima nutraukti išjungiant
fotoaparatą). Filmas sukuriamas iš kadrų, nufotografuotų iki to
momento. Atminkite, kad išėmus maitinimo šaltinį arba jį atjungus ar
išėmus atminties kortelę fotografavimas baigiamas (garsinis signalas
nesuskamba) ir filmas neįrašomas.
❚❚ Kada nefotografuojama
Fotoaparatas fokusuoja prieš kiekvieną kadrą. Jei parinktas fokusavimo
režimas AF-S ir nustatyta parametro Interval priority (intervalo
pirmumas) parinktis Off (išjungta), fotoaparatui nepavykus
sufokusuoti vaizdo esamas intervalas praleidžiamas ir laukiama kito.
D Galutinio filmo trukmės skaičiavimas
Bendrą kadrų skaičių galutiniame filme galima apskaičiuoti fotografavimo
trukmę padalinant iš intervalo, rezultatą suapvalinant ir pridedant 1. Galutinio
filmo trukmę galima apskaičiuoti kadrų skaičių padalijant iš kadrų greičio,
nustatyto parametro Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis)
parinktimi. Pavyzdžiui, filmo, kuris sudarytas iš 48 kadrų ir įrašytas taikant parinktį
1 920 × 1 080; 24p, trukmė bus apie dvi sekundes. Ilgiausia intervalų filmo
trukmė – 20 minučių.
Kadro dydis/kadrų greitis
Atminties kortelės indikacija
Įrašyta trukmė/ilgiausia trukmė
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 229
D Didelių intervalų filmai
Intervalų filmo funkcijos neįmanoma naudoti su kai kuriomis kitomis fotoaparato
funkcijomis, įskaitant filmavimą, ilgalaikę ekspoziciją (fotografavimą nustačius
parinktį „ilgalaikė ekspozicija bulb“ arba „laikas“), automatinį laikmatį, kadrų
serijas, HDR (platų dinaminį diapazoną), daugkartinę ekspoziciją, fotografavimą
intervalų laikmačiu ir židinio poslinkį. Aktyviojo D-Lighting funkcija automatiškai
išjungiama. Atminkite, kad vienos nuotraukos užrakto greitis ir įrašymo į
atminties kortelę trukmė nuo kitos nuotraukos gali skirtis, todėl intervalas tarp
įrašomų kadrų ir kito kadro pradžios gali būti nevienodas. Pakeisti nustatymai
nebus taikomi ir fotografavimas neprasidės, jei esant parinktiems nustatymams
intervalų filmo įrašymas yra neįmanomas (pavyzdžiui, pilna atminties kortelė,
intervalo arba fotografavimo trukmės reikšmė yra lygi nuliui arba intervalas yra
ilgesnis už fotografavimo trukmę).
Fotografavimas gali nutrūkti, jei naudosite fotoaparato valdiklius, keisite
nustatymus arba prijungsite HDMI kabelį. Filmas bus sukurtas iš kadrų,
nufotografuotų iki fotografavimo nutraukimo momento.
D Nuotraukos peržiūra
Kol fotografuojama, nuotraukų peržiūros mygtukas K neveikia, tačiau po
fotografavimo naujausias kadras kas kartą rodomas keletą sekundžių, jei
nustatyta atkūrimo meniu parametro Image review (nuotraukos peržiūra)
parinktis On (įjungta) arba On (monitor only) (įjungta (tik ekrane)) (jei
intervalas bus labai trumpas, kadras gali būti nerodomas). Kol kadras rodomas,
kitų atkūrimo operacijų atlikti neįmanoma.
D Begarsis fotografavimas
Nustačius parametro Silent photography (begarsis fotografavimas) parinktį
On (įjungta) išjungiamos kai kurios fotoaparato funkcijos, įskaitant:
• ISO jautrumo reikšmės nuo Hi 0.3 (didelis 0,3) iki Hi 2 (didelis 2)
• Fotografavimas su blykste
• Ekspozicijos delsos režimas
• Ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas
• Mirgėjimo mažinimas
230 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Focus shift shooting (fotografavimas židinio
poslinkio metodu)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Židinio poslinkio funkcija, kuri kadrų serijoje automatiškai keičia židinį,
skirta daryti nuotraukoms, kurios vėliau bus jungiamos naudojant
skirtingų sufokusuotų sričių jungimo metodiką. Pagal ją sukuriama viena
didesnio ryškumo gylio nuotrauka. Prieš naudodami židinio poslinkio
funkciją parinkite fokusavimo režimą AF-S arba AF-C ir nustatykite
atleidimo režimo parinktį, kuri būtų ne Self-timer (automatinis
laikmatis) (E).
Parinkus meniu elementą Focus shift shooting (fotografavimas
židinio poslinkio metodu) atveriamos toliau nurodytos parinktys.
• Start (pradėti). Pradėkite fotografuoti. Fotoaparatas nustatytu dydžiu
kiekvienam kadrui pakeičia fokusavimo atstumą.
• No. of shots (kadrų skaičius). Parinkite kadrų skaičių (ne daugiau kaip 300).
• Focus step width (židinio žingsnelio plotis). Parinkite fokusavimo atstumo
pokytį, kuris taikomas kiekvienam kadrui.
• Interval until next shot (intervalas iki kito kadro). Pertrauka tarp kadrų
sekundėmis. Parinkus 00 fotografuojama maždaug 5,5 fps sparta.
• First-frame exposure lock (pirmojo kadro ekspozicijos fiksavimas). Jei nustatoma
parinktis On (įjungta), fotoaparatas ekspoziciją visoms nuotraukoms
užfiksuoja pagal pirmąjį kadrą.
• Peaking stack image (iš sufokusuotų sričių sujungta nuotrauka). Jei nustatoma
parinktis Create (kurti), fotoaparatas, taikydamas sufokusuotų sričių
jungimo metodiką, sukurs nespalvotą sujungtąją peržiūros nuotrauką,
pagal kurią po fotografavimo galima patikrinti židinį.
• Silent photography (begarsis fotografavimas). Nustačius parinktį On
(įjungta), užrakto garso fotografuojant nesigirdės.
• Starting storage folder (pirminis laikymo aplankas). Pažymėkite parinktis ir jų
parinkimui arba parinkimo atsisakymui spauskite 2. Nustačius parinktį
New folder (naujas aplankas), kiekvienai naujai sekai sukuriamas
naujas aplankas, o nustačius parinktį Reset file numbering (nustatyti
failų numeravimą iš naujo), failų numeravimas sukūrus naują aplanką
kas kartą pradedamas nuo 0001.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 231
Fotografavimas židinio poslinkio metodu
D Prieš fotografuojant
Prieš fotografavimą židinio poslinkio metodu padarykite bandomąjį kadrą
nekeisdami nustatymų ir peržiūrėkite rezultatus. Rekomenduojame naudoti
stovą ir nustatyti fotografavimo meniu parametro parinktį Vibration reduction
(virpesių mažinimas) parinktį Off (išjungta). Kad fotografavimas nebūtų
pertrauktas, fotoaparato akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas. Jei abejojate,
ar akumuliatorius įkrautas, prieš naudojimą įkraukite akumuliatorių arba
naudokite kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį (įsigyjama
atskirai).
1 Nustatykite parinktį Focus shift
shooting (fotografavimas židinio
poslinkio metodu).
Pažymėkite fotografavimo meniu
elementą Focus shift shooting
(fotografavimas židinio poslinkio
metodu) ir spauskite 2.
Atveriamos židinio poslinkio parinktys.
2 Suderinkite židinio poslinkio funkcijos nustatymus.
Suderinkite toliau nurodytus nustatymus:
• No. of shots (kadrų skaičius). Parinkite kadrų skaičių.
Pažymėkite No. of shots (kadrų
skaičius) ir spauskite 2.
232 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Parinkite kadrų skaičių
ir spauskite J.
• Focus step width (židinio žingsnelio plotis). Parinkite fokusavimo atstumo
pokytį, kuris taikomas kiekvienam kadrui.
Pažymėkite Focus step width
(židinio žingsnelio plotis) ir
spauskite 2.
Židinio žingsnelio pločio mažinimui
spauskite 4, o didinimui – spauskite
2. Tęskite paspausdami J.
Jei fotografuojami arti fotoaparato esantys objektai,
rekomenduojame rinktis mažesnius židinio žingsnelius ir didinti
kadrų skaičių, nes esant trumpam fokusavimo atstumui ryškumo
gylis būna mažesnis.
• Interval until next shot (intervalas iki kito kadro). Parinkite intervalą tarp kadrų.
Pažymėkite Interval until next shot
(intervalas iki kito kadro) ir
spauskite 2.
Parinkite intervalą (sekundėmis) ir
spauskite J.
Jei fotografuojate su blykste, tinkamos ekspozicijos užtikrinimui
intervalą nustatykite pakankamai ilgą, kad pakaktų laiko blykstei
įkrauti.
• First-frame exposure lock (pirmojo kadro ekspozicijos fiksavimas).
Ekspozicijos fiksavimo funkcijos įjungimas ir išjungimas.
Pažymėkite First-frame exposure
lock (pirmojo kadro ekspozicijos
fiksavimas) ir spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 233
• Peaking stack image (iš sufokusuotų sričių sujungta nuotrauka). Funkcijos
Peaking stack image (iš sufokusuotų sričių sujungta
nuotrauka) įjungimas ir išjungimas.
Pažymėkite Peaking stack image
(iš sufokusuotų sričių sujungta
nuotrauka) ir spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
• Silent photography (begarsis fotografavimas). Begarsio fotografavimo
funkcijos įjungimas ir išjungimas.
Pažymėkite Silent photography
(begarsis fotografavimas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
• Starting storage folder (pirminis laikymo aplankas). Pirminio aplanko
parinkčių nustatymas.
Pažymėkite Starting storage folder
(pirminis laikymo aplankas) ir
spauskite 2.
234 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Pažymėkite parinktis ir jų parinkimui
arba parinkimo atsisakymui
spauskite 2. Tęskite
paspausdami J.
3 Pradėkite fotografuoti.
Pažymėkite Start (pradėti) ir paspauskite
J. Fotografavimas pradedamas maždaug
po 3 sek. Ekranas išjungiamas ir
fotoaparatas parinktu intervalu
fotografuoja pradėdamas nuo
fotografavimo pradžioje parinkto
fokusavimo atstumo ir parinktu židinio žingsneliu su kiekvienu kadru
jį keisdamas, kol pasiekiama begalybė. Fotografavimas baigiamas,
kai padaromas nustatytas skaičius kadrų arba kai židinys pasiekia
begalybę. Jei fotografavimą reikia užbaigti padarius ne visus kadrus,
per pertrauką tarp kadrų paspauskite iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką arba nuspauskite mygtuką J.
D Diafragma
Nustačius mažesnę diafragmą gali sumažėti nuotraukų raiška, todėl norėdami šio
reiškinio išvengti, rinkitės diafragmą, kurios skaičius būtų ne didesnis kaip
f/11–f/8.
D Fotografuojant
Kol fotografuojama židinio poslinkio metodu, atleidimo režimo indikacija
valdymo pulte nerodoma, o atminties kortelės prieigos lemputė mirksi. Kad ir
kokia būtų pasirinktinio nustatymo c3 (Power off delay (išjungimo delsa)) >
Standby timer (budėjimo laikmatis) parinktis, budėjimo laikmačio laikas
fotografavimo metu nesibaigia. Atminkite, kad keičiant fotoaparato nustatymus,
kol nebaigtas fotografavimas židinio poslinkio metodu, fotografavimas gali
nutrūkti. Jei fotografuojant pareguliuojamas židinys, fotografavimas
nutraukiamas.
D Iš sufokusuotų sričių sujungta nuotrauka
Jei įjungtas nuotraukų atkūrimo režimas, nuotraukose, kurios buvo padarytos
nustačius parametro Peaking stack image (iš sufokusuotų sričių sujungta
nuotrauka) parinktį Create (kurti), rodoma piktograma p, pranešanti, kad
paspaudžiant mygtuką i ir parenkant Display peaking stack image (rodyti iš
sufokusuotų sričių sujungtą nuotrauką) galima peržiūrėti sujungtąją
peržiūros nuotrauką. Balta spalva rodomos sritys sujungtoje nuotraukoje bus
sufokusuotos. Sujungtąsias peržiūros nuotraukas peržiūrėti galima tik tame
fotoaparate, kuriuo jos sukurtos.
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 235
D Fotografavimas židinio poslinkio metodu
Jei fotografuojate su blykste, parinkite intervalą taip, kad jis būtų ne trumpesnis
už trukmę, kurios reikia blykstei įkrauti. Jei intervalas bus per trumpas, blykstė
gali suveikti mažesne galia nei reikia tinkamai ekspozicijai gauti. Židinio poslinkio
funkcija neveikia su kai kuriomis kitomis fotoaparato funkcijomis, įskaitant
filmavimą, didelių intervalų filmus, fotografavimą serijomis, automatinį laikmatį,
ilgalaikę ekspoziciją (fotografavimą naudojant ilgalaikės ekspozicijos bulb arba
laiko nustatymus), HDR (platus dinaminis diapazonas), daugkartinę ekspoziciją ir
fotografavimą intervalų laikmačiu. Atminkite, kad įvairių kadrų užrakto greitis ir
trukmė, reikalinga nuotraukoms įrašyti, gali skirtis. Taip pat gali skirtis trukmė
nuo vieno intervalo pabaigos iki kito pradžios. Jei esant tam tikriems
nustatymams fotografavimas yra neįmanomas (pavyzdžiui, nustatyta užrakto
greičio parinktis Bulb (ilgalaikė ekspozicija bulb) arba Time (laikas)), pateikiamas
pranešimas.
D Begarsis fotografavimas
Nustačius parametro Silent photography (begarsis fotografavimas) parinktį
On (įjungta) išjungiamos kai kurios fotoaparato funkcijos, įskaitant:
• ISO jautrumo reikšmės nuo Hi 0.3 (didelis 0,3) iki Hi 2 (didelis 2)
• Fotografavimas su blykste
• Ekspozicijos delsos režimas
• Mirgėjimo mažinimas
236 Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu
Silent photography (begarsis fotografavimas)
G mygtukas ➜ C (fotografavimo meniu)
Nustačius parinktį On (įjungta) sumažinamas užrakto keliamas
virpėjimas, trukdantis fotografuojant kraštovaizdžius ir kitus statiškus
objektus (0 67). Rekomenduojama naudoti trikojį. Kad ir kokia būtų
pasirinktinio nustatymo d5 (Shutter type (užrakto tipas)) parinktis,
fotografuojama naudojant elektroninį užraktą. Kad ir kokia būtų
sąrankos meniu parametro Beep options (garsinio signalo parinktys)
parinktis, garsinis signalas išjungiamas, be to, neveikia blykstė ir
ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimo funkcija. Jei įjungtas kuris
nors nepertraukiamo atleidimo režimas, kadrų sparta pasikeičia (0 85).
Meniu vadovas > C Fotografavimo meniu 237
1 Filmavimo meniu. Filmavimo meniu parinktys
Filmavimo meniu atverti pasirinkite
fotoaparato meniu kortelę 1.
Parinktis
Reset movie shooting menu (filmavimo
meniu nustatymas iš naujo)
File naming (failų pavadinimo
suteikimas)
Choose image area (pasirinkti vaizdo
sritį)
Frame size/frame rate (kadro dydis/
kadrų greitis)
Movie quality (filmo kokybė)
Movie file type (filmo failų tipas)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
nustatymai)
White balance (baltos spalvos balansas)
Set Picture Control (nustatyti Picture
Control)
Manage Picture Control (valdyti Picture
Control)
Active D-Lighting (aktyvusis
D-Lighting)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant
dideliam ISO jautrumui)
Vignette control (vinjetės kontrolė)
0
239
239
239
239
239
239
240
240
241
241
241
241
Parinktis
Diffraction compensation (difrakcijos
kompensavimas)
Auto distortion control (automatinė
iškraipymų kontrolė)
Flicker reduction (mirgėjimo
mažinimas)
Metering (matavimas)
Focus mode (fokusavimo režimas)
AF-area mode (AF sričių režimas)
Vibration reduction (virpesių
mažinimas)
Electronic VR (elektroninis VR)
Microphone sensitivity (mikrofono
jautrumas)
Attenuator (silpnintuvas)
Frequency response (dažninis atsakas)
Wind noise reduction (vėjo triukšmo
mažinimas)
Headphone volume (ausinių garsumas)
Timecode (laiko kodas)
242
D Taip pat žr.
Numatytieji meniu nustatymai pateikiami skirsnyje „Numatytieji filmavimo
meniu nustatymai“ (0 146).
238 Meniu vadovas > 1 Filmavimo meniu
0
242
242
242
243
243
243
243
243
244
244
245
245
245
246
Reset movie shooting menu (filmavimo meniu
nustatymas iš naujo)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Parinkus Yes (taip), grąžinamos numatytosios filmavimo meniu
parinktys (0 146).
File naming (failų pavadinimo suteikimas)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Parenkamas trijų raidžių ilgio priešdėlis, naudojamas suteikiant
pavadinimus vaizdo failams, į kuriuos įrašomi filmai. Numatytasis
priešdėlis yra „DSC“ (0 165).
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Pasirinkite apkarpytą filmo vaizdo sritį FX arba DX.
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Parinkite filmų kadro dydį (pikseliais) ir kadrų greitį. Daugiau
informacijos pateikiama skirsnyje „Kadro dydis, kadrų greitis ir filmo
kokybė“ (0 116).
Movie quality (filmo kokybė)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Rinkitės High quality (aukšta kokybė) arba Normal (standartinė).
Movie file type (filmo failų tipas)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Filmuokite MOV arba MP4 formatu.
Meniu vadovas > 1 Filmavimo meniu 239
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Suderinkite toliau nurodytus ISO jautrumo
nustatymus.
• Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas).
Parinkite viršutinės ribos reikšmę nuo
ISO 200 iki Hi 2 (didelis 2), kuri bus taikoma
veikiant automatinio ISO jautrumo valdymo
funkcijai. Automatinio ISO jautrumo
valdymo funkcija naudojama įjungus režimą P, S arba A, taip pat –
įjungus režimą M, jei nustatoma parametro Auto ISO control (mode
M) (automatinis ISO valdymas (režimas M)) parinktis On (įjungta).
• Auto ISO control (mode M) (automatinis ISO valdymas (režimas M)). Nustatykite
parinktį On (įjungta), kad įjungus režimą M ISO jautrumas būtų
valdomas automatiškai, arba – Off (išjungta), kad būtų naudojama
reikšmė, nustatyta parametro ISO sensitivity (mode M) (ISO
jautrumas (režimas M)) parinktimi.
• ISO sensitivity (mode M) (ISO jautrumas (režimas M)). Nurodydami vertę nuo
ISO 64 (Z 7) arba 100 (Z 6) iki Hi 2 (didelis 2) parinkite ISO jautrumą, kuris
bus naudojamas įjungus režimą M. Automatinio ISO jautrumo valdymo
funkcija naudojama įjungus kitus režimus.
D Automatinis ISO jautrumo valdymas
Parinkus didelį ISO jautrumą, fotoaparatui gali būti sunku fokusuoti ir gali
padaugėti triukšmo (atsitiktinių ryškių pikselių, rūko ar linijų). To galima išvengti
parenkant mažesnę parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
nustatymai) > Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) reikšmę.
White balance (baltos spalvos balansas)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Parenkama filmų baltos spalvos balanso
reikšmė (0 63). Parinkite Same as photo
settings (atitinka nuotraukų nustatymus),
jei norite naudoti parinktis, kurios šiuo metu
nustatytos nuotraukoms.
240 Meniu vadovas > 1 Filmavimo meniu
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Parenkama Picture Control reikšmė, taikoma
filmams (0 94). Parinkite Same as photo
settings (atitinka nuotraukų nustatymus),
jei norite naudoti parinktis, kurios šiuo metu
nustatytos nuotraukoms.
Manage Picture Control (valdyti Picture Control)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Kurkite pasirinktinius Picture Control režimus (0 179).
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Išsaugomas šviesių sričių ir šešėlių detalumas
ir kuriami natūralaus kontrastingumo filmai.
Parinkite Same as photo settings (atitinka
nuotraukų nustatymus), jei norite naudoti
parinktis, kurios šiuo metu nustatytos
nuotraukoms (0 110, 120).
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Sumažinkite triukšmą (atsitiktinius ryškius pikselius) filmuose,
įrašomuose nustačius dideles ISO jautrumo reikšmes (0 183).
Meniu vadovas > 1 Filmavimo meniu 241
Vignette control (vinjetės kontrolė)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Sumažinamas vinjetavimas filmuose (0 184). Nustatykite parinktį Same
as photo settings (atitinka nuotraukų nustatymus), kad būtų
naudojama parinktis, šiuo metu nustatyta nuotraukoms.
Diffraction compensation (difrakcijos
kompensavimas)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Sumažinama difrakcija filmuose (0 184).
Auto distortion control (automatinė iškraipymų
kontrolė)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Sumažinamas filmų cilindro pavidalo arba išgaubtas iškraipymas
(0 184).
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Filmuojant sumažinamas mirgėjimas ir juostuotumas, šviečiant
fluorescencinėms ar gyvsidabrio garų lempoms. Parinkite Auto
(automatinis), kad fotoaparatas automatiškai parinktų tinkamą dažnį,
arba rankiniu būdu nustatykite dažnį, kad jis atitiktų vietinio kintamosios
įtampos elektros tinklo dažnį.
D Filmavimo meniu parinktis „Flicker reduction“ (mirgėjimo mažinimas)
Jei parinktis Auto (automatinis) neleidžia pasiekti pageidaujamų rezultatų ir
nežinote, koks vietinio elektros tinklo dažnis, išbandykite abi parinktis (50 ir 60 Hz)
ir palikite tą, kurios rezultatai geresni. Naudojant mirgėjimo mažinimo funkciją
gali nepavykti pasiekti pageidaujamų rezultatų, jei objektas itin šviesus; tokiu
atveju reikia išmėginti mažesnę diafragmą (didesnį f skaičių). Kad vaizdas
nemirgėtų, įjunkite režimą M ir parinkite užrakto greitį pagal vietinio maitinimo
tinklo dažnį: 1/125 sek., 1/60 sek. arba 1/30 sek., jei dažnis yra 60 Hz, ir 1/100 sek.,
1/50 sek. arba 1/25 sek., jei – 50 Hz.
242 Meniu vadovas > 1 Filmavimo meniu
Metering (matavimas)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Parenkama, kaip fotoaparatas matuos ekspoziciją filmuojant (0 108).
Taškinio matavimo funkcija neveikia.
Focus mode (fokusavimo režimas)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Parenkamas filmavimo metu taikomas fokusavimo režimas (0 52).
AF-area mode (AF sričių režimas)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Parenkama, kaip fotoaparatas fokusuos filmuojant (0 54).
Vibration reduction (virpesių mažinimas)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Nustatoma virpesių mažinimo parinktis, taikoma filmuojant (0 112).
Nustatykite parinktį Same as photo settings (atitinka nuotraukų
nustatymus), kad būtų naudojama parinktis, šiuo metu nustatyta
nuotraukoms.
Electronic VR (elektroninis VR)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Parinkite, ar įjungti elektroninę virpesių mažinimo funkciją filmavimo
metu.
Meniu vadovas > 1 Filmavimo meniu 243
Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Įjungiamas ir išjungiamas integruotas ar
išorinis mikrofonas arba reguliuojamas
mikrofono jautrumas. Nustatykite parinktį
Auto (automatinis), kad jautrumas būtų
derinamas automatiškai, arba Microphone
off (mikrofonas išjungtas), kad
išjungtumėte garso įrašymo funkciją. Jei
mikrofono jautrumą pageidaujate rinktis rankiniu būdu, nustatykite
parinktį Manual (rankinis) ir parinkite jautrumą.
D 2 piktograma
Jei filmai įrašyti be garso, jie žymimi piktograma 2,
rodoma filmų ir viso kadro atkūrimo rodinyje.
Attenuator (silpnintuvas)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Nustačius parinktį Enable (įjungti), mikrofono stiprinimo koeficientas
sumažinamas ir garsas neiškraipomas, jei filmuojama triukšmingoje
aplinkoje.
244 Meniu vadovas > 1 Filmavimo meniu
Frequency response (dažninis atsakas)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Nustačius parinktį S Wide range (platus diapazonas), integruotas ir
išorinis mikrofonas reaguos į platų dažnių diapazoną – nuo muzikos iki
miesto gatvių gaudesio. Jei norite išskirti žmonių balsus, nustatykite
parinktį T Vocal range (balso diapazonas).
Wind noise reduction (vėjo triukšmo mažinimas)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Nustatykite parinktį On (įjungta), kad įjungtumėte integruoto
mikrofono aukštuosius dažnius praleidžiantį filtrą (papildomiems
stereomikrofonams tai įtakos nedaro), sumažindami į mikrofoną
pučiančio vėjo keliamą triukšmą (atminkite, kad gali būti paveikti ir kiti
garsai). Papildomų stereomikrofonų vėjo triukšmo mažinimo funkciją, jei
ji įdiegta, galima įjungti arba išjungti naudojant jų valdiklius.
Headphone volume (ausinių garsumas)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Ausinių garsumas reguliuojamas spaudžiant 1 arba 3.
Meniu vadovas > 1 Filmavimo meniu 245
Timecode (laiko kodas)
G mygtukas ➜ 1 (filmavimo meniu)
Galima parinkti, ar filmuojant įrašyti kiekvieno kadro laiko kodus,
nurodančius valandą, minutę, sekundę ir kadro numerį. Laiko kodus
įrašyti įmanoma tik filmuojant MOV formatu. Prieš tęsdami, parinkite
sąrankos meniu elementą Time zone and date (laiko juosta ir data) ir
įsitikinkite, kad laikrodis nustatytas teisingai.
Parinktis
Aprašymas
• On (įjungta): laiko kodai įrašomi ir rodomi ekrane.
• On (with HDMI output) (įjungta (HDMI signalo išvedimas)): laiko kodai
Record timecodes
pridedami prie filmuotos medžiagos, kuri įrašoma į HDMI
(įrašyti laiko kodus) kabeliu prijungtus SHOGUN, NINJA arba SUMO serijos
Atomos rašytuvus su monitoriais.
• Off (išjungta): laiko kodai neįrašomi.
Count-up method • Record run (įrašo eiga): laiko kodai didinami tik filmuojant.
(tiesioginio
• Free run (tuščioji eiga): laiko kodai didinami nepertraukiamai,
skaičiavimo
įskaitant laikotarpį, kol fotoaparatas išjungtas.
metodas)
• Reset (nustatyti iš naujo): nustatomas laiko kodas 00:00:00.00.
• Enter manually (įvesti rankiniu būdu): valanda, minutė, sekundė ir
Timecode origin
kadro numeris įvedamas rankiniu būdu.
(laiko kodo kilmė)
• Current time (esamasis laikas): laiko kodas nustatomas pagal
esamąjį laiką, gaunamą iš fotoaparato laikrodžio.
Nustačius parinktį On (įjungta) kompensuojamas kadrų
Drop frame
skaičiaus ir tikrosios filmavimo trukmės skirtumas, kai
(praleistas kadras)
filmuojama esant nustatytam 30 arba 60 fps kadrų greičiui.
D HDMI prietaisai
Jei nustatoma parametro Record timecodes (įrašyti laiko kodus) parinktis On
(with HDMI output) (įjungta (HDMI signalo išvedimas)), filmuotos medžiagos
išvedimas į HDMI prietaisus gali nutrūkti.
246 Meniu vadovas > 1 Filmavimo meniu
A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų
tikslinimas
Pasirinktiniams nustatymams atverti
pasirinkite fotoaparato meniu kortelę A.
Pasirinktiniai nustatymai naudojami pritaikyti fotoaparato nustatymams
prie asmeninių poreikių.
Pasirinktinių nustatymų
grupės
Pagrindinis meniu
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 247
Galimi šie pasirinktiniai nustatymai:
Pasirinktinis nustatymas 1
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b
b1
b2
b3
b4
c
c1
c2
c3
Reset custom settings (pasirinktinių nustatymų nustatymas iš naujo)
Autofocus (automatinis fokusavimas)
AF-C priority selection (AF-C pirmumo parinkimas)
AF-S priority selection (AF-S pirmumo parinkimas)
Focus tracking with lock-on (fokusavimo sekimas su įjungtu
fiksavimu)
Auto-area AF face/eye detection (veidų/akių atpažinimas esant
įjungtam automatinės srities AF režimui)
Focus points used (naudojami fokusavimo taškai)
Store points by orientation (įrašyti taškus pagal orientaciją)
AF activation (AF įjungimas)
Limit AF-area mode selection (riboti AF sričių režimų parinktis)
Focus point wrap-around (fokusavimo taškų perėjimas nuo vieno
krašto į kitą)
Focus point options (fokusavimo taškų parinktys)
Low-light AF (AF silpnai apšviestoje aplinkoje)
Built-in AF-assist illuminator (integruotas AF pagalbinis apšvietimas)
Manual focus ring in AF mode (rankinio fokusavimo žiedas AF
režimu) 2
Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)
EV steps for exposure cntrl (ekspozicijos valdymo EV žingsneliai)
Easy exposure compensation (paprastas ekspozicijos
kompensavimas)
Center-weighted area (centruota sritis)
Fine-tune optimal exposure (optimalios ekspozicijos tikslinimas)
Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)
Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo mygtuko AE-L)
Self-timer (automatinis laikmatis)
Power off delay (išjungimo delsa)
248 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
0
250
251
251
252
252
253
253
254
254
255
255
255
256
256
257
257
258
258
259
259
260
Pasirinktinis nustatymas 1
d Shooting/display (fotografavimas/rodymas)
d1 CL mode shooting speed (fotografavimo sparta įjungus režimą CL)
d2 Max. continuous release (maksimalus nepertraukiamas atleidimas)
Sync. release mode options (sinchronizuoto atleidimo režimo
d3
parinktys)
d4 Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas)
d5 Shutter type (užrakto tipas)
d6 Limit selectable image area (riboti parenkamą vaizdo sritį)
d7 File number sequence (failų numerių seka)
Apply settings to live view (taikyti nustatymus tiesioginės peržiūros
d8
vaizdui)
d9 Framing grid display (komponavimo tinklelio rodinys)
d10 Peaking highlights (sufokusuotų sričių paryškinimas)
View all in continuous mode (rodyti viską, kai įjungtas
d11
nepertraukiamas režimas)
e Bracketing/flash (serija/blykstė)
e1 Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis)
e2 Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis)
e3 Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos kompensavimas)
Auto c ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas
e4
fotografuojant su c)
e5 Modeling flash (modeliavimo blyksnis)
e6 Auto bracketing (mode M) (automatinė serija (režimas M))
e7 Bracketing order (serijos eilės tvarka)
f Controls (valdikliai)
f1 Customize i menu (individualizuoti i meniu)
Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas
f2
valdikliams)
f3 OK button (mygtukas OK)
f4 Shutter spd & aperture lock (užrakto greičio ir diafragmos fiksavimas)
f5 Customize command dials (komandų ratukų paskirties keitimas)
f6 Release button to use dial (atleisti mygtuką ratukui naudoti)
f7 Reverse indicators (apgręžti rodiklius)
0
261
261
261
261
262
262
263
264
264
264
264
265
266
266
266
267
267
268
269
271
279
281
281
283
283
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 249
Pasirinktinis nustatymas 1
g Movie (filmavimas)
g1 Customize i menu (individualizuoti i meniu)
Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas
g2
valdikliams)
g3 OK button (mygtukas OK)
g4 AF speed (AF greitis)
g5 AF tracking sensitivity (AF sekimo jautrumas)
g6 Highlight display (šviesių sričių rodymas)
0
284
285
290
290
291
292
1 Elementai, kurių numatytosios vertės pakeistos, žymimi žvaigždute („U“).
2 Įmanoma tik prijungus tam pritaikytą objektyvą.
D Taip pat žr.
Numatytieji meniu nustatymai pateikiami skirsnyje „Numatytieji pasirinktinių
nustatymų meniu nustatymai“ (0 148).
Reset custom settings (pasirinktinių nustatymų
nustatymas iš naujo)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Parinkus Yes (taip), grąžinamos pasirinktinių nustatymų numatytosios
reikšmės (0 148).
250 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
a: Autofocus (automatinis fokusavimas)
a1: AF-C priority selection (AF-C pirmumo
parinkimas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima parinkti, ar bus įmanoma fotografuoti, jei esant įjungtam
fokusavimo režimui AF-C fotoaparatas nebus sufokusavęs vaizdo.
Parinktis
G
F
Aprašymas
Fotografuoti galima bet kada, nuspaudžiant užrakto
atleidimo mygtuką (atleidimo pirmumas).
Fotografuoti galima tik fotoaparatui sufokusavus vaizdą
Focus (fokusavimas)
(fokusavimo pirmumas).
Release (atleidimas)
Kad ir kokia būtų parinktis, nustačius fokusavimo režimą AF-C, židinys
nebus fiksuojamas. Fotoaparatas reguliuos židinį, kol nebus atleistas
užraktas.
a2: AF-S priority selection (AF-S pirmumo
parinkimas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima parinkti, ar bus įmanoma fotografuoti, jei esant įjungtam
fokusavimo režimui AF-S fotoaparatas nebus sufokusavęs vaizdo.
Parinktis
G
F
Aprašymas
Fotografuoti galima bet kada, nuspaudžiant užrakto
Release (atleidimas)
atleidimo mygtuką (atleidimo pirmumas).
Fotografuoti galima tik fotoaparatui sufokusavus vaizdą
Focus (fokusavimas)
(fokusavimo pirmumas).
Jei esant nustatytai automatinio fokusavimo funkcijos parinkčiai AF-S
fokusavimo taškas parodomas žalia spalva, kad ir kokia būtų parinktis,
židinys užfiksuojamas paspaudus iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.
Židinio fiksavimas galioja, kol neatleidžiamas užraktas.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 251
a3: Focus tracking with lock-on (fokusavimo sekimas
su įjungtu fiksavimu)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Parinkite, ar sparčiai fokusavimo sistema
reaguos, jei esant įjungtam fokusavimo
režimui AF-C kas nors praslinks tarp objekto ir
fotoaparato. Rinkitės reikšmę nuo 5 (Delayed
(uždelstas)) iki 1 (Quick (spartus)). Kuo
didesnė reikšmė, tuo lėtesnis bus atsakas ir
mažesnė tikimybė, kad prarasite sufokusuotą
pirminio objekto vaizdą. Kuo mažesnė vertė, tuo spartesnis atsakas,
todėl dažniau bus sufokusuojamas apžvalgos lauką kertančių objektų
vaizdas. Atminkite, kad 2 ir 1 (Quick (spartus)) prilygsta 3, kai nustatoma
AF srities režimo parinktis automatinės srities AF.
a4: Auto-area AF face/eye detection (veidų/akių
atpažinimas esant įjungtam automatinės srities AF
režimui)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Parinkite, ar fotoaparatas ieškos vien tik veidų ar veidų ir akių ir fokusuos
jų vaizdą, kai nustatyta AF sričių režimo parinktis automatinės srities AF.
Parinktis
Face and eye
detection on (veidų ir
akių atpažinimo
funkcija įjungta)
Face detection on
(veidų aptikimo
funkcija įjungta)
Off (išjungta)
Aprašymas
Kai fotoaparatas aptinka portretuojamą žmogų, automatiškai
sufokusuoja vienos arba kitos akies vaizdą, o jei akių aptikti
nepavyksta, sufokusuoja veido vaizdą.
Kai fotoaparatas aptinka portretuojamą žmogų, automatiškai
sufokusuoja jo veido vaizdą.
Veidų ir akių aptikimo funkcija išjungta.
252 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
a5: Focus points used (naudojami fokusavimo taškai)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Nurodykite skaičių fokusavimo taškų, kuriuos galima rinktis rankiniu
būdu.
R
I
Parinktis
All points (visi
taškai)
Every other
point (kas
antras taškas)
Aprašymas
Galima parinkti bet kurį esamo AF sričių režimo fokusavimo
tašką.
Taškų, kuriuos galima parinkti, skaičius sumažintas trimis
ketvirtadaliais (skaičius taškų, kuriuos galima parinkti
įjungus Wide-area AF (L) (plačios srities AF (L)), nesikeičia).
Naudokite, kai reikia greitai parinkti fokusavimo tašką.
a6: Store points by orientation (įrašyti taškus pagal
orientaciją)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Nurodykite, ar galima parinkti atskirus fokusavimo taškus horizontaliai
(kraštovaizdžio) padėčiai, vertikaliai (portretinei) padėčiai, kai
fotoaparatas pasuktas 90° kampu pagal laikrodžio rodyklę, ir vertikaliai
padėčiai, kai fotoaparatas pasuktas 90° kampu prieš laikrodžio rodyklę.
Jei norite, kad neatsižvelgiant į fotoaparato orientaciją būtų naudojamas
tas pats fokusavimo taškas, nustatykite parinktį No (ne).
Fotoaparatas pasuktas 90°
kampu prieš laikrodžio
rodyklę
Kraštovaizdžio
(horizontali) orientacija
Fotoaparatas pasuktas 90°
kampu pagal laikrodžio
rodyklę
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 253
Nustačius parinktį Yes (taip), fokusavimo tašką galima parinkti skirtingai.
Fotoaparatas pasuktas 90°
kampu prieš laikrodžio
rodyklę
Kraštovaizdžio
(horizontali) orientacija
Fotoaparatas pasuktas 90°
kampu pagal laikrodžio
rodyklę
a7: AF activation (AF įjungimas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Parinkite, ar fotoaparatas fokusuos spaudžiant užrakto atleidimo
mygtuką (Shutter/AF-ON (užraktas/AF-ON)), ar bus fokusuojama tik
naudojant mygtuką AF-ON arba kitus valdiklius, kuriems priskirta AF-ON
funkcija (AF-ON only (tik AF-ON)).
a8: Limit AF-area mode selection (riboti AF sričių
režimų parinktis)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima nurodyti, kurias parinktis bus
įmanoma nustatyti sukant papildomų
komandų ratuką, kai i meniu arba
fotoaparato valdikliui priskirta AF sričių
režimo parinkimo funkcija. Pažymėkite
pageidaujamus režimus ir parinkimui arba
parinkimo atsisakymui spauskite 2. Baigę
derinti, pakeistus nustatymus įrašykite paspausdami J.
254 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
a9: Focus point wrap-around (fokusavimo taškų
perėjimas nuo vieno krašto į kitą)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Nustatoma, ar ekrane parenkami fokusavimo taškai pereis nuo vieno
krašto į kitą. Jei nustatyta parinktis Wrap (taškai pereina), parinktas
fokusavimo taškas peršoka iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų, iš dešinės
į kairę ir iš kairės į dešinę, todėl, pavyzdžiui, paspaudus papildomo
valdiklio dešiniąją dalį, kai pažymėtas fokusavimo taškas yra dešiniajame
ekrano krašte, parenkamas atitinkamas fokusavimo taškas kairiajame
ekrano krašte.
a10: Focus point options (fokusavimo taškų
parinktys)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Rinkitės iš toliau pateiktų fokusavimo taškų rodymo parinkčių:
• Manual focus mode (rankinio fokusavimo režimas). Parinkite On (įjungta), kad
esant įjungtam rankinio fokusavimo režimui būtų rodomas aktyvus
fokusavimo taškas, arba Off (išjungta), kad fokusavimo taškas būtų
rodomas tik fokusavimo taško parinkimo metu.
• Dynamic-area AF assist (dinaminės srities AF pagalbinė funkcija). Jei nustatyta
parinktis On (įjungta), dinaminės srities AF režimo rodinyje rodomas
ne tik parinktas fokusavimo taškas, bet ir šalia esantys fokusavimo
taškai. Nustačius parinktį Off (išjungta) rodomas tik parinktas
fokusavimo taškas.
a11: Low-light AF (AF silpnai apšviestoje aplinkoje)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Nustačius parinktį On (įjungta), jei įjungtas fokusavimo režimas AF-S,
fotoaparatas tiksliau fokusuoja esant prastesniam apšviestumui, tačiau
atminkite, kad fotoaparatui sufokusuoti gali reikėti daugiau laiko. Ši
parinktis veiksminga tik esant įjungtam fotografavimo režimui, kai
režimo pasirinkimo ratukas nustatytas į bet kurią padėtį, išskyrus b. Kol
veikia AF silpnai apšviestoje aplinkoje funkcija, ekrane rodomas užrašas
„Low-light“ (silpnas apšviestumas), be to, gali sumažėti ekrano kadrų
skleistinės dažnis.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 255
a12: Built-in AF-assist illuminator (integruotas AF
pagalbinis apšvietimas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima parinkti, ar esant įjungtam fotografavimo režimui integruota AF
pagalbinio apšvietimo lemputė silpno apšviestumo sąlygomis įsižiebs,
kad fotoaparatui būtų lengviau fokusuoti.
Parinktis
Aprašymas
Lemputė įsižiebia pagal poreikį (tik esant įjungtam fokusavimo
On (įjungta)
režimui AF-S).
Lemputė neįsižiebia ir fokusavimo operacijos nepalengvina. Silpno
Off (išjungta)
apšviestumo sąlygomis fotoaparatui gali nepavykti sufokusuoti vaizdo.
D AF pagalbinio apšvietimo lemputė
AF pagalbinio apšvietimo lemputė objektus apšveičia 1–3 m atstumu. Jei
lemputę naudojate, nuimkite objektyvo gaubtą. Kol AF pagalbinio apšvietimo
lemputė šviečia, jos neuždenkite.
a13: Manual focus ring in AF mode (rankinio
fokusavimo žiedas AF režimu)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima parinkti, ar esant įjungtam automatinio fokusavimo režimui
vaizdą fokusuoti rankiniu būdu bus įmanoma naudojant objektyvo
fokusavimo žiedą. Nustatykite vieną iš šių parinkčių.
• Enable (įjungti). Kol užrakto atleidimo mygtukas laikomas paspaustas iki
pusės, automatinės fokusavimo funkcijos nustatytą židinį galima
pakoreguoti sukant objektyvo fokusavimo žiedą (automatinis
fokusavimas su rankiniu valdymu). Jei prireiktų dar kartą sufokusuoti
vaizdą automatiškai, nukelkite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko ir
vėl paspauskite jį iki pusės.
• Disable (išjungti). Kol įjungtas automatinio fokusavimo režimas, rankinis
fokusavimas objektyvo fokusavimo žiedu yra neįmanomas.
256 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)
b1: EV steps for exposure cntrl (ekspozicijos valdymo
EV žingsneliai)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Parinkite žingsnelius, kuriais bus derinamos užrakto greičio, diafragmos,
ISO jautrumo, kadrų serijos bei ekspozicijos ir blykstės kompensavimo
reikšmės.
b2: Easy exposure compensation (paprastas
ekspozicijos kompensavimas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Nustatoma, ar ekspozicijai kompensuoti reikia spausti mygtuką E.
• On (Auto reset) (įjungta (automatinis nustatymas iš naujo)). Jei įjungtas režimas
P, S arba A, ekspozicijos kompensavimo vertę galima nustatyti sukant tą
komandų ratuką, kuris neskirtas reguliuoti užrakto greičiui arba
diafragmai (paprasto ekspozicijos kompensavimo funkcija neveikia
įjungus režimą M). Nustatymas, parinktas naudojant komandų ratukus,
nustatomas iš naujo, kai išjungiamas fotoaparatas arba baigiasi
budėjimo laikmačio laikas (ekspozicijos kompensavimo nustatymai,
parinkti mygtuku E, iš naujo nenustatomi).
• On (įjungta). Kaip ir pirmiau, išskyrus tai, kad ekspozicijos kompensavimo
reikšmė, nurodyta naudojant komandų ratuką, nėra nustatoma iš
naujo, kai fotoaparatas išjungiamas ar baigiasi budėjimo laikmačio
laikas.
• Off (išjungta). Ekspozicijos kompensavimo reikšmė nustatoma
spaudžiant mygtuką E ir sukant pagrindinių komandų ratuką.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 257
b3: Center-weighted area (centruota sritis)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Parinkite dydį srities, iš kurios gaunami centruoto matavimo duomenys
turės didžiausią įtaką.
b4: Fine-tune optimal exposure (optimalios
ekspozicijos tikslinimas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Naudokite šią parinktį fotoaparato parinktai
ekspozicijos vertei patikslinti. Ekspoziciją
galima tikslinti kiekvienam matavimo
metodui atskirai, nuo +1 iki –1 EV, žingsneliais
po 1/6 EV.
D Ekspozicijos tikslinimas
Jei veikia ekspozicijos tikslinimo funkcija, ekspozicijos kompensavimo
piktograma (E) nerodoma. Vienintelis būdas nustatyti, kiek ekspozicija buvo
pakeista – pasižiūrėti tikslinimo meniu.
258 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)
c1: Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo
mygtuko AE-L)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Parenkama, ar fiksuoti ekspoziciją, kai paspaudžiamas užrakto atleidimo
mygtukas.
O
P
Parinktis
On (half press) (įjungta
(paspaudus iki pusės))
On (burst mode) (įjungta
(serijų režimas))
Off (išjungta)
Aprašymas
Ekspozicija fiksuojama paspaudus iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką.
Ekspozicija fiksuojama tik paspaudus iki galo
užrakto atleidimo mygtuką.
Ekspozicija nefiksuojama spaudžiant užrakto
atleidimo mygtuką.
c2: Self-timer (automatinis laikmatis)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Parenkama automatinio laikmačio režimo užrakto atleidimo delsos
trukmė, fotografuojamų kadrų skaičius ir intervalas tarp kadrų.
• Self-timer delay (automatinio laikmačio delsa). Parinkite užrakto atleidimo
delsą.
• Number of shots (kadrų skaičius). Paspauskite 1 ir 3, norėdami parinkti,
kiek kadrų bus padaroma kaskart paspaudus užrakto atleidimo
mygtuką.
• Interval between shots (intervalas tarp kadrų). Parinkite intervalą tarp kadrų,
kai Number of shots (kadrų skaičius) yra didesnis už 1.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 259
c3: Power off delay (išjungimo delsa)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima parinkti, ar ilgai valdymo pultas ir fotoaparato ekranai
neišsijungs, jei nebus atliekama jokių veiksmų. Parametrų Playback
(atkūrimas), Menus (įvairūs meniu), Image review (nuotraukos
peržiūra) ir Standby timer (budėjimo laikmatis) vertes galima parinkti
skirtingas. Paskutiniojo parametro parinktimi nustatoma, ar ilgai
pagrindinis ekranas, vaizdo ieškiklio ekranas ir valdymo pultas neišjungs,
jei fotografavimo metu nebus atliekamas joks veiksmas (likus kelioms
sekundėms iki budėjimo laikmačio laiko pabaigos, vaizdas
pagrindiniame ekrane ir vaizdo ieškiklyje pritemsta). Kad
akumuliatoriaus veikimo trukmė būtų ilgesnė, rinkitės mažesnes
maitinimo išjungimo delsos vertes.
260 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)
d1: CL mode shooting speed (fotografavimo sparta
įjungus režimą CL)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Parenkama kadrų sparta, kuri taikoma įjungus mažos nepertraukiamo
atleidimo spartos režimą.
d2: Max. continuous release (maksimalus
nepertraukiamas atleidimas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Didžiausias skaičius kadrų, kuriuos galima padaryti viena serija, kai įjungtas
kuris nors nepertraukiamo atleidimo režimas, gali būti nuo 1 iki 200.
Atminkite, kad nepriklausomai nuo nustatytos parinkties, nuotraukų, kurias
galima padaryti vienoje serijoje, skaičius neribojamas, jei esant įjungtam
režimui S arba M fotografuojama nustačius 1 sek. arba mažesnį užrakto greitį.
D Atminties buferis
Kad ir kokia būtų pasirinktinio nustatymo d2 parinktis, užsipildžius atminties
buferiui (r00), fotografavimas sulėtės.
d3: Sync. release mode options (sinchronizuoto
atleidimo režimo parinktys)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Parinkite, ar nuotolinių fotoaparatų užraktai bus sinchronizuojami su
pagrindinio fotoaparato užraktu, kai naudojamas papildomas belaidis
nuotolinio valdymo įtaisas.
d4: Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Tais atvejais, kai dėl menkiausio fotoaparato sujudėjimo nuotrauka gali
būti susiliejusi, užrakto atleidimą nuo užrakto atleidimo mygtuko
paspaudimo momento galima atidėti nuo maždaug 0,2 iki 3 sekundžių.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 261
d5: Shutter type (užrakto tipas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima parinkti, kokio tipo užraktas bus naudojamas fotografuojant.
Parinktis
O
P
x
Aprašymas
Užrakto tipą fotoaparatas automatiškai parenka pagal
užrakto greitį. Užraktas su elektronine priekine
Auto (automatinis) diafragma naudojamas sumažinti suliejimui, kurį sukelia
fotoaparato drebėjimas, kai fotografuojama nustačius
mažas užrakto greičio vertes.
Mechanical shutter
Visos nuotraukos daromos naudojant mechaninį
(mechaninis
užraktą.
užraktas)
Electronic frontcurtain shutter
Visos nuotraukos daromos naudojant užraktą su
(užraktas su
elektronine
elektronine priekine diafragma.
priekine
diafragma)
D „Electronic front-curtain shutter“ (užraktas su elektronine priekine diafragma)
Jei nustatyta parinktis Electronic front-curtain shutter (užraktas su
elektronine priekine diafragma), didžiausias užrakto greitis gali būti 1/2 000 sek.
d6: Limit selectable image area (riboti parenkamą
vaizdo sritį)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima nurodyti, kurios parinktys bus
atveriamos, kai vaizdo srities parinkimo
funkcija bus priskirta i meniu arba komandų
ratukams ir fotoaparato valdikliui. Pažymėkite
pageidaujamas parinktis ir jų parinkimui arba
parinkimo atsisakymui spauskite 2. Baigę
derinti, pakeistus nustatymus įrašykite
paspausdami J.
262 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
d7: File number sequence (failų numerių seka)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Kai padaroma nuotrauka, fotoaparatas suteikia failui pavadinimą,
padidindamas vienetu paskutinį naudotą failų numerį. Šia parinktimi
nustatoma, ar failų numeracija tęsiama nuo paskutinio naudoto
numerio, kai sukuriamas naujas aplankas, suformatuojama arba į
fotoaparatą įdedama nauja atminties kortelė.
Parinktis
Aprašymas
Failų numeravimas tęsiamas nuo paskutinio naudoto numerio.
On (įjungta) Taip lengviau tvarkyti failus, nes sumažėja tikimybė, kad jų
pavadinimai dubliuosis.
Failų numeracija pradedama nuo 0001 arba nuo didžiausio
skaičiaus esamame aplanke (jei numeravimo iš eilės funkcija
Off (išjungta)
išjungiama ir vėl įjungiama, failų numeracija tęsiama nuo
paskutinio naudoto skaičiaus).
Kaip ir nurodžius On (įjungta), skirtumas tik tas, kad esant
nustatytai parinkčiai Reset (nustatyti iš naujo) kitai nuotraukai
Reset (nustatyti
priskirtas numeris bus sudarytas pridedant vieną skaičių prie
iš naujo)
didžiausio failų numerio esamame aplanke. Jei aplankas tuščias,
failų numeracija vėl pradedama nuo 0001.
D File number sequence (failų numerių seka)
Jei nuotrauka padaroma, kai esamame aplanke yra 5 000 nuotraukų arba
nuotrauka Nr. 9999, sukuriamas naujas aplankas, o failų numeracija iš naujo
pradedama nuo 0001. Naujajam aplankui suteikiamas numeris, kuris yra vienu
skaičiumi didesnis už esamo aplanko numerį, arba, jei toks numeris jau yra,
suteikiamas mažiausias įmanomas aplanko numeris. Jei dabartinio aplanko
numeris yra 999, fotoaparatas naujo aplanko sukurti negalės ir užrakto atleidimo
funkcija bus išjungta (be to, filmavimo funkcija išjungiama, jei bandant filmuoti
fotoaparatas apskaičiuoja, kad ilgiausiam filmui sukurti reikalingų failų skaičius
yra toks, kad aplanke atsirastų daugiau kaip 5 000 failų arba failas numeriu 9999).
Tęsti fotografavimą/filmavimą galima nustačius pasirinktinio nustatymo d7 (File
number sequence (failų numerių seka)) parinktį Reset (nustatyti iš naujo) ir
suformatavus arba įdėjus naują atminties kortelę.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 263
d8: Apply settings to live view (taikyti nustatymus
tiesioginės peržiūros vaizdui)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Nustačius parinktį On (įjungta) galima matyti, kaip spalvos ir šviesumas
esant įjungtam fotografavimo režimui priklausys nuo įvairių nustatymų,
pavyzdžiui, baltos spalvos balanso, Picture Control ir ekspozicijos
kompensavimo, o nustačius parinktį Off (išjungta) šviesumą ir atspalvį
galima nusistatyti taip, kad būtų patogiau žiūrėti (kad ir kokia būtų parinktis,
kai įjungtas filmavimo režimas, minėtų nustatymų poveikis perteikiamas
nuolat). Jei nustatyta parinktis Off (išjungta), rodoma piktograma g.
d9: Framing grid display (komponavimo tinklelio
rodinys)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Nustačius parinktį On (įjungta) rodomas tinklelis, pagal kurį lengviau
komponuoti kadrus.
d10: Peaking highlights (sufokusuotų sričių
paryškinimas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Jei esant įjungtam rankinio fokusavimo režimui parenkama sufokusuotų sričių
paryškinimo funkcija, sufokusuotų objekto sričių vaizdas ekrane nurodomas
spalvotais kontūrais. Pasirinkite paryškinimo lygį ir kontūrų spalvą.
• Peaking level (paryškinimo lygis). Galimos parinktys: 3 (high sensitivity)
(3 (didelis jautrumas)), 2 (standard) (2 (standartinis)), 1 (low
sensitivity) (1 (mažas jautrumas)) ir Off (išjungta). Kuo reikšmė yra
didesnė, tuo sritis, kuri nurodoma esanti sufokusuota, bus platesnė.
• Peaking highlight color (paryškinimo spalva). Galima parinkti paryškinimo spalvą.
d11: View all in continuous mode (rodyti viską, kai
įjungtas nepertraukiamas režimas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Jei nustatyta parinktis Off (išjungta), ekranas serijos fotografavimo
metu užgęsta.
264 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
e: Bracketing/flash (serija/blykstė)
e1: Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos
greitis)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Parenkamas blykstės sinchronizacijos greitis.
• 1/200 s (Auto FP) (1/200 sek. (automatinis židinio plokštumos)). Jei naudojami
tam pritaikyti blykstės įrenginiai, įjungiama automatinio židinio
plokštumos sinchronizavimo dideliu greičiu funkcija, o jei kiti blykstės
įrenginiai, nustatomas didžiausias sinchronizavimo greitis – 1/200 sek.
Jei esant įjungtam režimui P arba A fotoaparate rodoma užrakto greičio
vertė 1/200 sek., tikrajam užrakto greičiui viršijus 1/200 sek. įjungiama
automatinio židinio plokštumos sinchronizavimo dideliu greičiu
funkcija. Fotoaparatas (režimas P arba A) arba fotografas (režimas S arba
M) užrakto greičio vertes gali rinktis iki 1/8 000 sek.
• Nuo 1/200 s (1/200 sek.) iki 1/60 s (1/60 sek.). Galima nustatyti didžiausią
blykstės sinchronizacijos greitį.
D Užrakto greičio fiksavimas blykstės sinchronizacijos greičio ribose
Užrakto greičiui blykstės sinchronizacijos greičio ribose užfiksuoti, kai įjungtas
režimas S arba M, nustatykite tokią užrakto greičio vertę, kur būtų vienu
žingsneliu mažesnė už mažiausią įmanomą greitį (30 sek. arba Time (laikas)).
Ekrane ir valdymo pulte bus rodoma blykstės sinchronizavimo indikacija („X“) ir
blykstės sinchronizavimo greitis.
D Automatinio židinio plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu
Automatinio židinio plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu leidžia naudoti
blykstę esant didžiausiam užrakto greičiui, kuriam pritaikytas fotoaparatas, todėl
galima nustatyti didžiausią diafragmą ir taip gauti mažesnį ryškumo gylį net tada,
kai ryškiai šviečia saulė. Jei nustatoma parinktis 1/200 s (Auto FP) (1/200 sek.
(automatinis židinio plokštumos)), blykstės informaciniame ekrane rodomas
užrašas „FP“.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 265
e2: Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Jei esant įjungtam režimui P arba A naudojama galinės diafragmos
sinchronizacijos arba raudonų akių efekto mažinimo funkcija,
nustatykite mažiausią galimą užrakto greičio vertę (kad ir koks būtų
parinktas nustatymas, esant įjungtam režimui S ar M arba esant įjungtai
blykstės lėtos sinchronizacijos, lėtos galinės diafragmos sinchronizacijos
arba lėtos sinchronizacijos su raudonų akių efekto mažinimu funkcijai
užrakto greitis gali būti net 30 sek.).
e3: Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos
kompensavimas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Parenkama, kaip fotoaparatas reguliuos blykstės galingumą naudojant
ekspozicijos kompensavimo funkciją.
Parinktis
YE
E
Entire frame (visas
kadras)
Background only
(tik fonas)
Aprašymas
Derinamas blykstės galingumas ir ekspozicijos
kompensavimas, siekiant modifikuoti ekspoziciją
visame kadre.
Ekspozicijos kompensavimas taikomas tik fonui.
e4: Auto c ISO sensitivity control (automatinis ISO
jautrumo valdymas fotografuojant su c)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima parinkti, kaip fotoaparatas reguliuos blykstės galingumą, kai bus
įjungta automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija.
e
f
Parinktis
Subject and background
(objektas ir fonas)
Subject only (tik
objektas)
Aprašymas
Fotoaparatas, derindamas ISO jautrumą, įvertina ir
pagrindinio objekto, ir fono apšviestumą.
ISO jautrumas derinamas siekiant užtikrinti, kad
tinkamai eksponuotas būtų tik pagrindinis objektas.
266 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
e5: Modeling flash (modeliavimo blyksnis)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Jei esant nustatytai parinkčiai On (įjungta) prijungiama papildoma blykstė,
pritaikyta Nikon patobulintai kūrybingo apšvietimo sistemai, paspaudžiant
mygtuką, kuriam pasirinktinio nustatymo f2 (Custom control assignment
(pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) parinktimi priskirta
funkcija Preview (peržiūra), paleidžiamas modeliavimo blyksnis,
padedantis peržiūrėti blykstėmis kuriamo apšvietimo efektus. Jei
nustatoma parinktis Off (išjungta), modeliavimo blyksnis nesuveikia.
e6: Auto bracketing (mode M) (automatinė serija
(režimas M))
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima parinkti, kurie nustatymai bus keičiami nustačius fotografavimo meniu
parametro Auto bracketing (automatinė serija) > Auto bracketing set
(automatinė kadrų serija) parinktį AE & flash bracketing (fotografavimas
serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis) arba AE
bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis) ir
režimo pasirinkimo ratuką pasukus į padėtį M.
Parinktis
Aprašymas
Fotoaparatas keičia užrakto greitį (AE bracketing (fotografavimas
serijomis su skirtingomis ekspozicijomis)) arba užrakto greitį ir
(blykstė/
blykstės galingumą (AE & flash bracketing (fotografavimas
greitis)
serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis)).
Flash/speed/ Fotoaparatas keičia užrakto greitį ir diafragmą (AE bracketing
aperture
(fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis)) arba
(blykstė/
užrakto greitį, diafragmą ir blykstės galingumą (AE & flash
greitis/
bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis
diafragma) ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis)).
Flash/
Fotoaparatas keičia diafragmą (AE bracketing (fotografavimas
aperture
serijomis su skirtingomis ekspozicijomis)) arba diafragmą ir
(blykstė/
blykstės galingumą (AE & flash bracketing (fotografavimas
diafragma) serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis)).
Fotoaparatas keičia tik blykstės galingumą (AE & flash bracketing
Flash only
(fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir
(tik blykstė)
blykstės reikšmėmis)).
F Flash/speed
G
H
I
Fotografavimas serijomis su skirtingomis blykstės reikšmėmis atliekamas
tik įjungus blykstės valdymo režimą i-TTL arba qA (automatinė diafragma).
Jei esant nustatytai bet kuriai parinkčiai, išskyrus Flash only (tik blykstė),
įjungiama automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija, ISO jautrumo vertė
užfiksuojama pagal pirmąjį kadrą, nebent naudojama blykstė.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 267
e7: Bracketing order (serijos eilės tvarka)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Esant numatytajam nustatymui MTR > under > over (išmatuota >
mažiau > daugiau) (H), fotografavimo su skirtingomis ekspozicijos,
blykstės ir baltos spalvos balanso reikšmėmis eilės tvarka yra tokia:
pirmiausia padaromas nemodifikuotas kadras, tada fotografuojama
taikant mažiausią reikšmę ir galiausiai – taikant didžiausią reikšmę. Jei
nustatyta parinktis Under > MTR > over (mažiau > išmatuota >
daugiau) (I), fotografuojama nuo mažiausios iki didžiausios
reikšmės. Šis nustatymas neturi įtakos ADL serijai.
268 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
f: Controls (valdikliai)
f1: Customize i menu (individualizuoti i meniu)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima nurodyti parinktis, kurios bus rodomos fotografavimo režimo i
meniu. Bet kuriai meniu pozicijai galima priskirti kurią nors iš toliau nurodytų
parinkčių. Pažymėkite pageidaujamą parinktį ir jai parinkti paspauskite J.
J
8
o
E
9
m
h
p
y
q
r
w
c
Parinktis
Choose image area (pasirinkti
vaizdo sritį)
Image quality (nuotraukos
kokybė)
Image size (nuotraukos dydis)
0
165
u
104
t
106
$
82
2
Exposure compensation
(ekspozicijos kompensavimas)
ISO sensitivity settings (ISO
jautrumo nustatymai)
White balance (baltos spalvos
balansas)
Set Picture Control (nustatyti
Picture Control)
80,
169
63,
98
Color space (spalvų erdvė)
182
94
Active D-Lighting (aktyvusis
110
D-Lighting)
Long exposure NR (ilgalaikės
ekspozicijos triukšmo
183
mažinimas)
High ISO NR (triukšmo mažinimas
183
esant dideliam ISO jautrumui)
Metering (matavimas)
108
Flash mode (blykstės režimas)
107,
354
Y
189
t
52,
113
54,
AF-area mode (AF sričių režimas)
113
Flash compensation (blykstės
kompensavimas)
s Focus mode (fokusavimo
režimas)
L
Parinktis
Vibration reduction (virpesių
mažinimas)
Auto bracketing (automatinė
serija)
Multiple exposure (daugkartinė
ekspozicija)
HDR (high dynamic range) (HDR
(platus dinaminis diapazonas))
Silent photography (begarsis
fotografavimas)
v Release mode (atleidimo režimas)
w Custom control assignment
z
O
y
z
W
3
Z
U
0
112
190
200
207
67
84
(pasirinktinių funkcijų
priskyrimas valdikliams)
Exposure delay mode
(ekspozicijos delsos režimas)
271
Shutter type (užrakto tipas)
262
Apply settings to live view
(taikyti nustatymus tiesioginės
peržiūros vaizdui)
Split-screen display zoom
(padalyto rodinio priartinimas)
Peaking highlights (sufokusuotų
sričių paryškinimas)
Monitor/viewfinder brightness
(ekrano/vaizdo ieškiklio
šviesumas)
Bluetooth connection
(Bluetooth ryšys)
Wi-Fi connection (Wi-Fi ryšys)
261
264
270
264
295,
297
308
109
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 269
A Padalyto rodinio priartinimas
Jei funkcija Split-screen display zoom (padalyto
rodinio priartinimas) priskiriama i meniu, ją
galima naudoti rodiniui padalyti į du langelius,
kuriuose viena šalia kitos rodomos labai priartintos
atskiros kadro sritys. Padidintos sritys rodomos
navigacijos lange. Taip lengviau patikrinti, ar
vaizdas dviejose skirtingose vietose sufokusuotas
tinkamai, pavyzdžiui, kai fotografuojamas pastatas
arba kitas platus objektas, su fotoaparatu
sudarantis statųjį kampą.
Navigacijos langas
Vaizdą artinkite arba tolinkite mygtukais X ir W
(Q) arba parinkite mygtuku J langelį ir slinkite
parinktą sritį kairėn arba dešinėn spausdami 4
arba 2. Spaudžiant 1 arba 3 abi sritys slenkamos
aukštyn arba žemyn vienu metu. Norėdami
sufokusuoti parinktos srities viduryje esančio
objekto vaizdą, nuspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką. Jei norite išjungti padalytąjį
rodinį, spauskite mygtuką i.
270 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
Sufokusuota sritis
f2: Custom control assignment (pasirinktinių
funkcijų priskyrimas valdikliams)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Jei reikia parinkti toliau nurodytiems valdikliams priskirtinas funkcijas,
kurios esant įjungtam fotografavimo režimui būtų valdomos pavieniui
arba kartu su komandų ratukais, pažymėkite pageidaujamą parinktį ir
paspauskite J.
w
V
Fn1 mygtukas
y
7
Fn2 mygtukas
8
Papildomo valdiklio
vidurinė dalis
z
Filmavimo
mygtukas
S
Objektyvo Fn
mygtukas
l
Objektyvo valdymo
žiedas
AF-ON mygtukas
Papildomas
valdiklis
Šiems valdikliams galima priskirti toliau nurodytas funkcijas:
w y V 7 8 z S l
Parinktis
K
Select center focus point (pasirinkti
centrinį fokusavimo tašką)
—
—
✔
—
✔
—
—
—
A
F
E
AF-ON (AF įjungimas)
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
AF lock only (tik AF fiksavimas)
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
AE lock (Hold) (AE fiksavimas
(užlaikymas))
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
D
AE lock (Reset on release) (AE
fiksavimas (atleidus nustatoma iš
naujo))
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
C
B
r
h
AE lock only (tik AE fiksavimas)
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
FV lock (FV fiksavimas)
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
cDisable/enable (c išjungimas/
įjungimas)
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
Preview (peržiūra)
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
—
q
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 271
Parinktis
w y V 7 8 z S l
L
M
Matrix metering (matricos matavimas) ✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
Center-weighted metering
(centruotas matavimas)
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
N
t
Spot metering (taškinis matavimas)
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
Highlight-weighted metering (pagal
šviesias sritis pakoreguotas
matavimas)
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
1
c
Bracketing burst (kadrų serija)
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
Sync. release selection (atleidimo
sinchronizacijos parinkimas)
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
4
b
+ NEF (RAW)
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
—
Framing grid display (komponavimo
tinklelio rodinys)
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
—
Zoom on/off (priartinimas įjungtas/
išjungtas)
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
O
3
MY MENU (Mano meniu)
K
g
J
p
✔
✔
—
—
—
✔
✔
—
Access top item in MY MENU (atverti
✔
pirmąjį elementą, esantį Mano meniu)
✔
—
—
—
✔
✔
—
Playback (atkūrimas)
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
Protect (apsauga)
✔
✔
—
—
—
—
—
—
Choose image area (pasirinkti vaizdo
sritį)
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
8
Image quality/size (nuotraukos
kokybė/dydis)
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
m
White balance (baltos spalvos
balansas)
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
h
Set Picture Control (nustatyti Picture
Control)
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
y
Active D-Lighting (aktyvusis
D-Lighting)
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
w
I/Y
Metering (matavimas)
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
Flash mode/compensation (blykstės
režimas/kompensavimas)
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
z
Focus mode/AF-area mode
✔
(fokusavimo režimas/AF sričių režimas)
✔
—
—
—
✔
—
—
272 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
w y V 7 8 z S l
Parinktis
t
$
Auto bracketing (automatinė serija)
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
Multiple exposure (daugkartinė
ekspozicija)
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
2
HDR (high dynamic range) (HDR
(platus dinaminis diapazonas))
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
z
Exposure delay mode (ekspozicijos
delsos režimas)
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
Shutter spd & aperture lock (užrakto
greičio ir diafragmos fiksavimas)
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
W
Peaking highlights (sufokusuotų
sričių paryškinimas)
✔
✔
—
—
—
—
—
—
c
w
Rating (vertinimas)
✔
✔
—
—
—
—
—
—
Choose non-CPU lens number
(pasirinkti objektyvo be procesoriaus
numerį)
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
Y
Same as multi selector (kaip ir
kryptinis valdiklis)
—
—
—
✔
—
—
—
—
x
Focus point selection (fokusavimo
taško parinkimas)
—
—
—
✔
—
—
—
—
X
q
E
Focus (M/A) (fokusavimas (M/A))
—
—
—
—
—
—
— ✔ 1, 2
Aperture (diafragma)
—
—
—
—
—
—
—
✔2
Exposure compensation (ekspozicijos
—
kompensavimas)
—
—
—
—
—
—
✔2
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔2
$
None (jokios)
1 Įmanoma tik prijungus tam pritaikytą objektyvą.
2 Kad ir kokia būtų parinktis, kol įjungtas rankinis fokusavimo režimas, valdymo žiedu galima reguliuoti tik
židinį.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 273
Galimos parinktys:
Parinktis
K
Aprašymas
Select center focus
point (pasirinkti
centrinį fokusavimo
tašką)
Paspaudus valdiklį parenkamas centrinis
fokusavimo taškas.
AF-ON (AF įjungimas)
Paspaudus valdiklį pradedamas automatinis
fokusavimas.
F
AF lock only (tik AF
fiksavimas)
Laikant nuspaustą valdiklį, fiksuojamas židinys.
E
AE lock (Hold) (AE
fiksavimas
(užlaikymas))
Paspaudus valdiklį, užfiksuojama ekspozicija; ji lieka
užfiksuota, kol valdiklis nepaspaudžiamas dar kartą
arba nesibaigia budėjimo laikmačio laikas.
D
AE lock (Reset on
release) (AE fiksavimas
(atleidus nustatoma iš
naujo))
Paspaudus valdiklį, užfiksuojama ekspozicija; ji lieka
užfiksuota, kol valdiklis nepaspaudžiamas dar kartą,
neatleidžiamas užraktas arba nesibaigia budėjimo
laikmačio laikas.
C
AE lock only (tik AE
fiksavimas)
Kol valdiklis laikomas nuspaustas, fiksuojama
ekspozicija.
B
AE/AF lock (AE/AF
fiksavimas)
Kol valdiklis laikomas nuspaustas, fiksuojamas
židinys ir ekspozicija.
r
FV lock (FV fiksavimas)
h
cDisable/enable (c
išjungimas/įjungimas)
A
Paspaudžiant valdiklį užfiksuojama papildomų
blyksčių galingumo vertė. FV fiksavimo atšaukimui
paspauskite valdiklį dar kartą.
Jei blykstė išjungta, spaudžiant valdiklį parenkama
priekinės diafragmos sinchronizacijos funkcija. Jei
blykstė įjungta, spaudžiant valdiklį ji išjungiama.
Nuspaudus ir palaikius valdiklį galima peržiūrėti
spalvingumą, ekspoziciją ir ryškumo gylį.
q
Preview (peržiūra)
L
Matrix metering
(matricos matavimas)
Matricos matavimo funkcija veikia, kol
spaudžiamas valdiklis.
M
Center-weighted
metering (centruotas
matavimas)
Centruoto matavimo funkcija veikia, kol
spaudžiamas valdiklis.
274 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
Parinktis
Aprašymas
N
Spot metering (taškinis Taškinio matavimo funkcija veikia, kol spaudžiamas
matavimas)
valdiklis.
t
Highlight-weighted
metering (pagal
šviesias sritis
pakoreguotas
matavimas)
1
c
Pagal šviesias sritis pakoreguoto matavimo funkcija
veikia, kol spaudžiamas valdiklis.
Jei valdiklis paspaudžiamas, kai esant įjungtam
vieno kadro atleidimo režimui fotografuojama serija
su skirtingomis ekspozicijos, blykstės ar ADL
reikšmėmis, nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką
Bracketing burst (kadrų kaskart padaromi visi kadrai, numatyti esamoje
serija)
serijos programoje. Jei įjungta fotografavimo
serijomis su skirtingomis baltos spalvos balanso
reikšmėmis funkcija arba parinktas nepertraukiamo
atleidimo režimas, laikant nuspaustą užrakto
atleidimo mygtuką fotoaparatas kartoja kadrų seriją.
Kai prijungiamas papildomas nuotolinio valdymo
įtaisas, valdikliu galima perjungti iš nuotolinio
atleidimo funkcijos į pagrindiniu fotoaparatu
valdomo arba sinchronizuoto atleidimo funkciją ir
atvirkščiai. Galimos parinktys priklauso nuo
pasirinktinio nustatymo d3 (Sync. release mode
options (sinchronizuoto atleidimo režimo
parinktys)) parinkties:
• Jei nustatoma parinktis Sync (sinchronizuojama),
galima rinktis Master release only (tik
pagrindinio fotoaparato užrakto atleidimas)
Sync. release selection
(laikant nuspaustą valdiklį fotografuoja tik
(atleidimo
pagrindinis fotoaparatas) arba Remote release
sinchronizacijos
only (tik nuotolinių fotoaparatų užrakto
parinkimas)
atleidimas) (laikant nuspaustą valdiklį
fotografuoja tik nuotoliniai fotoaparatai).
• Jei nustatoma parinktis No sync
(nesinchronizuojama), galima rinktis
Synchronized release (sinchronizuotas
atleidimas) (laikant nuspaustą valdiklį
sinchronizuojamas pagrindinio fotoaparato ir
nuotolinių fotoaparatų užraktų atleidimas) arba
Remote release only (tik nuotolinių fotoaparatų
užrakto atleidimas) (laikant nuspaustą valdiklį
fotografuoja tik nuotoliniai fotoaparatai).
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 275
Parinktis
4
+ NEF (RAW)
Aprašymas
Jei nustatyta nuotraukos kokybės parinktis JPEG,
paspaudus valdiklį rodoma „RAW“ ir padarius kitą
nuotrauką įrašoma NEF (RAW) formato kopija
(pradinis nuotraukos kokybės nustatymas
grąžinamas nukėlus pirštą nuo užrakto atleidimo
mygtuko). NEF (RAW) kopijos įrašomos taikant
reikšmes, nustatytas fotografavimo meniu
parametro NEF (RAW) recording (NEF (RAW)
įrašymas) ir Image size (nuotraukos dydis) > NEF
(RAW) parinktimis. Kad išeitumėte neįrašę NEF
(RAW) kopijos, vėl spauskite valdiklį.
b
Framing grid display
(komponavimo
tinklelio rodinys)
p
Zoom on/off
Paspaudžiant valdiklį priartinamas esamą
(priartinimas įjungtas/ fokusavimo tašką supančios srities rodinys.
išjungtas)
Rodiniui atitolinti valdiklį paspauskite dar kartą.
O
MY MENU (Mano meniu)
Spaudžiant valdiklį atveriamas MY MENU (Mano
meniu).
3
Access top item in MY
MENU (atverti pirmąjį
elementą, esantį Mano
meniu)
Spaudžiant valdiklį pereinama prie MY MENU
(Mano meniu) pirmojo elemento. Nurodykite šią
parinktį, kad greitai pasiektumėte dažnai
naudojamą meniu elementą.
K
Playback (atkūrimas)
Paspaudžiant valdiklį pradedamas atkūrimas.
g
Protect (apsauga)
Atkūrimo metu paspaudžiant valdiklį apsaugoma
tuo metu atverta nuotrauka.
J
Choose image area
(pasirinkti vaizdo sritį)
Vaizdo srities parinkimui paspauskite valdiklį ir
sukite komandų ratuką.
Image quality/size
(nuotraukos kokybė/
dydis)
Nuotraukos kokybės parinkimui paspauskite
valdiklį ir sukite pagrindinių komandų ratuką, o
nuotraukos dydžio parinkimui sukite papildomų
komandų ratuką.
8
Paspauskite valdiklį, jei norite įjungti arba išjungti
komponavimo tinklelio rodinį.
276 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
Parinktis
Aprašymas
Baltos spalvos balanso parinkties nustatymui
paspauskite valdiklį ir sukite pagrindinių komandų
ratuką (kai kuriais atvejais antrojo lygio parinktį
galima nustatyti sukant papildomų komandų
ratuką).
m
White balance (baltos
spalvos balansas)
h
Set Picture Control
(nustatyti Picture
Control)
Picture Control parinkimui paspauskite valdiklį ir
sukite komandų ratuką.
y
Active D-Lighting
(aktyvusis D-Lighting)
Paspauskite valdiklį ir sukite komandų ratuką, kol
suderinsite aktyvųjį D-Lighting.
w
Metering (matavimas)
Matavimo metodo parinkimui paspauskite valdiklį
ir sukite komandų ratuką.
I/Y
Flash mode/
compensation (blykstės
režimas/
kompensavimas)
Blykstės režimo parinkimui paspauskite valdiklį ir
sukite pagrindinių komandų ratuką, o blykstės
galingumo nustatymui sukite papildomų komandų
ratuką.
z
Focus mode/AF-area
mode (fokusavimo
režimas/AF sričių
režimas)
Fokusavimo ir AF sričių režimo parinkimui
paspauskite valdiklį ir sukite atitinkamai pagrindinį
ir papildomą komandų ratuką.
t
Auto bracketing
(automatinė serija)
Kadrų skaičiaus parinkimui paspauskite valdiklį ir
sukite pagrindinių komandų ratuką, o aktyviojo
D-Lighting serijos poslinkio žingsnelio padidinimui
sukite papildomų komandų ratuką.
$
Multiple exposure
(daugkartinė
ekspozicija)
Režimo parinkimui paspauskite valdiklį ir sukite
pagrindinių komandų ratuką; ekspozicijų skaičiaus
parinkimui sukite papildomų komandų ratuką.
2
HDR (high dynamic
Režimo parinkimui paspauskite valdiklį ir sukite
range) (HDR (platus
pagrindinių komandų ratuką; ekspozicijos skirtumo
dinaminis diapazonas)) parinkimui sukite papildomų komandų ratuką.
z
Exposure delay mode
(ekspozicijos delsos
režimas)
Užrakto atleidimo delsos parinkimui paspauskite
valdiklį ir sukite komandų ratuką.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 277
Parinktis
$
W
c
w
Aprašymas
Jei įjungtas režimas S arba M, užrakto greičio
Shutter spd & aperture užfiksavimui nuspauskite valdiklį ir sukite
lock (užrakto greičio ir pagrindinių komandų ratuką. Jei įjungtas režimas A
diafragmos fiksavimas) arba M, diafragmos užfiksavimui nuspauskite
valdiklį ir sukite papildomų komandų ratuką.
Peaking highlights
(sufokusuotų sričių
paryškinimas)
Paryškinimo lygio parinkimui paspauskite valdiklį ir
sukite pagrindinių komandų ratuką, o paryškinimo
spalvos parinkimui sukite papildomų komandų ratuką.
Rating (vertinimas)
Nuotraukos, atvertos atkūrimo rodinyje, įvertinimui
paspauskite valdiklį ir sukite pagrindinių komandų
ratuką.
Choose non-CPU lens
number (pasirinkti
objektyvo be
procesoriaus numerį)
Spauskite valdiklį ir sukdami pagrindinių komandų
ratuką parinkite objektyvo numerį, įrašytą
naudojant sąrankos meniu parinktį Non-CPU lens
data (objektyvo be procesoriaus duomenys).
Y
Same as multi selector
(kaip ir kryptinis
valdiklis)
x
Focus point selection
(fokusavimo taško
parinkimas)
X
Focus (M/A)
(fokusavimas (M/A))
q
E
Aperture (diafragma)
Fotografavimo arba atkūrimo metu spaudžiant
papildomo valdiklio viršutinę, apatinę, kairiąją ir
dešiniąją dalį atliekama tokia pati funkcija kaip
spaudžiant kryptinio valdiklio dalį 1, 3, 4 ir 2.
Papildomo valdiklio funkcijos, kurią jis atliktų
priartinimo metu, parinkimui pažymėkite Same as
multi selector (kaip ir kryptinis valdiklis) ir
spauskite 2. Galimos parinktys: Scroll (slinkti)
(rodinio slinkimas) ir Display next/previous frame
(rodyti kitą/ankstesnį kadrą) (kitų nuotraukų
peržiūra tokiu pačiu priartinimo santykiu).
Valdikliu parinkite fokusavimo tašką. Jei valdiklis
paspaudžiamas atkūrimo metu, atkūrimas
nutraukiamas ir įjungiama fokusavimo taško
parinkimo funkcija.
Kol užrakto atleidimo mygtukas laikomas
paspaustas iki pusės, automatinės fokusavimo
funkcijos nustatytą židinį galima pakoreguoti sukant
valdymo žiedą (automatinis fokusavimas su rankiniu
valdymu). Jei prireiktų dar kartą sufokusuoti vaizdą
automatiškai, nukelkite pirštą nuo užrakto atleidimo
mygtuko ir vėl paspauskite jį iki pusės.
Valdikliu reguliuojama diafragma.
Exposure compensation
Valdikliu reguliuojama ekspozicijos kompensavimo
(ekspozicijos
vertė.
kompensavimas)
None (jokios)
Valdiklis jokios funkcijos neatlieka.
278 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
f3: OK button (mygtukas OK)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima parinkti mygtukui J priskiriamą
funkciją, atliekamą esant įjungtam
fotografavimo režimui ir atkūrimo metu.
• Shooting mode (fotografavimo režimas). Nustatykite vieną iš toliau nurodytų
parinkčių. Kad ir kokia būtų parinktis, nustačius AF sričių režimo
parinktį „automatinės srities AF“, mygtuką J galima naudoti
fokusavimo sekimo funkcijai valdyti.
Parinktis
K
p
Select center focus point
(pasirinkti centrinį
fokusavimo tašką)
Aprašymas
Spaudžiant J parenkamas centrinis fokusavimo
taškas.
Paspaudžiant J priartinamas esamą fokusavimo
tašką supančios srities rodinys (priartinimo
Zoom on/off (priartinimas santykiui parinkti pažymėkite Zoom on/off
įjungtas/išjungtas)
(priartinimas įjungtas/išjungtas) ir
spauskite 2). Grįžimui į ankstesnį rodinį dar
kartą paspauskite J.
Mygtuko J paspaudimas fotografavimo metu
None (jokios)
nieko nekeičia.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 279
• Playback mode (atkūrimo režimas). Nustatykite vieną iš toliau nurodytų
parinkčių. Kad ir kokia būtų parinktis, jei viso kadro atkūrimo rodinyje
atvertas filmas, paspaudžiant J pradedamas filmo atkūrimas.
Parinktis
Aprašymas
n
Thumbnail on/off
(miniatiūros įjungtos/
išjungtos)
Atkūrimo rodinys perjungiamas iš viso kadro į
miniatiūras ir atvirkščiai.
o
View histograms
(peržiūrėti histogramas)
Viso kadro ir miniatiūrų atkūrimo metu
nuspaudus mygtuką J, pateikiama histograma.
p
u
Rodinys iš viso kadro arba miniatiūrų atkūrimo
perjungiamas į didinimo atkuriant rodinį ir
atvirkščiai (priartinimo santykiui parinkti
Zoom on/off (priartinimas
pažymėkite Zoom on/off (priartinimas
įjungtas/išjungtas)
įjungtas/išjungtas) ir spauskite 2). Mastelio
rodinys centruojamas taip, kad aktyvus
fokusavimo taškas būtų per vidurį.
Atveriamas aplanko parinkimo dialogo langas.
Choose folder (parinkti
Parinktame aplanke esančioms nuotraukoms
aplanką)
peržiūrėti pažymėkite aplanką ir spauskite J.
280 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
f4: Shutter spd & aperture lock (užrakto greičio ir
diafragmos fiksavimas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Jei įjungtas režimas S arba M, nustačius parametro Shutter speed lock
(užrakto greičio fiksavimas) parinktį On (įjungta), užfiksuojama
esama užrakto greičio vertė. Jei įjungtas režimas A arba M, nustačius
parametro Aperture lock (diafragmos fiksavimas) parinktį On
(įjungta), užfiksuojama esama diafragmos vertė. Kol užrakto greitis arba
diafragma užfiksuota, rodoma piktograma O. Užrakto greičio ir
diafragmos fiksavimo funkcija neveikia įjungus režimą P.
f5: Customize command dials (komandų ratukų
paskirties keitimas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Pagal poreikį nustatykite, kaip veiks pagrindinis ir papildomas komandų ratukas.
• Reverse rotation (keisti sukimo kryptį). Pakeičiama
kryptis, kuria reikia sukti komandų ratukus
tam tikroms operacijoms atlikti. Pažymėkite
parinktis ir parinkimui arba parinkimo
atsisakymui spauskite 2. Tada pakeistų
reikšmių įrašymui ir išėjimui paspauskite J.
• Change main/sub (sukeisti pagrindinį su papildomu). Sukeičiamos funkcijos,
kurios taikomos komandų ratukais atliekant ekspozicijos ir fokusavimo
derinimo operacijas.
- Exposure setting (ekspozicijos nustatymas). Jei nustatyta parinktis On
(įjungta), pagrindinių komandų ratuku valdoma diafragma, o
papildomų komandų ratuku – užrakto greitis. Jei nustatyta parinktis
On (Mode A) (įjungta (režimas A)), pagrindinių komandų ratukas
naudojamas diafragmai nustatyti, tačiau tik įjungus režimą A.
- Autofocus setting (automatinio fokusavimo nustatymas). Ši parinktis taikoma
valdikliui, kuriam pasirinktinio nustatymo f2 (Custom control
assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams))
parinktimi priskirta funkcija Focus mode/AF-area mode
(fokusavimo režimas/AF sričių režimas). Jei nustatyta parinktis On
(įjungta), fokusavimo režimą galima parinkti laikant nuspaustą
valdiklį ir sukant papildomų komandų ratuką, o AF sričių režimą –
laikant nuspaustą valdiklį ir sukant pagrindinių komandų ratuką.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 281
• Menus and playback (įvairūs meniu ir atkūrimas). Jei įvairiems meniu ir
atkūrimo valdymo veiksmams atlikti naudosite kryptinį valdiklį,
nustatykite parinktį Off (išjungta). Jei nustatyta parinktis On (įjungta)
arba On (image review excluded) (įjungta (išskyrus nuotraukų
peržiūrą)), pagrindinių komandų ratuką galima naudoti viso kadro
atkūrimo rodinyje atvertai nuotraukai parinkti bei miniatiūroms ir
meniu elementams žymėti. Papildomų komandų ratukas naudojamas,
kai įjungtas viso kadro atkūrimo režimas, peršokti pirmyn ar atgal pagal
tai, kokia parinktis nurodyta parametro Sub-dial frame advance
(kadrų keitimas papildomų komandų ratuku) parinktimi, o kai
įjungtas miniatiūrų atkūrimo režimas – pereiti į ankstesnį arba tolesnį
puslapį. Tuo metu, kai rodomi meniu, papildomų komandų ratuką
pasukus į dešinę bus atvertas pažymėtosios parinkties papildomas
meniu, o pasukus į kairę – ankstesnis meniu. Parinkimui spauskite 2
arba J. Nustatykite parinktį On (image review excluded) (įjungta
(išskyrus nuotraukų peržiūrą)), kad komandų ratukų nebūtų galima
naudoti atkūrimui nuotraukų peržiūros metu.
• Sub-dial frame advance (kadrų keitimas papildomų komandų ratuku). Jei
nustatyta parametro Menus and playback (įvairūs meniu ir
atkūrimas) parinktis On (įjungta) arba On (image review excluded)
(įjungta (išskyrus nuotraukų peržiūrą)), sukant papildomų
komandų ratuką, kol nuotrauka atverta viso kadro rodinyje, galima
parinkti aplanką, peršokti į priekį arba atgal per 10 ar 50 kadrų, pereiti
prie kitos ar ankstesnės apsaugotos nuotraukos, prie kitos ar
ankstesnės nuotraukos, kito ar ankstesnio filmo arba kitos ar
ankstesnės parinktu įverčiu įvertintos nuotraukos (įverčiui parinkti
pažymėkite Rating (įvertis)) ir spauskite 2).
282 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
f6: Release button to use dial (atleisti mygtuką
ratukui naudoti)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Parinkus Yes (taip), nustatymus, kuriems reguliuoti paprastai reikia
laikyti mygtuką nuspaustą ir sukti komandų ratuką, galima reguliuoti
sukant komandų ratuką jau atleidus mygtuką. Ši nuostata nustoja galioti,
jei mygtukas paspaudžiamas dar kartą, iki pusės paspaudžiamas užrakto
atleidimo mygtukas arba pasibaigia budėjimo laikmačio laikas. Šis
nustatymas taikomas mygtukams E, S ir c (E) bei valdikliams,
kuriems pasirinktinio nustatymo f2 arba g2 (Custom control
assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams))
parinktimi priskirtos toliau nurodytos parinktys: Choose image area
(pasirinkti vaizdo sritį), Image quality/size (nuotraukos kokybė/
dydis), White balance (baltos spalvos balansas), Set Picture Control
(nustatyti Picture Control), Active D-Lighting (aktyvusis
D-Lighting), Metering (matavimas), Flash mode/compensation
(blykstės režimas/kompensavimas), Focus mode/AF-area mode
(fokusavimo režimas/AF sričių režimas), Auto bracketing
(automatinė serija), Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija),
HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis diapazonas)),
Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas), Shutter spd &
aperture lock (užrakto greičio ir diafragmos fiksavimas), Peaking
highlights (sufokusuotų sričių paryškinimas), Choose non-CPU lens
number (parinkti objektyvo be procesoriaus numerį) ir Microphone
sensitivity (mikrofono jautrumas).
f7: Reverse indicators (apgręžti rodiklius)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Parinkus
(W), ekspozicijos rodiklio neigiamos
vertės rodomos kairėje, o teigiamos – dešinėje. Parinkus
(V), teigiamos vertės rodomos kairėje, o
neigiamos – dešinėje.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 283
g: Movie (filmavimas)
g1: Customize i menu (individualizuoti i meniu)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima nurodyti parinktis, kurios bus rodomos filmavimo režimo i
meniu. Bet kuriai meniu pozicijai galima priskirti kurią nors iš toliau
nurodytų parinkčių. Pažymėkite pageidaujamą parinktį ir jai parinkti
paspauskite J.
Parinktis
J
0
Parinktis
0
119
H
Microphone sensitivity
(mikrofono jautrumas)
118
Frame size and rate/Image
quality (kadro dydis ir greitis/ 116
vaizdo kokybė)
5
6
Attenuator (silpnintuvas)
244
Frequency response (dažninis
atsakas)
245
Exposure compensation
(ekspozicijos
kompensavimas)
82
7
Wind noise reduction (vėjo
triukšmo mažinimas)
245
9
ISO sensitivity settings (ISO
jautrumo nustatymai)
8
240
Headphone volume (ausinių
garsumas)
245
m
White balance (baltos spalvos
balansas)
63,
98
Peaking highlights
(sufokusuotų sričių
paryškinimas)
264
h
Set Picture Control (nustatyti
Picture Control)
94
9
Active D-Lighting (aktyvusis
D-Lighting)
110,
120
Highlight display (šviesių
sričių rodymas)
292
y
3
w
Metering (matavimas)
108,
120
Monitor/viewfinder
brightness (ekrano/vaizdo
ieškiklio šviesumas)
295,
297
s
Focus mode (fokusavimo
režimas)
52,
121
Z
Bluetooth connection
(Bluetooth ryšys)
308
t
AF-area mode (AF sričių
režimas)
54,
121
U
Wi-Fi connection (Wi-Fi ryšys)
109
u
Vibration reduction (virpesių
mažinimas)
112
4
Electronic VR (elektroninis
VR)
120
G
E
Choose image area
(pasirinkti vaizdo sritį)
W
284 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
g2: Custom control assignment (pasirinktinių
funkcijų priskyrimas valdikliams)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Jei reikia parinkti toliau nurodytiems valdikliams priskirtinas funkcijas,
kurios esant įjungtam filmavimo režimui būtų valdomos pavieniui arba
kartu su komandų ratukais, pažymėkite pageidaujamą parinktį ir
paspauskite J.
w
V
G
Fn1 mygtukas
AF-ON mygtukas
Užrakto atleidimo
mygtukas
y
8
Fn2 mygtukas
l
Objektyvo valdymo
žiedas
Papildomo valdiklio
vidurinė dalis
Šiems valdikliams galima priskirti toliau nurodytas funkcijas:
w y V 8 G l
Parinktis
t
Power aperture (open) (elektra laipsniškai valdoma
✔
diafragma (atidaryti))
—
—
—
—
—
q
Power aperture (close) (elektra laipsniškai valdoma
—
diafragma (uždaryti))
✔
—
—
—
—
i
Exposure compensation + (ekspozicijos
kompensavimo didinimas)
✔
—
—
—
—
—
h
Exposure compensation – (ekspozicijos
kompensavimo mažinimas)
—
✔
—
—
—
—
b
Framing grid display (komponavimo tinklelio
rodinys)
✔
✔
—
✔
—
—
g
K
Protect (apsauga)
✔
✔
—
—
—
—
Select center focus point (pasirinkti centrinį
fokusavimo tašką)
—
—
✔
✔
—
—
A
F
E
C
B
AF-ON (AF įjungimas)
—
—
✔
—
—
—
AF lock only (tik AF fiksavimas)
—
—
✔
✔
—
—
AE lock (Hold) (AE fiksavimas (užlaikymas))
—
—
✔
✔
—
—
AE lock only (tik AE fiksavimas)
—
—
✔
✔
—
—
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
—
—
✔
✔
—
—
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 285
Parinktis
w y V 8 G l
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
sričių režimas)
✔
✔
—
—
—
—
H
W
Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas)
✔
✔
—
—
—
—
Peaking highlights (sufokusuotų sričių
paryškinimas)
✔
✔
—
—
—
—
c
X
q
Rating (vertinimas)
✔
✔
—
—
—
—
Focus (M/A) (fokusavimas (M/A))
—
—
—
—
— ✔ 1, 2
Power aperture (elektra laipsniškai valdoma
diafragma)
—
—
—
—
—
✔2
Exposure compensation (ekspozicijos
kompensavimas)
—
—
—
—
—
✔2
None (jokios)
✔
✔
✔
✔
—
✔2
p Zoom on/off (priartinimas įjungtas/išjungtas)
C Take photos (fotografuoti)
1 Record movies (filmuoti)
J Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
m White balance (baltos spalvos balansas)
h Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
y Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
w Metering (matavimas)
z Focus mode/AF-area mode (fokusavimo režimas/AF
E
1 Įmanoma tik prijungus tam pritaikytą objektyvą.
2 Kad ir kokia būtų parinktis, kol įjungtas rankinis fokusavimo režimas, valdymo žiedu galima reguliuoti tik
židinį.
286 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
Galimos parinktys:
Parinktis
t
q
i
h
Aprašymas
Kol valdiklis laikomas nuspaustas, diafragma atidaroma.
Power aperture
Naudokite kartu su pasirinktiniu nustatymu g2
(open) (elektra
(Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų
laipsniškai valdoma priskyrimas valdikliams)) > Fn2 button (Fn2
diafragma
mygtukas) > Power aperture (close) (elektra
laipsniškai valdoma diafragma (uždaryti)), kad
(atidaryti))
diafragmą derinti galėtumėte mygtukais.
Kol valdiklis laikomas nuspaustas, diafragma uždaroma.
Power aperture
Naudokite kartu su pasirinktiniu nustatymu g2
(close) (elektra
(Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų
laipsniškai valdoma priskyrimas valdikliams)) > Fn1 button (Fn1
diafragma
mygtukas) > Power aperture (open) (elektra
laipsniškai valdoma diafragma (atidaryti)), kad
(uždaryti))
diafragmą derinti galėtumėte mygtukais.
Kol valdiklis laikomas nuspaustas, ekspozicijos
kompensavimo vertė didėja. Naudokite kartu su
Exposure
pasirinktiniu nustatymu g2 (Custom control
compensation +
assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas
(ekspozicijos
valdikliams)) > Fn2 button (Fn2 mygtukas) >
kompensavimo
Exposure compensation – (ekspozicijos
didinimas)
kompensavimo mažinimas), kad ekspozicijos
kompensavimo vertę derinti galėtumėte mygtukais.
Kol valdiklis laikomas nuspaustas, ekspozicijos
kompensavimo vertė mažėja. Naudokite kartu su
Exposure
pasirinktiniu nustatymu g2 (Custom control
compensation –
assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas
(ekspozicijos
valdikliams)) > Fn1 button (Fn1 mygtukas) >
kompensavimo
Exposure compensation + (ekspozicijos
mažinimas)
kompensavimo didinimas), kad ekspozicijos
kompensavimo vertę derinti galėtumėte mygtukais.
b
Framing grid display
Paspauskite valdiklį, jei norite įjungti arba išjungti
(komponavimo
komponavimo tinklelio rodinį.
tinklelio rodinys)
g
Protect (apsauga)
K
Select center focus
point (pasirinkti
Paspaudus valdiklį parenkamas centrinis fokusavimo
centrinį fokusavimo taškas.
tašką)
A
AF-ON (AF įjungimas) Paspaudus valdiklį pradedamas automatinis fokusavimas.
Atkūrimo metu paspaudžiant valdiklį apsaugomas tuo
metu atvertas vaizdo failas.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 287
Parinktis
Aprašymas
F
AF lock only (tik AF
fiksavimas)
Laikant nuspaustą valdiklį, fiksuojamas židinys.
E
AE lock (Hold) (AE
fiksavimas
(užlaikymas))
Paspaudus valdiklį, užfiksuojama ekspozicija; ji lieka
užfiksuota, kol valdiklis nepaspaudžiamas dar kartą
arba nesibaigia budėjimo laikmačio laikas.
C
AE lock only (tik AE
fiksavimas)
Kol valdiklis laikomas nuspaustas, fiksuojama
ekspozicija.
B
AE/AF lock (AE/AF
fiksavimas)
Kol valdiklis laikomas nuspaustas, fiksuojamas židinys ir
ekspozicija.
p
Zoom on/off
(priartinimas
įjungtas/išjungtas)
Paspaudžiant valdiklį priartinamas esamą fokusavimo
tašką supančios srities rodinys. Rodiniui atitolinti
valdiklį paspauskite dar kartą.
C
Take photos
(fotografuoti)
Iki galo nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad
padarytumėte nuotrauką, kurios kraštinių santykis 16:9.
1
Record movies
(filmuoti)
Vaizdui sufokusuoti iki pusės nuspauskite užrakto
atleidimo mygtuką (tik automatinio fokusavimo
režimas), o filmavimui pradėti arba pabaigti
nuspauskite jį iki galo. Kol įjungtas filmavimo režimas,
kitų funkcijų užrakto atleidimo mygtuku atlikti
neįmanoma. Papildomame belaidžiame nuotolinio
valdymo įtaise arba nuotoliniame kabelyje įtaisytas
užrakto atleidimo mygtukas veikia lygiai taip, kaip
fotoaparato užrakto atleidimo mygtukas.
J
Choose image area
(pasirinkti vaizdo
sritį)
Vaizdo srities parinkimui paspauskite valdiklį ir sukite
komandų ratuką. Atminkite, kad vaizdo srities pakeisti,
kol filmuojama, neįmanoma.
m
White balance
(baltos spalvos
balansas)
Baltos spalvos balanso parinkties nustatymui
paspauskite valdiklį ir sukite pagrindinių komandų
ratuką (kai kuriais atvejais antrojo lygio parinktį galima
nustatyti sukant papildomų komandų ratuką).
h
Set Picture Control
(nustatyti Picture
Control)
Picture Control parinkimui paspauskite valdiklį ir sukite
komandų ratuką.
288 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
Parinktis
y
w
Paspauskite valdiklį ir sukite komandų ratuką, kol
suderinsite aktyvųjį D-Lighting.
Metering
(matavimas)
Matavimo metodo parinkimui paspauskite valdiklį ir
sukite komandų ratuką.
z Focus mode/AF-area
mode (fokusavimo
režimas/AF sričių
režimas)
H
Aprašymas
Active D-Lighting
(aktyvusis
D-Lighting)
Fokusavimo ir AF sričių režimo parinkimui paspauskite
valdiklį ir sukite atitinkamai pagrindinį ir papildomą
komandų ratuką.
Microphone
sensitivity
(mikrofono
jautrumas)
Paspauskite valdiklį ir sukite komandų ratuką, kol
suderinsite mikrofono jautrumą.
W
Peaking highlights
(sufokusuotų sričių
paryškinimas)
Paryškinimo lygio parinkimui paspauskite valdiklį ir
sukite pagrindinių komandų ratuką, o paryškinimo
spalvos parinkimui sukite papildomų komandų ratuką.
c
Rating (vertinimas)
X
Nuotraukos, atvertos atkūrimo rodinyje, įvertinimui
paspauskite valdiklį ir sukite pagrindinių komandų
ratuką.
Valdikliu galima rankiniu būdu fokusuoti vaizdą, kad ir
kokia būtų nustatyta fokusavimo režimo parinktis.
Focus (M/A)
Pakartotiniam vaizdo sufokusavimui naudojant
(fokusavimas (M/A)) automatinio fokusavimo funkciją paspauskite iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką arba nuspauskite mygtuką
AF-ON.
q
Power aperture
(elektra laipsniškai Valdikliu reguliuojama diafragma.
valdoma diafragma)
E
Exposure
compensation
(ekspozicijos
kompensavimas)
Valdikliu reguliuojama ekspozicijos kompensavimo
vertė.
None (jokios)
Valdiklis jokios funkcijos neatlieka.
D Elektra laipsniškai valdoma diafragma
Elektra laipsniškai valdomos diafragmos funkcija galima tik įjungus režimą A arba
M (piktograma 6 nurodo, kad neįmanoma naudoti elektra laipsniškai valdomos
diafragmos funkcijos). Reguliuojant diafragmą, vaizdas ekrane gali mirgėti.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 289
g3: OK button (mygtukas OK)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima parinkti mygtukui J priskiriamą
funkciją, atliekamą esant įjungtam filmavimo
režimui. Kad ir kokia būtų parinktis, nustačius
AF sričių režimo parinktį „automatinės srities
AF“, mygtuką J galima naudoti fokusavimo
sekimo funkcijai valdyti.
Parinktis
K
Aprašymas
Select center focus point
Spaudžiant J parenkamas centrinis fokusavimo
(pasirinkti centrinį
taškas.
fokusavimo tašką)
Spaudžiant J priartinamas esamą fokusavimo tašką
supančios srities rodinys (priartinimo santykiui
parinkti pažymėkite Zoom on/off (priartinimas
įjungtas/išjungtas) ir spauskite 2).
p
Zoom on/off
(priartinimas įjungtas/
išjungtas)
1
Record movies (filmuoti) Filmavimui pradėti ir sustabdyti paspauskite J.
None (jokios)
Mygtuko J paspaudimas nieko nekeičia.
g4: AF speed (AF greitis)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima parinkti fokusavimo greitį, taikomą
esant įjungtam filmavimo režimui. Parinkti,
kada nustatyta parinktis bus taikoma, galima
pažymint When to apply (kada taikyti) ir
paspaudžiant 2. Galimos parinktys: Always
(visada) (nustatyta parinktis taikoma nuolat,
kol įjungtas filmavimo režimas) ir Only while
recording (tik filmuojant) (nustatyta parinktis taikoma tik filmuojant;
kitu metu fokusavimo greitis yra „+5“, t. y. didžiausias).
290 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
g5: AF tracking sensitivity (AF sekimo jautrumas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima parinkti, ar sparčiai fokusavimo
sistema reaguos, kai esant įjungtam
filmavimo režimui objektas pasitrauks iš
fokusavimo taško arba kai kas nors praslinks
tarp objekto ir fotoaparato. Rinkitės reikšmę
nuo 7 (Low (žemas)) iki 1 (High (aukštas)).
Kuo didesnė reikšmė, tuo lėtesnis bus atsakas
ir mažesnė tikimybė, kad kam nors praslinkus tarp fotografuojamo
objekto ir fotoaparato prarasite sufokusuotą pirminio objekto vaizdą.
Kuo mažesnė reikšmė, tuo sparčiau fotoaparatas reaguos objektui
palikus fokusavimo sritį – toje pačioje srityje jis sufokusuos kitą objektą.
Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai 291
g6: Highlight display (šviesių sričių rodymas)
G mygtukas ➜ A (pasirinktinių nustatymų meniu)
Galima parinkti, ar šviesios sritys (šviesios vietos kadre) bus nurodomos
užbrūkšniuotais plotais, ir nustatyti šviesumo ribą, nuo kurios įjungiama
šviesių sričių rodymo funkcija.
• Display pattern (rodyti raštą). Šviesių sričių rodymo funkcijai įjungti
parinkite Pattern 1 (1 raštas) arba Pattern 2 (2 raštas).
Highlights (šviesios sritys)
Pattern 1 (1 raštas)
Pattern 2 (2 raštas)
• Highlight display threshold (šviesių sričių rodymo slenkstis). Parenkamas
šviesumo lygis, kurį pasiekus ima veikti šviesių filmo sričių rodymo
funkcija. Kuo vertė yra mažesnė, tuo daugiau šviesių plotų bus
priskiriama šviesioms sritims. Jei nustatoma reikšmė 255, šviesių sričių
rodymo funkcija rodys tik tas sritis, kurios galbūt eksponuotos per
daug.
D Šviesių sričių rodymas
Jei įjungiama ir šviesių sričių rodymo, ir sufokusuotų sričių paryškinimo funkcija,
esant įjungtam rankiniam fokusavimo režimui veiks tik sufokusuotų sričių
paryškinimo funkcija. Šviesių sričių rodymo funkcijai įjungti nustatykite
pasirinktinio nustatymo d10 (Peaking highlights (sufokusuotų sričių
paryškinimas)) > Peaking level (paryškinimo lygis) parinktį Off (išjungta).
292 Meniu vadovas > A Pasirinktiniai nustatymai
B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka
Sąrankos meniu atverti pasirinkite
fotoaparato meniu kortelę B.
Parinktis
Format memory card (formatuoti
atminties kortelę)
Save user settings (įrašyti naudotojo
nustatymus)
Reset user settings (grąžinti
numatytuosius naudotojo nustatymus)
Language (kalba)
Time zone and date (laiko juosta ir data)
Monitor brightness (ekrano šviesumas)
Monitor color balance (ekrano spalvų
balansas)
Viewfinder brightness (vaizdo ieškiklio
šviesumas)
Viewfinder color balance (vaizdo
ieškiklio spalvų balansas)
Control panel brightness (valdymo pulto
šviesumas)
Limit monitor mode selection (riboti
pasirenkamų ekrano režimų skaičių)
Information display (informacinis ekranas)
AF fine-tune (AF tikslinimas)
Non-CPU lens data (objektyvų be
procesorių duomenys)
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį)
Image Dust Off ref photo (nuotraukos
dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka)
Image comment (nuotraukos komentaras)
0
294
294
294
294
295
295
296
297
297
297
298
298
299
300
300
301
303
Parinktis
Copyright information (informacija apie
autorių teises)
Beep options (garsinio signalo parinktys)
Touch controls (jutikliniai valdikliai)
HDMI
Location data (buvimo vietos duomenys)
Wireless remote (WR) options (belaidžių
nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys)
Assign remote (WR) Fn button (priskirti
nuotolinį (WR) Fn mygtuką)
Airplane mode (skrydžio režimas)
Connect to smart device (prisijungti prie
išmaniojo prietaiso)
Connect to PC (prijungimas prie kompiuterio)
Wireless transmitter (WT-7) (belaidis
siųstuvas (WT-7))
Conformity marking (atitikties
ženklinimas)
Battery info (informacija apie
akumuliatorių)
Slot empty release lock (atleidimo
blokavimas esant tuščiam lizdui)
Save/load settings (įrašyti/įkelti
nustatymus)
Reset all settings (atkurti visus nustatymus)
Firmware version (integruotos
programinės įrangos versija)
0
304
305
305
306
306
307
308
308
308
309
309
309
310
310
311
313
313
D Taip pat žr.
Numatytieji meniu nustatymai pateikiami skirsnyje „Numatytieji sąrankos meniu
nustatymai“ (0 152).
Meniu vadovas > B Sąrankos meniu 293
Format memory card (formatuoti atminties kortelę)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Parinkus Yes (taip) bus suformatuota
atminties kortelė. Atminkite, kad formatavimo
metu negrįžtamai ištrinamos visos kortelėje
laikomos nuotraukos ir kiti duomenys. Prieš
formatuodami būtinai padarykite reikalingų
duomenų atsargines kopijas.
D Formatavimo metu
Formatuodami neišjunkite fotoaparato ir neišimkite atminties kortelių.
Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Dažnai naudojamų nustatymų derinius galima priskirti režimo
pasirinkimo ratuko pozicijoms U1, U2 ir U3 (0 75).
Reset user settings (grąžinti numatytuosius
naudotojo nustatymus)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Grąžinamos numatytosios U1, U2 ir U3 nustatymų vertės (0 76).
Language (kalba)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Parenkama fotoaparato meniu ir pranešimų kalba. Įdiegtos kalbos
priklauso nuo šalies ar regiono, kuriame fotoaparatas pirmąkart įsigytas.
294 Meniu vadovas > B Sąrankos meniu
Time zone and date (laiko juosta ir data)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Galima keisti laiko juostas, nustatyti fotoaparato laikrodį, parinkti datos
rodymo tvarką ir įjungti arba išjungti vasaros laiką. Fotoaparato laikrodį
periodiškai tikrinkite pagal tikslesnius laiko matavimo prietaisus ir, jei
reikia, suderinkite laiko ir datos nustatymus.
Parinktis
Time zone (laiko
juosta)
Date and time
(data ir laikas)
Date format (datos
formatas)
Daylight saving
time (vasaros
laikas)
Aprašymas
Parinkite laiko juostą. Fotoaparato laikrodis automatiškai
nustatomas pagal naujos juostos laiką.
Nustatykite fotoaparato laikrodį.
Parinkite dienos, mėnesio ir metų rodymo tvarką.
Įjunkite arba išjunkite vasaros laiką. Fotoaparato laikrodis
automatiškai pasukamas viena valanda pirmyn arba atgal.
Numatytasis nustatymas yra Off (išjungta).
Jei laikrodis nustatomas iš naujo, rodoma indikacija t.
Monitor brightness (ekrano šviesumas)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Ekrano šviesumo derinimui spauskite 1 arba 3. Nurodykite didesnes
vertes, jei norite padidinti šviesumą, arba mažesnes, jei norite sumažinti.
Atminkite, kad ekrano šviesumą reguliuoti įmanoma tik tada, jei rodymo
funkcijai atlikti parinktas ekranas. Reguliuoti neįmanoma, jei įjungtas
ekrano režimas „Viewfinder only“ (tik vaizdo ieškiklis) arba jei prie vaizdo
ieškiklio priglaudžiate akį.
Meniu vadovas > B Sąrankos meniu 295
Monitor color balance (ekrano spalvų balansas)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Naudodami kryptinį valdiklį, kaip parodyta
toliau, nustatykite ekrano spalvų balansą
pagal pavyzdinę nuotrauką. Pavyzdinė
nuotrauka – tai paskutinė daryta nuotrauka
arba (esant įjungtam atkūrimo režimui)
paskutinė rodyta nuotrauka. Kitai nuotraukai
parinkti paspauskite mygtuką W (Q) ir
išrinkite nuotrauką iš miniatiūrų sąrašo
(pažymėtai nuotraukai peržiūrėti per visą
ekraną paspauskite ir palaikykite X). Jei
nuotraukų atminties kortelėje nėra, vietoj
pavyzdinės nuotraukos rodomas pilkas
rėmelis. Kai baigsite derinti, išeikite
paspausdami J.
Intensyvinti žalią spalvą
Intensyvinti mėlyną spalvą
Intensyvinti gintaro spalvą
Intensyvinti rožinę spalvą
Atminkite, kad ekrano spalvų balansą reguliuoti įmanoma tik tada, jei
rodymo funkcijai atlikti parinktas ekranas. Reguliuoti neįmanoma, jei
įjungtas ekrano režimas „Viewfinder only“ (tik vaizdo ieškiklis) arba jei
prie vaizdo ieškiklio priglaudžiate akį. Ekrano spalvų balansas taikomas
tik fotografavimo, atkūrimo ir meniu rodiniams. Fotoaparatu kuriamoms
nuotraukoms įtakos jis neturi.
296 Meniu vadovas > B Sąrankos meniu
Viewfinder brightness (vaizdo ieškiklio šviesumas)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Galima reguliuoti vaizdo ieškiklio šviesumą. Jei nustatyta parinktis Auto
(automatinis), vaizdo ieškiklio šviesumas pagal aplinkos apšviestumo
sąlygas reguliuojamas automatiškai. Rankiniu būdu šviesumą galima
reguliuoti parenkant Manual (rankinis) ir spaudžiant 1 arba 3
(nustačius didesnes vertes, šviesumas būna didesnis, o nustačius
mažesnes – mažesnis). Atminkite, kad vaizdo ieškiklio šviesumą
reguliuoti įmanoma tik tada, jei rodymo funkcijai atlikti parinktas vaizdo
ieškiklis. Reguliuoti neįmanoma, jei vaizdo ieškiklis išjungtas arba
įjungtas ekrano režimas „Monitor only“ (tik ekranas).
Viewfinder color balance (vaizdo ieškiklio spalvų
balansas)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Vaizdo ieškiklio spalvų balansas reguliuojamas kryptiniu valdikliu, kaip
aprašyta skirsnyje „Monitor color balance (ekrano spalvų balansas)“
(0 296). Atminkite, kad vaizdo ieškiklio spalvų balansą reguliuoti
įmanoma tik tada, jei rodymo funkcijai atlikti parinktas vaizdo ieškiklis.
Reguliuoti neįmanoma, jei vaizdo ieškiklis išjungtas arba įjungtas ekrano
režimas „Monitor only“ (tik ekranas).
Control panel brightness (valdymo pulto šviesumas)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Galima reguliuoti valdymo pulto šviesumą. Jei nustatyta parinktis Auto
(automatinis), valdymo pulto šviesumas pagal aplinkos apšviestumo
sąlygas reguliuojamas automatiškai. Rankiniu būdu šviesumą galima
reguliuoti parenkant Manual (rankinis) ir spaudžiant 1 arba 3.
Nustačius parinktį Off (išjungta), valdymo pultas išjungiamas.
Meniu vadovas > B Sąrankos meniu 297
Limit monitor mode selection (riboti pasirenkamų
ekrano režimų skaičių)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Galima nurodyti ekrano režimus, kuriuos bus įmanoma parinkti ekrano
režimo mygtuku. Pažymėkite pageidaujamas parinktis ir jų parinkimui
arba parinkimo atsisakymui spauskite 2. Baigę derinti, pakeistus
nustatymus įrašykite paspausdami J.
Information display (informacinis ekranas)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Galima nustatyti informaciniame ekrane rodomo teksto spalvą, kad
rodmenis būtų lengviau įžiūrėti. Nustačius parinktį Dark on light
(tamsus šviesiame fone) (w) juodas tekstas rodomas baltame fone, o
nustačius parinktį Light on dark (šviesus tamsiame fone) (x), baltas
tekstas rodomas juodame fone.
Dark on light (tamsus
šviesiame fone)
298 Meniu vadovas > B Sąrankos meniu
Light on dark (šviesus
tamsiame fone)
AF fine-tune (AF tikslinimas)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Galima patikslinti iki 30 objektyvų tipų židinį. Naudokite tik prireikus.
Tikslinti židinį rekomenduojame nustačius dažniau naudojamą
fokusavimo atstumą. Pavyzdžiui, jei patikslinsite židinį nustatę trumpą
fokusavimo atstumą, tikslinimo poveikis bus mažiau juntamas esant
ilgesniems atstumams.
• AF fine-tune (On/Off) (AF tikslinimas (įjungta/išjungta)). Nustačius parinktį On
(įjungta), AF tikslinimo funkcija įjungiama, o nustačius parinktį Off
(išjungta) – išjungiama.
• Saved value (įrašyta vertė). Patikslinkite esamo
Esama vertė
objektyvo AF. Židinio taško perkėlimui tolyn
nuo fotoaparato spauskite 1 arba židinio
taško perkėlimui artyn link fotoaparato
spauskite 3. Rinkitės vertę nuo +20 iki –20.
Į fotoaparatą galima įrašyti iki 30 objektyvų
tipų vertes. Kiekvienam objektyvo tipui
galima įrašyti tik vieną vertę.
Saved value (įrašyta vertė)
• Default (numatytoji vertė). Parinkite AF
tikslinimo vertę, kuri bus naudojama, jei
nėra anksčiau įrašytos esamo objektyvo vertės.
• List saved values (atverti įrašytų verčių sąrašą).
Atverkite anksčiau įrašytų AF tikslinimo
verčių sąrašą. Objektyvo ištrynimui iš sąrašo
pažymėkite pageidaujamą objektyvą ir
spauskite O. Jei norite pakeisti objektyvo
identifikatorių (pvz., parinkti tokį, kuris
sutaptų su paskutiniais dviem objektyvo
serijos numerio skaitmenimis, kad galėtumėte išskirti jį iš kitų tokio
paties tipo objektyvų, nes parinktį Saved value (įrašyta vertė) galima
naudoti tik su vienu kiekvieno tipo objektyvu), pažymėkite
pageidaujamą objektyvą ir spauskite 2. Atveriamas meniu. Spausdami
1 arba 3 parinkite identifikatorių ir spauskite J, kad įrašytumėte
pakeitimus ir išeitumėte.
Meniu vadovas > B Sąrankos meniu 299
Non-CPU lens data (objektyvų be procesorių
duomenys)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Objektyvus be procesorių galima prijungti naudojant jungties adapterį
(įsigyjamas atskirai). Jei naudojant parinktį Non-CPU lens data įrašomas
objektyvų be procesorių židinio nuotolis ir didžiausia diafragma, su jais
galima naudoti į fotoaparatą įdiegtą virpesių mažinimo funkciją ir kai
kurias kitas fotoaparato funkcijas.
• Lens number (objektyvo numeris). Parinkite numerį, pagal kurį atskirsite
objektyvą.
• Focal length (mm) (židinio nuotolis (mm)). Įveskite objektyvo židinio nuotolį.
• Maximum aperture (didžiausia diafragma). Įveskite didžiausią diafragmą.
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Nešvarumai arba dulkės, patenkančios į fotoaparatą keičiant objektyvus
arba nuėmus korpuso dangtelį, gali prikibti prie vaizdo jutiklio ir matytis
nuotraukose. Funkcija Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį)
vibruoja jutiklį, kad pašalintų nuo jo dulkes.
Parinktis
Clean now (valyti
dabar)
Aprašymas
Tuoj pat pradėkite vaizdo jutiklio valymą.
• Clean at shutdown (valyti išjungiant). Vaizdo jutiklis automatiškai
Automatic cleaning
valomas kas kartą išjungiant fotoaparatą.
(automatinis
• Cleaning off (valymas išjungtas). Automatinio vaizdo jutiklio
valymas)
valymo funkcija išjungta.
300 Meniu vadovas > B Sąrankos meniu
Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių
šalinimo atskaitos nuotrauka)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Surinkite atskaitos duomenis, kuriuos naudos programos Capture NX-D
nuotraukos dulkių šalinimo funkcija (daugiau informacijos rasite
internetiniame Capture NX-D žinyne). Nuotraukos dulkių šalinimo
funkcija neveikia su mažomis ar vidutinio dydžio NEF (RAW) formato
nuotraukomis.
Nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos duomenims įrašyti
rekomenduojama naudoti bent 50 mm židinio nuotolio FX formato
objektyvą. Jei naudojate kintamojo židinio objektyvą, priartinkite vaizdą,
kiek įmanoma.
1 Nustatykite pradžios parinktį.
Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų
parinkčių ir spauskite J. Jei norite išeiti
nesurinkę nuotraukos dulkių šalinimo
duomenų, spauskite G.
• Start (pradėti). Atveriamas pranešimas.
• Clean sensor and then start (nuvalyti jutiklį ir
pradėti). Nustatykite šią parinktį, jei prieš
pradėdami ketinate valyti vaizdo jutiklį.
Baigus valyti parodomas pranešimas.
2 Ekrane sukomponuokite baltą objektą be išskirtinių bruožų.
Laikydami objektyvą apytiksliai dešimties centimetrų atstumu nuo
gerai apšviesto balto objekto be ryškių bruožų, sukomponuokite jį
taip, kad objektas užpildytų ekraną, ir paspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką.
Jei įjungtas automatinio fokusavimo režimas, bus automatiškai
sufokusuota į begalybę. Jei įjungtas rankinio fokusavimo režimas,
reikia sufokusuoti objektyvą į begalybę rankiniu būdu.
Meniu vadovas > B Sąrankos meniu 301
3 Surinkite dulkių šalinimo atskaitos duomenis.
Nuotraukos dulkių šalinimo ataskaitos duomenų surinkimui
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo. Paspaudus užrakto
atleidimo mygtuką, ekranas išsijungia.
Jei atskaitos objektas pernelyg šviesus
arba pernelyg tamsus, fotoaparatui gali
nepavykti surinkti nuotraukos dulkių
šalinimo atskaitos duomenų. Tokiu atveju
pateikiamas pranešimas. Parinkite kitą
atskaitos objektą ir pakartokite procedūrą
nuo 1 veiksmo.
D Vaizdo jutiklio valymas
Dulkių šalinimo duomenys, įrašyti prieš vaizdo jutiklio valymą, negali būti
naudojami nuotraukoms, įrašytoms nuvalius vaizdo jutiklį. Nustatykite parinktį
Clean sensor and then start (nuvalyti jutiklį ir pradėti) tik tuo atveju, jei dulkių
šalinimo atskaitos duomenų neketinate naudoti su jau padarytomis
nuotraukomis.
D Nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos duomenys
Tuos pačius atskaitos duomenis galima naudoti
nuotraukoms, padarytoms su kitu objektyvu arba
esant kitai diafragmos vertei. Atskaitos nuotraukų
neįmanoma peržiūrėti kompiuterine vaizdavimo
programine įranga. Peržiūrint atskaitos
nuotraukas fotoaparatu, rodomas tinklelio raštas.
302 Meniu vadovas > B Sąrankos meniu
Image comment (nuotraukos komentaras)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Naujai daromos nuotraukos papildomos komentaru. Komentarus
galima peržiūrėti metaduomenų skiltyje, naudojant programą ViewNX-i
arba Capture NX-D. Komentaras taip pat rodomas informacijos apie
nuotrauką rodinio fotografavimo duomenų puslapyje. Galimos
parinktys:
• Input comment (įvesti komentarą). Įveskite komentarą, kaip aprašyta
skirsnyje „Teksto įvedimas“ (0 162). Komentarai gali būti iki 36 ženklų
ilgio.
• Attach comment (pridėti komentarą). Nustatykite
šią parinktį, jei norite prie visų tolesnių
nuotraukų pridėti komentarą. Funkcijai
įjungti arba išjungti pažymėkite Attach
comment (pridėti komentarą) ir
paspauskite 2. Parinkę pageidaujamą
nustatymą, paspauskite J, kad išeitumėte.
Meniu vadovas > B Sąrankos meniu 303
Copyright information (informacija apie autorių
teises)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Pridėkite informacijos apie autorių teises prie naujai daromų nuotraukų.
Informacija apie autorių teises įtraukiama į fotografavimo duomenis,
pateikiamus informacijos apie nuotrauką rodinyje. Ją metaduomenų
skiltyje galima peržiūrėti naudojant ViewNX-i arba Capture NX-D.
Galimos šios parinktys:
• Artist (autorius). Įveskite fotografo vardą ir pavardę, kaip aprašyta
skirsnyje „Teksto įvedimas“ (0 162). Fotografo vardas ir pavardė negali
būti ilgesni nei 36 ženklai.
• Copyright (autorių teisės). Įveskite autorių teisių turėtojo vardą, kaip
aprašyta skirsnyje „Teksto įvedimas“ (0 162). Autorių teisių turėtojų
vardai negali viršyti 54 ženklų.
• Attach copyright information (pridėti informaciją
apie autorių teises): nustatykite šią parinktį, jei
norite prie visų tolesnių nuotraukų pridėti
informaciją apie autorių teises. Funkcijai
įjungti arba išjungti pažymėkite Attach
copyright information (pridėti
informaciją apie autorių teises) ir
paspauskite 2. Parinkę pageidaujamą nustatymą, paspauskite J, kad
išeitumėte.
D Informacija apie autorių teises
Siekdami išvengti neleistino autoriaus arba autorių teisių turėtojo vardų
naudojimo, prieš paskolindami arba perduodami fotoaparatą kitam asmeniui,
atsisakykite nustatytos parinkties Attach copyright information (pridėti
informaciją apie autorių teises) ir išvalykite laukus Artist (autorius) bei
Copyright (autorių teisės). Nikon neprisiima atsakomybės už žalą ar ginčus,
galinčius kilti dėl parinkties Copyright information (informacija apie autorių
teises) naudojimo.
304 Meniu vadovas > B Sąrankos meniu
Beep options (garsinio signalo parinktys)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Parenkamas garsinio signalo, skambančio toliau nurodytais atvejais,
tono aukštis ir garsumas:
• Veikia automatinis laikmatis
• Baigiamas didelių intervalų filmo įrašymas
• Esant įjungtam fotografavimo režimui, fotoaparatas sufokusuoja
vaizdą (parinktas fokusavimo režimas AF-S, nustatyta pasirinktinio
nustatymo a2 AF-S priority selection (AF-S pirmumo parinkimas))
parinktis Focus (fokusavimas) ir nustatyta parametro Silent
photography (begarsis fotografavimas) parinktis Off (išjungta))
• Tekstas įvedamas naudojant jutikliniame ekrane rodomą klaviatūrą
Meniu Beep options (garsinio signalo parinktys) elementai:
• Beep on/off (garsinio signalo įjungimas/išjungimas). Galima įjungti arba
išjungti garsinio signalo garsiakalbį arba, nustačius parinktį Off (touch
controls only) (išjungta (tik jutikliniai valdikliai)), išjungti, kad
nepypsėtų, kai klaviatūra įvedamas tekstas, tačiau veiktų kitais atvejais.
• Volume (garsumas). Suderinkite garsinio signalo garsumą.
• Pitch (tono aukštis). Parinkite garsinio signalo tono aukštį High (aukštas)
arba Low (žemas).
Touch controls (jutikliniai valdikliai)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Galima derinti ekrano jutiklinių valdiklių nustatymus.
• Enable/disable touch controls (įjungti/išjungti jutiklinius valdiklius). Nustatykite
parinktį Disable (išjungti), jei norite apsisaugoti nuo netyčinio
jutiklinio ekrano valdiklių panaudojimo, arba Playback only (tik
atkūrimas), jei norite, kad jutiklinio ekrano valdikliai veiktų tik įjungus
atkūrimo režimą.
• Full-frame playback flicks (per visą ekraną atkuriamų nuotraukų slinkimas
brūkštelėjimu). Galima parinkti, ar kita nuotrauka viso kadro atkūrimo
rodinyje atveriama brūkštelėjimu į kairę ar į dešinę.
Meniu vadovas > B Sąrankos meniu 305
HDMI
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Suderinkite ryšio su HDMI įrenginiais nustatymus (0 346).
Location data (buvimo vietos duomenys)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Galima derinti nustatymus, naudojamus, kai fotoaparatas sujungtas su
buvimo vietos duomenis teikiančiu prietaisu, t. y. GPS imtuvu arba
išmaniuoju prietaisu, kuriame veikia programėlė SnapBridge (daugiau
informacijos apie SnapBridge pateikiama programėlės internetiniame
žinyne).
• Standby timer (budėjimo laikmatis). Jei esant prijungtam GPS imtuvui
nustatoma parinktis Enable (įjungti), taupant akumuliatoriaus
energiją, ekspozicijos matuokliai išjungiami automatiškai, kai per
laikotarpį, nustatytą pasirinktinio nustatymo c3 (Power off delay
(išjungimo delsa)) > Standby timer (budėjimo laikmatis)
parinktimi, nebus atliktas joks veiksmas.
• Position (buvimo vieta). Peržiūrėkite buvimo vietos duomenis, gautus iš
GPS imtuvo arba išmaniojo prietaiso (rodomi elementai priklauso nuo
to, iš kur gaunami duomenys).
• Set clock from satellite (nustatyti laikrodį pagal palydovą). Nustačius parinktį
Yes (taip), fotoaparato laikrodis sinchronizuojamas su laiku, gaunamu
iš GPS aparato.
306 Meniu vadovas > B Sąrankos meniu
Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio
valdymo įtaisų (WR) parinktys)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Suderinkite nustatymus, taikomus papildomiems belaidžiams
nuotolinio valdymo įtaisams WR-R10 ir radijo signalais valdomiems
papildomiems blyksčių įrenginiams, pritaikytiems patobulinto belaidžio
apšvietimo valdymo funkcijai.
LED lamp (LED lemputė)
Įjunkite arba išjunkite ant fotoaparato sumontuoto belaidžio nuotolinio
valdymo įtaiso WR-R10 būsenos šviesos diodus. Daugiau informacijos
rasite su belaidžiu nuotolinio valdymo įtaisu pateiktuose
dokumentuose.
Link mode (ryšio režimas)
Parinkite ryšio režimą, taikomą belaidžiams nuotolinio valdymo įtaisams
WR-R10, sumontuotiems ant kitų fotoaparatų, arba ant radijo signalais
valdomų blykstės įrenginių, pritaikytų patobulinto belaidžio apšvietimo
valdymo funkcijai. Kitiems įrenginiams parinkite tokį patį režimą.
• Pairing (siejimas). Fotoaparato susiejimui su kitais prietaisais
sumontuokite WR-R10 ant fotoaparato ir paspauskite siejimo mygtuką.
• PIN (PIN kodas). Prisijunkite įvesdami
keturženklį PIN kodą. Skaitmenų žymėjimui
spauskite 4 arba 2, keitimui spauskite 1
arba 3 ir PIN kodo įvedimui bei parodymui
spauskite J.
Kad ir kokia būtų parametro Link mode (ryšio režimas) parinktis,
WR-R10 visada priims signalus iš belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų.
Belaidžių nuotolinių valdymo įtaisų WR-1 naudotojams reikės nustatyti,
kad siejimo parametras būtų WR-1 ryšio režimas.
D Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-R10
Atnaujinkite WR-R10 integruotą programinę įrangą įdiegdami naujausią jos
versiją (3.0 arba naujesnę). Informacijos apie integruotos programinės įrangos
naujinius rasite savo šalies Nikon interneto svetainėje.
Meniu vadovas > B Sąrankos meniu 307
Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį
(WR) Fn mygtuką)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Parinkite, kokią funkciją atliks mygtukas Fn papildomo belaidžio
nuotolinio valdymo įtaisuose, jei juose yra įtaisytas mygtukas Fn. Jei
reikia daugiau informacijos, žr. f2 (Custom control assignment
(pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)).
Parinktis
A
F
D
C
B
Parinktis
AF-ON (AF įjungimas)
r
FV lock (FV fiksavimas)
AF lock only (tik AF fiksavimas)
h
cDisable/enable (c išjungimas/
įjungimas)
AE lock (Reset on release) (AE
fiksavimas (atleidus nustatoma iš
naujo))
AE lock only (tik AE fiksavimas)
q
4
Preview (peržiūra)
+ NEF (RAW)
None (jokios)
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
Airplane mode (skrydžio režimas)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Nustačius parinktį Enable (įjungti) išjungiamos fotoaparate įdiegtos
Bluetooth ir Wi-Fi funkcijos. Prie fotoaparato prijungtų papildomų
išorinių įrenginių Bluetooth ir Wi-Fi funkcijas išjungti įmanoma tik
atjungiant minėtus įrenginius.
Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo
prietaiso)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Suderinkite ryšio su išmaniuoju prietaisu nustatymus. Informacijos apie
tai, kaip sudaryti ryšį su išmaniaisiais prietaisais, pateikiama SnapBridge
internetiniame žinyne arba Tinklo vadove.
308 Meniu vadovas > B Sąrankos meniu
Connect to PC (prijungimas prie kompiuterio)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Galima suderinti nustatymus, taikomus ryšiui su kompiuteriais sudaryti
naudojant fotoaparate įdiegtą Wi-Fi funkciją. Daugiau informacijos
pateikiama dokumente Tinklo vadovas.
Wireless transmitter (WT-7) (belaidis siųstuvas
(WT-7))
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Suderinkite nustatymus, taikomus jungiantis prie kompiuterių arba FTP
serverių per belaidžio ryšio arba eterneto tinklus. Nustatyti šią parinktį
įmanoma, tik jei prijungtas papildomas belaidis siųstuvas WT-7.
Išsamesnės informacijos pateikiama WT-7 vadove.
Conformity marking (atitikties ženklinimas)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Pateikiamas sąrašas kai kurių standartų, kuriuos atitinka fotoaparatas.
A Belaidžiai ryšiai
Informacijos apie belaidžius ryšius su kompiuteriais arba išmaniaisiais prietaisais
pateikiama leidinyje Tinklo vadovas, kurį galima atsisiųsti iš Nikon atsisiuntimo
centro.
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/lt/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/lt/products/493/Z_6.html
Meniu vadovas > B Sąrankos meniu 309
Battery info (informacija apie akumuliatorių)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Pateikiama informacija apie šiuo metu į
fotoaparatą įdėtą akumuliatorių.
• Charge (įkrovos lygis). Rodomas procentais
išreikštas esamas akumuliatoriaus įkrovos
lygis.
• No. of shots (kadrų skaičius). Rodoma, kiek kartų
buvo atleistas užraktas su esamu
akumuliatoriumi nuo paskutinio jo įkrovimo. Atminkite, kad
fotoaparatas kartais gali atleisti užraktą neįrašydamas nuotraukos, pvz.,
matuodamas iš anksto nustatytą baltos spalvos balansą.
• Battery age (akumuliatoriaus amžius). Pateikiamas akumuliatoriaus amžiaus
penkių lygių rodinys. 0 (k) reiškia, kad akumuliatorius veikia puikiai,
4 (l) – akumuliatorius pasiekė įkrovimo ciklų skaičiumi matuojamos
eksploatavimo trukmės pabaigą ir turi būti pakeistas nauju. Atminkite:
jei nauji akumuliatoriai įkraunami aplinkos temperatūrai nesiekiant
maždaug 5 °C, trumpam gali būti rodomas įkrovimo ciklų skaičiumi
matuojamos eksploatavimo trukmės sumažėjimas, tačiau
akumuliatoriaus amžiaus rodmenys vėl tampa normalūs, kai
akumuliatorius įkraunamas maždaug 20 °C ar aukštesnėje
temperatūroje.
Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant
tuščiam lizdui)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Nustačius parinktį Enable release (atleidimo funkcija įjungta),
užraktas gali būti atleidžiamas, kai nėra įdėtos atminties kortelės, nors ir
neįrašomos jokios nuotraukos (tačiau jos rodomos demonstraciniu
režimu). Jei nustatyta parinktis Release locked (atleidimas blokuotas),
užrakto atleidimo mygtukas įjungiamas tik tada, kai į fotoaparatą
įdedama atminties kortelė.
310 Meniu vadovas > B Sąrankos meniu
Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Nustatykite parinktį Save settings (įrašyti nustatymus) toliau
pateikiamiems nustatymams įrašyti į atminties kortelę (jei kortelė pilna,
rodomas klaidos pranešimas). Naudokite šią parinktį nustatymams tarp
tokio paties modelio fotoaparatų bendrinti.
Atkūrimo meniu
Playback display options (atkūrimo
rodinių parinktys)
Image review (nuotraukos peržiūra)
After delete (po ištrynimo)
After burst, show (rodymas pabaigus
seriją)
Rotate tall (sukti vertikalias)
Fotografavimo meniu (tęsinys)
Flicker reduction shooting
(fotografavimas mažinant mirgėjimą)
Metering (matavimas)
Flash control (blykstės valdymas)
Flash mode (blykstės režimas)
Flash compensation (blykstės
kompensavimas)
Focus mode (fokusavimo režimas)
Fotografavimo meniu
AF-area mode (AF sričių režimas)
File naming (failų pavadinimo
Vibration reduction (virpesių
suteikimas)
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį) mažinimas) (nustatymai priklauso nuo
objektyvo)
Image quality (nuotraukos kokybė)
Auto bracketing (automatinė serija)
Image size (nuotraukos dydis)
Silent photography (begarsis
NEF (RAW) recording (NEF (RAW)
fotografavimas)
įrašymas)
Filmavimo meniu
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
File naming (failų pavadinimo
nustatymai)
White balance (baltos spalvos balansas) suteikimas)
Choose image area (pasirinkti vaizdo
Set Picture Control (nustatyti Picture
sritį)
Control) (pasirinktiniai Picture Control
režimai įrašomi kaip Auto (automatinis)) Frame size/frame rate (kadro dydis/
kadrų greitis)
Color space (spalvų erdvė)
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) Movie quality (filmo kokybė)
Movie file type (filmo failų tipas)
Long exposure NR (ilgalaikės
ekspozicijos triukšmo mažinimas)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant nustatymai)
dideliam ISO jautrumui)
White balance (baltos spalvos balansas)
Vignette control (vinjetės kontrolė)
Set Picture Control (nustatyti Picture
Control) (pasirinktiniai Picture Control
Diffraction compensation (difrakcijos
režimai įrašomi kaip Auto
kompensavimas)
(automatinis))
Auto distortion control (automatinė
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
iškraipymų kontrolė)
Meniu vadovas > B Sąrankos meniu 311
Filmavimo meniu (tęsinys)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant
dideliam ISO jautrumui)
Vignette control (vinjetės kontrolė)
Diffraction compensation (difrakcijos
kompensavimas)
Auto distortion control (automatinė
iškraipymų kontrolė)
Flicker reduction (mirgėjimo
mažinimas)
Metering (matavimas)
Focus mode (fokusavimo režimas)
AF-area mode (AF sričių režimas)
Vibration reduction (virpesių mažinimas)
(nustatymai priklauso nuo objektyvo)
Electronic VR (elektroninis VR)
Microphone sensitivity (mikrofono
jautrumas)
Attenuator (silpnintuvas)
Frequency response (dažninis atsakas)
Wind noise reduction (vėjo triukšmo
mažinimas)
Headphone volume (ausinių garsumas)
Timecode (laiko kodas) (išskyrus
Timecode origin (laiko kodo kilmė))
Pasirinktiniai nustatymai
Visi pasirinktiniai nustatymai, išskyrus
d3 (Sync. release mode options
(sinchronizuoto atleidimo režimo
parinktys))
Sąrankos meniu
Language (kalba)
Time zone and date (laiko juosta ir
data) (išskyrus Date and time (data ir
laikas)
Limit monitor mode selection (riboti
pasirenkamų ekrano režimų skaičių)
Information display (informacinis
ekranas)
Non-CPU lens data (objektyvų be
procesorių duomenys)
Clean image sensor (valyti vaizdo
jutiklį)
Image comment (nuotraukos
komentaras)
Copyright information (informacija
apie autorių teises)
Beep options (garsinio signalo
parinktys)
Touch controls (jutikliniai valdikliai)
HDMI
Location data (buvimo vietos
duomenys) (išskyrus Position (buvimo
vieta))
Wireless remote (WR) options
(belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų
(WR) parinktys)
Assign remote (WR) Fn button (priskirti
nuotolinį (WR) Fn mygtuką)
Slot empty release lock (atleidimo
blokavimas esant tuščiam lizdui)
Šiuo arba kitu tokio paties modelio fotoaparatu įrašytus nustatymus galima
atkurti pasirenkant Load settings (įkelti nustatymus). Atminkite, kad
parinktį Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) įmanoma naudoti
tik įdėjus į fotoaparatą atminties kortelę, o parinktį Load settings (įkelti
nustatymus) įmanoma naudoti, tik jei kortelėje yra įrašytų nustatymų.
D Įrašyti nustatymai
Nustatymai įrašomi į failą, kurio pavadinimas prasideda žodžiu „NCSET“ ir baigiasi
trimis ženklais, kurie įvairiuose fotoaparatuose būna skirtingi. Pakeitus failo
pavadinimą, fotoaparatas negalės įkelti nustatymų.
312 Meniu vadovas > B Sąrankos meniu
Reset all settings (atkurti visus nustatymus)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Atkurkite visų nustatymų, išskyrus Language (kalba) ir Time zone and
date (laiko juosta ir data), numatytąsias reikšmes. Informacija apie
autorių teises ir kiti naudotojo įvesti duomenys atkūrimo metu taip pat
panaikinami. Prieš atkūrimą rekomenduojama įrašyti nustatymus
naudojant sąrankos meniu parinktį Save/load settings (įrašyti/įkelti
nustatymus).
Firmware version (integruotos programinės įrangos
versija)
G mygtukas ➜ B (sąrankos meniu)
Peržiūrėkite esamą fotoaparato integruotos programinės įrangos
versiją.
Meniu vadovas > B Sąrankos meniu 313
N Retušavimo meniu. Retušuotų kopijų kūrimas
Retušavimo meniu atverti pasirinkite
fotoaparato meniu kortelę N.
Retušavimo meniu parinktys naudojamos kurti apkarpytoms arba
retušuotoms esamų nuotraukų kopijoms. Retušavimo meniu rodomas,
tik jei fotoaparate yra atminties kortelė su nuotraukomis.
Parinktis
7
NEF (RAW) processing (NEF
(RAW) apdorojimas)
k
8
i
j
Z
0
Parinktis
0
317
a
Distortion control (iškraipymo
valdymas)
324
Trim (apkarpyti)
320
e
321
Perspective control
(perspektyvos valdymas)
325
Resize (keisti dydį)
D-Lighting
323
o
Image overlay (nuotraukų
perdengimas) 1
326
Red-eye correction (raudonų
akių efekto koregavimas)
323
9
p
Trim movie (apkarpyti filmą)
329
Straighten (tiesinti)
324
Side-by-side comparison (greta
329
esančių palyginimas) 2
1 Galima parinkti tik paspaudus mygtuką G ir parinkus kortelę N.
2 Galima atverti spaudžiant i ir parenkant Retouch (retušuoti), kai retušuota nuotrauka arba
originalas rodomas parinkus viso kadro atkūrimo režimą.
314 Meniu vadovas > N Retušavimo meniu
Retušuotų kopijų kūrimas
Retušuotos kopijos kūrimas:
1 Parinkite retušavimo meniu elementą.
Elemento pažymėjimui spauskite 1 arba
3, o jo parinkimui spauskite 2.
2 Parinkite nuotrauką.
Pažymėkite nuotrauką ir paspauskite J.
Jei norite peržiūrėti pažymėtą nuotrauką
per visą ekraną, nuspauskite ir laikykite
mygtuką X.
D Retušavimas
Jei nuotraukos įrašytos naudojant nuotraukos kokybės nustatymus NEF +
JPEG, retušuojama tik NEF (RAW) formato nuotrauka. Fotoaparate gali
nepavykti atverti arba retušuoti kitais prietaisais sukurtų nuotraukų.
3 Nustatykite retušavimo parinktis.
Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje apie parinktą elementą.
Jei norite išeiti nekurdami retušuotos kopijos, spauskite G.
D Išjungimo delsa
Jei per tam tikrą trumpą laiką nebus atlikta jokių veiksmų, ekranas išsijungs ir
operacija bus atšaukta. Visi neįrašyti pakeitimai bus prarasti. Jei norite, kad
ekranas ilgiau neišsijungtų, pasirinktinio nustatymo c3 (Power off delay
(išjungimo delsa)) parinktimi nustatykite ilgesnę meniu rodymo trukmę >
Menus (įvairūs meniu).
Meniu vadovas > N Retušavimo meniu 315
4 Sukurkite retušuotą kopiją.
Retušuotos kopijos sukūrimui spauskite
J. Retušuotos kopijos žymimos
piktograma p.
D Rodomos nuotraukos retušavimas
Rodomos nuotraukos retušuotos kopijos sukūrimui paspauskite i ir nustatykite
parinktį Retouch (retušuoti).
D Kopijų retušavimas
Daugelį parinkčių galima pritaikyti kopijoms, sukurtoms naudojant kitas
retušavimo parinktis, nors kiekviena parinktis gali būti pritaikoma tik vieną kartą
(išskyrus Trim movie (apkarpyti filmą)) (atminkite, kad dėl daugkartinio
redagavimo gali sumažėti detalumas). Parinktys, kurių negalima panaudoti
esamai nuotraukai redaguoti, yra pilkos ir jų parinkti neįmanoma.
D Nuotraukos kokybė ir dydis
Kopijos yra tokio paties dydžio, išskyrus kopijas, sukurtas naudojant funkciją NEF
(RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas), Trim (apkarpyti) ir Resize
(keisti dydį). Iš JPEG nuotraukų sukurtos kopijos yra tokios pačios kokybės kaip
originalas, o apkarpytos ir pakeisto dydžio NEF (RAW) ir TIFF (RGB) formato
nuotraukų kopijos įrašomos aukštos kokybės JPEGm formatu.
316 Meniu vadovas > N Retušavimo meniu
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas)
G mygtukas ➜ N (retušavimo meniu)
Kuriamos NEF (RAW) formato nuotraukų JPEG kopijos. Jei retušavimo
meniu atveriate paspausdami mygtuką G, naudojant šią parinktį
galima nukopijuoti daugiau nuotraukų.
1 Nustatykite parinktį NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) apdorojimas).
Pažymėkite retušavimo meniu elementą
NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
apdorojimas) ir spauskite 2.
2 Nustatykite, kaip bus parenkamos
nuotraukos.
Nustatykite vieną iš šių parinkčių:
• Select image(s) (pasirinkti vieną ar daugiau
nuotraukų). Rankiniu būdu parinkite vieną
arba daugiau nuotraukų.
• Select date (pasirinkti datą). Sukurkite
parinktą dieną padarytų visų NEF (RAW) formato nuotraukų JPEG
kopijas.
• Select all images (pasirinkti visas nuotraukas). Sukurkite atminties
kortelėje esančių visų NEF (RAW) formato nuotraukų JPEG kopijas
(pereikite prie 4 veiksmo).
Meniu vadovas > N Retušavimo meniu 317
3 Parinkite nuotraukas.
Jei 2 veiksmu nustatėte parinktį Select
image(s) (pasirinkti vieną ar daugiau
nuotraukų), atveriamas nuotraukų
parinkimo dialogo langas, kuriame
pateikiamas su šiuo fotoaparatu sukurtų
tik NEF (RAW) formato nuotraukų sąrašas.
Nuotraukų žymėjimui spauskite kryptinį
valdiklį, o jų parinkimui arba parinkimo atsisakymui spauskite
mygtuką W (Q). Parinktos nuotraukos ženklinamos piktograma L.
Jei norite peržiūrėti pažymėtą nuotrauką per visą ekraną,
nuspauskite ir palaikykite mygtuką X. Baigę atranką pereikite prie
4 veiksmo paspausdami J.
Jei atlikdami 2 veiksmą nustatėte parinktį
Select date (pasirinkti datą), atveriamas
datų sąrašas. Datų žymėjimui spauskite
kryptinį valdiklį, o parinkimui arba
parinkimo atsisakymui spauskite 2.
Parinktomis dienomis padarytų visų NEF
(RAW) formato nuotraukų parinkimui ir
perėjimui prie 4 veiksmo spauskite J.
318 Meniu vadovas > N Retušavimo meniu
4 Parinkite JPEG kopijų nustatymus.
Suderinkite toliau išvardytus nustatymus arba pasirinkite Original
(originalas) (jei yra), jei norite naudoti fotografavimo metu taikytus
nustatymus (originalo nustatymų sąrašas pateikiamas peržiūros
rodinio apačioje). Atminkite, kad ekspozicijos kompensavimo vertes
galima keisti tik nuo –2 iki +2 EV.
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1 Image quality
(nuotraukos kokybė) ..................... 104
6 High ISO NR (triukšmo mažinimas
esant dideliam ISO jautrumui) .... 183
2 Image size (nuotraukos dydis)...... 106
7 Color space (spalvų erdvė) ............ 182
3 White balance (baltos spalvos
balansas).......................................63, 98
8 Vignette control
(vinjetės kontrolė) .......................... 184
4 Exposure compensation (ekspozicijos
kompensavimas) .............................. 82
9 Active D-Lighting (aktyvusis
D-Lighting)....................................... 110
5 Set Picture Control (nustatyti
10 Diffraction compensation
Picture Control)........................ 94, 177
(difrakcijos kompensavimas)....... 184
5 Nukopijuokite nuotraukas.
Pažymėkite EXE (vykdyti) ir parinktos
nuotraukos JPEG kopijos sukūrimui
spauskite J (jei parinkta daugiau
nuotraukų, atveriamas patvirtinimo
dialogo langas; pažymėkite Yes (taip) ir
parinktų nuotraukų JPEG kopijų sukūrimui
spauskite J). Jei norite išeiti nenukopijavę nuotraukų, spauskite
mygtuką K.
Meniu vadovas > N Retušavimo meniu 319
Trim (apkarpyti)
G mygtukas ➜ N (retušavimo meniu)
Sukuriama apkarpyta parinktos nuotraukos kopija. Parinkta nuotrauka
rodoma su pasirinkta apkarpoma sritimi, pažymėta geltonai. Sukurkite
apkarpytą kopiją, kaip aprašyta toliau.
• Apkarpomos srities mažinimas. Spauskite W (Q).
• Apkarpomos srities didinimas. Spauskite X.
• Apkarpomos srities kraštinių santykio keitimas. Sukite pagrindinių komandų
ratuką.
• Apkarpomos srities padėties nustatymas. Naudokite kryptinį valdiklį.
• Apkarpytos kopijos kūrimas. Esamos
apkarpomos srities įrašymui į atskirą failą
spauskite J. Kopijos dydis skiriasi
atsižvelgiant į apkarpomos srities dydį ir
kraštinių santykį. Jis rodomas apkarpymo
rodinio viršutiniame kairiajame kampe.
D Apkarpytų kopijų peržiūra
Peržiūrint apkarpytas kopijas, gali neveikti didinimo atkuriant funkcija.
320 Meniu vadovas > N Retušavimo meniu
Resize (keisti dydį)
G mygtukas ➜ N (retušavimo meniu)
Naudojant fotoaparato meniu kortelės N parinktį Resize (keisti dydį),
galima kurti sumažintas parinktų nuotraukų kopijas.
1 Nustatykite parinktį Resize (keisti dydį).
Kortelėje N pažymėkite Resize (keisti
dydį) ir spauskite 2.
2 Parinkite dydį.
Pažymėkite Choose size (parinkti dydį) ir
spauskite 2.
Pažymėkite pageidaujamą dydį ir
spauskite J.
Meniu vadovas > N Retušavimo meniu 321
3 Parinkite nuotraukas.
Pažymėkite Select image(s) (pasirinkti
vieną ar daugiau nuotraukų) ir spauskite
2.
Pažymėkite nuotraukas ir jų parinkimui
arba parinkimo atsisakymui spustelėkite
W (Q) (pažymėtos nuotraukos atvėrimui
viso kadro rodinyje nuspauskite ir
palaikykite mygtuką X). Parinktos
nuotraukos pažymimos piktograma 8.
Parinkę paspauskite J. Atminkite, kad
nuotraukų, padarytų taikant vaizdo srities nuostatą 1:1 (24×24),
16:9 (36×20) arba (tik Z 7) 5:4 (30×24), dydžio pakeisti neįmanoma.
4 Įrašykite pakeisto dydžio kopijas.
Atveriamas patvirtinimo dialogo langas.
Pakeisto dydžio kopijų įrašymui
pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J.
D Pakeisto dydžio kopijų peržiūra
Peržiūrint pakeisto dydžio kopijas, gali neveikti didinimo atkuriant funkcija.
322 Meniu vadovas > N Retušavimo meniu
D-Lighting
G mygtukas ➜ N (retušavimo meniu)
D-Lighting pašviesina šešėlius, todėl ši funkcija ypač tinka tamsioms ar
foninio apšvietimo nuotraukoms.
Prieš
Po
Spausdami 4 arba 2, parinkite atliekamos
korekcijos intensyvumą. Rezultatą galima
peržiūrėti redagavimo rodinyje. Retušuotos
kopijos įrašymui spauskite J.
Red-eye correction (raudonų akių efekto
koregavimas)
G mygtukas ➜ N (retušavimo meniu)
Ši funkcija naudojama „raudonų akių“ efektui koreguoti. Ją galima taikyti
tik nuotraukoms, darytoms su blykste. Nuotrauką, kuri parinkta raudonų
akių efektui koreguoti, galima peržiūrėti redagavimo rodinyje.
Patikrinkite raudonų akių efekto koregavimo poveikį ir kopijos sukūrimui
spauskite J. Atminkite, kad naudojant raudonų akių efekto koregavimo
funkciją gali ne visada pavykti pasiekti norimų rezultatų, o kartais ji gali
būti pritaikoma nuotraukos dalims, kuriose raudonų akių efekto nėra;
prieš tęsdami atidžiai peržiūrėkite nuotrauką.
Meniu vadovas > N Retušavimo meniu 323
Straighten (tiesinti)
G mygtukas ➜ N (retušavimo meniu)
Sukurkite ištiesintą parinktos nuotraukos
kopiją. Nuotraukos pasukimui pagal
laikrodžio rodyklę iki 5 laipsnių (maždaug kas
0,25 laipsnio) spauskite 2, o pasukimui prieš
laikrodžio rodyklę spauskite 4 (rezultatą
galima peržiūrėti redagavimo rodinyje;
atminkite, kad nuotraukos kraštai bus
apkarpyti, kad kopija būtų stačiakampė). Retušuotos kopijos įrašymui
spauskite J.
Distortion control (iškraipymo valdymas)
G mygtukas ➜ N (retušavimo meniu)
Kuriamos mažiau pakraščiuose iškraipytos
kopijos. Parinkite Auto (automatinis), kad
fotoaparatas galėtų automatiškai pataisyti
iškraipymus, o tada patikslinkite kryptiniu
valdikliu arba rankiniam iškraipymų
mažinimui parinkite Manual (rankinis).
Atminkite, kad funkcijos Auto (automatinis)
neįmanoma taikyti nuotraukoms, sukurtoms įjungus automatinės
iškraipymų kontrolės funkciją. Cilindro pavidalo iškraipymų sumažinimui
spauskite 2, o įgaubtųjų iškraipymų sumažinimui spauskite 4 (rezultatą
galima peržiūrėti redagavimo rodinyje; atminkite: kuo intensyviau
koreguojami iškraipymai, tuo daugiau apkarpomi nuotraukos kraštai).
Retušuotos kopijos įrašymui spauskite J.
324 Meniu vadovas > N Retušavimo meniu
Perspective control (perspektyvos valdymas)
G mygtukas ➜ N (retušavimo meniu)
Kuriamos nuotraukų kopijos, kuriose
sumažinama iš apačios nufotografuotų
aukštų objektų perspektyva. Perspektyvos
suderinimui naudokite kryptinį valdiklį
(atminkite, kad parinkus didesnę
perspektyvos valdymo reikšmę, bus
apkarpyta daugiau nuotraukos kraštų).
Rezultatus galima peržiūrėti redagavimo rodinyje. Retušuotos kopijos
įrašymui spauskite J.
Prieš
Po
Meniu vadovas > N Retušavimo meniu 325
Image overlay (nuotraukų perdengimas)
G mygtukas ➜ N (retušavimo meniu)
Nuotraukų perdengimo metu sujungiamos dvi esamos NEF (RAW)
formato nuotraukos, sukuriant vieną nuotrauką, kuri įrašoma atskirai
nuo originalų. Rezultatai, gauti naudojant RAW duomenis iš fotoaparato
vaizdo jutiklio, yra pastebimai geresni už nuotraukas, sukurtas vaizdų
rengyklėmis.
+
1 Nustatykite parinktį Image overlay
(nuotraukų perdengimas).
Retušavimo meniu pažymėkite Image
overlay (nuotraukos perdengimas) ir
spauskite 2. Atveriamas nuotraukų
perdengimo parinkčių langas, kuriame
pažymėtas elementas Image 1
(1 nuotrauka); spauskite J, kad būtų atvertas nuotraukų išrankos
dialogo langas, kuriame rodomas tik šiuo fotoaparatu sukurtų didelių
NEF (RAW) formato nuotraukų sąrašas (mažų ir vidutinių NEF/RAW
formato nuotraukų parinkti neįmanoma).
2 Parinkite pirmą nuotrauką.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite pirmą
perdengimo nuotrauką. Jei norite
peržiūrėti pažymėtą nuotrauką per visą
ekraną, nuspauskite ir palaikykite mygtuką
X. Pažymėtos nuotraukos parinkimui ir
grįžimui į peržiūros rodinį spauskite J.
326 Meniu vadovas > N Retušavimo meniu
3 Parinkite antrą nuotrauką.
Parinkta nuotrauka rodoma kaip Image 1 (1 nuotrauka). Pažymėkite
Image 2 (2 nuotrauka) ir spauskite J. Tada parinkite antrą
nuotrauką, kaip aprašyta 2 veiksmo skiltyje.
4 Suderinkite ekspozicijos prieaugį.
Pažymėkite Image 1 (1 nuotrauka) arba
Image 2 (2 nuotrauka) ir perdengimo
ekspoziciją optimizuokite kryptinio
valdiklio 1 arba 3 spustelėjimais
parinkdami ekspozicijos prieaugio vertes
nuo 0,1 iki 2,0. Tą patį atlikite ir su antra
nuotrauka. Numatytoji vertė yra 1,0. Ekspozicijos prieaugio
sumažinimui per pusę parinkite 0,5, o jo padvigubinimui parinkite
2,0. Ekspozicijos prieaugio rezultatas matomas stulpelyje Preview
(peržiūra).
5 Peržiūrėkite perdengimą.
Jei norite peržiūrėti kompoziciją, žymiklio
nuvedimui į stulpelį Preview (peržiūra)
spauskite 4 arba 2, tada parinkties
Overlay (perdengimas) pažymėjimui
spauskite 1 arba 3 ir galiausiai
paspauskite J (atminkite, kad spalvos ir
šviesumas peržiūros rodinyje gali skirtis nuo galutinės nuotraukos).
Perdengimo įrašymui neatveriant peržiūros rodinio parinkite Save
(įrašyti). Jei norite grįžti į 4 veiksmą ir parinkti kitas nuotraukas arba
derinti ekspozicijos prieaugį, spauskite W (Q).
6 Įrašykite perdengimą.
Kol atvertas peržiūros rodinys, paspauskite
J perdengimui įrašyti. Sukūrus
perdengimą, gautoji nuotrauka
pateikiama viso kadro rodinyje.
Meniu vadovas > N Retušavimo meniu 327
D Nuotraukų perdengimas
Galima sujungti tik dideles NEF (RAW) formato nuotraukas, padarytas taikant
tokias pačias vaizdo srities ir gylio bitais parinktis. Perdengimas įrašomas aukštos
kokybės JPEGm formatu ir turi tą pačią nuotraukos informaciją (įskaitant įrašymo
datos, matavimo, užrakto greičio, diafragmos, fotografavimo režimo,
ekspozicijos kompensavimo, židinio nuotolio bei nuotraukos orientacijos
reikšmes) ir baltos spalvos balanso vertes bei Picture Control režimą kaip ir
nuotrauka, parinkta srityje Image 1 (1 nuotrauka). Įrašant perdengimą, prie jo
pridedamas esamos nuotraukos komentaras, tačiau informacija apie autorių
teises nenukopijuojama.
328 Meniu vadovas > N Retušavimo meniu
Trim movie (apkarpyti filmą)
G mygtukas ➜ N (retušavimo meniu)
Sukurkite kopiją, iš kurios pašalinta nepageidaujama filmuota medžiaga
(0 135).
Side-by-side comparison (greta esančių palyginimas)
(žr. toliau)
Palyginkite retušuotas kopijas su nuotraukų originalais. Ši parinktis
veikia, tik jeigu retušavimo meniu atveriamas paspaudžiant mygtuką i ir
parenkant Retouch (retušuoti), kol viso kadro peržiūros rodinyje
atverta kopija arba originalas.
1 Parinkite nuotrauką.
Parinkite retušuotą kopiją (ji nurodoma
piktograma p) arba nuotraukos originalą,
kuris buvo retušuojamas.
2 Atverkite retušavimo parinktis.
Paspauskite i ir pasirinkite Retouch
(retušuoti).
3 Nustatykite parinktį Side-by-side
comparison (greta esančių
palyginimas).
Pažymėkite Side-by-side comparison
(greta esančių palyginimas) ir
spauskite J.
Meniu vadovas > N Retušavimo meniu 329
4 Palyginkite kopiją su originalu.
Pradinė nuotrauka rodoma kairėje, retušuota kopija – dešinėje, o
parinktys, naudotos kuriant kopiją, pateikiamos ekrano viršuje.
Pradinės nuotraukos ir retušuotos kopijos sukeitimui spauskite 4
arba 2. Pažymėtos nuotraukos peržiūrėjimui per visą ekraną
nuspauskite ir palaikykite mygtuką X. Jei kopija sukurta iš dviejų
pradinių nuotraukų naudojant funkciją Image overlay (nuotraukų
perdengimas) arba jei pradinė nuotrauka buvo kopijuojama kelis
kartus, kitų nuotraukų peržiūrėjimui spauskite 1 arba 3. Grįžimui į
atkūrimo režimą paspauskite mygtuką K, o grįžimui į viso kadro
atkūrimo rodinį atveriant pažymėtą nuotrauką spauskite J.
Kopijai kurti naudotos parinktys
Pradinė nuotrauka
Retušuota kopija
D Side-by-side comparison (greta esančių palyginimas)
Jei kopija sukurta iš apsaugotos nuotraukos arba nuotrauka nuo to laiko buvo
ištrinta, pradinė nuotrauka neatveriama.
330 Meniu vadovas > N Retušavimo meniu
O Mano meniu/m paskutiniai nustatymai
Mano meniu atverti pasirinkite fotoaparato
meniu kortelę O.
Naudojant parinktį MY MENU (Mano meniu) galima kurti ir redaguoti
pritaikytą sąrašą iki 20 elementų, sudarytą iš atkūrimo, fotografavimo,
filmavimo, pasirinktinių nustatymų, sąrankos ir retušavimo meniu
elementų. Pagal pageidavimą vietoj Mano meniu gali būti rodomi
paskutiniai nustatymai.
Parinktis galima pridėti, ištrinti ir išdėstyti kita tvarka, kaip aprašyta
toliau.
Parinkčių įtraukimas į Mano meniu
1 Nustatykite parinktį Add items (pridėti
elementų).
Atvėrę Mano meniu (O), pažymėkite Add
items (pridėti elementų) ir spauskite 2.
2 Parinkite meniu.
Pažymėkite pavadinimą meniu, kurio
parinktį norite įtraukti, ir spauskite 2.
Meniu vadovas > O Mano meniu/m paskutiniai nustatymai 331
3 Parinkite elementą.
Pažymėkite norimą meniu elementą ir
spauskite J.
4 Nustatykite naujo elemento vietą.
Naujojo elemento perkėlimui Mano meniu
sąraše aukštyn arba žemyn spauskite 1
arba 3. Kito elemento pridėjimui
spauskite J.
5 Pridėkite daugiau elementų.
Elementai, kurie įtraukti į Mano meniu,
pažymėti varnele. Elementų, pažymėtų
piktograma V, parinkti neįmanoma.
Kartodami 1–4 veiksmus, parinkite kitus
elementus.
332 Meniu vadovas > O Mano meniu/m paskutiniai nustatymai
Parinkčių trynimas iš Mano meniu
1 Nustatykite parinktį Remove items (šalinti elementus).
Atvėrę Mano meniu (O), pažymėkite Remove items (šalinti
elementus) ir spauskite 2.
2 Parinkite elementus.
Žymėkite elementus ir jų parinkimui arba
parinkimo atsisakymui spauskite 2.
Parinkti elementai nurodomi varnele.
3 Ištrinkite parinktus elementus.
Spauskite J. Pasirodys patvirtinimo
dialogo langas, spauskite J dar kartą
parinktų elementų ištrynimui.
D Elementų trynimas iš Mano meniu
Pažymėto Mano meniu elemento ištrynimui spauskite mygtuką O. Ekrane
atveriamas patvirtinimo dialogo langas. Jei norite pašalinti parinktą elementą iš
Mano meniu, spauskite O dar kartą.
Meniu vadovas > O Mano meniu/m paskutiniai nustatymai 333
Mano meniu parinkčių pertvarkymas
1 Nustatykite parinktį Rank items (klasifikuoti elementus).
Atvėrę Mano meniu (O) pažymėkite Rank items (klasifikuoti
elementus) ir spauskite 2.
2 Parinkite elementą.
Pažymėkite norimą perkelti elementą ir
spauskite J.
3 Nustatykite naują elemento vietą.
Elemento perkėlimui Mano meniu sąraše
aukštyn arba žemyn spauskite 1 arba 3 ir
paspauskite J. Kitų elementų perkėlimui
pakartokite 2–3 veiksmus.
4 Išeikite į Mano meniu.
Grįžimui į Mano meniu spauskite mygtuką
G.
334 Meniu vadovas > O Mano meniu/m paskutiniai nustatymai
Paskutiniai nustatymai
Dvidešimties paskutiniu metu naudotų nustatymų atvėrimui nustatykite
parametro O MY MENU (Mano meniu) > Choose tab (parinkti
kortelę) parinktį m RECENT SETTINGS (paskutiniai nustatymai).
1 Nustatykite parinktį Choose tab
(parinkti kortelę).
Atvėrę Mano meniu (O), pažymėkite
Choose tab (parinkti kortelę) ir
spauskite 2.
2 Nustatykite parinktį m RECENT
SETTINGS (paskutiniai nustatymai).
Pažymėkite m RECENT SETTINGS
(paskutiniai nustatymai) ir spauskite J.
Meniu pavadinimas pasikeis iš „MY MENU“
(Mano meniu) į „RECENT SETTINGS“
(paskutiniai nustatymai).
Naudojant meniu elementus, jie perkeliami į paskutinių nustatymų
meniu viršų. Jei norite vėl matyti Mano meniu, nustatykite parametro
m RECENT SETTINGS (paskutiniai nustatymai) > Choose tab
(parinkti kortelę) parinktį O MY MENU (Mano meniu).
D Elementų šalinimas iš paskutinių nustatymų meniu
Paskutinių nustatymų meniu elemento pašalinimui pažymėkite jį ir spauskite
mygtuką O. Ekrane atveriamas patvirtinimo dialogo langas. Parinkto elemento
ištrynimui spauskite O dar kartą.
Meniu vadovas > O Mano meniu/m paskutiniai nustatymai 335
Ryšiai
Išplėskite savo fotografavimo galimybes prijungdami fotoaparatą prie
išmaniųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių (išmaniųjų prietaisų),
kompiuterių ar FTP serverių, spausdintuvų ar HDMI įrenginių.
Connecting to smart devices (prisijungimas
prie išmaniųjų prietaisų)
Naudojant SnapBridge, fotoaparatą galima valdyti
nuotoliniu būdu iš išmaniojo prietaiso ir atsisiųsti
nuotraukas iš fotoaparato.
SnapBridge galima nemokamai atsisiųsti
iš Apple App Store® ir Google Play™.
Naujausios informacijos apie SnapBridge pateikiama Nikon interneto
svetainėje. Daugiau informacijos apie tai, kaip sudaryti ryšį su
fotoaparatu ir kaip naudoti programėlę SnapBridge, pateikiama
SnapBridge internetiniame žinyne.
A Belaidžiai ryšiai
Informacijos apie belaidžius ryšius su kompiuteriais arba išmaniaisiais prietaisais
pateikiama leidinyje Tinklo vadovas, kurį galima atsisiųsti iš Nikon atsisiuntimo
centro.
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/lt/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/lt/products/493/Z_6.html
336 Ryšiai
Ryšio su kompiuteriais sudarymas
Nuotraukoms į kompiuterį atsisiųsti sudarykite su fotoaparatu belaidį
ryšį arba naudokite pateiktąjį USB laidą.
Prijungimas per USB
Jei fotoaparatas su kompiuteriu, kuriame veikia ViewNX-i, sujungiamas
pateiktuoju USB laidu, nuotraukas galima nukopijuoti į kompiuterį ir
jame peržiūrėti, redaguoti ir kataloguoti.
❚❚ ViewNX-i diegimas
Iš toliau nurodytos interneto svetainės atsisiųskite ViewNX-i diegimo
programą ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais įdiekite
programinę įrangą (jei programinę įrangą jau naudojate, įsitikinkite, ar
turite jos naujausią versiją, nes ankstesnės versijos su šiuo fotoaparatu
gali neveikti). Reikalingas interneto ryšys. Sistemai keliami reikalavimai ir
kita informacija pateikta jūsų regiono Nikon interneto svetainėje.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
D Capture NX-D
Nikon programinė įranga Capture NX-D naudojama redaguoti nuotraukoms
arba keisti NEF (RAW) formato nuotraukų nustatymams bei įrašyti jas kitais
formatais. Capture NX-D galima atsisiųsti iš šios interneto svetainės:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Ryšiai 337
❚❚ Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį
Išsamių nurodymų pateikiama ViewNX-i internetiniame žinyne.
1 Prijunkite USB laidą.
Išjunkite fotoaparatą, įsitikinkite, kad įdėta atminties kortelė,
prijunkite komplekte esantį USB laidą, kaip parodyta.
D USB šakotuvai
Fotoaparatą prie kompiuterio junkite tiesiogiai, nejunkite laido per USB
šakotuvą ar klaviatūrą.
D Naudokite patikimą maitinimo šaltinį
Kad duomenų persiuntimas nenutrūktų, fotoaparato akumuliatorius turi būti
visiškai įkrautas.
D Laidų prijungimas
Prieš prijungdami arba atjungdami jungiamuosius laidus, išjunkite
fotoaparatą. Nenaudokite jėgos ir nebandykite jungčių kišti kampu.
338 Ryšiai
2 Įjunkite fotoaparatą.
Paleidžiamas ViewNX-i komponentas Nikon Transfer 2 (jei atsiranda
pranešimas, reikalaujantis parinkti programą, nurodykite
Nikon Transfer 2). Jei Nikon Transfer 2 automatiškai nepaleidžiamas,
paleiskite ViewNX-i ir spustelėkite piktogramą „Import“ (Importuoti).
D Windows 7
Jei atveriamas iliustracijoje parodytas dialogo langas, parinkite
Nikon Transfer 2, kaip aprašyta toliau.
1 Skiltyje Import pictures and videos
(importuoti paveikslėlius ir vaizdo
įrašus) spustelėkite Change program
(keisti programą). Atveriamas programų
parinkimo dialogo langas. Parinkite
Nikon Transfer 2 ir spustelėkite OK (gerai).
2 Dukart spustelėkite .
D Windows 10 ir Windows 8.1
Kai prijungiate fotoaparatą, Windows 10 ir
Windows 8.1 gali atverti automatinio
paleidimo langą. Palieskite arba spustelėkite
dialogo langą ir programos Nikon Transfer 2
paleidimui palieskite arba spustelėkite
Nikon Transfer 2.
D macOS/OS X
Jei programa Nikon Transfer 2 nepaleidžiama automatiškai, patikrinkite, ar
fotoaparatas prijungtas, tada paleiskite Image Capture (programa, kuri
pateikiama kartu su macOS arba OS X) ir nurodykite, kad kompiuteriui
aptikus fotoaparatą būtų paleidžiama programa Nikon Transfer 2.
Ryšiai 339
3 Spustelėkite Start Transfer (pradėti perkėlimą).
Atminties kortelėje esančios nuotraukos nukopijuojamos į
kompiuterį.
Spustelėkite Start Transfer (pradėti
perkėlimą)
D Filmų perkėlimas
Jei atminties kortelė įdėta į kitą fotoaparatą, filmų iš jos kelti nebandykite. Jei
šio nurodymo nepaisoma, gali būti, kad filmai bus ištrinti, tačiau neperkelti.
D Persiuntimo metu
Persiuntimo metu neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.
4 Išjunkite fotoaparatą.
Perkėlimui pasibaigus išjunkite fotoaparatą ir atjunkite USB laidą.
340 Ryšiai
Belaidžiai tinklai (Wi-Fi)
Su kompiuteriu sudaryti Wi-Fi ryšį galima toliau nurodytais metodais.
Daugiau informacijos pateikiama dokumente Tinklo vadovas.
❚❚ Įdiegtoji Wi-Fi funkcija
Ryšiui su kompiuteriais tiesiogiai arba per belaidį maršruto parinktuvą
sudaryti naudokite fotoaparato sąrankos meniu parinktį Connect to PC
(prijungimas prie kompiuterio).
Ryšio sudarymas per belaidį maršruto
parinktuvą
Tiesioginis belaidis ryšys
❚❚ Belaidis siųstuvas WT-7
Jei fotoaparatas sujungtas su papildomu belaidžiu siųstuvu WT-7, ryšiui
su kompiuteriais arba FTP serveriais sudaryti galima naudoti sąrankos
meniu parinktį Wireless transmitter (WT-7) (belaidis siųstuvas
(WT-7)).
Jei reikia prisijungti prie eterneto tinklų arba jei norite, kad ryšys su
belaidžiais tinklais būtų patikimesnis, naudokite WT-7. Naudojant
Camera Control Pro 2 (įsigyjama atskirai) fotoaparatą galima valdyti
nuotoliniu būdu ir nuotraukas fotografavimo metu tiesiogiai rašyti į
kompiuterį.
Ryšiai 341
Prijungimas prie spausdintuvų
Atrinktas JPEG nuotraukas galima išspausdinti PictBridge spausdintuvu,
kuris pateiktuoju USB laidu prijungtas tiesiai prie fotoaparato. Jungdami
laidą nenaudokite jėgos ir nebandykite jungčių kišti kampu.
Įjungus fotoaparatą ir spausdintuvą, parodomas pasisveikinimo langas,
po jo – PictBridge atkūrimo rodinys.
D Spausdinamų nuotraukų parinkimas
Spausdinimui neįmanoma parinkti nuotraukų, sukurtų nustačius nuotraukos
kokybės parinktį NEF (RAW) arba TIFF (RGB). NEF (RAW) formato nuotraukų JPEG
kopijas galima sukurti naudojant retušavimo meniu parinktį NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) apdorojimas).
D Spausdinimas naudojant tiesioginę USB jungtį
Įsitikinkite, kad akumuliatorius yra visiškai įkrautas arba naudokite kintamosios
srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį (įsigyjama atskirai). Jei nuotraukos
bus spausdinamos per tiesioginę USB jungtį, nustatykite parametro Color space
(spalvų erdvė) parinktį sRGB.
D Taip pat žr.
Daugiau informacijos apie tai, ką daryti, jeigu spausdinant įvyks klaida,
pateikiama skirsnyje „Klaidų pranešimai“ (0 396).
342 Ryšiai
Nuotraukų spausdinimas po vieną
1 Atverkite norimą nuotrauką.
Jei norite peržiūrėti daugiau nuotraukų, spauskite 4 arba 2. Atverto
kadro priartinimui spauskite mygtuką X (priartinimo funkcijos
išjungimui spauskite K). Jei norite vienu metu matyti šešias
nuotraukas, spauskite mygtuką W (Q). Nuotraukas žymėkite
naudodami kryptinį valdikį, o pažymėtos nuotraukos atvėrimui per
visą ekraną spauskite mygtuką X.
2 Suderinkite nuotraukų spausdinimo parinktis.
Toliau nurodytų parinkčių atvėrimui spauskite J, pažymėkite
elementą spausdami 1 arba 3 ir parinkčių peržiūrėjimui spauskite
2 (sąraše rodomos tik tos parinktys, kurioms pritaikytas prijungtasis
spausdintuvas; numatytosioms parinktims naudoti parinkite Printer
default (numatytieji spausdintuvo nustatymai)). Nurodę parinktį,
spauskite J, kad sugrįžtumėte į spausdintuvo nustatymų meniu.
• Page size (puslapio dydis). Parinkite puslapio dydį.
• No. of copies (kopijų skaičius). Ši parinktis sąraše rodoma tik tuomet, jei
nuotraukos spausdinamos po vieną. Kopijų skaičiaus parinkimui
(ne daugiau kaip 99) spauskite 1 arba 3.
• Border (kraštinė). Parinkite, ar įrėminti nuotraukas baltomis
kraštinėmis.
• Print date (spausdinti datą). Parinkite, ar spausdinti ant nuotraukų jų
įrašymo datą.
• Cropping (apkarpymas). Ši parinktis sąraše rodoma tik tuomet, jei
nuotraukos spausdinamos po vieną. Norėdami palikti nuotrauką
neapkarpytą, pažymėkite No cropping (neapkarpyti) ir spauskite
J. Atvertos nuotraukos apkarpymui pažymėkite Crop (apkarpyti)
ir spauskite 2. Atveriamas apkarpomos srities parinkimo dialogo
langas. Apkarpomos srities padidinimui spauskite X, jos
sumažinimui spauskite W (Q), o jos vietos pakeitimui naudokite
kryptinį valdiklį. Atminkite, kad spaudinių kokybė gali būti prasta,
jei mažos apkarpytos nuotraukos spausdinamos dideliu formatu.
Ryšiai 343
3 Pradėkite spausdinti.
Spausdinimui pradėti parinkite Start printing (pradėti spausdinti)
ir spauskite J. Spausdinimui atšaukti, kol neišspausdintos visos
kopijos, spauskite J.
Daugelio nuotraukų spausdinimas
1 Atverkite PictBridge meniu.
Paspauskite PictBridge atkūrimo rodinyje esantį mygtuką G.
2 Nurodykite parinktį.
Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių ir spauskite 2.
• Print select (spaudinių parinkimas). Parinkite nuotraukas, kurias
spausdinsite. Nuotraukas sąraše slinkite spausdami 4 arba 2
(pažymėtai nuotraukai viso kadro rodinyje atverti paspauskite ir
laikykite mygtuką X), o spaudinių skaičių parinkite spausdami 1
arba 3. Nuotraukos parinkimo atsisakymui nustatykite spaudinių
skaičiaus nulį.
• Index print (miniatiūrų lapas). Sukurkite visų, atminties kortelėje
esančių, JPEG nuotraukų miniatiūrų lapą. Atminkite: jei atminties
kortelėje yra daugiau kaip 256 nuotraukos, bus išspausdintos tik
pirmos 256 nuotraukos. Jei 3 veiksmu parinktas puslapio dydis
miniatiūrų lapui yra per mažas, parodomas įspėjamasis pranešimas.
3 Suderinkite nuotraukų spausdinimo parinktis.
Suderinkite spausdintuvo nustatymus, kaip aprašyta 2 veiksmo
skiltyje „Nuotraukų spausdinimas po vieną“ (0 343).
4 Pradėkite spausdinti.
Spausdinimui pradėti parinkite Start printing (pradėti spausdinti)
ir spauskite J. Spausdinimui atšaukti, kol neišspausdintos visos
kopijos, spauskite J.
344 Ryšiai
Prijungimas prie HDMI įrenginių
Papildomu didelės raiškos multimedijos sąsajos (High-Definition
Multimedia Interface – HDMI) kabeliu (0 413) arba C tipo HDMI kabeliu
(galima įsigyti iš kitų tiekėjų) fotoaparatą galima prijungti prie didelės
raiškos vaizdo prietaisų. Fotoaparatą būtinai išjunkite ir tik tada
prijunkite arba atjunkite HDMI kabelį.
Prijunkite prie fotoaparato
Prijunkite prie didelės raiškos prietaiso
(turėkite kabelį su jungtimi, tinkama
HDMI prietaisui)
❚❚ HDMI monitoriai
Prijungę fotoaparatą prie HDMI televizoriaus ar kito monitoriaus,
nustatykite įrenginio HDMI kanalą, tada įjunkite fotoaparatą ir
paspauskite mygtuką K. Atkūrimo metu nuotraukos rodomos
televizoriaus ekrane. Garsumą galima reguliuoti televizoriaus valdikliais.
Fotoaparato valdiklių naudoti neįmanoma.
Ryšiai 345
HDMI rašytuvai
Fotoaparatas filmuotą medžiagą gali rašyti
tiesiai į prijungtus HDMI rašytuvus. Kai kurie
rašytuvai rašymą gali pradėti arba sustabdyti
automatiškai, reaguodami į fotoaparato
valdiklių komandas. HDMI signalo išvedimo
nustatymus galima derinti naudojant
sąrankos meniu parinktį HDMI.
• Output resolution (išvedamo vaizdo raiška). Parinkite, kokiu formatu
nuotraukos bus išvedamos į HDMI prietaisą. Jei nustatyta parinktis
Auto (automatinis), fotoaparatas automatiškai parenka tinkamą
formatą.
• Advanced (išplėstiniai nustatymai). Galima derinti toliau nurodytus
nustatymus.
- Output range (išvedamo vaizdo diapazonas). Daugeliu atvejų
rekomenduojama nustatyti Auto (automatinis). Jei fotoaparatui
nepavyksta nustatyti HDMI įrenginiui tinkamo išvedamo vaizdo RGB
spalvų diapazono, įrenginiams, kurių įvedamo vaizdo RGB signalo
spalvų diapazonas yra 16–235, nustatykite parinktį Limited range
(ribotas diapazonas), o įrenginiams, kurių įvedamo vaizdo RGB
signalo spalvų diapazonas yra 0–255, nustatykite parinktį Full range
(visas diapazonas). Jei pastebėsite šešėlyje esančių sričių detalumo
sumažėjimą, nustatykite parinktį Limited range (ribotas
diapazonas), o jei šešėlyje esančios sritys yra išblukę arba per
šviesos, nustatykite parinktį Full range (visas diapazonas).
346 Ryšiai
- External recording control (išorinio rašymo įrenginio valdymas). Įjungus išorinio
rašymo įrenginio valdymo funkciją, fotoaparato valdikliais galima
pradėti ir nutraukti rašymą, jei fotoaparatas per HDMI prijungtas prie
kito gamintojo rašytuvo, kuris pritaikytas atvirajam Atomos
protokolui (SHOGUN, NINJA arba SUMO serijos Atomos rašytuvai).
Fotoaparato ekrane rodoma piktograma. Jei įjungtas tiesioginės
peržiūros režimas, rodoma A, o filmuojant rodoma B.
Filmuodami patikrinkite rašytuvą bei jo monitorių ir įsitikinkite, kad
filmuota medžiaga į įrenginį rašoma (atminkite, kad veikiant išorinio
rašymo įrenginio valdymo funkcijai filmuotos medžiagos išvedimas į
įrenginį gali nutrūkti). Pasibaigus budėjimo laikmačio laikui
fotoaparato ekranas automatiškai išjungiamas ir HDMI signalo
išvedimas nutraukiamas. Jei filmus rašote į išorinį įrenginį, atverkite
pasirinktinio nustatymo c3 (Power off delay (išjungimo delsa))
parametrą Standby timer (budėjimo laikmatis) ir nustatykite
parinktį No limit (neribojama) arba laiką, kuris būtų ilgesnis už
numatomą įrašymo trukmę. Daugiau informacijos apie įrenginio
funkcijas ir naudojimą pateikiama prie rašytuvo pridėtame vadove.
- Output data depth (išvedamų duomenų gylis). Galimos parinktys: 8 bit
(8 bitai) ir 10 bit (10 bitų).
Ryšiai 347
- N-Log setting (N-Log nustatymas). Esant nustatytai parinkčiai On (cannot
record to card) (įjungta (negalima rašyti į kortelę)) filmuojant
išsaugomas šviesių ir šešėliuose esančių sričių detalumas ir
išvengiama per didelio spalvų sodrumo. Šią parinktį (veikia, tik jei
nustatyta parametro Output data depth (išvedamų duomenų
gylis) parinktis 10 bit (10 bitų)) nustatykite, jei įrašomos filmuotos
medžiagos spalvų parametrai vėliau bus koreguojami. Filmuota
medžiaga bus rašoma tiesiai į išorinį įrenginį. Į fotoaparato atminties
kortelę jos įrašyti neįmanoma. Filmavimo meniu parinkčių ISO
sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Maximum
sensitivity (didžiausias jautrumas) ir ISO sensitivity (mode M)
(ISO jautrumas (režimas M)) reikšmės gali būti atitinkamai nuo
ISO 1600 iki 25600 ir nuo ISO 800 iki 25600 (Z 7) arba 51200 (Z 6).
- View assist (peržiūros vaizdo koregavimas). Nustačius parinktį On (įjungta)
galima tiesiogiai žiūrėti vaizdą, kuris rašomas esant nustatytai
parametro N-Log setting (N-Log nustatymas) parinkčiai On
(cannot record to card) (įjungta (negalima rašyti į kortelę)).
Spalvos peržiūros rodinyje nuo galutinio filmo skirsis, tačiau įtakos
įrašomai filmuotai medžiagai šis skirtumas neturi.
D HDMI signalo išvedimas
HDMI signalo išvedimas neįmanomas esant nustatytai filmo kadro dydžio
parinkčiai 1 920 × 1 080 120p, 1 920 × 1 080 100p ar 1 920 × 1 080 (sulėtintas
filmas) arba jeigu fotoaparatas prijungtas prie įrenginio, kuriame paleista
SnapBridge arba Camera Control Pro 2.
D 10 bitų išvedamų duomenų gylis
Parinktį 10 bit (10 bitų) galima naudoti tik su tam pritaikytais rašytuvais. Kad ir
koks būtų parinktas ekrano režimas, fotoaparato ekranas įsijungs, o vaizdo
ieškiklis liks tuščias. Fotografuoti neįmanoma. Jei filmuojama nustačius kadro
dydžio parinktį 3 840 × 2 160, taikomi papildomi apribojimai:
• Filmai nerašomi į atminties korteles, esančias fotoaparate.
• Piktogramos ir teksto ženklai ekrane rodomi maža raiška.
• Nustačius fotoaparato Z 7 vaizdo srities parinktį DX, apžvalgos kampas
sumažėja maždaug iki 90 %. Fotoaparato Z 6 apžvalgos kampas nuolat yra apie
90 %.
D Priartinimas
Jei filmai, kurie buvo nufilmuoti nustačius kadro dydžio parinktį 3 840 × 2 160,
priartinami, vaizdas rodomas 1 920 × 1 080 raiška.
348 Ryšiai
Fotografavimas su blykste, sumontuota
ant fotoaparato
Su šiuo fotoaparatu galima naudoti papildomus išorinius blykstės
įrenginius.
Ant fotoaparato sumontuotų ir nuotolinių
blykstės įrenginių palyginimas
Fotografuoti galima naudojant ant fotoaparato kontaktinės jungties
sumontuotą blykstės įrenginį arba vieną ar daugiau nuotolinių blykstės
įrenginių.
Ant fotoaparato montuojami blykstės įrenginiai
Fotografuojama naudojant ant fotoaparato
sumontuotą blykstės įrenginį, kaip aprašyta
skirsnyje „Ant fotoaparato sumontuotos blykstės
naudojimas“ (0 350).
Fotografavimas su nuotoliniais
blykstės įrenginiais
Fotografuojama su vienu ar daugiau nuotolinių blykstės įrenginių
naudojant belaidžio blykstės valdymo sistemą (Patobulintas belaidžio
apšvietimo valdymas arba AWL), kaip aprašyta skirsnyje „Fotografavimas
su nuotoliniais blykstės įrenginiais“ (0 362).
Fotografavimas su blykste, sumontuota ant fotoaparato 349
Ant fotoaparato sumontuotos blykstės
naudojimas
Atlikdami toliau nurodytus veiksmus, sumontuokite ant fotoaparato
papildomą blykstę ir fotografuokite jos šviesa apšviesdami aplinką.
1 Ant kontaktinės jungties sumontuokite
blykstę.
Išsamiau skaitykite kartu su blykste
pateiktame vadove.
D Naudokite tik Nikon blyksčių priedus
Naudokite tik Nikon blykstės įrenginius.
Neigiama įtampa arba aukštesnė nei 250 V
įtampa kontaktinėje jungtyje gali ne tik
trukdyti normaliam veikimui, bet ir pakenkti
fotoaparato arba blykstės sinchronizacijos
grandinėms.
2 Įjunkite fotoaparatą ir blykstės įrenginį.
Pradedamas blykstės įkrovimas. Jam pasibaigus rodomas blykstės
parengties daviklis (c).
3 Suderinkite blykstės nustatymus.
Parinkite blykstės valdymo režimą (0 352) ir blykstės režimą (0 354).
4 Suderinkite užrakto greitį ir diafragmą.
5 Fotografuokite.
350 Fotografavimas su blykste, sumontuota ant fotoaparato
D Užrakto greitis
Naudojant papildomą blykstę, užrakto greitį galima nustatyti taip:
Režimas
b
P, A
S
M
Užrakto greitis
Automatiškai nustato fotoaparatas (1/200–1/60 sek.)
Automatiškai nustato fotoaparatas (1/200–1/60 sek.) *
Vertę parenka naudotojas (1/200–30 sek.)
Vertę parenka naudotojas (1/200–30 sek., Bulb (ilgalaikė ekspozicija bulb), Time
(laikas))
* Jei įjungtas blykstės lėtos sinchronizacijos, lėtos galinės diafragmos sinchronizacijos arba lėtos
sinchronizacijos su raudonų akių efekto mažinimu režimas, galima nustatyti net 30 sek. užrakto greitį.
Fotografavimas su blykste, sumontuota ant fotoaparato 351
Blykstės valdymo režimas
Kai ant fotoaparato sumontuojamas blykstės
įrenginys, pritaikytas suderintajam blykstės
valdymui (SB-5000, SB-500, SB-400 arba
SB-300), blykstės valdymo režimą, blykstės
galingumą ir kitus blykstės nustatymus
galima keisti naudojant fotografavimo meniu
parametrą Flash control (blykstės
valdymas) > Flash control mode (blykstės valdymo režimas) (jei
naudojamas modelis SB-5000, šiuos nustatymus taip pat galima keisti
naudojant blykstės įrenginio valdiklius). Galimos parinktys priklauso nuo
naudojamos blykstės, o parametro Flash control mode (blykstės
valdymo režimas) parinktys – nuo parinkto režimo. Kitų blykstės
įrenginių nustatymus galima derinti tik naudojant blykstės įrenginio
valdiklius.
• TTL. i-TTL režimas. Jei naudojamas modelis SB-500, SB-400 arba SB-300,
blykstės kompensavimo reikšmę galima derinti naudojant
fotografavimo meniu elementą Flash compensation (blykstės
kompensavimas).
• Auto external flash (automatinė išorinė blykstė). Įjungus šį režimą, blykstės
galingumas reguliuojamas pagal tai, kiek šviesos atsispindi nuo
objekto; taip pat galima naudoti blykstės kompensavimo funkciją.
Automatinės išorinės blykstės režimas pritaikytas automatinės
diafragmos (qA) ir ne TTL automatinės (A) blykstės režimams.
Išsamesnės informacijos pateikiama blykstės įrenginio vadove.
• Distance-priority manual (reguliuojama pagal atstumą rankinė blykstė).
Pasirinkite atstumą iki objekto. Blykstės galingumas reguliuojamas
automatiškai. Be to, galima naudoti blykstės kompensavimo funkciją.
• Manual (rankinis režimas). Blykstės galingumą parinkite rankiniu būdu.
352 Fotografavimas su blykste, sumontuota ant fotoaparato
• Repeating flash (kelis kartus suveikianti blykstė). Blykstė suveikia kelis kartus,
kol atidarytas užraktas – gaunamas daugkartinės ekspozicijos efektas.
Parinkite blykstės galingumą (Output (galingumas)), didžiausią
blyksnių skaičių (Times (kartai)) ir blyksnių skaičių per sekundę
(Frequency (dažnis), matuojamas hercais). Parametro Times (kartai)
parinktys priklauso nuo nustatytų parametro Output (galia) ir
Frequency (dažnis) parinkčių. Išsamios informacijos pateikiama prie
blykstės įrenginio pridedamuose dokumentuose.
D Suderintasis blykstės valdymas
Suderintojo blykstės valdymo funkcija leidžia fotoaparatui ir blykstės įrenginiui
bendrai naudoti nustatymus. Jei ant fotoaparato sumontuojama suderintojo
blykstės valdymo funkcijai pritaikytas blykstės įrenginys, keičiant blykstės
nustatymus fotoaparate arba blykstės įrenginyje, pokyčiai matomi abiejuose
įrenginiuose; lygiai taip yra ir su nustatymais, pakeistais naudojant papildomą
programinę įrangą Camera Control Pro 2.
D i-TTL blykstės valdymas
Nustačius su CLS derančio blykstės įrenginio režimą TTL, fotoaparatas
automatiškai parenka vieną iš šių blykstės valdymo metodų:
• i-TTL subalansuota detalių paryškinimo blykstė. Blykstės įrenginys paleidžia beveik
nematomą parengtinių blyksnių seriją (parengtinius blyksnius) prieš pat
blykstelint pagrindiniam blyksniui. Fotoaparatas išanalizuoja parengtinių
blyksnių atspindžius nuo objektų visose kadro srityse ir blykstės galingumą
sureguliuoja taip, kad pavyktų užtikrinti natūralų pagrindinio objekto ir
aplinkos šviesa apšviečiamo fono balansą.
• Standartinė i-TTL detalių paryškinimo blykstė. Blykstės galia nustatyta taip, kad kadro
apšvietimas būtų įprastinis. Į fono šviesumą neatsižvelgiama.
Rekomenduojama naudoti kadrams, kuriuose pagrindinis objektas užgožia
foną arba kai naudojamas ekspozicijos kompensavimas. Standartinė i-TTL
detalių paryškinimo blykstė įjungiama automatiškai, kai įjungiamas taškinio
matavimo režimas.
Fotografavimas su blykste, sumontuota ant fotoaparato 353
Blykstės režimai
Fotografavimo meniu parinktis Flash mode (blykstės režimas) skirta
blykstės režimui parinkti. Galimos parinktys priklauso nuo režimo
pasirinkimo ratuku įjungto režimo.
I
J
K
L
Veikia
Aprašymas
įjungus
Blykstė suveikia kiekvienam kadrui. Jei įjungtas
režimas P arba A, užrakto greičio vertės
automatiškai nustatomos nuo 1/200 sek. (arba
1/8 000 sek. su automatinio židinio plokštumos
sinchronizavimo dideliu greičiu funkcija) iki
1/60 sek.
Naudokite fotografuodami portretus. Blykstė
b, P,
suveikia kiekvienam kadrui, tačiau prieš jai
S, A, M
Red-eye reduction suveikiant įsižiebia blykstės įrenginyje arba
(raudonų akių
fotoaparate esanti raudonų akių efekto
efekto mažinimas) mažinimo lemputė, sumažinanti raudonų akių
(raudonų akių efektą (reikia blykstės su raudonų akių efekto
efekto
mažinimo funkcija). Nerekomenduojama
mažinimas)
naudoti su judančiais objektais arba kitais
atvejais, kai reikia greitesnės užrakto reakcijos.
Fotografuodami nejudinkite fotoaparato.
Slow sync + redLygiai taip kaip Red-eye reduction (raudonų
eye (lėta
akių efekto mažinimas), tačiau užrakto greitis
sinchronizacija +
automatiškai sumažinamas, kad naktį arba
raudonų akių
esant silpnam apšviestumui pavyktų užfiksuoti
efekto mažinimas)
fono apšvietimą. Naudokite, jei portretuose
(raudonų akių
norite matyti foninį apšvietimą.
efekto
Rekomenduojama naudoti trikojį, kad dėl
mažinimas
fotoaparato drebėjimo nebūtų sulietos
naudojant lėtą
nuotraukos.
sinchronizaciją)
P, A
Lygiai taip kaip Fill flash (detalių paryškinimo
blykstė), tačiau užrakto greitis automatiškai
sumažinamas, kad naktį arba esant silpnam
Slow sync (lėta
apšviestumui pavyktų užfiksuoti fono
sinchronizacija)
apšvietimą. Naudokite, jei reikia tinkamai
(lėta
užfiksuoti ne tik objektą, bet ir foną.
sinchronizacija)
Rekomenduojama naudoti trikojį, kad dėl
fotoaparato drebėjimo nebūtų sulietos
nuotraukos.
Parinktis
Fill flash (detalių
paryškinimo
blykstė)
(priekinės
diafragmos
sinchronizacija)
354 Fotografavimas su blykste, sumontuota ant fotoaparato
Veikia
Aprašymas
įjungus
Blykstė suveikia prieš pat užrakto uždarymą.
Taip sukuriamas už judančių šviesos šaltinių
besidriekiančio šviesos srauto efektas.
Rear-curtain sync
Rekomenduojama naudoti trikojį, kad dėl
(galinės
fotoaparato drebėjimo nebūtų sulietos
diafragmos
nuotraukos. Jei nustačius šią parinktį
P, S,
sinchronizacija)
įjungiamas režimas P arba A, fotoaparatas
A, M
(galinės
automatiškai nustato blykstės režimą Slow
diafragmos
sync (lėta sinchronizacija). Atminkite, kad šios
sinchronizacija)
parinkties neįmanoma naudoti su studijos
blyksčių sistemomis, nes neįmanoma užtikrinti
tinkamo sinchronizavimo.
Flash off (blykstė
b, P,
Blykstė nesuveikia.
išjungta)
S, A, M
Parinktis
M
s
Fotografavimas su blykste, sumontuota ant fotoaparato 355
Blykstės kompensavimas
Blykstės kompensavimas naudojamas keisti galingumui nuo –3 EV iki
+1 EV kas 1/3 EV, keičiant pagrindinio objekto šviesumą fono atžvilgiu.
Blykstės galingumą galima padidinti, kad būtų pašviesintas pagrindinis
objektas, arba sumažinti, kad būtų išvengta nepageidaujamų ryškiai
apšviestų sričių arba atspindžių. Bendruoju atveju parinkite teigiamas
vertes, jei norite, kad pagrindinis objektas būtų šviesesnis, arba
neigiamas, jei – tamsesnis.
Blykstės kompensavimo vertei parinkti
naudokite fotografavimo meniu elementą
Flash compensation (blykstės
kompensavimas). Jei vertė bus didesnė už
±0,0, ekrane ir valdymo pulte bus rodoma
piktograma Y.
Normalų blykstės galingumą galima atkurti nustačius blykstės
kompensavimo vertę ±0,0. Išjungus fotoaparatą, pradinė blykstės
kompensavimo vertė negrąžinama.
356 Fotografavimas su blykste, sumontuota ant fotoaparato
FV fiksavimas
Ši funkcija naudojama blykstės galingumui fiksuoti, kad nuotraukas būtų
galima perkomponuoti nekeičiant blykstės galingumo ir užtikrinant, kad
blykstės galingumas būtų tinkamas objektui net ir tuomet, kai objektas
nėra kadro centre. Blykstės galingumas reguliuojamas automatiškai,
atsižvelgiant į ISO jautrumą ir diafragmą. Įjungus režimą b, FV fiksavimo
funkcija neveikia.
Kaip naudoti FV fiksavimo funkciją:
1 Priskirkite funkciją FV lock (FV
fiksavimas) fotoaparato valdikliui.
Priskirkite FV lock (FV fiksavimas) kuriam
nors valdikliui naudodami pasirinktinį
nustatymą f2 (Custom control
assignment (pasirinktinių funkcijų
priskyrimas valdikliams)).
2 Prijunkite su CLS derantį blykstės įrenginį.
Ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuokite su CLS derantį
blykstės įrenginį.
3 Nustatykite tinkamą blykstės įrenginio režimą.
Įjunkite blykstės įrenginį ir nustatykite parametro Flash control
(blykstės valdymas) > Flash control mode (blykstės valdymo
režimas) parinktį TTL arba Auto external flash (automatinė
išorinė blykstė) (SB-5000, SB-500, SB-400 arba SB-300) arba
nustatykite blykstės valdymo režimą TTL, parengtinis matavimo
blyksnis qA ar parengtinis matavimo blyksnis A (kiti blykstės
įrenginiai; išsamios informacijos pateikiama prie blykstės įrenginio
pridėtuose dokumentuose).
Fotografavimas su blykste, sumontuota ant fotoaparato 357
4 Fokusuokite.
Norėdami sufokusuoti,
nustatykite objektą kadro
centre ir nuspauskite iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką.
5 Užfiksuokite blykstės galingumą.
Įsitikinę, kad fotoaparato ekrane atsirado
blykstės parengties daviklis (c),
paspauskite 1 veiksmu parinktą valdiklį.
Blykstės įrenginys paleis parengtinį
blyksnį, kad nustatytų tinkamą galingumą.
Ši blykstės galingumo vertė užfiksuojama
ir fotoaparato ekrane atsiranda FV fiksavimo piktograma (r).
6 Perkomponuokite nuotrauką.
Blykstės galingumas lieka užfiksuotas toks,
koks buvo išmatuotas atliekant 5 veiksmą.
7 Fotografuokite.
Norėdami fotografuoti, iki galo nuspauskite užrakto atleidimo
mygtuką. Pageidaujant papildomas nuotraukas galima daryti
neatsisakant FV fiksavimo funkcijos.
8 Atsisakykite FV fiksavimo funkcijos.
Norėdami atsisakyti FV fiksavimo funkcijos, paspauskite 1 veiksmu
parinktą valdiklį. Įsitikinkite, kad neberodoma FV fiksavimo
piktograma (r).
358 Fotografavimas su blykste, sumontuota ant fotoaparato
Ant fotoaparato sumontuotų blykstės
įrenginių informacija
Jei ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuojamas blykstės
įrenginys, pritaikytas suderintajam blykstės valdymui (SB-5000, SB-500,
SB-400 arba SB-300), esant įjungtam fotografavimo režimui paspaudus
mygtuką DISP, fotoaparato ekrane galima peržiūrėti informaciją apie
blykstę (0 15). Rodoma informacija priklauso nuo blykstės valdymo
režimo.
TTL
123
1 Blykstės parengties daviklis ..............350
2 Atspindžio piktograma (rodoma, kai
blykstės galva pakreipiama aukštyn)
3 Priartinimo galvutės aprėpties
įspėjimas (rodomas, jei priartinimo
galvutės aprėptis yra neteisinga)
4 Blykstės valdymo režimas......... 186, 352
FP indikacija .......................................... 265
5 Blykstės kompensavimas (TTL).........352
6 Blykstės režimas ................................... 354
7 FV fiksavimo indikacija .......................357
8 Blykstės kompensavimas................... 356
4
5
6
7
8
Automatinė išorinė blykstė
1
2
1 Blykstės valdymo režimas......... 186, 352
FP indikacija .......................................... 265
2 Automatinės išorinės blykstės
kompensavimas..................................352
Fotografavimas su blykste, sumontuota ant fotoaparato 359
Reguliuojama pagal atstumą rankinė blykstė
1
2
3
1 Blykstės valdymo režimas......... 186, 352
FP indikacija .......................................... 265
2 Blykstės kompensavimas
(reguliuojama pagal atstumą
rankinė blykstė) .................................. 352
3 Atstumas ................................................ 352
Rankinė
1
2
1 Blykstės valdymo režimas......... 186, 352
FP indikacija .......................................... 265
2 Blykstės galingumas............................ 352
Kelis kartus suveikianti blykstė
1
2
3
1 Blykstės valdymo režimas......... 186, 352
2 Blykstės galingumas (galia)...............352
3 Blyksnių skaičius (kartai) .................... 352
Dažnis ..................................................... 352
360 Fotografavimas su blykste, sumontuota ant fotoaparato
D Blyksčių informacija ir fotoaparato nustatymai
Blyksčių informaciniame ekrane rodomi parinkti
fotoaparato nustatymai, įskaitant fotografavimo
režimą, užrakto greitį, diafragmą ir ISO jautrumą.
D Blykstės nustatymų keitimas
Blykstės nustatymus galima keisti paspaudžiant
mygtuką i, kol rodomas informacinis ekranas.
Galimos parinktys priklauso nuo blykstės įrenginio
ir parinktų nustatymų. Taip pat galima paleisti
bandomąjį blyksnį.
Fotografavimas su blykste, sumontuota ant fotoaparato 361
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės
įrenginiais
Fotoaparatą galima naudoti su vienu arba daugiau nuotolinių blykstės
įrenginių (Patobulintas belaidžio apšvietimo valdymas arba AWL).
Informacijos apie tai, kaip naudoti ant fotoaparato kontaktinės jungties
sumontuotą blykstės įrenginį, pateikiama skirsnyje „Fotografavimas su
blykste, sumontuota ant fotoaparato“ (0 349).
Ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuoto priedo naudojimo veiksmai
šiame skyriuje ženklinami simboliu C, o nuotolinių blykstės įrenginių – simboliu
f. Daugiau informacijos apie f pateikiama prie blykstės įrenginio
pridedamuose dokumentuose.
Nuotolinių blykstės įrenginių naudojimas
Nuotolinius blykstės įrenginius galima valdyti optiniais signalais, kuriuos
siunčia ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuotas blykstės
įrenginys (optinis AWL), arba radijo signalais, kuriuos siunčia prie
fotoaparato prijungtas WR-R10 (įsigyjamas atskirai) (radijo AWL). Šiuos
blyksčių valdymo tipus galima derinti, kaip nurodyta toliau:
• Radijo AWL su vienu arba daugiau nuotolinių
blykstės įrenginių (0 364)
• Optinis AWL su vienu arba daugiau nuotolinių
blykstės įrenginių (0 375)
• Radijo AWL signalai ir papildomas apšvietimas iš
blykstės įrenginio, sumontuoto ant kontaktinės
jungties (0 374)
362 Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais
• Radijo AWL signalai ir optinio AWL signalai,
siunčiami iš blykstės įrenginio, sumontuoto ant
kontaktinės jungties (0 383)
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais 363
Radio AWL (radijo AWL)
Radijo AWL veikia su blykstės įrenginiais SB-5000.
Prie fotoaparato prijunkite belaidį nuotolinio
valdymo įtaisą WR-R10 ir sudarykite blykstės
įrenginių ir WR-R10 belaidį ryšį.
Belaidžio ryšio sudarymas
Prieš naudodami radijo AWL sudarykite WR-R10 ir nuotolinių blykstės
įrenginių belaidį ryšį.
1 C: prijunkite WR-R10.
Daugiau informacijos rasite dokumentuose, pateiktuose su WR-R10.
2 C: nustatykite Radio AWL (radijo AWL).
Nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Wireless flash options
(belaidžių blyksčių parinktys) parinktį
Radio AWL (radijo AWL).
D Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-R10
Atnaujinkite WR-R10 integruotą programinę įrangą įdiegdami 3.0 arba naujesnę
jos versiją; informacijos apie integruotos programinės įrangos naujinius
pateikiama atitinkamos šalies Nikon interneto svetainėje.
364 Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais
3 C: parinkite kanalą.
Nustatykite WR-R10 kanalų perjungiklį į
pageidaujamo kanalo padėtį.
4 C: parinkite ryšio režimą.
Parinkite sąrankos meniu parametrą
Wireless remote (WR) options
(belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų
(WR) parinktys) > Link mode (ryšio
režimas) ir nustatykite vieną iš šių
parinkčių:
• Pairing (siejimas). Fotoaparatas ryšį sudaro tik su tais prietaisais, su
kuriais anksčiau buvo susietas. Taip išvengiama signalų trukdžių iš
kitų netoliese esančių prietaisų. Fotoaparatą susieti su kiekvienu
prietaisu reikia atskirai, todėl sudarant ryšį su didesniu skaičiumi
prietaisų rekomenduojama naudoti PIN (PIN kodas).
• PIN (PIN kodas). Visų prietaisų su tokiu pačiu keturskaitmeniu PIN
kodu ryšys yra bendras. Toks principas puikiai tinka fotografuoti, jei
naudojama daug nuotolinių prietaisų. Jei fotoaparatų su tokiu
pačiu PIN kodu yra daugiau, blykstės įrenginius valdys tik tas
fotoaparatas, su kuriuo ryšys bus sudarytas pirmiausia. Kiti
fotoaparatai ryšio sudaryti negalės (su atitinkamais fotoaparatais
sujungtų įtaisų WR-R10 diodiniai indikatoriai mirksės).
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais 365
5 f: sudarykite belaidį ryšį.
Įjunkite nuotolinių blykstės įrenginių nuotolinio valdymo režimą
radijo AWL, nustatykite įrenginių ryšio kanalą, kurį parinkote 3
veiksmu, ir susiekite kiekvieną nuotolinį blykstės įrenginį su WR-R10
pagal parinktį, kurią nustatėte 4 veiksmu:
• Pairing (siejimas). Įjunkite nuotolinio įrenginio siejimo funkciją ir
paspauskite WR-R10 siejimo mygtuką. Siejimas būna baigtas, kai
WR-R10 ir blykstės įrenginio lemputės LINK ima mirksėti oranžine ir
žalia šviesa; sudarius ryšį, nuotolinio blykstės įrenginio lemputė LINK
įsižiebia žalia šviesa.
• PIN (PIN kodas). Nuotolinio blykstės įrenginio valdikliais įveskite PIN
kodą, kurį parinkote 4 veiksmu. Sudarius ryšį nuotolinio blykstės
įrenginio lemputė LINK įsižiebia žalia šviesa.
6 f: įsitikinkite, kad įsižiebė visų blykstės įrenginių blykstės
parengties lemputės.
Esant įjungtam radijo AWL režimui, fotoaparato ekrane įsižiebs
blykstės parengties daviklis, kai blykstės įrenginiai bus parengti.
D Nuotolinių blykstės įrenginių sąrašas
Jei norite peržiūrėti, kokie blykstės įrenginiai šiuo metu valdomi naudojant radijo
AWL funkciją, parinkite fotografavimo meniu parametrą Flash control (blykstės
valdymas) > Radio remote flash info (radijo signalais valdomų nuotolinių
blyksčių informacija). Kiekvieno blykstės įrenginio identifikatorių (nuotolinio
blykstės įrenginio pavadinimas) galima pakeisti naudojant blykstės įrenginio
valdiklius.
Prijungtas blykstės įrenginys
Grupė
Blykstės parengties daviklis
366 Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais
D Kartotinis ryšio sudarymas
Jei kanalo, ryšio režimo ir kiti nustatymai nekeičiami, parinkus nuotolinį režimą
WR-R10 automatiškai prisijungia prie anksčiau susietų blykstės įrenginių. Tokiu
atveju 3–5 veiksmus galima praleisti. Sudarius ryšį, blykstės įrenginio lemputė
LINK įsižiebia žalia šviesa.
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais 367
Blykstės nustatymų derinimas
Pirmiausia nustatykite fotografavimo meniu parametro Flash control
(blykstės valdymas) > Wireless flash options (belaidžių blyksčių
parinktys) parinktį Radio AWL (radijo AWL), tada nustatykite
parametro Remote flash control (nuotolinis blykstės valdymas)
parinktį Group flash (blyksčių grupė), Quick wireless control
(spartusis belaidis valdymas) arba Remote repeating (kelis kartus
suveikianti nuotolinė blykstė) ir suderinkite nustatymus, kaip aprašyta
toliau.
❚❚ Blyksčių grupė
Nustatykite šią parinktį, jei reguliuoti kiekvienos grupės nustatymus
reikia atskirai.
1 C: nustatykite parinktį Group flash
(blyksčių grupė).
Nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas) parinktį
Group flash (blyksčių grupė).
2 C: nustatykite parinktį Group flash
options (blyksčių grupės parinktys).
Blykstės valdymo rodinyje pažymėkite
Group flash options (blyksčių grupės
parinktys) ir spauskite 2.
3 C: parinkite blykstės valdymo režimą.
Parinkite valdančiosios blykstės ir
kiekvieną grupę sudarančių blykstės
įrenginių valdymo režimą ir galingumą:
• TTL: i-TTL blykstės valdymas.
• qA: automatinė diafragma (galima
parinkti tik naudojant tam pritaikytus
blykstės įrenginius).
• M: blykstės galingumą parinkite rankiniu būdu.
• – – (išjungta): įrenginiai nesuveikia ir neįmanoma reguliuoti blykstės
galingumo.
368 Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais
4 f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.
Kiekvienam nuotoliniam blykstės įrenginiui parinkite grupę (A–F).
Valdančioji blykstė gali valdyti iki 18 blykstės įrenginių, sudarančių
įvairius derinius.
5 C/f: sukomponuokite kadrą.
Sukomponuokite kadrą ir išdėstykite blykstės įrenginius. Daugiau
informacijos rasite su blykstės įrenginiais pateiktuose
dokumentuose. Kai išdėstysite įrenginius, paspauskite mygtuką i,
kol rodomas blykstės informacinis ekranas (0 386), ir nustatydami
parinktį c Test flash (c bandyti blykstę) išbandykite įrenginių
blyksnius ir įsitikinkite, kad įrenginiai veikia tinkamai.
6 C: fotografuokite.
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais 369
❚❚ Spartusis belaidis valdymas
Nustačius šią parinktį galima reguliuoti bendrą blykstės kompensavimo
vertę ir santykinį A ir B grupių balansą, o C grupės galingumas
nustatomas rankiniu būdu.
1 C: nustatykite parinktį Quick wireless
control (spartusis belaidis valdymas).
Nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas) parinktį
Quick wireless control (spartusis
belaidis valdymas).
2 C: nustatykite parinktį Quick wireless
control options (spartaus belaidžio
valdymo parinktys).
Blykstės valdymo rodinyje pažymėkite
Quick wireless control options
(spartaus belaidžio valdymo parinktys)
ir spauskite 2.
3 C: suderinkite blykstės nustatymus.
Parinkite A ir B grupės balansą.
Suderinkite A ir B grupės blykstės
kompensavimo vertę.
370 Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais
Parinkite C grupę sudarančių blykstės
įrenginių valdymo režimą ir galingumą:
• M: blykstės galingumą parinkite rankiniu
būdu.
• – –: C grupę sudarantys įrenginiai
nesuveikia.
4 f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.
Parinkite grupę (A, B arba C). Valdančioji blykstė gali valdyti iki 18
blykstės įrenginių, sudarančių įvairius derinius.
5 C/f: sukomponuokite kadrą.
Sukomponuokite kadrą ir išdėstykite blykstės įrenginius. Daugiau
informacijos rasite su blykstės įrenginiais pateiktuose
dokumentuose. Kai išdėstysite įrenginius, paspauskite mygtuką i,
kol rodomas blykstės informacinis ekranas (0 386), ir nustatydami
parinktį c Test flash (c bandyti blykstę) išbandykite įrenginių
blyksnius ir įsitikinkite, kad įrenginiai veikia tinkamai.
6 C: fotografuokite.
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais 371
❚❚ Kelis kartus suveikianti nuotolinė blykstė
Kai nustatyta ši parinktis, blykstės įrenginiai blyksi daug kartų, kol
atvertas užraktas, ir sukuria daugkartinės ekspozicijos efektą.
1 C: nustatykite parinktį Remote
repeating (kelis kartus suveikianti
nuotolinė blykstė).
Nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas) parinktį
Remote repeating (kelis kartus suveikianti nuotolinė blykstė).
2 C: nustatykite parinktį Remote repeating
options (kelis kartus suveikiančios
nuotolinės blykstės parinktys).
Blykstės valdymo rodinyje pažymėkite
Remote repeating options (kelis kartus
suveikiančios nuotolinės blykstės
parinktys) ir spauskite 2.
3 C: suderinkite blykstės nustatymus.
Parinkite blykstės galingumą (Output
(galia)), didžiausią blykstės įrenginio
blyksnių skaičių (Times (kartai)) ir
blyksnių skaičių per sekundę (Frequency
(dažnis)).
Įjunkite arba išjunkite parinktas grupes.
Parinktos grupės įjungimui nustatykite
ON (įjungta), o parinktos grupės
išjungimui nustatykite – –.
4 f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.
Kiekvienam nuotoliniam blykstės įrenginiui parinkite grupę (A–F).
Valdančioji blykstė gali valdyti iki 18 blykstės įrenginių, sudarančių
įvairius derinius.
372 Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais
5 C/f: sukomponuokite kadrą.
Sukomponuokite kadrą ir išdėstykite blykstės įrenginius. Daugiau
informacijos rasite su blykstės įrenginiais pateiktuose
dokumentuose. Kai išdėstysite įrenginius, paspauskite mygtuką i,
kol rodomas blykstės informacinis ekranas (0 386), ir nustatydami
parinktį c Test flash (c bandyti blykstę) išbandykite įrenginių
blyksnius ir įsitikinkite, kad įrenginiai veikia tinkamai.
6 C: fotografuokite.
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais 373
Ant kontaktinės jungties sumontuoto blykstės
įrenginio įtraukimas į apšvietimo sistemą
Radijo signalais valdomus blykstės įrenginius
galima derinti su bet kuriuo iš toliau nurodytų
blykstės įrenginių, sumontuotų ant fotoaparato
kontaktinės jungties:
• SB-5000. Prieš prijungdami blykstės įrenginį
įjunkite jame radijo signalais valdomos
valdančiosios blykstės režimą (viršutiniame kairiajame ekrano kampe
atsiranda piktograma d) ir nustatykite blyksčių grupės arba
nuotolinės kelis kartus suveikiančios blykstės valdymo parinktį. Kai
įrenginys prijungiamas, nustatymus galima derinti naudojant blykstės
įrenginio valdiklius arba fotoaparato meniu parinktis: Group flash
options (blyksčių grupės parinktys) > Master flash (valdančioji
blykstė) arba parametro Remote repeating options (kelis kartus
suveikiančios nuotolinės blykstės parinktys) parinktį „M“.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600. Sukonfigūruokite blykstę, kad ši
galėtų veikti autonominiu režimu, ir naudodami blykstės įrenginio
valdiklius suderinkite blykstės nustatymus.
• SB-500, SB-400, SB-300. Sumontuokite blykstę ant fotoaparato ir
suderinkite nustatymus naudodami parinktį Group flash options
(blyksčių grupės parinktys) > Master flash (valdančioji blykstė).
374 Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais
Optinis AWL
Nuotolinius blykstės įrenginius galima valdyti
optiniais signalais, kuriuos siunčia ant fotoaparato
kontaktinės jungties sumontuotas papildomas
blykstės įrenginys, atliekantis valdančiosios
blykstės funkciją (optinis AWL; informacijos apie
tinkamus blykstės įrenginius pateikiama skirsnyje
„Nikon patobulinta kūrybingo apšvietimo sistema (CLS)“, 0 408). Jei
naudojamas blykstės įrenginys SB-5000 arba SB-500, nustatymus galima
derinti fotoaparate (žr. toliau). Kitais atvejais jie derinami naudojant
blykstės įrenginio valdiklius, kaip aprašyta su blykstės įrenginiu
pateiktuose dokumentuose. Išsamiau apie blykstės vietą ir kitus dalykus
rašoma su blykstės įrenginiais pateikiamuose dokumentuose.
Optinio AWL naudojimas su SB-5000 arba SB-500
Ant fotoaparato kontaktinės jungties
sumontuokite blykstės įrenginį ir nustatykite
fotografavimo meniu parametro Flash
control (blykstės valdymas) > Wireless
flash options (belaidžių blyksčių parinktys)
parinktį Optical AWL (optinis AWL). Blyksčių
grupės parinktis galima derinti naudojant
meniu Flash control (blykstės valdymas) > Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas). Blykstės SB-5000 meniu elementą
Remote flash control (nuotolinis blykstės valdymas) taip pat sudaro
parinktys Quick wireless control (spartusis belaidis valdymas) ir
Remote repeating (kelis kartus suveikianti nuotolinė blykstė).
D SB-5000
Jei ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuojama SB-5000, parametro
Flash control (blykstės valdymas) parinktis galima keisti ir blykstės įrenginio
valdikliais.
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais 375
❚❚ Blyksčių grupė
Nustatykite šią parinktį, jei reguliuoti kiekvienos grupės nustatymus
reikia atskirai.
1 C: nustatykite parinktį Group flash
(blyksčių grupė).
Nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas) parinktį
Group flash (blyksčių grupė).
2 C: nustatykite parinktį Group flash
options (blyksčių grupės parinktys).
Blykstės valdymo rodinyje pažymėkite
Group flash options (blyksčių grupės
parinktys) ir spauskite 2.
3 C: suderinkite valdančiosios blykstės
nustatymus.
Parinkite valdančiosios blykstės ir
kiekvieną grupę sudarančių blykstės
įrenginių valdymo režimą ir galingumą:
• TTL: i-TTL blykstės valdymas.
• qA: automatinė diafragma (galima
parinkti tik naudojant tam pritaikytus blykstės įrenginius).
• M: blykstės galingumą parinkite rankiniu būdu.
• – – (išjungta): įrenginiai nesuveikia ir neįmanoma reguliuoti blykstės
galingumo.
376 Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais
Parinkite valdančiosios blykstės kanalą. Jei
bent vienas iš nuotolinių blykstės
įrenginių yra SB-500, reikia rinktis 3 kanalą.
Kitais atvejais galima rinktis bet kurį kanalą
nuo 1 iki 4.
4 f: nuotolinių blykstės įrenginių ryšio kanalą nustatykite tokį patį
kaip valdančiosios blykstės.
Nustatykite nuotolinių blykstės įrenginių kanalą, parinktą 3 veiksmu.
5 f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.
Parinkite kiekvieno nuotolinio blykstės įrenginio grupę (A, B arba C, o
jei naudojate valdančiąją blykstę SB-500 – A arba B). Nors nuotolinių
blykstės įrenginių skaičius neribojamas, naudoti vienoje grupėje
daugiau kaip tris gali būti nepraktiška. Viršijus šį skaičių, nuotolinių
blykstės įrenginių skleidžiama šviesa trukdys gauti norimą rezultatą.
6 C/f: sukomponuokite kadrą.
Sukomponuokite kadrą ir išdėstykite blykstės įrenginius. Daugiau
informacijos rasite su blykstės įrenginiais pateiktuose
dokumentuose. Kai išdėstysite įrenginius, paspausdami
valdančiosios blykstės bandymo mygtuką išbandykite blyksnius ir
įsitikinkite, kad įrenginiai veikia tinkamai. Išbandyti blykstės įrenginių
blyksnį taip pat galima paspaudžiant mygtuką i ir parenkant c Test
flash (bandyti blykstę), kol rodomas blykstės informacinis ekranas
(0 386).
7 C/f: fotografuokite.
Įsitikinkite, kad įsižiebė visų blykstės įrenginių blykstės parengties
lemputės, ir padarykite nuotrauką.
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais 377
❚❚ Spartusis belaidis valdymas (tik SB-5000)
Nustačius šią parinktį galima reguliuoti bendrą blykstės kompensavimo
vertę ir santykinį A ir B grupių balansą, o C grupės galingumas
nustatomas rankiniu būdu.
1 C: nustatykite parinktį Quick wireless
control (spartusis belaidis valdymas).
Nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas) parinktį
Quick wireless control (spartusis
belaidis valdymas).
2 C: nustatykite parinktį Quick wireless
control options (spartaus belaidžio
valdymo parinktys).
Blykstės valdymo rodinyje pažymėkite
Quick wireless control options
(spartaus belaidžio valdymo parinktys)
ir spauskite 2.
3 C: suderinkite blykstės nustatymus.
Parinkite A ir B grupės balansą.
Suderinkite A ir B grupės blykstės
kompensavimo vertę.
378 Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais
Parinkite C grupę sudarančių blykstės
įrenginių valdymo režimą ir galingumą:
• M: blykstės galingumą parinkite rankiniu
būdu.
• – –: C grupę sudarantys įrenginiai
nesuveikia.
Parinkite valdančiosios blykstės kanalą. Jei
bent vienas iš nuotolinių blykstės
įrenginių yra SB-500, reikia rinktis 3 kanalą.
Kitais atvejais galima rinktis bet kurį kanalą
nuo 1 iki 4.
4 f: nuotolinių blykstės įrenginių ryšio kanalą nustatykite tokį patį
kaip valdančiosios blykstės.
Nustatykite nuotolinių blykstės įrenginių kanalą, parinktą 3 veiksmu.
5 f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.
Parinkite grupę (A, B arba C). Nors nuotolinių blykstės įrenginių
skaičius neribojamas, naudoti vienoje grupėje daugiau kaip tris gali
būti nepraktiška. Viršijus šį skaičių, nuotolinių blykstės įrenginių
skleidžiama šviesa trukdys gauti norimą rezultatą.
6 C/f: sukomponuokite kadrą.
Sukomponuokite kadrą ir išdėstykite blykstės įrenginius. Daugiau
informacijos rasite su blykstės įrenginiais pateiktuose
dokumentuose. Kai išdėstysite įrenginius, paspausdami
valdančiosios blykstės bandymo mygtuką išbandykite blyksnius ir
įsitikinkite, kad įrenginiai veikia tinkamai. Išbandyti blykstės įrenginių
blyksnį taip pat galima paspaudžiant mygtuką i ir parenkant c Test
flash (bandyti blykstę), kol rodomas blykstės informacinis ekranas
(0 386).
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais 379
7 C/f: fotografuokite.
Įsitikinkite, kad įsižiebė visų blykstės įrenginių blykstės parengties
lemputės, ir padarykite nuotrauką.
❚❚ Kelis kartus suveikianti nuotolinė blykstė (tik SB-5000)
Kai nustatyta ši parinktis, blykstės įrenginiai blyksi daug kartų, kol
atvertas užraktas, ir sukuria daugkartinės ekspozicijos efektą.
1 C: nustatykite parinktį Remote
repeating (kelis kartus suveikianti
nuotolinė blykstė).
Nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas) parinktį
Remote repeating (kelis kartus suveikianti nuotolinė blykstė).
2 C: nustatykite parinktį Remote
repeating options (kelis kartus
suveikiančios nuotolinės blykstės
parinktys).
Blykstės valdymo rodinyje pažymėkite
Remote repeating options (kelis kartus
suveikiančios nuotolinės blykstės
parinktys) ir spauskite 2.
380 Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais
3 C: suderinkite blykstės nustatymus.
Parinkite blykstės galingumą (Output
(galia)), didžiausią blykstės įrenginio
blyksnių skaičių (Times (kartai)) ir
blyksnių skaičių per sekundę (Frequency
(dažnis)).
Įjunkite arba išjunkite parinktas grupes.
Parinktos grupės įjungimui nustatykite
ON (įjungta), o parinktos grupės
išjungimui nustatykite – –.
Parinkite valdančiosios blykstės kanalą. Jei
bent vienas iš nuotolinių blykstės
įrenginių yra SB-500, reikia rinktis 3 kanalą.
Kitais atvejais galima rinktis bet kurį kanalą
nuo 1 iki 4.
4 f: nuotolinių blykstės įrenginių ryšio kanalą nustatykite tokį patį
kaip valdančiosios blykstės.
Nustatykite nuotolinių blykstės įrenginių kanalą, parinktą 3 veiksmu.
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais 381
5 f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.
Kiekvienam nuotoliniam blykstės įrenginiui parinkite grupę (A, B
arba C). Nors nuotolinių blykstės įrenginių skaičius neribojamas,
naudoti vienoje grupėje daugiau kaip tris gali būti nepraktiška.
Viršijus šį skaičių, nuotolinių blykstės įrenginių skleidžiama šviesa
trukdys gauti norimą rezultatą.
6 C/f: sukomponuokite kadrą.
Sukomponuokite kadrą ir išdėstykite blykstės įrenginius. Daugiau
informacijos rasite su blykstės įrenginiais pateiktuose
dokumentuose. Kai išdėstysite įrenginius, paspausdami
valdančiosios blykstės bandymo mygtuką išbandykite blyksnius ir
įsitikinkite, kad įrenginiai veikia tinkamai. Išbandyti blykstės įrenginių
blyksnį taip pat galima paspaudžiant mygtuką i ir parenkant c Test
flash (bandyti blykstę), kol rodomas blykstės informacinis ekranas
(0 386).
7 C/f: fotografuokite.
Įsitikinkite, kad įsižiebė visų blykstės įrenginių blykstės parengties
lemputės, ir padarykite nuotrauką.
D Optinis AWL
Nuotolinių blykstės įrenginių jutiklių langelius atsukite taip, kad į juos patektų
valdančiosios blykstės šviesa (ypatingo kruopštumo reikia, jei fotoaparatas
nesumontuotas ant trikojo). Žiūrėkite, kad tiesioginė šviesa arba stiprūs
nuotolinių blykstės įrenginių šviesos atspindžiai nepatektų į fotoaparato
objektyvą (jei įjungtas TTL režimas) arba į nuotolinių blykstės įrenginių
fotojutiklius (jei įjungtas qA režimas), nes minėta šviesa gali trukdyti ekspozicijai.
Kad mažo intensyvumo sinchronizavimo blyksniai, kuriuos skleidžia valdančioji
blykstė, neatsirastų nuotraukose, kai fotografuojama iš arti, nustatykite mažą ISO
jautrumą arba mažą diafragmą (didelį f skaičių). Išdėstę nuotolinius blykstės
įrenginius padarykite bandomąjį kadrą ir peržiūrėkite rezultatus fotoaparato
ekrane.
382 Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais
Optinis/radijo AWL
Optinio ir radijo AWL funkcijas galima naudoti
kartu. Blyksčių valdymo radijo signalus siunčia prie
fotoaparato prijungtas WR-R10, o optinius signalus
siunčia belaidis Speedlight valdymo įrenginys
SU-800 arba ant fotoaparato kontaktinės jungties
sumontuotas blykstės įrenginys SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700 arba SB-500. Prieš tęsdami sudarykite radijo signalais
valdomų blykstės įrenginių ir WR-R10 belaidį ryšį (0 364). Jei ant
fotoaparato kontaktinės jungties sumontuotas SB-500, nustatykite
fotografavimo meniu parametro Flash control (blykstės valdymas) >
Wireless flash options (belaidžių blyksčių parinktys) parinktį
Optical/radio AWL (optinis/radijo AWL). Jei sumontuotas kitas
blykstės įrenginys arba SU-800, minėta parinktis nustatoma
automatiškai.
Vienintelė parametro Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas) parinktis bus
Group flash (blyksčių grupė). Kiekvienam
nuotoliniam blykstės įrenginiui parinkite
grupę (A–F). Optiniais signalais valdomus
blykstės įrenginius įtraukite į grupes nuo A iki
C, o radijo signalais valdomus blykstės
įrenginius – į grupes nuo D iki F (grupių nuo D iki F parinkčių atvėrimui
paspauskite 1 arba 3, kol rodomas blyksčių grupės parinkčių rodinys).
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais 383
Blyksčių informacijos peržiūra
Fotoaparate galima peržiūrėti informaciją to blykstės įrenginio SB-5000
arba SB-500, kuris sumontuotas ant fotoaparato kontaktinės jungties ir
sukonfigūruotas valdančiajai optinio AWL funkcijai atlikti, o taip pat – tų
nuotolinių blykstės įrenginių, kurie radijo AWL signalais valdomi
naudojant WR-R10. Kol įjungtas fotografavimo režimas, informaciją apie
blykstę fotoaparato ekrane galima peržiūrėti paspaudžiant mygtuką DISP
(0 15). Rodoma informacija priklauso nuo blykstės valdymo režimo.
Blyksčių grupė
1
3
4
2
5
6
1 Blykstės parengties daviklis 1 ............364
2 Nuotolinis blykstės valdymas ........... 188
FP indikacija .......................................... 265
3 Nuotolinio blyksčių valdymo
režimas 2....................................... 187, 188
4 Blyksčių grupės valdymo
režimas 3....................................... 368, 376
Blyksčių grupės režimas ............ 368, 376
Blykstės galingumas (galia)/blykstės
kompensavimo vertė................ 368, 376
5 Kanalas 2 ........................................ 187, 364
6 Ryšio režimas 4 ......................................364
384 Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais
Spartusis belaidis valdymas
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Blykstės parengties daviklis 1 ............364
2 Nuotolinis blykstės valdymas ........... 188
FP indikacija .......................................... 265
3 Nuotolinio blyksčių valdymo
režimas 2 .......................................187, 188
4 A:B santykis................................... 370, 378
5 Blykstės kompensavimo
vertė.............................................. 370, 378
6 C grupės blyksčių valdymo režimas
ir galingumas (galia).................370, 378
7 Kanalas 2 ........................................ 187, 364
8 Ryšio režimas 4 ...................................... 364
Kelis kartus suveikianti nuotolinė blykstė
1 2 3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Blykstės parengties daviklis 1 ............364
Nuotolinis blykstės valdymas ........... 188
Blykstės galingumas (galia)...... 372, 380
Nuotolinio blyksčių valdymo
režimas 2 .......................................187, 188
Blyksnių skaičius (kartai) ...........372, 380
Dažnis ............................................ 372, 380
Grupės būsena
(įjungta/išjungta)....................... 372, 380
Kanalas 2 ........................................ 187, 364
Ryšio režimas 4 ...................................... 364
1 Rodoma esant įjungtam radijo AWL režimui, kai visi blykstės įrenginiai yra parengti.
2 Optinis AWL nurodomas piktograma Y, radijo AWL nurodomas piktograma Z, o bendras optinis ir radijo
AWL – piktogramomis Y ir Z. Mišraus optinio ir radijo AWL valdymo režimo optinio AWL kanalas
rodomas, tik jeigu valdančiosios blykstės funkcijai atlikti naudojamas modelis SB-500.
3 Kai naudojamas mišrus optinis ir radijo AWL, piktogramos rodomos kiekvienai grupei.
4 Rodomas, tik jeigu naudojamas radijo AWL arba mišrus optinis ir radijo AWL.
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais 385
D Blyksčių informacija ir fotoaparato nustatymai
Blyksčių informaciniame ekrane rodomi parinkti
fotoaparato nustatymai, įskaitant fotografavimo
režimą, užrakto greitį, diafragmą ir ISO jautrumą.
D Blykstės nustatymų keitimas
Blykstės nustatymus galima keisti paspaudžiant
mygtuką i, kol rodomas informacinis ekranas.
Galimos parinktys priklauso nuo blykstės įrenginio
ir parinktų nustatymų. Taip pat galima paleisti
bandomąjį blyksnį.
386 Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais
Trikčių šalinimas
Gali būti, kad įvairias fotoaparato triktis pašalinsite atlikdami toliau
nurodytus veiksmus. Perskaitykite šį sąrašą prieš kreipdamiesi į
pardavėją arba Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
1
2
VEIKSMAS
Patikrinkite dažnas triktis, aprašomas toliau nurodytuose skirsniuose:
• „Triktys ir sprendimai“ (0 388)
• „Indikacijos ir klaidų pranešimai“ (0 394)
Išjunkite fotoaparatą ir išimkite akumuliatorių. Palaukę maždaug minutę vėl įdėkite
akumuliatorių ir įjunkite fotoaparatą.
VEIKSMAS
D Jei ką tik baigėte fotografuoti, prieš išimdami akumuliatorių bent minutę palaukite, nes
fotoaparatas dar gali būti nebaigęs rašyti duomenų.
3
Paieškokite informacijos Nikon interneto svetainėse.
Informacijos, kaip šalinti triktis, ir atsakymų į dažnai užduodamus
klausimus pateikiama jūsų šaliai arba regionui skirtoje interneto
VEIKSMAS svetainėje (0 xxii). Naujausią savo fotoaparato integruotą programinę
įrangą atsisiųsite iš
https://downloadcenter.nikonimglib.com
4
VEIKSMAS
Pasitarkite su Nikon įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.
D Numatytųjų nustatymų atkūrimas
Esant tam tikriems nustatymams kai kurie meniu elementai ir funkcijos gali
neveikti. Jei reikia pilka spalva rodomų meniu elementų arba dėl kitų priežasčių
neveikiančių funkcijų, pabandykite atkurti numatytuosius nustatymus. Tam
skirtas sąrankos meniu elementas Reset all settings (atkurti visus nustatymus)
(0 313). Vis dėlto atminkite, kad atkuriami ir belaidžio tinklo profiliai, informacija
apie autorių teises ir kiti naudotojo įvesti duomenys. Prieš atkūrimą
rekomenduojama įrašyti nustatymus naudojant sąrankos meniu parinktį
Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus).
Trikčių šalinimas 387
Triktys ir sprendimai
Toliau aprašyta, kaip spręsti dažnai pasitaikančias triktis.
Akumuliatorius/ekranas
Fotoaparatas įjungtas, tačiau nereaguoja. Palaukite, kol baigsis įrašymo procesas. Jei
problema išlieka, išjunkite fotoaparatą. Jei fotoaparatas neišsijungia, išimkite ir
įdėkite akumuliatorių arba, jei naudojate kintamosios srovės adapterį, atjunkite jį ir
vėl prijunkite. Atminkite: nors esamu metu įrašomi duomenys bus prarasti, jau
įrašyti duomenys išėmus ar atjungus maitinimo šaltinį paveikti nebus.
Vaizdo ieškiklis arba ekranas neįsijungia.
• Ekrano režimo mygtuku pasirinkite kitą ekrano režimą (atminkite, kad pirmiausia
pageidaujamą režimą gali reikėti įjungti naudojant sąrankos meniu parinktį Limit
monitor mode selection (riboti pasirenkamų ekrano režimų skaičių)).
• Jei ant akies jutiklio pateks dulkių, pūkų ar kitų pašalinių medžiagų, jos gali
trukdyti jam tinkamai veikti. Nuvalykite akies jutiklį pūstuku.
Vaizdas ieškiklyje nesufokusuotas. Sukite dioptrijų reguliavimo valdiklį, kol vaizdas
ieškiklyje bus sufokusuotas. Jei problemos taip išspręsti nepavyksta, parinkite AF-S,
vieno taško AF ir centrinį fokusavimo tašką, tada centriniame fokusavimo taške
sukomponuokite ypač kontrastingą objektą ir iki pusės nuspauskite užrakto
atleidimo mygtuką, kad sufokusuotumėte vaizdą. Kai fotoaparatas sufokusuos
vaizdą, sukite dioptrijų reguliavimo valdiklį, kol vaizdą ieškiklyje matysite aiškiai
sufokusuotą.
Ekranai išsijungia be jokio įspėjimo. Pasirinktinio nustatymo c3 (Power off delay
(išjungimo delsa)) parinktimi nustatykite ilgesnę delsą.
Valdymo pultas nereaguoja ir vaizdas jame yra blankus. Valdymo pulto reakcijos laikas ir
šviesumas priklauso nuo temperatūros.
388 Trikčių šalinimas
Fotografavimas
Fotoaparato įjungimas užtrunka per ilgai. Ištrinkite bent dalį failų ar aplankų.
Išjungta užrakto atleidimo funkcija:
• Atminties kortelė pilna.
• Nustatyta sąrankos meniu parametro Slot empty release lock (atleidimo
blokavimas esant tuščiam lizdui) parinktis Release locked (atleidimo funkcija
užblokuota) ir neįdėta atminties kortelė.
• Įjungtas ekspozicijos režimas S ir nustatyta užrakto greičio parinktis Bulb (ilgalaikė
ekspozicija bulb) arba Time (laikas).
Fotoaparatas lėtai reaguoja į užrakto atleidimo mygtuko paspaudimą. Nustatykite
pasirinktinio nustatymo d4 (Exposure delay mode (ekspozicijos delsos
režimas)) parinktį Off (išjungta).
Kai įjungtas kuris nors nepertraukiamo atleidimo režimas, paspaudus užrakto atleidimo mygtuką
kas kartą padaroma tik viena nuotrauka. Išjunkite HDR.
Vaizdas nuotraukose nesufokusuotas. Automatinio fokusavimo funkcijai įjungti
nustatykite fokusavimo režimą AF-S, AF-C arba AF-F. Jei fotoaparatui fokusuoti
automatiškai (0 53) nepavyksta, fokusuokite rankiniu būdu arba fiksuokite židinį.
Neskamba garsinis signalas:
• Nustatyta sąrankos meniu parametro Beep options (garsinio signalo
parinktys) > Beep on/off (garsinio signalo įjungimas/išjungimas) parinktis
Off (išjungta).
• Nustatytas fokusavimo režimas AF-C.
• Nustatyta fotografavimo meniu parametro Silent photography (begarsis
fotografavimas) parinktis On (įjungta).
• Įjungtas fotoaparato filmavimo režimas.
Apribotas užrakto greičio verčių diapazonas. Naudojama blykstė. Blykstės sinchronizacijos
greitį galima parinkti naudojant pasirinktinį nustatymą e1 (Flash sync speed
(blykstės sinchronizacijos greitis)). Jei naudojate tam pritaikytus blykstės
įrenginius, visas užrakto greičio diapazonas bus įmanomas nustačius parinktį
1/200 s (Auto FP) (1/200 sek. (automatinis židinio plokštumos)).
Židinys neužfiksuojamas, kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės. Jei įjungtas
fokusavimo režimas AF-C, židinį galima užfiksuoti paspaudžiant papildomo valdiklio
vidurinę dalį.
Neįmanoma pakeisti fokusavimo taško. Jei nustatytas automatinės srities AF, fokusavimo
taško pasirinkti neįmanoma. Nustatykite kitą AF sričių režimą.
Fotoaparatas lėtai įrašo nuotraukas. Išjunkite ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo
funkciją.
Trikčių šalinimas 389
Atrodo, kad nuotraukų ir filmų ekspozicija skiriasi nuo peržiūros vaizdo ekrane. Kad pakeitus
ekspoziciją ir spalvas reguliuojančius nustatymus jų įtaka būtų rodoma ekrane,
nustatykite pasirinktinio nustatymo d8 (Apply settings to live view (taikyti
nustatymus tiesioginės peržiūros vaizdui)) parinktį On (įjungta). Atminkite, kad
pakeitus parametrų Monitor brightness (ekrano šviesumas) ir Viewfinder
brightness (vaizdo ieškiklio šviesumas) parinktis, įtakos fotoaparatu įrašomiems
vaizdo failams jos neturės.
Esant įjungtam filmavimo režimui ekrane matomas mirgėjimas arba juostos. Parinkite
filmavimo meniu parametrą Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) ir
nustatykite parinktį, kuri atitiktų vietinio kintamosios srovės maitinimo tinklo dažnį.
Vaizde, kuris patenka per objektyvą, matomos ryškios sritys arba juostos. Sukomponuotame
kadre trumpai blykstelėjo mirksintis ženklas, blykstė arba kitas šviesos šaltinis.
Nuotraukose matomos dėmės. Nuvalykite priekinį ir galinį objektyvo lęšius. Jei
problema išlieka, atlikite vaizdo jutiklio valymo procedūrą.
Fotografavimas netikėtai nutrūksta arba neįmanoma pradėti fotografuoti. Fotografavimas
gali būti automatiškai nutraukiamas, kad fotoaparato vidaus grandinės nesugestų
esant aukštai aplinkos temperatūrai arba ilgai fotografuojant serijomis, filmuojant
ar kitais panašiais naudojimo atvejais. Jei fotografuoti nepavyksta, nes fotoaparatas
perkaitęs, palaukite, kol vidaus grandinės atvės, ir bandykite vėl. Atminkite: prilietę
fotoaparatą galite pajusti, kad jis įšilęs, tačiau tai nereiškia gedimo.
Fotografuojant ar filmuojant atsiranda vaizdo artefaktų. Triukšmo (atsitiktinių ryškių
pikselių, rūko arba linijų) ir neįprastų spalvų gali atsirasti, jei priartinsite pro
objektyvą patenkantį vaizdą. Atsitiktiniai ryškūs pikseliai, rūkas arba ryškios dėmės
gali atsirasti, jei fotografuojant ar filmuojant pakyla fotoaparato vidaus grandinių
temperatūra; išjunkite fotoaparatą, jei jo nenaudojate. Esant didelėms ISO
jautrumo vertėms triukšmas gali būti labiau pastebimas ilgalaikės ekspozicijos
nuotraukose arba tose nuotraukose, kurios įrašomos esant aukštesnei fotoaparato
temperatūrai. Atminkite, kad triukšmo pasiskirstymas ekrane ir galutinėje
nuotraukoje gali skirtis. Triukšmui sumažinti suderinkite nustatymus, pavyzdžiui,
ISO jautrumą, užrakto greitį arba aktyvųjį D-Lighting.
390 Trikčių šalinimas
Fotoaparatui nepavyksta išmatuoti baltos spalvos balanso. Objektas yra per tamsus arba per
šviesus.
Nepavyksta parinkti nuotraukų, kurios būtų šaltiniu išankstiniam baltos spalvos balansui nustatyti.
Nuotraukos sukurtos kito modelio fotoaparatu.
Nepavyksta fotografuoti serijomis su skirtingomis baltos spalvos balanso reikšmėmis:
• Nustatyta nuotraukos kokybės parinktis NEF (RAW) arba NEF + JPEG.
• Įjungta daugkartinės ekspozicijos arba HDR (plataus dinaminio diapazono)
fotografavimo funkcija.
Picture Control režimų poveikis įvairioms nuotraukoms yra skirtingas. Nustatyta Set Picture
Control (nustatyti Picture Control) parinktis Auto (automatinis), parinktas
Picture Control režimas, kuris buvo sukurtas pagal režimą Auto (automatinis),
arba nustatyta Quick sharp (spartusis aštrinimas), kontrasto ar sodrumo
parinktis A (automatinis). Norėdami gauti vienodų rezultatų nuotraukų serijoje,
parinkite kitą nustatymą.
Neįmanoma pakeisti matavimo režimo. Įjungta automatinės ekspozicijos fiksavimo
funkcija.
Neįmanoma naudoti ekspozicijos kompensavimo funkcijos. Įjunkite režimą P, S arba A.
Ilgalaikės ekspozicijos nuotraukose atsiranda triukšmo (spalvotų dėmių arba kitų artefaktų).
Įjunkite ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo funkciją.
Nešviečia AF pagalbinio apšvietimo lemputė:
• Nustatykite pasirinktinio nustatymo a12 (Built-in AF-assist illuminator
(integruotas AF pagalbinis apšvietimas)) parinktį On (įjungta).
• Apšvietimo lemputė neįsižiebia esant įjungtam filmavimo režimui arba nustačius
fokusavimo režimo parinktį AF-C arba MF.
Neįrašomas filmų garsas. Nustatyta filmavimo meniu parametro Microphone
sensitivity (mikrofono jautrumas) parinktis Microphone off (mikrofonas
išjungtas).
Atkūrimas
Neatkuriamos NEF (RAW) formato nuotraukos. Nuotraukos padarytos nustačius vieną iš
nuotraukos kokybės parinkčių NEF + JPEG.
Fotoaparate nerodomos kitais fotoaparatais padarytos nuotraukos. Kitais fotoaparatais
padarytos nuotraukos gali būti rodomos netinkamai.
Atkūrimo metu kai kurios nuotraukos nerodomos. Nustatykite parametro Playback folder
(atkūrimo aplankas) parinktį All (visi).
Vertikalios (portretinės) nuotraukos rodomos kaip horizontalios (kraštovaizdžio):
• Nustatykite atkūrimo meniu parametro Rotate tall (sukti vertikalias) parinktį
On (įjungta).
• Nuotraukos atveriamos naudojant nuotraukos peržiūros funkciją.
• Fotografuojant fotoaparatas buvo nukreiptas aukštyn arba žemyn.
Trikčių šalinimas 391
Nepavyksta ištrinti nuotraukų. Nuotraukos apsaugotos. Pašalinkite apsaugą.
Nepavyksta retušuoti nuotraukų. Nuotraukos su šiuo fotoaparatu redaguoti
neįmanoma.
Fotoaparatas rodo pranešimą, nurodantį, kad aplanke nėra nuotraukų. Nustatykite parametro
Playback folder (atkūrimo aplankas) parinktį All (visi).
Nepavyksta išspausdinti nuotraukų. NEF (RAW) ir TIFF formato nuotraukų neįmanoma
išspausdinti naudojant tiesioginę USB jungtį. Perkelkite nuotraukas į kompiuterį ir
išspausdinkite jas naudodami Capture NX-D. NEF (RAW) formato nuotraukas JPEG
formatu galima įrašyti naudojant retušavimo meniu parinktį NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) apdorojimas).
HDMI prietaisas nerodo nuotraukų. Patikrinkite, ar prijungtas HDMI kabelis (įsigyjamas
atskirai).
Vaizdas į HDMI prietaisus išvedamas ne taip, kaip reikėtų:
• Patikrinkite, ar HDMI kabelis prijungtas teisingai.
• Nustatykite sąrankos meniu parametro HDMI > Advanced (išplėstinės
parinktys) > External recording control (išorinio rašymo įrenginio valdymas)
parinktį Off (išjungta).
• Parinkę sąrankos meniu elementą Reset all settings (atkurti visus nustatymus)
patikrinkite dar kartą.
Nuotraukos dulkių šalinimo parinktis programoje Capture NX-D neduoda pageidaujamo efekto.
Nuvalius vaizdo jutiklį, pakinta dulkių padėtis ant vaizdo jutiklio. Dulkių šalinimo
atskaitos duomenys, įrašyti prieš vaizdo jutiklio valymą, netinka naudoti su
nuotraukomis, padarytomis nuvalius vaizdo jutiklį, ir priešingai, atskaitos
duomenys, įrašyti nuvalius vaizdo jutiklį, netinka naudoti su nuotraukomis,
padarytomis prieš vaizdo jutiklio valymą.
NEF (RAW) formato nuotraukos kompiuteryje rodomos kitaip nei fotoaparate. Kitų gamintojų
programinė įranga nerodo Picture Control režimų, aktyviojo D-Lighting efektų,
vinjetės kontrolės nustatymų ir kitų panašių priemonių. Naudokite Capture NX-D
arba ViewNX-i.
Nepavyksta persiųsti nuotraukų į kompiuterį. Kompiuterio operacinė sistema nedera su
fotoaparatu arba vaizdo failų persiuntimo perkėlimo įranga. Nuotraukas į
kompiuterį nukopijuokite naudodami išorinį arba kompiuteryje integruotą kortelių
skaitytuvą.
392 Trikčių šalinimas
Bluetooth ir Wi-Fi (belaidžiai tinklai)
Išmaniuosiuose prietaisuose nerodomas fotoaparato SSID (tinklo pavadinimas):
• Įsitikinkite, kad nustatyta fotoaparato sąrankos meniu parametro Airplane mode
(skrydžio režimas) parinktis Disable (išjungti).
• Įsitikinkite, kad nustatyta fotoaparato sąrankos meniu parametro Connect to
smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) > Pairing (Bluetooth)
(siejimas (Bluetooth)) > Bluetooth connection (Bluetooth ryšys) parinktis
Enable (įjungti).
• Pabandykite išjungti ir vėl įjungti išmaniojo prietaiso Wi-Fi funkciją.
Fotoaparatui nepavyksta prisijungti prie belaidžių spausdintuvų ir kitų belaidžio ryšio prietaisų.
Šis fotoaparatas sudaro ryšį tik su kompiuteriais ir išmaniaisiais prietaisais.
Įvairios
Neteisinga įrašomų nuotraukų data. Fotoaparato laikrodis ne toks tikslus kaip daugelis
rankinių ar buitinių laikrodžių. Nuolat sutikrinkite jį su tikslesniais laikrodžiais ir, jei
reikia, iš naujo nustatykite.
Nepavyksta parinkti kai kurių meniu elementų. Kai parinkti tam tikri nustatymų deriniai
arba neįdėta atminties kortelė, kai kurios parinktys nepasiekiamos.
Trikčių šalinimas 393
Indikacijos ir klaidų pranešimai
Šiame skyriuje pateikiamas sąrašas indikacijų ir klaidų pranešimų,
rodomų valdymo pulte ir fotoaparato ekrane.
Indikacijos
Valdymo pulte ir (arba) fotoaparato ekrane pateikiamos toliau nurodytos
indikacijos:
Indikacija
Fotoaparato Valdymo
ekranas
pultas
H
H
(mirksi)
F––
Bulb
(mirksi)
Time
(mirksi)
Busy
(mirksi)
394 Trikčių šalinimas
Problema
Akumuliatorius beveik
išsikrovęs.
Sprendimas
Parenkite visiškai įkrautą atsarginį
akumuliatorių.
Įkraukite akumuliatorių arba
Akumuliatorius išseko.
pakeiskite jį kitu.
Akumuliatoriaus naudoti
Informacijos apie
negalima. Kreipkitės į Nikon
akumuliatorių nėra.
įgaliotąjį techninės priežiūros
atstovą.
Pakeiskite akumuliatorių Nikon
Akumuliatorius netinka.
gaminiu.
Aukšta akumuliatoriaus Išimkite akumuliatorių ir
temperatūra.
palaukite, kol jis atvės.
Patikrinkite, ar objektyvas
prijungtas teisingai, o jei
objektyvas yra su įtraukiamuoju
cilindru, patikrinkite, ar jis
Objektyvas nėra tinkamai
ištrauktas. Ši indikacija taip pat
prijungtas.
rodoma, jei per jungties adapterį
prijungtas objektyvas be
procesoriaus, tačiau tokiu atveju
jokių veiksmų imtis nereikia.
Esant įjungtam režimui S
nustatyta parinktis Bulb
(ilgalaikė ekspozicija bulb).
Pakeiskite užrakto greitį arba
Esant įjungtam režimui S parinkite režimą M.
nustatyta parinktis Time
(laikas).
Palaukite, kol baigsis
Apdorojama.
apdorojimas.
Indikacija
Fotoaparato Valdymo
ekranas
pultas
Problema
Sprendimas
Patikrinkite nuotrauką ekrane. Jei
Blykstė suveikė visa galia.
c
ji eksponuota per mažai,
—
Nuotrauka gali būti
(mirksi)
suderinkite nustatymus ir
eksponuota per mažai.
bandykite vėl.
• Sumažinkite ISO jautrumą.
• Naudokite papildomą ND filtrą.
Objektas per šviesus:
Jei įjungtas režimas:
nuotrauka bus
S Padidinkite užrakto greitį
eksponuota per daug.
A Parinkite mažesnę diafragmą
(Mirksi ekspozicijos
(didesnį f skaičių)
rodikliai ir užrakto greičio
• Padidinkite ISO jautrumą.
arba diafragmos rodinys)
• Naudokite papildomą blykstę.
Objektas per tamsus:
Jei įjungtas režimas:
nuotrauka bus
S Sumažinkite užrakto greitį
eksponuota per mažai.
A Parinkite didesnę diafragmą
(mažesnį f skaičių)
Nepakanka atminties
• Sumažinkite kokybę arba dydį.
toliau rašyti nuotraukoms • Nukopijuokite, kas svarbu, į
Full
esant tokiems
kompiuterį ar kitą įrenginį ir
(mirksi)
nustatymams arba
ištrinkite nuotraukas.
fotoaparatas išnaudojo
• Įdėkite naują atminties kortelę.
failų ar aplankų numerius.
Atleiskite užraktą. Jei klaida lieka
Err
arba dažnai kartojasi, kreipkitės į
Fotoaparato gedimas.
(mirksi)
Nikon įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą.
Trikčių šalinimas 395
Klaidų pranešimai
Kartais be klaidų pranešimų, kurie rodomi fotoaparato ekrane, dar
rodoma atitinkama indikacija valdymo pulte.
Pranešimas
Valdymo
pultas
Problema
Sprendimas
Fotoaparatas negali Išjunkite fotoaparatą ir
No memory card. (Nėra
[–E–] aptikti atminties
patikrinkite, ar atminties
atminties kortelės.)
kortelės.
kortelė tinkamai įdėta.
• Naudokite Nikon patvirtintą
kortelę.
• Jei kortelę kelis kartus išėmus
Klaida bandant
ir vėl įdėjus klaida nedingsta,
pasiekti atminties
Cannot access this
kortelė gali būti sugedusi.
kortelę.
memory card. Insert
Kreipkitės į pardavėją arba
another card. (Šios
Card, Err
Nikon įgaliotąjį techninės
atminties kortelės
(mirksi)
priežiūros atstovą.
negalima naudoti.
Į
kompiuterį
ar kitą prietaisą
Įdėkite kitą kortelę.)
nukopijavę svarbias
Nepavyksta sukurti
nuotraukas, ištrinkite failus
naujo aplanko.
arba įdėkite naują atminties
kortelę.
This card is not
formatted. Format the
Atminties kortelė
Suformatuokite atminties
card. (Ši kortelė
For nesuformatuota
kortelę arba įdėkite naują
nesuformatuota.
(mirksi) naudoti
atminties kortelę.
Suformatuokite
fotoaparate.
kortelę.)
Unable to start live
Palaukite, kol vidinės
view. Please wait.
Aukšta temperatūra grandinės atvės, tuomet vėl
(Nepavyksta paleisti
—
fotoaparato viduje. galėsite fotografuoti ar
tiesioginės peržiūros.
filmuoti.
Palaukite.)
Atminties kortelėje
Įdėkite atminties kortelę,
nėra nuotraukų,
kurioje būtų peržiūrėti
kurias būtų galima
tinkamų nuotraukų.
peržiūrėti.
Folder contains no
Parinktame (-uose) Naudodami atkūrimo meniu
images. (Aplanke nėra
—
atkūrimo aplanke
elementą Playback folder
nuotraukų.)
(-uose) nėra
(atkūrimo aplankas)
nuotraukų, kurias
parinkite aplanką, kuriame
būtų galima
būtų peržiūrėti tinkamų
peržiūrėti.
nuotraukų.
396 Trikčių šalinimas
Pranešimas
Valdymo
pultas
Cannot display this file.
(Neįmanoma atkurti
šio failo.)
—
Cannot select this file.
(Neįmanoma parinkti
šio failo.)
—
Problema
Failas redaguotas
kompiuteriu,
neatitinka DCF
standarto arba yra
sugadintas.
Parinktos
nuotraukos
neįmanoma
retušuoti.
This movie cannot be
edited. (Neįmanoma
montuoti šio filmo.)
—
Parinkto filmo
montuoti
neįmanoma.
Check printer.
(Patikrinkite
spausdintuvą.)
—
Spausdintuvo
klaida.
Check paper.
(Patikrinkite popierių.)
—
Paper jam. (Popieriaus
strigtis.)
—
Out of paper. (Nėra
popieriaus.)
—
Spausdintuve
baigėsi popierius.
—
Rašalo klaida.
—
Spausdintuve
baigėsi rašalas.
Check ink supply.
(Patikrinkite rašalo
tiekimą.)
Out of ink. (Nėra
rašalo.)
Į spausdintuvą
įdėtas netinkamo
formato popierius.
Spausdintuve
įstrigo popierius.
Sprendimas
Failo neįmanoma peržiūrėti
fotoaparate.
Nuotraukų, sukurtų su kitais
prietaisais, retušuoti
neįmanoma.
• Filmų, sukurtų su kitais
prietaisais, montuoti
neįmanoma.
• Filmai turi būti bent dviejų
sekundžių trukmės.
Patikrinkite spausdintuvą.
Norėdami tęsti, esant
galimybei parinkite Continue
(tęsti) (jei įmanoma) *.
Įdėkite tinkamo formato
popieriaus ir parinkite
Continue (tęsti) *.
Pašalinkite strigtį ir parinkite
Continue (tęsti) *.
Įdėkite parinkto formato
popieriaus ir parinkite
Continue (tęsti) *.
Patikrinkite rašalą. Norėdami
tęsti, parinkite Continue
(tęsti) *.
Pakeiskite rašalą ir parinkite
Continue (tęsti) *.
* Daugiau informacijos pateikiama spausdintuvo vadove.
Trikčių šalinimas 397
Techninės pastabos
Šiame skyriuje pateikiama informacijos apie rodmenis fotoaparato
ekrane, priedus, fotoaparato valymą bei laikymą ir prietaiso techninius
duomenis.
Fotoaparato ekranas ir valdymo pultas
Šia skirsnyje pateikiama informacijos apie fotoaparato rodiniuose
(ekrane ir vaizdo ieškiklyje) ir valdymo pulte rodomą indikaciją.
Iliustracijose visos indikacijos piktogramos parodytos įjungtos.
Ekranas. Fotografavimo režimas
Įjungus fotografavimo režimą ekrane rodomos toliau pateikiamos
indikacijos piktogramos.
2 4 6 8 10
15
1 3 5 7 9 11 12 13 14 16
17
18
19
20
21
47
46
45
44
43
42
41
40
39
22
23
38 37 35 33 31 29 27 26 25 24
36 34 32 30 28
1
2
3
4
5
Fotografavimo režimas ........................ 70 6
Lanksčios programos daviklis............. 71 7
Naudotojo nustatymų režimas........... 75 8
AF srities rėmeliai................................... 54 9
Intervalų laikmačio indikacija ........... 212 10
Nenustatyto laikrodžio indikacija ...... 40
398 Techninės pastabos
Blykstės režimas ...................................354
Židinio daviklis........................................ 61
Atleidimo režimas......................... 84, 111
Fokusavimo taškas...........................43, 54
Fokusavimo režimas............ 52, 189, 243
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
AF sričių režimas .................. 54, 189, 243
Aktyvusis D-Lighting......... 110, 182, 241
Picture Control režimas ...... 94, 177, 241
Baltos spalvos
balansas .........................63, 98, 170, 240
Nuotraukos kokybė .................... 104, 166
Vaizdo sritis ......................... 119, 165, 239
Nuotraukos dydis........................ 106, 166
Wi-Fi ryšio indikacija ........................... 109
i piktograma ..................................13, 21
Fotografavimo serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis ir
blykstės reikšmėmis indikacija ....... 191
WB serijos indikacija............................ 195
ADL serijos indikacija .......................... 198
HDR indikacija....................................... 207
Daugkartinės ekspozicijos
indikacija.............................................. 200
Esamo kadro vieta serijos sekoje ..... 190
ADL serijos kadrų skaičius.................. 190
HDR ekspozicijos skirtumas............... 207
Kadrų skaičius (daugkartinė
ekspozicija).......................................... 200
Ekspozicijos rodiklis............................... 74
Ekspozicijos kompensavimo
rodinys.................................................... 82
Kadrų serijų eigos indikatorius:
Fotografavimas serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis ir
blykstės reikšmėmis ................. 191
WB serija.......................................... 195
ADL serija ........................................ 198
Bluetooth ryšio indikacija .................. 308
Skrydžio režimas .................................. 308
Blykstės parengties daviklis .............. 412
25 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos
lieka daugiau nei 1 000 kadrų) ......... 34
26 Likusių kadrų skaičius .................. 34, 463
27 ISO jautrumas ......................................... 80
28 ISO jautrumo indikacija ........................ 80
Automatinio ISO jautrumo daviklis ... 81
29 Ekspozicijos kompensavimo
indikacija................................................ 82
30 Blykstės kompensavimo
indikacija.............................................. 356
31 Objekto sekimas..................................... 58
32 Diafragma ................................................ 72
33 Diafragmos fiksavimo
piktograma.......................................... 281
34 Užrakto greitis...................................71, 73
35 Blykstės sinchronizacijos
indikacija.............................................. 265
36 Užrakto greičio fiksavimo
piktograma.......................................... 281
37 FV fiksavimo indikacija ..............357, 411
38 Matavimas ........................... 108, 185, 243
39 Automatinės ekspozicijos (AE)
fiksavimas ........................................89, 90
40 Akumuliatoriaus daviklis...................... 34
41 Mirgėjimo aptikimas ........................... 185
42 Užrakto tipas ......................................... 262
Begarsis fotografavimas.............. 67, 237
43 Ekspozicijos delsos režimas............... 261
44 Virpesių mažinimo funkcijos
indikacija..................................... 112, 189
45 Fotografavimas paliečiant .............10, 59
46 Priartintas tiesioginės peržiūros
vaizdas.................................................. 264
47 Įspėjimas dėl temperatūros............... 400
Techninės pastabos 399
D Įspėjimai dėl temperatūros
Jei fotoaparato temperatūra pakyla, rodomas įspėjimas apie temperatūrą ir
atvirkštinis laikmatis (pasiekus 30 sekundžių ribą laikmačio rodmenys būna
raudonos spalvos). Kai kuriais atvejais laikmatis gali būti rodomas vos įjungus
fotoaparatą. Laikmačio rodmenims pasiekus nulį, fotografavimo ekranas
automatiškai išjungiamas vidinėms grandinėms apsaugoti.
400 Techninės pastabos
❚❚ Informacinis ekranas
12 3 4 5 6
19
18
17
16
15
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Fotografavimo režimas ........................ 70
Lanksčios programos daviklis ............. 71
Naudotojo nustatymų režimas........... 75
Užrakto greičio fiksavimo
piktograma.......................................... 281
Blykstės sinchronizacijos
indikacija.............................................. 265
Užrakto greitis ..................................71, 73
Diafragmos fiksavimo
piktograma.......................................... 281
Diafragma ................................................ 72
Fotografavimo serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis ir
blykstės reikšmėmis indikacija ....... 191
WB serijos indikacija............................ 195
ADL serijos indikacija .......................... 198
HDR indikacija....................................... 207
Daugkartinės ekspozicijos
indikacija.............................................. 200
„k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos
lieka daugiau nei 1 000 kadrų) ......... 34
Likusių kadrų skaičius .................. 34, 463
7 8
9
10
11
12
13
12 Ekspozicijos rodiklis............................... 74
Ekspozicijos kompensavimo
rodinys.................................................... 82
Kadrų serijų eigos indikatorius:
Fotografavimas serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis ir
blykstės reikšmėmis .................191
WB serija.......................................... 195
ADL serija ........................................198
13 i piktograma ..................................13, 21
14 ISO jautrumas ......................................... 80
15 ISO jautrumo indikacija ........................ 80
Automatinio ISO jautrumo daviklis ... 81
16 FV fiksavimo indikacija ..............357, 411
17 Automatinės ekspozicijos (AE)
fiksavimas ........................................89, 90
18 Blykstės kompensavimo
indikacija.............................................. 356
19 Ekspozicijos kompensavimo
indikacija................................................ 82
Ekspozicijos kompensavimo vertė .... 82
Techninės pastabos 401
20 21 22 23 24 25 26
27 28
41
40
39
38
37
36
35
20 Bluetooth ryšio indikacija .................. 308
Skrydžio režimas .................................. 308
21 Wi-Fi ryšio indikacija ........................... 109
22 Ilgos ekspozicijos triukšmo
mažinimo indikacija .......................... 183
23 Užrakto tipas ......................................... 262
Begarsis fotografavimas.............. 67, 237
24 Ekspozicijos delsos režimas............... 261
25 Intervalų laikmačio indikacija ........... 212
Nenustatyto laikrodžio indikacija ...... 40
26 Blykstės valdymo režimas.................. 186
27 Garsinio signalo daviklis..................... 305
28 Akumuliatoriaus daviklis...................... 34
402 Techninės pastabos
29
30
31
32
33
34
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Įmontuotoji Wi-Fi įranga........... 109, 341
Atleidimo režimas......................... 84, 111
AF sričių režimas................... 54, 189, 243
Fokusavimo režimas............ 52, 189, 243
Virpesių mažinimas .................... 112, 189
Aktyvusis D-Lighting......... 110, 182, 241
Matavimas ........................... 108, 185, 243
Nuotraukos dydis........................ 106, 166
Baltos spalvos
balansas..........................63, 98, 170, 240
Picture Control režimas ...... 94, 177, 241
Nuotraukos kokybė .................... 104, 166
Blykstės režimas .......................... 107, 354
Įspėjimas dėl temperatūros...............400
Ekranas. Filmavimo režimas
Įjungus filmavimo režimą ekrane rodomos toliau pateikiamos indikacijos
piktogramos.
1
2
3
4
5
6
13
12
11
10
7
8
9
1 Filmavimo indikacija ............................. 45
Indikacija „filmuoti negalima“ ............ 46
2 Išorinio rašymo įrenginio
valdymas.............................................. 346
3 Kadro dydis ir greitis/vaizdo
kokybė ......................................... 116, 239
4 Likusi trukmė .......................................... 45
5 Laiko kodas............................................ 246
6 Failo pavadinimas................................ 239
7 Vėjo triukšmo mažinimas .................. 245
8 Ausinių garsumas ................................ 245
9 Atleidimo režimas
(fotografavimas)................................... 84
10 Garso lygis.............................................. 118
11 Mikrofono jautrumas .................118, 244
12 Dažninis atsakas ................................... 245
13 Elektroninio VR indikacija ......... 120, 243
Techninės pastabos 403
Vaizdo ieškiklis. Fotografavimo režimas
Įjungus fotografavimo režimą vaizdo ieškiklyje rodomos toliau
pateikiamos indikacijos piktogramos.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
45
44
43
14
15
42
41
40
39
38
37
16
17
18
19
20
21
22
36 35 33 31 29 28 27 26 24 23
34 32 30
25
1 Akumuliatoriaus daviklis...................... 34
2 Priartintas tiesioginės peržiūros
vaizdas.................................................. 264
3 Virpesių mažinimo funkcijos
indikacija..................................... 112, 189
4 Blykstės režimas .......................... 107, 354
5 Atleidimo režimas......................... 84, 111
6 Fokusavimo režimas............ 52, 189, 243
7 AF sričių režimas .................. 54, 189, 243
8 Aktyviojo D-Lighting
indikacija............................ 110, 182, 241
9 Picture Control indikacija... 94, 177, 241
10 Baltos spalvos
balansas .........................63, 98, 170, 240
11 Nuotraukos kokybė .................... 104, 166
404 Techninės pastabos
12 Nuotraukos dydis........................ 106, 166
13 Vaizdo sritis .........................119, 165, 239
14 Bluetooth ryšio indikacija ..................308
Skrydžio režimas .................................. 308
15 Wi-Fi ryšio indikacija ........................... 109
16 Fokusavimo taškas...........................43, 54
17 Fotografavimo serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis ir
blykstės reikšmėmis indikacija .......191
WB serijos indikacija............................ 195
ADL serijos indikacija .......................... 198
HDR indikacija....................................... 207
Daugkartinės ekspozicijos
indikacija ..............................................200
18 Esamo kadro vieta serijos sekoje ..... 190
ADL serijos kadrų skaičius.................. 190
HDR ekspozicijos skirtumas............... 207
Kadrų skaičius (daugkartinė
ekspozicija).......................................... 200
19 Objekto sekimas..................................... 58
20 Blykstės kompensavimo
indikacija.............................................. 356
21 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos
lieka daugiau nei 1 000 kadrų) ......... 34
22 Blykstės parengties daviklis .............. 412
23 Likusių kadrų skaičius .................. 34, 463
24 ISO jautrumas ......................................... 80
25 ISO jautrumo indikacija ........................ 80
Automatinio ISO jautrumo daviklis ... 81
26 Ekspozicijos kompensavimo
indikacija................................................ 82
27 Ekspozicijos rodiklis............................... 74
Ekspozicijos kompensavimo
rodinys.................................................... 82
Kadrų serijų eigos indikatorius:
Fotografavimas serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis ir
blykstės reikšmėmis ................. 191
WB serija.......................................... 195
ADL serija ........................................ 198
28 Diafragma ................................................ 72
29 Diafragmos fiksavimo
piktograma.......................................... 281
30 Užrakto greitis...................................71, 73
31 Blykstės sinchronizacijos
indikacija.............................................. 265
32 FV fiksavimo indikacija ..............357, 411
33 Automatinės ekspozicijos (AE)
fiksavimas ........................................89, 90
34 Naudotojo nustatymų režimas........... 75
35 Matavimas ........................... 108, 185, 243
36 Židinio daviklis........................................ 61
37 Ekspozicijos delsos režimas............... 261
38 Užrakto tipas ......................................... 262
Begarsis fotografavimas.............. 67, 237
39 Fotografavimo režimas ........................ 70
40 Lanksčios programos daviklis ............. 71
41 Mirgėjimo aptikimas ........................... 185
42 Užrakto greičio fiksavimo
piktograma.......................................... 281
43 Intervalų laikmačio indikacija ........... 212
Nenustatyto laikrodžio indikacija ...... 40
44 AF srities rėmeliai................................... 54
45 Įspėjimas dėl temperatūros............... 400
Techninės pastabos 405
Vaizdo ieškiklis. Filmavimo režimas
Įjungus filmavimo režimą vaizdo ieškiklyje rodomos toliau pateikiamos
indikacijos piktogramos.
1
2
3
4
13
12
11
10
9
8
5
6
7
1 Kadro dydis ir greitis/vaizdo
kokybė ......................................... 116, 239
2 Failo pavadinimas................................ 165
3 Išorinio rašymo įrenginio
valdymas.............................................. 346
4 Filmavimo indikacija ............................. 45
Indikacija „filmuoti negalima“ ............ 46
5 Laiko kodas............................................ 246
6 Likusi trukmė .......................................... 45
406 Techninės pastabos
7 Atleidimo režimas
(fotografavimas)................................... 84
8 Garso lygis ............................................. 118
9 Mikrofono jautrumas ................. 118, 244
10 Dažninis atsakas ...................................245
11 Vėjo triukšmo mažinimas ..................245
12 Ausinių garsumas ................................245
13 Elektroninio VR indikacija ......... 120, 243
Valdymo pultas
1
2
3 4
5
12
11
6
10
7
9
8
1 Užrakto fiksatoriaus piktograma...... 281 8 Likusių kadrų skaičius .................. 34, 463
2 Užrakto greitis ..................................71, 73 9 Atleidimo režimas.................................. 84
3 Ekspozicijos kompensavimo
10 ISO jautrumas ......................................... 80
indikacija................................................ 82 11 Blykstės kompensavimo
Ekspozicijos kompensavimo vertė .... 82
indikacija ..............................................356
4 Diafragmos fiksavimo
Išjungtos blykstės piktograma ......... 107
piktograma.......................................... 281 12 Blykstės sinchronizacijos
5 Diafragma ................................................ 72
indikacija ..............................................265
6 Akumuliatoriaus daviklis...................... 34
7 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos
lieka daugiau nei 1 000 kadrų) ......... 34
Techninės pastabos 407
Nikon patobulinta kūrybingo apšvietimo
sistema
Nikon patobulinta kūrybingo apšvietimo sistema (CLS) užtikrina geresnį
ryšį tarp fotoaparato ir tinkamų blykstės įrenginių, skirtų naujoviškai
fotografuoti su blykste.
Su CLS derantys blykstės įrenginiai
Naudojant su CLS derančius blykstės įrenginius, galimos šios funkcijos:
SB-910
SB-900
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
408 Techninės pastabos
SB-5000
Viena blykstė
i-TTL subalansuota
detalių paryškinimo
blykstė 1
i-TTL
Standartinė i-TTL
detalių paryškinimo
blykstė
qA Automatinė diafragma
A Ne TTL automatinė
Reguliuojama pagal
GN
atstumą rankinė blykstė
M Rankinė blykstė
Kelis kartus suveikianti
RPT
blykstė
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔2
✔2
✔
✔2 ✔
—
—
✔
✔
✔
—
✔3
✔3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
✔4
✔4
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔4
✔
✔
—
—
—
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
—
—
— ✔5 —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
✔
—
✔
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔ 10
✔
—
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
✔
✔
—
✔
—
—
✔
— — —
— — —
— ✔4 —
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔6
✔6
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔7
—
✔
—
SB-500
SB-600
—
—
SB-700
—
—
SB-910
SB-900
SB-800
— ✔4 ✔
— ✔4 —
SB-5000
Nuotolinė
Pagrindinė
Patobulintas belaidžio apšvietimo optinis valdymas
Nuotolinis blykstės valdymas
i-TTL i-TTL
Spartusis belaidis
[A:B]
blykstės valdymas
qA Automatinė diafragma
A Ne TTL automatinė
M Rankinė blykstė
Kelis kartus suveikianti
RPT
blykstė
i-TTL i-TTL
Spartusis belaidis
[A:B]
blykstės valdymas
Automatinė diafragma/
qA/A
ne TTL automatinė
M Rankinė blykstė
Kelis kartus suveikianti
RPT
blykstė
Radijo bangų Patobulintas belaidžio
apšvietimo valdymas
Spalvinės informacijos ryšys (blykstės)
Spalvinės informacijos ryšys (LED žibinto)
Automatinio židinio plokštumos
sinchronizavimas dideliu greičiu 8
FV fiksavimas 9
Raudonų akių efekto mažinimas
Apšvietimo modeliavimas fotoaparato
mygtuku
Suderintasis blykstės valdymas
Fotoaparato blykstės įrenginio
integruotos programinės įrangos
atnaujinimas
Techninės pastabos 409
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Neįmanoma naudojant taškinio matavimo funkciją.
Galima parinkti ir blykstės įrenginyje.
Režimas qA/A parenkamas blykstės įrenginyje, naudojant pasirinktinius nustatymus.
Įmanoma parinkti tik naudojant fotoaparato meniu parinktį Flash control (blykstės
valdymas).
Įmanoma tik fotografuojant stambiu planu.
Galimybė parinkti qA ir A priklauso nuo parinkties, nustatytos pagrindinėje blykstėje.
Veikia tokios pačios funkcijos kaip nuotoliniuose blykstės įrenginiuose su optinio AWL valdymo funkcija.
Įmanoma tik įjungus i-TTL, qA, A, GN arba M blykstės valdymo režimą.
Įmanoma tik įjungus i-TTL blykstės valdymo režimą arba jei blykstė, įjungus blykstės valdymo režimą qA
arba A, nustatyta skleisti tikrinamuosius parengtinius blyksnius.
SB-910 ir SB-900 modelių integruotą programinę įrangą galima atnaujinti iš fotoaparato.
Belaidis Speedlight valdymo įrenginys SU-800
Sumontavus ant fotoaparato, kuris pritaikytas CLS, SU-800 galima naudoti kaip
valdiklį nuotoliniams blykstės įrenginiams SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600, SB-500 arba SB-R200, sujungtiems daugiausia į tris grupes. Pačiame SU-800
blykstės nėra.
A Apšvietimo modeliavimas
Paspaudžiant valdiklį, kuriam pasirinktinio nustatymo f2 (Custom control
assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) parinktimi
priskirta funkcija Preview (peržiūra), su CLS suderinami blykstės įrenginiai
blyksteli modeliavimo blyksnį. Ši funkcija kartu su Patobulintu belaidžio
apšvietimo valdymu skirta peržiūrėti bendram apšvietimo rezultatui, kuris
gaunamas naudojant kelis blykstės įrenginius. Rezultatas geriausiai matomas
žiūrint į objektą tiesiogiai, o ne fotoaparato ekrane. Apšvietimo modeliavimo
funkciją galima išjungti naudojant pasirinktinį nustatymą e5 (Modeling flash
(modeliavimo blyksnis)).
A Apšvietimas studijos blykstėmis
Per objektyvą patenkančio vaizdo spalvoms ir šviesumui pakoreguoti, kad
nuotraukų komponavimas būtų lengvesnis, nustatykite pasirinktinio nustatymo
d8 (Apply settings to live view (taikyti nustatymus tiesioginės peržiūros
vaizdui)) parinktį Off (išjungta).
410 Techninės pastabos
D Blykstės kompensavimas
Kai įjungtas i-TTL arba automatinės diafragmos (qA) blykstės valdymo režimas,
blykstės kompensavimo vertė, nustatyta papildomoje blykstėje arba fotoaparato
parametro Flash control (blykstės valdymas) parinktimi, pridedama prie
blykstės kompensavimo vertės, nustatytos fotografavimo meniu parametro
Flash compensation (blykstės kompensavimas) parinktimi.
D Kiti blykstės įrenginiai
Toliau nurodyti blykstės įrenginiai gali būti naudojami, įjungus ne TTL automatinį
arba rankinį režimą.
Blykstės įrenginys
Blykstės režimas
A Ne TTL automatinė
M Rankinė blykstė
Kelis kartus suveikianti
G
blykstė
Galinės diafragmos
REAR
sinchronizacija 2
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
✔
✔
SB-50DX, SB-23,
SB-29, SB-21B,
SB-29S
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
1 Automatiškai nustatomas blykstės režimas TTL, o užrakto atleidimo funkcija išjungiama. Nustatykite
blykstės įrenginio režimą A (ne TTL automatinė blykstė).
2 Veikia, kai blykstės režimas parenkamas fotoaparate.
D FV fiksavimo funkcijos naudojimas su papildomomis blykstėmis
FV fiksavimo funkcija veikia su tomis papildomomis blykstėmis, kuriose įjungtas
TTL ir (jei įdiegtas) parengtinių matavimo blyksnių qA arba parengtinių
matavimo blyksnių A valdymo režimas (išsamiau aprašyta vadove, pateiktame su
blykstės įrenginiu). Atminkite: jei nuotoliniai blykstės įrenginiai valdomi
naudojant Patobulintą belaidžio apšvietimo valdymo funkciją, pagrindinės
blykstės arba bent vienos iš nuotolinių grupių valdymo režimas turės būti TTL, qA
arba A. FV fiksavimo funkcijos matuojama sritis nurodyta toliau:
Blykstės įrenginys
Blykstės režimas
i-TTL
qA
i-TTL
Naudojant su kitais blykstės
qA
įrenginiais (Patobulintas belaidžio
apšvietimo valdymas)
A
Atskiras blykstės įrenginys
Matuojama sritis
6 mm apskritimas kadro centre
Ekspozicijos matuoklio matuojama sritis
Visas kadras
Ekspozicijos matuoklio matuojama sritis
Techninės pastabos 411
D Pastabos dėl papildomų blyksčių
Išsamių nurodymų pateikiama blykstės įrenginio vadove. Jeigu blykstė dera su
CLS sistema, žr. skirsnį apie skaitmeninius SLR fotoaparatus, suderinamus su CLS
sistema. Atminkite, kad šis fotoaparatas nėra įtrauktas į skaitmeninių SLR
fotoaparatų kategoriją, nurodytą SB-80DX, SB-28DX ir SB-50DX vadovuose.
i-TTL blykstės valdymo funkcija gali būti naudojama, kai ISO jautrumas
nustatytas intervale nuo 64 iki 12800 (Z 7) arba nuo 100 iki 12800 (Z 6). Kai vertės
viršija 12800, parinkus kai kurias blykstės aprėpties ar diafragmos nustatymų
vertes, gali nepavykti pasiekti pageidaujamų rezultatų. Jei blykstės parengties
daviklis (c) mirksi apie tris sekundes po nuotraukos padarymo (kai įjungtas i-TTL
arba ne TTL automatinis režimas), vadinasi, blykstė suveikė visa galia ir nuotrauka
gali būti eksponuota per mažai (taikoma tik su CLS derantiems blykstės
įrenginiams).
Jei SC serijos 17, 28 arba 29 sinchronizacijos kabelis naudojamas fotografuojant
su blykste, neprijungta prie fotoaparato, i-TTL režimu gali nepavykti pasiekti
tinkamos ekspozicijos. Rekomenduojame pasirinkti standartinį i-TTL detalių
paryškinimo blykstės režimą. Padarykite bandomąjį kadrą ir peržiūrėkite
rezultatą fotoaparato ekrane.
Kai įjungtas i-TTL režimas, naudokite blykstės pultą arba netiesioginį adapterį,
pateikiamą su blykstės įrenginiu. Nenaudokite kitų skydelių, pvz., sklaidos pulto,
nes su jais gali nepavykti pasiekti tinkamos ekspozicijos.
Kai įjungtas režimas P, didžiausia diafragma (mažiausias f skaičius) ribojama
atsižvelgiant į ISO jautrumą, kaip parodyta toliau:
64
3,5
100
4
Didžiausia diafragma, kai ISO jautrumas yra:
200
400
800
1600
3200
5
5,6
7,1
8
10
6400
11
12800
13
Jei objektyvo didžiausia diafragma yra mažesnė nei nurodyta pirmiau,
diafragmos didžiausia vertė bus lygi objektyvo didžiausiai diafragmai.
Pagalbinis apšvietimas AF sistemai yra fotoaparato, o ne blykstės funkcija, tačiau
blykstės įrenginiuose SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ir
SB-400 įdiegta raudonų akių efekto mažinimo funkcija.
Fotografuojant su blykste, nuotraukose gali atsirasti linijų pavidalo triukšmo, kai
didelio našumo akumuliatorius SD-9 arba SD-8A prijungiamas tiesiogiai prie
fotoaparato. Sumažinkite ISO jautrumą arba padidinkite atstumą nuo
fotoaparato iki maitinimo bloko.
412 Techninės pastabos
Kiti priedai
Šiam Nikon fotoaparatui tinka įvairūs priedai.
Maitinimo
šaltiniai
Filtrai
Jungties
adapteriai
• Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL15b. Papildomų
akumuliatorių EN-EL15b galima įsigyti iš vietinių pardavėjų ir
įgaliotųjų Nikon techninės priežiūros atstovų. Akumuliatorius
EN-EL15a/EN-EL15 naudoti taip pat galima, tačiau atminkite,
kad su viena įkrova tiek daug nuotraukų padaryti gali nepavykti
(0 465).
• Akumuliatoriaus įkroviklis MH-25a. MH-25a naudojamas
akumuliatoriams EN-EL15b įkrauti. Taip pat galima naudoti
akumuliatorių įkroviklius MH-25.
• Kraunamasis kintamosios srovės adapteris EH-7P. EH-7P skirtas įkrauti į
fotoaparatą įdėtiems akumuliatoriams EN-EL15b
(akumuliatorius kraunamas tik išjungus fotoaparatą). Jis
neskirtas įkrauti akumuliatoriams EN-EL15a/EN-EL15.
• Kintamosios srovės jungtis EP-5B, kintamosios srovės adapteriai EH-5c ir
EH-5b. Šie priedai naudojami, kai reikalingas ilgalaikis
fotoaparato maitinimas. Fotoaparato prijungimui prie
EH-5c/EH-5b reikia EP-5B. Išsamesnės informacijos pateikiama
skirsnyje „Kintamosios srovės jungties ir kintamosios srovės
adapterio prijungimas“ (0 418).
• Neutraliosios spalvos (NC) filtrais galima apsaugoti objektyvą.
• Kad vaizdas nesidvejintų, nenaudokite filtrų, kai objektas kadre
yra priešais šviesų foną arba kadre yra ryškios šviesos šaltinis.
• Jei naudojant filtrus, kurių ekspozicijos koeficientas (filtro
koeficientas) viršija 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL,
ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12),
matricos matavimo metodas reikiamų rezultatų neužtikrina,
rekomenduojama naudoti centruoto matavimo funkciją.
Išsamesnės informacijos pateikiama filtro vadove.
• Filtrai, skirti specialiems fotografijos efektams, gali trukdyti
automatinio fokusavimo funkcijai arba židinio davikliui (I).
Jungties adapteris FTZ (0 455)
Techninės pastabos 413
Nuotoliniai
kabeliai
GPS aparatai
USB laidai
HDMI kabeliai
Kontaktinės
jungties
adapteriai
Kontaktinės
jungties
dangteliai
Korpuso
dangteliai
Belaidžiai
siųstuvai
Nuotolinis kabelis MC-DC2 (1 m ilgio). Prijungus MC-DC2 prie
fotoaparato priedų prijungimo lizdo galima nuotoliniu būdu
atleisti užraktą.
GPS aparatas GP-1/GP-1A. Prijungus GP-1/GP-1A prie fotoaparato
priedų prijungimo lizdo su kiekviena fotoaparatu daroma
nuotrauka galima įrašyti esamą platumą, ilgumą, aukštį virš jūros
lygio ir vienodą koordinuotą laiką (UTC). Atminkite, kad aparatai
GP-1/GP-1A nebegaminami.
• UC-E24 USB cable. USB laidas su C tipo jungtimi, skirta jungti prie
fotoaparato, ir A tipo jungtimi, skirta jungti prie USB prietaiso.
• UC-E25 USB cable. USB laidas su dviem C tipo jungtimis.
HDMI kabelis HC-E1. HDMI kabelis su C tipo jungtimi, jungiama į
fotoaparatą, ir A tipo jungtimi, jungiama į HDMI įrenginius.
AS-15 Sync Terminal Adapter. Sumontavus AS-15 ant fotoaparato
kontaktinės jungties, per sinchronizavimo jungtį galima prijungti
studijos blykstes ar kitą blyksčių įrangą.
Kontaktinės jungties dangtelis BS-1. Dangtelis apsaugo kontaktinę
jungtį, kai neprijungtas blykstės įrenginys.
Korpuso dangtelis BF-N1. Korpuso dangtelis neleidžia dulkėms
patekti į fotoaparatą, kai neprijungtas objektyvas.
WT-7 Wireless Transmitter. WT-7 naudojamas siųsti nuotraukoms
belaidžiu tinklu, valdyti fotoaparatui iš kompiuterio, kuriame
įdiegta Camera Control Pro 2 (įsigyjama atskirai), arba
fotografuoti ir naršyti nuotraukoms nuotoliniu būdu iš
kompiuterio arba išmaniojo prietaiso.
Pastaba. Kad galėtumėte naudoti belaidį siųstuvą, reikia belaidžio tinklo ir pradinių
žinių apie tinklus. Būtinai atnaujinkite belaidžio siųstuvo programinę įrangą, įdiegdami
naujausią jos versiją.
414 Techninės pastabos
Belaidžiai
nuotolinio
valdymo įtaisai
• Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-R10/belaidis nuotolinio valdymo
įtaisas WR-T10. Prijungus belaidį nuotolinio valdymo įtaisą
WR-R10 prie priedų prijungimo lizdo, fotoaparatą belaidžiu
ryšiu galima valdyti naudojant belaidį nuotolinio valdymo įtaisą
WR-T10 (kai jungsite WR-R10, žiūrėkite, kad priedų prijungimo
lizdo ir USB bei HDMI jungčių dangtelis būtų visiškai atidarytas).
WR-R10 taip pat gali būti naudojamas valdyti radijo signalais
valdomiems blykstės įrenginiams. Jei reikia sinchronizuotai
atleisti kelių fotoaparatų užraktus, paruoškite fotoaparatus, prie
kurių prijungti ir susieti įtaisai WR-R10.
• Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-1. WR-1 naudojami su
belaidžiais nuotolinio valdymo įtaisais WR-R10 ar WR-T10 arba
su kitais nuotolinio valdymo įtaisais WR-1, kai įtaisai WR-1 atlieka
arba siųstuvų, arba imtuvų funkciją. Jei WR-1 naudojamas
siųstuvo funkcijai atlikti, juo galima valdyti fotoaparatą ir
fotografuoti siunčiant signalus į imtuvą (WR-R10 arba antrąjį
WR-1), prijungtą prie fotoaparato priedų prijungimo lizdo. Jei
WR-1 naudojamas imtuvo funkcijai atlikti, jis priima nuotolinio
valdymo komandas iš WR-T10 arba atskiro siųstuvo WR-1.
Pastaba. Atnaujinkite WR-R10 ir WR-1 integruotą programinę įrangą įdiegdami
naujausią jos versiją (WR-R10 integruotos programinės įrangos versiją 3.0 arba naujesnę
ir WR-1 integruotos programinės įrangos versiją 1.0.1 arba naujesnę). Informacijos apie
integruotos programinės įrangos naujinius rasite savo šalies Nikon interneto svetainėje.
Jei reikia atnaujinti WR-R10 integruotą programinę įrangą, kurios esama versija yra
ankstesnė nei 2.0, ir bus diegiama versija 3.0 arba naujesnė, kreipkitės į Nikon įgaliotąjį
techninės priežiūros atstovą.
Vaizdo ieškiklio Guminis okuliaro apsodas DK-29. Naudojant DK-29, vaizdą ieškiklyje
okuliaro priedai įžiūrėti yra lengviau, todėl akys nevargsta.
Techninės pastabos 415
Mikrofonai
Programinė
įranga
• Stereomikrofonas ME-1. Prijunkite ME-1 prie fotoaparato mikrofono
lizdo, kad galėtumėte įrašyti stereofoninį garsą ir sumažinti
tikimybę, kad bus įrašytas įrangos keliamas triukšmas
(pavyzdžiui, automatiškai fokusuojančio objektyvo skleidžiamas
garsas).
• Belaidis mikrofonas ME-W1. Naudokite šį belaidį Bluetooth
mikrofoną, jei reikia rašyti garsą naudojant ne fotoaparato
įrangą.
Camera Control Pro 2. Valdykite fotoaparatą nuotoliniu būdu iš
kompiuterio ir įrašykite nuotraukas tiesiai į kompiuterio standųjį
diską. Kai programa Camera Control Pro 2 naudojama
fotografuoti tiesiai į kompiuterį, valdymo pulte pateikiama
kompiuterio jungties indikacija (PC).
Pastaba. Naudokite naujausias Nikon programinės įrangos versijas; žr. savo regiono
Nikon interneto svetainę, kurioje rasite naujausios informacijos apie tinkamas operacines
sistemas. Kompiuteriu prisijungus prie paskyros ir esant interneto ryšiui, Nikon Message
Center 2 pagal numatytuosius nustatymus periodiškai tikrins, ar nėra Nikon programinės
ir integruotos programinės įrangos naujinių. Radus naujinį, automatiškai atveriamas
pranešimas.
Pasiūla priklauso nuo valstybės ar regiono. Žr. mūsų interneto svetainę arba brošiūras, kur rasite naujausios
informacijos.
D Kontaktinės jungties dangtelio tvirtinimas ir nuėmimas
Kontaktinės jungties dangtelis BS-1 į kontaktinę jungtį įstumiamas, kaip
parodyta. Dangtelio nuėmimui tvirtai suimkite fotoaparatą, nykščiu paspauskite
dangtelį žemyn ir slinkite parodyta kryptimi.
416 Techninės pastabos
D HDMI kabelio/USB laido spaustukas
Kad HDMI kabelis arba USB laidas netyčia neatsijungtų, prie jų, kaip parodyta
toliau, pritvirtinkite pateiktąjį spaustuką (iliustracijoje pavaizduotas USB laidas;
atminkite, kad spaustukas kai kuriems kitų gamintojų HDMI kabeliams gali
netikti). Jei naudojate kabelio/laido spaustuką, ekranas turi būti nustatytas į
nenaudojimo padėtį.
HDMI kabelio vieta
HDMI kabelio vieta
USB laidas
HDMI kabelio vieta
Įkiškite ąselę į
atitinkamą
fotoaparato angą ir
pritaisykite laido
spaustuką
Vienu metu naudojamas
HDMI kabelis ir USB laidas
Techninės pastabos 417
Kintamosios srovės jungties ir kintamosios srovės
adapterio prijungimas
Prieš prijungdami papildomą kintamosios srovės jungtį ir kintamosios
srovės adapterį, išjunkite fotoaparatą.
1 Paruoškite fotoaparatą.
Atidarykite akumuliatoriaus
skyriaus (q) ir kintamosios
srovės jungties (w)
dangtelius.
2 Įkiškite kintamosios srovės jungtį EP-5B.
Kiškite jungtį, orientavę ją, kaip parodyta,
kad ji prispaustų oranžinį akumuliatoriaus
fiksatorių prie vieno šono. Iki galo įkišus
jungtį, fiksatorius ją tinkamai užfiksuoja.
3 Uždarykite akumuliatoriaus
skyriaus dangtelį.
Nuveskite kintamosios srovės
jungties kabelį taip, kad jis eitų
per kintamosios srovės
jungties lizdą, ir uždarykite
akumuliatoriaus skyriaus
dangtelį.
418 Techninės pastabos
4 Prijunkite kintamosios srovės adapterį EH-5c/EH-5b.
Prijunkite kintamosios srovės adapterio maitinimo laidą prie
kintamosios srovės adapterio kintamosios srovės jungties (e), o
maitinimo laidą – prie nuolatinės srovės jungties (r). Kai
fotoaparatas maitinamas per kintamosios srovės adapterį ir
kintamosios srovės jungtį, rodoma piktograma P.
Techninės pastabos 419
Fotoaparato priežiūra
Čia pateikiama informacijos apie fotoaparato laikymą, valymą ir
priežiūrą.
Laikymas
Jei fotoaparato ilgą laiką nenaudosite, išimkite akumuliatorių ir padėkite
fotoaparatą į vėsią ir sausą vietą, su uždengtu kontaktų dangteliu. Kad
neatsirastų pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje
vietoje. Nelaikykite fotoaparato kartu su naftalino ar kamparo rutuliukais
arba tokiose vietose:
• kurios prastai vėdinamos arba drėgnumas jose yra didesnis nei 60 %;
• šalia įrenginių, skleidžiančių stiprius elektromagnetinius laukus, pvz.,
televizoriaus ar radijo;
• kuriose temperatūra gali viršyti 50 °C arba nukristi žemiau –10 °C.
Valymas
Nenaudokite alkoholio, skiediklio arba kitų lakių cheminių medžiagų.
• Fotoaparato korpusas. Dulkes ir pūkelius pašalinkite pūstuku, tada
atsargiai nušluostykite minkštu sausu audiniu. Jei naudojote
fotoaparatą paplūdimyje ar prie jūros, nušluostykite smėlį ar druską
audiniu, šiek tiek sudrėkintu distiliuotu vandeniu, ir kruopščiai
nusausinkite. Svarbu: dulkės ar kitos į vidų patekusios pašalinės
medžiagos gali sukelti fotoaparato gedimus, kuriems netaikoma
garantija.
• Objektyvai, vaizdo ieškiklis. Stikliniai paviršiai yra lengvai pažeidžiami.
Dulkes ir pūkelius pašalinkite pūstuku. Jei naudojate aerozolinį
pūstuką, balionėlį laikykite vertikaliai, kad neišpurkštumėte skysčio.
Norėdami pašalinti pirštų atspaudus ir kitas dėmes, užpilkite šiek tiek
objektyvo valiklio ant minkšto audinio ir atsargiai nuvalykite.
• Ekranas. Dulkes ir pūkelius pašalinkite pūstuku. Norėdami pašalinti
pirštų atspaudus ir kitas dėmes, atsargiai nušluostykite paviršių
minkštu audiniu ar zomša. Stipriai nespauskite, nes rizikuojate pažeisti
ar sugadinti.
420 Techninės pastabos
Vaizdo jutiklio valymas
Įtarę, kad ant vaizdo jutiklio esantys nešvarumai ar dulkės matosi
nuotraukose, galite nuvalyti jutiklį, naudodami sąrankos meniu parinktį
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį). Jutiklį galima nuvalyti bet
kuriuo metu, nurodžius parinktį Clean now (valyti dabar). Be to,
valymas gali būti atliekamas automatiniu būdu, kai fotoaparatas
išjungiamas. Jei nuvalius jutiklį problema nedingsta, kreipkitės į Nikon
įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
❚❚ „Clean now“ (valyti dabar)
Laikydami fotoaparatą pagrindu žemyn,
parinkite sąrankos meniu elementą Clean
image sensor (valyti vaizdo jutiklį),
pažymėkite Clean now (valyti dabar) ir
spauskite J. Fotoaparatas patikrins ir nuvalys
vaizdo jutiklį. Kol valymas nebaigtas, kitų
operacijų atlikti neįmanoma. Kol valymas
nebaigtas ir nerodomas sąrankos meniu,
neišimkite ir neatjunkite maitinimo šaltinio.
Techninės pastabos 421
D Vaizdo jutiklio valymas
Jei išjungimo metu naudosite fotoaparato valdiklius, vaizdo jutiklis gali likti
nenuvalytas.
Jei vaizdo jutiklio valymas atliekamas keletą kartų iš eilės, vaizdo jutiklio valymo
funkcija gali būti laikinai išjungta, kad apsaugotų fotoaparato vidines grandines.
Vėl valyti bus galima po trumpos pertraukos.
422 Techninės pastabos
❚❚ „Automatic cleaning“ (automatinis valymas)
Nustatykite vieną iš šių parinkčių:
6
Clean at shutdown
(valyti išjungiant)
Vaizdo jutiklis automatiškai valomas kiekvieną kartą
išjungiant fotoaparatą.
Cleaning off
(valymas išjungtas)
Automatinio vaizdo jutiklio valymo funkcija išjungta.
1 Pasirinkite Automatic cleaning
(automatinis valymas).
Atverkite meniu Clean image sensor
(valyti vaizdo jutiklį), kaip aprašyta
skirsnyje „Clean now“ (valyti dabar)
(0 421). Pažymėkite Automatic cleaning
(automatinis valymas) ir spauskite 2.
2 Nustatykite parinktį.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Techninės pastabos 423
Rankinis valymas
Jei naudojant vaizdo jutiklio valymo funkciją pašalinių dalelių nuo
vaizdo jutiklio pašalinti nepavyksta, jutiklį galima nuvalyti rankiniu būdu,
kaip aprašyta toliau. Vis dėlto atminkite, kad jutiklis yra labai neatsparus
ir lengvai pažeidžiamas. Rekomenduojame rankinį valymą patikėti Nikon
įgaliotajam techninės priežiūros atstovui.
1 Nuimkite objektyvą.
Išjunkite fotoaparatą ir nuimkite objektyvą arba korpuso dangtelį.
2 Apžiūrėkite vaizdo jutiklį.
Laikydami fotoaparatą taip, kad šviesa
kristų ant vaizdo jutiklio, apžiūrėkite, ar ant
jo nėra dulkių ar pūkelių. Jei jokių pašalinių
objektų nėra, pereikite prie 4 veiksmo.
3 Nuvalykite vaizdo jutiklį.
Visas dulkes ir pūkelius nuo jutiklio
pašalinkite pūstuku. Pūstuko su šepetėliu
nenaudokite, nes šereliai gali pažeisti
jutiklį. Jei nešvarumų pūstuku pašalinti
nepavyksta, būtina kreiptis į Nikon
įgaliotuosius techninės priežiūros
specialistus. Jutiklio jokiu būdu nelieskite ir nešluostykite.
4 Prijunkite objektyvą arba korpuso dangtelį.
424 Techninės pastabos
D Pašalinės medžiagos ant vaizdo jutiklio
Pašalinės medžiagos, kurios į fotoaparatą patenka nuimant ar keičiant
objektyvus arba korpuso dangtelius (arba labai retais atvejais tepalas ar smulkios
dalelės iš paties fotoaparato), gali prilipti prie vaizdo jutiklio ir matytis
nuotraukose, kurios padaromos esant tam tikroms sąlygoms. Saugodami
fotoaparatą, kai objektyvas nuimtas, būtinai uždėkite su fotoaparatu pateikiamą
korpuso dangtelį, iš pradžių atsargiai pašalinę visas dulkes ir kitas pašalines
medžiagas, kurių gali būti ant fotoaparato tvirtinimo jungties, objektyvo
tvirtinimo jungties ir korpuso dangtelio. Stenkitės nedėti korpuso dangtelio ir
nekeisti objektyvo dulkėtoje aplinkoje.
Jei pašalinių medžiagų vis dėlto pateko ant vaizdo jutiklio, naudokite vaizdo
jutiklio valymo parinktį, kaip aprašyta skirsnyje „Vaizdo jutiklio valymas“ (0 421).
Jei problema išlieka, nuvalykite jutiklį rankiniu būdu (0 424) arba kreipkitės į
įgaliotuosius Nikon techninės priežiūros specialistus, kad jutiklį nuvalytų jie. Jei
nuotraukoje matosi ant jutiklio esančios pašalinės medžiagos, jas galima
retušuoti naudojant nuotraukų valymo parinktis, esančias kai kuriose vaizdų
redagavimo programose.
D Fotoaparato ir jo priedų techninė priežiūra
Šis fotoaparatas yra tikslusis prietaisas, todėl jam reikia reguliarios techninės
priežiūros. Nikon rekomenduoja, kad fotoaparato pardavėjas arba Nikon
įgaliotasis techninės priežiūros atstovas kartą per vienerius dvejus metus atliktų
jo apžiūrą, o kas trejus penkerius metus – techninės priežiūros darbus (šios
paslaugos yra mokamos). Jei fotoaparatas naudojamas darbui, primygtinai
rekomenduojama dažnai vykdyti patikros ir techninės priežiūros darbus.
Tikrinant ar prižiūrint fotoaparatą, kartu reikia tikrinti ir visus reguliariai su juo
naudojamus priedus, pvz., objektyvus ar papildomas blykstes.
Techninės pastabos 425
Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra.
Perspėjimai
Nenumeskite. Jei gaminys bus veikiamas vibracijos arba stiprių smūgių, jis gali
sugesti.
Laikykite sausai. Fotoaparatas nėra atsparus drėgmei ir gali sugesti, jei bus
panardintas į vandenį ar laikomas didelio drėgnumo aplinkoje. Rūdys vidiniame
mechanizme gali padaryti nepataisomos žalos.
Saugokite nuo staigių temperatūros pokyčių. Staigūs temperatūros pokyčiai, pvz., įeinant į
šildomą patalpą ar išeinant iš jos šaltą dieną, gali sukelti kondensaciją fotoaparato
viduje. Siekiant išvengti kondensacijos, aparatą rekomenduojama įdėti į nešiojimo
dėklą ar plastikinį maišelį ir tada išnešti į gerokai aukštesnę ar žemesnę
temperatūrą.
Saugokite nuo stiprių magnetinių laukų. Nenaudokite šio įtaiso šalia įrangos,
skleidžiančios stiprias elektromagnetines bangas arba magnetinius laukus.
Įrangos, pvz., radijo siųstuvų, statiniai krūviai ar skleidžiami magnetiniai laukai gali
sukelti trukdžius ekrane, pakenkti atminties kortelėje saugomiems duomenims
arba gaminio vidinėms grandinėms.
Nepalikite objektyvo nukreipto į saulę. Ilgam laikui nepalikite objektyvo nukreipto į saulę
arba kitą intensyvios šviesos šaltinį. Intensyvi šviesa gali sugadinti vaizdo jutiklį
arba nuotraukose gali susidaryti baltas suliejimo efektas.
Prieš išimdami ar atjungdami maitinimo šaltinį, išjunkite fotoaparatą. Negalima ištraukti
fotoaparato kištuko arba išimti akumuliatoriaus, kai jis įjungtas arba kai įrašomos ar
trinamos nuotraukos. Priverstinai nutraukus maitinimą tokiomis aplinkybėmis,
galima prarasti duomenis arba pakenkti fotoaparato atminčiai ar vidinėms
grandinėms. Saugodamiesi netyčinio maitinimo nutraukimo, nenešiokite gaminio
iš vienos vietos į kitą, kai prijungtas kintamosios srovės adapteris.
426 Techninės pastabos
Valymas. Valydami fotoaparato korpusą, dulkes ir pūkelius atsargiai pašalinkite
pūstuku, tada atsargiai nušluostykite minkštu sausu audiniu. Jei naudojote
fotoaparatą paplūdimyje ar prie jūros, nušluostykite smėlį ar druską audiniu, šiek
tiek sudrėkintu švariu vandeniu, ir kruopščiai nusausinkite. Retais atvejais dėl
statinio elektros krūvio LCD ekranai gali nušvisti arba aptemti. Tai nelaikoma
gedimu ir ekranas netrukus grįžta į normalią būseną.
Objektyvus, vaizdo ieškiklius ir kitus stiklinius elementus lengva pažeisti. Dulkes ir
pūkelius reikia atsargiai pašalinti pūstuku. Jei naudojate aerozolinį pūstuką,
balionėlį laikykite vertikaliai, kad neišpurkštumėte skysčio. Norėdami nuo stiklinių
paviršių pašalinti pirštų atspaudus ir kitas dėmes, užpilkite šiek tiek objektyvo
valiklio ant minkšto audinio ir atsargiai nuvalykite stiklą.
Nelieskite vaizdo jutiklio. Jokiomis aplinkybėmis
negalima spausti vaizdo jutiklio, baksnoti jo valymo
įrankiu ar nukreipti į jį stipraus oro srauto iš pūstuko.
Šiais veiksmais galima subraižyti ar kitaip pažeisti
jutiklį. Informacijos apie vaizdo jutiklio valymą
pateikiama skirsnyje „Vaizdo jutiklio valymas“
(0 421).
Objektyvo kontaktai. Objektyvo kontaktai turi būti
švarūs. Nelieskite jų pirštais, įrankiais ar kitais
daiktais.
Vaizdo jutiklis
Laikymas. Kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti sausoje ir gerai
vėdinamoje vietoje. Jeigu naudojate kintamosios srovės adapterį, ištraukite jo
kištuką iš elektros lizdo, kad nekiltų gaisras. Jei gaminio ilgai nenaudosite, išimkite
akumuliatorių, kad iš jo neištekėtų skysčio, ir laikykite fotoaparatą plastikiniame
maišelyje su sausikliu. Nelaikykite fotoaparato dėklo plastikiniame maišelyje, nes
galite sugadinti medžiagą. Nepamirškite, kad sausiklis pamažu praranda savo
sausinamąją savybę, todėl jį reikia reguliariai keisti.
Kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą bent kartą per mėnesį išimkite iš laikymo
vietos. Prieš vėl padėdami fotoaparatą, įjunkite jį ir kelis kartus atleiskite užraktą.
Akumuliatorių laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Prieš padėdami akumuliatorių
laikyti, uždenkite jį kontaktų dangteliu.
Techninės pastabos 427
Pastabos dėl ekrano ir vaizdo ieškiklio. Šie ekranai pagaminti naudojant itin tikslias
technologijas; bent 99,99 % jų pikselių yra efektyvūs ir ne daugiau nei 0,01 % gali
būti neveikiantys arba brokuoti. Dėl to, nors šiuose ekranuose gali būti nuolat
šviečiančių (baltos, raudonos, mėlynos ar žalios spalvos) arba niekada
nešviečiančių (juodų) pikselių, tai nėra gedimas ir neturi jokios įtakos aparatu
įrašomoms nuotraukoms/filmams.
Ryškioje šviesoje gali būti sunku įžiūrėti vaizdą ekrane. Nespauskite ekrano, nes jam
galite pakenkti arba sutrikdyti jo veikimą. Dulkes ir pūkelius galima pašalinti
pūstuku. Dėmes galima pašalinti atsargiai valant minkštu audiniu ar zomša. Jei
ekranas sudužtų, saugokitės, kad sudužęs stiklas nesužeistų rankų, o skystieji
kristalai iš ekrano nepatektų ant odos, į akis ar į burną.
Jei komponuodami nuotraukas vaizdo ieškiklyje pajuntate pykinimą, akių skausmą,
akių nuovargį, galvos svaigimą, galvos skausmą, kaklo ar pečių sąstingį, blogumą ar
akių ir rankų koordinacijos sutrikimus, nutraukite darbą ir palaukite, kol jūsų būklė
pagerės. To paties reikalavimo laikykitės, jei pasijuntate blogai žiūrėdami į tankiai
mirgantį fotografavimo ekraną, kai šis, fotografuojant serijomis, pakaitomis
įsijungia ir išsijungia.
Linijų pavidalo triukšmo gali kartais atsirasti nuotraukose, kuriose yra ryškių šviesų
arba nuo fono pusės apšviestų objektų.
Akumuliatorius ir įkroviklis. Iš netinkamai naudojamo akumuliatoriaus gali ištekėti
skysčio arba jis gali sprogti. Dirbdami su akumuliatoriais ir įkrovikliais, vadovaukitės
tokiomis atsargumo priemonėmis:
• Naudokite tik šiai įrangai patvirtintus akumuliatorius.
• Saugokite akumuliatorių nuo liepsnos ar didelio karščio.
• Akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
• Prieš keisdami akumuliatorių, išjunkite fotoaparatą.
• Naudojamas akumuliatorius gali įkaisti. Būkite atsargūs, kai akumuliatorių į
rankas imsite tuoj po naudojimo.
428 Techninės pastabos
• Išėmę akumuliatorių iš fotoaparato arba įkroviklio, jei nenaudosite, būtinai
uždenkite jį kontaktų dangteliu. Šie prietaisai eikvoja energiją netgi tuomet, kai
yra išjungti, ir gali išeikvoti akumuliatorių tiek, kad jis nebeveiks. Jei ketinate
nenaudoti akumuliatoriaus ilgesnį laiko tarpą, įdėkite į fotoaparatą ir išeikvokite,
tada išimkite iš fotoaparato ir padėkite saugoti. Akumuliatorių reikia laikyti
vėsioje vietoje, kurioje aplinkos temperatūra siekia 15–25 °C (venkite kaitros arba
itin šaltų vietų). Vykdykite šią procedūrą bent kartą per šešis mėnesius.
• Jei fotoaparatą pakartotinai įjunginėsite ir išjunginėsite, kai akumuliatorius
visiškai iškrautas, sutrumpės akumuliatoriaus naudojimo laikas. Visiškai iškrautus
akumuliatorius prieš naudojimą reikia įkrauti.
• Naudojant akumuliatorių, jo vidaus temperatūra gali pakilti. Bandant įkrauti
akumuliatorių, kai jo vidaus temperatūra yra pakilusi, sutriks akumuliatoriaus
veikimas, todėl akumuliatorius gali būti neįkrautas arba įkrautas tik iš dalies.
Palaukite, kol akumuliatorius atvės ir tada padėkite įkrauti.
• Akumuliatorių kraukite patalpoje, kurioje temperatūra yra 5–35 °C. Nenaudokite
akumuliatoriaus, jei aplinkos temperatūra nesiekia 0 °C arba viršija 40 °C, nes kyla
pavojus sugadinti akumuliatorių arba pabloginti jo charakteristikas.
Akumuliatoriaus temperatūrai esant nuo 0 °C iki 15 °C arba nuo 45 °C iki 60 °C,
gali sumažėti jo talpa ir pailgėti įkrovimo trukmė. Jei temperatūra nesieks 0 °C
arba viršys 60 °C, akumuliatorius nebus kraunamas.
• Jei įkrovimo metu lemputė CHARGE (įkrovimas) mirksi tankiai (maždaug aštuonis
kartus per sekundę), patikrinkite, ar temperatūra neviršija leidžiamųjų ribų, tada
ištraukite įkroviklio kištuką iš elektros lizdo, išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių.
Jei problema išlieka, tuoj pat liaukitės naudoti ir nugabenkite akumuliatorių su
įkrovikliu į parduotuvę arba Nikon įgaliotajam techninės priežiūros atstovui.
• Įkrovimo metu nejudinkite įkroviklio ir nelieskite akumuliatoriaus. Jei nesilaikysite
šios atsargumo priemonės, labai retais atvejais įkroviklis gali rodyti, kad įkrovimas
baigtas, nors akumuliatorius įkrautas tik iš dalies. Įkrovimui iš naujo pradėti
išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių.
Techninės pastabos 429
• Akumuliatoriaus talpa gali laikinai sumažėti jį įkraunant žemoje temperatūroje
arba naudojant žemesnėje temperatūroje nei jis buvo įkrautas. Jei akumuliatorius
įkraunamas žemesnėje nei 5 °C temperatūroje, akumuliatoriaus naudojimo laiko
indikacija, pateikiama rodinyje Battery info (informacija apie akumuliatorių),
gali rodyti laikiną talpos sumažėjimą.
• Jei toliau bandysite įkrauti jau įkrautą akumuliatorių, galite pakenkti jo savybėms.
• Žymiai sumažėjęs visiškai įkrauto ir kambario temperatūroje naudojamo
akumuliatoriaus naudojimo laikas reiškia, kad jį reikia pakeisti nauju. Įsigykite
naują akumuliatorių EN-EL15b.
• Pateiktas maitinimo laidas ir sieninis kintamosios srovės adapteris skirti naudoti
tik su MH-25a. Naudokite tik tam įkrovikliui tinkančius akumuliatorius. Kai
nenaudojate, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Nesujunkite įkroviklio išvadų tarpusavyje. Jei nepaisysite šio įspėjimo, įkroviklis
gali perkaisti ir sugesti.
• Prieš naudodami akumuliatorių įkraukite. Jei fotografuosite svarbius įvykius,
pasiruoškite visiškai įkrautą atsarginį akumuliatorių. Kartais gali būti sunku įsigyti
pakaitinį akumuliatorių per trumpą laiką, – tai priklauso nuo jūsų gyvenamosios
vietos. Atkreipkite dėmesį, kad šaltomis dienomis akumuliatorių talpa būna
mažesnė. Prieš fotografuodami lauke šaltu oru, būtinai visiškai įkraukite
akumuliatorių. Šiltoje vietoje turėkite atsarginį akumuliatorių, kad prireikus juos
galėtumėte sukeisti. Vėl sušilęs akumuliatorius gali atgauti dalį savo įkrovos.
• Akumuliatorius atiduokite perdirbti laikydamiesi vietinių reglamentų, tačiau
pirmiausia izoliuokite kontaktus juostele.
Kraunamasis kintamosios srovės adapteris. Naudodami kraunamąjį kintamosios srovės
adapterį laikykitės toliau pateikiamų atsargumo priemonių.
• Kol akumuliatorius kraunamas, fotoaparato nejudinkite. Jei nesilaikysite šios
atsargumo priemonės, labai retais atvejais fotoaparatas gali rodyti, kad įkrovimas
baigtas, nors akumuliatorius įkrautas tik iš dalies. Įkrovimui iš naujo pradėti
adapterį atjunkite ir vėl prijunkite.
• Nesujunkite adapterio išvadų tarpusavyje. Jei nepaisysite šio įspėjimo, adapteris
gali perkaisti ir sugesti.
• Jei adapterio nenaudojate, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
430 Techninės pastabos
Specifikacijos
Skaitmeninis fotoaparatas Nikon Z 7/Z 6
Tipas
Tipas
Objektyvo jungtis
Objektyvas
Tinkami objektyvai
Skaitmeninis fotoaparatas, pritaikytas keičiamiesiems
objektyvams
Nikon Z jungtis
• NIKKOR objektyvai su Z jungtimi
• NIKKOR objektyvai su F jungtimi per jungties adapterį;
gali būti apribojimų
Efektyviųjų pikselių skaičius
Efektyviųjų pikselių
• Z 7: 45,7 mln.
skaičius
• Z 6: 24,5 mln.
Vaizdo jutiklis
Vaizdo jutiklis
Iš viso pikselių
Dulkių šalinimo sistema
Duomenų įrašymas
Nuotraukos dydis
(pikseliais)
35,9 × 23,9 mm CMOS jutiklis (Nikon FX formatas)
• Z 7: 46,89 mln.
• Z 6: 25,28 mln.
Nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos duomenys (reikia
Capture NX-D); vaizdo jutiklio valymas
• Z 7:
- FX formato (36 × 24) vaizdo sritis
8 256 × 5 504 (Large (didelė): 45,4 M)
6 192 × 4 128 (Medium (vidutinė): 25,6 M)
4 128 × 2 752 (Small (maža): 11,4 M)
- DX formato (24 × 16) vaizdo sritis
5 408 × 3 600 (Large (didelė): 19,5 M)
4 048 × 2 696 (Medium (vidutinė): 10,9 M)
2 704 × 1 800 (Small (maža): 4,9 M)
- 5 : 4 (30 × 24) vaizdo sritis
6 880 × 5 504 (Large (didelė): 37,9 M)
5 152 × 4 120 (Medium (vidutinė): 21,2 M)
3 440 × 2 752 (Small (maža): 9,5 M)
Techninės pastabos 431
Duomenų įrašymas
Nuotraukos dydis
(pikseliais)
432 Techninės pastabos
- 1 : 1 (24 × 24) vaizdo sritis
5 504 × 5 504 (Large (didelė): 30,3 M)
4 128 × 4 128 (Medium (vidutinė): 17,0 M)
2 752 × 2 752 (Small (maža): 7,6 M)
- 16 : 9 (36 × 20) vaizdo sritis
8 256 × 4 640 (Large (didelė): 38,3 M)
6 192 × 3 480 (Medium (vidutinė): 21,5 M)
4 128 × 2 320 (Small (maža): 9,6 M)
- Nuotraukos, darytos filmuojant, kai nustatytas 3 840 × 2 160
kadro dydis: 3 840 × 2 160
- Nuotraukos, darytos filmuojant, kai nustatyta kita kadro dydžio
parinktis: 1 920 × 1 080
• Z 6:
- FX formato (36 × 24) vaizdo sritis
6 048 × 4 024 (Large (didelė): 24,3 M)
4 528 × 3 016 (Medium (vidutinė): 13,7 M)
3 024 × 2 016 (Small (maža): 6,1 M)
- DX formato (24 × 16) vaizdo sritis
3 936 × 2 624 (Large (didelė): 10,3 M)
2 944 × 1 968 (Medium (vidutinė): 5,8 M)
1 968 × 1 312 (Small (maža): 2,6 M)
- 1 : 1 (24 × 24) vaizdo sritis
4 016 × 4 016 (Large (didelė): 16,1 M)
3 008 × 3 008 (Medium (vidutinė): 9,0 M)
2 000 × 2 000 (Small (maža): 4,0 M)
- 16 : 9 (36 × 20) vaizdo sritis
6 048 × 3 400 (Large (didelė): 20,6 M)
4 528 × 2 544 (Medium (vidutinė): 11,5 M)
3 024 × 1 696 (Small (maža): 5,1 M)
- Nuotraukos, darytos filmuojant, kai nustatytas 3 840 × 2 160
kadro dydis: 3 840 × 2 160
- Nuotraukos, darytos filmuojant, kai nustatyta kita kadro dydžio
parinktis: 1 920 × 1 080
Duomenų įrašymas
Failų formatas
Sistema Picture Control
Laikmenos
Failų sistema
Vaizdo ieškiklis
Vaizdo ieškiklis
Kadro aprėptis
Didinimas
Stebėjimo taškas
Dioptrijų reguliavimas
Akies jutiklis
• NEF (RAW): 12 arba 14 bitų (suglaudintas be nuostolių,
suglaudintas arba nesuglaudintas); galima rinktis
dideles, vidutines arba mažas nuotraukas (vidutinės ir
mažos nuotraukos įrašomos 12 bitų gylio, taikant
nenuostolinio glaudinimo metodą)
• TIFF (RGB)
• JPEG: su JPEG Baseline derantis aukštos (apie 1 : 4),
standartinės (apie 1 : 8) arba bazinės (apie 1 : 16)
glaudinimo kokybės formatas; galima rinktis optimalią
kokybę užtikrinantį glaudinimo metodą
• NEF (RAW) + JPEG: viena nuotrauka, įrašyta NEF (RAW) ir
JPEG formatais
Auto (automatinis), Standard (standartinis), Neutral
(neutralus), Vivid (gyvas), Monochrome (vienspalvis),
Portrait (portretas), Landscape (kraštovaizdis), Flat
(vienodas), Creative Picture Control (Kūrybinės Picture
Control parinktys) (Dream (sapnas), Morning (rytas), Pop
(pop), Sunday (sekmadienis), Somber (tamsu), Dramatic
(dramatiška), Silence (tyla), Bleached (nubalinta),
Melancholic (melancholiška), Pure (gryna), Denim (džinsų
mėlynumas), Toy (žaislinis fotoaparatas), Sepia (sepija),
Blue (melsva), Red (rausva), Pink (rožinė), Charcoal (anglis),
Graphite (grafitas), Binary (dvispalvė), Carbon (kalkė));
parinktą Picture Control režimą galima keisti; galimybė
įrašyti individualizuotus Picture Control režimus
XQD atminties kortelės
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
1,27 cm / 0,5 col. apie 3 690 tūkst. taškų (Quad VGA) OLED
elektroninis vaizdo ieškiklis; galima reguliuoti spalvų
balansą ir parinkti automatinį arba rankiniu būdu
nustatyti vieną iš 11 šviesumo lygių
Apie 100 % horizontaliai ir 100 % vertikaliai
Apie 0,8 karto (50 mm objektyvas, sufokusuotas į
begalybę, –1,0 m–1)
21 mm (–1,0 m–1; nuo vaizdo ieškiklio okuliaro lęšio centro
paviršiaus)
Nuo −4 iki +2 m–1
Vaizdas automatiškai perjungiamas iš ekrano į vaizdo
ieškiklį ir atvirkščiai
Techninės pastabos 433
Ekranas
Ekranas
8 cm (3,2 col.), apie 2 100 tūkst. taškų pakreipiamasis TFT
jutiklinis LCD, pasižymintis 170° stebėjimo kampu,
maždaug 100 % kadro aprėptimi ir galimybe rankiniu
būdu reguliuoti spalvų balansą ir ekrano šviesumą
(11 lygių)
Užraktas
Tipas
Elektroniniu būdu valdomas, vertikaliai judančios židinio
plokštumos mechaninis užraktas; užraktas su elektronine
priekine diafragma; elektroninis užraktas
Greitis
Nuo 1/8 000 iki 30 sek. žingsneliais po 1/3 arba 1/2 EV, bulb
(ilgalaikė ekspozicija bulb), time (laikas), X200
Blykstės sinchronizacijos X = 1/200 sek.; su užraktu sinchronizuojama 1/200 sek. arba
greitis
mažesniu greičiu; galima naudoti automatinio židinio
plokštumos sinchronizavimo dideliu greičiu funkciją
Atleidimas
Atleidimo režimas
Vienas kadras, nepertraukiama maža sparta,
nepertraukiama didelė sparta, nepertraukiama didelė
sparta (išplėstinė), automatinis laikmatis
Apytikslė didžiausia kadrų • Z 7:
sparta (išmatuota Nikon
- Nepertraukiama maža sparta: 1–5 fps
- Nepertraukiama didelė sparta: 5,5 fps (14 bitų NEF/RAW:
nurodytomis bandymo
sąlygomis)
5 fps)
- Nepertraukiama didelė sparta (išplėstinė): 9 fps (14 bitų
NEF/RAW: 8 fps)
• Z 6:
- Nepertraukiama maža sparta: 1–5 fps
- Nepertraukiama didelė sparta: 5,5 fps
- Nepertraukiama didelė sparta (išplėstinė): 12 fps (14 bitų
NEF/RAW: 9 fps)
Automatinis laikmatis
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 kadrai kas 0,5, 1, 2 arba
3 sek.
434 Techninės pastabos
Ekspozicija
Matavimo sistema
Matavimo režimas
TTL matavimas naudojant fotoaparato vaizdo jutiklį
• Matricos matavimas
• Centruotas matavimas: 75 % svarbos suteikiama iš kadro
centre esančio 12 mm skersmens apskritimo gautiems
duomenims; svertinis vertinimas gali būti grindžiamas
viso kadro vidurkiu
• Taškinis matavimas: matuoja 4 mm apskritimą (apie 1,5 %
kadro), kurio centras sutampa su parinktu fokusavimo
tašku
• Pagal šviesias sritis pakoreguotas matavimas
Diapazonas (ISO 100, f/2,0 • Z 7: nuo –3 iki +17 EV
objektyvas, 20 °C)
• Z 6: nuo –4 iki +17 EV
Režimas
Automatinis (b); programuojamas automatinis su
lanksčia programa (P); automatinis užrakto pirmumas (S);
automatinis diafragmos pirmumas (A); rankinis (M);
naudotojo nustatymai (U1, U2, U3)
Ekspozicijos
Nuo –5 iki +5 EV žingsneliais po 1/3 arba 1/2 EV; veikia
kompensavimas
įjungus režimą P, S, A arba M
Ekspozicijos fiksavimas
Fiksuojama išmatuota šviesumo vertė
ISO jautrumas
• Z 7: ISO 64–25600, žingsneliais po 1/3 arba 1/2 EV. Taip pat
(rekomenduojamas
galima nustatyti maždaug 0,3, 0,5, 0,7 ar 1 EV vertes,
ekspozicijos koeficientas) nesiekiančias ISO 64 (ISO 32 ekvivalentas), arba
maždaug 0,3, 0,5, 0,7, 1 arba 2 EV vertes, viršijančias
ISO 25600 (ISO 102400 ekvivalentas); ISO jautrumą
galima valdyti automatiškai
• Z 6: ISO 100–51200, žingsneliais po 1/3 arba 1/2 EV. Taip
pat galima nustatyti maždaug 0,3, 0,5, 0,7 ar 1 EV vertes,
nesiekiančias ISO 100 (ISO 50 ekvivalentas), arba
maždaug 0,3, 0,5, 0,7, 1 arba 2 EV vertes, viršijančias
ISO 51200 (ISO 204800 ekvivalentas); ISO jautrumą
galima valdyti automatiškai
Aktyvusis D-Lighting
Galimos parinktys: Auto (automatinis), Extra high (itin
aukštas), High (aukštas), Normal (standartinis), Low
(žemas) arba Off (išjungta)
Daugkartinė ekspozicija Sumuoti, apskaičiuoti vidurkį, šviesinti, tamsinti
Kitos parinktys
HDR (platus dinaminis diapazonas), mirgėjimo mažinimas
esant įjungtam fotografavimo režimui
Techninės pastabos 435
Fokusavimas
Automatinis fokusavimas Hibridinis fazinis / kontrastinis AF su pagalbiniu AF
apšvietimu
Aptikimo diapazonas
• Z 7: nuo –2 iki +19 EV (naudojant AF silpnai apšviestoje
(vienkartinis pagalbinis
aplinkoje funkciją: nuo –4 iki +19 EV)
AF, fotografavimo
• Z 6: nuo –3,5 iki +19 EV (naudojant AF silpnai apšviestoje
režimas, ISO 100, f/2,0
aplinkoje funkciją: nuo –6 iki +19 EV)
objektyvas, 20 °C)
Pagalbinis objektyvas
• Automatinis fokusavimas (AF): vienkartinis pagalbinis AF
(AF-S); nepertraukiamas pagalbinis AF (AF-C); nuolatinis
AF (AF-F; veikia tik esant įjungtam filmavimo režimui);
nuspėjamasis židinio sekimas
• Rankinis fokusavimas (M): galima naudoti elektroninį
tolimatį
Fokusavimo taškai (vieno • Z 7: 493
taško AF, fotografavimo • Z 6: 273
režimas, FX vaizdo sritis)
AF sričių režimas
Mažataškis, vieno taško ir dinaminės srities AF (mažataškį
ir dinaminės srities AF galima parinkti tik esant įjungtam
fotografavimo režimui); plačios srities AF (S); plačios srities
AF (L); automatinės srities AF
Židinio fiksavimas
Židinį galima užfiksuoti paspaudžiant iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką (vienkartinis pagalbinis AF) arba
paspaudžiant papildomo valdiklio vidurinę dalį
Virpesių mažinimo funkcija (VR)
Fotoaparato VR
Vaizdo jutiklio poslinkis 5 ašyse
Objektyvo VR
Lęšių poslinkis (veikia VR objektyvuose)
Blykstė
Blykstės valdymas
TTL: i-TTL blykstės valdymas; i-TTL subalansuota detalių
paryškinimo blykstė, naudojama su matricos, centruoto ir
pagal šviesias sritis pakoreguoto matavimo metodais,
standartinė i-TTL detalių paryškinimo blykstė, naudojama
su taškinio matavimo metodu
Blykstės režimas
Priekinės diafragmos sinchronizacija, lėta sinchronizacija,
galinės diafragmos sinchronizacija, raudonų akių efekto
mažinimas, raudonų akių efekto mažinimas su lėta
sinchronizacija, išjungta
Blykstės kompensavimas Nuo –3 iki +1 EV žingsneliais po 1/3 arba 1/2 EV; veikia
įjungus režimą P, S, A arba M
436 Techninės pastabos
Blykstė
Blykstės parengties
daviklis
Kontaktinė jungtis
Nikon patobulinta
kūrybingo apšvietimo
sistema (CLS)
Baltos spalvos balansas
Baltos spalvos balansas
Serija
Kadrų serijų tipai
Įsijungia, kai papildoma blykstė būna visiškai įkrauta ir,
blykstei suveikus maksimaliu galingumu, mirksi
įspėdamas apie nepakankamą ekspoziciją
ISO 518 kontaktinė jungtis su sinchronizatoriumi,
duomenų kontaktais ir apsauginiu fiksatoriumi
i-TTL blykstės valdymas, patobulintas belaidžio
apšvietimo valdymas radijo signalais, patobulintas
belaidžio apšvietimo valdymas optiniais signalais,
apšvietimo modeliavimas, FV fiksavimas, spalvinės
blykstės informacinis ryšys, automatinio židinio
plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu, suderintasis
blykstės valdymas
Automatinis (3 tipų), automatinis natūralus apšvietimas,
tiesioginė saulės šviesa, debesuota, šešėlis, kaitinamosios
lempos, fluorescencinės lempos (7 tipų), blykstė, spalvos
temperatūros parinkimas (2 500–10 000 K), iš anksto
nustatytas rankinis (galima įrašyti iki 6 verčių), visus
nustatymus, išskyrus spalvos temperatūros parinkimo,
galima tikslinti
Serijos su skirtingomis ekspozicijos, blykstės, baltos
spalvos balanso ir ADL reikšmėmis
Filmas
Matavimo sistema
Matavimo režimas
TTL matavimas naudojant fotoaparato vaizdo jutiklį
Matricos, centruotas arba pakoreguotas pagal šviesias
sritis
Kadro dydis (pikseliais) ir • 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progresinė skleistinė), 25p,
kadrų greitis
24p
• 1 920 × 1 080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 920 × 1 080 (sulėtintas filmas); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Parinkus 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p arba 24p, tikrasis
kadrų greitis yra atitinkamai 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97,
25 arba 23,976 fps; kokybę parinkti galima esant bet
kuriam dydžiui, išskyrus 3 840 × 2 160, 1 920 × 1 080
120p/100p ir 1 920 × 1 080 sulėtintą filmą, jei automatiškai
nustatyta fiksuota kokybės parinktis m (aukšta kokybė)
Techninės pastabos 437
Filmas
Failų formatas
Vaizdo įrašo glaudinimas
Garso įrašymo formatas
Garso įrašymo įtaisas
MOV, MP4
H.264/MPEG-4 išplėstinis vaizdo įrašo kodavimas
Tiesinis PCM, AAC
Integruotas stereofoninis arba išorinis mikrofonas su
papildomu silpnintuvu; jautrumą galima reguliuoti
Ekspozicijos
Nuo –3 iki +3 EV žingsneliais po 1/3 arba 1/2 EV; veikia
kompensavimas
įjungus režimą P, S, A arba M
ISO jautrumas
• Z 7:
(rekomenduojamas
- b: automatinis ISO jautrumo valdymas (nuo ISO 64 iki
ekspozicijos koeficientas)
25600)
- P, S, A: automatinis ISO jautrumo valdymas (nuo ISO 64
iki Hi 2) su parenkama viršutine riba
- M: automatinis ISO jautrumo valdymas (nuo ISO 64 iki
Hi 2) su parenkama viršutine riba; rankinis parinkimas
(nuo ISO 64 iki 25600, žingsneliais po 1/3 arba 1/2 EV) su
papildomomis parinktimis, atitinkančiomis maždaug
0,3, 0,5, 0,7, 1 arba 2 EV virš ISO 25600 (ISO 102400
ekvivalentas)
• Z 6:
- b: automatinis ISO jautrumo valdymas (nuo ISO 100 iki
51200)
- P, S, A: automatinis ISO jautrumo valdymas (nuo ISO 100
iki Hi 2) su parenkama viršutine riba
- M: automatinis ISO jautrumo valdymas (nuo ISO 100 iki
Hi 2) su parenkama viršutine riba; rankinis parinkimas
(nuo ISO 100 iki 51200, žingsneliais po 1/3 arba 1/2 EV) su
papildomomis parinktimis, atitinkančiomis maždaug
0,3, 0,5, 0,7, 1 arba 2 EV virš ISO 51200 (ISO 204800
ekvivalentas)
Aktyvusis D-Lighting
Galimos parinktys: Same as photo settings (atitinka
nuotraukų nustatymus), Extra high (itin aukštas), High
(aukštas), Normal (standartinis), Low (žemas) arba Off
(išjungta)
Kitos parinktys
Didelių intervalų filmai, elektroninis virpesių mažinimo
įtaisas, laiko kodai, filmo įrašymo duomenų išvedimas
(N-Log)
438 Techninės pastabos
Atkūrimas
Atkūrimas
Jungtys
USB
HDMI išvestis
Priedų prijungimo lizdas
Garso įvestis
Garso išvestis
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi
Viso kadro ir miniatiūrų (po 4, 9 arba 72 vaizdo failų)
atkūrimas su didinimo atkuriant funkcija, atkuriamų
nuotraukų priartintos srities apkirpimas, filmų atkūrimas,
nuotraukų ir (arba) filmų skaidrių peržiūros, histogramos
rodymas, šviesios sritys, informacija apie nuotrauką,
buvimo vietos duomenų rodymas, nuotraukų vertinimas
ir automatinis nuotraukų pasukimas
C tipo jungtis („SuperSpeed“ USB); rekomenduojama
jungti su įmontuotąja USB jungtimi
C tipo HDMI jungtis
Galima jungti MC-DC2 ar kitus papildomus priedus
Stereofoninis minilizdas (3,5 mm skersmens; su tiekiamu
maitinimu)
Stereofoninis minilizdas (3,5 mm skersmens)
• Standartai: IEEE 802.11b/g/n/a/ac
• Veikimo dažnis: 2 412–2 462 MHz (11 kanalas) ir
5 180–5 320 MHz
• Didžiausia išėjimo galia (EIRP):
- Z 7: 2,4 GHz juostoje: 7,0 dBm
5 GHz juostoje: 12,1 dBm
- Z 6: 2,4 GHz juostoje: 7,4 dBm
5 GHz juostoje: 12,2 dBm
• Autentiškumo nustatymas: atvira sistema, WPA2-PSK
Techninės pastabos 439
Wi-Fi/Bluetooth
Bluetooth
Diapazonas (tiesia linija)
• Ryšio protokolai: Bluetooth specifikacijos 4.2 versija
• Darbinis dažnis:
Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
Mažos energijos Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
• Didžiausia išėjimo galia (EIRP):
- Z 7: Bluetooth: 1,5 dBm
Mažos energijos Bluetooth: 0 dBm
- Z 6: Bluetooth: 1,9 dBm
Mažos energijos Bluetooth: 0,4 dBm
Maždaug 10 m, jei nėra trukdžių; diapazonas priklauso
nuo signalo stiprumo ir kliūčių
Maitinimo šaltinis
Akumuliatorius
Vienas įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL15b
(0 465); EN-EL15a/EN-EL15 taip pat tinka, tačiau
atminkite, kad su viena įkrova tiek daug nuotraukų
padaryti gali nepavykti; kraunamąjį kintamosios srovės
adapterį galima naudoti tik akumuliatoriams EN-EL15b
įkrauti
Kraunamasis kintamosios Kraunamasis kintamosios srovės adapteris EH-7P
srovės adapteris
(pateikiamas tik su Z 7)
Kintamosios srovės
Kintamosios srovės adapteris EH-5c/EH-5b (reikia
adapteris
kintamosios srovės jungties EP-5B, kuri įsigyjama atskirai)
Trikojo lizdas
Trikojo lizdas
Matmenys/svoris
Matmenys (plotis ×
aukštis × ilgis)
Svoris
440 Techninės pastabos
/
1 4 col. (ISO 1222)
Apie 134 × 100,5 × 67,5 mm
Apie 675 g su akumuliatoriumi ir atminties kortele, tačiau
be korpuso dangtelio; apie 585 g (tik fotoaparato
korpusas)
Naudojimo aplinka
Temperatūra
Drėgnumas
0–40 °C
85 % arba mažesnis (be kondensacijos)
• Jei nenurodyta kitaip, visi matavimai atlikti laikantis Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (Camera
and Imaging Products Association, CIPA) standartų ir rekomendacijų.
• Visi skaičiai taikomi fotoaparatui su visiškai įkrautu akumuliatoriumi.
• Nuotraukų pavyzdžiai fotoaparate ir vadovuose pateikiamos nuotraukos ir iliustracijos yra tik aiškinamojo
pobūdžio.
• Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiame vadove aprašytos aparatinės ir
programinės įrangos išvaizdą bei specifikacijas. Nikon negali būti laikoma atsakinga už žalą, sukeltą bet kokių
šiame vadove galinčių būti klaidų.
❚❚ Akumuliatoriaus įkroviklis MH-25a
Vardiniai įėjimo grandinės
parametrai
Vardiniai išėjimo
grandinės parametrai
Tinkami akumuliatoriai
Įkrovimo laikas
Naudojimo temperatūra
Matmenys (plotis ×
aukštis × ilgis)
Maitinimo laido ilgis
Svoris
100–240 V kintamoji įtampa, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
8,4 V nuolatinė įtampa, 1,2 A
Nikon įkraunami ličio jonų akumuliatoriai EN-EL15b
Apie 2 val. 35 min. esant 25 °C aplinkos temperatūrai, kai
akumuliatorius visiškai išsekęs
0–40 °C
Apie 95 × 33,5 × 71 mm neįskaitant kyšančių dalių
Apie 1,5 m, jei įeina į komplektą
Apie 115 g be pridedamos kintamosios srovės jungties
(maitinimo laido arba sieninio kintamosios srovės
adapterio)
Simbolių ant gaminio reikšmė:
m kintamoji srovė, p nuolatinė srovė, q II klasės įranga (konstrukcinės gaminio dalys yra su dviguba
izoliacija).
Techninės pastabos 441
❚❚ Kraunamasis kintamosios srovės adapteris EH-7P (pateikiamas tik su Z 7)
Vardiniai įėjimo grandinės
parametrai
Vardiniai išėjimo
grandinės parametrai
Tinkami akumuliatoriai
Naudojimo temperatūra
Matmenys (plotis ×
aukštis × ilgis)
Svoris
100–240 V kintamoji įtampa, 50/60 Hz, ne daugiau 0,5 A
5,0 V nuolatinė įtampa, 3,0 A
Nikon įkraunami ličio jonų akumuliatoriai EN-EL15b
0–40 °C
Apie 65,5 × 26,5 × 58,5 mm neįskaitant kištuko adapterio
Apie 125 g, neįskaitant kištuko adapterio
Tam tikrose šalyse ir regionuose, kur reikia, prie EH-7P būna pritvirtintas kištuko adapteris, kurio forma priklauso
nuo įsigijimo šalies. Kištuko adapterio nuimti nebandykite, nes gaminį galite sugadinti.
Simbolių ant gaminio reikšmė:
m kintamoji srovė, p nuolatinė srovė, q II klasės įranga (konstrukcinės gaminio dalys yra su dviguba
izoliacija).
❚❚ Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL15b
Tipas
Vardinė talpa
Naudojimo temperatūra
Matmenys (plotis ×
aukštis × ilgis)
Svoris
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
7,0 V, 1 900 mAh
0–40 °C
Apie 40 × 56 × 20,5 mm
Apie 80 g be kontaktų dangtelio
Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiame vadove aprašytos aparatinės ir programinės
įrangos išvaizdą bei specifikacijas. Nikon negali būti laikoma atsakinga už žalą, sukeltą bet kokių šiame vadove
galinčių būti klaidų.
442 Techninės pastabos
A Laikmenų duomenims saugoti šalinimas
Atkreipkite dėmesį į tai, kad, ištrynus vaizdus arba suformatavus atminties korteles
ar kitas laikmenas, vaizdo duomenys ištrinami nevisiškai. Kartais ištrintus failus iš
išmestos laikmenos galima atgaminti su laisvai parduodama programine įranga,
todėl galima piktybiškai pasinaudoti asmeniniais vaizdo duomenimis. Tokių
duomenų apsaugos užtikrinimu turi pasirūpinti pats vartotojas.
Prieš išmesdami laikmeną ar perduodami ją kitam asmeniui, ištrinkite visus
duomenis su komercine trynimo programine įranga arba suformatuokite įrenginį ir
tada vėl pripildykite jį vaizdų, kuriuose nėra asmeninio pobūdžio informacijos (pvz.,
tuščio dangaus nuotraukų). Fiziškai naikindami laikmenas, saugokitės, kad
nesusižalotumėte.
Prieš utilizuodami fotoaparatą ar perduodami jį naudoti kitam asmeniui,
fotoaparato sąrankos meniu parinktimi Reset all settings (atkurti visus
nustatymus) ištrinkite asmeninę tinklo informaciją.
A Įdiegti standartai
• DCF versija 2.0: fotoaparatų failų sistemos projektavimo taisyklė (angl. Design Rule
for Camera File System, DCF) – tai standartas, plačiai naudojamas skaitmeninių
fotoaparatų rinkoje, kuriuo užtikrinamas suderinamumas tarp atskirų fotoaparatų
gamintojų.
• Exif 2.31 versija: fotoaparatas pritaikytas Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras – vaizdų mainų formatas, skirtas skaitmeniniams
fotoaparatams) versijai 2.31. Tai – standartas, pagal kurį nuotraukose saugoma
informacija naudojama, siekiant optimalaus spalvų atkūrimo, kai nuotraukos
perduodamos su Exif suderinamiems spausdintuvams.
• PictBridge: standartas, sukurtas bendradarbiaujant skaitmeninių fotoaparatų ir
spausdintuvų gamintojams, leidžiantis perduoti nuotraukas tiesiogiai į
spausdintuvą nenaudojant kompiuterio.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (raiškioji multimedijos sąsaja) – tai
multimedijos sąsajų standartas, diegiamas į plataus naudojimo elektroninę
įrangą ir garso bei vaizdo įrenginius, galinčius persiųsti garso ir vaizdo duomenis
bei valdymo signalus su HDMI derantiems prietaisams, tam naudojant vieną
kabelį.
Techninės pastabos 443
A Informacija apie prekių ženklus
IOS yra paprastasis arba JAV ir (arba) kitose valstybėse registruotasis Cisco Systems,
Inc. prekių ženklas. Jis naudojamas pagal licenciją. Windows yra Microsoft
Corporation paprastasis arba JAV ir (arba) kitose valstybėse registruotasis prekių
ženklas. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, Apple logotipai, iPhone®, iPad® ir
iPod touch® yra Apple Inc. prekių ženklai, registruoti JAV ir (arba) kitose šalyse.
Android, Google Play ir Google Play logotipas yra Google LLC prekių ženklai.
Android robotas yra atkurtas ar pakeistas Google sukurtas ir bendrinamas darbas ir
naudojamas vadovaujantis Creative Commons 3.0 priskyrimo licencijoje
nurodytomis sąlygomis. PictBridge yra Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių
asociacijos (CIPA) prekių ženklas. XQD yra Sony Corporation prekių ženklas. HDMI,
HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra paprastieji arba
registruotieji prekių ženklai, priklausantys HDMI Licensing, LLC.
Wi-Fi ir Wi-Fi logotipas yra paprastieji arba registruotieji prekės ženklai,
priklausantys Wi-Fi Alliance. Žodinis Bluetooth® ženklas ir logotipai yra
registruotieji prekės ženklai, priklausantys Bluetooth SIG, Inc., kuriuos Nikon
Corporation visur naudoja pagal licenciją.
Visi kiti šiame vadove arba kituose su Nikon gaminiu pateiktuose dokumentuose
paminėti pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų paprastieji arba registruotieji
prekės ženklai.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
444 Techninės pastabos
A FreeType licencija (FreeType2)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės: © The FreeType Project,
2012 m. (https://www.freetype.org). Visos teisės saugomos.
A MIT licencija (HarfBuzz)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės: © The HarfBuzz Project,
2018 m. (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visos teisės
saugomos.
A AVC Patent Portfolio License
ŠIAM GAMINIUI SUTEIKTA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE IR JIS SKIRTAS NAUDOTI ASMENINIAIS IR
NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS: (i) KODUOTI VAIZDO ĮRAŠĄ PAGAL AVC STANDARTĄ („AVC VAIZDO
ĮRAŠAS“) IR (ARBA) (ii) DEKODUOTI AVC VAIZDO ĮRAŠĄ, UŽKODUOTĄ VARTOTOJO, UŽSIIMANČIO
ASMENINE IR NEKOMERCINE VEIKLA, IR (ARBA) GAUTĄ IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ TIEKĖJO, TURINČIO LICENCIJĄ
TIEKTI AVC VAIZDO ĮRAŠUS. LICENCIJA NAUDOTI GAMINĮ KITAIP NESUTEIKIAMA IR NENUMANOMA.
PAPILDOMOS INFORMACIJOS GALIMA GAUTI IŠ MPEG LA, L.L.C. ŽR. http://www.mpegla.com
Techninės pastabos 445
Objektyvo NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S
naudojimo instrukcija
Šis skirsnis atstoja objektyvo vadovą, skirtą įsigijusiems rinkinį su
objektyvu NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S. Atminkite, kad rinkinys su
objektyvu kai kuriose šalyse ar regionuose gali būti neparduodamas.
Objektyvo naudojimas
❚❚ Objektyvo dalys: pavadinimai ir funkcijos
1
2
4
5
6
7 8
9
10 11
12
3
13
14
446 Techninės pastabos ➜ Objektyvo NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S naudojimo instrukcija
1 Objektyvo gaubtas
2 Objektyvo gaubto
fiksavimo žymė
3 Objektyvo gaubto
sulygiavimo žymė
4 Objektyvo gaubto
tvirtinimo žymė
Objektyvo gaubtai užstoja tiesioginę šviesą, nuo kurios
atsiranda blyksnių ir vaizdo dvejinimasis. Jie taip pat
apsaugo objektyvą.
Žiūrėkite tvirtindami objektyvo gaubtą.
Žiūrėkite tvirtindami objektyvo gaubtą.
5 Priartinimo žiedas
Sukant žiedą vaizdas artinamas arba tolinamas. Prieš
naudodami objektyvą būtinai ištraukite jo cilindrą.
6 Židinio nuotolio skalė
7 Židinio nuotolio žymė
Objektyvu artinant arba tolinant vaizdą čia galima
matyti apytikslį židinio nuotolį.
8 Valdymo žiedas
• Įjungtas automatinio fokusavimo režimas: jei įjungtas
automatinio fokusavimo režimas, šiuo
programuojamuoju žiedu galima atlikti funkciją, kuri
parinkta fotoaparate.
• Įjungtas rankinio fokusavimo režimas: sukant žiedą
fokusuojamas vaizdas.
9 Objektyvo tvirtinimo
Žiūrėkite tvirtindami objektyvą prie fotoaparato.
žymė
10 Guminis objektyvo
—
tvirtinimo tarpiklis
11 Procesoriaus kontaktai Skirti duomenims perduoti į fotoaparatą ir iš jo.
Automatinio fokusavimo režimas įjungiamas parinkus
A, o rankinio fokusavimo – parinkus M. Atminkite: kad ir
12 Fokusavimo režimo
kokia būtų ši parinktis, židinį reikės reguliuoti rankiniu
jungiklis
būdu, jei fotoaparate bus parinktas rankinio fokusavimo
režimas.
13 Priekinis objektyvo
—
dangtelis
14 Galinis objektyvo
—
dangtelis
Techninės pastabos ➜ Objektyvo NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S naudojimo instrukcija 447
❚❚ Prijungimas ir nuėmimas
Objektyvo prijungimas
1 Išjunkite fotoaparatą, nuimkite korpuso dangtelį ir nuimkite galinį
objektyvo dangtelį.
2 Sujunkite objektyvą su fotoaparato korpusu taip, kad tvirtinimo
žymė ant objektyvo sutaptų su tvirtinimo žyme ant fotoaparato
korpuso, ir sukite objektyvą prieš laikrodžio rodyklę, kol jis
spragtelėdamas užsifiksuos.
Objektyvo nuėmimas
1 Išjunkite fotoaparatą.
2 Nuspauskite objektyvo atleidimo mygtuką ir jo neatleisdami
sukite objektyvą pagal laikrodžio rodyklę.
448 Techninės pastabos ➜ Objektyvo NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S naudojimo instrukcija
❚❚ Prieš naudojant
Šis objektyvas yra su įtraukiamuoju cilindru, kurį prieš naudojimą reikia
ištraukti. Sukite priartinimo žiedą, kol objektyvas su ištrauktu cilindru
spragtelėdamas užsifiksuos. Fotografuoti įmanoma, tik jei židinio
nuotolio žymė židinio nuotolio skalėje yra tarp 24 ir 70.
Fotografuoti galima, kai
židinio nuotolio reikšmė
patenka į šį intervalą
Objektyvui įtraukti sukite priartinimo žiedą priešinga kryptimi, kol jis
sustos židinio nuotolio skalėje pasiekęs padėtį (I).
Jei fotoaparatas įjungiamas, kol objektyvas įtrauktas, pateikiamas
įspėjimas. Prieš naudojimą ištraukite objektyvo cilindrą.
Techninės pastabos ➜ Objektyvo NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S naudojimo instrukcija 449
❚❚ Objektyvo gaubto tvirtinimas ir nuėmimas
Sulygiuokite objektyvo gaubto tvirtinimo žymę (I) su objektyvo gaubto
sulygiavimo žyme (I) ir sukite gaubtą (w), kol žymė I sutaps su
objektyvo gaubto fiksavimo žyme (K).
Gaubtui nuimti minėtus veiksmus atlikite atvirkštine tvarka.
Tvirtindami arba nuimdami gaubtą, suimkite jį šalia simbolio I, kuris yra
ant gaubto pagrindo, tačiau smarkiai nespauskite. Kai nenaudojate,
gaubtą galite apsukti ir sumontuoti ant objektyvo.
❚❚ Kai objektyvas prijungtas
Jei sufokusavę vaizdą fotoaparatą išjungsite ir vėl įjungsite, židinio
padėtis gali pasikeisti. Prieš fotografuodami sufokusuokite iš naujo. Jei
vaizdą sufokusavote iš anksto numatytoje vietoje ir laukiate, kol objektas
pasirodys, fotoaparato rekomenduojame neišjungti, kol nepadarėte
nuotraukos.
450 Techninės pastabos ➜ Objektyvo NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S naudojimo instrukcija
Atsargumo priemonės naudojimo metu
• Objektyvo arba fotoaparato nekelkite ir nelaikykite tik už objektyvo
gaubto.
• Prižiūrėkite procesoriaus kontaktus, kad jie būtų švarūs.
• Jei nukentėtų guminis objektyvo tvirtinimo tarpiklis, tuoj pat liaukitės
naudoti objektyvą ir nuneškite jį į Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą taisyti.
• Kol objektyvo nenaudojate, uždėkite priekinį ir galinį objektyvo
dangtelius.
• Nelaikykite objektyvo tiesioginėje saulės šviesoje, kad
nepakenktumėte objektyvo vidaus dalims.
• Objektyvą laikykite sausai. Rūdys vidiniame mechanizme gali padaryti
nepataisomos žalos.
• Jei paliksite objektyvą ypač aukštos temperatūros aplinkoje, iš
armuotojo plastiko pagamintos dalys gali deformuotis ar kitaip
nukentėti.
• Dėl staigių temperatūros pokyčių objektyvo viduje ir išorėje gali
kondensuotis drėgmė, kurios poveikis yra ypač žalingas. Prieš nešdami
objektyvą iš šiltos aplinkos į šaltą ir atvirkščiai, įdėkite jį į jam skirtą
dėklą arba plastikinį maišelį, kad temperatūros pokytis nebūtų staigus.
• Kad gabenamas objektyvas nesusibraižytų, rekomenduojame jį įdėti į
dėklą.
Techninės pastabos ➜ Objektyvo NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S naudojimo instrukcija 451
Objektyvo priežiūra
• Valant stiklinius objektyvo paviršius paprastai pakanka nuo jų pašalinti
dulkes.
• Dėmes ir pirštų atspaudus nuo fluoru padengtų objektyvo lęšių galima
nuvalyti minkšta švaria medvilnine šluoste arba objektyvų valymo
servetėle. Valykite sukamaisiais judesiais pradėdami nuo vidurio ir
eidami link kraštų. Sunkiai pašalinamoms dėmėms nuvalyti šluostykite
minkšta šluoste, šiek tiek suvilgyta vandeniu, etanoliu arba objektyvų
valikliu. Po šios procedūros likusias lašelių dėmes nuo hidrofobinio ir
riebalams atsparaus paviršiaus galima pašalinti sausa šluoste.
• Jei valote fluoru nepadengtus lęšius, dėmes ir pirštų atspaudus
pašalinsite minkšta švaria medvilnine šluoste arba objektyvų valymo
servetėle, šiek tiek sudrėkinta etanoliu arba objektyvų valikliu. Valykite
sukamaisiais judesiais pradėdami nuo vidurio ir eidami link kraštų.
Žiūrėkite, kad neliktų dėmių, ir nelieskite lęšių pirštais.
• Jokiu būdu nevalykite objektyvo organiniais valikliais, pavyzdžiui, dažų
skiedikliu arba benzenu.
• Priekinį objektyvo lęšį galima apsaugoti neutraliosios spalvos (NC)
filtrais (įsigyjami atskirai) arba kitomis panašiomis priemonėmis.
• Jei objektyvo ilgą laiką nenaudosite, padėkite į vėsią ir sausą vietą, kad
nesupelėtų ir nesurūdytų. Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje arba
kartu su naftalino ar kamparo rutuliukais.
452 Techninės pastabos ➜ Objektyvo NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S naudojimo instrukcija
Priedai
❚❚ Pateikti priedai
• 72 mm skersmens užspaudžiamasis priekinis objektyvo dangtelis
LC-72B
• Galinis objektyvo dangtelis LF-N1
• Kaištinis gaubtas HB-85
• Objektyvo dėklas CL-C1
D Objektyvo dėklo naudojimas
• Dėklas skirtas apsaugoti objektyvą nuo braižymosi, o ne nuo kritimo ar kitų
fizinių smūgių.
• Dėklas nėra atsparus vandeniui.
• Trinama arba sušlapusi dėklo medžiaga gali išblukti, susitraukti ar pakeisti
spalvą.
• Dulkes šalinkite minkštu šepetėliu.
• Vandenį ir dėmes nuo paviršiaus galima pašalinti minkšta sausa šluoste.
Nenaudokite alkoholio, benzeno, skiediklio arba kitų lakių cheminių medžiagų.
• Nelaikykite tokiose vietose, kurios neapsaugotos nuo tiesioginės saulės šviesos
arba aukštos temperatūros ar drėgmės.
• Dėklu nevalykite ekrano ar objektyvo lęšių.
• Žiūrėkite, kad nešamas objektyvas neiškristų iš dėklo.
Medžiaga: poliesteris
❚❚ Tinkami priedai
72 mm skersmens užsukamieji filtrai
D Filtrai
Vienu metu naudokite tik vieną filtrą. Prieš tvirtindami filtrus arba sukdami
apskritiminės poliarizacijos filtrus nuimkite objektyvo gaubtą.
Techninės pastabos ➜ Objektyvo NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S naudojimo instrukcija 453
Specifikacijos
Nikon Z jungtis
24–70 mm
f/4
14 lęšių, suskirstytų į 11 grupių (įskaitant vieną ED lęšį,
vieną asferinį ED lęšį, tris asferinius lęšius, nanometrine
kristaline danga padengtus lęšius ir fluoru padengtą
priekinį objektyvo lęšį)
Apžvalgos kampas
• FX formatas: nuo 84° iki 34° 20´
• DX formatas: nuo 61° iki 22° 50´
Židinio nuotolio skalė
Sugraduota milimetrais (24, 28, 35, 50, 70)
Fokusavimo sistema
Vidinio fokusavimo sistema
Mažiausias fokusavimo
0,3 m nuo židinio plokštumos bet kurioje priartinimo
atstumas
padėtyje
Diafragmos plokštelės
7 (suapvalinta diafragmos anga)
Diafragmos diapazonas
f/4–22
Filtro tvirtinamojo žiedo dydis 72 mm (P = 0,75 mm)
Matmenys
Apie 77,5 mm (didžiausias skersmuo) × 88,5 mm
(atstumas nuo fotoaparato objektyvo tvirtinimo
įtvaro)
Svoris
Apie 500 g
Jungtis
Židinio nuotolis
Didžiausia diafragma
Objektyvo konstrukcija
Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šio gaminio išvaizdą, specifikacijas ir technines
savybes.
454 Techninės pastabos ➜ Objektyvo NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S naudojimo instrukcija
Jungties adapterio FTZ naudojimo instrukcija
Šis jungties adapteris skirtas Nikon NIKKOR objektyvams su F jungtimi
prijungti prie Nikon sisteminių fotoaparatų su Z jungtimi. Jo neįmanoma
prijungti prie fotoaparatų su F jungtimi (Nikon skaitmeninių SLR) arba
fotoaparatų su 1 jungtimi (pažangiųjų fotoaparatų Nikon 1 su
keičiamaisiais objektyvais), taip pat jo neįmanoma naudoti su 1 NIKKOR
objektyvais. Šis skirsnis atstoja jungties adapterio vadovą, skirtą
įsigijusiems rinkinį su jungties adapteriu. Atminkite, kad rinkinys su
jungties adapteriu kai kuriose šalyse ar regionuose gali būti
neparduodamas.
Atminkite, kad naudojant kai kuriuos objektyvus, fokusavimo ar kitos
fotoaparato funkcijos dėl adapterio gali būti ribotos.
A Tinkami F jungties objektyvai
Informacijos apie objektyvus, kuriuos galima prijungti prie jungties adapterio
FTZ ir naudoti su Z jungties fotoaparatais, pateikiama leidinyje Tinkami F jungties
objektyvai, kurį galima atsisiųsti iš Nikon atsisiuntimo centro.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/491/FTZ.html
Techninės pastabos ➜ Jungties adapterio FTZ naudojimo instrukcija 455
Jungties adapteris
❚❚ Adapterio dalys
Objektyvo jungtis
Fotoaparato jungtis
2
3
6
7
4
8
1
5
1 Nikon F jungtis (jungiama prie
objektyvo)
2 Objektyvo signalų kontaktai
3 Objektyvo tvirtinimo žymė
4 Objektyvo atleidimo valdiklis
5 Trikojo lizdas
6 Adapterio tvirtinimo žymė
7 Nikon Z jungtis (jungiama prie
fotoaparato)
8 Procesoriaus kontaktai
456 Techninės pastabos ➜ Jungties adapterio FTZ naudojimo instrukcija
❚❚ Prijungimas ir nuėmimas
Prieš prijungdami adapterį prie fotoaparato arba prieš nuimdami nuo jo,
taip pat prieš prijungdami objektyvus prie adapterio arba prieš
nuimdami nuo jo, išjunkite fotoaparatą. Pasirinkite vietą, kurioje nėra
tiesioginės saulės šviesos ir dirbkite atsargiai, kad į prietaisus nepatektų
dulkių. Prijungdami objektyvą nespauskite ant fotoaparato ar ant
adapterio įtaisyto atleidimo mygtuko.
Adapterio ir objektyvo prijungimas
1 Nuo adapterio nuimkite fotoaparato korpuso jungties dangtelį bei
objektyvo galinės jungties dangtelį ir nuo fotoaparato nuimkite
korpuso dangtelį.
2 Prijunkite adapterį prie
fotoaparato.
Sulygiavę adapterio
tvirtinimo žymę su
tvirtinimo žyme ant
fotoaparato korpuso (q),
sujunkite adapterį su
fotoaparatu ir sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol spragtelėdamas
užsifiksuos (w).
3 Nuimkite galinį objektyvo dangtelį.
Techninės pastabos ➜ Jungties adapterio FTZ naudojimo instrukcija 457
4 Prijunkite objektyvą prie
adapterio.
Sulygiavę objektyvo
tvirtinimo žymę su
objektyvo tvirtinimo žyme
ant adapterio (e),
sujunkite objektyvą su
adapteriu ir sukite prieš
laikrodžio rodyklę, kol
spragtelėdamas
užsifiksuos (r).
Objektyvo ir adapterio nuėmimas
1 Nuimkite objektyvą.
Nuspauskite ant adapterio
įtaisytą objektyvo
atleidimo valdiklį (q) ir jo
neatleisdami sukite
objektyvą pagal laikrodžio
rodyklę (w). Nuėmę
objektyvą uždėkite jo
priekinį ir galinį dangtelius.
2 Nuimkite adapterį.
Nuspauskite ant fotoaparato
įtaisytą objektyvo atleidimo
mygtuką (e) ir jo neatleisdami
sukite adapterį pagal laikrodžio
rodyklę (r). Nuėmę adapterį
dangteliais uždenkite prie
fotoaparato korpuso ir objektyvo galo jungiamas jungtis.
458 Techninės pastabos ➜ Jungties adapterio FTZ naudojimo instrukcija
D Procesoriniai objektyvai su diafragmos žiedu
Prieš prijungdami procesorinius objektyvus su diafragmos žiedu, nustatykite
mažiausią diafragmą (didžiausią f skaičių).
D Netinkami objektyvai ir priedai
Toliau nurodytų objektyvų ir priedų naudoti negalima. Jei bet kurią įrangą iš
toliau pateikiamo sąrašo bandysite prijungti jėga, kils pavojus sugadinti adapterį
arba objektyvą. Dėl pavienių modifikacijų gali netikti ir kiti objektyvai, kurių
šiame sąraše nėra. Jei bandydami prijungti objektyvą jaučiate pasipriešinimą,
jėgos nenaudokite.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne AI objektyvai
IX-NIKKOR
AF telekonverteris TC-16A
Objektyvai, kuriems reikia AU-1
fokusavimo įrenginio (400 mm f/4,5,
600 mm f/5,6, 800 mm f/8, 1200 mm
f/11)
180 laipsnių matymo kampo
objektyvas (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6,
8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
2,1 cm f/4
Ilginimo žiedas K2
180–600 mm f/8 ED (serijos numeriai
174041–174180)
360–1200 mm f/11 ED (serijos
numeriai 174031–174127)
200–600 mm f/9,5 (serijos numeriai
280001–300490)
AF objektyvai, skirti F3AF (AF 80 mm
f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED, AF
telekonverteris TC-16)
PC 28 mm f/4 (serijos numeris 180900
ar ankstesnis)
• PC 35 mm f/2,8 (serijos numeriai
851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (seno tipo)
• Atspindimasis 1000 mm f/6,3 (seno
tipo)
• Objektyvai NIKKOR-H Auto 2,8 cm
f/3,5 (28 mm f/3,5), kurių serijos
numeriai yra mažesni už 362000
• Objektyvai NIKKOR-S Auto 3,5 cm
f/2,8 (35 mm f/2,8), kurių serijos
numeriai yra mažesni už 928000
• NIKKOR-S Auto 5 cm f/2 (50 mm f/2)
• Objektyvai NIKKOR-Q Auto 13,5 cm
f/3,5 (135 mm f/3,5), kurių serijos
numeriai yra mažesni už 753000
• Mikro-NIKKOR 5,5 cm f/3,5
• Medicininis NIKKOR Auto 200 mm
f/5,6
• Telefotografijos kintamojo židinio
objektyvas Auto NIKKOR 85–250 mm
f/4–4,5
• Telefotografijos kintamojo židinio
objektyvas Auto NIKKOR 200–600 mm
f/9,5–10,5
Techninės pastabos ➜ Jungties adapterio FTZ naudojimo instrukcija 459
Jungties adapterio naudojimas
• Adapterį naudojant su NIKKOR objektyvais su F jungtimi, yra tikimybė,
kad automatinio fokusavimo funkcija negalės veikti kaip numatyta. Jei
fotoaparatui vaizdo sufokusuoti nepavyksta, parinkite taškinį AF sričių
režimą ir nustatykite vidurinę fokusavimo sritį arba fokusuokite
rankiniu būdu.
• Yra tikimybė, kad su kai kuriais objektyvais fotoaparato virpesių
mažinimo funkcija negalės veikti kaip numatyta arba atsiras
vinjetavimas ar patamsės nuotraukų pakraščiai.
Atsargumo priemonės naudojimo metu
• Jei adapterį naudojate su daugiau kaip 1 300 g sveriančiais objektyvais,
laikydami fotoaparatą suimkite už objektyvo ir nesinaudokite
fotoaparato dirželiu. Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių, galite
sugadinti fotoaparato objektyvo jungtį.
• Jei naudojate telefotografijos objektyvus su trikojo žiedu, trikojį
tvirtinkite prie objektyvo trikojo žiedo, o ne prie adapterio trikojo lizdo.
• Procesoriaus ir objektyvo signalų kontaktai turi būti švarūs.
• Adapterį laikykite sausai. Rūdys vidiniame mechanizme gali padaryti
nepataisomos žalos.
• Jei adapterį paliksite ypač aukštos temperatūros aplinkoje, iš
armuotojo plastiko pagamintos dalys gali deformuotis ar kitaip
nukentėti.
460 Techninės pastabos ➜ Jungties adapterio FTZ naudojimo instrukcija
Adapterio priežiūra
• Nelieskite jungties adapterio vidaus. Dulkes šalinkite pūstuku arba
minkštu šepetėliu. Dirbkite atsargiai, kad adapterio viduje neatsirastų
nuotrynų ar įrėžių.
• Valydami adapterį pūstuku pašalinkite dulkes ir pūkelius, tada adapterį
švelniai nušluostykite minkšta sausa šluoste.
• Jokiu būdu nevalykite adapterio organiniais valikliais, pavyzdžiui, dažų
skiedikliu arba benzenu.
• Jei adapterio ilgą laiką nenaudosite, padėkite į vėsią ir sausą vietą, kad
nesupelėtų ir nesurūdytų. Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje arba
kartu su naftalino ar kamparo rutuliukais.
Priedai
❚❚ Pateikti priedai
• Korpuso dangtelis BF-1B
• Galinis objektyvo dangtelis LF-N1
Specifikacijos
Tipas
Tinkami fotoaparatai
Matmenys
Svoris
Jungties adapteris
Sisteminiai fotoaparatai su Nikon Z jungtimi
Apie 70 mm skersmens (neįskaitant kyšančių dalių) ×
80 mm
Apie 135 g
Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šio gaminio išvaizdą, specifikacijas ir technines
savybes.
Techninės pastabos ➜ Jungties adapterio FTZ naudojimo instrukcija 461
Patvirtintos atminties kortelės
Fotoaparatą galima naudoti su XQD atminties kortelėmis. Filmams rašyti
rekomenduojamos 45 MB/s (300×) rašymo spartos arba spartesnės
kortelės. Jei kortelės sparta bus mažesnė, įrašymas arba atkūrimas gali
nutrūkti arba atkūrimas gali būti trūkčiojantis, netolygus. Daugiau
informacijos apie suderinamumą ir veikimą teiraukitės gamintojo.
462 Techninės pastabos
Atminties kortelių talpa
Toliau pateikiamoje lentelėje parodytas apytikslis skaičius nuotraukų,
kurias galima įrašyti į 64 GB talpos Sony G-series QD-G64E XQD kortelę
esant skirtingiems nuotraukos kokybės ir dydžio nustatymams, kai
nustatyta parametro Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
parinktis FX (36 × 24) (2018 m. liepos mėnesio duomenimis).
Z 7:
Nuotraukos
dydis
Didelė
12 bitų
Vidutinė
Maža
14 bitų
12 bitų
14 bitų
Didelė
12 bitų
14 bitų
Didelė
Vidutinė
Maža
Didelė
Vidutinė
Maža
Didelė
Vidutinė
Maža
Didelė
Vidutinė
Maža
Nuotraukos kokybė
Suglaudinta be
nuostolių
NEF (RAW)
Suglaudinta
Nesuglaudinta
TIFF (RGB)
Aukšta
JPEG 3
Standartinė
Bazinė
Failo dydis 1
44,7 MB
31,5 MB
24,5 MB
55,8 MB
40,7 MB
49,4 MB
74,1 MB
85,1 MB
134,6 MB
76,5 MB
34,8 MB
17,2 MB
11,7 MB
6,8 MB
11,8 MB
7,0 MB
3,5 MB
3,8 MB
2,6 MB
1,6 MB
Nuotraukų
skaičius 1
748
1 000
1 400
654
1 000
845
748
654
412
723
1 500
1 900
3 200
6 500
3 700
6 400
12 700
7 500
12 300
24 100
Atminties
buferio talpa 2
23
19
19
19
23
19
23
18
21
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Techninės pastabos 463
Z 6:
Nuotraukos
dydis
Didelė
12 bitų
Vidutinė
Maža
14 bitų
12 bitų
14 bitų
Didelė
12 bitų
14 bitų
Didelė
Vidutinė
Maža
Didelė
Vidutinė
Maža
Didelė
Vidutinė
Maža
Didelė
Vidutinė
Maža
Nuotraukos kokybė
Suglaudinta be
nuostolių
NEF (RAW)
Suglaudinta
Nesuglaudinta
TIFF (RGB)
Aukšta
JPEG 3
Standartinė
Bazinė
Failo dydis 1
22,5 MB
16,1 MB
12,7 MB
28,2 MB
20,4 MB
24,8 MB
38,5 MB
44,1 MB
69,3 MB
39,5 MB
18,4 MB
9,4 MB
6,6 MB
4,0 MB
6,4 MB
3,9 MB
2,1 MB
2,3 MB
1,7 MB
1,2 MB
Nuotraukų
skaičius 1
1 300
1 900
2 500
1 100
1 800
1 500
1 300
1 100
759
1 300
2 800
3 400
5 600
10 400
6 700
10 900
19 900
13 000
20 800
35 200
Atminties
buferio talpa 2
35
26
26
43
37
43
33
34
27
31
35
44
50
51
44
50
51
46
50
50
1 Visi skaičiai yra apytiksliai. Failo dydis priklauso nuo įrašomos scenos.
2 Didžiausias kadrų skaičius, kurį galima įrašyti į atminties buferį esant ISO 100 jautrumui. Gali sumažėti, jei
nustatoma žvaigždute („m“) paženklinta nuotraukos kokybės parinktis arba įjungiama automatinės
iškraipymų kontrolės funkcija.
3 Skaičiai surašyti darant prielaidą, kad naudojamas pirmumą failų dydžiui teikiantis JPEG glaudinimo
metodas. Nustačius žvaigždute paženklintą nuotraukos kokybės parinktį („m“; optimalus glaudinimas),
padidėja JPEG nuotraukų failai ir atitinkamai sumažėja nuotraukų skaičius bei atminties buferio talpa.
464 Techninės pastabos
Akumuliatoriaus naudojimo trukmė
Apytikslė filmuotos medžiagos trukmė arba skaičius kadrų, kuriuos galima įrašyti
visiškai įkrautu akumuliatoriumi EN-EL15b 1, priklauso nuo ekrano veikimo režimo.
Fotografavimo 2 skaičiai:
• Viewfinder only (tik vaizdo ieškiklis): 330 kadrų (Z 7), 310 kadrų (Z 6)
• Monitor only (tik ekranas): 400 kadrų (Z 7), 380 kadrų (Z 6)
Filmavimo 3 skaičiai:
• Viewfinder only (tik vaizdo ieškiklis): 85 minutės
• Monitor only (tik ekranas): 85 minutės
Akumuliatoriaus naudojimo trukmę gali sutrumpinti šie veiksmai:
• užrakto atleidimo mygtuko laikymas nuspaudus iki pusės;
• pakartotiniai automatinio fokusavimo veiksmai;
• fotografavimas NEF (RAW) formatu;
• mažas užrakto greitis;
• fotoaparato Wi-Fi (belaidžio LAN) ir Bluetooth funkcijų naudojimas;
• fotoaparato naudojimas prijungus papildomų priedų;
• dažnas vaizdo artinimas ir tolinimas.
Kaip maksimaliai išnaudoti įkraunamus Nikon akumuliatorius EN-EL15b:
• Užtikrinkite, kad akumuliatoriaus kontaktai būtų švarūs. Nešvarūs kontaktai
prastina akumuliatoriaus veikimo charakteristikas.
• Akumuliatorius naudokite iškart po įkrovimo. Nenaudojami akumuliatoriai
išsikrauna.
1 Akumuliatorius EN-EL15a/EN-EL15 naudoti taip pat galima, tačiau atminkite, kad su viena įkrova tiek daug
nuotraukų padaryti gali nepavykti. Veikimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus būklės, temperatūros,
pertraukų tarp nuotraukų ir meniu rodymo trukmės.
2 CIPA standartas. Išmatuota esant 23 °C (±2 °C) temperatūrai, su objektyvu NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S,
tokiomis bandymo sąlygomis: esant numatytiesiems nustatymams kas 30 sek. padaroma viena nuotrauka.
3 Išmatuota esant 23 °C (±2 °C) temperatūrai, fotoaparatui veikiant numatytaisiais nustatymais, naudojant
objektyvą NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S, Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (Camera and Imaging
Products Association – CIPA) nurodytomis sąlygomis. Atskirų filmų trukmė gali siekti iki 29 min. 59 sek.
Įrašymas gali būti nutrauktas nepasiekus šios ribos, jei pakiltų fotoaparato temperatūra.
Techninės pastabos 465
Rodyklė
Simboliai
Skaitmenys
b (automatinis režimas)........................... 41, 45
P (programuojamas automatinis).......... 70, 71
S (automatinis užrakto pirmumas) ........ 70, 71
A (automatinis diafragmos pirmumas) 70, 72
M (rankinis)..................................................... 70, 73
U1/U2/U3........................................................... 70, 75
U (vienas kadras)......................................... 84, 87
V (nepertraukiama maža sparta).....84, 111
W (nepertraukiama didelė sparta) ...84, 111
X (nepertraukiama didelė sparta
(išplėstinė))................................................85, 111
E (automatinis laikmatis)......................... 85, 87
L (begarsis fotografavimas) .......................... 67
x (užraktas su elektronine priekine
diafragma) ........................................................262
P (mechaninis užraktas)................................262
3 (mažataškis AF) ............................................. 54
d (vieno taško AF) ........................................... 54
e (dinaminės srities AF)................................. 55
f (plačios srities AF (S))................................. 55
g (plačios srities AF (L))................................. 55
h (automatinės srities AF) ............................ 55
L (matrica) .........................................................108
M (centruotas)...................................................108
N (taškinis) .........................................................108
t (pakoreguotas pagal šviesias sritis) ....108
J (raudonų akių efekto mažinimas).....107,
354
L (lėta sinchronizacija) ................... 107, 354
M (galinės diafragmos sinchronizacija) ....
107, 355
E (ekspozicijos kompensavimas)................. 82
K mygtukas................................................49, 122
O mygtukas .......................................................... 51
G mygtukas ..................................................... 18
c (E) mygtukas................................................. 84
S mygtukas .............................................. 80, 81
W (Q) mygtukas.............................. 20, 122, 123
X mygtukas .............................................. 122, 139
i mygtukas.................................................... 21, 92
J mygtukas ......................................................... 18
I (židinio daviklis)............................................. 61
c (blykstės parengties daviklis)...................412
t piktograma...................................................... 40
1 : 1 (24 × 24)......................................................106
16 : 9 (36 × 20) ...................................................106
5 : 4 (30 × 24)......................................................106
466 Techninės pastabos
A
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) 110
ADL bracketing (ADL serija) .........................198
AE & flash bracketing (fotografavimas
serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir
blykstės reikšmėmis) ....................................191
AE bracketing (fotografavimas serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis) .....................191
AE fiksavimas ................................................ 89, 90
AF....................................................................52, 251
AF activation (AF įjungimas) ........................254
AF fiksavimas ................................................ 89, 90
AF fine-tune (AF tikslinimas)........................299
AF pagalbinis apšvietimas .............................. 43
AF speed (AF greitis) .......................................290
AF tracking sensitivity (AF sekimo
jautrumas) ........................................................291
AF-area mode (AF sričių režimas)................. 54
AF-C........................................................................... 53
AF-C priority selection (AF-C pirmumo
parinkimas) ......................................................251
AF-F..................................................................53, 121
AF-ON mygtukas ................................................... 17
AF-pagalbinis apšvietimas............................256
AF-S........................................................................... 52
AF-S priority selection (AF-S pirmumo
parinkimas) ......................................................251
After burst, show (rodymas pabaigus seriją) .
157
After delete (po ištrynimo) ...........................156
Airplane mode (skrydžio režimas) .............308
Akies jutiklis ............................................................8
Akis aptinkanti AF funkcija ............................. 57
Akumuliatoriaus įkroviklis......................28, 441
Akumuliatoriaus įkrovimas............................. 28
Akumuliatoriaus įkrovos lygis ....................... 34
Akumuliatoriaus naudojimo trukmė ........465
Akumuliatorius ............................................ 28, 32
Ant fotoaparato sumontuotos blykstės
naudojimas ......................................................350
Apkarpymas.......................................................132
Apply settings to live view (taikyti
nustatymus tiesioginės peržiūros vaizdui) ..
264
Assign remote (WR) Fn button (priskirti
nuotolinį (WR) Fn mygtuką).......................308
Atkūrimas..............................................11, 49, 122
Atkūrimo meniu ..................................... 143, 154
Atleidimo režimas.............................................. 84
Atminties buferis................................................ 86
Atminties kortelė............................. 32, 462, 463
Atminties kortelių talpa .................................463
Atsisiuntimo centras ............................................ii
Attenuator (silpnintuvas) ..............................244
Ausinės.................................................................245
Auto (automatinis) (baltos spalvos balansas)
64, 98
Auto (automatinis) (nustatyti Picture
Control) ............................................................... 94
Auto bracketing (automatinė serija)190, 267
Auto c ISO sensitivity control (automatinis
ISO jautrumo valdymas fotografuojant su
c)..........................................................................266
Auto distortion control (automatinė
iškraipymų kontrolė)........................... 184, 242
Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO
jautrumo valdymas)......................................169
Auto-area AF (automatinės srities AF)........ 55
Auto-area AF face/eye detection (veidų/akių
atpažinimas esant įjungtam automatinės
srities AF režimui)...........................................252
Autofocus (automatinis fokusavimas)......251
Automatic display switch (automatinis
vaizdo perjungimas) ..........................................9
Automatinė išorinė blykstė ................ 352, 359
Automatinės ekspozicijos fiksavimas .. 89, 90
Automatinio židinio plokštumos
sinchronizavimas dideliu greičiu .............265
Automatinis diafragmos pirmumas ............ 72
Automatinis fokusavimas................................ 52
Automatinis ISO jautrumo valdymas.......... 81
Automatinis užrakto pirmumas.................... 71
B
Baltos spalvos balansas ............................ 63, 98
Baltos spalvos balanso tikslinimas......99, 171
Battery info (informacija apie akumuliatorių)
310
Beep options (garsinio signalo parinktys) .....
305
Belaidis.................................................................341
Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas 307, 364,
415
Belaidis siųstuvas (WT-7)............................... 414
Blykstė............................................... 107, 349, 408
Blykstės parengties daviklis ......................... 412
Blykstės sinchronizacijos greitis ................. 351
Bracketing order (serijos eilės tvarka) ...... 268
Brūkštelėti..............................................................11
Budėjimo laikmatis.............................................44
Buvimo vietos duomenys ............................. 130
C
Camera Control Pro 2..................................... 416
Capture NX-D ............................................. 68, 337
Centruotas.......................................................... 258
Centruotas matavimas................................... 108
CHARGE lemputė.............................................29, 30
Choose color temp. (pasirinkti spalvos
temp.) (baltos spalvos balansas)...... 65, 100,
173
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį) ...
119, 165
CL mode shooting speed (fotografavimo
sparta įjungus režimą CL) ........................... 261
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) .....
300, 421
Cloudy (debesuota) (baltos spalvos
balansas) .......................................................64, 98
Color space (spalvų erdvė) ........................... 182
Conformity marking (atitikties ženklinimas)
309
Connect to PC (prijungimas prie
kompiuterio) ..........................................309, 337
Connect to smart device (prisijungti prie
išmaniojo prietaiso) .............................308, 336
Continuous (nepertraukiamas)...............84, 87
Continuous H (extended) (nepertraukiama
didelė sparta (išplėstinė)) .................... 85, 111
Continuous H (nepertraukiama didelė
sparta)......................................................... 84, 111
Continuous L (nepertraukiama maža sparta)
84, 111
Control panel brightness (valdymo pulto
šviesumas)........................................................ 297
Copyright (autorių teisės)............................. 304
Creative Picture Control (Kūrybinės Picture
Control parinktys).............................................94
Custom control assignment (pasirinktinių
funkcijų priskyrimas valdikliams)..... 24, 271,
285
Customize i menu (individualizuoti i
meniu) ......................................................269, 284
Techninės pastabos 467
D
Daylight saving time (vasaros laikas) .39, 295
Date and time (data ir laikas) ................39, 295
Date format (datos formatas) ...............40, 295
DCF ........................................................................443
Delete (trinti)..................................... 51, 140, 155
Diafragma ............................................................. 72
Didinimas atkuriant........................ 12, 127, 139
Dydis ........................................................... 106, 166
Didžiausia diafragma ......................................412
Diffraction compensation (difrakcijos
kompensavimas) .................................. 184, 242
Dynamic-area AF (dinaminės srities AF) ... 55,
113
Dioptrijų reguliavimo valdiklis .........................8
Direct sunlight (tiesioginė saulės šviesa)
(baltos spalvos balansas)........................ 64, 98
DISP mygtukas...................................................... 15
D-Lighting...........................................................323
Duomenų apžvalga .........................................131
DX ..........................................................................106
DX formatas........................................................119
E
Ekranas..................................................... 6, 10, 398
Ekrano režimo mygtukas....................................8
Ekspozicija ...................................................82, 257
Ekspozicijos duomenys..................................125
Ekspozicijos fiksavimas ............................. 89, 90
Ekspozicijos kompensavimas ...............82, 257
Ekspozicijos rodiklis........................................... 74
Electronic VR (elektroninis VR) .......... 120, 243
EV steps for exposure cntrl (ekspozicijos
valdymo EV žingsneliai)...............................257
Exif .........................................................................443
Exposure compensation (ekspozicijos
kompensavimas) ............................................266
Exposure delay mode (ekspozicijos delsos
režimas) .............................................................261
F
File naming (failų pavadinimo suteikimas) ...
165, 239
File number sequence (failų numerių seka)..
263
Filmai ......................................................45, 49, 114
Filmavimo meniu ................................... 146, 238
Filmavimo mygtukas ........................................ 46
Filmų apkarpymas.................................. 135, 329
Filter effects (filtrų efektai).............................. 97
468 Techninės pastabos
Fine-tune optimal exposure (optimalios
ekspozicijos tikslinimas) ..............................258
Firmware version (integruotos programinės
įrangos versija)................................................313
Flash (blykstė) (baltos spalvos balansas) .. 64,
98
Flash compensation (blykstės
kompensavimas).................................. 189, 356
Flash control (blykstės valdymas) .... 186, 352
Flash mode (blykstės režimas) .......... 107, 354
Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis)
266
Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos
greitis) ................................................................265
Flat (vienodas) (nustatyti Picture Control) 94
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)......
185, 242
Fluorescent (fluorescencinės lempos)
(baltos spalvos balansas) ....................... 64, 98
Fn1 mygtukas ....................................................... 24
Fn2 mygtukas ....................................................... 24
Focus mode (fokusavimo režimas).............. 52
Focus shift shooting (fotografavimas židinio
poslinkio metodu) .........................................231
Focus tracking with lock-on (fokusavimo
sekimas su įjungtu fiksavimu) ...................252
Fokusavimo taškas ............................................ 89
Fokusavimo taškų skaičius............................253
Format memory card (formatuoti atminties
kortelę) ..............................................................294
Fotografavimas intervalų laikmačiu..........212
Fotografavimas serijomis su skirtingomis
blykstės reikšmėmis......................................191
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės
įrenginiais ............................................... 349, 362
Fotografavimo duomenys ............................128
Fotografavimo meniu .......................... 143, 160
Fotografavimo/filmavimo režimo
pasirinkimo valdiklis ................................ 41, 45
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų
greitis) ...................................................... 116, 239
Framing grid display (komponavimo
tinklelio rodinys) ............................................264
Frequency response (dažninis atsakas) ...245
Funkciniai mygtukai.......................................... 24
FV fiksavimas .....................................................411
FV lock (FV fiksavimas) ...................................357
FX ...........................................................................106
FX (FX formatas) ...............................................119
G
Galinės diafragmos sinchronizacija...........107
Gaminio serijos numeris.....................................4
Garsumas .............................................................. 50
Greta esančių palyginimas ...........................329
Group flash (blyksčių grupė).....368, 376, 384
H
HDMI..................................................306, 345, 443
HDMI jungtis......................................................345
HDMI laidas ........................................................414
HDMI rašytuvai..................................................346
Headphone volume (ausinių garsumas) .245
Hi.............................................................................. 80
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant
dideliam ISO jautrumui) .................... 183, 241
Highlight display (šviesių sričių rodymas) .....
292
Histograma............................................... 126, 127
I
Iki galo nuspauskite užrakto atleidimo
mygtuką .............................................................. 44
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius ....... 28,
413, 442
Ilgalaikė ekspozicija bulb ................................ 78
Image comment (nuotraukos komentaras) ..
303
Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių
šalinimo atskaitos nuotrauka) ...................301
Image overlay (nuotraukų perdengimas)326
Image quality (nuotraukos kokybė) 104, 166
Image review (nuotraukos peržiūra)123, 156
Image size (nuotraukos dydis) .......... 106, 166
Incandescent (kaitinamosios lempos)
(baltos spalvos balansas) ....................... 64, 98
Individualizuoti i meniu ............................... 22
Informacija apie blykstes..................... 359, 384
Informacija apie failą.......................................125
Informacija apie nuotrauką ..........................124
Informacija apie prekių ženklus..................444
Informacinis ekranas................................15, 401
Information display (informacinis ekranas) ..
298
ISO jautrumas.............................................80, 240
ISO sensitivity (ISO jautrumas) ....................169
Iškraipymo valdymas......................................324
Išmanusis prietaisas .....................109, 308, 336
Išorinis mikrofonas ................................ 118, 416
Ištrinti parinktas nuotraukas ........................141
Ištrinti rodomą nuotrauką......................51, 140
Ištrinti visas nuotraukas .................................141
i-TTL ...................................................352, 353, 408
J
Jautrumas ..............................................................80
JPEG ...................................................................... 104
Jungties adapteris ........................................... 455
Jutikliniai valdikliai ......................................10, 59
Jutiklinis ekranas..........................................10, 59
Jutiklinis užraktas.........................................10, 59
K
Kadrų greitis....................................................... 116
Kadrų serijos ...................................................... 267
Kadrų skaičius ................................................... 465
Kadrų sparta .........................................................85
Kelis kartus suveikianti blykstė ..........353, 360
Kintamosios srovės adapteris.............413, 418
Kintamosios srovės jungtis..................413, 418
Klaidų pranešimai...................................394, 396
Komandų ratukas...................................... 17, 281
Korpuso dangtelis .................................... 36, 414
Kraunamasis kintamosios srovės adapteris ..
29, 413, 430, 442
Kryptinis valdiklis ................................................18
Kūrybingo apšvietimo sistema (CLS)........ 408
L
L (didelė).............................................................. 106
Laido spaustukas ............................................. 417
Laikas.......................................................................78
Laikrodis..........................................................38, 40
Laikrodžio akumuliatorius...............................40
Landscape (kraštovaizdis) (nustatyti Picture
Control) ................................................................94
Language (kalba) ...................................... 38, 294
Lanksti programa................................................71
LED lamp (LED lemputė) ............................... 307
Lėta sinchronizacija ........................................ 107
Likusių kadrų skaičius........................................34
Limit AF-area mode selection (riboti AF
sričių režimų parinktis) ................................ 254
Limit monitor mode selection (riboti
pasirenkamų ekrano režimų skaičių)...... 298
Limit selectable image area (riboti
parenkamą vaizdo sritį) ............................... 262
LINK mode (ryšio režimas) ...................307, 365
Lo ..............................................................................80
Location data (buvimo vietos duomenys)....
306
Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos
triukšmo mažinimas).................................... 183
Techninės pastabos 469
Low-light AF (AF silpnai apšviestoje
aplinkoje) ..........................................................255
M
M (vidutinė).........................................................106
Maitinimo jungiklis............................................ 38
Manage Picture Control (valdyti Picture
Control).................................................... 179, 241
Mano meniu.......................................................331
Manual (rankinis)..............................................352
Manual focus ring in AF mode (rankinio
fokusavimo žiedas AF režimu)...................256
Matricos matavimas ........................................108
Max. continuous release (maksimalus
nepertraukiamas atleidimas) .....................261
Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas)
81, 169
Mažiausia diafragma .......................................459
Meniu vadovas..................................................143
Metering (matavimas) ....................................108
MF ............................................................................. 53
Microphone sensitivity (mikrofono
jautrumas)............................................... 118, 244
Mikrofonas................................................ 118, 416
Miniatiūra.............................................................. 12
Minimum shutter speed (mažiausias užrakto
greitis) ................................................................169
Modeling flash (modeliavimo blyksnis) ...267
Monitor brightness (ekrano šviesumas) ..295
Monitor color balance (ekrano spalvų
balansas) ...........................................................296
Monochrome (vienspalvė) (nustatyti Picture
Control)................................................................ 94
Montuoti filmą ........................................ 135, 329
Movie file type (filmo failų tipas) ................239
Movie quality (filmo kokybė) ............. 116, 239
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)
200
N
Natural light auto (automatinis natūralus
apšvietimas) (baltos spalvos balansas) ... 64,
98
Naudotojo nustatymai ..................................... 75
Naudotojo nustatymai. ..................................294
NEF (RAW) ................................................. 104, 168
NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
apdorojimas)....................................................317
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas) .
168
470 Techninės pastabos
Nepertraukiamas atleidimo režimas... 84, 87,
111
Neutral (neutralus) (nustatyti Picture
Control) ............................................................... 94
N-Log setting (N-Log nustatymas) ............348
Numatytieji nustatymai ....................... 143, 387
Numatytųjų nustatymų atkūrimas ............387
Nuotolinis kabelis .....................................78, 414
Nuotraukų apsauga........................................... 69
Nuspauskite iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką .............................................................. 43
Nustatymas iš naujo.............................. 250, 313
O
Objektyvas...................................................36, 446
Objektyvas be procesoriaus.........................300
Objektyvo jungtis .............................................. 36
Objektyvo nuėmimas nuo fotoaparato ..... 37
Objektyvo prijungimas .................................... 36
Objektyvo tvirtinimo žymė............................. 36
Objekto sekimas................................................. 58
OK button (mygtukas OK)................... 279, 290
Optical AWL (optinis AWL) ................. 375, 382
Optical/radio AWL (optinis/radijo AWL) ..383
P
Pagal šviesias sritis pakoreguotas
matavimas........................................................108
Pagrindinių komandų ratukas....................... 17
Pakreipiamasis ekranas.......................................3
Papildomas valdiklis .................................. 17, 89
Papildomų komandų ratukas ........................ 17
Parengtinis matavimo blyksnis...................411
Parinkimas siuntimui/parinkimo
atsisakymas......................................................134
Paryškinimas ........................................................ 62
Pasirinkti pradžios tašką/pabaigos tašką.135
Pasirinktiniai nustatymai..................... 148, 247
Pasirinktinis Picture Control......178, 179, 241
Paskutiniai nustatymai...................................331
Peaking highlights (sufokusuotų sričių
paryškinimas) ..................................................264
Perspektyvos valdymas .................................325
PictBridge ................................................. 342, 443
Picture Control režimai ................. 94, 177, 241
Pinpoint AF (mažataškis AF)..................54, 113
Plačios srities AF ........................................55, 121
Playback display options (atkūrimo rodinių
parinktys) ..........................................................155
Playback folder (atkūrimo aplankas).........155
Platus dinaminis diapazonas (HDR) ..........207
Plėtiniai ................................................................165
Portrait (portretas) (nustatyti Picture
Control) ............................................................... 94
Power off delay (išjungimo delsa)..............260
Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis)
(baltos spalvos balansas) .... 65, 98, 101, 175
Priedai ..................................................................413
Priedų prijungimo lizdas ...............................439
Prioritize viewfinder (pirmumas vaizdo
ieškikliui) ................................................................9
Procesoriaus kontaktai...................................447
Programuojamas automatinis....................... 71
Q
Quick crop (spartusis apkarpymas) ...........132
Quick sharp (spartusis aštrinimas) ............... 97
Quick wireless control (spartusis belaidis
valdymas).......................................370, 378, 385
R
Radio AWL (radijo AWL).................................364
Rankinis ........................................................73, 360
Rankinis fokusavimas ................................ 53, 61
Rating (vertinimas) ..........................................159
Raudonų akių efekto koregavimas............323
Raudonų akių efekto mažinimas................107
Recent settings (paskutiniai nustatymai) 335
Reguliuojama pagal atstumą rankinė
blykstė...................................................... 352, 360
Release button to use dial (atleisti mygtuką
ratukui naudoti)..............................................283
Release mode (atleidimo režimas).............111
Remote repeating (kelis kartus suveikianti
nuotolinė blykstė).......................372, 380, 385
Reset (nustatyti iš naujo) ..................... 161, 239
Reset all settings (atkurti visus nustatymus) .
313
Reset custom settings (pasirinktinių
nustatymų nustatymas iš naujo)..............250
Reset movie shooting menu (filmavimo
meniu nustatymas iš naujo).......................239
Reset photo shooting menu (fotografavimo
meniu nustatymas iš naujo).......................161
Reset user settings (grąžinti numatytuosius
naudotojo nustatymus)........................76, 294
Resize (keisti dydį)............................................321
Retušavimo meniu...........................................314
Reverse indicators (apgręžti rodiklius).....283
Režimo pasirinkimo ratukas........................... 70
Režimo pasirinkimo ratuko fiksatoriaus
atleidimo mygtukas ........................................ 70
RGB..................................................... 126, 165, 182
Rotate tall (sukti vertikalias)................123, 157
S
S (maža) ............................................................... 106
Same as photo settings (atitinka nuotraukų
nustatymus)..................................................... 114
Sąrankos meniu.......................................152, 293
Save current frame (įrašyti esamą kadrą) 138
Save user settings (įrašyti naudotojo
nustatymus).............................................. 75, 294
Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus)
311
Select date (pasirinkti datą) ................141, 142
Select to send to smart device (parinkti
siuntimui į išmanųjį prietaisą) ................... 134
Self-timer (automatinis laikmatis)...... 87, 111,
259
Set Picture Control (nustatyti Picture
Control) .............................................94, 177, 241
Shade (šešėlis) (baltos spalvos balansas) ...98
Shutter spd & aperture lock (užrakto greičio
ir diafragmos fiksavimas) ............................ 281
Shutter type (užrakto tipas) ......................... 262
Shutter-release button AE-L (užrakto
atleidimo mygtuko AE-L)............................ 259
Silent photography (begarsis
fotografavimas)....................................... 67, 237
Sync. release mode options (sinchronizuoto
atleidimo režimo parinktys)....................... 261
Single frame (vienas kadras).......... 84, 87, 111
Single-point AF (vieno taško AF)54, 113, 121
Slide show (skaidrių peržiūra) ..................... 158
Slot empty release lock (atleidimo
blokavimas esant tuščiam lizdui)............. 310
SnapBridge.................................................. 40, 336
Spalvos temperatūra ......................65, 100, 173
Spalvos vienetas............................................... 172
Specifikacijos..................................................... 431
Split-screen display zoom (padalyto rodinio
priartinimas) .................................................... 270
Standard (standartinis) (nustatyti Picture
Control) ................................................................94
Standartinė i-TTL detalių paryškinimo
blykstė ............................................................... 408
Standby timer (budėjimo laikmatis) 260, 306
Storage folder (laikymo aplankas)............. 161
Store points by orientation (įrašyti taškus
pagal orientaciją)........................................... 253
Straighten (tiesinti) ......................................... 324
Suderintasis blykstės valdymas .................. 353
Sulėtinti filmai................................................... 117
Techninės pastabos 471
Š
W
Šviesios sritys ........................................... 108, 126
WB (baltos spalvos balansas).................. 63, 98
WB bracketing (WB serija).............................195
Wide-area AF (plačios srities AF) ................113
Wi-Fi............................................................ 109, 341
Wind noise reduction (vėjo triukšmo
mažinimas).......................................................245
Wireless remote (WR) options (belaidžių
nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys) ..
307
Wireless transmitter (WT-7) (belaidis
siųstuvas (WT-7)).................................. 309, 341
T
Taškinis matavimas..........................................108
Teksto įvedimas .........................................13, 162
TIFF (RGB) ............................................................104
Time zone (laiko juosta)..........................39, 295
Time zone and date (laiko juosta ir data) . 39,
295
Timecode (laiko kodas) ..................................246
Time-lapse movie (didelių intervalų filmas)..
223
Tinkami objektyvai ..........................................431
Touch controls (jutikliniai valdikliai)..........305
Trikčių šalinimas ...............................................387
Trikojis .................................................................... 78
Triktys ir sprendimai........................................388
Trim (apkarpyti) ................................................320
U
USB .............................................................. 337, 342
Užrakto atleidimo mygtukas................... 43, 44
Užrakto greitis .............................................. 71, 73
V
Vaizdo ieškiklio fokusavimas.............................8
Vaizdo ieškiklio okuliaras.......................... 8, 415
Vaizdo ieškiklio okuliaro dangtelis.............415
Vaizdo ieškiklis ............................................. 8, 404
Vaizdo jutiklis.......................................2, 421, 427
Vaizdo sritis............................................... 119, 165
Valdymo pultas ............................................ 5, 407
Valdymo žiedas..........................................61, 447
Veidus aptinkanti AF funkcija ........................ 57
Vibration reduction (virpesių mažinimas) .....
112, 189, 243
View all in continuous mode (rodyti viską,
kai įjungtas nepertraukiamas režimas) ..264
Viewfinder brightness (vaizdo ieškiklio
šviesumas) ........................................................297
Viewfinder color balance (vaizdo ieškiklio
spalvų balansas) .............................................297
ViewNX-i .......................................................68, 337
Vignette control (vinjetės kontrolė) 184, 242
Virtualus horizontas ................................... 15, 16
Viso kadro atkūrimas.........................11, 49, 122
Vivid (gyvas) (nustatyti Picture Control) .... 94
Volume (garsumas)..........................................305
472 Techninės pastabos
X
XQD atminties kortelė....................................462
Ž
Židinio daviklis .................................................... 61
Židinio fiksavimas ....................................... 89, 90
Židinio nuotolio skalė.....................................449
Židinio nuotolis.................................................449
Židinio plokštumos žymė................................ 62
Žinynas .................................................................. 20
Šią instrukciją ar jos dalis (išskyrus trumpas ištraukas kritikos
straipsniuose arba apžvalgose) galima kopijuoti tik gavus raštišką
NIKON CORPORATION sutikimą.
SB9E03(Y3)
6MOA10Y3-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising