Nikon | D3400 | Nikon D3400 Atsauces rokasgrāmata (pilnīgi norādījumi)

Nikon D3400 Atsauces rokasgrāmata (pilnīgi norādījumi)
DIGITĀLĀ KAMERA
Atsauces rokasgrāmata
• Iekams lietot kameru, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
• Lai nodrošinātu, ka kamera tiek lietota pareizi, noteikti
izlasiet sadaļu „Jūsu drošībai” (xi. lpp.).
• Kad esat izlasījuši šo rokasgrāmatu, glabājiet to vietā, kur
tā būs vienmēr pieejama turpmākām uzziņām.
Lv
Jūsu attēli – pasaule – vienoti
Laipni lūdzam SnapBridge — Nikon jaunajā pakalpojumu kopumā, kas
bagātinās jūsu attēlveidošanas pieredzi. SnapBridge noņem barjeras
starp jūsu kameru un saderīgu viedierīci, izmantojot Bluetooth® zemas
enerģijas (Bluetooth low energy — BLE) tehnoloģiju un īpaši šim
nolūkam izstrādātu lietotni. Sižeti, kurus uzņemat ar savu Nikon kameru
un objektīviem, tiek automātiski pārsūtīti uz ierīci to uzņemšanas laikā.
Tos var bez pūlēm augšupielādēt datu mākoņa glabātuvē, tādējādi
nodrošinot tiem piekļuvi no visām jūsu ierīcēm. Jūs varat kopīgot lietas,
kas jūsos ir raisījušas sajūsmu, kad un kur vien vēlaties.
Lejupielādējiet SnapBridge lietotni un ķerieties pie lietas!
Izmantojiet plašā ērtību klāsta priekšrocības,
lejupielādējot SnapBridge lietotni jūsu
viedierīcē. Veicot vien dažas vienkāršas
darbības, šī lietotne savieno jūsu Nikon
kameras ar saderīgiem iPhone®, iPad® un/vai
iPod touch® ierīcēm, kā arī ar ierīcēm, kuras
darbina Android™ operētājsistēma.
SnapBridge ir pieejama bez maksas Apple
App Store®, Google Play™ vietnēs un šādā
tīmekļa vietnē:
http://snapbridge.nikon.com
Lai iegūtu jaunāko informāciju par
SnapBridge, apmeklējiet jūsu reģionam paredzēto Nikon tīmekļa vietni
(0 xix).
D3400 Model Name: N1510
Aizraujošais attēlu pārdzīvojums, ko piedāvā SnapBridge…
Automātiska attēlu pārsūtīšana no kameras uz
viedierīci, ko nodrošina pastāvīgs savienojums starp
divām ierīcēm, padara tiešsaistes fotogrāfiju
kopīgošanu vienkāršāku kā jebkad agrāk.
Fotoattēlu un sīktēlu augšupielāde
NIKON IMAGE SPACE mākoņpakalpojumā
Pakalpojumu klāsts, kas bagātina jūsu attēlveidošanas
iespējas, tostarp:
• Divu fotogrāfijas informācijas vienību
(piemēram, autortiesību informācija,
komentāri, teksts un logotipi) uzdrukāšana uz
attēliem
• Automātiska kameras datuma, laika un
atrašanās vietas informācijas atjaunināšana
• Kameras aparātprogrammatūras
atjauninājumu saņemšana
i
Lai izmantotu visas kameras sniegtās iespējas, lūdzam rūpīgi izlasīt visas
instrukcijas un uzglabāt vietā, kur tās var paņemt un izlasīt visi, kas
izmanto šo produktu.
Simboli un apzīmējumi
Lai atvieglotu vajadzīgās informācijas meklēšanu, tiek izmantoti šādi simboli un
apzīmējumi:
D
Šī ikona apzīmē brīdinājumus. Tā ir informācija, kas jāizlasa pirms
lietošanas, lai nepieļautu kameras sabojāšanu.
A
Šī ikona apzīmē piezīmes. Tā ir informācija, kas jāizlasa, pirms sākt lietot
kameru.
0 Šī ikona apzīmē norādes uz citām šīs rokasgrāmatas lappusēm.
Kameras ekrānā parādīto izvēļņu vienumi, opcijas un paziņojumi ir parādīti
treknrakstā.
Kameras iestatījumi
Šajā rokasgrāmatā paskaidrojumi ir sniegti, pieņemot, ka tiek izmantoti
noklusējuma iestatījumi.
A Jūsu drošībai
Pirms lietot kameru pirmo reizi, izlasiet drošības instrukcijas nodaļā „Jūsu
drošībai” (0 xi – xiv).
ii
Satura rādītājs
Jūsu drošībai .............................................................................................. xi
Paziņojumi................................................................................................. xv
Bluetooth................................................................................................... xx
Ievads
1
Iepazīstiet kameru ..................................................................................... 1
Kameras korpuss ............................................................................................................ 1
Skatu meklētājs............................................................................................................... 4
Grozāmais režīmu pārslēgs......................................................................................... 5
R (Informācijas) poga.................................................................................................. 6
P poga ............................................................................................................................. 11
Pirmie soļi
Kameras siksnas piestiprināšana ...........................................................................
Akumulatora uzlādēšana..........................................................................................
Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana.....................................................
Objektīva pievienošana ............................................................................................
Kameras iestatīšana....................................................................................................
Skatu meklētāja fokusēšana....................................................................................
Pamācība
12
12
12
13
15
18
26
27
Kameras izvēlnes: apskats...................................................................... 27
Kameras izvēļņu lietošana........................................................................................ 28
Akumulatora līmenis un atlikušo kadru skaits ................................... 31
Fotografēšanas un atskaņošanas pamati
32
„Notēmē un uzņem” režīmi (i un j) .................................................. 32
Atskaņošanas pamati .............................................................................. 40
Nevajadzīgo attēlu dzēšana .................................................................................... 41
iii
Pamācības režīms
42
Pamācība................................................................................................... 42
Pamācības režīma izvēlnes...................................................................................... 43
Pamācības izmantošana........................................................................................... 46
Objektam vai situācijai atbilstoši iestatījumi (Sižeta režīms)
48
k Portrait (Portrets)................................................................................... 48
l Landscape (Ainava) .............................................................................. 49
p Child (Bērns)............................................................................................ 49
m Sports......................................................................................................... 49
n Close up (Tuvplāns) .............................................................................. 50
o Night Portrait (Nakts portrets).......................................................... 50
Speciālie efekti
51
% Night Vision (Nakts redzamība) ....................................................... 52
S Super Vivid (Ļoti košas krāsas) .......................................................... 52
T Pop ............................................................................................................ 52
U Photo Illustration (Foto ilustrācija) ................................................. 53
' Toy Camera Effect (Rotaļu kameras efekts).................................. 53
( Miniature Effect (Miniatūras efekts) ............................................... 53
3 Selective Color (Selektīva krāsa) ...................................................... 54
1 Silhouette (Siluets)................................................................................ 54
2 High Key (Gaiši toņi)............................................................................. 54
3 Low Key (Tumši toņi)............................................................................ 55
Tiešā skata režīmā pieejamās opcijas .................................................................. 56
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
Atbrīvošanas režīma izvēlēšanās..........................................................
Nepārtrauktā uzņemšana (Sērijveida uzņemšanas režīms) ............
Aizvara klusa atbrīvošana......................................................................
Automātiskā taimera režīms .................................................................
iv
62
62
63
65
66
Fokuss ........................................................................................................ 69
Fokusa režīms ...............................................................................................................
AF apgabala režīms ....................................................................................................
Fokusa fiksators ...........................................................................................................
Manuālais fokuss .........................................................................................................
69
74
79
81
Attēla kvalitāte un izmērs....................................................................... 84
Attēla kvalitāte ............................................................................................................. 84
Attēla izmērs ................................................................................................................. 86
Iebūvētās zibspuldzes lietošana ........................................................... 87
Automātiskas atvēršanas režīmi ............................................................................ 87
Manuālas atvēršanas režīmi .................................................................................... 89
ISO jutība ................................................................................................... 93
Attālā uzņemšana .................................................................................... 95
Papildu tālvadības pults ML-L3 lietošana........................................................... 95
P, S, A un M režīmi
98
Aizvara ātrums un apertūras atvērums ............................................... 98
Režīms P (Ieprogrammēts automātiskais).......................................................... 99
Režīms S (Aizvara prioritātes automātiskais režīms) .................................... 101
Režīms A (Apertūras prioritātes automātiskais režīms)............................... 103
Režīms M (Manuālais).............................................................................................. 105
Ilgas ekspozīcijas (tikai M režīms)........................................................................ 107
Ekspozīcija............................................................................................... 111
Mērīšana ....................................................................................................................... 111
Automātiskās ekspozīcijas fiksators ................................................................... 113
Ekspozīcijas kompensācija..................................................................................... 115
Zibspuldzes kompensācija .................................................................................... 117
Attēla detaļu saglabāšana pārgaismotās un noēnotās vietās ...... 119
Aktīvā D-Lighting ...................................................................................................... 119
v
Baltā balanss........................................................................................... 121
Baltā balansa precīza ieregulēšana..................................................................... 124
Iepriekš iestatīts manuālais ................................................................................... 126
Picture Controls ..................................................................................... 132
Picture Control atlasīšana ...................................................................................... 132
Picture Controls mainīšana.................................................................................... 134
Video ierakstīšana un skatīšana
138
Video ierakstīšana ................................................................................. 138
Video iestatījumi ....................................................................................................... 141
Video skatīšana...................................................................................... 144
Video rediģēšana................................................................................... 146
Video apgriešana ...................................................................................................... 146
Atlasīto kadru saglabāšana.................................................................................... 150
Atskaņošana un dzēšana
152
Pilnrāmja kadra atskaņošana.............................................................. 152
Sīktēlu atskaņošana.................................................................................................. 153
Kalendāra atskaņošana ........................................................................................... 154
P poga........................................................................................................................... 155
Fotogrāfijas informācija .......................................................................
Paraugoties tuvāk: atskaņošanas tālummaiņa................................
Fotogrāfiju aizsargāšana pret dzēšanu.............................................
Attēlu vērtēšana ....................................................................................
156
165
168
169
Atsevišķu attēlu vērtēšana..................................................................................... 169
Vairāku fotogrāfiju vērtēšana ............................................................................... 170
Fotogrāfiju dzēšana .............................................................................. 171
Atskaņošanas laikā ................................................................................................... 171
Atskaņošanas izvēlne .............................................................................................. 172
Slīdrādes.................................................................................................. 174
Slīdrādes opcijas........................................................................................................ 176
vi
Savienojumi
177
ViewNX-i instalēšana............................................................................. 177
Attēlu kopēšana datorā ........................................................................ 178
Fotogrāfiju drukāšana........................................................................... 181
Printera pievienošana.............................................................................................. 181
Attēlu drukāšana pa vienam ................................................................................. 182
Vairāku fotogrāfiju izdrukāšana ........................................................................... 183
Fotogrāfiju skatīšana TV....................................................................... 184
Kameras izvēlnes
186
D Atskaņošanas izvēlne: attēlu vadība ................................................. 186
Atskaņošanas izvēlnes opcijas.............................................................................. 186
Playback Folder (Atskaņošanas mape) ............................................ 187
Playback Display Options (Atskaņošanas displeja opcijas)...... 187
Image Review (Attēlu apskate)........................................................... 188
Auto Image Rotation (Automātiska attēla pagriešana) ............. 188
Rotate Tall (Vertikālo attēlu pagriešana)......................................... 189
Select to Send to Smart Device (Atlasīt sūtīšanai uz
viedo ierīci) ........................................................................................... 189
C Uzņemšanas izvēlne: uzņemšanas opcijas .......................................... 190
Uzņemšanas izvēlnes opcijas................................................................................ 190
Reset Shooting Menu (Atiestatīt uzņemšanas izvēlni)............... 192
ISO Sensitivity Settings (ISO jutības iestatījumi) .......................... 192
Color Space (Krāstelpa) ......................................................................... 194
Noise Reduction (Trokšņu samazināšana)...................................... 195
Vignette Control (Vinjetes vadība).................................................... 195
Auto Distortion Control (Automātiskā kropļojumu
kontrole) ................................................................................................ 196
Built-in AF-assist Illuminator (Iebūvētais AF
palīggaismotājs) ................................................................................. 196
Flash Cntrl for Built-in Flash/Optional Flash (Zibspuldzes
vadība iebūvētai zibspuldzei/Papildu zibspuldze) ................ 197
Optical VR (Optiskā VR).......................................................................... 198
vii
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana ............................................. 199
Iestatīšanas izvēlnes opcijas.................................................................................. 199
Reset Setup Options (Atiestatīt iestatīšanas opcijas) ................. 201
Format Memory Card (Formatēt atmiņas karti) ........................... 201
Date Stamp (Datuma spiedols) .......................................................... 202
Time Zone and Date (Laika josla un datums)................................ 205
Language (Valoda).................................................................................. 205
Monitor Brightness (Ekrāna spilgtums)........................................... 205
Info Display Format (Informācijas displeja formāts)................... 206
Auto Info Display (Automātiskais informācijas displejs)........... 206
Auto off Timers (Automātiskās izslēgšanas taimeri)................... 207
Self-Timer (Automātiskais taimeris).................................................. 208
Remote on Duration (ML-L3) (Ilgstošā tālvadība (ML-L3)) ....... 208
Image Dust Off Ref Photo (Attēla netīrumu noņemšanas
atsauces fotogrāfija).......................................................................... 209
Image Comment (Attēla komentārs) ............................................... 211
Copyright Information (Autortiesību informācija)...................... 212
Beep (Pīkstiens)........................................................................................ 213
Flicker Reduction (Mirgoņas samazināšana) ................................. 213
Buttons (Pogas)........................................................................................ 214
Rangefinder (Diapazona meklētājs) ................................................. 216
Manual Focus Ring in AF Mode (Manuālā fokusa gredzens
AF režīmā) ............................................................................................. 217
File Number Sequence (Failu numuru secība) ............................. 218
Storage Folder (Glabātavas mape) ................................................... 219
File Naming (Failu nosaukumi)........................................................... 221
Location Data (Atrašanās vietas dati)............................................... 221
Airplane Mode (Lidojuma režīms)..................................................... 222
Connect to Smart Device (Pievienot viedierīcei) ......................... 222
Send to Smart Device (Auto) (Nosūtīt uz viedierīci
(automātiski))....................................................................................... 223
Bluetooth ................................................................................................... 223
Eye-Fi Upload (Eye-Fi augšupielādēšana) ...................................... 224
Conformity Marking (Atbilstības marķējums)............................... 225
Slot Empty Release Lock (Tukšs slots, atbrīvošana bloķēta) .... 226
Reset All Settings (Atiestatīt visus iestatījumus) .......................... 226
Firmware Version (Aparātprogrammatūras versija) ................... 226
viii
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana ........................................... 227
Retušas izvēlnes opcijas.......................................................................................... 227
Retušētu kopiju veidošana .................................................................................... 228
NEF (RAW) Processing (NEF (RAW) apstrāde)................................ 230
Trim (Malu apgriešana).......................................................................... 232
Resize (Mainīt izmērus).......................................................................... 233
D-Lighting .................................................................................................. 235
Quick Retouch (Ātrā retuša)................................................................. 236
Red-Eye Correction (Sarkano acu efekta korekcija)..................... 236
Straighten (Iztaisnot).............................................................................. 237
Distortion Control (Kropļojuma kontrole) ...................................... 237
Perspective Control (Perspektīvas kontrole) ................................. 238
Fisheye (Platleņķa objektīvs) ............................................................... 238
Filter Effects (Filtru efekti)..................................................................... 239
Monochrome (Vienkrāsains)................................................................ 240
Image Overlay (Attēlu pārklāšana).................................................... 241
Color Outline (Krāsu kontūra) ............................................................. 243
Photo Illustration (Foto ilustrācija).................................................... 244
Color Sketch (Krāsu skice)..................................................................... 244
Miniature Effect (Miniatūras efekts).................................................. 245
Selective Color (Selektīva krāsa)......................................................... 246
Painting (Glezna) ..................................................................................... 248
Side-by-side Comparison (Blakus salīdzināšana)......................... 249
m Nesenie iestatījumi ........................................................................... 251
Tehniskas piezīmes
252
Saderīgie objektīvi................................................................................. 252
Saderīgie centrālā procesora objektīvi.............................................................. 252
Saderīgie objektīvi bez centrālā procesora...................................................... 254
Nikon radošā apgaismojuma sistēma (CLS)...................................... 262
Citi piederumi ......................................................................................... 267
Barošanas savienotāja un maiņstrāvas adaptera pievienošana............... 270
ix
Kameras kopšana .................................................................................. 272
Uzglabāšana................................................................................................................ 272
Tīrīšana.......................................................................................................................... 272
Attēla sensora tīrīšana............................................................................................. 273
Kameras un akumulatora kopšana: brīdinājumi ............................. 276
Pieejamie iestatījumi ............................................................................ 281
Traucējummeklēšana ........................................................................... 282
Akumulators/Displejs .............................................................................................. 282
Uzņemšana (visi režīmi) .......................................................................................... 283
Uzņemšana (P, S, A, M režīmi) ............................................................................. 287
Atskaņošana................................................................................................................ 288
Bluetooth ..................................................................................................................... 289
Dažādi ........................................................................................................................... 289
Kļūdu paziņojumi ..................................................................................
Specifikācijas ..........................................................................................
Objektīvi AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR un
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G.......................................
Objektīvi AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR un
AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED...............................
Objektīvi AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6G ED VR II .............
Atmiņas kartes kapacitāte ...................................................................
Akumulatora darbmūžs .......................................................................
Indekss.....................................................................................................
x
290
295
306
312
317
323
324
326
Jūsu drošībai
Lai nepieļautu kaitējuma nodarīšanu īpašumam vai nesavainotos paši, pirms šī
izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet visu sadaļu „Jūsu drošībai”.
Uzglabājiet šīs drošības instrukcijas vietā, kur tās būs pieejamas visiem, kas lietos šo
izstrādājumu.
BRIESMAS! Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu, neievērošana, var radīt nāvējošu vai
smagu ievainojumu riskus.
BRĪDINĀJUMS! Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu, neievērošana, var būt nāvējošu
vai smagu ievainojumu cēlonis.
ESIET PIESARDZĪGI! Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu, neievērošana, var būt
ievainojumu vai īpašuma sabojāšanas cēlonis.
BRĪDINĀJUMS!
• Nelietojiet ejot vai vadot transportlīdzekli!
Šī brīdinājuma neievērošana var būt avāriju vai savainojumu cēlonis.
• Neizjauciet un nepārveidojiet šo izstrādājumu. Nepieskarieties iekšējām daļām,
kurām radusies pieeja kritiena vai cita negadījuma rezultātā.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena vai citu savainojumu
cēlonis.
• Ja pamanāt jebkādas nenormālības, piemēram, no izstrādājuma izdalās dūmi,
karstums vai neparastas smakas, nekavējoties atvienojiet akumulatoru vai
strāvas avotu.
Turpinot lietošanu, var notikt aizdegšanās, kā arī rasties apdegumi vai citi savainojumi.
• Uzturiet sausu! Nerīkojieties ar slapjām rokām. Nepieskarieties kontaktdakšai ar
slapjām rokām.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena
cēlonis.
• Neļaujiet ādai ilgstoši būt saskarē ar izstrādājumu, kad tas ir ieslēgts vai
pievienots elektriskajam tīklam.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt zemas temperatūras apdegumu cēlonis.
• Nelietojiet šo izstrādājumu vidē, kas satur uzliesmojošus putekļus vai gāzes,
piemēram, propānu, benzīna tvaikus vai uzliesmojošus aerosolus.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt eksplozijas vai aizdegšanās cēlonis.
xi
• Neskatieties caur kameras objektīvu tieši uz sauli vai citu spilgtu gaismas avotu.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt redzes bojājumu cēlonis.
• Nevērsiet zibspuldzi vai AF palīggaismotāju pret transportlīdzekļa vadītāju.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt nelaimes gadījumu cēlonis.
• Uzglabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu vai izstrādājuma nepareizas darbības
cēlonis. Turklāt sīkas daļiņas rada nosmakšanas briesmas. Ja bērns ir norijis kādu šī
izstrādājuma daļu, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
• Nesamudžiniet, netiniet un nesavērpiet siksnas ap kaklu.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt nelaimes gadījumu cēlonis.
• Neizmantojiet akumulatorus, lādētājus un maiņstrāvas adapterus, kas nav īpaši
paredzēti darbam ar šo izstrādājumu. Lietojot šim izstrādājumam paredzētus
akumulatorus, lādētājus un maiņstrāvas adapterus, neveiciet tālāk minētās
darbības:
- Nebojājiet, nepārveidojiet, ar spēku nevelciet un nelokiet vadus un kabeļus,
nenovietojiet tos zem smagiem priekšmetiem un nepakļaujiet karstuma un
liesmu iedarbībai.
- Neizmantojiet ceļojuma pārveidotājus vai adapterus, kas paredzēti sprieguma
pārveidošanai, un līdzstrāvās-maiņstrāvas pārveidotājus.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena
cēlonis.
• Nerīkojieties ar kontaktdakšu izstrādājuma uzlādēšanas laikā vai lietojot
maiņstrāvas adapteri negaisa laikā.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena cēlonis.
• Nerīkojieties kailām rokām vietās, kas pakļautas ļoti augstas vai ļoti zemas
temperatūras iedarbībai.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai apsaldējumu cēlonis.
ESIET PIESARDZĪGI!
• Neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu.
Objektīva fokusētā gaisma var izraisīt aizdegšanos vai izstrādājuma iekšējo daļu
bojājumus. Uzņemot objektus pretgaismā, neļaujiet kadrā iekļūt saulei. Saules gaisma,
fokusējoties kamerā, kad saule ir tuvu kadram, vai izraisīt aizdegšanos.
xii
• Izslēdziet izstrādājumu, ja to ir aizliegts lietot. Atspējojiet bezvadu funkcijas, ja
bezvadu iekārtu izmantošana ir aizliegta.
Šī izstrādājuma izstarotie radioviļņi var mijiedarboties ar lidmašīnu borta iekārtām vai
medicīnisko aparatūru slimnīcās un citās ārstnieciskās iestādēs.
• Izņemiet akumulatoru un atvienojiet maiņstrāvas adapteri, ja šis izstrādājums
netiks izmantots ilgāku laiku.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības
cēlonis.
• Nepieskarieties objektīvu kustīgajām daļām un citām kustīgajām daļām.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu cēlonis.
• Nedarbiniet zibspuldzi, ja tā saskaras ar ādu vai priekšmetiem, vai ir ļoti tuvu
tiem.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai aizdegšanās cēlonis.
• Neatstājiet izstrādājumu vietās, kur tas ilgstoši varētu tikt pakļauts ļoti augstas
temperatūras iedarbībai, piemēram, aizslēgtā automobilī vai tiešos saules staros.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības
cēlonis.
BRIESMAS! (Akumulatori)
• Neapejieties ar akumulatoriem nepareizi.
Tālāk sniegto brīdinājumu neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas,
saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis:
- Izmantojiet tikai šim izstrādājumam paredzētos uzlādējamos akumulatorus.
- Nepakļaujiet akumulatorus liesmu vai pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Neizjauciet tos.
- Nesavienojiet spailes īssavienojumā, pieskaroties tām ar kaklarotām, matadatām un
citiem metāla priekšmetiem.
- Nepakļaujiet akumulatorus, kā arī izstrādājumus, kuros tie ir ievietoti, spēcīgiem
fiziskiem triecieniem.
• Nemēģiniet uzlādēt uzlādējamos akumulatorus EN-EL14a, izmantojot lādētājus,
kas nav īpaši paredzēti šim nolūkam.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai
aizdegšanās cēlonis.
• Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar acīm, izskalojiet tās, izmantojot lielu
daudzumu ūdens, un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
Kavēšanās var būt acu ievainojumu cēlonis.
xiii
BRĪDINĀJUMS! (Akumulatori)
• Uzglabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.
Ja bērns ir norijis akumulatoru, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
• Nemērciet akumulatorus ūdenī un neatstājiet tos lietū.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības
cēlonis. Ja izstrādājums ir samircis, nekavējoties to nosusiniet, izmantojot dvieli vai
līdzīgu priekšmetu.
• Ja pamanāt akumulatoriem jebkādas izmaiņas, piemēram, krāsas noplukšanu vai
deformēšanos, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu. Pārtrauciet uzlādēt
uzlādējamos akumulatorus EN-EL14a, ja tie norādītajā laika periodā neuzlādējas.
Šo brīdinājumu neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai
aizdegšanās cēlonis.
• Iekams utilizēt, izolējiet akumulatora spailes ar izolācijas lenti.
Metāla priekšmetiem nonākot saskarē ar spailēm, elementi var pārkarst, saplīst vai
aizdegties. Akumulatoru pārstrāde vai utilizēšana jāveic, ievērojot vietējos noteikumus.
• Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar cilvēka ādu vai apģērbu, nekavējoties
noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu tīra ūdens.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt ādas iekaisuma cēlonis.
xiv
Paziņojumi
• Nevienu šī produkta komplektā iekļauto • Nikon neatbild par jebkādiem
rokasgrāmatu daļu nekādā veidā un ne ar
zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šo
kādiem līdzekļiem nedrīkst pavairot,
produktu.
pārsūtīt, pārrakstīt, uzglabāt izguves
• Lai arī tiek darīts viss iespējamais, lai
sistēmā vai tulkot bez Nikon iepriekšējas
nodrošinātu, ka informācija šajās
rakstiskas atļaujas.
rokasgrāmatās ir pareiza un pilnīga, mēs
• Nikon patur tiesības mainīt šajās
būsim pateicīgi, ja jūs ziņosiet vietējam
rokasgrāmatās aprakstītās aparatūras un
Nikon pārstāvim par jebkādām kļūdām vai
programmatūras izskatu un specifikācijas
nepilnībām (adrese nodrošināta atsevišķi).
jebkurā laikā un bez iepriekšēja
paziņojuma.
Paziņojumi pircējiem Eiropā
UZMANĪBU! JA BATERIJA/AKUMULATORS TIEK AIZVIETOTS AR NEPAREIZA TIPA BATERIJU/
AKUMULATORU, VAR NOTIKT EKSPLOZIJA. IZLIETOTĀS BATERIJAS/AKUMULATORUS
IZNĪCINIET, KĀ NORĀDĪTS INSTRUKCIJĀ.
Šis simbols norāda, ka
elektriskās un elektroniskās
ierīces jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas
tikai uz lietotājiem Eiropas
valstīs.
• Šo izstrādājumu paredzēts savākt
atsevišķi tam piemērotos savākšanas
punktos. To nedrīkst iznīcināt kā
mājsaimniecības atkritumus.
• Atsevišķa atkritumu savākšana un
pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus
un izvairīties no cilvēka veselībai un
apkārtējai videi negatīvām sekām, ko var
radīt nepareiza to iznīcināšana.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju,
sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām
iestādēm, kas ir atbildīgas par atkritumu
apsaimniekošanu.
Šis simbols uz baterijas/
akumulatora norāda, ka
baterija/akumulators ir
jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas
tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs.
• Baterijas/akumulatorus ar šo simbolu vai
bez tā paredzēts savākt atsevišķi tiem
piemērotā savākšanas punktā. Tos
nedrīkst iznīcināt kā mājsaimniecības
atkritumus.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju,
sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām
iestādēm, kas ir atbildīgas par atkritumu
apsaimniekošanu.
xv
Paziņojums par kopēšanas un pavairošanas aizliegumu
Ņemiet vērā, ka saskaņā ar likumu jūs var sodīt pat tikai par to, ka jūsu īpašumā ir materiāli,
kas digitāli kopēti vai pavairoti ar skeneri, digitālo kameru vai citām ierīcēm.
• Lietas, ko ar likumu aizliegts kopēt vai pavairot
• Brīdinājumi par noteiktu dokumentu kopēšanu un
Nekopējiet vai nepavairojiet papīra
pavairošanu
naudu, monētas, vērtspapīrus, valsts
Valdība ir izdevusi brīdinājumus par
obligācijas vai pašvaldības obligācijas pat
privātu uzņēmumu izdotu vērtspapīru
tad, ja šīm kopijām ir atzīme „Paraugs”.
(akcijas, rēķini, pavadzīmes, dāvanu
sertifikāti u.c.), braukšanas karšu vai biļešu
Ārvalstīs apgrozībā esošas papīra naudas,
kuponu kopēšanu un pavairošanu, ja vien
monētu vai vērtspapīru kopēšana vai
tas nav nepieciešams, lai nodrošinātu
pavairošana ir aizliegta.
minimālu eksemplāru skaitu uzņēmuma
Ja vien iepriekš nav saņemta valdības
vajadzībām. Nekopējiet un nepavairojiet
atļauja, ir aizliegta nedzēstu valdības
arī valsts izdotas pases, valsts iestāžu un
izdotu, neizmantotu pastmarku vai
privātpersonu grupu izdotas licences,
pastkaršu kopēšana vai pavairošana.
identifikācijas kartes un biļetes,
piemēram, caurlaides un ēdināšanas
Valdības izdoto pastmarku un likumos
kuponus.
noteikto apstiprināto dokumentu
kopēšana un pavairošana ir aizliegta.
• Autortiesību ievērošana
Saskaņā ar autortiesību aizsardzības
likumu ar autortiesībām aizsargātu darbu
fotogrāfijas un video ierakstus, kas
uzņemti ar kameru, aizliegts izmantot bez
autortiesību īpašnieka atļaujas. Izņēmums
ir piemērojams izmantošanai personīgiem
mērķiem, tomēr ņemiet vērā, ka
gadījumos, kad runa ir par izstāžu
fotogrāfijām vai ierakstiem, var tikt
ierobežota arī izmantošana personīgiem
mērķiem.
xvi
Datu uzglabāšanas ierīču iznīcināšana
Lūdzu, ievērojiet, ka attēlu dzēšana vai atmiņas ierīču, piemēram, atmiņas kartes vai citu
datu glabāšanas ierīču, formatēšana pilnībā neizdzēš oriģinālā attēla informāciju.
Izmantojot komerciāli pieejamu programmatūru, dažreiz no datu uzglabāšanas ierīces,
no kuras īpašnieks atbrīvojies, izdzēstos failus var atjaunot, tā radot iespēju personas
attēla datu ļaunprātīgai izmantošanai. Atbildība par šādu datu konfidencialitātes
nodrošināšanu gulstas uz lietotāju.
Pirms atbrīvošanās no datu glabāšanas ierīces vai īpašnieka maiņas izdzēsiet visus datus,
izmantojot komerciālo dzēšanas programmatūru, vai formatējiet ierīci un pēc tam pilnīgi
piepildiet to no jauna ar attēliem, kas nesatur personisku informāciju (piemēram, skaidru
debesu attēliem). Uzmanieties, lai nesavainotos, fiziski iznīcinot datu glabāšanas ierīces.
Iekams utilizēt kameru vai nodot īpašuma tiesības citai personai, jums jāizdzēš visa
personīgā tīkla informācija, izmantojot kameras iestatīšanas izvēlnes vienumu Reset all
settings (Atiestatīt visus iestatījumus).
AVC Patent Portfolio License
ŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS SASKAŅĀ AR „AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE” (AVC PATENTU PORTFEĻA
LICENCI) UN PAREDZĒTS PATĒRĒTĀJIEM PERSONĪGAI UN NEKOMERCIĀLAI LIETOŠANAI, LAI (i) KODĒTU VIDEO
ATBILSTOŠI AVC STANDARTAM („AVC VIDEO”) UN/VAI (ii) ATKODĒTU AVC VIDEO, KO PATĒRĒTĀJS
KODĒJIS PERSONĪGU VAI NEKOMERCIĀLU DARBĪBU IETVAROS UN/VAI IEGUVIS NO VIDEO SNIEDZĒJA, KAM IR
ATĻAUJA PIEDĀVĀT AVC VIDEO. CITIEM MĒRĶIEM LICENCE NETIEK SNIEGTA UN NAV „PIEDOMĀJAMA”.
PAPILDU INFORMĀCIJU SNIEDZ UZŅĒMUMS MPEG LA, L.L.C. SKATIET VIETNI http://www.mpegla.com
xvii
Izmantojiet tikai Nikon zīmola elektroniskos piederumus
Nikon kameras ir izstrādātas atbilstoši visaugstākajiem standartiem, un tās satur
kompleksas elektriskās shēmas. Tikai Nikon zīmola elektroniskie piederumi (tostarp
lādētāji, akumulatori, maiņstrāvas adapteri un zibspuldzes piederumi), kurus Nikon
sertificējis speciāli lietošanai ar šo Nikon digitālo kameru, ir izstrādāti un pārbaudīti
darbam atbilstoši šo elektrisko shēmu darba un drošības prasībām.
Citu, nevis Nikon ražojuma, elektronisko piederumu lietošana var
sabojāt kameru un anulēt Nikon garantiju. Tādu trešo personu
lādējamu litija jonu (Li-ion) akumulatoru lietošana, kam nav Nikon
hologrāfiskās zīmes, kāda redzama attēlā pa labi, var traucēt kameras
normālu darbību vai radīt akumulatora pārkaršanu, aizdegšanos vai
noplūdi.
Lai saņemtu plašāku informāciju par Nikon zīmola piederumiem, sazinieties ar vietējo
autorizēto Nikon izplatītāju.
xviii
D Izmantojiet tikai Nikon zīmola piederumus
Tikai Nikon zīmola piederumi, ko Nikon sertificējis izmantošanai ar jūsu Nikon
digitālo kameru, ir izstrādāti un pārbaudīti izmantošanai atbilstoši kameras
darbības un drošības prasībām. CITU, UN NEVIS NIKON RAŽOTO, PIEDERUMU
IZMANTOŠANA VAR SABOJĀT KAMERU UN ANULĒT NIKON GARANTIJU.
A Pirms uzņemt svarīgas fotogrāfijas
Pirms fotografēt svarīgus notikumus (piemēram, kāzas, vai pirms ņemt kameru
līdzi ceļojumā), uzņemiet izmēģinājuma fotogrāfijas, lai pārliecinātos, ka kamera
darbojas normāli. Nikon nav atbildīgs par zaudējumiem vai zaudētu peļņu, kas
var rasties šī izstrādājuma nepareizas darbības rezultātā.
A Mūžizglītība
„Mūžizglītības” koncepcijas ietvaros Nikon ir apņēmusies nodrošināt pastāvīgu
produktu atbalstu un apmācību, tiešsaistē sniedzot pastāvīgi atjauninātu
informāciju šādās tīmekļa vietnēs:
• Lietotājiem ASV: http://www.nikonusa.com/
• Lietotājiem Eiropā un Āfrikā: http://www.europe-nikon.com/support/
• Lietotājiem Āzijā, Okeānijā un Vidējos Austrumos: http://www.nikon-asia.com/
Apmeklējiet šīs vietnes, lai saņemtu jaunāko produktu informāciju, padomus,
atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un vispārīgus padomus par digitālo
attēlveidošanu un fotogrāfiju. Papildu informācija var būt pieejama pie vietējā
Nikon pārstāvja. Lai iegūtu kontaktinformāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni:
http://imaging.nikon.com/
xix
Bluetooth
Šo izstrādājumu reglamentē ASV Eksporta administrācijas noteikumi (EAR). ASV valdības
atļauja nav nepieciešama izstrādājuma eksportēšanai uz dažādām valstīm, izņemot tālāk
minētās valstis, uz kurām šī dokumenta tapšanas brīdī attiecas embargo vai īpašas
kontroles nosacījumi: Kuba, Irāna, Ziemeļkoreja, Sudāna un Sīrija (saraksts var tikt
mainīts).
Atsevišķās valstīs vai reģionos var būt aizliegts izmantot bezvadu ierīces. Sazinieties ar
Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi, iekams lietot bezvadu funkcijas ārpus
ierīces iegādes valsts.
xx
Paziņojumi pircējiem Eiropā
Korporācija Nikon ar šo deklarē, ka D3400 tipa radio aparatūra atbilst
direktīvas 2014/53/ES prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D3400.pdf.
Drošība
Lai gan viena no šīs ierīces priekšrocībām ir tāda, ka tā ļauj pārējiem brīvi pieslēgties
bezvadu datu apmaiņai jebkur tās darbības rādiusā, ja drošība nav iespējota, var notikt šis:
• Datu zādzība: ļaunprātīgas trešās puses var pārtvert bezvadu pārraides un nozagt
lietotāju ID, paroles un citu personisku informāciju.
• Neatļauta piekļuve: neatļauti lietotāji var iegūt pieeju tīklam un pārveidot datus vai veikt
citas ļaunprātīgas darbības. Ievērojiet, ka bezvadu tīkla dizaina dēļ speciāli uzbrukumi
var sniegt pieeju neatļautai piekļuvei, pat ja drošība ir iespējota.
• Nedroši tīkli: pievienošanās atklātiem tīkliem var būt par iemeslu nesankcionētai
piekļuvei. Izmantojiet tikai drošus tīklus.
xxi
xxii
Ievads
Iepazīstiet kameru
Veltiet dažus mirkļus, lai iepazītu sīkāk kameras vadības pogas un
displejus. Iespējams, ir lietderīgi šajā sadaļā ielikt grāmatzīmi, lai
ieskatītos tajā, lasot rokasgrāmatas pārējās sadaļas.
Kameras korpuss
1
6
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
1 Video ierakstīšanas poga .................. 139
8 Grozāmais komandu pārslēgs
2 Barošanas slēdzis ................................... 19
9 Grozāmais režīmu pārslēgs ....................5
3 Aizvara atbrīvošanas poga ............35, 36 10 A/L poga ................. 80, 113, 168, 215
4 E/N poga ........................... 106, 116, 117 11 Piederumu pieslēgvieta (papildu
zibspuldzēm) .............................. 262, 268
5 R (informācijas) poga .............. 6, 8, 143
6 Cilpas kameras siksnai .......................... 12 12 Fokālās plaknes atzīme (E) ................ 82
7 Skaļrunis
D Skaļrunis
Nenovietojiet mikrofonu vai skaļruni magnētisku ierīču tuvumā. Šī brīdinājuma
neievērošana var ietekmēt magnētiskās ierīcēs ierakstītos datus.
Ievads
1
2
1
3
4
14
9
5
13
10
11
12
1 AF palīggaismotājs ....................... 73, 196
Automātiskā taimera spuldze............. 67
Sarkano acu efekta samazināšanas
spuldze..............................................88, 90
2 Iebūvētā zibspuldze .............................. 87
3 M/Y poga ...............................87, 89, 117
4 Mikrofons...................................... 139, 141
5 Savienotāja vāks
6 Fn poga................................................... 214
7 Objektīva atbrīvošanas poga .............. 16
6
7
8
8 Uzstādīšanas atzīme.............................. 15
9 Infrasarkano staru uztvērējs tālvadības
pultij ML-L3............................................ 96
10 Centrālā procesora kontakti
11 Spogulis.................................................. 274
12 Objektīva savienojums ...................15, 82
13 Korpusa vāciņš............................... 15, 268
14 USB savienotājs ........................... 178, 181
15 HDMI savienotājs ................................. 184
D Aizveriet savienotāja vāku
Ja savienotājs netiek izmantots, aizveriet savienotāja vāku. Svešķermeņi,
iekļūstot savienotājos, var traucēt datu pārraidi.
2
Ievads
15
2
1
3
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
19
16
18
20
21
15
17
1 Actiņas gumijas ietvars......................... 68 13 O poga............................................. 41, 171
2 Skatu meklētāja actiņa .............. 4, 26, 68 14 Atmiņas kartes piekļuves
lampiņa .............................................14, 36
3 Dioptriju regulēšanas poga................. 26
4 K poga ........................................... 40, 152 15 Akumulatora nodalījuma vāka
sprūds................................................13, 14
5 G poga ....................................... 27, 186
16 Akumulatora nodalījuma vāks......13, 14
6 X poga.................................................... 165
17 I/E/# poga ................62, 63, 65, 66, 95
7 W/Q poga ............................ 28, 153, 165
18 Trijkāja ligzda
8 P poga ............................................. 11, 155
19 Ekrāns........................... 6, 32, 40, 138, 152
9 a poga ........................................... 32, 138
20 Akumulatora sprūds........................13, 14
10 J (OK) poga ........................................... 28
21 Papildu barošanas savienotāja
11 Kursortaustiņš......................................... 28
vāks ........................................................ 270
12 Atmiņas kartes slota vāks ..............13, 14
Ievads
3
Skatu meklētājs
1 Fokusa punkti ..................... 26, 34, 74, 76
2 Fokusa indikators.............................35, 82
9 „k” (parādās, ja atmiņas pietiek vairāk
nekā 1000 uzņēmumiem) .................. 31
3 Automātiskās ekspozīcijas (AE)
fiksatora indikators ............................ 113
10 Zibspuldzes gatavības indikators ...... 38
4 Aizvara ātrums...................... 98, 101, 105
6 Speciālo efektu režīma indikators ..... 51
12 Ekspozīcijas indikators........................ 106
Ekspozīcijas kompensācijas
displejs ..................................................115
Elektroniskais diapazona
meklētājs .............................................. 216
7 Brīdinājums par zemu akumulatora
līmeni....................................................... 31
13 Zibspuldzes kompensācijas
indikators.............................................. 117
8 Atlikušo kadru skaits ............................. 31
Atlikušo uzņēmumu skaits pirms
atmiņas bufera piepildīšanas ............ 64
Baltā balansa ierakstīšanas
indikators..................................... 126, 127
Ekspozīcijas kompensācijas
vērtība ................................................... 115
Zibspuldzes kompensācijas
vērtība .................................................. 117
ISO jutība......................................... 93, 192
14 Ekspozīcijas kompensācijas
indikators.............................................. 115
5 Apertūras atvērums
(f skaitlis)............................... 98, 103, 105
11 Elastīgas programmas indikators .... 100
15 Automātiskais ISO jutības
indikators.............................................. 193
16 Brīdinājuma indikators ....................... 290
Piezīme: ilustrēšanas nolūkos displejs parādīts ar visiem iedegtiem
indikatoriem.
4
Ievads
Grozāmais režīmu pārslēgs
Kamera piedāvā šādu uzņemšanas režīmu izvēli un g režīmu:
P, S, A un M režīmi
• P—Ieprogrammēts automātiskais (0 99)
• S—Aizvara prioritātes automātiskais režīms
(0 101)
• A—Apertūras prioritātes automātiskais režīms
(0 103)
• M—Manuālais (0 105)
Speciālo efektu režīmi (0 51)
g režīms (0 42)
Automātiskie režīmi
• i Automātiskais (0 32)
• j Automātiskais (zibspuldze izslēgta)
(0 32)
Sižetu režīmi
• k Portrets (0 48)
• l Ainava (0 49)
• p Bērns (0 49)
• m Sports (0 49)
• n Tuvplāns (0 50)
• o Nakts portrets (0 50)
Ievads
5
R (Informācijas) poga
Nospiediet R pogu, lai skatītu informācijas displeju vai ritinātu displeja
opcijas.
❚❚ Fotogrāfiju uzņemšana ar skatu meklētāju
Lai ekrānā skatītu aizvara ātrumu, apertūras
atvērumu, atlikušo kadru skaitu, AF apgabala
režīmu un citu uzņemšanas informāciju,
nospiediet R pogu.
R poga
1 Uzņemšanas režīms
i automātiskais/
j automātiskais (zibspuldze
izslēgta) ......................................... 32
Sižetu režīmi..................................... 48
Speciālo efektu režīms................... 51
P, S, A un M režīmi............................ 98
2 Eye-Fi savienojuma indikators.......... 224
3 Bluetooth savienojuma
indikators....................................... 20, 223
Lidojuma režīms................................... 222
6
Ievads
4 Vinjetes vadības indikators................ 195
5 Datuma spiedoga indikators............. 202
6 Vibrāciju samazināšanas
indikators................................................ 17
7 Zibspuldzes vadības indikators ........ 197
Zibspuldzes kompensācijas
indikators papildu zibspuldzēm ..... 265
8 Atbrīvošanas režīms .............................. 62
9 Pīkstiena indikators .............................213
10 Apertūras atvērums
16 Atlikušo kadru skaits ............................. 31
(f skaitlis)............................... 98, 103, 105
Baltā balansa ierakstīšanas
Apertūras atvēruma displejs .... 104, 106
indikators.............................................. 126
11 Aizvara ātrums...................... 98, 101, 105 17 „k” (parādās, ja atmiņas pietiek
Aizvara ātruma displejs ............. 102, 106
vairāk nekā 1000 uzņēmumiem) ...... 31
12 Automātiskās ekspozīcijas (AE)
18 Ekspozīcijas indikators........................ 106
fiksatora indikators ............................ 113
Ekspozīcijas kompensācijas
indikators.............................................. 115
13 AF apgabala režīma indikators........... 74
Fokusa punkts......................................... 76 19 Palīdzības ikona.................................... 290
14 Akumulatora indikators ....................... 31
15 ISO jutība.................................................. 93
ISO jutības displejs........................ 93, 194
Automātiskais ISO jutības
indikators.............................................. 193
Piezīme: ilustrēšanas nolūkos displejs parādīts ar visiem iedegtiem
indikatoriem.
A Ekrāna izslēgšana
Lai ekrānā dzēstu uzņemšanas informāciju, nospiediet R pogu vai nospiediet
līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Ekrāns izslēgsies automātiski, ja aptuveni
8 sekundes netiks veiktas nekādas darbības (informāciju par to, kā izvēlēties, cik
ilgi ekrāns paliek ieslēgts, skatiet nodaļā Auto off timers (Automātiskās
izslēgšanas taimeri) 207. lpp.).
Ievads
7
❚❚ Tiešais skats un video režīms
Lai, uzņemot fotogrāfijas ar skatu meklētāju,
palaistu tiešo skatu, nospiediet a pogu. Pēc
tam varat nospiest R pogu, lai ritinātu
displeja opcijas, kā parādīts tālāk.
a poga
R poga
Parāda fotogrāfijas
indikatorus
Parāda video indikatorus
(0 138, 143) *
Kadrēšanas režģis*
Paslēpj indikatorus*
* Video uzņemšanas laikā tiek parādīta apcirpšana, kas norāda ierakstīto apgabalu;
ar apli apvilktie apgabali norāda video kadra apcirpšanas malas (kad ir parādīti
video indikatori, laukums, kas atrodas ārpus video kadra apcirpšanas laukuma, ir
iezīmēts ar pelēku krāsu).
8
Ievads
Tiešā skata displejs
Vienums
q Uzņemšanas režīms
Manuālo video
w iestatījumu
indikators
e Atlikušais laiks
r
Vēja trokšņu
samazināšana
t Mikrofona jutība
y Skaņas līmenis
u Video kadra izmērs
i Fokusa režīms
Apraksts
0
Ar grozāmo režīmu pārslēgu pašreiz izvēlētais
32, 48,
režīms.
51, 98
Tiek parādīts, ja režīmā M vienumam Manual
movie settings (Manuāli video iestatījumi) ir
142
atlasīts iestatījums On (Ieslēgts).
Atlikušais laiks, iekams tiešais skats tiks izbeigts
automātiski. Tiek parādīts, ja uzņemšana beigsies
10
30 s laikā vai ātrāk.
Tiek parādīts, ja, izpildot uzņemšanas izvēlnes
vienumu secību Movie settings (Video
iestatījumi) > Wind noise reduction (Vēja
142
trokšņu samazināšana), ir atlasīta opcija On
(Ieslēgts).
Mikrofona jutība video ierakstīšanai.
141
Audio ierakstīšanas skaņas līmenis. Tiek parādīts
sarkanā krāsā, ja līmenis ir par augstu;
141
noregulējiet attiecīgi mikrofona jutību.
Video režīmā ierakstītā video kadra izmērs.
141
Pašreizējais fokusa režīms.
o AF apgabala režīms Pašreizējais AF apgabala režīms.
70
75
Ievads
9
Vienums
Atlikušais laiks
!0
(video režīms)
!1 Ikona „Video nē”
!2 Fokusa punkts
!3
Ekspozīcijas
indikators
Apraksts
0
Video režīmā atlikušais ieraksta laiks.
139
Norāda, ka nevar tikt ierakstīts video.
Pašreizējais fokusa punkts. Displejs mainās
atkarībā no AF apgabala režīmam atlasītās
opcijas (0 75).
Parāda, vai fotogrāfija, uzņemot ar pašreizējiem
iestatījumiem, varētu būt nepietiekami
izgaismota vai pārgaismota (tikai M režīmā).
—
75
106
Piezīme: ilustrēšanas nolūkos displejs parādīts ar visiem iedegtiem
indikatoriem.
D Atpakaļskaitīšanas displejs
30 sekundes pirms tiešā skata automātiskas izslēgšanās tiks parādīta
atpakaļskaitīšana (0 9); taimeris kļūs sarkans 5 sekundes pirms automātiskās
izslēgšanas taimera laika izbeigšanās (0 207), kā arī pirms tiešā skata izslēgšanas,
lai aizsargātu kameras iekšējās shēmas. Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem
taimeris var tikt parādīts tūlīt pēc tiešā skata režīma ieslēgšanas. Neatkarīgi no
ierakstīšanai pieejamā laika, beidzoties taimera laikam, automātiski beigsies
video ierakstīšana.
10 Ievads
P poga
Lai mainītu informācijas displeja apakšdaļā
esošos iestatījumus, nospiediet P pogu, pēc
tam, izmantojot kursortaustiņu, iezīmējiet
vienumus un nospiediet J, lai apskatītu
iezīmētā vienuma opcijas. Jūs varat arī mainīt
iestatījumus, tiešā skata laikā nospiežot P
pogu.
P poga
• Image quality (Attēla kvalitāte) (0 84)
• Image size (Attēla izmērs) (0 86)
• White balance (Baltā balanss) (0 121)
• Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
(0 119)
• Flash mode (Zibspuldzes režīms) (0 88,
90)
• ISO sensitivity (ISO jutība) (0 93)
• Focus mode (Fokusa režīms) (0 69)
• AF-area mode (AF apgabala režīms) (0 74)
• Metering (Mērīšana) (0 111)
• Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) (0 132)
• Flash compensation (Zibspuldzes kompensācija) (0 117)
• Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija) (0 115)
Ievads 11
Pirmie soļi
Kameras siksnas piestiprināšana
Droši piestipriniet siksnu pie abām kameras cilpām.
Akumulatora uzlādēšana
Ja piegādes komplektā ir iekļauts kontaktdakšas adapteris, paceliet
kontaktdakšu un pievienojiet kontaktdakšas adapteri, kā parādīts attēlā
pa labi, pārliecinoties, ka kontaktdakša ir iesprausta līdz galam.
Ievietojiet akumulatoru un iespraudiet lādētāju rozetē. Izlādējies
akumulators pilnībā uzlādēsies apmēram vienas stundas un 50 minūšu
laikā.
Notiek uzlāde
Uzlāde pabeigta
D Akumulators un lādētājs
Izlasiet un ievērojiet brīdinājumus un ieteikumus, kas sniegti šīs rokasgrāmatas
xi – xiv un 276. – 280. lpp.
12 Pirmie soļi
Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana
Iekams ievietot vai izņemt akumulatoru vai atmiņas kartes,
pārliecinieties, ka barošanas slēdzis ir stāvoklī OFF (IZSLĒGTS). Ievietojiet
akumulatoru, kā parādīts attēlā, ar akumulatoru piespiežot oranžo
akumulatora sprūdu pie vienas puses. Kad akumulators ir pilnībā
ievietots, sprūds nofiksē akumulatoru vietā.
Akumulatora sprūds
Turot atmiņas karti, orientējot to, kā parādīts attēlā, iebīdiet to, līdz tā ar
klikšķi fiksējas vietā.
A Pulksteņa akumulators
Kameras pulksteni darbina neatkarīgs uzlādējams barošanas avots, kas tiek
uzlādēts pēc vajadzības, kad ierīcē ir ievietots galvenais akumulators. Trīs dienu
ilga uzlāde nodrošinās aptuveni mēnesi ilgu pulksteņa darbību. Ja, ieslēdzot
kameru, tiek parādīts brīdinājuma paziņojums, ka pulkstenis nav iestatīts,
pulksteņa akumulators ir izlādējies un pulkstenis ir atiestatīts. Iestatiet
pulkstenim pareizu laiku un datumu.
Pirmie soļi 13
❚❚ Akumulatora un atmiņas kartes izņemšana
Akumulatora izņemšana
Lai izņemtu akumulatoru, izslēdziet kameru
un atveriet akumulatora nodalījuma vāku.
Nospiediet akumulatora sprūdu bultiņas
norādītajā virzienā, lai atbrīvotu akumulatoru,
un izņemiet to ar roku.
Atmiņas karšu izņemšana
Kad esat pārliecinājušies, ka atmiņas kartes
piekļuves lampiņa nedeg, izslēdziet kameru,
atveriet atmiņas kartes slota vāku un
paspiediet karti uz iekšu, lai to atbrīvotu un
izbīdītu ārā (q). Pēc tam karti var izņemt ar
roku (w).
D Atmiņas kartes
• Tūlīt pēc lietošanas atmiņas kartes var būt karstas. Ņemot atmiņas kartes ārā no
kameras, ievērojiet pienācīgu piesardzību.
• Formatēšanas laikā vai kamēr dati tiek ierakstīti, dzēsti vai kopēti datorā,
neizņemiet atmiņas kartes no kameras, neizslēdziet kameru un neizņemiet vai
neatvienojiet barošanas avotu. Neievērojot šos piesardzības pasākumus, var
zaudēt datus, kā arī sabojāt kameru vai atmiņas karti.
• Nepieskarieties kartes kontaktiem ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem.
• Nelokiet to, nenometiet un nepakļaujiet spēcīgiem fiziskiem triecieniem.
• Nepielietojiet spēku kartes korpusam. Neievērojot šo piesardzības prasību, var
sabojāt karti.
• Nepakļaujiet to ūdens, karstuma, liela mitruma vai tiešu saules staru iedarbībai.
• Neformatējiet atmiņas kartes datorā.
14 Pirmie soļi
Objektīva pievienošana
Uzmanieties, lai tad, kad objektīvs vai korpusa vāciņš ir noņemts, kamerā
neiekļūtu putekļi. Šajā rokasgrāmatā ilustratīvos nolūkos parasti
izmantots objektīvs AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR.
Noņemiet kameras
korpusa vāciņu
Noņemiet objektīva
aizmugurējo vāciņu
Uzstādīšanas atzīme (kamera)
Savietojiet
uzstādīšanas atzīmes
Uzstādīšanas atzīme (objektīvs)
Grieziet objektīvu, kā parādīts attēlā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.
Pirms fotografēšanas noteikti noņemiet objektīva vāciņu.
Pirmie soļi 15
A Objektīvi ar ievelkama objektīva cilindra pogu
Iekams lietot kameru, atbloķējiet un izbīdiet objektīvu. Turot nospiestu
ievelkama objektīva cilindra pogu (q), groziet tālummaiņas gredzenu, kā
parādīts attēlā (w).
Ievelkama objektīva cilindra poga
Ja objektīvs ir ievilkts, attēlus nevar uzņemt; ja
kļūdas paziņojums tiek parādīts tādēļ, ka kamera ir
ieslēgta, objektīvam esot ievilktam, grieziet
tālummaiņas gredzenu, līdz paziņojums vairs
netiek rādīts.
A Objektīva noņemšana
Iekams noņemt vai nomainīt objektīvu,
pārbaudiet, vai kamera ir izslēgta. Lai noņemtu
objektīvu, turiet nospiestu objektīva atbrīvošanas
pogu (q) un vienlaikus grieziet objektīvu
pulksteniski (w). Kad objektīvs ir noņemts,
uzlieciet objektīva vāciņus un kameras korpusa
vāciņu.
16 Pirmie soļi
A Vibrāciju samazināšana (VR)
Vibrāciju samazināšanu, ja objektīvs atbalsta šādu
opciju, var iespējot, atlasot uzņemšanas izvēlnes
vienumam Optical VR (Optiskā VR) iestatījumu
On (Ieslēgts) (0 198), vai arī pārbīdot vibrāciju
samazināšanas slēdzi uz ON (IESLĒGTS), ja objektīvs ir
aprīkots ar vibrāciju samazināšanas slēdzi.
Ieslēdzot vibrāciju samazināšanu, informācijas
displejā parādās vibrāciju samazināšanas
indikators.
A Ievelkamie objektīvi ar ievelkama objektīva cilindra pogu
Lai ievilktu objektīvu, kad kamera netiek lietota,
turiet nospiestu ievelkama objektīva cilindra pogu
(q) un pagrieziet tālummaiņas gredzenu stāvoklī
„L” (bloķēts), kā parādīts attēlā (w). Ievelciet
objektīvu, iekams to atvienot no kameras, un
uzmanieties, lai, pievienojot vai atvienojot
objektīvu, nenospiestu ievelkama objektīva
cilindra pogu.
Pirmie soļi 17
Kameras iestatīšana
❚❚ Iestatīšana, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru
Iekams sākt, pārbaudiet kameru, lai pārliecinātos, ka
akumulators ir pilnībā uzlādēts un atmiņas kartē ir pieejama
brīva vieta. Jūsu viedtālrunī vai planšetdatorā (turpmāk
„viedierīce”) instalējiet lietotni SnapBridge, kā aprakstīts
priekšējā vāka iekšpusē, un iespējojiet Bluetooth. Ņemiet
vērā, ka faktiskais savienojums ar kameru tiks izveidots, izmantojot
lietotni SnapBridge; neizmantojiet jūsu viedierīcē esošās iestatījumu
lietotnes Bluetooth iestatījumus. Turpmākie norādījumi attiecas uz
SnapBridge lietotnes versiju 2.0; lai iegūtu informāciju par jaunāko
versiju, skatiet SnapBridge Savienojuma izveides pamācība (pdf), kas
pieejama lejupielādei šādā tīmekļa vietnē:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
18 Pirmie soļi
Kameras un viedierīces reālie displeji var atšķirties no tālāk parādītajiem.
1 Kamera: ieslēdziet kameru. Tiks parādīts
valodas atlasīšanas dialoglodziņš.
Lai pārvietotos pa izvēlnēm, izmantojiet kursortaustiņu un J pogu.
Barošanas slēdzis
1 Augšup
J poga (atlasa)
4 Pa kreisi
2 Pa labi
3 Lejup
Kursortaustiņš
Nospiediet 1 un 3, lai iezīmētu valodu, un nospiediet J lai to
atlasītu. Valodu var mainīt jebkurā laikā, izmantojot iestatīšanas
izvēlnes opciju Language (Valoda).
Pirmie soļi 19
2 Kamera: ja tiek parādīts pa labi redzamais
dialoglodziņš, nospiediet J. Ja labajā
pusē redzamais dialoglodziņš netiek
parādīts vai arī jūs vēlaties atkal
konfigurēt kameru, iestatīšanas izvēlnē
iezīmējiet vienumu Connect to smart
device (Pievienot viedierīcei) un
nospiediet J. Ja kameras konfigurēšanai nevēlaties izmantot
viedierīci, iestatiet pulksteni manuāli (0 25).
3 Kamera/viedierīce: sākt pārošanu.
Kamera gaidīs savienojumu; viedierīcē palaidiet lietotni SnapBridge
un, izpildot ekrānā parādītās instrukcijas, pieskarieties kameras
nosaukumam, kuru vēlaties sapārot.
4 Kamera: pārliecinieties, ka kamera ir
parādījusi pa labi redzamo paziņojumu,
un sagatavojiet viedierīci.
5 Viedierīce: palaidiet SnapBridge lietotni un
pieskarieties vienumam Pair with
camera (Pārot ar kameru). Ja tiek
parādīta kameras atlasīšanas uzvedne,
pieskarieties kameras nosaukumam.
20 Pirmie soļi
6 Viedierīce: dialoglodziņā „Pair with camera
(Pārot ar kameru)” pieskarieties kameras
nosaukumam. Lietotājiem, kas kameras
pārošanu ar iOS ierīci veic pirmo reizi,
vispirms tiks parādītas pārošanas
instrukcijas; kad instrukcijas ir izlasītas,
ritiniet tās līdz displeja apakšai un
pieskarieties vienumam Understood
(Sapratu). Ja tiek piedāvāts izvēlēties
piederumu, vēlreiz pieskarieties kameras
nosaukumam (kameras nosaukums var
tikt parādīts ar nelielu aizkavi).
7 Kamera/viedierīce: pārliecinieties, ka kamera un viedierīce rāda vienu
un to pašu sešciparu skaitli. Dažās iOS versijās skaitlis var netikt
parādīts; ja skaitlis netiek parādīts, pārejiet uz 8. darbību.
Pirmie soļi 21
8 Kamera/viedierīce: kamerai nospiediet J, bet viedierīcē pieskarieties
vienumam PAIR (PĀROT) (displejs atšķiras atkarībā no ierīces un
operētājsistēmas).
9 Kamera/viedierīce: pabeidziet pārošanu.
• Kamera: kad tiek parādīts pa labi
redzamais paziņojums, nospiediet J.
• Viedierīce: kad tiek parādīts pa labi
redzamais paziņojums, pieskarieties OK
(Labi).
22 Pirmie soļi
10 Kamera: lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā parādītās
instrukcijas.
• Lai ļautu kamerai pievienot fotogrāfijām atrašanās vietas datus, reaģējot uz
uzvedni „Download location data from smart device? (Vai
lejupielādēt atrašanās vietas datus no viedierīces)”, atlasiet
vienumu Yes (Jā) un iespējojiet viedierīcē atrašanās vietas
noteikšanas pakalpojumus, bet SnapBridge lietotnes cilnē
izpildiet vienumu secību Auto link options (Automātiskās saites
opcijas) > Synchronize location data (Sinhronizēt atrašanās
vietas datus).
• Lai sinhronizētu kameras pulksteni ar viedierīces norādīto laiku, reaģējot uz
uzvedni „Sync clock with smart device? (Vai sinhronizēt pulksteni ar
viedierīci)”, atlasiet opciju Yes (Jā), bet lietotnes SnapBridge
cilnē izpildiet vienumu secību Auto link options (Automātiskās
saites opcijas) > Synchronize clocks (Sinhronizēt pulksteņus).
Viedierīce un kamera tagad ir savienotas. Visi ar kameru uzņemtie attēli
automātiski tiks augšupielādēti viedierīcē.
Pirmie soļi 23
❚❚ Iestatīšana, izmantojot kameras izvēlnes
Kameras pulksteni var iestatīt manuāli.
1 Ieslēdziet kameru.
Tiks parādīts valodas izvēles dialoglodziņš.
Lai pārvietotos pa izvēlnēm, izmantojiet kursortaustiņu un J pogu.
Barošanas slēdzis
1 Augšup
J poga (atlasa)
4 Pa kreisi
2 Pa labi
3 Lejup
Kursortaustiņš
Nospiediet 1 un 3, lai iezīmētu valodu, un nospiediet J, lai to
atlasītu. Valodu var mainīt jebkurā laikā, izmantojot iestatīšanas
izvēlnes opciju Language (Valoda).
24 Pirmie soļi
2 Kad tiek parādīts pa labi redzamais
dialoglodziņš, nospiediet G.
G poga
3 Iestatiet kameras pulksteni.
Lai iestatītu kameras pulksteni, izmantojiet kursortaustiņu un J pogu.
q
w
Atlasiet laika joslu
e
Atlasiet datuma formātu
r
Atlasiet vasaras laika opciju
Iestatiet laiku un datumu (ņemiet
vērā, ka kamerā izmantots 24 stundu
formāta pulkstenis)
Pulksteni var regulēt jebkurā laikā, izpildot iestatīšanas izvēlnes
vienumu secību Time zone and date (Laika josla un datums) >
Date and time (Datums un laiks).
Pirmie soļi 25
Skatu meklētāja fokusēšana
Kad ir noņemts objektīva vāciņš,
grieziet dioptriju regulēšanas
pogu, līdz fokusa punkti ir asā
fokusā. Darbinot regulēšanas
pogu, kad skatu meklētājs ir
pielikts pie acs, uzmanieties, lai ar
pirkstiem vai nagiem nejauši
netrāpītu pats sev acī.
Fokusa punkti
Skatu meklētājs nav fokusā
26 Pirmie soļi
Skatu meklētājs ir fokusā
Pamācība
Kameras izvēlnes: apskats
Lielākajai daļai uzņemšanas, atskaņošanas un
iestatījumu opciju var piekļūt no kameras
izvēlnēm. Lai skatītu izvēlnes, nospiediet G
pogu.
G poga
Cilnes
Izvēlieties no tālāk norādītajām izvēlnēm:
• D: Atskaņošana (0 186)
• N: Retuša (0 227)
• C: Uzņemšana (0 190)
• m: Nesenie iestatījumi (0 251)
• B: Iestatīšana (0 199)
Slīdnis parāda pozīciju pašreizējā
izvēlnē.
Pašreizējie iestatījumi ir parādīti ar
ikonām.
Izvēlnes opcijas
Pašreizējās izvēlnes opcijas.
Palīdzības ikona (0 28)
Pamācība 27
Kameras izvēļņu lietošana
Lai pārvietotos pa kameras izvēlnēm, izmantojiet kursortaustiņu un J
pogu.
1: Pārvieto kursoru augšup
J poga: atlasa iezīmēto
vienumu
4: Atceļ izvēli un atgriežas
iepriekšējā izvēlnē
2: Atlasa iezīmēto vienumu
vai parāda apakšizvēlni
3: Pārvieto kursoru lejup
A d (palīdzības) ikona
Ja ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzama d ikona, nospiežot W (Q) pogu, var
parādīt pašlaik atlasītās opcijas vai izvēlnes aprakstu. Nospiediet 1 vai 3, lai
ritinātu displeju. Nospiediet W (Q) vēlreiz, lai atgrieztos izvēlnē.
W (Q) poga
28 Pamācība
❚❚ Pārvietošanās pa izvēlnēm
Lai pārvietotos starp izvēlnēm, rīkojieties, kā aprakstīts turpmāk.
1 Parādiet izvēlnes.
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G
pogu.
G poga
2 Iezīmējiet pašreizējās
izvēlnes ikonu.
Nospiediet 4, lai iezīmētu
pašreizējās izvēlnes ikonu.
3 Atlasiet izvēlni.
Lai atlasītu vajadzīgo izvēlni, nospiediet 1 vai 3.
4 Novietojiet kursoru atlasītajā
izvēlnē.
Nospiediet 2, lai novietotu
kursoru atlasītajā izvēlnē.
Pamācība 29
5 Iezīmējiet izvēlnes vienumu.
Nospiediet 1 vai 3, lai
iezīmētu izvēlnes vienumu.
6 Parādiet opcijas.
Nospiediet 2, lai parādītu
atlasītā izvēlnes vienuma
opcijas.
7 Iezīmējiet opciju.
Nospiediet 1 vai 3, lai
iezīmētu opciju.
8 Iezīmētā vienuma atlasīšana.
Nospiediet J, lai atlasītu iezīmēto
vienumu. Lai izietu, neveicot atlasi,
nospiediet G pogu.
Ņemiet vērā:
• Pelēkā krāsā parādītie izvēlnes vienumi pašlaik nav pieejami.
• Lai gan 2 pogas nospiešanai parasti ir tāds pats rezultāts kā J pogas
nospiešanai, atsevišķos gadījumos izvēli var izdarīt, tikai nospiežot
pogu J.
• Lai izietu no izvēlnēm un atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet
līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu (0 36).
30 Pamācība
Akumulatora līmenis un atlikušo kadru skaits
Nospiediet R pogu un pārbaudiet informācijas displejā akumulatora
līmeni un atlikušo kadru skaitu.
Akumulatora līmenis
R poga
Atlikušo kadru skaits
Akumulatora līmenis
Ja akumulatora līmenis ir zems, brīdinājums tiks parādīts arī skatu
meklētājā. Ja, nospiežot R pogu, informācijas displejs neparādās,
akumulators ir tukšs un tas ir jāuzlādē.
Informācijas
displejs
L
K
Skatu meklētājs
Apraksts
—
—
Akumulators pilnībā uzlādēts.
Akumulators daļēji izlādējies.
Zems akumulatora līmenis. Sagatavojiet pilnīgi
uzlādētu rezerves akumulatoru vai
sagatavojieties uzlādēt akumulatoru.
H
d
H
(mirgo)
d
(mirgo)
Akumulators ir tukšs. Uzlādējiet akumulatoru.
Atlikušo kadru skaits
Vērtības, kas ir lielākas par 1000, tiek norādītas tūkstošos, izmantojot
apzīmējumu „k ”.
Pamācība 31
Fotografēšanas un atskaņošanas pamati
„Notēmē un uzņem” režīmi (i un j)
Šajā nodaļā aprakstīts, kā uzņemt fotogrāfijas i un j
režīmos. i un j ir automātiskie „notēmē un uzņem”
režīmi, kuros lielāko daļu iestatījumu kontrolē
kamera, reaģējot uz uzņemšanas apstākļiem; vienīgā
atšķirība starp abiem režīmiem ir tā, ka j režīmā
neuzplaiksnīs zibspuldze.
1 Pagrieziet grozāmo režīmu
Grozāmais režīmu pārslēgs
pārslēgu uz i vai j.
Fotogrāfijas var kadrēt skatu meklētājā vai
ekrānā (tiešais skats). Lai palaistu tiešā
skata režīmu, nospiediet a pogu.
a poga
Attēlu kadrēšana skatu
meklētājā
32 Fotografēšanas un atskaņošanas pamati
Attēlu kadrēšana ekrānā
(tiešais skats)
2 Sagatavojiet kameru.
Fotogrāfiju uzņemšana ar skatu meklētāju: kadrējot fotogrāfijas skatu
meklētājā, turiet rokturi labajā rokā un ar kreiso roku satveriet
kameras korpusu vai objektīvu. Atbalstiet elkoņus pret krūšukurvi.
Tiešais skats: kadrējot fotogrāfijas ekrānā, turiet rokturi ar labo roku,
bet ar kreiso roku satveriet objektīvu.
A Fotogrāfiju kadrēšana portreta (vertikālā) orientācijā
Kadrējot fotogrāfijas portreta (vertikālā) orientācijā, turiet kameru, kā parādīts
zemāk.
Fotogrāfiju kadrēšana skatu meklētājā
Fotogrāfiju kadrēšana ekrānā
Fotografēšanas un atskaņošanas pamati 33
3 Kadrējiet fotogrāfiju.
Fotogrāfiju uzņemšana ar skatu meklētāju:
kadrējiet fotogrāfiju skatu meklētājā tā, lai
galvenais objekts atrastos vismaz vienā no
11 fokusa punktiem.
Fokusa punkts
Tiešais skats: esot aktīviem noklusējuma
iestatījumiem, kamera automātiski nosaka
sejas un atlasa fokusa punktu. Ja nav
noteikta neviena seja, kamera fokusēsies
uz objektiem, kas atrodas kadra centra
tuvumā.
Fokusa punkts
A Tālummaiņas objektīva lietošana
Pirms fokusēšanas groziet tālummaiņas gredzenu,
lai noregulētu fokusa garumu un kadrētu
fotogrāfiju. Izmantojiet tālummaiņas gredzenu, lai
tuvinātu objektu tā, lai tas aizpildītu lielāko daļu
kadra, vai tālinātu, palielinot redzamo laukumu
galīgajā uzņēmumā (izvēlieties lielāku fokusa
garumu uz objektīva fokusa garuma skalas, lai
tuvinātu, un mazāku fokusa garumu, lai tālinātu).
Tuvināt
Tālummaiņas
gredzens
Tālināt
34 Fotografēšanas un atskaņošanas pamati
4 Nospiediet līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu.
Fotogrāfiju uzņemšana ar skatu
meklētāju: nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu līdz pusei, lai
fokusētu kameru (ja objekts ir
slikti apgaismots, var pacelties
Fokusa indikators
zibspuldze un iedegties AF
palīggaismotājs). Kad
fokusēšana ir pabeigta, atskanēs pīkstiens (pīkstiens var neatskanēt,
ja objekts ir kustībā) un skatu meklētājā parādīsies fokusa indikators
(I).
Fokusa indikators
I
I
(mirgo)
Apraksts
Objekts ir fokusā.
Kamera nespēj fokusēties, izmantojot autofokusu. Skatīt
72. lpp.
Tiešais skats: fokusa punkts mirgo zaļā krāsā,
kamēr kamera fokusējas. Ja kamera spēj
fokusēties, fokusa punkts tiks parādīts zaļā
krāsā; pretējā gadījumā fokusa punkts
mirgos sarkanā krāsā.
Fotografēšanas un atskaņošanas pamati 35
5 Uzņemiet.
Vienmērīgi nospiediet līdz
galam aizvara atbrīvošanas
pogu, lai uzņemtu fotogrāfiju.
Iedegsies atmiņas kartes
piekļuves lampiņa, un ekrānā
uz dažām sekundēm tiks
parādīta fotogrāfija. Neizņemiet
atmiņas karti un neatvienojiet
barošanas avotu, kamēr
lampiņa nav nodzisusi un nav
pabeigta ierakstīšana.
Atmiņas kartes piekļuves lampiņa
Lai izbeigtu tiešo skatu, nospiediet a
pogu.
A Aizvara atbrīvošanas poga
Kameras aizvara atbrīvošanas pogai ir divi stāvokļi. Kamera fokusējas, kad aizvara
atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet līdz
galam aizvara atbrīvošanas pogu.
Fokusēšana: nospiediet
līdz pusei
Uzņemšana: nospiediet
līdz galam
Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, beidzas arī atskaņošana un
kamera ir gatava tūlītējai lietošanai.
36 Fotografēšanas un atskaņošanas pamati
A Automātiska sižeta atlasīšana (sižeta automātiskais atlasītājs)
Ja i vai j režīmā ir atlasīts tiešais skats, kamera
automātiski analizēs objektu un atlasīs piemērotu
uzņemšanas režīmu, kad aizvara atbrīvošanas
poga tiks nospiesta līdz pusei, lai fokusētos,
izmantojot autofokusu. Atlasītais režīms tiek
parādīts ekrānā.
c
d
e
f
Z
Portrets
Ainava
Tuvplāns
Nakts portrets
Automātiski
Automātiskais
b (zibspuldze
izslēgta)
Cilvēku portretu objekti
Dabas un pilsētu ainavas
Kamerai tuvu esoši objekti
Portreta objekti tiek kadrēti uz tumša fona
Objektiem, kas piemēroti i un j režīmam, vai tādiem,
kas neatbilst nevienai no iepriekš minētajām
kategorijām
A Gaidstāves aktivizēšanas taimeris (fotogrāfiju uzņemšana ar skatu meklētāju)
Skatu meklētāja un informācijas displejs izslēgsies, ja apmēram
astoņas sekundes netiks veikta darbība, tādējādi samazinot
akumulatora enerģijas patēriņu. Lai atkal aktivizētu displeju,
nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Laiku, kad
automātiski beidzas gaidstāves aktivizēšanas taimeris, var atlasīt,
izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Auto off timers (Automātiskās
izslēgšanas taimeri) (0 207).
Ekspozīcijas mērītāji izslēgti
Ekspozīcijas mērītāji ieslēgti
A Gaidstāves aktivizēšanas taimeris (tiešais skats)
Ekrāns izslēgsies, ja apmēram desmit minūtes netiks veiktas nekādas darbības.
Laiku, kam jāpaiet, iekams ekrāns automātiski izslēgsies, var atlasīt, izmantojot
iestatīšanas izvēlnes opciju Auto off timers (Automātiskās izslēgšanas
taimeri) (0 207).
Fotografēšanas un atskaņošanas pamati 37
A Iebūvētā zibspuldze
Ja, uzņemot i režīmā, pareizai ekspozīcijai ir
nepieciešams papildu apgaismojums, nospiežot
aizvara pogu līdz pusei, automātiski pacelsies
iebūvētā zibspuldze (0 87). Ja zibspuldze ir
pacelta, fotogrāfijas var uzņemt tikai tad, ja ir
parādīts zibspuldzes gatavības indikators (M). Ja
zibspuldzes gatavības indikators nav parādīts, tas
nozīmē, ka zibspuldze vēl tiek uzlādēta; uz brīdi
noņemiet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas
un mēģiniet vēlreiz.
Kad zibspuldze netiek izmantota, aizveriet to,
viegli to paspiežot uz leju, līdz zibspuldze ar klikšķi
nofiksējas vietā.
A Tiešā skata tālummaiņas priekšskatījums
Lai precīzai fokusēšanai attēlu ekrānā palielinātu līdz pat 8,3×, nospiediet X
pogu. Kamēr skats caur objektīvu tiek tuvināts, displeja labajā apakšējā stūrī
pelēkā ierāmējumā tiek rādīts navigācijas logs. Izmantojiet kursortaustiņu, lai
ritinātu uz kadra apgabaliem, kas nav redzami ekrānā, vai nospiediet W (Q), lai
tālinātu.
X poga
38 Fotografēšanas un atskaņošanas pamati
Navigācijas logs
A Ekspozīcija
Atkarībā no izvēlētā sižeta ekspozīcija var atšķirties no tās, kas tiktu iegūta, ja
netiktu izmantots tiešā skata režīms.
A Uzņemšana tiešā skata režīmā
Lai gan galīgajā attēlā tas nebūs redzams, ekrānā var parādīties robainas malas,
krāsu bārkstis, muarē efekts un spilgti plankumi, savukārt spilgti apgabali vai
joslas var parādīties apgabalos, kuros ir mirgojošas zīmes vai citi intermitējoši
gaismas avoti, kā arī, ja objekts tiek īslaicīgi apgaismots ar stroboskopu vai citu
spilgtu momentānas gaismas avotu. Papildus tam, uzņemot kustīgus objektus,
var rasties kropļojumi, it īpaši, ja kamera tiek panoramēta horizontāli vai arī ja
objekts horizontāli lielā ātrumā pārvietojas cauri kadram. Mirgoņu un joslas, kas
ekrānā parādās, uzņemot fluorescējošu, dzīvsudraba vai nātrija tvaiku spuldžu
apgaismojumā, var samazināt, izmantojot opciju Flicker reduction (Mirgoņas
samazināšana) (0 213), tomēr, izmantojot noteiktus aizvara ātrumus, tie var
būt redzami galīgajā fotogrāfijā. Izvairieties vērst kameru pret sauli vai citiem
spēcīgiem gaismas avotiem. Šīs piesardzības prasības neievērošana var būt
kameras iekšējās shēmas bojājumu cēlonis. Tiešais skats beidzas automātiski, ja
grozāmais režīmu pārslēgs tiek pagriezts uz g, vai arī grozāmais režīmu
pārslēgs tiek pagriezts no g uz citu iestatījumu.
Ja, uzņemot attēlus, neliksiet aci pie skatu meklētāja, lai neļautu gaismai iekļūt
skatu meklētājā un parādīties fotogrāfijās vai mijiedarboties ar ekspozīciju,
iesakām aizsegt skatu meklētāju ar roku vai kādu citu priekšmetu, piemēram,
papildu actiņas vāciņu (0 68).
A HDMI
Ja kamera ir pievienota HDMI video ierīcei, video ierīce parādīs caur objektīvu
redzamo skatu. Ja ierīce atbalsta HDMI-CEC, iekams uzņemt tiešā skata režīmā,
iestatīšanas izvēlnē opcijai HDMI > Device control (Ierīces vadība) atlasiet
iestatījumu Off (Izslēgts) (0 185).
Fotografēšanas un atskaņošanas pamati 39
Atskaņošanas pamati
1 Nospiediet K pogu.
Ekrānā tiks parādīta fotogrāfija.
K poga
2 Skatiet papildu fotogrāfijas.
Papildu attēlus var parādīt,
nospiežot 4 vai 2.
Lai beigtu atskaņošanu un atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet
līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.
40 Fotografēšanas un atskaņošanas pamati
Nevajadzīgo attēlu dzēšana
Lai izdzēstu pašlaik ekrānā parādīto fotogrāfiju, nospiediet O pogu.
Ņemiet vērā, ka pēc izdzēšanas fotogrāfijas nav iespējams atgūt.
1 Parādiet fotogrāfiju.
Parādiet fotogrāfiju, kuru vēlaties dzēst.
K poga
2 Izdzēsiet fotogrāfiju.
Nospiediet O pogu. Tiks parādīts
apstiprinājuma dialoglodziņš; vēlreiz
nospiediet O pogu, lai izdzēstu attēlu un
atgrieztos atskaņošanas režīmā.
O poga
A Dzēst
Lai dzēstu daudzus attēlus, var izmantot atskaņošanas izvēlnes opciju Delete
(Dzēst) (0 172).
Fotografēšanas un atskaņošanas pamati 41
Pamācības režīms
Pamācība
Pamācības režīms ļauj piekļūt dažādām bieži
izmantojamām un noderīgām funkcijām. Pagriežot
grozāmo režīmu pārslēgu uz g, tiek parādīts
pamācības režīma augstākais līmenis.
Akumulatora indikators (0 31)
Atlikušo kadru skaits (0 31)
Uzņemšanas režīms: virs uzņemšanas režīma
ikonas parādās pamācības režīma ikona.
Izvēlieties šādus vienumus:
Shoot (Uzņemt fotogrāfiju)
Uzņemiet attēlus.
View/delete (Skatīt/dzēst)
Skatiet un/vai izdzēsiet attēlus.
Retouch (Retušēt)
Retušējiet attēlus.
Set up (Iestatīt)
Mainiet kameras iestatījumus.
42 Pamācības režīms
Pamācības režīma izvēlnes
Lai piekļūtu šīm izvēlnēm, iezīmējiet opciju Shoot (Uzņemt
fotogrāfiju), View/delete (Skatīt/dzēst), Retouch (Retušēt) vai Set up
(Iestatīt) un nospiediet J.
❚❚ Shoot (Uzņemt fotogrāfiju)
Easy operation (Vienkāršas
darbības)
4 Auto (Automātiski)
No flash
5
(Bez zibspuldzes)
Distant subjects
9
(Attāli objekti)
! Close-ups (Tuvplāni)
Sleeping faces
8
(Aizmigušas sejas)
Moving subjects
9
(Kustīgi objekti)
7 Landscapes (Ainavas)
6 Portraits (Portreti)
Night portrait
"
(Nakts portrets)
Photograph night
landscapes
5
(Fotografēt nakts
ainavas)
Advanced operation (Uzlabotas darbības)
Soften backgrounds
(Mīkstināt fonu)
Bring more into focus
(Vairāk fokusēt)
Freeze motion (people)
(Apturēta kustība (cilvēki))
Freeze motion (vehicles)
$ (Apturēta kustība
(transportlīdzekļi))
Show water flowing
(Rādīt plūstošu ūdeni)
#
Capture reds in sunsets
(Tvert saulrieta sarkanās
nokrāsas) *
Take bright photos
H (Uzņemt spilgtas
fotogrāfijas) *
Take dark (low key) photos
(Uzņemt tumšas (tumšie
toņi) fotogrāfijas) *
Regulējiet apertūras
atvērumu.
Izvēlieties aizvara
ātrumu.
Regulējiet baltā balansu,
lai tvertu saulrieta dzīvās
krāsas.
Regulējiet ekspozīcijas
kompensāciju, lai
uzņemtu gaišas (gaišie
toņi) vai tumšas (tumšie
toņi) fotogrāfijas.
* Ietekmē citus izvēlnes Advanced operation (Uzlabotas darbības) vienumus.
Lai atjaunotu noklusējuma iestatījumus, izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru.
Pamācības režīms 43
„Sākt uzņemšanu”
Iezīmējiet opciju un nospiediet J.
• Use the viewfinder (Lietot skatu meklētāju)
• Use live view (Lietot tiešo skatu)
• Shoot movies (Uzņemt video)
„Vairāk iestatījumu”
Ja ir parādīta opcija More settings (Vairāk
iestatījumu), varat iezīmēt šo opciju un
nospiest 2, lai piekļūtu tālāk minētajiem
iestatījumiem (pieejamie iestatījumi mainās
atkarībā no atlasītās uzņemšanas opcijas):
• Flash settings (Zibspuldzes iestatījumi) > Flash
mode (Zibspuldzes režīms)
• Flash settings (Zibspuldzes iestatījumi) > Flash
compensation (Zibspuldzes kompensācija)
• Release mode (Atbrīvošanas režīms)
• ISO sensitivity settings (ISO jutības
iestatījumi) > ISO sensitivity (ISO jutība)
• ISO sensitivity settings (ISO jutības
iestatījumi) > Auto ISO sensitivity control
(Automātiskā ISO jutības vadība)
• Set Picture Control (Iestatīt Picture Control)
• Exposure compensation (Ekspozīcijas
kompensācija)
• White balance (Baltā balanss)
❚❚ View/Delete (Skatīt/dzēst)
View single photos (Skatīt atsevišķas
fotogrāfijas)
View multiple photos (Skatīt daudzas
fotogrāfijas)
Choose a date (Izvēlēties datumu)
View a slide show (Skatīt slīdrādi)
Delete photos (Dzēst fotogrāfijas)
A Pamācības režīms
Pagriežot grozāmo režīmu pārslēgu uz citu iestatījumu vai izslēdzot kameru,
pamācības režīms tiek atiestatīts uz iestatījumu Easy operation (Vienkāršas
darbības) > Auto (Automātiski).
44 Pamācības režīms
❚❚ Retouch (Retušēt)
Trim (Malu apgriešana)
Filter effects (cross screen) (Filtru efekti
(zvaigžņu efekta filtrs))
Filter effects (soft) (Filtru efekti (maigs))
Photo illustration (Foto ilustrācija)
Miniature effect (Miniatūras efekts)
Selective color (Selektīva krāsa)
❚❚ Set Up (Iestatīt)
Image quality (Attēla kvalitāte)
Image size (Attēla izmērs)
Auto off timers (Automātiskās izslēgšanas
taimeri)
Date stamp (Datuma spiedols)
Display and sound settings (Displeju un skaņas
iestatījumi)
Monitor brightness (Ekrāna spilgtums)
Info background color (Informācijas fona
krāsa)
Auto info display (Automātiskais informācijas
displejs)
Beep (Pīkstiens)
Movie settings (Video iestatījumi)
Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru
uzņemšanas ātrums)
Movie quality (Video kvalitāte)
Microphone (Mikrofons)
Wind noise reduction (Vēja trokšņu
samazināšana)
Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)
Playback display options (Atskaņošanas
displeja opcijas)
Clock and language (Pulkstenis un valoda)
Format memory card (Formatēt atmiņas karti)
HDMI
Airplane mode (Lidojuma režīms)
Smart device connection (Savienojums ar
viedierīci)
Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielāde) *
Slot empty release lock (Tukšs slots,
atbrīvošana bloķēta)
* Pieejama tikai tad, ja ievietota saderīga Eye-Fi atmiņas karte (0 224).
Izņemot vienumus Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana), Clock
and language (Pulkstenis un valoda), Format memory card
(Formatēt atmiņas karti), HDMI, Airplane mode (Lidojuma režīms),
Smart device connection (Savienojums ar viedierīci), Eye-Fi upload
(Eye-Fi augšupielāde) un Slot empty release lock (Tukšs slots,
atbrīvošana bloķēta), iestatījumu izmaiņas tiek piemērotas tikai
pamācības režīmā un neatspoguļojas citos uzņemšanas režīmos.
Pamācības režīms 45
Pamācības izmantošana
Kad ir parādīta pamācība, var veikt šādas operācijas:
Darbība
Lietot
Atgriezties
pamācības
augstākajā līmenī
Ieslēgt ekrānu
Iezīmēt izvēlni
Apraksts
Nospiediet G, lai ieslēgtu ekrānu vai
atgrieztos pamācības augstākajā līmenī.
G poga
Nospiediet 1, 3, 4 vai 2, lai iezīmētu
izvēlni.
Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu izvēlnes
opcijas.
Nospiediet 1, 3, 4 vai 2, lai iezīmētu
opcijas tādos displejos kā parādīts tālāk.
Iezīmēt opcijas
Atlasīt iezīmēto
izvēlni vai opciju
46 Pamācības režīms
Nospiediet J, lai atlasītu iezīmēto izvēlni
vai opciju.
Darbība
Lietot
Apraksts
Nospiediet 4, lai atgrieztos iepriekšējā
displejā.
Lai atceltu darbību un atgrieztos
iepriekšējā displejā no tādiem displejiem
kā parādīts tālāk, iezīmējiet & un
nospiediet J.
Atgriezties
iepriekšējā displejā
Ja ekrāna kreisajā apakšējā stūrī ir parādīta
d ikona, palīdzību var parādīt, nospiežot
W (Q) pogu. Nospiediet 1 vai 3, lai
ritinātu displeju, vai nospiediet W (Q)
vēlreiz, lai izietu.
Skatīt palīdzību
W (Q) poga
d (palīdzības) icon
Pamācības režīms 47
Objektam vai situācijai atbilstoši
iestatījumi (Sižeta režīms)
Kamera ļauj izvēlēties vairākus sižetu režīmus. Izvēloties sižeta režīmu,
iestatījumi tiek automātiski optimizēti tā, lai tie būtu piemēroti
izvēlētajam sižetam, vienkāršojot radošu fotografēšanu līdz režīma
izvēlei, attēla kadrēšanai un uzņemšanai, kā aprakstīts 32. lpp.
Ar grozāmo režīmu pārslēgu var izvēlēties šādus
sižetus:
k Portrait (Portrets)
m Sports
l Landscape (Ainava)
n Close up (Tuvplāns)
p Child (Bērns)
o Night Portrait (Nakts
portrets)
k Portrait (Portrets)
Izmantojiet portretiem ar maigiem,
dabīgiem ādas toņiem. Ja objekts ir tālu
no fona vai tiek izmantots telefoto
objektīvs, fona detaļas tiks mīkstinātas,
lai piešķirtu kompozīcijai dziļumu.
48 Objektam vai situācijai atbilstoši iestatījumi (Sižeta režīms)
l Landscape (Ainava)
Izmantojiet košu ainavu uzņemšanai
dienas gaismā.
A Piezīme
Iebūvētā zibspuldze un AF palīggaismotājs ir izslēgti.
p Child (Bērns)
Izmantojiet bērnu momentuzņēmumu
uzņemšanai. Apģērbs un fona detaļas
tiek attēloti koši, saglabājot maigus un
dabīgus ādas toņus.
m Sports
Liels aizvara ātrums aptur kustību
dinamiskos sporta uzņēmumos, kuros
galvenais objekts ir skaidri saredzams.
A Piezīme
Iebūvētā zibspuldze un AF palīggaismotājs ir izslēgti.
Objektam vai situācijai atbilstoši iestatījumi (Sižeta režīms) 49
n Close up (Tuvplāns)
Izmantojiet puķu, kukaiņu un citu sīku
objektu tuvplānu uzņemšanai (uzņemot
no ļoti maza attāluma, fokusēšanai var
lietot makro objektīvu).
o Night Portrait (Nakts portrets)
Izmantojiet to, lai panāktu dabīgu
līdzsvaru starp galveno objektu un attēla
fonu portretos, kas uzņemti vājā
apgaismojumā.
A Izplūšanas novēršana
Izmantojiet trijkāji, lai izvairītos no attēla izplūšanas, ko var radīt kameras
drebēšana pie maziem aizvara ātrumiem.
50 Objektam vai situācijai atbilstoši iestatījumi (Sižeta režīms)
Speciālie efekti
Speciālos efektus var izmantot gan fotogrāfiju, gan video uzņemšanai.
Turpmāk aprakstītos efektus var atlasīt, pagriežot grozāmo režīmu
pārslēgu uz q un grozot grozāmo komandu pārslēgu, līdz ekrānā
tiek parādīta vēlamā opcija.
Grozāmais režīmu
pārslēgs
Grozāmais
komandu pārslēgs
% Night Vision (Nakts
redzamība)
Ekrāns
( Miniature Effect (Miniatūras
efekts)
S Super Vivid (Ļoti košas krāsas) 3 Selective Color (Selektīva
krāsa)
T Pop
1 Silhouette (Siluets)
U Photo Illustration (Foto
ilustrācija)
2 High Key (Gaiši toņi)
' Toy Camera Effect (Rotaļu
kameras efekts)
3 Low Key (Tumši toņi)
Speciālie efekti 51
% Night Vision (Nakts redzamība)
Izmantojiet tumsas apstākļos, lai
melnbaltos attēlus ierakstītu ar augstu
ISO jutīgumu.
A Piezīme
Autofokuss ir pieejams tikai tiešā skata režīmā; ja kamera nespēj fokusēties, var
izmantot manuālo fokusu. Iebūvētā zibspuldze un AF palīggaismotājs ir izslēgti.
S Super Vivid (Ļoti košas krāsas)
Tiek pastiprināts attēla vispārējais
piesātinājums un kontrasts, lai iegūtu
dzīvāku attēlu.
T Pop
Tiek pastiprināts attēla vispārējais
piesātinājums, lai iegūtu dzīvāku attēlu.
52 Speciālie efekti
U Photo Illustration (Foto ilustrācija)
Asākas kontūras un vienkāršots
krāsojums ļauj iegūt plakāta efektu, ko
var regulēt tiešā skata režīmā (0 56).
A Piezīme
Šajā režīmā uzņemtie video tiek atskaņoti kā no nekustīgiem attēliem izveidota
slīdrāde.
' Toy Camera Effect (Rotaļu kameras efekts)
Veidojiet fotogrāfijas un video, kas
izskatīsies tā, it kā būtu uzņemti ar rotaļu
kameru. Šo efektu var pielāgot tiešā skata
režīmā (0 57).
( Miniature Effect (Miniatūras efekts)
Veidojiet fotogrāfijas, kas izskatās kā
diorāmu attēli. Šis efekts ir
visiespaidīgākais tad, ja fotogrāfija ir
uzņemta no augsta skatu punkta. Video,
kuros izmantots miniatūras efekts, tiek
atskaņoti lielā ātrumā, saspiežot aptuveni
45 minūšu videoierakstu ar 1920 × 1080/
30p izmēru līdz video ierakstam, kas tiek
atskaņots apmēram trīs minūtēs. Šo
efektu var pielāgot tiešā skata režīmā
(0 58).
A Piezīme
Video failiem netiek ierakstīta skaņa. Iebūvētā zibspuldze un AF palīggaismotājs ir
izslēgti.
Speciālie efekti 53
3 Selective Color (Selektīva krāsa)
Visas krāsas, izņemot atlasītās krāsas, tiek
ierakstītas kā melnbalti toņi. Šo efektu var
pielāgot tiešā skata režīmā (0 60).
A Piezīme
Iebūvētā zibspuldze ir izslēgta.
1 Silhouette (Siluets)
Izzīmē objektu siluetus uz spilgta fona.
A Piezīme
Iebūvētā zibspuldze ir izslēgta.
2 High Key (Gaiši toņi)
Izmantojiet spilgtos sižetos, lai izveidotu
spilgtus, ar gaismu piepildītus attēlus.
A Piezīme
Iebūvētā zibspuldze ir izslēgta.
54 Speciālie efekti
3 Low Key (Tumši toņi)
Izmantojiet tumšiem sižetiem, lai
izveidotu attēlus, kuros dominē tumši
toņi ar izteiktiem gaismas atspulgiem.
A Piezīme
Iebūvētā zibspuldze ir izslēgta.
A Izplūšanas novēršana
Izmantojiet trijkāji, lai izvairītos no attēla izplūšanas, ko var radīt kameras
drebēšana pie maziem aizvara ātrumiem.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) ierakstīšana nav pieejama %, S, T, U, ', ( un 3 režīmos. Attēli, kas
uzņemti, kad ir atlasīta opcija NEF (RAW) vai NEF (RAW) + JPEG augsta kvalitāte,
šajos režīmos tiks ierakstīti kā JPEG attēli. Ar šiem iestatījumiem veidotie JPEG
attēli tiks ierakstīti kā augstas kvalitātes attēli.
A U un ( režīmi
Video ierakstīšanas laikā nav pieejams autofokuss. Nepārtrauktas atbrīvošanas
režīmā tiešā skata atsvaidzināšanas ātrums samazināsies kopā ar kadru
uzņemšanas ātrumu; autofokusa izmantošana tiešā skata fotografēšanas režīmā
traucēs priekšskatīšanu.
Speciālie efekti 55
Tiešā skata režīmā pieejamās opcijas
Atlasītā efekta iestatījumi tiek regulēti tiešā skata displejā.
❚❚ U Photo Illustration (Foto ilustrācija)
1 Atlasiet tiešā skata režīmu.
Nospiediet a pogu. Ekrānā tiek parādīts
caur objektīvu redzamais skats.
a poga
2 Noregulējiet kontūru biezumu.
Nospiediet J, lai parādītu pa labi
redzamās opcijas. Nospiediet 4 vai 2, lai
padarītu kontūras biezākas vai tievākas.
3 Nospiediet J.
Nospiediet J, lai izietu, kad iestatījumi ir pabeigti. Lai izietu no tiešā
skata, nospiediet a pogu.
56 Speciālie efekti
❚❚ ' Toy Camera Effect (Rotaļu kameras efekts)
1 Atlasiet tiešā skata režīmu.
Nospiediet a pogu. Ekrānā tiek parādīts
caur objektīvu redzamais skats.
a poga
2 Noregulējiet opcijas.
Nospiediet J, lai parādītu pa labi
redzamās opcijas. Nospiediet 1 vai 3, lai
iezīmētu vienumu Vividness (Košums) vai
Vignetting (Viņjetēšana), un nospiediet
4 vai 2, lai tos mainītu. Pielāgojiet
košumu, lai padarītu krāsas vairāk vai
mazāk piesātinātas, viņjetēšanu, lai kontrolētu viņjetēšanas efekta
apjomu.
3 Nospiediet J.
Nospiediet J, lai izietu, kad iestatījumi ir pabeigti. Lai izietu no tiešā
skata, nospiediet a pogu.
Speciālie efekti 57
❚❚ ( Miniature Effect (Miniatūras efekts)
1 Atlasiet tiešā skata režīmu.
Nospiediet a pogu. Ekrānā tiek parādīts
caur objektīvu redzamais skats.
a poga
2 Pozicionējiet fokusa punktu.
Izmantojiet kursortaustiņu, lai pozicionētu
fokusa punktu apgabalā, kas būs fokusā,
un pēc tam nospiediet līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu, lai fokusētu. Lai īslaicīgi
nodzēstu no displeja miniatūras efekta
opcijas un palielinātu ekrānā redzamo
skatu, lai precīzi fokusētu kameru, nospiediet X. Nospiediet W (Q), lai
atjaunotu miniatūras efekta displeju.
3 Parādiet opcijas.
Nospiediet J, lai parādītu miniatūras
efekta opcijas.
58 Speciālie efekti
4 Noregulējiet opcijas.
Nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos apgabala,
kas būs fokusā, orientāciju, un nospiediet
1 vai 3, lai noregulētu tā platumu.
5 Nospiediet J.
Nospiediet J, lai izietu, kad iestatījumi ir pabeigti. Lai izietu no tiešā
skata, nospiediet a pogu.
Speciālie efekti 59
❚❚ 3 Selective Color (Selektīva krāsa)
1 Atlasiet tiešā skata režīmu.
Nospiediet a pogu. Ekrānā tiek parādīts
caur objektīvu redzamais skats.
a poga
2 Parādiet opcijas.
Nospiediet J, lai parādītu selektīvo krāsu
opcijas.
3 Izvēlieties krāsu.
Kadrējiet objektu baltajā kvadrātā displeja
centrā un nospiediet 1, lai izvēlētos
objekta krāsu, kas paliks galīgajā attēlā
(kamerai var būt grūti noteikt
nepiesātinātas krāsas; izvēlieties
piesātinātu krāsu). Lai tuvinātu displeja
centru un varētu precīzi atlasīt krāsu,
nospiediet X. Nospiediet W (Q), lai
tālinātu.
60 Speciālie efekti
Atlasītā krāsa
4 Atlasiet krāsu diapazonu.
Nospiediet 1 vai 3, lai palielinātu vai
samazinātu līdzīgu nokrāsu diapazonu, kas
tiks iekļauts galīgajā attēlā. Izvēlieties
vērtības robežās no 1 līdz 7; ņemiet vērā,
ka lielākas vērtības var saturēt arī citu krāsu
nokrāsas.
Krāsu diapazons
5 Atlasiet papildu krāsas.
Lai atlasītu papildu krāsas, groziet
grozāmo komandu pārslēgu, lai iezīmētu
kādu citu no trim krāsu lodziņiem displeja
augšējā malā, un atkārtojiet 3. un 4.
darbību, lai atlasītu citu krāsu. Ja vajadzīgs,
atkārtojiet šīs darbības ar trešo krāsu. Lai
atceltu iezīmētās krāsas atlasi, nospiediet
O (lai noņemtu visas krāsas, turiet nospiestu O. Tiks parādīts
apstiprinājuma dialoglodziņš; atlasiet opciju Yes (Jā)).
6 Nospiediet J.
Nospiediet J, lai izietu, kad iestatījumi ir pabeigti. Uzņemšanas laikā
krāsas tiks ierakstītas tikai objektiem, kas ir atlasītajās nokrāsās; visi
pārējie tiks ierakstīti melnbaltos toņos. Lai izietu no tiešā skata,
nospiediet a pogu.
Speciālie efekti 61
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
Atbrīvošanas režīma izvēlēšanās
Lai izvēlētos, kā tiek atbrīvots aizvars
(atbrīvošanas režīms), nospiediet I (E/#)
pogu, bet pēc tam, izmantojot kursortaustiņu,
iezīmējiet vēlamo opciju un nospiediet J.
I (E/#) poga
Režīms
8
I
J
E
"
#
Apraksts
Single frame (Viens kadrs): ikreiz, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas
poga, kamera uzņem vienu fotogrāfiju.
Continuous (Nepārtraukti): kamera uzņem fotogrāfijas, kamēr vien ir
nospiesta aizvara atbrīvošanas poga (0 63).
Quiet shutter release (Aizvara klusa atbrīvošana): tāpat kā viena kadra
uzņemšanas režīmā, tikai ar samazinātu kameras troksni (0 65).
Self-timer (Automātiskais taimeris): uzņemiet attēlus, izmantojot automātisko
taimeri (0 66).
Delayed remote (ML-L3) (Aizturētā tālvadība (ML-L3)): aizvars tiek atbrīvots, kad
pagājušas 2 s pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas uz papildu
tālvadības pults ML-L3 (0 95).
Quick-response remote (ML-L3) (Ātrās reaģēšanas tālvadība (ML-L3)): aizvars tiek
atbrīvots, kad uz papildu tālvadības pults ML-L3 tiek nospiesta aizvara
atbrīvošanas poga (0 95).
62 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
Nepārtrauktā uzņemšana (Sērijveida
uzņemšanas režīms)
Režīmā I (Continuous (Nepārtraukti)) kamera nepārtraukti uzņem
fotogrāfijas, kamēr vien aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz
galam.
1 Nospiediet I (E/#) pogu.
I (E/#) poga
2 Izvēlieties režīmu I (Continuous
(Nepārtraukti)).
Iezīmējiet I (Continuous
(Nepārtraukti)) un nospiediet J.
3 Fokusējiet.
Kadrējiet fotogrāfiju un fokusējiet.
4 Uzņemiet fotogrāfijas.
Kamera uzņems fotogrāfijas, kamēr vien
aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz
galam.
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 63
A
Atmiņas buferis
Kamera ir aprīkota ar atmiņas buferi datu īslaicīgai uzglabāšanai, kas ļauj turpināt
uzņemšanu, kamēr fotogrāfijas tiek saglabātas atmiņas kartē. Secīgi var uzņemt
līdz 100 fotogrāfijām (izņēmums ir tad, ja, neesot nekādiem uzņēmumu skaita
ierobežojumiem, ko var uzņemt vienā sērijveida uzņemšanā, režīmam S vai M ir
atlasīts 4 sekunžu vai lēnāks aizvara atbrīvošanas ātrums). Ja akumulators
izlādējas laikā, kad buferī ir palikuši attēli, aizvara atbrīvošana tiks atspējota un
visi attēli tiks pārsūtīti uz atmiņas karti.
A Kadru uzņemšanas ātrums
Informāciju par fotogrāfiju skaitu, ko var uzņemt nepārtrauktas uzņemšanas
režīmā, skatiet 296. lpp. Kadru uzņemšanas ātrums var samazināties, ja atmiņas
buferis ir piepildīts vai arī ir zems akumulatora līmenis.
A Iebūvētā zibspuldze
Nepārtrauktas atbrīvošanas režīmu nevar izmantot kopā ar iebūvēto zibspuldzi;
pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu uz j (0 32) vai izslēdziet zibspuldzi (0 87).
A Bufera lielums
Aptuvenais attēlu skaits, ko var uzglabāt atmiņas
buferī ar pašreizējiem iestatījumiem, tiek parādīts
skatu meklētāja atlikušo kadru skaita displejā,
kamēr ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
64 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
Aizvara klusa atbrīvošana
Šo režīmu izvēlieties, lai līdz minimumam samazinātu kameras radītos
trokšņus. Kamerai fokusējoties, neatskanēs pīkstiens.
1 Nospiediet I (E/#) pogu.
I (E/#) poga
2 Atlasiet vienumu J (Quiet shutter
release (Aizvara klusa atbrīvošana)).
Iezīmējiet vienumu J (Quiet shutter
release (Aizvara klusa atbrīvošana)) un
nospiediet J.
3 Uzņemiet fotogrāfijas.
Lai uzņemtu, nospiediet līdz galam aizvara
atbrīvošanas pogu.
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 65
Automātiskā taimera režīms
Automātisko taimeri var izmantot, lai uzņemtu pašportretus vai grupu
uzņēmumus, kuros būs redzams arī pats fotogrāfs. Iekams sākt, uzstādiet
kameru uz trijkāja vai novietojiet to uz stabilas, horizontālas virsmas.
1 Nospiediet I (E/#) pogu.
I (E/#) poga
2 Atlasiet režīmu E (Self-timer
(Automātiskais taimeris)).
Iezīmējiet vienumu E (Self-timer
(Automātiskais taimeris)) un nospiediet
J.
3 Kadrējiet fotogrāfiju.
66 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
4 Uzņemiet fotogrāfiju.
Nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu līdz pusei, lai
fokusētu kameru, bet pēc tam
nospiediet to līdz galam. Sāks
mirgot automātiskā taimera
spuldze, un atskanēs pīkstiens.
Divas sekundes pirms fotogrāfijas uzņemšanas spuldze pārtrauks
zibsnīt un pīkstieni kļūs biežāki. Aizvars tiks atbrīvots desmit sekunžu
laikā pēc taimera iedarbināšanas.
Ņemiet vērā, ka taimeris var netikt palaists un fotogrāfija var netikt
uzņemta, ja kamera nespēj fokusēties, vai arī citās situācijās, kurās nevar
atbrīvot aizvaru. Lai apturētu taimeri, neuzņemot fotogrāfiju, izslēdziet
kameru.
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 67
A Aizsedziet skatu meklētāju
Ja, uzņemot attēlus, neliksiet aci pie skatu meklētāja, lai neļautu gaismai iekļūt
skatu meklētājā un parādīties fotogrāfijās vai mijiedarboties ar ekspozīciju,
iesakām aizsegt skatu meklētāju ar roku vai kādu citu priekšmetu, piemēram,
actiņas vāciņu (0 268). Lai piestiprinātu vāciņu, noņemiet actiņas gumijas
ietvaru (q) un ievietojiet vāciņu, kā parādīts ilustrācijā (w). Noņemot actiņas
gumijas ietvaru, turiet kameru stingri.
Actiņas gumijas ietvars
Actiņas vāciņš
A Iebūvētās zibspuldzes lietošana
Iekams uzņemt fotogrāfijas ar zibspuldzi režīmos, kuros nepieciešams manuāli
pacelt zibspuldzi, nospiediet M (Y) pogu, lai paceltu zibspuldzi, un pagaidiet,
līdz skatu meklētājā tiek parādīts M indikators (0 38). Uzņemšana tiks pārtraukta,
ja zibspuldze tiks pacelta pēc tam, kad ir palaists automātiskais taimeris.
A Iestatīšanas izvēlnes automātiskā taimera opcija
Informāciju par to, kā izvēlēties automātiskā taimera ilgumu un uzņēmumu
skaitu, skatiet sadaļā par iestatīšanas izvēlnes opciju Self-timer (Automātiskais
taimeris) (0 208).
68 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
Fokuss
Fokusu var regulēt automātiski (skatīt tālāk) vai manuāli (0 81). Lietotājs
var izvēlēties arī fokusa punktu automātiskajam vai manuālajam
fokusam (0 76) vai izmantot fokusa fiksatoru, lai pēc fokusēšanas
mainītu fotogrāfiju kompozīciju (0 79).
Fokusa režīms
Fotogrāfiju uzņemšanas ar skatu meklētāju laikā var atlasīt tālāk minētos
fokusa režīmus:
Opcija
Apraksts
Kamera automātiski izvēlas viena servo autofokusu, ja
objekts ir nekustīgs, un nepārtrauktu servo
autofokusu, ja objekts ir kustībā. Aizvaru var atbrīvot
tikai tad, ja kamera spēj fokusēties.
Nekustīgiem objektiem. Fokuss tiek fiksēts, kad
Single-servo AF
aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei.
AF-S
(Viena servo AF) Aizvaru var atbrīvot tikai tad, ja kamera spēj
fokusēties.
Kustīgiem objektiem. Kamera nepārtraukti fokusējas,
Continuous-servo
kamēr aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz
AF-C AF (Nepārtraukts
pusei. Aizvaru var atbrīvot tikai tad, ja kamera spēj
servo AF)
fokusēties.
Manual focus
MF (Manuālais
Fokusējiet manuāli (0 81).
fokuss)
Auto-servo AF
AF-A (Automātiskais
servo AF)
Ņemiet vērā, ka opcijas AF-S un AF-C ir pieejamas tikai režīmos P, S, A un M.
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 69
Tiešā skata laikā var atlasīt tālāk minētos fokusa režīmus:
Opcija
Apraksts
Single-servo AF Nekustīgiem objektiem. Fokuss tiek fiksēts, kad aizvara
(Viena servo AF) atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei.
Kustīgiem objektiem. Kamera fokusējas nepārtraukti,
Full-time-servo
līdz tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga. Fokuss
AF-F AF (Pilna laika
tiek fiksēts, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek
servo AF)
nospiesta līdz pusei.
Manual focus
MF (Manuālais
Fokusējiet manuāli (0 81).
fokuss)
AF-S
Ņemiet vērā, ka AF-F nav pieejams U, ' un ( režīmos.
❚❚ Fokusa režīma izvēlēšanās
Lai izvēlētos fokusa režīmu, veiciet tālāk aprakstītās darbības.
1 Parādiet fokusa režīma opcijas.
Nospiediet P pogu, pēc tam informācijas
displejā iezīmējiet pašreizējo fokusēšanas
režīmu un nospiediet J.
P poga
Fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot
skatu meklētāju
70 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
Tiešais skats
2 Izvēlieties fokusa režīmu.
Iezīmējiet fokusa režīmu un nospiediet J.
Fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot
skatu meklētāju
Tiešais skats
A Fokusa paredzēšana
AF-C režīmā vai arī tad, ja, uzņemot fotogrāfijas ar skatu meklētāju, AF-A režīmā ir
atlasīts nepārtraukts servo autofokuss un objekts pārvietojas virzienā uz kameru,
nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, kamera aktivizēs fokusa
paredzēšanas režīmu. Tas ļauj kamerai paredzēt fokusu, vienlaikus mēģinot
iepriekš noteikt, kur atradīsies objekts, kad tiks atbrīvots aizvars.
D Nepārtraukts servo autofokuss
AF-C režīmā vai, ja AF-A režīmā ir atlasīts nepārtraukts servo autofokuss, kamera
fokusa reakcijai (plašāks fokusa diapazons) piešķir augstāku prioritāti nekā AF-S
režīmā, un aizvaru var atbrīvot, iekams tiek parādīts fokusa indikators.
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 71
A Labu rezultātu gūšana, izmantojot autofokusu
Autofokuss ne visai labi darbojas tālāk minētajos apstākļos. Ja kamera šādos
apstākļos nespēj fokusēties, var tikt atspējota aizvara atbrīvošana vai arī var tikt
parādīts fokusa indikators (I) un atskanēt pīkstiens, ļaujot atbrīvot aizvaru arī
tad, ja objekts nav fokusā. Šādos gadījumos izmantojiet manuālo fokusu (0 81)
vai izmantojiet fokusa fiksatoru (0 79), lai fokusētos uz citu objektu tādā pašā
attālumā, bet pēc tam izmainītu kadra kompozīciju.
Objekta un fona kontrastu atšķirība ir niecīga vai kontrasta
nav vispār.
Piemērs: objekts ir tādā pašā krāsā kā fons.
Fokusa punkts ietver objektus, kas atrodas dažādā attālumā
no kameras.
Piemērs: objekts atrodas krātiņā.
Objektā dominē regulāras ģeometriskas formas.
Piemērs: žalūzijas vai debesskrāpja logu rindas.
Fokusa punkts satur asi kontrastējoša spilgtuma apgabalus.
Piemērs: objekts daļēji ir ēnā.
Fona objekti izskatās lielāki par galveno objektu.
Piemērs: kadrā aiz objekta ir ēka.
Objekts satur daudzas sīkas detaļas.
Piemērs: ziedoša pļava, citi sīki priekšmeti vai priekšmeti,
kam nepiemīt dažāds spilgtums.
72 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
A AF palīggaismotājs
Ja objekts ir slikti apgaismots, automātiski iedegas
AF palīggaismotājs, lai palīdzētu autofokusa
darbībai, kad aizvara atbrīvošanas poga ir
nospiesta līdz pusei (ir daži ierobežojumi; 0 284).
Ņemiet vērā, ka gaismotājs var sakarst, ja ir ticis
izmantots vairākas reizes pēc kārtas, un izslēgsies
automātiski, lai aizsargātu lampu pēc ilgstošas
lietošanas. Normāla darbība atjaunosies pēc īsas
pauzes.
AF palīggaismotājs
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 73
AF apgabala režīms
Izvēlieties, kā autofokusam tiks atlasīts fokusa punkts. Uzņemot
fotogrāfijas ar skatu meklētāju, ir pieejamas tālāk norādītās opcijas:
c
d
f
e
Opcija
Single-point AF
(Viena punkta
AF)
Apraksts
Nekustīgiem objektiem. Fokusa punktu var izvēlēties
manuāli; kamera fokusējas uz objektu tikai izvēlētajā
fokusa punktā.
Izmanto kustīgu objektu uzņemšanai. Fokusa režīmos AF-A
un AF-C lietotājs izvēlas fokusa punktu, izmantojot
Dynamic-area
kursortaustiņu (0 76), bet, ja objekts īslaicīgi novirzās
AF (Dinamiskā
no izvēlētā punkta, kamera fokusēsies, balstoties uz
apgabala AF)
informāciju, kas tiek saņemta no apkārtējiem fokusa
punktiem.
Fokusa režīmos AF-A un AF-C lietotājs izvēlas fokusa punktu,
izmantojot kursortaustiņu (0 76). Ja objekts
pārvietojas pēc kameras fokusēšanas, kamera izmanto
3D paredzēšanu, lai atlasītu jaunu fokusa punktu, un
3D-tracking
fiksē fokusu uz sākotnējo objektu, kamēr vien aizvara
(11 points)
(3D paredzēšana atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei.
(11 punkti))
Auto-area AF
(Automātiskais
apgabala AF)
Kamera automātiski nosaka objektu un izvēlas fokusa
punktu.
Ņemiet vērā, ka AF apgabala režīmi d (Dynamic-area AF (Dinamiskā
apgabala AF)) un f (3D-tracking (11 points) (3D paredzēšana (11
punkti))) nav pieejami, ja fokusa režīmam ir atlasīta opcija AF-S.
A 3D paredzēšana (11 punkti)
Ja objekts iziet ārpus skatu meklētāja, noņemiet pirkstu no aizvara atbrīvošanas
pogas un izmainiet fotogrāfijas kompozīciju, pozicionējot objektu izvēlētajā
fokusa punktā. Ņemiet vērā, ka tad, ja aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz
pusei, krāsas apgabalā ap fokusa punktu tiek uzglabātas kamerā. Tādējādi 3D
paredzēšana var nedot vēlamos rezultātus, uzņemot objektus, kuru krāsa ir
līdzīga fona krāsai vai kas aizņem ļoti mazu kadra daļu.
74 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
Izņemot i, j un ( režīmus, tiešā skata režīmā var atlasīt tālāk minētos
AF apgabala režīmus:
Opcija
Apraksts
Izmantojiet portretiem.
Kamera automātiski nosaka
portreta objektus un fokusējas
uz tiem; atlasītais objekts tiek
Face-priority
norādīts ar dubultu dzeltenu
AF (Sejas
6
ierāmējumu (ja ir noteiktas
prioritātes
vairākas sejas, kamera
AF)
fokusēsies uz tuvāko objektu;
lai izvēlētos citu objektu, izmantojiet kursortaustiņu). Ja
kamera vairs nevar noteikt objektu (piemēram, objekts seju
ir pagriezis prom no kameras), ierāmējums vairs netiks rādīts.
Izmantojiet no rokas uzņemtu
ainavu un citu objektu
Wide-area AF fotogrāfijām, izņemot
portretus.
7 (Plata
apgabala AF)
Normal-area
8 AF (Normāla
apgabala AF)
Izmantojiet punktveida
fokusēšanai uz kadrā atlasītu
fokusa punktu. Ieteicams
izmantot trijkāji.
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 75
Opcija
Apraksts
Izmantojot kursortaustiņu,
pozicionējiet fokusa punktu uz
izvēlētā objekta un nospiediet
J, lai sāktu paredzēšanu.
SubjectFokusa punkts izsekos atlasīto
tracking AF
objektu, tam pārvietojoties pa
(Objekta
9
kadru. Lai beigtu paredzēšanu,
kustības
vēlreiz nospiediet J. Ņemiet
paredzēšanas
vērā, ka kamera var nespēt paredzēt objektu kustības, ja tie
AF)
pārvietojas ātri, iziet no kadra vai arī ja tos aizsedz citi objekti,
tie manāmi maina lielumu, krāsu vai spilgtumu, vai arī ir
pārāk mazi, pārāk lieli, pārāk spilgti, pārāk tumši vai arī pēc
krāsas vai spilgtuma līdzīgi fonam.
Ņemiet vērā, ka objekta kustības paredzēšanas AF nav pieejama %, U, '
un 3 režīmos.
A Manuālā fokusa punkta atlasīšana
Lai izvēlētos fokusa punktu, var izmantot kursortaustiņu. Izņemot objekta
kustības paredzēšanas AF, fokusa punkta atlasīšanas laikā nospiežot J, tiek
atlasīts centra fokusa punkts. Objekta kustības paredzēšanas AF režīmā,
nospiežot J, tā vietā tiek uzsākta objekta kustības paredzēšana. Automātiskā
apgabala AF režīmā manuālā fokusa punkta atlasīšana nav pieejama.
76 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
❚❚ AF apgabala režīma izvēlēšanās
Lai izvēlētos AF apgabala režīmu, veiciet tālāk aprakstītās darbības.
1 Parādiet AF apgabala režīma opcijas.
Nospiediet P pogu, pēc tam informācijas
displejā iezīmējiet pašreizējo AF apgabala
režīmu un nospiediet J.
P poga
Fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot
skatu meklētāju
Tiešais skats
2 Izvēlieties AF apgabala režīmu.
Iezīmējiet opciju un nospiediet J.
Fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot
skatu meklētāju
Tiešais skats
A AF apgabala režīms
AF apgabala režīma izvēles, kas izdarītas uzņemšanas režīmos, izņemot P, S, A vai
M režīmus, tiek atiestatītas, ja ir atlasīts cits uzņemšanas režīms.
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 77
D Autofokusa izmantošana tiešā skata režīmā
Vēlamie rezultāti ar telepārveidotājiem var netikt panākti (0 252). Ņemiet vērā,
ka tiešā skata režīmā autofokuss ir lēnāks, un, kamerai fokusējoties, ekrāns var
palikt spilgtāks vai tumšāks. Dažreiz fokusa punkts var tikt parādīts zaļā krāsā arī
tad, ja kamera nespēj fokusēties. Kamera var nespēt fokusēties tālāk minētajās
situācijās:
• Objektam ir līnijas, kas ir paralēlas kadra garajai malai
• Objekts nav pietiekami kontrastains
• Objektam fokusa punktā ir asi kontrastējoša spilgtuma apgabali, vai arī objektu
apspīd punktveida apgaismojums, neona reklāma vai cits mainīga spilgtuma
gaismas avots
• Mirgoņa un joslas parādās fluorescējošu, dzīvsudraba, nātrija tvaiku lampu vai
līdzīgā apgaismojumā
• Tiek izmantots šķērsfiltrs (zvaigžņu filtrs) vai cits speciālais filtrs
• Objekts ir mazāks par fokusa punktu
• Objektu nomāc regulāras ģeometriskas formas (piemēram, žalūzijas vai
augstceltnes logu rindas)
• Objekts pārvietojas
78 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
Fokusa fiksators
Fokusa fiksatoru var izmantot, lai mainītu kompozīciju pēc fokusēšanas
režīmos AF-A, AF-S un AF-C (0 69), ļaujot fokusēties uz objektu, kas galīgajā
kompozīcijā neatradīsies fokusa punktā. Ja kamera nespēj fokusēties,
izmantojot autofokusu (0 72), fokusa fiksatoru var izmantot, lai mainītu
fotogrāfijas kompozīciju pēc fokusa iestatīšanas uz citu objektu, kas
atrodas tādā pat attālumā kā sākotnējais objekts. Fokusa fiksators
visefektīvāk darbojas tad, ja AF apgabala režīmam atlasītā opcija nav
e (Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF)) (0 74).
1 Fokusējiet.
Novietojiet objektu izvēlētajā fokusa punktā un
nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, lai
aktivizētu fokusu. Pārbaudiet, vai skatu meklētājā
parādās fokusa indikators (I) (fotogrāfiju uzņemšana ar
skatu meklētāju) vai arī fokusa punkts ir kļuvis zaļš (tiešais skats).
Fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot
skatu meklētāju
Tiešais skats
A Automātiskās ekspozīcijas fiksators
Nospiežot A (L) pogu 2. darbībā, tiek fiksēta arī ekspozīcija (0 113).
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 79
2 Fiksējiet fokusu.
AF-A un AF-C fokusa režīmi (fotogrāfiju uzņemšana
ar skatu meklētāju): lai fiksētu fokusu, aizvara
atbrīvošanas pogai esot nospiestai līdz
pusei (q), nospiediet A (L) pogu (w).
Fokuss paliks fiksēts, kamēr vien būs
nospiesta A (L) poga, pat ja vēlāk
noņemsiet pirkstu no aizvara atbrīvošanas
pogas.
Aizvara atbrīvošanas poga
A (L) poga
AF-S (fotogrāfiju uzņemšana ar skatu meklētāju) un tiešais skats: fokuss fiksējas
automātiski un paliek fiksētā stāvoklī, līdz noņemsiet pirkstu no
aizvara atbrīvošanas pogas. Fokusu var fiksēt arī, nospiežot A (L)
pogu (skatīt iepriekš).
3 Mainiet kadra kompozīciju un uzņemiet to.
Fokuss starp uzņēmumiem paliks fiksēts, kamēr vien
aizvara atbrīvošanas poga būs nospiesta līdz pusei (AF-S),
vai arī turiet pogu A (L) nospiestu, ļaujot kamerai
secīgi uzņemt vairākas fotogrāfijas ar to pašu fokusa
iestatījumu.
Nemainiet attālumu no kameras līdz objektam, kamēr fokuss ir
fiksēts. Ja objekts pārvietojas, fokusējiet to atkal jaunā attālumā.
Fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot
skatu meklētāju
80 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
Tiešais skats
Manuālais fokuss
Manuālo fokusu var izmantot, ja autofokuss nav pieejams vai nav
iespējams iegūt vēlamo rezultātu (0 72).
1 Atlasiet manuālo fokusu.
Ja objektīvs ir aprīkots ar A-M, M/A-M vai A/M-M režīma slēdzi,
pārbīdiet slēdzi uz M.
A-M režīma slēdzis
M/A-M režīma slēdzis
Ja objektīvs nav aprīkots ar fokusa režīmu slēdzi, atlasiet vienumam
Focus mode (Fokusa režīms) iestatījumu MF (manuālais fokuss)
(0 69).
2 Fokusējiet.
Lai fokusētu manuāli, groziet objektīva
fokusa gredzenu, līdz attēls skatu
meklētāja matētajā laukā ir fokusā.
Fotogrāfijas var uzņemt jebkurā laikā, pat
ja attēls nav fokusā.
A AF-P objektīvi
Ja AF-P objektīvs (0 252) tiek izmantots manuālajā fokusa režīmā, skatu
meklētājā mirgos fokusa indikators (I) (vai arī tiešā skata režīmā ekrānā mirgos
fokusa punkts), lai brīdinātu, ka, turpinot griezt fokusa gredzenu pašreizējā
virzienā, objekts nebūs fokusā.
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 81
❚❚ Elektroniskais diapazona meklētājs (fotogrāfiju uzņemšana ar skatu
meklētāju)
Skatu meklētāja fokusa indikatoru var
izmantot, lai pārbaudītu, vai objekts atlasītajā
fokusa punktā ir fokusā (kā fokusa punktu var
atlasīt jebkuru no 11 fokusa punktiem). Kad
objekts ir pozicionēts atlasītajā fokusa punktā,
nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
pusei un grieziet objektīva fokusa gredzenu,
līdz tiek parādīts fokusa indikators (I). Ņemiet
vērā, ka 72. lappusē minētajiem objektiem fokusa indikators dažkārt var
tikt parādīts arī tad, ja objekts nav fokusā, tādēļ pirms fotografēšanas
pārbaudiet fokusu skatu meklētājā.
A Manuālā fokusa atlasīšana ar kameru
Ja objektīvs atbalsta M/A (autofokuss ar manuālu
korekciju) vai A/M (autofokuss ar manuālu
korekciju/AF prioritāte), manuālo fokusu var arī
izvēlēties, iestatot kameras fokusa režīmu uz MF
(manuālais fokuss; 0 69). Fokusu var koriģēt
manuāli neatkarīgi no objektīvam atlasītā režīma.
A Fokālās plaknes pozīcija
Lai noteiktu attālumu no objekta līdz kamerai,
mēriet to no fokālās plaknes atzīmes (E) uz
kameras korpusa. Attālums no objektīva
uzstādīšanas atloka līdz fokālajai plaknei ir
46,5 mm.
46,5 mm
Fokālās plaknes atzīme
82 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
A Tiešais skats
Tiešā skata režīmā nospiediet X pogu, lai tuvinātu
un precīzi fokusētu kameru (0 38).
X poga
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 83
Attēla kvalitāte un izmērs
Attēla kvalitāte un izmērs kopā nosaka, cik daudz vietas atmiņas kartē
aizņems katra fotogrāfija. Lielākus, augstākas kvalitātes attēlus var
izdrukāt lielākos izmēros, taču tiem ir arī nepieciešams vairāk vietas
atmiņā, kas nozīmē, ka atmiņas kartē var saglabāt mazāku skaitu šādu
attēlu (0 323).
Attēla kvalitāte
Izvēlieties faila formātu un kompresijas pakāpi (attēla kvalitāti).
Opcija
Faila tips
Apraksts
NEF (RAW) + JPEG
Tiek ierakstīti divi attēli: viens NEF (RAW) attēls un
fine (NEF (RAW) + NEF/JPEG
viens augstas kvalitātes JPEG attēls.
JPEG augsta kv.)
Neapstrādāti attēla sensora dati tiek saglabāti tieši
NEF (RAW)
NEF
atmiņas kartē. Tādus iestatījumus kā baltā balanss un
kontrasts var regulēt pēc fotogrāfiju uzņemšanas.
JPEG fine (JPEG
Ierakstiet JPEG attēlus ar aptuveno kompresijas
augsta kv.)
pakāpi 1 : 4 (augsta kvalitāte).
JPEG normal (JPEG
Ierakstiet JPEG attēlus ar aptuveno kompresijas
JPEG
normāla kv.)
pakāpi 1 : 8 (normāla kvalitāte).
JPEG basic (JPEG
Ierakstiet JPEG attēlus ar aptuveno kompresijas
pamata kv.)
pakāpi 1 : 16 (pamata kvalitāte).
A NEF (RAW) + JPEG
Ja fotogrāfijas, kas uzņemtas ar iestatījumu NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) +
JPEG augsta kvalitāte), tiek skatītas kamerā, tiks parādīts tikai JPEG attēls. Ja tiek
izdzēstas fotogrāfijas, kas uzņemtas ar šiem iestatījumiem, tiek izdzēsti gan NEF,
gan JPEG attēli.
84 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
1 Attēla kvalitātes opciju rādīšana.
Nospiediet P pogu, pēc tam informācijas
displejā iezīmējiet pašreizējo attēla
kvalitāti un nospiediet J.
P poga
2 Izvēlieties faila tipu.
Iezīmējiet opciju un nospiediet J.
A NEF (RAW) attēli
Vienumam Image quality (Attēla kvalitāte) atlasot opciju NEF (RAW),
vienumam Image size (Attēla izmērs) tiek fiksēts iestatījums Large (Liels)
(0 86). Ja ir aktīvi attēla kvalitātes iestatījumi NEF (RAW) vai NEF (RAW) + JPEG
fine (NEF (RAW) + JPEG augsta kvalitāte), vienums Date stamp (Datuma
spiedols) (0 202) nav pieejams.
A NEF (RAW) attēlu pārveidošana citos formātos
NEF (RAW) attēlu JPEG kopijas var izveidot, izmantojot retušas izvēlnes opciju
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde) (0 230) vai programmatūru,
piemēram, lietotni Capture NX-D (0 177).
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 85
Attēla izmērs
Attēla izmērs tiek mērīts pikseļos. Izvēlieties # Large (Liels),
$ Medium (Vidējs) vai % Small (Mazs):
Attēla izmērs
Izmērs (pikseļi)
Drukas izmērs (cm) *
# Large (Liels)
6000 × 4000
50,8 × 33,9
$ Medium (Vidējs)
4496 × 3000
38,1 × 25,4
% Small (Mazs)
2992 × 2000
25,3 × 16,9
* Aptuvenais izmērs, izdrukājot ar 300 dpi. Drukas izmērs collās ir vienāds ar attēla
izmēru pikseļos dalītu ar printera izšķirtspēju punktos uz collu (dots per inch —
dpi; 1 colla = aptuveni 2,54 cm).
1 Parādiet attēla izmēra opcijas.
Nospiediet P pogu, pēc tam pašreizējo
attēla izmēru iezīmējiet informācijas
displejā un nospiediet J.
P poga
2 Izvēlieties attēla izmēru.
Iezīmējiet opciju un nospiediet J.
86 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
Iebūvētās zibspuldzes lietošana
Kamera atbalsta plašu zibspuldžu režīmu klāstu, ļaujot uzņemt slikti
apgaismotus objektus un pretgaismā esošus objektus.
Automātiskas atvēršanas režīmi
i, k, p, n, o, S, T, U un ' režīmā iebūvētā zibspuldze automātiski
paceļas un pēc vajadzības uzplaiksna.
1 Izvēlieties zibspuldzes režīmu.
Turiet nospiestu M (Y) pogu un grieziet grozāmo komandu
pārslēgu, līdz informācijas displejā parādās vēlamais zibspuldzes
režīms.
+
M (Y) poga
Grozāmais
komandu pārslēgs
Informācijas displejs
2 Uzņemiet fotogrāfijas.
Nospiežot aizvara atbrīvošanas
pogu līdz pusei, ja
nepieciešams, pacelsies
zibspuldze un, uzņemot
fotogrāfiju, uzplaiksnīs. Ja
zibspuldze nepaceļas
automātiski, NEMĒĢINIET to pacelt ar roku. Šī brīdinājuma neievērošana
var būt zibspuldzes bojājumu cēlonis.
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 87
❚❚ Zibspuldzes režīmi
Ir pieejami šādi zibspuldzes režīmi:
• No (automātiski): ja apgaismojums ir nepietiekams vai objekts ir
apgaismots no aizmugures, zibspuldze automātiski paceļas, kad
aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei, un, ja
nepieciešams, nozibsnī. Nav pieejams o režīmā.
• Njo (automātiski + sarkano acu efekta samazināšana):
izmantojiet portretu uzņemšanai. Zibspuldze paceļas un pēc
vajadzības uzzibsnī, bet pirms uzzibsnīšanas iedegas sarkano acu
efekta samazināšanas spuldze, lai palīdzētu samazināt sarkano acu
efektu. Nav pieejams o režīmā.
• Njr (automātiskā lēnā sinhronizācija + sarkano acu efekta
samazināšana): tāpat kā automātiskajam režīmam ar sarkano acu
efekta samazināšanu, izņemot to, ka tiek izmantots mazs aizvara
ātrums, lai tvertu fona apgaismojumu. Izmanto, lai uzņemtu portretus
naktī vai sliktā apgaismojumā. Pieejams o režīmā.
• Nr (automātiskā lēnā sinhronizācija): tiek izmantoti mazi aizvara
ātrumi, lai tvertu fona apgaismojumu attēlos, kas uzņemti naktī vai
vājā apgaismojumā. Pieejams o režīmā.
• j (zibspuldze izslēgta): zibspuldze neuzplaiksna.
A Informācijas displejs
Zibspuldzes režīmu var atlasīt arī informācijas
displejā.
88 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
Manuālas atvēršanas režīmi
P, S, A un M režīmos zibspuldze jāpaceļ manuāli. Zibspuldze
neuzplaiksnīs, ja nav pacelta.
1 Paceliet zibspuldzi.
Lai paceltu zibspuldzi, nospiediet M (Y)
pogu.
M (Y) poga
2 Izvēlieties zibspuldzes režīmu.
Turiet nospiestu M (Y) pogu un grieziet grozāmo komandu
pārslēgu, līdz informācijas displejā parādās vēlamais zibspuldzes
režīms.
+
M (Y) poga
Grozāmais
komandu pārslēgs
Informācijas displejs
3 Uzņemiet fotogrāfijas.
Zibspuldze uzplaiksnīs ikreiz, kad tiks uzņemts attēls.
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 89
❚❚ Zibspuldzes režīmi
Ir pieejami šādi zibspuldzes režīmi:
• N (piespiedu zibspuldze): zibspuldze uzzibsnī, uzņemot katru
uzņēmumu.
• Nj (sarkano acu efekta samazināšana): izmantojiet portretu
uzņemšanai. Zibspuldze uzzibsnīs ar katru uzņēmumu, bet pirms
uzzibsnīšanas iedegas sarkano acu efekta samazināšanas spuldze, lai
palīdzētu samazināt sarkano acu efektu.
• Njp (lēna sinhronizācija + sarkano acu efekta samazināšana):
tāpat kā sarkano acu efekta samazināšanas režīmā, izņemot to, ka
aizvara ātrums automātiski samazinās, lai uztvertu fona
apgaismojumu naktī vai sliktā apgaismojumā. Izmantojiet, lai
portretos iekļautu fona apgaismojumu. Nav pieejams S un M režīmos.
• Np (lēna sinhronizācija): tāpat kā piespiedu zibspuldzes režīmā,
izņemot to, ka aizvara ātrums automātiski samazinās, lai uztvertu fona
apgaismojumu naktī vai sliktā apgaismojumā. Izmantojiet, ja vēlaties
tvert gan objektu, gan fonu. Nav pieejams S un M režīmos.
• Nt (aizmugures aizkars + lēna sinhronizācija): tāpat kā
aizmugurējā aizkara sinhronizācijas režīmā, izņemot to, ka aizvara
ātrums automātiski samazinās, lai uztvertu fona apgaismojumu naktī
vai sliktā apgaismojumā. Izmantojiet, ja vēlaties tvert gan objektu,
gan fonu. Nav pieejams S un M režīmos.
• Nq (aizmugurējā aizkara sinhronizācija): zibspuldze uzplaiksna
tieši pirms aizvara aizvēršanās, radot gaismas plūsmu aiz kustībā
esošiem gaismas avotiem, kā parādīts turpmāk redzamajā attēlā pa
labi. Nav pieejams P un A režīmos.
Priekšējā aizkara sinhronizācija
90 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
Aizmugurējā aizkara sinhronizācija
A Iebūvētās zibspuldzes nolaišana
Lai taupītu enerģiju, kad zibspuldze netiek
izmantota, viegli paspiediet to uz leju, līdz tā ar
klikšķi nofiksējas savā vietā.
A Iebūvētā zibspuldze
Informāciju par objektīviem, kurus var izmantot kopā ar iebūvēto zibspuldzi,
skatiet 258. lpp. Noņemiet objektīva pārsegus, lai neveidotos ēnas. Zibspuldzes
darbības minimālais diapazons ir 0,6 m, un to nevar izmantot tālummaiņas
objektīvu ar makro uzņemšanas funkciju makro uzņemšanas diapazonā.
Aizvara atbrīvošana uz īsu brīdi var tikt atspējota, lai aizsargātu zibspuldzi pēc
tam, kad tā ir izmantota vairākiem secīgiem uzņēmumiem. Pēc īsas pauzes
zibspuldzi var atkal izmantot.
A Aizvara ātrumi, kas pieejami, uzņemot ar iebūvēto zibspuldzi
Izmantojot iebūvēto zibspuldzi, aizvara ātrums tiek ierobežots līdz šādiem
ātrumiem:
Režīms
Aizvara ātrums
i, k, p, n, S, T, U, ', P, A
1 200 – 1 60 s
S
/
/
1/200 – 1 s
1/200 – 30 s
M
1 200 – 30 s, spuldzīte, laiks
o
/
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 91
A Apertūras atvērums, jutība un zibspuldzes diapazons
Zibspuldzes diapazons mainās atkarībā no jutības (ISO ekvivalenta) un apertūras
atvēruma.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
Apertūras atvērums, ja ISO jutības ekvivalents ir
200
400
800
1600
3200
2
2,8
4
5,6
8
2,8
4
5,6
8
11
4
5,6
8
11
—
5,6
8
11
—
—
8
11
—
—
—
11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
92 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
6400
11
—
—
—
—
—
—
Aptuvenais attālums
m
1,0 – 6,0
0,7 – 4,2
0,6 – 3,0
0,6 – 2,1
0,6 – 1,5
0,6 – 1,1
0,6 – 0,7
ISO jutība
Kameras jutība uz gaismu var tikt pielāgota saskaņā ar pieejamās
gaismas daudzumu. Jo lielāka ISO jutība, jo mazāk gaismas vajag, lai
izveidotu ekspozīciju, ļaujot izmantot lielāku aizvara ātrumu vai mazāku
apertūras atvērumu. Izvēloties režīmu Auto (Automātiskais), kamera
automātiski iestata ISO jutību, reaģējot uz apgaismojuma apstākļiem; lai
varētu izmantot automātisko režīmu P, S, A un M režīmā, uzņemšanas
izvēlnes vienumam ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
atlasiet opciju Auto ISO sensitivity control (Automātiska ISO jutības
vadība) (0 193).
Režīms
i, j, %
P, S, A, M
Citi uzņemšanas režīmi
ISO jutība
Automātiski
100 – 25600 ar 1 EV soli.
Automātiski; 100 – 25600 ar 1 EV soli
1 Parādiet ISO jutības opcijas.
Nospiediet P pogu, pēc tam informācijas
displejā iezīmējiet pašreizējo ISO jutību
un nospiediet J.
P poga
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 93
2 Izvēlieties ISO jutību.
Iezīmējiet opciju un nospiediet J.
94 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
Attālā uzņemšana
Papildu tālvadības pults ML-L3 lietošana
Papildu tālvadības pulti ML-L3 (0 269) var izmantot, lai samazinātu
kameras drebēšanu vai uzņemtu pašportretus. Iekams sākt, uzstādiet
kameru uz trijkāja vai novietojiet to uz stabilas, horizontālas virsmas.
1 Nospiediet I (E/#) pogu.
I (E/#) poga
2 Izvēlieties tālvadības pults režīmu.
Iezīmējiet režīmu " (Delayed remote
(ML-L3) (Aizturētā tālvadība (ML-L3)))
vai # (Quick-response remote (ML-L3)
(Ātrās reaģēšanas tālvadība (ML-L3)))
un nospiediet J.
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 95
3 Kadrējiet fotogrāfiju.
Pārbaudiet fokusu, līdz pusei nospiežot
aizvara atbrīvošanas pogu.
4 Uzņemiet fotogrāfiju.
No 5 m vai mazāka attāluma pavērsiet
ML-L3 raidītāju pret kameras infrasarkano
staru uztvērēju (0 2) un nospiediet ML-L3
aizvara atbrīvošanas pogu. Aizturētās
tālvadības režīmā automātiskā taimera
spuldze iedegsies apmēram divas
sekundes pirms aizvara atbrīvošanas. Ātrās
reaģēšanas tālvadības režīmā automātiskā taimera spuldze sāks
mirgot pēc aizvara atbrīvošanas.
Ņemiet vērā, ka taimeris var netikt palaists un fotogrāfija var netikt
uzņemta, ja kamera nespēj fokusēties, vai arī citās situācijās, kurās nevar
atbrīvot aizvaru.
A Iekams lietot tālvadības pulti ML-L3
Iekams pirmo reizi izmantot tālvadības pulti ML-L3, noņemiet akumulatoram
plastmasas izolācijas loksni.
A Aizsedziet skatu meklētāju
Ja, uzņemot attēlus, neliksiet aci pie skatu meklētāja (0 268), lai neļautu gaismai
iekļūt skatu meklētājā un parādīties fotogrāfijās vai mijiedarboties ar ekspozīciju,
iesakām aizsegt skatu meklētāju ar papildu actiņas vāciņu (0 68).
96 Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu
A Kameras aizvara atbrīvošanas poga
Ja ir atlasīts tālvadības pults ML-L3 atbrīvošanas režīms, bet aizvars tiek atbrīvots,
nospiežot kameras aizvara atbrīvošanas pogu, kamera darbosies viena kadra
atbrīvošanas režīmā.
A Iziešana no tālvadības režīma
Tālvadības režīms tiek automātiski atcelts, ja laika periodā, kas iestatīšanas
izvēlnē atlasīts opcijai Remote on duration (ML-L3) (Ilgstošā tālvadība
(ML-L3)), netiek uzņemta neviena fotogrāfija (0 208). Tālvadības režīms tiks
atcelts arī tad, ja kamera tiek izslēgta vai uzņemšanas opcijas tiek atiestatītas,
izmantojot vienumu Reset shooting menu (Atiestatīt uzņemšanas izvēlni).
A Iebūvētās zibspuldzes lietošana
Iekams uzņemt fotogrāfijas ar zibspuldzi manuālās pacelšanas režīmos (0 89),
nospiediet M (Y) pogu, lai paceltu zibspuldzi, un pagaidiet, līdz skatu meklētājā
tiek parādīts M indikators (0 38). Uzņemšana tiks pārtraukta, ja zibspuldze tiks
pacelta pēc ML-L3 aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas. Ja ir nepieciešama
zibspuldze, kamera uz ML-L3 aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanu reaģēs tikai
tad, kad būs uzlādējusies zibspuldze. Automātiskās pacelšanās režīmos
zibspuldze sāks uzlādēties, tiklīdz būs atlasīts tālvadības pults režīms; kad
zibspuldze būs uzlādējusies, tā automātiski pacelsies un pēc vajadzības
uzzibsnīs.
Vairāk par fotogrāfiju uzņemšanu 97
P, S, A un M režīmi
Aizvara ātrums un apertūras atvērums
P, S, A un M režīmi piedāvā dažādas aizvara ātruma un
apertūras atvēruma vadības pakāpes:
Režīms
P
Ieprogrammēts
automātiskais (0 99)
S
Aizvara prioritātes
automātiskais režīms
(0 101)
A
Apertūras prioritātes
automātiskais režīms
(0 103)
M Manuālais (0 105)
98 P, S, A un M režīmi
Apraksts
Ieteicams izmantot momentuzņēmumiem un citos
gadījumos, kad nav laika regulēt kameras
iestatījumus. Kamera iestata aizvara ātrumu un
apertūras atvērumu, kas nodrošina optimālu
ekspozīciju.
Izmantojiet, lai fiksētu kustību vai ļautu tai izplūst.
Lietotājs izvēlas aizvara ātrumu; kamera izvēlas
apertūras atvērumu, lai nodrošinātu vislabākos
rezultātus.
Izmantojiet, lai izpludinātu fonu vai iegūtu asu
priekšplānu un fonu. Lietotājs izvēlas apertūras
atvērumu; kamera izvēlas aizvara ātrumu, lai
nodrošinātu vislabākos rezultātus.
Lietotājs regulē gan aizvara ātrumu, gan apertūras
atvērumu. Ilgām ekspozīcijām aizvara ātrumam
iestatiet iestatījumu „Bulb (spuldzīte)” vai „Time
(laiks)”.
Režīms P (Ieprogrammēts automātiskais)
Šis režīms ir ieteicams
Grozāmais režīmu pārslēgs
momentuzņēmumiem vai citos
gadījumos, kad vēlaties, lai
kamera izvēlas aizvara ātrumu un
apertūras atvērumu. Kamera
automātiski regulē aizvara ātrumu
un apertūras atvērumu optimālai
ekspozīcijai vairumā situāciju.
Lai uzņemtu attēlus ieprogrammētā automātiskā režīmā, pagrieziet
grozāmo režīmu pārslēgu uz P.
P, S, A un M režīmi 99
A Elastīga programma
Režīmā P dažādas aizvara ātruma un atvēruma kombinācijas var izvēlēties,
pagriežot galveno grozāmo komandu pārslēgu („elastīga programma”). Grieziet
grozāmo pārslēgu pa labi, lai iegūtu lielu apertūru (mazi f skaitļi) un lielus aizvara
ātrumus, un pa kreisi, lai iegūtu mazu apertūru (lieli f skaitļi) un mazus aizvara
ātrumus. Visas kombinācijas dod vienādu ekspozīciju.
Grieziet pa labi, lai liktu izplūst fona detaļām vai
„sasaldētu” kustību.
Grozāmais komandu
pārslēgs
Grieziet pa kreisi, lai palielinātu asuma dziļumu vai
ļautu kustībai izplūst.
Kamēr ir aktīva elastīga programma, U (R)
indikators ir redzams skatu meklētājā un
informācijas displejā. Lai atjaunotu aizvara ātruma
un apertūras atvēruma noklusējuma iestatījumus,
groziet grozāmo komandu pārslēgu, līdz vairs
netiek rādīts indikators, izvēlieties citu režīmu vai
izslēdziet kameru.
100 P, S, A un M režīmi
Režīms S (Aizvara prioritātes automātiskais režīms)
Šis režīms ļauj kontrolēt aizvara ātrumu: izvēlieties lielu aizvara ātrumu,
lai „sasaldētu” kustību, mazu aizvara ātrumu, lai parādītu kustību,
izpludinot kustīgus priekšmetus. Kamera automātiski pielāgo apertūras
atvērumu, lai nodrošinātu optimālu ekspozīciju.
Liels aizvara ātrums (piemēram, 1/1600 s)
„sasaldē” kustību.
Mazs aizvara ātrums (piemēram, 1 s)
izpludina kustību.
Lai izvēlētos aizvara ātrumu:
1 Pagrieziet grozāmo režīmu
Grozāmais režīmu pārslēgs
pārslēgu uz S.
P, S, A un M režīmi 101
2 Izvēlieties aizvara ātrumu.
Grieziet grozāmo komandu pārslēgu, lai
izvēlētos vēlamo aizvara ātrumu: grieziet
pa labi, lai iegūtu lielākus ātrumus, un
grieziet pa kreisi, lai iegūtu lēnākus aizvara
ātrumus.
Grozāmais komandu
pārslēgs
102 P, S, A un M režīmi
Režīms A (Apertūras prioritātes automātiskais režīms)
Šajā režīmā jūs varat noregulēt apertūras atvērumu, lai kontrolētu asuma
dziļumu (fokusā esošais attālums līdz galvenajam objektam un aiz tā).
Kamera automātiski pielāgo aizvara ātrumu, lai nodrošinātu optimālu
ekspozīciju.
Lieli apertūras atvērumi (mazi f skaitļi,
piemēram, f/5,6) izpludina detaļas
galvenā objekta priekšā un aiz tā.
Mazi apertūras atvērumi (lieli f skaitļi,
piemēram, f/22) fokusē gan priekšplānu,
gan fonu.
Lai izvēlētos apertūras atvērumu:
1 Pagrieziet grozāmo režīmu
Grozāmais režīmu pārslēgs
pārslēgu uz A.
P, S, A un M režīmi 103
2 Izvēlieties apertūras atvērumu.
Grieziet grozāmo komandu pārslēgu pa
kreisi, lai iegūtu lielāku apertūras atvērumu
(mazāku f skaitli), grieziet pa labi, lai iegūtu
mazāku apertūras atvērumu (lielāku f
skaitli).
Grozāmais komandu
pārslēgs
104 P, S, A un M režīmi
Režīms M (Manuālais)
Manuālajā režīmā jūs kontrolējat gan aizvara ātrumu, gan apertūras
atvērumu. Aizvara ātrums „Bulb (spuldzīte)” un „Time (laiks)” ir pieejams,
lai iegūtu ilgas ekspozīcijas fotogrāfijām ar kustīgiem gaismas avotiem,
zvaigznēm, nakts ainavu vai uguņošanu (0 107).
1 Pagrieziet grozāmo režīmu
Grozāmais režīmu pārslēgs
pārslēgu uz M.
P, S, A un M režīmi 105
2 Izvēlieties apertūras atvērumu un aizvara ātrumu.
Pārbaudot ekspozīcijas indikatoru (skatīt tālāk), noregulējiet aizvara
ātrumu un apertūras atvērumu. Aizvara ātrumu var izvēlēties, grozot
grozāmo komandu pārslēgu (pa labi, lai iegūtu lielākus ātrumus, un
pa kreisi, lai iegūtu mazākus). Lai pielāgotu apertūras atvērumu,
turiet E (N) pogu nospiestu un groziet grozāmo komandu pārslēgu
(pa kreisi, lai iegūtu lielāku apertūras atvērumu (mazāki f skaitļi), un
pa labi, lai iegūtu mazāku apertūras atvērumu (lielāki f skaitļi)).
Aizvara ātrums
Grozāmais
komandu pārslēgs
Apertūras atvērums
E (N) poga
Grozāmais
komandu pārslēgs
A Ekspozīcijas indikators
Ja ir pievienots E vai G tipa objektīvs (0 252) un aizvara ātrums nav „Bulb
(spuldzīte)” vai „Time (laiks)” (0 107), ekspozīcijas indikators skatu meklētājā un
informācijas displejā parāda, vai fotoattēls varētu būt pārāk maz vai pārāk daudz
izgaismots pie pašreizējiem iestatījumiem.
Optimāla ekspozīcija
106 P, S, A un M režīmi
Nepietiekami izgaismots par
1/3 EV
Pāreksponēts par vairāk nekā
2 EV
Ilgas ekspozīcijas (tikai M režīms)
Izvēlieties šādus aizvara ātrumus, lai iegūtu
ilgas ekspozīcijas fotogrāfijām ar kustīgiem
gaismas avotiem, zvaigznēm, nakts ainavu vai
uguņošanu.
• Bulb (Spuldzīte) (A): aizvars paliek atvērts,
kamēr vien aizvara atbrīvošanas poga ir
Ekspozīcijas ilgums: 35 s
nospiesta līdz galam. Lai izvairītos no attēla
Apertūras atvērums: f/25
izplūšanas, izmantojiet trijkāji.
• Time (Laiks) (&): sāk ekspozīciju, izmantojot kameras vai uz papildu
tālvadības pults esošo aizvara atbrīvošanas pogu. Aizvars paliks
atvērts trīsdesmit minūtes vai tik ilgi, kamēr poga netiks nospiesta
otrreiz.
Iekams sākt, uzstādiet kameru uz trijkāja vai novietojiet to uz stabilas,
horizontālas virsmas. Ja, uzņemot attēlus, neliksiet aci pie skatu
meklētāja (0 268), lai neļautu gaismai iekļūt skatu meklētājā un
parādīties fotogrāfijās vai mijiedarboties ar ekspozīciju, iesakām aizsegt
skatu meklētāju ar roku vai kādu citu priekšmetu, piemēram, actiņas
vāciņu (0 68). Lai strāvas padeve netiktu pārtraukta, pirms ir pabeigta
ekspozīcija, izmantojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru. Ņemiet vērā, ka
ilgās ekspozīcijās var parādīties trokšņi (spilgti punkti, brīvi izvietoti,
spilgti pikseļi vai aizmiglojums).
P, S, A un M režīmi 107
❚❚ Spuldzīte
1 Pagrieziet grozāmo režīmu
Grozāmais režīmu pārslēgs
pārslēgu uz M.
2 Izvēlieties aizvara ātrumu.
Grieziet grozāmo komandu pārslēgu, lai
izvēlētos aizvara ātrumu „Bulb (spuldzīte)”
(A).
Grozāmais komandu
pārslēgs
3 Uzņemiet fotogrāfiju.
Kad kamera ir fokusējusies, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
galam. Noņemiet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas, kad
ekspozīcija ir pabeigta.
108 P, S, A un M režīmi
❚❚ Laiks
1 Pagrieziet grozāmo režīmu
Grozāmais režīmu pārslēgs
pārslēgu uz M.
2 Izvēlieties aizvara ātrumu.
Grieziet grozāmo komandu pārslēgu pa
kreisi, lai izvēlētos aizvara ātrumu „Time
(laiks)” (&).
Grozāmais komandu
pārslēgs
3 Atveriet aizvaru.
Kad kamera ir fokusējusies, nospiediet līdz galam aizvara
atbrīvošanas pogu uz kameras vai uz papildu tālvadības pults.
4 Aizveriet aizvaru.
Atkārtojiet 3. darbībā veikto operāciju.
P, S, A un M režīmi 109
A Tālvadības pultis ML-L3
Ja izmantosiet tālvadības pulti ML-L3, atlasiet vienu no režīmiem, kas aprakstīti
95. lpp.: " (Delayed remote (ML-L3) (Aizturētā tālvadība (ML-L3))) vai
# (Quick-response remote (ML-L3) (Ātrās reaģēšanas tālvadība (ML-L3))).
Ņemiet vērā, ka pat tad, ja aizvara ātrumam ir atlasīts iestatījums „Bulb
(spuldzīte)”/A, attēli tiks uzņemti, izmantojot režīmu „Time (laiks)”.
Ekspozīcija sākas, kad uz kameras vai uz papildu tālvadības pults tiek nospiesta
aizvara atbrīvošanas poga, un beidzas pēc 30 minūtēm vai, kad poga tiek
nospiesta vēlreiz.
110 P, S, A un M režīmi
Ekspozīcija
Mērīšana
Izvēlieties, kā kamera iestata ekspozīciju.
Metode
Apraksts
Vairumā gadījumu dod dabīgu rezultātu. Kamera mēra
Matrix metering
L
plašu kadra apgabalu un iestata ekspozīciju atbilstoši
(Matricas mērīšana)
toņu sadalījumam, krāsām, kompozīcijai un attālumam.
Klasisks mērījums portretiem. Kamera mēra visu kadru,
Center-weighted
bet lielākā nozīme tiek piešķirta centra apgabalam.
M metering (Centra
Ieteicama, izmantojot filtrus ar ekspozīcijas koeficientu
svērtā mērīšana)
(filtra koeficientu) virs 1×.
Izvēlieties šo režīmu, lai nodrošinātu, ka objekts būs
Spot metering
pareizi izgaismots, pat ja fons ir daudz gaišāks vai
N
(Punkta mērīšana) tumšāks. Kamera mēra pašreizējo fokusa punktu; to
izmanto, lai mērītu ārpus centra esošus objektus.
P, S, A un M režīmi 111
1 Parādiet mērīšanas opcijas.
Nospiediet P pogu, pēc tam iezīmējiet
pašreizējo mērīšanas metodi informācijas
displejā un nospiediet J.
P poga
2 Izvēlieties mērīšanas metodi.
Iezīmējiet opciju un nospiediet J.
A Punkta mērīšana
Ja uzņemot fotogrāfijas ar skatu meklētāju, vienumam AF-area mode (AF
apgabala režīms) ir atlasīts iestatījums e (Auto-area AF (Automātiskais
apgabala AF)) (0 74), kamera mērīs centra fokusa punktu.
112 P, S, A un M režīmi
Automātiskās ekspozīcijas fiksators
Izmantojiet automātiskās ekspozīcijas fiksatoru, lai mainītu fotogrāfiju
kompozīciju, ja ekspozīcijas mērīšanai ir izmantotas opcijas M (Centerweighted metering (Centra svērtā mērīšana)) un N (Spot metering
(Punkta mērīšana)); ņemiet vērā, ka i vai j režīmos automātiskās
ekspozīcijas fiksators nav pieejams.
1 Fiksējiet ekspozīciju.
Aizvara atbrīvošanas poga
Novietojiet objektu izvēlētajā fokusa
punktā un nospiediet līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu. Kad aizvara
atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei
un objekts ir pozicionēts fokusa punktā,
nospiediet A (L) pogu, lai fiksētu
ekspozīciju.
A (L) poga
Kamēr ekspozīcijas fiksators ir aktīvs, skatu
meklētājā un ekrānā būs redzams AE-L
indikators.
P, S, A un M režīmi 113
2 Mainiet fotogrāfijas
kompozīciju.
Turot nospiestu A (L) pogu,
izmainiet fotogrāfijas
kompozīciju un uzņemiet to.
A Aizvara ātruma un apertūras atvēruma regulēšana
Kamēr ir aktīvs ekspozīcijas fiksators, nemainot ekspozīcijas izmērīto vērtību, var
regulēt šādus iestatījumus:
Režīms
Ieprogrammēts automātiskais
Aizvara prioritātes automātiskais
režīms
Apertūras prioritātes automātiskais
režīms
Iestatījums
Aizvara ātrums un apertūras atvērums
(elastīga programma; 0 100)
Aizvara ātrums
Apertūras atvērums
Kamēr ir aktīvs ekspozīcijas fiksators, mērīšanas metodi nevar mainīt.
114 P, S, A un M režīmi
Ekspozīcijas kompensācija
Ekspozīcijas kompensāciju izmanto, lai izmainītu kameras ieteikto
ekspozīciju, padarot attēlus gaišākus vai tumšākus (0 297). Parasti
pozitīvas vērtības objektu padara gaišāku, bet negatīvas vērtības —
tumšāku. Visefektīvāk tā darbojas tad, ja to izmanto kopā ar opciju
M (Center-weighted metering (Centra svērtā mērīšana)) vai N (Spot
metering (Punkta mērīšana)) (0 111).
–1 EV
Bez ekspozīcijas
kompensācijas
+1 EV
P, S, A un M režīmi 115
Lai izvēlētos ekspozīcijas kompensācijas vērtību, nospiediet un turiet
E (N) pogu un groziet grozāmo komandu pārslēgu, līdz vajadzīgais
iestatījums tiek parādīts skatu meklētājā vai informācijas displejā.
+
E (N) poga
Grozāmais
komandu pārslēgs
–0,3 EV
Informācijas displejs
+2 EV
Normālu ekspozīciju var atjaunot, iestatot ekspozīcijas kompensācijas
vērtību ±0. P, S, A un M režīmos, izslēdzot kameru, ekspozīcijas
kompensācija netiek atiestatīta. Sižeta un % režīmos ekspozīcijas
kompensācija tiks atiestatīta, ja tiek atlasīts cits režīms vai tiek izslēgta
kamera.
A Informācijas displejs
Ekspozīcijas kompensācijas opcijām var piekļūt arī
no informācijas displeja (0 11).
A M režīms
M režīmā ekspozīcijas kompensācija iespaido tikai ekspozīcijas indikatoru.
A Zibspuldzes izmantošana
Ja tiek izmantota zibspuldze, ekspozīcijas kompensācija ietekmē gan fona
ekspozīciju, gan zibspuldzes līmeni.
116 P, S, A un M režīmi
Zibspuldzes kompensācija
Zibspuldzes kompensāciju izmanto, lai mainītu kameras piedāvāto
zibspuldzes jaudu, mainot galvenā objekta spilgtumu attiecībā pret
fonu. Zibspuldzes jaudu var palielināt, lai liktu galvenajam objektam
izskatīties gaišākam, vai to samazināt, lai novērstu nevajadzīgus
izgaismojumus vai atspīdumus (0 299).
Turiet nospiestas M (Y) un E (N) pogas un grieziet grozāmo komandu
pārslēgu, līdz skatu meklētājā vai informācijas displejā ir atlasīta vēlamā
vērtība. Parasti pozitīvas vērtības galveno objektu padara gaišāku, bet
negatīvas vērtības — tumšāku. Normālu zibspuldzes jaudu var atjaunot,
iestatot zibspuldzes kompensācijai vērtību ±0. Izslēdzot kameru,
zibspuldzes kompensācija netiek atiestatīta (sižeta režīmā zibspuldzes
kompensācija tiks atiestatīta, ja ir atlasīts cits režīms, vai tiek izslēgta
kamera).
M (Y) poga
+
Grozāmais
komandu pārslēgs
Informācijas displejs
E (N) poga
–0,3 EV
+1 EV
P, S, A un M režīmi 117
A Informācijas displejs
Zibspuldzes kompensācijas opcijām var piekļūt arī
no informācijas displeja (0 11).
A Papildu zibspuldzes
Zibspuldzes kompensācijas funkcija ir pieejama arī, uzņemot ar papildu
zibspuldzēm, kas atbalsta Nikon radošā apgaismojuma sistēmu (Creative
Lighting System — CLS; skatīt 262. lpp.). Zibspuldzes kompensācija, kas iestatīta,
izmantojot papildu zibspuldzi, tiek pieskaitīta kameras atlasītajai zibspuldzes
kompensācijai.
118 P, S, A un M režīmi
Attēla detaļu saglabāšana pārgaismotās un
noēnotās vietās
Aktīvā D-Lighting
Aktīvā D-Lighting ļauj saglabāt detaļas izgaismotās vietās un ēnās,
veidojot fotogrāfijas ar dabisku kontrastu. Izmantojiet to sižetiem ar
spēcīgu kontrastu, piemēram, uzņemot spilgti apgaismotu ainavu caur
durvīm vai logu vai uzņemot apēnotu objektu attēlus saulainā dienā.
Aktīvo D-Lighting nav ieteicams izmantot M režīmā; citos režīmos tā
visefektīvāk darbojas kopā ar iestatījumu L (Matrix metering (Matricas
mērīšana); 0 111).
Aktīvā D-Lighting: Off (Izslēgta)
Aktīvā D-Lighting: On (Ieslēgta)
1 Parādiet Aktīvās D-Lighting opcijas.
Nospiediet P pogu, pēc tam informācijas
displejā iezīmējiet Aktīvo D-Lighting un
nospiediet J.
P poga
P, S, A un M režīmi 119
2 Izvēlieties opciju.
Iezīmējiet On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts)
un nospiediet J.
D Aktīvā D-Lighting
Dažiem objektiem var parādīties nevienmērīgs ēnojums, ap spilgtiem objektiem
var parādīties ēna, bet ap tumšiem objektiem var parādīties oreols. Active
D-Lighting nav pieejama video uzņemšanai.
A „Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)” salīdzinājums ar „D-Lighting”
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) noregulē ekspozīciju pirms
fotografēšanas, lai optimizētu dinamisko diapazonu, savukārt retušas izvēlnes
opcija D-Lighting (0 235) pēc uzņemšanas noēnotās vietas attēlos padara
gaišākas.
120 P, S, A un M režīmi
Baltā balanss
Baltā balanss nodrošina to, ka gaismas avota krāsa neietekmē krāsas, kas
parādās uzņēmumā. Automātisko baltā balansu ieteicams izmantot ar
lielāko daļu gaismas avotu; pēc nepieciešamības var atlasīt citas vērtības
atbilstoši gaismas avota veidam:
Opcija
v
J
I
H
N
G
M
L
Apraksts
Automātiska baltā balansa pielāgošana. Ieteicama
Auto (Automātiski)
vairumā situāciju.
Incandescent
Izmanto uzņemšanai kvēlspuldžu apgaismojumā.
(Kvēlspuldze)
Fluorescent
Izmanto uzņemšanai 123. lpp. norādīto gaismas avotu
(Fluorescējošs)
apgaismojumā.
Direct sunlight
Izmanto, lai uzņemtu objektus, kurus apspīd tieša saules
(Tieša saules
gaisma.
gaisma)
Flash (Zibspuldze) Izmanto, uzņemot ar zibspuldzi.
Cloudy
Izmanto uzņemšanai dienas gaismā, ja debesis ir
(Mākoņains)
apmākušās.
Izmanto uzņemšanai dienas gaismā, fotografējot ēnā
Shade (Ēna)
esošus objektus.
Preset manual
Izmēriet baltā balansu vai kopējiet baltā balansu no jau
(Iepriekš iestatīts
esošas fotogrāfijas (0 126).
manuālais)
P, S, A un M režīmi 121
1 Parādiet baltā balansa opcijas.
Nospiediet P pogu, pēc tam informācijas
displejā iezīmējiet pašreizējo baltā balansa
iestatījumu un nospiediet J.
P poga
2 Izvēlieties baltā balansa opciju.
Iezīmējiet opciju un nospiediet J.
122 P, S, A un M režīmi
A Uzņemšanas izvēlne
Baltā balansu var izvēlēties, izmantojot
uzņemšanas izvēlnes opciju White balance
(Baltā balanss) (0 190), ko var izmantot arī, lai
precīzi noregulētu baltā balansu (0 124) vai
izmērītu iepriekš iestatītā baltā balansa vērtību
(0 126).
Izvēlnes White balance (Baltā balanss) opciju
I Fluorescent (Fluorescējošs) var izmantot, lai
atlasītu gaismas avotu no labajā pusē
redzamajiem spuldžu tipiem.
A Krāsu temperatūra
Uztvertā gaismas avota krāsa mainās atkarībā no skatītāja un citiem apstākļiem.
Krāsu temperatūra ir objektīvs gaismas avota krāsas mērījums, kas tiek definēts ar
atsauci uz temperatūru, līdz kurai objekts būtu jāsasilda, lai tas izstarotu gaismu
tādā pašā viļņu garumā. Gaismas avoti ar krāsu temperatūru ap 5000 – 5500 K
izskatās balti, bet gaismas avoti ar zemāku krāsu temperatūru izskatās nedaudz
dzeltenīgi vai sarkanīgi, piemēram, kvēlspuldzes. Gaismas avoti ar augstāku
krāsu temperatūru šķiet ietonēti zilā krāsā. Kameras baltā balansa opcijas ir
pielāgotas šādām krāsu temperatūrām (visi skaitļi ir aptuveni):
• I (nātrija tvaiku spuldzes): 2700 K
• N (zibspuldze): 5400 K
• J (kvēlspuldze)/
• G (mākoņains): 6000 K
I (silti balta fluorescējoša): 3000 K
• I (fluorescējoša dienasgaisma):
• I (balta fluorescējoša): 3700 K
6500 K
• I (vēsi balta fluorescējoša): 4200 K
• I (augstas temp. dzīvsudraba
• I (balta fluorescējoša
tvaiku spuldze): 7200 K
dienasgaisma): 5000 K
• M (ēna): 8000 K
• H (tieša saules gaisma): 5200 K
P, S, A un M režīmi 123
Baltā balansa precīza ieregulēšana
Baltā balansu var precīzi ieregulēt, lai kompensētu gaismas avota krāsas
atšķirības vai lai piešķirtu attēlam iepriekš nodomātu krāsas niansi. Baltā
balansa precīzai noregulēšanai izmanto uzņemšanas izvēlnes opciju
White balance (Baltā balanss).
1 Parādiet precīzas ieregulēšanas
opcijas.
Iezīmējiet baltā balansa opciju un
nospiediet 2 (ja ir atlasīta opcija
Fluorescent (Fluorescējošs), iezīmējiet
vēlamo apgaismojuma tipu un
nospiediet 2; ņemiet vērā, ka precīzā
regulēšana nav pieejama, ja tiek
izmantota opcija Preset manual (Iepriekš iestatīts manuālais)).
2 Baltā balansa precīza ieregulēšana.
Lai precīzi ieregulētu baltā balansu,
Koordinātas
izmantojiet kursortaustiņu. Baltā balansu
var precīzi regulēt pa dzintarkrāsas (A) –
zilās krāsas (B) asi ar 0,5 vienību soli un pa
zaļās (G) – fuksīna (M) krāsas asi ar 0,25
vienību soli. Horizontālā (dzintarkrāsas –
zilās krāsas) ass atbilst krāsu temperatūrai,
savukārt vertikālā (zaļās – fuksīna krāsas)
Regulēšana
ass ietekme ir līdzīga tai, kas tiek panākta,
izmantojot krāsu kompensācijas (Color
Compensation – CC) filtrus. Horizontālās ass dalījuma solis ir vienāds
ar 5 mairediem, bet vertikālās ass solis ir aptuveni 0,05 difūzā blīvuma
mērvienības.
3 Saglabājiet izmaiņas un izejiet.
Nospiediet J.
124 P, S, A un M režīmi
A Baltā balansa precīza ieregulēšana
Precīzās ieregulēšanas asu krāsas ir relatīvas, nevis absolūtas. Piemēram,
pārvietojot kursoru uz B (zils), ja atlasīts „silts” iestatījums, piemēram,
J (kvēlspuldze), fotogrāfijas būs nedaudz „vēsākas”, bet faktiski nebūs zilganas.
A „Maireds”
Jebkuras krāsu temperatūras izmaiņas rada lielāku atšķirību pie zemām krāsu
temperatūras vērtībām, nekā tas būtu pie augstām krāsu temperatūras vērtībām.
Piemēram, izmaiņas par 1000 K rada daudz lielākas krāsu izmaiņas pie 3000 K
nekā pie 6000 K. Maireds, ko aprēķina, reizinot krāsu temperatūras apvērstu
lielumu ar 10 6, ir krāsu temperatūras mērs, kas ņem vērā šādu variāciju, un tādēļ
ir vienība, ko izmanto krāsu temperatūras kompensācijas filtros. Piemēram:
• 4000 K – 3000 K (starpība 1000 K) = 83 mairedi
• 7000 K – 6000 K (starpība 1000 K) = 24 mairedi
P, S, A un M režīmi 125
Iepriekš iestatīts manuālais
Manuāli iepriekš iestatīto režīmu izmanto, lai ierakstītu un izsauktu
pielāgotus baltā balansa iestatījumus fotografēšanai jauktā
apgaismojumā vai lai kompensētu gaismas avotus ar spēcīgām krāsu
niansēm. Iepriekš iestatīta baltā balansa iestatīšanai ir pieejamas divas
metodes:
Metode
Apraksts
Neitrāli pelēku vai baltu objektu novieto apgaismojumā, kas
tiks izmantots galīgajai fotogrāfijai, un kamera mēra baltā
balansu (skatīt tālāk).
Use photo
Baltā balanss tiek kopēts no atmiņas kartē esošas fotogrāfijas
(Lietot fotogrāfiju) (0 130).
Measure
(Mērīt)
❚❚ Iepriekš iestatīta baltā balansa vērtības mērīšana
1 Izgaismojiet atsauces objektu.
Novietojiet neitrāli pelēku vai baltu objektu apgaismojumā, kas tiks
izmantots galīgajam uzņēmumam.
2 Parādiet baltā balansa opcijas.
Iezīmējiet uzņemšanas izvēlnē opciju
White balance (Baltā balanss) un
nospiediet 2, lai parādītu baltā balansa
opcijas. Iezīmējiet vienumu Preset
manual (Iepriekš iestatīts manuālais)
un nospiediet 2.
3 Atlasiet opciju Measure (Mērīt).
Iezīmējiet opciju Measure (Mērīt) un
nospiediet 2.
126 P, S, A un M režīmi
4 Izvēlieties Yes (Jā).
Tiks parādīta pa labi redzamā izvēlne;
iezīmējiet Yes (Jā) un nospiediet J.
Pēc tam kamera pāries iepriekšēja
iestatījuma mērīšanas režīmā.
Kad kamera ir gatava mērīt baltā balansu,
skatu meklētājā un informācijas displejā
parādīsies mirgojošs indikators D (L).
5 Izmēriet baltā balansu.
Pirms indikatori pārtrauc mirgot, kadrējiet
atsauces objektu, lai tas aizpildītu skatu
meklētāju, un līdz galam nospiediet
aizvara atbrīvošanas pogu. Fotogrāfija
netiks ierakstīta; baltā balansu var izmērīt precīzi, pat ja kamera nav
fokusēta.
P, S, A un M režīmi 127
6 Pārbaudiet rezultātus.
Ja kamera ir varējusi izmērīt baltā balansa
vērtību, tiks parādīts pa labi redzamais
paziņojums un skatu meklētājā mirgos a;
pēc tam kamera atgriezīsies uzņemšanas
režīmā. Lai nekavējoties atgrieztos
uzņemšanas režīmā, līdz pusei nospiediet
aizvara atbrīvošanas pogu.
Ja apgaismojums ir pārāk tumšs vai pārāk
spilgts, kamera, iespējams, nespēs izmērīt
baltā balansu. Informācijas displejā tiks
parādīts paziņojums un skatu meklētājā
būs redzami mirgojoši simboli b a.
Atgriezieties 5. darbībā un vēlreiz izmēriet
baltā balansu.
128 P, S, A un M režīmi
D Iepriekš iestatītā baltā balansa mērīšana
Ja, kamēr mirgo displeji, netiek veiktas nekādas darbības, tiešās mērīšanas režīms
beigsies pēc laika, kas atlasīts iestatīšanas izvēlnes vienumam Auto off timers
(Automātiskās izslēgšanas taimeri) (0 207).
D Iepriekš iestatītais baltā balanss
Kamera vienā reizē var saglabāt tikai vienu iepriekš iestatītā baltā balansa
vērtību; pēc jaunās vērtības izmērīšanas esošā vērtība tiks aizvietota. Ņemiet
vērā, ka, mērot baltā balansu, ekspozīcija automātiski tiek palielināta par 1 EV;
uzņemot M režīmā, noregulējiet ekspozīciju tā, lai ekspozīcijas indikators rādītu
±0 (0 106).
A Citas iepriekš iestatīta baltā balansa mērīšanas metodes
Lai ieietu iepriekš iestatīto mērījumu režīmā (skatiet iepriekš) pēc tam, kad
informācijas displejā ir izvēlēts iepriekš iestatīts baltā balanss (0 122), uz dažām
sekundēm nospiediet J. Ja baltā balanss ir piešķirts Fn pogai (0 214), baltā
balansa iepriekš iestatītu mērīšanas režīmu var aktivizēt, uz dažām sekundēm
nospiežot Fn pogu pēc tam, kad, izmantojot Fn pogu un grozāmo komandu
pārslēgu, ir atlasīts iepriekš iestatīts baltā balanss.
A Pelēkais panelis
Lai iegūtu precīzākus rezultātus, mēriet baltā balansu, izmantojot standarta
pelēko paneli.
P, S, A un M režīmi 129
❚❚ Baltā balansa kopēšana no fotogrāfijas
Izpildiet turpmāk norādītās darbības, lai pārkopētu baltā balansa vērtību
no fotogrāfijas atmiņas kartē.
1 Atlasiet opciju Preset manual (Iepriekš
iestatīts manuālais).
Iezīmējiet uzņemšanas izvēlnē opciju
White balance (Baltā balanss) un
nospiediet 2, lai parādītu baltā balansa
opcijas. Iezīmējiet vienumu Preset manual
(Iepriekš iestatīts manuālais) un
nospiediet 2.
2 Atlasiet opciju Use photo (Lietot
fotogrāfiju).
Iezīmējiet opciju Use photo (Lietot
fotogrāfiju) un nospiediet 2.
3 Atlasiet opciju Select image (Izvēlēties
attēlu).
Iezīmējiet opciju Select image (Izvēlēties
attēlu) un nospiediet 2 (lai izlaistu pārējās
darbības un izmantotu pēdējo iepriekš
iestatītā baltā balansa iestatīšanai
izmantoto fotogrāfiju, izvēlieties opciju
This image (Šis attēls)).
4 Izvēlieties mapi.
Iezīmējiet mapi, kurā atrodas avota attēls
un nospiediet 2.
130 P, S, A un M režīmi
5 Iezīmējiet avota attēlu.
Lai skatītu iezīmēto attēlu pilnrāmja kadrā,
nospiediet un turiet nospiestu X pogu.
6 Kopējiet baltā balansu.
Nospiediet J, lai iestatītu iepriekš iestatīto baltā balansu kā
iezīmētās fotogrāfijas baltā balansa vērtību.
P, S, A un M režīmi 131
Picture Controls
Picture Controls ir iepriekš iestatītas attēlu apstrādes iestatījumu
kombinācijas, kas ietver asuma palielināšanu, dzidrumu, kontrastu,
spilgtumu, piesātinājumu un nokrāsu. Var atlasīt sižetam atbilstošu vai
jūsu radošajai iecerei pielāgotu Picture Control.
Picture Control atlasīšana
Izvēlieties Picture Control atbilstoši objektam vai sižeta tipam.
Opcija
Standard
Q
(Standarta)
R
Neutral
(Neitrāls)
S Vivid (Košs)
Monochrome
(Vienkrāsains)
Portrait
e
(Portrets)
Landscape
f
(Ainava)
T
q Flat (Blāvs)
132 P, S, A un M režīmi
Apraksts
Ieteicams vairumā situāciju; šī opcija izmanto standarta
apstrādi, lai iegūtu līdzsvarotu rezultātu.
Laba izvēle fotogrāfijām, kas vēlāk tiks apstrādātas vai
retušētas; šī opcija izmanto minimālu apstrādi, lai panāktu
dabīgu rezultātu.
Izvēlas fotogrāfijām, kas izceļ pamatkrāsas. Attēli tiek
uzlaboti, lai iegūtu košas fotoizdrukas efektu.
Uzņemiet vienkrāsainas fotogrāfijas.
Apstrādā portretus, piedodot ādai dabīgu tekstūru un
izlīdzinātu kolorītu.
Rada dzīvīgas ainavas un pilsētas skatus.
Izvēlieties fotogrāfijām, kas vēlāk tiks intensīvi apstrādātas
vai retušētas. Detaļas tiek saglabātas plašā toņu diapazonā
no izgaismojumiem līdz ēnām.
1 Parādiet Picture Control opcijas.
Nospiediet P pogu, pēc tam iezīmējiet
pašreizējo Picture Control un nospiediet
J.
P poga
2 Atlasiet Picture Control.
Iezīmējiet Picture Control un nospiediet
J.
P, S, A un M režīmi 133
Picture Controls mainīšana
Picture Controls var mainīt, lai tās pielāgotu sižetam vai lietotāja
radošajai iecerei. Izvēlieties līdzsvarotu iestatījumu kombināciju,
izmantojot opciju Quick adjust (Ātrā pielāgošana), vai manuāli
regulējiet atsevišķus iestatījumus.
1 Atlasiet Picture Control.
Uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Set
Picture Control (Iestatīt Picture Control)
un nospiediet 2. Iezīmējiet vēlamo Picture
Control un nospiediet 2.
2 Noregulējiet iestatījumus.
Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu vēlamo
iestatījumu, un nospiediet 4 vai 2, lai
izvēlētos vērtību ar 1 vienības soli, vai
groziet grozāmo komandu pārslēgu, lai
izvēlētos vērtību ar 0,25 vienību soli
(0 135). Atkārtojiet šo darbību, līdz ir
pielāgoti visi iestatījumi, vai atlasiet iepriekš iestatītu iestatījumu
kombināciju, izmantojot kursortaustiņu, lai atlasītu vienumu Quick
adjust (Ātrā pielāgošana). Noklusētos iestatījumus var atjaunot,
nospiežot O pogu.
3 Saglabājiet izmaiņas un izejiet.
Nospiediet J.
Picture Controls, kurām ir mainīti
noklusējuma iestatījumi, tiek norādītas ar
zvaigznīti („*”).
134 P, S, A un M režīmi
❚❚ Picture Control iestatījumi
Opcija
Quick adjust (Ātrā
pielāgošana)
Sharpening
(Asuma
palielināšana)
Manuāla pielāgošana
(visas Picture Controls)
Clarity
(Dzidrums)
Contrast
(Kontrasts)
Brightness
(Spilgtums)
Apraksts
Samaziniet vai pastipriniet izvēlētās Picture Control efektu
(ievērojiet, ka tas atiestata visus manuālos regulējumus).
Nav pieejams ar Picture Controls Neutral (Neitrāls),
Monochrome (Vienkrāsains) vai Flat (Blāvs).
Kontrolējiet kontūru asumu. Atlasiet A, lai automātiski
noregulētu asuma palielināšanu atbilstoši sižeta tipam.
Regulējiet dzidrumu manuāli vai atlasiet A, lai ļautu
kamerai automātiski regulēt kontrastu. Atkarībā no sižeta,
izmantojot atsevišķus iestatījumus, ap spilgtiem
priekšmetiem var parādīties ēnas vai arī ap tumšiem
priekšmetiem var parādīties oreols. Dzidrināšana netiek
piemērota video.
Regulējiet kontrastu manuāli vai atlasiet A, lai ļautu kamerai
automātiski regulēt kontrastu.
Palieliniet vai samaziniet spilgtumu, nezaudējot attēla
detaļas gaišajos un noēnotajos attēla apgabalos.
Manuāla pielāgošana
(tikai ne vienkrāsainiem)
Saturation
Kontrolējiet krāsu košumu. Atlasiet A, lai automātiski
(Piesātinājums) pielāgotu piesātinājumu atbilstoši sižeta tipam.
Manuāla pielāgošana
(tikai vienkrāsainiem)
Hue (Nokrāsa)
Noregulējiet nokrāsu.
Filter effects
(Filtru efekti)
Simulējiet krāsu filtru efektu vienkrāsainās fotogrāfijās
(0 137).
Toning
(Tonēšana)
Izvēlieties toni, kas tiks izmantots vienkrāsainās fotogrāfijās
(0 137).
P, S, A un M režīmi 135
D „A” (Automātiski)
Automātiskas asuma palielināšanas, dzidrināšanas, kontrasta un piesātinājuma
rezultāti atšķiras atkarībā no ekspozīcijas, kā arī objekta novietojuma kadrā un
izmēra attiecībā pret kadru.
A Pārslēgšanās starp manuālo un automātisko režīmu
Nospiediet X pogu, lai pārslēgtos uz priekšu un
atpakaļ starp asuma palielināšanas, dzidrināšanas,
kontrasta un piesātinājuma manuāliem un
automātiskiem (A) iestatījumiem.
A Iepriekšējie iestatījumi
Indikators j zem vērtību displeja Picture Control
iestatījumu izvēlnē norāda iestatījuma iepriekšējo
vērtību. Izmantojiet to kā atsauci, regulējot
iestatījumus.
136 P, S, A un M režīmi
A Filtru efekti (tikai vienkrāsainie)
Šīs izvēlnes opcijas vienkrāsainās fotogrāfijās atveido krāsu filtru efektu. Ir
pieejami šādi filtru efekti:
Opcija
Y
Dzeltens
O
Oranžs
R
Sarkans
G
Zaļš
Apraksts
Uzlabo kontrastu. Var izmantot, lai samazinātu debesu
spilgtumu ainavu fotogrāfijās. Oranžais dod lielāku kontrastu
nekā dzeltenais; sarkanais dod lielāku kontrastu nekā
oranžais.
Padara maigākus ādas toņus. Var izmantot portretiem.
A Tonēšana (tikai vienkrāsainie)
Nospiežot 3, ja ir atlasīta opcija Toning
(Tonēšana), tiek parādītas piesātinājuma opcijas.
Nospiediet 4 vai 2, lai regulētu piesātinājumu ar
1 vienības soli, vai groziet grozāmo komandu
pārslēgu, lai izvēlētos vērtību ar 0,25 vienību soli.
Piesātinājuma kontrole nav pieejama, ja izvēlēta
opcija B&W (melnbalts).
P, S, A un M režīmi 137
Video ierakstīšana un skatīšana
Video ierakstīšana
Tiešā skata režīmā var ierakstīt video.
1 Nospiediet a pogu.
Ekrānā tiek parādīts caur objektīvu
redzamais skats.
D 0 ikona
0 ikona (0 10) norāda, ka nevar ierakstīt
video.
A Pirms ierakstīšanas
Iekams ierakstīt A vai M režīmā, iestatiet
apertūras atvērumu (0 103, 105).
2 Fokusējiet.
Kadrējiet sākuma uzņēmumu un fokusējiet
to. Ņemiet vērā, ka objektu skaits, ko var
noteikt sejas prioritātes AF režīmā, video
ierakstīšanas laikā samazinās.
138 Video ierakstīšana un skatīšana
a poga
3 Sāciet ierakstīšanu.
Nospiediet video ierakstīšanas pogu, lai
sāktu ierakstīšanu. Ieraksta indikators un
ierakstam pieejamais laiks tiek parādīts
ekrānā. Skaņa tiek ierakstīta, izmantojot
iebūvēto mikrofonu (0 2); uzmanieties, lai
ierakstīšanas laikā neaizsegtu mikrofonu.
Video ierakstīšanas poga
Izņemot i un j režīmus, pārējos režīmos
ekspozīciju var fiksēt, nospiežot A (L)
Ierakstīšanas indikators
pogu (0 113) vai (sižeta, P, S, A un %
1
režīmos) to var izmainīt par ±3 EV ar /3 EV
soli, nospiežot E (N) pogu un grozot
komandu ciparripu (0 116; ņemiet vērā,
ka atkarībā no objekta spilgtuma
ekspozīcijas izmaiņām var nebūt
pamanāms efekts).
Atlikušais laiks
4 Beidziet ierakstīšanu.
Lai beigtu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet video ierakstīšanas pogu.
Ierakstīšana beigsies automātiski, kad būs sasniegts maksimālais
ilgums, būs pilna atmiņas karte vai tiks atlasīts cits režīms.
5 Pārtrauciet tiešā skata režīmu.
Lai pārtrauktu tiešā skata režīmu, nospiediet a pogu.
A Fotogrāfiju uzņemšana video ieraksta laikā
Lai izbeigtu video ierakstīšanu, uzņemtu fotogrāfiju un izietu uz tiešā skata
režīmu, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam un turiet to šādā
stāvoklī, līdz tiek atbrīvots aizvars.
Video ierakstīšana un skatīšana 139
A Maksimālais garums
Atsevišķa video maksimālais lielums ir 4 GB (maksimālo ieraksta laiku skatiet
141. lpp.); ņemiet vērā, ka atkarībā no atmiņas kartes datu ierakstīšanas ātruma
uzņemšana var beigties, vēl pirms ir sasniegts šis lielums (0 269).
D Video ierakstīšana
Uzņemot fluorescējošo, dzīvsudraba vai nātrija tvaiku lampu apgaismojumā vai
kustībā esošus objektus, it īpaši, ja kamera tiek panoramēta horizontāli vai
objekts lielā ātrumā pārvietojas cauri kadram horizontālajā plaknē, ekrānā un
galīgajā video materiālā var būt redzama mirgoņa, joslas vai izkropļojumi
(informāciju par mirgoņu un joslu veidošanās samazināšanu skatiet sadaļā par
opciju Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana); 0 213). Var parādīties arī
robainas malas, nepareizas krāsas, muarē efekts un spilgti punkti. Ja objektu
apgaismo mirgojošas zīmes vai intermitējoši gaismas avoti, vai arī stroboskops
vai kāds cits spilgts vai momentāns gaismas avots, atsevišķos kadra apgabalos
var parādīties spilgti apgabali vai joslas. Izvairieties vērst kameru pret sauli vai
citiem spēcīgiem gaismas avotiem. Šīs piesardzības prasības neievērošana var
būt kameras iekšējās shēmas bojājumu cēlonis.
Kamera var ierakstīt gan video, gan skaņu; ieraksta laikā neaizsedziet mikrofonu.
Ņemiet vērā, ka iebūvētais mikrofons automātiskās fokusēšanas un vibrāciju
samazināšanas laikā var ierakstīt objektīva radīto troksni.
Ierakstot video, nevar izmantot zibspuldzes apgaismojumu.
Matricas mērīšana tiek lietota neatkarīgi no izvēlētās mērīšanas metodes. Ja
vienumam Manual movie settings (Manuāli video iestatījumi) nav atlasīts
iestatījums On (Ieslēgts) (0 142) un kamera nav M režīmā, aizvara ātrums un ISO
jutība tiek regulēta automātiski.
140 Video ierakstīšana un skatīšana
Video iestatījumi
Kamera piedāvā tālāk norādītos video režīmus.
• Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums)
un Movie quality (Video kvalitāte): maksimālais garums mainās
atkarībā no atlasītajām opcijām.
Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums 1 Maksimālais garums 2
L 1920×1080; 60p
10 min.
M 1920×1080; 50p
N 1920×1080; 30p
High quality
O 1920×1080; 25p
(Augsta kvalitāte)
P 1920×1080; 24p
20 min.
Q 1280× 720; 60p
R 1280× 720; 50p
t 1920×1080; 60p
20 min.
u 1920×1080; 50p
r 1920×1080; 30p
Normal (Normāla)
s 1920×1080; 25p
k 1920×1080; 24p
29 min. 59 s
l 1280× 720; 60p
o 1280× 720; 50p
1 Minētā vērtība. Reālais kadru uzņemšanas ātrums 60p, 50p, 30p, 25p un 24p ir attiecīgi 59,94, 50, 29,97, 25
un 23,976 kadri/s.
2 Miniatūras efekta režīmā ierakstīto video garums, tos atskaņojot, ir līdz trīs minūtēm.
Video kvalitāte
• Microphone (Mikrofons): ieslēdziet vai izslēdziet iebūvēto
mikrofonu vai regulējiet mikrofona jutību. Izvēlieties opciju Auto
sensitivity (Automātiskā jutība), lai automātiski regulētu jutību,
opciju Microphone off (Mikrofons izslēgts), lai izslēgtu skaņas
ierakstīšanu; lai manuāli atlasītu mikrofona jutību, atlasiet opciju
Manual sensitivity (Jutība manuāli) un izvēlieties jutību.
Video ierakstīšana un skatīšana 141
• Wind noise reduction (Vēja trokšņu samazināšana): atlasiet opciju
On (Ieslēgts), lai iespējotu zemo frekvenču filtru, samazinot troksni,
kas rodas, vējam pūšot mikrofonā (ņemiet vērā, ka tas var ietekmēt arī
citas skaņas).
• Manual movie settings (Manuālie video iestatījumi): izvēlieties
iestatījumu On (Ieslēgts), lai iespējotu aizvara ātruma un ISO jutības
manuālus pielāgojumus, kad kamera ir M režīmā. Aizvara ātrumam var
iestatīt vērtības līdz pat 1/4000 s; lēnākais pieejamais ātrums mainās
kopā ar kadru uzņemšanas ātrumu: 1/30 s kadru uzņemšanas ātrumiem
24p, 25p un 30p, 1/50 s — ātrumam 50p un 1/60 s — ātrumam 60p. Ja,
palaižot tiešā skata režīmu, aizvara ātrums nav šajā diapazonā, tam
automātiski tiks iestatīta atbalstītā vērtība un tiks saglabāta šī vērtība,
kad tiks izbeigts tiešā skata režīms. Ņemiet vērā, ka ISO jutībai tiek
fiksēta atlasītā vērtība; kamera ISO jutību neregulē automātiski, ja,
izpildot uzņemšanas izvēlnes vienumu secību ISO sensitivity
settings (ISO jutības iestatījumi) > Auto ISO sensitivity control
(Automātiska ISO jutības vadība), ir atlasīts iestatījums On
(Ieslēgts) (0 193).
1 Atlasiet opciju Movie settings (Video
iestatījumi).
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G
pogu. Uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet
vienumu Movie settings (Video
iestatījumi) un nospiediet 2.
2 Izvēlieties video opcijas.
Iezīmējiet vēlamo vienumu un nospiediet
2, pēc tam iezīmējiet opciju un nospiediet
J.
A HDMI
Ja kamera ir pievienota HDMI video ierīcei, video ierīce parādīs caur objektīvu
redzamo skatu. Ja ierīce atbalsta HDMI-CEC, iekams uzņemt tiešā skata režīmā,
iestatīšanas izvēlnē opcijai HDMI > Device control (Ierīces vadība) atlasiet
iestatījumu Off (Izslēgts) (0 185).
142 Video ierakstīšana un skatīšana
A Tiešā skata displejs
Video apcirpšanu var skatīt tiešā skata režīmā,
nospiežot R pogu, lai atlasītu displeju „rādīt video
indikatorus”, „slēpt indikatorus” vai „kadrēšanas
režģis” (0 8). Kad ir parādīti video indikatori,
nospiežot P pogu, var piekļūt tālāk minētajiem
video iestatījumiem: video kadra izmērs/kvalitāte,
baltā balanss (0 121), mikrofona jutība (0 141),
ekspozīcijas kompensācija (0 115), fokusa režīms
P poga
(0 70), AF apgabala režīms (0 75), vēja trokšņu
samazināšana (0 142) un Picture Control (0 132).
Ja M režīmā, izpildot vienumu secību Movie
settings (Video iestatījumi) > Manual movie
settings (Manuālie video iestatījumi), ir atlasīts
iestatījums On (Ieslēgts) (0 142), ekspozīcijas
kompensācijas vietā var regulēt ISO jutību (0 93).
Iestatījuma 1920×1080; 60p vai 1920×1080; 50p atlasīšana vienumam Frame
size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) (0 141) samazina
video apcirpšanas izmēru. Apcirptais skats tiek parādīts ekrānā.
Informācijas displejs
(1920×1080; 60p/
1920×1080; 50p)
Ierakstīšanas laikā
Video ierakstīšana un skatīšana 143
Video skatīšana
Pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā video tiek norādīts ar 1 ikonu
(0 152). Nospiediet J, lai sāktu atskaņošanu; jūsu pašreizējais stāvoklis
tiek norādīts ar video norises joslu.
1 ikona
Garums
Pašreizējais stāvoklis/kopējais garums
Video norises josla
Pamācība
Skaļums
Ir iespējams veikt šādas darbības:
Darbība
Lietot
Pauze
Apraksts
Aptur atskaņošanu.
Atskaņot
Atjauno atskaņošanu, ja video ir apturēts
vai tiek patīts atpakaļ/uz priekšu.
Patīt uz priekšu/
atpakaļ
Ikreiz, nospiežot taustiņu, ātrums palielinās
2×, 4×, 8× un 16× reizes; turiet to
nospiestu, lai pārietu uz video sākumu vai
beigām (pirmais kadrs tiek norādīts ar h
ekrāna augšējā labajā stūrī, pēdējais kadrs
— ar i). Ja atskaņošana ir nopauzēta,
video tiek tīts atpakaļ vai uz priekšu par
vienu kadru uz katru spiedienu; turiet
pogu nospiestu, lai bez pārtraukuma attītu
video atpakaļ vai patītu uz priekšu.
Sākt lēno
atskaņošanu
Lai sāktu lēno atskaņošanu, nospiediet 3,
kad video ir nopauzēts.
144 Video ierakstīšana un skatīšana
Darbība
Lietot
Groziet grozāmo komandu pārslēgu, lai
pārlēktu 10 s uz priekšu vai atpakaļ.
Izlaist 10 s
Regulēt skaļumu
Apraksts
X/W (Q)
Atgriezties pilnrāmja
kadra atskaņošanas K/
režīmā
Nospiediet X, lai palielinātu skaļumu,
nospiediet W (Q), lai to samazinātu.
Nospiediet K vai 1, lai izietu uz pilnrāmja
kadra atskaņošanas režīmu.
Video ierakstīšana un skatīšana 145
Video rediģēšana
Apgrieziet videoierakstu, lai izveidotu rediģētas video filmas kopijas vai
saglabātu atlasītos kadrus kā JPEG attēlus.
Opcija
Choose start/end point
f (Izvēlēties sākuma/
beigu punktu)
Save selected frame
g
(Saglabāt atlasīto kadru)
Apraksts
Izveidojiet kopiju, no kuras ir izgriezts
nevajadzīgais videoieraksta materiāls.
Saglabājiet atlasīto kadru kā JPEG attēlu.
Video apgriešana
Lai izveidotu video apgrieztas kopijas:
1 Parādiet video pilnrāmja kadra režīmā.
2 Nopauzējiet video jaunā sākuma kadru.
Atskaņojiet video, kā aprakstīts 144. lpp.,
nospiežot J, lai sāktu vai atsāktu
atskaņošanu, nospiežot 3, lai to
nopauzētu, un nospiežot 4 vai 2 vai
griežot grozāmo komandu pārslēgu, lai
atrastu vajadzīgo kadru. Aptuveno pozīciju
Video norises josla
video materiālā var noteikt, izmantojot
video norises joslu. Nopauzējiet
atskaņošanu, kad ir sasniegts jaunais sākuma kadrs.
146 Video ierakstīšana un skatīšana
3 Atlasiet opciju Choose start/end point
(Izvēlēties sākuma/beigu punktu).
Nospiediet P pogu, pēc tam iezīmējiet
Choose start/end point (Izvēlēties
sākuma/beigu punktu) un nospiediet 2.
P poga
4 Atlasiet opciju Start point
(Sākumpunkts).
Lai izveidotu kopiju, kas sākas ar pašreizējo
kadru, iezīmējiet vienumu Start point
(Sākumpunkts) un nospiediet J.
Saglabājot 9. darbībā iegūto kopiju, visi
kadri pirms pašreizējā kadra tiks izdzēsti.
Sākumpunkts
Video ierakstīšana un skatīšana 147
5 Apstipriniet jauno sākumpunktu.
Ja vajadzīgais kadrs pašlaik nav parādīts,
nospiediet 4 vai 2, lai patītu uz priekšu vai
atpakaļ (lai izlaistu 10 s uz priekšu vai
atpakaļ, groziet grozāmo komandu
pārslēgu).
6 Izvēlieties beigu punktu.
Nospiediet A (L), lai pārslēgtos no sākumpunkta (w) uz beigu
punkta (x) atlasīšanas rīku, un pēc tam atlasiet nobeiguma kadru, kā
aprakstīts 5. darbībā. Saglabājot 9. darbībā iegūto kopiju, visi kadri
pēc atlasītā kadra tiks izdzēsti.
Beigu punkts
7 Izveidojiet kopiju.
Kad tiek parādīts vajadzīgais kadrs, nospiediet 1.
8 Priekšskatiet video.
Lai priekšskatītu kopiju, iezīmējiet opciju
Preview (Priekšskatījums) un nospiediet
J (lai pārtrauktu priekšskatījumu un
atgrieztos saglabāšanas opciju izvēlnē,
nospiediet 1). Lai atmestu pašreizējo
kopiju un atlasītu jaunu sākumpunktu vai
beigu punktu, kā aprakstīts iepriekšējās lappusēs, iezīmējiet opciju
Cancel (Atcelt) un nospiediet J; lai saglabātu kopiju, pārejiet uz
9. darbību.
148 Video ierakstīšana un skatīšana
9 Saglabājiet kopiju.
Lai saglabātu kopiju jaunā failā, iezīmējiet
opciju Save as new file (Saglabāt kā
jaunu failu) un nospiediet J. Lai aizstātu
oriģinālo video failu ar rediģēto kopiju,
iezīmējiet opciju Overwrite existing file
(Pārrakstīt esošo failu) un nospiediet J.
D Video apgriešana
Video jābūt vismaz divas sekundes garam. Kopija netiks saglabāta, ja atmiņas
kartē nepietiek vietas.
Kopijām ir tāda pati izveidošanas laika un datuma informācija kā oriģinālam.
A Sākuma vai beigu videoieraksta noņemšana
Lai izņemtu no video tikai sākuma videoieraksta materiālu, pārejiet uz 7. darbību,
nenospiežot 6. darbībā A (L) pogu. Lai izņemtu tikai nobeiguma videoieraksta
materiālu, 4. darbībā atlasiet opciju End point (Beigu punkts), atlasiet
nobeiguma kadru un pārejiet uz 7. darbību, nenospiežot 6. darbībā A (L) pogu.
Video ierakstīšana un skatīšana 149
Atlasīto kadru saglabāšana
Lai saglabātu atlasītā kadra kopiju kā JPEG attēlu:
1 Nopauzējiet vēlamo video kadru.
Atskaņojiet video, kā aprakstīts 144. lpp.,
nospiežot J, lai sāktu vai atsāktu
atskaņošanu, un nospiežot 3, lai to
nopauzētu. Nopauzējiet video uz kadra,
kuru vēlaties kopēt.
2 Izvēlieties opciju Save selected frame
(Saglabāt atlasīto kadru).
Nospiediet P pogu, pēc tam iezīmējiet
opciju Save selected frame (Saglabāt
atlasīto kadru) un nospiediet 2.
P poga
150 Video ierakstīšana un skatīšana
3 Izveidojiet nekustīgu attēla kopiju.
Nospiediet 1, lai izveidotu pašreizējā
kadra nekustīgu kopiju.
4 Saglabājiet kopiju.
Iezīmējiet opciju Yes (Jā) un nospiediet J,
lai no atlasītā kadra izveidotu augstas
kvalitātes (0 84) JPEG kopiju.
A Saglabāt atlasīto kadru
JPEG video nekustīgos attēlus, kas izveidoti, izmantojot opciju Save selected
frame (Saglabāt atlasīto kadru), nevar retušēt. JPEG video nekustīgiem
attēliem trūkst dažas fotogrāfijas informācijas kategorijas (0 156).
Video ierakstīšana un skatīšana 151
Atskaņošana un dzēšana
Pilnrāmja kadra atskaņošana
Lai atskaņotu fotogrāfijas, nospiediet K pogu. Ekrānā tiks parādīta
pēdējā uzņemtā fotogrāfija.
K poga
Darbība
Lietot
Skatīt papildu
fotogrāfijas
Apskatīt papildu
fotogrāfijas
informāciju
Atgriezties
uzņemšanas
režīmā
Apraksts
Nospiediet 2, lai apskatītu fotogrāfijas
uzņemšanas secībā, un nospiediet 4, lai
apskatītu fotogrāfijas pretējā secībā.
Mainiet parādīto fotogrāfijas informāciju
(0 156).
K/
Atskaņot video
152 Atskaņošana un dzēšana
Nospiediet K pogu vai nospiediet līdz
pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai izietu
uz uzņemšanas režīmu.
Ja pašreizējais attēls ir marķēts ar 1 ikonu,
lai norādītu, ka tas ir video, nospiežot J,
tiek sākta video atskaņošana (0 144).
Sīktēlu atskaņošana
Lai sīktēlu skatā parādītu 4, 9 vai 72 attēlus, nospiediet W (Q) pogu.
W (Q)
W (Q)
X
X
Pilnrāmja kadra
atskaņošana
Sīktēlu atskaņošana
Darbība
Lietot
Kalendāra
atskaņošana
Apraksts
Iezīmēt attēlus
Izmantojiet kursortaustiņu vai grozāmo
komandu pārslēgu, lai iezīmētu attēlus.
Skatīt iezīmēto
attēlu
Nospiediet J, lai parādītu iezīmēto attēlu
pilnrāmja kadrā.
Atgriezties
uzņemšanas režīmā
K/
Nospiediet K pogu vai nospiediet līdz
pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai izietu
uz uzņemšanas režīmu.
Atskaņošana un dzēšana 153
Kalendāra atskaņošana
Lai apskatītu atlasītajā datumā uzņemtos attēlus, nospiediet W (Q)
pogu, kad ir parādīti 72 attēli.
W (Q)
W (Q) Datumu saraksts
X
X
Pilnrāmja kadra
atskaņošana
Sīktēlu atskaņošana
Sīktēlu saraksts
Kalendāra
atskaņošana
Darbības, kuras var veikt atkarībā no tā, vai kursors ir datumu sarakstā vai
sīktēlu sarakstā:
Darbība
Lietot
W (Q)
Pārslēgties starp
datumu sarakstu un
sīktēlu sarakstu
Iziet uz sīktēlu
atskaņošanu/
tuvināt iezīmēto
fotogrāfiju
X
Apraksts
Datumu sarakstā nospiediet W (Q) vai J
pogu, lai ievietotu kursoru sīktēlu
sarakstā. Lai atgrieztos datumu sarakstā,
vēlreiz nospiediet W (Q).
• Datumu saraksts: iziet uz 72 kadru
atskaņošanu.
• Sīktēlu saraksts: turiet nospiestu X pogu,
lai tuvinātu iezīmēto attēlu.
Iezīmēt datumus/
iezīmēt attēlus
• Datumu saraksts: iezīmējiet datumu.
• Sīktēlu saraksts: iezīmējiet attēlu.
Pārslēgt pilnrāmja
kadra atskaņošanu
Sīktēlu saraksts: skatiet iezīmēto attēlu.
Atgriezties
uzņemšanas režīmā
K/
154 Atskaņošana un dzēšana
Nospiediet K pogu vai nospiediet līdz
pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai izietu
uz uzņemšanas režīmu.
P poga
Nospiežot P pogu pilnrāmja kadra, sīktēlu vai
kalendāra atskaņošanas režīmos, tiek
parādītas tālāk norādītās opcijas. Lai skatītu
opcijas, iezīmējiet vienumus un nospiediet 2.
• Rating (Vērtējums): novērtējiet pašreizējo
attēlu (0 169).
• Retouch (Retuša) (tikai fotogrāfijas): izmantojiet
P poga
retušas izvēlnes opcijas (0 227), lai
izveidotu pašreizējās fotogrāfijas retušētu
kopiju.
• Edit movie (Rediģēt video) (tikai video): rediģējiet
video, izmantojot video rediģēšanas
izvēlnes opcijas (0 146). Video var rediģēt
arī, nospiežot P pogu, kad ir nopauzēta
video atskaņošana.
• Select to send to smart device/deselect (Atlasīt nosūtīšanai uz viedierīci/atcelt
atlasi) (tikai fotogrāfijas): atlasiet fotogrāfijas, lai tās augšupielādētu
viedierīcē.
Lai izietu no P pogas izvēlnes un atgrieztos atskaņošanas režīmā, vēlreiz
nospiediet P pogu.
Atskaņošana un dzēšana 155
Fotogrāfijas informācija
Fotogrāfijas informācija tiek parādīta attēliem, kas parādīti pilnrāmja
kadra atskaņošanā. Spiediet 1 vai 3, lai ritinātu fotogrāfijas informāciju,
kā parādīts turpmāk. Ņemiet vērā, ka „tikai attēls”, uzņemšanas dati, RGB
histogrammas, izgaismojumi un pārskata dati tiek parādīti tikai tad, ja
vienumam Playback display options (Atskaņošanas displeja opcijas)
ir atlasīta attiecīgā opcija (0 187). Atrašanās vietas dati tiek parādīti tikai
tad, ja tie ir iegulti attēlā (0 221).
Faila informācija
Nekas (tikai attēls)
Pārskats
Izgaismojumi
Atrašanās vietas dati
RGB histogramma
Uzņemšanas dati
156 Atskaņošana un dzēšana
❚❚ Faila informācija
1 Aizsardzības statuss ............................ 168
7 Attēla izmērs ........................................... 86
2 Retušas indikators................................ 228
8 Ierakstīšanas laiks.......................... 25, 205
3 Augšupielādes atzīme ............... 155, 189
4 Kadra numurs/kopējais attēlu skaits
9 Ierakstīšanas datums.................... 25, 205
10 Mapes nosaukums...............................219
5 Faila nosaukums .................................. 221 11 Vērtējums............................................... 169
6 Attēla kvalitāte ....................................... 84
❚❚ Izgaismojumi *
1 Attēla izgaismojumi
2 Mapes numurs – kadra numurs
* Mirgojošās zonas norāda izgaismojumus (zonas, kas var būt pārgaismotas).
Atskaņošana un dzēšana 157
❚❚ RGB histogramma
1 Histogramma (RGB kanāls). Visās
histogrammās uz horizontālās ass
norāda pikseļu spilgtumu, bet uz
vertikālās ass — pikseļu skaitu.
2 Histogramma (sarkanais kanāls)
4 Histogramma (zilais kanāls)
5 Baltā balanss ......................................... 121
Baltā balansa precīza ieregulēšana
................................................................ 124
Iepriekš iestatīts manuālais ............... 126
3 Histogramma (zaļais kanāls)
A Atskaņošanas tālummaiņa
Lai fotogrāfiju tuvinātu, kad tiek rādīta
histogramma, nospiediet X. Izmantojiet X un
W (Q) pogas, lai, izmantojot kursortaustiņu, attēlu
tuvinātu, tālinātu un ritinātu. Histogramma tiks
atjaunināta, lai parādītu tikai ekrānā redzamās
attēla daļas datus.
158 Atskaņošana un dzēšana
A Histogrammas
Kameras histogrammas ir domātas tikai kā palīglīdzeklis un var atšķirties no tām,
kas tiek rādītas attēlveidošanas lietojumprogrammās. Turpmāk sniegti daži
histogrammu piemēri:
Ja attēls satur objektus ar plašu
spilgtuma diapazonu, toņu izplatība
būs relatīvi vienmērīga.
Ja attēls ir tumšs, toņu izplatība būs
nobīdīta pa kreisi.
Ja attēls ir spilgts, toņu izplatība būs
nobīdīta pa labi.
Ekspozīcijas kompensācijas palielināšana novirza toņu izplatību pa labi, bet
ekspozīcijas kompensācijas samazināšana novirza izplatību pa kreisi.
Histogrammas var sniegt aptuvenu priekšstatu par vispārējo ekspozīciju, kad
spilgts apkārtējais apgaismojums apgrūtina fotogrāfiju skatīšanu ekrānā.
Atskaņošana un dzēšana 159
❚❚ Uzņemšanas dati
1 Mērīšana................................................. 111
Aizvara ātrums........................................ 98
Apertūras atvērums............................... 98
7 Zibspuldzes tips .......................... 197, 262
Zibspuldzes vadības režīms 2
2 Uzņemšanas režīms........... 32, 48, 51, 98
ISO jutība 1 ............................................... 93
9 Zibspuldzes vadība.............................. 197
Zibspuldzes kompensācija ................ 117
8 Zibspuldzes režīms ..........................88, 90
3 Ekspozīcijas kompensācija ................ 115 10 Kameras nosaukums
4 Fokusa garums ..................................... 261
5 Objektīva dati
6 Fokusa režīms ......................................... 69
Objektīva VR (vibrāciju samazināšana) 2
......................................................... 17, 198
1 Tiek parādīts sarkanā krāsā, ja fotogrāfija uzņemta ar ieslēgtu automātisko ISO
jutības vadību.
2 Tiek parādīts tikai tad, ja fotogrāfiju uzņemšanas piederumi atbalsta šo funkciju.
160 Atskaņošana un dzēšana
11 Baltā balanss ......................................... 121 12 Krāstelpa ................................................ 194
Baltā balansa precīza
13 Picture Control *.................................... 132
ieregulēšana ........................................ 124
Iepriekš iestatīts manuālais ............... 126
* Parādītie vienumi mainās atkarībā no atlasītās Picture Control.
14 Trokšņu samazināšana ....................... 195 17 Retušas vēsture .................................... 227
15 Aktīvā D-Lighting * ............................... 119 18 Attēla komentārs ................................. 211
16 Vinjetes vadība ..................................... 195
* AUTO tiek parādīts, ja fotogrāfija uzņemta ar ieslēgtu Aktīvo D-Lighting.
Atskaņošana un dzēšana 161
19 Fotogrāfa vārds * .................................. 212 20 Autortiesību īpašnieks * ...................... 212
* Autortiesību informācija tiek parādīta tikai tad, ja tā ir ierakstīta kopā ar
fotogrāfiju, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Copyright information
(Autortiesību informācija).
162 Atskaņošana un dzēšana
❚❚ Pārskata dati
1 Kadra numurs/kopējais attēlu skaits
16 Mērīšana................................................. 111
2 Augšupielādes atzīme ............... 155, 189 17 Uzņemšanas režīms........... 32, 48, 51, 98
3 Aizsardzības statuss ............................ 168 18 Aizvara ātrums........................................ 98
4 Retušas indikators................................ 228 19 Apertūras atvērums............................... 98
20 ISO jutība 1 ............................................... 93
5 Kameras nosaukums
6 Attēla komentāra indikators ............. 211 21 Fokusa garums .....................................261
7 Atrašanās vietas datu indikators...... 221 22 Aktīvā D-Lighting 2 .............................. 119
8 Histogramma, kas parāda toņu
izplatību attēlā (0 159).
23 Picture Control...................................... 132
24 Krāstelpa ................................................194
9 Attēla kvalitāte ....................................... 84 25 Zibspuldzes režīms ..........................88, 90
10 Attēla izmērs ........................................... 86 26 Zibspuldzes kompensācija ................ 117
Zibspuldzes vadības režīms 3
11 Faila nosaukums .................................. 221
12 Ierakstīšanas laiks ......................... 25, 205 27 Baltā balanss ......................................... 121
Baltā balansa precīza ieregulēšana
13 Ierakstīšanas datums ................... 25, 205
................................................................ 124
14 Mapes nosaukums............................... 219
Iepriekš iestatīts manuālais ............... 126
15 Vērtējums............................................... 169 28 Ekspozīcijas kompensācija ................ 115
1 Tiek parādīts sarkanā krāsā, ja fotogrāfija uzņemta ar ieslēgtu ISO jutības
automātisko vadību.
2 AUTO tiek parādīts, ja fotogrāfija uzņemta ar ieslēgtu Aktīvo D-Lighting.
3 Tiek parādīts tikai tad, ja fotogrāfiju uzņemšanas piederumi atbalsta šo funkciju.
Atskaņošana un dzēšana 163
❚❚ Atrašanās vietas dati
Ģeogrāfisko platumu, garumu un citus atrašanās vietas datus nodrošina
viedierīce, un tie var mainīties atkarībā no viedierīces (0 221). Video
gadījumā dati norāda atrašanās vietas datus ieraksta sākuma brīdī.
164 Atskaņošana un dzēšana
Paraugoties tuvāk: atskaņošanas tālummaiņa
Nospiediet X pogu, lai tuvinātu attēlu, kas parādīts pilnrāmja kadra
atskaņošanā, vai attēlu, kas pašlaik ir iezīmēts sīktēlu vai kalendāra
atskaņošanā. Kad ir aktīva tālummaiņa, var veikt šādas darbības:
Darbība
Lietot
Tuvināt vai tālināt
X/
W (Q)
Apraksts
Nospiediet X, lai tuvinātu maksimums aptuveni 38×
(lieli attēli), 28× (vidēji attēli) vai 19× (mazi attēli).
Nospiediet W (Q), lai tālinātu. Kamēr fotogrāfija ir
tuvināta, izmantojiet kursortaustiņu, lai skatītu
ekrānā neparādītos attēla apgabalus. Turiet
nospiestu kursortaustiņu, lai ātri ritinātu attēlu uz
citiem kadra apgabaliem. Mainot tālummaiņas
lielumu, īslaicīgi tiek parādīts navigācijas logs;
ekrānā pašlaik redzamais apgabals tiek norādīts ar
dzeltenu ierāmējumu. Navigācijas loga apakšdaļā ar
joslu tiek parādīta tālummaiņas pakāpe; ja
tālummaiņas koeficients ir 100 %, josla ir zaļa.
Apskatīt citus
attēla apgabalus
Apcirpt attēlu
P
Tuvināt sejas
P
Lai apcirptu attēlu atbilstoši ekrānā pašlaik
redzamajam apgabalam, nospiediet P un atlasiet
opciju Trim (Malu apgriešana) (0 166).
Lai tuvinātu kameras noteiktās sejas, nospiediet P
un atlasiet opciju Face zoom (Seju tuvināšana)
(0 167). Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja ir noteiktas
sejas. Ja sejas ir noteiktas, kad ir pietuvināts RGB
histogrammas (0 158) displejs, opcija Face zoom
(Seju tuvināšana) būs pieejama P pogas izvēlnē
(tomēr opcija Trim (Malu apgriešana) nebūs
pieejama).
Atskaņošana un dzēšana 165
Darbība
Lietot
Skatīt citus attēlus
Atcelt
tālummaiņu
Mainīt
aizsardzības
statusu
Apraksts
Groziet grozāmo komandu pārslēgu, lai apskatītu to
pašu vietu citos attēlos ar pašreizējo tālummaiņas
lielumu. Atskaņošanas tālummaiņa tiek atcelta, ja
tiek parādīts video.
Atceļ tālummaiņu un atgriežas pilnrāmja kadra
atskaņošanā.
A (L) Sīkāku informāciju skatiet 168. lpp.
❚❚ Fotogrāfiju apcirpšana
Veiciet tālāk aprakstītās darbības, lai atskaņošanas tālummaiņas laikā
parādītās fotogrāfijas apcirptu līdz ekrānā pašlaik redzamajam
apgabalam.
1 Nospiediet P.
Pēc tam, kad, regulējot tālummaiņu un
ritinot fotogrāfiju, ekrānā ir redzams tikai
apgabals, kuru vēlaties paturēt, nospiediet
P pogu.
P poga
2 Atlasiet opciju Trim (Malu apgriešana).
Iezīmējiet opciju Trim (Malu apgriešana)
un nospiediet 2.
3 Atlasiet opciju Done (Gatavs).
Iezīmējiet opciju Done (Gatavs) un
nospiediet J, lai izveidotu apcirptu kopiju,
kas satur tikai ekrānā parādīto attēla daļu.
166 Atskaņošana un dzēšana
❚❚ Sejas tālummaiņa
Lai tuvinātu kameras noteikto seju,
tālummaiņas displejā nospiediet P pogu, bet
pēc tam iezīmējiet opciju Face zoom (Seju
tuvināšana) un nospiediet J.
P poga
Pašreizējais objekts navigācijas logā tiek
norādīts ar baltu ietvaru. Nospiediet X vai
W (Q) pogu, lai tuvinātu vai tālinātu, vai
izmantojiet kursortaustiņu, lai skatītu citas
sejas.
Atskaņošana un dzēšana 167
Fotogrāfiju aizsargāšana pret dzēšanu
Nospiediet A (L) pogu, lai aizsargātu pašreizējo attēlu pret nejaušu
izdzēšanu. Aizsargātie faili ir marķēti ar P ikonu un tos nevar izdzēst,
izmantojot O pogu vai atskaņošanas izvēlnes opciju Delete (Dzēst).
Ņemiet vērā, ka, formatējot atmiņas karti, aizsargātie attēli tiks izdzēsti
(0 201). Lai attēlam noņemtu aizsardzību un to varētu izdzēst, parādiet
vai iezīmējiet to un nospiediet A (L) pogu.
A (L) poga
A Aizsardzības noņemšana visiem attēliem
Lai noņemtu aizsardzību visiem attēliem mapē vai mapēs, kas pašlaik atlasītas
izvēlnē Playback folder (Atskaņošanas mape) (0 187), atskaņošanas laikā uz
aptuveni divām sekundēm vienlaikus nospiediet A (L) un O pogas.
168 Atskaņošana un dzēšana
Attēlu vērtēšana
Vērtējiet attēlus vai atzīmējiet tos, lai vēlāk izdzēstu. Vērtējumus var
apskatīt arī, izmantojot lietotnes ViewNX-i un Capture NX-D. Vērtēšana
nav pieejama aizsargātiem attēliem.
Atsevišķu attēlu vērtēšana
1 Atlasiet attēlu.
Parādiet vai iezīmējiet attēlu.
2 Parādiet atskaņošanas opcijas.
Lai parādītu atskaņošanas opcijas,
nospiediet P pogu.
P poga
3 Izvēlēties opciju Rating (Vērtējums).
Iezīmējiet vienumu Rating (Vērtējums)
un nospiediet 2.
4 Izvēlieties vērtējumu.
Nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos
vērtējumu no nulles līdz piecām
zvaigznītēm, vai atlasiet ), lai atzīmētu
attēlu vēlākai izdzēšanai. Lai pabeigtu
darbību, nospiediet J.
Atskaņošana un dzēšana 169
Vairāku fotogrāfiju vērtēšana
Izmantojiet atskaņošanas izvēlnes opciju Rating (Vērtējums), lai
novērtētu vairākus attēlus.
1 Izvēlēties opciju Rating (Vērtējums).
Atskaņošanas izvēlnē iezīmējiet vienumu
Rating (Vērtējums) un nospiediet 2.
2 Vērtējiet attēlus.
Lietojiet kursortaustiņu, lai iezīmētu attēlus
(lai apskatītu pašlaik iezīmēto attēlu
pilnrāmja kadrā, turiet nospiestu X pogu),
un, turot nospiestu W (Q) pogu, spiediet 1
vai 3, lai izvēlētos vērtējumu no nulles līdz
piecām zvaigznītēm, vai atlasiet ), lai
atzīmētu attēlu vēlākai izdzēšanai. Lai pabeigtu darbību,
nospiediet J.
170 Atskaņošana un dzēšana
Fotogrāfiju dzēšana
Lai dzēstu pašreizējo fotogrāfiju, nospiediet O pogu. Lai dzēstu daudzas
atlasītās fotogrāfijas, visas atlasītajā datumā uzņemtās fotogrāfijas vai
visas pašreizējā atskaņošanas mapē esošās fotogrāfijas, izmantojiet
atskaņošanas izvēlnes opciju Delete (Dzēst). Pēc izdzēšanas fotogrāfijas
nevar atjaunot. Ņemiet vērā, ka aizsargātos attēlus nevar izdzēst.
Atskaņošanas laikā
Lai izdzēstu pašreizējo fotogrāfiju, nospiediet O pogu.
1 Nospiediet O pogu.
Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš.
O poga
2 Nospiediet O pogu vēlreiz.
Lai dzēstu fotogrāfiju, vēlreiz nospiediet O
pogu. Lai izietu, neizdzēšot fotogrāfiju,
nospiediet K pogu.
A Kalendāra atskaņošana
Kalendāra atskaņošanas laikā visas atlasītajā datumā uzņemtās fotogrāfijas varat
izdzēst, datumu sarakstā iezīmējot datumu un nospiežot O pogu (0 154).
Atskaņošana un dzēšana 171
Atskaņošanas izvēlne
Atskaņošanas izvēlnes opcija Delete (Dzēst) satur šādas opcijas. Ņemiet
vērā, ka atkarībā no attēlu skaita to dzēšanai var būt nepieciešams
zināms laiks.
Opcija
Q Selected (Atlasītie)
Select date (Atlasīt
n
datumu)
R
All (Visi)
Apraksts
Dzēš atlasītos attēlus.
Dzēš visus attēlus, kas uzņemti atlasītajā datumā
(0 173).
Dzēš visus attēlus mapē, kas pašlaik atlasīta
atskaņošanai (0 187).
❚❚ Atlasītie: atlasīto fotogrāfiju dzēšana
1 Atlasiet iezīmēto attēlu.
Izmantojiet kursortaustiņu, lai iezīmētu
attēlu, un nospiediet W (Q) pogu, lai
atlasītu attēlus vai atceltu to atlasi (lai
skatītu iezīmēto attēlu pilnrāmja kadrā,
turiet nospiestu X pogu). Atlasītie attēli
tiek iezīmēti ar O ikonu. Ja vajadzīgs,
atkārtojiet šīs darbības, lai atlasītu papildu
attēlus.
2 Lai pabeigtu darbību, nospiediet J.
Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš;
iezīmējiet opciju Yes (Jā) un nospiediet J.
172 Atskaņošana un dzēšana
W (Q) poga
❚❚ Atlasīt datumu: atlasītajā datumā uzņemto fotogrāfiju dzēšana
1 Atlasiet datumus.
Iezīmējiet datumu un nospiediet 2, lai
atlasītu visus attēlus, kas uzņemti
iezīmētajā datumā. Atlasītie datumi tiek
norādīti ar ķeksīti. Lai atlasītu papildu
datumus, atkārtojiet darbību, cik vajadzīgs;
lai atceltu atlasīto datumu, iezīmējiet to un
nospiediet 2.
2 Lai pabeigtu darbību, nospiediet J.
Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš;
iezīmējiet opciju Yes (Jā) un nospiediet J.
Atskaņošana un dzēšana 173
Slīdrādes
Atskaņošanas izvēlnes opciju Slide show (Slīdrāde) lieto, lai slīdrādē
parādītu pašreiz atskaņojamās mapes attēlus (0 187).
1 Atlasiet opciju Slide show (Slīdrāde).
Atskaņošanas izvēlnē iezīmējiet vienumu
Slide show (Slīdrāde) un nospiediet 2.
2 Palaidiet slīdrādi.
Slīdrādes izvēlnē iezīmējiet opciju Start
(Sākt) un nospiediet J.
Slīdrādes laikā var veikt šādas darbības:
Darbība
Lietot
Apraksts
Pārlēkt atpakaļ/
pārlēkt uz priekšu
Nospiediet 4, lai atgrieztos iepriekšējā
kadrā, nospiediet 2, lai pārietu uz nākamo
kadru.
Apskatīt papildu
fotogrāfijas
informāciju
Mainiet parādīto fotogrāfijas informāciju
(0 156).
Aptur slīdrādi. Atlasiet opciju Restart
(Restartēt), lai atsāktu.
Pauze
Palielināt/
samazināt
skaļumu
Iziet uz
atskaņošanas
režīmu
Video atskaņošanas laikā nospiediet X, lai
X / W (Q) palielinātu skaļumu, vai nospiediet W (Q), lai
to samazinātu.
174 Atskaņošana un dzēšana
K
Pabeidz slīdrādi un atgriežas atskaņošanas
režīmā.
Beidzoties slīdrādei, tiks parādīts pa labi
redzamais dialoglodziņš. Izvēlieties opciju
Restart (Restartēt), lai sāktu no sākuma, vai
opciju Exit (Iziet), lai atgrieztos atskaņošanas
izvēlnē.
Atskaņošana un dzēšana 175
Slīdrādes opcijas
Iekams sākt slīdrādi, var lietot slīdrādes izvēlnes opcijas, lai atlasītu attēlu
pēc to veida vai vērtējuma un izvēlētos, cik ilgi katrs attēls tiks rādīts.
• Image type (Attēla tips): izvēlieties Still
images and movies (Nekustīgi attēli un
video), Still images only (Tikai nekustīgi
attēli), Movies only (Tikai video) vai By
rating (Pēc vērtējuma). Lai iekļautu tikai
attēlus ar atlasīto vērtējumu, iezīmējiet
opciju By rating (Pēc vērtējuma) un
nospiediet 2. Tiks parādīts vērtējumu
saraksts; iezīmējiet vērtējumus un
nospiediet 2, lai atlasītu attēlus ar
iezīmētajiem vērtējumiem iekļaušanai
slīdrādē vai atceltu atlasi. Atlasītie vērtējumi
tiek norādīti ar ķeksīti. Nospiediet J, lai
izietu, kad vajadzīgie iestatījumi ir atlasīti.
• Frame interval (Kadru intervāls):
izvēlieties, cik ilgi tiek rādīti nekustīgie
attēli.
176 Atskaņošana un dzēšana
Savienojumi
ViewNX-i instalēšana
Lai precīzi ieregulētu fotogrāfijas un augšupielādētu un skatītu attēlus,
lejupielādējiet ViewNX-i instalētāja jaunāko versiju no tālāk norādītās
tīmekļa vietnes un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu
instalēšanu. Ir nepieciešams interneta savienojums. Sīkāk par sistēmas
prasībām un citu informāciju skatiet jūsu reģiona Nikon tīmekļa vietnē.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Izmantojiet Nikon programmatūru Capture NX-D, lai precīzi ieregulētu
fotogrāfijas vai lai mainītu NEF (RAW) attēlu iestatījumus un saglabātu tos citos
formātos. Capture NX-D ir pieejams lejupielādēšanai šādā adresē:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Savienojumi 177
Attēlu kopēšana datorā
Iekams sākt, pārliecinieties, ka ir instalēta lietotne ViewNX-i (0 177).
1 Pievienojiet USB vadu.
Kad esat izslēguši kameru un pārliecinājušies, ka ir ievietota atmiņas
karte, pievienojiet USB vadu (pieejams atsevišķi), kā parādīts attēlā,
un ieslēdziet kameru.
D USB centrmezgli
Pievienojiet kameru tieši pie datora; nepievienojiet to, izmantojot USB
centrmezglu vai tastatūru.
A Izmantojiet uzticamu barošanas avotu
Lai nodrošinātu nepārtrauktu datu pārsūtīšanu, pārliecinieties, ka kameras
akumulators ir pilnībā uzlādēts.
A Kabeļu pievienošana
Iekams pievienot vai atvienot interfeisa kabeļus, pārliecinieties, ka kamera ir
izslēgta. Nespiediet savienotājus ar spēku un nemēģiniet ievietot tos slīpi.
178 Savienojumi
2 Palaidiet lietotnes ViewNX-i komponenti Nikon Transfer 2.
Ja tiek parādīta uzvedne ar piedāvājumu izvēlēties programmu,
atlasiet Nikon Transfer 2.
D Datu pārsūtīšanas laikā
Neizslēdziet kameru un neatvienojiet USB vadu, kamēr notiek pārsūtīšana.
A Windows 7
Ja tiek parādīts šāds dialoglodziņš, atlasiet programmu Nikon Transfer 2, kā
aprakstīts turpmāk.
1 Sadaļā Import pictures and videos
(Importēt attēlus un video) noklikšķiniet
opciju Change program (Mainīt
programmu). Tiks parādīts programmas
izvēles dialoglodziņš; atlasiet
Nikon Transfer 2 un noklikšķiniet OK
(Labi).
2 Veiciet dubultklikšķi uz
.
A Windows 10 un Windows 8.1
Kad ir pievienota kamera, Windows 10 un
Windows 8.1 var parādīt automātiskās
atskaņošanas uzvedni. Pieskarieties vai
noklikšķiniet dialoglodziņu un pēc tam
pieskarieties vai noklikšķiniet opciju
Nikon Transfer 2, lai atlasītu
Nikon Transfer 2.
A OS X
Ja Nikon Transfer 2 netiek palaists automātiski, pārliecinieties, ka kamera ir
pievienota, pēc tam palaidiet lietotni Image Capture (lietotne, kas iekļauta
OS X) un atlasiet Nikon Transfer 2 kā lietotni, kas tiek atvērta, ja ir noteikta
kamera.
Savienojumi 179
3 Noklikšķiniet Start Transfer (Sākt pārsūtīšanu).
Atmiņas kartē esošie attēli tiks kopēti datorā.
Start Transfer (Sākt pārsūtīšanu)
4 Pārtrauciet savienojumu.
Kad pārsūtīšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un atvienojiet USB
vadu.
A Papildu informācija
Plašāku informāciju par ViewNX-i lietošanu skatiet tiešsaistes palīdzībā.
180 Savienojumi
Fotogrāfiju drukāšana
Atlasītos JPEG attēlus var izdrukāt ar PictBridge printeri (0 303), ko
pievieno tieši kamerai.
Printera pievienošana
Pievienojiet kameru, izmantojot USB vadu (pieejams atsevišķi).
Nespiediet savienotājus ar spēku un nemēģiniet ievietot tos slīpi.
Kad kamera un printeris ir ieslēgti, ekrānā tiek parādīts sasveicināšanās
ekrāns, pēc kā tiek parādīts PictBridge atskaņošanas displejs.
D Fotogrāfiju atlasīšana drukāšanai
Drukāšanai nevar atlasīt NEF (RAW) fotogrāfijas (0 84). NEF (RAW) attēlu JPEG
kopijas var izveidot, izmantojot retušas izvēlnes opciju NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) apstrāde) (0 230).
D Datuma uzrādīšana
Ja, izdrukājot fotogrāfijas, kas satur datuma informāciju, kas ierakstīta,
izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Date stamp (Datuma spiedols) (0 202),
PictBridge izvēlnes opcijai Print date (Drukāt datumu) atlasīsiet iestatījumu On
(Ieslēgts), datums tiks uzdrukāts divreiz. Tomēr uzdrukāto datumu var apcirpt, ja
fotogrāfijas tiek apcirptas vai izdrukātas bez maliņas.
Savienojumi 181
Attēlu drukāšana pa vienam
1 Parādiet vēlamo attēlu.
Nospiediet 4 vai 2, lai apskatītu citus attēlus. Nospiediet X pogu, lai
tuvinātu pašreizējo kadru (0 165; nospiediet K, lai izietu no
tālummaiņas). Lai vienlaikus apskatītu sešus attēlus, nospiediet
W (Q) pogu. Izmantojiet kursortaustiņu, lai iezīmētu attēlus, vai
nospiediet X, lai parādītu iezīmēto attēlu pilnrāmja kadra režīmā.
2 Noregulējiet printera iestatījumus.
Nospiediet J, lai parādītu tālāk minētos vienumus, pēc tam
nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu vienumu, un nospiediet 2, lai
skatītu opcijas (tiek parādītas tikai pašreizējā printera atbalstītās
opcijas; lai lietotu noklusējuma opciju, atlasiet vienumu Printer
default (Printera noklusējuma iestatījumi)). Kad ir atlasīta opcija,
nospiediet J, lai atgrieztos printera iestatījumu izvēlnē.
Opcija
Page size (Lapas
izmērs)
No. of copies
(Eksemplāru
skaits)
Border (Mala)
Print date
(Drukāt datumu)
Cropping
(Apcirpšana)
Apraksts
Izvēlieties lapas izmēru.
Šī opcija tiek parādīta tikai tad, ja attēli tiek izdrukāti pa
vienam. Nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos eksemplāru skaitu
(maksimums 99).
Izvēlieties, vai fotogrāfijām būs balta maliņa.
Izvēlieties, vai uz fotogrāfijām tiks uzdrukāts to ierakstīšanas
laiks un datums.
Šī opcija tiek parādīta tikai tad, ja attēli tiek izdrukāti pa vienam.
Lai izietu bez apcirpšanas, iezīmējiet opciju No cropping (Bez
apcirpšanas) un nospiediet J. Lai apcirptu pašreizējo attēlu,
iezīmējiet opciju Crop (Apcirpt) un nospiediet 2. Tiks parādīts
apcirpšanas atlasīšanas dialoglodziņš; nospiediet X, lai
palielinātu apcirpšanas izmēru, nospiediet W (Q), lai to
samazinātu, un lietojiet kursortaustiņu, lai pozicionētu
cirpumu. Ņemiet vērā, ka, izdrukājot mazus cirpumus lielā
izmērā, var pasliktināties izdrukas kvalitāte.
3 Sāciet drukāšanu.
Lai sāktu drukāt, atlasiet opciju Start printing (Sākt drukāšanu) un
nospiediet J. Lai atceltu darbību, iekams ir izdrukātas visas kopijas,
nospiediet J.
182 Savienojumi
Vairāku fotogrāfiju izdrukāšana
1 Atveriet PictBridge izvēlni.
PictBridge atskaņošanas displejā nospiediet G pogu.
2 Izvēlieties opciju.
Iezīmējiet vienu no tālāk minētājām opcijām un nospiediet 2.
• Print select (Atlasīt drukāšanai): atlasiet attēlus drukāšanai. Izmantojiet
kursortaustiņu, lai iezīmētu attēlus (lai apskatītu iezīmēto attēlu
pilnrāmja kadrā, turiet nospiestu X pogu), un, turot nospiestu
W (Q) pogu, nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos eksemplāru skaitu.
Lai atceltu attēla atlasīšanu, iestatiet eksemplāru skaitu uz nulli.
• Select date (Atlasīt datumu): izdrukājiet pa vienai kopijai no katra
atlasītajā datumā uzņemtā attēla. Spiediet 1 vai 3, lai iezīmētu
datumus, un nospiediet 2, lai tos atlasītu vai atceltu atlasi. Lai
skatītu atlasītajā datumā uzņemtos attēlus, nospiediet W (Q).
Izmantojiet kursortaustiņu, lai ritinātu attēlus, vai turiet nospiestu
X, lai skatītu pašreizējo attēlu pa visu ekrānu. Nospiediet W (Q)
vēlreiz, lai atgrieztos datuma atlases dialoglodziņā.
• Index print (Indeksa drukāšana): lai izveidotu visu atmiņas kartē
saglabāto JPEG attēlu sīkattēlu izdruku, pārejiet uz 3. darbību.
Ņemiet vērā, ka tad, ja atmiņas kartē ir vairāk nekā 256 attēli,
izdrukāti tiks tikai pirmie 256 attēli. Ja 3. darbībā atlasītās lapas
izmērs ir par mazu indeksa izdrukai, tiks parādīts brīdinājums.
3 Noregulējiet printera iestatījumus.
Pielāgojiet printera iestatījumus, kā aprakstīts 182. lpp. 2. darbībā.
4 Sāciet drukāšanu.
Lai sāktu drukāt, atlasiet opciju Start printing (Sākt drukāšanu) un
nospiediet J. Lai atceltu darbību, iekams ir izdrukātas visas kopijas,
nospiediet J.
Savienojumi 183
Fotogrāfiju skatīšana TV
Lai kameru savienotu ar augstas izšķirtspējas video ierīcēm, var izmantot
papildu augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (High-Definition
Multimedia Interface — HDMI) kabeli (0 268). Pirms HDMI kabeļa
pievienošanas vai atvienošanas vienmēr izslēdziet kameru.
Pievienojiet kamerai
Pievienojiet augstas izšķirtspējas ierīcei
(izvēlieties kabeli ar HDMI ierīcei
piemērotu savienotāju)
Noregulējiet ierīci uz HDMI kanālu, pēc tam ieslēdziet kameru un
nospiediet K pogu. Atskaņošanas laikā attēli tiks parādīti televizora
ekrānā. Ņemiet vērā, ka attēlu malas var netikt parādītas.
A Atskaņošanas skaļums
Skaļumu var regulēt, izmantojot televizora vadības ierīces; kameras vadības
ierīces nevar izmantot.
A Atskaņošana televizorā
Ilgstošai atskaņošanai ieteicams izmantot maiņstrāvas adapteri (pieejams
atsevišķi).
184 Savienojumi
❚❚ Izvada izšķirtspējas izvēlēšanās
Lai izvēlētos attēlu formātu izvadei uz HDMI
ierīci, kameras iestatīšanas izvēlnē izpildiet
vienumu secību HDMI > Output resolution
(Izvades izšķirtspēja) (0 199). Ja ir atlasīta
opcija Auto (Automātiski), kamera
automātiski izvēlēsies atbilstošo formātu.
❚❚ Kameras vadība ar TV pulti
Ja, izpildot iestatīšanas izvēlnes vienumu secību HDMI > Device control
(Ierīces vadība) (0 199), ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts) un kamera
ir pievienota televizoram, kas atbalsta HDMI-CEC, un gan kamera, gan
televizors ir ieslēgti, pilnrāmja kadra un slīdrāžu atskaņošanas laikā
kameras kursortaustiņa vietā un J pogas vietā var izmantot televizora
tālvadības pulti. Ja ir atlasīts iestatījums Off (Izslēgts), TV tālvadības pulti
nevar izmantot, lai vadītu kameru, bet kameru var izmantot, lai uzņemtu
fotogrāfijas un video tiešā skata režīmā.
A HDMI-CEC ierīces
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control
— augstas izšķirtspējas multivides interfeiss – patērētāju elektronikas vadība) ir
standarts, kas ļauj izmantot HDMI ierīces, lai vadītu perifērās ierīces, kurām tās ir
pievienotas. Ja kamera ir pievienota HDMI-CEC ierīcei, skatu meklētājā atlikušo
kadru skaita vietā tiks parādīts ).
A 1920 × 1080 60p/50p
Iestatījumu 1920×1080; 60p vai 1920×1080; 50p atlasīšana, izpildot vienumu
secību Movie settings (Video iestatījumi) > Frame size/frame rate (Kadra
izmērs/kadru uzņemšanas ātrums), ierakstīšanas laikā var radīt dažādas
izšķirtspējas un kadru uzņemšanas ātruma izmaiņas HDMI ierīču datu izvadē.
A HDMI > Izvades izšķirtspēja
Video nevar izvadīt ar izšķirtspēju 1920×1080; 60p vai 1920×1080; 50p. Dažas
ierīces var neatbalstīt vienuma Output resolution (Izvada izšķirtspēja)
iestatījumu Auto (Automātiski).
Savienojumi 185
Kameras izvēlnes
D Atskaņošanas izvēlne: attēlu vadība
Lai parādītu atskaņošanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet
D (atskaņošanas izvēlnes) cilni.
G poga
Atskaņošanas izvēlnes opcijas
Atskaņošanas izvēlne satur šādas opcijas:
Opcija
Delete (Dzēst)
Playback folder (Atskaņošanas mape)
Playback display options
(Atskaņošanas displeja opcijas)
Image review (Attēlu apskate)
Auto image rotation (Automātiska
attēla pagriešana)
Rotate tall (Vertikālo attēlu
pagriešana)
Slide show (Slīdrāde)
Image type (Attēla veids)
Frame interval (Kadru intervāls)
Rating (Vērtējums)
Select to send to smart device (Atlasīt
sūtīšanai uz viedierīci)
186 D Atskaņošanas izvēlne: attēlu vadība
Noklusējums
—
All (Visas)
0
172
187
—
187
On (Ieslēgts)
188
On (Ieslēgts)
188
On (Ieslēgts)
189
Still images and movies
(Nekustīgi attēli un video)
2s
—
—
174
170
189
Playback Folder (Atskaņošanas mape)
G poga ➜ D atskaņošanas izvēlne
Izvēlieties atskaņojamo mapi:
Opcija
Apraksts
Atskaņošanas laikā būs redzami attēli visās mapēs, kas izveidotas ar
D3400.
All (Visas) Atskaņošanas laikā būs redzami attēli visās mapēs.
Atskaņošanas laikā fotogrāfijas tiks parādītas tikai no tās mapes,
Current
kas atlasīta, izmantojot uzņemšanas izvēlnes opciju Storage folder
(Pašreizējā)
(Glabātavas mape) (0 219).
D3400
Playback Display Options (Atskaņošanas displeja opcijas)
G poga ➜ D atskaņošanas izvēlne
Izvēlieties atskaņošanas fotogrāfijas
informācijas displejā pieejamo informāciju
(0 156). Spiediet 1 vai 3, lai iezīmētu
vienumu, un nospiediet 2, lai to atlasītu vai
atceltu atlasi. Atlasītie vienumi tiek norādīti ar
ķeksīti. Lai atgrieztos atskaņošanas izvēlnē,
nospiediet J.
D Atskaņošanas izvēlne: attēlu vadība 187
Image Review (Attēlu apskate)
G poga ➜ D atskaņošanas izvēlne
Izvēlieties, vai pēc uzņemšanas attēli tiks nekavējoties automātiski
parādīti ekrānā. Ja ir atlasīts iestatījums Off (Izslēgts), attēlus var parādīt
tikai, nospiežot D pogu.
Auto Image Rotation (Automātiska attēla pagriešana)
G poga ➜ D atskaņošanas izvēlne
Fotogrāfijas, kas uzņemtas, kad ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), satur
informāciju par kameras orientāciju, kas ļauj tām automātiski rotēt
atskaņošanas laikā vai, skatot tās programmā ViewNX-i vai Capture NX-D
(pieejama atsevišķi). Tiek ierakstītas tālāk minētās attēla orientācijas:
Ainavas (platā) orientācija
Kamera pagriezta par 90°
pulksteniski
Kamera pagriezta par 90°
pretpulksteniski
Kameras orientācija netiek ierakstīta, ja atlasīts iestatījums Off (Izslēgts).
Šo opciju izvēlieties, ja panoramējot vai fotografējot objektīvs jāvērš
augšup vai lejup.
188 D Atskaņošanas izvēlne: attēlu vadība
Rotate Tall (Vertikālo attēlu pagriešana)
G poga ➜ D atskaņošanas izvēlne
Ja ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), „vertikāli” (portreta orientācijas)
attēli automātiski tiek pagriezti parādīšanai ekrānā (attēli, kas uzņemti ar
atlasītu iestatījumu Off (Izslēgts) vienumam Auto image rotation
(Automātiska attēla pagriešana), joprojām tiks parādīti ainavas
orientācijā). Ņemiet vērā, ka pati kamera uzņemšanas laikā jau ir pareizā
orientācijā, tādēļ attēli netiek automātiski pagriezti attēlu apskates laikā.
Select to Send to Smart Device (Atlasīt sūtīšanai uz viedo
ierīci)
G poga ➜ D atskaņošanas izvēlne
Atlasiet fotogrāfijas augšupielādēšanai viedierīcē. Video
augšupielādēšanai nevar atlasīt.
Opcija
Apraksts
Select image(s)
Atzīmējiet attēlus augšupielādēšanai viedierīcē.
(Atlasīt attēlu(s))
Deselect all (Atcelt
Noņemiet augšupielādes marķējumus visiem attēliem.
visu atlasi)
D Atskaņošanas izvēlne: attēlu vadība 189
C Uzņemšanas izvēlne: uzņemšanas opcijas
Lai parādītu uzņemšanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet
C (uzņemšanas izvēlnes) cilni.
G poga
Uzņemšanas izvēlnes opcijas
Uzņemšanas izvēlnē ir šādas opcijas:
Opcija
Noklusējums
Reset shooting menu (Atiestatīt
—
uzņemšanas izvēlni)
Image quality (Attēla kvalitāte)
JPEG normal (JPEG normāla kv.)
Image size (Attēla izmērs)
Large (Liels)
ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
P, S, A, M
100
ISO sensitivity
(ISO jutība)
Citi režīmi
Auto (Automātiski)
Auto ISO sensitivity control
On (Ieslēgts)
(Automātiska ISO jutības vadība)
Maximum sensitivity (Maksimālā
25600
jutība)
Minimum shutter speed (Minimālais
Auto (Automātiski)
aizvara ātrums)
White balance (Baltā balanss)
Auto (Automātiski)
Cool-white fluorescent (Vēsi
Fluorescent (Fluorescējošs)
balts fluorescējošs)
Set Picture Control (Iestatīt Picture
Standard (Standarta)
Control)
Color space (Krāstelpa)
sRGB
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
On (Ieslēgts)
Noise reduction (Trokšņu
On (Ieslēgts)
samazināšana)
Vignette control (Vinjetes vadība)
Normal (Normāls)
190 C Uzņemšanas izvēlne: uzņemšanas opcijas
0
192
84
86
93
193
121
123
132
194
119
195
195
Opcija
Auto distortion control (Automātiskā
kropļojumu kontrole)
Focus mode (Fokusa režīms)
Noklusējums
0
Off (Izslēgts)
196
Auto-servo AF (Automātiskais
servo AF)
Live view/movie (Tiešais skats/video) Single-servo AF (Viena servo AF)
AF-area mode (AF apgabala režīms)
Single-point AF (Viena punkta
n, 1, 2, 3
AF)
Viewfinder
Dynamic-area AF (Dinamiskā
(Skatu
m
apgabala AF)
meklētājs)
Auto-area AF (Automātiskais
Citi režīmi
apgabala AF)
Face-priority AF (Sejas prioritātes
k, l, p, o
AF)
Live view/movie
(Tiešais skats/
Normal-area AF (Normāla
n
video)
apgabala AF)
Citi režīmi
Wide-area AF (Plata apgabala AF)
Built-in AF-assist illuminator
On (Ieslēgts)
(Iebūvēts AF palīggaismotājs)
Matrix metering (Matricas
Metering (Mērīšana)
mērīšana)
Flash cntrl for built-in flash/Optional
flash (Zibspuldzes vadība iebūvētai
TTL
zibspuldzei/Papildu zibspuldze)
On (Ieslēgts)
Optical VR (Optiskā VR) *
Movie settings (Video iestatījumi)
Frame size/frame rate (Kadra izmērs/
1920×1080; 60p
kadru uzņemšanas ātrums)
Movie quality (Video kvalitāte)
Normal (Normāla)
Auto sensitivity (Automātiska
Microphone (Mikrofons)
jutība)
Wind noise reduction (Vēja trokšņu
Off (Izslēgts)
samazināšana)
Manual movie settings (Manuāli
Off (Izslēgts)
video iestatījumi)
Viewfinder (Skatu meklētājs)
69
70
74
75
196
111
197
198
141,
142
* Pieejams tikai ar objektīviem, kas atbalsta šo vienumu.
Piezīme: atkarībā no kameras iestatījumiem daži vienumi var būt iekrāsoti
pelēkā krāsā un nebūt pieejami.
C Uzņemšanas izvēlne: uzņemšanas opcijas 191
Reset Shooting Menu (Atiestatīt uzņemšanas izvēlni)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Lai atiestatītu uzņemšanas izvēlnes iestatījumus, atlasiet opciju Yes (Jā).
A Atiestatīt uzņemšanas opcijas
Vienumam Reset shooting menu (Atiestatīt uzņemšanas izvēlni) atlasot
opciju Yes (Jā), Picture Control iestatījumiem tiek atjaunotas to noklusējuma
vērtības (0 134) un tiek atiestatīti šādi iestatījumi:
Opcija
Atbrīvošanas režīms
m
Citi režīmi
Fokusa punkts
Elastīga programma
A (L) pogas turēšana
Zibspuldzes režīms
i, k, p, n, S, T, '
o
U
P, S, A, M
Ekspozīcijas kompensācija
Zibspuldzes kompensācija
Noklusējums
Nepārtraukti
Viens kadrs
Centrs
Izslēgts
Izslēgts
Automātiski
Automātiskā lēnā
sinhronizācija
Zibspuldze izslēgta
Piespiedu zibspuldze
Izslēgts
Izslēgts
0
62
76
100
215
87, 89
115
117
ISO Sensitivity Settings (ISO jutības iestatījumi)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Regulējiet ISO jutību (0 93).
192 C Uzņemšanas izvēlne: uzņemšanas opcijas
❚❚ Automātiska ISO jutības vadība
Šī opcija ir pieejama tikai ar E un G tipa objektīviem (0 253), kamerai
esot P, S, A vai M režīmā. Ja ir atlasīts iestatījums Off (Izslēgts), ISO jutībai
tiks fiksēta lietotāja atlasītā vērtība (0 93). Ja ir atlasīts iestatījums On
(Ieslēgts), ISO jutība tiks regulēta automātiski, ja optimālu ekspozīciju
nav iespējams nodrošināt ar lietotāja iestatīto vērtību. Automātiskās ISO
jutības maksimālo vērtību var atlasīt, atlasot izvēlnē Auto ISO
sensitivity control (Automātiska ISO jutības vadība) opciju
Maximum sensitivity (Maksimālā jutība) (izvēlieties mazākas vērtības,
lai izvairītos no trokšņiem (brīvi izvietoti spilgti pikseļi, aizmiglojums vai
līnijas), taču ņemiet vērā, ka tad, ja lietotāja atlasītā ISO jutība ir lielāka
par to, kas atlasīta iestatījumam Maximum sensitivity (Maksimālā
jutība), tiks izmantota lietotāja atlasītā vērtība; automātiskās ISO jutības
minimālā vērtība tiks automātiski iestatīta kā ISO 100). Režīmos P un A
jutība tiks regulēta tikai tad, ja nepietiekama ekspozīcija ir iespējama,
uzņemot ar aizvara ātrumu, kas atlasīts opcijai Minimum shutter speed
(Minimālais aizvara ātrums) (1/2000 – 30 s vai Auto (Automātiski);
režīmos S un M jutība tiks noregulēta tā, lai nodrošinātu optimālu
ekspozīciju ar lietotāja izvēlēto aizvara ātrumu). Ja ir atlasīts iestatījums
Auto (Automātiski), kamera, balstoties uz objektīva fokusa garumu,
atlasīs minimālo aizvara ātrumu. Lēnāki aizvara ātrumi tiks izmantoti
tikai tad, ja optimālu ekspozīciju nevar panākt ar vienumam Maximum
sensitivity (Maksimālā jutība) atlasīto ISO jutības vērtību.
Ja ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), skatu
meklētājā tiek parādīts indikators ISO AUTO, bet
informācijas displejā — ISO-A. Šie indikatori
mirgo, ja jutībai tiek mainīta lietotāja iestatītā
vērtība.
C Uzņemšanas izvēlne: uzņemšanas opcijas 193
A Maksimālā jutība/Minimālais aizvara ātrums
Ja ir iespējota automātiska ISO jutības vadība, ISO
jutības un aizvara ātruma grafiki informācijas
displejā parāda maksimālo jutību un minimālo
aizvara ātrumu.
Maksimālā jutība
Minimālais aizvara ātrums
A Automātiska ISO jutības vadība
Ņemiet vērā, ka ISO jutība var tikt palielināta automātiski, ja automātiskā ISO
jutības vadība tiek izmantota kombinācijā ar zibspuldzes lēnas sinhronizācijas
režīmiem (pieejami ar iebūvēto zibspuldzi un papildu zibspuldzēm, kas norādītas
262. lpp.), tādējādi, iespējams, neļaujot kamerai izvēlēties mazu aizvara ātrumu.
Automātiskā ISO jutīguma vadība ir pieejama tikai i-TTL zibspuldzes vadības
režīmā (0 197, 262); citos režīmos vērtība, kas atlasīta parametram ISO
sensitivity (ISO jutība), tiks izmantota attēliem, kas uzņemti ar iebūvēto
zibspuldzi vai papildu zibspuldzēm.
Color Space (Krāstelpa)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Krāstelpa nosaka krāsu atveidei pieejamo krāsu gammu. sRGB ieteicams
izmantot vispārējas nozīmes drukas darbiem un attēlošanai; Adobe
RGB, ņemot vērā, ka tam ir plašāka krāsu gamma, ir piemērotāka
profesionālām publikācijām un komerciāliem iespieddarbiem. Video
neatkarīgi no atlasītās opcijas tiek ierakstīti, izmantojot sRGB.
A Adobe RGB
Precīzai krāsu atveidei Adobe RGB attēliem ir vajadzīgas lietotnes, displeji un
printeri, kas atbalsta krāsu pārvaldību.
A Krāstelpa
ViewNX-i un Capture NX-D, atverot ar šo kameru uzņemtās fotogrāfijas,
automātiski atlasa pareizu krāstelpu. Rezultāti netiek garantēti, ja tiek izmantota
trešo pušu programmatūra.
194 C Uzņemšanas izvēlne: uzņemšanas opcijas
Noise Reduction (Trokšņu samazināšana)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Lai samazinātu trokšņus (spilgti plankumi,
brīvi izvietoti spilgti pikseļi vai aizmiglojums),
atlasiet opciju On (Ieslēgts). Trokšņu
samazināšana darbojas pie visiem ISO jutības
lielumiem, bet vispamanāmākā tā ir pie augstākiem lielumiem. Laiks, kas
nepieciešams, lai apstrādātu aizvara ātrumus, kas ir lēnāki par 1 s,
aptuveni divkāršojas; apstrādes laikā skatu meklētājā mirgos „l m”
un fotogrāfijas nevarēs uzņemt. Trokšņu samazināšana netiks veikta, ja
kamera tiek izslēgta, iekams ir pabeigta apstrāde.
Ja ir atlasīts iestatījums Off (Izslēgts), trokšņu samazināšana tiks veikta
pēc vajadzības; trokšņu samazināšanas apjoms ir mazāks nekā tad, ja ir
atlasīts iestatījums On (Ieslēgts).
Vignette Control (Vinjetes vadība)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Viņjetēšana nozīmē spilgtuma samazināšanos fotogrāfijas malās. Opcija
Vignette control (Vinjetes vadība) samazina viņjetēšanu, uzņemot ar E
un G tipa objektīviem (0 253). Tās efekti dažādiem objektīviem izpaužas
dažādi un vispamanāmākie ir pie maksimālā apertūras atvēruma.
Izvēlieties opciju High (Liels), Normal (Normāls), Low (Mazs) vai Off
(Izslēgts).
A Vignette Control (Vinjetes vadība)
Atkarībā no sižeta, uzņemšanas apstākļiem un objektīva tipa JPEG attēlos var
parādīties trokšņi (aizmiglojums) vai periferiālas spilgtuma izmaiņas, savukārt
Picture Controls, kurām ir mainīti noklusējuma iestatījumi, var nedot vēlamo
efektu. Uzņemiet izmēģinājuma attēlus un apskatiet ekrānā rezultātu. Vinjetes
vadība netiek piemērota video (0 138) vai attēliem, kas uzņemti ar objektīviem,
kas atbalsta FX formātu.
C Uzņemšanas izvēlne: uzņemšanas opcijas 195
Auto Distortion Control (Automātiskā kropļojumu
kontrole)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Atlasiet iestatījumu On (Ieslēgts), lai samazinātu attēla cilindrveida
deformāciju fotogrāfijās, uzņemot ar platleņķa objektīviem, un lai
samazinātu spilvenveida kropļojumus fotogrāfijās, uzņemot ar
garfokusa objektīviem (ņemiet vērā, ka skatu meklētājā redzamās malas
galīgajā attēlā var tikt apcirptas, kā arī to, ka var palielināties laiks, kas
nepieciešams, lai pirms ierakstīšanas apstrādātu fotogrāfijas). Šī opcija
netiek piemērota video un ir pieejama tikai ar E un G tipa objektīviem
(izņemot platleņķa un noteiktus citus objektīvus); ar citiem objektīviem
rezultāti netiek garantēti.
A Retuša: kropļojumu kontrole
Informāciju par tādu esošo fotogrāfiju kopiju veidošanu, kurās ir samazināti
cilindrveida un spilvenveida kropļojumi, skatiet 237. lpp.
Built-in AF-assist Illuminator (Iebūvētais AF
palīggaismotājs)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Izvēlieties, vai iebūvētais AF palīggaismotājs
iedegsies, lai palīdzētu veikt fokusēšanu vājā
apgaismojumā.
Opcija
On
(Ieslēgts)
Off
(Izslēgts)
AF palīggaismotājs
Apraksts
AF palīggaismotājs iedegas, ja ir slikts apgaismojums (sīkāku
informāciju skatiet 284. lpp.).
AF palīggaismotājs neiedegas, lai palīdzētu veikt fokusēšanu. Vājā
apgaismojumā kamera var nespēt fokusēties, izmantojot
autofokusu.
196 C Uzņemšanas izvēlne: uzņemšanas opcijas
Flash Cntrl for Built-in Flash/Optional Flash (Zibspuldzes
vadība iebūvētai zibspuldzei/Papildu zibspuldze)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Izvēlieties iebūvētās zibspuldzes režīmu uzņemšanai P, S, A un M režīmos.
Ja ir pievienota un ieslēgta papildu zibspuldze SB-500, SB-400 vai
SB-300, šī opcija tiek nomainīta uz opciju Optional flash (Papildu
zibspuldze) un tiek izmantota, lai izvēlētos zibspuldzes režīmu papildu
zibspuldzei.
Opcija
1 TTL
2
Manual
(Manuāli)
Apraksts
Zibspuldzes jauda tiek regulēta automātiski, reaģējot uz
uzņemšanas apstākļiem.
Izvēlieties zibspuldzes līmeni. Ar pilnu jaudu iebūvētās
zibspuldzes jaudas skaitlis ir aptuveni 8 (m, ISO 100, 20 °C).
A Manuāli
Ja ir atlasīta opcija Manual (Manuāli) un pacelta
zibspuldze, skatu meklētājā mirgo Y ikona, bet
informācijas displejā parādās 0 ikona.
C Uzņemšanas izvēlne: uzņemšanas opcijas 197
A TTL zibspuldzes vadība
Turpmāk norādītie zibspuldzes vadības veidi tiek atbalstīti, ja E vai G tipa
objektīvs tiek izmantots kombinācijā ar iebūvēto zibspuldzi (0 87) vai papildu
zibspuldzēm (0 262).
• Digitālās vienobjektīva spoguļkameras vienmērīga apgaismojuma i-TTL piespiedu zibspuldze:
informācija no 420 pikseļu RGB sensora tiek izmantota, lai regulētu zibspuldzes
izlādi un nodrošinātu dabīgu līdzsvaru starp galveno objektu un fonu.
• Digitālās vienobjektīva spoguļkameras standarta i-TTL piespiedu zibspuldze: zibspuldzes
izlāde tiek pielāgota galvenajam objektam; fona spilgtums netiek ņemts vērā.
Standarta i-TTL zibspuldzes vadību izmanto ar punkta mērīšanas funkciju vai arī
ja tā ir atlasīta ar papildu zibspuldzi. Visos pārējos gadījumos izmanto vienmērīga
apgaismojuma i-TTL piespiedu zibspuldzi.
Optical VR (Optiskā VR)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Šis vienums tiek parādīts tikai, ja ir pievienots objektīvs, kas to atbalsta.
Iestatījuma On (Ieslēgts) atlasīšana iespējo vibrāciju samazināšanu, kas
tiek aktivizēta ikreiz, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz
pusei (0 309, 314, 318). Atlasiet iestatījumu Off (Izslēgts), lai atspējotu
vibrāciju samazināšanu.
A Vibrāciju samazināšanas indikators
Iestatot vienumam Optical VR (Optiskā VR)
iestatījumu On (Ieslēgts), informācijas displejā
parādās vibrāciju samazināšanas indikators.
198 C Uzņemšanas izvēlne: uzņemšanas opcijas
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
Lai parādītu iestatīšanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet
B (iestatīšanas izvēlnes) cilni.
G poga
Iestatīšanas izvēlnes opcijas
Iestatīšanas izvēlnē ir šādas opcijas:
Opcija
Noklusējums
Reset setup options (Atiestatīt iestatīšanas
—
opcijas)
Format memory card (Formatēt atmiņas
—
karti)
Date stamp (Datuma spiedols)
Off (Izslēgts)
Time zone and date (Laika josla un datums) 1
Sync with smart device (Sinhronizēt ar
Off (Izslēgts)
viedierīci)
Daylight saving time (Vasaras laiks)
Off (Izslēgts)
Language (Valoda) 1
—
Monitor brightness (Ekrāna spilgtums)
0
Info display format (Informācijas displeja formāts)
AUTO/SCENE/EFFECTS (AUTOMĀTISKI/
Graphic (Grafiskais)
SIŽETS/EFEKTI)
P/S/A/M
Graphic (Grafiskais)
Auto info display (Automātiskais
On (Ieslēgts)
informācijas displejs)
Auto off timers (Automātiskās izslēgšanas
Normal (Normāls)
taimeri)
Self-timer (Automātiskais taimeris)
Self-timer delay (Automātiskā taimera
10 s
aizture)
Number of shots (Uzņēmumu skaits)
1
0
201
201
202
205
205
205
205
206
206
207
208
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana 199
Opcija
Noklusējums
Remote on duration (ML-L3) (Ilgstošā
1 min
tālvadība (ML-L3))
Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli
—
paceltā stāvoklī tīrīšanai) 2
Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu
—
noņemšanas atsauces fotogrāfija)
Image comment (Attēla komentārs)
—
Copyright information (Autortiesību
—
informācija)
Beep (Pīkstiens)
Low (Zems)
Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)
Auto (Automātiski)
Buttons (Pogas)
Assign Fn button (Fn pogas piešķire)
ISO sensitivity (ISO jutība)
Assign AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L pogas
AE/AF lock (AE/AF
piešķire)
fiksators)
Shutter-release button AE-L (Aizvara
Off (Izslēgts)
atbrīvošanas poga AE-L)
AF activation (AF aktivizēšana)
Enable (Iespējot)
Rangefinder (Diapazona meklētājs)
Off (Izslēgts)
Manual focus ring in AF mode (Manuālā
Enable
(Iespējot)
fokusa gredzens AF režīmā) 3
File number sequence (Failu numuru secība)
Off (Izslēgts)
Storage folder (Glabātavas mape)
—
File naming (Failu nosaukumi)
DSC
HDMI
Output resolution (Izvades izšķirtspēja)
Auto (Automātiski)
Device control (Ierīces vadība)
On (Ieslēgts)
Location data (Atrašanās vietas dati)
Download from smart device (Lejupielādēt
No (Nē)
no viedierīces)
Position (Pozīcija)
—
Airplane mode (Lidojuma režīms)
Disable (Atspējot)
Connect to smart device (Pievienot viedierīcei)
—
Send to smart device (auto) (Nosūtīt uz
Off (Izslēgts)
viedierīci (automātiski))
Bluetooth
Network connection (Tīkla savienojums)
Disable (Atspējot)
Paired devices (Sapārotas ierīces)
—
Send while off (Sūtīt, kad izslēgts)
On (Ieslēgts)
200 B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
0
208
273
209
211
212
213
213
214
215
215
215
216
217
218
219
221
185
221
222
222
223
223
Opcija
Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana) 4
Conformity marking (Atbilstības marķējums)
Slot empty release lock (Tukšs slots,
atbrīvošana bloķēta)
Reset all settings (Atiestatīt visus
iestatījumus)
Firmware version (Aparātprogrammatūras
versija)
1
2
3
4
Noklusējums
Enable (Iespējot)
—
Release locked
(Atbrīvošana bloķēta)
0
224
225
—
226
—
226
226
Noklusējuma iestatījumi mainās atkarībā no pārdošanas valsts.
Nav pieejams, ja ir zems akumulatora līmenis.
Pieejams tikai ar objektīviem, kas atbalsta šo vienumu.
Pieejama tikai tad, ja ievietota Eye-Fi atmiņas karte (0 224).
Piezīme: atkarībā no kameras iestatījumiem daži vienumi var būt iekrāsoti
pelēkā krāsā un nebūt pieejami.
Reset Setup Options (Atiestatīt iestatīšanas opcijas)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Atlasiet iestatījumu Yes (Jā), lai atiestatītu iepriekš minētās noklusējuma
vērtības visiem iestatīšanas izvēlnes iestatījumiem, izņemot Time zone
and date (Laika josla un datums), Language (Valoda), Storage folder
(Glabātavas mape) un Bluetooth > Paired devices (Sapārotas
ierīces).
Format Memory Card (Formatēt atmiņas karti)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Atmiņas kartes obligāti jāformatē pirms pirmās lietošanas, kā arī
gadījumā, ja tās pirms tam ir formatētas citās ierīcēs. Formatējiet karti, kā
norādīts tālāk.
D Atmiņas karšu formatēšana
Formatējot atmiņas kartes, tiek neatgriezeniski izdzēsti visi tajās esošie dati. Iekams
turpināt, noteikti pārkopējiet datorā fotogrāfijas un citu informāciju, kuru
vēlaties saglabāt (0 178).
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana 201
1 Iezīmējiet Yes (Jā).
Lai izietu, neformatējot atmiņas karti,
iezīmējiet No (Nē) un nospiediet J.
2 Nospiediet J.
Kartes formatēšanas laikā tiks rādīts
paziņojums. Neizņemiet atmiņas karti un
neizņemiet vai neatvienojiet barošanas
avotu, kamēr formatēšana nav pabeigta.
Date Stamp (Datuma spiedols)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Izvēlieties datuma informācijas uzrādīšanu uz fotogrāfijām to
uzņemšanas laikā. Datuma spiedolus nevar pievienot vai noņemt
esošajām fotogrāfijām.
Opcija
Off (Izslēgts)
Apraksts
Uz fotogrāfijām neparādās to uzņemšanas laiks un
datums.
Ja šī opcija ir aktivizēta,
15 . 04 . 2016
uzņemot fotogrāfijas,
uz tām tiek norādīts
Date and time
15 . 04 . 2016 10 : 02
datums vai datums un
b
(Datums un laiks) laiks.
Uz jaunām fotogrāfijām tiek uzdrukāts laikspiedols,
Date counter
c
kas norāda dienu skaitu starp uzņemšanas datumu un
(Datuma skaitītājs)
atlasīto datumu (0 203).
a Date (Datums)
202 B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
Ja iestatījums nav Off (Izslēgts), atlasītā opcija
informācijas displejā tiek norādīta ar d
ikonu.
A Datuma spiedols
Datums tiek ierakstīts atbilstoši secībai, kas atlasīta iestatījumam Time zone and
date (Laika josla un datums) (0 205). Uzdrukātie dati var tikt apgriezti vai kļūt
nesalasāmi kopijās, kas izveidotas, kad attēli tiek retušēti (0 227). Datums
neparādās NEF (RAW) vai NEF (RAW) + JPEG attēlos.
❚❚ Date Counter (Datuma skaitītājs)
Attēliem, kas uzņemti, kad ir aktivizēta šī
opcija, tiek uzdrukāts, cik dienas palikušas līdz
noteiktam datumam vai arī cik dienas
pagājušas kopš noteiktā datuma. Izmantojiet
to, lai atsekotu, kā aug bērni, vai arī skaitītu
dienas līdz dzimšanas dienai vai kāzām.
02 / 15 . 04 . 2016
Nākotnes datums
(atlikušas divas dienas)
02 / 19 . 04 . 2016
Pagātnes datums
(pagājušas divas dienas)
Kamera datumu uzglabāšanai piedāvā trīs slotus.
1 Ievadiet pirmo datumu.
Kad pirmo reizi atlasāt vienumu Date
counter (Datuma skaitītājs), jums tiks
piedāvāts ievadīt datumu pirmajā slotā.
Izmantojiet kursortaustiņu, lai ievadītu
datumu, un nospiediet J, lai atgrieztos
datumu sarakstā.
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana 203
2 Ievadiet papildu datumus vai rediģējiet
esošos datumus.
Lai mainītu datumu vai ievadītu papildu
datumus, iezīmējiet slotu, nospiediet 2 un
ievadiet datumu, kā aprakstīts iepriekš.
3 Izvēlieties datumu.
Datumu sarakstā iezīmējiet slotu un nospiediet J pogu.
4 Izvēlieties datuma skaitītāja formātu.
Iezīmējiet Display options (Displeja
opcijas) un nospiediet 2, pēc tam
iezīmējiet datuma formātu un nospiediet
J.
5 Izejiet no datuma skaitītāja izvēlnes.
Nospiediet J, lai izietu no datuma skaitītāja izvēlnes.
204 B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
Time Zone and Date (Laika josla un datums)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Mainiet laika joslas, sinhronizējiet pulksteni ar viedierīces pulksteni,
iestatiet kameras pulksteni, izvēlieties datuma rādīšanas secību un
ieslēdziet vai izslēdziet pāreju uz vasaras laiku.
Opcija
Time zone
(Laika josla)
Date and time
(Datums un
laiks)
Sync with smart
device
(Sinhronizēt ar
viedierīci)
Date format
(Datuma
formāts)
Daylight saving
time (Vasaras
laiks)
Apraksts
Izvēlieties laika joslu. Kameras pulkstenim automātiski tiek
iestatīts jaunās laika joslas laiks.
Iestatiet kameras pulksteni (0 25).
Izvēlieties, vai kameras pulkstenim tiek atjaunināts laiks
(universālais koordinētais laiks jeb UTC), laika joslas un
standarta vai vasaras laika iestatījumi, ko nodrošina viedierīce.
Izvēlieties secību, kādā tiek rādīta diena, mēnesis un gads.
Ieslēdziet vai izslēdziet pāreju uz vasaras laiku. Kameras
pulkstenis tiks automātiski pagriezts par vienu stundu uz
priekšu vai atpakaļ.
Language (Valoda)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Izvēlieties kameras izvēļņu un paziņojumu valodu.
Monitor Brightness (Ekrāna spilgtums)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Lai izvēlētos ekrāna spilgtumu, spiediet 1 vai 3. Lai palielinātu
spilgtumu, izvēlieties lielākas vērtības, lai samazinātu spilgtumu,
izvēlieties mazākas vērtības.
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana 205
Info Display Format (Informācijas displeja formāts)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Izvēlieties informācijas displeja formātu (0 6). Formātus var izvēlēties
atsevišķi automātiskajam, sižeta un speciālo efektu režīmiem, kā arī P, S,
A un M režīmiem.
Klasisks
Grafisks
1 Atlasiet uzņemšanas režīma opciju.
Iezīmējiet opciju AUTO/SCENE/EFFECTS
(AUTOMĀTISKI/SIŽETS/EFEKTI) vai
P/S/A/M un nospiediet 2.
2 Atlasiet dizainu.
Iezīmējiet dizainu un nospiediet J.
Auto Info Display (Automātiskais informācijas displejs)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu
līdz pusei, tiks parādīts informācijas displejs. Ja ir atlasīta opcija Off
(Izslēgts), informācijas displeju var skatīt, nospiežot R pogu.
206 B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
Auto off Timers (Automātiskās izslēgšanas taimeri)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Šī opcija nosaka, cik ilgi ekrāns paliks ieslēgts, ja izvēlnes rādīšanas un
atskaņošanas laikā netiek veiktas nekādas darbības (Playback/menus
(Atskaņošana/izvēlnes)), kamēr fotogrāfijas tiek rādītas ekrānā pēc
uzņemšanas (Image review (Attēlu apskate)) un tiešā skata laikā (Live
view (Tiešais skats)), un cik ilgi gaidstāves aktivizēšanas taimeris, skatu
meklētājs un informācijas displejs ir ieslēgti, ja netiek veiktas nekādas
darbības (Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris)). Lai
samazinātu akumulatora iztukšošanos, izvēlieties īsāku automātiskas
izslēgšanas aizturi.
Opcija
Apraksts (visi lielumi ir aptuveni)
Automātiskās izslēgšanas taimeriem tiek iestatītas šādas
vērtības:
Playback/
Image
Standby timer
Live view
menus
review
(Gaidstāves
C Short (Īss)
(Tiešais
(Atskaņošana/
(Attēlu
aktivizēšanas
D Normal
skats)
izvēlnes)
apskate)
taimeris)
(Normāls)
20 s
4s
5 min.
4s
E Long (Ilgs) Short (Īss)
Normal
5 min.
4s
10 min.
8s
(Normāls)
Long (Ilgs)
10 min.
20 s
20 min.
1 min.
F Custom
(Pielāgots)
Izvēlieties atsevišķas aiztures opcijām Playback/menus
(Atskaņošana/izvēlnes), Image review (Attēlu apskate), Live
view (Tiešais skats) un Standby timer (Gaidstāves
aktivizēšanas taimeris). Kad iestatījumi ir pabeigti, nospiediet
J.
A Automātiskās izslēgšanas taimeri
Ekrāns un skatu meklētājs neizslēgsies automātiski, ja kamera, izmantojot USB, ir
pievienota datoram vai printerim.
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana 207
Self-Timer (Automātiskais taimeris)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Izvēlieties aizvara atbrīvošanas aizturēšanas ilgumu un uzņēmumu
skaitu.
• Self-timer delay (Automātiskā taimera aizkave): izvēlieties aizvara
atbrīvošanas aizkaves ilgumu.
• Number of shots (Uzņēmumu skaits): spiediet 1 vai 3, lai izvēlētos
uzņēmumu skaitu, kas tiks uzņemti ikreiz, kad tiks nospiesta aizvara
atbrīvošanas poga (no 1 līdz 9; ja atlasītā vērtība nav 1, uzņēmumi tiks
uzņemti ar 4 s intervāliem).
Remote on Duration (ML-L3) (Ilgstošā tālvadība (ML-L3))
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Izvēlieties, cik ilgi kamera gaidīs signālu no papildu tālvadības pults
ML-L3, pirms atcelt tālvadības atbrīvošanas režīmu. Izvēlieties īsāku
laiku, lai pagarinātu akumulatora darbmūžu. Šis iestatījums tiek
izmantots tikai, ja fotografēšanai tiek izmantots skatu meklētājs.
208 B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
Image Dust Off Ref Photo (Attēla netīrumu noņemšanas
atsauces fotogrāfija)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Iegūstiet atsauces datus attēla netīrumu noņemšanas opcijai
programmā Capture NX-D (sīkāk par to lasiet Capture NX-D tiešsaistes
palīdzībā).
Opcija Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu noņemšanas
atsauces fotogrāfija) ir pieejama tikai tad, ja kamerai ir uzstādīts E vai
G tipa objektīvs. Ieteicams izmantot objektīvus ar fokusa garumu vismaz
50 mm. Izmantojot tālummaiņas objektīvu, tuviniet līdz galam.
1 Atlasiet opciju Start (Sākt).
Iezīmējiet opciju Start (Sākt) un
nospiediet J. Lai izietu, neizgūstot attēla
netīrumu noņemšanas datus, nospiediet
G.
Tiks parādīts pa labi redzamais
paziņojums, bet skatu meklētājā parādīsies
norāde „rEF”.
2 Skatu meklētājā kadrējiet baltu objektu bez raksturīgām iezīmēm.
Ar objektīvu aptuveni desmit centimetru attālumā no labi
apgaismota balta objekta bez raksturīgām iezīmēm, kadrējiet
objektu tā, lai tas aizpildītu skatu meklētāju, un pēc tam līdz pusei
nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu.
Autofokusa režīmā fokuss automātiski tiks iestatīts uz bezgalību;
manuālā fokusa režīmā fokusu uz bezgalību iestatiet manuāli.
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana 209
3 Iegūstiet attēla netīrumu noņemšanas atsauces datus.
Lai iegūtu attēla netīrumu noņemšanas atsauces datus, nospiediet
līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Nospiežot aizvara atbrīvošanas
pogu, ekrāns izslēdzas.
Ja atsauces objekts ir pārāk gaišs vai pārāk
tumšs, kamera, iespējams, nespēs iegūt
attēla netīrumu noņemšanas atsauces
datus, un tiks parādīts pa labi redzamais
paziņojums. Izvēlieties citu atsauces
objektu un atkārtojiet procesu no
1. darbības.
D Attēla netīrumu noņemšanas atsauces dati
Tos pašus atsauces datus var izmantot
fotogrāfijām, kas uzņemtas ar dažādiem
objektīviem vai ar dažādiem apertūras
atvērumiem. Atsauces attēlus nevar skatīt,
izmantojot datora attēlveidošanas
programmatūru. Skatot atsauces attēlus kameras
ekrānā, tiek parādīts režģa raksts.
210 B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
Image Comment (Attēla komentārs)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Uzņemot jaunas fotogrāfijas, pievienojiet tām komentāru. Komentārus
var apskatīt kā metadatus, izmantojot ViewNX-i vai Capture NX-D.
Komentārs ir redzams arī uzņemšanas datu lapā fotogrāfijas informācijas
displejā (0 161). Pieejamas šādas opcijas:
• Input comment (Ievadīt komentāru): ievadiet komentāru, kā aprakstīts
tālāk. Komentāru maksimālais garums ir 36 rakstzīmes.
• Attach comment (Pievienot komentāru):
izvēlieties šo opciju, lai pievienotu
komentāru visām turpmākajām
fotogrāfijām. Opciju Attach comment
(Pievienot komentāru) var ieslēgt un
izslēgt, to iezīmējot un nospiežot 2. Kad ir
atlasīts vēlamais iestatījums, nospiediet J,
lai izietu.
A Teksta ievadīšana
Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, tiks parādīts pa
labi redzamais dialoglodziņš. Lietojiet
kursortaustiņu, lai tastatūras zonā iezīmētu
vajadzīgo rakstzīmi, un nospiediet J, lai ievietotu
iezīmēto rakstzīmi pašreizējā kursora pozīcijā
(ņemiet vērā, ka tad, ja rakstzīme tiek ievadīta, kad
lauks ir pilns, laukā esošā pēdējā rakstzīme tiks
izdzēsta). Lai dzēstu rakstzīmi kursora atrašanās
vietā, nospiediet O pogu. Lai kursoru pārvietotu uz
jaunu pozīciju, pagrieziet grozāmo komandu
pārslēgu. Lai pabeigtu ievadi un atgrieztos
iepriekšējā izvēlnē, nospiediet X. Lai izietu,
nepabeidzot teksta ievadīšanu, nospiediet G.
Teksta displeja zona
Tastatūras apgabals
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana 211
Copyright Information (Autortiesību informācija)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Uzņemot jaunas fotogrāfijas, pievienojiet tām autortiesību informāciju.
Autortiesību informācija tiek iekļauta uzņemšanas datos, kas tiek
parādīti fotogrāfijas informācijas displejā, un tos var skatīt kā metadatus,
izmantojot lietotni ViewNX-i vai Capture NX-D. Ir pieejamas šādas
opcijas:
• Artist (Mākslinieks): ievadiet fotogrāfa vārdu, kā aprakstīts 211. lpp.
Fotogrāfa vārds var būt līdz 36 rakstzīmēm garš.
• Copyright (Autortiesības) ievadiet autortiesību īpašnieka nosaukumu, kā
aprakstīts 211. lpp. Autortiesību īpašnieku nosaukumi var būt līdz 54
rakstzīmēm gari.
• Attach copyright information (Pievienot
autortiesību informāciju): atlasiet šo opciju, lai
pievienotu autortiesību informāciju visām
turpmākajām fotogrāfijām. Opciju Attach
copyright information (Pievienot
autortiesību informāciju) var ieslēgt un
izslēgt, to iezīmējot un nospiežot 2. Kad ir
atlasīts vēlamais iestatījums, nospiediet J, lai izietu.
D Autortiesību informācija
Lai nepieļautu nesankcionētu mākslinieka vai autortiesību īpašnieka vārda
izmantošanu, iekams aizdot vai nodot kameru citai personai, pārliecinieties, ka
nav atlasīta opcija Attach copyright information (Pievienot autortiesību
informāciju) un ka lauki Artist (Mākslinieks) un Copyright (Autortiesības) ir
tukši. Nikon neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu vai strīdiem, kas izriet
no opcijas Copyright information (Autortiesību informācija) lietošanas.
212 B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
Beep (Pīkstiens)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Izvēlieties toņa augstumu (High (Augsts) vai Low (Zems)), kas atskanēs,
kamerai fokusējoties, kā arī automātiskā taimera un tālvadības režīmos.
Atlasiet iestatījumu Off (Izslēgts), lai neļautu atskanēt pīkstienam.
Informācijas displejā tiek rādīts pašreizējais
iestatījums: 3 tiek rādīts, ja pīkstiens ir ieslēgts,
2 — ja tas ir izslēgts.
Flicker Reduction (Mirgoņas samazināšana)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Samaziniet mirgoņu un joslu veidošanos, uzņemot fluorescējošā un
dzīvsudraba tvaiku spuldžu apgaismojumā tiešā skata (0 39) režīma vai
video ierakstīšanas (0 138) laikā. Izvēlieties opciju Auto (Automātiski),
lai ļautu kamerai automātiski izvēlēties pareizu frekvenci, vai manuāli
saskaņojiet frekvenci ar vietējā maiņstrāvas elektriskā tīkla frekvenci.
A Mirgoņas samazināšana
Ja opcija Auto (Automātiski) nedod vēlamo rezultātu, un nav zināms, kāda ir
vietējā elektrotīkla frekvence, izmēģiniet gan 50 Hz, gan 60 Hz opciju un
izvēlieties to, kura dod vislabāko rezultātu. Mirgoņas samazināšana ar
atsevišķiem objektiem var nedot vēlamo rezultātu, ja objekti ir ļoti spilgti; šādā
gadījumā, iekams aktivizēt tiešo skatu, jāatlasa A vai M režīms un jāizvēlas mazāks
apertūras atvērums (lielāks f skaitlis). Ņemiet vērā, ka mirgoņas samazināšanas
funkcija M režīmā nav pieejama, ja, izpildot vienumu secību Movie settings
(Video iestatījumi) > Manual movie settings (Manuāli video iestatījumi)
(0 142), ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts).
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana 213
Buttons (Pogas)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
❚❚ Assign Fn Button (Fn pogas piešķire)
Izvēlieties lomu, kas tiek piešķirta Fn pogai.
Fn poga
Opcija
Image quality/size
v (Attēla kvalitāte/
izmērs)
ISO sensitivity
w
(ISO jutība)
m
White balance
(Baltā balanss)
!
Active D-Lighting
(Aktīvā D-Lighting)
Apraksts
Turiet nospiestu Fn pogu un groziet grozāmo
komandu pārslēgu, lai izvēlētos attēla kvalitāti un
izmēru (0 84).
Turiet nospiestu Fn pogu un groziet grozāmo
komandu pārslēgu, lai izvēlētos ISO jutību (0 93).
Turiet nospiestu Fn pogu un groziet grozāmo
komandu pārslēgu, lai izvēlētos baltā balansu (tikai
P, S, A un M režīmi; 0 121).
Turiet nospiestu Fn pogu un groziet grozāmo
komandu pārslēgu, lai atlasītu Aktīvo D-Lighting
(tikai P, S, A un M režīmi; 0 119).
214 B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
❚❚ Assign AE-L/AF-L Button (AE-L/AF-L pogas piešķire)
Izvēlieties lomu, kas tiek piešķirta A (L)
pogai.
A (L) poga
Opcija
AE/AF lock
(AE/AF fiksators)
AE lock only
C (Tikai AE
fiksators)
AE lock (Hold)
E (AE fiksēšana
(aizturēta))
AF lock only
F (Tikai AF
fiksators)
A AF-ON
B
Apraksts
Fokuss un ekspozīcija tiek fiksēti, kamēr ir nospiesta
A (L) poga.
Ekspozīcija tiek fiksēta, kamēr ir nospiesta A (L)
poga.
Nospiežot A (L) pogu, tiek fiksēta ekspozīcija, un tā
paliek fiksēta, kamēr poga tiek nospiesta otru reizi vai
arī beidzas gaidstāves aktivizēšanas taimeris.
Fokuss ir fiksēts, kamēr ir nospiesta A (L) poga.
A (L) poga aktivizē autofokusu.
❚❚ Shutter-Release Button AE-L (Aizvara atbrīvošanas poga AE-L)
Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu
līdz pusei, tiks fiksēta ekspozīcija.
❚❚ AF Activation (AF aktivizēšana)
Izvēlieties, vai kamera fokusējas, kad aizvara atbrīvošanas poga ir
nospiesta līdz pusei.
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana 215
Rangefinder (Diapazona meklētājs)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Izvēlieties opciju On (Ieslēgts), lai izmantotu ekspozīcijas indikatoru un
noteiktu, vai kamera ir pareizi fokusēta manuālā fokusa režīmā (0 81;
ņemiet vērā, ka šī funkcija nav pieejama uzņemšanas režīmā M, kad
ekspozīcijas indikators rāda, vai objekts ir pareizi izgaismots).
Indikators
Apraksts
Objekts ir fokusā.
Fokusa punkts ir mazliet priekšā objektam.
Fokusa punkts ir tālu priekšā objektam.
Fokusa punkts ir mazliet aiz objekta.
Fokusa punkts ir tālu aiz objekta.
Kamera nevar noteikt pareizu fokusu.
A Elektroniskā diapazona meklētāja izmantošana
Elektroniskajam diapazona meklētājam ir nepieciešams objektīvs ar maksimālo
apertūras atvērumu f/5,6 vai ātrāks. Vēlamo rezultātu var nebūt iespējams
panākt situācijās, kad kamera nespēj fokusēties, izmantojot autofokusu (0 72).
Elektroniskais diapazona meklētājs nav pieejams tiešā skata laikā.
216 B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
Manual Focus Ring in AF Mode (Manuālā fokusa gredzens
AF režīmā)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Šis vienums tiek parādīts tikai, ja ir pievienots objektīvs, kas to atbalsta.
Opcijas Enable (Iespējot) atlasīšana ļauj objektīva fokusa gredzenu
izmantot manuālai fokusēšanai, kad kamera ir autofokusa režīmā; to
sauc par autofokusu ar manuālu korekciju (M/A). Kad aizvara
atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, lai fokusētu, turiet pogu
nospiestu līdz pusei un regulējiet fokusu, izmantojot fokusa gredzenu.
Lai no jauna fokusētu kameru, izmantojot autofokusu, noņemiet pirkstu
no aizvara atbrīvošanas pogas un pēc tam vēlreiz nospiediet to līdz
pusei. Lai nepieļautu, ka objektīva fokusa gredzens tiek izmantots
manuālai fokusēšanai, kad kamera ir autofokusa režīmā, atlasiet opciju
Disable (Atspējot).
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana 217
File Number Sequence (Failu numuru secība)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Uzņemot fotogrāfiju, kamera tai piešķir nosaukumu, par vienu vienību
palielinot iepriekšējā faila numuru. Šī opcija kontrolē, vai failu
numerācija turpināsies no pēdējā izmantotā numura, ja tiek izveidota
jauna mape, formatēta atmiņas karte vai kamerā ir ievietota jauna
atmiņas karte.
Opcija
Apraksts
Kad tiek izveidota jauna mape, formatēta atmiņas karte vai kamerā ir
ievietota jauna atmiņas karte, failu numerācija tiek turpināta no
pēdējā izmantotā numura vai no pašreizējā mapē esošā lielākā faila
On
numura atkarībā no tā, kurš no tiem ir lielāks. Ja pašreizējā mape
(Ieslēgts)
satur fotogrāfiju ar numuru 9999, uzņemot jaunu fotogrāfiju,
automātiski tiks izveidota jauna mape un failu numerācija sāksies no
0001.
Kad tiek izveidota jauna mape, formatēta atmiņas karte vai kamerā
Off
tiek ievietota jauna atmiņas karte, failu numerācija tiek atiestatīta uz
(Izslēgts) 0001. Ņemiet vērā, ka tad, ja, uzņemot fotogrāfiju, pašreizējā mape
satur 999 fotogrāfijas, automātiski tiks izveidota jauna mape.
Tāpat kā opcija On (Ieslēgts), izņemot to, ka nākamajai uzņemtajai
Reset
fotogrāfijai tiek piešķirts faila numurs, pašreizējās mapes lielākajam
(Atiestatīt) faila numuram pieskaitot vieninieku. Ja mape ir tukša, failu
numerācija tiek atiestatīta uz 0001.
D Failu numuru secība
Ja pašreizējā mape ir numurēta ar 999 un satur vai nu 999 fotogrāfijas vai
fotogrāfiju ar numuru 9999, aizvara atbrīvošanas poga tiks atspējota un vairs
nebūs iespējams uzņemt fotogrāfijas. Atlasiet vienumam File number sequence
(Failu numuru secība) iestatījumu Reset (Atiestatīt) un formatējiet pašreizējo
atmiņas karti vai arī ievietojiet jaunu atmiņas karti.
218 B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
Storage Folder (Glabātavas mape)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Atlasiet mapi, kurā tiks uzglabātas nākamās fotogrāfijas.
❚❚ Mapju atlasīšana pēc mapes numura
1 Atlasiet opciju Select folder by number (Atlasīt mapi pēc
numura).
Iezīmējiet opciju Select folder by number (Atlasīt mapi pēc
numura) un nospiediet 2.
2 Izvēlieties mapes numuru.
Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu ciparu, nospiediet 1 vai 3, lai to
mainītu. Ja mape ar atlasīto numuru jau pastāv, pa kreisi no mapes
numura tiks parādīta W, X vai Y ikona:
• W: mape ir tukša.
• X: mape ir daļēji piepildīta.
• Y: mapē ir 999 attēli vai attēls ar numuru 9999. Šajā mapē nevar
uzglabāt papildu attēlus.
3 Saglabājiet izmaiņas un izejiet.
Nospiediet J, lai pabeigtu darbību un atgrieztos galvenajā izvēlnē
(lai izietu, neizvēloties glabātavas mapi, nospiediet G pogu). Ja
mape ar norādīto numuru vēl neeksistē, tiks izveidota jauna mape.
Turpmākās fotogrāfijas tiks saglabātas atlasītajā mapē, ja vien tā nav
pilna.
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana 219
❚❚ Mapju atlasīšana no saraksta
1 Atlasiet opciju Select folder from list
(Atlasīt mapi no saraksta).
Iezīmējiet opciju Select folder from list
(Atlasīt mapi no saraksta) un nospiediet
2.
2 Iezīmējiet mapi.
Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu mapi.
3 Atlasiet iezīmēto mapi.
Lai atlasītu iezīmēto mapi un atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet
J. Turpmākās fotogrāfijas tiks saglabātas atlasītajā mapē.
D Mapju un failu numuri
Ja pašreizējā mape ir numurēta ar 999 un satur vai nu 999 attēlus vai attēlu ar
numuru 9999, aizvara atbrīvošana tiks atspējota un vairs nebūs iespējams
uzņemt fotogrāfijas. Lai turpinātu uzņemšanu, izveidojiet mapi ar numuru, kas ir
mazāks par 999, vai izvēlieties esošu mapi, kuras numurs ir mazāks par 999 un
kurā ir mazāk nekā 999 attēli.
A Palaides laiks
Ja atmiņas kartē ir ļoti liels skaits failu vai mapju, kameras palaidei var būt
nepieciešams papildu laiks.
220 B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
File Naming (Failu nosaukumi)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Fotogrāfijas tiek saglabātas ar failu nosaukumiem, kas sastāv no „DSC _”
vai, ja attēliem tiek izmantota Adobe RGB krāstelpa (0 194), „_ DSC”,
kam seko četrciparu skaitlis un faila paplašinājuma trīs burti (piemēram,
„DSC_0001.JPG ”). Opciju File naming (Failu nosaukumi) izmanto, lai
atlasītu trīs burtus, ar kuriem aizstāt faila nosaukuma daļu „DSC”.
Informāciju par failu nosaukumu rediģēšanu skaitiet 211. lpp.
A Paplašinājumi
Tiek izmantoti šādi paplašinājumi: „.NEF” — NEF (RAW) attēliem, „.JPG” — JPEG
attēliem, „.MOV” — video failiem un „.NDF” — netīrumu noņemšanas atsauces
datiem. Katrā fotogrāfiju pārī, kas tiek ierakstīts ar NEF (RAW) + JPEG attēla
kvalitātes iestatījumiem, NEF un JPEG attēliem ir vienādi failu nosaukumi, bet
atšķirīgi paplašinājumi.
Location Data (Atrašanās vietas dati)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Regulējiet atrašanās vietas datu iestatījumus, lai tos izmantotu, kad
kamera ir pievienota viedierīcei.
Opcija
Apraksts
Atlasiet opciju Yes (Jā), lai lejupielādētu atrašanās vietas datus
Download from
no viedierīces un nākamās divas stundas tos iegultu
smart device
uzņemtajos attēlos. Atrašanās vietas datus nevar izgūt, ja
(Lejupielādēt
kamera ir izslēgta vai ir beidzies gaidstāves aktivizēšanas
no viedierīces)
taimera laiks.
Skatiet viedierīces nodrošinātos atrašanās vietas datus
Position
(parādītie vienumi mainās atkarībā no ierīces). Video šie dati
(Pozīcija)
tiek fiksēti, sākot ierakstīšanu.
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana 221
Airplane Mode (Lidojuma režīms)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Atlasiet opciju Enable (Iespējot), lai atspējotu Eye-Fi karšu bezvadu
sakaru funkcijas un Bluetooth savienojumus ar viedierīcēm.
Connect to Smart Device (Pievienot viedierīcei)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Noregulējiet iestatījumus savienojumu
ierīkošanai ar viedierīcēm.
A Drošība
Lai gan viena no šī izstrādājuma priekšrocībām ir tā, ka tas ļauj citiem brīvi
pievienoties, lai veiktu bezvadu datu apmaiņu jebkurā vietā sniedzamības
diapazonā, ja nav iespējota drošība, var notikt tālāk minētais:
• Datu zādzība: ļaunprātīgas trešās puses var pārtvert bezvadu pārraides, lai
nozagtu lietotāja ID, paroles un citu personīgo informāciju.
• Neatļauta piekļuve: neautorizēti lietotāji var piekļūt tīklam un izmainīt datus vai
veikt citas ļaunprātīgas darbības. Ņemiet vērā, ka bezvadu tīklu konstrukcijas
dēļ specializēti uzbrukumi var nodrošināt neautorizētu piekļuvi pat tad, ja ir
iespējota drošība.
222 B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
Send to Smart Device (Auto) (Nosūtīt uz viedierīci
(automātiski))
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Ja ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), jaunās fotogrāfijas tiks automātiski
augšupielādētas viedierīcē (ja kamera pašlaik nav savienota ar viedierīci,
fotogrāfijas tiks marķētas augšupielādēšanai nākamreiz, kad tiks ierīkots
bezvadu savienojums). Video netiek augšupielādēti.
A Augšupielādes marķējums
Augšupielādēšanai vienlaikus var marķēt ne vairāk par 1000 fotogrāfijām.
Iekams mainīt novērtējumu fotogrāfijām, kas atzīmētas augšupielādēšanai,
atlasiet opciju Disable (Atspējot), izpildot vienumu secību Bluetooth >
Network connection (Tīkla savienojums), vai izslēdziet bezvadu sakarus,
atlasot vienumam Airplane mode (Lidojuma režīms) iestatījumu Enable
(Iespējot).
Bluetooth
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Izveidojiet sapāroto ierīču sarakstu un noregulējiet iestatījumus
savienošanai ar viedierīcēm.
Opcija
Network
connection (Tīkla
savienojums)
Paired devices
(Sapārotas
ierīces)
Send while off
(Sūtīt, kad
izslēgts)
Apraksts
Iespējo vai atspējo Bluetooth.
Skatiet sapārotās ierīces.
Atlasiet opciju Off (Izslēgts), lai atliktu bezvadu pārraidi, kad
kamera ir izslēgta vai kad ir beidzies gaidstāves aktivizēšanas
taimera laiks.
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana 223
Eye-Fi Upload (Eye-Fi augšupielādēšana)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Šī opcija tiek parādīta tikai tad, ja kamerā ir ievietota Eye-Fi atmiņas karte
(pieejama atsevišķi pie trešo pušu piegādātājiem). Atlasiet opciju Enable
(Iespējot), lai augšupielādētu fotogrāfijas iepriekš atlasītā galamērķī.
Ņemiet vērā, ka attēli netiks augšupielādēti, ja signāla stiprums nebūs
pietiekams. Iekams augšupielādēt attēlus, izmantojot Eye-Fi, atlasiet
opciju Disable (Atspējot) vienumam Airplane mode (Lidojuma
režīms) (0 222) un vienumu secībai Bluetooth > Network connection
(Tīkla savienojums) (0 223).
Ievērojiet visus vietējos noteikumus, kas piemērojami bezvadu ierīcēm,
un atlasiet opciju Disable (Atspējot), ja bezvadu ierīču izmantošana ir
aizliegta.
D Eye-Fi kartes
Ja ir atlasīta opcija Disable (Atspējot), Eye-Fi kartes var izstarot bezvadu
signālus. g ikona, kas parādās, kad ir atlasīta opcija Disable (Atspējot), norāda,
ka kamera nespēj kontrolēt Eye-Fi karti (0 291); izslēdziet kameru un izņemiet
karti.
Ja izmantojat Eye-Fi karti, atlasiet ilgākas vērtības, izpildot iestatīšanas izvēlnes
vienumu secību Auto off timers (Automātiskās izslēgšanas taimeri) >
Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris).
Skatiet Eye-Fi kartes piegādes komplektā iekļauto rokasgrāmatu un sūtiet visus
jautājumus ražotājam. Kameru var izmantot, lai ieslēgtu un izslēgtu Eye-Fi kartes,
taču tā var arī neatbalstīt citas Eye-Fi funkcijas.
D Lidojuma režīms (0 222)
Lidojuma režīma iespējošana atspējo Eye-Fi augšupielādēšanu. Lai atjaunotu
Eye-Fi augšupielādēšanu, atlasiet vienumam Airplane mode (Lidojuma režīms)
opciju Disable (Atspējot), iekams atlasīt vienumam Eye-Fi upload (Eye-Fi
augšupielādēšana) opciju Enable (Iespējot).
224 B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
Ja ir ievietota Eye-Fi karte, tās statuss
informācijas displejā tiek norādīts ar ikonu:
• d: Eye-Fi augšupielāde ir atspējota.
• e: Eye-Fi augšupielāde ir iespējota, bet nav
pieejamas fotogrāfijas augšupielādei.
• f (statiska): Eye-Fi augšupielāde ir
iespējota; tiek gaidīta augšupielādes
uzsākšana.
• f (animēta): Eye-Fi augšupielāde ir iespējota; tiek augšupielādēti dati.
• g: kļūda — kamera nespēj kontrolēt Eye-Fi karti. Ja skatu meklētājā
parādās mirgojošs indikators (, pārbaudiet, vai Eye-Fi kartei ir
jaunākā aparātprogrammatūra; ja pēc kartes aparātprogrammatūras
atjaunināšanas kļūda atkārtojas, ievietojiet citu karti vai formatējiet
karti kamerā, iepriekš pārkopējot visus kartē esošos attēlus datorā vai
citā uzglabāšanas ierīcē. Ja indikators ( nemirgo, attēlus var uzņemt
kā parasti, bet var nebūt iespējams mainīt Eye-Fi iestatījumus.
A Atbalstītās Eye-Fi kartes
Dažas kartes var nebūt pieejamas atsevišķās valstīs un reģionos; par šiem
jautājumiem konsultējieties ar ražotāju. Eye-Fi kartes var izmantot tikai tajā valstī,
kurā tās ir iegādātas. Pārliecinieties, ka Eye-Fi kartes aparātprogrammatūra ir
atjaunināta līdz jaunākajai versijai.
Conformity Marking (Atbilstības marķējums)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Apskatiet standartu atlasi, kuru prasībām atbilst kamera.
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana 225
Slot Empty Release Lock (Tukšs slots, atbrīvošana bloķēta)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Ja ir izvēlēta opcija Release locked (Atbrīvošana bloķēta), aizvara
atbrīvošanas poga tiek iespējota tikai tad, ja kamerā ir ievietota atmiņas
karte. Opcijas Enable release (Iespējot atbrīvošanu) atlasīšana ļauj
atbrīvot aizvaru, ja nav ievietota atmiņas karte; tomēr uzņēmumi netiks
ierakstīti (ekrānā tie tiks parādīti demonstrācijas režīmā).
Reset All Settings (Atiestatīt visus iestatījumus)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Atiestatiet noklusējuma vērtības visiem iestatījumiem, izņemot
Language (Valoda), Time zone and date (Laika josla un datums) un
g režīma opcijas (0 190, 192, 201). Tiek atiestatīta arī autortiesību
informācija, attēlu komentāri un cita lietotāja ievadītā informācija.
Lietojot šo opciju, esiet uzmanīgi: kad iestatījumi ir atiestatīti, to
sākotnējās vērtības var atjaunot, tikai manuāli iestatot katru no
ietekmētajiem vienumiem.
Firmware Version (Aparātprogrammatūras versija)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Skatiet pašreizējo kameras aparātprogrammatūras versiju.
226 B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana
Lai parādītu retušas izvēlni, nospiediet G un atlasiet N (retušas
izvēlnes) cilni.
G poga
Retušas izvēlnes opcijas
Retušas izvēlnes opcijas izmanto, lai izveidotu esošo attēlu apgrieztas vai
retušētas kopijas. Retušas izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja kamerā ir
ievietota atmiņas karte, kas satur fotogrāfijas.
0
k
1
i
2
j
e
(
r
)
m
Opcija
NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) apstrāde)
Trim (Malu apgriešana)
Resize (Mainīt izmērus)
D-Lighting
Quick retouch (Ātrā
retuša)
Red-eye correction
(Sarkano acu efekta
korekcija)
Straighten (Iztaisnot)
Distortion control
(Kropļojuma kontrole)
Perspective control
(Perspektīvas kontrole)
Fisheye (Platleņķa
objektīvs)
Filter effects (Filtru efekti)
0
230
232
233
235
l
o
q
236
U
236
237
237
238
g
u
3
)
f
238
239
p
Opcija
Monochrome
(Vienkrāsains)
Image overlay (Attēlu
pārklāšana)
Color outline (Krāsu
kontūra)
Photo illustration (Foto
ilustrācija)
Color sketch (Krāsu skice)
Miniature effect
(Miniatūras efekts)
Selective color (Selektīva
krāsa)
Painting (Glezna)
Edit movie (Rediģēt
video)
Side-by-side comparison
(Blakus salīdzināšana) *
0
240
241
243
244
244
245
246
248
146
249
* Pieejams tikai, ja retušas izvēlne tiek parādīta, nospiežot P un atlasot vienumu
Retouch (Retuša), kad retušēts attēls vai oriģināls tiek parādīts pilnrāmja kadra
atskaņošanas režīmā.
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana 227
Retušētu kopiju veidošana
Lai izveidotu retušētu kopiju:
1 Atveriet retušēšanas opcijas.
Iezīmējiet vēlamo retušēšanas izvēlnes
vienumu un nospiediet 2.
2 Atlasiet attēlu.
Iezīmējiet attēlu un nospiediet J (lai
skatītu iezīmēto attēlu pilnrāmja kadra
režīmā, turiet nospiestu X pogu).
A Retuša
Kamera var nespēt parādīt vai retušēt attēlus, kas uzņemti ar citām ierīcēm. Ja
attēls ir ierakstīts, izmantojot attēla kvalitātes iestatījumus NEF (RAW) + JPEG
(0 84), retušas opcijas pielieto tikai JPEG kopijai.
3 Atlasiet retušēšanas opcijas.
Plašāku informāciju skatiet nodaļā par atlasīto vienumu. Lai izietu,
neizveidojot retušētu kopiju, nospiediet G.
4 Izveidojiet retušētu kopiju.
Nospiediet J, lai izveidotu retušētu
kopiju. Izņemot fotogrāfijas informācijas
lapu „tikai attēls” (0 156), retušētās kopijas
tiek norādītas ar Z ikonu.
228 N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana
A Retušētu kopiju izveidošana atskaņošanas laikā
Lai izveidotu pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā parādītā attēla retušētu kopiju
(0 152), nospiediet P, pēc tam iezīmējiet izvēlni Retouch (Retuša), nospiediet 2
un atlasiet retušas opciju, izņemot opciju Image overlay (Attēlu pārklāšana).
A Kopiju retušēšana
Lielāko daļu opciju var piemērot kopijām, kas izveidotas, izmantojot citas
retušēšanas opcijas, lai gan, izņemot opciju Image overlay (Attēlu pārklāšana)
un Edit movie (Rediģēt video) > Choose start/end point (Izvēlēties sākuma/
beigu punktu), katru opciju var pielietot tikai vienu reizi (ņemiet vērā, ka
daudzkārtējas rediģēšanas rezultātā var tikt zaudētas attēla detaļas). Opcijas, ko
konkrētajam attēlam nevar pielietot, ir blāvi pelēkas un nav pieejamas.
A Attēla kvalitāte un izmērs
Izņemot gadījumus, kad kopijas tiek veidotas, izmantojot opcijas Trim (Malu
apgriešana) un Resize (Mainīt izmēru), kopijām, kas izveidotas no JPEG
attēliem, ir tāds pats izmērs un kvalitāte kā oriģināliem, savukārt kopijas, kas
izveidotas no NEF (RAW) fotogrāfijām, tiek saglabātas kā lieli, augstas kvalitātes
JPEG attēli.
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana 229
NEF (RAW) Processing (NEF (RAW) apstrāde)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Izveidojiet NEF (RAW) fotogrāfiju JPEG kopijas.
1 Atlasiet opciju NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) apstrāde).
Retušas izvēlnē iezīmējiet opciju NEF
(RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde)
un nospiediet 2, lai atvērtu attēlu atlases
dialoglodziņu, kurā uzskaitīti tikai NEF
(RAW) attēli, kas izveidoti ar konkrēto
kameru.
2 Atlasiet fotogrāfiju.
Izmantojiet kursortaustiņu, lai iezīmētu
fotogrāfiju (lai skatītu iezīmēto fotogrāfiju
pilnrāmja kadra režīmā, turiet nospiestu X
pogu). Nospiediet J, lai atlasītu iezīmēto
fotogrāfiju un pārietu uz nākamo darbību.
230 N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana
3 Izvēlieties JPEG kopijas iestatījumus.
Noregulējiet tālāk norādītos iestatījumus. Ņemiet vērā, ka baltā
balansa un vinjetes vadība nav pieejami attēliem, kas izveidoti,
izmantojot attēlu pārklāšanas opciju (0 241), un ka ekspozīcijas
kompensācijas efekti var atšķirties no tiem, kas bija sagaidāmi, kad
tika uzņemta fotogrāfija.
Attēla kvalitāte (0 84)
Attēla izmērs (0 86)
Baltā balanss (0 121)
Ekspozīcijas kompensācija (0 115)
Picture Control (0 132)
Augsta ISO trokšņu samazināšana
Krāstelpa (0 194)
Vinjetes vadība (0 195)
D-Lighting (0 235)
4 Kopējiet fotogrāfiju.
Iezīmējiet EXE (IZPILDĪT) un nospiediet
J, lai izveidotu atlasītās fotogrāfijas JPEG
kopiju. Lai izietu, nekopējot fotogrāfiju,
nospiediet G pogu.
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana 231
Trim (Malu apgriešana)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Izveidojiet atlasītās fotogrāfijas apcirptu
kopiju. Atlasītajā fotogrāfijā ar dzeltenu
robežu tiek parādīts apcirptais apgabals;
izveidojiet apcirptu kopiju, kā aprakstīts
nākamajā tabulā.
Darbība
Palielināt
apcērpamās malas
Samazināt
apcērpamās malas
Lietot
X
W (Q)
Apraksts
Lai palielinātu apcērpamo malu lielumu,
nospiediet X pogu.
Lai samazinātu apcirpšanas izmēru, nospiediet
pogu W (Q).
Mainīt apcirpšanas
izmēru attiecību
Groziet grozāmo komandu pārslēgu, lai izvēlētos
izmēru attiecību.
Pārvietot cirpumu
Cirpuma pārvietošanai izmantojiet
kursortaustiņu. Turiet nospiestu, lai ātri pārvietotu
cirpumu uz vēlamo pozīciju.
Izveidot kopiju
Saglabājiet pašreizējo cirpumu kā atsevišķu failu.
A Attēla izmērs
Kopijas izmērs (mainās atkarībā no apcirpšanas izmēra un izmēru attiecības) tiek
parādīts cirpuma displejā ekrāna kreisajā augšējā stūrī.
A Apcirptu kopiju skatīšana
Kad tiek rādītas apcirptas kopijas, atskaņošanas tālummaiņa var nebūt pieejama.
A Skatīt arī
Informāciju par attēlu apcirpšanu atskaņošanas tālummaiņas laikā skatiet
166. lpp.
232 N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana
Resize (Mainīt izmērus)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Izveidojiet atlasīto fotogrāfiju mazas kopijas.
1 Atlasiet opciju Resize (Mainīt izmērus).
Lai mainītu atlasīto attēlu izmērus,
iezīmējiet retušas izvēlnes vienumu Resize
(Mainīt izmēru) un nospiediet 2.
2 Izvēlieties izmēru.
Iezīmējiet opciju Choose size (Izvēlēties
izmēru) un nospiediet 2.
Iezīmējiet opciju un nospiediet J.
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana 233
3 Izvēlieties attēlus.
Iezīmējiet opciju Select image (Atlasīt
attēlu) un nospiediet 2.
Iezīmējiet attēlus, izmantojot
kursortaustiņu, un nospiediet W (Q) pogu,
lai tos atlasītu vai atceltu atlasi (lai iezīmēto
attēlu skatītu pa visu ekrānu, turiet
nospiestu X pogu). Atlasītie attēli tiek
marķēti ar 1 ikonu. Kad atlase ir pabeigta,
nospiediet J.
W (Q) poga
4 Saglabājiet izmainītā izmēra kopijas.
Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš.
Iezīmējiet Yes (Jā) un nospiediet J, lai
saglabātu kopijas ar mainītu izmēru.
A Mainīta izmēra kopiju skatīšana
Kad tiek rādītas mainīta izmēra kopijas, atskaņošanas tālummaiņa var nebūt
pieejama.
234 N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana
D-Lighting
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
D-Lighting paspilgtina ēnas, padarot to par ideālu rīku tumšu vai no
aizmugures apgaismotu fotogrāfiju apstrādei.
Pirms
D-Lighting
(opcija U Portrait
(Portrets) atspējota)
D-Lighting
(opcija M Portrait
(Protrets) iespējota)
Spiediet 4 vai 2, lai izvēlētos veicamo korekciju apjomu; efektu var
priekšskatīt rediģēšanas displejā. Nospiediet J, lai kopētu fotogrāfiju.
❚❚ „Portrait” (Portrets)
Lai iespējotu vai atspējotu šo opciju, iezīmējiet
vienumu Portrait (Portrets) un nospiediet 2.
Ja opcija Portrait (Portrets) ir iespējota,
kamera pielietos D-Lighting tikai cilvēku
portretu objektiem, paspilgtinot līdz trim
šādiem objektiem, vienlaikus atstājot neskartu
fonu, tādējādi panākot efektu, kas ir līdzīgs
tam, ko iegūst ar atstarotāju.
A Portreta objekti
Kamera automātiski atlasa līdz trim objektiem portreta D-Lighting piemērošanai
(ņemiet vērā, ka portreta D-Lighting nevar izmantot fotogrāfijām, kas uzņemtas
ar atskaņošanas izvēlnes vienumam Auto image rotation (Automātiska attēla
pagriešana) atlasītu iestatījumu Off (Izslēgts); 0 188). Atkarībā no kompozīcijas
un no tā, kā ir izvietoti objekti, var būt neiespējami iegūt vēlamo rezultātu; ja
neesat apmierināti, izņemiet ķeksīti no iestatījuma Portrait (Portrets).
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana 235
Quick Retouch (Ātrā retuša)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Veidojiet kopijas ar uzlabotu piesātinājumu un
kontrastu. D-Lighting tiek lietota pēc
vajadzības, lai paspilgtinātu tumšus vai no
aizmugures izgaismotus objektus.
Nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos uzlabošanas
apjomu. Nospiediet J, lai kopētu fotogrāfiju.
Red-Eye Correction (Sarkano acu efekta korekcija)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Šo opciju lieto, lai koriģētu zibspuldzes radīto sarkano acu efektu, un tā
pieejama tikai fotogrāfijām, kas uzņemtas, izmantojot zibspuldzi.
Sarkano acu efekta korekcijai atlasīto fotogrāfiju var apskatīt rediģēšanas
displejā. Apstipriniet sarkano acu efekta korekciju un nospiediet J, lai
izveidotu kopiju. Ņemiet vērā, ka sarkano acu efekta korekcija ne
vienmēr dod gaidītos rezultātus, un ļoti retos gadījumos var tikt
piemērota tām attēla daļām, kuras nav ietekmējis sarkano acu efekts;
iekams turpināt, rūpīgi apskatiet attēlu priekšskatījuma režīmā.
236 N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana
Straighten (Iztaisnot)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Izveidojiet atlasītā attēla iztaisnotu kopiju.
Nospiediet 2, lai pagrieztu attēlu pulksteniski
par pieciem grādiem ar aptuveni 0,25 grādu
soli, nospiediet 4, lai pagrieztu to
pretpulksteniski (ņemiet vērā, ka attēla malas
tiks apgrieztas, lai izveidotu taisnstūra kopiju).
Nospiediet J, lai saglabātu retušēto kopiju.
Distortion Control (Kropļojuma kontrole)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Izveidojiet kopijas ar samazinātu perifērisko
kropļojumu. Atlasiet opciju Auto
(Automātiski), lai ļautu kamerai automātiski
koriģēt deformāciju, un pēc tam, izmantojot
kursortaustiņu, izpildiet precīzu ieregulēšanu
vai izvēlieties opciju Manual (Manuāli), lai
samazinātu deformāciju manuāli (ņemiet vērā,
ka opcija Auto (Automātiski) nav pieejama fotogrāfijām, kas uzņemtas,
izmantojot automātisko kropļojumu kontroli; skatīt 196. lpp.).
Nospiediet 2, lai samazinātu attēla cilindrveida deformāciju, nospiediet
4, lai samazinātu spilvenveida kropļojumu (ņemiet vērā, ka lielāks
kropļojuma kontroles apjoms rada lielākas apcērpamās malas).
Nospiediet J, lai saglabātu retušētu kopiju.
D Auto (Automātiski)
Opcija Auto (Automātiski) paredzēta tikai attēliem, kas uzņemti ar E un G tipa
objektīviem (izņemot platleņķa un noteiktus citus objektīvus); ar citiem
objektīviem rezultāti netiek garantēti.
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana 237
Perspective Control (Perspektīvas kontrole)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Izveidojiet kopijas, kas samazina perspektīvas
efektus, uzņemot garu objektu no zema
punkta. Izmantojiet kursortaustiņu, lai
pielāgotu perspektīvu (ņemiet vērā, ka lielāki
perspektīvas kontroles lielumi palielina
apcērpamo malu apjomu). Nospiediet J, lai
saglabātu retušēto kopiju.
Pirms
Pēc
Fisheye (Platleņķa objektīvs)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Veidojiet kopijas, kas izskatīsies tā, it kā būtu
uzņemtas ar platleņķa lēcas objektīvu.
Nospiediet 2, lai palielinātu efektu (tas
vienlaikus palielina apjomu, kas tiks apcirpts
attēla malās), nospiediet 4, lai to samazinātu.
Nospiediet J, lai saglabātu retušētu kopiju.
238 N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana
Filter Effects (Filtru efekti)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Pēc filtru efektu pielāgošanas, kā aprakstīts tālāk, nospiediet J, lai
kopētu fotogrāfiju.
Opcija
Apraksts
Skylight
Rada virsgaismas filtra efektu,
(Virsgaisma) samazinot attēla zilganumu.
Warm filter
(Silto krāsu
filtrs)
Izveido kopiju ar siltas krāsas filtra
efektu, piešķirot kopijai siltu,
sarkanīgu toni.
Rada gaismas avotiem zvaigžņu
efektus.
• Number of points (Punktu skaits):
izvēlieties četrus, sešus vai
astoņus punktus.
Cross screen • Filter amount (Filtra apjoms):
(Zvaigžņu
izvēlieties apstrādājamo gaismas
efekts)
avotu spilgtumu.
• Filter angle (Filtra leņķis): izvēlieties punktu leņķi.
• Length of points (Punktu garums): izvēlieties punktu garumu.
• Confirm (Apstiprināt): priekšskatiet filtra efektus. Nospiediet X, lai
priekšskatītu kopiju pilnrāmja kadra režīmā.
• Save (Saglabāt): izveidojiet retušētu kopiju.
Pievieno maigu, kontrastu
mazinoša filtra efektu. Nospiediet
4 vai 2, lai izvēlētos filtrēšanas
Soft (Maigs) pakāpi.
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana 239
Monochrome (Vienkrāsains)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Kopējiet fotogrāfijas, izmantojot iestatījumus
Black-and-white (Melnbalts), Sepia (Sēpija)
vai Cyanotype (Ciāntipa) (zils un balts
vienkrāsains).
Izvēloties iestatījumu Sepia (Sēpija) vai
Cyanotype (Ciāntipa), tiek parādīts izvēlētā
attēla priekšskatījums; nospiediet 1, lai
palielinātu krāsu piesātinājumu, nospiediet 3,
lai to samazinātu. Nospiediet J, lai izveidotu
vienkrāsainu kopiju.
Palielina piesātinājumu
Samazina piesātinājumu
240 N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana
Image Overlay (Attēlu pārklāšana)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Attēlu pārklāšanas funkcija apvieno divas esošas NEF (RAW) fotogrāfijas,
lai izveidotu vienu attēlu, kas tiek saglabāts atsevišķi no oriģināliem;
rezultāts, izmantojot RAW datus, kas iegūti no kameras attēla sensora, ir
ievērojami labāks nekā pārklājumi, ko veido ar attēlveidošanas
lietojumprogrammām. Jaunais attēls tiek saglabāts pašreizējā attēla
kvalitātē un izmērā; pirms pārklāt attēlus, iestatiet attēla kvalitāti un
izmēru (0 84, 86; ir pieejamas visas opcijas). Lai izveidotu NEF (RAW)
kopiju, izvēlieties attēla kvalitāti NEF (RAW).
+
1 Atlasiet opciju Image overlay (Attēlu
pārklāšana).
Retušēšanas izvēlnē iezīmējiet opciju
Image overlay (Attēlu pārklāšana) un
nospiediet 2.
Tiks parādīts pa labi redzamais
dialoglodziņš ar iezīmētu opciju Image 1
(1. attēls); nospiediet J, lai parādītu ar šo
kameru izveidoto NEF (RAW) attēlu
sarakstu.
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana 241
2 Atlasiet pirmo attēlu.
Izmantojiet kursortaustiņu, lai iezīmētu
pirmo pārklāšanas fotogrāfiju. Lai skatītu
iezīmēto fotogrāfiju pilnrāmja kadra
režīmā, turiet nospiestu X pogu. Lai
atlasītu iezīmēto fotogrāfiju un atgrieztos
priekšskatīšanas displejā, nospiediet J.
3 Atlasiet otro attēlu.
Atlasītais attēls tiks parādīts kā Image 1 (1. attēls). Iezīmējiet opciju
Image 2 (2. attēls) un nospiediet J; pēc tam atlasiet otru
fotogrāfiju, kā aprakstīts 2. darbībā.
4 Noregulējiet palielinājumu.
Iezīmējiet opciju Image 1 (1. attēls) vai
Image 2 (2. attēls) un optimizējiet
pārklāšanas ekspozīciju, nospiežot 1 vai
3, lai atlasītu palielinājumu robežās no 0,1
līdz 2,0. Atkārtojiet šīs pašas darbības ar
otro attēlu. Noklusējuma vērtība ir 1,0;
atlasiet vērtību 0,5, lai palielinājumu samazinātu uz pusi, vai 2,0, lai to
dubultotu. Palielinājuma efekts ir redzams kolonnā Preview
(Priekšskatījums).
5 Priekšskatiet pārklājumu.
Lai priekšskatītu kompozīciju, kā parādīts
pa labi, nospiediet 4 vai 2, lai ievietotu
kursoru priekšskatījuma ailē; pēc tam
nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu opciju
Overlay (Pārklāšana), un nospiediet J
(ņemiet vērā, ka krāsas un spilgtums
priekšskatījumā var atšķirties no galīgā attēla krāsām un spilgtuma).
Lai saglabātu pārklājumu, neparādot priekšskatījumu, atlasiet opciju
Save (Saglabāt). Lai atgrieztos 4. darbībā un atlasītu jaunas
fotogrāfijas vai pielāgotu palielinājumu, nospiediet W (Q).
242 N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana
6 Saglabājiet pārklājumu.
Lai saglabātu pārklājumu, nospiediet J,
kamēr tiek rādīts priekšskatījums. Pēc
pārklājuma izveidošanas rezultātā iegūtais
attēls tiks parādīts ekrānā kā pilnrāmja
kadra attēls.
D Attēlu pārklāšana
Pārklājumam ir tāda pati fotografēšanas informācija kā attēlam, kas atlasīts
opcijai Image 1 (1. attēls). Pašreizējā attēla komentārs tiek pievienots
pārklājumam, kad tas tiek saglabāts, tomēr autortiesību informācija netiek
kopēta.
Color Outline (Krāsu kontūra)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Izveidojiet fotogrāfijas krāsu kontūru kopiju,
lai to vēlāk izmantotu kā pamatu izkrāsošanai.
Nospiediet J, lai saglabātu retušētu kopiju.
Pirms
Pēc
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana 243
Photo Illustration (Foto ilustrācija)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Padara asākas kontūras un vienkāršo
krāsojumu, radot plakāta efektu. Nospiediet 2
vai 4, lai padarītu kontūras biezākas vai
tievākas. Nospiediet J, lai saglabātu retušētu
kopiju.
Pirms
Pēc
Color Sketch (Krāsu skice)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Izveidojiet fotogrāfijas kopiju, kas atgādina ar
krāsainiem zīmuļiem zīmētu skici. Nospiediet
1 vai 3, lai iezīmētu vienumu Vividness
(Košums) vai Outlines (Kontūras), un
nospiediet 4 vai 2, lai tos mainītu. Attēla
košumu var pastiprināt, lai iegūtu
piesātinātākas krāsas, vai samazināt, lai iegūtu
izbalējušu, vienkrāsainu efektu, savukārt kontūras var padarīt biezākas
vai tievākas. Biezākas kontūras krāsas padara piesātinātākas. Nospiediet
J, lai saglabātu retušēto kopiju.
244 N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana
Miniature Effect (Miniatūras efekts)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Izveidojiet kopiju, kas izskatīsies kā diorāmas uzņēmums. Šis efekts
visiespaidīgākais ir tad, ja fotogrāfija ir uzņemta no augsta skatu punkta.
Fokusa apgabals kopijā tiek norādīts ar dzeltenu ierāmējumu.
Darbība
Izvēlēties
orientāciju
Izvēlēties
fokusa
apgabalu
Izvēlēties
izmēru
Izveidot
kopiju
Nospiest
W (Q)
Apraksts
Nospiediet W (Q), lai izvēlētos fokusa apgabala
orientāciju.
Ja ietekmētais apgabals ir
orientēts horizontāli,
nospiediet 1 vai 3, lai
pozicionētu rāmi, kas
norāda kopijas apgabalu,
kas būs fokusā.
Fokusētais apgabals
Ja ietekmētais apgabals ir
orientēts vertikāli,
nospiediet 4 vai 2, lai
pozicionētu rāmi, kas
norāda kopijas apgabalu,
kas būs fokusā.
Ja efekta apgabals ir orientēts horizontāli, nospiediet 4
vai 2, lai izvēlētos augstumu.
Ja efekta apgabals ir orientēts vertikāli, nospiediet 1 vai
3, lai izvēlētos platumu.
Izveido kopiju.
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana 245
Selective Color (Selektīva krāsa)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Izveidojiet kopiju, kurā krāsainas parādās tikai atlasītās nokrāsas.
1 Atlasiet opciju Selective color (Selektīva
krāsa).
Retušēšanas izvēlnē iezīmējiet opciju
Selective color (Selektīva krāsa) un
nospiediet 2.
2 Atlasiet fotogrāfiju.
Iezīmējiet fotogrāfiju un nospiediet J (lai
iezīmēto fotogrāfiju skatītu pilnrāmja
kadra režīmā, turiet nospiestu X pogu).
3 Izvēlieties krāsu.
Izmantojiet kursortaustiņu, lai novietotu
kursoru uz objekta, un nospiediet A (L),
lai atlasītu objekta krāsu, kas parādīsies
galīgajā kopijā (kamerai var būt grūti
noteikt nepiesātinātas krāsas; izvēlieties
piesātinātu krāsu). Nospiežot X, tuviniet
attēlu, lai precīzi atlasītu krāsu. Nospiediet
W (Q), lai tālinātu.
246 N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana
A (L) poga
Atlasītā krāsa
4 Iezīmējiet krāsu diapazonu.
Krāsu diapazons
Groziet grozāmo komandu
pārslēgu, lai iezīmētu atlasītās
krāsas krāsu diapazonu.
5 Atlasiet krāsu diapazonu.
Nospiediet 1 vai 3, lai palielinātu vai
samazinātu līdzīgu nokrāsu diapazonu, kas
tiks iekļauts galīgajā fotogrāfijā. Izvēlieties
vērtības robežās no 1 līdz 7; ņemiet vērā, ka
lielākas vērtības var saturēt arī citu krāsu
nokrāsas.
6 Atlasiet papildu krāsas.
Lai atlasītu papildu krāsas,
groziet grozāmo komandu
pārslēgu, lai iezīmētu kādu citu
no trim krāsu lodziņiem
displeja augšējā malā, un
atkārtojiet 3. līdz 5. darbību, lai
atlasītu citu krāsu. Ja vajadzīgs,
atkārtojiet šīs darbības ar trešo krāsu. Lai atceltu iezīmētās krāsas
atlasi, nospiediet O (lai noņemtu visas krāsas, turiet nospiestu O. Tiks
parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; atlasiet opciju Yes (Jā)).
7 Saglabājiet rediģēto kopiju.
Nospiediet J, lai kopētu fotogrāfiju.
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana 247
Painting (Glezna)
G poga ➜ N retušēšanas izvēlne
Izveidojiet kopiju, kas akcentē detaļas un
krāsas, panākot gleznojuma efektu.
Nospiediet J, lai saglabātu retušēto kopiju.
Pirms
248 N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana
Pēc
Side-by-side Comparison (Blakus salīdzināšana)
Salīdziniet retušētās kopijas ar oriģinālajām fotogrāfijām. Šī opcija ir
pieejama tikai tad, ja, atskaņojot kopiju vai oriģinālu pilnrāmja kadra
režīmā, retušas izvēlne tiek parādīta, nospiežot P pogu un atlasot izvēlni
Retouch (Retuša).
1 Atlasiet attēlu.
Atlasiet retušētu kopiju (norādīta ar Z
ikonu) vai fotogrāfiju, kas ir retušēta
pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā.
Nospiediet P, pēc tam iezīmējiet vienumu
Retouch (Retuša) un nospiediet 2.
P poga
2 Atlasiet opciju Side-by-side comparison
(Blakus salīdzināšana).
Retušas izvēlnē iezīmējiet opciju Side-byside comparison (Blakus salīdzināšana)
un nospiediet J.
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana 249
3 Salīdziniet kopiju ar oriģinālu.
Opcijas, ko izmanto, lai
Avota attēls tiek parādīts pa kreisi, retušētā
izveidotu kopiju
kopija — pa labi, opcijas, kas izmantotas
kopijas izveidošanai, tiek parādītas displeja
augšdaļā. Nospiediet 4 vai 2, lai
pārslēgtos starp avota attēlu un retušēto
kopiju. Lai skatītu iezīmēto attēlu pilnrāmja
kadra režīmā, turiet nospiestu X pogu. Ja
kopija ir izveidota no diviem attēliem,
Avota
Retušētā
izmantojot opciju Image overlay (Attēlu
attēls
kopija
pārklāšana), nospiediet 1 vai 3, lai
skatītu otru avota attēlu. Ja konkrētajam
avota attēlam ir vairākas kopijas, nospiediet 1 vai 3, lai skatītu
pārējās kopijas. Nospiediet J, lai atgrieztos pie iezīmētā attēla
atskaņošanas.
D Side-by-side comparison (Blakus salīdzināšana)
Avota attēls netiks parādīts, ja kopija ir izveidota no attēla, kas jau ir izdzēsts vai
arī aizsargāts kopijas izgatavošanas laikā (0 168).
250 N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana
m Nesenie iestatījumi
Lai parādītu neseno iestatījumu izvēlni, nospiediet G un atlasiet
m (neseno iestatījumu) cilni.
G poga
Neseno iestatījumu izvēlnē ir uzskaitīti pēdējie
20 nesen lietotie iestatījumi. Spiediet 1 vai 3,
lai iezīmētu opciju, un nospiediet 2, lai to
atlasītu.
A Vienumu izņemšana no neseno iestatījumu izvēlnes
Lai izņemtu vienumu no neseno iestatījumu izvēlnes, iezīmējiet to un nospiediet
O pogu. Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; vēlreiz nospiediet O, lai
izdzēstu atlasīto vienumu.
m Nesenie iestatījumi 251
Tehniskas piezīmes
Šī nodaļa sniedz informāciju par saderīgiem piederumiem, kameras
tīrīšanu un uzglabāšanu un par to, ko darīt, ja tiek parādīts kļūdas
paziņojums vai ja kameras lietošanas laikā ir radušās problēmas.
Saderīgie objektīvi
Saderīgie centrālā procesora objektīvi
Šī kamera atbalsta autofokusu tikai ar AF-P un E un G tipa AF-S
objektīviem. AF-S objektīvu nosaukumi sākas ar AF-S, bet AF-P objektīvu
nosaukumi — ar AF-P; informāciju par objektīva tipa (D, E, G vai centrālā
procesora objektīvi) noteikšanu skatiet 253. lpp. Citi autofokusa (AF)
objektīvi neatbalsta autofokusu. Nākamajā tabulā sniegts to funkciju
saraksts, kas ir pieejamas ar saderīgiem objektīviem, fotogrāfiju
uzņemšanai izmantojot skatu meklētāju:
Kameras iestatījums
z
z
—
—
—
—
MF (ar
elektronisko
diapazona
meklētāju)
z
z
z
z
z6
z6
—
z8
—
z
AF
Objektīvs 1
E tipa objektīvs
G tipa AF-S / AF-P NIKKOR
G tipa AF NIKKOR
D tipa objektīvs
PC-E NIKKOR sērija 4, 5
PC Micro 85 mm f/2,8D 7
Cits AF NIKKOR (izņemot F3AF
modeļa objektīvus)
AI-P NIKKOR
Uzņemšanas
režīms
Fokusa režīms
9
Mērīšanas
sistēma
MF
M
Citi
režīmi
L
M
N
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z3
z
z3
z
z
z
—
z
—
z
z
z
—
z
z
z2
z2
z2
—
z2
z2
z
z3
—
—
—
z
z3
—
—
—
1 Tiek pieņemts, ka tiek izmantots kombinētais apertūras atvērums f/5,6 vai ātrāks, ja ir pievienots AF-S
telepārveidotājs.
2 Punkta mērīšana mēra izvēlēto fokusa punktu (0 111).
3 Ekspozīcijas indikators atspējots.
252 Tehniskas piezīmes
4
5
6
7
Grozot objektīvu, PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED pārbīdīšanas slēdzis var saskarties ar kameras korpusu.
Pārbīdot un/vai noliecot objektīvu, var tikt traucēta ekspozīcija.
Nevar izmantot ar pārbīdi vai noliekšanu.
Optimāla ekspozīcija automātiski tiek panākta, ja objektīvam ir iestatīts maksimālais apertūras atvērums un
objektīvs nav nobīdīts vai noliekts.
8 Ja attēls skatu meklētāja matētajā ekrānā nav fokusā un AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8,
AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (jaunums) vai AF 28–85 mm f/3,5–4,5 objektīvi tiek maksimāli tuvināti ar minimālu
fokusa attālumu, var tikt parādīts fokusa indikators (I). Pirms uzņemšanas pārliecinieties, ka attēls skatu
meklētāja ekrānā ir fokusēts.
9 Ar maksimālo apertūru f/5,6 vai ātrāku.
• Trokšņi līniju veidā automātiskās fokusēšanas laikā var parādīties, ja
video tiek ierakstīts ar lielām ISO jutības vērtībām. Izmantojiet
manuālo fokusu vai fokusa fiksēšanu.
D IX NIKKOR objektīvi
IX NIKKOR objektīvus nevar izmantot. Mēģinot pievienot IX NIKKOR objektīvu,
var sabojāt objektīvu vai kameru.
A Centrālā procesora, G, E un D tipa objektīvu noteikšana
Centrālā procesora objektīvus var atpazīt pēc centrālā procesora kontaktiem, G,
E un D tipa objektīvus — pēc burta uz objektīva cilindra. G un E tipa objektīvi nav
aprīkoti ar objektīva apertūras gredzenu.
Centrālā procesora
kontakti
Centrālā procesora
objektīvs
Apertūras gredzens
G vai E tipa objektīvs
D tipa objektīvs
A D tipa objektīvi
D tipa objektīvus drīkst izmantot tikai tad, ja kamera ir M režīmā. Atlasot citu
režīmu, aizvara atbrīvošana tiek atspējota. Apertūras atvērums jāregulē manuāli,
izmantojot objektīva apertūras gredzenu, un nevar izmantot kameras mērīšanas
sistēmu un i-TTL zibspuldzes vadību.
Tehniskas piezīmes 253
Saderīgie objektīvi bez centrālā procesora
Objektīvus bez centrālā procesora drīkst izmantot tikai tad, ja kamera ir
M režīmā. Atlasot citu režīmu, aizvara atbrīvošana tiek atspējota.
Apertūras atvērums jāregulē manuāli, izmantojot apertūras gredzenu un
kameras mērīšanas sistēmu; nav iespējams izmantot i-TTL zibspuldzes
vadību un pārējās funkcijas, kam vajadzīgs centrālā procesora objektīvs.
Nevar izmantot dažus objektīvus bez centrālā procesora; skatiet tālāk
esošo sadaļu „Nesaderīgie piederumi un objektīvi bez centrālā
procesora”.
Kameras iestatījums
AF
Objektīvs/piederums
AI-, AI modificētie NIKKOR vai Nikon E
sērijas objektīvi
Ne AI objektīvi
Medical NIKKOR 120 mm f/4
Reflex NIKKOR
PC NIKKOR
AI tipa telepārveidotājs
Fokusēšanas pierīce PB-6 6
Automātiskie pagarinātājgredzeni
(PK sērija 11A, 12 vai 13; PN-11)
Fokuss
MF (ar elektronisko
diapazona
meklētāju)
Režīms
MF
M
Citi režīmi
—
z1
z
z2
—
—
—
—
—
—
—
z1
z
—
z4
z5
z1
z
z
z
z
z
z
z2
z 2, 3
z2
z2
z2
z2
—
—
—
—
—
—
—
z1
z
z2
—
1 Ar maksimālo apertūru f/5,6 vai ātrāku.
2 Nevar izmantot ekspozīcijas indikatoru.
3 Var izmantot ar aizvara ātrumiem, kas par vienu soli vai vairāk ir lēnāki nekā zibspuldzes sinhronizācijas
ātrums.
4 Nevar izmantot ar pārbīdi vai noliekšanu.
5 Ar maksimālo efektīvo apertūras atvērumu f/5,6 vai ātrāku.
6 Pievienojiet vertikālā orientācijā (kad pievienota, var izmantot horizontālā orientācijā).
254 Tehniskas piezīmes
D Nesaderīgie piederumi un objektīvi bez centrālā procesora
Tālāk norādītos piederumus un objektīvus bez centrālā procesora NEVAR izmantot
ar kameru D3400:
• AF telepārveidotājs TC-16A
• Objektīvi, kam vajadzīga fokusēšanas ierīce AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6,
800 mm f/8, 1200 mm f/11)
• Platleņķa objektīvi (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Pagarinātājgredzens K2
• 180–600 mm f/8 ED (sērijas numuri 174041 – 174180)
• 360–1200 mm f/11 ED (sērijas numuri 174031 – 174127)
• 200–600 mm f/9,5 (sērijas numuri 280001 – 300490)
• AF objektīvi modelim F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED, AF
telepārveidotājs TC-16)
• PC 28 mm f/4 (sērijas numurs 180900 vai agrāks)
• PC 35 mm f/2,8 (sērijas numurs 851001 – 906200)
• PC 35 mm f/3,5 (vecā tipa)
• Reflex 1000 mm f/6,3 (vecā tipa)
• Reflex 1000 mm f/11 (sērijas numuri 142361 – 143000)
• Reflex 2000 mm f/11 (sērijas numuri 200111 – 200310)
Tehniskas piezīmes 255
D AF palīgizgaismojums
AF palīggaismotāja darbības diapazons ir aptuveni 0,5 – 3,0 m; kopā ar
gaismotāju izmantojiet objektīvu ar 18 – 200 mm fokusa garumu un noņemiet
objektīva pārsegu. AF palīgizgaismojums nav pieejams ar šādiem objektīviem:
• AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
• AF-S NIKKOR 200–500 mm f/5,6E ED VR
256 Tehniskas piezīmes
Ja attālums ir mazāks par 1 m un ir vājš apgaismojums, tālāk norādītie objektīvi
var bloķēt AF palīggaismotāju un traucēt autofokusa darbību:
• AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8E ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28 mm f/1,8G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4G
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,4G
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED
Tehniskas piezīmes 257
D Iebūvētā zibspuldze
Iebūvēto zibspuldzi var izmantot ar objektīviem ar fokusa garumu 18 – 300 mm,
tomēr atsevišķos gadījumos zibspuldze pie noteiktiem attālumiem vai fokusa
garumiem var nespēt pilnībā izgaismot objektu objektīva radītās ēnas dēļ (skatīt
tālāk ilustrāciju), savukārt objektīvi, kas aizsedz objektam sarkano acu efekta
samazināšanas spuldzi, var traucēt sarkano acu efekta samazināšanu. Noņemiet
objektīva pārsegus, lai neveidotos ēnas.
Ēna
Viņjetēšana
Zibspuldzes darbības minimālais diapazons ir 0,6 m, un to nevar izmantot ar
makro tālummaiņas objektīvu makro uzņemšanas diapazonā. Zibspuldze var
nespēt izgaismot visu objektu ar tālāk minētajiem objektīviem, ja attālums ir
mazāks nekā norādīts:
Objektīvs
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4E ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8D IF-ED
258 Tehniskas piezīmes
Tālummaiņas
pozīcija
24 mm
24 mm
35 mm
24 mm
35 – 80 mm
24 – 85 mm
28 mm
35 mm
Minimālais attālums bez
viņjetēšanas
1,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
Bez viņjetēšanas
Bez viņjetēšanas
1,0 m
Bez viņjetēšanas
Objektīvs
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm f/3,5–4,5D IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70 mm f/3,5–4,5G
IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135 mm f/3,5–5,6G
IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6G
IF-ED, AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G
ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8D IF
AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4G ED
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED
Tālummaiņas
pozīcija
28 mm
35 mm
45 – 55 mm
24 mm
28 – 35 mm
24 mm
28 – 35 mm
18 mm
24 – 55 mm
18 mm
24 – 70 mm
18 mm
24 mm
35 – 105 mm
18 mm
24 – 135 mm
24 mm
35 – 140 mm
Minimālais attālums bez
viņjetēšanas
1,5 m
1,0 m
Bez viņjetēšanas
1,5 m
Bez viņjetēšanas
1,0 m
Bez viņjetēšanas
1,0 m
Bez viņjetēšanas
1,0 m
Bez viņjetēšanas
2,5 m
1,0 m
Bez viņjetēšanas
2,0 m
Bez viņjetēšanas
1,0 m
Bez viņjetēšanas
24 mm
1,0 m
35 – 200 mm
Bez viņjetēšanas
35 mm
50 mm
105 – 300 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50 – 70 mm
1,5 m
1,0 m
Bez viņjetēšanas
2,5 m
1,0 m
Bez viņjetēšanas
1,0 m
1,5 m
Bez viņjetēšanas
Tehniskas piezīmes 259
Objektīvs
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8E ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6G
IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED,
AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED *
Tālummaiņas
pozīcija
50 mm
70 mm
24 mm
28 – 120 mm
24 mm
28 mm
35 – 120 mm
35 mm
50 – 70 mm
28 mm
35 mm
50 – 300 mm
200 mm
250 mm
300 mm
24 mm
Minimālais attālums bez
viņjetēšanas
1,0 m
Bez viņjetēšanas
1,0 m
Bez viņjetēšanas
1,5 m
1,0 m
Bez viņjetēšanas
1,5 m
Bez viņjetēšanas
1,5 m
1,0 m
Bez viņjetēšanas
4,0 m
3,0 m
2,5 m
3,0 m
* Ja nav pārbīdīts vai noliekts.
Ja izmanto ar AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED, zibspuldze nespēs izgaismot
visu objektu visos diapazonos.
260 Tehniskas piezīmes
A Skata leņķa aprēķināšana
35mm kameras eksponētā apgabala izmērs ir 36 × 24 mm. Kameras D3400
eksponētā apgabala izmērs turpretim ir 23,5 × 15,6 mm, kas nozīmē, ka 35 mm
kameras skata leņķis ir apmēram 1,5 reizes lielāks par kameras D3400 skata leņķi.
Kamerai D3400 paredzēto objektīvu fokusa garumu 35 mm formātā var
aprēķināt, reizinot objektīva fokusa garumu ar 1,5.
Attēla izmērs (35 mm formāts)
(36 × 24 mm)
Objektīvs
Attēla diagonāle
Attēla izmērs (D3400)
(23,5 × 15,6 mm)
Skata leņķis (35 mm formāts)
Skata leņķis (D3400)
Tehniskas piezīmes 261
Nikon radošā apgaismojuma sistēma (CLS)
Nikon uzlabotā radošā apgaismojuma sistēma (CLS) nodrošina uzlabotu
komunikāciju starp kameru un saderīgām zibspuldzēm, tādējādi
uzlabojot fotografēšanu ar zibspuldzi. Iebūvētā zibspuldze
neuzplaiksnīs, ja ir pievienota papildu zibspuldze.
❚❚ CLS saderīgas zibspuldzes
Ar CLS saderīgām zibspuldzēm ir pieejamas šādas funkcijas:
z
z3
— — — — — — —
—4
z3
— — — — — — —
z
z
z — — — — — —
z
z
z z z5 — — z5 z5
z
z
— — — — — — —
z
z
z
z
z — — z — — —
z — — — — — —
z
—
z — — z6 — — —
z
z7
— — — — — — —
—
z
z
z
— — — — — — —
z — — — — — —
z
z
— — — — — — —
SB-300
z z2 z — — z z
SB-400
z2
SU-800
z2
SB-R200
z z z — — z z
SB-500
z
SB-600
z
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
Galvenā
Optisks uzlabots bezvadu
apgaismojums
262 Tehniskas piezīmes
SB-5000
Atsevišķa zibspuldze
Digitālās vienobjektīva
spoguļkameras
vienmērīga
apgaismojuma i-TTL
i-TTL
piespiedu zibspuldze 1
Digitālās vienobjektīva
spoguļkameras standarta
i-TTL piespiedu zibspuldze
Automātisks apertūras
%A
atvērums
A Ne TTL automātika
Attāluma prioritātes
GN
manuālais režīms
M Manuāls
Atkārtota zibspuldzes
RPT
darbība
Tālvadības zibspuldzes vadība
i-TTL i-TTL
Ātrā bezvadu zibspuldzes
[A:B]
vadība
Automātisks apertūras
%A
atvērums
A Ne TTL automātika
M Manuāls
Atkārtota zibspuldzes
RPT
darbība
z8
z7
— — — — — — —
SB-300
z z z — z — —
SB-400
z
SB-R200
z
SB-500
z z z — z — —
SU-800
z
SB-600
SB-910, SB-900,
SB-800
z
SB-700
SB-5000
Tālvadība
Optisks uzlabots bezvadu
apgaismojums
i-TTL i-TTL
Ātrā bezvadu zibspuldzes
[A:B]
vadība
Automātisks apertūras
%A/A atvērums/Ne TTL
automātika
M Manuāls
Atkārtota zibspuldzes
RPT
darbība
Radiovadāms uzlabots bezvadu apgaismojums
Krāsu informācijas pārraidīšana (zibspuldze)
Krāsu informācijas pārraidīšana (LED lukturis)
AF palīgs daudzapgabalu AF
Sarkano acu efekta samazināšana
Kameras zibspuldzes režīma atlasīšana
Kameras zibspuldzes programmaparatūras
atjauninājumi
z
z
z z z — z — —
z
z
z z z — — — —
—
z
—
z
z
—
—
z
—
z
z
—
—
z
—
z
z
—
z
z 10
z — z — — — z
—
z
—
z
z
—
—
z
z
—
z
z
—
—
—
z9
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
z
z
—
z
—
—
—
z
1
2
3
Nav pieejama ar punkta mērīšanu.
Var atlasīt arī ar zibspuldzi.
%A/A režīma atlasīšanu zibspuldzēm veic, izmantojot pielāgotos iestatījumus. „A” tiks atlasīts, ja
objektīvs nav E vai G tipa objektīvs.
4 „A” tiks atlasīts, ja objektīvs nav E vai G tipa objektīvs.
5 Var izvēlēties tikai ar kameru (0 197).
6 Pieejams tikai tuvplāna fotogrāfiju uzņemšanas laikā.
7 „A” tiks atlasīts, ja objektīvs nav E vai G tipa objektīvs, neatkarīgi no zibspuldzei atlasītā režīma.
8 Opciju %A un A izvēle ir atkarīga no galvenajai zibspuldzei atlasītās opcijas.
9 Pieejams tikai zibspuldzes vadītāja režīmā.
10 Zibspuldžu SB-910 un SB-900 aparātprogrammatūras atjaunināšanu var veikt, izmantojot kameru.
Bezvadu zibspuldzes vadības ierīce SU-800: ja pievienota CLS saderīgai kamerai,
SU-800 var izmantot kā zibspuldzes vadītāju līdz trīs grupās sakārtotām
zibspuldzēm SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500
vai SB-R200. Pati ierīce SU-800 nav aprīkota ar zibspuldzi.
Tehniskas piezīmes 263
❚❚ Citas zibspuldzes
Tālāk norādītās zibspuldzes var izmantot ne TTL automātiskajā un
manuālajā režīmā. Izmantojiet tās ar kameru ekspozīcijas režīmā S vai M,
atlasot aizvara ātrumu 1/200 s vai lēnāku.
Zibspuldze
Zibspuldzes režīms
A Ne TTL automātika
M Manuāls
Atkārtota zibspuldzes
G
darbība
Aizmugurējā aizkara
REAR
sinhronizācija 4
—
z
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
SB-80DX,
SB-28DX,
SB-28, SB-26,
SB-25, SB-24
z
z
SB-50DX
1
SB-23, SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3
—
z
1 Atlasiet režīmu P, S, A vai M, nolaidiet iebūvēto zibspuldzi un izmantojiet tikai papildu zibspuldzi.
2 Zibspuldzes režīms tiek automātiski iestatīts uz TTL un aizvara atbrīvošana ir atspējota. Iestatiet zibspuldzi uz
A (ne TTL automātiskā zibspuldze).
3 Autofokuss ir pieejams tikai ar AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED un AF-S Micro NIKKOR 60 mm
f/2,8G ED objektīviem.
4 Pieejams, ja kameru izmanto, lai izvēlētos zibspuldzes režīmu.
A Adapteris ar sinhronizēšanas kontaktu AS-15
Ja adapteris ar sinhronizēšanas kontaktu AS-15 (pieejams atsevišķi) ir uzstādīts uz
kameras piederumu pieslēgvietas, zibspuldzes piederumus var pievienot ar
sinhronizācijas kabeli.
D Izmantojiet tikai Nikon zibspuldzes piederumus
Izmantojiet tikai Nikon zibspuldzes. Piederumu pieslēgvietai pievienojot negatīvu
spriegumu vai spriegumu, kas ir lielāks par 250 V, var ne tikai izraisīt darbības
traucējumus, bet arī sabojāt kameras vai zibspuldzes sinhronizēto elektrisko
shēmu. Pirms lietot Nikon zibspuldzi, kas nav norādīta šajā sadaļā, sazinieties ar
Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi, lai saņemtu plašāku informāciju.
264 Tehniskas piezīmes
D Piezīmes par papildu zibspuldzēm
Detalizētas instrukcijas skatiet Speedlight zibspuldžu rokasgrāmatā. Ja
zibspuldze atbalsta CLS, skatiet sadaļu par CLS saderīgām digitālām
vienobjektīva spoguļkamerām. Zibspuldžu SB-80DX, SB-28DX un SB-50DX
rokasgrāmatās kamera D3400 nav iekļauta digitālo vienobjektīva spoguļkameru
kategorijā.
Ja papildu zibspuldze ir pievienota uzņemšanas režīmos, kas nav j, % un 3,
zibspuldze uzplaiksnīs ar katru uzņēmumu arī tajos režīmos, kuros iebūvēto
zibspuldzi nevar izmantot.
i-TTL zibspuldzes vadību var izmantot ar ISO jutības vērtībām robežās no 100 līdz
12800. Pie augstām ISO jutības vērtībām fotogrāfijās, kas uzņemtas, izmantojot
noteiktas papildu zibspuldzes, var parādīties trokšņi (svītras); ja tas notiek,
izvēlieties mazāku vērtību. Ja zibspuldzes gatavības indikators mirgo vēl
apmēram trīs sekundes pēc fotogrāfijas uzņemšanas, tas nozīmē, ka zibspuldze ir
uzplaiksnījusi ar pilnu jaudu, bet fotogrāfija var būt nepietiekami eksponēta (tikai
ar CLS saderīgām zibspuldzēm; informāciju par ekspozīcijas un zibspuldzes
uzlādes indikatoriem uz citām ierīcēm skatiet zibspuldzes lietošanas
rokasgrāmatā).
Ja SC sērijas 17, 28 vai 29 sinhronizācijas kabelis tiek izmantots uzņemšanai,
izmantojot ar kameru nesavienotu zibspuldzi, var būt neiespējami nodrošināt
pareizu ekspozīciju i-TTL režīmā. Iesakām izmantot punkta mērīšanas sistēmu, lai
izvēlētos standarta i-TTL zibspuldzes vadību. Uzņemiet izmēģinājuma attēlu un
apskatiet rezultātu ekrānā.
i-TTL režīmā izmantojiet zibspuldzes paneli vai gaismas izkliedes adapteri, kas
tiek piegādāts kopā ar zibspuldzi. Neizmantojiet citus paneļus, piemēram,
gaismas izkliedēšanas paneļus, jo tie var radīt nepareizu ekspozīciju.
Ja zibspuldzes kompensācijas iestatīšanai tiek izmantota papildu zibspuldze
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 vai SB-600 vai arī bezvadu zibspuldzes
vadītājs SU-800, informācijas displejā tiks parādīta Y ikona.
Tehniskas piezīmes 265
Sarkano acu efekta samazināšanu nodrošina zibspuldzes SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 un SB-400, savukārt SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 un SU-800 nodrošina AF palīggaismojumu ar
šādiem ierobežojumiem:
• SB-5000: 24 – 135 mm AF objektīviem
AF palīggaismošana ir pieejama tikai
ar pa labi norādītajiem fokusa
punktiem.
24 – 37 mm
38 – 135 mm
• SB-910 un SB-900: 17 – 135 mm AF
objektīviem AF palīggaismošana ir
pieejama tikai ar pa labi norādītajiem
fokusa punktiem.
17 – 135 mm
• SB-800, SB-600 un SU-800: 24 – 105 mm
AF objektīviem AF palīggaismošana ir
pieejama tikai ar pa labi norādītajiem
fokusa punktiem.
24 mm
25 – 105 mm
• SB-700: 24 – 135 mm AF objektīviem
AF palīggaismošana ir pieejama tikai
ar pa labi norādītajiem fokusa
punktiem.
24 – 135 mm
Atkarībā no izmantotā objektīva un ierakstītā sižeta fokusa indikators (I) var tikt
parādīts, kad objekts nav fokusā, vai arī kamera var nespēt fokusēties, un tiks
atspējota aizvara atbrīvošana.
266 Tehniskas piezīmes
Citi piederumi
Šīs rokasgrāmatas tapšanas laikā kamerai D3400 bija pieejami šādi
piederumi.
Barošanas
avoti
Filtri
• Uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL14a (0 12): papildu akumulatori
EN-EL14a ir pieejami pie vietējiem izplatītājiem un Nikon
pilnvarotiem tehniskās apkopes pārstāvjiem. Var izmantot arī
akumulatorus EN-EL14.
• Akumulatora lādētājs MH-24 (0 12): uzlādējiet akumulatorus
EN-EL14a un EN-EL14.
• Barošanas savienotājs EP-5A, maiņstrāvas adapteris EH-5b: šos piederumus
var izmantot ilgstošai kameras darbināšanai (var izmantot arī
maiņstrāvas adapterus EH-5a un EH-5). Barošanas savienotājs
EP-5A ir nepieciešams, lai pievienotu kamerai EH-5b, EH-5a vai
EH-5; sīkāk par to lasiet 270. lpp.
• Speciālajiem foto efektiem paredzētie filtri var traucēt autofokusa
un elektroniskā diapazona meklētāja darbību.
• Kameru D3400 nevar izmantot ar lineāriem polarizējošiem
filtriem. To vietā izmantojiet apļveida polarizējošo filtru C-PL vai
C-PL II.
• Lai aizsargātu objektīvu, ieteicams izmantot NC filtrus.
• Lai novērstu dubultošanos, nav ieteicams izmantot filtru, ja
objekts tiek kadrēts pret spilgtu gaismas avotu vai ja kadrā ir
spilgts gaismas avots.
• Centra vidējā svērtā mērīšana ir ieteicama ar filtriem, kam ir
ekspozīcijas koeficienti (filtra koeficienti) virs 1× (Y44, Y48, Y52,
O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2,
A12, B2, B8, B12). Papildu informāciju skatiet filtra rokasgrāmatā.
Tehniskas piezīmes 267
• Actiņas vāciņš DK-5 (0 68): neļauj gaismai iekļūt caur skatu meklētāju
kamerā un parādīties fotogrāfijās vai mijiedarboties ar ekspozīciju.
• Actiņas koriģējošās lēcas DK-20C: lēcas ir pieejamas ar dioptrijām –5, –4,
–3, –2, 0, +0,5, +1, +2 un +3 m–1, ja kameras dioptriju regulēšanas
poga ir neitrālā stāvoklī (–1 m–1). Actiņas koriģējošās lēcas
izmantojiet tikai tad, ja vēlamo fokusu nevar panākt ar iebūvēto
dioptriju regulēšanas pogu (–1,7 līdz +0,5 m–1). Pirms pirkšanas
pārbaudiet actiņas koriģējošās lēcas, lai nodrošinātu, ka tiek
Skatu
panākts vēlamais fokuss. Ja izmanto actiņas koriģēšanas lēcas,
meklētāja
nevar izmantot actiņas gumijas ietvaru.
actiņas
• Palielināmais stikls DG-2: DG-2 palielina ainu, kas parādīta skatu
piederumi
meklētāja centrā, lai fokusēšanas laikā iegūtu lielāku precizitāti.
Nepieciešams actiņas adapteris (pieejams atsevišķi).
• Actiņas adapteris DK-22: izmantojiet DK-22, lai piestiprinātu
palielināmo stiklu DG-2.
• Taisnleņķa pierīce skatu meklētājam DR-6: pierīci DR-6 piestiprina skatu
meklētāja actiņai, lai skatu meklētājā attēlu varētu skatīt taisnā
leņķī attiecībā pret objektīvu (piemēram, tieši no augšas, ja
kamera ir horizontāli).
Korpusa vāciņš BF-1B/korpusa vāciņš BF-1A: kad ir noņemts objektīvs,
Korpusa vāciņš korpusa vāciņš aizsargā no netīrumiem spoguli, skatu meklētāja
ekrānu un attēla sensoru.
Piederumu
Piederumu pieslēgvietas vāciņš BS-1: vāciņš, kas aizsargā piederumu
pieslēgvietas pieslēgvietu. Piederumu pieslēgvietu izmanto papildu
vāciņi
zibspuldzēm.
USB vadi
USB vads UC-E20 (0 178, 181)
HDMI kabelis HC-E1 (0 184): HDMI kabelis ar C tipa savienotāju
HDMI kabeļi savienojumam ar kameru un A tipa savienotājs savienojumam ar
HDMI ierīcēm.
268 Tehniskas piezīmes
Bezvadu tālvadības pults ML-L3 (0 95): ML-L3 izmanto bateriju CR2025
ar 3 V spriegumu.
Tālvadības
pultis
Spiežot baterijas nodalījuma sprūdu pa labi, (q), iebāziet nagu
spraugā un atveriet baterijas nodalījumu (w). Pārliecinieties, ka
baterija ir ievietota pareizi (r).
❚❚ Apstiprinātās atmiņas kartes
Kamera atbalsta SD, SDHC un SDXC atmiņas kartes, tostarp
ar UHS-I saderīgas SDHC un SDXC kartes. Video
ierakstīšanai ieteicams izmantot SD 6. ātruma klases vai
labākas kartes; lēnāku karšu izmantošana var būt ieraksta pārtraukšanas
iemesls. Izvēloties kartes izmantošanai karšu lasītājos, pārliecinieties, ka
tās ir saderīgas ar ierīci. Sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu informāciju
par funkcijām, darbību un lietošanas ierobežojumiem.
A Papildu piederumi
Pieejamība var mainīties atkarībā no valsts vai reģiona. Skatiet mūsu tīmekļa
vietni vai brošūras, lai iegūtu jaunāko informāciju.
Tehniskas piezīmes 269
Barošanas savienotāja un maiņstrāvas adaptera
pievienošana
Izslēdziet kameru, iekams pievienot papildu barošanas savienotāju un
maiņstrāvas adapteri.
1 Sagatavojiet kameru.
Atveriet akumulatora
nodalījuma (q) un barošanas
savienotāja (w) vākus.
2 Ievietojiet barošanas savienotāju EP-5A.
Pārliecinieties, ka savienotājs ir ievietots
pareizā virzienā, kā parādīts attēlā,
izmantojot savienotāju, lai piespiestu
oranžo akumulatora sprūdu uz vienu pusi.
Pārliecinieties, ka savienotājs ir ievietots
pilnībā.
3 Aizveriet akumulatora
nodalījuma vāku.
Ievietojiet barošanas
savienotāja kabeli tā, lai tas
izietu caur barošanas
savienotāja slotu, un aizveriet
akumulatora nodalījuma vāku.
270 Tehniskas piezīmes
4 Pievienojiet maiņstrāvas adapteri EH-5b.
Pievienojiet maiņstrāvas adaptera barošanas vadu pie maiņstrāvas
adaptera maiņstrāvas kontaktligzdas (e), bet barošanas vadu
pievienojiet pie līdzstrāvas kontaktligzdas (r). Kad kamera tiek
darbināta ar maiņstrāvas adapteri un barošanas savienotāju, ekrānā
tiek parādīta ikona P.
Tehniskas piezīmes 271
Kameras kopšana
Uzglabāšana
Ja kamera netiks izmantota ilgāku laiku, izņemiet akumulatoru un
uzglabājiet to vēsā, sausā vietā, kontakta vāku novietojot tam
paredzētajā vietā. Lai novērstu aprasošanu vai pelējuma veidošanos,
glabājiet kameru sausā, labi vēdināmā vietā. Neglabājiet kameru kopā ar
ligroīna vai kampara pretkožu bumbiņām vai vietās, kas:
• tiek slikti vēdinātas vai pakļautas mitrumam, kas lielāks par 60%,
• atrodas blakus iekārtām, kas rada stiprus elektromagnētiskos laukus,
piemēram, televizoriem vai radio aparātiem,
• ir pakļautas temperatūrai, kas ir augstāka par 50 °C vai zemāka par
–10 °C.
Tīrīšana
Kameras
korpuss
Objektīvs,
spogulis un
skatu
meklētājs
Ekrāns
Izmantojiet pūtēju, lai notīrītu netīrumus un plūksnas, pēc tam
uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu. Ja kamera tikusi
izmantota pludmalē vai jūras krastā, noslaukiet smiltis vai sāli ar
destilētā ūdenī viegli samitrinātu drānu un kārtīgi nosusiniet.
Svarīgi: putekļi un citi svešķermeņi kameras iekšpusē var radīt
bojājumus, uz kuriem netiek attiecināta garantija.
Šos stikla elementus var viegli sabojāt. Notīriet netīrumus un
plūksnas ar pūtēju. Lietojot aerosola pūtēju, turiet baloniņu
vertikāli, lai neļautu iztecēt šķidrumam. Lai notīrītu pirkstu
nospiedumus vai citus traipus, uzlieciet nedaudz objektīva tīrītāja
uz mīkstas drānas un uzmanīgi notīriet.
Notīriet netīrumus un plūksnas ar pūtēju. Tīrot pirkstu
nospiedumus un citus traipus, viegli noslaukiet virsmu ar mīkstu
drānu vai zamšādu. Nelietojiet spēku, jo tas var radīt bojājumus vai
darbības traucējumus.
Neizmantojiet spirtu, šķīdinātāju vai citas gaistošas ķīmiskas vielas.
272 Tehniskas piezīmes
Attēla sensora tīrīšana
Ja ir aizdomas, ka uz attēla sensora esošie netīrumi vai putekļi parādās
fotogrāfijās, sensoru var notīrīt manuāli, kā aprakstīts tālāk. Tomēr
ņemiet vērā, ka sensors ir ļoti trausls un to var viegli sabojāt. Nikon iesaka
uzticēt sensora tīrīšanu tikai Nikon pilnvarotiem tehniskās apkopes
darbiniekiem.
1 Uzlādējiet akumulatoru.
Pārbaudot vai tīrot attēlu sensoru, nepieciešams uzticams barošanas
avots. Iekams sākt, pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts.
2 Noņemiet objektīvu.
Izslēdziet kameru un noņemiet objektīvu.
3 Atlasiet opciju Lock mirror up for
cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī
tīrīšanai).
Ieslēdziet kameru, iezīmējiet iestatīšanas
izvēlnes opciju Lock mirror up for
cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī
tīrīšanai) un nospiediet 2 (ņemiet vērā, ka
šī opcija nav pieejama, ja akumulatora līmenis ir H vai mazāks).
4 Nospiediet J.
Ekrānā tiks parādīts labajā pusē redzamais
dialoglodziņš.
Tehniskas piezīmes 273
5 Paceliet spoguli.
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
galam. Spogulis tiks pacelts, un aizvara
aizkars atvērsies, atsedzot attēla sensoru.
6 Pārbaudiet attēla sensoru.
Turot kameru tā, lai gaisma kristu uz attēla
sensoru, pārbaudiet, vai kameras iekšienē
nav putekļu vai pūku. Ja svešķermeņu nav,
pārejiet uz 8. darbību.
7 Notīriet attēla sensoru.
Ar pūtēju nopūtiet no sensora visus
netīrumus un pūkas. Neizmantojiet pūtēju
ar birsti, jo sari var sabojāt sensoru.
Netīrumus, kurus nevar noņemt ar pūtēju,
drīkst noņemt tikai Nikon pilnvaroti
tehniskās apkopes darbinieki. Nekādā
gadījumā nepieskarieties sensoram un neslaukiet to.
8 Izslēdziet kameru.
Spogulis tiks nolaists, un aizvara aizkars aizvērsies. Uzlieciet atpakaļ
objektīvu vai korpusa vāciņu.
274 Tehniskas piezīmes
A Izmantojiet uzticamu barošanas avotu
Aizvara aizkars ir ļoti trausls, un to var viegli sabojāt. Ja kamera izslēdzas, kad
spogulis ir pacelts, aizkars automātiski aizvērsies. Lai nepieļautu aizkara
sabojāšanu, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:
• neizslēdziet kameru un neizņemiet vai neatvienojiet barošanas avotu, kamēr
spogulis ir pacelts,
• ja akumulators izlādējas, kamēr spogulis ir pacelts, atskanēs pīkstiens un
mirgos automātiskā taimera spuldze, lai brīdinātu, ka aizvara aizkars aizvērsies
un pēc apmēram divām minūtēm tiks nolaists spogulis. Nekavējoties
pārtrauciet tīrīšanu vai pārbaudi.
D Svešķermenis uz attēla sensora
Svešķermeņi, kas iekļūst kamerā, kad ir noņemti vai tiek mainīti objektīvi vai
korpusa vāciņi (vai retos gadījumos eļļošanas līdzeklis vai kameras sīkas daļiņas),
var pielipt attēla sensoram un var parādīties noteiktos apstākļos uzņemtās
fotogrāfijās. Lai aizsargātu kameru, kad objektīvs ir noņemts, neaizmirstiet uzlikt
kameras komplektā iekļauto korpusa vāciņu, vispirms uzmanīgi notīrot visus
netīrumus un citus svešķermeņus, kas var būt pielipuši kameras savienojumam,
objektīva savienojumam un korpusa vāciņam. Izvairieties uzlikt korpusa vāciņu
vai mainīt objektīvus putekļainā vidē.
Ja svešķermenis ir nokļuvis uz attēla sensora, notīriet sensoru manuāli (0 273)
vai nogādājiet to tīrīšanai Nikon pilnvarotam tehniskās apkopes personālam.
Fotogrāfijas, kuru kvalitāti ir ietekmējuši uz sensora esoši svešķermeņi, var
retušēt, izmantojot attēla tīrīšanas opcijas, kas pieejamas dažās attēlveidošanas
lietojumprogrammās.
D Kameras un piederumu kopšana
Kamera ir precīza ierīce, un tai nepieciešama regulāra apkope. Nikon iesaka reizi
gadā vai reizi divos gados pārbaudīt kameru pie sākotnējā izplatītāja vai Nikon
pilnvarota tehniskās apkopes pārstāvja; apkope kamerai jāveic vienreiz trīs līdz
piecu gadu laikā (ņemiet vērā, ka tie ir maksas pakalpojumi). Biežas pārbaudes un
apkopes ir īpaši ieteicamas, ja kamera tiek izmantota profesionālam darbam.
Jebkuri piederumi, ko regulāri izmanto kopā ar kameru, piemēram, objektīvi vai
papildu zibspuldzes, ir jāpārbauda un jākopj kopā ar kameru.
Tehniskas piezīmes 275
Kameras un akumulatora kopšana:
brīdinājumi
Nenometiet: ierīcei var rasties darbības traucējumi, ja tā ir pakļauta spēcīgiem
triecieniem vai vibrācijai.
Glabājiet sausā vietā: šis izstrādājums nav ūdensdrošs, un tam var rasties darbības
traucējumi, ja tas ir ticis iegremdēts ūdenī vai pakļauts liela mitruma iedarbībai.
Iekšējā mehānisma rūsēšana var radīt neatgriezeniskus bojājumus.
Izvairieties no straujām temperatūras pārmaiņām: straujas temperatūras svārstības, kas
rodas, ieejot vai izejot no apsildāmas ēkas aukstā āra laikā, ierīcē var izraisīt
kondensēšanos. Lai nepieļautu mitruma kondensēšanos, iekams pakļaut ierīci
straujām temperatūras svārstībām, ievietojiet to transportēšanas futlārī vai
plastmasas maisā.
Izvairieties no spēcīgiem magnētiskiem laukiem: neizmantojiet vai neuzglabājiet ierīci
tādu iekārtu tuvumā, kas ģenerē spēcīgu elektromagnētisko starojumu vai
magnētisko lauku. Spēcīgi statiskie lādiņi vai magnētiskie lauki, ko rada, piemēram,
radioraidītāji, var radīt ekrāna darbības traucējumus, sabojāt atmiņas kartē
saglabātos datus vai ietekmēt izstrādājuma iekšējo elektrisko shēmu.
Neatstājiet aparātu ar objektīvu pavērstu pret sauli: neatstājiet aparātu uz ilgāku laiku ar
pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu pavērstu objektīvu. Intensīva gaisma var
pasliktināt attēla sensora darbību vai radīt fotogrāfijās baltu izplūdumu efektu.
Izslēdziet izstrādājumu, iekams izņemt vai atvienot strāvas avotu: neatvienojiet izstrādājumu
no strāvas un neizņemiet akumulatoru, kamēr tas ir ieslēgts vai kamēr tiek ierakstīti
vai dzēsti attēli. Enerģijas padeves piespiedu pārtraukšanas šādos apstākļos sekas
var būt datu zaudēšana vai izstrādājuma atmiņas vai iekšējās shēmas bojājumi. Lai
nepieļautu nejaušu enerģijas padeves pārtraukumu, izvairieties pārvietot ierīci no
vienas vietas uz citu, kamēr ir pievienots maiņstrāvas adapteris.
276 Tehniskas piezīmes
Tīrīšana: tīrot kameras korpusu, izmantojiet pūtēju, lai uzmanīgi notīrītu putekļus un
plūksnas, pēc tam to uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu. Pēc kameras
izmantošanas pludmalē vai jūras krastā noslaukiet visas smiltis vai sāli, izmantojot
drānu, kas viegli samitrināta tīrā ūdenī, un pēc tam kārtīgi nožāvējiet kameru.
Objektīvu un spoguli var viegli sabojāt. Netīrumi un pūkas ir uzmanīgi jānoņem ar
gaisa pūtēju. Lietojot aerosola pūtēju, turiet aerosola baloniņu vertikāli, lai neļautu
izplūst šķidrumam. Lai no objektīva notīrītu pirkstu nospiedumus vai citus traipus,
uzlieciet nedaudz objektīva tīrītāja uz mīkstas drānas un uzmanīgi noslaukiet
objektīvu.
Informāciju par attēla sensora tīrīšanu skatiet sadaļā „Attēla sensora tīrīšana”
(0 273).
Nepieskarieties aizvara aizkaram: aizvara aizkars ir ļoti plāns un to var viegli sabojāt.
Nekādā gadījumā nevajag pielietot spēku aizkaram, bakstīt to ar tīrīšanas rīkiem vai
pakļaut spēcīgām gaisa plūsmām no pūtēja. To darot, aizkaru var saskrāpēt,
deformēt vai pārplēst.
Uzglabāšana: lai novērstu aprasošanu vai pelējuma veidošanos, glabājiet kameru
sausā, labi vēdināmā vietā. Ja izmantojat maiņstrāvas adapteri, atvienojiet to, lai
nepieļautu aizdegšanos. Ja ierīce ilgāku laiku netiks izmantota, izņemiet
akumulatoru, lai novērstu sūci, un uzglabājiet kameru plastmasas maisā, kas satur
mitruma absorbentu. Tomēr neuzglabājiet kameras somu plastmasas maisā, jo tas
var izraisīt materiāla bojāšanos. Ņemiet vērā, ka mitruma absorbents pakāpeniski
zaudē spēju absorbēt mitrumu un tas ir regulāri jānomaina.
Lai nepieļautu aprasošanu vai pelējuma veidošanos, izņemiet kameru no
glabātavas vismaz reizi mēnesī. Ieslēdziet kameru un dažas reizes atbrīvojiet
aizvaru, pirms nolikt to atpakaļ.
Akumulatoru uzglabājiet vēsā, sausā vietā. Pirms nolikt akumulatoru uzglabāšanai,
uzlieciet kontakta vāku.
Tehniskas piezīmes 277
Piezīmes par ekrānu: ekrāns ir izgatavots ar ārkārtīgi augstu precizitāti; tam ir vismaz
99,99% darbspējīgu pikseļu, un ne vairāk kā 0,01% pikseļu var trūkt vai būt bojāti.
Tādēļ, lai arī šie displeji var saturēt vienmēr izgaismotus (baltus, sarkanus, zilus vai
zaļus) vai vienmēr izslēgtus (melnus) pikseļus, tas nenorāda uz darbības
traucējumiem un neietekmē attēlus, kas ierakstīti ar ierīci.
Spilgtā gaismā attēli ekrānā var būt grūti saskatāmi.
Nepielietojiet spēku pret ekrānu, jo tas var radīt bojājumus vai darbības
traucējumus. Netīrumus vai pūkas no ekrāna var noņemt ar pūtēju. Traipus var
notīrīt, uzmanīgi noslaukot tos ar mīkstu drānu vai zamšādu. Ja ekrāns saplīst, īpaši
jāuzmanās, lai nesavainotos ar saplīsušo stiklu un neļautu ekrāna šķidrajiem
kristāliem nonākt saskarē ar ādu vai iekļūt acīs un mutē.
Muarē efekts: muarē efekts ir mijiedarbība, kas rodas, ja attēlā esošs regulārs režģis,
kas atkārtojas, piemēram, auduma raksts vai augstceltnes logu rinda, mijiedarbojas
ar kameras attēla sensora režģi. Ja pamanāt fotogrāfijās muarē efektu, pamēģiniet
mainīt attālumu līdz objektam, tuvināt vai tālināt uzņēmumu vai arī mainīt kameras
leņķi.
Akumulators un lādētājs: nepareizas rīcības rezultātā akumulatori var iztecēt vai
eksplodēt. Izlasiet un ievērojiet brīdinājumus un ieteikumus, kas sniegti šīs
rokasgrāmatas xi – xiv lpp. Rīkojoties ar akumulatoriem un lādētājiem, ievērojiet
šādus piesardzības pasākumus:
• Izmantojiet tikai šai ierīcei apstiprinātus akumulatorus.
• Nepakļaujiet akumulatoru liesmām vai pārmērīgam karstumam.
• Uzturiet tīrus akumulatora kontaktus.
• Pirms akumulatora nomainīšanas izslēdziet ierīci.
• Ja akumulators netiek izmantots, izņemiet to no kameras vai lādētāja un uzlieciet
tam kontakta vāku. Šīs ierīces patērē mazliet enerģijas arī tad, ja ir izslēgtas, un var
iztukšot akumulatoru līdz tādam stāvoklim, ka tas vairs nefunkcionēs. Ja
akumulators kādu laiku netiks izmantots, ievietojiet to kamerā un darbiniet to,
līdz akumulators ir pilnībā iztukšots, tad izņemiet to un novietojiet uzglabāšanai
vietā, kur vides temperatūra ir no 15 °C līdz 25 °C (neuzglabājiet ļoti karstās vai ļoti
aukstās vietās). Atkārtojiet šo procesu vismaz reizi sešos mēnešos.
278 Tehniskas piezīmes
• Atkārtoti ieslēdzot un izslēdzot kameru, kad akumulators ir pilnībā izlādējies,
samazinās akumulatora darbmūžs. Pilnība izlādējušies akumulatori pirms
lietošanas ir jāuzlādē.
• Akumulatora lietošanas laikā var paaugstināties tā iekšējā temperatūra. Mēģinot
uzlādēt sakarsušu akumulatoru, pasliktināsies akumulatora sniegums, un
akumulators var neuzlādēties vai uzlādēties tikai daļēji. Pirms uzlādēt
akumulatoru, pagaidiet, kamēr tas atdziest.
• Akumulatoru uzlādējiet telpās pie temperatūras no 5 °C līdz 35 °C. Nelietojiet
akumulatoru, ja temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 40 °C;
neievērojot šo brīdinājumu, var tikt bojāts akumulators vai pasliktināties tā
sniegums. Akumulatoram var samazināties ietilpība un palielināties uzlādēšanai
nepieciešamais laiks, ja akumulatora temperatūra ir no 0 °C līdz 15 °C un no 45 °C
līdz 60 °C. Akumulators neuzlādēsies, ja tā temperatūra ir zemāka par 0 °C vai
augstāka par 60 °C.
• Ja lampiņa CHARGE uzlādes laikā ātri mirgo (apmēram astoņas reizes sekundē),
pārliecinieties, ka temperatūra ir pareizajā diapazonā, pēc tam atvienojiet
lādētāju no strāvas avota, izņemiet akumulatoru no lādētāja un ievietojiet to
atpakaļ. Ja problēma atkārtojas, nekavējoties pārtrauciet lietot akumulatoru un
nogādājiet to kopā ar lādētāju Nikon pilnvarotam tehniskās apkopes pārstāvim.
• Uzlādes laikā nepārvietojiet lādētāju un nepieskarieties akumulatoram. Šī
brīdinājuma neievērošana retos gadījumos var likt lādētājam parādīt, ka uzlāde ir
pabeigta, lai gan akumulators ir uzlādējies tikai daļēji. Izņemiet akumulatoru un
ievietojiet to atpakaļ, lai sāktu uzlādi no jauna.
• Akumulatora lādēšanas turpināšana pēc pilnas uzlādes var pasliktināt tā darbību.
• Ja ievērojami samazinās laiks, kurā pilnībā uzlādēts akumulators saglabā lādiņu,
to izmantojot istabas temperatūrā, tas norāda, ka šis akumulators ir jānomaina.
Iegādājieties jaunu akumulatoru EN-EL14a.
• Lietojiet lādētāju tikai ar saderīgiem akumulatoriem. Atvienojiet lādētāju no
strāvas avota, ja tas netiek izmantots.
• Neradiet īssavienojumu lādētāja kontaktos. Neievērojot šo brīdinājumu, lādētājs
var pārkarst un sabojāties.
Tehniskas piezīmes 279
• Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru. Uzņemot fotogrāfijas svarīgos
pasākumos, sagatavojiet rezerves akumulatoru un uzturiet to pilnībā uzlādētu.
Atkarībā no jūsu atrašanās vietas var būt grūti iegādāties rezerves akumulatorus
īsā laikā. Ņemiet vērā, ka aukstā laikā akumulatora kapacitātei ir tendence
samazināties. Pirms aukstā laikā uzņemt fotogrāfijas ārā, pārliecinieties, vai
akumulators ir pilnībā uzlādēts. Glabājiet rezerves akumulatoru siltā vietā un, ja
nepieciešams, samainiet tos. Auksts akumulators pēc sasildīšanas var nedaudz
atgūt uzlādes līmeni.
• Nolietoti akumulatori ir vērtīgs resurss; utilizējiet tos, ievērojot vietējos spēkā
esošos noteikumus.
280 Tehniskas piezīmes
Pieejamie iestatījumi
Turpmāk redzamajā tabulā norādīti iestatījumi, kurus var regulēt katrā
no režīmiem. Ņemiet vērā, ka atkarībā no atlasītajām opcijām daži
iestatījumi var nebūt pieejami.
Uzņemšanas izvēlne
Citi iestatījumi
ISO sensitivity (ISO jutība)
White balance (Baltā balanss)
Set Picture Control (Iestatīt
Picture Control)
Active D-Lighting (Aktīvā
D-Lighting)
Noise reduction (Trokšņu
samazināšana)
Focus mode (Fokusa režīms)
(skatu meklētājs)
Focus mode (Fokusa režīms)
(tiešais skats/video)
AF-area mode (AF apgabala
režīms) (skatu meklētājs)
AF-area mode (AF apgabala
režīms) (tiešais skats/video)
Built-in AF-assist illuminator
(Iebūvēts AF palīggaismotājs)
Metering (Mērīšana)
Flash cntrl for built-in flash/
Optional flash (Zibspuldzes
vadība iebūvētai zibspuldzei/
Papildu zibspuldze)
Flash compensation (Zibspuldzes
kompensācija)
Exposure compensation
(Ekspozīcijas kompensācija)
Flash mode (Zibspuldzes režīms)
P, S,
i j A, M
— — z
— — z
k,
p,
n,
o
z1
—
l,
S,
m % T U ' ( 3
z1 — z1 z1 z1 z1 z1
— — — — — — —
1,
2,
3
z1
—
— — z — — — — — — — — —
—2 —2 z —2 —2 — — —2 — — — —
z z z z z — z z z z z z
z z z z z — z z z z z z
z z z z z z z z z z z z
z z z z z — z z z — z z
— — z z z z3 z z3 z3 — z3 z
z z z z — — z z z — z z
— — z — — — — — — — — —
— — z — — — — — — — — —
— — z z z — — — — — — —
— — z z z z — — — — — —
z — z z — — z z z — — —
1 Opcija Auto ISO sensitivity control (Automātiska ISO jutības vadība) nav pieejama.
2 Fiksēts uz iestatījumu On (Ieslēgta).
3 Objekta kustības paredzēšanas AF opcija nav pieejama.
Tehniskas piezīmes 281
Traucējummeklēšana
Ja kamera nedarbojas, kā paredzēts, iekams konsultēties ar izplatītāju vai
Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi, pārskatiet sarakstu ar
biežāk sastopamajām problēmām.
Akumulators/Displejs
Kamera ir ieslēgta, bet nereaģē: pagaidiet, līdz beidzas ierakstīšana. Ja problēma
turpinās, izslēdziet kameru. Ja kamera neizslēdzas, izņemiet akumulatoru un
ievietojiet to atpakaļ; ja izmantojat maiņstrāvas adapteri, atvienojiet un atkal
pievienojiet maiņstrāvas adapteri. Ņemiet vērā, ka, lai gan, izņemot vai atvienojot
strāvas avotu, visi pašlaik ierakstāmie dati tiks zaudēti; jau ierakstītie dati netiks
ietekmēti.
Kamerai nepieciešams ilgs laiks, lai izslēgtos: kamera veic attēla sensora pārbaudi.
Neizņemiet akumulatoru vai neatvienojiet maiņstrāvas adapteri, kamēr kamera
nav izslēgusies.
Skatu meklētājs nav fokusā: noregulējiet skatu meklētāja fokusu (0 26). Ja problēma
šādi netiek novērsta, izvēlieties viena servo autofokusu (AF-S; 0 69), viena punkta
AF (c; 0 74) un centra fokusa punktu, pēc tam centra fokusa punktā kadrējiet ļoti
kontrastainu objektu un līdz pusei nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu, lai
fokusētu kameru. Kad kamera ir fokusējusies, izmantojiet dioptriju regulēšanas
pogu, lai panāktu, ka objekts skatu meklētājā ir fokusā. Ja nepieciešams, skatu
meklētāja fokusu var noregulēt precīzāk, izmantojot papildu koriģējošās lēcas
(0 268).
Displejs izslēdzas bez brīdinājuma: izvēlieties ilgākas aizkaves opcijai Auto off timers
(Automātiskās izslēgšanas taimeri) (0 207).
Ekrānā neparādās informācijas displejs: aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei.
Ja, noņemot pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas, neparādās informācijas
displejs, pārbaudiet, vai opcijai Auto info display (Automātiskais informācijas
displejs) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts) (0 206) un vai ir uzlādēts akumulators.
Skatu meklētāja displejs nereaģē un ir blāvs: reaģēšanas laiks un spilgtums šim displejam
dažādās temperatūrās var atšķirties.
282 Tehniskas piezīmes
Uzņemšana (visi režīmi)
Kamerai vajadzīgs ilgs laiks, lai ieslēgtos: izdzēsiet failus vai mapes.
Ir atspējota aizvara atbrīvošana:
• Atmiņas karte ir bloķēta, pilna vai nav ievietota (0 13, 292).
• Vienumam Slot empty release lock (Tukšs slots, atbrīvošana bloķēta) ir
atlasīts iestatījums Release locked (Atbrīvošana bloķēta) (0 226), un nav
ievietota atmiņas karte (0 13).
• Tiek uzlādēta iebūvētā zibspuldze (0 38).
• Kamera nav fokusā (0 35).
• Pievienotais objektīvs nav E vai G tipa objektīvs, un kamera nav M režīmā (0 253).
Nepārtrauktas uzņemšanas režīmā ikreiz, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, tiek
uzņemts tikai viens kadrs: nepārtrauktas uzņemšanas režīms nav pieejams, ja
uzplaiksna iebūvētā zibspuldze (0 64, 87).
Galīgā fotogrāfija ir lielāka nekā parādīts skatu meklētājā: skatu meklētāja horizontālais un
vertikālais kadra aptvērums ir aptuveni 95%.
Fotogrāfijas nav fokusētas:
• Pievienoto objektīvu nevar izmantot ar autofokusu: fokusējiet manuāli vai
pārejiet uz objektīvu, ko var izmantot ar autofokusu (0 81, 253).
• Kamera nevar fokusēties, izmantojot autofokusu: izmantojiet manuālo fokusu vai
fokusa fiksēšanu (0 72, 79, 81).
• Kamera ir manuālā fokusa režīmā: fokusējiet manuāli (0 81).
Fokuss nefiksējas, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei: izmantojiet A (L)
pogu, lai fiksētu fokusu, kad ir izslēgts tiešā skata režīms un ir atlasīts AF-C fokusa
režīms vai arī kustībā esošs objekts tiek fotografēts AF-A režīmā (0 79).
Nevar atlasīt fokusa punktu:
• Ir atlasīts iestatījums e (Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF); 0 74):
izvēlieties citu AF apgabala režīmu.
• Lai palaistu gaidstāves aktivizēšanas taimeri, nospiediet līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu (0 37).
Nevar atlasīt AF apgabala režīmu: ir atlasīts manuālā fokusa režīms (0 69, 81).
Tehniskas piezīmes 283
Neiedegas AF palīggaismotājs:
• AF palīggaismotājs neiedegas, ja autofokusa režīmam ir atlasīts iestatījums AF-C
(0 69) vai, kamerai esot AF-A režīmā, ir atlasīts nepārtraukts servo autofokuss.
Izvēlieties AF-S. Ja AF apgabala režīmam atlasītā opcija nav e (Automātiskais
apgabala AF), atlasiet centra fokusa punktu (0 74, 76).
• Kamera pašlaik ir tiešā skata režīmā.
• Vienumam Built-in AF-assist illuminator (Iebūvēts AF palīggaismotājs) ir
atlasīts iestatījums Off (Izslēgts) (0 196).
• Gaismotājs automātiski izslēdzas. Nepārtrauktas lietošanas laikā gaismotājs var
sakarst; pagaidiet, līdz tas atdziest.
Nevar mainīt attēla izmēru: attēla kvalitāte iestatīta uz NEF (RAW) (0 85).
Kamera lēni ieraksta fotogrāfijas:
• Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem un atmiņas kartes snieguma, piekļuves
lampiņa pēc uzņemšanas pabeigšanas nepārtrauktas atbrīvošanas režīmā var
iedegties uz aptuveni vienu minūti.
• Izslēdziet vēja trokšņu samazināšanas funkciju (0 195).
284 Tehniskas piezīmes
Fotogrāfijās parādās trokšņi (spilgti plankumi, brīvi izvietoti spilgti pikseļi, aizmiglojums vai
līnijas):
• Spilgtus plankumus, brīvi izvietotus, spilgtus pikseļus, aizmiglojumu un svītras
var samazināt, samazinot ISO jutību.
• Izmantojiet uzņemšanas izvēlnes opciju Noise reduction (Trokšņu
samazināšana), lai ierobežotu spilgtu plankumu vai aizmiglojuma parādīšanos
fotogrāfijās, kas uzņemtas ar aizvara ātrumu, kas ir lēnāks par 1 s (0 195).
• Aizmiglojums un spilgti punkti var norādīt, ka augstas vides temperatūras, ilgu
ekspozīciju vai līdzīgu iemeslu ietekmē ir paaugstinājusies kameras iekšējā
temperatūra: izslēdziet kameru un, iekams turpināt uzņemšanu, pagaidiet, līdz tā
atdziest.
• Pie augstām ISO jutības vērtībām fotogrāfijās, kas uzņemtas, izmantojot noteiktas
papildu zibspuldzes, var parādīties svītras; ja tas notiek, izvēlieties mazāku
vērtību.
• Pie augstām ISO jutības vērtībām, tostarp pie automātiskas ISO jutības vadības
atlasītām lielām vērtībām, brīvi izvietotu, spilgtu pikseļu parādīšanos var
samazināt, ieslēdzot funkciju Noise reduction (Trokšņu samazināšana)
(0 195).
• Pie augstām ISO jutības vērtībām spilgti punkti, brīvi izvietoti, spilgti pikseļi,
aizmiglojums vai līnijas var būt pamanāmākas ilgās ekspozīcijās un fotogrāfijās,
kas uzņemtas augstā vides temperatūrā vai ar iespējotu Aktīvo D-Lighting, ar
opcijai Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) atlasītu iestatījumu Flat
(Blāvs) (0 132) vai ar Picture Control parametriem atlasītām pārmērīgām
vērtībām (0 135).
• % režīmā brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai svītras var būt
pamanāmākas attēlos, kas uzņemti vājā apgaismojumā.
Nospiežot tālvadības pults aizvara atbrīvošanas pogu, netiek uzņemta fotogrāfija:
• Nomainiet tālvadības pults bateriju (0 269).
• Izvēlieties tālvadības pults atbrīvošanas režīmu (0 95).
• Tiek uzlādēta zibspuldze (0 38).
• Ir beidzies iestatījumam Remote on duration (ML-L3) (Ilgstošā tālvadība
(ML-L3)) (0 208) iestatītais laiks.
• Spilgta gaisma mijiedarbojas ar tālvadības pulti ML-L3.
Neatskan pīkstiens:
• Iestatījumam Beep (Pīkstiens) ir atlasīts iestatījums Off (Izslēgts) (0 213).
• Kamerai ir ieslēgts klusais aizvara atbrīvošanas režīms (0 65), vai arī tiek ierakstīts
video (0 138).
• Fokusa režīmam atlasīta opcija MF vai AF-C, vai arī objekts pārvietojas, kad ir atlasīta
opcija AF-A (0 69).
Tehniskas piezīmes 285
Fotogrāfijās parādās plankumi: notīriet objektīva priekšējo un aizmugures elementus.
Ja problēma turpinās, notīriet attēla sensoru manuāli (0 273) vai sazinieties ar
Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.
Fotogrāfijās netiek uzdrukāts datums: attēla kvalitātei ir atlasīta opcija NEF (RAW) (0 85,
202).
Uzņemot video, netiek ierakstīta skaņa: vienumu secībai Movie settings (Video
iestatījumi) > Microphone (Mikrofons) ir atlasīts iestatījums Microphone off
(Mikrofons izslēgts) (0 141).
Tiešais skats negaidīti beidzas vai netiek palaists vispār: tiešais skats var tikt izbeigts
automātiski, lai nepieļautu kameras iekšējo shēmu bojājumus, ja:
• Ir augsta vides temperatūra
• Kamera ir ilgstoši izmantota tiešā skata vai video ieraksta režīmā
• Kamera ir ilgstoši izmantota nepārtrauktas atbrīvošanas režīmos. Ja, mēģinot
aktivizēt tiešo skatu, tas neieslēdzas, pagaidiet, līdz atdziest kameras iekšējās
shēmas, un pēc tam mēģiniet vēlreiz. Ņemiet vērā, ka kamera, tai pieskaroties, var
būt silta, taču tas nenorāda uz darbības traucējumiem.
Tiešā skata laikā attēlā redzamas parādības: „trokšņi” (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi,
aizmiglojums vai svītras) un neparedzētas krāsas var parādīties, ja tiešā skata laikā
tiek tuvināts caur objektīvu redzamais skats (0 38); video brīvi izvietotu, spilgtu
pikseļu, aizmiglojuma un spilgtu punktu apjomu un sadalījumu ietekmē kadra
izmērs un kadru uzņemšanas ātrums (0 141). Brīvi izvietoti, spilgti pikseļi,
aizmiglojums vai spilgti punkti tiešā skata laikā var parādīties arī kameras iekšējo
ķēžu temperatūras paaugstināšanās rezultātā; izejiet no tiešā skata režīma, kad
kamera netiek lietota.
Tiešā skata vai video ierakstīšanas laikā parādās mirgoņa vai joslas: vienumam Flicker
reduction (Mirgoņas samazināšana) izvēlieties vietējam maiņstrāvas tīklam
atbilstošu iestatījumu (0 213).
Tiešā skata vai video ierakstīšanas laikā parādās spilgtas joslas: tiešā skata vai video
ierakstīšanas laikā ir izmantota mirgojoša zīme, zibspuldze vai cits īslaicīgs gaismas
avots.
Nevar atlasīt izvēlnes vienumu: dažas opcijas nav pieejamas visos režīmos.
286 Tehniskas piezīmes
Uzņemšana (P, S, A, M režīmi)
Ir atspējota aizvara atbrīvošana:
• Pievienotais objektīvs nav E vai G tipa objektīvs: pagrieziet kameras grozāmo
režīmu pārslēgu uz M (0 105, 253).
• Grozāmais režīmu pārslēgs pagriezts uz S pēc tam, kad M režīmā ir atlasīts aizvara
ātrums „Bulb (spuldzīte)” vai „Time (laiks)”: izvēlieties jaunu aizvara ātrumu
(0 101).
Nav pieejams pilns aizvara ātrumu diapazons:
• Tiek izmantota zibspuldze (0 91).
• Ja, izpildot uzņemšanas izvēlnes vienumu secību Movie settings (Video
iestatījumi) > Manual movie settings (Manuāli video iestatījumi), ir atlasīts
iestatījums On (Ieslēgts), pieejamo aizvara ātrumu klāsts mainās atkarībā no
kadru uzņemšanas ātruma (0 142).
Nevar atlasīt vēlamo apertūras atvērumu: pieejamo apertūras atvērumu skaits atšķiras
atkarībā no izmantotā objektīva.
Krāsas ir nedabīgas:
• Noregulējiet baltā balansu atbilstoši gaismas avotam (0 121).
• Noregulējiet opcijas Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) iestatījumus
(0 132).
Nevar izmērīt baltā balansu: objekts ir pārāk tumšs vai pārāk gaišs (0 128).
Attēlu nevar atlasīt kā iepriekš iestatīta baltā balansa avotu: attēls nav izveidots ar kameru
D3400 (0 130).
Picture Control efekti dažādiem attēliem izpaužas atšķirīgi: attēla asuma, dzidruma,
kontrasta vai piesātinājuma regulēšanai ir atlasīts iestatījums A (automātiski). Lai
fotogrāfiju sērijā panāktu noturīgu rezultātu, izvēlieties citu iestatījumu (0 136).
Nevar mainīt mērīšanas metodi: ir aktīvs automātiskās ekspozīcijas fiksators (0 113).
Nevar izmantot ekspozīcijas kompensāciju: kamera ir M režīmā. Izvēlieties citu režīmu
(0 98, 116).
Ilgās ekspozīcijās parādās trokšņi (sarkanīgi apgabali vai citas parādības): ieslēdziet trokšņu
samazināšanu (0 195).
Tehniskas piezīmes 287
Atskaņošana
Netiek atskaņoti NEF (RAW) attēli: fotogrāfija ir uzņemta ar attēla kvalitātes iestatījumu
NEF (RAW) + JPEG (0 84).
Nevar apskatīt ar citām kamerām ierakstītus attēlus: ar citu marku kamerām ierakstītie
attēli var tikt parādīti nepareizi.
Atskaņošanas laikā netiek parādīti daži attēli: vienumam Playback folder
(Atskaņošanas mape) atlasiet iestatījumu All (Visas) (0 187).
Vertikālas (portreta) orientācijas fotogrāfijas tiek parādītas horizontālā (ainavas) orientācijā:
• Atlasiet vienumam Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana) opciju On
(Ieslēgts) (0 189).
• Fotogrāfija ir uzņemta ar opcijai Auto image rotation (Automātiska attēla
pagriešana) atlasītu iestatījumu Off (Izslēgts) (0 188).
• Fotogrāfija tiek rādīta attēlu apskates režīmā (0 188, 189).
• Uzņemot fotogrāfiju, kamera ir bijusi pavērsta augšup vai lejup (0 188).
Nevar izdzēst fotogrāfiju:
• Attēls ir aizsargāts: noņemiet aizsardzību (0 168).
• Atmiņas karte ir bloķēta (0 291).
Attēlu nevar retušēt: fotogrāfiju vairs nav iespējams rediģēt ar šo kameru (0 228).
Fotogrāfiju nevar atlasīt drukāšanai: fotogrāfijas formāts ir NEF (RAW). Pārsūtiet
fotogrāfijas uz datoru un izdrukājiet, izmantojot lietotni Capture NX-D (0 177).
NEF (RAW) fotogrāfijas var saglabāt JPEG formātā, izmantojot opciju NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) apstrāde) (0 230).
Attēls netiek parādīts TV: nepareizi pievienots HDMI kabelis (0 184).
Kamera nereaģē uz HDMI-CEC televizora tālvadības pults komandām:
• Iestatīšanas izvēlnes vienumu secībai HDMI > Device control (Ierīces vadība)
atlasiet iestatījumu On (Ieslēgts) (0 185).
• Noregulējiet televizoram HDMI-CEC iestatījumus, kā aprakstīts ierīces piegādes
komplektā iekļautajā dokumentācijā.
Fotogrāfijas nevar pārsūtīt uz datoru: OS nav saderīga ar kameras vai pārsūtīšanas
programmatūru. Izmantojiet karšu lasītāju, lai pārkopētu fotogrāfijas datorā
(0 177).
NEF (RAW) attēlus dators parāda citādāk nekā kamera: trešo pušu programmatūra neparāda
Picture Controls, Aktīvās D-Lighting un vinjetes vadības efektus. Izmantojiet
Capture NX-D (0 177).
288 Tehniskas piezīmes
Bluetooth
Kamerai esot izslēgtai, deg atmiņas kartes piekļuves lampiņa (0 36) : kamera pārraida datus
uz viedierīci. Tie nav darbības traucējumi.
Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu printeriem un citām bezvadu ierīcēm: šo kameru var
savienot tikai ar ierīcēm, kurās ir instalēta SnapBridge lietotne.
Dažādi
Nepareizs ierakstīšanas datums: iestatiet kameras pulksteni (0 25, 205).
Nevar atlasīt izvēlnes vienumu: dažas opcijas var nebūt pieejamas pie noteiktām
iestatījumu kombinācijām vai arī, ja nav ievietota atmiņas karte (0 13, 227, 281).
Tehniskas piezīmes 289
Kļūdu paziņojumi
Šajā sadaļā ir uzskaitīti indikatori un kļūdu paziņojumi, kas tiek parādīti
skatu meklētājā un ekrānā.
A Brīdinājumu ikonas
Mirgojoša d ikona ekrānā vai s ikona skatu meklētājā norāda, ka, nospiežot
W (Q) pogu, ekrānā tiks parādīts brīdinājums vai kļūdas paziņojums.
Indikators
Ekrāns
Skatu
meklētājs
Lens not attached (Nav
pievienots objektīvs)
F/s
(mirgo)
Before taking photos, rotate the
zoom ring to extend the lens.
(Iekams uzņemt fotogrāfijas,
grieziet tālummaiņas gredzenu,
lai izbīdītu objektīvu.)
F
(mirgo)
Risinājums
• Piestipriniet saderīgu objektīvu.
• Ja tas nav E vai G tipa objektīvs,
atlasiet režīmu M.
Objektīvs ar ievelkama objektīva
cilindra pogu ir piestiprināts ar
ievilktu objektīva cilindru.
Nospiediet ievelkama objektīva
cilindra pogu un grieziet
tālummaiņas gredzenu, lai izbīdītu
objektīvu.
Shutter release disabled.
Recharge battery. (Aizvara
d/s Izslēdziet kameru un uzlādējiet vai
atbrīvošana ir atspējota.
(mirgo) nomainiet akumulatoru.
Uzlādējiet akumulatoru.)
This battery cannot be used. It
does not communicate properly
with this camera. To use the
camera safely, choose a battery
designated for use in this
d
Izmantojiet Nikon apstiprinātu
camera. (Šo akumulatoru nevar
(mirgo) akumulatoru.
lietot. Tas nenodrošina pareizu
saziņu ar kameru. Lai droši
lietotu kameru, izvēlieties
akumulatoru, kas paredzēts
lietošanai ar šo kameru.)
Initialization error. Turn camera
Izslēdziet kameru, izņemiet un
off and then on again.
d/k
ievietojiet atpakaļ akumulatoru un
(Inicializācijas kļūda. Izslēdziet
(mirgo)
atkal ieslēdziet kameru.
un atkal ieslēdziet kameru.)
290 Tehniskas piezīmes
0
252
105
16
12,
13
267
13,
18
Indikators
Skatu
Ekrāns
Risinājums
meklētājs
Battery level is low. Complete
operation and turn camera off
Pabeidziet tīrīšanu un izslēdziet
immediately. (Zems
—
kameru, un uzlādējiet vai nomainiet
akumulatora līmenis. Pabeidziet
akumulatoru.
darbību un nekavējoties
izslēdziet kameru.)
Clock not set (Nav iestatīts
s
Iestatiet kameras pulksteni.
pulkstenis)
(mirgo)
No memory card inserted
S/s Izslēdziet kameru un pārliecinieties,
(Nav ievietota atmiņas karte)
(mirgo) vai karte ir ievietota pareizi.
Memory card is locked.
Atmiņas karte ir bloķēta (aizsargāta
Slide lock to “write” position.
(
pret ierakstīšanu). Pārbīdiet kartes
(Atmiņas karte ir bloķēta.
(mirgo) rakstīšanas aizsardzības slēdzi
Pārbīdiet sprūdu stāvoklī
stāvoklī „rakstīt”.
„rakstīt”.)
• Izmantojiet apstiprinātu karti.
• Formatējiet karti. Ja problēma
netiek novērsta, iespējams, karte ir
bojāta. Sazinieties ar Nikon
pilnvarotu tehniskās apkopes
pārstāvi.
This memory card cannot be
• Kļūda, veidojot jaunu mapi.
used. Card may be damaged.
Dzēsiet failus vai ievietojiet jaunu
(/k
Insert another card. (Šo atmiņas
atmiņas karti.
(mirgo)
karti nevar izmantot. Karte var
• Ievietojiet jaunu atmiņas karti.
būt bojāta. Ievietojiet citu karti.)
• Eye-Fi karte turpina pārraidīt
bezvadu signālu arī pēc tam, kad
vienumam Eye-Fi upload (Eye-Fi
augšupielādēšana) ir atlasīta
opcija Disable (Atspējot). Lai
pārtrauktu bezvadu pārraidi,
izslēdziet kameru un izņemiet karti.
Eye-Fi karte ir bloķēta (aizsargāta
Not available if Eye-Fi card is
(/k pret ierakstīšanu). Pārbīdiet kartes
locked. (Nav pieejams, ja Eye-Fi
(mirgo) rakstīšanas aizsardzības slēdzi
karte ir bloķēta.)
stāvoklī „rakstīt”.
This card is not formatted.
Formatējiet karti vai izslēdziet
T
Format the card. (Šī karte nav
kameru un ievietojiet jaunu atmiņas
(mirgo)
formatēta. Formatējiet karti.)
karti.
0
275
25,
205
13
—
269
201
13,
171
13
224
—
13,
201
Tehniskas piezīmes 291
Indikators
Ekrāns
Card is full (Karte ir pilna)
—
Subject is too bright (Pārāk
spilgts objekts)
Subject is too dark (Pārāk tumšs
objekts)
No “Bulb” in S mode (S režīmā
nav „spuldzītes”)
No “Time” in S mode (S režīmā
nav „laika”)
—
292 Tehniskas piezīmes
Skatu
meklētājs
Risinājums
0
• Samaziniet kvalitāti vai izmēru.
84
j/A/s
• Dzēsiet fotogrāfijas.
171
(mirgo)
• Ievietojiet jaunu atmiņas karti.
13
Kamera nevar fokusēties,
35,
●
izmantojot autofokusu. Mainiet
72,
(mirgo) kompozīciju vai iestatiet fokusu
81
manuāli.
• Izmantojiet mazāku ISO jutību.
93
• Izmantojiet pārdošanā pieejamu 267
ND filtru.
• Režīmā:
S Palieliniet aizvara ātrumu
102
A Izvēlieties mazāku apertūras 104
atvērumu (lielāku f skaitli)
s
% Izvēlieties citu uzņemšanas
5
(mirgo)
režīmu
• Izmantojiet augstāku ISO jutību.
93
• Izmantojiet zibspuldzi.
87
• Režīmā:
S Samaziniet aizvara ātrumu
102
A Izvēlieties lielāku apertūras
104
atvērumu (mazāku f skaitli)
A/s
(mirgo) Mainiet aizvara ātrumu vai atlasiet 102,
105
&/s režīmu M.
(mirgo)
Zibspuldze ir uzplaiksnījusi ar pilnu
jaudu. Pārbaudiet fotogrāfiju
N
ekrānā; ja attēls ir nepietiekami
—
(mirgo)
izgaismots, noregulējiet
iestatījumus un mēģiniet vēlreiz.
Indikators
Ekrāns
—
Error. Press shutter release
button again. (Kļūda. Vēlreiz
nospiediet aizvara atbrīvošanas
pogu.)
Start-up error. Contact a Nikonauthorized service
representative. (Palaides kļūda.
Sazinieties ar Nikon pilnvarotu
tehniskās apkopes pārstāvi.)
Metering error (Mērīšanas kļūda)
Unable to start live view. Please
wait for camera to cool. (Nevar
ieslēgt tiešā skata režīmu.
Lūdzu, pagaidiet, līdz kamera
atdziest.)
Folder contains no images.
(Mapē nav attēlu.)
Skatu
meklētājs
N/s
(mirgo)
Risinājums
• Izmantojiet zibspuldzi.
• Mainiet attālumu līdz objektam,
apertūras atvērumu, zibspuldzes
diapazonu vai ISO jutību.
• Objektīva fokusa garums ir mazāks
par 18 mm: izmantojiet lielāku
fokusa garumu.
• Pievienota papildu zibspuldze
SB-400 vai SB-300: zibspuldze ir
gaismas izkliedes stāvoklī, vai arī ir
ļoti mazs fokusa attālums.
Turpiniet uzņemšanu; ja
nepieciešams, palieliniet fokusa
attālumu, lai neļautu fotogrāfijā
parādīties ēnām.
Atbrīvojiet aizvaru. Ja kļūda
atkārtojas vai parādās bieži,
konsultējieties ar Nikon pilnvarotu
tehniskās apkopes pārstāvi.
0
87
92,
93,
104
—
—
—
O
(mirgo)
Konsultējieties ar Nikon pilnvarotu
tehniskās apkopes pārstāvi.
—
—
Iekams atsākt tiešo skatu vai atsākt
video ierakstīšanu, pagaidiet, līdz
atdziest kameras iekšējās shēmas.
286
—
Atskaņošanai atlasītajā mapē nav
attēlu. Atlasiet mapi ar attēliem
izvēlnē Playback folder
(Atskaņošanas mape) vai
ievietojiet atmiņas karti, kurā ir
attēli.
13,
187
Tehniskas piezīmes 293
Indikators
Ekrāns
Cannot display this file. (Nevar
parādīt šo failu.)
Cannot select this file. (Nevar
atlasīt šo failu.)
Skatu
meklētājs
—
—
This movie cannot be edited.
(Šo video nevar rediģēt.)
—
No image for retouching.
(Nav retušējamu attēlu.)
—
Network access not available
until camera cools. (Tīkls nav
pieejams, kamēr kamera
neatdzisīs.)
—
Check printer. (Pārbaudiet
printeri.)
—
Check paper. (Pārbaudiet
papīru.)
—
Paper jam. (Iestrēdzis papīrs.)
—
Out of paper. (Beidzies papīrs.)
—
Check ink supply. (Pārbaudiet
tintes padevi.)
—
Out of ink. (Beigusies tinte.)
—
Risinājums
Failu nevar atskaņot kamerā.
Attēlus, kas izveidoti ar citām
ierīcēm, nevar retušēt.
• Video, kas izveidoti ar citām
ierīcēm, nevar rediģēt.
• Video jābūt vismaz divas sekundes
garam.
Atmiņas kartē nav NEF (RAW) attēlu,
ko izmantot ar funkciju NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) apstrāde).
Izslēdziet kameru un mēģiniet
vēlreiz, kad kamera būs atdzisusi.
Pārbaudiet printeri. Lai atsāktu,
atlasiet opciju Continue (Turpināt)
(ja pieejama).
Papīrs neatbilst atlasītajam
izmēram. Ievietojiet pareiza izmēra
papīru un atlasiet opciju Continue
(Turpināt).
Izņemiet iestrēgušo papīru un
atlasiet opciju Continue (Turpināt).
Ievietojiet izvēlētā izmēra papīru un
atlasiet opciju Continue (Turpināt).
Pārbaudiet tinti. Lai atsāktu, atlasiet
opciju Continue (Turpināt).
Nomainiet tinti un atlasiet opciju
Continue (Turpināt).
* Papildinformāciju skatiet printera rokasgrāmatā.
294 Tehniskas piezīmes
0
—
228
138
149
230
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
Specifikācijas
❚❚ Digitālā kamera Nikon D3400
Tips
Tips
Objektīva savienojums
Faktiskais skata leņķis
Digitālā vienobjektīva spoguļkamera
Nikon F savienojums (ar AF kontaktiem)
Nikon DX formāts; fokusa garums ir apmēram 1,5× lielāks
nekā objektīviem ar FX formāta skata leņķi
Faktiskie pikseļi
Faktiskie pikseļi
24,2 miljoni
Attēla sensors
Attēla sensors
Kopējais pikseļu skaits
Netīrumu samazināšanas
sistēma
23,5 × 15,6 mm CMOS sensors
24,72 miljoni
Attēla netīrumu noņemšanas atsauces dati
(nepieciešama programmatūra Capture NX-D)
Uzglabāšana
Attēla izmērs (pikseļi)
Failu formāts
Picture Control sistēma
Datu nesējs
Failu sistēma
•
•
•
•
•
6000 × 4000 (liels)
4496 × 3000 (vidējs)
2992 × 2000 (mazs)
NEF (RAW): 12 biti, saspiests
JPEG: JPEG pamatsaderība ar augstu (apm. 1 : 4),
normālu (apm. 1 : 8) vai pamata (apm. 1 : 16) kompresiju
• NEF (RAW) + JPEG: viens uzņēmums tiek ierakstīts gan
NEF (RAW), gan JPEG formātā
Standarta, neitrāls, košs, vienkrāsains, portrets, ainava,
blāvs; var mainīt atlasīto Picture Control
SD (Secure Digital) un UHS-I saderīgas SDHC un SDXC
atmiņas kartes
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Tehniskas piezīmes 295
Skatu meklētājs
Skatu meklētājs
Kadra aptvērums
Palielinājums
Attālums starp skatu
meklētāju un aci
Dioptriju regulēšana
Fokusēšanas ekrāns
Refleksais spogulis
Objektīva apertūras
atvērums
Objektīvs
Autofokusa atbalsts
Acu līmeņa pentaspoguļa viena objektīva refleksais skatu
meklētājs
Apm. 95% horizontāli un 95% vertikāli
Apm. 0,85× (50 mm f/1,4 objektīvs pie bezgalības,
–1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; no skatu meklētāja actiņas lēcas
virsmas centra)
–1,7 – +0,5 m–1
B tipa BriteView Clear Matte Mark VII ekrāns
Ātrā atgriešanās
Tūlītēja atgriešanās, elektroniski vadāma
Autofokuss ir pieejams ar AF-P un E un G tipa AF-S
objektīviem.
Aizvars
Tips
Elektroniski vadāms fokusēšanas plaknes aizvars ar
vertikālu gājienu
1/4000 – 30 s ar 1/3 EV soli; spuldzīte; laiks
Ātrums
Zibspuldzes sinhronizācijas X = 1/200 s; sinhronizējas ar aizvaru pie 1/200 s vai lēnāka
ātrums
ātruma
Atbrīvošana
Atbrīvošanas režīms
8 (viens kadrs), I (nepārtraukti), J (aizvara klusa
atbrīvošana), E (automātiskais taimeris), " (aizturētā
tālvadība; ML-L3), # (ātrās reaģēšanas tālvadība; ML-L3)
Kadru uzņemšanas ātrums Līdz 5 kadriem/s
Piezīme: kadru uzņemšanas ātrumi norādīti, pieņemot, ka
tiek izmantota manuāla fokusēšana, manuāla vai aizvara
prioritātes automātiska ekspozīcija, 1/250 s vai lielāks
aizvara ātrums un citi iestatījumi ar noklusējuma
vērtībām.
Automātiskais taimeris
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 – 9 ekspozīcijas
296 Tehniskas piezīmes
Ekspozīcija
Mērīšana
Mērīšanas metode
Diapazons (ISO 100, f/1,4
objektīvs, pie 20 °C)
Ekspozīcijas mērītāju
savienošana
Režīms
TTL ekspozīcijas mērīšana, izmantojot 420 pikseļu RGB
sensoru
• Matricas mērīšana: 3D krāsu matricas mērīšana II (E un G
tipa objektīvi)
• Centra svērtā mērīšana: 8 mm aplim kadra centrā tiek
piešķirts 75% svars
• Punkta mērīšana: mēra 3,5 mm apli (aptuveni 2,5% kadra),
kas centrēts uz atlasīto fokusa punktu
• Matricas vai centra svērtā mērīšana: 0 – 20 EV
• Punkta mērīšana: 2 – 20 EV
Centrālais procesors
Automātiskie režīmi (i automātiski; j automātiski,
izslēgta zibspuldze); ieprogrammēts automātiskais ar
elastīgu programmu (P); aizvara prioritātes automātiskais
režīms (S); apertūras prioritātes automātiskais režīms (A);
manuālais (M); sižeta režīmi (k portrets; l ainava;
p bērns; m sports; n tuvplāns; o nakts portrets);
speciālo efektu režīmi (% nakts redzamība; S ļoti košas
krāsas; T pop; U foto ilustrācija; ' rotaļu kameras efekts;
( miniatūras efekts; 3 selektīvā krāsa; 1 siluets; 2 gaišie
toņi; 3 tumšie toņi)
Ekspozīcijas kompensācija Var regulēt no –5 līdz +5 EV ar 1/3 EV soli P, S, A, M, sižeta un
% režīmos
Ekspozīcijas fiksators
Spožumu fiksē pie noteiktās vērtības ar A (L) pogu
ISO jutība (ieteicamās
ISO 100 – 25600 ar 1 EV soli. Pieejama automātiska ISO
ekspozīcijas indekss)
jutības vadība
Aktīvā D-Lighting
Ieslēgta, izslēgta
Tehniskas piezīmes 297
Fokuss
Autofokuss
Noteikšanas diapazons
Objektīva servo
Fokusa punkts
AF apgabala režīms
Fokusa fiksators
Zibspuldze
Iebūvētā zibspuldze
Jaudas skaitlis
Zibspuldzes vadība
Zibspuldzes režīms
298 Tehniskas piezīmes
Nikon Multi-CAM 1000 autofokusa sensora modulis ar
TTL fāzes noteikšanu, 11 fokusa punktiem (ieskaitot
vienu krustveida sensoru) un AF palīggaismotāju
(diapazons aptuveni 0,5 – 3 m)
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokuss (AF): viena servo AF (AF-S); nepārtraukts servo
AF (AF-C); automātiska AF-S/AF-C atlasīšana (AF-A);
fokusa paredzēšana tiek aktivizēta automātiski
atbilstoši objekta statusam
• Manuālais fokuss (MF): var izmantot elektronisko
diapazona meklētāju
Var izvēlēties 11 fokusa punktus
Viena punkta AF, dinamiskā apgabala AF, automātiskais
apgabala AF, 3D paredzēšana (11 punkti)
Fokusu var fiksēt, līdz pusei nospiežot aizvara
atbrīvošanas pogu (viena servo AF) vai nospiežot A (L)
pogu
i, k, p, n, o, S, T, U, ': automātiskā zibspuldze ar
automātisku pacelšanu
P, S, A, M: manuāla pacelšana ar pogas atbrīvošanu
Apm. 7, 8 ar manuālu zibspuldzi (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL zibspuldzes vadība, izmantojot 420 pikseļu RGB
sensoru, ir pieejama ar iebūvēto zibspuldzi; i-TTL
vienmērīga apgaismojuma iebūvētā zibspuldze, kuru
izmanto digitālām vienobjektīva spoguļkamerām ar
matricas un centra svērto mērīšanu, standarta i-TTL
zibspuldze, kuru izmanto digitālām vienobjektīva
spoguļkamerām ar punkta mērīšanu
Automātisks, automātisks ar sarkano acu efekta
samazināšanu, automātiskā lēnā sinhronizācija,
automātiskā lēnā sinhronizācija ar sarkano acu efekta
samazināšanu, piespiedu zibspuldze, sarkano acu efekta
samazināšana, lēna sinhronizācija, lēna sinhronizācija ar
sarkano acu efekta samazināšanu, aizmugurējais aizkars
ar lēnu sinhronizāciju, aizmugurējā aizkara
sinhronizācija, izslēgts
Zibspuldze
Zibspuldzes kompensācija Var regulēt no –3 līdz +1 EV ar 1/3 EV soli P, S, A, M un sižeta
režīmos
Zibspuldzes gatavības
Iedegas, kad iebūvētā vai papildu zibspuldze ir pilnībā
indikators
uzlādēta; mirgo pēc zibspuldzes uzplaiksnīšanas ar pilnu
jaudu
Piederumu pieslēgvieta
ISO 518 piederumu pieslēgvieta ar sinhronizācijas un
datu kontaktiem un drošības fiksatoru
Nikon radošā
Atbalsta Nikon CLS
apgaismojuma sistēma
(CLS)
Sinhronizācijas kontakts Adapteris ar sinhronizēšanas kontaktu AS-15 (pieejams
atsevišķi)
Baltā balanss
Baltā balanss
Tiešais skats
Objektīva servo
AF apgabala režīms
Autofokuss
Sižeta automātiska
atlasīšana
Automātiskais režīms, kvēlspuldze, fluorescējošs
(7 veidi), tieša saules gaisma, zibspuldze, mākoņains, ēna,
iepriekš iestatīts manuālais, visi, izņemot iepriekš
iestatītu manuālo, ar precīzu ieregulēšanu
• Autofokuss (AF): viena servo AF (AF-S); pilna laika servo AF
(AF-F)
• Manuālais fokuss (MF)
Sejas prioritātes AF, plata apgabala AF, normāla apgabala
AF, objekta kustības paredzēšanas AF
Kontrasta noteikšanas AF jebkurā kadra punktā (ja ir
atlasīts sejas prioritātes AF vai objekta kustības
paredzēšanas AF, kamera fokusa punktu izvēlas
automātiski)
Pieejama i un j režīmos
Video
Mērīšana
TTL ekspozīcijas mērīšana, izmantojot galveno attēla
sensoru
Mērīšanas metode
Matrica
Kadra izmērs (pikseļi) un • 1920 × 1080; 60p (progresīvā attēlošana), 50p, 30p, 25p,
kadru uzņemšanas ātrums 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
Reālais kadru uzņemšanas ātrums opcijām 60p, 50p, 30p,
25p un 24p ir attiecīgi 59,94, 50, 29,97, 25 un
23,976 kadri/s; opcijas atbalsta gan ★ augstu, gan
normālu attēla kvalitāti
Tehniskas piezīmes 299
Video
Failu formāts
Video kompresija
Audio ieraksta formāts
Audio ieraksta ierīce
ISO jutība
Ekrāns
Ekrāns
Atskaņošana
Atskaņošana
Interfeiss
USB
HDMI izvade
Bluetooth
Sakaru protokoli
Darbības frekvence
MOV
H.264/MPEG-4 uzlabota video kodēšana
Lineārais PCM
Iebūvētais monofoniskais mikrofons; regulējama jutība
ISO 100 – 25600
7,5 cm (3 collas), apm. 921 tūkst. punktu (VGA) TFT šķidro
kristālu displejs ar 170° skatīšanas leņķi, apm. 100% kadra
aptvērums, spilgtuma regulēšana
Pilna kadra un sīktēlu (4, 9 vai 72 attēlu vai kalendāra)
atskaņošana ar atskaņošanas tālummaiņu, atskaņošanas
tālummaiņas apcirpšana, atskaņošanas sejas
tālummaiņa, video atskaņošana, fotogrāfiju un/vai video
slīdrāde, histogrammas displejs, izgaismojumi,
fotogrāfijas informācija, atrašanās vietas datu displejs,
automātiska attēlu pagriešana, attēlu vērtēšana un attēla
komentārs (līdz 36 rakstzīmēm)
Lielātruma USB ar Micro-USB savienotāju; ieteicams
savienojums ar iebūvētu USB portu
C tipa HDMI savienotājs
Bluetooth specifikācijas versija 4.1
• Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
• Bluetooth Low Energy: 2402 – 2480 MHz
Maksimālā izvades jauda 8,1 dBm (EIRP)
Diapazons (tiešredzamība) Aptuveni 10 m bez traucējumiem; diapazons var
mainīties atkarībā no signāla stipruma un šķēršļu
esamības vai neesamības
300 Tehniskas piezīmes
Atbalstītās valodas
Atbalstītās valodas
Strāvas avots
Akumulators
Maiņstrāvas adapteris
Trijkāja ligzda
Trijkāja ligzda
Izmēri/svars
Izmēri (P × A × D)
Svars
Darba vide
Temperatūra
Mitruma līmenis
Angļu, arābu, bengāļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču,
grieķu, hindu, holandiešu, indonēziešu, itāļu, japāņu,
korejiešu, krievu, ķīniešu (vienkāršotā un tradicionālā),
marati, norvēģu, persiešu, poļu, portugāļu (Portugāle un
Brazīlija), rumāņu, serbu, spāņu, somu, taizemiešu,
tamilu, telugu, turku, ukraiņu, ungāru, vācu, vjetnamiešu,
zviedru
Viens uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL14a
Maiņstrāvas adapteris EH-5b; nepieciešams barošanas
savienotājs EP-5A (pieejams atsevišķi)
/4 collas (ISO 1222)
1
Apm. 124 × 98 × 75,5 mm
Apm. 445 g ar akumulatoru un atmiņas karti, bet bez
korpusa vāciņa; apm. 395 g (tikai kameras korpuss)
0 °C – 40 °C
85% vai mazāk (bez kondensēšanās)
• Ja nav noteikts citādi, visi mērījumi tiek veikti atbilstoši Kameru un attēlveidošanas izstrādājumu asociācijas
(Camera and Imaging Products Association — CIPA) standartiem un vadlīnijām.
• Visi lielumi attiecas uz kameru ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
• Rokasgrāmatā izmantotie kameras attēli, attēlu piemēri un ilustrācijas ir paredzēti tikai paskaidrojošiem
nolūkiem.
• Nikon patur tiesības mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstītās aparatūras un programmatūras izskatu un
specifikācijas jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Nikon neuzņemas atbildību par iespējamo
kaitējumu, kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāmata.
Tehniskas piezīmes 301
❚❚ Akumulatora lādētājs MH-24
Maiņstrāva 100 – 240 V, 50/60 Hz, maksimums 0,2 A
Līdzstrāva, 8,4 V/0,9 A
Nikon uzlādējamie litija jonu akumulatori EN-EL14a
Apm. 1 stunda un 50 minūtes 25 °C temperatūrā, ja
pilnībā izlādējies
Darba temperatūra
0 °C – 40 °C
Izmēri (P × A × D)
Apm. 70 × 26 × 97 mm, bez kontaktdakšas adaptera
Svars
Apm. 96 g, bez kontaktdakšas adaptera
Uz šī izstrādājuma esošie simboli apzīmē:
m maiņstrāva, p līdzstrāva, q II klases iekārta (izstrādājuma konstrukcijai ir dubulta izolācija.)
Nominālā ievades jauda
Nominālā izvades jauda
Atbalstītie akumulatori
Uzlādes laiks
❚❚ Uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL14a
Tips
Uzlādējams litija jonu akumulators
Nominālā kapacitāte
7,2 V/1230 mAh
Darba temperatūra
0 °C – 40 °C
Izmēri (P × A × D)
Apm. 38 × 53 × 14 mm
Svars
Apm. 49 g, bez kontakta vāka
Nikon patur tiesības mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstītās aparatūras un programmatūras izskatu un
specifikācijas jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Nikon neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu,
kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāmata.
302 Tehniskas piezīmes
❚❚ Atbalstītie standarti
• DCF versija 2.0: kameru failu sistēmu konstrukcijas nolikums (Design
Rule for Camera File Systems — DCF) ir digitālo kameru nozarē plaši
izmantots standarts, kura uzdevums ir nodrošināt dažādu zīmolu
kameru saderīgumu.
• Exif versija 2.3: kamera D3400 atbalsta digitālo kameru nekustīgo attēlu
apmaiņas formātu (Exif — Exchangeable Image File Format for Digital
Still Cameras) versiju 2.3; tas ir standarts, saskaņā ar kuru fotogrāfijās
saglabātā informācija tiek izmantota optimālai krāsu reproducēšanai,
ja attēli tiek izvadīti uz Exif saderīgiem printeriem.
• PictBridge: standarts, kas izveidots digitālo kameru un printeru
industrijas sadarbības rezultātā, ļaujot fotogrāfijas izvadīt tieši uz
printeri bez iepriekšējas pārneses uz datoru.
• HDMI: augstas izšķirtspējas multivides interfeiss (High-Definition
Multimedia Interface) ir multimediju saskarņu standarts, ko izmanto
patērētāju elektroniskās un AV ierīcēs, kas spēj pārraidīt audiovizuālos
datus un vadības signālus uz ierīcēm, kas ir saderīgas ar HDMI,
izmantojot viena kabeļa savienojumu.
Tehniskas piezīmes 303
A Informācija par preču zīmēm
IOS ir Cisco Systems Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un/vai citās
valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licenci. Windows ir korporācijas Microsoft
preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un/vai citās valstīs. Mac, OS X,
Apple®, App Store®, Apple logotipi, iPhone®, iPad® un iPod touch® ir korporācijas
Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs. Android ir preču zīme,
kas pieder korporācijai Google Inc. Android robots tiek reproducēts vai
pārveidots, izmantojot darbu, ko radījusi korporācija Google un ko tā koplieto un
izmanto atbilstoši nosacījumiem, kas izklāstīti licences Creative Commons 3.0
Attribution License noteikumos. PictBridge logotips ir preču zīme. SD, SDHC un
SDXC logotipi ir SD-3C, LLC preču zīmes. HDMI, HDMI logotips un High-Definition
Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču
zīmes.
Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder
Bluetooth SIG, Inc., un korporācija Nikon šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
Visas pārējās šajā rokasgrāmatā vai citā dokumentācijā, kas piegādāta kopā ar
Nikon izstrādājumu, minētās preču zīmes ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
A Atbilstības marķējums
Standartus, kuru prasībām kamera atbilst, var apskatīt, izmantojot iestatīšanas
izvēlnes opciju Conformity marking (Atbilstības marķējums) (0 225).
304 Tehniskas piezīmes
A FreeType licence (FreeType2)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Visas tiesības aizsargātas.
A MIT licence (HarfBuzz)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visas tiesības aizsargātas.
A Sertifikāti
Tehniskas piezīmes 305
Objektīvi AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
VR un AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
Izlasiet šo nodaļu, ja esat iegādājies kameru kopā ar dažās valstīs un
reģionos pieejamo objektīva AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR
vai AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G komplektiem. Tālāk sniegts
objektīvu daļu uzskaitījums.
1 Objektīva vāciņš
6 Objektīva uzstādīšanas atzīme ........... 15
2 Objektīva pārsega uzstādīšanas atzīme
7 Centrālā procesora kontakti.............. 253
3 Ievelkama objektīva cilindra poga .... 16
8 Fokusa gredzens .................................... 81
4 Fokusa garuma skala
5 Fokusa garuma atzīme
9 Tālummaiņas gredzens ........................ 34
10 Objektīva aizmugures vāciņš
Šos ievelkamos objektīvus ir paredzēts izmantot tikai ar DX formāta
Nikon digitālajām vienobjektīva spoguļkamerām; filmu vienobjektīva
spoguļkameras un D3 sērijas, D2 sērijas, D1 sērijas, D700, D300 sērijas,
D200, D100, D90, D80, D70 sērijas, D60, D50, D40 sērijas, D7000, D5100,
D5000, D3200, D3100, D3000 digitālās vienobjektīva spoguļkameras
netiek atbalstītas. Šos objektīvus lietojot ar kamerām D5, D4 sērijas,
D810 sērijas, D800 sērijas, Df, D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500,
D5300 vai D3300, pārliecinieties, ka kameras aparātprogrammatūra ir
atjaunināta līdz jaunākajai versijai.
306 Tehniskas piezīmes
❚❚ Fokuss
Fokusa režīmu var atlasīt, izmantojot kameras vadības elementus (0 69).
Autofokuss
Fokuss tiek regulēts automātiski, kad kamera ir autofokusa režīmā
(0 69). Fokusa gredzenu var izmantot arī kameras fokusēšanai, ja aizvara
atbrīvošanas poga tiek turēta nospiesta līdz pusei (vai arī ja AF-ON poga
tiek turēta nospiestā stāvoklī); to sauc par autofokusu ar manuālu
korekciju (M/A). Autofokuss atsāks darbību, kad aizvara atbrīvošanas
poga tiks nospiesta līdz pusei (vai arī tiks nospiesta AF-ON poga) otro
reizi. Ņemiet vērā, ka, izkustinot fokusa gredzenu, kamēr ir aktīvs
autofokuss, mainīsies fokusa pozīcija.
Manuālais fokuss
Ja kamera ir manuālā fokusa režīmā, fokusu var regulēt, grozot objektīva
fokusa gredzenu (0 81). Ja kamera ir izslēgta vai ir beidzies gaidstāves
aktivizēšanas taimera laiks, fokusa gredzenu nevar izmantot fokusēšanai
un tālummaiņas gredzena grozīšana mainīs fokusa pozīciju; pirms
fokusēšanas ieslēdziet kameru vai nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu,
lai no jauna aktivizētu gaidstāves aktivizēšanas taimeri.
Kameru D5200 lietotājiem jāņem vērā, ka tad, ja tiek ļauts beigties
gaidstāves aktivizēšanas taimera laikam, no jauna palaižot gaidstāves
aktivizēšanas taimeri, mainīsies fokusa pozīcija. Pirms uzņemšanas no
jauna iestatiet fokusu. Manuālajai fokusēšanai un citās situācijās, kurās
nav iespējams atbrīvot aizvaru tūlīt pēc fokusēšanas, ieteicams iestatīt
ilgāku gaidstāves laiku.
Tehniskas piezīmes 307
❚❚ Iebūvētās zibspuldzes lietošana
Lietojot iebūvēto zibspuldzi, pārliecinieties, ka objekts atrodas vismaz
0,6 m attālumā un noņemiet objektīva pārsegus, lai nepieļautu
viņjetēšanu (ēnas, kas veidojas, ja objektīva gals aizsedz iebūvēto
zibspuldzi).
Ēna
Kamera
D5500/D5300/D5200/
D3400/D3300
308 Tehniskas piezīmes
Viņjetēšana
Tālummaiņas pozīcija
18 mm
24, 35, 45 un 55 mm
Minimālais attālums bez
viņjetēšanas
1,0 m
Bez viņjetēšanas
❚❚ Vibrāciju samazināšana (tikai VR, AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR)
Ja kamerai ir uzstādīts objektīvs AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
VR, vibrāciju samazināšanu var iespējot vai atspējot, izmantojot
uzņemšanas izvēlnes opciju Optical VR (Optiskā VR) (0 198). Ja ir
atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), vibrāciju samazināšana tiks aktivizēta
ikreiz, kad aizvara atbrīvošanas poga tiks nospiesta līdz pusei. Vibrāciju
samazināšana samazina kameras drebēšanas izraisīto attēla izplūšanu,
ļaujot izmantot aizvara ātrumus, kas ir līdz pat par 4,0 iedaļām lēnāki par
aizvara ātrumiem, kas būtu jāizmanto pretējā gadījumā, tādējādi
palielinot pieejamo aizvara ātrumu klāstu. VR ietekmi uz aizvara ātrumu
mēra atbilstoši Kameru un attēlveidošanas izstrādājumu asociācijas
(CIPA) standartiem; FX formāta objektīvi tiek mērīti, izmantojot FX
formāta digitālās vienobjektīva spoguļkameras, DX formāta objektīvi —
izmantojot DX formāta kameras. Tālummaiņas objektīvi tiek mērīti
maksimālas tālummaiņas stāvoklī.
D Vibrāciju samazināšana
• Izmantojot vibrāciju samazināšanu, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
pusei un, iekams nospiest to līdz galam, pagaidiet, līdz attēls skatu meklētājā
stabilizējas.
• Kad vibrāciju samazināšanas funkcija ir aktīva, pēc aizvara atbrīvošanas attēls
skatu meklētājā var kļūt neskaidrs. Tas neliecina par darbības traucējumiem.
• Kad kamera tiek panoramēta, vibrāciju samazināšana tiek piemērota tikai
kustībai, kas nav panoramēšanas daļa (ja, piemēram, kamera tiek panoramēta
horizontāli, vibrāciju samazināšana tiks piemērota tikai vertikālām kustībām),
stipri atvieglojot kameras panoramēšanu pa plašu loku.
• Ja kamera ir aprīkota ar iebūvēto zibspuldzi, zibspuldzes uzlādēšanās laikā
vibrāciju samazināšana tiks atspējota.
• Vibrāciju samazināšanu parasti ieteicams izmantot, ja kamera ir uzstādīta uz
trijkāja, tomēr atkarībā no uzņemšanas apstākļiem un trijkāja veida, jūs varat
izvēlēties to izslēgt.
• Vibrāciju samazināšanu ieteicams izmantot, ja kamera ir uzstādīta uz vienkājas
statīva.
Tehniskas piezīmes 309
❚❚ Piegādes komplektā iekļautie piederumi
• 55 mm piestiprināms priekšējais objektīva vāciņš LC-55A
• Objektīva aizmugures vāciņš
❚❚ Saderīgie piederumi
•
•
•
•
55 mm uzskrūvējamie filtri
Objektīva aizmugures vāciņš LF-4
Objektīva futlāris CL-0815
Objektīva pārsegs HB-N106 ar bajonetsavienojumu
Savietojiet objektīva pārsega uzstādīšanas atzīmi (●) ar objektīva
pārsega savietošanas atzīmi ( ), kā parādīts q attēlā, un pēc tam
grieziet pārsegu (w), līdz ● atzīme ir savietota ar objektīva pārsega
fiksēšanas atzīmi (—).
Pievienojot vai noņemot pārsegu, turiet to pie simbola uz pamatnes
un izvairieties to satvert pārāk stingri. Ja pārsegs nav pievienots
pareizi, var parādīties viņjetēšana. Pārsegu, ja tas netiek izmantots, var
apgriezt otrādi un piestiprināt pie objektīva.
310 Tehniskas piezīmes
❚❚ Specifikācijas
Tips
Fokusa garums
Maksimālais apertūras
atvērums
Objektīva konstrukcija
Skata leņķis
Fokusa garuma skala
Informācija par attālumu
Tālummaiņa
Fokusēšana
Vibrāciju samazināšana (tikai
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6G VR)
Minimālais fokusa attālums
G tipa AF-P DX objektīvs ar iebūvētu centrālo
procesoru un F savienojumu
18 – 55 mm
f/3,5 – 5,6
12 elementi 9 grupās (ieskaitot 2 asfēriskos objektīva
elementus)
76° – 28° 50´
Dalījums milimetros (18, 24, 35, 45, 55)
Izvade uz kameru
Manuāla tālummaiņa, izmantojot neatkarīgu
tālummaiņas gredzenu
Autofokuss ar soļa motora vadību; atsevišķs
fokusēšanas gredzens manuālajai fokusēšanai
Objektīva nobīdes metode, izmantojot spoles motorus
(voice coil motor — VCM)
0,25 m no fokālās plaknes atzīmes (0 82) visās
tālummaiņas pozīcijās
Diafragmas lapiņas
7 (apaļš diafragmas atvērums)
Diafragma
Pilnībā automātiska
Apertūras atvēruma diapazons • Fokusa garums 18 mm: f/3,5 – 22
• Fokusa garums 55 mm: f/5,6 – 38
Parādītais minimālais apertūras atvērums var
mainīties atkarībā no kamerai atlasītā ekspozīcijas
palielinājuma lieluma.
Mērīšana
Pilns apertūras atvērums
Filtra pierīces izmērs
55 mm (P = 0,75 mm)
Izmēri
Apm. 64,5 mm maksimālais diametrs × 62,5 mm
(attālums no kameras objektīva uzstādīšanas atloka,
kad objektīvs ir ievilkts)
Svars
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR: apm. 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G: apm. 195 g
Tehniskas piezīmes 311
Objektīvi AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G
ED VR un AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G
ED
Izlasiet šo nodaļu, ja esat iegādājies kameru kopā ar dažās valstīs un
reģionos pieejamajiem objektīva AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G
ED VR vai AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED komplektiem. Tālāk
sniegts objektīvu daļu uzskaitījums.
1 Objektīva vāciņš
6 Fokusa garuma atzīme
2 Objektīva pārsega uzstādīšanas atzīme
7 Objektīva uzstādīšanas atzīme ........... 15
3 Fokusa gredzens .................................... 81
8 Centrālā procesora kontakti.............. 253
4 Tālummaiņas gredzens ........................ 34
9 Objektīva aizmugures vāciņš
5 Fokusa garuma skala
Šos objektīvus ir paredzēts izmantot tikai ar DX formāta Nikon
digitālajām vienobjektīva spoguļkamerām; filmu vienobjektīva
spoguļkameras un D3 sērijas, D2 sērijas, D1 sērijas, D700, D300 sērijas,
D200, D100, D90, D80, D70 sērijas, D60, D50, D40 sērijas, D7000, D5100,
D5000, D3200, D3100, D3000 digitālās vienobjektīva spoguļkameras
netiek atbalstītas. Šos objektīvus lietojot ar kamerām D5, D4 sērijas,
D810 sērijas, D800 sērijas, Df, D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500,
D5300 vai D3300, pārliecinieties, ka kameras aparātprogrammatūra ir
atjaunināta līdz jaunākajai versijai.
312 Tehniskas piezīmes
❚❚ Fokuss
Fokusa režīmu var atlasīt, izmantojot kameras vadības elementus (0 69).
Autofokusa un diapazona meklētāja funkcijas tiek atbalstītas pie visiem
fokusa garumiem. Lietojot šo objektīvu, ignorējiet visas kameras
rokasgrāmatas sadaļas, kurās norādīti autofokusa un diapazona
meklētāja ierobežojumi objektīviem, kuru maksimālais apertūras
atvērums ir lēnāks par f/5,6.
Autofokuss
Fokuss tiek regulēts automātiski, kad kamera ir autofokusa režīmā
(0 69). Fokusa gredzenu var izmantot arī kameras fokusēšanai, ja aizvara
atbrīvošanas poga tiek turēta nospiesta līdz pusei (vai arī ja AF-ON poga
tiek turēta nospiestā stāvoklī); to sauc par autofokusu ar manuālu
korekciju (M/A). Autofokuss atsāks darbību, kad aizvara atbrīvošanas
poga tiks nospiesta līdz pusei (vai arī tiks nospiesta AF-ON poga) otro
reizi. Ņemiet vērā, ka, izkustinot fokusa gredzenu, kamēr ir aktīvs
autofokuss, mainīsies fokusa pozīcija.
Manuālais fokuss
Ja kamera ir manuālā fokusa režīmā, fokusu var regulēt, grozot objektīva
fokusa gredzenu (0 81). Ja kamera ir izslēgta vai ir beidzies gaidstāves
aktivizēšanas taimera laiks, fokusa gredzenu nevar izmantot fokusēšanai
un tālummaiņas gredzena grozīšana mainīs fokusa pozīciju; pirms
fokusēšanas ieslēdziet kameru vai nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu,
lai no jauna aktivizētu gaidstāves aktivizēšanas taimeri.
Kameru D5200 lietotājiem jāņem vērā, ka tad, ja tiek ļauts beigties
gaidstāves aktivizēšanas taimera laikam, no jauna palaižot gaidstāves
aktivizēšanas taimeri, mainīsies fokusa pozīcija. Pirms uzņemšanas no
jauna iestatiet fokusu. Manuālajai fokusēšanai un citās situācijās, kurās
nav iespējams atbrīvot aizvaru tūlīt pēc fokusēšanas, ieteicams iestatīt
ilgāku gaidstāves laiku.
Tehniskas piezīmes 313
❚❚ Vibrāciju samazināšana (tikai VR, AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR)
Ja kamerai ir uzstādīts objektīvs AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G
ED VR, vibrācijas samazināšanu var iespējot vai atspējot, izmantojot
uzņemšanas izvēlnes opciju Optical VR (Optiskā VR) (0 198). Ja ir
atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), vibrāciju samazināšana tiks aktivizēta
ikreiz, kad aizvara atbrīvošanas poga tiks nospiesta līdz pusei. Vibrāciju
samazināšana samazina kameras drebēšanas izraisīto attēla izplūšanu,
ļaujot izmantot aizvara ātrumus, kas ir līdz pat par 4,0 iedaļām lēnāki par
aizvara ātrumiem, kas būtu jāizmanto pretējā gadījumā, tādējādi
palielinot pieejamo aizvara ātrumu klāstu. VR ietekmi uz aizvara ātrumu
mēra atbilstoši Kameru un attēlveidošanas izstrādājumu asociācijas
(CIPA) standartiem; FX formāta objektīvi tiek mērīti, izmantojot FX
formāta digitālās vienobjektīva spoguļkameras, DX formāta objektīvi —
izmantojot DX formāta kameras. Tālummaiņas objektīvi tiek mērīti
maksimālas tālummaiņas stāvoklī.
D Vibrāciju samazināšana
• Izmantojot vibrāciju samazināšanu, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
pusei un, iekams nospiest to līdz galam, pagaidiet, līdz attēls skatu meklētājā
stabilizējas.
• Kad vibrāciju samazināšanas funkcija ir aktīva, pēc aizvara atbrīvošanas attēls
skatu meklētājā var kļūt neskaidrs. Tas neliecina par darbības traucējumiem.
• Kad kamera tiek panoramēta, vibrāciju samazināšana tiek piemērota tikai
kustībai, kas nav panoramēšanas daļa (ja, piemēram, kamera tiek panoramēta
horizontāli, vibrāciju samazināšana tiks piemērota tikai vertikālām kustībām),
stipri atvieglojot kameras panoramēšanu pa plašu loku.
• Ja kamera ir aprīkota ar iebūvēto zibspuldzi, zibspuldzes uzlādēšanās laikā
vibrāciju samazināšana tiks atspējota.
• Vibrāciju samazināšanu parasti ieteicams izmantot, ja kamera ir uzstādīta uz
trijkāja, tomēr atkarībā no uzņemšanas apstākļiem un trijkāja veida, jūs varat
izvēlēties to izslēgt.
• Vibrāciju samazināšanu ieteicams izmantot, ja kamera ir uzstādīta uz vienkājas
statīva.
314 Tehniskas piezīmes
❚❚ Piegādes komplektā iekļautie piederumi
• 58 mm piestiprināms priekšējais objektīva vāciņš LC-58
• Objektīva aizmugures vāciņš
❚❚ Saderīgie piederumi
•
•
•
•
58 mm uzskrūvējamie filtri
Objektīva aizmugures vāciņš LF-4
Objektīva futlāris CL-1020
Objektīva pārsegs HB-77 ar bajonetsavienojumu
Savietojiet objektīva pārsega uzstādīšanas atzīmi (●) ar objektīva
pārsega savietošanas atzīmi ( ), kā parādīts q attēlā, un pēc tam
grieziet pārsegu (w), līdz ● atzīme ir savietota ar objektīva pārsega
fiksēšanas atzīmi (—).
Pievienojot vai noņemot pārsegu, turiet to pie simbola uz pamatnes
un izvairieties to satvert pārāk stingri. Ja pārsegs nav pievienots
pareizi, var parādīties viņjetēšana. Pārsegu, ja tas netiek izmantots, var
apgriezt otrādi un piestiprināt pie objektīva. Kad pārsegs ir apgriezts
otrādi, to var piestiprināt un noņemt, grozot un vienlaikus turot to pie
objektīva pārsega fiksatora atzīmes (— ).
Tehniskas piezīmes 315
❚❚ Specifikācijas
Tips
Fokusa garums
Maksimālais apertūras
atvērums
Objektīva konstrukcija
Skata leņķis
Fokusa garuma skala
Informācija par attālumu
Tālummaiņa
Fokusēšana
Vibrāciju samazināšana (tikai
AF-P DX NIKKOR 70–300 mm
f/4,5–6,3G ED VR)
Minimālais fokusa attālums
G tipa AF-P DX objektīvs ar iebūvētu centrālo
procesoru un F savienojumu
70 – 300 mm
f/4,5 – 6,3
14 elementi 10 grupās (ieskaitot 1 ED objektīva
elementu)
22° 50´ – 5° 20´
Dalījums milimetros (70, 100, 135, 200, 300)
Izvade uz kameru
Manuāla tālummaiņa, izmantojot neatkarīgu
tālummaiņas gredzenu
Autofokuss ar soļa motora vadību; atsevišķs
fokusēšanas gredzens manuālajai fokusēšanai
Objektīva nobīdes metode, izmantojot spoles motorus
(voice coil motor — VCM)
1,1 m no fokālās plaknes atzīmes (0 82) visās
tālummaiņas pozīcijās
Diafragmas lapiņas
7 (apaļš diafragmas atvērums)
Diafragma
Pilnībā automātiska
Apertūras atvēruma diapazons • Fokusa garums 70 mm: f/4,5 – 22
• Fokusa garums 300 mm: f/6,3 – 32
Parādītais minimālais apertūras atvērums var mainīties
atkarībā no kamerai atlasītā ekspozīcijas palielinājuma
lieluma.
Mērīšana
Pilns apertūras atvērums
Filtra pierīces izmērs
58 mm (P = 0,75 mm)
Izmēri
Apm. 72 mm maksimālais diametrs × 125 mm
(attālums no kameras objektīva uzstādīšanas atloka)
Svars
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR: apm. 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED: apm. 400 g
316 Tehniskas piezīmes
Objektīvi AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6G
ED VR II
Izlasiet šo nodaļu, ja esat iegādājies kameru kopā ar dažās valstīs un
reģionos pieejamo objektīva AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6G ED
VR II komplektu. Tālāk sniegts objektīvu daļu uzskaitījums.
1 Objektīva vāciņš
8 Objektīva uzstādīšanas atzīme ........... 15
2 Objektīva pārsega uzstādīšanas atzīme
9 Centrālā procesora kontakti..............253
3 Fokusa gredzens .................................... 81 10 A-M režīma slēdzis................................. 81
4 Tālummaiņas gredzens ........................ 34 11 Vibrāciju samazināšanas ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzis.............................. 318
5 Ievelkama objektīva cilindra poga .... 16
6 Fokusa garuma skala
12 Objektīva aizmugures vāciņš
7 Fokusa garuma atzīme
Šo objektīvu paredzēts izmantot tikai ar Nikon DX formāta digitālajām
kamerām.
❚❚ Fokuss
Fokusa režīmu nosaka kameras fokusa režīms un objektīva A-M režīma
slēdža pozīcija (0 81).
Tehniskas piezīmes 317
❚❚ Vibrāciju samazināšana (VR)
Vibrāciju samazināšanu var iespējot, pārbīdot vibrāciju
samazināšanas slēdzi stāvoklī ON, un tā tiek aktivizēta
ikreiz, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz
pusei. Vibrāciju samazināšana samazina kameras
drebēšanas izraisīto attēla izplūšanu, ļaujot izmantot
aizvara ātrumus, kas ir līdz pat par 4,0 iedaļām lēnāki par aizvara
ātrumiem, kas būtu jāizmanto pretējā gadījumā, un palielinot pieejamo
aizvara ātrumu klāstu. VR ietekmi uz aizvara ātrumu mēra atbilstoši
Kameru un attēlveidošanas izstrādājumu asociācijas (CIPA) standartiem;
FX formāta objektīvi tiek mērīti, izmantojot FX formāta digitālās
vienobjektīva spoguļkameras, DX formāta objektīvi — izmantojot DX
formāta kameras. Tālummaiņas objektīvi tiek mērīti maksimālas
tālummaiņas stāvoklī.
D Vibrāciju samazināšana
• Izmantojot vibrāciju samazināšanu, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
pusei un, iekams nospiest to līdz galam, pagaidiet, līdz attēls skatu meklētājā
stabilizējas.
• Kad vibrāciju samazināšanas funkcija ir aktīva, pēc aizvara atbrīvošanas attēls
skatu meklētājā var kļūt neskaidrs. Tas neliecina par darbības traucējumiem.
• Kad kamera tiek panoramēta, vibrāciju samazināšana tiek piemērota tikai
kustībai, kas nav panoramēšanas daļa (ja, piemēram, kamera tiek panoramēta
horizontāli, vibrāciju samazināšana tiks piemērota tikai vertikālām kustībām),
stipri atvieglojot kameras panoramēšanu pa plašu loku.
• Neizslēdziet kameru un nenoņemiet objektīvu, kamēr vibrāciju samazināšanas
funkcija ir aktīva.
• Ja kamera ir aprīkota ar iebūvēto zibspuldzi, zibspuldzes uzlādēšanās laikā
vibrāciju samazināšana tiks atspējota.
• Ja kamera ir uzstādīta uz trijkāja, atlasiet iestatījumu OFF, ja vien trijkāja galva
nav nostiprināta vai kamera ir uzstādīta uz statīva ar vienu kāju — šādā
gadījumā ieteicams atlasīt iestatījumu ON.
318 Tehniskas piezīmes
❚❚ Piegādes komplektā iekļautie piederumi
• 52 mm piestiprināms priekšējais objektīva vāciņš LC-52
• Objektīva aizmugures vāciņš
❚❚ Saderīgie piederumi
•
•
•
•
52 mm uzskrūvējamie filtri
Objektīva aizmugures vāciņš LF-4
Elastīgs objektīva maisiņš CL-0915
Objektīva pārsegs HB-37 ar bajonetsavienojumu
Savietojiet objektīva pārsega uzstādīšanas atzīmi (●) ar objektīva
pārsega savietošanas atzīmi ( ), kā parādīts q attēlā, un pēc tam
grieziet pārsegu (w), līdz ● atzīme ir savietota ar objektīva pārsega
fiksēšanas atzīmi (—).
Pievienojot vai noņemot pārsegu, turiet to pie simbola uz pamatnes
un izvairieties to satvert pārāk stingri. Ja pārsegs nav pievienots
pareizi, var parādīties viņjetēšana. Pārsegu, ja tas netiek izmantots, var
apgriezt otrādi un piestiprināt pie objektīva. Kad pārsegs ir apgriezts
otrādi, to var piestiprināt un noņemt, grozot un vienlaikus turot to pie
objektīva pārsega fiksatora atzīmes (— ).
Tehniskas piezīmes 319
❚❚ Specifikācijas
Tips
Fokusa garums
Maksimālais apertūras
atvērums
Objektīva konstrukcija
G tipa AF-S DX objektīvs ar iebūvētu centrālo
procesoru un F savienojumu
55 – 200 mm
f/4 – 5,6
13 elementi 9 grupās (ieskaitot 1 ED objektīva
elementu)
Skata leņķis
28° 50´ – 8°
Fokusa garuma skala
Dalījums milimetros (55, 70, 85, 105, 135, 200)
Informācija par attālumu
Izvade uz kameru
Tālummaiņa
Manuāla tālummaiņa, izmantojot neatkarīgu
tālummaiņas gredzenu
Fokusēšana
Nikon iekšējā fokusēšanās (Internal Focusing — IF)
sistēma ar autofokusu, ko darbina klusais viļņu motors,
un atsevišķu fokusēšanas gredzenu manuālai
fokusēšanai
Vibrāciju samazināšana
Objektīva nobīdes metode, izmantojot spoles motorus
(voice coil motor — VCM)
Minimālais fokusa attālums
1,1 m no fokālās plaknes atzīmes (0 82) visās
tālummaiņas pozīcijās
Diafragmas lapiņas
7 (apaļš diafragmas atvērums)
Diafragma
Pilnībā automātiska
Apertūras atvēruma diapazons • Fokusa garums 55 mm: f/4 – 22
• Fokusa garums 200 mm: f/5,6 – 32
Mērīšana
Pilns apertūras atvērums
Filtra pierīces izmērs
52 mm (P = 0,75 mm)
Izmēri
Apm. 70,5 mm maksimālais diametrs × 83 mm
(attālums no kameras objektīva uzstādīšanas atloka,
kad objektīvs ir ievilkts)
Svars
Apm. 300 g
Nikon patur tiesības mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstītās aparatūras un programmatūras izskatu un
specifikācijas jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Nikon neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu,
kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāmata.
320 Tehniskas piezīmes
D Objektīva kopšana
• Uzturiet tīrus centrālā procesora kontaktus.
• Lai no objektīva virsmām notīrītu netīrumus un plūksnas, izmantojiet pūtēju.
Lai notīrītu traipus un pirkstu nospiedumus, izmantojiet nelielā daudzumā
spirta vai lēcu tīrīšanas līdzeklī samitrinātu tīru, mīkstu kokvilnas drānu vai lēcu
tīrīšanas salveti, un tīriet ar apļveida kustībām virzienā no centra uz malām,
pievēršot uzmanību tam, lai uz lēcas nepaliktu plankumi un nepieskartos tai ar
pirkstiem.
• Objektīvu tīrīšanai nekad neizmantojiet organiskos šķīdinātājus, piemēram,
krāsu šķīdinātājus vai benzolu.
• Lai aizsargātu objektīva priekšējo lēcu, var izmantot objektīva pārsegu vai NC
filtrus.
• Iekams ievietot objektīvu futlārī, uzlieciet tam priekšējo un aizmugures vāciņu.
• Kad ir uzlikts objektīva pārsegs, neņemiet un neturiet objektīvu vai kameru tikai
aiz pārsega.
• Ja objektīvs ilgāku laiku netiks izmantots, uzglabājiet to vēsā un sausā vieta, lai
nepieļautu pelēšanu un rūsēšanu. Neuzglabājiet tiešos saules staros vai kopā ar
pretkožu ligroīna vai kampara bumbiņām.
• Uzturiet objektīvu sausu. Iekšējā mehānisma rūsēšana var radīt
neatgriezeniskus bojājumus.
• Atstājot objektīvu ļoti lielā karstumā, no pastiprinātas plastmasas izgatavotās
daļas var sabojāties vai deformēties.
Tehniskas piezīmes 321
A Paziņojums par platleņķa objektīviem un objektīviem ar ļoti platu leņķi
Tālāk minētajās situācijās autofokuss var nespēt nodrošināt vēlamos rezultātus.
1 Fona objekti aizņem lielāku fokusa punkta daļu nekā galvenais objekts.
Ja fokusa punkts satur gan priekšplāna,
gan fona objektus, kamera var fokusēties
uz fonu un objekts var nebūt fokusā, it
īpaši, uzņemot ar platleņķa objektīviem
vai objektīviem ar īpaši platu leņķi.
Piemērs: attālināts portreta objekts
noteiktā attālumā no fona
2 Objekts satur daudzas sīkas detaļas.
Kamerai var būt grūti fokusēties uz
objektiem, kas satur daudz sīku detaļu.
Piemērs: ziedoša pļava
Šādos gadījumos izmantojiet manuālo fokusu vai izmantojiet fokusa fiksatoru, lai
fokusētos uz citu objektu tādā pašā attālumā, bet pēc tam izmainiet fotogrāfijas
kompozīciju. Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Labu rezultātu iegūšana,
uzņemot ar autofokusu” (0 72).
322 Tehniskas piezīmes
Atmiņas kartes kapacitāte
Nākamajā tabulā parādīts aptuvenais attēlu skaits, ko var saglabāt 16 GB
SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I kartē ar dažādiem attēla kvalitātes un
izmēra iestatījumiem.
Attēla kvalitāte
Attēla izmērs
Faila izmērs 1
Attēlu skaits 1
NEF (RAW) + JPEG augsta kv. 3
NEF (RAW)
Liels
—
Liels
Vidējs
Mazs
Liels
Vidējs
Mazs
Liels
Vidējs
Mazs
33,0 MB
20,5 MB
12,6 MB
7,6 MB
3,9 MB
6,5 MB
3,9 MB
2,0 MB
2,5 MB
1,8 MB
1,1 MB
320
505
920
1500
2900
1800
3000
5600
3500
5700
10 300
JPEG augsta kv.
JPEG normāla kv.
JPEG pamata kv.
Bufera
kapacitāte 2
6
17
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 Visi skaitļi ir aptuveni. Rezultāti var mainīties atkarībā no kartes tipa, kameras iestatījumiem un ierakstītā
sižeta.
2 Maksimālais kadru skaits, ko var saglabāt atmiņas buferī pie ISO 100. Samazinās, ja ir ieslēgta trokšņu
samazināšana (0 195), automātiskā kropļojumu kontrole (0 196) vai opcija Date stamp (Datuma
spiedols) (0 202).
3 Attēla izmērs attiecas tikai uz JPEG attēliem. NEF (RAW) attēlu izmēru mainīt nav iespējams. Failu izmērs NEF
(RAW) un JPEG attēliem ir kopējs.
Tehniskas piezīmes 323
Akumulatora darbmūžs
Videoieraksta apjoms un uzņēmumu skaits, ko var ierakstīt ar pilnīgi
uzlādētu akumulatoru, mainās atkarībā no akumulatora stāvokļa,
temperatūras, intervāla starp uzņēmumiem un tā, cik ilgi tiek rādītas
izvēlnes. Tālāk sniegti akumulatora EN-EL14a (1230 mAh) piemēru dati.
• Fotografēšana, viena kadra atbrīvošanas režīms (CIPA standarts 1):
apmēram 1200 uzņēmumi
• Video: aptuveni 60 minūtes pie iestatījuma 1080/60p 2
1 Mērīts 23 °C (±2 °C) temperatūrā ar AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR objektīvu šādos testa
apstākļos: objektīvs cikliski grozīts no bezgalības līdz minimālajam sniegumam un uzņemta viena fotogrāfija
ar noklusējuma iestatījumiem ik pēc 30 s; pēc fotogrāfijas uzņemšanas ekrāns tiek ieslēgts uz 4 s;
pārbaudītājs gaida, līdz gaidstāves aktivizēšanas taimeris izslēdzas pēc ekrāna izslēgšanas; zibspuldze
darbināta ar pilnu jaudu, uzņemot katru otro uzņēmumu. Tiešā skata režīms netiek izmantots.
2 Mērīts pie 23 °C (±2 °C) ar kamerai iestatītiem noklusējuma iestatījumiem un AF-P DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6G VR objektīvu apstākļos, kas norādīti Kameru un attēlveidošanas izstrādājumu asociācijas (CIPA)
noteikumos. Atsevišķi video var būt līdz 20 minūtēm gari vai 4 GB lieli; ja paaugstinās kameras temperatūra,
ierakstīšana var beigties, pirms ir sasniegti šie limiti.
324 Tehniskas piezīmes
Akumulatora darbmūžu var samazināt šādi apstākļi:
• Ekrāna lietošana
• Līdz pusei nospiestas aizvara atbrīvošanas pogas turēšana
• Atkārtotas autofokusa darbības
• NEF (RAW) fotogrāfiju uzņemšana
• Mazi aizvara ātrumi
• Kameras Bluetooth funkciju izmantošana
• Kameras lietošana ar pievienotiem papildu piederumiem
• VR (vibrāciju samazināšanas) režīma izmantošana ar VR objektīviem
• Atkārtota tuvināšana un tālināšana ar AF-P objektīvu.
Lai nodrošinātu visefektīvāko rezultātu, ko sniedz uzlādējamie
akumulatori Nikon EN-EL14a:
• Uzturiet tīrus akumulatora kontaktus. Netīri kontakti var pasliktināt
akumulatora sniegumu.
• Izmantojiet akumulatoru tūlīt pēc uzlādēšanas. Akumulatori zaudēs
lādiņu, ja netiks izmantoti.
Tehniskas piezīmes 325
Indekss
Simboli
i (Automātiskais režīms)........................5, 32
j (Automātiskais režīms (zibspuldze
izslēgta)) ......................................................5, 32
k (Portrets)...................................................5, 48
l (Ainava).....................................................5, 49
p (Bērns) .......................................................5, 49
m (Sports)......................................................5, 49
n (Tuvplāns) ................................................5, 50
o (Nakts portrets) ......................................5, 50
q (Speciālie efekti).............................5, 51
% (Nakts redzamība)..................................... 52
S (Ļoti košas krāsas)...................................... 52
T (Pop).............................................................. 52
U (Foto ilustrācija) .................................. 53, 56
' (Rotaļu kameras efekts).................... 53, 57
( (Miniatūras efekts)............................. 53, 58
3 (Selektīva krāsa) .................................. 54, 60
1 (Siluets) ......................................................... 54
2 (Gaiši toņi).................................................... 54
3 (Tumši toņi) ................................................. 55
P (Ieprogrammēts automātiskais) .5, 98, 99
S (Aizvara prioritātes automātiskais
režīms)................................................ 5, 98, 101
A (Apertūras prioritātes automātiskais
režīms)................................................ 5, 98, 103
M (Manuālais) ..................................... 5, 98, 105
g (Pamācība) ............................................ 42
U (elastīga programma).............................100
8 (Viens kadrs)............................................... 62
I (Nepārtraukti) ..................................... 62, 63
E (Automātiskais taimeris).................. 62, 66
J (Aizvara klusa atbrīvošana)............ 62, 65
" (Aizturētā tālvadība (ML-L3))....... 62, 95
# (Ātrās reaģēšanas tālvadība (ML-L3)) . 62,
95
c (Viena punkta AF).................................... 74
d (Dinamiskā apgabala AF)...................... 74
e (Automātiskais apgabala AF) .............. 74
f (3D paredzēšana) .................................... 74
6 (Sejas prioritātes AF) ................................ 75
7 (Plata apgabala AF)................................... 75
8 (Normāla apgabala AF) ........................... 75
326 Tehniskas piezīmes
9 (Objekta kustības paredzēšanas AF) 76
L (Matricas mērīšana) ................................111
M (Centra svērtā mērīšana) ......................111
N (Punkta mērīšana)...................................111
o (automātiskā zibspuldze)................ 88
j (sarkano acu efekta samazināšana). 88,
90
p (lēna sinhronizācija) .................. 88, 90
q (aizmugurējā aizkara sinhronizācija)
90
Y (Zibspuldzes kompensācija)..............117
E (Ekspozīcijas kompensācija) ................115
m (Baltā balanss)..........................................121
L (Iepriekš iestatīts manuālais) ............126
3 (Pīkstiena indikators) ..............................213
I (fokusa indikators) ...................... 35, 79, 82
N (zibspuldzes gatavības indikators) .4, 38,
265
a (tiešā skata) poga ............................32, 138
P poga ............................................. 11, 143, 155
R poga .................................................................6
t (atmiņas buferis)................................64, 323
Cipari
3D paredzēšana (AF apgabala režīms) ... 74
420 pikseļu RGB sensors .........198, 297, 298
A
Adobe RGB......................................................194
AE fiksators .....................................................113
AE-L ...................................................................113
AE-L/AF-L poga ................................ 80, 113, 215
AF ..................................................................69–80
AF-A..................................................................... 69
AF aktivizēšana..............................................215
AF apgabala režīms .......................................74
AF-C..................................................................... 69
AF-F ..................................................................... 70
AF palīggaismotājs ..................... 73, 196, 256
AF-S .............................................................. 69, 70
Ainava (Iestatīt Picture Control)..............132
Aizmugurējā aizkara sinhronizācija ......... 90
Aizturētā tālvadība (ML-L3) ................. 62, 95
Aizvara atbrīvošanas poga 36, 79, 113, 215
Aizvara klusa atbrīvošana..................... 62, 65
Aizvara prioritātes automātiskais režīms....
101
Aktīvā D-Lighting .........................................119
Akumulators ................... 12, 13, 31, 267, 302
A-M režīma slēdzis ................................81, 317
Aparātprogrammatūras versija...............226
Apcirpšana (PictBridge) .............................182
Apertūras atvērums........................... 103, 106
Apertūras prioritātes automātiskais režīms
103
Atbilstības marķējums................................225
Atbrīvošanas režīms...................................... 62
Atiestatīt.......................................192, 201, 226
Atiestatīt iestatīšanas opcijas...................201
Atiestatīt uzņemšanas izvēlni ..................192
Atiestatīt visus iestatījumus .....................226
Atlasīt sūtīšanai uz viedierīci....................189
Atlikušo kadru skaits ..................................... 31
Atmiņas buferis......................................64, 323
Atmiņas karte ......................13, 201, 269, 323
Atmiņas kartes kapacitāte.........................323
Ātrā retuša ......................................................236
Ātrās reaģēšanas tālvadība (ML-L3) . 62, 95
Atrašanās vietas dati ......................... 164, 221
Atskaņošana............................................40, 152
Atskaņošanas displeja opcijas.................187
Atskaņošanas informācija ............... 156, 187
Atskaņošanas izvēlne..................................186
Atskaņošanas mape ....................................187
Atskaņošanas tālummaiņa .......................165
Attēla izmērs .................................................... 86
Attēla komentārs..........................................211
Attēla kvalitāte ................................................ 84
Attēla netīrumu noņemšanas atsauces
fotogrāfija .....................................................209
Attēla tips (slīdrāde) ....................................176
Attēlu apskate ...............................................188
Attēlu pārklāšana .........................................241
Augsta izšķirtspēja............................. 184, 303
Autofokuss.................................................69–80
Automātiska attēla pagriešana ...............188
Automātiskais apgabala AF (AF apgabala
režīms).............................................................. 74
Automātiskais informācijas displejs ......206
Automātiska ISO jutības vadība.... 193, 194
Automātiskais servo AF................................ 69
Automātiskais taimeris.................62, 66, 208
Automātiskā kropļojumu kontrole ........196
Automātiskās ekspozīcijas fiksators ......113
Automātiskās izslēgšanas taimeri ..........207
Automātiskā zibspuldze .............................. 88
Automātiski (Baltā balanss) ......................121
Autortiesību informācija............................212
B
Baltā balansa precīza ieregulēšana........124
Baltā balanss ..................................................121
Barošanas savienotājs....................... 267, 270
Blakus salīdzināšana....................................249
Blāvs (Iestatīt Picture Control) .................132
Bluetooth ................................................. xx, 223
C
Capture NX-D.................................................177
CEC ....................................................................185
Centrālā procesora kontakti.....................253
Centrālā procesora objektīvs ...................252
Centra svērtā mērīšana ..............................111
Ciāntipa............................................................240
CLS.....................................................................262
D
Datuma formāts.....................................25, 205
Datuma skaitītājs................................ 202, 203
Datuma spiedols...........................................202
Datums un laiks ............................................205
DCF versija 2.0 ...............................................303
Diapazona meklētājs............................82, 216
Digitālās vienobjektīva spoguļkameras
standarta i-TTL piespiedu zibspuldze 198,
262
Digitālās vienobjektīva spoguļkameras
vienmērīga apgaismojuma i-TTL
piespiedu zibspuldze...................... 198, 262
Dinamiskā apgabala AF ............................... 74
Dioptriju regulēšanas poga...............26, 268
D-Lighting.......................................................235
Drukas atlase..................................................183
Drukāšana .......................................................181
Drukāšanas uzsākšana (PictBridge) ......182,
183
Drukāt datumu (PictBridge) .....................182
Tehniskas piezīmes 327
D tipa objektīvs .............................................253
Dzēst ..........................................................41, 171
Dzēst atlasītos attēlus.................................172
Dzēst pašreizējo attēlu...............................171
Dzēst visus attēlus........................................172
E
Ekrāna spilgtums..........................................205
Ekrāns ..................................................... 152, 205
Eksemplāru skaits (PictBridge) ................182
Ekspozīcija ...................................111, 113, 115
Ekspozīcijas fiksators...................................113
Ekspozīcijas indikators ........................10, 106
Ekspozīcijas kompensācija........................115
Ekspozīcijas mērītāji ...................................... 37
Ekspozīcijas režīms ........................................ 98
Elastīga programma....................................100
Elektronisks diapazona meklētājs ...82, 216
Ēna (Baltā balanss) .......................................121
E tipa objektīvs..............................................253
Exif versija 2.3 ................................................303
Eye-Fi augšupielādēšana...........................224
F
Faila informācija ................................. 156, 157
Failu nosaukumi ...........................................221
Failu numuru secība....................................218
Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai273
Filtri ...................................................................267
Filtru efekti...................................135, 137, 239
Fluorescējošs (Baltā balanss).......... 121, 123
Fn poga.............................................................214
Fokālās plaknes atzīme ................................ 82
Fokusa fiksators .............................................. 79
Fokusa garuma skala................306, 312, 317
Fokusa garums..............................................261
Fokusa indikators ............................. 35, 79, 82
Fokusa punkts ............................ 34, 74, 76, 82
Fokusa režīms .................................................. 69
Fokusa režīmu slēdzis................................... 81
Fokusēšanas ekrāns.....................................296
Fokuss..........................................................69–83
Formatēt atmiņas karti...............................201
Fotogrāfijas informācija................... 156, 187
Fotogrāfiju aizsargāšana ...........................168
Foto ilustrācija........................................56, 244
328 Tehniskas piezīmes
f skaitlis.............................................................103
G
Gaidstāves aktivizēšanas taimeris ...37, 207
Glabātavas mape..........................................219
Glezna...............................................................248
Grozāmais režīmu pārslēgs............................5
G tipa objektīvs .............................................253
H
H.264.................................................................300
HDMI ....................................................... 184, 303
HDMI-CEC........................................................185
Hi (jutība)........................................................... 93
Histogramma ....................................... 158, 187
I
Iebūvētā zibspuldze ......................38, 87, 258
Iebūvēts AF palīggaismotājs ... 73, 196, 256
Iepriekš iestatīts manuālais (Baltā balanss)
121, 126
Ieprogrammēts automātiskais ..................99
Ierīces vadība (HDMI)..................................185
Iestatīšanas izvēlne......................................199
Iestatīt Picture Control ...............................134
Ievelkama objektīva cilindra poga ... 16, 17,
306, 317
Ilgstošā tālvadība (ML-L3) .........................208
Informācijas displeja formāts...................206
Informācijas displejs............................... 6, 206
Infrasarkano staru uztvērējs .......................96
ISO jutība..................................................93, 192
i-TTL................................................197, 198, 262
Izgaismojumi........................................ 157, 187
Izmērs ........................................................86, 141
Iztaisnot ...........................................................237
Izvades izšķirtspēja (HDMI) .......................185
Izvēlēties sākuma/beigu punktu ............146
J
JPEG..................................................................... 84
JPEG augsta kv. ...............................................84
JPEG normāla kv. ............................................84
JPEG pamata kv............................................... 84
Jutība .........................................................93, 192
K
N
Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums ...
141
Kadrēšanas režģis..............................................8
Kadru intervāls (slīdrāde) ..........................176
Kalendāra atskaņošana ..............................154
Korpusa vāciņš ......................................... 2, 268
Košs (Iestatīt Picture Control) ..................132
Krāstelpa..........................................................194
Krāsu kontūra ................................................243
Krāsu skice ......................................................244
Krāsu temperatūra.......................................123
Kropļojuma kontrole...................................237
Kvēlspuldze (Baltā balanss) ......................121
NEF (RAW) ...................................... 84, 221, 230
NEF (RAW) apstrāde ....................................230
Neitrāls (Iestatīt Picture Control) ............132
Nepārtraukti (Atbrīvošanas režīms).. 62, 63
Nepārtraukts servo AF.................................. 69
Nesenie iestatījumi ......................................251
Nikon Transfer 2............................................179
Normāla apgabala AF ................................... 75
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
galam................................................................ 36
Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas
pogu .......................................................... 35, 36
Nosūtīt uz viedierīci (automātiski) .........223
L
O
Lādētājs........................................... 12, 267, 302
Laika josla.................................................25, 205
Laika josla un datums ..........................25, 205
Laiks ..................................................................107
Lapas izmērs (PictBridge) ..........................182
Lēna sinhronizācija................................. 88, 90
Lidojuma režīms ...........................................222
Liels (Attēla izmērs) ....................................... 86
Objekta kustības paredzēšanas AF .......... 76
Objektīva fokusa gredzens ..... 81, 306, 312,
317
Objektīva savienojums......................2, 15, 82
Objektīva vibrāciju samazināšanas slēdzis
17, 318
Objektīvs ........................................ 15, 252, 306
Objektīvs bez centrālā procesora...........254
Optiskā VR.......................................................198
M
Maigs (Filtru efekti)......................................239
Mainīt izmērus...............................................233
Maiņstrāvas adapteris ...................... 267, 270
Maireds ............................................................125
Mākoņains (Baltā balanss).........................121
Maksimālā jutība ..........................................193
Mala (PictBridge) ..........................................182
Malu apgriešana ................................. 166, 232
Manuālā fokusa gredzens AF režīmā ....217
Manuālais fokuss .............................. 69, 70, 81
Manuāli video iestatījumi..........................142
Manuāls ....................................................81, 105
Matricas mērīšana........................................111
Mazs (Attēla izmērs) ...................................... 86
Melnbalts ........................................................240
Mērīšana ..........................................................111
Mikrofons ........................................................141
Miniatūras efekts...................................58, 245
Minimālais aizvara ātrums ........................193
Mirgoņas samazināšana .................. 140, 213
P
Palīdzība ............................................................ 28
Pamācības režīms........................................... 42
Papildu zibspuldze ............................ 197, 262
Pārskata dati...................................................163
Perspektīvas kontrole .................................238
PictBridge.............................................. 181, 303
Picture Controls .................................. 132, 134
Piederumi........................................................267
Pieejamie iestatījumi...................................281
Piekļuves lampiņa .......................................... 36
Pievienot viedierīcei....................................222
Pīkstiens...........................................................213
Pilna laika servo AF ........................................ 70
Pilnrāmja kadra atskaņošana ...................152
Plata apgabala AF .......................................... 75
Platleņķa objektīvs.......................................238
Pogas ................................................................214
Portrets (Iestatīt Picture Control)............132
Priekšējā aizkara sinhronizācija................. 90
Tehniskas piezīmes 329
Pulkstenis .................................................25, 205
Pulksteņa akumulators................................. 13
Punkta mērīšana...........................................111
Tonēšana ............................................... 135, 137
Trokšņu samazināšana ...............................195
Tukšs slots, atbrīvošana bloķēta .............226
R
U
Radošā apgaismojuma sistēma ..............262
Rediģēt video....................................... 146, 150
Retušas izvēlne..............................................227
RGB .......................................................... 158, 194
RGB histogramma ........................................158
USB vads .......................................178, 181, 268
Uzņemšanas dati ..........................................160
Uzņemšanas izvēlne....................................190
Uzņēmumu skaits.........................................324
Uzstādīšanas atzīme..........15, 306, 312, 317
S
V
Saderīgie objektīvi .......................................252
Saglabāt atlasīto kadru...............................150
Sarkano acu efekta korekcija....................236
Sarkano acu efekta samazināšana .... 88, 90
Sejas prioritātes AF ........................................ 75
Sejas tālummaiņa.........................................167
Selektīva krāsa........................................60, 246
Sēpija ................................................................240
Sērijveida uzņemšana................................... 63
Sīktēlu atskaņošana.....................................153
Silto krāsu filtrs (Filtru efekti) ...................239
Sinhronizēt ar viedierīci .............................205
Sižeta automātiskais atlasītājs ................... 37
Sižeta režīms .................................................... 48
Skaļums.................................................. 145, 174
Skata leņķis.....................................................261
Skatu meklētāja actiņas vāciņš.................. 68
Skatu meklētāja fokusēšana....................... 26
Skatu meklētājs................................. 4, 26, 296
Slīdrāde............................................................174
SnapBridge ....................................................i, 18
Speciālo efektu režīms ................................. 51
Speedlight zibspuldze................................262
Spogulis ...................................................... 2, 273
Spuldzīte..........................................................107
sRGB ..................................................................194
Standarta (Iestatīt Picture Control) ........132
Valoda........................................................19, 205
Vasaras laiks.............................................25, 205
Vēja trokšņu samazināšana ......................142
Vērtēšana............................................... 169, 176
Vertikālo attēlu pagriešana.......................189
Vibrāciju samazināšana...17, 198, 309, 314,
318
Vidējs (Attēla izmērs) ....................................86
Video.................................................................138
Video apgriešana..........................................146
Video ierakstīšanas poga...........................139
Video iestatījumi...........................................141
Video kvalitāte...............................................141
Viena punkta AF (AF apgabala režīms)... 74
Viena servo AF .......................................... 69, 70
Vienkrāsains ...................................................240
Vienkrāsains (Iestatīt Picture Control)...132
Viens kadrs (Atbrīvošanas režīms)............62
ViewNX-i ..........................................................177
Vinjetes vadība..............................................195
Virsgaisma (Filtru efekti) ............................239
T
Taimeris ............................................................. 66
Tālvadība..................................................95, 269
Televizors ........................................................184
Tiešais skats .............................................32, 138
Tieša saules gaisma (Baltā balanss) .......121
330 Tehniskas piezīmes
W
WB (Baltā balanss)........................................121
Z
Zibspuldze .............................. 38, 87, 197, 262
Zibspuldze (Baltā balanss) ........................121
Zibspuldzes diapazons................................. 92
Zibspuldzes gatavības indikators4, 38, 265
Zibspuldzes kompensācija .......................117
Zibspuldzes režīms ................................. 88, 90
Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums91, 296
Zibspuldzes vadība......................................198
Zibspuldzes vadība iebūvētai zibspuldzei.
197
Zvaigžņu efekts (Filtru efekti) ..................239
Tehniskas piezīmes 331
Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo rokasgrāmatu
jebkādā veidā reproducēt kopumā vai pa daļām (izņemot īsus citātus
atsaucēs vai recenzijās).
SB8I03(Y2)
6MB354Y2-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising