Nikon | COOLPIX P1000 | Nikon COOLPIX P1000 Greito pasirengimo darbui vadovas

Nikon COOLPIX P1000 Greito pasirengimo darbui vadovas
SKAITMENINIS FOTOAPARATAS
Greito pasirengimo darbui vadovas
Įžanga
Fotoaparato dalys
Kaip pradėti
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai
Kitos funkcijos
Techninės pastabos
ii
1
2
8
15
19
Lt
• Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą.
• Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparatą,
perskaitykite temą „Jūsų saugumui“ (p. vi).
• Būtinai perskaitykite „Objektyvo nenukreipkite į saulę“
(p. 23), esantį „Gaminio priežiūra.“
• Perskaitę šį vadovą, laikykite jį patogioje vietoje, nes jo
gali prireikti vėliau.
Įžanga
Pirma perskaitykite šitai
Dėkojame, kad įsigijote skaitmeninį fotoaparatą Nikon COOLPIX P1000.
Išsamaus naudojimo vadovo atsisiuntimas
Išsamiame naudojimo vadove (PDF formato) įvairiomis kalbomis pateikiama išsamesnės
informacijos apie šio gaminio naudojimą. Atsisiųskite išsamų naudojimo vadovą iš mūsų
atsisiuntimų centro toliau pateiktu URL adresu ir įsirašykite į savo išmanųjį prietaisą arba
kompiuterį, kad galėtumėte paskaityti.
• Išsamų naudojimo vadovą galima peržiūrėti naudojant Adobe Acrobat Reader
(atsisiųskite iš Adobe svetainės) arba iBooks (iOS programėlė).
Nikon programinės įrangos atsisiuntimas
Į kompiuterį
Atsisiųskite programinę įrangą iš mūsų atsisiuntimų centro žemiau pateiktu URL adresu.
• ViewNX-i – programinė įranga, skirta perkelti nuotraukoms ir filmams į kompiuterį, kur
juos galima peržiūrėti ir redaguoti.
• Capture NX-D – programinė įranga, skirta redaguoti į kompiuterį perkeltoms
nuotraukoms ir apdoroti RAW formato nuotraukoms.
Į išmanųjį prietaisą
• SnapBridge – programėlė, skirta nuotraukoms ir filmams belaidžiu ryšiu perkelti į išmanųjį
prietaisą. Informacijos apie tai, kaip ją atsisiųsti ir sudaryti ryšį, pateikiama dokumente
„SnapBridge prisijungimo vadovas“.
Apsilankykite mūsų atsisiuntimų centre
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, iš kurios galėsite atsisiųsti
Nikon vaizdavimo gaminių vadovų, kompiuterinės programinės
įrangos arba integruotos programinės įrangos.
Pagalba Nikon naudotojams
Norėdami užregistruoti fotoaparatą ir gauti naujausios informacijos apie gaminį
apsilankykite žemiau nurodytoje žiniatinklio svetainėje. Joje rasite atsakymus į dažniausiai
užduodamus klausimus (DUK) ir galėsite su mumis susisiekti dėl techninės pagalbos.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX P1000 Model Name: N1622
ii
Įžanga
Pakuotės turinio tikrinimas
Jei tam tikrų dalių trūksta, susisiekite su parduotuve, iš kurios įsigijote fotoaparatą.
Skaitmeninis fotoaparatas
COOLPIX P1000
Dirželis
Objektyvo dangtelis LC-77
Įkraunamas ličio jonų
akumuliatorius EN-EL20a
Kraunamasis kintamosios
srovės adapteris EH-73P*
USB laidas UC-E21
Kaištinis objektyvo gaubtas
HB-CP1
Garantija (išspausdinta ant
šio vadovo paskutiniojo
viršelio)
Greito pasirengimo darbui
vadovas (šis vadovas)
SnapBridge prisijungimo
vadovas
* Kištuko adapteris parenkamas atsižvelgiant į įsigijimo šalį ar regioną. Kištuko adapterio forma
skiriasi atsižvelgiant į įsigijimo šalį ar regioną (A4).
PASTABA. Atminties kortelė kartu su šiuo fotoaparatu nepridedama. SD, SDHC ir SDXC
atminties kortelės šioje instrukcijoje vadinamos atminties kortelėmis.
Įžanga
iii
Informacija ir įspėjimai
Mokymasis visą gyvenimą
Dėl Nikon programos „Mokymasis visą gyvenimą“ įsipareigojimo gaminius nuolat prižiūrėti ir mokyti
vartotojus, informacija nuolat atnaujinama ir pateikiama interneto svetainėse:
• Naudotojams JAV: http://www.nikonusa.com/;
• Naudotojams Europoje: http://www.europe-nikon.com/support/
• Naudotojams Azijoje, Okeanijoje, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje: http://www.nikon-asia.com/
Apsilankykite šiose svetainėse, jei norite gauti naujausios informacijos, patarimų, atsakymų į dažnai
užduodamus klausimus (DUK) ir bendrųjų patarimų apie skaitmeninį vaizdo apdorojimą ir
fotografiją. Papildomos informacijos galite gauti iš Nikon atstovo savo gyvenamojoje vietoje.
Apsilankykite šiame tinklalapyje, jei norite rasti kontaktinę informaciją:
http://imaging.nikon.com/
Naudokite tik Nikon elektroninius priedus
Nikon COOLPIX fotoaparatai sukurti taip, kad atitiktų griežčiausius reikalavimus, juose taip pat
panaudota sudėtinga elektroninė schema. Tik Nikon elektroniniai priedai (įskaitant akumuliatoriaus
įkroviklius, akumuliatorius, kintamosios srovės adapterius ir USB laidus), kuriuos Nikon specialiai
patvirtino kaip tinkamus naudoti su šiuo Nikon skaitmeniniu fotoaparatu, yra sukonstruoti ir
išbandyti, atsižvelgiant į minėtų elektroninių schemų veikimo ir saugos reikalavimus.
JEI NAUDOSITE NE NIKON ELEKTRONINIUS PRIEDUS, GALITE SUGADINTI FOTOAPARATĄ IR PRARASTI
NIKON GARANTIJĄ.
Naudojant kitų gamintojų įkraunamus ličio jonų akumuliatorius, nepažymėtus Nikon holografiniu
lipduku, gali sutrikti įprastas fotoaparato veikimas, akumuliatorius gali perkaisti, užsidegti,
sutrūkinėti, iš jo gali ištekėti skystis.
Holografinis lipdukas nurodo, kad šis
prietaisas yra autentiškas Nikon gaminys.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie firminius Nikon priedus, kreipkitės į vietinį įgaliotąjį Nikon
platintoją.
Prieš fotografuojant svarbias nuotraukas
Prieš fotografuodami svarbius įvykius (pavyzdžiui, vestuves arba kelionę), padarykite bandomąjį
kadrą, kad įsitikintumėte, jog fotoaparatas veikia įprastai. Nikon nebus atsakinga už jokią dėl blogo
gaminio veikimo patirtą žalą arba prarastą pelną.
iv
Įžanga
Apie instrukcijas
• Jokios su šiuo gaminiu pateikiamų instrukcijų dalies negalima jokiomis priemonėmis atkurti,
perduoti, perrašyti, saugoti informacijos apsikeitimo sistemoje ar versti į kurią nors kalbą be
išankstinio raštiško Nikon leidimo.
• Šiame vadove pateiktos iliustracijos ir ekrano turinys gali skirtis nuo tikrų gaminio rodinių.
• Nikon pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti vadovuose pateiktą
aparatūros ir programinės įrangos specifikaciją.
• Nikon nebus atsakinga už jokią žalą, kylančią dėl šio gaminio naudojimo.
• Dėjome daug pastangų siekdami užtikrinti, kad vadovuose pateikta informacija būtų tiksli ir
išsami, tačiau būtume dėkingi, jei aptikę klaidų ar nustatę, kad informacijos trūksta, apie tai
praneštumėte vietiniam Nikon atstovui (adresas nurodytas atskirai).
Paisykite pranešimų dėl autorių teisių
Pagal autorių teisių apsaugos įstatymą draudžiama be autorių teisių turėtojo leidimo naudoti
autorių teisėmis apsaugotų darbų nuotraukas arba vaizdo įrašus, padarytus fotoaparatu. Išimtys
taikomos, jei naudojama asmeniškai, tačiau atminkite, kad net asmeninis naudojimas gali būti
ribojamas, jei nufotografuotos arba nufilmuotos parodos ar tiesioginiai pasirodymai.
Duomenų saugojimo įrenginių atliekų šalinimas
Atminkite, kad ištrynus vaizdus arba suformatavus duomenų saugojimo įrenginius, pvz., atminties
korteles, vaizdo duomenys ištrinami nevisiškai. Kartais iš išmesto duomenų saugojimo įrenginio
ištrintus failus galima atkurti naudojant laisvai parduodamą programinę įrangą, todėl yra galimybė
piktavališkai panaudoti asmeninio pobūdžio vaizdo duomenis. Tokių duomenų apsauga turi
pasirūpinti pats vartotojas.
Prieš išmesdami duomenų saugojimo įrenginį arba perduodami gaminį kitam asmeniui, būtinai
atkurkite visas fotoaparato nuostatas sąrankos meniu dalyje Reset all (nustatyti viską iš naujo)
(A17) arba tinklo meniu dalyje Restore default settings (atkurti numatytuosius
nustatymus) (A17). Atkūrę ištrinkite visus įrenginyje esančius duomenis, naudodami komercinę
šalinimo programinę įrangą, arba suformatuokite įrenginį, naudodami sąrankos meniu nuostatą
Format card (formatuoti kortelę) (A17), tada visiškai užpildykite jį vaizdais, kuriuose nėra jokios
asmeninės informacijos (pvz., įrašykite tuščio dangaus vaizdų).
Fiziškai naikindami atminties korteles saugokitės, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte turto.
Įžanga
v
Jūsų saugumui
Kad nepakenktumėte turtui arba nesusižeistumėte patys ir nesužeistumėte kitų, prieš
naudodami šį gaminį perskaitykite visą temą „Jūsų saugumui“.
Laikykite šias saugos instrukcijas ten, kur jas galėtų paskaityti visi, kas naudoja šį gaminį.
PAVOJUS
Jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų
atsargumo priemonių, kyla didelis pavojus
sunkiai ar net mirtinai susižeisti.
ĮSPĖJIMAS
Jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų
atsargumo priemonių, kyla pavojus sunkiai
ar net mirtinai susižeisti.
ATSARGIAI!
Jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų
atsargumo priemonių, kyla pavojus susižeisti
arba pakenkti turtui.
ĮSPĖJIMAS
• Nenaudokite eidami arba vairuodami transporto priemonę. Jei nesilaikysite šios
atsargumo priemonės, rizikuojate sukelti nelaimingą atsitikimą arba kitaip susižaloti.
• Nebandykite išmontuoti arba modifikuoti šio gaminio. Nelieskite vidinių dalių,
kurios atsiveria nukritus arba įvykus kitam nelaimingam atsitikimui. Jei nepaisoma
šių atsargumo priemonių, kyla pavojus patirti elektros smūgį arba kitaip susižeisti.
• Jei pastebėtumėte ką nors neįprasta, pavyzdžiui, iš gaminio rūkstančius
dūmus, karštį arba keistus kvapus, tuoj pat atjunkite akumuliatorių arba
maitinimo šaltinį. Jei gaminys toliau naudojamas, kyla gaisro, nudegimo ar kitokių
sužeidimų pavojus.
• Laikykite sausoje vietoje. Nelieskite šlapiomis rankomis. Nelieskite kištuko
šlapiomis rankomis. Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros
smūgio pavojus.
• Jei gaminys įjungtas arba jo kištukas įkištas į elektros lizdą, saugokitės, kad
gaminys nesiliestų ilgai prie kūno odos. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės,
kyla pavojus nudegti žemoje temperatūroje.
• Nenaudokite šio gaminio, jei aplinkoje yra degių dulkių arba dujų, pavyzdžiui,
propano, benzino garų arba aerozolių. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės,
kyla sprogimo arba gaisro pavojus.
• Nenukreipkite blykstės į motorinės transporto priemonės vairuotoją. Jei
nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
vi
Įžanga
• Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei nepaisoma šios atsargumo
priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti gaminį. Be to, žinokite, kad mažos dalys
kelia pavojų užspringti. Jei vaikas prarytų bet kurią šio gaminio dalį, tuoj pat kreipkitės į
medikus.
• Nepainiokite, nevyniokite ir nesukite dirželių sau apie kaklą. Jei nepaisoma šios
atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
• Nenaudokite akumuliatorių, įkroviklių, kintamosios srovės adapterių arba USB
laidų, jei jie neskirti specialiai naudoti su šiuo gaminiu. Kai naudojate
akumuliatorius, įkroviklius, kintamosios srovės adapterius ir USB laidus,
skirtus naudoti su šiuo gaminiu:
- Negadinkite, nemodifikuokite, netraukite per jėgą ir nelenkite laidų arba
kabelių, nekiškite jų po sunkiais daiktais ir saugokite nuo karščio arba
liepsnos.
- Nenaudokite kelioninių keitiklių arba adapterių, skirtų keisti įtampos
parametrams ar turinčių įmontuotus inverterius, keičiančius nuolatinę srovę
kintamąja.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Nelieskite kištuko, kol gaminys įkraunamas, ir nenaudokite kintamosios srovės
adapterio perkūnijos metu. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla elektros
smūgio pavojus.
• Nelieskite plikomis rankomis aplinkoje, kurioje yra ypač aukšta arba žema
temperatūra. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba
nušalti.
ATSARGIAI!
• Nepalikite objektyvo, nukreipto į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį. Objektyvo
sufokusuota šviesa gali sukelti gaisrą ar apgadinti gaminio vidines dalis. Kai
fotografuojate objektus su foniniu apšvietimu, neleiskite saulei patekti į kadrą. Jei saulė
yra arti kadro, į fotoaparatą sufokusuota saulės šviesa gali sukelti gaisrą.
• Išjunkite šį gaminį, jei draudžiama jį naudoti. Išjunkite belaidžio ryšio
funkcijas, jei draudžiama naudoti belaidžio ryšio įrangą. Šio gaminio skleidžiama
radijo dažnių spinduliuotė gali trukdyti lėktuve, ligoninėse ar kitose medicinos įstaigose
esančiai įrangai.
• Išimkite akumuliatorių ir atjunkite kintamosios srovės adapterį, jei šis gaminys
bus nenaudojamas ilgesnį laiką. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla
gaisro arba gaminio gedimo pavojus.
Įžanga
vii
• Nelieskite judančių objektyvo dalių arba kitų judančių dalių. Jei nepaisoma šios
atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti.
• Neleiskite blykstei suveikti, jei ji priglausta prie odos arba kitų daiktų ar yra
labai arti. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba sukelti
gaisrą.
• Integruotos blykstės nekelkite, jei ant fotoaparato kontaktinės jungties
sumontuotas blykstės įrenginys. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla
gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Nepalikite gaminio ten, kur jį ilgą laiką gali veikti itin aukšta temperatūra,
pavyzdžiui, uždarytame automobilyje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus.
• Negabenkite fotoaparato, kol jis nenuimtas nuo trikojo ar kito panašaus
priedo. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti
gaminį.
PAVOJUS dėl akumuliatorių
• Nesielkite su akumuliatoriais netinkamai. Jei nepaisoma toliau nurodytų
atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti
arba užsiliepsnoti:
- Naudokite tik įkraunamuosius akumuliatorius, patvirtintus tinkamais naudoti su šiuo
gaminiu.
- Saugokite akumuliatorius nuo liepsnos arba didelio karščio.
- Nebandykite išmontuoti.
- Nelieskite kontaktų kaklo vėriniais, plaukų segtukais arba kitais metaliniais daiktais, kad
nesukeltumėte trumpojo jungimo.
- Saugokite nuo stiprių sutrenkimų akumuliatorius ir gaminius, į kuriuos jie įdėti.
• Kraukite tik laikydamiesi pateiktų nurodymų. Jei nepaisoma šios atsargumo
priemonės, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba
užsiliepsnoti.
• Jei akumuliatorių skysčio patektų į akis, gausiai plaukite švariu vandeniu ir tuoj
pat kreipkitės į medikus. Jei delsite, kyla pavojus pakenkti akims.
viii
Įžanga
ĮSPĖJIMAS dėl akumuliatorių
• Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei vaikas prarytų
akumuliatorių, tuoj pat kreipkitės į medikus.
• Nemerkite akumuliatorių į vandenį ir saugokite nuo lietaus. Jei nepaisoma šios
atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus. Jei gaminys sušlaptų,
tuoj pat jį nusausinkite rankšluosčiu arba kitu panašiu daiktu.
• Jei pastebėtumėte, kad akumuliatoriai kaip nors pasikeitė, pavyzdžiui, pakito
jų spalva arba jie deformavosi, tuoj pat liaukitės juos naudoti. Nebekraukite
akumuliatorių, jei nepavyksta jų įkrauti per nurodytą laikotarpį. Jei šių
atsargumo priemonių nepaisoma, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali
perkaisti, trūkti ar užsidegti.
• Kai akumuliatorių nebereikia, izoliuokite jų kontaktus juostele. Jei prie kontaktų
prisiliestų metalinis daiktas, kyla perkaitimo, trūkimo arba gaisro pavojus.
• Jei akumuliatorių skysčio patektų ant žmogaus odos arba drabužių, tuoj pat
gausiai plaukite sąlyčio vietą švariu vandeniu. Jei nepaisoma šios atsargumo
priemonės, kyla odos dirginimo pavojus.
Įžanga
ix
x
Įžanga
Fotoaparato dalys
Fotoaparato korpusas
1 23
7 6
4
8 9 10
5
11 12 13 141516 17
25 24 23 22 21 20 19 18
1
Komandų ratukas
13 Elektroninis vaizdo ieškiklis
2
Maitinimo jungiklis / maitinimo lemputė
(įkrovimo lemputė)
14 Akių jutiklis
3
Režimo pasirinkimo ratukas
4
Integruota blykstė
5
Priartinimo valdiklis
17 Fokusavimo režimo valdiklis
6
Užrakto atleidimo mygtukas
18 s (ekrano) mygtukas
7
w (funkcijos) mygtukas
19 k (patvirtinti pasirinkimą) mygtukas
8
Valdymo žiedas
20 l (trynimo) mygtukas
9
p (laikino atitolinimo) mygtukas
21 d (meniu) mygtukas
10 Šoninis priartinimo valdiklis
15 x (ekrano) mygtukas
16 o (AE-L/AF-L) mygtukas.
Sukamasis kryptinis valdiklis
11 K (blykstės atidarymo) valdiklis
22 (kryptinis valdiklis)*
12 Dioptrijų reguliavimo valdiklis
23 c (atkūrimo) mygtukas
24 b (e filmavimo) mygtukas
25 Ekranas
* Šiame vadove kryptinio valdiklio viršutinės, apatinės, kairiosios arba dešiniosios dalies
paspaudimo veiksmai nurodomi piktograma H, I, J arba K.
Fotoaparato dalys
1
Kaip pradėti
Fotoaparato dirželio tvirtinimas
Dirželį pritvirtinkite kairiajame ir dešiniajame fotoaparato šone.
Objektyvo dangtelio ir objektyvo gaubto
uždėjimas
• Kai nefotografuojate, uždėkite objektyvo dangtelį, kad apsaugotumėte objektyvą.
• Objektyvo gaubtas užstoja šviesą, kuri turi neigiamos įtakos vaizdui, ir padeda apsaugoti
fotoaparatą. Objektyvo gaubto nenaudokite, kai fotografuojate su blykste arba kai
fotografuojant reikia AF pagalbinio apšvietimo lemputės.
Jei objektyvo gaubtas nenaudojamas
2
Kaip pradėti
Akumuliatoriaus ir atminties kortelės įdėjimas
Akumuliatoriaus
fiksatorius
Atminties kortelės lizdas
• Tinkamai nukreipę teigiamą ir neigiamą akumuliatoriaus kontaktus, pastumkite oranžinį
akumuliatoriaus fiksatorių (3) ir iki galo įstatykite akumuliatorių į vietą (4).
• Atminties kortelę stumkite, kol ji užsifiksuos (5).
• Būkite atidūs, kad neįdėtumėte akumuliatoriaus ar atminties kortelės apverstos arba
priešingu galu, kadangi tai gali sukelti gedimą.
• Kai atminties kortelės apsaugos nuo įrašymo jungiklis nustatytas į padėtį „lock“,
nuotraukų neįmanoma įrašyti arba pašalinti ir kortelės neįmanoma suformatuoti.
B
Atminties kortelės formatavimas
Pirmą kartą dėdami į šį fotoaparatą kituose įrenginiuose naudotą atminties kortelę, būtinai
suformatuokite ją naudodami šį fotoaparatą.
• Įsidėmėkite, kad formatuojant atminties kortelę visam laikui ištrinami visi vaizdai ir kiti
duomenys, esantys atminties kortelėje. Prieš formatuodami atminties kortelę būtinai
pasidarykite visų vaizdų, kuriuos norite išsaugoti, kopijas.
• Įstatykite atminties kortelę į fotoaparatą, paspauskite mygtuką d ir sąrankos meniu (A17)
pasirinkite Format card (formatuoti kortelę).
Akumuliatoriaus ir atminties kortelės išėmimas
Išjunkite fotoaparatą ir įsitikinkite, ar maitinimo lemputė ir ekranas išsijungė, tuomet
atidarykite akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo dangtelį.
• Pastumkite akumuliatoriaus fiksatorių, kad galėtumėte jį išimti.
• Švelniai pastumkite atminties kortelę į fotoaparatą, kad ji šiek tiek iššoktų.
• Jei fotoaparatas ką tik buvo naudojamas, atsargiai elkitės su fotoaparatu, akumuliatoriumi
ir atminties kortele, nes jie gali būti įkaitę.
Kaip pradėti
3
Akumuliatoriaus įkrovimas
Kraunamasis kintamosios
srovės adapteris*
Maitinimo lizdas
USB laidas (pridedamas)
Maitinimo lemputė
(įkrovimo lemputė)
* Kištuko adapteris parenkamas atsižvelgiant į įsigijimo šalį ar regioną. Kištuko adapterio
forma skiriasi atsižvelgiant į įsigijimo šalį ar regioną.
• Krauti pradedama, kai fotoaparatas su įdėtu akumuliatoriumi prijungiamas prie elektros
lizdo, kaip parodyta iliustracijoje. Kai akumuliatorius įkraunamas, maitinimo lemputė
(įkrovimo lemputė) lėtai mirksi.
• Kai krovimas baigtas, maitinimo lemputė išsijungia. Atjunkite kraunamąjį kintamosios
srovės adapterį nuo elektros lizdo ir atjunkite USB laidą.
Visiškai išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimo laikas yra maždaug 3 valandos.
• Jei maitinimo lemputė mirksi tankiai, akumuliatoriaus negalima įkrauti dėl kurios nors iš
toliau nurodytų tikėtinų priežasčių:
- Aplinkos temperatūra netinkama įkrauti.
- USB laidas arba kraunamasis kintamosios srovės adapteris nėra tinkamai prijungti.
- Akumuliatorius yra pažeistas.
4
Kaip pradėti
B
Pastabos dėl USB laido
• Naudokite tik UC-E21 USB laidą. Naudojant kitą USB laidą nei UC-E21, gaminys gali perkaisti, kilti
gaisras ar elektros šokas.
• Patikrinkite kištukų formą ir kryptį, nekiškite ir netraukite kištukų juos pakreipę.
B
Pastabos apie akumuliatoriaus įkrovimą
• Fotoaparatą galima valdyti įkraunant akumuliatorių, tačiau tuomet įkrovimo laikas pailgėja.
Valdant fotoaparatą, maitinimo lemputė (įkrovimo lemputė) užgęsta.
• Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite kito gamintojo arba modelio kraunamojo kintamosios srovės
adapterio – naudokite tik kraunamąjį kintamosios srovės adapterį EH-73P, be to, nenaudokite USB
kintamosios srovės adapterio arba mobiliojo telefono akumuliatoriaus įkroviklio, kurį galima įsigyti
parduotuvėse. Jei nepaisysite šio įspėjimo, fotoaparatas gali perkaisti arba sugesti.
Ekrano atlenkimas
• Galima reguliuoti ekrano kryptį ir kampą. Fotografuodami įprastai, priglauskite ekraną prie
fotoaparato nugarėlės taip, kad ekranas būtų nukreiptas išorėn (5).
• Jei fotoaparato nenaudojate arba jį nešatės, priglauskite ekraną prie fotoaparato korpuso
taip, kad ekranas būtų nukreiptas vidun (1).
B
Pastabos dėl ekrano
• Ekrano reguliavimo diapazonas gali būti mažesnis, jei prie fotoaparato prijungtas laidas arba
priedų.
• Keisdami ekrano padėtį, nenaudokite per didelės jėgos ir, neviršydami jo reguliavimo diapazono
ribų, lenkite jį lėtai, kad nepažeistumėte jungties.
Kaip pradėti
5
Fotoaparato konfigūravimas
1
Įjunkite fotoaparatą.
• Kryptiniu valdikliu parinkite ir suderinkite nustatymus.
Kryptinis valdiklis
Maitinimo
jungiklis
Kairėn
k mygtukas
(taikyti parinktą
elementą)
• Atveriamas kalbos parinkimo dialogo langas. Kai
atveriamas dešinėje iliustruojamas dialogo langas,
spausdami kryptinio valdiklio dalį H arba I
pažymėkite kalbą ir jai parinkti spauskite k.
• Kalbą galima bet kada pakeisti, naudojant sąrankos
meniu parinktį Language (kalba) (A17).
Aukštyn
Dešinėn
Žemyn
Language
Cancel
2
Pasirinkite Yes (taip) ir spauskite k.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
3
Pažymėkite namų laiko juostą ir spauskite
k.
• Vasaros laikui įjungti spauskite H. Žemėlapio viršuje
atsiras piktograma W. Vasaros laikui išjungti spauskite
I.
Back
4
6
Spausdami H arba I parinkite datos formatą ir spauskite k.
Kaip pradėti
5
Įveskite esamą datą bei laiką ir spauskite
k.
• Spausdami J arba K, pažymėkite elementus, o
spausdami H arba I, juos pakeiskite.
• Parinkite minučių laukelį ir nustatytos reikšmės
patvirtinimui spauskite k.
Date and time
D
M
Y
h
m
01 01 2018 00 00
Edit
6
Kai bus pateiktas klausimas, spausdami H arba I pažymėkite Yes
(taip) ir spauskite k.
• Kai konfigūravimas baigiamas, fotoaparate atveriamas fotografavimo ekranas.
C
Laikrodžio nustatymas iš naujo
Sąrankos meniu parinktį Time zone and date (laiko juosta ir data) galima naudoti parinkti laiko
juostai ir nustatyti fotoaparato laikrodžiui.
Įjungti arba išjungti vasaros laiką galima naudojant meniu Time zone (laiko juosta).
C
Programėlės SnapBridge naudojimas
Jei naudojant programėlę SnapBridge sudaromas belaidis fotoaparato ir išmaniojo prietaiso ryšys,
fotoaparatu daromas nuotraukas galima perkelti į išmanųjį prietaisą arba fotografuoti nuotoliniu
būdu. Ryšio sudarymo procedūra aprašyta pridėtame dokumente „SnapBridge prisijungimo
vadovas“.
Kaip pradėti
7
Pagrindiniai fotografavimo ir
atkūrimo veiksmai
Fotografavimas
Šiame pavyzdyje naudojamas režimas A (automatinis). Režimu A (automatinis) galima
įprastai fotografuoti įvairiomis fotografavimo sąlygomis.
1
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį A.
Likusių ekspozicijų skaičius
• Akumuliatoriaus įkrovos lygio daviklis
b: akumuliatoriaus įkrovos lygis aukštas.
B: akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas.
• Norėdami perjungti informaciją, kaskart rodomą
ekrane, paspauskite s (ekrano) mygtuką.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Akumuliatoriaus įkrovos
lygio daviklis
2
Laikykite fotoaparatą nejudindami.
• Neuždenkite objektyvo, blykstės, AF pagalbinio apšvietimo lemputės, mikrofono ir
garsiakalbio pirštais ar kitais daiktais.
8
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai
3
Sukomponuokite nuotrauką.
• Sukant priartinimo valdiklį arba šoninį priartinimo valdiklį, keičiama priartinančio objektyvo
padėtis.
• Jei nustatę objektyvą į teleobjektyvo padėtį nebematote objekto, paspauskite p (laikino
atitolinimo) mygtuką, kad laikinai praplėstumėte matomą sritį ir galėtumėte lengviau
sukomponuoti objektą.
Atitolinti
Priartinti
p mygtukas
Priartinti
Atitolinti
C
Trikojo naudojimas
• Trikojį rekomenduojame naudoti, kai fotoaparatą reikia išlaikyti stabilų toliau nurodytose
situacijose:
- fotografuojant tamsoje, pasirinkus blykstės režimo nustatymą W (išjungta);
- naudojant teleobjektyvo nustatymą.
• Naudodami trikojį, kad fotoaparatas nejudėtų, sąrankos meniu (A17) nustatykite
Vibration reduction (virpesių mažinimas) kaip Off (išjungta), kad neįvyktų galimų
šios funkcijos klaidų.
• Kai fotoaparatą pritvirtinsite ant trikojo, įsitikinkite, kad fotoaparatas nenuvirs, kai objektyvu
vaizdą artinsite arba tolinsite. Vieną trikojo koją ištieskite link fotografuojamo objekto, o kitas
dvi kojas – vienodu atstumu link savęs.
• Naudojamas fotoaparatas gali šiek tiek pajudėti, net jei jis yra pritvirtintas prie trikojo, o tai
gali trukdyti automatiniam fokusavimui. Palaukite kelias sekundes po fotoaparato veikimo,
tada lėtai paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
Priartinimo sistema nustatyta į
plačiakampio objektyvo padėtį
Priartinimo sistema nustatyta į
teleobjektyvo padėtį
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai
9
4
Paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką iki pusės.
• Užrakto atleidimo mygtuko paspaudimas „iki
pusės“ reiškia mygtuko paspaudimą iki
padėties, kurioje juntamas silpnas
pasipriešinimas, ir laikymą joje.
• Sufokusavus objektą, fokusavimo sritis arba
židinio daviklis šviečia žaliai.
• Kai naudojamas skaitmeninis priartinimas,
fotoaparatas sufokusuoja vaizdą kadro centre,
o fokusavimo sritis nerodoma.
• Jei fokusavimo sritis arba židinio daviklis mirksi,
fotoaparatas negali sufokusuoti. Pakoreguokite
kompoziciją ir dar kartą pabandykite iki pusės
nuspausti užrakto atleidimo mygtuką.
1/250
F 5.6
Fokusavimo sritis
5
B
Nepakeldami piršto, paspauskite užrakto
atleidimo mygtuką iki galo.
Pastabos dėl vaizdų ir filmų įrašymo
Įrašant vaizdus ar filmus likusių ekspozicijų skaičių ar likusią filmavimo trukmę rodantys indikatoriai
mirksi. Neatidarykite akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo dangtelio ir
neišimkite akumuliatoriaus arba atminties kortelės, kol mirksi indikacija. Taip darydami galite
prarasti duomenis arba sugadinti fotoaparatą ar atminties kortelę.
C
Funkcija Auto Off (automatinis išjungimas)
• Jei fotoaparatas vieną minutę nenaudojamas, ekranas išsijungia, fotoaparatas pradeda veikti
budėjimo režimu, o maitinimo lemputė mirksi. Fotoaparatas išsijungia praėjus maždaug trims
minutėms po perėjimo į budėjimo režimą.
• Jei norite vėl įjungti ekraną, kai fotoaparatas veikia budėjimo režimu, atlikite kokį nors veiksmą,
pvz., paspauskite maitinimo jungiklį arba užrakto atleidimo mygtuką.
10
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai
Integruotos blykstės naudojimas
Tais atvejais, kai reikalinga blykstė, pvz., kai fotografuojate
tamsioje aplinkoje arba objektą su foniniu apšvietimu,
integruotos blykstės pakėlimui paslinkite K (blykstės
atidarymo) valdiklį.
• Jei integruotos blykstės nenaudojate, nuleiskite ją
švelniai spausdami, kol užsidarydama spragtelės.
Kontaktinės jungties dangtelio BS-1 (galima įsigyti
atskirai) tvirtinimas
Filmavimas
Jei norite pradėti filmuoti, įjunkite fotografavimo rodinį ir
paspauskite b (e filmavimo) mygtuką.
• Norėdami baigti filmuoti, paspauskite b (e) mygtuką.
Jei režimo pasirinkimo ratukas pasukamas į padėtį
u (Movie manual (rankinis filmavimas)), galima
nustatyti filmavimo metu taikomą užrakto greitį ir f
skaičių.
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai
11
Ekrano ir vaizdo ieškiklio režimų perjungimas
Kai vaizdą ekrane dėl ryškios šviesos sunku įžiūrėti, pvz.,
esant lauke saulėtą dieną, rekomenduojama naudoti
vaizdo ieškiklį.
• Kai jūsų veidas priartėja prie vaizdo ieškiklio, akies
jutiklis sureaguoja į jį ir vaizdo ieškiklis įsijungia, o
ekranas – išsijungia (numatytasis nustatymas).
• Ekrano arba vaizdo ieškiklio režimą taip pat galima
perjungti paspaudžiant x (ekrano) mygtuką.
Vaizdo ieškiklis
Vaizdo ieškiklio dioptrijų reguliavimas
Kai vaizdą ieškiklyje sunku įžiūrėti, žiūrėdami per vaizdo
ieškiklį sureguliuokite jį sukdami dioptrijų reguliavimo
valdiklį.
• Saugokitės, kad neįbrėžtumėte akies piršto galu ar
nagu.
Dioptrijų reguliavimo valdiklis
12
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai
Vaizdų atkūrimas
1
Jei norite įjungti atkūrimo režimą,
paspauskite c (atkūrimo) mygtuką.
• Jei paspausite ir palaikysite mygtuką c, kol
fotoaparatas išjungtas, fotoaparatas bus įjungtas ir
jame ims veikti atkūrimo režimas.
2
Naudodami kryptinį valdiklį pasirinkite
norimą peržiūrėti vaizdą.
• Jei per vaizdus norite slinkti greitai, paspauskite ir
palaikykite HIJK.
• Vaizdus taip pat galima pasirinkti sukant kryptinį
valdiklį.
• Norėdami perjungti informaciją, kaskart rodomą
ekrane, paspauskite s (ekrano) mygtuką.
• Norėdami atkurti įrašytą filmą, paspauskite mygtuką
k.
• Norėdami vėl įjungti fotografavimo režimą,
paspauskite mygtuką c arba užrakto atleidimo
mygtuką.
Rodyti ankstesnį vaizdą
Rodyti kitą vaizdą
• Jei norite priartinti viso kadro atkūrimo
režimu rodomą nuotrauką, pastumkite
priartinimo valdiklį g (i) link.
3.0
• Jei norite įjungti miniatiūrų atkūrimo
režimą ir ekrane matyti kelis vaizdus, kai
nustatytas viso kadro atkūrimo režimas,
pasukite priartinimo valdiklį į padėtį f
(h).
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai
1/20
13
Vaizdų trynimas
1
Norėdami ištrinti ekrane rodomą
nuotrauką, paspauskite l (trynimo)
mygtuką.
2
Kryptiniu valdikliu HI pasirinkite norimą
trynimo metodą ir paspauskite mygtuką
k.
• Jei norite išeiti netrindami, paspauskite mygtuką d.
Delete
Current image
Erase selected images
All images
3
Pasirinkite Yes (taip) ir paspauskite
mygtuką k.
• Ištrintų vaizdų neįmanoma atkurti.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Pastabos dėl vaizdų, kurie vienu metu išsaugomi RAW ir JPEG formatais,
trynimo
Kai šiuo fotoaparatu trinate nuotraukas, užfiksuotas nustačius parametro Image quality
(nuotraukos kokybė) parinktį RAW + Fine (RAW ir aukštos kokybės JPEG) arba RAW +
Normal (RAW ir normalios kokybės JPEG), ištrinamos abi nuotraukos, tuo pat metu įrašytos
RAW ir JPEG formatais. Tik vieno formato vaizdų ištrinti neįmanoma.
B
Nepertraukiamai užfiksuotų nuotraukų (sekos) trynimas
• Nepertraukiamai užfiksuoti vaizdai įrašomi kaip seka ir tik
pirmasis sekos vaizdas (pagrindinė nuotrauka) rodomas
atkūrimo režimu (numatytasis nustatymas).
• Jeigu paspausite mygtuką l, kai bus rodoma pagrindinė
vaizdų sekos nuotrauka, visi sekos vaizdai bus ištrinti.
• Jei norite ištrinti atskirus sekos vaizdus, paspauskite mygtuką
k, kad vaizdai būtų rodomi po vieną, tada paspauskite
mygtuką l.
C
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Užfiksuoto vaizdo ištrynimas, naudojant fotografavimo režimą
Jei naudojate fotografavimo režimą, paspauskite mygtuką l, jei norite ištrinti paskutinį išsaugotą
vaizdą.
14
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai
Kitos funkcijos
Fotografavimo režimo pasirinkimas
Galima pasukti režimo pasirinkimo ratuką, kad reikiamas fotografavimo režimas būtų
sulygiuotas su indikacine žyme fotoaparato korpuse.
• A (automatinis) režimas
Šį režimą pasirinkite, kai norite įprastai fotografuoti įvairiomis fotografavimo sąlygomis.
• y, g ir L (scenos) režimai
Jei pagal fotografavimo sąlygas parinksite kurį nors scenos režimą, fotografuojant bus
taikomi minėtas sąlygas atitinkantys nustatymai.
- y: paspauskite mygtuką d ir pasirinkite scenos režimą. Nustačius Scene auto
selector (scenos automatinis parinkiklis), fotoaparatas atpažįsta fotografavimo
sąlygas, kai sukomponuojate nuotrauką, todėl galite fotografuoti naudodami toms
sąlygoms tinkamus nustatymus.
- g (moon (mėnulis)): nustatę priartinimo sistemą į teleobjektyvo padėtį, šį režimą
naudokite mėnuliui fotografuoti.
- L (bird-watching (paukščių stebėjimas)): nustatę priartinimo sistemą į teleobjektyvo
padėtį, šį režimą naudokite paukščiams fotografuoti.
• p (kūrybinis) režimas
Taikykite efektus fotografuojamiems vaizdams.
• Režimai j, k, l ir m
Rinkitės šiuos režimus, jei norite labiau kontroliuoti fotografavimo procesą, reguliuodami
užrakto greitį ir f skaičių.
• M (User settings (naudotojo nustatymai)) režimas
Nustatymus, dažnai naudojamus režimais j, k, l ir m, galima išsaugoti. Jei norite
fotografuoti naudodami išsaugotus nustatymus, režimo pasirinkimo ratuką pasukite į
padėtį M.
• u (Movie manual (rankinis filmavimas)) režimas
Filmuoti galima įjungus automatinį diafragmos pirmumo arba rankinį ekspozicijos
režimą.
Kitos funkcijos
15
Fotografavimo funkcijų nustatymas kryptiniu
valdikliu
Kai rodomas fotografavimo ekranas, spausdami kryptinį valdiklį H (m) J (n) I (p) K (o)
galite nustatyti toliau aprašytas funkcijas.
• m Blykstės režimas
Blykstės režimą galima nustatyti pagal fotografavimo sąlygas.
• n Self-timer (automatinis laikmatis)/Smile timer (šypsenos laikmatis)
Fotoaparato užraktas atleidžiamas, kai nuo užrakto atleidimo mygtuko paspaudimo
praeina nustatytasis laikas. Jei įjungtas šypsenos laikmatis, fotoaparatas užraktą atleidžia
automatiškai, kai aptinka besišypsančio žmogaus veidą.
• p Fokusavimo režimas
Atsižvelgiant į atstumą iki objekto galima nustatyti A (automatinis fokusavimas), D
(stambaus plano padėtis) arba B (begalybė) (jei fokusavimo režimo valdiklis nustatytas į
padėtį q (automatinis fokusavimas)).
• o Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas)
Galima reguliuoti bendrąjį vaizdo ryškumą.
Funkcijos, kurias galima nustatyti, skiriasi priklausomai nuo fotografavimo režimo.
16
Kitos funkcijos
Meniu operacijos
Nustatymus toliau išvardytuose meniu galima keisti paspaudus d (meniu) mygtuką.
•
•
•
•
•
•
A Shooting menu (fotografavimo meniu)1, 2
G Movie manual mode (rankinio filmavimo režimas) meniu3
e Filmų meniu1
c Playback menu (atkūrimo meniu)4
q Network menu (tinklo meniu)
z Sąrankos meniu
1
2
3
Paspauskite mygtuką d, kai rodomas fotografavimo rodinys.
Meniu piktogramos ir galimos nustatymų parinktys priklauso nuo fotografavimo režimo.
Kol rodomas fotografavimo ekranas, pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį u (Movie
manual (rankinis filmavimas)) ir paspauskite mygtuką d.
Paspauskite mygtuką d, kai rodomas atkūrimo rodinys.
4
1
Paspauskite mygtuką
d (meniu).
• Rodomas meniu.
1/250
2
Paspauskite kryptinį valdiklį J.
• Dabartinė meniu piktograma rodoma
geltonai.
F5.6
25m 0s
1400
Shooting menu
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Meniu piktogramos
3
Pasirinkite meniu piktogramą
ir paspauskite mygtuką k.
• Dabar meniu parinktis galima pasirinkti.
Set up
Time zone and date
Slot empty release lock
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Kitos funkcijos
17
4
Pasirinkite meniu parinktį ir
paspauskite mygtuką k.
• Kai kurių meniu parinkčių negalima
nustatyti, atsižvelgiant į naudojamą
fotografavimo režimą arba fotoaparato
būseną.
• Elementus taip pat galima pasirinkti
sukant kryptinį valdiklį.
5
Pasirinkite nustatymą ir
paspauskite mygtuką k.
• Jūsų pasirinktas nustatymas bus
pritaikytas.
• Baigę naudoti meniu, paspauskite
mygtuką d.
• Kai rodomas meniu, galite perjungti
fotografavimo režimą paspausdami
užrakto atleidimo mygtuką arba b (e) mygtuką.
w (funkcijos) mygtuko naudojimas
Jei mygtukas w paspaudžiamas esant įjungtam
režimui j, k, l, m arba M, galima sparčiai
konfigūruoti iš anksto išsaugotas meniu parinktis
(numatytasis nustatymas yra Continuous
(nepertraukiamas)). Jei norite nustatyti kitą meniu
parinktį, pasirinkite U Fn button (Fn mygtukas),
tada pasirinkite norimą meniu parinktį.
18
Kitos funkcijos
Time zone and date
Slot empty release lock
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Date stamp
Date
Date and time
Off
Techninės pastabos
Pastabos
Pastabos klientams Europoje
ATSARGIAI!: SPROGIMO PAVOJUS NAUDOJANT NETINKAMO TIPO
AKUMULIATORIŲ.
Šis ženklas reiškia, kad elektros ir elektroninė įranga turi būti surenkama atskirai.
Tai taikoma tik vartotojams Europos šalyse:
• Šis gaminys sukurtas atskirai surinkti tinkamame surinkimo punkte.
Nemeskite su buitinėmis atliekomis.
• Atskirai surenkant ir perdirbant, taupomi gamtiniai ištekliai ir padedama
išvengti neigiamų pasekmių žmonių sveikatai bei aplinkai, kurios galimos
netinkamai utilizuojant įrangą.
• Daugiau informacijos galite gauti iš pardavėjo ar vietinių kompetentingų specialistų,
atsakingų už atliekų tvarkymą.
UTILIZUOKITE NAUDOTUS AKUMULIATORIUS LAIKYDAMIESI NURODYMŲ.
Šis simbolis ant akumuliatoriaus nurodo, kad akumuliatorius turi būti
surenkamas atskirai.
Toliau pateikti nurodymai taikomi tik naudotojams Europos šalyse.
• Tiek šiuo simboliu pažymėti, tiek nepažymėti akumuliatoriai turi būti
surenkami atskirai, tinkamame surinkimo punkte. Neišmeskite su buitinėmis
atliekomis.
• Daugiau informacijos galite gauti iš pardavėjo arba vietinių įstaigų, atsakingų už atliekų
tvarkymą.
Techninės pastabos
19
Pastabos dėl belaidžio ryšio funkcijų
Belaidžių įrenginių apribojimai
Šiame gaminyje įmontuotas belaidžio ryšio siųstuvas-imtuvas atitinka belaidžio ryšio
taisykles pardavimo šalyje ir neskirtas naudoti kitose šalyse (gaminiai, kurie įsigyti ES arba
ELPA, gali būti naudojami bet kur ES ir ELPA teritorijoje). Nikon neprisiima atsakomybės už
naudojimą kitose šalyse. Jei vartotojai nėra tikri dėl pradinės pardavimo šalies, jie turi kreiptis
vietinį Nikon techninės priežiūros centrą arba Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
Šis apribojimas taikomas tik belaidžio ryšio naudojimui ir netaikomas bet kokiam kitam
gaminio naudojimui.
Sauga
Vienas iš šio gaminio pranašumų yra tai, kad jis leidžia kitiems laisvai prisijungti ir apsikeisti
duomenimis belaidžiu ryšiu bet kurioje jo diapazono vietoje, tačiau, neįjungus saugos
funkcijos, gali kilti šių problemų:
• Duomenų vagystė: piktavaliai pašaliniai asmenys gali perimti belaidžiu ryšiu siunčiamus
duomenis, kad pavogtų naudotojų ID, slaptažodžius ir kitus asmens duomenis.
• Neleistina prieiga: leidimo neturintys naudotojai gali prisijungti prie tinklo ir keisti
duomenis ar imtis kitų tyčinių veiksmų. Atkreipkite dėmesį, kad dėl belaidžių tinklų
konstrukcijos po specialių išpuolių kyla neleistinos prieigos pavojus, net jei įjungta saugos
funkcija. Nikon nėra atsakinga už duomenų ar informacijos nutekėjimą, kuris gali įvykti
perduodant duomenis.
• Nesijunkite prie tinklų, kurių naudoti leidimo neturite (net jei jie rodomi išmaniajame
telefone arba planšetiniame kompiuteryje). Nesilaikant nurodymo, tai gali būti laikoma
neleistina prieiga. Junkitės tik prie tinklų, kuriuos turite leidimą naudoti.
Asmeninės informacijos tvarkymas ir atsakomybę naikinanti sutarties sąlyga
• Gaminyje registruota ir sukonfigūruota vartotojo informacija, įskaitant belaidžio LAN
prisijungimo nustatymus ir kitą asmeninę informaciją, gali pasikeisti ir pradingti dėl
naudojimo klaidos, statinio elektros krūvio, nelaimingo atsitikimo, gedimo, remonto arba
kitokių aplinkybių. Visada sukurkite atskiras svarbios informacijos kopijas. Nikon
neatsakinga už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą arba pelno praradimą, kurie
atsirado pasikeitus arba dingus su Nikon nesietinam turiniui.
• Prieš išmesdami ar perduodami šį gaminį kitam asmeniui, sąrankos meniu (A17)
pasirinkite Reset all (nustatyti viską iš naujo), kad ištrintumėte visą gaminyje
registruotą ir sukonfigūruotą naudotojo informaciją, įskaitant belaidžio LAN ryšio
nustatymus ir kitokią asmeninę informaciją.
• Nikon neatsako už jokią žalą, kilusią trečiosioms šalims be leidimo naudojant šį gaminį, jei
gaminys būtų pavogtas arba prarastas.
20
Techninės pastabos
Atsargumo priemonės eksportuojant šį gaminį į užsienį
Šis gaminys kontroliuojamas pagal Jungtinių Valstijų eksporto administracijos taisykles (EAR).
Jungtinių Valstijų valdžios leidimo eksportuoti į užsienį nereikia, išskyrus į tas šalis, kurioms
pagal šį dokumentą taikomas embargas arba specialūs kontrolės reikalavimai: Kuba, Iranas,
Šiaurės Korėja, Sudanas ir Sirija (sąrašas gali būti keičiamas).
Techninės pastabos
21
Pranešimas pirkėjams Europoje
Atitikties deklaracija (Europai)
Šiuo dokumentu Nikon Corporation deklaruoja, kad radijo įranga, kurios tipas yra COOLPIX
P1000, atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P1000.pdf.
• Veikimo dažnis:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanalų)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Mažos energijos Bluetooth: 2402–2480 MHz
• Didžiausia išėjimo galia:
- Wi-Fi: 9,2 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 7,2 dBm (EIRP)
- Mažos energijos Bluetooth: 7,2 dBm (EIRP)
22
Techninės pastabos
Gaminio priežiūra
Naudodami ir laikydami įrenginį vadovaukitės toliau nurodytomis atsargumo priemonėmis ir
įspėjimais, nurodytais skyriuje „Jūsų saugumui“ (Avi–ix).
Fotoaparatas
Saugokite fotoaparatą nuo stiprių smūgių
Po stipraus smūgio ar virpėjimo fotoaparatas gali blogai veikti. Taip pat nelieskite ir nespauskite
objektyvo.
Laikykite sausai
Prietaisas bus sugadintas, jei įmerksite jį į vandenį arba laikysite labai drėgnoje aplinkoje.
Saugokite nuo staigių temperatūros pokyčių
Staigūs temperatūros pokyčiai, pvz., įeinant į šildomą patalpą arba išeinant iš jos šaltą dieną, gali
tapti kondensacijos fotoaparato viduje priežastimi. Norėdami išvengti kondensacijos, prieš galimus
staigius temperatūros pokyčius įdėkite fotoaparatą į dėklą arba į plastikinį maišelį.
Laikykite atokiau nuo stiprių magnetinių laukų
Nenaudokite ir nelaikykite fotoaparato šalia įrangos, skleidžiančios stiprią elektromagnetinę
spinduliuotę ar magnetinius laukus. Nesilaikydami šio įspėjimo galite netekti duomenų arba
sugadinti fotoaparatą.
Objektyvo nenukreipkite į saulę
Naudodami fotoaparatą arba palikdami jį be priežiūros be objektyvo dangtelio, nenukreipkite
objektyvo į saulę arba kitus ryškios šviesos šaltinius. Stiprios šviesos šaltinių, pvz., saulės, spinduliai
koncentruojami per lęšį; dėl to gali deformuotis objektyvo vidaus dalys arba išblukti ar apdegti
vaizdo jutiklis. Fotoaparatas gali būti sugadintas net tada, kai objektyvas būna nukreiptas į saulę tik
kelias sekundes, ypač kai nustatyta teleobjektyvo padėtis.
Jei vidinės objektyvo dalys deformuotos, gali neveikti fotoaparato ekspozicijų valdymo įtaisas.
Išblukus ar apdegus vaizdo jutikliui, vaizduose gali atsirasti nelygumų.
Jei nenaudojate fotoaparato, rekomenduojama uždėti objektyvo dangtelį.
Techninės pastabos
23
Prieš išimdami ar atjungdami maitinimo šaltinį ar atminties kortelę
gaminį išjunkite
Negalima išimti akumuliatoriaus, kai fotoaparatas įjungtas arba tuo metu, kai įrašomi ar trinami
vaizdai. Priverstinai nutraukus maitinimą tokiomis aplinkybėmis, galima prarasti duomenis arba
pakenkti atminties kortelei ar vidinėms mikroschemoms.
Pastabos dėl ekrano
• Ekranai (įskaitant elektroninius vaizdo ieškiklius) gaminami naudojant itin tikslius metodus; bent
99,99 % pikselių yra efektyvūs ir ne daugiau nei 0,01 % būna neveikiantys arba su defektais. Dėl to
šiuose ekranuose gali būti pikselių, kurie visada šviečia (balta, raudona, mėlyna arba žalia
spalvomis) arba niekada nešviečia (juoda spalva). Tai nėra gedimas ir neturi jokios įtakos prietaisu
įrašomiems vaizdams.
• Esant ryškiam apšvietimui, vaizdus ekrane gali būti sunku įžiūrėti.
• Saugokite ekraną nuo spaudimo, kadangi jis gali padaryti žalos ar sukelti gedimą. Jei ekranas
sudužtų, būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte stiklo šukėmis ir kad iš monitoriaus ant odos, į akis
ar burną nepatektų skystųjų kristalų.
Akumuliatorius
Atsargumo priemonės
• Atminkite, kad po naudojimo akumuliatorius gali būti įkaitęs.
• Nenaudokite akumuliatoriaus, jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 0 °C arba aukštesnė nei
40 °C, nes jis gali sugesti arba pradėti prastai veikti.
• Pastebėję bet kokius nukrypimus, tokius kaip pernelyg didelis karštis, dūmai ar neįprastas kvapas,
sklindantys nuo akumuliatoriaus, nedelsiant nustokite jį naudoję ir kreipkitės į artimiausią
platintoją arba Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
• Išėmę akumuliatorių iš fotoaparato arba papildomai įsigyjamo akumuliatoriaus kroviklio, įdėkite
akumuliatorių į plastikinį maišelį ar pan., kad izoliuotumėte kontaktus.
Akumuliatoriaus įkrovimas
Prieš naudodami fotoaparatą patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį ir, jei reikia, jį įkraukite arba
pakeiskite.
• Akumuliatorių prieš naudojimą įkraukite patalpoje, kurioje aplinkos temperatūra yra 5–35 °C.
• Aukšta akumuliatoriaus temperatūra gali sutrukdyti tinkamai ar iki galo įkrauti akumuliatorių ir
pakenkti akumuliatoriaus veikimui. Įsidėmėkite, jog akumuliatorius gali būti įkaitęs po naudojimo.
Prieš pradėdami krauti palaukite, kol akumuliatorius atvės.
Kai į šį fotoaparatą įdėtas akumuliatorius kraunamas naudojant kraunamąjį kintamosios srovės
adapterį arba kompiuterį, akumuliatorius neįkraunamas, jei jo temperatūra yra žemesnė nei 0 °C
arba aukštesnė nei 50 °C.
• Norėdami užtikrinti gerą akumuliatoriaus darbą, akumuliatoriaus įkrovimą turėtumėte nutraukti iš
karto, kai jis visiškai įkraunamas.
• Akumuliatoriaus temperatūra krovimo metu gali pakilti. Tačiau tai nėra gedimas.
24
Techninės pastabos
Atsarginių akumuliatorių turėjimas
Jei įmanoma, kai fotografuojate svarbiomis progomis, turėkite atsarginį visiškai įkrautą
akumuliatorių.
Akumuliatoriaus naudojimas šaltyje
Šaltomis dienomis akumuliatorių galia būna mažesnė. Jei žemoje temperatūroje naudojamas
išsieikvojęs akumuliatorius, fotoaparatas gali neįsijungti. Turėkite šiltai laikomų atsarginių
akumuliatorių ir, kai reikia, pakeiskite. Vėl sušilęs akumuliatorius gali atgauti dalį savo įkrovos.
Akumuliatoriaus kontaktai
Purvas ant akumuliatoriaus kontaktų gali trukdyti fotoaparato veikimui. Jei ant akumuliatoriaus
kontaktų patenka purvo, prieš jį naudodami nuvalykite švariu, sausu skudurėliu.
Išeikvoto akumuliatoriaus įkrovimas
Fotoaparato junginėjimas tuomet, kai fotoaparate yra įdėtas išeikvotas akumuliatorius, gali
sutrumpinti akumuliatoriaus naudojimo laiką. Prieš pradėdami naudoti išeikvotą akumuliatorių
įkraukite.
Akumuliatoriaus laikymas
• Jei nenaudojate, išimkite akumuliatorių iš fotoaparato arba papildomai įsigyjamo akumuliatoriaus
įkroviklio. Kai akumuliatorius įdėtas į fotoaparatą, suvartojamas nedidelis energijos kiekis, net jei
fotoaparato nenaudojate. Dėl šios priežasties akumuliatorius gali būti pernelyg išeikvojamas ir
visiškai nustoti veikti.
• Įkraukite akumuliatorių mažiausiai kartą kas šešis mėnesius ir visiškai išnaudokite jį prieš išimdami
laikymui.
• Įdėkite akumuliatorių į plastikinį maišelį ar pan., kad izoliuotumėte kontaktus, ir laikykite vėsioje
vietoje. Akumuliatorių reikia laikyti sausoje vietoje, kurioje aplinkos temperatūra yra 15–25 °C.
Akumuliatoriaus nelaikykite karštose arba itin šaltose vietose.
Akumuliatoriaus naudojimo laikas
Jei kambario temperatūroje naudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ima žymiai trumpiau
išlaikyti įkrovą, akumuliatorių reikia pakeisti. Įsigykite naują akumuliatorių.
Panaudotų akumuliatorių perdirbimas
Akumuliatorius atiduokite perdirbti laikydamiesi vietinių reglamentų, tačiau pirmiausia izoliuokite
kontaktus juostele.
Techninės pastabos
25
Kraunamasis kintamosios srovės adapteris
• Kraunamąjį kintamosios srovės adapterį EH-73P galima naudoti tik su suderinamais įrenginiais.
Nenaudokite jo su kita įrenginio versija arba modeliu.
• Naudokite tik USB laidą UC-E21. Naudojant kitą USB laidą nei UC-E21, gaminys gali perkaisti, kilti
gaisras ar elektros šokas.
• Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite kito gamintojo arba modelio kraunamojo kintamosios srovės
adapterio – naudokite tik kraunamąjį kintamosios srovės adapterį EH-73P, be to, nenaudokite USB
kintamosios srovės adapterio arba mobiliojo telefono akumuliatoriaus įkroviklio, kurį galima įsigyti
parduotuvėse. Jei nepaisysite šio įspėjimo, fotoaparatas gali perkaisti arba sugesti.
• Adapteris EH-73P tinka 100–240 V, 50/60 Hz kintamosios įtampos elektros lizdams. Būdami kitose
šalyse, prireikus naudokite kištuko adapterį (galima įsigyti). Dėl išsamesnės informacijos apie
kištukų adapterius kreipkitės į savo kelionių agentūrą.
• Simbolių ant gaminio reikšmė:
D Kintamoji srovė, E Nuolatinė srovė, F II klasės įranga (konstrukcinės gaminio dalys yra su
dviguba izoliacija).
26
Techninės pastabos
Valymas ir laikymas
Valymas
Nenaudokite alkoholio, skiediklio arba kitų lakių cheminių medžiagų.
Stenkitės pirštais neliesti stiklinių dalių. Dulkes arba pūkus pašalinkite pūtikliu
(paprastai tai mažas įtaisas su maža gumine kriauše, pritaisyta prie vieno galo, kuri
Objektyvas / pumpuoja oro srautą pro kitą galą). Norėdami nuvalyti pirštų atspaudus arba kitas
dėmes, kurių nepavyksta pašalinti pūtikliu, sukamaisiais judesiais minkšta šluoste
vaizdo
nuvalykite objektyvą, pradėdami nuo objektyvo vidurio ir artėdami prie kraštų. Jei
ieškiklis
nepavyksta, objektyvą nuvalykite audeklu, sudrėkintu rinkoje platinamu objektyvų
valikliu.
Ekranas
Dulkes arba pūkelius pašalinkite pūtikliu. Norėdami pašalinti pirštų atspaudus ir
kitas dėmes, atsargiai, nespausdami nuvalykite ekraną minkšta, sausa šluoste.
Korpusas
Dulkes, nešvarumus arba smėlį pašalinkite pūtikliu, tada atsargiai nuvalykite
minkšta sausa šluoste. Jei fotoaparatą naudojote paplūdimyje ar kitoje smėlėtoje ar
dulkėtoje aplinkoje, smėlį, dulkes ar druską nuvalykite minkštu švariame vandenyje
lengvai sudrėkintu skudurėliu ir kruopščiai nusausinkite. Atkreipkite dėmesį, kad
į fotoaparato vidų patekusios pašalinės medžiagos gali sukelti gedimus,
kuriems netaikoma garantija.
Laikymas
Jei fotoaparatas nebus naudojamas ilgą laiką, išimkite akumuliatorių. Kad neatsirastų pelėsių,
fotoaparatą bent kartą per mėnesį išimkite iš laikymo vietos.
Prieš vėl padėdami fotoaparatą, įjunkite jį ir kelis kartus atleiskite užraktą. Nelaikykite
fotoaparato toliau nurodytose vietose:
• blogai vėdinamose vietose arba kur drėgmė yra didesnė nei 60 %;
• kur temperatūra aukštesnė nei 50 °C arba žemesnė nei –10 °C;
• šalia įrenginių, skleidžiančių stiprius elektromagnetinius laukus, pvz., televizorių ar radijo
aparatų.
Nurodymus dėl akumuliatoriaus laikymo žr. skyriaus „Gaminio priežiūra“ (A23) skirsnyje
„Akumuliatorius“ (A24).
Techninės pastabos
27
Trikčių šalinimas
Jei fotoaparatas veikia netinkamai, prieš kreipdamiesi į platintoją arba Nikon įgaliotąjį
techninės priežiūros atstovą perskaitykite toliau pateiktą dažnai pasitaikančių problemų
sąrašą.
Išsamesnės informacijos apie šio fotoaparato (Aii) naudojimą taip pat žr. išsamiame
naudojimo vadove (PDF formato).
Problema
A
Priežastis / sprendimas
Fotoaparatas
įjungtas, tačiau
nereaguoja.
• Palaukite, kol baigsis įrašymo procesas.
• Jei problema nedingsta, išjunkite fotoaparatą.
Jei fotoaparatas neišsijungia, išimkite akumuliatorių (maitinimo
elementus) ir vėl jį įdėkite arba, jei naudojate kintamosios srovės
adapterį, atjunkite jį ir vėl prijunkite.
Atminkite, kad nors išimant ar atjungiant maitinimo šaltinį
esamuoju metu įrašomi duomenys bus prarasti, jau įrašyti
duomenys išliks.
–
Fotoaparatas
neįsijungia.
Akumuliatorius išeikvotas.
3, 4, 24
• Fotoaparatas automatiškai išsijungia, kad būtų taupoma energija
(automatinio išjungimo funkcija).
• Fotoaparatas arba akumuliatorius yra per šalti ir negali veikti
tinkamai.
• Fotoaparato vidus įkaitęs. Palikite fotoaparatą išjungtą, kol jo
vidus atvės, tada vėl jį įjunkite.
10
Fotoaparatas
išsijungia be
įspėjimo.
6
8
10
Ekrane ar vaizdo
ieškiklyje nieko
nerodoma.
• Fotoaparatas yra išjungtas.
• Akumuliatorius išeikvotas.
• Fotoaparatas automatiškai išsijungia, kad būtų taupoma energija
(automatinio išjungimo funkcija).
• Vienu metu negalima įjungti ekrano ir vaizdo ieškiklio. Kol bus
įjungtas ekranas arba vaizdo ieškiklis, gali praeiti šiek tiek laiko.
• Fotoaparatas yra prijungtas prie televizoriaus ar kompiuterio.
• Nebaigtas fotografavimas intervalų laikmačiu, fotografavimas
įjungus scenos režimą Multiple exp. Lighten (daugkartinės
eksp. pašviesinimas) (kai įjungta funkcija Star trails
(žvaigždžių pėdsakai)) ar fotofilmo kūrimas arba fotoaparatas
fotografuoja esant parinktam ilgalaikės ekspozicijos nustatymui
Bulb arba Time.
Fotoaparatas
įkaista.
Fotoaparatas gali įkaisti, jei ilgai filmuosite arba jei jis bus
naudojamas karštoje aplinkoje; tai nėra gedimas.
28
Techninės pastabos
24
–
–
–
–
–
Tinkamos atminties kortelės
Fotoaparatas palaiko SD, SDHC ir SDXC atminties korteles.
• Fotoaparatas palaiko UHS-I.
• Filmuojant rekomenduojama naudoti atminties korteles, kurių SD greičio klasė yra 6 arba
didesnė (jei filmuojami 4K UHD filmai, nustačius kadro dydžio / kadrų skaičiaus reikšmę
2160/30p arba 2160/25p, rekomenduojama naudoti korteles, kurių UHS greičio klasė
yra 3 arba didesnė). Jei naudosite mažesnės spartos korteles, filmavimas gali netikėtai
nutrūkti.
• Jei naudojate kortelės skaitytuvą, įsitikinkite, ar jis tinka turimai atminties kortelei.
• Informacijos apie funkcijas, naudojimą ir naudojimo apribojimus kreipkitės į gamintoją.
Informacija apie prekės ženklus
• Windows yra arba registruotasis prekės ženklas, arba prekės ženklas, priklausantis
Microsoft Corporation Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
• Žodinis Bluetooth® ženklas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys
Bluetooth SIG, Inc., kuriuos Nikon Corporation visur naudoja pagal licenciją.
• Apple®, App Store®, Apple logos, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® ir
iBooks yra neregistruotieji arba registruotieji prekių ženklai, priklausantys Apple Inc.
JAV ir kitose šalyse.
• Android, Google Play ir Google Play logotipas yra Google LLC prekių ženklai.
Android robotas yra atkurtas ar pakeistas Google sukurtas ir bendrinamas darbas ir
naudojamas vadovaujantis Creative Commons 3.0 priskyrimo licencijoje
nurodytomis sąlygomis.
• iOS yra neregistruotasis arba registruotasis prekės ženklas, priklausantis Cisco
Systems, Inc. Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse, jis naudojamas pagal
licenciją.
• Adobe, Adobe logo, Acrobat ir Reader yra neregistruotieji arba registruotieji prekių
ženklai, priklausantys Adobe Systems Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
• SDXC, SDHC ir SD logotipai yra SD-3C, LLC prekių ženklai.
• PictBridge yra prekės ženklas.
• HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra neregistruotieji
arba registruotieji prekių ženklai, priklausantys HDMI Licensing, LLC.
Techninės pastabos
29
• Wi-Fi ir Wi-Fi logotipas yra neregistruotieji arba registruotieji prekių ženklai,
priklausantys Wi-Fi Alliance.
• Visi kiti šiame vadove ar kituose su Nikon gaminiu pateiktuose dokumentuose
paminėti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų neregistruotieji arba registruotieji
prekių ženklai.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC patentų portfelio licencija
Šiam gaminiui suteikta AVC patentų portfelio licencija ir jis skirtas naudoti asmeniniais ir
nekomerciniais tikslais: pirma, koduoti vaizdo įrašą pagal AVC standartą („AVC vaizdo įrašas“)
ir (arba), antra, dekoduoti AVC vaizdo įrašą, užkoduotą vartotojo, užsiimančio asmenine ir
nekomercine veikla, ir (arba) gautą iš vaizdo įrašų tiekėjo, turinčio licenciją tiekti AVC vaizdo
įrašus. Licencija naudoti gaminį kitaip nesuteikiama ir nenumanoma. Papildomos
informacijos galima gauti iš MPEG LA, L.L.C.
Žr. http://www.mpegla.com.
FreeType licencija (FreeType2)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės priklauso The FreeType Project
(2012 m.) (http://www.freetype.org). Visos teisės saugomos.
MIT licencija (HarfBuzz)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės priklauso The HarfBuzz Project
(2016 m.) (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visos teisės saugomos.
30
Techninės pastabos
Techninės pastabos
31
Garantijos sąlygos - „Nikon“ garantinė priežiūra
Europoje
Brangus Nikon kliente,
dėkojame, kad įsigijote šį Nikon produktą. Jei jūsų Nikon produktui prireiktų
garantinės priežiūros paslaugų, kreipkitės į pardavėją, iš kurio jį pirkote, arba į
vieną iš mūsų įgaliotojo priežiūros paslaugų tinklo narių Nikon Europe B.V.
pardavimo teritorijoje (pvz., Europa/Rusija/kitos). Daugiau informacijos rasite
adresu:
http://www.europe-nikon.com/support.
Siekiant išvengti nepatogumų, prieš kreipiantis į pardavėją arba įgaliotąjį
paslaugų tinklą, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukcijas.
Jūsų Nikon įrangai suteikiama vienerių metų garantija dėl gamybos defektų nuo
pirminės pirkimo datos. Jei per šį laikotarpį produktas sugestų dėl netinkamų
medžiagų arba gamybos defektų, mūsų įgaliotasis priežiūros paslaugų tinklas
Nikon Europe B.V. pardavimo teritorijoje nemokamai (netaikomas mokestis nei
už darbą, nei už dalis) pataisys produktą pagal toliau pateiktas sąlygas. Nikon
pasilieka teisę (savo nuožiūra) pakeisti arba pataisyti produktą
1. Ši garantija teikiama tik kartu su produktu pateikus užpildytą garantijos kortelę
ir originalią sąskaitą faktūrą arba pirkimo dokumentą, kuriame būtų nurodyta
pirkimo data, produkto modelis ir pardavėjo pavadinimas. Nikon pasilieka
teisę atsisakyti teikti nemokamas garantinės priežiūros paslaugas, jei
nepateikiami minėti dokumentai arba jei juose esanti informacija nevisa arba
neįskaitoma.
2. Ši garantija netaikoma:
• būtiniems priežiūros arba remonto darbams arba dalių keitimui dėl
normalaus susidėvėjimo;
• pakeitimams, būtiniems produkto atnaujinimui nuo jo įprastinės paskirties,
aprašytos naudojimo instrukcijoje, be išankstinio Nikon sutikimo;
32
Techninės pastabos
• transportavimo išlaidoms ir visai transportavimo rizikai, tiesiogiai arba
netiesiogiai susijusiai su produktų garantija;
• bet kokiai žalai dėl produkto modifikavimo arba reguliavimo be išankstinio
raštiško Nikon sutikimo, jei siekiama atitikti vietos arba nacionalinius
techninius standartus, galiojančius bet kurioje kitoje šalyje, bet ne toje,
kuriai produktas iš pradžių buvo skirtas ir (arba) pagamintas.
3. Prarandama teisė į garantiją, jei:
• padaryta žala netinkamai naudojantis produktu, įskaitant (bet
neapsiribojant) naudojimą ne pagal įprastinę paskirtį arba nesilaikant
instrukcijų dėl tinkamo naudojimo, arba nesilaikant saugos standartų,
galiojančių šalyje, kurioje produktas naudojamas.
• padaryta žala įvykus nelaimingiems atsitikimams, įskaitant (bet
neapsiribojant) žaibą, vandenį, ugnį, netinkamą naudojimą arba aplaidumą.
• modelio arba serijos numeris ant produkto pakeičiamas, sugadinamas,
tampa neįskaitomas arba pašalinamas.
• padaryta žala dėl remonto arba reguliavimo, kurį atliko neįgaliotos
priežiūros įmonės arba asmenys.
• sugedo bet kuri sistema, į kurią produktas integruotas arba kurioje jis
naudojamas.
4. Ši priežiūros garantija neturi įtakos nei vartotojo teisėms pagal galiojančius
įstatymus, nei pagal pirkimo ir pardavimo sutartį su pardavėju.
Pastaba: Visi įgaliotieji Nikon techninės priežiūros centrai nurodyti šiuo
interneto adresu
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Techninės pastabos
33
Šios instrukcijos, visos arba dalies, kopijuoti be raštiško NIKON
CORPORATION leidimo neleidžiama jokia forma (išskyrus
trumpą svarbių straipsnių citavimą arba peržiūrą).
YP8K02(Y3)
6MQA61Y3-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising