Nikon | D3400 | Nikon D3400 Bruksanvisning

Nikon D3400 Bruksanvisning
Nikon D3400
DIGITALKAMERA
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne
veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler (med unntak av
korte henvisninger i artikler eller anmeldelser) uten skriftlig
godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
Bruksanvisning (med garanti)
AMA16599
Trykt i Europa
No
SB6E01(1A)
6MB3601A-01
• Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker
kameraet.
• For å sikre riktig bruk av kameraet, sørg for at du leser
"For din egen sikkerhet" (side xi).
• Oppbevar denne bruksanvisningen på et tilgjengelig sted
med tanke på fremtidig bruk etter at du har lest den.
No
Dine bilder. Verden. Tilkoblet
Velkommen til SnapBridge – Nikons nye serie av tjenester laget for å
berike din bildeopplevelse. SnapBridge fjerner barrieren mellom
kameraet og en kompatibel smartenhet, via en kombinasjon av
Bluetooth®-lavenergis (BLE)-teknologi og en dedikert app. Historiene
du tar med ditt Nikon-kamera og objektiver overføres automatisk til
smartenheten når de tas. De kan også uten problemer lastes opp til
lagringsenheter i skyen, som gir deg tilgang til alle dine enheter. Du
kan dele spenningen, når og hvor som helst.
Last ned SnapBridge-appen for å komme i gang!
Utnytt denne vidtrekkende
brukervennligheten ved å laste ned
SnapBridge-appen på din smartenhet nå.
Ved hjelp av et par enkle trinn, kobler
denne appen ditt Nikon-kamera til en
kompatibel iPhone®, iPad® og/eller
iPod touch® eller til smartenheter som
kjører operativsystemet Android™.
SnapBridge er tilgjengelig gratis fra Apple
App Store®, Google Play™ og fra følgende
nettsted:
http://snapbridge.nikon.com
Besøk Nikons nettsted for ditt område for den nyeste informasjonen om
SnapBridge (0 xix).
D3400 Model Name: N1510
Den spennende bildeopplevelsen som SnapBridge tilbyr…
Automatisk bildeoverføring fra kameraet til
smartenheten, takket være konstant tilkobling
mellom de to enhetene – noe som gjør bildedeling
over nettet enklere enn noen gang
Opplasting av bilder og miniatyrbilder på
skytjenesten NIKON IMAGE SPACE
En rekke tjenester som beriker dine bildeopplevelser,
inkludert:
• Innlegging av opptil to
opphavsrettopplysninger (f.eks.
opphavsrett, kommentarer, tekst og
logoer) i bildene
• Automatisk oppdatering av kameraets
opplysninger om dato, tid og sted
• Mottaking av kameraets firmwareoppdateringer
i
For en komplett veiledning til bruk av kameraet ditt se Komplett
bruksanvisning (0 vi). For å få mest mulig ut av kameraet, bør du
lese denne Bruksanvisningen nøye og oppbevare den lett
tilgjengelig for alle andre brukere av produktet.
Symboler og begreper
For å gjøre det enklere å finne den informasjonen du trenger, brukes
følgende symboler og begreper:
D
Dette ikonet markerer forholdsregler, informasjon som bør leses før
bruk for å unngå at kameraet skades.
A
Dette ikonet markerer merknader, informasjon som du bør lese før
du bruker kameraet.
Dette ikonet angir henvisninger til andre sider i denne
0 bruksanvisningen.
Menyelementer, alternativer og meldinger som vises på kameraskjermen
vises i fet skrift.
Kamerainnstillinger
Forklaringene i denne bruksanvisningen forutsetter at standardinnstillingene
benyttes.
Nikon-brukerstøtte
Besøk siden under for å registrere kameraet ditt og holde deg oppdatert om
den siste produktinformasjonen. Du finner svar på ofte stilte spørsmål på
denne siden, og kan kontakte oss for teknisk hjelp.
http://www.europe-nikon.com/support
A For sikkerhets skyld
Les sikkerhetsinstruksene i "For sikkerhets skyld" før du bruker kameraet
for første gang (0 xi–xiv).
ii
Pakkens innhold
Kontroller at alle delene som er opplistet nedenfor fulgte med
kameraet.
Øyemusling i gummi
DK-25 (kommer montert
på kameraet)
Kamerahusdeksel BF-1B
D3400 kamera
Oppladbart litium-ion batteri
EN-EL14a (med batteripoldeksel)
Batterilader MH-24
(universaladapter følger med i land
eller regioner der dette er påkrevd;
formen avhenger av salgslandet)
Nakkerem AN-DC3
Bruksanvisning (dette heftet)
Garantiseddel (trykket på baksiden
av denne bruksanvisningen)
Bekreft at pakken også inkluderer et objektiv hvis du har kjøpt et sett
med kamera og objektiv. Minnekort selges separat (0 84). Kameraer
som er kjøpt i Japan, viser kun menyer og meldinger på engelsk og
japansk; andre språk støttes ikke. Vi beklager for uleilighetene dette
kan føre til.
iii
Hurtigveiledning
Følg disse trinnene for en hurtigstart med D3400.
1 Fest bærestroppen (0 10).
Fest nakkeremmen som vist. Gjenta for det andre festeøyet.
2 Lad opp batteriet (0 10).
3 Sett inn batteriet og minnekortet (0 12).
4 Sett på et objektiv (0 15).
5 Slå kameraet på (0 17).
iv
6 Velg et språk og still klokken (0 17).
Når du har valgt et språk, vil du bli bedt om å koble til kameraet
og smartenheten. Hvis du vil avslutte uten å koble til, trykker du
på G-knappen. Følg anvisningene på skjermen for å stille
klokken.
7 Komponer fotografiet (0 27).
8 Trykk utløseren halvveis ned (0 30).
9 Ta bildet (0 31).
v
Komplett bruksanvisning
For mer informasjon om bruk av ditt Nikon-kamera, kan du laste ned
pdf-dokumentet Komplett bruksanvisning for kameraet fra nettsiden
som er oppgitt nedenfor. Dokumentet Komplett bruksanvisning kan
åpnes med Adobe Reader.
1 Åpne en nettleser på datamaskinen din og åpne Nikons
nedlastingsside med bruksanvisninger på
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Naviger til siden for ønsket produkt, og last ned
bruksanvisningen.
A Programmene ViewNX-i og Capture NX-D
Bruk ViewNX-i til å finjustere fotografier eller kopiere bilder til en
datamaskin du vil vise dem på. ViewNX-i kan lastes ned fra følgende
nettside:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Bruk Capture NX-D til å finjustere bilder som har blitt kopiert til en
datamaskin og konvertere NEF (RAW)-bilder til andre formater. Du kan laste
ned Capture NX-D fra:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Du kan også gå til denne nettsiden for den nyeste informasjonen om
Nikons programvare, inkludert systemkrav.
vi
Innholdsfortegnelse
Pakkens innhold................................................................................. iii
For din sikkerhet................................................................................. xi
Merknader .......................................................................................... xv
Bluetooth ............................................................................................ xx
Innledning
1
Bli kjent med kameraet ...................................................................... 1
Kamerahuset .................................................................................................. 1
Søkeren ............................................................................................................ 4
Funksjonsvelgeren....................................................................................... 5
I (E/#)-knappen ........................................................................................ 6
Informasjonsvisningen............................................................................... 7
De første trinnene
10
Fest bærestroppen..................................................................................... 10
Lad opp batteriet........................................................................................ 10
Sett inn batteriet og minnekortet ........................................................ 12
Sett på et objektiv ...................................................................................... 15
Konfigurering av kameraet ..................................................................... 17
Fokuser søkeren.......................................................................................... 25
Batterinivået og antall gjenværende eksponeringer .................... 26
vii
Grunnleggende fotografering og avspilling
27
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j) ............................................... 27
Vise fotografier............................................................................................ 35
Slette uønskede fotografier ................................................................... 37
Ta opp filmer ..................................................................................... 38
Vise filmer ..................................................................................................... 42
Slette uønskede filmer ............................................................................. 44
Guide-funksjon
45
Guiden ................................................................................................ 45
Guide-funksjonsmenyer.......................................................................... 46
Bruke guiden ............................................................................................... 49
Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon
(Motivprogrammer)
k Portrett..............................................................................................
l Landskap..........................................................................................
p Barn....................................................................................................
m Sport...................................................................................................
n Nærbilde...........................................................................................
o Nattportrett.....................................................................................
viii
51
51
51
51
52
52
52
Spesialeffekter
53
% Nattsyn .............................................................................................. 53
S Ekstra friske farger ......................................................................... 54
T Pop..................................................................................................... 54
U Fotoillustrasjon............................................................................... 54
' Leketøyskameraeffekt.................................................................. 54
( Miniatyreffekt ................................................................................. 54
3 Bare valgt farge .............................................................................. 54
1 Silhuett .............................................................................................. 55
2 Lyse toner......................................................................................... 55
3 Dempede toner.............................................................................. 55
Tilgjengelige alternativer i live view.................................................... 56
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
62
Eksponeringskontroll P (Programautomatikk)................................ 63
Eksponeringskontroll S (Lukkerprioritert automatikk) ................. 63
Eksponeringskontroll A (Blenderprioritert automatikk) .............. 64
Eksponeringskontroll M (Manuell)....................................................... 65
Eksponeringskompensasjon .................................................................. 67
Kameramenyer
69
Menyalternativer.............................................................................. 70
Bruke kameramenyene ............................................................................ 73
ViewNX-i
76
Installere ViewNX-i........................................................................... 76
Bruke ViewNX-i................................................................................. 77
Kopiere bilder til datamaskinen............................................................ 77
ix
Tekniske merknader
80
Kompatible objektiver..................................................................... 80
Annet tilbehør................................................................................... 82
Vedlikeholde kameraet ................................................................... 85
Oppbevaring................................................................................................ 85
Rengjøring.................................................................................................... 85
Vedlikeholde kameraet og batteriet: Forholdsregler................ 86
Feilmeldinger .................................................................................... 90
Spesifikasjoner.................................................................................. 94
Batteriets levetid ............................................................................ 110
Garantibetingelser - Nikons europeiske servicegaranti ......... 113
x
For din sikkerhet
For å forhindre skade på eiendom eller personskade, enten på deg selv eller andre,
må du lese "For din sikkerhet" i sin helhet før du bruker dette produktet.
Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene der alle som bruker dette produktet kan lese
dem.
FARE: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette
ikonet, er det stor fare for død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette
ikonet, kan det resultere i død eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette
ikonet, er det fare for personskade eller skade på eiendom.
ADVARSEL
• Må ikke brukes når du går eller betjener et motorkjøretøy.
Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til ulykker eller annen
skade.
• Ikke demonter eller endre på dette produktet. Ikke berør innvendige deler
som blir eksponert etter et fall eller en annen ulykke.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for elektrisk støt
eller andre personskader.
• Skulle du oppdage avvik, som røyk, varme eller uvanlig lukt fra produktet,
må du straks koble fra batteriet eller strømforsyningen.
Hvis du fortsetter å bruke produktet, kan det oppstå brann, som kan medføre
brannskader eller andre personskader.
• Må holdes tørr. Ikke håndter produktet med våte hender. Ikke håndter
pluggen med våte hender.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller
elektrisk støt.
• Ikke la huden være i kontakt med dette produktet i lengre tid så lenge den
er på eller plugget inn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for
lavtemperaturbrannskader.
• Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlig støv eller gass, som
propan, bensin eller aerosoler.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for eksplosjon
eller brann.
xi
• Ikke se direkte på solen eller en annen sterk lyskilde gjennom objektivet
eller kameraet.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for synsskade.
• Ikke rett blitsen eller AF-lampen mot en person som betjener et
motorkjøretøy.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.
• Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade
eller funksjonsfeil i produktet. Vær også oppmerksom på at små deler medfører
kvelningsfare. Dersom et barn svelger noe av dette produktet, må du
øyeblikkelig kontakte lege.
• Ikke vikle, sno eller tvinn nakkeremmene rundt halsen.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.
• Ikke bruk batterier, ladere eller nettadaptere som ikke spesifikt er laget for
bruk med dette produktet. Når du bruker batterier, ladere og nettadaptere
som er laget for bruk med dette produktet, må du ikke:
- Skade, modifisere, dra hardt i eller bøye ledningene eller kablene,
plassere dem under tunge gjenstander, eller utsette dem for varme eller
ild.
- Bruke reisekonvertere eller adaptere som er laget for å omforme til en
annen spenningsstyrke eller med likestrøm-til-vekselstrøm-vekselrettere.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller
elektrisk støt.
• Ikke håndter pluggen når du lader produktet eller bruker nettadapteren på
dager med tordenvær.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for elektrisk støt.
• Ikke håndter produktet med ubeskyttede hender på steder med svært høye
eller lave temperaturer.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader
eller kuldeskader.
FORSIKTIG
• Ikke la objektivet peke mot solen eller andre sterke lyskilder.
Lyset som blir fokusert av objektivet kan forårsake brann og skade produktets
indre deler. Pass på at solen er et godt stykke utenfor bildet når du tar bilder av
motiver i motlys. Sollyset som fokuseres i kameraet når solen er nær bildet kan
forårsake brann.
xii
• Slå av dette produktet i tilfeller der bruken av det ikke er tillatt. Deaktiver
trådløse funksjoner i tilfeller der bruken av disse ikke er tillatt.
Radiofrekvensbølgene som blir sendt ut av dette produktet kan forstyrre utstyr i
fly eller sykehus eller andre medisinske fasiliteter.
• Ta ut batteriet og koble fra nettadapteren hvis dette produktet ikke skal
brukes i en lengre periode.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller
funksjonsfeil i produktet.
• Ikke berør de bevegelige delene i objektivet eller andre bevegelige deler.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade.
• Ikke avfyr blitsen når den er i kontakt med eller tett opptil huden eller
gjenstander.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader
eller brann.
• Ikke la produktet ligge på et sted hvor det blir utsatt for svært høye
temperaturer i lengre perioder, som i en stengt bil eller i direkte sollys.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller
funksjonsfeil i produktet.
FARE (Batterier)
• Håndter batteriene med forsiktighet.
Dersom du ikke overholder de følgende forholdsreglene, er det fare for lekkasje,
overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr:
- Bruk kun oppladbare batterier som er godkjent for bruk med dette produktet.
- Ikke utsett batterier for ild eller sterk varme.
- Ikke demonter.
- Ikke kortslutt polene ved å berøre dem med halsbånd, hårnåler eller andre
metallgjenstander.
- Ikke utsett batterier eller produktene de brukes med for kraftige fysiske støt.
• Ikke forsøk å lade EN-EL14a oppladbare batterier med ladere som ikke
spesifikt er laget for dette formålet.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for lekkasje,
overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.
• Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øynene, må du rense rikelig med
rent vann og straks kontakte lege.
Hvis du venter kan det oppstå skader på øyet.
xiii
ADVARSEL (Batterier)
• Oppbevar batterier utilgjengelige for barn.
Skulle et barn komme til å svelge et batteri, må du straks kontakte lege.
• Ikke dypp batterier i vann eller utsett dem for regn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller
funksjonsfeil i produktet. Blir produktet vått må du straks tørke det med et
håndkle eller lignende.
• Dersom du oppdager endringer i batterier, som misfarging eller
deformering, må du straks avslutte bruken av produktet. Avslutt
oppladingen av EN-EL14a oppladbare batterier hvis de ikke lades opp
innenfor den angitte tidsperioden.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for lekkasje,
overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.
• Isoler batteripolene med teip før du kasserer batteriet.
Dersom metallgjenstander kommer i kontakt med polene, kan det oppstå
sprekker, eller batteriet kan overopphetes eller ta fyr. Resirkuler eller kasser
batterier i samsvar med lokale forskrifter.
• Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller klær, må du straks
vaske det aktuelle området rikelig med vann.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for irritasjon av
huden.
xiv
Merknader
• Ingen del av håndbøkene som følger • Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
med dette produktet, kan
skader som skyldes bruk av dette
reproduseres, overføres, omskrives,
produktet.
lagres i et søkesystem eller oversettes • Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge
til et annet språk i noen som helst form, for at informasjonen i
uansett metode, uten at det på
brukerhåndbøkene er nøyaktig og
forhånd er innhentet skriftlig tillatelse
fullstendig, setter vi pris på om du
fra Nikon.
melder fra om eventuelle feil eller
• Nikon forbeholder seg retten til når
mangler til Nikons representant i ditt
som helst og uten forvarsel å endre
område (adresser er angitt for seg selv).
utseendet på og spesifikasjonene for
maskinvaren og programvaren som er
beskrevet i disse bruksanvisningene.
Meldinger til forbrukere i Europa
FORSIKTIG: EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERIER BYTTES MED FEIL TYPE. KAST
BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
Dette symbolet angir at
elektrisk og elektronisk
utstyr skal kasseres separat.
Dette symbolet betyr at
batteriet skal kasseres
separat.
Det følgende gjelder bare
for kunder i europeiske
land:
• Dette produktet skal behandles som
spesialavfall og kastes ved en
miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen
med husholdningsavfall.
• Separat kassering og resirkulering
hjelper til med å konservere naturlige
ressurser og med å forhindre negative
konsekvenser for menneskelig helse
og miljøet, hvilket ukorrekt avhending
kan resultere i.
• Hvis du vil ha mer informasjon,
kontakter du forhandleren eller de
lokale myndighetene som har ansvaret
for avfallshåndtering.
Det følgende gjelder bare
for kunder i europeiske
land:
• Alle batterier skal behandles som
spesialavfall, uansett om de er merket
med dette symbolet eller ikke, og skal
kastes ved en miljøstasjon. Må ikke
kasseres sammen med
husholdningsavfall.
• Hvis du vil ha mer informasjon,
kontakter du forhandleren eller de
lokale myndighetene som har ansvaret
for avfallshåndtering.
xv
Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon
Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med
skanner, digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart.
• Gjenstander som det er forbudt ved lov å
• Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon
kopiere eller reprodusere
av visse dokumenter
Ikke kopier eller reproduser
Myndighetene har utstedt
papirpenger, mynter, verdipapirer,
forholdsregler om kopier eller
obligasjoner utstedt av stat eller annen reproduksjoner av verdipapirer utstedt
myndighet, selv om slike kopier eller
av private selskaper (aksjer, veksler,
reproduksjoner merkes
sjekker, gavekort osv.), transportbevis
"Prøveeksemplar".
(f.eks. månedskort o.l.) eller klippekort,
unntatt når et minimum av
Kopiering eller reproduksjon av sedler,
nødvendige kopier skal tilveiebringes
mynter eller verdipapirer som
for forretningsmessig bruk av et firma. I
sirkuleres i utlandet, er forbudt.
tillegg er det forbudt å kopiere eller
Med mindre tillatelse er
reprodusere pass utstedt av politiet,
forhåndsinnhentet fra myndighetene,
lisenser utstedt av offentlige organer
er det forbudt å kopiere eller
eller private grupper samt
reprodusere ubrukte frimerker eller
identitetskort og billetter, slik som
postkort som er utstedt av
passersedler eller matkuponger.
myndighetene.
• Overhold opphavsretten
Det er forbudt å kopiere eller
I samsvar med lover om opphavsrett,
reprodusere frimerker utstedt av
kan fotografier eller opptak av
myndighetene og dokumenter med
opphavsrettslig verk som er tatt med
lovmessig sertifisering.
kameraet ikke brukes uten tillatelse fra
rettighetshaver. Unntak fra dette er
personlig bruk, men merk at selv
personlig bruk kan være begrenset for
fotografier eller opptak av utstillinger
eller forestillinger og konserter.
xvi
Kassering av datalagringsutstyr
Vær oppmerksom på at selv om du sletter bilder eller formaterer minnekort eller
annet datalagringsutstyr, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig.
Slettede filer kan noen ganger gjenopprettes fra kassert lagringsutstyr ved hjelp av
kommersiell programvare. Dette kan føre til misbruk av personlige bildedata. Det
er brukerens ansvar å sikre personvernet for denne typen data.
Før du kaster en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person,
må du slette alle data ved hjelp av kommersielle programvarer for sletting, eller
formatere enheten og så fylle den helt opp med bilder som ikke inneholder privat
informasjon (for eksempel bilder av himmelen). Vær forsiktig slik at du unngår
personlig skade når du fysisk ødelegger en datalagringsenhet.
Før du kaster kameraet eller overfører eierskapet til en annen person, bør du også
bruke alternativet Nullstill alle innstillinger i kameraets oppsettsmeny for å slette
eventuell personlig nettverksinformasjon.
AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKTET ER LISENSERT UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR PERSONLIG OG
IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN KONSUMENT FOR Å (i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED AVCSTANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER (ii) AVKODE AVC-VIDEO SOM BLE KODET AV EN
KONSUMENT SOM VAR ENGASJERT I PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE
INNHENTET FRA EN VIDEOTILBYDER SOM HAR LISENS TIL Å YTE AVC-VIDEO. INGEN LISENS GIS ELLER
ANTYDES FOR NOEN ANNEN BRUK. DU KAN FÅ MER INFORMASJON FRA MPEG LA, L.L.C. SE
http://www.mpegla.com
xvii
Bruk bare originalt elektronisk utstyr fra Nikon
Nikons kameraer inneholder komplekse elektroniske kretser. Bare originalt Nikontilbehør (inkludert batteriladere, batterier, nettadaptere og blitstilbehør) som er
sertifisert av Nikon og spesielt beregnet til bruk sammen med dette digitale Nikonkameraet, er konstruert for og påvist å virke innenfor Nikons driftsmessige og
sikkerhetsmessige krav for disse elektroniske kretsene.
Bruk av elektronisk ekstrautstyr som ikke er produsert av Nikon
kan skade kameraet og gjøre garantien ugyldig. Bruk av
tredjeparts oppladbare Li-ion batterier som ikke har det
holografiske Nikon-merket vist til høyre, kan påvirke kameraets
normale funksjon eller resultere i at batteriene overopphetes, tar fyr, sprekker eller
lekker.
Hvis du vil ha mer informasjon om originalt Nikon-tilbehør, kontakter du en
autorisert Nikonforhandler.
xviii
D Bruk kun originalt Nikon tilbehør
Bare originalt Nikon tilbehør som er sertifisert av Nikon og spesielt
beregnet for bruk med dette digitalkameraet, fyller Nikons driftsmessige og
sikkerhetsmessige krav. BRUK AV TILBEHØR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON
KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG.
A Før du tar viktige bilder
Før du skal ta bilder ved viktige anledninger (for eksempel i bryllup eller på
reise), bør du ta et prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer
normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tapt fortjeneste
som kan være et resultat av produktfeil.
A Livslang læring
Som et ledd i Nikons forpliktelse om "livslang læring" ved produktstøtte og
opplæring finner du kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende
webområder:
• For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/
• For brukere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: http://www.nikon-asia.com/
Besøk disse nettsidene med oppdatert informasjon om produkter, nyttige
tips, svar på ofte stilte spørsmål fra brukerne (FAQ) og generelle råd om
digital bildebehandling og fotografering. Du finner mer informasjon hos
den lokale Nikon-representanten. Du finner kontaktinformasjon ved å gå til
webadressen nedenfor: http://imaging.nikon.com/
xix
Bluetooth
Dette produktet er regulert av United States Export Administration Regulations
(EAR; USAs administrasjonsforskrifter for eksport). Tillatelse fra USAs myndigheter
er ikke påkrevd for eksport til andre land enn de følgende, som i skrivende stund er
underlagt embargo eller spesielle kontroller: Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og
Syria (listen kan bli endret).
Bruk av trådløse enheter kan være forbudt i noen land eller regioner. Kontakt en
Nikon-autorisert servicerepresentant før du bruker dette produktets trådløse
funksjoner utenfor kjøpslandet.
xx
Merknader for kunder i Europa
Nikon Corporation erklærer herved at radioutstyret av type D3400 er i
samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på
følgende internettadresse:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D3400.pdf.
Sikkerhet
Selv om en av fordelene med dette produktet er at det tillater andre å fritt koble
seg til den trådløse utvekslingen av data hvor som helst innenfor dets rekkevidde,
kan følgende forekomme dersom sikkerheten ikke er aktivert:
• Datatyveri: Ondsinnede tredjeparter kan snappe opp trådløse overføringer og
stjele brukeridentiteter, passord og annen personlig informasjon.
• Uautorisert tilgang: Uautoriserte brukere kan få tilgang til nettverket og endre
data eller utføre andre ondsinnede handlinger. Merk at på grunn av trådløse
nettverks utforming kan spesialiserte angrep tillate uautorisert tilgang selv når
sikkerhet er aktivert.
• Usikrede nettverk: Hvis du kobler deg til åpne nettverk, kan du bli utsatt for
uautorisert tilgang. Bruk bare sikrede nettverk.
xxi
xxii
Innledning
Bli kjent med kameraet
Bruk litt tid på å bli kjent med kamerakontrollene og -visningene.
Det kan være lurt å sette et bokmerke i denne delen og slå opp i den
mens du leser gjennom resten av bruksanvisningen.
Kamerahuset
1
6
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
1 Filmopptaksknapp........................... 39
8 Kommandohjul
2 Strømbryter..................................18, 23
9 Funksjonsvelger...................................5
3 Utløser ...........................................30, 31 10 A/L-knapp .................................... 71
4 E/N-knapp................................. 65, 67 11 Tilbehørssko (for eksterne blitser,
5 R (informasjon)-knapp ............. 7, 26
ekstrautstyr)
6 Festeøyne for bærestropp .............. 10 12 Fokusplanmerke (E)
7
7 Høyttaler
D Høyttaleren
Ikke plasser høyttaleren i nærheten av magnetiske enheter. Hvis ikke denne
forholdsregelen overholdes, kan data lagret på de magnetiske enhetene
påvirkes.
1
2
1
3
4
14
9
5
13
6
10
11
12
1 AF-lampe
Selvutløserlampe
Lampe for reduksjon av rød
øyerefleks
2 Innebygd blits.....................................33
3 M/ Y-knapp...................................... 62
4 Mikrofon...............................................41
5 Kontaktdeksel
6 Fn-knapp ..............................................71
15
7
8
9 Infrarød mottaker for fjernkontroll
ML-L3 ..................................................84
10 CPU-kontakter
11 Speil
12 Objektivfatning ..................................15
13 Kamerahusdeksel ..................iii, 15, 83
14 USB-kontakt........................................77
15 HDMI-kontakt
7 Utløserknapp for objektivet ............16
8 Påsettingsmerke ................................15
D Lukk kontaktdekslet
Lukk kontaktdekslet når kontaktene ikke er i bruk. Fremmedlegemer som
kommer inn i kontaktene kan forstyrre dataoverføringen.
2
2
1
3
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
19
16
18
20
21
15
17
1 Øyemusling i gummi
13 O-knapp...............................................37
2 Søkerokular .................................... 4, 25 14 Lampe for minnekortaktivitet .......31
3 Diopterjustering................................ 25 15 Lås for batterideksel...................12, 13
4 K-knapp ........................................... 35 16 Batterideksel ................................12, 13
5 G-knapp......................................... 69 17 I/E/#-knapp .....................................6
6 X-knapp........................................33, 35 18 Stativfeste
7 W/Q-knapp................................ 35, 73 19 Skjerm........................................7, 27, 35
8 P-knapp..................................................9 20 Batterilås .......................................12, 13
9 a-knapp ......................................27, 38 21 Deksel til strømforsyning
10 J (OK)-knapp ................................... 73
(strømforsyningen er ekstrautstyr)
11 Multivelger ......................................... 73
12 Deksel til minnekortspor...........12, 13
3
Søkeren
1 Fokuspunkter......................................29
2 Fokusindikator....................................30
9 "k" (vises når det er igjen minne til
mer enn 1000 eksponeringer) ......26
3 Indikator for eksponeringslås (AE)
10 Klarsignal for blitsen .........................33
4 Lukkertid..............................................66
11 Indikator for fleksiprogram
5 Blenderåpning (f-tall) .......................66
12 Eksponeringsindikator .....................66
6 Indikator for spesialeffekter ............53
7 Advarsel om lavt batteri...................26
8 Antall gjenværende
eksponeringer ...................................26
Antall bilder som gjenstår før
minnebufferen er full
Opptaksindikator for hvitbalanse
Eksponeringskompensasjonsverdi
..............................................................67
Verdi for blitskompensasjon
ISO-følsomhet.......................................9
Eksponeringskompensasjonsvisning
..............................................................67
Elektronisk avstandsmåler
13 Indikator for
blitskompensasjon............................. 9
14 Indikator for
eksponeringskompensasjon .........67
15 Indikator for automatisk valgt
ISO-følsomhet
16 Varsellampe ........................................90
Merk: Displayet vises med alle indikatorene tent for illustrative
formål.
4
Funksjonsvelgeren
Kameraet tilbyr et valg mellom følgende opptaksfunksjoner og en
g-funksjon:
Eksponeringskontroll P, S, A og M
• P—Programautomatikk (0 62, 63)
• S—Lukkerprioritert automatikk (0 62, 63)
• A—Blenderprioritert automatikk (0 62, 64)
• M—Manuell (0 62, 65)
Spesialeffekter (0 53)
g-modus (0 45)
Autofunksjoner
• i Auto (0 27)
• j Auto (blits av) (0 27)
Motivprogrammer
• k Portrett (0 51)
• l Landskap (0 51)
• p Barn (0 51)
• m Sport (0 52)
• n Nærbilde (0 52)
• o Nattportrett (0 52)
5
I (E/#)-knappen
For å velge hvordan lukkeren skal utløses
(utløserfunksjon), trykker du på
I (E/#)-knappen, marker deretter ønsket
alternativ med multivelgeren og trykk på
J.
I (E/#)-knapp
Modus
8
I
J
E
"
#
6
Beskrivelse
Enkeltbilde: Kameraet tar ett fotografi hver gang du trykker ned
utløseren.
Serieopptak: Kameraet tar fotografier så lenge utløseren holdes
trykket ned.
Lyddempet lukker: Som for enkeltbilde, bortsett fra at kamerastøy blir
redusert.
Selvutløser: Ta bilder med selvutløseren. Selvutløseren starter når
utløseren trykkes helt ned, og lukkeren utløses etter cirka
10 sekunder.
Fjernktrl. m/utløserfors. (ML-L3): Lukkeren utløses 2 s etter utløseren på
fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr) trykkes ned.
Fjernk. m/rask respons (ML-L3): Lukkeren utløses når utløseren på
fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr) trykkes ned.
Informasjonsvisningen
Vise innstillingene: Trykk på R-knappen for å
vise informasjonsvisningen.
R-knapp
1 Opptaksfunksjon
i auto/
j auto (blits av) ......................... 27
Motivprogrammer ..................... 51
Spesialeffekter............................. 53
Eksponeringskontroll
P, S, A og M ................................ 62
2 Indikator for Eye-Fi-tilkobling........ 71
3 Indikator for
Bluetooth-tilkobling ....................... 19
Flymodus ............................................ 71
4 Indikator for
vignetteringskontroll ......................70
5 Indikator for datostempel ...............71
6 Indikator for bildestabilisator .........70
7 Indikator for blitsstyring
Indikator for blitskompensasjon for
eksterne blitser
8 Utløserfunksjon....................................6
9 Indikator for pipesignal....................71
7
10 Blenderåpning (f-tall) .......................66 16 Antall gjenværende
Visning av blenderåpning ...............66
11 Lukkertid..............................................66
eksponeringer...................................26
Opptaksindikator for hvitbalanse
Visning av lukkertid...........................66 17 "k" (vises når det er igjen minne til
mer enn 1000 eksponeringer) ......26
12 Indikator for eksponeringslås (AE)
13 Indikator for
AF-søkefeltfunksjon...........................9
Fokuspunkt .........................................29
18 Eksponeringsindikator .....................66
Indikator for
eksponeringskompensasjon .........67
14 Batteriindikator ..................................26 19 Hjelp-ikon............................................90
15 ISO-følsomhet.......................................9
ISO-følsomhetsvisning
Indikator for automatisk valgt ISOfølsomhet
Merk: Displayet vises med alle indikatorene tent for illustrative
formål.
A Slå av skjermen
For å fjerne visningen av opptaksinformasjon fra skjermen, trykker du på
R-knappen eller trykker utløseren halvveis ned. Skjermen slås av
automatisk hvis du ikke utfører noen handlinger i omtrent 8 sekunder (du
kan bruke alternativet Tidsbryt. for auto. avsteng. i oppsettsmenyen til å
velge hvor lenge skjermen skal være på).
8
Endre innstillinger: For å endre innstillingene
nederst på displayet, trykker du på
P-knappen, markerer deretter elementer
ved bruk av multivelgeren, og trykker på J
for å vise alternativer for det markerte
elementet. Du kan også endre innstillinger
ved å trykke på P-knappen under live view. P-knapp
1 Hvitbalanse
Juster innstillingene for forskjellige typer
belysning.
Velg en størrelse for nye fotografier.
2 Bildestørrelse
Velg filformat og komprimeringsforhold.
3 Bildekvalitet
Forbedrer detaljnivået i høylys og skygger under
4 Aktiv D-Lighting
forhold med høy kontrast.
Velg blitsfunksjon.
5 Blitsfunksjon
Kontroller kameraets følsomhet for lys.
6 ISO-følsomhet
Juster eksponeringen fra den verdien som måles
7 Eksponerings
kompensasjon
av kameraet, slik at hele bildefeltet blir lysere eller
mørkere.
8 Blitskompensasjon Juster blitsens blinkstyrke.
Picture Controls avgjør hvordan nye fotografier
9 Still inn Picture
Control
behandles. Velg en Picture Control i samsvar med
motivtypen eller din kreative hensikt.
Velg hvordan kameraet skal måle eksponeringen.
10 Lysmåling
11 AF-søkefeltfunksjon Velg hvordan fokuspunktet skal velges.
Velg hvordan kameraet skal fokusere.
12 Fokusfunksjon
9
De første trinnene
Fest bærestroppen
Fest bærestroppen forsvarlig til de to festeøynene på kameraet.
Lad opp batteriet
Hvis en universaladapter er inkludert, løfter du støpselet opp og
kobler til universaladapteren som vist til venstre nedenfor.
Kontroller at støpselet trykkes helt inn i adapteren. Sett inn batteriet
og plugg i laderen. Et helt tomt batteri vil lades helt opp på cirka
1 time og 50 minutter.
Batteriet lades
Lading ferdig
D Under lading
Ikke flytt laderen eller berør batteriet under ladingen. Hvis ikke denne
forholdsregelen overholdes, kan det i sjeldne tilfeller resultere i at laderen
viser at ladingen er ferdig selv om batteriet bare er delvis oppladet. Ta ut og
sett inn batteriet igjen for å begynne ladingen på nytt.
10
D Lading av batteriet
Les og følg advarslene og forholdsreglene på side xi–xiv og 86–89 i denne
bruksanvisningen. Lad opp batteriet innendørs ved en
omgivelsestemperatur mellom 5 °C og 35 °C. Ikke bruk batteriet ved en
omgivelsestemperatur under 0 °C eller over 40 °C. Hvis ikke denne
forholdsregelen overholdes, kan batteriet skades eller ytelsen påvirkes.
Kapasiteten kan bli redusert og ladetiden kan øke ved batteritemperaturer
mellom 0 °C og 15 °C og mellom 45 °C og 60 °C. Batteriet lades ikke opp
dersom temperaturen er under 0 °C eller over 60 °C. Hvis ladelampen CHARGE
blinker raskt (rundt åtte ganger i sekundet) under ladingen, må du
kontrollere at temperaturen er innenfor det korrekte området. Koble
deretter fra laderen, ta ut batteriet og sett det inn på nytt. Hvis problemet
fortsetter, stans bruken umiddelbart og ta batteriet og laderen med til din
forhandler eller til en Nikon-autorisert servicerepresentant.
Ikke kortslutt laderens poler. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne
forholdsregelen, kan det føre til overoppheting og skade på laderen.
Bruk bare laderen sammen med kompatible batterier. Koble fra laderen når
den ikke er i bruk.
11
Sett inn batteriet og minnekortet
Kontroller at strømbryteren er satt på OFF (AV) før du setter inn eller
tar ut batteriet eller minnekortene. Sett inn batteriet som vist, og
bruk batteriet for å holde den oransje batterilåsen trykket til én side.
Låsen låser batteriet på plass når det er satt helt inn.
Batterilås
Skyv inn minnekortet i retningen som vist til det klikker på plass.
A Klokkebatteriet
Kameraklokken får strøm fra en uavhengig, oppladbar strømkilde som
lades opp ved behov når hovedbatteriet er satt i kameraet. Tre dagers
opplading vil gi strøm til klokken i cirka en måned. Dersom en advarsel om
at klokken ikke er stilt inn vises når kameraet slås på, er klokkebatteriet
utladet, og klokken vil være nullstilt. Still klokken på riktig dato og
klokkeslett.
12
❚❚ Ta ut batteriet og minnekortene
Ta ut batteriet
Slå av kameraet og åpne batteridekslet for å
ta ut batteriet. Skyv batterilåsen i retningen
som vises med pilen for å frigjøre batteriet,
og ta så ut batteriet for hånd.
Fjerne minnekort
Etter å ha forsikret deg om at lampen for
minnekortaktivitet ikke lyser, kan du slå av
kameraet, åpne dekslet til minnekortsporet
og trykke på kortet for å støte det ut (q).
Deretter kan du ta ut kortet for hånd (w).
A Formatere minnekort
Dersom dette er første gang minnekortet skal
brukes i dette kameraet eller dersom kortet har
vært formatert i en annen enhet, velger du
Formater minnekort i oppsettsmenyen og
følger anvisningene på skjermen for å
formatere kortet (0 71). Vær oppmerksom på at
dette vil slette all data på kortet. Pass på å
kopiere alle fotografier og andre data som du
ønsker å beholde til en datamaskin før du fortsetter.
13
D Minnekort
• Minnekort kan være varme etter bruk. Vær forsiktig når du tar ut
minnekortet fra kameraet.
• Ikke fjern minnekort fra kameraet, slå av kameraet eller ta ut eller koble fra
strømkilden under formatering eller mens data lagres, slettes eller
kopieres til en datamaskin. Følges ikke denne forholdsregelen, kan data
gå tapt, eller kameraet eller minnekortet kan bli skadet.
• Ikke berør kortterminalene med fingrene eller metallgjenstander.
• Ikke bøy eller mist kortet i bakken, og pass på at det ikke utsettes for
kraftige slag eller støt.
• Bruk ikke makt på kortrammen. Hvis du ikke følger denne
forholdsregelen, kan kortet bli skadet.
• Må ikke utsettes for vann, varme, høy fuktighet eller direkte sollys.
• Ikke formater minnekort i en datamaskin.
14
Sett på et objektiv
Pass på at det ikke kommer støv inn i kameraet når du tar av
objektivet eller kamerahusdekslet.
Ta av
kamerahusdekslet
Ta av bakre
objektivdeksel
Påsettingsmerke (kamera)
Pass sammen
påsettingsmerkene
Påsettingsmerke (objektiv)
Drei objektivet som vist til det klikker på plass.
Pass på at du fjerner objektivdekslet før du tar bilder.
15
A Ta av objektivet
Pass på at kameraet er slått av når du tar av eller
bytter objektiv. For å ta av objektivet, trykker du
på og holder nede utløserknappen for
objektivet (q) mens du vrir objektivet med
urviseren (w). Sett på objektivdekslene og
kamerahusdekslet når du har fjernet objektivet.
A Objektiver med knapp for inntrekkbart objektiv
Før du bruker kameraet, må du låse opp og trekke ut objektivet. Hold
knappen for inntrekkbart objektiv trykket ned (q) og drei zoomringen som
vist (w).
Knapp for inntrekkbart objektiv
Bilder kan ikke tas når objektivet er trukket inn;
hvis en feilmelding vises som resultat av at
kameraet har blitt slått på med objektivet
inntrukket, dreier du zoomringen til meldingen
ikke lenger vises.
A Trekke inn objektiver med knapp for inntrekkbart objektiv
For å trekke inn objektivet når kameraet ikke er
i bruk, holder du knappen for inntrekkbart
objektiv nede (q) og dreier zoomringen til "L"
(låst) posisjon, som vist (w). Trekk inn
objektivet før du fjerner det fra kameraet, og
pass på at du ikke trykker på knappen for
inntrekkbart objektiv når du fester eller tar av
objektivet.
16
Konfigurering av kameraet
❚❚ Oppsett ved hjelp av en smarttelefon eller et nettbrett
Før du fortsetter må du sjekke kameraet for å sikre at
batteriet er fulladet og at minnekortet har ledig plass. På
smarttelefonen eller nettbrettet ditt ("smartenhet" i det
følgende), installerer du SnapBridge-appen som
beskrevet på det fremre omslagets innside og aktiverer Bluetooth.
Merk at den faktiske tilkoblingen til kameraet vil bli gjort ved hjelp
av SnapBridge-appen. Ikke bruk Bluetooth-innstillingene i
innstillings-appen på smartenheten din. Følgende instruksjoner
refererer til versjon 2.0 av SnapBridge-appen. For informasjon om
den nyeste versjonen, se SnapBridge: Tilkoblingsveiledning (pdf),
tilgjengelig for nedlasting fra følgende nettsted:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
17
De faktiske skjermvisningene på kameraet og smartenheten kan
variere fra de som er vist nedenfor.
1 Kamera: Slå på kameraet. En dialogboks
for språkvalg vil bli vist.
Bruk multivelgeren og J-knappen til å navigere gjennom
menyene.
Strømbryter
1 Opp
J-knapp (velg)
4 Venstre
2 Høyre
3 Ned
Multivelger
Trykk på 1 og 3 for å markere et språk og trykk på J for å velge.
Du kan når som helst endre språket med alternativet Språk
(Language) i oppsettsmenyen.
18
2 Kamera: Trykk på J når dialogboksen til
høyre vises. Hvis dialogboksen til
høyre ikke vises eller hvis du ønsker å
konfigurere kameraet på nytt,
markerer du Koble til smartenhet i
oppsettsmenyen og trykker på J. Hvis
du ikke ønsker å bruke en smartenhet
til å konfigurere kameraet, må du stille inn klokken manuelt
(0 24).
3 Kamera/smartenhet: Start paring.
Kameraet vil vente på en tilkobling. Kjør SnapBridge-appen på
smartenheten og følg anvisningene på skjermen for å trykke på
navnet til kameraet du vil pare smartenheten med.
4 Kamera: Bekreft at kameraet viser
meldingen som vises til høyre og
klargjør smartenheten.
5 Smartenhet: Start SnapBridge-appen og
trykk på Pair with camera (Pare med
kamera). Hvis du blir bedt om å velge
et kamera, trykker du på
kameranavnet.
19
6 Smartenhet: Trykk på kameranavnet i
dialogboksen "Pair with camera (Pare
med kamera)". Hvis du parer et kamera
med en iOS-enhet for første gang,
vises paringsinstruksjoner først. Etter å
ha lest instruksjonene, ruller du til
bunnen av visningen og trykker på
Understood (Forstått). Hvis du
deretter blir bedt om å velge tilbehør,
trykker du på kameranavnet igjen (det
kan ta litt tid før kameranavnet vises).
7 Kamera/smartenhet: Bekreft at både kameraet og smartenheten
viser det samme sekssifrede nummeret. Noen versjoner av iOS
viser kanskje ikke et nummer. Hvis det ikke vises noe nummer,
fortsett til trinn 8.
20
8 Kamera/smartenhet: Trykk på J på kameraet og trykk på PAIR
(PARE) på smartenheten (visningen på skjermen avhenger av
enheten og operativsystemet).
9 Kamera/smartenhet: Fullfør paringen.
• Kamera: Trykk på J når meldingen til
høyre vises.
• Smartenhet: Trykk på OK når meldingen
til høyre vises.
21
10 Kamera: Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
oppsettet.
• Hvis du vil at kameraet skal legge stedsdata til bilder, velg Ja som svar
på "Laste ned stedsdata fra smartenheten?", aktiver deretter
stedstjenester på smartenheten og aktiver Auto link options
(Automatiske koblingsalternativer) > Synchronize location
data (Synkroniser stedsdata) i -fanen på SnapBridgeappen.
• For å synkronisere kameraklokken med den tiden som vises på
smartenheten, velg Ja som svar på "Synkronisere klokken med
smartenheten?" og aktiver deretter Auto link options
(Automatiske koblingsalternativer) > Synchronize clocks
(Synkroniser klokker) i -fanen på SnapBridge-appen.
Smartenheten og kameraet er nå sammenkoblet. Bilder du tar med
kameraet lastes automatisk opp til smartenheten.
22
❚❚ Konfigurere via kameramenyene
Du kan stille kameraklokken manuelt.
1 Slå på kameraet.
En dialogboks for valg av språk vises.
Bruk multivelgeren og J-knappen til å navigere gjennom
menyene.
Strømbryter
1 Opp
J-knapp (velg)
4 Venstre
2 Høyre
3 Ned
Multivelger
Trykk på 1 og 3 for å markere et språk og trykk på J for å velge.
Du kan når som helst endre språket med alternativet Språk
(Language) i oppsettsmenyen.
23
2 Trykk på G når dialogboksen til
høyre vises.
G-knapp
3 Still kameraklokken.
Bruk multivelgeren og J-knappen til å stille kameraklokken.
q
w
Velg tidssone
e
Velg et alternativ for sommertid
Velg datoformat
r
Still inn tid og dato (merk deg at
kameraet bruker en 24-timers
klokke)
Klokken kan justeres når som helst ved å bruke alternativet
Tidssone og dato > Dato og klokkeslett i oppsettsmenyen.
24
Fokuser søkeren
Etter at du har fjernet
objektivdekslet, dreier du
diopterjusteringen til
fokuspunktene er i skarpt fokus.
Når du håndterer kontrollen og
har øyet inntil søkeren, må du
passe på at du ikke får fingeren
eller en negl i øyet.
Fokuspunkter
Søkeren er ikke i fokus
Søkeren er i fokus
Kameraet er nå klart for bruk. Fortsett til side 27 for mer informasjon
om å ta bilder.
25
Batterinivået og antall gjenværende
eksponeringer
Trykk på R-knappen og kontroller batterinivået og antall
gjenværende eksponeringer i informasjonsvisningen.
Batterinivå
R-knapp
Antall gjenværende
eksponeringer
Batterinivå
En advarsel vises også i søkeren dersom batterinivået er lavt. Hvis
informasjonsvisningen ikke vises når du trykker på R-knappen, er
batteriet utladet og må lades opp på nytt.
Informasjonsvisning
L
K
Søker
—
—
H
d
H
(blinker)
d
(blinker)
Beskrivelse
Batteriet er helt oppladet.
Batteriet er delvis utladet.
Lavt batterinivå. Klargjør et fullt oppladet
ekstrabatteri eller forbered lading av
batteriet.
Batteriet er utladet. Lad opp batteriet.
Antall gjenværende eksponeringer
Verdier som overskrider 1000 vises i hele tusen, indikert av
bokstaven "k".
26
Grunnleggende fotografering og
avspilling
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j)
Dette avsnittet forklarer hvordan du tar bilder
med funksjonene i og j. i og j kan brukes
som automatiske "pek-og-skyt"-funksjoner der de
fleste av innstillingene styres av kameraet og
justeres i henhold til opptaksforholdene. Den
eneste forskjellen mellom de to funksjonene er at
blitsen ikke avfyres i j-funksjonen.
1 Drei funksjonsvelgeren til
Funksjonsvelger
i eller j.
Du kan komponere bilder i søkeren eller
på skjermen (live view). Trykk på
a-knappen for å starte live view.
a-knapp
Komponere bilder i
søkeren
Komponere bilder på
skjermen (live view)
27
2 Gjør klart kameraet.
Fotografering med søkeren: Når du komponerer bilder i søkeren,
holder du håndtaket i høyre hånd og lar kamerahuset eller
objektivet hvile i venstre hånd. Hold albuene mot siden av
brystkassen.
Live view: Når du komponerer bilder på skjermen, holder du
håndtaket i høyre hånd og lar objektivet hvile i venstre hånd.
A Komponere bilder i høydeformat (stående)
Hold kameraet som vist nedenfor når du komponerer bilder i høydeformat
(stående).
Komponere bilder i søkeren
28
Komponere bilder på skjermen
3 Komponer bildet.
Fotografering med søkeren: Komponer et
bilde i søkeren med minst ett av de 11
fokuspunktene på hovedmotivet.
Fokuspunkt
Live view: Når du bruker
standardinnstillingene, oppdager
kameraet automatisk ansikter og velger
fokuspunktet. Hvis kameraet ikke
oppdager et ansikt, vil det i stedet
fokusere på motiver rundt sentrum av
bildefeltet.
Fokuspunkt
A Bruk av zoomobjektiv
Før du fokuserer, dreier du på zoomringen for å Zoome inn
justere brennvidden og komponere bildet.
Bruk zoomringen til å zoome inn på motivet slik
at det fyller et større område av bildet, eller
zoom ut for å få med mer av motivområdet i
det endelige bildet (velg lengre brennvidder
for å zoome inn, kortere brennvidder for å
zoome ut).
Zoomring
Zoome ut
29
4 Trykk utløseren halvveis
ned.
Fotografering med søkeren: Trykk
utløseren halvveis ned for å
fokusere (hvis belysningen av
motivet er utilstrekkelig, kan
blitsen sprette opp og
Fokusindikator
AF-lampen kan tennes). Når
fokuseringen er ferdig, vil du høre et pipesignal (du vil kanskje
ikke høre et pipesignal dersom motivet er i bevegelse) og
fokusindikatoren (I) vil komme til syne i søkeren.
Fokusindikator
I
I
(blinker)
Beskrivelse
Motivet er i fokus.
Kameraet kan ikke fokusere ved bruk av autofokus.
Se side 91.
Live view: Fokuspunktet blinker grønt
mens kameraet fokuserer. Fokuspunktet
vises i grønt hvis kameraet er i stand til å
fokusere; hvis kameraet ikke kan
fokusere, blinker fokuspunktet rødt.
30
5 Ta bildet.
Trykk utløseren mykt ned
resten av veien for å løse ut
lukkeren og ta bildet. Lampen
for minnekortaktivitet lyser
og fotografiet vises på
skjermen i noen få sekunder.
Ikke ta ut minnekortet eller
fjern eller koble fra strømkilden
før lampen har slukket, og
opptaket er fullført.
Lampe for minnekortaktivitet
Trykk på a-knappen for å avslutte live
view.
A Utløseren
Kameraet har en totrinns utløser. Kameraet fokuserer når du trykker
utløseren halvveis ned. Trykk utløseren helt ned for å ta bildet.
Fokuser: trykk halvveis
ned
Ta bildet: trykk helt ned
Hvis du trykker utløseren halvveis ned, avsluttes også avspillingen og
kameraet gjøres klart for umiddelbar bruk.
31
A Velge motiv automatisk (Automatisk motivvalg)
Hvis live view er valgt i funksjon i eller j,
analyserer kameraet automatisk motivet og
velger passende opptaksfunksjon når du
trykker utløseren halvveis ned for å fokusere
med autofokus. Valgt funksjon vises på
skjermen.
c Portrett
d Landskap
e Nærbilde
f Nattportrett
Z Auto
b Auto (blits av)
Portrett av mennesker
Landskap og bybilder
Motiver nær kameraet
Portrettmotiver som komponeres mot en mørk
bakgrunn
Motiver som passer til funksjon i eller j, eller som
ikke faller inn under de kategoriene som er listet opp
ovenfor
A Tidsbryteren for beredskapsstilling (fotografering med søkeren)
Søkeren og informasjonsvisningen slås av dersom det ikke
utføres noen handling i løpet av åtte sekunder for å redusere
utlading av batteriet. Trykk utløseren halvveis ned for å
reaktivere visningen. Tidsintervallet før tidsbryteren for
beredskapsstilling slås av automatisk kan velges ved bruk av
alternativet Tidsbryt. for auto. avsteng. i oppsettsmenyen (0 71).
Lysmålere av
Lysmålere på
A Nedtellingsvisningen (Live view)
En nedtelling vises 30 s før live view stopper automatisk (tidsbryteren lyser
rødt 5 s før tidsbryteren for automatisk avstengning går ut (Tidsbryt. for
auto. avsteng.; 0 71) eller dersom live view er i ferd med å avsluttes for å
beskytte de indre kretsene). Avhengig av opptaksforholdene, kan telleren
vises umiddelbart når live view velges.
32
A Den innebygde blitsen
Dersom det er nødvendig med ekstra
belysning for å få riktig eksponering med
funksjonen i, spretter den innebygde blitsen
opp automatisk når utløseren trykkes halvveis
ned. Hvis blitsen er hevet, kan du bare ta
fotografier når klarsignalet for blitsen (M) vises.
Blitsen lades hvis klarsignalet for blitsen ikke
vises; løft fingeren kort fra utløseren og prøv
igjen.
Når blitsen ikke er i bruk, må du sette den
tilbake til lukket posisjon ved å trykke den
forsiktig nedover til den går i lås med et klikk.
A Forhåndsvisning av zoom i live view
For å forstørre bildet på skjermen inntil cirka 8,3 × for nøyaktig fokusering,
trykker du på X-knappen. Mens visningen gjennom objektivet er zoomet
inn, vises et navigeringsvindu i en grå ramme nederst til høyre på skjermen.
Bruk multivelgeren til å gå til områder av bildefeltet som ikke er synlig på
skjermen, eller trykk på W (Q) for å zoome ut.
X-knapp
Navigeringsvindu
33
A Opptak med live view
Selv om de ikke vil vises på det endelige bildet, kan ujevne kanter,
fargefrynser, moaré og lyse punkter vises på skjermen, mens lyse områder
eller bånd kan vises i noen områder med blinkende skilter og andre
pulserende lyskilder, eller hvis motivet belyses kort av en blits eller en
annen sterk, momentan lyskilde. Fortegning kan også forekomme med
motiver i bevegelse, spesielt hvis kameraet panoreres horisontalt eller
dersom en gjenstand beveger seg i høy hastighet horisontalt gjennom
bildefeltet. Flimmer og bånd som vises på skjermen under belysning med
lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller natriumlamper kan reduseres ved å bruke
Flimmerreduksjon (0 71), selv om de fortsatt kan være synlige på det
endelige fotografiet ved enkelte lukkertider. Unngå å peke kameraet mot
solen eller andre sterke lyskilder. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne
forholdsregelen, kan det resultere i skade på kameraets indre kretser. Live
view avsluttes automatisk hvis funksjonsvelgeren dreies til g, eller hvis
funksjonsvelgeren dreies fra g til en annen innstilling.
For å forhindre at lys kommer inn via søkeren og kommer til syne på
fotografiet eller forstyrrer eksponeringen, anbefaler vi at du dekker over
søkeren med hånden eller andre gjenstander, som eksempelvis et
søkerdeksel (ekstrautstyr), når du tar bilder uten at du har øyet mot
søkeren.
34
Vise fotografier
Trykk på K for å vise et bilde på skjermen.
K-knapp
Trykk på 4 eller 2 for å vise flere bilder.
❚❚ Miniatyravspilling
Trykk på W (Q)-knappen for å vise bilder
som "kontaktkopier" med fire, ni eller 72
bilder (miniatyravspilling). Bruk
multivelgeren eller kommandohjulet til å
markere bildene og trykk på J for å vise
det markerte bildet på full skjerm. Trykk på
X-knappen for å redusere antall bilder som W (Q)-knapp
vises.
35
❚❚ Kalenderavspilling
For å vise bilder som er tatt på en valgt
Datoliste
dato (kalenderavspilling), trykker du på
W (Q)-knappen når 72 bilder vises. Trykk
på W (Q)-knappen for å veksle mellom
datolisten og listen over miniatyrbilder for
den valgte datoen. Bruk multivelgeren til å
markere datoer på datolisten eller til å
markere bilder på miniatyrbildelisten.
Miniatyrbildeliste
Trykk på X når markøren er i datolisten for
å gå tilbake til 72-bilders avspilling.
36
Slette uønskede fotografier
Trykk på O-knappen for å slette bildet som vises på skjermen. Merk
at når fotografier er slettet, kan de ikke gjenopprettes.
1 Vis fotografiet.
Vis fotografiet du ønsker å slette.
K-knapp
2 Slett fotografiet.
Trykk på O-knappen. En
bekreftelsesdialogboks vises. Trykk på
O-knappen igjen for å slette det valgte
bildet og gå tilbake til avspillingen.
O-knapp
37
Ta opp filmer
Filmer kan tas opp med live view-funksjonen.
1 Trykk på a-knappen.
Visningen gjennom objektivet vil vises
på skjermen.
D 0-ikonet
Et 0-ikon angir at filmer ikke kan tas opp.
a-knapp
2 Gjør klart kameraet.
Hold håndtaket i høyre hånd og la kamerahuset eller objektivet
hvile i venstre hånd.
3 Fokuser.
Trykk utløseren halvveis ned for å
fokusere.
38
4 Start opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen for å
begynne opptaket. En opptaksindikator
og tilgjengelig tid vises på skjermen.
Filmopptaksknapp
Indikator for opptak
Gjenstående tid
5 Avslutt opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen igjen for å
avslutte opptaket. Opptaket vil avsluttes
automatisk når den maksimale lengden
nås, minnekortet er fullt eller en annen
funksjon velges. Trykk på a-knappen
for å avslutte live view.
39
A Maksimum lengde
Den maksimale størrelsen for individuelle filmfilmer er 4 GB; den maksimale
lengden varierer med alternativene som er valgt for Filminnstillinger >
Bildestørrelse/frekvens og Filmkvalitet i opptaksmenyen (0 70), som
vist nedenfor. Merk at opptaket kan avsluttes før denne lengden nås,
avhengig av minnekortets skrivehastighet.
Bildestørrelse/frekvens 1
Maksimal lengde 2
L 1920 × 1080, 60 p
10 min.
M 1920 × 1080, 50 p
N 1920 × 1080, 30 p
Høy kvalitet
O 1920 × 1080, 25 p
P 1920 × 1080, 24 p
20 min.
Q 1280 × 720, 60 p
R 1280 × 720, 50 p
t 1920 × 1080, 60 p
20 min.
u 1920 × 1080, 50 p
r 1920 × 1080, 30 p
Normal
s 1920 × 1080, 25 p
k 1920 × 1080, 24 p
29 min. 59 s
l 1280 × 720, 60 p
o 1280 × 720, 50 p
1 Angitt verdi. Faktiske filmfrekvenser for 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50,
29,97, 25 og 23,976 b/s.
2 Filmer som er tatt opp med miniatyreffektfunksjonen, er opp til tre minutter lange når de spilles
av.
Filmkvalitet
40
D Ta opp filmer
Flimmer, bånd og fortegninger kan være synlige på skjermen og i den
endelige filmen under belysning med lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller
natriumlamper eller med motiver som er i bevegelse, spesielt hvis kameraet
panoreres horisontalt eller en gjenstand beveger seg med høy hastighet
horisontalt gjennom bildefeltet (du kan redusere flimmer og bånd med
Flimmerreduksjon; 0 71). Ujevne kanter, falske farger, moaré og lyse
flekker kan også forekomme. Lyse områder eller bånd kan vises i områder
av bildefeltet med blinkende skilt og andre pulserende lyskilder, eller hvis
motivet belyses kort av en blits eller en annen sterk, momentan lyskilde.
Unngå å peke kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Hvis du
unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det resultere i skade på
kameraets indre kretser.
Kameraet kan ta opp både video og lyd; ikke dekk over mikrofonen under
opptak. Merk at den innebygde mikrofonen kan ta opp støy fra objektivet
under autofokus og bildestabilisering.
Du kan ikke bruke blits under filmopptak.
D Nedtellingsvisningen
En nedtelling vises 30 s før live view avsluttes automatisk. Avhengig av
opptaksforholdene, kan telleren vises umiddelbart når du starter
filminnspillingen. Vær oppmerksom på at live view fremdeles avsluttes
automatisk når tiden har gått ut, uavhengig av tilgjengelig innspillingstid.
41
Vise filmer
Trykk på K for å starte avspilling og bla deretter gjennom bildene til
en film (indikert av et 1-ikon) vises.
K-knapp
Trykk på J for å starte avspillingen; filmfremdriftsindikatoren viser
gjeldende posisjon i filmen.
1-ikon
Lengde
Gjeldende innstilling/total lengde
Filmfremdriftsindikator
Lydstyrke
42
Guide
Følgende handlinger kan utføres:
Hvis du vil
Bruk
Pause
Beskrivelse
Sett avspilling på pause.
Gjenoppta avspilling når filmen er satt
på pause eller under tilbakespoling/
fremoverspoling.
Hastigheten øker for hvert trykk, fra 2 ×
til 4 × til 8 × til 16 ×; hold knappen nede
for å hoppe til begynnelsen eller slutten
av filmen (første bilde vises med h i
øvre høyre hjørne på skjermen, siste
bilde med i). Mens avspilling er satt på
pause, spoles filmen tilbake eller raskt
fremover ett bildefelt av gangen; hold
knappen nede for kontinuerlig spoling
tilbake eller fremover.
Spille av
Spole fremover/
spole tilbake
Starte avspilling i
sakte film
Trykk på 3 når filmen er satt på pause
for å starte avspilling i sakte film.
Hoppe 10 s
Drei på kommandohjulet for å hoppe
10 s forover eller bakover.
Justere lydstyrken
Gå tilbake til
avspilling på full
skjerm
X/W (Q)
K/
Trykk på X for å øke lydstyrken og på
W (Q) for å redusere den.
Trykk på K eller 1 for å gå tilbake til
avspilling på full skjerm.
43
Slette uønskede filmer
Trykk på O-knappen for å slette filmen som vises på skjermen. Merk
at filmer ikke kan gjenopprettes når de har blitt slettet.
1 Vis filmen.
Vis filmen du ønsker å slette.
K-knapp
2 Slett filmen.
Trykk på O-knappen. En
bekreftelsesdialogboks vises. Trykk på
O-knappen igjen for å slette filmen og
gå tilbake til avspillingen.
O-knapp
44
Guide-funksjon
Guiden
Guide-funksjonen gir tilgang til en rekke hyppig
brukte og nyttige funksjoner. Det øverste nivået i
guiden vises når funksjonsvelgeren dreies til
g.
Batteriindikator (0 26)
Antall gjenværende eksponeringer (0 26)
Opptaksfunksjon: En guide-funksjonsindikator
vises på opptaksfunksjonsikonet.
Velg mellom følgende elementer:
Ta bilder.
Ta bilde
Vis/slett
Vis og/eller slett bilder.
Retusjering
Retusjer bilder.
Oppsett
Endre kamerainnstillinger.
45
Guide-funksjonsmenyer
For å få tilgang til disse menyene, markerer du Ta bilde, Vis/slett,
Retusjering eller Oppsett, og trykker på J.
❚❚ Ta bilde
Enkel bruk
4 Auto
5 Uten blits
9 Fjerne motiver
! Nærbilder
8 Sovende ansikter
Motiver i
9
bevegelse
7 Landskap
6 Portretter
" Nattportrett
Fotografer
5
nattlandskap
Avansert bruk
Mykere bakgrunner
#
Juster blenderåpning.
Få mer i fokus
Frys bevegelser
(mennesker)
$ Frys bevegelse
Velg lukkertid.
(kjøretøy)
Vis rennende vann
Fremhev det røde i
solnedg. *
H
Ta lyse bilder *
Ta mørke bilder
(demp. toner) *
Juster hvitbalansen for å
fange fargene i solnedganger
på en livfull måte.
Juster
eksponeringskompensasjon for
å ta lyse (lyse toner) eller mørke
(dempede toner) fotografier.
* Påvirker andre elementer under Avansert bruk. For å gjenopprette
standardinnstillingene, slår du kameraet av og deretter på igjen.
46
"Start opptaket"
Marker et alternativ og trykk på J.
• Bruk søkeren
• Bruk Live view
• Ta opp film
"Flere innstillinger"
Hvis Flere innstillinger vises, kan du
markere dette alternativet og trykke på 2
for å få tilgang til følgende innstillinger
(tilgjengelige innstillinger varierer med valgt
opptaksalternativ):
• Blitsinnstillinger > Blitsfunksjon
• Blitsinnstillinger > Blitskompensasjon
• Utløserfunksjon
• Innst. for ISO-følsomhet> ISO-følsomhet
• Innst. for ISO-følsomhet > Auto.
ISO-følsomhetsktrl.
• Still inn Picture Control
• Eksponeringskompensasjon
• Hvitbalanse
❚❚ Vis/slett
Vis enkeltbilder
Vis flere bilder
Velg en dato
Vis lysbilder
Slett bilder
A Guide-funksjon
Guide-funksjonen nullstilles til Enkel bruk > Auto når funksjonsvelgeren
dreies til en annen innstilling eller kameraet slås av.
47
❚❚ Retusjering
Beskjær
Filtereffekter (stjernefilter)
Filtereffekter (softfokus)
Fotoillustrasjon
Miniatyreffekt
Bare valgt farge
❚❚ Oppsett
Bildekvalitet
Bildestørrelse
Tidsbryt. for auto. avsteng.
Datostempel
Skjerm- og lydinnstillinger
Skjermens lysstyrke
Bakgrunnsfarge for info
Automatisk infodisplay
Pipesignal
Filminnstillinger
Bildestørrelse/frekvens
Filmkvalitet
Mikrofon
Vindstøyreduksjon
Flimmerreduksjon
Visn.alternativer for avspilling
Klokke og språk (Language)
Formater minnekort
HDMI
Flymodus
Tilkobling av smartenhet
Eye-Fi-opplasting *
Utløserlås ved tomt spor
* Kun tilgjengelig når et kompatibelt Eye-Fi-minnekort er satt inn.
Med unntak av Flimmerreduksjon, Klokke og språk (Language),
Formater minnekort, HDMI, Flymodus, Tilkobling av
smartenhet, Eye-Fi-opplasting og Utløserlås ved tomt spor, vil
endringer av innstillingene kun gjelde for guide-funksjonen og
gjenspeiles ikke i andre opptaksfunksjoner.
48
Bruke guiden
Følgende handlinger kan utføres mens guiden vises:
Hvis du vil
Bruk
Gå tilbake til
guidens øverste
nivå
Slå skjermen på
Markere en meny
Beskrivelse
Trykk på G for å slå skjermen på eller
gå tilbake til guidens øverste nivå.
G-knapp
Trykk på 1, 3, 4 eller 2 for å markere
en meny.
Trykk på 1 eller 3 for å markere
alternativer i menyene.
Markere
alternativer
Velge markert
meny eller
alternativ
Trykk på 1, 3, 4 eller 2 for å markere
alternativer i displayer som det som
vises nedenfor.
Trykk på J for å velge markert meny
eller alternativ.
49
Hvis du vil
Bruk
Beskrivelse
Trykk på 4 for å gå tilbake til forrige
display.
For å avbryte og gå tilbake til forrige
display fra displayer som det som vises
nedenfor, markerer du & og trykker på
J.
Gå tilbake til
forrige display
Hvis et d-ikon vises i nederste venstre
hjørne på skjermen, kan hjelp vises ved
at du trykker på W (Q)-knappen. Trykk
på 1 eller 3 for å gå gjennom
skjermbildene eller trykk på W (Q) for å
avslutte.
Vise hjelp
W (Q)-knapp
50
d (hjelp)-ikon
Tilpasse innstillingene etter motiv eller
situasjon (Motivprogrammer)
Kameraet byr på et utvalg av motivprogrammer. Ved valg av et
motivprogram optimeres automatisk innstillingene for det valgte
motivet. Slik blir kreativ fotografering enkelt: bare velg et
motivprogram, komponer og ta bildet som beskrevet på side 27.
Følgende motiver kan velges med
funksjonsvelgeren:
k Portrett
m Sport
l Landskap
n Nærbilde
p Barn
o Nattportrett
k Portrett
Brukes for portretter med myke, naturtro hudtoner. Hvis motivet er
langt fra bakgrunnen eller hvis du bruker et teleobjektiv, blir
bakgrunnsdetaljene utvisket slik at bildet gir inntrykk av dybde.
l Landskap
For landskapsbilder med friske farger i dagslys.
Merk: Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
p Barn
Bruk til øyeblikksbilder av barn. Klær og bakgrunnsdetaljer får friske
og kraftige farger, mens hudtoner gjengis mykt og naturlig.
51
m Sport
Korte lukkertider fryser bevegelse for dynamiske sportsbilder hvor
hovedmotivet skiller seg tydelig ut.
Merk: Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
n Nærbilde
For nærbilder av blomster, insekter eller andre små motiver
(makroobjektiver kan brukes for å fokusere på svært korte
avstander).
o Nattportrett
Brukes for å oppnå en naturlig balanse mellom hovedmotivet og
bakgrunnen i portretter tatt i svakt lys.
A Forhindre uskarphet
Bruk et stativ til å forhindre uskarphet som forårsakes av kamerabevegelse
ved lange lukkertider.
52
Spesialeffekter
Du kan bruke spesialeffekter når du tar bilder og tar opp filmer.
Følgende effekter kan velges ved å dreie funksjonsvelgeren til q
og dreie kommandohjulet til ønsket alternativ vises på skjermen.
Funksjonsvelger
Kommandohjul
% Nattsyn
Skjerm
( Miniatyreffekt
S Ekstra friske farger
3 Bare valgt farge
T Pop
1 Silhuett
U Fotoillustrasjon
2 Lyse toner
' Leketøyskameraeffekt
3 Dempede toner
% Nattsyn
Bruk under mørke forhold for å ta monokrome bilder ved høye
ISO-følsomheter.
Merk: Autofokus er kun tilgjengelig i live view; manuell fokusering kan
brukes dersom kameraet ikke er i stand til å fokusere. Den innebygde blitsen
og AF-lampen slås av.
53
S Ekstra friske farger
Den samlede metningen og kontrasten økes for et mer livfullt bilde.
T Pop
Den samlede metningen økes for et mer livfullt bilde.
U Fotoillustrasjon
Gjør konturer skarpere og farger enklere for en plakateffekt som kan
justeres i live view (0 56).
Merk: Filmer som er tatt opp med denne funksjonen spilles av som en
lysbildefremvisning av en serie med stillbilder.
' Leketøyskameraeffekt
Du kan opprette fotografier og filmer som ser ut som de er tatt med
et leketøyskamera. Effekten kan justeres i live view (0 57).
( Miniatyreffekt
Lag fotografier som ser ut til å være bilder av dioramaer. Fungerer
best når du tar bilder fra et høyt utsiktpunkt. Filmer med
miniatyreffekt spilles av i høy hastighet og komprimerer opptak på
rundt 45 minutter tatt med 1920 × 1080/30 p til en film som spilles
av på rundt tre minutter. Effekten kan justeres i live view (0 58).
Merk: Det tas ikke opp lyd sammen med filmer. Den innebygde blitsen og
AF-lampen slås av.
3 Bare valgt farge
Alle andre farger enn de valgte fargene tas opp i svart og hvitt.
Effekten kan justeres i live view (0 60).
Merk: Den innebygde blitsen slås av.
54
1 Silhuett
Silhuettmotiver mot lyse bakgrunner.
Merk: Den innebygde blitsen slås av.
2 Lyse toner
Brukes til lyse motiver for å skape bilder som ser ut til å være fylt med
lys.
Merk: Den innebygde blitsen slås av.
3 Dempede toner
Brukes til mørke motiver for å skape mørke bilder med dempede
toner og iøyenfallende høylysområder.
Merk: Den innebygde blitsen slås av.
A Forhindre uskarphet
Bruk et stativ til å forhindre uskarphet som forårsakes av kamerabevegelse
ved lange lukkertider.
A NEF (RAW)
NEF (RAW)-opptak er ikke tilgjengelig med funksjonene %, S, T, U, ', (
og 3. Bilder som tas når et NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG finealternativ er valgt i disse funksjonene vil lagres som JPEG-bilder.
JPEG-bilder som opprettes ved disse innstillingene vil lagres som bilder
med fin kvalitet.
A Funksjonene U og (
Autofokus er ikke tilgjengelig under filmopptak. Oppfriskningsraten for live
view vil synke, i tillegg til bildefrekvensen for serieopptak; bruk av
autofokus under live view-fotografering vil forstyrre forhåndsvisningen.
55
Tilgjengelige alternativer i live view
Du kan justere innstillingene for den valgte effekten i live viewvisningen.
❚❚ U Fotoillustrasjon
1 Velg live view.
Trykk på a-knappen. Visningen
gjennom objektivet vil vises på
skjermen.
a-knapp
2 Juster tykkelsen på konturene.
Trykk på J for å vise alternativene som
vises til høyre. Trykk på 4 eller 2 for å
gjøre konturene tykkere eller tynnere.
3 Trykk på J.
Trykk på J for å avslutte når innstillingene er ferdige. Trykk på
a-knappen for å avslutte live view.
56
❚❚ ' Leketøyskameraeffekt
1 Velg live view.
Trykk på a-knappen. Visningen
gjennom objektivet vil vises på
skjermen.
a-knapp
2 Juster alternativene.
Trykk på J for å vise alternativene som
vises til høyre. Trykk på 1 eller 3 for å
markere Mettede farger eller
Vignettering og trykk på 4 eller 2 for å
endre. Juster mettede farger for å gjøre
fargene mer eller mindre mettet, juster
vignetteringen for å bestemme vignetteringsgraden.
3 Trykk på J.
Trykk på J for å avslutte når du er ferdig med innstillingen. Trykk
på a-knappen for å avslutte live view.
57
❚❚ ( Miniatyreffekt
1 Velg live view.
Trykk på a-knappen. Visningen
gjennom objektivet vil vises på
skjermen.
a-knapp
2 Plasser fokuspunktet.
Bruk multivelgeren til å plassere
fokuspunktet i området som skal være i
fokus og trykk deretter utløseren
halvveis ned for å fokusere. For å
midlertidig ta vekk alternativer for
miniatyreffekt fra visningen og forstørre
visningen på skjermen for nøyaktig fokus, trykker du på X. Trykk
på W (Q) for å gjenopprette miniatyreffektvisningen.
3 Vis alternativene.
Trykk på J for å vise alternativene for
miniatyreffekt.
58
4 Juster alternativene.
Trykk på 4 eller 2 for å velge
orienteringen på området som skal
være i fokus, og trykk på 1 eller 3 for å
justere bredden.
5 Trykk på J.
Trykk på J for å avslutte når du er ferdig med innstillingen. Trykk
på a-knappen for å avslutte live view.
59
❚❚ 3 Bare valgt farge
1 Velg live view.
Trykk på a-knappen. Visningen
gjennom objektivet vil vises på
skjermen.
a-knapp
2 Vis alternativene.
Trykk på J for å vise de
fargealternativer som kan velges.
3 Velg en farge.
Valgt farge
Komponer en gjenstand i den hvite
firkanten i midten av visningen og trykk
på 1 for å velge fargen på gjenstanden,
dvs. den farge som vil forbli i det
endelige bildet (det kan hende at
kameraet har vanskeligheter med å
oppdage umettede farger; velg derfor
en mettet farge). For å zoome inn på
midten av visningen for mer nøyaktig fargevalg, trykker du på X.
Trykk på W (Q) for å zoome ut.
60
4 Velg fargeområdet.
Fargeområde
Trykk på 1 eller 3 for å øke eller
redusere området for tilsvarende
nyanser som skal tas med i det endelige
bildet. Velg verdier mellom 1 og 7. Legg
merke til at høyere verdier kan inkludere
nyanser fra andre farger.
5 Velg flere farger.
For å velge flere farger, dreier du på
kommandohjulet for å markere en
annen av de tre fargeboksene øverst i
skjermbildet, og gjentar trinnene 3 og 4
for å velge en annen farge. Gjenta om
ønskelig for en tredje farge. For å velge
bort den markerte fargen, trykker du på O (Trykk og hold nede O
hvis du vil fjerne alle farger. En bekreftelsesdialogboks vises; velg
Ja).
6 Trykk på J.
Trykk på J for å avslutte når du er ferdig med innstillingen.
Under opptaket vil kun gjenstander med de valgte nyansene tas
opp i farger; alle andre vil tas opp i svart-hvitt. Trykk på
a-knappen for å avslutte live view.
61
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Du kan velge eksponeringskontrollene P, S, A og M
ved å dreie på funksjonsvelgeren. Hver
eksponeringskontroll gir ulik grad av kontroll over
lukkertid og blenderåpning:
Eksponeringskontroll
P
Programautomatikk
(0 63)
S
Lukkerprioritert
automatikk (0 63)
A
Blenderprioritert
automatikk (0 64)
M Manuell (0 65)
Beskrivelse
Anbefales til øyeblikksbilder og i andre
situasjoner der det er liten tid til å justere
kamerainnstillingene. Kameraet velger
lukkertid og blenderåpning for optimal
eksponering.
Bruk denne innstillingen for å fryse motiver i
bevegelse eller gjøre dem uskarpe. Du velger
lukkertid, og kameraet velger blenderåpning
for å oppnå beste resultat.
Brukes til å gjøre bakgrunnen uskarp eller til å
bringe både forgrunn og bakgrunn i fokus. Du
velger blenderåpning, og kameraet velger
lukkertid for å oppnå beste resultat.
Du kontrollerer både lukkertid og
blenderåpning. Still lukkertiden på
"B-innstilling" eller "Tid" for lang
eksponeringstid.
A Bruke den innebygde blitsen
For fotografering med blits, trykker du på knappen M (Y) for å heve blitsen.
62
Eksponeringskontroll P (Programautomatikk)
Denne eksponeringskontrollen anbefales til øyeblikksbilder eller
når du vil overlate innstillingene av lukkertid og blenderåpning til
kameraet. Kameraet justerer automatisk lukkertid og blenderåpning
for optimal eksponering i de fleste situasjoner.
Eksponeringskontroll S (Lukkerprioritert
automatikk)
Med lukkerprioritert automatikk velger du
lukkertid, mens kameraet automatisk
velger den blenderåpningen som vil
produsere den optimale eksponeringen.
Drei kommandohjulet for å velge ønsket
lukkertid: drei til høyre for kortere
lukkertider og til venstre for lengre
lukkertider.
Kommandohjul
63
Eksponeringskontroll A (Blenderprioritert
automatikk)
Med blenderprioritert automatikk velger du
blenderåpning, mens kameraet automatisk
velger lukkertiden som vil produsere den
optimale eksponeringen. Drei
kommandohjulet til venstre for større
blenderåpninger (lavere f-tall), og til høyre
for mindre blenderåpninger (høyere f-tall).
64
Kommandohjul
Eksponeringskontroll M (Manuell)
Med manuell eksponering velger du selv både lukkertid og
blenderåpning. Kontroller eksponeringsindikatoren (0 66), og
juster lukkertid og blenderåpning. Lukkertiden velges ved at du
dreier på kommandohjulet (til høyre for kortere lukkertider, til
venstre for lengre). For å justere blenderåpningen, holder du
E (N)-knappen trykket ned mens du dreier på kommandohjulet (til
venstre for større blenderåpninger/lavere f-tall og til høyre for
mindre blenderåpninger/høyere f-tall).
Lukkertid
Kommandohjul
Blenderåpning
E (N)-knapp
Kommandohjul
65
A Lukkertid og blenderåpning
Lukkertiden og blenderåpningen vises i søkeren og i
informasjonsvisningen.
Lukkertid
Blenderåpning
Korte lukkertider (1/1600 s i dette
eksemplet) fryser bevegelse.
Lange lukkertider (her 1 s) gjør
bevegelse uskarp.
Store blenderåpninger (som f/5,6;
husk, jo lavere f-tall, desto større
blenderåpning) gjør detaljer foran
og bak hovedmotivet uskarpe.
Små blenderåpninger (i dette tilfellet
f/22) bringer både bakgrunnen og
forgrunnen i fokus.
A Eksponeringsindikatoren
Optimal eksponering
66
Undereksponert med 1/3 EV
Overeksponert med over
2 EV
Eksponeringskompensasjon
Med eksponeringskontroll P, S og A samt motivprogrammene og %
brukes eksponeringskompensasjon til å endre eksponeringen fra
den verdien som foreslås av kameraet, slik at bildene blir lysere eller
mørkere (0 96). Generelt sett gjør positive verdier motivet lysere
mens negative verdier gjør det mørkere.
–1 EV
Ingen
eksponeringskompensasjon
+1 EV
67
For å velge en verdi for eksponeringskompensasjon, holder du
E (N)-knappen trykket ned og dreier på kommandohjulet til ønsket
verdi er valgt i søkeren eller informasjonsvisningen.
+
E (N)-knapp
Kommandohjul
–0,3 EV
Informasjonsvisning
+2 EV
Du kan gjenopprette normal eksponering ved å stille inn
eksponeringskompensasjonen på ±0. Med
eksponeringskontrollene P, S, A og M, tilbakestilles
eksponeringskompensasjonen ikke når du slår av kameraet. Med
motivprogrammene og funksjon %, tilbakestilles
eksponeringskompensasjonen når du velger et annet program eller
slår av kameraet.
A Informasjonsvisningen
Du kan også få tilgang til
eksponeringskompensasjonsalternativer fra
informasjonsvisningen (0 9).
68
Kameramenyer
Du finner de fleste alternativene for opptak,
avspilling og oppsett i kameramenyene.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
G-knapp
Faner
Velg mellom følgende menyer:
• D: Avspilling (0 70)
• N: Retusjering (0 72)
• C: Opptak (0 70)
• m: Siste innstillinger (0 72)
• B: Konfigurering (0 71)
Glideren viser posisjonen i
menyen du bruker for øyeblikket.
Gjeldende innstillinger angis
med ikoner.
Menyalternativer
Alternativer i gjeldende meny.
Hjelp-ikon (0 73)
69
Menyalternativer
❚❚ D Avspillingsmeny: Håndtere bilder
Slett
Avspillingsmappe
Visn.alternativer for avspilling
Bildevisning
Automatisk bilderotering
Dreie til høydeformat
Lysbildefremvisning
Rangering
Merk for overf. til smartenhet
❚❚ C Opptaksmeny: Opptaksalternativer
Nullstill opptaksmenyen
Bildekvalitet
Bildestørrelse
Innst. for ISO-følsomhet
Hvitbalanse
Still inn Picture Control
Fargerom
Aktiv D-Lighting
Støyreduksjon
Vignetteringskontroll
Auto. fortegningskontroll
Fokusfunksjon
AF-søkefeltfunksjon
Innebygd fokuseringslys
Lysmåling
Blitsktrl. for innebygd blits/
Ekstern blits
Optisk VR *
Filminnstillinger
* Kun tilgjengelig med objektiver som støtter dette elementet.
70
❚❚ B Oppsettsmeny: Kameraoppsett
Nullstill oppsettalternativer
Formater minnekort
Datostempel
Tidssone og dato 1
Språk (Language) 1
Skjermens lysstyrke
Format for infodisplay
Automatisk infodisplay
Tidsbryt. for auto. avsteng.
Selvutløser
Fjernk. virketid (ML-L3)
Lås speilet oppe for rengjøring 2
Referansebilde for støvfjerning
Bildekommentar
Informasjon om opphavsrett
Pipesignal
Flimmerreduksjon
1
2
3
4
Knapper
Avstandsmåler
Manuell fokusring i AF-modus 3
Filnummersekvens
Lagringsmappe
Filnavn
HDMI
Stedsdata
Flymodus
Koble til smartenhet
Send til smartenhet (auto)
Bluetooth
Eye-Fi-opplasting 4
Samsvarsmerking
Utløserlås ved tomt spor
Nullstill alle innstillinger
Firmware-versjon
Standardverdiene varierer ut fra kjøpsland.
Ikke tilgjengelig når batteriet nesten er utladet.
Kun tilgjengelig med objektiver som støtter dette elementet.
Kun tilgjengelig når et kompatibelt Eye-Fi-minnekort er satt inn.
71
❚❚ N Retusjeringsmeny: Lage retusjerte kopier
NEF (RAW)-prosessering
Beskjær
Endre størrelse
D-Lighting
Rask retusjering
Korr. av rød øyerefleks
Rett opp
Fortegningskontroll
Perspektivkontroll
Fiskeøye
Filtereffekter
Monokrom
Bildeoverlapping
Fargekontur
Fotoillustrasjon
Fargeskisse
Miniatyreffekt
Bare valgt farge
Malerieffekt
Rediger film
Direkte sammenligning *
* Bare tilgjengelig hvis retusjeringsmenyen vises ved at du trykker på
P-knappen og velger Retusjering når et retusjert bilde eller en original
vises under avspilling på full skjerm.
❚❚ m Siste innstillinger
Menyen med siste innstillinger angir de tjue sist brukte
innstillingene.
A For mer informasjon
Informasjon om individuelle menyalternativer er tilgjengelig ved bruk av
kameraets innebygde hjelp (0 73).
72
Bruke kameramenyene
Bruk multivelgeren og J-knappen til å navigere gjennom
kameramenyene.
1: Flytt markøren opp
J-knapp: Velg det
markerte elementet
4: Avbryt og gå tilbake til
forrige meny
2: Velg det markerte
elementet eller vis
undermenyen
3: Flytt markøren ned
Følg trinnene nedenfor for å navigere i menyene.
1 Vis menyene.
Trykk på G-knappen for å vise
menyene.
G-knapp
A d (hjelp)-ikonet
Hvis et d-ikon vises i nederste venstre hjørne på skjermen, kan du vise en
beskrivelse av alternativet eller menyen som er valgt ved å trykke på
W (Q)-knappen. Trykk på 1 eller 3 for å rulle gjennom visningen. Trykk på
W (Q) igjen for å gå tilbake til menyene.
W (Q)-knapp
73
2 Marker ikonet for gjeldende
meny.
Trykk på 4 for å markere
ikonet for gjeldende meny.
3 Velg en meny.
Trykk på 1 eller 3 for å velge ønsket meny.
4 Plasser markøren i den
valgte menyen.
Trykk på 2 for å plassere
markøren i den valgte
menyen.
5 Marker et menyelement.
Trykk på 1 eller 3 for å
markere et menyelement.
74
6 Vis alternativene.
Trykk på 2 for å vise
alternativene for det valgte
menyelementet.
7 Marker et alternativ.
Trykk på 1 eller 3 for å
markere et alternativ.
8 Velg det markerte elementet.
Trykk på J for å velge det markerte
elementet. Hvis du vil avslutte uten å
velge, trykker du på G-knappen.
Legg merke til følgende:
• Menyelementer som vises i grått er ikke tilgjengelige for
øyeblikket.
• Å trykke på 2 gir vanligvis samme resultat som å trykke på J,
men i noen tilfeller kan du kun velge ved å trykke på J.
• For å gå ut av menyene og gå tilbake til opptaksfunksjonen,
trykker du utløseren halvveis ned (0 31).
75
ViewNX-i
Installere ViewNX-i
Last ned den nyeste versjonen av installasjonsveiviseren for
ViewNX-i fra følgende nettsted for å finjustere bilder og laste opp og
vise bilder. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre
installasjonen. Du trenger en internettilkobling. Se Nikons nettsted
for ditt område for opplysninger om systemkrav og annen
informasjon.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Bruk Nikons programvare Capture NX-D for å finjustere bilder eller endre
innstillinger for NEF (RAW)-bilder og lagre dem i andre formater. Du kan
laste ned Capture NX-D fra:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
76
Bruke ViewNX-i
Kopiere bilder til datamaskinen
Før du går videre, må du sørge for at du har installert ViewNX-i
(0 76).
1 Koble til USB-kabelen.
Etter at du har slått av kameraet og forsikret deg om at et
minnekort er satt inn, kobler du til den medfølgende
USB-kabelen (selges separat) som vist og slår deretter kameraet
på.
D USB-hubs
Koble kameraet direkte til datamaskinen. Ikke koble til kabelen via en
USB-hub eller et tastatur.
A Bruk en pålitelig strømkilde
Kontroller at kamerabatteriet er fulladet slik at dataoverføringen ikke
avbrytes.
A Koble til kabler
Kontroller at kameraet er av når du kobler grensesnittkablene til eller
fra. Ikke bruk makt eller forsøk å sette kontaktene inn i vinkel.
77
2 Start Nikon Transfer 2-komponenten til ViewNX-i.
Hvis en melding som ber deg om å velge et program vises, velger
du Nikon Transfer 2.
D Under overføring
Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens overføringen
pågår.
A Windows 7
Hvis den følgende dialogboksen vises, velg Nikon Transfer 2 slik det er
beskrevet nedenfor.
1 Under Import pictures and videos
(Importere bilder og filmer), klikker du
på Change program (Endre program).
En dialogboks for programendring
vises; velg Nikon Transfer 2 og klikk på
OK.
2 Dobbelklikk på
.
A Windows 10 og Windows 8.1
I Windows 10 og Windows 8.1 kan det
hende at det vises et AutoPlay-varsel når
kameraet kobles til. Trykk eller klikk på
dialogboksen og trykk eller klikk på
Nikon Transfer 2 for å velge
Nikon Transfer 2.
A OS X
Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, må du kontrollere at
kameraet er koblet til og starte Image Capture (et program som følger
med OS X) og velge Nikon Transfer 2 som programmet som skal åpnes
når kameraet oppdages.
78
3 Klikk på Start Transfer (Start overføring).
Bildene på minnekortet blir kopiert til datamaskinen.
Start Transfer (Start overføring)
4 Avbryt forbindelsen.
Når overføringen er ferdig, slår du av kameraet og kobler fra
USB-kabelen.
A For mer informasjon
Se hjelp på nettet for mer informasjon om bruk av ViewNX-i.
79
Tekniske merknader
Les dette kapitlet for informasjon om kompatibelt ekstrautstyr,
rengjøring og oppbevaring av kameraet, og hva du skal gjøre
dersom det vises en feilmelding på skjermen, eller hvis du opplever
problemer med kameraet.
Kompatible objektiver
Dette kameraet støtter kun autofokus med AF-P- og AF-S-objektiver
av type E og G. AF-S-objektiver har navn som begynner med AF-S,
mens AF-P-objektiver har navn med AF-P. Se side 81 for informasjon
om hvordan du avgjør objektivtypen (D, E, G eller CPU). Autofokus
støttes ikke med andre autofokus (AF)-objektiver. Tabellen nedenfor
lister opp de funksjonene som er tilgjengelige med kompatible
objektiver ved fotografering med søkeren:
Kamerainnstilling
Fokusfunksjon
z
z
—
—
—
—
—
z8
z z3
—
—
—
—
z9
z z3
—
—
—
Objektiv 1
1
2
3
4
Lysmålingssystem
MF (med
elektronisk
avstandsmåler)
z
z
z
z
z6
z6
AF
Type E-objektiv
Type G AF-S/AF-P NIKKOR
Type G AF NIKKOR
Type D-objektiv
PC-E NIKKOR-serien 4, 5
PC Micro 85 mm f/2,8 D 7
Andre AF NIKKOR (unntatt
objektiver for F3AF)
AI-P NIKKOR
Opptaksfunksjon
Andre
funksjoner
L
M
N
z
z
z
z3
z
z3
z
z
z
—
z
—
z
z
z
—
z
z
z2
z2
z2
—
z2
z2
MF M
z
z
z
z
z
z
Forutsetter en kombinert blenderåpning på f/5,6 eller større når en AF-S-telekonverter er påmontert.
Punktmåling i valgt fokuspunkt.
Eksponeringsindikator deaktivert.
Forskyvingsknappen på PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED-objektiver kan komme i kontakt med
kamerahuset når du dreier på objektivet.
5 Forskyving og/eller skråstilling av objektivet påvirker eksponeringen.
80
6 Kan ikke brukes ved forskyvning eller skråstilling.
7 Optimal eksponering vil kun oppnås hvis objektivet er på største blenderåpning og objektivet ikke
forskyves eller skråstilles.
8 Når du fokuserer på korteste fokusavstand (nærgrensen) og lengste brennvidde med objektivene AF
80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (ny) eller AF 28–85 mm f/3,5–4,5,
kan det hende at fokusindikatoren (I) vises selv om bildet på mattskiven i søkeren ikke er i fokus.
Kontroller at bildet i søkeren er i fokus før du gjør opptak eller tar bilder.
9 Med største blenderåpning på f/5,6 eller større.
D IX NIKKOR-objektiver
IX NIKKOR-objektiver kan ikke benyttes. Hvis du forsøker å monterte et
IX NIKKOR-objektiv, kan objektivet eller kameraet bli skadet.
A Identifisere CPU-objektiver og objektiver av type G, E og D
CPU-objektiver kjennetegnes ved CPU-kontaktene. Objektiver av type G, E
og D kjennetegnes med en bokstav på objektivrøret. Type G- og Eobjektiver har ikke blenderring.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Blenderring
Type G- eller E-objektiv
Type D-objektiv
81
Annet tilbehør
Da dette ble skrevet, var følgende tilbehør tilgjengelig for D3400.
Strømkilder
Filtre
82
• Oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a (0 10): Ekstra EN-EL14abatterier er tilgjengelige fra lokale forhandlere og Nikonautoriserte servicerepresentanter. EN-EL14-batterier kan
også brukes.
• Batterilader MH-24 (0 10): Lader opp EN-EL14a- og EN-EL14batterier.
• Strømforsyning EP-5A, nettadapter EH-5b: Disse tilbehørene kan
brukes til å gi kameraet strøm i lengre perioder
(nettadaptrene EH-5a og EH-5 kan også brukes).
Strømforsyningen EP-5A kreves for å koble kameraet til
EH-5b, EH-5a eller EH-5.
• Filtre som er ment for fotografering med spesialeffekter kan
forstyrre autofokus eller den elektroniske avstandsmåleren.
• D3400 kan ikke brukes med lineære polarisasjonsfiltre. Bruk
det sirkulære polarisasjonsfilteret C-PL eller C-PL II i stedet.
• NC-filtre anbefales for å beskytte objektivet.
• For å unngå skyggebilder, anbefaler vi at du ikke bruker filter
når motivet står i sterkt motlys, eller når det er en sterk
lyskilde i bildefeltet.
• Sentrumsdominert lysmåling anbefales med filtre som har
eksponeringsfaktor (filterfaktorer) over 1 × (Y44, Y48, Y52,
O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400,
A2, A12, B2, B8, B12). Se filterets bruksanvisning for mer
informasjon.
• Søkerdeksel DK-5: Forhindrer lys fra å komme inn gjennom
søkeren og komme til syne på fotografiet eller forstyrre
eksponeringen.
• Korreksjonslinser for okular DK-20C: For å imøtekomme
individuelle synsforskjeller, leveres korreksjonslinser med
styrke –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 og +3 m–1 når kameraets
diopterjustering er i nøytral stilling (–1 m–1). Korreksjonslinser
bør bare brukes hvis du ikke kan fokusere skarpt med den
innebygde diopterjusteringen (–1,7 til +0,5 m–1). Prøv
Tilbehør for
korreksjonslinsene før du kjøper dem, slik at du er sikker på at
søkerokular
du kan fokusere skarpt. Øyemuslingen i gummi kan ikke
brukes sammen med korreksjonslinser.
• Lupe DG-2: DG-2 forstørrer sentrum av søkerbildet for større
nøyaktighet under fokusering. Du trenger okularadapteren
(ekstrautstyr).
• Okularadapter DK-22: DK-22 brukes for å feste DG-2-lupen.
• Vinkelsøker DR-6: DR-6 settes på søkerokularet i rett vinkel, slik
at bildet i søkeren kan ses i rett vinkel fra objektivet (for
eksempel rett ovenfra når kameraet er horisontalt).
Kamerahusdeksel BF-1B/kamerahusdeksel BF-1A: Kamerahusdekslet
Kamerahusbeskytter speilet, søkerskjermen og bildebrikken mot støv når
deksel
du ikke har et objektiv montert på kameraet.
Deksel til
Deksel til tilbehørssko BS-1: Et deksel som beskytter tilbehørsskoen.
tilbehørssko Tilbehørsskoen brukes til eksterne blitser.
USB-kabler USB-kabel UC-E20 (0 77)
HDMI-kabel HC-E1: En HDMI-kabel med en type C-kontakt for
HDMI-kabler tilkobling til kameraet og en type A-kontakt for tilkobling til
HDMI-enheter.
83
Trådløs fjernkontroll ML-L3 (0 6): ML-L3 bruker et 3 V CR2025batteri.
Fjernkontroller
Skyv låsen for batteridekslet mot høyre (q), sett en fingernegl
inn i åpningen og åpne batterikammeret (w). Kontroller at
batteriet settes inn i riktig retning (r).
❚❚ Godkjente minnekort
Kameraet støtter SD-, SDHC- og SDXC-minnekort,
inkludert SDHC- og SDXC-kort som er kompatible med
UHS-I. Kort merket som SD-hastighetsklasse 6 eller
bedre anbefales for filminnspilling. Hvis du bruker tregere kort enn
dette kan innspillingen bli avbrutt. Når du velger kort som skal
brukes i kortlesere, må du passe på at de er kompatible med
enheten. Kontakt produsenten for informasjon om funksjoner, drift
og bruksbegrensninger.
A Ekstra tilbehør
Tilgjengeligheten kan variere avhengig av land eller region. Se vårt
nettsted eller våre brosjyrer for siste informasjon.
84
Vedlikeholde kameraet
Oppbevaring
Når kameraet ikke skal brukes i en lengre periode, tar du ut batteriet
og oppbevarer det på et tørt, kjølig sted med batteripoldekslet på
plass. Oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert sted for å unngå
mugg og jordslag. Ikke oppbevar kameraet med nafta eller
kamfermøllkuler eller på steder som er:
• dårlig ventilert eller utsatt for over 60 % luftfuktighet
• nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske
felt, for eksempel fjernsynsapparater eller radioer
• utsatt for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
Rengjøring
Fjern støv og rusk med en blåsebørste, og tørk deretter
forsiktig med en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært brukt
på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell sand eller
Kamerahus
salt med en klut du har fuktet lett i destillert vann, og lar det
tørke skikkelig. Viktig: Støv eller andre fremmedlegemer inne i
kameraet kan medføre skader som ikke dekkes av garantien.
Disse glasselementene kan lett bli skadet. Fjern støv og rusk
med en blåsebørste. Hvis du bruker en sprayboks, må du holde
Objektiv,
boksen loddrett for å unngå å søle væske. For å fjerne
speil og søker
fingeravtrykk og andre flekker, bruker du litt
objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og rengjør forsiktig.
Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Når du fjerner
fingeravtrykk og andre flekker, tørker du forsiktig overflaten
Skjerm
med en myk klut eller semsket skinn. Ikke gni for hardt, siden
skjermen kan bli skadet eller slutte å virke som den skal.
Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.
85
Vedlikeholde kameraet og batteriet:
Forholdsregler
Må ikke falle: Funksjonsfeil kan oppstå hvis produktet utsettes for harde støt
eller vibrasjoner.
Holdes tørt: Produktet er ikke vanntett, og det kan oppstå funksjonsfeil hvis det
havner under vann eller utsettes for høy fuktighet. Rust på den innvendige
mekanismen kan forårsake uopprettelig skade.
Unngå raske temperaturendringer: Raske endringer i temperatur, for eksempel når
du går inn i eller ut av et varmt hus på en kald dag, kan forårsake kondens i
produktet. Den enkleste måten å unngå kondens på, er å legge kameraet i en
tett veske eller plastpose før det utsettes for raske endringer i temperaturen.
Holdes borte fra sterke magnetfelt: Ikke bruk eller oppbevar produktet i nærheten
av utstyr som genererer sterk elektromagnetisk stråling eller magnetfelt.
Sterke statiske utladninger eller magnetfelt som dannes av for eksempel
radiosendere, kan påvirke skjermen, skade data som er lagret på minnekortet,
eller påvirke kameraets interne kretser.
Ikke la objektivet være rettet mot solen: Ikke la objektivet være rettet mot solen
eller andre sterke lyskilder i en lengre periode. Sterkt lys kan svekke
bildebrikken eller skape en hvit tåkeeffekt på fotografiene.
Slå av produktet før du fjerner eller kobler fra strømkilden: Ikke koble fra produktet
eller fjern batteriet mens produktet er på eller mens bilder lagres eller slettes.
Hvis strømmen kobles fra under slike omstendigheter, kan det resultere i tap
av data eller i skade på produktminnet eller indre kretser. For å forhindre
tilfeldige strømbrudd, må du ikke bære produktet fra et sted til et annet mens
nettadapteren er tilkoblet.
86
Rengjøring: Bruk en blåsebørste til å fjerne støv og rusk forsiktig når du rengjør
kamerahuset, og tørk deretter forsiktig av med en myk, tørr klut. Etter at
kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell
sand eller salt med en lett fuktet klut (bruk rent vann), og deretter tørker du
kameraet grundig.
Objektivet og speilet blir lett skadet. Støv og rusk fjerner du forsiktig med en
blåsebelg. Når du bruker en sprayboks, holder du boksen loddrett for å unngå
å søle væske. For å fjerne fingeravtrykk og andre flekker på objektivet, bruker
du litt objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og tørker forsiktig av.
Se Komplett bruksanvisning for informasjon om rengjøring av bildebrikken.
Ikke ta på lukkergardinen: Lukkergardinen er svært tynn og kan lett bli skadet. Du
må aldri legge trykk på gardinen, komme borti den med rengjøringsutstyr,
eller utsette den for kraftig lufttrykk fra en blåsebelg. Hvis du gjør dette, kan
gardinen få en rift, deformeres eller revne.
Oppbevaring: Oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert sted for å unngå
mugg og jordslag. Bruker du en nettadapter, må den frakobles for å unngå
brann. Hvis det er lenge til neste gang produktet skal brukes, tar du ut
batteriet for å unngå lekkasje og oppbevarer kameraet i en plastpose
sammen med et tørkemiddel. Du må imidlertid ikke oppbevare kameraetuiet
i en plastpose siden dette kan svekke materialet. Merk at tørkemiddel etter
hvert mister evnen til å absorbere fuktighet, og det må byttes ut med jevne
mellomrom.
For å unngå mugg, tar du kameraet ut av oppbevaringen minst én gang i
måneden. Slå på kameraet, og utløs lukkeren noen ganger før du legger det
bort igjen.
Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted. Sett batteripoldekslet på før du
legger bort batteriet til oppbevaring.
87
Merknader om skjermen: Skjermen er konstruert med ekstrem høy nøyaktighet;
minst 99,99 % av pikslene fungerer og mindre enn 0,01 % mangler eller er
defekte. Følgelig kan disse skjermene inneholde piksler som alltid lyser (hvitt,
rødt, blått eller grønt) eller alltid er slukket (sort). Dette er ikke en feil og
påvirker ikke bildene som tas med dette utstyret.
Bilder på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys.
Ikke legg trykk på skjermen da den kan bli skadet eller slutte å virke som den
skal. Støv og rusk på skjermen kan du fjerne med en blåsebørste. Du kan
fjerne flekker ved å forsiktig tørke overflaten med en myk klut eller et semsket
skinn. Hvis skjermen knuses er det viktig at du unngår å få flytende krystaller
fra skjermen på huden eller i øynene eller munnen. Pass også på at du ikke
skjærer deg på knust glass.
Moaré: Moaré er et forstyrrende mønster som kan oppstå som resultat av
interaksjonen i et bilde med jevnlige og repeterende rutenett, slik som
mønsteret fra et vevd tøystykke eller vinduer i en bygning, og rutenettet i
kameraets bildebrikke. Dersom du merker moaré på dine fotografier, kan du
prøve å endre avstanden til motivet, zoome inn eller ut, eller endre vinkel
mellom kameraet og motivet.
D Service på kamera og tilbehør
Kameraet er et presisjonsinstrument og krever regelmessig vedlikehold.
Nikon anbefaler at kameraet inspiseres av forhandleren eller en Nikonautorisert servicerepresentant én gang hvert eller hvert annet år, og at det
etterses hvert tredje til femte år (vær oppmerksom på at disse tjenestene
ikke er gratis). Regelmessig inspeksjon og service anbefales særlig hvis du
bruker kameraet profesjonelt. Alt tilbehør du bruker regelmessig med
kameraet, for eksempel objektiver og blitser (ekstrautstyr), bør følge med
når du leverer inn kameraet til inspeksjon og service.
88
Batteriet og laderen: Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de håndteres feil.
Les og følg advarslene og forholdsreglene på side xi–xiv i denne
bruksanvisningen. Følg disse forholdsreglene når du håndterer batterier og
ladere:
• Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret.
• Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme.
• Hold batteripolene rene.
• Sørg for at produktet er slått av før du bytter batteri.
• Ta batteriet ut av kameraet eller laderen når det ikke er i bruk og sett på
batteripoldekslet. Disse enhetene trekker litt strøm fra batteriet selv når de
er slått av og kan over tid lade ut batteriet slik at det ikke lenger fungerer.
Hvis batteriet ikke skal brukes i en lengre periode, sett det inn i kameraet og
kjør det helt flatt før du tar det ut for oppbevaring på et kjølig sted med en
omgivelsestemperatur på 15 °C til 25 °C. Unngå svært varme eller kalde
steder. Gjenta denne prosessen minst én gang hver sjette måned.
• Slås kameraet på og av flere ganger mens batteriet er helt oppladet, vil
dette forkorte batteriets levetid. Batterier som har blitt helt utladet må lades
opp før de brukes.
• Batteriets innvendige temperatur kan stige mens batteriet er i bruk. Forsøk
på å lade batteriet mens det er varmt, vil redusere batteriets ytelse, slik at
det ikke lenger kan lades opp eller bare kan lades opp delvis. Vent til
batteriet er avkjølt før det lades opp.
• Hvis du fortsetter å lade batteriet når det er helt oppladet, kan det gå ut over
batteriytelsen.
• Et markert fall i tiden et fullt ladet batteri holder på ladingen når det brukes
ved normal romtemperatur, viser at det må byttes. Kjøp et nytt EN-EL14abatteri.
• Lad opp batteriet før du bruker det. Når du fotograferer ved viktige
begivenheter, bør du ha klart et reservebatteri som er helt oppladet. På
enkelte steder kan det av og til være vanskelig å kjøpe nye batterier på kort
varsel. Vær oppmerksom på at batterikapasiteten har en tendens til å
svekkes i kulde. Det er derfor viktig at batterier som skal brukes i kulde er
helt oppladet. Ha et reservebatteri på et varmt sted, og bytt om nødvendig
mellom batteriene. Kalde batterier gjenvinner vanligvis noe av sin styrke når
de varmes opp.
• Brukte batterier er en verdifull ressurs, og skal resirkuleres i samsvar med
lokale bestemmelser.
89
Feilmeldinger
Dette avsnittet inneholder indikeringene og feilmeldingene som
vises i søkeren og på skjermen.
A Advarselsikoner
En blinkende d på skjermen eller s i søkeren angir at en advarsel eller
feilmelding kan vises på skjermen ved å trykke på W (Q)-knappen.
Indikator
Skjerm
Søker
Objektivet er ikke på
F/s
(blinker)
Før du tar bilder, må du
dreie zoomringen for å få ut
objektivet.
F
(blinker)
Løsning
• Sett på et kompatibelt objektiv.
• Dersom objektivet ikke er av type E
eller G, velger du eksponeringskontroll
M.
Et objektiv med en knapp for
inntrekkbart objektiv er montert med
objektivet trukket inn. Trykk inn
knappen for inntrekkbart objektiv og
drei zoomringen for å trekke ut
objektivet.
Slå av kameraet og lad opp eller bytt ut
batteriet.
Utløseren er deaktivert.
d/s
Lad opp batteriet.
(blinker)
Batteriet kan ikke brukes.
Det kommuniserer ikke
skikkelig med dette
d
Bruk et batteri som er godkjent av Nikon.
kameraet. Velg et batteri
(blinker)
som er laget for bruk med
dette kameraet.
Oppstartsfeil. Slå kameraet d/k Slå av kameraet, fjern og sett inn igjen
av og deretter på igjen.
(blinker) batteriet, slå deretter på kameraet igjen.
90
Indikator
Skjerm
Batterinivået er lavt.
Fullfør handlingen og slå
kameraet av umiddelbart.
Søker
Løsning
—
Avslutt rengjøringen, slå av kameraet og
lad opp eller bytt ut batteriet.
s
Still kameraklokken.
(blinker)
S/s Slå av kameraet og bekreft at kortet er
Minnekort er ikke satt i
(blinker) riktig satt inn.
Minnekortet er låst (skrivebeskyttet).
Minnekortet er låst.
(
Skyv låsen til
Skyv kortets skrivebeskyttelsesbryter til
(blinker)
skriveposisjon.
skriveposisjonen "write".
• Bruk et godkjent minnekort.
• Formater kortet. Dersom problemet
vedvarer, kan kortet være skadet.
Dette minnekortet kan ikke
brukes. Kortet kan være
(/k Kontakt en Nikon-autorisert
servicerepresentant.
ødelagt.
(blinker)
Sett inn et annet kort.
• Feil ved oppretting av ny mappe. Slett
filer eller sett inn et nytt minnekort.
• Sett inn et nytt minnekort.
Dette kortet er ikke
T Formater minnekortet eller slå av
formatert. Formater
(blinker) kameraet og sett inn et nytt minnekort.
kortet.
• Reduser kvalitet eller størrelse.
j/A/s
• Slett fotografier.
Kortet er fullt
(blinker)
• Sett inn et nytt minnekort.
Kameraet kan ikke fokusere med
●
autofokus. Endre komposisjon eller
—
(blinker)
fokuser manuelt.
Klokkeslett er ikke angitt
91
Indikator
Skjerm
Søker
Motivet er for lyst
s
(blinker)
Motivet er for mørkt
Løsning
• Bruk lavere ISO-følsomhet.
• Bruk et kommersielt ND-filter.
• Med eksponeringskontroll/innstilling:
S Bruk kortere lukkertid
A Velg mindre blenderåpning
(høyere f-tall)
% Velg en annen opptaksfunksjon
• Bruk høyere ISO-følsomhet.
• Bruk blitsen.
• Med eksponeringskontroll/innstilling:
S Bruk lengre lukkertid
A Velg større blenderåpning (lavere
f-tall)
A/s
(blinker) Endre lukkertiden eller velg
&/s eksponeringskontroll M.
Ikke "Tid" med S-innstilling
(blinker)
Blitsen ble avfyrt med full styrke.
N
Kontroller fotografiet på skjermen;
—
(blinker) dersom det er undereksponert, justerer
du innstillingene og prøver på nytt.
• Bruk blitsen.
• Endre avstanden til motivet,
N/s
blenderåpningen, blitsavstanden eller
—
(blinker)
ISO-følsomheten.
• Objektivets brennvidde er kortere enn
18 mm: bruk en lengre brennvidde.
Ikke "B" med S-innstilling
92
Indikator
Skjerm
Søker
Feil. Trykk ned utløseren
igjen.
Oppstartsfeil. Kontakt et
Nikon-autorisert
serviceverksted.
Målefeil
Kan ikke starte live view.
Vent til kameraet er kjølt
ned.
O
(blinker)
—
Mappen inneholder ingen
bilder.
—
Kan ikke vise denne filen.
—
Kan ikke velge denne filen.
—
Filmen kan ikke redigeres.
—
Ingen bilder til retusjering.
—
Nettverkstilgang er ikke
tilgjengelig før kameraet er
kjølt ned.
—
Løsning
Utløs lukkeren. Hvis feilen vedvarer eller
oppstår regelmessig, kontakter du en
Nikon-autorisert servicerepresentant.
Konsulter en Nikon-autorisert
servicerepresentant.
Vent til de indre kretsene har kjølt seg
ned før du fortsetter live view eller
filmopptaket.
Mappen du har valgt til avspilling
inneholder ikke bilder. Velg en mappe
som inneholder bilder fra menyen
Avspillingsmappe eller sett inn et
minnekort med bilder.
Filen kan ikke spilles av på kameraet.
Bilder som er laget med annet utstyr kan
ikke retusjeres.
• Filmer som er laget med annet utstyr
kan ikke retusjeres.
• Filmer må være minst to sekunder
lange.
Minnekortet inneholder ikke noen NEF
(RAW)-bilder for bruk med NEF (RAW)prosessering.
Slå av kameraet og prøv igjen etter at
kameraet er kjølt ned.
93
Spesifikasjoner
❚❚ Nikon D3400 digitalkamera
Type
Type
Objektivfatning
Effektiv bildevinkel
Effektive piksler
Effektive piksler
Bildebrikke
Bildebrikke
Piksler totalt
Støvreduksjonssystem
Lagring
Bildestørrelse (piksler)
Filformat
Picture Control-system
Medier
Filsystem
94
Digitalt speilreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kontakter)
Nikon DX-format; brennvidden tilsvarer ca. 1,5×
bildevinkelen hos objektiver i FX-format
24,2 millioner
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
24,72 millioner
Referansedata for fjerning av bildestøv
(Capture NX-D-programvare er nødvendig)
• 6000 × 4000 (Stor)
• 4496 × 3000 (Medium)
• 2992 × 2000 (Liten)
• NEF (RAW): 12-bits, komprimert
• JPEG: Kompatibel med JPEG-Baseline med fine
(ca. 1 : 4), normal (ca. 1 : 8) eller basic (ca. 1 : 16)
komprimering
• NEF (RAW) + JPEG: Enkeltfotografier lagres i både NEF
(RAW)- og JPEG-format
Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom, Portrett,
Landskap, Flat; valgt Picture Control kan endres
SD- (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDHC- og
SDXC-minnekort
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Søker
Søker
Motivdekning
Forstørrelse
Pupillavstand
Diopterjustering
Mattskive
Speil
Objektivets
blenderåpning
Objektiv
Autofokus-støtte
Lukker
Type
Lukkertider
Korteste
blitssynkroniserte
lukkertid
Speilsøker på øyenivå med speilreflekssøker
Ca. 95 % horisontalt og 95 % vertikalt
Cirka 0,85× (50 mm f/1,4 objektiv ved uendelig,
–1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; fra midten av søkeråpningen)
–1,7–+0,5 m–1
Brite View Clear Mark VII mattskive av type B
Hurtigreturnerende
Øyeblikkelig retur, elektronisk kontrollert
Autofokus er kun tilgjengelig med AF-P-objektiver
og AF-S-objektiver av type E og G.
Elektronisk styrt fokalplanlukker med loddrett
bevegelse
1/4000–30 s i trinn på 1/3 EV; B-innstilling; tid
X = 1/200 s; synkroniseres med lukkeren på 1/200 s eller
lenger
Utløsing
Utløserfunksjoner
8 (enkeltbilde), I (serieopptak), J (lyddempet
lukker), E (selvutløser), " (fjernkontroll med
utløserforsinkelse; ML-L3), # (fjernkontroll med rask
respons; ML-L3)
Opptakshastighet (bilder Opp til 5 b/s
i sekundet)
Merk: Bildefrekvensene antar manuell fokusering,
manuell eksponering eller lukkerprioritert
automatikk, en lukkertid på 1/250 s eller kortere og
andre innstillinger på standardverdiene.
Selvutløser
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 eksponeringer
95
Eksponering
Lysmåling
TTL-lysmåling ved bruk av en RGB-sensor med
420 piksler
Lysmålingsmetode
• Matrisemåling: 3D farge-matrisemåling II (type E- og
G-objektiver)
• Sentrumsdominert lysmåling: 75 % av måleresultatet fra
en 8-mm sirkel midt i bildefeltet
• Punktmåling: Måler en 3,5 mm sirkel (cirka 2,5 % av
bildefeltet) i midten av det valgte fokuspunktet
Område (ISO 100, f/1,4
• Matrise- eller sentrumsdominert lysmåling: 0–20 EV
objektiv, 20 °C)
• Punktmåling: 2–20 EV
Lysmålerkobling
CPU
Modus
Automatiske funksjoner (i auto; j auto, blits av);
programautomatikk med fleksiprogram (P);
lukkerprioritert automatikk (S); blenderprioritert
automatikk (A); manuell (M); motivprogrammer
(k portrett; l landskap; p barn; m sport;
n nærbilde; o nattportrett); spesialeffekter
(% nattsyn; S ekstra friske farger; T pop;
U fotoillustrasjon; ' leketøyskameraeffekt;
( miniatyreffekt; 3 bare valgt farge; 1 silhuett;
2 lyse toner; 3 dempede toner)
Eksponeringskompensa- Kan justeres med –5–+5 EV i trinn på 1/3 EV når
sjon
eksponeringskontroll P, S, A, M eller
motivprogrammene eller innstilling % brukes
Eksponeringslås
Lysstyrken låses på målt lysverdi med
A (L)-knappen
ISO-følsomhet (anbefalt ISO 100–25600 i trinn på 1 EV. Automatisk ISOeksponeringsindeks)
følsomhetskontroll tilgjengelig
Aktiv D-Lighting
På, av
96
Fokusering
Autofokus
Søkeområde
Fokuseringsmotor
Fokuspunkt
AF-søkefeltfunksjon
Fokuslås
Blits
Innebygd blits
Ledetall
Blitsstyring
Blitsfunksjoner
TTL-fasesøkende Nikon Multi-CAM 1000 autofokus
sensormodul, 11 fokuspunkter (inklusive én
korsformet sensor) og AF-lampe (ca. 0,5–3 m
rekkevidde)
–1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); kontinuerlig AF
(AF-C); automatisk valg av AF-S/AF-C (AF-A);
følgefokus aktiveres automatisk ut fra motivets
status
• Manuell fokusering (MF): Elektronisk avstandsmåler kan
benyttes
Kan velges mellom 11 fokuspunkter
Enkeltpunkt-AF, dynamisk AF-område, automatisk
valg av AF-søkefelt, 3D følgefokus (11 punkter)
Fokus kan låses ved å trykke utløseren halvveis ned
(enkeltbilde-AF) eller ved å trykke på A (L)-knappen
i, k, p, n, o, S, T, U, ': Automatisk blits med
automatisk heving
P, S, A, M: Manuell heving med knapp
Ca. 7, 8 med manuell blits (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL blitsstyring med 420-pikslers RGB-sensor er
tilgjengelig sammen med den innebygde blitsen;
i-TTL balansert utfyllingsblits for digitale
speilreflekskameraer brukes sammen med matriseog sentrumsdominert lysmåling, standard i-TTL blits
for digitale speilreflekskameraer med punktmåling
Auto, auto med reduksjon av rød øyerefleks,
automatisk synkronisering på lang lukkertid,
automatisk synkronisering på lang lukkertid med
reduksjon av rød øyerefleks, utfyllingsblits, reduksjon
av rød øyerefleks, synkronisering på lang lukkertid,
synkronisering på lang lukkertid med reduksjon av
rød øyerefleks, synkronisering på bakre gardin med
synkronisering på lang lukkertid, synkronisering på
bakre gardin, av
97
Blits
Blitskompensasjon
Klarsignal for blitsen
Tilbehørssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Kontakt for
blitssynkronisering
Hvitbalanse
Hvitbalanse
Live view
Fokuseringsmotor
AF-søkefeltfunksjon
Autofokus
Automatisk motivvalg
Film
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Bildestørrelse (piksler) og
filmfrekvens
98
Kan justeres med −3–+1 EV i trinn på 1/3 EV med
eksponeringskontroll P, S, A og M samt med
motivprogrammene
Tennes når den innebygde blitsen eller eksterne
blitsen er helt oppladet; blinker etter at blitsen er
avfyrt med full styrke
ISO 518 blitskontakt med synkronisering,
datakontakt og sikkerhetslås
Nikon CLS støttes
Adapter for synkroniseringskontakt AS-15
(ekstrautstyr)
Automatisk, glødelampe, lysstoffrør (7 typer), direkte
sollys, blits, overskyet, skygge, manuell
forhåndsinnstilling, alle (unntatt manuell
forhåndsinnstilling) med finjustering
• Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); konstant AF
(AF-F)
• Manuell fokusering (MF)
Ansiktsprioritert AF, bredt fokusfelt-AF, normalt
fokusfelt-AF, motivfølgende AF
Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildet
(kameraet velger fokuspunkt automatisk når
ansiktsprioritert AF eller motivfølgende AF er valgt)
Tilgjengelig med funksjonene i og j
TTL-måling ved bruk av hovedbildebrikken
Matrise
• 1920 × 1080, 60p (progressivt)/50p/30p/25p/24p
• 1280 × 720, 60p/50p
Den faktiske bildefrekvensen for 60p, 50p, 30p, 25p
og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og
23,976 b/s; alternativene støtter både ★ høy og
normal bildekvalitet
Film
Filformat
Videokomprimering
Opptaksformat for lyd
Lydopptaksutstyr
ISO-følsomhet
Skjerm
Skjerm
Avspilling
Avspilling
Grensesnitt
USB
HDMI-utgang
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineær PCM
Innebygd mono-stereomikrofon; justerbar følsomhet
ISO 100–25600
7,5 cm (3 tommer), ca. 921000-punkters (VGA) TFT
LCD med 170° innsynsvinkel, ca. 100 % motivdekning
og justering av lysstyrke
Avspilling på fullskjerm og av miniatyrer (4, 9 eller
72 bilder eller kalender) med avspillingszoom,
beskjæring i avspillingszoom, avspilling med ansiktszoom, filmavspilling, lysbildeframvisning av foto og/
eller film, histogramvisning, visning av
høylysområder, opptaksinformasjon, stedsdata,
automatisk bilderotering, bilderangering og
bildekommentar (opptil 36 tegn)
Høyhastighets USB med mikro-USB-kontakt;
tilkobling til innebygd USB-port anbefales
HDMI-kontakt (type C)
Bluetooth
Overføringsprotokoller
Bruksfrekvens
Bluetooth-spesifikasjon versjon 4.1
• Bluetooth: 2402–2480 MHz
• Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
Maksimal utgangseffekt 8,1 dBm (EIRP)
Rekkevidde (synslinje) Ca. 10 m uten forstyrrelser; rekkevidden kan variere
med signalstyrken og hvorvidt det er hindringer
i veien
99
Språk som støttes
Språk som støttes
Strømkilde
Batteri
Nettadapter
Stativfeste
Stativfeste
Ytre mål/vekt
Ytre mål (B × H × D)
Vekt
Bruksforhold
Temperatur
Luftfuktighet
Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk,
fransk, gresk, hindi, indonesisk, italiensk, japansk,
kinesisk (forenklet og tradisjonell), koreansk, marathi,
nederlandsk, norsk, persisk, polsk, portugisisk
(Portugal og Brasil), rumensk, russisk, serbisk, spansk,
svensk, tamilsk, telugu, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk,
ukrainsk, ungarsk, vietnamesisk
Ett oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a
Nettadapter EH-5b; krever strømforsyningen EP-5A
(ekstrautstyr)
/ tomme (ISO 1222)
14
Ca. 124 × 98 × 75,5 mm
Ca. 445 g med batteri og minnekort, men uten
kamerahusdeksel, ca. 395 g (kun kamerahus)
0 °C–40 °C
85 % eller under (ingen kodens)
• Hvis ikke noe annet er oppgitt, oppgis alle mål i samsvar med standardene og retningslinjene fra
Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Alle tall er for et kamera med et fulladet batteri.
• Prøvebildene som vises på kameraet, og bildene og illustrasjonene i bruksanvisningen brukes kun til
forklaringsformål.
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre utseendet på og
spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon
kan ikke holdes ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne
bruksanvisningen.
100
❚❚ Batterilader MH-24
Nominell
inngangsspenning
Nominell
utgangsspenning
Støttede batterier
Ladetid
100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, maksimalt 0,2 A
8,4 V likestrøm/0,9 A
Nikon EN-EL14a oppladbare litium-ion batterier
Ca. 1 time og 50 minutter ved en
omgivelsestemperatur på 25 °C når batteriet er helt
utladet
Brukstemperatur
0 °C–40 °C
Ytre mål (B × H × D)
Ca. 70 × 26 × 97 mm, eksklusive universaladapter
Vekt
Ca. 96 g, eksklusive universaladapter
Symbolene på dette produktet representerer følgende:
m Vekselstrøm, p Likestrøm, q Klasse II-utstyr (Utformingen av produktet er dobbeltisolert.)
❚❚ Oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a
Type
Nominell kapasitet
Brukstemperatur
Ytre mål (B × H × D)
Vekt
Oppladbart litium-ion batteri
7,2 V/1230 mAh
0 °C–40 °C
Ca. 38 × 53 × 14 mm
Ca. 49 g, eksklusive batteripoldeksel
101
❚❚ Objektivene AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR og AF-P DX
NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G
Type
Brennvidde
Største blenderåpning
Objektivkonstruksjon
Bildevinkel
Brennviddeskala
Avstandsinformasjon
Zoom
Fokusering
Bildestabilisator (kun AF-P
DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6 G VR)
Minste fokusavstand
Irisblenderblader
Irisblender
Blenderåpningsområde
Lysmåling
Filterfatning
Ytre mål
Vekt
102
Type G AF-P DX-objektiv med innebygd CPU og Ffatning
18–55 mm
f/3,5–5,6
12 elementer i 9 grupper (inkludert 2 asfæriske
linseelementer)
76° – 28° 50´
Angitt i millimeter (18, 24, 35, 45, 55)
Overføres til kameraet
Manuell zoom med separat zoomring
Autofokus styres av en trinnmotor; en separat
fokuseringsring brukes for manuell fokusering
Objektivforskyvning ved bruk av
stabiliseringsmotorer
0,25 m fra fokalplanet ved alle zoomposisjoner
7 (avrundet blenderåpning)
Helautomatisk
• 18 mm brennvidde: f/3,5–22
• 55 mm brennvidde: f/5,6–38
Den minste blenderåpningen som vises, kan
variere, avhengig av eksponeringstrinnenes
størrelse valgt med kameraet.
Full blenderåpning
55 mm (P = 0,75 mm)
Største diameter på ca. 64,5 mm × 62,5 mm
(avstand fra kameraets objektivmonteringsflens
når objektivet er inntrukket)
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR: Ca. 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G: Ca. 195 g
A AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR, AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G
Objektivet som vanligvis tjener som illustrasjon i denne bruksanvisningen
er objektivet AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR. AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6 G VR og AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G har
inntrekkbare objektivrør.
1 Objektivdeksel
6 Objektivets påsettingsmerke......... 15
2 Påsettingsmerke for solblender
7 CPU-kontakter
3 Knapp for inntrekkbart objektiv ....16
8 Fokuseringsring
4 Brennviddeskala
5 Brennviddemarkering
9 Zoomring ............................................ 29
10 Bakre objektivdeksel
103
❚❚ Objektivene AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR og AF-P DX
NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED
Type
Brennvidde
Største blenderåpning
Objektivkonstruksjon
Bildevinkel
Brennviddeskala
Avstandsinformasjon
Zoom
Fokusering
Bildestabilisator (kun
AF-P DX NIKKOR
70–300 mm f/4,5–6,3 G
ED VR)
Minste fokusavstand
Irisblenderblader
Irisblender
Blenderåpningsområde
Lysmåling
Filterfatning
Ytre mål
Vekt
104
Type G AF-P DX-objektiv med innebygd CPU og Ffatning
70–300 mm
f/4,5–6,3
14 elementer i 10 grupper (inkludert 1 EDlinseelement)
22° 50´ – 5° 20´
Angitt i millimeter (70, 100, 135, 200, 300)
Overføres til kameraet
Manuell zoom med separat zoomring
Autofokus styres av en trinnmotor; en separat
fokuseringsring brukes for manuell fokusering
Objektivforskyvning ved bruk av
stabiliseringsmotorer
1,1 m fra fokalplanet ved alle zoomposisjoner
7 (avrundet blenderåpning)
Helautomatisk
• 70 mm brennvidde: f/4,5–22
• 300 mm brennvidde: f/6,3–32
Den minste blenderåpningen som vises, kan variere,
avhengig av eksponeringstrinnenes størrelse valgt
med kameraet.
Full blenderåpning
58 mm (P = 0,75 mm)
Største diameter på ca. 72 mm × 125 mm (avstand fra
kameraets objektivmonteringsflens)
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR: Ca. 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED: Ca. 400 g
A AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR, AF-P DX NIKKOR 70–300 mm
f/4,5–6,3G ED
1 Objektivdeksel
6 Brennviddemarkering
2 Påsettingsmerke for solblender
7 Objektivets påsettingsmerke......... 15
3 Fokuseringsring
8 CPU-kontakter
4 Zoomring.............................................29
9 Bakre objektivdeksel
5 Brennviddeskala
105
❚❚ AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6 G ED VR II-objektiv
Type
Brennvidde
Største blenderåpning
Objektivkonstruksjon
Bildevinkel
Brennviddeskala
Avstandsinformasjon
Zoom
Fokusering
Bildestabilisator
Minste fokusavstand
Irisblenderblader
Irisblender
Blenderåpningsområde
Lysmåling
Filterfatning
Ytre mål
Vekt
Type G AF-S DX-objektiv med innebygd CPU og Ffatning
55–200 mm
f/4–5,6
13 elementer i 9 grupper (inkludert 1 EDlinseelement)
28° 50´ – 8°
Angitt i millimeter (55, 70, 85, 105, 135, 200)
Overføres til kameraet
Manuell zoom med separat zoomring
Nikon Internal Focusing (IF)-system med
autofokus styres av en autofokusmotor og en
separat fokuseringsring for manuell fokusering
Objektivforskyvning ved bruk av
stabiliseringsmotorer
1,1 m fra fokalplanet ved alle zoomposisjoner
7 (avrundet blenderåpning)
Helautomatisk
• 55 mm brennvidde: f/4–22
• 200 mm brennvidde: f/5,6–32
Full blenderåpning
52 mm (P = 0,75 mm)
Største diameter på ca. 70,5 mm × 83 mm (avstand
fra kameraets objektivmonteringsflens når
objektivet er inntrukket)
Ca. 300 g
Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre utseendet på og spesifikasjonene
for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes
ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
106
A AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6 G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6 G ED VR II har et inntrekkbart
objektivrør.
1 Objektivdeksel
2 Påsettingsmerke for solblender
3 Fokuseringsring
8 Objektivets påsettingsmerke......... 15
9 CPU-kontakter
10 A-M-bryter
4 Zoomring.............................................29 11 Bildestabilisator ON/OFF-bryter
5 Knapp for inntrekkbart objektiv ....16 12 Bakre objektivdeksel
6 Brennviddeskala
7 Brennviddemarkering
107
A Informasjon om varemerker
IOS er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Cisco Systems,
Inc., i USA og/eller andre land og brukes under lisens. Windows er enten et
registrert varemerke eller et varemerke som tilhører Microsoft Corporation
i USA og/eller andre land. Mac, OS X, Apple®, App Store®, Apple-logoene,
iPhone®, iPad® og iPod touch® er varemerker som tilhører Apple Inc.
registrert i USA og/eller andre land. Android er et varemerke som tilhører
Google Inc. Android-roboten er gjengitt eller modifisert fra arbeider som er
opprettet og delt av Google og brukes i henhold til betingelsene som er
beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License. PictBridge-logoen er
et varemerke. Logoene SD, SDHC og SDXC er varemerker som tilhører
SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er
varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC.
Bluetooth®-merket og tilhørende logoer er registrerte varemerker som
tilhører Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Nikon Corporation
skjer under lisens.
Alle andre handelsnavn som er nevnt i denne bruksanvisningen eller annen
dokumentasjon som fulgte med ditt Nikon-produkt, er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this
device or its compliance with safety and regulatory standards. Please
note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
A Samsvarsmerking
Du kan vise standardene som kameraet samsvarer med ved å bruke
alternativet Samsvarsmerking i oppsettsmenyen (0 71).
108
A FreeType-lisens (FreeType2)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet og tilhører
© 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org). Kopiering forbudt.
A MIT-lisens (HarfBuzz)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet og tilhører © 2016
The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz).
Kopiering forbudt.
A Sertifikater
109
Batteriets levetid
Antall bilder eller filmer som kan tas opp med fulladede batterier
varierer etter batteriets tilstand, temperatur, intervall mellom
opptak og hvor lenge menyene vises. Eksempeltall for EN-EL14a
(1230 mAh)-batterier angis nedenfor.
• Fotografier, med enkeltbilde-utløsing (CIPA-standard 1): Cirka 1200 bilder
• Filmer: Cirka 60 minutter ved 1080/60 p 2
1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR-objektiv under følgende
testforhold: objektiv i syklus fra uendelig til minste avstand og ett fotografi tatt med
standardinnstillingene én gang hvert 30. s; etter at fotografiet er tatt, slås skjermen på i 4 s; tester
venter på at tidsbryteren for beredskapsstilling går ut etter at skjermen er slått av; blitsen avfyres med
full styrke én gang for annenhvert bilde. Live view er ikke brukt.
2 Målt ved 23 °C (±2 °C) med kameraet i standardinnstillingene og et AF-P DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6 G VR-objektiv under forhold spesifisert av Camera and Imaging Products Association (CIPA).
Enkeltfilmer kan være opp til 20 minutter lange og med en størrelse på 4 GB; opptaket kan komme til
å avsluttes før disse grensene nås dersom kameratemperaturen stiger.
110
Batteriets levetid kan reduseres ved å:
• Bruke skjermen
• Holde utløseren halvveis nede
• Fokusere gjentatte ganger med autofokus
• Ta NEF (RAW)-fotografier
• Bruke lange lukkertider
• Bruke kameraets Bluetooth-funksjoner
• Bruke kameraet med eksternt tilbehør tilkoblet
• Bruke VR (bildestabilisator)-funksjonen med VR-objektiver
• Zoome ut og inn gjentatte ganger med et AF-P-objektiv.
Slik får du mest mulig ut av de oppladbare Nikon EN-EL14abatteriene:
• Hold batterikontaktene rene. Tilsmussede kontakter kan redusere
batteriets ytelse.
• Bruk batteriene umiddelbart etter at de er oppladet. Batterier
utlades over tid hvis de ikke brukes.
111
112
Garantibetingelser - Nikons europeiske
servicegaranti
Kjære Nikonkunde!
Vi takker for at du kjøpte dette Nikon-produktet. Hvis Nikonproduktet ditt skulle trenge vedlikehold som faller inn under
servicegarantien, kan du kontakte forhandleren eller et medlem av
vårt autoriserte servicenettverk innenfor salgsområdet til Nikon
Europe B.V. (Europa/ Russland/andre). Se detaljer under:
http://www.europe-nikon.com/support
Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du tar kontakt
med forhandleren eller vårt autoriserte servicenettverk for å unngå
unødige problemer.
Garantien for Nikon-utstyr gjelder enhver produksjonsfeil ett år fra
kjøpsdato. Hvis du i løpet av denne garantiperioden opplever at
produktet ikke fungerer som det skal på grunn av materialsvikt eller
feil under selve produksjonen, vil vårt autoriserte servicenettverk
innenfor salgsområdet til Nikon Europe B.V. reparere produktet,
uten material- eller arbeidskostnader, på de vilkårene som er
beskrevet under. Nikon forbeholder seg retten til, etter skjønn, å
erstatte eller reparere produktet.
1. Garantien gjelder bare ved fremleggelse av hele garantikortet og
den originale bestillingen, eller kvitteringen med kjøpsdato,
produktnavn og navn på forhandleren, sammen med produktet.
Nikon forbeholder seg retten til å avslå gratis garantiservice
dersom dokumentet ovenfor ikke kan fremlegges eller hvis
teksten er ufullstendig eller uleselig.
113
2. Garantien dekker ikke:
• nødvendig vedlikehold og reparasjon eller utskiftning av deler
som følge av vanlig bruk og slitasje.
• endringer som har til hensikt å oppgradere produktet fra sitt
vanlige bruksområde, som beskrevet i bruksanvisningene, uten
skriftlig forhåndstillatelse fra Nikon.
• transportkostnader og risikoer som følger av transport i direkte
eller indirekte forbindelse med garantien.
• enhver skade som følger av endringer eller tilpassinger som
gjøres ved produktet, uten forhåndstillatelse fra Nikon, for å
tilpasse produktet nasjonale tekniske standarder i andre land
enn de som produktet opprinnelig var utviklet og/eller
produsert for.
3. Garantien gjelder ikke i tilfeller av:
• skade som følger av feil bruk inkludert, men ikke begrenset til,
bruk av produktet til andre enn normale formål og i følge
bruksanvisningen om riktig bruk og vedlikehold, og
installasjon eller bruk av produktet på en måte som ikke følger
sikkerhetsstandarder i landet der det brukes.
• skade som følge av ulykker inkludert, men ikke begrenset til,
vann, ild, feilbruk eller forsømmelse.
• endring av, skade på eller fjerning av modell- eller
serienummeret på produktet.
• skade som følge av reparasjoner eller tilpassinger som har blitt
utført av uautoriserte servicebedrifter eller -personer.
• mangler ved ethvert system som produktet er del av eller som
det brukes sammen med.
114
4. Denne servicegarantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte
rettigheter etter gjeldende, nasjonale lover eller forbrukerens
rettigheter som følger av kjøpskontrakten.
Merknad: Du kan finne en oversikt over alle autoriserte
Nikon-verksteder online ved å følge denne koblingen
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
115
E
L
P
Nikon D3400
M
SA
DIGITALKAMERA
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne
veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler (med unntak av
korte henvisninger i artikler eller anmeldelser) uten skriftlig
godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
Bruksanvisning (med garanti)
AMA16599
Trykt i Europa
No
SB8I04(1A)
6MB3601A-04
• Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker
kameraet.
• For å sikre riktig bruk av kameraet, sørg for at du leser
"For din egen sikkerhet" (side xi).
• Oppbevar denne bruksanvisningen på et tilgjengelig sted
med tanke på fremtidig bruk etter at du har lest den.
No
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising