Nikon | DF | Nikon Df Naudojimo instrukcija

Nikon Df Naudojimo instrukcija
Šią instrukciją ar jos dalis (išskyrus trumpas ištraukas kritikos
straipsniuose arba apžvalgose) galima kopijuoti tik gavus raštišką
NIKON CORPORATION sutikimą.
SKAITMENINIS FOTOAPARATAS
Naudojimo instrukcija
Nikon naudotojų palaikymo tarnyba
Apsilankę nurodytoje svetainėje, galite užregistruoti savo fotoaparatą ir
gauti naujausią informaciją apie gaminį. Čia galite rasti atsakymus į
dažniausiai užduodamus klausimus (DUK) ir kreiptis dėl techninės
pagalbos.
http://www.europe-nikon.com/support
Išspausdinta Europoje
SB3J01(Y3)
6MB192Y3-01
Lt
AMA15563
Lt
Dėkojame, kad įsigijote Nikon veidrodinį vieno objektyvo atspindimąjį
(SLR) skaitmeninį fotoaparatą. Būtinai atidžiai perskaitykite visas
instrukcijas, kad galėtumėte pasinaudoti visomis fotoaparato teikiamomis
galimybėmis ir laikykite jas tokioje vietoje, kad su jomis galėtų susipažinti
visi, kas naudosis šiuo gaminiu.
Ženklai ir žymėjimai
Kad reikiamos informacijos paieška būtų paprasta, naudojami tokie
ženklai ir žymėjimai:
D
Šia piktograma žymimi įspėjimai – informacija, kurią reikia perskaityti prieš
naudojant, kad išvengtumėte fotoaparato sugadinimo.
A
Šia piktograma žymimos pastabos – informacija, kurią reikia perskaityti
prieš naudojant fotoaparatą.
0
Šia piktograma žymimos nuorodos į kitus šio vadovo puslapius.
Meniu elementai, parinktys ir pranešimai, rodomi fotoaparato ekrane, vaizduojami
pusjuodžiu šriftu.
Fotoaparato nustatymai
Rengiant šiame vadove pateiktus paaiškinimus daroma prielaida, kad naudojami
numatytieji nustatymai.
Žinynas
Norėdami rasti informacijos apie meniu elementus ir kitas temas, naudokite
fotoaparate esamą žinyno funkciją. Žr. p. 15, kur pateikiama išsamios informacijos.
A Jūsų saugumui
Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu, perskaitykite saugos
instrukcijas, pateiktas temoje „Jūsų saugumui“ (0 x–xii).
Pakuotės turinys
Patikrinkite, ar pakuotėje yra šios dalys:
Kontaktinės jungties dangtelis
BS-1
Korpuso dangtelis BF-1B
Fotoaparatas Df
Įkraunamas ličio jonų
akumuliatorius
EN-EL14a (su kontaktų
dangteliu)
Akumuliatoriaus įkroviklis
MH-24 (kištuko adapteris
pateikiamas tik šalyse arba
regionuose, kuriuose jo
reikia. Forma priklauso nuo
pardavimo šalies.)
Dirželis AN-DC9 (0 18)
Okuliaro dangtelis
DK-26 (0 23)
USB laidas UC-E6
Okuliaro dangtelio virvelė (0 23)
ViewNX 2 kompaktinis diskas
Naudojimo instrukcija (šis vadovas)
Jei pirkote objektyvo komplekto parinktį, patikrinkite, ar pakuotėje yra
objektyvas. Atminties kortelės parduodamos atskirai (0 363). Japonijoje
pirktų fotoaparatų meniu ir pranešimai pateikiami tik anglų ir japonų
kalbomis (kitos kalbos nedera). Atsiprašome už galimus nepatogumus.
i
Turinys
Jūsų saugumui...................................................................................................... x
Pastabos ...............................................................................................................xiii
Įžanga
1
Susipažinimas su fotoaparatu ......................................................................... 1
Fotoaparato meniu ...........................................................................................15
Pirmieji žingsniai ................................................................................................18
Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas
29
Fotografavimas...................................................................................................29
Elementarusis atkūrimas .................................................................................34
Nereikalingų nuotraukų ištrynimas.............................................................35
Ekspozicijos režimas
36
P: programuojamas automatinis ..............................................................38
S: automatinis užrakto pirmumas.............................................................39
1/3 STEP (1/3 žingsnelio) (ekspozicijos režimai S ir M)...............................40
A: automatinis diafragmos pirmumas.....................................................41
M: rankinis .........................................................................................................42
Ilgalaikės ekspozicijos (tik M režimas) ....................................................44
Atleidimo režimas
46
Atleidimo režimo pasirinkimas .....................................................................46
Automatinio laikmačio režimas....................................................................48
Veidrodžio pakėlimo režimas ........................................................................50
ii
Vaizdo įrašymo parinktys
51
Vaizdo plotas ...................................................................................................... 51
Vaizdo kokybė ir dydis..................................................................................... 55
Vaizdo kokybė.................................................................................................55
Vaizdo dydis.....................................................................................................58
Fokusavimas
59
Automatinis fokusavimas............................................................................... 59
Automatinio fokusavimo režimas............................................................59
AF sričių režimas.............................................................................................62
Fokusavimo taško parinkimas...................................................................64
Židinio fiksavimas ..........................................................................................66
Rankinis fokusavimas....................................................................................... 68
ISO jautrumas
70
ISO jautrumo ratukas ....................................................................................... 70
Automatinis ISO jautrumo valdymas ......................................................... 72
Ekspozicija
75
Matavimas............................................................................................................ 75
Automatinės ekspozicijos fiksavimas ........................................................ 77
Ekspozicijos kompensavimas........................................................................ 79
iii
Baltos spalvos balansas
81
Baltos spalvos balanso parinktys .................................................................81
Baltos spalvos balanso tikslinimas...............................................................84
Spalvos temperatūros pasirinkimas............................................................88
Iš anksto nustatytas rankinis..........................................................................90
Fotografavimas pro vaizdo ieškiklį ..........................................................90
Tiesioginė peržiūra (taškinis baltos spalvos balansas) .....................93
Iš anksto nustatytų reikšmių tvarkymas ................................................96
Vaizdo tobulinimas
100
Picture Control režimai ................................................................................. 100
Pasirinktinių Picture Control režimų kūrimas ................................... 106
Detalių išsaugojimas ryškiai apšviestose srityse ir šešėliuose ........ 110
Aktyvusis D-Lighting ................................................................................. 110
Platus dinaminis diapazonas (HDR) ..................................................... 112
Fotografavimas su blykste
116
Blykstės naudojimas ...................................................................................... 116
i-TTL blykstės valdymas ............................................................................ 124
Blykstės režimai ............................................................................................... 125
Blykstės kompensavimas ............................................................................. 128
FV fiksavimas .................................................................................................... 130
Kitos fotografavimo parinktys
133
Nustatymas iš naujo dviem mygtukais: numatytųjų
nustatymų atkūrimas................................................................................ 133
Serija .................................................................................................................... 136
Daugkartinė ekspozicija ............................................................................... 149
Fotografavimas intervalų laikmačiu......................................................... 156
Objektyvai be procesoriaus......................................................................... 163
Ne AI objektyvai .......................................................................................... 167
Buvimo vietos duomenys ............................................................................ 170
iv
Fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu
172
Fokusavimas tiesioginės peržiūros metu........................................... 175
Mygtuko P naudojimas ............................................................................ 179
Tiesioginės peržiūros ekranas: fotografavimas tiesioginės
peržiūros režimu .................................................................................... 180
Informacinis ekranas: fotografavimas tiesioginės peržiūros
režimu........................................................................................................ 182
Rankinis fokusavimas ................................................................................ 183
Daugiau apie atkūrimą
185
Viso kadro atkūrimas......................................................................................185
Informacija apie nuotrauką..................................................................... 188
Miniatiūrų atkūrimas......................................................................................196
Kalendoriaus atkūrimas ................................................................................197
Žvilgsnis iš arčiau: didinimas atkuriant....................................................199
Nuotraukų apsauga nuo ištrynimo...........................................................201
Nuotraukų trynimas .......................................................................................203
Viso kadro, miniatiūrų ir kalendoriaus atkūrimas............................ 203
Atkūrimo meniu .......................................................................................... 205
Jungtys
208
ViewNX 2 diegimas.........................................................................................208
ViewNX 2 naudojimas....................................................................................211
Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį................................................... 211
Nuotraukų peržiūra.................................................................................... 213
Nuotraukų spausdinimas .............................................................................214
Nuotraukų peržiūra televizoriaus ekrane ...............................................222
v
Meniu vadovas
224
Numatytieji nustatymai................................................................................ 224
D Atkūrimo meniu: vaizdų tvarkymas................................................... 229
Playback Folder (atkūrimo aplankas).................................................. 230
Hide Image (slėpti vaizdą) ....................................................................... 230
Playback Display Options (atkūrimo rodymo parinktys)............ 232
Image Review (vaizdo peržiūra)............................................................ 232
After Delete (po ištrynimo) ..................................................................... 233
Rotate Tall (pasukti vertikaliai)............................................................... 233
Slide Show (skaidrių peržiūra)................................................................ 234
C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys........................... 235
Shooting Menu Bank (fotografavimo meniu bankas) ................. 236
Storage Folder (laikymo aplankas) ...................................................... 237
File Naming (failų pavadinimo suteikimas)...................................... 239
Color Space (spalvų erdvė)...................................................................... 240
Vignette Control (vinjetės kontrolė).................................................... 241
Auto Distortion Control (automatinė iškraipymų kontrolė)...... 241
Long Exposure NR (ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas) .... 242
High ISO NR (didelio ISO jautrumo triukšmo mažinimas).......... 242
A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų
tikslinimas ..................................................................................................... 243
Custom Settings Bank (pasirinktinių nustatymų bankas) .......... 245
a: Autofocus (automatinis fokusavimas) ............................................ 246
a1: AF-C Priority Selection (AF-C pirmumo pasirinkimas) .......... 246
a2: AF-S Priority Selection (AF-S pirmumo pasirinkimas) ........... 246
a3: Focus Tracking with Lock-On (fokusavimo sekimas su
įjungtu fiksavimu).................................................................................. 247
a4: AF Activation (AF įjungimas)........................................................... 247
a5: Focus Point Illumination (fokusavimo taško
apšvietimas)............................................................................................. 248
a6: Focus Point Wrap-Around (fokusavimo taškų
apsupimas)............................................................................................... 249
a7: Number of Focus Points (fokusavimo taškų skaičius)........... 249
b: Metering/Exposure (matavimas/ekspozicija) .............................. 250
b1: Center-Weighted Area (centruota sritis).................................... 250
b2: Fine-tune Optimal Exposure (optimalios ekspozicijos
tikslinimas)................................................................................................ 250
c: Timers/AE Lock (laikmačiai/AE fiksavimas).................................... 251
c1: Shutter-Release Button AE-L (užrakto atleidimo
mygtuko AE-L) ........................................................................................ 251
c2: Standby timer (budėjimo laikmatis)............................................. 251
c3: Self-Timer (automatinis laikmatis)................................................. 252
c4: Monitor off Delay (ekrano išjungimo delsa).............................. 253
vi
d: Shooting/Display (fotografavimas/rodymas) .............................. 253
d1: Beep (garso signalas)..........................................................................253
d2: Viewfinder Grid Display (vaizdo ieškiklio tinklelio
rodinys).......................................................................................................253
d3: ISO Display (ISO rodinys)...................................................................254
d4: Screen Tips (ekraniniai patarimai) .................................................254
d5: CL Mode Shooting Speed (CL režimo fotografavimo
greitis) .........................................................................................................254
d6: Max. Continuous Release (maksimalus nepertraukiamas
atleidimas).................................................................................................254
d7: File Number Sequence (failų numerių seka).............................255
d8: Information Display (informacinis ekranas) ..............................256
d9: LCD Illumination (LCD apšvietimas).............................................256
d10: Exposure Delay Mode (ekspozicijos delsos režimas) ..........256
e: Bracketing/Flash (serija/blykstė)....................................................... 257
e1: Flash Sync Speed (blykstės sinchronizacijos greitis)..............257
e2: Flash Shutter Speed (blykstės užrakto greitis)..........................258
e3: Optional Flash (papildoma blykstė)..............................................258
e4: Exposure Comp. for Flash (blykstės ekspozicijos
kompensavimas) ....................................................................................259
e5: Modeling Flash (modeliuojanti blykstė) .....................................259
e6: Auto Bracketing Set (automatinė serija nustatyta).................259
e7: Auto Bracketing (Mode M) (automatinė serija
(M režimas)) ..............................................................................................260
e8: Bracketing Order (serijos eilės tvarka)..........................................260
f: Controls (valdikliai) ................................................................................. 261
f1: D Button (mygtukas D) .....................................................................261
f2: OK Button (patvirtinimo mygtukas)...............................................261
f3: Multi Selector (kryptinis valdiklis) ...................................................262
f4: Assign Fn Button (priskirti Fn mygtuką).......................................263
f5: Assign Preview Button (priskirti peržiūros mygtuką) .............266
f6: Assign AE-L/AF-L Button (priskirti mygtuką AE-L/AF-L) ........267
f7: Customize Command Dials (pritaikyti komandų ratukus) ...267
f8: Release Button to Use Dial (atleisti mygtuką ratukui
naudoti)......................................................................................................269
f9: Slot Empty Release Lock (tuščio lizdo atleidimo
fiksatorius).................................................................................................269
f10: Reverse Indicators (apversti indikatorius).................................269
f11: Easy Shutter-speed Shift (paprastas užrakto greičio
paslinkimas)..............................................................................................270
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka .................................................271
Format Memory Card (formatuoti atminties kortelę)...................272
Monitor Brightness (ekrano šviesumas).............................................273
Auto Info Display (automatinis informacijos rodinys)..................273
Image Dust Off Ref Photo (vaizdo dulkių šalinimo atskaitos
nuotrauka).................................................................................................274
Flicker Reduction (mirgėjimo mažinimas).........................................276
vii
Time Zone and Date (laiko juosta ir data)......................................... 276
Language (kalba)......................................................................................... 277
Auto Image Rotation (automatinis vaizdo sukimas) .................... 277
Image Comment (vaizdo komentaras) .............................................. 278
Copyright Information (informacija apie autorių teises) ............ 279
Save/Load Settings (įrašyti/įkelti nustatymus)................................ 280
Virtual Horizon (virtualus horizontas)................................................. 282
AF Fine-tune (AF tikslinimas).................................................................. 283
Assign Remote Fn Button (priskirti nuotolinį Fn mygtuką) ....... 284
Wireless Mobile Adapter (belaidžio ryšio su mobiliaisiais
prietaisais adapteris) ............................................................................ 284
Eye-Fi Upload (Eye-Fi perkėlimas)........................................................ 285
Firmware Version (integruotos programinės įrangos
versija) ........................................................................................................ 286
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas ............................... 287
Retušuotų kopijų kūrimas........................................................................ 289
D-Lighting...................................................................................................... 291
Red-Eye Correction (raudonų akių efekto koregavimas)............ 292
Trim (apkarpyti) ........................................................................................... 293
Monochrome (vienspalvis) ..................................................................... 294
Filter Effects (filtrų efektai)....................................................................... 295
Color Balance (spalvos balansas).......................................................... 296
Image Overlay (vaizdo perdengimas) ................................................ 297
NEF (RAW) Processing (NEF (RAW) apdorojimas).......................... 300
Resize (keisti dydį)....................................................................................... 302
Quick Retouch (greitasis retušavimas) ............................................... 304
Straighten (tiesinti)..................................................................................... 304
Distortion Control (iškraipymo valdymas)........................................ 305
Fisheye (180 laipsnių matymo kampo objektyvas)....................... 305
Color Outline (spalvos kontūras) .......................................................... 306
Color Sketch (spalvotas eskizas) ........................................................... 306
Perspective Control (perspektyvos valdymas)................................ 307
Miniature Effect (miniatiūros efektas)................................................. 308
Selective Color (atrankinė spalva)........................................................ 309
Side-by-side Comparison (greta esančių palyginimas)............... 311
O Mano meniu/m Paskutiniai nustatymai ........................................... 313
Recent Settings (paskutiniai nustatymai)........................................... 317
viii
Techninės pastabos
318
Suderinami objektyvai ..................................................................................318
Kiti priedai..........................................................................................................323
Kintamosios srovės jungties ir kintamosios srovės adapterio
prijungimas.............................................................................................. 326
Fotoaparato priežiūra ....................................................................................328
Laikymas ........................................................................................................ 328
Valymas .......................................................................................................... 328
Žemuosius dažnius praleidžiantis filtras ............................................ 329
„Clean Now“ (valyti dabar).......................................................................329
„Clean at Startup/Shutdown“ (valyti įjungiant/išjungiant) ........330
Rankinis valymas..........................................................................................331
Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra: perspėjimai .....................335
Ekspozicijos programa (režimas P)............................................................339
Trikčių šalinimas...............................................................................................340
Akumuliatorius/ekranas ........................................................................... 340
Fotografavimas............................................................................................ 341
Atkūrimas....................................................................................................... 343
Įvairūs.............................................................................................................. 345
Klaidų pranešimai............................................................................................346
Specifikacijos ....................................................................................................352
AF-S NIKKOR 50 mm f/1,8 G (Special Edition)................................... 360
Patvirtintos atminties kortelės....................................................................363
Atminties kortelių talpa ................................................................................364
Akumuliatoriaus naudojimo laikas ...........................................................367
Rodyklė ...............................................................................................................368
Garantijos sąlygos - Nikon garantinė priežiūra Europoje .................374
ix
Jūsų saugumui
Kad jūsų „Nikon“ gaminys nesugestų ir nesusižeistumėte jūs bei aplinkiniai, prieš
naudodami šią įrangą, iki galo perskaitykite toliau pateiktus saugos įspėjimus.
Laikykite šias saugos instrukcijas visiems gaminio naudotojams prieinamoje
vietoje.
Galimos pasekmės dėl šiame skirsnyje pateiktų atsargumo priemonių nepaisymo
nurodomos šiuo simboliu.
Šia piktograma žymimi įspėjimai. Kad išvengtumėte galimo susižeidimo,
A perskaitykite visus įspėjimus, prieš naudodami šį „Nikon“ gaminį.
❚❚ ĮSPĖJIMAI
A Neleiskite saulei patekti į kadrą
Neleiskite saulei patekti į kadrą, jei
fotografuojate apšviestame fone
esančius objektus. Į fotoaparatą
nukreipti saulės spinduliai gali sukelti
gaisrą, jeigu saulė yra kadre ar arti jo.
A Nežiūrėkite į saulę pro vaizdo ieškiklį
Žiūrėdami pro vaizdo ieškiklį į saulę ar
kitą stiprų šviesos šaltinį, galite visam
laikui pažeisti regėjimą.
A Vaizdo ieškiklio dioptrijas reguliuojančio
valdiklio naudojimas
Jei naudojate vaizdo ieškiklio
dioptrijas reguliuojantį valdiklį, pridėję
akį prie vaizdo ieškiklio, būkite
atsargūs, kad nepataikytumėte sau
pirštu į akį.
A Nenaudokite ten, kur yra degių dujų
Nenaudokite elektroninės įrangos ten,
kur yra degių dujų, nes tai gali sukelti
sprogimą ar gaisrą.
x
A Įvykus gedimui, nedelsdami išjunkite
Jei pastebėtumėte iš įrenginio ar
kintamosios srovės adapterio (galima
įsigyti atskirai) kylančius dūmus ar
sklindantį neįprastą kvapą, tuoj pat
atsargiai, kad neapsidegintumėte,
išjunkite kintamosios srovės adapterį ir
ištraukite akumuliatorių. Toliau
naudojant tokį įrenginį galima
susižeisti. Išimkite akumuliatorių ir
nuneškite įrenginį į „Nikon“ įgaliotąjį
aptarnavimo centrą.
A Neardykite
Liesdami įrenginio vidines dalis, galite
susižaloti. Sugedusį gaminį taisyti gali
tik kvalifikuotas technikas. Įrenginiui
nukritus ir sudužus ar pan., išimkite
akumuliatorių ir (arba) kintamosios
srovės adapterį ir pristatykite gaminį į
„Nikon“ įgaliotąjį aptarnavimo centrą
apžiūrai.
A Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje
Jei nebus laikomasi šios atsargumo
priemonės, galima susižaloti. Be to,
atminkite, kad vaikas gali užspringti
mažomis dalimis. Jei vaikas prarytų
bet kurią šio prietaiso dalį, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
A Nekabinkite dirželio kūdikiui ar vaikui ant
kaklo
Užkabinę fotoaparato dirželį kūdikiui
ar vaikui ant kaklo, galite jį pasmaugti.
A Kai prietaisas įjungtas ar naudojamas,
nepalaikykite ilgalaikio kontakto su
fotoaparatu, akumuliatoriumi ar įkrovikliu
Prietaiso dalys gali labai įkaisti. Jei
paliksite prietaisą ilgą laiką kontaktuoti
su oda, galite patirti žemos
temperatūros nudegimų.
A Nepalikite gaminio ten, kur jį galėtų paveikti
itin aukšta temperatūra, pvz., uždarytame
automobilyje arba tiesioginiuose saulės
spinduliuose.
Jei nesilaikysite šios atsargumo
priemonės, galite apgadinti gaminį
arba sukelti gaisrą.
A Dirbdami su akumuliatoriais, laikykitės
reikiamų atsargumo priemonių
Netinkamai naudojami akumuliatoriai
gali pratekėti arba sprogti. Dirbdami
su šiame gaminyje naudojamais
akumuliatoriais, laikykitės šių saugos
taisyklių:
• Naudokite tik šiai įrangai tinkamus
akumuliatorius.
• Nesujunkite kontaktų tiesiogiai ir
neardykite akumuliatoriaus.
• Prieš keisdami akumuliatorių,
įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas. Jei
naudojate kintamosios srovės
adapterį, įsitikinkite, kad jis išjungtas.
• Nedėkite akumuliatoriaus apatine
puse į viršų ar galine dalimi į priekį.
• Nemeskite akumuliatoriaus į ugnį,
saugokite nuo karščio.
• Nemerkite į vandenį ir nešlapinkite.
• Gabendami akumuliatorių, uždėkite
kontaktų dangtelį. Negabenkite ir
nelaikykite akumuliatoriaus su
metaliniais objektais (grandinėlėmis ar
plaukų smeigtukais).
• Visiškai iškrauti akumuliatoriai gali
ištekėti. Siekdami apsaugoti gaminį,
išimkite akumuliatorių, jei jis visiškai
išsikrovęs.
• Kai akumuliatorius nenaudojamas,
uždėkite kontaktų dangtelį ir laikykite
vėsioje, sausoje vietoje.
• Akumuliatorius gali būti įkaitęs iš karto
po naudojimo arba jei prietaisui ilgą
laiką tiekta energija iš akumuliatoriaus.
Prieš išimdami akumuliatorių, išjunkite
fotoaparatą ir palaukite, kol
akumuliatorius atvės.
• Nedelsdami nutraukite naudojimą, jei
pastebite akumuliatoriaus pokyčių
(spalvos praradimą ar deformaciją).
xi
A Naudodami įkroviklį imkitės reikiamų
•
•
•
•
•
atsargumo priemonių
Laikykite sausai. Nesilaikant šios
atsargumo priemonės, galima
susižaloti arba sugadinti gaminį dėl
kilusio gaisro ar elektros smūgio.
Dulkes nuo metalinių kištuko dalių
arba netoli jų valykite sausu
skudurėliu. Kitu atveju tolimesnis
naudojimas gali sukelti gaisrą.
Perkūnijos metu nesiartinkite prie
įkroviklio. Jei nepaisysite šio įspėjimo,
galite patirti elektros smūgį.
Neimkite kištuko arba įkroviklio
šlapiomis rankomis. Nesilaikant šios
atsargumo priemonės, galima
susižaloti arba sugadinti gaminį dėl
kilusio gaisro ar elektros smūgio.
Nenaudokite su kelioniniais
konverteriais ar suderintuvais, skirtais
srovės stiprumui pakeisti, arba su
inverteriais, keičiančiais nuolatinę
srovę kintamąja. Nesilaikant šio
įspėjimo gaminys gali būti sugadintas,
perkaisti arba užsidegti.
A Naudokite tinkamus kabelius
Jungdami kabelius į įvesties ir išvesties
kištukus, naudokite tik „Nikon“
pateiktus ar parduotus kabelius. Taip
užtikrinsite gaminio nustatymų
laikymąsi.
A Kompaktiniai diskai
Kompaktinių diskų su programine
įranga ar instrukcijomis negalima leisti
garso grotuvais. Leisdami
kompaktinius diskus garso grotuvu,
galite prarasti klausą arba pažeisti
įrangą.
xii
A Nenukreipkite blykstės į motorinės transporto
priemonės vairuotoją
Jei nebus laikomasi šios atsargumo
priemonės, gali įvykti nelaimingas
atsitikimas.
A Būkite atsargūs naudodami blykstę
• Jei papildomą blykstę laikysite arti
odos ar kitų kūno vietų, galite nudegti.
• Naudodami papildomą blykstę netoli
fotografuojamo asmens akių, galite
sukelti laikiną regėjimo sutrikimą.
Blykstės negalima naudoti arčiau nei
metro atstumu iki fotografuojamo
asmens. Ypač atidiems reikia būti
fotografuojant kūdikius.
A Nelieskite skystųjų kristalų
Jei monitorius sudužtų, būkite
atsargūs, kad nesusižalotumėte stiklo
šukėmis, ir saugokitės, jog iš
monitoriaus ant odos, į akis ar burną
nepatektų skystųjų kristalų.
A Nenešiokite trikojo, kai prie jo prijungtas
objektyvas arba fotoaparatas
Kitaip galite netyčia užkliūti ar
atsitrenkti į kitus asmenis ir susižaloti.
A Laikykitės avialinijų ir ligoninių personalo
nurodymų
Šis fotoaparatas skleidžia radijo dažnio
bangas, kurios gali trikdyti medicininės
arba orlaivių navigacinės įrangos
veiklą. Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite
belaidžio tinklo funkciją ir nuo
fotoaparato atjunkite visus belaidžius
priedus. Lėktuvui kylant ir leidžiantis
laikykite fotoaparatą išjungtą.
Medicinos įstaigose laikykitės
personalo duodamų nurodymų dėl
belaidžių įrenginių naudojimo.
Pastabos
• Jokia prie šio gaminio pridedamų instrukcijų
dalis negali būti atkuriama, perduodama,
perrašoma, saugoma paieškos sistemoje ar
verčiama į kurią nors kalbą bet kokiomis
priemonėmis be išankstinio raštiško „Nikon“
leidimo.
• „Nikon“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be
išankstinio įspėjimo keisti aparatūros ir
programinės įrangos, aprašytos šiose
instrukcijose, specifikacijas.
• „Nikon“ neprisiima atsakomybės už šio
gaminio padarytą žalą.
• Nors stengtasi šiose instrukcijose pateikti
tikslią ir išsamią informaciją, būtume
dėkingi, jei vietiniam „Nikon“ atstovui
(adresas pateikiamas atskirai) nurodytumėte
aptiktas klaidas ar trūkstamą informaciją.
Pranešimai klientams Europoje
DĖMESIO
JEI BUS NAUDOJAMAS NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUS, GALI ĮVYKTI SPROGIMAS.
AKUMULIATORIUS IŠMESKITE TAIP, KAIP NURODYTA INSTRUKCIJOJE.
Šis ženklas reiškia, kad elektros ir
elektroninė įranga turi būti
surenkama atskirai.
Šis simbolis ant akumuliatoriaus
nurodo, kad akumuliatoriai turi
būti surenkami atskirai.
Tai taikoma tik vartotojams
Europos šalyse:
• Šis gaminys skirtas atskirai
surinkti tinkamame surinkimo
punkte. Nemeskite su buitinėmis atliekomis.
• Atskirai surenkant ir perdirbant, taupomi
gamtiniai ištekliai ir padedama išvengti
neigiamų pasekmių žmonių sveikatai bei
aplinkai, kurios galimos netinkamai
utilizuojant įrangą.
• Daugiau informacijos galite gauti iš
pardavėjo ar vietinių kompetentingų
specialistų, atsakingų už atliekų tvarkymą.
Tai taikoma tik vartotojams
Europos šalyse:
• Visi akumuliatoriai, nepriklausomai nuo to,
ar jie pažymėti šiuo simboliu, ar ne, skirti
atskirai surinkti tinkamame surinkimo
punkte. Nemeskite su buitinėmis atliekomis.
• Daugiau informacijos galite gauti iš
pardavėjo ar vietinių kompetentingų
specialistų, atsakingų už atliekų tvarkymą.
xiii
Laikmenų duomenims saugoti šalinimas
Atkreipkite dėmesį į tai, kad, ištrynus vaizdus arba suformatavus atminties korteles ar kitas
laikmenas, vaizdo duomenys ištrinami nevisiškai. Kartais ištrintus failus iš išmestos laikmenos
galima atgaminti su laisvai parduodama programine įranga, todėl galima piktybiškai
pasinaudoti asmeniniais vaizdo duomenimis. Tokių duomenų apsaugos užtikrinimu turi
pasirūpinti pats vartotojas.
Prieš išmesdami laikmeną ar perduodami ją kitam asmeniui, ištrinkite visus duomenis su
komercine trynimo programine įranga arba suformatuokite įrenginį ir tada vėl pripildykite jį
vaizdų, kuriuose nėra asmeninio pobūdžio informacijos (pvz., tuščio dangaus nuotraukų).
Įsitikinkite, kad taip pat pakeitėte visas nuotraukas, pasirinktas iš anksto nustatytam rankiniam
valdymui (0 90). Fiziškai naikindami laikmenas, saugokitės, kad nesusižalotumėte.
xiv
Įspėjimas dėl kopijavimo ir atkūrimo draudimo
Įsidėmėkite, kad medžiagos, nukopijuotos skaitmeniniu būdu arba atkurtos skaitytuvu,
skaitmeniniu fotoaparatu ar kitu įtaisu, turėjimas gali būti baudžiamas įstatymu.
• Elementai, įstatymų draudžiami kopijuoti ir atkurti
Nekopijuokite ir neatkurkite popierinių
pinigų, monetų, vertybinių popierių,
valstybinių ar vietinės valdžios obligacijų,
net jei šios kopijos ar reprodukcijos yra
spausdinti „pavyzdžiai“.
Banknotų, monetų ar vertybinių popierių,
naudojamų užsienio šalyse, kopijavimas ir
atkūrimas yra draudžiamas.
Vyriausybės išleistų nepanaudotų pašto
ženklų ar atvirukų kopijavimas ir atkūrimas
yra draudžiamas, nebent gautas išankstinis
vyriausybės leidimas.
Vyriausybės išleistų antspaudų ir įstatymu
nustatytų sertifikuotų dokumentų
kopijavimas ir atkūrimas yra draudžiamas.
• Perspėjimai dėl kai kurių kopijų ir reprodukcijų
Vyriausybė perspėja dėl privačių įmonių
išleistų vertybinių popierių (akcijų, sąskaitų,
čekių, dovanų kuponų ir t. t.), leidimų ar
bilietų kopijavimo ir atkūrimo, išskyrus tuos
atvejus, kai įmonė pateikia minimalų būtiną
kopijų skaičių verslo poreikiams. Taip pat
nekopijuokite ir neatkurkite valstybės
išleistų pasų, valstybinių įstaigų ar privačių
grupių išduotų leidimų, tapatybės kortelių ir
bilietų, leidimų ar pietų kuponų.
• Laikykitės įspėjimų dėl autorių teisių apsaugos
Autorių teisių saugomų darbų (knygų,
muzikos, paveikslų, drožinių, spausdintos
medžiagos, žemėlapių, piešinių, filmų ir
nuotraukų) kopijavimo ir atkūrimo tvarką
nustato nacionalinė ir tarptautinė autorių
darbų teisė. Nenaudokite šio gaminio
neteisėtoms kopijoms daryti ar autorių
teisėms pažeisti.
xv
Naudokite tik originalius „Nikon“ elektroninius priedus
„Nikon“ fotoaparatai sukurti pagal aukščiausius standartus, juose yra sudėtinga elektroninė
grandinė. Tik „Nikon“ prekės ženklą turintys elektroniniai priedai (pavyzdžiui, įkrovikliai,
akumuliatoriai, kintamosios srovės adapteriai ir blykstės priedai), „Nikon“ patvirtinti naudoti
išskirtinai su „Nikon“ skaitmeniniais fotoaparatais, yra sukonstruoti ir patikrinti pagal šios
elektroninės schemos veikimo ir saugos reikalavimus.
Naudodami ne „Nikon“ elektroninius priedus galite sugadinti fotoaparatą.
Tokiu atveju „Nikon“ garantija nebus taikoma. Naudojant trečiųjų šalių
įkraunamus ličio jonų akumuliatorius be dešinėje pusėje pavaizduoto
holografinio „Nikon“ antspaudo, galimi įprasto fotoaparato veikimo trikdžiai,
akumuliatorius gali perkaisti, užsiliepsnoti, trūkti arba ištekėti.
Daugiau informacijos apie „Nikon“ originalius priedus gausite iš vietinio įgaliotojo „Nikon“
gaminių pardavėjo.
xvi
D
Naudokite tik originalius „Nikon“ priedus
Tik originalūs „Nikon“ priedai, „Nikon“ specialiai patvirtinti naudoti su jūsų
„Nikon“ skaitmeniniu fotoaparatu, yra sukurti ir patikrinti taip, kad atitiktų jo
eksploatacinius ir saugos reikalavimus. NAUDODAMI NE „NIKON“ PRIEDUS, GALITE
SUGADINTI FOTOAPARATĄ. TOKIU ATVEJU „NIKON“ GARANTIJA NEBUS TAIKOMA.
D
Fotoaparato ir jo priedų techninė priežiūra
Šis fotoaparatas yra tikslusis prietaisas, todėl jam reikia reguliarios techninės
priežiūros. „Nikon“ rekomenduoja, kad fotoaparato pardavėjas arba įgaliotasis
„Nikon“ techninės priežiūros atstovas kartą per vienerius – dvejus metus atliktų
jo apžiūrą, o kas trejus – penkerius metus – techninės priežiūros darbus (šios
paslaugos yra mokamos). Jei fotoaparatas naudojamas darbui, primygtinai
rekomenduojama dažnai vykdyti patikros ir techninės priežiūros darbus.
Tikrinant ar prižiūrint fotoaparatą, kartu reikia tikrinti ir visus reguliariai su juo
naudojamus priedus, pvz., objektyvus ar papildomus blyksčių įrenginius.
A
Prieš darant svarbias nuotraukas
Prieš fotografuodami svarbius įvykius (pvz., vestuves, ar imdami fotoaparatą į
kelionę), atlikite bandomąjį fotografavimą, kad įsitikintumėte, ar fotoaparatas
veikia kaip įprasta. „Nikon“ negali būti atsakinga už žalą ar nuostolius,
atsiradusius dėl netinkamo prietaiso veikimo.
A
Mokymasis visą gyvenimą
„Nikon“, vykdydama programą „Mokymasis visą gyvenimą“, skirtą prietaisams
nuolat prižiūrėti ir klientams mokyti, nuolat atnaujina ir pateikia informaciją šiose
interneto svetainėse:
• Vartotojams JAV: http://www.nikonusa.com/
• Vartotojams Europoje ir Afrikoje: http://www.europe-nikon.com/support/
• Vartotojams Azijoje, Okeanijoje ir Artimuosiuose Rytuose: http://www.nikon-asia.com/
Apsilankykite šiose svetainėse, jei norite gauti naujausią informaciją, patarimus,
atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir bendruosius patarimus apie
skaitmeninį vaizdo apdorojimą ir fotografavimą. Papildomos informacijos galite
gauti iš „Nikon“ atstovo arti jūsų gyvenamosios vietos. Ryšių informacijos
ieškokite šiuo URL adresu: http://imaging.nikon.com/
xvii
xviii
XĮžanga
Susipažinimas su fotoaparatu
Skirkite kelias minutes susipažinti su fotoaparato valdikliais ir ekrane
rodoma informacija. Gali būti naudinga pasižymėti šią temą ir grįžti prie
jos skaitant likusią vadovo dalį.
X
Fotoaparato korpusas
9
10 11
1
1
2
12
3
13
4
14
5
15
6
7
8
1 Fotoaparato dirželio ąselė
2 Ekspozicijos kompensavimo ratukas
.................................................................... 79
3 Ekspozicijos kompensavimas ratuko
fiksavimo atpalaidavimo mygtukas
.................................................................... 79
4 ISO jautrumo ratukas ............................ 70
5 ISO jautrumo ratuko fiksavimo
atpalaidavimo mygtukas ..................... 70
6 Židinio plokštumos žymė (E) ........... 69
7 Kontaktinė jungtis (papildomai
blykstei) .................................................. 116
8 Kontaktinės jungties dangtelis......... 116
9 Užrakto greičio ratuko fiksavimo
atpalaidavimo mygtukas ..................... 39
17
10
11
12
13
14
15
16
17
16
Maitinimo jungiklis .................................. 5
Užrakto atleidimo mygtukas ...............31
Atleidimo lizdas ....................................323
Ekspozicijos režimo pasirinkimo
ratukas......................................................... 6
Mygtukas D
LCD apšvietimo įrenginys .................. 5
Nustatymas iš naujo dviem
mygtukais...........................................133
Valdymo pultas ......................................... 8
Atleidimo režimo parinkimo ratukas
....................................................................... 7
Užrakto greičio ratukas .........................39
1
Fotoaparato korpusas (tęsinys)
4
5
6
13
14
7
X
8
9
1
11
3
5
6
7
8
2
Veidrodis................................................... 50
Eksponavimo sujungimo svirtis........167
Objektyvo tvirtinimo žymė .................. 24
Mygtukas D
Serija..................................137, 141, 145
Automatinio laikmačio lemputė......... 48
Blykstės sinchronizavimo kontakto
dangtelis
USB jungties dangtelis
HDMI jungties dangtelis
16
10
2
1
2
3
4
15
12
9
10
11
12
13
14
15
16
Priedų prijungimo lizdo dangtelis... 325
Objektyvo atleidimo mygtukas...........25
AF režimo mygtukas ..... 60, 63, 175, 176
Fokusavimo režimo valdiklis
..................................................... 59, 68, 175
Blykstės sinchronizavimo kontaktas
.................................................................. 117
USB jungtis ................................... 211, 214
HDMI minijungtis................................. 222
Priedų prijungimo lizdas................... 325
7
1
8
9
2
3
X
10
4
5
6
11
1 Papildomų komandų ratukas........... 267 6 Kintamosios srovės jungties dangtelis
...................................................................326
2 Mygtukas Pv
Mygtuko Pv naudojimas
7 Procesoriaus kontaktai
.............................................. 41, 174, 266 8 Objektyvo stovas ....................................24
3 Mygtukas Fn
9 AF mova
Mygtuko Fn naudojimas................. 263 10 Trikojo lizdas
4 Akumuliatoriaus skyriaus/atminties
11 Korpuso dangtelis .........................24, 324
kortelės lizdo dangtelis ........................ 19
5 Akumuliatoriaus skyriaus/atminties
kortelės lizdo dangtelio fiksatorius ... 19
3
Fotoaparato korpusas (tęsinys)
10
9
11
12
1
13
2
3
4
X
5
6
7
8
14
15
16
17
18
19
20
21
1 Mygtukas O
7 Mygtukas W/M
Trinti ............................................. 35, 203
Atkūrimo mastelio mažinimas/
miniatiūros ............................... 196, 197
2 Mygtukas K
Nustatymas iš naujo dviem
Atkūrimas.................................... 34, 185
mygtukais.......................................... 133
3 Ekranas
Blykstės režimas............................... 126
Nustatymų peržiūra........................... 11
Blykstės kompensavimas............... 128
Nuotraukų peržiūra ........................... 34
Tiesioginė peržiūra ..........................172 8 Mygtukas P
Nustatymų keitimas informaciniame
Viso kadro atkūrimas.......................185
ekrane....................................................14
4 Mygtukas G
Nustatymų keitimas tiesioginės
Meniu........................................... 15, 224
peržiūros metu................................. 179
5 Mygtukas L/U
Nuotraukų retušavimas ................. 290
Žinynas ................................................. 15
9
Vaizdo
ieškiklio okuliaras ......................23
Apsauga .............................................201
Baltos spalvos balansas .................... 82 10 Vaizdo ieškiklis.........................................28
11 Dioptrijų reguliavimo valdiklis ............28
6 Mygtukas X/T
Atkūrimo mastelio didinimas .......199 12 Mygtukas A
AE/AF fiksavimo mygtuko
Vaizdo kokybė/dydis...................56, 58
naudojimas .......................... 66, 77, 267
4
13 Mygtukas B
AF-ON ................................................... 60
14 Pagrindinių komandų ratukas .......... 267
15 Matavimo valdiklis................................. 76
16 J (patvirtinimo) mygtukas ....... 16, 261
17 Kryptinis valdiklis ................................... 16
18 Fokusavimo valdiklio fiksatorius.........64
19 Atminties kortelės prieigos lemputė
.............................................................. 20, 32
20 R (informacijos) mygtukas .................11
21 Mygtukas a ..........................................172
X
A
Maitinimo jungiklis
Fotoaparatui įjungti pasukite
maitinimo jungiklį kaip parodyta
iliustracijoje.
Sukite maitinimo jungiklį, kaip
parodyta, kad išjungtumėte
fotoaparatą.
A
LCD apšvietimo įrenginys
Spustelint mygtuką D, kai fotoaparatas įjungtas,
suaktyvinamas valdymo pulto apšvietimas (LCD
apšvietimo įrenginys), leidžiantis ekraną matyti
tamsoje. Apšvietimas veikia apie 6 sekundes, kol
atleidžiamas užraktas arba kol mygtukas D
paspaudžiamas dar kartą.
Mygtukas D
5
Ekspozicijos režimo pasirinkimo ratukas
Kad pasirinktumėte iš toliau pateiktų režimų,
pakelkite ir pasukite ekspozicijos režimo
pasirinkimo ratuką.
•
•
•
•
X
6
P—Programuojamas automatinis (0 38)
S—Automatinis užrakto pirmumas (0 39)
A—Automatinis diafragmos pirmumas (0 41)
M—Rankinis (0 42)
Atleidimo režimo pasirinkimo ratukas
Pasukite atleidimo
režimo pasirinkimo
ratuką, kad
pasirinktumėte
atleidimo režimą (0 46).
Atleidimo režimo parinkimo ratukas
Režimas
Aprašymas
S
Vienas kadras
Kaskart nuspaudus užrakto
atleidimo mygtuką padaroma
viena nuotrauka.
CL
Nepertraukiama
maža sparta
Laikant nuspaustą užrakto
atleidimo mygtuką, fotoaparatas
fotografuoja maža sparta.
CH
Nepertraukiama
didelė sparta
Laikant nuspaustą užrakto
atleidimo mygtuką, fotoaparatas
fotografuoja didele sparta.
J
Tylus užrakto
atleidimas
Kaip ir vieno kadro režimu, tik čia
sumažinamas fotoaparato
skleidžiamas triukšmas.
E
Automatinis
laikmatis
Fotografuojama su automatiniu
laikmačiu.
MUP
Veidrodžio
pakėlimas
Prieš fotografuojant pakeliamas
veidrodis.
X
7
Valdymo pultas
1
2
3
X
8
1 Užrakto greitis...................................39, 42
Intervalų skaičius fotografuojant
intervalų laikmačiu ..............................158
2 Akumuliatoriaus daviklis ...................... 29
3 Fotografavimo serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės
reikšmėmis indikacija..........................137
WB serijos indikacija ............................141
ADL serijos indikacija...........................145
4 Daugkartinės ekspozicijos indikacija
..................................................................150
5 Diafragma (f skaičius)......................41, 42
Diafragma (žingsnelių skaičius) .......... 37
Ekspozicijų skaičius viename intervale
..................................................................158
Kompiuterio režimo daviklis..............325
4
5
6
7
8
6 Diafragmos žingsnelio indikacija........37
7 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos
lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų)
.....................................................................30
8 Likusių ekspozicijų skaičius ..................30
Likusių ekspozicijų skaičius iki atminties
buferio užpildymo ..................................47
Iš anksto nustatyto baltos spalvos
balanso įrašymo indikacija ...................91
Fiksavimo režimo indikacija .............. 325
HDMI-CEC ryšio indikacija.................. 223
Vaizdo ieškiklis
1
2
3
X
4
5
6 78
17
18
9
10
19
11 12 13 14 15
20
21 22 23 24
16
25
26
Pastaba: ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis pateiktas iliustravimo tikslais.
1 Komponavimo tinklelis (rodomas, kai
8 Lanksčios programos daviklis..............38
pasirinktiniu nustatymu d2 nurodoma
9 Užrakto greitis .................................. 39, 42
On (įjungta)) ........................................ 253
Automatinio fokusavimo režimas ......59
2 Fokusavimo taškai ........................ 64, 249 10 Diafragma (f skaičius) ..................... 41, 42
AF sričių režimas..................................... 62
Diafragma (žingsnelių skaičius) ..........37
3 AF srities rėmelis ........................... 28, 189 11 Vienspalvio režimo indikacija ............100
(rodoma, kai parenkamas Picture
4 Židinio daviklis..................................32, 69
Control vienspalvis režimas ar
5 Matavimas ............................................... 75
vienspalviu režimu grindžiamas Picture
6 Automatinės ekspozicijos (AE)
Control režimas)
fiksavimas ................................................ 77
7 Ekspozicijos režimas.............................. 36 12 Senkančio akumuliatoriaus įspėjimas
.....................................................................29
9
13
14
15
16
17
18
19
20
X
21
22
Aktyviojo D-Lighting indikacija ........111
HDR indikacija .......................................112
ISO jautrumo indikacija......................... 70
„k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos
lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų)
.................................................................... 30
FV fiksavimo indikacija........................131
Blykstės sinchronizacijos indikacija
..................................................................257
Diafragmos žingsnelio indikacija ....... 37
Ekspozicijos rodiklis ............................... 43
Ekspozicijos kompensavimo rodinys
.................................................................... 80
Pakreipimo indikacija..........................265
Blykstės kompensavimo indikacija
..................................................................128
Ekspozicijos kompensavimo indikacija
.................................................................... 80
23 Fotografavimo serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės
reikšmėmis indikacija ......................... 137
WB serijos indikacija............................ 141
ADL serijos indikacija .......................... 145
24 Automatinio ISO jautrumo daviklis ....72
25 Likusių ekspozicijų skaičius ..................30
Likusių ekspozicijų skaičius iki atminties
buferio užpildymo ..................................47
Iš anksto nustatyto baltos spalvos
balanso įrašymo indikacija ...................91
Ekspozicijos kompensavimo vertė .....80
Blykstės kompensavimo vertė.......... 128
ISO jautrumas ..........................................70
AF sričių režimas......................................62
26 Blykstės parengties daviklis * ........... 121
* Rodoma, kai prijungiama papildoma blykstė (0 118). Blykstės parengties daviklis
įsijungia, kai įkraunama blykstė.
D
Neįdėtas akumuliatorius
Kai akumuliatorius visiškai išeikvotas arba neįdėtas, vaizdo ieškiklio ekranas
tampa blankus. Tai normalu ir nereiškia gedimo. Vaizdo ieškiklio ekranas taps
normalios būsenos, kai bus įdėtas visiškai įkrautas akumuliatorius.
D
Valdymo pulto ir vaizdo ieškiklio ekranai
Valdymo pulto ir vaizdo ieškiklio ekranų šviesumas priklauso nuo temperatūros.
Esant žemai temperatūrai ekranų reakcija gali pailgėti. Tai yra normalu ir
nereiškia gedimo.
10
Informacinis ekranas
Spustelėkite mygtuką R, kad ekrane būtų
parodytas užrakto greitis, diafragma, likusių
ekspozicijų skaičius, AF sričių režimas ir kita
fotografavimo informacija. Kai, spustelint mygtuką
arba pasukant komandų ratuką, pakeičiami tokie
nustatymai kaip baltos spalvos balansas arba
vaizdo kokybė, ekranas įsijungia automatiškai.
1 23
4
56
Mygtukas R
7
8
9
10
11
12
13
25
24
23
22
21
X
14
15
20
19
18
17
16
Pastaba: ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis pateiktas iliustravimo tikslais.
1 Ekspozicijos režimas.............................. 36
2 Lanksčios programos daviklis ............. 38
3 Blykstės sinchronizacijos indikacija
.................................................................. 257
4 Užrakto greitis...................................39, 42
Ekspozicijų skaičius fotografuojant
serijomis su skirtingomis
ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis
.................................................................. 137
Ekspozicijų skaičius baltos spalvos
balanso serijoje..................................... 141
Ekspozicijų skaičius (daugkartinė
ekspozicija) ............................................ 151
Židinio nuotolis (objektyvai be
procesoriaus)......................................... 163
Spalvos temperatūra............................. 88
5 Spalvos temperatūros indikacija ........88
6 Diafragmos žingsnelio indikacija........37
Ne AI objektyvo indikacija..................168
7 Diafragma (f skaičius) ..................... 41, 42
Diafragma (žingsnelių skaičius) ..........37
Serijos žingsnelis..........................138, 142
Ekspozicijų skaičius ADL serijos sekoje
...................................................................145
Daugkartinės ekspozicijos režimas
...................................................................150
Didžiausia diafragma (objektyvai be
procesoriaus) .........................................166
11
X
8 Automatinės srities AF indikacija ....... 64
Fokusavimo taškų indikacija................ 64
AF sričių režimo indikacija.................... 64
3D sekimo indikacija.............................. 64
9 Ekspozicijos rodiklis ............................... 43
Ekspozicijos kompensavimo rodinys
.................................................................... 80
Kadrų serijų eigos indikatorius
Fotografavimas serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis ir
blykstės reikšmėmis ........................137
WB serija.............................................141
10 Garsinio signalo daviklis .....................253
11 Palydovų signalo indikacija ...............171
12 Intervalų laikmačio indikacija............160
13 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos
lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų)
.................................................................... 30
14 Likusių ekspozicijų skaičius.................. 30
Daugkartinės ekspozicijos automatinio
stiprinimo indikacija ............................152
Rankinio valdymo objektyvo numeris
..................................................................166
15 Nenustatyto laikrodžio indikacija
............................................................27, 276
16 Mygtuko Fn priskyrimas ..................... 263
17 Mygtuko AE-L/AF-L priskyrimas ......... 267
18 Picture Control indikacija................... 101
19 Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo
indikacija................................................ 242
20 Pasirinktinių nustatymų bankas....... 245
21 Vinjetės kontrolės indikacija ............. 241
22 Baltos spalvos balansas.........................81
Baltos spalvos balanso tikslinimo
indikacija...................................................85
23 Vaizdo kokybė .........................................55
24 Vaizdo dydis .............................................58
25 Blykstės režimas ................................... 125
A
Ekrano išjungimas
Norėdami panaikinti ekrane rodomą fotografavimo informaciją, paspauskite
mygtuką R arba iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką. Jeigu ilgiau
nei 10 sekundžių nebus atliktas joks veiksmas, ekranas automatiškai išsijungs.
A
Taip pat žr.
Norėdami gauti informacijos apie pasirinkimą, kaip ilgai ekranas bus įjungtas, žr.
pasirinktinį nustatymą c4 (Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa), 0 253).
Informacijos apie raidžių spalvos informaciniame ekrane keitimą rasite
pasirinktiniame nustatyme d8 (Information display (informacinis ekranas),
0 256). Informacinį ekraną galima nustatyti automatiškai išsijungti, kai iki pusės
paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas. Papildomos informacijos rasite
p. 273.
12
Informacinis ekranas (tęsinys)
26 27
28 29 30 31 32
33
47
46
45
44
43
34
35
36
37
42
41
40
26 Vaizdo ploto indikacija ......................... 52
27 Atleidimo režimas.............................. 7, 46
Nepertraukiamo fotografavimo greitis
.................................................................. 254
28 Ekspozicijos delsos režimas ............... 256
29 FV fiksavimo indikacija ....................... 131
30 Blykstės kompensavimo indikacija
.................................................................. 128
Blykstės kompensavimo vertė.......... 128
31 Daugkartinės ekspozicijos indikacija
.................................................................. 153
32 Ekspozicijos kompensavimo indikacija
.................................................................... 80
Ekspozicijos kompensavimo vertė..... 80
33 ADL serijos kiekis.................................. 111
34 Informacija apie autorių teises ......... 279
35 Fotoaparato akumuliatoriaus daviklis
.................................................................... 29
36 Vaizdo komentaro indikacija............. 278
37 ISO jautrumo indikacija ........................ 70
ISO jautrumas.......................................... 70
Automatinio ISO jautrumo daviklis ... 72
39
38
38 Mygtuko Pv priskyrimas ......................266
39 HDR indikacija .......................................113
HDR ekspozicijos skirtumas ...............114
40 Aktyviojo D-Lighting indikacija.........111
41 Didelio ISO jautrumo triukšmo
mažinimo indikacija.............................242
42 Fotografavimo meniu bankas ...........236
43 Automatinio fokusavimo režimas ......59
44 Eye-Fi ryšio indikacija ..........................285
45 Automatinė iškraipymų kontrolė .....241
46 Matavimas ................................................75
47 Fotografavimo serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės
reikšmėmis indikacija ..........................137
WB serijos indikacija ............................141
ADL serijos indikacija...........................145
X
13
Mygtukas P
Atkūrimo režimu, fotografuodami pro vaizdo
ieškiklį arba tiesioginės peržiūros režimu
spustelėkite mygtuką P, kad greitai iškviestumėte
dažnai naudojamus nustatymus. Fotografuodami
pro vaizdo ieškiklį, galite spustelėti mygtuką P, kad
pakeistumėte informacinio ekrano apačioje
Mygtukas P
pateiktus nustatymus. Kryptiniu valdikliu
pažymėkite elementus ir spauskite J, kad
peržiūrėtumėte pažymėto elemento parinktis.
X
1
2
3
4
5
10
9
8
7
6
1 Fotografavimo meniu bankas.......... 236
2 Didelio ISO jautrumo triukšmo
mažinimas ............................................. 242
3 Aktyvusis D-Lighting........................... 110
4 HDR (platus dinaminis diapazonas)
.................................................................. 112
5 Mygtuko Pv priskyrimas ..................... 266
6 Mygtuko Fn priskyrimas ..................... 263
7 Mygtuko AE-L/AF-L priskyrimas ......... 267
8 Picture Control...................................... 100
9 Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas
.................................................................. 242
10 Pasirinktinių nustatymų bankas....... 245
A
Pagalbiniai patarimai
Informaciniame ekrane pateikiamas pagalbinis
patarimas, nurodantis pasirinkto elemento
pavadinimą. Pagalbinius patarimus galima išjungti
naudojant pasirinktinį nustatymą d4 (Screen Tips
(ekrano patarimai); 0 254).
A
Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip naudotis mygtuku P nustatymams tiesioginės
peržiūros fotografavimo metu pasiekti, rasite p. 179. Be to, p. 290 rasite
informacjos, kaip viso kadro atkūrimo metu parodyti retušavimo parinktis.
14
Fotoaparato meniu
Daugelį fotografavimo, atkūrimo ir sąrankos
funkcijų galima pasiekti per fotoaparato meniu. Jei
norite matyti meniu, paspauskite mygtuką G.
Mygtukas G
Kortelės
Rinkitės iš toliau pateiktų meniu:
• D: Atkūrimas (0 229)
• C: Fotografavimas (0 235)
• A: Pasirinktiniai nustatymai (0 243)
• B: Sąranka (0 271)
• N: Retušavimas (0 287)
• O/m: MY MENU (mano meniu) arba
RECENT SETTINGS (paskutiniai nustatymai)
(numatytasis nustatymas: MY MENU
(mano meniu); 0 313)
X
Slankiklis rodo padėtį tuo metu
naudojamame meniu.
Esamą kiekvienos parinkties nustatymą
rodo piktograma.
Meniu parinktys
Parinktys tuo metu naudojamame meniu.
d
Jei ekrano apatiniame kairiajame
kampe pasirodo piktograma d,
spustelint mygtuką L (U) galima
parodyti žinyną. Laikant mygtuką
nuspaustą, rodomas tuo metu
parinkto elemento aprašymas arba
meniu. Paspauskite 1 arba 3, jei
norite slinkti ekranu.
Mygtukas L (U)
15
❚❚ Fotoaparato meniu naudojimas
Naršant fotoaparato meniu, naudojamas kryptinis valdiklis ir mygtukas J.
Žymiklį perkelia aukštyn
Mygtukas J: parenka
pažymėtą elementą
Atšaukia ir grįžta į ankstesnį
meniu
Parenka pažymėtą elementą
arba pereina į papildomą
meniu
Žymiklį perkelia žemyn
X
Norėdami naršyti po meniu, vadovaukitės tolimesniais nurodymais.
1
Parodykite meniu.
Jei norite parodyti meniu, spauskite mygtuką
G.
Mygtukas G
2
Pažymėkite tuo metu rodomo
meniu piktogramą.
Jei norite pažymėti tuo metu
rodomo meniu piktogramą,
spauskite 4.
3
16
Pasirinkite meniu.
Pageidaujamam meniu parinkti spauskite 1 arba 3.
4
Nustatykite žymiklį
pasirinktame meniu.
Jei norite nustatyti žymiklį
pasirinktame meniu, spauskite 2.
5
Pažymėkite meniu elementą.
Jei norite pažymėti kurį nors meniu
elementą, spauskite 1 arba 3.
X
6
Parodykite parinktis.
7
Pažymėkite parinktį.
8
Pasirinkite pažymėtą elementą.
Kad būtų pateiktos pasirinkto
meniu elemento parinktys,
spauskite 2.
Jei norite pažymėti kurią nors
parinktį, spauskite 1 arba 3.
Pažymėtam elementui pasirinkti spustelėkite
mygtuką J. Jei norite išeiti nenurodę
parinkties, spauskite mygtuką G.
Įsidėmėkite:
• Meniu punktų, kurie rodomi pilki, tuo metu pasirinkti negalima.
• Spaudžiant 2 iš esmės pasiekiamas tas pats rezultatas, kaip ir
spaudžiant J, tačiau tam tikrais atvejais pasirinkimas gali būti atliktas
tik spaudžiant J.
• Norėdami grįžti į fotografavimo režimą, nuspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką (0 33).
17
Pirmieji žingsniai
Prijunkite fotoaparato dirželį
Saugiai pritvirtinkite dirželį prie fotoaparato kilpelių.
X
Įkraukite akumuliatorių
Fotoaparatą maitina įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a (yra
komplekte). Siekiant maksimaliai padidinti fotografavimo trukmę, reikia
prieš naudojant įkrauti akumuliatorių pateiktuoju akumuliatoriaus
įkrovikliu MH-24. Jei pateiktas kištuko adapteris, pakelkite sieninį kištuką ir
prijunkite adapterį. Užtikrinkite, kad kištukas būtų įkištas iki galo. Tada
įdėkite akumuliatorių ir prijunkite įkroviklį.
Akumuliatoriaus įkrovimas
Įkrovimas baigtas
Kai akumuliatorius visiškai išsekęs, jį visiškai įkrauti trunka apie valandą ir
50 min. Baigę įkrauti, atjunkite įkroviklį ir išimkite akumuliatorių.
D
Akumuliatoriaus įkrovimas
Įkraukite akumuliatorių patalpoje, temperatūroje nuo 5 °C iki 35 °C.
Akumuliatorius neįsikraus, jei jo temperatūra nesieks 0 °C arba viršys 60 °C.
18
Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę
Prieš įdėdami akumuliatorių ar atminties kortelę, pasukite maitinimo
jungiklį į padėtį OFF (išjungta).
D
Akumuliatorių ir atminties kortelių įdėjimas bei išėmimas
Prieš įdėdami ar išimdami akumuliatorius ar atminties korteles, visada išjunkite
fotoaparatą.
1
Atidarykite akumuliatoriaus skyriaus/
atminties kortelės lizdo dangtelį.
Atrakinkite (q) ir atidarykite (w)
akumuliatoriaus skyriaus/atminties kortelės
lizdo dangtelį.
2
X
Įdėkite akumuliatorių.
Įdėkite akumuliatorių parodyta kryptimi (q).
Akumuliatoriumi nuspauskite akumuliatoriaus
fiksatorių į vieną pusę. Iki galo įkišus
akumuliatorių, fiksatorius jį tinkamai
užfiksuoja (w).
Akumuliatoriaus
fiksatorius
A
Be atminties kortelės
Jei fotoaparatas išjungiamas su įkrautu
akumuliatoriumi EN-EL14a ir neįdedama jokia
atminties kortelė, valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje
pasirodo S.
19
Įdėkite atminties kortelę.
Laikydami atminties kortelę kaip parodyta
dešinėje, įstumkite ją, kad ji užsifiksuotų
vietoje. Kelioms sekundėms įsijungs atminties
kortelės prieigos lemputė.
D Atminties kortelių įdėjimas
Jei kišite atminties kortelę apverstą arba ne tuo
galu, rizikuojate apgadinti fotoaparatą arba
pačią kortelę. Būtinai patikrinkite, ar kišate
kortelę tinkama kryptimi. Jei kortelė bus įkišta
netinkamai, dangtelis neužsidarys.
Priekis
16GB
3
Atminties kortelės
prieigos lemputė
X
4
Uždarykite akumuliatoriaus skyriaus/
atminties kortelės lizdo dangtelį.
A
Akumuliatoriaus išėmimas
Išjunkite fotoaparatą ir atidarykite akumuliatoriaus
skyriaus/atminties kortelės lizdo dangtelį. Paspauskite
akumuliatoriaus fiksatorių parodyta kryptimi, kad
atleistumėte akumuliatorių, tuomet jį ištraukite.
A
20
16GB
Atminties kortelių išėmimas
Palaukę, kol išsijungs atminties kortelės prieigos
lemputė, išjunkite fotoaparatą, atidarykite
akumuliatoriaus skyriaus/atminties kortelės lizdo
dangtelį ir nuspauskite kortelę, kad ji būtų išstumta
(q). Tuomet atminties kortelę galima ištraukti ranka
(w).
D
Akumuliatorius ir įkroviklis
Perskaitykite šio vadovo x–xii ir 335–338 puslapiuose esančius perspėjimus bei
įspėjimus ir paisykite jų. Nenaudokite akumuliatoriaus, jei aplinkos temperatūra
nesiekia 0 °C arba viršija 40 °C, nes kitaip gali būti pažeistas akumuliatorius ir
pablogėti jo veikimas. Kai akumuliatoriaus temperatūra siekia nuo 0 °C iki 15 °C ir
nuo 45 °C iki 60 °C, gali sumažėti jo talpa ir pailgėti įkrovimo laikas.
Jei įkrovimo metu ima greitai mirksėti (apie aštuonis kartus per sekundę)
lemputė CHARGE, įsitikinkite, ar temperatūra yra tinkamame diapazone, po to
atjunkite įkroviklį, išimkite akumuliatorių ir jį vėl įdėkite. Jei problema
nepašalinama, akumuliatoriaus ir įkroviklio nenaudokite – juos nuneškite į
parduotuvę arba Nikon įgaliotajam techninės priežiūros atstovui.
Nesujunkite įkroviklio kontaktų trumpuoju jungimu. Jei nesilaikysite šios
atsargumo priemonės, įkroviklis gali perkaisti ir būti apgadintas. Įkrovimo metu
nejudinkite įkroviklio ir nelieskite akumuliatoriaus. Jei nepaisysite šios atsargumo
priemonės, labai retais atvejais įkroviklis gali rodyti, kad įkrovimas baigtas, nors
akumuliatorius įkrautas tik iš dalies. Norėdami vėl pradėti įkrovimą,
akumuliatorių išimkite ir vėl įdėkite.
X
Naudokite tik tam įkrovikliui tinkančius akumuliatorius. Kai nenaudojate,
atjunkite.
21
A
Atminties kortelių formatavimas
Jei kortelė fotoaparate naudojama pirmą kartą arba ji
buvo suformatuota naudojant kitą įrenginį, sąrankos
meniu pasirinkite Format memory card (formatuoti
atminties kortelę) ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas, kad suformatuotumėte kortelę (0 272).
Atminkite, kad šiuo veiksmu negrįžtamai ištrinami visi
kortelėje buvę duomenys. Prieš pradėdami formatuoti,
patikrinkite, ar visos nuotraukos ar duomenys, kuriuos
norite išsaugoti, yra nukopijuoti į kompiuterį.
D
X
Atminties kortelės
• Atminties kortelės po naudojimo gali būti karštos. Prieš į fotoaparatą įdėdami
ar išimdami atminties korteles, imkitės būtinų atsargumo priemonių.
• Prieš įdėdami ar išimdami atminties kortelę, išjunkite fotoaparatą. Negalima
išimti atminties kortelės iš fotoaparato, jo išjungti, išimti ar atjungti maitinimo
šaltinio formatuojant kortelę, įrašant, trinant ar kopijuojant duomenis į
kompiuterį. Nesilaikant šių atsargumo priemonių, galima prarasti duomenis
arba sugadinti fotoaparatą ar kortelę.
• Pirštais ar metaliniais daiktais nelieskite kortelės kontaktų.
• Nelankstykite ir nemėtykite kortelių, saugokite jas nuo stiprių smūgių.
• Nespauskite kortelės korpuso. Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių, galite
sugadinti kortelę.
• Saugokite kortelę nuo vandens, didelės drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
• Neformatuokite atminties kortelių kompiuteriu.
A
B
16G
Apsauga nuo įrašymo
SD atminties kortelėse įdiegta apsauga nuo
įrašymo, kad netyčia nebūtų prarasti
duomenys. Kai ši apsauga yra nustatyta
padėtyje „lock“ (užrakinta), atminties kortelės
Apsauga nuo įrašymo
negalima formatuoti, nuotraukų negalima
ištrinti ar įrašyti (jei bandysite atleisti užraktą,
ekrane bus rodomas įspėjimas). Norėdami atblokuoti atminties kortelę,
nustumkite jungiklį į padėtį „write“ (įrašyti).
22
A
Okuliaro dangtelis
Pateikta virvele prijunkite okuliaro dangtelį prie fotoaparato dirželio, kaip
parodyta iliustracijoje.
X
Kad pro vaizdo ieškiklį nepatektų šviesos ir ji netrikdytų ekspozicijos, tiesioginės
peržiūros režimu, ilgalaikės ekspozicijos metu, fotografuodami su automatiniu
laikmačiu ir kitais atvejais, kai nežiūrite pro vaizdo ieškiklį užrakto atidarymo
metu, prijunkite okuliaro dangtelį. Kad nuimtumėte dangtelį, suimkite
spaustukus ir kelkite aukštyn.
A
Vaizdo ieškiklio okuliaro nuėmimas
Prieš papildomų dioptrijų reguliavimo vaizdo ieškiklio
objektyvų tvirtinimą būtina nuimti vaizdo ieškiklio
okuliarą. Norėdami nuimti okuliarą, lengvai jį suimkite
nykščiu ir rodomuoju pirštu ir sukite kaip parodyta.
23
Prijunkite objektyvą
Būkite atsargūs, kad nuimant objektyvą į fotoaparatą nepatektų dulkių.
Šiame vadove demonstracijos tikslais naudojamas objektyvas AF-S
NIKKOR 50 mm f/1,8 G (Special Edition).
Prijunkite objektyvą, kaip parodyta iliustracijoje.
Nuimkite
fotoaparato korpuso
dangtelį
X
Nuimkite galinį objektyvo
dangtelį
Tvirtinimo žymė (fotoaparato)
Sulygiuokite
tvirtinimo žymes
Tvirtinimo žymė (objektyvo)
Sukite objektyvą, kaip parodyta, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos
24
A
Objektyvo nuėmimas
Prieš nuimdami ar keisdami objektyvą, įsitikinkite,
kad fotoaparatas išjungtas. Norėdami nuimti
objektyvą, nuspaudę objektyvo atleidimo mygtuką
(q) sukite objektyvą pagal laikrodžio rodyklę (w).
Nuėmę objektyvą, uždėkite objektyvo dangtelius ir
fotoaparato korpuso dangtelį.
A
Objektyvo fokusavimo režimas
Jei objektyve yra fokusavimo režimo jungiklis,
pasirinkite automatinio fokusavimo režimą (A, M/A,
arba A/M).
D
Objektyvai su procesoriais, turintys
diafragmos žiedus
Jei objektyvas su procesoriumi turi diafragmos žiedą (0 320), užfiksuokite
diafragmą ties mažiausiu nustatymu (didžiausiu f skaičiumi).
X
A
Objektyvai be procesoriaus/ne AI objektyvai
Su fotoaparatu galima naudoti objektyvus be procesoriaus ir objektyvus,
neturinčius AI mechanizmų (ne AI objektyvus; 0 163).
A
Vaizdo plotas
Pritvirtinus DX objektyvą, automatiškai parenkamas
DX formato vaizdo plotas (0 51).
Vaizdo plotas
25
Bazinė sąranka
Pirmą kartą įjungus fotoaparatą, parodomas kalbos pasirinkimo dialogo
langas. Nurodykite kalbą ir nustatykite laiką bei datą. Kol nenustatėte laiko
ir datos, fotografuoti neleidžiama.
1
Įjunkite fotoaparatą.
2
Pasirinkite kalbą.
3
Pasirinkite laiko juostą.
X
4
26
Atsivers kalbos parinkimo dialogo langas.
Spauskite 1 arba 3, jei
pageidaujate pažymėti kalbą, tada
spauskite J.
Pasirodys laiko juostos pasirinkimo
dialogo langas. Spauskite 4 arba
2, jei norite pažymėti vietinę laiko
juostą (laukas UTC rodo laiko
skirtumą valandomis tarp
pasirinktos laiko juostos ir pasaulio koordinuotojo laiko juostos arba
UTC). Tada spauskite J.
Pasirinkite datos formatą.
Jei norite nurodyti, kokia tvarka bus
rodomi metai, mėnuo ir diena,
spauskite 1 arba 3. Kad
pereitumėte prie kito veiksmo,
spustelėkite J.
5
Įjunkite arba išjunkite vasaros
laiką.
Pasirodys vasaros laiko parinktys.
Vasaros laikas išjungtas pagal
numatytuosius nustatymus. Jei
vietos laiko juostoje galioja vasaros
laikas, spauskite 1, kad pažymėtumėte On (įjungta), tada spauskite
J.
6
Nustatykite datą ir laiką.
Bus pateiktas dešinėje
iliustruojamas dialogo langas.
Paspauskite 4 arba 2, kad
parinktumėte punktą, o 1 arba 3,
kad pakeistumėte. Paspauskite J,
kad nustatytumėte laikrodį ir išeitumėte į fotografavimo režimą
(atminkite, kad fotoaparatas naudoja 24 val. formatą).
X
A
Laikrodžio nustatymas
Kalbos ir datos/laiko nustatymus galima pakeisti bet kuriuo metu, per sąrankos
meniu parinktis Language (kalba) (0 277) ir Time zone and date (laiko juosta
ir data) (0 276). Fotoaparato laikrodį galima nustatyti ir naudojant duomenis,
kuriuos pateikia papildomas GPS aparatas (0 170).
A
Laikrodžio akumuliatorius
Fotoaparato laikrodžiui maitinimas tiekiamas nepriklausomo, įkraunamo
maitinimo šaltinio, kuris įkraunamas pagal poreikį, kai įdedamas pagrindinis
akumuliatorius ar kai fotoaparatui maitinimą tiekia papildoma kintamosios
srovės jungtis ir kintamosios srovės adapteris (0 323). Po dviejų dienų įkrovimo
laikrodis veiks maždaug tris mėnesius. Jei įjungus fotoaparatą pateikiamas
įspėjimas, kad nenustatytas laikrodis ir informaciniame ekrane mirksi piktograma
Y, vadinasi laikrodžio akumuliatorius išseko ir laikrodis buvo atstatytas.
Nustatykite teisingą laiką ir datą.
A
Fotoaparato laikrodis
Fotoaparato laikrodis ne toks tikslus kaip daugelis rankinių ar buitinių laikrodžių.
Nuolat sutikrinkite jį su tikslesniais laikrodžiais ir, jei reikia, iš naujo nustatykite.
27
Vaizdo ieškiklio fokusavimo reguliavimas
Fotoaparate yra dioptrijų reguliavimo funkcija, padedanti prisitaikyti
žmonėms su regos skirtumais. Prieš komponuodami kadrus vaizdo
ieškiklyje, patikrinkite, ar jame matomas vaizdas ryškus.
1
Įjunkite fotoaparatą.
2
Sufokusuokite vaizdo ieškiklį.
X
Nuimkite objektyvo dangtelį ir įjunkite fotoaparatą.
Sukite dioptrijų reguliavimo
valdiklį, kol AF srities rėmelis bus
gerai sufokusuotas. Sukinėdami
dioptrijų reguliavimo valdiklį
priglaudę akį prie vaizdo ieškiklio,
būkite atsargūs, kad pirštais ar nagais nepataikytumėte sau į akį.
AF srities rėmelis
Vaizdo ieškiklis
nesufokusuotas
A
Vaizdo ieškiklis
sufokusuotas
Vaizdo ieškiklio fokusavimo nustatymas
Jei nepavyksta sufokusuoti vaizdo ieškiklyje kaip aprašyta pirmiau, pasirinkite
vienkartinį pagalbinį automatinį fokusavimą (AF-S; 0 59), vieno taško AF (0 62) ir
centrinį fokusavimo tašką (0 65), tada centriniame fokusavimo taške
sukomponuokite didelio kontrasto objektą ir iki pusės nuspauskite užrakto
atleidimo mygtuką, kad sufokusuotumėte vaizdą. Fotoaparatui sufokusavus
vaizdą, dioptrijų reguliavimo valdikliu nustatykite, kad objektas atsidurtų ryškioje
vaizdo ieškiklio dalyje. Jei reikia, vaizdo ieškiklio fokusuotę galima derinti toliau,
naudojant papildomus korekcinius lęšius (0 324).
28
sElementarusis
fotografavimas ir atkūrimas
Fotografavimas
Įjunkite fotoaparatą
Prieš pradėdami fotografuoti, įjunkite fotoaparatą ir patikrinkite
akumuliatoriaus įkrovos lygį bei likusių ekspozicijų skaičių (kaip parašyta
toliau).
1
Įjunkite fotoaparatą.
2
Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos
lygį.
s
Maitinimo jungiklis
Įjunkite fotoaparatą. Įsijungia
valdymo pultas ir vaizdo ieškiklio
ekranas.
Valdymo pulte arba vaizdo ieškiklyje
patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį.
Piktograma
Valdymo pultas Vaizdo ieškiklis
Aprašymas
L
—
Akumuliatorius visiškai įkrautas.
K
—
Akumuliatorius iš dalies išsekęs.
Akumuliatorius beveik išseko. Įkraukite
akumuliatorių arba pasiruoškite įkrautą
H
d
atsarginį akumuliatorių.
Akumuliatorius išseko, užrakto atleidimo
H
d
funkcija išjungta. Įkraukite arba pakeiskite
(mirksi)
(mirksi)
akumuliatorių.
29
3
s
Patikrinkite likusių ekspozicijų skaičių.
Viršutiniame valdymo skydelyje rodoma, kiek
nuotraukų galima padaryti esant
dabartiniams nustatymams (vertės virš 1 000
suapvalinamos iki artimiausio šimto į mažąją
pusę: pvz., esant vertei nuo 2 900 iki 2 999 bus
rodoma 2,9 k). Šiam skaičiui pasiekus nulį,
ekspozicijų skaitiklio rodiniuose pradeda mirksėti A, tuo tarpu užrakto
greičio rodiniuose pateikiama mirksinti piktograma n arba j.
Įdėkite kitą atminties kortelę arba ištrinkite nuotraukų.
Pasirinkite ekspozicijos režimą
Pakelkite ekspozicijos režimo pasirinkimo ratuką
ir pasukite jį į pageidaujamą padėtį.
A
Vaizdo jutiklio valymas
Įjungiant arba išjungiant fotoaparatą, jis vibruoja vaizdo jutiklį dengiantį
žemuosius dažnius praleidžiantį filtrą, kad pašalintų dulkes (0 329).
30
Paruoškite fotoaparatą
Komponuodami vaizdo ieškiklyje nuotraukas,
dešine ranka laikykite fotoaparatą už rankenos, o
kaire iš apačios prilaikykite fotoaparato korpusą
arba objektyvą. Šiek tiek alkūnėmis atsiremkite į
savo korpusą ir vieną pėdą puse žingsnelio
pastatykite į priekį, kad kūno viršutinė dalis būtų
stabili. Komponuodami portretinės (vertikalios)
orientacijos kadrus, laikykite fotoaparatą kaip
parodyta apatinėje iš trijų dešiniau pateikiamų
iliustracijų.
s
Sufokusuokite ir fotografuokite
1
Nuspauskite iki pusės
užrakto atleidimo
mygtuką.
Fokusavimo taškas
Kad sufokusuotumėte,
paspauskite iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką.
Bus parodytas aktyvus
fokusavimo taškas.
Židinio daviklis Buferio talpa
31
2
Vaizdo ieškiklyje patikrinkite indikacijas.
Sufokusavus vaizdo ieškiklyje pateikiamas židinio daviklis (I).
Vaizdo ieškiklio ekranas
I
2
4
2 4
(mirksi)
Aprašymas
Objektas sufokusuotas.
Fokusavimo taškas yra tarp fotoaparato ir objekto.
Fokusavimo taškas yra už objekto.
Naudojantis automatinio fokusavimo funkcija,
fotoaparatas negali sufokusuoti fokusavimo taške
esančio objekto.
Iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, židinys
užfiksuojamas ir vaizdo ieškiklio ekrane pateikiamas
skaičius likusių ekspozicijų, kurias galima įrašyti į
atminties buferį („t“; 0 47).
s
Informacijos apie tai, ką daryti, jei fotoaparatas negali sufokusuoti
objekto naudojantis automatinio fokusavimo funkcija, rasite temoje
„Kaip pasiekti gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą“
(0 61).
3
32
Fotografuokite.
Švelniai iki pat galo paspauskite
užrakto atleidimo mygtuką, kad
atleistumėte užraktą ir
įrašytumėte nuotrauką. Įrašant
nuotrauką į atminties kortelę,
šviečia atminties kortelės prieigos Atminties kortelės prieigos lemputė
lemputė. Neišimkite atminties
kortelės arba neišimkite ar neišjunkite maitinimo šaltinio, kol lemputė
neužgeso ir įrašymas nebaigtas.
A
Užrakto atleidimo mygtukas
Fotoaparate įrengtas dviejų etapų užrakto atleidimo mygtukas. Paspaudus
užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, fotoaparatas fokusuoja. Norėdami
fotografuoti, nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo.
Fokusavimas: nuspauskite
iki pusės
Fotografavimas:
paspauskite iki galo
A
Budėjimo laikmatis
Vaizdo ieškiklyje ir valdymo pulte pateikiami užrakto greičio bei diafragmos
rodiniai išsijungia, jei apie 6 sekundes neatliekama jokia operacija: taip taupoma
akumuliatoriaus energija. Paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką, kad
vėl suaktyvintumėte ekraną. Trukmę prieš automatiškai išsijungiant budėjimo
laikmačiui galima nustatyti pasirinktiniu nustatymu c2 (Standby timer
(budėjimo laikmatis), 0 251).
Ekspozicijos
matuokliai įjungti
Ekspozicijos
matuokliai išjungti
s
Ekspozicijos
matuokliai įjungti
A
Informacija, rodoma išjungus fotoaparatą
Jei įdėtas akumuliatorius ir atminties kortelė, išjungus
fotoaparatą rodomas likusių ekspozicijų skaičius.
Valdymo pultas
33
Elementarusis atkūrimas
1
Paspauskite mygtuką K.
Ekrane pasirodo nuotrauka.
Mygtukas K
2
Peržiūrėkite papildomas
nuotraukas.
Papildomos nuotraukos gali būti
rodomos paspaudus 4 arba 2.
Norint peržiūrėti papildomą
informaciją apie nuotrauką, reikia
spausti 1 ir 3 (0 188).
s
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D f
100
50mm
0, 0
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
Norėdami baigti atkūrimą ir grįžti į
fotografavimo režimą, iki pusės
nuspauskite užrakto atleidimo
mygtuką.
A
Vaizdo peržiūra
Kai nustatyta atkūrimo meniu (0 232) parametro Image review (vaizdo
peržiūra) vertė On (įjungta), padarytos nuotraukos kelioms sekundėms
automatiškai parodomos ekrane.
34
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Nereikalingų nuotraukų
ištrynimas
Norint ištrinti šiuo metu ekrane rodomą nepageidaujamą nuotrauką,
reikia spustelėti mygtuką O. Atkreipkite dėmesį, kad ištrintų nuotraukų
negalima atstatyti.
1
Parodykite nuotrauką.
Parodykite nuotrauką, kurią norite trinti, kaip
aprašyta ankstesniame puslapyje.
s
2
Ištrinkite nuotrauką.
Spustelėkite mygtuką O.
Pateikiamas patvirtinimo
dialogo langas: spustelėkite
mygtuką O dar kartą, kad
ištrintumėte vaizdą ir
grįžtumėte į atkūrimo ekraną.
Jei norite išeiti neištrynę
nuotraukos, spauskite K.
Mygtukas O
A
Trinti
Kad ištrintumėte pasirinktus vaizdus (0 205), visus pasirinktą datą padarytus
vaizdus (0 206) arba visus dabartiniame aplanke esančius vaizdus (0 205),
nurodykite atkūrimo meniu parinktį Delete (trinti).
35
#
Ekspozicijos režimas
Kad pasirinktumėte ekspozicijos režimą, pakelkite
ir pasukite ekspozicijos režimo pasirinkimo
ratuką.
Režimas
#
P
S
A
M
36
Aprašymas
Programuojamas automatinis (0 38): fotoaparatas nustato užrakto greitį ir
diafragmą taip, kad ekspozicija būtų optimali. Rekomenduojama naudoti
momentinėms nuotraukoms ir tada, kai trūksta laiko reguliuoti
fotoaparato nustatymus.
Automatinis užrakto pirmumas (0 39): naudotojas nurodo užrakto greitį, o
fotoaparatas parenka diafragmą, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai.
Naudojama norint sustabdyti arba sulieti judantį vaizdą.
Automatinis diafragmos pirmumas (0 41): naudotojas nurodo diafragmą, o
fotoaparatas parenka užrakto greitį, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai.
Naudokite norėdami sulieti foną arba paversti pirmą planą ir foną ryškiais.
Rankinis (0 42): naudotojas reguliuoja ir užrakto greitį, ir diafragmą.
Ilgalaikėms ekspozicijoms gauti užrakto greitį nustatykite ties Bulb
(ilgalaikė ekspozicija bulb) (B) arba Time (laikas) (T).
A
Objektyvų tipai
Naudodami objektyvą su procesoriumi, kuriame įrengtas diafragmos žiedas
(0 320), užfiksuokite diafragmos žiedą ties mažiausia diafragma (didžiausiu f
skaičiumi). G ir E tipo objektyvuose diafragmos žiedo nėra.
Naudojant objektyvus be procesoriaus (0 163), reikia pasirinkti ekspozicijos
režimą A arba M ir nustatyti diafragmą su objektyvo diafragmos žiedu. Jei,
naudojant objektyvą be procesoriaus, parinktas ekspozicijos režimas P arba S,
fotoaparatas veiks ekspozicijos režimu A ir vaizdo ieškiklyje pasirodys 7. Daugiau
informacijos rasite p. 318.
A
Objektyvai be procesoriaus (0 163)
Norėdami nustatyti diafragmą, sukite objektyvo
diafragmos žiedą. Jeigu objektyvo didžiausia
diafragma yra nustatyta per sąrankos meniu punktą
Non-CPU lens data (objektyvo be procesoriaus
duomenys) (0 163), kai prijungtas objektyvas be
procesoriaus, vaizdo ieškiklyje ir valdymo pulte bus
rodomas esamas f skaičius, suapvalintas iki
artimiausio viso žingsnelio. Priešingu atveju
diafragmos rodiniuose bus pateikiamas tik žingsnelių skaičius (F, o didžiausia
diafragma bus nurodyta kaip FA). F skaičių tokiu atveju reikia nustatyti žiūrint į
objektyvo diafragmos žiedo padėtį. Objektyvo, neturinčio AI mechanizmo (ne AI
objektyvo), diafragma nustatoma objektyvo diafragmos žiedu. Diafragmos
pokyčių fotoaparato ekranuose nesimato: pasukite papildomų komandų ratuką,
kad fotoaparate nustatytumėte diafragmos žiedu parinktą diafragmą (0 168).
#
37
P: programuojamas automatinis
Šiuo režimu fotoaparatas automatiškai nustato
užrakto greitį ir diafragmą pagal integruotą
programą, kad daugeliu atvejų būtų užtikrinta
optimali ekspozicija.
#
A
Lanksti programa
Ekspozicijos režimu P sukant pagrindinių komandų
ratuką, kai įjungti ekspozicijos matuokliai, galima
parinkti įvairius užrakto greičio ir diafragmos derinius
(„lanksti programa“). Pasukite ratuką į dešinę, kai
norėsite didelės diafragmos (maži f skaičiai), kuri
sulieja fono detales arba didelio užrakto greičio, kuris
sustabdo judesį. Sukite ratuką į kairę, kai norėsite
mažesnės diafragmos (dideli f skaičiai), kuri padidina
Pagrindinių komandų
ryškumo gylį ar mažesnio užrakto greičio, kuris sulieja
ratukas
judesį. Su visais deriniais pasiekiama tokia pati
ekspozicija. Veikiant lanksčiai programai, vaizdo
ieškiklyje rodoma indikacija E. Norėdami atkurti
Vaizdo ieškiklis
numatytuosius užrakto greičio ir diafragmos
nustatymus, sukite pagrindinių komandų ratuką, kol
dings indikacija. Tada parinkite kitą ekspozicijos režimą arba išjunkite
fotoaparatą.
A
Taip pat žr.
Žr. p. 339, kur pateikiama informacijos apie integruotą ekspozicijos programą.
38
S: automatinis užrakto pirmumas
Automatinio užrakto pirmumo režimu jūs sukate
užrakto greičio ratuką ir pasirenkate užrakto greitį,
o fotoaparatas automatiškai nustato diafragmą,
kuri užtikrins optimalią ekspoziciją. Ratukas
užsifiksuoja ties nustatymais 1/3 STEP (1/3 žingsnelio),
X ir T. Kad nurodytumėte kitą nustatymą, sukdami
ratuką laikykite nuspaustą užrakto greičio ratuko fiksavimo atpalaidavimo
mygtuką.
Užrakto greičio ratukas
#
Užrakto greičio ratuko fiksavimo atpalaidavimo mygtukas
1/4000
sek.–1/2 sek.
1/3 EV žingsneliai (0
40)
Blykstės sinchronizacija
(0 257)
1–4 sek. (raudonas)
• Nustatymai T (laikas, 0 44) ir B (ilgalaikė ekspozicija bulb, 0 44) veikia
tik ekspozicijos režimu M.
A
Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip naudotis komandų ratuku, kad patikslintumėte
užrakto greičio ratuku pasirinktą užrakto greitį, žr. pasirinktinį nustatymą f11
(Easy shutter-speed shift (paprastas užrakto greičio perjungimas); 0 270).
Žr. p. 347, kur pateikiama informacijos apie tai, ką daryti, jei užrakto greičio
rodiniuose pasirodo mirksinčios indikacijos „A“ arba „%“.
39
1/3 STEP (1/3 žingsnelio) (ekspozicijos režimai S ir M)
Užrakto greičio ratuką pasukus į padėtį
1/3 STEP (1/3 žingsnelio), sukant pagrindinių
komandų ratuką užrakto greitį galima
keisti žingsneliais po 1/3 EV. Pasirinktas
užrakto greitis rodomas valdymo pulte
ir vaizdo ieškiklyje. Rinkitės iš verčių nuo
1/4000 iki 30 sek. Ekspozicijos režimu M
galima naudoti užrakto greičius „Bulb“
(ilgalaikė ekspozicija bulb) ir „Time“
(laikas), kurie leidžia užfiksuoti ilgalaikes
ekspozicijas.
#
40
Pagrindinių komandų
ratukas
A: automatinis diafragmos pirmumas
Automatinio diafragmos pirmumo režimu jūs
pasirenkate diafragmą, o fotoaparatas
automatiškai nustato užrakto greitį, kuris užtikrins
optimalią ekspoziciją. Norint pasirinkti objektyvo
diafragmą tarp minimalios ir maksimalios verčių,
reikia veikiant ekspozicijos matuokliams pasukti
papildomų komandų ratuką. Pasirinkta diafragma
rodoma valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje.
Papildomų komandų
ratukas
#
A
Objektyvai su diafragmos žiedais
Jei pasirenkama pasirinktinio nustatymo f7 (Customize command dials
(pritaikyti komandų ratukus)) > Aperture setting (diafragmos nustatymas)
(0 268) vertė Aperture ring (diafragmos žiedas), diafragmą galima nustatyti
objektyvo diafragmos žiedu.
A
Ryškumo gylio peržiūra
Norėdami peržiūrėti diafragmos efektus, nuspauskite ir
palaikykite mygtuką Pv. Objektyvo diafragmos vertė
bus sumažinta iki fotoaparato parinktosios
(ekspozicijos režimais P ir S) arba naudotojo
parinktosios (ekspozicijos režimais A ir M): tai leis vaizdo
ieškikliu peržiūrėti ryškumo gylį.
Mygtukas Pv
A
Pasirinktinis nustatymas e5—Modeling Flash (modeliuojanti blykstė)
Šis nustatymas kontroliuoja, ar papildomos blykstės, derančios su Nikon
patobulinta kūrybingo apšvietimo sistema (CLS; 0 118), spustelėjus mygtuką Pv
skleis modeliuojamus blyksnius. Daugiau informacijos rasite p. 259.
41
M: rankinis
Rankiniu ekspozicijos režimu jūs valdote ir užrakto
greitį, ir diafragmą. Kai veikia ekspozicijos
matuokliai, pasukite papildomų komandų ratuką,
kad nustatytumėte diafragmos vertę tarp
mažiausios ir didžiausios objektyvo galimos vertės.
Kad nustatytumėte užrakto greitį, laikydami
nuspaustą užrakto greičio fiksavimo atpalaidavimo mygtuką sukite
užrakto greičio ratuką. Norėdami patikrinti ekspoziciją, naudokite
ekspozicijos rodiklius.
#
Papildomų komandų
ratukas
1/4000 sek.–1/2 sek.
1/3 EV žingsneliai (0
40)
Blykstės sinchronizacija
(0 257)
Užrakto greičio
ratukas
Ilgalaikės ekspozicijos
(0 44)
1–4 sek. (raudonas)
42
A
Objektyvai su diafragmos žiedais
Jei nurodoma pasirinktinio nustatymo f7 (Customize command dials (pritaikyti
komandų ratukus)) > Aperture setting (diafragmos nustatymas) (0 268)
vertė Aperture ring (diafragmos žiedas), diafragmą galima nustatyti objektyvo
diafragmos žiedu.
A
Ekspozicijos rodiklis
Jei parenkamas kitas užrakto greitis nei „bulb“ (ilgalaikė ekspozicija bulb) arba
„time“ (laikas), ekspozicijos rodiklis vaizdo ieškiklyje parodo, ar nuotrauka
esamais nustatymais bus eksponuojama per trumpai, ar per ilgai. Jei viršijamos
ekspozicijos matavimo sistemos ribos, rodiniai ima mirksėti.
Optimali ekspozicija
Eksponuota per trumpai 1/3 EV
žingsneliu
Eksponuota per ilgai daugiau
nei 2 EV dydžiu
A
Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip naudotis komandų ratuku, kad patikslintumėte užrakto
greičio ratuku pasirinktą užrakto greitį, žr. pasirinktinį nustatymą f11 (Easy
shutter-speed shift (paprastas užrakto greičio perjungimas); 0 270).
Informacijos apie ekspozicijos rodiklių apvertimą, kad neigiamos vertės būtų
rodomos dešinėje, o teigiamos – kairėje, rasite pasirinktiniame nustatyme f10
(Reverse indicators (apversti indikatorius), 0 269).
#
43
❚❚ Ilgalaikės ekspozicijos (tik M režimas)
#
Ilgalaikėms ekspozicijoms fiksuoti (pvz., judančios
šviesos, žvaigždės, naktinis kraštovaizdis arba
fejerverkai) pasirinkite toliau nurodytas užrakto
greičio vertes.
• Ilgalaikė ekspozicija bulb (B): užraktas lieka
Ekspozicijos trukmė:
atidarytas, kol laikomas nuspaustas užrakto
35 sek.
atleidimo mygtukas. Siekiant išvengti suliejimo,
Diafragma: f/25
rekomenduojama naudoti trikojį, papildomą
belaidį nuotolinio valdymo įtaisą (0 325) arba
nuotolinį kabelį (0 325).
• Time (laikas) (T): ekspozicija pradedama paspaudžiant fotoaparato,
papildomo nuotolinio kabelio arba belaidžio nuotolinio valdymo įtaiso
užrakto atleidimo mygtuką. Užraktas lieka atidarytas iki trisdešimties
minučių arba kol mygtukas paspaudžiamas dar kartą.
Prieš tęsdami, sumontuokite fotoaparatą ant trikojo arba padėkite jį ant
stabilaus ir lygaus paviršiaus. Kad nesibaigus ekspozicijai nedingtų
energija, rekomenduojama naudoti visiškai įkrautą akumuliatorių arba
papildomą kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį.
Atkreipkite dėmesį, kad esant ilgalaikei ekspozicijai gali atsirasti triukšmo
(šviesių dėmių, atsitiktinių ryškių pikselių arba rūko). Prieš fotografuodami
pasirinkite fotografavimo meniu parametro Long exposure NR
(ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas) vertę On (įjungta)
(0 242). Kad pro vaizdo ieškiklį patenkanti šviesa negadintų nuotraukų
arba netrukdytų ekspozicijai, uždenkite vaizdo ieškiklį pateiktu okuliaro
dangteliu (0 23).
1
44
Pasukite ekspozicijos režimo
pasirinkimo ratuką į padėtį M.
Ekspozicijos režimo pasirinkimo
ratukas
2
Pasirinkite užrakto greitį.
Užrakto greičio ratukas
Laikydami nuspaustą užrakto
greičio ratuko fiksavimo
atpalaidavimo mygtuką, pasukite
užrakto greičio ratuką į padėtį B
(ilgalaikė ekspozicija bulb) arba T
(laikas; jei užrakto greičio ratuką
pasuksite į padėtį 1/3 STEP, galėsite
nurodyti užrakto greitį sukdami
pagrindinių komandų ratuką). Kai
nustatytas užrakto greitis „Bulb“
(ilgalaikė ekspozicija bulb),
valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje
rodoma A, tuo tarpu parinkus
„Time“ (laikas) rodoma %.
Užrakto greičio ratuko fiksavimo
atpalaidavimo mygtukas
Ilgalaikė ekspozicija
bulb
#
Laikas
3
Atidarykite užraktą.
Ilgalaikė ekspozicija bulb: sufokusavę nuspauskite iki galo fotoaparato,
papildomo nuotolinio kabelio arba belaidžio nuotolinio valdymo
įtaiso užrakto atleidimo mygtuką. Laikykite užrakto atleidimo
mygtuką nuspaustą, kol baigsis ekspozicija.
Time (laikas): iki galo nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
4
Uždarykite užraktą.
Bulb (ilgalaikė ekspozicija bulb): patraukite pirštą nuo užrakto atleidimo
mygtuko.
Time (laikas): iki galo nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
Fotografavimas užbaigiamas automatiškai, po trisdešimties minučių.
45
k
Atleidimo režimas
Atleidimo režimo pasirinkimas
Norėdami pasirinkti atleidimo režimą, pasukite
atleidimo režimo parinkimo ratuką į pageidaujamą
padėtį (0 7).
Režimas
S
k
CL
CH
J
E
MUP
Aprašymas
Single frame (vienas kadras): kiekvieną kartą nuspaudus užrakto atleidimo
mygtuką, fotoaparatas padaro po vieną nuotrauką.
Nepertraukiama maža sparta: laikant nuspaustą užrakto atleidimo mygtuką,
fotoaparatas įrašo 1–5 kadrus per sekundę. 1 Kadrų greitį galima nurodyti
pasirinktiniu nustatymu d5 (CL mode shooting speed (CL režimo
fotografavimo greitis), 0 254).
Nepertraukiama didelė sparta: laikant nuspaustą užrakto atleidimo mygtuką,
fotoaparatas įrašo iki 5,5 kadro per sekundę. 2
Tylus užrakto atleidimas: kaip ir vieno kadro režimu, tik čia nuspaudus
užrakto mygtuką iki galo veidrodis negrįžta į vietą: taip naudotojui
suteikiama galimybė kontroliuoti veidrodžio spragtelėjimo garsą (kuris
be to yra tylesnis nei vieno kadro režimu). Be to, nepasigirsta garsinis
signalas (nepriklausomai nuo vertės, nurodytos pasirinktiniu nustatymu
d1 (Beep (garsinis signalas); 0 253)).
Automatinis laikmatis: fotografuokite su automatiniu laikmačiu (0 48).
Veidrodžio pakėlimas: pasirinkite šį režimą, norėdami sumažinti fotoaparato
drebėjimo įtaką naudojant teleobjektyvą ar fotografuojant stambiu
planu, taip pat – kitais atvejais, kai dėl menkiausio fotoaparato judesio
nuotrauka gali būti sulieta.
1 Vidutinis kadrų greitis su akumuliatoriumi EN-EL14a, nepertraukiamu pagalbiniu AF,
rankine arba automatinio užrakto pirmumo automatine ekspozicija, užrakto greičiui
esant 1/200 sek. arba didesniam, likusius nustatymus prilyginus numatytiesiems
(išskyrus pasirinktinį nustatymą d5) ir atminties buferyje esant vietos.
2 Vidutinis kadrų greitis su akumuliatoriumi EN-EL14a, nepertraukiamu pagalbiniu AF,
rankine arba automatinio užrakto pirmumo automatine ekspozicija, užrakto greičiui
esant 1/200 sek. arba didesniam, kitus nustatymus prilyginus numatytiesiems ir
atminties buferyje esant vietos.
46
Kadrų greitis sumažėja parinkus mažą užrakto greitį arba itin mažą
diafragmą (didelį f skaičių), įjungus virpesių mažinimo (siūloma su VR
objektyvais) arba automatinio ISO jautrumo valdymo funkciją (0 70, 72),
taip pat – senkant akumuliatoriui.
A
Atminties buferis
Fotoaparate yra laikinam saugojimui skirtas atminties
buferis, leidžiantis toliau fotografuoti, kol nuotraukos
įrašomos atminties kortelėje. Nuosekliai galima
padaryti iki 100 nuotraukų, tačiau reikia atminti, jog
kadrų skaičius užsipildžius buferiui sumažėja (tAA).
Apytikslis vaizdų, kuriuos galima įrašyti į buferį esant
dabartiniams nustatymams, skaičius yra rodomas
ekspozicijų skaitikliuose vaizdo ieškiklyje ir valdymo
pulte, kol laikomas nuspaustas užrakto atleidimo mygtukas. Dešinėje esančiame
paveikslėlyje pateikiamas rodinys, kai buferyje lieka vietos maždaug
55 nuotraukoms.
k
Įrašant nuotrauką į atminties kortelę, šviečia atminties kortelės prieigos lemputė.
Priklausomai nuo fotografavimo sąlygų ir atminties kortelės veikimo, įrašymas
gali trukti nuo kelių sekundžių iki kelių minučių. Neišimkite atminties kortelės ir
neištraukite arba neatjunkite maitinimo šaltinio, kol prieigos lemputė neužges. Jei
fotoaparatas išjungiamas, kai buferyje vis dar yra duomenų, maitinimas
neišsijungia, kol neįrašomi visi buferyje esantys vaizdai. Jei akumuliatorius išseks,
kai buferyje vis dar bus nuotraukų, išsijungs užrakto atleidimas ir vaizdai bus
perkelti į atminties kortelę.
A
Tiesioginė peržiūra
Jei fotografavimo tiesioginės peržiūros metu (0 172) naudojamas
nepertraukiamo atleidimo režimas, nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką vietoj
vaizdo pro objektyvą rodomos nuotraukos.
A
Taip pat žr.
Informacijos apie maksimalų nuotraukų, kurias galima padaryti vienos
fotografavimo serijos metu, skaičių rasite pasirinktiniame nustatyme d6 (Max.
continuous release (maksimalus nepertraukiamas atleidimas), 0 254).
Informacijos apie nuotraukų, kurias galima padaryti vienos fotografavimo serijos
metu, skaičių ieškokite p. 364.
47
Automatinio laikmačio režimas
Fotoaparato drebėjimo įtakai sumažinti arba autoportretams daryti
galima naudoti automatinį laikmatį.
1
Sumontuokite fotoaparatą ant trikojo.
2
Pasirinkite automatinio
laikmačio režimą.
Sumontuokite fotoaparatą ant trikojo arba padėkite jį ant stabilaus ir
lygaus paviršiaus.
Pasukite atleidimo režimo
parinkimo ratuką į padėtį E.
Atleidimo režimo parinkimo
ratukas
k
3
Sukomponuokite nuotrauką.
A Uždenkite vaizdo ieškiklį
Kad pro vaizdo ieškiklį patenkanti šviesa negadintų nuotraukų ir netrukdytų
ekspozicijai, uždenkite vaizdo ieškiklį pateiktu okuliaro dangteliu DK-26
(0 23).
4
48
Fotografuokite.
Paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką iki pusės, kad
sufokusuotumėte ir tada
nuspauskite iki galo, kad
paleistumėte automatinį laikmatį (atminkite, kad laikmatis nepasileis,
jei fotoaparatui nepavyks sufokusuoti arba kitais atvejais, kai
negalima atleisti užrakto). Pradės mirksėti automatinio laikmačio
lemputė. Likus dviem sekundėms iki fotografavimo, automatinio
laikmačio lemputė nustos mirksėti. Užraktas atleidžiamas praėjus
dešimčiai sekundžių po to, kai pradeda veikti automatinis laikmatis.
Norint atšaukti fotografavimą, reikia pasirinkti kitą atleidimo režimą.
A
Taip pat žr.
Informacijos apie automatinio laikmačio trukmės, fotografuojamų ekspozicijų
skaičiaus ir intervalo tarp daromų kadrų pasirinkimą rasite pasirinktiniame
nustatyme c3 (Self-timer (automatinis laikmatis); 0 252). Informacijos apie
valdymą garsinių signalų, kurie pasigirsta naudojantis automatiniu laikmačiu,
rasite pasirinktiniame nustatyme d1 (Beep (garsinis signalas); 0 253).
k
49
Veidrodžio pakėlimo režimas
Pasirinkite šį režimą, kad maksimaliai sumažintumėte vaizdo suliejimą dėl
fotoaparato sujudinimo pakeliant veidrodį. Rekomenduojama naudoti
trikojį.
1
Pasirinkite veidrodžio
pakėlimo režimą.
Pasukite atleidimo režimo
parinkimo ratuką į padėtį MUP.
Atleidimo režimo parinkimo ratukas
2
k
Pakelkite veidrodį.
Sukomponuokite vaizdą, sufokusuokite,
tuomet iki galo paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką, kad pakiltų veidrodis.
D Veidrodžio pakėlimas
Kol veidrodis pakeltas, vaizdo negalima komponuoti vaizdo ieškikliu, taip
pat negalima atlikti automatinio fokusavimo ar matavimo.
3
A
Fotografuokite.
Norėdami padaryti nuotrauką, dar kartą
nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki
galo. Norėdami išvengti suliejimo, kuris
atsiranda judinant fotoaparatą, užrakto atleidimo mygtuką spauskite
tolygiai. Pabaigus fotografuoti, veidrodis nusileidžia.
Veidrodžio pakėlimo režimas
Jeigu pakėlus veidrodį apie 30 sekundžių nebus atliktas joks veiksmas, nuotrauka
bus padaryta automatiškai.
50
dVaizdo įrašymo parinktys
Vaizdo plotas
Pasirinkite vaizdo plotą iš tokių galimų: FX (36 × 24) 1,0× ir DX (24 × 16)
1,5×.
Vaizdo ieškiklio ekranas
d
Nuotrauka, padaryta
naudojant vaizdo
plotą FX (36×24)
Nuotrauka, padaryta
naudojant vaizdo plotą
DX (24×16)
A
DX objektyvai
DX objektyvai yra suprojektuoti naudoti su DX formato fotoaparatais. Jie
pasižymi mažesniu apžvalgos kampu nei objektyvai, skirti 35 mm formato
fotoaparatams. Jei funkcija Auto DX crop (automatinis DX apkarpymas)
išjungta ir prijungus DX objektyvą parenkama parametro Choose image area
(pasirinkti vaizdo plotą) vertė FX (36×24) 1.0× (FX formatas), vaizdo kraštai
gali būti užtemdyti. Šio reiškinio gali nesimatyti vaizdo ieškiklyje, tačiau atkuriant
vaizdus gali būti pastebimas skyros sumažėjimas arba užtemdyti nuotraukos
kraštai.
51
❚❚ Choose Image Area (pasirinkti vaizdo plotą)
Pasirinkite vaizdo plotą, kuris bus naudojamas
prijungus ne DX objektyvą arba prijungus DX
objektyvą su parametro Auto DX crop
(automatinis DX apkarpymas) verte Off
(išjungta) (0 53).
Parinktis
Aprašymas
Vaizdai FX formatu įrašomi naudojant visą jutiklio vaizdo
FX (36×24) 1.0× plotą (36,0 × 23,9 mm): taip suformuojamas apžvalgos
c (FX formatas)
kampas, atitinkantis NIKKOR objektyvą 35 mm formato
fotoaparate.
DX formatu vaizdams įrašyti naudojamas 23,4 × 15,5 mm
DX (24×16) 1.5× plotas vaizdo jutiklio centre. Norint apskaičiuoti apytikslį
a
(DX formatas)
objektyvo židinio nuotolį 35 mm formatu, reikia
padauginti iš 1,5.
❚❚ Auto DX Crop (automatinis DX apkarpymas)
d
Pasirinkite, ar pageidaujate automatiškai parinkti
DX apkirpimo funkciją, kai prijungiamas DX
objektyvas.
Parinktis
Aprašymas
Fotoaparatas automatiškai parenka DX apkirpimo funkciją, kai
On
prijungiamas DX objektyvas. Jei prijungiamas kitas objektyvas,
(įjungta) naudojamas apkirpimas, parinktas nustatymu Choose image area
(pasirinkti vaizdo plotą).
Off
Naudojamas apkirpimas, parinktas nustatymu Choose image area
(išjungta) (pasirinkti vaizdo plotą).
A
Vaizdo ieškiklio ekranas
DX formato apkarpymas pavaizduotas dešinėje: į
apkarpytą plotą nepatenkanti sritis matoma pilka
spalva, kai būna nurodyta pasirinktinio nustatymo a5
(Focus point illumination (fokusavimo taško
apšvietimas)) > AF point illumination (AF taško
apšvietimas) (0 248) vertė Off (išjungta).
52
DX formatas
Vaizdo plotą galima nustatyti per fotografavimo meniu parinktį Image
area (vaizdo plotas), kurią rasite fotografavimo meniu arba nuspaudžiant
valdiklį ir pasukant komandų ratuką.
❚❚ Vaizdo ploto meniu
1
Fotografavimo meniu
pasirinkite Image area
(vaizdo plotas).
Jei norite parodyti meniu,
spauskite G. Fotografavimo
meniu pažymėkite Image
area (vaizdo plotas) (0 235) Mygtukas G
ir spauskite 2.
2
3
Nurodykite parinktį.
Pažymėkite Auto DX crop
(automatinis DX apkarpymas)
arba Choose image area
(pasirinkti vaizdo plotą) ir
spauskite 2.
d
Pakoreguokite nustatymus.
Nurodykite parinktį ir spauskite J.
Vaizdo ieškiklyje parodomas
pasirinktas apkarpymas (0 52).
A
Vaizdo plotas
Pasirinktas punktas pateikiamas informaciniame
ekrane.
53
❚❚ Fotoaparato valdikliai
1
2
Priskirkite vaizdo ploto išranką fotoaparato valdikliui.
Fotoaparato valdiklio „paspaudimas ir komandų ratukai“ parinkčiai
pasirinktinių nustatymų meniu (0 266) nurodykite punktą Choose
image area (pasirinkti vaizdo plotą). Vaizdo ploto pasirinkimo
funkciją galima priskirti mygtukui Fn (pasirinktinis nustatymas f4,
Assign Fn button (priskirti mygtuką Fn), 0 263), mygtukui Pv
(pasirinktinis nustatymas f5, Assign preview button (priskirti
peržiūros mygtuką), 0 266) arba mygtukui A AE-L/AF-L (pasirinktinis
nustatymas f6, Assign AE-L/AF-L button (priskirti mygtuką AE-L/
AF-L), 0 267).
Vaizdo plotui parinkti naudokite nurodytą valdiklį.
Vaizdo plotą galima parinkti nuspaudžiant pasirinktą mygtuką ir
pasukant pagrindinių arba papildomų komandų ratuką, kol vaizdo
ieškiklyje bus parodytas pageidaujamas apkarpymo mastas (0 51).
Šiuo metu nurodytą vaizdo ploto parinktį
galima peržiūrėti spustelint mygtuką vaizdo
plotui parodyti vaizdo ieškiklyje arba
informaciniame ekrane. FX formatas
vaizduojamas „36–24“, o DX formatas –
„24–16“.
d
D
Automatinis DX apkarpymas
Konkretaus valdiklio negalima naudoti vaizdo plotui pasirinkti, kai prijungtas DX
objektyvas ir įjungta parinktis Auto DX crop (automatinis DX apkarpymas).
A
Vaizdo dydis
Vaizdo dydis kinta kartu su nustatyta vaizdo ploto verte (0 58).
54
Vaizdo kokybė ir dydis
Vaizdo kokybė ir dydis kartu apibrėžia, kiek vietos kiekviena nuotrauka
užims atminties kortelėje. Didesnius, aukštesnės kokybės vaizdus galima
išspausdinti didesnio formato, bet jiems reikia ir daugiau atminties, o tai
reiškia, kad atminties kortelėje tilps mažiau vaizdų (0 364).
Vaizdo kokybė
Pasirinkite failo formatą ir suspaudimo santykį (vaizdo kokybę).
Parinktis
NEF (RAW)
TIFF (RGB)
JPEG fine (JPEG
aukšta kokybė)
JPEG normal
(JPEG standartinė
kokybė)
JPEG basic (JPEG
elementari
kokybė)
NEF (RAW) +
JPEG fine (NEF
(RAW) + JPEG
aukšta kokybė)
NEF (RAW) +
JPEG normal
(NEF (RAW) +
JPEG standartinė
kokybė)
NEF (RAW) + JPEG
basic (NEF (RAW)
+ JPEG elementari
kokybė)
Failo
tipas
Aprašymas
Pradiniai vaizdo jutiklio duomenys įrašomi tiesiai į
atminties kortelę. Tokius nustatymus, kaip baltos
NEF
spalvos balansas ir kontrastas, galima reguliuoti po
fotografavimo.
Įrašykite nesuglaudintus TIFF-RGB vaizdus 8 bitų
TIFF
vienam kanalui gyliu (24 bitų spalvomis). Su TIFF
(RGB)
formatu dera daug vaizdų redagavimo programų.
Įrašykite JPEG formato vaizdus, naudodami
suspaudimo santykį 1 : 4 (aukšta kokybė). *
JPEG
d
Įrašykite JPEG formato vaizdus, naudodami
suspaudimo santykį 1 : 8 (standartinė kokybė). *
Įrašykite JPEG formato vaizdus, naudodami
suspaudimo santykį 1 : 16 (elementari kokybė). *
Įrašomi du vaizdai: vienas NEF (RAW) formato vaizdas
ir vienas aukštos kokybės JPEG formato vaizdas.
NEF/
JPEG
Įrašomi du vaizdai: vienas NEF (RAW) formato vaizdas
ir vienas standartinės kokybės JPEG formato vaizdas.
Įrašomi du vaizdai: vienas NEF (RAW) formato vaizdas
ir vienas elementarios kokybės JPEG formato vaizdas.
• Parinkta parametro JPEG compression (JPEG glaudinimas) vertė Size priority
(dydžio pirmumas).
55
Vaizdo kokybę galima nustatyti spaudžiant mygtuką X (T) ir sukant
pagrindinių komandų ratuką, kol informaciniame ekrane pasirodys
pageidaujamas nustatymas.
Mygtukas X (T)
Pagrindinių komandų
ratukas
Informacinis ekranas
d
A
Fotografavimo meniu
Vaizdo kokybę taip pat galima nustatyti naudojant
parinktį Image quality (vaizdo kokybė), esančią
fotografavimo meniu (0 235).
A
NEF (RAW) vaizdai
NEF (RAW) vaizdus galima peržiūrėti fotoaparato ekrane arba naudojant
programinę įrangą, pvz., Capture NX 2 (galima įsigyti atskirai; 0 325) arba
ViewNX 2 (pateikiama ViewNX 2 kompaktiniame diske). Atminkite, kad nurodyta
vaizdo dydžio parinktis neturi įtakos NEF (RAW) vaizdams. Kai NEF (RAW) vaizdai
peržiūrimi kompiuteriu, jiems būna suteikti didelių (# dydžio) vaizdų matmenys
(žr. lentelę p. 58). NEF (RAW) nuotraukų JPEG kopijos gali būti padarytos
naudojant parinktį NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas), esančią
retušavimo meniu (0 300).
A
NEF + JPEG
Kai nuotraukos, darytos nustačius NEF (RAW) + JPEG, peržiūrimos fotoaparatu,
rodomi tik JPEG vaizdai. Kai trinamos šiais nustatymais padarytos nuotraukas,
ištrinami NEF ir JPEG vaizdai.
56
Fotografavimo meniu galima pasiekti toliau išdėstytas parinktis. Spauskite
mygtuką G, kad parodytumėte meniu, pažymėkite pageidaujamą
parinktį ir paspauskite 2.
❚❚ JPEG Compression (JPEG glaudinimas)
Pasirinkite JPEG vaizdų glaudinimo tipą.
O
P
Parinktis
Size priority
(dydžio
pirmumas)
Optimal quality
(optimali kokybė)
Aprašymas
Vaizdai glaudinami taip, kad būtų sukurti santykinai
vienodo dydžio failai.
Optimali vaizdo kokybė. Failo dydis priklauso nuo
įrašomos scenos.
❚❚ NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) įrašymas) > Type (tipas)
Pasirinkite NEF (RAW) vaizdų glaudinimo tipą.
Parinktis
Lossless
compressed
N
(suglaudinta be
nuostolių)
O
Aprašymas
NEF vaizdai suglaudinami naudojant grįžtamąjį
algoritmą, sumažinantį failo dydį maždaug 20–40 % be
neigiamo poveikio vaizdo kokybei.
Compressed
(suglaudinta)
NEF vaizdai suglaudinami naudojant negrįžtamąjį
algoritmą, sumažinant failo dydį maždaug 35–55 %
beveik be jokio poveikio vaizdo kokybei.
Uncompressed
(nesuglaudinta)
NEF vaizdai neglaudinami.
d
❚❚ NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) įrašymas) > NEF (RAW) Bit Depth (NEF
(RAW) gylis bitais)
Pasirinkite NEF (RAW) vaizdų gylį bitais.
Parinktis
q 12-bit (12 bitų)
r 14-bit (14 bitų)
Aprašymas
NEF (RAW) vaizdai įrašomi esant 12 bitų gyliui.
NEF (RAW) vaizdai įrašomi 14 bitų gyliu: taip gaunami
didesni failai nei 12 bitų vaizdai, tačiau padidinama
įrašytų spalvų duomenų apimtis.
57
Vaizdo dydis
Vaizdo dydis matuojamas pikseliais. Galima rinktis tokius dydžius:
# didelis, $ vidutinis arba % mažas (atminkite, kad vaizdo dydis
priklauso nuo parinkties, nurodytos punktu Image area (vaizdo plotas),
0 51):
Vaizdo plotas
Parinktis
Large (didelis)
FX (36×24) 1.0×
Medium (vidutinis)
(FX formatas)
Small (mažas)
Large (didelis)
DX (24×16) 1.5×
Medium (vidutinis)
(DX formatas)
Small (mažas)
Dydis (pikseliais)
4928 × 3280
3696 × 2456
2464 × 1640
3200 × 2128
2400 × 1592
1600 × 1064
Spaudinio dydis (cm) *
41,7 × 27,8
31,3 × 20,8
20,9 × 13,9
27,1 × 18,0
20,3 × 13,5
13,5 × 9,0
* Apytikslis dydis spausdinant 300 t. c. skyra. Spaudinio dydis coliais yra lygus vaizdo
dydžiui pikseliais, padalintam iš spausdintuvo raiškos taškais colyje (t. c.; 1 col. =
apytiksliai 2,54 cm).
d
Vaizdo dydį galima nustatyti spaudžiant mygtuką X (T) ir sukant
papildomų komandų ratuką, kol informaciniame ekrane pasirodys
pageidaujamas nustatymas.
Mygtukas X (T)
A
Papildomų komandų
ratukas
Fotografavimo meniu
Vaizdo dydį papildomai galima derinti naudojant
fotografavimo meniu parinktį Image size (vaizdo
dydis) (0 235).
58
Informacinis ekranas
NFokusavimas
Šiame skirsnyje aprašomos galimos židinio parinktys, kai nuotraukos
komponuojamos vaizdo ieškiklyje. Židinį galima derinti automatiškai (žr.
toliau) arba rankiniu režimu (0 68). Naudotojas taip pat gali parinkti
fokusavimo tašką automatiniam ar rankiniam fokusavimui (0 64) arba
naudoti židinio fiksavimą, kad po fokusavimo galėtų perkomponuoti
nuotraukas (0 66).
Automatinis fokusavimas
Norėdami naudoti automatinio
fokusavimo funkciją, pasukite
fokusavimo režimo valdiklį į padėtį AF.
Fokusavimo režimo valdiklis
N
Automatinio fokusavimo režimas
Pasirinkite iš toliau pateiktų automatinio fokusavimo režimų:
Režimas
AF-S
AF-C
Aprašymas
Vienkartinis pagalbinis AF: skirtas nejudantiems objektams. Židinys
užfiksuojamas iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką. Esant
numatytiesiems nustatymams, užraktą galima atleisti tik tuomet, kai
ekrane rodomas židinio daviklis (I) (fokusavimo pirmumas; 0 246).
Nepertraukiamas pagalbinis AF: skirtas judantiems objektams. Nuspaudus iki
pusės užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas ima fokusuoti
nepertraukiamai. Jei objektas pajuda, fotoaparatas įjungia nuspėjamojo
židinio sekimo (0 60) režimą, kuris prognozuoja galutinį atstumą iki
objekto ir atitinkamai pagal poreikį koreguoja fokusuotę. Esant
numatytiesiems nustatymams, užraktą galima atleisti nepaisant to, ar
objektas yra sufokusuotas, ar ne (atleidimo pirmumas; 0 246).
59
Automatinio fokusavimo režimą galima parinkti paspaudžiant AF režimo
mygtuką ir sukant pagrindinių komandų ratuką, kol vaizdo ieškiklyje
pasirodys pageidaujamas nustatymas.
AF režimo mygtukas
Pagrindinių komandų
ratukas
AF-S
AF-C
A Mygtukas B
N Fotoaparato
fokusavimo tikslais, paspaudus mygtuką
B, atliekama ta pati funkcija kaip ir iki pusės
paspaudus užrakto atleidimo mygtuką.
Mygtukas B
A
Nuspėjamasis židinio sekimas
AF-C režimu fotoaparatas pradeda nuspėjamąjį židinio sekimą, jei objektas juda
link fotoaparato arba nuo jo, kol būna iki pusės nuspaustas užrakto atleidimo
mygtukas arba paspaudžiamas mygtukas B. Tai leidžia fotoaparatui sekti
židinį, tuo pat metu bandant nuspėti, kur bus objektas, kai bus atleistas užraktas.
A
Taip pat žr.
Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip naudoti fokusavimo pirmumą
nepertraukiamo pagalbinio AF režimu, žr. pasirinktinį nustatymą a1 (AF-C
priority selection (AF-C pirmumo pasirinkimas), 0 246). Norėdami gauti
informacijos apie tai, kaip naudoti atleidimo pirmumą vienkartinio pagalbinio AF
režimu, žr. pasirinktinį nustatymą a2 (AF-S priority selection (AF-S pirmumo
pasirinkimas), 0 246). Žr. p. 175, kur pateikiama informacijos apie tiesioginės
peržiūros režimu pasiekiamas automatinio fokusavimo parinktis.
60
A
Kaip pasiekti gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą
Automatinis fokusavimas tinkamai neveikia toliau nurodytomis sąlygomis. Jei
fotoaparatas negali sufokusuoti esamomis sąlygomis, užrakto atleidimo funkcija
gali būti išjungiama arba fotoaparate gali būti parodytas židinio daviklis (I),
fotoaparatas gali supypsėti ir suteikti galimybę atleisti užraktą net tada, jei
objekto sufokusuoti nepavyko. Tokiais atvejais sufokusuokite rankiniu režimu
(0 68) arba užfiksuokite židinį (0 66), sufokusuokite kitą tokiu pačiu atstumu
nutolusį objektą ir perkomponuokite nuotrauką.
Tarp objekto ir fono yra labai nedidelis kontrastas arba jo išvis
nėra.
Pavyzdys: objektas yra tokios pačios spalvos kaip fonas.
Fokusavimo taške yra objektų, nuo fotoaparato nutolusių
skirtingais atstumais.
Pavyzdys: objektas yra narve.
Objekte dominuoja pasikartojantis geometrinis raštas.
Pavyzdys: žaliuzės arba dangoraižio langų eilė.
N
Fokusavimo taške yra ryškiu kontrastu pasižyminčių sričių.
Pavyzdys: pusė objekto yra šešėlyje.
Fone esantys objektai atrodo didesni nei fotografuojamas
objektas.
Pavyzdys: kadre už objekto yra pastatas.
Objekte yra daug smulkių detalių.
Pavyzdys: gėlių laukas ar kitokie objektai, kurie yra maži arba
jiems trūksta ryškumo įvairovės.
61
AF sričių režimas
N
62
Nurodykite, kaip automatinio fokusavimo metu turi būti pasirenkamas
fokusavimo taškas.
• Vieno taško AF: pasirinkite fokusavimo tašką, kaip aprašyta p. 64.
Fotoaparatas fokusuos objektą tik pasirinktame fokusavimo taške.
Naudojama nejudantiems objektams fotografuoti.
• Dinaminės srities AF: pasirinkite fokusavimo tašką, kaip aprašyta p. 64. AF-C
fokusavimo režimu fotoaparatas fokusuos remdamasis informacija,
gauta iš aplinkinių fokusavimo taškų, jeigu objektas trumpam dings iš
pasirinkto taško vietos. Fokusavimo taškų skaičius priklauso nuo
pasirinkto režimo:
- 9 taškų dinaminės srities AF: pasirinkite, kai yra laiko sukomponuoti
nuotrauką arba fotografuojami objektai juda nuspėjamai (pvz.,
bėgikai ar automobiliai lenktynėse).
- 21 taško dinaminės srities AF: pasirinkite, kai fotografuojami asmenys
juda nenuspėjamai (pvz., futbolininkai žaidimo metu).
- 39 taško dinaminės srities AF: pasirinkite fotografuodami greitai
judančius objektus, kuriuos sunku sukomponuoti vaizdo ieškikliu
(pvz., paukščius).
• 3D sekimas: pasirinkite fokusavimo tašką, kaip aprašyta p. 64. AF-C
fokusavimo režimu fotoaparatas seks objektus, kurie dings iš pasirinktų
fokusavimo taškų ir atitinkamai parinks naujus fokusavimo taškus.
Naudokite, kai reikia greitai sukomponuoti nuotraukas ir fotografuojami
asmenys juda padrikai iš vienos pusės į kitą (pvz., tenisininkai žaidimo
metu). Jei objektas dingsta iš vaizdo ieškiklio, nuimkite pirštą nuo
užrakto atleidimo mygtuko ir vėl sukomponuokite nuotrauką taip, kad
objektas būtų pasirinktame fokusavimo taške.
• Automatinės srities AF: fotoaparatas automatiškai
aptinka objektą ir parenka fokusavimo tašką. Jei
naudojamas G, E arba D tipo objektyvas (0 320),
fotoaparatas gali atskirti asmenis nuo fono ir
tiksliau juos aptikti. Fotoaparatui sufokusavus,
trumpam pažymimi aktyvūs fokusavimo taškai.
AF-C režimu pagrindinis fokusavimo taškas lieka pažymėtas po to, kai
išjungiami kiti fokusavimo taškai.
AF sričių režimą galima parinkti paspaudžiant AF režimo mygtuką ir
sukant papildomų komandų ratuką, kol vaizdo ieškiklyje pasirodys
pageidaujamas nustatymas.
AF režimo mygtukas
Papildomų komandų
ratukas
Vaizdo ieškiklis
N
A
3D sekimas
Nuspaudus iki pusės užrakto atleidimo mygtuką, į fotoaparatą įrašomos
fokusavimo taško aplinkos spalvos. Dėl tos priežasties 3D sekimas gali neduoti
norimų rezultatų, kai fotografuosite objektus, kurie yra tokios pat spalvos kaip
fonas arba tokius, kurie užima labai mažą kadro dalį.
63
A
AF sričių režimas
AF sričių režimas rodomas vaizdo ieškiklyje.
AF sričių režimas
Vaizdo
ieškiklis
AF sričių režimas
Vieno taško AF
39 taškų dinaminės srities
AF *
9 taškų dinaminės srities AF *
3D sekimas
21 taško dinaminės srities
AF *
Automatinės srities AF
Vaizdo
ieškiklis
* Vaizdo ieškiklyje rodomas tik aktyvus fokusavimo taškas. Likę fokusavimo taškai
suteikia fokusavimui naudingos informacijos.
A
Rankinis fokusavimas
Naudojant rankinį fokusavimo būdą, automatiškai parenkamas vieno taško AF.
A
Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip nustatyti, kiek laiko fotoaparatas dels prieš
pradėdamas pakartotinai fokusuoti, kai objektas juda priešais fotoaparatą, rasite
pasirinktiniame nustatyme a3 (Focus tracking with lock-on (fokusavimo
sekimas su įjungtu fiksavimu), 0 247). Žr. p. 177, kur pateikiama informacijos
apie tiesioginės peržiūros režimu pasiekiamas automatinio fokusavimo parinktis.
N
Fokusavimo taško parinkimas
Fotoaparatas siūlo pasirinkti iš 39 fokusavimo taškų, kuriuos galima
naudoti nuotraukoms komponuoti, kai pagrindinis objektas yra beveik
bet kurioje kadro vietoje.
1
Pasukite centrinio fokusavimo taško
pasirinkimo fokusavimo valdiklio
fiksatorių į padėtį ●.
Taip fokusavimo taškui pasirinkti galėsite
naudoti kryptinį valdiklį.
Fokusavimo valdiklio
fiksatorius
64
2
Pasirinkite fokusavimo tašką.
Naudokite kryptinį valdiklį, kad
vaizdo ieškiklyje pasirinktumėte
fokusavimo tašką, kai veikia
ekspozicijos matuokliai. Kad
pasirinktumėte centrinį fokusavimo
tašką, spustelėkite J.
Atlikus pasirinkimą, centrinio
fokusavimo taško pasirinkimo
fokusavimo valdiklio fiksatorių
galima pasukti į fiksavimo padėtį
(L), kad paspaudus kryptinį valdiklį
nebūtų pakeistas pasirinktas
fokusavimo taškas.
N
A
Automatinės srities AF
Automatinės srities AF fokusavimo taškas parenkamas automatiškai: rankiniu
būdu fokusavimo taško pasirinkti negalima.
A
Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip pasirinkti, kada bus apšviestas fokusavimo taškas,
rasite pasirinktiniame nustatyme a5 (Focus point illumination (fokusavimo
taško apšvietimas), 0 248). Informacijos apie tai, kaip nustatyti fokusavimo
taškų apsupimą, rasite pasirinktiniame nustatyme a6 (Focus point wrap-around
(fokusavimo taškų apsupimas), 0 249). Informacijos apie tai, kaip pasirinkti
fokusavimo taškų skaičių, kurį galima pasirinkti naudojant kryptinį valdiklį, rasite
pasirinktiniame nustatyme a7 (Number of focus points (fokusavimo taškų
skaičius), 0 249). Informacijos apie tai, kaip pakeisti mygtuko J atliekamą
funkciją, rasite pasirinktiniame nustatyme f2 (OK button (patvirtinimo
mygtukas), 0 261).
65
Židinio fiksavimas
Norint pakeisti kompoziciją po fokusavimo, galima naudoti židinio
fiksavimo funkciją: tokiu atveju atsiranda galimybė sufokusuoti objektą,
kuris galutinėje kompozicijoje nebus fokusavimo taške. Jei fotoaparatui
nepavyksta sufokusuoti naudojant automatinio fokusavimo funkciją
(0 61), galima pasitelkti židinio fiksavimą ir perkomponuoti nuotrauką,
prieš tai sufokusavus kitą tuo pačiu atstumu (kaip pradinis) nutolusį
objektą. Židinio fiksavimo funkcija efektyviausia, kai parenkama AF sričių
režimo ne automatinės srities AF funkcija (0 62).
N
1
Sufokusuokite.
2
Užfiksuokite židinį.
Nukreipkite fotoaparatą į objektą,
kad jis būtų pasirinktame
fokusavimo taške. Iki pusės
nuspauskite užrakto atleidimo
mygtuką, kad pradėtumėte
fokusuoti. Patikrinkite, ar vaizdo
ieškiklyje pasirodo židinio daviklis (I).
AF-C fokusavimo režimas: nuspaudę
užrakto atleidimo mygtuką iki pusės
(q), paspauskite mygtuką A AE-L/AF-L
(w), kad užfiksuotumėte židinį ir
ekspoziciją (vaizdo ieškiklyje pasirodys
piktograma AE-L). Kol nuspaustas
mygtukas A AE-L/AF-L, net ir patraukus
pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko
židinys liks užfiksuotas.
Užrakto atleidimo mygtukas
Mygtukas A AE-L/AF-L
AF-S fokusavimo režimas: židinys
užfiksuojamas automatiškai, kai
pasirodo židinio daviklis (I), ir lieka
užfiksuotas, kol galiausiai pirštas nukeliamas nuo užrakto atleidimo
mygtuko. Židinį galima užfiksuoti ir spaudžiant mygtuką A AE-L/AF-L
(žr. pirmiau).
66
3
Perkomponuokite nuotrauką
ir fotografuokite.
Židinys liks užfiksuotas ir
komponuojant kitą kadrą, jei ir
toliau laikysite iki pusės nuspaustą
užrakto atleidimo mygtuką (AF-S)
arba laikysite nuspaustą mygtuką A AE-L/AF-L, kad su tuo pačiu židinio
nustatymu būtų padarytos kelios nuotraukos.
Nekeiskite atstumo tarp fotoaparato ir objekto tuo metu, kai užfiksuotas
židinys. Jei objektas sujuda, sufokusuokite dar kartą, nes pasikeitė
atstumas.
N
A Židinio fiksavimas mygtuku B
Fotografuojant pro vaizdo ieškiklį, židinio fiksavimo funkcijai naudoti vietoj
užrakto atleidimo mygtuko galima naudoti mygtuką B (0 60). Jei būna
nurodyta pasirinktinio nustatymo a4 (AF activation (AF įjungimas), 0 247)
vertė AF-ON only (tik AF-ON), iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką
fotoaparatas nefokusuoja: vietoj to fotoaparatas fokusuoja nuspaudus mygtuką
B. Tokiu atveju židinys lieka užfiksuotas, kol mygtukas paspaudžiamas dar
kartą. Užraktą galima atleisti bet kuriuo metu nepriklausomai nuo parinkčių,
nurodytų pasirinktiniuose nustatymuose a1 (AF-C priority selection (AF-C
pirmumo pasirinkimas), 0 246) ir a2 (AF-S priority selection (AF-S pirmumo
pasirinkimas), 0 246). Židinio daviklis (I) vaizdo ieškiklyje nerodomas.
A
Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip naudotis užrakto atleidimo mygtuku ekspozicijai
užfiksuoti, rasite pasirinktiniame nustatyme c1 (Shutter-release button AE-L
(užrakto atleidimo mygtuko AE-L), 0 251). Pasirinktiniame nustatyme f6
(Assign AE-L/AF-L button (priskirti mygtuką AE-L/AF-L), 0 267) rasite
informacijos apie tai, kaip nurodyti mygtuko A AE-L/AF-L atliekamas funkcijas.
67
Rankinis fokusavimas
Rankinio fokusavimo funkciją galima naudoti, kai objektyvas nedera su
automatinio fokusavimo funkcija (ne AF NIKKOR objektyvas) arba
naudojant automatinio fokusavimo funkciją nepavyksta pasiekti norimų
rezultatų (0 61).
• AF-S objektyvai: nustatykite objektyvo fokusavimo režimo jungiklį į
padėtį M.
• AF objektyvai: nustatykite objektyvo
Fokusavimo režimo valdiklis
fokusavimo režimo jungiklį (jeigu jis
yra) ir fotoaparato fokusavimo režimo
valdiklį į padėtį M.
D
N
AF objektyvai
AF objektyvo negalima naudoti
objektyvo fokusavimo režimo jungiklį
nustačius į padėtį M, o fotoaparato
fokusavimo režimo valdiklį nustačius į
padėtį AF. Jei nesilaikysite šios
atsargumo priemonės, galite apgadinti
fotoaparatą arba objektyvą.
• Rankinio fokusavimo objektyvai: nustatykite fotoaparato fokusavimo režimo
valdiklį į padėtį M.
Norėdami fokusuoti rankiniu režimu, sukite
objektyvo fokusavimo žiedą, kol vaizdo ieškiklio
matiniame lauke rodomas vaizdas bus
sufokusuotas. Fotografuoti galima net ir tada, kai
vaizdas nesufokusuotas.
68
❚❚ Elektroninis tolimatis
Vaizdo ieškiklio židinio daviklis gali būti
naudojamas patikrinti, ar objektas pasirinktame
fokusavimo taške yra sufokusuotas (gali būti
parinktas bet kuris iš 39 fokusavimo taškų). Nustatę
objektą parinktame fokusavimo taške, iki pusės
nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką ir sukite
objektyvo fokusavimo žiedą, kol pasirodys židinio daviklis (I). Atminkite,
kad fotografuojant p. 61 išvardytus objektus židinio daviklis kartais gali
atsirasti net ir tada, kai objektas nėra sufokusuotas. Prieš fotografuodami
patikrinkite židinį vaizdo ieškiklyje. Informacijos apie tai, kaip elektroninį
tolimatį naudoti su papildomais AF-S/AF-I telekonverteriais, rasite p. 321.
N
A
Židinio plokštumos padėtis
Norėdami nustatyti atstumą tarp objekto ir
fotoaparato, matuokite nuo židinio plokštumos
žymės (E), esančios ant fotoaparato korpuso.
Atstumas nuo objektyvo tvirtinimo įtvaro iki
židinio plokštumos yra 46,5 mm.
46,5 mm
Židinio plokštumos žymė
69
S
ISO jautrumas
ISO jautrumo ratukas
ISO jautrumo vertę galima nustatyti intervale nuo ISO 100 iki ISO 12800,
žingsneliais po 1/3 EV arba galima rinktis iš nustatymų nuo maždaug 0,3 iki
1 EV žemiau ISO 100 ir nuo 0,3 iki 4 EV virš ISO 12800, jei speciali situacija
to reikalauja.
ISO jautrumas pasirenkamas sukant ISO jautrumo ratuką: laikykite
nuspaustą ISO jautrumo ratuko fiksavimo atpalaidavimo mygtuką ir
pasukite ratuką į pageidaujamą nustatymą.
ISO jautrumo ratukas
S
ISO jautrumo ratuko fiksavimo atpalaidavimo mygtukas
Kol sukamas ratukas, pasirinkta vertė rodoma
vaizdo ieškiklyje.
70
A
Hi 0,3–Hi 4
Nustatymai nuo Hi 0,3 iki Hi 4 atitinka ISO jautrumą 0,3–4 EV
virš ISO 12800 (ISO 16000–204800 ekvivalentas).
Fotografuojant su tokiais nustatymais, tikėtinas vaizdo
triukšmas (atsitiktiniai ryškūs pikseliai, rūkas ar linijos).
A
Lo 0,3–Lo 1
Nustatymai nuo Lo 0,3 iki Lo 1 atitinka ISO jautrumą 0,3–1 EV
žemiau ISO 100 (ISO 80–50 ekvivalentas). Naudokite parinkę
didesnę diafragmą, kai intensyvus apšvietimas. Kontrastas
būna šiek tiek didesnis nei normaliomis sąlygomis. Daugeliu
atvejų rekomenduojama naudoti ISO 100 ar didesnes
jautrumo vertes.
A
Taip pat žr.
Daugiau informacijos apie fotografavimo meniu parinkties High ISO NR
(triukšmo mažinimas esant dideliam ISO jautrumui) naudojimą triukšmui
mažinti, kai ISO jautrumas didelis, ieškokite p. 242.
S
71
Automatinis ISO jautrumo
valdymas
Jei fotografavimo meniu nurodyta parametro Auto ISO sensitivity
control (automatinis ISO jautrumo valdymas) > Auto ISO sensitivity
control (automatinis ISO jautrumo valdymas) vertė On (įjungta), ISO
jautrumas bus derinamas automatiškai, kai nepavyks pasiekti optimalios
ekspozicijos esant naudotojo pasirinktai vertei (naudojant blykstę, ISO
jautrumas pakoreguojamas atitinkamai).
1
Jei norite parodyti meniu, paspauskite mygtuką G. Fotografavimo
meniu nurodykite Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO
jautrumo valdymas), pažymėkite Auto ISO sensitivity control
(automatinis ISO jautrumo valdymas) ir spauskite 2. ISO
sensitivity (ISO jautrumas) rodo vertę, pasirinktą ISO jautrumo
ratuku.
S
2
72
Fotografavimo meniu
pasirinkite parametro
Auto ISO sensitivity
control (automatinis ISO
jautrumo valdymas)
vertę Auto ISO sensitivity
control (automatinis ISO Mygtukas G
jautrumo valdymas).
Pasirinkite On (įjungta).
Pažymėkite On (įjungta) ir
paspauskite J (jeigu pasirinkta Off
(išjungta), ISO jautrumo vertė liks
nekintama – tokia, kokią ją ISO
jautrumo ratuku pasirinko
naudotojas).
3
Pakoreguokite nustatymus.
Maksimalią automatinio ISO
jautrumo vertę galima pasirinkti
naudojantis nustatymu Maximum
sensitivity (maksimalus
jautrumas) (minimali ISO jautrumo
vertė automatiškai prilyginama ISO 100. Atminkite: jei naudotojo
parinkta ISO jautrumo vertė bus didesnė nei nurodyta parametru
Maximum sensitivity (maksimalus jautrumas), bus priimta
naudotojo nurodyta vertė). Ekspozicijos režimais P ir A jautrumas
derinamas tik tuo atveju, jei esant užrakto greičiui, kuris nurodytas
parametru Minimum shutter speed (minimalus užrakto greitis),
nuotrauka būtų eksponuojama per trumpai (1/2 000–1 sek. arba Auto
(automatinis); ekspozicijos režimais S ir M ISO jautrumas bus
suderintas optimaliai ekspozicijai pasiekti naudotojo parinktu užrakto
greičiu). Jei nurodyta Auto (automatinis), fotoaparatas parenka
minimalų užrakto greitį pagal objektyvo židinio nuotolį. Spustelėkite
J, kad nustatę išeitumėte.
S
73
A
Minimalus užrakto greitis
Automatinio užrakto greičio parinkimo procesą galima patikslinti, pažymint
Auto (automatinis) ir spustelint 2: pavyzdžiui, su teleobjektyvu, siekiant
išvengti suliejimo, galima naudoti didesnes greičio vertes nei paprastai būna
parenkamos automatiškai. Vis dėlto reikia atminti, kad punktas Auto
(automatinis) pasiekiamas tik prijungus objektyvą su procesoriumi arba
prijungus objektyvą be procesoriaus ir pateikus objektyvo duomenis. Jei
naudojamas objektyvas be procesoriaus ir jo duomenų nepateikta, minimalus
užrakto greitis užfiksuojamas ties 1/30 sek. Nepavykus pasiekti optimalios
ekspozicijos su parinktu parametro Maximum sensitivity (maksimalus
jautrumas) ISO jautrumu, užrakto greitis gali nukristi žemiau pasirinktos
minimalios vertės.
A
Automatinis ISO jautrumo valdymas
Parinkus didesnį jautrumą, labiau tikėtinas triukšmas (atsitiktiniai ryškūs pikseliai,
rūkas ar linijos). Triukšmui sumažinti naudokite parinktį High ISO NR (didelio
ISO jautrumo triukšmo mažinimas), esančią fotografavimo meniu (žr. p. 242).
Naudojant blykstę, parinktimi Minimum shutter speed (minimalus užrakto
greitis) nustatyta vertė yra ignoruojama ir naudojama parinktis, nurodyta
pasirinktiniu nustatymu e1 (Flash sync speed (blykstės sinchronizavimo
greitis), 0 257). Atminkite, kad ISO jautrumą galima padidinti automatiškai, kai
ISO jautrumo valdymas naudojamas kartu su lėtos sinchronizacijos blykstės
režimais (funkcija siūloma su papildomais blyksčių įrenginiais; 0 116),
neleidžiant fotoaparatui pasirinkti vieno iš mažų užrakto greičių.
S
74
VEkspozicija
Matavimas
Matavimo funkcija apibrėžia, kaip fotoaparatas nustato ekspoziciją.
Galimos šios parinktys:
Parinktis
a
Z
b
Aprašymas
Matrica: daugeliu atvejų suformuoja natūralų vaizdą. Fotoaparatas
matuoja plačią kadro sritį ir nustato ekspoziciją pagal tonų paskirstymą,
spalvą, kompoziciją ir (naudojant G, E ar D tipo objektyvą (0 320))
atstumo informaciją (3D spalvinės matricos matavimas II; kartu su kitais
objektyvais su procesoriumi fotoaparatas naudoja spalvinės matricos
matavimą II, kuris neapima 3D atstumo informacijos). Naudojant
objektyvą be procesoriaus, fotoaparatas taiko spalvinės matricos
matavimo metodą, jeigu sąrankos meniu naudojant parinktį Non-CPU
lens data (objektyvo be procesoriaus duomenys) yra nurodytas
židinio nuotolis ir didžiausia diafragma (0 164). Kitais atvejais
fotoaparatas naudoja centruotą matavimą.
Centruotas: fotoaparatas matuoja visą kadrą, tačiau didesnį svorį suteikia
centrinei sričiai (jei prijungtas objektyvas su procesoriumi, srities dydį
galima nurodyti pasirinktiniu nustatymu b1 Center-weighted area
(centruota sritis), 0 250; jei prijungtas objektyvas be procesoriaus,
nustatoma 12 mm skersmens sritis). Tai yra klasikinis matavimo būdas
darant portretus, rekomenduojamas naudojant filtrus su ekspozicijos
koeficientu (filtro koeficientu), viršijančiu 1×.
Taškinis: fotoaparatas matuoja 4 mm skersmens skritulį (maždaug 1,5 %
kadro). Skritulys yra sucentruotas ties esamu fokusavimo tašku, leidžiant
matuoti ne centre esančius objektus (jeigu naudojamas objektyvas be
procesoriaus arba jeigu veikia automatinės srities AF, fotoaparatas
matuoja centrinį fokusavimo tašką). Užtikrina, kad objekto ekspozicija
būtų tinkama net jei fonas daug šviesesnis arba tamsesnis.
Z
75
Kad pasirinktumėte matavimo metodą, Matavimo valdiklis
pasukite matavimo valdiklį, kol vaizdo
ieškiklyje pasirodys pageidaujamas
nustatymas.
Z
A
Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip pasirinkti dydį srities, kuriai centruoto matavimo
metodu priskiriamas didžiausias svoris, rasite pasirinktiniame nustatyme b1
(Center-weighted area (centruota sritis), 0 250). Informacijos apie tai, kaip
atlikti atskirus nustatymus optimaliai ekspozicijai kiekvienam matavimo būdui
pasiekti, rasite pasirinktiniame nustatyme b2 (Fine-tune optimal exposure
(optimalios ekspozicijos tikslinimas), 0 250).
76
Automatinės ekspozicijos
fiksavimas
Automatinės ekspozicijos fiksavimo funkcija naudojama perkomponuoti
nuotraukas ekspozicijai matuoti pasinaudojus centruoto ir taškinio
matavimo funkcijomis. Atminkite, kad matricos matavimo funkcija
neduoda pageidaujamų rezultatų.
1
Užfiksuokite ekspoziciją.
Nukreipkite fotoaparatą į objektą, kad jis būtų
pasirinktame fokusavimo taške ir iki pusės
nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
Nuspaudę iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką ir objektui esant fokusavimo taške,
nuspauskite mygtuką A AE-L/AF-L, kad
užfiksuotumėte fokusuotę ir ekspoziciją (jei
naudojatės automatinio fokusavimo funkcija,
pažiūrėkite, ar vaizdo ieškiklyje pasirodo I
židinio daviklis).
Veikiant ekspozicijos fiksavimo funkcijai,
vaizdo ieškiklyje rodoma indikacija AE-L.
2
Užrakto atleidimo
mygtukas
Mygtukas A AE-L/AF-L
Z
Perkomponuokite nuotrauką.
Laikydami mygtuką A AE-L/AF-L
nuspaustą, perkomponuokite
nuotrauką ir fotografuokite.
77
A
Matuojama sritis
Taškinio matavimo atveju ekspozicija fiksuojama ties verte, išmatuota 4 mm
skritulyje, sucentruotame pasirinktame fokusavimo taške. Centruoto matavimo
atveju ekspozicija fiksuojama ties verte, išmatuota 12 mm skritulyje, vaizdo
ieškiklio centre.
A
Užrakto greičio ir diafragmos reguliavimas
Įjungus ekspozicijos fiksavimą, galima pakeisti šiuos nustatymus, nekeičiant
ekspozicijos matavimo vertės:
Ekspozicijos
režimas
P
S
A
Nustatymas
Užrakto greitis ir diafragma (lanksti programa; 0 38)
Užrakto greitis
Diafragma
Naujas vertes galima matyti vaizdo ieškiklyje ir valdymo pulte. Atminkite, kad
veikiant ekspozicijos fiksavimo funkcijai matavimo keisti negalima.
A
Taip pat žr.
Jei pasirinktiniame nustatyme c1 (Shutter-release button AE-L (užrakto
atleidimo mygtukas AE-L), 0 251) nurodoma vertė On (įjungta), ekspozicija
užfiksuojama iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką. Informacijos apie
mygtuko A AE-L/AF-L atliekamos funkcijos keitimą rasite pasirinktiniame
nustatyme f6 (Assign AE-L/AF-L button (priskirti mygtuką AE-L/AF-L), 0 267).
Z
78
Ekspozicijos kompensavimas
Ekspozicijos kompensavimo funkcija naudojama pakeisti fotoaparato
siūlomą ekspozicijos vertę, kad nuotraukos būtų šviesesnės arba
tamsesnės. Ji veiksmingiausia naudojant su centruotu arba taškiniu
matavimu (0 75). Galima rinktis iš verčių nuo –3 EV (eksponavimas per
trumpai) iki +3 EV (eksponavimas per ilgai), žingsneliais po 1/3 EV.
Apskritai, naudojant teigiamas vertes, objektas būna šviesesnis, o
naudojant neigiamas – tamsesnis.
–1 EV
Be ekspozicijos
kompensavimo
+1 EV
Ekspozicijos kompensavimas derinamas sukant ekspozicijos
kompensavimo ratuką: laikykite ekspozicijos kompensavimo ratuko
fiksavimo atpalaidavimo mygtuką nuspaustą ir pasukite ekspozicijos
kompensavimo ratuką į pageidaujamą nuostatą.
Ekspozicijos kompensavimo ratukas
Z
Ekspozicijos kompensavimo ratuko fiksavimo
atpalaidavimo mygtukas
79
Kol sukamas ratukas, pasirinkta vertė rodoma vaizdo ieškiklyje.
±0 EV
–0,3 EV
+2,0 EV
Kai parenkama kita vertė nei 0, ima mirksėti
skaičius 0 ekspozicijos rodiklių centre (tik
ekspozicijos režimais P, S ir A) ir pasirodo
piktograma E.
Standartinę ekspoziciją galima atkurti ekspozicijos kompensavimą
prilyginus 0.
Z
A
Ekspozicijos režimas M
Ekspozicijos režimu M ekspozicijos kompensavimas veikia tik ekspozicijos rodiklį:
užrakto greitis ir diafragma nekinta.
A
Blykstės naudojimas
Naudojant blykstę, ekspozicijos kompensavimo vertė veikia blykstės galingumą
ir ekspoziciją, keisdama pagrindinio objekto ir fono šviesumą. Siekiant
ekspozicijos kompensavimą taikyti tik fonui, galima pasinaudoti pasirinktiniu
nustatymu e4 (Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos
kompensavimas), 0 259).
A
Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip automatiškai keisti ekspoziciją, blykstės galingumą,
baltos spalvos balansą arba Aktyvųjį D-Lighting, rasite p. 136.
80
rBaltos spalvos balansas
Baltos spalvos balanso parinktys
Baltos spalvos balansas užtikrina, kad šviesos šaltinio spalva nepaveiktų vaizdo
spalvų. Su daugeliu šviesos šaltinių rekomenduojama naudoti automatinį
baltos spalvos balansą. Jei nepavyksta pasiekti pageidaujamų rezultatų su
automatiniu baltos spalvos balansu, nurodykite parinktį toliau pateikiamame
sąraše arba panaudokite iš anksto nustatytą baltos spalvos balansą.
Parinktis
v Auto (automatinis)
Normal (standartinis)
Keep warm lighting colors
(išlaikyti šiltas apšvietimo
spalvas)
J
I
H
Spalvos
temp. *
3500–
8000 K
Incandescent (kaitinamųjų
3000 K
lempų)
Fluorescent (fluorescencinių lempų)
Sodium-vapor lamps (natrio garų 2700 K
lempų)
Warm-white fluorescent (šiltos
baltos spalvos fluorescencinių
3000 K
lempų)
White fluorescent (baltos spalvos
3700 K
fluorescencinių lempų)
Cool-white fluorescent (šaltos
baltos spalvos fluorescencinių
4200 K
lempų)
Day white fluorescent (dienos
šviesos baltumo fluorescencinių
5000 K
lempų)
Daylight fluorescent (dienos
6500 K
šviesos fluorescencinių lempų)
High temp. mercury-vapor
(aukštos temperatūros
7200 K
gyvsidabrio garų lempų)
Direct sunlight (tiesioginė saulės
5200 K
šviesa)
Aprašymas
Baltos spalvos balansas derinamas
automatiškai. Siekiant geriausių
rezultatų, rekomenduojama naudoti G, E
arba D tipo objektyvus. Suveikus
papildomai blykstei, rezultatai
atitinkamai pakoreguojami.
Naudokite šviečiant kaitinamosioms
lempoms.
Tinka:
• Natrio garų lempoms (montuojamos
sporto arenose).
• Šiltos baltos spalvos fluorescencinėms
lempoms.
r
• Baltos spalvos fluorescencinėms
lempoms.
• Šaltos baltos spalvos fluorescencinėms
lempoms.
• Dienos šviesos baltumo
fluorescencinėms lempoms.
• Dienos šviesos fluorescencinėms
lempoms.
• Aukštos spalvos temperatūros šviesos
šaltiniams (pvz., gyvsidabrio garų
lempoms).
Naudokite, kai objektai apšviesti
tiesioginės saulės šviesos.
81
Spalvos
temp. *
Parinktis
N
G Cloudy (debesuota)
M Shade (šešėlis)
L
Choose color temp. (pasirinkti
spalvos temp.)
Preset manual (iš anksto
nustatytas rankinis)
Naudojama su papildomomis
blykstėmis.
Naudokite dieną esant apsiniaukusiam
6000 K dangui.
8000 K Naudokite dienos šviesoje, kai
objektas šešėlyje.
2500– Pasirinkite spalvos temperatūrą iš
10 000 K verčių sąrašo (0 88).
Naudokite objektą, šviesos šaltinį arba
—
esamą nuotrauką kaip atskaitą baltos
spalvos balansui nustatyti (0 90).
5400 K
Flash (blykstė)
K
Aprašymas
* Visos vertės yra apytikslės ir neatspindi tikslinimo (jei tinka).
Baltos spalvos balansas nustatomas spaudžiant mygtuką L (U) ir
sukant pagrindinių komandų ratuką, kol informaciniame ekrane pasirodys
pageidaujamas nustatymas.
Mygtukas L (U)
Pagrindinių komandų
ratukas
Informacinis ekranas
r
A
Fotografavimo meniu
Baltos spalvos balansą galima suderinti ir per
fotografavimo meniu parinktį White balance
(baltos spalvos balansas) (0 235), kurią taip pat
galima naudoti baltos spalvos balansui patikslinti
(0 84) arba išmatuoti iš anksto nustatyto baltos
spalvos balanso vertę (0 90). Meniu White balance
(baltos spalvos balansas) punktas Auto
(automatinis) siūlo galimybę rinktis vertes Normal
(normalus) ir Keep warm lighting colors (išlaikyti šiltas apšvietimo spalvas),
kurios išlaiko šiltas kaitinamųjų lempų generuojamas spalvas, o vertė
I Fluorescent (fluorescencinių lempų) gali būti naudojama šviesos šaltinio
lempučių tipui pasirinkti.
82
A Studijinių blyksčių apšvietimas
Automatinio baltos spalvos balanso nustatymas gali neduoti pageidaujamų
rezultatų, kai naudojamos stambios studijinės blykstės. Naudokite iš anksto
nustatytą baltos spalvos balansą arba nustatykite baltos spalvos balanso
parametrą Flash (blykstė) ir patikslinkite jį.
A
Spalvos temperatūra
Suvokiama šviesos šaltinio spalva skiriasi priklausomai nuo stebėtojo ir kitų
aplinkybių. Spalvos temperatūra – tai objektyvus šviesos šaltinio spalvos matas,
susietas su temperatūra, iki kurios objektas turi būti įkaitęs, kad spinduliuotų to
paties bangos ilgio šviesą. Šviesos šaltiniai, kurių spalvos temperatūra siekia
5000–5500 K, atrodo balti, tuo tarpu žemesnės spalvos temperatūros šviesos
šaltiniai, pvz., kaitinamosios lempos, atrodo gelsvi arba rausvi. Šviesos šaltiniai,
kurių spalvos temperatūra aukštesnė, atrodo melsvi. Fotoaparato baltos spalvos
balanso parinktys yra pritaikomos šioms spalvos temperatūros vertėms:
• H (tiesioginė saulės šviesa): 5200 K
• I (natrio garų lempų): 2700 K
• N (blykstė): 5400 K
• J (kaitinamųjų lempų)/
• G (debesuota): 6000 K
I (šiltos baltos spalvos
• I (dienos šviesos fluorescencinių
fluorescencinių lempų): 3000 K
lempų): 6500 K
• I (baltos spalvos fluorescencinių
• I (aukštos temperatūros
lempų): 3700 K
gyvsidabrio garų lempų): 7200 K
• I (šaltos baltos spalvos
• M (šešėlis): 8000 K
fluorescencinių lempų): 4200 K
• I (dienos šviesos baltumo
fluorescencinių lempų): 5000 K
r
83
Baltos spalvos balanso tikslinimas
Baltos spalvos balansą galima „patikslinti“, kad būtų kompensuoti šviesos
šaltinio spalvos svyravimai arba vaizdui specialiai suteiktas atitinkamas
atspalvis. Baltos spalvos balansas tikslinamas per fotografavimo meniu
parinktį White balance (baltos spalvos balansas) arba nuspaudžiant
mygtuką L (U) ir sukant papildomų komandų ratuką.
❚❚ Baltos spalvos balanso meniu
1
r
84
Fotografavimo meniu
nurodykite baltos spalvos
balanso parinktį.
Jei norite parodyti meniu,
paspauskite mygtuką G.
Fotografavimo meniu
Mygtukas G
pasirinkite White balance
(baltos spalvos balansas),
tuomet pažymėkite baltos spalvos balanso parinktį ir spustelėkite 2.
Jei nurodyta kita parinktis nei Auto (automatinis), Fluorescent
(fluorescencinių lempų), Choose color temp. (pasirinkti spalvos
temp.) arba Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis),
pereikite į 2 veiksmą. Jei parinktas punktas Auto (automatinis) arba
Fluorescent (fluorescencinių lempų), pažymėkite pageidaujamą
nustatymą ir spauskite 2. Informacijos apie iš anksto nustatyto baltos
spalvos balanso tikslinimą rasite p. 97.
2
Patikslinkite baltos spalvos
balansą.
Baltos spalvos balansui patikslinti
naudokite kryptinį valdiklį. Baltos
spalvos balansą galima patikslinti
gintaro (A)–mėlynos (B) ir žalios
Koordinatės
(G)–rožinės (M) spalvų ašyse.
Horizontalioji (gintaro-mėlynos)
Derinimas
spalvų ašis atitinka spalvos
temperatūrą. Čia kiekviena padala apytiksliai siekia 5 spalvos
vienetus. Vertikalioji (žalios-rožinės) spalvų ašis panašiai veikia
atitinkamus spalvos kompensavimo (CC) filtrus.
Žalia (G)
Paryškinti žalią
Mėlyna (B)
Paryškinti rožinę
Gintaro (A)
Rožinė (M)
Paryškinti mėlyną
3
Spustelėkite J.
Paryškinti gintaro
spalvą
r
Spustelėkite J, kad įrašytumėte nustatymus
ir grįžtumėte į fotografavimo meniu.
Tikslinimo veiksmas informaciniame ekrane
nurodomas žvaigždute („E“).
85
❚❚ Mygtukas L (U)
Kitais nustatymais nei K (Choose color temp. (pasirinkti spalvos
temp.)) ir L (Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis)) mygtuką
L (U) galima naudoti baltos spalvos balansui tikslinti gintaro (A)–
mėlynos (B) spalvų ašyje (0 85; norint patikslinti baltos spalvos balansą,
kai būna parinkta L, reikia pasinaudoti fotografavimo meniu, kaip
aprašyta p. 84). Galima rinktis iš šešių nustatymų abiem kryptimis:
kiekvienas žingsnelis apytiksliai atitinka 5 spalvos vienetus (0 87).
Nuspauskite mygtuką L (U) ir sukite papildomų komandų ratuką, kol
informaciniame ekrane pasirodys pageidaujama vertė. Sukant papildomų
komandų ratuką į kairę, sodrinama gintaro spalva (A). Sukant papildomų
komandų ratuką į dešinę, sodrinama mėlyna spalva (B). Esant kitiems
nustatymams nei 0, informaciniame ekrane pasirodo žvaigždutė („E“).
Mygtukas L (U)
r
86
Papildomų komandų
ratukas
Informacinis ekranas
A
Baltos spalvos balanso tikslinimas
Spalvų vertės, esančios tikslinimo ašyse, yra santykinės, o ne absoliučiosios.
Pavyzdžiui, perkėlus žymiklį link B (mėlynos), kai parinktas „šiltas“ baltos spalvos
balanso nustatymas (pvz., J (incandescent (kaitinamųjų lempų))), nuotraukos
taps šiek tiek „šaltesnės“, tačiau nepavirs mėlynomis.
A
„Spalvos vienetas“
Bet koks spalvos temperatūros pokytis labiau pastebimas esant žemesnei
spalvos temperatūrai nei aukštesnei. Pavyzdžiui, 1000 K pokytis turi žymiai
didesnę įtaką 3000 K spalvai nei 6000 K spalvai. Spalvos vienetas,
apskaičiuojamas padauginus spalvos temperatūros inversiją iš 10 6 – tai spalvos
temperatūros matas, kuris įvertina minėtą skirtumą. Šie spalvos vienetai yra
naudojami spalvos temperatūros kompensavimo filtrams žymėti. Pvz.:
• 4000 K–3000 K (1000 K skirtumas) = 83 spalvos vienetai
• 7000 K–6000 K (1000 K skirtumas) = 24 spalvos vienetai
A
Taip pat žr.
Nurodžius pasirinktinio nustatymo e6 (Auto bracketing set (automatinės
serijos nustatymas), 0 259) vertę WB bracketing (WB serija), kaskart atleidus
užraktą fotoaparatas sukuria kelis vaizdus. Baltos spalvos balansas bus keičiamas
su kiekvienu vaizdu, „apskliaudžiant“ šiuo metu parinktą baltos spalvos balanso
vertę (0 141).
r
87
Spalvos temperatūros
pasirinkimas
Parinkus baltos spalvos balanso nustatymą K (Choose color temp.
(pasirinkti spalvos temperatūrą)), spalvos temperatūrą leidžiama
nurodyti fotografavimo meniu parinktimi White balance (baltos spalvos
balansas) arba nuspaudžiant mygtuką L (U), naudojantis kryptiniu
valdikliu ir papildomų komandų ratuku.
D
Pasirinkite spalvos temperatūrą
Atminkite, kad naudojant blykstę arba šviečiant fluorescencinėms lempoms
nepavyks gauti pageidaujamų rezultatų. Šiems šaltiniams pasirinkite vertes
N (Flash (blykstė)) arba I (Fluorescent (fluorescencinių lempų)). Šviečiant
kitiems šaltiniams, padarykite bandomąją nuotrauką ir patikrinkite, ar parinkta
vertė tinkama.
❚❚ Baltos spalvos balanso meniu
Įveskite gintaro-mėlynos ir žalios-rožinės spalvų ašių vertes (0 85).
1
Nurodykite Choose color
temp. (pasirinkti spalvos
temperatūrą)
Spustelėkite mygtuką G ir
fotografavimo meniu
pasirinkite White balance
Mygtukas G
(baltos spalvos balansas).
Pažymėkite Choose color
temp. (pasirinkti spalvos temperatūrą) ir spauskite 2.
r
2
Nurodykite gintaro-mėlynos
spalvų ašies vertę.
Spustelėkite 4 arba 2, kad
pažymėtumėte skaitmenis ir
spauskite 1 arba 3, kad
pakeistumėte.
Gintaro (A)-mėlynos (B) spalvų
ašies vertė
88
3
Nurodykite žalios-rožinės
spalvų ašies vertę.
Spustelėkite 4 arba 2, kad
pažymėtumėte G (žalios) arba M
(rožinės) spalvų ašį ir spustelėkite
1 arba 3, kad parinktumėte vertę.
Žalios (G)-rožinės (M) spalvų
ašies vertė
4
Spustelėkite J.
Spustelėkite J pakeitimams
įrašyti ir grįžti į fotografavimo
meniu. Jei parinkta kita žalios (G)–
rožinės (M) spalvų ašies vertė nei
0, informaciniame ekrane
pateikiama žvaigždutė („E“).
❚❚ Mygtukas L (U)
Mygtuką L (U) galima naudoti tik gintaro (A)–mėlynos (B) spalvų ašies
spalvos temperatūrai parinkti. Nuspauskite mygtuką L (U) ir sukite
papildomų komandų ratuką, kol informaciniame ekrane pasirodys
pageidaujama vertė (derinama spalvos vienetais; 0 87). Jei norite įvesti
spalvos temperatūrą tiesiogiai (10 K žingsneliais), spustelėkite mygtuką
L (U) ir spustelėkite 4 arba 2, kad pažymėtumėte skaitmenį, o 1 arba
3 – kad jį pakeistumėte.
Mygtukas
L (U)
Papildomų komandų
ratukas
r
Informacinis ekranas
89
Iš anksto nustatytas rankinis
Rankiniu būdu iš anksto nustatomas baltos spalvos balansas naudojamas
pasirinktiems baltos spalvos balanso nustatymams įrašyti ir atgaminti,
fotografuojant prie įvairaus apšvietimo arba norint kompensuoti šviesos
šaltinius su ryškesnėmis spalvomis. Fotoaparatas gali įrašyti iki keturių iš
anksto nustatytų baltos spalvos balanso verčių, jos laikomos
išankstiniuose nustatymuose nuo d-1 iki d-4. Galimi du iš anksto nustatyto
baltos spalvos balanso parinkimo metodai:
Metodas
Tiesioginis matavimas
Kopijavimas iš esamos
nuotraukos
Aprašymas
Po šviesos šaltiniu, kuris bus naudojamas galutinėje
nuotraukoje, padedamas neutralus pilkas arba baltas
objektas ir fotoaparatu išmatuojamas baltos spalvos
balansas. Tiesioginės peržiūros fotografijos metu
(0 172) baltos spalvos balansas gali būti matuojamas
pasirinktoje kadro srityje (taškinis baltos spalvos
balansas, 0 93).
Baltos spalvos balansas kopijuojamas iš atminties
kortelėje esančios nuotraukos (0 96).
Fotografavimas pro vaizdo ieškiklį
1
r
90
Apšvieskite atskaitos objektą.
Padėkite neutralios pilkos ar baltos spalvos apšviestą objektą, kuris
bus fotografuojamas. Studijoje atskaitos objektu galima naudoti
standartinę pilką kortelę. Atminkite, kad matuojant baltos spalvos
balansą ekspozicija automatiškai padidinama 1 EV: ekspozicijos
režimu M reikia sureguliuoti ekspoziciją taip, kad ekspozicijos rodiklis
rodytų ±0 (0 43).
2
Nustatykite baltos spalvos balansą į L (Preset manual (iš
anksto nustatytas rankinis)).
Nuspauskite mygtuką L (U) ir sukite pagrindinių komandų ratuką,
kol informaciniame ekrane pasirodys L.
Mygtukas L (U)
Pagrindinių komandų
ratukas
Informacinis ekranas
A
Iš anksto nustatyto baltos spalvos balanso matavimas
(fotografavimas pro vaizdo ieškiklį)
Iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso negalima išmatuoti
fotografuojant HDR režimu arba naudojant daugkartinę ekspoziciją (0 112, 149).
3
Nurodykite iš anksto nustatytą reikšmę.
Nuspauskite mygtuką L (U) ir sukite papildomų komandų ratuką,
kol informaciniame ekrane pasirodys pageidaujama baltos spalvos
balanso iš anksto nustatyta vertė (d-1–d-4).
r
Mygtukas L (U)
4
Papildomų komandų
ratukas
Informacinis ekranas
Pasirinkite tiesioginio matavimo
režimą.
Trumpam atleiskite mygtuką L (U),
paskui nuspauskite jį ir palaikykite, kol
valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje pradės
mirksėti piktograma D.
Valdymo pultas
Vaizdo ieškiklis
91
5
Išmatuokite baltos spalvos balansą.
6
Patikrinkite rezultatus.
Prieš indikatoriui nustojus mirksėti,
sukomponuokite atskaitos objektą taip,
kad jis užpildytų vaizdo ieškiklį ir iki galo
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką. Fotoaparatas išmatuoja
baltos spalvos balanso vertę ir įrašo ją į iš anksto nustatytą reikšmę,
parinktą 3 veiksmu. Nuotrauka neįrašoma. Baltos spalvos balansą
galima tiksliai išmatuoti ir fotoaparatui nesufokusavus.
Jei fotoaparatui pavyksta išmatuoti baltos
spalvos balanso vertę, valdymo pulte
maždaug šešias sekundes mirksi C, o
vaizdo ieškiklyje rodomas mirksintis
užrašas a.
Valdymo pultas
Vaizdo ieškiklis
Jei apšvietimas kiek per tamsus ar per
šviesus, fotoaparatui gali nepavykti
išmatuoti baltos spalvos balanso. Valdymo
skydelyje ir vaizdo ieškiklyje maždaug
šešioms sekundėms pasirodo mirksinti
indikacija b a. Kad grįžtumėte į
5 veiksmą ir vėl išmatuotumėte baltos
spalvos balansą, iki pusės nuspauskite
užrakto atleidimo mygtuką.
r
A
Valdymo pultas
Vaizdo ieškiklis
Apsaugotos iš anksto nustatytos reikšmės
Jei esama iš anksto nustatyta reikšmė yra apsaugota (0 99), jums mėginant
išmatuoti naują vertę valdymo skydelyje bei vaizdo ieškiklyje ima mirksėti 3.
92
D
Tiesioginio matavimo režimas
Jei, fotografuojant pro vaizdo ieškiklį, mirksint rodiniams neatliekama jokių
operacijų, praėjus laikų sumai, nurodytai pasirinktiniais nustatymais c4 (Monitor
off delay (ekrano išjungimo delsa)) > Information display (informacinis
ekranas) (0 253) ir c2 (Standby timer (budėjimo laikmatis), 0 251),
tiesioginio matavimo režimas išjungiamas.
A
Iš anksto nustatytos reikšmės pasirinkimas
Fotografavimo meniu nurodžius parametro White
balance (baltos spalvos balansas) vertę Preset
manual (iš anksto nustatytas rankinis), pateikiamas
dešiniau iliustruojamas dialogo langas. Pažymėkite iš
anksto nustatytą reikšmę ir spustelėkite J. Jei
pasirinktos iš anksto nustatytos reikšmės nėra, baltos
spalvos balansui priskiriama vertė 5200 K (Direct
sunlight (tiesioginė saulės šviesa)).
Tiesioginė peržiūra (taškinis baltos spalvos
balansas)
Tiesioginės peržiūros metu baltos spalvos balansą galima išmatuoti
pasirinktoje kadro srityje, pašalinant poreikį paruošti atskaitos objektą
arba pakeisti objektyvą (jei fotografuojama su teleobjektyvu).
1
Spustelėkite mygtuką a.
Veidrodis bus pakeltas ir fotoaparato ekrane
pasirodys objektyvo rodomas vaizdas.
r
Mygtukas a
93
2
Nustatykite baltos spalvos balansą į L (Preset manual (iš
anksto nustatytas rankinis)).
Nuspauskite mygtuką L (U) ir sukite pagrindinių komandų ratuką,
kol ekrane pasirodys L.
Mygtukas L (U)
3
r
Nuspauskite mygtuką L (U) ir sukite papildomų komandų ratuką,
kol ekrane pasirodys pageidaujama baltos spalvos balanso iš anksto
nustatyta reikšmė (d-1–d-4).
Papildomų komandų
ratukas
Ekranas
Pasirinkite tiesioginio matavimo
režimą.
Trumpam atleiskite mygtuką L (U),
paskui jį nuspauskite ir palaikykite, kol ekrane
pradės mirksėti piktograma L.
Pasirinktame fokusavimo taške pasirodys
taškinio baltos spalvos balanso rėmelis (r).
94
Ekranas
Nurodykite iš anksto nustatytą reikšmę.
Mygtukas L (U)
4
Pagrindinių komandų
ratukas
Ekranas
5
Nustatykite rėmelį baltoje arba pilkoje srityje.
6
Išmatuokite baltos spalvos balansą.
Ekrane mirksint D, kryptiniu valdikliu
nustatykite r pilkoje objekto srityje.
Kad išmatuotumėte baltos spalvos balansą,
spustelėkite J arba iki galo nuspauskite
užrakto atleidimo mygtuką. Baltos spalvos
balansui matuoti skirtas laikas – tai
nurodytasis pasirinktiniu nustatymu c4
(Monitor off delay (ekrano išjungimo
delsa)) > Live view (tiesioginė peržiūra)
(0 253).
Jei fotoaparatui nepavyksta išmatuoti baltos
spalvos balanso, parodomas dešiniau
iliustruojamas pranešimas. Pasirinkite naują
baltos spalvos balanso tikslinę sritį ir
pakartokite procedūrą nuo 4 veiksmo.
Fotografavimo meniu parinkus parametro
White balance (baltos spalvos balansas)
vertę Preset manual (iš anksto nustatytas
rankinis), su tiesioginės fotografijos metu
įrašytomis iš anksto nustatytomis reikšmėmis
bus parodyta rėmelio vieta, naudota iš anksto
nustatytam baltos spalvos balansui matuoti.
r
A
Iš anksto nustatyto baltos spalvos balanso matavimas (fotografavimas
tiesioginės peržiūros režimu)
HDR ekspozicijos metu iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso
išmatuoti nepavyks (0 112).
95
Iš anksto nustatytų reikšmių tvarkymas
❚❚ Baltos spalvos balanso kopijavimas iš nuotraukos
Baltos spalvos balanso vertei iš esamos nuotraukos į pasirinktą iš anksto
nustatytą reikšmę nukopijuoti atlikite toliau pateiktus veiksmus.
1
Fotografavimo meniu
nurodykite parametro
White balance (baltos
spalvos balansas) vertę
L (Preset manual (iš
anksto nustatytas
rankinis)).
Mygtukas G
Spustelėkite mygtuką G ir
fotografavimo meniu pasirinkite White balance (baltos spalvos
balansas). Pažymėkite Preset manual (iš anksto nustatytas
rankinis) ir spustelėkite 2.
2
Nurodykite įrašymo vietą.
Pažymėkite įrašymo iš anksto
nustatytą reikšmę (d-1–d-4),
kuriai norite priskirti vertę ir
spustelėkite W (M).
r
Mygtukas W (M)
3
Nurodykite Select image
(pasirinkti vaizdą).
Pažymėkite Select image
(pasirinkti vaizdą) ir spauskite 2.
4
96
Pažymėkite pradinį vaizdą.
Pažymėkite pradinį vaizdą.
5
Spustelėkite J.
Spustelėkite J, kad nukopijuotumėte
pažymėtos nuotraukos baltos spalvos balanso
vertę į pasirinktą iš anksto nustatytą reikšmę.
Jei pažymėta nuotrauka turi komentarą (0 278), šis bus nukopijuotas
į pasirinktos iš anksto nustatytos reikšmės komentaro skiltį.
A
Pradinio vaizdo pasirinkimas
Kad peržiūrėtumėte 4 veiksmu pažymėtą vaizdą per visą kadrą, nuspauskite ir
palaikykite mygtuką X (T).
A
r
Baltos spalvos balanso iš anksto nustatytos reikšmės pasirinkimas
Spustelėkite 1, kad pažymėtumėte esamą baltos
spalvos balanso iš anksto nustatytą reikšmę (d-1–d-4)
ir spustelėkite 2, kad parinktumėte kitą iš anksto
nustatytą reikšmę.
A
Iš anksto nustatyto baltos spalvos balanso tikslinimas
Pasirinktą iš anksto nustatytą reikšmę galima patikslinti
per punktą Fine-tune (tikslinimas) suderinant baltos
spalvos balansą (žr. p. 85).
97
❚❚ Komentaro įvedimas
Pagal toliau išdėstytus veiksmus įveskite pasirinkto baltos spalvos balanso
iš anksto nustatytos reikšmės aprašomąjį komentarą (iki trisdešimt šešių
ženklų).
1
Nurodykite L (Preset
manual (iš anksto nustatytas
rankinis)).
Baltos spalvos balanso meniu
pažymėkite Preset manual (iš
anksto nustatytas rankinis) ir
spustelėkite 2.
2
Nurodykite iš anksto
nustatytą reikšmę.
Pažymėkite pageidaujamą iš
anksto nustatytą reikšmę ir
spustelėkite W (M).
Mygtukas W (M)
3
r
Pažymėkite Edit comment
(redaguoti komentarą) ir
spustelėkite 2.
4
98
Pasirinkite Edit comment
(redaguoti komentarą).
Suredaguokite komentarą.
Suredaguokite komentarą, kaip aprašyta
p. 107.
❚❚ Baltos spalvos balanso iš anksto nustatytos reikšmės apsauga
Pagal toliau pateikiamus veiksmus apsaugokite pasirinktą baltos spalvos
balanso iš anksto nustatytą reikšmę. Apsaugotų iš anksto nustatytų
reikšmių modifikuoti neleidžiama, taip pat negalima naudoti parinkčių
Fine-tune (tikslinti) ir Edit comment (redaguoti komentarą).
1
Nurodykite L (Preset
manual (iš anksto nustatytas
rankinis)).
Baltos spalvos balanso meniu
pažymėkite Preset manual (iš
anksto nustatytas rankinis) ir
spustelėkite 2.
2
Nurodykite iš anksto
nustatytą reikšmę.
Pažymėkite pageidaujamą iš
anksto nustatytą reikšmę ir
spustelėkite W (M).
Mygtukas W (M)
3
Pasirinkite Protect
(apsaugoti).
r
Pažymėkite Protect (apsaugoti) ir
spustelėkite 2.
4
Pasirinkite On (įjungta).
Pažymėkite On (įjungta) ir
spustelėkite J, kad
apsaugotumėte pasirinktą baltos
spalvos balanso iš anksto nustatytą
reikšmę. Jei norite pašalinti
apsaugą, pasirinkite Off (išjungta).
99
J
Vaizdo tobulinimas
Picture Control režimai
Unikali Nikon sistema Picture Control suteikia galimybę dalytis vaizdo
apdorojimo nustatymais, įskaitant aštrinimą, kontrastą, šviesumą,
sodrumą ir atspalvį, tarp visų suderinamų prietaisų ir programinės įrangos.
Picture Control režimo pasirinkimas
Fotoaparate yra keli iš anksto nustatyti Picture Control režimai. Picture
Control režimas pasirenkamas pagal scenos objektą arba tipą.
Q
R
Parinktis
Standard
(standartinis)
Neutral
(neutralus)
S Vivid (gyvas)
Monochrome
(vienspalvis)
Portrait
e
(portretas)
Landscape
f
(kraštovaizdis)
T
J
100
Aprašymas
Standartinis būdas pasiekti subalansuotų rezultatų.
Rekomenduojamas daugeliu atvejų.
Minimalus apdorojimas siekiant natūralių rezultatų.
Parinkite nuotraukoms, kurios vėliau bus intensyviai
apdorojamos ar retušuojamos.
Spalvos paverčiamos sodresnėmis, kad išspausdintos
nuotraukos būtų gyvesnės. Rinkitės, kai norite nuotraukose
akcentuoti pirmines spalvas.
Darykite vienspalves nuotraukas.
Apdoroja portretus, siekiant natūralios tekstūros odos ir
užapvalintų formų pojūčio.
Sukuriami gyvi kraštovaizdžiai ir miesto vaizdai.
1
Parodykite Picture
Control režimus.
Jei norite parodyti meniu,
paspauskite mygtuką G.
Fotografavimo meniu
pažymėkite Set Picture
Mygtukas G
Control (nustatyti Picture
Control) ir spustelėkite 2, kad
būtų pateiktas Picture Control režimų sąrašas.
2
Nurodykite Picture Control
režimą.
Pažymėkite pageidaujamą Picture
Control režimą ir spauskite J.
A
Pasirinktiniai Picture Control režimai
Pasirinktiniai Picture Control režimai sukuriami keičiant esamus Picture Control
režimus, naudojant parinktį Manage Picture Control (valdyti Picture Control),
esančią fotografavimo meniu (0 106). Pasirinktinius Picture Control režimus
galima įrašyti į atminties kortelę, kad juos galima būtų naudoti kituose to paties
modelio fotoaparatuose ir naudojant suderinamą programinę įrangą (0 109).
J
A
Picture Control indikacija
Laikant nuspaudus mygtuką R, informaciniame
ekrane pateikiamas dabartinis Picture Control režimas.
Picture Control
indikacija
101
Picture Control režimų modifikavimas
Esami iš anksto nustatyti ir pasirinktiniai Picture Control (0 106) režimai
gali būti modifikuojami pagal sceną arba naudotojo kūrybinį sumanymą.
Pasirinkite nustatymų derinį, naudodami Quick adjust (greitas
nustatymas), arba atskirus nustatymus pakoreguokite rankiniu būdu.
1
Nurodykite Picture Control
režimą.
Picture Control režimų sąraše
pažymėkite pageidaujamą režimą
(0 100) ir spustelėkite 2.
2
Pakoreguokite nustatymus.
3
Spustelėkite J.
Spauskite 1 arba 3, kad
pažymėtumėte norimą nustatymą
(0 103) ir spustelėkite 4 arba 2,
kad parinktumėte vertę. Kartokite šį
veiksmą, kol suderinsite visus
nustatymus arba pasirinkite Quick adjust (greitas nustatymas), kad
išsirinktumėte iš anksto nustatytą nustatymų derinį. Numatytuosius
nustatymus galima atkurti spustelint mygtuką O.
J
A
Originalių Picture Control režimų modifikavimas
Iš numatytųjų nustatymų modifikuoti Picture Control
režimai žymimi žvaigždute („E“).
102
❚❚ Picture Control nustatymai
Parinktis
Quick adjust (greitas
nustatymas)
Koregavimas rankiniu režimu
(visi Picture Control režimai)
Sharpening
(aštrinimas)
Contrast
(kontrastas)
Brightness
(šviesumas)
Koregavimas rankiniu režimu Koregavimas rankiniu režimu
(tik nevienspalvis)
(tik vienspalvis)
Saturation
(sodrumas)
Hue
(atspalvis)
Aprašymas
Pasirinkite tarp –2 ir +2, kad sumažintumėte arba
padidintumėte pasirinkto Picture Control režimo efektą
(atkreipkite dėmesį, kad tai atstatys visus rankinius
nustatymus). Pavyzdžiui, pasirinkus teigiamas parametro Vivid
(gyvas) vertes, nuotraukos taps gyvesnės. Parinktis
nepasiekiama nurodžius Picture Control režimą Neutral
(neutralus) ar Monochrome (vienspalvis).
Valdykite kontūrų aštrumą. Pasirinkite A, kad automatiškai
suderintumėte aštrinimą priklausomai nuo scenos tipo arba
nurodykite vertes nuo 0 (jokio aštrinimo) iki 9 (kuo didesnė
vertė, tuo didesnis aštrinimas).
Pasirinkite A, kad automatiškai sureguliuotumėte kontrastą
priklausomai nuo scenos tipo arba pasirinkite vertes nuo –3 iki
+3 (rinkitės mažesnes vertes, kad tiesioginių saulės spindulių
ryškiai apšviestos sritys nebūtų išblukintos arba didesnes
vertes, kad išlaikytumėte ūkanotų kraštovaizdžių ir kitų mažo
kontrasto objektų detales).
Pasirinkite –1, jei norite sumažinti šviesumą arba +1, jei norite
šviesumą padidinti. Visiškai neveikia ekspozicijos.
Kontroliuojamas spalvų gyvumas. Pasirinkite A, kai norėsite
automatiškai pagal scenos tipą suderinti sodrumą arba
pasirinkite iš verčių nuo –3 iki +3 (parinkus mažesnes vertes,
sodrumas mažėja, didesnes – didėja).
Rinkitės neigiamas vertes (minimumas –3), kad raudona taptų
labiau violetinė, mėlyna – žalesnė, žalia – geltonesnė ir
teigiamas vertes (iki +3), kad raudona taptų labiau oranžinė,
žalia – mėlynesnė, o mėlyna – labiau violetinė.
Filter effects Vienspalvėse nuotraukose imituokite spalvotų filtrų efektą.
(filtrų
Pasirinkite iš Off (išjungta), geltonos, oranžinės, raudonos ir
efektai)
žalios (0 105).
Rinkitės atspalvius, naudojamus vienspalvėse nuotraukose, iš
B&W (nespalvota), Sepia (sepijos spalva), Cyanotype
(nespalvotas su žydru atspalviu), Red (raudonas), Yellow
Toning
(tonavimas) (geltonas), Green (žalias), Blue Green (mėlynai žalias), Blue
(mėlynas), Purple Blue (purpuriniai mėlynas), Red Purple
(raudonai purpurinis) (0 105).
J
103
D
„A“ (automatinis)
Automatinio aštrinimo, kontrasto ir sodrumo nustatymai keičiasi priklausomai
nuo ekspozicijos ir objekto padėties kadre. Norėdami pasiekti geriausių
rezultatų, naudokite G, E arba D objektyvą.
A
Pasirinktiniai Picture Control režimai
Picture Control parinktys yra tokios pat kaip ir pasirinktinių Picture Control
režimų, kuriais jie yra pagrįsti, parinktys.
A
Picture Control tinklelis
2 veiksme (p. 102) paspaudus mygtuką W (M),
pasirodo Picture Control tinklelis, rodantis pasirinkto
Picture Control režimo kontrastą ir sodrumą, palyginti
su kitais Picture Control režimais (kai pasirinkta
Monochrome (vienspalvis), rodomas tik kontrastas).
Atleiskite mygtuką W (M), jei norite grįžti į Picture
Control režimo meniu.
Picture Control režimo, naudojančio automatinį
kontrasto ir sodrumo nustatymą, piktograma Picture
Control tinklelyje yra žalios spalvos, o lygiagrečiai su
tinklelio ašimis atsiranda linijos.
A
Ankstesni nustatymai
Po verčių ekranu, matomu Picture Control nustatymų
meniu, esanti eilutė rodo ankstesnių nustatymų vertes.
Ji bus naudinga koreguojant nustatymus.
J
104
A
Filtrų efektai (tik vienspalvis)
Parinktys šiame meniu imituoja spalvotų filtrų efektus vienspalvėse nuotraukose.
Galimi šie filtrų efektai:
Parinktis
Aprašymas
Geltona Didina kontrastą. Gali būti naudojama sumažinti dangaus
Oranžinė šviesumą kraštovaizdžio nuotraukose. Oranžinė spalva sukuria
didesnį kontrastą nei geltona, o raudona sukuria didesnį
R Raudona kontrastą nei oranžinė.
G
Žalia
Sušvelnina odos tonus. Gali būti naudojama portretuose.
Y
O
Įsidėmėkite, kad efektai, sukurti naudojant punktą Filter effects (filtrų efektai),
labiau pastebimi nei efektai, sukuriami fiziniais stikliniais filtrais.
A
Tonavimas (tik vienspalvis)
Paspauskite 3, kai pasirinktas Toning (tonavimas) ir
pamatysite sodrumo parinktis. Spustelėkite 4 arba 2
sodrumui pakoreguoti. Sodrumo kontrolė
nepasiekiama, kai būna nurodyta B&W (nespalvota).
J
105
Pasirinktinių Picture Control režimų kūrimas
Fotoaparate esančius Picture Control režimus galima modifikuoti ir įrašyti
kaip pasirinktinius Picture Control režimus.
1
Fotografavimo meniu
nurodykite Manage
Picture Control (valdyti
Picture Control).
Jei norite parodyti meniu,
paspauskite mygtuką G.
Mygtukas G
Fotografavimo meniu
pažymėkite Manage Picture
Control (valdyti Picture Control) ir spauskite 2.
2
Nurodykite Save/edit (įrašyti/
redaguoti).
Pažymėkite Save/edit (įrašyti/
redaguoti) ir spustelėkite 2.
3
J
106
Nurodykite Picture Control
režimą.
Pažymėkite esamą Picture Control
režimą ir spauskite 2, arba
spauskite J, jei norite pereiti prie
5 veiksmo, kad įrašytumėte
pažymėto Picture Control kopiją daugiau nekeisdami.
4
Suredaguokite pasirinktą
Picture Control režimą.
Daugiau informacijos rasite p. 103.
Jei norite ištrinti pakeitimus ir vėl
pradėti nuo numatytųjų
nustatymų, spustelėkite mygtuką
O. Nustatę spauskite J.
5
Nurodykite įrašymo vietą.
6
Pavadinkite Picture
Control režimą.
Pasirinktiniam Picture Control
režimui nurodykite įrašymo vietą
(C-1–C-9) ir spauskite 2.
Klaviatūros
Bus parodytas dešiniau
sritis
iliustruojamas teksto įvedimo
Pavadinimo
dialogo langas. Pagal
sritis
numatytąjį nustatymą nauji
Picture Control režimai pavadinami prie esamo Picture Control
pavadinimo pridedant dviejų skaitmenų skaičių (priskiriamas
automatiškai). Jei norite naudoti numatytąjį pavadinimą, pereikite
prie 7 veiksmo. Kad perkeltumėte žymiklį į pavadinimo sritį, laikykite
nuspaustą mygtuką W (M) ir tada spustelėkite 4 arba 2. Kad
esamoje žymiklio vietoje įvestumėte naują raidę, kryptiniu valdikliu
klaviatūroje pažymėkite pageidaujamą ženklą ir spauskite J. Kad
ištrintumėte ženklą esamoje žymiklio vietoje, spustelėkite
mygtuką O.
J
Pasirinktinių Picture Control režimų pavadinimai gali būti iki
devyniolikos ženklų ilgio. Visi ženklai už devynioliktojo ištrinami.
107
7
Spustelėkite X (T).
Spustelėkite mygtuką
X (T), kad įrašytumėte
pakeitimus ir išeitumėte.
Naujasis Picture Control
režimas įtraukiamas į Picture
Control režimų sąrašą.
Mygtukas X (T)
A Manage Picture Control (valdyti Picture Control) > Rename (pervadinti)
Pasirinktinius Picture Control režimus galima
pervadinti bet kuriuo metu, naudojantis meniu
Manage Picture Control (valdyti Picture Control)
parinktimi Rename (pervadinti).
Manage Picture Control (valdyti Picture Control) > Delete (trinti)
J A
Kai nebereikia pasirinktinių Picture Control režimų, jiems ištrinti galima naudoti
meniu Manage Picture Control (valdyti Picture Control) parinktį Delete
(trinti).
A
Originalaus Picture Control režimo piktograma
Originalų iš anksto nustatytą Picture Control režimą,
kuriuo yra pagrįstas pasirinktinis Picture Control
režimas, rodo redagavimo ekrano viršutiniame
dešiniajame kampe esanti piktograma.
108
Originalaus Picture
Control režimo
piktograma
Pasirinktinio Picture Control režimo
bendrinimas
Pasirinktinius Picture Control režimus, sukurtus su Picture Control
programa (ją galima iškviesti iš ViewNX 2 arba per papildomą programą,
pvz., Capture NX 2) galima nukopijuoti į atminties kortelę ir įkelti į
fotoaparatą. Fotoaparatu sukurtus pasirinktinius Picture Control režimus
galima nukopijuoti į atminties kortelę ir naudoti su kitais Df fotoaparatais
bei derančia programine įranga, o kai jų nebereikės – ištrinti.
Kad pasirinktinius Picture Control
režimus nukopijuotumėte į atminties
kortelę ar iš jos arba iš atminties kortelės
ištrintumėte, pažymėkite parinktį Load/
save (įkelti/įrašyti), esančią meniu
Manage Picture Control (valdyti
Picture Control) ir spauskite 2. Bus pateiktos toliau nurodytos parinktys:
• Copy to camera (kopijuoti į fotoaparatą): nukopijuokite pasirinktinius Picture
Control režimus iš atminties kortelės į fotoaparato pasirinktinių Picture
Control režimų vietas C-1–C-9 ir pagal pageidavimą suteikite jiems
pavadinimus.
• Delete from card (ištrinti iš kortelės):
ištrinkite pasirinktinius Picture Control
režimus iš atminties kortelės. Prieš
ištrinant Picture Control režimą bus
parodytas dešinėje matomas
patvirtinimo dialogo langas.
Norėdami ištrinti pasirinktą Picture Control režimą, pažymėkite Yes
(taip) ir spauskite J.
• Copy to card (kopijuoti į kortelę): nukopijuokite pasirinktinį Picture Control
režimą (C-1–C-9) iš fotoaparato į pasirinktą paskirties vietą (1–99)
atminties kortelėje.
J
A
Pasirinktinių Picture Control režimų įrašymas
Atminties kortelėje vienu metu gali būti laikoma iki 99 pasirinktinių Picture
Control režimų. Į atminties kortelę galima įrašyti tik naudotojo sukurtus
pasirinktinius Picture Control režimus. Iš anksto nustatytų Picture Control režimų,
kurie pateikiami kartu su fotoaparatu (0 100), negalima kopijuoti į atminties
kortelę, pervadinti ar ištrinti.
109
Detalių išsaugojimas ryškiai
apšviestose srityse ir šešėliuose
Aktyvusis D-Lighting
Aktyvusis D-Lighting padeda išsaugoti detales ryškiai apšviestose srityse ir
šešėliuose, taip leisdamas kurti nuotraukas su natūraliu kontrastu.
Naudokite vaizdo motyvams, kuriuose kontrastas labai didelis, pavyzdžiui,
tada, kai pro duris ar langą fotografuojate ryškiai apšviestas scenas lauke
arba saulėtą dieną šešėlyje esančius objektus. Efektyviausia, kai
naudojama kartu su matricos matavimu (0 75).
Aktyvusis D-Lighting išjungtas
Aktyvusis D-Lighting: Y automatinis
J
A
„Active D-Lighting (Aktyviojo D-Lighting)“ ir „D-Lighting“ palyginimas
Fotografavimo meniu parinkus Aktyvųjį D-Lighting, prieš fotografuojant
ekspozicija suderinama taip, kad būtų optimizuotas dinaminis diapazonas, tuo
tarpu retušavimo meniu parinktis D-Lighting (0 291) pašviesina vaizdų šešėlius
jau padarius kadrą.
110
Kaip naudoti Aktyvųjį D-Lighting:
1
Fotografavimo meniu
pasirinkite Active
D-Lighting (Aktyvusis
D-Lighting).
Jei norite parodyti meniu,
paspauskite mygtuką G.
Mygtukas G
Fotografavimo meniu
pažymėkite Active D-Lighting
(Aktyvusis D-Lighting) ir spauskite 2.
2
Nurodykite parinktį.
Pažymėkite pageidaujamą parinktį
ir spauskite J. Jei būna parinkta
Y Auto (automatinis),
fotoaparatas automatiškai derina
Aktyvųjį D-Lighting atsižvelgiant į
fotografavimo sąlygas (vis dėlto ekspozicijos režimu M vertė Y Auto
(automatinis) atitinka Q Normal (standartinis)).
J
D
Aktyvusis D-Lighting
Naudojant Aktyvųjį D-Lighting, nuotraukose gali būti triukšmo (atsitiktinių ryškių
pikselių, rūko arba linijų). Fotografuojant kai kuriuos objektus, gali matytis
netolygių šešėlių. Aktyviojo D-Lighting negalima naudoti parinkus ISO jautrumą
Hi 0,3 arba didesnę vertę.
A
Taip pat žr.
Kai nurodytas pasirinktinio nustatymo e6 (Auto bracketing set (automatinė
kadrų serija), 0 259) punktas ADL bracketing (ADL kadrų serija), kiekvieną
kartą paspaudus užraktą fotoaparatas keičia Aktyviojo D-Lighting vertes
kiekvienai kadrų serijai (0 145).
111
Platus dinaminis diapazonas (HDR)
Platus dinaminis diapazonas (HDR) naudojamas su didelio kontrasto
objektais, kur išsaugo detales ryškiai apšviestose srityse bei šešėliuose,
sujungiant dvi skirtingos ekspozicijos nuotraukas. HDR efektyviausias, kai
naudojamas su matricos matavimo funkcija (0 75; su kitais matavimo
metodais ir objektyvais be procesoriaus ekspozicijos skirtumas Auto
(automatinis) atitinka maždaug 2 EV). Jo negalima naudoti NEF (RAW)
vaizdams įrašyti. HDR negalima naudoti veikiant blykstei, serijos metu
(0 136), naudojant daugkartinę ekspoziciją (0 149) arba nustačius
užrakto greitį B (ilgalaikė ekspozicija bulb) ar T (laikas).
+
Pirmoji ekspozicija
(tamsesnė)
1
J
112
Antroji ekspozicija
(šviesesnė)
Sujungtas HDR vaizdas
Pasirinkite HDR (high
dynamic range) (HDR,
platus dinaminis
diapazonas).
Jei norite parodyti meniu,
spauskite mygtuką G.
Mygtukas G
Fotografavimo meniu
pažymėkite HDR (high
dynamic range) (HDR, platus dinaminis diapazonas) ir
spustelėkite 2.
2
Pasirinkite režimą.
Pažymėkite HDR mode (HDR
režimas) ir spustelėkite 2.
Pažymėkite vieną iš toliau išdėstytų
punktų ir spauskite J.
• Jei norite padaryti HDR nuotraukų
seriją, pasirinkite 6 On (series)
(įjungta, serija). Fotografavimas
su HDR tęsis tol, kol pasirinksite
parametro HDR mode (HDR režimas) punktą Off (išjungta).
• Jei norite padaryti vieną HDR kadrą, pasirinkite On (single photo)
(įjungta, viena nuotrauka). Įprastas fotografavimas pratęsiamas
automatiškai, kai tik įrašoma viena HDR nuotrauka.
• Jei norite išeiti nesukūrę papildomų HDR nuotraukų, pasirinkite Off
(išjungta).
Įjungus HDR funkciją, vaizdo ieškiklyje
pasirodo u.
J
113
3
Pasirinkite ekspozicijos
skirtumą.
Jei norite pasirinkti ekspozicijos
skirtumą tarp dviejų kadrų,
pažymėkite Exposure differential
(ekspozicijos skirtumas) ir
spustelėkite 2.
Bus pateiktos dešinėje
iliustruojamos parinktys.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Didelio kontrasto objektams
rinkitės didesnes vertes, tačiau
atminkite, kad pasirinkę didesnę
nei reikia vertę galite nepasiekti pageidaujamų rezultatų. Nurodžius
Auto (automatinis), fotoaparatas automatiškai suderina ekspoziciją,
kad ji atitiktų sceną.
4
J
114
Pasirinkite glodinimo apimtį.
Kad nurodytumėte, kiek bus
glodinamos ribos tarp dviejų
vaizdų, pažymėkite Smoothing
(glodinimas) ir spustelėkite 2.
Bus pateiktos dešinėje
iliustruojamos parinktys.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Nurodžius didesnę vertę,
gaunamas glotnesnis sudėtinis
vaizdas. Fotografuojant kai kuriuos
objektus, gali matytis netolygių šešėlių.
5
Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir
fotografuokite.
Nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki
galo, fotoaparatas padaro dvi ekspozicijas.
Kol vaizdai kombinuojami, valdymo pulte
rodoma l k, o vaizdo ieškiklyje –
l u. Kol įrašymas nebaigtas,
fotografuoti neleidžiama. Neatsižvelgiant į
nurodytą atleidimo režimo parinktį, kaskart
nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką bus
padaryta tik viena nuotrauka.
Valdymo pultas
Vaizdo ieškiklis
Jei parenkamas punktas On (series) (įjungta, serija), HDR išsijungia
tik nurodžius parametro HDR mode (HDR režimas) parinktį Off
(išjungta). Nurodžius On (single photo) (įjungta, viena
nuotrauka), padarius nuotrauką HDR automatiškai išsijungia.
Pasibaigus HDR fotografavimo seansui, piktograma u dingsta iš
ekrano.
J
D
HDR nuotraukų komponavimas
Vaizdo kraštai bus apkarpyti. Jei fotografavimo metu fotoaparatas arba objektas
juda, gali nepavykti gauti pageidaujamų rezultatų. Rekomenduojama naudoti
trikojį. Atsižvelgiant į sceną, aplink šviesius objektus gali matytis šešėlių, o aplink
tamsius – aureolių. Šį efektą galima nuslopinti, suderinus glodinimo lygį.
A
Fotografavimas intervalų laikmačiu
Nurodžius parametro HDR mode (HDR režimas) punktą On (series) (įjungta,
serija), prieš pradedant fotografuoti su intervalų laikmačiu fotoaparatas tęsia
HDR nuotraukų fotografavimą pasirinktu intervalu (jei nurodyta funkcija On
(single photo) (įjungta, viena nuotrauka), fotografavimas intervalų laikmačiu
baigiasi po vieno kadro).
115
l
Fotografavimas su blykste
Blykstės naudojimas
Šis fotoaparatas dera su Nikon patobulinta kūrybingo apšvietimo sistema
(CLS) ir gali būti naudojamas su CLS sistema suderinamomis blykstėmis.
Papildomas blykstes galima tvirtinti tiesiai prie fotoaparato kontaktinės
jungties, kaip aprašyta toliau. Kontaktinė jungtis yra aprūpinta apsauginiu
fiksatoriumi, kurį naudoja blykstės su fiksavimo kaiščiu.
1
Nuimkite kontaktinės jungties dangtelį.
2
Sumontuokite blykstę ant kontaktinės
jungties.
Išsamiau skaitykite kartu su blykste
pateiktame vadove.
l
116
A
Sinchronizavimo kontaktas
Pagal poreikį prie sinchronizavimo kontakto galima
prijungti sinchronizacijos kabelį. Kai ketinate atlikti
galinės diafragmos blykstės sinchronizaciją su blykste,
sumontuota ant fotoaparato kontaktinės jungties, per
sinchronizacijos kabelį nejunkite kitos blykstės.
D
Naudokite tik Nikon blyksčių priedus
Naudokite tik Nikon blykstes. Neigiama įtampa arba aukštesnė nei 250 V įtampa
kontaktinėje jungtyje gali ne tik trukdyti normaliam veikimui, bet ir pakenkti
fotoaparato arba blykstės sinchronizacijos mikroschemoms. Prieš naudodami
šiame skirsnyje nenurodytą Nikon blykstę, kreipkitės į Nikon įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą papildomai informacijai gauti.
l
117
Nikon patobulinta kūrybingo apšvietimo
sistema (CLS)
Nikon pažangioji kūrybingo apšvietimo sistema (CLS) užtikrina geresnį
ryšį tarp fotoaparato ir tinkamų blyksčių, skirtų naujoviškai fotografuoti su
blykste.
❚❚ Su CLS derančios blykstės
Fotoaparatą galima naudoti su šiomis blykstėmis, derančiomis su CLS
sistema:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-300 ir SB-R200:
Blykstė
Funkcija
Vadovo Nr. 4
ISO 100
ISO 200
SB-910 1
34
48
SB-900 1
34
48
SB-800
38
53
SB-700 1
28
39
SB-600
30
42
SB-400 2
21
30
SB-300 2
18
25
SB-R200 3
10
14
1 Jei prie SB-910, SB-900 arba SB-700 pritvirtintas spalvų filtras, kai parinktas baltos
spalvos balanso režimas v arba N (blykstė), fotoaparatas automatiškai aptinka
filtrą ir tinkamai suderina baltos spalvos balansą.
2 Belaidžio blykstės valdymo funkcija nepasiekiama.
3 Valdoma nuotoliniu būdu su papildomomis blykstėmis SB-910, SB-900, SB-800
SB-700 arba belaidės Speedlight blykstės valdymo įrenginiu SU-800.
4 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ir SB-600, esant 35 mm priartinimo
galvutės aprėpčiai; SB-910, SB-900 ir SB-700 – su standartiniu apšvietimu.
• SU-800 belaidės Speedlight valdymo įrenginys: sumontavus ant fotoaparato,
derančio su CLS, SU-800 galima naudoti kaip valdiklį nuotolinėms
blykstėms SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 arba SB-R200 valdyti
(iki trijų grupių). Pačiame SU-800 blykstės nėra.
l
A
Vadovo numeris
Norėdami apskaičiuoti blykstės veikimo nuotolį esant maksimaliai galiai,
padalykite vadovo numerį iš diafragmos. Jei, pvz., blykstės vadovo numeris yra
34 m (ISO 100, 20 °C), jos veikimo nuotolis esant f/5,6 diafragmai sieks 34 ÷ 5,6
arba apie 6,1 metro. Kaskart padvigubinę ISO jautrumą, padauginkite vadovo
numerį iš kvadratinės šaknies iš dviejų (apytiksliai 1,4).
118
Naudojant su CLS derančias blykstes, galimos šios funkcijos:
Su CLS derančios blykstės
SB-910
SB-900
SB-800 SB-700 SB-600
Viena blykstė
i-TTL subalansuota detalių
paryškinimo blykstė, skirta
skaitmeniniams
veidrodiniams (SLR)
i-TTL fotoaparatams 1
Standartinė i-TTL blykstė,
skirta skaitmeniniams
veidrodiniams (SLR)
fotoaparatams
AA Automatinė diafragma
A Ne TTL automatinis
Rankiniu režimu valdoma
GN
atstumo pirmenybė
M Rankinis
Kelis kartus suveikianti
RPT
blykstė
Nuotolinis blykstės valdymas
i-TTL i-TTL
Greitasis belaidis blykstės
[A:B]
valdymas
AA Automatinė diafragma
A Ne TTL automatinis
M Rankinis
Kelis kartus suveikianti
RPT
blykstė
i-TTL i-TTL
Greitasis belaidis blykstės
[A:B]
valdymas
AA Automatinė diafragma
A Ne TTL automatinis
M Rankinis
Kelis kartus suveikianti
RPT
blykstė
Spalvinės blykstės informacinis ryšys
Automatinio židinio plokštumos
sinchronizavimas dideliu greičiu 6
FV fiksavimas 7
AF keliose srityse pagalbinis
apšvietimas
Raudonų akių efekto mažinimas
Fotoaparato automatinio fokusavimo
taško apšvietimas
Fotoaparato blykstės režimo
parinkimas
Fotoaparato blykstės integruotos
programinės įrangos atnaujinimas
Valdiklis
SU-800
Fotografavimas
stambiu planu SB-R200 SB-400 SB-300
Pagrindinė
Nuotolinė
Patobulintas belaidžio apšvietimo valdymas
z
z
z
—
—
—
z
z
z2
z
z2
—
—
—
z
z
z3
z3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
z4
z4
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
z
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
z
—
—
—
z5
z
z
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
z
—
—
z
z
z
—
—
z
—
—
z5
z
z
—
—
z
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
z
—
z
z
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z8
z
—
—
—
—
—
z
l
119
1 Nepasiekiama naudojant taškinį matavimą.
2 Galima pasirinkti ir su blykste.
3 AA/A režimas parenkamas blykstėje, naudojant pasirinktinius nustatymus. Jei per
sąrankos meniu parinktį Non-CPU lens data (objektyvas be procesoriaus) nepateikti
objektyvo duomenys, naudojant objektyvą be procesoriaus parenkama „A“.
4 Galima pasirinkti tik fotoaparatu.
5 Jei per sąrankos meniu parinktį Non-CPU lens data (objektyvas be procesoriaus)
nepateikti objektyvo duomenys, su objektyvais be procesoriaus naudojamas ne TTL
automatinis (A) režimas (neatsižvelgiant į blykste pasirinktą režimą).
6 Pasiekiama tik blykstės valdymo režimais i-TTL, AA, A, GN ir M.
7 Pasiekiama tik blykstės valdymo režimais i-TTL, AA ir A.
8 SB-910 ir SB-900 modelių integruotą programinę įrangą galima atnaujinti iš
fotoaparato.
l
A
Automatinio fokusavimo taško apšvietimas
Su CLS derančios blykstės, pvz., SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ir SB-600,
nuspaudus fotoaparato mygtuką Pv skleidžia modeliavimo blykstės blyksnius. Šią
funkciją galima naudoti su patobulinto belaidžio apšvietimo valdymo sistema,
siekiant peržiūrėti bendrąjį kelių blyksčių apšvietimo efektą. Modeliuojamus
blyksnius galima išjungti per pasirinktinį nustatymą e5 Modeling flash
(modeliuojanti blykstė) (0 259).
120
❚❚ Kitos blykstės
Toliau nurodytos blykstės gali būti naudojamos ne TTL automatiniu ir
rankiniu režimais.
Blykstė
Blykstės režimas
A Ne TTL automatinis
M Rankinis
Kelis kartus
G
suveikianti blykstė
Galinės diafragmos
REAR
sinchronizacija 3
SB-50DX
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2,
SB-29S 2
—
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
✔
✔
1 Blykstės režimas automatiškai nustatomas į TTL, o užrakto atleidimas išjungiamas.
Nustatykite blykstės režimą A (ne TTL automatinė blykstė).
2 Automatinio fokusavimo funkcija veikia tik naudojant objektyvus AF-S VR Mikro
NIKKOR 105 mm f/2,8 G IF-ED ir AF-S Mikro NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED.
3 Veikia, kai fotoaparatas naudojamas blykstės režimui pasirinkti.
D
Pastabos dėl papildomų blyksčių
Išsamesnių instrukcijų rasite Speedlight blykstės vadove. Jeigu blykstė dera su
CLS sistema, žr. temą apie skaitmeninius veidrodinius (SLR) fotoaparatus,
derančius su CLS sistema. SB-80DX, SB-28DX ir SB-50DX vadovuose Df
neįtrauktas į „skaitmeninių SLR fotoaparatų“ kategoriją.
i-TTL blykstės valdymo funkcija gali būti naudojama, kai ISO jautrumas
nustatytas intervale nuo 100 iki 12800. Kai vertės viršija 12800, parinkus kai
kuriuos veikimo nuotolius ar diafragmos nustatymus gali nepavykti pasiekti
pageidaujamų rezultatų. Jei blykstės parengties daviklis mirksi apie tris sekundes
po nuotraukos padarymo, vadinasi blykstė suveikė visa galia ir nuotrauka gali
būti eksponuota per trumpai.
l
Jei SC serijos 17, 28 arba 29 sinchronizacijos kabelis naudojamas fotografuojant
ne su fotoaparato blykste, i-TTL režimu gali nepavykti pasiekti tinkamos
ekspozicijos. Rekomenduojame pasirinkti standartinį i-TTL blykstės valdymą.
Padarykite bandomąjį kadrą ir peržiūrėkite rezultatą ekrane.
i-TTL režimu naudokite blykstės pultą arba netiesioginį adapterį, pateikiamą su
blykste. Nenaudokite kitų skydelių, pvz., sklaidos pulto, nes jie gali generuoti
netinkamą ekspoziciją.
121
Modeliai SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ir SB-400 užtikrina raudonų akių
efekto mažinimą, o modeliai SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ir SU-800
užtikrina AF pagalbinį apšvietimą su tokiais apribojimais:
• SB-910 ir SB-900: AF pagalbinis
apšvietimas siūlomas su 17–
135 mm AF objektyvais, tačiau
17–19 mm
20–105 mm
106–135 mm
automatinio fokusavimo funkcija
pasiekiama tik dešiniau nurodytuose fokusavimo taškuose.
• SB-800, SB-600 ir SU-800: AF
pagalbinis apšvietimas siūlomas
su 24–105 mm AF objektyvais,
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
tačiau automatinio fokusavimo
funkcija pasiekiama tik dešiniau nurodytuose fokusavimo taškuose.
• SB-700: AF pagalbinis apšvietimas
siūlomas su 24–135 mm AF
objektyvais, tačiau automatinio
24–135 mm
fokusavimo funkcija pasiekiama
tik dešiniau nurodytuose fokusavimo taškuose.
Ekspozicijos režimu P didžiausia diafragma (mažiausias f skaičius) yra ribojama
atsižvelgiant į ISO jautrumą, kaip parodyta toliau:
Didžiausia diafragma, kai ISO jautrumas yra:
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
4
4,8
5,6
6,7
8
9,5
11
13
Jei objektyvo didžiausia diafragma yra mažesnė nei pateikta pirmiau, diafragmos
didžiausia vertė bus objektyvo didžiausia diafragma.
l
122
A
Blykstės valdymo režimas
Prie fotoaparato kontaktinės jungties prijungtų papildomų blyksčių valdymo
režimas informaciniame ekrane rodomas taip:
Blykstės sinchronizacija
Automatinio židinio
plokštuma (0 257)
i-TTL
Automatinė diafragma (AA)
Ne TTL automatinė blykstė (A)
Atstumo pirmumo rankinis (GN)
Rankinis
Kelis kartus suveikianti blykstė
Patobulintas belaidžio
apšvietimo valdymas
—
l
123
i-TTL blykstės valdymas
Nustačius su CLS derančios blykstės (0 118) režimą TTL, fotoaparatas
automatiškai parenka vieną iš šių blykstės valdymo tipų:
i-TTL subalansuota detalių paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniams SLR: blykstės įrenginys
paleidžia beveik nematomą parengtinių blyksnių seriją (parengtinius blyksnius)
prieš pat blykstelint pagrindinei blykstei. Parengtiniai blyksniai, atsispindėję nuo
objektų visose kadro srityse, priimami 2016 segmentų RGB jutiklio ir
išanalizuojami kartu su nuotolio informacija, gauta iš matricos matavimo
sistemos, kad būtų suderintas blykstės galingumas natūraliam balansui tarp
pagrindinio objekto ir aplinkos foninio apšvietimo užtikrinti. Jeigu naudojamas G,
E arba D tipo objektyvas, apskaičiuojant blykstės galingumą įtraukiama atstumo
informacija. Objektyvo be procesoriaus skaičiavimų tikslumą galima padidinti
pateikiant objektyvo duomenis (židinio nuotolį ir didžiausią diafragmą; žr. 0 163).
Nepasiekiama, kai naudojamas taškinis matavimas.
Standartinė i-TTL blykstė, skirta skaitmeniniams veidrodiniams (SLR) fotoaparatams: blykstės
galia nustatyta taip, kad kadro apšvietimas būtų standartinis. Į fono šviesumą
neatsižvelgiama. Rekomenduojama naudoti kadrams, kuriuose pagrindinis
objektas užgožia foną arba kai naudojamas ekspozicijos kompensavimas.
Standartinė i-TTL blykstė, skirta skaitmeniniam veidrodiniam (SLR) fotoaparatui,
įjungiama automatiškai, kai naudojamas taškinis matavimas.
l
124
Blykstės režimai
Fotoaparatas dera su šiais blykstės režimais:
Blykstės režimas
Priekinės
diafragmos
sinchronizacija
Raudonų akių
efekto
mažinimas
Raudonų akių
efekto
mažinimas su
lėta
sinchronizacija
Lėta
sinchronizacija
Galinės
diafragmos
sinchronizacija
Aprašymas
Šį režimą rekomenduojama naudoti daugeliu atvejų.
Programuojamu automatiniu ir automatinio diafragmos
pirmumo ekspozicijos režimais užrakto greitis automatiškai
nustatomas į vertes tarp 1/200 ir 1/60 sek. (nuo 1/4000 iki 1/60 sek. su
automatinio židinio plokštumos sinchronizavimu dideliu greičiu;
0 257).
Rinkitės šį režimą (siūlomas tik su SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 ir SB-400), kad sumažintumėte blykstės kartais sukeliamą
raudonų akių efektą. Nerekomenduojama naudoti su judančiais
objektais arba kitais atvejais, kai reikia greitesnės užrakto
reakcijos. Fotografuodami nejudinkite fotoaparato.
Sujungia raudonų akių efekto mažinimo funkciją su lėta
sinchronizacija. Naudojama portretinėms nuotraukoms,
fotografuojamoms naktinio kraštovaizdžio fone. Galima naudoti
tik su SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ir SB-400,
programuojamu automatiniu ir automatinio diafragmos
pirmumo automatinės ekspozicijos režimais. Rekomenduojama
naudoti trikojį, kad dėl fotoaparato drebėjimo nebūtų sulietos
nuotraukos.
Blykstė suderinama su 30 sek. užrakto greičiu, kad naktį arba
prastu apšvietimu matytųsi ir objektas, ir fonas. Šis režimas
siūlomas tik programuojamu automatiniu ir automatinio
diafragmos pirmumo ekspozicijos režimais. Rekomenduojama
naudoti trikojį, kad dėl fotoaparato drebėjimo nebūtų sulietos
nuotraukos.
Automatinio užrakto pirmumo arba rankinės ekspozicijos
režimais blykstė suveikia prieš pat užsidarant užraktui.
Naudokite, kai pageidaujama sukurti šviesos srauto efektą už
judančių objektų. Programuojamo automatinio arba
automatinio diafragmos pirmumo režimais lėtos galinės
diafragmos sinchronizacija yra naudojama objektui ir fonui
įamžinti. Rekomenduojama naudoti trikojį, kad dėl fotoaparato
drebėjimo nebūtų sulietos nuotraukos.
l
125
❚❚ Blykstės režimo pasirinkimas
Norėdami pasirinkti blykstės režimą,
paspauskite mygtuką W (M) ir sukite
pagrindinių komandų ratuką, kol
informaciniame ekrane bus parinktas
pageidaujamas blykstės režimas:
Mygtukas W (M)
Priekinės diafragmos
sinchronizacija
Raudonų akių
Raudonų akių efekto mažinimas
efekto mažinimas 1
su lėta sinchronizacija 1, 2
Galinės diafragmos
sinchronizacija 4
l
126
Pagrindinių
komandų ratukas
Lėta sinchronizacija 3
1 Jei blykstė nedera su raudonų akių efekto mažinimo funkcija, ima mirksėti
piktograma Y.
2 Raudonų akių efekto mažinimas su lėta sinchronizacija pasiekiamas tik ekspozicijos
režimais P ir A. Ekspozicijos režimais S ir M raudonų akių efekto mažinimas su lėta
sinchronizacija tampa tiesiog raudonų akių efekto mažinimu.
3 Pasiekiama tik ekspozicijos režimais P ir A. Ekspozicijos režimais S ir M lėta
sinchronizacija tampa priekinės diafragmos sinchronizacija.
4 Ekspozicijos režimais P ir A, atleidus mygtuką W (M), parenkamas blykstės lėtos
galinės diafragmos sinchronizacijos režimas.
A
Studijinių blyksčių sistemos
Galinės diafragmos sinchronizacijos režimo negalima naudoti su studijinių
blyksčių sistemomis, kadangi taip nepasieksite tinkamos sinchronizacijos.
A
Užrakto greitis ir diafragma
Naudojant papildomą blykstės įrenginį, užrakto greitį ir diafragmą galima
nustatyti taip:
Režimas
P
S
A
M
Užrakto greitis
Automatiškai nustato fotoaparatas
(1/200 sek.–1/60 sek.) 1, 2
Naudotojo parinkta vertė
(1/200 sek.–30 sek.) 2
Automatiškai nustato fotoaparatas
(1/200 sek.–1/60 sek.) 1, 2
Naudotojo parinkta vertė
(1/200 sek.–30 sek., Bulb (ilgalaikė
ekspozicija bulb), Time (laikas)) 2
Diafragma
Automatiškai nustato
fotoaparatas
Žr. p.
38
39
41
Naudotojo parinkta
vertė 3
42
1 Lėtos sinchronizacijos, lėtos galinės diafragmos sinchronizacijos ir lėtos
sinchronizacijos su raudonų akių efekto mažinimo blykstės režimais galima
nustatyti net 30 sek. užrakto greitį.
2 Nurodžius pasirinktinio nustatymo e1 (Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos
greitis), 0 257) vertę 1/250 s (Auto FP) (1/250 sek., automatinio židinio
plokštuma) arba 1/200 s (Auto FP) (1/200 sek., automatinio židinio plokštuma),
su papildomomis blykstėmis, derančiomis su automatinio židinio plokštumos
sinchronizavimo dideliu greičiu funkcija, pasiekiami iki 1/4000 sek. užrakto greičiai.
3 Blykstės veikimo nuotolis kinta priklausomai nuo diafragmos ir ISO jautrumo.
Ekspozicijos režimais A ir M diafragma nustatoma pagal blykstės veikimo nuotolių
lentelę, pateiktą su papildoma blykste.
A
Taip pat žr.
Informacijos apie blykstės sinchronizacijos greičio pasirinkimą rasite
pasirinktiniame nustatyme e1 (Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos
greitis), 0 257). Norėdami gauti informacijos, kaip pasirinkti mažiausią užrakto
greitį, kai naudojama blykstė, žr. pasirinktinį nustatymą e2 (Flash shutter speed
(blykstės užrakto greitis), 0 258).
l
127
Blykstės kompensavimas
Blykstės kompensavimas naudojamas keisti galingumą nuo –3EV iki
+1EV, žingsneliais po 1/3 EV, keičiant pagrindinio objekto šviesumą fono
atžvilgiu. Blykstės galingumą galima padidinti, kad būtų pašviesintas
pagrindinis objektas arba sumažinti, kad būtų išvengta nepageidaujamų
ryškiai apšviestų sričių arba atspindžių.
Nuspauskite mygtuką W (M) sukite
papildomų komandų ratuką, kol
informaciniame ekrane pasirodys
pageidaujama vertė. Bendruoju atveju
pasirinkite teigiamas vertes, jei norite,
kad pagrindinis objektas būtų
Mygtukas W (M)
Papildomų
šviesesnis arba neigiamas, jei
komandų ratukas
tamsesnis.
Esant kitoms vertėms nei ±0,0, atleidus
mygtuką W (M), informaciniame ekrane ir
vaizdo ieškiklyje parodoma piktograma Y.
Esamą blykstės kompensavimo vertę galima
pamatyti paspaudus mygtuką W (M).
Normalų blykstės galingumą galima atkurti
blykstės kompensavimą nustačius ties ±0,0.
Išjungus fotoaparatą, blykstės kompensavimo
vertė neatstatoma.
±0 EV
(paspaustas mygtukas
W (M))
l
–0,3 EV
+1,0 EV
128
A
Papildomos blykstės
Blykstės kompensavimo dydis, pasirinktas papildoma blykste, pridedamas prie
fotoaparatu parinkto blykstės kompensavimo dydžio.
A
Taip pat žr.
Informacijos apie blykstės ir ekspozicijos kompensavimo kombinaciją rasite
pasirinktiniame nustatyme e4 (Exposure comp. for flash (blykstės
ekspozicijos kompensavimas), 0 259). Informacijos, kaip automatiškai keisti
blykstės galią darant kadrų seriją, rasite p. 136.
l
129
FV fiksavimas
Ši funkcija naudojama blykstės galingumui fiksuoti, kad nuotraukas
galima būtų perkomponuoti nekeičiant blykstės galingumo ir užtikrinant,
kad blykstės galingumas būtų tinkamas objektui net ir tuomet, kai
objektas nėra kadro centre. Blykstės galingumas reguliuojamas
automatiškai, atsižvelgiant į ISO jautrumą ir diafragmą. FV fiksavimo
funkcija pasiekiama tik naudojant su CLS derančias blykstes (0 118).
Kaip naudoti FV fiksavimą:
1
Priskirkite FV fiksavimo funkciją
fotoaparato valdikliui.
Nurodykite pasirinktinio nustatymo f4 (Assign
Fn button (priskirti Fn mygtuką), 0 263), f5
(Assign preview button (priskirti peržiūros
mygtuką), 0 266) arba f6 (Assign AE-L/AF-L
button (priskirti mygtuką AE-L/AF-L), 0 267) „paspaudimo“
parinkties vertę FV lock (FV fiksavimas).
l
130
2
Prijunkite su CLS derančią blykstę.
3
Nustatykite tinkamą blykstės režimą.
Ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuokite su CLS derančią
blykstę (0 118).
Įjunkite blykstę ir nustatykite jos TTL, parengtinių blyksnių AA arba
parengtinių blyksnių A režimą. Išsamios informacijos rasite
Speedlight instrukcijų vadove.
4
Sufokusuokite.
5
Užfiksuokite blykstės galingumą.
6
Perkomponuokite nuotrauką.
7
Fotografuokite.
8
Atleiskite FV fiksavimo funkciją.
Norėdami sufokusuoti, nustatykite
objektą kadro centre ir iki pusės
nuspauskite užrakto atleidimo
mygtuką.
Įsitikinę, kad vaizdo ieškiklyje rodomas
blykstės parengties daviklis (M), paspauskite
1 veiksmu parinktą mygtuką. Blykstė paleis
parengtinį blyksnį, kad nustatytų tinkamą galingumą. Blykstės
galingumas bus užfiksuotas esant šiam lygiui ir vaizdo ieškiklyje
pasirodys FV fiksavimo piktograma (e).
Norėdami fotografuoti, iki galo nuspauskite užrakto atleidimo
mygtuką. Pageidaujant papildomas nuotraukas galima daryti
neatleidžiant FV fiksavimo funkcijos.
Norėdami atleisti FV fiksavimo funkciją, paspauskite 1 veiksmu
parinktą mygtuką. Įsitikinkite, kad vaizdo ieškiklyje neberodoma FV
fiksavimo piktograma (e).
l
131
A
Matavimas
FV fiksavimo sričių matavimas naudojant papildomą blykstę atliekamas taip:
Blykstė
Atskira blykstė
Naudojant su kitomis
blykstėmis
(patobulintas
belaidžio apšvietimo
valdymas)
l
132
Blykstės režimas
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (pagrindinė
blykstė)
Matuojama sritis
5 mm skritulys kadro centre
Sritį matuoja blykstės
ekspozicijos matuoklis
Visas kadras
Sritį matuoja blykstės
ekspozicijos matuoklis
tKitos fotografavimo
parinktys
Nustatymas iš naujo dviem
mygtukais: numatytųjų
nustatymų atkūrimas
Toliau išvardytus fotoaparato
nustatymus galima atstatyti į
numatytuosius, maždaug dvi
sekundes laikant kartu nuspaudus
mygtukus W (M) ir D (šie mygtukai
pažymėti žaliu tašku). Kol atstatomi
nustatymai, valdymo pultas trumpam
išjungiamas.
Mygtukas D
Mygtukas W (M)
t
133
❚❚ Iš fotografavimo meniu pasiekiami nustatymai 1
Parinktis
Image quality (vaizdo kokybė)
Image size (vaizdo dydis)
White balance (baltos spalvos balansas)
Tikslinimas
Numatytasis nustatymas
0
JPEG normal (JPEG standartinė
kokybė)
55
Large (didelis)
58
Auto (automatinis) > Normal
(standartinis)
81
A-B: 0, G-M: 0
84
HDR (high dynamic range) (HDR, platus
dinaminis diapazonas)
Off (išjungta) 2
112
Auto ISO sensitivity control
(automatinis ISO jautrumo valdymas)
Off (išjungta)
72
Interval timer shooting (fotografavimas
intervalų laikmačiu)
Off (išjungta) 3
156
Nepakeisti
100
Off (išjungta) 5
149
Picture Control nustatymai 4
Multiple exposure (daugkartinė
ekspozicija)
1 Išskyrus daugkartinės ekspozicijos ir intervalų laikmačio nustatymus, bus atstatyti tik
tuo metu Shooting menu bank (fotografavimo meniu bankas) pasirinkto banko
nustatymai (0 236). Kitų bankų nustatymai liks nepakitę.
2 Ekspozicijos skirtumas ir glodinimas neatstatomi.
3 Jei vykdomas fotografavimas su intervalų laikmačiu, jis bus nutrauktas. Pradžios laikas,
fotografavimo intervalas ir intervalų bei kadrų skaičiai neatstatomi.
4 Tik esamas Picture Control režimas.
5 Jei šiuo metu vykdoma daugkartinė ekspozicija, fotografavimas bus nutrauktas ir
daugkartinė ekspozicija bus sukurta iš iki tol įrašytų ekspozicijų. Stiprinimo ir
ekspozicijų skaičiaus vertės neatstatomos.
t
134
❚❚ Kiti nustatymai
Parinktis
Numatytasis nustatymas
0
Automatinis fokusavimas (vaizdo ieškiklis)
Automatinio fokusavimo režimas
AF sričių režimas
AF-S
59
Vieno taško AF
62
Automatinis fokusavimas (tiesioginė peržiūra)
Automatinio fokusavimo režimas
AF-S
175
AF sričių režimas
Standartinės srities AF
177
Fokusavimo taškas 1
Centrinis
64
AE fiksavimo užlaikymas
Išjungta
66, 77
Serija
Išjungta
136
Blykstės kompensavimas
Išjungta
128
Priekinės diafragmos
sinchronizacija
125
Off (išjungta)
256
FV lock (FV fiksavimas)
Išjungta
130
Lanksti programa
Išjungta
38
+ NEF (RAW)
Išjungta
264
Blykstės režimas
Exposure delay mode (ekspozicijos
delsos režimas) 2
1 Fokusavimo taškas nerodomas, jei AF sričių režimu pasirinktas automatinis srities AF.
2 Atstatomi tik tie nustatymai, kurie priklauso šiuo metu parinktyje Custom settings
bank (pasirinktinių nustatymų bankas) nurodytam bankui (0 245). Kitų bankų
nustatymai liks nepakitę.
t
135
Serija
Fotografuojant serijomis, su kiekvienu kadru automatiškai šiek tiek pakeičiama
ekspozicija, blykstės galingumas, Aktyvusis D-Lighting (ADL) arba baltos
spalvos balansas, „apskliaudžiant“ esamą vertę. Rinkitės tais atvejais, kai sunku
nustatyti ekspoziciją, blykstės lygį (tik i-TTL ir, kur dera, automatinės
diafragmos blykstės valdymo režimais, žr. p. 119 ir 124), Aktyvųjį D-Lighting
arba baltos spalvos balansą ir nėra laiko rezultatams patikrinti bei
nustatymams suderinti kiekvienai nuotraukai atskirai arba kai pageidaujate
paeksperimentuoti su skirtingais to paties objekto nustatymais.
❚❚ Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės
reikšmėmis
Kaip keisti ekspoziciją ir (arba) blykstės galingumą fotografuojant serijomis:
Ekspozicija modifikuota:
0 EV
1
t
136
Ekspozicija modifikuota:
–1 EV
Pasirinktinių nustatymų
meniu pasirinkite
fotografavimą serijomis su
skirtingomis blykstės ar
ekspozicijos vertėmis
pasirinktiniame nustatyme
e6 (Auto bracketing set
(automatinė kadrų serija)).
Ekspozicija modifikuota:
+1 EV
Mygtukas G
Jei norite parodyti meniu,
paspauskite mygtuką G.
Pasirinktinių nustatymų meniu
nurodykite pasirinktinį
nustatymą e6 (Auto
bracketing set (automatinė
kadrų serija)), pažymėkite
parinktį ir spauskite J. Pasirinkite AE & flash (AE ir blykstė), kad
pakeistumėte ekspoziciją ir blykstės galingumą, AE only (tik AE), kad
keistumėte tik ekspoziciją arba Flash only (tik blykstė), kad keistumėte
tik blykstės galingumą.
2
Pasirinkite ekspozicijų skaičių.
Spausdami mygtuką D, sukite pagrindinių komandų ratuką, kad
pasirinktumėte ekspozicijų skaičių fotografavimo serijomis sekoje.
Ekspozicijų skaičius pateikiamas informaciniame ekrane.
Ekspozicijų skaičius
Mygtukas D
Pagrindinių komandų
ratukas
Informacinis ekranas
Fotografavimo serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis
ir blykstės reikšmėmis
indikacija
Esant kitiems nustatymams nei r, valdymo
pulte pasirodo piktograma (M). Vaizdo
Vaizdo ieškiklis
ieškiklyje rodoma D, o informaciniame
ekrane pateikiama serijos indikacija ir piktograma, informuojanti apie
serijos tipą: v (fotografavimas serijomis su skirtingomis
ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis), w (tik fotografavimas
serijomis su skirtingomis ekspozicijomis) arba x (tik
fotografavimas serijomis su skirtingomis blykstės reikšmėmis).
t
137
3
Pasirinkite ekspozicijos žingsnelį.
Nuspaudę mygtuką D, sukite papildomų komandų ratuką
ekspozicijos žingsneliui parinkti.
Ekspozicijos žingsnelis
Mygtukas D
Papildomų komandų
ratukas
Informacinis ekranas
Esant numatytiesiems nustatymams, žingsnelio dydį galima pasirinkti
iš 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 ir 3 EV. Toliau išvardytos serijos programos su
žingsneliu 1/3 EV.
Informacinis ekranas
Ekspozicijų
skaičius
0
Serijos eilės tvarka (EV)
0
3
0/+0,3/+0,7
3
0/–0,7/–0,3
2
0/+0,3
2
0/–0,3
3
0/–0,3/+0,3
5
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
t
A
Taip pat žr.
Informacijos, kaip pasirinkti eilės tvarką, kuria bus atliekamas fotografavimas
serijomis, rasite pasirinktiniame nustatyme e8 (Bracketing order (serijų tvarka),
0 260).
138
4
Sukomponuokite nuotrauką,
sufokusuokite ir fotografuokite.
Fotoaparatas keis ekspoziciją ir (arba) blykstės galingumą sulig
kiekvienu kadru, pagal pasirinktą serijos programą. Ekspozicijos
pakeitimai pridedami prie pakeitimų, atliktų nustatant ekspozicijos
kompensavimą (žr. p. 79).
Kadrų serijų eigos indikatorių galima pamatyti suaktyvinant
informacinį ekraną. Padarius kadrą, iš indikacijos dingsta atitinkamas
segmentas.
Ekspozicijų skaičius: 3;
žingsnelis: 0,7
Rodinys po pirmojo kadro
❚❚ Fotografavimo serijoms atšaukimas
Norint atšaukti seriją, reikia nuspausti mygtuką D ir sukti pagrindinių
komandų ratuką, kol serijos sekos ekspozicijų skaičius bus lygus nuliui
(r) ir dings serijos piktograma (v, w arba x). Kitą kartą
įjungus serijos funkciją, įjungiama paskutinį kartą buvusi aktyvi programa.
Fotografavimą serijomis galima atšaukti ir atliekant nustatymo iš naujo
dviem mygtukais operaciją (0 133), nors šiuo atveju, kitą kartą
suaktyvinus fotografavimą serijomis, paskutinė programa nebus grąžinta.
t
139
A
Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės
reikšmėmis
Nepertraukiamos mažos spartos ir nepertraukiamos didelės spartos režimais
padarius fotografavimo serijomis programoje nurodytas ekspozicijas,
fotografavimas pristabdomas. Fotografavimas vėl tęsiamas paspaudus užrakto
atleidimo mygtuką. Automatinio laikmačio režimu fotoaparatas padaro skaičių
ekspozicijų, pasirinktą 2 veiksmu (p. 137) kaskart, kai paspaudžiamas užrakto
atleidimo mygtukas. Tai nepriklauso nuo parinkties, nurodytos pasirinktiniu
nustatymu c3 (Self-timer (automatinis laikmatis)) > Number of shots
(ekspozicijų skaičius) (0 252). Vis dėlto intervalą tarp kadrų valdo pasirinktinis
nustatymas c3 (Self-timer (automatinis laikmatis)) > Interval between shots
(intervalas tarp kadrų). Kitais režimais, kaskart nuspaudus užrakto atleidimo
mygtuką, padaroma po vieną kadrą.
Jeigu atminties kortelė užpildoma nepabaigus daryti visų serijos kadrų,
fotografavimą galima atnaujinti nuo kito eilėje esančio kadro pakeitus atminties
kortelę arba ištrynus kadrus, kad atminties kortelėje atsirastų laisvos vietos. Jei
fotoaparatas išjungiamas dar prieš tai, kai padaromos visos serijos nuotraukos,
fotografavimas serijomis tęsiamas nuo kitos nuotraukos, kai vėl įjungiamas
fotoaparatas.
A
t
140
Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis
Fotoaparatas modifikuoja ekspoziciją keisdamas užrakto greitį ir diafragmą
(programuojamas automatinis), diafragmą (automatinis užrakto pirmumas) arba
užrakto greitį (automatinis diafragmos pirmumas, rankinis ekspozicijos režimas).
Jei ekspozicijos režimais P, S ir A būna parinkta parametro Auto ISO sensitivity
control (automatinis ISO jautrumo valdymas) > Auto ISO sensitivity control
(automatinis ISO jautrumo valdymas) (0 72) vertė On (įjungta) bei
neprijungta blykstė, fotoaparatas modifikuoja ekspoziciją keisdamas ISO
jautrumą, o užrakto greitis ir (arba) diafragma keičiami tik viršijus ekspozicijos
sistemos ribines vertes. Norint pakeisti, kaip fotoaparatas vykdo fotografavimo
serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis funkciją rankinės
ekspozicijos režimu, galima naudoti pasirinktinį nustatymą e7 (Auto bracketing
(mode M) (automatinė serija (M režimas)), 0 260). Fotografavimą serijomis
galima vykdyti keičiant blykstės galingumą kartu su užrakto greičiu ir (ar)
diafragma arba keičiant tik blykstės galingumą.
❚❚ Fotografavimas serijomis su skirtingomis baltos spalvos balanso
reikšmėmis
Fotoaparatas sukuria kelias kiekvienos nuotraukos kopijas, naudodamas
skirtingas baltos spalvos balanso vertes. Daugiau informacijos apie baltos
spalvos balansą rasite p. 81.
1
Pasirinkite baltos spalvos balanso seriją.
2
Pasirinkite ekspozicijų skaičių.
Nurodykite pasirinktinio nustatymo e6 Auto
bracketing set (automatinė kadrų serija)
vertę WB bracketing (WB serija).
Spausdami mygtuką D, sukite pagrindinių komandų ratuką, kad
pasirinktumėte ekspozicijų skaičių fotografavimo serijomis sekoje.
Ekspozicijų skaičius pateikiamas informaciniame ekrane.
Ekspozicijų skaičius
Mygtukas D
Pagrindinių komandų
ratukas
Parinkus kitus nustatymus nei r, valdymo
pulte ir vaizdo ieškiklyje (atitinkamai)
pasirodo M ir D, o informaciniame ekrane
įsijungia piktograma y ir serijos indikacija.
Informacinis ekranas
WB serijos indikacija
t
Vaizdo ieškiklis
141
3
Nurodykite baltos spalvos balanso žingsnelį.
Nuspaudę mygtuką D, sukite papildomų komandų ratuką baltos
spalvos balanso deriniui parinkti. Kiekvienas žingsnelis apytiksliai
atitinka 5 spalvos vienetus.
Baltos spalvos balanso
žingsnelis
Mygtukas D
Papildomų komandų
ratukas
Informacinis ekranas
Galima rinktis tokius žingsnelius: 1 (5 spalvos vienetai), 2 (10 spalvos
vienetų) arba 3 (15 spalvos vienetų). Didesnės B vertės atitinka
intensyvesnę mėlyną spalvą, o didesnės A vertės – intensyvesnę
gintaro spalvą (0 87). Toliau išvardytos serijos programos su
žingsneliu 1.
Informacinis ekranas
Ekspozicijų
skaičius
0
1B
0/1 B
2
1A
0/1 A
3
1 A, 1 B
0/1 A/1 B
Taip pat žr.
„Spalvos vieneto“ apibrėžimą rasite p. 87.
142
Serijos eilės tvarka (EV)
0
2
t
A
Baltos spalvos
balanso
žingsnelis
1
4
Sukomponuokite nuotrauką,
sufokusuokite ir fotografuokite.
Kiekvienas kadras bus apdorotas, kad būtų sukurtas kopijų, nurodytų
serijos programoje, skaičius. Kiekviena kopija turės skirtingą baltos
spalvos balanso vertę. Baltos spalvos balanso pakeitimai pridedami
prie baltos spalvos balanso nustatymo, atlikto naudojant baltos
spalvos tikslinimo funkciją.
Jei ekspozicijų skaičius serijos programoje
yra didesnis nei likusių ekspozicijų skaičius,
valdymo pulte ima mirksėti n, vaizdo
ieškiklyje atsiranda mirksinti piktograma
j (žr. dešiniau) ir atjungiama užrakto
atleidimo funkcija. Fotografavimas
pradedamas įdėjus naują atminties kortelę.
t
143
❚❚ Fotografavimo serijomis atšaukimas
Norint atšaukti fotografavimą serijomis, reikia nuspausti mygtuką D ir
sukti pagrindinių komandų ratuką, kol kadrų sekos ekspozicijų skaičius
bus lygus nuliui (r) ir dings y. Kitą kartą įjungus serijos funkciją,
įjungiama paskutinį kartą buvusi aktyvi programa. Fotografavimą
serijomis galima atšaukti ir atliekant nustatymo iš naujo dviem mygtukais
operaciją (0 133), nors šiuo atveju, kitą kartą suaktyvinus fotografavimą
serijomis, paskutinė programa nebus grąžinta.
A
t
Fotografavimas serijomis su skirtingomis baltos spalvos balanso
reikšmėmis
Baltos spalvos balanso serija neveikia esant NEF (RAW) vaizdo kokybei. Pasirinkus
NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) + JPEG aukšta kokybė), NEF
(RAW) + JPEG normal (NEF (RAW) + JPEG standartinė kokybė) arba NEF
(RAW) + JPEG basic (NEF (RAW) + JPEG elementari kokybė), baltos spalvos
balanso serija atšaukiama.
Baltos spalvos balanso serija turi poveikio tik spalvų temperatūrai
(gintaro-mėlynos spalvų ašis baltos spalvos balanso tikslinimo ekrane,
0 84). Žalios-rožinės spalvų ašyje vertės nekoreguojamos.
Automatinio laikmačio režimu (0 48) kiekvieną kartą paspaudus užrakto
atleidimo mygtuką padaromas kopijų, nurodytų baltos spalvos balanso
programoje, skaičius nepaisant parinkties, nurodytos pasirinktiniu nustatymu c3
(Self-timer (automatinis laikmatis)) > Number of shots (ekspozicijų skaičius)
(0 252).
Jeigu bandysite išjungti fotoaparatą šviečiant atminties kortelės prieigos
lemputei, fotoaparatas išsijungs tik tada, kai bus įrašytos visos sekos nuotraukos.
144
❚❚ ADL serija
Darant ekspozicijų seriją, fotoaparatas keičia Aktyvųjį D-Lighting. Daugiau
informacijos apie Aktyvųjį D-Lighting rasite p. 110.
1
Pasirinkite ADL bracketing (ADL kadrų
serija).
Nurodykite pasirinktinio nustatymo e6 Auto
bracketing set (automatinė kadrų serija)
vertę ADL bracketing (ADL serija).
2
Pasirinkite ekspozicijų skaičių.
Spausdami mygtuką D, sukite pagrindinių komandų ratuką, kad
pasirinktumėte ekspozicijų skaičių fotografavimo serijomis sekoje.
Ekspozicijų skaičius pateikiamas informaciniame ekrane.
Ekspozicijų skaičius
Mygtukas D
Pagrindinių komandų
ratukas
Informacinis ekranas
ADL serijos indikatorius
Parinkus kitus nustatymus nei r, valdymo pulte ir vaizdo
ieškiklyje (atitinkamai) pasirodo M ir D, o informaciniame
ekrane įsijungia piktograma z ir serijos indikacija. Pasirinkite
dvi ekspozicijas, kad vieną padarytumėte su išjungtu Aktyviuoju
D-Lighting, kitą – su parinkta verte. Nurodykite nuo trijų iki penkių
kadrų, Aktyvųjį D-Lighting keisdami nuosekliai nuo Off (išjungta)
iki Normal (standartinis) (trys kadrai), nuo Off (išjungta) iki High
(aukštas) (keturi kadrai) arba nuo Off (išjungta) iki Extra high 1
(1 itin aukštas) ar nuo Low (žemas) iki Extra high 2 (2 itin
aukštas) (penki kadrai). Jei pasirinkote daugiau nei du kadrus,
pereikite prie 4 veiksmo.
t
145
3
Nurodykite Aktyvųjį D-Lighting.
Nuspaudę mygtuką D, sukite papildomų komandų ratuką
Aktyviajam D-Lighting parinkti.
Papildomų komandų
ratukas
Mygtukas D
Aktyvusis D-Lighting pateikiamas informaciniame ekrane.
Informacinis ekranas
t
146
ADL
Informacinis ekranas
ADL
Y
Auto
(automatinis)
P
High (aukštas)
R
Low (žemas)
c
Extra high 1
(1 itin aukštas)
Q
Normal
(standartinis)
d
Extra high 2
(2 itin aukštas)
4
Sukomponuokite nuotrauką,
sufokusuokite ir fotografuokite.
Fotoaparatas keis Aktyviojo D-Lighting
nustatymą sulig kiekvienu kadru, pagal
pasirinktą fotografavimo serijomis programą.
Kadrų serijų eigos indikatorių galima pamatyti
suaktyvinant informacinį ekraną. Padarius
kadrą, iš indikacijos dingsta atitinkamas
segmentas.
Ekspozicijų skaičius: 3
Rodinys po pirmojo
kadro
t
147
❚❚ Fotografavimo serijoms atšaukimas
Norint atšaukti fotografavimą serijomis, reikia nuspausti mygtuką D ir
sukti pagrindinių komandų ratuką, kol kadrų sekos ekspozicijų skaičius
bus lygus nuliui (r) ir dings z. Kitą kartą įjungus serijos funkciją,
įjungiama paskutinį kartą buvusi aktyvi programa. Fotografavimą
serijomis galima atšaukti ir atliekant nustatymo iš naujo dviem mygtukais
operaciją (0 133), nors šiuo atveju, kitą kartą suaktyvinus fotografavimą
serijomis, paskutinė programa nebus grąžinta.
A
t
ADL serija
Nepertraukiamos mažos spartos ir nepertraukiamos didelės spartos režimais
padarius fotografavimo serijomis programoje nurodytas ekspozicijas,
fotografavimas pristabdomas. Fotografavimas vėl tęsiamas paspaudus užrakto
atleidimo mygtuką. Automatinio laikmačio režimu fotoaparatas padaro skaičių
ekspozicijų, pasirinktą 2 veiksmu (p. 145) kaskart, kai paspaudžiamas užrakto
atleidimo mygtukas. Tai nepriklauso nuo parinkties, nurodytos pasirinktiniu
nustatymu c3 (Self-timer (automatinis laikmatis)) > Number of shots
(ekspozicijų skaičius) (0 252). Vis dėlto intervalą tarp kadrų valdo pasirinktinis
nustatymas c3 (Self-timer (automatinis laikmatis)) > Interval between shots
(intervalas tarp kadrų). Kitais režimais, kaskart nuspaudus užrakto atleidimo
mygtuką, padaroma po vieną kadrą.
Jeigu atminties kortelė užpildoma nepabaigus daryti visų serijos kadrų,
fotografavimą galima atnaujinti nuo kito eilėje esančio kadro pakeitus atminties
kortelę arba ištrynus kadrus, kad atminties kortelėje atsirastų laisvos vietos. Jei
fotoaparatas išjungiamas dar prieš tai, kai padaromos visos serijos nuotraukos,
fotografavimas serijomis tęsiamas nuo kitos nuotraukos, kai vėl įjungiamas
fotoaparatas.
148
Daugkartinė ekspozicija
Prireikus įrašyti nuo dviejų iki dešimties ekspozicijų serijas vienoje
nuotraukoje, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Vykdant daugkartines
ekspozicijas, galima pasinaudoti RAW duomenimis iš fotoaparato vaizdo
jutiklio ir gauti spalvas, kurios yra žymiai pranašesnės už naudojamas
programinės įrangos sugeneruotuose fotografiniuose perdengimuose.
❚❚ Daugkartinės ekspozicijos kūrimas
Daugkartinių ekspozicijų negalima įrašyti tiesioginės peržiūros režimu.
Prieš tęsdami išjunkite tiesioginės peržiūros režimą. Atkreipkite dėmesį,
kad (pagal numatytuosius nustatymus) 30 sek. neatlikus jokio veiksmo
fotografavimas nutraukiamas, o daugkartinė ekspozicija automatiškai
įrašoma.
A
Padidėjusi įrašymo trukmė
Jei norite, kad intervalas tarp ekspozicijų būtų didesnis nei 30 sek., padidinkite
matuoklių išsijungimo delsą per pasirinktinį nustatymą c2 (Standby timer
(budėjimo laikmatis), 0 251). Maksimalus intervalas tarp ekspozicijų yra 30 sek.
didesnis nei parinktis, nurodyta pasirinktiniu nustatymu c2. Jei atkūrimo metu ar
vykdant meniu operacijas išjungiamas ekranas, fotografavimas užbaigiamas po
30 sek. nuo ekspozicijos matuoklių išsijungimo ir daugkartinė ekspozicija
sukuriama iš ekspozicijų, įrašytų iki to momento.
1
Fotografavimo meniu
nurodykite Multiple
exposure (daugkartinė
ekspozicija).
Jei norite parodyti meniu,
spauskite mygtuką G.
Mygtukas G
Fotografavimo meniu
pažymėkite Multiple
exposure (daugkartinė ekspozicija) ir paspauskite 2.
t
149
2
Pasirinkite režimą.
Pažymėkite Multiple exposure
mode (daugkartinės ekspozicijos
režimas) ir spustelėkite 2.
Pažymėkite vieną iš toliau išdėstytų
punktų ir spauskite J.
• Jei norite padaryti daugkartinių
ekspozicijų seriją, pasirinkite 6 On
(series) (įjungta, serija).
Daugkartinės ekspozicijos
fotografavimas tęsis tol, kol galiausiai nurodysite parametro
Multiple exposure mode (daugkartinės ekspozicijos režimas)
vertę Off (išjungta).
• Jei norite įamžinti vieną daugkartinę ekspoziciją, pasirinkite On (single
photo) (įjungta, viena nuotrauka). Įprastas fotografavimas
pratęsiamas automatiškai, kai tik sukuriama viena daugkartinė
ekspozicija.
• Jei norite išeiti nesukūrę papildomų daugkartinių ekspozicijų, pasirinkite Off
(išjungta).
Jei parenkama On (series) (įjungta, serija)
arba On (single photo) (įjungta, viena
nuotrauka), valdymo pulte parodoma
piktograma n.
t
150
3
Pasirinkite ekspozicijų skaičių.
Pažymėkite Number of shots
(ekspozicijų skaičius) ir
spustelėkite 2.
Spustelėkite 1 arba 3, kad
pasirinktumėte ekspozicijų, kurios
bus sujungiamos vienai nuotraukai
gauti, skaičių. Tada paspauskite J.
A
Komandų ratukas
Jei pasirinktinio nustatymo f4 (Assign Fn button
(priskirti Fn mygtuką), 0 263) arba f5 (Assign
preview button (priskirti peržiūros mygtuką),
0 266) parametru „+ komandų ratukai“
nurodoma vertė Multiple exposure
(daugkartinė ekspozicija), daugkartinės
ekspozicijos režimą galima pasirinkti spaudžiant
pasirinktą mygtuką ir sukant pagrindinių
komandų ratuką, o ekspozicijų skaičių –
spaudžiant mygtuką ir sukant papildomų
komandų ratuką. Jūsų išranka rodoma
informaciniame ekrane. Įjungus daugkartinė
ekspozicijos funkciją, daugkartinė ekspozicijos
režimas indikuojamas taip: n (su B dešiniau), jei
nustatyta On (single photo) (įjungta, viena
nuotrauka) ir n (su o dešiniau), jei nustatyta On
(series) (įjungta, serija).
t
151
4
Pasirinkite stiprinimo kiekį.
Pažymėkite Auto gain
(automatinis stiprinimas) ir
spauskite 2.
Bus pateiktos toliau nurodytos
parinktys. Pažymėkite parinktį ir
spauskite J.
• On (įjungta): stiprinimas bus
reguliuojamas pagal faktiškai
įrašytų ekspozicijų skaičių
(kiekvienos ekspozicijos stiprinimas prilyginamas 1/2 dviejų
ekspozicijų atveju, 1/3 trijų ekspozicijų atveju ir t. t.).
• Off (išjungta): įrašant daugkartinę ekspoziciją, stiprinimas
nereguliuojamas. Rekomenduojama, kai fonas tamsus. Vis dėlto
atminkite, kad tokiu atveju nuotraukose gali atsirasti triukšmo
(atsitiktinių ryškių pikselių, rūko ar linijų).
t
152
5
Sukomponuokite nuotrauką,
sufokusuokite ir fotografuokite.
Nepertraukiamais atleidimo režimais (0 46)
fotoaparatas įrašo visas ekspozicijas per vieną
seriją. Nurodžius On (series) (įjungta, serija), fotoaparatas toliau
įrašo daugkartines ekspozicijas, kol laikomas nuspaustas užrakto
atleidimo mygtukas. Pasirinkus On (single photo) (įjungta, viena
nuotrauka), daugkartinių ekspozicijų fotografavimas baigiamas po
pirmosios nuotraukos. Automatinio laikmačio režimu fotoaparatas
automatiškai įrašo ekspozicijų skaičių, kuris būna nurodytas
3 veiksmu ir tai nepriklauso nuo punkto, nurodyto pasirinktiniu
nustatymu c3 (Self-timer (automatinis laikmatis)) > Number of
shots (ekspozicijų skaičius) (0 252). Vis dėlto intervalą tarp kadrų
valdo pasirinktinis nustatymas c3 (Self-timer (automatinis
laikmatis)) > Interval between shots (intervalas tarp kadrų). Kitais
atleidimo režimais, kaskart paspaudus užrakto atleidimo mygtuką,
padaroma viena nuotrauka. Tęskite fotografavimą, kol bus įrašytos
visos ekspozicijos (informacijos, kaip nutraukti daugkartinę
ekspoziciją prieš įrašant visas nuotraukas, rasite p. 154).
Piktograma n mirksi, kol baigiama
fotografuoti. Jei nustatyta On (series)
(įjungta, serija), daugkartinių ekspozicijų
fotografavimas užbaigiamas tik nustačius
daugkartinės ekspozicijos režimą Off
(išjungta). Nurodžius On (single photo) (įjungta, viena
nuotrauka), daugkartinių ekspozicijų fotografavimas užbaigiamas
automatiškai, pasibaigus daugkartinei ekspozicijai. Pasibaigus
daugkartinių ekspozicijų fotografavimui, piktograma n dingsta iš
ekrano.
t
153
❚❚ Daugkartinių ekspozicijų pertraukimas
Norėdami pertraukti daugkartinę ekspoziciją dar
nepadarę nurodyto ekspozicijų skaičiaus,
pasirinkite daugkartinės ekspozicijos režimą Off
(išjungta). Jei fotografavimas baigiamas anksčiau
nei padaromas nurodytas ekspozicijų skaičius,
daugkartinė ekspozicija sukuriama iš ekspozicijų,
įrašytų iki to momento. Jei įjungta funkcija Auto gain (automatinis
stiprinimas), stiprinimas bus atitinkamai suderintas, kad atspindėtų
faktiškai įrašytų ekspozicijų skaičių. Atminkite, kad fotografavimas
automatiškai nutraukiamas tokiais atvejais:
• Atliekama nustatymo iš naujo dviem mygtukais operacija (0 133)
• Fotoaparatas išjungiamas
• Išsenka akumuliatorius
• Ištrinamos nuotraukos.
t
154
D
Daugkartinės ekspozicijos
Neištraukite ir nekeiskite atminties kortelės, kai vykdomas daugkartinės
ekspozicijos įrašymas.
Fotografavimo informacija, pateikta atkuriamos nuotraukos informacijos
rodinyje (įskaitant įrašymo datą ir fotoaparato orientaciją), priklauso pirmajam
daugkartinės ekspozicijos kadrui.
ISO jautrumas užfiksuojamas į kiekvienos serijos pirmojo kadro vertę. Jei
fotografavimo metu suksite ISO jautrumo ratuką, niekas nesikeis.
A
Fotografavimas intervalų laikmačiu
Jeigu fotografavimas intervalų laikmačiu yra įjungiamas prieš padarant pirmą
ekspoziciją, fotoaparatas įrašinėja ekspozicijas pasirinktu intervalu tol, kol
padaromas ekspozicijų skaičius, nurodytas daugkartinės ekspozicijos meniu
(ekspozicijų skaičius, nurodytas fotografavimo intervalų laikmačiu meniu yra
ignoruojamas). Šios ekspozicijos vėliau įrašomos kaip viena nuotrauka ir
fotografavimas intervalų laikmačiu užbaigiamas (jei pasirenkamas daugkartinės
ekspozicijos režimo punktas On (single photo) (įjungta, viena nuotrauka),
daugkartinių ekspozicijų fotografavimas taip pat bus automatiškai užbaigtas).
A
Kiti nustatymai
Fotografuojant daugkartines ekspozicijas, negalima formatuoti atminties
kortelių ir kai kurie meniu punktai būna išblukinti, t. y. negalima jų keisti.
t
155
Fotografavimas intervalų
laikmačiu
Fotoaparatas automatiškai fotografuoja iš anksto nustatytais intervalais.
D
Prieš pradedant fotografuoti
Naudojant intervalų laikmatį, negalima pasirinkti automatinio laikmačio (E) arba
atleidimo režimo MUP. Prieš pradėdami fotografuoti intervalų laikmačiu,
padarykite bandomąją nuotrauką naudodami esamus nustatymus ir patikrinkite
gautus rezultatus ekrane.
Prieš pasirinkdami pradžios laiką, sąrankos meniu nurodykite parinktį Time zone
and date (laiko juosta ir data) ir įsitikinkite, ar tinkamai nustatytas fotoaparato
laikrodis (laikas ir data) (0 276).
Rekomenduojama naudoti trikojį. Prieš pradėdami fotografuoti, sumontuokite
fotoaparatą ant trikojo. Kad fotografavimas nebūtų pertrauktas, fotoaparato
akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas. Jei abejojate, ar akumuliatorius įkrautas,
prieš naudojimą įkraukite akumuliatorių arba naudokite kintamosios srovės
adapterį ir kintamosios srovės jungtį (įsigyjama atskirai).
1
t
156
Fotografavimo meniu
nurodykite Interval timer
shooting
(fotografavimas
intervalų laikmačiu).
Jei norite parodyti meniu,
Mygtukas G
spauskite mygtuką G.
Fotografavimo meniu
pažymėkite Interval timer shooting (fotografavimas intervalų
laikmačiu) ir paspauskite 2.
2
Pasirinkite pradžios laiką.
3
Pasirinkite intervalą.
Pasirinkite iš toliau pateikiamų
pradinių nustatymų.
• Kad būtų pradėta fotografuoti
nedelsiant, pažymėkite Now
(dabar) ir spauskite 2.
Fotografavimas prasidės maždaug po 3 sek. nuo nustatymo
užbaigimo (eikite į 3 veiksmą).
• Norėdami pasirinkti pradžios laiką,
pažymėkite Start time (pradžios
laikas) ir paspauskite 2, kad
ekrane būtų rodomos dešinėje
pavaizduotos pradžios laiko
parinktys. Spustelėkite 4 arba 2,
kad pažymėtumėte valandas arba minutes ir spustelėkite 1 arba
3, kad pakeistumėte. Spauskite 2, jei norite tęsti.
Spustelėkite 4 arba 2 ir
pažymėkite valandas, minutes arba
sekundes. Spustelėkite 1 arba 3,
kad pakeistumėte. Pasirinkite tokį
intervalą, kuris būtų didesnis nei
trukmė, reikalinga 4 veiksmu parinktam ekspozicijų skaičiui
nufotografuoti. Jei intervalas bus pernelyg mažas, padarytų
nuotraukų skaičius gali būti mažesnis nei bendrasis skaičius,
pasirinktas 4 veiksmu (intervalų skaičiaus ir ekspozicijų skaičiaus
intervale sandauga). Spauskite 2, jei norite tęsti.
t
157
4
Pasirinkite intervalų skaičių ir
ekspozicijų skaičių viename
intervale.
Spustelėkite 4 arba 2, kad
pažymėtumėte intervalų arba
ekspozicijų skaičių. Norėdami
pakeisti, spauskite 1 arba 3.
Spauskite 2, jei norite tęsti.
Intervalų Ekspozicijų Bendras
skaičius skaičius
ekspozicijų
viename
skaičius
intervale
5
t
158
Pradėkite fotografuoti.
Pažymėkite On (įjungta) ir
spauskite J (norėdami sugrįžti į
fotografavimo meniu nepaleisdami
intervalų laikmačio, pažymėkite Off
(išjungta) ir paspauskite J).
Pirmoji kadrų serija bus padaryta nurodytu pradžios laiku arba
maždaug po 3 sek., jei 2 veiksmu nurodėte parametro Choose start
time (pasirinkti pradžios laiką) vertę Now (dabar). Fotografavimas
bus tęsiamas pasirinktu intervalu, kol bus padarytos visos
ekspozicijos. Atminkite: užrakto greitis, kadrų greitis ir trukmė,
reikalinga nuotraukoms įrašyti, skirtingais intervalais gali būti
nevienoda. Taip pat gali skirtis trukmė nuo vieno intervalo pabaigos
iki kito pradžios. Jei dabartiniais nustatymais toliau fotografuoti
neįmanoma (pavyzdžiui, jeigu šiuo metu rankiniu ekspozicijos režimu
parinktas užrakto greitis B (ilgalaikė ekspozicija bulb) arba T (laikas)
arba pradžios laikas numatytas greičiau nei po minutės), ekrane bus
pateiktas įspėjimas.
D
Atminties trūkumas
Užsipildžius atminties kortelei, intervalų laikmatis ir toliau veiks, bet nuotraukos
nebus daromos. Ištrynę kelias nuotraukas arba išjungę fotoaparatą ir įdėję kitą
atminties kortelę, galite tęsti fotografavimą (0 161).
A
Uždenkite vaizdo ieškiklį
Kad pro vaizdo ieškiklį patenkanti šviesa negadintų nuotraukų ir netrukdytų
ekspozicijai, uždenkite vaizdo ieškiklį pateiktu okuliaro dangteliu DK-26 (0 23).
A
Fotografavimas intervalų laikmačiu
Fotografavimo intervalų laikmačiu negalima derinti su ilgalaike ekspozicija
(0 44) arba tiesiogine peržiūra (0 172).
A
Atleidimo režimas
Nepaisant pasirinkto atleidimo režimo, fotoaparatas kiekvieno intervalo metu
padaro nurodytą ekspozicijų skaičių.
A
Serija
Prieš pradėdami fotografuoti intervalų laikmačiu, parinkite serijos nustatymus.
Jeigu naudojant fotografavimo intervalų laikmačiu režimą veikia ekspozicijos,
blykstės arba ADL serijos funkcijos, fotoaparatas kiekvieno intervalo metu
padarys ekspozicijų skaičių, nurodytą serijos programoje, nepaisant ekspozicijų
skaičiaus, nurodyto intervalų laikmačio meniu. Jeigu naudojant fotografavimo
intervalų laikmačiu režimą veikia fotografavimo serijomis su skirtingomis baltos
spalvos balanso reikšmėmis funkcija, fotoaparatas kiekvieno intervalo metu
padarys vieną kadrą ir apdoros jį, kad sukurtų kopijų skaičių, nurodytą serijos
programoje.
t
159
A
Fotografuojant
Fotografuojant intervalų laikmačiu, informaciniame
ekrane mirksi piktograma Q. Prieš pat pradedant
kitą fotografavimo intervalą, valdymo pulto užrakto
greičio rodinyje pateikiamas likusių intervalų
skaičius, o diafragmos rodinyje pateikiamas
dabartiniame intervale likusių ekspozicijų skaičius.
Kitais atvejais likusių intervalų skaičių ir ekspozicijų
kiekviename intervale skaičių galima matyti iki pusės
nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką (atleidus mygtuką, užrakto greitis ir
diafragma bus rodomi tol, kol baigsis budėjimo laikmatis).
Norėdami peržiūrėti esamus intervalų laikmačio
nustatymus, tarp kadrų pasirinkite Interval timer
shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu).
Veikiant fotografavimui intervalų laikmačiu, intervalų
laikmačio meniu rodomas pradžios laikas,
fotografavimo intervalas ir likęs intervalų bei
ekspozicijų skaičius. Veikiant fotografavimui
intervalų laikmačiu, nė vieno iš šių nustatymų
pakeisti negalima.
Veikiant fotografavimui intervalų laikmačiu, galima laisvai atkurti nuotraukas ir
pareguliuoti fotografavimo bei meniu nustatymus. Ekranas automatiškai
išsijungs likus maždaug keturioms sekundėms iki kito intervalo.
t
160
❚❚ Fotografavimo intervalų laikmačiu pristabdymas
Fotografavimą intervalų laikmačiu galima pristabdyti:
• Tarp intervalų paspaudžiant mygtuką J
• Intervalų laikmačio meniu pažymint Start (paleisti) > Pause
(pristabdyti) ir paspaudžiant J
• Išjungiant fotoaparatą, tuomet vėl jį įjungiant (jeigu pageidaujama,
išjungus fotoaparatą, galima pakeisti atminties kortelę)
• Pasirenkant automatinį laikmatį (E) arba atleidimo režimą MUP
Kaip pratęsti fotografavimą:
1
Pasirinkite naują pradžios
laiką.
Pasirinkite naują pradžios laiką, kaip
aprašyta p. 157.
2
Fotografuokite toliau.
Pažymėkite Restart (paleisti iš
naujo) ir spustelėkite J. Atminkite:
jei fotografavimas intervalų
laikmačiu buvo pristabdytas
fotografuojant, bet kokie kadrai,
likę dabartiniame intervale, bus atšaukti.
t
161
❚❚ Fotografavimo intervalų laikmačiu pertraukimas
Išsikrovus akumuliatoriui, fotografavimas intervalų laikmačiu bus
automatiškai sustabdytas. Fotografavimą intervalų laikmačiu galima
užbaigti ir tokiais veiksmais:
• Intervalų laikmačio meniu pasirenkant Start (paleisti) > Off (išjungta)
• Atliekant nustatymą iš naujo dviem mygtukais (0 133)
• Atstatant esamojo fotografavimo meniu banko nustatymus per
fotografavimo meniu punktą Shooting menu bank (fotografavimo
meniu bankas) (0 236)
• Pakeičiant serijos nustatymus (0 136)
Nutraukus fotografavimą intervalų laikmačiu, vėl galima fotografuoti
įprastu būdu.
❚❚ Kada nefotografuojama
Fotoaparatas praleis esamą intervalą, jeigu po to, kai intervalas turėjo būti
pradėtas, aštuonias sekundes ar ilgiau išliks kuri nors iš šių sąlygų: dar
reikia padaryti ankstesnio intervalo nuotrauką arba nuotraukas, atminties
buferis yra pilnas arba fotoaparatas negali sufokusuoti režimu AF-S
(atminkite, kad fotoaparatas iš naujo fokusuoja prieš kiekvieną kadrą).
Fotografavimas tęsiamas nuo kito intervalo.
t
162
Objektyvai be procesoriaus
Objektyvus be procesoriaus galima naudoti ekspozicijos režimais A ir M,
diafragmą nustatant objektyvo diafragmos žiedu. Nurodžius objektyvo
duomenis (objektyvo židinio nuotolį ir didžiausią diafragmą), naudotojui
suteikiama prieiga prie toliau nurodytų objektyvo su procesoriumi
funkcijų.
Jeigu žinomas objektyvo židinio nuotolis:
• Su papildomais blyksčių įrenginiais galima naudoti automatinio
priartinimo funkciją (0 119).
• Atkuriamos nuotraukos informaciniame ekrane rodomas objektyvo
židinio nuotolis (su žvaigždute).
Jeigu žinoma objektyvo didžiausia diafragma:
• Valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje rodoma diafragmos vertė.
• Blykstės galingumas derinamas pagal diafragmos pokyčius, jei blykstė
dera su AA (automatinės diafragmos) režimu.
• Atkuriamos nuotraukos informaciniame ekrane rodoma objektyvo
diafragmos vertė (su žvaigždute).
Jei nurodomas objektyvo židinio nuotolis ir objektyvo didžiausia diafragma:
• Galima naudoti spalvinės matricos matavimą (atkreipkite dėmesį, kad
naudojant tam tikrus objektyvus, įskaitant Reflex-NIKKOR, norint gauti
tikslius rezultatus, gali prireikti naudoti centruotą arba taškinį
matavimą).
• Padidinamas centruoto bei taškinio matavimo ir i-TTL subalansuotos
detalių paryškinimo blykstės, skirtos skaitmeniniam veidrodiniam
fotoaparatui (SLR), tikslumas.
t
163
❚❚ Objektyvo be procesoriaus duomenų įrašymas
Fotoaparate galima įrašyti iki devynių objektyvų be procesorių duomenis.
Kaip įvesti arba redaguoti objektyvo be procesoriaus duomenis:
1
Pasirinkite Non-CPU lens
data (objektyvo be
procesoriaus duomenys).
Jei norite parodyti meniu,
spauskite mygtuką G.
Pažymėkite parinktį Non-CPU
Mygtukas G
lens data (objektyvo be
procesoriaus duomenys),
esančią sąrankos meniu ir spauskite 2.
2
t
164
Pasirinkite objektyvo numerį.
Pažymėkite Lens number
(objektyvo numeris) ir
paspauskite 4 arba 2, kad
pasirinktumėte objektyvo numerį
nuo 1 iki 9.
3
Įveskite židinio nuotolį ir
diafragmą.
Pažymėkite Focal length (mm)
(židinio nuotolis, mm) arba
Maximum aperture (didžiausia
diafragma) bei paspauskite 4 arba
2, kad galėtumėte redaguoti pažymėtą elementą. Židinio nuotolį
galima pasirinkti iš verčių nuo 6 iki 4000 mm, o didžiausią diafragmą –
iš verčių nuo f/1,2 iki f/22.
A
Sąraše nepateikta židinio nuotolio vertė
Jei tinkamo židinio nuotolio sąraše nėra, pasirinkite artimiausią vertę,
didesnę nei faktinis objektyvo židinio nuotolis.
A
Telekonverteriai ir priartinimo objektyvai
Telekonverterių didžiausia diafragma – tai telekonverterio ir objektyvo
didžiausių diafragmų suma. Atkreipkite dėmesį, kad priartinant arba
atitolinant objektyvus be procesoriaus, jų duomenys nėra derinami.
Skirtingų židinio nuotolių duomenis galima įvesti į atskirus objektyvų
numerius arba objektyvo duomenis galima suredaguoti, kad kiekvieną
kartą koreguojant priartinimą būtų atspindėtos naujos objektyvo židinio
nuotolio ir didžiausios diafragmos vertės.
4
Pasirinkite matuoklio
derinimo metodą.
Pažymėkite Exposure meter
coupling (ekspozicijos matuoklio
jungtis) ir paspauskite 2, tada
spustelėkite 1 arba 3, kad
pažymėtumėte AI lens (AI
objektyvas). Galiausiai paspauskite
J, kad pasirinktumėte (nurodykite
Non-AI lens (ne AI objektyvas) tik
jei objektyvas neturi AI
mechanizmo; 0 167).
t
165
5
Pasirinkite Done (atlikta).
Pažymėkite parinktį Done (atlikta)
ir spauskite J. Nurodytas židinio
nuotolis ir diafragma bus įrašyti
pasirinktame objektyvo numeryje.
❚❚ Objektyvo be procesoriaus duomenų iškvietimas
Pasirinkto objektyvo be procesoriaus duomenis galima iškviesti pagal
objektyvo numerį, kaip aprašyta toliau.
1
Priskirkite objektyvo be procesoriaus numerio išranką
fotoaparato valdikliui.
Nurodykite pasirinktinio nustatymo f4 (Assign Fn button (priskirti
Fn mygtuką), 0 263), pasirinktinio nustatymo f5 (Assign preview
button (priskirti peržiūros mygtuką), 0 266) arba f6 (Assign AE-L/
AF-L button (priskirti AE/AF fiksavimo mygtuką), 0 267) parinkties
„ir komandų ratukai“ vertę Choose non-CPU lens number
(pasirinkti objektyvo be procesoriaus numerį).
2
Nurodytu valdikliu pasirinkite objektyvo numerį.
Paspauskite pasirinktą mygtuką ir sukite pagrindinių komandų
ratuką, kol informaciniame ekrane pasirodys pageidaujamas
objektyvo numeris.
Židinio Didžiausia
nuotolis diafragma
t
Pagrindinių komandų
ratukas
166
Objektyvo
numeris
Ne AI objektyvai
Fotoaparatą galima naudoti su ne AI objektyvais (objektyvais, neturinčiais
AI mechanizmų). Prieš prijungdami objektyvą, būtinai pakelkite
eksponavimo sujungimo svirtį. Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės,
galite apgadinti fotoaparatą arba objektyvą.
Eksponavimo sujungimo svirtis
❚❚ AI ir ne AI objektyvų palyginimas
„Objektyvai be procesoriaus“ skirstomi į objektyvus su AI mechanizmais
(„AI objektyvus“) ir tuos, kurie šio mechanizmo neturi („ne AI objektyvus“).
AI objektyvas
Ne AI objektyvas
Eksponavimo sujungimo briaunelė Eksponavimo sujungimo briaunelės nėra
t
A
Nesuderinami objektyvai
Kai kurie ne AI objektyvai nepritvirtinami net pakėlus eksponavimo sujungimo
svirtį. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. p. 320.
A
AI objektyvai
Prieš prijungdami AI objektyvą, nuleiskite eksponavimo sujungimo svirtį.
167
❚❚ Fotografavimas su ne AI objektyvais
AI mechanizmo nebuvimas reiškia, kad prijungus ne AI objektyvą
fotoaparato valdiklių negalima naudoti diafragmai nustatyti. Siekiant
optimalios ekspozicijos, būtina rankiniu būdu suderinti fotoaparato
diafragmos nustatymą su atitinkamu objektyvo nustatymu.
1
Pritvirtinkite objektyvą.
2
Pasirinkite objektyvo numerį (0 166).
Pritvirtinkite ne AI objektyvą, kurio duomenis anksčiau pateikėte
(0 164).
Užtikrinkite, kad būtų parinkta parametro
Non-CPU lens data (objektyvo be
procesoriaus duomenys) > Exposure
meter coupling (ekspozicijos matuoklio
derinimas) vertė Non-AI lens (ne AI
objektyvas).
Valdymo pulte pradės mirksėti „F“, o informaciniame ekrane
pasirodys f.
3
Pasirinkite ekspozicijos režimą A arba
M.
Pasukite ekspozicijos režimo pasirinkimo
ratuką į padėtį A arba M.
4
Nustatykite diafragmą.
5
Fotoaparato diafragmos nustatymą
parinkite tokį patį kaip ir objektyvo.
t
Objektyvo diagramos žiedu pasirinkite
diafragmą.
Kai ekspozicijos matuokliai yra įjungti, sukite
papildomų komandų ratuką, kad
nustatytumėte fotoaparato diafragmą,
parinktą 4 veiksmu.
168
6
Fotografuokite.
Prireikus pakartokite 4 ir 5 veiksmus, kad
pakeistumėte diafragmą fotografavimo metu.
t
169
Buvimo vietos duomenys
Kai prijungtas papildomas GPS aparatas GP-1 arba GP-1A (0 325), į
nuotraukas jis įtraukia ilgumos, platumos, aukščio virš jūros lygio ir
Vienodo koordinuotas laiko (UTC) duomenis. Šie duomenys pateikiami
informacijos apie nuotrauką buvimo duomenų puslapyje (0 188).
❚❚ GPS aparato prijungimas
Išjunkite fotoaparatą ir prijunkite GPS aparatą prie priedų prijungimo lizdo
(0 325). Naudokite su aparatu pateiktą kabelį. Daugiau informacijos rasite
GPS aparato vadove.
❚❚ Sąrankos meniu parinktys
Sąrankos meniu punkte Location data (buvimo vietos duomenys) yra
toliau nurodytos parinktys.
• Standby timer (budėjimo laikmatis): pasirinkite, ar prijungus GPS aparatą bus
automatiškai išjungiami ekspozicijos matuokliai.
Parinktis
Aprašymas
Ekspozicijos matuokliai išjungiami automatiškai, jeigu joks veiksmas
neatliekamas per laikotarpį, nurodytą pasirinktiniu nustatymu c2
(Standby timer (budėjimo laikmatis), 0 251. Siekiant suteikti
Enable
fotoaparatui laiko gauti buvimo vietos duomenis, delsa pailginama
(įjungti)
iki vienos minutės po to, kai ekspozicijos matuokliai yra
suaktyvinami arba fotoaparatas įjungiamas). Taip lėčiau eikvojama
akumuliatoriaus energija.
Disable
Kol prijungtas GPS aparatas, ekspozicijos matuokliai neišsijungia.
(išjungti)
t
170
• Position (vieta): šis punktas pasiekiamas tik prijungus GPS aparatą, kai
rodoma esama platuma, ilguma, aukštis virš jūros lygio ir Vienodas
koordinuotas laikas (UTC). Šiuos duomenis pateikia GPS aparatas.
• Set clock from satellite (nustatyti laikrodį pagal palydovą): norėdami
sinchronizuoti fotoaparato laikrodį su laiku, kurį pateikia GPS aparatas,
pasirinkite Yes (taip).
A
Vienodas koordinuotas laikas (UTC)
GPS aparato pateikiami UTC duomenys nepriklauso nuo fotoaparato laikrodžio.
A
Piktograma o
Ryšio būseną rodo piktograma o:
• o (nekinta): fotoaparatas užmezgė ryšį su GPS
aparatu. Informacijoje apie nuotraukas, padarytas
esant matomai šiai piktogramai, pateikiamas
papildomas buvimo duomenų puslapis (0 194).
• o (mirksi): GPS aparatas ieško signalo. Nuotraukose,
padarytose mirksint piktogramai, buvimo vietos
duomenų nėra.
• Piktogramos nėra: mažiausiai dvi sekundes iš GPS aparato negauta naujų buvimo
vietos duomenų. Nuotraukose, padarytos tuo metu, kai piktograma o
nerodoma, buvimo vietos duomenų nebūna.
t
171
x
Fotografavimas
tiesioginės peržiūros
režimu
Skaitykite toliau pateikiamus veiksmus, kaip fotografuoti tiesioginės
peržiūros režimu.
D
Uždenkite vaizdo ieškiklį
Kad pro vaizdo ieškiklį patenkanti šviesa negadintų nuotraukų arba netrukdytų
ekspozicijai, prieš fotografuodami uždenkite vaizdo ieškiklį pateiktu okuliaro
dangteliu DK-26 (0 23).
1
Paspauskite mygtuką a.
Veidrodis bus pakeltas ir fotoaparato ekrane
pasirodys objektyvo rodomas vaizdas.
Objekto vaizdo ieškiklyje nebematysite.
Mygtukas a
2
x
172
Nustatykite fokusavimo tašką.
Nustatykite fokusavimo tašką ant objekto, kaip aprašyta p. 175.
3
Sufokusuokite.
Kad sufokusuotumėte, paspauskite iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką.
Fotoaparatui fokusuojant, fokusavimo taškas
Mygtukas A AE-L/AF-L
mirksi žalia spalva. Fotoaparatui pavykus
sufokusuoti, fokusavimo taškas ima šviesti
žalia spalva, nepavykus – mirksėti raudona
(atkreipkite dėmesį, kad nuotraukas galima
daryti net ir tuomet, kai fokusavimo taškas
mirksi raudona spalva. Prieš fotografuodami
patikrinkite židinį ekrane). Ekspozicija
užfiksuojama spustelint mygtuką A AE-L/AF-L (0 77). Židinys
užfiksuojamas iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką.
Režimu M ekspoziciją galima suderinti naudojantis ekspozicijos
rodikliu (0 43).
4
Fotografuokite.
5
Išjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Norėdami fotografuoti, iki galo nuspauskite
užrakto atleidimo mygtuką. Ekranas išsijungs.
Kad išjungtumėte tiesioginės peržiūros
režimą, spustelėkite mygtuką a.
x
173
A Ekspozicijos peržiūra (tik ekspozicijos režimu M)
Ekspozicijos režimu M spustelint mygtuką Pv, galima
pamatyti, kaip esami užrakto greičio, diafragmos ir ISO
jautrumo nustatymai veikia ekspoziciją.
Mygtukas Pv
D
Tiesioginės peržiūros išjungimas
Nuėmus objektyvą, tiesioginė peržiūra automatiškai išjungiama. Tiesioginės
peržiūros režimas gali būti išjungtas ir automatiškai, kad fotoaparato
mikroschemos būtų apsaugotos nuo sugadinimo. Kai fotoaparato nenaudojate,
išjunkite tiesioginės peržiūros režimą. Atminkite, kad toliau nurodytais atvejais
gali padidėti fotoaparato mikroschemų temperatūra ir gali būti matomas vaizdo
triukšmas (šviesios dėmės, atsitiktiniai ryškūs pikseliai arba rūkas) (fotoaparatas
taip pat gali pastebimai įšilti, tačiau tai nereiškia gedimo):
• Aukšta aplinkos temperatūra.
• Fotoaparatas buvo ilgą laiką naudotas tiesioginės peržiūros režimu.
• Fotoaparatas buvo ilgai naudotas nepertraukiamo atleidimo režimu.
Jei, jums spustelėjus mygtuką a, tiesioginė peržiūra nepradedama, palaukite,
kol mikroschemos atvės ir bandykite vėl.
x
174
Fokusavimas tiesioginės peržiūros metu
Norint fokusuoti su automatinio
fokusavimo funkcija, reikia pasukti
fokusavimo režimo valdiklį į padėtį AF ir
vykdyti toliau pateikiamus veiksmus,
kad būtų parinkti automatinio
fokusavimo ir AF sričių režimai.
Informacijos apie rankinį fokusavimą
rasite p. 183.
Fokusavimo režimo valdiklis
❚❚ Fokusavimo režimo pasirinkimas
Tiesioginės peržiūros metu galima naudotis tokiais automatinio
fokusavimo režimais:
Režimas
AF-S
AF-F
Aprašymas
Vienkartinis pagalbinis AF: skirtas nejudantiems objektams. Židinys
užfiksuojamas iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką.
Nuolatinis pagalbinis AF: judantiems objektams. Fotoaparatas nuolat
fokusuoja, kol galiausiai paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas.
Židinys užfiksuojamas iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką.
Norėdami pasirinkti automatinio fokusavimo režimą, paspauskite AF
režimo mygtuką ir sukite pagrindinių komandų ratuką tol, kol ekrane
pasirodys pageidaujamas režimas.
AF režimo mygtukas
Pagrindinių komandų
ratukas
Ekranas
x
175
D
Automatinio fokusavimo naudojimas tiesioginės peržiūros metu
Naudokite AF-S objektyvą. Naudojant kitą objektyvą arba telekonverterius, gali
nepavykti pasiekti pageidaujamų rezultatų. Atkreipkite dėmesį: tiesioginės
peržiūros režimu automatinis fokusavimas vyksta lėčiau. Be to, fotoaparatui
fokusuojant, ekranas gali pašviesėti ar patamsėti. Kartais, kai fotoaparatas
nesufokusuoja objekto, fokusavimo taškas gali būti žalios spalvos. Fotoaparatas
gali nesufokusuoti tokiomis aplinkybėmis:
• Objekte yra ilgajai kadro kraštinei lygiagrečių linijų.
• Objektui trūksta kontrasto.
• Fokusavimo taške esančiame objekte yra sričių, sudarančių ryškų kontrastą
šviesumui, arba objektas apšviestas taškinio apšvietimo, neoninio ženklo ar
kito netolygaus šviesos šaltinio.
• Mirgėjimas arba ruoželiai atsiranda esant fluorescenciniam, gyvsidabrio garų
lempos, natrio garų lempos arba panašiam apšvietimui.
• Naudojamas specialus kryžminis (žvaigždinis) filtras.
• Objektas atrodo mažesnis už fokusavimo tašką.
• Objekte dominuoja taisyklingi geometriniai raštai (pvz., žaliuzės arba
dangoraižio langų eilė).
• Objektas juda.
x
176
❚❚ AF sričių režimo pasirinkimas
Tiesioginės peržiūros metu galima pasirinkti tokius AF sričių režimus:
Režimas
!
$
%
&
Aprašymas
AF, pirmenybę suteikiant veidui: naudokite portretams daryti. Fotoaparatas
automatiškai aptinka ir sufokusuoja portretui fotografuojamus asmenis.
Pasirinktas asmuo žymimas dvigubu geltonu rėmeliu (jei aptinkami keli
veidai (iki maks. 35), fotoaparatas fokusuoja artimiausią. Jei norite
pasirinkti kitą asmenį, tai galite padaryti kryptiniu valdikliu). Jei
fotoaparatas nebegali aptikti asmens (pvz., asmuo nusisuka nuo
fotoaparato), rėmelis neberodomas.
Plačios srities AF: naudokite fotografuodami kraštovaizdžius ir kitus
neportretinius objektus, kai fotoaparatą laikote rankose. Fokusavimo
taškui į bet kurią kadro vietą perkelti naudokite kryptinį valdiklį arba
spustelėkite mygtuką J, kad nustatytumėte fokusavimo tašką kadro
centre.
Standartinės srities AF: naudojama fokusuojant konkrečią vietą pasirinktame
kadro taške. Fokusavimo taškui į bet kurią kadro vietą perkelti naudokite
kryptinį valdiklį arba spustelėkite mygtuką J, kad nustatytumėte
fokusavimo tašką kadro centre. Rekomenduojama naudoti trikojį.
Objekto sekimo AF: nustatykite fokusavimo tašką ant objekto ir spauskite J.
Fokusavimo taškas seks pasirinktą objektą šiam judant kadru. Jei norite
nutraukti sekimą, spustelėkite mygtuką J dar kartą. Atminkite, kad
fotoaparatui gali nepavykti sekti objektų, jei jie juda greitai, išjuda iš
kadro arba juos uždengia kiti objektai, taip pat – jei žymiai pakinta jų
dydis, spalva ar šviesumas, jei jie per maži, per dideli, per šviesūs, per
tamsūs ar jų spalva/šviesumas panašūs į foną.
x
177
Norėdami pasirinkti AF sričių režimą, paspauskite AF režimo mygtuką ir
sukite papildomų komandų ratuką, kol ekrane bus pateiktas
pageidaujamas režimas.
AF režimo mygtukas
x
178
Papildomų komandų
ratukas
Ekranas
Mygtuko P naudojimas
Fotografavimo tiesioginės
peržiūros režimu spustelint
mygtuką P, galima pasiekti toliau
pateiktas parinktis. Kryptiniu
valdikliu pažymėkite elementus ir
spauskite 2, kad peržiūrėtumėte
Mygtukas P
pažymėto elemento parinktis.
Pasirinkę pageidaujamą nustatymą,
spustelėkite J, kad išeitumėte.
Parinktis
Image quality (vaizdo
kokybė)
Image size (vaizdo
dydis)
Aprašymas
Pasirinkite vaizdo kokybę (0 55).
Pasirinkite vaizdo dydį (0 58).
Nurodykite Picture Control režimą
(0 100).
Nustatyti Picture
Control
Active D-Lighting
Suderinkite Aktyvųjį D-Lighting, kad išlaikytumėte detalumą
(Aktyvusis D-Lighting) ryškiai apšviestose srityse ir šešėliuose (0 110).
Spustelėkite 1 arba 3, kad
tiesioginės peržiūros metu
pasirinktumėte ekrano šviesumą.
Monitor brightness
Ekrano šviesumo pakeitimai neturi
(ekrano šviesumas)
jokios įtakos fotoaparato
įrašomoms nuotraukoms.
x
179
Tiesioginės peržiūros ekranas:
fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu
we
q
r
t
Punktas
q Likusi trukmė
Automatinio
w fokusavimo režimas
e AF sričių režimas
r Fokusavimo taškas
t Ekspozicijos rodiklis
x
180
Aprašymas
Kiek liko laiko iki to, kai automatiškai bus baigta
tiesioginė peržiūra. Rodoma, jei fotografavimas
baigsis po 30 sek. ar greičiau.
0
184
Esamas automatinio fokusavimo režimas.
175
Dabartinis AF sričių režimas.
Dabartinis fokusavimo taškas. Rodinys kinta
atsižvelgiant į AF sričių režimui nustatytą parinktį
(0 177).
Nurodo, ar esamais nustatymais nuotrauka bus
eksponuojama per trumpai, ar per ilgai (tik
ekspozicijos režimu M).
177
172
43
D
Tiesioginės peržiūros ekranas
Ekrane gali matytis dantytų kraštų, neteisingai pavaizduotų spalvų, muaro ir
šviesių dėmių, be to, kai kuriose srityse su mirksinčiais ženklais arba kitais
trumpalaikiais šviesos šaltiniais, taip pat – objektą trumpai apšvietus
stroboskopu arba kitu intensyvios momentinės šviesos šaltiniu, gali matytis
ryškių juostų. Šie artefaktai galutinėse nuotraukose nebus matomi. Be to, sukant
fotoaparatą horizontaliai arba per kadrą dideliu greičiu pralekiant objektui gali
atsirasti iškraipymų. Mirgėjimą ir juostas, ekrane matomas šviečiant
fluorescencinėms, gyvsidabrio garų arba natrio lempoms, galima sumažinti
naudojant funkciją Flicker reduction (mirgėjimo sumažinimas) (0 276), nors
šie artefaktai esant tam tikram užrakto greičiui vis tiek gali matytis galutinėje
nuotraukoje. Kai fotografuojate tiesioginės peržiūros režimu, nenukreipkite
fotoaparato į saulę ar kitą intensyvų šviesos šaltinį. Nesilaikant šios atsargumo
priemonės, galima sukelti fotoaparato mikroschemų gedimą.
A
Ekspozicija
Ekspozicija gali skirtis nuo tos, kuri galėtų būti gauta nenaudojant tiesioginės
peržiūros: tai priklauso nuo konkrečios scenos. Veikiant tiesioginės peržiūros
režimui, matavimas yra reguliuojamas, kad tiktų rodomam tiesioginės peržiūros
vaizdui, ir nuotraukos daromos esant tokiai ekspozicijai, kuri yra panaši į matomą
ekrane.
x
181
Informacinis ekranas: fotografavimas
tiesioginės peržiūros režimu
Jei norite fotografuodami tiesioginės peržiūros režimu paslėpti arba
parodyti ekrano indikacijas, spustelėkite mygtuką R.
Informacija rodoma
Informacija nerodoma
16 langelių
komponavimo tinklelis
9 langelių
komponavimo tinklelis
Kraštinių santykis 1 : 1
x
182
Kraštinių santykis
16 : 9
Virtualus horizontas
(0 282)
Rankinis fokusavimas
Norėdami fokusuoti rankiniu fokusavimo režimu
(0 68), sukite objektyvo fokusavimo žiedą, kol
objektas bus sufokusuotas.
Norėdami padidinti vaizdą ekrane maždaug 15×
tiksliam fokusavimui pasiekti, paspauskite
mygtuką X (T). Artinant vaizdą pro objektyvą,
navigacijos langas bus rodomas pilkame rėmelyje,
ekrano dešiniajame apatiniame kampe. Naudokite
kryptinį valdiklį, kad paslinktumėte ekrane
Mygtukas X (T)
nematomas kadro vietas (tai galima padaryti tik
tuo atveju, jeigu AF sričių režimui parinktas
plačios arba standartinės srities AF nustatymas)
arba spauskite W (M), kad atitolintumėte vaizdą.
Navigacijos langas
x
183
D
Atbulinio skaičiavimo rodinys
Iki tiesioginės peržiūros režimo automatinio išjungimo likus 30 sek., ekrane
pateikiamas atbulinio skaičiavimo rodinys (0 180; jei tuo siekiama apsaugoti
mikroschemas arba jei nurodyta kita pasirinktinio nustatymo c4 Monitor off
delay (ekrano išjungimo delsa) > Live view (tiesioginė peržiūra); 0 253
parinktis nei No limit (be apribojimo), 5 sek. prieš automatiškai išjungiant
ekraną rodinys tampa raudonas). Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, laikmatis
gali pasirodyti iš karto po tiesioginės peržiūros režimo pasirinkimo. Atkreipkite
dėmesį, kad nors atkūrimo metu atbulinė laiko atskaita nerodoma, tiesioginės
peržiūros režimas vis tiek bus automatiškai išjungtas, kai tik pasibaigs laikmačio
atbulinės atskaitos laikas.
A
HDMI
Jei tiesioginės peržiūros fotografijos metu
fotoaparatas prijungiamas prie HDMI vaizdo
įrenginio, fotoaparato ekranas lieka įjungtas ir
vaizdo įrenginys pateikia objektyvo rodomą
vaizdą, kaip parodyta dešinėje. Jei prietaisas
dera su HDMI-CEC, prieš fotografuodami
tiesioginės peržiūros režimu sąrankos meniu
nurodykite parinkties HDMI > Device control
(prietaiso valdymas) vertę Off (išjungta) (0 223).
A
Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip naudotis mygtuku J centriniam fokusavimo taškui
pasirinkti arba fokusavimo artinimo funkcijai perjungti, žr. pasirinktiniame
nustatyme f2 (OK button (patvirtinimo mygtukas); 0 261). Informacijos apie
tai, kaip tiesioginės peržiūros režimo metu sumažinti mirgėjimą arba išmatuoti
taškinio baltos spalvos balanso vertę, žr. p. 276 ir 93.
x
184
IDaugiau apie atkūrimą
Viso kadro atkūrimas
Kad atkurtumėte nuotraukas,
spustelėkite mygtuką K. Ekrane
pasirodo paskutinė nuotrauka.
Mygtukas K
Mygtukas O
Papildomų
Kryptinis valdiklis komandų ratukas
Mygtukas K
Mygtukas G
Mygtukas L (U)
Mygtukas X (T)
Mygtukas W (M)
Mygtukas P
Mygtukas J
Pagrindinių
komandų ratukas
I
185
Norėdami
Peržiūrėti
papildomas
nuotraukas
Peržiūrėti
informaciją apie
nuotrauką
Peržiūrėti
miniatiūras
Priartinti nuotrauką
X (T)
Ištrinti vaizdus
O
Pakeisti apsaugos
būseną
L (U)
Grįžti į
fotografavimo
režimą
Retušuoti
nuotrauką
I
186
Naudokite
W (M)
Aprašymas
Spauskite 2, kad peržiūrėtumėte nuotraukas
įrašymo tvarka arba 4, kad peržiūrėtumėte jas
atvirkštine tvarka.
Spustelėkite 1 arba 3, kad peržvelgtumėte
informaciją apie šiuo metu rodomą nuotrauką
(0 188).
Daugiau informacijos rasite p. 196.
Daugiau informacijos rasite p. 199.
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.
Nuotraukai ištrinti dar kartą spustelėkite O
(0 203).
Kad apsaugotumėte vaizdą arba
pašalintumėte apsaugą nuo apsaugoto
vaizdo, spustelėkite L (U) (0 201).
/K Ekranas išsijungs. Galima iškart fotografuoti.
P
Sukurkite esamos nuotraukos retušuotą kopiją
(0 287).
A
Pasukti vertikaliai
Jei norite, kad vertikalios nuotraukos būtų rodomos
vertikalioje padėtyje (portretine orientacija), atkūrimo
meniu pasirinkite parametro Rotate tall (pasukti
vertikaliai) vertę On (įjungta) (0 233).
A
Vaizdo peržiūra
Kai parinkta atkūrimo meniu parametro Image review (vaizdų peržiūra) vertė
On (įjungta) (0 232), nuotraukos po fotografavimo maždaug 4 sekundes
automatiškai rodomos ekrane (kadangi fotoaparatas jau yra tinkamoje padėtyje,
vaizdo peržiūros metu vaizdai nėra automatiškai pasukami). Nepertraukiamo
atleidimo režimu rodymas pradedamas pabaigus fotografavimą, pradedant nuo
pirmos nuotraukos esamoje serijoje.
A
Taip pat žr.
Norėdami gauti informacijos, kaip pasirinkti, kiek ilgai ekranas liks įjungtas, kai
nebus atliekami jokie veiksmai, žr. pasirinktinį nustatymą c4 (Monitor off delay
(ekrano išjungimo delsa), 0 253).
I
187
Informacija apie nuotrauką
Informacija apie nuotrauką yra rodoma fotoaparate ant vaizdų,
pateikiamų viso kadro atkūrimo režimu. Spauskite 1 arba 3, jei norite
keisti informacijos apie nuotrauką rodinius, kaip parodyta toliau.
Atminkite, kad „tik vaizdo“, fotografavimo, RGB histogramų, ryškiai
apšviestų sričių ir apžvalgos duomenys atitinkamuose rodiniuose
pateikiami tik jei nustatytas atitinkamas parametro Playback display
options (atkūrimo rodymo parinktys) (0 232) punktas. Buvimo vietos
duomenys rodomi tik tada, jei fotografuojant buvo naudojamas
papildomas GPS aparatas GP-1 arba GP-1A.
1/ 12
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D f
100
50mm
0, 0
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Informacija apie failą
Be informacijos
(tik vaizdas)
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Apžvalga
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
N I KON D f
100-1
Buvimo vietos
duomenys
100-1
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
Highlights
I
RGB Highlights
Select R, G, B
Ryškiai apšviestos
sritys
188
RGB
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
100-1
Select R, G, B
RGB histograma
: , 1 / 1 25 , F 5 . 6
: , 100
: 0. 0 , + 1 / 6
: 5 0 mm
: 50
/ 1. 8
:S
:
:
:
N I KON D f
Fotografavimo
duomenys
100-1
❚❚ Informacija apie failą
12 3
4
5
1/ 12
12
11
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
10
9
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
8 7
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Apsaugos būsena .................................201
Retušavimo daviklis .............................287
Fokusavimo taškas 1, 2 ............................64
AF srities rėmelis 1...................................28
Kadro numeris/bendras kadrų skaičius
Vaizdo kokybė .........................................55
Vaizdo dydis.............................................58
Vaizdo plotas 3 .........................................51
Įrašymo laikas .................................27, 276
Įrašymo data ...................................27, 276
Aplanko pavadinimas..........................237
Failo pavadinimas.................................239
1 Rodoma tik tokiu atveju, jei nurodyta parametro Playback display options (atkūrimo
rodymo parinktys) vertė Focus point (fokusavimo taškas) (0 232).
2 Jei fotografuota naudojant AF-S, ekrane rodomas taškas, kuriame židinys buvo
užfiksuotas pirmą kartą. Jei fotografuota su AF-C, fokusavimo taškas pateikiamas tik tuo
atveju, jei buvo nurodyta kita AF sričių režimo parinktis nei automatinės srities AF ir
fotoaparatas sufokusavo objektą.
3 Jei nuotrauka – DX formato, rodoma geltona spalva (0 51).
I
189
❚❚ Ryškiai apšviestos sritys
1
2
100-1
RGB Highlights
1 Vaizdo ryškiai apšviestos sritys 1
2 Aplanko numeris—kadro numeris 2
.................................................................. 237
3 Dabartinis kanalas 1
Select R, G, B
3
1 Mirksinčios sritys nurodo esamo kanalo ryškiai
apšviestas sritis (kurios gali būti eksponuotos per
ilgai). Laikykite nuspaudę mygtuką W (M) ir
paspauskite 4 arba 2, kad peržiūrėtumėte kanalus
tokiu eiliškumu:
Mygtukas W (M)
RGB
(visi kanalai)
R
(raudona)
G
(žalia)
2 Jei nuotrauka – DX formato, rodoma geltona spalva (0 51).
I
190
B
(mėlyna)
❚❚ RGB histograma
5
1
2
3
4
6
Highlights
7
100-1
8
Select R, G, B
RGB
1 Vaizdo ryškiai apšviestos sritys 1
2 Aplanko numeris—kadro numeris 2
...................................................................237
3 Baltos spalvos balansas.........................81
Spalvos temperatūra .........................88
Baltos spalvos balanso tikslinimas
................................................................84
Iš anksto nustatytas rankinis ...........90
4 Dabartinis kanalas 1
5 Histograma (RGB kanalas). Visose
histogramose horizontalioji ašis parodo
pikselių šviesumą, o vertikalioji –
pikselių skaičių.
6 Histograma (raudonas kanalas)
7 Histograma (žalias kanalas)
8 Histograma (mėlynas kanalas)
1 Mirksinčios sritys nurodo esamo kanalo ryškiai
apšviestas sritis (kurios gali būti eksponuotos per
ilgai). Laikykite nuspaudę mygtuką W (M) ir
paspauskite 4 arba 2, kad peržiūrėtumėte kanalus
tokiu eiliškumu:
Mygtukas W (M)
RGB
(visi kanalai)
R
(raudona)
G
(žalia)
B
(mėlyna)
Ryškiai apšviestų sričių rodinys
išjungtas
2 Jei nuotrauka – DX formato, rodoma geltona spalva (0 51).
I
191
A
Didinimas atkuriant
Jei norite priartinti nuotrauką, kai rodoma histograma,
spustelėkite X (T). Mygtukais X (T) ir W (M)
galima priartinti ir atitolinti, o kryptiniu valdikliu –
slinkti per vaizdą. Histograma bus atnaujinta, kad būtų
rodomi tik ekrane matomos vaizdo dalies duomenys.
A
Histogramos
Fotoaparato histogramos yra pateiktos tik kaip pavyzdys ir gali skirtis nuo
vaizdavimo programų pateikiamų histogramų. Toliau pateikiami kai kurių
histogramų pavyzdžiai:
Jei vaizde yra objektų, pasižyminčių plačiu
šviesumo diapazonu, tonų pasiskirstymas
bus santykinai tolygus.
Jei vaizdas tamsus, tonų pasiskirstymas bus
perkeltas į kairę.
Jei vaizdas šviesus, tonų pasiskirstymas bus
perkeltas į dešinę.
Didinant ekspozicijos kompensavimo vertes, tonų pasiskirstymas paslenkamas
dešinėn, o mažinant – kairėn. Histogramos gali suteikti apytikrį supratimą apie
bendrą ekspoziciją, kai ryškus aplinkos apšvietimas neleidžia peržiūrėti
nuotraukų ekrane.
I
192
❚❚ Fotografavimo duomenys
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
: , 1 / 4 0 0 0 , F 2. 8
: , H i 0. 3,
: + 1. 3, + 5 / 6
: 5 0 mm
: 50
/ 1. 8
: S / VR -O n
: Op t i o n a l
: S L OW
: T T L -B L , + 1. 0
N I KON D f
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P AC E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
N I KON D f
100-1
: AU T O 1 , 0 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
100-1
11
12
1 Matavimas ................................................75
Užrakto greitis .................................. 39, 42
Diafragma.......................................... 41, 42
2 Ekspozicijos režimas ..............................36
ISO jautrumas 1 ........................................70
3 Ekspozicijos kompensavimas ..............79
Optimalios ekspozicijos tikslinimas 2
...................................................................250
4 Židinio nuotolis ............................163, 322
5 Objektyvo duomenys ..........................163
6 Fokusavimo režimas ....................... 59, 68
Objektyvo VR (virpesių mažinimas) 3
7 Blykstės tipas 4 .......................................116
Valdiklio režimas 4
8 Blykstės režimas 4..................................125
9 Blykstės valdymo režimas 4
.................................................118, 121, 258
Blykstės kompensavimas 4 .................128
10 Fotoaparato pavadinimas
11 Vaizdo plotas 5 .........................................51
12 Aplanko numeris—kadro numeris 5
...................................................................237
13 Baltos spalvos balansas.........................81
Spalvos temperatūra .........................88
Baltos spalvos balanso tikslinimas
................................................................84
Iš anksto nustatytas rankinis ...........90
14 Spalvų erdvė ..........................................240
15 Picture Control ......................................100
16 Greitas nustatymas 6 ............................103
Originalus Picture Control režimas 7
...................................................................108
17 Aštrinimas...............................................103
18 Kontrastas...............................................103
19 Šviesumas...............................................103
20 Sodrumas 8 .............................................103
Filtrų efektai 9.........................................103
21 Atspalvis 8 ...............................................103
Tonavimas 9 ...................................103, 105
I
193
22
23
24
25
26
27
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
W ARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
N I KON D f
28
29
100-1
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
N I KON D f
22 Didelio ISO jautrumo triukšmo
mažinimas ............................................. 242
Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas
.................................................................. 242
23 Aktyvusis D-Lighting........................... 110
24 HDR ekspozicijos skirtumas............... 112
HDR glodinimas ................................... 112
25 Vinjetės kontrolė.................................. 241
26 Retušavimo retrospektyva................. 287
27 Vaizdo komentaras.............................. 278
28 Fotografo vardas 10 .............................. 279
29 Autorių teisių turėtojas 10................... 279
100-1
1 Rodoma raudonai, jei fotografuota įjungus automatinį ISO jautrumo valdymą.
2 Rodoma, jeigu pasirinktinio nustatymo b2 (Fine-tune optimal exposure
(optimalios ekspozicijos tikslinimas), 0 250) vertė bet kuriuo matavimo metodu
prilyginta ne nuliui.
3 Rodoma tik tada, jei pritvirtintas VR objektyvas.
4 Rodoma tik jei naudojama papildoma blykstė (0 116).
5 Jei nuotrauka – DX formato, rodoma geltona spalva (0 51).
6 Tik Picture Control režimais Standard (standartinis), Vivid (gyvas), Portrait
(portretas) ir Landscape (kraštovaizdis).
7 Kai parinktas Neutral (neutralus), Monochrome (vienspalvis) ir pasirinktiniai
Picture Control režimai.
8 Nerodomas, kai veikia vienspalvis Picture Control režimas.
9 Tik vienspalviams Picture Control režimams.
10 Ketvirtas fotografavimo duomenų puslapis pateikiamas tik tuo atveju, jei su
nuotrauka buvo įrašyta ir autorių teisių informacija, kaip aprašyta p. 279.
❚❚ Buvimo vietos duomenys
I
1
2
3
4
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
N I KON D f
194
1
2
3
4
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
100-1
Platuma
Ilguma
Aukštis virš jūros lygio
Vienodas koordinuotas laikas (UTC)
❚❚ Apžvalgos duomenys
1
23
1/ 12
NIKON D f
4
5
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
12
6
7
8
9
10
11
12
13
14
N
0, 0
100NC _ DF
DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2013 10: 02: 28
11
1
2
3
4
5
50mm
10 9 8
NOR
ORMAL
AL
4928x3280
13 14 15 16 17
27
26
–1. 3
25
6
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
50mm
0, 0
N
24 23
18
19
20
22 21
7
Kadro numeris/bendras vaizdų skaičius
Apsaugos būsena................................. 201
Retušavimo daviklis............................. 287
Fotoaparato pavadinimas
Tonų pasiskirstymą vaizde rodanti
histograma (0 192).
Vaizdo kokybė......................................... 55
Vaizdo dydis ............................................ 58
Vaizdo plotas 1 ........................................ 51
Failo pavadinimas................................ 239
Įrašymo laikas................................. 27, 276
Įrašymo data................................... 27, 276
Aplanko pavadinimas ......................... 237
Matavimas ............................................... 75
Ekspozicijos režimas.............................. 36
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Užrakto greitis .................................. 39, 42
Diafragma.......................................... 41, 42
ISO jautrumas 2 ........................................70
Židinio nuotolis ............................163, 322
Buvimo vietos duomenų indikacija
...................................................................170
Vaizdo komentaro indikacija .............278
Aktyvusis D-Lighting ...........................110
Picture Control ......................................100
Spalvų erdvė ..........................................240
Blykstės režimas 3..................................125
Baltos spalvos balansas.........................81
Spalvos temperatūra .........................88
Baltos spalvos balanso tikslinimas
................................................................84
Iš anksto nustatytas rankinis ...........90
Blykstės kompensavimas 3 .................128
Valdiklio režimas 3
Ekspozicijos kompensavimas ..............79
1 DX formatas rodomas geltona spalva (0 51).
2 Rodoma raudona spalva, jei fotografuota įjungus automatinį ISO jautrumo valdymą.
3 Rodoma tik jei fotografuota su papildoma blykste (0 116).
I
195
Miniatiūrų atkūrimas
Jei norite parodyti vaizdus sumažintų nuotraukų lapais po keturis, devynis
ar 72 vaizdus, spustelėkite mygtuką W (M).
W (M)
W (M)
X (T)
X (T)
Viso kadro
atkūrimas
Miniatiūrų atkūrimas
Norėdami
Naudokite
Rodyti daugiau vaizdų
W (M)
Rodyti mažiau vaizdų
X (T)
Pažymėti vaizdus
Peržiūrėti pažymėtą vaizdą
J
Ištrinti pažymėtą vaizdą
Pakeisti pažymėto vaizdo
apsaugos būseną
O
L (U)
Grįžti į fotografavimo
režimą
I
196
Retušuoti nuotrauką
/K
P
Kalendoriaus
atkūrimas
Aprašymas
Spustelėkite W (M), kad
padidintumėte rodomų vaizdų skaičių.
Spustelėkite X (T), kad
sumažintumėte rodomų vaizdų
skaičių. Kai rodomi keturi vaizdai,
spustelėkite, kad pateiktumėte
pažymėtą vaizdą per visą kadrą.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite vaizdus
viso kadro atkūrimui, didinimui
atkuriant (0 199), ištrynimui (0 203)
arba apsaugai (0 201).
Norėdami, kad ekrane vaizdas būtų
rodomas per visą kadrą, spauskite J.
Daugiau informacijos rasite p. 203.
Daugiau informacijos rasite p. 201.
Ekranas išsijungs. Galima iškart
fotografuoti.
Sukurkite esamos nuotraukos
retušuotą kopiją (0 287).
Kalendoriaus atkūrimas
Jei norite pamatyti vaizdus, nufotografuotus parinktą datą, spustelėkite
mygtuką W (M), kai rodomi 72 vaizdai.
Datų sąrašas
W (M)
W (M)
X (T)
X (T)
Viso kadro
atkūrimas
Miniatiūrų atkūrimas
Miniatiūrų sąrašas
Kalendoriaus
atkūrimas
Kai žymiklis yra datų arba miniatiūrų sąraše, galima atlikti toliau nurodytas
operacijas:
Norėdami
Naudokite
Persijungti tarp datų ir
miniatiūrų sąrašų
W (M)/J
Grįžti į miniatiūrų
atkūrimą/priartinti
pažymėtą nuotrauką
X (T)
Aprašymas
Datų sąraše spustelėkite mygtuką W (M)
arba J, kad perkeltumėte žymiklį į
miniatiūrų sąrašą. Spustelėkite W (M) dar
kartą, kad grįžtumėte į datų sąrašą.
• Datų sąrašas: grįžkite į 72 kadrų atkūrimą.
• Miniatiūrų sąrašas: paspauskite ir
palaikykite nuspaudę mygtuką
X (T), kad priartintumėte pažymėtą
nuotrauką.
• Datų sąrašas: pažymėkite datą.
• Miniatiūrų sąrašas: pažymėkite nuotrauką.
Pažymėti datas/vaizdus
Įjungti arba išjungti viso
kadro atkūrimo režimą
J
Ištrinti pažymėtą (-as)
nuotrauką (-as)
O
Pakeisti pažymėtos
nuotraukos apsaugos
būseną
L (U)
Miniatiūrų sąrašas: peržiūrėkite pažymėtą
nuotrauką.
• Datų sąrašas: ištrinkite visas pasirinktą
datą padarytas nuotraukas.
• Miniatiūrų sąrašas: ištrinkite pažymėtą
nuotrauką (0 203).
I
Daugiau informacijos rasite p. 201.
197
Norėdami
Naudokite
Grįžti į fotografavimo
režimą
Retušuoti nuotrauką
I
198
/K
P
Aprašymas
Ekranas išsijungs. Galima iškart
fotografuoti.
Miniatiūrų sąrašas: Sukurkite retušuotą
miniatiūrų sąraše pažymėtos nuotraukos
kopiją (0 287).
Žvilgsnis iš arčiau: didinimas
atkuriant
Spauskite mygtuką X (T), jei norite priartinti vaizdą, rodomą viso
kadro atkūrimo režimu arba vaizdą, pasirinktą miniatiūrų atkūrimo lange.
Veikiant priartinimo funkcijai, galima atlikti šiuos veiksmus:
Norėdami
Naudokite
Priartinti arba
atitolinti
X (T)/
W (M)
Peržiūrėti kitas
vaizdo sritis
Pasirinkti veidus
Aprašymas
Spauskite X (T),
kad priartintumėte
maksimaliai – maždaug
30× (dideli vaizdai,
nufotografuoti 36 × 24/
3 : 2 formatu), 23×
(vidutinio dydžio
vaizdai) arba 15× (maži
vaizdai). Jei norite atitolinti, spustelėkite W (M).
Kai nuotrauka priartinta, kryptiniu valdikliu
galima parodyti ekrane nematomas vaizdo sritis.
Jei norite greitai perslinkti į kitas kadro sritis,
laikykite kryptinį valdiklį nuspaustą. Kai
pakeičiamas priartinimo koeficientas,
pateikiamas navigacijos langas, o esamu metu
ekrane matoma sritis nurodoma geltonu rėmeliu.
Priartinimo metu
nustatyti veidai (iki 35)
navigacijos lange yra
apibrėžiami baltais
rėmeliais. Sukite
papildomų komandų
ratuką, jeigu norite
peržiūrėti kitus veidus.
I
199
Norėdami
Naudokite
Sukite pagrindinių komandų ratuką, kad
peržiūrėtumėte tą pačią vietą kitose nuotraukose
esant dabartiniam priartinimo lygiui.
Peržiūrėti kitus
vaizdus
Pakeisti
apsaugos būseną
Grįžti į
fotografavimo
režimą
Retušuoti
nuotrauką
I
200
Aprašymas
L (U)
Daugiau informacijos rasite p. 201.
/K Ekranas išsijungs. Galima iškart fotografuoti.
P
Sukurkite esamos nuotraukos retušuotą kopiją
(0 287).
Nuotraukų apsauga nuo
ištrynimo
Viso kadro, priartinimo, miniatiūrų ir kalendoriaus atkūrimo metu galima
paspausti mygtuką L (U) ir apsaugoti nuotraukas nuo atsitiktinio
ištrynimo. Apsaugotų failų negalima ištrinti mygtuku O arba per atkūrimo
meniu parinktį Delete (ištrinti). Atminkite, kad apsaugoti failai bus ištrinti
formatuojant atminties kortelę (0 22, 272).
Kaip apsaugoti nuotrauką:
1
Pasirinkite vaizdą.
Parodykite vaizdą viso kadro atkūrimo režimu, padidinkite jį atkuriant
arba pažymėkite miniatiūrų sąraše ar kalendoriaus atkūrimo ekrane.
Viso kadro atkūrimas
Miniatiūrų atkūrimas
Kalendoriaus
atkūrimas
I
201
2
Spustelėkite mygtuką
L (U).
Nuotrauka pažymima
piktograma P. Norėdami
panaikinti nuotraukos
apsaugą, kad ją būtų galima
ištrinti, parodykite nuotrauką Mygtukas L (U)
arba pažymėkite ją miniatiūrų
sąraše ir spauskite mygtuką L (U).
I
A
Visų vaizdų apsaugos panaikinimas
Jei norite panaikinti visų šiuo metu meniu Playback folder (atkūrimo
aplankas) parinkto aplanko ar aplankų vaizdų apsaugą, atkūrimo metu kartu
nuspauskite mygtukus L (U) bei O ir palaikykite apie dvi sekundes.
202
Nuotraukų trynimas
Jei norite ištrinti nuotrauką, rodomą viso kadro atkūrimo režimu arba
pažymėtą miniatiūrų sąraše, spustelėkite mygtuką O. Kad ištrintumėte
kelias parinktas nuotraukas, visas pasirinktą datą padarytas nuotraukas
arba visas dabartiniame atkūrimo aplanke esančias nuotraukas,
nurodykite atkūrimo meniu parinktį Delete (ištrinti). Įsidėmėkite, kad
ištrintų nuotraukų atkurti neįmanoma. Atminkite, kad apsaugotų arba
paslėptų nuotraukų ištrinti negalima.
Viso kadro, miniatiūrų ir kalendoriaus
atkūrimas
Jei norite ištrinti esamą nuotrauką, spustelėkite mygtuką O.
1
Pasirinkite vaizdą.
2
Spustelėkite mygtuką O.
Parodykite vaizdą arba pažymėkite jį miniatiūrų sąraše, miniatiūrų
arba kalendoriaus atkūrimo režimu.
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.
Mygtukas O
Viso kadro atkūrimas
Miniatiūrų atkūrimas
Kalendoriaus
atkūrimas (miniatiūrų
sąrašas)
I
203
3
Dar kartą spustelėkite mygtuką O.
Jei norite ištrinti nuotrauką, spustelėkite
mygtuką O. Jei norite išeiti nuotraukos
neištrynę, spustelėkite mygtuką K.
Mygtukas O
I
A
Kalendoriaus atkūrimas
Kalendoriaus atkūrimo metu galite ištrinti visas nuotraukas, padarytas pasirinktą
datą, pažymėdami datą datų sąraše ir spustelėdami mygtuką O (0 197).
A
Taip pat žr.
Atkūrimo meniu parinktis After delete (ištrynus) nurodo, ar ištrynus nuotrauką
pateikiamas kitas vaizdas, ar ankstesnis (0 233).
204
Atkūrimo meniu
Atkūrimo meniu parinktis Delete (ištrinti) turi toliau nurodytus punktus.
Atminkite: atsižvelgiant į vaizdų skaičių trynimas gali šiek tiek užtrukti.
Parinktis
Selected
Q
(pasirinktos)
Select date
n (pasirinkti
datą)
R All (visos)
Aprašymas
Ištrinkite pasirinktas nuotraukas.
Ištrinkite visas pasirinktą datą padarytas nuotraukas
(0 206).
Ištrinkite visas nuotraukas šiuo
metu atkūrimo režimu
parinktame aplanke (0 230).
❚❚ Selected (pasirinktos): pasirinktų nuotraukų ištrynimas
1
Atkūrimo meniu ties
punktu Delete (ištrinti)
nurodykite Selected
(pasirinktos).
Paspauskite mygtuką G ir
atkūrimo meniu pasirinkite
Delete (ištrinti). Pažymėkite
Selected (pasirinktos) ir
spauskite 2.
2
Mygtukas G
Pažymėkite nuotrauką.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite
nuotrauką. Kad peržiūrėtumėte
pažymėtą nuotrauką per visą
ekraną, nuspauskite ir palaikykite
mygtuką X (T).
I
205
3
Pasirinkite pažymėtą
nuotrauką.
Spustelėkite mygtuką W (M)
pažymėtai nuotraukai parinkti.
Pasirinktos nuotraukos
pažymimos piktograma O.
Mygtukas W (M)
Norėdami parinkti daugiau
nuotraukų, pakartokite 2 ir 3
veiksmus. Jei norite atšaukti nuotraukos pasirinkimą, pažymėkite ją ir
spustelėkite W (M).
4
Spauskite J, kad baigtumėte
šią operaciją.
Pasirodys patvirtinimo dialogo
langas. Pažymėkite Yes (taip) ir
paspauskite J.
❚❚ Select Date (pasirinkti datą): nuotraukų, padarytų pasirinktą datą,
ištrynimas
1
Nurodykite Select date
(pasirinkti datą).
Trynimo meniu pažymėkite Select
date (pasirinkti datą) ir
spustelėkite 2.
I
206
2
Pažymėkite datą.
Norėdami pažymėti datą, spauskite
1 arba 3.
Jei norite peržvelgti
nuotraukas, padarytas
pasirinktą datą, spustelėkite
W (M). Kryptiniu valdikliu
perslinkite nuotraukas arba
nuspauskite ir palaikykite
X (T), kad pamatytumėte Mygtukas W (M)
esamą nuotrauką per visą
ekraną. Jei norite grįžti į datų sąrašą, spustelėkite W (M).
3
Pasirinkite pažymėtą datą.
4
Spauskite J, kad baigtumėte
šią operaciją.
Spustelėkite 2, kad pasirinktumėte
visas nuotraukas, padarytas
pažymėtą datą. Pasirinktos datos
pažymimos piktograma M.
Norėdami parinkti daugiau datų,
pakartokite 2 ir 3 veiksmus. Jei norite atšaukti datos pasirinkimą,
pažymėkite ją ir spustelėkite 2.
Pasirodys patvirtinimo dialogo
langas. Pažymėkite Yes (taip) ir
paspauskite J.
I
207
Q
Jungtys
ViewNX 2 diegimas
Kad galėtumėte rodyti ir
ViewNX 2TM
redaguoti nuotraukas bei
montuoti filmus,
nukopijuotus į jūsų
kompiuterį, įdiekite pateiktą
programinę įrangą. Prieš
diegdami ViewNX 2
Jūsų vaizdavimo priemonių rinkinys
įsitikinkite, kad jūsų
kompiuteris atitinka p. 210
išdėstytus reikalavimus sistemai. Atminkite: naudojant senesnę
programinės įrangos versiją, kuri nedera su Df, RAW vaizdų gali nepavykti
sėkmingai perkelti į kompiuterį. Naujausią ViewNX 2 versiją galima
atsisiųsti iš interneto svetainių, išvardytų p. xvii.
1
Q
208
Paleiskite diegimo programą.
Įjunkite kompiuterį, įdėkite ViewNX 2
diegimo CD ir paleiskite diegimo
programą.
2
Pasirinkite kalbą.
3
Paleiskite diegimo programą.
q Pasirinkite regioną (jeigu reikia)
Jeigu jūsų
pageidaujamos kalbos
w Pasirinkite
nėra, spustelėkite
kalbą
Region Selection
(regiono
e Spustelėkite
pasirinkimas), kad
Next
pasirinktumėte kitą
(pirmyn)
regioną, tuomet
pasirinkite norimą kalbą (regiono pasirinkimo funkcijos nėra Europai
skirtoje laidoje).
Spustelėkite Install (diegti) ir
vadovaukitės ekrane pateikiamais
nurodymais.
D
Diegimo vadovas
Jei reikia pagalbos diegiant ViewNX 2,
atlikdami 3 veiksmą spustelėkite
Installation Guide (diegimo vadovas).
4
5
Spustelėkite Install (diegti)
Užverkite diegimo programą.
Windows
Mac OS
Spustelėkite Yes (taip)
Spustelėkite OK (gerai)
Išimkite diegimo programos kompaktinį diską iš
kompaktinių diskų įrenginio.
Q
A
Windows
Jei įdiegę ViewNX 2 norite apsilankyti Nikon interneto svetainėje, Windows
pradžios meniu pasirinkite All Programs (visos programos) > Link to Nikon
(nuoroda į Nikon) (reikia interneto ryšio).
209
A
Reikalavimai sistemai
Windows
Mac OS
• Nuotraukos: Intel Celeron, Pentium
• Nuotraukos: Intel Core arba Xeon
4 arba Core serijos, 1,6 GHz arba
serijos
spartesnis
• Filmai (atkūrimas): Core Duo 2 GHz
• Filmai (atkūrimas): Pentium D
arba spartesnis. Jei peržiūrite
3,0 GHz arba spartesnis. Jei
filmus, kurių kadro dydis siekia
peržiūrite filmus, kurių kadro
1280 × 720 ar daugiau, o kadrų
Pagrindinis dydis siekia 1280 × 720 ar
greitis – 30 fps ar daugiau arba
procesorius daugiau, o kadrų greitis – 30 fps
filmo kadro dydis siekia 1920 ×
ar daugiau arba filmo kadro dydis
1080 ar daugiau,
siekia 1920 × 1080 ar daugiau,
rekomenduojamas Intel Core i5
rekomenduojamas Intel Core i5
arba spartesnis procesorius
arba spartesnis procesorius
• Filmai (montavimas): Intel Core i5
• Filmai (montavimas): Intel Core i5
arba spartesnis
arba spartesnis
Įdiegtosios Windows 8, Windows 7,
Windows Vista ir Windows XP
OS X 10.8 arba 10.7, Mac OS X 10.6
OS
versijos (atminkite, kad 64 bitų
Windows XP versijos nedera)
• 32 bitų Windows 8, Windows 7 arba
Windows Vista: 1 GB arba daugiau
• OS X 10.8, 10.7: 2 GB arba daugiau
(rekomenduojama 2 GB arba daugiau)
(rekomenduojama 4 GB arba daugiau)
Atmintis • 64 bitų Windows 8, Windows 7 arba
(RAM)
Windows Vista: 2 GB arba daugiau • Mac OS X 10.6: 1 GB arba daugiau
(rekomenduojama 4 GB arba daugiau)
(rekomenduojama 4 GB arba daugiau)
• Windows XP: 512 MB arba daugiau
(rekomenduojama 2 GB arba daugiau)
Standžiojo Paleisties diske turi būti bent 1 GB laisvos vietos (rekomenduojama 3 GB arba
disko talpa daugiau)
Skyra: 1024 × 768 pikselių (XGA) arba Skyra: 1024 × 768 pikselių (XGA) arba
daugiau (rekomenduojama 1280 ×
daugiau (rekomenduojama 1280 ×
Vaizdo
1024 pikselių arba daugiau)
1024 pikselių arba daugiau)
posistemė
Spalvos: 24 bitų spalvos (milijonai
Spalvos: 24 bitų spalvos (True Color)
spalvų) arba daugiau
arba daugiau
Žr. p. xvii pateiktas interneto svetaines, kur rasite naujausios informacijos apie
derančias operacines sistemas.
Q
210
ViewNX 2 naudojimas
Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį
Prieš tęsdami įdiekite programinę įrangą iš pateikto ViewNX 2
kompaktinio disko (0 208).
1
Pasirinkite, kaip kopijuosite nuotraukas į kompiuterį.
Nurodykite vieną iš šių metodų:
• Tiesioginė USB jungtis: išjunkite fotoaparatą ir patikrinkite, ar įdėjote į
fotoaparatą atminties kortelę. Pateiktuoju USB laidu prijunkite
fotoaparatą prie kompiuterio ir įjunkite fotoaparatą.
A
Naudokite patikimą maitinimo šaltinį
Kad duomenų perkėlimas nebūtų pertrauktas, fotoaparato
akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas. Jei abejojate, ar akumuliatorius
įkrautas, prieš naudojimą įkraukite akumuliatorių arba naudokite
kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį (įsigyjama
atskirai).
A
USB šakotuvai
Prijunkite fotoaparatą tiesiai prie kompiuterio: nejunkite laido per USB
šakotuvą ar klaviatūrą.
• SD kortelės lizdas: jeigu jūsų kompiuteryje yra lizdas SD kortelei, galite
įdėti kortelę tiesiai į lizdą.
• SD kortelių skaitytuvas: prijunkite kortelių skaitytuvą (įsigyjamas
atskirai iš kitų tiekėjų) prie kompiuterio ir įdėkite atminties kortelę.
Q
211
2
Paleiskite ViewNX 2 komponentą Nikon Transfer 2.
Jei atsiranda pranešimas, siūlantis pasirinkti programą, nurodykite
Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Jei pateikiamas toliau iliustruojamas dialogo langas, pagal toliau aprašomą
procedūrą pasirinkite Nikon Transfer 2.
1 Srityje Import pictures and
videos (nuotraukų ir vaizdo
įrašų įkėlimas) spustelėkite
Change program (pakeisti
programą). Bus pateiktas
programos pasirinkimo dialogo
langas: jame pasirinkite Import
file using Nikon Transfer 2
(įkelti failą naudojant Nikon Transfer 2) ir spustelėkite OK (gerai).
2 Dukart spustelėkite Import file (įkelti failą).
3
Spustelėkite Start Transfer
(pradėti perkėlimą).
Pagal numatytuosius nustatymus
visos nuotraukos, esančios
atminties kortelėje, bus
nukopijuotos į kompiuterį.
Pradėti perkėlimą
4
Q
212
Nutraukite ryšį.
Jei fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio, išjunkite jį ir atjunkite
USB laidą. Jei naudojatės kortelių skaitytuvu arba kortelių lizdu,
pasirinkite tinkamą parinktį kompiuterio operacinėje sistemoje, kad
atjungtumėte keičiamąjį diską, atitinkantį atminties kortelę bei
išimkite kortelę iš skaitytuvo ar lizdo.
Nuotraukų peržiūra
Perkėlus nuotraukas, jos pateikiamos
programoje ViewNX 2.
A
ViewNX 2 paleidimas rankiniu
režimu
• Windows: dukart spustelėkite
ViewNX 2 nuorodą darbalaukyje.
• Mac OS: spustelėkite ViewNX 2 doke.
❚❚ Nuotraukų retušavimas
Norėdami apkarpyti nuotraukas ar atlikti tokias
užduotis kaip aštrumo bei tonų lygių derinimas,
spustelėkite ViewNX 2 priemonių juostoje esantį
mygtuką Edit (redaguoti).
❚❚ Nuotraukų spausdinimas
ViewNX 2 priemonių juostoje spustelėkite
mygtuką Print (spausdinti). Išvysite dialogo langą,
leidžiantį spausdinti nuotraukas spausdintuvu,
prijungtu prie kompiuterio.
A
Daugiau informacijos
Daugiau informacijos apie ViewNX 2
naudojimą rasite internetiniame žinyne.
A
Kabelių prijungimas
Prieš prijungdami arba atjungdami kabelius, patikrinkite, ar fotoaparatas
išjungtas. Nekiškite jungčių per jėgą ir nebandykite kišti jų kampu. Kai jungties
nenaudojate, uždenkite jungties dangtelį.
Q
D
Perkeliant
Neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido, kol vyksta perkėlimas.
213
Nuotraukų spausdinimas
Pasirinktus JPEG vaizdus galima išspausdinti PictBridge spausdintuvu
(0 362), prijungtu tiesiai prie fotoaparato.
Spausdintuvo prijungimas
Prijunkite fotoaparatą pateiktuoju USB laidu.
1
2
Išjunkite fotoaparatą.
Prijunkite USB laidą.
Įjunkite spausdintuvą ir taip, kaip parodyta, prijunkite USB laidą.
Nekiškite jungčių per jėgą ir nebandykite kišti jų kampu.
D USB šakotuvai
Prijunkite fotoaparatą tiesiai prie spausdintuvo; nejunkite kabelio per USB
šakotuvą.
3
Q
214
Įjunkite fotoaparatą.
Ekrane bus parodytas pasisveikinimo langas, po jo – PictBridge
atkūrimo rodinys.
A
Spausdinimas naudojant tiesioginį USB ryšį
Įsitikinkite, kad akumuliatorius yra visiškai įkrautas arba naudokite papildomą
kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį. Kai darysite nuotraukas,
kurias norėsite spausdinti per tiesioginę USB jungtį, pakeiskite parametro Color
space (spalvų erdvė) vertę į sRGB (0 240).
D
Nuotraukų parinkimas spausdinimui
Spausdinimui negalima parinkti vaizdų su vaizdo kokybės nustatymais NEF
(RAW) arba TIFF (RGB) (0 55). NEF (RAW) nuotraukų JPEG kopijos gali būti
padarytos naudojant parinktį NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
apdorojimas), esančią retušavimo meniu (0 300).
A
Taip pat žr.
Daugiau informacijos apie tai, ką daryti, jeigu spausdinant įvyks klaida, rasite
p. 351.
Nuotraukų spausdinimas po vieną
1
2
Pasirinkite nuotrauką.
Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų,
spauskite 4 arba 2. Spustelėkite mygtuką
X (T), kad priartintumėte esamą kadrą
(0 199; spustelėkite K, jei norite išeiti iš priartinimo režimo). Jei
norite vienu metu matyti šešias nuotraukas, spustelėkite mygtuką
W (M). Vaizdams pažymėti naudokite kryptinį valdiklį arba dar kartą
spustelėkite X (T), kad parodytumėte pažymėtą nuotrauką visu
kadru.
Parodykite spausdinimo parinktis.
Norėdami pamatyti spausdinimo naudojant
PictBridge parinktis, spauskite J.
Q
215
3
Suderinkite spausdinimo parinktis.
Spauskite 1 arba 3, jei norite pažymėti parinktį, o tada spauskite 2,
kad ją pasirinktumėte.
Parinktis
Page size
(puslapio
dydis)
No. of copies
(kopijų
skaičius)
Border
(paraštė)
Time stamp
(laiko žyma)
Cropping
(apkarpymas)
4
Q
216
Aprašymas
Pažymėkite puslapio dydį (pateikiami tik tie dydžiai, su kuriais
dera esamas spausdintuvas) ir spustelėkite J, kad
pasirinktumėte ir išeitumėte į ankstesnį meniu (jei norite
spausdinti esamo spausdintuvo numatytuoju puslapio dydžiu,
pasirinkite Printer default (spausdintuvo numatytasis)).
Kopijų skaičiui pasirinkti spustelėkite 1 arba 3 (iki 99), tada
spustelėkite J, kad pasirinktumėte ir grįžtumėte į ankstesnį
meniu.
Ši parinktis siūloma tik jei spausdintuvas su ja dera. Pažymėkite
Printer default (spausdintuvo numatytasis) (naudoti esamo
spausdintuvo nustatymus), Print with border (spausdinti su
parašte) (nuotraukos bus spausdinamos su balta parašte) arba
No border (be paraštės) ir spustelėkite J, kad pasirinktumėte
ir grįžtumėte į ankstesnį meniu.
Pažymėkite Printer default (spausdintuvo numatytasis)
(naudoti esamo spausdintuvo nustatymus), Print time stamp
(įterpti laiko žymą) (nuotraukose įterpti įrašymo laiką ir datą)
arba No time stamp (be laiko žymos) ir spustelėkite J, kad
pasirinktumėte ir išeitumėte į ankstesnį meniu.
Ši parinktis siūloma tik jei spausdintuvas su ja dera. Jei norite
išeiti neapkarpę, pažymėkite No cropping (neapkarpyti) ir
spustelėkite J. Jei norite apkarpyti esamą nuotrauką,
pažymėkite Crop (apkarpyti) ir tada spustelėkite 2.
Pateikiamas apkarpymo pasirinkimo dialogo langas.
Spustelėkite X (T), kad padidintumėte apkarpomos srities
dydį arba W (M), kad sumažintumėte. Nustatykite apkarpymą
kryptiniu valdikliu ir spustelėkite J. Atminkite, kad mažus
apkarpymus spausdinant dideliu formatu spausdinimo kokybė
gali suprastėti.
Pradėkite spausdinti.
Nurodykite Start printing (pradėti
spausdinti) ir spauskite J, kad būtų pradėta
spausdinti. Norėdami atšaukti spausdinimą
dar neišspausdinus visų kopijų, spauskite J.
Kelių nuotraukų spausdinimas
1
Parodykite PictBridge meniu.
Spauskite mygtuką G, esantį PictBridge
atkūrimo ekrane (žr. 3 veiksmą iš p. 214).
Mygtukas G
2
Nurodykite parinktį.
Pažymėkite vieną šių parinkčių ir spauskite 2.
• Print select (pasirinkimas spausdinti): pasirinkite
spausdinti ketinamas nuotraukas.
• Select date (pasirinkti datą): išspausdinkite po vieną visų pasirinktą datą
padarytų nuotraukų kopiją.
• Print (DPOF) (spausdinti (DPOF)): išspausdinkite esamą spausdinimo
tvarką, sukurtą naudojant parinktį DPOF print order (DPOF
spausdinimo tvarka), esančią atkūrimo meniu (0 219). Esama
spausdinimo tvarka bus pateikta vykdant 3 veiksmą.
• Index print (miniatiūrų lapas): norėdami sukurti visų atminties kortelėje
esančių JPEG nuotraukų (0 55) miniatiūrų lapą, pereikite prie
4 veiksmo. Įsidėmėkite: jei atminties kortelėje yra daugiau nei
256 nuotraukos, bus spausdinami tik pirmieji 256 vaizdai.
Q
217
3
Q
218
Pasirinkite nuotraukas arba datą.
Jei 2 veiksmu nurodėte Print select
(pasirinkimas spausdinti) arba
Print (DPOF) (spausdinti (DPOF)),
kryptiniu valdikliu perslinkite per
atminties kortelėje esančias
nuotraukas. Jei norite esamą
nuotrauką matyti per visą ekraną,
paspauskite mygtuką X (T). Jei
pageidaujate pasirinkti esamą
nuotrauką spausdinti, nuspauskite
ir palaikykite mygtuką W (M), tada
spustelėkite 1. Nuotrauka
pažymima piktograma Z, o
spaudinių kiekis prilyginamas 1.
Laikydami mygtuką W (M)
nuspaustą, spustelėkite 1 arba 3,
kad nurodytumėte spaudinių
skaičių (iki 99). Jei norite atšaukti
nuotraukos žymėjimą, kai spaudinių
skaičius bus lygus 1, spustelėkite 3.
Tęskite, kol parinksite visas
pageidaujamas nuotraukas.
Jei 2 veiksmu nurodysite Select date
(pasirinkti datą), spauskite 1 arba
3, kad būtų pažymėta data. Tada
spauskite 2, kad pažymėta data
būtų įjungta arba išjungta. Jei norite
peržvelgti nuotraukas, padarytas
pasirinktą datą, spustelėkite W (M).
Kryptiniu valdikliu perslinkite
nuotraukas arba nuspauskite ir
palaikykite X (T), kad
pamatytumėte esamą nuotrauką
per visą ekraną. Spustelėkite W (M)
dar kartą, kad grįžtumėte į datos
pasirinkimo dialogo langą.
W (M) + 1 3: pasirinkti kopijų
skaičių
Mygtukas X (T): peržiūrėti
nuotrauką per visą ekraną
Mygtukas X (T): peržiūrėti
pažymėtą nuotrauką per visą
ekraną
Mygtukas W (M): peržiūrėti
pasirinktos datos nuotraukas
4
Parodykite spausdinimo parinktis.
5
Suderinkite spausdinimo parinktis.
6
Pradėkite spausdinti.
Norėdami pamatyti spausdinimo naudojant
PictBridge parinktis, spauskite J.
Pasirinkite puslapio dydžio, paraštės ir laiko žymos parinktis, kaip
aprašyta p. 216 (bus parodytas įspėjimas, jei pasirinktas puslapio
dydis per mažas miniatiūrų lapui išspausdinti).
Nurodykite Start printing (pradėti
spausdinti) ir spauskite J, kad būtų pradėta
spausdinti. Norėdami atšaukti spausdinimą
dar neišspausdinus visų kopijų, spauskite J.
DPOF spausdinimo tvarkos sukūrimas:
spausdinimo nustatymas
Atkūrimo meniu punktas DPOF print order (DPOF spausdinimo tvarka)
yra naudojamas skaitmeninėms „spausdinimo tvarkoms“ kurti su
PictBridge derantiems spausdintuvams ir su DPOF derantiems
prietaisams.
1
Atkūrimo meniu
pasirinkite parametro
DPOF print order (DPOF
spausdinimo tvarka)
vertę Select/set
(pasirinkti/nustatyti).
Mygtukas G
Spauskite mygtuką G ir
atkūrimo meniu pasirinkite
DPOF print order (DPOF spausdinimo tvarka). Pažymėkite Select/
set (pasirinkti/nustatyti) ir paspauskite 2 (norėdami pašalinti iš
spausdinimo tvarkos visas nuotraukas, pasirinkite Deselect all
(atšaukti visų žymėjimą)).
Q
219
2
3
Q
220
Parinkite nuotraukas.
Kryptiniu valdikliu perslinkite
atminties kortelėje esančias
nuotraukas. Jei norite esamą
nuotrauką matyti per visą
ekraną, paspauskite mygtuką
X (T). Jei pageidaujate
pasirinkti esamą nuotrauką
spausdinti, nuspauskite ir
palaikykite mygtuką W (M),
tada spustelėkite 1.
Nuotrauka pažymima
piktograma Z, o spaudinių
kiekis prilyginamas 1.
Laikydami mygtuką W (M)
nuspaustą, spustelėkite 1
arba 3, kad nurodytumėte
spaudinių skaičių (iki 99). Jei
norite atšaukti nuotraukos
žymėjimą, kai spaudinių
skaičius bus lygus 1
spustelėkite 3). Tęskite, kol
parinksite visas
pageidaujamas nuotraukas.
W (M) + 1 3: pasirinkti kopijų skaičių
Mygtukas X (T): peržiūrėti nuotrauką
per visą ekraną
Parodykite įterpimo parinktis.
Norėdami pamatyti datos įterpimo
parinktis, spauskite J.
4
Nurodykite įterpimo parinktis.
5
Užbaikite spausdinimo tvarką.
Pažymėkite šias parinktis ir spauskite 2, kad
įjungtumėte ar išjungtumėte pažymėtą
parinktį (norėdami užpildyti spausdinimo
tvarką, nenurodę šios informacijos, pereikite į
5 veiksmą).
• Print shooting data (spausdinti fotografavimo duomenis): visose
nuotraukose išspausdinkite užrakto greičio ir diafragmos vertes.
• Print date (įterpti datą): visose nuotraukose įterpkite įrašymo datą.
Jei norite užbaigti spausdinimo tvarką,
pažymėkite Done (atlikta) ir spauskite J.
D
DPOF spausdinimo tvarka
Jei norite išspausdinti esamą spausdinimo tvarką, kai fotoaparatas prijungtas
prie PictBridge spausdintuvo, PictBridge meniu pasirinkite Print (DPOF)
(spausdinti (DPOF)) ir vykdykite procedūros „Kelių nuotraukų spausdinimas“
veiksmus, kad modifikuotumėte ir išspausdintumėte esamą tvarką (0 217).
Spausdinimui naudojant tiesioginę USB jungtį, DPOF datos spausdinimo ir
fotografavimo duomenų parinktys nedera. Jei norite nuotraukose išspausdinti
įrašymo datą esama spausdinimo tvarka, naudokite PictBridge parinktį Time
stamp (laiko žyma).
Parinkties DPOF print order (DPOF spausdinimo tvarka) naudoti negalima, jei
atminties kortelėje nepakanka vietos spausdinimo tvarkai įrašyti.
Naudojant šią parinktį, NEF (RAW) nuotraukų (0 55) pasirinkti negalima. NEF
(RAW) nuotraukų JPEG kopijos gali būti padarytos naudojant parinktį NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) apdorojimas), esančią retušavimo meniu (0 300).
Q
Spausdinimo tvarka gali būti išspausdinta netinkamai, jeigu po jos sukūrimo
vaizdai ištrinami kompiuteriu ar kitu įrenginiu.
221
Nuotraukų peržiūra televizoriaus
ekrane
Fotoaparatui su raiškiaisiais vaizdo prietaisais sujungti galima naudoti C
tipo High-Definition Multimedia Interface (didelės raiškos multimedijos
sąsaja, HDMI) kabelį su minikištuku (galima įsigyti atskirai, iš parduotuvės).
1
Išjunkite fotoaparatą.
2
Prijunkite HDMI kabelį, kaip parodyta iliustracijoje.
Prieš prijungdami arba atjungdami HDMI kabelį, būtinai visada
išjunkite fotoaparatą.
Prijunkite prie
didelės raiškos
prietaiso (pasirinkite
kabelį su jungtimi
HDMI prietaisui)
Prijunkite prie
fotoaparato
3
4
Nustatykite įrenginį veikti HDMI kanalu.
Įjunkite fotoaparatą ir spustelėkite
mygtuką K.
Atkūrimo metu vaizdai bus rodomi
televizoriaus ekrane.
Mygtukas K
Q
A
HDMI ir tiesioginė peržiūra
HDMI ekranus, prijungtus naudojant HDMI kabelį, galima naudoti tiesioginei
peržiūrai (0 172).
222
❚❚ HDMI parinktys
Sąrankos meniu parinktis HDMI (0 271) valdo išvesties skyrą, ją galima
naudoti norint įjungti fotoaparato nuotolinį valdymą iš prietaisų, derančių
su HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer
Electronics Control (didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja: plataus
naudojimo prekių valdymas) standartu, kuris leidžia HDMI prietaisais
valdyti periferinius įrenginius, prie kurių jie yra prijungti).
Output Resolution (išvesties skyra)
Pasirinkite formatą, kuriuo vaizdai bus rodomi
HDMI prietaise. Jei būna nurodyta parinktis Auto
(automatinis), fotoaparatas automatiškai parenka
tinkamą formatą.
Device Control (prietaiso valdymas)
Jei, sujungus fotoaparatą su televizoriumi, derančiu su HDMI-CEC
technologija ir abu juos įjungus, parenkama sąrankos meniu parametro
HDMI > Device control (prietaiso valdymas) vertė On (įjungta),
atkuriant nuotraukas viso kadro atkūrimo režimu ar rodant skaidrių
peržiūras vietoj fotoaparato kryptinio valdiklio ir mygtuko J galima
naudoti televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį. Jeigu parenkama vertė
Off (išjungta), televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu fotoaparatas
nevaldomas.
A
HDMI-CEC prietaisai
Kai fotoaparatas prijungtas prie HDMI-CEC prietaiso, valdymo pulte vietoj likusių
ekspozicijų skaičiaus pasirodo ).
A
Device Control (prietaiso valdymas)
Išsamiau žr. televizoriaus vadovą.
A
Atkūrimas televizoriaus ekrane
Ilgalaikiam nuotraukų rodymui rekomenduojama naudoti kintamosios srovės
adapterį ir kintamosios srovės jungtį (įsigyjama atskirai). Jei viso kadro atkūrimo
metu informacija apie nuotrauką bus paslėpta, televizorius rodys vaizdus per visą
ekraną (0 188). Atminkite, kad žiūrint nuotraukas televizoriaus ekrane gali
nesimatyti jų kraštų.
Q
223
U
Meniu vadovas
Numatytieji nustatymai
Toliau pateiktas numatytųjų fotoaparato meniu parinkčių nustatymų
sąrašas. Informacijos apie nustatymą iš naujo dviem mygtukais rasite
p. 133.
❚❚ Numatytieji atkūrimo meniu nustatymai
Parinktis
Playback folder (atkūrimo aplankas) (0 230)
Image review (vaizdų peržiūra) (0 232)
After delete (po ištrynimo) (0 233)
Rotate tall (pasukti vertikaliai) (0 233)
Slide show (skaidrių peržiūra) (0 234)
Frame interval (kadro intervalas)
Numatytasis nustatymas
NC_DF
Off (išjungta)
Show next (rodyti kitą)
On (įjungta)
2 s (2 sek.)
❚❚ Numatytieji fotografavimo meniu nustatymai 1
Parinktis
File naming (failų pavadinimo suteikimas)
(0 239)
Image quality (vaizdo kokybė) (0 55)
U
224
Numatytasis nustatymas
DSC
JPEG normal (JPEG standartinė
kokybė)
Large (didelis)
Image size (vaizdo dydis) (0 58)
Image area (vaizdo plotas)
Choose image area (pasirinkti vaizdo plotą)
FX (36×24) 1.0×
(0 52)
Auto DX crop (automatinis DX apkarpymas)
On (įjungta)
(0 52)
JPEG compression (JPEG glaudinimas) (0 57)
Size priority (dydžio pirmumas)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas) (0 57)
Lossless compressed
Type (tipas)
(suglaudinta be nuostolių)
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) gylis bitais)
14-bit (14 bitų)
Parinktis
White balance (baltos spalvos balansas) (0 81)
Numatytasis nustatymas
Auto (automatinis) > Normal
(standartinis)
A-B: 0, G-M: 0
Tikslinimas (0 84)
Choose color temp. (pasirinkti spalvos temp.)
5000 K
(0 88)
Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis)
d-1
(0 90)
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
Standard (standartinis)
(0 100)
Color space (spalvų erdvė) (0 240)
sRGB
Active D-Lighting (Aktyvusis D-Lighting) (0 110)
Off (išjungta)
HDR (high dynamic range) (HDR, platus dinaminis diapazonas)
HDR mode (HDR režimas) (0 113)
Off (išjungta)
Exposure differential (ekspozicijos skirtumas)
Auto (automatinis)
(0 114)
Smoothing (glodinimas) (0 114)
Normal (standartinis)
Vignette control (vinjetės kontrolė) (0 241)
Normal (standartinis)
Auto distortion control (automatinė iškraipymų
Off (išjungta)
kontrolė) (0 241)
Long exposure NR (ilgos ekspozicijos triukšmo
Off (išjungta)
mažinimas) (0 242)
High ISO NR (didelio ISO jautrumo triukšmo
Normal (standartinis)
mažinimas) (0 242)
Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO
Off (išjungta)
jautrumo valdymas) (0 72)
2
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)
Multiple exposure mode (daugkartinės
Off (išjungta)
ekspozicijos režimas) (0 149)
Number of shots (ekspozicijų skaičius) (0 151)
2
Auto gain (automatinis stiprinimas) (0 152)
On (įjungta)
Interval timer shooting (fotografavimas intervalų
Reset (atstatyti) 3
laikmačiu) (0 156)
1 Numatytuosius nustatymus galima atkurti per punktą Shooting menu bank
(fotografavimo meniu bankas) (0 236). Išskyrus Multiple exposure (daugkartinė
ekspozicija) ir Interval timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu),
atstatomi tik esamojo fotografavimo meniu banko nustatymai.
2 Taikoma visiems bankams. Fotografuojant nepasiekiama fotografavimo meniu
atstatos funkcija.
3 Taikoma visiems bankams. Pradžios laikas atstatomas į Now (dabar), intervalas
atstatomas į 1 min., intervalų skaičius ir kadrų skaičius atstatomi į 1 ir parenkama
parametro Start (paleisti) vertė Off (išjungta). Atlikus atstatos procedūrą,
fotografavimas baigiasi.
U
225
❚❚ Numatytieji pasirinktinių nustatymų meniu nustatymai *
Parinktis
a1 AF-C priority selection (AF-C pirmumo
parinkimas) (0 246)
a2 AF-S priority selection (AF-S pirmumo
parinkimas) (0 246)
a3 Focus tracking with lock-on (fokusavimo
sekimas su įjungtu fiksavimu) (0 247)
a4 AF activation (AF įjungimas) (0 247)
a5
a6
a7
b1
b2
c1
c2
c3
c4
U
d1
d2
d3
226
Numatytasis nustatymas
Release (atleidimas)
Focus (fokusavimas)
3 (Normal) (normaliai)
Shutter/AF-ON (užraktas/
AF-ON)
Focus point illumination (fokusavimo taško apšvietimas) (0 248)
AF point illumination (AF taško apšvietimas)
Auto (automatinis)
Manual focus mode (rankinio fokusavimo
On (įjungta)
režimas)
Focus point wrap-around (fokusavimo taškų
No wrap (neapsupti)
apsupimas) (0 249)
Number of focus points (fokusavimo taškų
39 points (39 taškai)
skaičius) (0 249)
Center-weighted area (centruota sritis) (0 250)
ø 12 mm
Fine-tune optimal exposure (optimalios ekspozicijos tikslinimas) (0 250)
Matrix metering (matricos matavimas)
0
Center-weighted metering (centruotas
0
matavimas)
Spot metering (taškinis matavimas)
0
Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo
Off (išjungta)
mygtuko AE-L) (0 251)
Standby timer (budėjimo laikmatis) (0 251)
6 s (6 sek.)
Self-timer (automatinis laikmatis) (0 252)
Self-timer delay (automatinio laikmačio delsa)
10 s (10 sek.)
Number of shots (ekspozicijų skaičius)
1
Interval between shots (intervalas tarp kadrų)
0.5 s (0,5 sek.)
Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa) (0 253)
Playback (atkūrimas)
10 s (10 sek.)
Menus (įvairūs meniu)
1 min
Information display (informacinis ekranas)
10 s (10 sek.)
Image review (vaizdo peržiūra)
4 s (4 sek.)
Live view (tiesioginė peržiūra)
10 min
Beep (garso signalas) (0 253)
Off (išjungta)
Viewfinder grid display (vaizdo ieškiklio
Off (išjungta)
tinklelio rodinys) (0 253)
ISO display (ISO rodinys) (0 254)
Off (išjungta)
Parinktis
Numatytasis nustatymas
d4 Screen tips (ekraniniai patarimai) (0 254)
On (įjungta)
d5 CL mode shooting speed (CL režimo
3 fps
fotografavimo greitis) (0 254)
d6 Max. continuous release (maksimalus
100
nepertraukiamas atleidimas) (0 254)
d7 File number sequence (failų numerių seka) (0 255)
On (įjungta)
d8 Information display (informacinis ekranas) (0 256)
Auto (automatinis)
d9 LCD illumination (LCD apšvietimas) (0 256)
Off (išjungta)
d10 Exposure delay mode (ekspozicijos delsos
Off (išjungta)
režimas) (0 256)
e1 Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos
1/200 s (1/200 sek.)
greitis) (0 257)
1/60 s (1/60 sek.)
e2 Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis) (0 258)
e3 Optional flash (papildoma blykstė) (0 258)
TTL
e4 Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos
Entire frame (visas kadras)
kompensavimas) (0 259)
e5 Modeling flash (modeliuojanti blykstė) (0 259)
On (įjungta)
e6 Auto bracketing set (automatinė kadrų serija)
AE & flash (AE ir blykstė)
(0 259)
e7 Auto bracketing (Mode M) (automatinė serija
Flash/speed (blykstė/greitis)
(M režimas)) (0 260)
e8 Bracketing order (serijos eilės tvarka) (0 260)
MTR > under (iki) > over (virš)
f1 D button (mygtukas D) (0 261)
LCD backlight (D) (LCD
apšvietimas (D))
f2 OK button (patvirtinimo mygtukas) (0 261)
Select center focus point (pasiShooting mode (fotografavimo režimas)
rinkti centrinį fokusavimo tašką)
Thumbnail on/off (miniatiūros
Playback mode (atkūrimo režimas)
įjungtos/išjungtos)
Select center focus point (pasiLive view (tiesioginė peržiūra)
rinkti centrinį fokusavimo tašką)
f3 Multi selector (kryptinis valdiklis) (0 262)
Do nothing (nedaryti nieko)
f4 Assign Fn button (priskirti Fn mygtuką) (0 263)
Press (paspaudimas)
None (jokia)
Press + command dials (paspaudimas ir
Choose image area (pasirinkti
komandų ratukai)
vaizdo plotą)
f5 Assign preview button (priskirti peržiūros mygtuką) (0 266)
Press (paspaudimas)
Preview (peržiūra)
Press + command dials (paspaudimas ir
None (jokia)
komandų ratukai)
f6 Assign AE-L/AF-L button (priskirti mygtuką AE-L/AF-L) (0 267)
Press (paspaudimas)
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
Press + command dials (paspaudimas ir
None (jokia)
komandų ratukai)
U
227
Parinktis
Numatytasis nustatymas
f7 Customize command dials (pritaikyti komandų ratukus) (0 267)
Reverse rotation (sukimo krypties apvertimas)
No (ne)
Change main/sub (keisti pagrindinį/papildomą)
Off (išjungta)
Sub-command dial
Aperture setting (diafragmos nustatymas)
(papildomų komandų ratukas)
Menus and playback (įvairūs meniu ir atkūrimas)
Off (išjungta)
f8 Release button to use dial (atleisti mygtuką
No (ne)
ratukui naudoti) (0 269)
f9 Slot empty release lock (tuščio lizdo atleidimo
Enable release (įjungti
fiksatorius) (0 269)
atleidimą)
f10 Reverse indicators (apversti indikatorius) (0 269)
f11 Easy shutter-speed shift (paprastas užrakto
Off (išjungta)
greičio paslinkimas) (0 270)
* Esamo pasirinktinių nustatymų banko numatytuosius nustatymus galima atkurti per punktą
Custom settings bank (pasirinktinių nustatymų bankas) (0 245).
❚❚ Numatytieji sąrankos meniu nustatymai
U
228
Parinktis
Numatytasis nustatymas
Monitor brightness (ekrano šviesumas) (0 273)
0
Auto info display (automatinis informacijos
Off (išjungta)
rodinys) (0 273)
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) (0 329)
Clean at startup/shutdown (valyti įjungiant/
Clean at startup & shutdown (valyti
išjungiant)
įjungiant ir išjungiant)
Flicker reduction (mirgėjimo sumažinimas)
Auto (automatinis)
(0 276)
Time zone and date (laiko juosta ir data)
Daylight saving time (vasaros laikas) (0 276)
Off (išjungta)
Auto image rotation (automatinis vaizdo sukimas)
On (įjungta)
(0 277)
HDMI (0 223)
Output resolution (išvesties skyra)
Auto (automatinis)
Device control (prietaiso valdymas)
On (įjungta)
Location data (buvimo vietos duomenys) (0 170)
Standby timer (budėjimo laikmatis)
Enable (įjungti)
Set clock from satellite (nustatyti laikrodį pagal
Yes (taip)
palydovą)
Assign remote Fn button (priskirti nuotolinį Fn
Same as camera Fn button (kaip ir
mygtuką) (0 284)
fotoaparato Fn mygtukas)
Wireless mobile adapter (belaidžio ryšio su
Enable (įjungti)
mobiliaisiais prietaisais adapteris) (0 284)
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) (0 285)
Enable (įjungti)
D Atkūrimo meniu:
vaizdų tvarkymas
Kad atvertumėte atkūrimo meniu, spustelėkite G ir pasirinkite kortelę
D (atkūrimo meniu).
Mygtukas G
Atkūrimo meniu yra šios parinktys:
Parinktis
Delete (trinti)
Playback folder (atkūrimo aplankas)
Hide image (slėpti vaizdą)
Playback display options (atkūrimo
rodymo parinktys)
Image review (vaizdo peržiūra)
0
205
230
230
232
Parinktis
After delete (po ištrynimo)
Rotate tall (pasukti vertikaliai)
Slide show (skaidrių peržiūra)
DPOF print order (DPOF spausdinimo
tvarka)
0
233
233
234
219
232
A
Taip pat žr.
Meniu numatytieji nustatymai pateikti p. 224.
U
229
Playback Folder (atkūrimo
aplankas)
Mygtukas G ➜ D atkūrimo meniu
Pasirinkite atkūrimo aplanką (0 185):
Parinktis
Aprašymas
Atkūrimo metu bus matomos visuose Df sukurtuose aplankuose
NC_DF
esančios nuotraukos.
Atkūrimo metu bus matomos nuotraukos, esančios visuose
All (visi)
aplankuose.
Atkūrimo metu rodomos tik esamame aplanke esančios
Current (esamas)
nuotraukos.
Hide Image (slėpti vaizdą)
Mygtukas G ➜ D atkūrimo meniu
Paslėpkite arba atskleiskite nuotraukas. Paslėptos nuotraukos matomos
tik per meniu Hide image (slėpti vaizdą), jas galima ištrinti tik
suformatavus atminties kortelę.
Parinktis
Select/set
(pasirinkti/
nustatyti)
Aprašymas
Paslėpkite arba atskleiskite pasirinktas nuotraukas.
Nurodžius šią parinktį, pateikiamas datų
sąrašas. Jei norite paslėpti visas
nuotraukas, padarytas konkrečią datą,
pažymėkite datą ir spustelėkite 2.
Select date
Parinktos datos pažymimos L. Jei norite
(pasirinkti datą)
atskleisti visas nuotraukas, padarytas
pasirinktą datą, pažymėkite ją ir
spustelėkite 2. Spauskite J, kad
baigtumėte šią operaciją.
Deselect all
(atšaukti visų
Atskleiskite visas nuotraukas.
žymėjimą)
D
Apsaugoti ir paslėpti vaizdai
Atskleidus apsaugotą vaizdą, pašalinama jo apsauga.
U
230
Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad paslėptumėte arba atskleistumėte
pasirinktas nuotraukas.
1
Nurodykite Select/set
(pasirinkti/nustatyti).
Pažymėkite Select/set (pasirinkti/
nustatyti) ir spustelėkite 2.
2
3
Parinkite nuotraukas.
Kryptiniu valdikliu perslinkite
per atminties kortelėje
esančias nuotraukas (jei norite
pamatyti pažymėtą nuotrauką
per visą ekraną, nuspauskite ir
Mygtukas W (M)
palaikykite mygtuką
X (T)) ir spustelėkite
W (M), kad pasirinktumėte esamą nuotrauką. Pasirinktos nuotraukos
pažymimos piktograma R. Jei norite atšaukti nuotraukos žymėjimą,
pažymėkite ją ir dar kartą spustelėkite W (M). Tęskite, kol parinksite
visas pageidaujamas nuotraukas.
Spustelėkite J.
Spauskite J, kad baigtumėte šią operaciją.
U
231
Playback Display Options
(atkūrimo rodymo parinktys)
Mygtukas G ➜ D atkūrimo meniu
Pasirinkite informaciją, pateikiamą
atkūrimo informacijos apie nuotrauką
rodinyje (0 188). Spustelėkite 1 arba
3, jei norite pažymėti parinktį, tada
spustelėkite 2, kad informacijos apie
nuotrauką ekrano parinktis būtų
įtraukta. Šalia pasirinktų elementų
pasirodo L. Jei norite atšaukti
žymėjimą, pažymėkite ir spustelėkite 2.
Kad grįžtumėte į atkūrimo meniu,
pažymėkite Done (atlikta) ir spauskite
J.
Image Review (vaizdo peržiūra)
Mygtukas G ➜ D atkūrimo meniu
Pasirinkite, ar nuotraukos bus automatiškai rodomos ekrane iškart po
nufotografavimo. Jeigu pasirinkta Off (išjungta), nuotraukos bus
rodomos tik paspaudus mygtuką K.
U
232
After Delete (po ištrynimo)
Mygtukas G ➜ D atkūrimo meniu
Pasirinkite, kuri nuotrauka bus rodoma po vaizdo ištrynimo.
Parinktis
Aprašymas
Parodykite kitą nuotrauką. Jei ištrinta nuotrauka buvo
S Show next (rodyti kitą)
paskutinis kadras, pateikiama ankstesnė nuotrauka.
Show previous (rodyti Parodykite ankstesnę nuotrauką. Jei ištrinta nuotrauka
T
ankstesnę)
buvo pirmas kadras, pateikiama kita nuotrauka.
Jei naudotojas per nuotraukas slinko įrašymo tvarka,
bus parodyta kita nuotrauka, kaip nurodyta punktu
Show next (rodyti kitą). Jei naudotojas per
Continue as before
U
nuotraukas slinko atvirkštine tvarka, bus parodyta
(tęsti kaip anksčiau)
ankstesnė nuotrauka, kaip nurodyta punktu Show
previous (rodyti ankstesnę).
Rotate Tall (pasukti vertikaliai)
Mygtukas G ➜ D atkūrimo meniu
Pasirinkite, ar pasukti nuotraukas „vertikaliai“ (į portretinę orientaciją)
rodymui atkūrimo metu. Atminkite, kad fotografavimo metu fotoaparatas
jau būna pasuktas tinkama orientacija, todėl vaizdo peržiūros metu
vaizdai automatiškai nepasukami.
Parinktis
Aprašymas
Peržiūrint „vertikalias“ (portretines) nuotraukas, fotoaparato ekrane
jos automatiškai pasukamos. Nuotraukos, padarytos parinkus
On
parametro Auto image rotation (automatinis vaizdo pasukimas)
(įjungta)
vertę Off (išjungta) (0 277), bus rodomos „horizontalia“
(kraštovaizdžio) orientacija.
Off
„Vertikalios“ (portretinės orientacijos) nuotraukos rodomos
(išjungta) „horizontalia“ (kraštovaizdžio) orientacija.
U
233
Slide Show (skaidrių peržiūra)
Mygtukas G ➜ D atkūrimo meniu
Sukurkite esamame atkūrimo aplanke esančių nuotraukų skaidrių peržiūrą
(0 230). Paslėpti vaizdai (0 230) nerodomi.
Parinktis
Aprašymas
Start (paleisti)
Paleiskite skaidrių peržiūrą.
Frame interval
Pasirinkite, kiek ilgai bus rodoma kiekviena nuotrauka.
(kadro intervalas)
Skaidrių peržiūrai paleisti pažymėkite Start (paleisti) ir spustelėkite J.
Skaidrių peržiūros metu galima vykdyti toliau nurodytas operacijas:
Norėdami
Spauskite
Spauskite 4, jei norite grįžti į ankstesnį kadrą
arba 2, jei norite peršokti į kitą kadrą.
Peršokti atgal/
pirmyn
Peržiūrėti papildomą
informaciją apie
nuotrauką
Pristabdyti/tęsti
Grįžti į atkūrimo
meniu
Grįžti į atkūrimo
režimą
Pereiti į
fotografavimo
režimą
Aprašymas
Pakeiskite arba paslėpkite rodomą
informaciją apie nuotrauką (0 188).
J
G
K
Pristabdykite arba pratęskite skaidrių
peržiūrą.
Užbaikite skaidrių peržiūrą ir grįžkite į
atkūrimo meniu.
Baikite peržiūrą ir grįžkite į atkūrimo režimą.
Nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki
pusės, kad grįžtumėte į fotografavimo režimą.
Pasibaigus peržiūrai, pateikiamas dešiniau
iliustruojamas dialogo langas. Pasirinkite Restart
(paleisti vėl), kad paleistumėte iš naujo arba Exit
(išeiti), jei norite grįžti į atkūrimo meniu.
U
234
C Fotografavimo meniu:
fotografavimo parinktys
Norėdami atverti fotografavimo meniu, spustelėkite G ir pasirinkite C
(fotografavimo meniu) kortelę.
Mygtukas G
Fotografavimo meniu yra šios parinktys:
Parinktis
Shooting menu bank (fotografavimo
meniu bankas)
Storage folder (laikymo aplankas)
File naming (failų pavadinimo
suteikimas)
Image quality (vaizdo kokybė)
Image size (vaizdo dydis)
Image area (vaizdo plotas)
JPEG compression (JPEG glaudinimas)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW)
įrašymas)
White balance (baltos spalvos
balansas)
Set Picture Control (nustatyti Picture
Control)
Manage Picture Control (valdyti
Picture Control)
0
236
237
239
55
58
51
57
57
81
100
106
Parinktis
Color space (spalvų erdvė)
Active D-Lighting (Aktyvusis
D-Lighting)
HDR (high dynamic range) (HDR,
platus dinaminis diapazonas)
Vignette control (vinjetės kontrolė)
Auto distortion control (automatinė
iškraipymų kontrolė)
Long exposure NR (ilgos ekspozicijos
triukšmo mažinimas)
High ISO NR (didelio ISO jautrumo
triukšmo mažinimas)
Auto ISO sensitivity control
(automatinis ISO jautrumo valdymas)
Multiple exposure (daugkartinė
ekspozicija)
Interval timer shooting
(fotografavimas intervalų laikmačiu)
0
240
110
112
241
241
242
242
70
149
156
A
Taip pat žr.
Meniu numatytieji nustatymai pateikti p. 224.
U
235
Shooting Menu Bank
(fotografavimo meniu bankas)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Fotografavimo meniu parinktys yra laikomos viename iš keturių bankų.
Išskyrus punktus Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija), Interval
timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu) ir Picture Control
režimų modifikacijas (greito nustatymo ir kitas rankinio derinimo
funkcijas), viename banke padaryti nustatymų pakeitimai neturi jokios
įtakos kitiems. Norint įrašyti konkrečią dažnai naudojamų nustatymų
kombinaciją, reikia pasirinkti vieną iš keturių bankų ir nustatyti fotoaparatą
pagal šiuos nustatymus. Naujieji nustatymai banke laikomi ir išjungus
fotoaparatą, tad atkuriami kitąkart parinkus tą banką. Kituose bankuose
galima laikyti kitokius nustatymų derinius, o tai leidžia naudotojui
akimirksniu persijungti nuo vieno derinio prie kito, iš meniu pasirenkant
atitinkamą banką.
Numatytieji keturių fotografavimo meniu bankų pavadinimai yra A, B, C ir
D. Pažymint meniu banką ir spustelint 2, galima įtraukti iki 20 ženklų ilgio
aprašymą (žr. p. 107).
A
Fotografavimo meniu bankas
Šiuo metu parinktas fotografavimo meniu bankas
nurodomas informaciniame ekrane.
❚❚ Numatytųjų nustatymų atkūrimas
U
236
Jei norite atkurti numatytuosius
nustatymus, meniu Shooting
menu bank (fotografavimo
meniu bankas) pažymėkite banką
ir spustelėkite O. Bus pateiktas
patvirtinimo dialogo langas.
Mygtukas O
Pažymėkite Yes (taip) ir spauskite
J, kad atkurtumėte numatytuosius
pasirinkto banko nustatymus. Numatytųjų nustatymų sąrašą rasite p. 224.
Storage Folder (laikymo aplankas)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Nurodykite aplanką, kuriame bus įrašomi vėliau padaryti vaizdai.
❚❚ Aplankų pasirinkimas pagal aplanko numerį
1
Nurodykite Select folder by
number (pasirinkti aplanką
pagal numerį).
Pažymėkite Select folder by
number (pasirinkti aplanką pagal
numerį) ir spauskite 2. Bus
pateiktas dešinėje iliustruojamas dialogo langas.
2
3
Pasirinkite aplanko numerį.
Spauskite 4 arba 2, jei norite pažymėti skaitmenį, spauskite 1 arba
3, jei norite jį pakeisti. Jei aplankas tokiu numeriu jau yra, aplanko
numerio kairėje bus rodoma piktograma W, X arba Y:
• W: aplankas tuščias.
• X: dalis aplanko užpildyta.
• Y: aplanke yra 999 nuotraukos arba nuotrauka su numeriu 9999. Į
šį aplanką daugiau nuotraukų įrašyti negalima.
Įrašykite pakeitimus ir išeikite.
Paspauskite J, kad baigtumėte operaciją ir grįžtumėte į
fotografavimo meniu (norėdami užverti meniu nepasirinkę laikymo
aplanko, spauskite mygtuką G). Jei aplanko su nurodytu numeriu
nėra, bus sukurtas naujas aplankas. Vėliau padarytos nuotraukos bus
įrašomos nurodytame aplanke, nebent jis būtų pilnas.
U
237
D
Aplankų ir failų numeriai
Jei dabartinio aplanko numeris yra 999 ir jame yra 999 nuotraukos arba
nuotrauka numeriu 9999, užrakto atleidimas išjungiamas ir fotografuoti
nebeleidžiama. Norėdami fotografuoti toliau, sukurkite aplanką numeriu, kuris
yra mažesnis nei 999 arba nurodykite jau esantį aplanką mažesniu nei 999
numeriu, kuriame yra mažiau nei 999 vaizdai.
A
Įsijungimo trukmė
Jei atminties kortelėje labai didelis failų arba aplankų skaičius, fotoaparatui
įsijungti reikės daugiau laiko.
❚❚ Aplankų pasirinkimas iš sąrašo
1
Nurodykite Select folder from
list (pasirinkti aplanką iš
sąrašo).
Pažymėkite Select folder from list
(pasirinkti aplanką iš sąrašo) ir
spauskite 2.
U
238
2
Pažymėkite aplanką.
3
Nurodykite pažymėtą aplanką.
Norėdami pažymėti aplanką, spauskite 1 arba 3.
Spustelėkite J, kad pasirinktumėte pažymėtą aplanką ir grįžtumėte į
fotografavimo meniu. Vėliau padarytos nuotraukos bus įrašomos
nurodytame aplanke.
File Naming (failų pavadinimo
suteikimas)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Nuotraukos įrašomos failų pavadinimais, kuriuose yra raidės „DSC_“. Tuo
atveju, kai vaizde panaudota „Adobe RGB“ spalvų erdvė, po „_DSC“
rašomas keturių skaitmenų skaičius ir trijų raidžių plėtinys (pvz.,
„DSC_0001.JPG“). Parinktis File naming (failų pavadinimo suteikimas)
naudojama tam, kad pasirinktumėte tris raides, pakeisiančias failo
pavadinimo dalį „DSC“. Daugiau informacijos apie failų pavadinimų
redagavimą rasite p. 107.
A
Plėtiniai
Naudojami tokie plėtiniai: „.NEF“, skirtas NEF (RAW) vaizdams, „.TIF“, skirtas TIFF
(RGB) vaizdams, „.JPG“, skirtas JPEG vaizdams ir „.NDF“, skirtas dulkių šalinimo
duomenims. Kiekvienoje nuotraukų poroje, įrašytoje esant NEF (RAW) + JPEG
vaizdo kokybės nustatymams, NEF ir JPEG vaizdai turi tuos pačius pavadinimus ir
skiriasi tik plėtiniai.
U
239
Color Space (spalvų erdvė)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Spalvų erdvė nustato spalvų atkūrimui naudojamų spalvų gamą. Punktą
sRGB rinkitės nuotraukoms, kurios bus spausdinamos ar naudojamos
pagal principą „kaip yra“, be papildomų modifikacijų. Adobe RGB
pasižymi platesne spalvų gama ir yra rekomenduojama vaizdams, kurie
perkelti iš fotoaparato bus intensyviai apdorojami ar retušuojami.
A
Spalvų erdvė
Spalvų erdvės nustato ryšį tarp spalvų ir skaitmeninių verčių, kurios jas žymi
skaitmeniniame vaizdo faile. sRGB spalvų erdvė yra naudojama plačiai, o Adobe
RGB spalvų erdvė paprastai naudojama leidybos ir profesionalios spaudos
srityse. sRGB rekomenduojama naudoti darant nuotraukas, kurios bus
spausdinamos nemodifikuojant ar peržiūrimos programomis, nederančiomis su
spalvų valdymo funkcija, taip pat – kurios bus spausdinamos naudojant kai kurių
namų spausdintuvų turimą tiesioginio spausdinimo parinktį ExifPrint arba
naudojantis spausdinimo kioskų ar kitų spausdinimo paslaugas teikiančių
įmonių paslaugomis. Adobe RGB nuotraukos taip pat gali būti spausdinamos su
šiomis parinktimis, tačiau spalvos nebus tokios gyvos.
JPEG nuotraukos, padarytos Adobe RGB spalvų erdvėje, dera su DCF. Programos
ir spausdintuvai, derantys su DCF, tinkamą spalvų erdvę parenka automatiškai.
Jei programa ar prietaisas nedera su DCF, nurodykite atitinkamą spalvų erdvę
rankiniu režimu. ICC spalvų profilis, įterptas į TIFF nuotraukas, padarytas Adobe
RGB spalvų erdvėje, leidžia su spalvų valdymo funkcija derančioms programoms
automatiškai parinkti tinkamą spalvų erdvę. Daugiau informacijos apie tai
ieškokite dokumentuose, pateiktuose kartu su programa ar prietaisu.
A
Nikon programinė įranga
Programos ViewNX 2 (pridėta) ir Capture NX 2 (galima įsigyti atskirai),
atverdamos nuotraukas, darytas šiuo fotoaparatu, automatiškai parenka tinkamą
spalvų erdvę.
U
240
Vignette Control (vinjetės kontrolė)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Vinjetavimo efektas – tai šviesumo sumažėjimas nuotraukos kraštuose.
Funkcija Vignette control (vinjetės kontrolė) sumažina vinjetavimo
efektą naudojant G, E ir D tipo objektyvus (išskyrus DX ir PC objektyvus).
Jos poveikis naudojant atskirus objektyvus yra nevienodas ir labiau
pastebimas parinkus didžiausią diafragmą. Galima rinktis iš tokių lygių:
High (aukštas), Normal (standartinis), Low (žemas) ir Off (išjungta).
A
Vinjetės kontrolė
Atsižvelgiant į sceną, fotografavimo sąlygas ir objektyvų tipus, TIFF ir JPEG
vaizduose gali būti pastebima triukšmo (rūko) ar periferinio šviesumo svyravimų,
tuo tarpu Picture Control režimai ir iš anksto nustatyti Picture Control režimai,
modifikuoti iš numatytųjų nustatymų, gali neužtikrinti pageidaujamo efekto.
Padarykite bandomųjų kadrų ir peržiūrėkite rezultatą ekrane. Vinjetės kontrolės
funkcija netaikoma daugkartinėms ekspozicijoms (0 149) ir DX formato
vaizdams (0 52).
Auto Distortion Control
(automatinė iškraipymų kontrolė)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Pasirinkite On (įjungta), kad sumažintumėte cilindro pavidalo iškraipymą,
kai fotografuojama su plačiakampiais objektyvais, ar kai norėsite
sumažinti išgaubtą iškraipymą, kai fotografuojama su ilgais objektyvais
(atkreipkite dėmesį, kad vaizdo ieškiklyje matomo ploto kraštai galutinėje
nuotraukoje gali būti apkarpyti, o laikas, reikalingas nuotraukos
apdorojimui prieš jos įrašymą, gali padidėti). Ši parinktis pasiekiama tik
naudojant G, E ir D tipo objektyvus (išskyrus PC, 180 laipsnių matymo
kampo objektyvus ir tam tikrus kitus objektyvus). Naudojant kitus
objektyvus, rezultatai negarantuojami. Prieš naudojant automatinės
iškraipymų kontrolės funkciją su DX objektyvais, reikia pasirinkti
parametro Auto DX crop (automatinis DX apkarpymas) vertę On
(įjungta) arba nurodyti vaizdo plotą DX (24×16) 1.5× (0 52). Kitos
parinktys gali žymiai apkarpyti nuotraukas arba nuotraukos periferijoje
gali būti labai iškraipytos.
A
Retušavimas: iškraipymo valdymas
Norėdami gauti informacijos, kaip daryti esamų nuotraukų kopijas su sumažintu
cilindro pavidalo ir išgaubtu iškraipymu, žr. p. 305.
U
241
Long Exposure NR (ilgos
ekspozicijos triukšmo mažinimas)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Parinkus vertę On (įjungta), nuotraukos,
daromos mažesniu nei 1 sek. užrakto greičiu,
bus apdorotos siekiant sumažinti triukšmą
(šviesias dėmes, atsitiktinius ryškius pikselius ar
rūką). Apdorojimui reikalinga trukmė apytiksliai
padvigubėja. Apdorojimo metu užrakto greičio/
diafragmos rodiniuose mirksi užrašas „l m“
ir negalima fotografuoti (jei fotoaparatas išjungiamas prieš baigiant
apdoroti, nuotrauka įrašoma, tačiau triukšmo mažinimo procedūra
neatliekama). Nepertraukiamo atleidimo režimu sumažės kadrų greitis, o
apdorojant nuotraukas sumažės ir atminties buferio talpa.
High ISO NR (didelio ISO jautrumo
triukšmo mažinimas)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Nuotraukos, darytos esant dideliam ISO jautrumui, gali būti papildomai
apdorotos siekiant sumažinti „triukšmą“.
Parinktis
High
(aukštas)
Normal
(standartinis)
Low (žemas)
Aprašymas
Mažina triukšmą (atsitiktinius ryškius pikselius, linijas arba rūką), ypač
– nuotraukose, padarytose esant didelėms ISO jautrumo vertėms.
Pasirinkite triukšmo mažinimo lygį: High (aukštas), Normal
(standartinis) arba Low (žemas).
Triukšmas mažinamas tik parinkus ISO 3200 arba didesnį jautrumą.
Triukšmo mažinimo intensyvumas mažesnis nei atliekama parinkus
Off (išjungta)
parametro High ISO NR (didelio ISO jautrumo triukšmo
mažinimas) vertę Low (žemas).
U
242
A Pasirinktiniai nustatymai:
fotoaparato nustatymų tikslinimas
Norėdami pamatyti pasirinktinių nustatymų meniu, spauskite G ir
pasirinkite A (pasirinktinių nustatymų meniu) kortelę.
Mygtukas G
Pasirinktiniai nustatymai naudojami siekiant pritaikyti
fotoaparato nustatymus prie asmeninių poreikių.
Pasirinktinių nustatymų
grupės
Pagrindinis meniu
Custom settings
bank (pasirinktinių
nustatymų bankas)
(0 245)
U
243
Galimi šie pasirinktiniai nustatymai:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b
b1
b2
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
U
244
Pasirinktinis nustatymas
0
Custom settings bank (pasirinktinių
245
nustatymų bankas)
Autofocus (automatinis fokusavimas)
AF-C priority selection (AF-C
246
pirmumo parinkimas)
AF-S priority selection (AF-S
246
pirmumo parinkimas)
Focus tracking with lock-on (fokusa247
vimo sekimas su įjungtu fiksavimu)
AF activation (AF įjungimas)
247
Focus point illumination
248
(fokusavimo taško apšvietimas)
Focus point wrap-around
249
(fokusavimo taškų apsupimas)
Number of focus points
249
(fokusavimo taškų skaičius)
Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)
Center-weighted area (centruota
250
sritis)
Fine-tune optimal exposure (opti250
malios ekspozicijos tikslinimas)
Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)
Shutter-release button AE-L
251
(užrakto atleidimo mygtuko AE-L)
Standby timer (budėjimo laikmatis) 251
Self-timer (automatinis laikmatis) 252
Monitor off delay (ekrano
253
išjungimo delsa)
Shooting/display (fotografavimas/rodymas)
Beep (garsinis signalas)
253
Viewfinder grid display (vaizdo
253
ieškiklio tinklelio rodinys)
ISO display (ISO rodinys)
254
Screen tips (ekraniniai patarimai)
254
CL mode shooting speed (CL
254
režimo fotografavimo greitis)
Max. continuous release (maksima254
lus nepertraukiamas atleidimas)
File number sequence (failų
255
numerių seka)
d8
d9
d10
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
Pasirinktinis nustatymas
Information display (informacinis
ekranas)
LCD illumination (LCD apšvietimas)
Exposure delay mode (ekspozicijos
delsos režimas)
Bracketing/flash (serija/blykstė)
Flash sync speed (blykstės
sinchronizacijos greitis)
Flash shutter speed (blykstės
užrakto greitis)
Optional flash (papildoma blykstė)
Exposure comp. for flash (blykstės
ekspozicijos kompensavimas)
Modeling flash (modeliuojanti
blykstė)
Auto bracketing set (automatinė
serija nustatyta)
Auto bracketing (Mode M)
(automatinė serija (M režimas))
Bracketing order (serijos eilės
tvarka)
Controls (valdikliai)
D button (mygtukas D)
OK button (patvirtinimo mygtukas)
Multi selector (kryptinis valdiklis)
Assign Fn Button (priskirti Fn
mygtuką)
Assign preview button (priskirti
peržiūros mygtuką)
Assign AE-L/AF-L button (priskirti
mygtuką AE-L/AF-L)
Customize command dials
(pritaikyti komandų ratukus)
Release button to use dial (atleisti
mygtuką ratukui naudoti)
Slot empty release lock (tuščio
lizdo atleidimo fiksatorius)
Reverse indicators (apversti
indikatorius)
Easy shutter-speed shift (paprastas
užrakto greičio paslinkimas)
0
256
256
256
257
258
258
259
259
259
260
260
261
261
262
263
266
267
267
269
269
269
270
Pastaba: jei esamojo banko nustatymai pakeičiami iš numatytųjų verčių (0 226),
greta pakeistų nustatymų antrajame pasirinktinių nustatymų meniu lygyje
atsiranda žvaigždutė.
Custom Settings Bank
(pasirinktinių nustatymų bankas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinktiniai nustatymai yra laikomi viename iš keturių bankų. Pakeitus
nustatymus viename banke, tai neturi jokios įtakos kitiems. Norint įrašyti
konkrečią dažnai naudojamų nustatymų kombinaciją, reikia pasirinkti
vieną iš keturių bankų ir nustatyti fotoaparatą pagal šiuos nustatymus.
Naujieji nustatymai banke laikomi ir išjungus fotoaparatą, tad atkuriami
kitąkart parinkus tą banką. Kituose bankuose galima laikyti kitokius
nustatymų derinius, o tai leidžia naudotojui akimirksniu persijungti nuo
vieno derinio prie kito, iš meniu pasirenkant atitinkamą banką.
Numatytieji keturių pasirinktinių nustatymų bankų pavadinimai yra A, B, C
ir D. Pažymint meniu banką ir spustelint 2, galima įtraukti iki 20 ženklų
ilgio aprašymą (žr. p. 107).
❚❚ Numatytųjų nustatymų atkūrimas
Jei norite atkurti numatytuosius
nustatymus, meniu Custom
settings bank (pasirinktinių
nustatymų bankas) pažymėkite
banką ir spustelėkite O. Bus
pateiktas patvirtinimo dialogo
langas. Pažymėkite Yes (taip) ir
spauskite J, kad atkurtumėte
numatytuosius pasirinkto banko
nustatymus (0 226).
Mygtukas O
A
Pasirinktinių nustatymų bankas
Šiuo metu parinktas pasirinktinių nustatymų bankas
nurodomas informaciniame ekrane.
U
245
a: Autofocus (automatinis fokusavimas)
a1: AF-C Priority Selection (AF-C
pirmumo pasirinkimas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Fotografuojant pro vaizdo ieškiklį ir parinkus AF-C (0 59), ši parinktis valdo,
ar galima fotografuoti nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką (atleidimo
pirmumas), ar tik sufokusavus fotoaparatui (fokusavimo pirmumas).
Parinktis
Release
G
(atleidimas)
Focus
F
(fokusavimas)
Aprašymas
Galima fotografuoti bet kada, nuspaudžiant užrakto atleidimo
mygtuką.
Nuotraukos gali būti daromos tik tada, kai rodomas židinio
daviklis (I).
Neatsižvelgiant į nurodytą parinktį, nustačius automatinio fokusavimo
režimą AF-C židinys nebus fiksuojamas. Fotoaparatas ir toliau reguliuos
fokusavimą, kol bus atleistas užraktas.
a2: AF-S Priority Selection (AF-S
pirmumo pasirinkimas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Fotografavimui su vaizdo ieškikliu parinkus AF-S (0 59), ši parinktis
nurodo, ar fotografuoti galima tik fotoaparatui sufokusavus objektą
(fokusavimo pirmumas), ar bet kada, kai nuspaudžiamas užrakto atleidimo
mygtukas (atleidimo pirmumas).
Parinktis
Release
G
(atleidimas)
Focus
F
(fokusavimas)
U
246
Aprašymas
Galima fotografuoti bet kada, nuspaudžiant užrakto atleidimo
mygtuką.
Nuotraukos gali būti daromos tik tada, kai rodomas židinio
daviklis (I).
Jei, neatsižvelgiant į nurodytą parinktį, būna parinkta automatinio
fokusavimo vertė AF-S ir pasirodo židinio daviklis (I), paspaudus užrakto
atleidimo mygtuką iki pusės užfiksuojamas židinys. Židinio fiksavimas
galioja tol, kol galiausiai atleidžiamas užraktas.
a3: Focus Tracking with Lock-On
(fokusavimo sekimas su įjungtu
fiksavimu)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Ši parinktis valdo, kaip automatinio fokusavimo funkcija prisiderina prie
staigių ir didelių atstumo iki objekto pokyčių, kai fotografuojant per
vaizdo ieškiklį būna parinktas punktas AF-C (0 59).
C
Parinktis
5 (Long)
(ilgai)
( 4
D
3 (Normal)
(normaliai)
) 2
E
Aprašymas
Kai atstumas iki objekto staiga pasikeičia, fotoaparatas palaukia
nurodytą laiką prieš pakoreguodamas atstumą iki objekto. Taip
fotoaparatui nereikia iš naujo fokusuoti, jei objektą trumpam
kadre uždengia pro šalį judantys objektai.
1 (Short)
(trumpai)
Off
(išjungta)
Pakitus atstumui iki objekto, fotoaparatas iškart suderina židinį.
Naudojama fotografuoti objektų serijas skirtingais atstumais,
kurie greitai keičiasi.
a4: AF Activation (AF įjungimas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Parinkus vertę Shutter/AF-ON (užraktas/AF-ON), automatiniam
fokusavimui pradėti galima naudoti ne tik užrakto atleidimo mygtuką, bet
ir mygtuką B. Pasirinkite AF-ON only (tik AF-ON), kad iki pusės
paspaudus užrakto atleidimo mygtuką fotoaparatas nefokusuotų.
U
247
a5: Focus Point Illumination
(fokusavimo taško apšvietimas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Šio meniu parinktys nurodo, ar apšviečiami fokusavimo taškai.
❚❚ AF point illumination (AF taško apšvietimas)
Pasirinkite, ar vaizdo ieškiklyje aktyvusis fokusavimo taškas bus apšviestas
raudonai.
Parinktis
Aprašymas
Auto
Nurodytasis fokusavimo taškas automatiškai paryškinamas pagal
(automatinis) poreikį sudaryti kontrastą fonui.
Nurodytasis fokusavimo taškas paryškinamas visada, atsižvelgiant į
On (įjungta) fono šviesumą. Nurodytąjį fokusavimo tašką gali būti sunku įžiūrėti,
tai priklauso nuo fono šviesumo.
Nurodytasis fokusavimo taškas neparyškinamas. Sritis už esamos
Off (išjungta)
apkarpymo srities rodoma pilka spalva (0 52).
❚❚ Manual focus mode (rankinio fokusavimo režimas)
Jei norite rankinio fokusavimo režimu parodyti aktyvų fokusavimo tašką,
pasirinkite On (įjungta).
U
248
a6: Focus Point Wrap-Around
(fokusavimo taškų apsupimas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite, ar fokusavimo taškai automatiškai „apsups“ vaizdo ieškiklio
kraštus.
Parinktis
Aprašymas
Fokusavimo taškai „apsupa“ iš apačios ar
viršaus ir iš kairės ar dešinės, pvz.,
w
q
paspaudus 2, kai pažymėtas
Wrap
(apsupti) fokusavimo taškas dešiniajame ekrano
krašte (q), parenkamas atitinkamas
fokusavimo taškas kairiajame ekrano krašte (w).
Fokusavimo taško rodymas ribojamas daugiausia nutolusių
No wrap
fokusavimo taškų, pavyzdžiui, paspaudus 2, kai nurodomas
(neapsupti)
fokusavimo taškas dešiniajame ekrano krašte, niekas nepasikeičia.
a7: Number of Focus Points
(fokusavimo taškų skaičius)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Nurodykite skaičių fokusavimo taškų, kuriuos galima rinktis rankiniu
režimu.
Parinktis
39 points
#
(39 taškai)
A
11 points
(11 taškų)
Aprašymas
Pasirinkite iš 39 fokusavimo taškų, nurodytų
dešinėje.
Pasirinkite iš 11 fokusavimo taškų, nurodytų
dešinėje. Naudokite, kai reikia fokusavimo tašką
parinkti greitai.
U
249
b: Metering/Exposure (matavimas/
ekspozicija)
b1: Center-Weighted Area
(centruota sritis)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Skaičiuojant ekspoziciją, centruotas matavimas
didžiausią svorį suteikia skrituliui kadro centre. Šio
skritulio skersmuo (φ) gali būti nustatomas lygiu 8,
12, 15 ar 20 mm arba prilyginamas viso kadro
vidurkiui.
Atminkite: naudojant objektyvą be procesoriaus,
skersmuo fiksuojamas ties 12 mm neatsižvelgiant į nustatymą, nurodytą
sąrankos meniu punktu Non-CPU lens data (objektyvo be procesoriaus
duomenys) (0 163).
b2: Fine-tune Optimal Exposure
(optimalios ekspozicijos
tikslinimas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Naudokite šią parinktį, norėdami patikslinti
fotoaparato parinktą ekspozicijos vertę. Ekspoziciją
galima tikslinti kiekvienam matavimo metodui
atskirai, nuo +1 iki –1 EV, žingsneliais po 1/6 EV.
D
Ekspozicijos tikslinimas
Ekspoziciją galima tikslinti atskirai kiekvienam pasirinktinių nustatymų bankui,
tam įtakos neturi nustatymas iš naujo dviem mygtukais. Atminkite: dėl to, kad
nerodoma ekspozicijos kompensavimo piktograma (E), vienintelis būdas
nustatyti, kiek ekspozicija buvo pakeista, yra pasižiūrėti tikslinimo meniu.
Daugelyje situacijų rekomenduojama naudoti ekspozicijos kompensavimą
(0 79).
U
250
c: Timers/AE Lock (laikmačiai/AE fiksavimas)
c1: Shutter-Release Button AE-L
(užrakto atleidimo mygtuko AE-L)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Jei nurodyta parinktis On (įjungta), ekspozicija užsifiksuos iki pusės
nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką.
c2: Standby timer (budėjimo
laikmatis)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite, kiek ilgai fotoaparatas matuos
ekspoziciją, kai neatliekami jokie veiksmai.
Valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje esantys užrakto
greičio ir diafragmos rodiniai išsijungia
automatiškai, kai baigiasi laikmačio laikas.
Kad akumuliatoriaus naudojimo laikas būtų
ilgesnis, pasirinkite trumpesnę budėjimo laikmačio delsą.
U
251
c3: Self-Timer (automatinis
laikmatis)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite užrakto atleidimo delsos dydį, daromų
ekspozicijų skaičių ir intervalą tarp kadrų, kai
fotoaparatas veikia automatinio laikmačio režimu.
• Self-timer delay (automatinio laikmačio delsa):
pasirinkite užrakto atleidimo delsos dydį (0 48).
• Number of shots (ekspozicijų skaičius): paspauskite 1 ir
3, norėdami pasirinkti, kiek ekspozicijų bus
padaroma kaskart paspaudus užrakto atleidimo
mygtuką.
• Interval between shots (intervalas tarp kadrų):
pasirinkite intervalą tarp kadrų, kai Number of
shots (ekspozicijų skaičius) yra didesnis nei 1.
U
252
c4: Monitor off Delay (ekrano
išjungimo delsa)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite, kiek laiko bus įjungtas ekranas neatliekant
jokių operacijų atkūrimo metu (Playback (atkūrimas);
numatytasis nustatymas yra 10 sek.), vaizdo peržiūros
metu (Image review (vaizdo peržiūra); numatytasis
nustatymas yra 4 sek.), rodant įvairius meniu (Menus
(įvairūs meniu); numatytasis nustatymas yra 1 min.) ar
informaciją (Information display (informacinis ekranas); numatytasis
nustatymas yra 10 sek.) arba tiesioginės peržiūros metu (Live view (tiesioginė
peržiūra); numatytasis nustatymas yra 10 min.). Kad akumuliatoriaus
naudojimo laikas būtų ilgesnis, rinkitės trumpesnę ekrano išsijungimo delsą.
d: Shooting/Display (fotografavimas/rodymas)
d1: Beep (garso signalas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite aukštį ir garsumą garsinio signalo, kuris
pasigirsta fotoaparatui sufokusavus vienkartinio
pagalbinio automatinio fokusavimo būdu (AF-S;
0 59), užfiksavus židinį, paleidus automatinį
laikmatį ir vykstant atbulinei atleidimo skaičiuotei
(0 48) arba bandant fotografuoti, kai užrakinta
atminties kortelė (0 22).
Kad išjungtumėte garsinį signalą, pasirinkite Off (išjungta). Nurodžius
kitą parinktį nei Off (išjungta), informaciniame ekrane pasirodo c.
Atminkite, kad garsinis signalas neskamba parinkus tylų užrakto atleidimo
režimą (J; 0 46) neatsižvelgiant į nurodytą parinktį.
d2: Viewfinder Grid Display
(vaizdo ieškiklio tinklelio rodinys)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite On (įjungta), kad esant poreikiui kaip pagalbinė medžiaga
vaizdo ieškiklyje būtų rodomos tinklelio linijos, kai komponuojamos
nuotraukos (0 9).
U
253
d3: ISO Display (ISO rodinys)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkus On (įjungta), vaizdo ieškiklio likusių ekspozicijų skaičiaus
vietoje rodomas ISO jautrumas.
d4: Screen Tips (ekraniniai
patarimai)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite On (įjungta), kad būtų rodomi patarimai, skirti informaciniame
ekrane pasirinktiems elementams (0 14).
d5: CL Mode Shooting Speed (CL
režimo fotografavimo greitis)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite maksimalią kadrų spartą CL
(nepertraukiamos mažos spartos) režimu (0 46;
fotografuojant intervalų laikmačiu, šis nustatymas
taip pat apsprendžia maksimalią vieno kadro
spartą).
d6: Max. Continuous Release
(maksimalus nepertraukiamas
atleidimas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Maksimalus skaičius ekspozicijų, kurias galima padaryti viena serija
nepertraukiamu režimu, gali būti nuo 1 iki 100.
A
Atminties buferis
Neatsižvelgiant į pasirinktiniu nustatymu d6 nurodytą parinktį, užsipildžius
atminties buferiui fotografavimas sulėtėja (tAA). Daugiau informacijos apie
atminties buferio talpą rasite p. 364.
U
254
d7: File Number Sequence (failų
numerių seka)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Fotografuodamas fotoaparatas suteikia failams
pavadinimus, padidindamas vienetu paskutinio
failo numerį. Šia parinktimi nustatoma, ar failų
numeracija tęsiama nuo paskutinio naudoto
numerio, kai sukuriamas naujas aplankas,
formatuojama arba į fotoaparatą įdedama nauja
atminties kortelė.
Parinktis
Aprašymas
Sukūrus naują aplanką, suformatavus atminties kortelę ar į
fotoaparatą įdėjus naują atminties kortelę, failų numeracija tęsiama
nuo paskutinio naudoto numerio arba nuo didžiausio numerio tame
On
aplanke (atsižvelgiant į tai, kuris jų yra didesnis). Jei nuotrauka
(įjungta)
padaroma, kai esamame aplanke yra nuotrauka Nr. 9999,
automatiškai sukuriamas naujas aplankas, o failų numeracija
pradedama iš naujo nuo 0001.
Jei sukuriamas naujas aplankas, suformatuojama atminties kortelė
arba į fotoaparatą įdedama nauja atminties kortelė, failų numeracija
Off
pradedama nuo 0001. Atminkite, kad jei aplanke esant 999
(išjungta)
nuotraukoms padaroma dar viena, automatiškai sukuriamas naujas
aplankas.
Kaip ir nurodžius On (įjungta), skirtumas tik tas, kad kitai nuotraukai
Reset
priskirtas numeris bus sudarytas pridedant vieną skaičių prie
(atstatyti) didžiausio failo skaičiaus esamame aplanke. Jei aplankas tuščias, failų
numeravimas vėl prasideda nuo 0001.
D
Failų numerių seka
Jei dabartinio aplanko numeris yra 999 ir jame yra 999 nuotraukos arba
nuotrauka Nr. 9999, užrakto atleidimo mygtukas išjungiamas ir daugiau
fotografuoti neleidžiama. Nurodykite pasirinktinio nustatymo d7 (File number
sequence (failų numeravimo seka)) vertę Reset (atstatyti) ir suformatuokite
esamą atminties kortelę arba įdėkite naują.
U
255
d8: Information Display
(informacinis ekranas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Jei parinkta Auto (automatinis) (v), raidžių spalva informacijos ekrane
(0 11) bus keičiama automatiškai iš juodos į baltą arba iš baltos į juodą,
kad sudarytų kontrastą fonui. Jei norite visada naudoti tos pačios spalvos
raides, pasirinkite Manual (rankinis) ir nurodykite Dark on light (tamsios
šviesiame fone) (w; juodos raidės) arba Light on dark (šviesios tamsiame
fone) (x; baltos raidės). Ekrano šviesumas bus pareguliuotas automatiškai
taip, kad sudarytų maksimalų kontrastą su pasirinkta teksto spalva.
Tamsios šviesiame fone
d9: LCD Illumination (LCD
apšvietimas)
Šviesios tamsiame fone
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Parinkus Off (išjungta), valdymo pulto foninis apšvietimas (LCD
apšvietimo įrenginys) užsidegs tik tuomet, kai bus paspaustas
mygtukas D. Nurodžius On (įjungta), valdymo pultas apšviečiamas
visada, kai aktyvus budėjimo laikmatis (0 5; atminkite: neatsižvelgiant į
nurodytą parinktį, kol nuspaustas užrakto atleidimo mygtukas, foninis
apšvietimas būna išjungtas). Norėdami pailginti akumuliatoriaus
naudojimo laiką, pasirinkite Off (išjungta).
d10: Exposure Delay Mode
(ekspozicijos delsos režimas)
U
256
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Tais atvejais, kai menkiausias fotoaparato
sujudėjimas gali sulieti nuotraukas, pasirinkite 1 s
(1 sek.), 2 s (2 sek.) arba 3 s (3 sek.), kad užrakto
atleidimas būtų uždelstas vieną, dvi arba tris
sekundes nuo veidrodžio pakėlimo momento.
e: Bracketing/Flash (serija/blykstė)
e1: Flash Sync Speed (blykstės
sinchronizacijos greitis)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Ši parinktis valdo blykstės sinchronizacijos greitį.
Parinktis
1/250 s (Auto FP)
(1/250 sek.,
automatinio
židinio plokštuma)
1/200 s (Auto FP)
(1/200 sek.,
automatinio
židinio plokštuma)
Aprašymas
Prijungus derančią blykstę, naudojamas automatinio židinio
plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu (0 119). Kai
naudojamos kitos blykstės, užrakto greitis prilyginamas 1/250 sek.
Kai fotoaparatas rodo 1/250 sek. užrakto greitį esant parinktam
ekspozicijos režimui P arba A, suaktyvinamas automatinio židinio
plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu (jei faktinis užrakto
greitis didesnis nei 1/250 sek.).
Prijungus derančią blykstę, naudojamas automatinio židinio
plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu (0 119). Kai
naudojamos kitos blykstės, užrakto greitis prilyginamas 1/200 sek.
Kai fotoaparatas rodo 1/200 sek. užrakto greitį esant parinktam
ekspozicijos režimui P arba A, suaktyvinamas automatinio židinio
plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu (jei faktinis užrakto
greitis didesnis nei 1/200 sek.).
1/200 s–1/60 s
Blykstės sinchronizacijos greitis prilyginamas parinktai vertei.
(1/200–1/60 sek.)
A
Užrakto greičio fiksavimas blykstės sinchronizacijos greičio ribose
Siekiant ekspozicijos režimu S arba M
užfiksuoti užrakto greitį sinchronizacijos
greičio ribinėje vertėje, reikia pasukti
užrakto greičio ratuką į padėtį X. Vaizdo
ieškiklyje ir valdymo pulte pasirodys X
(blykstės sinchronizacijos indikacija).
A Automatinio židinio plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu
Leidžia blykstę naudoti esant didžiausiam su fotoaparatu derančiam užrakto
greičiui, suteikiant galimybę pasirinkti didžiausią diafragmą sumažintam
ryškumo gyliui netgi tada, kai objekto fonas apšviestas ryškios saulės šviesos. Kai
aktyvus automatinio židinio plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu,
informacinio ekrano blykstės režimo indikacija rodo „FP“ (0 123).
U
257
e2: Flash Shutter Speed (blykstės
užrakto greitis)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Ši parinktis apibrėžia mažiausią įmanomą užrakto
greitį, kai ekspozicijos režimu P arba A naudojama
priekinės arba galinės diafragmos sinchronizacija
arba raudonų akių efekto mažinimas
(neatsižvelgiant į parinktą nustatymą S ir M režimais
arba nurodžius lėtos sinchronizacijos, lėtos galinės
diafragmos sinchronizacijos arba raudonų akių efekto mažinimo su lėta
sinchronizacija blykstės nustatymus užrakto greitis gali tesiekti 30 sek.).
Galimos parinktys svyruoja nuo 1/60 sek. (1/60 s) iki 30 sek. (30 s).
e3: Optional Flash (papildoma
blykstė)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite papildomų blyksčių SB-400 arba SB-300 valdymo režimą.
Parinktis
Aprašymas
Blykstės galingumas reguliuojamas automatiškai, atsižvelgiant į
1 TTL
fotografavimo sąlygas (0 124).
Manual
Pasirinkite blykstės galingumą. Parengtiniai blyksniai
2
(rankinis) neskleidžiami.
A
Blykstės valdymo režimas
Blykstės valdymo režimas pateikiamas
informaciniame ekrane (0 11, 123).
U
258
e4: Exposure Comp. for Flash
(blykstės ekspozicijos
kompensavimas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite, kaip fotoaparatas derins blykstės galingumą naudojant
ekspozicijos kompensavimo funkciją.
Parinktis
YE
E
Entire frame (visas
kadras)
Aprašymas
Derinamas blykstės galingumas ir ekspozicijos
kompensavimas, siekiant modifikuoti ekspoziciją
visame kadre.
Background only (tik
Ekspozicijos kompensavimas taikomas tik fonui.
fonas)
e5: Modeling Flash (modeliuojanti
blykstė)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Jei fotoaparatas naudojamas su papildoma blykste, derančia su Nikon
patobulinta kūrybingo apšvietimo sistema (0 118) ir parenkamas punktas
On (įjungta), nuspaudus fotoaparato mygtuką Pv suaktyvinamas
modeliuojamas blyksnis (0 41). Jei nurodoma parinktis Off (išjungta),
modeliuojančių blyksnių nebus.
e6: Auto Bracketing Set
(automatinė serija nustatyta)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Įjungę automatinę seriją (0 136), pasirinkite nustatymą arba nustatymus,
kurių seriją norėsite vykdyti. Pasirinkite AE & flash (AE ir blykstė) (j), kad
paleistumėte ekspozicijos ir blykstės lygio seriją, AE only (tik AE) (k), jei
pageidaujate tik ekspozicijos serijos, Flash only (tik blykstė) (l), jei
ketinate vykdyti tik blykstės lygio seriją, WB bracketing (WB serija) (m),
kad įvykdytumėte baltos spalvos balanso seriją (0 141) arba ADL
bracketing (ADL serija) (y), kad atliktumėte seriją iš kintamų Aktyviojo
D-Lighting verčių (0 145). Įsidėmėkite, kad negalima fotografuoti
serijomis su skirtingomis baltos spalvos balanso reikšmėmis, esant NEF
(RAW) arba NEF (RAW) + JPEG vaizdo kokybės nustatymams.
U
259
e7: Auto Bracketing (Mode M)
(automatinė serija (M režimas))
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Ši parinktis apibrėžia, kurie nustatymai pakeičiami rankiniu ekspozicijos
režimu parinkus pasirinktinių nustatymų e6 vertę AE & flash (AE ir
blykstė) arba AE only (tik AE).
Parinktis
F
G
H
I
Aprašymas
Fotoaparatas keičia užrakto greitį (parenkama
pasirinktinio nustatymo e6 vertė AE only (tik AE)) arba
Flash/speed
užrakto greitį ir blykstės galingumą (parinkta
(blykstė/greitis)
pasirinktinio nustatymo e6 vertė AE & flash (AE ir
blykstė)).
Fotoaparatas keičia užrakto greitį ir diafragmą
(parenkama pasirinktinio nustatymo e6 vertė AE only
Flash/speed/
aperture (blykstė/ (tik AE)) arba užrakto greitį, diafragmą ir blykstės
greitis/diafragma) galingumą (parinkta pasirinktinio nustatymo e6 vertė AE
& flash (AE ir blykstė)).
Fotoaparatas keičia diafragmą (parenkama pasirinktinio
Flash/aperture
nustatymo e6 vertė AE only (tik AE)) arba diafragmą ir
(blykstė/
blykstės galingumą (parinkta pasirinktinio nustatymo e6
diafragma)
vertė AE & flash (AE ir blykstė)).
Fotoaparatas keičia tik blykstės galingumą (nurodyta
Flash only (tik
pasirinktinio nustatymo e6 vertė AE & flash (AE ir
blykstė)
blykstė)).
Fotografavimas serijomis su skirtingomis blykstės reikšmėmis atliekamas
tik i-TTL arba AA blykstės valdymo režimais. Jei nurodoma kita parinktis nei
Flash only (tik blykstė) ir blykstė nenaudojama, ISO jautrumas
užfiksuojamas ties pirmojo kadro verte neatsižvelgiant į nurodytą
automatinio ISO jautrumo valdymo nustatymą (0 72).
e8: Bracketing Order (serijos eilės
tvarka)
U
260
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Parinkus numatytąjį nustatymą MTR > under (iki) > over (virš) (H),
ekspozicijos, blykstės ir baltos spalvos balanso serijos vykdomos pagal
tvarką, aprašytą p. 137 ir 141. Jei pasirinkta Under (iki) > MTR > over
(virš) (I), fotografuojama nuo mažiausios link didžiausios vertės. Šis
nustatymas neturi įtakos ADL serijai.
f: Controls (valdikliai)
f1: D Button (mygtukas D)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite funkciją, kurią atliks mygtukas D: įjungs/išjungs valdymo pulto
apšvietimą (D LCD backlight (D) (LCD apšvietimo (D)) įj./išj.) arba
įjungs/išjungs valdymo pultą ir informacinį ekraną (DR D and
information display (D ir informacinis ekranas) įj./išj.).
f2: OK Button (patvirtinimo
mygtukas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Ši parinktis apibrėžia mygtukui J priskiriamą vaidmenį fotografavimo pro
vaizdo ieškiklį, atkūrimo ir tiesioginės peržiūros metu.
❚❚ Shooting Mode (fotografavimo režimas)
J
K
Parinktis
Mygtukui J priskirta funkcija
Select center focus point (pasirinkti
Pasirinkite centrinį fokusavimo tašką.
centrinį fokusavimo tašką)
Highlight active focus point
Pažymėkite aktyvų fokusavimo tašką.
(pažymėti aktyvų fokusavimo tašką)
Not used (nenaudojama)
Jokia.
❚❚ Playback Mode (atkūrimo režimas)
Q
R
S
T
Parinktis
Mygtukui J priskirta funkcija
Thumbnail on/off (minia- Persijunkite tarp atkūrimo per visą kadrą ir miniatiūrų
tiūros įjungtos/išjungtos) atkūrimo.
Atkūrimo per visą kadrą arba miniatiūrų atkūrimo
View histograms
režimu nuspaudus mygtuką J, pateikiama
(peržiūrėti histogramas)
histograma (0 192).
Persijunkite tarp atkūrimo per visą kadrą, miniatiūrų
atkūrimo arba didinimo atkuriant režimų. Pasirinkite
pradinio mastelio nuostatą: Low magnification
(mažas priartinimas), Medium magnification (viduZoom on/off (priartinimas
tinis priartinimas) arba High magnification (didelis
įjungtas/išjungtas)
priartinimas). Priartinimo rodinys sucentruojamas
aktyviame fokusavimo taške (jei nuotrauka daryta
fotografuojant pro vaizdo ieškiklį) arba vaizdo centre
(jei nuotrauka daryta tiesioginės peržiūros metu).
Choose folder (pasirinkti
Parodykite aplanko pasirinkimo dialogo langą.
aplanką)
U
261
❚❚ Tiesioginė peržiūra
J
S
Parinktis
Mygtukui J priskirta funkcija
Select center focus point
Spustelėjus mygtuką J tiesioginės peržiūros metu
(pasirinkti centrinį
parenkamas centrinis fokusavimo taškas.
fokusavimo tašką)
Spustelėkite mygtuką J, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte priartinimo funkciją. Pasirinkite
pradinio mastelio nuostatą: Low magnification
Zoom on/off
(priartinimas įjungtas/ (mažas priartinimas), Medium magnification
(vidutinis priartinimas) arba High magnification
išjungtas)
(didelis priartinimas). Mastelio rodinys
sucentruojamas ant aktyvaus fokusavimo taško.
Not used
Mygtuko J paspaudimas tiesioginės peržiūros
(nenaudojama)
metu nieko nepakeičia.
f3: Multi Selector (kryptinis
valdiklis)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkus Restart standby timer (paleisti iš naujo budėjimo laikmatį),
jei pasibaigus budėjimo laikmačiui paspaudžiamas kryptinio valdiklio
elementas (0 33), suaktyvinami matuokliai ir paleidžiamas budėjimo
laikmatis. Jei būna parinkta Do nothing (nedaryti nieko), nuspaudus
kryptinio valdiklio elementą laikmatis nepaleidžiamas.
U
262
f4: Assign Fn Button (priskirti Fn
mygtuką)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite funkciją, kurią atliks mygtukas Fn: pats
vienas (Press (paspaudimas)) arba kartu su
komandų ratukais (Press + command dials
(paspaudimas ir komandų ratukai)).
❚❚ Press (paspaudimas)
Pasirinkus Press (paspaudimas), parodomos tokios parinktys:
Parinktis
q
r
B
C
D
E
F
A
s
Aprašymas
Paspauskite mygtuką Fn, kad peržiūrėtumėte ryškumo gylį
Preview (peržiūra)
(0 41).
Paspauskite mygtuką Fn, kad užfiksuotumėte blykstės
FV lock (FV
vertę (tinka tik derančioms blykstėms, 0 118). Norėdami
fiksavimas)
atšaukti FV fiksavimą, spauskite dar kartą (0 130).
AE/AF lock (AE/AF Paspaudus mygtuką Fn, suveikia židinio ir ekspozicijos
fiksavimas)
fiksavimas.
AE lock only (tik AE Kol laikomas nuspaustas mygtukas Fn, veikia ekspozicijos
fiksavimas)
fiksavimas.
AE lock (Reset on
Paspaudus mygtuką Fn, užfiksuojama ekspozicija ir lieka
release) (AE
užfiksuota tol, kol mygtukas paspaudžiamas dar kartą,
fiksavimas,
atleidžiamas užraktas arba baigiasi budėjimo laikmatis.
atstatymas
atleidus)
AE lock (Hold) (AE Nuspaudus Fn mygtuką, užfiksuojama ekspozicija. Ji lieka
fiksavimas,
užfiksuota, kol mygtukas nepaspaudžiamas antrą kartą
užlaikymas)
arba kol nesibaigia budėjimo laikmačio laikas.
AF lock only (tik AF Kol laikomas nuspaustas mygtukas Fn, veikia židinio
fiksavimas)
fiksavimas.
Nuspaudus mygtuką Fn, pradedama automatiškai
AF-ON
fokusuoti.
Flash off (blykstė Kol nuspaustas mygtukas Fn, fotografuojant nesuveikia
išjungta)
blykstė.
U
263
Parinktis
t
Bracketing burst
(kadrų serija)
e +NEF (RAW)
Matrix metering
(matricos
matavimas)
Center-weighted
metering
M
(centruotas
matavimas)
Spot metering
N (taškinis
matavimas)
Viewfinder grid
display (vaizdo
9 ieškiklio tinklelio
rodinys)
Viewfinder virtual
horizon (vaizdo
m
ieškiklio virtualus
horizontas)
MY MENU (mano
n
meniu)
Access top item in
MY MENU (atverti
6 pirmąjį elementą,
esantį mano
meniu)
L
U
264
Aprašymas
Jei ekspozicijos, blykstės ar ADL serijos metu, parinkus
vieno kadro ar tylaus užrakto atleidimo režimą,
nuspaudžiamas mygtukas Fn, kaskart nuspaudus užrakto
mygtuką padaromi visi kadrai, numatyti esamoje serijos
programoje. Jei aktyvus fotografavimas serijomis su
skirtingomis baltos spalvos balanso reikšmėmis arba
parenkamas nepertraukiamo atleidimo režimas (CH arba CL),
nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką fotoaparatas
pakartoja kadrų seriją.
Jeigu nustatyta vaizdo kokybė JPEG fine (JPEG aukšta
kokybė), JPEG normal (JPEG standartinė kokybė) arba
JPEG basic (JPEG elementari kokybė), valdymo pulte
bus rodoma „RAW“, o NEF (RAW) kopija bus įrašyta
padarius kitą nuotrauką, paspaudus mygtuką Fn (norėdami
įrašyti NEF/RAW kopijas fotografuodami serijomis, tarp
kadrų laikykite iki pusės nuspaudę užrakto atleidimo
mygtuką). Kad išeitumėte neįrašę NEF (RAW) kopijos, vėl
spauskite mygtuką Fn.
Nuspaudus mygtuką Fn, bus įjungtas matricos matavimas.
Nuspaudus mygtuką Fn, bus įjungtas centruotas
matavimas.
Nuspaudus mygtuką Fn, bus įjungtas taškinis matavimas.
Spustelėkite mygtuką Fn, jei vaizdo ieškiklyje norite įjungti
arba išjungti komponavimo tinklelio rodinį (0 9).
Spustelėkite mygtuką Fn, jei vaizdo ieškiklyje norite
pamatyti virtualaus horizonto rodinį (0 265).
Spustelėjus mygtuką Fn, parodomas „MY MENU (mano
meniu)“ (0 313).
Spustelėkite mygtuką Fn, kad pereitumėte prie pirmojo
„MY MENU (mano meniu)“ punkto. Pasirinkite šį punktą,
kad greitai pasiektumėte dažnai naudojamą meniu
elementą.
Parinktis
K
Playback
(atkūrimas)
None (jokia)
Aprašymas
Mygtukas Fn atlieka tą pačią funkciją kaip ir mygtukas K.
Pasirinkite, jei naudojate telefotografijos objektyvą ar
kitomis aplinkybėmis, kuriomis sudėtinga kaire ranka
valdyti mygtuką K.
Mygtuko paspaudimas nieko nepakeičia.
A
Nederančios parinktys
Jei parinkties, nurodytos punktu Press (paspaudimas), negalima naudoti kartu
su parinktimi, nurodyta punktu Press + command dials (paspaudimas ir
komandų ratukai), bus parodytas pranešimas ir pirmajai parinktai funkcijai
Press (paspaudimas) arba Press + command dials (paspaudimas ir komandų
ratukai) bus nustatyta vertė None (jokia).
A
Vaizdo ieškiklio virtualus horizontas
Nurodžius pasirinktinio nustatymo f4 (Assign Fn button (priskirti Fn mygtuką))
vertę Viewfinder virtual horizon (vaizdo ieškiklio virtualus horizontas) >
Press (paspaudimas), spaudžiant mygtuką Fn ekspozicijos rodiklis vaizdo
ieškiklyje tampa pavertimo rodiniu. Spustelėkite mygtuką dar kartą, kad
atkurtumėte normalią indikacijos funkciją.
Fotoaparatas pakreiptas Fotoaparatas laikomas Fotoaparatas pakreiptas
dešinėn
lygiai
kairėn
Vaizdo ieškiklis
Įsidėmėkite: rodinys gali būti netikslus, jei fotoaparatas pakreiptas dideliu kampu
pirmyn ar atgal. Jei norite, kad rodinyje būtų pateikiamos pavertimo ir
pakreipimo indikacijos, pasinaudokite sąrankos meniu parinktimi Virtual
horizon (virtualus horizontas) (0 282).
U
265
❚❚ Press + command dials (paspaudimas ir komandų ratukai)
Pasirinkus Press + command dials (paspaudimas ir komandų ratukai),
parodomos tokios parinktys:
5
w
y
U
V
W
Parinktis
Choose image area
(pasirinkti vaizdo
plotą)
Choose non-CPU lens
number (pasirinkti
objektyvo be
procesoriaus numerį)
Active D-Lighting
(Aktyvusis D-Lighting)
Aprašymas
Laikydami mygtuką Fn nuspaustą, sukite komandų
ratuką, kad pasirinktumėte vaizdo plotą (0 51).
Laikydami nuspaustą mygtuką Fn, sukite komandų
ratuką, kad pasirinktumėte objektyvo numerį,
nurodytą naudojant parinktį Non-CPU lens data
(objektyvo be procesoriaus duomenys) (0 163).
Laikydami mygtuką Fn nuspaustą, sukite komandų
ratuką, kad suderintumėte Aktyvųjį D-Lighting (0 110).
Laikydami mygtuką Fn nuspaustą, sukite pagrindinių
HDR (high dynamic
komandų ratuką, kad pasirinktumėte HDR mode
range) (HDR, platus
(HDR režimą) arba papildomų komandų ratuką, kad
dinaminis diapazonas) pasirinktumėte Exposure differential (ekspozicijos
skirtumą) (0 112).
Auto ISO sensitivity
Laikydami mygtuką Fn nuspaustą, sukite komandų
control (automatinis
ratuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ISO
ISO jautrumo valdymas) jautrumo valdymo funkciją (0 72).
Laikydami mygtuką Fn nuspaustą, sukite pagrindinių
Multiple exposure
komandų ratuką, kad pasirinktumėte daugkartinės
(daugkartinė
ekspozicijos režimą. Spustelėkite mygtuką Fn ir sukite
ekspozicija)
papildomų komandų ratuką, kad pasirinktumėte
ekspozicijų skaičių (0 149).
Sukant komandų ratukus ir laikant nuspaustą
None (jokia)
mygtuką Fn, neatliekama jokia operacija.
f5: Assign Preview Button (priskirti
peržiūros mygtuką)
U
266
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite funkciją, kurią atliks mygtukas Fv: pats
vienas (Press (paspaudimas)) arba kartu su
komandų ratukais (Press + command dials
(paspaudimas ir komandų ratukai)). Parinktys
atitinka siūlomąsias elementui Assign Fn button
(priskirti Fn mygtuką) (0 263). Numatytosios
parametrų Press (paspaudimas) ir Press + command dials
(paspaudimas ir komandų ratukai) vertės yra – atitinkamai – Preview
(peržiūra) (0 41) ir None (jokia).
f6: Assign AE-L/AF-L Button
(priskirti mygtuką AE-L/AF-L)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite funkciją, kurią atliks mygtukas A AE-L/
AF-L: pats atskirai (Press (paspaudimas)) arba
kartu su komandų ratukais (Press + command
dials (paspaudimas ir komandų ratukai)).
Siūlomos tokios pačios parinktys kaip ir Assign Fn
button (priskirti Fn mygtuką) (0 263), tik su
funkcija Press + command dials (paspaudimas ir komandų ratukai)
nepasiekiamos komandos HDR (high dynamic range) (HDR, platus
dinaminis diapazonas) ir Multiple exposure (daugkartinė
ekspozicija). Numatytosios komandų Press (paspaudimas) ir Press +
command dials (paspaudimas ir komandų ratukai) parinktys yra
(atitinkamai) AE/AF lock (AE/AF fiksavimas) ir None (jokia).
f7: Customize Command Dials
(pritaikyti komandų ratukus)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Šia parinktimi reguliuojamas pagrindinių ir papildomų komandų ratukų
veikimas.
• Reverse rotation (sukimo krypties apvertimas): apverskite komandų ratukų
sukimo kryptis.
• Change main/sub (sukeisti pagrindinį su papildomu): jei
parinkta Off (išjungta) pagrindinių komandų
ratukas valdo užrakto greitį, o papildomų
komandų ratukas – diafragmą. Nurodžius On
(įjungta), pagrindinių komandų ratukas valdo
diafragmą, o papildomų komandų ratukas –
užrakto greitį. Pasirinkus On (Mode A) (įjungta, režimas A),
pagrindinių komandų ratukas diafragmai nustatyti naudojamas tik
ekspozicijos režimu A.
U
267
• Aperture setting (diafragmos nustatymas): jei nurodysite Sub-command dial
(papildomų komandų ratukas), diafragmą bus galima nustatyti tik
naudojant papildomų komandų ratuką (arba pagrindinį komandų
ratuką, jei nurodysite parametro Change main/sub (sukeisti
pagrindinį su papildomu) vertę On (įjungta)). Jei parenkama
Aperture ring (diafragmos žiedas), diafragma gali būti reguliuojama
tik objektyvo diafragmos žiedu, o fotoaparato diafragmos rodinyje
diafragma pateikiama 1 EV žingsneliais (G ir E tipo objektyvų diafragma
vis tiek bus nustatoma papildomų komandų ratuku). Atminkite:
neatsižvelgiant į pasirinktą nustatymą, prijungus objektyvą be
procesoriaus diafragmos žiedas bus naudojamas diafragmai reguliuoti.
• Menus and playback (įvairūs meniu ir atkūrimas): jei nurodysite Off (išjungta),
kryptiniu valdikliu bus galima pasirinkti viso kadro režimu rodomą
nuotrauką, pažymėti miniatiūras ir naršyti meniu. Parinkus On (įjungta)
arba On (image review excluded) (įjungta, be vaizdo peržiūros),
pagrindinių komandų ratuką galima naudoti viso kadro atkūrimo
režimu pateikiamai nuotraukai parinkti, miniatiūrų atkūrimo metu
perkelti žymiklį kairėn ar dešinėn ir perkelti meniu žymėjimo juostą
aukštyn ar žemyn. Papildomų komandų ratukas naudojamas
papildomai informacijai apie nuotrauką pateikti viso kadro atkūrimo
režimu ir perkelti žymiklį aukštyn ar žemyn miniatiūrų atkūrimo metu.
Pasirinkite On (image review excluded) (įjungta, be vaizdo
peržiūros), kad komandų ratukai vaizdų peržiūros metu nebūtų
naudojami atkūrimui. Tuo metu, kai rodomi meniu, papildomų
komandų ratuką pasukus į dešinę bus parodytas nurodytosios
parinkties papildomas meniu, o pasukus į kairę – ankstesnis meniu. Kad
pasirinktumėte, spustelėkite 2 arba J.
U
268
f8: Release Button to Use Dial
(atleisti mygtuką ratukui naudoti)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkus Yes (taip), leidžiami pakeitimai, kurie paprastai nustatomi AF
režime laikant W (M), X (T), L (U), arba mygtuką D ir sukant
komandų ratuką bei įvyksta sukant ratuką po to, kai mygtukas yra
atleidžiamas (tai taip pat taikoma mygtukams Fn, Pv ir A AE-L/AF-L, jei jiems
buvo priskirta kita „+ command dials (komandų ratuko)“ funkcija nei
Choose image area (pasirinkti vaizdo plotą), Choose non-CPU lens
number (pasirinkti objektyvo be procesoriaus numerį) arba Auto ISO
sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas) naudojant
Pasirinktinį nustatymą f4, Assign Fn button (priskirti FN mygtuką), f5,
Assign preview button (priskirti peržiūros mygtuką) arba f6 Assign
AE-L/AF-L button (priskirti AE-L/AF-L mygtuką)). Nustatymas
baigiamas, kai bet kuris iš paspaustų mygtukų paspaudžiamas
pakartotinai, baigiasi budėjimo laikmatis arba užrakto atleidimo mygtukas
paspaudžiamas iki pusės.
f9: Slot Empty Release Lock (tuščio
lizdo atleidimo fiksatorius)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Nustačius Enable release (įjungti atleidimą), užraktas gali būti
atleidžiamas, kai nėra įdėtos atminties kortelės, nors ir neįrašomos jokios
nuotraukos (tačiau jos rodomos ekrane demonstraciniu režimu). Jei
nurodyta parinktis Release locked (užfiksuotas atleidimas), užrakto
atleidimo mygtukas yra įjungiamas tik tada, kai į fotoaparatą įdedama
atminties kortelė.
f10: Reverse Indicators (apversti
indikatorius)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Parinkus
(W), ekspozicijos rodikliai vaizdo ieškiklyje ir
informaciniame ekrane yra pateikiami su neigiamomis vertėmis kairėje ir
teigiamomis dešinėje. Jei norite rodyti teigiamas vertes kairėje, o
neigiamas – dešinėje, pasirinkite
(V).
U
269
f11: Easy Shutter-speed Shift
(paprastas užrakto greičio
paslinkimas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Parinkus On (įjungta), pagrindinių komandų ratuką galima naudoti
užrakto greičio ratuku parinktam užrakto greičiui suderinti dydžiu ±2/3 EV,
žingsneliais po 1/3 EV. Jei užrakto greičio ratukas nustatomas į padėtį 4
(4 sek., pažymėtas raudona spalva), pagrindinių komandų ratuku galima
parinkti iki 30 sek. užrakto greitį.
U
270
B Sąrankos meniu:
fotoaparato sąranka
Kad atvertumėte sąrankos meniu, spustelėkite G ir pasirinkite kortelę B
(sąrankos meniu).
Mygtukas G
Sąrankos meniu yra šios parinktys:
Parinktis
Format memory card (formatuoti
atminties kortelę)
Monitor brightness (ekrano šviesumas)
Auto info display (automatinis
informacijos rodinys)
Clean image sensor (valyti vaizdo
jutiklį)
Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti
pakeltą veidrodį valymui) 1
Image Dust Off ref photo (vaizdo dulkių
šalinimo atskaitos nuotrauka)
Flicker reduction (mirgėjimo
mažinimas)
Time zone and date (laiko juosta ir data)
Language (kalba)
Auto image rotation (automatinis
vaizdo sukimas)
Image comment (vaizdo komentaras)
0
272
273
273
329
331
274
276
276
277
277
278
Parinktis
Copyright information (informacija apie
autorių teises)
Save/load settings (įrašyti/įkelti
nustatymus)
Virtual horizon (virtualus horizontas)
Non-CPU lens data (objektyvo be
procesoriaus duomenys)
AF fine-tune (AF tikslinimas)
HDMI
Location data (buvimo vietos
duomenys)
Assign remote Fn button (priskirti
nuotolinį Fn mygtuką)
Wireless mobile adapter (belaidžio ryšio
su mobiliaisiais prietaisais adapteris)
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) 2
Firmware version (integruotos
programinės įrangos versija)
1 Nepasiekiama, kai akumuliatorius beveik išsekęs.
2 Rodoma tik įdėjus derančią Eye-Fi atminties kortelę (0 285).
A
0
279
280
282
163
283
223
170
284
284
285
286
U
Taip pat žr.
Meniu numatytieji nustatymai pateikti p. 228.
271
Format Memory Card (formatuoti
atminties kortelę)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Atminties korteles būtina suformatuoti, jeigu jos naudojamos pirmą kartą,
taip pat – jei jos suformatuotos kitu įrenginiu. Suformatuokite kortelę
pagal toliau pateiktą procedūrą.
D
Atminties kortelių formatavimas
Formatuojant atminties korteles, negrįžtamai ištrinami visi jose esantys duomenys.
Prieš pradėdami formatuoti, patikrinkite, ar visos nuotraukos ar duomenys,
kuriuos norite išsaugoti, yra nukopijuoti į kompiuterį (0 211).
U
272
1
Pažymėkite Yes (taip).
2
Spustelėkite J.
Kad išeitumėte nesuformatavę
atminties kortelės, pažymėkite No
(ne) ir spustelėkite J.
Paspauskite J, kad pradėtumėte formatuoti.
Neišimkite atminties kortelės ir neištraukite arba
neatjunkite maitinimo šaltinio, kol nebaigta
formatuoti.
Monitor Brightness (ekrano
šviesumas)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Spustelėkite 1 arba 3, kad pasirinktumėte ekrano
šviesumą atkūrimo, įvairių meniu ir informacinio
ekrano funkcijoms vaizduoti. Nurodykite didesnes
vertes, jei norite padidinti šviesumą arba
mažesnes, jei norite sumažinti.
A
Taip pat žr.
Informacijos apie ekrano šviesumo derinimą tiesioginės peržiūros metu rasite
p. 179.
Auto Info Display (automatinis
informacijos rodinys)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Parinkus Auto info display (automatinis informacijos rodinys), iki
pusės paspaustą užrakto atleidimo mygtuką grąžinus į pradinę padėtį
ekrane automatiškai pateikiama fotografavimo informacija.
U
273
Image Dust Off Ref Photo (vaizdo
dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Gaukite atskaitos duomenis vaizdo dulkėms pašalinti, naudodamiesi
Capture NX 2 (įsigyjama atskirai. Papildomos informacijos rasite Capture NX 2
vadove).
Funkcija Image Dust Off ref photo (vaizdo dulkių šalinimo atskaitos
nuotrauka) pasiekiama tik prie fotoaparato prijungus objektyvą su
procesoriumi. Rekomenduojama naudoti ne DX formato objektyvą, kurio
židinio nuotolis siektų bent 50 mm. Jei naudojate priartinimo objektyvą,
priartinkite maksimaliai.
1
Nurodykite paleidimo parinktį.
Pažymėkite vieną šių parinkčių ir
spauskite J. Jei norite išeiti negavę
vaizdo dulkių šalinimo duomenų,
spustelėkite G.
• Start (paleisti): pasirodys dešiniau
vaizduojamas pranešimas ir vaizdo ieškiklio bei
valdymo pulto ekranuose bus pateiktas
užrašas „rEF“.
• Clean sensor and then start (nuvalyti jutiklį, tuomet
paleisti): nurodykite šią parinktį, jei prieš
pradėdami norite nuvalyti vaizdo jutiklį. Baigus
valyti pasirodys dešiniau vaizduojamas
pranešimas ir vaizdo ieškiklio bei valdymo
pulto ekranuose bus pateiktas užrašas „rEF“.
2
U
Vaizdo ieškiklyje sukomponuokite baltą objektą be išskirtinių
bruožų.
Laikydami objektyvą apytiksliai dešimties centimetrų atstumu nuo gerai
apšviesto balto objekto be ryškių bruožų, sukomponuokite jį taip, kad
objektas užpildytų vaizdo ieškiklį ir iki pusės paspauskite užrakto
atleidimo mygtuką.
Automatinio fokusavimo režimu bus automatiškai sufokusuota į
begalybę. Rankiniu fokusavimo režimu reikia sufokusuoti objektyvą į
begalybę rankiniu būdu.
274
3
Gaukite dulkių šalinimo atskaitos duomenis.
Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo ir gaukite vaizdo
dulkių šalinimo ataskaitos duomenis. Paspaudus užrakto atleidimo
mygtuką, ekranas išsijungia. Atminkite: jei objektas apšviestas prastai,
bus atlikta triukšmo mažinimo procedūra ir tai padidins įrašymo
trukmę.
Jei atskaitos objektas pernelyg šviesus arba
pernelyg tamsus, fotoaparatui gali nepavykti
gauti vaizdo dulkių šalinimo atskaitos
duomenų. Tokiu atveju bus parodytas
dešiniau pateikiamas pranešimas. Pasirinkite
kitą atskaitos objektą ir pakartokite procesą
nuo 1 veiksmo.
D
Vaizdo jutiklio valymas
Dulkių šalinimo duomenys, įrašyti prieš vaizdo jutiklio valymą, negali būti
naudojami nuotraukoms, įrašytoms po vaizdo jutiklio valymo. Pasirinkite Clean
sensor and then start (nuvalyti jutiklį ir paleisti) tik tuo atveju, jei dulkių
šalinimo atskaitos duomenų neketinate naudoti su jau padarytomis
nuotraukomis.
D
Vaizdo dulkių šalinimo atskaitos duomenys
Tuos pačius atskaitos duomenis galima naudoti
nuotraukoms, padarytoms su kitu objektyvu arba
esant kitai diafragmai. Atskaitos vaizdų negalima
peržiūrėti kompiuterine vaizdavimo programine
įranga. Peržiūrint atskaitos vaizdus fotoaparatu,
rodomas tinklelio raštas.
U
275
Flicker Reduction (mirgėjimo
mažinimas)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Sumažinkite mirgėjimą ir juostų atsiradimą, kai su tiesiogine peržiūra
fotografuojate šviečiant fluorescencinėms ar gyvsidabrio garų lempoms.
Pasirinkite Auto (automatinis), kad leistumėte fotoaparatui automatiškai
pasirinkti tinkamą dažnį arba rankiniu režimu sutapdinkite dažnį su
vietinio kintamosios srovės elektros tinklo dažniu.
A
Mirgėjimo mažinimas
Jei parinktis Auto (automatinis) neleidžia pasiekti pageidaujamų rezultatų ir jūs
nežinote, koks vietinio elektros tiekimo tinklo dažnis, išbandykite abu: 50 ir 60 Hz
variantus ir pasirinkite tą, kurio rezultatai geresni. Mirgėjimo mažinimo funkcija
gali negeneruoti pageidaujamų rezultatų, jei objektas itin šviesus: tokiu atveju
reikia išmėginti mažesnę diafragmą (didesnį f skaičių).
Time Zone and Date (laiko juosta ir
data)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Pakeiskite laiko juostas, nustatykite fotoaparato laikrodį, pasirinkite datos
vaizdavimo tvarką ir įjunkite arba išjunkite vasaros laiką (0 27).
Parinktis
Time zone (laiko
juosta)
Date and time (data
ir laikas)
Date format (datos
formatas)
Aprašymas
Pasirinkite laiko juostą. Fotoaparato laikrodis automatiškai
nustatomas pagal naujos juostos laiką.
Nustatykite fotoaparato laikrodį. Kai laikrodis nenustatytas,
informaciniame ekrane rodoma mirksinti piktograma Y.
Pasirinkite dienos, mėnesio ir metų rodymo tvarką.
Įjunkite arba išjunkite vasaros laiką. Fotoaparato laikrodis
Daylight saving time
automatiškai pasukamas viena valanda pirmyn arba atgal.
(vasaros laikas)
Numatytasis nustatymas yra Off (išjungta).
U
276
Language (kalba)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Pasirinkite fotoaparato meniu ir pranešimų kalbą.
Auto Image Rotation (automatinis
vaizdo sukimas)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Nuotraukose, padarytose nustačius vertę On (įjungta), yra informacijos
apie fotoaparato orientaciją: tai leidžia jas automatiškai pasukti atkūrimo
metu (0 187) arba peržiūrint su ViewNX 2 (pateikta) ar Capture NX 2
(įsigyjama atskirai; 0 325). Įrašomi tokie orientacijos variantai:
Kraštovaizdžio
(horizontali) orientacija
Fotoaparatas pasuktas
90° kampu pagal
laikrodžio rodyklę
Fotoaparatas pasuktas
90° kampu prieš
laikrodžio rodyklę
Nustačius Off (išjungta), fotoaparato orientacija neįrašoma. Nurodykite
šią parinktį, kai reikia sukti fotoaparatą arba daryti nuotraukas nukreipus
objektyvą aukštyn/žemyn.
A
Pasukti vertikaliai
Jei norite, kad „vertikalios“ (portretinės orientacijos) nuotraukos atkūrimo metu
būtų automatiškai pasukamos, atkūrimo meniu pasirinkite parametro Rotate
tall (pasukti vertikaliai) vertę On (įjungta) (0 233).
U
277
Image Comment (vaizdo
komentaras)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Pakomentuokite naujai daromas nuotraukas. Komentarus galima
peržiūrėti kaip metaduomenis programose ViewNX 2 (pateikta) arba
Capture NX 2 (įsigyjama atskirai; 0 325). Komentaras taip pat matomas
fotografavimo duomenų puslapyje (informacijos apie nuotrauką ekrane
(0 193)).
• Done (atlikta): įrašykite pokyčius ir grįžkite į sąrankos meniu.
• Input comment (įvesti komentarą): įveskite komentarą kaip aprašyta
p. 107. Komentarai gali būti iki 36 ženklų ilgio.
• Attach comment (pridėti komentarą):
nurodykite šią parinktį, jei norite prie visų
tolesnių nuotraukų pridėti komentarą. Parametrą
Attach comment (pridėti komentarą) galima
įjungti ir išjungti pažymint jį ir spustelint 2.
U
278
Copyright Information
(informacija apie autorių teises)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Įtraukite autorių teisių informaciją į naujas nuotraukas, kai šios
padaromos. Autorių teisių informacija įtraukiama į fotografavimo
duomenis, pateikiamus informacijos apie nuotrauką rodinyje (0 193), ją
galima peržvelgti kaip metaduomenis programoje ViewNX 2 (pateikta)
arba Capture NX 2 (įsigyjama atskirai; 0 325).
• Done (atlikta): įrašykite pokyčius ir grįžkite į sąrankos meniu.
• Artist (autorius): įveskite fotografo vardą ir pavardę, kaip aprašyta
p. 107. Fotografo vardas ir pavardė negali būti ilgesni nei 36 ženklai.
• Copyright (autorių teisės): įveskite autorių teisių turėtojo vardą, kaip
aprašyta p. 107. Autorių teisių turėtojų vardai negali būti ilgesni nei 54
ženklai.
• Attach copyright information (prijungti
informaciją apie autorių teises): nurodykite šią
parinktį, jei norite prie visų tolesnių nuotraukų
pridėti autorių teisių informaciją. Funkciją Attach
copyright information (prijungti informaciją
apie autorių teises) galima įjungti ir išjungti
pažymint ir spustelint 2.
D
Informacija apie autorių teises
Siekdami išvengti neleistino autoriaus arba autorių teisių turėtojo vardų
naudojimo, prieš paskolindami arba perduodami fotoaparatą kitam asmeniui,
pašalinkite žymą nuo parinkties Attach copyright information (prijungti
informaciją apie autorių teises) ir išvalykite laukus Artist (autorius) bei
Copyright (autorių teisės). Nikon neprisiima atsakomybės už žalą ar ginčus,
galinčius kilti dėl parinkties Copyright information (autorių teisių
informacija) naudojimo.
U
279
Save/Load Settings (įrašyti/įkelti
nustatymus)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Pasirinkite Save settings (įrašyti nustatymus), kad įrašytumėte toliau
nurodytus nustatymus į atminties kortelę (jei kortelė pilna, parodoma
klaida). Naudokite šią parinktį nustatymams tarp fotoaparatų Df bendrinti.
Meniu
Atkūrimas
Fotografavimas
(visi bankai)
U
280
Parinktis
Playback display options (atkūrimo rodymo parinktys)
Image review (vaizdo peržiūra)
After delete (po ištrynimo)
Rotate tall (pasukti vertikaliai)
Shooting menu bank (fotografavimo meniu bankas)
File naming (failų pavadinimo suteikimas)
Image quality (vaizdo kokybė)
Image size (vaizdo dydis)
Image area (vaizdo plotas)
JPEG compression (JPEG glaudinimas)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas)
White balance (baltos spalvos balansas) (su tikslinimu ir
išankstiniais nustatymais d-1–d-4)
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
Color space (spalvų erdvė)
Active D-Lighting (Aktyvusis D-Lighting)
Vignette control (vinjetės kontrolė)
Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė)
Long exposure NR (ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas)
High ISO NR (didelio ISO jautrumo triukšmo mažinimas)
Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo
valdymas)
Meniu
Pasirinktiniai
nustatymai (visi
bankai)
Sąranka
Parinktis
Visi pasirinktiniai nustatymai
Auto info display (automatinis informacijos rodinys)
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
Time zone and date (laiko juosta ir data) (išskyrus datą ir
laiką)
Language (kalba)
Auto image rotation (automatinis vaizdo sukimas)
Image comment (vaizdo komentaras)
Copyright information (informacija apie autorių teises)
Non-CPU lens data (objektyvo be procesoriaus duomenys)
HDMI
Location data (buvimo vietos duomenys)
Assign remote Fn button (priskirti nuotolinį Fn mygtuką)
Wireless mobile adapter (belaidžio ryšio su mobiliaisiais
prietaisais adapteris)
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas)
Visi mano meniu punktai
Visi paskutiniai nustatymai
My Menu/Recent
Settings (mano
meniu/paskutiniai
Choose tab (pasirinkti kortelę)
nustatymai)
Nustatymus, įrašytus naudojant šį fotoaparato modelį, galima atkurti
pasirenkant Load settings (įkelti nustatymus). Atminkite: parinktis
Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) pasiekiama tik į
fotoaparatą įdėjus atminties kortelę, o punktas Load settings (įkelti
nustatymus) pasiekiamas tik jei kortelėje yra įrašyti nustatymai.
A
Įrašyti nustatymai
Nustatymai įrašomi į failą pavadinimu NCSETUPD. Pakeitus failo pavadinimą,
fotoaparatas negalės įkelti nustatymų.
U
281
Virtual Horizon (virtualus
horizontas)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Parodykite pakreipimo ir pavertimo informaciją pagal fotoaparato
pakreipimo jutiklio pateikiamus duomenis. Jei fotoaparatas nepakreiptas
nei kairėn, nei dešinėn, pakreipimo atskaitos linija tampa žalia. Jei
fotoaparatas nepaverstas nei pirmyn, nei atgal, ekrano centre esantis
taškelis tampa žalias. Kiekviena padala atitinka 5°.
Fotoaparatas laikomas
lygiai
Fotoaparatas
pakreiptas kairėn arba
dešinėn
Fotoaparatas
paverstas pirmyn arba
atgal
D
Fotoaparato pakreipimas
Virtualaus horizonto rodmuo būna netikslus, jei fotoaparatas paverstas dideliu
kampu pirmyn ar atgal. Jei fotoaparatas negali išmatuoti pokrypio, jo rodmuo
nepateikiamas.
A
Taip pat žr.
Informacijos apie pakreipimo indikacijos peržiūrą vaizdo ieškiklyje rasite
pasirinktiniame nustatyme f4 (Assign Fn button (priskirti Fn mygtuką); 0 263,
265). Informacijos apie virtualaus horizonto rodymą tiesioginės peržiūros metu
rasite p. 182.
U
282
AF Fine-tune (AF tikslinimas)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Galima patikslinti iki 12 objektyvų tipų židinį. AF tikslinimo funkcija
daugeliu atvejų nerekomenduojama, ji gali trikdyti normalų fokusavimą.
Naudokite ją tik prireikus.
Parinktis
Aprašymas
AF fine-tune
(On/Off)
• On (įjungta): įjunkite AF tikslinimo funkciją.
(AF tikslinimas,
• Off (išjungta): išjunkite AF tikslinimo funkciją.
įjungta/
išjungta)
Patikslinkite AF su esamu objektyvu
(tik objektyvai su procesoriumi).
Spustelėkite 1 arba 3, kad
Saved value
pasirinktumėte vertę tarp +20 ir –20.
(įrašyta vertė)
Galima įrašyti iki 12 objektyvų tipų
vertes. Kiekvienam objektyvo tipui
galima įrašyti tik vieną vertę.
Default
(numatytasis
nustatymas)
Pasirinkite naudojamą AF
tikslinimo vertę (jei nėra anksčiau
įrašytos esamo objektyvo vertės, tik
objektyvams su procesoriumi).
Perkelkite
fokusavimo tašką
tolyn nuo
fotoaparato.
Esama
vertė
Perkelkite
Ankstesnė
fokusavimo tašką vertė
artyn fotoaparato.
Pateikite anksčiau įrašytas AF tikslinimo vertes. Kad ištrintumėte
objektyvą iš sąrašo, pažymėkite pageidaujamą objektyvą ir
spustelėkite O. Jei norite pakeisti objektyvo identifikatorių (pvz.,
pasirinkti tokį, kuris sutaptų su paskutiniais dviem objektyvo
serijos numerio skaitmenimis, kad galėtumėte išskirti jį iš kitų to
paties tipo objektyvų, nes parinktį Saved value (įrašyta vertė)
List saved values galima naudoti tik su vienu kiekvieno tipo objektyvu), pažymėkite
pageidaujamą objektyvą ir spustelėkite 2.
(parodyti
įrašytas vertes) Bus parodytas dešiniau pateiktas meniu.
Spustelėkite 1 arba 3, kad
pasirinktumėte identifikatorių ir
spustelėkite J, kad įrašytumėte
pakeitimus ir išeitumėte.
U
283
D
AF tikslinimas
Kai įjungta AF tikslinimo funkcija, fotoaparatui gali nepavykti sufokusuoti
minimaliu atstumu arba į begalybę.
D
Tiesioginė peržiūra
Tikslinimo funkcija neveikia automatinio fokusavimo metu, kai naudojamas
tiesioginės peržiūros režimas.
A
Įrašyta vertė
Kiekvienam objektyvo tipui galima įrašyti tik vieną vertę. Jei naudojamas
telekonverteris, kiekvienai objektyvo ir telekonverterio kombinacijai galima
įrašyti po atskirą vertę.
Assign Remote Fn Button (priskirti
nuotolinį Fn mygtuką)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Pasirinkite funkciją, kurią atliks papildomų
belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų WR-1 ir WR-T10
Fn mygtukai (0 325).
Wireless Mobile Adapter
(belaidžio ryšio su mobiliaisiais
prietaisais adapteris)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Pasirinkite, ar fotoaparatas užmegs belaidį ryšį su išmaniaisiais prietaisais,
kai prie jo USB jungties bus prijungtas papildomas belaidžio ryšio su
mobiliaisiais prietaisais adapteris WU-1a (0 324).
Parinktis
Enable
(įjungti)
Disable
(išjungti)
U
284
Aprašymas
Įjunkite belaidį ryšį su išmaniaisiais prietaisais, kuriuose veikia
Wireless Mobile Utility.
Išjunkite belaidį ryšį su išmaniaisiais prietaisais. Nurodykite šią
parinktį tose vietose, kur draudžiama naudotis belaidžiais prietaisais.
Nurodžius šią parinktį, papildomai taupoma fotoaparato
akumuliatoriaus energija.
Eye-Fi Upload (Eye-Fi perkėlimas)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Ši parinktis rodoma tik tada, kai į fotoaparatą įdedama Eye-Fi atminties
kortelė (ją galima įsigyti atskirai, iš parduotuvės). Nurodykite Enable
(įjungti), kad nusiųstumėte nuotraukas į iš anksto apibrėžtą įrašymo vietą.
Atminkite, kad nuotraukos nebus perkeltos, jeigu signalo stiprumas bus
nepakankamas.
Laikykitės visų vietos įstatymų dėl belaidžio ryšio prietaisų ir pasirinkite
Disable (išjungta) ten, kur belaidžius prietaisus naudoti draudžiama.
Įdėjus Eye-Fi kortelę, apie jos būseną informuoja
piktograma informaciniame ekrane:
• d: Eye Fi perkėlimo funkcija išjungta.
• e: Eye-Fi perkėlimo funkcija įjungta, bet nėra
nuotraukų, kurias galima būtų perkelti.
• f (šviečia): Eye-Fi perkėlimo funkcija įjungta.
Laukiama, kol bus pradėta perkelti.
• f (kinta): Eye-Fi perkėlimo funkcija įjungta, perkeliami duomenys.
• g: klaida — fotoaparatas negali valdyti Eye-Fi kortelės. Jei valdymo
pulte arba vaizdo ieškiklyje pasirodo mirksinti piktograma W, žr.
p. 349: jei ši indikacija nemirksi, galima normaliai fotografuoti, tačiau
gali nepavykti pakeisti Eye-Fi nustatymų.
U
285
D
Eye-Fi kortelės
Parinkus punktą Disable (išjungti), Eye-Fi kortelės gali skleisti belaidžio ryšio
signalus. Jei ekrane pasirodo įspėjimas (0 349), išjunkite fotoaparatą ir ištraukite
kortelę.
Žr. vadovą, pateiktą su Eye-Fi kortele ir bet kokias užklausas adresuokite
gamintojui. Fotoaparatas gali būti naudojamas Eye-Fi kortelėms įjungti ir
išjungti, bet gali nederėti su kitomis Eye-Fi funkcijomis.
Kai kurios kortelės tam tikrose valstybėse ar regionuose gali būti
neparduodamos: dėl papildomos informacijos kreipkitės į gamintoją. Eye-Fi
kortelės skirtos naudoti tik toje valstybėje, kurioje buvo įsigytos. Pasirūpinkite,
kad Eye-Fi kortelės integruota programinė įranga būtų atnaujinta į naujausią
versiją.
A
Eye-Fi kortelių naudojimas specialiuoju režimu
Prisijungiant su Eye-Fi kortelėmis, kurios dera su specialiuoju režimu, gali reikėti
papildomo laiko. Nurodykite pasirinktinio nustatymo c2 (Standby timer
(budėjimo laikmatis), 0 251) 30 sek. arba didesnę vertę.
Firmware Version (integruotos
programinės įrangos versija)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Peržvelkite esamą fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
U
286
N Retušavimo meniu:
retušuotų kopijų kūrimas
Norėdami, kad būtų pateiktas retušavimo meniu, paspauskite G ir
pasirinkite N (retušavimo meniu) kortelę.
Mygtukas G
Retušavimo meniu esančios parinktys naudojamos kurti apkarpytas arba
retušuotas esamų nuotraukų kopijas. Retušavimo meniu pateikiamas tik
jei fotoaparate yra atminties kortelė su nuotraukomis.
Parinktis
i D-Lighting
Red-eye correction (raudonų akių
j
efekto koregavimas)
k Trim (apkarpyti)
l Monochrome (vienspalvis)
m Filter effects (filtrų efektai)
n Color balance (spalvos balansas)
Image overlay (vaizdo
o
perdengimas) 1
NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
7
apdorojimas)
8 Resize (keisti dydį)
Quick retouch (greitasis
&
retušavimas)
0
291
e
292
(
293
294
295
296
f
g
297
h
300
i
302
u
304
p
)
Parinktis
Straighten (tiesinti)
Distortion control (iškraipymo
valdymas)
Fisheye (180 laipsnių matymo
kampo objektyvas)
Color outline (spalvos kontūras)
Color sketch (spalvotas eskizas)
Perspective control
(perspektyvos valdymas)
Miniature effect (miniatiūros
efektas)
Selective color (atrankinė spalva)
Side-by-side comparison (greta
esančių palyginimas) 2
0
304
305
305
306
306
307
308
309
311
1 Galima pasirinkti tik paspaudus mygtuką G ir pasirinkus kortelę N.
2 Galima naudoti tik viso kadro atkūrimo metu paspaudus P, kai ekrane rodomas
retušuotas arba originalus vaizdas.
U
287
D
Kopijų retušavimas
Daugelį parinkčių galima pritaikyti kopijoms, sukurtoms naudojant kitas
retušavimo parinktis. Išskyrus komandą Image overlay (vaizdo perdengimas),
kiekvieną parinktį galima pritaikyti tik vieną kartą (atminkite, kad daug kartų
redaguojant gali sumažėti detalumas). Parinktys, kurių negalima panaudoti
esamam vaizdui redaguoti, yra pilkos ir jų pasirinkti neleidžiama.
A
Vaizdo kokybė
Išskyrus tuos atvejus, kai kopijos yra sukurtos naudojant komandas Trim
(apkarpyti), Image overlay (vaizdo perdengimas), NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) apdorojimas) ir Resize (keisti dydį), iš JPEG vaizdų sukurtos
kopijos yra tokio paties dydžio ir kokybės kaip ir originali nuotrauka, tuo tarpu
kopijos, sukurtos iš NEF (RAW) nuotraukų, yra įrašomos kaip dideli, aukštos
kokybės JPEG vaizdai, o kopijos, sukurtos iš TIFF (RGB) nuotraukų, įrašomos kaip
aukštos kokybės JPEG vaizdai, kurių dydis atitinka originalą. Įrašant kopijas JPEG
formatu, pritaikomas dydžio pirmumo glaudinimo algoritmas.
U
288
Retušuotų kopijų kūrimas
Kaip sukurti retušuotą kopiją:
1
Pasirinkite retušavimo meniu
punktą.
Spustelėkite 1 arba 3, kad
pažymėtumėte punktą ir tada
nuspauskite 2, kad pasirinktumėte.
2
Pasirinkite nuotrauką.
Pažymėkite nuotrauką ir
paspauskite J. Jei norite peržiūrėti
pažymėtą nuotrauką per visą
ekraną, nuspauskite ir palaikykite
mygtuką X (T).
A
Retušavimas
Jei vaizdai įrašyti naudojant vaizdo kokybės nustatymus NEF + JPEG (0 56),
bus retušuotas tik NEF (RAW) vaizdas. Fotoaparatas gali nesugebėti rodyti
arba retušuoti kitais prietaisais sukurtų vaizdų.
3
Nurodykite retušavimo parinktis.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje apie
pasirinktą elementą. Jei norite išeiti
nesukurdami retušuotos kopijos, spauskite
G.
A
Ekrano išjungimo delsa
Jei per tam tikrą trumpą laiką nebus atlikta jokių veiksmų, ekranas išsijungs
ir operacija bus atšaukta. Visi neįrašyti pakeitimai bus prarasti. Jei norite
padidinti trukmę, kurią ekranas lieka jungtas, nurodykite ilgesnę meniu
rodymo trukmę. Tai atliekama pasirinktiniu nustatymu c4 (Monitor off
delay (ekrano išjungimo delsa); 0 253).
U
289
4
Sukurkite retušuotą kopiją.
Spustelėkite J, kad sukurtumėte
retušuotą kopiją. Retušuotos
kopijos yra žymimos piktograma
o.
A
Retušuotų kopijų kūrimas atkūrimo metu
Retušuotas kopijas galima kurti ir atkūrimo metu.
Atverkite nuotrauką
per visą kadrą ir
paspauskite P.
U
290
Pažymėkite parinktį ir
spauskite J.
Sukurkite retušuotą
kopiją.
D-Lighting
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
D-Lighting pašviesina šešėlius, todėl ši funkcija ypač tinka tamsioms
nuotraukoms arba toms, kurių fonas apšviestas.
Prieš
Po
Paspausdami 1 arba 3, pasirinkite atliekamos
korekcijos apimtį. Rezultatą galima peržiūrėti
redagavimo ekrane. Paspauskite J, kad
nukopijuotumėte nuotrauką.
U
291
Red-Eye Correction (raudonų akių
efekto koregavimas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Ši funkcija naudojama blykstės sukeltam „raudonų akių“ efektui koreguoti
ir ją galima taikyti tik nuotraukoms, darytoms su blykste. Nuotrauką,
parinktą raudonų akių efekto koregavimui atlikti, galima peržvelgti
redagavimo ekrane. Patikrinkite raudonų akių efekto koregavimo
rezultatus ir sukurkite kopiją, kaip aprašyta lentelėje toliau. Nepamirškite,
kad raudonų akių koregavimo funkcija gali ne visada duoti norimus
rezultatus, o kartais ji gali būti pritaikoma vaizdo dalims, kuriose raudonų
akių efekto nėra: prieš tęsdami atidžiai patikrinkite peržiūrą.
Norėdami
Priartinti
Atitolinti
Peržiūrėti kitas
vaizdo sritis
Atšaukti
priartinimą
Sukurti kopiją
U
292
Naudokite
Aprašymas
Spustelėkite
X
(T),
kad priartintumėte, o W (M) –
X (T)
kad atitolintumėte. Kai nuotrauka priartinta, kryptiniu
W (M) valdikliu galima parodyti ekrane nematomas vaizdo
sritis. Jei norite greitai perslinkti į kitas kadro sritis,
laikykite kryptinį valdiklį nuspaustą. Paspaudus
priartinimo mygtuką arba kryptinį valdiklį, parodomas
navigacijos langas: šiuo metu ekrane matoma vieta
pažymima geltonu rėmeliu. Spauskite J, jei norite
J
atšaukti artinimą.
Jei fotoaparatas aptinka raudonų akių efektą
pasirinktoje nuotraukoje, sukuriama jos kopija su
J
sumažintu efektu. Jei fotoaparatas neaptinka raudonų
akių, kopija nesukuriama.
Trim (apkarpyti)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite apkarpytą pasirinktos nuotraukos kopiją.
Pasirinkta nuotrauka rodoma su pasirinktu
apkarpymu, pažymėtu geltonai. Sukurkite
apkarpytą kopiją, kaip aprašyta tolesnėje lentelėje.
Norėdami
Sumažinti
apkarpymo dydį
Padidinti
apkarpymo dydį
Naudokite
Aprašymas
Jei norite sumažinti apkarpymo dydį, spauskite
W (M)
W (M).
Jei norite padidinti apkarpymo dydį, spauskite
X (T)
X (T).
Sukite pagrindinių komandų ratuką, kad
persijungtumėte tarp kraštinių santykių 3 : 2, 4 : 3,
5 : 4, 1 : 1 ir 16 : 9.
Pakeisti
apkarpymo
kraštinių santykį
Nustatyti
apkarpymo vietą
Sukurti kopiją
J
Kryptiniu valdikliu nustatykite apkarpymo vietą.
Nuspauskite ir palaikykite, kad greitai perkeltumėte
apkarpymo rėmelį į pageidaujamą vietą.
Apkarpytą kopiją įrašykite į atskirą failą.
A
Apkarpymas: vaizdo kokybė ir dydis
Kopijos, padarytos naudojant NEF (RAW), NEF (RAW) +
JPEG arba TIFF (RGB) nuotraukas, yra apibūdinamos
kaip JPEG formato aukštos kokybės (0 55)
nuotraukos. Apkarpytos kopijos, sukurtos iš JPEG
nuotraukų, yra tokios pat vaizdo kokybės kaip ir
originalios. Kopijos dydis skiriasi atsižvelgiant į
apkarpymo dydį ir kraštinių santykį. Jis rodomas
apkarpymo ekrano viršutiniame kairiajame kampe.
A
Apkarpytų kopijų peržiūra
Peržiūrint apkarpytas kopijas, gali neveikti didinimo atkuriant funkcija.
U
293
Monochrome (vienspalvis)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Nuotraukas galima kopijuoti šiomis parinktimis:
Black-and-white (nespalvota), Sepia (sepija)
arba Cyanotype (nespalvota su žydru atspalviu).
Pasirinkus Sepia (sepija) arba
Cyanotype (nespalvota su žydru
atspalviu), ekrane rodomas pasirinktos
nuotraukos peržiūros vaizdas. Norėdami
padidinti spalvos sodrumą, spauskite 1,
o norėdami sumažinti – 3. Spauskite J,
kad sukurtumėte vienspalvę kopiją.
U
294
Didinti
sodrumą
Mažinti
sodrumą
Filter Effects (filtrų efektai)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Pasirinkite vieną iš toliau pateiktų filtrų efektų. Baigę derinti filtrų efektus
pagal tolimesnį aprašymą, paspauskite J, kad nukopijuotumėte
nuotrauką.
Parinktis
Skylight (dangaus
šviesa)
Warm filter (šiltų
spalvų filtras)
Red intensifier
(raudonos spalvos
intensyvinimas)
Green intensifier
(žalios spalvos
intensyvinimas)
Blue intensifier
(mėlynos spalvos
intensyvinimas)
Aprašymas
Sukuriamas natūralaus apšvietimo filtro
efektas ir nuotrauka atrodo ne tokia
mėlyna. Efekto rezultatą galima
peržiūrėti ekrane, kaip parodyta
dešinėje.
Sukuriama kopija su šiltų tonų filtrų
efektais, kurie suteikia kopijai „šiltą“
raudoną atspalvį. Efekto rezultatą
galima peržiūrėti ekrane.
Atlikite raudonos (Red intensifier
(raudonos spalvos intensyvinimas)),
žalios (Green intensifier (žalios
spalvos intensyvinimas)) ar mėlynos
(Blue intensifier (mėlynos spalvos
intensyvinimas)) spalvų intensyvinimo
procedūrą. Jei norite efektą padidinti,
spauskite 1, jei sumažinti – 3.
Šviesos šaltiniams priskirkite efektus.
• Number of points (taškų skaičius): rinkitės iš
keturių, šešių ar aštuonių.
• Filter amount (filtro veikimo stiprumas):
rinkitės šviesos šaltinių šviesumą.
• Filter angle (filtro kampas): rinkitės taškų
Cross screen
(tarpinis ekranas) kampą.
• Length of points (taškų ilgis): rinkitės taškų
ilgį.
• Confirm (patvirtinti): peržiūrėkite filtro efektus. Spauskite X (T),
kad peržvelgtumėte kopiją per visą kadrą.
• Save (įrašyti): sukurkite retušuotą kopiją.
Pridėkite minkšto filtro efektą.
Spustelėkite 1 arba 3, kad
pasirinktumėte filtro intensyvumą.
Soft (minkštas)
U
295
Color Balance (spalvos balansas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Naudokite kryptinį valdiklį, kad sukurtumėte kopiją
su pakeistu spalvos balansu, kaip parodyta toliau.
Rezultatas pateikiamas ekrane kartu su raudonos,
žalios ir mėlynos spalvų histogramomis (0 192),
parodančiomis tonų pasiskirstymą kopijoje.
Intensyvinti žalią spalvą
Sukurti retušuotą kopiją
Intensyvinti mėlyną spalvą
Intensyvinti gintaro spalvą
Intensyvinti rožinę spalvą
A
Priartinimas
Norėdami priartinti ekrane rodomą vaizdą, spauskite
mygtuką X (T). Histograma bus atnaujinta, kad
rodytų tik ekrane vaizduojamos nuotraukos dalies
duomenis. Kol artinamas vaizdas, spauskite L (U),
kad persijungtumėte pirmyn/atgal tarp spalvų balanso
ir priartinimo. Pasirinkus priartinimo funkciją, galima
priartinti ir atitolinti naudojant mygtukus X (T) ir
W (M) bei perslinkti vaizdą kryptiniu valdikliu.
U
296
Image Overlay (vaizdo
perdengimas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Vaizdo perdengimo metu sujungiamos dvi esamos NEF (RAW)
nuotraukos, sukuriant vieną vaizdą, kuris įrašomas atskirai nuo originalų.
Rezultatai, pasiekti naudojant RAW duomenis iš fotoaparato vaizdo
jutiklio, yra pastebimai geresni nei perdengimai, sukurti vaizdų
programomis. Nauja nuotrauka įrašoma naudojant esamo vaizdo kokybės
ir dydžio nustatymus. Prieš sukurdami perdengtą vaizdą, nustatykite
vaizdo kokybę ir dydį (0 55, 58; galimos visos parinktys). Norėdami
sukurti NEF (RAW) kopiją, pasirinkite vaizdo kokybę NEF (RAW).
+
1
Pasirinkite Image overlay
(vaizdo perdengimas).
Retušavimo meniu pažymėkite
Image overlay (vaizdo
perdengimas) ir spustelėkite 2.
Bus parodytas dešiniau
iliustruojamas dialogo langas su
pažymėtu punktu Image 1
(1 vaizdas). Jei norite parodyti šiuo
fotoaparatu sukurtų NEF vaizdų
sąrašą, spauskite J.
U
297
U
298
2
Pasirinkite pirmą vaizdą.
3
Pasirinkite antrą vaizdą.
4
Suderinkite stiprinimą.
5
Peržiūrėkite perdengimą.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite
pirmą perdengimo nuotrauką. Kad
peržiūrėtumėte pažymėtą
nuotrauką visu kadru, nuspauskite
ir palaikykite mygtuką X (T).
Spustelėkite J, kad pasirinktumėte pažymėtą nuotrauką ir
grįžtumėte į peržiūros ekraną.
Pasirinktas vaizdas bus rodomas kaip Image 1 (1 vaizdas).
Pažymėkite Image 2 (2 vaizdas) ir paspauskite J. Tada pasirinkite
antrą nuotrauką, kaip aprašyta 2 veiksmu.
Pažymėkite Image 1 (1 vaizdas)
arba Image 2 (2 vaizdas) ir
optimizuokite perdengimo
ekspoziciją, paspausdami 1 arba
3, kad pasirinktumėte stiprinimo
vertes nuo 0,1 iki 2,0. Tą patį atlikite ir su antru vaizdu. Numatytoji
vertė yra 1,0. Pasirinkite 0,5, kad perpus sumažintumėte stiprinimą
arba 2,0, kad jį padvigubintumėte. Poveikį matysite stulpelyje
Preview (peržiūra).
Spauskite 4 arba 2, kad žymiklis
būtų perkeltas į stulpelį Preview
(peržiūra) ir paspauskite 1 arba 3,
kad pažymėtumėte Overlay
(perdengimas). Paspauskite J,
kad peržiūrėtumėte perdengimą, kaip parodyta dešinėje (norėdami
įrašyti perdengimą nenaudodami peržiūros funkcijos, pasirinkite
Save (įrašyti)). Jei norite grįžti į 4 veiksmą ir pasirinkti kitas
nuotraukas arba suderinti stiprinimą, paspauskite W (M).
6
Įrašykite perdengimą.
Kol rodoma peržiūra, spustelėkite
J perdengimui įrašyti. Sukūrus
perdengimą, gautasis vaizdas
pateikiamas ekrane viso kadro
režimu.
D
Vaizdo perdengimas
Galima sujungti tik NEF (RAW) nuotraukas, pasižyminčias tokiu pat vaizdo plotu ir
gyliu bitais.
Perdengimas turi tą pačią nuotraukos informaciją (įskaitant įrašymo datą,
matavimą, užrakto greitį, diafragmą, ekspozicijos režimą, ekspozicijos
kompensavimą, židinio nuotolį bei vaizdo orientaciją) ir baltos spalvos balanso
vertes bei Picture Control režimą kaip ir nuotrauka, pasirinkta srityje Image1
(1 vaizdas). Įrašant perdengimą, prie jo pridedamas esamo vaizdo komentaras,
tačiau informacija apie autorių teises nenukopijuojama. Perdengimams,
įrašytiems NEF (RAW) formatu, naudojamas glaudinimo algoritmas, parinktas
parametru Type (tipas) meniu NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas). Jų
gylis bitais atitinka originalius vaizdus. JPEG perdengimai įrašomi naudojant
dydžio pirmumo glaudinimo algoritmą.
U
299
NEF (RAW) Processing (NEF (RAW)
apdorojimas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Padarykite NEF (RAW) nuotraukų JPEG kopijas.
1
Pasirinkite NEF (RAW)
processing (NEF (RAW)
apdorojimas).
Retušavimo meniu pažymėkite NEF
(RAW) processing (NEF (RAW)
apdorojimas) ir spauskite 2, kad
būtų pateiktas tik šiuo fotoaparatu sukurtų NEF (RAW) nuotraukų
pasirinkimo sąrašo dialogo langas.
2
U
300
Pasirinkite nuotrauką.
Pažymėkite nuotrauką (kad
peržvelgtumėte pažymėtą
nuotrauką per visą kadrą,
nuspauskite ir palaikykite mygtuką
X (T)). Spustelėkite J, kad
pasirinktumėte pažymėtą nuotrauką ir pereikite prie kito veiksmo.
3
Pasirinkite JPEG kopijos nustatymus.
Suderinkite toliau pateiktus nustatymus. Atminkite, kad baltos
spalvos balanso ir vinjetės valdymo negalima parinkti daugkartinėms
ekspozicijoms arba nuotraukoms, sukurtoms naudojant vaizdo
perdengimą. Be to, ekspozicijos kompensavimo dydžius galima
nustatyti tik nuo –2 iki +2 EV. Derinant Picture Control režimus,
Picture Control tinklelis nepateikiamas.
Image quality (vaizdo kokybė) (0 55)
Image size (vaizdo dydis) (0 58)
White balance (baltos spalvos
balansas) (0 81)
Exposure compensation (ekspozicijos
kompensavimas) (0 79)
Set Picture Control (nustatyti Picture
Control) (0 100)
High ISO NR (didelio ISO jautrumo
triukšmo mažinimas) (0 242)
Color space (spalvų erdvė) (0 240)
Vignette control (vinjetės kontrolė)
(0 241)
D-Lighting (0 291)
4
Nukopijuokite nuotrauką.
Pažymėkite EXE ir spustelėkite J,
kad sukurtumėte pasirinktos
nuotraukos JPEG kopiją (kad
išeitumėte nenukopijavę
nuotraukos, spustelėkite mygtuką
G).
U
301
Resize (keisti dydį)
Sukurkite mažas pasirinktų nuotraukų kopijas.
1
Pasirinkite Resize (keisti dydį).
2
Pasirinkite dydį.
Norėdami pakeisti pasirinktų
vaizdų dydį, paspauskite G, kad
būtų atverti meniu ir retušavimo
meniu pasirinkite Resize (keisti
dydį).
Pažymėkite Choose size
(pasirinkti dydį) ir spauskite 2.
Bus pateiktos dešinėje
vaizduojamos parinktys.
Pažymėkite parinktį ir paspauskite
J.
U
302
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
3
Pasirinkite nuotraukas.
Pažymėkite Select image
(pasirinkti vaizdą) ir spauskite 2.
Bus parodytas dešinėje
iliustruojamas dialogo langas.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite
nuotraukas ir spustelėkite mygtuką
W (M), kad pasirinktumėte arba
atšauktumėte pasirinkimą (jei
norite peržiūrėti pažymėtą nuotrauką per visą ekraną, nuspauskite ir
palaikykite mygtuką X (T)). Pasirinktos nuotraukos pažymimos
piktograma 8. Pasirinkę paspauskite J.
4
Įrašykite pakeisto dydžio kopijas.
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.
Pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J, kad
būtų įrašytos pakeisto dydžio kopijos.
A
Pakeisto dydžio kopijų peržiūra
Peržiūrint pakeisto dydžio kopijas, gali neveikti didinimo atkuriant funkcija.
A
Vaizdo kokybė
Kopijos, padarytos naudojant NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG arba TIFF (RGB)
nuotraukas, yra apibūdinamos kaip JPEG formato aukštos kokybės (0 55)
nuotraukos. Kopijos, sukurtos iš JPEG nuotraukų, yra tokios pat vaizdo kokybės
kaip ir originalios.
U
303
Quick Retouch (greitasis
retušavimas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite kopijas su padidintu sodrumu ir
kontrastu. D-Lighting taikomas, kai norima
pašviesinti tamsius objektus arba objektus su
foniniu apšvietimu.
Paspausdami 1 arba 3, pasirinkite poveikio
apimtį. Rezultatą galima peržiūrėti redagavimo
ekrane. Paspauskite J, kad nukopijuotumėte nuotrauką.
Straighten (tiesinti)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite pasirinkto vaizdo ištiesintą kopiją.
Spustelėkite 2, kad pasuktumėte vaizdą pagal
laikrodžio rodyklę iki 5 laipsnių (apie 0,25 laipsnio
žingsneliais). Paspauskite 4, jei norite pasukti
nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę (efektą galima
peržiūrėti redagavimo ekrane. Atminkite: vaizdo
kraštai bus apkirpti, kad galutinė kopija būtų stačiakampė). Spustelėkite
J, kad nukopijuotumėte nuotrauką arba K, kad nesukūrę kopijos
grįžtumėte į atkūrimo langą.
U
304
Distortion Control (iškraipymo
valdymas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Kurkite kopijas su sumažintu periferiniu
iškraipymu. Pasirinkite Auto (automatinis), kad
fotoaparatas galėtų automatiškai pataisyti
iškraipymus, o tada patikslinkite kryptiniu valdikliu
arba pasirinkite Manual (rankinis), kad
sumažintumėte iškraipymus rankiniu būdu
(atminkite, kad vertė Auto (automatinis) nepasiekiama su nuotraukomis,
padarytomis naudojant automatinę iškraipymų kontrolę, žr. p. 241). Jei
norite sumažinti cilindro pavidalo iškraipymus, spauskite 2, jei išgaubimo
iškraipymus – 4 (efektą galima peržiūrėti redagavimo ekrane). Atminkite,
kad kuo intensyviau taikomas iškraipymų valdymas, tuo daugiau
apkarpomi nuotraukos kraštai. Spustelėkite J, kad nukopijuotumėte
nuotrauką arba K, kad nesukūrę kopijos grįžtumėte į atkūrimo langą.
Atminkite, kad iškraipymų kontrolė gali daug apkarpyti arba intensyviai
iškraipyti kopijų, sukurtų iš DX objektyvais fotografuotų vaizdų, kraštus, jei
buvo parinktas vaizdo plotas FX (36×24) 1.0×.
A
Automatinis
Automatinis režimas skirtas nuotraukoms, padarytoms naudojant G, E ir D tipo
objektyvus (išskyrus PC, 180 laipsnių matymo kampo objektyvą ir tam tikrus kitus
objektyvus). Su kitais objektyvais rezultatų negarantuojame.
Fisheye (180 laipsnių matymo
kampo objektyvas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Kurkite kopijas, panašias į nuotraukas, padarytas
naudojant 180 laipsnių matymo kampo objektyvą.
Spustelėkite 2, kad padidintumėte efekto
intensyvumą (kartu padidinama apkarpymo
apimtis vaizdo kraštuose) arba spauskite 4, kad
sumažintumėte. Poveikį galima pamatyti
redagavimo ekrane. Spustelėkite J, kad nukopijuotumėte nuotrauką
arba K, kad nesukūrę kopijos grįžtumėte į atkūrimo langą.
U
305
Color Outline (spalvos kontūras)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite nuotraukų kontūrų kopijas, kurios bus
naudojamos kaip pagrindas paveikslams. Rezultatą
galima peržiūrėti redagavimo ekrane. Paspauskite
J, kad nukopijuotumėte nuotrauką.
Prieš
Color Sketch (spalvotas eskizas)
Po
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite nuotraukos kopiją, kuri primena
spalvotais pieštukais nupieštą eskizą. Spustelėkite
1 arba 3, kad pažymėtumėte Vividness
(gyvumas) arba Outlines (kontūrai) ir
spustelėkite 4 arba 2, kad pakeistumėte. Gyvumą
galima padidinti, kad spalvos būtų sodresnės arba
sumažinti, kad jos būtų išblukintos, su vienspalviu efektu, tuo tarpu
kontūrus galima pastorinti arba paploninti. Kai kontūrai storesni, spalvos
būna sodresnės. Rezultatus galima peržiūrėti redagavimo ekrane.
Spustelėkite J, kad nukopijuotumėte nuotrauką arba K, kad nesukūrę
kopijos grįžtumėte į atkūrimo langą.
U
306
Perspective Control
(perspektyvos valdymas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Kurkite kopijas, kuriose sumažinama iš apačios
nufotografuotų aukštų objektų perspektyva.
Naudokite kryptinį valdiklį, kad suderintumėte
perspektyvą (atkreipkite dėmesį, kad pasirinkus
didesnį perspektyvos valdymą bus apkarpyta
daugiau nuotraukos kraštų). Rezultatus galima
peržiūrėti redagavimo ekrane. Spustelėkite J, kad nukopijuotumėte
nuotrauką arba K, kad nesukūrę kopijos grįžtumėte į atkūrimo langą.
Prieš
Po
U
307
Miniature Effect (miniatiūros
efektas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite kopiją, kuri atrodys kaip dioramos nuotrauka. Geriausiai tinka
nuotraukoms, padarytoms iš didelio aukščio. Sritis, kuri kopijoje bus
sufokusuota, nurodoma geltonu rėmeliu.
Norėdami
Pasirinkti
orientaciją
Spauskite
W (M)
Aprašymas
Spustelėkite W (M), kad pasirinktumėte
sufokusuotos srities orientaciją.
Jei efekto srities orientacija
yra horizontali, spustelėkite
1 arba 3, kad
nustatytumėte kopijos
sufokusuotą sritį
apibrėžiantį rėmelį.
Pasirinkti vietą
Sufokusuota sritis
Jei efekto srities orientacija
yra vertikali, spustelėkite 4
arba 2, kad nustatytumėte
rėmelį, rodantį kopijos
sufokusuotą sritį.
Jei efekto sritis yra horizontali, paspauskite 4 arba 2,
kad pasirinktumėte aukštį.
Pasirinkti dydį
Jei efekto sritis yra vertikalios padėties, paspauskite
1 arba 3, kad pasirinktumėte plotį.
Peržiūrėti kopiją
Atšaukti
Sukurti kopiją
U
308
X (T) Peržiūrėkite kopiją.
K
Išeikite į atkūrimo režimą nesukūrę kopijos.
J
Sukurkite kopiją.
Selective Color (atrankinė spalva)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite kopiją, kurioje spalvoti būna tik parinkti atspalviai.
1
Nurodykite Selective color
(atrankinė spalva).
Retušavimo meniu pažymėkite
Selective color (atrakinė spalva)
ir spustelėkite 2, kad
parodytumėte nuotraukos
pasirinkimo dialogo langą.
2
Pasirinkite nuotrauką.
3
Pasirinkite spalvą.
Pažymėkite nuotrauką (kad
peržvelgtumėte pažymėtą
nuotrauką per visą kadrą,
nuspauskite ir palaikykite mygtuką
X(T)). Spustelėkite J, kad
pasirinktumėte pažymėtą nuotrauką ir pereikite prie kito veiksmo.
Pasirinkta spalva
Kryptiniu valdikliu nuveskite
žymiklį ant objekto ir
spustelėkite mygtuką A AE-L/
AF-L, kad pasirinktumėte
objekto spalvą, kuri liks
galutinėje kopijoje
Mygtukas A AE-L/AF-L
(fotoaparatui gali kilti
keblumų aptikti nesodrią
spalvą, todėl nurodykite sodrią). Kad priartintumėte nuotrauką ir
galėtumėte tiksliai pasirinkti spalvą, paspauskite X (T). Jei norite
atitolinti, spustelėkite W (M).
U
309
4
Pažymėkite spalvų diapazoną.
5
Nurodykite spalvų diapazoną.
6
Spalvų diapazonas
Pasukite pagrindinių komandų
ratuką, kad pažymėtumėte
pasirinktos spalvos diapazoną.
Spustelėkite 1 arba 3, kad
padidintumėte arba
sumažintumėte diapazoną panašių
atspalvių, kurie bus įtraukti į
galutinę nuotrauką. Pasirinkite
vertes nuo 1 iki 7. Atminkite, kad
nurodžius didesnę vertę gali būti įtraukti kitų spalvų atspalviai.
Rezultatą galima peržiūrėti redagavimo ekrane.
Pasirinkite papildomas
spalvas.
Norint pasirinkti papildomas
spalvas, reikia pasukti pagrindinių
komandų ratuką, pažymėti kitą iš
trijų spalvų laukelių (ekrano viršuje)
ir pakartoti 3–5 veiksmus kitai
spalvai parinkti. Jei pageidaujate, pakartokite tą patį ir su trečiąja
spalva. Kad atšauktumėte pažymėtos spalvos pasirinkimą,
spustelėkite O arba nuspauskite ir palaikykite O, kad pašalintumėte
visas spalvas. Pasirodys patvirtinimo dialogo langas. Jame pasirinkite
Yes (taip).
7
U
310
Įrašykite suredaguotą kopiją.
Paspauskite J, kad
nukopijuotumėte nuotrauką.
Side-by-side Comparison (greta esančių palyginimas)
Palyginkite retušuotas kopijas su originaliomis nuotraukomis. Šią parinktį
galima naudoti tik tuomet, jei yra paspaustas mygtukas P, kad būtų
rodomas retušavimo meniu, kai kopija arba originalas yra atkuriami viso
kadro režimu.
1
Pasirinkite nuotrauką.
Viso kadro atkūrimo režimu
pasirinkite retušuotą kopiją
(žymima piktograma o) arba
retušuotą nuotrauką ir
spustelėkite P.
Mygtukas P
2
Pasirinkite Side-by-side
comparison (greta esančių
palyginimas).
Pažymėkite Side-by-side
comparison (greta esančių
palyginimas) ir spauskite J.
U
311
3
D
Palyginkite kopiją su originalu.
Kopijai sukurti
panaudotos parinktys
Pradinis vaizdas rodomas kairėje,
retušuota kopija – dešinėje, o
parinktys, naudotos kuriant kopiją,
pateikiamos ekrano viršuje.
Spauskite 4 arba 2, kad
persijungtumėte tarp pradinio
vaizdo ir retušuotos kopijos. Kad
Pradinis
Retušuota
peržiūrėtumėte pažymėtą
vaizdas
kopija
nuotrauką per visą kadrą,
nuspauskite ir palaikykite mygtuką
X (T). Jei kopija buvo sukurta iš dviejų pradinių vaizdų, naudojant
funkciją Image overlay (vaizdo perdengimas) arba jei šaltinis buvo
kopijuojamas kelis kartus, spustelėkite 1 arba 3, kad
peržvelgtumėte kitus pradinius vaizdus ar kopijas. Kad grįžtumėte į
atkūrimo režimą, spustelėkite mygtuką K arba spustelėkite J, kad
grįžtumėte į atkūrimą su parinktu pažymėtu vaizdu.
Greta esančių palyginimai
Originali nuotrauka nebus rodoma, jei buvo sukurta kopija apsaugotos
fotografijos (0 201), kuri vėliau buvo ištrinta ar paslėpta (0 230).
U
312
O Mano meniu/m Paskutiniai
nustatymai
Kad atvertumėte Mano meniu, paspauskite G ir parinkite O (Mano
meniu) kortelę.
Mygtukas G
Parinktį MY MENU (Mano meniu) galima naudoti pageidaujant sukurti ir
suredaguoti pritaikytą sąrašą parinkčių iš atkūrimo, fotografavimo,
pasirinktinių nustatymų, sąrankos ir retušavimo meniu, kad būtų lengva
greitai pasiekti dažnai naudojamas komandas (galima įtraukti iki 20
elementų). Pagal pageidavimą vietoj Mano meniu gali būti rodomi
paskutiniai nustatymai (0 317).
Parinktis galima pridėti, ištrinti ir išdėstyti kita tvarka, kaip aprašyta toliau
esančiuose puslapiuose.
U
313
❚❚ Parinkčių įtraukimas į Mano meniu
1
Pasirinkite Add items (įtraukti
elementus).
Mano meniu (O) pažymėkite Add
items (įtraukti elementus) ir
spustelėkite 2.
2
Pasirinkite meniu.
3
Parinkite elementą.
4
Nustatykite naujo elemento
vietą.
Pažymėkite pavadinimą meniu,
kurio parinktį norite įtraukti ir
spustelėkite 2.
Pažymėkite norimą meniu
elementą ir spauskite J.
Spustelėkite 1 arba 3, kad
perkeltumėte naująjį elementą
Mano meniu aukštyn arba žemyn.
Spauskite J, jei norite įtraukti
naują elementą.
5
U
314
Įtraukite papildomų elementų.
Elementai, šiuo metu įtraukti į Mano meniu,
pažymėti varnele. Elementų, pažymėtų
piktograma V, pasirinkti negalima. Kartodami
1–4 veiksmus, pasirinkite kitus elementus.
❚❚ Parinkčių trynimas iš Mano meniu
1
Pasirinkite Remove items (pašalinti elementus).
2
Pasirinkite elementus.
3
Pasirinkite Done (atlikta).
4
Mano meniu (O) pažymėkite Remove items (pašalinti elementus) ir
spauskite 2.
Parinkite elementus ir spauskite 2,
kad juos pažymėtumėte arba
atžymėtume. Pasirinkti elementai
pažymimi varnele.
Pažymėkite parinktį Done (atlikta)
ir spauskite J. Pasirodys
patvirtinimo dialogo langas.
Ištrinkite pasirinktus
elementus.
Spauskite J, jei norite ištrinti
pasirinktus elementus.
A
Elementų trynimas iš Mano meniu
Jei norite ištrinti šiuo metu Mano meniu pažymėtą elementą, paspauskite
mygtuką O. Ekrane pasirodys patvirtinimo dialogo langas. Jei norite pašalinti
pasirinktą elementą iš Mano meniu, spustelėkite O dar kartą.
U
315
❚❚ Mano meniu parinkčių pertvarkymas
1
Pasirinkite Rank items (klasifikuoti elementus).
2
Parinkite elementą.
3
Nustatykite naują elemento
vietą.
Mano meniu (O) pažymėkite Rank items (klasifikuoti elementus) ir
spustelėkite 2.
Pažymėkite norimą perkelti
elementą ir spauskite J.
Spustelėkite 1 arba 3, kad Mano
meniu perkeltumėte elementą
aukštyn arba žemyn ir spustelėkite
J. Pakartokite 2–3 veiksmus, kad
perstatytumėte papildomus elementus.
4
Išeikite į Mano meniu.
Spustelėkite mygtuką G,
kad grįžtumėte į Mano meniu.
Mygtukas G
U
316
Recent Settings (paskutiniai nustatymai)
Jei norite parodyti dvidešimt paskutiniu metu naudotų nustatymų,
pasirinkite parametro O MY MENU (mano meniu) > Choose tab
(pasirinkti kortelę) vertę m RECENT SETTINGS (paskutiniai
nustatymai).
1
Nurodykite Choose tab
(pasirinkti kortelę).
Mano meniu (O) pažymėkite
Choose tab (pasirinkti kortelę) ir
spauskite 2.
2
Nurodykite m RECENT
SETTINGS (paskutiniai
nustatymai).
Pažymėkite m RECENT SETTINGS
(paskutiniai nustatymai) ir
spustelėkite J. Meniu pavadinimas
pasikeis iš MY MENU (Mano meniu) į RECENT SETTINGS (paskutiniai
nustatymai).
Naudojant meniu elementus, jie perkeliami į paskutinių nustatymų meniu
viršų. Jei norite vėl matyti Mano meniu, nurodykite parametro m RECENT
SETTINGS (paskutiniai nustatymai) > Choose tab (pasirinkti kortelę)
vertę O MY MENU (mano meniu).
A Elementų pašalinimas iš paskutinių nustatymų meniu
Norėdami pašalinti elementą iš paskutinių nustatymų meniu, pažymėkite jį ir
spauskite mygtuką O. Ekrane bus pateiktas patvirtinimo dialogo langas. Kad
ištrintumėte pasirinktą elementą, paspauskite O dar kartą.
U
317
n
Techninės pastabos
Perskaitykite šį skyrių, kuriame rašoma apie suderinamus priedus,
fotoaparato valymą bei saugojimą ir apie tai, ką daryti, jei ekrane rodomas
klaidos pranešimas arba jeigu kyla problemų naudojant fotoaparatą.
Suderinami objektyvai
Fotoaparato nustatymas
Objektyvai su
procesoriumi 1
Objektyvas/priedas
G, E arba D tipo AF NIKKOR 2
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR serija 4
PC Mikro 85 mm f/2,8 D 6
AF-S/AF-I telekonverteris 8
Kiti AF NIKKOR (išskyrus objektyvus,
skirtus F3AF)
AI-P NIKKOR
AI, AI modifikuoti, NIKKOR arba
Nikon E serijos objektyvai 12
Ne AI objektyvai
Medicininis NIKKOR 120 mm f/4
Atspindimasis NIKKOR
PC NIKKOR
AI tipo telekonverteris 19
PB-6 dumplių fokusavimo priedas 21
Automatinio pailginimo žiedai (PK
serijos 11A, 12 arba 13; PN-11)
Objektyvai be procesoriaus 11
1
2
3
4
Fokusavimo režimas
Ekspozicijos
režimas
P
A
S
M
L
Spalvota
✔
✔
—
✔3
✔5
✔7
✔
✔5
✔
✔
—
—
—
✔ 3,5
✔ 3,5
✔3
✔
—
✔
✔3
✔
—
✔
✔3
—
✔ 13
—
✔ 14
✔ 15
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔ 16
✔ 17
✔ 13
✔ 18
✔ 13
✔ 22
—
—
—
—
—
—
✔ 16
—
—
—
✔ 14
—
✔ 15
—
✔ 15
✔
✔ 15
✔
✔
—
✔ 13
—
—
✔
M
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔5
✔5
✔
✔
✔
✔
✔5
—
✔
✔9
✔9
✔
✔
—
✔ 10
✔
✔
—
✔ 10
✔
—
—
—
—
—
—
✔ 10
✔
—
✔5
✔ 20
✔ 20
—
✔ 20
AF
Matavimo sistema
3D
M (su elektroniniu
tolimačiu)
M
N
IX-NIKKOR objektyvų naudoti negalima.
Virpesių mažinimo (VR) funkcija dera su VR objektyvais.
Taškinio matavimo metu matuojamas pasirinktas fokusavimo taškas (0 75).
Pakreipdami arba paslinkdami objektyvą PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED, būkite atsargūs,
nes jis gali susiliesti su fotoaparato korpusu ir apgadinti jį arba sužaloti jus.
5 Negali būti naudojama paslenkant ar pakreipiant.
n
318
6 Fotoaparato ekspozicijos matavimo ir blykstės valdymo sistemos tinkamai neveikia
paslenkant ir (arba) pakreipiant objektyvą arba naudojant ne didžiausią diafragmą.
7 Tik rankinis ekspozicijos režimas.
8 Galima naudoti tik su AF-S ir AF-I objektyvais (0 321). Informacijos apie galimus
automatinio fokusavimo ir elektroninio nuotolio matavimo taškus rasite p. 321.
9 Fokusuojant mažiausiu fokusavimo atstumu su AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF
28–85 mm f/3,5–4,5 <Naujas> arba AF 28–85 mm f/3,5–4,5 objektyvu maksimaliai
priartinus, kai vaizdo ieškiklio matiniame ekrane matomas objektas nesufokusuotas, gali
pasirodyti židinio daviklis. Suderinkite židinį rankiniu režimu, kad objektas vaizdo ieškiklyje
būtų sufokusuotas.
10 Didžiausia diafragma f/5,6 arba didesnė.
11 Gali nebūti galimybės naudoti kai kurių objektyvų (žr. p. 320).
12 AI 80–200 mm f/2,8 ED trikojo jungties sukimosi intervalą riboja fotoaparato korpusas.
Filtrų keisti negalima, kai prie fotoaparato pritvirtintas objektyvas AI 200–400 mm f/4 ED.
13 Jeigu didžiausia diafragma yra nurodyta naudojant parinktį Non-CPU lens data
(objektyvo be procesoriaus duomenys) (0 163), diafragmos vertė bus rodoma vaizdo
ieškiklyje ir valdymo pulte.
14 Galima naudoti tik tuomet, kai naudojant parinktį Non-CPU lens data (objektyvo be
procesoriaus duomenys) (0 163) nurodyti objektyvo židinio nuotolis ir didžiausia
diafragma. Jei negavote norimų rezultatų, naudokite taškinį arba centruotą matavimą.
15 Didesniam tikslumui pasiekti nurodykite objektyvo židinio nuotolį ir didžiausią diafragmą,
naudodami Non-CPU lens data (objektyvo be procesoriaus duomenis) (0 163).
16 Galima naudoti tik jei objektyvo židinio nuotoliui ir didžiausiai diafragmai nurodyti buvo
panaudota parinktis Non-CPU lens data (objektyvo be procesoriaus duomenys)
(0 163) ir nustatytas ekspozicijos matuoklio derinimo būdas Non-AI lens (ne AI
objektyvas) (0 167). Fotoaparatu nurodykite tokį diafragmos nustatymą, kuris parinktas
objektyvo diagramos žiedu.
17 Gali būti naudojama rankinės ekspozicijos režimu, kai užrakto greitis vienu ar dviem
žingsneliais mažesnis nei blykstės sinchronizacijos greitis.
18 Ekspozicija nustatoma iš anksto nustatant objektyvo diafragmą. Automatinio diafragmos
pirmumo ekspozicijos režimu diafragmą iš anksto nustatykite objektyvo diafragmos žiedu
ir tada užfiksuokite AE arba paslinkite objektyvą. Rankinės ekspozicijos režimu diafragmą iš
anksto nustatykite objektyvo diafragmos žiedu, o ekspoziciją nustatykite prieš paslinkdami
objektyvą.
19 Ekspozicijos kompensavimas reikalingas, kai naudojami objektyvai AI 28–85 mm f/3,5–4,5,
AI 35–105 mm f/3,5–4,5, AI 35–135 mm f/3,5–4,5 arba AF-S 80–200 mm f/2,8 D.
Informacijos rasite telekonverterio vadove.
20 Kai didžiausia efektyvioji diafragma yra f/5,6 arba didesnė.
21 Reikia automatinio pailginimo žiedo PK-12 arba PK-13. Atsižvelgiant į fotoaparato
orientaciją, gali reikėti PB-6D.
22 Naudokite iš anksto nustatytą diafragmą. Automatinio diafragmos pirmumo ekspozicijos
režimu nustatykite diafragmą naudodami fokusavimo priedą ir tada nustatykite ekspoziciją
bei fotografuokite.
• Reprokopijų įrenginiui PF-4 reikia fotoaparato laikiklio PA-4.
• Automatinio fokusavimo metu, parinkus dideles ISO jautrumo vertes, gali pasirodyti
linijų pavidalo triukšmo. Naudokite rankinio fokusavimo arba židinio fiksavimo
funkciją.
n
319
A
Objektyvų su procesoriais ir G, E bei D objektyvų atpažinimas
Rekomenduojama naudoti objektyvus su procesoriais (ypač – G, E ir D tipų),
tačiau atminkite, kad negalima naudoti objektyvų IX-NIKKOR. Objektyvai su
procesoriumi gali būti atpažįstami iš procesoriaus kontaktų, G, E ir D tipo
objektyvai – iš raidės, esančios ant objektyvo cilindro. G ir E tipo objektyvuose
diafragmos žiedo nėra.
Procesoriaus kontaktai
Objektyvas su
procesoriumi
Diafragmos žiedas
G/E tipo objektyvas
D tipo objektyvas
A
Objektyvo f skaičius
Objektyvo pavadinimuose pateikiamas f skaičius – tai objektyvo didžiausia
diafragma.
D
Nesuderinami priedai ir objektyvai be procesorių
Su Df NETINKA naudoti:
• TC-16AS AF telekonverteris
• Objektyvai, kuriems reikia AU-1
fokusavimo įrenginio (400 mm f/4,5,
600 mm f/5,6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11)
• 180 laipsnių matymo kampo objektyvas
(6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP
10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Ilginimo žiedas K2
• AF objektyvai, skirti F3AF (AF 80 mm
f/2,8; AF 200 mm f/3,5 ED; AF
telekonverteris TC-16)
• PC 35 mm f/3,5 (seno tipo)
• Atspindimasis 1000 mm f/6,3 (seno tipo)
• NIKKOR-H Auto 2,8 cm/3,5 (28 mm/3,5)
objektyvai, kurių serijiniai numeriai
mažesni už 362000
• NIKKOR-S Auto 3,5 cm/2,8 (35 mm/2,8)
objektyvai, kurių serijiniai numeriai
mažesni už 928000
• NIKKOR-S Auto 5 cm/2 (50 mm/2)
• NIKKOR-Q Auto 13,5 cm/3,5 (135 mm/
3,5) objektyvai, kurių serijiniai numeriai
mažesni už 753000
• Micro-NIKKOR 5,5 cm/3,5
• Medical-NIKKOR Auto 200 mm/f5,6
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
85–250 mm/f4–4,5
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
200–600 mm/f9,5–10,5
Priklausomai nuo sąlygų, atskiri kitų tipų objektyvai gali būti netinkami naudojimui.
Nebandykite jėga tvirtinti objektyvo, kuris lengvai ant fotoaparato stovo sumontuoti
negalite.
n
320
A
AF-S/AF-I telekonverteriai
Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti fokusavimo taškai, kuriuos galima naudoti
automatinio fokusavimo metu ir elektroniniu tolimačiu nustatant nuotolį, kai
prijungtas telekonverteris AF-S/AF-I. Atminkite: fotoaparatui gali nepavykti
sufokusuoti tamsių arba mažo kontrasto objektų, jei jungtinė diafragma bus
mažesnė nei f/5,6. Kai su objektyvu AF-S VR Mikro NIKKOR 105 mm f/2,8 G IF-ED
naudojamas telekonverteris, automatinio fokusavimo funkcija nepasiekiama.
Priedas
TC-14E,
TC-14E II
Objektyvo
didžiausia
diafragma
Fokusavimo
taškai
Priedas
f/4 arba
didesnė
1
f/5,6
TC-20E,
TC-20E II,
TC-20E III
Objektyvo
didžiausia
diafragma
f/2,8 arba
didesnė
TC-17E II
TC-8001,25E ED
—3
f/5,6
2
2
f/4
f/5,6
1
f/4
f/5,6
f/2,8 arba
didesnė
Fokusavimo
taškai
—3
1 Fokusavimo taškų (išskyrus centrinio) fokusavimo duomenys gaunami iš tiesinių
jutiklių.
2 Kai parinktas AF sričių režimo 3D sekimas arba automatinės srities AF (0 62),
naudojamas vieno taško AF.
3 Automatinio fokusavimo funkcija nepasiekiama.
n
321
A
Apžvalgos kampo skaičiavimas
Df galima naudoti su Nikon objektyvais, skirtais 35 mm (135) formato
fotoaparatams. Jei įjungta funkcija Auto DX crop (automatinis DX
apkarpymas) (0 52) ir prijungtas 35 mm formato objektyvas, apžvalgos kampas
sutaps su 35 mm juostelės kadru (36,0 × 23,9 mm). Jei prijungtas DX objektyvas,
apžvalgos kampas automatiškai bus pakoreguotas iki 23,4 × 15,5 mm (DX
formatas).
Prijungus 35 mm formato objektyvą, apžvalgos kampą galima sumažinti 1,5×,
išjungiant funkciją Auto DX crop (automatinis DX apkarpymas) ir pasirenkant
DX (24×16).
FX (36×24) nuotraukos dydis (36,0 × 23,9 mm,
atitinka 35 mm formato fotoaparatą)
Objektyvas
Nuotraukos įstrižainė
DX (24×16) nuotraukos dydis
(23,4 × 15,5 mm, atitinka DX formato
fotoaparatą)
Apžvalgos kampas (FX (36×24); 35 mm formatas)
Apžvalgos kampas (DX (24×16); DX formatas)
DX (24×16) apžvalgos kampas yra apie 1,5 karto mažesnis nei 35 mm formato
apžvalgos kampas. Norint apskaičiuoti 35 mm formato objektyvų židinio nuotolį,
kai parinkta funkcija DX (24×16), reikia padauginti objektyvo židinio nuotolį iš
maždaug 1,5 (pvz., efektyvusis 50 mm objektyvo židinio nuotolis 35 mm formatu
siekia 75 mm, kai parinktas punktas DX (24×16)).
n
322
Kiti priedai
Šio vadovo sudarymo metu Df buvo skirti toliau išvardyti priedai.
Maitinimo
šaltiniai
Atleidimo
kabeliai
Filtrai
• Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a (0 18, 19): galima naudoti
ir akumuliatorius EN-EL14. Akumuliatorių EN-EL14a galima įsigyti
iš vietinių pardavėjų ir Nikon įgaliotųjų techninės priežiūros
atstovų.
• Akumuliatoriaus įkroviklis MH-24 (0 18): įkraukite akumuliatorius
EN-EL14a ir EN-EL14.
• Kintamosios srovės jungtis EP-5A, kintamosios srovės adapteris EH-5b: šie
priedai gali būti naudojami, jeigu fotoaparatui reikia tiekti energiją
ilgą laiką (galima naudoti ir kintamosios srovės adapterius EH-5a
bei EH-5). EP-5A reikalingas prijungti fotoaparatą prie EH-5b; žr.
p. 326, kur pateikiama išsamios informacijos.
Atleidimo kabelis AR-3: jungiamas prie atleidimo lizdo, kad sumažintų
fotoaparato drebėjimą fotografuojant stambiu planu arba silpnu
apšvietimu.
• Filtrai, skirti specialių efektų fotografavimui, gali trukdyti
automatiniam fokusavimui arba elektroniniam tolimačiui.
• Df negalima naudoti su linijiniais poliarizuojančiais filtrais. Vietoj jų
naudokite žiedinius poliarizuojančius filtrus C-PL arba C-PL II.
• Kad apsaugotumėte objektyvą, naudokite NC filtrus.
• Norint išvengti vaizdo dvejinimosi, nerekomenduojama naudoti
filtro, kai objektas yra sukomponuotas ryškios šviesos fone arba
kai kadre yra ryškios šviesos šaltinis.
• Centruotas matavimas rekomenduojamas su filtrais, kurių
ekspozicijos koeficientai (filtro koeficientai) yra didesni nei 1×
(Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8,
ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Žr. filtro vadovą, kur rasite
išsamesnės informacijos.
Pasiūla priklauso nuo valstybės ar regiono. Žr. mūsų interneto svetainę arba brošiūras,
kur rasite naujausios informacijos.
n
323
Vaizdo
ieškiklio
okuliaro
priedai
Korpuso
dangtelis
Belaidžiai
mobilieji
adapteriai
n
324
• Guminis okuliaro apsodas DK-19: DK-19 leidžia lengviau įžiūrėti vaizdą
pro vaizdo ieškiklį ir išvengti akių nuovargio.
• Dioptrijų reguliavimo vaizdo ieškiklio objektyvas DK-17C: siekiant
prisitaikyti prie skirtingo žmonių regėjimo, vaizdo ieškiklio
objektyvai siūlomi su dioptrijomis: –3, –2, 0, +1, ir +2 m–1. Dioptrijų
reguliavimo objektyvus naudokite tik tada, jei pageidaujamos
fokusuotės nepavyksta pasiekti naudojantis integruotu dioptrijų
reguliavimo valdikliu (nuo –3 iki +1 m–1). Prieš pirkdami
patikrinkite dioptrijų reguliavimo objektyvus ir įsitikinkite, ar
galima pasiekti pageidaujamą fokusuotę.
• Didinantis okuliaras DK-17M: DK-17M padidina vaizdo ieškiklio rodomą
vaizdą apie 1,2×, kad būtų galima tiksliau komponuoti.
• Okuliaro didintuvas DG-2: DG-2 padidina sceną vaizdo ieškiklio centre,
kad būtų galima tiksliau fokusuoti. Reikalingas okuliaro adapteris
DK-18 (įsigyjamas atskirai).
• Okuliaro adapteris DK-18: DK-18 naudojamas prijungti didintuvą DG-2
arba stataus kampo stebėjimo priedą DR-3 prie Df.
• Nerasojantis ieškiklio okuliaras DK-14/nerasojantis ieškiklio okuliaras DK-17A:
šie vaizdo ieškiklio okuliarai leidžia išvengti rasojimo drėgnu ar
šaltu oru.
• Stataus kampo stebėjimo priedas DR-5/stataus kampo stebėjimo priedas DR-4:
DR-5 ir DR-4 prie vaizdo ieškiklio tvirtinami stačiu kampu, o tai
leidžia vaizdą ieškiklyje stebėti iš viršaus, kai fotoaparatas yra
horizontalioje fotografavimo padėtyje. DR-5 dera su dioptrijų
reguliavimo funkcija ir gali papildomai padidinti vaizdą pro vaizdo
ieškiklį 2×, kad būtų pasiektas didesnis tikslumas komponuojant
kadrą (atminkite, kad padidinus vaizdą nesimato kadro kraštų).
Korpuso dangtelis BF-1B/korpuso dangtelis BF-1A: korpuso dangtelis saugo
veidrodį, vaizdo ieškiklio ekraną ir žemuosius dažnius praleidžiantį
filtrą nuo dulkių, kai objektyvo nėra jo vietoje.
Belaidžio ryšio su mobiliaisiais prietaisais adapteris WU-1a: dera su dvipusiu
ryšiu tarp fotoaparato ir išmaniųjų prietaisų, kuriuose veikia
programėlė Wireless Mobile Utility. Naudokite Wireless Mobile Utility,
kad galėtumėte fotografuoti nuotoliniu režimu arba atsisiųsti esamas
nuotraukas į išmanųjį įrenginį.
Programinė
įranga
Belaidžiai
nuotolinio
valdymo
įtaisai
Priedų
prijungimo
lizdo priedai
• Capture NX 2: išsamus nuotraukų redagavimo paketas su tokiomis
pažangiomis redagavimo funkcijomis kaip atrankos valdymo
taškai ir automatinio retušavimo teptukas.
• Camera Control Pro 2: valdykite fotoaparatą nuotoliniu režimu iš
kompiuterio, fotografuokite ir įrašykite nuotraukas tiesiai į
kompiuterio standųjį diską. Kai programa Camera Control Pro 2
naudojama fotografuoti tiesiai į kompiuterį, valdymo pulte
pateikiamas kompiuterio jungties indikatorius c.
Pastaba: naudokite naujausias Nikon programinės įrangos versijas. Žr.
p. xvii pateiktas interneto svetaines, kuriose rasite naujausios
informacijos apie derančias operacines sistemas. Pagal
numatytuosius nustatymus jums kompiuteriu prisijungus prie
paskyros ir esant interneto ryšiui, Nikon Message Center 2
periodiškai tikrins, ar nėra Nikon programinės ir integruotos
programinės įrangos naujinių. Radus naujinį, bus automatiškai
parodytas pranešimas.
• Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-R10/WR-T10: prie fotoaparato
priedų prijungimo lizdo prijungus belaidį nuotolinio valdymo
įtaisą WR-R10, fotoaparatą galima valdyti belaidžiu būdu,
naudojant belaidį nuotolinio valdymo įtaisą WR-T10.
• Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-1: WR-1 naudojami grupėmis po
du ar daugiau. Vienas jų veikia kaip siųstuvas, likę – kaip imtuvai.
Imtuvai tvirtinami prie vieno ar kelių fotoaparatų priedų
prijungimo lizdų, o siųstuvas naudojamas fotoaparatų užraktams
atleisti arba nustatymams nuotoliniu būdu derinti.
Df sumontuotas priedų prijungimo
lizdas, skirtas nuotoliniams kabeliams
MC-DC2 (0 44) ir GPS aparatams GP-1 bei
GP-1A (0 170), kurie jungiami
sulygiavus žymą 4 ant jungties su 2,
esančia šalia priedų prijungimo lizdo
(kai jungtis nenaudojama, uždarykite
fotoaparato jungties dangtelį).
n
325
Kintamosios srovės jungties ir kintamosios
srovės adapterio prijungimas
Prieš prijungdami papildomą kintamosios srovės jungtį ir kintamosios
srovės adapterį, išjunkite fotoaparatą.
1
Paruoškite fotoaparatą.
2
Įkiškite kintamosios srovės
jungtį EP-5A.
Atidarykite akumuliatoriaus
skyriaus/atminties kortelės lizdo
(q) ir kintamosios srovės jungties
(w) dangtelius.
Jungtį būtinai kiškite nurodyta
kryptimi ir ja nuspauskite
akumuliatoriaus fiksatorių į vieną
pusę. Iki galo įkišus jungtį,
fiksatorius ją tinkamai užfiksuoja.
3
Uždarykite akumuliatoriaus
skyriaus/atminties kortelės
lizdo dangtelį.
Nutieskite kintamosios srovės
jungties kabelį taip, kad jis eitų pro
kintamosios srovės jungties lizdą ir
šalia akumuliatoriaus skyriaus/atminties kortelės lizdo dangtelio.
n
326
4
Prijunkite kintamosios srovės adapterį EH-5b.
Prijunkite kintamosios srovės adapterio maitinimo laidą prie
kintamosios srovės lizdo, esančio kintamosios srovės adapteryje (q),
o maitinimo laidą EP-5A – prie nuolatinės srovės lizdo (w). Kai
fotoaparatas maitinamas naudojant kintamosios srovės adapterį ir
kintamosios srovės jungtį, ekrane rodoma piktograma V.
n
327
Fotoaparato priežiūra
Laikymas
Jei fotoaparato nenaudosite ilgą laiką, išimkite akumuliatorių ir padėkite šį
į vėsią ir sausą vietą, su uždengtu kontaktų dangteliu. Kad neatsirastų
pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.
Nelaikykite fotoaparato kartu su naftalino ar kamparo rutuliukais arba
tokiose vietose:
• kurios prastai vėdinamos arba drėgnumas jose yra didesnis nei 60 %;
• šalia įrenginių, skleidžiančių stiprius elektromagnetinius laukus, pvz.,
televizoriaus ar radijo;
• kuriose temperatūra gali viršyti 50 °C arba nukristi žemiau –10 °C.
Valymas
Fotoaparato
korpusas
Objektyvas,
veidrodis ir
vaizdo
ieškiklis
Ekranas
Dulkes ir pūkelius pašalinkite ventiliatoriumi, tada atsargiai
nušluostykite minkštu sausu audiniu. Jei naudojote fotoaparatą
paplūdimyje ar prie jūros, nušluostykite smėlį ar druską audiniu, šiek
tiek sudrėkintu distiliuotu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.
Svarbu: dulkės ar kitos į vidų patekusios pašalinės medžiagos gali sukelti
fotoaparato gedimus, kuriems netaikoma garantija.
Šias stiklines dalis lengva pažeisti. Dulkes ir pūkelius pašalinkite
ventiliatoriumi. Jei naudojate aerozolinį ventiliatorių, balionėlį
laikykite vertikaliai, kad neišsipiltų skysčio. Norėdami pašalinti pirštų
atspaudus ir kitas dėmes, užpilkite šiek tiek objektyvo valiklio ant
minkšto audinio ir atsargiai nuvalykite.
Dulkes ir pūkelius pašalinkite ventiliatoriumi. Norėdami pašalinti
pirštų atspaudus ir kitas dėmes, atsargiai nušluostykite paviršių
minkštu audiniu ar zomša. Stipriai nespauskite, nes rizikuojate
pažeisti ar sugadinti.
Nenaudokite alkoholio, skiediklio arba kitų lakių cheminių medžiagų.
n
328
Žemuosius dažnius praleidžiantis filtras
Vaizdo jutiklyje, kuris veikia kaip fotoaparato nuotraukų elementas, yra
žemuosius dažnius praleidžiantis filtras, saugantis nuo muaro. Įtarę, kad
filtre esantys nešvarumai ar dulkės matosi nuotraukose, galite išvalyti
filtrą, sąrankos meniu pasirinkę parinktį Clean image sensor (valyti
vaizdo jutiklį). Filtrą galima išvalyti bet kuriuo metu, nurodžius parinktį
Clean now (valyti dabar). Be to, valymas gali būti atliekamas automatiniu
būdu, kai fotoaparatas įjungiamas arba išjungiamas.
❚❚ „Clean Now“ (valyti dabar)
1
Sąrankos meniu
pasirinkite Clean image
sensor (valyti vaizdo
jutiklį).
Spustelėkite mygtuką G,
kad parodytumėte meniu.
Mygtukas G
Sąrankos meniu pažymėkite
Clean image sensor (valyti
vaizdo jutiklį) ir paspauskite 2.
2
Pasirinkite Clean now (valyti
dabar).
Fotoaparatas patikrins vaizdo jutiklį
ir pradės valyti. Valymo metu
valdymo pulte mirksi P ir
negalima atlikti kitų operacijų. Kol
valymas nebaigtas, neišimkite ir
neatjunkite maitinimo šaltinio:
palaukite, kol dings P.
n
329
❚❚ „Clean at Startup/Shutdown“ (valyti įjungiant/išjungiant)
Nurodykite vieną iš šių parinkčių:
Parinktis
Clean at startup (valyti
5
paleidimo metu)
Clean at shutdown
6
(valyti išjungiant)
Clean at startup &
7 shutdown (valyti
įjungiant ir išjungiant)
Cleaning off (valymas
išjungtas)
1
Aprašymas
Vaizdo jutiklis automatiškai valomas kiekvieną kartą
įjungus fotoaparatą.
Vaizdo jutiklis automatiškai valomas kiekvieną kartą
išjungiant fotoaparatą.
Vaizdo jutiklis automatiškai valomas kiekvieną kartą
įjungiant ir išjungiant fotoaparatą.
Automatinio vaizdo jutiklio valymo funkcija išjungta.
Pasirinkite Clean at startup/
shutdown (valyti įjungiant/
išjungiant).
Parodykite meniu Clean image
sensor (valyti vaizdo jutiklį), kaip
aprašyta 2 veiksmu ankstesniame
puslapyje. Pažymėkite Clean at startup/shutdown (valyti
įjungiant/išjungiant) ir spauskite 2.
2
A
Nurodykite parinktį.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Padėkite fotoaparatą pagrindu žemyn
Vaizdo jutiklio valymas efektyviausias, kai fotoaparatas
padėtas taip, kaip parodyta dešinėje.
n
330
D
Vaizdo jutiklio valymas
Paleisties metu naudojantis fotoaparato valdikliais, vaizdo jutiklis gali likti
nenuvalytas.
Valymas atliekamas vibruojant žemuosius dažnius praleidžiančiam filtrui. Jeigu
dulkių nepavyksta visiškai pašalinti naudojant meniu Clean image sensor
(valyti vaizdo jutiklį) esančias parinktis, nuvalykite vaizdo jutiklį rankomis arba
pasikonsultuokite su Nikon įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.
Jei vaizdo jutiklio valymas atliekamas keletą kartų iš eilės, vaizdo jutiklio valymo
funkcija gali būti laikinai išjungta, kad apsaugotų fotoaparato vidines
mikroschemas. Vėl valyti bus galima po trumpos pertraukos.
❚❚ Rankinis valymas
Jeigu pašalinių dalelių nepavyksta pašalinti nuo žemus dažnius
praleidžiančio filtro naudojant sąrankos meniu esančią parinktį Clean
image sensor (valyti vaizdo jutiklį) (0 329), filtrą galima nuvalyti
rankiniu būdu, kaip aprašyta toliau. Atkreipkite dėmesį į tai, kad filtras yra
ypač lengvai pažeidžiamas. Nikon rekomenduoja, kad filtrą valytų tik
Nikon įgaliotieji techninės priežiūros specialistai.
1
Įkraukite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės
adapterį.
Tikrinant ar valant žemuosius dažnius praleidžiantį filtrą būtinas
patikimas maitinimo šaltinis. Išjunkite fotoaparatą ir įdėkite visiškai
įkrautą akumuliatorių arba prijunkite papildomą kintamosios srovės
adapterį ir kintamosios srovės jungtį. Parinktis Lock mirror up for
cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) sąrankos meniu
pasiekiama tik kai akumuliatoriaus įkrovos lygis viršija H.
2
Nuimkite objektyvą.
Išjunkite fotoaparatą ir nuimkite objektyvą.
n
331
3
Pasirinkite Lock mirror up
for cleaning (užfiksuoti
pakeltą veidrodį
valymui).
Įjunkite fotoaparatą ir
spustelėkite mygtuką G,
Mygtukas G
kad parodytumėte meniu.
Sąrankos meniu pažymėkite
Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui)
ir paspauskite 2.
n
332
4
Spustelėkite J.
5
Pakelkite veidrodį.
Ekrane bus pateiktas dešinėje iliustruojamas
pranešimas, o valdymo pulte ir vaizdo
ieškiklyje pasirodys brūkšnelių eilutė. Jei
norite įjungti įprastinį veikimą, nepatikrinę
žemuosius dažnius praleidžiančio filtro,
išjunkite fotoaparatą.
Iki galo nuspauskite užrakto
atleidimo mygtuką. Veidrodis
bus pakeltas, o užrakto
diafragma atsidarys,
atidengdama žemuosius dažnius praleidžiantį filtrą. Vaizdo ieškiklio
ekranas išsijungia ir valdymo pulte ima mirksėti brūkšnelių eilutė.
6
Patikrinkite žemuosius dažnius
praleidžiantį filtrą.
Laikydami fotoaparatą taip, kad šviesa kristų
ant žemuosius dažnius praleidžiančio filtro,
apžiūrėkite, ar ant jo nėra dulkių ar pūkelių. Jei
jokių pašalinių medžiagų nėra, pereikite prie 8
veiksmo.
7
Nuvalykite filtrą.
8
Išjunkite fotoaparatą.
Ventiliatoriumi pašalinkite visas filtre esančias
dulkes ir pūkelius. Nenaudokite ventiliatoriaus
su šepetėliu, nes šereliai gali pažeisti filtrą. Jei
nešvarumų nepavyksta pašalinti
ventiliatoriumi, būtina kreiptis į Nikon
įgaliotuosius techninės priežiūros specialistus. Jokiu būdu nelieskite
ir nešluostykite filtro.
Veidrodis nusileis, o užrakto diafragma užsidarys. Įstatykite atgal
objektyvą ar korpuso dangtelį.
A
Naudokite patikimą maitinimo šaltinį
Užrakto diafragma yra trapi ir lengvai sugadinama. Jei fotoaparatas išjungiamas,
kai veidrodis pakeltas, diafragma automatiškai užsidaro. Saugodami diafragmą
nuo žalos, vadovaukitės šiomis atsargumo priemonėmis:
• Neišjunkite fotoaparato ir neišimkite ar neatjunkite maitinimo šaltinio, jei
pakeltas veidrodis.
• Jei pakėlus veidrodį išsikrauna akumuliatorius, pasigirsta garsinis signalas ir
ima mirksėti automatinio laikmačio lemputė: taip įspėjama, kad užrakto
diafragma užsidarys, o veidrodis bus nuleistas maždaug po dviejų minučių.
Nedelsdami nutraukite valymo ar tikrinimo darbus.
n
333
D Pašalinės medžiagos žemuosius dažnius praleidžiančiame filtre
Nikon ėmėsi visų atsargumo priemonių, kad pašalinės medžiagos negalėtų
patekti į žemuosius dažnius praleidžiantį filtrą gamybos ir vežimo metu. Vis dėlto
Df yra sukurtas naudoti su keičiamais objektyvais, todėl pašalinės medžiagos gali
patekti į fotoaparatą, nuimant ar keičiant objektyvą. Fotoaparato viduje tokios
pašalinės medžiagos gali prilipti prie žemuosius dažnius praleidžiančio filtro ir
tada jos gali matytis nuotraukose, kurios padaromos tam tikromis sąlygomis.
Saugodami fotoaparatą, kai objektyvas nuimtas, būtinai uždėkite su fotoaparatu
pateikiamą korpuso dangtelį, iš pradžių atsargiai pašalinę visas dulkes ir kitas
pašalines medžiagas, kurių gali būti ant korpuso dangtelio. Stenkitės nekeisti
objektyvo dulkėtoje aplinkoje.
Jei pašalinių medžiagų vis dėlto patektų į žemuosius dažnius praleidžiantį filtrą,
nuvalykite jį kaip nurodyta pirmiau arba kreipkitės į Nikon įgaliotuosius
techninės priežiūros specialistus, kad išvalytų jie. Jei nuotraukoje matosi filtre
esančios pašalinės medžiagos, jas galima retušuoti naudojant Capture NX 2
(galima įsigyti atskirai; 0 325) arba vaizdo valymo parinktis, esančias trečiųjų
šalių vaizdavimo programose.
D
Fotoaparato ir jo priedų techninė priežiūra
Šis fotoaparatas yra tikslusis prietaisas, todėl jam reikia reguliarios techninės
priežiūros. Nikon rekomenduoja, kad fotoaparato pardavėjas arba Nikon
įgaliotasis techninės priežiūros atstovas kartą per vienerius – dvejus metus
atliktų jo apžiūrą, o kas trejus – penkerius metus – techninės priežiūros darbus
(šios paslaugos yra mokamos). Jei fotoaparatas naudojamas darbui, primygtinai
rekomenduojama dažnai vykdyti tikrinimo ir techninės priežiūros darbus.
Tikrinant ar prižiūrint fotoaparatą, kartu reikia tikrinti ir visus reguliariai su juo
naudojamus priedus, pvz., objektyvus ar papildomas Speedlight blykstes.
n
334
Fotoaparato ir akumuliatoriaus
priežiūra: perspėjimai
Nenumeskite: jei gaminys bus veikiamas virpėjimo arba stiprių smūgių, jis gali
sugesti.
Laikykite sausai: fotoaparatas nėra atsparus drėgmei ir gali sugesti, jei bus
panardintas į vandenį ar laikomas didelio drėgnumo aplinkoje. Rūdys vidiniame
mechanizme gali padaryti nepataisomos žalos.
Saugokite nuo staigių temperatūros pokyčių: staigūs temperatūros pokyčiai, pvz., įeinant į
šildomą patalpą ar išeinant iš jos šaltą dieną, gali sukelti kondensaciją fotoaparato
viduje. Siekiant išvengti kondensacijos, prietaisą rekomenduojama įdėti į krepšį ar
polietileninį maišelį ir tada išnešti į gerokai aukštesnę ar žemesnę temperatūrą.
Saugokite nuo stiprių magnetinių laukų: nenaudokite šio įtaiso šalia įrangos,
generuojančios stiprias elektromagnetines bangas arba magnetinius laukus.
Įrangos, pvz., radijo siųstuvų, stiprūs statiniai krūviai ar skleidžiami magnetiniai
laukai gali sukelti trukdžius ekrane, pakenkti atminties kortelėje saugomiems
duomenims arba gaminio vidinėms mikroschemoms.
Nepalikite objektyvo nukreipto į saulę: ilgam laikui nepalikite objektyvo nukreipto į saulę
arba kitą intensyvios šviesos šaltinį. Intensyvi šviesa gali sugadinti vaizdo jutiklį arba
nuotraukose gali būti stebimas baltas suliejimo efektas.
Prieš išimdami ar atjungdami maitinimo šaltinį, išjunkite fotoaparatą: negalima atjungti
fotoaparato nuo tinklo arba išimti akumuliatoriaus, kai jis įjungtas arba kai įrašomi
ar šalinami vaizdai. Priverstinai nutraukus maitinimą tokiomis aplinkybėmis, galima
prarasti duomenis arba pakenkti fotoaparato atminčiai ar vidinėms
mikroschemoms. Saugodamiesi netyčinio maitinimo nutraukimo, nenešiokite
gaminio iš vienos vietos į kitą, kai prijungtas kintamosios srovės adapteris.
n
335
Valymas: valydami fotoaparato korpusą, dulkes ir pūkelius atsargiai pašalinkite
ventiliatoriumi, tada atsargiai nušluostykite minkštu sausu audiniu. Jei naudojote
fotoaparatą paplūdimyje ar prie jūros, nušluostykite smėlį ar druską audiniu, šiek
tiek sudrėkintu švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite. Retais atvejais dėl
statinio elektros krūvio LCD ekranai gali nušvisti arba aptemti. Tai nelaikoma
gedimu ir ekranas netrukus grįžta į normalią būseną.
Objektyvas ir veidrodis yra lengvai pažeidžiami. Dulkes ir pūkelius reikia atsargiai
pašalinti ventiliatoriumi. Jei naudojate aerozolinį ventiliatorių, balionėlį laikykite
vertikaliai, kad neišsipiltų skysčio. Norėdami pašalinti nuo objektyvo pirštų
atspaudus ir kitas dėmes, užpilkite šiek tiek objektyvo valiklio ant minkšto audinio ir
atsargiai nuvalykite objektyvą.
Žr. temą „Žemuosius dažnius praleidžiantis filtras“ (0 329, 331), kur pateikiama
daugiau informacijos apie žemus dažnius praleidžiančio filtro valymą.
Objektyvo kontaktai: objektyvo kontaktai turi būti švarūs.
Nelieskite užrakto diafragmos: užrakto diafragma yra ypač plona ir lengvai sugadinama.
Jokiomis aplinkybėmis negalima spausti diafragmos, baksnoti jos valymo įrankiu ar
nukreipti į ją stipraus oro srauto iš ventiliatoriaus. Šiais veiksmais galima įbrėžti,
deformuoti arba suplėšyti diafragmą.
Laikymas: kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti sausoje ir gerai
vėdinamoje vietoje. Jeigu naudojate kintamosios srovės adapterį, išjunkite jį, kad
nekiltų gaisras. Jei fotoaparato ilgai nenaudosite, išimkite akumuliatorių, kad iš jo
neištekėtų skysčio ir laikykite fotoaparatą plastikiniame maišelyje su sausikliu.
Fotoaparato dėklo plastikiniame maišelyje nelaikykite, nes galite sugadinti
medžiagą. Nepamirškite, kad sausiklis pamažu praranda savo sausinamąją savybę,
todėl jį reikia reguliariai keisti.
Kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą bent kartą per mėnesį išimkite iš laikymo
vietos. Prieš vėl padėdami fotoaparatą, įjunkite jį ir kelis kartus atleiskite užraktą.
Akumuliatorių laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Prieš padėdami akumuliatorių
saugoti, uždenkite kontaktų dangtelį.
n
336
Pastabos dėl ekrano: ekranas pagamintas naudojant itin tikslias technologijas: bent
99,99 % jo pikselių yra efektyvūs ir ne daugiau nei 0,01 % gali būti neveikiantys arba
defektiniai. Taigi, nors šiuose ekranuose gali būti nuolat šviečiančių (baltos,
raudonos, mėlynos ar žalios spalvų) arba niekada nešviečiančių (juodų) pikselių, tai
nėra gedimas ir neturi jokios įtakos prietaisu įrašomiems vaizdams.
Ryškioje šviesoje gali būti sunku įžiūrėti vaizdą ekrane.
Nespauskite ekrano, nes kitaip galima žala ar veikimo sutrikimas. Ant ekrano
esančias dulkes ar pūkelius galima pašalinti ventiliatoriumi. Dėmes galima pašalinti
atsargiai valant minkštu audiniu ar zomša. Jei ekranas sudužtų, saugokitės, kad
sudužęs stiklas nesužeistų rankų, o skystieji kristalai iš ekrano nepatektų ant odos, į
akis ar į burną.
Akumuliatoriai: netinkamai naudojant iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio arba jis
gali sprogti. Dirbdami su akumuliatoriais, vadovaukitės tokiomis atsargumo
priemonėmis:
• Naudokite tik šiai įrangai patvirtintus akumuliatorius.
• Saugokite akumuliatorių nuo liepsnos ar didelio karščio.
• Akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
• Prieš keisdami akumuliatorių, išjunkite fotoaparatą.
• Išėmę akumuliatorių iš fotoaparato arba įkroviklio, jei nenaudosite, būtinai
uždenkite kontaktų dangtelį. Šie prietaisai eikvoja energiją netgi tuomet, kai yra
išjungti ir gali išeikvoti akumuliatorių tiek, kad jis nebeveiks. Jei akumuliatoriaus
ketinate kurį laiką nenaudoti, įdėkite jį į fotoaparatą ir išeikvokite, tada išimkite ir
padėkite saugoti aplinkoje, kurios temperatūra svyruoja nuo 15 °C iki 25 °C
(venkite itin karštų ar šaltų vietų). Vykdykite šią procedūrą bent kartą per šešis
mėnesius.
• Jei fotoaparatą pakartotinai įjunginėsite ir išjunginėsite, kai akumuliatorius
visiškai iškrautas, sutrumpės akumuliatoriaus naudojimo laikas. Visiškai iškrautus
akumuliatorius prieš naudojant reikia įkrauti.
• Naudojant akumuliatorių, jo vidaus temperatūra gali pakilti. Bandant įkrauti
akumuliatorių, kai jo vidaus temperatūra yra pakilusi, sutriks akumuliatoriaus
veikimas, todėl akumuliatorius gali būti neįkrautas arba įkrautas tik iš dalies.
Palaukite, kol akumuliatorius atvės ir tada padėkite įkrauti.
n
337
• Jei toliau įkrausite jau įkrautą akumuliatorių, galite pakenkti jo našumui.
• Žymiai sumažėjęs visiškai įkrauto akumuliatoriaus, naudojamo esant kambario
temperatūrai, naudojimo laikas reiškia, kad jį reikia pakeisti nauju. Įsigykite naują
akumuliatorių.
• Prieš naudodami akumuliatorių įkraukite. Jei fotografuosite svarbius įvykius,
pasiruoškite atsarginį visiškai įkrautą akumuliatorių. Kartais gali būti sunku įsigyti
pakaitinį akumuliatorių per trumpą laiką: tai priklauso nuo jūsų gyvenamosios
vietos. Atkreipkite dėmesį, kad šaltomis dienomis akumuliatorių talpa būna
mažesnė. Prieš fotografuodami lauke šaltu oru, būtinai visiškai įkraukite
akumuliatorių. Šiltoje vietoje turėkite atsarginį akumuliatorių, kad prireikus juos
galėtumėte sukeisti. Vėl sušilęs akumuliatorius gali atgauti dalį savo įkrovos.
• Panaudoti akumuliatoriai yra vertingi ištekliai, todėl juos reikia utilizuoti pagal
vietos taisykles.
n
338
Ekspozicijos programa (režimas P)
Režimo P ekspozicijos programa pavaizduota šiame grafike:
14
f/1
13
12
11
9
10
8
7
5
6
3
2
4
0
1
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; objektyvo didžiausia diafragma siekia f/1,4; mažiausia
diafragma siekia f/16 (pvz., AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4 G)
16 15
f/1,4
16
17
18
19
f/5,6
f/8
20
f/2,8
f/4
f/1,4 − f/16
Diafragma
1
/3
f/2
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
2
4
8
15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Užrakto greitis (sek.)
Maksimali ir minimali EV vertės skiriasi atsižvelgiant į ISO jautrumą.
Pirmiau pateiktoje diagramoje laikoma, kad ISO jautrumas prilygsta ISO
100. Naudojant matricos matavimo metodą, 161/3 EV viršijančios vertės
sumažinamos iki 161/3 EV.
n
339
Trikčių šalinimas
Jei fotoaparatas netinkamai veikia, pirmiausia perskaitykite toliau pateiktą
įprastinių problemų sąrašą ir tik tada kreipkitės į platintoją arba Nikon
įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
Akumuliatorius/ekranas
Fotoaparatas įjungtas, tačiau nereaguoja: palaukite, kol baigsis įrašymo procesas. Jei
problema išlieka, išjunkite fotoaparatą. Jei fotoaparatas neišsijungia, išimkite ir
įdėkite akumuliatorių arba, jei naudojate kintamosios srovės adapterį, atjunkite jį ir
vėl prijunkite. Atminkite: nors esamu metu įrašomi duomenys bus prarasti, jau
įrašyti duomenys išėmus ar atjungus maitinimo šaltinį paveikti nebus.
Vaizdo ieškiklis yra nesufokusuotas: suderinkite vaizdo ieškiklio fokusuotę arba
naudokite papildomą okuliarą su korekciniais lęšiais (0 28, 324).
Vaizdo ieškiklis tamsus: įdėkite visiškai įkrautą akumuliatorių (0 18, 29).
Ekranai išsijungia be jokio įspėjimo: pasirinkite didesnę delsą, atitinkamai nurodydami
pasirinktinio nustatymo c2 (Standby timer (budėjimo laikmatis)) arba c4
(Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa)) (0 251, 253) vertę.
Valdymo pulto ir vaizdo ieškiklio ekranai nereaguoja ir yra pritemdyti: šių ekranų reakcijos
laikas ir šviesumas priklauso nuo temperatūros.
Aplink aktyvius fokusavimo taškus matomos plonos linijos arba pažymėjus fokusavimo tašką
ekranas tampa raudonas: šie reiškiniai tokio tipo vaizdo ieškikliui yra normalūs ir
gedimo nereiškia.
n
340
Fotografavimas
Fotoaparato įjungimas užtrunka per ilgai: ištrinkite failų ar aplankų.
Išjungtas užrakto atleidimas:
• Atminties kortelė užrakinta, pilna arba neįdėta (0 19, 29).
• Nurodyta pasirinktinio nustatymo f9 (Slot empty release lock (tuščio lizdo
atleidimo fiksavimas); 0 269) vertė Release locked (atleidimas užfiksuotas) ir
neįdėta atminties kortelė.
• Fotoaparatas nesufokusavo (0 32).
• Objektyvo su procesoriumi diafragmos žiedas neužfiksuotas ties didžiausiu f
skaičiumi (netaikoma G ir E tipo objektyvams). Jei valdymo pulte rodoma B,
pasirinktiniu nustatymu f7 (Customize command dials (pritaikyti komandų
ratukus)) > Aperture setting (diafragmos nustatymas) pasirinkite Aperture
ring (diafragmos žiedas), kad diafragmai nustatyti būtų galima naudoti
objektyvo diafragmos žiedą (0 267).
• Objektyvas su procesoriumi prijungtas esant pakeltai eksponavimo sujungimo
svirčiai (netaikoma G ir E tipų objektyvams; 0 167).
Fotoaparatas lėtai reaguoja į užrakto atleidimo mygtuką: nurodykite pasirinktinio
nustatymo d10 (Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas); 0 256)
vertę Off (išjungta).
Nepertraukiamo fotografavimo režimu kiekvieną kartą paspaudus užrakto atleidimo mygtuką
padaroma tik viena nuotrauka: išjunkite HDR (0 112).
Nuotraukos nesufokusuotos:
• Pasukite fokusavimo režimo valdiklį ties AF (0 59).
• Fotoaparatas negali fokusuoti automatiškai: naudokite rankinį fokusavimą arba
židinio fiksavimą (0 66, 68).
• Užrakto atleidimo mygtuko negalima naudoti fokusavimo veiksmui valdyti, jei
nurodyta pasirinktinio nustatymo f4 (Assign Fn button (priskirti Fn mygtuką),
0 263), f5 (Assign preview button (priskirti peržiūros mygtuką), 0 266) arba
f6 (Assign AE-L/AF-L button (priskirti mygtuką AE-L/AF-L), 0 267) parinkties
Press (paspaudimas) vertė AF-ON. Naudokite mygtuką, kuriam priskirta AF-ON.
Užrakto greičio negalima nustatyti komandų ratukais: naudojama blykstė. Blykstės
sinchronizacijos greitį galima nurodyti pasirinktiniu nustatymu e1 (Flash sync
speed (blykstės sinchronizacijos greitis)). Jei naudojate derančias blykstes,
pasirinkite 1/250 s (Auto FP) (1/250 sek., automatinio židinio plokštuma) arba
1/200 s (Auto FP) (1/200 sek., automatinio židinio plokštuma), kad galėtumėte
naudoti visą užrakto greičių diapazoną (0 257).
Iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, nefiksuojamas židinys: užfiksuokite židinį
mygtuku A AE-L/AF-L, kai parinktas fokusavimo režimas AF-C.
n
341
Nepavyksta pasirinkti fokusavimo taško:
• Atleiskite fokusavimo valdiklio fiksatorių (0 64).
• Parinktas AF sričių režimas – automatinės srities AF (0 62) arba AF, pirmenybę
suteikiant veidui (0 177): nurodykite kitą režimą.
• Fotoaparatas veikia atkūrimo režimu (0 185) arba yra naudojami meniu (0 224).
• Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, kad paleistumėte budėjimo
laikmatį (0 33).
Nepavyksta pasirinkti AF sričių režimo: nurodyta rankinio fokusavimo funkcija (0 68,
183).
Nepavyksta pakeisti vaizdo dydžio: nustatyta parametro Image quality (vaizdo kokybė)
vertė NEF (RAW) (0 55).
Fotoaparatas lėtai įrašo nuotraukas: išjunkite ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo
funkciją (0 242).
Nuotraukose stebimas triukšmas (šviesūs taškai, atsitiktiniai ryškūs pikseliai, rūkas ar linijos):
• Pasirinkite mažesnį ISO jautrumą arba naudokite intensyvesnį ISO triukšmo
mažinimą (0 70, 242).
• Užrakto greitis mažesnis nei 1 sek.: naudokite ilgos ekspozicijos triukšmo
mažinimo funkciją (0 242).
• Išjunkite Aktyvųjį D-Lighting, kad nepadidėtų triukšmo poveikis (0 110).
Nuotraukose matomos dėmės: nuvalykite priekinį ir galinį objektyvo lęšius. Jei problema
išlieka, atlikite vaizdo jutiklio valymo procedūrą (0 329).
Nenatūralios spalvos:
• Nustatykite baltos spalvos balansą, kad jis atitiktų šviesos šaltinį (0 81).
• Suderinkite parametro Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
nustatymus (0 100).
Nepavyksta išmatuoti baltos spalvos balanso: objektas per tamsus arba per šviesus (0 92).
Nepavyksta pasirinkti vaizdo kaip šaltinio išankstinei baltos spalvos balanso vertei nustatyti:
vaizdas buvo sukurtas ne modeliu Df (0 96).
Nepavyksta fotografuoti serijomis su skirtingomis baltos spalvos balanso reikšmėmis:
• Nurodyta vaizdo kokybės parinktis NEF (RAW) arba NEF + JPEG (0 55, 141).
• Veikia daugkartinės ekspozicijos režimas (0 155).
Picture Control poveikis įvairiems vaizdams yra skirtingas: aštrinimui, kontrastui ar sodrumui
derinti parinktas A (automatinis) režimas. Norėdami gauti tinkamų rezultatų
nuotraukų serijoje, pasirinkite kitą nustatymą (0 103).
Negalima pakeisti matuoklio: įjungtas automatinės ekspozicijos fiksavimas (0 77).
n
342
Negalima panaudoti ekspozicijos kompensavimo funkcijos: nurodykite ekspozicijos režimą P,
S arba A (0 38, 39, 41).
Ilgalaikėje ekspozicijoje atsiranda triukšmo (rausvų sričių ir kitų arfetaktų): įjunkite ilgos
ekspozicijos triukšmo mažinimo funkciją (0 242).
Vaizdo šviesumas ekrane skiriasi nuo nuotraukų ekspozicijos tiesioginės peržiūros metu:
• Parinktas centruotas arba taškinis matavimo būdas (0 75).
• Fotoaparatas veikia ekspozicijos režimu M (0 174).
• Objektas pernelyg šviesus arba tamsus.
• Įjungtas Aktyvusis D-Lighting (0 110).
• Nuotrauka padaryta ilgalaikės ekspozicijos būdu (0 44).
• Naudojama blykstė (0 116).
Tiesioginės peržiūros metu ekrane matomas mirgėjimas arba juostos: nurodykite parametro
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) vertę, kuri atitinka vietos kintamosios
srovės maitinimo tinklo dažnį (0 276).
Tiesioginės peržiūros metu ekrane matomos ryškios juostos: tiesioginės peržiūros metu buvo
trumpam panaudotas mirksintis ženklas, blykstė arba kitas šviesos šaltinis.
Atkūrimas
Neatkuriamas NEF (RAW) vaizdas: nuotrauka padaryta esant vaizdo kokybei NEF + JPEG
(0 55).
Nepavyksta peržiūrėti kitais fotoaparatais padarytų nuotraukų: kitais fotoaparatais padarytos
nuotraukos gali būti rodomos netinkamai.
Atkūrimo metu kai kurios nuotraukos nerodomos: nurodykite Playback folder (atkūrimo
aplankas) (0 230) vertę All (visos).
„Vertikalios“ (portretinės) nuotraukos rodomos kaip „horizontalios“ (kraštovaizdžio):
• Nurodykite parametro Rotate tall (pasukti vertikaliai) vertę On (įjungta)
(0 233).
• Nuotrauka padaryta nustačius parametro Auto image rotation (automatinis
vaizdo pasukimas) vertę Off (išjungta) (0 277).
• Darant nuotrauką, fotoaparatas buvo nukreiptas aukštyn arba žemyn (0 277).
• Nuotrauka rodoma vaizdo peržiūros režimu (0 232).
Nepavyksta ištrinti nuotraukos:
• Nuotrauka apsaugota: pašalinkite apsaugą (0 201).
• Užrakinta atminties kortelė (0 22).
n
343
Nepavyksta retušuoti nuotraukos: šiuo fotoaparatu nuotraukos toliau redaguoti
nebegalima (0 289).
Rodomas pranešimas, kad nėra vaizdų, kuriuos būtų galima atkurti: pasirinkite parametro
Playback folder (atkūrimo aplankas) vertę All (visi) (0 230).
Nepavyksta pakeisti spausdinimo tvarkos:
• Atminties kortelė pilna: ištrinkite nuotraukų (0 35, 203).
• Užrakinta atminties kortelė (0 22).
Nepavyksta išspausdinti nuotraukų: NEF (RAW) ir TIFF nuotraukų negalima spausdinti
naudojant tiesioginę USB jungtį. Persiųskite nuotraukas į kompiuterį ir
išspausdinkite naudodami ViewNX 2 (pateikta) arba Capture NX 2 (įsigyjama
atskirai; 0 325). NEF (RAW) nuotraukas galima įrašyti JPEG formatu, naudojantis
parinktimi NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas) (0 300).
Raiškusis vaizdo įrenginys nerodo nuotraukų: patikrinkite, ar prijungtas HDMI kabelis
(įsigyjamas atskirai) (0 222).
Fotoaparatas nereaguoja į HDMI-CEC televizoriaus nuotolinio valdymo signalus:
• Nurodykite sąrankos meniu parametro HDMI > Device control (prietaiso
valdymas) vertę On (įjungta) (0 223).
• Suderinkite televizoriaus HDMI-CEC nustatymus, kaip aprašyta su prietaisu
pateiktoje dokumentacijoje.
Nepavyksta perkelti nuotraukų į kompiuterį: OS nedera su fotoaparatu arba perkėlimo
programine įranga. Norėdami nukopijuoti nuotraukas į kompiuterį, naudokite
kortelių skaitytuvą (0 325).
Nuotraukos nerodomos programoje Capture NX 2: įdiekite naujausią versiją (0 325).
Vaizdo dulkių šalinimo parinktis programoje Capture NX 2 neduoda pageidaujamo efekto:
nuvalius vaizdo jutiklį, pakinta dulkių padėtis ant žemus dažnius praleidžiančio
filtro. Dulkių šalinimo duomenys, įrašyti prieš vaizdo jutiklio valymą, negali būti
naudojami nuotraukoms, įrašytoms nuvalius vaizdo jutiklį. Dulkių šalinimo
duomenys, įrašyti nuvalius vaizdo jutiklį, negali būti naudojami nuotraukoms,
įrašytoms prieš vaizdo jutiklio valymą (0 275).
Kompiuteris NEF (RAW) vaizdus rodo kitaip nei fotoaparatas: kitų autorių programinė įranga
nerodo Picture Control arba Aktyviojo D-Lighting efektų. Naudokite programą
ViewNX 2 (pateikta) arba pasirenkamą Nikon programinę įrangą, pavyzdžiui,
Capture NX 2 (įsigyjama atskirai).
n
344
Įvairūs
Rodoma neteisinga įrašymo data: nustatykite fotoaparato laikrodį (0 27, 276).
Nepavyksta pasirinkti meniu elemento: kai parinkti tam tikri nustatymų deriniai arba
neįdėta atminties kortelė, kai kurios parinktys nepasiekiamos.
n
345
Klaidų pranešimai
Šiame skyriuje išvardyti indikatoriai ir klaidų pranešimai, rodomi vaizdo
ieškiklyje, valdymo pulte ir ekrane.
Indikacija
Valdymo Vaizdo
pultas ieškiklis
B
(mirksi)
H
d
Problema
• Objektyvo diagramos
žiedas nenustatytas ties
mažiausia diafragma.
• Objektyvas su
procesoriumi ir AI
prijungtas esant
pakeltai fotoaparato
eksponavimo
sujungimo svirčiai (G
arba E tipų objektyvams
netaikoma).
Akumuliatorius beveik
išseko.
• Akumuliatorius išseko.
• Akumuliatoriaus
naudoti negalima.
H
(mirksi)
d
(mirksi)
F
n
346
Sprendimas
• Nustatykite žiedą ties
mažiausia diafragma
(didžiausiu f skaičiumi).
• Nuimkite objektyvą,
nuleiskite eksponavimo
sujungimo svirtį ir vėl
prijunkite objektyvą.
Parenkite visiškai įkrautą
atsarginį akumuliatorių.
• Įkraukite akumuliatorių
arba pakeiskite jį kitu.
• Kreipkitės į Nikon
įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą.
• Pakeiskite
akumuliatorių arba
įkraukite jį, jei
įkraunamasis ličio jonų
akumuliatorius yra
išsekęs.
Objektyvas nepritvirtintas
arba pritvirtintas
objektyvas be
Diafragmos vertė rodoma,
procesoriaus, bet
jei nurodyta didžiausia
nenurodyta didžiausia
diafragma.
diafragma. Diafragma
nurodyta žingsneliais nuo
didžiausios diafragmos.
0
25
167
29
xvi, 18,
19
163
Indikacija
Valdymo Vaizdo
pultas ieškiklis
Sprendimas
0
Pakeiskite kompoziciją
2 4 Fotoaparatui nepavyksta
—
arba fokusuokite rankiniu 61, 68
(mirksi) sufokusuoti automatiškai.
būdu.
• Pasirinkite mažesnį ISO
70
jautrumą
• Ekspozicijos režimu:
P Naudokite
38, 323
Objektas per šviesus:
papildomą ND filtrą
nuotrauka bus
S Padidinkite užrakto
39
eksponuota per ilgai.
greitį
(Mirksi
A Pasirinkite mažesnę
41
ekspozicijos
diafragmą (didesnį f
rodikliai ir užrakto
skaičių)
greičio arba
• Pasirinkite didesnį ISO
70
diafragmos
jautrumą
rodinys)
• Ekspozicijos režimu:
Objektas per tamsus:
38, 116
P Naudokite blykstę
nuotrauka bus
S Sumažinkite užrakto
39
eksponuota per trumpai.
greitį
A Pasirinkite didesnę
41
diafragmą (mažesnį f
skaičių)
Ekspozicijos režimu S
Pakeiskite užrakto greitį
A
pasirinkta B (ilgalaikė
arba pasirinkite
39, 42
(mirksi)
ekspozicija bulb).
ekspozicijos režimą M.
Pakeiskite užrakto greitį
%
Ekspozicijos režimu S
arba pasirinkite
39, 42
(mirksi)
pasirinkta T (laikas).
ekspozicijos režimą M.
P
k
Palaukite, kol baigsis
Apdorojami vaizdai.
—
(mirksi) (mirksi)
apdorojimas.
Problema
n
347
Indikacija
Valdymo Vaizdo
pultas ieškiklis
Sprendimas
Patikrinkite nuotrauką
Jei indikacija mirksi 3 sek.
ekrane. Jei ji eksponuota
c
po blykstės suveikimo,
per trumpai, suderinkite
—
(mirksi) nuotrauka gali būti
nustatymus ir bandykite
eksponuota per trumpai.
vėl.
• Sumažinkite kokybę
Nepakanka atminties
toliau įrašinėti nuotraukas arba dydį.
n
j esant tokiems
• Ištrinkite nuotraukų.
(mirksi) (mirksi) nustatymams arba
• Įdėkite naują atminties
fotoaparatas išnaudojo
kortelę.
failų ar aplankų numerius.
Atleiskite užraktą. Jei
klaida lieka arba dažnai
O
Fotoaparato gedimas.
kartojasi, kreipkitės į
(mirksi)
Nikon įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą.
n
348
Problema
0
121
55, 58
203
19
—
Indikacija
Ekranas
No memory card.
(Nėra atminties
kortelės.)
This memory card
cannot be used. Card
may be damaged.
Insert another card.
(Šios atminties
kortelės naudoti
negalima. Galbūt
kortelė sugadinta.
Įdėkite kitą
atminties kortelę.)
g
Memory card is
locked. Slide lock to
“write” position.
(Atminties kortelė
užrakinta.
Pastumkite
fiksatorių į padėtį
„write“ (įrašyti).)
Not available if
Eye-Fi card is locked.
(Nepasiekiama, kai
užrakinta Eye-Fi
kortelė.)
Valdymo
pultas
S
W,
O
(mirksi)
Problema
Fotoaparatas
negali aptikti
atminties kortelės.
• Klaida bandant
pasiekti
atminties
kortelę.
• Nepavyksta
sukurti naujo
aplanko.
W, Fotoaparatas
O negali valdyti
(mirksi) Eye-Fi kortelės.
Atminties kortelė
W,
yra užrakinta
X
(apsauga nuo
(mirksi)
įrašymo).
Eye-Fi kortelė
W,
užrakinta
O
(apsauga nuo
(mirksi)
įrašymo).
Sprendimas
0
Išjunkite fotoaparatą ir
patikrinkite, ar atminties
19
kortelė tinkamai įdėta.
• Naudokite Nikon
363
patvirtintą kortelę.
—
• Patikrinkite, ar švarūs
kontaktai. Jeigu kortelė
pažeista, kreipkitės į
pardavėją arba Nikon
įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą.
19, 203
• Ištrinkite failus arba
įdėkite naują atminties
kortelę, nukopijavę
svarbius pranešimus į
kompiuterį ar kitą
įrenginį.
285
• Patikrinkite, ar
atnaujinta Eye-Fi
kortelės integruota
programinė įranga.
19
• Nukopijuokite į
kompiuterį ar kitą įtaisą
failus, esančius Eye-Fi
kortelėje bei
suformatuokite kortelę
arba įdėkite naują
kortelę.
Pastumkite kortelės
apsaugos nuo įrašymo
jungiklį į padėtį „write“
(įrašyti).
22
n
349
Indikacija
Ekranas
This card is not
formatted. Format
the card. (Ši kortelė
nesuformatuota.
Suformatuokite
kortelę.)
Sprendimas
Atminties kortelė
Suformatuokite atminties
[C] nesuformatuota
kortelę arba įdėkite naują
(mirksi) naudoti
atminties kortelę.
fotoaparate.
0
19
Fotoaparato
laikrodis
nenustatytas.
Nustatykite fotoaparato
laikrodį.
—
Netinkamai
atnaujinta ant
fotoaparato
sumontuotos
blykstės
integruota
programinė
įranga.
Susisiekite su Nikon
įgaliotuoju techninės
priežiūros atstovu.
—
—
Aukšta vidinė
fotoaparato
temperatūra.
Palaukite, kol atvės
vidinės mikroschemos ir
tęskite tiesioginę
peržiūrą.
174
Folder contains no
images. (Aplanke
nėra nuotraukų.)
—
Atkūrimui
nepasirinkta jokių
vaizdų iš atminties
kortelės ar
aplanko (-ų).
All images are
hidden. (Visi vaizdai
paslėpti.)
—
Failed to update
flash unit firmware.
Flash cannot be used.
Contact a Nikonauthorized service
representative.
(Nepavyko atnaujinti
blykstės integruotos
programinės įrangos.
Blykstės naudoti
negalima. Susisiekite
su Nikon įgaliotuoju
techninės priežiūros
atstovu.)
Unable to start live
view. Please wait.
(Nepavyksta paleisti
tiesioginės peržiūros.
Palaukite.)
350
Problema
—
Clock has been reset
(laikrodis atstatytas)
n
Valdymo
pultas
27, 276
Iš meniu Playback folder
(atkūrimo aplankas)
pasirinkite aplanką,
19, 230
kuriame yra vaizdų arba
įdėkite atminties kortelę,
kurioje yra vaizdų.
Jokių nuotraukų
negalima atkurti, kol
nepasirinktas kitas
Visos nuotraukos
aplankas arba neįvykdyta
230
šiame aplanke yra
komanda Hide image
paslėptos.
(slėpti vaizdą), leidžianti
peržiūrėti bent vieną
nuotrauką.
Indikacija
Ekranas
Valdymo
pultas
Problema
Failas buvo
sukurtas arba
modifikuotas
naudojant
kompiuterį arba
kitokio modelio
fotoaparatą, arba
failas sugadintas.
Pasirinktas vaizdas
negali būti
retušuotas.
Cannot display this
file. (Nepavyksta
parodyti šio failo.)
—
Cannot select this
file. (Nepavyksta
pasirinkti šio failo.)
—
Check printer.
(Patikrinkite
spausdintuvą.)
—
Spausdintuvo
klaida.
Check paper.
(Patikrinkite
popierių.)
—
Į spausdintuvą
įdėtas netinkamo
formato popierius.
Paper jam.
(Popieriaus strigtis.)
—
Spausdintuve
įstrigo popieriaus.
Out of paper. (Nėra
popieriaus.)
—
Spausdintuve
baigėsi popierius.
Check ink supply.
(Patikrinkite rašalo
tiekimą.)
—
Rašalo klaida.
Out of ink. (Baigėsi
rašalas.)
—
Spausdintuve
baigėsi rašalas.
Sprendimas
Failo negalima atkurti
fotoaparatu.
Vaizdų, sukurtų su kitais
įtaisais, retušuoti
negalima.
Patikrinkite
spausdintuvą. Norėdami
tęsti, esant galimybei
pasirinkite Continue
(tęsti).
Įdėkite tinkamo formato
popierių ir pasirinkite
Continue (tęsti).
Ištraukite lapą ir
pasirinkite Continue
(tęsti).
Įdėkite pasirinkto
formato popierių ir
pasirinkite Continue
(tęsti).
Patikrinkite rašalą.
Norėdami tęsti,
pasirinkite Continue
(tęsti).
Pakeiskite rašalą ir
pasirinkite Continue
(tęsti).
0
—
289
214 *
214 *
214 *
214 *
214 *
214 *
* Daugiau informacijos rasite spausdintuvo vadove.
n
351
Specifikacijos
❚❚ Skaitmeninis fotoaparatas Nikon Df
Tipas
Tipas
Objektyvo stovas
Efektyvusis apžvalgos
kampas
Vieno objektyvo atspindimasis skaitmeninis fotoaparatas
Nikon F stovas (su AF jungtimi ir AF kontaktais)
Nikon FX formatas
Efektyviųjų pikselių skaičius
Efektyviųjų pikselių skaičius 16,2 milijono
Vaizdo jutiklis
Vaizdo jutiklis
Iš viso pikselių
Dulkių mažinimo sistema
Duomenų įrašymas
Vaizdo dydis (pikseliais)
Failų formatas
Sistema Picture Control
Laikmenos
Failų sistema
n
352
36,0 × 23,9 mm CMOS jutiklis
16,6 milijono
Vaizdo jutiklio valymas, vaizdo dulkių šalinimo atskaitos
duomenys (reikia papildomos programinės įrangos
Capture NX 2)
• Vaizdo plotas: FX (36×24)
4928 × 3280 (#) 3696 × 2456 ($) 2464 × 1640 (%)
• Vaizdo plotas: DX (24×16)
3200 × 2128 (#) 2400 × 1592 ($) 1600 × 1064 (%)
• NEF (RAW): 12 arba 14 bitų, suglaudintas be nuostolių,
suglaudintas arba neglaudintas
• TIFF (RGB)
• JPEG: dera su JPEG-Baseline, ir aukštos kokybės (apie 1 : 4),
standartinės kokybės (apie 1 : 8) arba elementarios kokybės
(apie 1 : 16) glaudinimo funkcija (Size priority (dydžio
pirmumas)); galimas Optimal quality (optimalios
kokybės) glaudinimas
• NEF (RAW) + JPEG: viena nuotrauka, įrašyta NEF (RAW) ir JPEG
formatais
Standartinis, neutralus, gyvas, vienspalvis, portreto,
kraštovaizdžio; pasirinktą Picture Control galima modifikuoti;
atmintis pasirinktiniams Picture Control režimams
SD (Secure Digital) ir su UHS-I derančios SDHC bei SDXC
atminties kortelės
DCF (Design Rule for Camera File System, fotoaparatų failų
sistemos projektavimo taisyklė) 2.0, DPOF (Digital Print Order
Format, skaitmeninės spaudos tvarkos formatas), Exif
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras,
skaitmeninių fotoaparatų vaizdų failų mainų formatas) 2.3,
PictBridge
Vaizdo ieškiklis
Vaizdo ieškiklis
Kadro aprėptis
Didinimas
Stebėjimo taškas
Dioptrijų reguliavimas
Fokusavimo ekranas
Atspindžio veidrodėlis
Ryškumo gylio peržiūra
Objektyvo diafragma
Objektyvas
Suderinami objektyvai
Užraktas
Tipas
Greitis
Blykstės sinchronizacijos
greitis
Akių lygio, pentaprizmis, vieno objektyvo atspindimasis vaizdo
ieškiklis
• FX (36 × 24): apie 100 % horizontaliai ir 100 % vertikaliai
• DX (24 × 16): apie 97 % horizontaliai ir 97 % vertikaliai
Apie 0,7 × (50 mm f/1,4 objektyvas su nustatyta begalybe,
–1,0 m–1)
15 mm (–1,0 m–1; nuo vaizdo ieškiklio okuliaro objektyvo
centro paviršiaus)
–3–+1 m–1
B tipo BriteView Clear Matte Mark VIII ekranas su AF srities
rėmeliais (gali būti rodomas komponavimo tinklelis)
Sparčiojo grįžimo
Spustelėjus mygtuką Pv, objektyvo diafragma sumažinama iki
naudotojo parinktos vertės (ekspozicijos režimais A ir M) arba
fotoaparato parinktos vertės (ekspozicijos režimais P ir S)
Su momentiniu grįžimu, valdoma elektroniniu būdu
Dera su AF NIKKOR objektyvais, įskaitant G, E ir D objektyvus
(kai kurie apribojimai taikomi PC objektyvams) ir DX objektyvus
(naudojant DX 24 × 16 1,5× vaizdo plotą), AI-P NIKKOR
objektyvus bei objektyvus be procesoriaus. IX NIKKOR
objektyvų ir F3AF skirtų objektyvų naudoti negalima.
Elektroninį tolimatį galima naudoti su objektyvais, kurių
didžiausia diafragma siekia f/5,6 arba yra didesnė (elektroninis
tolimatis dera su 7 centriniais fokusavimo taškais, kai objektyvo
didžiausia diafragma siekia f/8 arba yra didesnė ir su 33
centriniais fokusavimo taškais, kai objektyvo didžiausia
diafragma yra f/7,1 arba didesnė).
Elektroniniu būdu valdomas, vertikaliai judantis židinio
plokštumos užraktas
1/4000–4 sek., žingsneliais po 1 EV (1/4000–30 sek., žingsneliais po
1/3 EV su pagrindinių komandų ratuku), X200 (tik naudojant
užrakto greičio ratuką), Bulb (ilgalaikė ekspozicija bulb), Time
(laikas)
X = 1/200 sek.; sinchronizuojama su užraktu, kai užrakto greitis
siekia 1/250 sek. ar mažiau (blykstės veikimo nuotolis mažėja
esant užrakto greičiui nuo 1/200 iki 1/250 sek.)
n
353
Atleidimas
Atleidimo režimas
Maksimali kadrų sparta
Automatinis laikmatis
Ekspozicija
Matavimas
Matavimo metodas
Diapazonas (ISO 100, f/1,4
objektyvas, 20 °C)
Ekspozicijos matuoklio
derinimas
Ekspozicijos režimas
Ekspozicijos
kompensavimas
Fotografavimas serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis
Fotografavimas serijomis su
skirtingomis blykstės
reikšmėmis
Fotografavimas serijomis su
skirtingomis baltos spalvos
balanso reikšmėmis
ADL serija
n
354
Ekspozicijos fiksavimas
S (vienas kadras), CL (nepertraukiama maža sparta),
CH (nepertraukiama didelė sparta), J (tylus užrakto atleidimas),
E (automatinis laikmatis), MUP (veidrodžio pakėlimas)
1–5 fps (CL) arba 5,5 fps (CH)
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 ekspozicijos 0,5, 1, 2 arba
3 sek. intervalais
TTL ekspozicijos matavimas naudojant 2016 pikselių RGB jutiklį
• Matrica: 3D spalvinės matricos matavimas II (G, E ir D tipo
objektyvai); spalvinis matricos matavimas II (kiti objektyvai su
procesoriais); spalvinis matricos matavimas galimas su
objektyvais be procesoriaus, jei naudotojas pateikia
objektyvo duomenis
• Centruotas: 75 % centravimo vykdoma kadro centre esančiame
12 mm skritulyje. Skritulio skersmenį galima pakeisti į 8, 15 ar
20 mm arba svertį galima pagrįsti viso kadro vidurkiu
(objektyvai be procesoriaus naudoja 12 mm skritulį)
• Taškinis: matuoja 4 mm skritulį (apie 1,5 % kadro), sucentruotą
ant pasirinkto fokusavimo taško (kai naudojamas objektyvas
be procesoriaus, matuojamas centrinis fokusavimo taškas)
• Matricos arba centruotas matavimas: 0–20 EV
• Taškinis matavimas: 2–20 EV
Jungtinė procesoriaus ir AI (sudedama eksponavimo
sujungimo svirtis)
Programuojamas automatinis su lanksčia programa (P);
automatinis užrakto pirmumas (S); automatinis diafragmos
pirmumas (A); rankinis (M)
Nuo –3 iki +3 EV, žingsneliais po 1/3 EV
2–5 kadrai, žingsneliais po 1/3, 2/3, 1, 2 arba 3 EV
2–5 kadrai, žingsneliais po 1/3, 2/3, 1, 2 arba 3 EV
2–3 kadrai, žingsneliais po 1, 2 arba 3
2 kadrai, naudojant pasirinktą dydį vienam kadrui arba 3–5
kadrai, naudojant iš anksto nustatytas reikšmes visiems
kadrams
Šviesos ryškumas užfiksuotas aptiktoje vertėje, mygtuku
A AE-L/AF-L
Ekspozicija
ISO jautrumas
(rekomenduojamas
ekspozicijos koeficientas)
Aktyvusis D-Lighting
Židinys
Automatinis fokusavimas
Aptikimo diapazonas
Pagalbinis objektyvas
Fokusavimo taškas
AF sričių režimas
Židinio fiksavimas
Blykstė
Blykstės valdymas
Blykstės režimas
ISO 100–12800, žingsneliais po 1/3 EV. Taip pat galima nustatyti
į maždaug 0,3, 0,7 arba 1 EV (ISO 50 ekvivalentas) intervale iki
ISO 100 arba maždaug 0,3, 0,7, 1, 2, 3 ar 4 EV (ISO 204800
ekvivalentas) virš ISO 12800. ISO jautrumą galima valdyti
automatiškai
Galima rinktis tokias vertes: Auto (automatinis), Extra high
(itin aukštas) +2/+1, High (aukštas), Normal (standartinis),
Low (žemas) arba Off (išjungta)
Nikon Multi-CAM 4800 automatinio fokusavimo jutiklio
modulis su TTL fazės aptikimu, tikslinimo funkcija, 39
fokusavimo taškai (įskaitant 9 kryžminius jutiklius; 33 centriniai
taškai pasiekiami esant mažesnei nei f/5,6 ir didesnei nei f/8
diafragmai, 7 centriniai taškai pasiekiami esant f/8 diafragmai)
Nuo –1 iki +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automatinis fokusavimas (AF): vienkartinis pagalbinis AF (AF-S);
nepertraukiamas pagalbinis AF (AF-C); nuspėjamasis židinio
sekimas automatiškai suaktyvinamas atsižvelgiant į objekto
būseną
• Rankinis fokusavimas (M): galima naudoti elektroninį tolimatį
Galima pasirinkti iš 39 arba 11 fokusavimo taškų
Vieno taško AF; 9, 21, arba 39 taškų dinaminės srities AF, 3D
sekimas, automatinės srities AF
Židinį galima užfiksuoti, iki pusės nuspaudžiant užrakto
atleidimo mygtuką (vienkartinis pagalbinis AF) arba
paspaudžiant mygtuką A AE-L/AF-L
TTL: i-TTL blykstės valdymas naudojant 2016 pikselių RGB jutiklį
yra įmanomas su blykstėmis SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600, SB-400 arba SB-300. i-TTL subalansuota detalių
paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniam veidrodiniam (SLR)
fotoaparatui, naudojama su matricos ir centruotu matavimu, o
standartinė i-TTL blykstė, skirta skaitmeniniam veidrodiniam
(SRL) fotoaparatui – su taškiniu matavimu
Priekinės diafragmos sinchronizacija, lėta sinchronizacija,
galinės diafragmos sinchronizacija, raudonų akių efekto
mažinimas, raudonų akių efekto mažinimas su lėta
sinchronizacija, lėta galinės diafragmos sinchronizacija; dera
automatinio židinio plokštumos sinchronizavimas dideliu
greičiu
n
355
Blykstė
Blykstės kompensavimas
Nuo –3 iki +1 EV, žingsneliais po 1/3 EV
Blykstės parengties daviklis Įsijungia, kai papildoma blykstė būna visiškai įkrauta ir mirksi
po to, kai blykstė suveikia maksimaliu galingumu
Kontaktinė jungtis
ISO 518 kontaktinė jungtis su sinchronizatoriumi, duomenų
kontaktais ir apsauginiu fiksatoriumi
Nikon patobulinta
Patobulintas belaidžio apšvietimo valdymas dera su SB-910,
kūrybingo apšvietimo
SB-900, SB-800 arba SB-700 (pagrindinės blykstės), SB-600 arba
sistema (CLS)
SB-R200 (nuotolinio valdymo blykstės) bei SU-800 (valdiklio)
modeliais. Automatinio židinio plokštumos sinchronizavimas
dideliu greičiu ir automatinio fokusavimo taško apšvietimas
dera su visomis su CLS suderinamomis blykstėmis, išskyrus
SB-400 ir SB-300. Spalvinės blykstės informacinis ryšys ir FV
fiksavimas dera naudojant visas su CLS suderinamas blykstes
Sinchronizavimo kontaktas ISO 519 sinchronizavimo jungtis su fiksavimo sriegiu
Baltos spalvos balansas
Baltos spalvos balansas
Tiesioginė peržiūra
Pagalbinis objektyvas
AF sričių režimas
Automatinis fokusavimas
Ekranas
Ekranas
n
356
Automatinis (2 tipų), kaitinamųjų lempų, fluorescencinių
lempų (7 tipų), tiesioginė saulės šviesa, blykstė, debesuota,
šešėlis, iš anksto nustatytas rankinis (galima įrašyti iki 4 verčių,
tiesioginės peržiūros režimu galima išmatuoti taškinį baltos
spalvos balansą), galima pasirinkti spalvos temperatūrą (2500–
10 000 K); visi nustatymai tikslinami
• Automatinis fokusavimas (AF): vienkartinis pagalbinis AF (AF-S); AF
su nuolatiniu servovaldymu (AF-F)
• Rankinis fokusavimas (M)
AF, suteikiant pirmumą veidui, plačios srities AF, standartinės
srities AF, objekto sekimo AF
Bet kurioje kadro vietoje kontrastą nustatantis AF (pasirinkus
AF, pirmenybę suteikiant veidui arba objekto sekimo AF,
fotoaparatas automatiškai parenka fokusavimo tašką)
8 cm/3,2 col., apie 921 tūkst. taškų (VGA), žemos temperatūros
polisilikoninis TFT LCD su maždaug 170° apžvalgos kampu,
apie 100 % kadro dengimas ir šviesumo valdymas
Atkūrimas
Atkūrimas
Sąsaja
USB
HDMI išvestis
Priedų prijungimo lizdas
Derančios kalbos
Derančios kalbos
Viso kadro ir miniatiūrų (4, 9 arba 72 vaizdų arba
kalendoriaus) atkūrimas su didinimo atkuriant funkcija,
nuotraukų ir skaidrių peržiūra, histogramos rodinys, ryškiai
apšviestos sritys, informacija apie nuotrauką, buvimo
duomenų rodymas ir automatinis vaizdo sukimas
Hi-Speed USB
C tipo HDMI minijungtis
Belaidžiai nuotolinio valdymo įtaisai: WR-R10 ir WR-1 (įsigyjami
atskirai)
Nuotolinis kabelis: MC-DC2 (įsigyjamas atskirai)
GPS aparatas: GP-1/GP-1A (įsigyjami atskirai)
Arabų, kinų (supaprastinta ir tradicinė), čekų, danų, olandų,
anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, hindi, vengrų,
indoneziečių, italų, japonų, korėjiečių, norvegų, lenkų,
portugalų (Portugalija ir Brazilija), rumunų, rusų, ispanų, švedų,
tajų, turkų, ukrainiečių
Maitinimo šaltinis
Akumuliatorius
Kintamosios srovės
adapteris
Vienas įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a
Kintamosios srovės adapteris EH-5b; reikia kintamosios srovės
jungties EP-5A (įsigyjama atskirai)
Trikojo lizdas
Trikojo lizdas
1 /4
col. (ISO 1222)
Matmenys/svoris
Matmenys (ilgis × aukštis ×
Apie 143,5 × 110 × 66,5 mm
plotis)
Svoris
Apie 765 g su akumuliatoriumi ir atminties kortele, bet be
korpuso dangtelio; apie 710 g (vien tik fotoaparato korpusas)
n
357
Veikimo aplinka
Temperatūra
Drėgnumas
0 °C–40 °C
85 % arba mažesnis (be kondensacijos)
• Jei nenurodyta kitaip, visi rodikliai skaičiuojami esant visiškai įkrautam fotoaparato
akumuliatoriui, eksploatuojant įrangą Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos
(CIPA) nustatytoje temperatūroje: 23±3 °C.
• Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiame vadove aprašytos
aparatinės ir programinės įrangos specifikacijas. Nikon negali būti laikoma atsakinga už
žalą, sukeltą bet kokių šiame vadove galinčių būti klaidų.
Akumuliatoriaus įkroviklis MH-24
Nominali tiekiama galia
Kintamoji srovė 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A maks.
Nominali išėjimo galia
Nuolatinė srovė 8,4 V/0,9 A
Derantys akumuliatoriai
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius Nikon EN-EL14a
Įkrovimo laikas
Apie 1 val. ir 50 min., esant 25 °C aplinkos temperatūrai, kai
akumuliatorius visiškai išsekęs
Veikimo temperatūra
0 °C–40 °C
Matmenys
Apie 70 × 26 × 97 mm, be kištuko adapterio
(plotis × aukštis × ilgis)
Svoris
Apie 96 g, be kištuko adapterio
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a
Tipas
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
Nominali talpa
7,2 V/1230 mAh
Veikimo temperatūra
0 °C–40 °C
Matmenys
Apie 38 × 53 × 14 mm
(plotis × aukštis × ilgis)
Svoris
Apie 49 g, be kontaktų dangtelio
n
358
AF-S NIKKOR 50 mm f/1,8 G (Special Edition)
Tipas
G tipo AF-S objektyvas su integruotu procesoriumi ir F stovu
Židinio nuotolis
50 mm
Didžiausia diafragma
f/1,8
Objektyvo konstrukcija
7 lęšiai 6 grupėse (įskaitant 1 asferinį lęšį)
Apžvalgos kampas
• Nikon juostiniai veidrodiniai (SLR) ir FX formato skaitmeniniai
veidrodiniai (D-SLR) fotoaparatai: 47°
• Nikon DX formato skaitmeniniai veidrodiniai (D-SLR) fotoaparatai:
31° 30´
Atstumo informacija
Išvedama į fotoaparatą
Fokusavimas
Automatinio fokusavimo funkciją valdo Silent Wave varikliukas
ir atskiras fokusavimo žiedas, skirtas fokusuoti rankiniu režimu
Fokusavimo atstumo
Nuo 0,45 m iki begalybės (∞)
indikacija
Mažiausias fokusavimo
0,45 m nuo židinio plokštumos
atstumas
Diafragmos plokštelės
7 (suapvalinta diafragmos anga)
Diafragma
Visiškai automatinė
Diafragmos diapazonas
f/1,8–16
Matavimas
Visa diafragma
Filtro tvirtinamojo žiedo
58 mm (P = 0,75 mm)
dydis
Matmenys
Apie 73 mm maks. skersmuo × 52,5 mm (atstumas nuo
fotoaparato objektyvo tvirtinimo įtvaro)
Svoris
Apie 190 g
n
359
AF-S NIKKOR 50 mm f/1,8 G (Special Edition)
Toliau pateikiami AF-S NIKKOR 50 mm f/1,8 G (Special Edition) dalių
pavyzdžiai.
Fokusavimo atstumo
indikacija
Objektyvo gaubto
tvirtinimo žymė
Fokusavimo atstumo žymė
Objektyvo tvirtinimo žymė
Objektyvo dangtelis
Galinis
objektyvo
dangtelis
Fokusavimo žiedas
(0 68, 183)
Fokusavimo režimo
jungiklis (0 25, 68)
n
360
Guminis objektyvo
tvirtinimo tarpiklis
Procesoriaus kontaktai
(0 320)
D
Objektyvo priežiūra
• Uždėję objektyvo gaubtą, nekelkite ir nelaikykite objektyvo arba fotoaparato
tik už gaubto.
• Procesoriaus kontaktai turi būti švarūs.
• Jei būtų pažeistas guminis objektyvo tvirtinimo tarpiklis, nedelsdami
nutraukite objektyvo eksploataciją ir nugabenkite jį į Nikon įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą remontui.
• Dulkėms ir pūkeliams nuo objektyvo paviršiaus pašalinti naudokite
ventiliatorių. Norėdami pašalinti dėmes ir pirštų atspaudus, sudrėkinkite
minkštą švarų medvilninį skudurėlį arba objektyvo valymo servetėlę etanoliu
arba objektyvų valikliu ir valykite sukamaisiais judesiais, braukdami nuo centro
kraštų link, būdami atsargūs, kad nesuteptumėte ir nepaliestumėte stiklo
pirštais.
• Objektyvui valyti niekada nenaudokite organinių tirpiklių, pavyzdžiui, dažų
skiediklių arba benzolo.
• Siekiant apsaugoti priekinį objektyvo lęšį, galima naudoti objektyvo gaubtą
arba NC filtrus.
• Prieš dėdami objektyvą į dėklą, uždėkite priekinį ir galinį dangtelius.
• Jeigu objektyvo ilgai nenaudosite, saugokite jį vėsioje, sausoje vietoje, kad
neatsirastų pelėsių arba rūdžių. Nelaikykite fotoaparato tiesioginiais saulės
spinduliais apšviestose vietose arba kartu su naftalino ar kamparo rutuliukais.
• Laikykite objektyvą sausai. Rūdys vidiniame mechanizme gali padaryti
nepataisomos žalos.
• Palikus objektyvą itin karštoje vietoje, gali būti sugadintos arba deformuotis iš
sutvirtinto plastiko pagamintos dalys.
A
•
•
•
•
Pateiktieji priedai
58 mm užspaudžiamasis priekinis objektyvo dangtelis LC-58
Galinis objektyvo dangtelis LF-4
Objektyvo dėklas CL-1013
Bajoneto gaubtas HB-47 (prijungiamas kaip parodyta dešinėje)
A
Pasirenkami priedai
• 58 mm užsukamieji filtrai
n
361
A
Derantys standartai
• DCF Version 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF, fotoaparatų failų
sistemos projektavimo taisyklė) – tai standartas, plačiai naudojamas
skaitmeninių fotoaparatų rinkoje, kuriuo užtikrinamas suderinamumas tarp
atskirų fotoaparatų gamintojų.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF, skaitmeninės spaudos tvarkos
formatas) – tai visoje rinkoje naudojamas standartas, leidžiantis spausdinti
nuotraukas iš spausdinimo tvarkos duomenų, įrašytų į atminties kortelę.
• Exif 2.3 versija: fotoaparatas dera su Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras – keičiamas vaizdo failų formatas skaitmeniniams
fotoaparatams) 2.3 versija. Tai – standartas, pagal kurį nuotraukose saugoma
informacija naudojama, siekiant optimalaus spalvų atkūrimo, kai vaizdai
perduodami su Exif suderinamiems spausdintuvams.
• PictBridge: standartas, sukurtas bendradarbiaujant skaitmeninių fotoaparatų ir
spausdintuvų gamintojams, leidžiantis perduoti nuotraukas tiesiogiai į
spausdintuvą nenaudojant kompiuterio.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (didelės raiškos multimedijos
sąsaja) – tai multimedijos sąsajų standartas, diegiamas į plataus naudojimo
elektroninę įrangą ir garso-vaizdo įrenginius, galinčius persiųsti garso ir vaizdo
duomenis bei valdymo signalus su HDMI derantiems įrenginiams, tam
naudojant vieną kabelį.
A
Informacija apie prekės ženklus
Mac OS ir OS X yra Apple Inc. JAV ir (arba) kitose valstybėse registruotieji prekių
ženklai. Microsoft, Windows ir Windows Vista yra Microsoft Corporation
paprastieji arba JAV ir (arba) kitose valstybėse registruotieji prekių ženklai.
PictBridge yra prekės ženklas. SD, SDHC ir SDXC logotipai yra SD-3C, LLC prekių
ženklai. HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra
paprastieji arba registruotieji prekių ženklai, priklausantys bendrovei HDMI
Licensing LLC.
Visi kiti šiame vadove arba kituose su Nikon gaminiu pateiktuose dokumentuose
paminėti pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų paprastieji arba registruotieji
prekių ženklai.
n
362
Patvirtintos atminties kortelės
Fotoaparatas pritaikytas SD, SDHC ir SDXC atminties
kortelėms, įskaitant SDHC ir SDXC korteles, atitinkančias
standartą UHS-I. Jei renkatės korteles, kurias naudosite su kortelių
skaitytuvais, įsitikinkite, kad jos tinka konkrečiam prietaisui. Informacijos
apie funkcijas, veikimą ir naudojimo apribojimus teiraukitės gamintojo.
n
363
Atminties kortelių talpa
Ši lentelė parodo apytikslį skaičių nuotraukų, galinčių tilpti į 8 GB SanDisk
Extreme Pro SDHC UHS-I kortelę, esant skirtingai vaizdo kokybei (0 55),
vaizdo dydžiui (0 58) ir skirtingiems vaizdo ploto nustatymams (0 51).
❚❚ FX (36 × 24) vaizdo plotas *
Vaizdo kokybė
NEF (RAW), suglaudintas
be nuostolių, 12 bitų
NEF (RAW), suglaudintas
be nuostolių, 14 bitų
NEF (RAW), suglaudintas,
12 bitų
NEF (RAW), suglaudintas,
14 bitų
NEF (RAW), neglaudintas,
12 bitų
NEF (RAW), neglaudintas,
14 bitų
Vaizdo dydis
Failo dydis 1
Vaizdų skaičius 1
Atminties
buferio talpa 2
—
15,4 MB
279
37
—
19,4 MB
216
29
—
13,9 MB
377
47
—
17,0 MB
315
38
—
26,5 MB
279
30
—
34,3 MB
216
25
Large (didelis) 49,1 MB
151
21
Medium
28,3 MB
265
25
(vidutinis)
Small (mažas)
13,2 MB
566
36
Large (didelis)
7,9 MB
729
100
Medium
JPEG aukšta kokybė 3
5,4 MB
1100
100
(vidutinis)
Small (mažas)
3,0 MB
2200
100
Large (didelis)
4,5 MB
1400
100
Medium
3
JPEG standartinė kokybė
2,8 MB
2300
100
(vidutinis)
Small (mažas)
1,6 MB
4300
100
Large (didelis)
2,2 MB
2800
100
Medium
3
JPEG elementari kokybė
1,5 MB
4600
100
(vidutinis)
Small (mažas)
0,9 MB
8000
100
* Įskaitant vaizdus, padarytus ne su DX objektyvais, kai nurodyta parametro Auto DX
crop (automatinis DX apkarpymas) parinktis On (įjungta).
TIFF (RGB)
n
364
❚❚ DX (24 × 16) vaizdo plotas *
Vaizdo kokybė
NEF (RAW), suglaudintas
be nuostolių, 12 bitų
NEF (RAW), suglaudintas
be nuostolių, 14 bitų
NEF (RAW), suglaudintas,
12 bitų
NEF (RAW), suglaudintas,
14 bitų
NEF (RAW), neglaudintas,
12 bitų
NEF (RAW), neglaudintas,
14 bitų
Vaizdo dydis
Failo dydis 1
Vaizdų skaičius 1
Atminties
buferio talpa 2
—
7,2 MB
618
100
—
8,9 MB
484
96
—
6,6 MB
818
100
—
7,9 MB
692
100
—
12,0 MB
618
72
—
15,3 MB
484
53
Large (didelis) 21,5 MB
349
29
Medium
TIFF (RGB)
12,6 MB
593
39
(vidutinis)
Small (mažas)
6,2 MB
1100
69
Large (didelis)
3,7 MB
1500
100
Medium
2,8 MB
2200
100
JPEG aukšta kokybė 3
(vidutinis)
Small (mažas)
1,9 MB
3600
100
Large (didelis)
2,3 MB
2900
100
Medium
JPEG standartinė kokybė 3
1,6 MB
4400
100
(vidutinis)
Small (mažas)
1,1 MB
7100
100
Large (didelis)
1,2 MB
5700
100
Medium
JPEG elementari kokybė 3
0,9 MB
8600
100
(vidutinis)
Small (mažas)
0,7 MB
12100
100
* Įskaitant vaizdus, padarytus su DX objektyvais, kai nurodyta parametro Auto DX crop
(automatinis DX apkarpymas) parinktis On (įjungta).
1 Visi skaičiai yra apytiksliai. Failo dydis priklauso nuo įrašomos scenos.
2 Maksimalus ekspozicijų skaičius, kurį galima įrašyti į atminties buferį esant ISO 100
jautrumui. Sumažėja parinkus parametro JPEG compression (JPEG glaudinimas)
vertę Optimal quality (optimali kokybė) (0 57). NEF (RAW) nuotraukos daromos
nustačius Hi 0,3 arba didesnį ISO jautrumą, įjungus ilgos ekspozicijos triukšmo
mažinimą arba automatinę iškraipymų kontrolę.
3 Skaičiuojant daryta prielaida, kad nustatyta parametro JPEG compression (JPEG
glaudinimas) vertė Size priority (dydžio pirmumas). Pasirinkus Optimal quality
(optimali kokybė), padidėja JPEG vaizdų failų dydis ir atitinkamai sumažėja vaizdų
skaičius bei atminties buferio talpa.
n
365
A
d6—Max. Continuous Release (maksimalus nepertraukiamas
atleidimas) (0 254)
Maksimalus skaičius nuotraukų, kurias galima padaryti vienoje serijoje, gali būti
nustatytas nuo 1 iki 100.
n
366
Akumuliatoriaus naudojimo
laikas
Skaičius nuotraukų, kurias galima padaryti visiškai įkrautu
akumuliatoriumi EN-EL14a, priklauso nuo akumuliatoriaus būsenos,
temperatūros ir fotoaparato naudojimo būdo. Toliau pateikiami
pavyzdiniai rodikliai.
• CIPA standartas 1: apie 1400 ekspoz.
• Nikon standartas 2: apie 2900 ekspoz.
1 Išmatuota esant 23 °C (±2 °C) temperatūrai, su objektyvu AF-S NIKKOR 50 mm
f/1,8 G (Special Edition), esant tokioms bandymo sąlygoms: objektyvas
naudojamas nuo begalinio iki minimalaus diapazono ir kas 30 sek.
numatytaisiais nustatymais padaroma viena nuotrauka, tiesioginės peržiūros
režimas nenaudojamas.
2 Išmatuota esant 20 °C temperatūrai, naudojant objektyvą AF-S NIKKOR 50 mm
f/1,8 G (Special Edition), tokiomis bandymo sąlygomis: vaizdo kokybė – JPEG
elementari, vaizdo dydis M (vidutinis), užrakto greitis – 1/250 sek., užrakto
atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės trims sekundėms, tuomet
židinys tris kartus keičiamas nuo begalinio iki minimalaus diapazono; daromi
šeši kadrai iš eilės ir ekranas įjungiamas penkioms sekundėms, paskui
išjungiamas; pasibaigus budėjimo laikmačio laikui ciklas kartojamas.
Akumuliatoriaus naudojimo laiką gali sumažinti šie veiksniai:
• Ekrano naudojimas.
• Užrakto atleidimo mygtuko laikymas nuspaudus iki pusės.
• Pakartotiniai automatinio fokusavimo veiksmai.
• NEF (RAW) arba TIFF (RGB) nuotraukų darymas.
• Mažas užrakto greitis.
• GPS aparato GP-1 arba GP-1A naudojimas.
• Eye-Fi kortelės naudojimas.
• Belaidžio ryšio su mobiliaisiais prietaisais adapterio WU-1a arba
belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų WR-R10/WR-1 naudojimas.
• VR (virpesių mažinimo) funkcijos naudojimas su VR objektyvais.
Kaip maksimaliai išnaudoti įkraunamus Nikon akumuliatorius EN-EL14a:
• Pasirūpinkite, kad akumuliatoriaus kontaktai būtų švarūs. Nešvarūs
kontaktai prastina akumuliatoriaus veiklos charakteristikas.
• Akumuliatorius naudokite iškart po įkrovimo. Nenaudojami
akumuliatoriai išsikrauna.
n
367
Rodyklė
Simboliai
P (programuojamas automatinis) ................. 38
S (automatinis užrakto pirmumas)................ 39
A (automatinis diafragmos pirmumas)........ 41
M (rankinis) ............................................................ 42
B (ilgalaikė ekspozicija bulb)........................... 44
T (laikas) .................................................................. 44
1/3 STEP..................................................................... 40
S (vienas kadras) .............................................. 7, 46
CL (nepertraukiama maža sparta) .... 7, 46, 254
CH (nepertraukiama didelė sparta) ............ 7, 46
J (tylus užrakto atleidimas) ........................ 7, 46
E (automatinis laikmatis) ..................... 7, 46, 48
MUP (veidrodžio pakėlimas)................... 7, 46, 50
! (AF, pirmenybę suteikiant veidui) ......... 177
$ (plačios srities AF) ........................................ 177
% (standartinės srities AF) ............................. 177
& (objekto sekimo AF) ................................. 177
a (matrica)........................................................... 75
Z (centruotas) .................................................... 75
b (taškinis) ........................................................... 75
R (informacijos) mygtukas.................... 11, 182
a (tiesioginės peržiūros) mygtukas... 93, 172
d (žinynas)............................................................ 15
t (atminties buferis) ................................... 32, 47
Skaitmenys
12 bitų..................................................................... 57
14 bitų..................................................................... 57
180 laipsnių matymo kampo objektyvas . 305
2016 pikselių RGB jutiklis ..................... 354, 355
3D sekimas .............................................. 62, 63, 64
A
n
368
ADL serija (automatinė kadrų serija) 145, 259
Adobe RGB .......................................................... 240
AE & blykstė (automatinė kadrų serija).... 136,
259
AE fiksavimas........................................................ 77
AF.................................................... 59–67, 175–178
AF įjungimas....................................................... 247
AF pagalbinis apšvietimas............................. 122
AF režimo mygtukas................ 60, 63, 175, 178
AF sričių režimas ........................................ 62, 177
AF srities rėmelis ................................................. 28
AF taško apšvietimas....................................... 248
AF tikslinimas ..................................................... 283
AF, pirmenybę suteikiant veidui ................. 177
AF-C ................................................................ 59, 246
AF-C pirmumo parinkimas ............................ 246
AF-F........................................................................ 175
AF-S....................................................... 59, 175, 246
AF-S pirmumo pasirinkimas.......................... 246
Aktyvusis D-Lighting ............................. 110, 145
Akumuliatoriaus įkroviklis ...................... 18, 358
Akumuliatoriaus įkrovimas.............................. 18
Akumuliatorius ............................. 18, 19, 29, 358
Apkarpymas (PictBridge) ............................... 216
Apkarpyti ............................................................. 293
Apšvietimas ........................................................ 256
Apversti indikatorius ....................................... 269
Apžvalgos duomenys...................................... 195
Apžvalgos kampas............................................ 322
Assign Fn Button (priskirti Fn mygtuką) ... 263
Atkūrimas...................................................... 34, 185
Atkūrimo aplankas ........................................... 230
Atkūrimo meniu ................................................ 229
Atkūrimo rodymo parinktys.......................... 232
Atleidimo kabelis .............................................. 323
Atleidimo režimas........................................... 7, 46
Atleidimo režimo parinkimo ratukas ....... 7, 46
Atleisti mygtuką ratukui naudoti ................ 269
Atminties buferis.......................................... 32, 47
Atminties kortelė ............. 19, 22, 272, 363, 364
Atminties kortelių talpa.................................. 364
Atrankinė spalva................................................ 309
Atstatyti ............................................. 133, 236, 245
Automatinė iškraipymų kontrolė................ 241
Automatinė serija .......................... 136, 259, 260
Automatinė serija (M režimas) ..................... 260
Automatinė serija nustatyta ......................... 259
Automatinės ekspozicijos fiksavimas.......... 77
Automatinės srities AF............................... 63, 64
Automatinio fokusavimo režimas........ 59, 175
Automatinio židinio plokštumos
sinchronizavimas dideliu greičiu..... 119, 257
Automatinis (baltos spalvos balansas)........ 81
Automatinis diafragmos pirmumas ............. 41
Automatinis DX apkarpymas................... 52, 53
Automatinis fokusavimas ...... 59–67, 175–178
Automatinis informacijos rodinys .............. 273
Automatinis ISO jautrumo valdymas........... 72
Automatinis laikmatis .................. 7, 46, 48, 252
Automatinis užrakto pirmumas..................... 39
Automatinis vaizdo sukimas......................... 277
Autorių teisės ..................................................... 279
B
E
Baltos spalvos balansas ........................... 81, 141
Baltos spalvos balanso tikslinimas................ 84
Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas..... 44, 325
Belaidžio ryšio su mobiliaisiais prietaisais
adapteris .................................................. 284, 324
Blykstė...................................... 116, 125, 128, 130
Blykstė (baltos spalvos balansas) .................. 82
Blykstės ekspozicijos kompensavimas...... 259
Blykstės kompensavimas ............................... 128
Blykstės parengties daviklis ................ 121, 131
Blykstės režimas ...................................... 125, 126
Blykstės sinchronizacijos greitis ........ 127, 257
Blykstės sinchronizavimo kontaktas .......... 117
Blykstės užrakto greitis ................................... 258
Blykstės valdymas............................................. 124
Budėjimo laikmatis.......................... 33, 170, 251
Buvimo vietos duomenys .................... 170, 194
C
E tipo objektyvas..................................... 318, 320
Eye-Fi perkėlimas .............................................. 285
Ekranas................................. 11, 34, 172, 185, 273
Ekraniniai patarimai ......................................... 254
Ekrano išjungimo delsa................................... 253
Ekrano šviesumas.............................................. 273
Ekspozicija ............................................ 75–80, 136
Ekspozicijos delsos režimas........................... 256
Ekspozicijos fiksavimas ..................................... 77
Ekspozicijos kompensavimas ......................... 79
Ekspozicijos kompensavimo ratukas ........... 79
Ekspozicijos kompensavimo ratuko
fiksavimo atpalaidavimo mygtukas ........... 79
Ekspozicijos matuokliai............................ 33, 251
Ekspozicijos programa.................................... 339
Ekspozicijos režimas ............................... 6, 30, 36
Ekspozicijos režimo pasirinkimo ratukas...... 6,
30, 36
Ekspozicijos rodiklis ........................................... 43
Elektroninis tolimatis......................................... 69
Exif.......................................................................... 362
F
Camera Control Pro 2 ...................................... 325
Capture NX 2
........................ 56, 109, 240, 274, 277–279, 325
CEC ......................................................................... 223
Centruota sritis .................................................. 250
Centruotas.................................................... 75, 250
CL režimo fotografavimo greitis.................. 254
CLS.......................................................................... 118
D
D tipo objektyvas.................................... 318, 320
Dangaus šviesa (filtrų efektai) ...................... 295
Data ir laikas................................................. 26, 276
Datos formatas ........................................... 26, 276
Daugkartinė ekspozicija ................................. 149
DCF............................................................... 240, 362
Debesuota (baltos spalvos balansas) .......... 82
Diafragma ............................................. 41–43, 268
Didelė raiška ............................................. 222, 362
Didelio ISO jautrumo triukšmo mažinimas .....
242
Didinimas atkuriant.......................................... 199
Dydis........................................................................ 58
Didžiausia diafragma...................... 69, 122, 320
Dydžio pirmumas (JPEG glaudinimas) ........ 57
Dinaminės srities AF ................................... 62, 64
Dioptrija ............................................................... 324
Dioptrijų reguliavimo valdiklis....................... 28
D-Lighting ........................................................... 291
DPOF................................................... 217, 219, 362
DPOF spausdinimo tvarka ............................. 219
DX (24 × 16) 1,5×................................................. 52
DX formatas .......................................................... 52
f skaičius ........................................................ 37, 320
Failų numerių seka ........................................... 255
Failų pavadinimo suteikimas........................ 239
Filtrų efektai ........................................................ 295
Fluorescencinių lempų (baltos spalvos
balansas) .............................................................. 81
Fokusavimo atstumo indikacija................... 360
Fokusavimo atstumo žymė ........................... 360
Fokusavimo režimas ................................. 59, 175
Fokusavimo režimo jungiklis .......... 25, 68, 360
Fokusavimo režimo valdiklis. 59, 68, 175, 183
Fokusavimo sekimas................................. 60, 247
Fokusavimo sekimas su įjungtu fiksavimu ......
247
Fokusavimo taškas .... 31, 62, 64, 69, 177, 248,
249
Fokusavimo taško apšvietimas .................... 248
Fokusavimo taškų apsupimas ...................... 249
Fokusavimo taškų skaičius ............................ 249
Fokusavimo žiedas ........................................... 360
Formatuoti atminties kortelę................. 22, 272
Fotografavimas intervalų laikmačiu........... 156
Fotografavimas serijomis su skirtingomis
baltos spalvos balanso reikšmėmis .......... 141
Fotografavimas serijomis su skirtingomis
blykstės reikšmėmis .................... 136, 259, 260
Fotografavimas serijomis su skirtingomis
ekspozicijomis............................... 136, 259, 260
n
369
Fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu
172
Fotografavimo duomenys............................. 193
Fotografavimo meniu ..................................... 235
Fotografavimo meniu bankas...................... 236
FV fiksavimas ...................................................... 130
FX (36 × 24) 1,0× ................................................. 52
FX formatas........................................................... 52
G
J
G tipo objektyvas.................................... 318, 320
Galinės diafragmos sinchronizacija............ 125
Garsinis signalas................................................ 253
Gyvas (nustatyti Picture Control) ................ 100
GPS aparatas............................................. 170, 325
Greitasis retušavimas....................................... 304
Greta esančių palyginimas ............................ 311
H
Kadro intervalas (skaidrių peržiūra)............ 234
Kaitinamųjų lempų (baltos spalvos balansas)
81
Kalba............................................................... 26, 277
Kalendoriaus atkūrimas.................................. 197
Keisti dydį ............................................................ 302
Kintamosios srovės adapteris............. 323, 326
Kintamosios srovės jungtis.................. 323, 326
Klasifikuoti elementus (Mano meniu) ....... 316
Kontaktinė jungtis ............................................ 116
Kopijų skaičius (PictBridge) ........................... 216
Korpuso dangtelis ............................................ 324
Kraštinių santykis .............................................. 293
Kraštovaizdis (nustatyti Picture Control).. 100
Kryptinis valdiklis .............................................. 262
Kūrybingo apšvietimo sistema (CLS) ......... 118
L
HDMI .................................................. 184, 222, 362
HDMI minijungtis.............................................. 222
HDMI-CEC ............................................................ 223
Hi (jautrumas)....................................................... 71
Histograma ...................................... 191, 192, 261
I
n
370
Iki galo nuspauskite užrakto atleidimo
mygtuką ............................................................... 33
Ilgalaikė ekspozicija bulb ................................. 44
Ilgalaikės ekspozicijos ....................................... 44
Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas..... 242
Informacija ................................................... 11, 188
Informacija apie atkūrimą.................... 188, 232
Informacija apie autorių teises..................... 279
Informacija apie failą ....................................... 189
Informacija apie nuotrauką................. 188, 232
Informacinis ekranas................................. 11, 256
Integruotos programinės įrangos versija. 286
Įrašyti nustatymus ............................................ 280
Įrašyti/įkelti nustatymus................................. 280
ISO jautrumas................................................ 70, 72
ISO jautrumo ratukas......................................... 70
ISO jautrumo ratuko fiksavimo
atpalaidavimo mygtukas ............................... 70
ISO rodinys .......................................................... 254
Iš anksto nustatytas rankinis (baltos spalvos
balansas) ....................................................... 82, 90
Iškraipymo valdymas....................................... 305
Ištrinti dabartinį vaizdą............................ 35, 203
Ištrinti pasirinktus vaizdus ............................. 205
Ištrinti visus vaizdus......................................... 205
Išvesties skyra (HDMI)...................................... 223
Įtraukti elementus (Mano meniu) ............... 314
i-TTL ............................................................. 119, 124
Jautrumas ....................................................... 70, 72
JPEG .................................................................. 55, 57
JPEG aukšta kokybė ........................................... 55
JPEG elementari kokybė................................... 55
JPEG glaudinimas ............................................... 57
JPEG standartinė kokybė ................................. 55
K
L (didelis) ................................................................ 58
Laikas....................................................................... 44
Laikymo aplankas ............................................. 237
Laikmatis....................................................... 48, 156
Laiko juosta.................................................. 26, 276
Laiko juosta ir data .................................... 26, 276
Laiko žyma (PictBridge) .................................. 216
Laikrodis........................................................ 26, 276
Laikrodžio akumuliatorius ............................... 27
Lanksti programa................................................ 38
LCD apšvietimas................................................ 256
LCD apšvietimo įrenginys......................... 5, 256
Lėta sinchronizacija.......................................... 125
Lo (jautrumas) ...................................................... 71
M
M (vidutinis)........................................................... 58
Maitinimo jungiklis................................................ 5
Maksimalus jautrumas ...................................... 73
Maksimalus nepertraukiamas atleidimas. 254
Mano meniu ....................................................... 313
Matavimas ............................................................. 75
Matavimo valdiklis.............................................. 76
Matrica.................................................................... 75
Mažiausia diafragma................................... 25, 37
Mėlynos spalvos intensyvinimas (filtrų
efektai) ................................................................ 295
Mygtukas Fn ........................................................ 263
Mygtukas Pv .............................. 41, 174, 259, 266
Mygtukas D............... 137, 138, 141, 142, 145
Mygtukas P......................................... 14, 179, 290
Mygtukas D ................................ 5, 133, 256, 261
Mygtukas AE-L/AF-L............................... 66, 77, 267
Mygtukas B..................................... 60, 67, 247
Miniatiūra............................................................. 261
Miniatiūros efektas........................................... 308
Miniatiūrų atkūrimas ....................................... 196
Miniatiūrų lapas................................................. 217
Minimalus užrakto greitis ................................ 73
Minkštas (filtrų efektai) ................................... 295
Mirgėjimo mažinimas...................................... 276
Modeliuojanti blykstė ..................................... 259
N
Ne AI objektyvas......................................... 25, 167
NEF (RAW).............................................. 55, 57, 300
NEF (RAW) apdorojimas ................................. 300
NEF (RAW) gylis bitais (NEF (RAW) įrašymas) ..
57
NEF (RAW) įrašymas ........................................... 57
Nepertraukiama didelė sparta ................... 7, 46
Nepertraukiama maža sparta ........... 7, 46, 254
Nepertraukiamas atleidimo režimas........ 7, 46
Nepertraukiamas pagalbinis AF ........... 59, 246
Nespalvotas (vienspalvis)............................... 294
Nespalvotas su žydru atspalviu (vienspalvis)..
294
Nesuglaudinta (tipas) ........................................ 57
Neutralus (nustatyti Picture Control)......... 100
Numatytieji nustatymai........................ 133, 224
Numatytųjų nustatymų atkūrimas .. 133, 224,
236, 245
Nuolatinis pagalbinis AF ................................ 175
Nuotolinis kabelis ............................... 44, 50, 325
Nuotraukos dydis.............................................. 322
Nuotraukų apsauga ......................................... 201
Nuotraukų skaičius.................................... 30, 364
Nuspauskite iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką ............................................................... 33
Nuspėjamasis židinio sekimas........................ 60
Nustatymas iš naujo dviem mygtukais ..... 133
Nustatyti Picture Control ............................... 100
O
Objektyvas......................... 24–25, 163, 283, 318
Objektyvas be procesoriaus......... 25, 163, 318
Objektyvas su procesoriumi ........ 25, 318, 320
Objektyvo be procesoriaus duomenys..... 163
Objektyvo dangtelis......................................... 360
Objektyvo fokusavimo žiedas ..... 68, 183, 360
Objektyvo nuėmimas ........................................ 25
Objektyvo prijungimas ..................................... 24
Objektyvo stovas................................................. 69
Objektyvo tvirtinimo žymė............................ 360
Objekto sekimo AF ........................................... 177
Okuliaro dangtelis ............................................ 159
Optimali kokybė (JPEG glaudinimas)........... 57
Optimalios ekspozicijos tikslinimas............ 250
P
Pakreipimas......................................................... 282
Papildoma blykstė ............................................ 258
Paprastas užrakto greičio paslinkimas ...... 270
Paraštė (PictBridge).......................................... 216
Parengtinis blyksnis ............................... 130, 131
Pasirinkimas spausdinimui ............................ 217
Pasirinkti datą.................................. 206, 217, 230
Pasirinkti spalvos temperatūrą (baltos
spalvos balansas) ....................................... 82, 88
Pasirinkti vaizdo plotą ................................ 52, 53
Pasirinktiniai nustatymai................................ 243
Pasirinktinių nustatymų bankas .................. 245
Paskutiniai nustatymai.................................... 317
Pasukti vertikaliai .............................................. 233
Pašalinti elementus (Mano meniu)............. 315
Patvirtinimo mygtukas.................................... 261
Pavertimas................................................. 265, 282
Perspektyvos valdymas .................................. 307
PictBridge .................................................. 214, 362
Picture Control režimai ......................... 100, 102
Picture Control Utility...................................... 109
Plačios srities AF ................................................ 177
Platus dinaminis diapazonas (HDR) ........... 112
Po ištrynimo........................................................ 233
Portretas (nustatyti Picture Control) .......... 100
L (iš anksto nustatytas rankinis)......... 82, 90
Priedai ................................................................... 323
Priedų prijungimo lizdas ...................... 170, 325
Priekinės diafragmos sinchronizacija ........ 125
Prietaiso valdymas (HDMI)............................. 223
Priskirti mygtuką AE-L/AF-L .......................... 267
Priskirti nuotolinį Fn mygtuką...................... 284
Priskirti peržiūros mygtuką............................ 266
Pritaikyti komandų ratukus ........................... 267
Procesoriaus kontaktai.......................... 320, 360
Programuojamas automatinis ....................... 38
Puslapio dydis (PictBridge)............................ 216
R
Rankinis .................................................................. 42
Rankinis fokusavimas ............................... 68, 183
n
371
Raudonų akių efekto koregavimas............. 292
Raudonų akių efekto mažinimas................. 125
Raudonų akių efekto mažinimas su lėta
sinchronizacija ................................................. 125
Raudos spalvos intensyvinimas (filtrų efektai)
295
Retušavimo meniu ........................................... 287
RGB............................................................... 191, 240
Ryškiai apšviestos sritys.................................. 190
Ryškumo gylis ...................................................... 41
S
S (mažas)................................................................. 58
Sąrankos meniu................................................. 271
SD atminties kortelė ....... 19, 22, 272, 363, 364
Sepijos spalva (vienspalvis)........................... 294
Serija............. 136, 141, 145, 153, 254, 259, 260
Serijos eilės tvarka ............................................ 260
Sinchronizavimo kontaktas........................... 117
Skaidrių peržiūra ............................................... 234
Skaitmeninės spaudos tvarkos formatas 217,
219, 362
Slėpti vaizdą........................................................ 230
Spalvos balansas ............................................... 296
Spalvos kontūras............................................... 306
Spalvos temperatūra ........................... 82, 83, 88
Spalvos vienetas.................................................. 87
Spalvotas eskizas .............................................. 306
Spalvų erdvė....................................................... 240
Spausdinimas..................................................... 214
Spausdinimo paleidimas (PictBridge) ...... 216,
219
Spausdinti (DPOF) ............................................ 217
sRGB....................................................................... 240
Standartinė i-TTL blykstė, skirta
skaitmeniniams veidrodiniams (SLR)
fotoaparatams ....................................... 119, 124
Standartinės srities AF .................................... 177
Standartinis (nustatyti Picture Control) .... 100
Suderinami objektyvai.................................... 318
Suderinkite vaizdo ieškiklio fokusavimą..... 28
Suglaudinta (tipas) ............................................. 57
Suglaudinta be nuostolių (tipas)................... 57
Š
Šešėlis (baltos spalvos balansas) ................... 82
Šiltų spalvų filtras (filtrų efektai).................. 295
T
n
372
Tarpinis ekranas (filtrų efektai)..................... 295
Taškinis ................................................................... 75
Taškinis baltos spalvos balansas ................... 93
Televizorius ......................................................... 222
Tiesinti .................................................................. 304
Tiesioginė peržiūra................................. 172–184
Tiesioginė saulės šviesa (baltos spalvos
balansas) .............................................................. 81
TIFF........................................................................... 55
Tik AE (automatinė kadrų serija) ....... 136, 259
Tik blykstė (automatinė kadrų serija) ....... 136,
259
Tylus užrakto atleidimas............................... 7, 46
Tipas (NEF (RAW) įrašymas)............................. 57
Trikojis........................................................................ 3
Trinti ............................................................... 35, 203
Triukšmo mažinimas........................................ 242
Tuščio lizdo atleidimo fiksatorius................ 269
U
USB laidas .................................................. 211, 214
UTC........................................................ 26, 171, 194
Užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui........... 332
Užrakto atleidimo mygtukas .... 31, 33, 66, 77,
131
Užrakto atleidimo mygtuko AE-L................ 251
Užrakto greičio ratukas....................... 39, 40, 42
Užrakto greičio ratuko fiksavimo
atpalaidavimo mygtukas ........................ 39, 42
Užrakto greitis........................................ 39, 40, 42
V
Vaizdo dydis.......................................................... 58
Vaizdo dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka ...
274
Vaizdo ieškiklio fokusavimas ................. 28, 324
Vaizdo ieškiklio tinklelio rodinys ................. 253
Vaizdo ieškiklis .............................. 9, 28, 324, 353
Vaizdo kokybė...................................................... 55
Vaizdo komentaras........................................... 278
Vaizdo perdengimas........................................ 297
Vaizdo peržiūra........................................ 187, 232
Vaizdo plotas................................... 25, 51, 53, 58
Valdymo pultas....................................................... 8
Valdyti Picture Control.................................... 106
Valyti vaizdo jutiklį ........................................... 329
Vasaros laikas .............................................. 27, 276
Veidrodis ....................................................... 50, 332
Veidrodžio pakėlimas............................. 7, 46, 50
Vienas kadras.................................................... 7, 46
Vienkartinis pagalbinis AF ............ 59, 175, 246
Vieno taško AF .............................................. 62, 64
Vienspalvis........................................................... 294
Vienspalvis (nustatyti Picture Control)...... 100
ViewNX 2....... 56, 109, 208, 211, 240, 277–279
Vinjetės kontrolė............................................... 241
Virtualus horizontas...................... 182, 265, 282
Viso kadro atkūrimas ....................................... 185
W
WB ................................................................... 81, 141
WB serija (automatinė kadrų serija) . 141, 259
Ž
Žalios spalvos intensyvinimas (filtrų efektai)
intensyvinimas) ............................................... 295
Žemuosius dažnius praleidžiantis filtras .. 329
Židinio daviklis................................ 31, 32, 66, 69
Židinio fiksavimas ............................................... 66
Židinio nuotolis ....................................... 165, 322
Židinio plokštumos žymė ................................ 69
Žinynas ................................................................... 15
n
373
Garantijos sąlygos - Nikon
garantinė priežiūra Europoje
Brangus Nikon kliente,
dėkojame, kad įsigijote šį Nikon produktą. Jei jūsų Nikon produktui
prireiktų garantinės priežiūros paslaugų, kreipkitės į pardavėją, iš kurio jį
pirkote, arba į vieną iš mūsų įgaliotojo priežiūros paslaugų tinklo narių
Nikon Europe B.V. pardavimo teritorijoje (pvz., Europa/Rusija/kitos).
Daugiau informacijos rasite adresu:
http://www.europe-nikon.com/support.
Siekiant išvengti nepatogumų, prieš kreipiantis į pardavėją arba įgaliotąjį
paslaugų tinklą, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo
instrukcijas.
Jūsų Nikon įrangai suteikiama vienerių metų garantija dėl gamybos
defektų nuo pirminės pirkimo datos. Jei per šį laikotarpį produktas sugestų
dėl netinkamų medžiagų arba gamybos defektų, mūsų įgaliotasis
priežiūros paslaugų tinklas Nikon Europe B.V. pardavimo teritorijoje
nemokamai (netaikomas mokestis nei už darbą, nei už dalis) pataisys
produktą pagal toliau pateiktas sąlygas. Nikon pasilieka teisę (savo
nuožiūra) pakeisti arba pataisyti produktą.
1. Ši garantija teikiama tik kartu su produktu pateikus užpildytą garantijos
kortelę ir originalią sąskaitą faktūrą arba pirkimo dokumentą, kuriame
būtų nurodyta pirkimo data, produkto modelis ir pardavėjo
pavadinimas. Nikon pasilieka teisę atsisakyti teikti nemokamas
garantinės priežiūros paslaugas, jei nepateikiami minėti dokumentai
arba jei juose esanti informacija nevisa arba neįskaitoma.
2. Ši garantija netaikoma:
• būtiniems priežiūros arba remonto darbams arba dalių keitimui dėl
normalaus susidėvėjimo;
• pakeitimams, būtiniems produkto atnaujinimui nuo jo įprastinės
paskirties, aprašytos naudojimo instrukcijoje, be išankstinio Nikon
sutikimo;
n
374
• transportavimo išlaidoms ir visai transportavimo rizikai, tiesiogiai
arba netiesiogiai susijusiai su produktų garantija;
• bet kokiai žalai dėl produkto modifikavimo arba reguliavimo be
išankstinio raštiško Nikon sutikimo, jei siekiama atitikti vietos arba
nacionalinius techninius standartus, galiojančius bet kurioje kitoje
šalyje, bet ne toje, kuriai produktas iš pradžių buvo skirtas ir (arba)
pagamintas.
3. Prarandama teisė į garantiją, jei:
• padaryta žala netinkamai naudojantis produktu, įskaitant (bet
neapsiribojant) naudojimą ne pagal įprastinę paskirtį arba nesilaikant
instrukcijų dėl tinkamo naudojimo, arba nesilaikant saugos
standartų, galiojančių šalyje, kurioje produktas naudojamas.
• padaryta žala įvykus nelaimingiems atsitikimams, įskaitant (bet
neapsiribojant) žaibą, vandenį, ugnį, netinkamą naudojimą arba
aplaidumą.
• modelio arba serijos numeris ant produkto pakeičiamas,
sugadinamas, tampa neįskaitomas arba pašalinamas.
• padaryta žala dėl remonto arba reguliavimo, kurį atliko neįgaliotos
priežiūros įmonės arba asmenys.
• sugedo bet kuri sistema, į kurią produktas integruotas arba kurioje jis
naudojamas.
4. Ši priežiūros garantija neturi įtakos nei vartotojo teisėms pagal
galiojančius įstatymus, nei pagal pirkimo ir pardavimo sutartį su
pardavėju.
Pastaba: Visi įgaliotieji Nikon techninės priežiūros centrai nurodyti šiuo
interneto adresu
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
n
375
Šią instrukciją ar jos dalis (išskyrus trumpas ištraukas kritikos
straipsniuose arba apžvalgose) galima kopijuoti tik gavus raštišką
NIKON CORPORATION sutikimą.
SKAITMENINIS FOTOAPARATAS
Naudojimo instrukcija
Nikon naudotojų palaikymo tarnyba
Apsilankę nurodytoje svetainėje, galite užregistruoti savo fotoaparatą ir
gauti naujausią informaciją apie gaminį. Čia galite rasti atsakymus į
dažniausiai užduodamus klausimus (DUK) ir kreiptis dėl techninės
pagalbos.
http://www.europe-nikon.com/support
Išspausdinta Europoje
SB8L03(Y3)
6MB192Y3-03
Lt
AMA15563
Lt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising