Nikon | COOLPIX B500 | Nikon COOLPIX B500 Īsā darba uzsākšanas pamācība

Nikon COOLPIX B500 Īsā darba uzsākšanas pamācība
DIGITĀLĀ KAMERA
Īsā darba uzsākšanas pamācība
Ievads
Kameras sastāvdaļas
Sagatavošana darbam
Uzņemšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
Citas funkcijas
Tehniskās piezīmes
ii
1
2
8
13
19
24
• Iekams lietot kameru, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
• Lai nodrošinātu, ka kamera tiek lietota pareizi, noteikti
izlasiet sadaļu „Jūsu drošībai” (vi. lpp.).
• Kad esat izlasījuši šo rokasgrāmatu, glabājiet to vietā, kur
tā būs vienmēr pieejama turpmākām uzziņām.
Ievads
Izlasiet, pirms sākat darbu
Pateicamies, ka iegādājāties digitālo kameru Nikon COOLPIX B500.
„Atsauces rokasgrāmata”: lejupielāde
Atsauces rokasgrāmatā (PDF formātā) dažādās valodās sniegta detalizēta informācija par
šī izstrādājuma lietošanu. Lejupielādējiet mūsu lejupielāžu centrā pieejamo atsauces
rokasgrāmatu, izmantojot tālāk norādīto vietrādi URL, un saglabājiet to uzziņām
viedierīcē vai datorā.
• Atsauces rokasgrāmatu var skatīt, izmantojot programmu Adobe Acrobat Reader
(lejupielāde pieejama Adobe tīmekļa vietnē) vai iBooks (iOS programma).
Nikon programmatūras lejupielāde
Datoram
Izmantojiet tālāk norādīto vietrādi URL, lai no lejupielāžu centra lejupielādētu
programmatūru.
• ViewNX-i: izmantojot šo programmatūru, var pārsūtīt attēlus un video uz datoru, lai
tos skatītu un rediģētu.
Viedierīcei
• SnapBridge: kad ir izveidots bezvadu savienojums ar šo programmu var augšupielādēt
attēlus un video viedierīcē. Informāciju, kā lejupielādēt programmu un izveidot
savienojumu, skatiet sadaļā „Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)” (A13).
Apmeklējiet mūsu lejupielāžu centru
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai lejupielādētu Nikon
attēlveidošanas izstrādājumu, datora programmatūras vai
aparātprogrammatūras rokasgrāmatas.
Nikon lietotāju atbalsts
Apmeklējiet turpmāk norādīto vietni, lai reģistrētu savu kameru un uzzinātu jaunāko informāciju par
produktiem. Jūs varēsiet atrast atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (FAQ) un sazināties ar
mums, lai saņemtu tehnisku palīdzību.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX B500 Model Name: N1516
ii
Ievads
Iepakojuma satura pārbaude
Ja iepakojumā trūkst kāda priekšmeta, lūdzu, sazinieties ar veikalu, kurā iegādājāties kameru.
COOLPIX B500
digitālā kamera
Kameras siksna
LR6/L40 (izmērs AA)
sārma baterijas (×4)*
Objektīva vāciņš LC-CP31
(ar vadu)
USB kabelis UC-E16
Īsā darba uzsākšanas
pamācība (šī rokasgrāmata)
Garantija (iespiesta uz šīs rokasgrāmatas aizmugures vāka)
* Komplektācijā iekļautās baterijas paredzētas tikai izmēģināšanai.
PIEZĪME: Kameras komplektā nav iekļauta atmiņas karte. SD, SDHC un SDXC atmiņas kartes
šajā rokasgrāmatā ir dēvētas par „atmiņas kartēm”.
Ievads
iii
Informācija un brīdinājumi
Mūžizglītība
Īstenojot nepārtrauktu Nikon produktu atbalsta un izglītošanas programmu „Mūžizglītība”, tālāk
uzskaitītajās tīmekļa vietnēs tiek sniegta pastāvīgi atjaunināta informācija.
• Lietotājiem ASV: http://www.nikonusa.com/
• Lietotājiem Eiropā: http://www.europe-nikon.com/support/
• Lietotājiem Āzijā, Okeānijā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā: http://www.nikon-asia.com/
Apmeklējiet šīs tīmekļa vietnes, lai uzzinātu jaunāko informāciju par produktiem, padomus, atbildes
uz bieži uzdotajiem jautājumiem (FAQ) un vispārīgus ieteikumus par digitālo attēlveidošanu un
fotografēšanu. Papildinformācija, iespējams, ir pieejama pie vietējā Nikon pārstāvja.
Kontaktinformāciju skatiet šajā tīmekļa vietnē:
http://imaging.nikon.com/
Izmantojiet tikai Nikon zīmola elektroniskos piederumus
Nikon COOLPIX kameras ir izstrādātas atbilstoši augstākajiem standartiem, un tajās ir ietvertas
sarežģītas elektroniskās shēmas. Tikai tie Nikon zīmola elektroniskie piederumi (tostarp akumulatora
lādētāji, akumulatori un maiņstrāvas adapteri), kurus uzņēmums Nikon ir sertificējis lietošanai tieši ar
šo Nikon digitālo kameru, ir izstrādāti un pārbaudīti darbam atbilstīgi šīs elektroniskās shēmas darba
un drošības prasībām.
CITU, NEVIS NIKON ELEKTRONISKO PIEDERUMU IZMANTOŠANA VAR BOJĀT KAMERU, UN ŠĀDAS
RĪCĪBAS DĒĻ VAR TIKT ATCELTA JŪSU NIKON GARANTIJA.
Lai saņemtu papildinformāciju par Nikon zīmola piederumiem, sazinieties ar vietējo pilnvaroto
Nikon izplatītāju.
Pirms uzņemt svarīgas fotogrāfijas
Pirms fotografējat svarīgus notikumus (piemēram, kāzas, vai pirms kameras ņemšanas līdzi
ceļojumā), uzņemiet pārbaudes fotogrāfiju, lai pārliecinātos, vai kamera darbojas normāli. Nikon
neatbild par bojājumiem vai negūto peļņu, kas radusies produkta nepareizas darbības rezultātā.
iv
Ievads
Par rokasgrāmatām
• Nevienu daļu no produktam pievienotajām rokasgrāmatām nekādā veidā nedrīkst reproducēt,
pārraidīt, pārrakstīt, saglabāt izguves sistēmā vai tulkot citās valodās bez iepriekšējas rakstiskas
uzņēmuma Nikon atļaujas.
• Šajā rokasgrāmatā attēlotās ilustrācijas un ekrāna saturs var atšķirties no faktiskā produkta.
• Nikon patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt tās aparatūras un
programmatūras specifikāciju, kas aprakstīta šajās rokasgrāmatās.
• Nikon neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies, izmantojot šo produktu.
• Lai arī tiek darīts viss iespējamais, lai panāktu, ka informācija šajās rokasgrāmatās ir pareiza un
pilnīga, mēs būtu pateicīgi, ja jūs ziņotu vietējam Nikon pārstāvim par jebkādām kļūdām vai
nepilnībām (adrese norādīta atsevišķi).
Ievērojiet autortiesību paziņojumus!
Saskaņā ar autortiesību likumu ar autortiesībām aizsargātu darbu fotogrāfijas un ierakstus aizliegts
izmantot bez autortiesību īpašnieka atļaujas. Izņēmums ir to izmantošana personīgām vajadzībām,
tomēr ņemiet vērā, ka gadījumos, kad runa ir par priekšnesumu vai izstāžu fotogrāfijām vai
ierakstiem, to izmantošanas personīgām vajadzībām arī var tikt ierobežota.
Atbrīvošanās no datu uzglabāšanas ierīcēm
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, dzēšot attēlus vai formatējot atmiņas ierīces, piemēram, atmiņas kartes vai
iebūvētās kameras atmiņu, sākotnējā attēla dati netiek izdzēsti pilnībā. Izmantojot komerciāli
pieejamu programmatūru, dažreiz no datu uzglabāšanas ierīces, no kuras īpašnieks atbrīvojies,
izdzēstos failus var atjaunot, tā radot iespēju personas attēla datu ļaunprātīgai izmantošanai.
Atbildība par šādu datu konfidencialitātes nodrošināšanu jāuzņemas izstrādājuma lietotājam.
Pirms atbrīvojaties no datu nesēja vai nododat kameras īpašumtiesības citai personai, iestatījumu
izvēlnē izmantojiet funkciju Reset all (Atiestatīt visu), lai atiestatītu visus kameras iestatījumus
(A22). Pēc atiestatīšanas izdzēsiet visu datus ar komerciāli pieejamu dzēšanas programmatūru vai
iestatīšanas izvēlnē atlasiet iespēju Format memory (Formatēt atmiņu) vai Format card
(Formatēt karti), lai formatētu ierīci (A22). Tad pilnībā aizpildiet atmiņu ar anonīmiem attēliem
(piemēram, tukša debess).
Ja izlemjat fiziski iznīcināt atmiņas kartes, dariet to uzmanīgi, lai negūtu traumas un izvairītos no
materiāliem zaudējumiem.
Conformity Marking (Atbilstības marķējums)
Lai apskatītu atsevišķus kameras atbilstības marķējumus, veiciet šādas darbības:
nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Conformity marking (Atbilstības marķējums) M
pogu k.
Ievads
v
Jūsu drošībai
Lai nepieļautu kaitējuma nodarīšanu īpašumam vai nesavainotos paši, pirms šī izstrādājuma
lietošanas uzmanīgi izlasiet visu sadaļu „Jūsu drošībai”.
Uzglabājiet šīs drošības instrukcijas vietā, kur tās būs pieejamas visiem, kas lietos šo
izstrādājumu.
BRIESMAS
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var radīt nāvējošu vai
smagu ievainojumu riskus.
BRĪDINĀJUMS
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var būt nāvējošu vai
smagu ievainojumu cēlonis.
ESIET PIESARDZĪGI
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var būt ievainojumu vai
īpašuma sabojāšanas cēlonis.
BRĪDINĀJUMS
• Nelietojiet ejot vai vadot transportlīdzekli! Šī brīdinājuma neievērošana var būt avāriju vai
savainojumu cēlonis.
• Neizjauciet un nepārveidojiet šo izstrādājumu. Nepieskarieties iekšējām daļām, kurām
radusies pieeja kritiena vai cita negadījuma rezultātā. Šī brīdinājuma neievērošana var
būt elektriskās strāvas trieciena vai citu savainojumu cēlonis.
• Ja pamanāt jebkādas nenormālības, piemēram, no izstrādājuma izdalās dūmi, karstums
vai neparastas smakas, nekavējoties atvienojiet akumulatorus/baterijas vai strāvas avotu.
Turpinot lietošanu, var notikt aizdegšanās, kā arī rasties apdegumi vai citi savainojumi.
• Uzturiet sausu! Nerīkojieties ar slapjām rokām. Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām
rokām. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena
cēlonis.
• Neļaujiet ādai ilgstoši būt saskarē ar izstrādājumu, kad tas ir ieslēgts vai pievienots
elektriskajam tīklam. Šī brīdinājuma neievērošana var būt zemas temperatūras
apdegumu cēlonis.
• Nelietojiet šo izstrādājumu vidē, kas satur uzliesmojošus putekļus vai gāzes, piemēram,
propānu, benzīna tvaikus vai uzliesmojošus aerosolus. Šī brīdinājuma neievērošana var
būt eksplozijas vai aizdegšanās cēlonis.
• Nevērsiet zibspuldzi pret transportlīdzekļa vadītāju. Šī brīdinājuma neievērošana var būt
nelaimes gadījumu cēlonis.
vi
Ievads
• Uzglabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā. Šī brīdinājuma neievērošana var būt
savainojumu vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Turklāt sīkas daļiņas rada
nosmakšanas briesmas. Ja bērns ir norijis kādu šī izstrādājuma daļu, nekavējoties
meklējiet medicīnisko palīdzību.
• Nesamudžiniet, netiniet un nesavērpiet siksnas ap kaklu. Šī brīdinājuma neievērošana var
būt nelaimes gadījumu cēlonis.
• Neizmantojiet akumulatorus, lādētājus un maiņstrāvas adapterus, kas nav īpaši paredzēti
darbam ar šo izstrādājumu. Lietojot šim izstrādājumam paredzētus akumulatorus,
lādētājus un maiņstrāvas adapterus, neveiciet tālāk minētās darbības:
- Nebojājiet, nepārveidojiet, ar spēku nevelciet un nelokiet vadus un kabeļus,
nenovietojiet tos zem smagiem priekšmetiem un nepakļaujiet karstuma un liesmu
iedarbībai.
- Neizmantojiet ceļojuma pārveidotājus vai adapterus, kas paredzēti sprieguma
pārveidošanai, un līdzstrāvās-maiņstrāvas pārveidotājus.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena cēlonis.
• Nepieskarieties spraudnim, kad izmantojat maiņstrāvas adapteri pērkona negaisa laikā. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena cēlonis.
• Nerīkojieties kailām rokām vietās, kas pakļautas ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras
iedarbībai. Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai apsaldējumu cēlonis.
ESIET PIESARDZĪGI
• Izslēdziet izstrādājumu, ja to ir aizliegts lietot. Atspējojiet bezvadu funkcijas, ja bezvadu
iekārtu izmantošana ir aizliegta. Šī izstrādājuma izstarotie radioviļņi var mijiedarboties ar
lidmašīnu borta iekārtām vai medicīnisko aparatūru slimnīcās un citās ārstnieciskās
iestādēs.
• Izņemiet akumulatorus/baterijas un atvienojiet maiņstrāvas adapteri, ja šis izstrādājums
netiks izmantots ilgāku laiku. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai
izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis.
• Nepieskarieties objektīvu kustīgajām daļām un citām kustīgajām daļām. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt savainojumu cēlonis.
• Nedarbiniet zibspuldzi, ja tā saskaras ar ādu vai priekšmetiem, vai ir ļoti tuvu tiem. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai aizdegšanās cēlonis.
• Neatstājiet izstrādājumu vietās, kur tas ilgstoši varētu tikt pakļauts ļoti augstas
temperatūras iedarbībai, piemēram, aizslēgtā automobilī vai tiešos saules staros. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības
cēlonis.
Ievads
vii
BĪSTAMI – informācija par akumulatoriem
• Neapejieties ar akumulatoriem/baterijām nepareizi. Tālāk sniegto brīdinājumu
neievērošana var būt akumulatoru/bateriju sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai
aizdegšanās cēlonis:
- Nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamas baterijas.
- Nepakļaujiet akumulatorus/baterijas liesmu vai pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Neizjauciet tos.
- Nesavienojiet spailes īssavienojumā, pieskaroties tām ar kaklarotām, matadatām un
citiem metāla priekšmetiem.
- Nepakļaujiet akumulatorus/baterijas, kā arī izstrādājumus, kuros tie ir ievietoti,
spēcīgiem fiziskiem triecieniem.
• Uzlādējiet visus četrus lādējamos EN-MH2 akumulatorus vienlaicīgi. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis.
• Ja akumulatora/baterijas šķidrums nonāk saskarē ar acīm, izskalojiet tās, izmantojot lielu
daudzumu ūdens, un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. Kavēšanās var
būt acu ievainojumu cēlonis.
BRĪDINĀJUMS – informācija par akumulatoriem
• Nenoņemiet un nebojājiet akumulatoru/bateriju apvalku. Nekad nelietojiet
akumulatorus/baterijas, kam ir bojāts apvalks. Šī brīdinājuma neievērošana var būt
akumulatoru/bateriju sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis.
• Uzglabājiet akumulatorus/baterijas bērniem nepieejamā vietā. Ja bērns ir norijis
akumulatoru/bateriju, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
• Neiegremdējiet šo produktu ūdenī un neļaujiet tam salīt. Šī brīdinājuma neievērošana
var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Ja izstrādājums ir
samircis, nekavējoties to nosusiniet, izmantojot dvieli vai līdzīgu priekšmetu.
• Ja pamanāt akumulatoriem/baterijām jebkādas izmaiņas, piemēram, krāsas noplukšanu
vai deformēšanos, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu. Pārtrauciet uzlādēt uzlādējamos
akumulatorus EN-MH2, ja tie norādītajā laika periodā neuzlādējas. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt akumulatoru/bateriju sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai
aizdegšanās cēlonis.
• Ievietojiet akumulatorus/baterijas, tos pareizi orientējot. Nelietojiet kopā vecus un jaunus
akumulatorus/baterijas, kā arī dažādu tipu akumulatorus/baterijas. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt akumulatoru/bateriju sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai
aizdegšanās cēlonis.
• Iekams utilizēt, izolējiet akumulatoru/bateriju spailes ar izolācijas lenti. Metāla
priekšmetiem nonākot saskarē ar spailēm, elementi var pārkarst, saplīst vai aizdegties.
Akumulatoru/bateriju pārstrāde vai utilizēšana jāveic, ievērojot vietējos noteikumus.
viii
Ievads
• Ja akumulatora/bateriju šķidrums nonāk saskarē ar cilvēka ādu vai apģērbu, nekavējoties
noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu tīra ūdens. Šī brīdinājuma neievērošana var
būt ādas iekaisuma cēlonis.
Ievads
ix
x
Ievads
Kameras sastāvdaļas
Kameras korpuss
2
3
4 5
10
6
11 12 13
1
14
15
16
7
9
18
8
17
Tālummaiņas vadīklas
f : Platleņķa
g : Telefoto
h : Sīktēlu demonstrēšana
i : Demonstrēšanas tālummaiņa
10
Ekrāns
11
s (displeja) poga
12
Zibspuldzes lampiņa
13
b (e video ierakstīšanas) poga
2
Aizvara atbrīvošanas poga
14
c (demonstrēšanas) poga
3
Barošanas slēdzis/barošanas ieslēgšanas
indikators
15
Kursortaustiņš
16
k (atlases apstiprināšanas) poga
17
l (dzēšanas) poga
18
d (izvēlnes) poga
1
4
Grozāmais režīmu pārslēgs
5
Zibspuldze
6
m (zibspuldzes atvēršanas) poga
7
N-Mark (NFC uztvērējs)
8
Tālummaiņas vadīkla objektīva sānā
9
q (tālummaiņas ātrās atiestates) poga
Kameras sastāvdaļas
1
Sagatavošana darbam
Kameras siksnas un objektīva vāciņa
piestiprināšana
Pievienojiet objektīva vāciņu kameras siksnai un pēc tam pievienojiet siksnu kamerai.
Piestipriniet siksnu divās vietās.
B
Objektīva vāciņš
• Lai pasargātu objektīvu, uzlieciet objektīva vāciņu, kad neizmantojat kameru.
• Ja ieslēgsit kameru, nenoņemot objektīva vāciņu, tiks parādīts ziņojums „Turn the camera off
and then on again. (Izslēdziet un pēc tam vēlreiz ieslēdziet kameru.)”. Noņemiet objektīva
vāciņu un tad izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru.
2
Sagatavošana darbam
Bateriju un atmiņas kartes ievietošana
3
1
4
2
6
5
78
Atmiņas kartes slots
• Lai baterijas neizkristu, turiet kameru ar augšpusi uz leju; pārliecinieties, ka bateriju
pozitīvie (+) un negatīvie (–) poli ir vērsti pareizi, un ievietojiet baterijas.
• Bīdiet atmiņas karti kamerā, līdz tā nofiksējas vietā (5).
• Neievietojiet baterijas vai atmiņas karti ar augšpusi uz leju vai atmuguriski, jo tā var izraisīt
darbības traucējumus.
• Kad aizverat vāku, bīdiet to, stingri turot ar 7 apzīmēto apgabalu.
B
Atmiņas kartes formatēšana
Kad pirmo reizi ievietojat šajā kamerā atmiņas karti, kas iepriekš izmantota citā ierīcē, noteikti
formatējiet to, izmantojot šo kameru.
• Ņemiet vērā, ka, formatējot atmiņas karti, tiek neatgriezeniski izdzēsti visi attēli un
pārējie tajā saglabātie dati. Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu to
attēlu kopijas, ko vēlaties paturēt.
• Ievietojiet atmiņas karti kamerā, nospiediet pogu d un iestatīšanas izvēlnē atlasiet opciju
Format card (Formatēt karti) (A22).
Izmantojamās baterijas
• Četras LR6/L40 (AA izmēra) sārma baterijas (komplektācijā iekļautās baterijas)
• Četras FR6/L91 (AA izmēra) litija baterijas
• Četras EN-MH2 uzlādējamas Ni-MH (niķeļa metāla hidrīda) baterijas
EN-MH1 uzlādējamās Ni-MH baterijas nevar izmantot.
Sagatavošana darbam
3
B
Piezīmes par baterijām
• Vienlaicīgi neizmantojiet jaunas un vecas, dažādu ražotāju vai atšķirīgu veidu baterijas.
• Aizliegts izmantot baterijas ar tālāk minētajiem defektiem:
Atlobījušās baterijas
B
Baterijas, kuru negatīvā
pola zonu neklāj izolācija
Baterijas ar plakanu
negatīvo polu
Piezīmes par EN-MH2 uzlādējamām Ni-MH baterijām
Ja kamerā izmantojat EN-MH2 baterijas, MH-73 bateriju lādētājā (A28) vienlaicīgi lādējiet visas
četras baterijas.
C
Sārma baterijas
Sārma bateriju veiktspēja var ievērojami atšķirties atkarībā no to zīmola.
Bateriju vai atmiņas kartes izņemšana
Izslēdziet kameru un pārliecinieties, ka barošanas ieslēgšanas indikators un ekrāns ir izslēgti,
pēc tam atveriet bateriju nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku.
• Uzmanīgi iespiediet atmiņas karti kamerā, lai to daļēji izvirzītu.
• Esiet uzmanīgs, rīkojoties ar kameru, baterijām un atmiņas karti uzreiz pēc kameras
izmantošanas – tie var būt sakarsuši.
Atmiņas kartes un iekšējā atmiņa
Kameras datus, tostarp attēlus un video, var saglabāt vai nu atmiņas kartē, vai arī kameras
iekšējā atmiņā. Lai izmantotu kameras iekšējo atmiņu, izņemiet atmiņas karti.
4
Sagatavošana darbam
Ekrāna leņķa maiņa
Ekrānu iespējams nolaist līdz aptuveni 85° grādu leņķim vai pacelt uz augšu līdz aptuveni
90°.
B
Piezīmes par ekrānu
• Pielāgojot ekrāna leņķi, nelietojiet pārāk daudz spēka.
• Ekrānu nevar pagriezt pa labi vai pa kreisi.
• Ikdienas situācijās novietojiet ekrānu standarta pozīcijā.
Sagatavošana darbam
5
Kameras iestatīšana
Noņemiet objektīva vāciņu un tikai pēc tam ieslēdziet kameru.
1
Nospiediet barošanas slēdzi, lai ieslēgtu kameru.
• Izmantojot kursortaustiņu, atlasiet un noregulējiet iestatījumus.
Barošanas slēdzis
Kursortaustiņš
Uz augšu
Pa kreisi
Poga k
(apstiprināt atlasi)
Poga d
• Tiks parādīts valodas atlasīšanas dialoglodziņš.
Nospiediet kursortaustiņu HI, lai iezīmētu valodu, un
nospiediet pogu k, lai to atlasītu.
• Valodu jebkurā brīdī var mainīt iestatīšanas izvēlnē
(A22) M Language (Valoda).
Pa labi
Uz leju
Language
Cancel
2
Kad tiek parādīts labajā pusē redzamais
dialoglodziņš, izpildiet tālāk sniegtos
norādījumus un nospiediet pogu d vai
pogu k.
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
To skip this screen and set SnapBridge
• Ja netiks izveidots bezvadu savienojums ar viedierīci,
later from the Network menu, press
MENU.
nospiediet pogu d un turpiniet ar 3. darbību.
Later
• Ja tiks izveidots bezvadu savienojums ar viedierīci,
nospiediet pogu k. Informāciju par iestatīšanas
procedūru skatiet sadaļā „Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)” (A13).
3
6
Set
Kad tiek parādīts aicinājums iestatīt kameras pulksteni, nospiediet
HI, lai iezīmētu Yes (Jā), un tad nospiediet pogu k.
Sagatavošana darbam
4
Iezīmējiet savu laika joslu un nospiediet
pogu k.
London, Casablanca
• Nospiediet H, lai iestatītu vasaras laiku. Ja tas ir
ieslēgts, tiek rādīts par vienu stundu agrāks laiks un
kartes augšdaļā tiek rādīts simbols W. Nospiediet I, lai
izslēgtu vasaras laiku.
Back
5
Nospiediet HI, lai atlasītu datuma formātu, un nospiediet
pogu k.
6
Ievadiet pašreizējo datumu un laiku un
nospiediet pogu k.
Date and time
• Nospiediet JK, lai iezīmētu vienumus, un nospiediet
HI, lai tos mainītu.
• Nospiediet pogu k, lai iestatītu pulksteni.
D
M
Y
01 01 2016
h
m
00 00
Edit
7
Saņemot attiecīgu aicinājumu, atlasiet Yes (Jā) un nospiediet
pogu k.
• Iestatīšana ir pabeigta, kad kamerā tiek parādīts uzņemšanas ekrāns.
• Laika joslu un datumu jebkurā brīdī var mainīt iestatīšanas izvēlnē (A22) M Time zone
and date (Laika josla un datums).
Sagatavošana darbam
7
Uzņemšanas un demonstrēšanas
pamatdarbības
Attēlu uzņemšana
A (automātiskais) režīms šeit izmantots kā piemērs. A (automātisko) režīmu var izmantot
vispārīgai uzņemšanai atšķirīgos uzņemšanas apstākļos.
1
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz A.
• Bateriju uzlādes līmeņa indikators
b: augsts bateriju uzlādes līmenis.
B: zems bateriju uzlādes līmenis.
• Atlikušo kadru skaits
Simbols C tiek parādīts, ja kamerā nav ievietota
atmiņas karte, un attēli tiek saglabāti iekšējā atmiņā.
• Nospiediet s (displeja) pogu, lai mainītu
uzņemšanas laikā ekrānā redzamo informāciju.
25m 0s
3200
Bateriju uzlādes līmeņa
indikators
Atlikušo kadru
skaits
2
Turiet kameru stingri.
• Neaizklājiet objektīvu, zibspuldzi, AF palīggaismotāju, mikrofonu un skaļruni ar pirkstiem
vai kādiem priekšmetiem.
8
Uzņemšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
3
Kadrējiet attēlu.
• Pārvietojiet tālummaiņas vadības pogu vai tālummaiņas vadības pogu objektīva sānos, lai
mainītu tālummaiņas objektīva pozīciju.
• Ja, uzņemot attēlu ar objektīvu telefoto tālummaiņas pozīcijā, objekts kadrā vairs nav
redzams, nospiediet q (tālummaiņas ātrās atiestates) pogu, lai īslaicīgi paplašinātu
redzamo apgabalu un atvieglotu objekta kadrēšanu.
Tālināt
Tuvināt
Tuvināt
Tālināt
q poga
4
Līdz pusei nospiediet aizvara atbrīvošanas
pogu.
• Aizvara atbrīvošanas pogas nospiešana „līdz pusei”
nozīmē pogu nospiest līdz vietai, kur sajūtat vieglu
pretestību, un turēt to.
• Kad objekts ir fokusēts, fokusa apgabals vai fokusa
indikators iedegas zaļā krāsā.
• Izmantojot digitālo tālummaiņu, kamera fokusējas uz
kadra centru un fokusa apgabals netiek rādīts.
• Ja fokusa apgabals vai fokusa indikators mirgo, kamera
nespēj fokusēt. Mainiet kompozīciju un vēlreiz
mēģiniet nospiest aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei.
1/250
F3
Fokusa apgabals
5
B
Neatlaižot pirkstu, nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu līdz galam.
Piezīmes par attēlu un video saglabāšanu
Attēlu un video saglabāšanas laikā mirgo indikators, kas rāda atlikušo kadru skaitu vai atlikušo video
ierakstīšanas ilgumu. Ja indikators mirgo, neatveriet bateriju nodalījuma/atmiņas kartes slota
vāku un neizņemiet atmiņas karti vai baterijas. Pretējā gadījumā iespējams datu zudums vai
kameras vai atmiņas kartes bojājumi.
Uzņemšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
9
C
Automātiskās izslēgšanas funkcija
• Ja aptuveni vienu minūti netiek veiktas nekādas darbības, ekrāns izslēdzas, kamera pārslēdzas
gaidstāves režīmā un pēc tam mirgo barošanas ieslēgšanas indikators. Ja kamera darbojusies
gaidstāves režīmā aptuveni trīs minūtes, tā izslēdzas.
• Lai atkal ieslēgtu ekrānu, kad kamera ir gaidstāves režīmā, veiciet kādu darbību, piemēram,
nospiediet barošanas slēdža vai aizvara atbrīvošanas pogu.
C
Trijkāja izmantošana
• Lai uzņemšanas laikā stabilizētu kameru, šādās situācijās ieteicams izmantot trijkāji:
- ja ir aizvērta zibspuldze tumšās vietās vai tiek izmantots uzņemšanas režīms, kurā zibspuldze
neuzplaiksnī;
- ja tālummaiņa ir telefoto pozīcijā.
• Ja uzņemšanas laikā kameras stabilizēšanai izmantojat trijkāji, iestatīšanas izvēlnē kā opcijas
Photo VR (Fotoattēlu VR) iestatījumu atlasiet Off (Izslēgts) (A22), lai nepieļautu iespējamās
šīs funkcijas izraisītās kļūdas.
Zibspuldzes lietošana
Gadījumos, kad nepieciešama zibspuldze, piemēram, tumšās
vietās vai tad, kad objekts atrodas pretgaismā, nospiediet
m (zibspuldzes atvēršanas) pogu, lai paceltu zibspuldzi.
• Kad zibspuldzi nelietojat, viegli piespiediet to, lai nolaistu,
līdz tā ar klikšķi aizveras.
Video ierakstīšana
Lai sāktu video ierakstīšanu, atveriet uzņemšanas ekrānu un
nospiediet b (e video ierakstīšanas) pogu. Lai beigtu
ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet pogu b (e).
10
Uzņemšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
Attēlu demonstrēšana
1
Lai ieslēgtu demonstrēšanas režīmu,
nospiediet (demonstrēšanas) pogu c.
• Ja kamera ir izslēgta un tiek nospiesta un turēta
poga c, kamera ieslēdzas demonstrēšanas režīmā.
2
Izmantojiet kursortaustiņu, lai atlasītu
rādāmo attēlu.
• Lai ātri ritinātu attēlus, turiet nospiestu kādu no
kursortaustiņiem HIJK.
• Nospiediet s (displeja) pogu, lai mainītu
uzņemšanas laikā ekrānā redzamo informāciju.
• Lai atskaņotu ierakstīto video, nospiediet k pogu.
• Lai atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet c pogu
vai aizvara atbrīvošanas pogu.
• Ja pilnrāmja kadra demonstrēšanas režīmā ir redzama
ikona e, varat attēlam piemērot efektu, nospiežot
pogu k.
Parāda iepriekšējo attēlu
Parāda nākamo attēlu
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Lai pilnrāmja kadra demonstrēšanas
režīmā tuvinātu attēlu, bīdiet
tālummaiņas vadīklu g (i) virzienā.
3.0
• Lai pārslēgtos sīktēlu demonstrēšanas
režīmā un ekrānā būtu redzami vairāki
attēli, pilnrāmja kadra demonstrēšanas
režīmā bīdiet tālummaiņas vadīklu
f (h) virzienā.
Uzņemšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
1/20
11
Attēlu dzēšana
1
Lai dzēstu ekrānā redzamo attēlu,
nospiediet l (dzēšanas) pogu.
2
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet vēlamo
dzēšanas veidu un nospiediet pogu k.
• Lai izietu nedzēšot, nospiediet pogu d.
Delete
Current image
Erase selected images
All images
3
Atlasiet opciju Yes (Jā) un nospiediet
pogu k.
• Izdzēstus attēlus vairs nevar atjaunot.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Secības attēlu dzēšana
• Nepārtraukti uzņemtie attēli vai attēli, kas uzņemti, izmantojot
izgaismoto apgabalu daudzkārtējo ekspozīciju, radošo režīmu
vai paškolāžas funkciju, tiek saglabāti kā secība, un tikai
pirmais secības attēls (galvenais attēls) tiek parādīts
demonstrēšanas režīmā (noklusējuma iestatījums).
• Lai dzēstu visus secības attēlus, nospiediet pogu l, kad tiek
attēlots secības pamatattēls.
• Lai dzēstu atsevišķus secības attēlus, nospiediet pogu k, lai
parādītu tos pa vienam, un nospiediet pogu l.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Attēla dzēšana uzņemšanas režīmā
Uzņemšanas režīmā nospiediet pogu l, lai dzēstu pēdējo saglabāto attēlu.
12
Uzņemšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
Savienojuma izveide ar viedierīci
(SnapBridge)
Programmas SnapBridge instalēšana
Ja ir instalēta programma SnapBridge un ir izveidots bezvadu savienojums
starp kameru, kurā ir nodrošināts programmas SnapBridge atbalsts, un
viedierīci, viedierīcē varat augšupielādēt ar kameru uzņemtos attēlus vai
varat izmantot viedierīci kameras aizvara atbrīvošanai (A17).
• Darbības ir aprakstītas, izmantojot programmas SnapBridge versiju 2.0.
Izmantojiet jaunāko programmas SnapBridge versiju. Darbības var atšķirties atkarībā no
kameras aparātprogrammatūras, programmas SnapBridge versijas vai viedierīces
operētājsistēmas.
• Informāciju par viedierīces lietošanu skatiet viedierīces komplektācijā iekļautajā
dokumentācijā.
1
Viedierīcē instalējiet programmu SnapBridge.
• Programmu iOS ierīcei varat lejupielādēt Apple veikalā App Store®, bet Android™ ierīcei —
veikalā Google Play™. Veiciet meklēšanu, izmantojot atslēgvārdu „snapbridge”, un
instalējiet programmu.
• Plašāku informāciju par atbalstītajām operētājsistēmu versijām skatiet attiecīgajā
lejupielādes vietnē.
• Šai kamerai nevar izmantot programmu „SnapBridge 360/170”.
2
Viedierīcē iespējojiet Bluetooth un Wi-Fi.
• Izmantojiet programmu SnapBridge, lai izveidotu savienojumu ar kameru.
Savienojuma izveidi nevar sākt viedierīces Bluetooth iestatījumu ekrānā.
C
Programmā SnapBridge redzamie ekrāni
1 Varat skatīt Nikon paziņojumus un programmas
SnapBridge palīdzības informāciju, kā arī konfigurēt
programmas iestatījumus.
2 Varat konfigurēt viedierīču un kameru savienojuma
iestatījumus.
3 Varat skatīt, dzēst vai kopīgot no kameras lejupielādētos
attēlus.
1
2
3
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
13
Kameras un viedierīces savienojuma izveide
• Izmantojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru, lai procesa laikā kamera neizslēgtos.
• Ievietojiet kamerā atmiņas karti, kurā ir pietiekami daudz brīvas vietas.
1
Kamera: atlasiet Network menu (Tīkla
izvēlne) (A22) M Connect to smart
device (Izveidot savienojumu ar
viedierīci) un nospiediet pogu k.
Airplane mode
Connect to smart device
Send while shooting
Wi-Fi
• 2. darbībā norādītais dialoglodziņš tiek rādīts pirmajā
kameras ieslēgšanas reizē. Šādā gadījumā šī darbība
nav jāveic.
2
Kamera: kad tiek atvērts labajā malā
parādītais dialoglodziņš, nospiediet pogu
k.
Bluetooth
Restore default settings
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
To skip this screen and set SnapBridge
later from the Network menu, press
MENU.
Later
• Tiek parādīts dialoglodziņš ar vaicājumu, vai izmantot
NFC funkciju. Ja vēlaties izmantot NFC funkciju, ar
viedierīces NFC antenu pieskarieties kameras atzīmei
Y (N-mark). Kad ierīcē tiek rādīts jautājums Start
pairing? (Vai sākt savienošanu pārī?), pieskarieties
iespējai OK (Labi) un veiciet 6. darbību. Ja
neizmantosiet NFC funkciju, nospiediet pogu k.
NFC enabled devices: touch
the camera to the smart device.
Non-NFC enabled devices: press OK.
Cancel
3
Kamera: pārliecinieties, vai tiek rādīts
dialoglodziņš labajā pusē.
• Sagatavojiet viedierīci un veiciet nākamo darbību.
Set
Next
App
SnapBridge
Camera
On your smart device, go to the app
store and search for SnapBridge. After
installing, open the SnapBridge app.
Cancel
14
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
4
Viedierīce: startējiet programmu SnapBridge un
pieskarieties iespējai Pair with camera
(Savienot pārī ar kameru).
• Kad tiek parādīts kameras atlases dialoglodziņš, pieskarieties tās
kameras nosaukumam, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
• Ja pirmajā programmas SnapBridge palaišanas reizē pieskārāties
iespējai Skip (Izlaist) ekrāna augšējā stūrī un savienojums ar
kameru netika izveidots, cilnē A pieskarieties iespējai Pair
with camera (Savienot pārī ar kameru) un veiciet 5. darbību.
5
Viedierīce: ekrānā Pair with camera (Savienot
pārī ar kameru) pieskarieties kameras
nosaukumam.
• Ja savienojuma izveides laikā iOS ierīcē tiek parādīts
dialoglodziņš ar darbības aprakstu, pārbaudiet informāciju un
pieskarieties iespējai Understood (Sapratu) (ja šāda opcija nav
redzama, ritiniet ekrānu lejup). Kad tiek parādīts
papildpiederumu atlases ekrāns, vēlreiz pieskarieties kameras nosaukumam (kameras
nosaukums var tikt parādīts pēc laika).
6
Kamera/viedierīce:
pārliecinieties, vai
kameras un viedierīces
ekrānā tiek rādīts viens
un tas pats kods (seši
cipari).
Auth. code
123456
Confirm that the same authentication
code is displayed on the smart device
and press OK.
Cancel
OK
• iOS ierīcēm atkarībā no
operētājsistēmas versijas viedierīcē var netikt rādīts kods. Šādā gadījumā veiciet 7. darbību.
7
Kamera/viedierīce: nospiediet
kameras pogu k un programmā
SnapBridge pieskarieties iespējai
PAIR (SAVIENOT PĀRĪ).
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
15
8
Kamera/viedierīce: pabeidziet savienojuma iestatīšanu.
Kamera: Kad tiek atvērts labajā malā parādītais
dialoglodziņš, nospiediet pogu k.
Viedierīce: kad tiek parādīts dialoglodziņš ar paziņojumu
par pāra savienojuma izveides pabeigšanu, pieskarieties
iespējai OK (Labi).
Your camera and smart device are
connected!
SnapBridge will send your photos to
your smart device as they are taken.
Next
9
Kamera: Lai pabeigtu iestatīšanu, rīkojieties atbilstīgi norādījumiem ekrānā.
• Lai fotogrāfijām pievienotu atrašanās vietas datus, atlasiet opciju Yes (Jā), kad tiek parādīta
atbilstīga uzvedne, un iespējojiet atrašanās vietas datu funkcijas. Iespējojiet atrašanās vietas
datu funkcijas viedierīcē un programmas SnapBridge cilnē A atlasiet opciju M Auto link
options (Automātiskas saites opcijas) M, iespējojiet funkciju Synchronize location
data (Sinhronizēt atrašanās vietas datus).
• Varat arī sinhronizēt kameras pulksteņlaiku ar viedierīces pulksteni. Lai to izdarītu, atlasiet
opciju Yes (Jā), kad tiek parādīta attiecīgā uzvedne. Programmas SnapBridge cilnē A
atlasiet opciju M Auto link options (Automātiskas saites opcijas) M un iespējojiet
funkciju Synchronize clocks (Sinhronizēt laiku).
Kameras un viedierīces savienojuma izveide ir pabeigta.
Ar kameru uzņemtie fotoattēli automātiski tiek augšupielādēti viedierīcē.
C
Plašāka informācija par programmas SnapBridge un kameras lietošanu
• Lai iegūtu plašāku informāciju par programmas SnapBridge lietošanu, skatiet palīdzības informāciju
tiešsaistē (kad ir izveidots savienojums, atveriet programmas SnapBridge izvēlni M Help (Palīdzība)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
• Informāciju par kameras lietošanu skatiet dokumentā „Atsauces rokasgrāmata” (PDF
formātā). Tas ir pieejams lejupielādei lejupielāžu centrā.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
C
Nesekmīga savienojuma izveide
• Ja savienojuma izveides laikā kamerā tiek rādīts paziņojums Could not connect. (Neizdevās
izveidot savienojumu.), veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
- Nospiediet pogu k un atkārtojiet sadaļā „Kameras un viedierīces savienojuma izveide” (A14)
aprakstīto procedūru, sākot no 2. darbības, lai atkārtoti izveidotu savienojumu.
- Lai atceltu savienojuma izveidi, nospiediet pogu d.
• Problēmu, iespējams, var novērst, programmu palaižot atkārtoti. Aizveriet programmu SnapBridge un
pēc tam pieskarieties tās ikonai, lai to palaistu atkārtoti. Kad programma ir palaista, atkārtojiet sadaļā
„Kameras un viedierīces savienojuma izveide” (A14) aprakstīto procedūru, sākot no 1. darbības.
• Ja kamera nevar izveidot savienojumu un iOS ierīcē rodas kļūda, iespējams, iOS ierīce kameru
uztver kā ierīci. Šādā gadījumā palaidiet iOS ierīces iestatījumu programmu un atceliet ierīces
(kameras nosaukums) reģistrāciju tajā.
16
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
Bezvadu savienojuma iespējošana vai atspējošana
Varat izmantot jebkuru no tālāk norādītajām metodēm, lai iespējotu vai atspējotu
savienojumu.
• Izmainiet iestatījumu kameras sadaļā Network menu (Tīkla izvēlne) M Airplane
mode (Lidmašīnas režīms). Varat to pārslēgt uz On (Iesl.), lai izslēgtu visa veida saziņu
vietās, kur bezvadu saziņa ir aizliegta.
• Izmainiet iestatījumu kameras sadaļā Network menu (Tīkla izvēlne) M Bluetooth M
Connection (Savienojums).
• Mainiet iestatījumus programmas SnapBridge cilnē A M Auto link options
(Automātiskas saites opcijas) M Auto link (Automātiska saite).
Jūs varat mazināt viedierīces akumulatora uzlādes patēriņu, atspējojot šo iestatījumu.
Attēlu augšupielāde un attālā fotografēšana
Attēlu augšupielāde
Attēlus var augšupielādēt trīs veidos.
1
2
3
Automātiska attēlu
augšupielāde viedierīcē katrā
attēla uzņemšanas reizē1, 2
Network menu (Tīkla izvēlne) Kamerā M Send while
shooting (Sūtīt uzņemšanas laikā) M iespējai Still
images (Fotoattēli) iestatiet opciju Yes (Jā).
Video nevar augšupielādēt automātiski.
Attēlu atlasīšana kamerā un
augšupielādēšana viedierīcē1, 2
Playback menu (Atskaņošanas izvēlne) Kamerā M
attēlu atlasīšanai izmantojiet funkciju Mark for upload
(Atzīmēt augšupielādei).
Video nevar atlasīt augšupielādei.
Viedierīces izmantošana attēlu
atlasīšana kamerā un
lejupielādēšanai viedierīcē
Programmas SnapBridge cilnē A M pieskarieties iespējai
Download pictures (Lejupielādēt attēlus).
Tiek atvērts Wi-Fi savienojumu dialoglodziņš. Pieskarieties
iespējai OK (Labi) 3 un atlasiet attēlus.
Augšupielādēto attēlu izšķirtspēja ir 2 megapikseļi.
Ja kameras Network menu (Tīkla izvēlne) M Bluetooth M Send while off (Sūtīt, kamēr
ierīce ir izslēgta) iestatījums ir On (Iesl.), attēli automātiski tiek augšupielādēti viedierīcē pat, ja
kamera ir izslēgta.
Atkarībā no iOS versijas, pieskaroties opcijai OK (Labi), ir jāatlasa kameras SSID.
Skatiet sadaļu „Ja iOS ierīcē tiek atvērts ar Wi-Fi savienojumiem saistīts dialoglodziņš” (A18).
B
Piezīmes par darbību, kad izveidots Wi-Fi savienojums
• Ja viedierīcē tiek aktivizēts miega režīms vai programmas SnapBridge vietā sākat lietot citu
programmu, Wi-Fi savienojums tiek pārtraukts.
• Wi-Fi savienojuma laikā noteiktas programmas SnapBridge funkcijas
nevar izmantot. Lai pārtrauktu Wi-Fi savienojumu, pieskarieties cilnei
A M F M Yes (Jā).
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
17
Attālā fotografēšana
Lai atbrīvotu kameras aizvaru, izmantojot viedierīci, programmā SnapBridge pieskarieties
cilnei A M Remote photography (Attālā fotografēšana).
• Izpildiet programmā SnapBridge redzamos norādījumus, lai iespējotu Wi-Fi savienojumu.
iOS ierīcē var tikt parādīts Wi-Fi savienojumu dialoglodziņš. Šādā gadījumā skatiet sadaļu
„Ja iOS ierīcē tiek atvērts ar Wi-Fi savienojumiem saistīts dialoglodziņš” (A18).
Ja iOS ierīcē tiek atvērts ar Wi-Fi savienojumiem saistīts
dialoglodziņš
Programma SnapBridge parasti veido savienojumu starp kameru un viedierīci, izmantojot
Bluetooth tīklu. Tomēr, ja izmantojat funkciju Download pictures (Lejupielādēt attēlus)
vai attālo fotografēšanu, pārslēdzieties uz Wi-Fi savienojumu. Atkarībā no iOS versijas,
savienojums jāiestata manuāli. Šādā gadījumā, lai iestatītu savienojumu, rīkojieties saskaņā ar
tālāk norādīto procedūru.
1
Pierakstiet viedierīces dialoglodziņā parādīto
kameras SSID (kameras noklusējuma
nosaukums) un paroli un pēc tam pieskarieties
opcijai View options (Skatīt opcijas).
• SSID un paroli var nomainīt kameras sadaļā Network menu
(Tīkla izvēlne) M Wi-Fi M Network settings (Tīkla
iestatījumi). Lai aizsargātu savu konfidencialitāti, iesakām
regulāri mainīt paroli. Pirms maināt paroli, atspējojiet bezvadu
savienojumu (A17).
2
Savienojumu sarakstā atlasiet SSID nosaukumu,
kuru pierakstījāt 1. darbībā.
• Ja savienojumu veidojat pirmoreiz, ievadiet paroli, kuru
pierakstījāt 1. darbībā — ievērojiet lielo un mazo burtu
lietojumu. Pēc tam, kad savienojums ir izveidots pirmoreiz,
parole nav jāievada.
• Wi-Fi savienojuma izveide ir pabeigta, kad blakus kameras SSID
ir redzams simbols G, kā parādīts ekrāna attēlā pa labi.
Atgriezieties programmā SnapBridge un turpiniet darbību tajā.
18
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
Citas funkcijas
Uzņemšanas režīma atlasīšana
Varat pagriezt grozāmo režīmu pārslēgu līdz indikatora atzīmei uz kameras korpusa, lai
atlasītu vēlamo uzņemšanas režīmu.
• A (Automātiskais) režīms
Atlasiet šo režīmu vispārīgai uzņemšanai dažādos uzņemšanas apstākļos.
• y, o, j, e, o, d (Sižeta) režīmi
Atlasiet kādu no sižeta režīmiem atbilstīgi uzņemšanas apstākļiem, tādējādi varēsit
uzņemt attēlus, izmantojot apstākļiem atbilstīgus iestatījumus.
- y: Nospiediet d pogu un atlasiet sižeta režīmu.
- o (automātiskais sižeta atlasītājs) Kamera kadrēšanas laikā automātiski atpazīst
uzņemšanas apstākļus, tādējādi attēls tiek uzņemts atbilstīgi uzņemšanas apstākļiem.
- j (nakts ainava): izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu nakts ainavas.
- e (nakts portrets): izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu vakara un nakts portretus, kuros
ir ietverta fona ainava.
- o (pretgaisma): izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu objektus pretgaismā.
- d (sports): izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu sporta fotogrāfijas.
• s (Radošais) režīms
Vienā uzņemšanas reizē kamera saglabā četrus attēlus ar efektiem un vienu attēlu bez
efektiem.
• F (Smart portrait (Viedportretēšana)) režīms
Izmantojot valdzinošās retušas funkciju, uzņemšanas laikā varat uzlabot personu seju
izskatu; lai uzņemtu attēlus, izmantojiet smaida taimera vai pašfoto kolāžas funkciju.
• M (Short movie show (Īsais video)) režīms
Ierakstot un automātiski apvienojot vairākus pāris sekundes ilgus videoklipus, kamera
izveido līdz 30 sekundēm ilgu video kopsavilkumu (e 1080/30p vai S 1080/25p).
Citas funkcijas
19
C
Palīdzības informācija
Funkciju apraksti redzami, kad tiek mainīts uzņemšanas režīms vai atvērts iestatījumu ekrāns.
Lai ātri pārslēgtos uz uzņemšanas režīmu, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei.
Aprakstus varat atvērt vai slēpt, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opcijas Monitor settings
(Monitora iestatījumi) iespēju Help display (Palīdzības informācija).
20
Citas funkcijas
Uzņemšanas funkciju iestatīšana, izmantojot
kursortaustiņu
Uzņemšanas ekrānā ar kursortaustiņiem H (m) J (n) I (p) K (o) varat iestatīt tālāk
aprakstītās funkcijas.
• m Zibspuldzes režīms
Kad zibspuldze ir pacelta, zibspuldzes režīmu var iestatīt atbilstoši uzņemšanas
apstākļiem.
• n Self-timer (Automātiskais taimeris), Self-portrait timer (Pašportreta taimeris)
Kad nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, kamera atbrīvo aizvaru pēc tam, kad pagājis
iepriekš iestatītais sekunžu skaits.
• p Macro mode (Makro režīms)
Uzņemot tuvplānu attēlus, izmantojiet makro režīmu.
• o Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija)
Šajā režīmā varat regulēt kopējo attēla spilgtumu.
Iestatāmās funkcijas ir atkarīgas no uzņemšanas režīma.
Citas funkcijas
21
Izvēļņu pogas darbības
Tālāk norādītās izvēlnes var iestatīt, nospiežot d (izvēlnes) pogu.
•
•
•
•
•
A Shooting menu (Uzņemšanas izvēlne)1, 2
D Video izvēlne1
G Playback menu (Atskaņošanas izvēlne)3
J Network menu (Tīkla izvēlne)
z Iestatīšanas izvēlne
1
2
3
Uzņemšanas ekrānā nospiediet d (izvēļņu) pogu.
Katrā uzņemšanas režīmā izvēlnes ikonas un pieejamie iestatījumi atšķiras.
Atskaņošanas ekrānā nospiediet d (izvēļņu) pogu. Katrā demonstrēšanas režīmā izvēlnes
ikonas un pieejamie iestatījumi atšķiras.
1
Nospiediet d (izvēlnes) pogu.
• Tiek parādīta izvēlne.
2
Nospiediet kursortaustiņu J.
• Pašreizējā izvēlnes ikona tiek parādīta
dzeltenā krāsā.
Shooting menu
Image mode
White balance
Continuous
ISO sensitivity
AF area mode
Autofocus mode
Izvēlnes ikonas
3
Atlasiet izvēlnes ikonu un
nospiediet pogu k.
• Tagad var atlasīt izvēlnes opcijas.
Set up
Time zone and date
Monitor settings
Date stamp
Photo VR
AF assist
Digital zoom
22
Citas funkcijas
4
Atlasiet izvēlnes opciju un
nospiediet pogu k.
• Dažas izvēlnes opcijas nevar iestatīt; tas ir
atkarīgs no pašreizējā uzņemšanas
režīma vai kameras statusa.
Time zone and date
Monitor settings
Date stamp
Photo VR
AF assist
Digital zoom
5
Atlasiet iestatījumu un
nospiediet pogu k.
• Tiek apstiprināts atlasītais iestatījums.
• Kad izvēlnes lietošana pabeigta,
nospiediet pogu d.
• Kad tiek parādīta izvēlne, kameru var
pārslēgt uzņemšanas režīmā, nospiežot
aizvara atbrīvošanas pogu vai b (e)
pogu.
Date stamp
Date
Date and time
Off
Citas funkcijas
23
Tehniskās piezīmes
Paziņojumi
Paziņojumi pircējiem Eiropā
Šis simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:
• Šis produkts ir paredzēts atsevišķai savākšanai tam piemērotos savākšanas
punktos. No tā nedrīkst atbrīvoties kā no mājsaimniecības atkritumiem.
• Atsevišķa atkritumu savākšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus
un izvairīties no cilvēka veselībai un apkārtējai videi negatīvām sekām, ko var
radīt nepareiza to iznīcināšana.
• Lai uzzinātu papildinformāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm, kas
atbild par atkritumu apsaimniekošanu.
Šis simbols uz baterijām norāda to, ka baterijas ir jāsavāc un jālikvidē atsevišķi.
Turpmāk minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:
• Baterijas ar vai bez šī simbola ir paredzētas atsevišķai savākšanai piemērotā
savākšanas punktā. No tā nedrīkst atbrīvoties kā no mājsaimniecības
atkritumiem.
• Lai uzzinātu papildinformāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm, kas
atbild par atkritumu apsaimniekošanu.
24
Tehniskās piezīmes
Piezīmes par bezvadu saziņas funkcijām
Bezvadu ierīcēm piemērotie ierobežojumi
Šajā produktā iestrādātais bezvadu uztvērējs atbilst tā pārdošanas valsts noteikumiem par
bezvadu ierīcēm, un produkts nav paredzēts izmantošanai citās valstīs (ES vai EBTA
dalībvalstīs iegādātos produktus var izmantot visās ES un EBTA dalībvalstīs). Nikon
neuzņemas atbildību par produkta lietošanu citās valstīs. Lietotājiem, kas nezina, kura ir
sākotnējā pārdošanas valsts, būtu jākonsultējas ar vietējā Nikon apkopes centra vai Nikon
pilnvarotas remontdarbnīcas darbiniekiem. Šis ierobežojums attiecas vienīgi uz bezvadu
darbībām, un to nepiemēro citiem produkta pielietojumiem.
Drošība
Lai arī viena no produkta priekšrocībām ir iespēja bez ierobežojumiem izveidot savienojumu,
lai uztveramības zonā izmantotu bezvadu datu apmaiņu, ja drošības funkcija nav iespējota,
var notikt tālāk norādītais.
• Datu zādzība Ļaunprātīga trešās puses bezvadu datu pārraides pārtveršana ar nolūku
piesavināties lietotāja identifikāciju, paroli un citu personisku informāciju.
• Nepilnvarota piekļuve Nepilnvaroti lietotāji var gūt pieeju tīklam un mainīt datus vai veikt
citas ļaunprātīgas darbības. Ņemiet vērā, ka bezvadu tīklu uzbūves dēļ arī tad, kad drošība
ir iespējota, var notikt specializēti uzbrukumi, ļaujot iegūt nepilnvarotu pieeju. Nikon
neatbild par iespējamu datu vai informācijas noplūdi datu pārraides laikā.
• Nemēģiniet piekļūt tīkliem, kurus jums nav atļauts lietot, pat tad, ja viedtālrunī vai
planšetdatorā tie ir redzami. Piekļūšana šādiem tīkliem var tikt uzskatīta par nepilnvarotu
piekļūšanu. Izmantojiet tikai tos tīklus, kurus jums ir atļauts lietot.
Personiskās informācijas pārvaldība un saistību atruna
• Ekspluatācijas kļūmes, statiskās elektrības, nelaimes gadījuma, darbības traucējuma,
remontdarbu vai citu darbību rezultātā var mainīties un pazust produktā reģistrētā un
konfigurētā lietotāja informācija, tostarp bezvadu lokālā tīkla savienojuma iestatījumi un
cita personiska informācija. Vienmēr izveidojiet svarīgas informācijas kopijas un glabājiet
tās atsevišķi. Nikon neatbild par tiešiem vai netiešiem bojājumiem un zaudētiem
ienākumiem, kuru cēlonis ir Nikon nepiedēvējama satura maiņa vai zudums.
• Pirms atbrīvošanās no produkta vai tā īpašnieka maiņas iestatīšanas izvēlnē veiciet
darbību Reset all (Atiestatīt visu) (A22), lai izdzēstu visu produktā reģistrēto un
konfigurēto lietotāja informāciju, tostarp bezvadu lokālā tīkla savienojuma iestatījumus
un citu personisku informāciju.
• Nikon neatbild ne par kādiem zaudējumiem, ko izraisījusi neautorizēta trešo pušu veikta šī
produkta lietošana, ja produkts tiek nozagts vai pazaudēts.
Tehniskās piezīmes
25
Informācija produkta eksportēšanai vai ievešanai citās valstīs
Šī produkta lietošanu nosaka Amerikas Savienoto Valstu Eksporta pārvaldības noteikumi
(EPN). Amerikas Savienoto Valstu atļauja nepieciešama eksportēšanai tikai uz tālāk
norādītajām valstīm, uz kurām attiecas embargo vai īpaša kontrole: Kuba, Irāna, Ziemeļkoreja,
Sudāna un Sīrija (sarakstā iespējamas izmaiņas)
Paziņojums pircējiem Eiropā
Atbilstības deklarācija (Eiropa)
Korporācija Nikon ar šo deklarē, ka COOLPIX B500 tipa radio aparatūra atbilst direktīvas 2014/
53/ES prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_B500.pdf.
• Maksimālā izvades jauda:
- Wi-Fi: 16,8 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 7,8 dBm (EIRP)
- Bluetooth zemas enerģijas patēriņa tehnoloģija: 7,8 dBm (EIRP)
• Darbības frekvence:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanāli)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth zemas enerģijas patēriņa tehnoloģija: 2402–2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
26
Tehniskās piezīmes
Kameras kopšana
Izmantojot un glabājot ierīci, papildus sadaļā „Jūsu drošībai” (Avi–ix) sniegtajiem
brīdinājumiem ievērojiet tālāk izklāstītos norādījumus.
Kamera
Nepakļaujiet kameru spēcīgiem triecieniem
Pakļaujot kameru spēcīgiem triecieniem vai vibrācijām, iespējami darbības traucējumi. Neaiztieciet
objektīvu ar spēku.
Uzturiet sausu
Kameru var sabojāt, ja tā tiek iemērkta ūdenī vai tiek pakļauta spēcīga mitruma ietekmei.
Izvairieties no pēkšņām temperatūras maiņām
Pēkšņas temperatūras izmaiņas, kādas rodas, piemēram, atstājot apsildītu ēku aukstā dienā, var
izraisīt kondensāta rašanos ierīces iekšpusē. Lai izvairītos no kondensāta rašanās, ievietojiet ierīci
pārnēsājamā apvalkā vai plastmasas iepakojumā, pirms tā tiek pakļauta pēkšņām temperatūras
maiņām.
Sargiet no spēcīgiem magnētiskajiem laukiem
Neizmantojiet un neglabājiet ierīci tādu iekārtu tuvumā, kas rada spēcīgu elektromagnētisko
starojumu vai magnētiskos laukus. Citādi ir iespējams datu zudums vai kameras darbības
traucējumi.
Ilgstoši nevērsiet objektīvu pret spēcīgiem gaismas avotiem
Nevērsiet ilgstoši objektīvu pret sauli vai citiem spēcīgiem gaismas avotiem, kad kameru izmantojat
vai glabājat. Intensīva gaisma var nelabvēlīgi ietekmēt attēla sensora darbību vai izraisīt attēlos
baltus izplūdumus.
Pirms barošanas avota atvienošanas vai atmiņas kartes izņemšanas izslēdziet
kameru
Neizņemiet baterijas, kamēr kamera ir ieslēgta, kā arī attēlu saglabāšanas vai dzēšanas laikā. Šādā
situācijā piespiedu kārtā pārtraucot barošanas padevi, iespējams datu zudums vai kameras atmiņas
vai iekšējās shēmas bojājumi.
Piezīmes par ekrānu
• Ekrāni (un elektroniskie skatu meklētāji) ir izgatavoti ar ārkārtīgi augstu precizitāti; tiem ir vismaz
99,99% darbspējīgu pikseļu un ne vairāk kā 0,01% pikseļu var trūkt vai būt bojāti. Tādēļ šie ekrāni
var saturēt vienmēr izgaismotus (baltus, sarkanus, zilus vai zaļus) vai vienmēr izslēgtus (melnus)
pikseļus; tas nenorāda uz darbības traucējumiem un neatstāj nekādu iespaidu uz attēliem, kas
saglabāti ierīcē.
• Spilgtā gaismā attēlus ekrānā var būt grūti saskatīt.
• Nepakļaujiet ekrānu spiedienam, pretējā gadījumā ir iespējami bojājumi vai darbības traucējumi.
Ja ekrāns tiek sasists, jāuzmanās no savainošanās ar saplīsušo stiklu un jāizvairās no šķidro kristālu
saskares ar ādu un iekļūšanas acīs vai mutē.
Tehniskās piezīmes
27
Baterijas
Norādījumi, kas jāievēro izmantošanas laikā
• Ņemiet vērā, ka baterijas pēc lietošanas var būt sakarsušas.
• Nepārsniedziet norādīto bateriju ieteicamo derīguma termiņu.
• Ja kamerā ievietotas izlādētas baterijas, atkārtoti neieslēdziet un neizslēdziet kameru.
Nēsājiet līdzi rezerves baterijas
Atkarībā no uzņemšanas vietas ieteicams nēsāt līdzi rezerves baterijas. Dažās teritorijās bateriju
iegāde var būt sarežģīta.
Bateriju uzlāde
Ja izmantojat papildu uzlādējamās baterijas, uzlādējiet tās pirms attēlu uzņemšanas. Iegādes brīdī
baterijas nav pilnīgi uzlādētas.
Izlasiet un ievērojiet brīdinājumus, kas norādīti bateriju lādētāja komplektā iekļautajās lietošanas
instrukcijās.
Bateriju lādēšana
• Vienlaikus nelietojiet baterijas ar atšķirīgu uzlādes līmeni vai atšķirīgu ražotāju vai modeļu
baterijas.
• Ja šajā kamerā izmantojat EN-MH2 baterijas, bateriju lādētājā MH-73 vienlaikus lādējiet visas četras
baterijas. EN-MH2 bateriju uzlādei izmantojiet tikai bateriju lādētāju MH-73.
• Bateriju lādētājā MH-73 drīkst uzlādēt tikai EN-MH2 baterijas.
• EN-MH1 uzlādējamās Ni-MH baterijas nevar izmantot.
Piezīmes par uzlādējamajām Ni-MH baterijām
• Ja atkārtoti lādējat Ni-MH baterijas, ja tajās vēl ir atlikusi enerģija, bateriju lietošanas laikā var tikt
priekšlaicīgi parādīts ziņojums Battery exhausted. (Baterija izlādējusies.). Tas notiek „atmiņas
efekta dēļ” – īslaicīgi samazinās bateriju uzlādes kapacitāte. Lietojiet baterijas, līdz tās ir pilnībā
iztukšotas; tad bateriju darbība normalizēsies.
• Uzlādējamās Ni-MH baterijas izlādējas arī laikā, kad netiek lietotas. Ieteicams baterijas pirms
lietošanas uzlādēt.
Bateriju izmantošana aukstā laikā
Aukstā laikā bateriju kapacitāte mēdz samazināties. Ja izlādējušās baterijas izmanto zemā
temperatūrā, kamera var neieslēgties. Turiet rezerves baterijas siltā vietā un, ja vajadzīgs, izmantojiet
tās. Kad aukstās baterijas ir sasilušas, iespējams, to uzlādes līmenis daļēji atjaunosies.
Bateriju gala kontakti
Netīrumi uz bateriju gala kontaktiem var traucēt kameras darbībai. Ja bateriju gala kontakti
nosmērējas, pirms lietošanas noslaukiet tos ar tīru un sausu drāniņu.
Atlikušais bateriju uzlādes līmenis
Ievietojot kamerā izlādētas baterijas, kamera var uzrādīt, ka bateriju uzlādes līmenis ir pietiekams. Tas
ir atkarīgs no baterijām.
28
Tehniskās piezīmes
Lietoto bateriju utilizācija
Kad baterijas vairs nevar uzlādēt, nomainiet tās. Izmantotās baterijas ir vērtīgs resurss. Izlietotās
baterijas, utilizējiet atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem.
Tehniskās piezīmes
29
Tīrīšana un glabāšana
Tīrīšana
Neizmantojiet spirtu, šķīdinātāju vai citas gaistošas ķīmiskās vielas.
Objektīvs
Nepieskarieties stikla daļām ar pirkstiem. Notīriet putekļus un plūksnas ar pūtēju
(parasti – maza ierīce ar galā piestiprinātu gumijas balonu, kuru saspiežot, otrā galā
rodas gaisa plūsma). Lai notīrītu pirkstu nospiedumus vai citus netīrumus, ko nevar
noņemt ar pūtēju, noslaukiet objektīvu ar mīkstu, sausu drāniņu, no tā centra ar
spirālveida kustībām virzoties uz malām. Ja šāda tīrīšana nav efektīva, tīriet
objektīvu, izmantojot drāniņu, kas nedaudz samērcēta tirdzniecībā pieejamā
tīrīšanas līdzeklī.
Monitors
Notīriet putekļus un plūksnas ar pūtēju. Lai notīrītu pirkstu nospiedumus un citus
netīrumus, tīriet ekrānu ar mīkstu, sausu drāniņu; nepiemērojiet pārmērīgu spēku.
Korpuss
Putekļu, netīrumu vai smilšu notīrīšanai izmantojiet pūtēju, pēc tam uzmanīgi
notīriet ar mīkstu, sausu drāniņu. Pēc kameras izmantošanas pludmalē vai citā
smilšainā vai putekļainā vidē, noslaukiet smiltis, netīrumus vai sāli ar sausu drānu,
kas mazliet samitrināta saldūdenī, un rūpīgi nožāvējiet. Ņemiet vērā, ka
svešķermeņi kameras iekšpusē var izraisīt bojājumus, ko garantija
nesedz.
Glabāšana
Ja kamera netiks izmantota ilgāku laika posmu, izņemiet baterijas. Lai nepieļautu aprasošanu
vai pelējumu, vismaz reizi mēnesī izņemiet kameru no glabāšanas vietas.
Pirms atkārtoti novietojiet kameru glabāšanā, ieslēdziet to un vairākas reizes atbrīvojiet
aizvaru. Neglabājiet kameru šādās vietās:
• slikti vēdinātās vai mitrās vietās, kur relatīvais mitrums pārsniedz 60%;
• kur tā pakļauta temperatūrai, kas pārsniedz 50°C vai ir zem –10°C;
• blakus iekārtām, kas rada stipru elektromagnētisko lauku, piemēram, televizoriem vai
radio.
30
Tehniskās piezīmes
Problēmu novēršana
Ja kamera nedarbojas, kā paredzēts, pārbaudiet tālāk minēto tipiskāko problēmu sarakstu,
pirms sazināties ar kameras izplatītāju vai Nikon pilnvarotu servisa pārstāvi.
Skatiet arī atsauces rokasgrāmatu (PDF formātā), kurā sniegta papildu informācija par šīs
kameras izmantošanu (Aii).
Problēma
A
Cēlonis/risinājums
Kamera ir ieslēgta,
taču nereaģē.
• Pagaidiet, līdz beidzas ierakstīšana.
• Ja problēma neizzūd, izslēdziet kameru.
Ja kamera neizslēdzas, izņemiet bateriju vai baterijas un
ievietojiet to/tās atpakaļ vai arī, ja izmantojat maiņstrāvas
adapteri, atvienojiet to un pievienojiet atkal atpakaļ.
Ņemiet vērā, ka strāvas avota izņemšana vai atvienošana
neietekmēs jau ierakstītos datus, lai gan tajā brīdī ierakstītie
dati tiks zaudēti.
–
Nevar ieslēgt
kameru.
Izlādējušās baterijas.
3, 28
10
Kamera izslēdzas
bez brīdinājuma.
• Kamera automātiski izslēdzas, lai taupītu enerģiju
(automātiskās izslēgšanās funkcija).
• Kamera un baterijas var pienācīgi nedarboties zemā
temperatūrā.
• Kameras iekšpuse ir uzkarsusi. Atstājiet kameru izslēgtu, līdz
tās iekšpuse atdziest, un pēc tam mēģiniet to vēlreiz ieslēgt.
• Kamera ir izslēgta.
• Kamera automātiski izslēdzas, lai taupītu enerģiju
(automātiskās izslēgšanās funkcija).
• Kad notiek zibspuldzes uzlāde, zibspuldzes lampiņa mirgo.
Pagaidiet, līdz lādēšana ir pabeigta.
• Kamera ir pieslēgta televizoram vai datoram.
• Kamera uzņem attēlus Multiple exp. Lighten (Izgaismoto
apg. daudzk. eksp.) ainavas režīmā.
6
10
Ekrāns ir tumšs.
Kamera sakarst.
Kamera var sakarst, ilgstoši ierakstot video vai lietojot kameru
karstā vidē. Tas nenorāda uz darbības kļūmi.
Tehniskās piezīmes
28
–
–
–
–
–
31
Saderīgās atmiņas kartes
Kamera atbalsta SD, SDHC un SDXC atmiņas kartes.
• Video ierakstīšanai ieteicams izmantot atmiņas kartes ar SD Speed Class vērtējumu 6 vai
ātrākas. Izmantojot atmiņas kartes ar zemāku Speed Class vērtējumu, video ierakstīšana
var negaidīti tikt apturēta.
• Ja izmantojat karšu lasītāju, pārbaudiet, vai tas ir saderīgs ar jūsu atmiņas karti.
• Lai saņemtu informāciju par kartes funkcijām, tās darbību un lietošanas ierobežojumiem,
sazinieties ar tās ražotāju.
Informācija par preču zīmēm
• Windows ir reģistrēta preču zīme vai Microsoft Corporation preču zīme ASV un/vai citās
valstīs.
• Vārds Bluetooth® un logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder korporācijai Bluetooth
SIG, Inc.; korporācija Nikon šīs preču zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
• Apple®, App Store®, Apple logotipi, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® un
iBooks ir Apple Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīme ASV un citās valstīs.
• Android, Google Play un Google Play logotips ir uzņēmumaa Google LLC preču zīmes.
Android logotips ar robotu ir atveidots vai pārveidots, izmantojot Google radīto un
kopīgoto darbu, un tas tiek izmantots saskaņā ar Creative Commons Attribution 3.0
licences nosacījumiem.
• iOS ir preču zīme vai reģistrēta uzņēmuma Cisco Systems, Inc preču zīme Amerikas
Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs; tās lietošanu regulē licence.
• Adobe, Adobe logotips un Reader ir preču zīmes vai reģistrēta Adobe Systems
Incorporated preču zīme ASV un/vai citās valstīs.
• SDXC, SDHC un SD logotipi ir „SD-3C, LLC” preču zīmes.
• PictBridge ir preču zīme.
• HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir uzņēmuma HDMI
Licensing, LLC. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
• Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir preču zīmes vai reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes.
• N-Mark (N-atzīme) ir preču zīme vai reģistrēta NFC Forum, Inc. preču zīme ASV un citās
valstīs.
• Visas pārējās preču zīmes, kas minētas šajā rokasgrāmatā vai citā dokumentācijā, kas
piegādāta kopā ar Nikon produktu, ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas
preču zīmes.
32
Tehniskās piezīmes
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively,
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad
may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Šis produkts ir licencēts saskaņā ar „AVC Patent Portfolio License” (AVC patentu portfeļa
licenci) un paredzēts patērētājiem personīgai un nekomerciālai lietošanai, lai (i) kodētu video
atbilstoši AVC standartam („AVC video”) un/vai (ii) atkodētu AVC video, ko patērētājs kodējis
personīgu vai nekomerciālu darbību ietvaros un/vai ieguvis no video sniedzēja, kam ir
atļauja piedāvāt AVC video. Citiem mērķiem licence netiek sniegta un nav „piedomājama”.
Papildu informāciju sniedz uzņēmums MPEG LA, L.L.C.
Skatiet vietni http://www.mpegla.com.
FreeType licence (FreeType2)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Visas tiesības aizsargātas.
MIT licence (HarfBuzz)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visas tiesības aizsargātas.
Tehniskās piezīmes
33
Garantijas noteikumi - Nikon Eiropas apkopes
garantija
Cienījamais Nikon pircēj!
Pateicamies jums, ka esat iegādājies šo Nikon izstrādājumu. Ja jūsu Nikon
izstrādājumam nepieciešama garantijas apkope, lūdzam sazināties ar izplatītāju,
no kura to iegādājāties, vai ar mūsu pilnvarotā apkopes tīkla pārstāvi Nikon
Europe B.V. tirdzniecības teritorijā (piemēram, Eiropā, Krievijā un citās valstīs).
Sīkāku informāciju skatīt:
http://www.europe-nikon.com/support
Lai lieki nevienu netraucētu, pirms sazināties ar izplatītāju vai mūsu pilnvaroto
apkopes tīklu, uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatas.
Jūsu Nikon ierīcei ir garantija pret ražošanas defektiem viena pilna gada laikā
kopš sākotnējās iegādes datuma. Ja šī garantijas perioda laikā izstrādājums
izrādās defektīvs nepareiza materiāla vai apdares dēļ, šis izstrādājums mūsu
pilnvarotās apkopes tīklā Nikon Europe B.V. pārdošanas teritorijā tiks salabots
atbilstoši tālāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem bez maksas par
darbu un detaļām. Nikon rezervē tiesības (tikai pēc saviem ieskatiem) aizstāt vai
salabot šo izstrādājumu.
1. Šī garantija tiek nodrošināta, kopā ar izstrādājumu uzrādot aizpildītu garantijas
karti un rēķina oriģinālu vai iegādes kvīti, kurā norādīts iegādes datums,
izstrādājuma tips un izplatītāja uzvārds. Nikon patur tiesības atteikt bezmaksas
garantijas pakalpojumu, ja netiek uzrādīti iepriekš minētie dokumenti vai tajos
ietvertā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Šajā garantijā nav ietverts:
• daļu nepieciešamā apkope, remonts vai nomaiņa normāla nodiluma vai
sabojāšanās dēļ;
• modifikācijas izstrādājuma jaunināšanai no tā parastā nolūka, kurš ir
aprakstīts lietotāja rokasgrāmatās, bez iepriekšējas rakstiskas Nikon
piekrišanas;
• transporta izmaksas un visi transportēšanas riski, kas tieši vai netieši saistīti
ar izstrādājumu garantiju;
34
Tehniskās piezīmes
• bojājumi, kas radušies no modifikācijām vai regulācijām, kuras
izstrādājumam, iespējams, ir veiktas bez iepriekšējas rakstiskas Nikon
piekrišanas, lai atbilstu vietējiem vai valsts tehniskajiem standartiem, kas ir
spēkā jebkurā citā valstī, nevis tajās valstīs, kurām tas sākotnēji tika izstrādāts
un/vai ražots.
3. Garantija netiks piemērota šādos gadījumos:
• bojājumu izraisījusi nepareiza izmantošana, iekļaujot, bet neierobežojoties
ar produkta neizmantošanu parastajiem nolūkiem vai saskaņā ar lietotāja
instrukcijām par pareizu izmantošanu un apkopi, kā arī tādu produkta
uzstādīšanu vai izmantošanu, kas neatbilst drošības standartiem, kuri ir
spēkā tā izmantošanas valstī;
• bojājumu izraisījuši negadījumi, iekļaujot, bet neierobežojoties ar zibeni,
ūdeni, uguni, nepareizu vai bezatbildīgu lietošanu;
• izstrādājuma modeļa vai sērijas numura pārveidošana, izdzēšana,
nesalasāmība vai noņemšana;
• bojājums radies no labojumiem vai regulācijas, ko veikušas nepilnvarotas
apkopes organizācijas vai personas;
• defekti sistēmā, kurā izstrādājums ir pievienots vai ar kuru tas ir izmantots.
4. Šī apkopes garantija neietekmē ne pircēja likumīgās tiesības spēkā esošo
piemērojamo valsts likumu ietvaros, ne arī pircēja tiesības attiecībā pret
izplatītāju, kuras atbilst viņu pārdošanas/pirkšanas līgumam.
Norādījums: Visu pilnvaroto Nikon pakalpojumu punktu pārskatu var atrast
tiešsaistē, šajā saitē (http://www.europe-nikon.com/service/ ).
Tehniskās piezīmes
35
36
Tehniskās piezīmes
Tehniskās piezīmes
37
Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo
rokasgrāmatu jebkādā veidā reproducēt kopumā vai pa daļām
(izņemot īsus citātus atsaucēs vai recenzijās).
CT8K08(Y2)
6MN667Y2-08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising