Nikon | D5600 | Nikon D5600 Lietošanas rokasgrāmata

Nikon D5600 Lietošanas rokasgrāmata
DIGITĀLĀ KAMERA
A Kursortaustiņš
Kameras iestatīšana
Nikon lietotāju atbalsts
Apmeklējiet turpmāk norādīto
vietni, lai reģistrētu savu kameru
un uzzinātu jaunāko informāciju
par produktiem. Jūs varēsiet
atrast atbildes uz bieži uzdotajiem
jautājumiem (FAQ) un sazināties
ar mums, lai saņemtu tehnisku
palīdzību.
http://www.europe-nikon.com/support
Šajā rokasgrāmatā ar kursortaustiņu veicamās darbības ir norādītas ar
1, 3, 4 un 2 ikonām.
❚❚ Iestatīšana, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru
Viedierīce: lejupielādējiet un instalējiet SnapBridge lietotni.
Lietotne ir pieejama bez maksas Nikon tīmekļa vietnē
(http://snapbridge.nikon.com), kā arī Apple App Store® un
Google Play™ vietnēs.
1: Nospiediet kursortaustiņu uz augšu
J poga (atlasa)
4: Nospiediet
kursortaustiņu pa kreisi
2: Nospiediet
kursortaustiņu pa labi
Lietošanas rokasgrāmata (ar garantiju)
B Īsā darba uzsākšanas pamācība
2
Kamera: ieslēdziet kameru.
Tiks parādīts valodas atlases
dialoglodziņš; nospiediet 1 vai 3, lai
iezīmētu valodu, un nospiediet J, lai
to atlasītu.
3
Kamera: kad tiek parādīts pa labi
redzamais dialoglodziņš, nospiediet J.
Ja netiek parādīts pa labi redzamais
dialoglodziņš vai arī jūs vēlaties vēlreiz
konfigurēt kameru, iestatīšanas izvēlnē
atlasiet vienumu Connect to smart
device (Savienot ar viedierīci) un nospiediet J.
Sīkāk par Atsauces rokasgrāmatu
Kameras siksnas piestiprināšana
Lai iegūtu vairāk informācijas par jūsu Nikon kameras lietošanu, lejupielādējiet kameras Atsauces
rokasgrāmatas PDF failu no tālāk norādītās tīmekļa vietnes.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
• Iekams lietot kameru, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
• Lai nodrošinātu, ka kamera tiek lietota pareizi, noteikti izlasiet sadaļu
„Jūsu drošībai” (nākamajā lpp.).
• Kad esat izlasījuši šo rokasgrāmatu, glabājiet to vietā, kur tā būs
vienmēr pieejama turpmākām uzziņām.
Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo rokasgrāmatu
jebkādā veidā reproducēt kopumā vai pa daļām (izņemot īsus citātus
atsaucēs vai recenzijās).
E
L
P
Nikon D5600
M
SA
4
Lv
Iepakojuma saturs
Akumulatora uzlādēšana
❏ Kamera D5600
❏ Siksna AN-DC3
❏ Actiņas gumijas ietvars DK-25 ❏ Lietošanas rokasgrāmata
(tiek piegādāts pievienots
(šī lapa)
kamerai)
❏ Garantija (skat. kreisajā pusē)
❏ Korpusa vāciņš BF-1B
❏ Uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL14a (ar kontakta vāku)
❏ Akumulatora lādētājs MH-24 (adapteris ar spraudni piegādes
komplektā tiek iekļauts valstīs vai reģionos, kuros tas ir
nepieciešams; tā forma ir atkarīga no pārdošanas valsts)
Ja piegādes komplektā ir iekļauts kontaktdakšas adapteris, paceliet
kontaktdakšu un pievienojiet kontaktdakšas adapteri, kā parādīts
attēlā pa kreisi, pārliecinoties, ka kontaktdakša ir iesprausta līdz
galam. Ievietojiet akumulatoru un iespraudiet lādētāju.
Lai lieki nevienu netraucētu, pirms sazināties ar izplatītāju vai mūsu pilnvaroto
apkopes tīklu, uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatas.
Jūsu Nikon ierīcei ir garantija pret ražošanas defektiem viena pilna gada laikā
kopš sākotnējās iegādes datuma. Ja šī garantijas perioda laikā izstrādājums
izrādās defektīvs nepareiza materiāla vai apdares dēļ, šis izstrādājums mūsu
pilnvarotās apkopes tīklā Nikon Europe B.V. pārdošanas teritorijā tiks salabots
atbilstoši tālāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem bez maksas par
darbu un detaļām. Nikon rezervē tiesības (tikai pēc saviem ieskatiem) aizstāt vai
salabot šo izstrādājumu.
3. Garantija netiks piemērota šādos gadījumos:
• bojājumu izraisījusi nepareiza izmantošana, iekļaujot, bet neierobežojoties
ar produkta neizmantošanu parastajiem nolūkiem vai saskaņā ar lietotāja
instrukcijām par pareizu izmantošanu un apkopi, kā arī tādu produkta
uzstādīšanu vai izmantošanu, kas neatbilst drošības standartiem, kuri ir
spēkā tā izmantošanas valstī;
• bojājumu izraisījuši negadījumi, iekļaujot, bet neierobežojoties ar zibeni,
ūdeni, uguni, nepareizu vai bezatbildīgu lietošanu;
• izstrādājuma modeļa vai sērijas numura pārveidošana, izdzēšana,
nesalasāmība vai noņemšana;
• bojājums radies no labojumiem vai regulācijas, ko veikušas nepilnvarotas
apkopes organizācijas vai personas;
• defekti sistēmā, kurā izstrādājums ir pievienots vai ar kuru tas ir izmantots.
4. Šī apkopes garantija neietekmē ne pircēja likumīgās tiesības spēkā esošo
piemērojamo valsts likumu ietvaros, ne arī pircēja tiesības attiecībā pret
izplatītāju, kuras atbilst viņu pārdošanas/pirkšanas līgumam.
Norādījums: Visu pilnvaroto Nikon pakalpojumu punktu pārskatu var atrast
tiešsaistē, šajā saitē
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
Viedierīce: palaidiet lietotni SnapBridge
un pieskarieties vienumam Pair with
camera (Sapārot ar kameru).
Ja tiek parādīta uzvedne, piedāvājot
izvēlēties kameru, pieskarieties
kameras nosaukumam.
Uzlāde pabeigta
7
Viedierīce: dialoglodziņā „Pair with
camera” (Sapārot ar kameru)
pieskarieties kameras nosaukumam.
Lietotājiem, kas kameru ar iOS ierīci
sapāro pirmoreiz, vispirms tiks
parādītas pārošanas instrukcijas; pēc
instrukciju izlasīšanas ritiniet ekrānu līdz displeja apakšai
un pieskarieties vienumam Understood (Sapratu). Ja tiek
parādīta uzvedne, piedāvājot izvēlēties piederumu, vēlreiz
pieskarieties kameras nosaukumam.
A Kameras korpuss
6 7
5
4
3
2
1
18
8
9
10
17
16
1 AF palīggaismotājs
Automātiskā taimera spuldze
Sarkano acu efekta
samazināšanas spuldze
2 Barošanas slēdzis
3 Aizvara atbrīvošanas poga
4 E/N poga
5 Video ierakstīšanas poga
6 Tiešā skata slēdzis
7 Grozāmais režīmu pārslēgs
8 Iebūvētā zibspuldze
11
12
13
14
15
Atveriet ekrānu
Atveriet ekrānu, kā parādīts attēlā. Nelietojiet spēku.
9 M/Y poga
10 Cilpas kameras siksnas
piestiprināšanai
11 Fn poga
12 Uzstādīšanas atzīme
13 Objektīva atbrīvošanas poga
14 s/E poga
15 Spogulis
16 Objektīva savienojums
17 Centrālā procesora kontakti
18 Korpusa vāciņš
8
Objektīva pievienošana
22 23 24
27
31
1
Uzstādīšanas atzīme (objektīvs)
26
25
30
29
19 Stereomikrofons
20 Piederumu pieslēgvieta
(papildu zibspuldzēm)
21 Acs sensors
22 R (informācijas) poga
23 Grozāmais komandu pārslēgs
24 A/L poga
47
32
33 34
25
26
27
28
29
30
31
Savienotāja vāks
G poga
Skaļrunis
Fokālās plaknes atzīme (E)
USB savienotājs
Ārējā mikrofona savienotājs
Papildpiederumu pieslēgvieta
36
35
Nospiediet G un iestatiet kameras
pulksteni.
Kad ir iestatītas laika joslas, datuma
formāta un vasaras laika opcijas,
izmantojiet kursortaustiņu un J pogu,
lai iestatītu kameras pulksteni.
Skatu meklētāja fokusēšana
Grieziet objektīvu, kā parādīts attēlā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.
A Objektīvi ar ievelkama objektīva cilindra pogu
Iekams lietot kameru, atbloķējiet un izbīdiet objektīvu. Turot nospiestu
ievelkama objektīva cilindra pogu (q), groziet tālummaiņas gredzenu,
kā parādīts attēlā (w).
37
Lai fokusētu, nospiediet līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu.
4
Vienmērīgi nospiediet līdz galam aizvara
atbrīvošanas pogu, lai uzņemtu fotogrāfiju.
❚❚ Tīrīšana
D Fotogrāfiju apskatīšana
Nospiežot K, ekrānā tiek parādīts attēls.
K poga
46
Kad ir noņemts objektīva vāciņš, grieziet
dioptriju regulēšanas pogu, līdz AF
apgabala robežu norādes ir asā fokusā.
Darbinot regulēšanas pogu, kad skatu
meklētājs ir pielikts pie acs, uzmanieties, lai
ar pirkstiem vai nagiem nejauši netrāpītu
pats sev acī.
Ņemiet vērā, ka fotogrāfijas pēc to
izdzēšanas nevar atgūt.
• Nospiediet O pogu. Tiks parādīts
apstiprinājuma dialoglodziņš; vēlreiz
nospiediet O pogu, lai izdzēstu attēlu un
atgrieztos atskaņošanas režīmā.
• Lai izietu, neizdzēšot attēlu, nospiediet K.
48
49
32
33
34
35
36
37
38
39
40
44 43
Skatu meklētāja actiņa
Dioptriju regulēšanas poga
K poga
P poga
Kursortaustiņš
J (apstiprinājuma) poga
N-Mark (NFC uztvērējs)
O poga
Atmiņas kartes piekļuves
lampiņa
41 Akumulatora nodalījuma vāka
sprūds
42 41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Traucējummeklēšana
❚❚ Akumulators/Displejs
O poga
F Video ierakstīšana
1
Grieziet tiešā skata slēdzi.
Ekrānā tiek parādīts caur objektīvu
redzamais skats.
Tiešā skata slēdzis
2
Lai fokusētu, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas
pogu.
3
Nospiediet video ierakstīšanas pogu,
lai sāktu ierakstīšanu.
51
Akumulatora nodalījuma vāks
W/Q poga
X poga
Trijkāja ligzda
Skārienjutīgais maināma leņķa
ekrāns
Actiņas gumijas ietvars
HDMI savienotāja vāks
Atmiņas kartes slota vāks
Papildu barošanas savienotāja
vāks
Akumulatora sprūds
Skatu meklētājs nav fokusā
Ievelkama objektīva cilindra
poga
Ja objektīvs ir ievilkts, attēlus nevar uzņemt;
ja kļūdas paziņojums tiek parādīts tādēļ,
ka kamera ir ieslēgta, objektīvam esot
ievilktam, grieziet tālummaiņas gredzenu, līdz
paziņojums vairs netiek rādīts.
A Objektīvu noņemšana
Lai noņemtu objektīvu, izslēdziet kameru un turiet nospiestu objektīva
atbrīvošanas pogu kameras priekšpusē, vienlaikus griežot objektīvu
virzienā, kas ir pretējs iepriekš norādītajam.
Skatu meklētājs ir fokusā
C „Notēmē un uzņem” režīmi (i un j)
1
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu uz i
vai j.
Kamera ir ieslēgta, bet nereaģē: pagaidiet, līdz beidzas ierakstīšana. Ja
problēma turpinās, izslēdziet kameru. Ja kamera neizslēdzas, izņemiet
akumulatoru un ievietojiet to atpakaļ; ja izmantojat maiņstrāvas adapteri,
atvienojiet un atkal pievienojiet maiņstrāvas adapteri. Ņemiet vērā, ka, lai
gan, izņemot vai atvienojot strāvas avotu, visi pašlaik ierakstāmie dati tiks
zaudēti, jau ierakstītie dati netiks ietekmēti.
Skatu meklētājs ir tumšs: ievietojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru.
Displeji izslēdzas bez brīdinājuma: izvēlieties ilgāku aizturi pielāgotajam
iestatījumam c2 (Auto off timers (Automātiskās izslēgšanas taimeri)).
Skatu meklētājs nereaģē un ir blāvs: šī displeja reakcijas laiks un spilgtums var
mainīties atkarībā no temperatūras.
Ap fokusa punktu ir redzamas smalkas līnijas vai arī, iezīmējot fokusa punktu, displejs
kļūst sarkans: tā ir normāla parādība šā tipa skatu meklētājam, kas nenorāda
uz nepareizu darbību.
❚❚ Uzņemšana (visi režīmi)
Kamerai vajadzīgs ilgs laiks, lai ieslēgtos: izdzēsiet failus vai mapes.
Specifikācijas
❚❚ Digitālā kamera Nikon D5600
Video ierakstīšanas poga
Ieraksta indikators un ierakstam
pieejamais laiks tiek parādīts ekrānā.
Atlikušais laiks
Ieraksta indikators
4
5
Lai beigtu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet video
ierakstīšanas pogu.
Lai izietu no tiešā skata režīma, pagrieziet tiešā skata slēdzi.
G Kameras izvēlnes
Lielākajai daļai uzņemšanas, atskaņošanas un iestatījumu opciju
var piekļūt no kameras izvēlnēm. Lai skatītu izvēlnes, nospiediet
G pogu.
Izvēlnes opcijas
Pašreizējās izvēlnes opcijas.
Slīdnis parāda
pozīciju pašreizējā
izvēlnē.
Pašreizējie
iestatījumi ir
parādīti ar ikonām.
50
45
* Neizmantojiet spirtu, šķīdinātāju vai citas gaistošas ķīmiskas vielas.
E Nevajadzīgo attēlu dzēšana
38
39
40
Kameras korpuss
Izmantojiet pūtēju, lai notīrītu netīrumus un plūksnas, pēc tam uzmanīgi
noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu. Ja kamera tikusi izmantota pludmalē
vai jūras krastā, noslaukiet smiltis vai sāli ar destilētā ūdenī viegli
samitrinātu drānu un kārtīgi nosusiniet.
Svarīgi: putekļi un citi svešķermeņi kameras iekšpusē var radīt bojājumus,
uz kuriem netiek attiecināta garantija.
Objektīvs, spogulis un skatu meklētājs
Šos stikla elementus var viegli sabojāt. Notīriet netīrumus un plūksnas ar
pūtēju. Lietojot aerosola pūtēju, turiet baloniņu vertikāli, lai neļautu iztecēt
šķidrumam. Lai notīrītu pirkstu nospiedumus vai citus traipus, uzlieciet
nedaudz objektīva tīrītāja uz mīkstas drānas un uzmanīgi notīriet.
Ekrāns
Notīriet netīrumus un plūksnas ar pūtēju. Tīrot pirkstu nospiedumus
un citus traipus, viegli noslaukiet virsmu ar mīkstu drānu vai zamšādu.
Nelietojiet spēku, jo tas var radīt bojājumus vai darbības traucējumus.
Izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas.
Lai pabeigtu iestatīšanas procesu, izpildiet kamerā un
viedierīcē parādītās instrukcijas.
❚❚ Iestatīšana, izmantojot kameras izvēlnes
Ieslēdziet kameru.
Tiks parādīts valodas atlases dialoglodziņš; nospiediet 1 vai 3,
lai iezīmētu valodu, un nospiediet J, lai to atlasītu.
2
28
Ja kamera ilgāku laiku netiks izmantota, izslēdziet kameru un izņemiet
akumulatoru. Neuzglabājiet vietās, kas:
• tiek slikti vēdinātas vai pakļautas mitrumam, kas lielāks par 60%,
• atrodas blakus iekārtām, kas rada stiprus elektromagnētiskos laukus,
piemēram, televizoriem vai radio aparātiem,
• ir pakļautas temperatūrai, kas ir augstāka par 50 °C vai zemāka par –10 °C.
3
Kamera/viedierīce: kamerai nospiediet J, bet viedierīcē
pieskarieties taustiņam PAIR (SAPĀROT).
10
Uzstādīšanas atzīme (kamera)
Kameras kopšana
❚❚ Uzglabāšana
Kamera/viedierīce: pārliecinieties, ka kamera un viedierīce
parāda vienu un to pašu sešciparu skaitli.
Dažas iOS versijas var neparādīt numuru; ja numurs netiek
parādīts, pārejiet uz 9. darbību.
9
19 20 21
1. Šī garantija tiek nodrošināta, kopā ar izstrādājumu uzrādot aizpildītu garantijas
karti un rēķina oriģinālu vai iegādes kvīti, kurā norādīts iegādes datums,
izstrādājuma tips un izplatītāja uzvārds. Nikon patur tiesības atteikt bezmaksas
garantijas pakalpojumu, ja netiek uzrādīti iepriekš minētie dokumenti vai tajos
ietvertā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Šajā garantijā nav ietverts:
• daļu nepieciešamā apkope, remonts vai nomaiņa normāla nodiluma vai
sabojāšanās dēļ;
• modifikācijas izstrādājuma jaunināšanai no tā parastā nolūka, kurš ir
aprakstīts lietotāja rokasgrāmatās, bez iepriekšējas rakstiskas Nikon
piekrišanas;
• transporta izmaksas un visi transportēšanas riski, kas tieši vai netieši saistīti
ar izstrādājumu garantiju;
• bojājumi, kas radušies no modifikācijām vai regulācijām, kuras
izstrādājumam, iespējams, ir veiktas bez iepriekšējas rakstiskas Nikon
piekrišanas, lai atbilstu vietējiem vai valsts tehniskajiem standartiem, kas ir
spēkā jebkurā citā valstī, nevis tajās valstīs, kurām tas sākotnēji tika izstrādāts
un/vai ražots.
5
Kamera: pārliecinieties, ka kamera
parāda pa labi redzamo paziņojumu,
un sagatavojiet viedierīci.
Notiek uzlāde
Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana
Garantijas noteikumi - Nikon European apkopes garantija
Cienījamais Nikon pircēj!
Pateicamies jums, ka esat iegādājies šo Nikon izstrādājumu. Ja jūsu Nikon
izstrādājumam nepieciešama garantijas apkope, lūdzam sazināties ar izplatītāju,
no kura to iegādājāties, vai ar mūsu pilnvarotā apkopes tīkla pārstāvi Nikon
Europe B.V. tirdzniecības teritorijā (piemēram, Eiropā, Krievijā un citās valstīs).
Sīkāku informāciju skatīt:
http://www.europe-nikon.com/support
Kamera/viedierīce: sāciet pārošanu.
• Android ierīces ar NFC atbalstu: kad esat pārliecinājies, ka
viedierīcei ir iespējota NFC funkcija, ar kameras simbolu
H (N-Mark) pieskarieties viedierīces NFC uztvērējam, lai
palaistu lietotni SnapBridge, un, iekams sākt 8. darbību,
izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas.
• iOS ierīces un Android ierīces bez NFC atbalsta: kamerai nospiediet J
pogu, lai sagatavotu kameru pārošanai.
6
Pircējiem, kas ir iegādājušies kameru ar objektīvu, jāpārliecinās, ka
iepakojumā ir arī objektīvs. Atmiņas kartes tiek pārdotas atsevišķi.
Japānā pirktām kamerām izvēlnes un paziņojumi ir tikai angļu un
japāņu valodā; citas valodas netiek atbalstītas. Mēs atvainojamies
par neērtībām, ko tas var radīt.
Kadrējiet fotogrāfiju.
1
3: Nospiediet kursortaustiņu uz leju
AMA16641
Iespiests Eiropā
SB8L04(Y2)/6MB371Y2-04
2
D5600 Model Name: N1538
Palīdzības ikona
Ja ir parādīta palīdzības ikona, varat nospiest W (Q)
pogu, lai skatītu pašreiz atlasītajam vienumam pieejamo
palīdzības informāciju.
Cilnes
Izvēlieties no tālāk norādītajām izvēlnēm:
D Atskaņošana
C Uzņemšana
A Pielāgotie iestatījumi
B Iestatīšana
N Retuša
m Nesenie iestatījumi / O Mana izvēlne
Tips
Tips
Digitālā vienobjektīva spoguļkamera
Objektīva savienojums Nikon F savienojums (ar AF kontaktiem)
Faktiskais skata leņķis Nikon DX formāts; fokusa garums ir apmēram 1,5× lielāks
nekā objektīvu ar FX formāta skata leņķi fokusa garums
Faktiskie pikseļi
Faktiskie pikseļi
24,2 miljoni
Attēla sensors
Attēla sensors
Kopējais pikseļu skaits
Netīrumu
samazināšanas sistēma
23,5 × 15,6 mm CMOS sensors
24,78 miljoni
Attēla sensora tīrīšana, attēla netīrumu noņemšanas
atsauces dati (nepieciešama Capture NX-D programmatūra)
Uzglabāšana
Attēla izmērs (pikseļi)
• 6000 × 4000 (liels)
• 4496 × 3000 (vidējs)
• 2992 × 2000 (mazs)
Failu formāts
• NEF (RAW): 12 vai 14 bitu, saspiests
• JPEG: JPEG bāzlīnijas saderīgs ar augstu (apm. 1 : 4),
normālu (apm. 1 : 8), vai pamata (apm. 1 : 16)
kompresiju
• NEF (RAW) + JPEG: viens uzņēmums tiek ierakstīts gan
NEF (RAW), gan JPEG formātā
Picture Control sistēma Standarta, neitrāls, košs, vienkrāsains, portrets, ainava,
blāvs; var izmainīt atlasīto Picture Control; pielāgotu
Picture Controls glabātava
Datu nesējs
SD (Secure Digital) un UHS-I saderīgas SDHC un SDXC
atmiņas kartes
Failu sistēma
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Skatu meklētājs
Skatu meklētājs
Kadra aptvērums
Palielinājums
Attālums starp skatu
meklētāju un aci
Dioptriju regulēšana
Fokusēšanas ekrāns
Refleksais spogulis
Objektīva apertūras
atvērums
Objektīvs
Autofokusa atbalsts
Acs līmeņa pentaspoguļa viena objektīva refleksais skatu
meklētājs
Apm. 95% horizontāli un 95% vertikāli
Apm. 0,82× (50 mm f/1,4 objektīvs pie bezgalības,
–1,0 m–1)
17 mm (–1,0 m–1; no skatu meklētāja actiņas lēcas
virsmas centra)
–1,7 – +0,5 m–1
B tipa BriteView Clear Matte Mark VII ekrāns
Ātrā atgriešanās
Tūlītēja atgriešanās, elektroniski vadāma
Autofokuss pieejams ar AF-S, AF-P un AF-I objektīviem.
Aizvars
Tips
Elektroniski vadāms fokusēšanas plaknes aizvars ar
vertikālu gājienu
Ātrums
1/4000 – 30 s ar 1/3 vai 1/2 EV soli; „Bulb (Spuldzīte)”; „Time (Laiks)”
Zibspuldzes
X = 1/200 s; sinhronizējas ar aizvaru pie 1/200 s vai lēnāka
sinhronizācijas ātrums ātruma
Turpinājums nākamajā lappusē
Atbrīvošana
Atbrīvošanas režīms
8 (viens kadrs), ! (pastāvīgs mazs ātrums),
9 (pastāvīgs liels ātrums), J (aizvara klusa
atbrīvošana), E (automātiskais taimeris); atbalsta
uzņemšanu laika intervālā
Kadru uzņemšanas
• !: līdz 3 kadri/s
ātrums
• 9: līdz 5 kadri/s (JPEG un 12 bitu NEF (RAW)) vai
4 kadri/s (14 bitu NEF/RAW)
Piezīme: attiecībā uz kadru uzņemšanas ātrumiem tiek
pieņemts, ka tiek izmantots nepārtraukta servo AF,
manuāla vai aizvara prioritātes automātiska ekspozīcija,
aizvara ātrums 1/250 s vai lielāks, Release (Atbrīvošana),
kas iestatīta pielāgotajam iestatījumam a1 (AF-C priority
selection (AF-C prioritātes izvēle)) un citi iestatījumi ar
noklusējuma vērtībām.
Automātiskais taimeris 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 – 9 ekspozīcijas
Ekspozīcija
Mērīšanas režīms
Mērīšanas metode
Diapazons (ISO 100,
f/1,4 objektīvs, pie
20 °C)
Ekspozīcijas mērītāju
savienošana
Režīms
Ekspozīcijas
kompensācija
Ekspozīcijas fiksators
ISO jutība (ieteicamās
ekspozīcijas indekss)
Aktīvā D-Lighting
TTL ekspozīcijas mērīšana, izmantojot 2016 pikseļu RGB
sensoru
• Matricas mērīšana: 3D krāsu matricas mērīšana II (G, E un
D tipa objektīvi); krāsu matricas mērīšana II (pārējie
centrālā procesora objektīvi)
• Centra svērtā mērīšana: 8 mm aplim kadra centrā tiek
piešķirts 75% svars
• Punkta mērīšana: mēra 3,5 mm apli (aptuveni 2,5% kadra),
kas centrēts uz atlasīto fokusa punktu
• Matricas vai centra svērtā mērīšana: 0 – 20 EV
• Punkta mērīšana: 2 – 20 EV
Automātiskie režīmi (i automātiski; j automātiski,
izslēgta zibspuldze); ieprogrammēts automātiskais ar
elastīgu programmu (P); aizvara prioritātes automātiskais
režīms (S); apertūras prioritātes automātiskais režīms (A);
manuāls (M); sižetu režīmi (k portrets; l ainava; p bērns;
m sports; n tuvplāns; o nakts portrets; r nakts ainava;
s ballīte/telpas; t pludmale/sniegs; u saulriets;
v krēsla/rītausma; w dzīvnieka portrets; x sveču gaisma;
y ziedi; z rudens krāsas; 0 ēdiens); speciālo efektu
režīmi (% nakts redzamība; S ļoti košs; T pastiprināts
piesātinājums; U fotoilustrācija; ' rotaļu kameras efekts;
( miniatūras efekts; 3 selektīvā krāsa; 1 siluets; 2 gaiši
toņi; 3 tumši toņi)
Var regulēt par –5 līdz +5 EV ar 1/3 vai 1/2 EV soli režīmos
P, S, A, M, h un %
Izgaismojumu fiksē uz noteikto vērtību ar A (L) pogu
ISO 100 – 25600 ar 1/3 EV soli. Pieejama automātiska ISO
jutības vadība
Y Automātiski, Z Ļoti augsts, P Augsts,
Q Normāls, R Zems, ! Izslēgts
Zibspuldze
Iebūvētā zibspuldze
i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': automātiskā zibspuldze
ar automātisku atvēršanu
P, S, A, M, 0: manuāla pacelšana ar pogas atbrīvošanu
Jaudas skaitlis
Apm. 12, 12 ar manuālo zibspuldzi (m, ISO 100, 20 °C)
Zibspuldzes vadība
TTL: i-TTL zibspuldzes vadība, izmantojot 2016 pikseļu
RGB sensoru, ir pieejama ar iebūvēto zibspuldzi; i-TTL
vienmērīga apgaismojuma piespiedu zibspuldze, kuru
izmanto digitālām vienobjektīva spoguļkamerām
ar matricas un centra svērto mērīšanu, standarta
i-TTL zibspuldzi izmanto digitālām vienobjektīva
spoguļkamerām ar punkta mērīšanu
Zibspuldzes režīms
Automātisks, automātisks ar sarkano acu efekta
samazināšanu, automātiskā lēnā sinhronizācija,
automātiskā lēnā sinhronizācija ar sarkano acu efekta
samazināšanu, piespiedu zibspuldze, sarkano acu efekta
samazināšana, lēna sinhronizācija, lēna sinhronizācija ar
sarkano acu efekta samazināšanu, aizmugurējais aizkars
ar lēnu sinhronizāciju, aizmugurējā aizkara sinhronizācija,
izslēgts
Zibspuldzes
Var regulēt par –3 līdz +1 EV ar 1/3 vai 1/2 EV soli režīmos P,
kompensācija
S, A, M un h
Zibspuldzes gatavības Iedegas, kad iebūvētā vai papildu zibspuldze ir pilnībā
indikators
uzlādēta; mirgo pēc zibspuldzes uzplaiksnīšanas ar pilnu
jaudu
Piederumu pieslēgvieta ISO 518 piederumu pieslēgvieta ar sinhronizācijas un
datu kontaktiem un drošības fiksatoru
Nikon radošā
Atbalsta Nikon CLS
apgaismojuma sistēma
(CLS)
Sinhronizācijas
Adapteris ar sinhronizēšanas kontaktu AS-15 (pieejams
kontakts
atsevišķi)
White balance (Baltā balanss)
Baltā balanss
Automātiskais režīms, kvēlspuldze, fluorescējošs (7 veidi),
tieša saules gaisma, zibspuldze, mākoņains, ēna, iepriekš
iestatīts manuālais, visi, izņemot iepriekš iestatītu
manuālo, ar precīzu ieregulēšanu.
Vairākkadru uzņemšana
Vairākkadru
Ekspozīcija, baltā balanss un ADL
uzņemšanas veidi
AF apgabala režīms
Sižeta automātiska
atlasīšana
• Autofokuss (AF): viena servo AF (AF-S); pilna laika servo AF
(AF-F)
• Manuālais fokuss (MF)
Sejas prioritātes AF, plata apgabala AF, normāla apgabala
AF, objekta paredzēšanas AF
A Akumulatora darbmūžs
Kontrasta noteikšanas AF jebkurā kadra punktā (ja ir
atlasīts sejas prioritātes AF vai objekta paredzēšanas AF,
kamera fokusa punktu izvēlas automātiski)
Pieejams i un j režīmos
Video
Mērīšana
TTL ekspozīcijas mērīšana, izmantojot galveno attēla
sensoru
Mērīšanas metode
Matrica
Kadra izmērs (pikseļi) • 1920 × 1080; 60p (progresīvā attēlošana), 50p, 30p, 25p,
un kadru uzņemšanas
24p
ātrums
• 1280 × 720; 60p, 50p
Reālais kadru uzņemšanas ātrums opcijām 60p, 50p,
30p, 25p un 24p ir attiecīgi 59,94, 50, 29,97, 25 un
23,976 kadri/s; opcijas atbalsta gan ★ augstu, gan
normālu attēla kvalitāti
Failu formāts
MOV
Video kompresija
H.264/MPEG-4 uzlabota video kodēšana
Audio ieraksta formāts Lineārais PCM
Audio ieraksta ierīce
Iebūvētais vai ārējais stereo mikrofons; regulējama jutība
ISO jutība
ISO 100 – 25600
Citas opcijas
Intervāla fotografēšanas video
Ekrāns
Ekrāns
Centrālais procesors
Fokuss
Autofocus (Autofokuss) Nikon Multi-CAM 4800DX autofokusa sensora modulis
ar TTL fāzes noteikšanu, 39 fokusa punktiem (ieskaitot 9
krustveida sensorus) un AF palīggaismotāju (diapazons
aptuveni 0,5 – 3 m)
Noteikšanas diapazons –1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektīva servo
• Autofokuss (AF): viena servo AF (AF-S); nepārtraukts servo
AF (AF-C); automātiska AF-S/AF-C atlasīšana (AF-A); fokusa
paredzēšana tiek aktivizēta automātiski atbilstoši
objekta statusam
• Manuālais fokuss (MF): var izmantot elektronisko diapazona
meklētāju
Fokusa punkts
Var izvēlēties 39 vai 11 fokusa punktus
AF apgabala režīms
Viena punkta AF, 9, 21, vai 39 punktu dinamiskā apgabala
AF, 3D paredzēšana, automātiskais apgabala AF
Fokusa fiksators
Fokusu var fiksēt, līdz pusei nospiežot aizvara
atbrīvošanas pogu (viena servo AF) vai nospiežot A (L)
pogu
Tiešais skats
Objektīva servo
Tiešais skats
Autofokuss
Atskaņošana
Atskaņošana
Interfeiss
USB
HDMI izvade
Papildpiederumu
pieslēgvieta
Audio ievade
8,1 cm/3,2 collas (3 : 2), apm. 1037 tūkst. punktu (720 ×
480 × 3 = 1036800 punktu), TFT maināma leņķa šķidro
kristālu displeja skārienekrāns ar 170° skatīšanas leņķi,
apm. 100% kadra aptvērums, spilgtuma regulēšana un
acs sensora kontrolēta ieslēgšana/izslēgšana
Pilna kadra un sīktēlu (4, 12 vai 80 attēlu vai kalendāra)
atskaņošana ar atskaņošanas tālummaiņu, atskaņošanas
tālummaiņas apcirpšana, atskaņošanas sejas tālummaiņa,
video atskaņošana, fotogrāfiju un/vai video slīdrāde,
histogrammas displejs, izgaismojumi, fotogrāfijas
informācija, atrašanās vietas datu displejs, automātiska
attēlu pagriešana, attēlu vērtēšana un attēla komentārs
(līdz 36 rakstzīmēm)
Lielātruma USB ar Micro-USB savienotāju; ieteicams
savienojums ar iebūvētu USB portu
C tipa HDMI savienotājs
• Bezvadu tālvadības ierīces: WR-1, WR-R10 (pieejama
atsevišķi)
• Tālvadības pults vadi: MC-DC2 (pieejami atsevišķi)
• GPS ierīces: GP-1/GP-1A (pieejamas atsevišķi)
Stereo mini spraudnis (diametrs 3,5 mm); atbalsta
papildu stereomikrofonu ME-1
Bezvadu komunikācijas/Bluetooth
Bezvadu komunikācijas • Standarti: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• Darbības frekvence: 2412 – 2462 MHz (kanāli 1 – 11)
• Maksimālā izvades jauda: 6,6 dBm (EIRP)
• Autentifikācija: atvērta sistēma, WPA2-PSK
Bluetooth
• Komunikācijas protokols: Bluetooth, specifikāciju versija 4.1
• Darbības frekvence
Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2402 – 2480 MHz
• Maksimālā izvada jauda (EIRP)
Bluetooth: 4,6 dBm
Bluetooth Low Energy: 4,6 dBm
Diapazons (redzamības Apmēram 10 m bez interferences; diapazons var
līnija)
mainīties atkarībā no signāla stipruma un šķēršļu
esamības
NFC
Darbība
Darbības frekvence
Atbalstītās valodas
Atbalstītās valodas
NFC Forum Type 3 Tag
13,56 MHz
Angļu, arābu, bengāļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču,
grieķu, hindu, holandiešu, indonēziešu, itāļu, japāņu,
korejiešu, krievu, ķīniešu (vienkāršotā un tradicionālā),
marati, norvēģu, persiešu, poļu, portugāļu (Portugāle
un Brazīlija), rumāņu, serbu, spāņu, somu, taizemiešu,
tamilu, telugu, turku, ukraiņu, ungāru, vācu, vjetnamiešu,
zviedru
Strāvas avots
Akumulators
Viens uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL14a
Maiņstrāvas adapteris Maiņstrāvas adapteris EH-5b/EH-5c; nepieciešams
barošanas savienotājs EP-5A (pieejams atsevišķi)
Trijkāja ligzda
Trijkāja ligzda
Izmēri/svars
Izmēri (P × A × D)
Svars
Darba vide
Temperatūra
Mitruma līmenis
1/4 collas (ISO 1222)
Apm. 124 × 97 × 70 mm
Apm. 465 g ar akumulatoru un atmiņas karti, bet bez
korpusa vāciņa; apm. 415 g (tikai kameras korpuss)
0 °C – 40 °C
85% vai mazāk (bez kondensēšanās)
❚❚ Akumulatora lādētājs MH-24
Nominālā ievades jauda
Nominālā izvades jauda
Atbalstītie akumulatori
Uzlādes laiks
Darba temperatūra
Izmēri (P × A × D)
Svars
Maiņstrāva 100 – 240 V, 50/60 Hz, maksimums 0,2 A
Līdzstrāva, 8,4 V/0,9 A
Nikon uzlādējamie litija jonu akumulatori EN-EL14a
Apm. 1 stunda un 50 minūtes 25 °C temperatūrā, ja
pilnībā izlādējies
0 °C – 40 °C
Apm. 70 × 26 × 97 mm, bez kontaktdakšas adaptera
Apm. 96 g, bez kontaktdakšas adaptera
Uz šī izstrādājuma esošie simboli apzīmē:
m maiņstrāva, p līdzstrāva, q II klases iekārta (izstrādājuma konstrukcijai ir
dubulta izolācija.)
❚❚ Uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL14a
Tips
Nominālā kapacitāte
Darba temperatūra
Izmēri (P × A × D)
Svars
Uzlādējams litija jonu akumulators
7,2 V/1230 mAh
0 °C – 40 °C
Apm. 38 × 53 × 14 mm
Apm. 49 g, bez kontakta vāka
Utilizējiet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem, vispirms noteikti
izolējot kontaktus ar lenti.
Videoieraksta apjoms un uzņēmumu skaits, ko var ierakstīt ar pilnīgi
uzlādētu akumulatoru mainās atkarībā no akumulatora stāvokļa,
temperatūras, intervāla starp uzņēmumiem un tā, cik ilgi tiek rādītas
izvēlnes. Tālāk sniegti akumulatora EN-EL14a (1230 mAh) piemēru dati.
• Fotografēšana, viena kadra atbrīvošanas režīms (CIPA standarts):
apmēram 970 uzņēmumi
• Video: aptuveni 70 minūtes pie iestatījuma 1080/60p
❚❚ AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR
Tips
Fokusa garums
Maksimālais apertūras
atvērums
Objektīva konstrukcija
Skata leņķis
Fokusa garuma skala
Informācija par
attālumu
Tālummaiņa
G tipa AF-P DX objektīvs ar iebūvētu centrālo procesoru
un F savienojumu
18 – 55 mm
f/3,5 – 5,6
12 elementi 9 grupās (ieskaitot 2 asfēriskos objektīva
elementus)
76° – 28° 50´
Dalījums milimetros (18, 24, 35, 45, 55)
Izvade uz kameru
Manuāla tālummaiņa, izmantojot neatkarīgu
tālummaiņas gredzenu
Fokusēšana
Autofokuss ar soļa motora vadību; atsevišķs fokusēšanas
gredzens manuālajai fokusēšanai
Vibrāciju samazināšana Objektīva nobīdes metode, izmantojot spoles motorus
(voice coil motor — VCM)
Minimālais fokusa
0,25 m no fokālās plaknes atzīmes visās tālummaiņas
attālums
pozīcijās
Diafragmas lapiņas
7 (apaļš diafragmas atvērums)
Diafragma
Pilnībā automātiska
Apertūras atvēruma
• Fokusa garums 18 mm: f/3,5 – 22
diapazons
• Fokusa garums 55 mm: f/5,6 – 38
Parādītais minimālais apertūras atvērums var mainīties
atkarībā no kamerai atlasītā ekspozīcijas palielinājuma
lieluma.
Mērīšana
Pilns apertūras atvērums
Filtra pierīces izmērs
55 mm (P = 0,75 mm)
Izmēri
Apm. 64,5 mm maksimālais diametrs × 62,5 mm
(attālums no kameras objektīva uzstādīšanas atloka, kad
objektīvs ir ievilkts)
Svars
Apm. 205 g
❚❚ AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR un AF-P DX NIKKOR 70–300 mm
f/4,5–6,3G ED
Tips
Fokusa garums
Maksimālais apertūras
atvērums
Objektīva konstrukcija
Skata leņķis
Fokusa garuma skala
Informācija par
attālumu
Tālummaiņa
G tipa AF-P DX objektīvs ar iebūvētu centrālo procesoru
un F savienojumu
70 – 300 mm
f/4,5 – 6,3
14 elementi 10 grupās (ieskaitot 1 ED objektīva elementu)
22° 50´ – 5° 20´
Dalījums milimetros (70, 100, 135, 200, 300)
Izvade uz kameru
Manuāla tālummaiņa, izmantojot neatkarīgu
tālummaiņas gredzenu
Fokusēšana
Autofokuss ar soļa motora vadību; atsevišķs fokusēšanas
gredzens manuālajai fokusēšanai
Vibrāciju samazināšana Objektīva nobīdes metode, izmantojot spoles motorus
(tikai AF-P DX NIKKOR
(voice coil motor — VCM)
70–300 mm f/4,5–6,3G
ED VR)
Minimālais fokusa
1,1 m no fokālās plaknes atzīmes visās tālummaiņas
attālums
pozīcijās
Diafragmas lapiņas
7 (apaļš diafragmas atvērums)
Diafragma
Pilnībā automātiska
Apertūras atvēruma
• Fokusa garums 70 mm: f/4,5 – 22
diapazons
• Fokusa garums 300 mm: f/6,3 – 32
Parādītais minimālais apertūras atvērums var mainīties
atkarībā no kamerai atlasītā ekspozīcijas palielinājuma
lieluma.
Mērīšana
Pilns apertūras atvērums
Filtra pierīces izmērs
58 mm (P = 0,75 mm)
Izmēri
Apm. 72 mm maksimālais diametrs × 125 mm (attālums
no kameras objektīva uzstādīšanas atloka)
Svars
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR: apm. 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED: apm. 400 g
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR
Tips
Fokusa garums
Maksimālais apertūras
atvērums
Objektīva konstrukcija
Skata leņķis
Fokusa garuma skala
Informācija par
attālumu
Tālummaiņa
G tipa AF-S DX objektīvs ar iebūvētu centrālo procesoru
un F savienojumu
18 – 140 mm
f/3,5 – 5,6
17 elementi 12 grupās (ieskaitot 1 ED objektīva
elementu, 1 asfēriskas lēcas elementu)
76° – 11° 30´
Dalījums milimetros (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Izvade uz kameru
Manuāla tālummaiņa, izmantojot neatkarīgu
tālummaiņas gredzenu
Fokusēšana
Nikon iekšējā fokusēšanās (Internal Focusing — IF)
sistēma ar autofokusu tiek kontrolēta ar kluso viļņu
motoru un atsevišķu fokusēšanas gredzenu manuālai
fokusēšanai
Vibrāciju samazināšana Objektīva nobīdes metode, izmantojot spoles motorus
(voice coil motor — VCM)
Minimālais fokusa
0,45 m no fokālās plaknes atzīmes visās tālummaiņas
attālums
pozīcijās
Diafragmas lapiņas
7 (apaļš diafragmas atvērums)
Diafragma
Pilnībā automātiska
Apertūras atvēruma
• Fokusa garums 18 mm: f/3,5 – 22
diapazons
• Fokusa garums 140 mm: f/5,6 – 38
Parādītais minimālais apertūras atvērums var mainīties
atkarībā no kamerai atlasītā ekspozīcijas palielinājuma
lieluma.
Mērīšana
Pilns apertūras atvērums
Filtra pierīces izmērs
67 mm (P = 0,75 mm)
Izmēri
Apm. 78 mm maksimālais diametrs × 97 mm (attālums
no kameras objektīva uzstādīšanas atloka)
Svars
Apm. 490 g
• Ja nav noteikts citādi, visi mērījumi tiek veikti atbilstoši Kameru un
attēlveidošanas izstrādājumu asociācijas (Camera and Imaging Products
Association — CIPA) standartiem un vadlīnijām.
• Visi lielumi attiecas uz kameru ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
• Rokasgrāmatā izmantotie kameras attēli, attēlu piemēri un ilustrācijas ir
paredzēti tikai paskaidrojošiem nolūkiem.
• Nikon patur tiesības mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstītās aparatūras un
programmatūras izskatu un specifikācijas jebkurā laikā un bez iepriekšēja
paziņojuma. Nikon neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kura
cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāmata.
❚❚ Informācija par preču zīmēm
IOS ir Cisco Systems Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un/vai citās
valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licenci. Windows ir korporācijas Microsoft
preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un/vai citās valstīs. Mac, OS X,
Apple®, App Store®, Apple logotipi, iPhone®, iPad® un iPod touch® ir korporācijas
Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs. Android, Google
Play un Google Play logotips ir uzņēmumaa Google LLC preču zīmes. Android
logotips ar robotu ir atveidots vai pārveidots, izmantojot Google radīto un
kopīgoto darbu, un tas tiek izmantots saskaņā ar Creative Commons Attribution
3.0 licences nosacījumiem. PictBridge logotips ir preču zīme. SD, SDHC un SDXC
logotipi ir SD-3C, LLC preču zīmes. HDMI, HDMI logotips un High-Definition
Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču
zīmes.
Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir sabiedrības Wi-Fi Alliance preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes. N-Mark ir uzņēmuma NFC Forum, Inc. preču zīme
vai reģistrēta preču zīme ASV un/vai citās valstīs.
Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas
pieder Bluetooth SIG, Inc., un korporācija Nikon šīs zīmes izmanto saskaņā
ar licenci.
Visas pārējās šajā rokasgrāmatā vai citā dokumentācijā, kas piegādāta kopā
ar Nikon izstrādājumu, minētās preču zīmes ir attiecīgo īpašnieku preču
zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in
the badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation
of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
Please note that the use of this accessory with an Apple product may
affect wireless performance.
❚❚ Atbilstības marķējums
Standartus, kuru prasībām kamera atbilst, var apskatīt, izmantojot
iestatīšanas izvēlnes opciju Conformity marking (Atbilstības
marķējums).
❚❚ FreeType licence (FreeType2)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Visas tiesības aizsargātas.
❚❚ MIT licence (HarfBuzz)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2016 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visas tiesības
aizsargātas.
ESIET PIESARDZĪGI!
• Neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu.
Objektīva fokusētā gaisma var izraisīt aizdegšanos vai izstrādājuma iekšējo daļu
bojājumus. Uzņemot objektus pretgaismā, neļaujiet kadrā iekļūt saulei. Saules
gaisma, fokusējoties kamerā, kad saule ir tuvu kadram, vai izraisīt aizdegšanos.
• Izslēdziet izstrādājumu, ja to ir aizliegts lietot. Atspējojiet bezvadu funkcijas, ja
bezvadu iekārtu izmantošana ir aizliegta.
Šī izstrādājuma izstarotie radioviļņi var mijiedarboties ar lidmašīnu borta iekārtām
vai medicīnisko aparatūru slimnīcās un citās ārstnieciskās iestādēs.
• Izņemiet akumulatoru un atvienojiet maiņstrāvas adapteri, ja šis izstrādājums
netiks izmantots ilgāku laiku.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas
darbības cēlonis.
• Nepieskarieties objektīvu kustīgajām daļām un citām kustīgajām daļām.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu cēlonis.
• Nedarbiniet zibspuldzi, ja tā saskaras ar ādu vai priekšmetiem, vai ir ļoti tuvu
tiem.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai aizdegšanās cēlonis.
• Neatstājiet izstrādājumu vietās, kur tas ilgstoši varētu tikt pakļauts ļoti augstas
temperatūras iedarbībai, piemēram, aizslēgtā automobilī vai tiešos saules staros.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas
darbības cēlonis.
BRIESMAS! Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu, neievērošana, var radīt nāvējošu
vai smagu ievainojumu riskus.
BRĪDINĀJUMS! Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu, neievērošana, var būt
nāvējošu vai smagu ievainojumu cēlonis.
ESIET PIESARDZĪGI! Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu, neievērošana, var būt
ievainojumu vai īpašuma sabojāšanas cēlonis.
BRĪDINĀJUMS!
• Nelietojiet ejot vai vadot transportlīdzekli!
Šī brīdinājuma neievērošana var būt avāriju vai savainojumu cēlonis.
• Neizjauciet un nepārveidojiet šo izstrādājumu. Nepieskarieties iekšējām daļām,
kurām radusies pieeja kritiena vai cita negadījuma rezultātā.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena vai citu
savainojumu cēlonis.
• Ja pamanāt jebkādas nenormālības, piemēram, no izstrādājuma izdalās dūmi,
karstums vai neparastas smakas, nekavējoties atvienojiet akumulatoru vai
strāvas avotu.
Turpinot lietošanu, var notikt aizdegšanās, kā arī rasties apdegumi vai citi
savainojumi.
• Uzturiet sausu! Nerīkojieties ar slapjām rokām. Nepieskarieties kontaktdakšai ar
slapjām rokām.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena
cēlonis.
• Neļaujiet ādai ilgstoši būt saskarē ar izstrādājumu, kad tas ir ieslēgts vai
pievienots elektriskajam tīklam.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt zemas temperatūras apdegumu cēlonis.
• Nelietojiet šo izstrādājumu vidē, kas satur uzliesmojošus putekļus vai gāzes,
piemēram, propānu, benzīna tvaikus vai uzliesmojošus aerosolus.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt eksplozijas vai aizdegšanās cēlonis.
• Neskatieties caur kameras objektīvu tieši uz sauli vai citu spilgtu gaismas avotu.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt redzes bojājumu cēlonis.
• Nevērsiet zibspuldzi vai AF palīggaismotāju pret transportlīdzekļa vadītāju.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt nelaimes gadījumu cēlonis.
• Uzglabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu vai izstrādājuma nepareizas
darbības cēlonis. Turklāt sīkas daļiņas rada nosmakšanas briesmas. Ja bērns ir
norijis kādu šī izstrādājuma daļu, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
• Nesamudžiniet, netiniet un nesavērpiet siksnas ap kaklu.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt nelaimes gadījumu cēlonis.
• Neizmantojiet akumulatorus, lādētājus un maiņstrāvas adapterus, kas nav īpaši
paredzēti darbam ar šo izstrādājumu. Lietojot šim izstrādājumam paredzētus
akumulatorus, lādētājus un maiņstrāvas adapterus, neveiciet tālāk minētās
darbības:
- Nebojājiet, nepārveidojiet, ar spēku nevelciet un nelokiet vadus un kabeļus,
nenovietojiet tos zem smagiem priekšmetiem un nepakļaujiet karstuma un
liesmu iedarbībai.
- Neizmantojiet ceļojuma pārveidotājus vai adapterus, kas paredzēti sprieguma
pārveidošanai, un līdzstrāvās-maiņstrāvas pārveidotājus.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena
cēlonis.
• Nerīkojieties ar kontaktdakšu izstrādājuma uzlādēšanas laikā vai lietojot
maiņstrāvas adapteri negaisa laikā.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena cēlonis.
• Nerīkojieties kailām rokām vietās, kas pakļautas ļoti augstas vai ļoti zemas
temperatūras iedarbībai.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai apsaldējumu cēlonis.
Lūdzu, ievērojiet, ka attēlu dzēšana vai atmiņas ierīču, piemēram, atmiņas kartes
vai citu datu glabāšanas ierīču, formatēšana pilnībā neizdzēš oriģinālā attēla
informāciju. Izmantojot komerciāli pieejamu programmatūru, dažreiz no datu
uzglabāšanas ierīces, no kuras īpašnieks atbrīvojies, izdzēstos failus var atjaunot, tā
radot iespēju personas attēla datu ļaunprātīgai izmantošanai. Atbildība par šādu datu
konfidencialitātes nodrošināšanu gulstas uz lietotāju.
Pirms atbrīvošanās no datu glabāšanas ierīces vai īpašnieka maiņas, izdzēsiet datus,
izmantojot komerciālu dzēšanas programmatūru, vai formatējiet ierīci un pēc tam no
jauna piepildiet to ar attēliem, kas nesatur personisku informāciju (piemēram, skaidru
debesu attēliem). Noteikti nomainiet arī visus attēlus, kas atlasīti iepriekš iestatītajam
manuālajam režīmam. Iekams atbrīvoties no kameras vai nodot īpašumtiesības
citai personai, jums jāizpilda kameras iestatīšanas izvēlnes opciju secība Wi-Fi >
Reset connection settings (Atiestatīt savienojuma iestatījumus), lai izdzēstu
visu personīgo tīkla informāciju. Uzmanieties, lai nesavainotos, fiziski iznīcinot datu
glabāšanas ierīces.
AVC Patent Portfolio License
ŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS SASKAŅĀ AR „AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE” (AVC PATENTU PORTFEĻA LICENCI)
UN PAREDZĒTS PATĒRĒTĀJIEM PERSONĪGAI UN NEKOMERCIĀLAI LIETOŠANAI, LAI (i) KODĒTU VIDEO ATBILSTOŠI
AVC STANDARTAM („AVC VIDEO”) UN/VAI (ii) ATKODĒTU AVC VIDEO, KO PATĒRĒTĀJS KODĒJIS PERSONĪGU VAI
NEKOMERCIĀLU DARBĪBU IETVAROS UN/VAI IEGUVIS NO VIDEO SNIEDZĒJA, KAM IR ATĻAUJA PIEDĀVĀT AVC VIDEO.
CITIEM MĒRĶIEM LICENCE NETIEK SNIEGTA UN NAV „PIEDOMĀJAMA”. PAPILDU INFORMĀCIJU SNIEDZ UZŅĒMUMS
MPEG LA, L.L.C. SKATIET VIETNI http://www.mpegla.com
Izmantojiet tikai Nikon zīmola elektroniskos piederumus
BRIESMAS! (Akumulatori)
• Neapejieties ar akumulatoriem nepareizi.
Tālāk sniegto brīdinājumu neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas,
saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis:
- Izmantojiet tikai šim izstrādājumam paredzētos uzlādējamos akumulatorus.
- Nepakļaujiet akumulatorus liesmu vai pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Neizjauciet tos.
- Nesavienojiet spailes īssavienojumā, pieskaroties tām ar kaklarotām, matadatām
un citiem metāla priekšmetiem.
- Nepakļaujiet akumulatorus, kā arī izstrādājumus, kuros tie ir ievietoti, spēcīgiem
fiziskiem triecieniem.
• Nemēģiniet uzlādēt uzlādējamos akumulatorus EN-EL14a, izmantojot lādētājus,
kas nav īpaši paredzēti šim nolūkam.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas
vai aizdegšanās cēlonis.
• Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar acīm, izskalojiet tās, izmantojot lielu
daudzumu ūdens, un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
Kavēšanās var būt acu ievainojumu cēlonis.
BRĪDINĀJUMS! (Akumulatori)
• Uzglabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.
Ja bērns ir norijis akumulatoru, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
• Nemērciet akumulatorus ūdenī un neatstājiet tos lietū.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas
darbības cēlonis. Ja izstrādājums ir samircis, nekavējoties to nosusiniet, izmantojot
dvieli vai līdzīgu priekšmetu.
• Ja pamanāt akumulatoriem jebkādas izmaiņas, piemēram, krāsas noplukšanu
vai deformēšanos, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu. Pārtrauciet
uzlādēt uzlādējamos akumulatorus EN-EL14a, ja tie norādītajā laika periodā
neuzlādējas.
Šo brīdinājumu neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas
vai aizdegšanās cēlonis.
• Iekams utilizēt, izolējiet akumulatora spailes ar izolācijas lenti.
Metāla priekšmetiem nonākot saskarē ar spailēm, elementi var pārkarst, saplīst
vai aizdegties. Akumulatoru pārstrāde vai utilizēšana jāveic, ievērojot vietējos
noteikumus.
• Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar cilvēka ādu vai apģērbu,
nekavējoties noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu tīra ūdens.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt ādas iekaisuma cēlonis.
Jūsu drošībai
Lai nepieļautu kaitējuma nodarīšanu īpašumam vai nesavainotos paši, pirms šī
izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet visu sadaļu „Jūsu drošībai”.
Uzglabājiet šīs drošības instrukcijas vietā, kur tās būs pieejamas visiem, kas lietos šo
izstrādājumu.
Datu uzglabāšanas ierīču iznīcināšana
Paziņojumi
• Nevienu šī produkta komplektā iekļauto rokasgrāmatu daļu nekādā veidā un ne ar
kādiem līdzekļiem nedrīkst pavairot, pārsūtīt, pārrakstīt, uzglabāt izguves sistēmā vai
tulkot bez Nikon iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
• Nikon patur tiesības mainīt šajās rokasgrāmatās aprakstītās aparatūras un
programmatūras izskatu un specifikācijas jebkurā laikā un bez iepriekšēja
paziņojuma.
• Nikon neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šo produktu.
• Lai arī tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka informācija šajās rokasgrāmatās
ir pareiza un pilnīga, mēs būsim pateicīgi, ja jūs ziņosiet vietējam Nikon pārstāvim
par jebkādām kļūdām vai nepilnībām (adrese nodrošināta atsevišķi).
Paziņojumi pircējiem Eiropā
UZMANĪBU! JA BATERIJA/AKUMULATORS TIEK AIZVIETOTS AR NEPAREIZA TIPA
BATERIJU/AKUMULATORU, VAR NOTIKT EKSPLOZIJA. IZLIETOTĀS BATERIJAS/
AKUMULATORUS IZNĪCINIET, KĀ NORĀDĪTS INSTRUKCIJĀ.
Šis simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs.
• Šo izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi tam piemērotos savākšanas
punktos. To nedrīkst iznīcināt kā mājsaimniecības atkritumus.
• Atsevišķa atkritumu savākšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas
resursus un izvairīties no cilvēka veselībai un apkārtējai videi negatīvām
sekām, ko var radīt nepareiza to iznīcināšana.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai
vietējām iestādēm, kas ir atbildīgas par atkritumu apsaimniekošanu.
Šis simbols uz baterijas/akumulatora norāda, ka baterija/akumulators ir
jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs.
• Baterijas/akumulatorus ar šo simbolu vai bez tā paredzēts savākt
atsevišķi tiem piemērotā savākšanas punktā. Tos nedrīkst iznīcināt kā
mājsaimniecības atkritumus.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai
vietējām iestādēm, kas ir atbildīgas par atkritumu apsaimniekošanu.
Paziņojums par kopēšanas un pavairošanas aizliegumu
Ņemiet vērā, ka saskaņā ar likumu jūs var sodīt pat tikai par to, ka jūsu īpašumā ir
materiāli, kas digitāli kopēti vai pavairoti ar skeneri, digitālo kameru vai citām ierīcēm.
• Lietas, ko ar likumu aizliegts kopēt vai pavairot
Nekopējiet vai nepavairojiet papīra naudu, monētas, vērtspapīrus, valsts obligācijas
vai pašvaldības obligācijas pat tad, ja šīm kopijām ir atzīme „Paraugs”.
Ārvalstīs apgrozībā esošas papīra naudas, monētu vai vērtspapīru kopēšana vai
pavairošana ir aizliegta.
Ja vien iepriekš nav saņemta valdības atļauja, ir aizliegta nedzēstu valdības izdotu,
neizmantotu pastmarku vai pastkaršu kopēšana vai pavairošana.
Valdības izdoto pastmarku un likumos noteikto apstiprināto dokumentu kopēšana
un pavairošana ir aizliegta.
• Brīdinājumi par noteiktu dokumentu kopēšanu un pavairošanu
Valdība ir izdevusi brīdinājumus par privātu uzņēmumu izdotu vērtspapīru (akcijas,
rēķini, pavadzīmes, dāvanu sertifikāti u.c.), braukšanas karšu vai biļešu kuponu
kopēšanu un pavairošanu, ja vien tas nav nepieciešams, lai nodrošinātu minimālu
eksemplāru skaitu uzņēmuma vajadzībām. Nekopējiet un nepavairojiet arī valsts
izdotas pases, valsts iestāžu un privātpersonu grupu izdotas licences, identifikācijas
kartes un biļetes, piemēram, caurlaides un ēdināšanas kuponus.
• Autortiesību ievērošana
Saskaņā ar autortiesību aizsardzības likumu ar autortiesībām aizsargātu darbu
fotogrāfijas un video ierakstus, kas uzņemti ar kameru, aizliegts izmantot bez
autortiesību īpašnieka atļaujas. Izņēmums ir piemērojams izmantošanai personīgiem
mērķiem, tomēr ņemiet vērā, ka gadījumos, kad runa ir par izstāžu fotogrāfijām vai
ierakstiem, var tikt ierobežota arī izmantošana personīgiem mērķiem.
Nikon kameras ir izstrādātas atbilstoši visaugstākajiem standartiem, un tās satur
kompleksas elektriskās shēmas. Tikai Nikon zīmola elektroniskie piederumi (tostarp
lādētāji, akumulatori, maiņstrāvas adapteri un zibspuldzes piederumi), kurus Nikon
sertificējis speciāli lietošanai ar šo Nikon digitālo kameru, ir izstrādāti un pārbaudīti
darbam atbilstoši šo elektrisko shēmu darba un drošības prasībām.
Citu, nevis Nikon ražojuma, elektronisko piederumu lietošana var
sabojāt kameru un anulēt Nikon garantiju. Tādu trešo personu
lādējamu litija jonu (Li-ion) akumulatoru lietošana, kam nav Nikon
hologrāfiskās zīmes, kāda redzama attēlā pa labi, var traucēt
kameras normālu darbību vai radīt akumulatora pārkaršanu, aizdegšanos vai noplūdi.
Lai saņemtu plašāku informāciju par Nikon zīmola piederumiem, sazinieties ar vietējo
autorizēto Nikon izplatītāju.
D Izmantojiet tikai Nikon zīmola piederumus
Tikai Nikon zīmola piederumi, ko Nikon sertificējis izmantošanai ar jūsu
Nikon digitālo kameru, ir izstrādāti un pārbaudīti izmantošanai atbilstoši
kameras darbības un drošības prasībām. CITU, UN NEVIS NIKON RAŽOTO,
PIEDERUMU IZMANTOŠANA VAR SABOJĀT KAMERU UN ANULĒT NIKON GARANTIJU.
A Pirms uzņemt svarīgas fotogrāfijas
Pirms fotografēt svarīgus notikumus (piemēram, kāzas, vai pirms
ņemt kameru līdzi ceļojumā), uzņemiet izmēģinājuma fotogrāfijas,
lai pārliecinātos, ka kamera darbojas normāli. Nikon nav atbildīgs
par zaudējumiem vai zaudētu peļņu, kas var rasties šī izstrādājuma
nepareizas darbības rezultātā.
A Mūžizglītība
„Mūžizglītības” koncepcijas ietvaros Nikon ir apņēmusies nodrošināt
pastāvīgu produktu atbalstu un apmācību, tiešsaistē sniedzot pastāvīgi
atjauninātu informāciju šādās tīmekļa vietnēs:
• Lietotājiem ASV: http://www.nikonusa.com/
• Lietotājiem Eiropā un Āfrikā: http://www.europe-nikon.com/support/
• Lietotājiem Āzijā, Okeānijā un Vidējos Austrumos: http://www.nikon-asia.com/
Apmeklējiet šīs vietnes, lai saņemtu jaunāko produktu informāciju,
padomus, atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un vispārīgus
padomus par digitālo attēlveidošanu un fotogrāfiju. Papildu
informācija var būt pieejama pie vietējā Nikon pārstāvja. Lai iegūtu
kontaktinformāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni:
http://imaging.nikon.com/
Bluetooth un Wi-Fi (bezvadu lokālais tīkls)
Šo izstrādājumu reglamentē ASV Eksporta administrācijas noteikumi (EAR). ASV
valdības atļauja nav nepieciešama izstrādājuma eksportēšanai uz dažādām valstīm,
izņemot tālāk minētās valstis, uz kurām šī dokumenta tapšanas brīdī attiecas embargo
vai īpašas kontroles nosacījumi: Kuba, Irāna, Ziemeļkoreja, Sudāna un Sīrija (saraksts
var tikt mainīts).
Atsevišķās valstīs vai reģionos var būt aizliegts izmantot bezvadu ierīces. Sazinieties
ar Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi, iekams lietot bezvadu funkcijas ārpus
ierīces iegādes valsts.
Paziņojumi pircējiem Eiropā
Korporācija Nikon ar šo deklarē, ka D5600 tipa radio aparatūra atbilst
direktīvas 2014/53/ES prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5600.pdf.
Drošība
Lai gan viena no šīs ierīces priekšrocībām ir tāda, ka tā ļauj pārējiem brīvi pieslēgties
bezvadu datu apmaiņai jebkur tās darbības rādiusā, ja drošība nav iespējota, var
notikt šis:
• Datu zādzība: ļaunprātīgas trešās puses var pārtvert bezvadu pārraides un nozagt
lietotāju ID, paroles un citu personisku informāciju.
• Neatļauta piekļuve: neatļauti lietotāji var iegūt pieeju tīklam un pārveidot datus
vai veikt citas ļaunprātīgas darbības. Ievērojiet, ka bezvadu tīkla dizaina dēļ speciāli
uzbrukumi var sniegt pieeju neatļautai piekļuvei, pat ja drošība ir iespējota.
• Nedroši tīkli: pievienošanās atklātiem tīkliem var būt par iemeslu nesankcionētai
piekļuvei. Izmantojiet tikai drošus tīklus.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising