Nikon | COOLPIX W150 | Nikon COOLPIX W150 Īsā darba uzsākšanas pamācība

Nikon COOLPIX W150 Īsā darba uzsākšanas pamācība
DIGITĀLĀ KAMERA
Īsā darba uzsākšanas pamācība
Ievads
Sagatavošanās darbam
A Attēlu uzņemšana
B Skatīšana
Vairāk jautrības
Savienojuma izveide ar viedierīci
Jūsu drošībai
Tehniskās piezīmes
2
7
13
15
17
21
23
41
• Iekams lietot kameru, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
• Lai nodrošinātu, ka kamera tiek lietota pareizi, noteikti
izlasiet sadaļu „Jūsu drošībai” (23. lpp.) un „<Svarīgi>
Piezīmes par triecienizturību, ūdensnecaurlaidību, putekļu
necaurlaidību un kondensāta veidošanos” (28. lpp.).
• Kad esat izlasījuši šo rokasgrāmatu, glabājiet to vietā, kur
tā būs vienmēr pieejama turpmākām uzziņām.
Ievads
Rokasgrāmatu veidi
Īsā darba uzsākšanas pamācība (šī rokasgrāmata)
Paskaidrots, kā sagatavoties attēlu uzņemšanai un izmantot
pamatfunkcijas.
Tiešsaistes rokasgrāmata (HTML)
Detalizēta rokasgrāmata, ko var skatīt datorā vai viedierīcē.
Tajā ietverta tālāk norādītā informācija.
• Detalizēti izskaidrotas uzņemšanas funkcijas,
demonstrēšanas funkcijas un izvēļņu vienumi
• Savienojuma veidošana ar televizoru, printeri, datoru vai
viedierīci
• Risinājumi dažādām problēmām vai situācijās, kad tiek rādīti
kļūdu ziņojumi
https://onlinemanual.nikonimglib.com/w150/lv/
nikon tiešsaistes rokasgrāmata W150
SnapBridge tiešsaistes palīdzība (HTML)
Detalizēti paskaidrots, kā lietotni izmantot viedierīcēs, „SnapBridge”.
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
COOLPIX W150 Model Name: N1838
2
Apmeklējiet mūsu lejupielāžu centru
Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai lejupielādētu Nikon attēlveidošanas izstrādājumu,
datora programmatūras vai aparātprogrammatūras rokasgrāmatas.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
nikon lejupielādes centrs W150
Attēlu skatīšana datorā vai viedierīcē
Izmantojiet tālāk norādīto programmatūru vai lietotni.
Programmatūra datoriem
Lejupielādējiet programmatūru mūsu lejupielāžu centrā (3. lpp.).
• ViewNX-i: izmantojot šo programmatūru, var pārsūtīt attēlus un video uz datoru, lai tos
skatītu un rediģētu.
Lietotne viedierīcēm
• SnapBridge: kad ir izveidots bezvadu savienojums ar šo programmu var augšupielādēt
attēlus un video viedierīcē.
Skatiet sadaļu „Savienojuma izveide ar viedierīci” (21. lpp.).
Nikon lietotāju atbalsts
Apmeklējiet turpmāk norādīto vietni, lai reģistrētu savu kameru un uzzinātu jaunāko
informāciju par produktiem. Tajā jūs atradīsit atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (BUJ)
un varēsit sazināties ar mums, lai saņemtu tehnisko palīdzību.
https://www.europe-nikon.com/support
Ievads
3
Iepakojuma satura pārbaude
Ja iepakojumā trūkst kāda priekšmeta, lūdzu, sazinieties ar veikalu, kurā
iegādājāties kameru.
Digitālā kamera
COOLPIX W150
Siksna1
(kā to pievienot)
2
1
Uzlādējams litija jonu
akumulators EN-EL19
Uzlādes maiņstrāvas
adapteris EH-73P2
Ota3
Īsā darba uzsākšanas pamācība (šī rokasgrāmata)
USB kabelis UC-E21
Garantija (iespiesta uz šīs rokasgrāmatas aizmugures vāka)
1
2
3
•
•
4
Nešūpojiet kameru aiz siksnas. Saskaroties ar priekšmetiem vai cilvēkiem,
kamera var radīt savainojumus vai tikt bojāta.
Komplektā iekļautā kontaktdakšas adaptera veids ir atkarīgs no kameras
iegādes valsts vai reģiona. Kontaktdakšas adaptera forma atšķiras atkarībā
no kameras iegādes valsts vai reģiona (9. lpp.).
Otu izmanto ūdensnecaurlaidīgās starplikas tīrīšanai.
Piederumi nav ūdensizturīgi.
Kameras komplektācijā nav iekļauta atmiņas karte. SD, SDHC un SDXC
atmiņas kartes šajā rokasgrāmatā tiek dēvētas par „atmiņas kartēm”.
Ievads
Kameras sastāvdaļas
1 2
3 4
10
9
5
11 9
999
29m 0s
8
7
6
15
1 Aizvara atbrīvošanas poga
9 Cilpa siksnai
2 Barošanas slēdzis/barošanas
ieslēgšanas indikators
10 Mikrofons
3 Zibspuldze
4 AF palīggaismotājs/
automātiskā taimera spuldze
13 12
14
11 Uzlādes lampiņa/
zibspuldzes lampiņa
12 Kursortaustiņš
5 b (e video ierakstīšanas) poga
13 c (uzņemšanas/
atskaņošanas režīma) poga
6 Skaļrunis
14 Monitors (ekrāns)
7 Objektīvs
15 Maināmo funkciju pogas*
8 Akumulatora nodalījums/
atmiņas kartes slota vāks
* Šajā dokumentā maināmo funkciju pogas reizēm tiek apzīmētas ar
nosaukumiem no „1. maināmās funkcijas poga” līdz „4. maināmās
funkcijas poga”, skaitot no augšas uz leju.
Ievads
5
Monitora izmantošana
Akumulatora uzlādes līmenis
• S: pietiekams atlikušais akumulatora
uzlādes līmenis.
• U: zems akumulatora uzlādes līmenis.
999
29m 0s
Uzņemamo attēlu
skaits
Maksimālais video
ierakstīšanas ilgums
Maināmo funkciju pogas
Nospiediet, lai atlasītu vienumu, kas parādīts ekrānā.
6
Ievads
Sagatavošanās darbam
Sagatavošanās darbus veiciet pieaugušas personas klātbūtnē.
Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana
1
Atveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku.
1
2
2
3
Ievietojiet akumulatoru un atmiņas karti.
1
2
3
• Pareizi savietojiet akumulatora pozitīvos un negatīvos kontaktus,
pārbīdiet dzelteno baterijas sprūdu (1) un pilnībā ievietojiet
akumulatoru (2).
• Pagrieziet atmiņas karti pareizā pozīcijā un virziet to atmiņas kartes
slotā, līdz tā ar klikšķī nofiksējas vietā (3).
• Kad pirmo reizi šajā kamerā ievietojot citā ierīcē izmantotu atmiņas
karti, formatējiet to, izmantojot kameras iestatījumu izvēlni M
[Format card (Formatēt karti)].
7
3
Aizveriet akumulatora nodalījuma/
atmiņas kartes slota vāku.
• Novietojiet vāku pilnīgi plakaniski bultiņas
norādītajā virzienā (1) un iebīdiet to līdz
galam iekšā (2).
1
2
Piezīmes par akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota
vāka atvēršanu un aizvēršanu
• Pārliecinieties, vai kamera un jūsu rokas nav mitras.
• Akumulatora nodalījumā/atmiņas kartes slota vākā nedrīkst būt
netīrumi u. c. svešķermeņi.
• Pārliecinieties, ka akumulatora nodalījums/atmiņas kartes slota vāks ir
cieši aizvērts.
Akumulatora vai atmiņas kartes izņemšana
Izslēdziet kameru un pārliecinieties, vai barošanas ieslēgšanas indikators
un ekrāns ir izslēgti, pēc tam atveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas
kartes slota vāku.
• Pabīdiet dzelteno baterijas sprūdu, lai izbīdītu akumulatoru.
• Viegli iespiediet atmiņas karti kamerā, lai daļēji izbīdītu atmiņas karti.
• Ar kameru, akumulatoru un atmiņas karti rīkojieties uzmanīgi, jo uzreiz
pēc kameras izmantošanas šīs daļas var būt sakarsušas.
8
Sagatavošanās darbam
Akumulatora lādēšana
1
Izmantojiet USB kabeli (iekļauts komplektā), lai pievienotu
uzlādes maiņstrāvas adapteri kamerai, kurā ievietots
akumulators.
Uzlādes maiņstrāvas adapteris
2
Iespraudiet uzlādes maiņstrāvas adaptera kontaktdakšu
elektrotīkla kontaktligzdā.
• Komplektā iekļautā kontaktdakšas adaptera veids ir atkarīgs no
kameras iegādes valsts vai reģiona. Kontaktdakšas adaptera forma
atšķiras atkarībā no kameras iegādes valsts vai reģiona.
• Sākas akumulatora uzlāde, un mirgo uzlādes indikators.
• Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, uzlādes indikators nodziest.
3
Kad lādēšana ir pabeigta, atvienojiet uzlādes maiņstrāvas
adapteri no elektrotīkla kontaktligzdas un pēc tam
atvienojiet USB kabeli.
Sagatavošanās darbam
9
Piezīmes par akumulatora uzlādēšanu un maiņu
• Akumulatora uzlādēšanu un nomaiņu atļauts veikt tikai pieaugušajiem.
• Neizmantojiet nekādu citu USB kabeli, kā vien UC-E21. Pretējā gadījumā
ierīce var pārkarst, aizdegties vai var rasties elektriskā trieciena risks.
• Pārbaudiet kontaktdakšas zaru formu un virzienu; neievietojiet vai
neizņemiet tos slīpi.
• Aizliegts izmantot cita ražotāja izgatavotu vai cita modeļa maiņstrāvas
adapteri (atļauts izmantot tikai uzlādes maiņstrāvas adapteri EH-73P),
kā arī neizmantojiet tirdzniecībā pieejamus USB maiņstrāvas adapterus
vai mobilā tālruņa akumulatora lādētājus. Šī piesardzības pasākuma
neievērošana var izraisīt pārkaršanu vai kameras bojājumus.
• Skatiet informāciju sadaļā „Jūsu drošībai” (23. lpp.) un „Ierīces apkope”
(34. lpp.).
10
Sagatavošanās darbam
Kameras iestatīšana
Pirmajā kameras ieslēgšanas reizē tiek parādīti ekrāni, piemēram, displeja
valodas un kameras pulksteņa iestatīšanas ekrāns.
1
Lai ieslēgtu kameru,
nospiediet barošanas slēdzi.
2
Nospiediet kursortaustiņa
pogu J vai K, lai iezīmētu
valodu, un tad nospiediet
pogu O.
Language
English
• Parādītās valodas atkarīgas no
valsts vai reģiona.
3
Nospiediet pogu R [Yes (Jā)].
Set time and date?
Yes
No
4
Atlasiet datuma formātu.
Sagatavošanās darbam
11
5
Iestatiet datumu un laiku un
nospiediet pogu O.
Date and time
• Ar kursortaustiņu J vai K
D
M
Y
h
m
atlasiet lauku; pēc tam ar
kursortaustiņu H vai I iestatiet
datumu un laiku.
• Atlasiet minūšu lauku un
nospiediet pogu O, lai apstiprinātu iestatījumu.
• Nospiediet pogu m, lai ekrānā parādītu opciju m un iespējotu
vasaras laiku. Lai atspējotu vasaras laika opciju, vēlreiz nospiediet
pogu m.
01
01
2019
00
00
6
Kad tiek parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš, nospiediet
pogu R [Yes (Jā)].
7
Izmantojiet kursortaustiņu J
vai K, lai atlasītu ekrāna
izskatu, un nospiediet pogu
O.
8
9
Apstipriniet ziņojumus par
ūdensnecaurlaidību un
nospiediet pogu K.
Apstipriniet labajā pusē
ekrānā redzamo ziņojumu un
nospiediet pogu O.
• Tiek parādīts attēlu uzņemšanas
ekrāns.
12
Sagatavošanās darbam
Menu background
Waterproofing precautions
After drying thoroughly, use
a cloth to remove any
droplets remaining on the
areas indicated.
A Attēlu uzņemšana
Attēlu uzņemšana
1
Satveriet kameru un pavērsiet
to tā, lai ekrānā redzētu
objektu.
• Ievietojiet vienu roku kameras
siksnas cilpā un ar abām rokām
stingri turiet kameru.
• Neaizklājiet zibspuldzi vai
objektīvu ar pirkstiem.
2
Nedaudz (līdz pusei)
nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu.
• Kamera veic fokusēšanu.
500
25m 0s
3
Nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu līdz
galam.
1/250
F3.3
• Kamera uzņem attēlu.
13
Tālummaiņas izmantošana
H: lai uzņemtu lielāku objektu.
I: lai uzņemtu platāku skatu.
500
25m 0s
Video ierakstīšana
1
Kamēr ekrāna labajā apakšējā
stūrī ir redzams simbols A,
pavērsiet kameru tā, lai objekts
būtu redzams ekrānā.
• Neaizklājiet mikrofonu.
2
Nospiediet b (e video
ierakstīšanas) pogu.
• Kamera sāk video ierakstīšanu.
500
25m 0s
3
Vēlreiz nospiediet b (e video ierakstīšanas) pogu.
• Kamera pārtrauc video ierakstīšanu.
14
A Attēlu uzņemšana
B Skatīšana
Attēlu skatīšana
1
Nospiediet c (uzņemšanas/
atskaņošanas režīma) pogu.
• Ekrāna labajā apakšējā stūrī tiek
parādīts simbols B.
• Tiek parādīts pēdējais uzņemtais
attēls.
500
25m 0s
15/11/2019
15:30
10
2
Nospiediet kursortaustiņa pogu
J vai K, lai skatītu iepriekšējo
vai nākamo attēlu.
• Vēlreiz nospiežot pogu c, ekrāna
apakšējā labajā stūrī tiek parādīts
simbols A un kamera pārslēdzas
atpakaļ uz uzņemšanas ekrānu.
15/11/2019
15:30
10
15
Video skatīšanās
Ekrānā atveriet uzņemtu video un
nospiediet pogu H, lai sāktu
atskaņošanu.
Video atskaņošanas laikā varat nospiest
pogu H vai I, lai mainītu skaļumu.
15/11/2019
15:30
20s
Video atskaņošanas
vednis
Attēlu dzēšana
1
Atrodiet attēlu, kuru vēlaties
dzēst un nospiediet pogu n.
15/11/2019
15:30
10
2
Nospiediet pogu n [Erase
this picture only (Dzēst tikai
šo attēlu)].
• Nospiediet pogu j, ja vēlaties
atgriezties, nedzēšot attēlu.
3
Erase
Erase this picture only
Erase selected pictures
Erase all pictures
Nospiediet pogu R [Yes (Jā)].
• Pēc attēla izdzēšanas to vairs nav
iespējams atgūt.
Erase 1 picture ?
Yes
No
16
B Skatīšana
Vairāk jautrības
Uzņemšanas laikā pieejamās galvenās darbības
1
2
3
4
500
25m 0s
1 A Ļauj vienkārši uzņemt brīnišķīgus attēlus.
2 Z x [Flash (Zibspuldze)]: ļauj iestatīt zibspuldzi.
i [Self-timer (Automātiskais taimeris)]: ļauj iestatīt
automātisko taimeri.
3 g g [Choose a style (Izvēlēties stilu)]: ļauj fotografēt ar
izvēlētajam stilam vispiemērotākajiem iestatījumiem.
A [Decorate (Dekorēt)]: ļauj attēliem pievienot apmales.
d [Change colors (Mainīt krāsas)]: ļauj mainīt spilgtuma
iestatījumu.
4
l
u [Change sounds (Mainīt skaņas)]: ļauj iestatīt aizvara un
pogu skaņas.
C [Choose a size (Izvēlēties izmēru)]: ļauj iestatīt attēlu
saglabāšanas izmēru.
l [Camera settings (Kameras iestatījumi)]: ļauj mainīt
kameras iestatījumus.
Ja atlasīsit opciju l M [Camera settings (Kameras iestatījumi)] M un
iestatīsit [Variety menu (Dažādības izvēlne)] uz [On (Ieslēgts)], kļūs
pieejamas visas funkcijas.
17
Shoot under water (Fotografēt zem ūdens) (g M g M J)*
Varat iemērkt kameru ūdenī un uzņemt
attēlus.
Iestatījumi tiek automātiski pielāgoti
uzņemšanai zem ūdens.
Mirror (Spoguļattēls) (g M g M L)
Varat uzņemt vertikāli vai horizontāli
simetriskus attēlus, kas izskatās it kā ekrāna
centrā būtu novietots spogulis.
Decorate (Dekorēt) (g M A)
Jūs attēliem varat pievienot apmales.
Varat izvēlēties līdz 10 apmaļu veidiem.
* Pirms kameras lietošanas zem ūdens rūpīgi izlasiet sadaļu „<Svarīgi>
Piezīmes par triecienizturību, ūdensnecaurlaidību, putekļu necaurlaidību
un kondensāta veidošanos” (28. lpp.). Kad kamera ir lietota zem ūdens,
rūpīgi izlasiet sadaļu „Tīrīšana pēc kameras lietošanas zem ūdens” (39. lpp.)
un iztīriet kameru.
18
Vairāk jautrības
Skatīšanās laikā pieejamās galvenās darbības
1
2
3
4
15/11/2019
15:30
10
1 V E [Exchange messages (Mainīties ar ziņojumiem)]: ļauj
attēliem pievienot balss ziņojumus. Varat arī atbildēt
ziņojumiem.
V [Picture play (Atskaņot attēla ziņojumu)]: ļauj rediģēt
attēlus.
A [Grading (Vērtēšana)] vai I [Favorites (Izlase)]: ļauj
aizsargāt attēlus no nejaušas izdzēšanas.
2 Z G [View by date (Skatīt pēc datuma)]: ļauj skatīt attēlus,
atlasot datumu.
m [Slide show (Slīdrāde)]: ļauj skatīt attēlus noteiktā secībā.
3
4
n
Ļauj dzēst attēlus.
l
E [Mark for upload (Atzīmēt augšupielādei)]: ļauj atlasīt
attēlus, kurus augšupielādēt viedierīcē.
y [Retouch (Retušēt)]: ļauj kopēt vai pagriezt attēlus.
l [Camera settings (Kameras iestatījumi)]: ļauj mainīt
kameras iestatījumus.
Ja atlasīsit opciju l M [Camera settings (Kameras iestatījumi)] M un
iestatīsit [Variety menu (Dažādības izvēlne)] uz [On (Ieslēgts)], kļūs
pieejamas visas funkcijas.
Vairāk jautrības
19
Add makeup (Pievienot grimu) (V M V M K)
Varat mēģināt mainīt dažādus efektus,
piemēram, iekrāsot vaigus, uzlabot sejas
krāsu un palielināt acis.
Arrange pictures (Kārtot attēlus) (V M V M p)
Varat sakārtot četrus uzņemtus attēlus vienā
attēlā.
Stamp (Zīmogs) (V M V M G)
Attēliem varat pievienot zīmogus.
Zīmogus var padarīt lielus vai mazus un
pārvietot tos vēlamajā pozīcijā.
Slide show (Slīdrāde) (Z M m)
Varat atskaņot jautras slīdrādes ar animētiem tēliem un mūziku.
20
Vairāk jautrības
Savienojuma izveide ar viedierīci
Lietotnes SnapBridge instalēšana
Ja izveidojat bezvadu savienojumu starp kameru un viedierīci,
kurā instalēta lietotne SnapBridge, jūs varat uz viedierīci pārsūtīt
ar kameru uzņemtos attēlus un video failus. Varat arī izmantot
viedierīci, lai attāli kontrolētu kameru un fotografētu.
• Lejupielādējiet lietotni no vietnes Apple App Store® iOS
ierīcēm un vietnes Google Play™ Android™ ierīcēm. Ar šo kameru nevar
izmantot „lietotni SnapBridge 360/170”.
• Plašāku informāciju par atbalstītajām operētājsistēmu versijām skatiet
attiecīgajā lejupielādes vietnē.
• Plašāku informāciju par viedierīces lietošanu skatiet viedierīces
komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.
21
Kameras un viedierīces savienojuma izveide
• Ievietojiet kamerā atmiņas karti, kurā ir pietiekami daudz brīvas vietas.
• Kameras un viedierīces akumulatora uzlādes līmeņiem ir jābūt
pietiekamiem.
• Viedierīcē iespējojiet Bluetooth saziņas režīmu.
1
2
Nospiediet l un tad
nospiediet l [Camera
settings (Kameras
iestatījumi)] M C [Network
menu (Tīkla izvēlne)] M
V [Connect to smart device
(Izveidot savienojumu ar viedierīci)].
Kad parādās labajā pusē
redzamais dialoglodziņš,
startējiet lietotni SnapBridge.
500
25m 0s
App
SnapBridge
Camera
Camera name_XXXXXXXX
On your smart device, go to the app
store and search for
SnapBridge. After installing,
open the SnapBridge app.
• Izpildiet kamerā un lietotnē SnapBridge redzamās instrukcijas.
• Lai uzzinātu, kā izveidot savienojumu, skatiet „Tiešsaistes
rokasgrāmata” sadaļu „Savienojuma izveide ar viedierīci
(SnapBridge)” (2. lpp.).
• Plašāku informāciju par lietotnes SnapBridge izmantošanu skatiet
dokumentā „SnapBridge tiešsaistes palīdzība” (2. lpp.).
22
Savienojuma izveide ar viedierīci
Jūsu drošībai
Jūsu drošībai
Lai nepieļautu kaitējuma nodarīšanu īpašumam vai nesavainotos paši, pirms šī izstrādājuma
lietošanas uzmanīgi izlasiet visu sadaļu „Jūsu drošībai”.
Uzglabājiet šīs drošības instrukcijas vietā, kur tās būs pieejamas visiem, kas lietos šo
izstrādājumu.
BRIESMAS!
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var radīt nāvējošu vai smagu
ievainojumu riskus.
BRĪDINĀJUMS!
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var būt nāvējošu vai smagu
ievainojumu cēlonis.
ESIET PIESARDZĪGI!
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var būt ievainojumu vai
īpašuma sabojāšanas cēlonis.
BRĪDINĀJUMS!
• Nelietojiet ejot vai vadot transportlīdzekli!. Šī brīdinājuma neievērošana var būt
avāriju vai savainojumu cēlonis.
• Neizjauciet un nepārveidojiet šo izstrādājumu. Nepieskarieties iekšējām
daļām, kurām radusies pieeja kritiena vai cita negadījuma rezultātā. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena vai citu savainojumu
cēlonis.
• Ja pamanāt jebkādas nenormālības, piemēram, no izstrādājuma izdalās dūmi,
karstums vai neparastas smakas, nekavējoties atvienojiet akumulatoru vai
strāvas avotu. Turpinot lietošanu, var notikt aizdegšanās, kā arī rasties apdegumi vai citi
savainojumi.
• Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām. Šī brīdinājuma neievērošana var
būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena cēlonis.
• Neļaujiet ādai ilgstoši būt saskarē ar izstrādājumu, kad tas ir ieslēgts vai
pievienots elektriskajam tīklam. Šī brīdinājuma neievērošana var būt zemas
temperatūras apdegumu cēlonis.
23
• Nelietojiet šo izstrādājumu vidē, kas satur uzliesmojošus putekļus vai gāzes,
piemēram, propānu, benzīna tvaikus vai uzliesmojošus aerosolus. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt eksplozijas vai aizdegšanās cēlonis.
• Nevērsiet zibspuldzi pret transportlīdzekļa vadītāju. Šī brīdinājuma neievērošana
var būt nelaimes gadījumu cēlonis.
• Uzglabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā. Šī brīdinājuma neievērošana
var būt savainojumu vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Turklāt sīkas daļiņas
rada nosmakšanas briesmas. Ja bērns ir norijis kādu šī izstrādājuma daļu, nekavējoties
meklējiet medicīnisko palīdzību.
• Nesamudžiniet, netiniet un nesavērpiet siksnas ap kaklu. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt nelaimes gadījumu cēlonis.
• Neizmantojiet akumulatorus, lādētājus, maiņstrāvas adapterus un USB vadus,
kas nav īpaši paredzēti darbam ar šo izstrādājumu. Lietojot šim izstrādājumam
paredzētus akumulatorus, lādētājus, maiņstrāvas adapterus un USB vadus,
neveiciet tālāk minētās darbības:
- Nebojājiet, nepārveidojiet, ar spēku nevelciet un nelokiet vadus un kabeļus,
nenovietojiet tos zem smagiem priekšmetiem un nepakļaujiet karstuma un
liesmu iedarbībai.
- Neizmantojiet ceļojuma pārveidotājus vai adapterus, kas paredzēti
sprieguma pārveidošanai, un līdzstrāvās-maiņstrāvas pārveidotājus.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena cēlonis.
• Nerīkojieties ar kontaktdakšu izstrādājuma uzlādēšanas laikā vai lietojot
maiņstrāvas adapteri negaisa laikā. Šī brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās
strāvas trieciena cēlonis.
• Nerīkojieties kailām rokām vietās, kas pakļautas ļoti augstas vai ļoti zemas
temperatūras iedarbībai. Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai apsaldējumu
cēlonis.
ESIET PIESARDZĪGI!
• Neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu.
Objektīva fokusētā gaisma var izraisīt aizdegšanos vai izstrādājuma iekšējo daļu
bojājumus. Uzņemot objektus pretgaismā, neļaujiet kadrā iekļūt saulei.
• Izslēdziet izstrādājumu, ja to ir aizliegts lietot. Atspējojiet bezvadu funkcijas, ja
bezvadu iekārtu izmantošana ir aizliegta. Šī izstrādājuma izstarotie radioviļņi var
mijiedarboties ar lidmašīnu borta iekārtām vai medicīnisko aparatūru slimnīcās un citās
ārstnieciskās iestādēs.
• Izņemiet akumulatoru un atvienojiet maiņstrāvas adapteri, ja šis izstrādājums
netiks izmantots ilgāku laiku. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai
izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis.
24
Jūsu drošībai
• Nedarbiniet zibspuldzi, ja tā saskaras ar ādu vai priekšmetiem, vai ir ļoti tuvu
tiem. Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai aizdegšanās cēlonis.
• Neatstājiet izstrādājumu vietās, kur tas ilgstoši varētu tikt pakļauts ļoti augstas
temperatūras iedarbībai, piemēram, aizslēgtā automobilī vai tiešos saules
staros. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas
darbības cēlonis.
• Nepārvietojiet kameru, tai esot uzstādītai uz trijkāja vai līdzīga piederuma. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu vai izstrādājuma nepareizas darbības
cēlonis.
BRIESMAS — informācija par akumulatoriem
• Neapejieties ar akumulatoriem nepareizi. Tālāk sniegto brīdinājumu neievērošana
var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis:
- Izmantojiet tikai šim izstrādājumam paredzētos uzlādējamos akumulatorus.
- Nepakļaujiet akumulatorus liesmu vai pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Neizjauciet tos.
- Nesavienojiet spailes īssavienojumā, pieskaroties tām ar kaklarotām, matadatām un
citiem metāla priekšmetiem.
- Nepakļaujiet akumulatorus, kā arī izstrādājumus, kuros tie ir ievietoti, spēcīgiem
fiziskiem triecieniem.
• Uzlādējiet tikai kā norādīts instrukcijā. Šī brīdinājuma neievērošana var būt
akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis.
• Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar acīm, izskalojiet tās, izmantojot
lielu daudzumu ūdens, un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
Kavēšanās var būt acu ievainojumu cēlonis.
BRĪDINĀJUMS — informācija par akumulatoriem
• Uzglabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā. Ja bērns ir norijis
akumulatoru, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
• Nemērciet akumulatorus ūdenī un neatstājiet tos lietū. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Ja
izstrādājums ir samircis, nekavējoties to nosusiniet, izmantojot dvieli vai līdzīgu
priekšmetu.
• Ja pamanāt akumulatoriem jebkādas izmaiņas, piemēram, krāsas noplukšanu
vai deformēšanos, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu. Pārtrauciet uzlādēt
uzlādējamos akumulatorus EN-EL19, ja tie norādītajā laika periodā
neuzlādējas. Šī brīdinājuma neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas,
pārplīšanas vai aizdegšanās cēlonis.
Jūsu drošībai
25
• Kad akumulatori vairs nav vajadzīgi, izolējiet kontaktus ar lenti. Metāla
priekšmetiem nonākot saskarē ar spailēm, elementi var pārkarst, saplīst vai aizdegties.
• Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar cilvēka ādu vai apģērbu,
nekavējoties noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu tīra ūdens. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt ādas iekaisuma cēlonis.
26
Jūsu drošībai
Paziņojumi
Paziņojumi pircējiem Eiropā
UZMANĪBU! JA BATERIJA/AKUMULATORS TIEK AIZVIETOTS AR NEPAREIZA TIPA
BATERIJU/AKUMULATORU, VAR NOTIKT EKSPLOZIJA.
Šis simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs.
• Šo izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi tam piemērotos savākšanas
punktos. To nedrīkst iznīcināt kā mājsaimniecības atkritumus.
• Atsevišķa atkritumu savākšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus
un izvairīties no cilvēka veselībai un apkārtējai videi negatīvām sekām, ko var
radīt nepareiza to iznīcināšana.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm,
kas ir atbildīgas par atkritumu apsaimniekošanu.
IZLIETOTĀS BATERIJAS/AKUMULATORUS IZNĪCINIET, KĀ NORĀDĪTS INSTRUKCIJĀ.
Šis simbols uz baterijas/akumulatora norāda, ka baterija/akumulators ir jāsavāc
atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs.
• Baterijas/akumulatorus ar šo simbolu vai bez tā paredzēts savākt atsevišķi
tiem piemērotā savākšanas punktā. Tos nedrīkst iznīcināt kā mājsaimniecības
atkritumus.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm,
kas ir atbildīgas par atkritumu apsaimniekošanu.
Jūsu drošībai
27
<Svarīgi> Piezīmes par triecienizturību,
ūdensnecaurlaidību, putekļu necaurlaidību un
kondensāta veidošanos
• Lai arī kamera ir triecienizturīga, ūdensnecaurlaidīga un putekļu necaurlaidīga, tas
nenozīmē, ka tā jebkādos apstākļos spēs saglabāt ūdensnecaurlaidību un nekad netiks
bojāta.
• Kameru nedrīkst pakļaut pārmērīgiem triecieniem, vibrācijām vai spiedienam, to nometot
vai sasitot, vai arī, novietojot uz tās smagus priekšmetus. Šādi kamera var deformēties vai
var tikt bojātas hermētiskās blīves, kas var izraisīt ūdens ieplūšanu kamerā un radīt
kameras darbības traucējumus.
• Nikon garantija nesedz problēmas, ko izraisījis kamerā ietecējis ūdens, ja kamera ir lietota
nepareizi.
Piezīmes par triecienizturību
Šī kamera ir izturējusi Nikon iekšējo pārbaudi (nomešanu no 180 cm augstuma uz 5 cm bieza
finiera paneļa), kas atbilst standarta MIL-STD-810G w/Change 1 metodei 516.7-Shock*.
Nikon iekšējās pārbaudes laikā nav pārbaudītas ārējā izskata izmaiņas, piemēram, krāsas
nolobīšanās un kameras deformēšanās.
* ASV Aizsardzības departamenta testa metožu standarts. Testa veikšanai tiek izvēlētas 5 kameras,
un visām 5 kamerām ir jāiztur tests, kura gaitā kameras tiek mestas 26 pozīcijās (8 uz stūra, 12 uz
malas un 6 uz plakanās daļas) no 122 cm augstuma.
Piezīmes par ūdensnecaurlaidību un putekļu
necaurlaidību
Kamera atbilst JIS/IEC ūdensnecaurlaidības 8. aizsardzības klasei (IPX8) un JIS/IEC putekļu
necaurlaidības 6. aizsardzības klasei (IP6X), un ar to 10 m dziļumā zem ūdens 60 minūtes var
fotografēt.*
* Šis vērtējums norāda, ka kamera ir izstrādāta tā, lai izturētu norādīto ūdens spiedienu noteiktajā
laika posmā, ja kameru izmanto atbilstoši Nikon norādījumiem.
• Kameras ūdensnecaurlaidība tika pārbaudīta tikai saldūdenī (peldbaseini, upes un ezeri)
un sālsūdenī.
• Kameras iekšējā daļa nav ūdensizturīga. Ja ūdens iekļūs kameras iekšpusē, tas var izraisīt
detaļu rūsēšanu, un to remonts var būt ļoti dārgs vai pat neiespējams.
• Piederumi nav ūdensizturīgi.
B
Piesardzība tīrīšanas laikā
• Mikrofona vai skaļruņu atveres nedrīkst caurdurt ar asiem instrumentiem. Ja ir bojāta kameras
iekšpuse, tiek mazināta tās ūdensizturība.
• Neizmantojiet ziepes, neitrālus mazgāšanas līdzekļus vai ķimikālijas, piemēram, benzolu.
28
Jūsu drošībai
Piezīmes par triecienizturību, ūdensnecaurlaidību un
putekļu necaurlaidību
• Sargiet kameru no kritieniem un sitieniem pret cietiem objektiem, piemēram, akmeņiem,
kā arī nemetiet to pret ūdens virsmu.
• Izmantojot kameru zem ūdens, tai nedrīkst radīt triecienus.
- Nepakļaujiet kameru ūdens spiedienam ātrās straumēs vai ūdenskritumos.
- Kameru nedrīkst izmantot dziļāk par 10 m zem ūdens.
- Uzmanieties, lai kamera zem ūdens neizkristu. Šī kamera nepeld pa ūdens virsmu.
• Kameru zem ūdens nedrīkst nepārtraukti izmantot ilgāk par 60 minūtēm.
• Neievietojiet kamerā mitru atmiņas karti vai akumulatoru.
- Neatveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku, ja kamera vai jūsu rokas
ir slapjas. Šādi ūdens var nonākt kamerā vai radīt kameras darbības traucējumus.
• Neatveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku zem ūdens.
• Ja mitrums, piemēram, ūdens lāses, nonāk
saskarē ar kameras ārējo daļu vai iekļūst aiz
akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes
slota vāka, nekavējoties noslaukiet
šķidrumu, izmantojot mīkstu, sausu
drāniņu.
- Ja svešķermenis nonāk saskarē ar
kameras ārējo daļu vai iekļūst aiz
akumulatora nodalījuma/atmiņas
kartes slota vāka, nekavējoties
noslaukiet to, izmantojot pūtēju vai
sausu drāniņu.
- Ja vielas pielīp ūdensnecaurlaidīgajai starplikai
Ūdensnecaurlaidīgā starplika
akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāka
iekšpusē, notīriet tās, izmantojot komplektācijā
iekļauto otu. Izmantojiet komplektācijā iekļauto
otu tikai ūdensnecaurlaidīgās starplikas tīrīšanai.
• Neatstājiet kameru ilgstoši aukstā vai karstā vidē (virs
40°C).
- Šādi var mazināties kameras ūdensnecaurlaidība.
- Izmantojot kameru zem ūdens, ūdens
temperatūrai jābūt 0°C–40°C.
• Neizmantojiet kameru karstajos avotos.
Jūsu drošībai
29
Pirms kameras lietošanas zem ūdens
Pirms lietojat kameru zem ūdens, pārliecinieties par tālāk minēto.
• Akumulatora nodalījumā/zem atmiņas kartes slota vāka nedrīkst atrasties svešķermeņi.
• Pārliecinieties, ka akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāka ūdensnecaurlaidīgā
starplika nav saplaisājusi vai deformējusies.
- Ūdensnecaurlaidīgā starplikai nav atvienojusies no kameras.
• Pārliecinieties, ka akumulatora nodalījums/atmiņas kartes slota vāks ir cieši aizvērts.
- Bīdiet vāku, līdz tas ar klikšķi nofiksējas pozīcijā.
Piezīmes par darba temperatūru, mitrumu un
kondensāciju
Šīs kameras darbība ir pārbaudīta temperatūras diapazonā no -10°C līdz +40°C.
Izmantojot kameru aukstā klimatā vai augstos reģionos, ņemiet vērā tālāk sniegtos
norādījumus.
• Aukstos apstākļos akumulatora darbība īslaicīgi pasliktinās. Pirms lietošanas kameru un
akumulatorus glabājiet siltumā zem drēbēm.
• Ja kamera ilgstoši tiek lietota īpaši aukstos apstākļos, tās darbība var īslaicīgi pasliktināties.
Piemēram, uzreiz pēc ieslēgšanas ekrāns var būt tumšāks nekā parasti vai var tikt novēroti
pēcattēli.
● Vides apstākļi, kas var izraisīt kondensāta rašanos
Aizmiglojums (kondensāts) var rasties ekrāna vai objektīva iekšpusē, ja strauji mainās
apkārtējā temperatūra vai novērojams augsts mitruma koeficients. Iespējamie apstākļi
aprakstīti tālāk. Tas nav uzskatāms par kameras darbības traucējumu vai defektu.
• Kamera atrodas karstā vidē un tad strauji tiek iemērkta aukstā ūdenī.
• Kamera atrodas aukstumā ārpus telpām un tad tiek ienesta siltā vidē (piemēram, ēkā).
• Akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku atver vai aizver ļoti mitrā vidē.
● Kondensāta mazināšana
• Atveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku, ievietojiet kameru un
komerciāli pieejamu desikantu tvertnē, piemēram, plastmasas maisā, un noslēdziet
tvertni.
Kondensāta rašanās iespējamība samazinās, ja tiek mazināts mitruma līmenis kamerā.
• Pirms kameras lietošanas zem ūdens centieties neglabāt to vietās, kur tā var uzkarst,
piemēram, tiešos saules staros.
Ja uzkarsusi kamera tiek iegremdēta ūdenī, straujā temperatūras maiņa var izraisīt
kondensāta rašanos.
30
Jūsu drošībai
● Aizmiglojuma notīrīšana
• Izslēdziet kameru vietā, kur ir stabila gaisa temperatūra, un atveriet akumulatora
nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku (nedariet to vietās, kur ir augsta temperatūra/gaisa
mitrums, smiltis vai putekļi).
Lai notīrītu aizmiglojumu, izņemiet akumulatoru un atmiņas karti un atstājiet kameru ar
atvērtu akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku, ļaujot kamerai pielāgoties
apkārtējai temperatūrai.
Pārbaude un remonts
• Ja kamera tiek pakļauta triecieniem, ieteicams konsultēties ar mazumtirgotāju vai Nikon
pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi, lai pārbaudītu tās ūdensnecaurlaidību (maksas
pakalpojums).
• Ja ūdensnecaurlaidīgā starplika sāk nolietoties, sazinieties ar mazumtirgotāju vai Nikon
pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi. Pēc viena gada ūdensnecaurlaidīgās starplikas
īpašības var sākt pasliktināties.
• Ja kamerā iekļūst ūdens, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un nogādājiet to pie Nikon
pilnvarota tehniskās apkopes pārstāvja.
Jūsu drošībai
31
Piezīmes par bezvadu saziņas funkcijām
Bezvadu ierīču lietošanas ierobežojumi
Ierīces bezvadu raiduztvērējs atbilst tā pārdošanas valsts bezvadu ierīču lietošanas
noteikumiem; tā izmantošana citās valstīs nav paredzēta (izstrādājumus, kas iegādāti ES vai
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalstīs, var izmantot jebkurā ES un EBTA
valstī). Nikon neuzņemas atbildību par ierīces lietošanu citās valstīs. Lietotāji, kas nav
pārliecināti par ierīces sākotnējās pārdošanas valsti, var sazināties ar vietējo Nikon apkopes
centru vai Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi. Šis ierobežojums attiecas tikai uz
bezvadu darbību, un tas neattiecas uz ierīces cita veida izmantošanu.
Drošība
Lai arī viena no produkta priekšrocībām ir iespēja bez ierobežojumiem izveidot savienojumu,
lai uztveramības zonā izmantotu bezvadu datu apmaiņu, ja drošības funkcija nav iespējota,
var notikt tālāk norādītais.
• Datu zādzība: ļaunprātīgas trešās puses var mēģināt pārtvert bezvadu datu pārraides ar
nolūku piesavināties lietotāju identifikācijas datus, paroles un citu personisku informāciju.
• Nepilnvarota piekļuve: nepilnvaroti lietotāji var gūt piekļuvi tīklam un mainīt datus vai
veikt citas ļaunprātīgas darbības. Ņemiet vērā, ka bezvadu tīklu uzbūves dēļ arī tad, ja
drošības funkcionalitāte ir iespējota, var notikt specializēti uzbrukumi, kuros tiek iegūta
nepilnvarota piekļuve. Nikon neatbild par iespējamu datu vai informācijas noplūdi datu
pārraides laikā.
• Nemēģiniet piekļūt tīkliem, kurus jums nav atļauts lietot, pat tad, ja viedtālrunī vai
planšetdatorā tie ir redzami. Piekļūšana šādiem tīkliem var tikt uzskatīta par nepilnvarotu
piekļūšanu. Izmantojiet tikai tos tīklus, kurus jums ir atļauts lietot.
Personiskās informācijas pārvaldība un atruna
• Lietotāja informācija, kas reģistrēta un konfigurēta izstrādājumā, tostarp bezvadu LAN
savienojuma iestatījumi un cita personiskā informācija, var tikt pārveidota un zaudēta
darbības kļūdas, statiskās elektrības, negadījuma, darbības traucējuma, remonta vai cita
iemesla dēļ. Svarīgai informācijai vienmēr izveidojiet atsevišķas kopijas. Nikon neuzņemas
atbildību par nekādu tiešu vai netiešu kaitējumu vai peļņas zaudējumiem, kas radušies
tādu satura izmaiņu vai pazaudēšanas dēļ, kur nav vainojams Nikon.
• Pirms izmetat ierīci atkritumos vai nododat tās īpašumtiesības citai personai, kameras
iestatīšanas izvēlnē M [Reset all (Atiestatīt visu)] izdzēsiet visu ierīcē reģistrēto un
konfigurēto lietotāja informāciju, tostarp bezvadu LAN savienojuma iestatījumus un citu
personisku informāciju.
• Nikon neatbild par jebkādiem zaudējumiem, ko izraisījusi neautorizēta trešo pušu šīs
ierīces lietošana, ja ierīce tiek nozagta vai pazaudēta.
32
Jūsu drošībai
Informācija produkta eksportēšanai vai ievešanai citās valstīs
Šī produkta lietošanu nosaka Amerikas Savienoto Valstu Eksporta pārvaldības noteikumi
(EPN). Amerikas Savienoto Valstu atļauja nepieciešama eksportēšanai tikai uz tālāk
norādītajām valstīm, uz kurām rokasgrāmatas publicēšanas brīdī attiecas embargo vai īpaša
kontrole: Kuba, Irāna, Ziemeļkoreja, Sudāna un Sīrija (sarakstā iespējamas izmaiņas)
Paziņojums pircējiem Eiropā
Atbilstības deklarācija (Eiropa)
Korporācija Nikon ar šo deklarē, ka COOLPIX W150 tipa radio aparatūra atbilst direktīvas
2014/53/ES prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1838.pdf.
• Maksimālā izvades jauda:
- Wi-Fi: 12,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP)
• Darbības frekvence:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanāli)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
Jūsu drošībai
33
Ierīces apkope
Izmantojot un glabājot šo ierīci, ievērojiet tālāk minētos piesardzības ieteikumus un sadaļās
„Jūsu drošībai” (23.–26. lpp.) un „<Svarīgi> Piezīmes par triecienizturību, ūdensnecaurlaidību,
putekļu necaurlaidību un kondensāta veidošanos” (28.–31. lpp.) ietvertos brīdinājumus.
Kamera
Nepakļaujiet kameru spēcīgiem triecieniem
Pakļaujot kameru spēcīgam triecienam vai vibrācijām, iespējami darbības traucējumi. Turklāt
nepieskarieties objektīvam un neizmantojiet spēku darbā ar to.
Izvairieties no pēkšņām temperatūras maiņām
Pēkšņas temperatūras izmaiņas, kādas rodas, piemēram, atstājot apsildītu ēku aukstā dienā,
var izraisīt kondensāta rašanos ierīces iekšpusē. Lai izvairītos no kondensāta veidošanās,
ievietojiet ierīci pārnēsāšanas somā vai plastmasas iepakojumā, pirms tā tiek pakļauta
pēkšņām temperatūras izmaiņām.
Sargiet to no spēcīgiem magnētiskajiem laukiem
Neizmantojiet un neglabājiet kameru tādu ierīču tuvumā, kas rada spēcīgu
elektromagnētisko starojumu vai magnētiskos laukus. Tas var izraisīt datu zudumu vai
kameras nepareizu darbību.
Ilgstoši nevērsiet objektīvu pret spēcīgiem gaismas avotiem
Kameras lietošanas vai glabāšanas laikā ilgstoši nevērsiet objektīvu pret sauli vai citiem
spēcīgiem gaismas avotiem. Intensīva gaisma var izraisīt attēla sensora nolietošanos vai radīt
fotogrāfijās baltus izplūduša attēla efektus.
Izslēdziet ierīci pirms atmiņas kartes izņemšanas vai atvienošanas no barošanas
avota
Neizņemiet akumulatoru, kamēr produkts ir ieslēgts vai kamēr attēli tiek saglabāti vai
izdzēsti. Enerģijas padeves piespiedu pārtraukšana šādos apstākļos var radīt datu zudumus
vai bojājumu atmiņas kartē vai iekšējā elektroshēmā.
Piezīmes par monitoru
• Ekrāni (tostarp elektroniskie skatu meklētāji) ir izgatavoti ar ārkārtīgi augstu precizitāti;
tiem ir vismaz 99,99% darbspējīgu pikseļu un ne vairāk kā 0,01% pikseļu var trūkt vai būt
bojāti. Tādēļ šie displeji var saturēt vienmēr izgaismotus (baltus, sarkanus, zilus vai zaļus)
vai vienmēr izslēgtus (melnus) pikseļus; tas nenorāda uz darbības traucējumiem un
neatstāj nekādu iespaidu uz attēliem, kas ierakstīti ar ierīci.
• Spilgtā gaismā attēlus ekrānā var būt grūti saskatīt.
• Nespiediet ekrānu, jo tādējādi ir iespējams radīt bojājumus vai darbības traucējumus. Ja
ekrāns tiek sasists, jāuzmanās no savainošanās ar saplīsušo stiklu un jāizvairās no šķidro
kristālu saskares ar ādu un iekļūšanas acīs vai mutē.
34
Jūsu drošībai
Akumulators
Piesardzības pasākumi lietošanas laikā
• Akumulators pēc lietošanas var būt karsts.
• Neizmantojiet akumulatoru, kad temperatūra ir zemāka par 0°C vai augstāka par 40°C, jo
tas var izraisīt bojājumus vai nepareizu darbību.
• Ievērojot tādas nepareizas darbības pazīmes kā pārāk liela sakaršana, dūmi vai
akumulatora neparasta smaka, nekavējoties pārtrauciet izmantošanu un konsultējieties ar
mazumtirgotāju vai Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.
• Pēc akumulatora izņemšanas no kameras vai atsevišķi iegādājamā akumulatora lādētāja
ievietojiet akumulatoru plastmasas vai līdzīga materiāla iepakojumā, lai izolētu to.
Akumulatora lādēšana
Pirms kameras izmantošanas pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un nomainiet vai
uzlādējiet akumulatoru, ja tas nepieciešams.
• Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru iekštelpās, kur temperatūra ir 5°C–35°C.
• Augsta akumulatora temperatūra var traucēt akumulatora pareizu vai pilnīgu uzlādi un
samazināt akumulatora veiktspēju. Akumulators pēc lietošanas var būt karsts. Pirms
uzlādes pagaidiet, līdz akumulators atdziest.
Ja mēģināsit lādēt akumulatoru ar maiņstrāvas adaptera vai datora palīdzību, kamēr
akumulators ir ievietots kamerā, tas netiks lādēts, ja akumulatora temperatūra būs zemāka
par 5°C vai augstāka par 55°C.
• Ja akumulatora temperatūra ir 45°C–55°C robežās, uzlādes kapacitāte var samazināties.
• Neturpiniet akumulatora uzlādi, kad tas ir pilnībā uzlādēts, jo tā rezultātā samazināsies
akumulatora veiktspēja.
• Uzlādes laikā akumulatora temperatūra var paaugstināties. Tas nav darbības traucējums.
Rezerves akumulatoru līdzņemšana
Ja iespējams, uzņemot attēlus svarīgos notikumos, vienmēr ņemiet līdzi pilnīgi uzlādētu
rezerves akumulatoru.
Akumulatora izmantošana aukstā laikā
Aukstā laikā akumulatora kapacitātei ir tendence samazināties. Ja izlādējies akumulators tiek
izmantots ļoti zemā temperatūrā, tad kamera varētu neieslēgties. Rezerves akumulatorus
uzglabājiet siltā vietā un pēc nepieciešamības nomainiet. Pēc sasildīšanas auksts
akumulators var atjaunot daļu uzlādes.
Akumulatora kontakti
Netīrumi uz akumulatora kontaktiem var traucēt kameras darbību. Ja akumulatora kontakti
kļūst netīri, pirms lietošanas tie jānotīra ar tīru, sausu drāniņu.
Jūsu drošībai
35
Izlādēta akumulatora uzlādēšana
Kameras ieslēgšana vai izslēgšana, kad kamerā ir ievietots izlādēts akumulators, var saīsināt
akumulatora darbmūžu. Pirms izmantošanas uzlādējiet izlādēto akumulatoru.
Akumulatora uzglabāšana
• Vienmēr izņemiet akumulatoru no kameras vai papildus pieejamā akumulatoru lādētāja,
kad tas netiek lietots. Ja akumulators atrodas kamerā, nelieli strāvas apjomi noplūst no
akumulatora pat tad, ja kamera netiek izmantota. Tā rezultātā akumulatora jauda var tikt
pārmērīgi patērēta un akumulators var zaudēt funkcionalitāti.
• Lietotu akumulatoru ieteicams uzlādēt reizi sešu mēnešu laikā. Ja akumulators tiek ilgstoši
glabāts, lādējiet to vismaz reizi sešos mēnešos, un pirms novietošanas atpakaļ
uzglabāšanā, izmantojiet kameru, līdz baterijas līmeņa indikators ir U.
• Ievietojiet akumulatoru plastmasas maisiņā vai līdzīgā iepakojumā, lai izolētu, un glabājiet
to vēsā vietā. Akumulators jāglabā sausā vietā, kur apkārtējā temperatūra ir 15°C–25°C.
Neglabājiet akumulatoru karstā vai ļoti aukstā vietā.
Akumulatora darbmūžs
Ja, lietojot istabas temperatūrā, akumulators izlādējas ievērojami ātrāk, nekā ierasts, tas ir
jānomaina. Iegādājieties jaunu akumulatoru.
Veco akumulatoru otrreizējā pārstrāde
Utilizējiet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem, vispirms noteikti izolējot
kontaktus ar lenti.
Uzlādes maiņstrāvas adapteris
• Uzlādes maiņstrāvas adapteris EH-73P ir paredzēts izmantošanai tikai ar saderīgām
ierīcēm. Nelietojiet to ar cita ražotāja vai modeļa ierīci.
• Neizmantojiet nekādu citu USB kabeli, kā vien UC-E21. Izmantojot USB kabeli, kas nav
UC-E21, ir iespējams izraisīt pārkaršanu, aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
• Aizliegts izmantot cita ražotāja izgatavotu vai cita modeļa maiņstrāvas adapteri (atļauts
izmantot tikai uzlādes maiņstrāvas adapteri EH-73P), kā arī neizmantojiet tirdzniecībā
pieejamus USB maiņstrāvas adapterus vai mobilā tālruņa akumulatora lādētājus. Šī
piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt pārkaršanu vai kameras bojājumus.
• EH-73P ir savietojams ar 100–240 V maiņstrāvas, 50/60 Hz elektrotīkla kontaktligzdām. Ja
adapteri izmantojat citās valstīs, pēc nepieciešamības lietojiet kontaktdakšas adapteri
(komerciāli pieejams). Plašāku informāciju par kontaktdakšu adapteriem varat saņemt savā
tūrisma aģentūrā.
• Uz šī izstrādājuma esošie simboli apzīmē:
D maiņstrāva, E līdzstrāva, F II klases iekārta (izstrādājuma konstrukcijai ir dubulta
izolācija.)
36
Jūsu drošībai
Informācija un brīdinājumi
Mūžizglītība
Mūžizglītības koncepcijas ietvaros Nikon ir apņēmies nodrošināt pastāvīgu produktu atbalstu un
apmācību, tālāk norādītajās vietnēs sniedzot pastāvīgi atjauninātu informāciju.
• Lietotājiem ASV: https://www.nikonusa.com/
• Lietotājiem Eiropā: https://www.europe-nikon.com/support/
• Lietotājiem Āzijas, Okeānijas, Tuvo Austrumu un Āfrikas valstīs: http://www.nikon-asia.com/
Apmeklējiet šīs vietnes, lai uzzinātu jaunāko informāciju par produktiem, padomus, atbildes uz bieži
uzdotajiem jautājumiem (BUJ) un vispārīgus ieteikumus par digitālo attēlveidošanu un fotogrāfiju
uzņemšanu. Papildinformācija var būt pieejama pie vietējā Nikon pārstāvja. Lai iegūtu
kontaktinformāciju, apmeklējiet šo vietni:
https://imaging.nikon.com/
Pirms svarīgu attēlu uzņemšanas
Pirms fotografējat svarīgus notikumus (piemēram, kāzas, vai pirms kameras ņemšanas līdzi
ceļojumā), uzņemiet pārbaudes fotogrāfiju, lai pārliecinātos, ka kamera darbojas normāli. Nikon
neatbild par bojājumiem vai negūto peļņu, kas radusies ierīces nepareizas darbības rezultātā.
Izmantojiet tikai Nikon zīmola elektroniskos papildpiederumus
Nikon COOLPIX kameras ir izstrādātas atbilstoši visaugstākajiem standartiem, un tajās izmantotas
kompleksas elektroshēmas. Tikai tie Nikon zīmola elektroniskie piederumi (tostarp akumulatora
lādētāji, akumulatori, uzlādes maiņstrāvas adapteri, maiņstrāvas adapteri un USB kabeļi), ko
uzņēmums Nikon ir sertificējis īpaši lietošanai ar šo Nikon digitālo kameru, ir izstrādāti un pārbaudīti
darbam saskaņā ar šo elektronisko shēmu darba un drošības prasībām.
CITU, NEVIS NIKON ELEKTRONISKO PIEDERUMU LIETOŠANA VAR BOJĀT KAMERU UN ANULĒT JŪSU
NIKON GARANTIJU.
Uzlādējamajam litija jonu akumulatoram ir piestiprināta hologrāfiska plomba, kas
norāda, ka attiecīgais produkts ir autentisks Nikon izstrādājums.
Tādu trešās puses izgatavotu uzlādējamu litija jonu akumulatoru, uz kuriem nav
Nikon hologrāfiskās plombas, lietošana, var traucēt kameras normālu darbību vai
arī rezultātā akumulatori var pārkarst, uzliesmot, ieplīst vai iztecēt.
Lai iegūtu plašāku informāciju par Nikon zīmola papildpiederumiem, sazinieties ar vietējo
pilnvaroto Nikon izplatītāju.
Jūsu drošībai
37
Par rokasgrāmatām
• Nevienu šīs ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu daļu nekādā veidā un ne ar kādiem
līdzekļiem nedrīkst pavairot, pārsūtīt, pārrakstīt, uzglabāt izguves sistēmā vai pārtulkot bez Nikon
iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
• Šajā rokasgrāmatā iekļautie attēli un norādītais ekrāna saturs var neatbilst konkrētā produkta
izskatam.
• Nikon patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt tās aparatūras un
programmatūras specifikācijas, kas aprakstītas šajās rokasgrāmatās.
• Nikon neatbild ne par kādiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šo ierīci.
• Lai arī tiek darīts viss iespējamais, lai panāktu, ka šajās rokasgrāmatās norādītā informācija būtu
pareiza un pilnīga, mēs būtu pateicīgi, ja par kļūdām vai nepilnībām jūs ziņotu vietējam Nikon
pārstāvim (adrese norādīta atsevišķi).
Ievērojiet autortiesību paziņojumus!
Saskaņā ar autortiesību likumu ar autortiesībām aizsargātu darbu fotogrāfijas un ierakstus aizliegts
izmantot bez autortiesību īpašnieka atļaujas. Izņēmums ir to izmantošana personīgām vajadzībām,
tomēr ņemiet vērā, ka gadījumos, kad runa ir par priekšnesumu vai izstāžu fotogrāfijām vai
ierakstiem, to izmantošanas personīgām vajadzībām arī var tikt ierobežota.
Datu uzglabāšanas ierīču izmešana atkritumos
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, dzēšot attēlus vai formatējot atmiņas ierīces, piemēram, atmiņas kartes vai
iebūvētās kameras atmiņu, sākotnējā attēla dati netiek izdzēsti pilnībā. Izmantojot komerciāli
pieejamu programmatūru, dažreiz no datu uzglabāšanas ierīces, no kuras īpašnieks atbrīvojies,
izdzēstos failus var atjaunot, tā radot iespēju personas attēla datu ļaunprātīgai izmantošanai.
Atbildība par šādu datu konfidencialitātes nodrošināšanu jāuzņemas izstrādājuma lietotājam.
Pirms izmetat atkritumos datu uzglabāšanas ierīces vai nododat tās īpašumtiesības citai personai,
kameras iestatījumu izvēlnē M [Reset all (Atiestatīt visu)] atiestatiet visus kameras iestatījumus.
Pēc atiestatīšanas izdzēsiet visus datus, izmantojot tirdzniecībā pieejamu dzēšanas programmatūru
vai formatējot ierīci kameras iestatījumu izvēlnē M [Format memory (Formatēt atmiņu)] vai
[Format card (Formatēt karti)]. Tad pilnībā aizpildiet atmiņu ar attēliem, kuros nav personiska
satura (piemēram, tukšu debesu fotogrāfijām). Kā arī pirms atbrīvošanās vai nodošanas šādā pat
veidā aizstājiet attēlu kameras iestatījumu izvēlnē M [Welcome screen (Sākuma ekrāns)] M [On:
Photo (Ieslēgts: Fotoattēls)] ar citu attēlu.
Ja izlemjat fiziski iznīcināt atmiņas kartes, dariet to uzmanīgi, lai negūtu traumas un izvairītos no
materiāliem zaudējumiem.
Conformity marking (Atbilstības marķējums)
Veiciet tālāk norādītās darbības, lai apskatītu dažas no kamerā esošajām atzīmēm par
atbilstību.
Aktivizējiet uzņemšanas vai atskaņošanas režīmu M 4. maināmās funkcijas poga (l) M l
Camera settings (Kameras iestatījumi) M k Conformity marking (Atbilstības marķējums)
38
Jūsu drošībai
Tīrīšana un uzglabāšana
Tīrīšana pēc kameras lietošanas zem ūdens
Stundas laikā, pēc tam kad kamera lietota zem ūdens vai pludmalē, rīkojieties, kā norādīts tālāk, un
skalojiet kameru saldūdenī.
1. Aizveriet akumulatora nodalījuma/
atmiņas kartes slota vāku un nomazgājiet
kameru ar saldūdeni.
• Apmēram 10 minūtes turiet kameru
iemērktu seklā traukā, kas pildīts ar saldūdeni.
• Iemērciet kameru saldūdenī un kratiet to
pietiekami intensīvi, lai no tās nokristu visi
svešķermeņi.
• Kad kamera tiek iemērkta ūdenī, no ūdens noteces atvērumiem (piemēram, mikrofona
vai skaļruņa atverēm) var rasties pāris gaisa burbuļi. Tā ir normāla parādība.
2. Noslaukiet ūdens lāses ar mīkstu drānu un nožāvējiet kameru labi vēdinātā un
ēnainā vietā.
• Novietojiet kameru uz sausas drānas, lai to nožāvētu.
• Kameru nedrīkst žāvēt ar karstu gaisu no fēna vai drēbju žāvētāja.
3. Pārliecinieties, ka uz kameras nav palikušas ūdens lāses, atveriet akumulatora
nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku un tad ar sausu mīkstu drānu uzmanīgi
noslaukiet ūdens un smilts paliekas no ūdensnecaurlaidīgās starplikas un
kameras iekšienes.
• Ja vāks tiek aizvērts, kamēr iekšpuse ir mitra, var rasties kondensāts vai darbības
traucējumi.
Kameras tīrīšana, kad tā izmantota citos apstākļos
(nevis zem ūdens)
Ar pūtēju notīriet putekļus vai plūksnas, kas pieķērušas pie objektīva, ekrāna vai kameras korpusa. Lai
notīrītu pirkstu nospiedumus vai citus traipus, ko nevar notīrīt ar pūtēju, uzmanīgi noslaukiet
kameru ar mīkstu drāniņu. Ja tīrīšanai izmantosit raupju drānu vai pārlieku spiedīsiet drānu, varat
sabojāt kameru vai izraisīt kļūdainu tās darbību.
Jūsu drošībai
39
Glabāšana
Izņemiet akumulatoru, ja kamera ilgu laiku netiks izmantota. Lai novērstu pelējuma vai
miltrasas rašanos, vismaz reizi mēnesī izņemiet kameru glabātuves.
Ieslēdziet kameru, pāris reizes nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu un tikai tad novietojiet
kameru atpakaļ glabāšanā. Neglabājiet kameru tālāk norādītajās vietās.
• Vietās ar sliktu ventilāciju vai mitruma līmeni virs 60%.
• Vietās, kur temperatūrā pārsniedz 50°C vai nokrītas zem -10°C.
• Blakus iekārtām, kas rada stipru elektromagnētisko lauku, piemēram, televizoriem vai
radio.
Brīdinājuma norādes akumulatora glabāšanai skatiet nodaļas „Ierīces apkope” (34. lpp.) sadaļā
„Akumulators” (35. lpp.).
40
Jūsu drošībai
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
Ja kamera nedarbojas, kā paredzēts, pirms sazināšanās ar mazumtirgotāju vai Nikon
pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi pārbaudiet tālāk norādīto.
• Iespējams, problēmu var novērst, vienreiz izslēdzot kameru.
• Ja neizdodas atrast jums vajadzīgo tēmu, skatiet detalizētās „Tiešsaistes rokasgrāmata”
(2. lpp.) sadaļu „Ja radusies problēma” vai jūsu reģiona Nikon tīmekļa vietni.
Problēma
Cēlonis/risinājums
Kamera ir ieslēgta, bet
nereaģē.
• Pagaidiet, līdz beidzas ierakstīšana.
• Ja problēma neizzūd, izslēdziet kameru.
Ja kamera neizslēdzas, izņemiet akumulatoru un ievietojiet to
atpakaļ vai arī, ja izmantojat maiņstrāvas adapteri, atvienojiet
to un pievienojiet atkal atpakaļ.
Ņemiet vērā, ka, lai gan pašlaik ierakstāmie dati tiks zaudēti,
strāvas avota izņemšana vai atvienošana neietekmēs jau
ierakstītos datus.
Kameru nevar ieslēgt.
Akumulators ir izlādējies.
Kamera izslēdzas bez
brīdinājuma.
• Kamera automātiski izslēdzas, lai ietaupītu enerģiju
(automātiskās izslēgšanās funkcija).
• Zemā temperatūrā kamera un akumulators var nedarboties
pareizi.
• Kameras iekšējās detaļas vai akumulators ir sakarsis.
Neieslēdziet kameru, līdz tās iekšējās detaļas nav atdzisušas.
Pēc tam mēģiniet to vēlreiz ieslēgt.
Ekrāns ir tumšs.
• Kamera ir izslēgta.
• Akumulators ir izlādējies.
• Kamera automātiski izslēdzas, lai ietaupītu enerģiju
(automātiskās izslēgšanās funkcija).
• Kamera ir pievienota televizoram vai datoram.
• Kamera uzņem attēlus, kad [Choose a style (Izvēlēties
stilu)] iestatījums ir [Shoot at intervals (Fotografēt ar
intervāliem)].
• Kamera uzņem attēlus, kad [Choose a style (Izvēlēties
stilu)] iestatījums ir [Add light trails (Pievienot gaismas
pēdas)].
Kamera sakarst.
Kamera var sakarst, ilgstoši ierakstot video vai lietojot kameru
karstā vidē. Tas nenorāda uz darbības kļūmi.
41
Saderīgas atmiņas kartes
Kamera atbalsta SD, SDHC un SDXC atmiņas kartes.
• Video ierakstīšanai ieteicams izmantot atmiņas kartes ar SD 6. (video ātruma klase V6) vai
augstāku ātruma klasi. Izmantojot atmiņas karti ar zemāku ātruma klasi, video ierakstīšana
var tikt negaidīti pārtraukta.
• Ja izmantojat karšu lasītāju, pārliecinieties, vai tas ir saderīgs ar jūsu atmiņas karti.
• Sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu informāciju par kartes funkcijām, darbību un lietošanas
ierobežojumiem.
Informācija par preču zīmēm
• Windows ir reģistrēta preču zīme vai preču zīme, kas pieder Microsoft Corporation ASV
un/vai citās valstīs.
• Vārds Bluetooth® un logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder korporācijai Bluetooth
SIG, Inc.; korporācija Nikon šīs preču zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
• Apple®, App Store®, Apple logotipi, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® un
iBooks ir preču zīmes vai ASV un citās valstīs reģistrētas Apple Inc. preču zīmes.
• Android, Google Play un Google Play logotips ir uzņēmumaa Google LLC preču zīmes.
Android logotips ar robotu ir atveidots vai pārveidots, izmantojot Google radīto un
kopīgoto darbu, un tas tiek izmantots saskaņā ar Creative Commons Attribution 3.0
licences nosacījumiem.
• iOS ir preču zīme vai ASV un/vai citās valstīs reģistrēta uzņēmuma Cisco Systems, Inc
preču zīme, un tā tiek izmantota atbilstoši licences noteikumiem.
• Adobe, Adobe logotips, Acrobat un Reader ir preču zīmes vai ASV un/vai citās valstīs
reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Adobe Systems Incorporated.
• SDXC, SDHC un SD logotipi ir SD-3C, LLC preču zīmes.
• PictBridge ir preču zīme.
• HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam HDMI Licensing, LLC.
42
Tehniskās piezīmes
• Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
• Visas pārējās preču zīmes, kas minētas šajā rokasgrāmatā vai citā dokumentācijā, kas
piegādāta kopā ar Nikon produktu, ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas
preču zīmes.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Šī ierīce ir licencēta saskaņā ar AVC Patent Portfolio License (AVC patentu portfeļa licenci) un
paredzēta patērētāju personīgai un nekomerciālai lietošanai, lai (i) kodētu video atbilstoši
AVC standartam (AVC video) un/vai (ii) atkodētu AVC video, ko patērētājs kodējis personīgu
vai nekomerciālu darbību ietvaros un/vai ieguvis no video sniedzēja, kam ir atļauja piedāvāt
AVC video. Licence netiek ne piešķirta, ne paredzēta citai lietošanai. Papildu informāciju var
saņemt no MPEG LA, L.L.C.
Skatiet vietni https://www.mpegla.com.
FreeType licence (FreeType2)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Visas tiesības aizsargātas.
MIT licence (HarfBuzz)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visas tiesības aizsargātas.
Tehniskās piezīmes
43
44
Tehniskās piezīmes
Tehniskās piezīmes
45
Garantijas noteikumi - Nikon Eiropas apkopes
garantija
Cienījamais Nikon pircēj!
Pateicamies jums, ka esat iegādājies šo Nikon izstrādājumu. Ja jūsu Nikon
izstrādājumam nepieciešama garantijas apkope, lūdzam sazināties ar izplatītāju,
no kura to iegādājāties, vai ar mūsu pilnvarotā apkopes tīkla pārstāvi Nikon
Europe B.V. tirdzniecības teritorijā (piemēram, Eiropā, Krievijā un citās valstīs).
Sīkāku informāciju skatīt:
https://www.europe-nikon.com/support
Lai lieki nevienu netraucētu, pirms sazināties ar izplatītāju vai mūsu pilnvaroto
apkopes tīklu, uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatas.
Jūsu Nikon ierīcei ir garantija pret ražošanas defektiem viena pilna gada laikā
kopš sākotnējās iegādes datuma. Ja šī garantijas perioda laikā izstrādājums
izrādās defektīvs nepareiza materiāla vai apdares dēļ, šis izstrādājums mūsu
pilnvarotās apkopes tīklā Nikon Europe B.V. pārdošanas teritorijā tiks salabots
atbilstoši tālāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem bez maksas par
darbu un detaļām. Nikon rezervē tiesības (tikai pēc saviem ieskatiem) aizstāt vai
salabot šo izstrādājumu.
1. Šī garantija tiek nodrošināta, kopā ar izstrādājumu uzrādot aizpildītu garantijas
karti un rēķina oriģinālu vai iegādes kvīti, kurā norādīts iegādes datums,
izstrādājuma tips un izplatītāja uzvārds. Nikon patur tiesības atteikt bezmaksas
garantijas pakalpojumu, ja netiek uzrādīti iepriekš minētie dokumenti vai tajos
ietvertā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Šajā garantijā nav ietverts:
• daļu nepieciešamā apkope, remonts vai nomaiņa normāla nodiluma vai
sabojāšanās dēļ;
• modifikācijas izstrādājuma jaunināšanai no tā parastā nolūka, kurš ir
aprakstīts lietotāja rokasgrāmatās, bez iepriekšējas rakstiskas Nikon
piekrišanas;
• transporta izmaksas un visi transportēšanas riski, kas tieši vai netieši saistīti
ar izstrādājumu garantiju;
46
Tehniskās piezīmes
• bojājumi, kas radušies no modifikācijām vai regulācijām, kuras
izstrādājumam, iespējams, ir veiktas bez iepriekšējas rakstiskas Nikon
piekrišanas, lai atbilstu vietējiem vai valsts tehniskajiem standartiem, kas ir
spēkā jebkurā citā valstī, nevis tajās valstīs, kurām tas sākotnēji tika izstrādāts
un/vai ražots.
3. Garantija netiks piemērota šādos gadījumos:
• bojājumu izraisījusi nepareiza izmantošana, iekļaujot, bet neierobežojoties
ar produkta neizmantošanu parastajiem nolūkiem vai saskaņā ar lietotāja
instrukcijām par pareizu izmantošanu un apkopi, kā arī tādu produkta
uzstādīšanu vai izmantošanu, kas neatbilst drošības standartiem, kuri ir
spēkā tā izmantošanas valstī;
• bojājumu izraisījuši negadījumi, iekļaujot, bet neierobežojoties ar zibeni,
ūdeni, uguni, nepareizu vai bezatbildīgu lietošanu;
• izstrādājuma modeļa vai sērijas numura pārveidošana, izdzēšana,
nesalasāmība vai noņemšana;
• bojājums radies no labojumiem vai regulācijas, ko veikušas nepilnvarotas
apkopes organizācijas vai personas;
• defekti sistēmā, kurā izstrādājums ir pievienots vai ar kuru tas ir izmantots.
4. Šī apkopes garantija neietekmē ne pircēja likumīgās tiesības spēkā esošo
piemērojamo valsts likumu ietvaros, ne arī pircēja tiesības attiecībā pret
izplatītāju, kuras atbilst viņu pārdošanas/pirkšanas līgumam.
Norādījums: Visu pilnvaroto Nikon pakalpojumu punktu pārskatu var atrast
tiešsaistē, šajā saitē (https://www.europe-nikon.com/service/).
Tehniskās piezīmes
47
Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo
rokasgrāmatu jebkādā veidā reproducēt kopumā vai pa daļām
(izņemot īsus citātus atsaucēs vai recenzijās).
CT9D01(Y2)
2019
6MQ044Y2-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising