Nikon | COOLPIX B600 | Nikon COOLPIX B600 Īsā darba uzsākšanas pamācība

Nikon COOLPIX B600 Īsā darba uzsākšanas pamācība
DIGITĀLĀ KAMERA
Īsā darba uzsākšanas pamācība
Ievads
Kameras sastāvdaļas
Sagatavošanās darbam
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
Citas funkcijas
Ja radies problēma
Tehniskās piezīmes
ii
1
2
7
12
16
17
• Iekams lietot kameru, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
• Lai nodrošinātu, ka kamera tiek lietota pareizi, noteikti
izlasiet sadaļu „Jūsu drošībai” (vii. lpp.).
• Kad esat izlasījuši šo rokasgrāmatu, glabājiet to vietā, kur
tā būs vienmēr pieejama turpmākām uzziņām.
Ievads
Vispirms izlasiet šo informāciju
Šai kamerai ir pieejamas tālāk norādītās rokasgrāmatas.
Pamata lietošana
Īsā darba uzsākšanas pamācība (šis dokuments): skaidro sagatavošanās darbības, kas
veicamas pirms uzņemšanas un citām pamatdarbībām.
Detalizēta lietošana
Atsauces rokasgrāmata (PDF formāts): detalizētās lietošanas rokasgrāmatu datorā vai
viedierīcē var lejupielādēt no mūsu lejupielāžu centra. To var skatīt, izmantojot programmu
Adobe Acrobat Reader (var lejupielādēt Adobe tīmekļa vietnē).
Rokasgrāmatā ir iekļauti tālāk norādītie apraksti.
• Detalizēts uzņemšanas un demonstrēšanas funkciju, kā arī izvēlnes vienumu apraksts
• Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
• Saderīgie piederumi
• Risinājumi situācijās, kad radusies problēma vai tiek rādīts kļūdas ziņojums
Savienojuma izveide ar viedierīci
SnapBridge Savienojuma izveides pamācība: norādes, kā savienot kameru ar
viedierīcēm. Jaunāko versiju (PDF formātā) varat lejupielādēt mūsu lejupielāžu centrā.
Lai uzzinātu vairāk par kameras iestatīšanu, skatiet dokumentu „Atsauces rokasgrāmata”.
SnapBridge tiešsaistes palīdzība: norādes, kā lietot SnapBridge lietotni.
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
Apmeklējiet mūsu lejupielāžu centru
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai lejupielādētu Nikon attēlveidošanas
ierīču, datorprogrammatūras vai aparātprogrammatūras rokasgrāmatas.
nikon lejupielādes centrs B600
COOLPIX B600 Model Name: N1811
ii
Ievads
Nikon lietotāju atbalsts
Apmeklējiet tālāk norādīto vietni, lai reģistrētu savu kameru un vienmēr savlaicīgi iegūtu
jaunāko informāciju par ierīci. Šajā vietnē varat arī skatīt biežāk uzdoto jautājumu sadaļu
(BUJ) un sazināties ar mums, lai iegūtu tehnisku palīdzību.
https://www.europe-nikon.com/support
Komplektācijas pārbaude
Ja trūkst kādu detaļu, sazinieties ar veikalu, kurā iegādājāties kameru.
Digitālā kamera
COOLPIX B600
Siksna
Objektīva vāciņš
LC-CP29 (ar auklu)
Uzlādējams litija jonu
akumulators EN-EL12
Uzlādes maiņstrāvas
adapteris EH-73P*
USB kabelis UC-E21
Īsā darba uzsākšanas
pamācība (šī rokasgrāmata)
SnapBridge Savienojuma
izveides pamācība
Garantija (iespiesta uz šīs
rokasgrāmatas aizmugures
vāka)
* Komplektācijā ir iekļauts valsts vai iegādes reģionam piemērots kontaktdakšas adapteris.
Kontaktdakšas adaptera forma var mainīties atkarībā no iegādes valsts vai reģiona (A4).
PIEZĪME! Atmiņas karte nav iekļauta kameras komplektācijā. Šajā rokasgrāmatā SD, SDHC
un SDXC atmiņas kartes tiek sauktas par „atmiņas kartēm”.
Ievads
iii
Attēlu skatīšana datorā vai viedierīcē
Izmantojiet tālāk norādīto programmatūru vai programmu.
Programmatūra datoriem
Jūs varat lejupielādēt programmatūru mūsu lejupielāžu centrā.
• ViewNX-i: šī programmatūra ļauj pārsūtīt attēlus un video uz datoru, lai tur tos skatītu un
rediģētu.
Programma viedierīcēm
• SnapBridge: kad izveidots bezvadu savienojums, izmantojot šo programmu, var
augšupielādēt attēlus un video viedierīcē. Skatiet komplektācijā iekļauto dokumentu
„SnapBridge Savienojuma izveides pamācība”, lai uzzinātu, kā lejupielādēt programmu un
izveidot savienojumu.
iv
Ievads
Informācija un brīdinājumi
Mūžizglītība
Viens no Nikon mūžizglītības mērķiem ir nodrošināt pastāvīgu produktu atbalstu un izglītību;
pastāvīgi atjaunināta informācija ir pieejama tiešsaistē tālāk norādītajās tīmekļa vietnēs.
• Lietotājiem ASV: https://www.nikonusa.com/
• Lietotājiem Eiropā: https://www.europe-nikon.com/support/
• Lietotājiem Āzijā, Okeānijā, Tuvējos un Vidējos Austrumos un Āfrikā: http://www.nikon-asia.com/
Apmeklējiet šīs tīmekļa vietnes, lai iegūtu jaunāko informāciju par produktiem, ieteikumus, atbildes
uz bieži uzdotiem jautājumiem un vispārīgus padomus par digitālo attēlveidošanu un fotogrāfiju
uzņemšanu. Papildinformācija var būt pieejama arī pie vietējā Nikon pārstāvja. Lai iegūtu
kontaktinformāciju, apmeklējiet šo tīmekļa vietni:
https://imaging.nikon.com/
Izmantojiet tikai Nikon zīmola elektroniskos piederumus
Nikon COOLPIX kameras ir izstrādātas atbilstoši augstākajiem standartiem un ietver sarežģītu
elektronisko shēmu. Tikai Nikon zīmola elektroniskie piederumi (tostarp akumulatora lādētāji,
akumulatori, maiņstrāvas adapteri un USB vadi), kurus Nikon sertificējis lietošanai tieši ar šo Nikon
digitālo kameru, ir izstrādāti un to darbība ir pārbaudīta atbilstīgi šo elektronisko shēmu darbības un
drošības prasībām.
IZMANTOJOT CITUS ELEKTRONISKOS PIEDERUMUS NEVIS NIKON ELEKTRONISKOS PIEDERUMUS,
VAR RASTIES KAMERAS BOJĀJUMI UN VAR TIKT ANULĒTA NIKON GARANTIJA.
Tādu trešo personu ražotu uzlādējamu litija jonu akumulatoru izmantošana, kuriem nav Nikon
hologrāfiskās plombas, var izraisīt kameras normālas darbības traucējumus vai akumulatora
pārkaršanu, aizdegšanos, eksploziju vai noplūdi.
Hologrāfiskā plomba: norāda, ka šī
ierīce ir autentisks Nikon izstrādājums.
Lai saņemtu papildinformāciju par Nikon zīmola piederumiem, sazinieties ar vietējo pilnvaroto
Nikon izplatītāju.
Pirms svarīgu attēlu uzņemšanas
Pirms attēlu uzņemšanas svarīgos notikumos (piemēram, kāzas, vai pirms kamera tiek ņemta līdzi
ceļojumā) veiciet izmēģinājuma fotografēšanu, lai pārliecinātos, vai kamerai nav darbības
traucējumu. Nikon neuzņemas atbildību par bojājumiem vai peļņas zaudējumiem, kas var rasties
ierīces darbības traucējumu rezultātā.
Ievads
v
Par rokasgrāmatām
• Nevienu izstrādājuma komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu daļu nedrīkst nekādā veidā
reproducēt, pārsūtīt, transkribēt, saglabāt izguves sistēmā vai pārtulkot jebkādā valodā bez
uzņēmuma Nikon iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
• Šajā rokasgrāmatā iekļautie attēli un norādītais ekrāna saturs var neatbilst konkrētā izstrādājuma
izskatam.
• Nikon patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt tās aparatūras un
programmatūras specifikācijas, kas aprakstītas šajās rokasgrāmatās.
• Nikon neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies šī izstrādājuma lietošanas gaitā.
• Lai arī tiek darīts viss iespējamais, lai panāktu, ka šajās rokasgrāmatās norādītā informācija ir
pareiza un pilnīga, būsim pateicīgi, ja ziņosit vietējam Nikon pārstāvim par kļūdām vai nepilnībām
(adrese norādīta atsevišķi).
Ievērojiet autortiesību paziņojumus!
Saskaņā ar autortiesību likumu ar autortiesībām aizsargātu darbu fotogrāfijas un ierakstus aizliegts
izmantot bez autortiesību īpašnieka atļaujas. Izņēmums ir to izmantošana personīgām vajadzībām,
tomēr ņemiet vērā, ka gadījumos, kad runa ir par priekšnesumu vai izstāžu fotogrāfijām vai
ierakstiem, to izmantošanas personīgām vajadzībām arī var tikt ierobežota.
Atbrīvošanās no datu nesējiem
Lūdzu, ievērojiet, ka attēlu dzēšana vai atmiņas ierīču, piemēram, atmiņas kartes vai iebūvētās
kameras atmiņas, formatēšanas procesā netiek pilnībā izdzēsti oriģinālā attēla dati. Dažos
gadījumos failus, kas izdzēsti no datu nesēja, kuru tā īpašnieks ir utilizējis, var atjaunot, izmantojot
tirdzniecībā pieejamu programmatūru, radot personisku attēlu datu ļaunprātīgas izmantošanas
risku. Lietotājs ir atbildīgs par šādu datu privātuma nodrošināšanu.
Pirms utilizējat datu nesēju vai nododat kameras īpašumtiesības citai personai, izmantojiet
iestatījumu izvēlnē pieejamo funkciju Reset all (Atiestatīt visu), lai atiestatītu visus kameras
iestatījumus (A14). Pēc atiestatīšanas izdzēsiet visu datus, izmantojot tirdzniecībā pieejamu
dzēšanas programmatūru, vai iestatīšanas izvēlnē atlasiet iespēju Format memory (Formatēt
atmiņu) vai Format card (Formatēt karti), lai formatētu ierīci (A14). Tad pilnībā aizpildiet
atmiņu ar anonīmiem attēliem (piemēram, tukša debess).
Ja nolemjat fiziski iznīcināt atmiņas kartes, dariet to uzmanīgi, lai negūtu traumas un izvairītos no
materiāliem zaudējumiem.
Conformity Marking (Atbilstības marķējums)
Lai tiktu parādīti daži atbilstības marķējumi, kuriem atbilst kamera, izpildiet tālāk aprakstītos
norādījumus.
Nospiediet pogu d M atlasiet z (iestatīšana) M poga Conformity marking (Atbilstības
marķējums) M k
vi
Ievads
Jūsu drošībai
Lai nepieļautu kaitējuma nodarīšanu īpašumam vai nesavainotos paši, pirms šī izstrādājuma
lietošanas uzmanīgi izlasiet visu sadaļu „Jūsu drošībai”.
Uzglabājiet šīs drošības instrukcijas vietā, kur tās būs pieejamas visiem, kas lietos šo
izstrādājumu.
BRIESMAS!
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var radīt nāvējošu vai
smagu ievainojumu riskus.
BRĪDINĀJUMS!
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var būt nāvējošu vai
smagu ievainojumu cēlonis.
ESIET
PIESARDZĪGI!
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var būt ievainojumu vai
īpašuma sabojāšanas cēlonis.
BRĪDINĀJUMS!
• Nelietojiet ejot vai vadot transportlīdzekli! Šī brīdinājuma neievērošana var būt
avāriju vai savainojumu cēlonis.
• Neizjauciet un nepārveidojiet šo izstrādājumu. Nepieskarieties iekšējām daļām,
kurām radusies pieeja kritiena vai cita negadījuma rezultātā. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena vai citu savainojumu cēlonis.
• Ja pamanāt jebkādas nenormālības, piemēram, no izstrādājuma izdalās dūmi,
karstums vai neparastas smakas, nekavējoties atvienojiet akumulatoru vai
strāvas avotu. Turpinot lietošanu, var notikt aizdegšanās, kā arī rasties apdegumi vai citi
savainojumi.
• Uzturiet sausu! Nerīkojieties ar slapjām rokām. Nepieskarieties kontaktdakšai
ar slapjām rokām. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās
strāvas trieciena cēlonis.
• Neļaujiet ādai ilgstoši būt saskarē ar izstrādājumu, kad tas ir ieslēgts vai
pievienots elektriskajam tīklam. Šī brīdinājuma neievērošana var būt zemas
temperatūras apdegumu cēlonis.
• Nelietojiet šo izstrādājumu vidē, kas satur uzliesmojošus putekļus vai gāzes,
piemēram, propānu, benzīna tvaikus vai uzliesmojošus aerosolus. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt eksplozijas vai aizdegšanās cēlonis.
• Nevērsiet zibspuldzi pret transportlīdzekļa vadītāju. Šī brīdinājuma neievērošana
var būt nelaimes gadījumu cēlonis.
Ievads
vii
• Uzglabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā. Šī brīdinājuma neievērošana
var būt savainojumu vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Turklāt sīkas daļiņas
rada nosmakšanas briesmas. Ja bērns ir norijis kādu šī izstrādājuma daļu, nekavējoties
meklējiet medicīnisko palīdzību.
• Nesamudžiniet, netiniet un nesavērpiet siksnas ap kaklu. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt nelaimes gadījumu cēlonis.
• Neizmantojiet akumulatorus, lādētājus, maiņstrāvas adapterus un USB vadus,
kas nav īpaši paredzēti darbam ar šo izstrādājumu. Lietojot šim izstrādājumam
paredzētus akumulatorus, lādētājus, maiņstrāvas adapterus un USB vadus,
neveiciet tālāk minētās darbības:
- Nebojājiet, nepārveidojiet, ar spēku nevelciet un nelokiet vadus un kabeļus,
nenovietojiet tos zem smagiem priekšmetiem un nepakļaujiet karstuma un
liesmu iedarbībai.
- Neizmantojiet ceļojuma pārveidotājus vai adapterus, kas paredzēti
sprieguma pārveidošanai, un līdzstrāvās-maiņstrāvas pārveidotājus.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena cēlonis.
• Nerīkojieties ar kontaktdakšu izstrādājuma uzlādēšanas laikā vai lietojot
maiņstrāvas adapteri negaisa laikā. Šī brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās
strāvas trieciena cēlonis.
• Nerīkojieties kailām rokām vietās, kas pakļautas ļoti augstas vai ļoti zemas
temperatūras iedarbībai. Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai
apsaldējumu cēlonis.
ESIET PIESARDZĪGI!
• Neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu.
Objektīva fokusētā gaisma var izraisīt aizdegšanos vai izstrādājuma iekšējo daļu
bojājumus. Uzņemot objektus pretgaismā, neļaujiet kadrā iekļūt saulei.
• Izslēdziet izstrādājumu, ja to ir aizliegts lietot. Atspējojiet bezvadu funkcijas, ja
bezvadu iekārtu izmantošana ir aizliegta. Šī izstrādājuma izstarotie radioviļņi var
mijiedarboties ar lidmašīnu borta iekārtām vai medicīnisko aparatūru slimnīcās un citās
ārstnieciskās iestādēs.
• Izņemiet akumulatoru un atvienojiet maiņstrāvas adapteri, ja šis izstrādājums
netiks izmantots ilgāku laiku. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai
izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis.
• Nepieskarieties objektīvu kustīgajām daļām un citām kustīgajām daļām. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu cēlonis.
• Nedarbiniet zibspuldzi, ja tā saskaras ar ādu vai priekšmetiem, vai ir ļoti tuvu
tiem. Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai aizdegšanās cēlonis.
viii
Ievads
• Neatstājiet izstrādājumu vietās, kur tas ilgstoši varētu tikt pakļauts ļoti augstas
temperatūras iedarbībai, piemēram, aizslēgtā automobilī vai tiešos saules
staros. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas
darbības cēlonis.
• Nepārvietojiet kameru, tai esot uzstādītai uz trijkāja vai līdzīga piederuma. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu vai izstrādājuma nepareizas darbības
cēlonis.
BĪSTAMI – informācija par akumulatoriem
• Neapejieties ar akumulatoriem nepareizi. Tālāk sniegto brīdinājumu neievērošana
var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis:
- Izmantojiet tikai šim izstrādājumam paredzētos uzlādējamos akumulatorus.
- Nepakļaujiet akumulatorus liesmu vai pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Neizjauciet tos.
- Nesavienojiet spailes īssavienojumā, pieskaroties tām ar kaklarotām, matadatām un
citiem metāla priekšmetiem.
- Nepakļaujiet akumulatorus, kā arī izstrādājumus, kuros tie ir ievietoti, spēcīgiem
fiziskiem triecieniem.
• Uzlādējiet tikai kā norādīts instrukcijā. Šī brīdinājuma neievērošana var būt
akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis.
• Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar acīm, izskalojiet tās, izmantojot
lielu daudzumu ūdens, un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
Kavēšanās var būt acu ievainojumu cēlonis.
BRĪDINĀJUMS – informācija par akumulatoriem
• Uzglabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā. Ja bērns ir norijis
akumulatoru, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
• Nemērciet akumulatorus ūdenī un neatstājiet tos lietū. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Ja
izstrādājums ir samircis, nekavējoties to nosusiniet, izmantojot dvieli vai līdzīgu
priekšmetu.
• Ja pamanāt akumulatoriem jebkādas izmaiņas, piemēram, krāsas noplukšanu
vai deformēšanos, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu. Pārtrauciet uzlādēt
uzlādējamos akumulatorus EN-EL12, ja tie norādītajā laika periodā
neuzlādējas. Šī brīdinājuma neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas,
pārplīšanas vai aizdegšanās cēlonis.
• Kad akumulatori vairs nav vajadzīgi, izolējiet kontaktus ar lenti. Metāla
priekšmetiem nonākot saskarē ar spailēm, elementi var pārkarst, saplīst vai aizdegties.
Ievads
ix
• Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar cilvēka ādu vai apģērbu,
nekavējoties noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu tīra ūdens. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt ādas iekaisuma cēlonis.
x
Ievads
Kameras sastāvdaļas
Kameras korpuss
3
4
5
2
1
8
9
10
11
12
6 7
15
14 13
1
Tālummaiņas vadības svira
9
s (displeja) poga
2
Aizvara atbrīvošanas poga
10
c (atskaņošanas) poga
3
Barošanas slēdzis/barošanas ieslēgšanas
indikators (uzlādes indikators)
11
Kursortaustiņš*
12
k (atlases apstiprināšanas) poga
13
l (dzēšanas) poga
14
d (izvēļņu) poga
15
Monitors
4
Grozāmais režīmu pārslēgs
5
Zibspuldze
6
q (tālummaiņas ātrās atiestates) poga
7
Tālummaiņas vadība objektīva sānā
8
b (e video ierakstīšanas) poga
* Šajā rokasgrāmatā kursortaustiņa augšupvērstās, lejupvērstās, kreisās vai labās puses bultiņas
nospiešana tiek apzīmēta ar H, I, J vai K.
Kameras sastāvdaļas
1
Sagatavošanās darbam
Siksnas un objektīva vāciņa piestiprināšana
Piestipriniet objektīva vāciņu siksnai un pēc tam piestipriniet siksnu pie kameras.
Piestipriniet siksnu divās vietās.
B
Objektīva vāciņš
Kad kameru neizmantojat, uzlieciet objektīva vāciņu objektīvam, lai to aizsargātu.
2
Sagatavošanās darbam
Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana
Baterijas sprūds
Atmiņas kartes slots
• Pavērsiet pareizajā virzienā akumulatora pozitīvo un negatīvo polu, pabīdiet oranžo
baterijas sprūdu (3) un pilnībā ievietojiet akumulatoru (4).
• Iebīdiet atmiņas karti, līdz tā ar klikšķi fiksējas vietā (5).
• Sekojiet, lai neievietotu akumulatoru vai atmiņas karti, apgrieztu otrādi, vai ačgārni un
nesabojātu ierīci.
• Ja atmiņas kartes rakstīšanas aizsardzības slēdzis ir bloķēšanas pozīcijā, nevar uzņemt
fotogrāfijas, dzēst attēlus vai formatēt atmiņas karti.
• Kameras datus, tostarp attēlus un video, var saglabāt atmiņas kartē vai iekšējā atmiņā. Lai
izmantotu iekšējo atmiņu, izņemiet atmiņas karti.
B
Atmiņas kartes formatēšana
Pirmo reizi, kad šajā kamerā ievietojat atmiņas karti, kas ir lietota citā ierīcē, atmiņas karte ir
jāformatē.
• Ņemiet vērā, ka atmiņas kartes formatēšanas gaitā neatgriezeniski tiek dzēsti visi
atmiņas kartē esošie attēli un citi dati. Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti nokopējiet
visus attēlus, kurus vēlaties paturēt.
• Ievietojiet atmiņas karti kamerā, nospiediet pogu d un iestatīšanas izvēlnē atlasiet Format
card (Formatēt karti) (A14).
Akumulatora un atmiņas kartes izņemšana
Izslēdziet kameru un pārliecinieties, vai barošanas ieslēgšanas indikators un ekrāns ir izslēgts;
pēc tam atveriet bateriju nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku.
• Bīdiet baterijas sprūdu, lai izņemtu akumulatoru.
• Viegli iespiediet atmiņas karti kamerā, lai karte tiktu daļēji izstumta ārā.
• Ievērojiet piesardzību, rīkojoties ar kameru, akumulatoru un atmiņas karti uzreiz pēc
kameras izmantošanas — šie komponenti var būt sakarsuši.
• Kad tīkla izvēlnē (A14) ir aktivizēts iestatījums M Send while off (Sūtīt, kamēr ierīce
ir izslēgta) un ir izveidots Bluetooth savienojums ar viedierīci, barošanas ieslēgšanas
indikators deg, lai arī kamera ir izslēgta.
Sagatavošanās darbam
3
Akumulatora uzlāde
Uzlādes maiņstrāvas adapteris*
Elektrotīkla kontaktligzda
Barošanas ieslēgšanas indikators (uzlādes indikators)
USB vads (iekļauts komplektācijā)
* Komplektācijā ir iekļauts valsts vai iegādes reģionam piemērots kontaktdakšas adapteris.
Kontaktdakšas adaptera forma var atšķirties atkarībā no iegādes valsts vai reģiona.
• Uzlāde sākas, kad kamera ar ievietotu akumulatoru tiek pievienota elektrotīkla
kontaktligzdai, kā parādīts ilustrācijā. Uzlādes procesā barošanas ieslēgšanas indikators
(uzlādes indikators) lēni mirgo zaļā krāsā.
• Kad uzlāde ir pabeigta, barošanas ieslēgšanas indikators (uzlādes indikators) nodziest.
Atvienojiet uzlādes maiņstrāvas adapteri no elektrotīkla kontaktligzdas un pēc tam
atvienojiet USB kabeli.
Pilnīgi izlādēta akumulatora uzlādes laiks ir aptuveni 2 stundas.
• Ja barošanas ieslēgšanas indikators (uzlādes indikators) ātri mirgo, akumulatoru nevar
uzlādēt, un iemesls var būt kāds no tālāk minētajiem.
- Apkārtējās vides temperatūra nav piemērota uzlādei.
- USB kabelis vai uzlādes maiņstrāvas adapteris nav pareizi pievienots.
- Akumulators ir bojāts.
B
Piezīmes par USB kabeli
• Neizmantojiet citu USB kabeļus, kā vien UC-E21. Izmantojot citu USB kabeli, nevis UC-E21, pastāv
pārkaršanas, aizdegšanās vai elektrotrieciena risks.
• Pārbaudiet spraudņu formu un virzienu; neievietojiet un neizņemiet tos slīpā virzienā.
4
Sagatavošanās darbam
B
Piezīmes par akumulatora uzlādi
• Kameru var lietot arī akumulatora uzlādes laikā, taču šādā gadījumā uzlādes process paildzināsies.
Ja kamera tiek izmantota, barošanas ieslēgšanas indikators (uzlādes indikators) nodziest.
• Nekādā gadījumā nelietojiet cita ražotāja vai cita modeļa maiņstrāvas adapteri. Izmantojiet tikai
uzlādes maiņstrāvas adapteri EH-73P un neizmantojiet tirdzniecībā pieejamu USB maiņstrāvas
adapteri vai mobilā tālruņa akumulatora lādētāju. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var
izraisīt pārkaršanu vai kameras bojājumus.
Kameras iestatīšana
Pirmo reizi ieslēdzot kameru, tiek parādīti ekrāni valodas un kameras pulksteņa iestatīšanai.
1
Ieslēdziet kameru.
• Izmantojot kursortaustiņu, atlasiet un noregulējiet iestatījumus.
Kursortaustiņš
Uz augšu
Pa kreisi
Pa labi
Uz leju
Barošanas
slēdzis
Poga k
(apstiprināt atlasi)
• Tiks parādīts valodas atlasīšanas ekrāns. Izmantojiet
kursortaustiņu HI, lai iezīmētu valodu, un nospiediet
pogu k, lai to atlasītu. Izvēlnē parādītās valodas
dažādās valstīs vai reģionos atšķiras.
Language
Cancel
2
Atlasiet Yes (Jā) un nospiediet pogu k.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
Sagatavošanās darbam
5
3
Iezīmējiet vietējo laika joslu un nospiediet
pogu k.
London, Casablanca
• Nospiediet H, lai iestatītu vasaras laiku. Kad tas ir
ieslēgts, tiek rādīts par vienu stundu agrāks laiks, un ir
redzams simbols W. Kad nospiežat pogu I, lai to
izslēgtu, laiks tiek rādīts par vienu stundu vēlāks.
Back
4
5
Nospiediet HI, lai atlasītu datuma formātu, un nospiediet pogu k.
Ievadiet pašreizējo datumu un laiku
kameras pulkstenī un nospiediet pogu k.
• Nospiediet JK, lai iezīmētu vienumus, un nospiediet
HI, lai tos mainītu.
• Atlasiet minūšu lauku un nospiediet pogu k, lai
apstiprinātu iestatījumu.
Date and time
D
M
Y
01 01 2019
h
m
00 00
Edit
6
Saņemot attiecīgu aicinājumu, atlasiet Yes (Jā) un nospiediet pogu k.
• Kad iestatīšana ir pabeigta, kamera pārslēdzas uz uzņemšanas ekrānu.
C
Valodas iestatīšana
Jebkurā brīdī varat iestatīt valodu, izmantojot z iestatīšanas izvēlnes iespēju Language (Valoda)
(A14).
C
Laika joslas un datuma maiņa
Iestatīšanas izvēlnē Time zone and date (Laika josla un datums) iestatiet z.
Ar iestatījumu Time zone (Laika josla) laiks tiek rādīts par vienu stundu agrāks, ja ir ieslēgts vasaras
laiks, un par vienu stundu atpakaļ, ja vasaras laiks ir izslēgts.
6
Sagatavošanās darbam
Uzņemšanas un atskaņošanas
pamatdarbības
Attēlu uzņemšana
A (automātiskais) režīms šeit tiek izmantots kā piemērs. A (automātisko) režīmu var
izmantot vispārīgām uzņemšanas vajadzībām dažādos fotografēšanas apstākļos.
1
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz
sadaļai A.
• Akumulatora līmeņa indikators
b: augsts akumulatora uzlādes līmenis.
B: akumulatora uzlādes līmenis ir zems;
• Atlikušo kadru skaits
Indikators C tiek rādīts, ja kamerā nav ievietota
atmiņas karte un attēli tiek saglabāti iekšējā atmiņā.
• Nospiediet pogu s (displejs), lai pārslēgtu
uzņemšanas laikā ekrānā redzamo informāciju.
2
25m 0s
500
Akumulatora līmeņa
indikators
Atlikušo kadru
skaits
Turiet kameru nekustīgi.
• Raugieties, lai pirksti un citi priekšmeti neaizsedz objektīvu, zibspuldzi, AF palīggaismotāju,
mikrofonu un skaļruni.
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
7
3
Kadrējiet attēlu.
• Pārvietojiet tālummaiņas vadības sviru vai tālummaiņas vadību objektīva sānā, lai mainītu
tālummaiņas objektīva pozīciju.
• Ja, uzņemot attēlu ar objektīvu telefoto tālummaiņas pozīcijā, objekts kadrā vairs nav
redzams, nospiediet pogu q (tālummaiņas ātrā atiestate), lai īslaicīgi paplašinātu redzamo
apgabalu un varētu vieglāk kadrēt objektu.
Tālināšana
Tuvināšana
Tuvināšana
Tālināšana
Poga q
4
Līdz pusei nospiediet aizvara atbrīvošanas
pogu.
• Aizvara atbrīvošanas pogas nospiešana „līdz pusei”
nozīmē nospiest pogu līdz pozīcijai, kurā jūtama viegla
pretestība, turēt to šādi nospiestu.
• Kad objekts ir fokusā, fokusa apgabals vai fokusa
indikators iekrāsojas zaļā krāsā.
• Ja izmantojat digitālo tālummaiņu, kamera noregulē
fokusu uz objektu kadra centrā, bet fokusa apgabals
netiek rādīts.
• Ja fokusa apgabals vai fokusa indikators mirgo, kamera
nespēj iestatīt fokusu. Mainiet attēla kompozīciju un
vēlreiz līdz pusei nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu.
1/250
F 3.3
Fokusa apgabals
5
8
Neatlaižot pirkstu, nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu līdz galam.
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
B
Piezīmes par attēlu vai video saglabāšanu
Attēlu un video saglabāšanas brīdī mirgo atlikušo kadru skaita indikators vai atlikušā ierakstīšanas
laika indikators vai tiek rādīts indikators Please wait for the camera to finish recording. (Lūdzu,
gaidiet, līdz kamera beigs ierakstīšanu.). Neatveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas
kartes slota vāku, kā arī neizņemiet akumulatoru vai atmiņas karti, ja mirgo indikators.
Pastāv datu zuduma, kā arī kameras vai atmiņas kartes bojājumu risks.
C
Funkcija Auto Off (Automātiska izslēgšanās)
• Ja aptuveni vienu minūti netiek veiktas nekādas darbības, ekrāns izslēdzas, kamera pārslēdzas
gaidstāves režīmā un sāk mirgot barošanas ieslēgšanas indikators. Pēc aptuveni trīs minūšu
darbības gaidstāves režīmā kamera izslēdzas.
• Lai no jauna ieslēgtu ekrānu, kamēr kamera ir gaidstāves režīmā, veiciet kādu darbību, piemēram,
nospiediet barošanas slēdzi vai aizvara atbrīvošanas pogu.
C
Trijkāja izmantošana
• Lai uzņemšanas gaitā kamera būtu stabila, šādās situācijās ieteicams izmantot trijkāji:
- ja tumšā vidē zibspuldze ir nolaista vai tiek izmantots uzņemšanas režīms, kurā zibspuldze
neuzplaiksnī;
- ja zibspuldze ir iestatīta telefoto pozīcijā.
• Ja uzņemšanas laikā kameras stabilizēšanai izmantojat trijkāji, iestatīšanas izvēlnē (A14) atlasiet
funkcijas Photo VR (Vibrāciju mazināšana, uzņemot fotoattēlus) iestatījumu Off (Izslēgts),
lai novērstu iespējamās kļūdas, ko var izraisīt šī funkcija.
Zibspuldzes lietošana
Gadījumos, kad nepieciešama zibspuldze, piemēram,
tumšās vietās vai tad, kad objekts atrodas pretgaismā,
paceliet zibspuldzi ar roku.
• Kad tiek parādīts uzņemšanas ekrāns, varat nospiest
kursortaustiņu H (m), lai iestatītu zibspuldzes režīmu. Lai
zibspuldze vienmēr uzplaiksnītu, atlasiet iespēju
m (piespiedu zibspuldze).
• Kad zibspuldzi nelietojat, uzmanīgi piespiediet, lai to
nolaistu.
Video ierakstīšana
Atveriet uzņemšanas ekrānu un nospiediet pogu
b (e video ierakstīšanas poga), lai sāktu ierakstīt video.
Lai beigtu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet pogu b (e).
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
9
Attēlu demonstrēšana
1
Nospiediet c (atskaņošanas) pogu, lai
aktivizētu atskaņošanas režīmu.
• Ja kamera ir izslēgta un turat nospiestu pogu c,
kamera pārslēdzas atskaņošanas režīmā.
2
Ar kursortaustiņu atlasiet attēlu, ko
vēlaties skatīt.
• Nospiediet un turiet nospiestu pogu HIJK, lai ātri
ritinātu attēlus.
• Nospiediet pogu s (displejs), lai pārslēgtu
uzņemšanas laikā ekrānā redzamo informāciju.
• Lai atskaņotu ierakstīto video, nospiediet pogu k.
• Lai atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet pogu
c vai aizvara atbrīvošanas pogu.
• Kad pilnkadra atskaņošanas režīmā ekrānā ir redzams
rādījums e, varat nospiest pogu k, lai attēlam
piemērotu efektu.
Skatīt iepriekšējo attēlu
Skatīt nākamo attēlu
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
• Pilnkadra atskaņošanas režīmā
pārvietojiet tālummaiņas vadības sviru
g (i) atzīmes virzienā, lai tuvinātu
attēlu.
x3.0
• Pilnkadra atskaņošanas režīmā
pārvietojiet tālummaiņas vadības sviru
f (h) atzīmes virzienā, lai pārslēgtos
uz sīktēlu atskaņošanas režīmu un
ekrānā skatītu vairākus attēlus.
10
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
1/20
Attēlu dzēšana
1
Lai atskaņošanas režīmā dzēstu ekrānā
redzamo attēlu, nospiediet l (dzēšanas)
pogu.
2
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai
atlasītu vēlamo dzēšanas metodi, un
nospiediet pogu k.
Current image
• Lai aizvērtu sadaļu bez dzēšanas, nospiediet pogu d.
Erase selected images
Delete
All images
3
Atlasiet Yes (Jā) un nospiediet pogu k.
• Izdzēstus attēlus nevar atjaunot.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Nepārtraukti uzņemtu attēlu (secības) dzēšana
• Nepārtraukti uzņemti attēli vai attēli, kas uzņemti, izmantojot
izgaismoto apgabalu daudzkārtējo ekspozīciju, radošo režīmu
vai paškolāžas funkciju, tiek saglabāti kā secība, un
atskaņošanas režīmā pēc noklusējuma tiek parādīts tikai viens
secības attēls (galvenais attēls).
• Nospiežot pogu l, kamēr tiek rādīts attēlu secības pirmais
attēls, tiek dzēsti visi secības attēli.
• Lai izdzēstu atsevišķus secības attēlus, nospiediet pogu k, lai
parādītu tos pa vienam, un tad nospiediet pogu l.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Uzņemšanas režīmā uzņemta attēla dzēšana
Uzņemšanas režīma laikā nospiediet pogu l, lai dzēstu pēdējo saglabāto attēlu.
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
11
Citas funkcijas
Uzņemšanas režīma atlasīšana
Grieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz attiecīgā
uzņemšanas režīma atzīmei uz kameras korpusa.
• A (Automātiskais) režīms
Atlasiet šo režīmu vispārējām uzņemšanas vajadzībām
dažādos fotografēšanas apstākļos.
• y, B, j, e, o, d (Sižeta) režīmi
Atlasiet kādu no sižeta režīmiem atbilstīgi uzņemšanas
apstākļiem, tādējādi varēsit uzņemt attēlus, izmantojot apstākļiem atbilstīgus
iestatījumus.
- y: Nospiediet pogu d un atlasiet sižeta režīmu.
- B (sižeta automātiskais atlasītājs): kamera kadrēšanas laikā automātiski atpazīst
fotografēšanas apstākļus, tādējādi attēls tiek uzņemts atbilstīgi uzņemšanas apstākļiem.
- j (nakts ainava): izmantojiet šo režīmu, lai fotografētu nakts ainavas.
- e (nakts portrets): izmantojiet šo režīmu, lai vakarā un naktī fotografētu portretus,
kuros ir ietverta fona ainava.
- o (pretgaisma): izmantojiet šo režīmu, lai fotografētu objektus pretgaismā.
- d (sports): izmantojiet šo režīmu, lai fotografētu sporta pasākumus.
• s (Radošais) režīms
Kamera uzņemšanas brīdi saglabā četrus attēlus ar īpašiem efektiem un vienu attēlu bez
efektiem.
• F (Smart portrait (Viedportretēšana)) režīms
Izmantojiet valdzinošās retušas funkciju, lai uzņemšanas laikā uzlabotu cilvēku seju
izskatu, un izmantojiet smaida taimeri vai paškolāžas funkciju, lai uzņemtu attēlus.
• M (Short movie show (Apvienotais īsais video)) režīms
Kamera izveido līdz 30 sekunžu ilgu īso video (e 1080/30p vai S 1080/25p),
ierakstot un automātiski apvienojot vairākus dažas sekundes ilgus videoklipus.
C
Palīdzības informācija
Funkciju apraksti tiek rādīti, kad tiek mainīts uzņemšanas režīms vai kad ir atvērts iestatījumu ekrāns.
Līdz pusei nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu, lai ātri pārslēgtu uzņemšanas režīmu. Aprakstus
varat rādīt vai slēpt, izmantojot iestatīšanas izvēlnes sadaļas Monitor settings (Ekrāna
iestatījumi) iespēju Help display (Palīdzības informācija) (A14).
12
Citas funkcijas
Zibspuldzes režīma, Self-timer (Automātiskais
taimeris), Macro Mode (Makro režīms), un
ekspozīcijas kompensācijas iestatīšana
Kad tiek rādīts uzņemšanas ekrāns, nospiediet kursortaustiņu H (m) J (n) I (p) K (o),
lai iestatītu tālāk aprakstītās funkcijas.
1
2
4
3
1
Zibspuldzes režīms
Kad zibspuldze ir pacelta, zibspuldzes režīmu var iestatīt atbilstoši fotografēšanas
apstākļiem.
Kad ir atlasīts režīms m (piespiedu zibspuldze), zibspuldze uzplaiksnīs vienmēr.
2
Self-timer (Automātiskais taimeris)
Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, kamera atbrīvo aizvaru pēc tam, kad pagājis iepriekš
iestatītais sekunžu skaits.
3
Macro mode (Makro režīms)
Uzņemot tuvplāna attēlus, izmantojiet makro režīmu.
4
• Pielāgošanas slīdnis
Kad ir atlasīts A (automātiskais) uzņemšanas režīms, var pielāgot spilgtumu
(ekspozīcijas kompensāciju), krāsu košumu, nokrāsu un Aktīvā D-Lighting iestatījumu.
• Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija)
Kad iestatīts cits uzņemšanas režīms, nevis A (automātiskais) režīms, var pielāgot
spilgtumu (ekspozīcijas kompensāciju).
Iestatāmās funkcijas atšķiras atkarībā no uzņemšanas režīma.
Citas funkcijas
13
Izvēlnes darbības
Nospiediet d (izvēļņu) pogu, lai atvērtu izvēļņu ekrānu un mainītu kameras iestatījumus.
• Parādītās izvēlnes saturs atkarīgs no kameras statusa (uzņemšanas vai atskaņošanas laikā).
• Izvēlnes vienumi tiek kārtoti pēc ikonām ekrāna kreisajā pusē.
Uzņemšanas laikā
Shooting menu
Playback menu
Image mode
Mark for upload
White balance
Quick retouch
Continuous
D-Lighting
ISO sensitivity
Red-eye correction
AF area mode
Glamour retouch
Autofocus mode
Slide show
Izvēlnes kategorijas
• A Shooting menu (Uzņemšanas
izvēlne)1
• D Video izvēlne
• J Network menu (Tīkla izvēlne)
• z Iestatīšanas izvēlne
1
2
Atskaņošanas laikā
Izvēlnes kategorijas
• N Atskaņošanas režīma izvēlne
• G Playback menu (Atskaņošanas
izvēlne)2
• J Network menu (Tīkla izvēlne)
• z Iestatīšanas izvēlne
Ikonas atkarīgas no uzņemšanas režīma.
Ikonas atkarīgas no atskaņošanas režīma.
1
Nospiediet d (izvēļņu)
pogu, lai atvērtu izvēļņu
ekrānu.
Image mode
White balance
Continuous
ISO sensitivity
AF area mode
Autofocus mode
2
Spiediet kursortaustiņu J, lai
pārvietotu izvēlnes kategorijas
atlases apgabalu.
Shooting menu
Image mode
White balance
Continuous
ISO sensitivity
AF area mode
Autofocus mode
14
Citas funkcijas
3
Spiediet HI, lai mainītu izvēļņu
kategorijas.
Set up
Time zone and date
Monitor settings
Date stamp
Self-timer: after release
Photo VR
AF assist
4
Nospiediet pogu k, lai
apstiprinātu izvēlnes kategoriju.
• Tiek parādīti atlasītajai izvēlnes kategorijai
atbilstošie izvēlnes vienumi.
Time zone and date
Monitor settings
Date stamp
Self-timer: after release
Photo VR
AF assist
5
Spiediet HI, lai atlasītu
izvēlnes opciju, un nospiediet
pogu k, lai apstiprinātu atlasi.
Time zone and date
• Ir uzņemšanas režīmi un kameras statusi,
kuros noteiktas opcijas nevar atlasīt.
Self-timer: after release
Monitor settings
Date stamp
Photo VR
AF assist
6
Spiediet HI, lai atlasītu
iestatījumu, un nospiediet pogu
k, lai apstiprinātu atlasi.
• Kad visas darbības izvēlnē ir izdarītas,
nospiediet pogu d.
• Kad ir atvērta izvēlne, uzņemšanas režīmā
var atgriezties, nospiežot aizvara
atbrīvošanas pogu vai b (e video
ierakstīšanas) pogu.
C
Date stamp
Date
Date and time
Off
Zibspuldzes režīma, automātiskā taimera, makro režīma un ekspozīcijas
kompensācijas iestatījumu maiņa
Kad ir redzams uzņemšanas ekrāns, nospiediet kādu no kursortaustiņiem HIJK, lai mainītu
iestatījumus, piemēram, zibspuldzes režīmu vai automātisko taimeri (A13).
Citas funkcijas
15
Ja radies problēma
Problēmu novēršana
Ja fotokamera nedarbojas, kā paredzēts, vispirms skatiet tālāk norādīto informāciju un tikai
tad sazinieties ar fotokameras izplatītāju vai Nikon pilnvarotu servisa pārstāvi.
• Problēmu var atrisināt kameras izslēgšana.
• Ja nevarat atrast atbilstošu ierakstu, skatiet arī detalizētā dokumenta „Atsauces
rokasgrāmata” (Aii) sadaļu „Ja radusies problēma” vai jūsu reģiona Nikon tīmekļa vietni.
Problēma
A
Cēlonis/risinājums
Kamera ir ieslēgta,
bet nereaģē.
• Gaidiet, līdz beidzas ierakstīšana.
• Ja problēma turpinās, izslēdziet kameru.
Ja kamera neizslēdzas, izņemiet akumulatoru vai baterijas un
ievietojiet to/tās atpakaļ vai arī, ja izmantojat maiņstrāvas
adapteri, atvienojiet to un pievienojiet no jauna.
Ņemiet vērā, ka, lai gan konkrētie ierakstāmie dati tiks zaudēti,
strāvas avota izņemšana vai atvienošana neietekmē jau
ierakstītos datus.
–
Nevar ieslēgt
kameru.
Akumulators ir izlādējies.
3, 4,
21
9
Kamera izslēdzas
bez brīdinājuma.
• Kamera automātiski izslēdzas, lai taupītu enerģiju
(automātiskās izslēgšanās funkcija).
• Zemā temperatūrā kamera un akumulators var nedarboties
pareizi.
• Akumulators vai kameras iekšpuse ir sakarsusi. Atstājiet
kameru izslēgtu, līdz tā ir atdzisusi, pēc tam mēģiniet vēlreiz
ieslēgt kameru.
5
7
9
Ekrāns ir tukšs.
• Kamera ir izslēgta.
• Akumulators ir izlādējies.
• Kamera automātiski izslēdzas, lai taupītu enerģiju
(automātiskās izslēgšanās funkcija).
• Kamera ir pievienota televizoram vai datoram.
• Norisinās uzņemšana Multiple exp. Lighten (Izgaismoto
apg. daudzk. eksp.) sižeta režīmā.
Kamera sakarst.
16
Kamera var sakarst, ilgstoši ierakstot video vai lietojot kameru
karstā vidē. Tas nenorāda uz darbības kļūmi.
Ja radies problēma
21
–
–
–
–
Tehniskās piezīmes
Paziņojumi
Paziņojumi pircējiem Eiropā
UZMANĪBU! JA BATERIJA/AKUMULATORS TIEK AIZVIETOTS AR NEPAREIZA TIPA
BATERIJU/AKUMULATORU, VAR NOTIKT EKSPLOZIJA.
Šis simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs.
• Šo izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi tam piemērotos savākšanas
punktos. To nedrīkst iznīcināt kā mājsaimniecības atkritumus.
• Atsevišķa atkritumu savākšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus
un izvairīties no cilvēka veselībai un apkārtējai videi negatīvām sekām, ko var
radīt nepareiza to iznīcināšana.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm,
kas ir atbildīgas par atkritumu apsaimniekošanu.
IZLIETOTĀS BATERIJAS/AKUMULATORUS IZNĪCINIET, KĀ NORĀDĪTS INSTRUKCIJĀ.
Šis simbols uz baterijas/akumulatora norāda, ka baterija/akumulators ir jāsavāc
atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs.
• Baterijas/akumulatorus ar šo simbolu vai bez tā paredzēts savākt atsevišķi
tiem piemērotā savākšanas punktā. Tos nedrīkst iznīcināt kā mājsaimniecības
atkritumus.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm,
kas ir atbildīgas par atkritumu apsaimniekošanu.
Tehniskās piezīmes
17
Piezīmes par bezvadu saziņas funkcijām
Ierobežojumi saistībā ar bezvadu ierīcēm
Šajā ierīcē izmantotais bezvadu raiduztvērējs atbilst attiecīgās valsts, kurā izstrādājumu
pārdod, bezvadu sakaru izmantošanas noteikumiem, un šīs ierīces nedrīkst izmantot citās
valstīs (izstrādājumus, kas iegādāti ES vai EBTA valstīs, var izmantot jebkurā citā ES un EBTA
valstī). Nikon nav atbildīgs par ierīču izmantošanu citās valstīs. Lietotājiem, kas nezina, kurā
valstī ierīce iegādāta, jāsazinās ar vietējo Nikon klientu apkalpošanas centru vai Nikon
pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi. Šis ierobežojums attiecas tikai uz ierīces bezvadu
funkciju un neattiecas uz nekādu citu funkciju izmantošanu.
Drošība
Lai gan viena no produkta priekšrocībām ir iespēja bez ierobežojumiem izveidot
savienojumu, lai uztveramības zonā izmantotu bezvadu datu apmaiņu, ja nav iespējota
drošības funkcija nav iespējota, pastāv tālāk norādītie riski.
• Datu zādzība. Ļaunprātīgas trešās puses var pārtvert bezvadu datu pārsūtīšanu ar nolūku
piesavināties lietotāja identifikāciju, paroli un citu personisku informāciju.
• Neatļauta piekļuve. Nepilnvaroti lietotāji var iegūt piekļuvi tīklam un mainīt datus vai veikt
citas ļaunprātīgas darbības. Ņemiet vērā, ka bezvadu tīklu uzbūves dēļ arī tad, ja ir
iespējota drošība, var notikt specializēti uzbrukumi, kuru rezultātā var tikt iegūta neatļauta
piekļuve. Nikon neatbild par iespējamu datu vai informācijas noplūdi datu pārsūtīšanas
procesā.
• Necentieties iegūt piekļuvi tīkliem, kurus jums nav atļauts lietot, pat, ja tie tiek rādīti
viedtālrunī vai planšetdatorā. Piekļuve šādiem tīkliem var tikt uzskatīta par neatļautu
piekļuvi. Izmantojiet tikai tos tīklus, kurus jums ir atļauts lietot.
Personiskās informācijas pārvaldība un atruna
• Šajā ierīcē saglabātā un konfigurētā informācija, tostarp bezvadu LAN savienojuma
iestatījumi un cita personiskā informācija, ir pakļauta izmaiņu vai zuduma riskam darbības
kļūdu, statiskās elektrības, negadījumu, darbības traucējumu, remontdarbu vai citu
apstrādes darbību ietekmē. Vienmēr saglabājiet atsevišķas svarīgas informācijas kopijas.
Nikon nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai materiāliem
zaudējumiem, kas radušies satura izmaiņu vai zuduma dēļ un kuru izraisīšanā nav
vainojams Nikon.
• Pirms izmest šo ierīci atkritumos vai nodot to citam īpašniekam, izmantojiet funkciju
Reset all (Atiestatīt visu), kas ir pieejama iestatīšanas izvēlnē (A14), lai izdzēstu visu
šajā ierīcē saglabāto un konfigurēto lietotāja informāciju, tostarp bezvadu LAN
savienojuma iestatījumus un citu personisko informāciju.
• Nikon neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas radušies šī izstrādājuma
nesankcionētas lietošanas dēļ, ko veikusi trešā puse ierīces zādzības vai nozaudēšanas
gadījumā.
18
Tehniskās piezīmes
Informācija par produkta eksportēšanu vai ievešanu citās valstīs
Šī produkta lietošanu nosaka Amerikas Savienoto Valstu Eksporta pārvaldības noteikumi
(EPN). Amerikas Savienoto Valstu atļauja nepieciešama eksportēšanai tikai uz tālāk
norādītajām valstīm, uz kurām attiecas embargo vai īpašas kontroles prasības. Kuba, Irāna,
Ziemeļkoreja, Sudāna un Sīrija (sarakstā iespējamas izmaiņas).
Paziņojums pircējiem Eiropā
Atbilstības deklarācija (Eiropā)
Korporācija Nikon ar šo deklarē, ka COOLPIX B600 tipa radio aparatūra atbilst direktīvas 2014/
53/ES prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1811.pdf.
• Maksimālā izvades jauda:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP)
- Bluetooth Zems enerģijas līmenis: 2,12 dBm (EIRP)
• Darbības frekvence:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanāli)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Zems enerģijas līmenis: 2402–2480 MHz
Tehniskās piezīmes
19
Ierīces kopšana
Izmantojot vai uzglabājot šo ierīci, papildus sadaļā „Jūsu drošībai” (Avii–x) aprakstītajiem
noteikumiem ievērojiet arī tālāk minētos drošības ieteikumus.
Kamera
Nepakļaujiet kameru spēcīgiem triecieniem
Ja produkts tiek pakļauts spēcīgam triecienam vai vibrācijai, var rasties tā darbības traucējumi.
Turklāt nepieskarieties un neiedarbojieties ar spēku uz objektīvu.
Uzturiet to sausu
Ja ierīci iegremdēsiet ūdenī vai pakļausiet lielam mitrumam, tā tiks bojāta.
Nepakļaujiet pēkšņām temperatūras izmaiņām
Krasu temperatūras izmaiņu dēļ, piemēram, aukstā dienā izejot ārā no siltas telpas, ierīces iekšpusē
var veidoties kondensāts. Lai izvairītos no kondensāta veidošanās, ievietojiet ierīci pārnēsāšanas
somā vai plastmasas maisiņā, pirms tā tiek pakļauta krasām temperatūras maiņām.
Sargājiet no spēcīga magnētiskā lauka
Neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci tādu iekārtu tuvumā, kas rada spēcīgu elektromagnētisko
starojumu vai magnētisko lauku. Pretējā gadījumā pastāv datu zuduma risks un kameras darbības
traucējumu risks.
Nevērsiet objektīvu ilgstoši pret spilgtiem gaismas avotiem
Lietojot vai uzglabājot kameru, nevērsiet objektīvu ilgstoši pret sauli vai citiem spēcīgiem gaismas
avotiem. Spēcīga gaisma var sabojāt attēla sensoru, vai attēlos var veidoties balta izplūduma efekts.
Izslēdziet ierīci, pirms izņemat vai atvienojat barošanas avotu vai
atmiņas karti
Neizņemiet akumulatoru, ja kamera ir ieslēgta vai tiek saglabāti vai dzēsti attēli. Šādā situācijā
piespiedu kārtā pārtraucot barošanas padevi, pastāv datu zuduma risks, kā arī kameras atmiņas vai
iekšējās shēmas bojājumu risks.
20
Tehniskās piezīmes
Piezīmes par ekrānu
• Monitori (tostarp elektroniskie skatu meklētāji) ir izgatavoti ar ārkārtīgi augstu precizitāti; tiem ir ne
mazāk kā 99,99% darbspējīgu pikseļu, un var trūkt vai būt bojāti ne vairāk ka 0,01% pikseļu. Tas
nozīmē, ka šajos ekrānos var būt pikseļi, kas ir vienmēr izgaismoti (baltā, sarkanā, zilā vai zaļā krāsā)
vai vienmēr izslēgti (melnā krāsā); tas nenorāda uz darbības traucējumiem un neietekmē attēlus,
kas ierakstīti, izmantojot ierīci.
• Spilgtā gaismā attēlus monitorā var būt grūti saskatīt.
• Nepakļaujiet monitoru fiziskam spiedienam, jo tādējādi var radīt bojājumus vai monitora darbības
traucējumus. Ja monitors saplīst, jāuzmanās no savainošanās ar saplīsušo stiklu un jāizvairās no
šķidro kristālu saskares ar ādu un iekļūšanas acīs vai mutē.
Akumulators
Piesardzības pasākumi lietošanas laikā
• Ņemiet vērā, ka lietošanas laikā akumulators var sakarst.
• Nelietojiet akumulatoru, ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 0°C vai augstāka par 40°C, jo
tādējādi var izraisīt bojājumus vai nepareizu darbību.
• Ja pamanāt jebkādas novirzes no normas, piemēram, pārmērīgu karstumu, dūmus vai neparastu
smaku, ko rada akumulators, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar savu
mazumtirgotāju vai Nikon pilnvarotu servisa pārstāvi.
• Kad izņemat akumulatoru no kameras vai no akumulatora lādētāja (papildopcija), ievietojiet to,
piemēram, plastmasas maisiņā, lai tas atrastos noslēgtā iepakojumā.
Akumulatora uzlāde
Pirms kameras lietošanas pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un, ja nepieciešams, nomainiet vai
uzlādējiet akumulatoru.
• Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru iekštelpās ar apkārtējās vides temperatūru 5–35°C.
• Augsta akumulatora temperatūra var traucēt pareizu un pilnīgu akumulatora uzlādi un pasliktināt
akumulatora veiktspēju. Ņemiet vērā, ka lietošanas laikā akumulators var sakarst, tādēļ, pirms
uzlādējat akumulatoru, uzgaidiet, kamēr akumulators atdziest.
Ja uzlādējat kamerā ievietotu akumulatoru, izmantojot uzlādes maiņstrāvas adapteri vai datoru,
akumulators netiek uzlādēts, ja tā temperatūra ir zemāka par 0°C vai augstāka par 50°C.
• Neturpiniet uzlādi pēc tam, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, jo tādā veidā tiek samazināta
akumulatora veiktspēja.
• Akumulatora temperatūra var palielināties uzlādes laikā. Tomēr tas nenorāda uz darbības
traucējumiem.
Rezerves akumulators
Uzņemot attēlus svarīgu notikumu laikā, ja iespējams, nodrošiniet pilnībā uzlādētu rezerves
akumulatoru.
Akumulatora izmantošana aukstā laikā
Aukstā laikā akumulatora veiktspēja var mazināties. Ja zemā temperatūrā izmanto daļēji izlādētu
akumulators, kamera var neieslēgties. Rezerves akumulatorus turiet siltā vietā un, kad nepieciešams,
nomainiet. Pēc sasilšanas auksta akumulatora uzlādes līmenis var daļēji atjaunoties.
Tehniskās piezīmes
21
Akumulatora kontakti
Netīrumi uz akumulatora kontaktiem var radīt kameras darbības traucējumus. Ja akumulatora
kontakti kļūst netīri, pirms lietošanas tie jānotīra ar tīru, sausu drānu.
Izlādēta akumulatora uzlāde
Kameras ieslēgšana vai izslēgšana, ja tās akumulators ir izlādējies, var samazināt akumulatora
darbmūžu. Pirms izmantošanas uzlādējiet izlādētu akumulatoru.
Akumulatora uzglabāšana
• Ja akumulators netiek izmantots, vienmēr izņemiet to no kameras vai akumulatora papildu
lādētāja. Pat tad, ja kamerā ievietotu akumulatoru neizmanto, tā jaudas daudzums nedaudz sarūk.
Tas var radīt pārmērīgu akumulatora jaudas noplūdi un pilnīgu tā funkcijas zudumu.
• Lietotu akumulatoru ir ieteicams uzlādēt reizi sešos mēnešos. Ja akumulators novietots ilgstošai
uzglabāšanai, uzlādējiet to vismaz reizi sešos mēnešos un lietojiet kameru, līdz baterijas līmeņa
indikatora rādījums ir B, un tikai tad novietojiet akumulatoru atpakaļ uzglabāšanā.
• Ievietojiet akumulatoru, piemēram, plastmasas maisiņā, lai nodrošinātu slēgtu iepakojumu, un
uzglabājiet to vēsā vietā. Akumulators jāuzglabā sausā vietā, apkārtējās vides temperatūrā 15–25°C.
Neuzglabājiet akumulatoru karstā vai ļoti aukstā vietā.
Akumulatora darbmūžs
Būtisks laika samazinājums, kurā pilnībā uzlādēts akumulators, lietojot to istabas temperatūrā, saglabā
uzlādi, norāda, ka jānomaina akumulators. Iegādājieties jaunu akumulatoru.
Izmantotu akumulatoru utilizācija
Utilizējiet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem, vispirms noteikti izolējot kontaktus ar
lenti.
Uzlādes maiņstrāvas adapteris
• Uzlādes maiņstrāvas adapteris EH-73P ir paredzēts lietošanai tikai ar saderīgām ierīcēm. Nelietojiet
to ar cita ražotāja vai modeļa ierīci.
• Neizmantojiet citu USB kabeli, kā vien UC-E21. Izmantojot citu USB kabeli nevis UC-E21 kabeli,
pastāv pārkaršanas, aizdegšanās un elektrotrieciena risks.
• Nekādā gadījumā nelietojiet cita ražotāja vai cita modeļa maiņstrāvas adapteri. Izmantojiet tikai
uzlādes maiņstrāvas adapteri EH-73P un neizmantojiet tirdzniecībā pieejamu USB maiņstrāvas
adapteri vai mobilā tālruņa akumulatora lādētāju. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var
izraisīt pārkaršanu vai kameras bojājumus.
• Adapteris EH-73P ir saderīgs ar 100–240 V maiņstrāvas, 50/60 Hz elektrotīkla kontaktligzdām. Ja
adapteri izmantojat citās valstīs, pēc nepieciešamības lietojiet adapteri ar spraudni (iespējams
iegādāties). Sīkāku informāciju par spraudņu adapteriem varat saņemt no savas tūrisma
aģentūras.
• Uz šī izstrādājuma esošie simboli apzīmē:
D maiņstrāva, E līdzstrāva, F II klases iekārta (izstrādājuma konstrukcijai ir dubulta izolācija.)
22
Tehniskās piezīmes
Tīrīšana un uzglabāšana
Tīrīšana
Neizmantojiet spirtu, atšķaidītāju vai citas ātri iztvaikojošas ķīmiskās vielas.
Objektīvs
Centieties nepieskarties stikla detaļām ar pirkstiem. Notīriet putekļus vai plūksnas ar
pūtēju (parasti maza ierīce ar gumijas pūsli vienā galā, kuru spiežot tiek veidota
gaisa plūsma otrā galā). Lai notīrītu pirkstu nospiedumus vai citus netīrumus, ko
nevar notīrīt ar pūtēju, ar mīkstu audumu tīriet no objektīva ar spirālveida kustību
no objektīva centra uz malām. Ja tīrīšana neizdodas, tīriet objektīvu ar audumu, kas
nedaudz samitrināts ar veikalos nopērkamu tīrīšanas līdzekli objektīviem.
Monitors
Notīriet putekļus un plūksnas ar pūtēju. Lai notīrītu pirkstu nospiedumus un citus
netīrumus, notīriet monitoru ar mīkstu, sausu audumu, uzmanoties, lai monitoru
nepiespiestu.
Korpuss
Izmantojiet pūtēju, lai uzmanīgi notīrītu putekļus, netīrumus vai smiltis, pēc tam
uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, sausu drāniņu. Pēc kameras lietošanas pludmalē vai
jebkurā citā smilšainā vai putekļainā vidē noslaukiet no tās jebkādas smiltis,
putekļus vai sāli ar sausu, mazliet dzeramajā ūdenī samitrinātu drānu un kārtīgi
izžāvējiet. Ņemiet vērā, ka svešķermeņi kameras iekšpusē var izraisīt
bojājumus, uz kuriem neattiecas garantija.
Uzglabāšana
Ja kamera netiks izmantota ilgāku laika periodu, izņemiet akumulatoru. Lai novērstu
aprasošanu vai pelējuma veidošanos, izņemiet kameru no glabāšanas vietas vismaz reizi
mēnesī.
Ieslēdziet kameru un pāris reižu atveriet aizvaru, pirms novietojat kameru atpakaļ.
Neuzglabājiet kameru šādās vietās:
• slikti vēdinātas vai mitras vietas, kur mitrums pārsniedz 60%;
• temperatūrā virs 50°C vai zem –10°C;
• blakus iekārtām, kas rada stipru elektromagnētisko lauku, piemēram, televizors vai radio.
Uzglabājot akumulatoru, ievērojiet piesardzības ieteikumus, kas aprakstīti nodaļas
„Akumulators” (A21) sadaļā „Ierīces kopšana” (A20).
Tehniskās piezīmes
23
Saderīgās atmiņas kartes
Kamera atbalsta SD, SDHC un SDXC atmiņas kartes.
• Video ierakstīšanai ieteicams izmantot SD atmiņas kartes ar 6. (video ātruma klase V6) vai
augstāku ātruma klases vērtējumu. Ja izmantojat atmiņas kartes ar zemāku ātruma klases
vērtējumu, video ierakstīšana negaidīti var tikt apturēta.
• Ja izmantojat karšu lasītāju, pārliecinieties, vai tas ir saderīgs ar jūsu atmiņas karti.
• Lai saņemtu informāciju par kartes funkcijām, tās darbību un lietošanas ierobežojumiem,
sazinieties ar tās ražotāju.
Informācija par preču zīmēm
• Windows ir uzņēmuma Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme vai preču zīme
Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.
• Vārds Bluetooth® un logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder korporācijai Bluetooth
SIG, Inc.; korporācija Nikon šīs preču zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
• Apple®, App Store®, Apple logotipi, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® un
iBooks ir preču zīmes vai reģistrētas Apple Inc. preču zīmes ASV un citās valstīs.
• Android, Google Play un Google Play logotips ir uzņēmumaa Google LLC preču zīmes.
Android logotips ar robotu ir atveidots vai pārveidots, izmantojot Google radīto un
kopīgoto darbu, un tas tiek izmantots saskaņā ar Creative Commons Attribution 3.0
licences nosacījumiem.
• iOS ir preču zīme vai reģistrēta uzņēmuma Cisco Systems, Inc preču zīme Amerikas
Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs; tās lietošanu regulē licence.
• Adobe, Adobe logotips, Acrobat un Reader ir preču zīmes vai reģistrētas Adobe Systems
Incorporated preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
• SDXC, SDHC un SD logotipi ir SD-3C, LLC preču zīmes.
• PictBridge ir preču zīme.
• HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir uzņēmuma HDMI
Licensing, LLC. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
24
Tehniskās piezīmes
• Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir uzņēmuma Wi-Fi Alliance preču zīmes vai reģistrētas preču
zīmes.
• Visas pārējās preču zīmes, kuras ir minētas šajā rokasgrāmatā vai citā dokumentācijā, kas
piegādāta kopā ar Nikon izstrādājumu, ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas
preču zīmes.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Šis produkts ir licencēts saskaņā ar AVC Patent Portfolio License personīgai un nekomerciālai
lietošanai, lai (i) kodētu videomateriālus atbilstoši AVC standartam („AVC video”) un/vai (ii)
dekodētu AVC videomateriālus, ko kodējis patērētājs, kas veic personiskas un nekomerciālas
darbības, un/vai kas ir iegūti no video pakalpojumu sniedzēja, kas ir licencēts nodrošināt AVC
videomateriālus. Licence nav piešķirta un netiks piešķirta jebkādiem citiem mērķiem.
Papildu informāciju var saņemt no uzņēmuma MPEG LA, L.L.C..
Skatiet tīmekļa vietni http://www.mpegla.com.
FreeType licence (FreeType2)
Uz šīs programmatūras daļām attiecas autortiesības © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Visas tiesības paturētas.
MIT licence (HarfBuzz)
Uz šīs programmatūras daļām attiecas autortiesības © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visas tiesības paturētas.
Tehniskās piezīmes
25
26
Tehniskās piezīmes
Tehniskās piezīmes
27
Garantijas noteikumi - Nikon Eiropas apkopes
garantija
Cienījamais Nikon pircēj!
Pateicamies jums, ka esat iegādājies šo Nikon izstrādājumu. Ja jūsu Nikon
izstrādājumam nepieciešama garantijas apkope, lūdzam sazināties ar izplatītāju,
no kura to iegādājāties, vai ar mūsu pilnvarotā apkopes tīkla pārstāvi Nikon
Europe B.V. tirdzniecības teritorijā (piemēram, Eiropā, Krievijā un citās valstīs).
Sīkāku informāciju skatīt:
https://www.europe-nikon.com/support
Lai lieki nevienu netraucētu, pirms sazināties ar izplatītāju vai mūsu pilnvaroto
apkopes tīklu, uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatas.
Jūsu Nikon ierīcei ir garantija pret ražošanas defektiem viena pilna gada laikā
kopš sākotnējās iegādes datuma. Ja šī garantijas perioda laikā izstrādājums
izrādās defektīvs nepareiza materiāla vai apdares dēļ, šis izstrādājums mūsu
pilnvarotās apkopes tīklā Nikon Europe B.V. pārdošanas teritorijā tiks salabots
atbilstoši tālāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem bez maksas par
darbu un detaļām. Nikon rezervē tiesības (tikai pēc saviem ieskatiem) aizstāt vai
salabot šo izstrādājumu.
1. Šī garantija tiek nodrošināta, kopā ar izstrādājumu uzrādot aizpildītu garantijas
karti un rēķina oriģinālu vai iegādes kvīti, kurā norādīts iegādes datums,
izstrādājuma tips un izplatītāja uzvārds. Nikon patur tiesības atteikt bezmaksas
garantijas pakalpojumu, ja netiek uzrādīti iepriekš minētie dokumenti vai tajos
ietvertā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Šajā garantijā nav ietverts:
• daļu nepieciešamā apkope, remonts vai nomaiņa normāla nodiluma vai
sabojāšanās dēļ;
• modifikācijas izstrādājuma jaunināšanai no tā parastā nolūka, kurš ir
aprakstīts lietotāja rokasgrāmatās, bez iepriekšējas rakstiskas Nikon
piekrišanas;
• transporta izmaksas un visi transportēšanas riski, kas tieši vai netieši saistīti
ar izstrādājumu garantiju;
28
Tehniskās piezīmes
• bojājumi, kas radušies no modifikācijām vai regulācijām, kuras
izstrādājumam, iespējams, ir veiktas bez iepriekšējas rakstiskas Nikon
piekrišanas, lai atbilstu vietējiem vai valsts tehniskajiem standartiem, kas ir
spēkā jebkurā citā valstī, nevis tajās valstīs, kurām tas sākotnēji tika izstrādāts
un/vai ražots.
3. Garantija netiks piemērota šādos gadījumos:
• bojājumu izraisījusi nepareiza izmantošana, iekļaujot, bet neierobežojoties
ar produkta neizmantošanu parastajiem nolūkiem vai saskaņā ar lietotāja
instrukcijām par pareizu izmantošanu un apkopi, kā arī tādu produkta
uzstādīšanu vai izmantošanu, kas neatbilst drošības standartiem, kuri ir
spēkā tā izmantošanas valstī;
• bojājumu izraisījuši negadījumi, iekļaujot, bet neierobežojoties ar zibeni,
ūdeni, uguni, nepareizu vai bezatbildīgu lietošanu;
• izstrādājuma modeļa vai sērijas numura pārveidošana, izdzēšana,
nesalasāmība vai noņemšana;
• bojājums radies no labojumiem vai regulācijas, ko veikušas nepilnvarotas
apkopes organizācijas vai personas;
• defekti sistēmā, kurā izstrādājums ir pievienots vai ar kuru tas ir izmantots.
4. Šī apkopes garantija neietekmē ne pircēja likumīgās tiesības spēkā esošo
piemērojamo valsts likumu ietvaros, ne arī pircēja tiesības attiecībā pret
izplatītāju, kuras atbilst viņu pārdošanas/pirkšanas līgumam.
Norādījums: Visu pilnvaroto Nikon pakalpojumu punktu pārskatu var atrast
tiešsaistē, šajā saitē (https://www.europe-nikon.com/service/).
Tehniskās piezīmes
29
Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo
rokasgrāmatu jebkādā veidā reproducēt kopumā vai pa daļām
(izņemot īsus citātus atsaucēs vai recenzijās).
CT9A02(Y2)
2019
6MQ024Y2-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising