Nikon | COOLPIX A900 | Nikon COOLPIX A900 Īsā darba uzsākšanas pamācība

Nikon COOLPIX A900 Īsā darba uzsākšanas pamācība
DIGITĀLĀ KAMERA
Īsā darba uzsākšanas pamācība
Ievads
Kameras sastāvdaļas
Sagatavošanās uzņemšanai
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
Savienojuma izveidošana ar viedierīci (SnapBridge)
Citas funkcijas
Tehniskās piezīmes
ii
1
2
9
14
20
24
• Iekams lietot kameru, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
• Lai nodrošinātu, ka kamera tiek lietota pareizi, noteikti
izlasiet sadaļu „Jūsu drošībai” (vi. lpp.).
• Kad esat izlasījuši šo rokasgrāmatu, glabājiet to vietā, kur
tā būs vienmēr pieejama turpmākām uzziņām.
Lv
Ievads
Vispirms izlasiet šo informāciju
Paldies, ka iegādājāties digitālo kameru Nikon COOLPIX A900.
Izdevuma „Atsauces rokasgrāmata” lejupielāde
Atsauces rokasgrāmatā (PDF formātā) ir dažādās valodās sniegta informācija par šī produkta
izmantošanu. Lejupielādējiet atsauces rokasgrāmatu no mūsu lejupielādes centra, izmantojot tālāk
norādīto URL, un saglabājiet to savā viedierīcē vai datorā turpmākai uzziņai.
• Atsauces rokasgrāmatu var skatīt, izmantojot programmu Adobe Acrobat Reader (lejupielādējama
no Adobe vietnes) vai iBooks (iOS lietotne).
Nikon programmatūras lejupielāde
Datoram
Lejupielādējiet programmatūru no mūsu lejupielādes centra, izmantojot tālāk norādīto URL.
• ViewNX-i: šī programmatūra ļauj pārsūtīt attēlus un video uz datoru, lai varētu tos apskatīt un
rediģēt.
Viedierīcei
• SnapBridge: kad ir izveidots bezvadu savienojums, šī lietotne ļauj augšupielādēt attēlus un video
viedierīcē. Lai iegūtu informāciju par to, kā lejupielādēt lietotni un izveidot savienojumu, skatiet
„Savienojuma izveidošana ar viedierīci (SnapBridge)” (A14).
Mūsu Lejupielādes centra apmeklēšana
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai lejupielādētu Nikon attēlveidošanas
izstrādājumus, datora programmatūras vai aparātprogrammatūras rokasgrāmatas.
Nikon lietotāju atbalsts
Apmeklējiet turpmāk norādīto vietni, lai reģistrētu savu kameru un uzzinātu jaunāko informāciju par
produktiem. Jūs varēsiet atrast atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (BUJ) un sazināties ar mums,
lai saņemtu tehnisko palīdzību.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX A900 Model Name: N1511
ii
Ievads
Iepakojuma satura apstiprināšana
Ja trūkst kāda no priekšmetiem, lūdzu, sazinieties ar veikalu, kurā iegādājāties kameru.
COOLPIX A900
Digitālā kamera
Kameras siksna
Uzlādējams litija jonu
akumulators EN-EL12
Uzlādes maiņstrāvas adapteris
EH-73P*
USB vads UC-E21
Īsā darba uzsākšanas pamācība
(šī rokasgrāmata)
Garantija (iespiesta uz šīs rokasgrāmatas aizmugures vāka)
* Ja kamera ir nopirkta valstī vai reģionā, kurā ir nepieciešams izmantot kontaktdakšas adapteri, tad
kontaktdakšas adapteris ir iekļauts komplektā. Kontaktdakšas adaptera forma atšķiras atkarībā no iegādes
valsts vai reģiona (A4).
PIEZĪME. Atmiņas karte neietilpst kameras komplektācijā. SD, SDHC un SDXC atmiņas kartes šajā
rokasgrāmatā tiek sauktas par „atmiņas kartēm”.
Ievads
iii
Informācija un brīdinājumi
Mūžizglītība
Mūžizglītības koncepcijas ietvaros Nikon ir apņēmies nodrošināt pastāvīgu produktu atbalstu un izglītību,
tiešsaistē sniedzot pastāvīgi atjauninātu informāciju tālāk norādītajās vietnēs.
• Lietotājiem ASV: http://www.nikonusa.com/
• Lietotājiem Eiropā: http://www.europe-nikon.com/support/
• Lietotājiem Āzijā, Okeānijā, Tuvējos un Vidējos Austrumos un Āfrikā: http://www.nikon-asia.com/
Apmeklējiet šīs vietnes, lai uzzinātu jaunāko informāciju par produktiem, padomus, atbildes uz bieži
uzdotajiem jautājumiem (BUJ) un vispārīgus ieteikumus par digitālo attēlveidošanu un fotoattēliem.
Papildinformācija var būt pieejama pie vietējā Nikon pārstāvja. Lai iegūtu kontaktinformāciju, apmeklējiet
šo vietni:
http://imaging.nikon.com/
Izmantojiet tikai Nikon zīmola elektroniskos piederumus
Nikon COOLPIX kameras ir izstrādātas atbilstoši visaugstākajiem standartiem, un tās veido kompleksas
elektroshēmas. Tikai Nikon zīmola elektroniskie piederumi (tostarp akumulatora lādētāji, akumulatori, uzlādes
maiņstrāvas adapteri un USB vadi), kurus Nikon sertificējis speciāli lietošanai ar šo Nikon digitālo kameru,
ir izstrādāti un pārbaudīti darbam atbilstoši šo elektronisko shēmu darba un drošības prasībām.
CITU, NEVIS NIKON ELEKTRONISKO PIEDERUMU LIETOŠANA VAR SABOJĀT KAMERU UN ANULĒT JŪSU
NIKON GARANTIJU.
Tādu trešās puses izgatavotu uzlādējamu litija jonu akumulatoru, uz kuriem nav Nikon hologrāfiskās
plombas, lietošana var traucēt kameras normālu darbību vai izraisīt akumulatoru pārkaršanu, uzliesmošanu,
ieplīšanu vai iztecēšanu.
Hologrāfiskā plomba: pierāda, ka šī ierīce
ir autentisks Nikon produkts.
Lai iegūtu plašāku informāciju par Nikon zīmola piederumiem, sazinieties ar vietējo pilnvaroto Nikon
izplatītāju.
Pirms svarīgu attēlu uzņemšanas
Pirms attēlu uzņemšanas svarīgu notikumu laikā (piemēram, kāzās vai pirms kameras ņemšanas līdzi
ceļojumā), veiciet pārbaudes uzņēmumu, lai pārliecinātos, ka kamera darbojas pareizi. Nikon neatbild par
zaudējumiem vai negūto peļņu, kas var rasties nepareizas šī produkta lietošanas rezultātā.
iv
Ievads
Par rokasgrāmatām
• Nevienu šī produkta komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu daļu nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem
nedrīkst pavairot, pārsūtīt, pārrakstīt, uzglabāt izguves sistēmā vai pārtulkot bez Nikon iepriekšējas
rakstiskas atļaujas.
• Šajā rokasgrāmatā iekļautie attēli un norādītais ekrāna saturs var neatbilst konkrētās iekārtas izskatam.
• Nikon patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt tās aparatūras un programmatūras
specifikācijas, kas aprakstītas šajās rokasgrāmatās.
• Nikon neatbild par nekādiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šo produktu.
• Lai arī tiek darīts viss iespējamais, lai panāktu, ka šajās rokasgrāmatās norādītā informācija ir pareiza un
pilnīga, mēs būtu pateicīgi, ja par kļūdām vai nepilnībām jūs ziņotu vietējam Nikon pārstāvim (adrese
norādīta atsevišķi).
Ievērojiet autortiesību paziņojumus!
Saskaņā ar autortiesību likumu ar autortiesībām aizsargātu darbu fotogrāfijas un ierakstus aizliegts izmantot
bez autortiesību īpašnieka atļaujas. Izņēmums ir to izmantošana personīgām vajadzībām, tomēr ņemiet vērā,
ka gadījumos, kad runa ir par priekšnesumu vai izstāžu fotogrāfijām vai ierakstiem, to izmantošanas
personīgām vajadzībām arī var tikt ierobežota.
Atbrīvošanās no datu uzglabāšanas ierīcēm
Lūdzu, ievērojiet, ka attēlu dzēšana vai atmiņas ierīču, piemēram, atmiņas kartes vai iebūvētās kameras
atmiņas, formatēšana pilnībā neizdzēš oriģinālā attēla datus. Izmantojot komerciāli pieejamu
programmatūru, dažreiz no izmestās datu uzglabāšanas ierīces izdzēstos failus var atjaunot, tā radot
iespēju ļaunprātīgi izmantot personīgos attēlu datus. Šādu datu konfidencialitātes nodrošināšana ir
lietotāja atbildība.
Pirms atbrīvošanās no datu uzglabāšanas ierīces vai pirms tās nodošanas citas personas īpašumā noteikti
formatējiet kameras iestatījumus opcijā Reset all (Atiestatīt visu) (A22) iestatīšanas izvēlnē. Pēc kameras
iestatījumu formatēšanas izdzēsiet visus ierīces datus, izmantojot tam paredzētu maksas programmatūru, vai
formatējiet ierīci, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Format memory (Formatēt atmiņu) vai Format
card (Formatēt karti) (A22) un pēc tam uzņemiet attēlus, kas nesatur personisku informāciju (piemēram,
attēlus, kuros redzamas tikai debesis), līdz ierīce ir pilna. Uzmanieties, lai nesavainotos vai neradītu materiālos
zaudējumus, fiziski iznīcinot atmiņas kartes.
Atbilstības marķējums
Izpildiet tālāk norādīto procedūru, lai skatītu dažus no šīs kameras atbilstības marķējumiem.
Nospiediet d pogu M z izvēlnes ikona M Conformity marking (Atbilstības marķējums) M k poga
Ievads
v
Jūsu drošībai
Lai nepieļautu kaitējuma nodarīšanu īpašumam vai nesavainotos paši, pirms šī izstrādājuma
lietošanas uzmanīgi izlasiet visu sadaļu „Jūsu drošībai”.
Uzglabājiet šīs drošības instrukcijas vietā, kur tās būs pieejamas visiem, kas lietos šo izstrādājumu.
BRIESMAS!
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var radīt nāvējošu vai smagu
ievainojumu riskus.
BRĪDINĀJUMS!
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var būt nāvējošu vai smagu
ievainojumu cēlonis.
ESIET
PIESARDZĪGI!
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var būt ievainojumu vai
īpašuma sabojāšanas cēlonis.
BRĪDINĀJUMS!
• Nelietojiet ejot vai vadot transportlīdzekli! Šī brīdinājuma neievērošana var kļūt par cēloni
nelaimes gadījumam vai traumai.
• Neizjauciet un nepārveidojiet šo izstrādājumu. Nepieskarieties iekšējām daļām, kurām radusies
pieeja kritiena vai cita negadījuma rezultātā. Šī brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās
strāvas trieciena vai citu savainojumu cēlonis.
• Ja pamanāt jebkādas nenormālības, piemēram, no izstrādājuma izdalās dūmi, karstums vai
neparastas smakas, nekavējoties atvienojiet akumulatoru vai strāvas avotu. Turpinot lietošanu,
var notikt aizdegšanās, kā arī rasties apdegumi vai citi savainojumi.
• Uzturiet sausu! Nerīkojieties ar slapjām rokām. Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena cēlonis.
• Neļaujiet ādai ilgstoši būt saskarē ar izstrādājumu, kad tas ir ieslēgts vai pievienots elektriskajam
tīklam. Šī brīdinājuma neievērošana var būt zemas temperatūras apdegumu cēlonis.
• Nelietojiet šo izstrādājumu vidē, kas satur uzliesmojošus putekļus vai gāzes, piemēram, propānu,
benzīna tvaikus vai uzliesmojošus aerosolus. Šī brīdinājuma neievērošana var būt eksplozijas vai
aizdegšanās cēlonis.
• Nevērsiet zibspuldzi pret transportlīdzekļa vadītāju. Šī brīdinājuma neievērošana var būt nelaimes
gadījumu cēlonis.
vi
Ievads
• Uzglabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā. Šī brīdinājuma neievērošana var būt
savainojumu vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Turklāt sīkas daļiņas rada
nosmakšanas briesmas. Ja bērns ir norijis kādu šī izstrādājuma daļu, nekavējoties meklējiet
medicīnisko palīdzību.
• Nesamezglojiet, nesapiniet un nesavērpiet siksnu ap kaklu. Šī brīdinājuma neievērošana var būt
nelaimes gadījumu cēlonis.
• Neizmantojiet akumulatorus, lādētājus, maiņstrāvas adapterus un USB vadus, kas nav īpaši
paredzēti darbam ar šo izstrādājumu. Lietojot šim izstrādājumam paredzētus akumulatorus,
lādētājus, maiņstrāvas adapterus un USB vadus, neveiciet tālāk minētās darbības:
- Nebojājiet, nepārveidojiet, ar spēku nevelciet un nelokiet vadus un kabeļus, nenovietojiet tos
zem smagiem priekšmetiem un nepakļaujiet karstuma un liesmu iedarbībai.
- Neizmantojiet ceļojuma pārveidotājus vai adapterus, kas paredzēti sprieguma pārveidošanai,
un līdzstrāvas-maiņstrāvas pārveidotājus.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena cēlonis.
• Nerīkojieties ar kontaktdakšu izstrādājuma uzlādēšanas laikā vai lietojot maiņstrāvas adapteri
negaisa laikā. Šī brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena cēlonis.
• Nerīkojieties kailām rokām vietās, kas pakļautas ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras
iedarbībai. Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai apsaldējumu cēlonis.
ESIET PIESARDZĪGI!
• Neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu. Objektīva fokusētā
gaisma var izraisīt aizdegšanos vai izstrādājuma iekšējo daļu bojājumus. Uzņemot objektus
pretgaismā, neļaujiet kadrā iekļūt saulei.
• Izslēdziet šo izstrādājumu, ja to ir aizliegts lietot. Atspējojiet bezvadu funkcijas, ja bezvadu iekārtu
izmantošana ir aizliegta. Šī izstrādājuma izstarotie radioviļņi var mijiedarboties ar lidmašīnu borta
iekārtām vai medicīnisko aparatūru slimnīcās un citās ārstnieciskās iestādēs.
• Izņemiet akumulatoru un atvienojiet maiņstrāvas adapteri, ja šis izstrādājums netiks izmantots
ilgāku laiku. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas
darbības cēlonis.
• Nepieskarieties objektīvu kustīgajām daļām un citām kustīgajām daļām. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt savainojumu cēlonis.
• Nedarbiniet zibspuldzi, ja tā saskaras ar ādu vai priekšmetiem, vai ir ļoti tuvu tiem. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt apdegumu vai aizdegšanās cēlonis.
Ievads
vii
• Neatstājiet šo izstrādājumu vietās, kur tas ilgstoši varētu tikt pakļauts ļoti augstas temperatūras
iedarbībai, piemēram, aizslēgtā automobilī vai tiešos saules staros. Šī brīdinājuma neievērošana
var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis.
BRIESMAS saistībā ar akumulatoriem
• Neapejieties ar akumulatoriem nepareizi. Tālāk sniegto brīdinājumu neievērošana var būt
akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis:
- Izmantojiet tikai šim izstrādājumam paredzētos uzlādējamos akumulatorus.
- Nepakļaujiet akumulatorus liesmu vai pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Neizjauciet tos.
- Nesavienojiet spailes īssavienojumā, pieskaroties tām ar kaklarotām, matadatām un citiem
metāla priekšmetiem.
- Nepakļaujiet akumulatorus, kā arī izstrādājumus, kuros tie ir ievietoti, spēcīgiem fiziskiem
triecieniem.
• Nemēģiniet uzlādēt akumulatoru EN-EL12, izmantojot lādētājus vai kameras, kas nav īpaši
paredzētas šādam mērķim. Šī brīdinājuma neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas,
saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis.
• Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar acīm, izskalojiet tās, izmantojot lielu daudzumu ūdens,
un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. Kavēšanās var būt acu ievainojumu
cēlonis.
BRĪDINĀJUMS saistībā ar akumulatoriem
• Uzglabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā. Ja bērns ir norijis akumulatoru, nekavējoties
vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
• Neiemērciet šo izstrādājumu ūdenī un neļaujiet tam salīt. Šī brīdinājuma neievērošana var būt
aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Ja izstrādājums ir samircis, nekavējoties
to nosusiniet, izmantojot dvieli vai līdzīgu priekšmetu.
• Ja pamanāt akumulatoriem jebkādas izmaiņas, piemēram, krāsas noplukšanu vai deformēšanos,
nekavējoties pārtrauciet to lietošanu. Pārtrauciet uzlādēt uzlādējamos akumulatorus EN-EL12,
ja tie norādītajā laika periodā neuzlādējas. Šī brīdinājuma neievērošana var būt akumulatoru
sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis.
• Iekams utilizēt, izolējiet akumulatora spailes ar izolācijas lenti. Metāla priekšmetiem nonākot
saskarē ar spailēm, elementi var pārkarst, saplīst vai aizdegties. Akumulatoru pārstrāde vai
utilizēšana jāveic, ievērojot vietējos noteikumus.
• Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar ādu vai apģērbu, nekavējoties noskalojiet skarto vietu
ar lielu daudzumu tīra ūdens. Šī brīdinājuma neievērošana var būt ādas iekaisuma cēlonis.
viii
Ievads
Kameras sastāvdaļas
Kameras korpuss
1 23 4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
7
6
16
1
Grozāmais komandu pārslēgs
8
K (zibspuldzes atvēršanas) slēdzis
2
Barošanas slēdzis/barošanas ieslēgšanas
indikators
9
q (tālummaiņas ātrās atiestates) poga
3
Aizvara atbrīvošanas poga
11 c (atskaņošanas) poga
4
Grozāmais režīmu pārslēgs
12 Rotējamais kursortaustiņš (kursortaustiņš)
5
Zibspuldze
13 k (atlases apstiprināšanas) poga
14 l (dzēšanas) poga
6
Tālummaiņas vadība
f : platleņķis
g : telefoto
h : sīktēlu atskaņošana
i : atskaņošanas tālummaiņa
7
10 b (e video ierakstīšanas) poga
15 d(izvēlņu) poga
16 Ekrāns
N-Mark (NFC uztvērējs)
Kameras sastāvdaļas
1
Sagatavošanās uzņemšanai
Kameras siksnas pievienošana
• Kameras siksnu var piestiprināt pie cilpas kameras korpusa jebkurā pusē (kreisajā vai labajā).
2
Sagatavošanās uzņemšanai
Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana
Akumulatora sprūds
Atmiņas kartes slots
• Pavērsiet pareizajā virzienā akumulatora pozitīvo un negatīvo polu, pabīdiet oranžo akumulatora
sprūdu (3) un pilnībā ievietojiet akumulatoru (4).
• Iebīdiet atmiņas karti, līdz tā ar klikšķi nofiksējas savā vietā (5).
• Uzmanieties un neievietojiet akumulatoru vai atmiņas karti ar augšpusi uz leju vai ar aizmuguri
uz priekšu, jo tas var izraisīt nepareizu darbību.
B
Atmiņas kartes formatēšana
Pirmo reizi šajā kamerā ievietojot atmiņas karti, kas iepriekš lietota citā ierīcē, noteikti to formatējiet
ar šo kameru.
• Ņemiet vērā, ka atmiņas kartes formatēšana neatgriezeniski izdzēš visus attēlus un citus
atmiņas kartē saglabātos datus. Pirms atmiņas kartes formatēšanas neaizmirstiet nokopēt visus attēlus,
kurus vēlaties saglabāt.
• Ievietojiet atmiņas karti kamerā, nospiediet d pogu un iestatīšanas izvēlnē atlasiet Format card
(Formatēt karti) (A22).
Akumulatora vai atmiņas kartes izņemšana
Izslēdziet kameru un pārliecinieties, vai barošanas ieslēgšanas indikators un ekrāns ir izslēgti, un pēc
tam atveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku.
• Pabīdiet akumulatora sprūdu, lai izbīdītu akumulatoru.
• Viegli iespiediet atmiņas karti kamerā, lai daļēji izbīdītu atmiņas karti.
• Rīkojoties ar kameru, akumulatoru un atmiņas karti uzreiz pēc kameras izmantošanas uzmanieties,
jo tie var sakarst.
Atmiņas kartes un iekšējā atmiņa
Kameras datus, tostarp attēlus un video, var saglabāt vai nu atmiņas kartē, vai kameras iekšējā atmiņā.
Lai izmantotu kameras iekšējo atmiņu, izņemiet atmiņas karti.
Sagatavošanās uzņemšanai
3
Akumulatora uzlādēšana
Uzlādes maiņstrāvas adapteris
Elektrotīkla
kontaktligzda
Uzlādes lampiņa
USB vads (iekļauts komplektācijā)
Ja kameras komplektācijā ir iekļauts kontaktdakšas adapteris*, cieši pievienojiet to uzlādes maiņstrāvas
adapterim. Kad tie abi ir savienoti, mēģinājums ar spēku izvilkt kontaktdakšas adapteri var sabojāt
izstrādājumu.
* Kontaktdakšas adaptera forma atšķiras atkarībā no kameras iegādes valsts vai reģiona.
Šī darbība nav jāveic, ja kontaktdakšas adapteris ir pastāvīgi savienots ar uzlādes maiņstrāvas
adapterim.
• Uzlāde sākas, kad kamera tiek pievienota elektrotīkla kontaktligzda ar ievietotu akumulatoru,
kā parādīts attēlā. Baterijas uzlādes laikā uzlādes lampiņa lēni mirgo zaļā krāsā.
• Kad uzlāde ir pabeigta, uzlādes lampiņa nodziest. Atvienojiet uzlādes maiņstrāvas adapterim no
elektrotīkla kontaktligzdas, kā arī atvienojiet USB vadu.
Pilnīgi izlādēta akumulatora uzlādes laiks ir aptuveni 2 stundas un 20 minūtes.
• Bateriju nevar uzlādēt, kad uzlādes lampiņa ātri mirgo zaļā krāsā, un tā iemesls var būt kāds no tālāk
norādītajiem.
- Apkārtējās vides temperatūra nav piemērota uzlādes veikšanai.
- USB vads vai uzlādes maiņstrāvas adapterim nav pievienots pareizi.
- Akumulators ir bojāts.
4
Sagatavošanās uzņemšanai
B
Piezīmes par USB vadu
• Neizmantojiet nevienu citu USB vadu, izņemot UC-E21. Izmantojot citu USB vadu, nevis UC-E21, iespējama
pārkaršana, aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
• Pārbaudiet spraudņu formu un virzienu un neievietojiet vai neizņemiet spraudņus slīpi.
B
Piezīmes par akumulatora uzlādēšanu
• Kameru var izmantot akumulatora uzlādes laikā, bet uzlādes laiks palielināsies. Uzlādes lampiņa nodziest
kameras izmantošanas laikā.
• Nekādā gadījumā nelietojiet cita ražotāja izgatavotu vai cita modeļa maiņstrāvas adapteri, bet tikai uzlādes
maiņstrāvas adapterim EH-73P, un neizmantojiet nevienu veikalos nopērkamu USB maiņstrāvas adapteri
vai akumulatora lādētāju, kas paredzēts mobilā tālruņa uzlādei. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var
izraisīt pārkaršanu vai kameras bojājumus.
Sagatavošanās uzņemšanai
5
Ekrāna leņķa mainīšana
Var pielāgot ekrāna virzienu un leņķi.
Parastai uzņemšanai
Pašportretu uzņemšanai
1/250
F3.7
25m 0s
880
Uzņemšanai zemā pozīcijā
Uzņemšanai augstā pozīcijā
B
Piezīmes par ekrānu
• Pārvietojot monitoru, neizmantojiet pārāk lielu spēku un lēni pārvietojiet regulēšanas diapazona robežās,
lai nesabojātu savienojumu.
• Nepieskarieties zonai monitora aizmugurē. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis.
Īpaši uzmanieties, lai
nepieskaros šīm zonām.
6
Sagatavošanās uzņemšanai
Kameras iestatīšana
1
Ieslēdziet kameru.
• Izmantojot kursortaustiņu, atlasiet un noregulējiet iestatījumus.
Uz augšu
Kursortaustiņš
Pa kreisi
Pa labi
Barošanas
slēdzis
k poga
(piemēro atlasīto opciju) Uz leju
• Tiks parādīts valodas atlasīšanas dialoglodziņš. Nospiediet
kursortaustiņu HI, lai iezīmētu valodu, un nospiediet
k pogu, lai to atlasītu.
• Valodu var mainīt jebkurā laikā, izmantojot iestatīšanas
izvēlnes opciju Language (Valoda).
• Barošanas slēdža iespējošana notiek dažas sekundes pēc
akumulatora ievietošanas. Pagaidiet dažas sekundes un tikai
pēc tam piespiediet barošanas slēdzi.
2
Kad tiek parādīts pa labi redzamais
dialoglodziņš, izpildiet tālāk redzamos
norādījumus un nospiediet d vai k pogu.
• Ja neizdodas izveidot bezvadu savienojumu ar viedierīci:
nospiediet d pogu un pārejiet pie 3. darbības.
• Ja izdodas izveidot bezvadu savienojumu ar viedierīci:
nospiediet k pogu. Informāciju par iestatīšanas procedūru
skatiet sadaļā „Savienojuma izveidošana ar viedierīci
(SnapBridge)” (A14).
3
Language
Български
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Cancel
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
To skip this screen and set SnapBridge
later from the Network menu, press
MENU.
Later
Set
Kad tiek parādīta kameras pulksteņa iestatīšanas uzvedne, nospiediet HI,
lai iezīmētu Yes (Jā) un nospiediet k pogu.
Sagatavošanās uzņemšanai
7
4
Iezīmējiet vietējo laika zonu un nospiediet
k pogu.
London, Casablanca
• Nospiediet H, lai iestatītu vasaras laiku. Kad tas ir ieslēgts,
laiks ir par vienu stundu mazāks un kartes augšdaļā ir
redzama ikona W. Nospiediet I, lai izslēgtu vasaras laiku.
Back
5
6
Nospiediet HI, lai izvēlētos datuma formātu un nospiediet k pogu.
Ievadiet pašreizējo datumu un laiku un
nospiediet k pogu.
• Nospiediet JK, lai iezīmētu vienumus, un nospiediet
HI, lai tos mainītu.
• Nospiediet k pogu, lai iestatītu pulksteni.
Date and time
D
M
Y
h
m
15
11
2016
15
10
Edit
7
Kad tiek parādīta uzvedne, izvēlieties Yes (Jā) un nospiediet k pogu.
• Kad iestatīšana ir pabeigta, kamera izies uzņemšanas displejā.
• Laika zonu un datumu var izmainīt jebkurā laikā, izmantojot iestatīšanas izvēlni (A22) M Time
zone and date (Laika zona un datums).
8
Sagatavošanās uzņemšanai
Uzņemšanas un atskaņošanas
pamatdarbības
Attēlu uzņemšana
A (automātiskais) režīms ir šeit izmantots kā piemērs. A (automātiskais) režīms ļauj veikt vispārīgu
uzņemšanu dažādos uzņemšanas apstākļiem.
1
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz A.
• Akumulatora līmeņa indikators
b: akumulatora uzlādes līmenis ir augsts.
B: akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
• Atlikušo kadru skaits
C ir redzams, ja kamerā nav ievietota atmiņas karte
un attēli tiek saglabāti iekšējā atmiņā.
Atlikušo kadru skaits
1/250
F3.7
25m 0s
880
Akumulatora līmeņa indikators
2
Turiet kameru nekustīgi.
• Nenovietojiet pirkstus un citus objektus uz objektīva,
zibspuldzes, AF palīggaismotāja, mikrofona un skaļruņa.
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
9
• Uzņemot attēlus portreta („vertikālā”) orientācijā, pagrieziet
kameru tā, lai zibspuldze būtu virs objektīva.
3
Kadrējiet attēlu.
• Pārvietojiet tālummaiņas vadības pogu, lai mainītu tālummaiņas objektīva pozīciju.
• Kad uzņemšanas laikā, izmantojot objektīvu telefoto pozīcijā, objekts ir pazudis no kadra,
nospiediet q (tālummaiņas ātrās atiestates) pogu, lai īslaicīgi paplašinātu redzamo apgabalu un
varētu vieglāk kadrēt objektu.
Tālināt
Tuvināt
q poga
4
Līdz pusei nospiediet aizvara atbrīvošanas
pogu.
• Aizvara atbrīvošanas pogas nospiešana „līdz pusei” ir pogas
nospiešana un pieturēšana vietā, kurā jūtama neliela
pretestība.
• Ja objekts atrodas fokusā, fokusa apgabals vai fokusa
indikators ir zaļā krāsā.
• Pašportretu (A6) uzņemšanas laikā fokusa apgabals nav
redzams.
• Ja izmantojat digitālo tālummaiņu, kamera fokusējas kadra
centrā un fokusa apgabals nav redzams.
• Ja fokusa apgabals vai fokusa indikators mirgo, kamera
nespēj fokusēties. Mainiet kompozīciju un mēģiniet vēlreiz
līdz pusei nospiest aizvara atbrīvošanas pogu.
5
10
Nepaceļot pirkstu, nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu līdz galam.
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
1/250
F3.7
Fokusa apgabals
B
Piezīmes par attēlu vai video saglabāšanu
Attēlu vai video saglabāšanas laikā atlikušo kadru skaita indikators vai atlikušā ierakstīšanas laika indikators
mirgo. Neatveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku un neizņemiet akumulatoru
vai atmiņas karti, kamēr mirgo indikators. Tas var izraisīt datu zudumu vai sabojāt kameru vai atmiņas karti.
C
Automātiskās izslēgšanās funkcija
• Ja aptuveni vienu minūti netiek veiktas nekādas darbības, ekrāns izslēdzas, kamera pārslēdzas gaidstāves
režīmā un pēc tam mirgo barošanas ieslēgšanas indikators. Kamera izslēdzas pēc aptuveni trim minūtēm
gaidstāves režīmā.
• Lai atkal ieslēgtu ekrānu, kamēr kamera ir gaidstāves režīmā, veiciet tādu darbību kā barošanas slēdža vai
aizvara atbrīvošanas pogas nospiešana.
C
Trijkāja lietošana
• Trijkāji ieteicams izmantot kameras stabilizēšanai šādās situācijās:
- veicot uzņemšanu vājā apgaismojumā ar zibspuldzes režīmu, kas iestatīts kā W (izsl.);
- kad tālummaiņa ir telefoto pozīcijā.
• Izmantojot trijkāji kameras stabilizēšanai uzņemšanas laikā, iestatiet opciju Photo VR (Fotogrāfijas
vibrāciju samazināšana) kā Off (Izsl.) iestatīšanas izvēlnē (A22), lai novērstu iespējamās šīs funkcijas
izraisītās kļūdas.
Zibspuldzes lietošana
Gadījumos, kad nepieciešama zibspuldze,
piemēram, tumšās vietās vai tad, kad
objekts atrodas pretgaismā, pārvietojiet
K (zibspuldzes atvēršanas) slēdzi, lai
paceltu zibspuldzi.
• Kad zibspuldzi nelietojat, viegli piespiediet
to, lai nolaistu, līdz tā ar klikšķi aizveras.
Video ierakstīšana
Atveriet uzņemšanas ekrānu un nospiediet b (e video
ierakstīšanas) pogu, lai sāktu ierakstīt video. Vēlreiz nospiediet
b (e) pogu, lai beigtu ierakstīšanu.
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
11
Attēlu atskaņošana
1
Nospiediet c (atskaņošanas) pogu,
lai atvērtu atskaņošanas režīmu.
• Nospiežot un turot c pogu, kamēr kamera ir izslēgta,
kamera tiek ieslēgta atskaņošanas režīmā.
2
Izmantojiet kursortaustiņu, lai atlasītu attēlu,
ko vēlaties apskatīt.
•
•
•
•
Nospiediet un turiet HIJK, lai ātri ritinātu attēlus.
Attēlus var atlasīt arī pagriežot kursortaustiņu.
Lai atskaņotu ierakstīto video, nospiediet k pogu.
Lai atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet c pogu
vai aizvara atbrīvošanas pogu.
Parādīt iepriekšējo attēlu
Parādīt nākamo attēlu
• Kad pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā ir redzams
simbols e, varat nospiest k pogu, lai piemērotu
attēlam šo efektu.
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā
pārvietojiet tālummaiņas vadības pogu
g (i) virzienā, lai tuvinātu attēlu.
3.0
• Pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā
pārvietojiet tālummaiņas vadības pogu
f (h) virzienā, lai pārslēgtu sīktēlu
atskaņošanas režīmu un parādītu ekrānā
vairākus attēlus.
12
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
1 / 20
Attēlu dzēšana
1
Lai dzēstu ekrānā redzamo attēlu, nospiediet
l (dzēšanas) pogu.
2
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai atlasītu
vēlamo dzēšanas metodi, un nospiediet
k pogu.
• Lai izietu bez dzēšanas, nospiediet d pogu.
• Varat atlasīt vēlamo dzēšanas metodi, pagriežot grozāmo
komandu pārslēgu vai kursortaustiņu.
3
Delete
Current image
Erase selected images
All images
Atlasiet Yes (Jā) un nospiediet k pogu.
• Izdzēstus attēlus nevar atjaunot.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Nepārtrauktas uzņemšanas režīmā uzņemto attēlu (secības) dzēšana
• Attēli, kas uzņemti nepārtraukti vai uzņemti ar daudzkārtējas
ekspozīcijas izgaismojumu, paškolāžas funkciju vai radošajā
režīmā, tiek saglabāti kā secība, un tikai viens secības attēls
(pirmais attēls) ir redzams atskaņošanas režīmā.
• Nospiežot l pogu, kamēr ir redzams attēlu secības pirmais attēls,
tiek dzēsti visi secības attēli.
• Lai izdzēstu atsevišķus secības attēlus, nospiediet k pogu,
lai parādītu tos pa vienam, un nospiediet l pogu.
C
1/5
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Uzņemšanas režīmā uzņemtā attēla dzēšana
Izmantojot uzņemšanas režīmu, nospiediet l pogu, lai dzēstu pēdējo saglabāto attēlu.
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
13
Savienojuma izveidošana ar viedierīci
(SnapBridge)
Programmas SnapBridge instalēšana
Kad instalējat programmu SnapBridge un izveidojat bezvadu savienojumu starp
kameru, kurā ir nodrošināts programmas SnapBridge atbalsts, un viedierīci, ar
kameru uzņemtos attēlus var augšupielādēt viedierīcē vai izmantot viedierīci, lai
atbrīvotu kameras aizvaru (A18).
• Procedūras ir aprakstītas programmas SnapBridge versijai 2.0. Izmantojiet
jaunāko programmas SnapBridge versiju. Lietošanas procedūras var atšķirties atkarībā no kameras
aparātprogrammatūras, programmas SnapBridge versijas vai viedierīces operētājsistēmas.
• Informāciju par viedierīces lietošanu skatiet viedierīces komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.
1
Viedierīcē instalējiet programmu SnapBridge.
• Programmu iOS ierīcei varat lejupielādēt veikalā Apple App Store®, bet Android™ ierīcei — veikalā
Google Play™. Veiciet meklēšanu, izmantojot atslēgvārdu „snapbridge”, un instalējiet programmu.
• Plašāku informāciju par atbalstītajām operētājsistēmu versijām skatiet attiecīgajā lejupielādes
vietnē.
• Šai kamerai nevar izmantot programmu programmu „SnapBridge 360/170”.
2
Viedierīcē iespējojiet Bluetooth un Wi-Fi.
• Izmantojiet programmu SnapBridge, lai izveidotu savienojumu ar kameru. Savienojuma
izveidi nevar sākt viedierīces Bluetooth iestatījumu ekrānā.
C
Programmā SnapBridge redzamie ekrāni
1 Varat skatīt Nikon paziņojumus un programmas SnapBridge
palīdzības informāciju, kā arī konfigurēt programmas
iestatījumus.
2 Varat konfigurēt viedierīču un kameru savienojuma iestatījumus.
3 Varat skatīt, dzēst vai kopīgot no kameras augšupielādētos
attēlus.
14
Savienojuma izveidošana ar viedierīci (SnapBridge)
1
2
3
Kameras un viedierīces savienojuma izveide
• Izmantojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru, lai procesa laikā kamera neizslēgtos.
• Ievietojiet kamerā atmiņas karti, kurā ir pietiekami daudz brīvas vietas.
1
Kamera: atlasiet Network menu (Tīkla
izvēlne) (A22) M Connect to smart device
(Izveidot savienojumu ar viedierīci) un
nospiediet pogu k.
• Kad kamera tiek ieslēgta pirmo reizi, 2. darbības laikā tiek
parādīts dialoglodziņš. Šādā gadījumā šī darbība nav jāveic.
2
Airplane mode
Connect to smart device
Send while shooting
Wi-Fi
Bluetooth
Restore default settings
Kamera: kad tiek atvērts labajā malā parādītais
dialoglodziņš, nospiediet pogu k.
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
To skip this screen and set SnapBridge
later from the Network menu, press
MENU.
Later
• Parādās dialoglodziņš ar aicinājumu izvēlēties NFC funkciju.
Ja vēlaties izmantot NFC funkciju, ar viedierīces NFC antenu
pieskarieties kameras atzīmei Y (N-mark). Kad viedierīcē ir
redzams uzraksts Start pairing? (Vai sākt savienošanu
pārī?), pieskarieties opcijai OK (Labi) un pārejiet pie
6. darbības. Ja neizmantosiet NFC funkciju, nospiediet
pogu k.
NFC enabled devices: touch
the camera to the smart device.
Non-NFC enabled devices: press OK.
Cancel
3
Kamera: pārliecinieties, vai tiek rādīts
dialoglodziņš labajā pusē.
Set
Next
App
SnapBridge
Camera
• Sagatavojiet viedierīci un veiciet nākamo darbību.
On your smart device, go to the app
store and search for SnapBridge. After
installing, open the SnapBridge app.
Cancel
Savienojuma izveidošana ar viedierīci (SnapBridge)
15
4
Viedierīce: palaidiet lietotni SnapBridge un
pieskarieties pie Pair with camera (Savienot pārī
ar kameru).
• Kad tiek parādīts kameras atlases dialoglodziņš, pieskarieties tās
kameras nosaukumam, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
• Ja pirmajā programmas SnapBridge palaišanas reizē pieskārāties
iespējai Skip (Izlaist) ekrāna augšējā stūrī un savienojums ar kameru
netika izveidots, cilnē A pieskarieties iespējai Pair with camera
(Savienot pārī ar kameru) un pārejiet pie 5. darbības.
5
Viedierīce: ekrānā Pair with camera (Savienot pārī
ar kameru) pieskarieties kameras nosaukumam.
• Ja savienojuma izveides laikā iOS ierīcē tiek parādīts dialoglodziņš ar
darbības aprakstu, pārbaudiet informāciju un pieskarieties iespējai
Understood (Sapratu) (ja šāda opcija nav redzama, ritiniet ekrānu
lejup). Kad tiek parādīts papildpiederumu atlases ekrāns, vēlreiz
pieskarieties kameras nosaukumam (kameras nosaukums var tikt
parādīts pēc laika).
6
Kamera/viedierīce:
pārliecinieties, vai kameras
un viedierīces ekrānā tiek
rādīts viens un tas pats
kods (seši cipari).
Auth. code
123456
Confirm that the same authentication
code is displayed on the smart device
and press OK.
• iOS ierīcēm atkarībā no
OK
Cancel
operētājsistēmas versijas
viedierīcē var netikt rādīts kods. Šādā gadījumā pārejiet pie 7. darbības.
7
16
Kamera/viedierīce: nospiediet kameras
pogu k un programmā SnapBridge
pieskarieties iespējai PAIR (SAVIENOT
PĀRĪ).
Savienojuma izveidošana ar viedierīci (SnapBridge)
8
Kamera/viedierīce: pabeidziet savienojuma iestatīšanu.
Kamera: kad tiek atvērts labajā malā parādītais dialoglodziņš,
nospiediet pogu k.
Viedierīce: kad tiek parādīts dialoglodziņš ar paziņojumu par
pāra savienojuma izveides pabeigšanu, pieskarieties iespējai
OK (Labi).
Your camera and smart device are
connected!
SnapBridge will send your photos to
your smart device as they are taken.
Next
9
Kamera: lai pabeigtu iestatīšanu, rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā.
• Lai fotogrāfijām pievienotu atrašanās vietas datus, atlasiet opciju Yes (Jā), kad tiek parādīta
atbilstoša uzvedne, un iespējojiet atrašanās vietas datu funkcijas. Iespējojiet atrašanās vietas datu
funkcijas viedierīcē un programmas SnapBridge cilnē A atlasiet opciju M Auto link options
(Automātiskas saites opcijas) M un iespējojiet funkciju Synchronize location data
(Sinhronizēt atrašanās vietas datus).
• Varat arī sinhronizēt kameras pulksteņlaiku ar viedierīces pulksteni. Lai to izdarītu, atlasiet opciju
Yes (Jā), kad tiek parādīta attiecīgā uzvedne. Programmas SnapBridge cilnē A atlasiet opciju
M Auto link options (Automātiskas saites opcijas) M un iespējojiet funkciju Synchronize
clocks (Sinhronizēt laiku).
Kameras un viedierīces savienojuma izveide ir pabeigta.
Ar kameru uzņemtie fotoattēli automātiski tiek augšupielādēti viedierīcē.
C
Plašāka informācija par programmas SnapBridge un kameras lietošanu
• Lai iegūtu plašāku informāciju par programmas SnapBridge lietošanu, skatiet palīdzības informāciju
tiešsaistē (kad ir izveidots savienojums, atveriet programmas SnapBridge izvēlni M Help (Palīdzība)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
• Plašāku informāciju par to, kā lietot kameru, skatiet kameras komplektācijā iekļautajā dokumentā „Atsauces
rokasgrāmata” (PDF formātā). Varat to lejupielādēt no lejupielādes centra.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
C
Nesekmīga savienojuma izveide
• Ja savienojuma izveides laikā kamerā tiek rādīts paziņojums Could not connect. (Neizdevās izveidot
savienojumu.), veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
- Nospiediet pogu k un atkārtojiet sadaļā „Kameras un viedierīces savienojuma izveide” (A15)
aprakstīto procedūru, sākot no 2. darbības, lai atkārtoti izveidotu savienojumu.
- Lai atceltu savienojuma izveidi, nospiediet pogu d.
• Problēmu, iespējams, var novērst, programmu palaižot atkārtoti. Aizveriet programmu SnapBridge un pēc
tam pieskarieties tās ikonai, lai to palaistu atkārtoti. Kad programma ir palaista, atkārtojiet sadaļā „Kameras
un viedierīces savienojuma izveide” (A15) aprakstīto procedūru, sākot no 1. darbības.
Savienojuma izveidošana ar viedierīci (SnapBridge)
17
Bezvadu savienoju atspējošana vai iespējošana
Varat izmantot jebkuru no tālāk norādītajām metodēm, lai iespējotu vai atspējotu savienojumu.
• Izmainiet iestatījumu kameras sadaļā Network menu (Tīkla izvēlne) M Airplane mode
(Lidojuma režīms). Varat to pārslēgt uz On (Iesl.), lai izslēgtu visa veida saziņu vietās, kur
bezvadu saziņa ir aizliegta.
• Izmainiet iestatījumu kameras sadaļā Network menu (Tīkla izvēlne) M Bluetooth M
Connection (Savienojums).
• Mainiet iestatījumus programmas SnapBridge cilnē A M Auto link options (Automātiskas
saites opcijas) M Auto link (Automātiska saite).
Jūs varat mazināt viedierīces akumulatora uzlādes patēriņu, atspējojot šo iestatījumu.
Attēlu augšupielāde un attālā fotografēšana
Attēlu augšupielāde
Attēlus var augšupielādēt trīs veidos.
• Iekšējā atmiņā esošos attēlus nevar augšupielādēt.
Automātiska attēlu augšupielāde
viedierīcē katrā attēla uzņemšanas
reizē.1, 2
Network menu (Tīkla izvēlne) kamerā M Send while
shooting (Sūtīt uzņemšanas laikā) M iespējai Still images
(Nekustīgi attēli) iestatiet opciju Yes (Jā).
Video nevar augšupielādēt automātiski.
Attēlu atlasīšana kamerā un
augšupielādēšana viedierīcē.1, 2
Playback menu (Atskaņošanas izvēlne) kamerā M attēlu
atlasīšanai izmantojiet funkciju Mark for upload (Atzīmēt
augšupielādei).
Video nevar atlasīt augšupielādei.
Viedierīces izmantošana attēlu
atlasīšanai kamerā un
augšupielādei viedierīcē.
Programmas SnapBridge cilnē A M pieskarieties iespējai
Download pictures (Lejupielādēt attēlus).
Tiek atvērts Wi-Fi savienojumu dialoglodziņš. Pieskarieties iespējai
OK (Labi)3 un atlasiet attēlus.
1
2
Augšupielādēto attēlu izšķirtspēja ir 2 megapikseļi.
Ja kameras Network menu (Tīkla izvēlne) M Bluetooth M Send while off (Sūtīt, kamēr izslēgts)
iestatījums ir On (Iesl.), attēli automātiski tiek augšupielādēti viedierīcē pat, ja kamera ir izslēgta.
3
Atkarībā no iOS versijas ir jāatlasa kameras SSID, ja pieskarsieties opcijai OK (Labi).
Skatiet sadaļu „Ja iOS ierīcē tiek atvērts ar Wi-Fi savienojumiem saistīts dialoglodziņš” (A19)
B
Piezīmes par darbību, kad izveidots Wi-Fi savienojums
• Ja viedierīcē tiek aktivizēts miega režīms vai programmas SnapBridge vietā sākat lietot citu programmu,
Wi-Fi savienojums tiek pārtraukts.
• Wi-Fi savienojuma laikā noteiktas programmas SnapBridge funkcijas nevar
izmantot. Lai pārtrauktu Wi-Fi savienojumu, pieskarieties cilnei A M F
M Yes (Jā).
18
Savienojuma izveidošana ar viedierīci (SnapBridge)
Attālā fotografēšana
Lai atbrīvotu kameras aizvaru, izmantojot viedierīci, programmā SnapBridge pieskarieties cilnei
A M Remote photography (Attālā fotografēšana).
• Izpildiet programmā SnapBridge redzamos norādījumus, lai iespējotu Wi-Fi savienojumu.
iOS ierīcē var tikt parādīts Wi-Fi savienojumu dialoglodziņš. Šādā gadījumā skatiet informāciju
sadaļā „Ja iOS ierīcē tiek atvērts ar Wi-Fi savienojumiem saistīts dialoglodziņš” (A19).
• Dažās kamerās attālo fotografēšanu nevar veikt, ja kamerā nav ievietota atmiņas karte.
Ja iOS ierīcē tiek atvērts ar Wi-Fi savienojumiem saistīts
dialoglodziņš
Programma SnapBridge parasti izveido savienojumu starp kameru un viedierīci, izmantojot
Bluetooth. Taču, ja izmantojat funkciju Download pictures (Lejupielādēt attēlus) vai attālo
fotografēšanu, jāiespējo Wi-Fi savienojums. Atkarībā no iOS versijas, savienojums jāiestata manuāli.
Šādā gadījumā, lai iestatītu savienojumu, rīkojieties saskaņā ar tālāk norādīto procedūru.
1
Pierakstiet viedierīces ekrānā parādīto kameras SSID
(kameras noklusējuma nosaukums) un paroli un tad
pieskarieties iespējai View options (Skatīt opcijas).
• SSID un paroli var nomainīt kameras sadaļā Network menu (Tīkla
izvēlne) M Wi-Fi M Network settings (Tīkla iestatījumi). Lai
aizsargātu savu konfidencialitāti, iesakām regulāri mainīt paroli. Pirms
maināt paroli, pārtrauciet bezvadu savienojumu (A18).
2
Savienojumu sarakstā atlasiet SSID nosaukumu, kuru
pierakstījāt 1. darbībā.
• Ja savienojumu izveidojat pirmoreiz, ievadiet paroli, kuru pierakstījāt
1. darbībā — ievērojiet lielo un mazo burtu lietojumu. Pēc tam, kad
savienojums ir izveidots pirmoreiz, parole nav jāievada.
• Wi-Fi savienojuma izveide ir pabeigta, kad blakus kameras SSID ir
redzams simbols G, kā parādīts ekrāna attēlā pa labi. Atgriezieties
programmā SnapBridge un turpiniet darbu tajā.
Savienojuma izveidošana ar viedierīci (SnapBridge)
19
Citas funkcijas
Uzņemšanas režīma atlase
Grozāmo režīmu pārslēgu var pagriezt, lai novietotu vēlamā
uzņemšanas režīma zīmi iepretim indikatora atzīmei uz kameras
korpusa.
• A (Automātiskais) režīms
Izvēlieties šo režīmu, lai veiktu vispārīgu uzņemšanu dažādos uzņemšanas apstākļos.
• o (Radošais) režīms
Izdarot vienu uzņēmumu, kamerā tiek vienlaicīgi saglabāti četri attēli ar efektiem un viens attēls
bez efektiem.
• y (Sižeta) režīms
Nospiediet d pogu un atlasiet sižeta režīmu.
- Scene auto selector (Sižeta automātiskais atlasītājs): kadrējot attēlu, kamera atpazīst
uzņemšanas apstākļus, un var uzņemt attēlus atbilstoši šiem apstākļiem.
- Time-lapse movie (Intervāla fotografēšanas video): kamera var ar norādīto laika intervālu
uzņemt nekustīgus attēlus, lai izveidotu intervāla fotografēšanas video (e1080/30p vai
S1080/25p), kuri ir aptuveni 10 sekundes gari.
- Multiple exp. Lighten (Daudzkārtējas ekspozīcijas izgaismojums): kamera ar regulāru
intervālu automātiski uzņem kustīgus attēlus, salīdzina katru attēlu un apvieno tikai to spilgtos
apgabalus un pēc tam saglabā tos kā vienu attēlu. Tiek uzņemtas arī tādas gaismas plūsmas kā
automašīnu gaismas vai zvaigžņu kustība.
- Superlapse movie (Superlēciena metodes video): izmantojiet, lai ierakstītu video,
pārvietojot kameru un ierakstot objekta izmaiņas laikā gaitā. Video tiek ierakstīti ar paātrinājumu
(e1080/30p vai S1080/25p).
- Smart portrait (Viedportretēšana): lietojiet kosmētisko retušu, lai uzņemšanas laikā uzlabotu
cilvēku sejas, un attēlu uzņemšanai izmantojiet smaida taimera vai paškolāžas funkciju.
Papildus šie režīmiem var izvēlēties arī dažādus sižeta režīmus.
• M (Short movie show (Apvienotais īsais video)) režīms
Kamera izveido līdz 30 sekundes garu īso video (e1080/30p vai S1080/25p), ierakstot
un automātiski apvienojot vairākus pāris sekundes garus videoklipus.
• A, B, C un D režīmi
Atlasiet šos režīmus, lai varētu labāk kontrolēt aizvara ātrumu un f skaitli.
20
Citas funkcijas
C
Palīdzības parādīšana
Kad notiek uzņemšanas režīma maiņa vai redzams iestatījumu ekrāns, tiek parādīti funkciju apraksti.
Līdz pusei nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu, lai ātri pārslēgtu uz uzņemšanas režīmu. Šos aprakstus var
parādīt vai paslēpt, izmantojot opciju Help display (Palīdzības parādīšana) iestatīšanas izvēlnes vienumā
Monitor settings (Monitora iestatījumi).
Uzņemšanas funkciju iestatīšana ar kursortaustiņu
Kad redzams uzņemšanas režīms, varat nospiest kursortaustiņu H (m) J (n) I (p) K (o),
lai iestatītu tālāk aprakstītās funkcijas.
• m Zibspuldzes režīms
Kad zibspuldze ir pacelta, zibspuldzes režīmu var iestatīt atbilstoši uzņemšanas apstākļiem.
• n Self-timer (Automātiskais taimeris)/Self-portrait timer (Pašportreta taimeris)
- Self-timer (Automātiskais taimeris): aizvara automātiska atbrīvošana notiek ik pēc 10 vai ik pēc
2 sekundēm.
- Self-portrait timer (Pašportreta taimeris): kamera fokusējas 5 sekunžu laikā un pēc tam notiek
aizvara automātiska atbrīvošana.
• p Makro režīms
Izmantojiet makro režīmu, uzņemot attēlus tuvplānā.
• o Pielāgošanas slīdnis (o spilgtums (ekspozīcijas kompensācija), G košums,
F nokrāsa un J Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting))
Var pielāgot visa attēla spilgtumu (ekspozīcijas kompensāciju).
Smart portrait (Viedportretēšana) sižeta režīmā var uzlabot cilvēku sejas ar kosmētisko retušu.
A, B, C un D režīmā var pielāgot vispārējo attēla spilgtumu, košumu, nokrāsu un Active
D-Lighting (Aktīvā D-Lighting).
Funkcijas, kuras var iestatīt, atšķiras atkarībā no uzņemšanas režīma.
Citas funkcijas
21
Izvēlnē veicamās darbības
Tālāk norādītās izvēlnes var iestatīt, nospiežot d (izvēlņu) pogu.
•
•
•
•
•
•
A Uzņemšanas izvēlne1, 2
e Video izvēlne1
N Atskaņošanas režīma izvēlne (List by date (Sakārtot pēc datuma) režīms)3
c Atskaņošanas izvēlne3
q Tīkla izvēlne
z Iestatīšanas izvēlne
1
2
3
Kad ir redzams uzņemšanas ekrāns, nospiediet d pogu.
Izvēlnes ikonas un pieejamās iestatījumu opcijas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma.
Kad ir redzams atskaņošanas ekrāns, nospiediet d pogu.
1
Nospiediet d (izvēlņu) pogu.
• Tiek atvērta izvēlne.
1/250
2
Nospiediet kursortaustiņu J.
• Izvēlētā izvēlnes ikona ir redzama dzeltenā
krāsā.
F 3.7
F3.7
25m 0s
880
Shooting menu
Image quality
Image size
Izvēlnes ikonas
3
Atlasiet izvēlnes ikonu un
nospiediet k pogu.
Time zone and date
• Tagad izvēlnes opcijas var atlasīt.
Date stamp
Set up
Monitor settings
Photo VR
AF assist
Digital zoom
22
Citas funkcijas
4
Atlasiet izvēlnes opciju un
nospiediet k pogu.
• Atkarībā no izvēlētā uzņemšanas režīma
vai kameras statusa zināmas izvēlnes
opcijas nevar iestatīt.
Time zone and date
Monitor settings
Date stamp
Photo VR
AF assist
Digital zoom
5
Atlasiet iestatījumu un nospiediet
k pogu.
• Izvēlētais iestatījums ir piemērots.
• Kad esat pabeidzis lietot izvēlni, nospiediet
d pogu.
• Kad tiek parādīta izvēlne, kameru var
pārslēgt uzņemšanas režīmā, nospiežot
aizvara atbrīvošanas pogu vai b (e)
pogu.
C
Date stamp
Date
Date and time
Off
Grozāmā komandu pārslēga vai kursortaustiņa izmantošana, kad ir redzama izvēlne
Kad ir redzama izvēlne vai iestatījumu vienumi, izvēlnes opciju var arī atlasīt, pagriežot grozāmo komandu
pārslēgu vai kursortaustiņu.
Citas funkcijas
23
Tehniskās piezīmes
Paziņojumi
Paziņojumi pircējiem Eiropā
BRĪDINĀJUMI
JA AKUMULATORS TIEK AIZSTĀTS AR NEPAREIZA TIPA AKUMULATORU, VAR NOTIKT
EKSPLOZIJA.
ATBRĪVOJIETIES NO VECAJIEM AKUMULATORIEM, KĀ NORĀDĪTS INSTRUKCIJĀS.
Šis simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs.
• Šis produkts ir paredzēts atsevišķai savākšanai atbilstošos savākšanas punktos.
No tā nedrīkst atbrīvoties kā no mājsaimniecības atkritumiem.
• Atsevišķa atkritumu savākšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un
izvairīties no cilvēka veselībai un apkārtējai videi negatīvām sekām, ko var radīt
nepareiza to likvidēšana.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm,
kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.
Šis simbols uz akumulatora norāda, ka akumulators ir jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs.
• Akumulatori ar šo simbolu vai bez tā ir paredzēti atsevišķai savākšanai atbilstošā
savākšanas punktā. No tā nedrīkst atbrīvoties kā no mājsaimniecības atkritumiem.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām
iestādēm, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.
24
Tehniskās piezīmes
Piezīmes par bezvadu sakaru funkcijām
Bezvadu ierīču lietošanas ierobežojumi
Ierīces bezvadu raiduztvērējs atbilst tā pārdošanas valsts bezvadu ierīču lietošanas noteikumiem; tā
izmantošana citās valstīs nav paredzēta (izstrādājumus, kas iegādāti ES vai Eiropas Brīvās tirdzniecības
asociācijas (EBTA) dalībvalstīs, var izmantot jebkurā ES un EBTA valstī). Nikon neuzņemas atbildību par
ierīces lietošanu citās valstīs. Lietotāji, kas nav pārliecināti par ierīces sākotnējās pārdošanas valsti,
var sazināties ar vietējo Nikon apkopes centru vai Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.
Šis ierobežojums attiecas tikai uz bezvadu darbību, un tas neattiecas uz ierīces cita veida
izmantošanu.
Drošība
Kaut arī viena no šī produkta priekšrocībām ir tāda, ka tas ļauj citām personām brīvi izveidot
savienojumu ar to, lai veiktu datu bezvadu apmaiņu jebkurā vietā tā darbības diapazonā, tomēr,
ja nav iespējota drošības funkcija, var notikt tālāk minētais.
• Datu zādzība: ļaunprātīgas trešās puses var pārtvert bezvadu pārraides ar nolūku nozagt lietotāja
ID, paroles un citu personisko informāciju.
• Nepilnvarota piekļuve: nepilnvaroti lietotāji var piekļūt tīklam un mainīt datus vai veikt citas
ļaunprātīgas darbības. Ņemiet vērā, ka bezvadu tīklu uzbūves dēļ specializēti uzbrukumi var atļaut
nepilnvarotu piekļuvi pat tad, ja iespējota drošības funkcija. Nikon neuzņemas atbildību par datu
vai informācijas noplūdi, kas var notikt datu pārsūtīšanas laikā.
• Nepiekļūstiet tīkliem, kurus jums nav atļauts lietot, pat ja tie ir redzami viedtālrunī vai
planšetdatorā. Šādu rīcību var uzskatīt par nepilnvarotu piekļuvi. Piekļūstiet tikai tīkliem, kurus jums
ir atļauts lietot.
Personiskās informācijas pārvaldība un atruna
• Lietotāja informācija, kas reģistrēta un konfigurēta izstrādājumā, tostarp bezvadu LAN
savienojuma iestatījumi un cita personiskā informācija, var tikt pārveidota un zaudēta darbības
kļūdas, statiskās elektrības, negadījuma, darbības traucējuma, remonta vai cita iemesla dēļ. Svarīgai
informācijai vienmēr izveidojiet atsevišķas kopijas. Nikon neuzņemas atbildību par nekādu tiešu
vai netiešu kaitējumu vai peļņas zaudējumiem, kas radušies tādu satura izmaiņu vai pazaudēšanas
dēļ, kur nav vainojams Nikon.
• Pirms atbrīvošanās no šī izstrādājuma vai tā nodošanas citam īpašniekam iestatīšanas izvēlnē
(A22) atlasiet opciju Reset all (Atiestatīt visu), lai izdzēstu visu izstrādājumā reģistrēto un
konfigurēto lietotāja informāciju, tostarp bezvadu LAN savienojuma iestatījumus un citu
personisko informāciju.
• Nikon neuzņemas atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas radušies trešo pušu veiktas šī
izstrādājuma nepilnvarotas lietošanas rezultātā šī izstrādājuma nozagšanas vai pazaudēšanas
gadījumā.
Tehniskās piezīmes
25
Piesardzības pasākumi, eksportējot šo produktu vai ņemot līdzi uz ārzemēm
Uz šo izstrādājumu attiecas ASV Eksporta pārvaldes noteikumi (EAR). Lai veiktu eksportu uz citām
valstīm, ASV valdības atļauja nav nepieciešama, izņemot tās valstis, kurām šī dokumenta sastādīšanas
brīdī ir piemērots embargo vai īpaši kontroles pasākumi: Irāna, Kuba, Sīrija, Sudāna un Ziemeļkoreja
(šis saraksts var mainīties).
Paziņojums pircējiem Eiropā
Atbilstības deklarācija (Eiropa)
Korporācija Nikon ar šo deklarē, ka COOLPIX A900 tipa radio aparatūra atbilst direktīvas
2014/53/ES prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_A900.pdf.
• Maksimālā izvades jauda:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 9,3 dBm (EIRP)
• Darbības frekvence:
- Wi-Fi: 2412 – 2462 MHz (kanāli 1 – 11)
- Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402 – 2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
26
Tehniskās piezīmes
Produkta apkope
Izmantojot vai uzglabājot šo ierīci, papildus sadaļā „Jūsu drošībai” (Avi–viii) aprakstītajiem
noteikumiem ievērojiet arī tālāk minētos drošības pasākumus.
Kamera
Nepakļaujiet kameru spēcīga trieciena iedarbībai
Ja pakļausiet izstrādājumu spēcīgam triecienam vai vibrācijai, tas var darboties nepareizi. Turklāt
nepieskarieties un neiedarbojieties ar spēku uz objektīvu vai objektīva vāku.
Uzturiet sausu
Ja ierīci iegremdēsiet ūdenī vai pakļausiet lielam mitrumam, tā tiks bojāta.
Izvairieties no pēkšņām temperatūras izmaiņām
Pēkšņas temperatūras izmaiņas, kādas rodas, piemēram, atstājot apsildītu ēku aukstā dienā, var izraisīt
kondensāta rašanos ierīces iekšpusē. Lai izvairītos no kondensācijas, ievietojiet ierīci pārnēsājamā apvalkā vai
plastmasas iepakojumā, pirms tā tiek pakļauta pēkšņām temperatūras izmaiņām.
Sargiet to no spēcīgiem magnētiskajiem laukiem
Neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci tādu ierīču tuvumā, kas rada spēcīgu elektromagnētisko starojumu vai
magnētiskos laukus. Tas var izraisīt datu zudumu vai kameras nepareizu darbību.
Ilgstoši nepavērsiet objektīvu pret spēcīgiem gaismas avotiem
Kameras lietošanas vai uzglabāšanas laikā ilgstoši nepavērsiet objektīvu pret sauli vai citiem spēcīgiem
gaismas avotiem. Intensīva gaisma var izraisīt attēla sensora nolietošanos vai radīt fotogrāfijās baltus
izplūduša attēla efektus.
Izslēdziet ierīci pirms atmiņas kartes izņemšanas vai atvienošanas no
barošanas avota
Neizņemiet akumulatoru, kamēr produkts ir ieslēgts vai kamēr attēli tiek saglabāti vai izdzēsti. Enerģijas
padeves piespiedu pārtraukšana šādos apstākļos var radīt datu zudumus vai bojājumu produkta atmiņā vai
iekšējā elektroshēmā.
Tehniskās piezīmes
27
Piezīmes par ekrānu
• Ekrāni (tostarp elektroniskie skatu meklētāji) ir izgatavoti ar ārkārtīgi augstu precizitāti; tiem ir vismaz
99,99 % darbspējīgu pikseļu un ne vairāk ka 0,01 % pikseļu var trūkt vai būt bojāti. Tādēļ šie displeji var
saturēt vienmēr izgaismotus (baltus, sarkanus, zilus vai zaļus) vai vienmēr izslēgtus (melnus) pikseļus; tas
nenorāda uz darbības traucējumiem un neatstāj nekādu iespaidu uz attēliem, kas ierakstīti ar ierīci.
• Spilgtā gaismā attēlus uz ekrāna var būt grūti saskatīt.
• Nespiediet ekrānu ar spēku, jo tas var izraisīt bojājumus vai nepareizu darbību. Ja ekrāns tiek sasists,
jāuzmanās no savainošanās ar sasisto stiklu un jāizvairās no šķidro kristālu saskares ar ādu un iekļūšanas
acīs vai mutē.
Baterija/akumulators
Piesardzības pasākumi lietošanas laikā
• Ievērojiet, ka akumulators lietošanas laikā var sakarst.
• Neizmantojiet akumulatoru, kad ārējās vides temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 40 °C, jo tas
var izraisīt nepareizu darbību.
• Ievērojot tādas nepareizas darbības pazīmes kā pārāk liela sakaršana, dūmi vai akumulatora neparasta
smaka, nekavējoties pārtrauciet izmantošanu un konsultējieties ar mazumtirgotāju vai Nikon pilnvarotu
tehniskās apkopes pārstāvi.
• Pēc akumulatora izņemšanas no kameras vai papildus pieejamā akumulatoru lādētāja, ievietojiet
akumulatoru plastmasas vai līdzīgā iepakojumā, lai izolētu to.
Akumulatora uzlādēšana
Pirms kameras izmantošanas pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un nomainiet vai uzlādējiet
akumulatoru, ja tas nepieciešams.
• Pirms izmantošanas uzlādējiet akumulatoru iekštelpās, temperatūrā no 5 °C līdz 35 °C.
• Augsta akumulatora temperatūra var traucēt akumulatora pareizu vai pilnīgu uzlādi un samazināt
akumulatora veiktspēju. Ievērojiet, ka akumulators pēc lietošanas var būt karsts. Pirms uzlādes pagaidiet,
līdz akumulators atdziest.
Veicot šajā kamerā ievietotā akumulatora uzlādi, izmantojot uzlādes maiņstrāvas adapteri vai datoru,
akumulators netiek uzlādēts, ja tā temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 50 °C.
• Neturpiniet uzlādi pēc tam, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, jo tādā veidā tiek samazināta akumulatora
veiktspēja.
• Akumulatora temperatūra var paaugstināties uzlādes lakā. Tas nenorāda uz darbības kļūmi.
Rezerves akumulatoru līdzņemšana
Ja iespējams, uzņemot attēlus svarīgos notikumos, vienmēr ņemiet līdzi pilnīgi uzlādētu rezerves
akumulatoru.
Auksta akumulatora izmantošana
Aukstās dienās akumulatoru kapacitātei ir tendence samazināties. Ja zemā temperatūrā akumulators ir tukšs,
kameru var nebūt iespējams ieslēgt. Rezerves akumulatorus turiet siltā vietā un, kad nepieciešams,
nomainiet. Pēc sasildīšanas auksts akumulators var atjaunot daļu uzlādes.
28
Tehniskās piezīmes
Akumulatora kontakti
Netīrumi uz akumulatora kontaktiem var traucēt akumulatora darbību. Ja akumulatora kontakti kļūst netīri,
pirms lietošanas tie jānotīra ar tīru, sausu drāniņu.
Akumulatora uzlādēšana
Kameras ieslēgšana vai izslēgšana, kad kamerā ir ievietots izlādēts akumulators, var saīsināt akumulatora
kalpošanas laiku. Pirms izmantošanas uzlādējiet izlādēto akumulatoru.
Akumulatora uzglabāšana
• Vienmēr, kad akumulators netiek lietots, izņemiet to no kameras vai papildu akumulatora lādētāja. Kamēr
akumulators atrodas kamerā, niecīgs strāvas daudzums tiek patērēts pat tad, kad akumulators netiek
izmantots. Rezultātā akumulators var pārlieku izlādēties un pārtraukt darboties.
• Atkārtoti uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi sešos mēnešos un pilnīgi izlādējiet pirms nolikšanas
uzglabāšanai.
• Ievietojiet akumulatoru plastmasas maisiņā vai līdzīgā iepakojumā, lai izolētu, un glabājiet to vēsā vietā.
Akumulators ir jāuzglabā vēsā vietā, temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C. Neglabājiet akumulatoru karstā vai ļoti
aukstā vietā.
Akumulatora darbmūžs
Izteikta pilnībā uzlādēta akumulatora izlādēšanās laika saīsināšanās, to lietojot istabas temperatūrā, norāda,
ka jānomaina akumulators. Iegādājieties jaunu akumulatoru.
Veco bateriju/akumulatoru otrreizējā pārstrāde
Nomainiet bateriju/akumulatoru, kad to vairs nevar uzlādēt. Izmantotās baterijas/akumulators ir vērtīgs
resurss. Lūdzu, izlietotās baterijas/akumulatoru utilizējiet atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem.
Uzlādes maiņstrāvas adapteris
• Uzlādes maiņstrāvas adapteris EH-73P ir paredzēts izmantošanai tikai ar saderīgām ierīcēm. Nelietojiet to ar
cita ražotāja vai modeļa ierīci.
• Neizmantojiet nevienu citu USB vadu, izņemot UC-E21. Izmantojot citu USB vadu, nevis UC-E21, iespējama
pārkaršana, aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
• Nekādā gadījumā nelietojiet cita ražotāja izgatavotu vai cita modeļa maiņstrāvas adapteri, bet tikai uzlādes
maiņstrāvas adapteris EH-73P, un neizmantojiet tirdzniecībā pieejamo USB maiņstrāvas adapteri vai
akumulatora lādētāju mobilā tālruņa uzlādei. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt pārkaršanu
vai kameras bojājumu.
• EH-73P ir savietojams ar 100–240 V maiņstrāvas, 50/60 Hz elektrotīkla kontaktligzdām. Ja adapteri
izmantojat citās valstīs, pēc nepieciešamības lietojiet kontaktdakšas adapteri (komerciāli pieejams).
Sīkāku informāciju par kontaktdakšas adapteriem varat saņemt no savas tūrisma aģentūras.
• Uz šī izstrādājuma esošie simboli apzīmē:
D maiņstrāva, E līdzstrāva, F II klases iekārta (izstrādājuma konstrukcijai ir dubulta izolācija.)
Tehniskās piezīmes
29
Tīrīšana un uzglabāšana
Tīrīšana
Neizmantojiet spirtu, atšķaidītāju vai citas ātri iztvaikojošas ķīmiskās vielas.
Objektīvs
Izvairieties no pieskaršanās stikla detaļām ar pirkstiem. Notīriet putekļus vai plūksnas ar
pūtēju (parasti maza ierīce ar gumijas pūsli vienā galā, kuru spiežot tiek veidota gaisa
plūsma otrā galā). Lai notīrītu pirkstu nospiedumus vai citus netīrumus, ko nevar nopūst,
objektīvu ar mīkstu audumu tīriet ar spirālveida kustību no objektīva centra uz malām.
Ja tīrīšana neizdodas, tīriet objektīvu ar audumu, kas nedaudz samitrināts ar veikalos
nopērkamu tīrīšanas līdzekli objektīviem.
Ekrāns
Notīriet putekļus un plūksnas ar pūtēju. Lai notīrītu pirkstu nospiedumus un citus
netīrumus, notīriet ekrānu ar mīkstu, sausu audumu, uzmanoties, lai ekrānu nepiespiestu.
Korpuss
Izmantojiet pūtēju, lai uzmanīgi notīrītu putekļus, netīrumus vai smiltis, pēc tam uzmanīgi
noslaukiet ar mīkstu, sausu drāniņu. Pēc kameras lietošanas pludmalē vai jebkurā citā
smilšainā vai putekļainā vidē, noslaukiet no tās jebkādas smiltis, putekļus vai sāli ar sausu,
mazliet dzeramajā ūdenī samitrinātu drānu un kārtīgi izžāvējiet. Ņemiet vērā, ka
svešķermeņi kameras iekšpusē var izraisīt bojājumus, ko garantija nesedz.
Uzglabāšana
Ja kamera netiks izmantota ilgāku laika periodu, izņemiet akumulatoru. Lai novērstu aprasošanu vai
pelējuma veidošanos, izņemiet kameru no glabāšanas vietas vismaz reizi mēnesī.
Ieslēdziet kameru un pāris reižu atveriet aizvaru, pirms noliekat kameru atpakaļ. Neglabājiet
akumulatoru nevienā no tālāk norādītajām vietām:
• vietās ar sliktu ventilāciju vai mitruma līmeni virs 60 %;
• temperatūrā virs 50 °C vai zem –10 °C;
• blakus iekārtām, kas rada stipru elektromagnētisko lauku, piemēram, televizoriem vai radio.
Uzglabājot akumulatoru, ievērojiet brīdinājumus nodaļas „Baterija/akumulators” (A28) sadaļā
„Produkta apkope” (A27).
30
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
Ja kamera nedarbojas, kā paredzēts, pirms sazināšanās ar mazumtirgotāju vai Nikon pilnvarotu
tehniskās apkopes pārstāvi skatiet izplatītāko problēmu sarakstu tālāk.
Plašāku informāciju par šīs kameras izmantošanu skatiet arī publikācijā Atsauces rokasgrāmata
(PDF formātā) (Aii).
Problēma
A
Cēlonis/risinājums
Kamera ir ieslēgta,
bet nereaģē.
• Pagaidiet, līdz beidzas ierakstīšana.
• Ja problēma neizzūd, izslēdziet kameru.
Ja kamera neizslēdzas, izņemiet akumulatoru vai baterijas un
ievietojiet to/tās atpakaļ vai arī, ja izmantojat maiņstrāvas adapteri,
atvienojiet to un pievienojiet atkal atpakaļ.
Ņemiet vērā, ka, lai gan pašlaik ierakstāmie dati tiks zaudēti, strāvas
avota izņemšana vai atvienošana neietekmēs jau ierakstītos datus.
Kameru nevar
ieslēgt.
• Akumulators ir izlādējies.
• Barošanas slēdža iespējošana notiek dažas sekundes pēc
akumulatora ievietošanas. Pagaidiet dažas sekundes un tikai pēc
tam piespiediet barošanas slēdzi.
3, 4, 28
–
• Kamera automātiski izslēdzas, lai ietaupītu enerģiju (automātiskās
izslēgšanās funkcija).
• Zemā temperatūrā kamera un akumulators var nedarboties pareizi.
• Kameras iekšējās detaļas ir sakarsušas. Neieslēdziet kameru, līdz tās
iekšējās detaļas nav atdzisušas. Pēc tam mēģiniet to vēlreiz ieslēgt.
11
Kamera izslēdzas
bez brīdinājuma.
• Kamera ir izslēgta.
• Akumulators ir izlādējies.
• Kamera automātiski izslēdzas, lai ietaupītu enerģiju (automātiskās
izslēgšanās funkcija).
• Zibspuldzes uzlādes laikā mirgo zibspuldzes lampiņa.
Pagaidiet, līdz uzlāde ir pabeigta.
• Kamera ir pievienota televizoram vai datoram.
• Notiek intervāla fotografēšanas video uzņemšana.
• Kameras un viedierīces savienojums ir izveidots, izmantojot Wi-Fi, un
kamera tiek vadīta ar tālvadības pulti.
7
9
11
Monitors ir tukšs.
Kamera sakarst.
Kamera var sakarst, ilgstoši ierakstot video vai pārsūtot attēlus vai
lietojot kameru vietā, kur ir augsta gaisa temperatūra. Tas nenorāda uz
darbības kļūmi.
Tehniskās piezīmes
–
28
–
–
–
–
–
–
31
Izmantojamās atmiņas kartes
Kamera atbalsta SD, SDHC un SDXC atmiņas kartes, tostarp SDHC un SDXC kartes, kas atbilst
standartam UHS-I.
• Video ierakstīšanai ieteicams izmantot kartes ar 6. vai augstāku ātruma klasi (kad Movie options
(Video opcijas) ir iestatītas kā d 2160/30p (4K UHD) vai c 2160/25p (4K UHD), ieteicams
izmantot kartes ar UHS 3. vai augstāku ātruma klasi); izmantojot lēnākas darbības kartes, var notikt
ierakstīšanas pārtraukšana.
• Izvēloties karšu lasītājos lietojamās kartes, pārliecinieties, ka tās ir savietojamas ar ierīci.
• Lai saņemtu informāciju par funkcijām, darbību un lietošanas ierobežojumiem, sazinieties
ar ražotāju.
Informācija par preču zīmēm
• Windows ir vai nu reģistrēta preču zīme, vai preču zīme, kas pieder Microsoft Corporation
ASV un/vai citās valstīs.
• Vārds Bluetooth® un logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder korporācijai Bluetooth SIG,
Inc.; korporācija Nikon šīs preču zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
• Apple®, App Store® un Apple logotipi, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® un
iBooks ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un/vai citās valstīs.
• Android, Google Play un Google Play logotips ir uzņēmumaa Google LLC preču zīmes.
Android logotips ar robotu ir atveidots vai pārveidots, izmantojot Google radīto un kopīgoto
darbu, un tas tiek izmantots saskaņā ar Creative Commons Attribution 3.0 licences
nosacījumiem.
• iOS ir preču zīme vai reģistrēta preču zīme, kas pieder Cisco Systems, Inc. ASV un/vai citās
valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licenci.
• Adobe, Adobe logotips un Reader ir vai nu preču zīmes, vai reģistrētas preču zīmes, kas
pieder Adobe Systems Incorporated ASV un/vai citās valstīs.
• SDXC, SDHC un SD logotipi ir SD-3C, LLC preču zīmes.
• PictBridge ir preču zīme.
32
Tehniskās piezīmes
• HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing, LLC preču
zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
• Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
• N-Mark ir preču zīme vai reģistrēta preču zīme, kas pieder NFC Forum, Inc. ASV un citās
valstīs.
• Visas pārējās preču zīmes, kas minētas šajā rokasgrāmatā vai citā dokumentācijā, kura
piegādāta kopā ar Nikon produktu, ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas
preču zīmes.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device
or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use
of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Šis produkts ir licencēts saskaņā ar AVC Patent Portfolio License (AVC patentu portfeļa licenci) un
paredzēts patērētājiem personīgai un nekomerciālai lietošanai, lai (i) kodētu video atbilstoši AVC
standartam („AVC video”) un/vai (ii) atkodētu AVC video, ko patērētājs kodējis personīgu vai
nekomerciālu darbību ietvaros un/vai ieguvis no video nodrošinātāja, kam ir atļauja piedāvāt AVC
video. Licence netiek ne piešķirta, ne paredzēta citai lietošanai. Papildu informāciju var saņemt no
MPEG LA, L.L.C.
Skatiet vietni http://www.mpegla.com.
FreeType licence (FreeType2)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Visas tiesības aizsargātas.
MIT licence (HarfBuzz)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visas tiesības aizsargātas.
Tehniskās piezīmes
33
Garantijas noteikumi - Nikon Eiropas apkopes
garantija
Cienījamais Nikon pircēj!
Pateicamies jums, ka esat iegādājies šo Nikon izstrādājumu. Ja jūsu Nikon izstrādājumam
nepieciešama garantijas apkope, lūdzam sazināties ar izplatītāju, no kura to iegādājāties,
vai ar mūsu pilnvarotā apkopes tīkla pārstāvi Nikon Europe B.V. tirdzniecības teritorijā
(piemēram, Eiropā, Krievijā un citās valstīs). Sīkāku informāciju skatīt šeit:
http://www.europe-nikon.com/support
Lai lieki nevienu netraucētu, pirms sazināties ar izplatītāju vai mūsu pilnvaroto apkopes
tīklu, uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatas.
Jūsu Nikon ierīcei ir garantija pret ražošanas defektiem viena pilna gada laikā kopš
sākotnējās iegādes datuma. Ja šī garantijas perioda laikā izstrādājums izrādās defektīvs
nepareiza materiāla vai apdares dēļ, šis izstrādājums mūsu pilnvarotās apkopes tīklā Nikon
Europe B.V. pārdošanas teritorijā tiks salabots atbilstoši tālāk norādītajiem noteikumiem
un nosacījumiem bez maksas par darbu un detaļām. Nikon patur tiesības (tikai pēc
saviem ieskatiem) aizstāt vai salabot šo izstrādājumu.
1. Šī garantija tiek nodrošināta, kopā ar izstrādājumu uzrādot aizpildītu garantijas karti un
rēķina oriģinālu vai iegādes kvīti, kurā norādīts iegādes datums, izstrādājuma tips un
izplatītāja uzvārds. Nikon patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja
netiek uzrādīti iepriekš minētie dokumenti vai tajos ietvertā informācija ir nepilnīga vai
nesalasāma.
2. Šajā garantijā nav ietverts:
• daļu nepieciešamā apkope, remonts vai nomaiņa normāla nodiluma vai
sabojāšanās dēļ;
• modifikācijas, kas maina izstrādājuma izmantošanas nolūku, kurš ir aprakstīts
lietotāja rokasgrāmatās, bez iepriekšējas rakstiskas Nikon piekrišanas;
• transporta izmaksas un visi transportēšanas riski, kas tieši vai netieši saistīti ar
izstrādājumu garantiju;
34
Tehniskās piezīmes
• bojājumi, kas radušies no modifikācijām vai regulācijām, kuras izstrādājumam,
iespējams, ir veiktas bez iepriekšējas rakstiskas Nikon piekrišanas, lai atbilstu
vietējiem vai valsts tehniskajiem standartiem, kas ir spēkā jebkurā citā valstī, nevis
tajās valstīs, kurām tas sākotnēji tika izstrādāts un/vai ražots.
3. Garantija netiks piemērota šādos gadījumos:
• bojājumu izraisījusi nepareiza izmantošana, iekļaujot, bet neaprobežojoties ar
produkta neizmantošanu parastajiem nolūkiem vai saskaņā ar lietotāja instrukcijām
par pareizu izmantošanu un apkopi, kā arī tādu produkta uzstādīšanu vai
izmantošanu, kas neatbilst drošības standartiem, kuri ir spēkā tā izmantošanas valstī;
• bojājumu izraisījuši negadījumi, iekļaujot, bet neierobežojoties ar zibeni, ūdeni,
uguni, nepareizu vai bezatbildīgu lietošanu;
• pārveidots, izdzēsts, nav salasāms vai noņemts izstrādājuma modeļa vai sērijas
numurs;
• bojājums radies no labojumiem vai regulācijas, ko veikušas nepilnvarotas apkopes
organizācijas vai personas;
• defekti sistēmā, kurai izstrādājums ir pievienots vai ar kuru tas ir izmantots.
4. Šī apkopes garantija neietekmē ne pircēja likumīgās tiesības spēkā esošo piemērojamo
valsts likumu ietvaros, ne arī pircēja tiesības attiecībā pret izplatītāju, kuras atbilst viņu
pārdošanas/pirkšanas līgumam.
Norādījums: Visu pilnvaroto Nikon pakalpojumu punktu pārskatu var atrast tiešsaistē,
šajā saitē:
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Tehniskās piezīmes
35
Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo rokasgrāmatu jebkādā veidā reproducēt kopumā vai pa
daļām (izņemot īsus citātus atsaucēs vai recenzijās).
FX8J05(Y2)
6MN674Y2-05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising