Nikon | D5300 | Nikon D5300 Komplett bruksanvisning

Nikon D5300 Komplett bruksanvisning
DIGITALKAMERA
Komplett bruksanvisning
No
Takk for at du valgte et Nikon digitalt speilreflekskamera. For å få mest mulig ut av
kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle
andre brukere av produktet.
Her finner du det
Finn det du leter etter i:
i
Innholdsfortegnelsen ............... 0 i
i
Feilmeldinger ............................ 0 256
i
Feilsøking .................................. 0 251
i
Indeksen .................................... 0 283
Symboler og begreper
For å gjøre det enklere å finne den informasjonen du trenger, brukes følgende symboler og
begreper:
D
Dette ikonet markerer forholdsregler, informasjon som bør leses før bruk for å
unngå at kameraet skades.
A
Dette ikonet markerer merknader, informasjon som du bør lese før du bruker
kameraet.
0
Dette ikonet angir referanser til andre sider i denne bruksanvisningen.
Menyelementer, alternativer og meldinger som vises på kameraskjermen, vises i fet skrift.
Kamerainnstillinger
Forklaringene i denne bruksanvisningen forutsetter at standardinnstillingene benyttes.
Hjelp
Bruk kameraets innebygde hjelpefunksjon for hjelp med menyelementer og andre emner. Se side
8 for detaljer.
A For sikkerhets skyld
Les sikkerhetsinstruksene i "For sikkerhets skyld" før du bruker kameraet for første gang (0 viii–
xiv).
Innholdsfortegnelse
For sikkerhets skyld ........................................................................................................................viii
Merknader ........................................................................................................................................... xi
Stedsdata ............................................................................................................................................ xv
Trådløs.................................................................................................................................................xvi
Innledning
1
Bli kjent med kameraet .................................................................................................................... 1
Kamerahuset........................................................................................................................................ 1
Funksjonsvelgeren ............................................................................................................................ 3
Søkeren.................................................................................................................................................. 4
Skjermen ............................................................................................................................................... 5
Informasjonsvisningen .................................................................................................................... 6
Kameramenyer: Oversikt ................................................................................................................. 8
De første trinnene............................................................................................................................11
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j)
19
Komponere fotografier i søkeren...............................................................................................20
Vise fotografier .................................................................................................................................22
Slette uønskede bilder ...................................................................................................................22
Komponere fotografier på skjermen ........................................................................................24
Vise fotografier .................................................................................................................................26
Slette uønskede bilder ...................................................................................................................26
Ta opp filmer......................................................................................................................................27
Vise filmer ...........................................................................................................................................28
Slette uønskede filmer ...................................................................................................................29
Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon
(Motivprogrammer)
30
Funksjonsvelgeren ..........................................................................................................................31
k Portrett.......................................................................................................................................31
l Landskap...................................................................................................................................31
p Barn.............................................................................................................................................31
m Sport ...........................................................................................................................................32
n Nærbilde ...................................................................................................................................32
Andre motiver ...................................................................................................................................33
o Nattportrett..............................................................................................................................33
r Nattlandskap ...........................................................................................................................33
s Fest/innendørs........................................................................................................................34
t Strand/snø ................................................................................................................................34
u Solnedgang..............................................................................................................................34
v Skumring/soloppgang.........................................................................................................35
i
w Kjæledyrportrett.....................................................................................................................35
x Stearinlys ....................................................................................................................................35
y Blomstring ................................................................................................................................36
z Høstfarger .................................................................................................................................36
0 Mat................................................................................................................................................36
Spesialeffekter
37
% Nattsyn.......................................................................................................................................37
g Fargeskisse...............................................................................................................................38
' Leketøyskameraeffekt ..........................................................................................................38
( Miniatyreffekt..........................................................................................................................38
3 Bare valgt farge.......................................................................................................................39
1 Silhuett.......................................................................................................................................39
2 Lyse toner .................................................................................................................................39
3 Dempede toner ......................................................................................................................40
) HDR-maleri ...............................................................................................................................40
Tilgjengelige alternativer i live view .........................................................................................41
Mer om fotografering
45
Velge utløserfunksjon.................................................................................................................... 45
Serieopptak ....................................................................................................................................... 46
Lyddempet lukker........................................................................................................................... 48
Selvutløserfunksjon........................................................................................................................ 49
Fokusere (Fotografering med søkeren)................................................................................... 51
Velge hvordan kameraet skal fokusere: Fokusfunksjon ....................................................51
Velge hvordan fokuspunktet skal velges: AF-søkefeltfunksjon ......................................53
Velge fokuspunkt.............................................................................................................................55
Fokuslås...............................................................................................................................................55
Manuell fokusering .........................................................................................................................57
Bildekvalitet og -størrelse............................................................................................................. 59
Bildekvalitet .......................................................................................................................................59
Bildestørrelse.....................................................................................................................................61
Bruke den innebygde blitsen...................................................................................................... 62
Automatiske blitshevingsfunksjoner........................................................................................62
Manuelle blitshevingsfunksjoner...............................................................................................64
ISO-følsomhet................................................................................................................................... 67
Fotografering med intervallutløser .......................................................................................... 68
Fotografering med fjernkontroll................................................................................................ 70
Bruke fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr).............................................................................70
Gjenopprette standardinnstillingene ...................................................................................... 72
ii
Stedsdata ............................................................................................................................................74
Lagre stedsdata i fotografier og filmer ....................................................................................74
Sporingslogger .................................................................................................................................76
Slette logger ......................................................................................................................................78
GPS-alternativer ...............................................................................................................................79
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
82
Lukkertid og blenderåpning ........................................................................................................82
Eksponeringskontroll P (Programautomatikk) .....................................................................84
Eksponeringskontroll S (Lukkerprioritert automatikk).......................................................85
Eksponeringskontroll A (Blenderprioritert automatikk)....................................................86
Eksponeringskontroll M (Manuell) ............................................................................................87
Lange eksponeringstider (kun eksponeringskontroll M) ..................................................88
Eksponering .......................................................................................................................................90
Lysmåling............................................................................................................................................90
Eksponeringslås................................................................................................................................91
Eksponeringskompensasjon........................................................................................................92
Blitskompensasjon ..........................................................................................................................93
Bevare detaljer i høylys og skygger...........................................................................................94
Aktiv D-Lighting ...............................................................................................................................94
High Dynamic Range (HDR) .........................................................................................................96
Multieksponering.............................................................................................................................98
Hvitbalanse...................................................................................................................................... 101
Finjustering av hvitbalanse ....................................................................................................... 103
Manuell forhåndsinnstilling...................................................................................................... 104
Alternative eksponeringer......................................................................................................... 108
Picture Controls ............................................................................................................................. 111
Valg av Picture Control ............................................................................................................... 111
Endre Picture Controls ................................................................................................................ 112
Opprette egendefinerte Picture Controls............................................................................ 115
Dele egendefinerte Picture Controls ..................................................................................... 117
Live view
118
Komponere fotografier på skjermen ..................................................................................... 118
Fokusering med live view .......................................................................................................... 119
Live view-visningen ..................................................................................................................... 122
Ta opp og vise filmer
126
Ta opp filmer................................................................................................................................... 126
Filminnstillinger............................................................................................................................. 128
Vise filmer ........................................................................................................................................ 130
iii
Redigere filmer...............................................................................................................................131
Beskjære filmer .............................................................................................................................. 131
Lagre valgte bildefelter............................................................................................................... 134
Avspilling og sletting
135
Avspilling på full skjerm..............................................................................................................135
Opptaksinformasjon .................................................................................................................... 136
Miniatyravspilling..........................................................................................................................140
Kalenderavspilling ........................................................................................................................141
Se nærmere på: Avspillingszoom............................................................................................142
Beskytte fotografier mot sletting ............................................................................................143
Rangere bilder ................................................................................................................................144
Rangere enkeltbilder ................................................................................................................... 144
Rangere flere bilder...................................................................................................................... 145
Slette fotografier ...........................................................................................................................146
Fullskjerms-, miniatyr- og kalenderavspilling..................................................................... 146
Avspillingsmenyen....................................................................................................................... 147
Lysbildefremvisninger.................................................................................................................149
Alternativer for lysbildefremvisning ...................................................................................... 150
Tilkoblinger
151
Installere ViewNX 2.......................................................................................................................151
Bruke ViewNX 2..............................................................................................................................153
Kopiere bilder til datamaskinen .............................................................................................. 153
Vise bilder ........................................................................................................................................ 154
Skrive ut fotografier......................................................................................................................156
Koble til skriveren ......................................................................................................................... 156
Skrive ut bilder enkeltvis ............................................................................................................ 157
Skrive ut flere bilder ..................................................................................................................... 159
Lage en DPOF-utskriftsordre: Utskriftsinnstilling.............................................................. 162
Vise bilder på TV ............................................................................................................................164
Utstyr med standardoppløsning............................................................................................. 164
HD-enheter...................................................................................................................................... 165
Wi-Fi
167
Hva Wi-Fi kan gjøre for deg .......................................................................................................167
Få tilgang til kameraet.................................................................................................................168
WPS (kun Android) ....................................................................................................................... 169
PIN-kode (kun Android).............................................................................................................. 170
SSID (Android og iOS).................................................................................................................. 171
iv
Velge bilder for opplasting........................................................................................................ 173
Velge enkeltbilder for opplasting ........................................................................................... 173
Velge flere bilder for opplasting.............................................................................................. 174
Kameramenyer
175
D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder ........................................................................................ 175
Avspillingsmappe .................................................................................................................... 175
Visn.alternativer for avspilling............................................................................................. 176
Bildevisning................................................................................................................................ 176
Dreie til høydeformat ............................................................................................................. 176
C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer....................................................................................... 177
Nullstill opptaksmenyen ....................................................................................................... 177
Lagringsmappe......................................................................................................................... 178
NEF (RAW)-opptak ................................................................................................................... 178
Auto. fortegningskontroll ..................................................................................................... 179
Fargerom..................................................................................................................................... 179
Støyred. ved lang eksponering ........................................................................................... 179
Støyreduksjon v. høy følsomhet......................................................................................... 180
Knapp for ISO-følsomhet....................................................................................................... 180
Optisk VR..................................................................................................................................... 181
A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger ..................................................... 182
Nullstill egend. innstillinger ................................................................................................. 183
a: Autofokus ........................................................................................................................... 184
a1: Valg av AF-C-prioritet ...................................................................................................... 184
a2: Antall fokuspunkter.......................................................................................................... 184
a3: Innebygd fokuseringslys ................................................................................................ 185
a4: Avstandsmåler.................................................................................................................... 185
b: Eksponering ...................................................................................................................... 186
b1: Ev-trinn for ekspon.ktrl. .................................................................................................. 186
c: Tidsbrytere/AE-lås ........................................................................................................... 186
c1: Utløser AE-L ......................................................................................................................... 186
c2: Tidsbryt. for auto. avsteng. ............................................................................................ 186
c3: Selvutløser ........................................................................................................................... 187
c4: Fjernkontrollens virketid (ML-L3) ................................................................................ 187
d: Opptak/visning ................................................................................................................ 187
d1: Pipesignal ............................................................................................................................ 187
d2: Rutenett i søkeren ............................................................................................................ 188
d3: ISO-visning .......................................................................................................................... 188
d4: Filnummersekvens ........................................................................................................... 188
d5: Innst. for ekspon.forsinkelse ......................................................................................... 189
d6: Datomerking ...................................................................................................................... 190
e: Alternativ eksp./blits ...................................................................................................... 192
e1: Blitsktrl. for innebygd blits............................................................................................. 192
e2: Auto. altern. eksp. innstilt .............................................................................................. 192
v
f: Kontroller .............................................................................................................................193
f1: Tildel Fn-knappen .............................................................................................................. 193
f2: Tildel AE-L/AF-L-knappen ............................................................................................... 194
f3: Omvendt dreieretning ..................................................................................................... 194
f4: Utløserlås ved tomt spor ................................................................................................. 194
f5: Omvendte indikatorer...................................................................................................... 194
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett...............................................................................................195
Formater minnekort................................................................................................................ 196
Skjermens lysstyrke ................................................................................................................. 196
Format for infodisplay............................................................................................................ 197
Automatisk infodisplay .......................................................................................................... 199
Referansebilde for støvfjerning .......................................................................................... 199
Flimmerreduksjon.................................................................................................................... 200
Tidssone og dato...................................................................................................................... 201
Språk (Language) ..................................................................................................................... 201
Automatisk bilderotering...................................................................................................... 202
Bildekommentar....................................................................................................................... 202
Videostandard........................................................................................................................... 202
Fjernkontroll .............................................................................................................................. 203
Eye-Fi-opplasting ..................................................................................................................... 204
Samsvarsmerking..................................................................................................................... 204
Firmware-versjon ..................................................................................................................... 204
N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier........................................................................205
Lage retusjerte kopier ................................................................................................................. 206
D-Lighting................................................................................................................................... 207
Korreksjon av rød øyerefleks................................................................................................ 207
Beskjær......................................................................................................................................... 208
Monokrom.................................................................................................................................. 208
Filtereffekter............................................................................................................................... 209
Fargebalanse ............................................................................................................................. 210
Bildeoverlapping...................................................................................................................... 211
NEF (RAW)-prosessering........................................................................................................ 213
Endre størrelse .......................................................................................................................... 214
Rask retusjering ........................................................................................................................ 215
Rett opp....................................................................................................................................... 215
Fortegningskontroll ................................................................................................................ 215
Fiskeøye....................................................................................................................................... 216
Fargekontur................................................................................................................................ 216
Fargeskisse ................................................................................................................................. 216
Perspektivkontroll.................................................................................................................... 217
Miniatyreffekt ............................................................................................................................ 218
Bare valgt farge......................................................................................................................... 219
Direkte sammenligning ......................................................................................................... 221
m Siste innstillinger/O Min meny...........................................................................................222
Velge en meny ............................................................................................................................... 222
m Siste innstillinger...................................................................................................................... 222
O Min meny.................................................................................................................................... 223
vi
Tekniske merknader
226
Kompatible objektiver................................................................................................................. 226
Kompatible CPU-objektiver ...................................................................................................... 226
Kompatible objektiver uten CPU ............................................................................................ 228
Eksterne blitser............................................................................................................................... 232
Blitser som er kompatible med Nikon Creative Lighting System (CLS) .................... 232
Annet tilbehør ................................................................................................................................ 236
Godkjente minnekort .................................................................................................................. 238
Tilkobling av en strømforsyning og nettadapter .............................................................. 239
Vedlikeholde kameraet............................................................................................................... 240
Oppbevaring .................................................................................................................................. 240
Rengjøring....................................................................................................................................... 240
Rengjøre bildebrikken................................................................................................................. 241
Vedlikeholde kameraet og batteriet: Forholdsregler....................................................... 245
Vedlikeholde kameraet............................................................................................................... 245
Vedlikeholde batteriet ................................................................................................................ 246
Tilgjengelige innstillinger .......................................................................................................... 248
Feilsøking......................................................................................................................................... 251
Batteri/visning................................................................................................................................ 251
Opptak (Alle funksjoner) ............................................................................................................ 251
Opptak (P, S, A, M)....................................................................................................................... 253
Avspilling ......................................................................................................................................... 253
Stedsdata ......................................................................................................................................... 255
Wi-Fi (trådløse nettverk)............................................................................................................. 255
Diverse .............................................................................................................................................. 255
Feilmeldinger ................................................................................................................................. 256
Spesifikasjoner ............................................................................................................................... 259
Objektivsett..................................................................................................................................... 266
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR og
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G .......................................................................... 266
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II...................................................................... 271
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR ................................................................ 275
Minnekortkapasitet ...................................................................................................................... 281
Batteriets levetid ........................................................................................................................... 282
Indeks ................................................................................................................................................ 283
vii
For sikkerhets skyld
For å unngå skader på ditt Nikon-produkt, skader på deg selv eller andre, les følgende
sikkerhetsregler i sin helhet før du bruker dette utstyret. Oppbevar disse sikkerhetsreglene på et
sted der alle som bruker produktet, kan lese dem.
Konsekvensene av å overse forholdsreglene som er oppført i denne delen, angis med følgende
symboler:
er merket med dette ikonet. For å unngå skader bør du lese alle advarslene før du
A Advarsler
bruker dette Nikon-produktet.
❚❚ ADVARSLER
A Hold solen utenfor bildefeltet
Når du fotograferer motiver i motlys må du
passe på å holde solen godt utenfor
bildefeltet. Sollys fokusert inn i kameraet
når solen er i eller nær bildefeltet kan
forårsake brann.
A Ikke se på solen gjennom søkeren
Det kan oppstå permanente synsskader
dersom du ser på solen eller andre sterke
lyskilder gjennom søkeren.
A Bruke søkerens diopterjustering
Når du bruker søkerens diopterjustering
med øyet mot søkeren, må du være
forsiktig slik at du ikke ved et uhell stikker
fingeren i øyet.
A Ved funksjonsfeil må du slå av utstyret øyeblikkelig
Hvis du merker røyk eller uvanlig lukt fra
utstyret eller nettadapteren (ekstrautstyr),
kobler du fra nettadapteren og fjerner
batteriet umiddelbart. Vær forsiktig slik at
du unngår brannskader. Fortsatt bruk kan
medføre skader. Etter at batteriet er fjernet
må du ta med kameraet til et Nikongodkjent servicesenter for kontroll.
A Må ikke brukes i nærheten av antennelige gasser
Elektronisk utstyr må ikke brukes i
nærheten av antennelige gasser. Det kan
forårsake eksplosjon eller brann.
viii
A Holdes utenfor barns rekkevidde
Hvis du ikke overholder denne
forholdsregelen, kan det resultere i skade.
Vær også klar over at små deler utgjør
kvelningsfare. Kontakt lege umiddelbart
hvis et barn skulle svelge en del av dette
utstyret.
A Må ikke demonteres
Berøring av kameraets indre deler kan
medføre skader. Ved funksjonsfeil bør
kameraet kun repareres av en kvalifisert
tekniker. Hvis produktet åpner seg som
følge av et fall eller annet uhell, fjerner du
batteriet og/eller nettadapteren. Ta
deretter produktet med til et autorisert
Nikon-verksted for inspeksjon.
A Ikke plasser nakkeremmen rundt halsen på barn/
spedbarn
Hvis du plasserer nakkeremmen rundt
halsen på et barn/spedbarn, kan det føre til
at barnet kveles.
A Ikke vær i kontakt med kameraet, batteriet eller
laderen i lengre perioder når enhetene er på eller i
bruk
Deler av enheten blir varme. Å la enheten
være i direkte hudkontakt i lengre tid kan
resultere i lavtemperaturs brannskader.
A Du må ikke etterlate produktet på steder der det vil
bli utsatt for ekstremt høye temperaturer, som i en
lukket bil eller i direkte sollys
Hvis du ikke følger denne forholdsregelen,
kan det føre til skade eller brann.
A Ikke sikt blitsen på føreren av et motorkjøretøy
Hvis du ikke overholder denne
forholdsregelen, kan det resultere i ulykker.
A Vær forsiktig når du bruker blitsen
• Hvis du bruker kameraet med blitsen nær
huden eller andre objekter, kan det
oppstå brannsår.
• Bruk av blitsen nær motivets øyne kan
forårsake midlertidig synssvekkelse.
Blitsen bør brukes minst én meter unna
motivet. Vær spesielt oppmerksom når
du fotograferer spedbarn.
A Unngå kontakt med flytende krystaller
Hvis skjermen knuses er det viktig at du
unngår å få flytende krystaller fra skjermen
på huden eller i øynene eller munnen. Pass
også på at du ikke skjærer deg på knust
glass.
A Du må ikke bære et stativ når et objektiv eller
• Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk
varme.
• Batteriet må ikke senkes ned i eller
utsettes for vann.
• Sett batteripoldekslet på batteriet før det
transporteres. Batteriet må ikke
transporteres eller oppbevares sammen
med metallgjenstander, for eksempel
halskjeder eller hårnåler.
• Batterier kan ofte lekke når de er helt
utladet. For å unngå skader på kameraet
må du passe på å ta batteriet ut av
kameraet når det er utladet.
• Når batteriet ikke er i bruk, setter du på
batteripoldekslet og oppbevarer det på et
tørt og kjølig sted.
• Batteriet kan være varmt like etter bruk
eller når produktet har blitt brukt med
batterikraft over en lang periode. Slå av
kameraet og la batteriet bli nedkjølt før du
tar det ut.
• Avbryt bruken øyeblikkelig hvis du
merker at batteriet har blitt misfarget,
deformert eller har endret seg på andre
måter.
kamera er montert på det
Du kan snuble eller treffe andre ved et uhell
og forårsake personskade.
A Forholdsregler ved håndtering av batterier
Batterier kan lekke, bli overopphetet,
sprekke eller ta fyr hvis de ikke håndteres
riktig. Følg disse forholdsreglene når du
håndterer batterier for bruk i dette
produktet:
• Bruk kun batterier som er godkjent for
bruk i dette utstyret.
• Ikke kortslutt eller demonter batteriet.
• Ikke utsett batteriet eller kameraet som
det er satt inn i, for kraftige fysiske støt.
• Sørg for at produktet er slått av før du
bytter batteriet. Hvis du bruker en
nettadapter, må du forsikre deg om at den
er frakoblet.
• Ikke prøv å sette inn batteriet opp-ned
eller baklengs.
ix
A Følg behørige forholdsregler når du håndterer
laderen
• Må holdes tørr. Hvis du ikke følger denne
forholdsregelen kan det resultere i brann
eller elektriske støt.
• Ikke kortslutt laderens poler. Hvis du
unnlater å ta hensyn til denne
forholdsregelen, kan det føre til
overoppheting og skade på laderen.
• Støv på eller i nærheten av metalldelene
på støpselet bør fjernes med en tørr klut.
Fortsatt bruk kan føre til brann.
• Ikke kom i nærheten av laderen i
tordenvær. Hvis du ikke følger denne
forholdsregelen, kan det resultere i
elektriske støt.
• Ikke håndter støpselet eller laderen når du
er våt på hendene. Hvis du ikke følger
denne forholdsregelen, kan det resultere i
elektriske støt.
• Må ikke brukes sammen med adaptere
(støpsel) for ulike kontakter, konvertere
for omforming mellom to spenninger
(volt) eller med vekselrettere for
likestrøm/vekselstrøm. Hvis disse
forholdsreglene ikke overholdes, kan det
skade produktet eller føre til
overoppheting eller brann.
A Bruk riktige kabler
For å overholde produktbestemmelsene
når du kobler til kabler, må du bare bruke
kabler som leveres eller selges av Nikon til
dette formålet.
x
A CD-ROM-plater
CD-ROM-platene som programvaren og
håndbøkene ligger på, må ikke avspilles på
en CD-spiller for musikk. Hvis du spiller av
CD-ROM-plater i en musikk-CD-spiller, kan
du bli utsatt for hørselsskader eller skade
utstyret.
A Følg anvisningene fra fly- og sykehuspersonell
Fjern Eye-Fi-kort, deaktiver Wi-Fi og velg Av
for Stedsdata > Lagre stedsdata før du går
ombord på et fly, og slå av produktet under
takeoff og landing eller når du blir bedt om
å gjøre det av fly- og sykehuspersonell.
Radiobølger som sendes ut av enheten kan
forstyrre luftfartsnavigasjon eller medisinsk
utstyr på sykehus.
Merknader
• Ingen del av håndbøkene som følger med
dette produktet, kan reproduseres,
overføres, omskrives, lagres i et søkesystem
eller oversettes til et annet språk i noen som
helst form, uansett metode, uten at det på
forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra
Nikon.
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst
og uten forvarsel å endre utseendet på og
spesifikasjonene for maskinvaren og
programvaren som er beskrevet i disse
bruksanvisningene.
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader
som skyldes bruk av dette produktet.
• Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at
informasjonen i brukerhåndbøkene er
nøyaktig og fullstendig, setter vi pris på om
du melder fra om eventuelle feil eller
mangler til Nikons representant i ditt område
(adresser er angitt for seg selv).
xi
Meldinger til forbrukere i Europa
FORSIKTIG
EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERIER BYTTES MED FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I
HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
Dette symbolet angir at elektrisk og
elektronisk utstyr skal kasseres
separat.
Det følgende gjelder bare for kunder i
europeiske land:
• Dette produktet skal behandles som
spesialavfall og kastes ved en miljøstasjon.
Må ikke kasseres sammen med
husholdningsavfall.
• Separat kassering og resirkulering hjelper til
med å konservere naturlige ressurser og med
å forhindre negative konsekvenser for
menneskelig helse og miljøet, hvilket
ukorrekt avhending kan resultere i.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du
forhandleren eller de lokale myndighetene
som har ansvaret for avfallshåndtering.
xii
Dette symbolet betyr at batteriet skal
kasseres separat.
Det følgende gjelder bare for kunder i
europeiske land:
• Alle batterier skal behandles som
spesialavfall, uansett om de er merket med
dette symbolet eller ikke, og skal kastes ved
en miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen
med husholdningsavfall.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du
forhandleren eller de lokale myndighetene
som har ansvaret for avfallshåndtering.
Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon
Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med skanner,
digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart.
• Gjenstander som det er forbudt ved lov å kopiere eller
reprodusere
Ikke kopier eller reproduser papirpenger,
mynter, verdipapirer, obligasjoner utstedt av
stat eller annen myndighet, selv om slike
kopier eller reproduksjoner merkes
"Prøveeksemplar".
Kopiering eller reproduksjon av sedler,
mynter eller verdipapirer som sirkuleres i
utlandet, er forbudt.
Med mindre tillatelse er forhåndsinnhentet fra
myndighetene, er det forbudt å kopiere eller
reprodusere ubrukte frimerker eller postkort
som er utstedt av myndighetene.
Det er forbudt å kopiere eller reprodusere
frimerker utstedt av myndighetene og
dokumenter med lovmessig sertifisering.
• Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon av visse
dokumenter
Myndighetene har utstedt forholdsregler om
kopier eller reproduksjoner av verdipapirer
utstedt av private selskaper (aksjer, veksler,
sjekker, gavekort osv.), transportbevis (f.eks.
månedskort o.l.) eller klippekort, unntatt når
et minimum av nødvendige kopier skal
tilveiebringes for forretningsmessig bruk av et
firma. I tillegg er det forbudt å kopiere eller
reprodusere pass utstedt av politiet, lisenser
utstedt av offentlige organer eller private
grupper samt identitetskort og billetter, slik
som passersedler eller matkuponger.
• Overhold opphavsretten
Kopiering eller reproduksjon av
opphavsrettslig beskyttet arbeid som bøker,
musikk, malerier, tresnitt, trykk, kart,
tegninger, filmer og fotografier er regulert av
nasjonale og internasjonale lover om
opphavsrett. Ikke bruk dette produktet til å
lage ulovlige kopier eller bryte lover om
opphavsrett.
Kassering av datalagringsutstyr
Vær oppmerksom på at selv om du sletter bilder eller formaterer minnekort eller annet
datalagringsutstyr, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. Slettede filer kan noen
ganger gjenopprettes fra kassert lagringsutstyr ved hjelp av kommersiell programvare. Dette kan
føre til misbruk av personlige bildedata. Det er brukerens ansvar å sikre personvernet for denne
typen data.
Før du kaster en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, velger du Av for
Stedsdata > Lagre stedsdata (0 74) i oppsettsmenyen, og sletter alle data ved hjelp av
kommersielle programvarer for sletting, eller formater enheten og fyll den deretter helt opp med
bilder som ikke inneholder privat informasjon (for eksempel bilder av himmelen). Sikre også at du
erstatter alle bilder som er valgt for manuell forhåndsinnstilling (0 104). For å slette all
sporingsloggdata på et minnekort, velger du Stedsdata > Vis logger og sletter alle logger som
beskrevet på side 78. Wi-Fi-innstillinger kan nullstilles til standardverdiene ved å velge Wi-Fi >
Nettverksinnstillinger > Nullstill nettverksinnstillinger i oppsettsmenyen. Vær forsiktig slik at
du unngår å skade deg når du fysisk ødelegger en datalagringsenhet.
AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKTET ER LISENSERT UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL
BRUK AV EN KONSUMENT FOR Å (i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER
(ii) AVKODE AVC-VIDEO SOM BLE KODET AV EN KONSUMENT SOM VAR ENGASJERT I PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL
AKTIVITET OG/ELLER BLE INNHENTET FRA EN VIDEOTILBYDER SOM HAR LISENS TIL Å YTE AVC-VIDEO. INGEN LISENS GIS
ELLER ANTYDES FOR NOEN ANNEN BRUK. DU KAN FÅ MER INFORMASJON FRA MPEG LA, L.L.C.
SE http://www.mpegla.com
xiii
Bruk bare originalt elektronisk utstyr fra Nikon
Nikons kameraer inneholder komplekse elektroniske kretser. Bare originalt Nikon-tilbehør
(inkludert batteriladere, batterier, nettadaptere og blitstilbehør) som er sertifisert av Nikon og
spesielt beregnet til bruk sammen med dette digitale Nikon-kameraet, er konstruert for og påvist å
virke innenfor Nikons driftsmessige og sikkerhetsmessige krav for disse elektroniske kretsene.
Bruk av elektronisk ekstrautstyr som ikke er produsert av Nikon kan skade kameraet og
gjøre garantien ugyldig. Bruk av tredjeparts oppladbare Li-ion batterier som ikke har
det holografiske Nikon-merket vist til høyre, kan påvirke kameraets normale funksjon
eller resultere i at batteriene overopphetes, tar fyr, sprekker eller lekker.
Hvis du vil ha mer informasjon om originalt Nikon-tilbehør, kontakter du en autorisert
Nikonforhandler.
D Bruk kun originalt Nikon tilbehør
Bare originalt Nikon tilbehør som er sertifisert av Nikon og spesielt beregnet for bruk med dette
digitalkameraet, fyller Nikons driftsmessige og sikkerhetsmessige krav. BRUK AV TILBEHØR FRA ANDRE
PRODUSENTER ENN NIKON KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG.
A Før du tar viktige bilder
Før du skal ta bilder ved viktige anledninger (for eksempel i bryllup eller på reise), bør du ta et
prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
skader eller tapt fortjeneste som kan være et resultat av produktfeil.
A Livslang læring
Som et ledd i Nikons forpliktelse om "livslang læring" ved produktstøtte og opplæring finner du
kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende webområder:
• For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/
• For brukere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: http://www.nikon-asia.com/
Besøk disse nettsidene med oppdatert informasjon om produkter, nyttige tips, svar på ofte stilte
spørsmål fra brukerne (FAQ) og generelle råd om digital bildebehandling og fotografering. Du
finner mer informasjon hos den lokale Nikon-representanten. Du finner kontaktinformasjon ved å
gå til webadressen nedenfor: http://imaging.nikon.com/
xiv
Stedsdata
Sporingslogger: Stedsdata vil lagres med bilder som er tatt mens På er valgt for Stedsdata > Lagre
stedsdata (0 74). Hvis Start dessuten er valgt for Stedsdata > Opprett logg > Logg stedsdata i
oppsettsmenyen (0 76), fortsetter kameraet å logge stedsdata selv når det er av. Radiobølger som
produseres av enheten kan påvirke medisinsk utstyr og luftfartsnavigasjonssystemer; i situasjoner
der bruk av satellittnavigasjonsenheter er begrenset eller forbudt, som på sykehus eller ombord på
et fly, må du passe på at du velger Av for Lagre stedsdata og slår av kameraet.
Dele stedsdata: Merk at konklusjoner om adresser og annen personlig informasjon kan bli trukket fra
stedsdata som er lagret i sporingslogger eller lagret på bilder. Utvis forsiktighet når du deler bilder
og sporingslogger og når du laster dem opp på internett eller andre steder der de kan ses av
tredjeparter. Se "Kassering av datalagringsutstyr" (0 xiii) for informasjon om sletting av stedsdata
før du kaster kameraet eller minnekort.
Navigasjon: Posisjonen, høyden og annen stedsdata som rapporteres av enheten er kun anslag og er
ikke ment for undersøkelser eller navigasjon. Sørg for at du tar med deg egnede kart eller andre
navigasjonsenheter når du bruker produktet under utendørsaktiviteter som fjellklatring eller
fotturer.
Begrensninger for bruk: Det kan hende at stedsdatafunksjonen ikke yter som forventet i noen land eller
regioner, inkludert (per november 2013) Kina og i nærheten av den kinesiske grensen. Noen land,
inkludert Kina, forbyr uautorisert bruk av satellittnavigasjons- og andre stedsdataenheter; konsulter
med din reiseagent eller ambassaden eller turistrådet i landene du skal besøke før du reiser. På
steder der bruk er forbudt, velger du Av for Lagre stedsdata.
xv
Trådløs
Dette produktet, som inneholder krypteringsprogramvare utviklet i USA, reguleres av amerikanske
eksportadministrasjonsreguleringer og må ikke eksporteres eller videreksporteres til et land som
USA forbyr eksport av varer til. Eksport av varer er for øyeblikket forbudt til følgende land: Cuba,
Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria.
xvi
Melding til forbrukere i Europa
Nikon erklærer herved at D5300 er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre
relevante vilkår i direktiv 1999/5/EF. Konformitetserklæringen kan konsulteres på
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5300.pdf
Sikkerhet
Selv om en av fordelene med dette produktet er at det gjør det mulig for andre å fritt koble seg til
for trådløs utveksling av data hvor som helst innenfor produktets rekkevidde, kan det følgende skje
dersom sikkerhet ikke er aktivert:
• Datatyveri: Ondsinnede tredjeparter kan snappe opp trådløse overføringer for å stjele
brukeridentiteter, passord og annen personlig informasjon.
• Uautorisert tilgang: Uautoriserte brukere kan få tilgang til nettverket og endre data eller utføre
andre ondsinnede handlinger. Merk at på grunn av de trådløse nettverkenes utforming, kan
spesialiserte angrep tillate uautorisert tilgang selv når sikkerhet er aktivert.
xvii
xviii
Innledning
Bli kjent med kameraet
Bruk litt tid på å bli kjent med kamerakontrollene og -visningene. Det kan være lurt å
sette et bokmerke i denne delen og slå opp i den mens du leser gjennom resten av
bruksanvisningen.
Kamerahuset
3 2 1
13
24
4
5
6
7
8
11
25
14
15
4
16
9
17
10
18
19
20
12
22
23
1 Funksjonsvelger...........................3
2 Bryter for live view
Live view........................ 24, 118
Film ................................. 27, 126
3 R (informasjon)-knapp.......6, 123
4 Festeøyne for bærestropp...... 11
5 E/N-knapp
Eksponeringskompensasjon
............................................... 92
Justere blenderåpning........ 87
Blitskompensasjon............... 93
6 Utløser ......................................... 21
7 Strømbryter...................................2
8 Filmopptaksknapp .......... 28, 126
9 Infrarød mottaker for
fjernkontroll ML-L3 (foran)
................................................... 70
10 AF-lampe ........................... 52, 185
Selvutløserlampe...................... 49
Lampe for reduksjon av rød
øyerefleks .........................63, 65
11 Kamerahusdeksel
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
CPU-kontakter
Innebygd blits............................ 62
Høyttaler ....................................... 2
Fokusplanmerke (E)............... 58
M/ Y-knapp
Blitsfunksjon ................... 62, 64
Blitskompensasjon............... 93
Kontaktdeksel
Fn-knapp
Bruke Fn-knappen ..............193
Påsettingsmerke ....................... 13
Utløserknapp for objektivet .... 18
s/E/#-knapp........................... 45
Serieopptak............................ 46
Selvutløser.............................. 49
Fjernkontroll .......................... 70
Speil............................................243
26
27
28
29
30
21
23 Objektivfatning .................. 13, 58
24 Deksel til tilbehørssko
25 Tilbehørssko (for eksterne
blitser) ................................... 232
26 Stereomikrofon....................... 128
27 Kontakt for ekstern
mikrofon ............................... 129
28 USB- og lyd-/bildekontakt
Koble til en datamaskin .... 153
Koble til en skriver ............ 156
Koble til en TV..................... 164
29 Terminal for tilbehør ............. 237
30 HDMI miniplugg-kontakt ..... 165
Innledning
1
1
7
8 9
10
2
11
12
3
4
13
14
15
16
5
17
21
20
18
19
6
1 Søkerokular......................4, 16, 50
2 Øyemusling i gummi................50
3 G-knapp
Menyer..............................8, 175
Gjenopprette
standardinnstillingene.....72
4 Infrarød mottaker for
fjernkontroll ML-L3 (bak).....70
5 Skjerm
Vise innstillinger......................6
Live view ........................24, 118
Avspilling på full skjerm
......................................22, 135
6 Stativfeste
7 Diopterjustering ........................16
8 P-knapp
Endre innstillinger i
informasjonsvisningen.......7
Rangere bilder, retusjere
fotografier, redigere filmer
og velge bilder for
opplasting til en
smartenhet.......................135
Gjenopprette
standardinnstillingene
............................................... 72
9 A/L-knapp
Bruke A (L)-knappen
...................................... 56, 194
Beskytte fotografier mot
sletting ..............................143
10 Kommandohjul
11 K-knapp
Avspilling....................... 22, 135
12 Deksel til
minnekortspor .................12, 17
13 J (OK)-knapp ..............................9
22
14 Multivelger ................................... 9
15 O-knapp
Slette bilder under avspilling
...................................... 22, 146
16 Lampe for minnekortaktivitet
.......................................... 21, 118
17 Deksel til strømforsyning
(strømforsyningen er
ekstrautstyr)..........................239
18 Lås for batterideksel.......... 12, 17
19 Batterideksel ...................... 12, 17
20 W/Q-knapp
Miniatyrbilder......................140
Avspillingszoom ut ............142
Hjelp .......................................... 8
21 X-knapp
Avspillingszoom inn ..........142
22 Batterilås .............................. 12, 17
D Høyttaleren
Ikke plasser høyttaleren i nærheten av magnetiske enheter. Hvis ikke denne forholdsregelen
overholdes, kan data lagret på de magnetiske enhetene påvirkes.
A Strømbryteren
Drei strømbryteren som vist for å slå på
kameraet.
2
Innledning
Drei strømbryteren som vist for å slå av
kameraet.
Funksjonsvelgeren
Kameraet tilbyr et valg mellom følgende opptaksfunksjoner:
Eksponeringskontroll P, S, A og M
Velg disse eksponeringskontrollene for full
kontroll over kamerainnstillingene.
• P—Programautomatikk (0 84)
• S—Lukkerprioritert automatikk (0 85)
• A—Blenderprioritert automatikk (0 86)
• M—Manuell (0 87)
Spesialeffekter
Du kan bruke spesialeffekter under opptak.
• % Nattsyn (0 37)
• g Fargeskisse (0 38, 41)
• ' Leketøyskameraeffekt (0 38, 42)
• ( Miniatyreffekt (0 38, 42)
• 3 Bare valgt farge (0 39, 43)
• 1 Silhuett (0 39)
• 2 Lyse toner (0 39)
• 3 Dempede toner (0 40)
• ) HDR-maleri (0 40)
Autofunksjoner
Velg disse funksjonene for enkel pek-og-skytfotografering.
• i Auto (0 19)
• j Auto (blits av) (0 19)
Motivprogrammer
Kameraet optimaliserer automatisk innstillingene slik at de passer motivet som er valgt med
funksjonsvelgeren. Tilpass valget ditt etter motivet som skal fotograferes.
• k Portrett (0 31)
• m Sport (0 32)
• l Landskap (0 31)
• n Nærbilde (0 32)
• p Barn (0 31)
• h Andre motiver (0 33)
Innledning
3
Søkeren
1
2
3
4
5
6
1 Rutenett for komposisjon (vises
når På er valgt som
egendefinert innstilling d2)
................................................. 188
2 Fokuspunkter .............................55
3 AF-områdemarkører..........16, 20
4 Advarsel om lavt batteri ..........17
5 Monokrom-indikator (vises i %funksjon eller når
Monokrom Picture Control
eller en Picture Control basert
på Monokrom er valgt)
...........................................37, 111
6 "Finner ikke minnekort"indikator...................................12
7 Fokusindikator ....................21, 57
8 Indikator for eksponeringslås
(AE) ............................................91
9 Lukkertid......................................83
78
9
10
16
10 Blenderåpning (f-tall) .............. 83
11 Indikator for spesialeffekter
................................................... 37
12 Indikator for alternative
eksponeringer......................108
13 Antall gjenværende
eksponeringer ....................... 15
Antall bilder som gjenstår før
minnebufferen er full........... 47
Opptaksindikator for
hvitbalanse ...........................104
Eksponeringskompensasjonsverdi
................................................... 92
Verdi for blitskompensasjon
................................................... 93
ISO-følsomhet .................. 67, 188
Indikator for bildeoppsamling
14 "k" (vises når det er igjen minne
til mer enn 1000
eksponeringer) ...................... 15
11 12
17
18
4
Innledning
20
21
15 Klarsignal for blitsen ................ 23
16 Indikator for fleksiprogram
................................................... 84
17 Eksponeringsindikator ............ 87
Eksponeringskompensasjonsvisning
................................................... 92
Elektronisk avstandsmåler
.................................................185
18 Indikator for blitskompensasjon
................................................... 93
19 Indikator for
eksponeringskompensasjon
................................................... 92
20 Indikator for automatisk valgt
ISO-følsomhet ......................180
21 Varsellampe .............................256
Merk: Displayet vises med alle indikatorene tent for illustrative formål.
D Søkeren
Søkerens responstid og lysstyrke kan variere med temperaturen.
19
13 14 15
Skjermen
Skjermen kan vinkles og dreies som vist nedenfor.
180°
90°
180°
Normal bruk
Brett skjermen mot kameraet med fronten utover.
Denne posisjonen anbefales for normal
fotografering.
Lav-vinkel bilder
Komponer live view-bilder med kameraet nærme
bakken.
Høy-vinkel bilder
Komponer live view-bilder mens du holder
kameraet over hodet.
Selvportretter
Bruk for selvportretter i live view. Skjermen viser et
speilbilde av hva som vil vises i det endelige bildet.
D Bruke skjermen
Drei skjermen forsiktig innenfor grensene som vises. Ikke bruk for stor kraft. Dersom disse
forholdsreglene ikke overholdes, kan det skade tilkoblingen mellom skjermen og kamerahuset.
For å beskytte skjermen når kameraet ikke er i bruk, bretter du den tilbake med fronten nedover
mot kamerahuset.
Innledning
5
Informasjonsvisningen
Visningsinnstillinger: Trykk på R-knappen for å vise
informasjonsvisningen.
R-knapp
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
2
19
3
4
5
6
7
24
1 Opptaksfunksjon
i auto/
j auto (blits av)....................19
Motivprogrammer ................30
Spesialeffekter .......................37
Eksponeringskontroll P, S, A
og M ......................................82
2 Blenderåpning (f-tall)...............83
Visning av blenderåpning.......83
3 Lukkertid......................................83
Visning av lukkertid ..................83
4 Indikator for alternative
eksponeringer ..................... 108
5 Indikator for eksponeringslås
(AE) ............................................91
6 Indikator for automatisk valg av
AF-søkefelt...............................53
Indikator for 3D følgefokus.....53
Fokuspunkt .................................55
7 Utløserfunksjon .........................45
8 Indikator for Eye-Fi-tilkobling
................................................. 204
9 Indikator for Wi-Fi-tilkobling
................................................. 172
10 Indikator for sporingslogg ......77
20
21
22
23
11 Indikator for satellittsignal ..... 75
12 Innstilling for
eksponeringsforsinkelse ...189
13 Multieksponeringsindikator
.................................................100
14 Indikator for datomerking....190
15 Bildestabilisator ............... 18, 181
16 Indikator for blitsstyring .......192
Indikator for blitskompensasjon
for eksterne blitser..............235
17 Indikator for pipesignal.........187
18 Batteriindikator ......................... 17
19 ISO-følsomhet ........................... 67
ISO-følsomhetsvisning... 67, 181
Indikator for automatisk valgt
ISO-følsomhet......................180
20 Mengde for alternativ
eksponering med ADL .......109
21 Antall gjenværende
eksponeringer........................ 15
Opptaksindikator for
hvitbalanse ...........................104
Indikator for bildeoppsamling
22 "k" (vises når det er igjen minne
til mer enn 1000
eksponeringer)....................... 15
23 Eksponeringsindikator ............ 87
Indikator for
eksponeringskompensasjon
................................................... 92
Fremdriftsindikator for
alternative innstillinger .....110
24 Hjelp-ikon .................................256
Merk: Displayet vises med alle indikatorene tent for illustrative formål.
6
Innledning
Endre innstillinger: For å endre innstillingene nederst på displayet,
trykker du på P-knappen, og markerer deretter elementene ved
bruk av multivelgeren, og trykk på J for å vise alternativer for det
markerte elementet.
P-knapp
1
2
3
4
5
6
7
14
13 12
11 10
9
8
1 Bildekvalitet ............................... 59 6 Hvitbalanse ..............................101 12 AF-søkefeltfunksjon ........53, 120
2 Bildestørrelse............................. 61 7 ISO-følsomhet............................ 67 13 Fokusfunksjon...................51, 119
3 Automatikk for alternative
8 Eksponeringskompensasjon
14 Picture Control........................ 111
eksponeringer......................109
................................................... 92
4 HDR (High Dynamic Range)
9 Blitskompensasjon ................... 93
................................................... 96 10 Blitsfunksjon ....................... 63, 65
5 Aktiv D-Lighting........................ 94 11 Lysmåling.................................... 90
A Slå av skjermen
For å fjerne visningen av opptaksinformasjon fra skjermen, trykker du på R-knappen eller trykker
utløseren halvveis ned. Skjermen slås av automatisk hvis det ikke utføres noen handlinger på
omtrent 8 sekunder (for informasjon om hvordan du velger hvor lenge skjermen skal være tent,
se Tidsbryt. for auto. avsteng. på side 186).
Innledning
7
Kameramenyer: Oversikt
Du finner de fleste alternativene for opptak,
avspilling og oppsett i kameramenyene. Trykk på
G-knappen for å vise menyene.
G-knapp
Faner
Velg mellom følgende menyer:
•
•
•
•
D: Avspilling (0 175)
C: Opptak (0 177)
A: Egendefinerte innstillinger (0 182)
B: Oppsett (0 195)
•
•
N: Retusjering (0 205)
m/O: Siste innstillinger eller Min meny
(standardinnstillingen er siste innstillinger;
0 222)
Gjeldende innstillinger angis med ikoner.
Menyalternativer
Alternativer i gjeldende meny.
d
En beskrivelse av alternativet eller menyen som er valgt for
øyeblikket kan vises ved å trykke på W (Q)-knappen. Trykk
på 1 eller 3 for å rulle gjennom visningen. Trykk på W (Q)
igjen for å gå tilbake til menyene.
W (Q)-knapp
8
Innledning
❚❚ Bruke kameramenyene
Bruk multivelgeren og J-knappen til å navigere gjennom kameramenyene.
Flytt markøren opp
J-knapp: Velg det markerte elementet
Avbryt og gå tilbake til
forrige meny
Velg det markerte elementet eller
vis undermenyen
Flytt markøren ned
Følg trinnene nedenfor for å navigere i menyene.
1
Vis menyene.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
G-knapp
2
Marker ikonet for gjeldende meny.
Trykk på 4 for å markere ikonet for gjeldende
meny.
3
Velg en meny.
Trykk på 1 eller 3 for å velge ønsket meny.
Innledning
9
4
Plasser markøren i den valgte menyen.
Trykk på 2 for å plassere markøren i den valgte
menyen.
5
Marker et menyelement.
Trykk på 1 eller 3 for å markere et menyelement.
6
Vis alternativene.
Trykk på 2 for å vise alternativene for det valgte
menyelementet.
7
Marker et alternativ.
Trykk på 1 eller 3 for å markere et alternativ.
8
Velg det markerte elementet.
Trykk på J for å velge det markerte elementet.
Hvis du vil avslutte uten å velge, trykker du på
G-knappen.
Legg merke til følgende:
• Menyelementer som vises i grått er ikke tilgjengelige for øyeblikket.
• Å trykke på 2 gir vanligvis samme resultat som å trykke på J, men i noen tilfeller kan
du kun velge ved å trykke på J.
• For å gå ut av menyene og gå tilbake til opptaksfunksjonen, trykker du utløseren
halvveis ned (0 21).
10
Innledning
De første trinnene
Slå alltid av kameraet før du setter inn eller tar ut batterier eller minnekort.
1
Sett på bærestroppen.
Fest bærestroppen som vist. Gjenta for det andre festeøyet.
2
Lad opp batteriet.
Hvis en universaladapter er inkludert, løfter du støpselet opp og kobler til
universaladapteren som vist til venstre nedenfor. Kontroller at støpselet trykkes helt
inn i adapteren. Sett inn batteriet og plugg i laderen. Et helt tomt batteri vil lades
helt opp på cirka 1 time og 50 minutter.
Batteriet lades
Lading ferdig
D Under lading
Ikke flytt laderen eller berør batteriet under ladingen. Hvis ikke denne forholdsregelen
overholdes, kan det i sjeldne tilfeller resultere i at laderen viser at ladingen er ferdig selv om
batteriet bare er delvis oppladet. Ta ut og sett inn batteriet igjen for å begynne ladingen på nytt.
Innledning
11
3
Sett inn batteriet og minnekortet.
Sett inn batteriet i den retningen som vises, og bruk batteriet for å holde den
oransje batterilåsen trykket til én side. Låsen låser batteriet på plass når det er satt
helt inn.
Batterilås
A Bryteren for skrivebeskyttelse
SD-minnekort er utstyrt med en bryter for skrivebeskyttelse for å
hindre at data går tapt ved et uhell. Når denne bryteren står i
posisjon "lock" (låst), kan ikke minnekortet formateres og
fotografier kan ikke tas eller slettes (et pipesignal høres hvis du
prøver å utløse lukkeren). Skyv bryteren til posisjonen "write"
(skriv) for å låse opp minnekortet.
B
16G
16GB
Skyv minnekortet inn til det klikker på plass.
Bryter for skrivebeskyttelse
D Minnekort
• Minnekort kan være varme etter bruk. Vær forsiktig når du tar ut minnekortet fra kameraet.
• Slå av strømmen før du setter inn eller tar ut minnekort. Ikke fjern minnekort fra kameraet, slå
av kameraet eller ta ut eller koble fra strømkilden under formatering eller mens data lagres,
slettes eller kopieres til en datamaskin. Følges ikke denne forholdsregelen, kan data gå tapt,
eller kameraet eller minnekortet kan bli skadet.
• Ikke berør kortterminalene med fingrene eller metallgjenstander.
• Ikke bøy eller mist kortet i bakken, og pass på at det ikke utsettes for kraftige slag eller støt.
• Bruk ikke kraft på kortrammen. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan kortet bli
skadet.
• Må ikke utsettes for vann, varme, høy fuktighet eller direkte sollys.
• Ikke formater minnekort i en datamaskin.
12
Innledning
4
Sett på et objektiv.
Pass på at det ikke kommer støv inn i kameraet når du tar av objektivet eller
kamerahusdekslet.
Fjern kamerahusdekslet
Ta av bakre
objektivdeksel
Påsettingsmerke (kamera)
Pass sammen
påsettingsmerkene
Påsettingsmerke (objektiv)
Drei objektivet som vist til det klikker på plass.
Pass på at du fjerner objektivdekslet før du tar bilder.
Innledning
13
5
Åpne skjermen.
Åpne skjermen som vist. Ikke bruk for stor kraft.
6
Slå på kameraet.
En dialogboks for valg av språk vises.
A Objektiver med knapp for inntrekkbart objektiv
Før du bruker kameraet, låser du opp og trekker
ut zoomringen. Hold knappen for inntrekkbart
objektiv trykket ned (q) og drei zoomringen som
vist (w).
Knapp for inntrekkbart
objektiv
Bilder kan ikke tas når objektivet er trukket inn;
hvis en feilmelding vises som følge av at
kameraet har blitt slått på med objektivet
inntrukket, dreier du zoomringen til meldingen
ikke lenger vises.
14
Innledning
7
Velg et språk og still kameraklokken.
Bruk multivelgeren og J-knappen til å velge
et språk og til å stille kameraklokken.
Flytt markøren opp
J-knapp: velg det
markerte
elementet
Velg det markerte
elementet eller vis
undermenyen
Flytt markøren ned
q
w
Velg et språk
r
Velg tidssone
Velg datoformat
t
Velg et alternativ for
sommertid
8
e
Still inn tid og dato
(merk deg at kameraet
bruker en 24-timers
klokke)
Kontroller batterinivået og antall gjenværende eksponeringer.
Trykk på R-knappen, og kontroller batterinivået og antall
gjenværende eksponeringer. For antall gjenværende
eksponeringer, vises verdier over 1000 i tusenvis, indikert av
bokstaven "k".
R-knapp
Batterinivå (0 17)
Antall gjenværende
eksponeringer
Innledning
15
9
Fokuser søkeren.
Etter at du har fjernet objektivdekslet, dreier du
diopterjusteringen til AF-områdemarkørene er i
skarpt fokus. Når du håndterer kontrollen og har
øyet inntil søkeren, må du passe på at du ikke får
fingeren eller en negl i øyet.
AFområdemarkører
Søkeren er ikke i fokus
Søkeren er i fokus
D Lade opp batteriet
Les og følg advarslene og forholdsreglene på sidene viii–x og 245–247 i denne bruksanvisningen. Lad
opp batteriet innendørs ved omgivelsestemperaturer på mellom 5 °C–35 °C. Du må ikke bruke
batteriet ved omgivelsestemperaturer på under 0 °C eller over 40 °C; dersom denne
forholdsregelen ikke overholdes, kan det skade batteriet eller hemme dets ytelse. Kapasiteten
kan bli redusert og ladetidene kan øke ved batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra 45 °C til
60 °C. Batteriet vil ikke lades opp hvis temperaturen er under 0 °C eller over 60 °C. Hvis
ladelampen CHARGE blinker raskt (rundt åtte ganger i sekundet) under opplading, bekreft at
temperaturen er innenfor korrekt område, og koble deretter fra laderen og ta ut og sett inn
batteriet på nytt. Hvis problemet fortsetter, stans bruken umiddelbart og ta batteriet og laderen
med til din forhandler eller til en Nikon-autorisert servicerepresentant.
Bruk bare laderen sammen med kompatible batterier. Koble fra laderen når den ikke er i bruk.
16
Innledning
A Batterinivå
Batterinivået vises i informasjonsvisningen (en advarsel vises også i
søkeren dersom batterinivået er lavt). Hvis informasjonsvisningen ikke
vises når du trykker på R-knappen, er batteriet utladet og må lades
opp på nytt.
Informasjonsvisning
L
K
Søker
—
—
H
d
Beskrivelse
Batteriet er helt oppladet.
Batteriet er delvis utladet.
Lavt batterinivå. Klargjør et fullt oppladet ekstrabatteri
eller forbered lading av batteriet.
H
d
(blinker)
(blinker)
Batteriet er utladet. Lad opp batteriet.
A Ta ut batteriet
Slå av kameraet og åpne batteridekslet for å ta ut batteriet. Skyv
batterilåsen i retningen som vises med pilen for å frigjøre batteriet, og
ta så ut batteriet for hånd.
A Fjerne minnekort
Etter å ha forsikret deg om at lampen for minnekortaktivitet ikke lyser,
kan du slå av kameraet, åpne dekslet til minnekortsporet og trykke på
kortet for å støte det ut (q). Deretter kan du ta ut kortet for hånd (w).
16GB
A Formatere minnekort
Dersom dette er første gang minnekortet skal brukes i dette kameraet
eller dersom kortet har vært formatert i en annen enhet, velg Formater
minnekort i oppsettsmenyen og følg instruksjonene på skjermen for å
formatere kortet (0 196). Legg merke til at dette permanent sletter alle
data som kan ligge lagret på kortet. Pass på å kopiere alle fotografier og
andre data som du ønsker å beholde til en datamaskin før du fortsetter.
Innledning
17
A A-M-, M/A-M- og A/M-M-brytere
Når du bruker autofokus sammen med et objektiv som har en A-Mfunksjonsbryter, skyver du bryteren til A (dersom objektivet har en
M/A-M- eller A/M-M-bryter, velg M/A eller A/M). For informasjon om andre
objektiver som kan brukes med dette kameraet, se side 226.
A Bildestabilisator (VR)
Dersom objektivet støtter dette, kan du aktivere bildestabilisatoren ved å
velge På under Optisk VR i opptaksmenyen (0 181). Hvis objektivet er
utstyrt med en bildestabilisatorbryter, kan du alternativt skyve denne til
ON. En bildestabilisatorindikator vises i informasjonsvisningen når
bildestabilisatoren er på.
A Ta av objektivet
Pass på at kameraet er slått av når du tar av eller bytter objektiv. For å ta
av objektivet, trykker du på og holder nede utløserknappen for
objektivet (q) mens du vrir objektivet i klokkeretningen (w). Sett på
objektivdekslene og kamerahusdekslet når du har fjernet objektivet.
A Trekke inn objektiver med knapp for inntrekkbart objektiv
For å trekke inn objektivet når kameraet ikke er i bruk, holder du knappen
for inntrekkbart objektiv nede (q) og dreier zoomringen til "L" (låst)
posisjon som vist (w). Trekk inn objektivet før du fjerner det fra kameraet,
og pass på at du ikke trykker på knappen for inntrekkbart objektiv når du
fester eller fjerner objektivet.
A Kameraklokken
Kameraklokken er ikke like nøyaktig som de fleste armbåndsur og klokker. Sjekk klokken jevnlig
mot andre mer nøyaktige klokker, og still den hvis det er nødvendig.
A Klokkebatteriet
Kameraklokken får strøm fra en uavhengig, oppladbar strømkilde som lades opp ved behov når
hovedbatteriet er satt i kameraet. Tre dagers opplading vil gi strøm til klokken i cirka en måned.
Dersom en advarsel om at klokken ikke er stilt inn vises når kameraet slås på, er klokkebatteriet
utladet, og klokken vil være nullstilt. Still klokken på riktig dato og klokkeslett.
18
Innledning
"Pek og skyt"-funksjoner
(i og j)
Dette avsnittet beskriver hvordan du tar fotografier og filmer med
funksjonene i og j samt med automatiske "pek og skyt"funksjoner der majoriteten av innstillingene styres av kameraet i
forhold til opptaksforholdene.
Før du går videre, må du slå på kameraet og dreie
funksjonsvelgeren til i eller j (den eneste forskjellen
mellom de to er at blitsen ikke avfyres med jfunksjonen).
Funksjonsvelger
Fotografering med søkeren
Ta fotografier
0 20
Vise fotografier
0 22
Slette fotografier
0 22
Ta fotografier
0 24
Vise fotografier
0 26
Slette fotografier
0 26
Ta opp filmer
0 27
Vise filmer
0 28
Slette filmer
0 29
Live view
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j)
19
Komponere fotografier i søkeren
1
Gjør klart kameraet.
Når du komponerer fotografier i
søkeren, holder du håndtaket i høyre
hånd og lar kamerahuset eller
objektivet hvile i venstre hånd.
Hold kameraet som vist til høyre når du komponerer
fotografier i høydeformat (portrett).
2
Komponer fotografiet.
Komponer et fotografi i søkeren med
hovedmotivet innenfor AF-områdemarkørene.
AF-områdemarkører
A Bruk av zoomobjektiv
Før du fokuserer, dreier du på zoomringen for å justere
brennvidden og komponere bildet. Bruk zoomringen til å zoome
inn på motivet slik at det fyller et større område av bildet, eller
zoom ut for å få med mer av motivområdet i det endelige bildet
(velg lengre brennvidder for å zoome inn, kortere brennvidder
for å zoome ut).
Zoome inn
Zoomring
Zoome ut
Hvis objektivet er utstyrt med en knapp for inntrekkbart objektiv
(0 14), trykker du og holder nede knappen mens du dreier på
zoomringen til objektivet utløses og meldingen til høyre ikke
lenger vises. Juster deretter zoom med zoomringen.
20
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j)
3
Trykk utløseren halvveis ned.
Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere (hvis
motivet er dårlig belyst, kan blitsen sprette opp og
AF-lampen kan tennes). Når fokusoperasjonen er
ferdig, vil du høre et pipesignal (du vil kanskje ikke
høre et pipesignal dersom motivet er i bevegelse)
og det aktive fokuspunktet og fokusindikatoren
(I) vil komme til syne i søkeren.
Fokusindikator
I
I (blinker)
Fokuspunkt
Beskrivelse
Motivet er i fokus.
Kameraet kan ikke fokusere ved bruk
av autofokus. Se side 52.
Fokusindikator Bufferkapasitet
4
Ta bildet.
Trykk utløseren mykt ned resten av veien for å løse
ut lukkeren og ta fotografiet. Lampen for
minnekortaktivitet lyser og fotografiet vises på
skjermen i noen få sekunder. Ikke ta ut minnekortet
eller fjern eller koble fra strømkilden før lampen har
slukket, og opptaket er fullført.
Lampe for
minnekortaktivitet
A Utløseren
Kameraet har en totrinns utløser. Kameraet fokuserer når du trykker utløseren halvveis ned. Trykk
utløseren helt ned for å ta fotografiet.
Fokuser: trykk halvveis ned
Ta bildet: trykk hele veien ned
Hvis du trykker utløseren halvveis ned, avsluttes også avspillingen og kameraet gjøres klart for
umiddelbar bruk.
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j)
21
Vise fotografier
Trykk på K for å vise et bilde på skjermen.
K-knapp
Trykk på 4 eller 2 for å vise flere bilder.
Slette uønskede bilder
Vis fotografiet du ønsker å slette.
K-knapp
Trykk på O; en bekreftelsesdialogboks vil vises.
O-knapp
Trykk på O-knappen igjen for å slette bildet.
22
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j)
A Tidsbryteren for beredskapsstilling
Søkeren og informasjonsvisningen slås av dersom det ikke utføres noen handling i løpet av åtte
sekunder for å redusere utlading av batteriet. Trykk utløseren halvveis ned for å reaktivere
visningen. Tidsintervallet før tidsbryteren for beredskapsstilling slås av automatisk kan velges ved
bruk av egendefinert innstilling c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng.; 0 186).
Lysmålere på
Lysmålere av
Lysmålere på
A Den innebygde blitsen
Dersom det er nødvendig med ekstra lys for å få riktig eksponering
med innstillingen i, spretter den innebygde blitsen opp automatisk
når utløseren trykkes halvveis ned (0 62). Hvis blitsen er hevet, kan
du bare ta fotografier når klarsignalet for blitsen (M) vises. Blitsen lades
hvis klarsignalet for blitsen ikke vises; løft fingeren kort fra utløseren
og prøv igjen.
Når blitsen ikke er i bruk, må du sette den tilbake til lukket posisjon ved
å trykke den forsiktig nedover til den går i lås med et klikk.
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j)
23
Komponere fotografier på skjermen
1
Drei på bryteren for live view.
Visningen gjennom objektivet vil vises på
kameraskjermen (live view).
Bryter for live view
2
Gjør klart kameraet.
Hold håndtaket i høyre hånd og la
kamerahuset eller objektivet hvile i
venstre hånd.
Hold kameraet som vist til høyre når du komponerer
fotografier i høydeformat (portrett).
3
Fokuser.
Trykk utløseren halvveis ned. Fokuspunktet blinker
grønt mens kameraet fokuserer. Fokuspunktet vises
i grønt hvis kameraet er i stand til å fokusere; hvis
kameraet ikke kan fokusere, blinker fokuspunktet
rødt.
24
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j)
Fokuspunkt
4
Ta bildet.
Trykk utløseren helt ned. Skjermen slår seg av og
lampen for minnekortaktivitet lyser når bildet
lagres. Ikke ta ut minnekortet eller fjern eller koble fra
strømkilden før lampen har slukket, og lagringen er
ferdig. Fotografiet vises på skjermen i noen få
sekunder når lagringen av bildet er ferdig. Drei på
bryteren for live view for å avslutte live view.
Lampe for minnekortaktivitet
A Automatisk motivvalg (Automatisk motivvalg)
Hvis live view er valgt i funksjon i eller j, analyserer kameraet
automatisk motivet og velger passende opptaksfunksjon når autofokus
aktiveres. Valgt funksjon vises på skjermen.
c
d
e
f
Z
b
Portrett
Landskap
Nærbilde
Nattportrett
Auto
Auto (blits av)
Portrett av mennesker
Landskap og bybilder
Motiver nær kameraet
Portrettmotiver som komponeres mot en mørk bakgrunn
Motiver som passer til funksjon i eller j, eller som ikke faller inn under de
kategoriene som er listet opp ovenfor
A Live view
Se side 118 for mer informasjon om å ta fotografier i live view.
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j)
25
Vise fotografier
Trykk på K for å vise et bilde på skjermen.
K-knapp
Trykk på 4 eller 2 for å vise flere bilder.
Slette uønskede bilder
Vis fotografiet du ønsker å slette.
K-knapp
Trykk på O; en bekreftelsesdialogboks vil vises.
O-knapp
Trykk på O-knappen igjen for å slette bildet.
26
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j)
Ta opp filmer
Filmer kan tas opp med live view-funksjonen.
1
Drei på bryteren for live view.
Visningen gjennom objektivet vises på skjermen.
Bryter for live view
2
Gjør klart kameraet.
Hold håndtaket i høyre hånd og la
kamerahuset eller objektivet hvile i
venstre hånd.
3
Fokuser.
Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.
Fokuspunkt
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j)
27
4
Start opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen for å begynne opptaket. En
opptaksindikator og tilgjengelig tid vises på skjermen.
Filmopptaksknapp
Indikator for opptak
Gjenstående tid
5
Avslutt opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen igjen for å avslutte opptaket.
Bruk bryteren for live view til å avslutte live view.
Vise filmer
Trykk på K for å starte avspilling og bla deretter
gjennom bildene til en film (indikert av et 1-ikon)
vises. Trykk på J for å starte avspillingen og trykk på
1 eller K for å avslutte avspillingen. For mer
informasjon, se side 130.
K-knapp
D Ta opp filmer
Se side 126 for mer informasjon om å ta opp filmer.
28
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j)
Slette uønskede filmer
Vis filmen du ønsker å slette (filmer indikeres av
1-ikoner).
K-knapp
Trykk på O; en bekreftelsesdialogboks vil vises.
O-knapp
Trykk på O-knappen igjen for å slette filmen.
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j)
29
Tilpasse innstillingene etter
motiv eller situasjon
(Motivprogrammer)
Kameraet byr på et utvalg av motivprogrammer. Ved valg av et motivprogram optimeres
automatisk innstillingene for det valgte motivet. Slik blir kreativ fotografering enkelt: bare
velg et motivprogram, komponer og ta bildet som beskrevet på side 19.
Motivene som er angitt nedenfor kan velges
med funksjonsvelgeren.
k Portrett
l Landskap
p Barn
m Sport
n Nærbilde
Følgende motiver kan velges ved å dreie funksjonsvelgeren til h og å dreie kommandohjulet til
ønsket motiv vises på skjermen.
o Nattportrett
r Nattlandskap
s Fest/innendørs
t Strand/snø
u Solnedgang
v Skumring/soloppgang
w Kjæledyrportrett
x Stearinlys
y Blomstring
z Høstfarger
0 Mat
30
Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer)
Funksjonsvelgeren
Følgende motiver kan velges med funksjonsvelgeren:
Funksjonsvelger
k Portrett
Brukes for portretter med myke, naturtro
hudtoner. Hvis motivet er langt fra
bakgrunnen eller hvis du bruker et
teleobjektiv, blir bakgrunnsdetaljene
utvisket slik at bildet gir inntrykk av dybde.
l Landskap
For landskapsbilder med friske farger i
dagslys.
A
Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås
av.
p Barn
Bruk til øyeblikksbilder av barn. Klær og
bakgrunnsdetaljer får friske og kraftige
farger, mens hudtoner gjengis mykt og
naturlig.
Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer)
31
m Sport
Korte lukkertider fryser bevegelse for
dynamiske sportsbilder hvor hovedmotivet
skiller seg tydelig ut.
A
Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås
av.
n Nærbilde
For nærbilder av blomster, insekter eller
andre små motiver (makroobjektiver kan
brukes for å fokusere på svært korte
avstander).
32
Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer)
Andre motiver
Følgende motiver kan velges ved å dreie funksjonsvelgeren til h og å dreie
kommandohjulet til ønsket motiv vises på skjermen.
Funksjonsvelger
Kommandohjul
Skjerm
o Nattportrett
Brukes for å oppnå en naturlig balanse
mellom hovedmotivet og bakgrunnen i
portretter tatt i svakt lys.
r Nattlandskap
Reduser støy og unaturlige farger i
landskapsbilder tatt om natten, inkludert
bymotiver med gatelyktbelysning og
neonskilt.
A
Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås
av.
Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer)
33
s Fest/innendørs
Fanger effekten i innendørs belysning.
Brukes til fester og andre innendørs motiver.
t Strand/snø
Fremhever lysstyrken med sterkt solskinn og
lyset som glitrer i vann, snø eller sand.
A
Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås
av.
u Solnedgang
Bevarer de dype fargene i solnedganger og
soloppganger.
A
Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås
av.
34
Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer)
v Skumring/soloppgang
Bevarer fargene i det svake lyset før
soloppgang og etter solnedgang.
A
Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås
av.
w Kjæledyrportrett
Brukes til portretter av aktive kjæledyr.
A
Merk
AF-lampen slås av.
x Stearinlys
For fotografier med stearinlys.
A
Merk
Den innebygde blitsen slås av.
Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer)
35
y Blomstring
For blomsterenger, hager i blomstring og
andre landskap med mange blomster.
A
Merk
Den innebygde blitsen slås av.
z Høstfarger
Fanger høstløvets klare rød- og gulfarger.
A
Merk
Den innebygde blitsen slås av.
0 Mat
Brukes til matbilder med friske farger.
A
Merk
For fotografering med blits, trykker du på
knappen M (Y) for å heve blitsen (0 64).
A Forhindre uskarphet
Bruk et stativ til å forhindre uskarphet som forårsakes av kamerabevegelse ved lange lukkertider.
36
Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer)
Spesialeffekter
Spesialeffekter kan brukes når du tar bilder.
%
g
'
(
3
Nattsyn
Fargeskisse
Leketøyskameraeffekt
Miniatyreffekt
Bare valgt farge
1
2
3
)
Silhuett
Lyse toner
Dempede toner
HDR-maleri
Følgende effekter kan velges ved å dreie funksjonsvelgeren til q og dreie
kommandohjulet til ønsket alternativ kommer til syne på skjermen.
Funksjonsvelger
Kommandohjul
Skjerm
% Nattsyn
Bruk under mørke forhold for å ta
monokrome bilder ved høye ISOfølsomheter.
A
Merk
Bilder kan påvirkes av støy i form av lyse
piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer.
Autofokus er kun tilgjengelig i live view,
manuell fokusering kan brukes dersom
kameraet ikke er i stand til å fokusere. Den
innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
Spesialeffekter
37
g Fargeskisse
Kameraet oppdager og farger konturene for
en fargeskisse-effekt. Effekten kan justeres i
live view (0 41).
A
Merk
Filmer som er tatt opp med denne
funksjonen spilles av som en
lydsbildefremvisning av en serie med
stillbilder.
' Leketøyskameraeffekt
Du kan opprette fotografier og filmer som
ser ut som de er tatt med et leketøyskamera.
Effekten kan justeres i live view (0 42).
( Miniatyreffekt
Lag fotografier som ser ut til å være bilder av
dioramaer. Fungerer best når du tar bilder
fra et høyt utsiktpunkt. Filmer med
miniatyreffekt spilles av i høy hastighet og
komprimerer opptak på rundt 45 minutter
tatt med 1920 × 1080/30p til en film som
spilles av på rundt tre minutter. Effekten kan
justeres i live view (0 42).
A
Merk
Det tas ikke opp lyd sammen med filmer.
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås
av.
38
Spesialeffekter
3 Bare valgt farge
Alle andre farger enn de valgte fargene tas
opp i svart og hvitt. Effekten kan justeres i
live view (0 43).
A
Merk
Den innebygde blitsen slås av.
1 Silhuett
Silhuettmotiver mot lyse bakgrunner.
A
Merk
Den innebygde blitsen slås av.
2 Lyse toner
Brukes til lyse motiver for å skape bilder som
ser ut til å være fylt med lys.
A
Merk
Den innebygde blitsen slås av.
Spesialeffekter
39
3 Dempede toner
Brukes til mørke motiver for å skape bilder
med dempede toner og betoning av
høylysområder.
A
Merk
Den innebygde blitsen slås av.
) HDR-maleri
Hver gang et bilde tas, tar kameraet to bilder
med forskjellige eksponeringer og
kombinerer dem for en malerisk effekt som
fremhever detaljer og farger.
A
Merk
Effekten kan ikke forhåndsvises i live view.
Merk at det kan hende at du ikke får ønsket
resultat dersom kameraet eller motivet
beveger seg under opptaket. Under opptak
vises en melding og ingen flere fotografier
kan tas. Den innebygde blitsen slås av,
serieopptak deaktiveres og filmer tas opp
med j-funksjonen.
A NEF (RAW)
NEF (RAW)-opptak er ikke tilgjengelig med funksjonene %, g, ', (, 3 og ). Bilder som tas når
et NEF (RAW)- eller NEF (RAW)+JPEG-alternativ er valgt i disse funksjonene vil lagres som JPEGbilder. JPEG-bilder som er laget med innstillingene til NEF (RAW)+JPEG vil lagres med den valgte
JPEG-kvaliteten, mens bilder som tas med innstillingen til NEF (RAW) vil lagres som bilder med fin
kvalitet.
A
g- og (-funksjoner
Autofokus er ikke tilgjengelig under filmopptak. Oppfriskningsraten for live view vil synke, i
tillegg til bildefrekvensen for serieopptak; bruk av autofokus under live view-fotografering vil
forstyrre forhåndsvisningen.
A Forhindre uskarphet
Bruk et stativ til å forhindre uskarphet som forårsakes av kamerabevegelse ved lange lukkertider.
40
Spesialeffekter
Tilgjengelige alternativer i live view
❚❚ g Fargeskisse
1
Velg live view.
Drei på bryteren for live view. Visningen gjennom objektivet
vil vises på skjermen.
Bryter for live view
2
Juster alternativer.
Trykk på J for å vise alternativene som vises til
høyre. Trykk på 1 eller 3 for å markere Mettede
farger eller Konturer og trykk på 4 eller 2 for å
endre. Mettede farger kan forsterkes for å gjøre
fargene mer mettet, eller reduseres for en utvasket,
monokrom virkning, mens konturene kan gjøres
tykkere eller tynnere. Økning av linjenes tykkelse
gjør også fargene mer mettet.
3
Trykk på J.
Trykk på J for å avslutte når innstillingene er ferdige. Drei på bryteren for live view
for å avslutte live view. De valgte innstillingene vil fortsette å være aktive og vil bli
anvendt på fotografier som tas ved bruk av søkeren.
Spesialeffekter
41
❚❚ ' Leketøyskameraeffekt
1
Velg live view.
Drei på bryteren for live view. Visningen gjennom objektivet
vil vises på skjermen.
Bryter for live view
2
Juster alternativer.
Trykk på J for å vise alternativene som vises til
høyre. Trykk på 1 eller 3 for å markere Mettede
farger eller Vignettering og trykk på 4 eller 2 for å
endre. Juster mettede farger for å gjøre fargene mer
eller mindre mettet, juster vignetteringen for å
bestemme vignetteringsgraden.
3
Trykk på J.
Trykk på J for å avslutte når innstillingene er ferdige. Drei på bryteren for live view
for å avslutte live view. De valgte innstillingene vil fortsette å være aktive og vil bli
anvendt på fotografier som tas ved bruk av søkeren.
❚❚ ( Miniatyreffekt
1
Velg live view.
Drei på bryteren for live view. Visningen gjennom objektivet
vil vises på skjermen.
Bryter for live view
42
Spesialeffekter
2
Plasser fokuspunktet.
Bruk multivelgeren til å plassere fokuspunktet i
området som skal være i fokus og trykk deretter
utløseren halvveis ned for å fokusere. For å
midlertidig ta vekk alternativer for miniatyreffekt fra
visningen og forstørre visningen på skjermen for
nøyaktig fokus, trykker du på X. Trykk på W (Q) for
å gjenopprette miniatyreffektvisningen.
3
Visningsalternativer.
Trykk på J for å vise alternativer for miniatyreffekt.
4
Juster alternativer.
Trykk på 4 eller 2 for å velge orientering på
området som skal være i fokus, og trykk på 1 eller 3
for å justere bredden.
5
Gå tilbake til live view-visningen.
Trykk på J for å gå tilbake til live view. Drei på bryteren for live view for å avslutte
live view. De valgte innstillingene vil fortsette å være aktive og vil bli anvendt på
fotografier som tas ved bruk av søkeren.
❚❚ 3 Bare valgt farge
1
Velg live view.
Drei på bryteren for live view. Visningen gjennom objektivet
vil vises på skjermen.
Bryter for live view
2
Visningsalternativer.
Trykk på J for å vise de fargealternativer som kan
velges.
Spesialeffekter
43
3
Velg en farge.
Valgt farge
Komponer en gjenstand i den hvite firkanten i
midten av visningen og trykk på 1 for å velge
fargen på gjenstanden, dvs. den farge som vil forbli
i det endelige bildet (det kan hende at kameraet har
vanskeligheter med å oppdage umettede farger;
velg derfor en mettet farge). For å zoome inn på
midten av visningen for mer nøyaktig fargevalg,
trykker du på X. Trykk på W (Q) for å zoome ut.
4
Velg fargeområdet.
Fargeområde
Trykk på 1 eller 3 for å øke eller redusere området
for tilsvarende nyanser som skal tas med i det
endelige bildet. Velg verdier mellom 1 og 7. Legg
merke til at høyere verdier kan inkludere nyanser fra
andre farger.
5
Velg flere farger.
For å velge flere farger, dreier du på
kommandohjulet for å markere en annen av de tre
fargeboksene øverst i skjermbildet, og gjentar
trinnene 3 og 4 for å velge en annen farge. Gjenta
om ønskelig for en tredje farge. For å velge bort den
markerte fargen, trykker du på O (Trykk og hold
nede O hvis du vil fjerne alle farger. En
bekreftelsesdialogboks vises; velg Ja).
6
Gå tilbake til live view-visningen.
Trykk på J for å gå tilbake til live view. Under opptaket vil kun gjenstander med de
valgte nyansene tas opp i farger; alle andre vil tas opp i svart-hvitt. Drei på bryteren
for live view for å avslutte live view. De valgte innstillingene vil fortsette å være
aktive og vil bli anvendt på fotografier som tas ved bruk av søkeren.
44
Spesialeffekter
Mer om fotografering
Velge utløserfunksjon
For å velge hvordan lukkeren skal utløses
(utløserfunksjon), trykk på s (E/#)-knappen, marker
deretter ønsket alternativ og trykk på J.
s (E/#)-knapp
Funksjon
8
!
9
J
E
"
#
Beskrivelse
Enkeltbilde: Kameraet tar ett fotografi hver gang du trykker ned utløseren.
Serieopptak L: Kameraet tar fotografier i langsomt tempo mens utløseren holdes nede
(0 46).
Serieopptak H: Kameraet tar fotografier i raskt tempo mens utløseren holdes nede (0 46).
Lyddempet lukker: Som for enkeltbilde, bortsett fra at kamerastøy blir redusert (0 48).
Selvutløser: Ta bilder med selvutløseren (0 49).
Fjernktrl. m/utløserfors. (ML-L3): Lukkeren utløses 2 s etter utløseren på fjernkontrollen
ML-L3 (ekstrautstyr) trykkes ned (0 70).
Fjernk. m/rask respons (ML-L3): Lukkeren utløses når utløseren på fjernkontrollen ML-L3
(ekstrautstyr) trykkes ned (0 70).
Mer om fotografering
45
Serieopptak
I funksjonene ! (Serieopptak L) og 9 (Serieopptak H), tar kameraet fotografier
kontinuerlig så lenge utløseren trykkes helt ned.
1
Trykk på s (E/#)-knappen.
s (E/#)-knapp
2
Velg en serieopptaksfunksjon.
Marker ! (Serieopptak L) eller
9 (Serieopptak H) og trykk på J.
3
Fokuser.
Komponer bildet og fokuser.
4
Ta fotografier.
Kameraet tar fotografier så lenge utløseren er
trykket helt ned.
46
Mer om fotografering
A Minnebufferen
Kameraet har en minnebuffer for midlertidig lagring, slik at du kan fortsette å fotografere mens
fotografiene lagres på minnekortet. Opp til 100 fotografier kan tas etter hverandre. Avhengig av
batterinivået og antall bilder i bufferen, kan lagringen av bilder ta fra noen få sekunder til noen få
minutter. Dersom batteriet blir utladet mens bildene ligger i bufferen, deaktiveres utløseren, og
bildene overføres til minnekortet.
A Bildefrekvens
For informasjon om antall fotografier som kan tas med serieopptaksfunksjonen, se side 260. Det
kan hende at bildefrekvensen faller når minnebufferen er full eller når batterinivået er lavt.
A Den innebygde blitsen
Den innebygde blitsen kan ikke brukes under serieopptak; drei funksjonsvelgeren til j (0 19)
eller slå av blitsen (0 62).
A Bufferstørrelse
Omtrentlig antall bilder du kan lagre i minnebufferen med gjeldende
innstillinger vises i telleverksfeltet i søkeren mens utløseren trykkes
ned.
Mer om fotografering
47
Lyddempet lukker
Velg denne funksjonen for å begrense kamerastøyen til et minimum. Et pipesignal høres
ikke mens kameraet fokuserer.
1
Trykk på s (E/#)-knappen.
s (E/#)-knapp
2
Velg J (Lyddempet lukker).
Marker J (Lyddempet lukker) og trykk på J.
3
Trykk utløseren helt ned.
Trykk utløseren helt ned for å ta et bilde.
48
Mer om fotografering
Selvutløserfunksjon
Selvutløseren kan brukes til selvportretter eller gruppebilder som inkluderer fotografen.
Monter kameraet på et stativ eller plasser det på en stabil, jevn overflate før du går videre.
1
Trykk på s (E/#)-knappen.
s (E/#)-knapp
2
Velg E (Selvutløser)-funksjon.
Marker E (Selvutløser) og trykk på J.
3
Komponer fotografiet.
4
Ta fotografiet.
Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere, og trykk
så utløseren helt ned. Selvutløserlampen begynner
å blinke og en pipelyd høres. To sekunder før bildet
tas, slutter lampen å blinke og pipingen blir
hurtigere. Lukkeren utløses ti sekunder etter at
nedtellingen starter.
Merk at nedtellingen kan unnlate å starte, eller at et fotografi ikke tas dersom kameraet
ikke klarer å fokusere, eller i andre situasjoner der lukkeren ikke kan løses ut. Slå av
kameraet hvis du vil stoppe tidsbryteren uten å ta et fotografi.
Mer om fotografering
49
A Dekke søkeren
Når du tar fotografier uten å se gjennom søkeren,
fjerner du øyemuslingen i gummi (q) og setter
inn det medfølgende søkerdekslet som vist (w).
Dette forhindrer lys fra å komme inn gjennom
søkeren og påvirke eksponeringen.
Øyemusling i gummi
q
Søkerdeksel
w
A Bruke den innebygde blitsen
Før du tar fotografier med blitsen i funksjoner som krever at blitsen må heves manuelt, trykker du
på M (Y)-knappen for å heve blitsen og venter til M-indikatoren vises i søkeren (0 23). Opptaket
avbrytes dersom blitsen heves etter at selvutløseren har startet.
A Egendefinert innstilling c3 (Selvutløser)
For informasjon om valg av selvutløserens tidslengde og antall bilder som tas, se egendefinert
innstilling c3 (Selvutløser; 0 187).
50
Mer om fotografering
Fokusere (Fotografering med søkeren)
Dette avsnittet beskriver fokusalternativene som er tilgjengelige når fotografier
komponeres i søkeren. Fokusering kan justeres automatisk eller manuelt (se
"Fokusfunksjon" nedenfor). Du kan også velge fokuspunkter for automatisk eller manuell
fokusering (0 55), eller bruke fokuslås for å omkomponere fotografier etter fokusering
(0 55).
Velge hvordan kameraet skal fokusere:
Fokusfunksjon
Velg mellom følgende fokusfunksjoner. Legg merke til at AF-S og AF-C kun er tilgjengelige
med eksponeringskontroll P, S, A og M.
Alternativ
AF-A
AF-S
AF-C
MF
1
Beskrivelse
Kameraet velger automatisk enkeltbilde autofokus hvis motivet er
Automatisk AFstillestående eller kontinuerlig autofokus hvis motivet er i bevegelse.
valg
Lukkeren kan bare løses ut dersom kameraet kan fokusere.
For motiver som ikke beveger seg. Fokus låses når utløseren trykkes
Enkeltbilde-AF
halvveis ned. Lukkeren kan bare løses ut dersom kameraet kan fokusere.
For motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer kontinuerlig når utløseren
Kontinuerlig AF trykkes halvveis ned. Ved standardinnstillingene kan lukkeren kun utløses
dersom kameraet er i stand til å fokusere (0 184).
Manuell
Fokuser manuelt (0 57).
fokusering
Vis alternativer for fokusfunksjon.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende fokusfunksjon i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
2
Informasjonsvisning
Velg fokusfunksjon.
Marker en fokusfunksjon og trykk på J.
Mer om fotografering
51
A Følgefokus
Med AF-C-funksjonen, eller når kontinuerlig autofokus er valgt som AF-A-funksjon, vil kameraet
starte følgefokus dersom motivet flytter seg mot kameraet mens utløseren er trykket halvveis
ned. Dette lar kameraet følge fokuset mens det forsøker å beregne hvor motivet vil være når
lukkeren utløses.
D Kontinuerlig autofokus
Når Fokuser er valgt for egendefinert innstilling a1 (Valg av AF-C-prioritet; 0 184) og kameraet
er i AF-C-funksjon eller kontinuerlig autofokus er valgt som AF-A-funksjon, gir kameraet høyere
prioritet til fokusrespons (dvs. med et bredere fokusområde) enn med AF-S-funksjonen, og
lukkeren løses kanskje ut før fokusindikatoren vises.
A Få gode resultater med autofokus
Autofokus er ikke godt egnet for forholdene som er oppført nedenfor. Utløseren kan deaktiveres
hvis kameraet er ute av stand til å fokusere under disse forholdene, eller så kan fokusindikatoren
(I) vises. Du kan høre et pipesignal og lukkeren kan utløses selv om motivet ikke er i fokus. I disse
tilfellene fokuserer du manuelt (0 57) eller bruker fokuslås (0 55) for å fokusere på et annet motiv
på samme avstand før du komponerer fotografiet på nytt.
Det er liten eller ingen kontrast
mellom motivet og
bakgrunnen.
Fokuspunktet inneholder
områder med sterkt
kontrasterende lysstyrke.
Eksempel: Motivet har samme
farge som bakgrunnen.
Eksempel: Halve motivet er i
skygge.
Fokuspunktet inneholder
motiver i forskjellige avstander
fra kameraet.
Gjenstander i bakgrunnen
virker større enn motivet.
Eksempel: Motivet er i et bur.
Motivet domineres av jevne,
geometriske mønstre.
Eksempel: Persienner eller en
vindusrad på en skyskraper.
Eksempel: Det er en bygning i
bildefeltet bak hovedmotivet.
Motivet inneholder mange fine
detaljer.
Eksempel: En blomstereng eller
andre motiver som er små
eller mangler variasjon i
lysstyrke.
A AF-lampen
Hvis motivet er dårlig belyst, tennes AF-lampen automatisk for å hjelpe
autofokusoperasjonen når utløseren trykkes halvveis ned (med noen
begrensninger; 0 252). Merk at lampen kan bli varm når den brukes
flere ganger i rask rekkefølge og den slås av automatisk for å beskytte
lampen etter en tid med kontinuerlig bruk. Normal funksjon
gjenopprettes etter en kort pause.
52
Mer om fotografering
AF-lampe
Velge hvordan fokuspunktet skal velges: AFsøkefeltfunksjon
Velg hvordan fokuspunktet for autofokus skal velges. Merk at AF-områdefunksjonene d
(dynamisk område) og f (3D følgefokus) ikke er tilgjengelige når AF-S er valgt som
fokusfunksjon.
Alternativ
c Enkeltpunkt-AF
J
Dynamisk AFområde (9 p.)
K
Dynamisk AFområde (21 p.)
L
Dynamisk AFområde (39 p.)
f 3D følgefokus
e
1
Auto. valg av AFsøkefelt
Beskrivelse
For motiver som ikke beveger seg. Fokuspunkt velges manuelt;
kameraet fokuserer bare på motivet i det valgte fokuspunktet.
Brukes til motiver i bevegelse. Med fokusfunksjonene AF-A og AF-C velger du
fokuspunkt med multivelgeren (0 55), men kameraet vil fokusere
basert på informasjon fra omliggende fokuspunkter hvis motivet flytter
seg fra det valgte punktet en kort stund. Antall fokuspunkter varierer
etter valgt funksjon:
• 9-punkts dynamisk AF-område: Velg når det er tid til å komponere
fotografiet eller når du fotograferer motiver med forutsigbar
bevegelse (f.eks. løpere eller racerbiler på en bane).
• 21-punkts dynamisk AF-område: Velg når du fotograferer motiver uten
forutsigbar bevegelse (f.eks. fotballspillere).
• 39-punkts dynamisk AF-område: Velg når du fotograferer motiver som
beveger seg hurtig og er vanskelige å fange i bildefeltet (f.eks. fugler).
Hurtig komponering av bilder med motiver som beveger seg
uregelmessig fra side til side (f.eks. tennisspillere). Med fokusfunksjon AF-A
og AF-C velger du fokuspunkt med multivelgeren (0 55). Hvis motivet
flytter seg etter at kameraet er fokusert, bruker kameraet 3D følgefokus
til å velge et nytt fokuspunkt og holder fokus låst på originalmotivet så
lenge utløseren er trykket halvveis ned.
Kameraet registrerer motivet automatisk og velger fokuspunkt.
Vis alternativer for AF-søkefeltfunksjon.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende AF søkefeltfunksjon i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
Informasjonsvisning
Mer om fotografering
53
2
Velg AF-søkefeltfunksjon.
Marker et alternativ og trykk på J.
A AF-søkefeltfunksjon
Valg av AF-søkefeltfunksjon som er gjort med andre opptaksfunksjoner enn eksponeringskontroll
P, S, A eller M, tilbakestilles når en annen opptaksfunksjon velges.
A 3D følgefokus
Hvis motivet forlater søkeren, løfter du fingeren fra utløseren og komponerer fotografiet på nytt
med motivet i valgt fokuspunkt. Merk at når du trykker utløseren halvveis ned, lagres fargene i
området rundt fokuspunktet i kameraet. Derfor kan det hende at 3D følgefokus ikke gir ønsket
resultat for motiver med samme farge som bakgrunnen.
54
Mer om fotografering
Velge fokuspunkt
Under manuell fokusering eller når autofokus kombineres med andre AFsøkefeltfunksjoner enn e (Auto. valg av AF-søkefelt), kan du velge mellom 39
fokuspunkter, slik at det er mulig å komponere fotografier med hovedmotivet nesten
hvor som helst i bildefeltet.
1
Velg en annen AF-søkefeltfunksjon enn e
(Auto. valg av AF-søkefelt; 0 53).
2
Velg fokuspunkt.
Bruk multivelgeren til å velge fokuspunktet i
søkeren eller i informasjonsvisningen mens
lysmålerne er på. Trykk på J for å velge midtre
fokuspunkt.
Fokuspunkt
Fokuslås
Fokuslåsen kan brukes til å endre komposisjonen etter fokusering med fokusfunksjon
AF-A, AF-S eller AF-C (0 51), slik at det er mulig å fokusere på et motiv som ikke vil være i et
fokuspunkt i den endelige komposisjonen. Dersom kameraet ikke kan fokusere ved
hjelp av autofokus (0 52), kan fokuslås også brukes til å komponere fotografiet på nytt
etter å ha fokusert på et annet objekt på samme avstand som ditt originalmotiv.
Fokuslås er mest effektivt når et annet alternativ enn e (Auto. valg av AF-søkefelt) er
valgt som AF-søkefeltfunksjon (0 53).
1
Fokuser.
Plasser motivet i valgt fokuspunkt og trykk
utløseren halvveis ned for å starte fokuseringen.
Kontroller at fokusindikatoren (I) vises i søkeren.
Mer om fotografering
55
2
Lås fokus.
Fokusfunksjonene AF-A og AF-C: Med utløseren trykket
halvveis ned (q), trykker du på A (L)-knappen
(w) for å låse fokus. Fokus forblir låst mens A (L)knappen er trykket ned, selv om du senere løfter
fingeren fra utløseren.
Utløser
A (L)-knapp
Fokusfunksjon AF-S: Fokus låses automatisk når fokusindikatoren kommer til syne og
forblir låst inntil du løfter fingeren fra utløseren. Fokus kan også låses ved å trykke
på A (L)-knappen (se ovenfor).
3
Komponer fotografiet på nytt og ta bildet.
Fokus vil fortsatt være låst mellom opptak dersom
du holder utløseren halvveis nede (AF-S) eller holder
A (L)-knappen nedtrykt, slik at flere fotografier
kan tas etter hverandre med samme
fokusinnstilling.
Du må ikke endre avstanden mellom kameraet og motivet så lenge fokuslåsen er
aktiv. Hvis motivet beveger seg, fokuserer du på nytt med den nye avstanden.
A Eksponeringslås
Hvis du trykker på A (L)-knappen i trinn 2, låses også eksponeringen (0 91).
56
Mer om fotografering
Manuell fokusering
Manuell fokusering kan brukes når autofokus ikke er tilgjengelig eller ikke gir ønsket
resultat (0 52).
1
Velg manuell fokusering.
A-M-bryter
M/A-M-bryter
Dersom objektivet er utstyrt med en A-M-, M/A-M- eller
A/M-M-bryter, setter du bryteren til M.
Dersom objektivet ikke er utstyrt med en bryter for fokusfunksjon, velger du MF
(manuell fokusering) under Fokusfunksjon (0 51).
2
Fokuser.
For å fokusere manuelt, vrir du objektivets fokuseringsring til
bildet som vises på den klare delen av mattskiven i søkeren er
i fokus. Du kan ta fotografier når som helst, også når bildet
ikke er i fokus.
❚❚ Den elektroniske avstandsmåleren
Hvis objektivets største blenderåpning er f/5,6 eller større, kan du
bruke fokusindikatoren i søkeren til å kontrollere om motivet i det
valgte fokuspunktet er i fokus (du kan velge fokuspunkt blant
hvilket som helst av de 39 punktene). Når du har plassert motivet i
det valgte fokuspunktet, trykker du utløseren halvveis ned og
dreier objektivets fokuseringsring til fokusindikatoren (I) vises.
Legg merke til at når du tar bilde av motiver som beskrevet på side 52, kan det hende at
fokusindikatoren vises når motivet ikke er i fokus. Kontroller at motivet er i fokus i søkeren
før du tar bildet.
Mer om fotografering
57
A Velge manuell fokus med kameraet
Dersom objektivet støtter M/A (autofokus med manuell overstyring) eller
A/M (autofokus med manuell overstyring/AF-prioritet), kan manuell
fokusering også velges ved å sette kameraets fokusfunksjon til MF
(manuell fokusering; 0 51). Fokuseringen kan deretter gjøres manuelt,
uavhengig av hvilken funksjon som er valgt med objektivet.
A Fokusplanmerke
Fokusplanets posisjon indikeres av fokusplanmerket på
kamerahuset. Avstanden mellom objektivets monteringsflens og
fokusplanet er 46,5 mm.
46,5 mm
Fokusplanmerke
58
Mer om fotografering
Bildekvalitet og -størrelse
Til sammen avgjør bildekvalitet og -størrelse hvor mye plass hvert fotografi tar opp på
minnekortet. Større bilder med høyere kvalitet kan skrives ut større, men krever mer
minne, slik at færre slike bilder kan lagres på minnekortet (0 281).
Bildekvalitet
Velg filformat og komprimeringsforhold (bildekvalitet).
Alternativ
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic
Filtype
NEF (RAW)
NEF
To bilder tas: ett NEF (RAW)-bilde og ett JPEG-bilde med fin bildekvalitet.
NEF/
JPEG
JPEG fine
JPEG normal
JPEG basic
1
Beskrivelse
JPEG
To bilder tas: ett NEF (RAW)-bilde og ett JPEG-bilde med normal kvalitet.
To bilder tas: ett NEF (RAW)-bilde og ett JPEG-bilde med grunnleggende
kvalitet.
Raw-data fra bildebrikken lagres direkte på minnekortet. Innstillinger som
hvitbalanse og kontrast kan justeres etter opptak.
Tar JPEG-bilder med et komprimeringsforhold på omtrent 1 : 4 (fin kvalitet).
Tar JPEG-bilder med et komprimeringsforhold på omtrent 1 : 8 (normal
kvalitet).
Tar JPEG-bilder med et komprimeringsforhold på omtrent 1 : 16
(grunnleggende kvalitet).
Vis alternativer for bildekvalitet.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende bildekvalitet i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
2
Informasjonsvisning
Velg filtype.
Marker et alternativ og trykk på J.
Mer om fotografering
59
A NEF (RAW)-bilder
Vær klar over at valg av bildestørrelse ikke påvirker størrelsen på NEF (RAW)-bilder. Alternative
eksponeringer for hvitbalanse (0 108), høyt dynamisk omfang (HDR, 0 96) og datomerking
(0 190) er ikke tilgjengelig ved bildekvalitetsinnstillingene NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG.
NEF (RAW)-bilder kan vises på kameraet eller ved å bruke programvare som Capture NX 2
(ekstrautstyr; 0 236) eller ViewNX 2 (medfølger). JPEG-kopier av NEF (RAW)-bilder kan lages ved
hjelp av alternativet NEF (RAW)-prosessering i retusjeringsmenyen (0 213).
A NEF (RAW) + JPEG
Når fotografier som er tatt med NEF (RAW) + JPEG vises på kameraet, vises bare JPEG-bildet. Når
fotografier som er tatt med disse innstillingene slettes, slettes både NEF- og JPEG-bildene.
60
Mer om fotografering
Bildestørrelse
Velg en størrelse for JPEG-bilder:
Bildestørrelse
Størrelse (piksler)
Utskriftsstørrelse (cm) *
# Stor
6 000 × 4 000
50,8 × 33,9
$ Medium
4 496 × 3 000
38,1 × 25,4
% Liten
2 992 × 2 000
25,3 × 16,9
* Omtrentlig størrelse ved utskrift på 300 dpi. Utskriftsstørrelsen i tommer er det samme som
bildestørrelsen i piksler delt med skriveroppløsningen i dots per inch (dpi, punkter per tomme;
1 tomme = cirka 2,54 cm).
1
Vis alternativer for bildestørrelse.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende bildestørrelse i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
2
Informasjonsvisning
Velg bildestørrelse.
Marker et alternativ og trykk på J.
Mer om fotografering
61
Bruke den innebygde blitsen
Kameraet støtter en rekke blitsfunksjoner for fotografering av motiver i svakt lys og
motiver i motlys.
Automatiske blitshevingsfunksjoner
I funksjonene i, k, p, n, o, s, w, g og ' heves den innebygde blitsen automatisk og
avfyres ved behov.
1
Velg blitsfunksjon.
Hold M (Y)-knappen
trykket ned og drei på
kommandohjulet til
ønsket blitsfunksjon vises
i informasjonsvisningen.
+
M (Y)-knapp
2
Kommandohjul
Ta bilder.
Når utløseren trykkes halvveis ned, vil blitsen heves
hvis den trengs og avfyres når fotografiet tas. Hvis
ikke blitsen heves automatisk, MÅ DU IKKE prøve å
trekke den opp for hånd. Blitsen kan skades hvis du
ikke følger denne forholdsregelen.
62
Mer om fotografering
Informasjonsvisning
❚❚ Blitsfunksjoner
Følgende blitsfunksjoner er tilgjengelige:
• N o (automatisk blits): Når lyset er svakt eller motivet er i motlys, heves blitsen
automatisk når utløseren trykkes halvveis ned, og den avfyres når det er nødvendig.
Ikke tilgjengelig i o-funksjon.
• Njo (auto med reduksjon av rød øyerefleks): Bruk for portretter. Blitsen heves og
avfyres ved behov, men før den avfyres, lyser lampen for reduksjon av rød øyerefleks
for å hjelpe til med å redusere "røde øyne". Ikke tilgjengelig i o-funksjon.
• j (av): Blitsen avfyres ikke.
• Njr (automatisk synkronisering på lang lukkertid med reduksjon av rød
øyerefleks): Som for auto med reduksjon av rød øyerefleks, bortsett fra at lange
lukkertider brukes for å fange bakgrunnslys. Bruk for portretter som tas om kvelden
eller i svakt lys. Tilgjengelig i o-funksjon.
• Nr (automatisk synkronisering på lang lukkertid): Lange lukkertider brukes for å
fange inn bakgrunnslys om natten eller i svakt lys. Tilgjengelig i o-funksjon.
A Informasjonsvisningen
Blitsfunksjon kan også velges i informasjonsvisningen.
Mer om fotografering
63
Manuelle blitshevingsfunksjoner
Med eksponeringskontroll P, S, A, M og 0 må blitsen heves manuelt. Blitsen vil ikke avfyres
hvis den ikke er hevet.
1
Hev blitsen.
Trykk på knappen M (Y) for å heve blitsen.
M (Y)-knapp
2
Velg en blitsfunksjon (kun eksponeringskontroll P, S, A og M).
Hold M (Y)-knappen
trykket ned og drei på
kommandohjulet til
ønsket blitsfunksjon
vises i
informasjonsvisningen.
3
+
M (Y)-knapp
Ta bilder.
Blitsen avfyres når det tas et bilde.
64
Mer om fotografering
Kommandohjul
Informasjonsvisning
❚❚ Blitsfunksjoner
Følgende blitsfunksjoner er tilgjengelige:
• N (utfyllingsblits): Blitsen avfyres ved hvert bilde.
• Nj (reduksjon av rød øyerefleks): Bruk for portretter. Blitsen avfyres ved hvert bilde,
men før den avfyres, lyser lampen for reduksjon av rød øyerefleks for å hjelpe til med å
redusere "røde øyne." Ikke tilgjengelig i 0-funksjon.
• Njp (reduksjon av rød øyerefleks med synkronisering på lang lukkertid): Som for
"reduksjon av rød øyerefleks" ovenfor, bortsett fra at lukkertiden forlenges automatisk
for å fange bakgrunnslys om natten eller i svakt lys. Brukes når du ønsker å få med
bakgrunnsbelysningen i portretter. Ikke tilgjengelig med eksponeringskontroll S, M og
0.
• Np (synkronisering på lang lukkertid): Som for "utfyllingsblits" ovenfor, bortsett fra
at lukkertiden automatisk forlenges for å fange inn bakgrunnslys om natten eller i svakt
lys. Brukes når du ønsker å fange både motivet og bakgrunnen. Ikke tilgjengelig med
eksponeringskontroll S, M og 0.
• Nt (lang lukkertid med synkronisering på bakre gardin): Som for "synkronisering
på bakre gardin" nedenfor, bortsett fra at lukkertiden automatisk forlenges for å fange
bakgrunnslys om kvelden eller i svakt lys. Brukes når du ønsker å fange både motivet
og bakgrunnen. Ikke tilgjengelig med eksponeringskontroll S, M og 0.
• Nq (synkronisering på bakre gardin): Blitsen avfyres rett før lukkeren lukkes, noe
som skaper bølger av lys bak bevegelige lyskilder som vist nedenfor til høyre. Ikke
tilgjengelig med eksponeringskontroll P, A og 0.
Synkronisering på fremre
lukkergardin
Synkronisering på bakre gardin
Mer om fotografering
65
A Senke den innebygde blitsen
For å spare strøm når blitsen ikke er i bruk, kan du trykke den forsiktig ned
til den går i lås med et klikk.
A Den innebygde blitsen
For informasjon om objektiver som kan brukes med den innebygde blitsen, se side 230. Fjern
solblendere for å unngå skygger. Korteste avstand mellom blits og motiv er 0,6 m. Blitsen kan ikke
brukes i nærområdet med zoomobjektiver som har makroinnstilling.
Når den innebygde blitsen har blitt brukt i mange påfølgende bilder, kan det hende utløseren
deaktiveres et kort øyeblikk for å beskytte blitsen. Du kan fortsette å bruke blitsen etter en kort
pause.
A Tilgjengelige lukkertider med den innebygde blitsen
Lukkertiden er begrenset til følgende verdier når den innebygde blitsen brukes:
Funksjon
Lukkertid
i, k, p, n, s, w, 0, g,
', P, A
1/200–1/60
Funksjon
S
s
Lukkertid
s
1/200–30 s,
B-innstilling, Tid
1/200–30
M
1/200–1 s
o
Lukkertider som lange som 1/30 s er tilgjengelige med funksjon k når bildestabilisator er på.
Lukkertider så lange som 30 s er tilgjengelige med eksponeringskontroll P og A når
synkronisering på lang lukkertid, synkronisering bakre gardin + synkronisering på lang lukkertid
eller synkronisering på lang lukkertid + reduksjon av rød øyerefleks er valgt (0 65).
A Blenderåpning, følsomhet og blitsrekkevidde
Blitsens rekkevidde varierer med følsomheten (ISO-ekvivalens) og blenderåpning.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
66
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
Blenderåpning ved ISO-ekvivalens på
400
800
1600
3200
2,8
4
5,6
8
4
5,6
8
11
5,6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
Mer om fotografering
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
12800
16
22
32
—
—
—
—
—
Omtrentlig rekkevidde
m
1,0–8,5
0,7–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,7
ISO-følsomhet
Kameraets lysfølsomhet kan justeres i overensstemmelse med tilgjengelig lysmengde. Jo
høyere ISO-følsomhet, desto mindre lys er nødvendig for å lage en eksponering, noe som
gjør det mulig å bruke kortere lukkertider eller mindre blenderåpninger. Støy (lyse piksler
vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) er imidlertid mer sannsynlig ved innstillinger på
mellom Høy 0,3 (tilsvarer ISO 16 000) og Høy 1 (tilsvarer ISO 25 600). Valg av Auto lar
kameraet stille inn ISO-følsomhet automatisk etter lysforholdene; for å bruke auto
sammen med eksponeringskontroll P, S, A og M, velger du Auto. ISO-følsomhetsktrl. for
elementet Knapp for ISO-følsomhet i opptaksmenyen (0 180).
Funksjon
ISO-følsomhet
i, j, %
Auto
P, S, A, M
100–12 800 i trinn på 1/3 EV; Høy 0,3, Høy 0,7, Høy 1
Andre opptaksfunksjoner Auto; 100–12 800 i trinn på 1/3 EV; Høy 0,3, Høy 0,7, Høy 1
1
Vis alternativer for ISO-følsomhet.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende ISO-følsomhet i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
2
Informasjonsvisning
Velg ISO-følsomhet.
Marker et alternativ og trykk på J.
Mer om fotografering
67
Fotografering med intervallutløser
Kameraet er utstyrt for å ta fotografier automatisk ved forvalgte intervaller.
D Før opptaket
Før du begynner med fotografering med intervallutløser, ta et testbilde med gjeldende
innstillinger og vis resultatene på skjermen. For å forsikre deg om at opptaket starter ved ønsket
tidspunkt, kontroller at kameraklokken er stilt inn korrekt (0 201).
Bruk av stativ anbefales. Monter kameraet på et stativ før opptaket begynner. Kontroller at
batteriet er fulladet slik at opptaket ikke avbrytes.
1
Velg Opptak med intervallutløser.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Opptak med intervallutløser i
opptaksmenyen og trykk på 2.
G-knapp
2
Velg starttidspunkt.
Velg mellom følgende starttriggere.
• For å starte opptaket umiddelbart, marker Nå og
trykk på 2. Opptaket begynner omtrent tre
sekunder etter at innstillingene er fullført; gå
videre til trinn 3.
• For å velge et starttidspunkt, marker
Starttidspunkt og trykk på 2 for å vise
alternativene for starttidspunkt vist til høyre.
Trykk på 4 eller 2 for å markere timer eller
minutter, og trykk på 1 eller 3 for å endre.
Trykk på 2 for å fortsette.
3
Velg intervall.
Trykk på 4 eller 2 for å markere timer,
minutter eller sekunder, og trykk på 1 eller 3
for å velge et intervall som er lenger enn den
lengste forventede lukkertiden. Trykk på 2 for
å fortsette.
68
Mer om fotografering
4
Velg antall intervaller.
Trykk på 4 eller 2 for å markere antall
intervaller (dvs. antall ganger kameraet tar et
bilde); trykk på 1 eller 3 for å endre. Trykk på
2 for å fortsette.
5
Start opptaket.
Marker På og trykk på J (for å gå tilbake til
opptaksmenyen uten å starte tidsbryteren for
intervallutløsing, marker Av og trykk på J).
Den første bildeserien vil tas ved det
spesifiserte starttidspunktet eller etter rundt
3 s dersom Nå ble valgt i Velg starttidspunkt i trinn 2. Opptaket vil fortsette ved
det valgte intervallet til alle bildene har blitt tatt; mens opptaket pågår, blinker
lampen for minnekortaktivitet med jevne mellomrom. Merk deg at ettersom
lukkertiden og nødvendig tid for å lagre bildet på minnekortet kan variere fra bilde
til bilde, kan intervaller hoppes over dersom kameraet fortsatt er i gang med å lagre
forrige intervall. En advarsel vises på skjermen dersom opptaket ikke kan fortsette
ved gjeldende innstillinger (for eksempel dersom en lukkertid som "B-innstilling"
eller "Tid" er valgt for øyeblikket sammen med eksponeringskontroll M eller dersom
starttidspunktet er om mindre enn et minutt).
A Dekk over søkeren
For å forhindre at lys kommer inn i søkeren og påvirker eksponeringen, skal du fjerne
øyemuslingen i gummi og dekke søkeren med søkerdekslet som følger med (0 50).
A Andre innstillinger
Innstillingene kan ikke justeres under fotografering med intervallutløser. Uavhengig av valgt
utløserfunksjon, tar kameraet ett fotografi ved hvert intervall; kamerastøy reduseres i funksjon J.
Alternative eksponeringer (0 108), multieksponering (0 98) og høyt dynamisk omfang (HDR;
0 96) kan ikke brukes.
A Avbryte fotografering med intervallutløser
For å avbryte opptak med intervallutløser, slå av kameraet eller drei funksjonsvelgeren til en ny
innstilling. Skjermen kan settes tilbake i oppbevaringsposisjon uten at dette forstyrrer opptak
med intervallutløser.
Mer om fotografering
69
Fotografering med fjernkontroll
Bruke fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr)
Fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr) (0 237) kan brukes til å redusere kamerabevegelse
eller til selvportretter. Monter kameraet på et stativ eller plasser det på en stabil, jevn
overflate før du går videre.
1
Trykk på s (E/#)-knappen.
s (E/#)-knapp
2
Velg en fjernkontrollfunksjon.
Marker " (Fjernktrl. m/utløserfors. (ML-L3))
eller # (Fjernk. m/rask respons (ML-L3)) og
trykk på J.
3
Komponer fotografiet.
Kontroller fokus ved å trykke utløseren halvveis
ned.
4
Ta fotografiet.
På 5 meters avstand eller mindre, sikter du
senderen på ML-L3 mot en av kameraets
infrarøde mottakere (0 1, 2) og trykker på
ML-L3's utløser. I innstillingen fjernkontroll
med utløserforsinkelse lyser
selvutløserlampen i omtrent to sekunder før
lukkeren utløses. I innstillingen fjernkontroll
med rask respons blinker selvutløserlampen
etter at lukkeren er utløst.
Merk at nedtellingen kan unnlate å starte, eller at et fotografi ikke tas dersom kameraet
ikke klarer å fokusere, eller i andre situasjoner der lukkeren ikke kan løses ut.
70
Mer om fotografering
A Før du bruker fjernkontrollen ML-L3
Fjern det gjennomsiktige plastarket som isolerer batteriet før du bruker ML-L3 for første gang.
A Dekk over søkeren
For å forhindre at lys kommer inn i søkeren og påvirker eksponeringen, skal du fjerne
øyemuslingen i gummi og dekke søkeren med søkerdekslet som følger med (0 50).
A Kameraets utløser/andre fjernkontrollenheter
Hvis en utløserfunksjon for fjernkontroll ML-L3 er valgt og lukkeren utløses på en annen måte enn
med fjernkontrollen ML-L3 (for eksempel med kameraets utløser eller utløseren på en
fjernstyringskabel eller trådløs fjernkontroll (ekstrautstyr)), vil kameraet fungere i utløserfunksjon
med enkeltbilde.
A Avslutte fjernkontrollfunksjonen
Fjernkontrollfunksjonen avbrytes automatisk hvis det ikke tas noe fotografi innen tiden som er
valgt i egendefinert innstilling c4 (Fjernkontrollens virketid (ML-L3), 0 187).
Fjernkontrollfunksjonen vil også avbrytes hvis kameraet slås av, en nullstilling med to knapper
utføres (0 72) eller opptaksalternativene nullstilles ved bruk av Nullstill opptaksmenyen.
A Bruke den innebygde blitsen
Før du tar fotografier med blits med en manuell blitshevingsfunksjon (0 64), trykker du på M (Y)knappen for å heve blitsen og venter til M-indikatoren vises i søkeren (0 23). Opptaket vil
avbrytes hvis blitsen heves etter at utløseren på ML-L3 trykkes ned. Dersom blitsen er nødvendig,
vil kameraet først reagere på utløseren på ML-L3 når blitsen har ladet seg opp. Med en automatisk
blitshevingsfunksjon, begynner opplading av blitsen når en fjernkontrollfunksjon velges; så snart
blitsen er ladet opp, vil den automatisk heves og avfyres når det trengs.
A Trådløse fjernkontroller
Fjernkontroll er også tilgjengelige med de forskjellige kombinasjonene med de trådløse
fjernkontrollene WR-R10, WR-T10 og WR-1 (0 237), ettersom utløserne på de trådløse
fjernkontrollene utfører de samme funksjonene som kameraets utløser. Du finner mer
informasjon i bruksanvisningen som følger med fjernkontrollene.
Mer om fotografering
71
Gjenopprette standardinnstillingene
Kamerainnstillingene nedenfor og på side 73 kan
gjenopprettes til standardverdiene ved at du holder nede
G- og P-knappene samtidig i mer enn to sekunder (disse
knappene er markert med et grønt punkt).
Informasjonsvisningen slås av en kort stund mens
G-knapp
innstillingene nullstilles.
P-knapp
❚❚ Tilgjengelige innstillinger fra informasjonsvisningen
Alternativ
Bildekvalitet
Bildestørrelse
Auto. alternative ekspon.
P, S, A, M
HDR (High Dynamic Range)
P, S, A, M
Aktiv D-Lighting
P, S, A, M
Hvitbalanse
P, S, A, M
ISO-følsomhet
P, S, A, M
k, l, p, m, n, o, r, s, t,
u, v, w, x, y, z, 0, g, ', (,
3, 1, 2, 3, )
Picture Control-innstillinger
P, S, A, M
Fokusfunksjon
Søker
Andre opptaksfunksjoner
enn %
Live view/film
Standard
JPEG normal
Stor
0
59
61
Av
108
Av
96
Auto
94
Auto
101
100
Auto
67
Uendret *
111
AF-A
51
AF-S
119
Alternativ
AF-søkefeltfunksjon
Søker
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
Mer om fotografering
Enkeltpunkt-AF
Dynamisk AFområde (39 p.)
i, j, k, l, p, o, r, s, t,
Auto. valg av AFu, v, y, z, g, ', 3, ), P, S,
søkefelt
A, M
Live view/film
k, l, p, o, s, t, u, v, x, Ansiktsprioritert
y, z
AF
m, r, w, %, g, ', 3, 1, 2, Bredt fokusfeltAF
3, ), P, S, A, M
Normalt fokusfeltn, 0
AF
Lysmåling
P, S, A, M
Matrisemåling
Blitsfunksjon
i, k, p, n, w, g, '
Auto
Auto.
o
synkronisering på
lang lukkertid
Auto + reduksjon
s
av rød øyerefleks
P, S, A, M
Utfyllingsblits
Blitskompensasjon
P, S, A, M
Av
Eksponeringskompensasjon
%, P, S, A, M
Av
* Kun gjeldende Picture Control.
72
Standard
0
53
120
90
63,
65
93
92
❚❚ Andre innstillinger
Alternativ
Utløserfunksjon
m, w
Andre opptaksfunksjoner
Fokuspunkt
AE-/AF-lås aktiv
Andre opptaksfunksjoner
enn i og j
Fleksiprogram
P
Multieksponering
Multieksponeringer
P, S, A, M
Standard
Serieopptak H
Enkeltbilde
Sentrum
0
45
55
Av
194
Av
84
Av
98
Alternativ
Spesialeffekter
g
Mettede farger
Konturer
'
Mettede farger
Vignettering
(
Retning
Bredde
3
Farge
Fargeområde
Standard
0
0
0
41
0
0
42
Liggende
Normal
42
Av
3
43
Mer om fotografering
73
Stedsdata
Lagre stedsdata i fotografier og filmer
Den innebygde stedsdataenheten kan lagre informasjon om kameraets gjeldende
posisjon (breddegrad, lengdegrad, høyde) og gjeldende tid (UTC), som gitt av
satellittnavigasjonssystemer, og lagre informasjonen i fotografier og filmer som tas med
kameraet. Stedsdatafunksjonen fungerer best på steder med fritt utsyn til himmelen.
1
Velg Stedsdata.
Trykk på G-knappen for å vise menyene,
marker deretter Stedsdata i oppsettsmenyen
og trykk på 2.
G-knapp
2
Velg Lagre stedsdata.
Marker Lagre stedsdata og trykk på 2.
3
Velg På.
Marker På og trykk på J for å aktivere
kameraets innebygde stedsdataenhet.
Kameraet vil begynne å motta stedsdata fra
navigasjonssatellitter.
A Før du aktiverer stedsdatafunksjonen
Les advarslene på side viii til xv før du bruker stedsdatafunksjonen og pass på at klokken er stilt
inn på riktig klokkeslett og dato som beskrevet på side 201. Sørg for at batteriet er ladet opp for
å unngå at kameraet uventet slår seg av.
74
Mer om fotografering
4
Sjekk satellittsignalstyrken.
Trykk på R-knappen og sjekk
satellittsignalstyrken i informasjonsvisningen.
R-knapp
5
Ta bilder.
Stedsdata som oppnås via navigasjonssatellittsystemet vil lagres med hvert
fotografi eller hver film som tas og kan vises i visningene med
avspillingsfotografiinfo (0 136) eller merket av på et kart ved bruk av den
medfølgende ViewNX 2-programvaren (0 154).
6
Slå stedsdatafunksjonen av.
For å slå av stedsdatafunksjonen når du ikke
trenger den lenger, velger du Av for Stedsdata
> Lagre stedsdata i oppsettsmenyen.
A Indikator for satellittsignal
Signalstyrken vises i stedsdatavisningen som følger:
• # (statisk): Kameraet lagrer breddegrad, lengdegrad og høyde.
• $ (statisk): Kameraet lagrer kun breddegrad og lengdegrad; høyde
lagres ikke.
• % (blinker): Sted lagres ikke.
Mer om fotografering
75
Sporingslogger
Den innebygde stedsdataenheten kan logge informasjon om kameraets gjeldende
posisjon (breddegrad, lengdegrad, høyde) og gjeldende tid (UTC), som gitt av
satellittnavigasjonssystemer. Stedsdata lagres automatisk ved forhåndsinnstilte
intervaller og lagres på en sporingsloggfil, som blir lagret separat fra bildene som tas med
kameraet. Den medfølgende ViewNX 2-programvaren (0 154) kan deretter brukes til å
vise sporet på et kart.
1
Velg På for Lagre stedsdata.
Trykk på G-knappen for å vise menyene, og
velg Stedsdata > Lagre stedsdata i
oppsettsmenyen. Marker På og trykk på J.
G-knapp
2
Velg Opprett logg.
Marker Opprett logg og trykk på 2.
3
Velg loggintervall og logglengde.
Marker Loggintervall (s) og trykk på 4 eller 2
for å velge hvor ofte kameraet skal logge
stedsdata (loggintervallet i sekunder), marker
deretter Logglengde (t) og trykk på 4 eller 2
for å velge hvor lenge (i timer) loggen skal
fortsette.
4
Start loggen.
Marker Logg stedsdata og trykk på 2, marker
deretter Start og trykk på J. Stedsdata vil
logges ved intervallet og for perioden som er
valgt i trinn 3. Gjenværende tid vises i
Stedsdata-displayet. Merk at stedsdata vil
logges selv når tidsbryteren for
beredskapsstilling har utløpt eller kameraet er
av, noe som øker tappingen av batteriet.
76
Mer om fotografering
5
Stopp loggen.
For å avslutte loggen og lagre den på
minnekortet før den valgte logglengden er
nådd, må du velge Stedsdata > Opprett logg
> Logg stedsdata, marker deretter Stopp og
trykk på J. Lampen for minnekortaktivitet
lyser mens kameraet lagrer loggen på
minnekortet; du må ikke fjerne batteriet eller
minnekortet mens lampen er tent.
A Pause logger
For å pause loggen, velger du Pause i Opprett logg-displayet. Loggen
kan gjenopptas ved at du velger Start på nytt.
A Logging av stedsdata
Når sporing er aktivert, fortsetter kameraet å overvåke satellittsignaler selv når det er av. For å
unngå at logger blir avbrutt, må du sørge for at kamerabatteriet er fullt oppladet før du aktiverer
sporingsfunksjonen.
A Sporingsloggvisningen
Når sporing er aktivt, vises indikatoren til høyre i informasjonsvisningen.
A Vise loggdatoer
Hvis du velger Vis logger for Stedsdata, vises en liste over datoene da
logger ble lagret. I tilfeller med datoer med flere logger, identifiseres de
individuelle loggene med et nummer.
Mer om fotografering
77
Slette logger
Følg trinnene nedenfor for å slette alle eller valgte logger.
1
Velg Vis logger.
Velg Stedsdata i oppsettsmenyen, marker
deretter Vis logger og trykk på J.
2
Trykk på O.
Dialogboksen til høyre vises.
O-knapp
3
Velg logger.
For å slette valgte logger, marker elementer på
listen, trykk på 2 for å velge eller fjerne valget,
og trykk deretter på J for å gå videre.
For å slette alle logger, trykker du på X og deretter
på J.
X-knapp
4
Velg Ja.
En bekreftelsesdialogboks vises. Marker Ja og
trykk på J for å slette loggene.
A Kopiere logger til en datamaskin
Logger lagres i "NIKON" > "GNSS"-mappen på minnekortet og har navn som består av "N",
etterfulgt av loggdatoen (ååmmdd), en enkelttegnidentifikator fra 0 til Z som tildeles i stigende
rekkefølge av kameraet og endelsen ".log" (den første loggen som eksempelvis blir registrert 1.
oktober 2013 vil dermed bli kalt "N1310010.log"). Logger kan kopieres til en datamaskin ved at du
setter inn minnekortet i en kortleser eller et kortspor og overfører filene ved bruk av
Nikon Transfer 2. Loggene er i NMEA-format, men det kan hende at de ikke kan vises korrekt i
noen applikasjoner eller på noen enheter.
78
Mer om fotografering
GPS-alternativer
Bruk elementet Stedsdata > GPS-alternativer i oppsettsmenyen for å justere
innstillingene for den innebygde stedsdataenheten.
❚❚ Tidsbryter for ber.stilling
Velg om du vil bruke tidsbryteren for beredskapsstilling med stedsdatafunksjonen.
Alternativ
Aktiver
Deaktiver
Beskrivelse
Tidsbryter for beredskapsstilling aktivert: Kamera skifter til beredskapsstilling
dersom du ikke gjør noen handlinger i tidsrommet som er valgt i egendefinert
innstilling c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng.; 0 186) > Tidsbryter for ber.stilling
(for å gi kameraet tid til å hente inn stedsdata, forlenges forsinkelsen med opptil ett
minutt etter at tidsbryteren for beredskapsstilling aktiveres eller kameraet slås på).
Dette reduserer tapping av batteriet. Vær oppmerksom på at kameraet fortsetter å
hente stedsdata en viss tid etter at tidsbryteren har gått ut.
Tidsbryter for beredskapsstilling deaktivert. Dette sikrer uavbrutt lagring av
stedsdata.
❚❚ Still inn klokke etter satellitt
Velg Ja for å stille inn kameraklokken basert på tidspunktet som gis fra
satellittnavigasjonssystemet.
Mer om fotografering
79
❚❚ Oppdater A-GPS-fil
Bruk av assisterte GPS (A-GPS eller aGPS)-filer reduserer tiden som er nødvendig for den
innebygde stedsdataenheten til å avgjøre den gjeldende posisjonen. Assisterte GPS-filer
kan oppdateres som beskrevet nedenfor.
1
Last ned den nyeste assisterte GPS-filen.
Last ned den gjeldende assisterte GPS-filen fra følgende adresse:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2
Kopier filen til "NIKON"-mappen på minnekortet.
Sett minnekortet inn i en kortleser eller et kortspor, og kopier filen til "NIKON"mappen i minnekortets rotkatalog (hvis mappen ikke allerede eksisterer, oppretter
du en ny mappe med navnet "NIKON").
3
4
5
Sett inn minnekortet i kameraet.
Slå på kameraet.
Oppdater filen.
I kameraets oppsettsmeny går du til Stedsdata > GPS-alternativer, marker
deretter Oppdater A-GPS-data og trykk på 2. Marker Ja og trykk på J for å
oppdatere assistert GPS-data. Oppdateringen tar cirka to minutter.
D Utløpsdato
Assisterte GPS-filer forblir gyldige i cirka to uker etter nedlastning og kan
ikke brukes etter sin utløpsdato (en feilmelding vises hvis du forsøker å
bruke en fil som har gått ut på dato). Utløpsdatoen for den gjeldende
assisterte GPS-filen kan vises på kameraets Oppdater A-GPS-datadisplay. Oppdater assisterte GPS-filer før du bruker stedsdatafunksjonen;
utgåtte filer kan ikke brukes til å hjelpe til med innsamlingen av
stedsdata.
80
Mer om fotografering
D Stedsdata
Lokale geografiske og atmosfæriske forhold kan forhindre eller forsinke innsamlingen av
stedsdata. Det kan hende at kameraet ikke er i stand til å motta stedsdata innendørs, under
bakken eller i metallcontainere eller i nærheten av broer og andre store bygninger, trær,
kraftledninger eller andre gjenstander som blokkerer for eller reflekterer satellittsignaler. Hold
øye med fotfestet ditt og omgivelsene dine når du søker etter steder med godt mottak.
Navigasjonssatellittenes posisjoner endres kontinuerlig, noe som kan forhindre eller forsinke
innsamling av stedsdata på visse tidspunkter på dagen. Tilstedeværelsen av mobiltelefoner eller
andre enheter som sender på frekvenser i nærheten av navigasjonssatellittenes frekvenser kan
også forstyrre innsamling av stedsdata.
Merk at kameraet i noen tilfeller kan bruke noe tid til å fange signaler umiddelbart etter at
batteriet er satt inn eller når lagre stedsdata-funksjonen aktiveres for første gang eller etter en
lengre periode uten bruk. Stedsdata for filmer gjelder for starten av opptaket. Ingen data vil
legges til sporingsloggene når kameraet er ute av stand til å motta stedsdata. I tillegg lagres ikke
sporingslogger hvis klokken ikke er stilt, minnekortet ikke er satt inn, eller hvis noen av følgende
handlinger utføres mens stedsdatafunksjonen er aktivert: batteriet blir svakt eller fjernes, Av
velges for Stedsdata > Lagre stedsdata i oppsettsmenyen, eller en stedsdataenhet (ekstrautstyr)
kobles til. Merk deg at stedsdatafunksjonen ikke deaktiveres ved at du slår av kameraet.
Avhengig av nøyaktigheten på data innhentet fra satellittsystemet og innvirkningen fra lokal
topografi på satellittmottak, kan det hende at stedsdata som er lagret med bildene kan skille seg
fra det faktiske stedet med opptil flere hundre meter.
A Koble til stedsdataenheter (ekstrautstyr)
Nikon stedsdataenheter (ekstrautstyr) kan kobles til kameraets terminal for tilbehør ved bruk av
kabelen som følger med enheten (0 237). Sørg for at kameraet er av før du kobler til enheten.
Når en stedsdataenhet (ekstrautstyr) er montert, deaktiveres den innebygde stedsdataenheten
og kameraet vil kun motta stedsdata fra den eksterne enheten, men alternativet Stedsdata >
GPS-alternativer > Tidsbryter for ber. stilling og Still inn klokke etter satellitt i
oppsettsmenyen kan fortsatt brukes (0 79). Sporingslogger kan ikke opprettes når en
stedsdataenhet (ekstrautstyr) er koblet til.
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som følger med stedsdataenheten.
Mer om fotografering
81
Eksponeringskontrollene P, S, A
og M
Lukkertid og blenderåpning
Eksponeringskontroll P, S, A og M tilbyr forskjellige grader av kontroll over
lukkertid og blenderåpning:
Funksjon
Programautomatikk
P (0 84)
S Lukkerprioritert
automatikk (0 85)
A Blenderprioritert
automatikk (0 86)
M Manuell (0 87)
82
Beskrivelse
Anbefales til øyeblikksbilder og i andre situasjoner der det er liten tid
til å justere kamerainnstillingene. Kameraet velger lukkertid og
blenderåpning for optimal eksponering.
Bruk denne innstillingen for å fryse motiver i bevegelse eller gjøre
dem uskarpe. Du velger lukkertid, og kameraet velger blenderåpning
for å oppnå beste resultat.
Brukes til å gjøre bakgrunnen uskarp eller til å bringe både forgrunn
og bakgrunn i fokus. Du velger blenderåpning, og kameraet velger
lukkertid for å oppnå beste resultat.
Du kontrollerer både lukkertid og blenderåpning. Still lukkertiden på
"Bulb" (B-innstilling) eller "Time" (Tid) for lang eksponeringstid.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
A Lukkertid og blenderåpning
Lukkertiden og blenderåpningen vises i søkeren og i informasjonsvisningen.
Lukkertid
Blenderåpning
Korte lukkertider (1/1 600 s i dette eksemplet)
fryser bevegelse.
Store blenderåpninger (som f/5,6; husk, jo
lavere f-tall, desto større blenderåpning) gjør
detaljer foran og bak hovedmotivet uskarpe.
Lange lukkertider (her 1 s) gjør bevegelse
uskarp.
Små blenderåpninger (i dette tilfellet f/22) bringer
både bakgrunnen og forgrunnen i fokus.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
83
Eksponeringskontroll P (Programautomatikk)
Denne eksponeringskontrollen anbefales til
øyeblikksbilder eller når du vil overlate innstillingene av
lukkertid og blenderåpning til kameraet. Kameraet
justerer automatisk lukkertid og blenderåpning for
optimal eksponering i de fleste situasjoner.
Funksjonsvelger
For å ta bilder med funksjonen programautomatikk,
dreier du funksjonsvelgeren til P.
A Fleksiprogram
Med eksponeringskontroll P kan du velge forskjellige kombinasjoner av lukkertid og
blenderåpning ved å dreie på kommandohjulet ("fleksiprogram"). Drei hjulet til høyre for store
blenderåpninger (lave f-tall) og korte lukkertider, og til venstre for små blenderåpninger (høye ftall) og lange lukkertider. Alle kombinasjonene gir samme eksponering.
Drei til høyre for å gjøre bakgrunnsdetaljer uskarpe eller for å fryse
bevegelse.
Kommandohjul
Drei til venstre for å øke dybdeskarpheten eller for å gjøre bevegelse
uskarp.
Når fleksiprogram er valgt, vises en U (R)-indikator i søkeren og i
informasjonsvisningen. For å gjenopprette standardinnstillingene for
lukkertid og blenderåpning, drei kommandohjulet til indikatoren ikke
lenger vises, velg en annen innstilling eller slå av kameraet.
84
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Eksponeringskontroll S (Lukkerprioritert
automatikk)
Denne funksjonen lar deg kontrollere lukkertiden: velg korte lukkertider for å "fryse"
bevegelse, og lange lukkertider for å antyde bevegelse ved å gjøre motiver i bevegelse
uskarpe. Kameraet justerer automatisk blenderåpning for optimal eksponering.
Korte lukkertider (f.eks 1/1 600 s) fryser bevegelse.
Lange lukkertider (f.eks 1 s) gjør bevegelse uskarp.
For å velge en lukkertid:
1
Still inn funksjonsvelgeren på S.
2
Velg lukkertid.
Funksjonsvelger
Drei kommandohjulet for å velge ønsket
lukkertid: drei til høyre for kortere lukkertider
og til venstre for lengre lukkertider.
Kommandohjul
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
85
Eksponeringskontroll A (Blenderprioritert
automatikk)
Med denne eksponeringskontrollen kan du justere blenderåpningen for å kontrollere
dybdeskarpheten (avstanden foran og bak hovedmotivet som ser ut til å være i fokus).
Kameraet justerer automatisk lukkertid for optimal eksponering.
Store blenderåpninger (lave f-tall, f.eks. f/5,6) gjør
detaljer foran og bak hovedmotivet uskarpe.
Små blenderåpninger (høye f-tall, f.eks. f/22)
bringer både forgrunn og bakgrunn i fokus.
For å velge en blenderåpning:
1
Still funksjonsvelgeren på A.
2
Velg blenderåpning.
Funksjonsvelger
Drei kommandohjulet til venstre for større
blenderåpninger (lavere f-tall), og til høyre
for mindre blenderåpninger (høyere f-tall).
Kommandohjul
86
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Eksponeringskontroll M (Manuell)
Med manuell eksponering velger du selv både lukkertid og blenderåpning. Lukkertidene
"Bulb" (B-innstilling) og "Time" (Tid) er tilgjengelige for å fotografere lys som beveger seg,
stjernene, nattlandskap eller fyrverkeri, med svært lang lukkertid (0 88).
1
Still inn funksjonsvelgeren på M.
2
Velg blenderåpning og lukkertid.
Funksjonsvelger
Kontroller eksponeringsindikatoren (se nedenfor), og juster lukkertid og
blenderåpning. Lukkertiden velges ved at du dreier på kommandohjulet (til høyre
for kortere lukkertider, til venstre for lengre). For å justere blenderåpningen, holder
du E (N)-knappen trykket ned mens du dreier på kommandohjulet (til venstre for
større blenderåpninger/lavere f-tall og til høyre for mindre blenderåpninger/
høyere f-tall).
Lukkertid
Kommandohjul
Blenderåpning
E (N)-knapp Kommandohjul
A Eksponeringsindikatoren
Dersom et CPU-objektiv er montert (0 226) og en annen lukkertid enn "Bulb" (B-innstilling) eller
"Time" (Tid) er valgt, viser eksponeringsindikatoren i søkeren og informasjonsvisningen om
fotografiet vil bli under- eller overeksponert ved gjeldende innstillinger.
Optimal eksponering
Undereksponert med 1/3 EV
Overeksponert med over 2 EV
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
87
Lange eksponeringstider (kun
eksponeringskontroll M)
Velg følgende lukkertider til å fotografere lys som
beveger seg, stjernene, nattlandskap eller fyrverkeri,
med svært lang lukkertid.
• B-innstilling (A): Lukkeren forblir åpen så lenge
utløseren trykkes helt ned. For å forhindre
uskarpheter, bruk et stativ eller en trådløs
Eksponeringens lengde: 35 s
Blenderåpning: f/25
fjernkontroll (0 237) eller fjernstyringskabel
(0 237) (ekstrautstyr).
• Tid (&): Start eksponeringen ved bruk av
utløseren på kameraet eller en fjernkontroll, fjernstyringskabel eller trådløs
fjernkontroll (ekstrautstyr). Lukkeren forblir åpen i tretti minutter til utløseren trykkes
ned en gang til.
Monter kameraet på et stativ eller plasser det på en stabil, jevn overflate før du går videre.
For å forhindre at lys kommer inn i søkeren og påvirker eksponeringen, skal du fjerne
øyemuslingen i gummi og dekke søkeren med søkerdekslet som følger med (0 50). For
å forhindre at kameraet går tomt for strøm før eksponeringen er ferdig, bruk et fulladet
batteri. Merk at støy (lyse punkter, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet eller slør) kan oppstå
ved lange eksponeringer; før opptak bør du således velge På for Støyred. ved lang
eksponering i opptaksmenyen (0 179).
❚❚ B-innstilling
1
Still inn funksjonsvelgeren på M.
2
Velg lukkertid.
Funksjonsvelger
Drei kommandohjulet for å velge Bulb (Binnstilling) som lukkertid (A).
Kommandohjul
3
Ta fotografiet.
Etter fokuseringen trykker du utløseren på kameraet, den trådløse fjernkontrollen
eller fjernstyringskabelen (ekstrautstyr) helt ned. Ta fingeren vekk fra utløseren når
eksponeringen er ferdig.
88
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
❚❚ Tid
1
Still inn funksjonsvelgeren på M.
2
Velg lukkertid.
Funksjonsvelger
Drei kommandohjulet til venstre for å velge
"Time" (Tid) som lukkertid (&).
Kommandohjul
3
Åpne lukkeren.
Etter fokuseringen trykker du utløseren på kameraet eller fjernkontrollen,
fjernstyringskabelen eller den trådløse fjernkontrollen (ekstrautstyr) helt ned.
4
Steng lukkeren.
Gjenta handlingen som ble utført i trinn 3 (opptaket avsluttes automatisk hvis
knappen ikke trykkes ned etter 30 minutter).
A Fjernkontroller ML-L3
Hvis du skal bruke en fjernkontroll ML-L3, velger du én av følgende fjernkontrollfunksjoner som
beskrevet på side 70: " (Fjernktrl. m/utløserfors. (ML-L3)) eller # (Fjernk. m/rask respons
(ML-L3)). Merk at hvis du bruker en ML-L3 fjernkontroll, tas bilder med "Time" (Tid)-funksjonen
selv når "B-innstilling" /A er valgt som lukkertid.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
89
Eksponering
Lysmåling
Velg hvordan kameraet skal beregne eksponeringen.
Metode
L Matrisemåling
M Sentrumsdom.
lysmåling
N Punktmåling
1
Beskrivelse
Gir naturlige resultater i de fleste situasjoner. Kameraet måler et bredt
område av bildefeltet og stiller inn eksponeringen i henhold til spredningen
av fargetoner, farger, komposisjon og avstand.
Klassisk måling for portretter. Kameraet måler hele bildet, men tillegger
området i sentrum størst vekt. Anbefales ved bruk av filtre med en
eksponeringsfaktor (filterfaktor) over 1×.
Velg denne funksjonen for å sørge for at motivet eksponeres korrekt, selv om
det er store lysforskjeller mellom for- og bakgrunn. Kameraet måler
gjeldende fokuspunkt; bruk for å måle motiver som er utenfor sentrum.
Vis alternativene for lysmåling.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende lysmålingsmetode i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
2
Informasjonsvisning
Velg lysmålingsmetode.
Marker et alternativ og trykk på J.
A Punktmåling
Hvis e (Auto. valg av AF-søkefelt) er valgt som AF-søkefeltfunksjon under fotografering med
søkeren (0 53), vil kameraet måle midtre fokuspunkt.
90
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Eksponeringslås
Bruk eksponeringslås for å komponere fotografier på nytt etter bruk av M
(Sentrumsdom. lysmåling) og N (Punktmåling) for å måle eksponeringen; merk at
eksponeringslåsen ikke er tilgjengelig med funksjon i eller j.
1
Mål eksponeringen.
Trykk utløseren halvveis ned.
2
Lås eksponeringen.
Utløser
Med utløseren trykket halvveis ned (q) og motivet
plassert i fokuspunktet, trykker du på A (L)knappen (w) for å låse eksponeringen.
A (L)-knapp
Når eksponeringslåsen er aktiv, vises en AE-Lindikator i søkeren.
3
Komponer fotografiet på nytt.
Komponer fotografiet på nytt og ta det mens du
holder A (L)-knappen nede.
A Justere lukkertid og blenderåpning
Når eksponeringslåsen er aktiv, kan følgende innstillinger justeres uten å endre den målte verdien
for eksponering:
Funksjon
Programautomatikk
Lukkerprioritert automatikk
Blenderprioritert automatikk
Innstilling
Lukkertid og blenderåpning (fleksiprogram; 0 84)
Lukkertid
Blenderåpning
Selve lysmålingsmetoden kan ikke endres når eksponeringslåsen er aktivert.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
91
Eksponeringskompensasjon
Eksponeringskompensasjon brukes til å endre eksponeringen fra den verdien som
foreslås av kameraet, slik at bildene blir lysere eller mørkere (0 260). Funksjonen er mest
effektiv når den brukes sammen med M (Sentrumsdom. lysmåling) eller N
(Punktmåling) (0 90).
–1 EV
Ingen
eksponeringskompensasjon
For å velge en verdi for
eksponeringskompensasjon, holder du
E (N)-knappen trykket ned og dreier på
kommandohjulet til ønsket verdi er
valgt i søkeren eller
informasjonsvisningen. Normal
E (N)-knapp
Kommandohjul
eksponering kan gjenopprettes ved å
stille inn eksponeringskompensasjonen
på ±0 (justeringer av
–0,3 EV
eksponeringskompensasjon i %funksjonen nullstilles når en annen
funksjon velges).
Eksponeringskompensasjonen
nullstilles ikke når kameraet slås av.
+1 EV
+2 EV
A Informasjonsvisningen
Du kan også få tilgang til eksponeringskompensasjonsalternativer fra
informasjonsvisningen (0 7).
A Eksponeringskontroll M
Med eksponeringskontroll M påvirker eksponeringskompensasjon bare eksponeringsindikatoren.
A Bruk av blits
Når en blits brukes, påvirker eksponeringskompensasjonen både bakgrunnseksponeringen og
blitsens blinkstyrke.
A Alternative eksponeringer
For informasjon om hvordan du automatisk varierer eksponeringen over en serie med bilder, se
side 108.
92
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Blitskompensasjon
Blitskompensasjon brukes for å endre blitsens blinkstyrke fra det nivået kameraet foreslår,
slik at forholdet mellom lysstyrken på hovedmotivet og bakgrunn forandres. Blitsens
blinkstyrke kan økes for få hovedmotivet til å virke lysere, eller reduseres for å forhindre
uønsket høylys eller refleksjoner (0 261).
Hold M (Y)- og E (N)-knappene
trykket ned, og drei kommandohjulet til
ønsket verdi er valgt i søkeren eller
informasjonsvisningen. Generelt sett
gjør positive verdier hovedmotivet
lysere og negative verdier får det til å M (Y)-knapp
virke mørkere. Du kan gjenopprette
normal blinkstyrke ved å stille inn
blitskompensasjonen på ±0.
Blitskompensasjonen nullstilles ikke når
kameraet slås av.
E (N)-knapp
–0,3 EV
Kommandohjul
+1 EV
A Informasjonsvisningen
Du kan også få tilgang til blitskompensasjonsalternativer fra
informasjonsvisningen (0 7).
A Eksterne blitser
Blitskompensasjon er også tilgjengelig med eksterne blitser som støtter Nikon Creative Lighting
System (CLS; se side 232). Blitskompensasjonen som er valgt med en ekstern blits, legges til
blitskompensasjonen som er valgt med kameraet.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
93
Bevare detaljer i høylys og skygger
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i høylys og skygger og lager fotografier med naturlig
kontrast. Brukes til høykontrastmotiver, for eksempel når du fotograferer et sterkt belyst
motiv utendørs gjennom en dør eller et vindu, eller fotograferer motiver i skyggen
utendørs på en solskinnsdag. Aktiv D-Lighting anbefales ikke sammen med
eksponeringskontroll M; i andre funksjoner er funksjonen mest effektiv ved bruk sammen
med L (Matrisemåling; 0 90).
Aktiv D-Lighting: ! Av
1
Aktiv D-Lighting: Y Auto
Vis alternativer for Aktiv D-Lighting.
Trykk på P-knappen, marker deretter Aktiv
D-Lighting i informasjonsvisningen og trykk
på J.
P-knapp
2
Velg et alternativ.
Marker et alternativ og trykk på J (0 261).
94
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Informasjonsvisning
D Aktiv D-Lighting
Støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) kan komme til syne på bilder som er tatt
med Aktiv D-Lighting. Ujevne skygger kan være synlige med noen motiver. Aktiv D-Lighting kan
ikke brukes ved ISO-følsomheter på Høy 0,3 eller over.
A "Aktiv D-Lighting" kontra "D-Lighting"
Aktiv D-Lighting justerer eksponeringen før opptaket for å optimalisere det dynamiske området,
mens alternativet D-Lighting i retusjeringsmenyen (0 207) gjør skygger i bilder lysere etter
opptaket.
A Alternative eksponeringer
For informasjon om hvordan du automatisk varierer Aktiv D-Lighting over en serie med bilder, se
side 108.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
95
High Dynamic Range (HDR)
High Dynamic Range (HDR) kombinerer to eksponeringer for å danne ett enkelt bilde
som inneholder en bred rekke toner fra skygger til høylys, selv for motiver med høy
kontrast. HDR er mest effektivt ved bruk med L (Matrisemåling) (0 90). Funksjonen
kan ikke brukes til å ta opp NEF (RAW)-bilder. Når HDR er aktivt, kan ikke blitsen brukes og
serieopptak er ikke tilgjengelig.
+
Første eksponering (mørkere)
1
Andre eksponering (lysere)
Vis alternativer for HDR (High Dynamic
Range).
Trykk på P-knappen, marker deretter HDR
(High Dynamic Range) i informasjonsvisningen
og trykk på J.
2
P-knapp
Velg et alternativ.
Marker v Auto, 2 Ekstra høy, S Høy,
T Normal, U Lav eller 6 Av, og trykk på
J.
Når et annet alternativ enn 6 Av er valgt, vil u
vises i søkeren.
96
Kombinert HDR-bilde
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Informasjonsvisning
3
Komponer et fotografi, fokuser og ta bildet.
Kameraet tar to eksponeringer når utløseren trykkes
helt ned. "l u" blinker i søkeren mens bildene
kombineres; ingen fotografier kan tas før opptaket
er fullført. HDR slås av automatisk etter at
fotografiet er tatt; for å slå av HDR før opptaket,
dreier du funksjonsvelgeren til en annen innstilling
enn P, S, A eller M.
D Komponere HDR-fotografier
Det kan hende at kantene på bildet beskjæres. Det kan hende at du ikke får ønsket resultat
dersom kameraet eller motivet beveger seg under opptaket. Avhengig av motivet, kan det hende
at effekten ikke er synlig, skygger kan komme til syne rundt lyse gjenstander eller glorier kan
komme til syne rundt mørke gjenstander. Ujevne skygger kan være synlige med noen motiver.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
97
Multieksponering
Følg trinnene nedenfor for å ta opp en serie med to eller tre eksponeringer i ett enkelt
fotografi. Funksjonen multieksponering produserer farger som er merkbart overlegne
fargene i programvare-genererte overlegg laget fra eksisterende bilder.
❚❚ Opprette en multieksponering
Multieksponeringer kan ikke tas opp i live view. Avslutt live view før du går videre.
A Utvidede opptakstider
For et intervall mellom eksponeringer på mer enn 30 s, må du forlenge avstengingsforsinkelsen
for lysmåling i egendefinert innstilling c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng.) > Tidsbryter for
ber.stilling (0 186). Det maksimale intervallet mellom eksponeringer er 30 s lenger enn
alternativet som er valgt i egendefinert innstilling c2. Opptaket vil avsluttes automatisk hvis ingen
handlinger utføres i løpet av en angitt periode, og en multieksponering vil lages av
eksponeringene som har blitt tatt så langt.
1
Velg Multieksponering.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Multieksponering i opptaksmenyen
og trykk på 2.
G-knapp
2
Aktiver multieksponeringsfunksjonen.
Marker Multieksponeringer og trykk på 2.
Alternativene til høyre vises. Marker På og
trykk på J.
98
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
3
Velg antall bilder.
Marker Antall bilder og trykk på 2.
Dialogboksen til høyre vises. Trykk på 1 eller
3 for å velge antall eksponeringer som skal
kombineres for å danne et enkelt fotografi og
trykk på J.
4
Velg økningsgraden.
Marker Automatisk økning og trykk på 2.
Følgende alternativer vises. Marker et
alternativ og trykk på J.
• På: Økning justeres i samsvar med antall
eksponeringer som faktisk tas opp (økning
for hver eksponering er stilt inn på 1/2 for to
eksponeringer, 1/3 for tre eksponeringer).
• Av: Økning justeres ikke når du tar opp
multieksponeringer. Anbefales ved mørk
bakgrunn.
5
Komponer et fotografi, fokuser og ta
bildet.
Med utløserfunksjonen for enkeltbilde tas ett
fotografi hver gang utløseren trykkes ned;
fortsett opptaket til alle eksponeringer har blitt tatt opp. Under serieopptak med
høy hastighet og lav hastighet (0 46), tar kameraet alle eksponeringene i én enkelt
serie; opptaket vil settes på pause etter hver multieksponering.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
99
❚❚ Avbryte multieksponering
For å avbryte en multieksponering før det spesifiserte antall
eksponeringer er tatt, velger du Av for Multieksponering >
Multieksponeringer i opptaksmenyen. En multieksponering vil
lages fra eksponeringene som har blitt tatt opp til det punktet.
Dersom Automatisk økning er på, vil økningen justeres for å
gjenspeile det antall eksponeringer som faktisk er tatt opp. Merk
deg at opptaket avsluttes automatisk dersom:
• Funksjonsvelgeren dreies til en annen innstilling enn P, S, A eller M
• En nullstilling med to knapper utføres (0 72)
• Kameraet slås av
• Batteriet er utladet
• En av eksponeringene slettes
A Multieksponeringsindikatoren
Et $-ikon vises i informasjonsvisningen når multieksponeringsopptak er
aktivert. Ikonet blinker mens opptaket pågår.
D Multieksponeringer
Informasjonen som er listet opp i opptaksinformasjonsvisningen for avspilling (inklusive
lysmåling, eksponering, opptaksfunksjon, brennvidde, opptaksdato og kameraretning) gjelder
for det første bildet i multieksponeringen.
100 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Hvitbalanse
Hvitbalansen sikrer at farger er upåvirket av lyskildens farge. Automatisk hvitbalanse
anbefales for de fleste lyskilder; med eksponeringskontroll kan om nødvendig andre
verdier velges i samsvar med lyskilden:
v
J
I
H
N
G
M
Alternativ
Auto
Beskrivelse
Automatisk hvitbalansejustering. Anbefales for de fleste situasjoner.
Glødelampe
Lysstoffrør
Bruk under glødelampebelysning.
Bruk med lyskildene som er listet opp på side 102.
Direkte sollys
Bruk med motiver i direkte sollys.
Blits
Skyet
Bruk med blitsen.
Bruk i dagslys i overskyet vær.
Skygge
Manuell
L forhåndsinnstilling
1
Bruk i dagslys med motiver i skyggen.
Mål hvitbalansen eller kopier hvitbalansen fra et eksisterende fotografi
(0 104).
Vis alternativer for hvitbalanse.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende hvitbalanseinnstilling i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
2
Informasjonsvisning
Velg et alternativ for hvitbalanse.
Marker et alternativ og trykk på J.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 101
A Opptaksmenyen
Hvitbalansen kan velges med alternativet Hvitbalanse i
opptaksmenyen (0 177), som også kan brukes til å finjustere
hvitbalansen (0 103) eller måle en verdi for forvalgt hvitbalanse
(0 104).
Alternativet I Lysstoffrør i Hvitbalanse-menyen kan brukes til å
velge lyskilde fra B-innstillingstypene til høyre.
A Fargetemperatur
Den fornemmede fargen fra en lyskilde varierer etter seeren og andre forhold. Fargetemperatur
er et objektivt mål av en lyskildes farge og defineres med referanse til temperaturen som et motiv
må varmes opp til for å utstråle lys med samme bølgelengder. Mens lyskilder med en
fargetemperatur i nærheten av 5 000-5 500 K virker hvite, vil lyskilder med en lavere
fargetemperatur, som glødelamper, virke litt gule eller røde. Lyskilder med høyere
fargetemperatur virker som de har et svakt blåskjær. Kameraets hvitbalansealternativer er
tilpasset følgende fargetemperaturer (alle tallene er omtrentlige):
• I (natriumlamper): 2 700 K
• H (direkte sollys): 5 200 K
• J (glødelamper)/
• N (blits): 5 400 K
I (varmt-hvitt lysstoffrør): 3 000 K
• G (skyet): 6 000 K
• I (hvitt lysstoffrør): 3 700 K
• I (dagslys lysstoffrør): 6 500 K
• I (kaldt-hvitt lysstoffrør): 4 200 K
• I (kvikksølvlamper med høy temperatur):
• I (dagslys-hvitt lysstoffrør): 5 000 K
7 200 K
• M (skygge): 8 000 K
A Alternative eksponeringer
For informasjon om hvordan du automatisk varierer hvitbalanseinnstillingen over en serie med
bilder, se side 108.
102 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Finjustering av hvitbalanse
Hvitbalansen kan "finjusteres" for å kompensere for variasjoner i lyskildens farge, eller for
å innføre en bevisst fargenyanse i et bilde. Hvitbalansen finjusteres ved hjelp av
alternativet Hvitbalanse i opptaksmenyen.
1
Velg et alternativ for hvitbalanse.
Trykk på G-knappen for å vise menyene,
marker deretter Hvitbalanse i opptaksmenyen
og trykk på 2. Marker ønsket alternativ for
hvitbalanse og trykk på 2 (hvis Lysstoffrør er
valgt, markerer du ønsket belysningstype og G-knapp
trykker på 2; merk at finjustering ikke er
tilgjengelig med Manuell
forhåndsinnstilling).
2
Finjuster hvitbalansen.
Bruk multivelgeren til å finjustere
hvitbalansen.
A
Finjustering av hvitbalanse
Fargene på finjusteringsaksene er relative, ikke
absolutte. Hvis du for eksempel flytter markøren
til B (blå) når en "varm" innstilling som J
(glødelampe) er valgt, blir fotografiene litt
"kaldere", men ikke blå.
Øk grønt
Øk blått
Øk gult
Øk magenta
Koordinater
Justering
3
Lagre endringene og avslutt.
Trykk på J.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 103
Manuell forhåndsinnstilling
Manuell forhåndsinnstilling brukes til å registrere og hente tilbake egendefinerte
hvitbalanseinnstillinger for opptak i blandet belysning eller for å kompensere for lyskilder
med sterkt fargeskjær. Det finnes to metoder for å forhåndsinnstille hvitbalansen:
Metode
Mål
Bruk bilde
Beskrivelse
Plasser en hvit eller nøytralgrå gjenstand i belysningen som skal brukes i det endelige
bildet, og mål hvitbalansen med kameraet (se nedenfor).
Hvitbalansen kopieres fra et fotografi på minnekortet (0 107).
❚❚ Måle en verdi for forhåndsinnstilt hvitbalanse
1
Belys et referansemotiv.
Plasser en nøytral grå eller hvit gjenstand i lyset som skal brukes i det endelige
fotografiet.
2
Vis alternativer for hvitbalanse.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Hvitbalanse i opptaksmenyen og trykk
på 2 for å vise alternativer for hvitbalanse.
Marker Manuell forhåndsinnstilling og trykk
G-knapp
på 2.
3
Velg Mål.
Marker Mål og trykk på 2.
104 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
4
Velg Ja.
Menyen til høyre vises; marker Ja og trykk på
J.
Kameraet aktiverer funksjonen for
forhåndsinnstilt måling.
Når kameraet er klart til å måle hvitbalansen, vil
ikonet D (L) blinke i søkeren og
informasjonsvisningen.
5
Mål hvitbalansen.
Mens indikatorene ennå blinker, komponer
bildet slik at referansegjenstanden fyller
søkeren, og trykk utløseren helt ned. Det blir
ikke tatt noe fotografi; hvitbalansen kan måles
nøyaktig selv om kameraet ikke er i fokus.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 105
6
Kontroller resultatet.
Hvis kameraet var i stand til å måle en verdi for
hvitbalansen, vises meldingen til høyre og a
blinker i søkeren i cirka åtte sekunder før
kameraet går tilbake til opptaksfunksjonen.
Trykk utløseren halvveis ned hvis du vil gå
tilbake til opptaksfunksjon umiddelbart.
Hvis belysningen er for mørk eller for lys, kan
det være at kameraet ikke klarer å måle
hvitbalansen. En melding vises i
informasjonsvisningen og b a blinker i
søkeren i omtrent åtte sekunder. Gå tilbake til
trinn 5 og mål hvitbalansen igjen.
D Måle forhåndsinnstilt hvitbalanse
Hvis det ikke utføres noen handling mens visningene blinker, avsluttes den direkte målemetoden
etter den tiden som er valgt i egendefinert innstilling c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng.; 0 186).
Standardinnstillingen er åtte sekunder.
D Forhåndsinnstilt hvitbalanse
Kameraet kan bare lagre én verdi for forhåndsinnstilt hvitbalanse av gangen; den eksisterende
verdien byttes ut når en ny verdi måles. Legg merke til at eksponeringen automatisk økes med
1 EV ved måling av hvitbalansen; ved opptak med eksponeringskontroll M, justerer du
eksponeringen slik at eksponeringsindikatoren viser ±0 (0 87).
A Andre framgangsmåter for måling av forhåndsinnstilt hvitbalanse
For å aktivere forhåndsinnstilt måling (se ovenfor) etter at forhåndsinnstilt hvitbalanse er valgt i
informasjonsvisningen (0 101), trykker du på J i noen sekunder. Dersom hvitbalanse har blitt
tildelt Fn-knappen (0 193), kan forhåndsinnstilt målingsfunksjon for hvitbalanse aktiveres ved at
du holder Fn-knappen trykket ned i noen sekunder etter at du har valgt forhåndsinnstilt
hvitbalanse med Fn-knappen og kommandohjulet.
A Gråplater
For mer nøyaktige resultater, måler du hvitbalansen ved bruk av en standard gråplate.
106 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
❚❚ Kopiere hvitbalanse fra et fotografi
Følg fremgangsmåten nedenfor for å kopiere en verdi for hvitbalanse fra et fotografi på
minnekortet.
1
Velg Manuell forhåndsinnstilling.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Hvitbalanse i opptaksmenyen og trykk
på 2 for å vise alternativer for hvitbalanse.
Marker Manuell forhåndsinnstilling og trykk
G-knapp
på 2.
2
Velg Bruk bilde.
Marker Bruk bilde og trykk på 2.
3
Velg Velg bilde.
Marker Velg bilde og trykk på 2 (for å hoppe
over de gjenstående trinnene og bruke det
bildet som sist ble brukt til forhåndsinnstilt
hvitbalanse, velger du Dette bildet).
4
Velg en mappe.
Marker mappen som inneholder bildet du vil
kopiere hvitbalansen fra og trykk på 2.
5
Marker kildebildet.
For å vise det markerte bildet på fullskjerm,
trykk og hold nede X-knappen.
6
Kopier hvitbalansen.
Trykk på J for å stille inn forhåndsinnstilt
hvitbalanse til hvitbalanseverdien for det
markerte fotografiet.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 107
Alternative eksponeringer
Alternative eksponeringer varierer eksponering, hvitbalanse eller innstillinger for Aktiv
D-Lighting (ADL) litt for hvert bilde og "varierer" aktuell verdi. Velges i situasjoner der det
er vanskelig å stille inn eksponering og hvitbalanse og det ikke er tid til å kontrollere
resultatene og justere innstillingene med hvert bilde, eller for å eksperimentere med
forskjellige innstillinger for samme motiv.
Alternativ
k
Beskrivelse
Varier eksponeringen over en serie på tre fotografier.
Alternativ
ekspon. for AE
Bilde 1: uendret
Bilde 2: redusert
Bilde 3: økt eksponering
eksponering
Alternativ
Hver gang lukkeren utløses, oppretter kameraet tre bilder, der hver har
m
hvitbalanse
forskjellig hvitbalanse. Ikke tilgjengelig med bildekvaliteter for NEF (RAW).
Alt. eksponering Ta ett fotografi med Aktiv D-Lighting av og et annet med gjeldende Aktiv
!
med ADL
D-Lighting-innstilling.
1
Velg et alternativ for alternative
eksponeringer.
Etter at du har trykket på G for å vise
menyene, markerer du egendefinert innstilling
e2 (Auto. altern. eksp. innstilt) og trykker på
G-knapp
2.
Marker ønsket type for alternative
eksponeringer og trykk på J.
108 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
2
Vis alternativer for alternative
eksponeringer.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende innstilling for alternative
eksponeringer og trykk på J.
3
P-knapp
Informasjonsvisning
Velg et trinn for alternative
eksponeringer.
Marker et trinn for alternative eksponeringer
og trykk på J. Velg mellom verdier på 0,3 og
2 EV (alternative eksponeringer for AE) eller fra
1 til 3 (alternativ hvitbalanse) eller velg ADL (alternative eksponering med ADL).
4
Komponer et fotografi, fokuser og ta
bildet.
Alternativ ekspon. for AE: Kameraet varierer
eksponeringen for hvert bilde. Det første bildet vil tas med verdien som for
øyeblikket er valgt som eksponeringskompensasjon. Trinnet for alternative
eksponeringer vil trekkes fra gjeldende verdi i det andre bildet og legges til i det
tredje bildet, og på denne måten "varieres" gjeldende verdi. De endrede verdiene
gjenspeiles i verdiene som vises for lukkertid og blenderåpning.
Alternativ hvitbalanse: Hvert bilde behandles for å opprette tre kopier, ett med
gjeldende hvitbalanseinnstilling, ett med økt gult og ett med økt blått.
Alt. eksponering med ADL: Det første bildet som tas etter at alternative eksponeringer er
aktivert tas med Aktiv D-Lighting av, det andre med gjeldende Aktiv D-Lightinginnstilling (0 94; dersom Aktiv D-Lighting er av, vil det andre bildet tas med Aktiv
D-Lighting stilt inn på Auto).
Ved serieopptak med høy hastighet og lav hastighet, settes opptaket på pause etter hver
syklus med alternative eksponeringer. Dersom kameraet slås av før alle bildene i
sekvensen for alternative eksponeringer har blitt tatt, vil alternative eksponeringer
fortsette fra neste bilde i sekvensen når kameraet slås på.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 109
A Fremdriftsindikator for alternative eksponeringer
Under alternative eksponeringer for AE fjernes en søyle fra
fremdriftsindikatoren for alternative innstillinger med hvert bilde (v
> w > x).
Når alternative eksponeringer med ADL brukes, understrekes
innstillingen som vil bli brukt for neste bilde i informasjonsvisningen.
A Deaktivere alternative eksponeringer
For å deaktivere alternative eksponeringer og fortsette med normalt opptak, velger du OFF (AV)
i trinn 3 på forrige side. For å avbryte alternative eksponeringer før alle bildene har blitt tatt, dreier
du funksjonsvelgeren til en annen innstilling enn eksponeringskontroll P, S, A eller M.
A Alternative eksponeringer
Kameraet modifiserer eksponeringen ved å variere lukkertid og blenderåpning
(eksponeringskontroll P), blenderåpning (eksponeringskontroll S) eller lukkertid
(eksponeringskontroll A og M). Hvis automatisk ISO-følsomhetskontroll er aktivert, vil kameraet
automatisk variere ISO-følsomheten for optimal eksponering hvis grensene for kameraets
eksponeringssystem overskrides.
110 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Picture Controls
Nikons unike Picture Control-system gjør det mulig å dele bildebehandlingsinnstillinger,
inklusive oppskarping, kontrast, lysstyrke, metning og nyanse, med kompatible enheter
og programmer.
Valg av Picture Control
Velg en Picture Control i samsvar med motivet eller scenetypen.
Alternativ
Q
R
S
T
e
f
1
Beskrivelse
Anbefales for de fleste situasjoner, dette alternativet bruker standard behandling
Standard
for balanserte resultater.
Et godt valg for fotografier som senere skal behandles eller retusjeres betydelig.
Nøytral
Dette alternativet bruker minimal behandling for naturlige resultater.
Velg dette alternativet til fotografier der det legges vekt på primærfargene.
Friske farger
Bildene bearbeides for å oppnå en virkning som et fargesterkt trykk.
Monokrom
Ta monokrome fotografier.
Portrett
Behandle portretter for å oppnå naturlig hudtekstur og en avrundet virkning.
Landskap
Gir levende landskaper og bybilder.
Vis alternativer for Picture Control.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende Picture Control og trykk på J.
P-knapp
2
Informasjonsvisning
Velg en Picture Control.
Marker en Picture Control og trykk på J.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 111
Endre Picture Controls
Eksisterende forhåndsinnstilte eller egendefinerte Picture Controls (0 115) kan endres
for å passe til motivet eller brukerens kreative hensikt. Velg en balansert kombinasjon av
innstillinger med Hurtigjustering, eller foreta justering av individuelle innstillinger
manuelt.
1
Velg en Picture Control.
Trykk på G-knappen for å vise menyene,
marker deretter Still inn Picture Control i
opptaksmenyen og trykk på 2. Marker ønsket
Picture Control og trykk på 2.
G-knapp
2
Juster innstillingene.
Trykk på 1 eller 3 for å markere ønsket
innstilling, og trykk på 4 eller 2 for å velge en
verdi (0 113). Gjenta dette trinnet til alle
innstillinger er justert eller velg
Hurtigjustering for å velge en forhåndsinnstilt
kombinasjon av innstillinger. Standardinnstillingene kan gjenopprettes ved å
trykke på O-knappen.
3
Lagre endringene og avslutt.
Trykk på J.
Picture Controls som er tilpasset fra standardinnstillingene
vises med en stjerne ("*").
112 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
❚❚ Picture Control-innstillinger
Alternativ
Hurtigjustering
Beskrivelse
Demp eller øk effekten av den valgte Picture Control (vær oppmerksom på
at dette nullstiller alle manuelle justeringer). Ikke tilgjengelig for Nøytral,
Monokrom eller egendefinerte Picture Controls.
Manuelle justeringer
(alle Picture Controls)
Manuelle justeringer
(kun ikke-monokrom)
Manuelle justeringer
(kun monokrom)
Oppskarping
Juster konturskarpheten. Velg A for å tilpasse automatisk i samsvar med
motivtypen.
Kontrast
Juster kontrasten manuelt eller velg A for å la kameraet justere kontrasten
automatisk.
Lysstyrke
Hev eller senk lysstyrken uten å miste detaljer i høylys og skygger.
Metning
Juster fargenes friskhet. Velg A for å tilpasse metningen automatisk i
samsvar med motivtypen.
Nyanse
Juster nyansen.
Filtereffekter
Simulerer effekten av fargefiltre på monokrome fotografier (0 114).
Toning
Velg nyansen som skal brukes i monokrome fotografier (0 114).
D "A" (Auto)
Resultatene for automatisk oppskarping, kontrast og metning varierer med eksponering og
motivets plassering i bildet.
A Egendefinerte Picture Controls
Egendefinerte Picture Controls opprettes gjennom modifiseringer av eksisterende Picture Controls
ved bruk av alternativet Bruke Picture Control i opptaksmenyen (0 115) og kan lagres på et
minnekort og deles med andre kameraer av samme modell og med kompatibel programvare
(0 117).
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 113
A Rutenettet for Picture Control
For å vise et rutenett som viser metning (kun ikke-monokrome kontroller)
og kontrast for den Picture Control som ble valgt i trinn 2, trykker du på
og holder nede X-knappen.
Ikonene for Picture Controls som bruker automatisk kontrast og metning
vises i grønt i rutenettet for Picture Control og linjer vises parallelt med
aksene på rutenettet.
A Forrige innstillinger
Linjen under verdivisningen i innstillingsmenyen for Picture Control viser
den forrige verdien for innstillingen.
A Egendefinerte Picture Controls
Alternativene som er tilgjengelige med egendefinerte Picture Controls er de samme som de den
egendefinerte Picture Control var basert på.
A Filtereffekter (kun Monokrom)
Alternativene i denne menyen simulerer effekten av fargefiltre på monokrome fotografier.
Følgende filtereffekter er tilgjengelige:
Y
O
R
G
Alternativ
Beskrivelse
Gul
Øker kontrasten. Kan brukes til å tone ned himmelens lysstyrke i landskapsbilder.
Oransje
Oransje gir mer kontrast enn gult, rødt mer kontrast enn oransje.
Rød
Grønn Gjør hudtoner mykere. Kan brukes til portretter.
Merk at virkningen som oppnås med Filtereffekter er mer tydelig enn den som oppnås med
glassfiltre på objektivet.
A Toning (kun Monokrom)
Velg mellom B&W (svart-hvitt), Sepia, Cyanotype (blåkopi), Red (rød),
Yellow (gul), Green (grønn), Blue Green (blågrønn), Blue (blå), Purple
Blue (blålilla) og Red Purple (rødlilla). Alternativene for metning vises
hvis du trykker på 3 når Toning er valgt. Trykk på 4 eller 2 for å justere
metningen. Metningskontroll er ikke tilgjengelig når B&W (svart/hvitt) er
valgt.
114 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Opprette egendefinerte Picture Controls
De Picture Controls som leveres med kameraet kan tilpasses og lagres som egendefinerte
Picture Controls.
1
Velg Bruke Picture Control.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Bruke Picture Control i
opptaksmenyen og trykk på 2.
G-knapp
2
Velg Lagre/redigere.
Marker Lagre/redigere og trykk på 2.
3
Velg en Picture Control.
Marker en eksisterende Picture Control og
trykk på 2, eller trykk på J for å gå videre til
trinn 5 og lagre en kopi av den markerte
Picture Control uten flere endringer.
4
Rediger den valgte Picture Control.
Se side 113 for mer informasjon. For å
avbryte eventuelle endringer og begynne på
nytt med standardinnstillingene, trykker du
på O-knappen. Trykk på J når innstillingene
er ferdige.
5
Velg en destinasjon.
Marker en destinasjon for egendefinert Picture
Control (C-1 til C-9) og trykk på 2.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 115
6
Gi navn til Picture Control.
Tastaturfelt
Med standardinnstillingen får nye Picture
Controls navn ved at det blir lagt til et tosifret
nummer (tildeles automatisk) til navnet på den
Navnefelt
eksisterende Picture Control; for å bruke
standardnavnet, gå videre til trinn 7. For å flytte
markøren i navneområdet, dreier du på kommandohjulet. For å skrive inn en bokstav,
bruker du multivelgeren til å markere gjeldende tegn i tastaturfeltet og trykker på J.
For å slette tegnet i gjeldende markørposisjon, trykker du på O-knappen.
Egendefinerte Picture Control-navn kan være på opp til nitten tegn lange. Alle tegn
etter det nittende vil bli slettet.
7
Lagre endringene og avslutt.
Trykk på X for å lagre endringene og avslutte.
Den nye Picture Control vises på Picture
Control-listen.
A Bruke Picture Control > Gi nytt navn
Egendefinerte Picture Controls kan få nye navn når som helst ved bruk av alternativet Gi nytt
navn i Bruke Picture Control-menyen.
A Bruke Picture Control > Slett
Alternativet Slett i menyen Bruke Picture Control kan brukes til å slette valgte egendefinerte
Picture Controls når det ikke lenger er bruk for dem.
A Det opprinnelige Picture Control-ikonet
Den opprinnelige forhåndsinnstilte Picture Control som
den egendefinerte Picture Control er basert på, indikeres
av et ikon i redigeringsvisningens øvre høyre hjørne.
116 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Opprinnelig Picture Control-ikon
Dele egendefinerte Picture Controls
Egendefinerte Picture Controls som er opprettet med Picture Control Utility i ViewNX 2
eller annen programvare, som Capture NX 2 (ekstrautstyr), kan kopieres til et minnekort
og lastes inn i kameraet. Også egendefinerte Picture Controls som er opprettet med
kameraet kan kopieres til et minnekort og brukes i kompatible kameraer og programvare
og deretter slettes når de ikke lenger behøves.
For å kopiere egendefinerte Picture Controls til eller fra
minnekortet, eller for å slette egendefinerte Picture
Controls fra minnekortet, markerer du Laste/lagre i
menyen Bruke Picture Control og trykker på 2.
Følgende alternativer vises:
• Kopier til kamera: Kopier egendefinerte Picture Controls
fra minnekortet til egendefinerte Picture Controls C-1
til C-9 i kameraet og gi dem deretter ønsket navn.
• Slett fra kort: Slett valgte egendefinerte Picture
Controls fra minnekortet.
• Kopier til kort: Kopier en egendefinert Picture Control
(C-1 til C-9) fra kameraet til ønsket sted (1 til 99) på
minnekortet.
A Lagre egendefinerte Picture Controls
Opp til 99 egendefinerte Picture Controls kan lagres på minnekortet til enhver tid. Minnekortet
kan kun brukes til å lagre brukeropprettede egendefinerte Picture Controls. De forhåndsinnstilte
Picture Controls som følger med kameraet kan ikke kopieres til minnekortet, få nytt navn eller
slettes.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 117
Live view
Komponere fotografier på skjermen
Følg trinnene nedenfor for å fotografere med live view.
1
Drei på bryteren for live view.
Visningen gjennom objektivet vil vises på skjermen.
Bryter for live view
2
Plasser fokuspunktet.
Plasser fokuspunktet over motivet ditt, som
beskrevet på side 121.
Fokuspunkt
3
Fokuser.
Trykk utløseren halvveis ned. Fokuspunktet blinker
grønt mens kameraet fokuserer. Fokuspunktet vises
i grønt hvis kameraet er i stand til å fokusere; hvis
kameraet ikke kan fokusere, blinker fokuspunktet rødt (merk at bilder kan tas selv
om fokuspunktet blinker rødt; kontroller fokuset på skjermen før du fotograferer).
Unntatt i i- og j-funksjon, kan du låse eksponeringen ved å trykke på A (L)knappen.
4
Ta bildet.
Trykk utløseren helt ned. Skjermen slår seg av og
lampen for minnekortaktivitet lyser når bildet
lagres. Ikke fjern batteriet eller minnekortet før
opptaket er fullført. Når opptaket er fullført, vises
fotografiet på skjermen i noen sekunder før
kameraet går tilbake til live view-funksjon. Drei på
bryteren for live view for å avslutte.
118 Live view
Lampe for minnekortaktivitet
Fokusering med live view
Følg trinnene under for å velge fokusfunksjon og AF-søkefeltmodus, og plasser
fokuspunktet.
❚❚ Velge hvordan kameraet skal fokusere (Fokusfunksjon)
Følgende fokusfunksjoner er tilgjengelige i live view (merk at konstant AF ikke er
tilgjengelig med funksjonene g, ' og ():
Alternativ
Beskrivelse
For motiver som ikke beveger seg. Fokus låses når utløseren trykkes
halvveis ned.
For motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer kontinuerlig til du trykker
AF-F Konstant AF
ned utløseren. Fokus låses når utløseren trykkes halvveis ned.
MF Manuell fokusering Fokuser manuelt (0 125).
AF-S Enkeltbilde-AF
1
Vis fokusalternativene.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende fokusfunksjon i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
2
Velg et fokusalternativ.
Marker et alternativ og trykk på J.
Live view 119
❚❚ Velge hvordan kameraet velger området (AF-søkefeltfunksjon)
Med andre funksjoner enn i, j og (, kan følgende AF-søkefeltfunksjoner velges i live
view (merk at motivfølgende AF ikke er tilgjengelig med funksjonene %, g, ' og 3):
Alternativ
6
7
8
9
1
Beskrivelse
Bruk for portretter. Kameraet oppdager og fokuserer automatisk på
Ansiktsprioritert AF
portrettmotiver.
Brukes til håndholdte opptak av landskap og andre motiver som ikke
Bredt fokusfelt-AF
er portretter. Bruk multivelgeren til å velge fokuspunkt.
Brukes for å bestemme fokuspunkt nøyaktig på et valgt punkt i
Normalt fokusfelt-AF
bildefeltet. Bruk av stativ anbefales.
Motivfølgende AF
Bruk hvis du vil fokusere for å følge en valgt gjenstand.
Vis AF-søkefeltfunksjoner.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende AF søkefeltfunksjon i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
2
Velg AF-søkefeltfunksjon.
Marker et alternativ og trykk på J.
120 Live view
3
Velg fokuspunktet.
6 (ansiktsprioritert AF): En dobbel gul kant vises når
kameraet oppdager et ansikt (hvis flere ansikter
oppdages, maksimalt 35, fokuserer kameraet på det
nærmeste; for å velge et annet ansikt, bruker du
multivelgeren). Rammen vises ikke lenger hvis
kameraet ikke lenger oppdager motivet (for
eksempel fordi motivet har vendt ansiktet vekk fra
kameraet).
Fokuspunkt
7/8 (bredt og normalt fokusfelt-AF): Bruk multivelgeren
for å flytte fokuspunktet hvor som helt i bildefeltet,
eller trykk på J for å flytte fokuspunktet til midten
av bildefeltet.
Fokuspunkt
9 (motivfølgende AF): Plasser fokuspunktet over
motivet og trykk på J. Fokuspunktet vil spore det
valgte motivet etterhvert som det beveger seg
gjennom bildefeltet. Trykk på J en gang til for å
avslutte følgefokus.
Fokuspunkt
Live view 121
Live view-visningen
u
io
q
w
e
r
!0
!1
!2
t
y
!3
Element
Beskrivelse
0
19, 30,
37, 82
—
q Opptaksfunksjon
Gjeldende innstilling som er valgt med funksjonsvelgeren.
w "Ingen film"-ikon
Indikerer at filmer ikke kan tas opp.
Gjenstående tid før live view avsluttes automatisk. Vises
124, 129
dersom opptaket avsluttes i løpet av 30 s eller mindre.
Mikrofonfølsomhet for filmopptak.
128
Lydnivå for lydopptak. Vises i rødt dersom nivået er for høyt;
128
juster mikrofonens følsomhet i samsvar med dette.
Vises når På er valgt for Filminnstillinger >
128
Vindstøyreduksjon i opptaksmenyen.
Vises når På er valgt for Manuelle filminnstillinger med
129
eksponeringskontroll M.
Gjeldende fokusfunksjon.
119
Gjeldende AF-søkefeltfunksjon.
120
Bildestørrelsen i filmer som er tatt opp i filmfunksjon.
128
e Gjenstående tid
r Mikrofonfølsomhet
t Lydnivå
y Vindstøyreduksjon
u
i
o
!0
!1
Indikator for manuelle
filminnstillinger
Fokusfunksjon
AF-søkefeltfunksjon
Filmbildestørrelse
Gjenstående tid
(filmfunksjon)
!2 Fokuspunkt
!3 Eksponeringsindikator
Gjenstående opptakstid i filmfunksjon.
Gjeldende fokuspunkt. Visningen varierer med valgt
alternativ for AF-søkefeltfunksjon (0 120).
Indikerer om fotografiet blir under- eller overeksponert med
gjeldende innstillinger (kun eksponeringskontroll M).
Merk: Displayet vises med alle indikatorene tent for illustrative formål.
122 Live view
126
121
87
A Visningsalternativer for Live view/filmopptak
Trykk på R-knappen for å bla gjennom visningsalternativene vist
nedenfor. Innsirklede områder indikerer kantene på beskjæringen av
filmbeskjæringen.
R-knapp
Vis detaljerte
fotografiindikatorer
Vis filmindikatorer (0 128) *
Vis detaljerte
fotografiindikatorer *
Skjul indikatorer*
Rutenett for
komposisjon*
* En beskjæring som viser området som er tatt opp, vises under filmopptaket når andre
bildestørrelser enn 640 × 424 er valgt for Filminnstillinger > Bildestørrelse/frekvens i
opptaksmenyen (0 128; området utenfor filmfeltbeskjæringen gråes ut når filmindikatorer
vises).
A Kamerainnstillinger
Bortsett fra når filmindikatorer vises, får du tilgang til
følgende innstillinger for live view-fotografering ved å
trykke på P-knappen: bildekvalitet (0 59), bildestørrelse
(0 61), økning for alternative eksponeringer (0 109),
HDR (0 96), Aktiv D-Lighting (0 94), hvitbalanse
(0 101), ISO-følsomhet (0 67), Picture Controls (0 111),
P-knapp
fokusfunksjon (0 119), AF-søkefeltfunksjon (0 120),
lysmåling (0 90), blitsfunksjon (0 63, 65),
blitskompensasjon (0 93), og
eksponeringskompensasjon (0 92). Filminnstillingene
kan justeres når filmindikatorer vises (0 122).
Live view 123
A Eksponering
Avhengig av motivet, kan eksponeringen være forskjellig fra det som kan oppnås når live view
ikke brukes. Lysmåling i live view justeres slik at den passer visningen i live view, og resulterer i
fotografier med eksponeringer tett opp til det som vises på skjermen (merk at
eksponeringskompensasjon kun kan forhåndsvises på skjermen ved verdier på mellom +3 EV og
–3 EV). For å forhindre at lys kommer inn i søkeren og påvirker eksponeringen, skal du fjerne
øyemuslingen i gummi og dekke søkeren med søkerdekslet som følger med før du starter
opptaket (0 50).
A HDMI
Når kameraet er festet til en HDMI-videoenhet, forblir kameraskjermen på og videoenheten viser
objektivets bildefelt på skjermen. Dersom enheten støtter HDMI CEC, velger du Av for HDMI >
Styring av utstyr-alternativet i oppsettsmenyen (0 166) før opptak i live view.
D Opptak med live view-funksjon
Selv om de ikke vil vises på det endelige bildet, kan fortegning være synlig på skjermen dersom
kameraet panoreres horisontalt eller dersom en gjenstand beveger seg i høy hastighet gjennom
bildefeltet. Sterke lyskilder kan forårsake etterbilder på skjermen når kameraet panoreres. Lyse
prikker kan også komme til syne. Flimmer og bånd som vises på skjermen under belysning med
lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller natriumlamper kan reduseres ved å bruke Flimmerreduksjon
(0 200), selv om de fortsatt kan være synlige på det endelige fotografiet ved enkelte lukkertider.
Unngå å peke kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder ved opptak med live viewfunksjonen. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det resultere i skade på
kameraets indre kretser.
Live view avsluttes automatisk når skjermen lukkes (lukking av skjermen avslutter ikke live view
på fjernsyn eller andre eksterne visningsenheter).
Live view kan bli automatisk avsluttet for å forhindre skade på kameraets indre kretser; avbryt live
view når kameraet ikke er i bruk. Merk at temperaturen i kameraets indre kretser kan øke, og
bildestøy (lyse flekker, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet eller slør) kan vises i de følgende
tilfellene (kameraet kan også bli merkbart varmt, men dette er ikke en feil):
• Temperaturen i omgivelsen er høy
• Kameraet har blitt brukt i lengre perioder i live view eller til å ta opp filmer
• Kameraet har blitt brukt med serieopptak i lengre perioder
Hvis live view ikke starter når du forsøker å starte live view, må du vente til de indre kretsene har
kjølt seg ned og så prøve igjen.
D Nedtellingsvisningen
En nedtelling vises 30 s før live view stopper automatisk (0 122; tidsbryteren lyser rødt 5 s før
tiden for automatisk avstengning går ut (0 186) eller dersom live view er i ferd med å avsluttes for
å beskytte de indre kretsene). Avhengig av opptaksforholdene, kan telleren vises umiddelbart når
live view velges.
124 Live view
D Bruke autofokus med live view
Merk at i live view er autofokus tregere og skjermen kan bli lysere eller mørkere mens kameraet
fokuserer. Merk deg at kameraet kanskje ikke er i stand til å fokusere i situasjonene som er listet
opp nedenfor (merk at fokuspunktet noen ganger vises i grønt når kameraet ikke er i stand til å
fokusere):
• Motivet inneholder linjer som er parallelle med langsiden av bildefeltet
• Motivet mangler kontrast
• Motivet i fokuspunktet inneholder områder med sterkt varierende lysstyrke, eller motivet er
punktbelyst, belyst av et neonskilt eller andre lyskilder som forandrer lysstyrke
• Flimmer eller bånd vises under belysning med lysstoffrør, kvikksølvdamplamper,
natriumlamper eller lignende belysning
• Et stjernefilter eller andre spesielle filtre brukes
• Motivet ser ut til å være mindre enn fokuspunktet
• Motivet domineres av regelmessige geometriske mønstre (f.eks. persienner eller en rad med
vinduer i en skyskraper)
• Motivet er i bevegelse
Dessuten kan det hende at motivfølgende AF ikke klarer å følge motiver hvis de beveger seg raskt,
forlater bildet eller skjules av andre motiver, endrer synlighet i størrelse, farge eller lysstyrke, eller
er for små, for store, for lyse, for mørke eller like i farge eller lysstyrke med bakgrunnen.
A Manuell fokusering
For å fokusere manuelt (0 57), må du vri objektivets
fokuseringsring til motivet er i fokus.
For å forstørre bildet på skjermen inntil cirka 8,3 × for
nøyaktig fokusering, trykker du på X-knappen. Mens
visningen gjennom objektivet er zoomet inn, vises et
navigeringsvindu i en grå ramme nederst til høyre på
skjermen. Bruk multivelgeren for å bla til områder i
bildet som ikke vises på skjermen (kun tilgjengelig
dersom 7 (Bredt fokusfelt-AF) eller 8 (Normalt
X-knapp
fokusfelt-AF) er valgt som AF-søkefeltfunksjon), eller
trykk på W (Q) for å zoome ut.
Navigeringsvindu
Live view 125
Ta opp og vise filmer
Ta opp filmer
Filmer kan tas opp med live view-funksjonen.
1
Drei på bryteren for live view.
Visningen gjennom objektivet vil vises på skjermen.
D
0-ikonet
Et 0-ikon (0 122) angir at filmer ikke kan tas opp.
A Før opptak
Velg blenderåpning før opptak med eksponeringskontroll A eller M
(0 86, 87).
2
Bryter for live view
Fokuser.
Komponer åpningsbildet og fokuser som beskrevet i trinn 2
og 3 under "Komponere fotografier på skjermen" (0 118; se
også "Fokusering med live view" på side 0 119–121). Merk at
antall motiver som kan oppdages med ansiktsprioritert AF er
mindre under filmopptak.
3
Start opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen for å begynne opptaket. En
opptaksindikator og tilgjengelig tid vises på skjermen.
Bortsett fra i funksjonene i og j, kan eksponeringen låses
ved at du trykker på A (L)-knappen (0 91) eller (med
eksponeringskontroll P, S og A, samt funksjon %) kan den
endres med opp til ±3 EV i trinn på 1/3 EV ved at du trykker på
E (N)-knappen og dreier på kommandohjulet (0 92; merk at
avhengig av motivets lysstyrke, kan det hende at endringer i
eksponeringen ikke har noen synlig effekt).
Filmopptaksknapp
Indikator for opptak
Gjenstående tid
126 Ta opp og vise filmer
4
Avslutt opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen igjen for å avslutte opptaket. Opptaket vil avsluttes
automatisk når den maksimale lengden nås, minnekortet er fullt, en annen funksjon
velges eller skjermen lukkes (lukking av skjermen avslutter ikke opptaket på
fjernsyn eller andre eksterne visningsenheter).
A Ta fotografier under filmopptak
For å avslutte filmopptak, ta et fotografi og gå til live view, trykker du utløseren helt ned og holder
den der til lukkeren utløses.
A Maksimum lengde
Den maksimale lengden for individuelle filmfiler er 4 GB (for maksimale opptakstider, se side 128);
merk at avhengig av minnekortets skrivehastighet, kan det hende at opptaket avsluttes før denne
lengden nås (0 238).
D Ta opp filmer
Flimmer, bånd og fortegninger kan være synlige på skjermen og i den endelige filmen under
belysning med lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller natriumlamper hvis kameraet panoreres
horisontalt, eller hvis en gjenstand beveger seg med høy hastighet gjennom bildefeltet (flimmer
og bånding kan reduseres med Flimmerreduksjon; 0 200). Sterke lyskilder kan forårsake
etterbilder når kameraet panoreres. Ujevne kanter, falske farger, moaré og lyse flekker kan også
forekomme. Lyse bånd kan vises i visse deler av bildet hvis motivet blir kort opplyst av en blits
eller en annen lys, momentan lyskilde. Unngå å peke kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder når du tar opp filmer. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det
resultere i skade på kameraets indre kretser.
Kameraet kan ta opp både video og lyd; ikke dekk over mikrofonen under opptak. Merk at den
innebygde mikrofonen kan ta opp støy fra objektivet under autofokus og bildestabilisering.
Du kan ikke bruke blits under filmopptak.
Live view kan bli automatisk avsluttet for å forhindre skade på kameraets indre kretser; avbryt live
view når kameraet ikke er i bruk. Merk at temperaturen i kameraets indre kretser kan øke, og
bildestøy (lyse flekker, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet eller slør) kan vises i de følgende
tilfellene (kameraet kan også bli merkbart varmt, men dette er ikke en feil):
• Temperaturen i omgivelsen er høy
• Kameraet har blitt brukt i lengre perioder i live view eller til å ta opp filmer
• Kameraet har blitt brukt med serieopptak i lengre perioder
Hvis live view ikke starter når du forsøker å starte live view eller filmopptak, må du vente til de
indre kretsene har kjølt seg ned og så prøve igjen.
Matrisemåling brukes uavhengig av valgt lysmålingsmetode. Lukkertid og ISO-følsomhet
justeres automatisk med mindre På er valgt for Manuelle filminnstillinger (0 129) og kameraet
bruker eksponeringskontroll M.
Ta opp og vise filmer 127
Filminnstillinger
Kameraet byr på følgende filminnstillinger.
• Bildestørrelse/frekvens, Filmkvalitet: Velg mellom følgende alternativer.
Filmfrekvensen avhenger av det gjeldende alternativet som er valgt for
Videostandard i oppsettsmenyen (0 202):
L/t
M/u
N/r
O/s
P/k
Q/l
R/o
S/n
T/p
Bildestørrelse/frekvens
Bildestørrelse (piksler)
Filmfrekvens 1
60p 2
50p 3
1 920 × 1 080
30p 2
25p 3
24p
60p 2
1 280 × 720
50p 3
30p 2
640 × 424
25p 3
Maksimal lengde (høy filmkvalitet ★/normal
filmkvalitet) 4
10 min./20 min.
20 min./29 min. 59 s
29 min. 59 s/29 min. 59 s
1 Angitt verdi. Faktiske filmfrekvenser for 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og
23,976 b/s.
2 Tilgjengelig når NTSC er valgt som Videostandard (0 202).
3 Tilgjengelig når PAL er valgt som Videostandard.
4 Filmer som er tatt opp med miniatyreffektfunksjonen er opp til tre minutter lange når de spilles av.
• Mikrofon: Slå den innebygde eller stereomikrofonen ME-1 (ekstrautstyr) (0 129, 237)
på eller av, eller juster mikrofonens følsomhet. Velg Automatisk følsomhetsinnst. for
å justere følsomheten automatisk, Mikrofon av for å slå lydopptak av; for å velge
mikrofonfølsomhet manuelt, velg Manuell følsomhetsinnstilling og velg en
følsomhet.
• Vindstøyreduksjon: Velg På for å aktivere lavfrekvensfilteret for den innebygde
mikrofonen (stereomikrofoner (ekstrautstyr) påvirkes ikke; 0 129, 237), slik at støy som
produseres av vinden som blåser over mikrofonen reduseres (merk at andre lyder også
kan påvirkes).
A Live view-visningen
Du kan vise filmbeskjæringen under live view ved å
trykke på R-knappen for å velge mellom visningene "vis
filmindikatorer", "skjul indikatorer", "rutenett for
komposisjon" eller "vis grunnleggende fotoindikatorer"
(0 123). Når filmindikatorer vises, får du tilgang til
følgende filminnstillinger ved å trykke på P-knappen:
P-knapp
filmbildestørrelse/-kvalitet, mikrofonfølsomhet,
hvitbalanse (0 101), ISO-følsomhet (0 67), Picture
Controls (0 111), fokusfunksjon (0 119), AFsøkefeltfunksjon (0 120) og
eksponeringskompensasjon (0 92).
128 Ta opp og vise filmer
• Manuelle filminnstillinger: Velg På for å tillate manuelle
justeringer av lukkertid og ISO-følsomhet når kameraet brukes
med eksponeringskontroll M. Lukkertiden kan stilles inn på
verdier så korte som 1/4 000 s; den lengste tilgjengelige
lukkertiden varierer med filmfrekvensen: 1/30 s for filmfrekvenser
på 24 p, 25 p og 30 p, 1/50 s for 50 p og 1/60 s for 60 p. ISOfølsomheten kan stilles inn på verdier mellom ISO 100 og Høy 1 (0 67). Dersom
lukkertid og ISO-følsomhet ikke er innenfor disse grensene når live view starter, vil de
automatisk bli stilt inn på støttede verdier og forbli på disse verdiene når live view
avsluttes. Merk at ISO-følsomheten er fast på den valgte verdien; kameraet justerer
ikke ISO-følsomheten automatisk når På er valgt for Knapp for ISO-følsomhet > Auto.
ISO-følsomhetsktrl. i opptaksmenyen (0 180).
1
Velg Filminnstillinger.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Filminnstillinger i opptaksmenyen og
trykk på 2.
G-knapp
2
Velg filmalternativer.
Marker ønsket element og trykk på 2, marker
så et alternativ og trykk på J.
A Bruke en ekstern mikrofon
Stereomikrofonen ME-1 (ekstrautstyr) kan brukes til å redusere støy forårsaket av
objektivvibrasjoner som tas opp under autofokus.
D Nedtellingsvisningen
En nedtelling vises 30 s før live view avsluttes automatisk (0 122). Avhengig av
opptaksforholdene, kan nedtellingen vises umiddelbart når filmopptaket starter. Merk at
uavhengig av tilgjengelig opptakstidslengde, vil live view fremdeles avsluttes automatisk når
nedtellingstiden går ut. Vent til de indre kretsene har kjølt seg ned før du fortsetter å ta opp film.
A HDMI- og andre videoenheter
Når kameraet er festet til en HDMI-videoenhet, forblir kameraskjermen på og videoenheten viser
objektivets bildefelt på skjermen. Dersom enheten støtter HDMI CEC, velger du Av for HDMI >
Styring av utstyr-alternativet i oppsettsmenyen (0 166) før opptak i live view.
Ta opp og vise filmer 129
Vise filmer
Filmer indikeres ved et 1-ikon i avspilling på full skjerm (0 135). Trykk på J for å starte
avspillingen; din gjeldende posisjon vises av filmfremdriftsindikatoren.
1-ikon
Lengde
Gjeldende innstilling/total lengde
Lydstyrke
Filmfremdriftsindikator Guide
Følgende handlinger kan utføres:
Hvis du vil
Bruk
Pause
Beskrivelse
Pause avspilling.
Gjenoppta avspilling når filmen er satt på pause eller under
tilbakespoling/fremoverspoling.
Spille av
Spole fremover/
spole tilbake
Hastigheten øker med hvert trykk, fra 2× til 4× til 8× til 16×; hold
knappen nede for å hoppe til begynnelsen eller slutten av filmen
(første bilde vises med h i øvre høyre hjørne på skjermen, siste
bilde med i). Mens avspilling er satt på pause, spoles filmen
tilbake eller raskt fremover ett bildefelt av gangen; hold knappen
nede for kontinuerlig spoling tilbake eller fremover.
Hoppe 10 s
Drei på kommandohjulet for å hoppe 10 s forover eller bakover.
Justere
lydstyrken
Gå tilbake til
avspilling på full
skjerm
X/W (Q) Trykk på X for å øke lydstyrken, W (Q) for å redusere den.
130 Ta opp og vise filmer
/ K Trykk på 1 eller K for å gå tilbake til avspilling på full skjerm.
Redigere filmer
Du kan gjøre klipp i en film for å lage redigerte filmkopier eller lagre valgte bildefelt som
JPEG-stillbilder.
Alternativ
f Velg start-/sluttpunkt
g Lagre valgt bilde
Beskrivelse
Lage en kopi der åpnings- eller avslutningsopptaket er fjernet.
Lagre et valgt bildefelt som et JPEG-stillbilde.
Beskjære filmer
Følg trinnene nedenfor for å lage beskårne filmkopier:
1
2
Vis en film i fullskjerm.
Sett filmen på pause ved det nye
åpnings- eller lukkingsbildefeltet.
Spill av filmen som beskrevet på side 130, trykk
på J for å starte og gjenoppta avspilling og på
3 for å pause. Sett avspillingen på pause når
du kommer til det nye åpnings- eller
lukkingsbildefeltet.
3
Filmfremdriftsindikator
Velg Velg start-/sluttpunkt.
Trykk på P-knappen, marker deretter Velg
start-/sluttpunkt og trykk på 2.
P-knapp
Ta opp og vise filmer 131
4
Velg gjeldende bildefelt som det nye
start- eller sluttpunktet.
For å lagre en kopi som begynner fra gjeldende
bildefelt, markerer du Startpunkt og trykker
på J. Bildefeltene før gjeldende bildefelt vil bli
fjernet når du lagrer kopien.
Startpunkt
For å lagre en kopi som slutter ved gjeldende bildefelt, markerer du Sluttpunkt og
trykker på J. Bildefeltene etter gjeldende bildefelt vil bli fjernet når du lagrer
kopien.
Sluttpunkt
5
Bekreft det nye start- eller sluttpunktet.
Dersom ønsket bildefelt ikke vises for
øyeblikket, trykk på 4 eller 2 for å spole frem
eller tilbake (drei på kommandohjulet for å
hoppe 10 s frem eller tilbake).
6
Opprett kopien.
Når ønsket bildefelt vises, trykker du på 1.
7
Forhåndsvis filmen.
For å forhåndvise kopien, markerer du
Forhåndsvis og trykker på J. For å avbryte
gjeldende kopi og gå tilbake til trinn 5,
markerer du Avbryt og trykker på J; for å
lagre kopien, går du videre til trinn 8.
132 Ta opp og vise filmer
8
Lagre kopien.
Marker Lagre som ny fil og trykk på J for å
lagre kopien som en ny fil. For å erstatte den
originale filmfilen med den redigerte kopien,
markerer du Erstatt eksisterende fil og
trykker på J.
D Beskjære filmer
Filmer må være minst to sekunder lange. Kopien lagres ikke hvis det ikke er nok plass på
minnekortet.
Kopier har samme tidspunkt og dato for opprettelse som originalen.
A
Velge det gjeldende bildefeltets rolle
For å gjøre bildefeltet som vises i trinn 5 til det nye
sluttpunktet (x) i stedet for det nye startpunktet (w) eller
omvendt, trykker du på A (L)-knappen.
A (L)-knapp
Ta opp og vise filmer 133
Lagre valgte bildefelter
Lagre en kopi av et valgt bildefelt som et JPEG-stillbilde:
1
Sett filmen på pause på ønsket bildefelt.
Spill av filmen som beskrevet på side 130, trykk
på J for å starte og gjenoppta avspilling og på
3 for å pause. Sett filmen på pause på det
bildefeltet du vil kopiere.
2
Velg Lagre valgt bilde.
Trykk på P-knappen, marker deretter Lagre
valgt bilde og trykk på 2.
P-knapp
3
Lag en stillbildekopi.
Trykk på 1 for å lage en stillbildekopi av
gjeldende bildefelt.
4
Lagre kopien.
Marker Ja og trykk på J for å lage en JPEGkopi med fin kvalitet (0 59) av det valgte
bildefeltet.
A Lagre valgt bilde
JPEG-filmstillbilder opprettet med alternativet Lagre valgt bilde kan ikke retusjeres. JPEGfilmstillbilder mangler noen kategorier med opptaksinformasjon (0 136).
134 Ta opp og vise filmer
Avspilling og sletting
Avspilling på full skjerm
Trykk på K-knappen for å spille av fotografier. Det
siste fotografiet som er tatt vises på skjermen.
K-knapp
Hvis du vil
Bruk
Beskrivelse
Trykk på 2 for å vise fotografier i rekkefølgen de ble tatt og på
4 for å vise fotografiene i omvendt rekkefølge.
Vise flere
fotografier
Vise mer
fotoinformasjon
Endre vist fotoinformasjon (0 136).
W (Q)
Se side 140 for mer informasjon om visning av miniatyrbilder.
Vise miniatyrbilder
Zoome inn på et
fotografi
X
Se side 142 for mer informasjon om avspillingszoom.
Slette bilder
O
Endre
beskyttelsesstatus
A (L)
En bekreftelsesdialogboks vises. Trykk på O på nytt for å slette
fotografiet.
For å beskytte bildet, eller for å fjerne beskyttelsen fra et
beskyttet bilde, trykker du på A (L)-knappen (0 143).
Spille av film
Hvis gjeldende bilde er merket med et 1-ikon for å vise at det er
en film, vil filmavspilling starte hvis du trykker på J (0 130).
A P-knappen
Hvis du trykker på P-knappen under fullskjerms-,
miniatyr- eller kalenderavspilling, vises dialogboksen til
høyre, der du kan rangere bilder (0 144), retusjere
fotografier og redigere filmer (0 131, 205) samt velge
bilder som skal overføres til en smartenhet (0 173).
P-knapp
Avspilling og sletting 135
Opptaksinformasjon
Opptaksinformasjonen legges over bildene som vises i avspilling på full skjerm. Trykk på
1 eller 3 for å gå gjennom opptaksinformasjonen som vist nedenfor. Merk at "kun
bilde", opptaksdata, RGB-histogrammer, høylys og oversiktsdata kun vises dersom
motsvarende alternativ er valgt i Visn.alternativer for avspilling (0 176). Stedsdata
vises bare hvis stedsdata ble lagret da bildet ble tatt (0 74).
Filinformasjon
Ingen (bare bildet)
Høylys
Oversikt
RGB-histogram
Stedsdata
Opptaksdata
❚❚ Filinformasjon
1 2 3
4
5
6
11
10
8
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Beskyttelsesstatus ........................................................ 143
Indikator for retusjering............................................. 206
Opplastingsmarkering................................................ 173
Bildenummer/totalt antall bilder
Filnavn.............................................................................. 189
Bildekvalitet.......................................................................59
Bildestørrelse ....................................................................61
Opptakstidspunkt ................................................. 15, 201
Opptaksdato ........................................................... 15, 201
Mappenavn .................................................................... 178
Rangering........................................................................ 144
1
2
3
4
5
6
Beskyttelsesstatus ........................................................ 143
Indikator for retusjering............................................. 206
Opplastingsmarkering................................................ 173
Bildenummer/totalt antall bilder
Høylys i bildet
Rangering........................................................................ 144
❚❚ Høylys *
1 2 3
5
4
6
* Blinkende områder indikerer høylys (områder som kan være overeksponerte).
136 Avspilling og sletting
❚❚ RGB-histogram
1
2
3
4
10
9
8
5
7
1 Bildenummer/totalt antall bilder
2 Histogram (RGB-kanal). Horisontal akse viser
3
4
5
6
7
6
8
9
10
piksel-lysstyrke, og vertikal akse viser antall
piksler i alle histogrammer.
Histogram (rød kanal)
Histogram (grønn kanal)
Histogram (blå kanal)
Opplastingsmarkering ................................................173
Hvitbalanse......................................................................101
Finjustering av hvitbalanse....................................103
Manuell forhåndsinnstilling...................................104
Indikator for retusjering..............................................206
Beskyttelsesstatus.........................................................143
Rangering.........................................................................144
A Avspillingszoom
For å zoome inn på fotografiet når histogrammet vises, trykker
du på X. Bruk X- og W (Q)-knappene til å zoome inn og ut og
rull bildet med multivelgeren. Histogrammet oppdateres for å
kun vise dataene for den delen av bildet som er synlig på
skjermen.
A Histogrammer
Kameraets histogrammer er bare veiledende og kan avvike fra dem som vises i bildeprogrammer.
Eksempler på histogrammer vises nedenfor:
Hvis bildet inneholder gjenstander med svært forskjellige
lysverdier, vil tonefordelingen være ganske jevn.
Hvis bildet er mørkt, vil spredningen av fargetoner forskyves
mot venstre.
Hvis bildet er lyst, vil spredningen av fargetoner forskyves mot
høyre.
Når eksponeringskompensasjonen økes, forskyves tonefordelingen mot høyre, og når
eksponeringskompensasjonen reduseres, forskyves tonefordelingen mot venstre. Histogrammer
kan gi en pekepinn om eksponeringen som helhet når sterkt lys gjør det vanskelig å se
fotografiene på skjermen.
Avspilling og sletting 137
❚❚ Opptaksdata
5 Opptaksfunksjon ........................................19, 30, 37, 82
1 2 3
15
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
17
18
19
25
26
27
28
20
21
22
23
29
24
25
1
2
3
4
Beskyttelsesstatus ........................................................ 143
Indikator for retusjering ............................................. 206
Opplastingsmarkering ................................................ 173
Lysmåling ...........................................................................90
Lukkertid .............................................................................83
Blenderåpning ..................................................................83
26
27
28
29
ISO-følsomhet 1 ................................................................67
Eksponeringskompensasjon .......................................92
Brennvidde ..................................................................... 231
Objektivdata
Fokusfunksjon ........................................................ 51, 119
VR-objektiv (bildestabilisator) 2 ........................ 18, 181
Blitstype ..................................................................192, 232
Styringsenhetsfunksjon 2
Blitsfunksjon...............................................................63, 65
Blitsstyring ...................................................................... 192
Blitskompensasjon..........................................................93
Rangering........................................................................ 144
Kameranavn
Bildenummer/totalt antall bilder
Hvitbalanse..................................................................... 101
Finjustering av hvitbalanse ................................... 103
Manuell forhåndsinnstilling.................................. 104
Fargerom ......................................................................... 179
Picture Control .............................................................. 111
Hurtigjustering 3............................................................ 113
Opprinnelig Picture Control 3 ................................... 111
Oppskarping................................................................... 113
Kontrast............................................................................ 113
Lysstyrke .......................................................................... 113
Metning 3 ......................................................................... 113
Filtereffekter 3 ................................................................ 113
Nyanse 3 ........................................................................... 113
Toning 3 ............................................................................ 113
Støyreduksjon ved høy ISO....................................... 180
Støyreduksjon ved lang eksponering ................... 179
Aktiv D-Lighting...............................................................94
HDR (High Dynamic Range).........................................96
Retusjeringslogg........................................................... 205
Bildekommentar ........................................................... 202
1 Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.
2 Vises kun i fotografier som er tatt med tilleggsutstyr som støtter denne funksjonen.
3 Kan kanskje ikke vises, avhengig av hvilken Picture Control som brukes.
138 Avspilling og sletting
❚❚ Oversiktsdata
1
2
3
4
5
14 15
16
17
18
19
6
13
20
21
28
27
26
7
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
10
9
25 24
23
22
8
Bildenummer/totalt antall bilder
Beskyttelsesstatus ........................................................ 143
Kameranavn
Indikator for retusjering ............................................. 206
Opplastingsmarkering................................................ 173
Histogram som viser fordelingen av fargetoner i
bildet (0 137).
Bildekvalitet .......................................................................59
Bildestørrelse.....................................................................61
Filnavn .............................................................................. 189
Opptakstidspunkt.................................................. 15, 201
Opptaksdato............................................................ 15, 201
Mappenavn..................................................................... 178
Rangering ........................................................................ 144
Lysmåling ...........................................................................90
Opptaksfunksjon.........................................19, 30, 37, 82
Lukkertid.............................................................................83
Blenderåpning..................................................................83
ISO-følsomhet 1 ................................................................67
Brennvidde ..................................................................... 231
Indikator for stedsdata ..................................................74
Indikator for bildekommentar ................................. 202
Aktiv D-Lighting...............................................................94
Picture Control .............................................................. 111
Fargerom ......................................................................... 179
Blitsfunksjon......................................................................63
Hvitbalanse..................................................................... 101
Finjustering av hvitbalanse....................................... 103
Manuell forhåndsinnstilling...................................... 104
27 Blitskompensasjon..........................................................93
Styringsenhetsfunksjon 2
28 Eksponeringskompensasjon .......................................92
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 Vises i rødt hvis fotografiet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.
2 Vises kun i fotografier som er tatt med tilleggsutstyr som støtter denne funksjonen.
❚❚ Stedsdata
Stedsdata vises bare hvis stedsdata ble lagret da bildet ble tatt (0 74). For filmer angis
stedsdata for starten av opptaket.
1 2 3
10
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Beskyttelsesstatus ........................................................ 143
Indikator for retusjering ............................................. 206
Opplastingsmarkering................................................ 173
Breddegrad
Lengdegrad
Høyde
Koordinert universaltid (UTC)
Rangering........................................................................ 144
Kameranavn
Bildenummer/totalt antall bilder
Avspilling og sletting 139
Miniatyravspilling
For å vise bilder på "kontaktkopier" med 4, 12 eller 80 bilder, trykker du på W (Q)knappen.
W (Q)
W (Q)
X
X
Avspilling på
full skjerm
Miniatyravspilling
Hvis du vil
Vise flere bilder
W (Q)
Bruk
Vise færre bilder
X
Kalenderavspilling
Beskrivelse
Trykk på W (Q)-knappen for å øke antall bilder som vises.
Trykk på X-knappen for å redusere antall bilder som vises.
Når fire bilder vises, trykk for å se det markerte bildet på full
skjerm.
Markere bilder
Bruk multivelgeren eller kommandohjulet til å markere
bilder.
Vise det markerte
bildet
Trykk på J for å vise det markerte bildet på full skjerm.
Slette det markerte
fotografiet
Endre
beskyttelsesstatus for
markert fotografi
140 Avspilling og sletting
O
Se side 146 for mer informasjon.
A (L)
Se side 143 for mer informasjon.
Kalenderavspilling
For å vise bilder som er tatt på en valgt dato, trykker du på W (Q)-knappen når 80 bilder
vises.
Miniatyrbildeliste
W (Q)
W (Q)
X
X
Datoliste
Avspilling på
full skjerm
Miniatyravspilling
Kalenderavspilling
Funksjonene som kan utføres avhenger av om markøren er i datolisten eller i
miniatyrbildelisten:
Hvis du vil
Veksle mellom
datolisten og
miniatyrbildelisten
Gå tilbake til
miniatyravspilling/
zoome inn på markert
fotografi
Bruk
W (Q)
X
Trykk på W (Q)- eller J-knappen i datolisten for å plassere
markøren i miniatyrbildelisten. Trykk på W (Q) igjen for å
gå tilbake til datolisten.
• Datoliste: Avslutte til 80-bilders avspilling.
• Miniatyrbildeliste: Trykk og hold nede X-knappen for å
zoome inn på det markerte bildet.
• Datoliste: Marker dato.
• Miniatyrbildeliste: Marker bilde.
Markere datoer/
markere bilder
Veksle til avspilling på
full skjerm
Slette markert(e)
fotografi(er)
Endre
beskyttelsesstatus for
markert fotografi
Beskrivelse
• Miniatyrbildeliste: Vis det markerte bildet.
O
A (L)
• Datoliste: Slett alle bilder som er tatt på en valgt dato.
• Miniatyrbildeliste: Slett det markerte bildet (0 146).
Se side 143 for mer informasjon.
Avspilling og sletting 141
Se nærmere på: Avspillingszoom
Trykk på X-knappen for å zoome inn på bildet som vises på avspilling på full skjerm eller
på det bildet som for øyeblikket er markert i miniatyr- eller kalenderavspilling. Følgende
handlinger kan utføres mens zoom er aktivert:
Hvis du vil
Bruk
Zoome inn eller ut
X/W (Q)
Vise andre områder
av bildet
Velge/zoome inn
eller ut fra ansikter
P
Beskrivelse
Trykk på X for å zoome inn til et
maksimum av omtrent 33× (store
bilder), 25× (medium-bilder) eller
13× (små bilder). Trykk på W (Q) for
å zoome ut. Mens fotografiet er
zoomet inn, kan du bruke
multivelgeren til å vise deler av
bildet som ikke er synlig på skjermen. Hold multivelgeren
nede hvis du vil rulle raskt til andre deler av bildet.
Navigeringsvinduet vises når zoomgraden endres. Den delen
av bildet som vises på skjermen indikeres med en gul kant.
Ansikter (opp til 35) som oppdages
under zooming indikeres av hvite
kanter i navigeringsvinduet. Trykk
på P og bruk multivelgeren til å vise
andre ansikter, eller trykk på J for å
zoome inn på ansiktet som er valgt
for øyeblikket. Trykk på P igjen for å
gå tilbake til normal zooming.
Vise andre bilder
Drei kommandohjulet for å vise samme område av andre
bilder med gjeldende zoomgrad. Avspillingszoom avbrytes
når en film vises.
Avbryte zooming
Avbryt zooming og gå tilbake til avspilling på full skjerm.
Endre
beskyttelsesstatus
142 Avspilling og sletting
A (L)
Se side 143 for mer informasjon.
Beskytte fotografier mot sletting
I fullskjerm-, zoom-, miniatyr- og kalenderavspilling, kan A (L)-knappen brukes til å
beskytte fotografier fra å slettes ved et uhell. Beskyttede filer kan ikke slettes med Oknappen eller alternativet Slett på avspillingsmenyen. Vær oppmerksom på at
beskyttede bilder vil bli slettet når minnekortet formateres (0 196).
Slik beskytter du et fotografi:
1
Velg et bilde.
Vis bildet med avspilling på full skjerm eller med avspillingszoom, eller marker
bildet i miniatyrlisten med miniatyr- eller kalenderavspilling.
Avspilling på full skjerm
2
Miniatyravspilling
Trykk på A (L)-knappen.
Fotografiet merkes med et P-ikon.
A (L)-knapp
A Fjerne beskyttelse
For å fjerne beskyttelsen fra enkeltbilder slik at de kan slettes, vis bilder på full skjerm eller marker
dem i miniatyrbildelisten, og trykk deretter på A (L)-knappen. For å fjerne beskyttelsen fra alle
bildene i mappen eller mappene som for øyeblikket er valgt i menyen Avspillingsmappe
(0 175), trykk på både A (L)- og O-knappene i omlag to sekunder under avspilling.
Avspilling og sletting 143
Rangere bilder
Ranger bilder eller marker dem som kandidater for senere sletting. Rangering er ikke
tilgjengelig med beskyttede bilder.
Rangere enkeltbilder
1
Velg et bilde.
Vis bildet med avspilling på full skjerm eller med avspillingszoom, eller marker
bildet i miniatyrlisten med miniatyr- eller kalenderavspilling.
2
Vis avspillingsalternativer.
Trykk på P-knappen for å vise
avspillingsalternativer.
P-knapp
3
Velg Rangering.
Marker Rangering og trykk på J.
4
Velg en rangering.
Trykk på 4 eller 2 for å velge en rangering fra
null til fem stjerner, eller velg ) for å markere
bildet som en kandidat for senere sletting.
5
Trykk på J.
Trykk på J for å fullføre operasjonen.
144 Avspilling og sletting
Rangere flere bilder
Bruk alternativet Rangering i avspillingsmenyen for å rangere flere bilder.
1
Velg Rangering.
Trykk på G-knappen for å vise
kameramenyene, marker deretter Rangering i
avspillingsmenyen og trykk på 2.
G-knapp
2
Ranger bilder.
Trykk på 4 eller 2 for å markere bilder (for å
vise bildet som er markert for øyeblikket på full
skjerm, trykker du og holder nede X-knappen)
og trykker på 1 eller 3 for å velge en
rangering fra null til fem stjerner, eller velg )
for å markere bildet som en kandidat for senere sletting.
3
Trykk på J.
Trykk på J for å fullføre operasjonen.
Avspilling og sletting 145
Slette fotografier
Ubeskyttede fotografier kan slettes som beskrevet nedenfor. Når fotografier er slettet,
kan de ikke gjenopprettes.
Fullskjerms-, miniatyr- og kalenderavspilling
1
Velg et bilde.
Vis bildet eller marker det i miniatyrbildelisten med miniatyr- eller
kalenderavspilling.
2
Trykk på O-knappen.
En bekreftelsesdialogboks vises.
O-knapp
Avspilling på full skjerm
3
Miniatyravspilling
Trykk på O-knappen igjen.
For å slette fotografiet, trykk på O-knappen en
gang til. For å avslutte uten å slette fotografiet,
trykker du på K-knappen.
A Kalenderavspilling
Under kalenderavspilling kan du slette alle fotografiene tatt på en valgt dato ved å markere
datoen i datolisten og trykke på O-knappen (0 141).
146 Avspilling og sletting
Avspillingsmenyen
Alternativet Slett i avspillingsmenyen inneholder følgende alternativer. Vær
oppmerksom på at sletting kan ta noe tid, avhengig av hvor mange bilder som skal
slettes.
Alternativ
Q Valgte
n Velg dato
R Alle
Beskrivelse
Slett valgte bilder.
Slett alle bilder som er tatt på en valgt dato.
Slett alle bilder i mappen som for øyeblikket er valgt for avspilling (0 175).
❚❚ Valgte: Slette valgte fotografier
1
Velg Slett.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Slett i avspillingsmenyen og trykk på
2.
G-knapp
2
Velg Valgte.
Marker Valgte og trykk på 2.
3
Marker et bilde.
Bruk multivelgeren til å markere et bilde (for å
vise et markert bilde på full skjerm, trykk og
hold nede X-knappen).
4
Velg det markerte bildet.
Trykk på W (Q)-knappen for å velge det
markerte bildet. Valgte bilder merkes med et
O-ikon. Gjenta trinn 3 og 4 for å velge flere
bilder. For å velge bort et bilde, marker det og
W (Q)-knapp
trykk på W (Q).
5
Trykk på J for å fullføre operasjonen.
En bekreftelsesdialogboks vises. Marker Ja og
trykk på J.
Avspilling og sletting 147
❚❚ Velg dato: Slette fotografier tatt på en valgt dato
1
Velg Velg dato.
Marker Velg dato i slettemenyen og trykk på
2.
2
Marker en dato.
Trykk på 1 eller 3 for å markere en dato.
For å vise bildene tatt på markert dato, trykker
du på W (Q). Bruk multivelgeren til å rulle
gjennom bildene, eller trykk og hold nede X
for å vise gjeldende bilde på full skjerm. Trykk
på W (Q) for å gå tilbake til datolisten.
W (Q)-knapp
3
Velg den markerte datoen.
Trykk på 2 for å velge alle bilder som er tatt på
den markerte datoen. Valgte datoer indikeres
av en hake. Gjenta trinn 2 og 3 for å velge flere
datoer. For å velge bort en dato, markerer du
den og trykker på 2.
4
Trykk på J for å fullføre operasjonen.
En bekreftelsesdialogboks vises. Marker Ja og
trykk på J.
148 Avspilling og sletting
Lysbildefremvisninger
Alternativet Lysbildefremvisning i avspillingsmenyen brukes til å vise bildene i
gjeldende avspillingsmappe som en lysbildefremvisning (0 175).
1
Velg Lysbildefremvisning.
For å vise menyen for lysbildefremvisning,
trykker du på G-knappen og velger
Lysbildefremvisning i avspillingsmenyen.
G-knapp
2
Start lysbildefremvisningen.
Marker Start i menyen for lysbildefremvisning
og trykk på J.
Følgende handlinger kan utføres under en lysbildefremvisning:
Hvis du vil
Bruk
Beskrivelse
Hoppe tilbake/fremover
Trykk på 4 for å gå tilbake til forrige bilde, trykk
på 2 for å gå videre til neste bilde.
Vise mer fotoinformasjon
Endre vist fotoinformasjon (0 136).
Sett fremvisningen på pause. Trykk igjen for å
fortsette.
Pause/fortsette
lysbildefremvisningen
Heve/dempe lydstyrken
Avslutte og gå til
avspillingsfunksjon
Trykk på X under filmavspilling for å øke
X/W (Q) lydstyrken, og på W (Q) for å senke den.
K
Avslutt fremvisningen og gå til
avspillingsfunksjon.
Dialogboksen til høyre vises når fremvisningen er ferdig. Velg Start
på nytt for å starte på nytt eller Avslutt for å gå tilbake til
avspillingsmenyen.
Avspilling og sletting 149
Alternativer for lysbildefremvisning
Før du starter en lysbildefremvisning, kan du bruke alternativene i
lysbildefremvisningsmenyen for å velge bildene som skal vises etter type eller rangering
og velge hvor lenge hvert bilde skal vises.
• Bildetype: Velg mellom Stillbilder og film, Bare stillbilder,
Bare film og Etter rangering. For å bare inkludere bilder med
valgte rangeringer, markerer du Etter rangering og trykker på
2. En liste over rangeringer vises; marker rangeringer og trykk
på 2 for å velge eller fjerne merking fra bilder med den markerte
rangeringen som skal inkluderes i lysbildefremvisningen. Valgte
rangeringer indikeres av en hake. Trykk på J for å avslutte når
de ønskede rangeringene er valgt.
• Bildeintervall: Velg hvor lenge stillbilder skal vises.
150 Avspilling og sletting
Tilkoblinger
Installere ViewNX 2
Installer medfølgende programvare for å vise
og redigere fotografier og filmer som har blitt
kopiert til datamaskinen din. Bekreft at ditt
system imøtekommer kravene på side 152 før
ViewNX 2 installeres. Sørg for at du bruker
nyeste versjon av ViewNX 2, som er
tilgjengelig for nedlastning fra nettsidene som
er angitt på side xiv ettersom tidligere
versjoner som ikke støtter D5300 kanskje ikke
er i stand til å overføre NEF (RAW)-bilder på
riktig måte.
1
Start installasjonsprogrammet.
ViewNX 2TM
Din Imaging Toolbox
q Velg region (hvis nødvendig)
Start datamaskinen, sett inn
installasjons-CD'en og start
installasjonsprogrammet. En dialogboks
for valg av språk vises. Dersom ønsket
språk ikke er tilgjengelig, klikker du på
Region Selection (Regionvalg) for å
velge en annen region (regionvalg er
ikke tilgjengelig i den europeiske
utgaven).
2
w Velg et
språk
e Klikk på
Next
(Neste)
Start installasjonsprogrammet.
Klikk på Install (Installer) og følg instruksjonene på
skjermen.
Klikk på Install (Installer)
Tilkoblinger 151
3
4
A
Avslutt installasjonsprogrammet.
Windows
Mac OS
Klikk på Yes (Ja)
Klikk på OK
Fjern installasjons-CD-en fra CD-ROM-stasjonen.
Systemkrav
CPU
OS
Minne
(RAM)
Windows
• Fotografier: Intel Celeron, Pentium 4, Coreserien, 1,6 GHz eller bedre
• Filmer (avspilling): 3,0 GHz eller bedre Pentium
D; Intel Core i5 eller bedre anbefales når du
viser filmer med en filmfrekvens på 1 280×720
eller mer ved en filmfrekvens på 30 b/s eller
over eller filmer med en filmfrekvens på
1 920×1 080 eller mer
• Filmer (redigering): Intel Core i5 eller bedre
Forhåndsinstallerte versjoner av Windows 8,
Windows 7, Windows Vista og Windows XP;
merk at 64-bits versjoner av Windows XP støttes
ikke
• 32-bits Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista:
1 GB eller mer (2 GB eller mer anbefales)
• 64-bits Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista:
2 GB eller mer (4 GB eller mer anbefales)
• Windows XP: 512 MB eller mer (2 GB eller mer
anbefales)
Mac OS
• Fotografier: Intel Core- eller Xeon-serien
• Filmer (avspilling): Core Duo 2 GHz eller bedre;
Intel Core i5 eller bedre anbefales når du viser
filmer med en filmfrekvens på 1 280×720 eller
mer ved en filmfrekvens på 30 b/s eller over
eller filmer med en filmfrekvens på
1 920×1 080 eller mer
• Filmer (redigering): Intel Core i5 eller bedre
OS X 10.8 eller 10.7, Mac OS X 10.6
• OS X 10.8, 10.7: 2 GB eller mer (4 GB eller mer anbefales)
• Mac OS X 10.6: 1 GB eller mer (4 GB eller mer anbefales)
Plass på
Minst 1 GB tilgjengelig på oppstartsdisken (3 GB eller mer anbefales)
harddisk
Oppløsning: 1 024×768 piksler (XGA) eller mer
Oppløsning: 1 024×768 piksler (XGA) eller mer
Grafikk (1 280×1 024 piksler eller mer anbefales)
(1 280×1 024 piksler eller mer anbefales)
Farge: 24-bits farge (Sann farge) eller mer
Farge: 24-bits farge (millioner av farger) eller mer
Se nettsidene som er listet opp på side xiv for nyeste informasjon om operativsystemer som støttes.
152 Tilkoblinger
Bruke ViewNX 2
Kopiere bilder til datamaskinen
Før du går videre, sørg for at du har installert programvaren på den medfølgende
ViewNX 2 CD'en (0 151).
1
Koble til USB-kabelen.
Etter at du har slått av kameraet og forsikret deg om at et minnekort er satt inn,
kobler du til den medfølgende USB-kabelen som vist og slår deretter kameraet på.
A Bruk en pålitelig strømkilde
Kontroller at kamerabatteriet er fulladet slik at dataoverføringen ikke avbrytes.
A Koble til kabler
Kontroller at kameraet er av når du kobler grensesnittkablene til eller fra. Ikke bruk makt
eller forsøk å sette kontaktene inn i vinkel. Lukk kameraets kontaktdeksel når kontakten
ikke er i bruk.
A USB-hubs
Det kan hende at overføringen ikke fortsetter som forventet hvis kameraet er koblet til
via en USB-hub eller et tastatur.
2
Start Nikon Transfer 2-komponenten til ViewNX 2.
Hvis en melding som ber deg om å velge et program vises, velger du
Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Hvis den følgende dialogboksen vises, velg Nikon Transfer 2 slik det er beskrevet nedenfor.
1 Under Import pictures and videos (Importere
bilder og filmer), klikker du på Change program
(Bytt program). En dialogboks for programbytte
vises; velg Import File using Nikon Transfer 2
(Importer fil med Nikon Transfer 2) og klikk på
OK.
2 Dobbeltklikk på Import File (Importer fil).
Tilkoblinger 153
3
Klikk på Start Transfer (Start overføring).
Med standardinnstillingene kopieres bildene på
minnekortet til datamaskinen.
A Under overføring
Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen
mens overføringen pågår.
Start Transfer (Start overføring)
4
Avbryt forbindelsen.
Når overføringen er ferdig, slår du av kameraet og kobler fra USB-kabelen.
Vise bilder
Bilder vises i ViewNX 2 når overføringen er ferdig.
A Starte ViewNX 2 manuelt
• Windows: Dobbeltklikk på snarveien til ViewNX 2 på
arbeidsflaten.
• Mac OS: Klikk på ikonet ViewNX 2 i dokken.
❚❚ Retusjere fotografier
For å beskjære bilder og utføre slike handlinger som å justere
skarpheten eller fargetonenivåer, klikker du på knappen Edit
(Rediger) på ViewNX 2-verktøylinjen.
❚❚ Redigere filmer
For å utføre oppgaver som beskjæring av uønsket opptak fra filmer
som er tatt med kameraet, klikker du på knappen Movie Editor
(Filmredigerer) på ViewNX 2-verktøylinjen.
❚❚ Skrive ut bilder
Klikk på knappen Print (Skriv ut) på View NX2-verktøylinjen. En
dialogboks vises, slik at du kan skrive ut bilder på en skriver som er
tilkoblet datamaskinen.
❚❚ Vise stedsdata
For å vise stedene der bildene ble tatt eller vise sporingslogger,
klikker du på knappen MAP (Kart) på ViewNX 2-verktøylinjen.
154 Tilkoblinger
A For mer informasjon
Se hjelp på nettet for mer informasjon om bruk av
ViewNX 2.
A Vise Nikons nettside
Dersom du vil besøke Nikon-nettsiden etter at du har installert ViewNX 2, velger du All Programs
(Alle programmer) > Link to Nikon (Nikon-lenke) fra Windows-startmenyen (en internetttilkobling er påkrevet).
Tilkoblinger 155
Skrive ut fotografier
Valgte JPEG-bilder kan skrives ut med en PictBridge-kompatibel skriver (0 265) som er
koblet direkte til kameraet.
Koble til skriveren
Koble til kameraet med den medfølgende USB-kabelen.
1
2
Slå av kameraet.
Koble til USB-kabelen.
Slå på skriveren og koble til USB-kabelen som vist. Ikke bruk makt eller forsøk å
sette kontaktene inn i vinkel.
3
Slå på kameraet.
Et velkomstbilde vises på skjermen, fulgt av et PictBridge-avspillingsbilde.
D Velge fotografier for utskrift
NEF (RAW)-fotografier (0 59) kan ikke velges for utskrift. JPEG-kopier av NEF (RAW)-bilder kan
lages ved hjelp av alternativet NEF (RAW)-prosessering i retusjeringsmenyen (0 213).
156 Tilkoblinger
Skrive ut bilder enkeltvis
1
Velg et bilde.
Trykk på 4 eller 2 for å vise flere bilder. Trykk på X-knappen
for å zoome inn på gjeldende bilde (0 142; trykk på K for å
avslutte zoom). For å vise åtte bilder om gangen, trykker du
på W (Q)-knappen. Bruk multivelgeren til å markere bildene,
eller trykk på X for å vise det markerte bildet på full skjerm.
2
Vis utskriftalternativer.
Trykk på J for å vise utskriftalternativer for PictBridge.
3
Juster utskriftalternativene.
Trykk på 1 eller 3 for å markere et alternativ, og trykk på 2 for å velge det.
Alternativ
Beskrivelse
Marker en papirstørrelse (bare størrelser som støttes av den gjeldende
skriveren er oppført i listen) og trykk på J for å velge den og gå tilbake til den
Papirstørrelse
forrige menyen (for utskrift med standard papirstørrelse for den aktuelle
skriveren, velg Skriverstandard).
Trykk på 1 eller 3 for å velge antall kopier (maksimalt 99) og trykk på J for å
Antall kopier
velge og vende tilbake til den forrige menyen.
Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis det støttes av skriveren. Marker
Skriverstandard (bruk gjeldende skriverinnstillinger), Skriv ut med kant
Kant
(skriv ut fotografiet med hvit kant) eller Ingen kant og trykk på J for å
bekrefte og vende tilbake til den forrige menyen.
Marker Skriverstandard (bruk gjeldende skriverinnstillinger), Skriv ut
Tidsmerking tidsmerking (skriv ut fotografier med tid og dato) eller Ingen tidsmerking
og trykk på J for å bekrefte og vende tilbake til den forrige menyen.
Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis det støttes av skriveren. For å
avslutte uten å beskjære, markerer du Ingen beskjæring og trykker på J.
For å beskjære gjeldende bilde, markerer du Beskjær og trykker på 2.
Beskjæring En dialogboks for beskjæringsvalg vil vises; trykk på X for å øke størrelsen på
beskjæringen, og på W (Q) for å redusere den. Plasser beskjæringen ved bruk
av multivelgeren og trykk på J. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten
kan forringes dersom små beskjæringer skrives ut med store størrelser.
Tilkoblinger 157
4
Start utskrift.
Velg Start utskrift og trykk på J for å starte utskriften. For å
avbryte før alle kopiene er skrevet ut, trykker du på J.
D Datomerking
Datoen vises to ganger hvis du velger Skriv ut tidsmerking i menyen PictBridge når du skriver ut
fotografier som inneholder datoinformasjon som er lagret ved bruk av egendefinert innstilling d6
(Datomerking; 0 190). Datomerkingen kan imidlertid fjernes ved beskjæring hvis fotografiene
beskjæres eller skrives ut uten kant.
158 Tilkoblinger
Skrive ut flere bilder
1
Vis PictBridge-menyen.
Trykk på G-knappen i PictBridge-avspillingsmenyen (se
trinn 3 på side 156).
G-knapp
2
Velg et alternativ.
Marker et av alternativene nedenfor og trykk på 2.
• Utskriftsvalg: Velg bilder for utskrift.
• Velg dato: Skriv ut en kopi av alle bildene som er tatt på en
valgt dato.
• Utskrift (DPOF): Skriv ut en eksisterende utskriftsordre med alternativet DPOFutskriftsordre i avspillingsmenyen (0 162). Gjeldende utskriftsordre vises i
trinn 3.
• Indeksutskrift: For å opprette en indeksutskrift av alle JPEG-bilder på minnekortet,
fortsett til trinn 4. Vær oppmerksom på at hvis minnekortet inneholder mer enn
256 bilder, vil bare de første 256 bildene bli skrevet ut.
Tilkoblinger 159
3
Velg bilder eller velg en dato.
Dersom du velger Utskriftsvalg eller Utskrift (DPOF) i trinn 2,
trykk på 4 eller 2 for å rulle gjennom bildene som er lagret
på minnekortet. For å vise gjeldende bilde på full skjerm,
trykk og hold nede X-knappen. For å velge gjeldende bilde
for utskrift, trykker du på 1. Bildet markeres med et Z-ikon
og antall utskrifter vil bli satt til 1; trykk på 1 eller 3 for å angi
antall utskrifter (inntil 99; for å fjerne merkingen av bildet,
trykker du på 3 når antall utskrifter er lik 1).
X-knapp: Vis fotografiet på
full skjerm
Hvis du valgte Velg dato i trinn 2, trykker du på 1 eller 3 for å
markere en dato og på 2 for å slå den markerte datoen på
eller av. For å vise bildene som er tatt på den valgte datoen,
trykker du på W (Q). Bruk multivelgeren til å rulle gjennom
X-knapp: Vis det markerte
bildene, eller trykk og hold nede X for å vise gjeldende bilde fotografiet på full skjerm
på full skjerm. Trykk på W (Q) igjen for å vende tilbake til
dialogboksen for valg av dato.
W (Q)-knapp: Vis
fotografier for valgt dato
160 Tilkoblinger
4
Vis utskriftalternativer.
Trykk på J for å vise utskriftalternativer for PictBridge.
5
Juster utskriftalternativene.
Velg papirstørrelse, kant og tidsmerking som beskrevet på side 157 (det vises en
advarsel hvis den valgte papirstørrelsen er for liten for indeksutskrift).
6
Start utskrift.
Velg Start utskrift og trykk på J for å starte utskriften. For å
avbryte før alle kopiene er skrevet ut, trykker du på J.
Tilkoblinger 161
Lage en DPOF-utskriftsordre: Utskriftsinnstilling
Alternativet DPOF-utskriftsordre på avspillingsmenyen brukes for å skape digitale
"utskriftsordre" for PictBridge-kompatible skrivere og enheter som støtter DPOF.
1
Velg Merk flere for DPOFutskriftsordre-elementet på
avspillingsmenyen.
Trykk på G-knappen og velg DPOFutskriftsordre i avspillingsmenyen. Marker
Merk flere og trykk på 2 (for å fjerne alle bilder G-knapp
fra utskriftordren, velger du Fjern merking for
alle).
2
Velg bilder.
Trykk på 4 eller 2 for å rulle gjennom bildene
på minnekortet. For å vise gjeldende bilde på
full skjerm, trykk og hold nede X-knappen. For
å velge gjeldende bilde for utskrift, trykker du
på 1. Bildet markeres med et Z-ikon og antall
utskrifter vil bli satt til 1; trykk på 1 eller 3 for å
angi antall utskrifter (inntil 99; for å fjerne
merkingen av bildet, trykker du på 3 når antall
utskrifter er lik 1). Fortsett til du har valgt alle
bildene du ønsker å skrive ut.
X-knapp: Vis fotografiet på full skjerm
3
Vis alternativene for merking.
Trykk på J for å vise alternativer for
datamerking.
162 Tilkoblinger
4
Velg alternativer for merking.
Marker følgende alternativer og trykk på 2 for
å aktivere eller deaktivere det markerte
alternativet (for å fullføre utskriftordren uten å
inkludere denne informasjonen, gå videre til
trinn 5).
• Skriv ut opptaksdata: Skriv ut lukkertid og blenderåpning på alle bildene i
utskriftordren.
• Datomerking: Datomerking på alle bilder i utskriftsordren.
5
Fullfør utskriftordren.
Trykk på J for å fullføre utskriftordren.
D DPOF-utskriftsordre
For å skrive ut gjeldende utskriftsordre når kameraet er koblet til en PictBridge-skriver, velger du
Utskrift (DPOF) på PictBridge-menyen og følger fremgangsmåten i "Skrive ut flere bilder" for å
endre og skrive ut gjeldende bestilling (0 159). DPOF-utskriftsdato og opptaksdata støttes ikke
ved utskrift via en direkte USB-tilkobling; for å skrive ut opptaksdatoen på fotografier i gjeldende
utskriftsordre, bruk PictBridge-alternativet Tidsmerking.
Alternativet DPOF-utskriftsordre kan ikke brukes hvis det ikke er nok plass på minnekortet til å
lagre utskriftsordren.
NEF (RAW)-fotografier (0 59) kan ikke velges med dette alternativet. JPEG-kopier av NEF (RAW)bilder kan lages ved hjelp av alternativet NEF (RAW)-prosessering i retusjeringsmenyen (0 213).
Det kan være at utskriftordrer ikke skrives ut riktig hvis bildene er slettet med en datamaskin eller
annen enhet etter at utskriftordren ble laget.
Tilkoblinger 163
Vise bilder på TV
Den medfølgende lyd-/videokabelen kan brukes til å koble kameraet til et fjernsyn eller
en videospiller for avspilling eller opptak. En High-Definition Multimedia Interface
(HDMI)-kabel (ekstrautstyr fra tredjepartsleverandører) med en HDMI-minikontakt (type
C) kan brukes til å koble kameraet til HD-videoenheter
Utstyr med standardoppløsning
Bekreft at kameraets videostandard (0 202) passer til den TV-apparatet bruker før du
kobler kameraet til en standard TV.
1
Slå av kameraet.
Slå alltid av kameraet før du kobler lyd-/videokabelen til eller fra.
2
Koble til lyd-/videokabelen som vist.
Lyd (rød)
Lyd (hvit)
Video (gul)
Koble til kameraet
Koble til videoutstyr
3
Still inn TV-apparatet på videokanalen.
4
Slå på kameraet og trykk på K-knappen.
Under avspilling vises bildene på fjernsynsskjermen. Vær oppmerksom på at
bildenes ytterkanter kanskje ikke vises.
A Videostandard
Dersom det ikke vises noe bilde, må du kontrollere at kameraet er korrekt tilkoblet og at valgt
alternativ for Videostandard (0 202) stemmer med den videostandarden som TV-en bruker.
A Avspilling på TV
Det anbefales å bruke en nettadapter (ekstrautstyr) ved langvarige avspillinger.
164 Tilkoblinger
HD-enheter
Kameraet kan kobles til HDMI-enheter ved hjelp av en tredjeparts HDMI-kabel med en
HDMI-minikontakt (C-type).
1
Slå av kameraet.
Slå alltid av kameraet før du kobler HDMI-kabelen til eller fra.
2
Koble til HDMI-kabelen som vist.
Koble til kameraet
Tilkobling av utstyr med høy oppløsning (HD)
(velg kabel med kontakt for HDMI-utstyr)
3
Still inn enheten på HDMI-kanalen.
4
Slå på kameraet og trykk på K-knappen.
Under avspilling vises bildene på høydefinisjonsfjernsynet eller -skjermen. Vær
oppmerksom på at bildenes ytterkanter kanskje ikke vises.
A Lydstyrke for avspilling
Lydstyrken kan justeres med fjernsynskontrollene; kamerakontrollene kan ikke brukes.
Tilkoblinger 165
❚❚ Velge en utgangsoppløsning
For å velge formatet for bilder som skal overføres til HDMI-enheten,
velger du HDMI > Utgangsoppløsning i kameraets oppsettsmeny
(0 195). Hvis Auto er valgt, velger kameraet automatisk passende
format.
❚❚ Styre kameraet med TV'ens fjernkontroll
Dersom På er valgt for HDMI > Styring av utstyr på oppsettsmenyen (0 195) når
kameraet kobles til et fjernsyn som støtter HDMI-CEC, og både kameraet og fjernsynet er
på, kan fjernsynets fjernkontroll brukes i stedet for kameraets multivelger og J-knapp
under avspilling på full skjerm og lysbildefremvisninger. Hvis Av er valgt, kan fjernsynets
fjernkontroll ikke brukes til å styre kameraet, men kameraet kan brukes til å ta fotografier
og filmer i live view.
A HDMI-CEC-utstyr
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control) er en standard
som gjør det mulig for HDMI-enheter å styre eksterne enheter som de er koblet til. Når kameraet
er tilkoblet en HDMI-CEC-enhet, vises ) i søkeren i stedet for visningen av antall gjenværende
eksponeringer.
A 1920 × 1080 60p/50p
Hvis du velger 1920 × 1080, 60p eller 1920 × 1080, 50p for Filminnstillinger > Bildestørrelse/
frekvens, kan dette føre til variasjoner i oppløsningen og filmfrekvensen på data som overføres til
HDMI-enheter under opptak. Under avspilling (0 130) vil HDMI-enheter kun vise filmen;
indikatorer vises ikke.
D HDMI > Utgangsoppløsning
Filmer kan ikke overføres ved oppløsninger på 1920 × 1080, 60p eller 1920 × 1080, 50p. Noen
enheter støtter kanskje ikke en Utgangsoppløsning-innstilling på Auto; i dette tilfellet velger du
1080i (linjeflettet).
166 Tilkoblinger
Wi-Fi
Hva Wi-Fi kan gjøre for deg
Installer app'en Wireless Mobile Utility på din Android- og iOS-enhet for å vise visningen
gjennom kameraets objektiv på smartenheten, ta bilder og fjernstyre kameraet samt laste
ned bilder fra kameraet for deling på internett.
Last ned bilder
Del bilder
Fjernkontroll
Se bruksanvisningen til Wireless Mobile Utility for mer informasjon (0 168).
Wi-Fi 167
Få tilgang til kameraet
Før du kobler til via Wi-Fi (trådløst lokalt nettverk), må du installere Wireless Mobile Utility
på din Android- eller iOS-smartenhet. Instruksjoner for å få tilgang til kameraet varierer
med tilkoblingstypen din smartenhet bruker.
Android
• Trykk-på-knappen WPS: Hvis smartenheten støtter trykk-på-knappen WPS (dvs. har et
alternativ for WPS button connection (WPS-knappetilkobling) i menyen for Wi-Fi
settings (Wi-Fi-innstillinger)), kan du bruke denne enkle metoden for tilkobling til
smartenheten (0 169)
• WPS med PIN-kode: Hvis smartenheten støtter WPS, kan du bruke kameraet til å etablere
en tilkobling ved å skrive inn PIN-koden som vises av smartenheten (0 170)
• Vis SSID: Hvis smartenheten ikke støtter WPS, kan du koble til ved å velge kameraets SSID
på smartenheten (0 171)
iOS
• Vis SSID: Koble til ved å velge kameraets SSID på smartenheten (0 171)
A Installere app'en
1 Finn app'en.
På smartenheten kobler du til Google Play-tjenesten, App Store eller en markedsplass for
app'er og søker etter "Wireless Mobile Utility". Du finner mer informasjon i instruksjonene som
følger med smartenheten.
2 Installer app'en.
Les app-beskrivelsen og installer app'en. En pdf-bruksanvisning for Wireless Mobile Utility er
tilgjengelig for nedlastning på følgende nettsider:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
A WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard som er utviklet for å gjøre det enkelt å etablere et
sikkert trådløst nettverk. For informasjon om de involverte trinnene og hvor lenge smartenheten
vil vente på en tilkobling, se dokumentasjonen som følger med smartenheten.
168 Wi-Fi
WPS (kun Android)
1
Aktiver kameraets innebygde Wi-Fi.
Trykk på G-knappen for å vise menyene,
marker deretter Wi-Fi i oppsettsmenyen og
trykk på 2. Marker Nettverkstilkobling og
trykk på 2, marker deretter Aktiver og trykk på
G-knapp
J. Vent noen sekunder for at Wi-Fi skal
aktiveres.
2
Koble til.
Aktiver WPS-knappetilkoblingene på kameraet og smartenheten:
• Kamera: Marker Nettverksinnstillinger og
trykk på 2.
Marker Trykk-på-knappen WPS og trykk på
2 for å gjøre kameraet klart for en WPStilkobling. Kameraet vil vente cirka to
minutter på en WPS-tilkoblingsanmodning
fra smartenheten. Trykk på J for å forlenge
ventetiden.
• Smartenhet: Velg Wi-Fi settings (Wi-Fi-innstillinger) > WPS button connection
(WPS-knappetilkobling).
3
Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheten. Hoveddialogboksen vises.
Wi-Fi 169
PIN-kode (kun Android)
1
Aktiver kameraets innebygde Wi-Fi.
Trykk på G-knappen for å vise menyene,
marker deretter Wi-Fi i oppsettsmenyen og
trykk på 2. Marker Nettverkstilkobling og
trykk på 2, marker deretter Aktiver og trykk på
G-knapp
J. Vent noen sekunder for at Wi-Fi skal
aktiveres.
2
Velg Nettverksinnstillinger > WPS med PIN-kode.
Marker Nettverksinnstillinger og trykk på 2.
Marker WPS med PIN-kode og trykk på 2.
3
Skriv inn PIN-koden.
Skriv inn PID-koden som vises av smartenheten. Trykk på 4 eller 2 for å markere
sifre, og trykk på 1 eller 3 for å endre. Trykk på J når inntastingen er fullført.
4
Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheten. Hoveddialogboksen vises.
170 Wi-Fi
SSID (Android og iOS)
1
Aktiver kameraets innebygde Wi-Fi.
Trykk på G-knappen for å vise menyene,
marker deretter Wi-Fi i oppsettsmenyen og
trykk på 2. Marker Nettverkstilkobling og
trykk på 2, marker deretter Aktiver og trykk på
G-knapp
J. Vent noen sekunder for at Wi-Fi skal
aktiveres.
2
Vis kameraets SSID.
Marker Nettverksinnstillinger og trykk på 2.
Marker Vis SSID og trykk på 2.
3
Velg kameraets SSID.
Velg kameraets SSID i listen over nettverk som vises av smartenheten.
4
Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheten. Hoveddialogboksen vises.
Wi-Fi 171
❚❚ Avbryte tilkoblingen
Wi-Fi kan deaktiveres ved å:
• Velge Wi-Fi > Nettverkstilkobling > Deaktiver i kameraets oppsettsmeny
• Starte filmopptak
• Slå av kameraet
❚❚ Gjenopprette standardinnstillingene
For å gjenopprette standard nettverksinnstillinger, velger du Wi-Fi >
Nettverksinnstillinger > Nullstill nettverksinnstillinger. En bekreftelsesdialogboks
vises. Marker Ja og trykk på J for å gjenopprette standard nettverksinnstillingene.
A Wi-Fi-visningen
Mens Wi-Fi er aktivert, blinker et c-ikon i informasjonsvisningen. Ikonet
vil stoppe å blinke med en gang en tilkobling har blitt etablert og
kameraet utveksler data med smartenheten.
D Wi-Fi
Les advarslene på sidene xvi til xvii før du bruker Wi-Fi-funksjonen. For å deaktivere Wi-Fi i
omgivelser der Wi-Fi-bruk er forbudt, velger du Wi-Fi > Nettverkstilkobling > Deaktiver i
kameraets oppsettsmeny. Merk at Eye-Fi-kort ikke kan brukes når Wi-Fi er aktivert og at
tidsbryteren for beredskapsstilling ikke slås av når Wireless Mobile Utility-app'en på
smartenheten kommuniserer med kameraet. Hvis ingen data blir utvekslet på cirka 5 minutter,
slås tidsbryteren for beredskapsstilling av. Kameraets Wi-Fi-funksjon er kun tilgjengelig når et
minnekort er satt inn og kan ikke brukes når en USB- eller HDMI-kabel er koblet til. For å forhindre
tap av strøm under tilkoblingen, må du lade opp batteriet før du aktiverer nettverkstilkoblingen.
172 Wi-Fi
Velge bilder for opplasting
Følg trinnene nedenfor for å velge fotografier for opplasting til smartenheten. Filmer kan
ikke velges for opplasting.
Velge enkeltbilder for opplasting
1
Velg et bilde.
Vis bildet eller marker det i miniatyrbildelisten med miniatyr- eller
kalenderavspilling.
2
Vis avspillingsalternativer.
Trykk på P-knappen.
P-knapp
3
Velg Merk for overf. til smartenh. / fj.
merk.
Marker Merk for overf. til smartenh. / fj.
merk. og trykk på J. Bilder som er valgt for
opplasting vises av et &-ikon; for å fjerne
merkingen, vis eller marker bildet og gjenta
trinn 2 og 3.
A
&-ikonet
Når opplastingen er fullført, vises ikke &-ikonet lenger.
Wi-Fi 173
Velge flere bilder for opplasting
For å endre opplastingsstatus for flere bilder, bruker du alternativet Merk for overf. til
smartenhet i avspillingsmenyen.
1
Velg Merk for overf. til smartenhet.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Merk for overf. til smartenhet i
avspillingsmenyen og trykk på 2.
G-knapp
2
Velg bilder.
Bruk multivelgeren til å markere bilder og trykk
på W (Q)-knappen for å velge eller velge bort
(for å vise det markerte bildet på full skjerm,
trykker du på og holder nede X-knappen).
W (Q)-knapp
Valgte bilder merkes med et &-ikon.
3
Trykk på J.
Trykk på J for å fullføre operasjonen.
174 Wi-Fi
Kameramenyer
D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder
For å vise avspillingsmenyen, trykker du på G og velger fanen D (avspillingsmeny).
G-knapp
Avspillingsmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ
Slett
Avspillingsmappe
Visn. alternativer for avspilling
Bildevisning
Dreie til høydeformat
Lysbildefremvisning
Bildetype
Bildeintervall
DPOF-utskriftsordre
Rangering
Merk for overf. til smartenhet
Avspillingsmappe
Standard
—
Gjeldende
—
På
På
—
Stillbilder og film
2s
—
—
—
0
147
175
176
176
176
149
162
145
174
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Velg en mappe for avspilling:
Alternativ
Gjeldende
Alle
Beskrivelse
Kun fotografier i den mappen som er valgt som Lagringsmappe i oppsettsmenyen
(0 178) vises under avspilling. Dette alternativet velges automatisk når du tar et
fotografi; velg Alle for å vise bilder i alle mappene.
Bilder i alle mapper vil være synlige under avspilling.
D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder 175
Visn.alternativer for avspilling
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Velg informasjonen som er tilgjengelig for avspillingen i
opptaksinformasjonsvisningen (0 136). Trykk på 1 eller 3 for å
markere, og trykk på 2 for å velge eller velge bort en visning.
Valgte elementer indikeres av en hake. For å gå tilbake til
avspillingsmenyen, trykker du på J.
Bildevisning
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Velg om bilder skal vises automatisk på skjermen straks du har tatt dem.
Dreie til høydeformat
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Hvis På er valgt, vil bilder i "høydeformat" (portrettretning) dreies automatisk for visning
på skjermen (bilder som er tatt med Av valgt for Automatisk bilderotering, vil fortsatt
vises liggende; 0 202). Vær oppmerksom på at fordi kameraet selv allerede er i riktig
retning under opptak, dreies ikke bildene automatisk under bildevisning.
176 D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder
C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer
For å vise opptaksmenyen, trykker du på G og velger fanen C (opptaksmeny).
G-knapp
Opptaksmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ
Nullstill opptaksmenyen
Lagringsmappe
Bildekvalitet
Bildestørrelse
NEF (RAW)-opptak
Hvitbalanse
Lysstoffrør
Still inn Picture Control
Bruke Picture Control
Auto. fortegningskontroll
Fargerom
Aktiv D-Lighting
HDR (High Dynamic Range)
Støyred. ved lang eksponering
Støyreduksjon v. høy
følsomhet
Knapp for ISO-følsomhet
P, S, A, M
ISO-følsomhet Andre
funksjoner
Auto. ISO-følsomhetsktrl.
0
177
178
59
61
178
101
Standard
—
—
JPEG normal
Stor
12-bits
Auto
Kaldt-hvitt
lysstoffrør
Standard
—
Av
sRGB
Auto
Av
Av
111
115
179
179
94
96
179
Normal
180
102
Alternativ
Utløserfunksjon
m, w
Andre funksjoner
Multieksponering
Multieksponeringer
Antall bilder
Automatisk økning
Opptak med intervallutløser
Optisk VR 1
Filminnstillinger
Bildestørrelse/frekvens 2
Filmkvalitet
Mikrofon
Vindstøyreduksjon
Manuelle filminnstillinger
Standard
0
Serieopptak H
Enkeltbilde
45
Av
2
På
Av
På
—
Normal
Automatisk
følsomhetsinnst.
Av
Av
98
68
181
128
100
Auto
Av
67
180
1 Kun tilgjengelig med objektiver som støtter dette elementet.
2 Standardverdiene varierer ut fra kjøpsland.
Merk: Avhengig av kamerainnstillingene, kan noen elementer være grået ut og
utilgjengelige.
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Nullstill opptaksmenyen
Velg Ja for å nullstille innstillingene på opptaksmenyen.
C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer 177
Lagringsmappe
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Opprett, gi nytt navn til eller slett mapper, eller velg en mappe der påfølgende fotografier
skal lagres.
• Velg mappe: Velg mappen der påfølgende fotografier skal lagres.
D5300 (standardmappe)
Gjeldende mappe
Andre mapper (i alfabetisk
rekkefølge)
• Ny: Opprett en ny mappe og gi den navn som beskrevet på side 116. Mappenavn kan
bestå av inntil fem tegn.
• Gi nytt navn: Velg en mappe fra listen og gi den nytt navn som beskrevet på side 116.
• Slett: Slett alle tomme mapper på minnekortet.
D Mappenavn
På minnekortet innledes mappenavn med et tresifret mappenummer som automatisk tilordnes
av kameraet (f.eks. 100D5300). Hver mappe kan inneholde inntil 999 fotografier. Under opptak
lagres bildene i mappen med høyest nummer med det valgte navnet. Hvis det tas et fotografi når
den gjeldende mappen er full eller inneholder et fotografi med nummer 9999, oppretter
kameraet en ny mappe ved å legge 1 til gjeldende mappenummer (f.eks.101D5300). Kameraet
behandler mapper med samme navn, men med forskjellig mappenummer som samme mappe.
Dersom for eksempel mappen NIKON er valgt som Lagringsmappe, vises fotografiene i alle
mapper med navnet NIKON (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON osv.) når Gjeldende er valgt som
Avspillingsmappe (0 175). Hvis du endrer en mappes navn, endres alle mapper med samme
navn, men alle mappenumre forblir intakte. Hvis du velger Slett, slettes tomme, nummererte
mapper mens andre mapper med samme navn beholdes uendret.
NEF (RAW)-opptak
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Velg bitdybden for NEF (RAW)-bilder.
Alternativ
( 12-bits
) 14-bits
Beskrivelse
NEF (RAW)-bilder lagres med en bitdybde på 12 biter.
NEF (RAW)-bilder lagres med en bitdybde på 14 biter, noe som gir større filer,
men som øker mengden fargedata som lagres.
178 C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer
Auto. fortegningskontroll
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Velg På for å redusere tønnefortegning ved opptak med
vidvinkelobjektiver, og for å redusere puteformet fortegning ved
opptak med teleobjektiver (vær oppmerksom på at kantene av det
synlige området i søkeren kan være beskåret i det endelige
fotografiet, og at tiden som trengs for å behandle fotografier før
lagringen begynner kan øke). Dette alternativet gjelder ikke for
film, og fungerer kun med type G-, E- og D-objektiver (ikke PC, fiskeøye og visse andre
objektiver). Resultatene garanteres ikke med andre objektiver.
Fargerom
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Fargerommet bestemmer fargeskalaen som er tilgjengelig for
fargegjengivelse. sRGB anbefales for filmer og for generell utskrift
og visning, mens Adobe RGB, med sin bredere fargeskala,
anbefales for profesjonell publisering og kommersiell utskrift.
A Adobe RGB
Adobe RGB-bilder krever applikasjoner, skjermer og skrivere som støtter fargebehandling for
nøyaktig fargegjengivelse.
A Fargerom
ViewNX 2 (følger med) og Capture NX 2 (ekstrautstyr) velger automatisk korrekt fargerom når du
åpner fotografier som er laget med dette kameraet. Resultatet kan ikke garanteres med
programvare fra tredjeparter.
Støyred. ved lang eksponering
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Dersom På er valgt, vil fotografier som er tatt med lengre
lukkertider enn 1 s behandles for å redusere støy (lyse prikker, lyse
piksler vilkårlig spredt i bildet eller slør). Nødvendig behandlingstid
dobles grovt sett; under behandlingen blinker "l m" i søkeren og bilder kan ikke tas
(støyreduksjon vil ikke utføres dersom kameraet slås av før bildebehandlingen er fullført).
C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer 179
Støyreduksjon v. høy følsomhet
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Fotografier du tar med høy ISO-følsomhet kan bearbeides for å redusere "støy".
Alternativ
Beskrivelse
Høy
Reduser støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, linjer eller slør), spesielt i fotografier tatt
Normal med høy ISO-følsomhet. Velg hvor mye støyreduksjon som skal utføres mellom Høy,
Normal og Lav.
Lav
Støyreduksjon utføres kun etter behov. Graden av støyreduksjon er mindre enn den
Av
mengden som utføres når Lav velges for Støyreduksjon v. høy følsomhet.
Knapp for ISO-følsomhet
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Juster ISO-følsomheten (0 67).
❚❚ Auto. ISO-følsomhetsktrl.
Hvis Av er valgt for Auto. ISO-følsomhetsktrl. i kombinasjon med eksponeringskontroll
P, S, A eller M, forblir ISO-følsomheten fast på den verdien du har valgt (0 67). Når På
velges, justeres ISO-følsomheten automatisk hvis ikke optimal eksponering kan oppnås
med den verdien du har valgt. Maksimumsverdien for automatisk ISO-følsomhet kan
velges ved bruk av alternativet Maksimal følsomhet i menyen Auto. ISOfølsomhetsktrl. (velg lavere verdier for å forhindre støy (lyse piksler vilkårlig spredt i
bildet, slør eller linjer), men vær oppmerksom på at dersom ISO-følsomheten du har valgt
er høyere enn den verdi som er valgt for Maksimal følsomhet, vil verdien du har valgt
brukes i stedet; minimumsverdien for automatisk ISO-følsomhet settes automatisk til
100)). Med eksponeringskontroll P og A justeres følsomheten bare hvis resultatet vill bli
undereksponert ved lukkertiden som er valgt for Lengste lukkertid (1/2000–1 s eller Auto;
med eksponeringskontroll S og M justeres følsomheten for optimal eksponering ved de
lukkertider som du selv velger). Dersom Auto (kun tilgjengelig med CPU-objektiver) er
valgt, vil kameraet velge lengste lukkertid basert på objektivets brennvidde (automatisk
lukkertidsvalg kan finjusteres ved at du markerer Auto og trykker på 2). Lengre
lukkertider brukes bare hvis ikke optimal eksponering kan oppnås med den ISOfølsomhetsverdien som er valgt for Maksimal følsomhet.
180 C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer
Når På er valgt, viser søkeren ISO-AUTO og informasjonsvisningen
viser ISO-A. Disse indikatorene blinker når følsomheten endres fra
verdien som du selv har valgt.
A Maksimal følsomhet/Lengste lukkertid
Når automatisk ISO-følsomhetskontroll er aktiv, viser diagrammene
for ISO-følsomhet og lukkertid i informasjonsvisningen maksimal
følsomhet og lengste lukkertid.
Lengste lukkertid
Maksimal følsomhet
A Automatisk ISO-følsomhetskontroll
Støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) er mer vanlig ved høyere følsomheter.
Bruk alternativet Støyreduksjon v. høy følsomhet i opptaksmenyen for å redusere støy (0 180).
Vær oppmerksom på at ISO-følsomheten kan øke automatisk når automatisk ISOfølsomhetskontroll brukes i kombinasjon med blitsfunksjonen synkronisering på lang lukkertid
(tilgjengelig med den innebygde blitsen og de eksterne blitsene som er listet opp på side 232).
Dette kan forhindre at kameraet velger lange lukkertider. Automatisk ISO-følsomhetskontroll er
kun tilgjengelig i funksjonen i-TTL blitsstyring (0 192, 233); i andre funksjoner vil verdien som er
valgt for ISO-følsomhet brukes for bilder som er tatt med den innebygde blitsen eller eksterne
blitser.
Optisk VR
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Dette elementet vises kun med objektiver som støtter det. Bildestabilisatoren blir aktivert
når På blir valgt. Stabilisatoren blir da aktivert hver gang du trykker utløseren halvveis
ned (0 268). Velg Av for å deaktivere bildestabilisatoren.
A Indikator for bildestabilisator
En bildestabilisatorindikator vises i informasjonsvisningen når På er valgt
under Optisk VR.
C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer 181
A Egendefinerte innstillinger: Finjustere
kamerainnstillinger
For å vise menyen for egendefinerte innstillinger, trykker du på G og velger fanen A
(meny for egendefinerte innstillinger).
G-knapp
Egendefinerte innstillinger brukes for å tilpasse
kamerainnstillingene etter egne personlige preferanser.
Hovedmeny
Nullstill egendefinerte
innstillinger (0 183)
182 A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger
Grupper med egendefinerte
innstillinger
Følgende egendefinerte innstillinger er tilgjengelige:
a
a1
a2
a3
a4
b
b1
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
e
e1
e2
f
f1
f2
Egendefinert innstilling
Nullstill egend. innstillinger
Autofokus
Valg av AF-C-prioritet
Antall fokuspunkter
Innebygd fokuseringslys
Avstandsmåler
Eksponering
Ev-trinn for ekspon.ktrl.
Tidsbrytere/AE-lås
Utløser AE-L
Tidsbryt. for auto. avsteng.
Selvutløser
Fjernkontrollens virketid (ML-L3)
Opptak/visning
Pipesignal
Rutenett i søkeren
ISO-visning
Filnummersekvens
Innst. for ekspon.forsinkelse
Datomerking
Alternativ eksp./blits
Blitsktrl. for innebygd blits
Auto. altern. eksp. innstilt
Kontroller
Tildel Fn-knappen
Tildel AE-L/AF-L-knappen
f3 Omvendt dreieretning
Standard
0
183
Fokuser
39 punkter
På
Av
184
184
185
185
1/3 trinn
186
Av
Normal
Selvutløserforsinkelse: 10 s; Antall bilder: 1
1 min
186
186
187
187
Lavt
Av
Av
Av
Av
Av
187
188
188
188
189
190
TTL
Alternativ ekspon. for AE
192
192
ISO-følsomhet
AE/AF-lås
Eksponeringskompensasjon: U
Lukkertid/blenderåpning: U
Utløser låst
193
194
194
f4 Utløserlås ved tomt spor
194
f5 Omvendte indikatorer
194
Merk: Avhengig av kamerainnstillingene, kan noen elementer være grået ut og utilgjengelige.
Nullstill egend. innstillinger
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg Ja for å gjenopprette egendefinerte innstillinger til standardverdiene.
A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger 183
a: Autofokus
a1: Valg av AF-C-prioritet
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Når AF-C er valgt for fotografering med søkeren (0 51), kontrollerer dette alternativet om
fotografier kan tas hver gang utløseren trykkes ned (utløserprioritet) eller kun når
kameraet fokuserer (fokusprioritet).
Alternativ
G Utløs
F Fokuser
Beskrivelse
Fotografier kan tas hver gang utløseren trykkes ned.
Fotografier kan tas med en gang kameraet har fokusert.
a2: Antall fokuspunkter
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg antall fokuspunkter som er tilgjengelig for valg av manuelle fokuspunkter.
Alternativ
Beskrivelse
Velg mellom de 39 fokuspunktene vist til høyre.
# 39 punkter
Velg mellom de 11 fokuspunktene vist til høyre. Velg for
hurtig fokuspunktvalg.
A 11 punkter
184 A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger
a3: Innebygd fokuseringslys
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg om kameraets innebygde fokuseringslys skal tennes for å
støtte fokusering i svakt lys.
AF-lampe
Alternativ
Beskrivelse
På
AF-lampen tennes i svak belysning (for mer informasjon, se side 252).
AF-lampen tennes ikke for å støtte fokuseringen. Kameraet kan kanskje ikke fokusere
Av
med autofokus i svakt lys.
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
a4: Avstandsmåler
Velg På for å bruke eksponeringsindikatoren til å bestemme om kameraet er korrekt
fokusert under manuell fokusering (0 57; legg merke til at denne funksjonen ikke er
tilgjengelig med eksponeringskontroll M, når eksponeringsindikatoren i stedet viser om
motivet er korrekt eksponert).
Indikator
Beskrivelse
Indikator
Beskrivelse
Motivet er i fokus.
Fokuspunktet er litt bak
motivet.
Fokuspunktet er litt
foran motivet.
Fokuspunktet er langt
bak motivet.
Fokuspunktet er langt
foran motivet.
Kameraet kan ikke
bestemme riktig fokus.
A Bruke den elektroniske avstandsmåleren
Den elektroniske avstandsmåleren kan kun brukes hvis objektivet har en største blenderåpning
på f/5,6 eller raskere. De ønskede resultatene oppnås kanskje ikke i situasjoner der kameraet ikke
er i stand til å fokusere ved hjelp av autofokus (0 52). Den elektroniske avstandsmåleren er ikke
tilgjengelig under live view.
A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger 185
b: Eksponering
b1: Ev-trinn for ekspon.ktrl.
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg trinnene som brukes ved justering av lukkertid, blenderåpning,
eksponering og blitskompensasjon samt alternative eksponeringer.
c: Tidsbrytere/AE-lås
c1: Utløser AE-L
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Hvis På er valgt, låses eksponeringen når du trykker utløseren
halvveis ned.
c2: Tidsbryt. for auto. avsteng.
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Dette alternativet bestemmer hvor lenge skjermen fortsetter å være på hvis ingen
handlinger utføres under menyvisning og avspilling (Avspilling/menyer), eller mens
fotografier vises på skjermen etter opptak (Bildevisning) og under live view (Live view).
Det bestemmer også hvor lenge tidsbryteren for beredskapsstilling, søkeren og
informasjonsvisningen fortsetter å være på når ingen handlinger utføres (Tidsbryter for
ber.stilling). Velg kortere tider for automatisk avstengning for å redusere tapping av
batteriet.
Alternativ
C Kort
D Normal
E Lang
Beskrivelse (alle tider er omtrentlige)
Tidsbryterne for automatisk avstenging er innstilt på følgende verdier:
Tidsbryter for
Avspilling/menyer
Bildevisning
Live view
ber.stilling
Kort
20 s
4s
5 min.
4s
Normal
1 min.
4s
10 min.
8s
Lang
5 min.
20 s
20 min.
1 min.
F
Velg separate forsinkelser for Avspilling/menyer, Bildevisning, Live view og
Egendefinert Tidsbryter for ber.stilling. Når innstillingene er fullført, trykker du på J.
A Tidsbryt. for auto. avsteng.
Skjermen og søkeren vil ikke slå seg av automatisk når kameraet er tilkoblet en datamaskin eller
skriver via USB.
186 A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
c3: Selvutløser
Velg lengden på utløserforsinkelsen og antall bilder som skal tas.
• Selvutløserforsinkelse: Velg forsinkelsens lengde for
lukkerutløsingen.
• Antall bilder: Trykk på 1 og 3 for å velge antall bilder som skal tas
hver gang utløseren trykkes ned (fra 1 til 9; hvis det velges en
annen verdi enn 1, tas bildene med 4 s mellomrom).
c4: Fjernkontrollens virketid
(ML-L3)
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg hvor lenge kameraet skal vente på et signal fra fjernkontrollen
ML-L3 (ekstrautstyr) før den avbryter
fjernkontrollutløserfunksjonen. Velg kortere tid for lengre
batterilevetid. Denne innstillingen gjelder kun under fotografering
med søkeren.
d: Opptak/visning
d1: Pipesignal
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg tonehøyden (Høyt eller Lavt) på pipesignalet som høres når kameraet fokuserer og
i funksjonene selvutløser og fjernkontroll. Velg Av for å forhindre at pipesignalet høres.
Gjeldende innstilling vises i informasjonsvisningen: 3 vises når
pipesignalet er på, 2 vises når det er av.
A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger 187
d2: Rutenett i søkeren
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg På for å vise rutenettlinjer i søkeren som referanse når du komponerer fotografier
(0 4).
d3: ISO-visning
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg På for å vise ISO-følsomheten i søkeren i stedet for antall gjenværende
eksponeringer.
d4: Filnummersekvens
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Når du tar et fotografi, gir kameraet filen navn ved å legge 1 til det sist brukte
filnummeret. Dette alternativet bestemmer om filnummereringen fortsetter fra sist
brukte nummer når du oppretter en ny mappe, formaterer minnekortet eller setter inn et
nytt minnekort i kameraet.
Alternativ
Beskrivelse
Når du oppretter en ny mappe, formaterer minnekortet eller setter inn et nytt
minnekort i kameraet, fortsetter filnummereringen fra det sist brukte nummeret. Hvis
På
du tar et fotografi når gjeldende mappe inneholder et fotografi med nummeret 9999,
opprettes en ny mappe automatisk og filnummereringen starter på nytt fra 0001.
Filnummereringen nullstilles til 0001 når du oppretter en ny mappe, formaterer
minnekortet eller setter inn et nytt minnekort i kameraet. Vær oppmerksom på at en ny
Av
mappe opprettes automatisk hvis du tar et fotografi når gjeldende mappe inneholder
999 fotografier.
Nullstiller filnummereringen for På til 0001 og lager en ny mappe med det neste bildet
Nullstill
som tas.
188 A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger
D Filnummersekvens
Hvis gjeldende mappe er nummer 999 og inneholder enten 999 fotografier eller et fotografi med
nummer 9999, deaktiveres utløseren, og ingen flere fotografier kan tas. Velg Nullstill for
egendefinert innstilling d4 (Filnummersekvens) og formater deretter gjeldende minnekort eller
sett inn et nytt minnekort.
A Filnavn
Fotografier lagres som bildefiler med navn i formen "DSC_nnnn.xxx", hvor nnnn er et firesifret tall
mellom 0001 og 9999, som tildeles automatisk i stigende rekkefølge av kameraet, og xxx er én av
de følgende tre bokstavforkortelsene: "NEF" for NEF (RAW)-bilder, "JPG" for JPEG-bilder eller
"MOV" for filmer. NEF- og JPEG-filer som er tatt med innstillingen NEF (RAW) + JPEG har samme
filnavn, men forskjellige filendelser. Kopier som er laget med bildeoverlapping (0 211) og
filmredigeringsfunksjoner (0 131) har filnavn som begynner med "DSC_". Kopier som er laget
med de andre funksjonene på retusjeringsmenyen har filnavn som begynner med "CSC" (f.eks.
"CSC_0001.JPG"). Bilder som er tatt opp med Fargerom-alternativet på opptaksmenyen satt til
Adobe RGB (0 179) har navn som begynner med en understrek (f.eks. "_DSC0001.JPG").
d5: Innst. for ekspon.forsinkelse
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
I situasjoner der den minste kamerabevegelse kan gjøre bildene uskarpe, velger du På til
å forsinke lukkerutløsingen til rundt 1 s etter at utløseren er trykket ned og speilet er
hevet.
A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger 189
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
d6: Datomerking
Velg datoinformasjonen som fotografiene skal merkes med etter hvert som de tas.
Datomerking kan ikke legges til eller fjernes fra eksisterende fotografier.
Alternativ
Beskrivelse
Av
Tid og dato vises ikke på fotografiene.
a
Dato
b
Dato og
klokkeslett
Fotografier tatt mens dette alternativet er
aktivert merkes med dato eller dato og
klokkeslett.
c
Datoteller
15 . 10 . 2013
15 . 10 . 2013 10 : 02
Nye fotografier får en tidsmerking som viser antall dager mellom
opptaksdatoen og en valgt dato (se nedenfor).
Med andre innstillinger enn Av, angis det valgte alternativet med
et d-ikon i informasjonsvisningen.
A Datomerking
Datoen registreres i den rekkefølgen som er valgt i Tidssone og dato (0 201). Merket data kan
bli beskåret eller bli uleselig på kopier av retusjerte bilder (0 205). Datoen vises ikke på NEF
(RAW)- eller NEF (RAW)+JPEG-bilder.
❚❚ Datoteller
Bilder som tas mens dette alternativet er aktivert, merkes med
antall gjenværende dager til en fremtidig dato eller antall dager
som har gått siden en tidligere dato. Bruk funksjonen for å spore et
barns vekst eller tell ned dagene til en bursdag eller et bryllup.
02 / 20 . 10 . 2013
Fremtidig dato (to dager gjenstår)
02 / 24 . 10 . 2013
Tidligere dato (to dager har gått)
Kameraet tilbyr tre spor for lagring av datoer.
1
Skriv inn den første datoen.
Første gang du velger Datoteller, vil du bli bedt om å skrive
inn en dato for første spor. Skriv inn en dato ved bruk av
multivelgeren og trykk på J for å gå tilbake til datolisten.
190 A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger
2
Skriv inn flere datoer eller rediger eksisterende
datoer.
For å endre en dato eller skrive inn flere datoer, markerer du
et spor, trykker på 2 og skriver inn en dato som beskrevet
ovenfor.
3
Velg en dato.
Marker et spor i datolisten og trykk på J.
4
Velg et datotellerformat.
Marker Visningsalternativer og trykk på 2, marker så et
datoformat og trykk på J.
5
Avslutt datotellermenyen.
Trykk på J for å avslutte datotellermenyen.
A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger 191
e: Alternativ eksp./blits
e1: Blitsktrl. for innebygd blits
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg blitsfunksjon for den innebygde blitsen når eksponeringskontroll P, S, A eller M
brukes.
Alternativ
1 TTL
Beskrivelse
Blitsens blinkstyrke justeres automatisk etter opptaksforholdene.
Velg blitsnivå. Når den innebygde blitsen brukes på full
styrke, har den et ledetall på 13 (m, ISO 100, 20 °C).
2 Manuell
A Manuell
Et Y-ikon blinker i søkeren og 0 blinker i informasjonsvisningen når
Manuell er valgt og blitsen heves.
A SB-400 og SB-300
Når en ekstern blits SB-400 eller SB-300 er montert og slått på, endres Blitsktrl. for innebygd
blits til Ekstern blits og gjør at blitsstyring for den eksterne blitsen kan settes til enten TTL eller
Manuell.
A TTL blitsstyring
Følgende typer blitsstyring støttes når et CPU-objektiv brukes i kombinasjon med den innebygde
blitsen (0 62) eller eksterne blitser (ekstrautstyr) (0 232).
• i-TTL-balansert utfyllingsblits for digitalt speilreflekskamera: Informasjon fra kameraets 2016-pikslers
RGB-sensor brukes til å justere blinkstyrken for å få en naturlig balanse mellom hovedmotivet
og bakgrunnen.
• Standard i-TTL utfyllingsblits for digitalt speilreflekskamera: Blinkstyrken justeres for hovedmotivet;
bakgrunnens lysstyrke tas ikke med i betraktning.
Standard i-TTL blitsstyring brukes sammen med punktmåling eller når alternativet er valgt
sammen med den eksterne blitsen. i-TTL-balansert utfyllingsblits for digitalt speilreflekskamera
brukes i alle andre tilfeller.
e2: Auto. altern. eksp. innstilt
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg innstillingen (eksponering, hvitbalanse eller Aktiv D-Lighting) som varieres når
alternative eksponeringer er aktiv (0 108).
192 A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger
f: Kontroller
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
f1: Tildel Fn-knappen
Velg hvilken rolle Fn-knappen skal ha.
Fn-knapp
v
w
m
!
$
&
t
"
Alternativ
Bildekvalitet/
størrelse
Beskrivelse
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på kommandohjulet for å velge
bildekvalitet og -størrelse (0 59).
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på kommandohjulet for å velge ISOISO-følsomhet
følsomhet (0 67).
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på kommandohjulet for å velge
Hvitbalanse
hvitbalanse (kun eksponeringskontrollene P, S, A og M; 0 101).
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på kommandohjulet for å velge Aktiv
Aktiv D-Lighting
D-Lighting (kun eksponeringskontrollene P, S, A og M; 0 94).
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på kommandohjulet for å justere
HDR
HDR-innstillingene (kun eksponeringskontrollene P, S, A og M; 0 96).
Dersom bildekvaliteten er stilt inn på JPEG fine, JPEG normal eller
JPEG basic, vil en NEF (RAW)-kopi lagres sammen med det neste bildet
+ NEF (RAW)
når du trykker på Fn-knappen. For å avslutte uten å lagre en NEF (RAW)kopi, trykker du på Fn-knappen igjen. Dette alternativet har ingen effekt
med følgende spesialeffekter: %, g, ', (, 3 og ).
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på kommandohjulet for å velge
trinnet for alternative eksponeringer (alternative eksponeringer og
Auto. alternative
alternative eksponeringer for hvitbalanse) eller for å slå alternativ
ekspon.
eksponering med ADL på eller av (kun eksponeringskontroll P, S, A og M;
0 108).
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på kommandohjulet for å velge en
AF-søkefeltfunksjon
AF-søkefeltfunksjon (0 53).
Trykk på Fn-knappen for å vise eller skjule
søkerens rutenett for komposisjon.
'
Rutenett i søkeren
c
Wi-Fi
Trykk på Fn-knappen for å vise Wi-Fi-menyen (0 169).
A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger 193
f2: Tildel AE-L/AF-L-knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg hvilken funksjon A (L)-knappen skal ha.
Alternativ
Beskrivelse
Fokus og eksponering forblir låst så lenge du trykker
B AE/AF-lås
på A (L)-knappen.
forblir låst så lenge du trykker på A (L)C Bare AE-lås Eksponering
knappen.
Eksponeringen låses når A (L)-knappen trykkes ned
E AE-lås (holde) og forblir låst til du trykker en gang til på knappen eller
tidsbryteren for beredskapsstilling løper ut.
F Bare AF-lås Fokus er låst så lenge du trykker på A (L)-knappen.
Autofokus starter når du trykker på A (L)-knappen.
A AF-ON
Du kan ikke bruke utløseren til å fokusere.
f3: Omvendt dreieretning
A (L)-knapp
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Vender kommandohjulets retning når hjulet brukes for å justere
eksponering eller blitskompensasjon
(Eksponeringskompensasjon) og/eller lukkertid og
blenderåpning (Lukkertid/blenderåpning). Marker alternativer
og trykk på 2 for å velge eller velge bort, og trykk deretter på J.
f4: Utløserlås ved tomt spor
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Hvis Utløser låst velges, aktiveres ikke utløseren før et minnekort settes inn i kameraet.
Dersom du velger Aktiver utløser, kan lukkeren utløses selv om det ikke er noe
minnekort i kameraet. Ingen bilder lagres (de vises imidlertid på skjermen som en
demofunksjon).
f5: Omvendte indikatorer
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Hvis du velger
(V), vises eksponeringsindikatorene i søkeren og
informasjonsvisningen med positive verdier til venstre og negative verdier til høyre. Velg
(W) for å vise negative verdier til venstre og positive verdier til høyre.
194 A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
Trykk på G for å vise oppsettsmenyen, og velg fanen B (oppsettsmeny).
G-knapp
Oppsettsmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ
Formater minnekort
Skjermens lysstyrke
Format for infodisplay
AUTO/SCENE/EFFECTS
P/S/A/M
Automatisk infodisplay
Rengjør bildebrikken
Rengjør ved oppst./avsl.
Lås speilet oppe for rengjøring1
Referansebilde for
støvfjerning
Flimmerreduksjon
Tidssone og dato 2
Sommertid
Språk (Language) 2
Automatisk bilderotering
Bildekommentar
Stedsdata
Lagre stedsdata
GPS-alternativer
Opprett logg
Vis logger
Standard
—
0
Grafisk
Grafisk
På
0
196
196
197
199
Rengjør ved oppst. og
241
avsl.
—
243
—
199
Auto
200
Av
—
På
—
201
201
202
202
Av
—
—
—
74
Alternativ
Videostandard 2
HDMI
Utgangsoppløsning
Styring av utstyr
Fjernkontroll
Fjernutløser
Tildel Fn-knappen
Wi-Fi
Nettverkstilkobling
Nettverksinnstillinger
Eye-Fi-opplasting 3
Samsvarsmerking
Firmware-versjon
Standard
—
0
202
Auto
På
166
Ta bilder
Samme som 4knapp på kam.
203
Deaktiver
—
Aktiver
—
—
169
204
204
204
1 Ikke tilgjengelig når batteriet nesten er utladet.
2 Standardverdiene varierer ut fra kjøpsland.
3 Kun tilgjengelig når et kompatibelt Eye-Fi-minnekort er satt inn (0 204).
Merk: Avhengig av kamerainnstillingene, kan noen elementer være grået ut og
utilgjengelige.
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett 195
Formater minnekort
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Minnekort må formateres før første bruk eller etter formatering i annet utstyr. Formater
kortet som forklart nedenfor.
D Formatere minnekort
Formatering av minnekort sletter alle data som ligger på kortet permanent. Pass på å kopiere alle
fotografier og andre data som du ønsker å beholde til en datamaskin før du fortsetter (0 153).
1
Marker Ja.
Hvis du vil avslutte uten å formatere minnekortet,
marker Nei og trykk på J.
2
Trykk på J.
En melding vises mens kortet formateres. Ikke ta ut
minnekortet eller fjerne eller koble fra strømkilden før
formateringen er helt ferdig.
Skjermens lysstyrke
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Trykk på 1 eller 3 for å velge skjermens lysstyrke. Velg høyere
verdier for å øke lysstyrken og lavere verdier for å redusere
lysstyrken.
196 B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Format for infodisplay
Velg et informasjonsvisningsformat (0 6). Du kan velge separate formater for
funksjonene auto, motiver og spesialeffekter og for eksponeringskontroll P, S, A og M.
Klassisk (0 198)
1
Grafisk (0 6)
Velg et alternativ for opptaksfunksjon.
Marker AUTO/SCENE/EFFECTS eller P/S/A/M og
trykk på 2.
2
Velg et design.
Marker et design og trykk på J.
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett 197
Skjermbildet "Klassisk" vises nedenfor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
13 14
15
16
17
18
23 22 21 20
19
12
24 25 26 27 28 29 30
37 36 35 34 33 32 31
1 Indikator for Eye-Fi-tilkobling
................................................. 204
2 Indikator for Wi-Fi-tilkobling
................................................. 172
3 Indikator for sporingslogg ......77
4 Indikator for satellittsignal......75
5 Innstilling for
eksponeringsforsinkelse
................................................. 189
6 Multieksponeringsindikator
................................................. 100
7 Indikator for datomerking
................................................. 190
8 Bildestabilisator ................18, 181
9 Indikator for blitsstyring....... 192
Indikator for blitskompensasjon
for eksterne blitser.............. 235
10 Indikator for pipesignal ........ 187
11 Batteriindikator..........................17
12 Hjelp-ikon.............................8, 256
13 Opptaksfunksjon
i auto/
j auto (blits av)....................19
Motivprogrammer ................30
Spesialeffekter .......................37
Eksponeringskontroll P, S, A
og M ......................................82
14 Indikator for eksponeringslås
(AE) ........................................... 91
15 Lukkertid..................................... 83
16 Blenderåpning (f-tall) .............. 83
17 Eksponeringsindikator ............ 87
Indikator for
eksponeringskompensasjon
................................................... 92
Fremdriftsindikator for
alternative innstillinger .....110
18 "K" (vises når det er igjen minne
til mer enn 1 000
eksponeringer) ...................... 15
19 Antall gjenværende
eksponeringer........................ 15
Opptaksindikator for
hvitbalanse ..........................104
Indikator for bildeoppsamling
20 ISO-følsomhet .......................... 67
Indikator for automatisk valgt
ISO-følsomhet......................180
21 Indikator for alternative
eksponeringer .....................108
Mengde for alternativ
eksponering med ADL ......110
22 Utløserfunksjon......................... 45
23 Indikator for automatisk valg av
AF-søkefelt.............................. 53
Indikator for 3D følgefokus ..... 53
Fokuspunkt ................................ 55
24 Bildekvalitet ............................... 59
25 Bildestørrelse ............................. 61
26 Trinn for alternative
eksponeringer......................109
27 HDR (High Dynamic Range)
................................................... 96
28 Aktiv D-Lighting........................ 94
29 Hvitbalanse ..............................101
30 ISO-følsomhet........................... 67
31 Eksponeringskompensasjon
................................................... 92
32 Blitskompensasjon ................... 93
33 Blitsfunksjon .............................. 63
34 Lysmåling.................................... 90
35 AF-søkefeltfunksjon ........ 53, 120
36 Fokusfunksjon .................. 51, 119
37 Picture Control .......................111
Merk: Displayet vises med alle indikatorene tent for illustrative formål.
198 B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Automatisk infodisplay
Hvis På er valgt, vises informasjonsvisningen når du trykker utløseren halvveis ned. Hvis
Av er valgt, kan informasjonsvisningen vises ved å trykke på R-knappen.
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Referansebilde for støvfjerning
Hent referansedata for fjerning av bildestøv-alternativet i Capture NX 2 (ekstrautstyr; se
bruksanvisningen til Capture NX 2 for mer informasjon).
Referansebilde for støvfjerning er bare tilgjengelig når et CPU-objektiv er montert på
kameraet. Det anbefales at du bruker et objektiv med en brennvidde på minst 50 mm.
Zoom helt inn hvis du bruker et zoomobjektiv.
1
Velg et startalternativ.
Marker ett av følgende alternativer og trykk på J.
For å avslutte uten å hente fjerning av
bildestøvdata, trykker du på G.
• Start: Meldingen til høyre vises, og "rEF" vises i
søkeren.
• Rengjør brikken og start: Velg dette alternativet for å
rense bildebrikken før oppstart. Meldingen til
høyre vises, og "rEF" vises i søkeren når
rengjøringen er fullført.
D Rengjøre bildebrikken
Referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert før rengjøringen av bildebrikken
ble utført, kan ikke brukes på fotografier som tas etter at bildebrikken er rengjort. Velg bare
Rengjør brikken og start hvis referansedata for fjerning av bildestøv ikke skal brukes med
eksisterende fotografier.
2
Komponer et bilde av en konturløs, hvit gjenstand i søkeren.
Rett objektivet mot en godt belyst, konturløs gjenstand på omtrent ti centimeters
avstand, slik at gjenstanden fyller hele søkeren og trykk utløseren halvveis ned.
Med autofokusfunksjon vil fokuset automatisk bli satt til uendelig; med manuell
fokusfunksjon må du selv stille inn fokus på uendelig.
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett 199
3
Hent referansedata for fjerning av bildestøv.
Trykk utløseren helt ned for å hente referansedata for fjerning av bildestøv.
Hvis referansegjenstanden er for lys eller for mørk,
klarer kanskje ikke kameraet å hente referansedata
for støvfjerning, og meldingen til høyre vises. Velg
en annen referansegjenstand og gjenta
fremgangsmåten fra trinn 1.
D Referansedata for fjerning av bildestøv
Samme referansedata kan brukes for fotografier tatt med forskjellige
objektiver eller ved forskjellige blenderåpninger. Referansebilder kan
ikke vises med bildeprogramvare på datamaskin. Et rutenett vises når
referansebildene vises på kameraet.
Flimmerreduksjon
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Reduser flimmer og bånding ved opptak i belysning med lysstoffrør og kvikksølvlamper
under live view (0 118) eller filmopptak (0 126). Velg Auto for å la kameraet velge riktig
frekvens automatisk eller tilpass frekvensen manuelt til den lokale nettstrømforsyningen.
A Flimmerreduksjon
Hvis Auto ikke gir ønsket resultat, og du er usikker på den lokale strømforsyningens frekvens, kan
du prøve begge alternativene og velge det alternativet som gir best resultat. Det er ikke sikkert at
flimmerreduksjon vil gi ønsket resultat dersom motivet er veldig lyst. Da bør du heller velge
eksponeringskontroll A eller M og velge en mindre blenderåpning (høyere f-tall) før du starter live
view. Merk deg at flimmerreduksjon ikke er tilgjengelig når På er valgt i Filminnstillinger >
Manuelle filminnstillinger (0 129) i kombinasjon med eksponeringskontroll M.
200 B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
Tidssone og dato
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Endre tidssoner, still kameraklokken, velg datoformat og slå
sommertid på eller av.
Alternativ
Beskrivelse
Velg en tidssone. Kameraklokken stilles automatisk til
klokkeslettet i den nye tidssonen.
Tidssone
Still kameraklokken (0 15).
Dato og
klokkeslett
Velg i hvilken rekkefølge dag, måned og år skal vises.
Datoformat
Slå sommertid på eller av. Kameraklokken stilles
automatisk én time frem eller én time tilbake.
Sommertid
Språk (Language)
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Velg hvilket språk kameramenyer og meldinger skal vises på.
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett 201
Automatisk bilderotering
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Fotografier som tas mens På er valgt, inneholder informasjon om kameraets orientering,
slik at de kan roteres automatisk under avspilling eller når de vises i ViewNX 2 eller
Capture NX 2 (ekstrautstyr). Følgende retninger registreres:
Liggende (breddeformat)
Kameraet rotert 90° med
urviseren
Kameraet rotert 90° mot
urviseren
Kameraretningen registreres ikke dersom du velger Av. Velg dette alternativet når du
panorerer eller fotograferer med objektivet pekende opp eller ned.
A Dreie til høydeformat
For å rotere fotografier i høydeformat (stående) automatisk slik at de vises riktig under avspilling,
velger du På for Dreie til høydeformat på avspillingsmenyen (0 176).
Bildekommentar
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Legg en kommentar til nye fotografier når du tar dem. Kommentarene kan vises som
metadata i ViewNX 2 (følger med) eller Capture NX 2 (ekstrautstyr; 0 236). Kommentaren
er også synlig på siden med opptaksdata i visningen med opptaksinformasjon (0 138).
Følgende alternativer finnes:
• Kommentarer som er lagt inn: Skriv inn en kommentar, som beskrevet på side 116.
Kommentarer kan inneholde inntil 36 tegn.
• Legg ved kommentar: Velg dette alternativet hvis du vil legge
kommentaren til alle påfølgende fotografier. Legg ved
kommentar kan slås på og av ved at du markerer alternativet og
trykker på 2. Etter at du har valgt ønsket innstilling, trykker du
på J for å avslutte.
Videostandard
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Når du kobler kameraet til en TV eller videospiller, må du kontrollere at kameraets
videostandard samsvarer med utstyrets videostandard (NTSC eller PAL).
202 B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
Fjernkontroll
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Velg funksjonene som skal utføres ved bruk av en fjernstyringskabel eller en trådløs
fjernkontroll.
❚❚ Fjernutløser
Velg om utløseren på tilbehøret (ekstrautstyr) skal brukes til fotografering eller til å ta opp
filmer.
Alternativ
y Ta bilder
z Ta opp film
Beskrivelse
Utløseren på tilbehøret (ekstrautstyr) brukes for å fotografere.
Utløseren på tilbehøret (ekstrautstyr) brukes til å ta opp filmer. Trykk
knappen halvveis ned for å starte live view eller for å fokusere med
funksjonene AF-S og AF-F. Trykk knappen helt ned for å starte eller
avslutte opptaket. Bruk kameraets bryter for live view til å avslutte live
view.
❚❚ Tildel Fn-knappen
Velg hvilken rolle Fn-knappene skal ha på trådløse fjernkontroller.
=4
a
Alternativ
Beskrivelse
Samme som 4- Fn-knappen på den trådløse fjernkontrollen utfører funksjonen som for
knapp på kam. øyeblikket er tildelt kameraets A (L)-knapp (0 194).
Fn-knappen på den trådløse fjernkontrollen kan brukes til å starte og
Live view
avslutte live view.
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett 203
Eye-Fi-opplasting
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Dette alternativet vises kun hvis et Eye-Fi-minnekort (ekstrautstyr fra
tredjepartsleverandør) er satt inn i kameraet. Velg Aktiver for å laste opp fotografier til
ett forhåndsvalgt mål. Vær oppmerksom på at bildene ikke lastes opp hvis signalstyrken
er utilstrekkelig.
Følg alle lokale lover angående trådløst utstyr og velg Deaktiver når det er forbudt å
bruke trådløst utstyr.
Når et Eye-Fi-kort er satt inn, vises status for dette som et ikon i
informasjonsvisningen:
• d: Eye-Fi-opplasting er deaktivert.
• e: Eye-Fi-opplasting er aktivert, men ingen bilder er
tilgjengelige for opplasting.
• f (statisk): Eye-Fi-opplasting er aktivert; venter på å starte
opplasting.
• f (animert): Eye-Fi-opplasting er aktivert; laster opp data.
• g: Feil.
D Eye-Fi-kort
Om det så skyldes feil eller andre årsaker, kan Eye-Fi-kort komme til å sende ut trådløse signaler
når Deaktiver er valgt. Hvis det vises en advarsel på skjermen (0 256), slår du av kameraet og
fjerner kortet.
Kameraet kan brukes til å slå Eye-Fi-kort på og av, men vil kanskje ikke støtte andre Eye-Fifunksjoner. Sørg for at du holder kortets firmware oppdatert. Se dokumentasjonen som fulgte
med Eye-Fi-kortet for mer informasjon; for informasjon om Eye-Fi-kortenes tilgjengelighet i ditt
land eller din region, ta kontakt med produsenten.
A Bruke Eye-Fi kort i ad hoc-funksjon
Det kan være nødvendig med ekstra tid når du bruker Eye-Fi-kort som støtter ad hoc-funksjon.
Velg lengre verdier for Tidsbryt. for auto. avsteng. > Tidsbryter for ber.stilling i
oppsettsmenyen (0 186).
Samsvarsmerking
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Vis standardene som kameraet samsvarer med.
Firmware-versjon
Vis kameraets gjeldende firmware-versjon.
204 B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
N Retusjeringsmenyen:
Opprette retusjerte kopier
Trykk på G for å vise retusjeringsmenyen, og velg fanen N (retusjeringsmeny).
G-knapp
Retusjeringsmenyen brukes til å lage beskårne eller retusjerte kopier av fotografiene på
minnekortet, og er bare tilgjengelig når et minnekort med fotografier er satt inn i
kameraet.
0
0
Alternativ
Alternativ
o Bildeoverlapping
211 q Fargekontur
216
0 NEF (RAW)-prosessering 213
g Fargeskisse
216
207
1 Endre størrelse
214
r Perspektivkontroll
217
208 2 Rask retusjering
215 u Miniatyreffekt
218
208
e Rett opp
215
3 Bare valgt farge
219
209
( Fortegningskontroll
215
f Rediger film
131
210
) Fiskeøye
216 p Direkte sammenligning * 221
* Bare tilgjengelig hvis retusjeringsmenyen vises ved at du trykker på P-knappen og velger Retusj
under avspilling på full skjerm når et retusjert bilde eller en original vises.
Alternativ
i D-Lighting
Korreksjon av rød
j
øyerefleks
k Beskjær
l Monokrom
m Filtereffekter
n Fargebalanse
0
207
A Retusjere kopier
De fleste alternativene kan anvendes på kopier som er laget ved bruk av andre
retusjeringsalternativer, med unntak av Bildeoverlapping og Rediger film > Velg start-/
sluttpunkt, hvor hvert alternativ bare kan anvendes én gang (merk at flere redigeringer kan føre
til tap av detaljer). Alternativer som ikke kan benyttes på det gjeldende bildet er gråtonede og
utilgjengelige.
A Bildekvalitet og -størrelse
Med unntak av kopier som er laget med Beskjær og Endre størrelse, har kopier laget fra JPEGbilder samme størrelse og kvalitet som originalen, mens kopier laget fra NEF (RAW)-fotografier
lagres som store JPEG-bilder med fin kvalitet.
N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier 205
Lage retusjerte kopier
Lage en retusjert kopi:
1
Vis retusjeringsalternativene.
Marker ønsket element på retusjeringsmenyen og
trykk på 2.
2
Velg et bilde.
Marker et bilde og trykk på J (for å vise det
markerte bildet på full skjerm, trykker du på og
holder nede X-knappen).
A Retusjering
Det kan være at kameraet ikke kan vise eller retusjere
bilder laget med annet utstyr. Hvis bildet ble registrert
med en bildekvalitetsinnstilling på NEF (RAW) + JPEG
(0 59), retusjeres bare RAW-kopien.
3
Velg retusjeringsalternativer.
For mer informasjon, se avsnittet for det valgte
elementet. For å avslutte uten å lage en retusjert
kopi, trykker du på G.
4
Lag en retusjert kopi.
Trykk på J for å lage en retusjert kopi. Bortsett fra
på opptaksinformasjonssiden "bare bilde" (0 136),
angis retusjerte kopier med et N-ikon.
A Lage retusjerte kopier under avspilling
For å lage en retusjert kopi av bildet som for øyeblikket vises i avspilling på full skjerm (0 135),
trykk på P, og marker deretter Retusj, trykk på J og velg et retusjeringsalternativ (unntatt
Bildeoverlapping).
206 N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
D-Lighting
D-Lighting gjør skygger lysere og er dermed et ideelt alternativ for bilder som tas i svakt
lys eller i motlys.
Før
D-Lighting
D-Lighting (portretter)
Trykk på 4 eller 2 for å velge ønsket korrigeringsgrad; effekten kan forhåndsvises på
redigeringsdisplayet. Trykk på J for å kopiere fotografiet.
❚❚ Portretter
Velg Portretter for å begrense D-Lighting til portretter.
A
Portretter
Kameraet velger automatisk opp til tre motiver for portrett-D-Lighting (merk at portrett-D-lighting
ikke kan anvendes på fotografier som er tatt med Av valgt for Automatisk bilderotering i
oppsettsmenyen; 0 202). Avhengig av komposisjon og hvordan motivene poserer, kan det hende
at ønsket resultat ikke kan oppnås; hvis du ikke er fornøyd, fjerner du haken fra Portretter.
Korreksjon av rød øyerefleks
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Dette alternativet brukes til å fjerne "røde øyne" forårsaket av blitsen, og er bare
tilgjengelig for fotografier som er tatt med blits. Fotografiet som er valgt for korreksjon
av rød øyerefleks kan forhåndsvises på redigeringsdisplayet. Bekreft effekten av
korreksjon av rød øyerefleks og trykk på J for å lage en kopi. Vær oppmerksom på at
korreksjon av rød øyerefleks ikke alltid gir det forventede resultatet, og at denne effekten,
om enn svært sjelden, kan bli brukt på deler av bildet som ikke er berørt av rød øyerefleks.
Kontroller forhåndsvisningen nøye før du fortsetter.
N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier 207
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Beskjær
Lag en beskåret kopi av det valgte fotografiet. Det valgte
fotografiet vises med valgt beskjæring vist i gult; lag en beskåret
kopi som beskrevet i følgende tabell.
Hvis du vil
Bruk
Beskrivelse
Øke beskjæringens
X Trykk på X-knappen for å øke beskjæringens størrelse.
størrelse
Trykk på W (Q)-knappen for å redusere beskjæringens
Redusere beskjæringens
W (Q) størrelse.
størrelse
Endre beskjæringens
sideforhold
Drei på kommandohjulet for å veksle mellom sideforholdene
3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 og 16 : 9.
Flytte beskjæringen
Bruk multivelgeren til å plassere beskjæringen.
Opprette en kopi
Lagre gjeldende beskjæring som en separat fil.
A Bildestørrelse
Størrelsen på kopien (som varierer med beskjæringsstørrelsen og sideforholdet) vises øverst til
venstre i beskjæringsvisningen.
A Vise beskårne kopier
Avspillingszoom er ikke nødvendigvis tilgjengelig når du viser beskårne kopier.
Monokrom
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Kopier fotografier i Svart-hvitt, Sepia eller Blåkopi
(monokrom blå og hvit).
Når Sepia eller Blåkopi velges, vises en
forhåndsvisning av det valgte bildet; trykk på 1 for å
øke fargemetningen eller på 3 for å redusere den.
Trykk på J for å lage en monokrom kopi.
Øk metning
Reduser
metning
208 N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier
Filtereffekter
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Etter at du har justert filtereffektene som beskrevet nedenfor, trykker du på J for å
kopiere fotografiet.
Alternativ
Himmellys
Varmt filter
Beskrivelse
Skaper omtrent samme virkning som et
himmellysfilter og gir bildet et mindre blått preg.
Oppretter en kopi med filtereffekter i varme toner
som gir bildet et "varmt", rødt preg.
Forsterker rødt
Du kan forsterke rødt (Forsterker rødt), grønt
(Forsterker grønt) eller blått (Forsterker blått).
Forsterker grønt Trykk på 1 for å øke virkningen eller på 3 for å
redusere den.
Forsterker blått
Stjernefilter
Du kan føye stjerneskuddeffekter til lyskildene.
• Antall punkter: Velg mellom fire, seks eller åtte.
• Filterstyrke: Velg lysstyrken til påvirkede lyskilder.
• Filtervinkel: Velg punktenes vinkel.
• Lengden på punktene: Velg punktenes lengde.
• Bekreft: Forhåndsvis filtereffektene. Trykk på X for å
forhåndsvise kopien på full skjerm.
• Lagre: Lag en retusjert kopi.
Softfokus
Legg til en softfokus filtereffekt. Trykk på 4 eller 2 for
å velge filterstyrken.
N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier 209
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Fargebalanse
Bruk multivelgeren til å lage en kopi med endret fargebalanse som
vist nedenfor. Røde, grønne og blå histogrammer (0 137) viser
spredningen av fargetoner i kopien.
Øk mengden grønt
Lag en retusjert kopi
Øk mengden blått
Øk mengden gult
Øk mengden magenta
A Zoom
For å zoome inn på bildet som vises på skjermen, trykker du på Xknappen. Histogrammet oppdateres for bare å vise data for den delen av
bildet som vises på skjermen. Mens bildet er zoomet inn, trykker du på
A (L)-knappen for å veksle mellom fargebalanse og zoom. Når zoom er
valgt, kan du zoome inn og ut med X- og W (Q)-knappene og rulle bildet
med multivelgeren.
210 N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Bildeoverlapping
Bildeoverlapping kombinerer to eksisterende NEF (RAW)-fotografier for å lage et enkelt
bilde som lagres atskilt fra originalene. Resultatet oppnås ved å bruke RAW-data fra
kameraets bildebrikke, og er merkbart bedre enn overlapping laget i et
redigeringsprogram. Det nye bildet lagres med gjeldende bildekvalitets- og
størrelsesinnstillinger. Still inn bildekvalitet og -størrelse før du lager en overlapping
(0 59, 61; alle alternativer er tilgjengelige). For å opprette en NEF (RAW)-kopi, velger du
bildekvalitet NEF (RAW).
+
1
Velg Bildeoverlapping.
Marker Bildeoverlapping på retusjeringsmenyen
og trykk på 2.
Dialogboksen til høyre vises med Bilde 1 markert;
trykk på J for å vise en liste over NEF (RAW)-bildene
laget med dette kameraet.
2
Velg første bilde.
Bruk multivelgeren til å markere det første
fotografiet i overlappingen. For å vise det markerte
bildet på full skjerm, trykker du på X-knappen og
holder den nede. Trykk på J for å velge det
markerte fotografiet og gå tilbake til
forhåndsvisningen.
N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier 211
3
Velg det andre bildet.
Det valgte bildet vises som Bilde 1. Marker Bilde 2 og trykk på J, velg deretter det
andre fotografiet som beskrevet i trinn 2.
4
Juster økningen.
Marker Bilde 1 eller Bilde 2 og optimaliser
eksponeringen for overlappingen ved å trykke på 1
eller 3 for å velge økningsverdi mellom 0,1 og 2,0.
Gjenta for det andre bildet. Standardverdien er 1,0;
velg 0,5 for å halvere økningen eller 2,0 for å
fordoble den. Økningseffektene er synlige i
kolonnen Forh. v.
5
Forhåndsvis overlappingen.
Trykk på 4 eller 2 for å plassere markøren i
kolonnen Forh. v. og trykk på 1 eller 3 for å
markere Overl. Trykk på J for å forhåndsvise
overlappingen, som vist til høyre (for å lagre
overlappingen uten forhåndsvisning, velger du
Lagre). Trykk på W (Q) for å gå tilbake til trinn 4 og
velge nye fotografier eller for å justere økningen.
6
Lagre overlappingen.
Trykk på J mens forhåndsvisningen vises for å
lagre overlappingen. Når du har laget en
overlapping, vises resultatet på full skjerm.
D Bildeoverlapping
Kun NEF (RAW)-fotografier med samme bitdybde kan kombineres (0 178). Overlappingen har
samme opptaksinformasjon som fotografiet valgt for Bilde 1.
212 N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
NEF (RAW)-prosessering
Du kan opprette JPEG-kopier av NEF (RAW)-fotografier.
1
Velg NEF (RAW)-prosessering.
Marker NEF (RAW)-prosessering på
retusjeringsmenyen og trykk på 2 for å vise en
dialogboks for bildevalg som bare lister opp NEF
(RAW)-bilder tatt med dette kameraet.
2
Velg et fotografi.
Bruk multivelgeren til å markere et fotografi (for å
vise det markerte fotografiet på full skjerm, trykker
du på og holder nede X-knappen). Trykk på J for å
velge det markerte fotografiet og gå videre til neste
trinn.
3
Juster innstillingene for NEF (RAW)-prosessering.
Juster innstillingene som er listet opp nedenfor. Merk at hvitbalanse ikke er
tilgjengelig med bilder som er laget med multieksponering eller bildeoverlapping
og at eksponeringskompensasjonens effekt kan være forskjellige fra det som var
forventet da fotografiet ble tatt.
Bildekvalitet (0 59)
Bildestørrelse (0 61)
Hvitbalanse (0 101)
Eksponeringskompensasjon (0 92)
Picture Control (0 111)
Støyreduksjon v. høy følsomhet (0 180)
Fargerom (0 179)
D-Lighting (0 207)
4
Kopier fotografiet.
Marker EXE og trykk på J for å opprette en JPEGkopi av det valgte fotografiet. For å avslutte uten å
kopiere fotografiet, trykker du på G-knappen.
N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier 213
Endre størrelse
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette små kopier av ett eller flere valgte fotografier.
1
Velg Endre størrelse.
Marker Endre Størrelse i retusjeringsmenyen og
trykk på 2.
2
Velg en størrelse.
Marker Velg størrelse og trykk på 2.
Marker et alternativ og trykk på J.
3
Velg bilder.
Marker Velg bilde og trykk på 2.
Marker bilder med multivelgeren og trykk på
W (Q)-knappen for å velge eller velge bort (for
å vise det markerte bildet på full skjerm, trykker
du på og holder nede X-knappen). Valgte
bilder merkes med et 1-ikon. Trykk på J når
W (Q)-knapp
utvalget er ferdig.
4
Lagre kopiene med endret størrelse.
En bekreftelsesdialogboks vises. Marker Ja og trykk
på J for å lagre kopiene med endret størrelse.
A Vise kopier med endret størrelse
Avspillingszoom er ikke nødvendigvis tilgjengelig når du viser kopier med endret størrelse.
214 N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier
Rask retusjering
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette kopier med økt metning og kontrast. D-Lighting
benyttes etter behov for å gjøre mørke motiver og motiver i motlys
lysere.
Trykk på 4 eller 2 for å velge forsterkningsgraden. Trykk på J for
å kopiere fotografiet.
Rett opp
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan skape en opprettet kopi av det valgte bildet. Trykk på 2 for
å dreie bildet med klokken opp til fem grader i trinn på omtrent 0,25
grader, eller trykk på 4 for å dreie det mot klokken (merk at kantene
av bildet kan bli beskåret for å lage en firkantet kopi). Trykk på J
for å lagre den retusjerte kopien.
Fortegningskontroll
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette kopier med redusert perifer fortegning. Velg Auto
for å la kameraet korrigere fortegningene automatisk og foreta
deretter finjusteringer med multivelgeren, eller velg Manuell for å
redusere fortegningene manuelt (legg merke til at Auto ikke er
tilgjengelig med fotografier tatt med automatisk
fortegningskontroll; se side 179).
Trykk på 2 for å redusere tønnefortegning og på 4 for å redusere puteformet fortegning
(merk at større mengder fortegningskontroll resulterer i at mer av kantene blir beskåret).
Trykk på J for å lagre den retusjerte kopien.
D Auto
Auto er bare for bruk med bilder tatt med type G-, E- og D-objektiver (gjelder ikke PC, fiskeøye og
enkelte andre objektiver). Resultatet garanteres ikke med andre objektiver.
N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier 215
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Fiskeøye
Du kan opprette kopier som ser ut som de er tatt med et
fiskeøyeobjektiv. Trykk på 2 for å øke effekten (dette øker også
mengden som beskjæres ved bildekantene), og på 4 for å redusere
den. Trykk på J for å lagre den retusjerte kopien.
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Fargekontur
Du kan opprette en konturkopi av et fotografi og bruke kopien som
grunnlag for maling. Trykk på J for å lagre den retusjerte kopien.
Før
Etter
Fargeskisse
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette en kopi av et fotografi som ligner en skisse laget
med fargeblyanter. Trykk på 1 eller 3 for å markere Mettede
farger eller Konturer og trykk på 4 eller 2 for å endre. Mettede
farger kan forsterkes for å gjøre fargene mer mettet, eller reduseres
for en utvasket, monokrom virkning, mens konturene kan gjøres
tykkere eller tynnere. Tykkere konturer gjør fargene mer mettet.
Trykk på J for å lagre den retusjerte kopien.
216 N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Perspektivkontroll
Du kan opprette kopier som reduserer effektene fra et perspektiv
fra foten til et høyt motiv. Bruk multivelgeren til å justere
perspektivet (legg merke til at større grad av perspektivkontroll
resulterer i at mer av kantene blir beskåret). Trykk på J for å lagre
den retusjerte kopien.
Før
Etter
N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier 217
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Miniatyreffekt
Du kan opprette en kopi som ser ut som et fotografi av et diorama. Fungerer best med
fotografier som er tatt fra et høyt utsiktpunkt. Området som vil være i fokus på kopien
vises med en gul kant.
Hvis du vil
Velge retning
Trykk på
Beskrivelse
W (Q) Trykk på W (Q) for å velge retning for området som er i fokus.
Hvis det aktuelle området er orientert liggende,
trykker du på 1 eller 3 for å plassere rammen
som viser området på kopien som vil være i fokus.
Velge området
i fokus
Område i fokus
Hvis det aktuelle området er orientert stående,
trykker du på 4 eller 2 for å plassere rammen
som viser området på kopien som vil være i fokus.
Hvis det aktuelle området er orientert liggende, trykker du på 4 eller 2
for å velge høyde.
Velg størrelse
Hvis det aktuelle området er orientert stående, trykker du på 1 eller 3
for å velge bredde.
Opprette en
kopi
Lag en kopi.
218 N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier
Bare valgt farge
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Opprett en kopi der kun valgte fargenyanser vises i farger.
1
Velg Bare valgt farge.
Marker Bare valgt farge på retusjeringsmenyen og
trykk på 2.
2
Velg et fotografi.
Marker et fotografi og trykk på J (for å vise det
markerte fotografiet på full skjerm, trykker du på og
holder nede X-knappen).
3
Velg en farge.
Valgt farge
Bruk multivelgeren til å plassere markøren over
et motiv og trykk på A (L) for å velge fargen i
motivet som skal beholdes i den ferdige
kopien (kameraet kan ha problemer med å
oppdage farger som ikke er mettet; velg derfor
en mettet farge). Trykk på X for å zoome inn på A (L)-knapp
bildet for mer nøyaktig fargevalg. Trykk på
W (Q) for å zoome ut.
4
Marker fargeområdet.
Fargeområde
Drei kommandohjulet for å markere fargeområdet
for valgt farge.
N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier 219
5
Velg fargeområdet.
Trykk på 1 eller 3 for å øke eller redusere området
for tilsvarende nyanser som skal tas med i det
endelige fotografiet. Velg verdier mellom 1 og 7.
Legg merke til at høyere verdier kan inkludere
nyanser fra andre farger.
6
Velg flere farger.
For å velge flere farger, dreier du på
kommandohjulet for å markere en annen av de tre
fargeboksene øverst i skjermbildet og gjentar
trinnene 3–5 for å velge en annen farge. Gjenta om
ønskelig for en tredje farge. For å velge bort den
markerte fargen, trykker du på O (Trykk og hold
nede O hvis du vil fjerne alle farger. En
bekreftelsesdialogboks vises; velg Ja).
7
Lagre den redigerte kopien.
Trykk på J for å kopiere fotografiet.
220 N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier
Direkte sammenligning
Sammenligne retusjerte kopier med originalfotografier. Dette alternativet er kun
tilgjengelig hvis retusjeringsmenyen vises ved at du trykker på P-knappen og velger
Retusj når en kopi eller et originalbilde spilles av på full skjerm.
1
Velg et bilde.
Velg en retusjert kopi (vises med et N-ikon)
eller et fotografi som er blitt retusjert via
avspilling på full skjerm. Trykk på P, marker
deretter Retusj og trykk på J.
P-knapp
2
Velg Direkte sammenligning.
Marker Direkte sammenligning på
retusjeringsmenyen og trykk på J.
3
Sammenligne kopien med originalen.
Alternativer som brukes til
å opprette en kopi
Det opprinnelige bildet vises til venstre, den
retusjerte kopien til høyre, og alternativene
som ble brukt til å lage en kopi vises øverst på
skjermen. Trykk på 4 eller 2 for å veksle
mellom kildebildet og den retusjerte kopien.
For å vise det markerte fotografiet på full
Opprinnelig Retusjert
skjerm, trykker du på X-knappen og holder
bilde
kopi
den nede. Hvis kopien ble opprettet fra to
bilder ved hjelp av Bildeoverlapping, trykker
du på 1 eller 3 for å vise det andre originalbildet. Hvis det finnes flere kopier for
det gjeldende originalbildet, trykker du på 1 eller 3 for å vise de andre kopiene.
Trykk på J for å gå tilbake til avspilling med det markerte bildet vist.
D Direkte sammenligning
Originalbildet vises ikke hvis kopien ble laget av et fotografi som senere er blitt slettet eller som
var beskyttet da kopien ble laget (0 143).
N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier 221
m Siste innstillinger/O Min meny
Du kan få tilgang til både siste innstillinger, en meny som angir de 20 sist brukte
innstillingene, og Min meny, en egendefinert meny som angir opp til 20 brukervalgte
alternativer, ved å trykke på G-knappen og markere den siste fanen i menylisten (enten
m eller O).
G-knapp
Velge en meny
Bruk alternativet Velg fane for å velge menyen som skal vises.
1
Velg Velg fane.
Marker Velg fane og trykk på 2.
2
Velg en meny.
Marker O MIN MENY eller m SISTE
INNSTILLINGER, og trykk på J for å vise den
valgte menyen.
m Siste innstillinger
Når m SISTE INNSTILLINGER er valgt i Velg fane, lister menyen
opp de 20 sist brukte innstillingene, med de aller sist brukte
elementene først. Trykk på 1 eller 3 for å markere et alternativ, og
trykk på 2 for å velge det.
A Fjerne elementer fra menyen med Siste innstillinger
For å fjerne et element fra menyen med siste innstillinger, marker
elementet og trykk på O-knappen. En bekreftelsesdialogboks vises.
Trykk på O igjen for å slette valgt element.
222 m Siste innstillinger/O Min meny
O Min meny
Hvis du velger O MIN MENY for Velg fane, får du tilgang til en egendefinert meny med
opp til 20 alternativer som er valgt fra menyene for avspilling, opptak, egendefinerte
innstillinger, oppsett og retusjering. Følg trinnene nedenfor for å legge elementer til,
slette elementer fra og endre rekkefølgen på elementer i Min meny.
❚❚ Legge til alternativer til Min meny
1
Velg Legg til elementer.
Marker Legg til elementer og trykk på 2.
2
Velg en meny.
Marker navnet på menyen som inneholder
alternativet du ønsker å legge til og trykk på 2.
3
Velg et element.
Marker ønsket menyelement og trykk på J.
4
Plasser det nye elementet.
Trykk på 1 eller 3 for å flytte det nye
elementet opp eller ned i Min meny. Trykk på
J for å legge til det nye elementet. Gjenta
trinn 1–4 for å velge flere elementer.
A Legge til alternativer til Min meny
Elementene som for øyeblikket vises i Min meny indikeres av en hake.
Elementer som indikeres med et V-ikon kan ikke velges.
m Siste innstillinger/O Min meny 223
❚❚ Slette alternativer fra Min meny
1
Velg Fjern elementer.
Marker Fjern elementer og trykk på 2.
2
Velg elementer.
Marker elementer og trykk på 2 for å velge
eller oppheve valg. Valgte elementer indikeres
av en hake.
3
Slett de valgte elementene.
Trykk på J. En bekreftelsesdialogboks vises;
trykk på J igjen for å slette de valgte
elementene.
224 m Siste innstillinger/O Min meny
❚❚ Ordne alternativer i Min meny
1
Velg Ordne elementer.
Marker Ordne elementer og trykk på 2.
2
Velg et element.
Marker elementet du ønsker å flytte og trykk på
J.
3
Plasser elementet.
Trykk på 1 eller 3 for å flytte elementet opp
eller ned i Min meny og trykk på J. Gjenta
trinn 2–3 hvis du vil endre ordningen av andre
elementer til andre steder.
4
Gå tilbake til Min meny.
Trykk på G-knappen for å gå tilbake til Min
meny.
G-knapp
m Siste innstillinger/O Min meny 225
Tekniske merknader
Les dette kapitlet for informasjon om kompatibelt ekstrautstyr, rengjøring og
oppbevaring av kameraet, og hva du skal gjøre dersom det vises en feilmelding på
skjermen, eller hvis du opplever problemer med kameraet.
Kompatible objektiver
Kompatible CPU-objektiver
Dette kameraet støtter kun autofokus med CPU-objektiver med AF-S, AF-P og AF-I. AF-Sobjektiver har navn som begynner med AF-S, AF-P-objektiver har navn med AF-P og AF-Iobjektiver har navn med AF-I. Autofokus støttes ikke med andre autofokus (AF)objektiver. Tabellen nedenfor lister opp de funksjonene som er tilgjengelige med
kompatible objektiver ved fotografering med søkeren:
Kamerainnstilling
Fokuser
MF (med elektronisk
avstandsmåler)
z
z
z4
z4
z6
z7
z8
Funksjon
Andre
funksjoner
z
z
z
—
z
z
z
Lysmåling
L
M
3D Farge N
z — z1
z — z1
z — z1
z — z1
z — z1
— ✔ z1
— ✔ z1
Objektiv/tilbehør
AF
MF M
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
z
z z
Andre typer G eller D AF NIKKOR
—
z z
PC-E NIKKOR-serien 2, 3
—
z z
PC Micro 85 mm f/2,8 D 5
—
z z
AF-S/AF-I telekonverter
z6
z z
Andre AF NIKKOR (unntatt objektiver for F3AF) —
z z
AI-P NIKKOR
—
z z
1 Punktmåling i valgt fokuspunkt (0 90).
2 Vær forsiktig når du skråstiller eller forskyver PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED-objektiver da de kan komme i
kontakt med kamerahuset og forårsake skade.
3 Forskyving og/eller skråstilling av objektivet påvirker eksponeringen.
4 Kan ikke brukes ved forskyvning eller skråstilling.
5 Optimal eksponering vil kun oppnås hvis objektivet er på største blenderåpning og objektivet ikke forskyves
eller skråstilles.
6 Med største effektive blenderåpning på f/5,6 eller større.
7 Når du fokuserer på korteste fokusavstand (nærgrensen) og lengste brennvidde med objektivene AF 80–200
mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (ny) eller AF 28–85 mm f/3,5–4,5, kan det hende at
fokusindikatoren (I) vises selv om bildet på mattskiven i søkeren ikke er i fokus. Kontroller at bildet i søkeren
er i fokus før du gjør opptak eller tar bilder.
8 Med største blenderåpning på f/5,6 eller større.
• Støy i form av linjer kan forekomme under autofokus når filmer tas opp med høye ISO-følsomheter.
Bruk manuell fokusering eller fokuslås.
D IX NIKKOR-objektiver
IX NIKKOR-objektiver kan ikke benyttes.
226 Tekniske merknader
A Identifisere CPU-objektiver og objektiver av type G, E og D
CPU-objektiver kjennetegnes ved CPU-kontaktene. Objektiver av type G, E og D kjennetegnes
med en bokstav på objektivrøret. Type G- og E-objektiver har ikke blenderring.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Blenderring
Type G- eller E-objektiv
Type D-objektiv
Når du bruker et CPU-objektiv med blenderring, lås blenderringen på minste blenderåpning
(høyeste f-tall).
A Matrisemåling
For matrisemåling bruker kameraet en 2016 pikslers RGB-sensor for å stille inn eksponeringen i
henhold til spredningen av fargetoner, farger og komposisjon. Med G-, E- og D-objektiver inngår
også avstandsinformasjon (3D farge-matrisemåling II; med andre CPU-objektiver bruker
kameraet farge-matrisemåling II, som ikke omfatter 3D-avstandsinsformasjon).
Tekniske merknader 227
Kompatible objektiver uten CPU
Objektiver uten CPU kan kun brukes med eksponeringskontroll M på kameraet. Valg av
en annen funksjon deaktiverer lukkerutløseren. Blenderåpningen må justeres manuelt
med objektivets blenderring. Kameraets lysmålingssystem, i-TTL-blitsstyring og andre
funksjoner som krever et CPU-objektiv kan ikke brukes. Noen CPU-objektiver kan ikke
brukes. Se "Tilbehør og objektiver uten CPU som ikke er kompatible" nedenfor.
Kamerainnstilling
Fokusering
MF (med elektronisk
avstandsmåler)
z1
z
—
z4
z5
z1
z1
Funksjon
Andre
funksjoner
M
z2
—
z 2, 3
—
z2
—
z2
—
z2
—
z2
—
z2
—
Objektiv/tilbehør
AF
MF
AI-, AI-modifisert NIKKOR eller objektiver i Nikon serie E
—
z
Medical NIKKOR 120 mm f/4
—
z
Reflex NIKKOR
—
z
PC NIKKOR
—
z
AI-type telekonverter
—
z
Belgutstyr PB-6 6
—
z
Automatisk mellomring (PK-serie 11A, 12 eller 13; PN-11)
—
z
1 Med største blenderåpning på f/5,6 eller større.
2 Eksponeringsindikatoren kan ikke brukes.
3 Kan brukes ved lukkertider ett eller flere trinn lengre enn den blitssynkroniserte lukkertiden.
4 Kan ikke brukes ved forskyvning eller skråstilling.
5 Med største effektive blenderåpning på f/5,6 eller større.
6 Monteres i vertikal retning (kan benyttes i horisontal retning etter monteringen).
D Tilbehør og objektiver uten CPU som ikke er kompatible
Følgende utstyr og objektiver uten CPU kan IKKE brukes sammen med D5300:
• AF-telekonverter TC-16AS
• Objektiver uten AI
• Objektiver som krever fokuseringsenheten AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8,
1200 mm f/11)
• Fiskeøye (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Mellomring K2
• 180–600 mm f/8 ED (serienummer 174041–174180)
• 360–1200 mm f/11 ED (serienummer 174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (serienummer 280001–300490)
• AF-objektiver til F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED, AF-telekonverter TC-16)
• PC 28 mm f/4 (serienummer 180900 eller lavere)
• PC 35 mm f/2,8 (serienummer 851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (gammel type)
• Reflex 1000 mm f/6,3 (gammel type)
• Reflex 1000 mm f/11 (serienummer 142361–143000)
• Reflex 2000 mm f/11 (serienummer 200111–200310)
228 Tekniske merknader
D AF-fokuseringslys
Lampen har en rekkevidde på omtrent 0,5–3,0 m. Når du bruker lampen, bruk et objektiv med en
brennvidde på 18–200 mm og fjern solblenderen. AF-fokuseringslys er ikke tilgjengelig med
følgende objektiver:
•
•
•
•
•
•
AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6 G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8 G IF-ED
AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8 G ED VR II
AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8 D IF-ED
•
•
•
•
AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4,5–5,6 G ED VR
AF-S VR Nikkor 200 mm f/2 G IF-ED
AF-S NIKKOR 200 mm f/2 G ED VR II
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm
f/4 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
På avstander under 1 m kan følgende objektiver blokkere AF-lampen og forstyrre autofokus i svak
belysning:
•
•
•
•
•
•
•
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8 D IF-ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8 G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5 G ED
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6 G
IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm
f/3,5–5,6 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 28 mm f/1,8 G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4 G
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4 G ED
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,4 G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED
Tekniske merknader 229
D Den innebygde blitsen
Den innebygde blitsen kan brukes med objektiver med en brennvidde på 18–300 mm, selv om
blitsen i noen tilfeller ikke nødvendigvis vil kunne belyse hele motivet i noen områder eller ved
noen brennvidder på grunn av skygger fra objektivet (se illustrasjonen nedenfor). Noen
objektiver kan også blokkere motivets sikt mot lampen for reduksjon av rød øyerefleks, slik at
reduksjon av rød øyerefleks ikke fungerer korrekt. Fjern solblendere for å unngå skygger.
Skygge
Vignettering
Korteste avstand mellom blits og motiv er 0,6 m. Blitsen kan ikke brukes i nærområdet med
zoomobjektiver som har makroinnstilling. På kortere avstand enn de som er angitt nedenfor, kan
det hende at blitsen ikke klarer å belyse hele motivet:
Objektiv
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4 G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8 D IF-ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8 G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5 G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm f/3,5–4,5 D IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70 mm f/3,5–4,5 G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6 G IF-ED,
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
230 Tekniske merknader
Zoomposisjon
24 mm
24 mm
35 mm
24–85 mm
28 mm
35 mm
28 mm
35 mm
45–55 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28–35 mm
18 mm
24–55 mm
18 mm
24–70 mm
18 mm
24 mm
18 mm
24–135 mm
24 mm
35–140 mm
24 mm
35–200 mm
35–300 mm
Minste avstand uten vignettering
1,5 m
1,0 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
2,5 m
1,0 m
2,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Objektiv
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8 D IF
AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4 G ED
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 G ED
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8 D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4 G IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED *
* Når ikke forskjøvet eller skråstilt.
Zoomposisjon
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
24 mm
28–120 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
250 mm
350 mm
200 mm
250 mm
300–400 mm
24 mm
Minste avstand uten vignettering
2,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
1,5 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,5 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,0 m
2,5 m
2,0 m
5,0 m
3,0 m
Ingen vignettering
3,0 m
Ved bruk med AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED, vil blitsen ikke være i stand til å belyse hele
motivet på alle avstander.
A Beregne bildevinkelen
Størrelsen på området som eksponeres av et 35mm kamera er 36 × 24 mm. Størrelsen på
området som eksponeres av D5300 er 23,5 × 15,6 mm. Det betyr at bildevinkelen til et 35 mm
kamera er omtrent 1,5 ganger den til D5300. Den omtrentlige brennvidden hos objektiver for
D5300 i 35mm format kan beregnes ved å multiplisere objektivets brennvidde med omtrent 1,5.
Bildeformat (35 mm format)
(36 × 24 mm)
Bildediagonal
Objektiv
Bildestørrelse (D5300)
(23,5 × 15,6 mm)
Bildevinkel (35 mm format)
Bildevinkel (D5300)
Tekniske merknader 231
Eksterne blitser
Kameraet støtter Nikon Creative Lighting System (CLS) og kan brukes sammen med CLSkompatible blitser. Den innebygde blitsen avfyres ikke når en ekstern blits er montert.
Blitser som er kompatible med Nikon Creative
Lighting System (CLS)
Kameraet kan brukes med følgende CLS-kompatible blitser:
Blits
SB-910 1
SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-400 2
SB-300 2
SB-R200 3
ISO
100
34
34
38
28
30
21
18
10
Ledetall 4
ISO 200
48
48
53
39
42
30
25
14
1 Hvis det er montert et fargefilter på SB-910, SB-900 eller SB-700 når AUTO eller N (blits) er valgt for
hvitbalanse, vil kameraet automatisk oppdage filteret og justere hvitbalansen riktig.
2 Trådløs blitsstyring er ikke tilgjengelig.
3 Kan fjernstyres hvis du bruker blitsenheten SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700 eller kommandoenheten for
trådløs blitsfotografering SU-800.
4 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 og SB-600 med blitshodets posisjon på 35 mm; SB-910, SB-900 og
SB-700 med standard belysning.
Funksjon
• SU-800 kommandoenhet for trådløs blitsfotografering: Hvis SU-800 er montert på et CLSkompatibelt kamera, kan den brukes som styringsenhet for fjernstyring av blitsene
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-R200 i opp til tre grupper. SU-800 er
ikke utstyrt med en blits.
A Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avanserte Creative Lighting System (CLS) gir bedre kommunikasjon mellom kameraet og
kompatible blitser, noe som igjen gir bedre blitsfotografering. Du finner mer informasjon i
blitsens bruksanvisning.
A Ledetall
For å regne ut blitsens rekkevidde på full styrke, deler du ledetallet med blenderåpningen. For
eksempel har SB-800 et ledetall på 38 m (ved blitshodeposisjon 35 mm) ved ISO 100; rekkevidden
ved en blenderåpning på f/5,6 er 38÷5,6 eller rundt 6,8 meter. For hver fordobling av ISOfølsomheten ganger du ledetallet med kvadratroten av to (cirka 1,4).
232 Tekniske merknader
Følgende funksjoner er tilgjengelige med CLS-kompatible blitsenheter:
CLS-kompatible blitser
SU-800
SB-910
NærbildefotoSB-900 SB-800 SB-700 SB-600 Styringsenhet grafering SB-R200 SB-400 SB-300
Enkel blits
i-TTL balansert
utfyllingsblits for
digitale
i-TTL speilreflekskameraer 1
Standard i-TTL-blits for
digitalt
speilreflekskamera
Automatisk
AA
blenderåpning
A Automatikk uten TTL
Manuell,
GN
avstandsprioritert
M Manuell
RPT Repeterende blits
Fjernstyrt blitsstyring
i-TTL i-TTL
Hurtig trådløs
[A:B]
blitsstyring
Automatisk
AA
blenderåpning
A Automatikk uten TTL
M Manuell
RPT Repeterende blits
i-TTL i-TTL
Hurtig trådløs
[A:B]
blitsstyring
Automatisk
AA
blenderåpning
A Automatikk uten TTL
M Manuell
RPT Repeterende blits
Overføring av informasjon om
blitslysets fargetemperatur
Fokuseringslys for flerfelts AF
Reduksjon av rød øyerefleks
Valg av blitsfunksjon for
kameraet
Oppdatering av firmware for
kameraets blits
Fjernstyrt blits
Avansert trådløs blitsstyring
Masterblits
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z2
z2
z
z2
—
—
—
z
z
z3
z3
—
—
—
—
—
—
—
z3
z3
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
—
—
—
—
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
z4
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
z
—
—
z
—
—
—
z5
z5
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
—
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
z
—
—
z5
z5
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
—
z
z
—
z
z
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
z
—
—
—
—
—
z
1 Ikke tilgjengelig med punktmåling.
2 Kan også velges med blitsen.
3 AA/A-funksjonsvalg utført på blitsen ved bruk av egendefinerte innstillinger. A velges når et objektiv uten CPU
brukes.
4 Kan kun velges med kameraet (0 192).
5 Når et objektiv uten CPU brukes, brukes automatikk uten TTL (A) uavhengig av funksjonen som er valgt med
blitsen.
Tekniske merknader 233
❚❚ Andre blitser
Følgende blitser kan brukes manuelt og med automatikk uten TTL. Brukes med
kameraets eksponeringskontroll S eller M og en valgt lukkertid på 1/200 s eller lengre.
Blits SB-80DX, SB-28DX, SB-28,
SB-30, SB-27 2, SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 3, SB-21B 3,
SB-26, SB-25, SB-24
SB-20, SB-16B, SB-15
SB-29S 3
Blitsfunksjon
SB-50DX 1
Automatikk uten
A
z
—
z
—
TTL
M Manuell
z
z
z
z
G Repeterende blits
z
—
—
—
Synkronisering på
REAR
z
z
z
z
bakre gardin 4
1 Velg eksponeringskontroll P, S, A eller M, senk den innebygde blitsen og bruk kun den eksterne blitsen.
2 Blitsfunksjonen stilles automatisk på TTL og utløseren deaktiveres. Still inn blitsen på A (automatisk blits uten
TTL).
3 Autofokus er bare tilgjengelig med objektivene AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED og AF-S Micro
NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED.
4 Tilgjengelig når kameraet brukes for å velge blitsfunksjon.
A Adapter for synkroniseringskontakt AS-15
Når adapteren for synkroniseringskontakt AS-15 (ekstrautstyr) er montert i kameraets
tilbehørssko, kan blitsutstyr tilkobles via en synkrokabel.
D Bruk kun Nikon blitstilbehør
Bruk kun Nikon-blitser. Negative spenninger eller spenninger på over 250 V sendt via
tilbehørsskoen kan ikke bare forhindre normal drift, men kan også skade kameraets eller blitsens
elektroniske kretser. Før du bruker en Nikon-blits som ikke er listet opp i dette avsnittet, må du
kontakte en Nikon-autorisert servicerepresentant for mer informasjon.
234 Tekniske merknader
D Merknader om eksterne blitser
Se blitsens bruksanvisning for nærmere opplysninger. Hvis blitsen støtter CLS, ser du i delen om
CLS-kompatible digitale speilreflekskameraer. D5300 er ikke inkludert i kategorien "digital SLR" i
bruksanvisningene for SB-80DX, SB-28DX og SB-50DX.
Dersom en ekstern blits er montert i andre opptaksfunksjoner enn j, %, 3 og ), vil blitsen
avfyres for hvert opptak, selv i funksjoner der den innebygde blitsen ikke kan brukes.
i-TTL blitskontroll kan brukes ved ISO-følsomheter mellom 100 og 12800. Ved høyere verdier enn
12800, kan det hende at ønsket resultat ikke kan oppnås på noen avstander eller med noen
blenderåpningsinnstillinger. Hvis blitsens klarsignal blinker i omtrent tre sekunder etter at du har
tatt et fotografi, er blitsen avfyrt med full styrke, og det kan hende at fotografiet blir
undereksponert (kun CLS-kompatible blitser; for informasjon om eksponering og
blitsoppladingsindikatorene på andre enheter, se bruksanvisningen som fulgte med blitsen).
Når du bruker synkroniseringskabelen SC-17, SC-28 eller SC-29 til å fotografere med blitsen
separat fra kameraet, får du kanskje ikke riktig eksponering i i-TTL-funksjon. Vi anbefaler at du
velger punktmåling til å velge standard i-TTL blitsstyring. Ta et prøvebilde og kontroller resultatet
på skjermen.
For i-TTL-styring bør du bruke blitspanelet eller adapteren for indirekte belysning som fulgte med
blitsen. Ikke bruk andre spredningsplater da dette kan gi feil eksponering.
Y vises i informasjonsvisningen dersom kontrollene på blitsen SB-910, SB-900, SB-800, SB-700
eller SB-600 (ekstrautstyr) eller kommandoenheten for trådløs blitsfotografering SU-800 brukes til
å stille inn blitskompensasjonen.
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SB-400 har reduksjon av rød øyerefleks, mens SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SU-800 støtter AF-fokuseringslys med følgende begrensninger:
• SB-910 og SB-900: AF-fokuseringslys er
tilgjengelig med 17–135 mm AFobjektiver, imidlertid er autofokus kun
tilgjengelig med fokuspunktene som
17–19 mm
20–105 mm
106–135 mm
vises til høyre.
• SB-800, SB-600 og SU-800: AFfokuseringslys er tilgjengelig med
24–105 mm AF-objektiver, imidlertid
er autofokus kun tilgjengelig med
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
fokuspunktene som vises til høyre.
• SB-700: AF-fokuseringslys er
tilgjengelig med 24–135 mm AFobjektiver, imidlertid er autofokus kun
tilgjengelig med fokuspunktene som
24–135 mm
vises til høyre.
Tekniske merknader 235
Annet tilbehør
Da dette ble skrevet, var følgende tilbehør tilgjengelig for D5300.
Strømkilder
Filtre
Tilbehør for
søkerokular
Programvare
• Oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a (0 11): Ekstra EN-EL14a-batterier er
tilgjengelige fra lokale forhandlere og Nikon-autoriserte servicerepresentanter.
EN-EL14-batterier kan også brukes.
• Batterilader MH-24 (0 11): Lader opp EN-EL14a- og EN-EL14-batterier.
• Strømforsyning EP-5A, nettadapter EH-5b: Disse tilbehørene kan brukes til å gi
kameraet strøm i lengre perioder (nettadaptrene EH-5a og EH-5 kan også
brukes). Strømforsyningen EP-5A kreves for å koble kameraet til EH-5b, EH-5a
eller EH-5; se side 239 for nærmere detaljer.
• Filtre som er ment for fotografering med spesialeffekter kan forstyrre autofokus
eller den elektroniske avstandsmåleren.
• D5300 kan ikke brukes med lineære polarisasjonsfiltre. Bruk det sirkulære
polarisasjonsfilteret C-PL eller C-PL II i stedet.
• NC-filtre anbefales for å beskytte objektivet.
• For å unngå skyggebilder, anbefaler vi at du ikke bruker filter når motivet står i
sterkt motlys, eller når det er en sterk lyskilde i bildefeltet.
• Sentrumsdominert lysmåling anbefales med filtre som har eksponeringsfaktor
(filterfaktorer) over 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S,
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Se filterets bruksanvisning for mer
informasjon.
• Korreksjonslinser DK-20C: For å imøtekomme individuelle synsforskjeller, leveres
korreksjonslinser med styrke –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 og +3 m–1 når
kameraets diopterjustering er i nøytral stilling (–1 m–1). Øyekorreksjonslinser
bør bare brukes hvis du ikke kan fokusere skarpt med den innebygde
diopterjusteringen (–1,7 til +1,0 m–1). Prøv korreksjonslinsene før du kjøper
dem, slik at du er sikker på at du kan fokusere skarpt. Øyemuslingen i gummi
kan ikke brukes sammen med korreksjonslinser.
• Søkerlupe DG-2: DG-2 forstørrer sentrum av søkerbildet for større nøyaktighet
under fokusering. Du trenger okularadapteren (ekstrautstyr).
• Okularadapter DK-22: DK-22 brukes for å feste søkerlupen DG-2. Skjermen kan ikke
dreies når adapteren er på plass.
• Vinkelsøker DR-6: DR-6 settes på søkerokularet i rett vinkel, slik at bildet i søkeren
kan ses ovenfra når kameraet er i horisontal opptaksposisjon. Skjermen kan
ikke dreies når festeanordningen er på plass.
• Capture NX 2: En komplett bilderedigeringspakke med avanserte muligheter som
justering av hvitbalanse og valgbare fargekontrollpunkter.
• Camera Control Pro 2: Brukes til fjernstyring av kameraet fra en datamaskin for å ta
opp filmer og fotografere og for å lagre fotografier direkte på datamaskinens
harddisk.
Merk: Bruk siste versjon av programvaren fra Nikon. Nesten all Nikon-programvare
har en automatisk oppdateringsfunksjon (Nikon Message Center 2) når
datamaskinen er koblet til internett. Se nettsidene som er listet opp på side xiv for
nyeste informasjon om operativsystemer som støttes.
236 Tekniske merknader
Kamerahusdeksel BF-1B/kamerahusdeksel BF-1A: Kamerahusdekslene beskytter speilet,
Kamerahusdeksel søkerskjermen og bildebrikken mot støv når du ikke har et objektiv montert på
kameraet.
• Trådløs fjernkontroll ML-L3 (0 70): ML-L3 bruker et 3 V CR2025 batteri.
Fjernkontroller/
trådløs
fjernkontroll
Skyv låsen for batteridekslet mot høyre (q), sett en fingernegl inn i åpningen
og åpne batterikammeret (w). Kontroller at batteriet er satt inn i riktig retning
(r).
• Trådløs fjernkontroll WR-R10 */WR-T10: Når den trådløse fjernkontrollen WR-R10 er
montert, kan kameraet fjernstyres trådløst ved bruk av den trådløse
fjernkontrollen WR-T10 (0 71, 203). WR-T10 benytter et 3 V CR2032-batteri.
Sett inn en negl i mellomrommet bak låsen til batterikammeret og åpne
batterikammeret (q). Kontroller at batteriet er satt inn i riktig retning (e).
• Trådløs fjernkontroll WR-1 (0 71, 203): WR-1-enheter brukes i grupper på to eller
flere, der én fungerer som sender og de gjenværende enhetene fungerer som
mottakere. Mottakerne festes til terminalene for tilbehør på ett eller flere
kameraer, noe som gjør det mulig å bruke senderen til å utløse kameraets
lukkere.
Mikrofoner
Stereomikrofon ME-1 (0 129) *
Utstyr som kan
kobles til
terminalen for
tilbehør
D5300 har en terminal for tilbehør for trådløse
fjernkontroller WR-1 og WR-R10 (0 71), fjernstyringskabler
MC-DC2 (0 88) og GPS-mottakere GP-1/GP-1A (0 81), som
kan kobles til ved å passe sammen 4-merket på
kontakten med symbolet 2 ved siden av terminalen
for tilbehør (lukk kontaktdekslet når terminalen ikke
brukes).
Tilbehør for USBog lyd-/
bildekontakt
• USB-kabler UC-E17 og UC-E6 (0 153, 156): Den medfølgende kabelen UC-E17 kan
ikke kjøpes separat, kjøp UC-E6-kabler i stedet.
• Lyd-/videokabler EG-CP16
* En trådløs fjernkontroll kan ikke monteres samtidig som en stereomikrofon ME-1. Kameraet eller
tilbehøret kan skades dersom du forsøker å feste tilbehør med makt.
A Ekstra tilbehør
Tilgjengeligheten kan variere avhengig av land eller region. Se vår nettside eller våre brosjyrer for
siste informasjon.
Tekniske merknader 237
Godkjente minnekort
Kameraet støtter SD-, SDHC- og SDXC-minnekort, inkludert SDHC- og SDXCkort som er kompatible med UHS-I. Kort merket som SD-hastighetsklasse 6
eller bedre anbefales for filminnspilling. Hvis du bruker tregere kort enn dette kan
innspillingen bli avbrutt. Når du velger kort som skal brukes i kortlesere, må du passe på
at de er kompatible med enheten. Kontakt produsenten for informasjon om funksjoner,
drift og bruksbegrensninger.
238 Tekniske merknader
Tilkobling av en strømforsyning og nettadapter
Slå av kameraet før du kobler til strømforsyningen og nettadapteren (ekstrautstyr).
1
Gjør klart kameraet.
Åpne batterikammerets (q) og strømforsyningens (w)
deksler.
2
Sett inn strømforsyningen EP-5A.
Pass på å sette kontakten inn i den retningen som vises. Bruk
strømforsyningen til å holde den oransje batterilåsen trykt
mot en side. Pass på at kontakten er satt helt inn.
3
Lukk batteridekslet.
Plasser strømforsyningens kabel slik at den passerer gjennom
strømforsyningssporet og lukk batteridekslet.
4
Koble til nettadapteren.
Koble nettadapterens strømkabel til vekselstrømkontakten på nettadapteren (e)
og strømkabelen EP-5A til likestrømkontakten (r). Et P-ikon vises på skjermen
når kameraet får strøm fra nettadapteren og strømforsyningen.
Tekniske merknader 239
Vedlikeholde kameraet
Oppbevaring
Når kameraet ikke skal brukes i en lengre periode, tar du ut batteriet og oppbevarer det
på et tørt, kjølig sted med batteripoldekslet på plass. For å forhindre mugg og jordslag,
må kameraet oppbevares på et tørt, godt ventilert sted. Ikke oppbevar kameraet med
nafta eller kamfermøllkuler eller på steder som er:
• dårlig ventilert eller utsatt for over 60 % luftfuktighet
• nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske felt, for eksempel
fjernsynsapparater eller radioer
• utsatt for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
Rengjøring
Fjern støv og rusk med en blåsebørste, og gni deretter forsiktig med en myk, tørr klut.
Etter at kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell sand
Kamerahus eller salt med en klut du har fuktet lett i destillert vann, og lar det tørke skikkelig. Viktig:
Støv eller andre fremmedlegemer inne i kameraet kan medføre skader som ikke dekkes av
garantien.
Disse glasselementene kan lett bli skadet. Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Hvis
Objektiv,
du bruker en sprayboks, må du holde boksen loddrett for å unngå å søle væske. For å
speil og
fjerne fingeravtrykk og andre flekker, bruker du litt objektivrengjøringsmiddel på en
søker
myk klut og rengjør forsiktig.
Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Når du fjerner fingeravtrykk og andre flekker,
Skjerm
tørker du forsiktig overflaten med en myk klut eller semsket skinn. Ikke gni for hardt,
siden skjermen kan bli skadet eller slutte å virke som den skal.
Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.
D Service på kamera og tilbehør
Kameraet er et presisjonsinstrument og krever regelmessig vedlikehold. Nikon anbefaler at
kameraet inspiseres av forhandleren eller en Nikon-autorisert servicerepresentant én gang hvert
eller hvert annet år, og at det etterses hvert tredje til femte år (vær oppmerksom på at disse
tjenestene ikke er gratis). Regelmessig inspeksjon og service anbefales særlig hvis du bruker
kameraet profesjonelt. Alt tilbehør du bruker regelmessig med kameraet, for eksempel objektiver
og blitser (ekstrautstyr), bør følge med når du leverer inn kameraet til inspeksjon og service.
240 Tekniske merknader
Rengjøre bildebrikken
Hvis du tror at støv eller smuss på bildebrikken virker inn på fotografiene, kan du rengjøre
bildebrikken ved hjelp av alternativet Rengjør bildebrikken i oppsettsmenyen.
Bildebrikken kan rengjøres til enhver tid ved hjelp av alternativet Rengjør nå eller
rengjøringen kan utføres automatisk når kameraet slås på eller av.
❚❚ "Rengjør nå"
1
Plasser kameraet med undersiden ned.
Rengjøring av bildebrikken er mest effektivt når
kameraet er plassert med bunnen ned som vist til
høyre.
2
Velg Rengjør bildebrikken i
oppsettsmenyen.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Rengjør bildebrikken i
oppsettsmenyen (0 195) og trykk på 2.
G-knapp
3
Velg Rengjør nå.
Marker Rengjør nå og trykk på J.
Kameraet vil kontrollere bildebrikken og deretter
starte rengjøringen. 1 blinker i søkeren og andre
operasjoner kan ikke utføres. Du må ikke fjerne eller
koble fra strømkilden før rengjøringen er fullført og
meldingen til høyre ikke lenger vises.
Tekniske merknader 241
❚❚ "Rengjør ved oppst./avsl."
1
Velg Rengjør ved oppst./avsl.
Velg Rengjør bildebrikken, marker deretter
Rengjør ved oppst./avsl. og trykk på 2.
2
Velg et alternativ.
Marker et alternativ og trykk på J. Velg mellom
Rengjør når det slås på, Rengjør når det slås av,
Rengjør ved oppst. og avsl. og Rengjøring av.
D Rengjøring av bildebrikken
Bruk av kamerakontrollene under oppstart avbryter rengjøringen av bildebrikken.
Rengjøring utføres ved å riste bildebrikken. Hvis støvet ikke blir helt fjernet ved å bruke
alternativene på menyen Rengjør bildebrikken, rengjør du bildebrikken manuelt (0 243), eller
kontakt en Nikon-autorisert servicerepresentant.
Hvis rengjøring av bildebrikken utføres flere ganger etter hverandre, kan rengjøring av
bildebrikken bli midlertidig deaktivert for å beskytte kameraets interne kretssystem.
Rengjøringen kan fortsette etter en kort pause.
242 Tekniske merknader
❚❚ Manuell rengjøring
Hvis fremmedlegemer ikke kan fjernes fra bildebrikken ved hjelp av alternativet Rengjør
bildebrikken i oppsettsmenyen (0 241), kan du rengjøre bildebrikken manuelt som
beskrevet nedenfor. Merk imidlertid at bildebrikken er svært ømtålig og kan lett bli
skadet. Nikon anbefaler at du bare lar Nikon-autorisert servicepersonell rengjøre
bildebrikken.
1
Lad opp batteriet.
En pålitelig strømkilde er nødvendig under inspeksjon eller rengjøring av
bildebrikken. Det er derfor viktig at batteriet er fullt oppladet før du går videre.
2
Ta av objektivet.
Slå av kameraet og ta av objektivet.
3
Velg Lås speilet oppe for rengjøring.
Slå på kameraet og trykk på G-knappen for å
vise menyene. Marker Lås speilet oppe for
rengjøring i oppsettsmenyen og trykk på 2
(merk at dette alternativet ikke er tilgjengelig
G-knapp
ved batterinivå H eller lavere).
4
Trykk på J.
Meldingen til høyre vises på skjermen.
5
Hev speilet.
Trykk utløseren helt ned. Speilet heves og lukkergardinen vil
åpnes, slik at bildebrikken blir synlig.
6
Undersøke bildebrikken.
Hold kameraet slik at det kommer lys på bildebrikken, og
undersøk om det er støv og rusk på innsiden av kameraet.
Hvis ingen fremmedlegemer er tilstede, fortsetter du til trinn
8.
Tekniske merknader 243
7
Rengjør bildebrikken.
Fjern støv og rusk fra bildebrikken med en blåsebelg. Ikke
bruk en blåsebørste, siden børstehårene kan skade
bildebrikken. Smuss du ikke kan fjerne med en blåsebelg, kan
bare fjernes av Nikon-autorisert servicepersonell. Du må aldri
berøre eller tørke av bildebrikken.
8
Slå av kameraet.
Speilet går tilbake til nedre stilling, og lukkergardinen lukkes. Sett objektivet eller
kamerahusdekslet på igjen.
A Bruk en pålitelig strømkilde
Lukkergardinen i kameraet er ømtålig og kan lett bli skadet. Hvis kameraet slår seg av mens
speilet er hevet, lukkes lukkergardinen automatisk. Følg disse forholdsreglene for å unngå skade
på gardinen:
• Ikke slå av kameraet eller fjern eller koble fra strømkilden mens speilet er hevet.
• Hvis batteriet begynner å bli svakt mens speilet er hevet, hører du en pipelyd, og
selvutløserlampen blinker for å varsle om at lukkergardinen lukkes og speilet senkes om cirka
to minutter. Avslutt rengjøringen eller inspeksjonen umiddelbart.
D Fremmedlegemer på bildebrikken
Fremmedlegemer som kommer inn i kameraet når objektiver eller kamerahusdeksler tas av eller
byttes (eller i veldig sjeldne tilfeller smøremiddel eller fine partikler fra kameraet selv) kan feste
seg til bildebrikken, der de kan komme til syne på fotografier som er tatt under visse forhold. For
å beskytte kameraet når det er uten objektiv, må du sette på igjen kamerahusdekslet som følger
med kameraet. Vær nøye med først å fjerne alt støv og andre fremmedlegemer på kamerafestet,
objektivfatningen og kamerahusdekslet. Unngå å montere kamerahusdekslet eller bytte objektiv
i miljøer med mye støv.
Hvis det kommer fremmedlegemer på bildebrikken, bruker du bildebrikkens
rengjøringsalternativ, som beskrevet på side 241. Hvis problemet vedvarer, kan du rengjøre
bildebrikken manuelt (0 243) eller få den rengjort av Nikon-autorisert servicepersonell.
Fotografier som påvirkes av fremmedlegemer på bildebrikken, kan retusjeres ved hjelp av
alternativene for å rense bilder som er tilgjengelig i noen bilderedigeringsprogrammer.
244 Tekniske merknader
Vedlikeholde kameraet og batteriet:
Forholdsregler
Vedlikeholde kameraet
Må ikke falle: Funksjonsfeil kan oppstå hvis produktet utsettes for harde støt eller vibrasjoner.
Holdes tørt: Produktet er ikke vanntett, og det kan oppstå funksjonsfeil hvis det havner under vann
eller utsettes for høy fuktighet. Rust på den innvendige mekanismen kan forårsake uopprettelig
skade.
Unngå raske endringer i temperatur: Raske endringer i temperatur, for eksempel når du går inn i eller ut
av et varmt hus på en kald dag, kan forårsake kondens i produktet. Den enkleste måten å unngå
kondens på, er å legge kameraet i en tett veske eller plastpose før det utsettes for raske endringer i
temperaturen.
Holdes borte fra sterke magnetfelt: Ikke bruk eller oppbevar produktet i nærheten av utstyr som
genererer sterk elektromagnetisk stråling eller magnetfelt. Sterke statiske utladninger eller
magnetfelt som dannes av for eksempel radiosendere, kan påvirke skjermen, skade data som er
lagret på minnekortet, eller påvirke kameraets interne kretser.
Ikke la objektivet være rettet mot solen: Ikke la objektivet være rettet mot solen eller andre sterke lyskilder
i en lengre periode. Sterkt lys kan svekke bildebrikken eller skape en hvit tåkeeffekt på fotografiene.
Slå av produktet før du fjerner eller kobler fra strømkilden: Ikke koble fra produktet eller fjern batteriet mens
produktet er på eller mens bilder lagres eller slettes. Hvis strømmen kobles fra under slike
omstendigheter, kan det resultere i tap av data eller i skade på produktminnet eller indre kretser.
For å forhindre tilfeldige strømbrudd, må du ikke bære produktet fra et sted til et annet mens
nettadapteren er tilkoblet.
Rengjøring: Bruk en blåsebørste til å fjerne støv og rusk forsiktig når du rengjør kamerahuset, og tørk
deretter forsiktig av med en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært brukt på stranden eller ved
sjøen, tørker du av eventuell sand eller salt med en lett fuktet klut (bruk rent vann), og deretter
tørker du kameraet grundig.
Objektivet og speilet blir lett skadet. Støv og rusk fjerner du forsiktig med en blåsebelg. Når du
bruker en sprayboks, holder du boksen loddrett for å unngå å søle væske. For å fjerne fingeravtrykk
eller en flekk på objektivet, bruker du litt objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og tørker
forsiktig av.
Se "Rengjøring av bildebrikken" (0 241, 243) for informasjon om rengjøring av bildebrikken.
Ikke berør lukkergardinen: Lukkergardinen er svært tynn og kan lett bli skadet. Du må aldri legge trykk
på gardinen, komme borti den med rengjøringsutstyr, eller utsette den for kraftig lufttrykk fra en
blåsebelg. Hvis du gjør dette, kan gardinen få en rift, deformeres eller revne.
Tekniske merknader 245
Oppbevaring: Oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert sted for å unngå mugg og jordslag. Bruker
du en nettadapter, må den frakobles for å unngå brann. Hvis det er lenge til neste gang produktet
skal brukes, tar du ut batteriet for å unngå lekkasje og oppbevarer kameraet i en plastpose sammen
med et tørkemiddel. Du må imidlertid ikke oppbevare kameraetuiet i en plastpose siden dette kan
svekke materialet. Merk at tørkemiddel etter hvert mister evnen til å absorbere fuktighet, og det må
byttes ut med jevne mellomrom.
For å unngå mugg, tar du kameraet ut av oppbevaringen minst én gang i måneden. Slå på
kameraet, og utløs lukkeren noen ganger før du legger det bort igjen.
Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted. Sett batteripoldekslet på før du legger bort batteriet til
oppbevaring.
Merknader om skjermen: Skjermen er konstruert med ekstrem høy nøyaktighet; minst 99,99 % av
pikslene fungerer og mindre enn 0,01 % mangler eller er defekte. Følgelig kan disse skjermene
inneholde piksler som alltid lyser (hvitt, rødt, blått eller grønt) eller alltid er slukket (sort). Dette er
ikke en feil og påvirker ikke bildene som tas med dette utstyret.
Bilder på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys.
Ikke legg trykk på skjermen da den kan bli skadet eller slutte å virke som den skal. Støv og rusk på
skjermen kan du fjerne med en blåsebørste. Du kan fjerne flekker ved å tørke overflaten forsiktig
med en myk klut eller et semsket skinn. Hvis skjermen skulle gå i stykker, må du være forsiktig slik at
du unngår skader fra glasskår. Du må også unngå at flytende krystaller fra skjermen berører hud eller
kommer inn i øyne eller munn.
Moaré: Moaré er et forstyrrende mønster som kan oppstå som resultat av interaksjonen i et bilde med
jevnlig og repeterende rutenett, slik som mønsteret fra et vevd tøystykke eller vinduer i en bygning,
og rutenettet i kameraets bildebrikke. Dersom du merker moaré på dine fotografier, kan du prøve å
endre avstanden til motivet, zoome inn eller ut, eller endre vinkel mellom kameraet og motivet.
Vedlikeholde batteriet
Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de håndteres feil. Følg disse forholdsreglene når du
håndterer batterier:
• Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret.
• Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme.
• Hold batteripolene rene.
• Sørg for at produktet er slått av før du bytter batteri.
• Ta batteriet ut av kameraet eller laderen når det ikke er i bruk og sett på batteripoldekslet. Disse
enhetene trekker litt strøm fra batteriet selv når de er slått av og kan over tid lade ut batteriet slik
at det ikke lenger fungerer. Hvis batteriet ikke skal brukes i en lengre periode, sett det inn i
kameraet og kjør det helt flatt før du tar det ut for oppbevaring på et kjølig sted med en
omgivelsestemperatur på 15 °C til 25 °C (unngå svært varme eller kalde steder). Gjenta denne
prosessen minst én gang hver sjette måned.
• Slås kameraet på og av flere ganger mens batteriet er helt oppladet, vil dette forkorte batteriets
levetid. Batterier som har blitt helt utladet må lades opp før de brukes.
246 Tekniske merknader
• Batteriets innvendige temperatur kan stige mens batteriet er i bruk. Forsøk på å lade batteriet
mens det er varmt, vil redusere batteriets ytelse, slik at det ikke lenger kan lades opp eller bare kan
lades opp delvis. Vent til batteriet er avkjølt før det lades opp.
• Hvis du fortsetter å lade batteriet når det er helt oppladet, kan det gå ut over batteriytelsen.
• Et markert fall i tiden et fullt ladet batteri holder på ladingen når det brukes ved normal
romtemperatur, viser at det må byttes. Kjøp et nytt EN-EL14a-batteri.
• Lad opp batteriet før du bruker det. Når du fotograferer ved viktige begivenheter, bør du ha klart
et reservebatteri EN-EL14a som er helt oppladet. På enkelte steder kan det av og til være
vanskelig å kjøpe nye batterier på kort varsel. Vær oppmerksom på at batterikapasiteten har en
tendens til å svekkes i kulde. Det er derfor viktig at batterier som skal brukes i kulde er helt
oppladet. Ha et reservebatteri på et varmt sted, og bytt om nødvendig mellom batteriene. Kalde
batterier gjenvinner vanligvis noe av sin styrke når de varmes opp.
• Brukte batterier er en verdifull ressurs, og bør resirkuleres i samsvar med lokale bestemmelser.
Tekniske merknader 247
Tilgjengelige innstillinger
Tabellen nedenfor lister opp de innstillingene som kan justeres i hver funksjon.
i, j
z
z
—
—
z
z
—
—
P, S, A, M
z
z
z
z
z
z
z
z
Støyred. ved lang eksponering
z
z
Støyreduksjon v. høy
følsomhet
z
z
Knapp for ISO-følsomhet 3
—
z
Utløserfunksjon 2
Multieksponering 2
z4
—
z
z
Opptak med intervallutløser
z
z
Filminnstillinger
z
z
Bildekvalitet 2
Bildestørrelse 2
Hvitbalanse 2
Still inn Picture Control 2
Auto. fortegningskontroll
Fargerom
Aktiv D-Lighting 2
HDR (High Dynamic Range) 2
Opptaksmeny 1
248 Tekniske merknader
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, %, g, ', (, 3,
v, w, x, y, z, 0 1, 2, 3, )
z
z
z
z
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
—
—
z
(ikke
z
tilgjengelig i
funksjon %)
z
(ikke
z
tilgjengelig i
funksjon %)
z
(ikke
z
tilgjengelig i
funksjon %)
z4
z4
—
—
z
(ikke
z
tilgjengelig i )
funksjon)
z
z
Andre innstillinger 2
i, j
P, S, A, M
Fokusfunksjon (søker)
z
z
AF-søkefeltfunksjon (søker)
z4
z
Fokusfunksjon (live view/film)
z
z
AF-søkefeltfunksjon (live view/
film)
—
z
AE-L/AF-L-knapp hold
—
Fleksiprogram
—
Lysmåling
—
z
z
(kun tilgjengelig
med eksponeringskontroll P)
z
Eksponeringskompensasjon
—
z
Alternative eksponeringer
—
z
z4
(ikke
tilgjengelig i
funksjon j)
z
Blitsfunksjon
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, %, g, ', (, 3,
v, w, x, y, z, 0 1, 2, 3, )
z
(ikke
z
tilgjengelig i
funksjon %)
z4
(ikke
z4
tilgjengelig i
funksjonene %
og ()
z
z
z4
(ikke
z4
tilgjengelig i
funksjon ()
z4
z4
—
—
—
—
z4
(kun
tilgjengelig
med funksjon
%)
—
—
—
z4
z4
(ikke
(kun
tilgjengelig i
tilgjengelig i
funksjonene l,
funksjonene g
m, r, t, u, v,
og ')
x, y, z og 0)
—
—
Blitskompensasjon
—
z
1 Nullstill med Nullstill opptaksmenyen (0 177).
2 Nullstilling med to knapper (0 72). Individuelle innstillinger for multieksponering påvirkes ikke.
3 Hvis du velger eksponeringskontroll P, S, A eller M etter at du har valgt Auto for Knapp for ISOfølsomhet > ISO-følsomhet, nullstilles ISO-følsomheten til den sist valgte verdien for
eksponeringskontroll P, S, A og M.
4 Nullstilles når funksjonsvelgeren dreies til en ny innstilling.
Tekniske merknader 249
a1: Valg av AF-C-prioritet
a2: Antall fokuspunkter
a3: Innebygd fokuseringslys
i, j
z
z
P, S, A, M
z
z
z
z
Egendefinerte innstillinger *
a4: Avstandsmåler
z
b1: Ev-trinn for ekspon.ktrl.
z
c1: Utløser AE-L
z
c2: Tidsbryt. for auto. avsteng.
z
c3: Selvutløser
z
c4: Fjernkontrollens virketid
z
(ML-L3)
d1: Pipesignal
z
d2: Rutenett i søkeren
z
d3: ISO-visning
z
d4: Filnummersekvens
z
d5: Innst. for ekspon.
z
forsinkelse
d6: Datomerking
z
e1: Blitsktrl. for innebygd blits
—
e2: Auto. altern. eksp. innstilt
—
f1: Tildel Fn-knappen
z
f2: Tildel AE-L/AF-L-knappen
z
f3: Omvendt dreieretning
z
f4: Utløserlås ved tomt spor
z
f5: Omvendte indikatorer
z
* Nullstill med Nullstill egend. innstillinger (0 183).
250 Tekniske merknader
z
z
z
z
z
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, %, g, ', (, 3,
v, w, x, y, z, 0 1, 2, 3, )
z
z
z
z
z
z
(ikke
(ikke
tilgjengelige i
tilgjengelig i
funksjonene l,
funksjonene %
m, r, t, u, v
og ()
og w)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
z
Feilsøking
Hvis kameraet ikke virker som forventet, se listen over vanlige problemer nedenfor før du
kontakter forhandleren eller en Nikon-representant.
Batteri/visning
Kameraet er på, men responderer ikke: Vent på at opptaket tar slutt. Slå av kameraet dersom problemet
vedvarer. Dersom kameraet ikke slår seg av, ta ut og sett inn batteriet på nytt, eller, dersom du
bruker en nettadapter, koble fra og koble til nettadapteren på nytt. Merk deg at selv om data som
lagres for øyeblikket mistes, påvirkes data som allerede er lagret ikke av at strømkilden fjernes eller
kobles fra.
Søkeren er ikke fokusert: Juster søkerens fokus (0 16). Hvis dette ikke løser problemet, velger du
enkeltbilde autofokus (AF-S; 0 51), enkeltpunkt-AF (c; 0 53) og midtre fokuspunkt, og
komponerer så et motiv med høy kontrast i midtre fokuspunkt, og trykker utløseren halvveis ned for
å fokusere. Når kameraet har fokusert, bruker du diopterjusteringen for å få motivet i skarpt fokus i
søkeren. Om nødvendig kan du justere søkerfokus ytterligere med korreksjonslinser (ekstrautstyr)
(0 236).
Displayene slår seg av uten advarsel: Velg lengre forsinkelser i egendefinert innstilling c2 (Tidsbryt. for
auto. avsteng.; 0 186).
Informasjonsvisningen vises ikke på skjermen: Utløseren er trykket halvveis ned. Dersom
informasjonsvisningen ikke vises når du slipper utløseren, kontrollerer du at På er valgt for
Automatisk infodisplay (0 199) og at batteriet er oppladet.
Informasjonen i søkeren reagerer ikke og er dempet: Responstidene og lysstyrken i visningen varierer med
temperaturen.
Opptak (Alle funksjoner)
Det tar lang tid før kameraet slår seg på: Slett filer eller mapper.
Utløseren er deaktivert:
• Minnekortet er låst, fullt eller ikke satt inn (0 12, 15).
• Utløser låst er valgt i egendefinert innstilling f4 (Utløserlås ved tomt spor; 0 194) og det er ikke
satt inn noe minnekort (0 12).
• Den innebygde blitsen lades opp (0 23).
• Kameraet er ikke i fokus (0 21).
• Et CPU-objektiv med blenderring er montert, men blenderåpningen er ikke låst på høyeste f-tall
(0 227).
• Et objektiv uten CPU er montert, men eksponeringskontroll M (0 228) er ikke valgt på kameraet.
Bare ett bilde tas hver gang utløseren trykkes ned under serieopptak: Serieopptak er ikke tilgjengelig hvis den
innebygde blitsen avfyres (0 47, 62).
Det endelige fotografiet er større enn området som vises i søkeren: Søkerens horisontale og vertikale
motivdekning er cirka 95 %.
Tekniske merknader 251
Fotografier er ute av fokus:
• Et AF-S-, AF-P- eller AF-I-objektiv er ikke montert: bruk et AF-S-, AF-P- eller AF-I-objektiv eller
fokuser manuelt.
• Kameraet kan ikke fokusere med autofokus: bruk manuell fokus eller fokuslås (0 52, 55, 57).
• Kameraet er i manuell fokusfunksjon: fokuser manuelt (0 57).
Fokus låses ikke når utløseren trykkes halvveis ned: Bruk A (L)-knappen til å låse fokus når live view er av
og AF-C er valgt som fokusfunksjon eller når du fotograferer bevegelige motiver med AF-Afunksjonen (0 55).
Kan ikke velge fokuspunkt:
• e (Auto. valg av AF-søkefelt; 0 53) er valgt: velg en annen AF-søkefeltfunksjon.
• Trykk utløseren halvveis ned for å starte tidsbryteren for beredskapsstilling (0 23).
Kan ikke velge AF-søkefeltfunksjon: Manuell fokusering valgt (0 51, 57).
AF-lampen lyser ikke:
• AF-lampen lyser ikke hvis AF-C er valgt som autofokusfunksjon (0 51) eller hvis kontinuerlig
autofokus er valgt når kameraet er i AF-A-funksjon. Velg AF-S. AF-fokuseringslys er ikke
tilgjengelig når 3D følgefokus er valgt for AF-søkefeltfunksjon; hvis enkeltpunkt- eller dynamisk
AF-område er valgt, velger du midtre fokuspunkt (0 53, 55).
• Kameraet er for øyeblikket i live view eller det tas opp en film.
• Av er valgt i egendefinert innstilling a3 (Innebygd fokuseringslys, 0 185).
• AF-lampen kan ikke brukes med noen opptaksinnstillinger (0 248).
• Lampen har slått seg av automatisk. Lampen kan bli varm ved kontinuerlig bruk; vent til den har
kjølt seg ned.
Bildestørrelsen kan ikke endres: Et NEF (RAW)-alternativ er valgt som bildekvalitet (0 60).
Kameraet virker tregt når det lagrer fotografier:
• Avhengig av opptaksforhold og minnekortets ytelse, kan det hende at lampen for
minnekortaktivitet lyser opp cirka ett minutt etter at et serieopptak avsluttes.
• Slå støyreduksjon ved lang eksponering av (0 179).
Støy (lyse prikker, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) vises i fotografier:
• Velg lavere ISO-følsomhet, eller slå støyreduksjon ved høy ISO-følsomhet på (0 180).
• Lukkertiden er lengre enn 1 s: bruk støyreduksjon ved lang eksponering (0 179).
• Slå Aktiv D-Lighting av for å unngå at støyeffektene blir mer fremtredende (0 95).
Det tas ikke noe fotografi når du trykker på fjernkontrollens utløser:
• Bytt batteri i fjernkontrollen (0 237).
• Velg fjernkontrollens utløserfunksjon (0 70).
• Blitsen lades (0 23).
• Tiden som ble valgt i egendefinert innstilling c4 (Fjernkontrollens virketid (ML-L3), 0 187) har
gått ut.
• Sterkt lys forstyrrer fjernkontrollen ML-L3.
Pipesignalet høres ikke:
• Av er valgt i egendefinert innstilling d1 (Pipesignal; 0 187).
• Funksjonen for lyddempet lukker er aktiv (0 48), eller det tas opp en film (0 126).
• MF eller AF-C er valgt som fokusfunksjon eller motivet beveger seg når AF-A er valgt (0 51).
Fotografiene er flekkete: Rengjør fremre og bakre objektivelementer. Rengjør bildebrikken dersom
problemet ikke forsvinner (0 241).
Datoen blir ikke trykket på fotografiene: Et NEF (RAW)-alternativ er valgt som bildekvalitet (0 60, 190).
252 Tekniske merknader
Lyd tas ikke opp med filmer: Mikrofon av er valgt i Filminnstillinger > Mikrofon (0 128).
Flimmer eller bånd kommer til syne under live view eller filmopptak: Velg et alternativ for Flimmerreduksjon
som passer frekvensen til den lokale vekselstrømforsyningen (0 200).
Menyelement kan ikke velges: Noen alternativer er ikke tilgjengelige med alle funksjoner.
Opptak (P, S, A, M)
Utløseren er deaktivert:
• Et objektiv uten CPU er montert: drei kameraets funksjonsvelger til M (0 228).
• Funksjonsvelgeren er dreid til S etter at lukkertiden "B-innstilling" eller "Tid" ble valgt med
eksponeringskontroll M: velg en ny lukkertid (0 85).
• Hvis alternative eksponeringer for hvitbalanse er aktiv, deaktiveres utløseren og telleverksfeltet i
søkeren blinker hvis det ikke er nok plass på minnekortet til å lagre alle bildene i sekvensen for
alternative eksponeringer. Sett inn et nytt minnekort.
Alle lukkertider er ikke tilgjengelig:
• Blitsen er i bruk (0 66).
• Når På er valgt i Filminnstillinger > Manuelle filminnstillinger i opptaksmenyen, varierer
tilgjengelige lukkertider med filmfrekvensen (0 129).
Kan ikke velge ønsket blenderåpning: Utvalget med tilgjengelige blenderåpninger varierer etter
objektivet som brukes.
Fargene er unaturlige:
• Juster hvitbalansen etter lyskilden (0 101).
• Juster innstillingene for Still inn Picture Control (0 111).
Kan ikke måle hvitbalansen: Motivet er for mørkt eller for lyst (0 106).
Kan ikke velge bilde som kilde for forvalgt hvitbalanse: Bildet ble ikke laget med D5300 (0 107).
Effektene med Picture Control varierer fra bilde til bilde: A (auto) er valgt for oppskarping, kontrast eller
metning. For å få ensartede resultater i en bildeserie, må du velge en annen innstilling (0 113).
Lysmåling kan ikke endres: Eksponeringslåsen er aktivert (0 91).
Eksponeringskompensasjon kan ikke benyttes: Velg eksponeringskontroll P, S eller A (0 82, 92).
Støy (rødlige områder eller andre uregelmessigheter) vises ved lang eksponering: Slå støyreduksjon ved lang
eksponeringstid på (0 179).
Avspilling
NEF (RAW)-bilde spilles ikke av: Fotografiet ble tatt med bildekvaliteten NEF (RAW)+JPEG (0 60).
Noen bilder vises ikke under avspilling: Velg Alle for Avspillingsmappe. Legg merke til at Gjeldende
velges automatisk etter at fotografiet er tatt (0 175).
Bilder i "høydeformat" (stående) dreies automatisk for visning i "bred" (liggende) retning:
• Velg På for Dreie til høydeformat (0 176).
• Bildet ble tatt med Av valgt for Automatisk bilderotering (0 202).
• Fotografiet vises med bildevisning (0 176).
• Kameraet ble pekt opp eller ned da det ble tatt et fotografi (0 202).
Tekniske merknader 253
Kan ikke slette bilde:
• Bildet er beskyttet: fjern beskyttelsen (0 143).
• Minnekortet er låst (0 12).
Kan ikke retusjere bilde: Fotografiet kan ikke redigeres mer med dette kameraet (0 205).
Kan ikke endre utskriftsordre:
• Minnekortet er fullt: slett bilder (0 15, 146).
• Minnekortet er låst (0 12).
Kan ikke velge fotografi for utskrift: Fotografiet er i NEF (RAW)-format. Lag en JPEG-kopi ved hjelp av
NEF (RAW)-prosessering eller overfør bildet til en datamaskin og skriv det ut ved hjelp av
medfølgende programvare eller Capture NX 2 (0 153, 213, 236).
Bildet vises ikke på TV:
• Velg riktig videostandard (0 202) eller utgangsoppløsning (0 166).
• Lyd-/videokabelen (0 164) eller HDMI-kabelen (0 165) er ikke riktig tilkoblet.
Kameraet reagerer ikke på fjernkontrollen til HDMI-CEC-fjernsynet:
• Velg På i HDMI > Styring av utstyr i oppsettsmenyen (0 166).
• Juster HDMI-CEC-innstillingene for fjernsynet som beskrevet i dokumentasjonen som fulgte med
apparatet.
Kan ikke overføre fotografier til datamaskin: OS er ikke kompatibel med kameraet eller
overføringsprogramvaren. Kopier fotografier fra minnekortet til datamaskinen via en kortleser
(0 152).
Fotografier vises ikke i Capture NX 2: Oppdater til nyeste versjon (0 236).
Alternativet fjerning av bildestøv i Capture NX 2 har ikke ønsket effekt: Rengjøring av bildebrikken endrer
støvplasseringen på bildebrikken. Referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert før
rengjøringen av bildebrikken ble utført kan ikke brukes på fotografier som tas etter at bildebrikken
er rengjort. Referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert etter at rengjøringen av
bildebrikken ble utført kan ikke brukes på fotografier som er tatt før bildebrikken ble rengjort
(0 199).
254 Tekniske merknader
Stedsdata
Kameraet er ute av stand til eller bruker lang tid på å innfange et satellittsignal: Lokale geografiske og
atmosfæriske forhold kan forhindre eller forsinke innhentingen av stedsdata. For best mulig
resultat, velger du et sted med fritt utsyn til himmelen. Den innebygde stedsdataenheten kan bruke
noe tid på å innhente signaler umiddelbart etter at batteriet er satt inn eller når lagre stedsdatafunksjonen aktiveres for første gang eller etter en lengre periode uten bruk. Oppdater den
assisterte GPS-filen (0 80).
Stedsdata blir ikke lagret med fotografier: Kontroller signalstyrken (0 75). Kameraet vil kun lagre
stedsdata hvis en #- eller $-indikator vises i informasjonsvisningen; data vil ikke lagres hvis
indikatoren blinker.
Stedsdata er feil: Stedsdatanøyaktigheten kan variere med opptil flere hundre meter, avhengig av
signalkvalitet og lokale topografiske forhold.
Kan ikke oppdatere den assisterte GPS-filen:
• Bekreft at kameraklokken er stilt (0 201).
• Bekreft at minnekortet som er satt inn i kameraet inneholder en assistert GPS-fil og at filen er i
korrekt mappe (0 80).
• Filen kan være ødelagt. Last ned filen på nytt.
Kan ikke starte en ny sporingslogg:
• Bekreft at kameraklokken er stilt (0 201).
• Hvis kameraet allerede tar opp en sporingslogg, velger du Stedsdata > Opprett logg > Stopp
for å avslutte gjeldende logg før du starter en ny logg.
• Minnekortet er låst, fullt eller ikke satt inn (0 12, 15), eller det maksimale antallet loggfiler (36 filer
per dag, med et maksimalt antall på 100 filer per kort) er nådd. Hvis det maksimale antallet filer er
oversteget, formaterer du gjeldende minnekort eller setter inn et annet kort; hvis kortet er fullt,
setter du inn et annet kort eller sletter uønskede filer.
Wi-Fi (trådløse nettverk)
Smartenheter viser ikke kameraets SSID (nettverksnavn):
• Bekreft at Aktiver er valgt for Wi-Fi > Nettverkstilkobling i kameraets oppsettsmeny (0 169).
• Prøv å slå smartenhetens Wi-Fi av og deretter på igjen.
Diverse
Datoen for bildet er ikke riktig: Still kameraklokken (0 15, 201).
Menyelementet kan ikke velges: Noen alternativer er ikke tilgjengelige ved visse kombinasjoner av
innstillinger, eller når det ikke er satt inn minnekort (0 12, 205, 248).
Tekniske merknader 255
Feilmeldinger
Denne delen inneholder indikatorene og feilmeldingene som vises i søkeren og på
skjermen.
A Advarselsikoner
En blinkende d på skjermen eller s i søkeren angir at en advarsel eller feilmelding kan vises på
skjermen ved å trykke på W (Q)-knappen.
Indikator
Skjerm
Lås objektivets blenderring på
minste blenderåpning
(høyeste f-tall).
Søker
B
(blinker)
Objektivet er ikke på
F/s
(blinker)
Før du tar bilder, må du dreie
zoomringen for å få ut
objektivet.
F
(blinker)
Utløseren er deaktivert. Lad
opp batteriet.
Batteriet kan ikke brukes. Velg
et batteri som er laget for bruk
med dette kameraet.
Oppstartsfeil. Slå kameraet av
og deretter på igjen.
Batterinivået er lavt. Fullfør
handlingen og slå kameraet av
umiddelbart.
Klokkeslett er ikke angitt
Sett objektivets blenderring på minste
blenderåpning (høyeste f-tall).
• Monter et ikke-IX NIKKOR-objektiv.
• Dersom et ikke-CPU objektiv er montert,
velger du eksponeringskontroll M.
Et objektiv med en knapp for inntrekkbart objektiv
er montert med objektivet inntrukket. Hold
knappen for inntrekkbart objektiv trykket ned og
drei zoomringen for å trekke ut objektivet.
0
227
226
87
14
d/s
(blinker)
Slå av kameraet og lad opp eller bytt ut batteriet. 2, 11
d
(blinker)
Bruk et batteri som er godkjent av Nikon.
236
d/k
(blinker)
Slå av kameraet, fjern og sett inn igjen batteriet,
slå deretter på kameraet igjen.
2, 11
—
Avslutt rengjøringen, slå av kameraet og lad opp
eller bytt ut batteriet.
244
—
Still kameraklokken.
15,
201
SD-kort er ikke satt i
S/s
(blinker)
Minnekortet er låst.
Skyv låsen til skriveposisjon.
(
(blinker)
Dette minnekortet kan ikke
brukes. Kortet kan være
ødelagt.
Sett inn et annet kort.
(/k
(blinker)
Ikke tilgjengelig hvis Eye-Fikortet er låst.
(/k
(blinker)
256 Tekniske merknader
Løsning
Slå av kameraet og bekreft at kortet er riktig satt
inn.
Minnekortet er låst (skrivebeskyttet). Skyv
kortets skrivebeskyttelsesbryter til
skriveposisjon.
• Bruk et godkjent minnekort.
• Formater kortet. Dersom problemet vedvarer,
kan kortet være skadet. Kontakt en Nikonautorisert servicerepresentant.
• Feil ved oppretting av ny mappe. Slett filer
eller sett inn et nytt minnekort.
• Sett inn et nytt minnekort.
• Eye-Fi-kort sender fortsatt ut trådløse signaler
etter at Deaktiver er valgt i Eye-Fiopplasting. For å avslutte trådløs overføring,
må du slå av kameraet og ta ut kortet.
Eye-Fi-kortet er låst (skrivebeskyttet). Skyv
kortets skrivebeskyttelsesbryter til
skriveposisjon.
12
12
238
196
12,
146
12
204
12
Indikator
Skjerm
Dette kortet er ikke formatert.
Formater kortet.
Søker
T
(blinker)
j/A/s
(blinker)
Kortet er fullt
—
●
(blinker)
Motivet er for lyst
s
(blinker)
Motivet er for mørkt
Ikke "B" med S-innstilling
Ikke "Tid" med S-innstilling
Ikke "B" med HDR-innstilling
Ikke "Tid" med HDR-innstilling
Opptak med intervallutløser
A
(blinker)
&
(blinker)
A
(blinker)
&
(blinker)
—
—
N
(blinker)
—
N/s
(blinker)
Løsning
Formater minnekortet eller slå av kameraet og
sett inn et nytt minnekort.
• Reduser kvalitet eller størrelse.
• Slett fotografier.
• Sett inn et nytt minnekort.
Kameraet kan ikke fokusere med autofokus.
Endre komposisjon eller fokuser manuelt.
• Bruk lavere ISO-følsomhet.
• Bruk et kommersielt ND-filter.
• Med eksponeringskontroll/innstilling:
S Bruk kortere lukkertid
A Velg mindre blenderåpning (høyere f-tall)
% Velg en annen opptaksfunksjon
• Bruk høyere ISO-følsomhet.
• Bruk blitsen.
• Med eksponeringskontroll/innstilling:
S Bruk lengre lukkertid
A Velg større blenderåpning (lavere f-tall)
0
12,
196
59
146
12
21, 52,
57
67
236
85
86
3
67
62
85
86
Endre lukkertid eller velg eksponeringskontroll M. 85, 87
• Endre lukkertid.
• Slå HDR av.
87, 88
96
Menyer og avspilling er ikke tilgjengelig når
68
fotografering med intervallutløser pågår. Slå av
kameraet.
Blitsen ble avfyrt med full styrke. Kontroller
fotografiet på skjermen; dersom det er
—
undereksponert, justerer du innstillingene og
prøver på nytt.
• Bruk blitsen.
62
• Endre avstanden til motivet, blenderåpningen, 66, 67,
blitsområdet eller ISO-følsomheten.
86
• Objektivets brennvidde er mindre enn 18 mm: —
bruk en lengre brennvidde.
—
• Blitsene SB-400 eller SB-300 (ekstrautstyr) er
montert: blitsen er innstilt på indirekte
blitsbelysning eller fokusavstanden er svært
kort. Fortsett opptaket; øk om nødvendig
fokuseringsavstanden for å unngå skygger i
fotografiet.
Tekniske merknader 257
Indikator
Skjerm
Blitsfeil
Søker
s
(blinker)
Feil. Trykk ned utløseren igjen.
Oppstartsfeil. Kontakt et
Nikon-autorisert
serviceverksted.
Målefeil
Kan ikke starte live view. Vent
til kameraet er kjølt ned.
O
(blinker)
—
Mappen inneholder ingen
bilder.
—
Kan ikke vise denne filen.
—
Kan ikke velge denne filen.
—
Ingen bilder til retusjering.
—
Kan ikke koble til. Flere
enheter er oppdaget. Prøv på
nytt senere.
—
Feil
—
Nettverkstilgang er ikke
tilgjengelig før kameraet er
kjølt ned.
—
Løsning
Feil oppstod ved oppdatering av firmware for
ekstern blits. Kontakt en Nikon-autorisert
servicerepresentant.
Utløs lukkeren. Hvis feilen vedvarer eller oppstår
regelmessig, kontakter du en Nikon-autorisert
servicerepresentant.
Konsulter en Nikon-autorisert
servicerepresentant.
258 Tekniske merknader
—
—
—
—
Vent til de indre kretsene har kjølt seg ned før du 124,
fortsetter live view eller filmopptaket.
127
Mappen som er valgt for avspilling inneholder
ingen bilder (merk at denne meldingen vil vises
hvis minnekortet er satt inn etter at Gjeldende er
12,
valgt for Avspillingsmappe i avspillingsmenyen
175
og avspillingen har startet før noen bilder har
blitt tatt). Sett inn et annet minnekort eller velg
Alle for Avspillingsmappe.
Filen kan ikke spilles av på kameraet.
—
Bilder som er laget med annet utstyr kan ikke
206
retusjeres.
Minnekortet inneholder ikke noen NEF (RAW)213
bilder for bruk med NEF (RAW)-prosessering.
Flere smartenheter forsøker å koble seg til
kameraet samtidig. Vent noen minutter før du
168
prøver igjen.
Velg Deaktiver for Wi-Fi > Nettverkstilkobling,
172
velg deretter Aktiver igjen.
Slå av kameraet og prøv igjen etter at du har
ventet på at kameraet har kjølt seg ned.
Sjekk skriver. Velg Fortsett for å fortsette (hvis
mulig).
Papiret i skriveren har ikke samme størrelse som
Sjekk papiret.
valgt størrelse. Legg i papir med riktig størrelse
—
og velg Fortsett.
Papirstopp.
Ordne papirstoppen og velg Fortsett.
—
Tomt for papir.
Legg i papir av valgt størrelse og velg Fortsett.
—
Sjekk blekktilførselen.
Kontroller blekket. Velg Fortsett for å fortsette.
—
Tomt for blekk.
Sett på plass blekk og velg Fortsett.
—
* Se skriverens bruksanvisning for mer informasjon.
Sjekk skriver.
0
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
Spesifikasjoner
❚❚ Nikon D5300 digitalkamera
Type
Type
Objektivfatning
Effektiv bildevinkel
Effektive piksler
Effektive piksler
Bildebrikke
Bildebrikke
Piksler totalt
Støvreduksjonssystem
Oppbevaring
Bildestørrelse (piksler)
Filformat
Picture Control-system
Medier
Filsystem
Søker
Søker
Motivdekning
Forstørrelse
Pupillavstand
Diopterjustering
Mattskive
Speil
Objektivets
blenderåpning
Digitalt speilreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kontakter)
Nikon DX-format; brennvidde tilsvarer ca. 1,5× den hos objektiver med
FX-format-bildevinkel
24,2 millioner
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
24,78 millioner
Rengjøring av bildebrikke, referansedata for fjerning av bildestøv
(Capture NX 2-programvare er nødvendig; ekstrautstyr)
•
•
•
•
6 000 × 4 000 (Stor)
• 4 496 × 3 000 (Medium)
2 992 × 2 000 (Liten)
NEF (RAW): 12- eller 14-bits, komprimert
JPEG: Oppfyller JPEG-Baseline komprimeringen fin (ca. 1 : 4), normal (ca.
1 : 8) eller basic (ca. 1 : 16)
• NEF (RAW)+JPEG: Enkeltfotografier lagres i både NEF (RAW)- og JPEG-format
Standard, nøytral, mettede farger, monokrom, portrett, landskap; valgt
Picture Control kan endres; lagring for egendefinerte Picture Controls
SD- (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDHC- og SDXC-minnekort
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order
Format), Exif (Exchangeable Image File-format for digitale
stillbildekameraer) 2.3, PictBridge
Speilsøker på øyenivå med speilreflekssøker
Ca. 95 % horisontalt og 95 % vertikalt
Cirka 0,82 × (50 mm f/1,4 objektiv ved uendelig, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; fra midten på søkerokularets overflate)
–1,7–+1,0 m–1
Brite View Clear Mark VII mattskive av type B
Hurtigreturnerende
Øyeblikkelig retur, elektronisk kontrollert
Tekniske merknader 259
Objektiv
Kompatible objektiver
Autofokus er tilgjengelig med AF-S-, AF-P- og AF-I-objektiver. Autofokus
er ikke tilgjengelig med andre objektiver av type G og D, AF-objektiver (IX
NIKKOR- og objektiver for F3AF støttes ikke) og AI-P-objektiver.
Objektiver uten CPU kan brukes med eksponeringskontroll M, men
kameraets lysmåler vil ikke fungere.
Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes med objektiver som har en
største blenderåpning på f/5,6 eller større.
Lukker
Type
Elektronisk styrt fokalplanlukker med loddrett bevegelse
1/4 000 – 30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, B-innstilling, tid
Lukkertider
Korteste blitssynkroniserte
X= 1/200 s; synkroniseres med lukkeren på 1/200 s eller lenger
lukkertid
Utløsing
Utløserfunksjon
8 (enkeltbilde), ! (serieopptak L), 9 (serieopptak H), J (lyddempet
lukker), E (selvutløser), " (fjernkontroll med utløserforsinkelse; ML-L3), #
(fjernkontroll med rask respons; ML-L3), fotografering med
intervallutløser støttes
Opptakshastighet (bilder i • !: Opp til 3 b/s
sekundet)
• 9: Opp til 5 b/s (JPEG og 12-bits NEF/RAW) eller 4 b/s (14-bits NEF/RAW)
Merk: Bildefrekvensene antar kontinuerlig AF, manuell eller
lukkerprioritert automatikk, en lukkertid på 1/250 s eller kortere, Utløs valgt
i egendefinert innstilling a1 (Valg av AF-C-prioritet) og andre
innstillinger på standardverdiene.
Selvutløser
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 eksponeringer
Eksponering
Lysmålingsfunksjon
TTL-lysmåling ved bruk av en RGB-sensor med 2016 piksler
Lysmålingsmetode
• Matrisemåling: 3D farge-matrisemåling II (type G-, E- og D-objektiver);
farge-matrisemåling II (andre CPU-objektiver)
• Sentrumsdominert lysmåling: 75 % av måleresultatet fra en 8-mm sirkel
midt i bildefeltet
• Punktmåling: Måler en 3,5 mm sirkel (cirka 2,5 % av bildefeltet) i midten
av det valgte fokuspunktet
Lysmålingsområde (ISO
• Matrise- eller sentrumsdominert lysmåling: 0–20 EV
100, f/1,4 objektiv, 20 °C) • Punktmåling: 2–20 EV
Lysmålerkobling
CPU
Funksjoner
Autofunksjoner (i auto; j auto, blits av); programautomatikk med
fleksiprogram (P); lukkerprioritert automatikk (S); blenderprioritert
automatikk (A); manuell (M); motivprogrammer (k portrett; l landskap; p barn;
m sport; n nærbilde; o nattportrett; r nattlandskap; s fest/innendørs; t strand/snø;
u solnedgang; v skumring/soloppgang; w kjæledyrportrett; x stearinlys; y blomstring;
z høstfarger; 0 mat); spesialeffekter (% nattsyn; g fargeskisse; ' leketøyskameraeffekt;
( miniatyreffekt; 3 bare valgt farge; 1 silhuett; 2 lyse toner; 3 dempede toner; ) HDR-maleri)
Eksponeringskompensasjon Kan justeres med –5 – +5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV når
eksponeringskontroll P, S, A eller M brukes
Alternative eksponeringer • Alternative eksponeringer: 3 bilder i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
• Alternative eksponeringer for hvitbalanse: 3 bilder i trinn på 1
• Alternative eksponeringer med Aktiv D-Lighting: 2 bilder
Eksponeringslås
Eksponeringen låses på målt lysverdi med A (L)-knappen
260 Tekniske merknader
Eksponering
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks)
Aktiv D-Lighting
Fokusering
Autofokus
Søkeområde
Fokuseringsmotor
Fokuspunkt
AF-søkefeltfunksjon
Fokuslås
Blits
Innebygd blits
Ledetall
Blitsstyring
Blitsfunksjoner
Blitskompensasjon
Klarsignal for blitsen
Tilbehørssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Kontakt for
blitssynkronisering
Hvitbalanse
Hvitbalanse
ISO 100–12 800 i trinn på 1/3 EV. Kan også stilles inn på ca. 0,3, 0,7, eller
1 EV (tilsvarer ISO 25 600) over ISO 12 800; automatisk ISOfølsomhetskontroll tilgjengelig
Y Auto, Z Ekstra høy, P Høy, Q Normal, R Lav, ! Av
TTL-fasesøkende Nikon Multi-CAM 4800DX autofokus sensormodul, 39
fokuspunkter (inklusive 9 korsformede sensorer) og AF-lampe (ca.
0,5–3 m rekkevidde)
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); kontinuerlig AF (AF-C); automatisk
valg av AF-S/AF-C (AF-A); følgefokus aktiveres automatisk ut fra motivets
status
• Manuell fokusering (MF): Elektronisk avstandsmåler kan benyttes
Kan velges mellom 39 eller 11 fokuspunkter
Enkeltpunkt-AF, 9-, 21-, eller 39-punkts dynamisk AF-område, 3D
følgefokus, automatisk valg av AF-søkefelt
Fokus kan låses ved å trykke utløseren halvveis ned (enkeltbilde-AF) eller
ved å trykke på A (L)-knappen
i, k, p, n, o, s, w, g, ' : Automatisk blits med automatisk heving
P, S, A, M, 0: Manuell heving med knapp
Ca. 12, 13 med manuell blits (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL blitsstyring med 2016-pikslers RGB-sensor er tilgjengelig
sammen med den innebygde blitsen og SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600, SB-400 eller SB-300; i-TTL balansert utfyllingsblits for digitale
speilreflekskameraer brukes sammen med matrise- og sentrumsdominert
lysmåling, standard i-TTL blits for digitale speilreflekskameraer med
punktmåling
Auto, auto med reduksjon av rød øyerefleks, automatisk synkronisering
på lang lukkertid, automatisk synkronisering på lang lukkertid med
reduksjon av rød øyerefleks, utfyllingsblits, reduksjon av rød øyerefleks,
synkronisering på lang lukkertid, synkronisering på lang lukkertid med
reduksjon av rød øyerefleks, synkronisering på bakre gardin med
synkronisering på lang lukkertid, synkronisering på bakre gardin, av
–3 – +1 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
Tennes når den innebygde blitsen eller eksterne blitsen er helt oppladet;
blinker etter at blitsen er avfyrt med full styrke
ISO 518 blitskontakt med synkronisering, datakontakt og sikkerhetslås
Avansert trådløs blitsstyring støttes av SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700
som masterblits, eller SU-800 som styringsenhet; overføring av
informasjon om blitslysets fargetemperatur støttes med alle CLSkompatible blitser.
Adapter for synkroniseringskontakt AS-15 (ekstrautstyr)
Automatisk, glødelampe, lysstoffrør (7 typer), direkte sollys, blits,
overskyet, skygge, manuell forhåndsinnstilling, alle (unntatt manuell
forhåndsinnstilling) med finjustering.
Tekniske merknader 261
Live view
Fokuseringsmotor
AF-søkefeltfunksjon
Autofokus
Automatisk motivvalg
Film
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Bildestørrelse (piksler)
og filmfrekvens
Filformat
Videokomprimering
Opptaksformat for lyd
Lydopptaksutstyr
ISO-følsomhet
Skjerm
Skjerm
Avspilling
Avspilling
Grensesnitt
USB
Videoutgang
HDMI-utgang
Terminal for tilbehør
Lydinngang
262 Tekniske merknader
• Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); konstant AF (AF-F)
• Manuell fokusering (MF)
Ansiktsprioritert AF, bredt fokusfelt-AF, normalt fokusfelt-AF, motivfølgende
AF
Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildet (kameraet velger fokuspunkt
automatisk når ansiktsprioritert AF eller motivfølgende AF er valgt)
Tilgjengelig med funksjonene i og j
TTL-måling ved bruk av hovedbildebrikken
Matrise
• 1 920 × 1 080, 60 p (progressivt)/50 p/30 p/25 p/24 p, ★ høy/normal
• 1 280 × 720, 60 p/50 p, ★ høy/normal
• 640 × 424, 30 p/25 p, ★ høy/normal
Filmfrekvens på 30 p (faktisk filmfrekvens 29,97 b/s) og 60 p (faktisk
filmfrekvens 59,94 b/s) er tilgjengelig når NTSC er valgt som videostandard.
25 p og 50 p er tilgjengelig når PAL er valgt som videostandard. Den faktiske
filmfrekvensen når 24 p er valgt, er 23,976 b/s.
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineær PCM
Innebygd eller ekstern stereomikrofon; justerbar følsomhet
ISO 100–12 800; kan også stilles inn på ca. 0,3, 0,7 eller 1 EV (tilsvarer
ISO 25 600) over ISO 12 800
8,1 cm/3,2 tommer (3 : 2) ca. 1 037 000 punkters (720 × 480 × 3 = 1 036 800
punkter), vippbar og dreibar TFT-skjerm med 170° innsynsvinkel, ca. 100 %
motivdekning og justering av lysstyrke
Fullskjerm- og miniatyr- (4, 12 eller 80 bilder eller kalender) avspilling med
avspillingszoom, filmavspilling, lysbildefremvisning med fotografier eller
film, histogramvisning, høylyspunkter, automatisk bilderotering,
bilderangering og bildekommentar (inntil 36 tegn)
Høyhastighets-USB
NTSC, PAL
Type C HDMI-minikontakt
Trådløse fjernkontroller: WR-1, WR-R10 (ekstrautstyr)
Fjernstyringskabler: MC-DC2 (ekstrautstyr)
GPS-mottakere: GP-1/GP-1A (ekstrautstyr)
Stereo-minikontakt (3,5 mm i diameter); støtter stereomikrofoner ME-1
(ekstrautstyr)
Trådløs
Standarder
Kommunikasjonsprotokoller
Kommunikasjonsfrekvenser
Rekkevidde (synslinje)
Datahastighet
Sikkerhet
Trådløst oppsett
Tilgangsprotokoller
Stedsdata
Mottaksfrekvens
Geodetisk
Språk som støttes
Språk som støttes
Strømkilde
Batteri
Nettadapter
Stativfeste
Stativfeste
Ytre mål/vekt
Ytre mål (B × H × D)
Vekt
Bruksforhold
Temperatur
Luftfuktighet
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
2412–2462 MHz (kanalene 1–11)
Cirka 30 m (uten forstyrrelser; rekkevidden kan variere med signalstyrken og
tilstedeværelsen eller fraværet av hindringer)
54 Mbps
Maksimal logisk datahastighet i henhold til IEEE-standarden. De faktiske
hastighetene kan være forskjellige.
• Verifisering: Åpent system, WPA2-PSK
• Kryptering: AES
Støtter WPS
Infrastruktur
1575,42 MHz (C/A-kode)
WGS84
Arabisk, bengali, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, hindi, indonesisk,
italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og tradisjonell), koreansk, nederlandsk,
norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasil), rumensk, russisk,
spansk, svensk, tamilsk, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk,
vietnamesisk
Ett oppladbart EN-EL14a litium-ion batteri
Nettadapter EH-5b; krever strømforsyningen EP-5A (ekstrautstyr)
1/ 4
tomme (ISO 1222)
Ca. 125 × 98 × 76 mm
Ca. 530 g med batteri og minnekort, men uten kamerahusdeksel, ca. 480 g
(kun kamerahus)
0 °C–40 °C
85 % eller under (ingen kodens)
• Hvis ikke noe annet er oppgitt, oppgis alle mål i samsvar med standardene og retningslinjene fra Camera and
Imaging Products Association (CIPA).
• Alle tall er for et kamera med et fulladet batteri.
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre utseendet på og spesifikasjonene for
maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
Tekniske merknader 263
❚❚ Batterilader MH-24
Nominell
inngangsspenning
Nominell
utgangsspenning
Støttede batterier
Ladetid
Brukstemperatur
Ytre mål (B × H × D)
Vekt
100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, maksimalt 0,2 A
8,4 V likestrøm/0,9 A
Nikon oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a
Ca. 1 time og 50 minutter ved en omgivelsestemperatur på 25 °C når
batteriet er helt utladet
0 °C–40 °C
Ca. 70 × 26 × 97 mm, eksklusive universaladapter
Ca. 96 g, eksklusive universaladapter
❚❚ Oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a
Type
Nominell kapasitet
Brukstemperatur
Ytre mål (B × H × D)
Vekt
Oppladbart litium-ion batteri
7,2 V/1230 mAh
0°C–40 °C
Ca. 38 × 53 × 14 mm
Ca. 49 g, eksklusive batteripoldeksel
Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre utseendet på og spesifikasjonene for
maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
264 Tekniske merknader
❚❚ Standarder som støttes
• DCF versjon 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) er en mye brukt standard
blant digitalkameraer. Den sørger for at kameraer av forskjellige merker er kompatible.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) er en bransjestandard som muliggjør utskrift av
bilder fra utskriftsordrer lagret på minnekortet.
• Exif versjon 2.3: D5300 støtter Exif (Exchangeable Image File Format for digitale
stillbildekameraer) versjon 2.3, en standard som gjør det mulig å bruke informasjon
som er lagret sammen med fotografiene til optimalisering av fargegjengivelsen når
bildene skrives ut på en Exif-kompatibel skriver.
• PictBridge: En standard som er utviklet i samarbeid med bransjene for digitale kameraer
og skrivere. Den gjør det mulig å skrive ut fotografier direkte på en skriver uten først å
overføre dem til en datamaskin.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for multimediagrensesnitt
som brukes i forbrukerelektronikk og AV-enheter, og som kan overføre audiovisuelle
data og kontrollsignaler til utstyr som samsvarer med HDMI-standarden via en enkelt
kabelforbindelse.
A Informasjon om varemerker
IOS er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører Cisco Systems, Inc. i USA og/eller
andre land og som brukes under lisens. Mac OS og OS X er registrerte varemerker som tilhører
Apple Inc. i USA og/eller andre land. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte
varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
PictBridge-logoen er et varemerke. Logoene SD, SDHC og SDXC er varemerker som tilhører
SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance. Alle
andre handelsnavn som er nevnt i denne bruksanvisningen eller annen dokumentasjon som
fulgte med ditt Nikon-produkt, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine
respektive eiere.
A Samsvarsmerking
Standardene som kameraet samsvarer med kan vises ved bruk av alternativet Samsvarsmerking
i oppsettsmenyen (0 204).
A FreeType-lisens (FreeType2)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under copyright © for 2013 The
FreeType Project (http://www.freetype.org). Ettertrykk forbudt.
A MIT-lisens (HarfBuzz)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under copyright © for 2013 The
HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Ettertrykk forbudt.
Tekniske merknader 265
Objektivsett
Du kan kjøpe kameraet i et sett med et av objektivene som er oppgitt nedenfor.
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR og
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G
Disse inntrekkbare objektivene kan kun brukes med Nikons digitale speilreflekskameraer
i DX-format. Speilrefleks-filmkameraer og digitale speilreflekskameraer i D4-serien, D3serien, D2-serien, D1-serien, D800-serien, D700, D610, D600, D300-serien, D200, D100,
D90, D80, D70-serien, D60, D50, D40-serien, D7000, D5100, D5000, D3200, D3100 og
D3000 støttes ikke. Objektivets deler er oppgitt nedenfor.
Brennviddemarkering
Brennviddeskala
Objektivets påsettingsmerke (0 13)
CPU-kontakter (0 227)
Bakre objektivdeksel
Objektivdeksel
Knapp for inntrekkbart objektiv (0 14)
Fokuseringsring (0 57, 125)
Zoomring (0 20)
266 Tekniske merknader
❚❚ Fokusering
Du kan velge fokusfunksjon med kameraets kontroller (0 51).
Autofokus
Fokuset justeres automatisk når kameraet er i autofokusmodus (0 51). Du kan også bruke
fokuseringsringen til å fokusere kameraet hvis du holder utløseren halvveis ned (eller hvis
du holder AF-ON-knappen inne). Dette kalles "autofokus med manuell overstyring" (M/A).
Autofokus fortsetter når du trykker utløseren halvveis ned (eller hvis du trykker på AF-ONknappen) igjen. Vær oppmerksom på at fokusposisjonen endres hvis du berører
fokuseringsringen mens autofokus er aktivert.
Manuell fokusering
Når kameraet er i manuell fokusering, kan du justere fokuset ved å dreie på objektivets
fokuseringsring (0 57). Når kameraet er av eller tidsbryteren for beredskapsstilling har
gått ut, kan du ikke bruke fokuseringsringen til å fokusere og fokusposisjonen endres hvis
du dreier på zoomringen. Slå på kameraet før du fokuserer eller trykk på utløseren for å
reaktivere tidsbryteren.
Hvis du bruker et kamera som D810-serien, Df, D750, D7200, D7100 og D5200, må du
være oppmerksom på at fokusposisjonen vil endres hvis du starter tidsbryteren på nytt
etter at du har latt den gå ut. Fokuser på nytt før opptak. For manuell fokusering og andre
situasjoner hvor du kanskje ikke utløser lukkeren umiddelbart etter fokuseringen,
anbefales det å bruke en lengre tid for tidsbryteren for beredskapsstilling.
❚❚ Bruke den innebygde blitsen
Når du bruker den innebygde blitsen, må du passe på at motivet er på en avstand på
minst 0,6 m og ta av solblenderen for å forhindre vignettering (skygger som lages der
enden av objektivet skjuler den innebygde blitsen).
Skygge
Vignettering
Kamera
Zoomposisjon
Minste avstand uten vignettering
D5500/D5300/D5200/D3300
18 mm
24, 35, 45 og 55 mm
1,0 m
Ingen vignettering
Tekniske merknader 267
❚❚ Bildestabilisator (kun VR, AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR)
Når et AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR er montert på kameraet, kan du aktivere
eller deaktivere bildestabilisator med alternativet Optisk VR i opptaksmenyen (0 181).
Bildestabilisatoren aktiveres når På blir valgt. Stabilisatoren blir da aktivert hver gang du
trykker utløseren halvveis ned. Bildestabilisatoren reduserer uskarpheter som følge av
kamerabevegelser. Dette lar deg bruke lukkertider opptil 4,0 trinn lengre enn det som
ellers ville vært mulig, noe som øker omfanget av tilgjengelige lukkertider. Effekten som
VR har på lukkertiden blir målt i henhold til foreningen Camera and Imaging Products
Association (CIPA) sine standarder. FX-formatobjektiver blir målt med digitalkameraer i
FX-format, mens DX-formatobjektiver blir målt med kameraer i DX-format.
Zoomobjektiver måles ved maksimal zoom.
D Bildestabilisator
• Når du skal bruke bildestabilisatoren, trykker du utløseren halvveis ned og venter på at bildet i
søkeren stabiliserer seg før du trykker utløseren helt ned.
• Når bildestabilisatoren er aktivert, kan det hende at bildet i søkeren blir uskarpt etter at
lukkeren er utløst. Dette er ikke et symptom på funksjonsfeil.
• Når kameraet panoreres, virker bildestabilisatoren kun på bevegelser som ikke er del av
panoreringen (hvis kameraet for eksempel panoreres horisontalt, vil bildestabilisatoren kun
virke på vertikale kamerabevegelser), slik at det blir mye enklere å panorere kameraet jevnt i en
jevn bue.
• Dersom kameraet er utstyrt med innebygd blits, blir bildestabilisatoren deaktivert når blitsen
lades opp.
• Det anbefales vanligvis å bruke bildestabilisatoren når kameraet er montert på et stativ, selv
om du også, avhengig av opptaksforhold og stativtype, kan velge å slå den av.
268 Tekniske merknader
❚❚ Tilbehør som følger med
• 55 mm objektivdeksel med trykklås LC-55A
• Bakre objektivdeksel
❚❚ Kompatibelt tilbehør
•
•
•
•
55 mm filtre med skrufatning
Bakre objektivdeksel LF-4
Objektivdeksel CL-0815
Solblender med bajonettfatning HB-N106
Rett inn monteringsmerket for solblenderen (●) med solblenderens påsettingsmerke
( ) som vist i figur q, og drei deretter solblenderen (w) til ●-merket er rettet inn mot
låsemerket for solblenderen (—{).
Når du fester eller tar av solblenderen, må du holde den i nærheten av symbolet på enden
og unngå å gripe den for hardt. Vignettering kan forekomme hvis solblenderen ikke er
festet korrekt. Solblenderen kan vendes og monteres på objektivet når den ikke er i bruk.
Tekniske merknader 269
❚❚ Spesifikasjoner
Type
Brennvidde
Største blenderåpning
Objektivkonstruksjon
Bildevinkel
Brennviddeskala
Avstandsinformasjon
Zoom
Fokusering
Bildestabilisator (kun AF-P
DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6 G VR)
Minste fokusavstand
Irisblenderblader
Irisblender
Blenderåpningsområde
Lysmåling
Filterfatning
Ytre mål
Vekt
270 Tekniske merknader
Type G AF-P DX-objektiv med innebygd CPU og F-fatning
18–55 mm
f/3,5–5,6
12 elementer i 9 grupper (inkludert 2 asfæriske linseelementer)
76° – 28° 50´
Angitt i millimeter (18, 24, 35, 45, 55)
Overføres til kameraet
Manuell zoom med separat zoomring
Autofokus styres av en trinnmotor; en separat fokuseringsring brukes for
manuell fokusering
Objektivforskyvning ved bruk av stabiliseringsmotorer (voice coil motorer
(VCMs))
0,25 m fra fokalplanet (0 58) ved alle zoomposisjoner
7 (avrundet blenderåpning)
Helautomatisk
• 18 mm brennvidde: f/3,5–22
• 55 mm brennvidde: f/5,6–38
Den minste blenderåpningen som vises, kan variere, avhengig av
eksponeringstrinnenes størrelse valgt med kameraet.
Full blenderåpning
55 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 64,5 mm diameter × 62,5 mm (avstand fra kameraets
objektivmonteringsflens når objektivet er inntrukket)
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR: Ca. 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G: Ca. 195 g
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II er et inntrekkbart objektiv som kun kan
brukes med Nikons digitale speilreflekskameraer i DX-format. Objektivets deler er oppgitt
nedenfor.
Brennviddemarkering
Objektivets påsettingsmerke (0 13)
Brennviddeskala
Knapp for inntrekkbart objektiv
(0 14)
CPU-kontakter (0 227)
Bakre objektivdeksel
Objektivdeksel
Fokuseringsring (0 57, 125)
A-M-bryter (0 18, 57)
Bildestabilisator PÅ/AV-bryter (0 272)
Zoomring (0 20)
❚❚ Fokusering
Fokusfunksjon bestemmes av kameraets fokusfunksjon og innstillingen av objektivets
A-M-bryter (0 51, 57).
❚❚ Bruke den innebygde blitsen
Når du bruker den innebygde blitsen, må du passe på at motivet er på en avstand på
minst 0,6 m og ta av solblenderen for å forhindre vignettering (skygger som lages der
enden av objektivet skjuler den innebygde blitsen).
Skygge
Vignettering
Tekniske merknader 271
❚❚ Bildestabilisator (VR)
Du kan aktivere bildestabilisatoren ved å skyve bildestabilisatorbryteren til
ON. Stabilisatoren blir da aktivert hver gang du trykker utløseren halvveis ned.
Bildestabilisatoren reduserer uskarpheter forårsaket av kamerabevegelser og
gjør at du kan bruke lukkertider opptil 4,0 trinn lengre enn det som ellers ville
vært mulig (målt ved 55 mm med et DX-formatkamera i henhold til
foreningen Camera and Imaging Products Association [CIPA] sine standarder. Effekten
avhenger av fotografen og opptaksforholdene). Dette øker omfanget av tilgjengelige
lukkertider.
D Bildestabilisator
• Når du skal bruke bildestabilisatoren, trykker du utløseren halvveis ned og venter på at bildet i
søkeren stabiliserer seg før du trykker utløseren helt ned.
• Når bildestabilisatoren er aktivert, kan det hende at bildet i søkeren blir uskarpt etter at
lukkeren er utløst. Dette er ikke et symptom på funksjonsfeil.
• Når kameraet panoreres, virker bildestabilisatoren kun på bevegelser som ikke er del av
panoreringen (hvis kameraet for eksempel panoreres horisontalt, vil bildestabilisatoren kun
virke på vertikale kamerabevegelser), slik at det blir mye enklere å panorere kameraet jevnt i en
jevn bue.
• Ikke slå av kameraet eller ta av objektivet mens bildestabilisatoren er på.
• Dersom kameraet er utstyrt med innebygd blits, blir bildestabilisatoren deaktivert når blitsen
lades opp.
• Velg OFF når kameraet er montert på et stativ, med mindre stativhodet er usikret eller kameraet
er montert på et ettbeint stativ. I så fall anbefales det at du velger ON.
272 Tekniske merknader
❚❚ Tilbehør som følger med
• 52 mm objektivdeksel med trykklås LC-52
• Bakre objektivdeksel
❚❚ Kompatibelt tilbehør
•
•
•
•
52 mm filtre med skrufatning
Bakre objektivdeksel LF-4
Myk objektivveske CL-0815
Solblender HB-69
Rett inn påsettingsmerket for solblenderen (●) med solblenderens påsettingsmerke
( ) som vist i figur q, og drei deretter solblenderen (w) til ●-merket er rettet inn mot
låsemerket for solblenderen (—{).
Når du fester eller tar av solblenderen, må du holde den i nærheten av symbolet på
enden og unngå å gripe den for hardt. Vignettering kan forekomme hvis solblenderen
ikke er festet korrekt. Solblenderen kan vendes og monteres på objektivet når den ikke
er i bruk.
Tekniske merknader 273
❚❚ Spesifikasjoner
Type
Brennvidde
Største blenderåpning
Objektivkonstruksjon
Bildevinkel
Brennviddeskala
Avstandsinformasjon
Zoom
Fokusering
Bildestabilisator
Minste fokusavstand
Irisblenderblader
Irisblender
Blenderåpningsområde
Lysmåling
Filterfatning
Ytre mål
Vekt
274 Tekniske merknader
Type G AF-S DX-objektiv med innebygd CPU og F-fatning
18–55 mm
f/3,5–5,6
11 elementer i 8 grupper (inkludert 1 asfærisk linseelement)
76°–28° 50´
Angitt i millimeter (18, 24, 35, 45, 55)
Overføres til kameraet
Manuell zoom med separat zoomring
Autofokus styres av en autofokusmotor og en separat fokuseringsring brukes
for manuell fokusering
Objektivforskyvning ved bruk av stabiliseringsmotorer (voice coil motorer
(VCMs))
• AF: 0,28 m fra fokalplanet (0 58) ved alle zoomposisjoner
• MF: 0,25 m fra fokalplanet ved alle zoomposisjoner
7 (avrundet blenderåpning)
Helautomatisk
• 18 mm brennvidde: f/3,5–22
• 55 mm brennvidde: f/5,6–38
Den minste blenderåpningen som vises, kan variere, avhengig av
eksponeringstrinnenes størrelse valgt med kameraet.
Full blenderåpning
52 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 66 mm diameter × 59,5 mm (avstand fra kameraets
objektivmonteringsflens når objektivet er inntrukket)
Ca. 195 g
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR kan kun brukes med digitale
speilreflekskameraer fra Nikon i DX-format, og er det objektivet som vanligvis brukes som
eksempel i illustrasjonene i denne bruksanvisningen. Objektivets deler er oppgitt
nedenfor.
Brennviddemarkering
Brennviddeskala
Objektivdeksel
Objektivets påsettingsmerke (0 13)
CPU-kontakter (0 227)
Bakre objektivdeksel
Zoomring (0 20)
A-M-bryter (0 18, 57)
Bildestabilisator PÅ/AV-bryter (0 276)
Fokuseringsring (0 57, 125)
❚❚ Fokusering
Fokusfunksjon bestemmes av kameraets fokusfunksjon og innstillingen av objektivets
A-M-bryter (0 51, 57).
A Fokusere med AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR-objektiver
Når enkeltbilde-AF (AF-S) er valgt som kameraets fokusfunksjon og objektivets A-M-bryter er stilt
inn på A, kan du justere fokuset ved å holde utløseren halvveis nede etter at
autofokusoperasjonen er fullført og manuelt dreie på fokuseringsringen. Du kan fokusere på nytt
med autofokus ved å trykke utløseren halvveis ned igjen.
Tekniske merknader 275
❚❚ Bruke den innebygde blitsen
Når du bruker den innebygde blitsen, må du passe på at motivet er på en avstand på
minst 0,6 m og ta av solblenderen for å forhindre vignettering (skygger som lages der
enden av objektivet skjuler den innebygde blitsen).
Skygge
Vignettering
Kamera
Zoomposisjon
Minste avstand uten vignettering
D7100/D7000/D300-serien/
D200/D100
18 mm
24–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
18 mm
24 mm
1,0 m
Ingen vignettering
2,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
35–140 mm
Ingen vignettering
D90/D80/D50
D5500/D5300/D5200/D5100/
D5000/D3300/D3200/D3100/
D3000/D70-serien/D60/
D40-serien
1,0 m
❚❚ Bildestabilisator (VR)
Du kan aktivere bildestabilisatoren ved å skyve bildestabilisatorbryteren til
ON. Stabilisatoren blir da aktivert hver gang du trykker utløseren halvveis ned.
Bildestabilisatoren reduserer uskarpheter forårsaket av kamerabevegelser og
gjør at du kan bruke lukkertider opptil 4,0 trinn lengre enn det som ellers ville
vært mulig (målt ved 140 mm med et D300s-kamera i henhold til foreningen
Camera and Imaging Products Association [CIPA] sine standarder. Effekten avhenger av
fotografen og opptaksforholdene). Dette øker omfanget av tilgjengelige lukkertider.
276 Tekniske merknader
D Bildestabilisator
• Når du skal bruke bildestabilisatoren, trykker du utløseren halvveis ned og venter på at bildet i
søkeren stabiliserer seg før du trykker utløseren helt ned.
• Når bildestabilisatoren er aktivert, kan det hende at bildet i søkeren blir uskarpt etter at
lukkeren er utløst. Dette er ikke et symptom på funksjonsfeil.
• Når kameraet panoreres, virker bildestabilisatoren kun på bevegelser som ikke er del av
panoreringen (hvis kameraet for eksempel panoreres horisontalt, vil bildestabilisatoren kun
virke på vertikale kamerabevegelser), slik at det blir mye enklere å panorere kameraet jevnt i en
jevn bue.
• Ikke slå av kameraet eller ta av objektivet mens bildestabilisatoren er på. Dersom strømmen til
objektivet blir brutt når bildestabilisatoren er på, kan objektivet skrangle når du rister på det.
Dette er ikke en funksjonsfeil og kan korrigeres ved å feste objektivet på nytt og slå på
kameraet.
• Dersom kameraet er utstyrt med innebygd blits, blir bildestabilisatoren deaktivert når blitsen
lades opp.
• Velg OFF når kameraet er montert på et stativ, med mindre stativhodet er usikret eller kameraet
er montert på et ettbeint stativ. I så fall anbefales det at du velger ON.
Tekniske merknader 277
❚❚ Tilbehør som følger med
• 67 mm objektivdeksel med trykklås LC-67
• Bakre objektivdeksel
❚❚ Kompatibelt tilbehør
•
•
•
•
67 mm filtre med skrufatning
Bakre objektivdeksel LF-4
Myk objektivveske CL-1018
Solblender HB-32
Rett inn påsettingsmerket for solblenderen (●) med solblenderens påsettingsmerke
( ) som vist i figur q, og drei deretter solblenderen (w) til ●-merket er rettet inn mot
låsemerket for solblenderen (—{).
Når du fester eller tar av solblenderen, må du holde den i nærheten av symbolet på
enden og unngå å gripe den for hardt. Vignettering kan forekomme hvis solblenderen
ikke er festet korrekt. Solblenderen kan vendes og monteres på objektivet når den ikke
er i bruk.
278 Tekniske merknader
❚❚ Spesifikasjoner
Type
Brennvidde
Største blenderåpning
Objektivkonstruksjon
Bildevinkel
Brennviddeskala
Avstandsinformasjon
Zoom
Fokusering
Bildestabilisator
Minste fokusavstand
Irisblenderblader
Irisblender
Blenderåpningsområde
Lysmåling
Filterfatning
Ytre mål
Vekt
Type G AF-S DX-objektiv med innebygd CPU og F-fatning
18–140 mm
f/3,5–5,6
17 elementer i 12 grupper (inkludert 1 ED-linseelement, 1 asfærisk
linseelement)
76°–11° 30´
Angitt i millimeter (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Overføres til kameraet
Manuell zoom med separat zoomring
Innvendig fokusering med Nikon Internal Focusing (IF) System med
autofokus som styres av en autofokusmotor og en separat fokuseringsring
for manuell fokusering
Objektivforskyvning ved bruk av stabiliseringsmotorer (voice coil motorer
(VCMs))
0,45 m fra fokalplanet (0 58) ved alle zoomposisjoner
7 (avrundet blenderåpning)
Helautomatisk
• 18 mm brennvidde: f/3,5–22
• 140 mm brennvidde: f/5,6–38
Den minste blenderåpningen som vises, kan variere, avhengig av
eksponeringstrinnenes størrelse valgt med kameraet.
Full blenderåpning
67 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 78 mm diameter × 97 mm (avstand fra objektivets monteringflens)
Ca. 490 g
Tekniske merknader 279
D Objektivpleie
• Hold CPU-kontaktene rene.
• Fjern støv og lo fra linseoverflatene med en blåsebørste. For å fjerne fingeravtrykk og andre
flekker, bruker du litt etanol eller objektivrengjøringsmiddel på en myk, ren bomullsklut eller
objektivrengjøringsklut og rengjør fra midten og utover med sirkelbevegelser. Vær forsiktig så
du ikke etterlater flekker eller berører glasset med fingrene.
• Bruk aldri organiske løsemidler som malingstynner eller benzen til å rengjøre objektivet.
• Solblenderen eller et NC-filter kan brukes til å beskytte objektivets frontelement.
• Sett på dekslene foran og bak før du legger objektivet i sin myke veske.
• Når en solblender er montert, må du ikke løfte eller holde objektivet eller kameraet med kun
solblenderen.
• Dersom objektivet ikke skal brukes i en lengre periode, må det oppbevares på et kjølig, tørt
sted for å unngå mugg og rust. Ikke oppbevar objektivet i direkte sollys eller med møllkuler av
nafta eller kamfer.
• Hold objektivet tørt. Rust på den innvendige mekanismen kan forårsake uopprettelig skade.
• Hvis objektivet legges på meget varme steder, kan objektivdelene av armert plast skades eller
deformeres.
A Om vidvinkelobjektiver og super-vidvinkelobjektiver
Det kan hende at autofokus ikke gir ønskede resultater i situasjoner som de som er vist nedenfor.
1 Gjenstander i bakgrunnen fyller mer av fokuspunktet enn hovedmotivet:
Hvis fokuspunktet inneholder gjenstander i både forgrunnen og
bakgrunnen, kan det hende at kameraet fokuserer på
bakgrunnen og at motivet ikke er i fokus.
Eksempel: Et portrettmotiv på
lang avstand med en viss
avstand fra bakgrunnen
2 Motivet inneholder mange fine detaljer.
Kameraet kan ha problemer med å fokusere på motiver som
mangler kontraster eller som virker mindre enn gjenstandene i
bakgrunnen.
Eksempel: En blomstereng
I disse tilfellene fokuserer du manuelt eller bruker fokuslås for å fokusere på et annet
motiv på samme avstand før du komponerer fotografiet på nytt. For mer informasjon,
se "Få gode resultater med autofokus" (0 52).
280 Tekniske merknader
Minnekortkapasitet
Nedenstående tabell viser omtrentlig antall bilder som kan lagres på et 16 GB SanDisk
Extreme Pro SDHC UHS-I-kort ved forskjellige bildekvaliteter og bildestørrelser.
Bildekvalitet
NEF (RAW),
komprimert, 14-bits
NEF (RAW),
komprimert, 12-bits
Bildestørrelse
Filstørrelse 1
Antall bilder 1
Bufferkapasitet 2
—
23,8 MB
437
6
—
19,0 MB
524
13
Stor
12,0 MB
1000
100
JPEG fine
Medium
7,4 MB
1700
100
Liten
3,8 MB
3300
100
2000
100
Stor
6,3 MB
Medium
3,8 MB
JPEG normal
3300
100
Liten
2,0 MB
6300
100
Stor
2,7 MB
3900
100
JPEG basic
Medium
1,9 MB
6500
100
Liten
1,0 MB
12 100
100
1 Alle tall er omtrentlige. Resultatene vil variere med korttype, kamerainnstillinger og motivet som tas opp.
2 Største antall eksponeringer som kan lagres i minnebufferen ved ISO 100. Synker når støyreduksjon ved lang
eksponering (0 179), automatisk fortegningskontroll (0 179) eller Datomerking (0 190) er på.
Tekniske merknader 281
Batteriets levetid
Antall bilder eller filmer som kan tas opp med fulladede batterier varierer etter batteriets
tilstand, temperatur, intervall mellom opptak og hvor lenge menyene vises. Eksempeltall
for EN-EL14a (1230 mAh)-batterier angis nedenfor.
• Fotografier, med enkeltbilde-utløsing (CIPA-standard 1): Cirka 600 bilder
• Fotografier, med kontinuerlig utløserfunksjon (Nikon-standard 2): Cirka 2000 bilder
• Filmer: Cirka 50 minutter ved 1080/60p og 1080/50p 3
1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II-objektiv
under følgende testforhold: objektiv i syklus fra uendelig til minste avstand og ett
fotografi tatt med standardinnstillingene én gang hvert 30. s; etter at bildet er tatt,
slås skjermen på i 4 s; tester venter på at tidsbryteren for beredskapsstilling går ut
etter at skjermen er slått av; blitsen avfyres med full styrke én gang for hvert annet
bilde. Live view er ikke brukt.
2 Målt ved 20 °C med et AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II-objektiv under
følgende testforhold: bildestabilisator av, serieopptak med kontinuerlig
høyhastighet, fokusfunksjon satt på AF-C, bildekvalitet satt på JPEG basic,
bildestørrelse satt på M (medium), hvitbalanse satt på v, ISO-følsomhet satt på ISO
100, lukkertid 1/250 s, fokus i syklus fra uendelig til minste avstand tre ganger etter at
utløseren trykkes halvveis ned i 3 s; deretter tas seks bilder etter hverandre og
skjermen slås på i 4 s og deretter av; syklusen gjentas når tidsbryteren for
beredskapsstilling går ut.
3 Målt ved 23 °C (±2 °C) med kameraet i standardinnstillingene og et AF-S DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II-objektiv under forhold spesifisert av Camera and
Imaging Products Association (CIPA). Enkeltfilmer kan være opp til 20 minutter
lange og med en størrelse på 4 GB; opptaket kan komme til å avslutte før disse
grensene nås dersom kameratemperaturen stiger.
Batteriets levetid kan reduseres ved å:
• Bruke skjermen
• Holde utløseren halvveis nede
• Fokusere gjentatte ganger med autofokus
• Ta NEF (RAW)-fotografier
• Bruke lange lukkertider
• Bruke de innebygde Wi-Fi- eller stedsdatafunksjonene, eller bruke en stedsdataenhet
(ekstrautstyr)
• Bruke et Eye-Fi-kort
• Bruke VR (bildestabilisator)-funksjonen med VR-objektiver
• Zoome ut og inn gjentatte ganger med et AF-P-objektiv.
Slik får du mest mulig ut av de oppladbare Nikon EN-EL14a-batteriene:
• Hold batterikontaktene rene. Tilsmussede kontakter kan redusere batteriets ytelse.
• Bruk batteriene umiddelbart etter at de er oppladet. Batterier utlades over tid hvis de
ikke brukes.
282 Tekniske merknader
Indeks
Symboler
i (Autofunksjon)....................... 3, 19
j (Autofunksjon (utkoblet blits)) .
3, 19
k (Portrett)................................... 3, 31
l (Landskap)............................... 3, 31
p (Barn)......................................... 3, 31
m (Sport)........................................ 3, 32
n (Nærbilde)................................ 3, 32
h-(Scene) .............................. 3, 33
o (Nattportrett)...............................33
r (Nattlandskap) ............................33
s (Fest/innendørs).........................34
t (Strand/snø) .................................34
u (Solnedgang)...............................34
v (Skumring/soloppgang)..........35
w (Kjæledyrportrett)......................35
x (Stearinlys) .....................................35
y (Blomstring) .................................36
z (Høstfarger) ..................................36
0 (Mat).................................................36
q (Spesialeffekter) ............. 3, 37
% (Nattsyn)................................... 3, 37
g (Fargeskisse).................... 3, 38, 41
' (Leketøyskameraeffekt)3, 38, 42
( (Miniatyreffekt)............... 3, 38, 42
3 (Bare valgt farge)............ 3, 39, 43
1 (Silhuett)................................... 3, 39
2 (Lyse toner) ............................. 3, 39
3 (Dempede toner) ..................3, 40
) (HDR-maleri) ........................... 3, 40
P (Programautomatikk)..... 3, 82, 84
S (Lukkerprioritert automatikk) ...3,
82, 85
A (Blenderprioritert automatikk).3,
82, 86
M (Manuell)............................ 3, 82, 87
U (fleksiprogram) ............................84
8 (Enkeltbilde)................................45
! (Serieopptak L) .................45, 46
9 (Serieopptak H).................45, 46
E (Selvutløser) ..........................45, 49
" (Fjernktrl. m/utløserfors. (MLL3))...............................................45, 70
# (Fjernk. m/rask respons (ML-L3))
45, 70
J (Lyddempet lukker)...........45, 48
c (Enkeltpunkt-AF) ......................53
d (Dynamisk AF-område)..........53
e (Auto. valg av AF-søkefelt)....53
f (3D følgefokus) ..................53, 54
6 (Ansiktsprioritert AF) ....120, 121
7 (Bredt fokusfelt-AF) .......120, 121
8 (Normalt fokusfelt-AF) .120, 121
9 (Motivfølgende AF).....120, 121
L (Matrisemåling) ..........................90
M (Sentrumsdom. lysmåling) .... 90
N (Punktmåling) ............................ 90
o (automatisk blits) ............... 63
j (reduksjon av rød øyerefleks)..
63, 65
p (synkronisering på lang
lukkertid) ...................................63, 65
q (synkronisering på bakre
gardin).............................................. 65
Y (Blitskompensasjon)............... 93
E (Eksponeringskompensasjon) ...
92
e (Alternativ ekspon. for AE) ..
108
f (Alternativ hvitbalanse) 108
g (Alt. eksponering med ADL)108
d (Hjelp) ..............................................8
m (Hvitbalanse)............................ 101
L (Manuell forhåndsinnstilling)..
104
3 (Indikator for pipesignal) ...... 187
I (fokusindikator) .....21, 55, 57, 91
N (klarsignal for blitsen)..4, 23, 235
a (live view)...........24, 27, 118, 126
P-knapp .......................................7, 135
t (Minnebuffer) ..................... 47, 281
Tall
2016-pikslers RGB-sensor192, 227,
260, 261
3D følgefokus (AFsøkefeltfunksjon)....................53, 54
3D-farge matrisemåling ............ 227
A
Adobe RGB ..................................... 179
AE-L ..................................................... 91
AE-L/AF-L-knapp ................ 56, 91, 194
AE-lås.................................................. 91
AF...............................51–56, 119–121
AF-A .................................................... 51
AF-C............................................ 51, 184
AF-F................................................... 119
AF-fokuseringslys......................... 185
AF-lampe.................................. 52, 229
AF-områdemarkører ...............16, 20
AF-S............................................ 51, 119
AF-søkefeltfunksjon ............. 53, 120
A-GPS-data ....................................... 80
Aktiv D-Lighting ............................. 94
Alt. eksponering med ADL (Auto.
altern. eksp. innstilt).................. 108
Alternativ ekspon. for AE (Auto.
altern. eksp. innstilt).................. 108
Alternativ hvitbalanse (Auto.
altern. eksp. innstilt).................. 108
Alternative eksponeringer....... 108,
192
A-M-bryter ......................57, 271, 275
Ansiktsprioritert AF ..................... 120
Antall bilder ................................... 282
Antall fokuspunkter .................... 184
Auto (hvitbalanse) ....................... 101
Auto. alternative ekspon..108, 192
Auto. fortegningskontroll ......... 179
Auto. ISO-følsomhetsktrl........... 181
Autofokus ...............51–56, 119–121
Automatisk AF-valg....................... 51
Automatisk bilderotering ......... 202
Automatisk blits ............................. 63
Automatisk infodisplay.............. 199
Automatisk motivvalg.................. 25
Automatisk valg av AF-søkefelt
(AF-søkefeltfunksjon) ................. 53
Avspilling ........................................ 135
Avspilling på full skjerm ............ 135
Avspillingsinformasjon .....136, 176
Avspillingsmappe ........................175
Avspillingsmeny........................... 175
Avspillingszoom........................... 142
Avstandsmåler .............................. 185
B
Bare valgt farge...................... 43, 219
Batteri...............................11, 236, 264
Beskjær ............................................208
Beskjære filmer ............................. 131
Beskytte fotografier..................... 143
Bildeintervall
(Lysbildefremvisning)............... 150
Bildekommentar .......................... 202
Bildekvalitet ..................................... 59
Bildeoverlapping.......................... 211
Bildestabilisator .. 18, 268, 272, 276
Bildestabilisatorbryter på objektiv
18, 271, 272, 275, 276
Bildestørrelse................................... 61
Bildestørrelse/frekvens .............. 128
Bildevinkel ...................................... 231
Bildevisning.................................... 176
B-innstilling ...................................... 88
Blenderprioritert automatikk..... 86
Blenderåpning ...................83, 86, 87
Blits...................................... 23, 62, 232
Blits (hvitbalanse)......................... 101
Blitsens rekkevidde ....................... 66
Blitsfunksjon ............................. 63, 65
Blitskompensasjon ........................ 93
Blitsktrl. for innebygd blits........ 192
Blitsstyring...................................... 192
Blåkopi ............................................. 208
Bredt fokusfelt-AF........................120
Brennvidde..................................... 231
Tekniske merknader 283
Brennviddeskala........266, 271, 275
Bruke Picture Control .................115
Bryter for fokusfunksjon ....... 18, 57
C
Camera Control Pro 2 .................236
Capture NX 2..................................236
CEC ....................................................166
CLS.....................................................232
CPU-kontakter...............................227
CPU-objektiv..................................226
Creative Lighting System ..........232
D
Dato og klokkeslett ..............15, 201
Datoformat..............................15, 201
Datomerking..................................190
Datoteller ........................................190
DCF versjon 2.0 .............................265
Digital Print Order Format .......159,
162, 265
Diopterjustering ....................16, 236
Direkte sammenligning .............221
Direkte sollys (hvitbalanse) ......101
D-Lighting.......................................207
DPOF..............................159, 162, 265
DPOF-utskriftsordre ....................162
Dreie til høydeformat .................176
Dynamisk AF-område................... 53
E
Egendefinerte innstillinger.......182
Eksponering ................ 83, 90, 91, 92
Eksponeringsindikator ........87, 122
Eksponeringskompensasjon...... 92
Eksponeringskontroll ................... 82
Eksponeringslås.............................. 91
Ekstern blits.......................... 192, 232
Ekstern mikrofon................ 129, 237
Elektronisk avstandsmåler.57, 185
Endre størrelse ..............................214
Enkeltbilde (Utløserfunksjon).... 45
Enkeltbilde-AF........................51, 119
Enkeltpunkt-AF (AFsøkefeltfunksjon).......................... 53
Ev-trinn for ekspon.ktrl. .............186
Exif versjon 2.3 ..............................265
Eye-Fi-opplasting .........................204
F
Fargebalanse .................................210
Fargekontur ...................................216
Fargerom.........................................179
Fargeskisse ..............................41, 216
Fargetemperatur..........................102
Filinformasjon ...............................136
Filmer.........................................27, 126
Filminnstillinger............................128
Filmkvalitet.....................................128
284 Tekniske merknader
Filmopptaksknapp................28, 126
Filnummersekvens ......................188
Filtereffekter ...............113, 114, 209
Filtre ..................................................236
Finjustering av hvitbalanse ......103
Firmware-versjon .........................204
Fiskeøye...........................................216
Fjern elementer (Min meny) ....224
Fjernk. m/rask respons (ML-L3). 45
Fjernkontroll ...........................70, 237
Fjernkontroll med rask respons
(ML-L3) ............................................. 70
Fjernkontroll med
utløserforsinkelse (ML-L3)......... 70
Fjernkontrollens virketid (ML-L3) ..
187
Fjernktrl. m/utløserfors. (ML-L3)45
Fjernstyringskabel ...... 88, 203, 237
Fjernsyn ...........................................164
Fjernutløser ....................................203
Fleksiprogram ................................. 84
Flimmerreduksjon ............. 127, 200
Fn-knapp..........................................193
Fokuser ............................................125
Fokusere søkeren ........................... 16
Fokusering..............51–58, 119–121
Fokuseringsring på objektivet . 57,
266, 271, 275
Fokusfunksjon........................51, 119
Fokusindikator ........... 21, 55, 57, 91
Fokusindikatoren ........................... 57
Fokuslås ............................................. 55
Fokusplanmerke............................. 58
Fokuspunkt .......21, 53, 55, 57, 120,
121, 184
Format for infodisplay................197
Formater..........................................196
Formater minnekort.............17, 196
Forsterker blått (Filtereffekter) 209
Forsterker grønt (Filtereffekter) .....
209
Forsterker rødt (Filtereffekter).209
Fortegningskontroll ....................215
Friske farger (Still inn Picture
Control)..........................................111
f-tall .............................................. 83, 86
Funksjonsvelger ................................3
Følsomhet................................67, 180
G
Glødelampe (hvitbalanse) ........101
GPS-alternativer.............................. 79
H
H.264.................................................262
HDMI....................................... 165, 265
HDMI-CEC .......................................166
HDR (High Dynamic Range) ....... 96
High Dynamic Range (HDR) ....... 96
Himmellys (Filtereffekter)..........209
Histogram ....................137, 176, 210
Hjelp.......................................................8
Hvitbalanse ....................................101
Høy (Følsomhet)............................. 67
Høy oppløsning .................. 165, 265
Høylys..................................... 136, 176
Høy-vinkel bilder...............................5
I
Informasjonsvisning............... 6, 197
Infrarød mottaker........................... 70
Innebygd blits ........................62, 230
Innebygd fokuseringslys ...52, 185,
229
Innst. for ekspon.forsinkelse ....189
ISO-følsomhet ........................67, 180
ISO-visning .....................................188
i-TTL...................................................192
i-TTL-balansert utfyllingsblits for
digitalt speilreflekskamera......192
J
JPEG .................................................... 59
JPEG basic ......................................... 59
JPEG fine............................................ 59
JPEG normal..................................... 59
K
Kalenderavspilling .......................141
Kamerahusdeksel.................... 1, 237
Kant (PictBridge)...........................157
Klarsignal for blitsen ....... 4, 23, 235
Klokke........................................15, 201
Klokkebatteri ................................... 18
Knapp for inntrekkbart objektiv.....
14, 18
Kompatible objektiver ...............226
Konstant AF....................................119
Kontinuerlig AF......................51, 184
Korreksjon av rød øyerefleks....207
Korteste blitssynkroniserte
lukkertid..................................66, 260
L
Lader................................ 11, 236, 264
Lagre stedsdata .............................. 74
Lagre valgt bildefelt ....................134
Lagringsmappe.............................178
Lampe for minnekortaktivitet ... 21
Landskap (Still inn Picture Control)
111
Lav-vinkel bilder ................................5
Legg til elementer (Min meny)223
Lengste lukkertid .........................180
Liten (Bildestørrelse) ..................... 61
Live view.................. 24, 27, 118, 126
Lukkerprioritert automatikk....... 85
Lyd-/videokabel............................164
Lyddempet lukker....................45, 48
Lydstyrke................................130, 149
Lysbildefremvisning ................... 149
Lysmålere...........................................23
Lysmåling...........................................90
Lysstoffrør (hvitbalanse)...101, 102
Lås speilet oppe for rengjøring......
243
M
Maksimal følsomhet....................180
Manuell........................................57, 87
Manuell fokusering .....57, 119, 125
Manuell forhåndsinnstilling
(hvitbalanse) .......................101, 104
Manuelle filminnstillinger......... 129
Matrisemåling ..................................90
Mattskive......................................... 259
Medium (Bildestørrelse) ...............61
Merk for overf. til smartenhet.. 173
Mikrofon.......................................... 128
Min meny........................................223
Miniatyravspilling ........................ 140
Miniatyreffekt......................... 42, 218
Minnebuffer ......................................47
Minnekort ............. 12, 196, 238, 281
Minnekortkapasitet..................... 281
Monokrom...................................... 208
Monokrom (Still inn Picture
Control).......................................... 111
Motivfølgende AF ........................ 120
Motivprogrammer..........................30
MOV .................................................. 189
Multieksponering ...........................98
N
NEF (RAW).......................59, 178, 213
NEF (RAW)-opptak....................... 178
NEF (RAW)-prosessering............ 213
Nettadapter...........................236, 239
Nettverkstilkobling...................... 169
Nikon Transfer 2 ........................... 153
Normalt fokusfelt-AF .................. 120
Nullstill .............................72, 177, 183
Nullstill egend. innstillinger ..... 183
Nullstill opptaksmenyen ........... 177
Nøytral (Still inn Picture Control)...
111
O
Objektiv ........13, 226, 266, 271, 275
Objektiv uten CPU ....................... 228
Objektivfatning........................... 1, 58
Omvendt dreieretning............... 194
Omvendte indikatorer ............... 194
Oppdater A-GPS-data....................80
Opprett logg.....................................76
Oppsettsmeny .............................. 195
Opptak med intervallutløser.......68
Opptaksdata .................................. 138
Opptaksinformasjon..........136, 176
Opptaksmeny................................177
Ordne elementer (Min meny).. 225
Oversiktsdata................................. 139
P
Papirstørrelse (PictBridge) ........ 157
Perspektivkontroll ....................... 217
PictBridge ..............................156, 265
Picture Controls...................111, 112
Pipesignal ....................................... 187
Portrett (Still inn Picture Control)..
111
Programautomatikk...................... 84
Punktmåling .................................... 90
Påsettingsmerke. 13, 266, 271, 275
R
Rangering ..............................144, 150
Rask retusjering ............................ 215
Rediger film...........................131, 134
Reduksjon av rød øyerefleks63, 65
Referansebilde for støvfjerning......
199
Rengjør bildebrikken .................. 241
Rett opp........................................... 215
Retusjeringsmeny........................ 205
RGB...........................................137, 179
RGB-histogram.............................. 137
Rutenett for komposisjon 123, 188
Rutenett i søkeren ....................... 188
S
Samsvarsmerking ...............204, 265
Selvportrett .........................................5
Selvutløser........................ 45, 49, 187
Sentrumsdom. lysmåling ............ 90
Sepia ................................................. 208
Serie ..............................................46, 99
Serieopptak (Utløserfunksjon) . 45,
46
Siste innstillinger.......................... 222
Skjerm .......................5, 118, 135, 196
Skjermens lysstyrke..................... 196
Skyet (hvitbalanse) ...................... 101
Skygge (hvitbalanse) .................. 101
Slett................................................... 146
Slett alle bilder .............................. 147
Slett gjeldende bilde .................. 146
Slett logg........................................... 78
Slett valgte bilder......................... 147
Softfokus (Filtereffekter)............ 209
Sommertid............................... 15, 201
Speil ..............................................1, 243
Spesialeffekter................................. 37
Språk................................................... 15
Språk (Language)......................... 201
sRGB.................................................. 179
SSID ................................................... 171
Standard (Still inn Picture Control)
111
Standard i-TTL utfyllingsblits for
digitalt speilreflekskamera ..... 192
Start utskrift (PictBridge) ..158, 161
Stedsdata .................xv, 74, 139, 237
Stedsdataenhet ..................... 81, 237
Still inn klokke etter satellitt....... 79
Still inn Picture Control.............. 112
Stjernefilter (Filtereffekter) ....... 209
Stor (Bildestørrelse)....................... 61
Strømbryter.........................................2
Strømforsyning....................236, 239
Styring av utstyr (HDMI) ............ 166
Størrelse ................................... 61, 128
Største blenderåpning........ 57, 226
Støyred. ved lang eksponering179
Støyreduksjon v. høy følsomhet ....
180
Svart-hvitt ....................................... 208
Synkronisering på bakre gardin 65
Synkronisering på fremre
lukkergardin................................... 65
Synkronisering på lang lukkertid...
63, 65
Søker......................................4, 16, 259
Søkerdeksel...................................... 50
T
Tid........................................................ 88
Tidsbryt. for auto. avsteng........ 186
Tidsbryter................................... 49, 68
Tidsbryter for beredskapsstilling ...
23, 186
Tidsmerking (PictBridge)...........157
Tidssone ................................... 15, 201
Tidssone og dato.......................... 201
Tilbehør ........................................... 236
Tildel AE-L/AF-L-knappen......... 194
Tildel Fn-knappen........................193
Tilgjengelige innstillinger ......... 248
Toning.....................................113, 114
Trykk utløseren halvveis ned ..... 21
Trykk utløseren helt ned.............. 21
Trykk-på-knappen WPS ............. 169
Trådløs ..................................... xvi, 167
Trådløs fjernkontroll ...71, 203, 237
Type D-objektiv ............................ 227
Type E-objektiv ............................. 227
Type G-objektiv ............................ 227
U
USB-kabel...............................153, 156
UTC............................................. 74, 139
Utgangsoppløsning (HDMI)..... 166
Utløser......................... 21, 55, 91, 186
Utløser AE-L.................................... 186
Utløserfunksjon .............................. 45
Tekniske merknader 285
Utløserlås ved tomt spor ...........194
Utskrift..............................................156
Utskrift (DPOF) .................... 159, 163
Utskriftsvalg ...................................159
Utstyr som kan kobles til
terminalen for tilbehør.............237
V
Varmt filter (Filtereffekter) ........209
Velg start-/sluttpunkt .................131
Videostandard..................... 164, 202
ViewNX 2............................... 151, 153
Vindstøyreduksjon ......................128
Vis logger .......................................... 78
Vis SSID ............................................171
Visn.alternativer for avspilling.176
W
Wi-Fi .......................................... xvi, 167
Wireless Mobile Utility...... 167, 168
WPS med PIN-kode......................170
286 Tekniske merknader
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne veiledningen, hverken
i sin helhet eller av enkeltdeler (med unntak av korte henvisninger i artikler eller
anmeldelser) uten skriftlig godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
SB8K03(1A)
6MB2171A-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising