Nikon | D5300 | Nikon D5300 Lietošanas rokasgrāmata

Nikon D5300 Lietošanas rokasgrāmata
Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo rokasgrāmatu jebkādā veidā
reproducēt kopumā vai pa daļām (izņemot īsus citātus atsaucēs vai recenzijās).
DIGITĀLĀ KAMERA
Lietošanas rokasgrāmata
Nikon lietotāju atbalsts
Apmeklējiet turpmāk norādīto vietni, lai reģistrētu savu kameru un uzzinātu jaunāko
informāciju par produktiem. Jūs varēsiet atrast atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (FAQ)
un sazināties ar mums, lai saņemtu tehnisku palīdzību.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA15849
Iespiests Eiropā
SB6A02(Y2)
6MB221Y2-02
Lv
Izstrādājuma dokumentācija
Šī izstrādājuma dokumentācija sastāv no lietošanas rokasgrāmatas (šī brošūra) un atsauces
rokasgrāmatas (pdf fails). Lai izmantotu visas kameras sniegtās iespējas, lūdzam rūpīgi izlasīt
visas instrukcijas un uzglabāt vietā, kur tās var paņemt un izlasīt visi, kas izmanto šo produktu.
Informāciju par kameras pamata darbībām skatiet Lietošanas rokasgrāmata (šis buklets). Pilnu
informāciju par izstrādājumu skatiet Atsauces rokasgrāmatā, ko var lejupielādēt PDF faila veidā
no tālāk norādītās tīmekļa vietnes un skatīt, izmantojot lietojumprogrammu Adobe Reader vai
Adobe Acrobat Reader 5.0 vai jaunāku tās versiju.
1 Palaidiet savā datorā tīmekļa pārlūku un atveriet šādu vietni:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Izvēlieties valodu un lejupielādējiet failu Atsauces rokasgrāmata.
3 Veiciet dubultklikšķi uz lejupielādētā faila.
Simboli un apzīmējumi
Lai atvieglotu vajadzīgās informācijas meklēšanu, tiek izmantoti šādi simboli un apzīmējumi:
D
Šī ikona apzīmē brīdinājumus. Tā ir informācija, kas jāizlasa pirms lietošanas, lai
nepieļautu kameras sabojāšanu.
A
Šī ikona apzīmē piezīmes. Tā ir informācija, kas jāizlasa, pirms sākt lietot kameru.
0
Šī ikona apzīmē norādes uz citām šīs rokasgrāmatas lappusēm.
Kameras monitorā parādīto izvēlņu vienumi, opcijas un paziņojumi ir atveidoti treknrakstā.
Kameras iestatījumi
Šajā rokasgrāmatā paskaidrojumi ir sniegti, pieņemot, ka tiek izmantoti noklusējuma iestatījumi.
A Jūsu drošībai
Iekams lietot kameru pirmo reizi, izlasiet nodaļā „Jūsu drošībai” sniegtās drošības instrukcijas (0 vi–xii).
Iesaiņojuma saturs
Pārliecinieties, ka iepakojumā ir šādi izstrādājumi:
Piederumu pieslēgvietas vāciņš BS-1
Actiņas gumijas ietvars DK-25
Korpusa vāciņš BF-1B
Kamera D5300
Uzlādējams litija jonu
akumulators EN-EL14a (ar
kontakta vāku)
Akumulatora lādētājs MH-24
(adapteris ar spraudni tiek nodrošināts
valstīs vai reģionos, kuros tas ir
nepieciešams, bet tā forma ir atkarīga no
pārdošanas valsts)
Siksna AN-DC3
USB vads UC-E17
Audio/video kabelis EG-CP16
Actiņas vāciņš DK-5
ViewNX 2 kompaktdisks
Lietošanas rokasgrāmata (šis buklets)
Garantija
Pircējiem, kas ir nopirkuši kameru ar objektīvu, jāpārliecinās, vai iepakojumā ir arī objektīvs.
Atmiņas kartes tiek pārdotas atsevišķi (0 66). Japānā pirktajām kamerām izvēlnes un
paziņojumi ir tikai angļu un japāņu valodā; citas valodas netiek atbalstītas. Mēs atvainojamies
par neērtībām, ko tas var radīt.
i
Īsā darba uzsākšanas pamācība
Izpildiet šīs darbības, lai ātri sāktu lietot kameru D5300.
1
Piestipriniet kameras siksnu (0 9).
Piestipriniet siksnu, kā parādīts attēlā. Atkārtojiet šīs pašas darbības ar otru cilpu.
ii
2
Uzlādējiet akumulatoru (0 9).
3
Ievietojiet akumulatoru un atmiņas karti (0 10).
4
Pievienojiet objektīvu (0 11).
5
Atveriet monitoru (0 6, 12).
6
Ieslēdziet kameru (0 12).
7
8
Izvēlieties valodu un iestatiet kameras pulksteni (0 13).
9
Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu (0 19).
10
Kadrējiet fotogrāfiju (0 18).
Uzņemiet fotogrāfiju (0 19).
iii
Satura rādītājs
Iesaiņojuma saturs........................................................................................................................................ i
Īsā darba uzsākšanas pamācība..............................................................................................................ii
Jūsu drošībai.................................................................................................................................................vi
Paziņojumi.....................................................................................................................................................ix
Atrašanās vietas dati................................................................................................................................xiii
Bezvadu....................................................................................................................................................... xiv
Ievads
1
Iepazīstiet kameru .......................................................................................................................................1
Pirmie soļi
9
„Notēmē un uzņem” režīmi (i un j)
17
Fotogrāfiju kadrēšana skatu meklētājā............................................................................................. 18
Fotogrāfiju apskatīšana ........................................................................................................................... 20
Nevajadzīgo attēlu dzēšana................................................................................................................... 21
Fotogrāfiju kadrēšana monitorā.......................................................................................................... 22
Fotogrāfiju apskatīšana ........................................................................................................................... 25
Nevajadzīgo attēlu dzēšana................................................................................................................... 25
Video ierakstīšana..................................................................................................................................... 26
Video skatīšana........................................................................................................................................... 29
Nevajadzīgo video dzēšana ................................................................................................................... 30
Atbilstoši iestatījumi objektam vai situācijai (Sižeta režīms)
31
Režīma ciparripa......................................................................................................................................... 32
k Portrait (Portrets) ............................................................................................................................. 32
l Landscape (Ainava)......................................................................................................................... 32
p Child (Bērns) ...................................................................................................................................... 32
m Sports ................................................................................................................................................... 32
n Close up (Tuvplāns)......................................................................................................................... 32
Citi sižeti ........................................................................................................................................................ 33
o Night Portrait (Nakts portrets) .................................................................................................... 33
r Night Landscape (Nakts ainava)................................................................................................. 33
s Party/Indoor (Ballīte/iekštelpas)................................................................................................. 33
t Beach/Snow (Pludmale/sniegs).................................................................................................. 33
u Sunset (Saulriets) ............................................................................................................................. 33
v Dusk/Dawn (Krēsla/rītausma) ..................................................................................................... 33
w Pet Portrait (Dzīvnieka portrets)................................................................................................. 33
x Candlelight (Sveču gaisma) ........................................................................................................... 33
y Blossom (Ziedi) ................................................................................................................................. 34
z Autumn Colors (Rudens krāsas).................................................................................................. 34
0 Food (Pārtika) ..................................................................................................................................... 34
iv
Speciālie efekti
35
% Night vision (Nakts redzamība)...................................................................................................35
g Color Sketch (Krāsu skice).............................................................................................................35
' Toy Camera Effect (Rotaļu kameras efekts).............................................................................35
( Miniature Effect (Miniatūras efekts) ..........................................................................................36
3 Selective color (Selektīva krāsa)..................................................................................................36
1 Silhouette (Siluets)...........................................................................................................................36
2 High Key (Gaiši toņi)........................................................................................................................36
3 Low key (Tumši toņi).......................................................................................................................36
) HDR Painting (HDR glezna)...........................................................................................................36
Tiešā skata režīmā pieejamās opcijas..................................................................................................37
P, S, A un M režīmi
41
Režīms P (Ieprogrammēts automātiskais).........................................................................................42
Režīms S (Aizvara prioritātes automātiskais režīms)......................................................................42
Režīms A (apertūras prioritātes automātiskais)...............................................................................42
Režīms M (manuālais režīms).................................................................................................................42
Ekspozīcijas kompensācija......................................................................................................................44
Atrašanās vietas dati
45
Atrašanās vietas datu ievietošana fotogrāfijās un video .............................................................45
Wi-Fi
48
Ko Wi-Fi var paveikt jūsu labā...............................................................................................................48
Piekļuve kamerai .......................................................................................................................................49
Kameras izvēlnes
54
Izvēlnes opcijas ..........................................................................................................................................55
ViewNX 2
59
ViewNX 2 instalēšana...............................................................................................................................59
ViewNX 2 lietošana...................................................................................................................................61
Pārkopējiet attēlus uz datoru.................................................................................................................61
Attēlu skatīšana...........................................................................................................................................62
Tehniskas piezīmes
63
Saderīgie objektīvi ....................................................................................................................................63
Citi piederumi.............................................................................................................................................64
Apstiprinātās atmiņas kartes..................................................................................................................66
Kameras kopšana ......................................................................................................................................67
Kameras un akumulatora kopšana: brīdinājumi............................................................................68
Kļūdu paziņojumi ......................................................................................................................................71
Specifikācijas...............................................................................................................................................74
Garantijas noteikumi - Nikon Eiropas apkopes garantija............................................................88
v
Jūsu drošībai
Lai nepieļautu Nikon izstrādājuma sabojāšanu un nesavainotu sevi un citus, pirms lietot ierīci, izlasiet visus
drošības noteikumus. Glabājiet šo drošības instrukciju vietā, kur to var dabūt un izlasīt visi, kuri izmantos
ierīci.
Sekas, kas var notikt šajā sadaļā minēto piesardzības pasākumu neievērošanas dēļ, ir apzīmētas ar šādu
simbolu:
Šī ikona apzīmē brīdinājumus. Lai izvairītos no iespējamām traumām, pirms lietot šo Nikon
A izstrādājumu, izlasiet visus brīdinājumus.
❚❚ BRĪDINĀJUMI
A Neļaujiet kadrā iekļūt saulei
Uzņemot objektus pretgaismā, neļaujiet kadrā
iekļūt saulei. Ja saules gaisma fokusējas
kameras objektīvā vai tuvu tam, tas var izraisīt
aizdegšanos.
A Neskatieties uz sauli caur skatu meklētāju
Skatīšanās uz sauli vai uz citu spēcīgu gaismas
avotu caur skatu meklētāju var neatgriezeniski
sabojāt redzi.
A Skatu meklētāja dioptriju regulēšanas pogas lietošana
Skatoties caur skatu meklētāju un darbinot
skatu meklētāja dioptriju regulēšanas pogu,
jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nejauši ar pirkstu
netraumētu aci.
A Kļūmes gadījumā nekavējoties to izslēdziet
Ja pamanāt, ka no ierīces vai maiņstrāvas
adaptera (pieejams atsevišķi) plūst dūmi vai ir
jūtama neparasta smaka, nekavējoties
atvienojiet maiņstrāvas adapteri un izņemiet
akumulatoru, lai izvairītos no apdegumiem.
Turpinot lietošanu, var gūt traumas. Pēc
akumulatora izņemšanas nogādājiet ierīci
pārbaudīšanai Nikon pilnvarota tehniskās
apkopes centrā.
A Nelietojiet uzliesmojošu gāzu vidē
Neizmantojiet elektronisko ierīci uzliesmojošu
gāzu vidē, jo tas var izraisīt eksploziju vai
ugunsgrēku.
vi
A Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā
Šī brīdinājuma neievērošana var būt
savainojumu cēlonis. Papildus ņemiet vērā, ka
sīkas detaļas rada aizrīšanās briesmas. Ja bērns
ir norijis kādu šīs ierīces detaļu, nekavējoties
nogādājiet viņu pie ārsta.
A Neizjauciet to
Pieskaroties kameras iekšējām detaļām, var
savainoties. Ja kamera darbojas nepareizi, to
remontēt drīkst tikai kvalificēts tehniķis. Ja
kamera atveras kritiena vai cita negadījuma
rezultātā, izņemiet akumulatoru, atvienojiet
maiņstrāvas adapteri un nogādājiet to Nikon
pilnvarota apkopes centrā pārbaudei.
A Nekad nekariet siksnu kaklā bērnam vai zīdainim
Kameras siksna ap bērna vai zīdaiņa kaklu var
izraisīt to nožņaugšanu.
A Nepalieciet ilgstoši saskarē ar kameru, akumulatoru vai
lādētāju, ja ierīces ir ieslēgtas vai tiek lietotas
Ierīces daļas sakarst. Atstājot ierīci ilgstoši
saskarē ar ādu, ir iespējams gūt zemas
temperatūras apdegumus.
A Neatstājiet preci vietās, kur tā būs pakļauta ļoti augstas
temperatūras iedarbībai, piemēram, slēgtā
automašīnā vai tiešos saules staros
Šīs prasības neievērošana var radīt bojājumus
vai ugunsgrēku.
A Nevērsiet zibspuldzi pret motorizēto transportlīdzekļu
vadītājiem
Šī brīdinājuma neievērošana var būt avāriju
cēlonis.
A Esiet uzmanīgi, lietojot zibspuldzi
• Kameras zibspuldzes lietošana tuvu ādai vai
citiem priekšmetiem var radīt apdegumus.
• Zibspuldzes izmantošana tuvu
fotografējamā objekta acīm var izraisīt
īslaicīgu redzes pasliktināšanos. Zibspuldzi
var izmantot ne tuvāk kā metra attālumā no
objekta. Īpaša piesardzība jāievēro,
fotografējot zīdaiņus.
A Izvairieties no saskares ar šķidrajiem kristāliem
Ja monitors saplīst, īpaši jāuzmanās, lai
nesavainotos ar saplīsušo stiklu un neļautu
šķidrajiem monitora kristāliem saskarties ar
ādu, kā arī iekļūt acīs vai mutē.
• Nepakļaujiet akumulatoru liesmu vai
pārmērīga karstuma iedarbībai.
• Neiegremdējiet to ūdenī un nepakļaujiet
ūdens iedarbībai.
• Transportējot akumulatoru, gala kontaktiem
uzlieciet vāku. Nepārvadājiet un
neuzglabājiet akumulatoru kopā ar metāla
priekšmetiem, piemēram, kaklarotām vai
matu sprādzēm.
• Akumulatori, kad tie ir pilnībā izlādējušies,
var iztecēt. Lai izvairītos no izstrādājuma
sabojāšanas, izņemiet akumulatoru, kad tas
ir izlādējies.
• Kad akumulators netiek izmantots, uzlieciet
gala kontaktu vāku un uzglabājiet to vēsā,
sausā vietā.
• Akumulators tūlīt pēc lietošanas var būt
karsts, kā arī, ja ierīce ilgāku laiku ir darbināta
no akumulatora. Pirms izņemt akumulatoru,
izslēdziet kameru un ļaujiet akumulatoram
atdzist.
• Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja pamanāt
kādas akumulatora izmaiņas, piemēram, krāsas
izmaiņas vai deformēšanos.
A Nepārnēsājiet trijkājus, ja uz tā atrodas objektīvs vai
kamera
Jūs varat paklupt vai nejauši iesist kādam,
tādējādi radot traumu.
A Rīkojoties ar akumulatoriem, ievērojiet attiecīgos
piesardzības noteikumus
Nepareizi rīkojoties, akumulatoriem var
parādīties sūce, tie var pārplīst vai aizdegties.
Rīkojoties ar akumulatoriem, kurus paredzēts
izmantot šajā izstrādājumā, ievērojiet šādus
piesardzības pasākumus:
• Izmantojiet vienīgi šai ierīcei apstiprinātus
akumulatorus.
• Neradiet īssavienojumu un neizjauciet
akumulatoru.
• Nepakļaujiet akumulatoru un kameru, kurā
tas ir ievietots, spēcīgiem fiziskiem
triecieniem.
• Pirms nomainīt akumulatoru, pārbaudiet, vai
ierīce ir izslēgta. Ja izmantojat maiņstrāvas
adapteri, noteikti to atvienojiet.
• Nemēģiniet akumulatoru ievietot otrādi vai
atmuguriski.
vii
A Rīkojoties ar lādētāju, ievērojiet attiecīgos piesardzības
noteikumus.
• Turiet to sausu. Šī prasības neievērošana var
būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas
trieciena iemesls.
• Neradiet īssavienojumu lādētāja kontaktos.
Neievērojot šo brīdinājumu, lādētājs var
pārkarst un sabojāties.
• Netīrumi uz spraudņa metāla daļām vai to
tuvumā ir jānoņem ar sausu lupatu. Turpinot
lietošanu, var notikt aizdegšanās.
• Netuvojieties lādētājam negaisa laikā. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās
strāvas trieciena iemesls.
• Nepieskarieties spraudnim un lādētājam ar
slapjām rokām. Šīs prasības neievērošana var
būt elektriskās strāvas trieciena iemesls.
• Neizmantojiet ierīci ar ceļojumu
pārveidotājiem vai adapteriem, kas
paredzēti sprieguma pārveidošanai, vai ar
līdzstrāvas-maiņstrāvas pārveidotājiem.
Neievērojot šo prasību, var sabojāt
izstrādājumu vai izraisīt pārkaršanu un
aizdegšanos.
A Izmantojiet piemērotus kabeļus
Lai nodrošinātu izstrādājuma atbilstību
noteikumiem, pievienošanai ievades un
izvades kontaktiem izmantojiet tikai
komplektā iekļautos vai Nikon tirgotos
kabeļus.
viii
A CD-ROM
Kompaktdiskus ar programmatūru vai
rokasgrāmatām nedrīkst atskaņot audio
kompaktdisku iekārtās. CD-ROM atskaņošana
ar audio kompaktdisku atskaņotāju var radīt
dzirdes traucējumus vai sabojāt iekārtu.
A Sekojiet lidmašīnas apkalpes un slimnīcas personāla
norādījumiem
Izņemiet Eye-Fi kartes, atspējojiet Wi-Fi un
izvēlieties Off (Izslēgts), izpildot vienumu
secību Location data (Atrašanās vietas dati)
> Record location data (Ierakstīt atrašanās
vietas datus) pirms iekāpšanas lidmašīnā, un
izslēdziet ierīci pacelšanās un nosēšanās laikā,
vai ja to pieprasa lidmašīnas apkalpe vai
slimnīcas personāls. Ierīces izplatītie radioviļņi
var mijiedarboties ar lidmašīnas navigācijas
sistēmu vai slimnīcas medicīnisko aprīkojumu.
Paziņojumi
• Nevienu šī produkta komplektā iekļauto
rokasgrāmatu daļu nekādā veidā un ne ar
kādiem līdzekļiem nedrīkst pavairot, pārsūtīt,
pārrakstīt, uzglabāt izguves sistēmā vai tulkot
bez Nikon iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
• Nikon patur tiesības mainīt šajās rokasgrāmatās
aprakstītās aparatūras un programmatūras
izskatu un specifikācijas jebkurā laikā un bez
iepriekšēja paziņojuma.
• Nikon neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas
radušies, izmantojot šo produktu.
• Lai arī tiek darīts viss iespējamais, lai
nodrošinātu, ka informācija šajās rokasgrāmatās
būtu pareiza un pilnīga, mēs būsim pateicīgi, ja
Jūs ziņosiet vietējam Nikon pārstāvim par
jebkādām kļūdām vai nepilnībām (adrese
nodrošināta atsevišķi).
ix
Paziņojumi pircējiem Eiropā
UZMANĪBU!
JA BATERIJA/AKUMULATORS TIEK AIZVIETOTS AR NEPAREIZA TIPA BATERIJU/AKUMULATORU, VAR
NOTIKT EKSPLOZIJA. IZLIETOTĀS BATERIJAS/AKUMULATORUS IZNĪCINIET, KĀ NORĀDĪTS INSTRUKCIJĀ.
Šis simbols norāda, ka elektriskās un
elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz
lietotājiem Eiropas valstīs.
• Šo izstrādājumu paredzēts savākt
atsevišķi tam piemērotos savākšanas
punktos. To nedrīkst iznīcināt kā
mājsaimniecības atkritumus.
• Atsevišķa atkritumu savākšana un pārstrāde
palīdz saglabāt dabas resursus un izvairīties no
cilvēka veselībai un apkārtējai videi negatīvām
sekām, ko var radīt nepareiza to iznīcināšana.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties
ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm, kas ir
atbildīgas par atkritumu apsaimniekošanu.
x
Šis simbols uz baterijas/akumulatora
norāda, ka baterija/akumulators ir
jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz
lietotājiem Eiropas valstīs.
• Baterijas/akumulatorus ar šo simbolu vai bez tā
paredzēts savākt atsevišķi tiem piemērotā
savākšanas punktā. Tos nedrīkst iznīcināt kā
mājsaimniecības atkritumus.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties
ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm, kas ir
atbildīgas par atkritumu apsaimniekošanu.
Paziņojums par kopēšanas un pavairošanas aizliegumu
Ņemiet vērā, ka saskaņā ar likumu Jūs var sodīt pat tikai par to, ka Jūsu īpašumā ir materiāli, kas digitāli
kopēti vai pavairoti ar skeneri, digitālo kameru vai citām ierīcēm.
• Lietas, ko ar likumu aizliegts kopēt vai pavairot
Nekopējiet vai nepavairojiet papīra naudu,
monētas, vērtspapīrus, valsts obligācijas vai
pašvaldības obligācijas pat tad, ja šīs kopijām ir
atzīme „Paraugs”.
Ārvalstīs apgrozībā esošas papīra naudas,
monētu vai vērtspapīru kopēšana vai
pavairošana ir aizliegta.
Ja vien iepriekš nav saņemta valdības atļauja, ir
aizliegta nedzēstu valdības izdotu, neizmantotu
pastmarku vai pastkaršu kopēšana vai
pavairošana.
Valdības izdoto pastmarku un likumos noteikto
apstiprināto dokumentu kopēšana un
pavairošana ir aizliegta.
• Brīdinājumi par noteiktu dokumentu kopēšanu un
pavairošanu
Valdība ir izdevusi brīdinājumus par privātu
uzņēmumu izdotu vērtspapīru (akcijas, rēķini,
pavadzīmes, dāvanu sertifikāti u.c.), braukšanas
karšu vai biļešu kuponu kopēšanu un
pavairošanu, ja vien tas nav nepieciešams, lai
nodrošinātu minimālu eksemplāru skaitu
uzņēmuma vajadzībām. Nekopējiet un
nepavairojiet arī valsts izdotas pases, valsts
iestāžu un privātpersonu grupu izdotas licences,
identifikācijas kartes un biļetes, piemēram, pases
un ēdināšanas kuponus.
• Autortiesību ievērošana
Daiļdarbu, piemēram, grāmatu, mūzikas, gleznu,
kokgriezumu, iespiedgrafikas, karšu, zīmējumu,
filmu un fotogrāfiju, kopēšanu un izplatīšanu
aizsargā nacionālie un starptautiskie autortiesību
likumi. Neizmantojiet šo produktu, lai veidotu
nelegālas kopijas un pārkāptu autortiesību
likumus.
Datu uzglabāšanas ierīču iznīcināšana
Lūdzu, ievērojiet, ka attēlu dzēšana vai atmiņas ierīču, piemēram, atmiņas kartes vai citu datu glabāšanas
ierīču, formatēšana pilnībā neizdzēš oriģinālā attēla informāciju. Izmantojot komerciāli pieejamu
programmatūru, dažreiz no datu uzglabāšanas ierīces, no kuras īpašnieks atbrīvojies, izdzēstos failus var
atjaunot, tā radot iespēju personas attēla datu ļaunprātīgai izmantošanai. Atbildība par šādu datu
konfidencialitātes nodrošināšanu gulstas uz lietotāju.
Pirms atbrīvošanās no datu glabāšanas ierīces vai īpašnieka maiņas, izvēlieties Off (Izslēgts), izpildot
iestatīšanas izvēlnes vienumu secību Location data (Atrašanās vietas dati) > Record location data
(Ierakstīt atrašanās vietas datus) (0 46), izdzēsiet datus, izmantojot komerciālo dzēšanas
programmatūru, vai formatējiet ierīci un pēc tam no jauna piepildiet to ar attēliem, kas nesatur personisku
informāciju (piemēram, skaidru debesu attēliem). Noteikti nomainiet arī visus attēlus, kas atlasīti iepriekš
iestatītajam manuālajam režīmam. Lai atmiņas kartē izdzēstu izsekošanas žurnāla datus, izpildiet vienumu
secību Location data (Atrašanās vietas dati) > Log list (Žurnālu saraksts) un izdzēsiet visus žurnālus.
Wi-Fi uzstādījumus var atiestatīt uz sākotnējiem, izvēloties iestatīšanas izvēlnes vienumu secību Wi-Fi >
Network settings (Tīkla iestatījumi) > Reset Network settings (Atiestatīt tīkla iestatījumus).
Uzmanieties, lai nesavainotos, fiziski iznīcinot datu glabāšanas ierīces.
AVC Patent Portfolio License
ŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS SASKAŅĀ AR „AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE” (AVC PATENTU PORTFEĻA LICENCI) UN PAREDZĒTS
PATĒRĒTĀJIEM PERSONĪGAI UN NEKOMERCIĀLAI LIETOŠANAI, LAI (i) KODĒTU VIDEO ATBILSTOŠI AVC STANDARTAM („AVC
VIDEO”) UN/VAI (ii) ATKODĒTU AVC VIDEO, KO PATĒRĒTĀJS KODĒJIS PERSONĪGU VAI NEKOMERCIĀLU DARBĪBU IETVAROS UN/VAI
IEGUVIS NO VIDEO SNIEDZĒJA, KAM IR ATĻAUJA PIEDĀVĀT AVC VIDEO. CITIEM MĒRĶIEM LICENCE NETIEK SNIEGTA UN NAV
„PIEDOMĀJAMA”. PAPILDU INFORMĀCIJU SNIEDZ UZŅĒMUMS MPEG LA, L.L.C. SKATIET VIETNI http://www.mpegla.com
xi
Izmantojiet tikai Nikon zīmola elektroniskos piederumus
Nikon kameras ir izstrādātas atbilstoši visaugstākajiem standartiem, un tās satur kompleksas elektriskās
shēmas. Tikai Nikon zīmola elektroniskie piederumi (tostarp lādētāji, akumulatori, maiņstrāvas adapteri un
zibspuldzes piederumi), kurus Nikon sertificējis speciāli lietošanai ar šo Nikon digitālo kameru, ir izstrādāti
un pārbaudīti darbam atbilstoši šo elektrisko shēmu darba un drošības prasībām.
Citu, nevis Nikon ražojuma, elektronisko piederumu lietošana var sabojāt kameru un anulēt
Nikon garantiju. Tādu trešo personu lādējamu litija jonu (Li-ion) akumulatoru lietošana,
kam nav Nikon hologrāfiskās zīmes, kāda redzama attēlā pa labi, var traucēt kameras
normālu darbību vai radīt akumulatora pārkaršanu, aizdegšanos vai noplūdi.
Lai saņemtu plašāku informāciju par Nikon zīmola piederumiem, sazinieties ar vietējo autorizēto Nikon
izplatītāju.
D
Izmantojiet tikai Nikon zīmola piederumus
Tikai Nikon zīmola piederumi, ko Nikon sertificējis izmantošanai ar Jūsu Nikon digitālo kameru, ir
izstrādāti un pārbaudīti izmantošanai atbilstoši kameras darbības un drošības prasībām. CITU, UN NEVIS
NIKON RAŽOTO, PIEDERUMU IZMANTOŠANA VAR SABOJĀT KAMERU UN ANULĒT NIKON GARANTIJU.
A
Pirms uzņemt svarīgas fotogrāfijas
Pirms fotografēt svarīgus notikumus (piemēram, kāzas, vai pirms ņemt kameru līdzi ceļojumā),
uzņemiet izmēģinājuma fotogrāfijas, lai pārliecinātos, ka kamera darbojas normāli. Nikon nav atbildīgs
par zaudējumiem vai zaudētu peļņu, kas var rasties šī izstrādājuma nepareizas darbības rezultātā.
A
Mūžizglītība
„Mūžizglītības” koncepcijas ietvaros Nikon ir apņēmusies nodrošināt pastāvīgu produktu atbalstu un
apmācību, tiešsaistē sniedzot pastāvīgi atjauninātu informāciju šādās tīmekļa vietnēs:
• Lietotājiem ASV: http://www.nikonusa.com/
• Lietotājiem Eiropā un Āfrikā: http://www.europe-nikon.com/support/
• Lietotājiem Āzijā, Okeānijā un Vidējos Austrumos: http://www.nikon-asia.com/
Apmeklējiet šīs vietnes, lai saņemtu jaunāko produktu informāciju, padomus, atbildes uz biežāk
uzdotajiem jautājumiem un vispārīgus padomus par digitālo attēlveidošanu un fotogrāfiju. Papildu
informācija var būt pieejama pie vietējā Nikon pārstāvja. Lai iegūtu kontaktinformāciju, apmeklējiet
tīmekļa vietni: http://imaging.nikon.com/
xii
Atrašanās vietas dati
Izsekošanas žurnāli: atrašanās vietas dati tiks ierakstīti kopā ar uzņemtajiem attēliem, kamēr iestatījums On
(Ieslēgts) ir atlasīts, izpildot vienumu secību Location data (Atrašanās vietas dati) > Record location
data (Ierakstīt atrašanās vietas datus) (0 45). Turklāt, ja iestatījums Start (Sākt) ir atlasīts, izpildot
iestatīšanas izvēlnes vienumu secību Location data (Atrašanās vietas dati) > Create log (Izveidot
žurnālu) > Log location data (Reģistrēt atrašanās vietas datus), kamera turpinās veidot reģistrēt
atrašanās vietas datus arī tad, ja kamera ir izslēgta. Ierīces radītie radioviļņi var ietekmēt medicīnisko
aprīkojumu un lidmašīnas navigācijas sistēmu; gadījumos, kad satelītnavigācijas ierīču izmantošana ir
ierobežota vai aizliegta, piemēram, slimnīcās vai lidmašīnās, atlasiet opciju Off (Izslēgts) vienumam
Record location data (Atrašanās vietas datu ierakstīšana) un izslēdziet kameru.
Atrašanās vietas datu kopīgošana: ņemiet vērā, ka adreses un citu personisko informāciju var atklāt no atrašanās
vietas, kas saglabāta žurnālā vai atrodama attēlos. Esiet piesardzīgi, kopīgojot attēlus un izsekošanas
žurnālus, vai arī ievietojot tos internetā vai citās vietās, kur tos var apskatīt trešās puses. Informāciju par
atrašanās vietas datu dzēšanu pirms kameras vai atmiņas kartes izmešanas skatiet sadaļā „Datu
uzglabāšanas ierīču iznīcināšana” (0 xi).
Navigācija: stāvoklis, augstums un citi atrašanās vietas dati, kurus ierīce paziņo, ir aptuveni un nav domāti
izmantošanai mērīšanai vai navigācijai. Noteikti izmantojiet piemērotas kartes vai cita veida navigācijas
ierīces, lietojot ierīci brīvdabas pasākumos, piemēram, klinšu kāpšanā vai pārgājienos.
Lietošanas ierobežojumi: atrašanās vietas funkcija var nedarboties, kā paredzēts, dažās valstīs vai reģionos,
tostarp (2013. gada novembra dati) Ķīnā un Ķīnas robežas apkārtnē. Dažās valstīs, ieskaitot Ķīnu, ir aizliegta
neatļauta satelītnavigācijas ierīču un citu atrašanās vietas datu noteikšanas ierīču izmantošana; pirms
ceļošanas noskaidrojiet to pie sava ceļošanas aģenta vai vēstniecībā, vai valsts, uz kuru ceļojat, tūrisma
pārvaldē. Ja lietošana ir aizliegta, izvēlieties iestatījumu Off (Izslēgts) vienumam Record location data
(Ierakstīt atrašanās vietas datus).
xiii
Bezvadu
Šo ierīci, kurai ir šifrēta programmatūra, kas izstrādāta Amerikas Savienotajās Valstīs, uzrauga Amerikas
Savienoto Valstu Eksporta pārvaldes noteikumi, un to nedrīkst eksportēt vai reeksportēt uz valstīm,
attiecībā pret kurām Amerikas Savienotās Valstis ir noteikušas preču embargo. Valstis, pret kurām šobrīd
noteikts embargo: Kuba, Irāna, Ziemeļkoreja, Sudāna un Sīrija.
xiv
Paziņojumi pircējiem Eiropā
Korporācija Nikon ar šo deklarē, ka D5300 tipa radio aparatūra atbilst direktīvas 2014/53/ES
prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5300.pdf.
Drošība
Lai gan viena no šīs ierīces priekšrocībām ir tāda, ka tā ļauj pārējiem brīvi pieslēgties bezvadu datu
apmaiņai jebkur tās darbības rādiusā, ja drošība nav iespējota, var notikt šis:
• Datu zādzība: ļaunprātīgas trešās puses var pārtvert bezvadu pārraides un nozagt lietotāju ID, paroles
un citu personisku informāciju.
• Neatļauta piekļuve: neatļauti lietotāji var iegūt pieeju tīklam un pārveidot datus vai veikt citas
ļaunprātīgas darbības. Ievērojiet, ka bezvadu tīkla dizaina dēļ speciāli uzbrukumi var sniegt pieeju
neatļautai piekļuvei, pat ja drošība ir iespējota.
xv
xvi
Ievads
Iepazīstiet kameru
Veltiet dažus mirkļus, lai iepazītu sīkāk kameras vadības pogas un displejus. Iespējams, ir
lietderīgi šajā sadaļā ielikt grāmatzīmi, lai ieskatītos tajā, lasot rokasgrāmatas pārējās sadaļas.
Kameras korpuss
3 2 1
13
24
4
5
6
7
8
11
4
16
9
17
10
18
19
20
12
22
23
1 Režīma ciparripa.............................. 3
2 Tiešā skata slēdzis
Tiešais skats................................22
Video............................................26
3 R (informācijas) poga...................... 7
4 Cilpas kameras siksnas
piestiprināšanai............................ 9
5 E/N poga
Ekspozīcijas kompensācija.......44
Apertūras atvēruma regulēšana
...................................................42
Zibspuldzes kompensācija
6 Aizvara atbrīvošanas poga...........19
7 Barošanas slēdzis............................. 2
8 Video ierakstīšanas poga.............26
9 Infrasarkano staru uztvērējs
tālvadības pultij ML-L3
(priekšējais) .................................65
10 AF palīggaismotājs
Automātiskā taimera spuldze
Sarkano acu efekta samazināšanas
spuldze
25
14
15
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Korpusa vāciņš
Centrālā procesora kontakti
Iebūvētā zibspuldze..................... 21
Skaļrunis.............................................2
Fokālās plaknes atzīme (E)
M/ Y poga ..............................34, 41
Zibspuldzes režīms
Zibspuldzes kompensācija
Savienotāja vāks
Fn poga
Fn pogas lietošana ................... 55
Uzstādīšanas atzīme .................... 11
Objektīva atbrīvošanas poga..... 16
s/E/# poga ....................................4
Nepārtraukta uzņemšana .........4
Automātiskais taimeris..............4
Tālvadības pults ..........................4
Spogulis
26
27
28
29
30
21
23 Objektīva savienojums ................ 11
24 Piederumu pieslēgvietas vāciņš
25 Piederumu pieslēgvieta (papildu
zibspuldzei)
26 Stereomikrofons............................ 28
27 Ārējā mikrofona savienotājs
28 USB un A/V savienotājs
Datora pievienošanai .............. 61
29 Papildpiederumu pieslēgvieta
....................................................... 65
30 HDMI minikontaktu savienotājs
1
1
7
8 9
10
2
11
12
3
4
13
14
15
16
5
17
21
20
18
19
6
1 Skatu meklētāja actiņa............ 5, 14
2 Actiņas gumijas ietvars
3 G poga
Izvēlnes....................................... 54
4 Infrasarkano staru uztvērējs
tālvadības pultij ML-L3
(aizmugures) .............................. 65
5 Monitors
Iestatījumu skatīšana .................7
Tiešais skats ............................... 22
Pilnrāmja kadra atskaņošana
.................................................. 20
6 Trijkāja ligzda
7 Dioptriju regulēšanas poga........ 14
8 P poga
Iestatījumu mainīšana
informācijas displejā ..............8
9 A/L poga ................................... 55
Fotogrāfiju aizsargāšana pret
izdzēšanu
10 Grozāmais komandu pārslēgs
11 K poga
Atskaņošana .............................. 20
12 Atmiņas kartes slota vāks..... 10, 15
13 J (apstiprinājuma) poga ........... 57
14 Kursortaustiņš................................ 57
15 O poga
Attēlu izdzēšana atskaņošanas
laikā.......................................... 21
16 Atmiņas kartes piekļuves lampiņa
....................................................... 19
22
17 Papildu barošanas savienotāja
vāks
18 Akumulatora nodalījuma vāka
sprūds.................................... 10, 15
19 Akumulatora nodalījuma vāks
................................................ 10, 15
20 W/Q poga
Sīktēli ...........................................20
Atskaņošanas tālināšana
Palīdzība .....................................54
21 X poga.............................................20
Atskaņošanas tuvināšana
22 Akumulatora sprūds.............. 10, 15
D
Skaļrunis
Nenovietojiet mikrofonu vai skaļruni magnētisku ierīču tuvumā. Šī brīdinājuma neievērošana var
ietekmēt magnētiskās ierīcēs ierakstītos datus.
A
Barošanas slēdzis
Lai ieslēgtu kameru, grieziet barošanas slēdzi, kā
parādīts attēlā.
2
Lai izslēgtu kameru, grieziet barošanas slēdzi, kā
parādīts attēlā.
Režīma ciparripa
Kamera piedāvā izvēlēties šādus uzņemšanas režīmus:
P, S, A un M režīmi
Izvēlieties šos režīmus, lai pilnībā kontrolētu
kameras iestatījumus.
• P—Ieprogrammēts automātiskais (0 42)
• S—Aizvara prioritātes automātiskais režīms (0 42)
• A—Apertūras prioritātes automātiskais režīms
(0 42)
• M—Manuālais (0 42)
Speciālo efektu režīmi
Uzņemšanas laikā izmantojiet speciālos efektus.
• % Night vision (Nakts redzamība) (0 35)
• g Color sketch (Krāsu skice) (0 35, 37)
• ' Toy camera effect (Rotaļu kameras efekts)
(0 35, 38)
• ( Miniature effect (Miniatūras efekts) (0 36, 38)
• 3 Selective color (Selektīva krāsa) (0 36, 39)
• 1 Silhouette (Siluets) (0 36)
• 2 High key (Gaiši toņi) (0 36)
• 3 Low key (Tumši toņi) (0 36)
• ) HDR painting (HDR glezna) (0 36)
Automātiskie režīmi
Izvēlieties šos režīmus, lai vienkārši nomērķētu
un uzņemtu fotogrāfiju.
• i Auto (Automātiskais) (0 17)
• j Auto (flash off) (Automātiskais (zibspuldze
izslēgta)) (0 17)
Sižetu režīmi
Kamera automātiski optimizē iestatījumus, pielāgojot tos ar režīma ciparripu atlasītajam sižetam.
Saskaņojiet savu izvēli ar fotografējamo sižetu.
• k Portrait (Portrets) (0 32)
• m Sports (0 32)
• l Landscape (Ainava) (0 32)
• n Close up (Tuvplāns) (0 32)
• p Child (Bērns) (0 32)
• h Citi sižeti (0 33)
3
s (E/#) poga
Lai izvēlētos, kā aizvars tiek atbrīvots (atbrīvošanas
režīms), nospiediet s (E/#) pogu un pēc tam iezīmējiet
vēlamo opciju un nospiediet J.
s (E/#) poga
Režīms
8
!
9
J
E
"
#
4
Apraksts
Single frame (Viens kadrs): ikreiz, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta, kamera uzņem vienu
fotogrāfiju.
Continuous L (Pastāvīgs mazs ātrums): kamera uzņem fotogrāfijas ar mazu ātrumu, kamēr vien ir
nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
Continuous H (Pastāvīgs liels ātrums): kamera uzņem fotogrāfijas ar lielu ātrumu, kamēr vien ir
nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
Quiet shutter release (Aizvara klusa atbrīvošana): tāpat kā viena kadra uzņemšanas režīmā, tikai ar
samazinātu kameras troksni.
Self-timer (Automātiskais taimeris): uzņemiet attēlus, izmantojot automātisko taimeri. Taimeris sāk
darboties, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, bet pēc aptuveni 10 sekundēm
tiek atbrīvots aizvars.
Delayed remote (ML-L3) (Aizturētā tālvadība (ML-L3)): aizvars tiek atbrīvots, kad pēc aizvara atbrīvošanas
pogas nospiešanas uz papildu tālvadības pults ML-L3 ir pagājušas 2 s.
Quick-response remote (ML-L3) (Ātrās reaģēšanas tālvadība (ML-L3)): aizvars tiek atbrīvots, kad uz papildu
tālvadības pults ML-L3 tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
Skatu meklētājs
1
2
3
4
5
6
1 Kadrēšanas režģis (tiek parādīts,
kad pielāgotajam iestatījumam
d2 ir iestatīts iestatījums On
(Ieslēgts)) .................................55
2 Fokusa punkti.................................19
3 AF apgabala robežu norādes
................................................ 14, 18
4 Brīdinājums par zemu
akumulatora līmeni...................15
5 Vienkrāsaina uzņēmuma
indikators (tiek parādīts režīmā
%, ja ir atlasīta Monochrome
(Vienkrāsains) Picture Control
vai Picture Control, kas balstīta
uz iestatījumu Monochrome
(Vienkrāsains)).......................35
6 Indikators „Nav atmiņas kartes”
.......................................................10
7 Fokusa indikators ..........................19
8 Automātiskās ekspozīcijas (AE)
fiksatora indikators
9 Aizvara ātrums ...............................43
78
9
10
16
10 Apertūras atvērums (f skaitlis)... 43
11 Speciālo efektu režīma indikators
....................................................... 35
12 Vairākkadru uzņemšanas
indikators
13 Atlikušo kadru skaits ................... 13
Atlikušo uzņēmumu skaits pirms
atmiņas bufera piepildīšanas
....................................................... 19
Baltā balansa ierakstīšanas
indikators
Ekspozīcijas kompensācijas
vērtība.......................................... 44
Zibspuldzes kompensācijas
vērtība
ISO jutība ...........................................8
Tveršanas režīma indikators
14 „k” (parādās, ja atmiņas pietiek
vairāk nekā 1000 uzņēmumiem)
....................................................... 13
11 12
17
18
19
13 14 15
20
21
15 Zibspuldzes gatavības indikators
....................................................... 21
16 Elastīgas programmas indikators
17 Ekspozīcijas indikators................. 43
Ekspozīcijas kompensācijas
displejs......................................... 44
Elektronisks diapazona meklētājs
18 Zibspuldzes kompensācijas
indikators
19 Ekspozīcijas kompensācijas
indikators .................................... 44
20 Automātiskais ISO jutības
indikators
21 Brīdinājuma indikators ................ 71
Piezīme: ilustrēšanas nolūkos displejs parādīts ar visiem iedegtiem indikatoriem.
D
Skatu meklētājs
Skatu meklētāja displeja reakcijas laiks un spilgtums var mainīties atkarībā no temperatūras.
5
Monitors
Monitoru var pagriezt leņķī un grozīt, kā parādīts tālāk.
180°
90°
180°
Normālas lietošanas veids
Monitors ir pielocīts pie kameras ar ekrānu uz ārpusi.
Šāds stāvoklis ir ieteicams normālai fotogrāfiju
uzņemšanai.
Uzņemšana no zema skata leņķa
Kadrējiet tiešā skata uzņēmumus, kamerai esot tuvu
zemei.
Uzņemšana augstā leņķī
Kadrējiet tiešā skata uzņēmumus, turot kameru virs
galvas.
Pašportreti
Izmantojiet šo stāvokli, lai uzņemtu pašportretus tiešā
skata režīmā. Monitorā tiks parādīts beigu attēla
spoguļattēls.
D
Monitora lietošana
Uzmanīgi groziet monitoru norādīto ierobežojumu robežās. Nelietojiet spēku. Neievērojot šos
brīdinājumus, var tikt bojāts monitora un kameras korpusa savienojums. Lai aizsargātu monitoru, kad
kamera netiek lietota, pielokiet to atpakaļ, pagriežot virsmu pret kameras korpusu.
6
Informācijas displejs
Skatīšanas iestatījumi: lai apskatītu informācijas displeju, nospiediet
R pogu.
R poga
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
2
19
3
4
5
6
7
20
21
22
24
1 Uzņemšanas režīms
i automātiskais/
j automātiskais režīms
(zibspuldze izslēgta).............17
Sižetu režīmi ..............................31
Speciālo efektu režīms ............35
P, S, A un M režīmi......................41
2 Apertūras atvērums (f skaitlis) ...43
Apertūras atvēruma displejs ......43
3 Aizvara ātrums ...............................43
Aizvara ātruma displejs................43
4 Vairākkadru uzņemšanas
indikators....................................... 8
5 Automātiskās ekspozīcijas (AE)
fiksatora indikators
6 Automātiskā apgabala AF
indikators
3D paredzēšanas indikators
Fokusa punkts................................19
7 Atbrīvošanas režīms ....................... 4
8 Eye-Fi savienojuma indikators
23
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Wi-Fi savienojuma indikators .... 53
Izsekošanas žurnāla indikators
Satelīta signāla indikators .......... 46
Ekspozīcijas aiztures režīms ....... 55
Daudzkārtējas ekspozīcijas
indikators .................................... 55
Datuma drukāšanas indikators
....................................................... 55
Vibrāciju samazināšanas
indikators .................................... 16
Zibspuldzes vadības indikators
Zibspuldzes kompensācijas
indikators papildu zibspuldzēm
„Pīkstiena” indikators .................. 55
Akumulatora indikators .............. 15
ISO jutība ...........................................8
ISO jutības displejs
Automātiskais ISO jutības
indikators
20 ADL vairākkadru uzņemšanas
daudzums
21 Atlikušo kadru skaits .................... 13
Baltā balansa ierakstīšanas
indikators
Tveršanas režīma indikators
22 „k” (parādās, ja atmiņas pietiek
vairāk nekā 1000 uzņēmumiem)
....................................................... 13
23 Ekspozīcijas indikators................. 43
Ekspozīcijas kompensācijas
indikators .................................... 44
Vairākkadru dublēšanas progresa
indikators
24 Palīdzības ikona............................. 71
Piezīme: ilustrēšanas nolūkos displejs parādīts ar visiem iedegtiem indikatoriem.
A
Monitora izslēgšana
Lai dzēstu uzņemšanas informāciju no monitora, nospiediet R pogu vai līdz pusei nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu. Ja aptuveni 8 sekundes netiek veiktas nekādas darbības, monitors izslēgsies
automātiski (lai izvēlētos, cik ilgi monitors paliek ieslēgts, var izmantot pielāgoto iestatījumu c2 Auto off
timers (Automātiskās izslēgšanās taimeri)).
7
Iestatījumu mainīšana: lai mainītu iestatījumus displeja apakšējā malā,
nospiediet P pogu un pēc tam, izmantojot kursortaustiņu, iezīmējiet
vienumus un nospiediet J, lai apskatītu iezīmētā vienuma opcijas.
1
2
3
4
5
6
7
P poga
14
1 Attēla kvalitāte
2 Attēla izmērs
3 Automātiskā vairākkadru
uzņemšana
4 HDR (augsts dinamiskais
diapazons)
5 Aktīvā D-Lighting
6 Baltā balanss
7 ISO jutība
8 Ekspozīcijas kompensācija
9
10
11
12
13
14
8
Zibspuldzes kompensācija
Zibspuldzes režīms
Mērīšana
AF apgabala režīms
Fokusa režīms
Picture Control
13
12
11
10
9
8
Izvēlieties faila formātu un kompresijas pakāpi.
Izvēlieties jauno fotogrāfiju izmēru.
Izvēlieties vairākkadru uzņemšanas soli (ekspozīcijas un baltā balansa vairākkadru
uzņemšana) vai ieslēdziet vai izslēdziet ADL vairākkadru uzņemšanu.
Kamera apvieno divas fotogrāfijas, kas uzņemtas ar dažādām ekspozīcijām, lai
uzlabotu detaļas izgaismotās un noēnotās vietās.
Uzlabo attēla detaļu atveidošanu pārgaismotās un noēnotās vietās ļoti augsta
kontrasta apstākļos.
Noregulē iestatījumu dažādu veidu apgaismojumam.
Kontrolē kameras gaismas jutību.
Regulē ekspozīciju, balstoties uz kameras izmērīto vērtību, padarot visu kadru
spilgtāku vai tumšāku.
Regulē zibspuldzes līmeni.
Izvēlieties zibspuldzes režīmu.
Izvēlieties, kā kamera mēra ekspozīciju.
Izvēlieties, kā tiks atlasīts fokusa apgabals.
Izvēlieties, kā kamera fokusēsies.
Izvēlieties, kā kamera apstrādās attēlus.
Pirmie soļi
Iekams ievietot vai izņemt akumulatorus vai atmiņas kartes, vienmēr izslēdziet kameru.
1
Pievienojiet siksnu.
Pievienojiet siksnu, kā parādīts attēlā. Atkārtojiet šīs pašas darbības ar otro cilpu.
2
Akumulatora uzlādēšana.
Ja piegādes komplektā ir iekļauts adapteris ar spraudni, paceliet kontaktdakšu un
pievienojiet adapteri ar spraudni, kā parādīts attēlā pa labi, pārliecinoties, ka
kontaktdakša ir iesprausta līdz galam. Ievietojiet akumulatoru un iespraudiet lādētāju
rozetē. Izlādējies akumulators pilnībā uzlādēsies apmēram vienas stundas un 50 minūšu
laikā.
Notiek uzlāde
Uzlāde ir pabeigta
D
Uzlādes laikā
Uzlādes laikā nepārvietojiet lādētāju un nepieskarieties akumulatoram. Šī brīdinājuma neievērošana
retos gadījumos var likt lādētājam parādīt, ka uzlāde ir pabeigta, lai gan akumulators ir uzlādējies tikai
daļēji. Izņemiet akumulatoru un ievietojiet to atpakaļ, lai sāktu uzlādi no jauna.
9
3
Ievietojiet akumulatoru un atmiņas karti.
Ievietojiet akumulatoru, orientējot to, kā parādīts attēlā, ar akumulatoru piespiežot
oranžo akumulatora sprūdu pie vienas puses. Kad akumulators ir pilnībā ievietots,
sprūds nofiksē akumulatoru vietā.
Akumulatora sprūds
16GB
Ievietojiet atmiņas karti, līdz dzirdams klikšķis.
Rakstīšanas aizsardzības slēdzis
SD atmiņas kartes ir aprīkotas ar rakstīšanas aizsardzības slēdzi, lai
nepieļautu nejaušu informācijas pazaudēšanu. Kad šis slēdzis
atrodas stāvoklī „lock” (bloķēts), atmiņas karti nevar formatēt un
fotogrāfijas nevar ne izdzēst, ne arī ierakstīt (mēģinot atbrīvot
aizvaru, atskanēs pīkstiens). Lai atbloķētu atmiņas karti, pārbīdiet
slēdzi stāvoklī „write” (rakstīt).
D
B
16G
A
Rakstīšanas aizsardzības slēdzis
Atmiņas kartes
• Tūlīt pēc lietošanas atmiņas kartes var būt karstas. Ņemot atmiņas kartes ārā no kameras, ievērojiet
pienācīgu piesardzību.
• Iekams ievietot vai izņemt atmiņas kartes, izslēdziet barošanas slēdzi. Formatēšanas laikā vai kamēr
dati tiek ierakstīti, dzēsti vai kopēti datorā, neizņemiet atmiņas kartes no kameras, neizslēdziet
kameru un neizņemiet vai neatvienojiet barošanas avotu. Neievērojot šos piesardzības pasākumus,
ir iespējams zaudēt datus, kā arī sabojāt kameru vai atmiņas karti.
• Nepieskarieties kartes kontaktiem ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem.
• Nelokiet to, nenometiet un nepakļaujiet spēcīgiem fiziskiem triecieniem.
• Nepielietojiet spēku kartes korpusam. Neievērojot šo piesardzības prasību, var sabojāt karti.
• Nepakļaujiet to ūdens, karstuma, mitruma vai tiešu saules staru iedarbībai.
• Neformatējiet atmiņas kartes datorā.
10
4
Pievienojiet objektīvu.
Uzmanieties, lai pēc objektīva vai korpusa vāciņa noņemšanas kamerā neiekļūtu putekļi.
Noņemiet kameras
korpusa vāciņu
Noņemiet objektīva
aizmugurējo vāciņu
Uzstādīšanas atzīme (kamera)
Savietojiet uzstādīšanas
atzīmes
Uzstādīšanas atzīme (objektīvs)
Grieziet objektīvu kā parādīts attēlā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.
Pārliecinieties, ka pirms fotografēšanas esat noņēmuši
objektīva vāciņu.
11
5
Atveriet monitoru.
Atveriet monitoru, kā parādīts attēlā. Nelietojiet spēku.
6
Ieslēdziet kameru.
Tiks parādīts valodas izvēles dialoglodziņš.
A
Objektīvi ar ievelkama objektīva cilindra pogu
Iekams lietot kameru, atbloķējiet un izbīdiet
tālummaiņas gredzenu. Turot nospiestu ievelkama
objektīva cilindra pogu (q), groziet tālummaiņas
gredzenu, kā parādīts attēlā (w).
Ievelkama objektīva
cilindra poga
Kad objektīvs ir ievilkts, attēlus nevar uzņemt; ja,
ieslēdzot kameru ar ievilktu objektīvu, tiek parādīts
kļūdas paziņojums, groziet tālummaiņas gredzenu,
līdz paziņojums vairs netiek rādīts.
12
7
Izvēlieties valodu un iestatiet kameras
pulksteni.
Lai izvēlētos valodu un iestatītu kameras
pulksteni, izmantojiet kursortaustiņu un J pogu.
Pārvieto kursoru uz augšu
J poga: atlasa
iezīmēto vienumu
Atlasa iezīmēto
vienumu vai parāda
apakšizvēlni
Pavirza kursoru uz leju
q
w
Izvēlieties valodu
r
Izvēlieties laika joslu
Izvēlieties datuma
formātu
t
Izvēlieties vasaras laika
opciju
8
e
Iestatiet laiku un datumu
(ņemiet vērā, ka kamerā
izmantots 24 stundu
formāta pulkstenis)
Pārbaudiet akumulatora līmeni un atlikušo kadru skaitu.
Nospiediet R pogu un pārbaudiet akumulatora līmeni un
atlikušo kadru skaitu. Ja atlikušo kadru skaits ir lielāks par 1000,
tas tiek parādīts tūkstošos, izmantojot apzīmējumu „k”.
R poga
Akumulatora līmenis
(0 15)
Atlikušo kadru skaits
13
9
Fokusējiet skatu meklētāju.
Kad ir noņemts objektīva vāciņš, grieziet dioptriju
regulēšanas pogu, līdz AF apgabala robežu norādes ir
asā fokusā. Darbinot regulēšanas pogu, kad skatu
meklētājs ir pielikts pie acs, uzmanieties, lai ar
pirkstiem vai nagiem nejauši netrāpītu pats sev acī.
AF apgabala
robežas
Skatu meklētājs nav fokusā
Skatu meklētājs ir fokusā
D
Akumulatora lādēšana
Izlasiet un ievērojiet brīdinājumus un ieteikumus, kas sniegti šīs rokasgrāmatas vi – viii un 68. – 70. lpp.
Uzlādējiet akumulatoru telpā, kuras temperatūra ir no 5 °C līdz 35 °C. Neizmantojiet akumulatoru, ja
temperatūra ir zem 0 °C vai virs 40 °C; neievērojot šo brīdinājumu, var tikt bojāts akumulators vai
pasliktināties tā sniegums. Var samazināties akumulatora kapacitāte un palielināties uzlādēšanas laiks,
ja akumulatora temperatūra ir 0 °C – 15 °C un 45 °C – 60 °C. Akumulators nelādēsies, ja temperatūra ir
zemāka par 0 °C vai augstāka par 60 °C. Ja uzlādes laikā ātri mirgo uzlādes lampiņa CHARGE (apmēram
astoņas reizes sekundē), pārliecinieties, ka temperatūra ir pareizajā diapazonā un atvienojiet lādētāju,
un pēc tam izņemiet un ievietojiet atpakaļ akumulatoru. Ja problēma atkārtojas, nekavējoties
pārtrauciet lietot akumulatoru un nogādājiet to kopā ar lādētāju Nikon pilnvarotam tehniskās apkopes
pārstāvim.
Lietojiet lādētāju tikai ar saderīgiem akumulatoriem. Atvienojiet lādētāju no strāvas avota, ja tas netiek
izmantots.
14
A
Akumulatora līmenis
Akumulatora līmenis tiek parādīts informācijas displejā (ja akumulatora
līmenis ir zems, brīdinājums tiks parādīts arī skatu meklētājā). Ja
informācijas displejs neparādās, nospiežot R pogu, akumulators ir tukšs un
jāuzlādē.
Informācijas displejs
L
K
H
Skatu meklētājs
Apraksts
—
Akumulators pilnībā uzlādēts.
—
Akumulators daļēji izlādējies.
Zems akumulatora līmenis. Sagatavojiet pilnīgi uzlādētu
rezerves akumulatoru vai sagatavojieties uzlādēt
d
akumulatoru.
H
d
(mirgo)
(mirgo)
Akumulators ir tukšs. Uzlādējiet akumulatoru.
A
Akumulatora izņemšana
Lai izņemtu akumulatoru, izslēdziet kameru un atveriet akumulatora
nodalījuma vāku. Nospiediet akumulatora sprūdu bultiņas norādītajā
virzienā, lai atbrīvotu akumulatoru, un izņemiet to ar roku.
A
Atmiņas karšu formatēšana
Ja šī ir pirmā reize, kad atmiņas karte tiks lietota kamerā vai arī tā ir
formatēta citā ierīcē, izvēlieties iestatīšanas izvēlnes opciju Format
memory card (Formatēt atmiņas karti) un izpildiet ekrānā parādītās
instrukcijas, lai formatētu karti (0 55). Ņemiet vērā, ka tādējādi tiks
neatgriezeniski izdzēsti visi atmiņas kartē esošie dati. Iekams turpināt,
noteikti pārkopējiet datorā fotogrāfijas un citu informāciju, kuru vēlaties
saglabāt.
Atmiņas karšu izņemšana
Kad esat pārliecinājušies, ka atmiņas kartes piekļuves lampiņa nedeg,
izslēdziet kameru, atveriet atmiņas kartes slota vāku un paspiediet karti uz
iekšu, lai to atbrīvotu un izbīdītu ārā (q). Pēc tam karti var izņemt ar roku
(w).
16GB
A
15
A
A-M, M/A-M un A/M-M slēdži
Izmantojot autofokusu ar objektīviem, kas aprīkoti ar A-M režīma slēdzi,
pārbīdiet slēdzi uz A (ja objektīvam ir M/A-M vai A/M-M slēdzis, atlasiet opciju
M/A vai A/M). Informāciju par citiem objektīviem, ko var izmantot kopā ar šo
kameru, skatiet 63. lpp.
A
Vibrāciju samazināšana (VR)
Vibrāciju samazināšanu var iespējot, atlasot uzņemšanas izvēlnes vienumam
Optical VR (Optiskā VR) iestatījumu On (Ieslēgts), ja objektīvs atbalsta šādu
opciju, vai arī pārbīdot vibrāciju samazināšanas slēdzi uz ON, ja objektīvs ir
aprīkots ar vibrāciju samazināšanas slēdzi. Ieslēdzot vibrāciju samazināšanu,
informācijas displejā parādās vibrāciju samazināšanas indikators.
A
Objektīva noņemšana
Iekams noņemt vai nomainīt objektīvu, pārbaudiet, vai kamera ir izslēgta. Lai
noņemtu objektīvu, nospiediet un turiet objektīva atbrīvošanas pogu (q) un
grieziet objektīvu pulksteņrādītāja virzienā (w). Kad objektīvs ir noņemts,
uzlieciet objektīva vāciņus un kameras korpusa vāciņu.
A
Objektīvu ar ievelkama objektīva cilindra pogu ievilkšana
Lai ievilktu objektīvu, kad kamera netiek lietota, turiet nospiestu ievelkama
objektīva cilindra pogu (q) un pagrieziet tālummaiņas gredzenu stāvoklī „L”
(bloķēt), kā parādīts attēlā (w). Ievelciet objektīvu, iekams noņemt to no
kameras, un uzmanieties, lai, piestiprinot vai atvienojot objektīvu,
nenospiestu ievelkama objektīva cilindra pogu.
A
Kameras pulkstenis
Kameras pulkstenis nav tik precīzs kā lielākā daļa rokas vai sadzīves pulksteņu. Regulāri pārbaudiet
pulksteni, salīdzinot to ar precīzākiem laikrāžiem, un, ja nepieciešams, noregulējiet to.
A
Pulksteņa akumulators
Kameras pulksteni darbina neatkarīgs uzlādējams barošanas avots, kas tiek uzlādēts pēc vajadzības, kad
ierīcē ir ievietots akumulators. Trīs dienu ilga uzlādēšana nodrošinās aptuveni mēnesi ilgu pulksteņa
darbību. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīts brīdinājuma paziņojums, ka pulkstenis nav iestatīts,
pulksteņa akumulators ir izlādējies un pulkstenis ir atiestatīts. Iestatiet pulkstenim pareizu laiku un
datumu.
16
„Notēmē un uzņem” režīmi
(i un j)
Šajā nodaļā aprakstīts, kā uzņemt fotogrāfijas un video i un
j režīmos, t. i., automātiskajos „notēmē un uzņem” režīmos, kuros
lielāko daļu iestatījumu kontrolē kamera, reaģējot uz uzņemšanas
apstākļiem.
Pirms sākt, ieslēdziet kameru un pagrieziet režīma ciparripu Grozāmais režīmu pārslēgs
uz i vai j (vienīgā atšķirība starp šiem režīmiem ir, ka
j režīmā nebūs zibspuldzes).
Fotogrāfiju uzņemšana skatu meklētājā
Fotogrāfiju uzņemšana
0 18
Fotogrāfiju apskatīšana
0 20
Fotogrāfiju dzēšana
0 21
Fotogrāfiju uzņemšana
0 22
Fotogrāfiju apskatīšana
0 25
Fotogrāfiju dzēšana
0 25
Video uzņemšana
0 26
Video skatīšana
0 29
Video dzēšana
0 30
Tiešais skats
17
Fotogrāfiju kadrēšana skatu meklētājā
1
Kameras sagatavošana.
Kadrējot fotoattēlu skatu meklētājā, turiet
rokturi labajā rokā un ar kreiso roku
satveriet kameras korpusu vai objektīvu.
Kadrējot fotogrāfijas portreta (vertikālā) orientācijā, turiet
kameru, kā parādīts attēlā pa labi.
2
Kadrējiet fotogrāfiju.
Kadrējiet fotogrāfiju skatu meklētājā tā, lai galvenais
objekts atrastos AF apgabala robežās.
AF apgabala robežas
A
Tālummaiņas objektīva lietošana
Pirms fokusēšanas groziet tālummaiņas gredzenu, lai noregulētu
fokusa garumu un kadrētu fotogrāfiju. Izmantojiet tālummaiņas
gredzenu, lai tuvinātu objektu tā, lai tas aizpildītu lielāko daļu kadra,
vai tālinātu, palielinot redzamo laukumu galīgajā uzņēmumā
(izvēlieties lielāku fokusa garumu uz objektīva fokusa garuma skalas,
lai tuvinātu, un mazāku fokusa attālumu, lai tālinātu).
Tuvināt
Tālummaiņas
gredzens
Tālināt
Ja objektīvs ir aprīkots ar ievelkama objektīva cilindra pogu (0 12),
turiet nospiestu pogu un vienlaikus groziet tālummaiņas gredzenu,
līdz objektīvs ir atbrīvots un vairs netiek rādīts pa labi parādītais
paziņojums; pēc tam, izmantojot tālummaiņas gredzenu,
noregulējiet tālummaiņu.
18
3
Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas
pogu.
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, lai
fokusētu (ja objekts ir slikti apgaismots, var pacelties
zibspuldze un iedegties AF palīggaismotājs). Kad
fokusēšana ir pabeigta, atskanēs pīkstiens (pīkstiens
var neatskanēt, ja objekts ir kustībā) un aktīvais fokusa
punkts un fokusa indikators (I) parādīsies skatu
meklētājā.
Fokusa indikators
Apraksts
I
Objekts ir fokusā.
Kamera nespēj fokusēties, izmantojot
I (mirgo)
autofokusu. Skatīt 72. lpp.
4
Fokusa punkts
Fokusa
indikators
Bufera
kapacitāte
Uzņemiet.
Vienmērīgi nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas
pogu, lai uzņemtu fotogrāfiju. Iedegsies atmiņas
kartes piekļuves lampiņa, un monitorā uz dažām
sekundēm tiks parādīta fotogrāfija. Neizņemiet
atmiņas karti un neatvienojiet barošanas avotu, kamēr
lampiņa nav nodzisusi un nav pabeigta ierakstīšana.
Atmiņas kartes piekļuves
lampiņa
A
Aizvara atbrīvošanas poga
Kameras aizvara atbrīvošanas pogai ir divi stāvokļi. Kamera fokusējas, kad aizvara atbrīvošanas poga ir
nospiesta līdz pusei. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu.
Fokusēšana: nospiediet līdz pusei
Uzņemšana: nospiediet līdz
galam
Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, beidzas arī atskaņošana un kamera ir gatava
tūlītējai lietošanai.
19
Fotogrāfiju apskatīšana
Nospiežot K, monitorā parādās attēls.
K poga
Nospiediet 4 vai 2, lai apskatītu citus attēlus.
❚❚ Sīktēlu atskaņošana
Lai parādītu attēlus „kontaktu lapās” pa 4, 12 vai 80
attēliem (sīktēlu atskaņošana), nospiediet W (Q) pogu.
Izmantojiet kursortaustiņu vai grozāmo komandu
pārslēgu, lai iezīmētu attēlus, un nospiediet J, lai
parādītu iezīmēto attēlu pilnrāmja kadra režīmā.
Nospiediet X, lai samazinātu parādīto attēlu skaitu.
W (Q) poga
❚❚ Kalendāra atskaņošana
Lai skatītu attēlus, kas uzņemti atlasītajā datumā
(kalendāra atskaņošana), nospiediet W (Q) pogu, kad ir
parādīti 80 attēli. Nospiediet W (Q) pogu, lai pārslēgtos
starp datumu sarakstu un izvēlētā datuma sīktēlu
sarakstu. Izmantojiet kursortaustiņu, lai datumus
iezīmētu datumu sarakstā vai attēlus iezīmētu sīktēlu
sarakstā. Kad kursors atrodas datumu sarakstā,
nospiediet X, lai atgrieztos 80 kadru atskaņošanas
režīmā.
20
Sīktēlu saraksts
Datumu saraksts
Nevajadzīgo attēlu dzēšana
Izvēlieties fotogrāfiju, kuru vēlaties dzēst.
K poga
Nospiediet O; parādīsies apstiprinājuma lodziņš.
O poga
Lai dzēstu attēlu, vēlreiz nospiediet O pogu.
A
Gaidstāves aktivizēšanas taimeris
Skatu meklētāja un informācijas displejs izslēgsies, ja apmēram astoņas sekundes netiks veikta darbība,
tādējādi samazinot akumulatora enerģijas patēriņu. Lai atkal aktivizētu displeju, nospiediet līdz pusei
aizvara atbrīvošanas pogu. Laiku, kad automātiski beidzas gaidstāves aktivizēšanas taimeris, var atlasīt,
izmantojot pielāgoto iestatījumu c2 (Auto off timers (Automātiskas izslēgšanās taimeris); 0 55).
Ekspozīcijas mērītāji ieslēgti
Ekspozīcijas mērītāji izslēgti
Ekspozīcijas mērītāji ieslēgti
A
Iebūvētā zibspuldze
Ja pareizai ekspozīcijai ir nepieciešams papildu apgaismojums i režīmā,
iebūvētā zibspuldze automātiski pacelsies, kad aizvara poga ir nospiesta
līdz pusei (0 19). Ja zibspuldze ir pacelta, fotogrāfijas var uzņemt tikai tad,
ja ir parādīts zibspuldzes gatavības indikators (M). Ja zibspuldzes gatavības
indikators nav parādīts, tas nozīmē, ka zibspuldze vēl tiek uzlādēta; uz brīdi
noņemiet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas un mēģiniet vēlreiz.
Kad zibspuldze netiek izmantota, aizveriet to, viegli to paspiežot uz leju,
līdz zibspuldze ar klikšķi nofiksējas vietā.
21
Fotogrāfiju kadrēšana monitorā
1
Grieziet tiešā skata slēdzi.
Caur objektīvu redzamais skats tiks parādīts kameras
monitorā (tiešais skats).
Tiešā skata slēdzis
2
Sagatavojiet kameru.
Turiet rokturi labajā rokā un ar kreiso roku
satveriet kameras korpusu vai objektīvu.
Kadrējot fotogrāfijas portreta (vertikālā) orientācijā, turiet
kameru, kā parādīts attēlā pa labi.
3
Fokusējiet.
Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.
Kamerai fokusējoties, fokusa punkts mirgos zaļā krāsā.
Ja kamera spēj fokusēties, fokusa punkts tiks parādīts
zaļā krāsā; ja kamera nespēj fokusēties, fokusa punkts
mirgos sarkanā krāsā.
22
Fokusa punkts
4
Uzņemiet attēlu.
Nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu.
Monitors izslēdzas, un ierakstīšanas laikā deg atmiņas
kartes piekļuves lampiņa. Neizņemiet atmiņas karti un
neizņemiet vai neatvienojiet barošanas avotu, kamēr
lampiņa nav nodzisusi un nav pabeigta ierakstīšana. Kad
uzņemšana ir pabeigta, fotogrāfija tiks parādīta
monitorā uz dažām sekundēm. Pagrieziet tiešā skata
slēdzi, lai izietu no tiešā skata režīma.
Atmiņas kartes piekļuves lampiņa
A Automātiska sižeta atlasīšana (Sižeta automātiskais atlasītājs)
Ja tiešais skats ir atlasīts i vai j režīmā, kamera automātiski analizēs objektu
un atlasīs piemērotu uzņemšanas režīmu, ja ir iespējots automātiskais fokuss.
Atlasītais režīms tiek parādīts monitorā.
Portrait
c (Portrets)
Landscape
d (Ainava)
Close up
e (Tuvplāns)
Cilvēku portretu objekti
Dabas un pilsētu ainavas
Kamerai tuvu esoši objekti
Night portrait
f (Nakts portrets) Portreta objekti tiek kadrēti uz tumša fona
Auto
Z (Automātiski)
b
Auto (flash off)
(Automātiskais
zibspuldze
izslēgta))
Objektiem, kas piemēroti i un j režīmam, vai tādiem, kas neatbilst nevienai no
iepriekš minētajām kategorijām
23
D
Uzņemšana tiešā skata režīmā
Lai arī tā neparādīsies galīgajā attēlā, monitorā var būt redzama deformācija, ja kamera tiek panoramēta
horizontāli vai objekts lielā ātrumā pārvietojas cauri kadram. Spilgti gaismas avoti var atstāt pēcattēlus,
ja kamera tiek panoramēta. Var parādīties arī spilgti plankumi. Mirgoņu un joslas, kas monitorā parādās,
uzņemot fluorescējošu, dzīvsudraba vai kālija tvaiku spuldžu apgaismojumā, var samazināt, izmantojot
opciju Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana) (0 55), tomēr pie noteiktiem aizvara ātrumiem tie
var būt redzami galīgajā fotogrāfijā. Uzņemot tiešā skata režīmā, izvairieties vērst kameru pret sauli vai
citiem spēcīgiem gaismas avotiem. Šīs piesardzības prasības neievērošana var būt kameras iekšējās
shēmas bojājumu cēlonis.
Tiešā skata režīms beidzas automātiski, ja tiek aizvērts monitors (monitora aizvēršana neizbeidz tiešā
skata režīmu televizoros vai citos ārējos displejos).
Tiešā skata režīms var tikt izbeigts automātiski, lai aizsargātu kameras iekšējās shēmas; ja kameru
neizmantojat, izejiet no tiešā skata režīma. Ņemiet vērā, ka turpmāk minētajos gadījumos kameras
iekšējo shēmu temperatūra var paaugstināties un rasties trokšņi (spilgti punkti, brīvi izvietoti spilgti
pikseļi vai aizmiglojums; kamera arī var manāmi sakarst, taču tas nenorāda uz darbības traucējumiem):
• Augsta vides temperatūra
• Kamera ir ilgstoši izmantota tiešā skata vai video ieraksta režīmā
• Kamera ir ilgstoši izmantota nepārtrauktas aizvara atbrīvošanas režīmā
Ja, mēģinot aktivizēt tiešo skatu, tas neieslēdzas, pagaidiet, līdz atdziest kameras iekšējās shēmas, un
pēc tam mēģiniet vēlreiz.
D
Atpakaļskaitīšanas displejs
30 sekundes pirms tiešā skata automātiskas izslēgšanās tiek parādīta atpakaļskaitīšana (taimeris kļūs
sarkans 5 sekundes pirms automātiskās izslēgšanas taimera laika izbeigšanās (0 55), kā arī pirms tiešā
skata izslēgšanas, lai aizsargātu kameras iekšējās shēmas). Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem taimeris
var tikt parādīts tūlīt pēc tiešā skata režīma ieslēgšanas.
24
Fotogrāfiju apskatīšana
Nospiežot K, monitorā parādās attēls.
K poga
Nospiediet 4 vai 2, lai apskatītu citus attēlus.
Nevajadzīgo attēlu dzēšana
Izvēlieties fotogrāfiju, kuru vēlaties dzēst.
K poga
Nospiediet O; parādīsies apstiprinājuma lodziņš.
O poga
Lai dzēstu attēlu, vēlreiz nospiediet O pogu.
25
Video ierakstīšana
Tiešā skata režīmā var ierakstīt video.
1
Grieziet tiešā skata slēdzi.
Caur objektīvu redzamais skats tiek parādīts monitorā.
D
0 ikona
Ikona 0 norāda, ka video nevar ierakstīt.
Tiešā skata slēdzis
2
Sagatavojiet kameru.
Turiet rokturi labajā rokā un ar kreiso roku
satveriet kameras korpusu vai objektīvu.
3
Fokusējiet.
Lai fokusētu, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas
pogu.
Fokusa punkts
4
Sāciet ierakstu.
Nospiediet video ierakstīšanas pogu, lai sāktu
ierakstīšanu. Ieraksta indikators un ierakstam
pieejamais laiks tiek parādīts monitorā.
Video ierakstīšanas poga
Ieraksta indikators
Atlikušais laiks
26
5
Ieraksta pabeigšana.
Lai beigtu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet video
ierakstīšanas pogu. Ierakstīšana beigsies automātiski,
kad būs sasniegts maksimālais ilgums, būs pilna
atmiņas karte, tiks atlasīts cits režīms, tiks noņemts
objektīvs vai aizvērts monitors (monitora aizvēršana
neizbeigs ierakstīšanu televizoros un citos ārējos
displejos). Grieziet tiešā skata slēdzi, lai izietu no tiešā
skata režīma.
A
Maksimālais garums
Atsevišķu video failu maksimālais izmērs ir 4 GB; maksimālais garums mainās atkarībā opcijām, kas
atlasītas izmantojot izvēlņu secību Movie settings (Video iestatījumi) > Frame size/frame rate
(Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) un vienumu Movie quality (Video kvalitāte), kā parādīts
tālāk. Ņemiet vērā, ka atkarībā no atmiņas kartes ierakstīšanas ātruma, uzņemšana var beigties, iekams
ir sasniegts šis garums (0 66).
L/t
M/u
N/r
O/s
P/k
Q/l
R/o
S/n
T/p
Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums
Kadra izmērs (pikseļi)
Kadru uzņemšanas ātrums 1
60p 2
50p 3
30p 2
1920 × 1080
25p 3
24p
60p 2
1280 × 720
50p 3
30p 2
640 × 424
25p 3
Maksimālais garums (augstas kvalitātes video ★/
normālas kvalitātes video) 4
10 min./20 min.
20 min./29 min. 59 s
29 min. 59 s/
29 min. 59 s
1 Norādītā vērtība. Reālais kadru uzņemšanas ātrums 60 p, 50 p, 30 p, 25 p un 24 p ir attiecīgi 59,94, 50, 29,97, 25 un
23,976 kadri/s.
2 Pieejams, ja opcija NTSC ir atlasīta vienumam Video mode (Video režīms) (0 55).
3 Pieejams, ja vienumam Video mode (Video režīms) ir atlasīta opcija PAL.
4 Miniatūras efekta režīmā ierakstītie video, tos atskaņojot, ir līdz trīs minūtes gari.
27
D
Video ierakstīšana
Uzņemot fluorescējošo, dzīvsudraba vai nātrija tvaiku lampu apgaismojumā, kā arī, ja kamera tiek
panoramēta horizontāli vai objekts kadrā pārvietojas ar lielu ātrumu, monitorā un galīgajā video
materiālā var būt redzama mirgoņa, joslas vai izkropļojumi (mirgoņu un joslu veidošanos var samazināt,
izmantojot opciju Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana); 0 55). Panoramējot kameru, spilgti
gaismas avoti var atstāt pēcattēlus. Var parādīties arī robainas malas, nepareizas krāsas, muarē efekts un
spilgti punkti. Ja objekts tiek apgaismots ar stroboskopu vai kādu citu spilgtu un momentānu gaismas
avotu, atsevišķos kadra apgabalos var parādīties spilgtas joslas. Ierakstot video, izvairieties vērst kameru
pret sauli un citiem spēcīgiem gaismas avotiem. Šīs piesardzības prasības neievērošana var būt kameras
iekšējās shēmas bojājumu cēlonis.
Kamera var ierakstīt gan video, gan skaņu; ieraksta laikā neaizsedziet mikrofonu. Ņemiet vērā, ka
iebūvētais mikrofons automātiskās fokusēšanas un vibrāciju samazināšanas laikā var ierakstīt objektīva
radīto troksni.
Ierakstot video, nevar izmantot zibspuldzes apgaismojumu.
Tiešā skata režīms var tikt izbeigts automātiski, lai aizsargātu kameras iekšējās shēmas; ja kameru
neizmantojat, izejiet no tiešā skata režīma. Ņemiet vērā, ka turpmāk minētajos gadījumos kameras
iekšējo shēmu temperatūra var paaugstināties un rasties trokšņi (spilgti punkti, brīvi izvietoti spilgti
pikseļi vai aizmiglojums; kamera arī var manāmi sakarst, taču tas nenorāda uz darbības traucējumiem):
• Augsta vides temperatūra
• Kamera ir ilgstoši izmantota tiešā skata vai video ieraksta režīmā
• Kamera ir ilgstoši izmantota nepārtrauktas aizvara atbrīvošanas režīmā
Ja, mēģinot aktivizēt tiešo skatu vai video ierakstīšanu, tiešais skats neieslēdzas, pagaidiet, līdz atdziest
kameras iekšējās shēmas, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
D
Atpakaļskaitīšanas displejs
30 sekundes pirms tiešā skata automātiskas izbeigšanas tiks parādīta atpakaļskaitīšana. Atkarībā no
uzņemšanas apstākļiem taimeris var tikt parādīts uzreiz pēc video ierakstīšanas režīma ieslēgšanas.
Ņemiet vērā, ka neatkarīgi no ierakstam pieejamā laika, tiešā skata režīms tiks izbeigts automātiski,
beidzoties taimerī iestatītajam laikam. Pirms atsākt video ierakstīšanu, pagaidiet, līdz atdziest kameras
iekšējās shēmas.
28
Video skatīšana
Nospiediet K, lai sāktu atskaņošanu, un pēc tam ritiniet
attēlus, kamēr video (norādīts ar 1 ikonu) tiek parādīts.
K poga
Nospiediet J, lai sāktu atskaņošanu, jūsu pašreizējais stāvoklis tiek norādīts ar video norises
joslu.
1 ikona
Garums
Pašreizējais stāvoklis/kopējais garums
Skaļums
Video norises josla
Pamācība
Var veikt šādas darbības:
Darbība
Lietot
Pauze
Apraksts
Aptur atskaņošanu.
Atskaņot
Atjauno atskaņošanu, ja video ir apturēts vai tiek attīts atpakaļ/patīts uz
priekšu.
Patīt uz priekšu/
atpakaļ
Ikreiz, nospiežot taustiņu, ātrums palielinās 2×, 4×, 8× un 16× reizes;
turiet to nospiestu, lai pārietu uz video sākumu vai beigām (pirmais
kadrs tiek norādīts ar h monitora augšējā labajā stūrī, pēdējais kadrs —
ar i). Ja atskaņošana ir nopauzēta, video tiek tīts atpakaļ vai uz priekšu
par vienu kadru uz katru spiedienu; turiet pogu nospiestu, lai bez
pārtraukuma attītu video atpakaļ vai patītu uz priekšu.
Izlaist 10 s
Skaļuma
regulēšana
Atgriezties
pilnrāmja kadra
atskaņošanas
režīmā
Grieziet komandu ciparripu, lai izlaistu 10 s uz priekšu vai atpakaļ.
X/W (Q)
Nospiediet X, lai palielinātu skaļumu, nospiediet W (Q), lai to
samazinātu.
/ K Nospiediet 1 vai K, lai izietu uz pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmu.
29
Nevajadzīgo video dzēšana
Izvēlieties video, kuru vēlaties izdzēst (video tiek
apzīmēts ar 1 ikonu).
K poga
Nospiediet O; parādīsies apstiprinājuma lodziņš.
O poga
Lai dzēstu video, vēlreiz nospiediet O pogu.
30
Atbilstoši iestatījumi objektam vai
situācijai (Sižeta režīms)
Kamera ļauj izvēlēties vairākus sižetu režīmus. Izvēloties sižeta režīmu, iestatījumi tiek
automātiski optimizēti tā, lai tie būtu piemēroti izvēlētajam sižetam, vienkāršojot radošu
fotografēšanu līdz režīma izvēlei, attēla kadrēšanai un uzņemšanai, kā aprakstīts 17. lpp.
Tālāk uzskaitītos sižetus var izvēlēties ar režīma
ciparripu.
k Portrait (Portrets)
l Landscape (Ainava)
p Child (Bērns)
m Sports
n Close up (Tuvplāns)
Tālāk norādītos sižetus var atlasīt, pagriežot režīma ciparripu uz h un griežot komandu ciparripu, līdz
monitorā tiek parādīts vēlamais sižets.
o Night portrait (Nakts portrets)
r Night landscape (Nakts ainava)
s Party/Indoor (Ballīte/iekštelpas)
t Beach/Snow (Pludmale/sniegs)
u Sunset (Saulriets)
v Dusk/Dawn (Krēsla/rītausma)
w Pet Portrait (Dzīvnieka portrets)
x Candlelight (Sveču gaisma)
y Blossom (Ziedi)
z Autumn Colors (Rudens krāsas)
0 Food (Pārtika)
31
Režīma ciparripa
Ar režīma ciparripu var izvēlēties šādus sižetus:
Grozāmais režīmu pārslēgs
k Portrait (Portrets)
Izmantojiet portretiem ar maigiem, dabīgiem ādas toņiem. Ja objekts ir tālu no fona vai tiek
izmantots telefoto objektīvs, fona detaļas tiks mīkstinātas, lai piešķirtu kompozīcijai dziļumu.
l Landscape (Ainava)
Izmantojiet šo režīmu košu ainavu uzņemšanai dienas gaismā.
Piezīme: iebūvētā zibspuldze un AF palīggaismotājs izslēdzas.
p Child (Bērns)
Izmantojiet momentuzņēmumus bērnu fotografēšanai. Apģērbs un fona detaļas tiek
attēlotas koši, saglabājot maigus un dabīgus ādas toņus.
m Sports
Liels aizvara ātrums aptur kustību dinamiskos sporta uzņēmumos, kuros galvenais objekts ir
skaidri saredzams.
Piezīme: iebūvētā zibspuldze un AF palīggaismotājs izslēdzas.
n Close up (Tuvplāns)
Izmantojiet puķu, kukaiņu un citu sīku objektu tuvplānu uzņemšanai (uzņemot no ļoti maza
attāluma, fokusēšanai var lietot makro objektīvu).
32
Citi sižeti
Tālāk norādītos sižetus var atlasīt, pagriežot režīma ciparripu uz h un griežot komandu
ciparripu, līdz monitorā tiek parādīts vēlamais sižets.
Grozāmais režīmu pārslēgs
Grozāmais komandu
pārslēgs
Monitors
o Night Portrait (Nakts portrets)
Izmantojiet, lai panāktu dabisku līdzsvaru starp galveno objektu un fonu, uzņemot portretus
vājā apgaismojumā.
r Night Landscape (Nakts ainava)
Samaziniet trokšņus un nedabīgas krāsas, fotografējot nakts ainavas, tostarp ielu
apgaismojumu un neona zīmes.
Piezīme: iebūvētā zibspuldze un AF palīggaismotājs izslēdzas.
s Party/Indoor (Ballīte/iekštelpas)
Tveriet telpas fona apgaismojuma radītos efektus. Izmantojiet ballīšu un citiem iekštelpu
sižetiem.
t Beach/Snow (Pludmale/sniegs)
Tveriet spožos saules atspulgus ūdenī, sniegā vai smiltīs.
Piezīme: iebūvētā zibspuldze un AF palīggaismotājs izslēdzas.
u Sunset (Saulriets)
Iemūžina saulrietu un saullēktu piesātinātās nokrāsas.
Piezīme: iebūvētā zibspuldze un AF palīggaismotājs izslēdzas.
v Dusk/Dawn (Krēsla/rītausma)
Ļauj saglabāt īsi pirms saullēkta vai pēc saulrieta vājā dabiskajā apgaismojumā redzamās
krāsas.
Piezīme: iebūvētā zibspuldze un AF palīggaismotājs izslēdzas.
w Pet Portrait (Dzīvnieka portrets)
Izmanto aktīvu dzīvnieku portretu uzņemšanai.
Piezīme: AF palīggaismotājs izslēdzas.
x Candlelight (Sveču gaisma)
Fotogrāfijām, ko uzņem sveču apgaismojumā.
Piezīme: iebūvētā zibspuldze izslēdzas.
33
y Blossom (Ziedi)
Izmantojiet ziedošu pļavu, ziedošu augļudārzu un citu ziedošu ainavu uzņemšanai.
Piezīme: iebūvētā zibspuldze izslēdzas.
z Autumn Colors (Rudens krāsas)
Tveriet rudens lapu spilgtās sarkanās un dzeltenās krāsas.
Piezīme: iebūvētā zibspuldze izslēdzas.
0 Food (Pārtika)
Izmantojiet košām ēdienu fotogrāfijām.
Piezīme: lai uzņemtu fotogrāfijas ar zibspuldzi, nospiediet M (Y) pogu, lai paceltu zibspuldzi.
A
Izplūšanas novēršana
Izmantojiet trijkāji, lai izvairītos no attēla izplūšanas, ko var radīt kameras drebēšana pie lēniem aizvara
ātrumiem.
34
Speciālie efekti
Ierakstot attēlus, var lietot speciālos efektus.
%
g
'
(
3
Night Vision (Nakts
redzamība)
Color Sketch (Krāsu skice)
Toy Camera Effect (Rotaļu
kameras efekts)
Miniature Effect
(Miniatūras efekts)
Selective Color (Selektīva
krāsa)
1 Silhouette (Siluets)
2 High Key (Gaiši toņi)
3 Low Key (Tumši toņi)
) HDR Painting (HDR glezna)
Turpmāk aprakstītos efektus var atlasīt, pagriežot režīma ciparripu uz q un griežot
komandu ciparripu, līdz monitorā tiek parādīta vēlamā opcija.
Grozāmais režīmu pārslēgs
Grozāmais
komandu
pārslēgs
Monitors
% Night vision (Nakts redzamība)
Izmantojiet tumsas apstākļos, lai melnbaltos attēlus ierakstītu ar augstu ISO jutīgumu.
Piezīme: attēlus var ietekmēt trokšņi brīvi izvietotu, spilgtu pikseļu, aizmiglojuma vai līniju
veidā. Autofokuss ir pieejams tikai tiešā skata režīmā; ja kamera nespēj fokusēties, var
izmantot manuālo fokusu. Iebūvētā zibspuldze un AF palīggaismotājs ir izslēgti.
g Color Sketch (Krāsu skice)
Kamera nosaka un iekrāso kontūras, radot krāsu skices efektu. Šo efektu var izvēlēties tiešā
skata režīmā (0 37).
Piezīme: video šajā režīmā tiek atskaņots kā no nekustīgu uzņēmumu sērijām veidotas
slīdrādes.
' Toy Camera Effect (Rotaļu kameras efekts)
Veidojiet fotogrāfijas un video, kas izskatīsies tā, it kā būtu uzņemtas ar rotaļu kameru. Šo
efektu var izvēlēties tiešā skata režīmā (0 38).
35
( Miniature Effect (Miniatūras efekts)
Veidojiet fotogrāfijas, kas izskatās kā diorāmu attēli. Šis efekts visiespaidīgākais ir tad, ja
fotogrāfija ir uzņemta no augsta skatu punkta. Video, kuros izmantots miniatūras efekts, tiek
atskaņoti lielā ātrumā, saspiežot 45 minūšu videoierakstu, kura izmērs ir 1920 × 1080/30p,
video ierakstā, kura atskaņošanas laiks ir apmēram trīs minūtes. Šo efektu var izvēlēties tiešā
skata režīmā (0 38).
Piezīme: video failiem netiek ierakstīta skaņa. Iebūvētā zibspuldze un AF palīggaismotājs
izslēdzas.
3 Selective color (Selektīva krāsa)
Visas krāsas, izņemot atlasītās krāsas, tiek ierakstītas kā melnbalti toņi. Šo efektu var izvēlēties
tiešā skata režīmā (0 39).
Piezīme: iebūvētā zibspuldze izslēdzas.
1 Silhouette (Siluets)
Izzīmē objektu siluetus uz spilgta fona.
Piezīme: iebūvētā zibspuldze izslēdzas.
2 High Key (Gaiši toņi)
Izmantojiet spilgtos sižetos, lai izveidotu spilgtus, ar gaismu piepildītus attēlus.
Piezīme: iebūvētā zibspuldze izslēdzas.
3 Low key (Tumši toņi)
Izmantojiet tumšiem sižetiem, lai uzņemtu attēlus tumšos un drūmos toņos ar izteiktiem
gaismas atspulgiem.
Piezīme: iebūvētā zibspuldze izslēdzas.
) HDR Painting (HDR glezna)
Ikreiz, kad tiek uzņemta fotogrāfija, kamera uzņem divus kadrus ar atšķirīgu ekspozīciju un
kombinē tos, lai panāktu gleznas efektu, kas izceļ detaļas un krāsu.
Piezīme: šo efektu nevar priekšskatīt tiešā skata režīmā. Ņemiet vērā, ka vēlamais rezultāts var
netikt panākts, ja kamera vai objekts uzņemšanas laikā pārvietojas. Ieraksta laikā tiek parādīts
paziņojums, un vairs nav iespējams uzņemt attēlus. Iebūvētā zibspuldze tiek izslēgta,
nepārtraukta uzņemšana tiek atspējota un video tiek ierakstīts j režīmā.
A
Izplūšanas novēršana
Izmantojiet trijkāji, lai izvairītos no attēla izplūšanas, ko var radīt kameras drebēšana pie lēniem aizvara
ātrumiem.
36
Tiešā skata režīmā pieejamās opcijas
❚❚ g Color Sketch (Krāsu skice)
1
Atlasiet tiešā skata režīmu.
Pagrieziet tiešā skata slēdzi. Caur objektīvu redzamais skats tiek
parādīts monitorā.
Tiešā skata slēdzis
2
Noregulējiet opcijas.
Nospiediet J, lai parādītu pa labi redzamās opcijas.
Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu opciju Vividness
(Košums) vai Outlines (Kontūras), un nospiediet 4
vai 2, lai veiktu izmaiņas. Attēla košumu var palielināt,
lai iegūtu piesātinātākas krāsas, vai samazināt, lai
iegūtu izbalējušu, vienkrāsainu efektu, savukārt
kontūras var izcelt vai vājināt. Līniju biezuma
palielināšana krāsas padara arī piesātinātākas.
3
Nospiediet J.
Nospiediet J, lai izietu, kad iestatījumi ir pabeigti. Lai izietu no tiešā skata, pagrieziet
tiešā skata slēdzi. Atlasītie iestatījumi paliks spēkā un tiks izmantoti fotogrāfijām, kas
uzņemtas, izmantojot skatu meklētāju.
A
NEF (RAW)
NEF (RAW) ierakstīšana nav pieejama %, g, ', (, 3 un ) režīmos. Attēli, kas uzņemti, kad iestatīta NEF
(RAW) vai NEF (RAW) + JPEG opcija, šajos režīmos tiks ierakstīti kā JPEG attēli. JPEG attēli, kas izveidoti ar
iestatījumu NEF (RAW) + JPEG, tiks ierakstīti ar atlasīto JPEG kvalitāti, bet attēli, kas tiek ierakstīti ar
iestatījumu NEF (RAW), tiks ierakstīti kā augstas kvalitātes attēli.
A
g un ( režīmi
Video ierakstīšanas laikā nav pieejams autofokuss. Tiešā skata atsvaidzināšanas ātrums kritīsies kopā ar
nepārtrauktās uzņemšanas režīmu kadru uzņemšanas ātrumu; autofokusa izmantošana tiešā skata
fotografēšanas režīmā traucēs priekšskatījumu.
37
❚❚ ' Toy Camera Effect (Rotaļu kameras efekts)
1
Atlasiet tiešā skata režīmu.
Pagrieziet tiešā skata slēdzi. Caur objektīvu redzamais skats tiek
parādīts monitorā.
Tiešā skata slēdzis
2
Noregulējiet opcijas.
Nospiediet J, lai parādītu pa labi redzamās opcijas.
Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu vienumu Vividness
(Košums) vai Vignetting (Vinjetēšana), un nospiediet
4 vai 2, lai tās mainītu. Pielāgojiet košumu, lai
padarītu krāsas vairāk vai mazāk piesātinātas,
vinjetēšanu, lai kontrolētu vinjetēšanas efekta apjomu.
3
Nospiediet J.
Nospiediet J, lai izietu, kad iestatījumi ir pabeigti. Lai izietu no tiešā skata, pagrieziet
tiešā skata slēdzi. Atlasītie iestatījumi paliks spēkā un tiks izmantoti fotogrāfijām, kas
uzņemtas, izmantojot skatu meklētāju.
❚❚ ( Miniature Effect (Miniatūras efekts)
1
Atlasiet tiešā skata režīmu.
Pagrieziet tiešā skata slēdzi. Caur objektīvu redzamais skats tiek
parādīts monitorā.
Tiešā skata slēdzis
38
2
Pozicionējiet fokusa punktu.
Izmantojiet kursortaustiņu, lai pozicionētu fokusa
punktu apgabalā, kas būs fokusā, un pēc tam
nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai
fokusētu. Lai īslaicīgi nodzēstu no displeja miniatūras
efekta opcijas un palielinātu monitorā redzamo skatu,
lai precīzi fokusētu kameru, nospiediet X. Nospiediet
W (Q), lai parādītu miniatūras efekta opcijas.
3
Parādiet opcijas.
Nospiediet J, lai parādītu miniatūras efekta opcijas.
4
Noregulējiet opcijas.
Nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos apgabala, kas būs
fokusā, orientāciju, un nospiediet 1 vai 3, lai
noregulētu tā platumu.
5
Atgriezieties tiešā skata displejā.
Nospiediet J, lai atgrieztos tiešā skata režīmā. Lai izietu no tiešā skata, pagrieziet tiešā
skata slēdzi. Atlasītie iestatījumi paliks spēkā un tiks izmantoti fotogrāfijām, kas
uzņemtas, izmantojot skatu meklētāju.
❚❚ 3 Selective color (Selektīva krāsa)
1
Atlasiet tiešā skata režīmu.
Pagrieziet tiešā skata slēdzi. Caur objektīvu redzamais skats tiek
parādīts monitorā.
Tiešā skata slēdzis
2
Parādiet opcijas.
Nospiediet J, lai parādītu slektīvo krāsu opcijas.
39
3
Atlasiet krāsu.
Atlasītā krāsa
Kadrējiet objektu baltajā kvadrātā displeja centrā un
nospiediet 1, lai izvēlētos objekta krāsu, kas paliks
galīgajā attēlā (kamerai var būt grūti noteikt
nepiesātinātas krāsas; izvēlieties piesātinātu krāsu). Lai
tuvinātu displeja centru un varētu precīzi atlasīt krāsu,
nospiediet X. Nospiediet W (Q), lai tālinātu.
4
Atlasiet krāsu diapazonu.
Krāsas diapazons
Nospiediet 1 vai 3, lai palielinātu vai samazinātu
līdzīgu nokrāsu diapazonu, kas tiks iekļauts galīgajā
attēlā. Izvēlieties vērtības robežās no 1 līdz 7; ņemiet
vērā, ka lielākas vērtības var saturēt arī citu krāsu
nokrāsas.
5
Atlasiet papildu krāsas.
Lai atlasītu papildu krāsas, grieziet komandu ciparripu,
lai iezīmētu kādu citu no trim krāsu lodziņiem displeja
augšējā malā, un atkārtojiet 3. un 4. darbību, lai atlasītu
citu krāsu. Ja vajadzīgs, atkārtojiet šīs darbības ar trešo
krāsu. Lai atceltu iezīmētās krāsas atlasi, nospiediet O
(lai noņemtu visas krāsas, turiet nospiestu O. Tiks
parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; izvēlieties
Yes (Jā)).
6
Atgriezieties tiešā skata displejā.
Nospiediet J, lai atgrieztos tiešā skata režīmā. Uzņemšanas laikā krāsaini tiks ierakstīti
tikai objekti ar atlasītajām nokrāsām; visi pārējie tiks ierakstīti melnbaltos toņos. Lai
izietu no tiešā skata, pagrieziet tiešā skata slēdzi. Atlasītie iestatījumi paliks spēkā un tiks
izmantoti fotogrāfijām, kas uzņemtas, izmantojot skatu meklētāju.
40
P, S, A un M režīmi
P, S, A un M režīmi piedāvā dažādas aizvara ātruma un apertūras atvēruma
vadības pakāpes:
Režīms
Ieprogrammēts
P automātiskais (0 42)
Aizvara prioritātes
S automātiskais režīms
(0 42)
Apertūras prioritātes
A automātiskais režīms
(0 42)
M Manuālais (0 42)
Apraksts
Ieteicams izmantot momentuzņēmumiem un citos gadījumos, kad nav
laika regulēt kameras iestatījumus. Kamera iestata aizvara ātrumu un
apertūras atvērumu, kas nodrošina optimālu ekspozīciju.
Izmantojiet, lai fiksētu kustību vai ļautu tai izplūst. Lietotājs izvēlas aizvara
ātrumu; kamera izvēlas apertūras atvērumu, lai nodrošinātu vislabākos
rezultātus.
Izmantojiet, lai izpludinātu fonu vai iegūtu asu priekšplānu un fonu.
Lietotājs izvēlas apertūras atvērumu; kamera izvēlas aizvara ātrumu, lai
nodrošinātu vislabākos rezultātus.
Lietotājs regulē gan aizvara ātrumu, gan apertūras atvērumu. Ilgām
ekspozīcijām aizvara ātrumam iestatiet iestatījumu „Bulb” (Spuldzīte) vai
„Time” (Laiks).
A
Iebūvētās zibspuldzes lietošana
Lai uzņemtu fotogrāfijas ar zibspuldzi, nospiediet M (Y) pogu, lai paceltu zibspuldzi.
41
Režīms P (Ieprogrammēts automātiskais)
Šis režīms ir ieteicams momentuzņēmumiem vai citos gadījumos, kad vēlaties, lai kamera
izvēlas aizvara ātrumu un apertūras atvērumu. Kamera automātiski regulē aizvara ātrumu un
apertūras atvērumu optimālai ekspozīcijai vairumā situāciju.
Režīms S (Aizvara prioritātes automātiskais režīms)
Aizvara prioritātes automātiskajā režīmā varat izvēlēties aizvara ātrumu, savukārt kamera
automātiski atlasa apertūras atvērumu, kas nodrošinās optimālu ekspozīciju.
Grieziet komandu ciparripu, lai izvēlētos vēlamo aizvara
ātrumu: grieziet pa labi, lai iegūtu lielākus ātrumus, un
grieziet pa kreisi, lai iegūtu lēnākus aizvara ātrumus.
Grozāmais
komandu
pārslēgs
Režīms A (apertūras prioritātes automātiskais)
Apertūras prioritātes automātiskajā režīmā jūs izvēlaties apertūras atvērumu, savukārt kamera
automātiski izvēlas tādu aizvara ātrumu, kas nodrošina optimālu ekspozīciju.
Grieziet komandu ciparripu pa kreisi, lai iegūtu lielāku
apertūras atvērumu (mazāku f skaitli), grieziet pa labi, lai
iegūtu mazāku apertūras atvērumu (lielāku f skaitli).
Grozāmais
komandu
pārslēgs
Režīms M (manuālais režīms)
Manuālajā režīmā jūs kontrolējat gan aizvara ātrumu, gan apertūras atvērumu.
Pārbaudot ekspozīcijas indikatoru, noregulējiet aizvara
ātrumu un apertūras atvērumu. Aizvara ātrumu var
izvēlēties, grozot komandu ciparripu (pa labi, lai iegūtu
lielākus ātrumus, un pa kreisi, lai iegūtu mazākus). Lai
pielāgotu apertūras atvērumu, turiet nospiestu E (N)
pogu, vienlaikus grozot komandu ciparripu (pa kreisi, lai
iegūtu lielāku apertūras atvērumu/mazākus f skaitļus,
un pa labi, lai iegūtu mazāku apertūras atvērumu/
lielākus f skaitļus).
E (N) poga
Grozāmais komandu pārslēgs
42
A
Aizvara ātrums un apertūras atvērums
Aizvara ātrums un apertūras atvērums tiek parādīts skatu meklētājā un informācijas displejā.
Aizvara ātrums
Apertūras atvērums
Liels aizvara ātrums (1/1600 s šajā piemērā) nofiksē
kustību.
Mazs aizvara ātrums (šajā attēlā 1 s) izpludina
kustību.
Liela apertūra (piemēram, f/5,6; atcerieties, jo mazāks
f skaitlis, jo lielāks ir apertūras atvērums) izpludina
detaļas galvenā objekta priekšā vai aiz tā.
Maza apertūra (šajā gadījumā f/22) ļauj fokusēt
gan priekšplānu, gan fonu.
A
Ekspozīcijas indikators
Optimāla ekspozīcija
Nepietiekami izgaismots par 1/3 EV
Pāreksponēts par vairāk nekā 2 EV
43
Ekspozīcijas kompensācija
Ekspozīcijas kompensāciju izmanto, lai izmainītu kameras ieteikto ekspozīciju, padarot
fotogrāfijas gaišākas vai tumšākas (0 75).
–1 EV
Bez ekspozīcijas kompensācijas
Lai izvēlētos ekspozīcijas
kompensācijas vērtību, nospiediet un
turiet E (N) pogu un grieziet
komandu ciparripu, līdz vajadzīgais
iestatījums tiek parādīts skatu
meklētājā vai informācijas displejā.
Normālu ekspozīciju var atjaunot,
iestatot ekspozīcijas kompensāciju uz
±0 (ekspozīcijas kompensācijas
regulēšana režīmā % tiek atiestatīta,
atlasot citu režīmu). Izslēdzot kameru,
ekspozīcijas kompensācija netiek
atiestatīta.
A
E (N) poga
Grozāmais
komandu pārslēgs
–0,3 EV
Informācijas displejs
Ekspozīcijas kompensācijas opcijām var piekļūt arī no informācijas displeja
(0 8).
44
+1 EV
+2 EV
Atrašanās vietas dati
Atrašanās vietas datu ievietošana fotogrāfijās un
video
Iebūvētā atrašanās vietas datu iekārta var ierakstīt informāciju par kameras pašreizējo
atrašanās vietu (ģeogrāfisko platumu un garumu un augstumu virs jūras līmeņa) un pašreizējo
laiku (UTC), ko nodrošina satelīta navigācijas sistēmas un ierakstīt tos fotogrāfijās un video, kas
uzņemti ar kameru. Atrašanās vietas datu funkcija vislabāk darbojas vietās, kurās nekas
neaizsedz debesis.
1
Izvēlieties vienumu Location data
(Atrašanās vietas dati).
Nospiediet G pogu, lai parādītu izvēlnes, pēc
tam iezīmējiet vienumu Location data
(Atrašanās vietas dati) iestatīšanas izvēlnē un
nospiediet 2.
2
G poga
Izvēlieties Record location data (Ierakstīt
atrašanās vietas datus).
Iezīmējiet vienumu Record location data
(Ierakstīt atrašanās vietas datus) un nospiediet
2.
3
Atlasiet On (Ieslēgts).
Iezīmējiet On (Ieslēgts) un nospiediet J, lai
iespējotu kameras iebūvēto atrašanās vietas datu
ierīci. Kamera sāks uztvert atrašanās vietas datus
no navigācijas satelītiem.
A
Pirms iespējot atrašanās vietas datu funkciju
Iekams izmantot atrašanās vietas datu funkciju, izlasiet brīdinājumus vi līdz xiii lpp. un pārliecinieties, ka
pulkstenim ir iestatīts pareizs laiks un datums, kā tas aprakstīts sadaļā Time zone and date (Laika josla
un datums) (0 55). Lai neļautu kamerai negaidīti izslēgties, pārliecinieties, ka akumulators ir uzlādēts.
45
4
Pārbaudiet satelīta signāla stiprums.
Nospiediet R pogu vēlreiz un pārbaudiet satelīta
signāla stiprumu informācijas displejā.
R poga
5
Uzņemiet attēlus.
Atrašanās vietas dati, kas iegūti, izmantojot satelītu navigācijas sistēmu, tiks ierakstīti
katrai uzņemtajai fotogrāfijai un video, un tos var skatīt fotogrāfijas atskaņošanas
informācijas displejā vai diagrammu kartē, izmantojot piegādes komplektā iekļauto
programmatūru ViewNX 2 (0 62).
6
Izslēdziet atrašanās vietas funkciju.
Lai izslēgtu atrašanās vietas datu funkciju, kad tā
vairs nav nepieciešama, atlasiet iestatījumu Off
(Izslēgts), izpildot vienumu secību Location
data (Atrašanās vietas dati) > Record location
data (Ierakstīt atrašanās vietas datus)
iestatīšanas izvēlnē.
A
Satelīta signāla indikators
Signāla stiprums tiks parādīts atrašanās vietas datu displejā šādi:
• # (statiska): kamera ieraksta ģeogrāfisko platumu un garumu un augstumu
virs jūras līmeņa.
• $ (statiska): kamera ieraksta tikai ģeogrāfisko platumu un garumu;
augstums virs jūras līmeņa netiek ierakstīts.
• % (mirgo): atrašanās vietas dati netiek ierakstīti.
46
D
Atrašanās vietas dati
Vietējie ģeogrāfiskie un laika apstākļi var neļaut vai aizkavēt atrašanās vietas datu iegūšanu. Kamera var
nespēt uztvert atrašanās vietas datus telpās, pazemē vai metāla konteineros, tiltu vai citu lielu būvju
tuvumā, koku, elektrolīniju, vai citu satelīta signālus bloķējošu objektu tuvumā. Pievērsiet uzmanību
jūsu stāvoklim un apkārtējai videi, kad vēlaties iegūt labu uztveršanu. Navigācijas satelītu novietojums
nepārtraukti mainās, neļaujot vai aizkavējot atrašanās vietas datu iegūšanu noteiktā dienas laikā. Arī
mobilo telefonu vai citu ierīču, kas pārraida frekvencēs tuvu navigācijas satelītiem, klātbūtne var traucēt
uztvert atrašanās vietas datus.
Ņemiet vērā, ka atsevišķos gadījumos kamerai var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai, piemēram, iegūtu
signālu tūlīt pēc tam, kad ir ievietots akumulators vai kad atrašanās vietas datu funkcija ir aktivēta pirmo
reizi vai pēc ilgas dīkstāves. Atrašanās vietas dati par video attiecas uz ieraksta sākumu. Ņemiet vērā, ka
kameras izslēgšana neatspējo atrašanās vietas datu funkciju.
Atkarībā no saņemto satelītsistēmas pārraides datu precizitātes un vietējās topogrāfijas ietekmi uz
satelītuztvērējiem atrašanās vietas datu ierakstīšana attēlos var atšķirties no patiesās atrašanās vietas
līdz dažiem simtiem metru.
47
Wi-Fi
Ko Wi-Fi var paveikt jūsu labā
Instalējiet lietotni Wireless Mobile Utility Android un iOS ierīcē, lai caur kameras objektīvu
redzamo skatu parādītu viedajā ierīcē, uzņemtu attēlus un attālināti vadītu kameru, un
lejupielādētu attēlus no kameras, lai tos koplietotu internetā.
Lejupielādējiet attēlus
Koplietojiet attēlus
Tālvadība
Papildinformāciju skatiet lietotnes Wireless Mobile Utility rokasgrāmatā (0 49).
48
Piekļuve kamerai
Pirms savienojuma caur Wi-Fi (LAN savienojums) instalējiet lietotni Wireless Mobile Utility
Android vai iOS viedajās ierīces. Instrukcijas, lai piekļūtu kamerai mainās atkarībā no
savienojumu veida, kuru izmanto viedā ierīce.
Android
• Push-button WPS (Spiedpoga WPS): ja viedā ierīce atbalsta spiedpogu WPS (t.i., ja tās izvēlnē Wi-Fi
settings (Wi-Fi iestatījumi) ir opcija WPS button connection (WPS pogas savienojums)),
tad šo vienkāršo veidu var izmantot, lai pievienotos viedajai ierīcei (0 50).
• PIN-entry WPS (PIN ievades WPS): ja viedā ierīce atbalsta WPS, kameru var izmantot savienojuma
izveidošanai, ievadot viedās ierīces parādīto PIN kodu (0 51).
• View SSID (Skatīt SSID): ja viedā ierīce neatbalsta WPS, varat izveidot savienojumu, atlasot
kameras SSID viedajā ierīcē (0 52).
iOS
• View SSID (Skatīt SSID): pievienojiet kameru, atlasot kameras SSID viedajā ierīcē (0 52).
A
Lietotnes instalēšana
1 Atrodiet lietojumprogrammu.
Viedajā ierīcē pievienojieties ar Google Play pakalpojumam, App Store vai citai lietotņu tirdzniecības
vietai un sameklējiet lietotni „Wireless Mobile Utility”. Plašāku informāciju skatiet viedo ierīču
piegādes komplektā iekļautajās instrukcijās.
2 Instalējiet lietotni.
Izlasiet lietotnes aprakstu un instalējiet lietotni. Lietojumprogrammas Wireless Mobile Utility
rokasgrāmata pdf formātā, ir pieejama lejupielādei šādās URL:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
A
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup — Wi-Fi aizsargātā iestatīšana) ir standarts, kas izstrādāts, lai vienkāršotu
droša bezvadu tīkla izveidošanu. Informāciju par veicamajām darbībām un, cik ilgi viedā ierīce gaidīs
savienojumu, skatiet viedās ierīces piegādes komplektā iekļautajā dokumentācijā.
49
WPS (tikai Android)
1
Iespējojiet kameras iebūvēto Wi-Fi.
Nospiediet G pogu, lai parādītu izvēlnes, pēc
tam iezīmējiet Wi-Fi iestatīšanas izvēlnē un
nospiediet 2. Iezīmējiet vienumu Network
connection (Tīkla savienojums) un nospiediet
2, pēc tam iezīmējiet opciju Enable (Iespējot) un G poga
nospiediet J. Pagaidiet dažas sekundes, lai
aktivizētu Wi-Fi.
2
Savienojiet.
Iespējojiet WPS pogas savienojumus kamerā un viedajā ierīcē:
• Kamerai: iezīmējiet vienumu Network settings
(Tīkla iestatījumi) un nospiediet 2.
Iezīmējiet vienumu Push-button WPS
(Spiedpoga WPS) un nospiediet 2, lai
sagatavotu kameru WPS savienojumam.
Kamera WPS savienojuma pieprasījumu no
viedās ierīces gaidīs aptuveni divas minūtes.
Lai pagarinātu gaidīšanu nospiediet J.
• Viedās ierīces: atlasiet vienumu secību Wi-Fi settings (Wi-Fi uzstādījumi) > WPS
button connection (WPS pogas savienojums).
3
Palaidiet lietotni Wireless Mobile Utility.
Palaidiet lietotni Wireless Mobile Utility viedajā ierīcē. Tiks parādīts galvenais
dialoglodziņš.
50
PIN ievade (tikai Android)
1
Iespējojiet kameras iebūvēto Wi-Fi.
Nospiediet G pogu, lai parādītu izvēlnes, pēc
tam iezīmējiet Wi-Fi iestatīšanas izvēlnē un
nospiediet 2. Iezīmējiet vienumu Network
connection (Tīkla savienojums) un nospiediet
2, pēc tam iezīmējiet opciju Enable (Iespējot) un G poga
nospiediet J. Pagaidiet dažas sekundes, lai
aktivizētu Wi-Fi.
2
Atlasiet vienumu secību Network settings (Tīkla iestatījumi) > PIN ievade
WPS.
Iezīmējiet vienumu Network settings (Tīkla
iestatījumi) un nospiediet 2.
Iezīmējiet vienumu PIN-entry WPS (PIN ievade
WPS) un nospiediet 2.
3
Ievadiet PIN.
Ievadiet PIN, kas parādīts viedajā ierīcē. Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu skaitļus un
nospiediet 1 vai 3, lai tos mainītu. Kad ievade ir pabeigta, nospiediet J.
4
Palaidiet lietotni Wireless Mobile Utility.
Palaidiet lietotni Wireless Mobile Utility viedajā ierīcē. Tiks parādīts galvenais
dialoglodziņš.
51
SSID (Android un iOS)
1
Iespējojiet kameras iebūvēto Wi-Fi.
Nospiediet G pogu, lai parādītu izvēlnes, pēc
tam iezīmējiet Wi-Fi iestatīšanas izvēlnē un
nospiediet 2. Iezīmējiet vienumu Network
connection (Tīkla savienojums) un nospiediet
2, pēc tam iezīmējiet opciju Enable (Iespējot) un G poga
nospiediet J. Pagaidiet dažas sekundes, lai
aktivizētu Wi-Fi.
2
Parādiet kameras SSID.
Iezīmējiet vienumu Network settings (Tīkla
iestatījumi) un nospiediet 2.
Iezīmējiet vienumu View SSID (Skatīt SSID) un
nospiediet 2.
3
Izvēlieties kameras SSID.
Izvēlieties kameras SSID no viedās ierīces sarakstā parādītajiem tīkliem.
4
Palaidiet lietotni Wireless Mobile Utility.
Palaidiet lietotni Wireless Mobile Utility viedajā ierīcē. Tiks parādīts galvenais
dialoglodziņš.
52
❚❚ Savienojuma pārtraukšana
Wi-Fi var atspējot:
• Atlasot vienumu secību Wi-Fi > Network connection (Tīkla savienojums) > Disable
(Atspējot) kameras iestatīšanas izvēlnē
• Sākot video ierakstīšanu
• Izslēdzot kameru
❚❚ Noklusējuma iestatījumu atjaunošana
Lai atjaunotu noklusējuma tīkla iestatījumus, atlasiet vienumu secību Wi-Fi > Network
settings (Tīkla iestatījumi) > Reset network settings (Atiestatīt tīkla iestatījumus). Tiks
parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; iezīmējiet Yes (Jā) un nospiediet J, lai atjaunotu tīkla
iestatījumiem noklusējuma vērtības.
A
Wi-Fi displejs
Kamēr Wi-Fi ir iespējots, informācijas displejā mirgo c ikona. Ikona pārtrauks
mirgot, kad ir izveidots savienojums un kamera apmaina datus ar viedo ierīci.
D
Wi-Fi
Izlasiet brīdinājumus, kas sniegti no xiv līdz xv lpp., pirms lietot Wi-Fi funkciju. Lai atspējotu Wi-Fi
iestatījumus, kur to izmantošana ir aizliegta, atlasiet vienumu secību Wi-Fi > Network connection
(Tīkla savienojums) > Disable (Atspējot) kameras iestatīšanas izvēlnē. Ņemiet vērā, ka Eye-Fi kartes
nevar lietot, kamēr ir iespējota Wi-Fi, un ka gaidstāves aktivizēšanas taimeris netiks izslēgts, kamēr
lietotne Wireless Mobile Utility viedajā ierīcē sazinās ar kameru. Ja apmēram 5 minūtes nenotiek datu
apmaiņa, gaidstāves aktivizēšanas taimeris automātiski izslēdzas. Kameras Wi-Fi funkcija ir pieejama
tikai tad, ja ir ievietota atmiņas karte, un to nevar izmantot, ja ir pievienots USB vai HDMI kabelis. Lai
novērstu enerģijas zudumu, kamēr ierīce ir pievienota, uzlādējiet akumulatoru, pirms iespējot tīkla
savienojumu.
53
Kameras izvēlnes
Lielākajai daļai uzņemšanas, atskaņošanas un
iestatījumu opciju var piekļūt no kameras izvēlnēm.
Lai skatītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
G poga
Cilnes
Izvēlieties no tālāk norādītajām izvēlnēm:
•
•
•
•
D: Atskaņošana
C: Uzņemšana
• A: Pielāgotie iestatījumi
• B: Iestatījumi
N: Retuša
m/O: Recent settings (Nesenie iestatījumi) vai My
Menu (Mana izvēlne) (noklusējuma iestatījums ir
Recent settings (Nesenie iestatījumi))
Pašreizējie iestatījumi ir parādīti ar ikonām.
Izvēlnes opcijas
Pašreizējās izvēlnes opcijas.
d
Pašreiz atlasītās opcijas aprakstu vai izvēlni var redzēt
nospiežot W (Q) pogu. Nospiediet 1 vai 3, lai ritinātu
displeju. Nospiediet W (Q) vēlreiz, lai atgrieztos pie izvēlnēm.
W (Q) poga
54
Izvēlnes opcijas
❚❚ D Atskaņošanas izvēlne: attēlu pārvaldība
Delete (Dzēst)
Playback folder (Atskaņošanas mape)
Playback display options (Atskaņošanas
displeja opcijas)
Image review (Attēlu apskate)
Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana)
Slide show (Slīdrāde)
DPOF print order (DPOF drukas secība)
Rating (Vērtēšana)
Select to send to smart device (Izvēlieties
to, lai nosūtītu uz viedo ierīci)
❚❚ C Uzņemšanas izvēlne: uzņemšanas opcijas
Reset shooting menu (Atiestatīt
uzņemšanas izvēlni)
Storage folder (Glabātavas mape)
Image quality (Attēla kvalitāte)
Image size (Attēla izmērs)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW)
ierakstīšana)
White balance (Baltā balanss)
Set Picture Control (Iestatiet Picture
Control)
Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture
Control)
Auto distortion control (Automātiskā
kropļojumu kontrole)
Color space (Krāstelpa)
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
HDR (high dynamic range) (HDR (augsts
dinamiskais diapazons))
Long exposure NR (Ilgstošas ekspozīcijas
trokšņu samazināšana)
High ISO NR (Augsta ISO trokšņu
samazināšana)
ISO sensitivity settings (ISO jutības
iestatījumi)
Release mode (Atbrīvošanas režīms)
Multiple exposure (Daudzkārtēja
ekspozīcija)
Interval timer shooting (Uzņemšana ar
intervāla taimeri)
Optical VR (Optiskā VR) *
Movie settings (Video iestatījumi)
* Pieejams tikai ar objektīviem, kas atbalsta šo vienumu.
❚❚ A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīzas regulēšana
Reset custom settings (Atiestatīt
c2 Auto off timers (Automātiskās
pielāgotos iestatījumus)
izslēgšanas taimeri)
a Autofocus (Autofokuss)
c3 Self-timer (Automātiskais taimeris)
a1 AF-C priority selection (AF-C prioritātes c4 Remote on duration (ML-L3) (Ilgstošā
atlasīšana)
tālvadība (ML-L3))
a2 Number of focus points (Fokusa punktu d Shooting/display (Uzņemšana/displejs)
skaits)
d1 Beep (Pīkstiens)
a3 Built-in AF-assist illuminator (Iebūvēts d2 Viewfinder grid display (Skatu
AF palīggaismotājs)
meklētāja režģa displejs)
a4 Rangefinder (Diapazona meklētājs)
d3 ISO display (ISO displejs)
b Exposure (Ekspozīcija)
d4 File number sequence (Failu numuru
b1 EV steps for exposure cntrl
secība)
(Ekspozīcijas vadības EV soļi)
d5 Exposure delay mode (Ekspozīcijas
c Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksēšana)
aizturēšanas režīms)
c1 Shutter-release button AE-L (Aizvara
d6 Print date (Drukāt datumu)
atbrīvošanas poga AE-L)
e Bracketing/flash (Vairākkadru
uzņemšana/zibspuldze)
e1 Flash cntrl for built-in flash (Zibspuldzes
vadība iebūvētajai zibspuldzei)
e2 Auto bracketing set (Automātiskas
vairākkadru uzņemšanas komplekts)
f Controls (Vadības ierīces)
f1 Assign Fn button (Fn pogas piešķire)
f2 Assign AE/AF-L button (AE/AF-L pogas
piešķire)
f3 Reverse dial rotation (Ciparripas
rotācijas mainīšana)
f4 Slot empty release lock (Tukšs slots,
atbrīvošana bloķēta)
f5 Reverse indicators (Indikatoru
apvēršana)
❚❚ B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
Format memory card (Formatēt atmiņas
karti)
Monitor brightness (Monitora spilgtums)
Info display format (Informācijas displeja
formāts)
Auto info display (Automātiskais
informācijas displejs)
Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru)
Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli
paceltā stāvoklī tīrīšanai)
Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu
noņemšanas atsauces fotogrāfija)
Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)
Time zone and date (Laika josla un datums)
Language (Valoda)
Auto image rotation (Automātiska attēla
pagriešana)
Image comment (Attēla komentārs)
Location data (Atrašanās vietas dati)
Video mode (Video režīms)
HDMI
Remote control (Tālvadības pults)
Wi-Fi
Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana)*
Conformity marking (Atbilstības atzīmes)
Firmware version (Programmaparatūras
versija)
* Pieejama tikai tad, ja ievietota saderīga Eye-Fi atmiņas karte.
55
❚❚ N Retušas izvēlne: retušētu kopiju izveidošana
D-Lighting
Red-eye correction (Sarkano acu efekta
korekcija)
Trim (Malu apgriešana)
Monochrome (Vienkrāsains)
Filter effects (Filtru efekti)
Color balance (Krāsu balanss)
Image overlay (Attēlu pārklāšana)
NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
apstrāde)
Resize (Mainīt izmērus)
Quick retouch (Ātrā retuša)
Straighten (Iztaisnot)
Distortion control (Kropļojuma kontrole)
Fisheye (Platleņķa objektīvs)
Color outline (Krāsu kontūra)
Color sketch (Krāsu skice)
Perspective control (Perspektīvas
kontrole)
Miniature effect (Miniatūras efekts)
Selective color (Selektīva krāsa)
Edit movie (Rediģēt video)
Side-by-side comparison (Blakus
salīdzināšana)*
* Pieejams tikai, ja retušas izvēlne tiek parādīta, ja nospiež P un atlasa vienumu Retouch (Retuša)
pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, rādot retušētu attēlu vai oriģinālu.
❚❚ m Recent settings (Nesenie iestatījumi)/O My Menu (Mana izvēlne) (noklusējuma
iestatījums m Recent settings (Nesenie iestatījumi))
A
Papildu informācija
Informācija par atsevišķām izvēlnes opcijām ir pieejama, izmantojot kameras iekšējo palīdzību (0 54).
56
Kameras izvēlņu lietošana
Lai pārvietotos pa kameras izvēlnēm, izmantojiet kursortaustiņu un J pogu.
Pārvieto kursoru uz augšu
J poga: atlasa iezīmēto vienumu
Atceļ izvēli un atgriežas
iepriekšējā izvēlnē
Atlasa iezīmēto vienumu vai parāda
apakšizvēlni
Pavirza kursoru uz leju
Lai pārvietotos starp izvēlnēm, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1
Izvēlņu parādīšana.
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
G poga
2
Pašreizējās izvēlnes ikonas iezīmēšana.
Nospiediet 4, lai iezīmētu pašreizējās izvēlnes ikonu.
3
Izvēlnes atlasīšana.
Lai atlasītu vajadzīgo izvēlni, nospiediet 1 vai 3.
57
4
Kursora novietošana atlasītajā izvēlnē.
Nospiediet 2, lai ievietotu kursoru atlasītajā izvēlnē.
5
Iezīmējiet izvēlnes vienumu.
Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu izvēlnes vienumu.
6
Parādiet opcijas.
Nospiediet 2, lai parādītu atlasītā izvēlnes vienuma
opcijas.
7
Iezīmējiet opciju.
Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu opciju.
8
Atlasiet iezīmēto vienumu.
Nospiediet J, lai atlasītu iezīmēto vienumu. Lai izietu,
neveicot atlasi, nospiediet G pogu.
Ņemiet vērā:
• Pelēkā krāsā parādītie izvēlnes vienumi pašlaik nav pieejami.
• Lai gan 2 pogas nospiešanai parasti ir tāds pats efekts kā J pogas nospiešanai, atsevišķos
gadījumos izvēli var izdarīt, tikai nospiežot pogu J.
• Lai izietu no izvēlnēm un atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu (0 19).
58
ViewNX 2
ViewNX 2 instalēšana
Instalējiet piegādes komplektā iekļauto
programmatūru un rediģējiet uz datoru
pārkopētās fotogrāfijas un video. Pirms instalēt
ViewNX 2, pārliecinieties, ka dators atbilst 60. lpp.
norādītajām sistēmas prasībām. Noteikti
izmantojiet ViewNX 2 jaunāko versiju, kas ir
pieejama lejupielādēšanai xii lpp. norādītajās
tīmekļa vietnēs, jo agrākās versijas, kuras
neatbalsta kameru D5300, var nespēt pārsūtīt
NEF (RAW) attēlu pareizi.
1
Palaidiet instalācijas programmu.
ViewNX 2TM
Jūsu attēlveidošanas rīku
komplekts
q Izvēlieties reģionu (ja nepieciešams)
Palaidiet datoru un ievietojiet instalācijas
CD, lai sāktu instalēšanu. Tiks parādīts
valodas izvēles dialoglodziņš. Ja vēlamā
valoda nav pieejama, noklikšķiniet Region
Selection (Reģiona atlase), lai izvēlētos
citu reģionu, (Eiropas variantam reģiona
izvēle nav pieejama).
2
w Izvēlieties
valodu
e Noklikšķiniet
Next
(Tālāk)
Palaidiet instalācijas programmu.
Noklikšķiniet pogu Install (Instalēt) un izpildiet ekrānā
parādītās instrukcijas.
Noklikšķiniet Install (Instalēt)
59
3
4
A
Izejiet no instalācijas programmas.
Windows
Mac OS
Noklikšķiniet Yes (Jā)
Noklikšķiniet OK (Labi)
Izņemiet instalācijas CD no CD-ROM diskdziņa.
Sistēmas prasības
Windows
Mac OS
• Fotogrāfijas: Intel Celeron, Pentium 4, Core sērija,
• Fotogrāfijas: Intel Core vai Xeon sērija
1,6 GHz vai labāks
• Video (atskaņošana): Core Duo 2 GHz vai labāks;
• Video (atskaņošana): 3,0 GHz vai labāks Pentium D;
ieteicams Intel Core i5 vai labāks, lai skatītu video
Centrālais ieteicams Intel Core i5 vai labāks, skatoties video
ar kadra izmēru 1280 × 720 vai lielāku, ar kadru
procesors
ar kadra izmēru 1280 × 720 vai vairāk ar kadru
uzņemšanas ātrumu 30 kadri/s vai lielāku, video ar
ātrumu 30 kadri/s vai vairāk vai video ar kadra
kadra izmēru 1920 × 1080 vai vairāk
izmēru 1920 × 1080 vai vairāk
• Video (rediģēšana): Intel Core i5 vai labāks
• Video (rediģēšana): Intel Core i5 vai labāks
Preinstalētas Windows 8, Windows 7,
OS
Windows Vista un Windows XP; ņemiet vērā, ka
OS X 10.8 vai 10.7, Mac OS X 10.6
Windows XP 64 bitu versijas netiek atbalstītas
• Windows 8, Windows 7 vai Windows Vista 32 bitu versijas:
1 GB vai vairāk (ieteicams 2 GB vai vairāk)
Atmiņa
• OS X 10.8, 10.7: 2 GB vai vairāk (ieteicams 4 GB vai vairāk)
• Windows 8, Windows 7 vai Windows Vista 64 bitu versijas:
(RAM)
• Mac OS X 10.6: 1 GB vai vairāk (ieteicams 4 GB vai vairāk)
2 GB vai vairāk (ieteicams 4 GB vai vairāk)
• Windows XP: 512 MB vai vairāk (ieteicams 2 GB vai vairāk)
Vieta
cietajā
Vismaz 1 GB uz palaides diska (ieteicams 3 GB vai vairāk)
diskā
Izšķirtspēja: 1024 × 768 pikseļi (XGA) vai vairāk (ieteicams Izšķirtspēja: 1024 × 768 pikseļi (XGA) vai vairāk (ieteicams
Grafika 1280 × 1024 pikseļi vai vairāk)
1280 × 1024 pikseļi vai vairāk)
Krāsas: 24 bitu krāsas (True Color) vai vairāk
Krāsas: 24 bitu krāsas (miljoniem krāsu) vai vairāk
Lai iepazītos ar jaunāko informāciju par atbalstītajām operētājsistēmām, skatiet xii lpp. norādītās mājas lapas.
60
ViewNX 2 lietošana
Pārkopējiet attēlus uz datoru
Pirms sākt, pārliecinieties, ka ir instalēta ViewNX 2 CD esošā programmatūra (0 59).
1
Pievienojiet USB vadu.
Kad esat izslēguši kameru un pārliecinājušies, ka ir ievietota atmiņas karte, pievienojiet
piegādes komplektā iekļauto USB kabeli, kā parādīts attēlā, un ieslēdziet kameru.
2
Palaidiet ViewNX 2 komponenti Nikon Transfer 2.
Ja tiek parādīta uzvedne ar piedāvājumu izvēlēties programmu, atlasiet Nikon Transfer 2.
A
Windows 7
Ja tiek parādīts šāds dialoglodziņš, atlasiet programmu Nikon Transfer 2, kā aprakstīts turpmāk.
1 Sadaļā Import pictures and videos (Importēt
attēlus un video) noklikšķiniet opciju Change
program (Mainīt programmu). Tiks parādīts
programmas izvēles dialoglodziņš; atlasiet opciju
Import File using Nikon Transfer 2 (Importēt failu,
izmantojot Nikon Transfer 2) un noklikšķiniet OK
(Labi).
2 Veiciet dubultklikšķi uz opcijas Import File (Importēt
failu).
3
Noklikšķiniet Start Transfer (Sākt
pārsūtīšanu).
Ar noklusējuma iestatījumiem visi atmiņas kartē
esošie attēli tiks pārkopēti datorā.
A
Datu pārsūtīšanas laikā
Neizslēdziet kameru un neatvienojiet USB vadu,
kamēr notiek pārsūtīšana.
Start Transfer (Sākt pārsūtīšanu)
4
Pārtrauciet savienojumu.
Ja kamera ir pievienota datoram, izslēdziet kameru un atvienojiet USB vadu.
61
Attēlu skatīšana
Kad pārsūtīšana ir pabeigta, attēli tiek parādīti ViewNX 2.
A
Manuāla ViewNX 2 palaide
• Windows: veiciet dubultklikšķi uz ViewNX 2
īsinājumikonas uz ekrāna darbvirsmas.
• Mac OS: dokā veiciet dubultklikšķi uz ViewNX 2 ikonas.
❚❚ Fotogrāfiju retušēšana
Lai apcirptu attēlus un veiktu dažādus uzdevumus, piemēram, asuma
un toņu līmeņa pielāgošanu, ViewNX 2 rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas
Edit (Rediģēt).
❚❚ Video rediģēšana
Lai izpildītu tādus uzdevumus kā videoierakstu nevajadzīgo fragmentu
izgriešanu no video, kas uzņemti ar kameru, ViewNX 2 rīkjoslā
noklikšķiniet pogu Movie Editor (Video redaktors).
❚❚ Attēlu drukāšana
ViewNX 2 rīkjoslā noklikšķiniet pogu Print (Drukāt). Tiks parādīts
dialoglodziņš, ļaujot izdrukāt attēlus ar datoram pievienoto printeri.
❚❚ Atrašanās vietas datu skatīšana
Lai skatītu vietas, kur ir uzņemti attēli vai parādītu izsekošanas žurnālus,
noklikšķiniet pogu Map (Karte) ViewNX 2 rīkjoslā.
A
Papildu informācija
Plašāku informāciju par ViewNX 2 lietošanu skatiet tiešsaistes
palīdzībā.
A
Nikon tīmekļa vietnes skatīšana
Lai pēc ViewNX 2 instalēšanas apmeklētu Nikon tīmekļa vietni, Windows sākuma izvēlnē izpildiet
izvēlņu secību All Programs (Visas programmas) > Link to Nikon (Nikon saite) (nepieciešams
interneta savienojums).
62
Tehniskas piezīmes
Šī nodaļa sniedz informāciju par saderīgiem piederumiem, kameras tīrīšanu un uzglabāšanu
un par to, ko darīt, ja tiek parādīts kļūdas paziņojums vai ja kameras lietošanas laikā ir radušās
problēmas.
Saderīgie objektīvi
Šī kamera autofokusa funkciju atbalsta tikai ar AF-S, AF-P un AF-I centrālā procesora
objektīviem. AF-S objektīvu nosaukumi sākas ar AF-S, AF-P objektīvu nosaukumi sākas ar AF-P,
bet AF-I objektīvu nosaukumi sākas ar AF-I. Autofokuss netiek atbalstīts ar citiem autofokusa
(AF) objektīviem. Nākamajā tabulā sniegts to funkciju saraksts, kas ir pieejamas ar saderīgiem
objektīviem, fotogrāfiju uzņemšanai izmantojot skatu meklētāju:
Kameras iestatījums
Fokuss
Režīms
Mērīšana
L
MF (ar elektronisko
M
Objektīvs/piederums
AF diapazona meklētāju) MF M
Citi režīmi
3D Krāsas N
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
z
z
z z
z
z
—
z1
Citi G vai D tipa AF NIKKOR
—
z
z z
z
z
—
z1
PC-E NIKKOR sērija2, 3
—
z4
z z
z
z
—
z1
PC Micro 85 mm f/2,8D5
—
z4
z z
—
z
—
z1
AF-S/AF-I telepārveidotājs
z6
z6
z z
z
z
—
z1
Cits AF NIKKOR (izņemot objektīvus modelim F3AF) —
z7
z z
z
—
✔
z1
AI-P NIKKOR
—
z8
z z
z
—
✔
z1
1 Punkta mērītājs mēra izvēlēto fokusa punktu.
2 Esiet piesardzīgi, pārbīdot vai noliecot PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED objektīvus, jo tie var saskarties ar kameras
korpusu un radīt bojājumus vai traumas.
3 Pārbīdot un/vai noliecot objektīvu, var tikt traucēta ekspozīcija.
4 Nevar izmantot ar pārbīdi vai noliekšanu.
5 Optimāla ekspozīcija automātiski tiek panākta, ja objektīvam ir iestatīts maksimālais apertūras atvērums un objektīvs
nav nobīdīts vai noliekts.
6 Ar maksimālo efektīvo apertūras atvērumu f/5,6 vai ātrāku.
7 Ja attēls skatu meklētāja matētajā ekrānā nav fokusā un AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–
4,5 (jaunums) vai AF 28–85 mm f/3,5–4,5 objektīvi tiek maksimāli tuvināti ar minimālu fokusa attālumu, var tikt
parādīts fokusa indikators (I). Pirms uzņemšanas pārliecinieties, ka attēls skatu meklētāja ekrānā ir fokusēts.
8 Ar maksimālo apertūru f/5,6 vai ātrāku.
• Trokšņi līniju veidā automātiskās fokusēšanas laikā var parādīties, ja video tiek ierakstīts ar lielām ISO jutības vērtībām.
Manuālā fokusa atlasīšana vai fokusa fiksēšana.
D
IX Nikkor objektīvi
IX NIKKOR objektīvus nevar izmantot.
63
Citi piederumi
Šīs rokasgrāmatas tapšanas laikā kamerai D5300 bija pieejami šādi piederumi.
• Uzlādējams Li-ion EN-EL14a (0 9): papildu EN-EL14a akumulatori ir pieejami pie vietējiem
izplatītājiem un Nikon pilnvarotiem tehniskās apkopes pārstāvjiem. Var izmantot arī
EN-EL14 akumulatorus.
• Akumulatora lādētājs MH-24 (0 9): uzlādējiet akumulatorus EN-EL14a un EN-EL14.
Barošanas avoti
• Barošanas savienotājs EP-5A, maiņstrāvas adapteris EH-5b: šos piederumus var izmantot
ilgstošai kameras darbināšanai (var izmantot arī maiņstrāvas adapterus EH-5a un EH-5).
Barošanas savienotājs EP-5A ir nepieciešams, lai pievienotu kamerai ierīces EH-5b,
EH-5a vai EH-5.
• Speciālajiem foto efektiem paredzētie filtri var traucēt autofokusa un elektroniskā
diapazona meklētāja darbību.
• Kameru D5300 nevar izmantot ar lineāriem polarizējošiem filtriem. To vietā
izmantojiet apļveida polarizējošo filtru C-PL vai C-PL II.
• Lai aizsargātu objektīvu, ieteicams izmantot NC filtrus.
Filtri
• Lai novērstu dubultošanos, nav ieteicams izmantot filtru, ja objekts tiek kadrēts pret
spilgtu gaismas avotu vai ja kadrā ir spilgts gaismas avots.
• Centra vidējā svērtā mērīšana ir ieteicama ar filtriem, kam ir ekspozīcijas koeficienti
(filtra koeficienti) virs 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8,
ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Papildu informāciju skatiet filtra rokasgrāmatā.
• DK-20C actiņas koriģējošās lēcas: lēcas ir pieejamas ar dioptrijām – 5, – 4, – 3, – 2, 0, +0,5, +1,
+2 un +3 m–1, ja kameras dioptriju regulēšanas vadība ir neitrālā stāvoklī (–1 m–1).
Actiņas koriģējošās lēcas izmantojiet tikai tad, ja vēlamo fokusu nevar panākt ar
iebūvēto dioptriju regulēšanas pogu (–1,7 līdz +1,0 m–1). Pirms pirkšanas pārbaudiet
actiņas koriģējošās lēcas, lai nodrošinātu, ka tiek panākts vēlamais fokuss. Ja izmanto
actiņas koriģēšanas lēcas, nevar izmantot actiņas gumijas ietvaru.
Skatu meklētāja
• Palielinātājs DG-2: DG-2 palielina skatu, kas parādīts skatu meklētāja centrā, lai
actiņas
fokusēšanas laikā panāktu labāku precizitāti. Nepieciešams actiņas adapteris
piederumi
(pieejams atsevišķi).
• Actiņas adapteris DK-22: izmanto DK-22, lai piestiprinātu palielināmo stiklu DG-2. Ar
ievietotu adapteri nevar pagriezt monitoru.
• Taisnleņķa pierīce skatu meklētājam DR-6: DR-6 pierīci piestiprina skatu meklētāja actiņai, lai
skatu meklētājā attēlu varētu skatīt taisnā leņķī attiecībā pret objektīvu (piemēram,
tieši no augšas, ja kamera ir horizontāli). Ar pievienotu pierīci nevar pagriezt monitoru.
• Capture NX 2: pilnvērtīga fotogrāfiju rediģēšanas pakete, kas piedāvā tādas funkcijas kā
baltā balansa regulēšana un krāsu kontroles punkti.
• Camera Control Pro 2: ļauj attālināti vadīt kameru no datora, lai ierakstītu video un
fotogrāfijas un saglabātu fotogrāfijas tieši datora cietajā diskā.
Programmatūra
Piezīme: izmantojiet Nikon programmatūras jaunākās versijas. Ja dators ir pievienots
internetam, vairums Nikon programmatūru piedāvā atjauninājumu automātiskas
lejupielādes funkciju (Nikon Message Center 2). Lai iepazītos ar jaunāko informāciju par
atbalstītajām operētājsistēmām, skatiet xii lpp. norādītās mājas lapas.
64
Korpusa vāciņš
Tālvadības
pultis/bezvadu
tālvadības ierīce
Korpusa vāciņš BF-1B/Korpusa vāciņš BF-1A: korpusa vāciņš aizsargā no netīrumiem spoguli,
skatu meklētāja ekrānu un zemas caurlaidības filtru, kad ir noņemts objektīvs.
• Bezvadu tālvadības pults ML-L3 (0 4): ML-L3 izmanto 3 V CR2025 bateriju.
Spiežot baterijas nodalījuma sprūdu pa labi, (q), iebāziet nagu spraugā un atveriet
baterijas nodalījumu (w). Pārliecinieties, ka baterija ir ievietota pareizi (r).
• Bezvadu tālvadības ierīce WR-R10 */WR-T10: ja ir pievienota bezvadu tālvadības ierīce
WR-R10, kameru var vadīt bez vadiem, izmantojot bezvadu tālvadības ierīci WR-T10.
WR-T10 izmanto 3 V bateriju CR2032.
Iebāziet nagu spraugā aiz akumulatora nodalījuma sprūda un atveriet akumulators
nodalījumu (q). Pārliecinieties, ka baterija ir ievietota pareizi (e).
• Bezvadu tālvadības pults WR-1: WR-1 ierīces tiek izmantotas grupās pa divām vai vairāk
ierīcēm, no kurām viena darbojas kā raidītājs, bet pārējās ierīces darbojas kā uztvērēji.
Uztvērēji ir pievienoti pie vienas vai vairāku kameru piederumu pieslēgvietām, ļaujot
izmantot raidītāju, lai atbrīvotu kameru aizvarus.
Mikrofoni
Stereomikrofons ME-1*
Kamera D5300 ir aprīkota ar papildpiederumu pieslēgvietu,
kurai pievieno bezvadu tālvadības ierīces WR-1 un bezvadu
Papildpiederumu tālvadības ierīces WR-R10, tālvadības vadus MC-DC2 un ierīces GP-1/
GP-1A GPS, ko pievieno, savietojot atzīmi 4 uz savienotāja ar
pieslēgvietas
atzīmi 2, kas atrodas līdzās papildpiederumu pieslēgvietai
piederumi
(aizveriet savienotāja vāku, ja pieslēgvieta netiek
izmantota).
USB un A/V
savienotāja
piederumi
• USB vadi UC-E17 un UC-E6 (0 61): piegādes komplektā iekļautais vads UC-E17 tirdzniecībā
nav pieejams; tā vietā iegādājieties vadus UC-E6.
• Audio/video kabelis EG-CP16
* Bezvadu tālvadības ierīci nevar pievienot vienlaikus ar stereo mikrofonu ME-1. Mēģinot ar spēku
pievienot piederumus, var sabojāt kameru vai piederumus.
A
Papildu piederumi
Pieejamība var mainīties atkarībā no valsts vai reģiona. Skatiet mūsu tīmekļa vietni vai brošūras, lai
iegūtu jaunāko informāciju.
65
Apstiprinātās atmiņas kartes
Kamera atbalsta SD, SDHC un SDXC atmiņas kartes, tostarp ar UHS-I saderīgas SDHC
un SDXC kartes. Video ierakstīšanai ieteicams izmantot SD 6. ātruma klases vai
labākas kartes; lēnāku karšu izmantošana var būt ieraksta pārtraukšanas iemesls.
Izvēloties kartes izmantošanai karšu lasītājos, pārliecinieties, ka tās ir saderīgas ar ierīci.
Sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu informāciju par funkcijām, darbību un lietošanas
ierobežojumiem.
66
Kameras kopšana
Uzglabāšana
Ja kamera netiks izmantota ilgāku laiku, izņemiet akumulatoru un uzglabājiet to vēsā, sausā
vietā, kontakta vāku novietojot tam paredzētajā vietā. Lai novērstu aprasošanu vai pelējuma
veidošanos, glabājiet kameru sausā, labi vēdināmā vietā. Neglabājiet kameru kopā ar ligroīna
vai kampara pretkožu bumbiņām vai vietās, kas:
• tiek slikti vēdinātas vai pakļautas mitrumam, kas lielāks par 60 %,
• atrodas blakus iekārtām, kas rada stiprus elektromagnētiskos laukus, piemēram,
televizoriem vai radio aparātiem,
• ir pakļautas temperatūrai, kas ir augstāka par 50 °C vai zemāka par –10 °C.
Tīrīšana
Kameras
korpuss
Objektīvs,
spogulis un
skatu
meklētājs
Monitors
Izmantojiet pūtēju, lai notīrītu netīrumus un plūksnas, pēc tam uzmanīgi noslaukiet ar
mīkstu, sausu drānu. Ja kamera tikusi izmantota pludmalē vai jūras krastā, noslaukiet smiltis
vai sāli ar destilētā ūdenī viegli samitrinātu drānu un kārtīgi nosusiniet. Svarīgi: netīrumi vai citi
svešķermeņi kameras iekšpusē var radīt bojājumus, uz kuriem netiek attiecināta garantija.
Šos stikla elementus var viegli sabojāt. Notīriet netīrumus un plūksnas ar pūtēju. Lietojot
aerosola pūtēju, turiet baloniņu vertikāli, lai neļautu iztecēt šķidrumam. Lai notīrītu pirkstu
nospiedumus vai citus traipus, uzlieciet nedaudz objektīva tīrītāja uz mīkstas drānas un
uzmanīgi notīriet.
Notīriet netīrumus un plūksnas ar pūtēju. Tīrot pirkstu nospiedumus un citus traipus, viegli
noslaukiet virsmu ar mīkstu drānu vai zamšādu. Nelietojiet spēku, jo tas var radīt bojājumus
vai darbības traucējumus.
Neizmantojiet spirtu, šķīdinātāju vai citas gaistošas ķīmiskas vielas.
D
Kameras un piederumu kopšana
Kamera ir precīza ierīce, un tai nepieciešama regulāra apkope. Nikon iesaka reizi gadā vai reizi divos
gados pārbaudīt kameru pie sākotnējā izplatītāja vai Nikon pilnvarota tehniskās apkopes pārstāvja;
apkope kamerai jāveic vienreiz trīs līdz piecu gadu laikā (ņemiet vērā, ka tie ir maksas pakalpojumi).
Biežas pārbaudes un apkopes ir īpaši ieteicamas, ja kamera tiek izmantota profesionālam darbam.
Jebkuri piederumi, ko regulāri izmanto kopā ar kameru, piemēram, objektīvi vai papildu zibspuldzes, ir
jāpārbauda un jākopj kopā ar kameru.
67
Kameras un akumulatora kopšana:
brīdinājumi
Kameras kopšana
Nemest: ierīcei var rasties darbības traucējumi, ja tā ir pakļauta spēcīgiem triecieniem vai vibrācijai.
Turēt sausumā: šis izstrādājums nav ūdensdrošs, un tam var rasties darbības traucējumi, ja tas ir ticis
iegremdēts ūdenī vai pakļauts liela mitruma iedarbībai. Iekšējā mehānisma rūsēšana var radīt
neatgriezeniskus bojājumus.
Izvairieties no pēkšņām temperatūras izmaiņām: straujas temperatūras svārstības, kas rodas, ieejot vai izejot no
apsildāmas ēkas aukstā āra laikā, ierīcē var izraisīt kondensēšanos. Lai nepieļautu kondensāciju, pirms
pakļaut to straujām temperatūras svārstībām, novietojiet ierīci pārvietošanas koferī vai plastmasas maisā.
Nenovietojiet spēcīga magnētiska lauka tuvumā: neizmantojiet vai neuzglabājiet šo ierīci tādu iekārtu tuvumā, kas
ģenerē spēcīgu elektromagnētisko starojumu vai magnētisko lauku. Spēcīgi statiskie lādiņi vai
magnētiskie lauki, ko rada, piemēram, radioraidītāji, var radīt monitora darbības traucējumus, sabojāt
atmiņas kartē saglabātos datus vai ietekmēt izstrādājuma iekšējo elektrisko shēmu.
Neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli: neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu
uz ilgāku laiku. Intensīva gaisma var izraisīt attēla sensora darbības pasliktināšanos vai radīt fotogrāfijās
baltu izplūdumu efektu.
Izslēdziet kameru pirms noņemt vai atvienot barošanas avotu: neatvienojiet ierīci no strāvas un neizņemiet
akumulatoru, kamēr tā ir ieslēgta vai kamēr tiek ierakstīti vai dzēsti attēli. Enerģijas padeves piespiedu
pārtraukšanas šādos apstākļos sekas var būt datu zaudēšana vai izstrādājuma atmiņas vai iekšējās shēmas
bojājumi. Lai nepieļautu nejaušu enerģijas padeves pārtraukumu, izvairieties pārvietot ierīci no vienas
vietas uz citu, kamēr ir pievienots maiņstrāvas adapteris.
Tīrīšana: tīrot kameras korpusu, izmantojiet pūtēju, lai uzmanīgi notīrītu putekļus un plūksnas, pēc tam to
uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu. Pēc kameras izmantošanas pludmalē vai jūras krastā
noslaukiet visas smiltis vai sāli, izmantojot drānu, kas viegli samitrināta tīrā ūdenī, un pēc tam kārtīgi
nožāvējiet kameru.
Objektīvu un spoguli var viegli sabojāt. Netīrumi un pūkas ir uzmanīgi jānoņem ar gaisa pūtēju.
Izmantojot aerosola pūtēju, turiet aerosolu vertikāli, lai neļautu izplūst šķidrumam. Lai no objektīva
notīrītu pirkstu nospiedumus vai citus traipus, uzlieciet nedaudz objektīva tīrītāja uz mīkstas drānas un
uzmanīgi noslaukiet objektīvu.
Informāciju par attēla sensora tīrīšanu skatiet Atsauces rokasgrāmatā.
Nepieskarieties aizvara aizkaram: aizvara aizkars ir ļoti plāns un to var viegli sabojāt. Nekādā gadījumā nevajag
pielietot spēku aizkaram, bakstīt to ar tīrīšanas rīkiem vai pakļaut spēcīgām gaisa plūsmām no pūtēja. To
darot, aizkaru var saskrāpēt, deformēt vai pārplēst.
68
Uzglabāšana: lai nepieļautu aprasošanu vai pelējuma veidošanos, glabājiet kameru sausā, labi vēdināmā
vietā. Ja izmantojat maiņstrāvas adapteri, atvienojiet to, lai nepieļautu aizdegšanos. Ja ierīce ilgāku laiku
netiks izmantota, izņemiet akumulatoru, lai novērstu sūci, un uzglabājiet kameru plastmasas maisā, kas
satur mitruma absorbentu. Tomēr neuzglabājiet kameras somu plastmasas maisā, jo tas var izraisīt
materiāla bojāšanos. Ņemiet vērā, ka mitruma absorbents pakāpeniski zaudē spēju absorbēt mitrumu un
tas ir regulāri jānomaina.
Lai nepieļautu aprasošanu vai pelējuma veidošanos, izņemiet kameru no glabātavas vismaz reizi mēnesī.
Ieslēdziet kameru un dažas reizes atbrīvojiet aizvaru, pirms nolikt to atpakaļ.
Akumulatoru uzglabājiet vēsā, sausā vietā. Pirms nolikt akumulatoru uzglabāšanai, uzlieciet kontakta
vāku.
Piezīmes par monitoru: monitors ir izgatavots ar ārkārtīgi augstu precizitāti; tam ir vismaz 99,99 % darbspējīgu
pikseļu, un ne vairāk kā 0,01 % pikseļu var trūkt vai būt bojāti. Tādēļ, lai arī šie displeji var saturēt vienmēr
izgaismotus (baltus, sarkanus, zilus vai zaļus) vai vienmēr izslēgtus (melnus) pikseļus, tas nenorāda uz
darbības traucējumiem un neietekmē attēlus, kas ierakstīti ar ierīci.
Spilgtā gaismā attēli monitorā var būt grūti saskatāmi.
Nepielietojiet spēku pret monitoru, jo tas var radīt bojājumus vai darbības traucējumus. Netīrumus vai
pūkas no monitora var noņemt ar pūtēju. Traipus var notīrīt, uzmanīgi noslaukot tos ar mīkstu drānu vai
zamšādu. Ja monitors saplīst, īpaši jāuzmanās, lai nesavainotos ar saplīsušo stiklu un neļautu monitora
šķidrajiem kristāliem nonākt saskarē ar ādu vai iekļūt acīs un mutē.
Muarē efekts: muarē efekts ir mijiedarbība, kas rodas, ja attēlā esošs regulārs režģis, kas atkārtojas,
piemēram, auduma raksts, augstceltnes logu rinda, mijiedarbojas ar kameras attēla sensora reģi. Ja
pamanāt fotogrāfijās muarē efektu, pamēģiniet mainīt attālumu līdz objektam, tuvināt vai tālināt
uzņēmumu vai arī mainīt kameras leņķi.
Akumulatora kopšana
Akumulatori nepareizas rīcības rezultātā var iztecēt vai eksplodēt. Lietojot akumulatorus, ievērojiet šādus
piesardzības pasākumus:
• Izmantojiet vienīgi šai ierīcei apstiprinātus akumulatorus.
• Nepakļaujiet akumulatoru liesmām vai pārmērīgam karstumam.
• Uzturiet tīrus akumulatora kontaktus.
• Pirms akumulatora nomainīšanas izslēdziet ierīci.
• Ja akumulators netiek izmantots, izņemiet to no kameras vai lādētāja un uzlieciet tam kontakta vāku.
Šīs ierīces patērē mazliet enerģijas arī tad, ja ir izslēgtas, un var iztukšot akumulatoru līdz tādam
stāvoklim, ka tas vairs nefunkcionēs. Ja akumulators kādu laiku netiks izmantots, ievietojiet to kamerā
un darbiniet to, līdz akumulators ir pilnībā iztukšots, tad izņemiet to un novietojiet uzglabāšanai vietā,
kur vides temperatūra ir no 15 °C līdz 25 °C (neuzglabājiet ļoti karstās vai ļoti aukstās vietās). Atkārtojiet
šo procesu vismaz reizi sešos mēnešos.
• Atkārtoti ieslēdzot un izslēdzot kameru, kad akumulators ir pilnībā izlādējies, samazinās akumulatora
darbmūžs. Pilnība izlādējušies akumulatori pirms lietošanas ir jāuzlādē.
69
• Akumulatora lietošanas laikā var paaugstināties tā iekšējā temperatūra. Mēģinot uzlādēt sakarsušu
akumulatoru, pasliktināsies akumulatora sniegums, un akumulators var neuzlādēties vai uzlādēties tikai
daļēji. Pirms uzlādēt akumulatoru, pagaidiet, kamēr tas atdziest.
• Akumulatora lādēšanas turpināšana pēc pilnas uzlādes var pasliktināt tā darbību.
• Ja ievērojami samazinās laiks, kurā pilnībā uzlādēts akumulators saglabā lādiņu, to izmantojot istabas
temperatūrā, tas norāda, ka šis akumulators ir jānomaina. Iegādājieties jaunu akumulatoru EN-EL14a.
• Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru. Uzņemot fotogrāfijas svarīgos pasākumos, sagatavojiet
rezerves akumulatoru EN-EL14a un uzturiet to pilnībā uzlādētu. Atkarībā no jūsu atrašanās vietas var
būt grūti iegādāties rezerves akumulatorus īsā laikā. Ņemiet vērā, ka aukstā laikā akumulatora
kapacitātei ir tendence samazināties. Pirms aukstā laikā uzņemt fotogrāfijas ārā, pārliecinieties, vai
akumulators ir pilnībā uzlādēts. Glabājiet rezerves akumulatoru siltā vietā un, ja nepieciešams,
samainiet tos. Auksts akumulators pēc sasildīšanas var nedaudz atgūt uzlādes līmeni.
• Nolietoti akumulatori ir vērtīgs resurss; utilizējiet tos, ievērojot vietējos noteikumus.
70
Kļūdu paziņojumi
Šajā sadaļā ir uzskaitīti indikatori un kļūdu paziņojumi, kas tiek parādīti skatu meklētājā un
monitorā.
A
Brīdinājumu ikonas
Mirgojoša d ikona monitorā vai s skatu meklētājā norāda, ka, nospiežot W (Q) pogu, monitorā tiks
parādīts brīdinājums vai kļūdas paziņojums.
Indikators
Monitors
Skatu meklētājs
Risinājums
Lock lens aperture ring at minimum
aperture (largest f/-number).
B
Iestatiet objektīva apertūras gredzenu uz minimālo
(Fiksējiet objektīva apertūras
(mirgo)
apertūras atvērumu (lielāko f skaitli).
gredzenu uz minimālo apertūras
atvērumu (lielāko f skaitli).)
• Pievienojiet objektīvu, kas nav IX NIKKOR.
Lens not attached. (Nav pievienots
F/s
• Ja ir pievienots objektīvs bez centrālā procesora,
objektīvs.)
(mirgo)
izvēlieties M režīmu.
Before taking photos, rotate the
Objektīvs ar ievelkama objektīva cilindra pogu ir
zoom ring to extend the lens.
F
piestiprināts ar ievilktu objektīvu. Nospiediet ievelkama
(Iekams uzņemt fotogrāfiju, groziet
(mirgo)
objektīva cilindra pogu un groziet tālummaiņas gredzenu
tālummaiņas gredzenu, lai izbīdītu
lai izbīdītu objektīvu.
objektīvu.)
Shutter release disabled. Recharge
d/s
Izslēdziet kameru un uzlādējiet vai nomainiet
battery. (Aizvara atbrīvošana ir
(mirgo)
akumulatoru.
atspējota. Uzlādējiet akumulatoru.)
This battery cannot be used. Choose
battery designated for use in this
d
camera. (Šo akumulatoru nevar
Izmantojiet Nikon apstiprinātu akumulatoru.
(mirgo)
izmantot. Izvēlieties šai kamerai
paredzētu akumulatoru.)
Initialization error. Turn camera off
and then on again. (Inicializācijas
d/k Izslēdziet kameru, izņemiet un ievietojiet atpakaļ
kļūda. Izslēdziet un atkal ieslēdziet
(mirgo)
akumulatoru un atkal ieslēdziet kameru.
kameru.)
Battery level is low. Complete
operation and turn camera off
Pabeidziet tīrīšanu un izslēdziet kameru, un uzlādējiet vai
immediately. (Zems akumulatora
—
nomainiet akumulatoru.
līmenis. Pabeidziet darbību un
nekavējoties izslēdziet kameru.)
Clock not set (Nav iestatīts
—
Iestatiet kameras pulksteni.
pulkstenis)
No SD card inserted (Nav ievietota SD
S/s
Izslēdziet kameru un pārbaudiet, vai karte ir ievietota
karte)
(mirgo)
pareizi.
Memory card is locked.
Atmiņas karte ir bloķēta (aizsargāta pret ierakstīšanu).
Slide lock to “write” position.
(
Pārbīdiet kartes rakstīšanas aizsardzības slēdzi stāvoklī
(Atmiņas karte ir bloķēta. Pārbīdiet
(mirgo)
„rakstīt”.
bloķētāju stāvoklī „rakstīt”.)
• Izmantojiet apstiprinātu karti.
This memory card cannot be used.
• Formatējiet karti. Ja problēma netiek novērsta,
Card may be damaged.
iespējams, karte ir bojāta. Sazinieties ar Nikon
(/k
Insert another card. (Šo karti nevar
pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.
(mirgo)
izmantot. Karte var būt bojāta.
• Kļūda, veidojot jaunu mapi. Dzēsiet failus vai
Ievietojiet citu atmiņas karti.)
ievietojiet jaunu atmiņas karti.
• Ievietojiet jaunu atmiņas karti.
71
Indikators
Monitors
This card is not formatted.
Format the card. (Šī karte nav
formatēta. Formatējiet karti.)
Card is full (Karte ir pilna)
—
Skatu meklētājs
T
(mirgo)
j/A/s
(mirgo)
●
(mirgo)
Subject is too bright (Pārāk
spilgts objekts)
s
(mirgo)
Subject is too dark (Pārāk tumšs
objekts)
No “Bulb” in S mode (S režīmā
nav „Spuldzītes”)
No “Time” in S mode (S režīmā
nav „Laika”)
72
A
(mirgo)
&
(mirgo)
—
N
(mirgo)
—
N/s
(mirgo)
Risinājums
Formatējiet karti vai izslēdziet kameru un ievietojiet jaunu
atmiņas karti.
• Samaziniet kvalitāti vai izmēru.
• Izdzēsiet fotogrāfijas.
• Ievietojiet jaunu atmiņas karti.
Kamera nevar fokusēties, izmantojot autofokusu. Mainiet
kompozīciju vai iestatiet fokusu manuāli.
• Izmantojiet zemāku ISO jutību.
• Izmantojiet pārdošanā pieejamu ND filtru.
• Režīms:
S Palieliniet aizvara ātrumu
A Izvēlieties mazāku apertūras atvērumu (lielāku f skaitli)
% Izvēlieties citu uzņemšanas režīmu
• Izmantojiet augstāku ISO jutību.
• Izmantojiet zibspuldzi.
• Režīms:
S Samaziniet aizvara ātrumu
A Izvēlieties lielāku apertūras atvērumu (mazāku f skaitli)
Mainiet aizvara ātrumu vai izvēlieties M režīmu.
Zibspuldze ir uzplaiksnījusi ar pilnu jaudu. Pārbaudiet
fotogrāfiju monitorā; ja attēls ir nepietiekami izgaismots,
noregulējiet iestatījumus un mēģiniet vēlreiz.
• Izmantojiet zibspuldzi.
• Mainiet attālumu līdz objektam, apertūras atvērumu,
zibspuldzes diapazonu vai ISO jutību.
• Objektīva fokusa attālums ir mazāks par 18 mm:
izmantojiet objektīvu ar lielāku fokusa attālumu.
Indikators
Monitors
Skatu meklētājs
Error. Press shutter release
button again. (Kļūda. Vēlreiz
nospiediet aizvara atbrīvošanas
pogu.)
Start-up error. Contact a NikonO
authorized service
(mirgo)
representative. (Palaides kļūda.
Sazinieties ar Nikon pilnvarotu
tehniskās apkopes pārstāvi.)
Metering error (Mērīšanas kļūda)
Unable to start live view. Please
wait for camera to cool. (Nevar
—
ieslēgt tiešā skata režīmu. Lūdzu
pagaidiet, līdz kamera atdziest.)
Risinājums
Atbrīvojiet aizvaru. Ja kļūda atkārtojas vai parādās regulāri,
konsultējieties ar Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes
pārstāvi.
Konsultējieties ar Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes
pārstāvi.
Pirms atsākt tiešo skatu vai atsākt video ierakstīšanu,
pagaidiet, līdz atdziest kameras iekšējās shēmas.
—
Atskaņošanai atlasītā mape nesatur attēlus (ņemiet vērā, ka
šis paziņojums tiek parādīts tad, ja ir ievietota atmiņas karte,
pēc tam, kad iestatījums Current (Pašreizējā) ir atlasīts
atskaņošanas izvēlnes vienumam Playback folder
(Atskaņošanas mape) un atskaņošana ir iedarbināta pirms
fotogrāfiju uzņemšanas.) Ievietojiet citu atmiņas karti vai
izvēlieties opciju All (Visas) vienumam Playback folder
(Atskaņošanas mape).
—
Failu nevar atskaņot kamerā.
—
Attēlus, kas izveidoti ar citām ierīcēm, nevar retušēt.
—
Daudzas viedās ierīces vienlaicīgi mēģina pievienoties
kamerai. Pagaidiet pāris minūtes pirms mēģināt vēlreiz.
Error (Kļūda)
—
Atlasiet opciju Disable (Atspējot) vienumu secībai Wi-Fi >
Network connection (Tīkla savienojums), pēc tam atkal
atlasiet opciju Enable (Iespējot).
Network access not available
until camera cools. (Tīkla
piekļuve nav pieejama, kamēr
kamera būs atdzisusi.)
—
Izslēdziet kameru un mēģiniet vēlreiz, kad kamera būs
atdzisusi.
Folder contains no images.
(Mapē nav attēlu.)
Cannot display this file. (Nevar
parādīt šo failu.)
Cannot select this file. (Nevar
atlasīt šo failu.)
Could not connect; multiple
devices detected. Try again
later. (Nevar izveidot
savienojumu; atrastas vairākas
ierīces. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.)
73
Specifikācijas
❚❚ Digitālā kamera Nikon D5300
Tips
Tips
Objektīva savienojums
Faktiskais skata leņķis
Faktiskie pikseļi
Faktiskie pikseļi
24,2 miljoni
Attēla sensors
Attēla sensors
Kopējais pikseļu skaits
Netīrumu samazināšanas
sistēma
23,5 × 15,6 mm CMOS sensors
24,78 miljoni
Attēla sensora tīrīšana, attēla netīrumu noņemšanas atsauces dati (nepieciešama
papildu Capture NX 2 programmatūra)
Uzglabāšana
Attēla izmērs (pikseļi)
Failu formāts
Picture Control sistēma
Datu nesējs
Failu sistēma
Skatu meklētājs
Skatu meklētājs
Kadra aptvērums
Palielinājums
Attālums starp skatu
meklētāju un aci
Dioptriju regulēšana
Fokusēšanas ekrāns
Refleksais spogulis
Objektīva apertūras
atvērums
74
Viena objektīva digitālā spoguļkamera
Nikon F savienojums (ar AF kontaktiem)
Nikon DX formāts; fokusa attālums ir apmēram 1,5× lielāks nekā objektīviem ar
FX formāta skata leņķi fokusa attālumā
•
•
•
•
6000 × 4000 (liels)
• 4496 × 3000 (vidējs)
2992 × 2000 (mazs)
NEF (RAW): 12 vai 14 bitu, saspiests
JPEG: JPEG pamatsaderība ar augstu (apm.1: 4), normālu (apm. 1: 8) vai pamata
(apm. 1: 16) kompresiju.
• NEF (RAW) + JPEG: viens uzņēmums tiek ierakstīts gan NEF (RAW), gan JPEG
formātā
Standarta, neitrāls, košs, vienkrāsains, portrets, ainava; var izmainīt atlasīto Picture
Control; pielāgotu Picture Controls glabātava
SD (Secure Digital) un UHS-I saderīgas SDHC un SDXC atmiņas kartes
DCF (Dizaina nolikums Kameras Failu sistēmai) 2.0, DPOF (Digitālās Drukas
Secības Formāts), Exif (Apmaināmu Attēla Failu formāts digitālājām kamerām)
2.3, PictBridge
Acu līmeņa pentaspoguļa viena objektīva refleksais skatu meklētājs
Apm. 95 % horizontāli un 95 % vertikāli
Apm. 0,82 × (50 mm f/1,4 objektīvs pie bezgalības, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; no skatu meklētāja actiņas lēcas virsmas centra)
–1,7–+1,0 m–1
B tipa BriteView Clear Matte Mark VII ekrāns
Ātrā atgriešanās
Tūlītēja atgriešanās, elektroniski vadāma
Objektīvs
Saderīgie objektīvi
Autofokuss pieejams ar AF-S, AF-P un AF-I objektīviem. Autofokuss nav pieejams
ar citiem G un D tipa objektīviem, AF objektīviem (netiek atbalstīti IX NIKKOR
objektīvi un F3AF paredzētie objektīvi) un AI-P objektīviem. Objektīvus bez
centrālā procesora var izmantot M režīmā, taču kameras ekspozīcijas mērītājs
nedarbosies.
Elektronisko diapazona meklētāju var izmantot ar objektīviem, kuru maksimālais
apertūras atvērums ir f/5,6 vai ātrāks.
Aizvars
Tips
Ātrums
Zibspuldzes
sinhronizācijas ātrums
Elektroniski vadāms fokusēšanas plaknes aizvars ar vertikālu gājienu
1/4000 – 30 s ar 1/3 vai 1/2 EV soli; „Spuldzīte”; „Laiks”
X= 1/200 s; sinhronizējas ar aizvaru pie 1/200 s vai lēnāka ātruma
Atbrīvošana
Atbrīvošanas režīms
8 (viens kadrs), ! (pastāvīgs mazs ātrums), 9 (pastāvīgs liels ātrums),
J (aizvara klusa atbrīvošana), E (automātiskais taimeris), " (aizturētā tālvadība;
ML-L3), # (ātrās reaģēšanas tālvadība; ML-L3); atbalsta uzņemšanu laika intervālā
Kadru uzņemšanas ātrums • !: līdz 3 kadri/s
• 9: līdz 5 kadri/s (JPEG un 12 bitu NEF (RAW) vai 4 kadri/s (14 bitu NEF/RAW)
Piezīme: kadru uzņemšanas ātrumi pieņem nepārtraukta servo AF, manuālu vai
aizvara prioritātes automātisku ekspozīciju, pie aizvara ātruma 1/250 s vai lielāka,
Release (Atbrīvošana), kas iestatīta pielāgotajam iestatījumam a1 (AF-C priority
selection (AF-C prioritātes izvēle)) un citi iestatījumi ar noklusējuma vērtībām.
Automātiskais taimeris
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 – 9 ekspozīcijas
Ekspozīcija
Mērīšanas režīms
Mērīšanas metode
TTL ekspozīcijas mērīšana, izmantojot 2016 pikseļu RGB sensoru
• Matricas mērīšana: 3D krāsu matricas mērīšana II (G, E un D tipa objektīvi); krāsu
matricas mērīšana II (pārējie centrālā procesora objektīvi)
• Centra svērtā mērīšana: 8 mm aplim kadra centrā tiek piešķirts 75 % svars
• Punkta mērīšana: mēra 3,5 mm apli (aptuveni 2,5 % kadra), kas centrēts uz atlasīto
fokusa punktu
Diapazons (ISO 100, f/1,4 • Matricas vai centra svērtā mērīšana: 0–20 EV
objektīvs, pie 20 °C)
• Punkta mērīšana: 2–20 EV
Ekspozīcijas mērītāju
Centrālais procesors
savienošana
Režīms
Automātiskie režīmi (i automātiski; j automātiski, izslēgta zibspuldze); ieprogrammēts
automātiskais režīms ar elastīgu programmu (P); aizvara prioritātes automātiskais
režīms (S); apertūras prioritātes automātiskais režīms (A); manuāls (M); sižetu režīmi
(k portrets; l ainava; p bērns; m sports; n tuvplāns; o nakts portrets; r nakts ainava; s ballīte/
iekštelpas; t pludmale/sniegs; u saulriets; v krēsla/rītausma; w dzīvnieka portrets; x sveču gaisma;
y ziedi; z rudens krāsas; 0 pārtika); speciālo efektu režīmi (% nakts redzamība; g krāsu skice;
' rotaļu kameras efekts; ( miniatūras efekts; 3 selektīva krāsa; 1 siluets; 2 gaiši toņi; 3 tumši toņi;
) HDR glezna)
Ekspozīcijas kompensācija Var regulēt par –5 līdz +5 EV ar 1/3 vai 1/2 EV soli režīmos P, S, A un M
Vairākkadru uzņemšana • Ekspozīcijas vairākkadru uzņemšana: 3 uzņēmumi ar 1/3 vai 1/2 EV soli
• Baltā balansa vairāku kadru uzņemšana: 3 uzņēmumi ar 1 soli
• Aktīvās D-Lighting vairākkadru uzņemšana: 2 uzņēmumi
Ekspozīcijas fiksators
Izgaismojumu fiksē pie noteiktas vērtības ar A (L) pogu
75
Ekspozīcija
ISO jutība (ieteicamās
ekspozīcijas indekss)
Aktīvā D-Lighting
Fokuss
Autofokuss
Noteikšanas diapazons
Objektīva servo
Fokusa punkts
AF apgabala režīms
Fokusa fiksators
ISO 100 – 12800 ar 1/3 EV darbību. Var iestatīt arī uz aptuveni 0,3, 0,7 vai 1 EV
(ISO 25600 ekvivalents) virs ISO 12800; pieejama automātiska ISO jutības
kontrole
Y Automātiski, Z Ļoti augsts, P Augsts, Q Normāls, R Zems, ! Izslēgts
Nikon Multi-CAM 4800DX autofokusa sensora modulis ar TTL fāzes noteikšanu,
39 fokusa punkti (ieskaitot 9 krustveida sensorus) un AF palīggaismotāju
(diapazons aptuveni 0,5 – 3 m)
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokuss (AF): viena servo AF (AF-S); nepārtraukts servo AF (AF-C); automātiska
AF-S/AF-C atlasīšana (AF-A); fokusa paredzēšana tiek aktivizēta automātiski
atbilstoši objekta statusam
• Manuālais fokuss (MF): var izmantot elektronisko diapazona meklētāju
Var izvēlēties 39 vai 11 fokusa punktus
Viena punkta AF, 9, 21, vai 39 punktu dinamiskā apgabala AF, 3D paredzēšana,
automātiskais apgabala AF
Fokusu var fiksēt, līdz pusei nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu (viena servo AF)
vai nospiežot A (L) pogu
Zibspuldze
Iebūvētā zibspuldze
i, k, p, n, o, s, w, g, ': automātiskā zibspuldze ar automātisku pacelšanos
P, S, A, M, 0: manuālā pacelšana ar pogas atbrīvošanu
Jaudas skaitlis
Apm. 12, 13 ar manuālo zibspuldzi (m, ISO 100, 20 °C)
Zibspuldzes vadība
TTL: i-TTL zibspuldzes vadība, izmantojot 2016 pikseļu RGB sensoru, ir pieejama ar
iebūvēto zibspuldzi un papildu SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 vai
SB-300; i-TTL vienmērīga apgaismojuma iebūvētā zibspuldze, kuru izmanto
digitālām vienobjektīva spoguļkamerām ar matricas un centra svērto mērīšanu,
standarta i-TTL zibspuldzi izmanto digitālām vienobjektīva spoguļkamerām ar
punkta mērīšanu
Zibspuldzes režīms
Automātisks, automātisks ar sarkano acu efekta samazināšanu, automātiskā lēnā
sinhronizācija, automātiskā lēnā sinhronizācija ar sarkano acu efekta
samazināšanu, piespiedu zibspuldze, sarkano acu efekta samazināšana, lēna
sinhronizācija, lēna sinhronizācija ar sarkano acu efekta samazināšanu,
aizmugurējais aizkars ar lēnu sinhronizāciju, aizmugurējā aizkara sinhronizācija,
izslēgts
Zibspuldzes kompensācija –3 līdz +1 EV ar 1/3 vai 1/2 EV soli
Zibspuldzes gatavības
Iedegas, kad iebūvētā vai papildu zibspuldze ir pilnībā uzlādēta; mirgo pēc
indikators
zibspuldzes uzplaiksnīšanas ar pilnu jaudu
Piederumu pieslēgvieta ISO 518 piederumu pieslēgvieta ar sinhronizācijas un datu kontaktiem, un
drošības fiksatoru
Nikon radošā
Uzlabots bezvadu apgaismojums ir atbalstīts ar papildu zibspuldzi SB-910,
apgaismojuma sistēma
SB-900, SB-800 vai SB-700 kā galveno zibspuldzi vai SU-800 zibspuldzes
(CLS)
vadītāju; zibspuldzes krāsas informācijas pārraidīšanu atbalsta ar visām
CLS saderīgām zibspuldzēm
Sinhronizācijas kontakts Adapteris ar sinhronizēšanas kontaktu AS-15 (pieejams atsevišķi)
Baltā balanss
Baltā balanss
76
Automātiskais režīms, kvēlspuldze, fluorescējošs (7 veidi), tieša saules gaisma,
zibspuldze, mākoņains, ēna, iepriekš iestatīts manuālais, visi, izņemot iepriekš
iestatītu manuālo, ar precīzu ieregulēšanu.
Tiešais skats
Objektīva servo
AF apgabala režīms
Autofokuss
Sižeta automātiska
atlasīšana
Video
Mērīšana
Mērīšanas metode
Kadra izmērs (pikseļi) un
kadru uzņemšanas ātrums
Failu formāts
Video kompresija
Audio ieraksta formāts
Audio ieraksta ierīce
ISO jutība
Monitors
Monitors
Atskaņošana
Atskaņošana
Interfeiss
USB
Videoizvade
HDMI izvade
Papildpiederumu
pieslēgvieta
Audio ievade
• Autofokuss (AF): viena servo AF (AF-S); pilna laika servo AF (AF-F)
• Manuālais fokuss (MF)
Sejas prioritātes AF, plata apgabala AF, normāla apgabala AF, objekta
paredzēšanas AF
Kontrasta noteikšanas AF jebkurā kadra punktā (ja ir atlasīts sejas prioritātes AF
vai objekta paredzēšanas AF, kamera fokusa punktu izvēlas automātiski)
Pieejama i un j režīmos
TTL ekspozīcijas mērīšana, izmantojot galveno attēla sensoru
Matrica
• 1920 × 1080, 60p (progresīvā attēlošana)/50p/30p/25p/24p, ★ augsts/normāls
• 1280 × 720, 60p/50p, ★ augsts/normāls
• 640 × 424, 30p/25p, ★ augsts/normāls
Kadru uzņemšanas ātrumi 30p (faktiskais kadru uzņemšanas ātrums ir 29,97
kadri/s) un 60p (faktiskais kadru uzņemšanas ātrums ir 59,94 kadri/s) ir pieejami,
ja video režīmam ir atlasīta opcija NTSC. Ātrumi 25p un 50p ir pieejami, ja video
režīmam ir atlasīta opcija PAL. Ja ir atlasīta opcija 24p, faktiskais kadru
uzņemšanas ātrums ir 23,976 kadri/s.
MOV
H.264/MPEG-4 uzlabota video kodēšana
Lineārais PCM
Iebūvētais vai ārējais stereo mikrofons; regulējama jutība
ISO 100 – 12800; var iestatīt arī uz aptuveni 0,3, 0,7 vai 1 EV (ISO 25600 ekvivalents)
virs ISO 12800
8,1 cm/3,2 collas (3 : 2), aptuveni 1037 tūkst. punkti (720 × 480 × 3 = 1 036 800
punkti), TFT monitors ar maināmu 170 ° skatīšanas leņķi, apm. 100 % kadra
pārklājumu un spilgtuma pielāgojumu
Pilnrāmja un sīktēlu (4, 12 vai 80 attēlu vai kalendāra) atskaņošana ar atskaņošanas
tālummaiņu, video atskaņošanu, fotogrāfiju un/vai video slīdrādi, histogrammas
displeju, izgaismojumiem, automātisko attēla pagriešanu, attēla vērtēšanu un
attēla komentāru (līdz 36 rakstzīmēm)
Ātrdarbīgs USB
NTSC, PAL
C tipa HDMI minikontaktu savienotājs
Bezvadu tālvadības ierīces: WR-1, WR-R10 (pieejamas atsevišķi)
Tālvadības pults vadi: MC-DC2 (pieejami atsevišķi)
GPS ierīce: GP-1/GP-1A (pieejama atsevišķi)
Stereo mini spraudnis (diametrs 3,5 mm); atbalsta papildu ME-1 stereomikrofonu
77
Bezvadu savienojums
Standarta
Sakaru protokoli
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
Darbības frekvence
2412 – 2462 MHz (kanāli 1 – 11)
Maksimālā izvades jauda 7,8 dBm (EIRP)
Diapazons (redzamības
Aptuveni 30 m (tiek pieņemts, ka nav traucējumu; diapazons var mainīties
svītra)
atkarībā no signāla stipruma un šķēršļu esamības)
Datu pārraides ātrums
54 Mb/s
Maksimālie loģiskie datu pārraides ātrumi atbilstoši IEEE standartam. Reālie
ātrumi var atšķirties.
Drošība
• Autentificēšana: Atvērta sistēma, WPA2-PSK
• Šifrēšana: AES
Bezvadu iestatīšana
Atbalsta WPS
Piekļuves protokoli
Infrastruktūra
Atrašanās vietas dati
Uztveršanas frekvence
Ģeodēziski
Atbalstītās valodas
Atbalstītās valodas
Strāvas avots
Akumulators
Maiņstrāvas adapteris
Trijkāja ligzda
Trijkāja ligzda
Izmēri/svars
Izmēri (P × A × D)
Svars
Darba vide
Temperatūra
Mitruma līmenis
1575,42 MHz (C/A kods)
WGS84
Angļu, arābu, bengāļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, hindu, holandiešu,
indonēziešu, itāļu, japāņu, korejiešu, krievu, ķīniešu (vienkāršotā un tradicionālā),
norvēģu, persiešu, poļu, portugāļu (Portugāle un Brazīlija), rumāņu, spāņu, somu,
taizemiešu, tamilu, turku, ukraiņu, ungāru, vācu, vjetnamiešu, zviedru
Viens uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL14a
Maiņstrāvas adapteris EH-5b; nepieciešams barošanas savienotājs EP-5A
(pieejams atsevišķi)
1/ 4
colla (ISO 1222)
Apm. 125 × 98 × 76 mm
Apm. 530 g ar akumulatoru un atmiņas karti, bet bez korpusa vāciņa; apm. 480 g
(tikai kameras korpuss)
0 °C – 40 °C
85 % vai mazāk (bez kondensēšanās)
• Ja nav noteikts citādi, visi mērījumi tiek veikti atbilstoši Kameru un attēlveidošanas izstrādājumu asociācijas (Camera
and Imaging Products Association — CIPA) standartiem un vadlīnijām.
• Visi lielumi attiecas uz kameru ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
• Nikon patur tiesības mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstītās aparatūras un programmatūras izskatu un specifikācijas
jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Nikon neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kura cēlonis ir
jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāmata.
78
❚❚ Akumulatora lādētājs MH-24
Nominālā ievades jauda
Nominālā izvades jauda
Atbalstītie akumulatori
Uzlādes laiks
Darba temperatūra
Izmēri (P × A × D)
Svars
Maiņstrāva 100 – 240 V, 50/60 Hz, maksimums 0,2 A
Līdzstrāva, 8,4 V/0,9 A
Nikon uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL14a
Apm. 1 stunda un 50 minūtes 25 °C temperatūrā, ja pilnībā izlādējies
0 °C – 40 °C
Apm. 70 × 26 × 97 mm, bez adaptera ar spraudni
Apm. 96 g, bez adaptera ar spraudni
Uz šī izstrādājuma esošie simboli apzīmē:
m maiņstrāva, p līdzstrāva, q II klases iekārta (izstrādājuma konstrukcijai ir dubulta izolācija.)
❚❚ Uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL14a
Tips
Nominālā kapacitāte
Darba temperatūra
Izmēri (P × A × D)
Svars
Uzlādējams litija jonu akumulators
7,2 V/1230 mAh
0 °C – 40 °C
Apm. 38 × 53 × 14 mm
Apm. 49 g, bez adaptera kontakta vāka
❚❚ Objektīvi AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR un AF-P DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6G
Tips
Fokusa garums
Maksimālais apertūras
atvērums
Objektīva konstrukcija
Skata leņķis
Fokusa garuma skala
Informācija par attālumu
Tālummaiņa
Fokusēšana
Vibrācijas samazināšana
(tikai AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6G VR)
Minimālais fokusa
attālums
Diafragmas lapiņas
Diafragma
Apertūras atvēruma
diapazons
Mērīšana
Filtra pierīces izmērs
Izmēri
Svars
G tipa AF-P DX objektīvs ar iebūvētu centrālo procesoru un F savienojumu
18 – 55 mm
f/3,5 – 5,6
12 elementi 9 grupās (ieskaitot 2 asfēriskos objektīva elementus)
76° – 28° 50´
Dalījums milimetros (18, 24, 35, 45, 55)
Izvade uz kameru
Manuāla tālummaiņa, izmantojot neatkarīgu tālummaiņas gredzenu
Autofokuss ar soļa motora vadību; atsevišķs fokusēšanas gredzens manuālajai
fokusēšanai
Objektīva nobīdes metode, izmantojot spoles motorus (voice coil motor — VCM)
0,25 m no fokālās plaknes atzīmes visās tālummaiņas pozīcijās
7 (apaļš diafragmas atvērums)
Pilnībā automātiska
• fokusa attālums 18 mm: f/3,5 – 22
• fokusa attālums 55 mm: f/5,6 – 38
Minimālais apertūras atvērums, kas parādīts, var mainīties atkarībā no kamerā
atlasītā ekspozīcijas palielinājuma lieluma.
Pilns apertūras atvērums
55 mm (P = 0,75 mm)
Apm. 64,5 mm maksimālais diametrs × 62,5 mm (attālums no kameras objektīva uzstādīšanas
atloka, kad objektīvs ir ievilkts)
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR: apm. 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G: apm. 195 g
79
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR objektīvs
Tips
Fokusa attālums
Maksimālais apertūras
atvērums
Objektīva konstrukcija
Skata leņķis
Fokusa garuma skala
Informācija par attālumu
Tālummaiņa
Fokusēšana
G tipa AF-S DX objektīvs ar iebūvētu centrālo procesoru un F savienojumu
18 – 140 mm
f/3,5 – 5,6
17 elementi 12 grupās (ieskaitot 1 ED objektīva elementu, 1 asfērisku lēcas elementu)
76° – 11° 30´
Dalījums milimetros (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Izvade uz kameru
Manuāla tālummaiņa, izmantojot neatkarīgu tālummaiņas gredzenu
Nikon iekšējā fokusēšanās (IF) sistēma ar autofokusu tiek kontrolēta ar Kluso Viļņu
Motoru un atsevišķu fokusa gredzenu manuālai fokusēšanai
Vibrāciju samazināšana
Objektīva nobīdes metode, izmantojot spoles motorus (voice coil motor – VCM)
Minimālais fokusa attālums 0,45 m no fokālās plaknes atzīmes visos tālummaiņas stāvokļos
Diafragmas lapiņas
7 (apaļš diafragmas atvērums)
Diafragma
Pilnībā automātiska
Apertūras atvēruma
• fokusa attālums 18 mm: f/3,5 – 22
diapazons
• fokusa attālums 140 mm: f/5,6 – 38
Minimālais apertūras atvērums, kas parādīts, var mainīties atkarībā no kamerā
atlasītā ekspozīcijas palielinājuma lieluma.
Mērīšana
Pilns apertūras atvērums
Filtra pierīces izmērs
67 mm (P = 0,75 mm)
Izmēri
Apm. 78 mm diametrs × 97 mm (attālums no kameras objektīva uzstādīšanas atlokam)
Svars
Apm. 490 g
80
❚❚ Objektīvs AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II
Tips
Fokusa attālums
Maksimālais apertūras
atvērums
Objektīva konstrukcija
Skata leņķis
Fokusa garuma skala
Informācija par attālumu
Tālummaiņa
Fokusēšana
G tipa AF-S DX objektīvs ar iebūvētu centrālo procesoru un F savienojumu
18 – 55 mm
f/3,5 – 5,6
11 elementi 8 grupās (ieskaitot 1 asfēriskā objektīva elementu)
76°–28° 50´
Dalījums milimetros (18, 24, 35, 45, 55)
Izvade uz kameru
Manuāla tālummaiņa, izmantojot neatkarīgu tālummaiņas gredzenu
Autofokuss ar kluso viļņu motoru un atsevišķu fokusa gredzenu manuālajam
fokusam
Vibrāciju samazināšana
Objektīva nobīdes metode, izmantojot spoles motorus (voice coil motor – VCM)
Minimālais fokusa attālums • AF: 0,28 m no fokālās plaknes atzīmes visās tālummaiņas pozīcijās
• MF: 0,25 m no fokālās plaknes atzīmes visās tālummaiņas pozīcijās
Diafragmas lapiņas
7 (apaļš diafragmas atvērums)
Diafragma
Pilnībā automātiska
Apertūras atvēruma
• fokusa attālums 18 mm: f/3,5 – 22
diapazons
• fokusa attālums 55 mm: f/5,6 – 38
Minimālais apertūras atvērums, kas parādīts, var mainīties atkarībā no kamerā
atlasītā ekspozīcijas palielinājuma lieluma.
Mērīšana
Pilns apertūras atvērums
Filtra pierīces izmērs
52 mm (P = 0,75 mm)
Izmēri
Apm. 66 mm diametrs × 59,5 mm (attālums no kameras objektīva uzstādīšanas atloka, kad
objektīvs ir ievilkts)
Svars
Apm. 195 g
Nikon patur tiesības mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstītās aparatūras un programmatūras izskatu un specifikācijas jebkurā
laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Nikon neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kura cēlonis ir jebkādas kļūdas,
ko var saturēt šī rokasgrāmata.
81
A
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR, AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
Objektīvi AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR un AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G ir aprīkoti
ar ievelkamiem objektīva cilindriem.
Fokusa garuma atzīme
Objektīva uzstādīšanas atzīme (0 11)
Fokusa garuma skala
Centrālā procesora kontakti
Objektīva aizmugures vāciņš
Ievelkama objektīva cilindra poga
(0 12)
Objektīva vāciņš
Fokusa gredzens
Tālummaiņas gredzens (0 18)
A
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR
Šajā rokasgrāmatā ilustrēšanas nolūkos parasti tiek izmantots objektīvs AF-S DX NIKKOR 18–140 mm
f/3,5–5,6G VR.
Fokusa garuma atzīme
Fokusa garuma skala
Objektīva uzstādīšanas atzīme (0 11)
Centrālā procesora kontakti
Objektīva vāciņš
Objektīva aizmugures vāciņš
Tālummaiņas gredzens (0 18)
Fokusa gredzens
82
A-M režīma slēdzis (0 16)
Vibrāciju samazināšanas ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzis
A
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II
Objektīvs AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II ir aprīkots ar ievelkamu objektīva cilindru.
Fokusa garuma atzīme
Objektīva uzstādīšanas atzīme (0 11)
Fokusa garuma skala
Ievelkama objektīva cilindra poga
(0 12)
Centrālā procesora kontakti
Objektīva aizmugures vāciņš
A-M režīma slēdzis (0 16)
Objektīva vāciņš
Fokusa gredzens
Vibrāciju samazināšanas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
Tālummaiņas gredzens (0 18)
83
A
Informācija par preču zīmēm
IOS ir reģistrēta preču zīme vai reģistrēta Cisco Systems Inc. prečzīme ASV un/vai citās valstīs, un to
lietošanu regulē licence. Mac OS un OS X ir korporācijas Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un/vai
citās valstīs. Microsoft, Windows un Windows Vista ir reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes, kas pieder
korporācijai Microsoft ASV un/vai citās valstīs. PictBridge logotips ir preču zīme. SD, SDHC un SDXC
logotipi ir SD-3C, LLC preču zīmes. HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir
HDMI Licensing LLC ir preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alianses preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Visas pārējās šajā
rokasgrāmatā vai citā dokumentācijā, kas piegādāta kopā ar Nikon izstrādājumu, minētās preču zīmes ir
attiecīgo īpašnieku reģistrētas preču zīmes.
A
Atbilstības atzīmes
Standartus, kuriem kamera atbilst, var skatīt, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Conformity
marking (Atbilstības marķējums) (0 55).
A
FreeType licence (FreeType2)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2013 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Visas tiesības aizsargātas.
A
MIT licence (HarfBuzz)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2013 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visas tiesības aizsargātas.
84
A
Akumulatora darbmūžs
Videoieraksta apjoms un uzņēmumu skaits, ko var ierakstīt ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru mainās
atkarībā no akumulatora stāvokļa, temperatūras, intervāla starp uzņēmumiem un tā, cik ilgi tiek rādītas
izvēlnes. Piemēru dati EN-EL14a (1230 mAh) akumulatoriem ir attēloti turpmāk.
• Fotogrāfijas, viena kadra atbrīvošanas režīms (CIPA standarts1): aptuveni 600 uzņēmumi
• Fotogrāfijas, nepārtrauktas atbrīvošanas režīms (Nikon standarts2): aptuveni 2000 uzņēmumi
• Video: aptuveni 50 minūtes ar iestatījumiem 1080/60p un 1080/50p3
1 Mērīts 23 °C (±2 °C) temperatūrā ar AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II objektīvu šādos
testa apstākļos: objektīvs cikliski grozīts no bezgalības līdz minimālajam sniegumam un uzņemta
viena fotogrāfija ar noklusējuma iestatījumiem ik pēc 30 s; pēc fotogrāfijas uzņemšanas monitors
ir ieslēgts uz 4 s; pārbaudītājs gaida, līdz gaidstāves aktivizēšanas taimeris izslēdzas pēc monitora
izslēgšanas; zibspuldze darbināta ar pilnu jaudu, uzņemot katru otro uzņēmumu. Tiešā skata
režīms netiek izmantots.
2 Mērīts pie 20 °C ar AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II objektīvu šādos testa apstākļos:
vibrāciju samazināšana izslēgta, pastāvīgs liela ātruma atbrīvošanas režīms, fokusa režīms iestatīts
uz AF-C, attēla kvalitāte — JPEG pamata, attēla izmērs iestatīts uz M (vidējs), baltā balanss iestatīts
uz v, ISO jutība iestatīta uz ISO 100, aizvara ātrums 1/250 s, fokuss cikliski mainīts no bezgalības
līdz minimālajam attālumam trīs reizes pēc tam, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz
pusei uz 3 s; uzņemti seši secīgi uzņēmumi, un monitors ieslēgts uz 4 s un pēc tam izslēgts; cikls
tiek atkārtots, kad ir beidzies gaidstāves aktivizēšanas taimera laiks.
3 Mērīts pie 23 °C (±2 °C) ar kamerai iestatītiem noklusējuma iestatījumiem un AF-S DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6G VR II objektīvu apstākļos, kas norādīti Kameru un attēlveidošanas
produktu asociācijas (CIPA) noteikumos. Atsevišķi video var būt līdz 20 minūtēm gari vai 4 GB
lieli; ja paaugstinās kameras temperatūra, ierakstīšana var beigties, pirms ir sasniegti šie limiti.
Akumulatora darbmūžu var samazināt šādi apstākļi:
• Monitora lietošana
• Līdz pusei nospiestas aizvara atbrīvošanas pogas turēšana
• Atkārtotas autofokusa darbības
• NEF (RAW) fotogrāfiju uzņemšana
• Mazi aizvara ātrumi
• Iebūvētas Wi-Fi vai atrašanās vietas datu funkcijas izmantošana vai papildu atrašanās vietas datu
ierīces izmantošana
• Eye-Fi kartes izmantošana
• VR (vibrāciju samazināšanas) režīma izmantošana ar VR objektīviem
• Atkārtota tuvināšana un tālināšana ar AF-P objektīvu.
Lai nodrošinātu visefektīvāko rezultātu, ko sniedz uzlādējamie akumulatori Nikon EN-EL14a:
• Uzturiet tīrus akumulatora kontaktus. Netīri kontakti var pasliktināt akumulatora sniegumu.
• Izmantojiet akumulatoru tūlīt pēc uzlādēšanas. Akumulatori zaudēs lādiņu, ja netiks izmantoti.
85
86
87
Garantijas noteikumi - Nikon Eiropas
apkopes garantija
Cienījamais Nikon pircēj!
Pateicamies jums, ka esat iegādājies šo Nikon izstrādājumu. Ja jūsu Nikon izstrādājumam
nepieciešama garantijas apkope, lūdzam sazināties ar izplatītāju, no kura to iegādājāties, vai ar
mūsu pilnvarotā apkopes tīkla pārstāvi Nikon Europe B.V. tirdzniecības teritorijā (piemēram,
Eiropā, Krievijā un citās valstīs). Sīkāku informāciju skatīt:
http://www.europe-nikon.com/support
Lai lieki nevienu netraucētu, pirms sazināties ar izplatītāju vai mūsu pilnvaroto apkopes tīklu,
uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatas.
Jūsu Nikon ierīcei ir garantija pret ražošanas defektiem viena pilna gada laikā kopš sākotnējās
iegādes datuma. Ja šī garantijas perioda laikā izstrādājums izrādās defektīvs nepareiza
materiāla vai apdares dēļ, šis izstrādājums mūsu pilnvarotās apkopes tīklā Nikon Europe B.V.
pārdošanas teritorijā tiks salabots atbilstoši tālāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem
bez maksas par darbu un detaļām. Nikon rezervē tiesības (tikai pēc saviem ieskatiem) aizstāt
vai salabot šo izstrādājumu.
1. Šī garantija tiek nodrošināta, kopā ar izstrādājumu uzrādot aizpildītu garantijas karti un
rēķina oriģinālu vai iegādes kvīti, kurā norādīts iegādes datums, izstrādājuma tips un
izplatītāja uzvārds. Nikon patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja netiek
uzrādīti iepriekš minētie dokumenti vai tajos ietvertā informācija ir nepilnīga vai
nesalasāma.
2. Šajā garantijā nav ietverts:
• daļu nepieciešamā apkope, remonts vai nomaiņa normāla nodiluma vai sabojāšanās
dēļ;
• modifikācijas izstrādājuma jaunināšanai no tā parastā nolūka, kurš ir aprakstīts
lietotāja rokasgrāmatās, bez iepriekšējas rakstiskas Nikon piekrišanas;
• transporta izmaksas un visi transportēšanas riski, kas tieši vai netieši saistīti ar
izstrādājumu garantiju;
• bojājumi, kas radušies no modifikācijām vai regulācijām, kuras izstrādājumam,
iespējams, ir veiktas bez iepriekšējas rakstiskas Nikon piekrišanas, lai atbilstu
vietējiem vai valsts tehniskajiem standartiem, kas ir spēkā jebkurā citā valstī, nevis
tajās valstīs, kurām tas sākotnēji tika izstrādāts un/vai ražots.
88
3. Garantija netiks piemērota šādos gadījumos:
• bojājumu izraisījusi nepareiza izmantošana, iekļaujot, bet neaprobežojoties ar
produkta neizmantošanu parastajiem nolūkiem vai saskaņā ar lietotāja instrukcijām
par pareizu izmantošanu un apkopi, kā arī tādu produkta uzstādīšanu vai
izmantošanu, kas neatbilst drošības standartiem, kuri ir spēkā tā izmantošanas valstī;
• bojājumu izraisījuši negadījumi, iekļaujot, bet neierobežojoties ar zibeni, ūdeni,
uguni, nepareizu vai bezatbildīgu lietošanu;
• izstrādājuma modeļa vai sērijas numura pārveidošana, izdzēšana, nesalasāmība vai
noņemšana;
• bojājums radies no labojumiem vai regulācijas, ko veikušas nepilnvarotas apkopes
organizācijas vai personas;
• defekti sistēmā, kurā izstrādājums ir pievienots vai ar kuru tas ir izmantots.
4. Šī apkopes garantija neietekmē ne pircēja likumīgās tiesības spēkā esošo piemērojamo
valsts likumu ietvaros, ne arī pircēja tiesības attiecībā pret izplatītāju, kuras atbilst viņu
pārdošanas/pirkšanas līgumam.
Norādījums: Visu pilnvaroto Nikon pakalpojumu punktu pārskatu var atrast tiešsaistē, šajā saitē
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
89
Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo rokasgrāmatu jebkādā veidā
reproducēt kopumā vai pa daļām (izņemot īsus citātus atsaucēs vai recenzijās).
DIGITĀLĀ KAMERA
Lietošanas rokasgrāmata
Nikon lietotāju atbalsts
Apmeklējiet turpmāk norādīto vietni, lai reģistrētu savu kameru un uzzinātu jaunāko
informāciju par produktiem. Jūs varēsiet atrast atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (FAQ)
un sazināties ar mums, lai saņemtu tehnisku palīdzību.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA15849
Iespiests Eiropā
SB8K04(Y2)
6MB221Y2-04
Lv
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising