Nikon | D850 | Nikon D850 Lietošanas rokasgrāmata

Nikon D850 Lietošanas rokasgrāmata
Nikon D850
DIGITĀLĀ KAMERA
Lietošanas rokasgrāmata
(ar garantiju)
Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo rokasgrāmatu
jebkādā veidā reproducēt kopumā vai pa daļām (izņemot īsus citātus
atsaucēs vai recenzijās).
AMA16787
Iespiests Eiropā
Lv
SB9C03(Y2)
6MB404Y2-03
• Iekams lietot kameru, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
• Lai nodrošinātu, ka kamera tiek lietota pareizi, noteikti
izlasiet sadaļu „Jūsu drošībai” (x. lpp.).
• Kad esat izlasījuši šo rokasgrāmatu, glabājiet to vietā, kur
tā būs vienmēr pieejama turpmākām uzziņām.
Lv
Lai maksimāli izmantotu visas kameras sniegtās iespējas, lūdzam rūpīgi
izlasīt visas instrukcijas un uzglabāt vietā, kur tās būs pieejamas visiem,
kas lieto šo izstrādājumu.
Simboli un apzīmējumi
Lai atvieglotu vajadzīgās informācijas meklēšanu, tiek izmantoti šādi simboli un
apzīmējumi:
D
Šī ikona apzīmē brīdinājumus; tā ir informācija, kas jāizlasa pirms
lietošanas, lai nepieļautu kameras sabojāšanu.
A
Šī ikona apzīmē piezīmes; tā ir informācija, kas jāizlasa pirms kameras
lietošanas.
0
Šī ikona apzīmē norādes uz citām šīs rokasgrāmatas sadaļām.
Kameras ekrānā parādīto izvēļņu vienumi, opcijas un paziņojumi ir atveidoti
treknrakstā.
Viedtālruņi un planšetdatori šajā rokasgrāmatā tiek saukti par viedierīcēm.
Kameras iestatījumi
Šajā rokasgrāmatā paskaidrojumi ir sniegti, pieņemot, ka tiek izmantoti
noklusējuma iestatījumi.
A Jūsu drošībai
Iekams lietot kameru pirmo reizi, izlasiet drošības instrukcijas, kas sniegtas
nodaļā „Jūsu drošībai” (0 x).
Nikon lietotāju atbalsts
Apmeklējiet turpmāk norādīto vietni, lai reģistrētu savu kameru un uzzinātu
jaunāko informāciju par produktiem. Jūs varēsiet atrast atbildes uz bieži
uzdotajiem jautājumiem (FAQ) un sazināties ar mums, lai saņemtu tehnisku
palīdzību.
http://www.europe-nikon.com/support
D850 Model Name: N1608
Kameras rokasgrāmatas
Kamerai D850 ir pieejamas šādas rokasgrāmatas.
D850 lietošanas rokasgrāmata (šī
rokasgrāmata)
Apgūstiet kameras galvenās darbības, kā arī šai kamerai
specifiskās funkcijas.
Izvēļņu pamācība (PDF)
Lai iegūtu plašāku informāciju par izvēļņu opcijām un
dažādiem tematiem, piemēram, kā kameru pievienot
datoram, printerim vai televizoram, lejupielādējiet kameras
Izvēļņu pamācību (PDF) no Nikon lejupielāžu centra.
nikon lejupielādes centrs D850
https://downloadcenter.nikonimglib.com/lv/products/359/D850.html
Tiešsaistes rokasgrāmatas (HTML)
Lietošanas rokasgrāmatas un Izvēļņu pamācības saturu var
skatīt šādā tīmekļa adresē:
nikon tiešsaistes rokasgrāmata D850
https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/lv/
i
Iepakojuma saturs
Noteikti pārbaudiet, vai kopā ar jūsu kameru ir piegādāti visi šeit
uzskaitītie priekšmeti.
Korpusa vāciņš BF-1B (0 19)
Digitālā kamera D850
(0 1)
Uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL15a ar kontaktu vāku (0 14, 16)
Akumulatora lādētājs MH-25a (tiek piegādāts ar maiņstrāvas sienas kontakta
adapteri vai barošanas kabeli, kura tips un forma ir atkarīgi no pārdošanas
reģiona; 0 14)
HDMI/USB vada aizspiednis (0 298)
SnapBridge Savienojuma izveides
USB vads UC-E22
pamācība (digitālajām vienobjektīva
Siksna AN-DC18 (0 14)
spoguļkamerām)
Lietošanas rokasgrāmata
Garantija (iespiesta uz šīs
(šī pamācība)
rokasgrāmatas aizmugures vāka)
Pircējiem, kas ir iegādājušies kameru ar objektīvu, jāpārliecinās, ka
iepakojumā ir arī objektīvs. Atmiņas kartes tiek pārdotas atsevišķi. Japānā
pirktajām kamerām izvēlnes un paziņojumi ir tikai angļu un japāņu
valodā; citu valodu atbalsts netiek nodrošināts. Atvainojamies par
neērtībām, ko tas var radīt.
A Datora programmatūra ViewNX-i un Capture NX-D
Izmantojiet ViewNX-i, lai precīzi ieregulētu fotogrāfijas vai kopētu attēlus datorā,
lai tos skatītu, vai izmantojiet Capture NX-D, lai precīzi ieregulētu datorā
pārkopētos attēlus un konvertētu NEF (RAW) attēlus citos formātos. Šīs lietotnes
ir pieejamas lejupielādei šādā tīmekļa vietnē:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Jūs varat apmeklēt šo tīmekļa vietni, lai saņemtu jaunāko informāciju par Nikon
programmatūru, tostarp informāciju par sistēmas prasībām.
ii
Satura rādītājs
Iepakojuma saturs ..................................................................................... ii
Jūsu drošībai ............................................................................................... x
Paziņojumi................................................................................................ xiv
Ievads
1
Iepazīstiet kameru ..................................................................................... 1
Kameras korpuss ................................................................................................... 1
Vadības panelis...................................................................................................... 5
Skatu meklētāja displejs..................................................................................... 7
Dioptriju regulēšanas poga............................................................................... 9
Atlokāmā ekrāna lietošana............................................................................. 10
Skārienekrāna lietošana................................................................................... 12
Pirmie soļi
Kameras siksnas piestiprināšana ..................................................................
Akumulatora uzlādēšana ................................................................................
Ievietojiet akumulatoru un atmiņas karti..................................................
Objektīva pievienošana ...................................................................................
Pamata iestatījumi.............................................................................................
Pamācība
14
14
14
16
19
21
24
Kameras izvēlnes: pārskats .................................................................... 24
Kameras izvēļņu lietošana .............................................................................. 25
Fotografēšanas un atskaņošanas pamati............................................ 30
Akumulatora līmenis un atlikušo kadru skaits......................................... 30
„Notēmē un uzņem” fotogrāfiju uzņemšana........................................... 32
Fotogrāfiju skatīšana ........................................................................................ 35
iii
Fotografēšana tiešā skata režīmā
37
Autofokuss................................................................................................ 41
Fokusa režīma izvēlēšanās .............................................................................. 41
AF apgabala režīma izvēlēšanās.................................................................... 42
Manuālais fokuss ..................................................................................... 44
i pogas lietošana .................................................................................... 45
Tālummaiņa sadalītā ekrāna skatījumā ...................................................... 48
Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas ......................... 49
Negatīvu digitalizētājs ...................................................................................... 52
Tiešā skata displejs.................................................................................. 54
Informācijas displejs .......................................................................................... 55
Skārienfotogrāfijas (skārienaizvars) .................................................... 56
Video
59
Video ierakstīšana ................................................................................... 59
Indeksi..................................................................................................................... 64
i pogas lietošana ............................................................................................... 65
Attēla apgabals: video apcirpšanas izvēlēšanās...................................... 68
Kadra izmērs, kadru uzņemšanas ātrums un video kvalitāte.............. 69
Tiešā skata displejs ............................................................................................. 71
Informācijas displejs .......................................................................................... 72
Fotogrāfiju uzņemšana video režīmā.......................................................... 73
Video skatīšana........................................................................................ 76
Video rediģēšana..................................................................................... 78
Video apgriešana ................................................................................................ 78
Atlasīto kadru saglabāšana ............................................................................. 82
iv
Attēlu ierakstīšanas opcijas
83
Attēla apgabals ........................................................................................ 83
Attēla kvalitāte ......................................................................................... 88
Attēla izmērs ............................................................................................. 91
Divu atmiņas karšu izmantošana.......................................................... 93
Fokuss
94
Autofokuss ................................................................................................ 94
Autofokusa režīms............................................................................................. 98
AF apgabala režīms......................................................................................... 100
Fokusa punkta atlasīšana.............................................................................. 105
Fokusa fiksators ................................................................................................ 108
Manuālais fokuss.................................................................................... 111
Atbrīvošanas režīms
113
Atbrīvošanas režīma izvēlēšanās ........................................................ 113
Barošanas avots un kadru uzņemšanas ātrums.................................... 114
Automātiskā taimera režīms (E)......................................................... 116
Spoguļa pacelšanas režīms (MUP)......................................................... 118
ISO jutība
119
Manuālā regulēšana .............................................................................. 119
Automātiska ISO jutības vadība.......................................................... 121
v
Ekspozīcija
124
Mērīšana.................................................................................................. 124
Ekspozīcijas režīms................................................................................ 126
P: Ieprogrammēts automātiskais................................................................ 128
S: Aizvara prioritātes automātiskais režīms ............................................ 129
A: Apertūras prioritātes automātiskais režīms ....................................... 130
M: Manuāls.......................................................................................................... 131
Ilgas ekspozīcijas (tikai M režīms) ....................................................... 133
Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksators ........................... 136
Automātiskās ekspozīcijas (AE) fiksators.......................................... 137
Ekspozīcijas kompensācija .................................................................. 139
Vairākkadru uzņemšana ...................................................................... 142
Baltā balanss
156
Baltā balansa opcijas ............................................................................ 156
Baltā balansa precīza ieregulēšana.................................................... 161
Krāsu temperatūras izvēlēšanās......................................................... 163
Manuāls iepriekšējs iestatījums.......................................................... 165
Fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot skatu meklētāju......................... 166
Tiešais skats (baltā balansa punkts) .......................................................... 169
Iepriekšēju iestatījumu vadība.................................................................... 172
Attēla uzlabošana
175
Picture Controls ..................................................................................... 175
Picture Control atlasīšana............................................................................. 175
Picture Controls izmainīšana....................................................................... 177
Attēla detaļu saglabāšana pārgaismotās un noēnotās vietās...... 180
Aktīvā D-Lighting............................................................................................. 180
Augsts dinamiskais diapazons (HDR) ....................................................... 182
vi
Papildu zibspuldzes
187
Zibspuldzes lietošana ........................................................................... 187
Fotogrāfiju uzņemšana ar kamerai uzstādītu zibspuldzi............... 190
Zibspuldzes režīmi................................................................................. 192
Zibspuldzes kompensācija................................................................... 194
Zibspuldzes vērtības fiksēšana ........................................................... 196
Piederumu pieslēgvietā uzstādīto zibspuldžu informācija ........... 198
Tālvadības zibspuldzes ......................................................................... 202
Citas uzņemšanas opcijas
203
R poga..................................................................................................... 203
Grozāmo komandu pārslēgu lietošana ............................................. 207
i poga ...................................................................................................... 208
Divu pogu atiestatīšana: noklusējuma iestatījumu
atjaunošana ...................................................................................... 209
Fotogrāfiju uzņemšana ar fokusa nobīdi .......................................... 212
Objektīvi bez centrālā procesora ........................................................ 218
Atrašanās vietas dati ............................................................................. 221
Vairāk par atskaņošanu
223
Attēlu skatīšana...................................................................................... 223
Pilnrāmja kadra atskaņošana....................................................................... 223
Sīktēlu atskaņošana ........................................................................................ 223
Atskaņošanas vadības pogas....................................................................... 224
Skārienekrāna lietošana................................................................................. 226
i poga.................................................................................................................. 228
Fotogrāfijas informācija ....................................................................... 229
Paraugoties tuvāk: atskaņošanas tālummaiņa ................................ 238
Fotogrāfiju aizsargāšana pret izdzēšanu .......................................... 240
vii
Attēlu vērtēšana .................................................................................... 241
Fotogrāfiju atlasīšana augšupielādei ................................................ 243
Atsevišķu fotogrāfiju augšupielāde .......................................................... 243
Daudzu fotogrāfiju atlasīšana ..................................................................... 244
Fotogrāfiju izdzēšana ........................................................................... 245
Atskaņošanas laikā .......................................................................................... 245
Atskaņošanas izvēlne ..................................................................................... 246
Izvēļņu saraksts
248
A Kameras izvēlnes
Plašāka informācija par kameras izvēlnēm ir pieejama Izvēļņu pamācībā, ko var
lejupielādēt no Nikon tīmekļa vietnes (0 i).
D Atskaņošanas izvēlne: attēlu pārvaldība ....................................
C Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlne: uzņemšanas opcijas.............
1 Video uzņemšanas izvēlne: video uzņemšanas opcijas ............
A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza
ieregulēšana .....................................................................................
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana......................................
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana ................................
O Mana izvēlne/m Nesenie iestatījumi.............................................
viii
248
250
256
260
271
278
280
Tehniskas piezīmes
281
Saderīgie objektīvi................................................................................. 281
Nikon radošā apgaismojuma sistēma (CLS)...................................... 288
Citi piederumi ......................................................................................... 295
Papildu akumulatoru bloki MB-D18................................................... 299
MB-D18 daļas..................................................................................................... 299
Akumulatora bloka lietošana....................................................................... 302
Specifikācijas ..................................................................................................... 310
Kameras kopšana................................................................................... 311
Uzglabāšana ...................................................................................................... 311
Tīrīšana................................................................................................................. 311
Attēla sensora tīrīšana.................................................................................... 312
Kameras un akumulatora kopšana: brīdinājumi ............................. 319
Traucējummeklēšana............................................................................ 324
Akumulators/displejs...................................................................................... 324
Uzņemšana......................................................................................................... 325
Atskaņošana ...................................................................................................... 328
Bluetooth un Wi-Fi (bezvadu tīkli) ............................................................. 329
Dažādi .................................................................................................................. 329
Kļūdu paziņojumi................................................................................... 330
Specifikācijas .......................................................................................... 336
Objektīva AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR lietošanas
rokasgrāmata.................................................................................... 351
Apstiprinātās atmiņas kartes............................................................... 360
Atmiņas kartes kapacitāte.................................................................... 362
Akumulatora darbmūžs........................................................................ 365
Indekss ..................................................................................................... 367
Garantijas noteikumi - Nikon European apkopes garantija .......... 377
ix
Jūsu drošībai
Lai nepieļautu kaitējuma nodarīšanu īpašumam vai nesavainotos paši, pirms šī
izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet visu sadaļu „Jūsu drošībai”.
Uzglabājiet šīs drošības instrukcijas vietā, kur tās būs pieejamas visiem, kas lietos šo
izstrādājumu.
BRIESMAS! Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu, neievērošana, var radīt nāvējošu vai
smagu ievainojumu riskus.
BRĪDINĀJUMS! Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu, neievērošana, var būt nāvējošu
vai smagu ievainojumu cēlonis.
ESIET PIESARDZĪGI! Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu, neievērošana, var būt
ievainojumu vai īpašuma sabojāšanas cēlonis.
BRĪDINĀJUMS!
• Nelietojiet ejot vai vadot transportlīdzekli!
Šī brīdinājuma neievērošana var būt avāriju vai savainojumu cēlonis.
• Neizjauciet un nepārveidojiet šo izstrādājumu. Nepieskarieties iekšējām daļām,
kurām radusies pieeja kritiena vai cita negadījuma rezultātā.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena vai citu savainojumu
cēlonis.
• Ja pamanāt jebkādas nenormālības, piemēram, no izstrādājuma izdalās dūmi,
karstums vai neparastas smakas, nekavējoties atvienojiet akumulatoru vai
strāvas avotu.
Turpinot lietošanu, var notikt aizdegšanās, kā arī rasties apdegumi vai citi savainojumi.
• Uzturiet sausu! Nerīkojieties ar slapjām rokām. Nepieskarieties kontaktdakšai ar
slapjām rokām.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena
cēlonis.
• Neļaujiet ādai ilgstoši būt saskarē ar izstrādājumu, kad tas ir ieslēgts vai
pievienots elektriskajam tīklam.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt zemas temperatūras apdegumu cēlonis.
• Nelietojiet šo izstrādājumu vidē, kas satur uzliesmojošus putekļus vai gāzes,
piemēram, propānu, benzīna tvaikus vai uzliesmojošus aerosolus.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt eksplozijas vai aizdegšanās cēlonis.
x
• Neskatieties caur kameras objektīvu tieši uz sauli vai citu spilgtu gaismas avotu.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt redzes bojājumu cēlonis.
• Nevērsiet zibspuldzi vai AF palīggaismotāju pret transportlīdzekļa vadītāju.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt nelaimes gadījumu cēlonis.
• Uzglabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu vai izstrādājuma nepareizas darbības
cēlonis. Turklāt sīkas daļiņas rada nosmakšanas briesmas. Ja bērns ir norijis kādu šī
izstrādājuma daļu, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
• Nesamudžiniet, netiniet un nesavērpiet siksnas ap kaklu.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt nelaimes gadījumu cēlonis.
• Neizmantojiet akumulatorus, lādētājus un maiņstrāvas adapterus, kas nav īpaši
paredzēti darbam ar šo izstrādājumu. Lietojot šim izstrādājumam paredzētus
akumulatorus, lādētājus un maiņstrāvas adapterus, neveiciet tālāk minētās
darbības:
- Nebojājiet, nepārveidojiet, ar spēku nevelciet un nelokiet vadus un kabeļus,
nenovietojiet tos zem smagiem priekšmetiem un nepakļaujiet karstuma un
liesmu iedarbībai.
- Neizmantojiet ceļojuma pārveidotājus vai adapterus, kas paredzēti sprieguma
pārveidošanai, un līdzstrāvās-maiņstrāvas pārveidotājus.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena
cēlonis.
• Nerīkojieties ar kontaktdakšu izstrādājuma uzlādēšanas laikā vai lietojot
maiņstrāvas adapteri negaisa laikā.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena cēlonis.
• Nerīkojieties kailām rokām vietās, kas pakļautas ļoti augstas vai ļoti zemas
temperatūras iedarbībai.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai apsaldējumu cēlonis.
ESIET PIESARDZĪGI!
• Neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu.
Objektīva fokusētā gaisma var izraisīt aizdegšanos vai izstrādājuma iekšējo daļu
bojājumus. Uzņemot objektus pretgaismā, neļaujiet kadrā iekļūt saulei. Saules gaisma,
fokusējoties kamerā, kad saule ir tuvu kadram, vai izraisīt aizdegšanos.
xi
• Izslēdziet izstrādājumu, ja to ir aizliegts lietot. Atspējojiet bezvadu funkcijas, ja
bezvadu iekārtu izmantošana ir aizliegta.
Šī izstrādājuma izstarotie radioviļņi var mijiedarboties ar lidmašīnu borta iekārtām vai
medicīnisko aparatūru slimnīcās un citās ārstnieciskās iestādēs.
• Izņemiet akumulatoru un atvienojiet maiņstrāvas adapteri, ja šis izstrādājums
netiks izmantots ilgāku laiku.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības
cēlonis.
• Nepieskarieties objektīvu kustīgajām daļām un citām kustīgajām daļām.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu cēlonis.
• Nedarbiniet zibspuldzi, ja tā saskaras ar ādu vai priekšmetiem, vai ir ļoti tuvu
tiem.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai aizdegšanās cēlonis.
• Neatstājiet izstrādājumu vietās, kur tas ilgstoši varētu tikt pakļauts ļoti augstas
temperatūras iedarbībai, piemēram, aizslēgtā automobilī vai tiešos saules staros.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības
cēlonis.
BRIESMAS! (Akumulatori)
• Neapejieties ar akumulatoriem nepareizi.
Tālāk sniegto brīdinājumu neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas,
saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis:
- Izmantojiet tikai šim izstrādājumam paredzētos uzlādējamos akumulatorus.
- Nepakļaujiet akumulatorus liesmu vai pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Neizjauciet tos.
- Nesavienojiet spailes īssavienojumā, pieskaroties tām ar kaklarotām, matadatām un
citiem metāla priekšmetiem.
- Nepakļaujiet akumulatorus, kā arī izstrādājumus, kuros tie ir ievietoti, spēcīgiem
fiziskiem triecieniem.
• Nemēģiniet uzlādēt uzlādējamos akumulatorus EN-EL15a, izmantojot lādētājus,
kas nav īpaši paredzēti šim nolūkam.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai
aizdegšanās cēlonis.
• Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar acīm, izskalojiet tās, izmantojot lielu
daudzumu ūdens, un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
Kavēšanās var būt acu ievainojumu cēlonis.
xii
BRĪDINĀJUMS! (Akumulatori)
• Uzglabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.
Ja bērns ir norijis akumulatoru, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
• Nemērciet akumulatorus ūdenī un neatstājiet tos lietū.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības
cēlonis. Ja izstrādājums ir samircis, nekavējoties to nosusiniet, izmantojot dvieli vai
līdzīgu priekšmetu.
• Ja pamanāt akumulatoriem jebkādas izmaiņas, piemēram, krāsas noplukšanu vai
deformēšanos, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu. Pārtrauciet uzlādēt
uzlādējamos akumulatorus EN-EL15a, ja tie norādītajā laika periodā neuzlādējas.
Šo brīdinājumu neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai
aizdegšanās cēlonis.
• Iekams utilizēt, izolējiet akumulatora spailes ar izolācijas lenti.
Metāla priekšmetiem nonākot saskarē ar spailēm, elementi var pārkarst, saplīst vai
aizdegties. Akumulatoru pārstrāde vai utilizēšana jāveic, ievērojot vietējos noteikumus.
• Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar cilvēka ādu vai apģērbu, nekavējoties
noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu tīra ūdens.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt ādas iekaisuma cēlonis.
xiii
Paziņojumi
• Nevienu šī produkta komplektā iekļauto • Nikon neatbild par jebkādiem
rokasgrāmatu daļu nekādā veidā un ne ar
zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šo
kādiem līdzekļiem nedrīkst pavairot,
produktu.
pārsūtīt, pārrakstīt, uzglabāt izguves
• Lai arī tiek darīts viss iespējamais, lai
sistēmā vai tulkot bez Nikon iepriekšējas
nodrošinātu, ka informācija šajās
rakstiskas atļaujas.
rokasgrāmatās ir pareiza un pilnīga, mēs
• Nikon patur tiesības mainīt šajās
būsim pateicīgi, ja jūs ziņosiet vietējam
rokasgrāmatās aprakstītās aparatūras un
Nikon pārstāvim par jebkādām kļūdām vai
programmatūras izskatu un specifikācijas
nepilnībām (adrese nodrošināta atsevišķi).
jebkurā laikā un bez iepriekšēja
paziņojuma.
xiv
Paziņojumi pircējiem Eiropā
UZMANĪBU! JA BATERIJA/AKUMULATORS TIEK AIZVIETOTS AR NEPAREIZA TIPA BATERIJU/
AKUMULATORU, VAR NOTIKT EKSPLOZIJA. IZLIETOTĀS BATERIJAS/AKUMULATORUS
IZNĪCINIET, KĀ NORĀDĪTS INSTRUKCIJĀ.
Šis simbols norāda, ka
elektriskās un elektroniskās
ierīces jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas
tikai uz lietotājiem Eiropas
valstīs.
• Šo izstrādājumu paredzēts savākt
atsevišķi tam piemērotos savākšanas
punktos. To nedrīkst iznīcināt kā
mājsaimniecības atkritumus.
• Atsevišķa atkritumu savākšana un
pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus
un izvairīties no cilvēka veselībai un
apkārtējai videi negatīvām sekām, ko var
radīt nepareiza to iznīcināšana.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju,
sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām
iestādēm, kas ir atbildīgas par atkritumu
apsaimniekošanu.
Šis simbols uz baterijas/
akumulatora norāda, ka
baterija/akumulators ir
jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas
tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs.
• Baterijas/akumulatorus ar šo simbolu vai
bez tā paredzēts savākt atsevišķi tiem
piemērotā savākšanas punktā. Tos
nedrīkst iznīcināt kā mājsaimniecības
atkritumus.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju,
sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām
iestādēm, kas ir atbildīgas par atkritumu
apsaimniekošanu.
xv
Paziņojums par kopēšanas un pavairošanas aizliegumu
Ņemiet vērā, ka saskaņā ar likumu jūs var sodīt pat tikai par to, ka jūsu īpašumā ir materiāli,
kas digitāli kopēti vai pavairoti ar skeneri, digitālo kameru vai citām ierīcēm.
• Lietas, ko ar likumu aizliegts kopēt vai pavairot
• Brīdinājumi par noteiktu dokumentu kopēšanu un
Nekopējiet vai nepavairojiet papīra
pavairošanu
naudu, monētas, vērtspapīrus, valsts
Valdība ir izdevusi brīdinājumus par
obligācijas vai pašvaldības obligācijas pat
privātu uzņēmumu izdotu vērtspapīru
tad, ja šīm kopijām ir atzīme „Paraugs”.
(akcijas, rēķini, pavadzīmes, dāvanu
sertifikāti u.c.), braukšanas karšu vai biļešu
Ārvalstīs apgrozībā esošas papīra naudas,
kuponu kopēšanu un pavairošanu, ja vien
monētu vai vērtspapīru kopēšana vai
tas nav nepieciešams, lai nodrošinātu
pavairošana ir aizliegta.
minimālu eksemplāru skaitu uzņēmuma
Ja vien iepriekš nav saņemta valdības
vajadzībām. Nekopējiet un nepavairojiet
atļauja, ir aizliegta nedzēstu valdības
arī valsts izdotas pases, valsts iestāžu un
izdotu, neizmantotu pastmarku vai
privātpersonu grupu izdotas licences,
pastkaršu kopēšana vai pavairošana.
identifikācijas kartes un biļetes,
piemēram, caurlaides un ēdināšanas
Valdības izdoto pastmarku un likumos
kuponus.
noteikto apstiprināto dokumentu
kopēšana un pavairošana ir aizliegta.
• Autortiesību ievērošana
Saskaņā ar autortiesību aizsardzības
likumu ar autortiesībām aizsargātu darbu
fotogrāfijas un video ierakstus, kas
uzņemti ar kameru, aizliegts izmantot bez
autortiesību īpašnieka atļaujas. Izņēmums
ir piemērojams izmantošanai personīgiem
mērķiem, tomēr ņemiet vērā, ka
gadījumos, kad runa ir par izstāžu
fotogrāfijām vai ierakstiem, var tikt
ierobežota arī izmantošana personīgiem
mērķiem.
xvi
Datu uzglabāšanas ierīču iznīcināšana
Lūdzu, ievērojiet, ka attēlu dzēšana vai atmiņas ierīču, piemēram, atmiņas kartes vai citu
datu glabāšanas ierīču, formatēšana pilnībā neizdzēš oriģinālā attēla informāciju.
Izmantojot komerciāli pieejamu programmatūru, dažreiz no datu uzglabāšanas ierīces,
no kuras īpašnieks atbrīvojies, izdzēstos failus var atjaunot, tā radot iespēju personas
attēla datu ļaunprātīgai izmantošanai. Atbildība par šādu datu konfidencialitātes
nodrošināšanu gulstas uz lietotāju.
Pirms atbrīvošanās no datu glabāšanas ierīces vai īpašnieka maiņas izdzēsiet visus datus,
izmantojot komerciālo dzēšanas programmatūru, vai formatējiet ierīci un pēc tam pilnīgi
piepildiet to no jauna ar attēliem, kas nesatur personisku informāciju (piemēram, skaidru
debesu attēliem). Uzmanieties, lai nesavainotos, fiziski iznīcinot datu glabāšanas ierīces.
Iekams utilizēt kameru vai nodot īpašumtiesības citai personai, jāaktivizē kameras
iestatīšanas izvēlnes opcija Reset all settings (Atiestatīt visus iestatījumus), lai izdzēstu
visu personisko tīkla informāciju.
xvii
AVC Patent Portfolio License
ŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS SASKAŅĀ AR „AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE” (AVC PATENTU PORTFEĻA
LICENCI) UN PAREDZĒTS PATĒRĒTĀJIEM PERSONĪGAI UN NEKOMERCIĀLAI LIETOŠANAI, LAI (i) KODĒTU VIDEO
ATBILSTOŠI AVC STANDARTAM („AVC VIDEO”) UN/VAI (ii) ATKODĒTU AVC VIDEO, KO PATĒRĒTĀJS
KODĒJIS PERSONĪGU VAI NEKOMERCIĀLU DARBĪBU IETVAROS UN/VAI IEGUVIS NO VIDEO SNIEDZĒJA, KAM IR
ATĻAUJA PIEDĀVĀT AVC VIDEO. CITIEM MĒRĶIEM LICENCE NETIEK SNIEGTA UN NAV „PIEDOMĀJAMA”.
PAPILDU INFORMĀCIJU SNIEDZ UZŅĒMUMS MPEG LA, L.L.C. SKATIET VIETNI http://www.mpegla.com
Izmantojiet tikai Nikon zīmola elektroniskos piederumus
Nikon kameras ir izstrādātas atbilstoši visaugstākajiem standartiem, un tās satur
kompleksas elektriskās shēmas. Tikai Nikon zīmola elektroniskie piederumi (tostarp
lādētāji, akumulatori, maiņstrāvas adapteri un zibspuldzes piederumi), kurus Nikon
sertificējis speciāli lietošanai ar šo Nikon digitālo kameru, ir izstrādāti un pārbaudīti
darbam atbilstoši šo elektrisko shēmu darba un drošības prasībām.
Citu, nevis Nikon ražojuma, elektronisko piederumu lietošana var
sabojāt kameru un anulēt Nikon garantiju. Tādu trešo personu
lādējamu litija jonu (Li-ion) akumulatoru lietošana, kam nav Nikon
hologrāfiskās zīmes, kāda redzama attēlā pa labi, var traucēt kameras
normālu darbību vai radīt akumulatora pārkaršanu, aizdegšanos vai
noplūdi.
Lai saņemtu plašāku informāciju par Nikon zīmola piederumiem, sazinieties ar vietējo
autorizēto Nikon izplatītāju.
D Izmantojiet tikai Nikon zīmola piederumus
Tikai Nikon zīmola piederumi, ko Nikon sertificējis izmantošanai ar jūsu Nikon
digitālo kameru, ir izstrādāti un pārbaudīti izmantošanai atbilstoši kameras
darbības un drošības prasībām. CITU, UN NEVIS NIKON RAŽOTO, PIEDERUMU
IZMANTOŠANA VAR SABOJĀT KAMERU UN ANULĒT NIKON GARANTIJU.
xviii
A Pirms uzņemt svarīgas fotogrāfijas
Pirms fotografēt svarīgus notikumus (piemēram, kāzas, vai pirms ņemt kameru
līdzi ceļojumā), uzņemiet izmēģinājuma fotogrāfijas, lai pārliecinātos, ka kamera
darbojas normāli. Nikon nav atbildīgs par zaudējumiem vai zaudētu peļņu, kas
var rasties šī izstrādājuma nepareizas darbības rezultātā.
A Mūžizglītība
„Mūžizglītības” koncepcijas ietvaros Nikon ir apņēmusies nodrošināt pastāvīgu
produktu atbalstu un apmācību, tiešsaistē sniedzot pastāvīgi atjauninātu
informāciju šādās tīmekļa vietnēs:
• Lietotājiem ASV: http://www.nikonusa.com/
• Lietotājiem Eiropā un Āfrikā: http://www.europe-nikon.com/support/
• Lietotājiem Āzijā, Okeānijā un Vidējos Austrumos: http://www.nikon-asia.com/
Apmeklējiet šīs vietnes, lai saņemtu jaunāko produktu informāciju, padomus,
atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un vispārīgus padomus par digitālo
attēlveidošanu un fotogrāfiju. Papildu informācija var būt pieejama pie vietējā
Nikon pārstāvja. Lai iegūtu kontaktinformāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni:
http://imaging.nikon.com/
xix
❚❚ Bluetooth un Wi-Fi (bezvadu lokālais tīkls)
Šo izstrādājumu reglamentē ASV Eksporta administrācijas noteikumi (EAR). ASV valdības
atļauja nav nepieciešama izstrādājuma eksportēšanai uz dažādām valstīm, izņemot tālāk
minētās valstis, uz kurām šī dokumenta tapšanas brīdī attiecas embargo vai īpašas
kontroles nosacījumi: Kuba, Irāna, Ziemeļkoreja, Sudāna un Sīrija (saraksts var tikt
mainīts).
Atsevišķās valstīs vai reģionos var būt aizliegts izmantot bezvadu ierīces. Sazinieties ar
Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi, iekams lietot bezvadu funkcijas ārpus
ierīces iegādes valsts.
xx
Paziņojumi pircējiem Eiropā
Korporācija Nikon ar šo deklarē, ka D850 tipa radio aparatūra atbilst
direktīvas 2014/53/ES prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D850.pdf.
xxi
Drošība
Lai gan viena no šīs ierīces priekšrocībām ir tāda, ka tā ļauj pārējiem brīvi pieslēgties
bezvadu datu apmaiņai jebkur tās darbības rādiusā, ja drošība nav iespējota, var notikt šis:
• Datu zādzība: ļaunprātīgas trešās puses var pārtvert bezvadu pārraides un nozagt
lietotāju ID, paroles un citu personisku informāciju.
• Neatļauta piekļuve: neatļauti lietotāji var iegūt pieeju tīklam un pārveidot datus vai veikt
citas ļaunprātīgas darbības. Ievērojiet, ka bezvadu tīkla dizaina dēļ speciāli uzbrukumi
var sniegt pieeju neatļautai piekļuvei, pat ja drošība ir iespējota.
• Nedroši tīkli: pievienošanās atklātiem tīkliem var būt par iemeslu nesankcionētai
piekļuvei. Izmantojiet tikai drošus tīklus.
xxii
Ievads
Iepazīstiet kameru
Veltiet dažus mirkļus, lai sīkāk iepazītos ar kameras vadības pogām un
displejiem. Iespējams, ir lietderīgi šajā sadaļā ielikt grāmatzīmi, lai
ieskatītos tajā, lasot rokasgrāmatas pārējās sadaļas.
Kameras korpuss
9
8
1
10
11
2
12
3
13
4
4
5
14
6
7
17
15
16
1 T poga........................................88, 91
2 Grozāmā atbrīvošanas režīma
pārslēga fiksatora atbrīvošanas
poga....................................................... 113
3 Grozāmais atbrīvošanas režīma
pārslēgs................................................. 113
4 Cilpa kameras siksnai............................ 14
5 U poga................................................ 156
6 I poga .............................................. 126
7 Y poga .................................................. 124
8 Stereomikrofons..................................... 65
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Video ierakstīšanas poga ..................... 59
Barošanas slēdzis ................................... 21
Aizvara atbrīvošanas poga .................. 32
E poga ..........................................139, 209
S /Q poga...............................119, 271
Vadības panelis..........................................5
Dioptriju regulēšanas poga....................9
Fokālās plaknes atzīme (E) ............. 112
Piederumu pieslēgvieta (papildu
zibspuldzei)................................. 187, 295
1
Kameras korpuss (turpinājums)
1
3
4
14
5
15
16
2
13
12 11
10
6
17
7
18
8
19
9
20
1 Automātiskā taimera spuldze........... 116
2 Zibspuldzes un ekspozīcijas mērītāja
savienošanas svira
3 BKT poga................................................. 142
4 Zibspuldzes sinhronizācijas kontakta
vāks ........................................................ 188
5 Desmit kontaktu attālā savienotāja
vāks
6 Audio savienotāja vāks
7 USB savienotāja vāks
8 HDMI savienotāja vāks
9 AF režīma poga ................ 41, 42, 98, 100
10 Fokusa režīma atlasītājs ........41, 94, 111
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Objektīva atbrīvošanas poga .............. 20
Objektīva uzstādīšanas atzīme ........... 19
Spogulis......................................... 118, 315
Zibspuldzes sinhronizācijas
kontakts ................................................ 188
Desmit kontaktu attālais
savienotājs ...........................................295
Austiņu kontaktligzda ....................67, 72
Ārējā mikrofona kontaktligzda......... 295
USB savienotājs .................................... 295
HDMI savienotājs ................................. 295
Korpusa vāciņš............................... 19, 295
D Aizveriet savienotāja vāku
Ja savienotāji netiek izmantoti, aizveriet kameras savienotāja vāku. Svešķermeņi,
iekļūstot savienotājos, var mijiedarboties ar datu pārraidi.
2
1
6
2
7
3
8
4
10
9
5
Grozāmais apakškomandu pārslēgs
7
Pv poga.......................... 44, 127, 268, 270 8
Fn1 poga........................................ 268, 270
Akumulatora nodalījuma vāka
sprūds...................................................... 16 9
5 Akumulatora nodalījuma vāks .....16, 18 10
6 Objektīva savienojums ................ 19, 112
1
2
3
4
Centrālā procesora kontakti
Kontaktu vāks papildu akumulatoram
ar vairākām uzlādes iespējām
MB-D18 ................................................. 299
Trijkāja ligzda
Barošanas savienotāja vāks
D Skaļrunis
Nenovietojiet skaļruni magnētisku ierīču tuvumā. Šī brīdinājuma neievērošana
var ietekmēt magnētiskās ierīcēs ierakstītus datus.
3
Kameras korpuss (turpinājums)
1
2
3
4
12
13
17
18
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
14
15
16
19
20
21
24
Skatu meklētājs ........................... 7, 9, 116
Actiņas aizvara svira ............................ 116
O /Q poga ........................... 36, 245, 271
K poga ........................................... 35, 223
G poga ....................................... 24, 248
L/Z/Q poga ................... 25, 175, 240
X poga............................................. 40, 238
W/M poga ................. 192, 194, 223, 238
J poga............................................ 25, 224
Fn2 poga............................... 242, 268, 270
Atlokāms ekrāns.........10, 12, 37, 59, 223
Skatu meklētāja actiņa ...................9, 116
Skaļrunis............................................... 3, 76
23
22
14 Apakškomandu kursortaustiņš
............................ 106, 108, 137, 268, 270
15 AF-ON poga.................... 99, 109, 261, 268
16 Galvenais grozāmais komandu
pārslēgs
17 Kursortaustiņš.................25, 34, 268, 269
18 Fokusa atlases fiksators ...................... 105
19 Atmiņas kartes slota vāks...............16, 18
20 R poga ............................55, 72, 198, 203
21 Tiešā skata atlasītājs ........................37, 59
22 a poga ............................37, 59, 169, 270
23 i poga ..............................45, 65, 208, 228
24 Atmiņas kartes piekļuves lampiņa..... 32
Vadības panelis
Kad kamera ir ieslēgta, vadības panelī tiek parādīti dažādi kameras
iestatījumi. Šeit redzamie vienumi tiek parādīti, kad kamera tiek ieslēgta
pirmoreiz; informāciju par pārējiem iestatījumu skatiet šīs
rokasgrāmatas attiecīgajās nodaļās.
1 2
3
4
5
15
14
6
7
13
12
11
10 9
1 Ekspozīcijas režīms .............................. 126
2 Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes
krātuve .................................................. 250
3 Aizvara ātrums............................. 129, 131
4 Akumulatora indikators ....................... 30
5 Apertūras atvērums (f skaitlis)
....................................................... 130, 131
6 XQD kartes ikona..............................16, 93
7 SD kartes ikona.................................16, 93
8
Atlikušo kadru skaits .................... 31, 362
AF apgabala režīms ............................. 100
Autofokusa režīms ................................. 98
Baltā balanss ......................................... 156
Attēla izmērs (JPEG un TIFF attēli) ..... 91
Attēla kvalitāte ....................................... 88
B („nav iestatīts pulkstenis”)
indikators
15 Mērīšana................................................. 124
8
9
10
11
12
13
14
A B („nav iestatīts pulkstenis”) indikators
Kameras pulksteni darbina neatkarīgs uzlādējams strāvas avots, kas tiek uzlādēts
pēc vajadzības, kad ir ievietots galvenais akumulators vai kamera tiek darbināta,
izmantojot papildu barošanas savienotāju un maiņstrāvas adapteri (0 295). Divu
dienu uzlāde būs pietiekama, lai pulksteni darbinātu apmēram trīs mēnešus. Ja
vadības panelī mirgo B ikona, tas nozīmē, ka pulkstenis ir atiestatīts un kopā ar
jaunajām fotogrāfijām ierakstītā datuma un laika informācija nebūs pareiza.
Iestatiet pulkstenim pareizu laiku un datumu, izmantojot iestatīšanas izvēlnes
vienumu secību Time zone and date (Laika josla un datums) > Date and time
(Datums un laiks) (0 271).
5
A LCD fona gaismotāji
Pagriežot barošanas slēdzi uz D, tiek
aktivizēts pogu un vadības paneļa
fona apgaismojums, atvieglojot
kameras izmantošanu tumsā.
Atbrīvojot barošanas slēdzi, fona
apgaismojums degs vēl dažas
sekundes, kamēr ir aktīvs gaidstāves
aktivizēšanas taimeris, līdz tiek
atbrīvots aizvars vai arī līdz barošanas
slēdzis atkal tiek pagriezts uz D.
Barošanas slēdzis
D Vadības paneļa un skatu meklētāja displeji
Vadības paneļa un skatu meklētāja displeju spilgtums ir atkarīgs no
temperatūras; zemā temperatūrā displeju reaģēšanas laiks var kristies. Tas ir
normāli un neliecina par nepareizu darbību.
6
Skatu meklētāja displejs
2
3
4
5
6
1
7 8 9 10 11 12 13
21 22
23
14 15 16 17 18
24
1 Pagriešanas indikators 1, 2
9
2 AF apgabala robežas................................9
10
3 Kadrēšanas režģis (redzams, ja
pielāgotajam iestatījumam d9
11
Viewfinder grid display (Skatu
meklētāja režģa displejs) ir
atlasīta opcija On (Ieslēgts))........... 265 12
4 Fokusa punkti ....................... 94, 105, 261
5 Garensveres indikators 1, 3
13
6 Mirgoņas noteikšana .......................... 254
7 Fokusa indikators................. 32, 108, 112
8 Mērīšana................................................. 124
25 26
19 20
27
Automātiskās ekspozīcijas (AE)
fiksators................................................. 137
Aizvara ātruma fiksēšanas
ikona .............................................136, 268
Aizvara ātrums............................. 129, 131
Autofokusa režīms ................................. 98
Apertūras atvēruma fiksatora
ikona .............................................136, 268
Apertūras atvērums (f skaitlis)
....................................................... 130, 131
Apertūras atvērums (iedaļu skaits)
................................................................ 130
7
14 Ekspozīcijas režīms .............................. 126
15 Zibspuldzes kompensācijas
indikators.............................................. 194
16 Ekspozīcijas kompensācijas
indikators.............................................. 139
17 ISO jutības indikators .......................... 119
Automātiskais ISO jutības
indikators.............................................. 121
18 ISO jutība................................................ 119
Iepriekš iestatīta baltā balansa
ierakstīšanas indikators..................... 165
Aktīvās D-Lighting apjoms ................ 180
AF apgabala režīms ............................. 100
19 „k” (tiek parādīts, ja atmiņas pietiek
vairāk nekā 1000 uzņēmumiem)...... 31
20 Zibspuldzes gatavības indikators 4
................................................................ 187
21 Zibspuldzes vērtības fiksēšanas
indikators.............................................. 196
22 Zibspuldzes sinhronizācijas
indikators.............................................. 266
23 Apertūras atvēruma iedaļas
indikators..............................................130
24 Ekspozīcijas indikators........................132
Ekspozīcijas kompensācijas
displejs .................................................. 139
25 Brīdinājums par zemu akumulatora
līmeni....................................................... 30
26 Ekspozīcijas/zibspuldzes vairākkadru
dublēšanas indikators ....................... 143
BB vairākkadru uzņemšanas
indikators..............................................148
ADL vairākkadru uzņemšanas
indikators..............................................152
27 Atlikušo kadru skaits .................... 31, 362
Atlikušo uzņēmumu skaits
pirms atmiņas bufera
piepildīšanas............................... 115, 362
Ekspozīcijas kompensācijas
vērtība ................................................... 139
Zibspuldzes kompensācijas
vērtība ................................................... 194
Datora režīma indikators
1 Var parādīt, nospiežot pogu, kurai vienums Viewfinder virtual horizon (Skatu meklētāja
virtuālais redzesloks) ir piešķirts, izmantojot pielāgoto iestatījumu f1 (Custom control
assignment (Pielāgotās vadības piešķire), 0 268).
2 Darbojas kā garensveres indikators, kad kamera ir pagriezta, lai uzņemtu attēlus „vertikālā” (portreta)
orientācijā.
3 Darbojas kā pagriešanas indikators, kad kamera ir pagriezta, lai uzņemtu attēlus „vertikālā” (portreta)
orientācijā.
4 Tiek parādīts, ja ir pievienota papildu zibspuldze (0 187). Zibspuldzes gatavības indikators iedegas, kad
zibspuldze ir uzlādējusies.
Piezīme: ilustratīvos nolūkos displejs parādīts ar visiem iedegtiem indikatoriem.
D Nav akumulatora
Ja akumulators ir pilnībā iztukšots vai nav ievietots, skatu meklētāja displejs būs
tumšs. Tas ir normāli un neliecina par nepareizu darbību. Skatu meklētāja displejs
atgūs normālu izskatu, kad tiks ievietots pilnībā uzlādēts akumulators.
8
Dioptriju regulēšanas poga
Paceliet dioptriju regulēšanas pogu un groziet
to, līdz skatu meklētāja displejs, fokusa punkti
un AF apgabala robežas ir asā fokusā. Darbinot
regulēšanas pogu, kad skatu meklētājs ir
pielikts pie acs, uzmanieties, lai ar pirkstiem vai
nagiem nejauši netrāpītu pats sev acī. Kad esat
noregulējis fokusu atbilstoši jūsu vēlmēm,
iespiediet atpakaļ dioptriju regulēšanas pogu.
Fokusa punkts
AF apgabala
robežas
Skatu meklētājs nav
fokusēts
Skatu meklētājs ir fokusēts
A Dioptriju regulēšanas skatu meklētāja lēcas
Korekcijas lēcas (pieejamas atsevišķi; 0 295) var
izmantot, lai vēl vairāk regulētu skatu meklētāja
dioptrijas. Iekams pievienot dioptriju regulēšanas
skatu meklētāja lēcu, noņemiet skatu meklētāja
actiņu DK-17F, aizverot skatu meklētāja aizvaru, lai
atbrīvotu actiņas fiksatoru (q), un pēc tam viegli
satveriet actiņu ar pirkstu un īkšķi un izskrūvējiet
to, kā parādīts attēlā (w).
9
Atlokāmā ekrāna lietošana
Ekrānu var atliekt un pagriezt, kā parādīts tālāk.
Normālas lietošanas stāvoklis: ekrāns
parasti tiek lietots uzglabāšanas
stāvoklī.
Zema leņķa uzņēmumi: atlokiet ekrānu
uz augšu, lai uzņemtu uzņēmumus
tiešā skata režīmā, turot kameru
zemu nolaistu.
Augsta leņķa uzņēmumi: atlokiet ekrānu
uz leju, lai uzņemtu uzņēmumus tiešā
skata režīmā, turot kameru augstu
paceltu.
10
D Ekrāna lietošana
Ekrānu grieziet maigi, pārtraucot kustību, kad sajūtat pretestību. Nelietojiet spēku.
Neievērojot šos brīdinājumus, var sabojāt kameru vai ekrānu. Ja kamera ir
uzstādīta uz trijkāja, uzmanība jāpievērš tam, lai ekrāns nesaskartos ar trijkāji.
Neceliet un nepārnēsājiet kameru, turot to aiz ekrāna. Neievērojot šo
brīdinājumu, var sabojāt kameru. Ja ekrāns netiek izmantots fotogrāfiju
uzņemšanai, atgrieziet to uzglabāšanas stāvoklī.
Neaizskariet ekrāna aizmuguri un neļaujiet
šķidrumam nonākt saskarē ar iekšējo virsmu. Šo
brīdinājumu neievērošana var būt izstrādājuma
darbības traucējumu cēlonis.
Esiet īpaši uzmanīgi un
nepieskarieties šai vietai.
11
Skārienekrāna lietošana
Skārienjutīgais ekrāns atbalsta tālāk norādītās darbības:
Švīkas žests
Veiciet īsu švīkas žestu pa kreisi vai pa labi
šķērsām ekrānam.
Slidināšana
Slidiniet pirkstu pa ekrānu.
Izstiept/savilkt
Uzlieciet uz ekrāna divus pirkstus un attāliniet
tos vienu no otra vai tuviniet.
12
❚❚ Skārienekrāna lietošana
Atskaņošanas laikā (0 226) skārienekrānu var izmantot, lai veiktu tālāk
minētās darbības:
• Skatīt citus attēlus
• Tuvināt vai tālināt
• Skatīt sīktēlus
• Skatīt video
Tiešā skata režīma laikā skārienekrānu var izmantot attēlu uzņemšanai
(skārienaizvars; 0 56) vai arī lai izmērītu baltā balansa punkta vērtību
(0 169). Skārienekrānu var arī izmantot teksta ievadīšanai (0 273) vai lai
pārvietotos pa izvēlnēm (0 29).
D Skārienekrāns
Skārienekrāns reaģē uz statisko elektrību un var nereaģēt, ja ir pārklāts ar trešo
pušu aizsargplēvēm, vai arī, ja ekrānam pieskaras ar nagiem vai cimdos tērptām
rokām. Nelietojiet pārmērīgu spēku un nepieskarieties ekrānam ar asiem
priekšmetiem.
D Skārienekrāna lietošana
Skārienekrāns var nereaģēt kā gaidīts, ja mēģināsiet to darbināt brīdī, kad
plauksta vai cits pirksts atradīsies uz ekrāna otrā punktā. Tas var neatpazīt citus
žestus, ja pieskāriens ir pārāk maigs, ja pirksti tiek pārvietoti pārāk ātri vai kustība
ir pārāk īsa, vai pirksti visu laiku nav saskarē ar ekrānu, kā arī ja, veicot darbības ar
diviem pirkstiem, izstiepšanas vai savilkšanas kustība nav pareizi koordinēta.
A Skārienvadības iespējošana vai atspējošana
Skārienvadību var iespējot un atspējot, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju
Touch controls (Skārienvadība) (0 274).
A Skatīt arī
Informāciju par to, kā izvēlēties pirksta švīkas kustības virzienu, lai skatītu citus
attēlus pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, skatiet sadaļā B > Touch controls
(Skārienvadība) (0 274).
13
Pirmie soļi
Kameras siksnas piestiprināšana
Droši piestipriniet siksnu pie kameras cilpām.
Akumulatora uzlādēšana
Ievietojiet akumulatoru un iespraudiet lādētāju kontaktā (lādētājs
atkarībā no valsts vai reģiona tiek piegādāts ar maiņstrāvas sienas
kontakta adapteri vai barošanas vadu). Iztukšots akumulators pilnībā
uzlādēsies aptuveni divās stundās un 35 minūtes.
• Maiņstrāvas sienas kontakta adapteris: iespraudiet maiņstrāvas sienas
kontakta adapteri lādētāja maiņstrāvas ligzdā (q). Bīdiet maiņstrāvas
sienas kontakta adaptera sprūdu, kā parādīts attēlā (w), un pagrieziet
adapteri par 90°, lai to nofiksētu vietā (e). Ievietojiet akumulatoru un
iespraudiet lādētāju kontaktligzdā.
Maiņstrāvas sienas kontakta
adaptera sprūds
90°
14
• Barošanas vads: kad barošanas vads ir savienots ar spraudni, orientējot to,
kā parādīts attēlā, ievietojiet akumulatoru un iespraudiet vadu.
Kamēr akumulators uzlādēsies, lēni mirgos uzlādes lampiņa CHARGE
(UZLĀDE).
Notiek akumulatora
uzlādēšana
Uzlādēšana ir pabeigta
D Akumulators un lādētājs
Izlasiet un ievērojiet sadaļās „Jūsu drošībai” (0 x) un „Kameras un akumulatora
kopšana: brīdinājumi” (0 319) sniegtos brīdinājumus.
15
Ievietojiet akumulatoru un atmiņas karti
Iekams ievietot vai izņemt akumulatoru vai atmiņas kartes,
pārliecinieties, ka barošanas slēdzis ir stāvoklī OFF (IZSLĒGTS). Ievietojiet
akumulatoru, orientējot to, kā parādīts attēlā, un izmantojot
akumulatoru, lai piespiestu akumulatora sprūdu vienai pusei. Kad
akumulators ir pilnībā ievietots, sprūds to nofiksē vietā.
Akumulatora sprūds
Turot atmiņas karti, kā parādīts attēlā, iestumiet to taisni attiecīgajā slotā,
līdz tā ar klikšķi fiksējas savā vietā.
• XQD atmiņas kartes:
• SD atmiņas kartes:
16
D Atmiņas kartes
• Tūlīt pēc lietošanas atmiņas kartes var būt karstas. Ņemot atmiņas kartes ārā no
kameras, ievērojiet pienācīgu piesardzību.
• Iekams ievietot vai izņemt atmiņas kartes, izslēdziet barošanas slēdzi.
Formatēšanas laikā vai kamēr dati tiek ierakstīti, dzēsti vai kopēti datorā,
neizņemiet atmiņas kartes no kameras, neizslēdziet kameru un neizņemiet vai
neatvienojiet barošanas avotu. Neievērojot šos piesardzības pasākumus, var
zaudēt datus, kā arī sabojāt kameru vai atmiņas karti.
• Nepieskarieties kartes kontaktiem ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem.
• Nelokiet to, nenometiet un nepakļaujiet spēcīgiem fiziskiem triecieniem.
• Nepielietojiet spēku kartes korpusam. Neievērojot šo piesardzības prasību, var
sabojāt karti.
• Nepakļaujiet to ūdens, karstuma, liela mitruma vai tiešu saules staru iedarbībai.
• Neformatējiet atmiņas kartes datorā.
A Rakstīšanas aizsardzības slēdzis
Lai nepieļautu nejaušu datu zaudēšanu,
SD atmiņas kartes ir aprīkotas ar
rakstīšanas aizsardzības slēdzi. Kad šis
slēdzis ir stāvoklī „bloķēts”, atmiņas karti
nevar formatēt un nevar izdzēst vai
Rakstīšanas aizsardzības slēdzis
ierakstīt fotogrāfijas (mēģinot atbrīvot
aizvaru, ekrānā tiks parādīts brīdinājums). Lai atbloķētu atmiņas karti, pārbīdiet
slēdzi stāvoklī „rakstīt”.
A Nav atmiņas kartes
Ja atmiņas karte nav ievietota, vadības panelī un
skatu meklētājā tiks parādīts simbols S. Ja
kamera ir izslēgta ar uzlādētu akumulatoru, bet
nav ievietota neviena atmiņas karte, vadības
panelī tiks parādīts simbols S.
17
❚❚ Akumulatora un atmiņas karšu izņemšana
Akumulatora izņemšana
Izslēdziet kameru un atveriet akumulatora
nodalījuma vāku. Piespiediet akumulatora
sprūdu ar bultiņu norādītajā virzienā, lai
atbrīvotu akumulatoru, un pēc tam izņemiet
akumulatoru ar roku.
Atmiņas karšu izņemšana
Kad esat pārliecinājies, ka atmiņas kartes piekļuves lampiņa nedeg,
izslēdziet kameru, atveriet atmiņas karšu slotu vāku un izņemiet karti, kā
aprakstīts tālāk.
• XQD atmiņas kartes: nospiediet izstumšanas
pogu, lai daļēji izstumtu karti no ligzdas (q).
Pēc tam karti var izņemt ar roku (w).
XQD atmiņas kartes
• SD atmiņas kartes: iespiediet karti iekšā un
atlaidiet to (q). Pēc tam karti var izņemt ar
roku (w).
SD atmiņas kartes
18
Objektīva pievienošana
Uzmanieties, lai pēc objektīva vai korpusa vāciņa noņemšanas kamerā
neiekļūtu putekļi. Šajā rokasgrāmatā ilustratīvos nolūkos galvenokārt ir
izmantots objektīvs AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G.
Noņemiet kameras
korpusa vāciņu
Noņemiet objektīva
aizmugures vāciņu
Uzstādīšanas atzīme (kamera)
Savietojiet
uzstādīšanas atzīmes
Uzstādīšanas atzīme (objektīvs)
Grieziet objektīvu, kā parādīts attēlā, līdz tas ar klikšķi fiksējas vietā
Iekams uzņemt attēlus, noteikti noņemiet objektīva vāciņu.
19
A Objektīva noņemšana
Iekams noņemt vai nomainīt objektīvu,
pārbaudiet, vai kamera ir izslēgta. Lai noņemtu
objektīvu, nospiediet un turiet objektīva
atbrīvošanas pogu (q) un grieziet objektīvu
pulksteniski (w). Kad objektīvs ir noņemts,
uzlieciet objektīva vāciņus un kameras korpusa
vāciņu.
D Centrālā procesora objektīvi ar apertūras gredzeniem
Ja centrālā procesora objektīvi ir aprīkoti ar apertūras gredzenu (0 284), fiksējiet
apertūras atvērumu uz minimālo iestatījumu (lielākais f skaitlis).
20
Pamata iestatījumi
Kad izvēlnes tiek parādītas pirmoreiz, automātiski tiek iezīmēta
iestatīšanas izvēlnes valodas opcija. Izvēlieties valodu un iestatiet
kameras pulksteni.
1 Ieslēdziet kameru.
Barošanas slēdzis
2 Iestatīšanas izvēlnē atlasiet vienumu
Language (Valoda).
Nospiediet G pogu, lai parādītu kameras
izvēlnes, pēc tam iestatīšanas izvēlnē
iezīmējiet vienumu Language (Valoda)
un nospiediet 2. Informāciju par izvēļņu
lietošanu skatiet sadaļā „Kameras izvēļņu
G poga
lietošana” (0 25).
A Viedierīču savienošana ar SnapBridge
Lai lejupielādētu attēlus no kameras vai attāli kontrolētu kameru,
instalējiet viedierīcē lietotni SnapBridge. Plašāku informāciju
skatiet piegādes komplektā iekļautajā izdevumā SnapBridge
Savienojuma izveides pamācība (digitālajām vienobjektīva
spoguļkamerām).
21
3 Atlasiet valodu.
Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu vēlamo
valodu, un nospiediet J.
4 Atlasiet vienumu Time zone and date
(Laika josla un datums).
Atlasiet vienumu Time zone and date
(Laika josla un datums) un nospiediet 2.
5 Iestatiet laika joslu.
Atlasiet vienumu Time zone (Laika josla)
un nospiediet 2. Nospiediet 4 vai 2, lai
iezīmētu vietējo laika joslu (laukā UTC tiek
parādīta atšķirība starp atlasīto laika joslu
un universālo koordinēto laiku jeb UTC
laiku stundās), un nospiediet J.
22
6 Ieslēdziet vai izslēdziet vasaras laiku.
Atlasiet vienumu Daylight saving time
(Vasaras laiks) un nospiediet 2. Pēc
noklusējuma vasaras laika funkcija ir
izslēgta; ja vietējā laika joslā ir spēkā
vasaras laiks, nospiediet 1, lai iezīmētu
vienumu On (Ieslēgts), un nospiediet J.
7 Iestatiet datumu un laiku.
Atlasiet vienumu Date and time (Datums
un laiks) un nospiediet 2. Nospiediet 4
vai 2, lai atlasītu vienumu, un nospiediet
1 vai 3, lai to mainītu. Kad pulkstenim
iestatīts pašreizējais datums un laiks,
nospiediet J (ņemiet vērā, ka kamera
izmanto 24 stundu laika formātu).
8 Iestatiet datuma formātu.
Atlasiet vienumu Date format (Datuma
formāts) un nospiediet 2. Nospiediet 1
vai 3, lai izvēlētos secību, kādā tiks
parādīts gads, mēnesis un diena, un
nospiediet J.
9 Atgriezieties uzņemšanas režīmā.
Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas
pogu, lai izietu uz uzņemšanas režīmu.
23
Pamācība
Kameras izvēlnes: pārskats
Lielākajai daļai uzņemšanas, atskaņošanas un
iestatījumu opciju var piekļūt no kameras
izvēlnēm. Lai skatītu izvēlnes, nospiediet G
pogu.
G poga
Cilnes
Izvēlieties no tālāk norādītajām izvēlnēm:
• D: Atskaņošana (0 248)
• B: Iestatīšana (0 271)
• C: Fotogrāfiju uzņemšana (0 250)
• N: Retuša (0 278)
• 1: Video uzņemšana (0 256)
• O/m: MY MENU (MANA IZVĒLNE) vai RECENT
• A: Pielāgotie iestatījumi (0 260)
SETTINGS (NESENIE IESTATĪJUMI) (pēc
noklusējuma MY MENU (MANA IZVĒLNE);
0 280)
Slīdnis parāda pozīciju pašreizējā izvēlnē.
Pašreizējie iestatījumi ir parādīti ar
ikonām.
Izvēlnes opcijas
Pašreizējās izvēlnes opcijas.
Palīdzības ikona (0 25)
24
Kameras izvēļņu lietošana
❚❚ Izvēlnes vadības ierīces
Jūs varat pārvietoties pa izvēlnēm, izmantojot skārienekrānu vai
izmantojot kursortaustiņu un J pogu.
Kursortaustiņš
Pārvieto kursoru uz augšu
Atlasa iezīmēto
vienumu
Atceļ izvēli un
atgriežas iepriekšējā
izvēlnē
Atlasa iezīmēto
vienumu vai parāda
apakšizvēlni
Pārvieto kursoru uz leju
J poga
Atlasa iezīmēto vienumu
A d (palīdzības) ikona
Ja ekrāna kreisajā apakšējā stūrī ir redzama ikona d, nospiežot L (Z/Q) pogu,
var parādīt pašreiz atlasītās opcijas vai izvēlnes aprakstu. Lai ritinātu displeju,
nospiediet 1 vai 3. Lai atgrieztos izvēlnēs, nospiediet L (Z/Q) vēlreiz.
L (Z/Q) poga
25
❚❚ Pārvietošanās pa izvēlnēm
Lai pārvietotos starp izvēlnēm, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1 Parādiet izvēlnes.
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G
pogu.
G poga
2 Iezīmējiet pašreizējās
izvēlnes ikonu.
Nospiediet 4, lai iezīmētu
pašreizējās izvēlnes ikonu.
3 Atlasiet izvēlni.
Lai atlasītu vajadzīgo izvēlni, nospiediet 1 vai 3.
4 Novietojiet kursoru atlasītajā
izvēlnē.
Nospiediet 2, lai novietotu
kursoru atlasītajā izvēlnē.
26
5 Iezīmējiet izvēlnes vienumu.
Nospiediet 1 vai 3, lai
iezīmētu izvēlnes vienumu.
6 Parādiet opcijas.
Nospiediet 2, lai parādītu
atlasītā izvēlnes vienuma
opcijas.
7 Iezīmējiet opciju.
Nospiediet 1 vai 3, lai
iezīmētu opciju.
8 Atlasiet iezīmēto vienumu.
Nospiediet J, lai atlasītu iezīmēto
vienumu. Lai izietu, neveicot atlasi,
nospiediet G pogu.
J poga
27
Ņemiet vērā šādus norādījumus:
• Pelēkā krāsā parādītie izvēlnes vienumi pašlaik nav pieejami.
• Lai gan 2 vai kursortaustiņa centra pogas nospiešanai parasti ir tāds
pats efekts kā J nospiešanai, atsevišķus vienumus var atlasīt, tikai
nospiežot J.
• Lai izietu no izvēlnēm un atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet
līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.
28
❚❚ Skārienekrāna lietošana
Jūs varat pārvietoties pa izvēlnēm, izmantojot tālāk aprakstītās
skārienekrāna darbības.
Ritināt
Slidiniet augšup vai lejup, lai ritinātu.
Izvēlēties
izvēlni
Pieskarieties izvēlnes ikonai, lai
izvēlētos izvēlni.
Pieskarieties izvēlnes vienumiem, lai
Atlasīt opcijas/ parādītu opcijas, un pieskarieties
regulēt
ikonām vai slīdņiem, lai tos mainītu.
iestatījumus Lai izietu, nemainot iestatījumus,
pieskarieties Z.
29
Fotografēšanas un atskaņošanas pamati
Akumulatora līmenis un atlikušo kadru skaits
Iekams uzņemt fotogrāfijas, pārbaudiet akumulatora līmeni un atlikušo
kadru skaitu, kā aprakstīts tālāk.
❚❚ Akumulatora līmenis
Akumulatora līmenis tiek parādīts vadības
panelī un skatu meklētājā.
Vadības panelis
Skatu meklētājs
Ikona
L
K
J
I
Skatu
meklētājs
—
—
—
—
H
d
H
(mirgo)
d
(mirgo)
Vadības panelis
Apraksts
Akumulators pilnībā uzlādēts.
Akumulators daļēji izlādējies.
Zems akumulatora līmenis. Uzlādējiet akumulatoru
vai sagatavojiet rezerves akumulatoru.
Aizvara atbrīvošana ir atspējota. Uzlādējiet vai
nomainiet akumulatoru.
A Kameras izslēgšanas displejs
Ja kamera tiek izslēgta, kad tajā ir ievietots
akumulators un atmiņas karte, tiks parādīta
atmiņas kartes ikona un atlikušo kadru skaits (dažas
atmiņas kartes retos gadījumos šo informāciju var
parādīt tikai, kad kamera ir ieslēgta).
Vadības panelis
30
❚❚ Atlikušo kadru skaits
Kamerai ir divi atmiņas karšu sloti: viens XQD
kartēm, bet otrs — SD kartēm. Kad ir ievietotas
divas kartes, katrai kartei piešķirto lomu
definē, izmantojot opcijas, ko atlasa
vienumiem Primary slot selection (Primārā
slota atlasīšana) un Secondary slot function
(Sekundārā slota funkcija); ja vienumam
Secondary slot function (Sekundārā slota
funkcija) ir iestatīta noklusējuma vērtība
Overflow (Pārpildīta) (0 93), sekundārajā
slotā ievietotā karte tiks izmantota tikai tad, ja
primārajā slotā esošā karte ir pilna.
Vadības paneļa displejā tiek parādīts, kura
karte pašlaik ir ievietota (šajā piemērā redzams
displejs, kad kartes ir ievietotas abos slotos). Ja
ir notikusi kļūda (piemēram, atmiņas karte ir
pilna vai SD slotā esošā karte ir bloķēta),
mirgos attiecīgās kartes ikona (0 330).
Vadības panelī un skatu meklētājā tiek
parādīts fotogrāfiju skaits, ko var uzņemt ar
pašreizējiem iestatījumiem (ja skaits ir lielāks
par 1000, tas tiek noapaļots līdz tuvākajam
simtam, piemēram, skaits no 4000 līdz 4099
tiek parādīts kā „4,0 k”).
SD kartes slots
XQD kartes slots
Vadības panelis
Atlikušo kadru skaits
Vadības panelis
Skatu meklētājs
31
„Notēmē un uzņem” fotogrāfiju uzņemšana
1 Sagatavojiet kameru.
Kadrējot fotogrāfiju skatu meklētājā, turiet
rokturi labajā rokā un ar kreiso roku
satveriet kameras korpusu vai objektīvu.
Kadrējot fotogrāfiju portreta (vertikālā)
orientācijā, turiet kameru, kā parādīts
attēlā.
2 Kadrējiet fotogrāfiju.
Ja ir aktīvi noklusējuma iestatījumi, kamera
fokusēsies uz objektu, kas atrodas
centrālajā fokusa punktā. Kadrējiet
fotogrāfiju skatu meklētājā, novietojot
objektu centrālajā fokusa punktā.
Fokusa punkts
32
3 Nospiediet līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu.
Lai fokusētu kameru,
nospiediet līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu. Kad
fokusēšana ir pabeigta, skatu
meklētājā parādīsies fokusa
indikators (I).
Skatu meklētāja
displejs
I
F
H
F H
(mirgo)
Fokusa indikators
Apraksts
Objekts ir fokusā.
Fokusa punkts atrodas starp kameru un objektu.
Fokusa punkts atrodas aiz objekta.
Kamera nevar fokusēties uz objektu fokusa punktā,
izmantojot autofokusu (0 110).
4 Uzņemiet fotogrāfiju.
Vienmērīgi nospiediet līdz
galam aizvara atbrīvošanas
pogu, lai uzņemtu fotogrāfiju.
Iedegsies atmiņas kartes
piekļuves lampiņa un ekrānā
uz dažām sekundēm tiks
Atmiņas kartes piekļuves
parādīta fotogrāfija.
lampiņa
Neizņemiet atmiņas karti, kā arī
neizņemiet un neatvienojiet
barošanas avotu, kamēr lampiņa nav nodzisusi un nav pabeigta
ierakstīšana.
33
A Gaidstāves aktivizēšanas taimeris (fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot skatu meklētāju)
Ja aptuveni sešas sekundes netiek veiktas nekādas darbības, skatu
meklētājs un daži vadības paneļa displeji izslēgsies, lai samazinātu
akumulatora enerģijas patēriņu. Lai atkal aktivizētu displejus,
nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.
Ekspozīcijas mērītāji ieslēgti
Ekspozīcijas mērītāji izslēgti
Laiku, iekams gaidstāves aktivizēšanas taimeris automātiski izslēdzas, var regulēt,
izmantojot pielāgoto iestatījumu c2 (Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas
taimeris), 0 263).
A Kursortaustiņš
Kursortaustiņu var izmantot, lai izvēlētos fokusa
punktu, kamēr ir aktīvi ekspozīcijas mērītāji
(0 105).
Kursortaustiņš
34
Fotogrāfiju skatīšana
1 Nospiediet K pogu.
Ekrānā tiks parādīta fotogrāfija. Atmiņas
karte, kurā ir saglabāts pašreiz redzamais
attēls, tiek norādīta ar ikonu.
K poga
2 Skatiet papildu fotogrāfijas.
Papildu attēlus var parādīt, nospiežot 4
vai 2 vai ar pirkstu veicot švīkas žestu pāri
displejam uz kreiso vai labo pusi (0 226).
Lai beigtu atskaņošanu un atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet
līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.
A Attēlu apskate
Ja atskaņošanas izvēlnē vienumam Image review (Attēlu apskate) ir iestatīta
opcija On (Ieslēgts) (0 249), fotogrāfijas pēc uzņemšanas tiek automātiski
parādītas ekrānā.
A Skatīt arī
Informāciju par to, kā atskaņošanai izvēlēties atmiņas karti, skatiet sadaļā
„Atskaņošanas vadības pogas” (0 224).
35
❚❚ Nevajadzīgo fotogrāfiju dzēšana
Lai izdzēstu ekrānā pašreiz parādīto fotogrāfiju, nospiediet O (Q) pogu.
Ņemiet vērā, ka pēc izdzēšanas fotogrāfijas vairs nevar atgūt.
1 Parādiet fotogrāfiju.
Parādiet fotogrāfiju, kuru vēlaties izdzēst,
kā aprakstīts sadaļā „Fotogrāfiju skatīšana”
(0 35). Pašreizējās fotogrāfijas atrašanās
vieta tiek norādīta ar ikonu displeja
kreisajā apakšējā stūrī.
2 Dzēsiet fotogrāfiju.
Nospiediet O (Q) pogu. Tiks parādīts
apstiprinājuma dialoglodziņš; vēlreiz
nospiediet O (Q) pogu, lai dzēstu attēlu
un atgrieztos atskaņošanas režīmā. Lai
izietu, neizdzēšot fotogrāfiju, nospiediet
pogu K.
O (Q) poga
A Dzēst
Lai izdzēstu daudzus attēlus vai atlasītu atmiņas karti, no kuras tiks izdzēsti attēli,
izmantojiet atskaņošanas izvēlnes opciju Delete (Dzēst) (0 246).
36
Fotografēšana tiešā skata režīmā
Lai uzņemtu fotogrāfijas tiešā skata režīmā, izpildiet tālāk aprakstītās
darbības.
1 Pagrieziet tiešā skata atlasītāju uz C
(fotografēšana tiešā skata režīmā).
Tiešā skata atlasītājs
2 Nospiediet a pogu.
Tiks pacelts spogulis, un kameras ekrānā
tiks parādīts caur objektīvu redzamais
skats. Objekts vairs nebūs redzams skatu
meklētājā.
a poga
3 Pozicionējiet fokusa punktu.
Pozicionējiet fokusa punktu uz objekta, kā aprakstīts sadaļā „AF
apgabala režīma atlasīšana” (0 42).
37
4 Fokusējiet.
Lai fokusētu kameru, nospiediet līdz pusei
aizvara atbrīvošanas pogu.
Kamerai fokusējoties, fokusa punkts
mirgos zaļā krāsā un aizvara atbrīvošana būs atspējota. Ja kamera
spēj fokusēties, fokusa punkts tiks parādīts zaļā krāsā; ja kamera
nespēj fokusēties, fokusa punkts mirgos sarkanā krāsā (ņemiet vērā,
ka attēlus var uzņemt arī tad, ja fokusa punkts mirgo sarkanā krāsā;
pirms uzņemšanas ekrānā pārbaudiet fokusu). Ekspozīciju var fiksēt,
nospiežot apakškomandu kursortaustiņa centra pogu (0 137);
fokuss ir fiksēts, kamēr aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz
pusei.
D Autofokusa izmantošana tiešā skata režīmā
Izmantojiet AF-S vai AF-P objektīvu. Ar citiem objektīviem vai
telepārveidotājiem, iespējams, nevarēs iegūt vēlamo rezultātu. Ņemiet vērā,
ka tiešā skata režīmā autofokuss ir lēnāks un ekrāns, kamerai fokusējoties, var
kļūt spilgtāks vai tumšāks. Dažkārt, kad kamera nespēj fokusēties, fokusa
punkts var tikt parādīts zaļā krāsā. Fotokamera var nespēt fokusēties šādās
situācijās:
• objekts satur līnijas, kas ir paralēlas kadra garajai malai;
• objekts ir nepietiekami kontrastains;
• objektam fokusa punktā ir asi kontrastējoša spilgtuma apgabali vai
punktveida gaismas avots, neona reklāma vai cits mainīga spilgtuma
gaismas avots;
• fluorescējošu, dzīvsudraba, nātrija tvaiku lampu vai līdzīgā apgaismojumā
parādās mirgoņa un joslas;
• tiek izmantots šķērsfiltrs (zvaigžņu filtrs) vai cits speciālais filtrs;
• objekts izskatās mazāks par fokusa punktu;
• objektu nomāc regulāras ģeometriskas formas (piemēram, žalūzijas vai
augstceltnes logu rindas);
• objekts pārvietojas.
38
5 Uzņemiet attēlu.
Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet līdz
galam aizvara atbrīvošanas pogu. Ekrāns
izslēgsies.
6 Izejiet no tiešā skata režīma.
Lai izietu no tiešā skata režīma, nospiediet
a pogu.
A Ekspozīcijas priekšskatījums
Uzņemot tiešā skata režīmā, varat nospiest J, lai
priekšskatītu aizvara ātruma, apertūras atvēruma
un ISO jutības ietekmi uz ekspozīciju. Ekspozīciju
var regulēt ±5 EV robežās (0 139), tomēr
priekšskatījuma displejā tiks atspoguļotas tikai
vērtības robežās no –3 līdz +3 EV. Ņemiet vērā, ka
priekšskatījums galīgo rezultātu var atspoguļot
neprecīzi, ja tiek izmantota zibspuldze, Aktīvā
D-Lighting (0 180), HDR (augsts dinamiskais diapazons; 0 182) vai ir aktīva
vairākkadru uzņemšana, kā arī ja Picture Control parametram Contrast
(Kontrasts) ir atlasīta opcija A (automātiski) (0 178), vai aizvara ātrumam ir
atlasīts parametrs p. Ja objekts ir ļoti spilgts vai ļoti tumšs, iemirgosies
ekspozīcijas indikatori, brīdinot, ka priekšskatījums var neprecīzi atspoguļot
ekspozīciju. Ekspozīcijas priekšskatījums nav pieejams, ja aizvara ātrumam ir
atlasīts iestatījums A vai %.
39
A Tiešā skata tālummaiņas priekšskatījums
Nospiediet X pogu, lai tuvinātu ekrānā redzamo skatu līdz maksimums 16×.
Displeja labajā apakšējā stūrī pelēkā ierāmējumā tiks parādīts navigācijas logs.
Izmantojiet kursortaustiņu, lai ritinātu ekrānā neredzamās kadra daļas, vai
nospiediet W (M), lai tālinātu.
X poga
Navigācijas logs
A Skatīt arī
Informāciju:
• Par to, kā izvēlēties, cik ilgi ekrāns paliek ieslēgts tiešā skata laikā, skatiet sadaļā
A > Pielāgotais iestatījums c4 (Monitor off delay (Ekrāna izslēgšanās
aizturēšana), 0 264).
• Par video ierakstīšanas pogai, grozāmajiem komandu pārslēgiem un
kursortaustiņa centra pogai piešķirtajām lomām skatiet sadaļā A > Pielāgotie
iestatījumi f1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)) >
Movie record button + y (Video ierakstīšanas poga + y) (0 268) un f2 (Multi
selector center button (Kursortaustiņa vidējā poga), 0 268).
• Par to, kā nepieļaut neparedzētu a pogas darbināšanu, skatiet sadaļā A > f8
(Live view button options (Tiešā skata pogas opcijas), 0 270).
40
Autofokuss
Lai uzņemtu attēlus, izmantojot
autofokusu, pagrieziet fokusa
režīma atlasītāju uz AF.
Fokusa režīma atlasītājs
Fokusa režīma izvēlēšanās
Tiešā skata režīmā var izvēlēties šādus autofokusa režīmus:
Režīms
AF-S
AF-F
Apraksts
Viena servo AF: nekustīgiem objektiem. Fokuss tiek fiksēts, kad aizvara
atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei. Jūs varat arī fokusēt,
pieskaroties ekrānā objektam; šādā gadījumā fokuss tiks fiksēts, kamēr
pacelsiet pirkstu no displeja, lai uzņemtu fotogrāfiju.
Pilna laika servo AF: kustīgiem objektiem. Kamera fokusējas nepārtraukti, līdz
tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga. Fokuss tiek fiksēts, kad aizvara
atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei. Jūs varat arī fokusēt,
pieskaroties ekrānā objektam; šādā gadījumā fokuss tiks fiksēts, kamēr
pacelsiet pirkstu no displeja, lai uzņemtu fotogrāfiju.
Lai izvēlētos autofokusa režīmu, nospiediet AF režīma pogu un grieziet
galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz ekrānā tiek parādīts vēlamais
režīms.
AF režīma poga
Galvenais
grozāmais
komandu pārslēgs
41
AF apgabala režīma izvēlēšanās
Tiešā skata režīmā var izvēlēties šādus AF apgabala režīmus:
Režīms
!
5
6
3
42
Apraksts
Sejas prioritātes AF: izmantojiet portretu uzņemšanai. Kamera automātiski
nosaka portreta objektu un fokusējas uz to; atlasītais objekts tiek norādīts
ar dubultu dzeltenu ierāmējumu (ja tiek noteiktas vairākas sejas, kamera
fokusēsies uz tuvāko objektu; lai izvēlētos citu objektu, izmantojiet
kursortaustiņu). Ja kamera vairs nevar noteikt objektu (piemēram, objekts
seju ir pagriezis prom no kameras), ierāmējums vairs netiks rādīts. Ja
pieskarsieties ekrānam, kamera fokusēsies uz pirkstam tuvāko seju un
uzņems fotogrāfiju, kad pacelsiet pirkstu no ekrāna.
Plata apgabala AF: izmantojiet, lai uzņemtu ainavas un citus objektus, kas
tiek uzņemti no rokas, izņemot portretus. Izmantojiet kursortaustiņu vai
skārienvadību, lai pārvietotu fokusa punktu uz jebkuru vietu kadrā, vai
nospiediet kursortaustiņa centra pogu, lai pozicionētu fokusa punktu
kadra centrā.
Normāla apgabala AF: fokusējiet uz kadrā atlasīto fokusa punktu. Izmantojiet
kursortaustiņu vai skārienvadību, lai pārvietotu fokusa punktu uz jebkuru
vietu kadrā, vai nospiediet kursortaustiņa centra pogu, lai pozicionētu
fokusa punktu kadra centrā. Ieteicams izmantot trijkāji.
Punktveida AF: tāpat kā normāla apgabala AF, izņemot to, ka punktveida
fokusēšanai uz maziem mērķiem tiek izmantoti mazāki fokusa punkti.
Režīms
&
Apraksts
Objekta paredzēšanas AF: pozicionējiet fokusa punktu uz objekta un
nospiediet kursortaustiņa centra pogu. Fokusa punkts sekos atlasītajam
objektam, tam pārvietojoties kadra robežās. Lai beigtu paredzēšanu,
vēlreiz nospiediet kursortaustiņa centra pogu. Alternatīvi jūs varat sākt
paredzēšanu, pieskaroties objektam ekrānā; lai beigtu paredzēšanu un
uzņemtu fotogrāfiju, paceliet pirkstu no ekrāna. Ja paredzēšana jau
notiek, pieskaroties jebkurā ekrāna vietā, kamera fokusēsies uz pašreizējo
objektu un, paceļot pirkstu no ekrāna, tiks uzņemta fotogrāfija. Ņemiet
vērā, ka kamera var nespēt paredzēt objektu kustības, ja tie ātri
pārvietojas, pamet kadru vai tos aizsedz citi objekti, ja tie manāmi maina
izmēru, krāsu vai spilgtumu, ja ir pārāk mazi, pārāk lieli, pārāk spilgti, pārāk
tumši, vai tiem ir līdzīga krāsa vai spilgtums kā fonam.
Lai izvēlētos AF apgabala režīmu, nospiediet AF režīma pogu un groziet
grozāmo apakškomandu pārslēgu, līdz ekrānā tiek parādīts vēlamais
režīms.
AF režīma poga
Grozāmais
apakškomandu
pārslēgs
43
Manuālais fokuss
Lai kameru fokusētu manuālā fokusa režīmā
(0 111), groziet objektīva fokusēšanas
gredzenu, līdz objekts ir fokusā. Lai precīzai
fokusēšanai ekrānā palielinātu attēlu,
nospiediet X pogu (0 40).
X poga
Jūs varat arī iespējot fokusa konturēšanu, kas
izmanto krāsainas kontūras, lai norādītu
fokusā esošos priekšmetus. Lai iespējotu
fokusa konturēšanu, nospiediet i pogu un
atlasiet vienumam Peaking level (Kontūru
iezīmēšanas līmenis) iestatījumu, kas nav Off
(Izslēgts) (0 45).
Fokusētais apgabals
A Fokusa priekšskatīšana tiešā skata laikā
Lai tiešā skata laikā īslaicīgi atlasītu maksimālo apertūras atvērumu un tādējādi
iegūtu uzlabotu fokusēšanas priekšskatījumu, nospiediet Pv pogu; tiks parādīts
maksimālā apertūras atvēruma indikators (0 54). Lai apertūras atvērumam
atgrieztu tā sākotnējo vērtību, nospiediet pogu vēlreiz vai fokusējiet kameru,
izmantojot autofokusu. Ja fokusa priekšskatīšanas laikā aizvara atbrīvošanas
poga tiek nospiesta līdz galam, lai uzņemtu attēlu, apertūras atvērumam tiks
atgriezta sākotnējā vērtība, kas tam bija iestatīta pirms fotogrāfijas uzņemšanas.
44
i pogas lietošana
Tālāk norādītajām opcijām var piekļūt,
nospiežot i pogu tiešā skata fotogrāfiju
uzņemšanas laikā. Izmantojiet skārienekrānu
vai pārvietojieties pa izvēlni, izmantojot
kursortaustiņu un J pogu, nospiežot 1 vai 3,
lai iezīmētu vienumus, nospiežot 2, lai skatītu
opcijas, un nospiežot J, lai atlasītu iezīmēto
opciju un atgrieztos i pogas izvēlnē. Lai izietu
uz uzņemšanas režīmu, vēlreiz nospiediet i
pogu.
Opcija
Choose image area
(Izvēlēties attēla
apgabalu)
Active D-Lighting
(Aktīvā D-Lighting)
Electronic frontcurtain shutter
(Elektroniskais
priekšējā aizkara
aizvars)
Monitor brightness
(Ekrāna spilgtums)
i poga
Apraksts
Atlasiet attēla apgabalu fotogrāfiju uzņemšanai tiešā skata
režīmā (0 83).
Pielāgojiet Aktīvo D-Lighting (0 180).
Iespējojiet vai atspējojiet elektronisko priekšējā aizkara
aizvaru fotogrāfiju uzņemšanai ar paceltu spoguli (0 265).
Nospiediet 1 vai 3, lai regulētu
ekrāna spilgtumu tiešā skata
režīmā (ņemiet vērā, ka tas
ietekmē tikai tiešo skatu un
nekādi neietekmē fotogrāfijas
un video, kā arī atskaņošanas un
izvēļņu spilgtumu ekrānā; lai
regulētu izvēļņu un
atskaņošanas spilgtumu ekrānā, izmantojiet iestatīšanas
izvēlnes opciju Monitor brightness (Ekrāna spilgtums);
0 271).
45
Opcija
Apraksts
Tiešā skata fotogrāfiju
uzņemšanas laikā ekrāna baltā
balansam (nokrāsai) var iestatīt
vērtību, kas ir atšķirīga no
vērtības, ko izmanto fotogrāfiju
uzņemšanai (0 156). Tas var
būt noderīgi, ja apgaismojums,
Photo live view
kurā tiek kadrēti uzņēmumi,
display WB
atšķiras no apgaismojuma, kurā fotogrāfijas tiek uzņemtas, kā
(Fotogrāfiju tiešā tas dažreiz notiek, kad tiek izmantota zibspuldze vai manuāli
skata displeja BB) iepriekš iestatīts baltā balanss. Tiešā skata fotografēšanas
displeja baltā balansa regulēšana rada efektu, kas ir līdzīgs
tam, ko izmanto reālo fotogrāfiju uzņemšanai, un ļauj gūt
priekšstatu par rezultātiem. Lai izmantotu vienu baltā balansu
gan skatīšanai ekrānā, gan fotogrāfiju uzņemšanai, atlasiet
opciju None (Nekas). Izslēdzot kameru, ekrāna baltā balanss
tiek atiestatīts, taču pēdējo izmantoto vērtību var atlasīt,
nospiežot a pogu, vienlaikus nospiežot un turot U pogu.
Skatiet līdzās divus atsevišķus
kadra apgabalus (0 48). Šo
Split-screen display opciju var izmantot, piemēram,
zoom (Tālummaiņa lai izlīdzinātu ēkas ar horizontu.
sadalītā ekrāna
skatījumā)
Silent live view
photography
(Fotogrāfiju
uzņemšana tiešā
skata režīmā bez
skaņas)
46
Novērsiet aizvara radīto skaņu, kad tiek uzņemtas fotogrāfijas
(0 49).
Opcija
Apraksts
Fokusā esošie objekti tiek
norādīti ar iekrāsotām
kontūrām, tostarp arī fokusa
tālummaiņas laikā (0 40).
Izvēlieties 3 (high sensitivity)
(3 (augsta jutība)),
2 (standard) (2 (standarta)),
1 (low sensitivity) (1 (zema
Peaking level
(Kontūru iezīmēšanas jutība)) vai Off (Izslēgts); jo
augstāks ir iestatījums, jo lielāks
līmenis)
dziļums tiek parādīts kā fokusā
esošs. Kontūru iezīmēšanas
krāsu var mainīt, izmantojot
pielāgoto iestatījumu d8
(Peaking highlight color
(Kontūru iezīmēšanas krāsa),
0 265).
Negative digitizer
(Negatīvu
digitalizētājs)
Fokusētais apgabals
Izveidojiet pozitīvus no krāsainu vai melnbaltu filmu
negatīviem (0 52).
47
Tālummaiņa sadalītā ekrāna skatījumā
Atlasot opciju Split-screen display zoom
(Tālummaiņa sadalītā ekrāna skatījumā)
tiešā skata fotogrāfiju uzņemšanas režīmā, i
poga sadala displeju divos lodziņos, kas
atsevišķus kadra apgabalus parāda līdzās ar
lielu palielinājuma koeficientu. Palielināto
apgabalu stāvoklis tiek parādīts navigācijas
logā.
Navigācijas logs
Izmantojiet X un W (M) pogas, lai tuvinātu vai
tālinātu, vai izmantojiet L (Z/Q) pogu, lai
atlasītu lodziņu, un nospiediet 4 vai 2, lai
atlasīto apgabalu ritinātu pa kreisi vai pa labi.
Nospiežot 1 vai 3, abi apgabali vienlaikus
tiek ritināti augšup vai lejup. Lai fokusētos uz
objektu atlasītā apgabala centrā, nospiediet
līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Lai izietu Fokusētais apgabals
no sadalītā ekrāna displeja, nospiediet i
pogu.
48
Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas
Lai novērstu aizvara skaņas atskanēšanu tiešā skata fotogrāfiju
uzņemšanas laikā, nospiediet i pogu un atlasiet vienumam Silent live
view photography (Tiešā skata fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas)
opciju On (Mode 1) (Ieslēgts (1. režīms)) vai On (Mode 2) (Ieslēgts
(2. režīms)).
Opcija
On (Mode 1)
(Ieslēgts
(1. režīms))
On (Mode 2)
(Ieslēgts
(2. režīms))
Off (Izslēgts)
Apraksts
Samazina aizvara radītās vibrācijas, uzņemot ainavas un citus
statiskus objektus. Ieteicams izmantot trijkāji. Maksimālais kadru
uzņemšanas ātrums atbrīvošanas režīmā CH ir aptuveni 6 kadri/s.
ISO jutībai (0 119) var iestatīt vērtības robežās no Lo 1 līdz 25600.
Fotogrāfijas var uzņemt ar lielāku ātrumu nekā tad, kad ir atlasīta
opcija On (Mode 1) (Ieslēgts (1. režīms)). Atbrīvošanas režīmos S,
Q, E un MUP ikreiz, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga,
tiek uzņemta viena fotogrāfija, savukārt nepārtrauktas
uzņemšanas režīmos fotogrāfijas tiks uzņemtas maksimums
3 sekundes ar ātrumu 15 kadri/s (CL un QC) vai 30 kadri/s (CH). Attēla
apgabals tiek fiksēts uz DX (24×16), attēla izmērs — uz
3600×2400, bet attēla kvalitāte — uz JPEG normal★ (JPG
normāla★).
Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas ir atspējota.
49
A Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas
Daudzkārtējas ekspozīcijas fotogrāfiju uzņemšana (0 254) un ilgstošas
ekspozīcijas trokšņu samazināšana ir atspējotas (0 253), un nevar izmantot
zibspuldzi. Nepārtrauktas atbrīvošanas režīmos fokusam un ekspozīcijai tiek
fiksētas katras sērijas pirmā uzņēmuma vērtības. Ekrānā un fotogrāfijās, kas
uzņemtas fluorescējošā, dzīvsudraba tvaiku spuldžu vai nātrija spuldžu
apgaismojumā, var būt redzama mirgoņa vai joslas (informāciju par mirgoņas un
joslu samazināšanu skatiet sadaļā par video uzņemšanas izvēlnes opciju Flicker
reduction (Mirgoņas samazināšana), 0 254), savukārt kustībā esoši objekti var
izskatīties deformēti, it īpaši, ja kamera tiek panoramēta horizontāli vai objekts pa
horizontālo plakni ar lielu ātrumu pārvietojas cauri kadram. Var parādīties arī
robainas malas, neīstas krāsas, muarē efekts un spilgti punkti. Sižetos, kas tiek
apgaismoti ar mirgojošām zīmēm un citu saraustītu apgaismojumu, vai ja
objekts tiek īslaicīgi apgaismots ar stroboskopu vai citu spilgtu momentānas
gaismas avotu, var parādīties spilgti apgabali vai joslas.
Laiks, cik ilgi var turpināt uzņemšanu, tiek parādīts atlikušo kadru skaita vietā.
Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas var tikt iespējota vai
atspējota, arī izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opciju Silent live view
photography (Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas)
(0 255).
A Kameras skaņas
Dzirdama var būt kameras fokusēšanas skaņa, kā arī apertūras atvēruma
mehānisma skaņa, ja regulējat apertūras atvērumu A vai M režīmā vai uzņemat
attēlus P vai S režīmā.
A Pielāgotais iestatījums d11
Ja iestatījums On (Jā) ir atlasīts pielāgotajam iestatījumam d11 (Live view in
continuous mode (Tiešais skats nepārtrauktas uzņemšanas režīmā), 0 266),
kad vienumam Silent live view photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez
skaņas tiešā skata režīmā) ir atlasīts iestatījums On (Mode 1) (Ieslēgts (1.
režīms)), atbrīvojot aizvaru, monitors uz brīdi satumsīs un pēc tam atkal
ieslēgsies, lai parādītu attēlu. Ja ir atlasīts iestatījums On (Mode 2) (Ieslēgts (2.
režīms)), attēli pēc to uzņemšanas netiks parādīti; tā vietā pēc attēla uzņemšanas
ekrānā tiks parādīta C ikona (sērijveida uzņemšanas laikā ikona mirgos).
50
A Opcija „On (Mode 2) (Ieslēgts (2. režīms))”
Ja ir atlasīts iestatījums On (Mode 2) (Ieslēgts (2. režīms)), var regulēt šādus
ekspozīcijas iestatījumus:
P, S
A
M
1
Apertūras atvērums
—
✔
✔
Aizvara ātrums
—
—
✔2
ISO jutība 3
—
—
✔
1 Ekspozīcija režīmam S ir tāda pati kā režīmam P.
2 Izvēlieties ātrumus no 1/30 s līdz 1/8000 s.
3 Režīmā M ISO jutību var manuāli iestatīt robežās no Lo 1 līdz 25600, vai arī kamera to var regulēt
automātiski. Citos ekspozīcijas režīmos kamera ISO jutību regulē automātiski.
Ekspozīcijas kompensāciju var izmantot, lai mainītu ekspozīciju par ±3 EV.
Ekspozīciju var priekšskatīt ekrānā. Nospiežot J, tiks parādīts ekspozīcijas
indikators (0 132), kas parādīs atlasīto un izmērīto ekspozīcijas vērtību starpību;
lai slēptu indikatoru, vēlreiz nospiediet J.
Iestatījumu On (Mode 2) (Ieslēgts (2. režīms)) nevar kombinēt ar dažām
kameras funkcijām, tostarp elastīgo programmu (0 128), vairākkadru
uzņemšanu (0 142), Aktīvo D-Lighting (0 180), HDR (augsts dinamiskais
diapazons; 0 182), vinjetēšanas kontroli (0 253), automātisko kropļojumu
kontroli (0 253), ekspozīcijas aizturēšanas režīmu (0 264) un Picture Control
parametru Clarity (Dzidrums) (0 178). Ja fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes
vienumam Secondary slot function (Sekundārā slota funkcija) ir atlasīta
opcija RAW primary - JPEG secondary (RAW primārā – JPEG sekundārā), JPEG
attēli tiks ierakstīti abos slotos esošajās kartēs.
A Opcija „On (Mode 2) (Ieslēgts (2. režīms))” un fotogrāfiju informācija
Fotogrāfiju informācija attēliem, kas uzņemti ar vienumam Silent live view
photography (Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas)
atlasītu opciju On (Mode 2) (Ieslēgts (2. režīms)) un baltā balansa iestatījumu
v (automātiski), neietver krāsu temperatūru (0 234).
51
Negatīvu digitalizētājs
Lai ierakstītu filmu negatīvu kopiju pozitīvus, nospiediet i pogu un
atlasiet vienumam Negative digitizer (Negatīvu digitalizētājs)
iestatījumu Color negatives (Krāsu negatīvi) vai Monochrome
negatives (Vienkrāsaini negatīvi).
1 Novietojiet negatīvus uz balta vai pelēka fona bez raksturīgām
iezīmēm.
Ieteicams izmantot objektīvu AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED
vai citu mikro objektīvu un dabīgo apgaismojumu vai mākslīgo
apgaismojumu ar augstu Ra (krāsu atveides indeksa) vērtību,
piemēram, gaismas kārbu vai fluorescējošu lampu ar augstu CRI
vērtību.
2 Tiešā skata režīmā nospiediet i pogu,
iezīmējiet vienumu Negative digitizer
(Negatīvu digitalizētājs) un nospiediet
2.
Displejā redzamās krāsas tiks apvērstas.
Zibspuldzes režīms automātiski tiek
iestatīts uz s; lai lietotu zibspuldzi,
izvēlieties citu zibspuldzes režīmu.
3 Izvēlieties filmas tipu.
Iezīmējiet vienumu Color negatives
(Krāsu negatīvi) vai Monochrome
negatives (Vienkrāsaini negatīvi) un
nospiediet J.
4 Izveidojiet kompozīciju, lai uzņemtu filmas negatīva kadru.
52
5 Noregulējiet ekspozīciju.
Nospiediet J, lai parādītu spilgtuma
regulēšanas opcijas, un nospiediet 1 vai
3, lai regulētu ekspozīciju. Lai skatītu
objektu lielākā palielinājumā, nospiediet X
(0 40). Nospiediet J, lai sāktu.
6 Uzņemiet fotogrāfiju.
Nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu, lai uzņemtu
fotogrāfiju un saglabātu to JPEG formātā.
D Negatīvu digitalizētājs
Putekļu, skrambu vai izbalējušu filmu nevienādu krāsu koriģēšanai nav
pieejamas nekādas opcijas. Fotogrāfijas tiek saglabātas JPEG formātā neatkarīgi
no attēla kvalitātei atlasītās opcijas; fotogrāfijas, kas uzņemtas, esot atlasītai JPEG
opcijai, tiks saglabātas atbilstoši atlasītajam iestatījumam, savukārt fotogrāfijas,
kas uzņemtas, esot atlasītai opcijai NEF (RAW) vai TIFF (RGB), tiks saglabātas
formātā JPEG fine★ (JPEG augsta kvalitāte★). Daži izvēlnes vienumi un
funkcijas nav pieejami, tostarp vairākkadru uzņemšana un fokusa nobīde.
Ekspozīcijas režīms ir iestatīts uz A, un to nevar mainīt.
53
Tiešā skata displejs
r t
q
w
y
e
Vienums
q Atlikušais laiks
Fotogrāfiju tiešā skata
w displeja baltā balansa
indikators
Maksimālā apertūras
e atvēruma indikators
r Autofokusa režīms
t AF apgabala režīms
y Fokusa punkts
Apraksts
Laiks, kas atlicis, līdz tiešais skats tiks izbeigts
automātiski. Tiek parādīts, ja uzņemšana beigsies 30
s laikā vai ātrāk.
Ekrāna nokrāsa (fotogrāfiju tiešā skata displeja baltā
balanss). Var regulēt, izmantojot i pogas izvēlnes
vienumu Photo live view display WB (Fotogrāfiju
tiešā skata displeja BB) (0 45).
Tiek parādīts, ja ir nospiesta Pv poga, lai atlasītu
maksimālo apertūras atvērumu (0 44).
Pašreizējais autofokusa režīms (0 41).
Pašreizējais AF apgabala režīms (0 42).
Pašreizējais fokusa punkts. Rādījums mainās atkarībā
no atlasītā AF apgabala režīma.
D Atpakaļskaitīšanas displejs
Atpakaļskaitīšanas displejs tiks parādīts 30 sekundes pirms tiešā skata
automātiskas izbeigšanas (ja tiešais skats drīzumā tiks izslēgts, lai aizsargātu
iekšējās shēmas, vai arī, ja pielāgotajam iestatījumam c4 — Monitor off delay
(Ekrāna izslēgšanās aizturēšana) > Live view (Tiešais skats) iestatītā opcija
nav opcija No limit (Bez ierobežojumiem); 0 264 — taimeris 5 s pirms ekrāna
automātiskās izslēgšanās kļūs sarkans). Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem
taimeris var tikt parādīts tūlīt pēc tiešā skata režīma ieslēgšanas.
54
Informācijas displejs
Lai ekrānā slēptu vai parādītu indikatorus, nospiediet R pogu.
Histogramma tiek parādīta tikai ekspozīcijas priekšskatījumā (0 39) vai
ja vienumam Silent live view photography (Fotogrāfiju uzņemšana
tiešā skata režīmā bez skaņas) ir atlasīta opcija On (Mode 2) (Ieslēgts
(2. režīms)) (0 49). Negatīvu digitalizētājam nav pieejami virtuālā
redzesloka un histogrammu displeji.
Virtuālais redzesloks
(0 272)
Informācija ieslēgta
Histogramma
Informācija izslēgta
Kadrēšanas rāmji
55
Skārienfotogrāfijas (skārienaizvars)
Pieskarieties ekrānam, lai fokusētu, un paceliet
pirkstu, lai uzņemtu fotogrāfiju.
Pieskarieties ilustrācijā parādītajai ikonai, lai
izvēlētos darbību, kas tiks veikta, kad
uzņemšanas režīmā pieskarsieties ekrānam.
Izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām:
Opcija
Apraksts
Pieskarieties ekrānam, lai pozicionētu fokusa
punktu un fokusētu (tikai autofokusa režīmā;
(Touch shutter/AF: On
skārienaizvaru nevar izmantot fokusēšanai, ja
fokusa režīma atlasītājs ir pagriezts uz M, lai atlasītu
W (Skārienaizvars/AF:
Ieslēgts))
manuālā fokusa režīmu). Fokuss fiksējas, kamēr
jūsu pirksts atrodas uz ekrāna; lai atbrīvotu aizvaru,
noņemiet pirkstu no ekrāna.
Tāpat kā iepriekš, izņemot to, ka, paceļot pirkstu no
AF: On (Skāriena AF: ekrāna, netiek atbrīvots aizvars. Ja ir aktīvs objekta
V (Touch
Ieslēgts))
izsekošanas režīms (0 42), varat fokusēties uz
pašreizējo objektu, pieskaroties ekrānam.
(Touch shutter/AF: Off
Skārienaizvars un AF ir atspējoti.
X (Skārienaizvars/AF:
Izslēgts))
Informāciju par skāriena fotogrāfiju uzņemšanu skatiet sadaļā
„Autofokuss” (0 41).
56
D Attēlu uzņemšana, izmantojot skāriena uzņemšanas opcijas
Aizvara atbrīvošanas pogu var izmantot fokusēšanai un attēlu uzņemšanai arī
tad, ja parādīta W ikona, kas norāda, ka ir iespējots skārienaizvars. Izmantojiet
aizvara atbrīvošanas pogu, lai uzņemtu fotogrāfijas nepārtrauktas uzņemšanas
režīmā (0 113) un video uzņemšanas laikā. Skāriena uzņemšanas opcijas var
izmantot tikai, lai attēlus uzņemtu pa vienam nepārtrauktās uzņemšanas režīmā,
un tās nevar izmantot fotogrāfiju uzņemšanai video ierakstīšanas laikā.
Skārienekrānu nevar izmantot fokusa punkta pozicionēšanai, ja fokusa atlases
fiksators ir stāvoklī L (bloķēts) (0 105), tomēr to joprojām var izmantot objekta
atlasīšanai, ja AF apgabala režīmam ir atlasīts sejas prioritātes AF (0 42).
Automātiskā taimera režīmā (0 116), pieskaroties ekrānam, fokuss fiksējas uz
atlasītā objekta un, noņemot pirkstu no ekrāna, tiek palaists taimeris. Esot
aktīviem noklusējuma iestatījumiem, aizvars tiek atbrīvots pēc aptuveni 10 s no
taimera palaišanas brīža; aizturi un uzņēmumu skaitu var mainīt, izmantojot
pielāgoto iestatījumu c3 (Self-timer (Automātiskais taimeris), 0 264). Ja
vienumam Number of shots (Uzņēmumu skaits) atlasītā opcija ir lielāka par 1,
kamera automātiski uzņems attēlus citu pēc cita, līdz būs ierakstīts atlasītais
uzņēmumu skaits.
57
D Uzņemšana tiešā skata režīmā
Lai neļautu gaismai, kas iekļūst caur skatu meklētāju, mijiedarboties ar
fotogrāfijām vai ekspozīciju, aizveriet skatu meklētāja actiņas aizvaru (0 116).
Lai gan ekrānā var parādīties robainas malas, krāsu bārkstis, muarē efekts un
spilgti plankumi, vai arī, ja objekts ir īslaicīgi apgaismots ar stroboskopu vai citu
spilgtu momentānas gaismas avotu, var parādīties spilgti apgabali vai joslas ar
uzplaiksnījuma un cita saraustīta apgaismojuma pazīmēm, tomēr tas
neparādīsies galīgajā attēlā. Turklāt kropļojumi var parādīties kustīgiem
objektiem, it īpaši, ja kamera tiek panoramēta horizontāli vai objekts lielā ātrumā
pārvietojas cauri kadram. Mirgoņu un joslas, kas ekrānā parādās, uzņemot
fluorescējoša, dzīvsudraba vai nātrija tvaiku lampu apgaismojumā, var
samazināt, izmantojot video uzņemšanas izvēlnes opciju Flicker reduction
(Mirgoņas samazināšana) (0 258); tomēr pie noteiktiem aizvara ātrumiem
minētie efekti var būt redzami galīgajā fotogrāfijā. Uzņemot tiešā skata režīmā,
izvairieties vērst kameru pret sauli vai citiem spēcīgiem gaismas avotiem. Šīs
piesardzības prasības neievērošana var būt kameras iekšējās shēmas bojājumu
cēlonis.
Neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam c2 (Standby timer
(Gaidstāves aktivizēšanas taimeris), 0 263), gaidstāves aktivizēšanas taimeris
uzņemšanas laikā neizslēgsies.
A Pīkstieni tiešā skata laikā
Regulējot apertūras atvērumu vai tiešā skata laikā darbinot tiešā skata atlasītāju,
var atskanēt pīkstiens.
58
Video
Izlasiet šajā nodaļā sniegto informāciju par video ierakstīšanu un
skatīšanu.
Video ierakstīšana
Tiešā skata režīmā var ierakstīt arī video.
1 Pagrieziet tiešā skata atlasītāju uz 1
(video tiešā skata režīms).
Tiešā skata atlasītājs
2 Nospiediet a pogu.
Spogulis tiks pacelts, un kameras ekrānā
tiks parādīts caur objektīvu redzamais
skats, kas būs izmainīts atbilstoši
ekspozīcijas efektiem. Objekts vairs nebūs
redzams skatu meklētājā.
a poga
D 0 ikona
0 ikona (0 71) norāda, ka video nevar ierakstīt.
A Baltā balanss
Baltā balansu var iestatīt jebkurā laikā, nospiežot U pogu un grozot
grozāmo komandu pārslēgu (0 156).
59
3 Izvēlieties fokusa režīmu (0 41).
4 Izvēlieties AF apgabala režīmu (0 42).
A Punktveida AF
Punktveida AF nav pieejams video režīmā.
5 Fokusējiet.
Lai fokusētu kameru, kadrējiet sākuma
uzņēmumu un nospiediet AF-ON pogu.
Ņemiet vērā, ka objektu skaits, ko var
noteikt sejas prioritātes AF funkcija, video
ierakstīšanas laikā samazinās.
AF-ON poga
A Fokusēšana
Fokusu var regulēt, arī nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu pirms
ierakstīšanas uzsākšanas, vai arī jūs varat fokusēt manuāli, kā aprakstīts
sadaļā „Manuālais fokuss” (0 44).
60
6 Sāciet ierakstīšanu.
Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet video
ierakstīšanas pogu. Ekrānā tiek parādīts
ieraksta indikators un ierakstam pieejamais
laiks. Ekspozīciju var fiksēt, nospiežot
apakškomandu kursortaustiņa vidējo
pogu (0 137), vai arī mainīt ±3 EV robežās,
Video ierakstīšanas poga
izmantojot ekspozīcijas kompensācijas
funkciju (0 139); punkta mērīšana nav
Ieraksta indikators
pieejama. Autofokusa režīmā kameru var
fokusēt no jauna, nospiežot AF-ON pogu vai
pieskaroties objektam ekrānā.
Atlikušais laiks
A Audio
Kamera var ierakstīt gan video, gan skaņu; ieraksta laikā neaizsedziet
kameras priekšpusē esošo mikrofonu. Ņemiet vērā, ka iebūvētais mikrofons
var ierakstīt skaņas, ko kamera vai objektīvs rada autofokusēšanas, vibrācijas
samazināšanas un apertūras atvēruma mainīšanas procesu laikā.
61
7 Beidziet ierakstīšanu.
Lai beigtu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet
video ierakstīšanas pogu. Ierakstīšana
beigsies automātiski, kad būs sasniegts
maksimālais garums vai būs pilna atmiņas
karte (ņemiet vērā, ka atkarībā no atmiņas
kartes datu ierakstīšanas ātruma
uzņemšana var beigties, vēl pirms ir sasniegts maksimālais garums).
8 Izejiet no tiešā skata režīma.
Lai izietu no tiešā skata režīma, nospiediet
a pogu.
62
A Ekspozīcijas režīms
Video režīmā var regulēt šādus ekspozīcijas iestatījumus:
P, S 1
A
M
Apertūras atvērums
—
✔
✔
Aizvara ātrums
—
—
✔
ISO jutība
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
1 Ekspozīcija režīmam S ir tāda pati kā režīmam P.
2 ISO jutības augšējo ierobežojumu var atlasīt, izmantojot video uzņemšanas izvēlnes opciju ISO
sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Maximum sensitivity
(Maksimālā jutība) (0 257).
3 Neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta vienumu secībai ISO sensitivity settings (ISO jutības
iestatījumi) > Maximum sensitivity (Maksimālā jutība) vai vienumam ISO
sensitivity (mode M) (ISO jutība (M režīms)), augšējais ierobežojums, ja video
uzņemšanas izvēlnes vienumam Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju
samazināšana) ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), ir ISO 25600.
4 Ja, izpildot video uzņemšanas izvēlnes vienumu secību ISO sensitivity settings (ISO jutības
iestatījumi) > Auto ISO control (mode M) (Automātiska ISO vadība (M
režīms)), ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), ISO jutības augšējo ierobežojumu var atlasīt,
izmantojot opciju Maximum sensitivity (Maksimālā jutība).
Ekspozīcijas režīmā M aizvara ātrumu var iestatīt robežās no 1/25 s līdz 1/8000 s
(lēnākais pieejamais aizvara ātrums mainās atkarībā no kadru uzņemšanas
ātruma; 0 69). Pārējos ekspozīcijas režīmos aizvara ātrums tiek regulēts
automātiski. Ja objekts režīmos P un S ir pāreksponēts vai eksponēts
nepietiekami, pārtrauciet tiešā skata režīmu un palaidiet tiešā skata režīmu
vēlreiz, vai arī atlasiet ekspozīciju A un noregulējiet apertūras atvērumu.
63
Indeksi
Ja opcija Index marking (Indeksu
atzīmēšana) ir piešķirta vadības elementam,
izmantojot pielāgoto iestatījumu g1 (Custom
control assignment (Pielāgotas vadības
piešķire); 0 270), ierakstīšanas laikā varat
nospiest atlasīto vadības pogu, lai pievienotu
indeksu atzīmes, kuras var izmantot, lai
rediģēšanas un atskaņošanas laikā atrastu
kadrus (0 76). Katram videoierakstam var
pievienot līdz 20 indeksiem.
Indekss
A Skatīt arī
Informāciju:
• Par to, kā izvēlēties lomu, kas tiek piešķirta kursortaustiņa vidējai pogai, skatiet
sadaļā A > Pielāgotais iestatījums f2 (Multi selector center button
(Kursortaustiņa vidējā poga), 0 268).
• Par Fn1, Fn2 un Pv pogām un apakškomandu kursortaustiņa vidējai pogai
piešķirto lomu izvēlēšanos skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums g1
(Custom control assignment (Pielāgotās vadības piešķire); 0 270).
• Par to, kā izvēlēties, vai aizvara atbrīvošanas pogu var izmantot tiešā skata
palaišanai vai lai sāktu un beigtu video uzņemšanu, skatiet sadaļā A >
Pielāgotais iestatījums g1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības
piešķire)) > Shutter-release button (Aizvara atbrīvošanas poga) (0 270).
• Par to, kā nepieļaut neparedzētu a pogas darbināšanu, skatiet sadaļā A >
Pielāgotais iestatījums f8 (Live view button options (Tiešā skata pogas
opcijas), 0 270).
64
i pogas lietošana
Tālāk norādītajām opcijām var piekļūt, video
režīmā nospiežot i pogu. Izmantojiet
skārienekrānu vai pārvietojieties pa izvēlni,
izmantojot kursortaustiņu un J pogu,
nospiežot 1 vai 3, lai iezīmētu vienumus,
nospiežot 2, lai skatītu opcijas, un nospiežot
J, lai atlasītu iezīmēto opciju un atgrieztos i
pogas izvēlnē. Lai izietu uz uzņemšanas
režīmu, vēlreiz nospiediet i pogu.
Opcija
Choose image area
(Izvēlēties attēla
apgabalu)
Frame size/frame rate
(Kadra izmērs/kadru
uzņemšanas ātrums)
Movie quality (Video
kvalitāte)
i poga
Apraksts
Atlasiet video attēla apgabalu (0 68).
Atlasiet kadra izmēru un uzņemšanas ātrumu (0 69).
Izvēlieties video kvalitāti (0 69).
Pielāgojiet Aktīvo D-Lighting (0 180). Nav pieejams, ja ir
Active D-Lighting (Aktīvā
parādīts kontūru iezīmēšanas līmenis vai ja kadra izmērs ir
D-Lighting)
1920 × 1080 (lēna atskaņošana) vai 3840 × 2160 (0 69).
Nospiediet 1 vai 3, lai
regulētu mikrofona jutību
(0 258). Attiecas gan uz
Microphone sensitivity iebūvēto, gan ārējo
(Mikrofona jutība)
mikrofonu (0 295).
Attenuator (Slāpētājs)
Samazina mikrofona pastiprinājumu un nepieļauj audio
kropļojumus, ierakstot video skaļās vidēs.
Frequency response
Kontrolējiet iebūvētā vai ārējā mikrofona frekvenču
(Frekvenču uztveramība) uztveramību (0 259).
65
Opcija
Apraksts
Wind noise reduction (Vēja Iespējojiet vai atspējojiet vēja trokšņu samazināšanu, izmantojot
trokšņu samazināšana) iebūvētā mikrofona zemu frekvenču trokšņu filtru (0 259).
Ja ir ievietotas divas atmiņas kartes, varat izvēlēties karti,
Destination (Galamērķis)
kurā tiks ierakstīts video (0 256).
Nospiediet 1 vai 3, lai regulētu ekrāna spilgtumu (ņemiet
Monitor brightness
vērā, ka tas ietekmē tikai tiešo skatu, bet neietekmē
(Ekrāna spilgtums)
fotogrāfijas un video, nedz arī izvēļņu un atskaņošanas
ekrāna spilgtumu; 0 45).
Multi-selector power
Atlasiet opciju Enable (Iespējot), lai iespējotu elektriski
aperture (Elektriski
pielāgojamo apertūras atvērumu. Nospiediet 1, lai
pielāgojams apertūras
paplašinātu apertūras atvērumu; nospiediet 3, lai
atvērums ar
sašaurinātu apertūras atvērumu.
kursortaustiņa vadību)
Multi selector exposure
Opcijas Enable (Iespējot) atlasīšana ļauj iestatīt
comp. (Kursortaustiņa
ekspozīcijas kompensāciju, nospiežot 1 vai 3.
ekspozīcijas kompensācija)
Ja ir atlasīta opcija Pattern 1 (1. shēma) vai Pattern 2
(2. shēma), izgaismojumu (kadra spilgto apgabalu)
norādīšanai tiks izmantots ēnojums. Spilgtuma līmeni, kas
nepieciešams, lai palaistu izgaismojumu rādīšanu, var
atlasīt, izmantojot pielāgoto iestatījumu g2 (Highlight
brightness (Izgaismojumu spilgtums), 0 270). Opcija
Peaking level (Kontūru iezīmēšanas līmenis) ir
atspējota, kad tiek parādīti izgaismojumi.
Highlight display
(Izgaismojumu displejs)
Izgaismojumi
Pattern 1 (1. shēma)
Headphone volume
(Austiņu skaļums)
Pattern 2 (2. shēma)
Nospiediet 1 vai 3, lai regulētu austiņu skaļumu.
Atlasiet On (Ieslēgts), lai video režīmā iespējotu
elektronisko vibrāciju samazināšanu. Nav pieejams kadru
Electronic VR
izmēram 1920 × 1080 (lēna atsk.) un 3840 × 2160 (0 69).
(Elektroniskā vibrāciju Ņemiet vērā, ka tad, ja ieslēgta elektroniskā vibrāciju
samazināšanas sistēma) samazināšanas sistēma, tiks atspējots vienums Peaking
level (Kontūru iezīmēšanas līmenis), tiks samazināts
skata leņķis un apcirptas kadra malas.
66
Opcija
Apraksts
Izvēlieties, vai, izmantojot
manuālo fokusēšanu, fokusā
esošie objekti tiks norādīti ar
krāsainām kontūrām.
Fokusētais apgabals
Izvēlieties 3 (high
sensitivity) (3 (augsta
Peaking level (Kontūru jutība)), 2 (standard)
iezīmēšanas līmenis) (2 (standarta)), 1 (low
sensitivity) (1 (zema
jutība)) vai Off (Izslēgts); jo
augstāks ir iestatījums, jo
lielāks dziļums tiek parādīts
kā fokusā esošs. Kontūru iezīmēšanas krāsu var mainīt,
izmantojot pielāgoto iestatījumu d8 (Peaking highlight
color (Kontūru iezīmēšanas krāsa), 0 265). Kontūru
iezīmēšana nav pieejama, ja ir iespējota izgaismojumu
rādīšana vai ir atlasīts kadra izmērs 1920 × 1080 (lēna
atskaņošana) vai 3840 × 2160 (0 69), kā arī ja ir iespējota
Aktīvā D-Lighting (0 180) vai elektroniskā vibrāciju
samazināšana.
A Ārējā mikrofona lietošana
Video skaņas ierakstīšanai var izmantot papildu stereomikrofonu ME-1 vai
bezvadu mikrofonu ME-W1 (0 295).
A Austiņas
Var izmantot arī trešo pušu austiņas. Ņemiet vērā, ka augsts skaņas līmenis var
radīt lielu skaļumu; tam jāpievērš īpaša uzmanība, ja tiek izmantotas austiņas.
67
Attēla apgabals: video apcirpšanas izvēlēšanās
Attēla apgabalu var izvēlēties, izmantojot video uzņemšanas izvēlnes
vienumu secību Image area (Attēla apgabals) > Choose image area
(Izvēlēties attēla apgabalu). Atlasiet opciju FX, lai uzņemtu video tā
sauktajā FX video formātā, vai opciju DX, lai uzņemtu DX video formātā.
Tālāk ir parādītas abu formātu atšķirības.
FX
DX
Ierakstīto apgabalu izmēri ir aptuveni 35,9 × 20,2 mm (FX video formāts)
un 23,5 × 13,2 mm (DX video formāts). Video, kas uzņemti ar DX formāta
objektīvu un video uzņemšanas izvēlnes vienumu secībai Image area
(Attēla apgabals) > Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana)
atlasītu iestatījumu On (Ieslēgts) (0 84), tiek ierakstīti DX video formātā
tāpat kā visi pārējie video (neatkarīgi no izmantotā objektīva vai
vienumu secībai Image area (Attēla apgabals) > Choose image area
(Izvēlēties attēla apgabalu) atlasītās opcijas) ar kadra izmēru 1920 ×
1080 (lēna atsk.). Elektroniskās vibrāciju samazināšanas sistēmas
iespējošana, atlasot i pogas izvēlnes vienumam Electronic VR
(Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma) iestatījumu On
(Ieslēgts), samazina apcirpšanas izmēru, nedaudz palielinot saredzamo
fokusa garumu.
68
Kadra izmērs, kadru uzņemšanas ātrums un video
kvalitāte
Video uzņemšanas izvēlnes opciju Frame size/frame rate (Kadra
izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) izmanto, lai izvēlētos video kadra
izmēru (pikseļos) un kadru uzņemšanas ātrumu. Vienumam Movie
quality (Video kvalitāte) var izvēlēties no divām opcijām: augsta un
normāla kvalitāte. Šīs opcijas nosaka maksimālo bitu pārraides ātrumu,
kā parādīts nākamajā tabulā.
Opcija 1
r 3840×2160 (4K UHD); 30p 2
s 3840×2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840×2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920×1080; 60p
z/z 1920×1080; 50p
1/1 1920×1080; 30p
2/2 1920×1080; 25p
3/3 1920×1080; 24p
4/4 1280× 720; 60p
5/5 1280× 720; 50p
A
B
C
1920×1080; 30p ×4 (slow-mo) 4
(1920×1080; 30p ×4 (lēna atsk.) 4)
1920×1080; 25p ×4 (slow-mo) 4
(1920×1080; 25p ×4 (lēna atsk.) 4)
1920×1080; 24p ×5 (slow-mo) 4
(1920×1080; 24p ×5 (lēna atsk.) 4)
Maksimālais bitu
ātrums (Mb/s)
(★ augsta
kvalitāte/Normāla)
Maksimālais garums
144
48/24
29 min. 59 s 3
24/12
36
Ierakstīšana: 3 min.
Atskaņošana: 12 min.
29
Ierakstīšana: 3 min.
Atskaņošana: 15 min.
1 Faktiskais kadru uzņemšanas ātrums vērtībām, kas norādītas kā 30p, ir 29,97 kadri/s, vērtībām, kas norādītas
kā 24p — 23,976 kadri/s, bet vērtībām, kas norādītas kā 60p — 59,94 kadri/s.
2 Ja ir atlasīta šī opcija, video kvalitāte tiek fiksēta kā „augsta”.
3 Katrs video tiks ierakstīts kopumā līdz 8 failos, katra faila izmērs ir līdz 4 GB. Failu skaits un katra faila garums
mainās atkarībā no opcijām, kas atlasītas vienumiem Frame size/frame rate (Kadra izmērs/
kadru uzņemšanas ātrums) un Movie quality (Video kvalitāte).
4 Skatīt sadaļu „Lēnas atskaņošanas video” (0 70).
69
❚❚ Lēnas atskaņošanas video
Lai ierakstītu lēnas atskaņošanas video bez skaņas, video uzņemšanas
izvēlnes vienumam Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru
uzņemšanas ātrums) atlasiet opciju 1920×1080; 30p ×4 (slow-mo)
(1920×1080; 30p ×4 (lēna atsk.)), 1920×1080; 25p ×4 (slow-mo)
(1920×1080; 25p ×4 (lēna atsk.)) vai 1920×1080; 24p ×5 (slow-mo)
(1920×1080; 24p ×5 (lēna atsk.)). Video, kas ir ierakstīti ar 4 vai 5 reizes
lielāku ātrumu nekā nominālais ātrums, tiek atskaņoti ar nominālo
ātrumu, tādējādi radot lēnas atskaņošanas efektu; piemēram, video, kas
uzņemti, esot atlasītai opcijai 1920×1080; 30p ×4 (slow-mo)
(1920×1080; 30p ×4 (lēna atsk.)), tiks ierakstīti ar ātrumu aptuveni
120 kadri/s (120p) un atskaņoti ar ātrumu aptuveni 30 kadri/s (30p).
Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums
1920×1080; 30p ×4 (slow-mo)
(1920×1080; 30p ×4 (lēna atsk.))
1920×1080; 25p ×4 (slow-mo)
(1920×1080; 25p ×4 (lēna atsk.))
1920×1080; 24p ×5 (slow-mo)
(1920×1080; 24p ×5 (lēna atsk.))
Kadru uzņemšanas ātrums *
Ierakstīts ar
Atskaņo ar
120p
30p
100p
25p
120p
24p
* Faktiskais kadru uzņemšanas ātrums vērtībām, kas norādītas kā 120p, ir 119,88 kadri/s, vērtībām, kas
norādītas kā 30p — 29,97 kadri/s, bet vērtībām, kas norādītas kā 24p — 23,976 kadri/s.
D Lēnas atskaņošanas video
Ja ir atlasīta lēnas atskaņošanas opcija, kvalitāte tiek fiksēta kā „normāla”, bet
attēla apgabals tiek fiksēts kā DX neatkarīgi no izmantotā objektīva vai opcijas,
kas atlasīta video uzņemšanas izvēlnes vienumu secībai Image area (Attēla
apgabals) > Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu) (0 256). Video,
kas uzņemti, izmantojot sejas prioritātes AF, punktveida AF vai ar AF apgabala
režīmam atlasītu objekta paredzēšanas AF (0 42), tiek ierakstīti, izmantojot plata
apgabala AF.
70
Tiešā skata displejs
q
io
!0
!1
w
e
r
t
y
u
Vienums
Indikators „Nevar uzņemt
q video”
Vēja trokšņu
w samazināšana
Elektroniskās vibrāciju
e samazināšanas indikators
r Austiņu skaļums
t Frekvenču uztveramība
y Mikrofona jutība
u Skaņas līmenis
i HDMI ieraksta indikators
!2
!3
Apraksts
Norāda, ka video nevar tikt ierakstīts.
Tiek parādīts, ja ir ieslēgta vēja trokšņu samazināšana
(0 259).
Tiek parādīts, kad ir ieslēgta elektroniskā vibrāciju
samazināšana (0 259).
Skaņas atskaņošanas skaļums austiņās. Tiek parādīts,
ja ir pievienotas trešo pušu austiņas.
Pašreizējā frekvenču uztveramība (0 259).
Mikrofona jutība (0 258).
Audio ieraksta skaņas līmenis. Tiek parādīts sarkanā
krāsā, ja līmenis ir par augstu; noregulējiet attiecīgi
mikrofona jutību.
Tiek parādīts, ja video tiek vienlaikus ierakstīts ierīcē,
kas pievienota, izmantojot HDMI.
Tiek parādīts, ja ir iespējots slāpētājs (0 259).
Video ierakstīšanai pieejamais laiks.
Video ierakstīšanas kadra izmērs (0 69).
o Slāpētāja indikators
!0 Atlikušais laiks
!1 Video kadra izmērs
Izgaismojumu displeja
Tiek parādīts, ja ir ieslēgts izgaismojumu displejs.
!2 indikators
Indikators „Nav elektriski
Norāda, ka nav pieejams elektriski pielāgojams
!3 pielāgojama apertūras
apertūras atvērums.
atvēruma”
71
Informācijas displejs
Lai ekrānā slēptu vai parādītu indikatorus, nospiediet R pogu.
Virtuālais redzesloks
(0 272)
Informācija ieslēgta
Histogramma
Informācija izslēgta
Kadrēšanas rāmji
D Atpakaļskaitīšanas displejs
30 sekundes pirms tiešā skata automātiskas izbeigšanas tiks parādīts
atpakaļskaitīšanas taimeris (0 54). Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem taimeris
var tikt parādīts uzreiz pēc video ierakstīšanas režīma ieslēgšanas. Ņemiet vērā,
ka neatkarīgi no ierakstam pieejamā laika, beidzoties taimerī iestatītajam laikam,
tiešā skata režīms tiks izbeigts automātiski.
A Iestatījumu pielāgošana video ierakstīšanas laikā
Ierakstīšanas laikā nevar regulēt austiņu skaļumu. Ja pašlaik atlasītā opcija nav I
(mikrofons izslēgts), kamēr notiek ierakstīšana, mikrofona jutību var mainīt uz
jebkuru iestatījumu, izņemot I.
72
Fotogrāfiju uzņemšana video režīmā
Lai fotogrāfijas uzņemtu video režīmā (tiešā skata vai video
ierakstīšanas režīmā), atlasiet pielāgotajam iestatījumam g1
(Custom control assignment (Pielāgotas vadības
piešķire)) > Shutter-release button (Aizvara
atbrīvošanas poga) iestatījumu Take photos (Uzņemt
fotogrāfijas) (0 270). Fotogrāfijas ar izmēru attiecību 16 : 9 var uzņemt
jebkurā laikā, nospiežot līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Ja video
ierakstīšana ir procesā, ierakstīšana tiks izbeigta un tiks saglabāts līdz
attiecīgajam punktam ierakstītais videoieraksts.
Izņemot gadījumus, kad kadra izmērs ir 3840 × 2160 (0 69), fotogrāfijas
tiek ierakstītas formātā, kas fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē atlasīts
vienumam Image quality (Attēla kvalitāte) (0 88); fotogrāfijas, kas
uzņemtas ar kadra izmēru 3840 × 2160, tiek ierakstītas ar JPEG augstu
attēlu kvalitāti★. Informāciju par attēla izmēru skatiet sadaļā „Attēla
izmērs” (0 74). Ņemiet vērā, ka fotogrāfiju ekspozīciju nevar priekšskatīt,
ja tiešā skata atlasītājs ir pagriezts uz 1; ieteicams izmantot P, S vai A
režīmu, taču precīzus rezultātus M režīmā var panākt, priekšskatot
ekspozīciju un tiešā skata atlasītājam esot pagrieztam uz C.
73
❚❚ Attēla izmērs
Video režīmā uzņemto fotogrāfiju izmērs mainās atkarībā no attēla
apgabala (0 256) un opcijas, kas atlasīta fotogrāfiju uzņemšanas
izvēlnes vienumam Image size (Attēla izmērs) (0 91).
Attēla apgabals
FX
DX
Attēla izmērs
Large (Liels)
Medium (Vidējs)
Small (Mazs)
Large (Liels)
Medium (Vidējs)
Small (Mazs)
Izmērs (pikseļi)
8256 × 4640
6192 × 3480
4128 × 2320
5408 × 3040
4048 × 2272
2704 × 1520
D Video ierakstīšana
Video tiek ierakstīts ar sRGB krāstelpu. Uzņemot fluorescējošo, dzīvsudraba vai
nātrija tvaiku lampu apgaismojumā vai kustībā esošus objektus, it īpaši, ja
kamera tiek panoramēta horizontāli vai objekts lielā ātrumā pārvietojas kadrā pa
horizontālo plakni, ekrānā un galīgajā video materiālā var būt redzama
mirgošana, joslas vai izkropļojumi (informāciju par mirgoņas un joslu veidošanās
samazināšanu skatiet sadaļā par video uzņemšanas izvēlnes vienumu Flicker
reduction (Mirgoņas samazināšana), 0 258). Mirgoņa var parādīties arī tad, ja
tiek izmantots elektriski pielāgojams apertūras atvērums. Var parādīties arī
robainas malas, neīstas krāsas, muarē efekts un spilgti punkti. Ja objekts tiek
īslaicīgi apgaismots ar stroboskopu vai citu spilgtu momentānas gaismas avotu,
atsevišķos kadra apgabalos var parādīties spilgti apgabali vai joslas ar
uzplaiksnījuma un cita saraustīta apgaismojuma pazīmēm. Ierakstot video,
izvairieties vērst kameru pret sauli un citiem spēcīgiem gaismas avotiem. Šīs
piesardzības prasības neievērošana var būt kameras iekšējās shēmas bojājumu
cēlonis. Ņemiet vērā, ka trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai
svītras) un negaidītas krāsas var parādīties, ja video režīmā tiek tuvināts caur
objektīvu redzamais skats (0 40).
Nevar izmantot zibspuldzes apgaismojumu.
Ierakstīšana beidzas automātiski, ja tiek noņemts objektīvs, vai arī, ja tiešā skata
atlasītājs tiek pagriezts uz jaunu iestatījumu.
74
A Bezvadu tālvadības ierīces un tālvadības pults vadi
Ja pielāgotajam iestatījumam g1 (Custom control assignment (Pielāgotas
vadības piešķire)) > Shutter-release button (Aizvara atbrīvošanas poga) ir
atlasīta opcija Record movies (Ierakstīt video) (0 270), papildu bezvadu
tālvadības ierīču un tālvadības pults vadu aizvara atbrīvošanas pogu (0 295) var
nospiest līdz pusei, lai aktivizētu tiešā skata režīmu, vai nospiest līdz galam, lai
uzsāktu vai izbeigtu video ierakstīšanu.
75
Video skatīšana
Pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā video tiek norādīti ar 1 ikonu
(0 223). Lai sāktu atskaņošanu, pieskarieties ekrānā a ikonai vai
nospiediet kursortaustiņa vidējo pogu; pašreizējo pozīciju norāda video
norises josla.
1 ikona
Garums
a ikona
Pašreizējais stāvoklis/
kopējais garums
Video norises josla Skaļums Pamācība
Var veikt šādas darbības:
Darbība
Pauze
Atskaņot
Patīt atpakaļ/
uz priekšu
Sākt lēno
atskaņošanu
76
Apraksts
Lai nopauzētu atskaņošanu, nospiediet 3.
Nospiediet kursortaustiņa centru, lai atsāktu atskaņošanu,
kad video ir nopauzēts, vai laikā, kad tas tiek tīts atpakaļ/uz
priekšu.
Nospiediet 4, lai patītu atpakaļ, vai 2,
lai patītu uz priekšu. Ikreiz, nospiežot
taustiņu, ātrums palielinās 2×, 4×, 8×
un 16×; turiet vadības elementu nospiestu, lai pārietu uz
video sākumu vai beigām (pirmais kadrs tiek norādīts ar h
ekrāna augšējā labajā stūrī, pēdējais kadrs tiek norādīts ar i).
Ja atskaņošana ir nopauzēta, video tiek patīts atpakaļ vai uz
priekšu par vienu kadru uz katru spiedienu; turiet vadības
elementu nospiestu, lai to nepārtraukti tītu atpakaļ vai patītu
uz priekšu.
Nospiediet 3, kad video ir nopauzēts, lai sāktu palēninātu
atskaņošanu.
Darbība
Apraksts
Groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai izlaistu 10 s
Izlaist 10 s
uz priekšu vai atpakaļ.
Groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, lai pārietu uz
Izlaist uz priekšu/
nākamo vai iepriekšējo indeksu, vai arī lai pārietu uz pēdējo
atpakaļ
vai pirmo kadru, ja video nesatur indeksus.
Nospiediet X, lai palielinātu skaļumu, nospiediet W (M), lai to
Regulēt skaļumu
samazinātu.
Skatīt video
Lai skatītu video rediģēšanas opcijas, nospiediet i vai J
rediģēšanas
(0 78).
opcijas
Lai izietu uz pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmu, nospiediet
Iziet
1 vai K.
Atgriezties
Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai izietu uz
uzņemšanas
uzņemšanas režīmu.
režīmā
A p ikona
Video, kuros ir indeksi (0 64), pilnrāmja kadra
atskaņošanas režīmā tiek norādīti ar p ikonu.
77
Video rediģēšana
Apgrieziet videoierakstu, lai izveidotu rediģētas video ieraksta kopijas
vai saglabātu atlasītos kadrus kā JPEG attēlus.
9
4
Opcija
Choose start/end point
(Izvēlēties sākuma/beigu
punktu)
Save current frame
(Saglabāt pašreizējo
kadru)
Apraksts
Izveidojiet kopiju, no kuras ir izgriezts nevajadzīgais
videoieraksta fragments.
Saglabā atlasīto kadru kā nekustīgu JPEG attēlu.
Video apgriešana
Lai izveidotu video apgrieztas kopijas:
1 Parādiet video pilnrāmja kadra režīmā (0 223).
2 Nopauzējiet video uz jaunā sākuma
kadra.
Atskaņojiet video, kā aprakstīts sadaļā
„Video skatīšana” (0 76), nospiežot
kursortaustiņa vidējo pogu, lai sāktu un
atjaunotu atskaņošanu, nospiežot 3, lai
pauzētu atskaņošanu, un spiežot 4 vai 2
Video norises josla
vai grozot galveno vai apakškomandu
grozāmo pārslēgu, lai atrastu vēlamo
kadru. Aptuveno atrašanās vietu video ierakstā var noteikt,
izmantojot video norises joslu. Nopauzējiet atskaņošanu, kad esat
sasniedzis jauno sākuma kadru.
78
3 Atlasiet opciju Choose start/end point
(Izvēlēties sākuma/beigu punktu).
Nospiediet i vai J, pēc tam iezīmējiet
opciju Choose start/end point (Izvēlēties
sākuma/beigu punktu) un nospiediet 2.
4 Atlasiet opciju Start point (Sākuma
punkts).
Lai izveidotu kopiju, kas sākas ar pašreizējo
kadru, iezīmējiet vienumu Start point
(Sākuma punkts) un nospiediet J.
Saglabājot kopiju 9. darbībā, visi kadri
pirms pašreizējā kadra tiks izdzēsti.
Sākuma punkts
5 Apstipriniet jauno sākuma punktu.
Ja vajadzīgais kadrs nav pašlaik parādītais
kadrs, nospiediet 4 vai 2, lai patītu video
uz priekšu vai atpakaļ (groziet galveno
grozāmo komandu pārslēgu, lai izlaistu
10 s uz priekšu vai atpakaļ, groziet
grozāmo apakškomandu pārslēgu, lai
pārietu uz indeksu vai uz pirmo vai pēdējo
kadru, ja video nesatur indeksus).
79
6 Izvēlieties beigu punktu.
Nospiediet L (Z/Q), lai pārslēgtos no
sākuma punkta (w) uz beigu punkta (x)
atlasīšanas rīku, un pēc tam atlasiet
noslēguma kadru, kā aprakstīts 5. darbībā.
Saglabājot kopiju 9. darbībā, visi kadri pēc
pašreizējā kadra tiks izdzēsti.
L (Z/Q) poga
Beigu punkts
7 Izveidojiet kopiju.
Kad ir parādīts vēlamais kadrs, nospiediet 1.
8 Priekšskatiet video.
Lai priekšskatītu kopiju, iezīmējiet
vienumu Preview (Priekšskatījums) un
nospiediet J (lai pārtrauktu
priekšskatīšanu un atgrieztos saglabāšanas
opciju izvēlnē, nospiediet 1). Lai atmestu
pašreizējo kopiju un un atlasītu jaunu
sākuma vai beigu punktu, kā aprakstīts iepriekš, iezīmējiet opciju
Cancel (Atcelt) un nospiediet J; lai saglabātu kopiju, pārejiet uz 9.
darbību.
80
9 Saglabājiet kopiju.
Iezīmējiet vienumu Save as new file
(Saglabāt kā jaunu failu) un nospiediet
J, lai saglabātu kopiju kā jaunu failu. Lai
aizstātu oriģinālo video failu ar rediģēto
kopiju, iezīmējiet vienumu Overwrite
existing file (Pārrakstīt esošo failu) un
nospiediet J.
D Video apgriešana
Video jābūt vismaz divas sekundes garam. Kopija netiks saglabāta, ja atmiņas
kartē nepietiek vietas.
Kopijām ir tāda pati izveidošanas laika un datuma informācija kā oriģinālam.
A Sākuma vai nobeiguma videoieraksta izņemšana
Lai no videoieraksta izņemtu tikai sākuma fragmentu, pārejiet uz 7. darbību,
nenospiežot 6. darbībā L (Z/Q) pogu. Lai no videoieraksta izņemtu tikai
nobeiguma fragmentu, 4. darbībā atlasiet opciju End point (Beigu punkts),
atlasiet nobeiguma kadru un pārejiet uz 7. darbību, nenospiežot 6. darbībā
L (Z/Q) pogu.
A Retušas izvēlne
Video var rediģēt, arī izmantojot retušas izvēlnes opciju Trim movie (Apgriezt
video) (0 279).
81
Atlasīto kadru saglabāšana
Lai saglabātu atlasītā kadra kopiju kā JPEG attēlu:
1 Nopauzējiet video uz vēlamā kadra.
Atskaņojiet video, kā aprakstīts sadaļā
„Video skatīšana” (0 76), nospiežot
kursortaustiņa vidējo pogu, lai sāktu vai
atjaunotu atskaņošanu, un nospiediet 3,
lai to nopauzētu. Nopauzējiet video uz
kadra, kuru vēlaties kopēt.
2 Atlasiet vienumu Save current frame
(Saglabāt pašreizējo kadru).
Nospiediet i vai J, pēc tam iezīmējiet
opciju Save current frame (Saglabāt
pašreizējo kadru) un nospiediet J, lai
izveidotu pašreizējā kadra JPEG kopiju.
Attēls tiks ierakstīts ar video uzņemšanas
izvēlnes vienumam Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru
uzņemšanas ātrums) atlasītajiem izmēriem (0 69).
A Saglabāt pašreizējo kadru
JPEG video nekustīgos attēlus, kas izveidoti, izmantojot opciju Save current
frame (Saglabāt pašreizējo kadru), nevar retušēt. JPEG video nekustīgiem
attēliem nav dažu fotogrāfijas informācijas kategoriju (0 229).
82
Attēlu ierakstīšanas opcijas
Attēla apgabals
Izvēlieties attēla apgabalu FX (36×24) (FX formāts), DX (24×16) (DX
formāts), 5:4 (30×24), 1.2× (30×20) vai 1:1 (24×24).
FX formāts
DX formāta (24×16)
attēla aplis
5:4
DX formāts
1:1
1,2×
FX formāta (36×24) attēla
aplis
83
❚❚ Attēlu ierakstīšanas opcijas
Kamera piedāvā šādu attēla apgabalu izvēli:
Opcija
Apraksts
Attēli tiek ierakstīti FX formātā ar skata leņķi, kas ir
ekvivalents 35 mm kameras NIKKOR objektīva skata
leņķim.
Šīs opcijas atlasīšana samazina skata leņķi un apmēram
1,2× palielina objektīva saredzamo fokusa garumu.
Attēli tiek ierakstīti DX formātā. Lai aprēķinātu aptuveno
objektīva fokusa garumu 35 mm formātā, reiziniet to
ar 1,5.
c
FX (36×24)
l
1.2× (30×20)
a
DX (24×16)
b
m
5:4 (30×24)
Attēli tiek ierakstīti ar izmēru attiecību 5:4.
1:1 (24×24)
Attēli tiek ierakstīti ar izmēru attiecību 1:1.
❚❚ Automātiskā apcirpšanas atlasīšana
Lai automātiski atlasītu DX apcirpšanu, ja ir pievienots DX objektīvs,
atlasiet fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secībai Image area
(Attēla apgabals) > Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana)
opciju On (Ieslēgts) (0 251). Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē vai,
izmantojot kameras vadības elementus, atlasītais attēla apgabals tiks
izmantots tikai tad, ja ir pievienots ne DX objektīvs. Atlasiet opciju Off
(Izslēgts), lai pašlaik atlasīto attēla apgabalu lietotu ar visiem
objektīviem.
D Automātiskā DX apcirpšana
Kameras vadības elementus nevar izmantot, lai atlasītu attēla apgabalu, kad ir
pievienots DX objektīvs un ir aktivizēta opcija Auto DX crop (Automātiskā DX
apcirpšana) (0 87).
84
❚❚ Skatu meklētāja maskas displejs
Ja, izpildot fotogrāfiju uzņemšanas vienumu secību Image area (Attēla
apgabals) > Viewfinder mask display (Skatu meklētāja maskas
displejs), ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), apgabals, kas atrodas ārpus
cirpumu 1.2× (30×20), DX (24×16), 5:4 (30×24) un 1:1 (24×24)
robežām, skatu meklētājā tiks parādīts pelēkā krāsā.
1,2× (30×20)
DX (24×16)
5:4 (30×24)
1:1 (24×24)
A DX objektīvi
DX objektīvi ir paredzēti DX formāta kamerām, un tiem ir mazāks skata leņķis
nekā objektīviem, kas paredzēti 35 mm formāta kamerām. Ja, esot pievienotam
DX objektīvam, funkcija Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana) ir izslēgta,
un vienumam Image area (Attēla apgabals) atlasītā opcija nav DX (24×16) (DX
formāts), attēla malas var būt aptumšotas. Tas var nebūt redzams skatu
meklētājā, taču, atskaņojot attēlus, varat pamanīt izšķirtspējas pasliktināšanos
vai arī to, ka attēla malas ir tumšākas.
A Attēla apgabals
Atlasītā opcija tiek parādīta informācijas displejā.
85
Attēla apgabalu var atlasīt, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes
vienumu secību Image area (Attēla apgabals) > Choose image area
(Izvēlēties attēla apgabalu) vai nospiežot vadības pogu un grozot
grozāmo komandu pārslēgu.
❚❚ Attēla apgabala izvēlne
1 Atlasiet opciju Image area (Attēla
apgabals).
Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet
opciju Image area (Attēla apgabals) un
nospiediet 2.
2 Atlasiet opciju Choose image area
(Izvēlēties attēla apgabalu).
Iezīmējiet opciju Choose image area
(Izvēlēties attēla apgabalu) un
nospiediet 2.
3 Pielāgojiet iestatījumus.
Izvēlieties opciju un nospiediet J.
Atlasītais cirpums tiks parādīts skatu
meklētājā.
A Attēla izmērs
Attēla izmērs mainās atkarībā no attēla apgabalam atlasītās opcijas.
86
❚❚ Kameras vadības ierīces
1 Piešķiriet kameras vadības ierīcei attēla apgabala atlasi.
Izmantojiet pielāgoto iestatījumu f1 (Custom control assignment
(Pielāgotas vadības piešķire), 0 268), lai vadības ierīcei piešķirtu
opciju Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu).
2 Lai izvēlētos attēla apgabalu, izmantojiet atlasīto vadības ierīci.
Attēla apgabalu var atlasīt, nospiežot izvēlēto vadības pogu un
grozot galveno vai apakškomandu grozāmo pārslēgu, līdz skatu
meklētājā tiek parādīta vēlamā apcirpšana (0 85).
Attēla apgabalam šobrīd atlasīto opciju
var apskatīt, nospiežot vadības pogu, lai
parādītu attēla apgabalu vadības panelī
vai informācijas displejā. FX formāts tiek
parādīts kā „36 - 24”, 1,2 × — kā „30 - 20”,
DX formāts — kā „24 - 16”, 5 : 4 — kā
„30 - 24”, bet 1 : 1 — kā „24 - 24”.
A Skatīt arī
Informāciju:
• Par pieejamiem video ierakstu cirpumiem skatiet sadaļā „Attēla apgabals: video
apcirpšanas izvēlēšanās” (0 68).
• Par attēlu skaitu, ko var saglabāt ar dažādiem attēla apgabala iestatījumiem,
skatiet sadaļā „Atmiņas karšu ietilpība” (0 362).
87
Attēla kvalitāte
Kamera D850 atbalsta tālāk norādītās attēla kvalitātes opcijas.
Opcija
Faila tips
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW) + JPEG fine★
(NEF (RAW) + JPEG augsta
kvalitāte★)/NEF (RAW) +
JPEG fine (NEF (RAW) +
JPEG augsta kvalitāte)
NEF (RAW) + JPEG normal★
(NEF (RAW) + JPEG normāla
kvalitāte★)/NEF (RAW) +
JPEG normal (NEF (RAW) +
JPEG normāla kvalitāte)
NEF (RAW) + JPEG basic★
(NEF (RAW) + JPEG pamata
kvalitāte★)/NEF (RAW) +
JPEG basic (NEF (RAW) +
JPEG pamata kvalitāte)
JPEG fine★ (JPEG augsta
kvalitāte★)/JPEG fine (JPEG
augsta kvalitāte)
JPEG normal★ (JPEG
normāla kvalitāte★)/JPEG
normal (JPEG normāla
kvalitāte)
JPEG basic★ (JPEG pamata
kvalitāte★)/JPEG basic
(JPEG pamata kvalitāte)
TIFF (RGB)
Apraksts
Neapstrādāti (RAW) dati no attēla sensora
tiek saglabāti bez papildu apstrādes.
Iestatījumus, piemēram, baltā balansu un
kontrastu, var regulēt pēc fotogrāfiju
uzņemšanas.
Tiek ierakstīti divi attēli — viens NEF (RAW)
attēls un viens augstas kvalitātes JPEG
attēls.
NEF/
JPEG
Tiek ierakstīti divi attēli — viens NEF (RAW)
attēls un viens normālas kvalitātes JPEG
attēls.
Tiek ierakstīti divi attēli — viens NEF (RAW)
attēls un viens pamata kvalitātes JPEG
attēls.
Ieraksta JPEG attēlus ar aptuveno
kompresijas pakāpi 1:4 (augsta kvalitāte).
JPEG
TIFF
(RGB)
Ieraksta JPEG attēlus ar aptuveno
kompresijas pakāpi 1:8 (normāla
kvalitāte).
Ieraksta JPEG attēlus ar aptuveno
kompresijas pakāpi 1:16 (pamata
kvalitāte).
Ierakstiet nesaspiestus TIFF-RGB attēlus ar
8 bitu dziļumu katram kanālam (24 bitu
krāsas). TIFF formātu atbalsta ļoti daudzas
attēlveidošanas lietojumprogrammas.
A Skatīt arī
Informāciju par attēlu skaitu, ko var ierakstīt ar dažādiem attēla kvalitātes un
izmēra iestatījumiem, skatiet sadaļā „Atmiņas karšu ietilpība” (0 362).
88
Attēlu kvalitāti iestata, nospiežot pogu T un grozot galveno
grozāmo komandu pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīts vajadzīgais
iestatījums.
T poga
Galvenais
grozāmais
komandu pārslēgs
A JPEG kompresija
Ar zvaigznīti („★”) atzīmētās attēla kvalitātes opcijas izmanto maksimālas
kvalitātes nodrošināšanai paredzētu kompresiju; failu izmērs mainās atkarībā no
sižeta. Opcijas bez zvaigznītes izmanto kompresiju, kas paredzēta mazāku failu
iegūšanai; failu izmērs ir aptuveni vienāds neatkarīgi no ierakstītā sižeta.
A NEF+JPEG
Ja kamerā tiek skatītas fotogrāfijas, kas uzņemtas ar iestatījumiem NEF (RAW) +
JPEG, bet skatīšanās laikā kamerā ir ievietota tikai viena atmiņas karte, tiks
parādīti tikai JPEG attēli. Ja abas kopijas tiek ierakstītas vienā un tajā pašā atmiņas
kartē, izdzēšot fotogrāfiju, tiks izdzēstas abas kopijas. Ja JPEG kopija tiek
ierakstīta atsevišķā atmiņas kartē, izmantojot izvēļņu secību Secondary slot
function (Sekundārā slota funkcija) > RAW primary - JPEG secondary (RAW
primārā – JPEG sekundārā), katra kopija jāizdzēš atsevišķi.
A Attēla kvalitātes izvēlne
Attēlu kvalitāti var pielāgot, izmantojot arī fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes
opciju Image quality (Attēla kvalitāte) (0 251).
89
❚❚ NEF (RAW) kompresija
Lai izvēlētos NEF (RAW) attēlu kompresijas tipu, iezīmējiet fotogrāfiju
uzņemšanas izvēlnes vienumu secību NEF (RAW) recording (NEF
(RAW) ierakstīšana) > NEF (RAW) compression (NEF (RAW)
kompresija) un nospiediet 2.
N
O
Opcija
Lossless
compressed
(Saspiests bez
zudumiem)
Apraksts
NEF attēli tiek saspiesti, izmantojot reversīvu algoritmu,
samazinot faila izmēru par aptuveni 20 – 40 %, bet
neietekmējot attēlu kvalitāti.
Compressed
(Saspiests)
NEF attēli tiek saspiesti, izmantojot nereversīvu algoritmu,
tādējādi samazinot failu izmēru par aptuveni 35 – 55 % un
gandrīz neietekmējot attēlu kvalitāti.
Uncompressed
(Nesaspiests)
NEF attēli netiek saspiesti.
❚❚ NEF (RAW) bitu dziļums
Lai izvēlētos NEF (RAW) attēlu bitu dziļumu, fotogrāfiju uzņemšanas
izvēlnē iezīmējiet vienumu secību NEF (RAW) recording (NEF (RAW)
ierakstīšana) > NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) bitu dziļums) un
nospiediet 2.
Opcija
Apraksts
q
12-bit (12 biti)
NEF (RAW) attēli tiek ierakstīti ar 12 bitu dziļumu.
r
14-bit (14 biti)
NEF (RAW) attēli tiek ierakstīti ar 14 bitu dziļumu, izveidojot
failus, kuru izmērs ir lielāks nekā 12 bitu dziļumam, taču
palielinot ierakstīto krāsu datu apjomu.
A NEF (RAW) attēli
NEF (RAW) attēlu JPEG kopijas var izveidot, izmantojot lietotni Capture NX-D vai
citu programmatūru, vai arī retušēšanas izvēlnes opciju NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) apstrāde) (0 278).
90
Attēla izmērs
Attēla izmēru mēra pikseļos. Izvēlieties iestatījumu # Large (Liels),
$ Medium (Vidējs) vai % Small (Mazs) (ņemiet vērā, ka attēlu izmērs ir
atkarīgs no opcijas, kas atlasīta vienumam Image area (Attēla
apgabals), 0 83):
Attēla apgabals
FX (36×24; FX formāts)
1,2× (30×20)
DX (24×16; DX formāts)
5:4 (30×24)
1:1 (24×24)
Opcija
Large (Liels)
Medium (Vidējs)
Small (Mazs)
Large (Liels)
Medium (Vidējs)
Small (Mazs)
Large (Liels)
Medium (Vidējs)
Small (Mazs)
Large (Liels)
Medium (Vidējs)
Small (Mazs)
Large (Liels)
Medium (Vidējs)
Small (Mazs)
Izmērs (pikseļi)
8256 × 5504
6192 × 4128
4128 × 2752
6880 × 4584
5152 × 3432
3440 × 2288
5408 × 3600
4048 × 2696
2704 × 1800
6880 × 5504
5152 × 4120
3440 × 2752
5504 × 5504
4128 × 4128
2752 × 2752
91
JPEG un TIFF attēlu izmēru var iestatīt, nospiežot pogu T un grozot
grozāmo apakškomandu pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīta
vēlamā opcija. Lai izvēlētos NEF (RAW) attēlu izmēru, izmantojiet
fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību Image size (Attēla
izmērs) > NEF (RAW).
T poga
Grozāmais
apakškomandu
pārslēgs
A Attēla izmēra izvēlne
JPEG un TIFF attēlu izmēru var regulēt, arī izpildot
fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību
Image size (Attēla izmērs) > JPEG/TIFF (0 251).
Maza un vidēja izmēra NEF (RAW) attēli tiek
ierakstīti bez zudumiem saspiestā 12 bitu formātā
neatkarīgi no opcijas, kas izvēlnē NEF (RAW)
recording (NEF (RAW) ierakstīšana) atlasīta
vienumiem NEF (RAW) compression (NEF (RAW)
kompresija) un NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) bitu dziļums).
92
Divu atmiņas karšu izmantošana
Ja kamerā ir ievietotas divas atmiņas kartes, jūs varat vienu no tām
definēt kā primāro karti, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes
vienumu Primary slot selection (Primārā slota atlasīšana) (0 250).
Atlasiet opciju XQD card slot (XQD kartes slots), lai XQD kartes slotā
esošo karti definētu kā primāro karti; atlasiet opciju SD card slot (SD
kartes slots), lai izvēlētos SD karti. Primārajai un sekundārajai kartei
piešķirtās lomas var izvēlēties, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas
izvēlnes opciju Secondary slot function (Sekundārā slota funkcija)
(0 250). Izvēlieties opciju Overflow (Pārpildīta) (sekundārā karte tiek
izmantota tikai tad, ja primārā karte ir pilna), Backup (Rezerves kopija)
(katrs attēls tiek ierakstīts gan primārā, gan sekundārā slota kartē) vai
RAW primary - JPEG secondary (RAW primārā – JPEG sekundārā)
(tāpat kā Backup (Rezerves kopija), izņemot to, ka fotogrāfiju NEF/RAW
kopijas, kas ierakstītas ar iestatījumu NEF/RAW + JPEG, tiek ierakstītas
tikai primārajā kartē, bet JPEG kopijas — tikai sekundārajā kartē).
A „Backup” (Rezerves kopija) un „RAW primary - JPEG secondary” (RAW primārā – JPEG
sekundārā)
Kamera parāda atlikušo kadru skaitu kartei ar vismazāko atmiņas apjomu. Kad
kāda no kartēm ir pilna, aizvara atbrīvošana tiek atspējota.
A Video ierakstīšana
Ja kamerā ir ievietotas divas atmiņas kartes, slotu, kas tiks izmantots video
ierakstīšanai, var izvēlēties, izmantojot video uzņemšanas izvēlnes vienumu
Destination (Galamērķis) (0 256).
93
Fokuss
Šajā nodaļā aprakstītas fokusa opcijas, kas pieejamas, fotogrāfijas
kadrējot skatu meklētājā. Fokusu var regulēt automātiski (0 94) vai
manuāli (0 111). Lietotājs var atlasīt arī fokusa punktu automātiskam vai
manuālajam fokusam (0 105) vai izmantot fokusa fiksatoru, lai pēc
fokusēšanas mainītu fotogrāfiju kompozīciju (0 108).
Autofokuss
Lai lietotu autofokusu, pagrieziet
fokusa režīma atlasītāju uz AF.
Fokusa režīma atlasītājs
Kamera fokusējas, izmantojot 153 fokusa
punktus, no kuriem lietotājs var atlasīt 55
attēlā ar r simbolu norādītos punktus
(0 105).
Fokusa punkti, ko var atlasīt
lietotājs
94
A Krustveida sensori
Krustveida sensoru fokusa punktu pieejamība ir atkarīga no izmantotā objektīva.
Objektīvs
Krustveida sensori (krustveida
sensoru fokusa punkti ir iezīmēti ar
pelēku krāsu 2)
AF-S un AF-P objektīvi, izņemot tālāk
uzskaitītos, ar maksimālo apertūras atvērumu
f/4 vai ātrāku 1
99 krustveida sensori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4G IF-ED
AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED
AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR
AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G
IF-ED
AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED
AF-S un AF-P objektīvi ar maksimālo
apertūras atvērumu, kas ir lēnāks par f/4 1
Ne AF-S, ne AF-P objektīvi
63 krustveida sensori
45 krustveida sensori
1 Tālummaiņas objektīvu gadījumā — pie maksimālas tālummaiņas.
2 Pārējie fokusa punkti izmanto lineāros sensorus, kas nosaka horizontālas līnijas.
95
A AF-S/AF-I telepārveidotāji un pieejamie fokusa punkti
Ja ir pievienots AF-S vai AF-I telepārveidotājs, ilustrācijās parādītos fokusa
punktus var izmantot autofokusam un elektroniskajam diapazona meklētājam
(ņemiet vērā, ka pie maksimālajiem kombinētajiem apertūras atvērumiem, kas ir
lēnāki par f/5,6, kamera var nespēt fokusēties uz tumšiem objektiem vai
objektiem ar zemu kontrasta līmeni).
Telepārveidotājs
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2,8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2,8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1.25E ED
96
Maks. objektīva
Pieejamie fokusa punkti (krustveida
apertūras
sensoru fokusa punkti ir iezīmēti pelēkā
atvērums 1
krāsā 2)
f/5,6
153 fokusa punkti (55 atlasāmi) ar
99 krustveida sensoriem
153 fokusa punkti (55 atlasāmi) ar
45 krustveida sensoriem
37 fokusa punkti (17 atlasāmi) ar
25 krustveida sensoriem
Telepārveidotājs
Maks. objektīva
Pieejamie fokusa punkti (krustveida
apertūras
sensoru fokusa punkti ir iezīmēti pelēkā
atvērums 1
krāsā 2)
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5,6
15 fokusa punkti (9 atlasāmi) ar
5 krustveida sensoriem
1 Tālummaiņas objektīvu gadījumā — pie maksimālas tālummaiņas.
2 Pārējie fokusa punkti izmanto lineāros sensorus, kas nosaka
horizontālas līnijas, taču ņemiet vērā, ka gadījumā, ja ir tikai 5
krustveida sensori, vertikālās līnijas nosaka tikai ar ■ norādītie
fokusa punkti.
Autofokuss nav pieejams, ja telepārveidotāji tiek izmantoti ar AF-S VR
Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED objektīviem.
97
Autofokusa režīms
Izvēlieties kādu no tālāk minētajiem autofokusa režīmiem:
Režīms
AF-S
AF-C
Apraksts
Viena servo AF: nekustīgiem objektiem. Fokuss tiek fiksēts, kad aizvara
atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei. Ja ir aktīvi noklusējuma
iestatījumi, aizvaru var atbrīvot tikai tad, kad ir parādīts fokusa indikators
(I) (fokusa prioritāte; 0 260).
Nepārtraukta servo AF: kustīgiem objektiem. Kamera fokusējas nepārtraukti,
kamēr vien aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei; ja objekts
pārvietojas, kamera iedarbina fokusa paredzēšanas funkciju (0 99), lai
paredzētu galīgo attālumu līdz objektam un pēc vajadzības noregulētu
fokusu. Pie aktīviem noklusējuma iestatījumiem aizvaru var atbrīvot
neatkarīgi no tā, vai objekts ir fokusā (atbrīvošanas prioritāte; 0 260).
Autofokusa režīmu var atlasīt, nospiežot AF režīma pogu un grozot
galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz vajadzīgais iestatījums ir
redzams skatu meklētājā un vadības panelī.
Vadības panelis
AF režīma poga
98
Galvenais
grozāmais
komandu pārslēgs
Skatu meklētājs
A AF-ON poga
Kameras fokusēšanas nolūkā nospiežot AF-ON pogu,
tiek iegūts tāds pats efekts kā nospiežot līdz pusei
aizvara atbrīvošanas pogu.
AF-ON poga
A Fokusa paredzēšana
Ja AF-C režīmā objekts pārvietosies virzienā uz kameru vai prom no tās, kamera
aktivizēs fokusa paredzēšanu, kamēr vien aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta
līdz pusei vai arī ir nospiesta AF-ON poga. Tas ļauj kamerai paredzēt fokusu,
vienlaikus mēģinot iepriekš noteikt, kur atradīsies objekts, kad tiks atbrīvots
aizvars.
A Skatīt arī
Informāciju:
• Par fokusa prioritātes izmantošanu nepārtraukta servo AF režīmā skatiet sadaļā
A > Pielāgotais iestatījums a1 (AF-C priority selection (AF-C prioritātes
atlase), 0 260).
• Par atbrīvošanas prioritātes izmantošanu viena servo AF režīmā skatiet sadaļā
A > Pielāgotais iestatījums a2 (AF-S priority selection (AF-S prioritātes
atlase), 0 260).
• Par to, kā neļaut kamerai fokusēties, ja aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta
līdz pusei, skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums a8 (AF activation (AF
aktivizēšana), 0 261).
• Par fokusa režīma atlasīšanas ierobežošanu līdz AF-S vai AF-C skatiet sadaļā A >
Pielāgotais iestatījums a10 (Autofocus mode restrictions (Autofokusa
režīma ierobežojumi), 0 262).
• Par grozāmā apakškomandu pārslēga izmantošanu fokusa režīma atlasīšanai
skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums f4 (Customize command dials
(Pielāgot grozāmos komandu pārslēgus)) > Change main/sub (Mainīt
galveno/pakārtoto) (0 269).
• Par autofokusa opcijām, kas pieejamas tiešā skata vai video ieraksta režīmā
skatiet sadaļā „Autofokuss” (0 41).
99
AF apgabala režīms
Izvēlieties, kā, uzņemot ar autofokusu, tiks atlasīts fokusa punkts.
• Viena punkta AF: atlasiet fokusa punktu; kamera fokusēsies uz objektu
tikai atlasītajā fokusa punktā. Izmanto nekustīgu objektu uzņemšanai.
• Dinamiskā apgabala AF: atlasiet fokusa punktu. Fokusa režīmā AF-C, ja
objekts īslaicīgi atstāj atlasīto fokusa punktu, kamera fokusēsies,
balstoties uz informāciju par apkārtējiem fokusa punktiem. Fokusa
punktu skaits mainās atkarībā no atlasītā režīma:
- 9 vai 25 punktu dinamiskā apgabala AF: izvēlieties, ja ir pietiekami daudz
laika fotogrāfijas kompozīcijas veidošanai vai arī, fotografējot
objektus, kuru kustība ir paredzama (piemēram, skrējējus vai
automašīnas sacīkšu trasē).
- 72 punktu dinamiskā apgabala AF: izvēlieties, ja fotografējat objektus, kas
pārvietojas neparedzami (piemēram, futbolistus spēles laikā).
- 153 punktu dinamiskā apgabala AF: izvēlieties, ja fotografējat objektus, kas
ātri pārvietojas un kurus ir grūti kadrēt skatu meklētājā (piemēram,
putnus).
100
• 3D paredzēšana: atlasiet fokusa punktu. AF-C fokusa režīmā kamera
izsekos objektus, kas pamet atlasīto fokusa punktu, un pēc vajadzības
atlasīs jaunus fokusa punktus. Izmantojiet, lai ātri izveidotu attēlu
kompozīcijas ar objektiem, kas nevienmērīgi pārvietojas no vienas
puses uz otru (piemēram, tenisistiem). Ja objekts pamet skatu
meklētāju, noņemiet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas un
izmainiet kadra kompozīciju tā, lai objekts atrastos atlasītajā fokusa
punktā.
• Grupas apgabala AF: kamera fokusējas, izmantojot lietotāja atlasītu fokusa
punktu grupu, tādējādi samazinot risku, ka kamera tā vietā, lai
fokusētos uz galveno objektu, varētu fokusēties uz fonu. Izvēlieties šo
režīmu, uzņemot objektus, ko ir grūti fotografēt, izmantojot vienu
fokusa punktu. Ja AF-S fokusa režīmā tiek noteiktas sejas, kamera
prioritāti piešķirs portreta objektiem.
• Automātiskais apgabala AF: kamera automātiski
nosaka objektu un atlasa fokusa punktu; ja
tiek noteikta seja, kamera piešķirs prioritāti
portreta objektam. Kad kamera ir
fokusējusies, aktīvie fokusa punkti tiek uz īsu
brīdi iezīmēti; AF-C režīmā galvenais fokusa
punkts tiek parādīts arī pēc tam, kad pārējie
fokusa punkti ir izslēgti.
101
AF apgabala režīmu var atlasīt, nospiežot AF režīma pogu un grozot
grozāmo apakškomandu pārslēgu, līdz skatu meklētājā un vadības
panelī tiek parādīts vajadzīgais iestatījums.
Vadības panelis
AF režīma poga
Grozāmais
apakškomandu
pārslēgs
Skatu meklētājs
A 3D paredzēšana
Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, krāsas apgabalā ap fokusa
punktu tiek saglabātas kamerā. Tādējādi, ja objekti ir krāsā, kas ir līdzīga fona
krāsai, vai arī tie aizņem ļoti mazu kadra daļu, 3D paredzēšana var nedot vēlamo
rezultātu.
102
A AF apgabala režīms
AF apgabala režīms tiek parādīts vadības panelī un skatu meklētājā.
AF apgabala režīms
Vadības panelis Skatu meklētājs
Skatu meklētāja fokusa
punktu rādījums
Viena punkta AF
9 punktu dinamiskā
apgabala AF *
25 punktu dinamiskā
apgabala AF *
72 punktu dinamiskā
apgabala AF *
153 punktu dinamiskā
apgabala AF *
3D paredzēšana
Grupas apgabala AF
Automātiskais
apgabala AF
* Skatu meklētājā tiek parādīts tikai aktīvais fokusa punkts. Pārējie fokusa punkti sniedz informāciju, lai
palīdzētu izpildīt fokusēšanas darbību.
103
A AF-S/AF-I telepārveidotāji
Ja, izmantojot AF-S/AF-I telepārveidotāju, AF apgabala režīmam ir atlasīta 3D
paredzēšana vai automātiskais apgabala AF, pie kombinētajiem apertūras
atvērumiem, kas ir lēnāki par f/5,6, automātiski tiks atlasīts viena punkta AF.
A Skatīt arī
Informāciju:
• Par to, kā autofokuss pielāgojas attāluma līdz objektam izmaiņām, skatiet
sadaļā A > Pielāgotais iestatījums a3 (Focus tracking with lock-on (Fokusa
paredzēšana ar fiksēšanu), 0 260).
• Par to, kā izvēlēties, vai kamera nosaka un fokusējas uz sejām, ja AF apgabala
režīmam ir atlasīta 3D paredzēšana, skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums
a4 (3D-tracking face-detection (3D izsekošanas seju noteikšana), 0 260).
• Par to, kā izvēlēties apgabalu, kas tiks novērots, nospiežot līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu, ja AF apgabala režīmam ir atlasīta 3D paredzēšana, skatiet
sadaļā A > Pielāgotais iestatījums a5 (3D-tracking watch area (3D
izsekošanas novērošanas apgabals) , 0 261).
• Par atsevišķu fokusa punktu un/vai AF apgabala režīmu izvēlēšanos
uzņemšanai vertikālā un horizontālā orientācijā skatiet sadaļā A > Pielāgotais
iestatījums a7 (Store by orientation (Saglabāt pēc orientācijas), 0 261).
• Par AF apgabala režīma atlases ierobežošanu skatiet sadaļā A > Pielāgotais
iestatījums a9 (Limit AF-area mode selection (AF apgabala režīma atlases
ierobežošana), 0 261).
• Par to, kā izvēlēties, kā tiek parādīts fokusa punkts, skatiet sadaļā A >
Pielāgotais iestatījums a12 (Focus point options (Fokusa punktu opcijas),
0 262).
• Par grozāmā apakškomandu pārslēga izmantošanu AF apgabala režīma
atlasīšanai skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums f4 (Customize command
dials (Pielāgot grozāmos komandu pārslēgus)) > Change main/sub (Mainīt
galveno/pakārtoto) (0 269).
• Par autofokusa opcijām, kas pieejamas tiešā skata vai video ieraksta režīmā
skatiet sadaļā „AF apgabala režīma izvēlēšanās” (0 42).
104
Fokusa punkta atlasīšana
Kamera izmanto 153 fokusa punktus, no
kuriem 55, kas parādīti ilustrācijā, var atlasīt
manuāli, ļaujot veidot fotogrāfiju
kompozīcijas, kurās galvenais objekts atrodas
gandrīz jebkurā kadra vietā. Lai izvēlētos
fokusa punktu, izpildiet tālāk aprakstītās
darbības (grupas apgabala AF režīmā varat izpildīt šīs darbības, lai
izvēlētos fokusa punktu grupu).
1 Pagrieziet fokusa atlases
fiksatoru uz ●.
Tas ļauj izmantot
kursortaustiņu, lai atlasītu
fokusa punktu.
Fokusa atlases fiksators
2 Atlasiet fokusa punktu.
Kamēr ir aktīvi ekspozīcijas
mērītāji, ar kursortaustiņu
atlasiet fokusa punktu skatu
meklētājā. Centrālo fokusa
punktu var atlasīt, nospiežot
kursortaustiņa centra pogu.
105
Pēc atlasīšanas fokusa atlases
fiksatoru var pagriezt fiksētā (L)
stāvoklī, lai nepieļautu atlasītā
fokusa punkta izmainīšanu,
kad tiek nospiests
kursortaustiņš.
A Apakškomandu kursortaustiņš
Lai atlasītu fokusa punktu,
kursortaustiņa vietā var izmantot
apakškomandu kursortaustiņu.
Kamēr ir nospiesta apakškomandu
kursortaustiņa vidējā poga, tiek
fiksēts gan fokuss, gan ekspozīcija
(0 108, 137). Izmantojiet
apakškomandu kursortaustiņu, kā
Apakškomandu kursortaustiņš
parādīts attēlā; malu nospiešana var
nedot gribēto efektu. Uzmanieties, lai, rīkojoties ar apakškomandu
kursortaustiņu, netrāpītu ar pirkstiem vai nagiem acī.
A Automātiskais apgabala AF
Automātiskā apgabala AF režīmam fokusa punkts tiek atlasīts automātiski;
manuāla fokusa punkta atlase nav pieejama.
106
A Skatīt arī
Informāciju:
• Par to, kā izvēlēties atlasīšanai ar kursortaustiņu pieejamo fokusa punktu skaitu,
skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums a6 (Number of focus points (Fokusa
punktu skaits), 0 261).
• Par atsevišķu fokusa punktu un/vai AF apgabala režīmu izvēlēšanos
uzņemšanai vertikālā un horizontālā orientācijā skatiet sadaļā A > Pielāgotais
iestatījums a7 (Store by orientation (Saglabāt atbilstoši orientācijai),
0 261).
• Par fokusa punkta atlases iestatīšanu, lai veiktu „ietveršanu”, skatiet sadaļā A >
Pielāgotais iestatījums a11 (Focus point wrap-around (Fokusa punkta
ietvērums), 0 262).
• Par to, kā izvēlēties, kad tiek izgaismots fokusa punkts, skatiet sadaļā A >
Pielāgotais iestatījums a12 (Focus point options (Fokusa punktu opcijas),
0 262).
• Par apakškomandu kursortaustiņam piešķirtās lomas mainīšanu skatiet sadaļā
A > Pielāgotais iestatījums f1 (Custom control assignment (Pielāgotas
vadības piešķire) > Sub-selector (Apakškomandu kursortaustiņš) (0 268)
un Sub-selector center (Apakškomandu kursortaustiņa vidējā poga)
(0 268).
• Par kursortaustiņa vidējai pogai piešķirtās lomas mainīšanu skatiet sadaļā A >
Pielāgotais iestatījums f2 (Multi selector center button (Kursortaustiņa
vidējā poga), 0 268).
107
Fokusa fiksators
Fokusa fiksatoru var izmantot, lai mainītu kompozīciju pēc fokusēšanas,
ļaujot fokusēties uz objektu, kas galīgajā kompozīcijā neatradīsies fokusa
punktā. Ja kamera nespēj fokusēties, izmantojot autofokusu (0 110),
fokusa fiksatoru var izmantot arī, lai mainītu fotogrāfijas kompozīciju pēc
fokusa iestatīšanas uz citu objektu, kas atrodas tādā pat attālumā kā
sākotnējais objekts. Fokusa fiksators visefektīvākais ir tad, ja AF apgabala
režīmam izvēlētā opcija nav automātiskā apgabala AF režīms (0 100).
1 Fokusējiet.
Lai aktivizētu fokusu,
pozicionējiet objektu
izvēlētajā fokusa punktā un
nospiediet līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu.
Pārbaudiet, vai skatu
meklētājā parādās fokusa indikators (I).
2 Fiksējiet fokusu.
AF-C fokusa režīms (0 98): turot aizvara
atbrīvošanas pogu nospiestu līdz pusei
(q), nospiediet apakškomandu
kursortaustiņa vidējo pogu (w), lai
fiksētu gan fokusu, gan ekspozīciju
(skatu meklētājā tiks parādīta AE-L ikona).
Pat ja vēlāk noņemsiet pirkstu no aizvara
atbrīvošanas pogas, fokuss paliks fiksēts,
kamēr vien ir nospiesta apakškomandu
kursortaustiņa vidējā poga.
Aizvara atbrīvošanas poga
Apakškomandu kursortaustiņš
108
AF-S fokusa režīms: fokuss tiek fiksēts automātiski, kad parādās fokusa
indikators (I), un paliek fiksētā stāvoklī, līdz noņemsiet pirkstu no
aizvara atbrīvošanas pogas. Fokusu var fiksēt, arī nospiežot
apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu (skatīt iepriekš).
3 Mainiet kompozīciju un
uzņemiet fotogrāfiju.
Fokuss starplaikā starp
uzņēmumiem paliks fiksēts, ja
turēsiet aizvara atbrīvošanas
pogu nospiestu līdz pusei
(AF-S) vai turēsiet nospiestu
apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu, kas ļauj uzņemt vairākas
secīgas fotogrāfijas ar to pašu fokusa iestatījumu.
Nemainiet attālumu no kameras līdz objektam, kamēr fokuss ir fiksēts. Ja
objekts pārvietojas, fokusējiet to atkal jaunā attālumā.
A Fokusa fiksēšana ar AF-ON pogu
Uzņemot fotogrāfijas skatu meklētāja režīmā, fokusu var fiksēt, aizvara
atbrīvošanas pogas vietā izmantojot AF-ON pogu (0 99). Ja pielāgotajam
iestatījumam a8 (AF activation (AF aktivizēšana), 0 261) ir atlasīta opcija
AF-ON only (Tikai AF-ON), nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei,
kamera nefokusēsies; tā vietā kamera fokusēsies, nospiežot AF-ON pogu, turklāt
fokusa punkts tiks fiksēts un paliks fiksētā stāvoklī, līdz AF-ON poga tiks nospiesta
vēlreiz.
A Skatīt arī
Informāciju par aizvara atbrīvošanas pogas izmantošanu ekspozīcijas fiksēšanai
skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums c1 (Shutter-release button AE-L
(Aizvara atbrīvošanas pogas AE-L), 0 263).
109
A Labu rezultātu iegūšana, izmantojot autofokusu
Autofokuss ne visai labi darbojas tālāk minētajos apstākļos. Ja kamera šajos
apstākļos nespēj fokusēties, var tikt atspējota aizvara atbrīvošana, vai arī var tikt
parādīts fokusa indikators (●) un kamera var atskaņot pīkstienu, ļaujot aizvaru
atbrīvot arī tad, ja objekts nav fokusā. Šādos gadījumos izmantojiet manuālo
fokusu (0 111) vai izmantojiet fokusa fiksatoru (0 108), lai fokusētos uz citu
objektu tādā pašā attālumā, bet pēc tam izmainiet kadra kompozīciju.
Objekta un fona kontrastu atšķirība ir niecīga vai kontrasta
nav vispār.
Piemērs: objekts ir tādā pašā krāsā kā fons.
Fokusa punkts ietver objektus, kas atrodas dažādā
attālumā no kameras.
Piemērs: objekts atrodas krātiņā.
Objektā dominē regulāras ģeometriskas formas.
Piemērs: žalūzijas vai debesskrāpja logu rindas.
Fokusa punkts satur asi kontrastējoša spilgtuma
apgabalus.
Piemērs: objekts daļēji ir ēnā.
Fona objekti izskatās lielāki par galveno objektu.
Piemērs: kadrā aiz objekta ir ēka.
Objekts satur daudzas sīkas detaļas.
Piemērs: ziedoša pļava, citi sīki priekšmeti vai priekšmeti, kam nepiemīt
dažāds spilgtums.
110
Manuālais fokuss
Manuālais fokuss ir pieejams objektīviem, kas neatbalsta autofokusu
(NIKKOR objektīvi, kas nav AF objektīvi), vai gadījumos, kad automātiskā
fokusēšana nesniedz vēlamo rezultātu (0 110).
• AF objektīvi: iestatiet objektīva
Fokusa režīma atlasītājs
fokusa režīmu slēdzi (ja tāds ir)
un kameras fokusa režīma
atlasītāju uz M.
D AF objektīvi
Nelietojiet AF objektīvus ar objektīva fokusa režīmu slēdzi, kas iestatīts uz M, un
kameras fokusa režīma atlasītāju, kas iestatīts uz AF. Neievērojot šo
brīdinājumu, var sabojāt kameru vai objektīvu. Tas neattiecas uz AF-S un AF-P
objektīviem, ko var izmantot M režīmā, neiestatot kameras fokusa režīma
atlasītāju uz M.
• Objektīvi ar manuālo fokusu: fokusējiet manuāli.
Lai fokusētu manuāli, groziet objektīva fokusa
gredzenu, līdz attēls skatu meklētāja matētajā
laukā kļūst ass. Fotogrāfijas var uzņemt
jebkurā laikā, pat ja attēls nav fokusā.
111
❚❚ Elektroniskais diapazona meklētājs
Skatu meklētāja fokusa indikatoru var
izmantot, lai pārliecinātos, vai objekts
atlasītajā fokusa punktā ir fokusā (kā fokusa
punktu var atlasīt jebkuru no 55 fokusa
punktiem). Kad objekts ir pozicionēts atlasītajā
fokusa punktā, nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu līdz pusei un pagrieziet
objektīva fokusa gredzenu, līdz tiek parādīts fokusa indikators (I).
Ņemiet vērā, ka sadaļā „Labu rezultātu iegūšana ar autofokusu” (0 110)
minētajiem objektiem fokusa indikators dažkārt var tikt parādīts, kad
objekts nav fokusā; tādēļ pirms uzņemšanas pārbaudiet fokusu skatu
meklētājā. Informāciju par elektroniskā diapazona meklētāja lietošanu ar
papildu AF-S/AF-I telepārveidotājiem skatiet sadaļā „AF-S/AF-I
telepārveidotāji un pieejamie fokusa punkti” (0 96).
A AF-P objektīvi
Ja AF-P objektīvi (0 281) tiek izmantoti manuālā fokusa režīmā, skatu meklētājā
mirgos fokusa indikators (tiešā skata režīmā fokusa punkts mirgos ekrānā),
brīdinot, ka, turpinot griezt fokusa gredzenu pašreizējā virzienā, objekts nebūs
fokusā.
A Fokālās plaknes pozicionēšana
Lai noteiktu attālumu no kameras līdz
objektam, mēriet to no fokālās plaknes
atzīmes (E), kas atrodas uz kameras korpusa.
Attālums no objektīva uzstādīšanas atloka līdz
fokālajai plaknei ir 46,5 mm.
46,5 mm
Fokālās plaknes atzīme
112
Atbrīvošanas režīms
Atbrīvošanas režīma izvēlēšanās
Lai izvēlētos atbrīvošanas režīmu, nospiediet
grozāmā atbrīvošanas režīma pārslēga
fiksatora atbrīvošanas pogu un pagrieziet
grozāmo atbrīvošanas režīma pārslēgu tā, lai
rādītājs būtu savietots ar vēlamo iestatījumu.
Rādītājs
Režīms
S
CL
CH
Q
QC
E
Apraksts
Viens kadrs: kamera uzņem vienu fotogrāfiju ikreiz, kad tiek nospiesta
aizvara atbrīvošanas poga.
Pastāvīgs mazs ātrums: kamēr aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta, kamera
uzņem fotogrāfijas ar kadru uzņemšanas ātrumu, kas atlasīts
pielāgotajam iestatījumam d1 (CL mode shooting speed (Pastāvīga
maza ātruma režīma uzņemšanas ātrums), 0 114, 264).
Pastāvīgs liels ātrums: kamēr aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta, kamera
uzņem fotogrāfijas ar kadru uzņemšanas ātrumu, kas norādīts sadaļā
„Barošanas avots un kadru uzņemšanas ātrums” (0 114). Izmantojiet
kustīgiem objektiem.
Klusa aizvara atbrīvošana: tāpat kā viena kadra uzņemšanas režīmā, izņemot
to, ka spogulis neatgriežas atpakaļ vietā, kamēr vien aizvara atbrīvošanas
poga ir nospiesta līdz galam, ļaujot lietotājam kontrolēt spoguļa radītā
klikšķa laiku, kas šajā gadījumā arī ir klusāks nekā viena kadra režīmā.
Turklāt pīkstiens neatskan neatkarīgi no iestatīšanas izvēlnes vienumu
secībai Beep options (Pīkstiena opcijas) > Beep on/off (Pīkstiens
ieslēgts/izslēgts) iestatītā iestatījuma (0 274).
QC (klusa, nepārtraukta) aizvara atbrīvošana: kamēr vien ir nospiesta aizvara
atbrīvošanas poga, kamera ieraksta līdz 3 kadriem sekundē. Tiek
samazināts kameras troksnis.
Automātiskais taimeris: uzņemiet attēlus, izmantojot automātisko taimeri
(0 116).
113
Režīms
Apraksts
Spoguļa pacelšana: izvēlieties šo režīmu, lai mazinātu kameras vibrācijas,
MUP uzņemot telefoto vai tuvplānus, vai citos gadījumos, kad mazākā kameras
kustība var radīt izplūdušas fotogrāfijas (0 118).
Barošanas avots un kadru uzņemšanas ātrums
Maksimālais kadru uzņemšanas ātrums mainās atkarībā no barošanas
avota. Tālāk sniegtie skaitļi ir vidējie maksimālie kadru uzņemšanas
ātrumi, kas pieejami ar nepārtrauktu servo AF, manuālo vai aizvara
prioritātes automātisko ekspozīciju, aizvara ātrumu 1/250 s vai ātrāku,
iestatījumiem, kas nav pielāgotā iestatījuma d1 noklusējuma vērtības un
atmiņas buferī atlikušo atmiņu.
Barošanas avots
Kamera ar akumulatoru EN-EL15a vai
barošanas savienotāju EP-5B un maiņstrāvas
adapteri EH-5c/EH-5b
Kamera ar MB-D18 (EN-EL15a vai AA tipa
baterijām)
Kamera ar MB-D18 (EN-EL18c)
Maksimālais kadru uzņemšanas ātrums
(kadri/s)
CH
CL
7
1–6
7
1–6
9
1–8
Norādītie ātrumi noteiktos apstākļos var nebūt pieejami. Kadru
uzņemšanas ātrums krītas ar dažiem objektīviem, pie maziem aizvara
ātrumiem, ļoti maziem apertūras atvērumiem (lieliem f skaitļiem) vai
augstām ISO jutības vērtībām (Hi 0,3 līdz Hi 2), vai arī, ja ISO jutība tiek
mainīta, izmantojot automātisko ISO jutības vadību (0 121), tiek
noteikta mirgoņa, kad fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumam
Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana) > Flicker reduction
setting (Mirgoņas samazināšanas iestatījums) ir atlasīta opcija
Enable (Iespējot) (0 254), ir ieslēgta vibrāciju samazināšana (pieejama
ar VR objektīviem), ir zems akumulatora līmenis, akumulatoru blokā
MB-D18 ievietotas AA tipa baterijas/akumulatori ir izlādējušās vai
aukstas, vai ir pievienots objektīvs bez centrālā procesora, kad
pielāgotajam iestatījumam f4 (Customize command dials (Pielāgot
grozāmos komandu pārslēgus)) > Aperture setting (Apertūras
atvēruma iestatīšana) ir atlasīts iestatījums Aperture ring (Apertūras
gredzens) (0 269).
114
A Atmiņas buferis
Kamera ir aprīkota ar atmiņas buferi īslaicīgai uzglabāšanai, kas ļauj turpināt
uzņemšanu, kamēr fotogrāfijas tiek saglabātas atmiņas kartē. Tomēr ņemiet vērā,
ka, piepildoties buferim, kadru uzņemšanas ātrums samazināsies (tAA).
Aptuvenais attēlu skaits, ko ar pašreizējiem
iestatījumiem var saglabāt atmiņas buferī,
nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei,
tiek parādīts atlikušo kadru skaita displejā skatu
meklētājā un vadības panelī, un to var skatīt
ekrānā tiešā skata laikā. Uzreiz pēc kameras
ieslēgšanas skaits uz īsu brīdi var samazināties.
Kamēr fotogrāfijas tiek ierakstītas atmiņas kartē,
degs atmiņas kartes piekļuves lampiņa. Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem un
atmiņas kartes veiktspējas ierakstīšana var ilgt no dažām sekundēm līdz dažām
minūtēm. Neizņemiet atmiņas karti un neizņemiet vai neatvienojiet barošanas
avotu, kamēr nav nodzisusi piekļuves lampiņa. Ja kamera tiek izslēgta, kamēr dati
atrodas buferī, barošana netiks izslēgta, kamēr netiks ierakstīti visi buferī esošie
attēli. Ja akumulators izlādēsies laikā, kad buferī ir attēli, aizvara atbrīvošana tiks
atspējota un visi attēli tiks pārsūtīti uz atmiņas karti.
A Skatīt arī
Informāciju:
• Par to, kā izvēlēties secību, kādā katras sērijas fotogrāfijas tiek parādītas pēc
uzņemšanas, skatiet sadaļā D > After burst, show (Pēc sērijas rādīt) (0 249).
• Par maksimālā fotogrāfiju skaita izvēli, ko var uzņemt vienā sērijā, skatiet sadaļā
A > Pielāgotais iestatījums d2 (Max. continuous release (Maks.
nepārtraukta atbrīvošana), 0 264).
• Par attēlu skaitu, ko var uzņemt vienā sērijveida uzņemšanā, skatiet sadaļā
„Atmiņas karšu ietilpība” (0 362).
115
Automātiskā taimera režīms (E)
Automātisko taimeri var izmantot, lai samazinātu kameras drebēšanu vai
lai uzņemtu pašportretus.
1 Atlasiet automātiskā taimera režīmu.
Nospiediet grozāmā atbrīvošanas režīma
pārslēga fiksatora atbrīvošanas pogu un
pagrieziet grozāmo atbrīvošanas režīma
pārslēgu uz E.
2 Kadrējiet fotogrāfiju un fokusējiet
kameru.
Viena servo AF režīmā (0 98) fotogrāfijas
var uzņemt tikai tad, ja skatu meklētājā ir
parādīts fokusa indikators (I).
A
Aizveriet skatu meklētāja actiņas aizvaru
Ja uzņemat fotogrāfijas, neliekot aci pie skatu
meklētāja, aizveriet skatu meklētāja actiņas
aizvaru, lai neļautu gaismai iespīdēt skatu
meklētājā un parādīties fotogrāfijās vai
mijiedarboties ar ekspozīciju.
116
3 Palaidiet taimeri.
Lai palaistu taimeri, nospiediet
līdz galam aizvara
atbrīvošanas pogu. Sāks
mirgot automātiskā taimera
spuldze. Divas sekundes pirms fotogrāfijas uzņemšanas automātiskā
taimera spuldze pārtrauks mirgot. Aizvars tiks atbrīvots aptuveni
desmit sekunžu laikā pēc taimera iedarbināšanas.
Lai izslēgtu automātisko taimeri, iekams ir uzņemta fotogrāfija,
pagrieziet grozāmo atbrīvošanas režīma pārslēgu uz citu iestatījumu.
A Skatīt arī
Informāciju:
• Par to, kā izvēlēties automātiskā taimera ilgumu, uzņemto attēlu skaitu un
intervālu starp uzņēmumiem, skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums c3
(Self-timer (Automātiskais taimeris), 0 264).
• Par pīkstienu, kas atskan, kad tiek lietots taimeris, skatiet sadaļā B > Beep
options (Pīkstiena opcijas) (0 274).
117
Spoguļa pacelšanas režīms (MUP)
Izvēlieties šo režīmu, lai samazinātu attēlu
izplūšanu, ko rada kameras kustība, paceļot
spoguli. Lai izmantotu spoguļa pacelšanas
režīmu, nospiediet grozāmā atbrīvošanas
režīma pārslēga fiksatora atbrīvošanas pogu
un pagrieziet grozāmo atbrīvošanas režīma
pārslēgu uz MUP (spoguļa pacelšana). Pēc tam,
kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz
pusei, lai iestatītu fokusu un ekspozīciju,
nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
galam, lai paceltu spoguli. Vadības panelī tiks
parādīts Z; lai uzņemtu attēlu, vēlreiz
nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu (tiešā skata režīmā
spogulis nav jāpaceļ; attēls tiek uzņemts, pirmoreiz nospiežot aizvara
atbrīvošanas pogu līdz galam). Ja vien iestatīšanas izvēlnes vienumam
Beep options (Pīkstiena opcijas) > Beep on/off (Pīkstiens ieslēgts/
izslēgts) nebūs atlasīts iestatījums Off (Izslēgts) (0 274), atskanēs
pīkstiens. Kad uzņemšana ir pabeigta, spogulis tiek nolaists.
D Spoguļa pacelšana
Kamēr spogulis ir pacelts, fotogrāfijas nevar kadrēt skatu meklētājā un netiks
veikta automātiska fokusēšana un mērīšana.
A Spoguļa pacelšanas režīms
Attēls tiks uzņemts automātiski, ja aptuveni 30 s laikā pēc spoguļa pacelšanas
netiek veiktas nekādas darbības.
A Izplūšanas novēršana
Lai nepieļautu kameras izkustēšanās radīto attēla izplūšanu, vienmērīgi
nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu. Ieteicams izmantot trijkāji.
A Skatīt arī
Informāciju par elektroniskā priekšējā aizkara aizvara lietošanu, lai vēl vairāk
samazinātu izplūšanu, skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums d6 (Electronic
front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars), 0 265).
118
ISO jutība
Manuālā regulēšana
Kameras gaismas jutību var regulēt atbilstoši pieejamajam gaismas
daudzumam. Izvēlieties iestatījumus diapazonā no ISO 64 līdz ISO 25600
ar 1/3 EV soli. Īpašās situācijās ir pieejami arī iestatījumi no aptuveni 0,3
līdz 1 EV — jutībai, kas ir zemāka par ISO 64, un 0,3 līdz 2 EV — jutībai, kas
lielāka par ISO 25600. Jo augstāka ir ISO jutība, jo mazāk gaismas vajag
ekspozīcijai, ļaujot izvēlēties lielāku aizvara ātrumu vai mazāku apertūras
atvērumu.
ISO jutību var regulēt, nospiežot S (Q) pogu un grozot galveno
grozāmo komandu pārslēgu, līdz vadības panelī un skatu meklētājā tiek
parādīts vajadzīgais iestatījums.
S (Q) poga
Vadības panelis
Skatu meklētājs
Galvenais grozāmais komandu pārslēgs
A ISO jutības izvēlne
ISO jutību var pielāgot, arī izmantojot fotogrāfiju
uzņemšanas izvēlnes opciju ISO sensitivity
settings (ISO jutības iestatījumi) (0 252).
119
A ISO jutība
Jo augstāka ir ISO jutība, jo mazāk gaismas vajag ekspozīcijai, ļaujot izvēlēties
lielāku aizvara ātrumu vai mazāku apertūras atvērumu, tomēr drīzāk ir iespējams,
ka attēlu ietekmēs trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai līnijas).
Trokšņi ir īpaši iespējami iestatījumiem robežās no Hi 0.3 līdz Hi 2.
A Hi 0.3 – Hi 2
Iestatījumi no Hi 0.3 līdz Hi 2 atbilst ISO jutībai 0,3 – 2 EV virs ISO 25600
(ISO 32000 – 102400 ekvivalents).
A Lo 0.3 – Lo 1
Iestatījumi robežās no Lo 0.3 līdz Lo 1 atbilst ISO jutībai 0,3 – 1 EV zem ISO 64
(ISO 50–32 ekvivalents). Izmantojiet spilgtā apgaismojumā lielākam apertūras
atvērumam. Kontrasts ir mazliet lielāks nekā parasti; vairumā gadījumu ieteicams
izmantot ISO jutību ISO 64 vai lielāku.
A Skatīt arī
Informāciju:
• Par to, kā izvēlēties ISO jutības soļa lielumu, skatiet sadaļā A > Pielāgotais
iestatījums b1 (ISO sensitivity step value (ISO jutības soļa vērtība); 0 262).
• Par ISO jutības parādīšanu vadības panelī skatiet sadaļā A > Pielāgotais
iestatījums d3 (ISO display (ISO displejs); 0 264).
• Par trokšņu samazināšanu fotogrāfijās, kas uzņemtas ar augstām ISO jutības
vērtībām skatiet sadaļā C > High ISO NR (Augsta ISO trokšņu
samazināšana) (0 253).
• Par trokšņu samazināšanu video, kas uzņemti ar augstām ISO jutības vērtībām,
skatiet sadaļā 1 > High ISO NR (Augsta ISO trokšņu samazināšana) (0 258).
120
Automātiska ISO jutības vadība
Ja, izpildot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību ISO
sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Auto ISO sensitivity
control (Automātiskā ISO jutības vadība), ir atlasīta opcija On
(Ieslēgts) un optimālu ekspozīciju nevar panākt, izmantojot lietotāja
iestatīto vērtību, ISO jutība tiks pielāgota automātiski (ja tiek izmantota
zibspuldze, ISO jutība tiek atbilstoši noregulēta).
1 Atlasiet opciju Auto ISO sensitivity
control (Automātiskā ISO jutības
vadība).
Atlasiet fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes
vienumu ISO sensitivity settings (ISO
jutības iestatījumi), iezīmējiet opciju
Auto ISO sensitivity control
(Automātiskā ISO jutības vadība) un nospiediet 2.
2 Atlasiet iestatījumu On (Ieslēgts).
Iezīmējiet opciju On (Ieslēgts) un
nospiediet J (ja ir atlasīta opcija Off
(Izslēgts), ISO jutība tiks fiksēta uz lietotāja
iestatīto vērtību).
121
3 Pielāgojiet iestatījumus.
Automātiskās ISO jutības maksimālo
vērtību var atlasīt, izmantojot opciju
Maximum sensitivity (Maksimālā jutība)
(automātiskās ISO jutības minimālā vērtība
tiek automātiski iestatīta uz ISO 64; ņemiet
vērā, ka tad, ja lietotāja atlasītā ISO jutība ir
augstāka par opcijai Maximum sensitivity (Maksimālā jutība)
atlasīto, tiks izmantota lietotāja atlasītā vērtība). Ekspozīcijas režīmos
P un A jutība tiks regulēta tikai tad, ja, uzņemot ar iestatījumam
Minimum shutter speed (Minimālais aizvara ātrums) iestatīto
aizvara ātrumu, uzņēmums tiks eksponēts nepietiekami (1/4000 – 30 s
vai Auto (Automātiski); režīmos S un M ISO jutība tiks regulēta, lai
nodrošinātu optimālu ekspozīciju ar lietotāja atlasīto aizvara
ātrumu). Ja ir atlasīta opcija Auto (Automātiski), kamera atlasīs
minimālo aizvara ātrumu, balstoties uz objektīva fokusa garumu;
lielu ātrumu izvēlēšanās, fotografējot ātri kustīgus objektus,
samazina izplūšanu. Nospiediet J, lai izietu, kad iestatījumi ir
pabeigti.
Lai izvēlētos maksimālo ISO jutību fotogrāfijām, kas tiks uzņemtas,
lietojot papildu zibspuldzi, izmantojiet opciju Maximum sensitivity
with M (Maksimāla jutība ar M). Atlasot opciju Same as without
flash (Tāpat kā bez zibspuldzes), tiek iestatīta maksimālā ISO jutība
fotogrāfiju uzņemšanai ar zibspuldzi atbilstoši vērtībai, kas pašlaik
atlasīta opcijai Maximum sensitivity (Maksimālā jutība).
Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), skatu
meklētājā un vadības panelī būs redzams
paziņojums ISO AUTO. Ja lietotāja atlasītā
jutības vērtība ir mainīta, šie indikatori
mirgo un skatu meklētājā un vadības panelī
tiek parādīta izmainītā vērtība.
122
A Minimālais aizvara ātrums
Automātiska aizvara ātruma atlasīšanu var precīzi ieregulēt, iezīmējot opciju
Auto (Automātiski) un nospiežot 2: piemēram, vērtības, kas ir lielākas nekā tās,
ko parasti atlasa automātiski, var izmantot, uzņemot ar telefoto objektīviem, lai
samazinātu attēla izplūšanu. Tomēr ņemiet vērā, ka iestatījums Auto
(Automātiski) ir pieejams tikai ar centrālā procesora objektīviem; ja tiek
izmantots objektīvs bez centrālā procesora, minimālais aizvara ātrums tiek fiksēts
uz 1/30 s. Ja optimālu ekspozīciju nevar panākt ar iestatījumam Maximum
sensitivity (Maksimālā jutība) atlasīto ISO jutību, aizvara ātrums var nokristies
zemāk par atlasīto minimālo vērtību.
A Automātiskās ISO jutības vadības ieslēgšana un izslēgšana
Jūs varat ieslēgt un izslēgt automātisko ISO jutības vadību, nospiežot S (Q)
pogu un grozot grozāmo apakškomandu pārslēgu. Ja automātiskā ISO jutības
vadība ir ieslēgta, vadības panelī un skatu meklētāja displejā tiek parādīta ikona
ISO AUTO, bet, ja vadība ir izslēgta, tiek parādīta ISO ikona.
A Automātiska ISO jutības vadība
Ja tiek lietota zibspuldze, minimālais aizvara ātrums tiks iestatīts uz vērtību, kas
atlasīta vienumam Minimum shutter speed (Minimālais aizvara ātrums), ja
vien šī vērtība nav ātrāka par pielāgotajam iestatījumam e1 (Flash sync speed
(Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums), 0 266) iestatīto vērtību vai lēnāka par
pielāgotajam iestatījumam e2 (Flash shutter speed (Zibspuldzes aizvara
ātrums), 0 266) iestatīto vērtību; šādā gadījumā tās vietā tiks izmantota
pielāgotajam iestatījumam e2 iestatītā vērtība. Ņemiet vērā, ka ISO jutība var tikt
palielināta automātiski, ja automātiskā ISO jutības vadība tiek izmantota
kombinācijā ar zibspuldzes lēnas sinhronizācijas režīmiem (pieejami ar
saderīgām papildu zibspuldzēm), tādējādi neļaujot kamerai izvēlēties lēnus
aizvara ātrumus.
A Skatīt arī
Informāciju par to, kā izvēlēties atsauci, kas tiks izmantota, lai iestatītu
ekspozīciju, ja zibspuldze tiks izmantota ar automātisko ISO jutības vadību,
skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums e4 (Auto M ISO sensitivity control
(Automātiska M ISO jutības vadība), 0 267).
123
Ekspozīcija
Mērīšana
Mērīšana nosaka, kā kamera iestata ekspozīciju. Pieejamas šādas opcijas:
Opcija
L
M
N
t
124
Apraksts
Matrica: vairumā gadījumu dod dabīgu rezultātu. Kamera mēra plašu
kadra apgabalu un iestata ekspozīciju atbilstoši toņu sadalījumam,
krāsai, kompozīcijai un — G, E vai D tipa objektīviem (0 281) — attāluma
informācijai (3D krāsu matricas mērīšana III; ar citiem centrālā procesora
objektīviem kamera izmanto krāsu matricas mērīšanu III, kas neietver 3D
attāluma informāciju).
Centra svērtais: kamera mēra visu kadru, taču vislielāko svaru piešķir centra
apgabalam (ja ir uzstādīts centrālā procesora objektīvs, apgabala izmēru
var atlasīt, izmantojot pielāgoto iestatījumu b6 Center-weighted area
(Centra vidējais apgabals), 0 263; ja kamerai ir pievienots objektīvs
bez centrālā procesora vai AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5E ED,
šis apgabals ir vienāds ar 12 mm diametra apli). Klasiska mērīšanas
metode portretiem; ieteicama, ja tiek izmantoti filtri ar ekspozīcijas
koeficientu (filtra koeficientu), kas lielāks par 1×.
Punkts: kamera mēra 4 mm diametra apli (aptuveni 1,5 % no kadra
laukuma). Aplis tiek centrēts pašreizējā fokusa punktā, padarot
iespējamu ārpus centra esošu objektu mērīšanu (ja izmanto objektīvu
bez centrālā procesora vai AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5E ED
vai ir aktīvs automātiskā apgabala AF režīms, kamera mērīs centra fokusa
punktu). Nodrošina pareizu objekta eksponēšanu arī tad, ja fons ir daudz
gaišāks vai tumšāks.
Gaišo apgabalu ekspozīcijas mērīšana: kamera piešķir lielāko svaru gaišajiem
apgabaliem. Izmanto, lai samazinātu detaļu neskaidrību gaišajos
apgabalos, piemēram, fotografējot uz skatuves ar prožektoriem
apgaismotus izpildītājus.
Lai izvēlētos mērīšanas opciju, nospiediet Y pogu un groziet galveno
grozāmo komandu pārslēgu, līdz skatu meklētājā un vadības panelī ir
redzams vajadzīgais iestatījums.
Vadības panelis
Y poga
Galvenais
grozāmais
komandu pārslēgs
Skatu meklētājs
A Objektīva bez centrālā procesora dati
Objektīva bez centrālā procesora fokusa garuma un maksimālā apertūras
atvēruma norādīšana, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Non-CPU lens
data (Objektīva bez centrālā procesora dati) (0 218), ļauj kamerai izmantot
krāsu matricas mērīšanu, ja ir atlasīta matrica, un uzlabo centra svērtās mērīšanas
un punkta mērīšanas precizitāti. Centra svērtā mērīšana tiks izmantota, ja
objektīvam bez centrālā procesora ir atlasīta gaišo apgabalu ekspozīcijas
mērīšana, vai arī, ja matricas mērīšana ir atlasīta objektīvam bez centrālā
procesora, kura dati nav norādīti. Ņemiet vērā, ka, uzņemot ar noteiktiem
centrālā procesora objektīviem, centra svērto mērīšanu var izmantot arī tad, ja ir
atlasīta gaišo apgabalu ekspozīcijas mērīšana (AI-P NIKKOR objektīvi un
AF objektīvi, izņemot G, E un D tipa objektīvus; 0 284).
A Skatīt arī
Informāciju:
• Par to, vai matricas mērīšana izmanto sejas noteikšanu, skatiet sadaļā A >
Pielāgotais iestatījums b5 (Matrix metering (Matricas mērīšana), 0 263).
• Par optimālas ekspozīcijas atsevišķiem pielāgojumiem katrai mērīšanas
metodei skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums b7 (Fine-tune optimal
exposure (Optimālas ekspozīcijas precīza ieregulēšana), 0 263).
125
Ekspozīcijas režīms
Lai noteiktu, kā kamera, regulējot ekspozīciju, iestata aizvara ātrumu un
apertūras atvērumu, nospiediet I pogu un groziet galveno grozāmo
komandu pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīta vēlamā opcija.
I poga
Režīms
e
f
g
h
126
Galvenais
grozāmais
komandu pārslēgs
Apraksts
Ieprogrammēts automātiskais (0 128): kamera iestata aizvara ātrumu un
apertūras atvērumu optimālai ekspozīcijai. Ieteicams izmantot
momentuzņēmumiem un citos gadījumos, kad nav laika regulēt
kameras iestatījumus.
Aizvara prioritātes automātiskais režīms (0 129): lietotājs izvēlas aizvara
ātrumu; kamera atlasa apertūras atvērumu, lai nodrošinātu vislabākos
rezultātus. Izmantojiet, lai fiksētu kustību vai ļautu tai izplūst.
Apertūras prioritātes automātiskais režīms (0 130): lietotājs izvēlas apertūras
atvērumu; kamera atlasa aizvara ātrumu, lai nodrošinātu vislabākos
rezultātus. Izmantojiet, lai izpludinātu fonu vai arī lai panāktu asu
priekšplānu un fonu.
Manuāli (0 131): lietotājs regulē gan aizvara ātrumu, gan apertūras
atvērumu. Ilgām ekspozīcijām iestatiet aizvara ātrumam iestatījumu
„spuldzīte” (A) vai „laiks” (%).
A Objektīvu tipi
Ja izmantojat ar apertūras gredzenu aprīkotu centrālā procesora objektīvu
(0 284), nofiksējiet apertūras gredzenu uz minimālo apertūras atvērumu
(lielākais f skaitlis). G un E tipa objektīvi nav aprīkoti ar apertūras gredzenu.
Lietojot objektīvus bez centrālā procesora (0 218), atlasiet ekspozīcijas režīmu A
(apertūras prioritātes automātiskais režīms) vai M (manuālais). Citos režīmos,
pievienojot objektīvu bez centrālā procesora, automātiski tiek atlasīts
ekspozīcijas režīms A (0 284). Vadības panelī mirgos ekspozīcijas režīma
indikators (P vai S), bet skatu meklētājā tiks parādīts simbols A.
A Asuma dziļuma priekšskatījums
Lai priekšskatītu apertūras efektu, nospiediet un
turiet nospiestu Pv pogu. Objektīvs tiks noregulēts
uz kameras atlasīto apertūras vērtību (režīmi P un S)
vai lietotāja izraudzīto vērtību (režīmi A un M), ļaujot
skatu meklētājā priekšskatīt asuma dziļumu.
Pv poga
A Pielāgotais iestatījums e5 — Modeling flash (Modelēšanas zibspuldze)
Šis iestatījums kontrolē, vai papildu zibspuldzes, kas atbalsta Nikon radošā
apgaismojuma sistēmu (Creative Lighting System — CLS; 0 288), nospiežot
Pv pogu, darbojas kā modelēšanas zibspuldzes.
127
P: Ieprogrammēts automātiskais
Šajā režīmā kamera saskaņā ar iebūvētu programmu automātiski regulē
aizvara ātrumu un apertūras atvērumu, vairumā situāciju nodrošinot
optimālu ekspozīciju.
A Elastīga programma
Ekspozīcijas režīmā P, grozot galveno grozāmo
komandu pārslēgu, var atlasīt dažādas aizvara
ātruma un apertūras atvēruma kombinācijas,
kamēr ir aktīvi ekspozīcijas mērītāji („elastīga
programma”). Visas kombinācijas dod vienādu
ekspozīciju. Kamēr ir aktīva elastīgā programma,
vadības panelī ir redzama zvaigznīte („U”). Lai
atjaunotu aizvara ātruma un apertūras atvēruma
noklusējuma iestatījumus, groziet grozāmo
pārslēgu, līdz zvaigznīte vairs netiek rādīta,
izvēlieties citu režīmu vai izslēdziet kameru.
Galvenais grozāmais
komandu pārslēgs
A Skatīt arī
Informāciju par ekspozīcijas mērītāju aktivizēšanu skatiet sadaļā „Gaidstāves
aktivizēšanas taimeris (fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot skatu meklētāju)”
(0 34).
128
S: Aizvara prioritātes automātiskais režīms
Aizvara prioritātes automātiskajā režīmā varat izvēlēties aizvara ātrumu,
bet kamera automātiski atlasa apertūras atvērumu, kas nodrošinās
optimālu ekspozīciju.
Lai izvēlētos aizvara ātrumu, grieziet galveno
grozāmo komandu pārslēgu, kad ir ieslēgti
ekspozīcijas mērītāji. Aizvara ātrumu var
iestatīt uz „p” vai uz lielumiem robežās no
30 s līdz 1/8000 s. Aizvara ātrumu var fiksēt uz
atlasīto iestatījumu (0 136).
Galvenais grozāmais
komandu pārslēgs
129
A: Apertūras prioritātes automātiskais režīms
Apertūras prioritātes automātiskajā režīmā jūs izvēlaties apertūras
atvērumu, savukārt kamera automātiski atlasa tādu aizvara ātrumu, kas
nodrošinās optimālu ekspozīciju.
Lai izvēlētos vēlamo apertūras atvērumu starp
objektīva minimālo un maksimālo apertūras
vērtību, groziet grozāmo apakškomandu
pārslēgu, kad ir ieslēgti ekspozīcijas mērītāji.
Apertūras atvērumu var fiksēt uz atlasīto
iestatījumu (0 136).
Grozāmais apakškomandu
pārslēgs
A Objektīvi bez centrālā procesora (0 284)
Lai regulētu apertūras atvērumu, izmantojiet
objektīva apertūras gredzenu. Ja, esot
pievienotam objektīvam bez centrālā
procesora, maksimālais objektīva apertūras
atvērums ir norādīts, izmantojot iestatīšanas
izvēlnes vienumu Non-CPU lens data
(Objektīva bez centrālā procesa dati)
(0 218), pašreizējais f skaitlis tiks parādīts skatu
meklētājā un vadības panelī, to noapaļojot līdz
tuvākajai iedaļai. Pretējā gadījumā apertūras atvēruma displejos tiks parādīts
tikai iedaļu skaits (F, maksimālo apertūras atvērumu parādot kā FA), bet f
skaitlis būs jānolasa no objektīva apertūras gredzena.
130
M: Manuāls
Manuālajā ekspozīcijas režīmā jūs kontrolējat gan aizvara ātrumu, gan
apertūras atvērumu. Kamēr ekspozīcijas mērītāji ir ieslēgti, groziet
galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai izvēlētos aizvara ātrumu, un
groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, lai iestatītu apertūras
atvērumu. Aizvara ātrumu var iestatīt uz „p” vai vērtību diapazonā
no 30 s līdz 1/8000 s, vai arī aizvaru var bezgalīgi turēt atvērtu, ja
nepieciešama ilga ekspozīcija (A vai %, 0 133). Apertūras
atvērumu var iestatīt robežās no objektīva minimālās līdz maksimālajai
vērtībai. Ekspozīcijas pārbaudīšanai izmantojiet ekspozīcijas indikatorus.
Apertūras atvērums
Grozāmais apakškomandu
pārslēgs
Aizvara ātrums
Galvenais grozāmais
komandu pārslēgs
Aizvara ātrumu un apertūras atvērumu var fiksēt uz atlasīto iestatījumu
(0 136).
131
A AF Micro NIKKOR objektīvi
Ja tiek izmantots ārējais ekspozīcijas mērītājs, ekspozīcijas līmenis jāņem vērā tikai
tad, ja apertūras atvēruma iestatīšanai tiek izmantots objektīva apertūras
gredzens.
A Ekspozīcijas indikators
Ekspozīcijas indikatori skatu meklētājā un vadības panelī parāda, vai, uzņemot ar
pašreizējiem iestatījumiem, fotogrāfija tiks eksponēta nepietiekami vai arī būs
pāreksponēta. Atkarībā no pielāgotajam iestatījumam b2 (EV steps for
exposure cntrl (Ekspozīcijas vadības EV soļi), 0 262) atlasītās opcijas,
pārmērīgas vai nepietiekamas ekspozīcijas lielums tiek parādīts ar 1/3 EV, 1/2 EV vai
1 EV soli. Ja ir pārsniegti ekspozīcijas mērīšanas sistēmas ierobežojumi, displeji
mirgos.
Pielāgotais iestatījums b2 iestatīts uz 1/3 soļa
Nepietiekami
Pāreksponēts par vairāk
Optimāla ekspozīcija
eksponēts par 1/3 EV
nekā 3 EV
Vadības panelis
Skatu meklētājs
A Skatīt arī
Informāciju par ekspozīcijas indikatoru apvēršanu, lai negatīvās vērtības tiktu
parādītas labajā pusē, bet pozitīvās vērtības — kreisajā pusē, skatiet sadaļā A >
Pielāgotais iestatījums f7 (Reverse indicators (Apvērst indikatorus), 0 269).
132
Ilgas ekspozīcijas (tikai M režīms)
Atlasiet tālāk norādītos aizvara ātrumus ilgstošām ekspozīcijām, lai
uzņemtu kustībā esošas gaismas, zvaigznes, naksnīgu pilsētu vai salūtu.
• Spuldzīte (A): aizvars paliek atvērts, kamēr vien ir nospiesta aizvara
atbrīvošanas poga. Lai nepieļautu attēla izplūšanu, izmantojiet trijkāji,
papildu bezvadu tālvadības ierīci vai tālvadības pults vadu (0 295).
• Laiks (%): palaidiet ekspozīciju, izmantojot kameras aizvara
atbrīvošanas pogu, papildu tālvadības pults vadu vai bezvadu
tālvadības ierīci. Aizvars paliek atvērts, līdz poga tiek nospiesta otrreiz.
Aizvara ātrums: A (35 sekunžu ekspozīcija)
Apertūras atvērums: f/25
1 Sagatavojiet kameru.
Uzstādiet kameru uz trijkāja vai novietojiet to uz stabilas,
horizontālas virsmas.
A Ilga ekspozīcija
Aizveriet skatu meklētāja actiņas aizvaru, lai neļautu gaismai, kas ieplūst caur
skatu meklētāju, ietekmēt fotogrāfiju uzņemšanu (0 116). Lai nepieļautu
strāvas padeves pārtraukumus laikā, kad ir atvērts aizvars, Nikon iesaka
izmantot pilnībā uzlādētu akumulatoru vai papildu maiņstrāvas adapteri un
barošanas savienotāju. Ņemiet vērā, ka, uzņemot ilgas ekspozīcijas, var
parādīties trokšņi (spilgti plankumi, brīvi izvietoti, spilgti pikseļi vai
aizmiglojums). Spilgtu punktu un aizmiglojuma parādīšanos var samazināt,
izvēloties fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumam Long exposure NR
(Ilgu ekspozīciju trokšņu samazināšana) iestatījumu On (Ieslēgts)
(0 253).
133
2 Atlasiet ekspozīcijas režīmu M.
Nospiediet I pogu un groziet galveno grozāmo komandu
pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīts M.
I poga
Galvenais
grozāmais
komandu pārslēgs
3 Izvēlieties aizvara ātrumu.
Kamēr ekspozīcijas mērītāji ir ieslēgti,
groziet galveno grozāmo komandu
pārslēgu, lai izvēlētos aizvara ātrumu
„spuldzīte” (A) vai „laiks” (%). Ja ir
atlasīts iestatījums „spuldzīte” (A) vai
„laiks” (%), ekspozīcijas indikatori netiek
parādīti.
Spuldzīte
Laiks
4 Atveriet aizvaru.
Spuldzīte: kad kamera ir nofokusēta, nospiediet līdz galam kameras,
papildu tālvadības pults vada vai bezvadu tālvadības ierīces aizvara
atbrīvošanas pogu. Turiet nospiestu aizvara atbrīvošanas pogu, līdz
ekspozīcija ir pabeigta.
Laiks: nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu.
134
5 Aizveriet aizvaru.
Spuldzīte: noņemiet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas.
Laiks: nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu.
135
Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksators
Aizvara ātruma fiksators ir pieejams aizvara prioritātes automātiskajā
režīmā un manuālās ekspozīcijas režīmā, apertūras atvēruma fiksators —
apertūras prioritātes automātiskajā režīmā un manuālās ekspozīcijas
režīmā. Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksators nav pieejams
ieprogrammētajā automātiskās ekspozīcijas režīmā.
1 Piešķiriet kameras vadības ierīcei aizvara ātruma un apertūras
atvēruma fiksēšanas funkciju.
Piešķiriet opciju Shutter spd & aperture lock (Aizvara ātruma un
apertūras atvēruma fiksēšana) vadības elementam, izmantojot
pielāgoto iestatījumu f1 (Custom control assignment (Pielāgotas
vadības piešķire), 0 268).
2 Fiksējiet apertūras atvērumu un/vai aizvara ātrumu.
Aizvara ātrums (ekspozīcijas režīmi S un M):
nospiediet atlasīto pogu un groziet
galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz
skatu meklētājā un vadības panelī parādās
F ikonas.
Lai atbloķētu aizvara ātrumu, nospiediet
vadības pogu un grieziet galveno grozāmo
komandu pārslēgu, līdz F ikonas izgaist no displejiem.
Apertūras atvērums (ekspozīcijas režīmi A un M):
nospiediet atlasīto vadības pogu un
groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu,
līdz skatu meklētājā un vadības panelī
parādās F ikonas.
Lai atbloķētu apertūru, nospiediet vadības
pogu un groziet grozāmo apakškomandu
pārslēgu, līdz F ikonas izgaist no displejiem.
A Skatīt arī
Informāciju par aizvara ātruma un/vai apertūras atvēruma fiksēšanu uz
noteiktām atlasītām vērtībām skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums f3
(Shutter spd & aperture lock (Aizvara ātruma un apertūras atvēruma
fiksēšana); 0 268).
136
Automātiskās ekspozīcijas (AE) fiksators
Izmantojiet automātiskās ekspozīcijas fiksatoru, lai mainītu kadra
kompozīciju pēc centra svērtās mērīšanas un punkta mērīšanas (0 124)
izmantošanas ekspozīcijas mērīšanai.
1 Fiksējiet ekspozīciju.
Pozicionējiet objektu atlasītajā fokusa
punktā un nospiediet līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu. Aizvara atbrīvošanas
pogai esot nospiestai līdz pusei un
objektam esot pozicionētam fokusa
punktā, nospiediet apakškomandu
kursortaustiņa vidējo pogu, lai nofiksētu
ekspozīciju (ja izmantojat autofokusu,
pārliecinieties, ka skatu meklētājā ir
parādījies fokusa indikators I).
Kamēr ekspozīcijas fiksators ir aktīvs, skatu
meklētājā būs redzams AE-L indikators.
Aizvara atbrīvošanas poga
Apakškomandu
kursortaustiņš
2 Mainiet kadra kompozīciju.
Turot nospiestu
apakškomandu kursortaustiņa
vidējo pogu, izmainiet kadra
kompozīciju un uzņemiet
fotogrāfiju.
137
A Punkta mērīšana
Punkta mērīšanas gadījumā ekspozīcija tiks fiksēta uz vērtību, kas izmērīta
atlasītajā fokusa punktā (0 124).
A Aizvara ātruma un apertūras atvēruma regulēšana
Kamēr ir aktīva ekspozīcijas fiksēšana, var regulēt šādus iestatījumus, nemainot
ekspozīcijas izmērīto vērtību:
Ekspozīcijas
režīms
P
S
A
Iestatījums
Aizvara ātrums un apertūras atvērums (elastīga programma;
0 128)
Aizvara ātrums
Apertūras atvērums
Jaunās vērtības var pārbaudīt skatu meklētājā un vadības panelī. Ņemiet vērā, ka
mērīšanu nevar mainīt, kamēr vien darbojas ekspozīcijas fiksēšana.
A Skatīt arī
Informāciju par aizvara atbrīvošanas pogas izmantošanu ekspozīcijas fiksēšanai
skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums c1 (Shutter-release button AE-L
(Aizvara atbrīvošanas pogas AE-L), 0 263). Ja ir atlasīta opcija On (half press)
(Ieslēgts (nospiest līdz pusei)), ekspozīcija tiks fiksēta, kad aizvara atbrīvošanas
poga tiek nospiesta līdz pusei.
138
Ekspozīcijas kompensācija
Ekspozīcijas kompensāciju izmanto, lai mainītu kameras piedāvāto
ekspozīcijas vērtību, padarot fotogrāfijas gaišākas vai tumšākas.
Visefektīvāk tā darbojas, ja to izmanto kopā ar centra svērto vai punkta
mērīšanas metodi (0 124). Izvēlieties vērtības no –5 EV (nepietiekama
eksponēšana) līdz +5 EV (pāreksponēšana) ar 1/3 EV soli. Parasti pozitīvas
vērtības objektu padara gaišāku, bet negatīvas vērtības — tumšāku.
–1 EV
Bez ekspozīcijas
kompensācijas
+1 EV
Lai izvēlētos ekspozīcijas kompensāciju, nospiediet E pogu un groziet
galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz skatu meklētājā vai vadības
panelī ir redzama vajadzīgā vērtība.
E poga
Galvenais grozāmais komandu pārslēgs
139
±0 EV (nospiesta E poga)
–0,3 EV
+2,0 EV
Ja ir iestatīta vērtība, kas nav ±0,0,
ekspozīcijas indikatoru centrā mirgos 0
(izņemot ekspozīcijas režīmu M), un, atlaižot
E pogu, skatu meklētājā un vadības panelī
tiks parādīta E ikona. Ekspozīcijas
kompensācijas pašreizējo vērtību var
apstiprināt ekspozīcijas indikatorā,
nospiežot E pogu.
Normālu ekspozīciju var atjaunot, iestatot ekspozīcijas kompensāciju
±0,0. Izslēdzot kameru, ekspozīcijas kompensācija netiek atiestatīta.
A Ekspozīcijas režīms M
Ekspozīcijas režīmā M ekspozīcijas kompensācija iespaido tikai ekspozīcijas
indikatoru; aizvara ātrums un apertūras atvērums netiek mainīti.
A Zibspuldzes lietošana
Ja tiek lietota zibspuldze, ekspozīcijas kompensācija ietekmē gan zibspuldzes
līmeni, gan ekspozīciju, mainot gan galvenā objekta, gan fona spilgtumu. Lai
ekspozīcijas kompensācijas efekta ietekmi ierobežotu tikai ar fonu, var izmantot
pielāgoto iestatījumu e3 (Exposure comp. for flash (Ekspozīcijas
kompensācija zibspuldzei), 0 266).
140
A Skatīt arī
Informāciju:
• Par ekspozīcijas kompensācijai pieejamā soļa lieluma atlasīšanu skatiet sadaļā
A > Pielāgotais iestatījums b3 (Exp./flash comp. step value (Ekspozīcijas/
zibspuldzes kompensācijas soļa lielums), 0 262).
• Par ekspozīcijas kompensācijas regulēšanu, neizmantojot E pogu, skatiet
sadaļā A > Pielāgotais iestatījums b4 (Easy exposure compensation
(Vienkāršota ekspozīcijas kompensācija), 0 263).
• Par automātiski maināmo ekspozīciju, zibspuldzes līmeni, baltā balansu un
Aktīvo D-Lighting skatiet sadaļā „Vairākkadru uzņemšana” (0 142).
141
Vairākkadru uzņemšana
Vairākkadru uzņemšanā katram uzņēmumam automātiski tiek nedaudz
mainītas ekspozīcijas, zibspuldzes līmeņa, Aktīvās D-Lighting (ADL) vai
baltā balansa pašreizējās vērtības. Izvēlieties situācijās, kad ir grūti atlasīt
pareizus iestatījumus un nav laika pārbaudīt rezultātus un noregulēt
katru uzņēmumu vai eksperimentēt ar dažādiem iestatījumiem,
uzņemot vienu objektu.
Vairākkadru uzņemšanu regulē, izmantojot
fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opciju Auto
bracketing set (Automātiskās vairākkadru
uzņemšanas komplekts), kas satur šādas
opcijas:
• AE & flash bracketing (AE un zibspuldzes vairākkadru
uzņemšana): kamera fotogrāfiju uzņemšanas
sērijā maina ekspozīciju un zibspuldzes līmeni (0 143). Ņemiet vērā, ka
zibspuldzes vairākkadru dublēšana ir pieejama tikai i-TTL režīmā un, ja
tiek atbalstīta, automātiskā apertūras atvēruma (qA) zibspuldzes
vadības režīmā (0 189, 288).
• AE bracketing (AE vairākkadru uzņemšana): kamera fotogrāfiju uzņemšanas
sērijā maina ekspozīciju.
• Flash bracketing (Zibspuldzes vairākkadru uzņemšana): kamera fotogrāfiju
uzņemšanas sērijā maina zibspuldzes līmeni.
• WB bracketing (BB vairākkadru uzņemšana): kamera katrai fotogrāfijai izveido
vairākas kopijas ar atšķirīgu baltā balansu (0 148).
• ADL bracketing (ADL vairākkadru uzņemšana): kamera fotogrāfiju uzņemšanas
sērijā maina Aktīvo D-Lighting (0 152).
142
❚❚ Ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšana
Lai mainītu ekspozīciju un/vai zibspuldzes līmeni uzņēmumu sērijā:
Ekspozīcija mainīta par:
0 EV
Ekspozīcija mainīta par:
–1 EV
Ekspozīcija mainīta par:
+1 EV
1 Izvēlieties uzņēmumu skaitu.
Nospiežot BKT pogu, groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai
izvēlētos uzņēmumu skaitu vairākkadru uzņemšanas secībā.
Uzņēmumu skaits tiek parādīts vadības panelī.
Uzņēmumu skaits
BKT poga
Galvenais
grozāmais
komandu pārslēgs
Ekspozīcijas un zibspuldzes
vairākkadru dublēšanas
indikators
Ja iestatījums nav nulle, vadības panelī
tiks parādīta M ikona un ekspozīcijas un
zibspuldzes vairākkadru dublēšanas
indikators, bet skatu meklētājā tiks parādīts BKT.
143
2 Atlasiet ekspozīcijas palielinājuma soli.
Nospiežot BKT pogu, groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, lai
izvēlētos ekspozīcijas palielinājuma soli.
Ekspozīcijas palielinājuma
solis
BKT poga
Grozāmais
apakškomandu
pārslēgs
Pie aktīviem noklusējuma iestatījumiem var izvēlēties palielinājuma
soli 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 un 3 EV. Tālāk uzskaitītas vairākkadru
uzņemšanas programmas ar 0,3 (1/3) EV soli.
Vadības paneļa displejs
Uzņēmumu
skaits
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Vairākkadru uzņemšanas secība
(EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Ņemiet vērā, ka ekspozīcijas palielinājuma solim 2 EV vai vairāk
maksimālais uzņēmumu skaits ir 5 uzņēmumi; ja 1. darbībā tiek
atlasīta lielāka vērtība, uzņēmumu skaits automātiski tiks iestatīts uz
5 uzņēmumiem.
144
3 Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.
Kamera katrā uzņēmumā mainīs ekspozīciju un/vai zibspuldzes
līmeni atbilstoši atlasītajai vairākkadru uzņemšanas programmai.
Ekspozīcijas izmaiņas tiek pievienotas klāt izmaiņām, kas veiktas ar
ekspozīcijas kompensāciju (0 139).
Kamēr norit vairākkadru uzņemšana, skatu meklētājā un vadības
panelī tiks rādīts vairākkadru dublēšanas progresa indikators. Pēc
katra uzņēmuma indikatorā nodzisīs pa segmentam.
Uzņēmumu skaits: 3; solis: 0,7
Displejs pēc pirmā uzņēmuma
145
❚❚ Vairākkadru uzņemšanas atcelšana
Lai atceltu vairākkadru uzņemšanu, nospiediet BKT pogu un groziet
galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz uzņēmumu skaits vairākkadru
uzņemšanas secībā ir nulle (r) un vairs netiek rādīts M simbols.
Nākamreiz, kad tiks aktivizēta vairākkadru uzņemšana, tiks atjaunota
pēdējā aktīvā programma. Vairākkadru uzņemšanu var atcelt, arī izpildot
divu pogu atiestatīšanu (0 209), tomēr šajā gadījumā nākamreiz, kad
tiks aktivizēts vairākkadru uzņemšanas režīms, vairākkadru uzņemšanas
programma netiks atjaunota.
A Skatīt arī
Informāciju:
• Par palielinājuma soļa lieluma izvēli skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums
b2 (EV steps for exposure cntrl. (Ekspozīcijas vadības EV soļi), 0 262).
• Par vairākkadru uzņemšanas kārtības izvēli skatiet sadaļā A > Pielāgotais
iestatījums e7 (Bracketing order (Vairākkadru uzņemšanas secība), 0 267).
• Par BKT pogas lomas izvēlēšanos skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums f1
(Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)) > BKT button +
y (BKT poga + y) (0 268).
146
A Ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšana
Pastāvīga maza ātruma, pastāvīga liela ātruma un klusas nepārtrauktas
atbrīvošanas režīmos uzņemšana tiks apturēta, kad būs uzņemts vairākkadru
uzņemšanas programmā norādītais kadru skaits. Uzņemšana tiks turpināta, kad
nākamreiz tiks nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
Ja atmiņas karte tiek piepildīta, iekams ir uzņemti visi secības uzņēmumi,
fotografēšanu var atjaunot, sākot no sērijas nākamā uzņēmuma, pēc tam, kad ir
nomainīta atmiņas karte vai, izdzēšot uzņēmumus, atbrīvota vieta atmiņas kartē.
Ja kamera tiek izslēgta, iekams ir uzņemti visi secības uzņēmumi, pēc kameras
ieslēgšanas vairākkadru uzņemšana tiks atjaunota no nākamā secības
uzņēmuma.
A Ekspozīcijas vairākkadru dublēšana
Kamera maina ekspozīciju, mainot aizvara ātrumu un apertūras atvērumu
(ieprogrammēts automātiskais režīms), apertūras atvērumu (aizvara prioritātes
automātiskais režīms) vai aizvara ātrumu (apertūras prioritātes automātiskais
režīms, manuālais ekspozīcijas režīms). Ja režīmos P, S un A vienumu secībai ISO
sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Auto ISO sensitivity control
(Automātiska ISO jutības vadība) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts) (0 121),
kamera automātiski mainīs ISO jutību, lai nodrošinātu optimālu ekspozīciju, ja
tiek pārsniegti kameras ekspozīcijas sistēmas ierobežojumi; M režīmā kamera
vispirms darbinās automātisko ISO jutības vadību, lai noregulētu ekspozīciju
iespējami tuvu optimālajai, un pēc tam dublēs šo ekspozīciju mainot aizvara
ātrumu. Pielāgoto iestatījumu e6 (Auto bracketing (mode M) (Automātiska
vairākkadru uzņemšana (M režīms)), 0 267) var izmantot, lai mainītu veidu, kā
kamera manuālajā ekspozīcijas režīmā izpilda ekspozīcijas un zibspuldzes
vairākkadru dublēšanu. Vairākkadru uzņemšanu var izpildīt, mainot zibspuldzes
līmeni kopā ar aizvara ātrumu un/vai apertūras atvērumu vai arī mainot tikai
zibspuldzes līmeni.
147
❚❚ Baltā balansa vairākkadru uzņemšana
Kamera katrai fotogrāfijai izveido vairākas kopijas ar atšķirīgu baltā
balansu.
1 Izvēlieties uzņēmumu skaitu.
Nospiežot BKT pogu, groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai
izvēlētos uzņēmumu skaitu vairākkadru uzņemšanas secībā.
Uzņēmumu skaits tiek parādīts vadības panelī.
Uzņēmumu skaits
BKT poga
Galvenais
grozāmais
komandu pārslēgs
Ja iestatījums nav nulle, vadības panelī
tiks parādīta W ikona un BB
vairākkadru uzņemšanas indikators, bet
skatu meklētājā tiks parādīts BKT.
148
BB vairākkadru uzņemšanas
indikators
2 Atlasiet baltā balansa palielinājuma soli.
Nospiežot BKT pogu, groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, lai
izvēlētos baltā balansa regulējumu. Katrs palielinājums ir līdzvērtīgs
aptuveni 5 mairediem.
Baltā balansa
palielinājuma solis
BKT poga
Grozāmais
apakškomandu
pārslēgs
Izvēlieties palielinājumu 1 (5 mairedi), 2 (10 mairedi) vai
3 (15 mairedi). Lielākas B vērtības atbilst palielinātiem zilā toņa
apjomiem, lielākas A vērtības atbilst palielinātiem dzintarkrāsas
apjomiem (0 161). Tālāk ir norādītas vairākkadru uzņemšanas
programmas ar palielinājuma soli 1.
Vadības paneļa displejs
Baltā balansa
Uzņēmumu
Vairākkadru
palielinājuma
skaits
uzņemšanas secība
solis
0
1
0
3
1B
0/1 B/2 B
3
1A
0/2 A/1 A
2
1B
0/1 B
2
1A
0/1 A
3
1 A, 1 B
0/1 A/1 B
5
1 A, 1 B
0/2 A/1 A/1 B/2 B
0/3 A/2 A/1 A/1 B/
7
1 A, 1 B
2 B/3 B
0/4 A/3 A/2 A/
9
1 A, 1 B
1 A/1 B/2 B/3 B/
4B
149
3 Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.
Katrs uzņēmums tiks apstrādāts, lai izveidotu vairākkadru
uzņemšanas programmā norādīto kopiju skaitu, kur katrai kopijai būs
atšķirīgs baltā balanss. Baltā balansa izmaiņas tiek pievienotas baltā
balansa regulēšanai, ko veic, precīzi ieregulējot baltā balansu.
Ja uzņēmumu skaits vairākkadru
dublēšanas programmā ir lielāks par
atlikušo kadru skaitu, vadības panelī tiks
parādīts paziņojums n un mirgos
attiecīgās kartes ikona, skatu meklētājā
parādīsies mirgojoša j ikona, un
aizvara atbrīvošana tiks atspējota.
Uzņemšana var sākties, kad ir ievietota
jauna atmiņas karte.
150
❚❚ Vairākkadru uzņemšanas atcelšana
Lai atceltu vairākkadru uzņemšanu, nospiediet BKT pogu un groziet
galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz uzņēmumu skaits vairākkadru
uzņemšanas secībā ir nulle (r) un vairs netiek rādīts W simbols.
Nākamreiz, kad tiks aktivizēta vairākkadru uzņemšana, tiks atjaunota
pēdējā aktīvā programma. Vairākkadru uzņemšanu var atcelt, arī izpildot
divu pogu atiestatīšanu (0 209), tomēr šajā gadījumā nākamreiz, kad
tiks aktivizēts vairākkadru uzņemšanas režīms, vairākkadru uzņemšanas
programma netiks atjaunota.
A Baltā balansa vairākkadru uzņemšana
Baltā balansa vairākkadru uzņemšana nav pieejama, ja ir atlasīta attēla kvalitāte
NEF (RAW). Opcijas NEF (RAW) vai NEF (RAW) + JPEG atlasīšana atceļ baltā
balansa vairākkadru uzņemšanu.
Baltā balansa vairākkadru uzņemšana ietekmē tikai krāsu temperatūru
(dzintarkrāsas – zilās krāsas ass baltā balansa precīzas ieregulēšanas displejā,
0 161). Zaļās – fuksīna krāsas asij pielāgojumi netiek veikti.
Automātiskā taimera režīmā, ikreiz atbrīvojot aizvaru, tiks izveidots vairākkadru
uzņemšanas programmā norādītais kopiju skaits neatkarīgi no opcijas, kas
atlasīta pielāgotajam iestatījumam c3 (Self-timer (Automātiskais taimeris)) >
Number of shots (Uzņēmumu skaits) (0 264).
Ja kamera tiek izslēgta laikā, kad deg atmiņas kartes piekļuves lampiņa, kamera
izslēgsies tikai pēc tam, kad būs ierakstītas visas secības fotogrāfijas.
151
❚❚ ADL vairākkadru uzņemšana
Kamera ekspozīciju sērijās maina Aktīvās D-Lighting parametrus.
1 Izvēlieties uzņēmumu skaitu.
Nospiežot BKT pogu, groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai
izvēlētos uzņēmumu skaitu vairākkadru uzņemšanas secībā.
Uzņēmumu skaits tiek parādīts vadības panelī.
Uzņēmumu skaits
BKT poga
Galvenais
grozāmais
komandu pārslēgs
ADL vairākkadru
uzņemšanas indikators
Ja iestatījums nav nulle, vadības panelī parādās d ikona un ADL
vairākkadru uzņemšanas indikators, bet skatu meklētājā tiks parādīts
BKT. Izvēlieties divus uzņēmumus, lai vienu fotogrāfiju uzņemtu ar
izslēgtu Aktīvo D-Lighting, bet otru — ar atlasīto vērtību. Izvēlieties
trīs līdz piecus uzņēmumus, lai uzņemtu fotogrāfiju sērijas, Aktīvai
D-Lighting esot iestatītai uz Off (Izslēgts), Low (Zems) un Normal
(Normāls) (trīs uzņēmumi), Off (Izslēgts), Low (Zems), Normal
(Normāls) un High (Augsts) (četri uzņēmumi) vai Off (Izslēgts), Low
(Zems), Normal (Normāls), High (Augsts) un Extra high (Ļoti
augsts) (pieci uzņēmumi). Ja esat izvēlējies vairāk nekā divus
uzņēmumus, pārejiet uz 3. darbību.
152
2 Atlasiet Aktīvo D-Lighting.
Nospiežot BKT pogu, pagrieziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, lai
izvēlētos Aktīvo D-Lighting.
BKT poga
Grozāmais apakškomandu
pārslēgs
Aktīvā D-Lighting tiek parādīta vadības panelī.
Vadības paneļa displejs
ADL
Y Auto (Automātiski)
Z Extra high (Ļoti augsts)
P High (Augsts)
Q Normal (Normāls)
R Low (Zems)
153
3 Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.
Kamera mainīs Aktīvo D-Lighting pēc katra uzņēmuma atbilstoši
atlasītajai vairākkadru uzņemšanas programmai. Kamēr ir aktīva
vairākkadru uzņemšana, vadības panelī tiks rādīts vairākkadru
dublēšanas progresa indikators. Pēc katra uzņēmuma indikatorā
nodzisīs pa segmentam.
Uzņēmumu skaits: 3
154
Displejs pēc pirmā uzņēmuma
❚❚ Vairākkadru uzņemšanas atcelšana
Lai atceltu vairākkadru uzņemšanu, nospiediet BKT pogu un groziet
galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz uzņēmumu skaits vairākkadru
uzņemšanas secībā ir nulle (r) un vairs netiek rādīts d simbols.
Nākamreiz, kad tiks aktivizēta vairākkadru uzņemšana, tiks atjaunota
pēdējā aktīvā programma. Vairākkadru uzņemšanu var atcelt, arī izpildot
divu pogu atiestatīšanu (0 209), tomēr šajā gadījumā nākamreiz, kad
tiks aktivizēts vairākkadru uzņemšanas režīms, vairākkadru uzņemšanas
programma netiks atjaunota.
A ADL vairākkadru uzņemšana
Pastāvīga maza ātruma, pastāvīga liela ātruma un klusas nepārtrauktas
atbrīvošanas režīmos uzņemšana tiks apturēta, kad būs uzņemts vairākkadru
uzņemšanas programmā norādītais kadru skaits. Uzņemšana tiks turpināta, kad
nākamreiz tiks nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
Ja atmiņas karte tiek piepildīta, iekams ir uzņemti visi secības uzņēmumi,
fotografēšanu var atjaunot, sākot no sērijas nākamā uzņēmuma, pēc tam, kad ir
nomainīta atmiņas karte vai, izdzēšot uzņēmumus, atbrīvota vieta atmiņas kartē.
Ja kamera tiek izslēgta, iekams ir uzņemti visi secības uzņēmumi, pēc kameras
ieslēgšanas vairākkadru uzņemšana tiks atjaunota no nākamā secības
uzņēmuma.
155
Baltā balanss
Baltā balansa opcijas
Baltā balanss nodrošina to, ka gaismas avota krāsa neietekmē krāsas, kas
parādās uzņēmumā. Automātisko baltā balansu ieteicams izmantot ar
lielāko daļu gaismas avotu. Ja vēlamo rezultātu nevar panākt, izmantojot
automātisko baltā balansu, izvēlieties opciju no tālāk esošā saraksta vai
izmantojiet iepriekš iestatītu baltā balansu.
Opcija (Krāsu temp. *)
Apraksts
Baltā balanss tiek regulēts automātiski,
lai nodrošinātu optimālus rezultātus ar
Keep white (reduce warm colors)
lielāko daļu gaismas avotu. Lai iegūtu
(Saglabāt balto (samazināt siltās krāsas))
labāko rezultātu, izmantojiet G, E vai D
(3500 – 8000 K)
tipa objektīvu. Ja nozibsnī papildu
Normal (Normāls) (3500 – 8000 K)
zibspuldze, rezultāts tiek atbilstoši
pielāgots. Krāsu temperatūru var
Keep warm lighting colors (Saglabāt siltās
apskatīt pēc uzņemšanas atskaņošanas
apgaismojuma krāsas) (3500 – 8000 K)
informācijas displejā (0 229).
Baltā balanss tiek pielāgots dabīgajam
Natural light auto (Automātiskā dabiskā apgaismojumam, radot krāsas, kas ir
gaisma) (4500 – 8000 K)
tuvākas tām, kas redzamas ar
neapbruņotu aci.
Izmanto uzņemšanai kvēlspuldžu
Incandescent (Kvēlspuldze) (3000 K)
apgaismojumā.
v Auto (Automātiski)
D
J
156
Opcija (Krāsu temp. *)
Apraksts
I
Fluorescent (Fluorescējošs)
Lietojums:
• Nātrija tvaiku spuldžu apgaismojums
(sporta pasākumu norises vietās).
• Silti balts fluorescējošs
apgaismojums.
H
Sodium-vapor lamps (Nātrija tvaiku
lampas) (2700 K)
Warm-white fluorescent (Silti balts
fluorescējošs) (3000 K)
White fluorescent (Balts fluorescējošs)
(3700 K)
Cool-white fluorescent (Vēsi balts
fluorescējošs) (4200 K)
Day white fluorescent (Dienas balts
fluorescējošs) (5000 K)
Daylight fluorescent (Dienasgaismas
fluorescējošs) (6500 K)
High temp. mercury-vapor (Augstas
temperatūras dzīvsudraba tvaiku
spuldze) (7200 K)
Direct sunlight (Tieša saules gaisma)
(5200 K)
• Vēsi balts fluorescējošs
apgaismojums.
• Fluorescējošs balts dienasgaismas
apgaismojums.
• Fluorescējošs dienasgaismas
apgaismojums.
• Augstas krāsu temperatūras gaismas
avotiem (piemēram, dzīvsudraba
tvaiku spuldzēm).
Izmanto, lai uzņemtu objektus, ko
apspīd tieša saules gaisma.
N
Flash (Zibspuldze) (5400 K)
Izmanto ar papildu zibspuldzēm.
• Balts fluorescējošs apgaismojums.
Izmanto uzņemšanai dienas gaismā, ja
debesis ir apmākušās.
Izmanto uzņemšanai dienas gaismā,
M Shade (Ēna) (8000 K)
fotografējot ēnā esošus objektus.
Choose color temp. (Izvēlēties krāsu
Izvēlieties krāsu temperatūru no
K temperatūru) (2500 – 10000 K)
vērtību saraksta (0 163).
Par baltā balansa atsauci izmantojiet
Preset manual (Manuāls iepriekšējs
objektu, gaismas avotu vai esošu
L iestatījums)
fotogrāfiju (0 165).
* Visas vērtības ir aptuvenas un neatspoguļo precīzo ieregulēšanu (ja piemērojama).
G
Cloudy (Mākoņains) (6000 K)
157
Baltā balansu var iestatīt, nospiežot U pogu un grozot galveno
grozāmo komandu pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīts vēlamais
iestatījums.
U poga
Galvenais
grozāmais
komandu pārslēgs
Ja ir atlasīta opcija v (Auto (Automātiski)) vai I (Fluorescent
(Fluorescējošs)), nospiežot U pogu un grozot grozāmo
apakškomandu pārslēgu,var izvēlēties pakārtotu opciju.
U poga
158
Grozāmais
apakškomandu
pārslēgs
A Uzņemšanas izvēlnes
Baltā balansu var noregulēt, arī izmantojot fotogrāfiju vai video uzņemšanas
izvēlnes opciju White balance (Baltā balanss) (0 252, 257), ko var izmantot arī,
lai precīzi ieregulētu baltā balansu (0 161) vai pārvaldītu iepriekš iestatītas baltā
balansa vērtības (0 165).
A v (Automātiski)
Izvēlne v (Auto (Automātiski)) ļauj izvēlēties iestatījumus v0 (Keep white
(reduce warm colors) (Saglabāt balto (samazināt siltās krāsas)), v1
(Normal (Normāls)) un v2 (Keep warm lighting colors (Saglabāt siltās
apgaismojuma krāsas)). Iestatījums v0 (Keep white (reduce warm colors)
(Saglabāt balto (samazināt siltās krāsas)) liek baltajiem toņiem, kas ierakstīti
kvēlspuldžu apgaismojumā, izskatīties baltiem, savukārt iestatījums v2 (Keep
warm lighting colors (Saglabāt siltās apgaismojuma krāsas)) saglabā siltos
toņus, kurus mēs parasti uztveram kvēlspuldžu apgaismojumā.
A D (Automātiskā dabiskā gaisma)
Opcija D (Natural light auto (Automātiskā dabiskā gaisma)) var nedot
vēlamo rezultātu mākslīgā apgaismojumā. Izvēlieties opciju v (Auto
(Automātiski)) vai opciju, kas atbilst gaismas avotam.
A Studijas zibspuldžu apgaismojums
Opcija v (Auto (Automātiski)) var nedot vēlamos rezultātus, strādājot ar
lielām studiju zibspuldzēm. Izmantojiet iepriekš iestatītu baltā balansu vai
iestatiet baltā balansu uz N (Flash (Zibspuldze)) un izmantojiet precīzu
ieregulēšanu, lai pielāgotu baltā balansu.
A Skatīt arī
Informāciju par baltā balansa mainīšanu, lai dublētu pašreizējo vērtību, skatiet
sadaļā „Vairākkadru uzņemšana” (0 142).
159
A Krāsu temperatūra
Uztvertā gaismas avota krāsa atšķiras atkarībā no skatītāja uztveres un citiem
apstākļiem. Krāsu temperatūra ir objektīvs gaismas avota krāsas mērījums, ko
definē ar atsauci uz temperatūru, līdz kurai objekts būtu jāsakarsē, lai tas
izstarotu tāda paša viļņu garuma gaismu. Gaismas avoti, kuru krāsu temperatūra
ir aptuveni 5000 – 5500 K, šķiet balti, bet gaismas avoti ar zemāku krāsu
temperatūru, piemēram, kvēlspuldzes, izskatās nedaudz dzeltenīgi vai iesarkani.
Gaismas avoti ar augstāku krāsu temperatūru šķiet ietonēti zilā krāsā.
Siltākas (sarkanīgākas) krāsas
3000
q
w
4000
e
r
Vēsākas (zilganākas) krāsas
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
!1
q I (nātrija tvaiku lampas): 2700 K
w J (kvēlspuldzes)/I (silti balts fluorescējošs): 3000 K
e I (balts fluorescējošs): 3700 K
r I (vēsi balts fluorescējošs): 4200 K
t I (dienas balts fluorescējošs): 5000 K
y H (tieša saules gaisma): 5200 K
u N (zibspuldze): 5400 K
i G (mākoņains): 6000 K
o I (dienasgaismas fluorescējošs): 6500 K
!0 I (augstas temperatūras dzīvsudraba tvaiku spuldze): 7200 K
!1 M (ēna): 8000 K
Piezīme: visi skaitļi ir aptuveni.
160
10000
[K]
Baltā balansa precīza ieregulēšana
Iestatījumiem, izņemot K (Choose color temp. (Izvēlēties krāsu
temperatūru)), baltā balansu var precīzi ieregulēt, lai kompensētu
gaismas avota krāsas atšķirības vai lai piešķirtu attēlam iepriekš iecerētu
krāsas niansi.
1 Parādiet precīzas ieregulēšanas opcijas.
Iezīmējiet baltā balansa opciju un
nospiediet 2 (ja tiek parādīta
apakšizvēlne, atlasiet vēlamo opciju un
vēlreiz nospiediet 2, lai parādītu precīzas
ieregulēšanas opcijas; informāciju par
iepriekš iestatīta manuāla baltā balansa
precīzu ieregulēšanu skatiet sadaļā „Iepriekš iestatīta manuāla baltā
balansa precīza ieregulēšana”, 0 174).
2 Precīzi ieregulējiet baltā balansu.
Koordinātas
Baltā balansa precīzai ieregulēšanai
izmantojiet kursortaustiņu. Baltā balansu
var precīzi ieregulēt uz dzintarkrāsas (A) –
zilās (B) ass ar 0,5 vienību soli un zaļās (G) –
fuksīna (M) ass ar 0,25 vienību soli.
Horizontālā (dzintarkrāsas – zilā) ass atbilst
krāsas temperatūrai, savukārt vertikālā
Regulēšana
(zaļās – fuksīna) ass darbojas līdzīgi kā
attiecīgo krāsu kompensācijas (color
compensation — CC) filtri. Horizontālās ass dalījuma solis ir vienāds
ar 5 mairediem, bet vertikālās ass dalījuma solis ir aptuveni
0,05 difūzā blīvuma mērvienības.
161
3 Nospiediet J.
Nospiediet J, lai saglabātu iestatījumus
un atgrieztos fotogrāfiju uzņemšanas
izvēlnē. Ja baltā balansam ir veikta precīza
ieregulēšana, vadības panelī tiks parādīta
zvaigznīte („U”).
A Precīza ieregulēšana tiešā skata režīmā
Lai baltā balansu precīzi ieregulētu tiešā skata režīma laikā, turiet nospiestu U
pogu un darbiniet kursortaustiņu. Nospiediet 4 vai 2 lai regulētu dzintara – zilās
(Amber – Blue) krāsas asi, un 1 vai 3, lai regulētu zaļās – fuksīna (Green –
Magenta) krāsas asi.
U poga
A Baltā balansa precīza ieregulēšana
Precīzās ieregulēšanas asu krāsas ir relatīvas, nevis absolūtas. Piemēram,
pārvietojot kursoru uz B (zils), ja baltā balansam izvēlēts „silts” iestatījums,
piemēram, J (Incandescent (Kvēlspuldze)), fotogrāfijas būs nedaudz
„vēsākas”, bet faktiski tās nebūs zilganas.
A Maireds
Jebkuras krāsu temperatūras izmaiņas zemās krāsu temperatūrās rada lielākas
krāsas atšķirības nekā augstākās krāsu temperatūrās. Piemēram, izmaiņas par
1000 K rada daudz lielākas krāsu izmaiņas pie 3000 K, nekā pie 6000 K. Maireds,
ko aprēķina, reizinot krāsu temperatūras apvērstu lielumu ar 10 6, ir krāsu
temperatūras mērs, kas ņem vērā šādas izmaiņas, un ir mērvienība, ko izmanto
krāsu temperatūras kompensācijas filtros. Piemēram:
• 4000 K – 3000 K (1000 K starpība) = 83 mairedi
• 7000 K – 6000 K (1000 K starpība) = 24 mairedi
162
Krāsu temperatūras izvēlēšanās
Izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai izvēlētos krāsu temperatūru, ja
baltā balansam ir atlasīts iestatījums K (Choose color temp. (Izvēlēties
krāsu temperatūru)).
D Krāsu temperatūras izvēlēšanās
Ņemiet vērā, ka vēlamie rezultāti netiks iegūti ar zibspuldzi vai fluorescējošā
apgaismojumā. Šiem gaismas avotiem izvēlieties opciju N (Flash (Zibspuldze))
vai I (Fluorescent (Fluorescējošs)). Ar citiem gaismas avotiem veiciet
izmēģinājuma uzņēmumus, lai noteiktu, vai izvēlētā vērtība ir piemērota.
❚❚ Baltā balansa izvēlne
Krāsu temperatūru var atlasīt, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas
izvēlnes opciju White balance (Baltā balanss). Ievadiet dzintarkrāsas –
zilās un zaļās – fuksīna krāsu asu vērtības, kā aprakstīts tālāk.
1 Atlasiet opciju Choose color temp. (Izvēlēties krāsu
temperatūru).
Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē atlasiet opciju White balance (Baltā
balanss), pēc tam iezīmējiet opciju Choose color temp. (Izvēlēties
krāsu temperatūru) un nospiediet 2.
2 Atlasiet dzintarkrāsas – zilās un zaļās – fuksīna krāsu asu vērtības.
Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu skaitļus uz dzintarkrāsas (A) – zilās
(B) ass vai zaļās (G) – fuksīna (M) ass, un nospiediet 1 vai 3, tos
mainītu.
Dzintarkrāsas (A) – zilās (B)
krāsas ass vērtība
Zaļās (G) – fuksīna (M)
krāsas ass vērtība
163
3 Nospiediet J.
Nospiediet J, lai saglabātu izmaiņas un
atgrieztos fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē.
Ja zaļajai (G) – fuksīna (M) asij atlasītā
vērtība nav „0”, vadības panelī tiks parādīta
zvaigznīte („U”).
❚❚ U poga
Ja ir atlasīts iestatījums K (Choose color temp. (Izvēlēties krāsu
temperatūru)), U pogu var izmantot, lai atlasītu krāsu temperatūru,
tomēr to var atlasīt tikai dzintara (A) – zilās (B) krāsas asij. Nospiediet U
pogu un groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, līdz vadības panelī
tiek parādīta vēlamā vērtība (iestatījumi tiek veikti mairedos; 0 162). Lai
ievadītu krāsu temperatūru tieši, nospiediet U pogu un spiediet 4 vai
2, lai iezīmētu ciparu, un nospiediet 1 vai 3, lai to mainītu.
U poga
164
Grozāmais
apakškomandu
pārslēgs
Manuāls iepriekšējs iestatījums
Manuālu iepriekšēju iestatījumu izmanto, lai ierakstītu un izsauktu
pielāgotus baltā balansa iestatījumus uzņemšanai jauktā apgaismojumā
vai lai kompensētu apgaismojumu, ko sniedz gaismas avoti ar spēcīgām
krāsu niansēm. Kamera var saglabāt līdz sešām iepriekš iestatītām baltā
balansa vērtībām iepriekšējos iestatījumos d-1 līdz d-6. Iepriekš iestatīta
baltā balansa iestatīšanai ir pieejamas divas metodes:
Metode
Tiešā mērīšana
Kopēšana no esošas
fotogrāfijas
Apraksts
Neitrāli pelēku vai baltu objektu novieto apgaismojumā,
kas tiks izmantots galīgajai fotogrāfijai, un ar kameru
izmēra baltā balansu (0 166). Tiešā skata režīmā (0 37,
59) baltā balansu var izmērīt atlasītos kadra laukumos
(baltā balansa punkts, 0 169).
Baltā balanss tiek kopēts no atmiņas kartē esošas
fotogrāfijas (0 172).
A Baltā balansa iepriekšēji iestatījumi
Baltā balansa iepriekšēju iestatījumu izmaiņas piemēro visām fotogrāfiju
uzņemšanas izvēlnes krātuvēm (0 250).
165
Fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot skatu meklētāju
1 Apgaismojiet atsauces objektu.
Novietojiet neitrāli pelēku vai baltu objektu apgaismojumā, kas tiks
izmantots galīgajam uzņēmumam. Standarta pelēko paneli var
izmantot kā atsauces objektu studijas apstākļos. Ņemiet vērā, ka,
mērot baltā balansu, ekspozīcija tiek automātiski palielināta par 1 EV;
ekspozīcijas režīmā M noregulējiet ekspozīciju tā, lai ekspozīcijas
indikators rādītu ±0 (0 132).
2 Iestatiet baltā balansu uz L (Preset manual (Manuāls
iepriekšējs iestatījums)).
Nospiediet U pogu un groziet galveno grozāmo komandu
pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīts L.
U poga
Galvenais
grozāmais
komandu pārslēgs
A Manuāla iepriekš iestatīta baltā balansa mērīšana (fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot skatu
meklētāju)
Iepriekš iestatītu baltā balansu nevar izmērīt, kamēr tiek uzņemts uzņemšanas ar
laika intervāliem video, kamēr tiek uzņemta HDR fotogrāfija vai daudzkārtēja
ekspozīcija.
166
3 Atlasiet iepriekšēju iestatījumu.
Nospiediet U pogu un groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu,
līdz vadības panelī tiek parādīta vēlamā baltā balansa vērtība (d-1 līdz
d-6).
U poga
Grozāmais
apakškomandu
pārslēgs
4 Atlasiet tiešā mērījuma režīmu.
Uz brīdi atlaidiet U pogu un pēc tam
nospiediet to atkārtoti, līdz vadības
panelī sāk mirgot L ikona. Skatu
meklētājā parādās mirgojošs simbols
D.
5 Izmēriet baltā balansu.
Dažas sekundes pirms tam, kad indikatori pārtrauc
mirgot, kadrējiet atsauces objektu tā, lai tas aizpildītu
skatu meklētāju, un nospiediet līdz galam aizvara
atbrīvošanas pogu. Kamera izmērīs baltā balansa vērtību
un saglabās to 3. darbībā atlasītajā iepriekšējā iestatījumā.
Fotogrāfija netiks ierakstīta; baltā balansu var izmērīt precīzi arī tad, ja
kamera nav fokusēta.
167
6 Pārbaudiet rezultātus.
Ja kamera ir spējusi izmērīt baltā balansa
vērtību, vadības panelī mirgos simbols
C, bet skatu meklētājā būs redzams
mirgojošs simbols a. Nospiediet līdz
pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai
izietu uz uzņemšanas režīmu.
Ja apgaismojums ir pārāk tumšs vai
pārāk spilgts, kamera, iespējams, nespēs
izmērīt baltā balansu. Vadības panelī un
skatu meklētājā parādīsies mirgojoši
simboli b a. Nospiediet līdz pusei
aizvara atbrīvošanas pogu, lai atgrieztos
5. darbībā un vēlreiz izmērītu baltā
balansu.
D Tiešās mērīšanas režīms
Ja, uzņemot fotogrāfijas caur skatu meklētāju, kamēr mirgo displeji, netiek
veiktas nekādas darbības, tiešās mērīšanas režīms beigsies pēc laika, kas atlasīts
pielāgotajam iestatījumam c2 (Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas
taimeris), 0 263).
A Aizsargāti iepriekšēji iestatījumi
Ja pašreizējais iepriekšējais iestatījums ir aizsargāts (0 174), mēģinot izmērīt
jauno vērtību, vadības panelī un skatu meklētājā mirgos paziņojums 3.
A Iepriekšēja iestatījuma atlasīšana
Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē opcijai White
balance (Baltā balanss) atlasot iestatījumu Preset
manual (Manuāls iepriekšējs iestatījums), tiek
parādīts baltā balansa iepriekšējs iestatījums;
iezīmējiet iepriekšējo iestatījumu un nospiediet J.
Ja atlasītajam iepriekšējam iestatījumam pašlaik
nav piešķirta vērtība, baltā balanss tiks iestatīts uz
5200 K, kas atbilst iestatījumam Direct sunlight
(Tieša saules gaisma).
168
Tiešais skats (baltā balansa punkts)
Tiešā skata režīmā (0 37, 59) baltā balansu var izmērīt atlasītajā kadra
apgabalā, tādējādi novēršot nepieciešamību sagatavot atsauces objektu
vai mainīt objektīvus, ja uzņemšanai tiek izmantots telefoto objektīvs.
1 Nospiediet a pogu.
Tiks pacelts spogulis, un kameras ekrānā tiks parādīts caur objektīvu
redzamais skats.
2 Iestatiet baltā balansu uz L (Preset manual (Manuāls
iepriekšējs iestatījums)).
Nospiediet U pogu un groziet galveno grozāmo komandu
pārslēgu, līdz ekrānā tiek parādīts L.
U poga
Galvenais
grozāmais
komandu pārslēgs
169
3 Atlasiet iepriekšēju iestatījumu.
Nospiediet U pogu un groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu,
līdz ekrānā tiek parādīta vēlamā baltā balansa vērtība (d-1 līdz d-6).
U poga
Grozāmais
apakškomandu
pārslēgs
4 Atlasiet tiešā mērījuma režīmu.
Uz brīdi atlaidiet U pogu un pēc tam
nospiediet to atkārtoti, līdz ekrānā sāk
mirgot L ikona. Pie atlasītā fokusa
punkta tiks parādīts baltā balansa punkta
mērķis (r).
5 Pozicionējiet mērķi uz balta vai pelēka laukuma.
Kamēr displejā mirgo L, izmantojot
kursortaustiņu, pozicionējiet r uz baltu
vai pelēku objekta apgabalu. Lai tuvinātu
apgabalu ap punktu, lai to novietotu
precīzāk, nospiediet pogu X. Jūs varat arī
izmērīt baltā balansu jebkurā kadra vietā,
pieskaroties objektam ekrānā; šajā
gadījumā nav nepieciešams nospiest kursortaustiņa vidējo pogu vai
aizvara atbrīvošanas pogu, kā tas aprakstīts 6. darbībā.
170
6 Izmēriet baltā balansu.
Lai izmērītu baltā balansu, nospiediet
kursortaustiņa vidējo pogu vai nospiediet
līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Baltā
balansa mērīšanai pieejamais laiks ir laiks,
kas atlasīts pielāgotajam iestatījumam c4
(Monitor off delay (Ekrāna izslēgšanās
aizturēšana)) > Live view (Tiešais skats)
(0 264).
Ja kamera nespēj izmērīt baltā balansu, tiks
parādīts paziņojums. Izvēlieties jaunu baltā
balansa punkta mērķi un atkārtojiet
procesu no 5. darbības.
7 Izejiet no tiešo mērījumu režīma.
Lai izietu no tiešo mērījumu režīma, nospiediet U pogu.
Baltā balansa iepriekšējus iestatījumus var
skatīt, atlasot fotogrāfiju uzņemšanas vai
video uzņemšanas izvēlnes vienumam
White balance (Baltā balanss)
iestatījumu Preset manual (Manuāls
iepriekšējs iestatījums). Mērķu, kas
izmantoti iepriekš iestatīta baltā balansa
mērīšanai, pozīcija tiek parādīta tiešā skata laikā ierakstītos
iepriekšējos iestatījumos.
D Manuāla iepriekš iestatīta baltā balansa mērīšana (tiešais skats)
Manuālu iepriekš iestatītu baltā balansu nevar izmērīt, kamēr notiek HDR
ekspozīcija (0 182) vai ja i pogas izvēlnes vienumam Photo live view display
WB (Fotogrāfiju tiešā skata displeja BB) ir atlasīts iestatījums None (Nekas)
(0 45).
171
Iepriekšēju iestatījumu vadība
❚❚ Baltā balansa kopēšana no fotogrāfijas
Kopējiet baltā balansa vērtību no esošas fotogrāfijas uz atlasīto
iepriekšējo iestatījumu, veicot tālāk aprakstītās darbības.
1 Atlasiet opciju Preset manual (Manuāls
iepriekšējs iestatījums).
Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē atlasiet
opciju White balance (Baltā balanss), pēc
tam iezīmējiet opciju Preset manual
(Manuāls iepriekšējs iestatījums) un
nospiediet 2.
2 Atlasiet galamērķi.
Iezīmējiet iepriekšēja iestatījuma
galamērķi (d-1 līdz d-6) un nospiediet
kursortaustiņa vidējo pogu.
3 Izvēlieties opciju Select image (Atlasīt
attēlu).
Iezīmējiet opciju Select image (Atlasīt
attēlu) un nospiediet 2.
172
4 Iezīmējiet avota attēlu.
Iezīmējiet avota attēlu. Lai skatītu iezīmēto
attēlu pilnrāmja kadrā, turiet nospiestu
X pogu.
Lai skatītu attēlus citās vietās, nospiediet
W (M) un atlasiet vēlamo karti un mapi
(0 224).
5 Kopējiet baltā balansu.
Nospiediet J, lai kopētu iezīmētās fotogrāfijas baltā balansa vērtību
uz atlasīto iepriekšējo iestatījumu. Ja iezīmētajai fotogrāfijai ir
pievienots komentārs (0 273), tas tiks pārkopēts atlasītā iepriekšēja
iestatījuma komentārā.
173
A Iepriekš iestatīta baltā balansa precīza ieregulēšana
Atlasīto iepriekšējo iestatījumu var precīzi
ieregulēt, atlasot opciju Fine-tune (Precīza
ieregulēšana) un regulējot baltā balansu, kā
aprakstīts sadaļā „Baltā balansa precīza
ieregulēšana” (0 161).
A Rediģēt komentāru
Lai ievadītu līdz 36 rakstzīmēm garu pašreizējā
baltā balansa iepriekšēja iestatījuma aprakstošu
komentāru, atlasiet iepriekš iestatīta manuāla baltā
balansa izvēlnes vienumu Edit comment (Rediģēt
komentāru) un ievadiet komentāru (0 273).
A Aizsargāt
Lai aizsargātu pašreizējo baltā balansa iepriekšēju
iestatījumu, atlasiet iepriekš iestatīta manuāla
baltā balansa izvēlnes opciju Protect (Aizsargāt),
pēc tam iezīmējiet opciju On (Ieslēgts) un
nospiediet J. Aizsargātus baltā balansa
iepriekšējos iestatījumus nevar mainīt, un tiem
nevar pielietot opcijas Fine-tune (Precīza
ieregulēšana) un Edit comment (Rediģēt
komentāru).
174
Attēla uzlabošana
Picture Controls
Picture Control atlasīšana
Izvēlieties Picture Control atbilstoši objektam vai sižeta veidam.
Opcija
n
Auto
(Automātiski)
Q
R
Standard
(Standarta)
Neutral
(Neitrāls)
S
Vivid (Košs)
T
p
Monochrome
(Vienkrāsains)
Portrait
(Portrets)
Landscape
(Ainava)
q
Flat (Blāvs)
o
Apraksts
Kamera, balstoties uz Picture Control iestatījumu
Standard (Standarta), automātiski regulē nokrāsas un
toņus. Portretu objektu sejas krāsa izskatīsies maigāka un
tādi elementi, kā, piemēram, lapotne un debesis āra skatos,
būs košāki nekā attēlos, kas uzņemti, izmantojot Picture
Control opciju Standard (Standarta).
Standarta apstrāde, lai iegūtu līdzsvarotu rezultātu.
Ieteicama vairumam situāciju.
Minimāla apstrāde dabīga rezultāta iegūšanai. Izvēlas
fotogrāfijām, kas vēlāk tiks apstrādātas vai retušētas.
Attēlus uzlabo, lai iegūtu košas fotoizdrukas efektu. Izvēlas
fotogrāfijām, kurās izceltas primārās krāsas.
Uzņemiet vienkrāsainas fotogrāfijas.
Apstrādā portretus, piedodot ādai dabīgu tekstūru un
izlīdzinātu kolorītu.
Rada košas ainavas un pilsētas skatus.
Detaļas tiek saglabātas plašā toņu diapazonā no
izgaismojumiem līdz ēnām. Izvēlas fotogrāfijām, kas vēlāk
tiks intensīvi apstrādātas vai retušētas.
175
1 Nospiediet L (Z/Q).
Tiks parādīts Picture Controls saraksts.
L (Z/Q) poga
2 Atlasiet Picture Control.
Iezīmējiet vēlamo Picture Control un
nospiediet J.
A Pielāgotas Picture Controls
Pielāgotas Picture Controls tiek izveidotas, veicot izmaiņas esošajās Picture
Controls, šim nolūkam izmantojot fotogrāfiju vai video uzņemšanas izvēlnes
opciju Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture Control) (0 252, 258).
Pielāgotu Picture Control var saglabāt atmiņas kartē, lai to koplietotu citās tā
paša modeļa kamerās un ar saderīgu programmatūru.
A Picture Control indikators
Nospiežot R pogu, informācijas displejā tiek
parādīta pašreizējā Picture Control.
A Uzņemšanas izvēlnes
Picture Controls var atlasīt, arī izmantojot fotogrāfiju vai video uzņemšanas
izvēlnes opciju Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) (0 252, 257).
176
Picture Controls izmainīšana
Esošās iepriekš iestatītās vai pielāgotās Picture Controls (0 176) var
mainīt, lai tās pielāgotu sižetam vai lietotāja radošajai iecerei. Izvēlieties
līdzsvarotu iestatījumu kombināciju, izmantojot opciju Quick adjust
(Ātrā pielāgošana), vai manuāli noregulējiet atsevišķus iestatījumus.
1 Atlasiet Picture Control.
Picture Controls sarakstā (0 175)
iezīmējiet vēlamo Picture Control un
nospiediet 2.
2 Pielāgojiet iestatījumus.
Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu vēlamo
iestatījumu, un nospiediet 4 vai 2, lai
izvēlētos vērtību ar 1 vienības soli, vai
groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu,
lai izvēlētos vērtību ar 0,25 vienību soli
(0 178; pieejamās opcijas mainās atkarībā
no atlasītās Picture Control). Atkārtojiet šo darbību, līdz noregulēti
visi iestatījumi, vai izvēlieties iepriekš iestatītu iestatījumu
kombināciju, iezīmējot opciju Quick adjust (Ātrā pielāgošana) un
nospiežot 4 vai 2. Noklusējuma iestatījumus var atjaunot,
nospiežot O (Q) pogu.
3 Nospiediet J.
A Sākotnējo Picture Controls izmainīšana
Picture Controls, kam mainīti noklusējuma
iestatījumi, izvēlnē Set Picture Control (Iestatīt
Picture Control) tiek norādītas ar zvaigznīti („U”).
177
❚❚ Picture Control iestatījumi
Opcija
Manuāli pielāgojumi
Apraksts
Slāpējiet vai pastipriniet atlasītās Picture Control efektu
Quick adjust
(ņemiet vērā, ka tādējādi tiek atiestatīti visi manuālie
(Ātrā pielāgošana)
iestatījumi). Nav pieejama ar pielāgotām Picture Controls
(0 176).
Sharpening (Asuma Kontrolējiet kontūru asumu. Atlasiet A, lai automātiski
palielināšana)
regulētu asuma pielāgošanu atbilstoši sižeta tipam.
Regulējiet dzidrumu manuāli vai atlasiet A, lai ļautu kamerai
automātiski regulēt dzidrumu. Daži iestatījumi atkarībā no
Clarity (Dzidrums) sižeta ap spilgtiem objektiem var radīt ēnas, bet ap
tumšiem objektiem var parādīties oreols. Dzidruma efektu
nevar pielietot video.
Regulējiet kontrastu manuāli vai atlasiet A, lai ļautu kamerai
Contrast (Kontrasts)
automātiski regulēt kontrastu.
Brightness
Pastipriniet vai samaziniet spilgtumu, izvairoties no detaļu
(Spilgtums)
neskaidrības gaišajos apgabalos un noēnotos apgabalos.
Saturation
Kontrolējiet krāsu košumu. Atlasiet A, lai automātiski
(Piesātinājums)
regulētu asuma piesātinājumu atbilstoši sižeta tipam.
Hue (Nokrāsa)
Pielāgojiet nokrāsu.
Filter effects (Filtru Simulējiet vienkrāsainās fotogrāfijās krāsu filtru efektu
efekti)
(0 179).
Izvēlieties toni, kas tiks izmantots vienkrāsainās fotogrāfijās
Toning (Tonēšana)
(0 179).
A Picture Control „n Automātiski”
Ja vienumam Set Picture Control (Iestatīt Picture
Control) ir atlasīta opcija n Auto (Automātiski),
iestatījumus var regulēt robežās no A-2 līdz A+2.
Grozāmā apakškomandu pārslēga grozīšanai nav
nekāda efekta.
D „A” (automātiski)
Automātiskas asuma palielināšanas, dzidruma, kontrasta un piesātinājuma
rezultāti atšķiras atkarībā no ekspozīcijas un objekta novietojuma kadrā. Lai
iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet G, E vai D tipa objektīvu.
178
A Pārslēgšanās starp manuālo un automātisko režīmu
Nospiediet X pogu, lai pārslēgtos turp un atpakaļ
starp asuma palielināšanas, dzidruma, kontrasta un
piesātinājuma manuālajiem un automātiskajiem
(A) iestatījumiem.
A Iepriekšējie iestatījumi
Indikators j zem vērtību displeja Picture Control
iestatījumu izvēlnē norāda iestatījuma iepriekšējo
vērtību. Izmantojiet to kā atsauci, pielāgojot
iestatījumus.
A Filtru efekti (tikai vienkrāsainiem)
Šīs izvēlnes opcijas vienkrāsainās fotogrāfijās atveido krāsu filtru efektu. Ir
pieejami šādi filtru efekti:
Opcija
Y Dzeltens
O Oranžs
R Sarkans
G Zaļš
Apraksts
Uzlabo kontrastu. Var izmantot, lai samazinātu debesu
spilgtumu ainavu uzņēmumos. Oranžais dod lielāku kontrastu
nekā dzeltenais; sarkanais dod lielāku kontrastu nekā oranžais.
Padara maigākus ādas toņus. Var izmantot portretiem.
A Tonēšana (tikai vienkrāsainiem)
Nospiežot 3, ja ir atlasīta opcija Toning
(Tonēšana), tiek parādītas piesātinājuma opcijas.
Nospiediet 4 vai 2, lai regulētu piesātinājumu.
Piesātinājuma kontrole nav pieejama, ja izvēlēta
opcija B&W (melnbalts).
A Skārienvadība
Pieskaroties indikatoram, tiek parādīta
skārienvadība, ko var izmantot Picture Control
iestatījumu regulēšanai.
179
Attēla detaļu saglabāšana pārgaismotās un
noēnotās vietās
Aktīvā D-Lighting
Aktīvā D-Lighting ļauj saglabāt detaļas izgaismotās un noēnotās vietās,
veidojot fotogrāfijas ar dabisku kontrastu. Izmantojiet sižetiem ar
spēcīgu kontrastu, piemēram, uzņemot spilgti apgaismotu ainavu caur
durvīm vai logu vai uzņemot apēnotu objektu attēlus saulainā dienā.
Visefektīvāk tā darbojas kopā ar matricas mērīšanu (0 124).
Aktīvā D-Lighting izslēgta
Aktīvā D-Lighting: Y Automātiski
A „Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)” un „D-Lighting” salīdzinājums
Fotogrāfiju un video uzņemšanas izvēļņu opcijas Active D-Lighting (Aktīvā
D-Lighting) pirms uzņemšanas noregulē ekspozīciju, lai optimizētu dinamisko
diapazonu, savukārt retušēšanas izvēlnes opcija D-Lighting (0 278) pēc
uzņemšanas padara attēlos gaišākas noēnotās vietas.
D Aktīvā D-Lighting
Fotogrāfijās, kas uzņemtas, izmantojot Aktīvo D-Lighting, var parādīties trokšņi
(brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai līnijas). Dažiem objektiem var būt
nevienmērīgs ēnojums. Aktīvā D-Lighting netiek piemērota pie augstām ISO
jutībām (Hi 0,3 – Hi 2).
180
Lai lietotu Aktīvo D-Lighting:
1 Atlasiet opciju Active D-Lighting (Aktīvā
D-Lighting).
Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet
opciju Active D-Lighting (Aktīvā
D-Lighting) un nospiediet 2.
2 Izvēlieties opciju.
Iezīmējiet vēlamo opciju un nospiediet J.
Ja ir atlasīta opcija Y Auto
(Automātiski), kamera automātiski
noregulēs Aktīvo D-Lighting atbilstoši
uzņemšanas apstākļiem (tomēr
ekspozīcijas režīmā M iestatījums Y Auto
(Automātiski) ir ekvivalents iestatījumam Q Normal (Normāla)).
A Aktīvā D-Lighting un video
Ja video uzņemšanas izvēlnes vienumam Active D-Lighting (Aktīvā
D-Lighting) ir atlasīts iestatījums Same as photo settings (Tāpat kā
fotogrāfiju iestatījumi) un fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē ir atlasīta opcija
Auto (Automātiski), video tiks uzņemti ar iestatījumu, kas ir ekvivalents
iestatījumam Normal (Normāla). Aktīvā D-Lighting netiek piemērota kadra
izmēriem 1920 × 1080 (lēna atsk.) un 3840 × 2160.
A Skatīt arī
Informāciju par Aktīvās D-Lighting mainīšanu uzņēmu sērijas gaitā skatiet sadaļā
„Vairākkadru uzņemšana” (0 142).
181
Augsts dinamiskais diapazons (HDR)
Uzņemot ļoti kontrastainus objektus, augsta dinamiskā diapazona (High
Dynamic Range — HDR) režīms ļauj saglabāt detaļas gaišajos un
noēnotajos apgabalos, apvienojot divus ar atšķirīgām ekspozīcijām
uzņemtus attēlus. HDR visefektīvākais ir tad, ja to izmanto kopā ar
matricas mērīšanu (0 124; izmantojot kopā ar punkta vai centra svērto
mērīšanas metodi un objektīviem bez centrāla procesora, iestatījuma
Auto (Automātiski) ekspozīciju starpība ir aptuveni 2 EV). To nevar
kombinēt ar dažām kameras funkcijām, tostarp NEF (RAW) ierakstīšanu,
zibspuldzes apgaismojumu (0 187), vairākkadru uzņemšanu (0 142),
daudzkārtēju ekspozīciju, fokusa nobīdi, intervāla fotografēšanu un ar
aizvara ātrumiem A un %.
+
Pirmā ekspozīcija
(tumšāka)
Otrā ekspozīcija
(spilgtāka)
1 Atlasiet opciju HDR (high dynamic
range) (HDR (augsts dinamiskais
diapazons)).
Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet
opciju HDR (high dynamic range) (HDR
(augsts dinamiskais diapazons)) un
nospiediet 2.
182
Kombinētais HDR attēls
2 Atlasiet režīmu.
Iezīmējiet opciju HDR mode (HDR režīms)
un nospiediet 2.
Iezīmējiet kādu no tālāk norādītajām
opcijām un nospiediet J.
• Lai uzņemtu HDR fotogrāfiju sēriju, atlasiet
opciju 0 On (series) (Ieslēgts (sērija)).
HDR uzņemšana turpināsies, līdz opcijai
HDR mode (HDR režīms) tiks atlasīts
iestatījums Off (Izslēgts).
• Lai uzņemtu vienu HDR fotogrāfiju, atlasiet opciju On (single photo)
(Ieslēgts (viena fotogrāfija)). Normālas uzņemšanas režīms
automātiski atjaunosies pēc tam, kad būsiet izveidojuši vienu HDR
fotogrāfiju.
• Lai izietu, neizveidojot papildu HDR fotogrāfijas, atlasiet opciju Off
(Izslēgts).
Ja ir atlasīta opcija On (series) (Ieslēgts
(sērija)) vai On (single photo) (Ieslēgts
(viena fotogrāfija)), vadības panelī tiks
parādīta y ikona.
183
3 Izvēlieties ekspozīciju starpību.
Lai izvēlētos divu uzņēmumu ekspozīcijas
starpību, iezīmējiet opciju Exposure
differential (Ekspozīciju starpība) un
nospiediet 2.
Tiks parādītas ekspozīciju starpības opcijas.
Iezīmējiet opciju un nospiediet J.
Izvēlieties lielākas vērtības ļoti
kontrastainiem objektiem, tomēr ņemiet
vērā, ka vērtība, kas ir lielāka nekā
nepieciešams, var nedot vēlamo rezultātu;
ja ir atlasīts iestatījums Auto
(Automātiski), kamera automātiski noregulēs ekspozīciju, lai
pielāgotos sižetam.
4 Izvēlieties izlīdzināšanas apjomu.
Lai izvēlētos, cik lielā mērā tiks izlīdzinātas
robežas starp diviem attēliem, iezīmējiet
opciju Smoothing (Izlīdzināšana) un
nospiediet 2.
Tiks parādītas izlīdzināšanas opcijas.
Iezīmējiet opciju un nospiediet J. Lielākas
vērtības rada vienmērīgāku apvienoto
attēlu. Dažiem objektiem var būt
nevienmērīgs ēnojums.
184
5 Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.
Nospiežot līdz galam aizvara
atbrīvošanas pogu, kamera uzņem divas
ekspozīcijas. Kamēr tiek apvienoti attēli,
vadības panelī mirgos paziņojums „l
y”, bet skatu meklētajā mirgos
paziņojums l u; fotogrāfijas nevar
uzņemt, kamēr nav pabeigta
ierakstīšana. Neatkarīgi no atbrīvošanas
režīmam šobrīd atlasītās opcijas ikreiz,
nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, tiks uzņemta tikai viena
fotogrāfija.
Ja ir atlasīts iestatījums On (series) (Ieslēgts (sērija)), HDR izslēgsies
tikai tad, ja opcijai HDR mode (HDR režīms) ir iestatīts iestatījums
Off (Izslēgts); ja ir atlasīts iestatījums On (single photo) (Ieslēgts
(viena fotogrāfija)), HDR automātiski izslēgsies pēc fotogrāfijas
uzņemšanas. Beidzoties HDR uzņemšanai, no displeja nozūd arī y
ikona.
D HDR fotogrāfiju kadrēšana
Attēla malas tiks apcirptas. Vēlamais rezultāts var arī netikt sasniegts, ja kamera
vai objekts uzņemšanas laikā pārvietojas. Ieteicams izmantot trijkāji. Atkarībā no
sižeta ap spilgtiem objektiem var parādīties ēna, bet ap tumšiem objektiem var
parādīties oreols; šos efektus var samazināt, noregulējot izlīdzināšanas apjomu.
185
A BKT poga
Ja pielāgotajam iestatījumam f1 (Custom control
assignment (Pielāgotas vadības piešķire)) >
BKT button + y (BKT poga + y (0 268) ir atlasīts
iestatījums HDR (high dynamic range) (HDR
(augsts dinamiskais diapazons)), HDR režīmu var
atlasīt, nospiežot BKT pogu un grozot galveno
grozāmo komandu pārslēgu, bet ekspozīciju
starpību — nospiežot BKT pogu un grozot grozāmo
apakškomandu pārslēgu. Režīms un ekspozīciju
starpība tiek parādīti vadības panelī: režīmu norāda
ikona a režīmam Off (Izslēgts), ikona B —
režīmam On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)) un ikona b —
režīmam On (series) (Ieslēgts (sērija)), savukārt ekspozīciju starpību norāda
ikonas 6, 7, 8 un 9 ekspozīciju starpībai attiecīgi 1 EV, 2 EV, 3 EV un Auto
(Automātiski).
A Uzņemšana laika intervālā
Ja, iekams tiek sākta uzņemšana ar intervāla taimeri, opcijai HDR mode (HDR
režīms) tiek atlasīts iestatījums On (series) (Ieslēgts (sērija)), kamera turpinās
uzņemt HDR fotogrāfijas ar atlasīto intervālu (ja ir atlasīts iestatījums On (single
photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)), uzņemšana ar intervāla taimeri beigsies
pēc viena uzņēmuma).
A Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuves
HDR iestatījumus var noregulēt atsevišķi katrai krātuvei (0 250), taču
pārslēgšanās uz krātuvi ar aktīvu HDR daudzkārtējas ekspozīcijas vai uzņemšanas
ar intervāla taimeri laikā atspējo HDR. HDR tiek atspējots arī tad, ja pārslēgsieties
uz krātuvi, kurā attēlu kvalitātei ir iestatīta opcija NEF (RAW).
186
Papildu zibspuldzes
Lai uzņemtu fotogrāfijas ar zibspuldzi, piestipriniet kameras piederumu
pieslēgvietai papildu zibspuldzi (0 288). Informāciju par zibspuldžu
lietošanu skatiet ierīces piegādes komplektā iekļautajā dokumentācijā.
Informāciju par daudzu tālvadības zibspuldžu lietošanu skatiet
izdevumā Izvēļņu pamācība, kas ir pieejama Nikon tīmekļa vietnēs (0 i).
Zibspuldzes lietošana
Izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai kamerai uzstādītu papildu
zibspuldzi un uzņemtu fotogrāfijas, izmantojot zibspuldzi.
1 Uzstādiet zibspuldzi piederumu
pieslēgvietā.
Sīkāku informāciju skatiet ierīces lietošanas
rokasgrāmatā.
2 Ieslēdziet kameru un zibspuldzi.
Zibspuldze sāks uzlādēties; kad uzlāde ir pabeigta, skatu meklētājā
tiks parādīts zibspuldzes gatavības indikators (c).
187
3 Noregulējiet zibspuldzes iestatījumus.
Atlasiet zibspuldzes režīmu (0 192) un zibspuldzes vadības režīmu
(0 190).
4 Noregulējiet aizvara ātrumu un apertūras atvērumu.
5 Uzņemiet attēlus.
D Izmantojiet tikai Nikon zibspuldzes piederumus
Izmantojiet tikai Nikon zibspuldzes. Piederumu pieslēgvietai pievienojot negatīvu
spriegumu vai spriegumu, kas ir lielāks par 250 V, var ne tikai izraisīt darbības
traucējumus, bet arī sabojāt kameras vai zibspuldzes sinhronizēto elektrisko
shēmu. Iekams lietot Nikon zibspuldzi, kas nav norādīta šajā sadaļā, sazinieties ar
Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi, lai saņemtu plašāku informāciju.
A Aizvara ātrums
Ja tiek izmantota papildu zibspuldze, aizvara ātrumu var iestatīt, kā norādīts
tālāk:
Režīms
P, A
S
M
Aizvara ātrums
Automātiski iestata kamera (1/250 s – 1/60 s) *
Lietotāja atlasīta vērtība (1/250 s – 30 s)
Lietotāja atlasīta vērtība (1/250 s – 30 s, „spuldzīte” (A), „laiks” (%))
* Aizvara ātrumu var iestatīt uz 30 s, ja zibspuldzes režīmam ir atlasīta lēna sinhronizācija, lēna
sinhronizācija ar aizmugurējā aizkara sinhronizāciju vai lēna sinhronizācija ar sarkano acu efekta
samazināšanu.
A Sinhronizācijas kontakts
Ja vajadzīgs, sinhronizācijas kontaktam var
pievienot sinhronizācijas kabeli. Nepievienojiet
citu zibspuldzi pie sinhronizācijas kabeļa, ja
fotografējat ar zibspuldzi aizmugures aizkara
sinhronizācijas režīmā un zibspuldze ir
piestiprināta kameras piederumu pieslēgvietai.
188
A i-TTL zibspuldzes vadība
Ja CLS saderīga zibspuldze ir iestatīta uz TTL, kamera automātiski atlasa vienu no
tālāk minētajiem zibspuldzes vadības tipiem:
• Digitālās vienobjektīva spoguļkameras vienmērīga apgaismojuma i-TTL piespiedu zibspuldze:
zibspuldze tieši pirms galvenā uzliesmojuma izstaro gandrīz neredzamu
pirmszibšņu sēriju (pārbaudes pirmszibšņus). Pirmszibšņus, kas atstarojas no
objektiem visos kadra apgabalos, savāc aptuveni 180 tūkst. (180000) pikseļu
RGB sensors, un tie tiek analizēti kombinācijā ar matricas mērīšanas sistēmas
diapazona informāciju, lai noregulētu zibspuldzes jaudu, nodrošinot dabisku
līdzsvaru starp galveno objektu un vides fona apgaismojumu. Izmantojot G, E
vai D tipa objektīvu, informācija par attālumu tiek iekļauta zibspuldzes jaudas
aprēķinos. Aprēķinu precizitāti objektīviem bez centrālā procesora var
palielināt, norādot objektīva datus (fokusa garums un maksimālais apertūras
atvērums; 0 218). Nav pieejams, izmantojot punkta mērīšanu.
• Digitālās vienobjektīva spoguļkameras standarta i-TTL piespiedu zibspuldze: zibspuldzes
jauda tiek pielāgota, lai nodrošinātu kadram standarta apgaismojuma līmeni;
fona spilgtums netiek ņemts vērā. Ieteicams lietot uzņēmumos, kuros galvenais
objekts ir izcelts uz fona detaļām, vai, ja tiek izmantota ekspozīcijas
kompensācija. Ja ir atlasīta punkta mērīšanas opcija, digitālās vienobjektīva
spoguļkameras standarta i-TTL piespiedu zibspuldze tiek aktivizēta
automātiski.
189
Fotogrāfiju uzņemšana ar kamerai uzstādītu
zibspuldzi
Ja kamerai ir uzstādīta zibspuldze, kas atbalsta
sinhronizēto zibspuldzes vadību (SB-5000,
SB-500, SB-400 vai SB-300), zibspuldzes
vadības režīmu, zibspuldzes līmeni un citus
zibspuldzes iestatījumus var regulēt,
izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes
vienumu secību Flash control (Zibspuldzes
vadība) > Flash control mode (Zibspuldzes vadības režīms)
(zibspuldzei SB-5000 šos iestatījumus var regulēt, arī izmantojot pašas
zibspuldzes vadības elementus). Pieejamās opcijas mainās atkarībā no
izmantotās zibspuldzes (0 288), savukārt opcijas, kas tiek parādītas
vienumam Flash control mode (Zibspuldzes vadības režīms), mainās
atkarībā no atlasītā režīma. Citām zibspuldzēm iestatījumus var regulēt,
tikai izmantojot zibspuldzes vadības elementus.
• TTL: i-TTL režīms. Gadījumos, kad tiek izmantotas zibspuldzes SB-500,
SB-400 un SB-300, zibspuldzes kompensāciju var regulēt, izmantojot
W (M) pogu (0 194).
• Auto external flash (Automātiska ārējā zibspuldze): šajā režīmā jauda
automātiski tiek noregulēta atbilstoši objekta atstarotās gaismas
daudzumam; ir pieejama arī zibspuldzes kompensācija. Automātiskās
ārējās zibspuldzes režīms atbalsta arī automātisko apertūras atvēruma
(qA) un ne TTL automātisko (A) režīmu; ne TTL automātiskais režīms
tiek atlasīts automātiski, ja objektīvs bez centrālā procesora ir
pievienots, nenorādot fokusa garumu un maksimālo apertūras
atvērumu, izmantojot iestatīšanas izvēlnes vienumu Non-CPU lens
data (Objektīva bez centrālā procesora dati) (0 218). Papildu
informāciju skatiet zibspuldzes rokasgrāmatā.
• Distance-priority manual (Attāluma prioritātes manuālais): izvēlieties attālumu
līdz objektam; zibspuldzes jauda tiek noregulēta automātiski. Ir
pieejama arī zibspuldzes kompensācija.
190
• Manual (Manuālais): izvēlieties zibspuldzes līmeni manuāli.
• Repeating flash (Atkārtota zibspuldzes darbība): kamēr aizvars ir atvērts,
zibspuldze uzplaiksna atkārtoti, radot daudzkārtējas ekspozīcijas
efektu. Izvēlieties zibspuldzes līmeni (Output (Izvade)), ierīces
maksimālo uzplaiksnījumu reižu skaitu (Times (Reižu skaits)) un cik
reizes sekundē uzplaiksna zibspuldze (Frequency (Frekvence), mēra
hercos (Hz)). Vienumam Times (Reižu skaits) pieejamās opcijas
mainās atkarībā no opcijām, kas atlasītas vienumiem Output (Izvade)
un Frequency (Frekvence); sīkāk par to skatiet zibspuldžu
dokumentācijā.
A Sinhronizētā zibspuldzes vadība
Sinhronizētā zibspuldzes vadība ļauj kamerai un zibspuldzei koplietot
iestatījumus. Ja kamerai ir uzstādīta zibspuldze, kas atbalsta sinhronizēto
zibspuldzes vadību, kamerai vai zibspuldzei veiktās zibspuldzes iestatījumu
izmaiņas tiek atspoguļotas abās ierīcēs, un tāpat arī izmaiņas, kas veiktas,
izmantojot papildu programmatūru Camera Control Pro 2.
191
Zibspuldzes režīmi
Kamera atbalsta šādus zibspuldzes režīmus:
Zibspuldzes režīms
Priekšējā aizkara
sinhronizācija
Sarkano acu efekta
samazināšana
Sarkano acu efekta
samazināšana ar
lēnu sinhronizāciju
Lēna sinhronizācija
Aizmugurējā
aizkara
sinhronizācija
Zibspuldze izslēgta
192
Apraksts
Šis režīms ir ieteicams lielākajā daļā situāciju.
Ieprogrammētajā automātiskajā un apertūras prioritātes
automātiskajā režīmā aizvara ātrums automātiski tiks
iestatīts uz vērtībām no 1/250 līdz 1/60 s (1/8000 līdz 1/60 s ar
automātisko FP lielātruma sinhronizāciju; 0 266).
Ja zibspuldze atbalsta sarkano acu efekta samazināšanu,
izvēlieties šo režīmu, lai samazinātu sarkano acu efektu, ko
dažreiz rada zibspuldze. Nav ieteicams, uzņemot kustīgus
objektus, vai citās situācijās, kurās nepieciešama ātra aizvara
reakcija. Nepārvietojiet kameru uzņemšanas laikā.
Apvieno sarkano acu efekta samazināšanu ar lēnu
sinhronizāciju. Izmanto portretiem, ko uzņem uz nakts skata
fona. Šis režīms ir pieejams tikai ieprogrammētajā
automātiskajā režīmā un apertūras prioritātes automātiskajā
ekspozīcijas režīmā. Lai nepieļautu attēla izplūšanu kameras
drebēšanas dēļ, ieteicams izmantot trijkāji.
Zibspuldze tiek apvienota ar lēnu aizvara ātrumu līdz 30 s, lai
varētu uzņemt gan objektu, gan arī fonu naktī vai tumšā
apgaismojumā. Šis režīms ir pieejams tikai ieprogrammētajā
automātiskajā režīmā un apertūras prioritātes automātiskajā
ekspozīcijas režīmā. Lai nepieļautu attēla izplūšanu kameras
drebēšanas dēļ, ieteicams izmantot trijkāji.
Aizvara prioritātes automātiskajā režīmā un manuālajā
ekspozīcijas režīmā zibspuldze uzplaiksna tieši pirms aizvara
aizvēršanās. Izmantojiet to, lai izveidotu aiz kustīga objekta
paliekošas gaismas plūsmas efektu. Ieprogrammētajā
automātiskajā un apertūras prioritātes automātiskajā režīmā
lēnu aizmugurējā aizkara sinhronizāciju izmanto, lai
uzņemtu gan objektu, gan fonu. Lai nepieļautu attēla
izplūšanu kameras drebēšanas dēļ, ieteicams izmantot
trijkāji.
Zibspuldze neuzplaiksna.
❚❚ Zibspuldzes režīma izvēlēšanās
Lai izvēlētos zibspuldzes režīmu,
nospiediet W (M) pogu un groziet
galveno grozāmo komandu
pārslēgu, līdz vadības panelī tiek
parādīts vēlamais zibspuldzes
režīms:
W (M) poga
Priekšējā aizkara
sinhronizācija
Sarkano acu efekta
samazināšana 1
Zibspuldze izslēgta
Aizmugurējā aizkara
sinhronizācija 4
Galvenais
grozāmais
komandu pārslēgs
Sarkano acu efekta
samazināšana ar lēnu
sinhronizāciju 1, 2
Lēna sinhronizācija 3
1 Ja zibspuldze neatbalsta sarkano acu efekta samazināšanu, mirgo Y ikona.
2 Sarkano acu efekta samazināšana ar lēno sinhronizāciju ir pieejama tikai ekspozīcijas režīmos P un A.
Režīmos S un M sarkano acu efekta samazināšana ar lēno sinhronizāciju kļūst par sarkano acu efekta
samazināšanas funkciju.
3 Pieejama tikai ekspozīcijas režīmos P un A. Režīmos S un M lēnā sinhronizācija kļūst par priekšējā aizkara
sinhronizāciju.
4 Ekspozīcijas režīmos P un A, ja ir atbrīvota W (M) poga, zibspuldzes sinhronizācijas režīms tiks
iestatīts uz lēno aizmugurējā aizkara sinhronizāciju.
A Studijas zibspuldžu sistēmas
Aizmugurējā aizkara sinhronizāciju nevar izmantot kopā ar studijas zibspuldžu
sistēmām, jo nav iespējams panākt pareizu sinhronizāciju.
193
Zibspuldzes kompensācija
Zibspuldzes kompensāciju izmanto, lai mainītu zibspuldzes jaudu
robežās no –3 EV līdz +1 EV ar 1/3 EV soli, tādējādi mainot galvenā objekta
spilgtumu attiecībā pret fonu. Zibspuldzes jaudu var palielināt, lai liktu
galvenajam objektam izskatīties gaišākam, vai samazināt, lai novērstu
nevēlamus izgaismojumus vai atspulgus. Parasti pozitīvas vērtības
izvēlas, lai objektu padarītu gaišāku, bet negatīvas vērtības — lai to
padarītu tumšāku.
Lai izvēlētos zibspuldzes
kompensācijas vērtību, nospiediet
W (M) pogu un groziet grozāmo
apakškomandu pārslēgu, līdz
vadības panelī tiek parādīta vēlamā
vērtība.
W (M) poga
±0 EV
(W/M poga nospiesta)
–0,3 EV
Grozāmais
apakškomandu
pārslēgs
+1,0 EV
Ja vērtība nav ±0,0, pēc W (M) pogas atbrīvošanas vadības panelī un
skatu meklētājā tiks parādīta Y ikona. Zibspuldzes kompensācijas
pašreizējo vērtību var apstiprināt, nospiežot W (M) pogu.
Normālu zibspuldzes jaudu var atjaunot, iestatot zibspuldzes
kompensācijai vērtību ±0,0. Izslēdzot kameru, zibspuldzes kompensācija
netiek atiestatīta.
194
A Skatīt arī
Informāciju:
• Par zibspuldzes kompensācijai pieejamā soļa lieluma atlasīšanu skatiet sadaļā
A > Pielāgotais iestatījums b3 (Exp./flash comp. step value (Ekspozīcijas/
zibspuldzes kompensācijas soļa lielums), 0 262).
• Par to, vai zibspuldzes kompensācija tiek pielietota papildus ekspozīcijas
kompensācijai, kad tiek izmantota zibspuldze, skatiet sadaļā A > Pielāgotais
iestatījums e3 (Exposure comp. for flash (Ekspozīcijas kompensācija
zibspuldzei), 0 266).
• Par zibspuldzes līmeņa automātisku mainīšanu, uzņemot uzņēmumu sērijas,
skatiet sadaļā „Vairākkadru uzņemšana” (0 142).
195
Zibspuldzes vērtības fiksēšana
Šo funkciju izmanto zibspuldzes jaudas fiksēšanai, ļaujot atkārtoti
pārveidot fotogrāfijas kompozīciju, nemainot zibspuldzes līmeni, kā arī
nodrošinot to, ka zibspuldzes jauda ir pielāgota objektam arī tad, ja
objekts neatrodas kadra centrā. Zibspuldzes jauda tiek regulēta
automātiski atbilstoši jebkurām ISO jutības un apertūras atvēruma
izmaiņām. Zibspuldzes vērtības fiksēšana ir pieejama tikai CLS
saderīgām zibspuldzēm (0 288).
Lai izmantotu zibspuldzes vērtības fiksēšanu:
1 Piešķiriet kameras vadības ierīcei
zibspuldzes vērtības fiksēšanas funkciju.
Piešķiriet opciju FV lock (Zibspuldzes
vērtības fiksēšana) vadības ierīcei,
izmantojot pielāgoto iestatījumu f1
(Custom control assignment (Pielāgotas
vadības piešķire), 0 268).
2 Pievienojiet CLS saderīgu zibspuldzi.
Pievienojiet kameras piederumu pieslēgvietai CLS saderīgu
zibspuldzi (0 288).
3 Iestatiet zibspuldzei piemērotu režīmu.
Ieslēdziet zibspuldzi un iestatiet zibspuldzes režīmu uz TTL,
pārbaudes pirmszibsni qA vai pārbaudes pirmszibsni A. Sīkāk par to
skatiet zibspuldzes dokumentācijā.
4 Fokusējiet.
Pozicionējiet objektu kadra
centrā un nospiediet līdz pusei
aizvara atbrīvošanas pogu, lai
fokusētu.
196
5 Fiksējiet zibspuldzes līmeni.
Kad esat pārliecinājies, ka skatu
meklētājā ir redzams zibspuldzes
gatavības indikators (M), nospiediet 1. darbībā atlasīto vadības pogu.
Zibspuldze izstaros pārbaudes pirmszibsni, lai noteiktu piemērotu
zibspuldzes līmeni. Zibspuldzes līmenis tiks fiksēts šajā līmenī, bet
skatu meklētājā parādīsies zibspuldzes vērtības fiksēšanas ikona (e).
6 Mainiet kadra kompozīciju.
7 Uzņemiet fotogrāfiju.
Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas
pogu. Ja vajadzīgs, papildu attēlus var uzņemt, neatbrīvojot
zibspuldzes vērtības fiksatoru.
8 Atbrīvojiet zibspuldzes vērtības fiksatoru.
Lai atbrīvotu zibspuldzes vērtības fiksēšanu, nospiediet 1. darbībā
atlasīto vadības pogu. Pārliecinieties, ka skatu meklētājā vairs netiek
rādīta zibspuldzes vērtības fiksēšanas ikona (e).
197
Piederumu pieslēgvietā uzstādīto zibspuldžu
informācija
Kamera var parādīt zibspuldzes informāciju kameras piederumu
pieslēgvietā uzstādītām zibspuldzēm, kas atbalsta sinhronizēto
zibspuldzes vadību (SB-5000, SB-500, SB-400 un SB-300). Lai skatītu
zibspuldzes informāciju, nospiediet informācijas displejā R pogu
(0 203). Informācijas displejs mainās atkarībā no zibspuldzes vadības
režīma.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
8
9
1 Zibspuldzes gatavības indikators ....187
2 Izkliedes ikona (tiek parādīta, ja
zibspuldzes galva ir noliekta augšup)
3 Tālummaiņas augšējās pozīcijas
brīdinājums (tiek parādīts, ja
tālummaiņas augšējā pozīcija nav
pareiza)
4 Zibspuldzes vadības režīms
................................................................ 190
FP indikators.......................................... 266
5 Zibspuldzes kompensācija (TTL)
....................................................... 190, 194
6 Zibspuldzes režīms .............................. 192
7 Zibspuldzes vadības režīms...............201
8 Zibspuldzes vērtības fiksēšanas
indikators..............................................196
9 Zibspuldzes kompensācija ................ 194
❚❚ Automātiskā ārējā zibspuldze
1
2
198
1 Zibspuldzes vadības režīms...............190
FP indikators.......................................... 266
2 Zibspuldzes kompensācija
(automātiskais apertūras atvērums)
....................................................... 190, 194
❚❚ Attāluma prioritātes manuālais
1
2
3
1 Zibspuldzes vadības režīms............... 190
FP indikators.......................................... 266
2 Zibspuldzes kompensācija (attāluma
prioritātes manuālais) ..............190, 194
3 Attālums................................................. 190
❚❚ Manuāls
1
2
1 Zibspuldzes vadības režīms............... 190
FP indikators.......................................... 266
2 Zibspuldzes līmenis............................. 190
❚❚ Atkārtota zibspuldzes darbība
1
2
3
1 Zibspuldzes vadības režīms............... 190
2 Zibspuldzes līmenis (izvads) ............. 190
3 Izstarojumu skaits (reizes).................. 190
Frekvence............................................... 190
199
A Zibspuldzes informācija un kameras iestatījumi
Zibspuldzes informācijas displejā tiek parādīti
atlasītie kameras iestatījumi, tostarp ekspozīcijas
režīms, aizvara ātrums, apertūras atvērums un ISO
jutība.
A Zibspuldzes iestatījumu mainīšana
Zibspuldzes iestatījumus var mainīt, nospiežot
zibspuldzes informācijas displejā i pogu.
Pieejamās opcijas mainās atkarībā no zibspuldzes
un atlasītajiem iestatījumiem. Jūs varat veikt arī
zibspuldzes izmēģinājumu.
200
A Zibspuldzes vadības režīms
Papildu zibspuldžu, kas uzstādītas kameras
piederumu pieslēgvietā, vadības režīms
informācijas displejā tiek parādīts šādi:
Zibspuldzes sinhronizācija
Automātiskā FP (0 266)
i-TTL
Automātisks apertūras
atvērums (qA)
Ne TTL automātiskā
zibspuldze (A)
Attāluma prioritātes
manuālais (GN)
Manuāls
Atkārtota zibspuldzes
darbība
—
Uzlabots bezvadu
apgaismojums
201
Tālvadības zibspuldzes
Izdevumā Izvēļņu pamācība, kas pieejama Nikon tīmekļa vietnēs (0 i), ir
pieejama šāda informācija:
• Tālvadības zibspuldžu vadīšana, izmantojot piederumu
pieslēgvietā uzstādītas papildu zibspuldzes optiskos
signālus
• Radiovadāmu tālvadības zibspuldžu lietošana
• Radiovadāmu tālvadības zibspuldžu lietošana vienlaikus ar
piederumu pieslēgvietā uzstādītu zibspuldzi
• Radiovadāmu tālvadības zibspuldžu lietošana vienlaikus ar
optiski vadāmām tālvadības zibspuldzēm
Radio zibspuldžu vadība ir pieejama tikai tad, ja kamera ir savienota ar
WR-R10, izmantojot adapteri WR-A10. Papildu informāciju par
zibspuldzes funkcijām skatiet sadaļā „Nikon radošā apgaismojuma
sistēma (CLS)” (0 288).
202
Citas uzņemšanas opcijas
R poga
Uzņemot fotogrāfijas skatu meklētāja režīmā, var nospiest R pogu, lai
ekrānā skatītu informācijas displeju, kurā tostarp tiek parādīta
informācija par aizvara ātrumu, apertūras atvērumu, atlikušo kadru
skaitu un AF apgabala režīmu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
16
12
17
14
1 Bluetooth savienojuma indikators
................................................................ 275
Lidojuma režīms................................... 275
2 Wi-Fi savienojuma indikators ........... 275
Eye-Fi savienojuma indikators.......... 276
3 Satelīta signāla indikators.................. 222
4 Ilgstošas ekspozīcijas trokšņu
samazināšanas indikators ................ 253
5 Vinjetēšanas kontroles indikators.... 253
6 Automātiskā kropļojumu kontrole
................................................................ 253
7 Elektroniskais priekšējā aizkara
aizvars.................................................... 265
8 Ekspozīcijas aizturēšanas režīms...... 264
13
9 Intervāla taimera indikators ..............255
Fotografēšanas ar intervāliem
indikators.............................................. 259
& („nav iestatīts pulkstenis”)
indikators..................................... 206, 271
10 „Pīkstiena” indikators..........................274
11 Kameras akumulatora indikators....... 30
MB-D18 akumulatora un bateriju
tipa displejs.......................................... 276
MB-D18 akumulatora un bateriju
indikators.............................................. 299
12 Baltā balanss ......................................... 156
13 Picture Control indikators.................. 175
14 Krāstelpa ................................................253
15 Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes
krātuve .................................................. 250
16 Attēla apgabala indikators .................. 83
17 Aktīvās D-Lighting indikators ........... 180
203
18 19 20
27
28
29
30
31
18 Zibspuldzes sinhronizācijas
indikators.............................................. 266
19 Aizvara ātruma fiksēšanas ikona...... 136
20 Aizvara ātrums............................. 129, 131
21 Apertūras atvēruma iedaļas
indikators.............................................. 130
22 Apertūras atvērums (f skaitlis)
....................................................... 130, 131
Apertūras atvērums (iedaļu skaits)
................................................................ 130
23 Ekspozīcijas indikators........................ 132
Ekspozīcijas kompensācijas
displejs .................................................. 139
Vairākkadru dublēšanas progresa
indikators:
Ekspozīcijas un zibspuldzes
vairākkadru dublēšana ............ 143
BB vairākkadru uzņemšana ........ 148
24 Attēla komentāra indikators ............. 273
25 Autortiesību informācijas
indikators.............................................. 273
26 i ikona.................................................... 208
204
21 22
23
24
25
26
27 Elastīgas programmas indikators .... 128
28 Ekspozīcijas režīms .............................. 126
29 Pašreizējā kadra vieta vairākkadru
uzņemšanas secībā .................. 143, 148
ADL vairākkadru uzņemšanas
apjoms...................................................152
HDR ekspozīciju starpība ................... 182
HDR (sēriju) indikators........................ 182
Kadru skaits (daudzkārtēja
ekspozīcija)...........................................254
Daudzkārtējas ekspozīcijas (sēriju)
indikators.............................................. 254
30 Ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru
dublēšanas indikators .......................143
BB vairākkadru uzņemšanas
indikators.............................................. 148
ADL vairākkadru uzņemšanas
indikators.............................................. 152
HDR indikators...................................... 182
Daudzkārtējas ekspozīcijas
indikators.............................................. 254
31 Atbrīvošanas režīms ............................ 113
36
32
33
34
35
37
38
39
44 43 42 41
40
32 Ekspozīcijas kompensācijas
38 „k” (tiek parādīts, ja atmiņas pietiek
indikators.............................................. 139
vairāk nekā 1000 uzņēmumiem) ...... 31
Ekspozīcijas kompensācijas
39 Atlikušo kadru skaits ................... 31, 362
vērtība ................................................... 139
Manuālā objektīva numurs................ 218
33 Zibspuldzes kompensācijas
40 Attēla kvalitāte ....................................... 88
indikators.............................................. 194
Sekundārā slota funkcija...................... 93
Zibspuldzes kompensācijas
Attēla izmērs ........................................... 91
vērtība ................................................... 194
XQD kartes ikona..............................16, 93
34 Zibspuldzes vērtības fiksēšanas
SD kartes ikona .................................16, 93
indikators.............................................. 196 41 Autofokusa režīms................................. 98
35 Mērīšana................................................. 124 42 AF apgabala režīms .................... 100, 103
36 Apertūras atvēruma fiksatora
43 Zibspuldzes vadības režīms...............190
ikona ...................................................... 136 44 Zibspuldzes režīms .............................. 192
37 ISO jutība................................................ 119
ISO jutības indikators .......................... 119
Automātiskais ISO jutības
indikators.............................................. 121
Piezīme: ilustratīvos nolūkos displejs parādīts ar visiem iedegtiem indikatoriem.
205
A Ekrāna izslēgšana
Lai ekrānā dzēstu uzņemšanas vai zibspuldzes informāciju, nospiediet R pogu vai
arī nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Ja aptuveni 10 sekundes netiks
veiktas nekādas darbības, ekrāns izslēgsies automātiski. Informāciju par to, kā
izvēlēties, cik ilgi ekrāns paliek ieslēgts, iekams izslēgties, skatiet sadaļā A >
Pielāgotais iestatījums c4 (Monitor off delay (Ekrāna izslēgšanās aizturēšana),
0 264).
A & indikators
Kameras pulksteni darbina neatkarīgs uzlādējams strāvas avots, kas tiek uzlādēts
pēc vajadzības, kad ir ievietots galvenais akumulators vai kamera tiek darbināta,
izmantojot papildu barošanas savienotāju un maiņstrāvas adapteri. Divu dienu
uzlāde būs pietiekama, lai pulksteni darbinātu apmēram trīs mēnešus. Ja
informācijas panelī mirgo & ikona, tas nozīmē, ka pulkstenis ir atiestatīts un kopā
ar jaunajām fotogrāfijām ierakstītā datuma un laika informācija nebūs pareiza.
Iestatiet pulkstenim pareizu laiku un datumu, izmantojot iestatīšanas izvēlnes
vienumu secību Time zone and date (Laika josla un datums) > Date and time
(Datums un laiks) (0 271).
A Skatīt arī
Informāciju par teksta krāsas mainīšanu informācijas displejā skatiet sadaļā B >
Information display (Informācijas displejs) (0 272).
206
Grozāmo komandu pārslēgu lietošana
Informācijas displeja iestatījumus var regulēt,
turot nospiestu vienu no tālāk norādītajām
pogām un grozot grozāmo komandu
pārslēgu:
• T (0 88, 91)
• U (0 156; lai precīzi pieregulētu baltā
balansu, turiet pogu nospiestu un darbiniet
kursortaustiņu)
• I (0 126)
• Y (0 124)
• E (0 139)
• S (0 119)
• W/M (0 192, 194)
• BKT (0 142)
• AF režīms (0 98, 100)
• Jebkurai pogai, kurai var piešķirt funkciju, izmantojot pielāgoto
iestatījumu f1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības
piešķire), 0 268) vai pielāgoto iestatījumu f10 (Assign MB-D18
buttons (Piešķirt MB-D18 pogas), 0 270), pie nosacījuma, ka pogu
var lietot kombinācijā ar grozāmiem komandu pārslēgiem
A Baltā balanss
Nospiediet U pogu, lai informācijas displejā
regulētu baltā balansa iestatījumus. Groziet
galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai izvēlētos
baltā balansa režīmu, un groziet grozāmo
apakškomandu pārslēgu, lai izvēlētos pakārtotu
opciju režīmam v (automātiski) vai I
(fluorescējošs), krāsu temperatūru (režīms K,
„izvēlēties krāsu temperatūru”) vai baltā balansa
iepriekšiestatītu vērtību (manuāla iepriekšēja iestatījuma režīms). Izņemot
režīmu K („izvēlēties krāsu temperatūru”) un iepriekš iestatītu manuālo režīmu,
pārējos režīmos kursortaustiņu var izmantot, lai precīzi ieregulētu baltā balansu
pa dzintara (A) – zilās (B) un zaļās (G) – fuksīna (M) krāsu asīm.
207
i poga
Lai piekļūtu tālāk minētajām opcijām,
nospiediet i pogu laikā, kad fotogrāfijas tiek
uzņemtas, izmantojot skatu meklētāju.
Izmantojiet skārienekrānu vai pārvietojieties
par izvēlni, izmantojot kursortaustiņu un J
pogu, nospiežot 1 vai 3, lai iezīmētu
vienumus, un J, lai skatītu opcijas. Lai
atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet līdz
pusei aizvara atbrīvošanas pogu.
Opcija
Photo shooting menu bank (Fotogrāfiju uzņemšanas
izvēlnes krātuve)
Custom settings bank (Pielāgotas iestatīšanas
krātuve)
Custom control assignment (Pielāgotas vadības
piešķire)
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu)
Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas trokšņu
samazināšana)
High ISO NR (Augsta ISO trokšņu samazināšana)
208
0
250
260
268
180
86
253
253
i poga
Divu pogu atiestatīšana: noklusējuma
iestatījumu atjaunošana
Tālāk minētajiem kameras
iestatījumiem noklusējuma vērtības
var atjaunot, vienlaikus ilgāk par
divām sekundēm nospiežot T
un E pogas (šīs pogas ir iezīmētas ar
zaļu punktu). Kamēr tiek atiestatīti
iestatījumi, vadības panelis uz īsu
brīdi izslēdzas.
T poga
E poga
209
❚❚ Iestatījumi, kas pieejami no fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes 1
Opcija
Extended photo menu banks (Paplašinātas fotogrāfiju
uzņemšanas izvēļņu krātuves)
Image quality (Attēla kvalitāte)
Image size (Attēla izmērs)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
ISO sensitivity (ISO jutība)
Auto ISO sensitivity control (Automātiskā ISO jutības vadība)
White balance (Baltā balanss)
Noklusējuma iestatījums
Off (Izslēgts)
JPEG normal (JPEG normāla kvalitāte)
Large (Liels)
Large (Liels)
100
Off (Izslēgts)
Auto (Automātiski) > Keep white (reduce warm
colors) (Saglabāt balto (samazināt siltās krāsas))
A-B: 0, G-M: 0
Nemainīti
Precīza ieregulēšana
Picture Control iestatījumi 2
Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)
Flicker reduction setting (Mirgoņas samazināšanas iestatījums)
Disable (Atspējot)
Flicker reduction indicator (Mirgoņas samazināšanas
On (Ieslēgts)
indikators)
Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija)
Izslēgts 3
HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais
Izslēgts 4
diapazons))
Silent live view photography (Fotogrāfiju uzņemšana tiešā
Off (Izslēgts)
skata režīmā bez skaņas)
1 Izņemot daudzkārtējo ekspozīciju, atiestatīti tiks tikai tie krātuvē esošie iestatījumi, kas šobrīd atlasīti,
izmantojot opciju Photo shooting menu bank (Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes
krātuve) (0 250). Pārējās krātuvēs esošos iestatījumus tas neietekmē.
2 Tikai pašreizējā Picture Control.
3 Ja pašlaik norisinās daudzkārtējas ekspozīcijas process, uzņemšana tiks pabeigta un daudzkārtēja ekspozīcija
tiks izveidota no līdz šim brīdim ierakstītajām ekspozīcijām. Pārklāšanas režīms, uzņēmumu skaits un
vienums Keep all exposures (Paturēt visas ekspozīcijas) netiek atiestatīti.
4 Ekspozīciju starpība un izlīdzināšana netiek atiestatītas.
❚❚ Iestatījumi, kas pieejami no video uzņemšanas izvēlnes
Opcija
Noklusējuma iestatījums
ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
ISO sensitivity (mode M) (ISO jutība (M režīms))
100
Same as photo settings (Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi)
White balance (Baltā balanss)
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
Off (Izslēgts)
Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma)
Off (Izslēgts)
210
❚❚ Citi iestatījumi
Opcija
Fokusa punkts 1
Iepriekš iestatīts fokusa punkts
Ekspozīcijas režīms
Elastīga programma
Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija)
AE fiksēšanas turēšana
Ekspozīcijas priekšskatījums
Shutter speed lock (Aizvara ātruma fiksators)
Aperture lock (Apertūras atvēruma fiksators)
Autofokusa režīms
AF apgabala režīms
Skatu meklētājs
Tiešais skats
Photo live view display WB (Fotogrāfiju tiešā skata
displeja BB)
Multi-selector power aperture (Elektriski pielāgojams
apertūras atvērums ar kursortaustiņa vadību)
Multi selector exposure comp. (Kursortaustiņa
ekspozīcijas kompensācija)
Highlight display (Izgaismojumu displejs)
Headphone volume (Austiņu skaļums)
Metering (Mērīšana)
Vairākkadru uzņemšana
Flash mode (Zibspuldzes režīms)
Flash compensation (Zibspuldzes kompensācija)
FV lock (Zibspuldzes vērtības fiksēšana)
Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizturēšanas režīms)
Noklusējuma iestatījums
Centrs
Centrs
Ieprogrammēts automātiskais
Izslēgts
Izslēgts
Izslēgts
Izslēgts
Off (Izslēgts)
Off (Izslēgts)
AF-S
Viena punkta AF
Normāla apgabala AF
None (Nekas)
Disable (Atspējot)
Disable (Atspējot)
Off (Izslēgts)
15
Matricas mērīšana
Izslēgts 2
Priekšējā aizkara sinhronizācija
Izslēgts
Izslēgts
Off (Izslēgts) 3
1 Fokusa punkts netiek parādīts, ja AF apgabala režīmam ir atlasīts automātiskais apgabala AF.
2 Uzņēmumu skaits tiek atiestatīts uz nulli. Vairākkadru uzņemšanas solis tiek atiestatīts uz 1 EV (ekspozīcijas/
zibspuldzes vairākkadru dublēšana) vai 1 (baltā balansa vairākkadru uzņemšana). Divu uzņēmumu ADL
vairākkadru uzņemšanas programmu otrajam uzņēmumam tiek atlasīts iestatījums Y Auto
(Automātiski).
3 Tiks atiestatīti tikai tie krātuvē esošie iestatījumi, kas šobrīd ir atlasīti, izmantojot opciju Custom
settings bank (Pielāgotas iestatīšanas krātuve) (0 260). Pārējās krātuvēs esošos
iestatījumus tas neietekmē.
211
Fotogrāfiju uzņemšana ar fokusa nobīdi
Uzņemot fotogrāfiju sēriju, kamera fokusa nobīdes laikā automātiski
maina fokusu. Šo funkciju var izmantot, lai uzņemtu fotoattēlus, kurus
vēlāk var kopēt datorā un apvienot, izmantojot trešo pušu fokusu
savietošanas programmatūru.
D Pirms uzņemšanas
Izmantojiet AF-S vai AF-P objektīvu. Kad ir uzstādīts piemērots objektīvs,
pagrieziet fokusa režīma atlasītāju uz AF un izvēlieties atbrīvošanas režīmu, kas
nav režīms E. Lai panāktu labākus rezultātus, iesakām izvēlēties ekspozīcijas
režīmu A vai M, lai uzņemšanas laikā nemainītos apertūras atvērums, iesakām
iestatīt apertūras atvēruma vērtību, kas ir divas vai trīs iedaļas mazāka par
maksimālo, un atspējot automātisko ISO jutības vadību, lai, kamēr notiek
uzņemšana, nemainītos ISO jutība. Kad iestatījumi ir noregulēti, uzņemiet
izmēģinājuma uzņēmumu un apskatiet ekrānā rezultātu. Kad ir iestatīti vēlamie
iestatījumi, aizveriet skatu meklētāja actiņas aizvaru, lai neļautu gaismai iekļūt
skatu meklētājā un mijiedarboties ar fotogrāfijām un ekspozīciju.
Iesakām izmantot trijkāji un atspējot objektīva vibrācijas samazināšanu (VR).
Iekams sākt uzņemšanu, uzstādiet kameru uz trijkāja. Lai nodrošinātu netraucētu
uzņemšanu, pārliecinieties, ka kameras akumulators ir pilnībā uzlādēts. Ja rodas
šaubas, pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru vai izmantojiet maiņstrāvas
adapteri un barošanas savienotāju (pieejams atsevišķi).
❚❚ Fotogrāfiju uzņemšana ar fokusa nobīdi
1 Atlasiet opciju Focus shift shooting (Uzņemšana ar fokusa
nobīdi).
Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Focus shift
shooting (Uzņemšana ar fokusa nobīdi) un nospiediet 2, lai
parādītu fokusa nobīdes opcijas.
212
2 Noregulējiet fokusa nobīdes iestatījumus.
Noregulējiet fokusa nobīdes iestatījumus, kā aprakstīts tālāk.
• Lai izvēlētos uzņēmumu skaitu:
Iezīmējiet vienumu No. of shots
(Uzņēmumu skaits) un
nospiediet 2.
Izvēlieties uzņēmumu skaitu (maks.
300) un nospiediet J.
Iesakām uzņemt vairāk uzņēmumus, nekā jūsuprāt varētu būt
vajadzīgs, un tos atsijāt fokusu savietošanas laikā. Uzņemot insektu
vai citu sīku objektu fotogrāfijas, var būt nepieciešams vairāk nekā
100 uzņēmumu, savukārt, lai, fotografējot ainavu ar platleņķa
objektīvu, atainotu telpu no priekšplāna līdz fonam, ir nepieciešami
tikai daži uzņēmumi.
• Lai izvēlētos fokusa attāluma izmaiņu vērtību katram uzņēmumam:
Iezīmējiet opciju Focus step width
(Fokusa soļa platums) un
nospiediet 2.
Nospiediet 4, lai samazinātu fokusa
soļa platumu, nospiediet 2, lai to
palielinātu. Nospiediet J, lai sāktu.
Ieteicama vērtība 5 vai mazāka, jo lielāki iestatījumi palielina risku,
ka, savietojot uzņēmumus, atsevišķi tā apgabali nebūs fokusā.
Iekams uzņemt fotogrāfiju, paeksperimentējiet ar dažādiem
iestatījumiem.
213
• Lai izvēlētos intervālu starp uzņēmumiem:
Iezīmējiet vienumu Interval until
next shot (Intervāls līdz
nākamajam uzņēmumam) un
nospiediet 2.
Izvēlieties sekunžu skaitu starp
uzņēmumiem un nospiediet J.
Atlasiet vienumu 00, lai fotogrāfijas uzņemtu ar ātrumu aptuveni
5 kadri/s (atbrīvošanas režīmi S, CL, CH un MUP) vai 3 kadri/s
(atbrīvošanas režīmi Q un QC). Uzņemot bez zibspuldzes, ieteicamais
iestatījums ir 00; lai nodrošinātu pareizu ekspozīciju gadījumos,
kad tiek izmantota zibspuldze, izvēlieties pietiekami ilgu intervālu,
lai zibspuldze pagūtu uzlādēties.
• Lai iespējotu vai atspējotu ekspozīcijas izlīdzināšanu:
Iezīmējiet opciju Exposure
smoothing (Ekspozīcijas
izlīdzināšana) un nospiediet 2.
Iezīmējiet opciju un nospiediet J.
Atlasot opciju On (Ieslēgts), izņemot režīmu M, pārējos režīmos
kamera regulē ekspozīciju, lai nodrošinātu atbilstību iepriekšējam
uzņēmumam (ņemiet vērā, ka ekspozīcijas izlīdzināšana M režīmā
darbojas tikai tad, ja ir ieslēgta automātiskā ISO jutības vadība).
Lielas objekta spilgtuma izmaiņas uzņemšanas laikā var izraisīt
lielas ekspozīcijas variācijas; šādā gadījumā var būt nepieciešams
saīsināt intervālus starp uzņēmumiem. Opciju Off (Izslēgts)
ieteicams izmantot, ja apgaismojums un citi apstākļi uzņemšanas
laikā nemainīsies; opciju On (Ieslēgts) ieteicams izmantot ainavu u.
tml. fotografēšanai mainīgā apgaismojumā.
214
• Lai iespējotu vai atspējotu fotogrāfiju uzņemšanu bez skaņas:
Iezīmējiet opciju Silent
photography (Fotogrāfiju
uzņemšana bez skaņas) un
nospiediet 2.
Iezīmējiet opciju un nospiediet J.
Atlasiet vienumu On (Ieslēgts), lai aizvars uzņemšanas laikā
darbotos bez trokšņa.
• Izvēlieties sākuma mapes opcijas:
Iezīmējiet opciju Starting storage
folder (Sākšanas glabātavas
mape) un nospiediet 2.
Iezīmējiet opciju un nospiediet 2, lai
to atlasītu vai lai atceltu atlasi.
Nospiediet J, lai sāktu.
Atlasiet opciju New folder (Jauna mape), lai katrai secībai
izveidotu jaunu mapi, atlasiet opciju Reset file numbering
(Atiestatīt failu numerāciju), lai atiestatītu numerāciju uz 0001
ikreiz, kad tiek izveidota jauna mape.
A Tuvplāni
Tā kā pie maziem fokusa attālumiem asuma dziļums samazinās, iesakām
izvēlēties mazākus fokusa soļus un palielināt uzņēmumu skaitu, kad tiek
fotografēti objekti, kas atrodas tuvu kamerai.
215
3 Sāciet uzņemšanu.
Iezīmējiet opciju Start (Sākt) un
nospiediet J. Uzņemšana sāksies pēc
aptuveni 3 s. Kamera uzņem fotogrāfijas ar
atlasīto intervālu, sākot ar uzņemšanas
sākumā atlasīto fokusa attālumu un ar
katru uzņēmumu virzoties uz bezgalību ar
atlasīto fokusa soli. Uzņemšana beidzas, kad ir uzņemts atlasītais
uzņēmumu skaits vai fokuss ir sasniedzis bezgalību. Lai beigtu
uzņemšanu, iekams ir uzņemti visi uzņēmumi, atlasiet fotogrāfiju
uzņemšanas izvēlnes vienumam Focus shift shooting (Uzņemšana
ar fokusa nobīdi) opciju Off (Izslēgts) vai nospiediet līdz pusei
aizvara atbrīvošanas pogu, vai arī uzņēmumu starplaikā nospiediet J
pogu.
A Uzņemšanas laikā
Uzņemšanas ar fokusa nobīdi laikā vadības panelī
mirgos Q ikona. Tieši pirms nākamā uzņēmuma
aizvara ātruma displejā tiks parādīts atlikušo
uzņēmumu skaits. Neatkarīgi no opcijas, kas
atlasīta pielāgotajam iestatījumam c2 (Standby
timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris),
0 263), gaidstāves aktivizēšanas taimeris uzņemšanas laikā neizslēgsies.
Kamēr norisinās uzņemšana ar fokusa nobīdi, var regulēt iestatījumus, lietot
izvēlnes un atskaņot attēlus. Ekrāns automātiski izslēgsies apmēram četras
sekundes pirms katra uzņēmuma. Ņemiet vērā, ka kameras iestatījumu
mainīšana laikā, kad norisinās fotogrāfiju uzņemšana ar fokusa nobīdi, var izraisīt
uzņemšanas izbeigšanu.
216
D Fotogrāfiju uzņemšana ar fokusa nobīdi
Ja tiek izmantota zibspuldze, izvēlieties intervālu, kas ir ilgāks par laiku, kas
nepieciešams, lai pagūtu uzlādēties zibspuldze. Ja intervāls ir par īsu, zibspuldze
var uzplaiksnīt ar jaudu, kas ir nepietiekama pilnīgai eksponēšanai. Fokusa
nobīde ir pieejama tikai tad, ja ir pievienots AF-S vai AF-P objektīvs, un to nevar
izmantot, ja nav iestatīts kameras pulkstenis vai nav ievietota atmiņas karte. To
nevar kombinēt ar dažām kameras funkcijām, tostarp tiešo skatu (0 37), video
ierakstīšanu (0 59), intervālu uzņemšanas video, vairākkadru uzņemšanu,
automātisko taimeri (0 116), ilgām ekspozīcijām (fotogrāfiju uzņemšana
režīmos „spuldzīte” vai „laiks”; 0 133), HDR (augsts dinamiskais diapazons),
daudzkārtēju ekspozīciju un uzņemšanu laika intervālā. Tā kā aizvara ātrums un
laiks, kas nepieciešams attēlu ierakstīšanai, dažādiem uzņēmumiem var būt
dažāds, ņemiet vērā, ka var mainīties arī laiks no viena intervāla beigām līdz
nākamā intervāla sākumam. Ja uzņemšanu nevar sākt ar pašreizējiem
iestatījumiem (piemēram, ja aizvara ātrums ir iestatīts uz A vai %), ekrānā
tiks parādīts brīdinājums.
A Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas
Atlasot vienumam Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas)
iestatījumu On (Ieslēgts), tiek atspējotas dažas kameras funkcijas, tostarp:
• ISO jutības no Hi 0.3 līdzHi 2 (0 119)
• Fotogrāfiju uzņemšana ar zibspuldzi (0 187)
• Ekspozīcijas aizturēšanas režīms (0 264)
• Mirgoņas samazināšana (0 258)
217
Objektīvi bez centrālā procesora
Objektīvus bez centrālā procesora var izmantot ekspozīcijas režīmos A
un M, iestatot apertūras atvērumu ar objektīva apertūras gredzenu.
Norādot objektīva datus (objektīva fokusa garumu un maksimālo
apertūras atvērumu), lietotājam kļūst pieejamas šādas centrālā
procesora objektīvu funkcijas.
Ja ir zināms objektīva fokusa garums:
• automātisko tālummaiņu var izmantot kopā ar papildu zibspuldzēm;
• objektīva fokusa garums tiek parādīts (ar zvaigznīti) fotogrāfijas
atskaņošanas informācijas displejā.
Ja ir zināms objektīva maksimālais apertūras atvērums:
• vadības panelī un skatu meklētājā tiek parādīta apertūras atvēruma
vērtība;
• ja zibspuldze atbalsta qA (automātiska apertūras atvēruma) režīmu,
zibspuldzes līmenis tiek noregulēts atbilstoši apertūras atvēruma
izmaiņām;
• apertūras atvērums tiek norādīts (ar zvaigznīti) atskaņošanas
fotogrāfijas informācijas displejā.
Objektīva fokusa garuma un maksimālā apertūras atvēruma norādīšana:
• aktivizē krāsu matricas mērīšanu (ievērojiet, ka var būt nepieciešams
izmantot centra svērto vai punkta mērīšanu, lai iegūtu precīzus
rezultātus ar dažiem objektīviem, tostarp Reflex-NIKKOR objektīviem);
• uzlabo centra svērtās un punkta mērīšanas, kā arī vienmērīga
apgaismojuma i-TTL piespiedu zibspuldzes digitālajai vienobjektīva
spoguļkamerai precizitāti.
218
Lai ievadītu vai rediģētu objektīva bez centrālā procesora datus:
1 Atlasiet opciju Non-CPU lens data
(Objektīva bez centrālā procesora dati).
Iezīmējiet iestatīšanas izvēlnes vienumu
Non-CPU lens data (Objektīva bez
centrālā procesora dati) un nospiediet 2.
2 Atlasiet objektīva numuru.
Iezīmējiet opciju Lens number (Objektīva
numurs) un nospiediet 4 vai 2, lai
izvēlētos objektīva numuru.
3 Ievadiet fokusa garumu un apertūras
atvērumu.
Iezīmējiet opciju Focal length (mm)
(Fokusa garums (mm)) vai Maximum
aperture (Maksimālais apertūras
atvērums) un nospiediet 4 vai 2, lai
rediģētu iezīmēto vienumu.
4 Saglabājiet iestatījumus un izejiet.
Nospiediet J. Norādītais fokusa garums un apertūras atvērums tiks
saglabāts pie izvēlētā objektīva numura.
219
Lai izsauktu objektīva datus, ja tiek izmantots objektīvs bez centrālā
procesora:
1 Piešķiriet objektīva bez centrālā procesora numura atlasi kameras
vadības ierīcei.
Piešķiriet opciju Choose non-CPU lens number (Izvēlēties
objektīva bez centrālā procesora numuru) vadības ierīcei,
izmantojot pielāgoto iestatījumu f1 (Custom control assignment
(Pielāgotas vadības piešķire), 0 268).
2 Izmantojiet atlasīto vadības elementu, lai izvēlētos objektīva
numuru.
Nospiediet izvēlēto vadības elementu un groziet galveno vai
apakškomandu grozāmo pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīts
vēlamais objektīva numurs.
Fokusa garums
Galvenais grozāmais
komandu pārslēgs
Maksimālais
apertūras atvērums
Objektīva numurs
A Nav norādīts fokusa garums
Ja pareizais fokusa garums sarakstā nav norādīts, izvēlieties tuvāko vērtību, kas ir
lielāka nekā faktiskais objektīva fokusa garums.
A Telepārveidotāji un tālummaiņas objektīvi
Telepārveidotāju maksimālais apertūras atvērums ir telepārveidotāja un
objektīva maksimālo apertūras atvērumu kombinācija. Ņemiet vērā, ka tad, ja
objektīvs bez centrālā procesora tiek tuvināts vai tālināts, objektīva dati netiek
regulēti. Datus par dažādiem fokusa garumiem var ievadīt kā atsevišķus
objektīvu numurus, vai arī objektīva datus var rediģēt, lai atspoguļotu objektīva
fokusa garuma un maksimālā apertūras atvēruma jaunās vērtības ikreiz, kad tiek
pielāgota tālummaiņa.
220
Atrašanās vietas dati
GPS ierīci GP-1/GP-1A (pieejama atsevišķi) var pievienot kameras desmit
kontaktu attālajam savienotājam (0 295), izmantojot GP-1/GP-1A
piegādes komplektā iekļauto kabeli, kas ļauj, uzņemot fotogrāfijas,
ierakstīt informāciju par kameras pašreizējo atrašanās vietu un to
apskatīt atskaņošanas fotogrāfijas informācijas displejā (0 229).
Izslēdziet kameru, iekams pievienot ierīci GP-1/GP-1A; plašāku
informāciju skatiet GP-1/GP-1A rokasgrāmatā.
❚❚ Iestatīšanas izvēlnes opcijas
Iestatīšanas izvēlnes vienums Location data (Atrašanās vietas dati)
satur tālāk norādītās opcijas.
• Position (Pozīcija): pašreizējais ģeogrāfiskais platums, garums un
augstums virs jūras līmeņa un universālais koordinētais laiks (UTC).
• External GPS device options (Ārējās GPS ierīces opcijas) > Standby timer (Gaidstāves
aktivizēšanas taimeris): izvēlieties, vai, pievienojot GPS ierīci, gaidstāves
aktivizēšanas taimeris tiks vai netiks iespējots.
Opcija
Enable
(Iespējot)
Disable
(Atspējot)
Apraksts
Gaidstāves aktivizēšanas taimeris iespējots. Taimeris beidzas
automātiski, ja nekādas darbības netiek veiktas laika periodā, kas
norādīts pielāgotajā iestatījumā c2 (Standby timer (Gaidstāves
aktivizēšanas taimeris), 0 263), tādējādi samazinot akumulatora
iztukšošanu. Ja ir pievienota ierīce GP-1 vai GP-1A, ierīce būs aktīva
iestatīto laika periodu pēc taimera beigām; lai dotu kamerai laiku
atrašanās vietas datu iegūšanai, aizture tiek pagarināta par laika
posmu līdz vienai minūtei, sākot no brīža, kad tiek aktivizēti
ekspozīcijas mērītāji vai tiek ieslēgta kamera.
Gaidstāves aktivizēšanas taimeris atspējots, nodrošinot
nepārtrauktu atrašanās vietas datu ierakstīšanu.
• External GPS device options (Ārējās GPS ierīces opcijas) > Set clock from satellite
(Iestatīt pulksteni no satelīta): atlasiet opciju Yes (Jā), lai sinhronizētu
kameras pulksteni ar GPS ierīces paziņoto laiku.
221
A o ikona
Savienojuma statusu norāda o ikona:
• o (statiska): atrašanās vietas dati ir izgūti.
• o (mirgo): GP-1/GP-1A ierīce meklē signālu. Attēli,
kas ir uzņemti, kamēr ikona mirgo, nesatur
atrašanās vietas datus.
• Nav ikonas: jauni atrašanās vietas dati no GP-1/
GP-1A ierīces nav saņemti vismaz divas sekundes.
Attēli, kas ir uzņemti, kamēr netiek rādīta o
ikona, nesatur atrašanās vietas datus.
A Viedierīces
Lai lejupielādētu atrašanās vietas datus no viedierīces un iegultu tos turpmākajās
fotogrāfijās, izveidojiet bezvadu savienojumu, iespējojiet lietotnes SnapBridge
atrašanās vietas datu funkciju un, izpildot iestatīšanas izvēlnes vienumu secību
Location data (Atrašanās vietas dati) > Download from smart device
(Lejupielādēt no viedierīces), atlasiet opciju Yes (Jā) (0 274).
A Universālais koordinētais laiks (UTC)
UTC datus piegādā GPS ierīce, un tie nav atkarīgi no kameras pulksteņa.
222
Vairāk par atskaņošanu
Attēlu skatīšana
W
W
W
X
X
X
Pilnrāmja kadra
atskaņošana
Sīktēlu atskaņošana
Pilnrāmja kadra atskaņošana
Lai atskaņotu fotogrāfijas, nospiediet K pogu.
Ekrānā tiks parādīta pēdējā uzņemtā
fotogrāfija. Papildu attēlus var parādīt, veicot
švīkas žestu pa kreisi vai pa labi vai nospiežot
4 vai 2; lai skatītu papildu informāciju par
pašreizējo fotogrāfiju, nospiediet 1 vai 3
(0 229).
K poga
Sīktēlu atskaņošana
Lai skatītu daudzus attēlus, nospiediet W (M)
pogu, kad attēls ir parādīts pilnrāmja kadrā.
Ikreiz, kad tiek nospiesta W (M) poga, parādīto
attēlu skaits palielinās no 4 uz 9, pēc tam uz 72,
un samazinās ar katru X pogas nospiešanu.
Slidiniet pirkstu pa skārienekrānu, lai ritinātu
augšup vai lejup, vai izmantojiet
W (M) poga
kursortaustiņu, lai iezīmētu attēlus.
223
Atskaņošanas vadības pogas
1
2
3
4
5
6
1 O (Q): dzēsiet pašreizējo attēlu ..... 245
2 G: skatiet izvēlnes ......................... 248
3 L (Z/Q): aizsargājiet pašreizējo
attēlu ..................................................... 240
4 X: tuviniet..............................................238
5 W (M): skatiet daudzus attēlus........ 223
6 J: izmantojiet kombinācijā ar
kursortaustiņu, kā aprakstīts tālāk
❚❚ J pogas lietošana kopā ar kursortaustiņu
J+
Parāda slota/mapes atlasīšanas dialoglodziņu. Lai izvēlētos karti
un mapi, no kuras tiks atskaņotas fotogrāfijas, iezīmējiet slotu un
nospiediet 2, lai parādītu mapju sarakstu, bet pēc tam iezīmējiet
mapi un nospiediet J.
J+
Izveidojiet retušētu pašreizējās fotogrāfijas kopiju (0 278).
J+
Augšupielādējiet fotogrāfijas, izmantojot bezvadu vai Ethernet
tīklu, ja kamerai ir pievienota ierīce WT-7 (0 295).
A Divas atmiņas kartes
Ja ir ievietotas divas atmiņas kartes, varat izvēlēties karti atskaņošanai, nospiežot
W (M) pogu, kad ir parādīti 72 sīktēli.
224
A Vertikālo attēlu pagriešana
Lai vertikāli (portreta orientācijā) uzņemtās
fotogrāfijas parādītu vertikāli, atskaņošanas izvēlnē
vienumam Rotate tall (Vertikālo attēlu
pagriešana) atlasiet opciju On (Ieslēgts) (0 249).
A Attēlu apskate
Ja atskaņošanas izvēlnē vienumam Image review (Attēlu apskate) ir iestatīta
opcija On (Ieslēgts) (0 249), fotogrāfijas pēc to uzņemšanas tiek automātiski
parādītas ekrānā (tā kā kamera jau ir pareizi orientēta, attēli apskates laikā netiek
automātiski pagriezti). Nepārtrauktās atbrīvošanas režīmā attēli tiek parādīti pēc
uzņemšanas pabeigšanas, un tiek parādīta pašreizējās sērijas pirmā fotogrāfija.
A Skatīt arī
Informāciju:
• Par to, kā izvēlēties, cik ilgi ekrāns paliek ieslēgts, ja netiek veiktas nekādas
darbības, skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums c4 (Monitor off delay
(Ekrāna izslēgšanās aizturēšana), 0 264).
• Par to, kā izvēlēties lomu, kas tiks piešķirta kursortaustiņa vidējai pogai, skatiet
sadaļā A > Pielāgotais iestatījums f2 (Multi selector center button
(Kursortaustiņa vidējā poga), 0 268).
• Par grozāmo komandu pārslēgu lietošanu, lai pārvietotos pa izvēlnēm vai
attēliem, skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums f4 (Customize command
dials (Pielāgot grozāmos komandu pārslēgus)) > Menus and playback
(Izvēlnes un atskaņošana) (0 269).
225
Skārienekrāna lietošana
Atskaņošanas laikā skārienjutīgo ekrānu var izmantot, lai veiktu tālāk
minētās darbības:
Veiciet švīkas žestu pa kreisi vai
pa labi, lai skatītu citus attēlus.
Skatīt citus attēlus
Pilnrāmja kadra atskaņošanas
skatā var pieskarties displeja
apakšdaļai, lai parādītu kadru
virzīšanas joslu; pēc tam slidiniet
pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai ātri
ritinātu uz citiem attēliem.
Ātri ritināt, lai
pārietu uz citiem
attēliem
Kadru virzīšanas josla
Tuvināšana (tikai
fotogrāfijas)
226
Izmantojiet izplešanas un
savilkšanas žestus, lai tuvinātu
un tālinātu, un slidiniet, lai
ritinātu attēlus (0 238). Jūs varat
arī divreiz ātri pieskarties
displejam, lai tuvinātu,
atrodoties pilnrāmja kadra
atskaņošanā, vai atceltu
tālummaiņu.
Skatīt sīktēlus
Skatīt video
Lai pilnrāmja kadra atskaņošanas
skatā tālinātu līdz sīktēlu skatam
(0 223), izmantojiet savilkšanas
žestu. Lietojiet savilkšanas un
izplešanas žestus, lai izvēlētos
parādīto attēlu skaitu — 4, 9 un
72 kadrus.
Pieskarieties ekrāna vednim, lai
sāktu video atskaņošanu (video
ir norādīti ar 1 ikonu).
Pieskarieties displejam, lai
pauzētu vai atsāktu atskaņošanu,
pieskarieties Z, lai izietu uz
pilnrāmja kadra atskaņošanas
režīmu (ņemiet vērā, ka dažas
ikonas video atskaņošanas
displejā nereaģē uz
skārienekrāna darbībām).
Pamācība
227
i poga
Nospiežot i pogu pilnrāmja kadra
atskaņošanas vai sīktēlu atskaņošanas laikā,
tiek parādītas tālāk uzskaitītās opcijas. Atlasiet
opcijas, izmantojot skārienekrānu vai
kursortaustiņu un J pogu.
• Rating (Vērtēšana): novērtējiet pašreizējo attēlu
(0 241).
i poga
• Select to send to smart device/deselect (Atlasīt
pārsūtīšanai uz viedierīci/atcelt atlasi) (tikai
fotogrāfijas): atlasiet fotogrāfijas
augšupielādēšanai viedierīcē.
• Retouch (Retušēt) (tikai fotogrāfijas): izmantojiet
retušas izvēlnes opcijas (0 278), lai izveidotu
pašreizējās fotogrāfijas retušētu kopiju.
• Volume control (Skaļuma vadība) (tikai video):
regulējiet video atskaņošanas skaļumu.
• Trim movie (Apgriezt video) (tikai video): nevajadzīgā videoieraksta materiāla
apgriešana (0 78). Video var rediģēt arī, nospiežot i pogu, kad video
atskaņošana ir nopauzēta.
• Choose slot and folder (Izvēlēties slotu un mapi): izvēlieties mapi, kas tiks
atskaņota. Iezīmējiet slotu un nospiediet 2, lai apskatītu atlasītajā
kartē esošo mapju sarakstu, pēc tam iezīmējiet mapi un nospiediet J,
lai skatītu iezīmētajā mapē esošos attēlus.
Lai izietu no i pogas izvēlnes un atgrieztos pie atskaņošanas, vēlreiz
nospiediet i pogu.
228
Fotogrāfijas informācija
Attēliem, kuri tiek rādīti pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, tiek uzlikta
fotogrāfijas informācija. Nospiediet 1 vai 3, lai ritinātu fotogrāfijas
informāciju, kā parādīts tālāk. Ņemiet vērā, ka „tikai attēls”, uzņemšanas
dati, RGB histogrammas, izgaismojumi un pārskata dati tiek parādīti tikai
tad, ja vienumam Playback display options (Atskaņošanas displeja
opcijas) (0 248) ir iestatīta attiecīgā opcija. Atrašanās vietas dati tiek
parādīti tikai tad, ja tie ir iegulti attēlā (0 221).
Faila informācija
Nekas (tikai attēls)
Pārskata dati
Izgaismojumi
Atrašanās vietas dati
RGB histogramma
Uzņemšanas dati
229
❚❚ Faila informācija
12 3
4
5
15
14
13
12
6
7
11
1
2
3
4
5
6
7
8
10
Aizsardzības statuss ............................ 240
Retušas indikators................................ 278
Augšupielādes atzīme ........................ 243
Fokusa punkts *.............................. 94, 105
Kadra numurs/kopējais kadru skaits
AF apgabala robežas * ..............................9
Attēla kvalitāte ....................................... 88
Attēla izmērs ........................................... 91
9 8
9
10
11
12
13
14
15
Attēla apgabals ...................................... 83
Ierakstīšanas laiks.......................... 21, 271
Ierakstīšanas datums.................... 21, 271
Pašreizējais kartes slots ..................35, 93
Vērtējums............................................... 241
Mapes nosaukums............................... 250
Faila nosaukums...................................250
* Tiek parādīts tikai tad, ja vienumam Playback display options (Atskaņošanas displeja
opcijas) ir atlasīta opcija Focus point (Fokusa punkts) (0 248) un ja atlasītā fotogrāfija ir
uzņemta, izmantojot skatu meklētāju.
230
❚❚ Izgaismojumi
1
2
3
Attēla izgaismojumi *
1
2 Mapes numurs – kadra numurs
3 Pašreizējais kanāls *
* Mirgojošās zonas norāda pašreizējā kanāla izgaismojumus
(zonas, kas var būt pāreksponētas). Turiet nospiestu W (M)
pogu un spiediet 4 vai 2, lai pārietu no kanāla uz kanālu:
W (M) poga
RGB
(visi kanāli)
R
(sarkans)
G
(zaļš)
B
(zils)
231
❚❚ RGB histogramma
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Attēla izgaismojumi *
2 Mapes numurs – kadra numurs
3 Baltā balanss ......................................... 156
Krāsu temperatūra........................ 163
Baltā balansa precīza
ieregulēšana............................... 161
Manuāls iepriekšējs iestatījums
....................................................... 165
4 Pašreizējais kanāls *
5 Histogramma (RGB kanāls). Visās
histogrammās uz horizontālās ass
norāda pikseļu spilgtumu, bet uz
vertikālās ass — pikseļu skaitu.
6 Histogramma (sarkanais kanāls)
7 Histogramma (zaļais kanāls)
8 Histogramma (zilais kanāls)
* Mirgojošās zonas norāda pašreizējā kanāla izgaismojumus
(zonas, kas var būt pāreksponētas). Turiet nospiestu W (M)
pogu un spiediet 4 vai 2, lai pārietu no kanāla uz kanālu:
W (M) poga
RGB
(visi kanāli)
R
(sarkans)
G
(zaļš)
Izgaismojumu displejs izslēgts
232
B
(zils)
A Atskaņošanas tālummaiņa
Lai tuvinātu fotogrāfiju, kad ir parādīta
histogramma, nospiediet X. Lietojiet pogas X un
W (M), lai tuvinātu un tālinātu, un izmantojiet
kursortaustiņu, lai ritinātu attēlu. Histogramma tiks
atjaunināta, lai parādītu tikai ekrānā redzamās
attēla daļas datus.
A Histogrammas
Kameras histogrammas ir domātas tikai kā palīgmateriāls un var atšķirties no
tām, kas tiek rādītas attēlveidošanas lietojumprogrammās. Tālāk parādīti daži
histogrammu piemēri:
Ja attēls satur objektus ar plašu
spilgtuma diapazonu, toņu
izplatība būs relatīvi
vienmērīga.
Ja attēls ir tumšs, toņu izplatība
būs nobīdīta pa kreisi.
Ja attēls ir spilgts, toņu izplatība
būs nobīdīta pa labi.
Ekspozīcijas kompensācijas palielināšana novirza toņu izplatību pa labi, bet
ekspozīcijas kompensācijas samazināšana novirza izplatību pa kreisi.
Histogrammas var sniegt aptuvenu priekšstatu par vispārējo ekspozīciju, kad
spilgts apkārtējais apgaismojums apgrūtina fotogrāfiju skatīšanu ekrānā.
233
❚❚ Uzņemšanas dati
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Mērīšana................................................. 124 6 Fokusa režīms ...................................41, 94
Aizvara ātrums ............................ 129, 131
Objektīva VR (vibrāciju samazināšana) 3
Apertūras atvērums.................... 130, 131 7 Baltā balansa vairākkadru
2 Ekspozīcijas režīms .............................. 126
uzņemšana 4.........................................156
ISO jutība 1 ............................................. 119 8 Baltā balansa precīza ieregulēšana
3 Ekspozīcijas kompensācija ................ 139
................................................................ 161
Optimālas ekspozīcijas precīza
9 Krāstelpa ................................................ 253
ieregulēšana 2 ...................................... 263 10 Kameras nosaukums
4 Fokusa garums ..................................... 218 11 Attēla apgabals ...................................... 83
5 Objektīva dati ....................................... 218 12 Mapes numurs – kadra numurs
13
14
15
16
13 Zibspuldzes tips 5
16 Zibspuldzes vadības režīms 5 ............190
Zibspuldzes kompensācija 5 .............. 194
14 Tālvadības zibspuldzes vadība 5 ....... 202
5
15 Zibspuldzes režīms ............................ 192
234
17
17 Picture Control 6 ................................... 175
18
19
20
21
22
23
18 Augsta ISO trokšņu samazināšana
................................................................ 253
Ilgas ekspozīcijas trokšņu
samazināšana...................................... 253
19 Aktīvā D-Lighting................................. 180
20 HDR ekspozīciju starpība ................... 182
HDR izlīdzināšana ................................ 182
21 Vinjetēšanas kontrole ......................... 253
22 Retušas vēsture .................................... 278
23 Attēla komentārs ................................. 273
235
24
25
24 Fotogrāfa vārds 7 .................................. 273 25 Autortiesību īpašnieks 7 ...................... 273
1 Tiek parādīts sarkanā krāsā, ja fotogrāfija uzņemta ar ieslēgtu automātisko ISO jutības vadību.
2 Tiek parādīts, ja pielāgotajam iestatījumam b7 (Fine-tune optimal exposure (Optimālas
ekspozīcijas precīza ieregulēšana), 0 263) jebkurai mērīšanas metodei iestatītā vērtība nav
nulle.
3 Tiek parādīts tikai tad, ja ir pievienots VR objektīvs.
4 Fotogrāfijām, kas uzņemtas, izmantojot automātiskā baltā balansa funkciju, ietver arī krāsu temperatūru.
5 Tiek parādīts tikai tad, ja tiek izmantota papildu zibspuldze (0 187).
6 Parādītie vienumi mainās atkarībā no attēla uzņemšanas laikā atlasītās Picture Control.
7 Autortiesību informācija tiek parādīta tikai tad, ja tā ir ierakstīta kopā ar fotogrāfijām, izmantojot iestatīšanas
izvēlnes opciju Copyright information (Autortiesību informācija).
❚❚ Atrašanās vietas dati
Ģeogrāfiskā platuma un garuma, kā arī citus atrašanās vietas datus
nodrošina GPS ierīce vai viedierīce, un tie mainās atkarībā no konkrētās
GPS ierīces vai viedierīces (0 221). Video gadījumā atrašanās vietas dati
tiek fiksēti ieraksta sākumā.
236
❚❚ Pārskata dati
1 2 345
17
6
18 19 20 21 22
7
8 30
29
28
9
16
27 26
23
24
25
15 14 13 12 11 10
Mērīšana................................................. 124
Ekspozīcijas režīms .............................. 126
Aizvara ātrums............................. 129, 131
Apertūras atvērums.................... 130, 131
ISO jutība 1 .............................................119
Fokusa garums .....................................218
Aktīvā D-Lighting................................. 180
Picture Control...................................... 175
Krāstelpa ................................................253
9
Zibspuldzes režīms 2 ............................ 192
10
Baltā balanss ......................................... 156
11
Krāsu temperatūra........................ 163
Baltā balansa precīza
12
ieregulēšana...............................161
13
Manuāls iepriekšējs iestatījums
14
....................................................... 165
15
29 Zibspuldzes kompensācija 2 ..............194
16
Zibspuldzes vadītāja režīms 2
17
30 Ekspozīcijas kompensācija ................ 139
1 Tiek parādīts sarkanā krāsā, ja fotogrāfija uzņemta ar ieslēgtu automātisko ISO jutības vadību.
2 Tiek parādīts tikai tad, ja fotogrāfija uzņemta ar papildu zibspuldzi (0 187).
1
2
3
4
5
6
7
8
Kadra numurs/kopējais kadru skaits
Augšupielādes atzīme ........................ 243
Aizsardzības statuss ............................ 240
Retušas indikators................................ 278
Kameras nosaukums
Attēla komentāra indikators ............. 273
Atrašanās vietas datu indikators...... 221
Histogramma, kurā parādīts toņu
sadalījums attēlā (0 233).
Attēla kvalitāte ....................................... 88
Attēla izmērs ........................................... 91
Attēla apgabals ...................................... 83
Faila nosaukums .................................. 250
Ierakstīšanas laiks ......................... 21, 271
Mapes nosaukums............................... 250
Ierakstīšanas datums ................... 21, 271
Pašreizējais kartes slots ..................35, 93
Vērtējums............................................... 241
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
237
Paraugoties tuvāk: atskaņošanas tālummaiņa
Lai tuvinātu pilnrāmja kadra atskaņošanas
skatā attēlu, nospiediet X pogu vai
kursortaustiņa vidējo pogu, vai arī divreiz ātri
pieskarieties displejam. Kad ir aktīva
tālummaiņa, var veikt šādas darbības:
X poga
Darbība
Apraksts
Nospiediet X vai izmantojiet
izplešanas žestus, lai tuvinātu
aptuveni 32× (lieli FX/36 × 24
formāta attēli), 24× (vidēji attēli)
vai 16× (mazi attēli). Nospiediet
W (M) vai izmantojiet
Tuvināt/tālināt un savilkšanas žestus, lai tālinātu.
skatīt citus attēla Kamēr attēls tiek tuvināts,
apgabalus
izmantojiet kursortaustiņu vai slidiniet pirkstu pa ekrānu, lai
skatītu ekrānā neparādītos attēla apgabalus. Turiet
kursortaustiņu nospiestu, lai ātri ritinātu uz citiem kadra
apgabaliem. Mainot tālummaiņas lielumu, tiek parādīts
navigācijas logs; ekrānā pašreiz redzamais apgabals tiek
norādīts ar dzeltenu ierāmējumu. Josla zem navigācijas loga
norāda tālummaiņas pakāpi, kļūstot zaļa pie attiecības 1:1.
Apcirpt attēlu
238
Lai attēlu apcirptu līdz šobrīd ekrānā redzamajam, nospiediet
i, iezīmējiet opciju Quick crop (Ātrā apcirpšana) un
nospiediet J. Ņemiet vērā, ka opcija Quick crop (Ātrā
apcirpšana) nav pieejama, kad ir parādīta RGB histogramma
(0 233).
Darbība
Atlasīt sejas
Apraksts
Tālummaiņas laikā noteiktās
Ekrāna vednis
sejas navigācijas logā tiek
norādītas ar baltu ierāmējumu.
Lai skatītu citas sejas, groziet
grozāmo apakškomandu
pārslēgu vai pieskarieties
ekrāna vednim.
Groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu vai pieskarieties
e vai f ikonām displeja apakšdaļā, lai apskatītu to pašu
Skatīt citus attēlus atrašanās vietu citās fotogrāfijās ar pašreizējo tālummaiņas
koeficientu. Ja tiek parādīts video, atskaņošanas tālummaiņa
tiek atcelta.
Mainīt
Nospiediet L (Z/Q), lai aizsargātu attēlus vai noņemtu
aizsardzības
tiem aizsardzību (0 240).
statusu
Atgriezties
Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu vai
uzņemšanas
nospiediet K pogu, lai atgrieztos uzņemšanas režīmā.
režīmā
Parādīt izvēlnes Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G (0 248).
239
Fotogrāfiju aizsargāšana pret izdzēšanu
Pilnrāmja, tālummaiņas un sīktēlu atskaņošanas režīmos L (Z/Q)
pogu var izmantot, lai aizsargātu fotogrāfijas no nejaušas izdzēšanas.
Aizsargātos failus nevar izdzēst, izmantojot O (Q) pogu vai
atskaņošanas izvēlnes opciju Delete (Dzēst). Ņemiet vērā, ka, formatējot
atmiņas karti, aizsargātie attēli tiks izdzēsti (0 271).
Lai aizsargātu fotogrāfiju:
1 Atlasiet attēlu.
Parādiet attēlu pilnrāmja kadra atskaņošanas vai atskaņošanas
tālummaiņas režīmā vai iezīmējiet to sīktēlu sarakstā.
2 Nospiediet L (Z/Q) pogu.
Fotogrāfija tiks atzīmēta ar P ikonu. Lai
fotogrāfijai noņemtu aizsardzību un to
varētu izdzēst, atveriet fotogrāfiju vai
iezīmējiet to sīktēlu sarakstā un pēc tam
nospiediet L (Z/Q) pogu.
L (Z/Q) poga
A Aizsardzības noņemšana visiem attēliem
Lai noņemtu aizsardzību visiem attēliem mapē vai mapēs, kas pašlaik atlasītas
izvēlnē Playback folder (Atskaņošanas mape), atskaņošanas laikā vienlaikus uz
aptuveni divām sekundēm nospiediet L (Z/Q) un O (Q) pogas.
240
Attēlu vērtēšana
Novērtējiet attēlus vai atzīmējiet tos, lai vēlāk izdzēstu. Vērtējumus var
skatīt arī lietotnēs ViewNX-i un Capture NX-D. Vērtēšana nav pieejama
aizsargātiem attēliem.
1 Atlasiet attēlu.
Parādiet attēlu vai iezīmējiet to sīktēlu sarakstā sīktēlu atskaņošanas
režīmā.
2 Parādiet atskaņošanas opcijas.
Nospiediet i pogu, lai parādītu
atskaņošanas opcijas.
i poga
3 Atlasiet opciju Rating (Vērtēšana).
Iezīmējiet opciju Rating (Vērtēšana) un
nospiediet 2.
4 Izvēlieties vērtējumu.
Nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos
vērtējumu robežās no nulles līdz piecām
zvaigznēm, vai atlasiet d, lai atzīmētu
attēlu izdzēšanai vēlāk. Lai pabeigtu
darbību, nospiediet J.
241
A Attēlu vērtēšana ar Fn2 pogu
Ja pielāgotajam iestatījumam f1 (Custom control assignment (Pielāgotas
vadības piešķire)) > Fn2 button (Fn2 poga) ir atlasīts iestatījums Rating
(Vērtēšana), attēlus var vērtēt, turot nospiestu Fn2 pogu un spiežot 4 vai 2
(0 268).
242
Fotogrāfiju atlasīšana augšupielādei
Izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai atlasītu fotogrāfijas augšupielādei
viedierīcē. Video nevar atlasīt augšupielādei; fotogrāfijas tiek
augšupielādētas ar 2 megapikseļu izmēru.
Atsevišķu fotogrāfiju augšupielāde
1 Atlasiet fotogrāfiju.
Parādiet fotogrāfiju vai iezīmējiet to sīktēlu sarakstā sīktēlu
atskaņošanas režīmā.
2 Parādiet atskaņošanas opcijas.
Nospiediet i pogu, lai parādītu
atskaņošanas opcijas.
i poga
3 Atlasiet opciju Select to send to smart
device/deselect (Atlasīt pārsūtīšanai uz
viedierīci/atcelt atlasi).
Iezīmējiet opciju Select to send to smart
device/deselect (Atlasīt pārsūtīšanai uz
viedierīci/atcelt atlasi) un nospiediet J.
Augšupielādei atlasītie attēli tiek norādīti
ar W ikonu; lai atceltu atlasi, parādiet vai
iezīmējiet attēlu un atkārtojiet 2. un 3.
darbību.
243
Daudzu fotogrāfiju atlasīšana
Izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai mainītu daudzu fotogrāfiju
augšupielādes statusu.
1 Izvēlieties opciju Select image(s) (Atlasīt
attēlu(s)).
Atskaņošanas izvēlnē atlasiet opciju Select
to send to smart device (Atlasīt
pārsūtīšanai uz viedierīci), pēc tam
iezīmējiet opciju Select image(s) (Atlasīt
attēlu(s)) un nospiediet 2.
2 Atlasiet fotogrāfijas.
Izmantojiet kursortaustiņu, lai iezīmētu fotogrāfijas, un nospiediet
kursortaustiņa vidējo pogu, lai tās atlasītu vai lai atceltu atlasi (lai
iezīmēto attēlu skatītu pilnrāmja kadra atskaņošanas skatā, turiet
nospiestu X pogu). Atlasītie attēli tiek atzīmēti ar W ikonu.
3 Nospiediet J.
Lai pabeigtu darbību, nospiediet J.
A Visu fotogrāfiju atlases atcelšana
Lai atceltu visu fotogrāfiju atlasi, atskaņošanas izvēlnē atlasiet opciju Select to
send to smart device (Atlasīt pārsūtīšanai uz viedierīci), pēc tam iezīmējiet
opciju Deselect all (Atcelt visu atlasi) un nospiediet J. Tiks parādīts
apstiprināšanas dialogs; iezīmējiet opciju Yes (Jā) un nospiediet J, lai visām
atmiņas kartē esošām fotogrāfijām noņemtu augšupielādes marķējumu.
244
Fotogrāfiju izdzēšana
Lai izdzēstu pašreizējo fotogrāfiju, nospiediet O (Q) pogu. Lai izdzēstu
daudzas atlasītas fotogrāfijas, izmantojiet atskaņošanas izvēlnes opciju
Delete (Dzēst). Pēc izdzēšanas fotogrāfijas atgūt nav iespējams. Ņemiet
vērā, ka aizsargātās vai slēptās fotogrāfijas nevar izdzēst.
Atskaņošanas laikā
Nospiediet O (Q) pogu, lai izdzēstu pašreizējo fotogrāfiju.
1 Nospiediet O (Q) pogu.
Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš.
O (Q) poga
2 Nospiediet O (Q) pogu vēlreiz.
Lai izdzēstu fotogrāfiju, nospiediet O (Q)
pogu. Lai izietu, neizdzēšot fotogrāfiju,
nospiediet K pogu.
O (Q) poga
A Skatīt arī
Informāciju par to, kā izvēlēties attēlu, kas tiks parādīts pēc attēla izdzēšanas,
skatiet sadaļā D > After delete (Pēc izdzēšanas) (0 249).
245
Atskaņošanas izvēlne
Atskaņošanas izvēlnes vienums Delete (Dzēst) satur tālāk norādītās
opcijas. Ņemiet vērā, ka atkarībā no attēlu skaita to izdzēšanai var būt
nepieciešams zināms laiks.
Q
Opcija
Selected
(Atlasītie)
R
All (Visi)
Apraksts
Izdzēsiet atlasītos attēlus.
Izdzēsiet visus attēlus no mapes, kas pašlaik atlasīta
atskaņošanai (0 248). Ja ir ievietotas divas atmiņas kartes,
varat izvēlēties karti, no kuras tiks izdzēsti attēli.
❚❚ Selected (Atlasītie): atlasīto fotogrāfiju dzēšana
1 Atlasiet vienumu secību Delete (Dzēst) >
Selected (Atlasītie).
Atlasiet atskaņošanas izvēlnes opciju
Delete (Dzēst). Iezīmējiet opciju Selected
(Atlasītie) un nospiediet 2.
2 Iezīmējiet attēlu.
Izmantojiet kursortaustiņu, lai
iezīmētu attēlu (lai iezīmēto
attēlu skatītu pilnrāmja kadra
atskaņošanas skatā, turiet
nospiestu X pogu).
246
3 Atlasiet iezīmēto attēlu.
Lai atlasītu iezīmēto attēlu,
nospiediet kursortaustiņa
vidējo pogu. Atlasītie attēli tiek
atzīmēti ar O ikonu. Atkārtojiet
2. un 3. darbību, lai atlasītu
papildu attēlus; lai atceltu
atlasīto attēlu, iezīmējiet to un nospiediet kursortaustiņa vidējo
pogu.
4 Lai pabeigtu darbību, nospiediet J.
Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš;
iezīmējiet Yes (Jā) un nospiediet J.
247
Izvēļņu saraksts
Šajā nodaļā uzskaitītas kameras izvēlnēs pieejamās opcijas. Plašāku
informāciju skatiet izdevumā Izvēļņu rokasgrāmata, kas pieejams Nikon
tīmekļa vietnēs (0 i).
D Atskaņošanas izvēlne: attēlu pārvaldība
Delete (Dzēst)
Selected (Atlasītie)
All (Visi)
Playback folder (Atskaņošanas mape)
(Mapes nosaukums)
All (Visas)
Current (Pašreizējā)
Hide image (Slēpt attēlu)
Select/set (Atlasīt/iestatīt)
Deselect all (Atcelt visu atlasi)
Dzēsiet daudzus attēlus (0 246).
(pēc noklusējuma All (Visas))
Izvēlieties atskaņojamo mapi.
Slēpiet vai parādiet attēlus. Slēptie attēli tiek
parādīti tikai izvēlnē „Slēpt attēlu”, un tos
nevar atskaņot.
Playback display options (Atskaņošanas displeja opcijas)
Basic photo info (Fotogrāfijas pamata
Izvēlieties informāciju, kas būs pieejama
informācija)
fotogrāfijas atskaņošanas informācijas
displejā (0 229).
Focus point (Fokusa punkts)
Additional photo info (Papildu fotogrāfiju
informācija)
None (image only) (Nekas (tikai attēls))
Highlights (Izgaismojumi)
RGB histogram (RGB histogramma)
Shooting data (Uzņemšanas dati)
Overview (Pārskats)
248
Copy image(s) (Kopēt attēlu(s))
Select source (Atlasīt avotu)
Select image(s) (Atlasīt attēlu(s))
Select destination folder (Atlasīt galamērķa
mapi)
Copy image(s)? (Kopēt attēlu(s)?)
Image review (Attēlu apskate)
On (Ieslēgts)
Off (Izslēgts)
Kopējiet attēlus no vienas atmiņas kartes citā.
Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja kamerā ir
ievietotas divas atmiņas kartes.
(pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
Izvēlieties, vai pēc uzņemšanas attēli tiks
nekavējoties automātiski parādīti ekrānā
(0 225).
(pēc noklusējuma Show next (Rādīt nākamo))
Izvēlieties fotogrāfiju, kas tiks parādīta pēc
attēla izdzēšanas.
After delete (Pēc izdzēšanas)
Show next (Rādīt nākamo)
Show previous (Rādīt iepriekšējo)
Continue as before (Turpināt tāpat kā iepriekš)
After burst, show (Pēc sērijveida uzņemšanas rādīt)
(pēc noklusējuma Last image in burst (Pēdējais uzņēmums sērijā))
First image in burst (Pirmais uzņēmums sērijā) Izvēlieties, vai kamera parāda sērijveida
uzņemšanas pirmo vai pēdējo fotogrāfiju pēc
Last image in burst (Pēdējais uzņēmums
fotogrāfiju uzņemšanas nepārtrauktas
sērijā)
atbrīvošanas režīmā.
Auto image rotation (Automātiska attēla pagriešana)
(pēc noklusējuma On (Ieslēgts))
On (Ieslēgts)
Izvēlieties, vai kamera, uzņemot fotogrāfijas,
ieraksta orientāciju.
Off (Izslēgts)
Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana)
(pēc noklusējuma On (Ieslēgts))
On (Ieslēgts)
Izvēlieties, vai atskaņošanas laikā ekrānā tiks
pagriezti „vertikālie” (portreta orientācijas)
Off (Izslēgts)
attēli (0 225).
Slide show (Slīdrāde)
Start (Sākt)
Skatiet slīdrādi no pašreizējā atskaņošanas
mapē esošajiem attēliem.
Image type (Attēla tips)
Frame interval (Kadru intervāls)
Select to send to smart device (Atlasīt pārsūtīšanai uz viedierīci)
Select image(s) (Atlasīt attēlu(s))
Atlasiet fotogrāfijas augšupielādēšanai
viedierīcē (0 244).
Deselect all (Atcelt visu atlasi)
249
C Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlne:
uzņemšanas opcijas
Photo shooting menu bank (Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuve)
A–D
Izsauciet fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes
iestatījumus, kas iepriekš ir saglabāti
fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuvē.
Iestatījumu izmaiņas tiek saglabātas
pašreizējā krātuvē.
Extended photo menu banks (Paplašinātas fotogrāfiju uzņemšanas izvēļņu krātuves)
(pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
On (Ieslēgts)
Izvēlieties, vai fotogrāfiju uzņemšanas
izvēlnes krātuves saglabā ekspozīcijas režīmu,
Off (Izslēgts)
aizvara ātrumu (ekspozīcijas režīmos S un M),
apertūras atvērumu (režīmos A un M) un
zibspuldzes režīmu.
Storage folder (Glabātavas mape)
Rename (Pārdēvēt)
Izvēlieties mapi, kurā tiks uzglabātas nākamās
fotogrāfijas.
Select folder by number (Atlasīt mapi pēc
numura)
Select folder from list (Atlasīt mapi no
saraksta)
File naming (Failu nosaukumi)
File naming (Failu nosaukumi)
Izvēlieties trīs burtu prefiksu, kas tiks
izmantots attēlu failu nosaukumos, kuros tiks
saglabātas fotogrāfijas. Noklusējuma prefikss
ir „DSC”.
Primary slot selection (Primārā slota atlasīšana) (pēc noklusējuma XQD card slot (XQD kartes slots))
XQD card slot (XQD kartes slots)
Izvēlieties slotu, kas kalpos par primāro slotu,
ja ir ievietotas divas atmiņas kartes.
SD card slot (SD kartes slots)
Secondary slot function (Sekundārā slota funkcija)
(pēc noklusējuma Overflow (Pārpildīta))
Overflow (Pārpildīta)
Izvēlieties sekundārā slota kartes lomu, ja ir
ievietotas divas atmiņas kartes (0 93).
Backup (Rezerves kopija)
RAW primary - JPEG secondary
(RAW primārā – JPEG sekundārā)
250
Flash control (Zibspuldzes vadība)
Flash control mode (Zibspuldzes vadības
režīms)
Wireless flash options (Bezvadu zibspuldzes
opcijas)
Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes
vadība)
Radio remote flash info (Radiovadāmu
tālvadības zibspuldžu informācija)
Image area (Attēla apgabals)
Choose image area (Izvēlēties attēla
apgabalu)
Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana)
Viewfinder mask display (Skatu meklētāja
maskas displejs)
Image quality (Attēla kvalitāte)
NEF (RAW) + JPEG fine★
(NEF (RAW) + JPEG augsta★)
NEF (RAW) + JPEG fine
(NEF (RAW) + JPEG augsta)
NEF (RAW) + JPEG normal★
(NEF (RAW) + JPEG normāla★)
NEF (RAW) + JPEG normal
(NEF (RAW) + JPEG normāla)
NEF (RAW) + JPEG basic★
(NEF (RAW) + JPEG pamata★)
NEF (RAW) + JPEG basic
(NEF (RAW) + JPEG pamata)
NEF (RAW)
JPEG fine★ (JPEG augsta kvalitāte★)
JPEG fine (JPEG augsta kvalitāte)
JPEG normal★ (JPEG normāla kvalitāte★)
JPEG normal (JPEG normāla kvalitāte)
JPEG basic★ (JPEG pamata kvalitāte★)
JPEG basic (JPEG pamata kvalitāte)
TIFF (RGB)
Image size (Attēla izmērs)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Izvēlieties zibspuldzes vadības režīmu
papildu zibspuldzēm, kas uzstādītas kameras
piederumu pieslēgvietā, vai regulējiet
iestatījumus fotogrāfiju uzņemšanai,
izmantojot ar kameru nesavienotu zibspuldzi
(0 190).
Izvēlieties attēla apgabalu (0 83) un
iespējojiet vai atspējojiet skatu meklētāja
maskas rādīšanu (0 85).
(pēc noklusējuma JPEG normal (JPEG normāla))
Izvēlieties failu formātu un kompresijas
pakāpi (attēla kvalitāti, 0 88). Kompresijas
opcijām, kas norādītas ar zvaigznīti („★”),
prioritāte ir kvalitāte, attēliem bez zvaigznītes
prioritāte ir piešķirta faila izmēra
samazināšanai.
Izvēlieties attēla izmēru pikseļos (0 91). JPEG/
TIFF un NEF (RAW) attēliem ir pieejamas
atsevišķas opcijas.
251
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) ierakstīšana)
NEF (RAW) compression (NEF (RAW)
Izvēlieties NEF (RAW) attēlu kompresijas tipu
kompresija)
un bitu dziļumu (0 90).
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) bitu dziļums)
ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
ISO sensitivity (ISO jutība)
Regulējiet fotogrāfijām ISO jutības
Auto ISO sensitivity control (Automātiskā ISO iestatījumus (0 119, 121).
jutības vadība)
White balance (Baltā balanss)
(pēc noklusējuma Auto (Automātiski))
Auto (Automātiski)
Saskaņojiet baltā balansu ar gaismas avotu
(0 156).
Natural light auto (Automātiskā dabiskā
gaisma)
Incandescent (Kvēlspuldze)
Fluorescent (Fluorescējošs)
Direct sunlight (Tieša saules gaisma)
Flash (Zibspuldze)
Cloudy (Mākoņains)
Shade (Ēna)
Choose color temp. (Izvēlēties krāsu
temperatūru)
Preset manual (Manuāls iepriekšējs
iestatījums)
Set Picture Control (Iestatīt Picture Control)
(pēc noklusējuma Auto (Automātiski))
Auto (Automātiski)
Izvēlieties, kā tiks apstrādātas jaunas
fotogrāfijas. Atlasiet atbilstoši sižeta tipam vai
Standard (Standarta)
jūsu radošajai iecerei (0 175).
Neutral (Neitrāls)
Vivid (Košs)
Monochrome (Vienkrāsains)
Portrait (Portrets)
Landscape (Ainava)
Flat (Blāvs)
Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture Control)
Save/edit (Saglabāt/rediģēt)
Izveidojiet pielāgotas Picture Controls.
Rename (Pārdēvēt)
Delete (Dzēst)
Load/save (Ielādēt/saglabāt)
252
Color space (Krāstelpa)
(pēc noklusējuma sRGB)
sRGB
Izvēlieties fotogrāfijām krāstelpu.
Adobe RGB
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
(pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
Auto (Automātiski)
Saglabā detaļas izgaismotās vietās un ēnās,
veidojot fotogrāfijas ar dabisku kontrastu
Extra high (Ļoti augsts)
(0 180).
High (Augsts)
Normal (Normāls)
Low (Zems)
Off (Izslēgts)
Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana)
(pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
On (Ieslēgts)
Samazina trokšņus (spilgti plankumi vai
aizmiglojums) fotogrāfijās, kas uzņemtas ar
Off (Izslēgts)
maziem aizvaru ātrumiem.
High ISO NR (Augsta ISO trokšņu samazināšana)
(pēc noklusējuma Normal (Normāls))
High (Augsts)
Samazina trokšņus (brīvi izvietoti, spilgti
pikseļi) fotogrāfijās, kas uzņemtas ar augstām
Normal (Normāls)
ISO jutības vērtībām.
Low (Zems)
Off (Izslēgts)
Vignette control (Vinjetēšanas kontrole)
(pēc noklusējuma Normal (Normāls))
High (Augsts)
Samazina spilgtuma samazinājumu
fotogrāfijas malās, ja tiek izmantoti G, E un D
Normal (Normāls)
tipa objektīvi (izņemot PC objektīvus). Efekts
Low (Zems)
vispamanāmākais ir pie maksimāla apertūras
Off (Izslēgts)
atvēruma.
Auto distortion control (Automātiskā kropļojumu kontrole)
(pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
On (Ieslēgts)
Uzņemot ar platleņķa objektīviem, samazina
attēla cilindrveida deformāciju; uzņemot ar
Off (Izslēgts)
garfokusa objektīviem, samazina spilvenveida
kropļojumus.
253
Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)
Šīs opcijas darbojas, kad fotografēšanai tiek
Flicker reduction setting (Mirgoņas
izmantots skatu meklētājs. Atlasiet vienumam
samazināšanas iestatījums)
Flicker reduction setting (Mirgoņas
Flicker reduction indicator (Mirgoņas
samazināšanas iestatījums) opciju Enable
samazināšanas indikators)
(Iespējots), lai samazinātu mirgoņas efektus
fluorescējošā un dzīvsudraba tvaiku spuldžu
apgaismojumā. Opcija Flicker reduction
indicator (Mirgoņsas samazināšanas
indikators) kontrolē ikonas FLICKER (MIRGOŅA)
rādīšanu skatu meklētājā: ja ir atlasīta opcija
On (Ieslēgts), ikona tiks parādīta, ja, nospiežot
aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, tiks
noteikta mirgoņa, un ikona mirgos, ja mirgoņa
tiks noteikta, kad vienumam Flicker reduction
setting (Mirgoņas noteikšanas iestatījums)
ir atlasīta opcija Disable (Atspējot) (lai
iespējotu mirgoņas samazināšanu, atlasiet
opciju Enable (Iespējot)).
Auto bracketing set (Automātiskās vairākkadru uzņemšanas komplekts)
(pēc noklusējuma AE & flash bracketing (AE un zibspuldzes vairākkadru uzņemšana))
AE & flash bracketing (AE un zibspuldzes
Izvēlieties iestatījumu vai iestatījumus, kas tiks
vairākkadru uzņemšana)
dublēti, kad ir aktivizēta automātiskā
AE bracketing (AE vairākkadru uzņemšana) vairākkadru uzņemšana (0 142).
Flash bracketing (Zibspuldzes vairākkadru
dublēšana)
WB bracketing (BB vairākkadru uzņemšana)
ADL bracketing (ADL vairākkadru uzņemšana)
Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija)
Ierakstiet divas līdz desmit NEF (RAW)
Multiple exposure mode (Daudzkārtējas
ekspozīcijas kā vienu fotogrāfiju; ja vajadzīgs,
ekspozīcijas režīms)
izmantojot opciju Select first exposure (NEF)
Number of shots (Uzņēmumu skaits)
(Atlasīt pirmo ekspozīciju (NEF)), esošo
Overlay mode (Pārklāšanas režīms)
fotogrāfiju var izvēlēties kā pirmo ekspozīciju,
Keep all exposures (Paturēt visas ekspozīcijas)
taču ņemiet vērā, ka var atlasīt tikai liela izmēra
Select first exposure (NEF) (Atlasīt pirmo
(izmērs L) NEF (RAW) attēlus. Plašāku informāciju
ekspozīciju (NEF))
var atrast izdevumā Izvēļņu pamācība, kas
pieejama lejupielādei Nikon tīmekļa vietnē (0 i).
HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais diapazons))
HDR mode (HDR režīms)
Saglabā detaļas izgaismotās un noēnotās
vietās, fotografējot ļoti kontrastainus sižetus
Exposure differential (Ekspozīciju starpība)
(0 182).
Smoothing (Izlīdzināšana)
254
Interval timer shooting (Uzņemšana ar intervāla taimeri)
Start (Sākt)
Uzņemiet fotogrāfijas ar atlasīto intervālu, līdz
ir ierakstīts norādītais uzņēmumu skaits.
Choose start day/time (Izvēlēties sākšanas
Plašāku informāciju var atrast izdevumā
dienu/laiku)
Izvēļņu rokasgrāmata, kas pieejama
Interval (Intervāls)
lejupielādei Nikon tīmekļa vietnē (0 i).
Intervals×shots/interval (Intervāli ×
uzņēmumi/intervālā)
Exposure smoothing (Ekspozīcijas
izlīdzināšana)
Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana
bez skaņas)
Interval priority (Intervāla prioritāte)
Starting storage folder (Sākšanas glabātavas
mape)
Focus shift shooting (Uzņemšana ar fokusa nobīdi)
Start (Sākt)
Automātiski maina fokusu fotogrāfiju sērijas
uzņemšanas gaitā (0 212).
No. of shots (Uzņēmumu skaits)
Focus step width (Fokusa soļa platums)
Interval until next shot (Intervāls līdz
nākamajam uzņēmumam)
Exposure smoothing (Ekspozīcijas
izlīdzināšana)
Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana
bez skaņas)
Starting storage folder (Sākšanas glabātavas
mape)
Silent live view photography (Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas)
(pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
On (Mode 1) (Ieslēgts (1. režīms))
Novērš aizvara skaņas atskanēšanu, uzņemot
fotogrāfijas tiešā skata režīmā (0 49).
On (Mode 2) (Ieslēgts (2. režīms))
Off (Izslēgts)
255
1 Video uzņemšanas izvēlne: video
uzņemšanas opcijas
Reset movie shooting menu (Atiestatīt video uzņemšanas izvēlni)
Yes (Jā)
Atlasiet Yes (Jā), lai atjaunotu video
uzņemšanas izvēlnes opciju noklusējuma
No (Nē)
vērtības.
File naming (Failu nosaukumi)
Izvēlieties trīs burtu prefiksu, kas tiks
izmantots attēlu failu nosaukumos, kuros tiks
saglabāti video. Noklusējuma prefikss ir
„DSC”.
Destination (Galamērķis)
(pēc noklusējuma XQD card slot (XQD kartes slots))
XQD card slot (XQD kartes slots)
Izvēlieties slotu, kurā tiks ierakstīti video.
SD card slot (SD kartes slots)
Image area (Attēla apgabals)
Choose image area (Izvēlēties attēla
Izvēlieties attēla apgabalu (0 68).
apgabalu)
Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana)
Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums)
(pēc noklusējuma 1920×1080; 60p)
3840×2160; 30p
Izvēlieties video kadra izmēru (pikseļos) un
kadru uzņemšanas ātrumu (0 69).
3840×2160; 25p
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
1920×1080; 30p ×4 (slow-mo)
(1920×1080; 30p ×4 (lēna atsk.))
1920×1080; 25p ×4 (slow-mo)
(1920×1080; 25p ×4 (lēna atsk.))
1920×1080; 24p ×5 (slow-mo)
(1920×1080; 24p ×5 (lēna atsk.))
256
Movie quality (Video kvalitāte)
(pēc noklusējuma High quality (Augsta kvalitāte))
High quality (Augsta kvalitāte)
Izvēlieties video kvalitāti (0 69).
Normal (Normāla)
Movie file type (Video faila tips)
(pēc noklusējuma MOV)
MOV
Izvēlieties video faila tipu.
MP4
ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
Maximum sensitivity (Maksimālā jutība)
Regulējiet video ierakstiem ISO jutības
Auto ISO control (mode M) (Automātiskā ISO iestatījumus.
vadība (M režīms))
ISO sensitivity (mode M) (ISO jutība (M
režīms))
White balance (Baltā balanss)
(pēc noklusējuma Same as photo settings (Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi))
Same as photo settings (Tāpat kā fotogrāfiju Izvēlieties baltā balansu video ierakstiem
iestatījumi)
(0 156). Atlasiet opciju Same as photo
settings (Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi),
Auto (Automātiski)
lai izmantotu pašlaik fotogrāfijām atlasīto
Natural light auto (Automātiskā dabiskā
opciju.
gaisma)
Incandescent (Kvēlspuldze)
Fluorescent (Fluorescējošs)
Direct sunlight (Tieša saules gaisma)
Cloudy (Mākoņains)
Shade (Ēna)
Choose color temp. (Izvēlēties krāsu
temperatūru)
Preset manual (Manuāls iepriekšējs
iestatījums)
Set Picture Control (Iestatīt Picture Control)
(pēc noklusējuma Same as photo settings (Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi))
Same as photo settings (Tāpat kā fotogrāfiju Izvēlieties Picture Control video ierakstiem
iestatījumi)
(0 175). Atlasiet opciju Same as photo
settings (Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi),
Auto (Automātiski)
lai izmantotu pašlaik fotogrāfijām atlasīto
Standard (Standarta)
opciju.
Neutral (Neitrāls)
Vivid (Košs)
Monochrome (Vienkrāsains)
Portrait (Portrets)
Landscape (Ainava)
Flat (Blāvs)
257
Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture Control)
Save/edit (Saglabāt/rediģēt)
Izveidojiet pielāgotas Picture Controls.
Rename (Pārdēvēt)
Delete (Dzēst)
Load/save (Ielādēt/saglabāt)
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
(pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
Same as photo settings (Tāpat kā fotogrāfiju Saglabā detaļas izgaismotās vietās un ēnās,
iestatījumi)
veidojot video ar dabisku kontrastu (0 180).
Atlasiet opciju Same as photo settings
Extra high (Ļoti augsts)
(Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi), lai
High (Augsts)
izmantotu pašlaik fotogrāfijām atlasīto opciju.
Normal (Normāls)
Low (Zems)
Off (Izslēgts)
High ISO NR (Augsta ISO trokšņu samazināšana)
(pēc noklusējuma Normal (Normāls))
High (Augsts)
Samazina trokšņus (brīvi izvietoti, spilgti
pikseļi) video, kas uzņemti ar augstām ISO
Normal (Normāls)
jutības vērtībām.
Low (Zems)
Off (Izslēgts)
Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)
(pēc noklusējuma Auto (Automātiski))
Auto (Automātiski)
Samazina mirgošanu un segmentāciju, ko
tiešā skata (0 37) un video uzņemšanas
50 Hz
(0 59) laikā izraisa fluorescējošs vai
60 Hz
dzīvsudraba spuldžu apgaismojums.
Microphone sensitivity (Mikrofona jutība) (pēc noklusējuma Auto sensitivity (Automātiska jutība))
Auto sensitivity (Automātiska jutība)
Ieslēdziet vai izslēdziet iebūvēto vai ārējo
mikrofonu (0 295) vai regulējiet mikrofona
Manual sensitivity (Manuālā jutība)
jutību.
Microphone off (Mikrofons izslēgts)
258
Attenuator (Slāpētājs)
Enable (Iespējot)
Disable (Atspējot)
(pēc noklusējuma Disable (Atspējot))
Samazina mikrofona pastiprinājumu un
nepieļauj audio kropļojumus, ierakstot video
skaļās vidēs.
Frequency response (Frekvenču uztveramība)
(pēc noklusējuma Wide range (Plašs diapazons))
Wide range (Plašs diapazons)
Izvēlieties iebūvētā vai ārējā mikrofona
frekvenču uztveramību (0 295).
Vocal range (Balss diapazons)
Wind noise reduction (Vēja trokšņu samazināšana)
(pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
On (Ieslēgts)
Izvēlieties, vai iespējot iebūvētā mikrofona
zemu frekvenču trokšņu filtru, lai samazinātu
Off (Izslēgts)
vēja trokšņus.
Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma)
(pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
On (Ieslēgts)
Atlasiet, lai video režīmā iespējotu
elektronisko vibrāciju samazināšanu.
Off (Izslēgts)
Time-lapse movie (Uzņemšanas ar laika intervāliem video)
Start (Sākt)
Kamera automātiski uzņem fotogrāfijas pēc
atlasītajiem intervāliem, lai izveidotu ar laika
Interval (Intervāls)
intervāliem uzņemtu video bez skaņas.
Shooting time (Uzņemšanas laiks)
Plašāku informāciju var atrast izdevumā
Exposure smoothing (Ekspozīcijas
Izvēļņu rokasgrāmata, kas pieejama
izlīdzināšana)
lejupielādei Nikon tīmekļa vietnē (0 i).
Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana
bez skaņas)
Image area (Attēla apgabals)
Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru
uzņemšanas ātrums)
Interval priority (Intervāla prioritāte)
259
A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu
precīza ieregulēšana
Custom settings bank (Pielāgotas iestatīšanas krātuve)
A–D
Izsauciet pielāgotus iestatījumus, kas iepriekš
saglabāti pielāgotas iestatīšanas izvēlnes
krātuvē. Iestatījumu izmaiņas tiek saglabātas
pašreizējā krātuvē.
a Autofocus (Autofokuss)
a1 AF-C priority selection (AF-C prioritātes atlase)
(pēc noklusējuma Release (Atbrīvošana))
Release (Atbrīvošana)
Ja fotografēšanai, izmantojot skatu meklētāju,
ir atlasīta opcija AF-C, šī opcija nosaka, vai
Focus + release (Fokuss + atbrīvošana)
fotogrāfijas var uzņemt ikreiz, kad tiek
Release + focus (Atbrīvošana + fokuss)
nospiesta aizvara atbrīvošanas poga
Focus (Fokuss)
(atbrīvošanas prioritāte), vai arī tikai tad, kad
kamera ir fokusā (fokusa prioritāte).
a2 AF-S priority selection (AF-S prioritātes atlase)
(pēc noklusējuma Focus (Fokuss))
Release (Atbrīvošana)
Ja fotografēšanai, izmantojot skatu meklētāju,
ir atlasīta opcija AF-S, šī opcija nosaka, vai attēli
Focus (Fokuss)
tiks uzņemti tikai tad, kad kamera ir
fokusējusies (fokusa prioritāte), vai arī ikreiz,
kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga
(atbrīvošanas prioritāte).
a3 Focus tracking with lock-on (Fokusa paredzēšana ar fiksēšanu)
Blocked shot AF response (Bloķēts uzņēmums, Kontrolē, kā autofokuss pielāgojas attāluma
AF reakcija)
izmaiņām līdz objektam, ja fotografēšanai
caur skatu meklētāju ir atlasīta opcija AF-C.
Subject motion (Objekta kustība)
a4 3D-tracking face-detection (3D paredzēšanas sejas noteikšana)
(pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
On (Ieslēgts)
Izvēlieties, vai kamera nosaka un fokusējas uz
sejām, ja AF apgabala režīmam ir atlasīta 3D
Off (Izslēgts)
paredzēšana (0 100).
260
a5 3D-tracking watch area (3D paredzēšanas novērošanas apgabals)
(pēc noklusējuma Normal (Normāls))
Wide (Plats)
Izvēlieties apgabalu, kas tiks novērots,
nospiežot līdz pusei aizvara atbrīvošanas
Normal (Normāls)
pogu, ja AF apgabala režīmam ir atlasīta 3D
paredzēšana (0 100).
a6 Number of focus points (Fokusa punktu skaits)
(pēc noklusējuma 55 points (55 punkti))
55 points (55 punkti)
Izvēlieties fokusa punktu skaitu, kas skatu
meklētājā būs pieejams manuālai fokusa
15 points (15 punkti)
punkta atlasīšanai.
a7 Store by orientation (Saglabāt atbilstoši orientācijai)
(pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
Focus point (Fokusa punkts)
Izvēlieties, vai skatu meklētājs atsevišķi
Focus point and AF-area mode (Fokusa punkts saglabā fokusa punktus un AF apgabala
režīmu vertikālai un horizontālai uzņemšanai.
un AF apgabala režīms)
Off (Izslēgts)
a8 AF activation (AF aktivizēšana)
(pēc noklusējuma Shutter/AF-ON (Aizvars/AF-ON))
Shutter/AF-ON (Aizvars/AF-ON)
Izvēlieties, vai kamera fokusējas, kad aizvara
atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei. Ja ir
AF-ON only (Tikai AF-ON)
atlasīta opcija AF-ON only (Tikai AF-ON),
kamera nefokusēsies, ja aizvara atbrīvošanas
poga ir nospiesta līdz pusei.
a9 Limit AF-area mode selection (Ierobežot AF apgabala režīma atlasīšanu)
Single-point AF (Viena punkta AF)
Izvēlieties AF apgabala režīmus, kurus,
uzņemot fotogrāfijas, izmantojot skatu
Dynamic-area AF (9 points) (Dinamiska
meklētāju, var atlasīt, izmantojot AF režīma
apgabala AF (9 punkti))
pogu un grozāmo apakškomandu pārslēgu
Dynamic-area AF (25 points) (Dinamiska
(0 100).
apgabala AF (25 punkti))
Dynamic-area AF (72 points) (Dinamiska
apgabala AF (72 punkti))
Dynamic-area AF (153 points) (Dinamiska
apgabala AF (153 punkti))
3D-tracking (3D paredzēšana)
Group-area AF (Grupas apgabala AF)
Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF)
261
a10 Autofocus mode restrictions (Autofokusa režīma ierobežojumi)
(pēc noklusējuma No restrictions (Bez ierobežojumiem))
AF-S
Izvēlieties autofokusa režīmus, kas ir pieejami,
ja fotogrāfijas tiek uzņemtas, izmantojot skatu
AF-C
meklētāju (0 98).
No restrictions (Bez ierobežojumiem)
a11 Focus point wrap-around (Fokusa punkta ietvērums)
(pēc noklusējuma No wrap (Bez ietvēruma))
Wrap (Ietvērums)
Izvēlieties, vai skatu meklētāja fokusa punkta
atlase tiek „ietverta” no vienas displeja malas
No wrap (Bez ietvēruma)
līdz otrai.
a12 Focus point options (Fokusa punkta opcijas)
Focus point illumination (Fokusa punkta
Noregulējiet fokusa punkta displeja
izgaismojums)
iestatījumus skatu meklētājā.
Manual focus mode (Manuāla fokusa režīms)
Dynamic-area AF assist (Dinamiska apgabala
AF palīgs)
a13 Manual focus ring in AF mode (Manuālā fokusa gredzens AF režīmā)
(pēc noklusējuma Enable (Iespējot))
Enable (Iespējot)
Šī opcija ir pieejama ar saderīgiem
objektīviem. Atlasiet opciju Disable
Disable (Atspējot)
(Atpējot), lai atspējotu fokusu, darbinot
fokusa gredzenu autofokusa režīmā.
b Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)
b1 ISO sensitivity step value (ISO jutības soļa vērtība)
(pēc noklusējuma 1/3 step (1/3 soļa))
1/3 step (1/3 soļa)
Izvēlieties palielinājuma soli, kas tiek
izmantots, regulējot ISO jutību.
1/2 step (1/2 soļa)
1 step (1 solis)
b2 EV steps for exposure cntrl (Ekspozīcijas vadības EV soļi) (pēc noklusējuma 1/3 step (1/3 soļa))
1/3 step (1/3 soļa)
Atlasiet soļa vērtības, kas tiks izmantotas, lai
regulētu aizvara ātrumu, apertūras atvērumu
1/2 step (1/2 soļa)
un vairākkadru uzņemšanu.
1 step (1 solis)
b3 Exp./flash comp. step value (Ekspozīcijas/zibspuldzes kompensācijas soļa vērtība)
(pēc noklusējuma 1/3 step (1/3 soļa))
1/3 step (1/3 soļa)
Izvēlieties palielinājuma soļa vērtības, kas tiks
izmantotas, lai regulētu ekspozīcijas un
1/2 step (1/2 soļa)
zibspuldzes kompensāciju.
1 step (1 solis)
262
b4 Easy exposure compensation (Vienkāršota ekspozīcijas kompensācija)
(pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
On (Auto reset) (Ieslēgts (Automātiskā
Izvēlieties, vai ekspozīcijas kompensāciju var
atiestate))
regulēt, tikai grozot grozāmo komandu
pārslēgu un nespiežot E pogu.
On (Ieslēgts)
Off (Izslēgts)
b5 Matrix metering (Matricas mērīšana)
(pēc noklusējuma Face detection on (Sejas noteikšana ieslēgta))
Face detection on (Sejas noteikšana ieslēgta) Izvēlieties opciju Face detection on (Sejas
Face detection off (Sejas noteikšana izslēgta) noteikšana ieslēgta), lai iespējotu sejas
noteikšanu, uzņemot portretus, izmantojot
matricas mērīšanas metodi, kad fotogrāfijas
tiek uzņemtas, izmantojot skatu meklētāju
(0 124).
b6 Center-weighted area (Centra vidējais apgabals)
(pēc noklusējuma  12 mm)
 8 mm –  20 mm, Average (Vidējais)
Izvēlieties izmēru apgabalam, kuram,
uzņemot fotogrāfijas ar skatu meklētāju,
centra svērtajā mērīšanā tiks piešķirts
vislielākais svars. Ja ir pievienots objektīvs bez
centrālā procesora vai AF-S Fisheye NIKKOR
8–15 mm f/3,5–4,5E ED objektīvs, apgabala
izmērs tiek fiksēts uz 12 mm.
b7 Fine-tune optimal exposure (Optimālas ekspozīcijas precīza ieregulēšana)
(pēc noklusējuma No (Nē))
Yes (Jā)
Precīzi ieregulējiet ekspozīciju katrai
mērīšanas metodei. Lielākas vērtības dod
No (Nē)
spilgtākas ekspozīcijas, mazākas vērtības —
tumšākas ekspozīcijas.
c Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)
c1 Shutter-release button AE-L (Aizvara atbrīvošanas poga AE-L) (pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
On (half press) (Ieslēgts (nospiest līdz pusei)) Izvēlieties, vai ekspozīcija fiksējas, ja tiek
nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
On (burst mode) (Ieslēgts (sērijas režīms))
Off (Izslēgts)
c2 Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris)
(pēc noklusējuma 6 s)
4 s – 30 min, No limit (Bez ierobežojuma)
Izvēlieties, cik ilgi kamera turpinās mērīt
ekspozīciju, ja netiek veiktas nekādas
darbības (0 34).
263
c3 Self-timer (Automātiskais taimeris)
Self-timer delay (Automātiskā taimera
Izvēlieties automātiskā taimera režīmam
aizturēšana)
aizvara atbrīvošanas aizturēšanu, uzņemto
uzņēmumu skaitu un intervālu starp
Number of shots (Uzņēmumu skaits)
uzņēmumiem.
Interval between shots (Intervāls starp
uzņēmumiem)
c4 Monitor off delay (Ekrāna izslēgšanās aizturēšana)
Playback (Atskaņošana)
Izvēlieties, cik ilgi ekrāns paliks ieslēgts, ja
netiek veiktas nekādas darbības.
Menus (Izvēlnes)
Information display (Informācijas displejs)
Image review (Attēlu apskate)
Live view (Tiešais skats)
d Shooting/display (Uzņemšana/displejs)
d1 CL mode shooting speed (Pastāvīga maza ātruma režīma uzņemšanas ātrums)
(pēc noklusējuma 5 fps (5 kadri/s))
6 fps (6 kadri/s) – 1 fps (1 kadrs/s)
Izvēlieties kadru uzņemšanas ātrumu CL
režīmam. Ņemiet vērā, ka ātrums var mainīties
atkarībā no strāvas avota (0 114).
d2 Max. continuous release (Maks. nepārtrauktā atbrīvošana)
(pēc noklusējuma 200)
1–200
Izvēlieties maksimālo uzņēmumu skaitu, ko
var uzņemt vienā sērijveida uzņemšanā
nepārtrauktas atbrīvošanas režīmā.
d3 ISO display (ISO displejs)
(pēc noklusējuma Show frame count (Rādīt kadru skaitu))
Show ISO sensitivity (Rādīt ISO jutību)
Izvēlieties, vai vadības panelī atlikušo kadru
skaita vietā tiks parādīta ISO jutība.
Show frame count (Rādīt kadru skaitu)
d4 Sync. release mode options (Sinhronizēta atbrīvošanas režīma opcijas)
(pēc noklusējuma Sync (Sinhronizēts))
Sync (Sinhronizēts)
Izvēlieties, vai tālvadības kameras aizvara
atbrīvošana tiek sinhronizēta ar galvenās
No sync (Bez sinhronizācijas)
kameras aizvara atbrīvošanu.
d5 Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizturēšanas režīms)
(pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
3 s – 0.2 s, Off (Izslēgts)
Situācijās, kad pat vismazākā kameras
izkustēšanās var izraisīt attēlu izplūšanu,
aizvara atbrīvošanu pēc spoguļa pacelšanas
var aizturēt par aptuveni 0,2 s līdz 3 s.
264
d6 Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars)
(pēc noklusējuma Disable (Atspējot))
Enable (Iespējot)
Iespējojiet vai atspējojiet elektronisko
priekšējā aizkara aizvaru Q, QC vai MUP režīmā,
Disable (Atspējot)
novēršot aizvara kustības izraisītu attēla
izplūšanu. Mehāniskais aizvars tiek izmantots
citos atbrīvošanas režīmos neatkarīgi no
atlasītās opcijas.
d7 File number sequence (Failu numuru secība)
(pēc noklusējuma On (Ieslēgts))
On (Ieslēgts)
Izvēlieties, kā kamera piešķir failu numurus.
Off (Izslēgts)
Reset (Atiestatīt)
d8 Peaking highlight color (Kontūru iezīmēšanas krāsas izcelšana)
(pēc noklusējuma Red (Sarkana))
Red (Sarkana)
Izvēlieties fokusā esošo objektu kontūru
iezīmēšanas krāsu. Kontūru iezīmēšanu var
Yellow (Dzeltena)
ieslēgt un izslēgt, un tās jutību var regulēt,
Blue (Zila)
nospiežot i pogu tiešā skata laikā un atlasot
White (Balta)
opciju Peaking level (Kontūru iezīmēšanas
līmenis) (0 45, 65).
d9 Viewfinder grid display (Skatu meklētāja režģa rādīšana)
(pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
On (Ieslēgts)
Izvēlieties, vai skatu meklētājā tiks rādīts
kadrēšanas režģis.
Off (Izslēgts)
d10 LCD illumination (LCD fona apgaismojums)
(pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
On (Ieslēgts)
Izvēlieties, vai vadības panelis un pogas ir
izgaismotas, kamēr ir aktīvs gaidstāves
Off (Izslēgts)
taimeris.
A Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars
Ieteicams izmantot G, E vai D tipa objektīvus; atlasiet opciju Disable (Atspējot),
ja, uzņemot ar citiem objektīviem, pamanāt svītras vai aizmiglojumu. Ātrākais
aizvara ātrums un maksimālā ISO jutība, kas ir pieejami, izmantojot elektronisko
priekšējo aizkara aizvaru, ir attiecīgi 1/2000 s un ISO 25600.
265
d11 Live view in continuous mode (Tiešais skats nepārtrauktajā režīmā)
(pēc noklusējuma On (Ieslēgts))
On (Ieslēgts)
Izvēlieties, vai tiešā skata režīmā pilnrāmja
kadra atskaņošana būs pieejama sērijveida
Off (Izslēgts)
uzņemšanas laikā (atbrīvošanas režīmi CL, CH
un QC) (0 37). Ja ir atlasīta opcija Off
(Izslēgts), ekspozīcijas laikā tiks izslēgts ne
tikai ekrāns, bet arī ekrāna fona
apgaismojums.
d12 Optical VR (Optiskā vibrāciju samazināšana)
(pēc noklusējuma On (Ieslēgts))
On (Ieslēgts)
Iespējojiet vai atspējojiet vibrāciju
samazināšanu saderīgiem AF-P objektīviem,
Off (Izslēgts)
kas nav aprīkoti ar vibrāciju samazināšanas
slēdzi.
e Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)
e1 Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums)
(pēc noklusējuma 1/250 s)
1/250 s (Auto FP) (1/250 s (automātiskā FP)), Izvēlieties zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu.
1/250 s – 1/60 s
e2 Flash shutter speed (Zibspuldzes aizvara ātrums)
(pēc noklusējuma 1/60 s)
1/60 s – 30 s
Izvēlieties lēnāko pieejamo aizvara ātrumu, ja
zibspuldze tiek izmantota P un A režīmos.
e3 Exposure comp. for flash (Ekspozīcijas kompensācija zibspuldzei)
(pēc noklusējuma Entire frame (Viss kadrs))
Entire frame (Viss kadrs)
Izvēlieties, kā kamera regulē zibspuldzes
līmeni, ja tiek izmantota ekspozīcijas
Background only (Tikai fons)
kompensācija.
A Aizvara ātruma fiksēšana pie zibspuldzes sinhronizācijas ātruma ierobežojuma
Lai aizvara ātrumu fiksētu pie sinhronizācijas ātruma ierobežojuma aizvara
prioritātes automātiskajā vai manuālajā ekspozīcijas režīmā, atlasiet aizvara
ātrumu, kas ir nākamais pēc lēnākā iespējamā aizvara ātruma (30 s vai %). Skatu
meklētājā un vadības panelī tiks parādīts „X” (zibspuldzes sinhronizācijas
indikators).
A Automātiska FP lielātruma sinhronizācija
Automātiska FP lielātruma sinhronizācija ļauj izmantot zibspuldzi ar lielāko
aizvara ātrumu, kādu atbalsta kamera, dodot iespēju izvēlēties maksimālo
apertūras atvērumu mazākam asuma dziļumam pat tad, ja objektu no
aizmugures apgaismo spoža saules gaisma. Kad ir aktīva automātiska FP
lielātruma sinhronizācija, informācijas displeja zibspuldzes režīma indikators
rāda „FP”.
266
e4 Auto M ISO sensitivity control (Automātiska M ISO jutības vadība)
(pēc noklusējuma Subject and background (Objekts un fons))
Subject and background (Objekts un fons)
Izvēlieties, vai automātiskā ISO jutības vadība
fotogrāfiju uzņemšanai ar zibspuldzi tiek
Subject only (Tikai objekts)
noregulēta, lai pareizi eksponētu gan objektu,
gan fonu, vai arī tikai galveno objektu.
e5 Modeling flash (Modelēšanas zibspuldze)
(pēc noklusējuma On (Ieslēgts))
On (Ieslēgts)
Izvēlieties, vai, uzņemot fotogrāfijas,
izmantojot skatu meklētāju, papildu CLS
Off (Izslēgts)
saderīgas zibspuldzes (0 288) darbosies kā
modelēšanas zibspuldzes, ja ir nospiesta
kameras Pv poga.
e6 Auto bracketing (mode M) (Automātiskā vairākkadru uzņemšana (M režīms))
(pēc noklusējuma Flash/speed (Zibspuldze/ātrums))
Flash/speed (Zibspuldze/ātrums)
Izvēlieties iestatījumus, kas tiks ietekmēti, ja
ekspozīcijas/zibspuldzes vairākkadru
Flash/speed/aperture (Zibspuldze/ātrums/
dublēšana ir iespējota ekspozīcijas režīmā M.
apertūras atvērums)
Flash/aperture (Zibspuldze/apertūras
atvērums)
Flash only (Tikai zibspuldze)
e7 Bracketing order (Vairākkadru uzņemšanas secība)
(pēc noklusējuma MTR > under > over (MTR > zem > virs))
MTR > under > over (MTR > zem > virs)
Izvēlieties vairākkadru uzņemšanas secību
ekspozīcijas, zibspuldzes un baltā balansa
Under > MTR > over (Zem > MTR > virs)
vairākkadru uzņemšanai.
267
f Controls (Vadība)
f1 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)
Preview button (Priekšskatījuma poga)
Izvēlieties lomas, kas tiks piešķirtas kameras
Preview button + y (Priekšskatījuma poga vadības pogām vienām pašām vai
kombinācijā ar grozāmiem komandu
+ y)
pārslēgiem.
Fn1 button (Fn1 poga)
Fn1 button + y (Fn1 poga + y)
Fn2 button (Fn2 poga)
AF-ON button (AF-ON poga)
Sub-selector (Apakškomandu kursortaustiņš)
Sub-selector center (Apakškomandu
kursortaustiņa vidējā poga)
Sub-selector center + y (Apakškomandu
kursortaustiņa vidējā poga + y)
BKT button + y (BKT poga + y)
Movie record button + y (Video
ierakstīšanas poga + y)
Lens focus function buttons (Objektīva fokusa
funkciju pogas)
f2 Multi selector center button (Kursortaustiņa vidējā poga)
Shooting mode (Uzņemšanas režīms)
Izvēlieties lomu, kas tiks piešķirta
kursortaustiņa vidējai pogai.
Playback mode (Atskaņošanas režīms)
Live view (Tiešais skats)
f3 Shutter spd & aperture lock (Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksēšana)
Shutter speed lock (Aizvara ātruma fiksators) Fiksējiet aizvara ātrumu uz vērtību, kas pašlaik
Aperture lock (Apertūras atvēruma fiksators) atlasīta S vai M režīmā, vai fiksējiet apertūras
atvērumu uz vērtību, kas pašlaik atlasīta A vai
M režīmā.
268
f4 Customize command dials (Pielāgot grozāmos komandu pārslēgus)
Reverse rotation (Reversa rotācija)
Izvēlieties lomas, kas tiks piešķirtas
Change main/sub (Mainīt galveno/pakārtoto) galvenajam komandu un apakškomandu
grozāmajiem pārslēgiem.
Aperture setting (Apertūras atvēruma
iestatīšana)
Menus and playback (Izvēlnes un
atskaņošana)
Sub-dial frame advance (Kadru virzīšana,
izmantojot grozāmo apakškomandu
pārslēgu)
f5 Multi selector (Kursortaustiņš)
(pēc noklusējuma Do nothing (Neko nedarīt))
Restart standby timer (Restartēt gaidstāves Izvēlieties, vai kursortaustiņa lietošana
aktivizēšanas taimeri)
aktivizē gaidstāves aktivizēšanas taimeri
(0 34).
Do nothing (Neko nedarīt)
f6 Release button to use dial (Atbrīvot pogu, lai lietotu grozāmo pārslēgu)
(pēc noklusējuma No (Nē))
Yes (Jā)
Atlasot opciju Yes (Jā), regulēšanu, ko parasti
veic, turot nospiestu pogu un grozot grozāmo
No (Nē)
komandu pārslēgu, var veikt, grozot
komandu pārslēgu pēc tam, kad poga ir
atbrīvota. Iestatīšana beidzas, kad poga tiek
nospiesta vēlreiz, kad aizvara atbrīvošanas
poga tiek nospiesta līdz pusei vai beidzas
gaidstāves aktivizēšanas taimeris.
f7 Reverse indicators (Apvērst indikatorus)
(pēc noklusējuma
)
Ja ir atlasīts
(W),
ekspozīcijas indikatori vadības panelī, skatu
meklētājā un informācijas displejā ar
negatīvām vērtībām tiek parādīti pa kreisi un
ar pozitīvām vērtībām — pa labi. Atlasiet
(V), lai pozitīvās
opciju
vērtības parādītu kreisajā pusē, bet
negatīvās — labajā.
269
f8 Live view button options (Tiešā skata pogas opcijas)
(pēc noklusējuma Enable (Iespējot))
Enable (Iespējot)
a pogu var atspējot, lai nepieļautu, ka tiešais
skats tiek nejauši palaists.
Enable (standby timer active) (Iespējot
(gaidstāves aktivizēšanas taimeris aktīvs))
Disable (Atspējot)
f9 D switch (D slēdzis)
(pēc noklusējuma LCD backlight (D) (LCD fona apgaismojums (D)))
LCD backlight (D) (LCD fona apgaismojums Izvēlieties displejus, kas tiks izgaismoti,
(D))
pagriežot barošanas slēdzi uz D.
D and information display (Apgaismojums
un informācijas displejs)
f10 Assign MB-D18 buttons (Piešķirt MB-D18 pogas)
Fn button (Fn poga)
Izvēlieties funkcijas, kas tiks piešķirtas papildu
akumulatora ar vairākām uzlādes iespējām
Fn button + y (Fn poga + y)
MB-D18 vadības elementiem (0 299).
AF-ON button (AF-ON poga)
Multi selector (Kursortaustiņš)
g Movie (Video)
g1 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)
Preview button (Priekšskatījuma poga)
Izvēlieties lomas, kas tiks piešķirtas kameras
Preview button + y (Priekšskatījuma poga vadības ierīcēm vienām pašām vai
kombinācijā ar grozāmiem komandu
+ y)
pārslēgiem, kad tiešā skata atlasītājs tiešajā
Fn1 button (Fn1 poga)
skatā ir pagriezts uz 1. Ņemiet vērā, ka tad, ja
Fn1 button + y (Fn1 poga + y)
vienumam Shutter-release button (Aizvara
Fn2 button (Fn2 poga)
atbrīvošanas poga) ir atlasīta opcija Record
Sub-selector center (Apakškomandu
movies (Ierakstīt video), aizvara
kursortaustiņa vidējā poga)
atbrīvošanas pogu nevar izmantot nekādām
Sub-selector center + y (Apakškomandu
citām darbībām kā tikai video ierakstīšanai.
kursortaustiņa vidējā poga + y)
Shutter-release button (Aizvara atbrīvošanas
poga)
g2 Highlight brightness (Izgaismojumu spilgtums)
(pēc noklusējuma 248)
255–180
Izvēlieties spilgtumu, kas nepieciešams, lai
palaistu video izgaismojumu displeju. Jo
mazāka vērtība, jo lielāks būs spilgto
apgabalu diapazons, kas tiks parādīti kā
izgaismojumi. Ja ir atlasīta opcija 255,
izgaismojumu displejs rādīs tikai potenciāli
pāreksponētos apgabalus.
270
B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana
Format memory card (Formatēt atmiņas karti)
XQD card slot (XQD kartes slots)
Lai sāktu formatēšanu, izvēlieties atmiņas
kartes slotu un atlasiet opciju Yes (Jā). Ņemiet
SD card slot (SD kartes slots)
vērā, ka formatēšana pilnībā izdzēš visus
atlasītajā slotā ievietotajā kartē saglabātos
uzņēmumus un citus datus. Iekams formatēt,
izveidojiet vajadzīgās rezerves kopijas.
Language (Valoda)
Skatīt 345. lpp.
Izvēlieties kameras izvēļņu un paziņojumu
valodu.
Time zone and date (Laika josla un datums)
Time zone (Laika josla)
Mainiet laika joslas, iestatiet kameras
pulksteni, sinhronizējiet pulksteni ar
Date and time (Datums un laiks)
viedierīces pulksteni, izvēlieties datuma
Sync with smart device (Sinhronizēt ar
rādīšanas secību un ieslēdziet vai izslēdziet
viedierīci)
pāreju uz vasaras laiku. Ja vienumam Sync
Date format (Datuma formāts)
with smart device (Sinhronizēt ar
Daylight saving time (Vasaras laiks)
viedierīci) ir atlasīta opcija On (Ieslēgts) un
lietotnē SnapBridge ir iespējota
sinhronizācija, kameras pulkstenim var
iestatīt viedierīces nodrošināto laiku.
Monitor brightness (Ekrāna spilgtums)
Menus/playback (Izvēlnes/atskaņošana)
Regulējiet izvēļņu, atskaņošanas un tiešā
skata displeju spilgtumu.
Live view (Tiešais skats)
A Atmiņas karšu formatēšana
Formatēšanas laikā neizslēdziet kameru un neizņemiet akumulatoru vai atmiņas
kartes.
Papildus iestatīšanas izvēlnes opcijai Format memory card (Formatēt atmiņas
karti) atmiņas kartes var formatēt, izmantojot S (Q) un O (Q) pogas:
vienlaikus nospiediet abas pogas, līdz tiek parādīti formatēšanas indikatori, un
pēc tam nospiediet pogas vēlreiz, lai formatētu karti. Ja ir ievietotas divas
atmiņas kartes, nospiežot pogas pirmoreiz, formatējamā karte tiks norādīta ar
mirgojošu ikonu. Groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai izvēlētos citu
slotu.
271
Monitor color balance (Ekrāna krāsu balanss)
Regulējiet ekrāna krāsu balansu.
Virtual horizon (Virtuālais redzesloks)
Skatiet virtuālo redzesloku, balstoties uz
informāciju, kas iegūta no kameras noliekuma
sensora.
Information display (Informācijas displejs)
(pēc noklusējuma Auto (Automātiski))
Auto (Automātiski)
Pielāgojiet informācijas displeju dažādiem
skatīšanas apstākļiem.
Manual (Manuāls)
AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana)
AF fine-tune (On/Off) (AF precīza ieregulēšana
(ieslēgts/izslēgts))
Saved value (Saglabātā vērtība)
Default (Noklusējuma iestatījums)
List saved values (Saglabāto vērtību saraksts)
Precīzi ieregulējiet fokusu dažādu tipu
objektīviem. Vairumā gadījumu nav ieteicams
veikt AF ieregulēšanu, jo tas var
mijiedarboties ar normālo fokusēšanu;
lietojiet to tikai nepieciešamības gadījumā.
Automātiska precīzā ieregulēšana ir pieejama
tiešā skata režīmā; plašāka informācija ir
pieejama izdevumā Izvēļņu pamācība, ko var
lejupielādēt no Nikon tīmekļa vietnes (0 i).
Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati)
Lens number (Objektīva numurs)
Ierakstiet objektīvu bez centrālā procesora
fokusa garumu un maksimālo apertūras
Focal length (mm) (Fokusa garums (mm))
Maximum aperture (Maksimālais apertūras atvērumu, ļaujot tos izmantot ar funkcijām,
kas parasti ir rezervētas centrālā procesora
atvērums)
objektīviem (0 218).
Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru)
Clean now (Tīrīt tagad)
Pavibrējiet attēla sensoru, lai notīrītu
netīrumus (0 312).
Clean at startup/shutdown (Tīrīt ieslēdzot/
izslēdzot)
Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai)
Fiksējiet spoguli paceltā stāvoklī, lai ar pūtēju
varētu notīrīt netīrumus no attēla sensora
(0 315). Nav pieejama, ja ir zems
akumulatora līmenis (J vai zemāks), kā arī ja
kamera ir pievienota viedierīcei, izmantojot
Bluetooth, vai citām ierīcēm, izmantojot USB
savienojumu.
272
Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu noņemšanas atsauces fotogrāfija)
Start (Sākt)
Izgūstiet atsauces datus lietotnes
Clean sensor and then start (Notīrīt sensoru un Capture NX-D attēla netīrumu noņemšanas
opcijai (0 ii).
pēc tam sākt)
Image comment (Attēla komentārs)
Attach comment (Pievienot komentāru)
Input comment (Ievadīt komentāru)
Pievienojiet komentāru jaunām fotogrāfijām
pēc to uzņemšanas. Komentārus var apskatīt
kā metadatus, izmantojot lietotni ViewNX-i
vai Capture NX-D (0 ii).
Copyright information (Autortiesību informācija)
Attach copyright information (Pievienot
Pēc uzņemšanas pievienojiet jaunajām
autortiesību informāciju)
fotogrāfijām autortiesību informāciju.
Autortiesību informāciju var apskatīt kā
Artist (Mākslinieks)
metadatus, izmantojot lietotni ViewNX-i vai
Copyright (Autortiesības)
Capture NX-D (0 ii).
A Teksta ievadīšana
Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, tiek parādīta tastatūra. Ievadiet tekstu,
skārienekrānā pieskaroties burtiem (lai pārslēgtos starp augšējo un apakšējo
reģistru un simbolu tastatūru, pieskarieties tastatūras atlasīšanas pogai). Lai
tastatūras apgabalā iezīmētu vēlamo rakstzīmi, var izmantot kursortaustiņu un
nospiest kursortaustiņa vidējo pogu, lai iezīmēto rakstzīmi ievietotu pašreizējā
kursora pozīcijā (ņemiet vērā, ja rakstzīme tiek ievadīta, kad lauks ir pilns, pēdējā
rakstzīme tiks izdzēsta). Lai izdzēstu rakstzīmi, zem kuras ir kursors, nospiediet
O (Q) pogu. Lai pārvietotu kursoru jaunā pozīcijā, pieskarieties displejam vai
turiet nospiestu W (M) pogu un nospiediet 4 vai 2. Lai pabeigtu ievadīšanu un
atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet J.
Teksta displeja apgabals
Tastatūras apgabals
Tastatūras atlasīšana
273
Beep options (Pīkstiena opcijas)
Beep on/off (Pīkstiens ieslēgts/izslēgts)
Izvēlieties pīkstiena skaņas augstumu un
skaļumu.
Volume (Skaļums)
Pitch (Augstums)
Touch controls (Skārienvadība)
Enable/disable touch controls (Iespējot/
Regulējiet skārienvadības iestatījumus
atspējot skārienvadību)
(0 12).
Full-frame playback flicks (Pilnrāmja kadra
atskaņošanas švīku žesti)
HDMI
Output resolution (Izvada izšķirtspēja)
Regulējiet iestatījumus savienojumam ar
External recording control (Ārējā ierakstīšanas HDMI ierīcēm.
vadība)
Advanced (Uzlabota)
Location data (Atrašanās vietas dati)
Download from smart device (Lejupielādēt no Pielāgojiet atrašanās vietas datu iestatījumus
viedierīces)
(0 221).
Position (Pozīcija)
External GPS device options (Ārējās GPS ierīces
opcijas)
Wireless remote (WR) options (Bezvadu tālvadības (WR) opcijas)
LED lamp (LED lampiņa)
Regulējiet LED lampiņas un papildu bezvadu
tālvadības saiknes režīma iestatījumus.
Link mode (Saiknes režīms)
Assign remote (WR) Fn button (Tālvadības (WR) Fn pogas piešķire) (pēc noklusējuma None (Nekas))
Preview (Priekšskatījums)
Izvēlieties lomu, kas tiks piešķirta papildu
bezvadu tālvadības ierīču Fn pogai.
FV lock (Zibspuldzes vērtības fiksēšana)
AE/AF lock (AE/AF fiksēšana)
AE lock only (Tikai AE fiksēšana)
AE lock (Reset on release) (AE fiksēšana
(atbrīvojot atiestatīt))
AF lock only (Tikai AF fiksēšana)
AF-ON
MDisable/enable (MAtspējot/iespējot)
+ NEF (RAW)
Live view (Tiešais skats)
None (Nekas)
274
Airplane mode (Lidojuma režīms)
Enable (Iespējot)
Disable (Atspējot)
(pēc noklusējuma Disable (Atspējot))
Iespējojiet lidojuma režīmu, lai atspējotu
Eye-Fi karšu un Bluetooth bezvadu sakaru
funkcijas un Wi-Fi savienojumus ar
viedierīcēm. Savienojumus ar citām ierīcēm,
kas izmanto bezvadu raidītāju, var atspējot,
tikai noņemot no kameras raidītāju.
Connect to smart device (Savienot ar viedierīci)
Start (Sākt)
Sapārojiet kameru ar viedierīci, kurā darbojas
SnapBridge lietotne, kā aprakstīts piegādes
Password protection (Paroles aizsardzība)
komplektā iekļautajā izdevumā SnapBridge
Savienojuma izveides pamācība (digitālajām
vienobjektīva spoguļkamerām).
Send to smart device (auto) (Nosūtīt uz viedierīci (automātiski)) (pēc noklusējuma Off (Izslēgts))
On (Ieslēgts)
Atlasiet opciju On (Ieslēgts), lai fotogrāfijas to
uzņemšanas laikā augšupielādētu viedierīcē.
Off (Izslēgts)
Wi-Fi
Network settings (Tīkla iestatījumi)
Current settings (Pašreizējie iestatījumi)
Reset connection settings (Atiestatīt
savienojuma iestatījumus)
Bluetooth
Network connection (Tīkla savienojums)
Paired devices (Sapārotas ierīces)
Send while off (Sūtīt, kamēr izslēgts)
Network (Tīkls)
Choose hardware (Izvēlēties aparatūru)
Network settings (Tīkla iestatījumi)
Options (Opcijas)
Pielāgojiet Wi-Fi (bezvadu LAN) iestatījumus
savienojuma izveidošanai ar viedierīcēm.
Pielāgojiet Bluetooth iestatījumus
savienojumam ar viedierīcēm. Kameru var
sapārot ar līdz piecām viedierīcēm, taču tā
vienlaikus var būt savienota ar vienu ierīci.
Pielāgojiet FTP un tīkla iestatījumus Ethernet
un lokālajiem bezvadu tīkliem, lietojot WT-7.
Šī opcija ir pieejama tikai tad, kad ir pievienots
WT-7.
275
Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielāde)
Enable (Iespējot)
Disable (Atspējot)
(pēc noklusējuma Enable (Iespējot))
Augšupielādējiet attēlus iepriekš iestatītā
galamērķī. Šī opcija tiek parādīta tikai tad, ja ir
ievietota atbalstīta Eye-Fi karte.
Conformity marking (Atbilstības marķējums)
Skatiet to standartu uzskatījumu, kuru
prasībām atbilst kamera.
MB-D18 battery type (MB-D18 akumulatora/bateriju tips)
(pēc noklusējuma LR6 (AA alkaline) (LR6 (AA tipa, sārma)))
LR6 (AA alkaline) (LR6 (AA tipa, sārma))
Lai nodrošinātu, ka kamera darbojas, kā
pienākas, kad papildu akumulators ar
HR6 (AA Ni-MH) (HR6 (AA tipa, niķeļa
vairākām uzlādes iespējām MB-D18 tiek
metālhidrīda))
lietots ar AA tipa akumulatoriem vai
FR6 (AA lithium) (FR6 (AA tipa, litija))
baterijām, saskaņojiet šajā izvēlnē atlasīto
opciju ar akumulatora blokā ievietoto
akumulatoru vai bateriju tipu.
Battery order (Akumulatoru/bateriju secība)
(pēc noklusējuma Use MB-D18 batteries first (Vispirms lietot MB-D18 akumulatorus/baterijas))
Use MB-D18 batteries first (Vispirms lietot
Izvēlieties, vai tad, ja ir pievienots papildu
MB-D18 akumulatorus/baterijas)
akumulators ar vairākām uzlādes iespējām
MB-D18, vispirms tiks lietots kameras
Use camera battery first (Vispirms lietot
akumulators vai akumulatora blokā ievietotās
kameras akumulatoru)
baterijas vai akumulatori.
Battery info (Akumulatora informācija)
Skatiet informāciju par pašlaik kamerā
ievietoto akumulatoru.
Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs)
(pēc noklusējuma Enable release (Iespējot atbrīvošanu))
Release locked (Atbrīvošana bloķēta)
Izvēlieties, vai aizvaru var atbrīvot, ja nav
ievietota neviena atmiņas karte.
Enable release (Iespējot atbrīvošanu)
276
Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus)
Save settings (Saglabāt iestatījumus)
Saglabājiet kameras iestatījumus atmiņas
kartē vai ielādējiet kameras iestatījumus no
Load settings (Ielādēt iestatījumus)
atmiņas kartes. Iestatījumu failus var koplietot
ar citām kamerām D850.
Reset all settings (Atiestatīt visus iestatījumus)
Reset (Atiestatīt)
Atiestatiet visus iestatījumus, izņemot opcijas,
kas atlasītas iestatīšanas izvēlnes vienumiem
Do not reset (Neatiestatīt)
Language (Valoda) un Time zone and date
(Laika josla un datums).
Firmware version (Aparātprogrammatūras versija)
Skatiet pašreizējo kameras
aparātprogrammatūras versiju.
D Atiestatīt visus iestatījumus
Tiek atiestatīta arī autortiesību informācija un citi lietotāja ģenerēti un ievadīti
dati. Iekams veikt atiestatīšanu, iesakām saglabāt iestatījumus, izmantojot
iestatīšanas izvēlnes opciju Save/load settings (Saglabāt/ielādēt
iestatījumus).
277
N Retušas izvēlne: retušētu kopiju veidošana
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde)
Select image(s) (Atlasīt attēlu(s))
Izveidojiet NEF (RAW) uzņēmumu JPEG
kopijas.
Select date (Atlasīt datumu)
Select all images (Atlasīt visus attēlus)
Choose destination (Izvēlēties galamērķi)
Trim (Malu apgriešana)
Izveidojiet atlasītās fotogrāfijas apcirptu
kopiju.
Resize (Mainīt izmērus)
Select image(s) (Atlasīt attēlu(s))
Izveidojiet mazas atlasīto fotogrāfiju kopijas.
Choose destination (Izvēlēties galamērķi)
Choose size (Izvēlēties izmēru)
D-Lighting
Padariet gaišākas noēnotās vietas. Izvēlieties
tumšām vai no aizmugures izgaismotām
fotogrāfijām.
Red-eye correction (Sarkano acu efekta korekcija)
Labojiet sarkano acu efektu fotogrāfijās, kas
uzņemtas ar zibspuldzi.
Straighten (Iztaisnot)
Izveidojiet iztaisnotas kopijas. Kopijas var
iztaisnot par 5° ar aptuveni 0,25° soli.
Distortion control (Kropļojuma kontrole)
Auto (Automātiski)
Izveidojiet kopijas ar samazinātu perifērisko
kropļojumu. Izmantojiet, lai samazinātu attēla
Manual (Manuāls)
cilindrveida deformāciju fotogrāfijās, kas
uzņemtas ar platleņķa objektīviem, un
spilvenveida kropļojumus fotogrāfijās, kas
uzņemtas ar telefoto objektīviem. Atlasiet
iestatījumu Auto (Automātiski) un ļaujiet
kamerai automātiski labot kropļojumus.
278
Perspective control (Perspektīvas kontrole)
Izveidojiet kopijas, kas samazina perspektīvas
efektus, uzņemot garu objektu no zema
punkta.
Filter effects (Filtru efekti)
Skylight (Virsgaisma)
Radiet šādu filtru efektus:
• Skylight (Virsgaisma): virsgaismas filtra efekts.
Warm filter (Siltās krāsas filtrs)
• Warm filter (Siltās krāsas filtrs): siltās krāsas filtra
efekts.
Monochrome (Vienkrāsains)
Black-and-white (Melnbaltos)
Kopējiet fotogrāfijas Black-and-white
(Melnbaltos), Sepia (Sēpijas) vai Cyanotype
Sepia (Sēpija)
(Ciāntipa) (zilos un baltos vienkrāsainos)
Cyanotype (Ciāntips)
toņos.
Image overlay (Attēlu pārklāšana)
Attēlu pārklāšana apvieno divas esošas NEF
(RAW) fotogrāfijas, lai izveidotu vienu attēlu,
kas tiek saglabāts atsevišķi no oriģināliem.
Opciju Image overlay (Attēlu pārklāšana)
var atlasīt, tikai nospiežot G un atlasot
N cilni.
Trim movie (Apgriezt video)
Apgrieziet videoierakstu, lai izveidotu
rediģētas video kopijas (0 78).
Side-by-side comparison (Blakus salīdzināšana)
Salīdziniet retušētās kopijas ar oriģinālajām
fotogrāfijām. Opcija Side-by-side
comparison (Blakus salīdzināšana) ir
pieejama tikai tad, ja retušas izvēlne tiek
parādīta, nospiežot 2 un vienlaikus turot
nospiestu J pogu, vai arī nospiežot i un
atlasot pilnrāmja kadra atskaņošanas skata
opciju Retouch (Retuša), kad ir parādīts
retušētais attēls vai tā oriģināls.
279
O Mana izvēlne/m Nesenie iestatījumi
Add items (Pievienot vienumus)
PLAYBACK MENU (ATSKAŅOŠANAS IZVĒLNE)
PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU
UZŅEMŠANAS IZVĒLNE)
MOVIE SHOOTING MENU (VIDEO UZŅEMŠANAS
IZVĒLNE)
CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO
IESTATĪJUMU IZVĒLNE)
SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE)
RETOUCH MENU (RETUŠAS IZVĒLNE)
Remove items (Noņemt vienumus)
Izveidojiet pielāgotu izvēlni, kurā ir līdz
20 vienumiem, kas atlasīti no atskaņošanas,
fotogrāfiju uzņemšanas, video uzņemšanas,
pielāgoto iestatījumu, iestatīšanas un retušas
izvēlnēm.
Izdzēsiet vienumus no cilnes Mana izvēlne.
Rank items (Kārtot vienumus)
Choose tab (Izvēlēties cilni)
MY MENU (MANA IZVĒLNE)
RECENT SETTINGS (NESENIE IESTATĪJUMI)
280
Kārtojiet vienumus cilnē Mana izvēlne.
(pēc noklusējuma MY MENU (MANA IZVĒLNE))
Izvēlieties izvēlni, kas parādīta cilnē „Mana
izvēlne/Nesenie iestatījumi”. Atlasiet opciju
RECENT SETTINGS (NESENIE IESTATĪJUMI),
lai parādītu izvēlni, kas satur 20 pēdējos
izmantotos iestatījumus.
Tehniskas piezīmes
Šī nodaļa sniedz informāciju par saderīgiem piederumiem, kameras
tīrīšanu un uzglabāšanu un par to, ko darīt, ja tiek parādīts kļūdas
paziņojums vai ja kameras lietošanas laikā ir radušās problēmas.
Saderīgie objektīvi
Kameras iestatījums
Fokusa režīms
AF
Centrālā procesora objektīvi 6
Objektīvs/piederums
Tips G, E vai D 7; AF-S,
✔
AF-P, AF-I
PC NIKKOR 19 mm f/4E ED —
PC-E NIKKOR sērija 10
—
PC Micro 85 mm
—
f/2,8D 10, 11
AF-S / AF-I
✔
telepārveidotājs 13
Cits AF NIKKOR (izņemot
✔ 14
objektīvus modelim F3AF)
AI-P NIKKOR
—
Ekspozīcijas
režīms
Mērīšanas sistēma
L2
M
(ar elektronisko
diapazona
meklētāju) 1
P
S
A
M
3D
Krāsa
✔
✔
✔
✔
—
✔9
✔9
✔9
✔9
✔9
✔9
✔9
✔9
—
—
✔ 8, 9 ✔ 9
✔ 8, 9 ✔ 9
✔9
—
✔ 12
✔9
—
✔ 8, 9
✔9
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔
✔8
—
✔ 15
✔
✔
—
M3 t5
N4
✔8
✔
281
Kameras iestatījums
Objektīvi bez centrālā procesora 16
Objektīvs/piederums
AI, modificētie AI, NIKKOR
vai Nikon E sērijas
objektīvi 17
Medical-NIKKOR 120 mm
f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
AI tipa telepārveidotājs 23
Fokusēšanas pierīce
PB-6 25
Pagarinātājgredzeni
(PK sērija 11A, 12 vai 13;
PN-11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fokusa režīms
Ekspozīcijas
režīms
Mērīšanas sistēma
L2
AF
M
(ar elektronisko
diapazona
meklētāju) 1
P
S
A
M
3D
Krāsa
M3 t5
N4
—
✔ 15
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 24
—
—
—
✔
✔ 22
✔ 18
—
—
—
—
—
✔ 19
✔
✔
✔ 20
—
—
—
—
✔ 24
—
✔ 26
—
—
✔
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
18
20
Manuālais fokuss ir pieejams ar visiem objektīviem.
Matrica.
Centra svērtais.
Punkts.
Gaišo apgabalu ekspozīcijas mērīšana.
Nevar izmantot IX-NIKKOR objektīvus.
Vibrāciju samazināšanu (VR) atbalsta VR objektīvi.
Punkta mērītājs mēra atlasīto fokusa punktu (0 124).
Nevar izmantot ar pārbīdi vai noliekšanu.
Fotogrāfijās, kas uzņemtas ar elektronisko priekšējā aizkara aizvaru var parādīties aizmiglojums, svītras un
citi attēla artefakti („trokšņi”). To var novērst, atlasot pielāgotajam iestatījumam d6 (Electronic
front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars), 0 265) opciju
Disable (Atspējot).
11 Kameras ekspozīcijas mērītāja un zibspuldzes vadības sistēmas nedarbosies pareizi, ja objektīvs ir nobīdīts
un/vai noliekts, vai arī, ja apertūrai netiek izmantots maksimālais apertūras atvērums.
12 Tikai manuālajā ekspozīcijas režīmā.
282
13 Informāciju par autofokusam un elektroniskajai diapazona meklēšanai pieejamiem fokusa punktiem skatiet
sadaļā „AF-S/AF-I telepārveidotāji un pieejamie fokusa punkti” (0 96).
14 Fokusējoties minimālajā fokusa attālumā ar AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm
f/3,5–4,5 <Jauns> vai AF 28–85 mm f/3,5–4,5 objektīvu pie maksimālās tālummaiņas, fokusa indikators
var tikt parādīts, kad attēls skatu meklētāja matētajā ekrānā nav fokusā. Fokusējiet manuāli, līdz skatu
meklētājā redzamais attēls ir fokusā.
15 Ar maksimālo apertūras atvērumu f/5,6 vai ātrāku.
16 Dažus objektīvus nevar izmantot; skatiet sadaļu „Nesaderīgie piederumi un objektīvi bez centrālā procesora”
(0 285).
17 AI 80–200 mm f/2,8 ED trijkāja savienojuma pagriešanas diapazonu ierobežo kameras korpuss. Filtrus nevar
apmainīt, kamēr kamerai ir pievienots objektīvs AI 200–400 mm f/4 ED.
18 Ja maksimālais apertūras atvērums norādīts, izmantojot opciju Non-CPU lens data (Objektīva
bez centrālā procesora dati) (0 218), tā vērtība tiks rādīta skatu meklētājā un vadības panelī.
19 Var izmantot tikai tad, ja objektīva fokusa garums un maksimālais apertūras atvērums norādīti, izmantojot
opciju Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) (0 218). Ja
vēlamais efekts nav panākts, izmantojiet punkta vai centra svērto mērīšanu.
20 Lielākai precizitātei norādiet objektīva fokusa garumu un maksimālo apertūras atvērumu, izmantojot opciju
Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) (0 218).
21 Var izmantot manuālās ekspozīcijas režīmā ar aizvara ātrumiem, kas ir vismaz par vienu soli lēnāki nekā
zibspuldzes sinhronizācijas ātrums.
22 Ekspozīciju nosaka, iepriekš iestatot objektīva apertūras atvērumu. Apertūras prioritātes automātiskās
ekspozīcijas režīmā, iekams veikt AE fiksēšanu un objektīva pārbīdi, iepriekš iestatiet apertūras atvērumu,
izmantojot objektīva apertūras gredzenu. Manuālās ekspozīcijas režīmā, iekams veikt objektīva pārbīdi,
iepriekš iestatiet apertūras atvērumu, izmantojot objektīva apertūras gredzenu, un nosakiet ekspozīciju.
23 Ekspozīcijas kompensācija ir nepieciešama, ja tas tiek izmantots ar objektīviem AI 28–85 mm f/3,5–4,5, AI
35–105 mm f/3,5–4,5, AI 35–135 mm f/3,5–4,5 vai AF-S 80–200 mm f/2,8D.
24 Ar maksimālo efektīvo apertūras atvērumu f/5,6 vai ātrāku.
25 Nepieciešams pagarinātājgredzens PK-12 vai PK-13. Atkarībā no kameras orientācijas var būt nepieciešams
PB-6D.
26 Izmantojiet iepriekš iestatīto apertūras atvērumu. Apertūras prioritātes automātiskās ekspozīcijas režīmā,
iekams noteikt ekspozīciju un uzņemt fotogrāfiju, iestatiet apertūras atvērumu, izmantojot fokusēšanas
pierīci.
• Lai izmantotu PF-4 reproducēšanas aprīkojumu, vajadzīgs kameras turētājs PA-4.
• Uzņemot ar lielām ISO jutības vērtībām, automātiskās fokusēšanas laikā var parādīties trokšņi svītru veidā.
Izmantojiet manuālo fokusu vai fokusa fiksatoru. Līnijas var parādīties arī pie lielām ISO jutības vērtībām, ja
apertūras atvērums tiek regulēts video ierakstīšanas vai tiešā skata fotogrāfiju uzņemšanas laikā.
283
A G, E un D tipa objektīvu ar centrālo procesoru atpazīšana
Ieteicams izmantot objektīvus ar centrālo procesoru (it īpaši G, E un D tipa
objektīvus), taču ņemiet vērā, ka nevar izmantot IX-NIKKOR objektīvus. Centrālā
procesora objektīvus var atpazīt pēc centrālā procesora kontaktiem, G, E un D
tipa objektīvus — pēc burta uz objektīva cilindra. G un E tipa objektīvi nav
aprīkoti ar objektīva apertūras gredzenu.
Centrālā procesora
kontakti
Centrālā procesora
objektīvs
Apertūras gredzens
G/E tipa objektīvs
D tipa objektīvs
A Objektīva f skaitlis
Objektīva nosaukumā redzamais f skaitlis norāda objektīva maksimālo apertūras
atvērumu.
A Saderīgie objektīvi bez centrālā procesora
Opciju Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) (0 218)
var izmantot, lai iespējotu daudzas funkcijas, kas ir pieejamas centrālā procesora
objektīviem, tostarp krāsu matricas mērīšanu; ja nav datu, krāsu matricas
mērīšanas vietā tiks izmantota centra svērtā mērīšana; ja nav norādīts
maksimālais apertūras atvērums, kameras apertūras atvēruma displejā tiks
parādīts iedaļu skaits no maksimālā apertūras atvēruma un reālā apertūras
atvēruma vērtība ir jānolasa uz objektīva apertūras gredzena.
284
D Nesaderīgie piederumi un objektīvi bez centrālā procesora
Tālāk norādītos vienumus NEVAR lietot ar kameru D850:
• AF telepārveidotājs TC-16A
• AF objektīvi kamerai F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF
• Ne AI objektīvi
200 mm f/3,5 ED, AF telepārveidotājs TC-16)
• Objektīvi, kam vajadzīga fokusēšanas ierīce AU-1 • PC 28 mm f/4 (sērijas numurs 180900 vai agrāks)
(400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8,
• PC 35 mm f/2,8 (sērijas numurs 851001 – 906200)
1200 mm f/11)
• PC 35 mm f/3,5 (vecā tipa)
• Platleņķa objektīvi (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6,
• Reflex 1000 mm f/6,3 (vecā tipa)
8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• Reflex 1000 mm f/11
• 2,1 cm f/4
(sērijas numuri 142361 – 143000)
• Pagarinātājgredzens K2
• Reflex 2000 mm f/11
• 180–600 mm f/8 ED
(sērijas numuri 200111 – 200310)
(sērijas numuri 174041 – 174180)
• 360–1200 mm f/11 ED
(sērijas numuri 174031 – 174127)
• 200–600 mm f/9,5
(sērijas numuri 280001 – 300490)
A VR objektīvi
Tālāk uzskaitītos objektīvus to vibrāciju samazināšanas (VR) vadības sistēmas
konstrukcijas dēļ nav ieteicams izmantot ilgām ekspozīcijām un fotogrāfijām, kas
tiek uzņemtas ar augstām ISO jutības vērtībām, jo fotogrāfijas var izkropļot
aizmiglojums. Lietojot citus VR objektīvus, mēs iesakām izslēgt vibrāciju
samazināšanu.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6G
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6G
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 mm f/4,5–5,6G
IF-ED
IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S VR Nikkor 300 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5G ED VR
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
285
A Skata leņķa aprēķināšana
Kameru var lietot arī ar Nikon 35 mm (135) formāta kameru objektīviem. Ja ir
pievienots 35 mm formāta objektīvs, skata leņķis būs tāds pats kā 35 mm filmu
kameras kadram (35,9 × 23,9 mm).
Ja vajadzīgs, var izmantot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opciju Image area
(Attēla apgabals), lai izvēlētos skata leņķi, kas atšķiras no pašreizējā objektīva
skata leņķa. Ja ir pievienots 35 mm formāta objektīvs, skata leņķi var samazināt
1,5× vai 1,2×, atlasot opciju DX (24×16) vai 1.2× (30×20), lai eksponētu mazāku
apgabalu, vai mainīt kadra izmēru attiecību, atlasot opciju 5:4 (30×24) vai
1:1 (24×24). Tālāk parādīti apgabalu izmēri, kas tiek eksponēti, izmantojot
dažādas attēla apgabala opcijas.
2
3
4
1
5
6
7
8
2
9
10
5
1
6
11
12
286
1 Objektīvs
2 FX (36×24) attēla izmērs
(35,9 × 23,9 mm, ekvivalents
35 mm formāta kameras
izmēram)
3 1.2× (30×20) attēla izmērs
(29,9 × 19,9 mm)
4 DX (24×16) attēla izmērs
(23,5 × 15,7 mm, ekvivalents to
DX formāta kameras izmēram)
5 Attēla diagonāle
6 Skata leņķis (FX (36×24); 35 mm
formāts)
7 Skata leņķis (1.2× (30×20))
8 Skata leņķis (DX (24×16);
DX formāts)
9 5:4 (30×24) attēla izmērs
(29,9 × 23,9 mm)
10 1:1 (24×24) attēla izmērs
(23,9 × 23,9 mm)
11 Skata leņķis (5:4 (30×24))
12 Skata leņķis (1:1 (24×24))
A Skata leņķa aprēķināšana (turpinājums)
Skata leņķis DX (24×16) ir aptuveni 1,5 reizes mazāks nekā 35 mm formāta skata
leņķis, savukārt skata leņķis 1.2× (30×20) ir aptuveni 1,2 reizes mazāks, skata
leņķis 5:4 (30×24) ir aptuveni 1,1 reizi mazāks, bet skata leņķis 1:1 (24×24) ir
aptuveni 1,3 reizes mazāks. Lai aprēķinātu fokusa garumu 35 mm formātā,
pareiziniet fokusa garumu ar aptuveni 1,5, ja ir atlasīta opcija DX (24×16), ar
aptuveni 1,2, ja atlasīta opcija 1.2× (30×20), ar aptuveni 1,1, ja atlasīta opcija
5:4 (30×24), vai aptuveni 1,3, ja atlasīta opcija 1:1 (24×24) (piemēram, 50 mm
objektīva faktiskais fokusa garums 35 mm formātā varētu būt aptuveni 75 mm, ja
atlasīta opcija DX (24×16), vai 60 mm, ja atlasīta opcija 1.2× (30×20), vai 55 mm,
ja atlasīta opcija 5:4 (30×24), vai arī 65 mm, ja atlasīta opcija 1:1 (24×24)).
287
Nikon radošā apgaismojuma sistēma (CLS)
Nikon uzlabotā radošā apgaismojuma sistēma (Creative Lighting System
— CLS) nodrošina uzlabotu saziņu starp kameru un saderīgām
zibspuldzēm, tādējādi uzlabojot fotografēšanu ar zibspuldzi.
❚❚ CLS saderīgās zibspuldzes
Ar CLS saderīgām zibspuldzēm ir pieejamas šādas funkcijas:
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
SB-5000
Viena zibspuldze
288
Digitālās
vienobjektīva
spoguļkameras
✔
vienmērīga
apgaismojuma i-TTL
piespiedu
i-TTL zibspuldze 1
Digitālās
vienobjektīva
spoguļkameras
✔2
standarta i-TTL
piespiedu
zibspuldze
Automātisks
qA
✔
apertūras atvērums
A Ne TTL automātika — 4
Attāluma prioritātes
GN
✔
manuālais
M Manuāls
✔
Atkārtota
RPT
✔
zibspuldzes darbība
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔2
✔
✔2
✔
—
—
✔
✔
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔5
—
—
✔5
✔5
✔
—
—
—
—
—
—
—
SB-500
—
✔5
✔
—
—
—
✔
✔
✔
—
✔5
—
—
—
—
✔
—
✔
—
—
✔6
—
—
—
SB-300
SB-600
✔
SB-400
SB-700
✔
SB-R200
SB-910, SB-900,
SB-800
✔
SU-800
SB-5000
Tālvadība
Galvenā
Optisks uzlabots bezvadu apgaismojums
Tālvadības zibspuldzes
vadība
i-TTL i-TTL
Ātrā bezvadu
[A:B]
zibspuldzes vadība
Automātisks
qA
apertūras atvērums
A Ne TTL automātika
M Manuāls
Atkārtota
RPT
zibspuldzes darbība
i-TTL i-TTL
Ātrā bezvadu
[A:B]
zibspuldzes vadība
Automātisks
qA/A apertūras atvērums/
Ne TTL automātika
M Manuāls
Atkārtota
RPT
zibspuldzes darbība
Radiovadāms uzlabots bezvadu
apgaismojums
Krāsas informācijas pārraidīšana
(zibspuldze)
Krāsas informācijas pārraidīšana (LED
apgaismojums)
Automātiska FP lielātruma
sinhronizācija 10
Zibspuldzes vērtības fiksēšana 11
AF palīgs daudzapgabalu AF
Sarkano acu efekta samazināšana
Kameras modelēšanas izgaismojums
Sinhronizētā zibspuldzes vadība
Kameras zibspuldzes
programmaparatūras atjauninājumi
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—7
✔
—
✔
—
—
—
✔5
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔8
✔8
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔9
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔ 12
—
✔
—
✔
—
—
✔
—
✔
—
✔
—
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔ 13
✔
—
✔
—
—
—
✔
289
1 Nav pieejama ar punkta mērīšanu.
2 Var atlasīt arī ar zibspuldzi.
3 qA/A režīma atlasīšanu zibspuldzēm veic, izmantojot pielāgotos iestatījumus. Ja vien objektīva dati nav
nodrošināti, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Non-CPU lens data (Objektīva bez
centrālā procesora dati), „A” tiks atlasīts, ja tiek izmantots objektīvs bez centrālā procesora.
4 Ja vien objektīva dati nav nodrošināti, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Non-CPU lens data
(Objektīva bez centrālā procesora dati), izmantojot objektīvu bez centrālā procesora, tiks
atlasīts ne TTL automātiskais iestatījums.
5 Var atlasīt tikai, izmantojot kameras opciju Flash control (Zibspuldzes vadība).
6 Pieejams tikai tuvplāna fotogrāfiju uzņemšanas laikā.
7 Ja vien objektīva dati nav nodrošināti, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Non-CPU lens data
(Objektīva bez centrālā procesora dati), ar objektīviem bez centrālā procesora tiek
izmantots ne TTL automātiskais režīms (A), neņemot vērā ar zibspuldzi atlasīto režīmu.
8 qA un A atlasīšana ir atkarīga no galvenajai zibspuldzei atlasītās opcijas.
9 Atbalsta tās pašas funkcijas kā tālvadības zibspuldze ar uzlabotu bezvadu apgaismojumu ar optisku vadību.
10 Pieejams tikai i-TTL, qA, A, GN un M zibspuldzes vadības režīmos.
11 Pieejams tikai i-TTL zibspuldzes vadības režīmā vai, ja zibspuldze qA vai A zibspuldzes vadības režīmā ir
iestatīta izstarot pārbaudes pirmszibšņus.
12 Pieejama tikai zibspuldzes vadītāja režīmā.
13 Programmaparatūras atjaunināšanu modeļiem SB-910 un SB-900 var veikt no kameras.
Bezvadu zibspuldzes vadības ierīce SU-800: uzstādot CLS saderīgai kamerai,
SU-800 var izmantot kā zibspuldzes vadības ierīci zibspuldzēm SB-5000,
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 vai SB-R200, kas sadalītas
līdz trīs grupās. Pati SU-800 nav aprīkota ar zibspuldzi.
A Modelēšanas izgaismojums
Nospiežot kameras Pv pogu, CLS saderīgas zibspuldzes darbojas kā modelēšanas
zibspuldzes. Šo funkciju var izmantot kopā ar uzlabotu bezvadu apgaismojumu,
lai priekšskatītu kopējā apgaismojuma efektu, ko iegūst, izmantojot vairākas
zibspuldzes. Modelēšanas izgaismojumu var izslēgt, izmantojot pielāgoto
iestatījumu e5 (Modeling flash (Modelēšanas zibspuldze), 0 267).
290
❚❚ Citas zibspuldzes
Automātiskajā ne TTL un manuālajā režīmā var izmantot šādas
zibspuldzes.
Zibspuldze
Zibspuldzes režīms
A Ne TTL automātika
M Manuāls
Atkārtota
G
zibspuldzes darbība
Aizmugurējā aizkara
REAR
sinhronizācija 3
SB-50DX
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2, SB-29S 2
—
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
✔
✔
1 Zibspuldzes režīms tiek automātiski iestatīts uz TTL, bet aizvara atbrīvošana tiek atspējota. Iestatiet
zibspuldzi uz A (ne TTL automātiskā zibspuldze).
2 Autofokuss ir pieejams tikai ar objektīviem AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED un AF-S Micro NIKKOR
60 mm f/2,8G ED.
3 Pieejams, ja kameru izmanto, lai atlasītu zibspuldzes režīmu.
A Zibspuldzes vērtības fiksēšanas lietošana ar papildu zibspuldzēm
Zibspuldzes vērtības fiksēšana (0 196) ir pieejama ar papildu zibspuldzēm TTL
režīmā un (ja atbalsta) pārbaudes pirmszibšņiem qA un pārbaudes pirmszibšņu
A zibspuldzes vadības režīmos (plašāku informāciju par to skatiet zibspuldzes
piegādes komplektā iekļautajā rokasgrāmatā). Ņemiet vērā, ka izmantojot
uzlaboto bezvadu apgaismojumu, lai vadītu tālvadības zibspuldzes, zibspuldzes
vadības režīms galvenajai zibspuldzei un vismaz vienai tālvadības zibspuldžu
grupai būs jāiestata uz TTL, qA vai A.
A Mērīšana
Zibspuldzes vērtības fiksēšanas mērīšanas zonas, ja tiek izmantota papildu
zibspuldze, ir šādas:
Zibspuldze
Atsevišķa zibspuldze
Izmantota ar citām
zibspuldzēm (uzlabots
bezvadu
apgaismojums)
Zibspuldzes režīms
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A
Mērītais apgabals
6 mm aplis kadra centrā
Zibspuldzes ekspozīcijas mērītāja
izmērītais apgabals
Viss kadrs
Zibspuldzes ekspozīcijas mērītāja
izmērītais apgabals
291
D Piezīmes par papildu zibspuldzēm
Detalizētas instrukcijas skatiet zibspuldžu rokasgrāmatās. Ja zibspuldze atbalsta
CLS, skatiet sadaļu par CLS saderīgām digitālajām vienobjektīva
spoguļkamerām. Zibspuldžu SB-80DX, SB-28DX un SB-50DX rokasgrāmatās
kamera D850 nav iekļauta digitālo vienobjektīva spoguļkameru kategorijā.
i-TTL zibspuldzes vadību var izmantot ar ISO jutības vērtībām no 64 līdz 12800. Ja
vērtība ir lielāka par 12800 vienībām, pie dažiem attāluma vai apertūras
atvēruma iestatījumiem var arī nebūt iespējams panākt vēlamo rezultātu. Ja
zibspuldzes gatavības indikators (M) mirgo vēl apmēram trīs sekundes pēc
fotogrāfijas uzņemšanas i-TTL vai ne TTL automātiskajā režīmā, tas nozīmē, ka
zibspuldze ir uzplaiksnījusi ar pilnu jaudu, bet fotogrāfija var būt nepietiekami
eksponēta (tikai CLS saderīgas zibspuldzes).
Ja SC sērijas 17, 28 vai 29 sinhronizācijas kabelis tiek lietots uzņemšanai,
izmantojot ar kameru nesavienotu zibspuldzi, var būt neiespējami nodrošināt
pareizu ekspozīciju i-TTL režīmā. Iesakām atlasīt standarta i-TTL piespiedu
zibspuldzes vadību. Uzņemiet izmēģinājuma attēlu un apskatiet rezultātu
ekrānā.
i-TTL režīmā izmantojiet zibspuldzes paneli vai gaismas izkliedes adapteri, kas
tiek piegādāts kopā ar zibspuldzi. Neizmantojiet citus paneļus, piemēram,
gaismas izkliedēšanas paneļus, jo tie var radīt nepareizu ekspozīciju.
Ekspozīcijas režīmā P maksimālais apertūras atvērums (minimālais f skaitlis) tiek
ierobežots atbilstoši ISO jutībai, kā norādīts tālāk:
64
3,5
Maksimālais apertūras atvērums, ja ISO jutības ekvivalents ir:
100
200
400
800
1600
3200
6400
4
5
5,6
7,1
8
10
11
12800
13
Ja objektīva maksimālā apertūra ir mazāka, nekā iepriekš norādīts, maksimālā
apertūras atvēruma vērtība būs objektīva maksimālais apertūras atvērums.
Fotogrāfijās, kas uzņemtas, izmantojot zibspuldzi un kamerai tieši pievienotu
augstas veiktspējas akumulatoru SD-9 vai SD-8A, var parādīties trokšņi svītru
veidā. Samaziniet ISO jutību vai palieliniet attālumu starp kameru un barošanas
bloku.
292
A Piezīmes par papildu zibspuldzēm (turpinājums)
Sarkano acu efekta samazināšanu nodrošina zibspuldzes SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 un SB-400, savukārt SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 un SU-800 nodrošina AF palīggaismošanu ar
tālāk minētajiem ierobežojumiem:
• SB-5000: AF palīgizgaismojums ir pieejams, ja 24 – 135 mm AF objektīvi tiek
izmantoti ar tālāk norādītajiem fokusa punktiem.
Fokusa garums
50 – 84 mm
24 – 49 mm
85 – 135 mm
• SB-910 un SB-900: AF palīgizgaismojums ir pieejams, ja 17 – 135 mm AF objektīvi
tiek izmantoti ar tālāk norādītajiem fokusa punktiem.
Fokusa garums
17 – 19 mm
20 – 135 mm
• SB-800, SB-600 un SU-800: AF palīgizgaismojums ir pieejams, ja 24 – 105 mm AF
objektīvi tiek izmantoti ar tālāk norādītajiem fokusa punktiem.
24 – 34 mm
Fokusa garums
35 – 49 mm
50 – 105 mm
293
• SB-700: AF palīgizgaismojums ir pieejams, ja 24 – 135 mm AF objektīvi tiek
izmantoti ar tālāk norādītajiem fokusa punktiem.
Fokusa garums
24 – 27 mm
28 – 135 mm
Atkarībā no izmantotā objektīva un ierakstītā sižeta fokusa indikators (I) var tikt
parādīts, kad objekts nav fokusā, vai arī kamera var nespēt fokusēties, un tiks
atspējota aizvara atbrīvošana.
A Papildu zibspuldzes
i-TTL un automātiskā apertūras atvēruma (qA) zibspuldzes vadības režīmos
zibspuldzes kompensāciju, kas atlasīta, izmantojot papildu zibspuldzi vai
fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opciju Flash control (Zibspuldzes vadība), tiek
pieskaitīta zibspuldzes kompensācijai, kas atlasīta ar W (M) pogu un grozāmo
komandu pārslēgu.
294
Citi piederumi
Kamerai D850 ir pieejami dažādi aksesuāri.
Barošanas avoti • Uzlādējami litija jonu akumulatori EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15
(0 14, 347); ņemiet vērā, ka, izmantojot EN-EL15, ar vienu uzlādi
var uzņemt mazāk attēlu nekā ar EN-EL15b/EN-EL15a (0 365)
• Akumulatora lādētājs MH-25a (0 14, 347)
• Akumulators ar vairākām uzlādes iespējām MB-D18
• Barošanas savienotājs EP-5B, maiņstrāvas adapteri EH-5c un
EH-5b
Bezvadu raidītāji
Bezvadu raidītājs WT-7
(0 275)
Bezvadu
• Bezvadu tālvadības ierīce WR-1
tālvadības
• Bezvadu tālvadības ierīce WR-R10 (nepieciešams WR adapteris
ierīces
WR-A10)
• Bezvadu tālvadības ierīce WR-T10
Skatu meklētāja • Actiņas gumijas ietvars DK-19
actiņas
• Dioptriju regulēšanas skatu meklētāja lēca DK-17C
piederumi
• Actiņas palielinājuma adapteris DK-17M
• Actiņas palielināmais stikls DG-2 (nepieciešams actiņas
adapteris DK-18)
• Objektīva pretaizsvīšanas uzgalis DK-14/objektīva
pretaizsvīšanas uzgalis DK-17A
• Skatu meklētāja actiņa ar fluora pārklājumu DK-17F
• Taisnleņķa pierīce skatu meklētājam DR-5/taisnleņķa pierīce
skatu meklētājam DR-4
HDMI vadi
HDMI vads HC-E1
Piederumu
Piederumu pieslēgvietas vāciņš BS-3/piederumu pieslēgvietas
pieslēgvietas
vāciņš BS-1
vāciņi
Korpusa vāciņi Korpusa vāciņš BF-1B/korpusa vāciņš BF-1A
295
Programmatūra Camera Control Pro 2
Attālā
• Tālvadības pults vads MC-22/tālvadības pults vads MC-22A
savienotāja
(garums 1 m*)
• Tālvadības pults vads MC-30/tālvadības pults vads MC-30A
piederumi
(garums 80 cm*)
• Tālvadības pults vads MC-36/tālvadības pults vads MC-36A
(garums 85 cm*)
• Pagarinātājs MC-21/pagarinātājs MC-21A (garums 3 m*)
• Savienotājvads MC-23/savienotājvads MC-23A (garums 40 cm*)
• Adaptera vads MC-25/adaptera vads MC-25A (garums 20 cm*)
• WR adapteris WR-A10
• GPS ierīce GP-1/GPS ierīce GP-1A (0 221) †
• Tālvadības pults komplekts ML-3
* Visas vērtības ir aptuvenas.
† Ņemiet vērā, ka ierīces GP-1/GP-1A vairs netiek ražotas.
Mikrofoni
• Stereomikrofons ME-1
(0 67)
• Bezvadu mikrofons ME-W1
Savienotāja vāki USB savienotāja vāks UF-4
Pieejamība var mainīties atkarībā no valsts vai reģiona. Jaunāko informāciju skatiet mūsu tīmekļa vietnē vai
brošūrās.
296
A Piederumu pieslēgvietas vāciņa piestiprināšana un noņemšana
Piederumu pieslēgvietas vāciņu (pieejams
atsevišķi) iebīda piederumu pieslēgvietā, kā
parādīts attēlā.
Lai noņemtu vāciņu, turiet kameru cieši, ar īkšķi
spiediet vāciņu uz leju un bīdiet norādītajā
virzienā.
A Piegādes komplektā iekļautās actiņas piestiprināšana un noņemšana
Kad actiņas aizvars ir aizvērts un ir atbrīvots sprūds
(q), ar diviem pirkstiem viegli satveriet piegādes
komplektā iekļauto actiņu DK-17F, pagrieziet to un
noņemiet, kā parādīts attēlā (w). Lai to atkal
piestiprinātu, grieziet actiņu pretējā virzienā. Tādā
pašā veidā var piestiprināt un noņemt papildu
actiņas.
297
A HDMI/USB vada aizspiednis
Lai nepieļautu nejaušu atvienošanos, piestipriniet komplektā iekļauto aizspiedni
HDMI vadam vai komplektā iekļautajam USB vadam, kā parādīts attēlā
(ilustrācijā parādīts USB vads; ņemiet vērā, ka aizspiednis var nebūt piemērots
trešo pušu HDMI vadiem). Lai lietotu vadu aizspiedni, novietojiet ekrānu
uzglabāšanas stāvoklī.
HDMI vadu iestiprina
šeit
HDMI vadu iestiprina
šeit
HDMI vadu iestiprina
šeit
USB vads
298
HDMI vads un USB vads tiek
izmantoti vienlaikus
Papildu akumulatoru bloki MB-D18
Papildu akumulatoru blokā MB-D18 var ievietot vienu uzlādējamo
akumulatoru EN-EL15a vai EN-EL18c vai astoņas AA tipa baterijas vai
akumulatorus (sārma, niķeļa metālhidrīda (Ni-MH) vai litija); tas ir
aprīkots ar vadības pogām attēlu uzņemšanai vertikālā (portreta)
orientācijā: aizvara atbrīvošanas, AF-ON un Fn pogām, kursortaustiņu, kā
arī ar grozāmiem galveno un apakškomandu pārslēgiem.
MB-D18 daļas
11
1
12
13
10
14
2
15
3
9
4
6
16
5
7
8
1 Kontaktu vāka turētājs ....................... 302
2 AF-ON poga............................................. 301
3 Galvenais grozāmais komandu
pārslēgs................................................. 301
4 Kursortaustiņš....................................... 301
5 Piestiprināšanas ritenītis .................... 302
6 Barošanas savienotāja vāka
turētājs .................................................. 307
7 Akumulatora/bateriju nodalījuma
vāks ........................................................ 304
8 Akumulatora/bateriju nodalījums... 304
17
9 Akumulatora/bateriju nodalījuma
sprūds.................................................... 304
10 Strāvas/signāla kontakti..................... 302
11 Kontaktu vāciņš.................................... 302
12 Stiprinājuma skrūve ............................ 302
13 Fn poga ...................................................301
14 Aizvara atbrīvošanas poga ................ 301
15 Vadības bloķētājs................................. 301
16 Grozāmais apakškomandu
pārslēgs................................................. 301
17 Trijkāja ligzda
299
20
22
21
18
19
18 MS-D12EN turētājs akumulatoram
21 MS-D12 turētājs AA tipa
EN-EL15a *............................................. 304
akumulatoriem/baterijām................ 304
19 Strāvas kontakti.................................... 304 22 Strāvas kontakti (MS-D12 akumulatora/
bateriju turētājs) ................................. 304
20 Strāvas kontakti (akumulatora
MS-D12EN turētājs)............................ 304
* Pirms nosūtīšanas MS-D12EN tiek ievietots MB-D18.
A Maiņstrāvas adaptera un barošanas savienotāja lietošana
Ja kamera tiek lietota ilgāku laiku, papildu maiņstrāvas adapteri EH-5c/EH-5b un
barošanas savienotāju EP-5B var izmantot kopā ar MB-D18, lai nodrošinātu
uzticamu strāvas avotu (0 307). Ievietojiet barošanas savienotāju EP-5B
akumulatoru turētājā MS-D12EN un pievienojiet maiņstrāvas adapteri. Plašāku
informāciju skatiet izdevumā Izvēļņu rokasgrāmata, kas pieejams Nikon tīmekļa
vietnēs (0 i).
300
❚❚ Aizvara atbrīvošanas poga, kursortaustiņš un grozāmie komandu pārslēgi
Šīs vadības pogas pilda tās
pašas funkcijas kā atbilstošās
pogas uz kameras korpusa,
izņemot to, ka neatkarīgi no
pielāgotajam iestatījumam f5
(Multi selector
(Kursortaustiņš), 0 269)
atlasītās opcijas, MB-D18
kursortaustiņu nevar izmantot,
lai palaistu gaidstāves
aktivizēšanas taimeri.
Aizvara
atbrīvošanas poga
Grozāmais
apakškomandu
pārslēgs
Kursortaustiņš
Galvenais grozāmais
komandu pārslēgs
❚❚ Fn un AF-ON pogas
Šo vadības pogu funkcijas var
atlasīt, izmantojot pielāgoto
iestatījumu f10 (Assign
MB-D18 buttons (MB-D18
pogu piešķire), 0 270).
Fn poga
AF-ON poga
❚❚ MB-D18 vadības bloķētājs
Vadības bloķētājs bloķē
MB-D18 vadības pogas, lai
nepieļautu to nejaušu
darbināšanu. Iekams lietot šīs
vadības pogas fotogrāfiju
uzņemšanai vertikālā (portreta)
orientācijā, atbrīvojiet
Bloķēts
Atbloķēts
bloķētāju, kā parādīts
ilustrācijā. Vadības bloķētājs
nav barošanas slēdzis. Kameras ieslēgšanai un izslēgšanai izmantojiet
kameras barošanas slēdzi.
301
Akumulatora bloka lietošana
❚❚ Akumulatora bloka piestiprināšana
Iekams piestiprināt akumulatora bloku,
pārliecinieties, ka kamera ir izslēgta un ka
MB-D18 vadības bloķētājs ir stāvoklī L.
1 Noņemiet akumulatora blokam kontaktu
vāku.
2 MB-D18 kontakti atrodas kameras pamatnē, kur tie ir aizsargāti ar
kontaktu vāku. Noņemiet kontaktu vāku (q) un ievietojiet to
MB-D18 kontakta vāka turētājā (w).
302
3 Pozicionējiet MB-D18, savietojot MB-D18 stiprinājuma skrūvi (w)
ar kameras trijkāja ligzdu (q), un pievelciet piestiprināšanas
ritenīti, griežot to LOCK (BLOĶĒT) bultiņas virzienā.
Pirms MB-D18 pievienošanas nav nepieciešams izņemt akumulatoru
no kameras. Esot aktīviem noklusējuma iestatījumiem, kamerā
ievietotais akumulators tiks lietots tikai tad, kad būs iztukšots
MB-D18 ievietotais akumulators vai baterijas. Lai mainītu
akumulatoru vai bateriju lietošanas secību, var izmantot kameras
iestatīšanas izvēlnes opciju Battery order (Akumulatoru/bateriju
secība).
D Akumulatora bloka piestiprināšana
Kameras kontaktu vāku noteikti ievietojiet kontaktu vāka turētājā un uzglabājiet
MB-D18 kontaktu vāku drošā vietā, lai to nepazaudētu. Ja kopā ar MB-D18 tiek
izmantota fokusēšanas pierīce PB-6, ir nepieciešams pārejas adapteris PB-6D un
pagarinātājgredzens PK-13.
303
❚❚ Akumulatora bloka noņemšana
Lai noņemtu MB-D18, izslēdziet kameru un iestatiet MB-D18 pogu
bloķētāju uz L, pēc tam atskrūvējiet piestiprināšanas ritenīti, griežot to
pretēji LOCK (BLOĶĒT) bultiņas norādītajam virzienam un noņemiet
MB-D18.
❚❚ Akumulatoru un bateriju ievietošana
MB-D18 var lietot ar vienu uzlādējamu akumulatoru EN-EL15a vai
EN-EL18c vai astoņām AA tipa baterijām vai akumulatoriem. Iekams
ievietot akumulatorus vai baterijas, pārliecinieties, ka kamera ir izslēgta
un ka MB-D18 vadības bloķētājs ir stāvoklī L.
1 Atbloķējiet MB-D18, pagriežot akumulatora/bateriju nodalījuma
sprūdu uz A un izņemiet bateriju/akumulatora turētāju.
304
2 Sagatavojiet akumulatorus/baterijas, kā aprakstīts tālāk.
EN-EL15a: savietojiet uz akumulatora esošas
rievas ar turētāja MS-D12EN izvirzījumiem,
ievietojiet akumulatoru, pavēršot uz tā
redzamo bultiņu (E) pret akumulatora
turētāja strāvas kontaktiem (q). Viegli
paspiediet akumulatoru uz leju un bīdiet
to bultiņas norādītajā virzienā, līdz strāvas
kontakti ar klikšķi fiksējas vietā (w).
EN-EL18c: ja akumulatora
atbrīvošanas poga uz
papildu akumulatora
nodalījuma vāka BL-5 ir
pozicionēta tā, ka ir
redzama bultiņa G, bīdiet
akumulatora atbrīvošanas
pogu, lai bultiņa būtu
apslēpta (q). Ievietojiet
divus akumulatora
izvirzījumus atbilstošās BL-5
(w) spraugās un
pārliecinieties, ka
akumulatora atbrīvošanas
poga ir aizbīdīta uz sāniem,
atsedzot bultiņu (e).
Akumulatora atbrīvošanas poga
305
AA tipa baterijas/akumulatori: astoņas AA tipa
baterijas/akumulatorus ievietojiet
bateriju/akumulatoru turētājā MS-D12, kā
parādīts attēlā, pārliecinoties, ka baterijas/
akumulatori ir orientēti pareizi.
3 Ievietojiet bateriju/akumulatoru turētāju vai EN-EL18c
akumulatoru blokā MB-D18 un nofiksējiet akumulatoru/bateriju
nodalījuma vāku. Iekams pagriezt sprūdu, pārliecinieties, ka
turētājs vai akumulators ir ievietots; strāva tiks pievadīta tikai tad,
ja vāks ir droši nofiksēts.
306
4 Ieslēdziet kameru un pārbaudiet vadības panelī vai skatu
meklētājā akumulatora/bateriju līmeni (0 30). Ja kamera
neieslēdzas, pārbaudiet, vai akumulators/baterijas ir ievietotas
pareizi.
Iestatīšanas izvēlnes vienumam MB-D18 battery type (MB-D18
akumulatora/bateriju tips) atlasiet akumulatora blokā ievietotā
akumulatora/bateriju tipam atbilstošu opciju (0 276). Informāciju
par akumulatoriem/baterijām var parādīt, atlasot iestatīšanas
izvēlnes vienumu Battery info (Akumulatora/baterijas
informācija (0 276).
A Barošanas savienotājs EP-5B
Ja tiek izmantots barošanas savienotājs EP-5B,
ievietojiet to turētāja MS-D12EN ar bultiņu (E), kas
redzama uz savienotāja, pret akumulatoru/bateriju
turētāja strāvas kontaktiem (q). Viegli paspiediet
savienotāju uz leju un bīdiet to bultiņas norādītajā
virzienā, līdz strāvas kontakti ar klikšķi fiksējas vietā
(w). Atveriet turētāja barošanas savienotāja vāku
un izvadiet barošanas vadu EP-5B cauri atverei (e).
307
❚❚ Akumulatoru/bateriju izņemšana
Uzmanieties, lai akumulatori/baterijas vai turētājs nenokristu.
1 Atbloķējiet MB-D18, pagriežot akumulatora/bateriju nodalījuma
sprūdu uz A, un izņemiet akumulatoru vai akumulatoru/bateriju
turētāju.
2 Izņemiet akumulatoru vai akumulatorus/baterijas no turētāja vai
akumulatoru/bateriju nodalījuma vāka BL-5.
EN-EL15a: spiežot turētāja pogu PUSH (STUMT), bīdiet akumulatoru
pogas virzienā. Pēc tam akumulatoru var izņemt, kā parādīts attēlā.
Barošanas savienotāja EP-5B izņemšanas procedūra ir tāda pati kā
EN-EL15a.
308
EN-EL18c: bīdiet akumulatora
atbrīvošanas pogu ar bultiņu (G)
norādītajā virzienā un izņemiet
BL-5.
AA tipa akumulatori/baterijas: izņemiet akumulatorus/baterijas kā
parādīts attēlā. Uzmanieties, lai, izņemot akumulatorus/baterijas no
turētāja, tie neizkristu.
309
Specifikācijas
Barošanas avots
Darba temperatūra
Izmēri (P × A × D)
Svars (apm.)
Viens uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL15a vai
EN-EL18c, astoņas sārma (1,5 V) vai litija (1,5 V) AA tipa
baterijas, astoņi niķeļa metālhidrīda (Ni-MH) (1,2 V)
uzlādējami AA tipa akumulatori vai maiņstrāvas
adapteris EH-5c/EH-5b (nepieciešams barošanas
savienotājs EP-5B); tiek atbalstīti arī akumulatori
EN-EL15, EN-EL15b, EN-EL18, EN-EL18a un EN-EL18b,
taču ņemiet vērā, ka izmantojot EN-EL15, dažreiz ar
vienu uzlādi var uzņemt mazāku skaitu attēlu nekā ar
EN-EL15b/EN-EL15a, ka, izmantojot EN-EL18, ar vienu
uzlādi var uzņemt mazāk attēlu nekā ar EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a (0 365), kā arī to, ka
akumulatoriem EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a un
EN-EL18 ir nepieciešams akumulatora lādētājs MH-26a
vai MH-26 un akumulatora nodalījuma vāks BL-5 (abi
pieejami atsevišķi)
0 °C – 40 °C
Apm. 152 × 51 × 79 mm
• 355 g ar MS-D12EN un papildu akumulatoru
EN-EL15a
• 450 g ar MS-D12 un astoņām AA tipa baterijām/
akumulatoriem (pieejami atsevišķi pie trešo pušu
piegādātājiem)
• 305 g ar MS-D12EN un papildu barošanas
savienotāju EP-5B
• 435 g ar papildu BL-5 un akumulatoru EN-EL18c
• 280 g ar MS-D12EN
• 265 g ar MS-D12
Nikon patur tiesības mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstītās aparatūras un programmatūras izskatu un
specifikācijas jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Nikon neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu,
kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāmata.
310
Kameras kopšana
Uzglabāšana
Ja kamera ilgāku laiku netiek izmantota, izņemiet akumulatoru, uzlieciet
kontakta vāku paredzētajā vietā un uzglabājiet vēsā un sausā vietā. Lai
nepieļautu aprasošanu vai pelējuma veidošanos, glabājiet kameru
sausā, labi vēdināmā vietā. Neuzglabājiet kameru kopā ar ligroīna vai
kampara pretkožu bumbiņām vai vietās:
• kur ir slikta ventilācija vai kur mitruma līmenis ir lielāks par 60 %;
• kas atrodas blakus iekārtām, kuras rada stiprus elektromagnētiskos
laukus, piemēram, televizoriem vai radio aparātiem;
• kur temperatūra ir augstāka par 50 °C vai zemāka par –10 °C.
Tīrīšana
Izmantojiet pūtēju, lai notīrītu netīrumus un plūksnas, pēc tam
noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu. Ja kamera ir izmantota
pludmalē vai jūras krastā, noslaukiet smiltis vai sāli ar destilētā
Kameras korpuss
ūdenī viegli samitrinātu drānu un kārtīgi nosusiniet.
Svarīgi: netīrumi vai citi svešķermeņi kameras iekšpusē var radīt
bojājumus, uz kuriem netiek attiecināta garantija.
Šos stikla elementus var viegli sabojāt. Notīriet netīrumus un
Objektīvs,
plūksnas ar pūtēju. Ja izmantojat aerosola pūtēju, turiet aerosolu
spogulis un
vertikāli, lai neļautu iztecēt šķidrumam. Lai notīrītu pirkstu
skatu meklētājs nospiedumus vai citus traipus, uzlieciet nedaudz objektīva tīrītāja
uz mīkstas drānas un uzmanīgi notīriet.
Notīriet netīrumus un plūksnas ar pūtēju. Tīrot pirkstu
nospiedumus un citus traipus, viegli noslaukiet virsmu ar mīkstu
Ekrāns
drānu vai zamšādu. Nelietojiet spēku, jo tas var radīt bojājumus
vai darbības traucējumus.
Neizmantojiet spirtu, šķīdinātājus un citas gaistošas ķīmiskas vielas.
311
Attēla sensora tīrīšana
Ja ir aizdomas, ka uz attēla sensora esošie netīrumi vai putekļi parādās
fotogrāfijās, varat notīrīt sensoru, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju
Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru). Sensoru var notīrīt
jebkurā laikā, izmantojot opciju Clean now (Notīrīt tagad), vai arī
tīrīšanu var veikt automātiski, kad kamera tiek ieslēgta vai izslēgta.
❚❚ Clean now (Tīrīt tagad)
Turot kameru ar pamatni uz leju, atlasiet
iestatīšanas izvēlnes vienumu Clean image
sensor (Notīrīt attēla sensoru), pēc tam
iezīmējiet vienumu Clean now (Tīrīt tagad)
un nospiediet J. Kamera pārbaudīs attēla
sensoru un sāks tīrīšanu. Vadības panelī mirgo
paziņojums 1, un, kamēr norisinās
tīrīšana, nav iespējamas nekādas citas
darbības. Neizņemiet un neatvienojiet
barošanas avotu, kamēr tīrīšana nav pabeigta
un līdz tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.
312
❚❚ „Clean at startup/shutdown” (Notīrīt ieslēdzot/izslēdzot)
Izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām:
5
6
7
Opcija
Clean at startup (Tīrīt
ieslēdzot)
Clean at shutdown
(Tīrīt izslēdzot)
Clean at startup &
shutdown (Notīrīt
ieslēdzot un izslēdzot)
Cleaning off (Tīrīšana
izslēgta)
Apraksts
Attēla sensors automātiski tiek notīrīts ik reizi, kad
kamera tiek ieslēgta.
Attēla sensors tiek automātiski notīrīts ik reizi, kad
kamera tiek izslēgta.
Attēla sensors automātiski tiek notīrīts, ieslēdzot un
izslēdzot kameru.
Automātiskā attēla sensora tīrīšana izslēgta.
1 Atlasiet opciju Clean at startup/
shutdown (Notīrīt ieslēdzot/izslēdzot).
Atveriet izvēlni Clean image sensor
(Notīrīt attēla sensoru), kā aprakstīts
sadaļā „Tīrīt tagad” (0 312). Iezīmējiet
Clean at startup/shutdown (Notīrīt
ieslēdzot/izslēdzot) un nospiediet 2.
2 Atlasiet opciju.
Iezīmējiet opciju un nospiediet J.
313
D Attēla sensora tīrīšana
Kameras vadības ierīču izmantošana palaides laikā pārtrauc attēla sensora
tīrīšanu.
Ja netīrumus nevar pilnībā noņemt, izmantojot izvēlnes Clean image sensor
(Notīrīt attēla sensoru) opcijas, notīriet attēla sensoru manuāli (0 315) vai
sazinieties ar Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.
Ja attēla sensora tīrīšana tiek veikta vairākas reizes pēc kārtas, attēla sensora
tīrīšana var tikt uz laiku atspējota, lai aizsargātu kameras iekšējo shēmu. Pēc īsa
pārtraukuma tīrīšanu var veikt atkārtoti.
314
❚❚ Manuāla tīrīšana
Ja svešķermeni no attēla sensora nevar noņemt, izmantojot iestatīšanas
izvēlnes opciju Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru) (0 312),
sensoru var notīrīt manuāli, kā aprakstīts tālāk. Ņemiet vērā, ka sensors ir
ļoti trausls un to ļoti viegli var sabojāt; ieteicams manuālo tīrīšanu uzticēt
tikai Nikon pilnvarotam tehniskās apkopes pārstāvim.
1 Uzlādējiet akumulatoru vai pievienojiet maiņstrāvas adapteri.
Pārbaudot vai tīrot attēla sensoru, nepieciešams uzticams barošanas
avots. Izslēdziet kameru un ievietojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru
vai pievienojiet papildu maiņstrāvas adapteri un barošanas
savienotāju. Iestatīšanas izvēlnes opcija Lock mirror up for cleaning
(Fiksēt spoguli tīrīšanai) ir pieejama tikai tad, ja akumulatora
līmenis ir lielāks par J un kamera nav pievienota viedierīcei,
izmantojot Bluetooth, vai citām ierīcēm, izmantojot USB.
2 Noņemiet objektīvu.
Izslēdziet kameru un noņemiet objektīvu.
3 Atlasiet opciju Lock mirror up for
cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī
tīrīšanai).
Ieslēdziet kameru un iestatīšanas izvēlnē
iezīmējiet Lock mirror up for cleaning
(Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī
tīrīšanai) un nospiediet 2.
315
4 Nospiediet J.
Ekrānā tiks parādīts paziņojums, bet
vadības panelī un skatu meklētājā būs
redzama svītriņu rinda. Lai atjaunotu
normālu darbību, nepārbaudot attēla
sensoru, izslēdziet kameru.
5 Paceliet spoguli.
Nospiediet līdz galam
aizvara atbrīvošanas pogu.
Spogulis tiks pacelts, un
aizvara aizkars atvērsies,
atsedzot attēla sensoru.
Displejs skatu meklētājā nodzisīs, bet vadības panelī mirgos svītriņu
rinda.
6 Pārbaudiet attēla sensoru.
Turot kameru tā, lai gaisma kristu uz attēla
sensoru, pārbaudiet, vai uz sensora nav
netīrumu un pūku. Ja svešķermeņu nav,
pārejiet uz 8. darbību.
316
7 Notīriet attēla sensoru.
Ar pūtēju nopūtiet no sensora visus
netīrumus un pūkas. Neizmantojiet pūtēja
birsti, jo ar to var sabojāt sensoru.
Netīrumus, ko nevar noņemt ar pūtēju,
drīkst noņemt tikai Nikon pilnvaroti
tehniskās apkopes darbinieki. Nekādā
gadījumā nepieskarieties sensoram un neslaukiet to.
8 Izslēdziet kameru.
Spogulis atgriezīsies nolaistā stāvoklī, un aizvara aizkars aizvērsies.
Uzlieciet atpakaļ objektīvu vai korpusa vāciņu.
D Izmantojiet uzticamu barošanas avotu
Aizvara aizkars ir ļoti trausls, un to var viegli sabojāt. Ja kamera izslēdzas, kad
spogulis ir pacelts, aizkars aizvērsies automātiski. Lai nepieļautu aizkara
sabojāšanu, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:
• neizslēdziet kameru un neizņemiet vai neatvienojiet barošanas avotu, kamēr
spogulis ir pacelts;
• ja akumulators izlādējas, kamēr spogulis ir pacelts, atskanēs pīkstiens un
mirgos automātiskā taimera spuldze, lai brīdinātu, ka aizvara aizkars aizvērsies
un pēc apmēram divām minūtēm tiks nolaists spogulis. Nekavējoties
pārtrauciet tīrīšanu vai pārbaudi.
317
D Svešķermeņi uz attēla sensora
Svešķermeņi, kas iekļūst kamerā, kad ir noņemti vai tiek mainīti objektīvi vai
korpusa vāciņi (vai retos gadījumos eļļošanas līdzeklis vai kameras sīkas daļiņas),
var pielipt attēla sensoram un noteiktos apstākļos var parādīties uzņemtajās
fotogrāfijās. Lai aizsargātu kameru, kad objektīvs ir noņemts, neaizmirstiet uzlikt
kameras komplektā iekļauto korpusa vāciņu, vispirms uzmanīgi notīrot visus
netīrumus un citus svešķermeņus, kas var būt pielipuši kameras savienojumam,
objektīva savienojumam un korpusa vāciņam. Izvairieties uzlikt korpusa vāciņu
vai mainīt objektīvus putekļainā vidē.
Ja svešķermenis ir nokļuvis uz attēla sensora, izmantojiet attēla sensora tīrīšanas
opciju, kā aprakstīts sadaļā „Attēla sensora tīrīšana” (0 312). Ja problēma
turpinās, notīriet sensoru manuāli (0 315) vai nogādājiet to tīrīšanai Nikon
pilnvarotam tehniskās apkopes darbiniekam. Fotogrāfijas, kuru kvalitāti ir
ietekmējuši uz sensora esoši svešķermeņi, var retušēt, izmantojot attēla tīrīšanas
opcijas, kas pieejamas dažās attēlveidošanas lietojumprogrammās.
D Kameras un piederumu kopšana
Kamera ir precīza ierīce, un tai regulāri jāveic apkope. Nikon iesaka reizi gadā vai
reizi divos gados pārbaudīt kameru pie sākotnējā izplatītāja vai Nikon pilnvarota
tehniskās apkopes pārstāvja un vienreiz trīs līdz piecu gadu laikā veikt tai apkopi
(ņemiet vērā, ka tie ir maksas pakalpojumi). Biežas pārbaudes un apkopes ir īpaši
ieteicamas, ja kamera tiek izmantota profesionālam darbam. Jebkuri piederumi,
ko regulāri izmanto kopā ar kameru, piemēram, objektīvi vai papildu zibspuldzes,
ir jāpārbauda un jākopj kopā ar kameru.
318
Kameras un akumulatora kopšana:
brīdinājumi
Nenometiet: ierīcei var rasties darbības traucējumi, ja tā ir pakļauta spēcīgiem
triecieniem vai vibrācijai.
Uzturiet sausu: šis izstrādājums nav ūdensdrošs, un tam var rasties darbības
traucējumi, ja tas ir ticis iegremdēts ūdenī vai pakļauts liela mitruma iedarbībai.
Iekšējā mehānisma rūsēšana var radīt neatgriezeniskus bojājumus.
Izvairieties no pēkšņām temperatūras izmaiņām: straujas temperatūras maiņas, kas rodas,
ieejot apsildāmā ēkā vai izejot no tās aukstā āra laikā, iekārtā var izraisīt
kondensēšanos. Lai nepieļautu kondensāciju, pirms pakļaut ierīci straujām
temperatūras svārstībām, novietojiet to pārvietošanas koferī vai plastmasas maisā.
Izvairieties no spēcīga magnētiskā lauka iedarbības: neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci
tādu iekārtu tuvumā, kas ģenerē spēcīgu elektromagnētisko starojumu vai
magnētisko lauku. Statiskie lādiņi vai magnētiskie lauki, ko rada, piemēram,
radioraidītāji, var radīt ekrāna darbības traucējumus, sabojāt atmiņas kartē
saglabātos datus vai ietekmēt izstrādājuma iekšējo elektrisko shēmu.
Neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli: neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli vai citu
spēcīgu gaismas avotu uz ilgāku laiku. Intensīva gaisma var izraisīt attēla sensora
darbības pasliktināšanos vai radīt fotogrāfijās baltu izplūdumu efektu.
Izslēdziet izstrādājumu, iekams izņemt vai atvienot strāvas avotu: neatvienojiet ierīci no
strāvas un neizņemiet akumulatoru, kamēr tā ir ieslēgta vai kamēr tiek ierakstīti vai
dzēsti attēli. Enerģijas padeves piespiedu pārtraukšana šādos apstākļos var būt
datu zaudēšanas vai izstrādājuma atmiņas vai iekšējās shēmas bojājumu cēlonis.
Lai nepieļautu nejaušu enerģijas padeves pārtraukumu, izvairieties pārvietot ierīci
no vienas vietas uz citu, kamēr ir pievienots maiņstrāvas adapteris.
319
Tīrīšana: tīrot kameras korpusu, izmantojiet pūtēju, lai uzmanīgi notīrītu putekļus un
plūksnas; pēc tam to uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu. Ja kamera ir
lietota pludmalē vai jūras krastā, noslaukiet visas smiltis vai sāli, izmantojot tīrā
ūdenī viegli samitrinātu lupatu un pēc tam kārtīgi nožāvējiet kameru. Retos
gadījumos statiskā elektrība var izraisīt šķidro kristālu displeju izgaismošanos vai
aptumšošanos. Tas neliecina par darbības traucējumiem, un displejs drīz
atgriezīsies normālā stāvoklī.
Objektīvu un spoguli var viegli sabojāt. Netīrumi un pūkas ir uzmanīgi jānoņem ar
pūtēju. Izmantojot aerosola pūtēju, turiet aerosolu vertikāli, lai nepieļautu
šķidruma izplūdi. Lai no objektīva notīrītu pirkstu nospiedumus vai citus traipus,
uzlieciet nedaudz objektīva tīrītāja uz mīkstas drānas un uzmanīgi noslaukiet
objektīvu.
Informāciju par attēla sensora tīrīšanu skatiet sadaļā „Attēla sensora tīrīšana”
(0 312).
Objektīva kontakti: uzturiet tīrus objektīva kontaktus.
Nepieskarieties aizvara aizkaram: aizvara aizkars ir ļoti plāns, un to var viegli sabojāt.
Nekādā gadījumā nedrīkst spiest aizkaru, bakstīt to ar tīrīšanas rīkiem vai pakļaut
spēcīgām gaisa plūsmām no pūtēja. To darot, aizkaru var saskrāpēt, deformēt vai
pārplēst.
Aizvara aizkara krāsa var izskatīties nevienāda, taču tas nekādi neietekmē attēlus un
nenorāda uz darbības traucējumiem.
320
Uzglabāšana: lai nepieļautu aprasošanu vai pelējuma veidošanos, glabājiet kameru
sausā, labi vēdināmā vietā. Ja izmantojat maiņstrāvas adapteri, atvienojiet to, lai
nepieļautu aizdegšanos. Ja ierīce ilgāku laiku netiks izmantota, izņemiet
akumulatoru, lai nepieļautu noplūdi, un uzglabājiet kameru plastmasas maisā, kas
satur mitruma absorbentu. Tomēr neuzglabājiet kameras somu plastmasas maisā,
jo tas var izraisīt materiāla bojāšanos. Ņemiet vērā, ka mitruma absorbents
pakāpeniski zaudē spēju absorbēt mitrumu, un tas ir regulāri jānomaina.
Lai nepieļautu aprasošanu vai pelējuma veidošanos, izņemiet kameru no
glabātavas vismaz reizi mēnesī. Ieslēdziet kameru un dažas reizes atbrīvojiet
aizvaru, iekams nolikt to atpakaļ.
Akumulatoru uzglabājiet vēsā, sausā vietā. Iekams nolikt akumulatoru
uzglabāšanai, uzlieciet kontakta vāku.
Norādes par ekrānu: ekrāns ir izgatavots ar ārkārtīgi augstu precizitāti; tam ir vismaz
99,99 % darbspējīgu pikseļu un var trūkt vai būt bojāti ne vairāk kā 0,01 % pikseļu.
Tādēļ, lai arī šie displeji var saturēt vienmēr ieslēgtus pikseļus (baltus, sarkanus,
zilus vai zaļus) vai vienmēr izslēgtus (melnus) pikseļus, tas nenorāda uz darbības
traucējumiem un neatstāj nekādu iespaidu uz attēliem, kas ierakstīti ar ierīci.
Attēli ekrānā spilgtā gaismā var būt slikti saskatāmi.
Nepielietojiet spēku pret ekrānu, jo tas var radīt bojājumus un darbības
traucējumus. Netīrumus vai pūkas no ekrāna var noņemt ar pūtēju. Traipus var
notīrīt, uzmanīgi noslaukot tos ar mīkstu drānu vai zamšādu. Ja ekrāns saplīst, īpaši
jāuzmanās, lai nesavainotos ar saplīsušo stiklu un neļautu ekrāna šķidrajiem
kristāliem nonākt saskarē ar ādu vai iekļūt acīs un mutē.
321
Akumulators un lādētājs: nepareizas rīcības rezultātā akumulatori var iztecēt vai
eksplodēt. Rīkojoties ar akumulatoriem un lādētājiem, ievērojiet šādus
piesardzības noteikumus:
• izmantojiet vienīgi šai ierīcei apstiprinātus akumulatorus;
• nepakļaujiet akumulatoru liesmu vai pārmērīga karstuma iedarbībai;
• uzturiet tīrus akumulatora kontaktus;
• pirms akumulatora nomainīšanas izslēdziet ierīci;
• ja akumulators netiek izmantots, izņemiet to no kameras vai lādētāja un uzlieciet
kontakta vāku. Šīs ierīces mazliet enerģijas patērē arī izslēgtā stāvoklī un var
iztukšot akumulatoru līdz tādam stāvoklim, ka tas vairs nefunkcionēs. Ja
akumulators kādu laiku netiks izmantots, ievietojiet to kamerā un darbiniet
kameru, līdz akumulators pilnībā izlādējas, iekams izņemt to no kameras un
novietot uzglabāšanai. Akumulators jāuzglabā vēsā vietā 15 °C – 25 °C
temperatūrā; neuzglabājiet ļoti karstās un ļoti aukstās vietās. Vismaz reizi sešos
mēnešos uzlādējiet un izlādējiet akumulatoru;
• atkārtoti ieslēdzot un izslēdzot kameru, kad akumulators ir pilnībā izlādējies,
samazinās akumulatora darbmūžs. Pilnībā izlādējušies akumulatori pirms
lietošanas ir jāuzlādē;
• akumulatora lietošanas laikā var paaugstināties tā iekšējā temperatūra. Mēģinot
uzlādēt sakarsušu akumulatoru, pasliktināsies akumulatora sniegums un
akumulators var neuzlādēties vai uzlādēties tikai daļēji. Iekams uzlādēt
akumulatoru, pagaidiet, kamēr tas atdziest;
• akumulatoru uzlādējiet telpā pie temperatūras 5 °C – 35 °C. Nelietojiet
akumulatoru, ja vides temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 40 °C;
ignorējot šo ieteikumu, var sabojāt akumulatoru vai arī var pasliktināties tā
sniegums. Ja akumulatora temperatūra ir no 0 °C līdz 15 °C un no 45 °C līdz 60 °C,
var samazināties tā ietilpība un palielināties uzlādēšanai nepieciešamais laiks.
Akumulators neuzlādēsies, ja tā temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par
60 °C;
322
• ja uzlādes laikā uzlādes indikators CHARGE (UZLĀDE) ātri mirgo (apmēram astoņas
reizes sekundē), pārbaudiet, vai temperatūra ir pareizā diapazona robežās,
atvienojiet lādētāju, izņemiet no tā akumulatoru un ievietojiet to atpakaļ vietā. Ja
problēma turpinās, nekavējoties pārtrauciet to darbināt un nogādājiet
akumulatoru un lādētāju mazumtirgotājam vai Nikon pilnvarotam tehniskās
apkopes pārstāvim;
• uzlādes laikā nepārvietojiet lādētāju un nepieskarieties akumulatoram. Šī
brīdinājuma neievērošana retos gadījumos var izraisīt to, ka lādētājs rāda, ka
uzlāde ir pabeigta, lai gan akumulators ir uzlādēts tikai daļēji. Izņemiet
akumulatoru un ievietojiet to atkal atpakaļ, lai sāktu uzlādi no jauna;
• akumulatora kapacitāte īslaicīgi var kristies, ja akumulators tiek uzlādēts zemā
temperatūrā vai tiek lietots temperatūrā, kas ir zemāka nekā temperatūra, pie
kuras tas ir ticis uzlādēts. Ja akumulators ir uzlādēts pie temperatūras, kas ir
zemāka par 5 °C, akumulatora darbmūža indikators displejā Battery info
(Akumulatora informācija) (0 276) var uzrādīt īslaicīgu samazinājumu;
• akumulatora lādēšanas turpināšana pēc pilnas uzlādes var pasliktināt tā darbību;
• ja ievērojami samazinās laiks, kurā pilnībā uzlādēts akumulators saglabā lādiņu,
to izmantojot istabas temperatūrā, tas norāda, ka šis akumulators ir jānomaina.
Iegādājieties jaunu akumulatoru;
• piegādes komplektā iekļautais barošanas vads un maiņstrāvas sienas kontakta
adapteris ir paredzēti tikai lietošanai ar MH-25a. Lietojiet lādētāju tikai ar
saderīgiem akumulatoriem. Atvienojiet lādētāju no strāvas avota, ja tas netiek
izmantots;
• neradiet īssavienojumu lādētāja kontaktos. Neievērojot šo brīdinājumu, lādētājs
var pārkarst un sabojāties;
• pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru. Uzņemot fotogrāfijas svarīgos
pasākumos, sagatavojiet rezerves akumulatoru un turiet to pilnībā uzlādētu.
Atkarībā no jūsu atrašanās vietas var būt grūti iegādāties rezerves akumulatorus.
Aukstā laikā akumulatora jauda mēdz samazināties. Iekams aukstā laikā uzņemt
fotogrāfijas ārā, pārliecinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts. Glabājiet
rezerves akumulatoru siltā vietā un, ja nepieciešams, samainiet akumulatorus.
Auksts akumulators pēc sasildīšanas var nedaudz atgūt uzlādes līmeni;
• nolietoti akumulatori ir vērtīgs resurss; utilizējiet tos, ievērojot vietējos
noteikumus.
323
Traucējummeklēšana
Ja kamera nedarbojas, kā paredzēts, iekams konsultēties ar izplatītāju vai
Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi, pārbaudiet sarakstu ar
biežāk sastopamajām problēmām.
Akumulators/displejs
Kamera ir ieslēgta, bet nereaģē: pagaidiet, līdz beidzas ierakstīšana. Ja problēma
turpinās, izslēdziet kameru. Ja kamera neizslēdzas, izņemiet akumulatoru un
ievietojiet to atpakaļ; ja izmantojat maiņstrāvas adapteri, atvienojiet un atkal
pievienojiet maiņstrāvas adapteri. Ņemiet vērā, ka, lai gan, izņemot vai atvienojot
strāvas avotu, visi pašlaik ierakstāmie dati tiks zaudēti, jau ierakstītie dati netiks
ietekmēti.
Skatu meklētājs nav fokusā: noregulējiet skatu meklētāja fokusu (0 9). Ja problēma
tādējādi netiek novērsta, atlasiet viena servo autofokusu (AF-S; 0 98), viena punkta
AF (0 100) un centrālo fokusa punktu (0 105), pēc tam kadrējiet kontrastainu
objektu centrālajā fokusa punktā un nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
pusei, lai fokusētu kameru. Kamerai esot fokusā, izmantojiet dioptriju regulēšanas
pogu, lai panāktu, ka objekts skatu meklētājā ir skaidri saskatāms. Ja nepieciešams,
skatu meklētāja fokusu var noregulēt precīzāk, izmantojot papildu koriģējošās
lēcas (0 295).
Skatu meklētājs ir tumšs: ievietojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru (0 14, 30).
Displeji izslēdzas bez brīdinājuma: izvēlieties ilgāku aizturi pielāgotajam iestatījumam c2
(Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris); 0 263) vai c4 (Monitor off
delay (Ekrāna izslēgšanās aizturēšana); 0 264).
Vadības paneļa vai skatu meklētāja displeji nereaģē un ir tumši: šo displeju reakcijas laiks un
spilgtums mainās atkarībā no temperatūras.
Kad fokusa punkts ir izgaismots, skatu meklētāja displejs kļūst sarkans: tas ir normāli šāda tipa
skatu meklētājam un nenorāda uz darbības traucējumiem.
324
Uzņemšana
Kamerai vajadzīgs ilgs laiks, lai ieslēgtos: izdzēsiet failus vai mapes.
Ir atspējota aizvara atbrīvošana:
• Atmiņas karte ir bloķēta (tikai SD kartes; 0 17), pilna vai nav ievietota (0 31).
• Iestatīšanas izvēlnes vienumam Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas
bloķēšana, ja slots ir tukšs) ir atlasīta opcija Release locked (Atbrīvošana
bloķēta) (0 276) un nav ievietota atmiņas karte (0 16).
• Centrālā procesora objektīva apertūras gredzens nav fiksēts uz augstāko f skaitli
(neattiecas uz G un E tipa objektīviem). Ja vadības panelī tiek parādīts B,
pielāgotajam iestatījumam f4 (Customize command dials (Pielāgot grozāmos
komandu pārslēgus)) > Aperture setting (Apertūras atvēruma iestatīšana)
atlasiet opciju Aperture ring (Apertūras gredzens), lai apertūras regulēšanai
izmantotu objektīva apertūras gredzenu (0 269).
• Ir atlasīts ekspozīcijas režīms S, un aizvara ātrumam atlasīts iestatījums A vai
% (0 129, 133).
Kamera lēni reaģē uz aizvara atbrīvošanas pogu: atlasiet pielāgotajam iestatījumam d5
(Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizturēšanas režīms); 0 264) iestatījumu
Off (Izslēgts).
Ikreiz, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta, nepārtrauktas uzņemšanas režīmā tiek uzņemts
tikai viens kadrs: izslēdziet HDR (0 182).
Fotogrāfijas nav fokusā:
• Pagrieziet fokusa režīma atlasītāju uz AF (0 94).
• Kamera nevar fokusēties, izmantojot autofokusu: izmantojiet manuālo fokusu vai
fokusa fiksatoru (0 108, 111).
Neatskan pīkstiens:
• Iestatīšanas izvēlnes vienumu secībai Beep options (Pīkstiena opcijas) > Beep
on/off (Pīkstiens ieslēgts/izslēgts) ir atlasīts iestatījums Off (Izslēgts) (0 274).
• AF režīmam ir atlasīts iestatījums AF-C (0 98).
Nav pieejams pilns aizvara ātrumu diapazons: tiek lietota zibspuldze. Zibspuldzes
sinhronizācijas ātrumu var atlasīt, izmantojot pielāgoto iestatījumu e1 (Flash sync
speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums)); izmantojot saderīgas papildu
zibspuldzes, izvēlieties iestatījumu 1/250 s (Auto FP) (1/250 s (automātiskā FP)),
lai iegūtu pilnu aizvara ātrumu diapazonu (0 266).
Nospiežot līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, fokuss nefiksējas: kamera ir fokusa režīmā
AF-C: fokusa fiksēšanai izmantojiet apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu
(0 108).
325
Nevar atlasīt fokusa punktu:
• Atbloķējiet fokusa atlases fiksatoru (0 105).
• Tiešā skata režīmā ir atlasīts automātiskā apgabala AF vai sejas prioritātes AF;
izvēlieties citu režīmu (0 42, 100).
• Kamera ir atskaņošanas režīmā (0 223) vai tiek lietotas izvēlnes (0 248).
• Lai palaistu gaidstāves aktivizēšanas taimeri (0 34), nospiediet līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu.
Nevar atlasīt AF režīmu: pielāgotajam iestatījumam a10 (Autofocus mode
restrictions (Autofokusa režīma ierobežojumi), 0 262) atlasiet opciju No
restrictions (Bez ierobežojumiem).
Kamera lēni ieraksta fotogrāfijas: izslēdziet ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšanu
(0 253).
Fotogrāfijās parādās trokšņi (spilgti plankumi, brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai
svītras):
• Spilgtus plankumus, brīvi izvietotus, spilgtus pikseļus, aizmiglojumu un svītras
var samazināt, samazinot ISO jutību.
• Lai ierobežotu spilgtu plankumu vai aizmiglojuma parādīšanos fotogrāfijās, kas
uzņemtas ar aizvara ātrumu, kas ir lēnāks par 1 s, izmantojiet fotogrāfiju
uzņemšanas izvēlnes opciju Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas trokšņu
samazināšana) (0 253).
• Aizmiglojums un spilgti plankumi var norādīt, ka augstas vides temperatūras, ilgu
ekspozīciju vai līdzīgu iemeslu rezultātā ir paaugstinājusies kameras iekšējā
temperatūra: izslēdziet kameru un pagaidiet, līdz tā atdziest, iekams atsākt
uzņemšanu.
• Izmantojot augstas ISO jutības vērtības, svītras var parādīties fotogrāfijās, kas
uzņemtas ar dažām papildu zibspuldzēm; ja tas notiek, atlasiet mazāku vērtību.
• Pie augstām ISO jutībām, tostarp augstām jutības vērtībām, kas atlasītas,
izmantojot automātisko ISO jutības vadību, brīvi izvietotus, spilgtus pikseļus var
samazināt, atlasot fotogrāfiju vai video uzņemšanas izvēlnes vienumam High ISO
NR (Augsta ISO trokšņu samazināšana) iestatījumu High (Augsts), Normal
(Normāls) vai Low (Zems) (0 253, 258).
• Pie augstām ISO jutībām spilgti plankumi, brīvi izvietoti, spilgti pikseļi,
aizmiglojums un svītras var būt pamanāmāki ilgās ekspozīcijās, daudzkārtējās
ekspozīcijās un fotogrāfijās, kas uzņemtas augstā vides temperatūrā vai ar
iespējotu Aktīvo D-Lighting, vienumam Set Picture Control (Iestatīt Picture
Control) atlasītu iestatījumu Flat (Blāvs) (0 175), kā arī ja Picture Control ir
atlasītas ekstrēmas parametru vērtības (0 178).
Rodas iespaids, ka fotogrāfijas un video nav eksponētas ar tādu pašu ekspozīciju, kā
priekšskatījumā tiešā skata laikā tika parādīts ekrānā: ekrāna spilgtuma izmaiņas tiešā
skata laikā neietekmē kameras ierakstītos attēlus (0 45).
326
Video režīmā parādās mirgoņa vai joslas: video uzņemšanas izvēlnē atlasiet vienumu
Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana) un izvēlieties vietējā maiņstrāvas
elektriskā tīkla frekvencei atbilstošu opciju (0 258).
Tiešā skata laikā parādās spilgti apgabali vai joslas: tiešā skata režīmā ir izmantota
mirgojoša zīme, zibspuldze vai cits īslaicīgas gaismas avots.
Fotogrāfijās parādās plankumi: notīriet objektīva priekšējos un aizmugures elementus.
Ja problēma turpinās, notīriet attēla sensoru (0 312).
Tiešais skats negaidīti tiek izbeigts vai to nevar palaist: tiešais skats var tikt izbeigts
automātiski, lai pasargātu kameras iekšējās ķēdes no bojājumiem, ja:
• ir augsta vides temperatūra;
• kamera ir ilgstoši izmantota tiešā skata vai video ieraksta režīmā;
• kamera ir ilgstoši izmantota nepārtrauktas aizvara atbrīvošanas režīmos.
Ja, nospiežot a pogu, tiešā skata režīms neieslēdzas, pagaidiet, līdz atdziest
kameras iekšējās shēmas, un mēģiniet vēlreiz. Ņemiet vērā, ka kamera, tai
pieskaroties, var būt silta, taču tas nenorāda uz darbības traucējumiem.
Tiešā skata laikā ir redzamas attēla parādības: trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi,
aizmiglojums un svītras) un negaidītas krāsas var parādīties, ja tiešā skata režīmā
tiek tuvināts caur objektīvu redzamais skats (0 40); video brīvi izvietotu, spilgtu
pikseļu, aizmiglojuma un spilgtu plankumu daudzumu ietekmē kadra izmērs un
uzņemšanas ātrums (0 69). Brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums un spilgti
plankumi tiešā skata režīmā var parādīties arī kameras iekšējo ķēžu temperatūras
paaugstināšanās rezultātā; izejiet no tiešā skata režīma, ja kamera netiek lietota.
Nevar izmērīt baltā balansu: objekts ir pārāk tumšs vai pārāk spilgts (0 166).
Attēlu nevar atlasīt kā iepriekš iestatīta baltā balansa avotu: attēls nav izveidots ar kameru
D850 (0 172).
Nav pieejama baltā balansa vairākkadru dublēšana:
• Attēlu kvalitātei ir atlasīts iestatījums NEF (RAW) vai NEF + JPEG (0 88).
• Ir aktīvs daudzkārtējas ekspozīcijas režīms (0 254).
327
Picture Control efekti dažādiem attēliem izpaužas dažādi: vienumam Set Picture Control
(Iestatīt Picture Control) ir atlasīts iestatījums Auto (Automātiski), ir atlasīta uz
iestatījumu Auto (Automātiski) balstīta Picture Control vai asuma uzlabošanai,
dzidrumam, kontrastam vai piesātinājumam ir atlasīts iestatījums A (automātiski).
Lai fotogrāfiju sērijās iegūtu noturīgus rezultātus, izvēlieties citu iestatījumu
(0 177).
Nevar mainīt mērīšanas veidu: ir aktīva automātiskā ekspozīcijas fiksēšana (0 138).
Nevar izmantot ekspozīcijas kompensāciju: izvēlieties ekspozīcijas režīmu P, S vai A (0 126,
139).
Ilgās ekspozīcijās parādās trokšņi (sarkanīgi apgabali vai citas parādības): iespējojiet ilgas
ekspozīcijas trokšņu samazināšanu (0 253).
Video failiem netiek ierakstīta skaņa: video uzņemšanas izvēlnes iestatījumam
Microphone sensitivity (Mikrofona jutība) ir atlasīts iestatījums Microphone off
(Mikrofons izslēgts) (0 258).
Atskaņošana
Netiek atskaņots NEF (RAW) attēls: fotogrāfija uzņemta ar attēla kvalitāti NEF + JPEG
(0 89).
Nevar skatīt attēlus, kas uzņemti ar citām kamerām: ar citu marku kamerām uzņemtie attēli
var tikt parādīti nepareizi.
Atskaņošanas laikā dažas fotogrāfijas netiek parādītas: atlasiet vienumam Playback folder
(Atskaņošanas mape) iestatījumu All (Visas) (0 248).
Vertikālas (portreta) orientācijas fotogrāfijas tiek parādītas horizontālā (ainavas) orientācijā:
• Fotogrāfija ir uzņemta ar vienumam Auto image rotation (Automātiska attēla
pagriešana) atlasītu iestatījumu Off (Izslēgts) (0 249).
• Vienumam Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana) atlasiet opciju On
(Ieslēgts) (0 249).
• Fotogrāfija tiek rādīta attēlu apskates režīmā (0 249).
• Uzņemot fotogrāfiju, kamera ir bijusi vērsta uz augšu vai leju.
Nevar izdzēst fotogrāfiju: attēls ir aizsargāts. Noņemiet aizsardzību (0 240).
Nevar retušēt attēlu: fotogrāfiju nav iespējams tālāk rediģēt ar šo kameru.
Kamera parāda paziņojumu, ka mapē nav attēlu: vienumam Playback folder
(Atskaņošanas mape) atlasiet iestatījumu All (Visas) (0 248).
Nevar izdrukāt fotogrāfijas: NEF (RAW) un TIFF nevar izdrukāt, izmantojot tiešo USB
savienojumu. Pārsūtiet fotogrāfijas uz datoru un izdrukājiet, izmantojot lietotni
Capture NX-D (0 ii). NEF (RAW) fotogrāfijas var saglabāt JPEG formātā, izmantojot
opciju NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde) (0 278).
328
Fotogrāfijas nevar parādīt augstas izšķirtspējas ierīcē: pārbaudiet, vai ir pievienots HDMI
kabelis (pieejams atsevišķi).
Capture NX-D attēla netīrumu noņemšanas opcija nedod vēlamo efektu: attēla sensora tīrīšana
maina putekļu atrašanās vietu uz attēla sensora. Netīrumu noņemšanas atsauces
datus, kas ierakstīti pirms attēla sensora tīrīšanas, nevar izmantot fotogrāfijām, kas
uzņemtas pēc attēla sensora tīrīšanas. Netīrumu noņemšanas atsauces datus, kas
ierakstīti pēc attēla sensora tīrīšanas, nevar izmantot fotogrāfijām, kas uzņemtas
pirms attēla sensora tīrīšanas.
NEF (RAW) attēlus dators atveido citādāk nekā kamera: trešo pušu programmatūra
neparāda Picture Controls, Aktīvās D-Lighting un vinjetēšanas vadības efektus.
Izmantojiet lietotni Capture NX-D (0 ii).
Fotogrāfijas nevar pārsūtīt uz datoru: operētājsistēma nav savietojama ar kameras vai
pārsūtīšanas programmatūru. Izmantojiet karšu lasītāju, lai pārkopētu fotogrāfijas
datorā.
Bluetooth un Wi-Fi (bezvadu tīkli)
Viedierīce neparāda kameras SSID (tīkla nosaukumu):
• Pārliecinieties, ka kameras iestatīšanas izvēlnē vienumam Airplane mode
(Lidojuma režīms) ir atlasīts iestatījums Disable (Atspējot) (0 275).
• Pārliecinieties, ka kameras iestatīšanas izvēlnes vienumu secībai Bluetooth >
Network connection (Tīkla savienojums) ir atlasīts iestatījums Enable
(Iespējot).
• Pamēģiniet izslēgt viedierīces Wi-Fi un ieslēgt to no jauna.
Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu printeriem un citām bezvadu ierīcēm: šo kameru var
savienot tikai ar ierīcēm, kurās ir ieinstalēta SnapBridge lietotne.
Dažādi
Nepareizs ierakstīšanas datums: kameras pulkstenis nav tik precīzs kā lielākā daļa rokas
pulksteņu vai mājas pulksteņu. Regulāri pārbaudiet pulksteni, salīdzinot to ar
precīzākiem laikrāžiem un, ja vajadzīgs, atiestatiet to.
Nevar atlasīt izvēlnes vienumu: dažas opcijas var nebūt pieejamas pie noteiktām
iestatījumu kombinācijām vai ja nav ievietota atmiņas karte. Ņemiet vērā, ka opcija
Battery info (Akumulatora informācija) nav pieejama, ja kamera tiek darbināta
ar papildu barošanas savienotāju un maiņstrāvas adapteri.
329
Kļūdu paziņojumi
Šajā sadaļā ir uzskaitīti indikatori un kļūdu ziņojumi, kas tiek parādīti
skatu meklētājā, vadības panelī un ekrānā.
Indikators
Vadības
Skatu
panelis meklētājs
B
(mirgo)
330
H
d
H
(mirgo)
d
(mirgo)
Problēma
Objektīva apertūras
gredzens nav iestatīts uz
minimālo apertūras
atvērumu.
Risinājums
Iestatiet gredzenu uz minimālo
apertūras atvērumu (lielākais f
skaitlis; 0 127).
Sagatavojiet pilnīgi uzlādētu
rezerves akumulatoru (0 14, 30).
• Akumulators ir izlādējies. • Uzlādējiet vai nomainiet
akumulatoru (0 14, 30, 295).
• Sazinieties ar Nikon pilnvarotu
• Nevar izmantot
akumulatoru.
tehniskās apkopes pārstāvi.
• Uzlādējamais litija jonu • Ja uzlādējams litija jonu
akumulators ir ļoti
akumulators ir izlādējies,
izlādējies, vai arī kamerā
nomainiet vai uzlādējiet
vai papildu akumulatorā
akumulatoru.
ar vairākām uzlādes
iespējām MB-D18 ir
ievietots trešās puses
akumulators.
• Augsta akumulatora
• Izņemiet akumulatoru un
temperatūra.
pagaidiet, līdz tas atdziest.
Zems akumulatora līmenis.
Indikators
Vadības
Skatu
panelis meklētājs
F
—
F H
(mirgo)
(Mirgo ekspozīcijas
indikatori un aizvara
ātruma vai apertūras
atvēruma displeji)
Problēma
Nav pievienots objektīvs,
vai arī objektīvs bez
centrālā procesora ir
pievienots, nenorādot
maksimālo apertūras
atvērumu. Apertūras
atvērums norādīts ar
iedaļām no maksimālā
apertūras atvēruma.
Risinājums
Ja ir norādīts maksimālais
apertūras atvērums, tiks parādīta
apertūras atvēruma vērtība
(0 218).
Mainiet kadra kompozīciju vai
Kamera nespēj fokusēties,
iestatiet fokusu manuāli (0 32,
izmantojot autofokusu.
111).
• Izmantojiet zemāku ISO jutību
(0 119).
• Izmantojiet papildu neitrāla
blīvuma (ND) filtru. Ekspozīcijas
Objekts ir pārāk spilgts;
režīmā:
fotogrāfija būs
S Palieliniet aizvara ātrumu
pāreksponēta.
(0 129)
A Izvēlieties mazāku apertūras
atvērumu (lielāku f skaitli;
0 130)
• Izmantojiet augstāku ISO jutību
(0 119).
• Izmantojiet papildu zibspuldzi
(0 187). Ekspozīcijas režīmā:
Objekts ir pārāk tumšs;
fotogrāfija būs
S Samaziniet aizvara ātrumu
nepietiekami eksponēta.
(0 129)
A Izvēlieties lielāku apertūras
atvērumu (mazāku f skaitli;
0 130)
331
Indikators
Vadības
Skatu
panelis meklētājs
Ekspozīcijas režīmā S ir
atlasīts A.
%
(mirgo)
Ekspozīcijas režīmā S ir
atlasīts %.
1
(mirgo)
k
(mirgo)
—
c
(mirgo)
Y
(mirgo)
n
(mirgo)
—
j
(mirgo)
O
(mirgo)
332
Problēma
A
(mirgo)
Notiek apstrāde.
Ja indikators mirgo vēl 3 s
pēc zibspuldzes
uzplaiksnīšanas, fotogrāfija
var būt nepietiekami
eksponēta.
Kamerai pievienota
zibspuldze, kas neatbalsta
sarkano acu efekta
samazināšanu, un
zibspuldzes sinhronizācijas
režīms iestatīts uz sarkano
acu efekta samazināšanu.
Risinājums
Mainiet aizvara ātrumu vai
izvēlieties manuālo ekspozīcijas
režīmu (0 129, 131).
Mainiet aizvara ātrumu vai
izvēlieties manuālo ekspozīcijas
režīmu (0 129, 131).
Pagaidiet, līdz apstrāde ir
pabeigta.
Pārbaudiet fotogrāfiju ekrānā; ja
tā ir nepietiekami eksponēta,
noregulējiet iestatījumus un
mēģiniet vēlreiz.
Izmainiet zibspuldzes
sinhronizācijas režīmu vai
izmantojiet zibspuldzi, kas
atbalsta sarkano acu efekta
samazināšanas funkciju (0 193,
288).
• Samaziniet kvalitāti vai izmēru
Nepietiek atmiņas, lai
(0 88, 91).
ierakstītu turpmākās
• Pārkopējiet svarīgos attēlus
fotogrāfijas ar pašreizējiem
datorā vai citā ierīcē un
iestatījumiem, vai arī
izdzēsiet fotogrāfijas (0 245).
kamerai beigušies failu vai
• Ievietojiet jaunu atmiņas karti
mapju numuri.
(0 16).
Atbrīvojiet aizvaru. Ja kļūda
atkārtojas vai parādās regulāri,
Kameras darbības
konsultējieties ar Nikon
traucējumi.
pilnvarotu tehniskās apkopes
pārstāvi.
Indikators
Ekrāns
No memory card. (Nav
atmiņas kartes.)
Vadības
panelis
Problēma
Kamera neatrod
S
atmiņas karti.
• Atmiņas kartes
piekļuves kļūda.
Cannot access this
memory card. Insert
another card. (Nevar
piekļūt šai atmiņas
kartei. Ievietojiet citu
atmiņas karti.)
m
W,
R
(mirgo)
• Nevar izveidot
jaunu mapi.
W, Kamera nespēj
O kontrolēt Eye-Fi
(mirgo) karti.
Memory card is locked.
Slide lock to “write”
W, Atmiņas karte ir
position. (Atmiņas
X bloķēta (aizsargāta
karte ir bloķēta.
(mirgo) pret ierakstīšanu).
Pārbīdiet pārslēgu
stāvoklī „rakstīt”.)
Not available if Eye-Fi
W, Eye-Fi karte ir
card is locked. (Nav
O bloķēta (aizsargāta
pieejams, ja Eye-Fi
(mirgo) pret ierakstīšanu).
karte ir bloķēta.)
Risinājums
Izslēdziet kameru un
pārliecinieties, vai karte ir
ievietota pareizi (0 16).
• Izmantojiet Nikon
apstiprinātu karti (0 360).
• Ja pēc tam, kad karte ir
atkārtoti izņemta un
ievietota atpakaļ, kļūda
atkārtojas, karte, iespējams,
ir bojāta. Sazinieties ar
mazumtirgotāju vai Nikon
pilnvarotu tehniskās
apkopes pārstāvi.
• Pārkopējiet svarīgos attēlus
datorā vai citā ierīcē un
izdzēsiet failus vai ievietojiet
jaunu atmiņas karti (0 16,
245, 360).
• Pārbaudiet, vai nav
novecojusi Eye-Fi kartes
aparātprogrammatūra.
• Kopējiet Eye-Fi esošos failus
datorā vai citā ierīcē un
formatējiet karti, vai arī
ievietojiet jaunu karti.
Pārbīdiet kartes ieraksta
aizsardzības pārslēgu stāvoklī
„rakstīt” (0 17).
333
Indikators
Vadības
Ekrāns
Problēma
panelis
This card is not
Atmiņas karte nav
formatted. Format the
[C] formatēta, lai to
card. (Šī karte nav
(mirgo) varētu izmantot
formatēta. Formatējiet
kamerā.
karti.)
Unable to start live
view. Please wait.
Augsta kameras
(Nevar palaist tiešā
—
iekšējā temperatūra.
skata režīmu. Lūdzu,
gaidiet.)
334
Folder contains no
images. (Mapē nav
attēlu.)
—
Atmiņas kartē vai
mapē(s) nav
atskaņošanai
atlasītu attēlu.
All images are hidden.
(Visi attēli ir paslēpti.)
—
Visas fotogrāfijas
pašreizējā mapē ir
paslēptas.
Cannot display this file.
(Nevar parādīt šo
failu.)
—
Cannot select this file.
(Nevar atlasīt šo failu.)
—
Risinājums
Formatējiet atmiņas karti vai
ievietojiet jaunu atmiņas karti
(0 271, 360).
Pagaidiet, līdz atdziest
kameras iekšējās shēmas,
iekams atsākt fotogrāfiju
uzņemšanu tiešā skata režīmā
vai atsākt video ierakstīšanu.
Izvēlnē Playback folder
(Atskaņošanas mape)
atlasiet mapi, kurā ir attēli, vai
ievietojiet atmiņas karti, kurā
ir attēli (0 16, 248).
Nevar atskaņot attēlus, līdz
tiek atlasīta cita mape vai
izmantota opcija Hide image
(Paslēpt attēlu), lai ļautu
parādīt vismaz vienu attēlu
(0 248).
Fails ir izveidots vai
pārveidots,
izmantojot datoru
Failu nevar atskaņot kamerā.
vai cita ražotāja
kameru, vai arī ir
bojāts.
Atlasīto attēlu nevar Attēlus, kas izveidoti ar citām
retušēt.
ierīcēm, nevar retušēt.
Indikators
Ekrāns
Vadības
panelis
This movie cannot be
edited. (Šo video nevar
rediģēt.)
—
Check printer.
(Pārbaudiet printeri.)
—
Check paper.
(Pārbaudiet papīru.)
—
Paper jam. (Papīrs ir
iesprūdis.)
—
Out of paper. (Beidzies
papīrs.)
—
Check ink supply.
(Pārbaudiet krāsas
padevi.)
Out of ink. (Beigusies
krāsa.)
—
—
Problēma
Risinājums
• Attēlus, kas izveidoti ar
Atlasīto video nevar citām ierīcēm, nevar rediģēt.
rediģēt.
• Video jābūt vismaz divas
sekundes garam (0 81).
Pārbaudiet printeri. Lai
atsāktu, atlasiet opciju
Printera kļūda.
Continue (Turpināt) (ja
pieejama) *.
Printerī ievietotais
Ievietojiet atbilstoša izmēra
papīrs neatbilst
papīru un atlasiet opciju
atlasītajam
Continue (Turpināt) *.
izmēram.
Izņemiet iestrēgušo papīru un
Papīrs ir iestrēdzis
atlasiet opciju Continue
printerī.
(Turpināt) *.
Ievietojiet atlasītā izmēra
Printerī beidzies
papīru un atlasiet opciju
papīrs.
Continue (Turpināt) *.
Pārbaudiet krāsu. Lai atsāktu,
Krāsas kļūda.
atlasiet opciju Continue
(Turpināt) *.
Printerī beigusies
Nomainiet kasetni un atlasiet
krāsa.
Continue (Turpināt) *.
* Papildinformāciju skatiet printera rokasgrāmatā.
335
Specifikācijas
❚❚ Digitālā kamera Nikon D850
Tips
Tips
Objektīva savienojums
Faktiskais skata leņķis
Digitālā vienobjektīva spoguļkamera
Nikon F savienojums (ar AF savienotāju un AF
kontaktiem)
Nikon FX formāts
Faktiskie pikseļi
Faktiskie pikseļi
45,7 miljoni
Attēla sensors
Attēla sensors
Kopējais pikseļu skaits
Netīrumu samazināšanas
sistēma
Uzglabāšana
Attēla izmērs (pikseļi)
336
35,9 × 23,9 mm CMOS sensors
46,89 miljoni
Attēla sensora tīrīšana, attēla netīrumu noņemšanas
atsauces dati (nepieciešama Capture NX-D
programmatūra)
• FX (36×24) attēla apgabals
8256 × 5504 (Large (Liels): 45,4 M)
6192 × 4128 (Medium (Vidējs): 25,6 M)
4128 × 2752 (Small (Mazs): 11,4 M)
• 1,2× (30×20) attēla apgabals
6880 × 4584 (Large (Liels): 31,5 M)
5152 × 3432 (Medium (Vidējs): 17,7 M)
3440 × 2288 (Small (Mazs): 7,9 M)
• DX (24×16) attēla apgabals
5408 × 3600 (Large (Liels): 19,5 M)
4048 × 2696 (Medium (Vidējs): 10,9 M)
2704 × 1800 (Small (Mazs): 4,9 M)
• 5:4 (30×24) attēla apgabals
6880 × 5504 (Large (Liels): 37,9 M)
5152 × 4120 (Medium (Vidējs): 21,2 M)
3440 × 2752 (Small (Mazs): 9,5 M)
Uzglabāšana
Attēla izmērs (pikseļi)
Failu formāts
Picture Control sistēma
Datu nesējs
Duāli karšu sloti
Failu sistēma
• 1:1 (24×24) attēla apgabals
5504 × 5504 (Large (Liels): 30,3 M)
4128 × 4128 (Medium (Vidējs): 17,0 M)
2752 × 2752 (Small (Mazs): 7,6 M)
• Video ierakstīšanas laikā tiek uzņemtas FX formāta fotogrāfijas
8256 × 4640 (Large (Liels))
6192 × 3480 (Medium (Vidējs))
4128 × 2320 (Small (Mazs))
• Video ierakstīšanas laikā tiek uzņemtas DX formāta fotogrāfijas
5408 × 3040 (Large (Liels))
4048 × 2272 (Medium (Vidējs))
2704 × 1520 (Small (Mazs))
• NEF (RAW): 12 vai 14 biti (saspiests bez zudumiem,
saspiests, nesaspiests); pieejams liels, vidējs, mazs
izmērs (vidēja un maza izmēra attēli tiek ierakstīti ar
12 bitu dziļumu, izmantojot kompresiju bez
zudumiem)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG bāzlīniju saderīgs ar augstu (apm. 1:4),
normālu (apm. 1:8) vai pamata (apm. 1:16)
kompresiju; pieejama optimālas kvalitātes
kompresija
• NEF (RAW) + JPEG: viena fotogrāfija tiek ierakstīta gan
NEF (RAW), gan JPEG formātos
Automātiski, standarta, neitrāls, košs, vienkrāsains,
portrets, ainava, blāvs; atlasīto Picture Control var
mainīt; pielāgotu Picture Controls glabātava
XQD un SD (Secure Digital) un UHS-II saderīgas SDHC
un SDXC atmiņas kartes
Jebkuru karti var izmantot kā primāro vai rezerves
glabātavu vai NEF (RAW) un JPEG attēlu atsevišķai
uzglabāšanai; attēlus var kopēt starp kartēm.
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
337
Skatu meklētājs
Skatu meklētājs
Viena objektīva spoguļkameras acs līmeņa
pentaprizmas skatu meklētājs
Kadra aptvērums
• FX (36×24): apm. 100 % horizontāli un 100 % vertikāli
• 1,2× (30×20): apm. 97 % horizontāli un 97 % vertikāli
• DX (24×16): apm. 97 % horizontāli un 97 % vertikāli
• 5:4 (30×24): apm. 97 % horizontāli un 100 % vertikāli
• 1:1 (24×24): apm. 97 % horizontāli un 100 % vertikāli
Palielinājums
Apm. 0,75× (50 mm f/1,4 objektīvs līdz bezgalībai,
–1,0 m–1)
Attālums starp skatu
17 mm (–1,0 m–1; no skatu meklētāja actiņas lēcas
meklētāju un aci
centra virsmas)
Dioptriju regulēšana
–3 –+1 m–1
Fokusēšanas ekrāns
B tipa BriteView Clear Matte Mark VIII ekrāns ar AF
apgabala robežām (var parādīt kadrēšanas režģi)
Refleksais spogulis
Ātri atgriežas atpakaļ vietā
Asuma dziļuma
Nospiežot Pv pogu, objektīva apertūras atvērums tiek
priekšskatījums
iestatīts uz lietotāja atlasīto vērtību (A un M režīmi) vai
uz kameras atlasīto vērtību (P un S režīmi)
Objektīva apertūras atvērums Tūlītēja atgriešanās, elektroniski vadāms
338
Objektīvs
Saderīgie objektīvi
Saderīga ar AF NIKKOR objektīviem, tostarp G, E un D
tipa objektīviem (ierobežojumi var attiekties uz PC
objektīviem) un DX objektīviem (izmantojot DX 24 ×
16 attēla apgabalu), AI-P NIKKOR objektīviem un AI
objektīviem bez centrāla procesora (tikai ekspozīcijas
režīmi A un M). Nevar izmantot IX NIKKOR objektīvus,
F3AF objektīvus un ne-AI objektīvus.
Elektronisko diapazona meklētāju var izmantot ar
objektīviem, kuru maksimālais apertūras atvērums ir
f/5,6 vai ātrāks (elektroniskais diapazona meklētājs
atbalsta 15 fokusa punktus ar objektīviem, kuru
maksimālais apertūras atvērums ir f/8 vai ātrāks, no
kuriem atlasīšanai ir pieejami 9 punkti).
Aizvars
Tips
Ātrums
Zibspuldzes sinhronizācijas
ātrums
Atbrīvošana
Atbrīvošanas režīms
Elektroniski vadāms vertikālā gājiena fokālās plaknes
mehāniskais aizvars; elektroniskais priekšējā aizkara
aizvars pieejams aizvara klusas atbrīvošanas, klusas
nepārtrauktas aizvara atbrīvošanas un spoguļa
pacelšanas atbrīvošanas režīmos
1/8000 – 30 s ar 1/3, 1/2 vai 1 EV soli, „spuldzīte”, „laiks”,
X250
X= 1/250 s; sinhronizējas ar aizvaru pie 1/250 s vai lēnāka
ātruma; atbalsta automātisko FP lielātruma
sinhronizāciju
S (viens kadrs), CL (pastāvīgs mazs ātrums), CH (pastāvīgs
liels ātrums), Q (aizvara klusa atbrīvošana), QC (klusa
nepārtraukta aizvara atbrīvošana), E (automātiskais
taimeris), MUP (spoguļa pacelšana)
339
Atbrīvošana
Aptuvenais kadru uzņemšanas • Ar akumulatoru blokā MB-D18 ievietotu akumulatoru EN-EL18c
ātrums
CL: 1 – 8 kadri/s
CH: 9 kadri/s
QC: 3 kadri/s
• Citi barošanas avoti
CL: 1 – 6 kadri/s
CH: 7 kadri/s
QC: 3 kadri/s
Automātiskais taimeris
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 – 9 ekspozīcijas ar 0,5, 1, 2, vai 3 s
intervālu
Ekspozīcija
Mērīšanas sistēma
Mērīšanas režīms
Diapazons (ISO 100, f/1,4
objektīvs, 20 °C)
Ekspozīcijas mērīšanas
savienošana
340
TTL ekspozīcijas mērīšana, izmantojot RGB sensoru ar
aptuveni 180 tūkst. (180000) pikseļu
• Matrica: 3D krāsu matricas mērīšana III (G, E un D tipa
objektīvi); krāsu matricas mērīšana III (citi centrālā
procesora objektīvi); krāsu matricas mērīšana
pieejama ar objektīviem bez centrālā procesora, ja
lietotājs nodrošina objektīva datus
• Centra svērtais: 12 mm aplim kadra centrā tiek piešķirts
75 % svars. Apļa diametru var mainīt uz 8, 15 vai
20 mm, vai arī novērtējums var tikt balstīts uz visa
kadra vidējo lielumu (objektīvs bez centrālā
procesora un AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–
4,5E ED izmanto 12 mm apli)
• Punkts: mēra 4 mm apli (aptuveni 1,5 % no kadra), kas
centrēts atlasītajā fokusa punktā (centra fokusa
punktā, ja tiek izmantots objektīvs bez centrālā
procesora vai AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–
4,5E ED)
• Gaišo apgabalu ekspozīcija: pieejama ar G, E un D tipa
objektīviem
• Matricas vai centra svērtā mērīšana: –3 līdz +20 EV
• Punkta mērīšana: 2 – 20 EV
• Gaišo apgabalu ekspozīcijas mērīšana: 0 – 20 EV
Kombinētais CPU un AI
Ekspozīcija
Ekspozīcijas režīms
Ekspozīcijas kompensācija
Ekspozīcijas fiksators
ISO jutība (ieteicamais
ekspozīcijas indekss)
Aktīvā D-Lighting
Fokuss
Autofokuss
Noteikšanas diapazons
Objektīva servo
Fokusa punkts
AF apgabala režīms
Fokusa fiksators
Ieprogrammētais automātiskais ar elastīgu
programmu (P); aizvara prioritātes automātiskais
režīms (S); apertūras prioritātes automātiskais režīms
(A); manuālais (M)
–5 – +5 EV ar 1/3, 1/2 vai 1 EV soli
Spožums fiksēts pie noteiktās vērtības
ISO 64 – 25600 ar 1/3, 1/2 vai 1 EV soli. Var iestatīt arī
aptuveni 0,3, 0,5, 0,7 vai 1 EV (ISO 32 ekvivalents) zem
ISO 64 vai aptuveni 0,3, 0,5, 0,7, 1 vai 2 EV (ISO 102400
ekvivalents) virs ISO 25600; pieejama automātiska ISO
jutības vadība
Var atlasīt Auto (Automātiski), Extra high (Ļoti
augsts), High (Augsts), Normal (Normāls), Low
(Zems) vai Off (Izslēgts)
Multi-CAM 20K autofokusa sensora modulis ar TTL
fāzes noteikšanu, precīzu ieregulēšanu un 153 fokusa
punktiem (tostarp 99 krustveida sensori un 15 sensori,
kas atbalsta f/8), no kuriem 55 (35 krustveida sensori
un 9 f/8 sensori) ir pieejami atlasīšanai
–4 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokuss (AF): viena servo AF (AF-S); nepārtraukts
servo AF (AF-C); fokusa paredzēšana tiek aktivizēta
automātiski atbilstoši objekta statusam
• Manuālais fokuss (M): var izmantot elektronisko
diapazona meklētāju
153 fokusa punkti, no kuriem atlasīšanai ir pieejami 55
vai 15
Viena punkta AF, 9, 25, 72 vai 153 punktu dinamiskā
apgabala AF, 3D paredzēšana, grupas apgabala AF,
automātiskais apgabala AF
Fokusu var fiksēt, nospiežot līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu (viena servo AF) vai nospiežot
apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu
341
Zibspuldze
Zibspuldzes vadība
Zibspuldzes režīms
Zibspuldzes kompensācija
Zibspuldzes gatavības
indikators
Piederumu pieslēgvieta
Nikon radošā apgaismojuma
sistēma (CLS)
Sinhronizācijas kontakts
Baltā balanss
Baltā balanss
Vairākkadru uzņemšana
Vairākkadru uzņemšanas
veidi
342
TTL: i-TTL zibspuldzes vadība, izmantojot RGB sensoru
ar aptuveni 180 tūkst. (180000) pikseļu; digitālās
vienobjektīva spoguļkameras vienmērīga
apgaismojuma i-TTL piespiedu zibspuldze tiek
izmantota ar matricas, centra svērto un gaišo apgabalu
ekspozīcijas mērīšanu, vienobjektīva digitālās
spoguļkameras standarta i-TTL zibspuldze ar punkta
mērīšanu
Priekšējā aizkara sinhronizācija, lēna sinhronizācija,
aizmugures aizkara sinhronizācija, sarkano acu efekta
samazināšana, sarkano acu efekta samazināšana ar
lēno sinhronizāciju, lēnā aizmugures aizkara
sinhronizācija, izslēgts
–3 – +1 EV ar 1/3, 1/2 vai 1 EV soli
Iedegas, kad papildu zibspuldze ir pilnībā uzlādējusies;
mirgo, kad zibspuldze ir uzplaiksnījusi ar pilnu jaudu
ISO 518 pieslēgvieta ar sinhronizācijas un datu
kontaktiem un drošības fiksatoru
i-TTL zibspuldzes vadība, radiovadāms uzlabots
bezvadu apgaismojums, optiskais uzlabots bezvadu
apgaismojums, modelēšanas izgaismojums,
zibspuldzes vērtības fiksēšana, krāsas informācijas
pārraidīšana, automātiska FP lielātruma sinhronizācija,
AF palīgs daudzapgabalu AF, sinhronizētā zibspuldzes
vadība
ISO 519 sinhronizācijas kontakts ar fiksējošu vītni
Automātiskais režīms (3 veidi), automātiskā dabiskā
gaisma, kvēlspuldze, fluorescējošais apgaismojums
(7 veidi), tieša saules gaisma, zibspuldze, mākoņains,
ēna, manuāli iepriekš iestatīts (var saglabāt līdz 6
vērtībām, tiešā skata laikā pieejama baltā balansa
punkta mērīšana), krāsu temperatūras izvēle (2500 K –
10000 K), visi ar precīzu ieregulēšanu.
Ekspozīcijas, zibspuldzes, baltā balansa un ADL
Tiešais skats
Režīmi
Objektīva servo
AF apgabala režīms
Autofokuss
Video
Mērīšanas sistēma
Mērīšanas režīms
Kadra izmērs (pikseļi) un
kadru uzņemšanas ātrums
Failu formāts
Video kompresija
Audio ieraksta formāts
Audio ieraksta ierīce
C (fotogrāfiju tiešais skats), 1 (video tiešais skats)
• Autofokuss (AF): viena servo AF (AF-S); pilna laika servo
AF (AF-F)
• Manuālais fokuss (M)
Sejas prioritātes AF, plata apgabala AF, normāla
apgabala AF, punktveida AF, objekta paredzēšanas AF
Kontrasta noteikšanas AF jebkurā kadra punktā (ja ir
atlasīts sejas prioritātes AF vai objekta paredzēšanas
AF, kamera fokusa punktu izvēlas automātiski)
TTL ekspozīcijas mērīšana, izmantojot galveno attēla
sensoru
Matrica, centra svērtais vai gaišo apgabalu ekspozīcijas
mērīšana
• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresīvā attēlošana),
25p, 24p
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
• 1920×1080 (lēnā atsk.); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Faktiskie kadru uzņemšanas ātrumi 60p, 50p, 30p, 25p
un 24p ir attiecīgi 59,94, 50, 29,97, 25 un
23,976 kadri/s; augstas kvalitātes atlasīšana pieejama
ar visiem kadru izmēriem, izņemot 3840 × 2160 (ja
kvalitāte ir fiksēta uz ★) un 1920 × 1080 lēna atsk. (ja
kvalitāte ir fiksēta uz „normāla”)
MOV, MP4
H.264/MPEG-4 uzlabota video kodēšana
Lineārais PCM, AAC
Iebūvētais stereo vai ārējais mikrofons; regulējama
jutība
343
Video
ISO jutība (ieteicamais
ekspozīcijas indekss)
Aktīvā D-Lighting
Citas opcijas
Ekrāns
Ekrāns
Atskaņošana
Atskaņošana
Interfeiss
USB
HDMI izvads
344
• Ekspozīcijas režīmi P, S un A: automātiskā ISO jutības
vadība (ISO 64 līdz Hi 2) ar atlasāmu augšējo
ierobežojumu
• Ekspozīcijas režīms M: automātiska ISO jutības vadība
(ISO 64 līdz Hi 2) pieejama ar atlasāmu augšējo
ierobežojumu; manuāla atlase (ISO 64 līdz 25600 ar
1/3, 1/2 vai 1 EV soli) ar pieejamām papildu opcijām
līdz aptuveni 0,3, 0,5, 0,7, 1 vai 2 EV (ISO 102400
ekvivalents) virs ISO 25600
Var atlasīt Same as photo settings (Tāpat kā
fotogrāfiju iestatījumi), Extra high (Ļoti augsts),
High (Augsts), Normal (Normāls), Low (Zems) vai
Off (Izslēgts)
Indeksu atzīmēšana, uzņemšanas ar laika intervāliem
video, elektroniskā vibrāciju samazināšana
8 cm/3,2 collas, apm. 2359 tūkst. punktu (XGA)
atlokāms TFT skārienjutīgs LCD displejs ar 170°
skatīšanas leņķi, aptuveni 100 % kadra aptvērumu un
manuālo ekrāna spilgtuma vadību
Pilnrāmja kadra un sīktēlu (4, 9 vai 72 attēlu)
atskaņošana ar atskaņošanas tālummaiņu,
atskaņošanas tālummaiņas apcirpšanu, video
atskaņošanu, fotogrāfiju un/vai video slīdrādi,
histogrammas displeju, izgaismojumiem, fotogrāfiju
informāciju, atrašanās vietas datu displeju, attēlu
vērtēšanu un automātisko attēlu pagriešanu
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B savienotājs);
ieteicams savienojums ar iebūvētu USB pieslēgvietu
C tipa HDMI savienotājs
Interfeiss
Audio ievads
Audio izvads
Desmit kontaktu attālais
savienotājs
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi
Stereo mini kontaktspraudnis (diametrs 3,5 mm;
atbalsta strāvas padevi caur spraudni)
Stereo mini kontaktspraudnis (3,5 mm diametrs)
Var izmantot ar papildu tālvadības pults vadiem
MC-30A/MC-36A un citiem papildu piederumiem
Standarti: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Darbības frekvence: 2412 – 2462 MHz (kanāli 1 – 11)
Maksmālā izvada jauda: 1,6 dBm (EIRP)
Autentifikācija: atvērta sistēma, WPA2-PSK
Bluetooth
Komunikācijas protokols: Bluetooth, specifikāciju versija
4.1
• Darba frekvence:
Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2402 – 2480 MHz
• Maksimālā izvada jauda (EIRP):
Bluetooth: –0,4 dBm
Bluetooth Low Energy: –0,4 dBm
Diapazons (redzamības līnija) Apmēram 10 m bez interferences; diapazons var
mainīties atkarībā no signāla stipruma un šķēršļu
esamības
Atbalstītās valodas
Atbalstītās valodas
Barošanas avots
Akumulators
•
•
•
•
•
Angļu, arābu, bengāļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču,
grieķu, hindi, holandiešu, indonēziešu, itāļu, japāņu,
korejiešu, krievu, ķīniešu (vienkāršotā un tradicionālā),
marati, norvēģu, persiešu, poļu, portugāļu (Portugāle
un Brazīlija), rumāņu, serbu, spāņu, somu, tamilu,
telugu, turku, taizemiešu, ukraiņu, ungāru, vācu,
vjetnamiešu, zviedru
Viens uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL15a; var
izmantot arī EN-EL15b/EN-EL15, taču ņemiet vērā, ka,
izmantojot EN-EL15, ar vienu uzlādi dažreiz var uzņemt
mazāk attēlu nekā ar EN-EL15b/EN-EL15a (0 365)
345
Barošanas avots
Akumulatora bloks
Maiņstrāvas adapteris
Trijkāja ligzda
Trijkāja ligzda
Izmēri/svars
Izmēri (P × A × D)
Svars
Darba vide
Temperatūra
Mitruma līmenis
Papildu akumulators ar vairākām uzlādes iespējām
MB-D18 ar vienu Nikon uzlādējamu litija jonu
akumulatoru EN-EL18c (pieejams atsevišķi), vienu
Nikon uzlādējamu litija jonu akumulatoru EN-EL15a vai
astoņām AA tipa sārma, niķeļa metālhidrīda (Ni-MH) vai
litija baterijām. Akumulatora lādētājs MH-26a vai
MH-26 un akumulatora nodalījuma vāks BL-5 (abi
pieejami atsevišķi) ir nepieciešami, ja tiek izmantoti
akumulatori EN-EL18c. Tiek atbalstīti arī akumulatori
EN-EL18b, EN-EL18a, EN-EL18, EN-EL15b un EN-EL15,
taču ņemiet vērā, ka, izmantojot EN-EL18, ar vienu
uzlādi var uzņemt mazāk attēlu nekā ar EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a un ka, izmantojot EN-EL15, ar
vienu uzlādi dažreiz var uzņemt mazāk attēlu nekā ar
EN-EL15b/EN-EL15a (0 365).
Maiņstrāvas adapteris EH-5c/EH-5b; nepieciešams
barošanas savienotājs EP-5B (pieejams atsevišķi)
/ collas (ISO 1222)
14
Apm. 146 × 124 × 78,5 mm
Apm. 1005 g ar akumulatoru un XQD atmiņas karti, bet
bez korpusa vāciņa; aptuveni 915 g (tikai kameras
korpuss)
0 °C – 40 °C
85 % vai mazāk (bez kondensēšanās)
• Ja nav noteikts citādi, visi mērījumi tiek veikti atbilstoši Kameru un attēlveidošanas izstrādājumu asociācijas
(Camera and Imaging Products Association — CIPA) standartiem un vadlīnijām.
• Visi lielumi attiecas uz kameru ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
• Nikon patur tiesības mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstītās aparatūras un programmatūras izskatu un
specifikācijas jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Nikon neuzņemas atbildību par iespējamo
kaitējumu, kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāmata.
346
❚❚ Akumulatora lādētājs MH-25a
Nominālā ievades jauda
Nominālā izvades jauda
Atbalstītie akumulatori
Uzlādes laiks
Maiņstrāva, 100 līdz 240 V, 50/60 Hz, 0,23 – 0,12 A
Līdzstrāva 8,4 V/1,2 A
Nikon uzlādējamie litija jonu akumulatori EN-EL15b/
EN-EL15a/EN-EL15
Aptuveni 2 stundas un 35 minūtes 25 °C vides
temperatūrā, ja pilnībā izlādējies
0 °C – 40 °C
Apm. 95 × 33,5 × 71 mm, bez izvirzījumiem
Apm. 1,5 m
Darba temperatūra
Izmēri (P × A × D)
Barošanas vada garums (ja
iekļauts piegādes komplektā)
Svars
Apm. 115 g, bez komplektā iekļautā barošanas
savienotāja (barošanas vads vai maiņstrāvas sienas
kontakta adapteris)
Uz šī izstrādājuma esošie simboli apzīmē:
m maiņstrāva, p līdzstrāva, q II klases iekārta (izstrādājuma konstrukcijai ir dubulta izolācija.)
❚❚ Uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL15a
Tips
Nominālā kapacitāte
Darba temperatūra
Izmēri (P × A × D)
Svars
Uzlādējams litija jonu akumulators
7,0 V/1900 mAh
0 °C – 40 °C
Apm. 40 × 56 × 20,5 mm
Apm. 78 g, bez kontakta vāka
Nikon patur tiesības mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstītās aparatūras un programmatūras izskatu un
specifikācijas jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Nikon neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu,
kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāmata.
347
A Informācija par preču zīmēm
IOS ir korporācijas Cisco Systems, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV
un/vai citās valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licenci. Windows ir korporācijas
Microsoft preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un/vai citās valstīs. Mac,
macOS, OS X, Apple®, App Store®, Apple logotipi, iPhone®, iPad® un iPod touch®
ir korporācijas Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un/vai citās valstīs.
Android, Google Play un Google Play logotips ir uzņēmumaa Google LLC preču
zīmes. Android logotips ar robotu ir atveidots vai pārveidots, izmantojot Google
radīto un kopīgoto darbu, un tas tiek izmantots saskaņā ar Creative Commons
Attribution 3.0 licences nosacījumiem. PictBridge logotips ir preču zīme. XQD ir
korporācijas Sony preču zīme. SD, SDHC un SDXC logotipi ir uzņēmuma SD-3C,
LLC preču zīmes. HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface
ir uzņēmuma HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir sabiedrības Wi-Fi Alliance preču zīmes vai reģistrētas
preču zīmes.
Vārds Bluetooth® un logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder korporācijai
Bluetooth SIG, Inc.; korporācija Nikon šīs preču zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
Visi pārējie šajā rokasgrāmatā vai citā dokumentācijā, kas piegādāta kopā ar
Nikon izstrādājumu, minētie tirdzniecības nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču
zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
348
A Atbalstītie standarti
• DCF versija 2.0: kameras failu sistēmas izstrādes nolikums (Design Rule for Camera
File System — DCF) tiek plaši izmantots digitālo kameru rūpniecībā, lai
nodrošinātu dažādu zīmolu kameru saderīgumu.
• Exif versija 2.31: kamera atbalsta Exif apmaināmu attēlu failu formātu digitālām
kamerām (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras — Exif)
versiju 2.31; tas ir standarts, kurā fotogrāfijās saglabātā informācija tiek
izmantota optimālai krāsu atveidei, ja attēli tiek izvadīti uz Exif saderīgiem
printeriem.
• PictBridge: standarts, kas izveidots digitālo kameru un printeru nozares
sadarbības rezultātā, ļaujot fotogrāfijas izvadīt tieši uz printeri bez iepriekšējas
pārneses uz datoru.
• HDMI: augstas izšķirtspējas multimediju saskarne (High-Definition Multimedia
Interface — HDMI) ir standarts, ko izmanto patērētāju elektroniskās un
audiovizuālās (AV) ierīcēs, kas spēj pārraidīt audiovizuālos datus un vadības
signālus uz HDMI saderīgām ierīcēm, izmantojot viena kabeļa savienojumu.
A Atbilstības marķējums
Standartus, kuriem kamera atbilst, var skatīt, izmantojot iestatīšanas izvēlnes
opciju Conformity marking (Atbilstības marķējums) (0 276).
349
A Sertifikāti
A FreeType licence (FreeType2)
Šīs programmatūras daļas ir aizsargātas ar autortiesībām © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Visas tiesības rezervētas.
A MIT licence (HarfBuzz)
Šīs programmatūras daļas ir aizsargātas ar autortiesībām © 2017 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visas tiesības
rezervētas.
350
Objektīva AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
lietošanas rokasgrāmata
Šī sadaļa ir iekļauta kā objektīva rokasgrāmata un ir paredzēta pircējiem,
kas ir iegādājušies AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR objektīva
komplektu. Ņemiet vērā, ka atsevišķās valstīs vai reģionos objektīvu
komplekti var nebūt pieejami.
Objektīva lietošana
❚❚ Objektīva daļas: nosaukumi un funkcijas
1 2
3
4
5 6 7 8 9 10
11 12 13
14
15
16
1 Objektīva pārsegs ................................ 357
9 Fokusa attāluma atzīme
2 Objektīva pārsega savietošanas
10 Fokusa gredzens .................................. 111
atzīme.................................................... 357 11 Objektīva uzstādīšanas atzīme ........... 19
3 Objektīva pārsega fiksatora
12 Objektīva uzstādīšanas gumijas
atzīme.................................................... 357
starplika
4 Objektīva pārsega uzstādīšanas
13
atzīme.................................................... 357
14
5 Tālummaiņas gredzens
15
6 Fokusa garuma skala
7 Fokusa garuma atzīme
8 Fokusa attāluma indikators
Centrālā procesora kontakti.............. 284
Fokusa režīmu slēdzis ......................... 111
Objektīva vibrāciju samazināšanas
slēdzis .................................................... 355
16 Vibrāciju samazināšanas režīma
slēdzis .................................................... 355
Objektīva AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR lietošanas rokasgrāmata 351
❚❚ Fokuss
Nākamajā tabulā parādīti atbalstītie fokusa režīmi (informāciju par
kameras fokusa režīmiem skatiet kameras rokasgrāmatā).
Kameras fokusa režīms
AF
MF
Objektīva fokusa režīms
M/A
M
Autofokuss ar
Manuālais fokuss ar
manuālu korekciju
elektronisko diapazona
(manuālā režīma
meklētāju
prioritāte)
Manuālais fokuss ar elektronisko diapazona meklētāju
M/A (autofokuss ar manuālu korekciju)
Lai fokusētu, izmantojot autofokusu ar manuālu korekciju (M/A):
1 Pārslēdziet objektīva fokusa režīmu slēdzi uz M/A.
2 Fokusējiet.
Ja vajadzīgs, autofokusu var koriģēt, grozot objektīva fokusa
gredzenu, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei (vai,
ja kamera ir aprīkota ar AF-ON pogu, kamēr ir nospiesta AF-ON poga). Lai
no jauna fokusētu, izmantojot autofokusu, nospiediet līdz pusei
aizvara atbrīvošanas pogu vai vēlreiz nospiediet AF-ON pogu.
352 Objektīva AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR lietošanas rokasgrāmata
❚❚ Tālummaiņa un asuma dziļums
Pirms fokusēšanas grieziet tālummaiņas gredzenu, lai noregulētu fokusa
garumu un kadrētu fotogrāfiju. Ja kamera piedāvā asuma dziļuma
priekšskatījumu (diafragmēšanu), skatu meklētājā var priekšskatīt asuma
dziļumu.
Piezīme. Objektīvs izmanto Nikon iekšējās fokusēšanas (Internal
Focusing – IF) sistēmu. Atšķirībā no citiem objektīviem, saīsinoties
fokusa attālumam, samazinās arī fokusa garums. Ņemiet vērā, ka fokusa
attāluma indikators ir domāts tikai kā orientieris, un tas var nenorādīt
precīzu attālumu līdz objektam un asuma dziļuma un citu faktoru
ietekmē var neparādīt bezgalību ∞, kad kamera ir fokusēta uz tālu esošu
objektu.
❚❚ Apertūras atvērums
Apertūras atvērums tiek regulēts, izmantojot kameras vadības ierīces.
Objektīva AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR lietošanas rokasgrāmata 353
❚❚ Iebūvētās zibspuldzes lietošana
Ja izmantojat iebūvēto zibspuldzi, pārliecinieties, ka objekts atrodas
vismaz 0,6 m attālumā, un noņemiet objektīva pārsegus, lai izvairītos no
vinjetēšanas (ēnas, kas veidojas zonās, kur objektīvs aizsedz iebūvēto
zibspuldzi).
Ēna
Vinjetēšana
Ja objektīvs ir uzstādīts tālāk norādītajām kamerām, iebūvētā zibspuldze
var nespēt izgaismot visu objektu pie attālumiem, kas ir mazāki par tālāk
norādītajiem:
Kamera
Tālummaiņas pozīcija
24 mm
D750 (FX formāts)/D610 (FX formāts)/
28 mm
D600 (FX formāts)
50 – 120 mm
28 mm
D810 sērija (FX formāts)/D800 sērija
(FX formāts)
35 – 120 mm
24 mm
D700 (FX formāts)
35 – 120 mm
24 mm
D300 sērija/D200/D100
35 – 120 mm
24 mm
D90/D80/D70 sērija/D50
35 – 120 mm
24 mm
D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/
D3300/D3200
28 – 120 mm
Minimālais attālums bez
vinjetēšanas
2,0 m
1,0 m
Bez vinjetēšanas
1,0 m
Bez vinjetēšanas
3,0 m
Bez vinjetēšanas
1,0 m
Bez vinjetēšanas
1,5 m
Bez vinjetēšanas
1,5 m
Bez vinjetēšanas
354 Objektīva AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR lietošanas rokasgrāmata
Kamera
D5000/D3100/D3000/D60/D40 sērija
D3400
Tālummaiņas pozīcija
24 mm
35 – 120 mm
24 mm
28 mm
35 – 120 mm
Minimālais attālums bez
vinjetēšanas
2,5 m
Bez vinjetēšanas
1,5 m
1,0 m
Bez vinjetēšanas
❚❚ Vibrāciju samazināšana (VR)
Vibrāciju samazināšanas ON/OFF slēdža izmantošana
• Atlasiet opciju ON, lai iespējotu vibrāciju samazināšanu. Vibrāciju
samazināšana tiek aktivizēta, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek
nospiesta līdz pusei, samazinot kameras drebēšanas ietekmi uz
kadrēšanu un fokusēšanu.
• Atlasiet opciju OFF, lai izslēgtu vibrāciju samazināšanu.
Vibrāciju samazināšanas režīma slēdža izmantošana
• Atlasiet opciju NORMAL uzlabotai vibrāciju samazināšanai, fotografējot
nekustīgus objektus.
• Atlasiet opciju ACTIVE, lai samazinātu vibrācijas ietekmi, uzņemot no
kustībā esoša transportlīdzekļa un citās situācijās, kad kamera aktīvi
kustās.
Objektīva AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR lietošanas rokasgrāmata 355
D Vibrāciju samazināšanas izmantošana: piezīmes
• Lietojot vibrāciju samazināšanu, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
pusei un, iekams to nospiest līdz galam, pagaidiet, līdz attēls skatu meklētājā
stabilizējas.
• Ja ir aktivizēta vibrāciju samazināšana, skatu meklētājā redzamais attēls pēc
aizvara atbrīvošanas var sašūpoties. Tas nenorāda uz nepareizu darbību.
• Pārslēdziet vibrāciju samazināšanas slēdzi uz iestatījumu NORMAL, lai uzņemtu
panorāmas uzņēmumus. Kad ar kameru tiek uzņemta panorāma, vibrāciju
samazināšana tiek piemērota tikai tai kustībai, kas nav panoramēšanas daļa, (ja,
piemēram, kamera tiek panoramēta horizontāli, vibrāciju samazināšana tiks
piemērota tikai vertikālajai drebēšanai), ievērojami atvieglojot kameras
vienmērīgu panoramēšanu pa plašu loku.
• Neizslēdziet kameru un nenoņemiet objektīvu, kamēr ir aktīva vibrāciju
samazināšanas funkcija. Ja objektīvam tiek atvienota strāvas padeve, kamēr ir
aktīva vibrāciju samazināšana, sakratot objektīvu, tas var grabēt. Tas nav
uzskatāms par darbības traucējumiem, un to var novērst, noņemot un atkal
pievienojot objektīvu un ieslēdzot kameru.
• Ja kamera ir aprīkota ar iebūvēto zibspuldzi, kamēr uzlādējas zibspuldze,
vibrāciju samazināšana būs atspējota.
• Ja kameras ir aprīkotas ar AF-ON pogu, vibrāciju samazināšana netiks veikta, kad
ir nospiesta AF-ON poga.
• Atlasiet opciju OFF, kad kamera ir uzstādīta uz trijkāja, izņemot gadījumus, kad
trijkāja galva nav nostiprināta vai kamera ir uzstādīta uz monopoda; šādā
gadījumā ieteicams atlasīt opciju ON.
356 Objektīva AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR lietošanas rokasgrāmata
❚❚ Objektīva pārsegs
Objektīva pārsegs aizsargā objektīvu un bloķē sānu gaismu, kas pretējā
gadījumā var izraisīt uzplaiksnījumus vai dubultošanos.
Pārsega piestiprināšana
Savietojiet objektīva pārsega uzstādīšanas atzīmi (●) ar objektīva
pārsega savietošanas atzīmi ( ) un pēc tam grieziet pārsegu (w), līdz
● atzīme ir savietota ar objektīva pārsega fiksatora atzīmi (—).
Piestiprinot vai noņemot pārsegu, turiet aiz pamatnes simbola tuvumā
un nesatveriet to pārāk stingri. Ja pārsegs nav pareizi uzstādīts, var
parādīties vinjetēšanas efekts. Pārsegu, kad tas netiek lietots, var
apgriezt otrādi un nostiprināt uz objektīva.
❚❚ Piegādes komplektā iekļautie piederumi
•
•
•
•
77 mm piestiprināms priekšējais objektīva vāciņš LC-77
Objektīva aizmugures vāciņš LF-4
Pārsegs HB-53 ar bajontesavienojumu
Elastīga objektīva soma CL-1218
❚❚ Saderīgie piederumi
77 mm uzskrūvējamie filtri
Objektīva AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR lietošanas rokasgrāmata 357
❚❚ Specifikācijas
Tips
Fokusa garums
Maksimālais apertūras
atvērums
Objektīva konstrukcija
G tipa AF-S objektīvs ar iebūvētu centrālo procesoru
un F savienojumu
24 – 120 mm
f/4
17 elementi 13 grupās (tostarp 2 ED elementi,
3 asfēriski lēcu elementi un elementi ar nanokristālu
pārklājumu)
Skata leņķis
• Nikon FX formāta digitālās vienobjektīva spoguļkameras:
84° – 20° 20´
• Nikon DX formāta digitālās vienobjektīva spoguļkameras:
61° – 13° 20´
Fokusa garuma skala
Dalījums milimetros (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)
Informācija par attālumu
Izvade uz kameru
Tālummaiņa
Manuāla tālummaiņa, izmantojot neatkarīgu
tālummaiņas gredzenu
Fokusēšana
Nikon iekšējā fokusēšanas (Internal Focusing — IF)
sistēma ar autofokusu, ko darbina klusais viļņu motors
un atsevišķs fokusa gredzens manuālai fokusēšanai
Vibrāciju samazināšana
Objektīva pārbīdīšana, izmantojot skaņas spoles
motorus (voice coil motor — VCM)
Fokusa attāluma indikators
0,45 m līdz bezgalībai (∞)
Minimālais fokusa attālums
0,45 m no fokālās plaknes visās tālummaiņas pozīcijās
Diafragmas lameles
9 (apaļš diafragmas atvērums)
Diafragma
Pilnībā automātiska
Apertūras atvēruma diapazons f/4 – 22
Mērīšana
Pilns apertūras atvērums
Filtra pierīces izmērs
77 mm (P = 0,75 mm)
Izmēri
Apm. 84 mm maksimālais diametrs × 103,5 mm
(attālums no kameras objektīva uzstādīšanas atloka)
Svars
Apm. 710 g
Nikon patur tiesības mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstītās aparatūras un programmatūras izskatu un
specifikācijas jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Nikon neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu,
kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāmata.
358 Objektīva AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR lietošanas rokasgrāmata
D Objektīva kopšana
• Uzturiet tīrus centrālā procesora kontaktus.
• Ja tiek bojāta objektīva uzstādīšanas gumijas starplika, nekavējoties pārtrauciet
lietot objektīvu un nogādājiet to Nikon pilnvarotā tehniskās apkopes centrā
remonta veikšanai.
• Izmantojiet pūtēju, lai notīrītu netīrumus un plūksnas no objektīva virsmām. Lai
notīrītu traipus un pirkstu nospiedumus lietojiet nelielu daudzumu etilspirta
vai objektīva tīrīšanas līdzekļa uz mīkstas, tīras kokvilnas drānas vai objektīva
tīrīšanas salvetes un tīriet virzienā no vidus uz malām, veicot apļveida kustības
un pievēršot uzmanību tam, lai uz stikla virsmas nepaliktu pēdas un lai
nepieskartos tai ar pirkstiem.
• Objektīva tīrīšanai nekad neizmantojiet organiskos šķīdinātājus, piemēram,
krāsu šķīdinātājus vai benzolu.
• Objektīva priekšējā elementa aizsargāšanai var izmantot objektīva pārsegu vai
neitrālas krāsas (Neutral Color – NC) filtrus.
• Iekams ievietot objektīvu somiņā, piestipriniet tam priekšējo un aizmugures
vāciņu.
• Kad ir pievienots objektīva pārsegs, neņemiet un neturiet objektīvu vai kameru
tikai aiz pārsega.
• Ja objektīvs ilgāku laiku netiks lietots, uzglabājiet to vēsā un sausā vietā, lai
pasargātu no pelēšanas un rūsēšanas. Neuzglabājiet tiešā saules gaismā, kā arī
kopā ar ligroīna vai kampara pretkožu bumbiņām.
• Uzturiet objektīvu sausu. Iekšējā mehānisma rūsēšana var radīt
neatgriezeniskus bojājumus.
• Atstājot objektīvu ļoti karstā vietā, var sabojāties vai deformēties no
pastiprinātas plastmasas izgatavotās objektīva daļas.
Objektīva AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR lietošanas rokasgrāmata 359
Apstiprinātās atmiņas kartes
❚❚ XQD atmiņas kartes
Kameru var izmantot ar XQD atmiņas kartēm. Video ierakstīšanai
ieteicams izmantot kartes ar ierakstīšanas ātrumu 45 MB/s (300×) vai
labākas; lēnāki ātrumi var pārtraukt ierakstīšanu vai izraisīt saraustītu un
nevienmērīgu atskaņošanu. Lai iegūtu informāciju par saderību un
darbību, sazinieties ar ražotāju.
360
❚❚ SD atmiņas kartes
Kamera atbalsta SD, SDHC un SDXC atmiņas kartes, tostarp
ar UHS-I un UHS-II saderīgas SDHC un SDXC kartes. Video
ierakstīšanai ieteicams izmantot kartes, kas ir novērtētās kā
UHS 3. ātruma klases kartes, vai labākas kartes; lēnāku karšu
izmantošana var būt ierakstīšanas pārtraukšanas iemesls. Izvēloties,
kartes, kas tiks izmantotas karšu lasītājos, pārliecinieties, ka tās ir
saderīgas ar ierīci. Sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu informāciju par
funkcijām, darbību un lietošanas ierobežojumiem.
361
Atmiņas kartes kapacitāte
Nākamajā tabulā parādīts aptuvenais attēlu skaits, ko var saglabāt 64 GB
Sony QD-G64E XQD atmiņas kartē ar dažādiem attēla kvalitātes, attēla
izmēra un attēla apgabala iestatījumiem (uz 2017. gada septembri).
❚❚ FX (36×24) attēla apgabals *
Attēla izmērs Faila izmērs 1 Attēlu skaits 1
Bufera kapacitāte 2
Liels
41,5 MB
763
170
NEF (RAW), saspiests bez
Vidējs
30,0 MB
1000
94
zudumiem, 12 biti
Mazs
21,9 MB
1400
56
NEF (RAW), saspiests bez
Liels
51,6 MB
589
51
zudumiem, 14 biti
NEF (RAW), saspiests,
Liels
34,2 MB
1000
200
12 biti
NEF (RAW), saspiests,
Liels
43,8 MB
865
74
14 biti
NEF (RAW), nesaspiests,
Liels
70,3 MB
763
55
12 biti
NEF (RAW), nesaspiests,
Liels
92,0 MB
589
29
14 biti
Liels
134,6 MB
408
32
TIFF (RGB)
Vidējs
76,6 MB
718
35
Mazs
34,9 MB
1500
39
Liels
22,0 MB
1900
200
Vidējs
12,6 MB
3200
200
JPEG augsta kv. 3
Mazs
6,6 MB
6700
200
Liels
11,5 MB
3800
200
JPEG normāla kv. 3
Vidējs
6,8 MB
6400
200
Mazs
3,4 MB
13000
200
Liels
4,2 MB
7400
200
JPEG pamata kv. 3
Vidējs
2,8 MB
12500
200
Mazs
1,8 MB
24500
200
* Tostarp attēli, kas uzņemti ar ne DX objektīviem, kad vienumam Auto DX crop (Automātiskā DX
apcirpšana) ir atlasīta opcija On (Ieslēgts).
Attēla kvalitāte
362
❚❚ DX (24 × 16) attēla apgabals *
Attēla izmērs Faila izmērs 1 Attēlu skaits 1
Bufera kapacitāte 2
Liels
19,4 MB
1700
200
NEF (RAW), saspiests bez
Vidējs
14,1 MB
2300
200
zudumiem, 12 biti
Mazs
11,0 MB
3000
200
NEF (RAW), saspiests bez
Liels
23,9 MB
1300
200
zudumiem, 14 biti
NEF (RAW), saspiests,
Liels
15,9 MB
2300
200
12 biti
NEF (RAW), saspiests,
Liels
19,8 MB
1900
200
14 biti
NEF (RAW), nesaspiests,
Liels
30,8 MB
1700
200
12 biti
NEF (RAW), nesaspiests,
Liels
40,2 MB
1300
200
14 biti
Liels
58,4 MB
936
113
TIFF (RGB)
Vidējs
33,3 MB
1600
200
Mazs
15,6 MB
3400
200
Liels
10,1 MB
4200
200
Vidējs
6,2 MB
6900
200
JPEG augsta kv. 3
Mazs
3,4 MB
12900
200
Liels
5,3 MB
8200
200
Vidējs
3,3 MB
13500
200
JPEG normāla kv. 3
Mazs
1,8 MB
24500
200
Liels
2,4 MB
15900
200
Vidējs
1,7 MB
25100
200
JPEG pamata kv. 3
Mazs
1,0 MB
43100
200
* Tostarp attēli, kas uzņemti ar DX objektīviem, kad vienumam Auto DX crop (Automātiskā DX
apcirpšana) ir atlasīta opcija On (Ieslēgts).
Attēla kvalitāte
363
1 Visi skaitļi ir aptuveni. Failu izmērs mainās atkarībā no ierakstītā sižeta.
2 Maksimālais ekspozīciju skaits, ko var saglabāt atmiņas buferī pie jutības ISO 100. Var kristies dažās situācijās,
piemēram, ja attēla kvalitāte atzīmēta ar zvaigznīti („★”) vai ir ieslēgta automātiskā kropļojumu kontrole.
3 Skaitļi norādīti, pieņemot, ka tiek izmantota izmēra prioritātes JPEG kompresija. Izvēloties ar zvaigznīti
(„★”; optimāla kompresija) atzīmētu attēla kvalitātes opciju, palielinās JPEG attēlu faila izmērs; attiecīgi
samazinās attēlu skaits un bufera kapacitāte.
A d2 — Max. continuous release (Maks. nepārtrauktā atbrīvošana) (0 264)
Maksimālo fotogrāfiju skaitu, ko var uzņemt sērijveida uzņemšanas režīmā, var
iestatīt robežās no 1 līdz 200.
364
Akumulatora darbmūžs
Videoieraksta apjoms vai uzņēmumu skaits, ko var uzņemt ar pilnībā
uzlādētu akumulatoru, ir atkarīgs no akumulatora stāvokļa,
temperatūras, intervāla starp uzņēmumiem un izvēļņu rādīšanas ilguma.
Ja tiek izmantotas AA tipa baterijas/akumulatori, kapacitāte mainās arī
atkarībā no to markas un uzglabāšanas apstākļiem; dažas baterijas nevar
izmantot vispār. Tālāk sniegti piemēru skaitļi kamerai un papildu
akumulatoram ar vairākām uzlādes iespējām MB-D18.
• Fotogrāfijas, viena kadra atbrīvošanas režīms (CIPA standarts 1)
- Viens akumulators EN-EL15a 2 (kamera): apmēram 1840 uzņēmumi
- Viens akumulators EN-EL15a 2 (MB-D18): apmēram 1840 uzņēmumi
- Viens akumulators EN-EL18c 3 (MB-D18): apmēram 3300 uzņēmumi
- Astoņas AA tipa sārma baterijas (MB-D18): apmēram 1740 uzņēmumi
• Fotogrāfijas, nepārtrauktas atbrīvošanas režīms (Nikon standarts 4)
- Viens akumulators EN-EL15a 2 (kamera): apmēram 4030 uzņēmumi
- Viens akumulators EN-EL15a 2 (MB-D18): apmēram 4030 uzņēmumi
- Viens akumulators EN-EL18c 3 (MB-D18): apmēram 7700 uzņēmumi
- Astoņas AA tipa sārma baterijas (MB-D18): apmēram 2960 uzņēmumi
• Video 5
- Viens akumulators EN-EL15a 2 (kamera): apmēram 70 minūtes HD
videoieraksta
- Viens akumulators EN-EL15a 2 (MB-D18): apmēram 70 minūtes HD
videoieraksta
- Viens akumulators EN-EL18c 3 (MB-D18): apmēram 145 minūtes HD
videoieraksta
- Astoņas AA tipa sārma baterijas (MB-D18): apmēram 65 minūtes HD
videoieraksta
365
1 Mērīts 23 °C (±2 °C) temperatūrā, izmantojot objektīvu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR šādos
pārbaudes apstākļos: objektīvs tiek cikliski grozīts no bezgalības līdz minimālajam diapazonam un ik pēc 30 s
ar noklusējuma iestatījumiem tiek uzņemta viena fotogrāfija. Tiešā skata režīms netika izmantots.
2 Akumulatora EN-EL15a vietā var izmantot arī akumulatoru EN-EL15b vai EN-EL15, taču ņemiet vērā, ka,
izmantojot EN-EL15, ar vienu uzlādi dažreiz var uzņemt mazāk attēlu nekā ar EN-EL15b/EN-EL15a.
3 Nepieciešams akumulatora lādētājs MH-26a vai MH-26 un akumulatora nodalījuma vāks BL-5 (abi pieejami
atsevišķi). Akumulatora EN-EL18c vietā var izmantot akumulatorus EN-EL18b, EN-EL18a un EN-EL18, taču
ņemiet vērā, ka, izmantojot EN-EL18, ar vienu uzlādi var uzņemt mazāk attēlu nekā ar EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a.
4 Mērīts 23 °C (±2 °C) temperatūrā, izmantojot objektīvu AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8E FL ED VR šādos
pārbaudes apstākļos: vibrāciju samazināšana izslēgta, attēla kvalitāte iestatīta uz JPEG normālu kvalitāti,
attēla izmērs iestatīts uz Large (Liels), aizvara ātrums iestatīts uz 1/250 s, fokuss cikliski mainīts no
bezgalības uz minimālo diapazonu trīs reizes pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas līdz pusei uz 3 s;
tika uzņemti seši secīgi uzņēmumi, un ekrāns tika ieslēgts uz 5 s un pēc tam izslēgts; cikls tika atkārtots, kad
bija beidzies gaidstāves aktivizēšanas taimera laiks.
5 Mērīts 23 °C (±2 °C) temperatūrā ar kameru pie noklusējuma iestatījumiem un ar objektīvu AF-S NIKKOR
24–120 mm f/4G ED VR apstākļos, kas norādīti Kameru un attēlveidošanas izstrādājumu asociācijas (CIPA)
noteikumos. Atsevišķi video var sastāvēt no viena vai vairākiem failiem, katram no kuriem izmērs var būt līdz
4 GB, bet ilgums — līdz 29 minūtēm 59 sekundēm; paaugstinoties kameras temperatūrai, ierakstīšana var
beigties, iekams ir sasniegti minētie ierobežojumi.
Akumulatora darbmūžu var samazināt šādas darbības:
• ekrāna lietošana;
• aizvara atbrīvošanas pogas turēšana līdz pusei nospiestā stāvoklī;
• atkārtotas autofokusa darbības;
• NEF (RAW) vai TIFF (RGB) fotogrāfiju uzņemšana;
• lēni aizvara ātrumi;
• kameras Wi-Fi (bezvadu LAN) un Bluetooth funkciju lietošana;
• kameras lietošana ar pievienotiem papildu piederumiem;
• VR (vibrāciju samazināšanas) režīma izmantošana ar VR objektīviem;
• atkārtota tuvināšana un tālināšana ar AF-P objektīvu.
Lai nodrošinātu vislabāko rezultātu, ko sniedz uzlādējamie akumulatori
Nikon EN-EL15a:
• uzturiet tīrus akumulatora kontaktus. Netīri kontakti var pasliktināt
akumulatora veiktspēju;
• lietojiet akumulatorus tūlīt pēc to uzlādēšanas. Ja akumulatori netiks
lietoti, tie zaudēs lādiņu.
366
Indekss
Simboli
Cipari
P (Ieprogrammēts automātiskais) 126, 128
S (Aizvara prioritātes automātiskais
režīms).................................................. 126, 129
A (Apertūras prioritātes automātiskais
režīms).................................................. 126, 130
M (Manuāls) .......................................... 126, 131
S (Viens kadrs)................................................113
CL (Pastāvīgs mazs ātrums).............. 113, 264
CH (Pastāvīgs liels ātrums)..........................113
Q (Klusa aizvara atbrīvošana)....................113
QC (Klusa, nepārtraukta aizvara
atbrīvošana) .................................................113
E (Automātiskais taimeris)....113, 116, 264
MUP ........................................................... 114, 118
K (Viena punkta AF)...................................100
I (Dinamiskā apgabala AF) ....................100
T (3D paredzēšana) ...................................101
N (Grupas apgabala AF) ...........................101
H (Automātiskais apgabala AF).............101
! (Sejas prioritātes AF)................................ 42
5 (Plata apgabala AF)................................... 42
6 (Normāla apgabala AF) ........................... 42
3 (Punktveida AF) ......................................... 42
& (Objekta paredzēšanas AF) ................. 43
L (Matrica) .....................................................124
M (Centra svērtā)..........................................124
N (Punkts).......................................................124
t (Gaišo apgabalu ekspozīcijas
mērīšana) ......................................................124
R (Informācijas) poga..................55, 72, 203
a (Tiešais skats) ................... 37, 59, 169, 270
Q (Palīdzība) ..................................................... 25
t (Atmiņas buferis)............................ 115, 362
i poga.............................45, 65, 200, 208, 228
D slēdzis..................................................... 6, 270
I (Fokusa indikators) ................ 33, 108, 112
L (Manuāls iepriekšējs iestatījums) ..157,
165
1,2× (30 × 20)................................................... 84
1 : 1 (24 × 24).................................................... 84
12 biti.................................................................. 90
14 biti.................................................................. 90
3D krāsu matricas mērīšana III.................124
3D paredzēšana .........................101, 102, 260
3D paredzēšanas novērošanas apgabals ...
261
3D paredzēšanas sejas noteikšana ........260
5 : 4 (30 × 24).................................................... 84
A
ADL vairākkadru uzņemšana
(automātiskās vairākkadru uzņemšanas
komplekts).......................................... 142, 152
Adobe RGB .....................................................253
AE un zibspuldzes vairākkadru
uzņemšana (automātiskās vairākkadru
uzņemšanas komplekts)..........................142
AE vairākkadru uzņemšana (automātiskās
vairākkadru uzņemšanas komplekts) .142
AF ..............................41–43, 94–110, 260–262
AF aktivizēšana..............................................261
AF apgabala režīms .................... 42, 100, 261
AF apgabala robežas................................... 7, 9
AF-C............................................................98, 260
AF-F ..................................................................... 41
AF-ON poga...................................... 99, 261, 268
AF precīza ieregulēšana.............................272
AF-S .....................................................41, 98, 260
Ainava (Iestatīt Picture Control)..............175
Aizmugurējā aizkara sinhronizācija.......192
Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir
tukšs................................................................276
Aizvara atbrīvošanas poga...... 33, 108, 137,
270
Aizvara atbrīvošanas poga AE-L..............263
Aizvara ātruma fiksators .................. 136, 268
Aizvara ātrums............................129, 131, 136
367
Aizvara prioritātes automātiskais režīms....
129
Aktīvā D-Lighting .......45, 65, 152, 180, 253,
258
Akumulatora bloks 114, 270, 276, 295, 299
Akumulatora informācija...........................276
Akumulatora uzlādēšana............................. 14
Akumulators.................... 14, 16, 30, 276, 347
Akumulators ar vairākām uzlādes
iespējām ........................... 270, 276, 295, 299
Apakškomandu kursortaustiņš .... 106, 108,
137, 268, 270
Aparātprogrammatūras versija...............277
Apcirpšana........................................................ 68
Apertūras atvēruma fiksators ........ 136, 268
Apertūras atvērums........ 130, 131, 136, 268
Apertūras prioritātes automātiskais režīms
130
Apgriezt video........................................78, 279
Apvērst indikatorus .....................................269
Ārējais mikrofons...................................67, 296
Ārējā mikrofona kontaktligzda.....................2
Ārējās GPS ierīces opcijas................ 221, 274
Asuma dziļums..............................................127
Atbilstības marķējums...................... 276, 349
Atbrīvošanas režīms ....................................113
Atbrīvot pogu, lai lietotu grozāmo
pārslēgu.........................................................269
Atiestatīt .......................................209, 256, 277
Atiestatīt video uzņemšanas izvēlni......256
Atiestatīt visus iestatījumus......................277
Atkārtota zibspuldzes darbība ...... 191, 199
Atlasīt pārsūtīšanai uz viedierīci .............249
Atlokāms ekrāns ............................................. 10
Atmiņas buferis.............................................115
Atmiņas karte......................... 16, 93, 271, 360
Atmiņas kartes kapacitāte.........................362
Atrašanās vietas dati ...................................221
Atskaņošana.....................................35, 76, 223
Atskaņošanas displeja opcijas .................248
Atskaņošanas informācija ............... 229, 248
Atskaņošanas izvēlne..................................248
Atskaņošanas mape ....................................248
Atskaņošanas tālummaiņa........................238
Attāluma prioritātes manuālais ... 190, 199,
288
368
Attēla apgabals ..45, 65, 83, 84, 86, 91, 251,
256
Attēla izmērs ...........................................91, 251
Attēla komentārs..........................................273
Attēla kvalitāte .......................................88, 251
Attēla netīrumu noņemšanas atsauces
fotogrāfija .....................................................273
Attēla sensora tīrīšana ................................312
Attēlu apskate ..................................... 225, 249
Attēlu pārklāšana .........................................279
Audio ..................................................................61
Audio izvads...................................................345
Augsta ISO trokšņu samazināšana253, 258
Augsta izšķirtspēja .......................................349
Augsts dinamiskais diapazons (HDR)...182,
254
Austiņas ............................................................. 67
Austiņu skaļums.............................................. 66
Autofokusa režīma ierobežojumi ...........262
Autofokusa režīms .........................41, 98, 262
Autofokuss.............41–43, 94–110, 260–262
Automātiskā ārējā zibspuldze........ 190, 198
Automātiska attēla pagriešana ...............249
Automātiskā dabiskā gaisma (baltā
balanss)..........................................................156
Automātiskā DX apcirpšana .......................84
Automātiska FP lielātruma sinhronizācija ..
266
Automātiskais apgabala AF............ 101, 103
Automātiskā ISO jutības vadība.... 121, 257
Automātiskais taimeris............113, 116, 264
Automātiskā kropļojumu kontrole ........253
Automātiska M ISO jutības vadība ..........267
Automātiskās vairākkadru uzņemšanas
komplekts ........................................... 142, 254
Automātiskā vairākkadru uzņemšana .142,
254, 267
Automātiskā vairākkadru uzņemšana (M
režīms)............................................................267
Automātiski (baltā balanss) ............ 156, 159
Automātiski (Iestatīt Picture Control) ...175
Autortiesību informācija............................273
B
Baltā balansa punkts ...................................169
Baltā balansa vairākkadru uzņemšana 142,
148
Baltā balanss ..................... 148, 156, 252, 257
Barošanas savienotājs ................................295
Battery order (Akumulatoru/bateriju
secība) ............................................................276
BB .......................................... 148, 156, 252, 257
BB vairākkadru uzņemšana (automātiskās
vairākkadru uzņemšanas komplekts) 142,
148
Bezvadu raidītājs ..........................................295
Bezvadu sakari..................................................xx
Bezvadu tālvadības (WR) opcijas............274
Bezvadu tālvadības ierīce......... 75, 274, 295
BKT poga 143, 144, 148, 149, 152, 153, 186,
268
Black-and-white (Monochrome)
(Melnbalts (vienkrāsains)) .......................279
Blakus salīdzināšana....................................279
Blāvs (Iestatīt Picture Control) .................175
Blocked shot AF response (Bloķēts
uzņēmums, AF reakcija)...........................260
Bloķēts uzņēmums, AF reakcija ..............260
Bluetooth ................................................. xx, 275
C
Camera Control Pro 2 .................................296
Capture NX-D .....................................................ii
Centrālā procesora kontakti.....................284
Centrālā procesora objektīvs .. 20, 281, 284
Centra svērtā mērīšana .................... 124, 263
Ciāntipa (vienkrāsains) ...............................279
CLS.....................................................................288
D
Date and time (Datums un laiks) ............271
Datuma formāts.....................................23, 271
Datums un laiks .............................................. 23
Daudzkārtēja ekspozīcija...........................254
DCF....................................................................349
Desmit kontaktu attālais savienotājs........2,
221, 296
Digitālās vienobjektīva spoguļkameras
standarta i-TTL piespiedu zibspuldze 189,
288
Dinamiskā apgabala AF ..........100, 103, 262
Dioptrija...................................................... 9, 295
Divu pogu atiestatīšana.............................209
D-Lighting.......................................................278
D tipa objektīvs ................................... 281, 284
DX (24 × 16)............................................... 84, 87
DX formāts................................... 68, 83, 84, 85
Dzēst ..........................................................36, 245
Dzēst pašreizējo attēlu........................36, 245
Dzēst visus attēlus .......................................246
E
Ekrāna izslēgšanās aizturēšana ...............264
Ekrāna krāsu balanss...................................272
Ekrāna spilgtums............................45, 66, 271
Ekrāns ............. 10, 12, 37, 223, 264, 271, 272
Ekspozīcija ................124, 126, 137, 139, 262
Ekspozīcijas/zibspuldzes kompensācijas
soļa vērtība ...................................................262
Ekspozīcijas aizturēšanas režīms ............264
Ekspozīcijas fiksators...................................137
Ekspozīcijas indikators ...............................132
Ekspozīcijas kompensācija.............. 139, 263
Ekspozīcijas kompensācija zibspuldzei266
Ekspozīcijas mērītāji .............................34, 263
Ekspozīcijas priekšskatījums ...................... 39
Ekspozīcijas režīms ......................................126
Ekspozīcijas vadības EV soļi......................262
Ekspozīcijas vairākkadru dublēšana.....142,
143, 254, 267
Ekspozīciju starpība.....................................184
Elastīga programma....................................128
Elektriski pielāgojams apertūras atvērums
66
Elektriski pielāgojams apertūras atvērums
ar kursortaustiņa vadību ........................... 66
Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars . 45,
265
Elektroniskā vibrāciju samazināšanas
sistēma....................................................66, 259
Elektronisks diapazona meklētājs ..........112
Ēna (baltā balanss).......................................157
E tipa objektīvs.................................... 281, 284
Exif .....................................................................349
Eye-Fi augšupielāde ....................................276
369
370
F
G
Faila informācija ...........................................230
Failu nosaukumi ................................. 250, 256
Failu numuru secība....................................265
Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai.......
272, 315
Filtru efekti............................................ 179, 279
Fluorescējošs (baltā balanss) ...................157
Fn1 poga................................................. 268, 270
Fn2 poga........................................242, 268, 270
Fokālās plaknes atzīme ..............................112
Fokusa fiksators ............................................108
Fokusa garuma skala...................................351
Fokusa garums..............................................220
Fokusa indikators ........................ 33, 108, 112
Fokusa paredzēšana.............................99, 260
Fokusa paredzēšana ar fiksēšanu...........260
Fokusa punkta ietvērums..........................262
Fokusa punkta opcijas................................262
Fokusa punkts ......32, 42, 94, 100, 105, 261,
262
Fokusa punktu skaits ..................................261
Fokusa režīma atlasītājs ...............41, 94, 111
Fokusa režīms ..................................41, 94, 111
Fokusa režīmu slēdzis.................................111
Fokusēšanas ekrāns.....................................338
Fokusēt............................................................... 44
Fokuss......................41–43, 94–112, 260–262
Fona apgaismojums.........................................6
Formatēt..........................................................271
Format memory card (Formatēt atmiņas
karti)................................................................271
Fotografēšana tiešā skata režīmā ......37–58
Fotogrāfijas informācija................... 229, 248
Fotogrāfiju aizsargāšana ...........................240
Fotogrāfiju tiešā skata displeja BB ........... 46
Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlne.............250
Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuve..
250
Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā
bez skaņas..............................................49, 255
Frekvenču uztveramība ......................65, 259
f skaitlis................................................... 130, 284
FX (36 × 24)....................................................... 84
FX formāts......................................................... 84
Gaidstāves aktivizēšanas taimeris ..34, 221,
263
Gaišo apgabalu ekspozīcijas mērīšana.124
Galamērķis ......................................................256
Glabātavas mape..........................................250
GPS ....................................................................221
GPS ierīce............................................... 221, 296
Grupas apgabala AF .......................... 101, 103
G tipa objektīvs ................................... 281, 284
H
H.264.................................................................343
HDMI ....................................................... 274, 349
HDR (augsts dinamiskais diapazons) ....182
Hi ........................................................................120
Highlight display (Izgaismojumu displejs).
66
Histogramma ......................... 55, 72, 232, 233
I
Ieprogrammēts automātiskais ................128
Ierobežot AF apgabala režīma atlasīšanu...
261
Iestatīšanas izvēlne......................................271
Iestatīt Picture Control ............175, 252, 257
Iestatīt pulksteni no satelīta .....................221
Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana....
253
Indeksu atzīmēšana.......................................64
Informācijas displejs...55, 72, 198, 203, 272
ISO displejs .....................................................264
ISO jutība............................ 119, 121, 252, 257
ISO jutības iestatījumi....................... 252, 257
ISO jutības soļa vērtība...............................262
i-TTL...................................... 189, 190, 198, 288
Izgaismojumi..................................................231
Izgaismojumu spilgtums ...........................270
Izlīdzināšana...................................................184
Izmērs .................................................74, 91, 278
Izmēru attiecība ....................................... 68, 84
Iztaisnot ...........................................................278
Izvēlēties cilni.................................................280
Izvēlēties krāsu temperatūru (Baltā
balanss)..........................................................163
Izvēlēties krāsu temperatūru (baltā
balanss)..........................................................157
Izvēlēties sākuma/beigu punktu .............. 78
Izvēļņu pamācība............................................... i
J
JPEG ....................................................88, 92, 278
JPEG augsta kvalitāte.................................... 88
JPEG normāla kvalitāte ................................ 88
JPEG pamata kvalitāte.................................. 88
Jutība ................................... 119, 121, 252, 257
K
Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums ...
69, 256
Kadru intervāls (slīdrāde) ..........................249
Kadru uzņemšanas ātrums ................69, 114
Kadru virzīšana, izmantojot grozāmo
apakškomandu pārslēgu.........................269
Kārtot vienumus (Mana izvēlne).............280
Klusa, nepārtraukta aizvara atbrīvošana.....
113
Klusa aizvara atbrīvošana..........................113
Kontūru iezīmēšanas krāsas izcelšana..265
Kontūru iezīmēšanas līmenis.............. 47, 67
Kopēt attēlu(s)...............................................249
Korpusa vāciņš ..............................................295
Košs (Iestatīt Picture Control) ..................175
Krāstelpa..........................................................253
Krāsu temperatūra.......... 156, 157, 160, 163
Kropļojuma kontrole...................................278
Kursortaustiņa ekspozīcijas kompensācija
66
Kursortaustiņa vidējā poga ......................268
Kursortaustiņš .............................. 25, 268, 269
Kvēlspuldze (baltā balanss) ......................156
L
L (liels).......................................................... 74, 91
Laika josla.................................................22, 271
Laika josla un datums ..........................22, 271
Laiks ...........................................................23, 271
LCD fona apgaismojums ...................... 6, 265
LED lamp (LED lampiņa) ............................274
Lēna atskaņošana........................................... 76
Lēnas atskaņošanas video.................... 69, 70
Lēna sinhronizācija......................................192
Lidojuma režīms ...........................................275
LINK mode (Saiknes režīms) .....................274
Lo .......................................................................120
M
M (Manuālais fokuss) ............................44, 111
M (vidējs)..................................................... 74, 91
Mainīt izmērus...............................................278
Maiņstrāvas adapteris.................................295
Maireds ............................................................162
Mākoņains (baltā balanss).........................157
Maks. nepārtrauktā atbrīvošana .............264
Maksimālais apertūras atvērums...... 44, 54,
218, 284, 292
Maksimālā jutība ..........................................122
Malu apgriešana ...........................................278
Mana izvēlne..................................................280
Manuālā fokusa gredzens AF režīmā ....262
Manuālais fokuss ...................................44, 111
Manuāls (ekspozīcijas režīms)..................131
Manuāls (zibspuldzes vadība)........ 191, 199
Manuāls iepriekšējs iestatījums (baltā
balanss)................................................ 157, 165
Matricas mērīšana.............................. 124, 263
Maximum sensitivity (Maksimālā jutība) ....
257
MB-D18 battery type (MB-D18
akumulatora/bateriju tips)......................276
Mērīšana ..........................................................124
Mikrofona jutība ....................................65, 258
Mikrofons ............................1, 65, 67, 258, 296
Minimālais aizvara ātrums ........................122
Minimālais apertūras atvērums........20, 127
Mirgoņas samazināšana .................. 254, 258
Modelēšanas zibspuldze ................. 127, 267
N
NEF (RAW) ..................................88, 90, 92, 278
NEF (RAW) apstrāde ....................................278
NEF (RAW) bitu dziļums ............................... 90
NEF (RAW) ierakstīšana .......................90, 252
NEF (RAW) kompresija.................................. 90
Negatīvu digitalizētājs.................................. 52
371
Neitrāls (Iestatīt Picture Control) ............175
Nepārtrauktas atbrīvošanas režīms .......113
Nepārtraukts servo AF.........................98, 260
Nesaspiests (NEF (RAW) kompresija)....... 90
Nesenie iestatījumi ......................................280
Noklusējuma iestatījumi.........209, 256, 277
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana209,
256, 277
Noņemt vienumus (Mana izvēlne).........280
Normāla apgabala AF ................................... 42
Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas
pogu.................................................................. 33
Nosūtīt uz viedierīci (automātiski) .........275
Notīrīt attēla sensoru ..................................272
O
Objekta kustība.............................................260
Objektīva atvienošana no kameras ......... 20
Objektīva bez centrālā procesora dati.218,
219, 272
Objektīva fokusēšanas gredzens ....44, 111,
351
Objektīva pievienošana ............................... 19
Objektīva savienojums................... 3, 19, 112
Objektīva uzstādīšanas atzīme..............2, 19
Objektīva vibrāciju samazināšanas slēdzis
355
Objektīvs .............. 19, 20, 218, 272, 281, 351
Objektīvs bez centrālā procesora 218, 282,
284
Optimālas ekspozīcijas precīza
ieregulēšana.................................................263
Optiskā vibrāciju samazināšana..............266
P
Palīdzība ............................................................ 25
Paplašinātas fotogrāfiju uzņemšanas
izvēļņu krātuves..........................................250
Pārpildīta (sekundārā slota funkcija)....... 93
Pārskata dati...................................................237
Pārvaldīt Picture Control ................. 252, 258
Pastāvīga maza ātruma režīma
uzņemšanas ātrums ..................................264
Pastāvīgs liels ātrums..................................113
Pastāvīgs mazs ātrums ..................... 113, 264
372
Pēc izdzēšanas...............................................249
Pēc sērijveida uzņemšanas rādīt.............249
Perspektīvas kontrole .................................279
PictBridge........................................................349
Picture Controls ............................................175
Piederumi........................................................295
Piederumu pieslēgvieta ................... 187, 295
Pielāgotas iestatīšanas krātuve ...............260
Pielāgotas vadības piešķire............. 268, 270
Pielāgot grozāmos komandu pārslēgus .....
269
Pielāgotie iestatījumi ..................................260
Piešķirt MB-D18 pogas ...............................270
Pievienot vienumus (Mana izvēlne).......280
Pīkstiena opcijas ...........................................274
Pilna laika servo AF ........................................ 41
Pilnrāmja kadra atskaņošana ...................223
Pilnrāmja kadra atskaņošanas švīku žesti...
274
Plata apgabala AF ..........................................42
Pogu fona apgaismojums .................... 6, 265
Portrets (Iestatīt Picture Control)............175
Priekšējā aizkara sinhronizācija ...............192
Primārā slota atlasīšana.......................93, 250
Pulkstenis ..........................................................23
Punkts...............................................................124
Punktveida AF ................................................. 42
Pv poga......................... 44, 127, 267, 268, 270
R
Radošā apgaismojuma sistēma...............288
RAW primārā - JPEG sekundārā
(sekundārā slota funkcija) ......................... 93
Retušas izvēlne..............................................278
Rezerves kopija (sekundārā slota funkcija)
93
RGB ................................................... 88, 232, 253
RGB histogramma ........................................232
S
S (mazs) ....................................................... 74, 91
Saderīgie objektīvi .......................................281
Saglabāt/ielādēt iestatījumus..................277
Saglabāt atbilstoši orientācijai ................261
Saglabāt pašreizējo kadru.................... 78, 82
Sarkano acu efekta korekcija ...................278
Sarkano acu efekta samazināšana .........192
Saspiests (NEF (RAW) kompresija)............ 90
Saspiests bez zudumiem (NEF (RAW)
kompresija)..................................................... 90
Savienot ar viedierīci...................................275
SD atmiņas karte ............................16, 93, 361
Sejas noteikšana ................................. 260, 263
Sejas prioritātes AF........................................ 42
Sekundārā slota funkcija ....................93, 250
Sērijveida uzņemšana....................... 249, 264
Sīktēls ...............................................................223
Siltās krāsas filtrs...........................................279
Sinhronizēta atbrīvošana ..........................264
Sinhronizēta atbrīvošanas režīma opcijas..
264
Sinhronizēt ar viedierīci .............................271
Skaļuma vadība.............................................228
Skārienaizvars.................................................. 56
Skārienekrāns ..................................12, 56, 226
Skārienvadība............................... 12, 226, 274
Skata leņķis.....................................................286
Skatu meklētāja actiņa .......................... 9, 116
Skatu meklētāja fokuss ......................... 9, 295
Skatu meklētāja maskas displejs .............. 85
Skatu meklētāja režģa rādīšana ..............265
Skatu meklētājs....................................7, 9, 338
Skylight (Virsgaisma)...................................279
Slāpētājs ...................................................65, 259
Slēpt attēlu .....................................................248
Slīdrāde............................................................249
Slota atlasīšana ......................................93, 224
Slots.................................................. 93, 224, 256
Speedlight zibspuldzes.................... 187, 288
Spogulis........................................114, 118, 315
Spoguļa pacelšanas režīms............. 114, 118
Spuldzīte .........................................................133
sRGB ..................................................................253
Standarta (Iestatīt Picture Control)........175
Š
Švīkas žests..............................................12, 274
T
Taimeris ...........................................................116
Tālummaiņa sadalītā ekrāna skatījumā. 46,
48
Tālvadības (WR) Fn pogas piešķire ........274
Tālvadības pults vads................. 75, 133, 296
Teksta ievadīšana .........................................273
Tiešais skats ............................................... 37, 59
Tiešais skats nepārtrauktajā režīmā.......266
Tieša saules gaisma (baltā balanss) .......157
Tiešā skata atlasītājs ............................... 37, 59
Tiešā skata pogas opcijas ..........................270
TIFF (RGB)................................................... 88, 92
Tīkls....................................................................275
Tonēšana (Iestatīt Picture Control) ........179
U
USB vads...............................................................ii
UTC .............................................................22, 222
Uzlādējams litija jonu akumulators ....ii, 14,
30, 347
Uzņemšana ar fokusa nobīdi....................212
Uzņemšana ar intervāla taimeri ..............255
Uzņemšanas ar laika intervāliem video259
Uzņemšanas dati ..........................................234
Uzstādīšanas atzīme.............................19, 351
V
Vadības panelis ..................................................5
Vairākkadru uzņemšana .........142, 254, 267
Vairākkadru uzņemšanas secība.............267
Valoda .......................................................21, 271
Vasaras laiks ............................................23, 271
Vēja trokšņu samazināšana ...............66, 259
Vērtēšana ........................................................241
Vertikālo attēlu pagriešana.......................249
Vibrāciju samazināšana....66, 259, 266, 355
Video faila tips...............................................257
Video ierakstīšanas poga....................61, 268
Video kvalitāte........................................69, 257
Video režīms.................................. 59, 256, 270
Video uzņemšanas izvēlne .......................256
373
Viedierīce......................................222, 249, 275
Viena punkta AF ................................. 100, 103
Viena servo AF.................................41, 98, 260
Vienkāršota ekspozīcijas kompensācija......
263
Vienkrāsains ......................................... 175, 279
Viens kadrs......................................................113
ViewNX-i...............................................................ii
Vinjetēšanas kontrole .................................253
Virtuālais redzesloks......................55, 72, 272
W
Wi-Fi ........................................................... xx, 275
X
XQD karte..........................................16, 93, 360
Z
Zibspuldze ...... 187, 192, 194, 196, 266, 288
Zibspuldze (baltā balanss) ........................157
Zibspuldzes aizvara ātrums ......................266
Zibspuldzes gatavības indikators 187, 197,
292, 342
Zibspuldzes informācija.............................198
Zibspuldzes kompensācija .......................194
Zibspuldzes režīms ............................ 192, 193
Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums.......266
Zibspuldzes sinhronizācijas kontakts ...188
Zibspuldzes vadība...................189, 190, 251
Zibspuldzes vairākkadru dublēšana.....142,
143, 254, 267
Zibspuldzes vairākkadru uzņemšana
(automātiskās vairākkadru uzņemšanas
komplekts)....................................................142
Zibspuldzes vērtības fiksēšana................196
374
375
376
Garantijas noteikumi - Nikon European
apkopes garantija
Cienījamais Nikon pircēj!
Pateicamies jums, ka esat iegādājies šo Nikon izstrādājumu. Ja jūsu
Nikon izstrādājumam nepieciešama garantijas apkope, lūdzam
sazināties ar izplatītāju, no kura to iegādājāties, vai ar mūsu pilnvarotā
apkopes tīkla pārstāvi Nikon Europe B.V. tirdzniecības teritorijā
(piemēram, Eiropā, Krievijā un citās valstīs). Sīkāku informāciju skatīt:
http://www.europe-nikon.com/support
Lai lieki nevienu netraucētu, pirms sazināties ar izplatītāju vai mūsu
pilnvaroto apkopes tīklu, uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatas.
Jūsu Nikon ierīcei ir garantija pret ražošanas defektiem viena pilna gada
laikā kopš sākotnējās iegādes datuma. Ja šī garantijas perioda laikā
izstrādājums izrādās defektīvs nepareiza materiāla vai apdares dēļ, šis
izstrādājums mūsu pilnvarotās apkopes tīklā Nikon Europe B.V.
pārdošanas teritorijā tiks salabots atbilstoši tālāk norādītajiem
noteikumiem un nosacījumiem bez maksas par darbu un detaļām. Nikon
rezervē tiesības (tikai pēc saviem ieskatiem) aizstāt vai salabot šo
izstrādājumu.
1. Šī garantija tiek nodrošināta, kopā ar izstrādājumu uzrādot aizpildītu
garantijas karti un rēķina oriģinālu vai iegādes kvīti, kurā norādīts
iegādes datums, izstrādājuma tips un izplatītāja uzvārds. Nikon patur
tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja netiek uzrādīti
iepriekš minētie dokumenti vai tajos ietvertā informācija ir nepilnīga
vai nesalasāma.
377
2. Šajā garantijā nav ietverts:
• daļu nepieciešamā apkope, remonts vai nomaiņa normāla
nodiluma vai sabojāšanās dēļ;
• modifikācijas izstrādājuma jaunināšanai no tā parastā nolūka, kurš
ir aprakstīts lietotāja rokasgrāmatās, bez iepriekšējas rakstiskas
Nikon piekrišanas;
• transporta izmaksas un visi transportēšanas riski, kas tieši vai netieši
saistīti ar izstrādājumu garantiju;
• bojājumi, kas radušies no modifikācijām vai regulācijām, kuras
izstrādājumam, iespējams, ir veiktas bez iepriekšējas rakstiskas
Nikon piekrišanas, lai atbilstu vietējiem vai valsts tehniskajiem
standartiem, kas ir spēkā jebkurā citā valstī, nevis tajās valstīs,
kurām tas sākotnēji tika izstrādāts un/vai ražots.
3. Garantija netiks piemērota šādos gadījumos:
• bojājumu izraisījusi nepareiza izmantošana, iekļaujot, bet
neierobežojoties ar produkta neizmantošanu parastajiem
nolūkiem vai saskaņā ar lietotāja instrukcijām par pareizu
izmantošanu un apkopi, kā arī tādu produkta uzstādīšanu vai
izmantošanu, kas neatbilst drošības standartiem, kuri ir spēkā tā
izmantošanas valstī;
• bojājumu izraisījuši negadījumi, iekļaujot, bet neierobežojoties ar
zibeni, ūdeni, uguni, nepareizu vai bezatbildīgu lietošanu;
• izstrādājuma modeļa vai sērijas numura pārveidošana, izdzēšana,
nesalasāmība vai noņemšana;
• bojājums radies no labojumiem vai regulācijas, ko veikušas
nepilnvarotas apkopes organizācijas vai personas;
• defekti sistēmā, kurā izstrādājums ir pievienots vai ar kuru tas ir
izmantots.
378
4. Šī apkopes garantija neietekmē ne pircēja likumīgās tiesības spēkā
esošo piemērojamo valsts likumu ietvaros, ne arī pircēja tiesības
attiecībā pret izplatītāju, kuras atbilst viņu pārdošanas/pirkšanas
līgumam.
Norādījums: Visu pilnvaroto Nikon pakalpojumu punktu pārskatu var
atrast tiešsaistē, šajā saitē (URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
379
E
L
P
Nikon D850
M
SA
DIGITĀLĀ KAMERA
Lietošanas rokasgrāmata
(ar garantiju)
Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo rokasgrāmatu
jebkādā veidā reproducēt kopumā vai pa daļām (izņemot īsus citātus
atsaucēs vai recenzijās).
AMA16787
Iespiests Eiropā
Lv
SB9C03(Y2)
6MB404Y2-03
• Iekams lietot kameru, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
• Lai nodrošinātu, ka kamera tiek lietota pareizi, noteikti
izlasiet sadaļu „Jūsu drošībai” (x. lpp.).
• Kad esat izlasījuši šo rokasgrāmatu, glabājiet to vietā, kur
tā būs vienmēr pieejama turpmākām uzziņām.
Lv
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising