Nikon | D5600 | Nikon D5600 Komplett bruksanvisning

Nikon D5600 Komplett bruksanvisning
DIGITALKAMERA
Komplett bruksanvisning
• Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker
kameraet.
• For å sikre riktig bruk av kameraet, sørg for at du leser
"For din egen sikkerhet" (side xiii).
• Oppbevar denne bruksanvisningen på et tilgjengelig sted
med tanke på fremtidig bruk etter at du har lest den.
No
Dine bilder. Verden. Tilkoblet
Velkommen til SnapBridge – Nikons nye serie av tjenester laget for å
berike din bildeopplevelse. SnapBridge fjerner barrieren mellom
kameraet og en kompatibel smartenhet, via en kombinasjon av
Bluetooth®-lavenergis (BLE)-teknologi og en dedikert app. Historiene
du tar med ditt Nikon-kamera og objektiver overføres automatisk til
smartenheten når de tas. De kan også uten problemer lastes opp til
lagringsenheter i skyen, som gir deg tilgang til alle dine enheter. Du
kan dele spenningen, når og hvor som helst.
Last ned SnapBridge-appen for å komme i gang!
Utnytt denne vidtrekkende
brukervennligheten ved å laste ned
SnapBridge-appen på din smartenhet nå.
Ved hjelp av et par enkle trinn, kobler
denne appen ditt Nikon-kamera til en
kompatibel iPhone®, iPad® og/eller
iPod touch® eller til smartenheter som
kjører operativsystemet Android™.
SnapBridge er tilgjengelig gratis fra Apple
App Store®, Google Play™ og fra følgende
nettsted:
http://snapbridge.nikon.com
Besøk Nikons nettsted for ditt område for den nyeste informasjonen om
SnapBridge (0 xxi).
D5600 Model Name: N1538
Den spennende bildeopplevelsen som SnapBridge tilbyr…
Automatisk bildeoverføring fra kameraet til
smartenheten, takket være konstant tilkobling
mellom de to enhetene – noe som gjør bildedeling
over nettet enklere enn noen gang
Opplasting av bilder og miniatyrbilder på
skytjenesten NIKON IMAGE SPACE
En rekke tjenester som beriker dine bildeopplevelser,
inkludert:
• Fjernstyring av kamera
• Innlegging av opptil to
opphavsrettopplysninger (f.eks.
opphavsrett, kommentarer, tekst og
logoer) i bildene
Nikon D5600, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR
• Automatisk oppdatering av kameraets
opplysninger om dato, tid og sted
• Mottaking av kameraets firmwareoppdateringer
i
For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene
nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle andre brukere av
produktet.
Symboler og begreper
For å gjøre det enklere å finne den informasjonen du trenger, brukes
følgende symboler og begreper:
D
Dette ikonet markerer forholdsregler, informasjon som bør
leses før bruk for å unngå at kameraet skades.
A
Dette ikonet markerer merknader, informasjon som du bør
lese før du bruker kameraet.
0
Dette ikonet angir referanser til andre sider i denne
bruksanvisningen.
Menyelementer, alternativer og meldinger som vises på kameraskjermen,
vises i fet skrift.
Kamerainnstillinger
Forklaringene i denne bruksanvisningen forutsetter at standardinnstillingene
benyttes.
A For sikkerhets skyld
Les sikkerhetsinstruksene i "For sikkerhets skyld" før du bruker kameraet
for første gang (0 xiii–xvi).
ii
Innholdsfortegnelse
For din sikkerhet .............................................................................. xiii
Merknader........................................................................................ xvii
Bluetooth og Wi-Fi (trådløse lokale nettverk)........................... xxii
Innledning
1
Bli kjent med kameraet ..................................................................... 1
Kamerahuset.................................................................................................. 1
Funksjonsvelgeren ...................................................................................... 4
Søkeren............................................................................................................ 5
R (informasjon)-knappen ........................................................................ 6
P-knapp ......................................................................................................... 12
Skjermen ............................................................................................ 13
Bruke berøringsskjermen........................................................................ 15
Fotografering med berøringsskjermen ............................................. 17
Vise bilder ..................................................................................................... 23
Bruke menyene........................................................................................... 25
De første trinnene
26
Fest bærestroppen .................................................................................... 26
Lad opp batteriet ....................................................................................... 26
Sett inn batteriet og minnekortet........................................................ 27
Åpne skjermen............................................................................................ 29
Sett på et objektiv...................................................................................... 30
Konfigurering av kameraet..................................................................... 33
Fokuser søkeren ......................................................................................... 41
Veiledning
42
Kameramenyer: En oversikt............................................................ 42
Batterinivået og antall gjenværende eksponeringer ................ 46
iii
Grunnleggende fotografering og avspilling
47
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j) ............................................... 47
Grunnleggende avspilling .............................................................. 56
Slette uønskede fotografier ................................................................... 57
Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon
(Motivprogrammer)
k Portrett..............................................................................................
l Landskap..........................................................................................
p Barn....................................................................................................
m Sport...................................................................................................
n Nærbilde...........................................................................................
o Nattportrett.....................................................................................
r Nattlandskap ..................................................................................
s Fest/innendørs...............................................................................
t Strand/snø .......................................................................................
u Solnedgang.....................................................................................
v Skumring/soloppgang................................................................
w Kjæledyrportrett............................................................................
x Stearinlys............................................................................................
y Blomstring .......................................................................................
z Høstfarger ........................................................................................
0 Mat.......................................................................................................
iv
58
59
59
59
60
60
60
61
61
61
62
62
62
63
63
63
64
Spesialeffekter
65
% Nattsyn .............................................................................................. 65
S Ekstra friske farger ......................................................................... 66
T Pop..................................................................................................... 66
U Fotoillustrasjon............................................................................... 66
' Leketøyskameraeffekt.................................................................. 67
( Miniatyreffekt ................................................................................. 67
3 Bare valgt farge .............................................................................. 67
1 Silhuett .............................................................................................. 68
2 Lyse toner......................................................................................... 68
3 Dempede toner.............................................................................. 68
Tilgjengelige alternativer i live view.................................................... 70
Mer om fotografering
75
Velge utløserfunksjon ..................................................................... 75
Serieopptak ....................................................................................... 76
Lyddempet lukker............................................................................ 78
Selvutløserfunksjon......................................................................... 79
Fokusering......................................................................................... 82
Fokusfunksjon ............................................................................................. 82
AF-søkefeltfunksjon................................................................................... 87
Fokuslås ......................................................................................................... 93
Manuell fokusering.................................................................................... 95
Bildekvalitet og -størrelse .............................................................. 98
Bildekvalitet.................................................................................................. 98
Bildestørrelse ............................................................................................ 100
Bruke den innebygde blitsen....................................................... 101
Automatiske blitshevingsfunksjoner ............................................... 101
Manuelle blitshevingsfunksjoner ...................................................... 103
ISO-følsomhet ................................................................................. 107
Fotografering med intervallutløser............................................ 109
Gjenopprette standardinnstillingene ........................................ 115
v
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
118
Lukkertid og blenderåpning ........................................................ 118
Eksponeringskontroll P (Programautomatikk) ............................. 119
Eksponeringskontroll S (Lukkerprioritert automatikk) .............. 121
Eksponeringskontroll A (Blenderprioritert automatikk)............ 122
Eksponeringskontroll M (Manuell) .................................................... 123
Lange eksponeringstider (kun eksponeringskontroll M).......... 125
Eksponering..................................................................................... 128
Lysmåling................................................................................................... 128
Eksponeringslås....................................................................................... 130
Eksponeringskompensasjon............................................................... 132
Blitskompensasjon ................................................................................. 134
Bevare detaljer i høylys og skygger ............................................ 136
Aktiv D-Lighting ...................................................................................... 136
High Dynamic Range (HDR) ................................................................ 138
Hvitbalanse...................................................................................... 140
Finjustering av hvitbalanse ................................................................. 143
Manuell forhåndsinnstilling ................................................................ 145
Alternative eksponeringer............................................................ 151
Picture Controls .............................................................................. 155
Valg av Picture Control ......................................................................... 155
Endre Picture Controls .......................................................................... 157
Opprette egendefinerte Picture Controls ...................................... 161
vi
Ta opp og vise filmer
164
Ta opp filmer ................................................................................... 164
P-knappen ................................................................................................. 166
Filminnstillinger ....................................................................................... 168
Intervallfilmer ................................................................................. 171
Vise filmer ........................................................................................ 176
Redigere filmer ............................................................................... 178
Beskjære filmer......................................................................................... 178
Lagre valgte bilder .................................................................................. 182
Avspilling og sletting
184
Avspilling på full skjerm ............................................................... 184
Miniatyravspilling.................................................................................... 185
Kalenderavspilling .................................................................................. 186
P-knappen ................................................................................................. 187
Opptaksinformasjon...................................................................... 188
Se nærmere på: Avspillingszoom................................................ 196
Beskytte fotografier mot sletting................................................ 200
Rangere bilder ................................................................................ 201
Rangere enkeltbilder.............................................................................. 201
Rangere flere bilder ................................................................................ 202
Velge bilder som skal lastes opp................................................. 203
Velge enkeltbilder................................................................................... 203
Velge flere bilder ..................................................................................... 204
Slette fotografier............................................................................ 205
Under avspilling....................................................................................... 205
Avspillingsmenyen ................................................................................. 206
Lysbildefremvisninger .................................................................. 208
Alternativer for lysbildefremvisning................................................. 209
vii
Tilkoblinger
210
Installere ViewNX-i ......................................................................... 210
Kopiere bilder til datamaskinen .................................................. 211
Skrive ut fotografier....................................................................... 214
Koble til skriveren ................................................................................... 214
Skrive ut bilder enkeltvis ...................................................................... 215
Skrive ut flere bilder ............................................................................... 216
Vise bilder på TV ............................................................................. 218
Kameramenyer
220
D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder........................................... 220
Alternativer i avspillingsmenyen....................................................... 220
Avspillingsmappe ........................................................................... 221
Visn.alternativer for avspilling.................................................... 221
Bildevisning....................................................................................... 221
Automatisk bilderotering............................................................. 222
Dreie til høydeformat .................................................................... 222
C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer ......................................... 223
Alternativer i opptaksmenyen............................................................ 223
Nullstill opptaksmenyen............................................................... 225
Lagringsmappe................................................................................ 225
Filnavn................................................................................................. 227
NEF (RAW)-opptak .......................................................................... 227
Innst. for ISO-følsomhet................................................................ 228
Fargerom............................................................................................ 230
Støyred. ved lang eksponering .................................................. 230
Støyred. v. høy følsomhet ............................................................ 231
Vignetteringskontroll .................................................................... 231
Auto. fortegningskontroll ............................................................ 232
Optisk VR ............................................................................................ 232
viii
A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av
kamerainnstillinger ......................................................................... 233
Egendefinerte innstillinger .................................................................. 234
Nullstill egend. innstillinger......................................................... 235
a: Autofokus.......................................................................................... 235
a1: Valg av AF-C-prioritet.............................................................. 235
a2: Antall fokuspunkter ................................................................. 236
a3: Innebygd fokuseringslys........................................................ 237
a4: Avstandsmåler........................................................................... 237
a5: Manuell fokusring i AF-modus............................................. 238
b: Eksponering..................................................................................... 239
b1: Ev-trinn for ekspon.ktrl........................................................... 239
b2: ISO-visning.................................................................................. 239
c: Tidsbrytere/AE-lås.......................................................................... 239
c1: Utløser AE-L................................................................................. 239
c2: Tidsbryt. for auto. avsteng..................................................... 240
c3: Selvutløser................................................................................... 241
d: Opptak/visning............................................................................... 241
d1: Innst. for ekspon.forsinkelse................................................. 241
d2: Filnummersekvens................................................................... 242
d3: Rutenett i søkeren.................................................................... 243
d4: Datostempel .............................................................................. 243
d5: Omvendte indikatorer............................................................ 245
e: Alternativ eksp./blits ..................................................................... 246
e1: Blitsktrl. for innebygd blits/Ekstern blits .......................... 246
e2: Auto. altern. eksp. innstilt...................................................... 251
f: Kontroller ........................................................................................... 252
f1: Tildel Fn-knappen ..................................................................... 252
f2: Tildel AE-L/AF-L-knappen....................................................... 254
f3: Tildel pekeskjerms-Fn .............................................................. 255
f4: Omvendt dreieretning............................................................. 256
ix
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett ................................................. 257
Alternativer i oppsettsmenyen .......................................................... 257
Formater minnekort....................................................................... 259
Bildekommentar.............................................................................. 260
Informasjon om opphavsrett...................................................... 261
Tidssone og dato............................................................................. 262
Språk (Language) ............................................................................ 262
Alternativer for pipesignal........................................................... 263
Berøringskontroll ............................................................................ 263
Skjermens lysstyrke ........................................................................ 263
Format for infodisplay ................................................................... 264
Automatisk infodisplay ................................................................. 265
Infodisplay automatisk av ............................................................ 265
Referansebilde for støvfjerning ................................................. 266
Flimmerreduksjon........................................................................... 268
Utløserlås ved tomt spor .............................................................. 268
Stedsdata ........................................................................................... 269
Fjernkontroll ..................................................................................... 270
Flymodus............................................................................................ 271
Koble til smartenhet....................................................................... 271
Send til smartenhet (auto)........................................................... 272
Wi-Fi ..................................................................................................... 272
Bluetooth ........................................................................................... 273
Eye-Fi-opplasting ............................................................................ 274
Samsvarsmerking............................................................................ 276
Firmware-versjon ............................................................................ 276
x
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier................................ 277
Alternativer i retusjeringsmenyen .................................................... 277
Lage retusjerte kopier............................................................................ 278
NEF (RAW)-prosessering ............................................................... 280
Beskjær ................................................................................................ 282
Endre størrelse.................................................................................. 283
D-Lighting .......................................................................................... 285
Rask retusjering................................................................................ 286
Korr. av rød øyerefleks ................................................................... 286
Rett opp .............................................................................................. 287
Fortegningskontroll........................................................................ 287
Perspektivkontroll ........................................................................... 288
Fiskeøye .............................................................................................. 288
Filtereffekter...................................................................................... 289
Monokrom ......................................................................................... 290
Bildeoverlapping ............................................................................. 291
Fargekontur....................................................................................... 293
Fotoillustrasjon................................................................................. 294
Fargeskisse......................................................................................... 294
Miniatyreffekt.................................................................................... 295
Bare valgt farge ................................................................................ 296
Malerieffekt........................................................................................ 298
Direkte sammenligning................................................................. 298
m Siste innstillinger/O Min meny............................................... 300
Velge en meny.......................................................................................... 300
m Siste innstillinger ................................................................................ 301
O Min meny .............................................................................................. 301
xi
Tekniske merknader
305
Kompatible objektiver................................................................... 305
Kompatible CPU-objektiver................................................................. 305
Kompatible objektiver uten CPU....................................................... 308
Nikon Creative Lighting System (CLS)........................................ 315
Annet tilbehør................................................................................. 321
Tilkobling av en strømforsyning og nettadapter ........................ 325
Vedlikeholde kameraet ................................................................. 327
Oppbevaring............................................................................................. 327
Rengjøring................................................................................................. 327
Rengjøre bildebrikken........................................................................... 328
Vedlikeholde kameraet og batteriet: Forholdsregler.............. 333
Tilgjengelige innstillinger............................................................. 338
Feilsøking ......................................................................................... 340
Batteri/visning.......................................................................................... 340
Opptak (Alle funksjoner) ...................................................................... 341
Opptak (P, S, A, M) ..................................................................................... 345
Avspilling ................................................................................................... 346
Bluetooth og Wi-Fi (trådløse nettverk)............................................ 348
Diverse ........................................................................................................ 348
Feilmeldinger .................................................................................. 349
Spesifikasjoner................................................................................ 356
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR-objektiver ........... 369
AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR- og AF-P
DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED-objektiver ............ 375
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR-objektiver ... 380
Minnekortkapasitet........................................................................ 387
Batteriets levetid ............................................................................ 388
Indeks................................................................................................ 390
xii
For din sikkerhet
For å forhindre skade på eiendom eller personskade, enten på deg selv eller andre,
må du lese "For din sikkerhet" i sin helhet før du bruker dette produktet.
Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene der alle som bruker dette produktet kan lese
dem.
FARE: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette
ikonet, er det stor fare for død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette
ikonet, kan det resultere i død eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette
ikonet, er det fare for personskade eller skade på eiendom.
ADVARSEL
• Må ikke brukes når du går eller betjener et motorkjøretøy.
Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til ulykker eller annen skade.
• Ikke demonter eller endre på dette produktet. Ikke berør innvendige deler
som blir eksponert etter et fall eller en annen ulykke.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for elektrisk støt eller
andre personskader.
• Skulle du oppdage avvik, som røyk, varme eller uvanlig lukt fra produktet,
må du straks koble fra batteriet eller strømforsyningen.
Hvis du fortsetter å bruke produktet, kan det oppstå brann, som kan medføre
brannskader eller andre personskader.
• Må holdes tørr. Ikke håndter produktet med våte hender. Ikke håndter
pluggen med våte hender.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller elektrisk
støt.
• Ikke la huden være i kontakt med dette produktet i lengre tid så lenge den
er på eller plugget inn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for
lavtemperaturbrannskader.
• Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlig støv eller gass, som
propan, bensin eller aerosoler.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for eksplosjon eller
brann.
xiii
• Ikke se direkte på solen eller en annen sterk lyskilde gjennom objektivet
eller kameraet.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for synsskade.
• Ikke rett blitsen eller AF-lampen mot en person som betjener et
motorkjøretøy.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.
• Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade eller
funksjonsfeil i produktet. Vær også oppmerksom på at små deler medfører
kvelningsfare. Dersom et barn svelger noe av dette produktet, må du øyeblikkelig
kontakte lege.
• Ikke vikle, sno eller tvinn nakkeremmene rundt halsen.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.
• Ikke bruk batterier, ladere eller nettadaptere som ikke spesifikt er laget for
bruk med dette produktet. Når du bruker batterier, ladere og nettadaptere
som er laget for bruk med dette produktet, må du ikke:
- Skade, modifisere, dra hardt i eller bøye ledningene eller kablene,
plassere dem under tunge gjenstander, eller utsette dem for varme eller
ild.
- Bruke reisekonvertere eller adaptere som er laget for å omforme til en
annen spenningsstyrke eller med likestrøm-til-vekselstrøm-vekselrettere.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller elektrisk
støt.
• Ikke håndter pluggen når du lader produktet eller bruker nettadapteren på
dager med tordenvær.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for elektrisk støt.
• Ikke håndter produktet med ubeskyttede hender på steder med svært høye
eller lave temperaturer.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader eller
kuldeskader.
FORSIKTIG
• Ikke la objektivet peke mot solen eller andre sterke lyskilder.
Lyset som blir fokusert av objektivet kan forårsake brann og skade produktets indre
deler. Pass på at solen er et godt stykke utenfor bildet når du tar bilder av motiver i
motlys. Sollyset som fokuseres i kameraet når solen er nær bildet kan forårsake
brann.
xiv
• Slå av dette produktet i tilfeller der bruken av det ikke er tillatt. Deaktiver
trådløse funksjoner i tilfeller der bruken av disse ikke er tillatt.
Radiofrekvensbølgene som blir sendt ut av dette produktet kan forstyrre utstyr i fly
eller sykehus eller andre medisinske fasiliteter.
• Ta ut batteriet og koble fra nettadapteren hvis dette produktet ikke skal
brukes i en lengre periode.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller
funksjonsfeil i produktet.
• Ikke berør de bevegelige delene i objektivet eller andre bevegelige deler.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade.
• Ikke avfyr blitsen når den er i kontakt med eller tett opptil huden eller
gjenstander.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader eller
brann.
• Ikke la produktet ligge på et sted hvor det blir utsatt for svært høye
temperaturer i lengre perioder, som i en stengt bil eller i direkte sollys.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller
funksjonsfeil i produktet.
FARE (Batterier)
• Håndter batteriene med forsiktighet.
Dersom du ikke overholder de følgende forholdsreglene, er det fare for lekkasje,
overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr:
- Bruk kun oppladbare batterier som er godkjent for bruk med dette produktet.
- Ikke utsett batterier for ild eller sterk varme.
- Ikke demonter.
- Ikke kortslutt polene ved å berøre dem med halsbånd, hårnåler eller andre
metallgjenstander.
- Ikke utsett batterier eller produktene de brukes med for kraftige fysiske støt.
• Ikke forsøk å lade EN-EL14a oppladbare batterier med ladere som ikke
spesifikt er laget for dette formålet.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for lekkasje,
overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.
• Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øynene, må du rense rikelig med
rent vann og straks kontakte lege.
Hvis du venter kan det oppstå skader på øyet.
xv
ADVARSEL (Batterier)
• Oppbevar batterier utilgjengelige for barn.
Skulle et barn komme til å svelge et batteri, må du straks kontakte lege.
• Ikke dypp batterier i vann eller utsett dem for regn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller
funksjonsfeil i produktet. Blir produktet vått må du straks tørke det med et håndkle
eller lignende.
• Dersom du oppdager endringer i batterier, som misfarging eller
deformering, må du straks avslutte bruken av produktet. Avslutt
oppladingen av EN-EL14a oppladbare batterier hvis de ikke lades opp
innenfor den angitte tidsperioden.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for lekkasje,
overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.
• Isoler batteripolene med teip før du kasserer batteriet.
Dersom metallgjenstander kommer i kontakt med polene, kan det oppstå sprekker,
eller batteriet kan overopphetes eller ta fyr. Resirkuler eller kasser batterier i samsvar
med lokale forskrifter.
• Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller klær, må du straks
vaske det aktuelle området rikelig med vann.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for irritasjon av
huden.
xvi
Merknader
• Ingen del av håndbøkene som følger • Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
med dette produktet, kan
skader som skyldes bruk av dette
reproduseres, overføres, omskrives,
produktet.
lagres i et søkesystem eller oversettes • Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge
til et annet språk i noen som helst form, for at informasjonen i
uansett metode, uten at det på
brukerhåndbøkene er nøyaktig og
forhånd er innhentet skriftlig tillatelse
fullstendig, setter vi pris på om du
fra Nikon.
melder fra om eventuelle feil eller
• Nikon forbeholder seg retten til når
mangler til Nikons representant i ditt
som helst og uten forvarsel å endre
område (adresser er angitt for seg selv).
utseendet på og spesifikasjonene for
maskinvaren og programvaren som er
beskrevet i disse bruksanvisningene.
Meldinger til forbrukere i Europa
FORSIKTIG: EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERIER BYTTES MED FEIL TYPE. KAST
BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
Dette symbolet angir at
elektrisk og elektronisk
utstyr skal kasseres separat.
Dette symbolet betyr at
batteriet skal kasseres
separat.
Det følgende gjelder bare
for kunder i europeiske
land:
• Dette produktet skal behandles som
spesialavfall og kastes ved en
miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen
med husholdningsavfall.
• Separat kassering og resirkulering
hjelper til med å konservere naturlige
ressurser og med å forhindre negative
konsekvenser for menneskelig helse
og miljøet, hvilket ukorrekt avhending
kan resultere i.
• Hvis du vil ha mer informasjon,
kontakter du forhandleren eller de
lokale myndighetene som har ansvaret
for avfallshåndtering.
Det følgende gjelder bare
for kunder i europeiske
land:
• Alle batterier skal behandles som
spesialavfall, uansett om de er merket
med dette symbolet eller ikke, og skal
kastes ved en miljøstasjon. Må ikke
kasseres sammen med
husholdningsavfall.
• Hvis du vil ha mer informasjon,
kontakter du forhandleren eller de
lokale myndighetene som har ansvaret
for avfallshåndtering.
xvii
Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon
Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med
skanner, digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart.
• Gjenstander som det er forbudt ved lov å
• Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon
kopiere eller reprodusere
av visse dokumenter
Ikke kopier eller reproduser papirpenger, Myndighetene har utstedt
mynter, verdipapirer, obligasjoner
forholdsregler om kopier eller
utstedt av stat eller annen myndighet,
reproduksjoner av verdipapirer utstedt
selv om slike kopier eller reproduksjoner av private selskaper (aksjer, veksler,
merkes "Prøveeksemplar".
sjekker, gavekort osv.), transportbevis
(f.eks. månedskort o.l.) eller klippekort,
Kopiering eller reproduksjon av sedler,
unntatt når et minimum av nødvendige
mynter eller verdipapirer som
kopier skal tilveiebringes for
sirkuleres i utlandet, er forbudt.
forretningsmessig bruk av et firma. I
Med mindre tillatelse er
tillegg er det forbudt å kopiere eller
forhåndsinnhentet fra myndighetene,
reprodusere pass utstedt av politiet,
er det forbudt å kopiere eller
lisenser utstedt av offentlige organer
reprodusere ubrukte frimerker eller
eller private grupper samt identitetskort
postkort som er utstedt av
og billetter, slik som passersedler eller
myndighetene.
matkuponger.
Det er forbudt å kopiere eller
reprodusere frimerker utstedt av
myndighetene og dokumenter med
lovmessig sertifisering.
xviii
• Overhold opphavsretten
I samsvar med lover om opphavsrett,
kan fotografier eller opptak av
opphavsrettslig verk som er tatt med
kameraet ikke brukes uten tillatelse fra
rettighetshaver. Unntak fra dette er
personlig bruk, men merk at selv
personlig bruk kan være begrenset for
fotografier eller opptak av utstillinger
eller forestillinger og konserter.
Kassering av datalagringsutstyr
Vær oppmerksom på at selv om du sletter bilder eller formaterer minnekort eller
annet datalagringsutstyr, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig.
Slettede filer kan noen ganger gjenopprettes fra kassert lagringsutstyr ved hjelp av
kommersiell programvare. Dette kan føre til misbruk av personlige bildedata. Det
er brukerens ansvar å sikre personvernet for denne typen data.
Før du kaster en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person,
sletter du alle data ved hjelp av kommersielle programvarer for sletting, eller
formaterer enheten og fyller den deretter helt opp med bilder som ikke inneholder
privat informasjon (for eksempel bilder av himmelen). Sikre også at du erstatter alle
bilder som er valgt for manuell forhåndsinnstilling (0 149). Før du kaster kameraet
eller overfører eierskapet til en annen person, bør du også bruke alternativet Wi-Fi >
Nullstill tilkoblingsinnstillinger (0 272) i kameraets oppsettsmeny for å slette
eventuell personlig nettverksinformasjon. Vær forsiktig slik at du unngår å skade deg
når du fysisk ødelegger en datalagringsenhet.
AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKTET ER LISENSERT UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR PERSONLIG OG
IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN KONSUMENT FOR Å (i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED AVCSTANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER (ii) AVKODE AVC-VIDEO SOM BLE KODET AV EN
KONSUMENT SOM VAR ENGASJERT I PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE
INNHENTET FRA EN VIDEOTILBYDER SOM HAR LISENS TIL Å YTE AVC-VIDEO. INGEN LISENS GIS ELLER
ANTYDES FOR NOEN ANNEN BRUK. DU KAN FÅ MER INFORMASJON FRA MPEG LA, L.L.C. SE
http://www.mpegla.com
xix
Bruk bare originalt elektronisk utstyr fra Nikon
Nikons kameraer inneholder komplekse elektroniske kretser. Bare originalt Nikontilbehør (inkludert batteriladere, batterier, nettadaptere og blitstilbehør) som er
sertifisert av Nikon og spesielt beregnet til bruk sammen med dette digitale Nikonkameraet, er konstruert for og påvist å virke innenfor Nikons driftsmessige og
sikkerhetsmessige krav for disse elektroniske kretsene.
Bruk av elektronisk ekstrautstyr som ikke er produsert av Nikon
kan skade kameraet og gjøre garantien ugyldig. Bruk av
tredjeparts oppladbare Li-ion batterier som ikke har det
holografiske Nikon-merket vist til høyre, kan påvirke kameraets
normale funksjon eller resultere i at batteriene overopphetes, tar fyr, sprekker eller
lekker.
Hvis du vil ha mer informasjon om originalt Nikon-tilbehør, kontakter du en
autorisert Nikonforhandler.
xx
D Bruk kun originalt Nikon tilbehør
Bare originalt Nikon tilbehør som er sertifisert av Nikon og spesielt
beregnet for bruk med dette digitalkameraet, fyller Nikons driftsmessige og
sikkerhetsmessige krav. BRUK AV TILBEHØR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON
KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG.
A Før du tar viktige bilder
Før du skal ta bilder ved viktige anledninger (for eksempel i bryllup eller på
reise), bør du ta et prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer
normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tapt fortjeneste
som kan være et resultat av produktfeil.
A Livslang læring
Som et ledd i Nikons forpliktelse om "livslang læring" ved produktstøtte og
opplæring finner du kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende
webområder:
• For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/
• For brukere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: http://www.nikon-asia.com/
Besøk disse nettsidene med oppdatert informasjon om produkter, nyttige
tips, svar på ofte stilte spørsmål fra brukerne (FAQ) og generelle råd om
digital bildebehandling og fotografering. Du finner mer informasjon hos
den lokale Nikon-representanten. Du finner kontaktinformasjon ved å gå til
webadressen nedenfor: http://imaging.nikon.com/
xxi
Bluetooth og Wi-Fi (trådløse lokale
nettverk)
Dette produktet er regulert av United States Export Administration Regulations
(EAR; USAs administrasjonsforskrifter for eksport). Tillatelse fra USAs myndigheter
er ikke påkrevd for eksport til andre land enn de følgende, som i skrivende stund er
underlagt embargo eller spesielle kontroller: Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og
Syria (listen kan bli endret).
Bruk av trådløse enheter kan være forbudt i noen land eller regioner. Kontakt en
Nikon-autorisert servicerepresentant før du bruker dette produktets trådløse
funksjoner utenfor kjøpslandet.
xxii
Merknader for kunder i Europa
Nikon Corporation erklærer herved at radioutstyret av type D5600 er i
samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på
følgende internettadresse:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5600.pdf.
xxiii
Sikkerhet
Selv om en av fordelene med dette produktet er at det tillater andre å fritt koble
seg til den trådløse utvekslingen av data hvor som helst innenfor dets rekkevidde,
kan følgende forekomme dersom sikkerheten ikke er aktivert:
• Datatyveri: Ondsinnede tredjeparter kan snappe opp trådløse overføringer og
stjele brukeridentiteter, passord og annen personlig informasjon.
• Uautorisert tilgang: Uautoriserte brukere kan få tilgang til nettverket og endre
data eller utføre andre ondsinnede handlinger. Merk at på grunn av trådløse
nettverks utforming kan spesialiserte angrep tillate uautorisert tilgang selv når
sikkerhet er aktivert.
• Usikrede nettverk: Hvis du kobler deg til åpne nettverk, kan du bli utsatt for
uautorisert tilgang. Bruk bare sikrede nettverk.
xxiv
Innledning
Bli kjent med kameraet
Bruk litt tid på å bli kjent med kamerakontrollene og -visningene.
Det kan være lurt å sette et bokmerke i denne delen og slå opp i den
mens du leser gjennom resten av bruksanvisningen.
Kamerahuset
18
5
4
3
2
1
6 7
8
9
10
17
16
15
11
12
13
14
1 AF-lampe.................................... 85, 237 10 Festeøyne for bærestropp...............26
2
3
4
5
6
7
Selvutløserlampe .............................. 80 11 Fn-knapp ........................................... 252
Lampe for reduksjon av rød
12 Påsettingsmerke ................................30
øyerefleks ............................... 102, 104
13 Utløserknapp for objektivet............31
Strømbryter..................................34, 39
14 I/E-knapp .................. 75, 76, 78, 79
Utløser ................................................. 52
15 Speil ................................................... 330
E/N-knapp.................... 124, 132, 134
16 Objektivfatning ...........................30, 96
Filmopptaksknapp.......................... 165
17 CPU-kontakter
Bryter for live view................... 47, 164
18 Kamerahusdeksel .....................30, 323
Funksjonsvelger ...................................4
8 Innebygd blits.................................. 101
9 M/Y-knapp................... 101, 103, 134
Innledning
1
19 20 21
22 23 24
28
27
31
26
30
25
29
19 Stereomikrofon ............................... 169 26 G-knapp .......................42, 115, 220
20 Tilbehørssko (for blitser
27 Høyttaler
(ekstrautstyr))................................. 315 28 Fokusplanmerke (E)........................96
21 Okularsensor................................8, 265 29 USB-kontakt............................ 211, 214
22 R (informasjon)-knapp........6, 9, 115 30 Kontakt for ekstern mikrofon ......170
23 Kommandohjul
31 Terminal for tilbehør...................... 324
24 A/L-knapp ..........94, 130, 200, 254
25 Kontaktdeksel
D Lukk kontaktdekslet
Lukk kameraets kontaktdeksel når kontaktene ikke er i bruk.
Fremmedlegemer i kontaktene kan forstyrre dataoverføring.
D Høyttaleren
Ikke plasser høyttaleren i nærheten av magnetiske enheter. Hvis ikke denne
forholdsregelen overholdes, kan data lagret på de magnetiske enhetene
påvirkes.
2
Innledning
47
32
33 34
36
35
37
38
39
40
46
48
49
50
45
44 43
42 41
51
32 Søkerokular ............................. 5, 41, 80 43 W/Q-knapp......................43, 185, 196
33 Diopterjustering................................ 41 44 X-knapp................................... 185, 196
34 K-knapp ................................... 56, 184 45 Stativfeste
35 P-knapp............................. 12, 166, 187 46 Vippbar og dreibar skjerm
........................13, 15, 47, 56, 184, 255
36 Multivelger ............................ 34, 39, 43
37 J (OK)-knapp ...................... 34, 39, 43 47 Øyemusling i gummi ........................80
38 N-Mark (NFC-antenne) .................... 35 48 HDMI-kontaktdeksel...................... 218
39 O-knapp ..................................... 57, 205 49 Deksel til minnekortspor ..........27, 28
40 Lampe for minnekortaktivitet ....... 51 50 Deksel til strømforsyning
41 Lås for batterideksel..........27, 28, 325
42 Batterideksel .......................27, 28, 325
(strømforsyningen er ekstrautstyr)
........................................................... 325
51 Batterilås .............................. 27, 28, 325
Innledning
3
Funksjonsvelgeren
Kameraet tilbyr et valg mellom følgende
opptaksfunksjoner.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M:
• P—Programautomatikk (0 119)
• S—Lukkerprioritert automatikk (0 121)
• A—Blenderprioritert automatikk (0 122)
• M—Manuell (0 123)
Spesialeffekter (0 65)
Autofunksjoner:
• i Auto (0 47)
• j Auto (blits av) (0 47)
Motivprogrammer (0 58)
4
Innledning
Søkeren
Merk: Displayet vises med alle indikatorene
tent for illustrative formål.
1
2
3
78
4
5
6
16
1 Rutenett for komposisjon (vises når
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
På er valgt for egendefinert
innstilling d3, Rutenett i søkeren)
............................................................ 243
Fokuspunkter......................50, 90, 236
AF-områdemarkører ..................41, 49
Advarsel om lavt batteri.................. 46
Monokrom-indikator (vises i
%-funksjon eller når Monokrom
Picture Control eller en Picture
Control basert på Monokrom er
valgt).......................................... 65, 155
"Finner ikke minnekort"-indikator 27
Fokusindikator.............................50, 96
Indikator for eksponeringslås (AE)
............................................................ 130
Lukkertid ........................................... 118
Blenderåpning (f-tall) .................... 118
Indikator for spesialeffekter ........... 65
Indikator for alternative
eksponeringer ................................ 151
9 10
11 12 1314 15
17 18 20
19
21
13 Antall gjenværende eksponeringer
14
15
16
17
18
19
20
21
..............................................................46
Antall bilder som gjenstår før
minnebufferen er full ......................77
Opptaksindikator for hvitbalanse
........................................................... 146
Eksponeringskompensasjonsverdi
........................................................... 132
Verdi for blitskompensasjon........ 134
ISO-følsomhet......................... 107, 239
Indikator for bildeoppsamling
"k" (vises når det er igjen minne til
mer enn 1000 eksponeringer).......46
Klarsignal for blitsen .........................54
Indikator for fleksiprogram .......... 120
Eksponeringsindikator .................. 124
Eksponeringskompensasjonsvisning
........................................................... 132
Elektronisk avstandsmåler ........... 237
Indikator for blitskompensasjon... 134
Indikator for
eksponeringskompensasjon ...... 132
Indikator for automatisk valgt
ISO-følsomhet ................................ 228
Varsellampe ..................................... 349
Innledning
5
R (informasjon)-knappen
Trykk på R-knappen for å vise informasjonsvisningen eller gå
gjennom visningsalternativene.
❚❚ Fotografering med søkeren
Trykk på R-knappen for å vise lukkertid,
blenderåpning, antall gjenværende
eksponeringer, AF-søkefeltfunksjon og
annen opptaksinformasjon på skjermen.
R-knapp
1
2
6
7
3
4
5
1 Opptaksfunksjon
i auto/
j auto (blits av) ..........................47
Motivprogrammer ......................58
Spesialeffekter .............................65
Eksponeringskontrollene P, S, A
og M ......................................... 118
2 Lukkertid........................................... 118
Visning av lukkertid............... 121, 124
3 Indikator for eksponeringslås (AE)
........................................................... 130
6
Innledning
8
4 Utløserfunksjon..................................75
5 Hjelp-ikon......................................... 349
6 Blenderåpning (f-tall) .................... 118
Visning av blenderåpning ... 122, 124
7 ISO-følsomhet ................................. 107
ISO-følsomhetsvisning......... 107, 229
Indikator for automatisk valgt
ISO-følsomhet ................................ 229
8 z-ikon .................................................22
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
20
22
23
24
21
9 Indikator for satellittsignal ........... 269 20 AF-søkefeltindikator .........................87
10 Indikator for Wi-Fi-tilkobling ....... 272
Fokuspunkt ................................90, 236
Indikator for Eye-Fi-tilkobling...... 274
Indikator for Bluetooth-tilkobling
............................................................ 273
Flymodus .......................................... 271
Pekeskjerms-Fn-tildeling .............. 255
Indikator for vignetteringskontroll
............................................................ 231
Innstilling for
eksponeringsforsinkelse.............. 241
Indikator for datostempel............. 243
Bildestabilisator
..................................................... 32, 232
Indikator for blitsstyring................ 246
Indikator for blitskompensasjon for
eksterne blitser............................... 318
Batteriindikator ................................. 46
Indikator for alternative
eksponeringer ................................ 151
21 Eksponeringsindikator .................. 124
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Indikator for
eksponeringskompensasjon ...... 132
Fremdriftsindikator for alternative
innstillinger..................................... 154
22 Mengde for alternativ eksponering
med ADL.......................................... 152
23 Antall gjenværende eksponeringer
..............................................................46
Opptaksindikator for hvitbalanse
........................................................... 146
Indikator for bildeoppsamling
24 "k" (vises når det er igjen minne til
mer enn 1000 eksponeringer).......46
Merk: Displayet vises med alle indikatorene tent for illustrative
formal.
Innledning
7
A Slå av skjermen
For å fjerne visningen av opptaksinformasjon fra skjermen, trykker du på
R-knappen eller trykker utløseren halvveis ned. Skjermen slås av
automatisk hvis det ikke utføres noen handlinger på omtrent 8 sekunder
(for informasjon om hvordan du velger hvor lenge skjermen skal være tent,
se Tidsbryt. for auto. avsteng. på side 240). Skjermen vil også slås av hvis
du dekker over okularsensoren eller ser gjennom søkeren.
A Infodisplay automatisk av
Okularsensoren vil automatisk slå informasjonsvisningen av hvis du legger
øyet mot søkeren mens tidsbryteren for beredskapsstilling er aktiv.
Visningen slås på igjen når du tar vekk øyet fra søkeren. Hvis du ønsker det,
kan du forhindre at informasjonsvisningen slår seg av ved å bruke
alternativet Infodisplay automatisk av (0 265) i oppsettsmenyen. Merk
imidlertid at uavhengig av alternativet som er valgt, vil
informasjonsvisningen slås av når tidsbryteren for beredskapsstilling
utløper.
8
Innledning
❚❚ Live view og filmmodus
Drei på bryteren for live view når du
fotograferer med søkeren for å starte live
view (0 47). Du kan deretter trykke på
R-knappen for å gå gjennom
visningsalternativene slik det er vist
nedenfor.
R-knapp
Vis detaljerte
fotografiindikatorer
Vis filmindikatorer (0 164)*
Vis detaljerte
fotografiindikatorer*
Skjul indikatorer*
Rutenett for komposisjon*
* Under filminnspilling viser en beskjæring området som er tatt opp. Sirklene
angir filmbeskjæringens ytterkanter (området utenfor beskjæringen er
grått når filmindikatorene vises).
Innledning
9
Live view-visningen
q
w
e
r
t
y
Element
q Opptaksfunksjon
Indikator for manuelle
w filminnstillinger
e Gjenstående tid
r Vindstøyreduksjon
t Mikrofonfølsomhet
y Lydnivå
u Fokuspunkt
10 Innledning
u
Beskrivelse
Gjeldende innstilling som er valgt
med funksjonsvelgeren.
Vises når På er valgt for Manuelle
filminnstillinger med
eksponeringskontroll M.
Gjenstående tid før live view
avsluttes automatisk. Vises dersom
opptaket avsluttes i løpet av 30 s
eller mindre.
Vises når På er valgt for
Filminnstillinger >
Vindstøyreduksjon i
opptaksmenyen.
Mikrofonfølsomhet for filmopptak.
Lydnivå for lydopptak. Vises i rødt
dersom nivået er for høyt; juster
mikrofonens følsomhet i samsvar
med dette.
Gjeldende fokuspunkt. Visningen
varierer med valgt alternativ for
AF-søkefeltfunksjon (0 89).
0
47, 58,
65, 118
169
11
169
169
169
49
i
o !0
!1
!2
!3
Element
i Filmbildestørrelse
o Fokusfunksjon
!0 AF-søkefeltfunksjon
!1 "Ingen film"-ikon
Gjenstående tid
!2 (filmfunksjon)
!3
Eksponeringsindikator
Beskrivelse
Bildestørrelsen i filmer som er tatt
opp i filmfunksjon.
Gjeldende fokusfunksjon.
Gjeldende AF-søkefeltfunksjon.
Indikerer at filmer ikke kan tas opp.
Gjenstående opptakstid i
filmfunksjon.
Indikerer om fotografiet blir undereller overeksponert med gjeldende
innstillinger (kun
eksponeringskontroll M).
0
168
83
89
—
165
124
D Nedtellingsvisningen
En nedtelling vises 30 s før live view stopper automatisk (0 10);
tidsbryteren lyser rødt 5 s før tiden for automatisk avstengning går ut
(0 240) eller dersom live view er i ferd med å avsluttes for å beskytte de
indre kretsene. Avhengig av opptaksforholdene, kan telleren vises
umiddelbart når live view velges. Filminnspillingen avsluttes automatisk
når tidsbryteren går ut, uavhengig av hvor mye innspillingstid som er
tilgjengelig.
Innledning 11
P-knapp
For å endre innstillingene nederst i
informasjonsvisningen, trykker du på
P-knappen, og markerer deretter
elementene ved bruk av multivelgeren.
Trykk på J for å vise alternativer for det
markerte elementet. Du kan også endre
innstillingene ved å trykke på P-knappen
under live view.
• Bildekvalitet (0 98)
• Bildestørrelse (0 100)
• Automatikk for alternative
eksponeringer (0 151)
• HDR (High Dynamic Range) (0 138)
• Aktiv D-Lighting (0 136)
• Hvitbalanse (0 140)
• ISO-følsomhet (0 107)
• Picture Control (0 155)
• Fokusfunksjon (0 82)
• AF-søkefeltfunksjon (0 87)
• Lysmåling (0 128)
• Blitsfunksjon (0 102, 104)
• Blitskompensasjon (0 134)
• Eksponeringskompensasjon (0 132)
12 Innledning
P-knapp
Fotografering med
søkeren
Live view
Skjermen
Skjermen kan vinkles og dreies som vist nedenfor.
180°
90°
180°
Normal bruk: Brett skjermen mot
kameraet med fronten utover.
Skjermen brukes vanligvis i denne
posisjonen.
Lav-vinkel bilder: Vipp skjermen opp
for å ta bilder i live view med
kameraet holdt lavt.
Høy-vinkel bilder: Vipp skjermen ned
for å ta bilder i live view med
kameraet holdt høyt.
Selvportretter: Bruk for
selvportretter i live view. Skjermen
viser et speilbilde av hva som vil
vises i det endelige bildet.
Innledning 13
D Bruke skjermen
Drei skjermen forsiktig innenfor grensene som vises. Ikke bruk for stor kraft.
Kameraet eller skjermen kan skades hvis du ikke følger disse
forholdsreglene. For å beskytte skjermen når kameraet ikke er i bruk,
bretter du den tilbake med fronten vendt mot kamerahuset.
Du må ikke løfte eller bære kameraet i skjermen. Kameraet kan skades hvis
du ikke følger denne forholdsregelen.
14 Innledning
Bruke berøringsskjermen
Berøringsskjermen kan brukes med følgende handlinger:
Sveip
Sveip en finger raskt til venstre eller høyre
over skjermen.
Skyv
Skyv en finger over skjermen.
Strekk/klyp
Plasser to fingre på skjermen og flytt dem
fra hverandre eller klyp dem sammen.
Innledning 15
D Berøringsskjermen
Berøringsskjermen er følsom for statisk elektrisitet, og det kan hende at den
ikke responderer hvis den er dekket med beskyttelsesfilm fra tredjeparter
eller berøres med negler eller hanskekledte hender. Ikke bruk overdreven
kraft når du berører skjermen og ikke bruk skarpe gjenstander på den.
D Bruke berøringsskjermen
Det kan hende at berøringsskjermen ikke responderer som forventet hvis
du forsøker å betjene den mens du lar håndflaten eller en annen finger
hvile på den et annet sted. Det kan hende at skjermen ikke reagerer på
andre bevegelser hvis berøringen din er for myk, fingrene dine flyttes for
raskt eller over en for kort avstand eller ikke har konstant kontakt med
skjermen, eller hvis bevegelsen av de to fingrene i et klyp eller en strekk
ikke er riktig koordinert.
A Aktivere eller deaktivere berøringskontroll
Berøringskontroll kan aktiveres eller deaktiveres ved bruk av alternativet
Berøringskontroll i oppsettsmenyen (0 263). Velg Aktiver for å aktivere
berøringskontroll for opptak, avspilling og menynavigasjon eller Bare
avspilling for å kun aktivere berøringskontroll for avspilling.
16 Innledning
Fotografering med berøringsskjermen
Trykk på ikonene i opptaksdisplayet for å justere
kamerainnstillingene (merk at ikke alle ikoner vil respondere på
berøringsskjermbetjening). Under live view kan du også ta bilder
ved å trykke på skjermen.
❚❚ Fotografering med søkeren
Bruk berøringsskjermen til å justere innstillingene i
informasjonsvisningen (0 6).
Valg av motiv/effekt
Når du bruker motivprogrammer eller spesialeffekter (0 58, 65), kan
du trykke på opptaksfunksjonsikonet for å velge et motivprogram
eller en effekt. Trykk på x eller y for å vise de forskjellige
alternativene, og trykk på et ikon for å velge og gå tilbake til forrige
display.
Lukkertid og blenderåpning
Med eksponeringskontroll S, A og M kan du trykke på w-ikonet ved
siden av visningen av lukkertid eller blenderåpning for å vise x- og
y-kontroller, som du kan trykke på for å velge en ny verdi. Trykk på
1 for å avslutte når innstillingen er ferdig.
Innledning 17
Opptaksalternativer
For å endre kamerainnstillingene (0 12) trykker du på z-ikonet i
nederste høyre hjørne av displayet og trykker deretter på ikonene
for å vise alternativer for den motsvarende innstillingen. Trykk på
ønsket alternativ for å velge det og gå tilbake til forrige display.
Hvis du blir bedt om å velge en verdi som
vist til høyre, redigerer du verdien ved å
trykke på u eller v. Trykk deretter på tallet
eller trykk på 0 for å velge det og gå
tilbake til forrige display.
For å avslutte uten å endre innstillingene,
trykker du på 2.
18 Innledning
❚❚ Live view-fotografering
Bruk berøringsskjermen til å ta bilder og justere innstillingene.
Ta bilder (berøringslukker)
Berør motivet på skjermen for å fokusere.
Fokuset låses til du tar fingeren av skjermen
for å ta bildet (vær oppmerksom på at
berøringslukkeren ikke kan brukes når MF –
manuell fokusering – er valgt som
fokusmodus). Se side 83 for mer informasjon om
berøringsfokusering.
Trykk på ikonet til høyre for å deaktivere
berøringslukkeren. Ikonet endres til 7.
Dette angir at lukkeren ikke lenger blir
utløst når du tar fingeren av skjermen.
Berøringslukkeren fortsetter å være av (7) under innspilling av
film, men du kan når som helst fokusere på nytt ved å berøre
motivet på skjermen.
Innledning 19
D Ta bilder ved hjelp av alternativer for opptak med berøringsskjerm
Utløseren kan brukes til å fokusere og ta bilder selv når 3-ikonet vises for å
vise at berøringsopptaksalternativene er aktive. Bruk utløseren til å ta bilder
med serieopptaksfunksjonen (0 76) og under filmopptak.
Berøringsopptaksalternativene kan kun brukes til å ta ett bilde om gangen
under serieopptak og kan ikke brukes til å ta bilder under filmopptak.
Med selvutløserfunksjonen (0 79) låses fokus på det valgte motivet når du
berører skjermen, og selvutløseren starter når du løfter fingeren fra
skjermen. I standardinnstillingen utløses lukkeren cirka 10 s etter at
selvutløseren starter; forsinkelsen og antall bilder kan endres ved bruk av
egendefinert innstilling c3 (Selvutløser, 0 241). Hvis alternativet som er
valgt for Antall bilder er større enn 1, vil kameraet automatisk ta et bilde
etter det andre til det valgte antall bilder er tatt.
20 Innledning
Valg av motiv/effekt
Når du bruker motivprogrammer eller spesialeffekter (0 58, 65), kan
du trykke på opptaksfunksjonsikonet for å velge et motivprogram
eller en effekt. Trykk på x eller y for å vise de forskjellige
alternativene, og trykk på et ikon for å velge og gå tilbake til forrige
display.
Lukkertid og blenderåpning
Med eksponeringskontroll S, A og M vises x- og y-kontrollene når
du trykker på lukkertids- eller blenderåpningsvisningen, og du kan
da trykke på kontrollene for å velge en ny verdi. Trykk på 1 for å
avslutte når innstillingen er ferdig.
Innledning 21
Opptaksalternativer
I live view aktiveres informasjonsvisningen når du trykker på
P-knappen eller trykker på z-ikonet på skjermen (0 12, 166). Trykk
på en innstilling for å vise alternativer, og trykk deretter på ønsket
alternativ for å velge det og gå tilbake til live view.
Hvis du blir bedt om å velge en verdi som
vist til høyre, redigerer du verdien ved å
trykke på u eller v. Trykk deretter på tallet
eller trykk på 0 for å velge det og gå
tilbake til forrige display.
For å avslutte uten å endre innstillingene,
trykker du på 2.
22 Innledning
Vise bilder
Berøringsskjermen kan brukes til følgende avspillingshandlinger
(0 56, 184).
Vise andre
bilder
Sveip til venstre eller høyre for å
vise andre bilder.
Rulle raskt til
andre bilder
I fullskjerm kan du berøre bunnen
av skjermen for å vise en
fremdriftslinje. La deretter fingeren
gli til venstre eller høyre for å rulle
raskt til andre bilder.
Bildefremdriftslinje
Zoome inn
(kun
fotografier)
Bruk strekk- og klypebevegelser for
å zoome inn og ut, og skyv for å
rulle (0 196).
Innledning 23
Vise
miniatyrbilder
For å "zoome ut" til en
miniatyrbildevisning (0 185) må
du bruke en klypebevegelse i
avspilling på full skjerm. Bruk klyp
og strekk for å velge antall bilder
som vises fra 4, 12 eller 80 bilder.
Vise filmer
Trykk på guiden på skjermen for å
starte filmavspilling (filmer
indikeres av et 1-ikon). Trykk på
displayet for å pause eller
gjenoppta, eller trykk på 1 for å
avslutte og gå tilbake til avspilling
på full skjerm (merk at noen av
ikonene som vises under
filmavspilling ikke responderer når
du berører skjermen).
24 Innledning
Guide
Bruke menyene
Berøringsskjermen kan brukes til følgende menyhandlinger.
Rulle
Skyv opp eller ned for å rulle.
Velge en
meny
Trykk på et menyikon for å velge en
meny.
Velge
alternativer/
justere
innstillinger
Trykk på menyelementer for å vise
alternativer, og trykk på ikonene
eller gliderne for å endre. For å
avslutte uten å endre
innstillingene, trykker du på 1.
Innledning 25
De første trinnene
Fest bærestroppen
Fest bærestroppen forsvarlig til de to festeøynene på kameraet.
Lad opp batteriet
Hvis en universaladapter er inkludert, løfter du støpselet opp og
kobler til universaladapteren som vist til venstre nedenfor.
Kontroller at støpselet trykkes helt inn i adapteren. Sett inn batteriet
og plugg i laderen. Et helt tomt batteri vil lades helt opp på cirka 1
time og 50 minutter.
Batteriet lades
Lading ferdig
D Batteriet og batteriladeren
Les og følg advarslene og forholdsreglene på side xiii–xvi og 333–337 i denne
bruksanvisningen.
26 De første trinnene
Sett inn batteriet og minnekortet
Kontroller at strømbryteren er satt på OFF (AV) før du setter inn eller
tar ut batteriet eller minnekortene. Sett inn batteriet som vist, og
bruk batteriet for å holde den oransje batterilåsen trykket til én side.
Låsen låser batteriet på plass når det er satt helt inn.
Batterilås
Skyv inn minnekortet i retningen som vist til det klikker på plass.
A Klokkebatteriet
Kameraklokken får strøm fra en uavhengig, oppladbar strømkilde som
lades opp ved behov når hovedbatteriet er satt i kameraet. Tre dagers
opplading vil gi strøm til klokken i cirka en måned. Dersom en advarsel om
at klokken ikke er stilt inn vises når kameraet slås på, er klokkebatteriet
utladet, og klokken vil være nullstilt. Still klokken på riktig dato og
klokkeslett.
De første trinnene 27
❚❚ Ta ut batteriet og minnekortene
Fjerne minnekort
Etter å ha forsikret deg om at lampen for
minnekortaktivitet ikke lyser, kan du slå av
kameraet, åpne dekslet til minnekortsporet
og trykke på kortet for å støte det ut (q).
Deretter kan du ta ut kortet for hånd (w).
16GB
Ta ut batteriet
Slå av kameraet og åpne batteridekslet for å
ta ut batteriet. Skyv batterilåsen i retningen
som vises med pilen for å frigjøre batteriet,
og ta så ut batteriet for hånd.
D Minnekort
• Minnekort kan være varme etter bruk. Vær forsiktig når du tar ut
minnekortet fra kameraet.
• Ikke fjern minnekort fra kameraet, slå av kameraet eller ta ut eller koble fra
strømkilden under formatering eller mens data lagres, slettes eller
kopieres til en datamaskin. Følges ikke denne forholdsregelen, kan data
gå tapt, eller kameraet eller minnekortet kan bli skadet.
• Ikke berør kortterminalene med fingrene eller metallgjenstander.
• Ikke bøy eller mist kortet i bakken, og pass på at det ikke utsettes for
kraftige slag eller støt.
• Bruk ikke kraft på kortrammen. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen,
kan kortet bli skadet.
• Må ikke utsettes for vann, varme, høy fuktighet eller direkte sollys.
• Ikke formater minnekort i en datamaskin.
28 De første trinnene
Åpne skjermen
Åpne skjermen som vist. Ikke bruk for stor kraft.
De første trinnene 29
Sett på et objektiv
Pass på at det ikke kommer støv inn i kameraet når du tar av
objektivet eller kamerahusdekslet. Objektivet som vanligvis tjener
som illustrasjon i denne bruksanvisningen er et AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6 G VR.
Ta av
kamerahusdekslet
Ta av bakre
objektivdeksel
Påsettingsmerke (kamera)
Pass sammen
påsettingsmerkene
Påsettingsmerke (objektiv)
Drei objektivet som vist til det klikker på plass.
Pass på at du fjerner objektivdekslet før du tar bilder.
30 De første trinnene
A Objektiver med knapp for inntrekkbart objektiv
Før du bruker kameraet, låser du opp og trekker ut objektivet. Hold
knappen for inntrekkbart objektiv trykket ned (q) og drei zoomringen som
vist (w).
Knapp for inntrekkbart objektiv
Bilder kan ikke tas når objektivet er trukket inn;
hvis en feilmelding vises som følge av at
kameraet har blitt slått på med objektivet
inntrukket, dreier du zoomringen til meldingen
ikke lenger vises.
A Ta av objektivet
Pass på at kameraet er slått av når du tar av eller
bytter objektiv. For å ta av objektivet, trykker du
på og holder nede utløserknappen for
objektivet (q) mens du vrir objektivet med
urviseren (w). Sett på objektivdekslene og
kamerahusdekslet når du har fjernet objektivet.
A A-M-, M/A-M- og A/M-M-brytere
Når du bruker autofokus sammen med et
objektiv som har en A-M-funksjonsbryter, skyver
du bryteren til A (dersom objektivet har en
M/A-M- eller A/M-M-bryter, velg M/A eller A/M). For
informasjon om andre objektiver som kan
brukes med dette kameraet, se side 305.
De første trinnene 31
A Bildestabilisator (VR)
Dersom objektivet støtter dette, kan du
aktivere bildestabilisatoren ved å velge På
under Optisk VR i opptaksmenyen (0 232).
Hvis objektivet er utstyrt med en
bildestabilisatorbryter, kan du alternativt skyve
denne til ON. En bildestabilisatorindikator vises i
informasjonsvisningen når bildestabilisatoren
er på.
A Trekke inn objektiver med knapp for inntrekkbart objektiv
For å trekke inn objektivet når kameraet ikke er
i bruk, trykker du og holder knappen for
inntrekkbart objektiv nede (q) og dreier
zoomringen til "L" (låst) posisjon som vist (w).
Trekk inn objektivet før du fjerner det fra
kameraet, og pass på at du ikke trykker på
knappen for inntrekkbart objektiv når du fester
eller fjerner objektivet.
32 De første trinnene
Konfigurering av kameraet
❚❚ Oppsett ved hjelp av en smarttelefon eller et nettbrett
Før du fortsetter må du sjekke kameraet for å sikre at
batteriet er fulladet og at minnekortet har ledig plass. På
smarttelefonen eller nettbrettet ditt ("smartenhet" i det
følgende), installerer du SnapBridge-appen som
beskrevet på det fremre omslagets innside og aktiverer Bluetooth
og Wi-Fi. Merk at den faktiske tilkoblingen til kameraet vil bli gjort
ved hjelp av SnapBridge-appen. Ikke bruk Bluetooth-innstillingene i
innstillings-appen på smartenheten din. Følgende instruksjoner
refererer til versjon 2.0 av SnapBridge-appen. For informasjon om
den nyeste versjonen, se SnapBridge: Tilkoblingsveiledning (pdf),
tilgjengelig for nedlasting fra følgende nettsted:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
De første trinnene 33
De faktiske skjermvisningene på kameraet og smartenheten kan
variere fra de som er vist nedenfor.
1 Kamera: Slå på kameraet. En dialogboks
for språkvalg vil bli vist.
Bruk multivelgeren og J-knappen til å navigere gjennom
menyene.
Strømbryter
1 Opp
J-knapp (velg)
4
Venstre
2 Høyre
3 Ned
Multivelger
Trykk på 1 og 3 for å markere et språk og trykk på J for å velge.
Du kan når som helst endre språket med alternativet Språk
(Language) i oppsettsmenyen.
34 De første trinnene
2 Kamera: Trykk på J når dialogboksen til
høyre vises. Hvis dialogboksen til
høyre ikke vises eller hvis du ønsker å
konfigurere kameraet på nytt,
markerer du Koble til smartenhet i
oppsettsmenyen og trykker på J. Hvis
du ikke ønsker å bruke en smartenhet til å konfigurere
kameraet, må du stille inn klokken manuelt (0 40).
3 Kamera/smartenhet: Start paring.
• Android-enheter med NFC-støtte: Når du har
sjekket at NFC er aktivert på
smartenheten, holder du kameraets
H (N-Mark) inntil NFC-antennen på
smartenheten for å starte SnapBridgeappen. Følg deretter instruksjonene på
skjermen før du fortsetter til trinn 7.
Hvis nedlastningssiden til SnapBridge vises, laster du ned og
installerer appen før du gjentar trinnene ovenfor.
• iOS-enheter og Android-enheter uten NFC-støtte: Trykk på kameraets
J-knapp for å forberede kameraet for paring.
De første trinnene 35
4 Kamera: Bekreft at kameraet viser
meldingen som vises til høyre og
klargjør smartenheten.
5 Smartenhet: Start SnapBridge-appen og
trykk på Pair with camera (Pare med
kamera). Hvis du blir bedt om å velge
et kamera, trykker du på
kameranavnet.
6 Smartenhet: Trykk på kameranavnet i
dialogboksen "Pair with camera (Pare
med kamera)". Hvis du parer et kamera
med en iOS-enhet for første gang,
vises paringsinstruksjoner først. Etter å
ha lest instruksjonene, ruller du til
bunnen av visningen og trykker på
Understood (Forstått). Hvis du
deretter blir bedt om å velge tilbehør,
trykker du på kameranavnet igjen (det
kan ta litt tid før kameranavnet vises).
36 De første trinnene
7 Kamera/smartenhet: Bekreft at både kameraet og smartenheten
viser det samme sekssifrede nummeret. Noen versjoner av iOS
viser kanskje ikke et nummer. Hvis det ikke vises noe nummer,
fortsett til trinn 8.
8 Kamera/smartenhet: Trykk på J på kameraet og trykk på PAIR
(PARE) på smartenheten (visningen på skjermen avhenger av
enheten og operativsystemet).
De første trinnene 37
9 Kamera/smartenhet: Fullfør paringen.
• Kamera: Trykk på J når meldingen til
høyre vises.
• Smartenhet: Trykk på OK når meldingen
til høyre vises.
10 Kamera: Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
oppsettet.
• Hvis du vil at kameraet skal legge stedsdata til bilder, velg Ja som svar
på "Laste ned stedsdata fra smartenheten?", aktiver deretter
stedstjenester på smartenheten og aktiver Auto link options
(Automatiske koblingsalternativer) > Synchronize location
data (Synkroniser stedsdata) i -fanen på SnapBridgeappen.
• For å synkronisere kameraklokken med den tiden som vises på
smartenheten, velg Ja som svar på "Synkronisere klokken med
smartenheten?" og aktiver deretter Auto link options
(Automatiske koblingsalternativer) > Synchronize clocks
(Synkroniser klokker) i -fanen på SnapBridge-appen.
Smartenheten og kameraet er nå sammenkoblet. Bilder du tar med
kameraet lastes automatisk opp til smartenheten.
38 De første trinnene
❚❚ Konfigurere via kameramenyene
Du kan stille kameraklokken manuelt.
1 Slå på kameraet.
En dialogboks for valg av språk vises.
Bruk multivelgeren og J-knappen til å navigere gjennom
menyene.
Strømbryter
1 Opp
J-knapp (velg)
4
Venstre
2 Høyre
3 Ned
Multivelger
Trykk på 1 og 3 for å markere et språk og trykk på J for å velge.
Du kan når som helst endre språket med alternativet Språk
(Language) i oppsettsmenyen.
De første trinnene 39
2 Trykk på G når dialogboksen til
høyre vises.
G-knapp
3 Still kameraklokken.
Bruk multivelgeren og J-knappen til å stille kameraklokken.
q
w
Velg tidssone
e
Velg et alternativ for sommertid
Velg datoformat
r
Still inn tid og dato (merk deg at
kameraet bruker en 24-timers
klokke)
Klokken kan justeres når som helst ved å bruke alternativet
Tidssone og dato > Dato og klokkeslett i oppsettsmenyen.
40 De første trinnene
Fokuser søkeren
Etter at du har fjernet
objektivdekslet, dreier du
diopterjusteringen til AFområdemarkørene er i skarpt
fokus. Når du håndterer
kontrollen og har øyet inntil
søkeren, må du passe på at du
ikke får fingeren eller en negl i øyet.
AF-områdemarkører
Søkeren er ikke i fokus
Søkeren er i fokus
Kameraet er nå klart for bruk. Fortsett til side 47 for mer informasjon
om å ta bilder.
De første trinnene 41
Veiledning
Kameramenyer: En oversikt
Du finner de fleste alternativene for opptak,
avspilling og oppsett i kameramenyene.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
G-knapp
Faner
Velg mellom følgende menyer:
• D: Avspilling (0 220)
• C: Opptak (0 223)
• A: Egendefinerte innstillinger
(0 233)
• B: Oppsett (0 257)
• N: Retusjering (0 277)
• m/O: Siste innstillinger eller Min
meny (standardinnstillingen er
Siste innstillinger; 0 300)
Glideren viser posisjonen i
menyen du bruker for
øyeblikket.
Gjeldende innstillinger angis
med ikoner.
Menyalternativer
Alternativer i gjeldende meny.
Hjelp-ikon (0 43)
42 Veiledning
Bruke kameramenyene
❚❚ Menykontroller
Bruk multivelgeren og J-knappen til å navigere i kameramenyene.
1: Flytt markøren opp
J-knapp: Velg det
markerte elementet
4: Avbryt og gå tilbake til
forrige meny
2: Velg det markerte
elementet eller vis
undermenyen
3: Flytt markøren ned
A d (hjelp)-ikonet
Hvis et d-ikon vises i nederste venstre hjørne av skjermen, kan en
beskrivelse av alternativet eller menyen som er valgt for øyeblikket, vises
ved å trykke på W (Q)-knappen. Trykk på 1 eller 3 for å rulle gjennom
visningen. Trykk på W (Q) igjen for å gå tilbake til menyene.
W (Q)-knapp
Veiledning 43
❚❚ Navigere i menyene
Følg trinnene nedenfor for å navigere i menyene.
1 Vis menyene.
Trykk på G-knappen for å
vise menyene.
G-knapp
2 Marker ikonet for gjeldende
meny.
Trykk på 4 for å markere
ikonet for gjeldende meny.
3 Velg en meny.
Trykk på 1 eller 3 for å velge ønsket meny.
4 Plasser markøren i den
valgte menyen.
Trykk på 2 for å plassere
markøren i den valgte
menyen.
44 Veiledning
5 Marker et menyelement.
Trykk på 1 eller 3 for å
markere et menyelement.
6 Vis alternativer.
Trykk på 2 for å vise
alternativene for det valgte
menyelementet.
7 Marker et alternativ.
Trykk på 1 eller 3 for å
markere et alternativ.
8 Velg det markerte elementet.
Trykk på J for å velge det markerte elementet. Hvis
du vil avslutte uten å velge, trykker du på
G-knappen.
Legg merke til følgende:
• Menyelementer som vises i grått, er ikke tilgjengelige for
øyeblikket.
• Å trykke på 2 gir vanligvis samme resultat som å trykke på J,
men i noen tilfeller kan du kun velge ved å trykke på J.
• For å gå ut av menyene og gå tilbake til opptaksfunksjonen,
trykker du utløseren halvveis ned (0 52).
Veiledning 45
Batterinivået og antall gjenværende
eksponeringer
Trykk på R-knappen, og kontroller batterinivået og antall
gjenværende eksponeringer i informasjonsvisningen.
Batterinivå
R-knapp
Antall gjenværende
eksponeringer
Batterinivå
En advarsel vises også i søkeren dersom batterinivået er lavt. Hvis
informasjonsvisningen ikke vises når du trykker på R-knappen, er
batteriet utladet og må lades opp på nytt.
Informasjonsvisning
L
K
Søker
—
—
H
d
H
(blinker)
Beskrivelse
Batteriet er helt oppladet.
Batteriet er delvis utladet.
Lavt batterinivå. Klargjør et fullt oppladet
ekstrabatteri eller forbered lading av
batteriet.
d
Batteriet er utladet. Lad opp batteriet.
(blinker)
Antall gjenværende eksponeringer
Verdier over 1000 vises i tusenvis, indikert av bokstaven "k".
46 Veiledning
Grunnleggende fotografering og avspilling
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j)
Dette avsnittet forklarer hvordan du tar bilder
med funksjonene i og j. i og j kan brukes
som automatiske "pek-og-skyt"-funksjoner der de
fleste av innstillingene styres av kameraet og
justeres i henhold til opptaksforholdene. Den
eneste forskjellen mellom de to funksjonene er at
blitsen ikke avfyres i j-funksjonen.
1 Drei funksjonsvelgeren til
Funksjonsvelger
i eller j.
Du kan komponere bilder i søkeren eller
på skjermen (live view). Drei på bryteren
for live view for å starte live view.
Bryter for live view
Komponere bilder i
søkeren
Komponere bilder på
skjermen (live view)
Grunnleggende fotografering og avspilling 47
2 Gjør klart kameraet.
Fotografering med søkeren: Når du komponerer bilder i søkeren,
holder du håndtaket i høyre hånd og lar kamerahuset eller
objektivet hvile i venstre hånd. Hold albuene mot siden av
brystkassen.
Live view: Når du komponerer bilder på skjermen, holder du
håndtaket i høyre hånd og lar objektivet hvile i venstre hånd.
A Komponere bilder i høydeformat (stående)
Hold kameraet som vist nedenfor når du komponerer bilder i høydeformat
(stående).
Komponere bilder i søkeren
48 Grunnleggende fotografering og avspilling
Komponere bilder på skjermen
3 Komponer fotografiet.
Fotografering med søkeren: Komponer et
fotografi i søkeren med hovedmotivet
innenfor AF-områdemarkørene.
AF-områdemarkører
Live view: Når du bruker
standardinnstillingene, oppdager
kameraet automatisk ansikter og velger
fokuspunktet. Hvis kameraet ikke
oppdager et ansikt, vil det i stedet
fokusere på motiver rundt sentrum av
bildefeltet.
Fokuspunkt
A Bruk av zoomobjektiv
Før du fokuserer, dreier du på zoomringen for å Zoome inn
justere brennvidden og komponere bildet.
Bruk zoomringen til å zoome inn på motivet slik
at det fyller et større område av bildet, eller
zoom ut for å få med mer av motivområdet i det
endelige bildet (velg lengre brennvidder for å
zoome inn, kortere brennvidder for å zoome
ut).
Zoomring
Zoome ut
Grunnleggende fotografering og avspilling 49
4 Trykk utløseren halvveis ned.
Fotografering med søkeren:
Fokuspunkt
Trykk utløseren halvveis ned
for å fokusere (hvis
belysningen av motivet er
utilstrekkelig, kan blitsen
sprette opp og AF-lampen
kan tennes). Når
fokuseringen er ferdig, vil du
Fokusindikator
høre et pipesignal (du vil
kanskje ikke høre et
pipesignal dersom motivet er i bevegelse) og det aktive
fokuspunktet og fokusindikatoren (I) vil komme til syne i
søkeren.
Fokusindikator
I
I (blinker)
Beskrivelse
Motivet er i fokus.
Kameraet kan ikke fokusere ved bruk av autofokus. Se
side 86.
Live view: Fokuspunktet blinker grønt
mens kameraet fokuserer. Fokuspunktet
vises i grønt hvis kameraet er i stand til å
fokusere; hvis kameraet ikke kan
fokusere, blinker fokuspunktet rødt.
50 Grunnleggende fotografering og avspilling
5 Ta bildet.
Trykk utløseren mykt ned
resten av veien for å løse ut
lukkeren og ta bildet.
Lampen for
minnekortaktivitet lyser og
fotografiet vises på skjermen
i noen få sekunder. Ikke ta ut
minnekortet eller fjern eller
koble fra strømkilden før
lampen har slukket, og
opptaket er fullført.
Lampe for
minnekortaktivitet
Drei på bryteren for live view
for å avslutte live view.
Grunnleggende fotografering og avspilling 51
A Utløseren
Kameraet har en totrinns utløser. Kameraet fokuserer når du trykker
utløseren halvveis ned. Trykk utløseren helt ned for å ta bildet.
Fokuser:
Ta bildet:
trykk halvveis ned
trykk hele veien ned
Hvis du trykker utløseren halvveis ned, avsluttes også avspillingen og
kameraet gjøres klart for umiddelbar bruk.
A Automatisk motivvalg
Hvis live view er valgt i funksjon i eller j,
analyserer kameraet automatisk motivet og
velger passende opptaksfunksjon når du
trykker utløseren halvveis ned for å fokusere
med autofokus. Valgt funksjon vises på
skjermen.
c
d
e
Portrett
Landskap
Nærbilde
f
Nattportrett
Z
Auto
b
Auto (blits av)
Portrett av mennesker
Landskap og bybilder
Motiver nær kameraet
Portrettmotiver som komponeres mot en mørk
bakgrunn
Motiver som passer til funksjon i eller j, eller
som ikke faller inn under de kategoriene som er
listet opp ovenfor
52 Grunnleggende fotografering og avspilling
A Tidsbryteren for beredskapsstilling (fotografering med søkeren)
For å redusere utlading av batteriet slås
informasjonsvisningen av dersom det ikke utføres noen
handling i cirka åtte sekunder. Trykk utløseren halvveis ned for
å reaktivere visningen. Tidsintervallet før tidsbryteren for
beredskapsstilling slås av automatisk, kan velges ved bruk av
egendefinert innstilling c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng.; 0 240).
Lysmålere av
Lysmålere på
A Tidsbryteren for beredskapsstilling (live view)
Skjermen skrus av hvis du ikke utfører noen handlinger i omtrent ti
minutter. Tidsintervallet før skjermen slås av automatisk, kan velges ved
bruk av egendefinert innstilling c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng.; 0 240).
A Forhåndsvisning av zoom i live view
For å forstørre bildet på skjermen inntil cirka 8,3× for nøyaktig fokusering,
trykker du på X-knappen. Mens visningen gjennom objektivet er zoomet
inn, vises et navigeringsvindu i en grå ramme nederst til høyre på skjermen.
Bruk multivelgeren til å gå til områder av bildefeltet som ikke er synlig på
skjermen, eller trykk på W (Q) for å zoome ut.
X-knapp
Navigeringsvindu
Grunnleggende fotografering og avspilling 53
A Den innebygde blitsen
Dersom det er nødvendig med ekstra
belysning for å få riktig eksponering med
funksjonen i, spretter den innebygde blitsen
opp automatisk når utløseren trykkes halvveis
ned (0 101). Hvis blitsen er hevet, kan du bare
ta fotografier når klarsignalet for blitsen (M)
vises. Blitsen lades hvis klarsignalet for blitsen
ikke vises; løft fingeren kort fra utløseren og
prøv igjen.
Når blitsen ikke er i bruk, må du sette den
tilbake til lukket posisjon ved å trykke den
forsiktig nedover til den går i lås med et klikk.
A Eksponering
Avhengig av motivet, kan eksponeringen være forskjellig fra det som kan
oppnås når live view ikke brukes.
54 Grunnleggende fotografering og avspilling
D Opptak med live view-funksjon
Selv om de ikke vil vises på det endelige bildet, kan ujevne kanter,
fargefrynser, moaré og lyse punkter vises på skjermen, mens lyse områder
eller bånd kan vises i noen områder med blinkende skilter og andre
pulserende lyskilder, eller hvis motivet belyses kort av en blits eller en
annen sterk, momentan lyskilde. Fortegning kan også forekomme med
motiver i bevegelse, spesielt hvis kameraet panoreres horisontalt eller
dersom en gjenstand beveger seg i høy hastighet horisontalt gjennom
bildefeltet. Flimmer og bånd som vises på skjermen under belysning med
lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller natriumlamper kan reduseres ved å bruke
Flimmerreduksjon (0 268), selv om de fortsatt kan være synlige på det
endelige fotografiet ved enkelte lukkertider. Unngå å peke kameraet mot
solen eller andre sterke lyskilder. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne
forholdsregelen, kan det resultere i skade på kameraets indre kretser.
Live view avsluttes automatisk når skjermen lukkes (lukking av skjermen
avslutter ikke live view på fjernsyn eller andre eksterne visningsenheter).
For å forhindre at lys kommer inn via søkeren og kommer til syne på
fotografiet eller forstyrrer eksponeringen, anbefaler vi at du dekker over
søkeren med hånden eller andre gjenstander, som eksempelvis et
søkerdeksel (ekstrautstyr) når du tar bilder uten at du har øyet mot søkeren
(0 80).
A HDMI
Når kameraet er koblet til en HDMI-videoenhet, viser videoenheten
visningen gjennom objektivet på skjermen. Dersom enheten støtter HDMICEC, velger du Av under HDMI > Styring av utstyr-alternativet i
oppsettsmenyen (0 219) før opptak i live view.
Grunnleggende fotografering og avspilling 55
Grunnleggende avspilling
1 Trykk på K-knappen.
Et fotografi vises på skjermen.
K-knapp
2 Vis flere bilder.
Du kan vise flere bilder ved å
trykke på 4 eller 2.
For å avslutte avspillingen og gå tilbake til opptaksmodus,
trykker du utløseren halvveis ned.
56 Grunnleggende fotografering og avspilling
Slette uønskede fotografier
Trykk på O-knappen for å slette bildet som vises på skjermen. Merk
at når fotografier er slettet, kan de ikke gjenopprettes.
1 Vis fotografiet.
Vis fotografiet du ønsker å slette.
K-knapp
2 Slett fotografiet.
Trykk på O-knappen. En
bekreftelsesdialogboks vises. Trykk på
O-knappen igjen for å slette det valgte
bildet og gå tilbake til avspillingen.
O-knapp
A Slett
Du kan bruke alternativet Slett i avspillingsmenyen til å slette flere bilder
(0 206).
Grunnleggende fotografering og avspilling 57
Tilpasse innstillingene etter motiv eller
situasjon (Motivprogrammer)
Kameraet byr på et utvalg av motivprogrammer. Ved valg av et
motivprogram optimeres automatisk innstillingene for det valgte
motivet. Slik blir kreativ fotografering enkelt: bare velg et
motivprogram, komponer og ta bildet som beskrevet på side 47.
Følgende motiver kan velges ved å dreie funksjonsvelgeren til h
og så dreie kommandohjulet til ønsket motivprogram vises på
skjermen.
+
Funksjonsvelger
Kommandohjul
Skjerm
k Portrett
t Strand/snø
l Landskap
u Solnedgang
p Barn
v Skumring/soloppgang
m Sport
w Kjæledyrportrett
n Nærbilde
x
o Nattportrett
y Blomstring
r Nattlandskap
z Høstfarger
s Fest/innendørs
0 Mat
Stearinlys
58 Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer)
k Portrett
Brukes for portretter med myke,
naturtro hudtoner. Hvis motivet er
langt fra bakgrunnen eller hvis du
bruker et teleobjektiv, blir
bakgrunnsdetaljene utvisket slik at
bildet gir inntrykk av dybde.
l Landskap
For landskapsbilder med friske farger i
dagslys.
A Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
p Barn
Bruk til øyeblikksbilder av barn. Klær
og bakgrunnsdetaljer får friske og
kraftige farger, mens hudtoner
gjengis mykt og naturlig.
Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer) 59
m Sport
Korte lukkertider fryser bevegelse for
dynamiske sportsbilder hvor
hovedmotivet skiller seg tydelig ut.
A Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
n Nærbilde
For nærbilder av blomster, insekter
eller andre små motiver
(makroobjektiver kan brukes for å
fokusere på svært korte avstander).
o Nattportrett
Brukes for å oppnå en naturlig
balanse mellom hovedmotivet og
bakgrunnen i portretter tatt i svakt lys.
60 Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer)
r Nattlandskap
Reduser støy og unaturlige farger i
landskapsbilder tatt om natten,
inkludert bymotiver med
gatelyktbelysning og neonskilt.
A Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
s Fest/innendørs
Fanger effekten i innendørs
belysning. Brukes til fester og andre
innendørs motiver.
t Strand/snø
Fremhever lysstyrken med sterkt
solskinn og lyset som glitrer i vann,
snø eller sand.
A Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer) 61
u Solnedgang
Bevarer de dype fargene i
solnedganger og soloppganger.
A Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
v Skumring/soloppgang
Bevarer fargene i det svake lyset før
soloppgang og etter solnedgang.
A Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
w Kjæledyrportrett
Brukes til portretter av aktive
kjæledyr.
A Merk
AF-lampen slås av.
62 Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer)
x Stearinlys
For fotografier med stearinlys.
A Merk
Den innebygde blitsen slås av.
y Blomstring
For blomsterenger, hager i
blomstring og andre landskap med
mange blomster.
A Merk
Den innebygde blitsen slås av.
z Høstfarger
Fanger høstløvets klare rød- og
gulfarger.
A Merk
Den innebygde blitsen slås av.
Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer) 63
0 Mat
Brukes til matbilder med friske farger.
A Merk
For fotografering med blits, trykker du på knappen M (Y) for å heve blitsen
(0 103).
A Forhindre uskarphet
Bruk et stativ til å forhindre uskarphet som forårsakes av kamerabevegelse
ved lange lukkertider.
64 Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer)
Spesialeffekter
Spesialeffekter kan brukes når du fotograferer og tar opp filmer.
Følgende effekter kan velges ved å dreie funksjonsvelgeren til q
og dreie kommandohjulet til ønsket alternativ kommer til syne på
skjermen.
+
Funksjonsvelger
Kommandohjul
Skjerm
% Nattsyn
( Miniatyreffekt
S Ekstra friske farger
3 Bare valgt farge
T Pop
1 Silhuett
U Fotoillustrasjon
2 Lyse toner
' Leketøyskameraeffekt
3 Dempede toner
% Nattsyn
Bruk under mørke forhold for å ta
monokrome bilder ved høye ISOfølsomheter.
A Merk
Autofokus er kun tilgjengelig i live view; manuell fokusering kan brukes
dersom kameraet ikke er i stand til å fokusere. Den innebygde blitsen og
AF-lampen slås av.
Spesialeffekter 65
S Ekstra friske farger
Fargemetningen og kontrasten økes
for at bildet skal virke mer levende.
T Pop
Fargemetningen økes for at gi bildet
et mer livaktig inntrykk.
U Fotoillustrasjon
Gjør konturer skarpere og farger
enklere for en plakateffekt som kan
justeres i live view (0 70).
A Merk
Filmer som er tatt opp med denne funksjonen, spilles av som en
lydsbildefremvisning av en serie med stillbilder.
66 Spesialeffekter
' Leketøyskameraeffekt
Du kan opprette fotografier og filmer
som ser ut som de er tatt med et
leketøyskamera. Effekten kan justeres
i live view (0 71).
( Miniatyreffekt
Lag fotografier som ser ut til å være
bilder av dioramaer. Fungerer best
når du tar bilder fra et høyt
utsiktpunkt. Filmer med
miniatyreffekt spilles av i høy
hastighet og komprimerer opptak på
rundt 45 minutter tatt med 1920 ×
1080/30p til en film som spilles av på
rundt tre minutter. Effekten kan
justeres i live view (0 72).
A Merk
Det tas ikke opp lyd sammen med filmer. Den innebygde blitsen og
AF-lampen slås av.
3 Bare valgt farge
Alle andre farger enn de valgte
fargene tas opp i svart og hvitt.
Effekten kan justeres i live view
(0 73).
A Merk
Den innebygde blitsen slås av.
Spesialeffekter 67
1 Silhuett
Silhuettmotiver mot lyse bakgrunner.
A Merk
Den innebygde blitsen slås av.
2 Lyse toner
Brukes til lyse motiver for å skape
bilder som ser ut til å være fylt med
lys.
A Merk
Den innebygde blitsen slås av.
3 Dempede toner
Brukes til mørke motiver for å skape
bilder med dempede toner og
betoning av høylysområder.
A Merk
Den innebygde blitsen slås av.
68 Spesialeffekter
A NEF (RAW)
NEF (RAW)-opptak er ikke tilgjengelig med funksjonene %, S, T, U, ', (
og 3. Bilder som tas når et NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG-alternativ er
valgt sammen med disse funksjonene, lagres som JPEG-bilder. JPEG-bilder
som er laget med innstillingene til NEF (RAW) + JPEG, vil lagres med den
valgte JPEG-kvaliteten, mens bilder som tas med innstillingen til NEF (RAW),
vil lagres som bilder med fin kvalitet.
A Funksjonene U og (
Autofokus er ikke tilgjengelig under filmopptak. Oppfriskningsraten for live
view vil synke, i tillegg til bildefrekvensen for serieopptak; bruk av
autofokus under live view-fotografering vil forstyrre forhåndsvisningen.
A Forhindre uskarphet
Bruk et stativ til å forhindre uskarphet som forårsakes av kamerabevegelse
ved lange lukkertider.
Spesialeffekter 69
Tilgjengelige alternativer i live view
Du kan justere innstillingene for den valgte effekten i live viewvisningen.
❚❚ U Fotoillustrasjon
1 Velg live view.
Drei på bryteren for live view. Visningen
gjennom objektivet vil vises på
skjermen.
Bryter for live view
2 Juster konturtykkelsen.
Trykk på J for å vise alternativene som
vises til høyre. Trykk på 4 eller 2 for å
gjøre konturer tykkere eller tynnere.
3 Trykk på J.
Trykk på J for å avslutte når innstillingene er ferdige. Drei på
bryteren for live view for å avslutte live view.
70 Spesialeffekter
❚❚ ' Leketøyskameraeffekt
1 Velg live view.
Drei på bryteren for live view. Visningen
gjennom objektivet vil vises på
skjermen.
Bryter for live view
2 Juster alternativer.
Trykk på J for å vise alternativene som
vises til høyre. Trykk på 1 eller 3 for å
markere Mettede farger eller
Vignettering og trykk på 4 eller 2 for å
endre. Juster mettede farger for å gjøre
fargene mer eller mindre mettet, juster vignetteringen for å
bestemme vignetteringsgraden.
3 Trykk på J.
Trykk på J for å avslutte når innstillingene er ferdige. Drei på
bryteren for live view for å avslutte live view.
Spesialeffekter 71
❚❚ ( Miniatyreffekt
1 Velg live view.
Drei på bryteren for live view. Visningen
gjennom objektivet vil vises på
skjermen.
Bryter for live view
2 Plasser fokuspunktet.
Bruk multivelgeren til å plassere
fokuspunktet i området som skal være i
fokus og trykk deretter utløseren
halvveis ned for å fokusere. For å
midlertidig ta vekk
miniatyreffektalternativene fra visningen og forstørre visningen
på skjermen for nøyaktig fokus, trykker du på X. Trykk på W (Q)
for å gjenopprette miniatyreffektvisningen.
3 Vis alternativer.
Trykk på J for å vise alternativer for
miniatyreffekt.
4 Juster alternativer.
Trykk på 4 eller 2 for å velge
orientering på området som skal være i
fokus, og trykk på 1 eller 3 for å justere
bredden.
72 Spesialeffekter
5 Trykk på J.
Trykk på J for å avslutte når innstillingene er ferdige. Drei på
bryteren for live view for å avslutte live view.
❚❚ 3 Bare valgt farge
1 Velg live view.
Drei på bryteren for live view. Visningen
gjennom objektivet vil vises på
skjermen.
Bryter for live view
2 Vis alternativer.
Trykk på J for å vise de
fargealternativer som kan velges.
3 Velg en farge.
Valgt farge
Komponer en gjenstand i den hvite
firkanten i midten av visningen og trykk
på 1 for å velge fargen på gjenstanden,
dvs. den farge som vil forbli i det
endelige bildet (det kan hende at
kameraet har vanskeligheter med å
oppdage umettede farger; velg derfor en mettet farge). For å
zoome inn på midten av visningen for mer nøyaktig fargevalg,
trykker du på X. Trykk på W (Q) for å zoome ut.
Spesialeffekter 73
4 Velg fargeområdet.
Fargeområde
Trykk på 1 eller 3 for å øke eller
redusere omfanget av tilsvarende
nyanser som skal tas med i det endelige
bildet. Velg verdier mellom 1 og 7. Legg
merke til at høyere verdier kan inkludere
nyanser fra andre farger.
5 Velg flere farger.
For å velge flere farger, dreier du på
kommandohjulet for å markere en
annen av de tre fargeboksene øverst i
skjermbildet, og gjentar trinnene 3 og 4
for å velge en annen farge. Gjenta om
ønskelig for en tredje farge. For å velge
bort den markerte fargen, trykker du på O. (Trykk og hold nede O
hvis du vil fjerne alle farger. En bekreftelsesdialogboks vil vises;
velg Ja.)
6 Trykk på J.
Trykk på J for å avslutte når du er ferdig med innstillingene.
Under opptaket vil kun gjenstander med de valgte nyansene tas
opp i farger; alle andre tas opp i svart-hvitt. Drei på bryteren for
live view for å avslutte live view.
74 Spesialeffekter
Mer om fotografering
Velge utløserfunksjon
For å velge hvordan lukkeren skal utløses
(utløserfunksjon), trykk på I (E)-knappen,
marker deretter ønsket alternativ og trykk
på J.
I (E)-knapp
Modus
8
!
9
J
E
Beskrivelse
Enkeltbilde: Kameraet tar ett bilde hver gang du trykker ned
utløseren.
Serieopptak L: Kameraet tar bilder i langsomt tempo mens utløseren
holdes nede (0 76).
Serieopptak H: Kameraet tar bilder i raskt tempo mens utløseren
holdes nede (0 76).
Lyddempet lukker: Som for enkeltbilde, bortsett fra at kamerastøy blir
redusert (0 78).
Selvutløser: Ta bilder med selvutløseren (0 79).
A Velge en utløserfunksjon med kommandohjulet
Utløserfunksjonen kan også velges ved å holde I (E)-knappen trykket ned
mens du dreier på kommandohjulet. Slipp I (E)-knappen for å velge det
markerte alternativet og gå tilbake til informasjonsvisningen.
Mer om fotografering 75
Serieopptak
Med innstilling ! (Serieopptak L) og 9 (Serieopptak H) tar
kameraet fotografier kontinuerlig så lenge utløseren trykkes helt
ned.
1 Trykk på I (E)-knappen.
I (E)-knapp
2 Velg en serieopptaksfunksjon.
Marker ! (Serieopptak L) eller
9 (Serieopptak H) og trykk på J.
3 Fokuser.
Komponer bildet og fokuser.
4 Ta bilder.
Kameraet tar bilder så lenge utløseren er
trykket helt ned.
76 Mer om fotografering
A Minnebufferen
Kameraet har en minnebuffer for midlertidig lagring, slik at du kan fortsette
å fotografere mens bildene lagres på minnekortet. Du kan ta opptil 100
bilder etter hverandre (et unntak er hvis en lukkertid på 4 sekunder eller
lengre er valgt med eksponeringskontroll S eller M, når det ikke er noen
begrensninger på antall bilder som kan tas i én serie). Dersom batteriet blir
utladet mens bildene ligger i bufferen, deaktiveres utløseren, og bildene
overføres til minnekortet.
A Filmfrekvens
For informasjon om antall bilder som kan tas med
serieopptaksfunksjonene, se side 357. Det kan hende at bildefrekvensen
faller når minnebufferen er full eller når batterinivået er lavt.
A Den innebygde blitsen
Den innebygde blitsen kan ikke brukes under serieopptak; drei
funksjonsvelgeren til j (0 47) eller slå av blitsen (0 102).
A Bufferstørrelse
Omtrentlig antall bilder du kan lagre i
minnebufferen med gjeldende innstillinger,
vises i telleverksfeltet i søkeren mens
utløseren trykkes ned.
Mer om fotografering 77
Lyddempet lukker
Velg denne funksjonen for å begrense kamerastøyen til et
minimum. Et pipesignal høres ikke mens kameraet fokuserer.
1 Trykk på I (E)-knappen.
I (E)-knapp
2 Velg J (Lyddempet lukker).
Marker J (Lyddempet lukker) og trykk
på J.
3 Ta bilder.
Trykk utløseren helt ned for å ta et bilde.
78 Mer om fotografering
Selvutløserfunksjon
Selvutløseren kan brukes til selvportretter eller gruppebilder som
inkluderer fotografen. Monter kameraet på et stativ eller plasser det
på en stabil, jevn overflate før du går videre.
1 Trykk på I (E)-knappen.
I (E)-knapp
2 Velg E (Selvutløser)-funksjon.
Marker E (Selvutløser) og trykk på J.
3 Komponer bildet.
Mer om fotografering 79
4 Ta bildet.
Trykk utløseren halvveis ned for å
fokusere, og trykk så utløseren helt ned.
Selvutløserlampen begynner å blinke
og en pipelyd høres. To sekunder før
bildet tas, slutter lampen å blinke og
pipingen blir hurtigere. Lukkeren
utløses ti sekunder etter at nedtellingen
starter.
Merk at nedtellingen kan unnlate å starte,
eller at et bilde ikke tas dersom kameraet
ikke klarer å fokusere, eller i andre situasjoner der lukkeren ikke kan
løses ut. Slå av kameraet hvis du vil stoppe tidsbryteren uten å ta et
bilde.
A Dekke søkeren
For å forhindre at lys kommer inn via søkeren og kommer til syne på
fotografiet eller forstyrrer eksponeringen, anbefaler vi at du dekker over
søkeren med hånden eller andre gjenstander, som eksempelvis et
søkerdeksel (ekstrautstyr, 0 322), når du tar bilder uten at du har øyet mot
søkeren. For å feste dekslet, tar du av øyemuslingen i gummi (q) og setter
på dekslet som vist (w). Hold kameraet godt fast når du tar av
øyemuslingen.
Øyemusling i gummi
80 Mer om fotografering
Søkerdeksel
A Bruke den innebygde blitsen
Før du tar fotografier med blitsen i funksjoner som krever at blitsen må
heves manuelt, trykker du på M (Y)-knappen for å heve blitsen og venter
til M-indikatoren vises i søkeren (0 54). Opptaket avbrytes dersom blitsen
heves etter at selvutløseren har startet.
A Egendefinert innstilling c3 (Selvutløser)
For informasjon om valg av selvutløserens tidslengde og antall bilder som
tas, se egendefinert innstilling c3 (Selvutløser; 0 241).
Mer om fotografering 81
Fokusering
Fokusering kan justeres automatisk (se nedenfor) eller manuelt
(0 95). Du kan også velge fokuspunkter for automatisk eller
manuell fokusering (0 90), eller bruke fokuslås for å omkomponere
fotografier etter fokusering (0 93).
Fokusfunksjon
Du kan velge følgende fokusfunksjoner når du fotograferer med
søkeren:
Alternativ
Beskrivelse
Kameraet velger automatisk enkeltbilde
autofokus hvis motivet er stillestående eller
Automatisk
AF-A
kontinuerlig autofokus hvis motivet er i
AF-valg
bevegelse. Lukkeren kan bare løses ut dersom
kameraet kan fokusere.
For motiver som ikke beveger seg. Fokus låses når
AF-S Enkeltbilde-AF utløseren trykkes halvveis ned. Lukkeren kan bare
løses ut dersom kameraet kan fokusere.
For motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer
kontinuerlig når utløseren trykkes halvveis ned.
Med standardinnstillingene kan lukkeren kun
AF-C Kontinuerlig AF utløses hvis kameraet er i stand til å fokusere, men
egendefinert innstilling a1 (Valg av AF-Cprioritet, 0 235) kan endres slik at lukkeren kan
utløses når som helst.
Manuell
MF
Fokuser manuelt (0 95).
fokusering
Legg merke til at AF-S og AF-C kun er tilgjengelige med
eksponeringskontroll P, S, A og M.
82 Mer om fotografering
Følgende fokusfunksjoner er tilgjengelige i live view:
Alternativ
AF-S Enkeltbilde-AF
AF-F Konstant AF
MF
Manuell
fokusering
Beskrivelse
For motiver som ikke beveger seg. Fokus låses
når utløseren trykkes halvveis ned. Du kan også
fokusere ved å berøre motivet på skjermen. Gjør
du dette, låses fokuset til du tar fingeren av
skjermen for å ta bildet.
For motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer
kontinuerlig til du trykker ned utløseren. Fokus
låses når utløseren trykkes halvveis ned. Du kan
også fokusere ved å berøre motivet på
skjermen. Gjør du dette, låses fokuset til du tar
fingeren av skjermen for å ta bildet.
Fokuser manuelt (0 95).
Merk at konstant AF ikke er tilgjengelig med innstillingene U, ' og
(.
Mer om fotografering 83
❚❚ Velge fokusfunksjon
Følg trinnene under for å velge fokusfunksjon.
1 Vis alternativer for fokusfunksjon.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende fokusfunksjon i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
Fotografering med søkeren
Live view
2 Velg fokusfunksjon.
Marker en fokusfunksjon og trykk på J.
Fotografering med søkeren
84 Mer om fotografering
Live view
A Følgefokus
Med AF-C-funksjonen, eller når kontinuerlig autofokus er valgt som AF-Afunksjon under fotografering med søkeren, vil kameraet starte følgefokus
dersom motivet flytter seg mot kameraet mens utløseren er trykket
halvveis ned. Dette lar kameraet følge fokuset mens det forsøker å beregne
hvor motivet vil være når lukkeren utløses.
D Kontinuerlig autofokus
Når Fokuser er valgt for egendefinert innstilling a1 (Valg av AF-Cprioritet; 0 235) og kameraet er i AF-C-funksjon eller kontinuerlig
autofokus er valgt som AF-A-funksjon, gir kameraet høyere prioritet til
fokusrespons (med et bredere fokusområde) enn med AF-S-funksjonen, og
lukkeren løses kanskje ut før fokusindikatoren (I) vises.
A AF-lampen
Hvis belysningen av motivet er utilstrekkelig,
tennes AF-lampen automatisk for å hjelpe
autofokusoperasjonen når utløseren trykkes
halvveis ned (med noen begrensninger;
0 342). Merk at lampen kan bli varm når den
brukes flere ganger i rask rekkefølge og den
slås av automatisk for å beskytte lampen etter
en tid med kontinuerlig bruk. Normal
funksjon gjenopprettes etter en kort pause.
AF-lampe
Mer om fotografering 85
A Få gode resultater med autofokus
Autofokus er ikke godt egnet for forholdene som er oppført nedenfor.
Utløseren kan deaktiveres hvis kameraet er ute av stand til å fokusere under
disse forholdene, eller så kan fokusindikatoren (I) vises. Du kan høre et
pipesignal og lukkeren kan utløses selv om motivet ikke er i fokus. I disse
tilfellene fokuserer du manuelt (0 95) eller bruker fokuslås (0 93) for å
fokusere på et annet motiv på samme avstand før du komponerer
fotografiet på nytt.
Det er liten eller ingen kontrast mellom motivet og
bakgrunnen.
Eksempel: Motivet har samme farge som bakgrunnen.
Fokuspunktet inneholder motiver i forskjellige
avstander fra kameraet.
Eksempel: Motivet er i et bur.
Motivet domineres av jevne, geometriske mønstre.
Eksempel: Persienner eller en vindusrad på en
skyskraper.
Fokuspunktet inneholder områder med sterkt
kontrasterende lysstyrke.
Eksempel: Halve motivet er i skygge.
Gjenstander i bakgrunnen virker større enn motivet.
Eksempel: Det er en bygning i bildefeltet bak
hovedmotivet.
Motivet inneholder mange fine detaljer.
Eksempel: En blomstereng eller andre motiver som er
små eller mangler variasjon i lysstyrke.
86 Mer om fotografering
AF-søkefeltfunksjon
Velg hvordan fokuspunktet for autofokus skal velges. Følgende
alternativer er tilgjengelig under fotografering med søkeren:
Alternativ
c
J
K
L
Beskrivelse
For motiver som ikke beveger seg. Fokuspunkt
Enkeltpunkt-AF
velges manuelt; kameraet fokuserer bare på
motivet i det valgte fokuspunktet.
Brukes til motiver i bevegelse. Med fokusfunksjonene
AF-A og AF-C velger du fokuspunkt med
Dynamisk
multivelgeren (0 90), men kameraet vil fokusere
AF-område (9 p.) basert på informasjon fra omliggende
fokuspunkter hvis motivet flytter seg fra det
valgte punktet en kort stund. Antall fokuspunkter
varierer etter valgt funksjon:
9-punkts dynamisk AF-område: Velg når det er tid til å
Dynamisk
komponere bildet eller når du fotograferer
AF-område (21 p.)
motiver med forutsigbar bevegelse (f.eks. løpere
eller racerbiler på en bane).
21-punkts dynamisk AF-område: Velg når du
fotograferer motiver uten forutsigbar bevegelse
(f.eks. fotballspillere).
Dynamisk
AF-område (39 p.) 39-punkts dynamisk AF-område: Velg når du
fotograferer motiver som beveger seg hurtig og
er vanskelige å fange i bildefeltet (f.eks. fugler).
Mer om fotografering 87
Alternativ
f 3D følgefokus
e
Auto. valg av
AF-søkefelt
Beskrivelse
I fokusfunksjonene AF-A og AF-C, velger du fokuspunkt
med multivelgeren (0 90). Hvis motivet flytter
seg etter at kameraet er fokusert, bruker
kameraet 3D følgefokus til å velge et nytt
fokuspunkt og holder fokus låst på
originalmotivet så lenge utløseren er trykket
halvveis ned.
Kameraet registrerer motivet automatisk og
velger fokuspunkt.
Merk at AF-søkefeltfunksjonene d (dynamisk område) og f (3D
følgefokus) ikke er tilgjengelige når AF-S er valgt som fokusfunksjon.
A 3D følgefokus
Hvis motivet forlater søkeren, løfter du fingeren fra utløseren og
komponerer fotografiet på nytt med motivet i valgt fokuspunkt. Merk at når
du trykker utløseren halvveis ned, lagres fargene i området rundt
fokuspunktet i kameraet. Derfor kan det hende at 3D følgefokus ikke gir
ønsket resultat for motiver med liknende farge som bakgrunnen eller som
kun fyller en svært liten del av bildefeltet.
88 Mer om fotografering
I andre moduser enn i, j og (, kan du velge følgende
AF-søkefeltfunksjoner i live view:
Alternativ
Beskrivelse
Bruk for portretter.
Kameraet oppdager
automatisk og fokuserer på
portrettmotiver; det valgte
motivet angis av en dobbel
Ansiktsprio- gul ramme (hvis flere
6
ritert AF
ansikter oppdages,
fokuserer kameraet på det nærmeste motivet; bruk
multivelgeren hvis du vil velge et annet motiv). Rammen
vises ikke lenger hvis kameraet ikke lenger oppdager
motivet (for eksempel fordi motivet har vendt ansiktet
vekk fra kameraet).
Brukes til håndholdte
opptak av landskap og
andre motiver som ikke er
Bredt
7
fokusfelt-AF portretter.
Brukes for å bestemme
fokuspunkt nøyaktig på et
valgt punkt i bildefeltet.
Normalt
8
fokusfelt-AF Bruk av stativ anbefales.
Mer om fotografering 89
Alternativ
9
Motivfølgende AF
Beskrivelse
Bruk multivelgeren til å
plassere fokuspunktet over
motivet og trykk på J for å
starte følgefokus.
Fokuspunktet vil spore det
valgte motivet etterhvert
som det beveger seg
gjennom bildefeltet. Trykk på J en gang til for å avslutte
følgefokus. Det kan være at kameraet ikke klarer å følge
motiver hvis de beveger seg raskt, forlater bildefeltet
eller skjules av andre motiver, tydelig endrer størrelse,
farge eller lysstyrke, eller er for små, for store, for lyse, for
mørke eller like i farge eller lysstyrke med bakgrunnen.
Vær oppmerksom på at motivfølgende AF ikke er tilgjengelig i
funksjonene %, U, ' og 3.
A Valg av manuelt fokuspunkt
Du kan bruke multivelgeren til å velge fokuspunkt. Med unntak av
motivfølgende AF, velges det midtre fokuspunktet når du trykker på J
under valg av fokuspunkt. Med motivfølgende AF, aktiveres motivfølging i
stedet når du trykker på J. Valg av manuelt fokuspunkt er ikke tilgjengelig
sammen med automatisk valg av AF-søkefelt.
90 Mer om fotografering
❚❚ Velge AF-søkefeltfunksjon
Følg trinnene nedenfor for å velge AF-søkefeltfunksjon.
1 Vis alternativer for
AF-søkefeltfunksjon.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende AF-søkefeltfunksjon i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
Fotografering med søkeren
Live view
2 Velg AF-søkefeltfunksjon.
Marker et alternativ og trykk på J.
Fotografering med søkeren
Live view
A AF-søkefeltfunksjon
Valg av AF-søkefeltfunksjon som er gjort med andre opptaksfunksjoner enn
eksponeringskontroll P, S, A eller M, tilbakestilles når en annen
opptaksfunksjon velges.
Mer om fotografering 91
D Bruke autofokus med live view
Det kan hende at du ikke kan oppnå ønskede resultater med telekonvertere
(0 305). Merk at i live view er autofokus tregere og skjermen kan bli lysere
eller mørkere mens kameraet fokuserer. Fokuspunktet kan noen ganger
vises i grønt hvis kameraet ikke klarer å fokusere. Kameraet vil kanskje ikke
klare å fokusere i følgende situasjoner:
• Motivet inneholder linjer som er parallelle med langsiden av bildefeltet
• Motivet mangler kontrast
• Motivet i fokuspunktet inneholder områder med sterkt varierende
lysstyrke, eller motivet inneholder punktbelysning, et tent neonskilt eller
andre lyskilder som forandrer lysstyrke
• Flimmer eller bånd vises under belysning med lysstoffrør,
kvikksølvdamplamper, natriumlamper eller lignende belysning
• Et stjernefilter eller andre spesielle filtre brukes
• Motivet ser ut til å være mindre enn fokuspunktet
• Motivet domineres av regelmessige geometriske mønstre (f.eks.
persienner eller en rad med vinduer i en skyskraper)
• Motivet er i bevegelse
92 Mer om fotografering
Fokuslås
Fokuslåsen kan brukes til å endre komposisjonen etter fokusering
med fokusfunksjon AF-A, AF-S eller AF-C (0 82), slik at det er mulig å
fokusere på et motiv som ikke vil være i et fokuspunkt i den endelige
komposisjonen. Dersom kameraet ikke kan fokusere ved hjelp av
autofokus (0 86), kan fokuslås også brukes til å komponere bildet
på nytt etter å ha fokusert på et annet objekt på samme avstand som
ditt originalmotiv. Fokuslås er mest effektivt når et annet alternativ
enn e (Auto. valg av AF-søkefelt) er valgt som
AF-søkefeltfunksjon (0 87).
1 Fokuser.
Plasser motivet i valgt fokuspunkt og trykk utløseren
halvveis ned for å starte fokuseringen. Kontroller om
fokusindikatoren (I) vises i søkeren (fotografering
med søkeren) eller om fokuspunktet har blitt grønt (live view).
Fotografering med søkeren
Live view
A Eksponeringslås
Hvis du trykker på A (L)-knappen i trinn 2, låses også eksponeringen
(0 130).
Mer om fotografering 93
2 Lås fokus.
Utløserfunksjonene AF-A og AF-C (fotografering
med søkeren): Med utløseren trykket
halvveis ned (q), trykker du på A (L)knappen (w) for å låse fokus. Fokus
forblir låst mens A (L)-knappen er
trykket ned, selv om du senere løfter
fingeren fra utløseren.
Utløser
A (L)-knapp
Fokusfunksjon AF-S (fotografering med søkeren) og live view: Fokus låses
og forblir låst inntil du løfter fingeren fra utløseren. Fokus kan
også låses ved å trykke på A (L)-knappen (se ovenfor).
3 Komponer fotografiet på nytt og ta bildet.
Fokus vil fortsatt være låst mellom opptak dersom du
holder utløseren halvveis nede eller holder A (L)knappen nedtrykt, slik at flere fotografier kan tas etter
hverandre med samme fokusinnstilling.
Du må ikke endre avstanden mellom kameraet og motivet så
lenge fokuslåsen er aktiv. Hvis motivet beveger seg, fokuserer du
på nytt med den nye avstanden.
Fotografering med søkeren
94 Mer om fotografering
Live view
Manuell fokusering
Manuell fokusering kan brukes når autofokus ikke er tilgjengelig
eller ikke gir ønsket resultat (0 86).
1 Velg manuell fokusering.
Dersom objektivet er utstyrt med en A-M-, M/A-M- eller A/M-Mbryter, setter du bryteren til M.
A-M-bryter
M/A-M-bryter
Dersom objektivet ikke er utstyrt med en bryter for
fokusfunksjon, velger du MF (manuell fokusering) under
Fokusfunksjon (0 82).
2 Fokuser.
For å fokusere manuelt, vrir du
objektivets fokuseringsring til bildet
som vises på den klare delen av
mattskiven i søkeren er i fokus. Du kan ta
fotografier når som helst, også når bildet
ikke er i fokus.
A AF-P-objektiver
Når du bruker et AF-P-objektiv (0 305) med manuell fokusering, vil
fokusindikatoren (I) blinke i søkeren (i live view vil fokuspunktet i stedet
blinke på skjermen). Dette er et varsel om at motivet ikke kommer i fokus
selv om du fortsetter å dreie fokuseringsringen i samme retning.
Mer om fotografering 95
❚❚ Den elektroniske avstandsmåleren (fotografering med søkeren)
Du kan bruke fokusindikatoren til å
kontrollere om motivet i det valgte
fokuspunktet er i fokus (du kan velge
fokuspunktet fra ett av de 39
fokuspunktene). Når du har plassert
motivet i det valgte fokuspunktet, trykker
du utløseren halvveis ned og dreier
objektivets fokuseringsring til fokusindikatoren (I) vises. Legg
merke til at når du tar bilder av motiver som beskrevet på side 86,
kan det hende at fokusindikatoren vises når motivet ikke er i fokus.
A Velge manuell fokus med kameraet
Dersom objektivet støtter M/A (autofokus med
manuell overstyring) eller A/M (autofokus med
manuell overstyring/AF-prioritet), kan manuell
fokusering også velges ved å sette kameraets
fokusfunksjon til MF (manuell fokusering; 0 82).
Fokuseringen kan deretter gjøres manuelt,
uavhengig av hvilken funksjon som er valgt
med objektivet.
A Fokusplanmerke
Du kan måle avstanden mellom motivet og
kameraet ved hjelp av fokusplanmerket (E)
på kamerahuset. Avstanden mellom
objektivets monteringsflens og fokusplanet
er 46,5 mm.
46,5 mm
Fokusplanmerke
96 Mer om fotografering
A Live view
Trykk på X-knappen for å zoome inn for å
kunne fokusere nøyaktig i live view (0 53).
X-knapp
Mer om fotografering 97
Bildekvalitet og -størrelse
Til sammen avgjør bildekvalitet og -størrelse hvor mye plass hvert
fotografi tar opp på minnekortet. Større bilder med høyere kvalitet
kan skrives ut større, men krever mer minne, slik at færre slike bilder
kan lagres på minnekortet (0 387).
Bildekvalitet
Velg filformat og komprimeringsforhold (bildekvalitet).
Alternativ
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic
Filtype
NEF (RAW)
NEF
NEF/
JPEG
JPEG fine
JPEG normal
JPEG
JPEG basic
Beskrivelse
To bilder tas: ett NEF (RAW)-bilde og ett JPEG-bilde
med fin bildekvalitet.
To bilder tas: ett NEF (RAW)-bilde og ett JPEG-bilde
med normal kvalitet.
To bilder tas: ett NEF (RAW)-bilde og ett JPEG-bilde
med grunnleggende kvalitet.
Raw-data fra bildebrikken lagres uten ekstra
behandling. Innstillinger som hvitbalanse og
kontrast kan justeres etter opptak.
Tar JPEG-bilder med et komprimeringsforhold på
omtrent 1 : 4 (fin kvalitet).
Tar JPEG-bilder med et komprimeringsforhold på
omtrent 1 : 8 (normal kvalitet).
Tar JPEG-bilder med et komprimeringsforhold på
omtrent 1 : 16 (grunnleggende kvalitet).
A NEF (RAW) + JPEG
Når fotografier som er tatt med NEF (RAW) + JPEG vises på kameraet, vises
bare JPEG-bildet. Når fotografier som er tatt med disse innstillingene
slettes, slettes både NEF- og JPEG-bildene.
98 Mer om fotografering
1 Vis alternativer for bildekvalitet.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende bildekvalitet i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
Informasjonsvisning
2 Velg filtype.
Marker et alternativ og trykk på J.
A NEF (RAW)-bilder
Hvis du velger NEF (RAW) under Bildekvalitet, blir Bildestørrelse låst til
Stor (0 100). Alternative eksponeringer for hvitbalanse (0 151), stort
dynamisk omfang (HDR, 0 138) og Datostempel (0 243) er ikke
tilgjengelig ved bildekvalitetsinnstillingene NEF (RAW) eller
NEF (RAW) + JPEG.
A Konvertere NEF (RAW)-bilder til andre formater
JPEG-kopier av NEF (RAW)-bilder kan opprettes ved hjelp av alternativet
NEF (RAW)-prosessering i retusjeringsmenyen (0 280) eller annen
programvare, som Capture NX-D (0 210).
Mer om fotografering 99
Bildestørrelse
Bildestørrelsen måles i piksler. Velg mellom # Stor, $ Medium og
% Liten:
Bildestørrelse
Størrelse (piksler)
Utskriftsstørrelse (cm)*
# Stor
6000 × 4000
50,8 × 33,9
$ Medium
4496 × 3000
38,1 × 25,4
% Liten
2992 × 2000
25,3 × 16,9
* Omtrentlig størrelse ved utskrift på 300 dpi. Utskriftsstørrelsen i tommer er
det samme som bildestørrelsen i piksler delt med skriveroppløsningen i
dots per inch (dpi, punkter per tomme; 1 tomme = cirka 2,54 cm).
1 Vis alternativer for bildestørrelse.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende bildestørrelse i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
Informasjonsvisning
2 Velg bildestørrelse.
Marker et alternativ og trykk på J.
100 Mer om fotografering
Bruke den innebygde blitsen
Kameraet støtter en rekke blitsfunksjoner for fotografering av
motiver i svakt lys og motiver i motlys.
Automatiske blitshevingsfunksjoner
Med innstillingene i, k, p, n, o, s, w, S, T, U og ' heves den
innebygde blitsen automatisk og avfyres ved behov.
1 Velg blitsfunksjon.
Hold M (Y)-knappen trykket ned og drei på kommandohjulet til
ønsket blitsfunksjon vises i informasjonsvisningen.
+
M (Y)-knapp
Kommandohjul
Informasjonsvisning
2 Ta bilder.
Når utløseren trykkes
halvveis ned, vil blitsen
heves hvis den trengs og
avfyres når fotografiet tas.
Hvis ikke blitsen heves
automatisk, MÅ DU IKKE prøve å
trekke den opp for hånd. Blitsen kan skades hvis du ikke følger
denne forholdsregelen.
Mer om fotografering 101
❚❚ Blitsfunksjoner
Følgende blitsfunksjoner er tilgjengelige:
• No (auto): Når belysningen er utilstrekkelig eller motivet er i
motlys, heves blitsen automatisk når utløseren trykkes halvveis
ned, og den avfyres når det er nødvendig. Ikke tilgjengelig med
innstilling o.
• Njo (auto + reduksjon av rød øyerefleks): Bruk for
portretter. Blitsen heves og avfyres ved behov, men før den
avfyres, lyser lampen for reduksjon av rød øyerefleks for å hjelpe
til med å redusere "røde øyne". Ikke tilgjengelig med innstilling o.
• Njr (automatisk synkronisering på lang lukkertid +
reduksjon av rød øyerefleks): Som for auto med reduksjon av rød
øyerefleks, bortsett fra at lange lukkertider brukes for å fange
bakgrunnslyset. Bruk for portretter som tas om kvelden eller i
svakt lys. Tilgjengelig i o-funksjon.
• Nr (automatisk synkronisering på lang lukkertid): Lange
lukkertider brukes for å fange inn lys i bakgrunnen når du
fotograferer om natten eller i svakt lys. Tilgjengelig med
innstilling o.
• j (blits av): Blitsen avfyres ikke.
A Informasjonsvisningen
Du kan også velge blitsfunksjon i
informasjonsvisningen (0 6).
102 Mer om fotografering
Manuelle blitshevingsfunksjoner
Med eksponeringskontroll P, S, A, M og innstilling 0 må blitsen heves
manuelt. Blitsen avfyres ikke hvis den ikke er hevet.
1 Hev blitsen.
Trykk på knappen M (Y) for å heve
blitsen.
M (Y)-knapp
2 Velg en blitsfunksjon (kun eksponeringskontroll P, S, A og M).
Hold M (Y)-knappen trykket ned og drei på kommandohjulet til
ønsket blitsfunksjon vises i informasjonsvisningen.
+
M (Y)-knapp
Kommandohjul
Informasjonsvisning
3 Ta bilder.
Blitsen avfyres når det tas et bilde.
Mer om fotografering 103
❚❚ Blitsfunksjoner
Følgende blitsfunksjoner er tilgjengelige:
• N (utfyllingsblits): Blitsen avfyres ved hvert bilde.
• Nj (reduksjon av rød øyerefleks): Bruk for portretter. Blitsen
avfyres ved hvert bilde, men før den avfyres, lyser lampen for
reduksjon av rød øyerefleks for å hjelpe til med å redusere "røde
øyne". Ikke tilgjengelig med innstilling 0.
• Njp (synkronisering på lang lukkertid + reduksjon av rød
øyerefleks): Som for "reduksjon av rød øyerefleks" ovenfor,
bortsett fra at lukkertiden automatisk forlenges for å fange lys i
bakgrunnen når du fotograferer om kvelden eller i svakt lys.
Brukes når du ønsker å få med bakgrunnsbelysningen i portretter.
Ikke tilgjengelig med eksponeringskontroll S, M og 0.
• Np (synkronisering på lang lukkertid): Som for
"utfyllingsblits" ovenfor, bortsett fra at lukkertiden automatisk
forlenges for å fange lys i bakgrunnen når du fotograferer om
kvelden eller i svakt lys. Brukes når du ønsker å fange både
motivet og bakgrunnen. Ikke tilgjengelig med
eksponeringskontroll S og M samt innstilling 0.
• Nt (synkronisering på bakre gardin + synkronisering på lang
lukkertid): Som for "synkronisering på bakre gardin" nedenfor,
bortsett fra at lukkertiden automatisk forlenges for å fange lys i
bakgrunnen når du fotograferer om kvelden eller i svakt lys.
Brukes når du ønsker å fange både motivet og bakgrunnen. Ikke
tilgjengelig med eksponeringskontroll S og M samt innstilling 0.
• Nq (synkronisering på bakre gardin): Blitsen avfyres rett før
lukkeren lukkes, noe som skaper bølger av lys bak bevegelige
lyskilder som vist nedenfor til høyre. Ikke tilgjengelig med
eksponeringskontroll P og A samt innstilling 0.
Synkronisering på fremre
lukkergardin
104 Mer om fotografering
Synkronisering på bakre gardin
A Senke den innebygde blitsen
For å spare strøm når blitsen ikke er i bruk, kan
du trykke den forsiktig ned til den går i lås med
et klikk.
A Den innebygde blitsen
For informasjon om objektiver som kan brukes med den innebygde blitsen,
se side 312. Fjern solblenderen for å unngå skygger. Korteste avstand
mellom blits og motiv er omtrent 0,6 m. Blitsen kan ikke brukes i
nærområdet med zoomobjektiver som har makroinnstilling.
Når den innebygde blitsen har blitt brukt i mange påfølgende bilder, kan
det hende utløseren deaktiveres et kort øyeblikk for å beskytte blitsen. Du
kan fortsette å bruke blitsen etter en kort pause.
Mer om fotografering 105
A Tilgjengelige lukkertider med den innebygde blitsen
Lukkertiden er begrenset til følgende verdier når den innebygde blitsen
brukes:
Innstilling
i, p, n, s, w, 0, S, T, U, '
k
o
P, S, A
M
Lukkertid
1/200–1/60
1/200–1/30
1/200–1
s
s
s
1/200–30 s
1/200–30
s, Bulb (B-innstilling),
Time (Tid)
A Blenderåpning, følsomhet og blitsrekkevidde
Blitsens rekkevidde varierer med følsomheten (ISO-ekvivalens) og
blenderåpningen.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
Blenderåpning ved ISO-ekvivalens på
200 400 800 1600 3200 6400 12800
2
2,8
4
5,6
8
11
16
2,8
4
5,6
8
11
16
22
4
5,6
8
11
16
22
32
5,6
8
11
16
22
32
—
8
11
16
22
32
—
—
11
16
22
32
— —
—
16
22
32
— — —
—
22
32
— — — —
—
106 Mer om fotografering
Omtrentlig rekkevidde
m
1,0–8,5
0,7–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,7
ISO-følsomhet
Kameraets lysfølsomhet kan justeres i overensstemmelse med
tilgjengelig lysmengde. Jo høyere ISO-følsomhet, desto mindre lys
er nødvendig for å lage en eksponering, noe som gjør det mulig å
bruke kortere lukkertider eller mindre blenderåpninger. Hvis du
velger Auto, er det mulig for kameraet å stille inn ISO-følsomheten
automatisk etter lysforholdene; for å bruke auto med
eksponeringskontroll P, S, A og M velger du Auto. ISOfølsomhetsktrl. i elementet Innst. for ISO-følsomhet i
opptaksmenyen (0 228).
Modus
i, j, %
P, S, A, M
Andre opptaksfunksjoner
ISO-følsomhet
Auto
100–25600 i trinn på 1/3 EV
Auto; 100–25600 i trinn på 1/3 EV
1 Vis alternativer for ISO-følsomhet.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende ISO-følsomhet i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
Informasjonsvisning
Mer om fotografering 107
2 Velg ISO-følsomhet.
Marker et alternativ og trykk på J.
108 Mer om fotografering
Fotografering med intervallutløser
Kameraet er utstyrt for å ta bilder automatisk ved forvalgte
intervaller.
D Før opptaket
Før du begynner med fotografering med intervallutløser, ta et testbilde
med gjeldende innstillinger og vis resultatet på skjermen. For å forsikre deg
om at opptaket starter ved ønsket tidspunkt, kontroller at kameraklokken
er stilt inn korrekt (0 262).
Bruk av stativ anbefales. Monter kameraet på et stativ før opptaket
begynner. Kontroller at batteriet er fulladet slik at opptaket ikke avbrytes.
1 Velg Opptak med intervallutløser.
Marker Opptak med intervallutløser i
opptaksmenyen og trykk på 2 for å vise
innstillingene for intervallutløser.
Mer om fotografering 109
2 Juster innstillinger for intervallutløser.
Velg et startalternativ, intervall, antall bilder og et alternativ for
eksponeringsutjevning.
• For å velge et startalternativ:
Marker Startalternativer og
trykk på 2.
Marker et alternativ og
trykk på J.
For å starte opptaket umiddelbart velger du Nå. For å starte
opptaket ved en valgt dato og tidspunkt velger du Velg
startdag og starttidspunkt, deretter velger du dato og
tidspunkt og trykker på J.
• For å velge intervallet mellom bilder:
Marker Intervall og trykk på 2.
110 Mer om fotografering
Velg et intervall (timer, minutter
og sekunder) og trykk på J.
• For å velge antall intervaller:
Marker Antall ganger
og trykk på 2.
Velg antall intervaller
og trykk på J.
• For å aktivere eller deaktivere eksponeringsutjevning:
Marker Eksponeringsutjevning
og trykk på 2.
Marker et alternativ
og trykk på J.
Hvis du velger På, er det mulig for kameraet å justere
eksponeringen for å passe til det forrige bildet når andre
eksponeringskontroller enn M brukes (merk at
eksponeringsutjevning kun påvirker resultatet med
eksponeringskontroll M hvis automatisk ISOfølsomhetskontroll er på).
Mer om fotografering 111
3 Start opptaket.
Marker Start og trykk på J. Det første
bildet vil bli tatt ved angitt tidspunkt,
eller etter ca. 3 s hvis Nå ble valgt under
Startalternativer i trinn 2. Opptaket vil
fortsette ved det valgte intervallet til alle
bildene har blitt tatt; lampen for minnekortaktivitet blinker med
jevne mellomrom mens opptaket pågår. Merk deg at ettersom
lukkertiden og nødvendig tid for å lagre bildet på minnekortet
kan variere fra bilde til bilde, kan intervaller hoppes over dersom
kameraet fortsatt er i gang med å lagre forrige intervall; velg et
lengre intervall enn den lengste forventede lukkertiden. En
advarsel vises på skjermen dersom opptaket ikke kan fortsette
ved gjeldende innstillinger (for eksempel dersom "Bulb (Binnstilling)" eller "Time (Tid)" for øyeblikket er valgt som lukkertid
sammen med eksponeringskontroll M, intervallet er null eller
dersom starttidspunktet inntreffer innenfor et minutt).
112 Mer om fotografering
❚❚ Sette fotografering med intervallutløser på pause
Fotografering med intervallutløser kan settes på pause mellom
intervallene ved å trykke på J. For å gjenoppta opptak:
Starte nå
Marker Start på nytt og
trykk på J.
Starte på et bestemt tidspunkt
Marker Velg startdag
og starttidspunkt for
Startalternativer, og
trykk på 2.
Velg en startdato og
tidspunkt og trykk på J.
Marker Start på nytt og
trykk på J.
❚❚ Avslutte opptak med intervallutløser
For å avslutte fotografering med intervallutløser og gjenoppta
normalt opptak før alle fotografiene er tatt, setter du opptaket på
pause og velger Av i menyen for intervallutløser.
Mer om fotografering 113
❚❚ Ikke noe fotografi
Kameraet hopper over gjeldende intervall hvis noen av følgende
situasjoner vedvarer i åtte sekunder eller mer etter at intervallet
skulle starte: bildet i forrige intervall har ennå ikke blitt tatt,
minnekortet er fullt eller kameraet er ikke i stand til å fokusere (AF-S,
AF-A med enkeltbilde-AF valgt, eller AF-C med Fokuser valgt under
egendefinert innstilling a1 Valg av AF-C-prioritet; merk at
kameraet fokuserer igjen før hvert bilde). Opptaket vil fortsette fra
neste intervall.
D Tom for minne
Hvis minnekortet er fullt, forblir intervallutløseren aktiv, men ingen bilder
vil tas. Gjenoppta opptaket (0 113) etter at du har slettet noen bilder eller
slått kameraet av og satt inn et annet minnekort.
A Dekk over søkeren
For å forhindre at lys som kommer inn via søkeren vises i fotografiet eller
forstyrrer eksponeringen, anbefaler vi at du dekker over søkeren med
hånden din eller andre gjenstander som et søkerdeksel (ekstrautstyr)
(0 322) når du tar bilder uten å holde øyet mot søkeren (0 80).
A Andre innstillinger
Innstillingene kan ikke justeres under fotografering med intervallutløser.
Uavhengig av valgt utløserfunksjon, tar kameraet ett bilde ved hvert
intervall; kamerastøy reduseres med funksjon J. Alternative
eksponeringer (0 151) og high dynamic range (HDR; 0 138) kan ikke
brukes.
A Avbryte fotografering med intervallutløser
For å avbryte opptak med intervallutløser, slå av kameraet eller drei
funksjonsvelgeren til en ny innstilling. Opptak med intervallutløser
avbrytes ikke hvis skjermen settes tilbake i oppbevaringsposisjon.
114 Mer om fotografering
Gjenopprette standardinnstillingene
Kamerainnstillingene nedenfor og
på side 117 kan gjenopprettes til
standardverdiene ved at du holder
nede G- og R-knappene
samtidig i mer enn to sekunder
(disse knappene er markert med et
G-knapp
grønt punkt).
Informasjonsvisningen slås av en
kort stund mens innstillingene nullstilles.
R-knapp
❚❚ Tilgjengelige innstillinger fra informasjonsvisningen
Alternativ
Bildekvalitet
Bildestørrelse
Auto. alternative ekspon.
P, S, A, M
HDR (High Dynamic Range)
P, S, A, M
Aktiv D-Lighting
P, S, A, M
Hvitbalanse
P, S, A, M
ISO-følsomhet
P, S, A, M
Andre opptaksfunksjoner
Picture Control-innstillinger
P, S, A, M
Standardinnstilling
JPEG normal
Stor
0
98
100
Av
151
Av
138
Auto
136
Auto 1
140
100
Auto
107
Uendret 2
158
1 Finjustering nullstilles også.
2 Kun gjeldende Picture Control.
Mer om fotografering 115
Alternativ
Fokusfunksjon
Søker
Andre opptaksfunksjoner enn %
Live view/film
AF-søkefeltfunksjon
Søker
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, S,
T, U, ', 3, P, S, A, M
Live view/film
k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
m, r, w, %, S, T, U, ', 3, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
Lysmåling
P, S, A, M
Blitsfunksjon
i, k, p, n, w, S, T, '
o
s
U
P, S, A, M
Blitskompensasjon
h, P, S, A, M
Eksponeringskompensasjon
h, %, P, S, A, M
116 Mer om fotografering
Standardinnstilling
0
AF-A
AF-S
82
83
Enkeltpunkt-AF
Dynamisk AF-område (39 p.)
87
Auto. valg av AF-søkefelt
Ansiktsprioritert AF
Bredt fokusfelt-AF
Normalt fokusfelt-AF
89
Matrisemåling
128
Auto
Auto. synkr. på lang lukkertid
Auto + reduk. av rød øyerefl.
Blits av
Utfyllingsblits
102,
104
Av
134
Av
132
❚❚ Andre innstillinger
Alternativ
NEF (RAW)-opptak
Innst. for ekspon.forsinkelse
Utløserfunksjon
m, w
Andre opptaksfunksjoner
Fokuspunkt
Hold AE-/AF-lås
Andre opptaksfunksjoner enn i og j
Fleksiprogram
P
Spesialeffekter
U
Konturer
'
Mettede farger
Vignettering
(
Retning
Bredde
3
Farge
Fargeområde
Standardinnstilling
14-bits
Av
0
227
241
Serieopptak H
Enkeltbilde
Sentrum
90
Av
254
Av
120
75
70
0
0
71
Landskap
Normal
72
Av
3
73
Mer om fotografering 117
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Lukkertid og blenderåpning
Eksponeringskontroll P, S, A og M tilbyr forskjellige
grader av kontroll over lukkertid og
blenderåpning:
Funksjon
P
Programautomatikk
(0 119)
S
Lukkerprioritert
automatikk (0 121)
A
Blenderprioritert
automatikk (0 122)
M Manuell (0 123)
Beskrivelse
Anbefales til øyeblikksbilder og i andre
situasjoner der det er liten tid til å justere
kamerainnstillingene. Kameraet velger
lukkertid og blenderåpning for optimal
eksponering.
Bruk denne innstillingen for å fryse motiver i
bevegelse eller gjøre dem uskarpe. Du velger
lukkertid, og kameraet velger blenderåpning
for å oppnå beste resultat.
Brukes til å gjøre bakgrunnen uskarp eller til å
bringe både forgrunn og bakgrunn i fokus.
Du velger blenderåpning, og kameraet velger
lukkertid for å oppnå beste resultat.
Du kontrollerer både lukkertid og
blenderåpning. Still lukkertiden på
"Bulb (B-innstilling)" eller "Time (Tid)" for lang
eksponeringstid.
118 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Eksponeringskontroll P (Programautomatikk)
Denne eksponeringskontrollen
anbefales til øyeblikksbilder
eller når du vil overlate
innstillingene av lukkertid og
blenderåpning til kameraet.
Kameraet justerer automatisk
lukkertid og blenderåpning for
optimal eksponering i de fleste
situasjoner.
Funksjonsvelger
For å ta bilder med funksjonen programautomatikk, dreier du
funksjonsvelgeren til P.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 119
A Fleksiprogram
Med eksponeringskontroll P kan du velge forskjellige kombinasjoner av
lukkertid og blenderåpning ved å dreie på kommandohjulet
("fleksiprogram"). Drei hjulet til høyre for store blenderåpninger (lave f-tall)
og korte lukkertider, og til venstre for små blenderåpninger (høye f-tall) og
lange lukkertider. Alle kombinasjonene gir samme eksponering.
Drei til høyre for å gjøre bakgrunnsdetaljer
uskarpe eller for å fryse bevegelse.
Kommandohjul
Drei til venstre for å øke dybdeskarpheten eller
for å gjøre bevegelse uskarp.
Når fleksiprogram er valgt, vises en U (R)indikator i søkeren og i informasjonsvisningen.
For å gjenopprette standardinnstillingene for
lukkertid og blenderåpning, drei
kommandohjulet til indikatoren ikke lenger
vises, velg en annen innstilling eller slå av
kameraet.
120 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Eksponeringskontroll S (Lukkerprioritert
automatikk)
Denne funksjonen lar deg kontrollere lukkertiden: velg korte
lukkertider for å "fryse" bevegelse, og lange lukkertider for å antyde
bevegelse ved å gjøre motiver i bevegelse uskarpe. Kameraet
justerer automatisk blenderåpningen for optimal eksponering.
Korte lukkertider (f.eks 1/1600 s) fryser
bevegelse.
Lange lukkertider (f.eks 1 s) gjør
bevegelse uskarp.
For å velge en lukkertid:
1 Still inn funksjonsvelgeren
Funksjonsvelger
på S.
2 Velg lukkertid.
Drei kommandohjulet for å velge ønsket lukkertid: drei til høyre
for kortere lukkertider og til venstre for lengre lukkertider.
Kommandohjul
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 121
Eksponeringskontroll A (Blenderprioritert
automatikk)
Med denne eksponeringskontrollen kan du justere
blenderåpningen for å kontrollere dybdeskarpheten (avstanden
foran og bak hovedmotivet som ser ut til å være i fokus). Kameraet
justerer automatisk lukkertiden for optimal eksponering.
Store blenderåpninger (lave f-tall, f.eks. Små blenderåpninger (høye f-tall, f.eks.
f/5,6) gjør detaljer foran og bak
f/22) bringer både forgrunn og
hovedmotivet uskarpe.
bakgrunn i fokus.
For å velge en blenderåpning:
1 Still funksjonsvelgeren på A.
Funksjonsvelger
2 Velg blenderåpning.
Drei kommandohjulet til venstre for større blenderåpninger (lavere
f-tall), og til høyre for mindre blenderåpninger (høyere f-tall).
Kommandohjul
122 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Eksponeringskontroll M (Manuell)
Med manuell eksponering velger du selv både lukkertid og
blenderåpning. Lukkertidene "Bulb (B-innstilling)" og "Time (Tid)" er
tilgjengelige for å fotografere lys som beveger seg, stjernene,
nattlandskap eller fyrverkeri, med svært lang lukkertid (0 125).
1 Still inn funksjonsvelgeren
Funksjonsvelger
på M.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 123
2 Velg blenderåpning og lukkertid.
Kontroller eksponeringsindikatoren (se nedenfor), og juster
lukkertid og blenderåpning. Lukkertiden velges ved at du dreier
på kommandohjulet (til høyre for kortere lukkertider, til venstre
for lengre). For å justere blenderåpningen, holder du
E (N)-knappen trykket ned mens du dreier på kommandohjulet
(til venstre for større blenderåpninger/lavere f-tall og til høyre for
mindre blenderåpninger/høyere f-tall).
Lukkertid
Kommandohjul
Blenderåpning
E (N)-knapp
Kommandohjul
A Eksponeringsindikatoren
Dersom et CPU-objektiv er montert (0 305) og en annen lukkertid enn
"Bulb (B-innstilling)" eller "Time (Tid)" er valgt, viser
eksponeringsindikatoren i søkeren og informasjonsvisningen om
fotografiet vil bli under- eller overeksponert ved gjeldende innstillinger.
Optimal eksponering
Undereksponert med 1/3 EV
124 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Overeksponert med over
2 EV
Lange eksponeringstider (kun
eksponeringskontroll M)
Velg følgende lukkertider til å
fotografere lys som beveger seg,
stjernene, nattlandskap eller
fyrverkeri, med svært lang
lukkertid.
• Bulb (B-innstilling) (A):
Lukkertid: A (35 sekunders
Lukkeren forblir åpen så lenge
eksponering; 0 126)
utløseren trykkes helt ned. For å
Blenderåpning: f/25
forhindre uskarpheter, bruk et
stativ eller en trådløs fjernkontroll (0 323) eller fjernstyringskabel
(ekstrautstyr) (0 324).
• Time (Tid) (&): Start eksponeringen med utløseren på kameraet
eller med en fjernstyringskabel eller trådløs fjernkontroll.
Lukkeren forblir åpen til utløseren trykkes ned en gang til.
Monter kameraet på et stativ eller plasser det på en stabil, jevn
overflate før du går videre. For å forhindre at lys som kommer inn via
søkeren vises i fotografiet eller forstyrrer eksponeringen, anbefaler
vi at du dekker over søkeren med hånden din eller andre
gjenstander som et søkerdeksel (ekstrautstyr) (0 322) når du tar
bilder uten å holde øyet mot søkeren (0 80). For å forhindre at
kameraet går tomt for strøm før eksponeringen er ferdig, bruk et
fulladet batteri. Merk at støy (lyse punkter, lyse piksler vilkårlig
spredt i bildet eller slør) kan oppstå ved lange eksponeringer. Lyse
prikker og slør kan reduseres ved å velge På for Støyred. ved lang
eksponering i opptaksmenyen (0 230).
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 125
❚❚ Bulb (B-innstilling)
1 Still inn funksjonsvelgeren
Funksjonsvelger
på M.
2 Velg lukkertid.
Drei kommandohjulet for å velge Bulb
(B-innstilling) (A) som lukkertid.
Kommandohjul
3 Ta bildet.
Etter fokuseringen trykker du utløseren på kameraet, den
trådløse fjernkontrollen eller fjernstyringskabelen (ekstrautstyr)
helt ned. Ta fingeren vekk fra utløseren når eksponeringen er
ferdig.
126 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
❚❚ Time (Tid)
1 Still inn funksjonsvelgeren
Funksjonsvelger
på M.
2 Velg lukkertid.
Drei kommandohjulet til venstre for å
velge "Time (Tid)" (&) som lukkertid.
Kommandohjul
3 Åpne lukkeren.
Etter fokuseringen trykker du utløseren på kameraet,
fjernstyringskabelen eller den trådløse fjernkontrollen helt ned.
4 Steng lukkeren.
Gjenta operasjonen som ble utført i trinn 3.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 127
Eksponering
Lysmåling
Velg hvordan kameraet skal beregne eksponeringen.
Metode
L
Matrisemåling
M
Sentrumsdom.
lysmåling
N
Punktmåling
Beskrivelse
Gir naturlige resultater i de fleste situasjoner.
Kameraet måler et bredt område av bildefeltet og
stiller inn eksponeringen i henhold til spredningen av
fargetoner, farger, komposisjon og avstand.
Klassisk måling for portretter. Kameraet måler hele
bildet, men tillegger området i sentrum størst vekt.
Anbefales ved bruk av filtre med en
eksponeringsfaktor (filterfaktor) over 1×.
Velg denne funksjonen for å sørge for at motivet
eksponeres korrekt, selv om det er store lysforskjeller
mellom for- og bakgrunn. Kameraet måler gjeldende
fokuspunkt; bruk for å måle motiver som er utenfor
sentrum.
1 Vis alternativene for lysmåling.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende lysmålingsmetode i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
Informasjonsvisning
128 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
2 Velg lysmålingsmetode.
Marker et alternativ og trykk på J.
A Punktmåling
Hvis e (Auto. valg av AF-søkefelt) er valgt som AF-søkefeltfunksjon
under fotografering med søkeren (0 87), vil kameraet måle midtre
fokuspunkt.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 129
Eksponeringslås
Bruk eksponeringslås for å komponere bilder på nytt etter bruk av
M (Sentrumsdom. lysmåling) og N (Punktmåling) for å måle
eksponeringen; merk at eksponeringslåsen ikke er tilgjengelig med
innstilling i eller j.
1 Lås eksponeringen.
Utløser
Plasser motivet i valgt fokuspunkt og
trykk utløseren halvveis ned. Med
utløseren trykket halvveis ned og
motivet plassert i fokuspunktet, trykker
du på A (L)-knappen for å låse
eksponeringen.
A (L)-knapp
Når eksponeringslåsen er aktiv, vises en
AE-L-indikator i søkeren og på skjermen.
2 Komponer bildet på nytt.
Komponer bildet på nytt og
ta det mens du holder
A (L)-knappen nede.
130 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
A Justere lukkertid og blenderåpning
Når eksponeringslåsen er aktiv, kan følgende innstillinger justeres uten å
endre den målte verdien for eksponering:
Eksponeringskontroll
Programautomatikk
Lukkerprioritert automatikk
Blenderprioritert automatikk
Innstilling
Lukkertid og blenderåpning
(fleksiprogram; 0 120)
Lukkertid
Blenderåpning
Selve lysmålingsmetoden kan ikke endres når eksponeringslåsen er
aktivert.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 131
Eksponeringskompensasjon
Eksponeringskompensasjon brukes til å endre eksponeringen fra
den verdien som foreslås av kameraet, slik at bildene blir lysere eller
mørkere (0 358). Generelt sett gjør positive verdier motivet lysere
og negative verdier gjør det mørkere. Funksjonen er mest effektiv
når den brukes sammen med M (Sentrumsdom. lysmåling) eller
N (Punktmåling) (0 128).
–1 EV
Ingen eksponeringskompensasjon
+1 EV
For å velge en verdi for eksponeringskompensasjon, holder du
E (N)-knappen trykket ned og dreier på kommandohjulet til ønsket
verdi er valgt i søkeren eller informasjonsvisningen.
+
E (N)-knapp
Kommandohjul
–0,3 EV
132 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Informasjonsvisning
+2 EV
Du kan gjenopprette normal eksponering ved å stille inn
eksponeringskompensasjonen på ±0. Med unntak av innstilling
h og % nullstilles ikke eksponeringskompensasjon når
kameraet slås av (med innstilling h og % nullstilles
eksponeringskompensasjon når du velger en annen funksjon eller
slår kameraet av).
A Informasjonsvisningen
Du kan også få tilgang til
eksponeringskompensasjonsalternativer fra
informasjonsvisningen (0 12).
A Eksponeringskontroll M
Med eksponeringskontroll M påvirker eksponeringskompensasjon bare
eksponeringsindikatoren.
A Bruk av blits
Når en blits brukes, påvirker eksponeringskompensasjonen både
bakgrunnseksponeringen og blitsens blinkstyrke.
A Alternative eksponeringer
For informasjon om hvordan du automatisk varierer eksponeringen over en
serie med bilder, se side 151.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 133
Blitskompensasjon
Blitskompensasjon brukes for å endre blitsens blinkstyrke fra det
nivået kameraet foreslår, slik at forholdet mellom lysstyrken på
hovedmotivet og bakgrunn forandres. Blitsens blinkstyrke kan økes
for få hovedmotivet til å virke lysere, eller reduseres for å forhindre
uønsket høylys eller refleksjoner (0 360).
Hold M (Y)- og E (N)-knappene trykket ned, og drei
kommandohjulet til ønsket verdi er valgt i søkeren eller
informasjonsvisningen. Generelt sett gjør positive verdier
hovedmotivet lysere og negative verdier får det til å virke mørkere.
Du kan gjenopprette normal blinkstyrke ved å stille inn
blitskompensasjonen på ±0. Med unntak av innstilling h
nullstilles ikke blitskompensasjon når kameraet slås av (med
innstilling h nullstilles blitskompensasjon når du velger en
annen funksjon eller slår kameraet av).
M (Y)-knapp
+
Kommandohjul
Informasjonsvisning
E (N)-knapp
–0,3 EV
134 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
+1 EV
A Informasjonsvisningen
Du kan også få tilgang til
blitskompensasjonsalternativer fra
informasjonsvisningen (0 12).
A Eksterne blitser (ekstrautstyr)
Blitskompensasjon er også tilgjengelig med eksterne blitser (ekstrautstyr)
som støtter Nikon Creative Lighting System (CLS; se side 315).
Blitskompensasjonen som er valgt med den eksterne blitsen (ekstrautstyr),
legges til blitskompensasjonen som er valgt med kameraet.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 135
Bevare detaljer i høylys og skygger
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i høylys og skygger og skaper
fotografier med naturlig kontrast. Brukes til høykontrastmotiver, for
eksempel når du fotograferer et sterkt belyst motiv utendørs
gjennom en dør eller et vindu, eller fotograferer motiver i skyggen
utendørs på en solskinnsdag. Aktiv D-Lighting anbefales ikke
sammen med eksponeringskontroll M; i andre funksjoner er Aktiv
D-Lighting mest effektiv ved bruk sammen med L (Matrisemåling;
0 128).
Aktiv D-Lighting: ! Av
Aktiv D-Lighting: Y Auto
1 Vis alternativer for Aktiv D-Lighting.
Trykk på P-knappen, marker deretter
Aktiv D-Lighting i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
Informasjonsvisning
136 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
2 Velg et alternativ.
Marker et alternativ og trykk på J
(0 359).
D Aktiv D-Lighting
For noen motiver kan ujevne nyanser, skygger rundt lyse gjenstander eller
glorier rundt mørke gjenstander forekomme. Aktiv D-Lighting er ikke
tilgjengelig med filmer.
A "Aktiv D-Lighting" kontra "D-Lighting"
Aktiv D-Lighting justerer eksponeringen før opptaket for å optimalisere
det dynamiske området, mens alternativet D-Lighting i
retusjeringsmenyen (0 285) gjør skygger i bilder lysere etter opptaket.
A Alternative eksponeringer
For informasjon om hvordan du automatisk varierer Aktiv D-Lighting over
en serie med bilder, se side 151.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 137
High Dynamic Range (HDR)
High Dynamic Range (HDR) kombinerer to eksponeringer for å
danne ett enkelt bilde som inneholder en bred rekke toner fra
skygger til høylys, selv for motiver med høy kontrast. HDR er mest
effektivt ved bruk med L (Matrisemåling) (0 128). Funksjonen kan
ikke brukes til å ta opp NEF (RAW)-bilder. Når HDR er aktivt, kan ikke
blitsen brukes og serieopptak er ikke tilgjengelig.
+
Første eksponering
(mørkere)
Andre eksponering
(lysere)
Kombinert HDR-bilde
1 Vis alternativer for HDR (High Dynamic
Range).
Trykk på P-knappen, marker deretter
HDR (High Dynamic Range) i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
Informasjonsvisning
138 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
2 Velg et alternativ.
Marker v Auto, 2 Ekstra høy,
S Høy, T Normal, U Lav eller
6 Av, og trykk på J.
Når et annet alternativ enn 6 Av er
valgt, vil u vises i søkeren.
3 Komponer et fotografi, fokuser og ta bildet.
Kameraet tar to eksponeringer når
utløseren trykkes helt ned. "l u"
blinker i søkeren mens bildene
kombineres; ingen fotografier kan tas
før opptaket er fullført. HDR slås av automatisk etter at
fotografiet er tatt; for å slå av HDR før opptaket, dreier du
funksjonsvelgeren til en annen innstilling enn P, S, A eller M.
D Komponere HDR-fotografier
Det kan hende at kantene på bildet beskjæres. Det kan hende at du ikke får
ønsket resultat dersom kameraet eller motivet beveger seg under
opptaket. Bruk av stativ anbefales. Avhengig av motivet, kan det hende at
effekten ikke er synlig, skygger kan komme til syne rundt lyse gjenstander
eller glorier kan komme til syne rundt mørke gjenstander. Ujevne skygger
kan være synlige med noen motiver.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 139
Hvitbalanse
Hvitbalansen sikrer at farger er upåvirket av lyskildens farge.
Automatisk hvitbalanse anbefales for de fleste lyskilder; andre
verdier kan om nødvendig velges i samsvar med lyskilden:
Alternativ
Beskrivelse
Automatisk hvitbalansejustering. Anbefales for de
v Auto
fleste situasjoner.
J Glødelampe
Bruk under glødelampebelysning.
I Lysstoffrør
Bruk med lyskildene som er listet opp på side 141.
H Direkte sollys
Bruk med motiver i direkte sollys.
N Blits
Bruk med blitsen.
G Skyet
Bruk i dagslys i overskyet vær.
M Skygge
Bruk i dagslys med motiver i skyggen.
Manuell
Mål hvitbalansen eller kopier hvitbalansen fra et
L
forhåndsinnstilling eksisterende fotografi (0 145).
1 Vis alternativer for hvitbalanse.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende hvitbalanseinnstilling i
informasjonsvisningen og trykk på J.
P-knapp
Informasjonsvisning
140 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
2 Velg et alternativ for hvitbalanse.
Marker et alternativ og trykk på J.
A Opptaksmenyen
Hvitbalansen kan velges med alternativet
Hvitbalanse i opptaksmenyen (0 223), som
også kan brukes til å finjustere hvitbalansen
(0 143) eller måle en verdi for forvalgt
hvitbalanse (0 145).
Alternativet I Lysstoffrør i Hvitbalansemenyen kan brukes til å velge lyskilde fra
lyspæretypene vist til høyre.
A Navigering med berøringsskjermen
Trykk på et alternativ i hvitbalansemenyen én gang for å markere det og
igjen for å velge det og enten vise en meny for lyspæretyper
(I Lysstoffrør) eller gå tilbake til opptaksmenyen.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 141
A Fargetemperatur
Den fornemmede fargen fra en lyskilde varierer etter seeren og andre
forhold. Fargetemperatur er et objektivt mål av en lyskildes farge og
defineres med referanse til temperaturen som et motiv må varmes opp til
for å utstråle lys med samme bølgelengder. Mens lyskilder med en
fargetemperatur i nærheten av 5000–5500 K virker hvite, vil lyskilder med
en lavere fargetemperatur, som glødelamper, virke litt gule eller røde.
Lyskilder med høyere fargetemperatur virker som de har et svakt blåskjær.
"Varmere" (rødere) farger
3000
q
w
4000
e
r
"Kjøligere" (blåere) farger
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
!1
q I (natriumlamper): 2700 K
w J (glødelamper)/ I (varmt-hvitt lysstoffrør): 3000 K
e I (hvitt lysstoffrør): 3700 K
r I (kaldt-hvitt lysstoffrør): 4200 K
t I (dagslys-hvitt lysstoffrør): 5000 K
y H (direkte sollys): 5200 K
u N (blits): 5400 K
i G (skyet): 6000 K
o I (dagslys lysstoffrør): 6500 K
!0 I (kvikksølvlamper med høy temperatur): 7200 K
!1 M (skygge): 8000 K
Merk: Alle tall er omtrentlige.
A Alternative eksponeringer
For informasjon om hvordan du automatisk varierer
hvitbalanseinnstillingen over en serie med bilder, se side 151.
142 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
[K]
Finjustering av hvitbalanse
Hvitbalansen kan "finjusteres" for å kompensere for variasjoner i
lyskildens farge, eller for å innføre en bevisst fargenyanse i et bilde.
Hvitbalansen finjusteres ved hjelp av alternativet Hvitbalanse i
opptaksmenyen.
1 Vis alternativer for finjustering.
Marker et alternativ for hvitbalanse og
trykk på 2 (hvis Lysstoffrør er valgt,
markerer du ønsket belysningstype og
trykker på 2; merk at finjustering ikke er
tilgjengelig med Manuell
forhåndsinnstilling).
2 Finjuster hvitbalansen.
Koordinater
Bruk multivelgeren til å finjustere
hvitbalansen. Hvitbalansen kan
finjusteres på den gule (A)–blå (B) aksen
i trinn på 0,5 og den grønne
(G)–magenta (M) aksen i trinn på 0,25.
Den horisontale (gul-blå) aksen
korresponderer til fargetemperatur,
Justering
mens den vertikale (grønn-magenta)
aksen har lignende effekter som
motsvarende fargekompensasjons– (CC) filtre. Trinnene på den
horisontale aksen tilsvarer cirka 5 mired, og på den vertikale
aksen tilsvarer trinnene rundt 0,05 spredte tetthetsenheter.
3 Lagre endringene og avslutt.
Trykk på J.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 143
A Finjustering av hvitbalanse
Fargene på finjusteringsaksene er relative, ikke absolutte. Hvis du for
eksempel flytter markøren til B (blå) når en "varm" innstilling som
J (glødelampe) er valgt, blir fotografiene litt "kaldere", men ikke blå.
A Finjustering med berøringsskjermen
For å finjustere et alternativ i hvitbalansemenyen ved bruk av
berøringsskjermen, trykker du på alternativet én gang for å markere det.
Trykk deretter på 2 Juster-knappen for å vise finjusteringsdisplayet. For å
velge en verdi trykker du på koordinatdisplayet eller ikonene u, v, x eller
y. Trykk på 0 OK for å gå tilbake til opptaksmenyen med en gang
hvitbalansen er justert slik som ønskes.
A "Mired"
Enhver endring i fargetemperatur gir en større fargeforskjell ved lave
fargetemperaturer enn ved høyere fargetemperaturer. For eksempel
produserer en endring på 1000 K en mye større fargeendring ved 3000 K
enn ved 6000 K. Mired, som regnes ut ved å multiplisere det omvendte av
fargetemperaturen med 10 6, er en måling av fargetemperatur som tar en
slik variasjon med i beregningen, og det er den enheten som brukes i filtre
for fargetemperaturkompensasjon. Eksempel:
• 4000 K–3000 K (en forskjell på 1000 K) = 83 mired
• 7000 K–6000 K (en forskjell på 1000 K) = 24 mired
144 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Manuell forhåndsinnstilling
Manuell forhåndsinnstilling brukes til å registrere og hente tilbake
egendefinerte hvitbalanseinnstillinger for opptak i blandet
belysning eller for å kompensere for lyskilder med sterkt fargeskjær.
Det finnes to metoder for å forhåndsinnstille hvitbalansen:
Metode
Mål
Bruk bilde
Beskrivelse
Plasser en hvit eller nøytralgrå gjenstand i belysningen som skal
brukes i det endelige bildet, og mål hvitbalansen med kameraet
(se nedenfor).
Hvitbalansen kopieres fra et fotografi på minnekortet (0 149).
❚❚ Måle en verdi for forhåndsinnstilt hvitbalanse
1 Belys et referansemotiv.
Plasser en nøytral grå eller hvit gjenstand i lyset som skal brukes
i det endelige fotografiet.
2 Vis alternativer for hvitbalanse.
Marker Hvitbalanse i opptaksmenyen
og trykk på 2 for å vise alternativer for
hvitbalanse. Marker Manuell
forhåndsinnstilling og trykk på 2.
3 Velg Mål.
Marker Mål og trykk på 2.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 145
4 Velg Ja.
Menyen til høyre vises; marker Ja og
trykk på J.
Kameraet aktiverer funksjonen for
forhåndsinnstilt måling.
Når kameraet er klart til å måle
hvitbalansen, vil ikonet D (L) blinke
i søkeren og informasjonsvisningen.
5 Mål hvitbalansen.
Mens indikatorene ennå blinker,
komponer bildet slik at
referansegjenstanden fyller søkeren, og
trykk utløseren helt ned. Det blir ikke
tatt noe fotografi; hvitbalansen kan måles nøyaktig selv om
kameraet ikke er i fokus.
146 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
6 Kontroller resultatet.
Hvis kameraet var i stand til å måle en
verdi for hvitbalansen, vises meldingen
til høyre og a blinker i søkeren og
kameraet går tilbake til
opptaksfunksjonen. Trykk utløseren
halvveis ned hvis du vil gå tilbake til
opptaksfunksjon umiddelbart.
Hvis belysningen er for mørk eller for lys,
kan det være at kameraet ikke klarer å
måle hvitbalansen. En melding vises i
informasjonsvisningen og b a
blinker i søkeren. Gå tilbake til trinn 5 og
mål hvitbalansen igjen.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 147
D Måle forhåndsinnstilt hvitbalanse
Hvis det ikke utføres noen handling mens visningene blinker, avsluttes den
direkte målemetoden etter den tiden som er valgt i egendefinert innstilling
c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng.; 0 240).
D Forhåndsinnstilt hvitbalanse
Kameraet kan bare lagre én verdi for forhåndsinnstilt hvitbalanse av
gangen; den eksisterende verdien byttes ut når en ny verdi måles. Legg
merke til at eksponeringen automatisk økes med 1 EV ved måling av
hvitbalansen; ved opptak med eksponeringskontroll M, justerer du
eksponeringen slik at eksponeringsindikatoren viser ±0 (0 124).
A Andre framgangsmåter for måling av forhåndsinnstilt hvitbalanse
For å aktivere forhåndsinnstilt måling (se ovenfor) etter at forhåndsinnstilt
hvitbalanse er valgt i informasjonsvisningen (0 140), trykker du på J i
noen sekunder. Dersom hvitbalanse har blitt tildelt Fn-knappen (0 252),
kan målingsfunksjonen for forhåndsinnstilt hvitbalanse aktiveres ved at du
holder Fn-knappen trykket ned i noen sekunder etter at du har valgt
forhåndsinnstilt hvitbalanse med Fn-knappen og kommandohjulet.
A Gråplater
For mer nøyaktige resultater, måler du hvitbalansen ved bruk av en
standard gråplate.
148 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
❚❚ Kopiere hvitbalanse fra et fotografi
Følg fremgangsmåten nedenfor for å kopiere en verdi for
hvitbalanse fra et fotografi på minnekortet.
1 Velg Manuell forhåndsinnstilling.
Marker Hvitbalanse i opptaksmenyen
og trykk på 2 for å vise alternativer for
hvitbalanse. Marker Manuell
forhåndsinnstilling og trykk på 2.
2 Velg Bruk bilde.
Marker Bruk bilde og trykk på 2.
3 Velg Velg bilde.
Marker Velg bilde og trykk på 2 (for å
hoppe over de gjenstående trinnene og
bruke det bildet som sist ble brukt til
forhåndsinnstilt hvitbalanse, velger du
Dette bildet).
4 Velg en mappe.
Marker mappen som inneholder bildet
du vil kopiere hvitbalansen fra og trykk
på 2.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 149
5 Marker kildebildet.
For å vise det markerte bildet på
fullskjerm, trykk og hold nede
X-knappen.
6 Kopier hvitbalansen.
Trykk på J for å stille inn forhåndsinnstilt hvitbalanse til
hvitbalanseverdien for det markerte fotografiet.
150 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Alternative eksponeringer
Alternative eksponeringer varierer innstillingen for eksponering,
hvitbalanse eller for Aktiv D-Lighting (ADL) litt for hvert bilde for å
på denne måten gi alternativer til aktuell verdi. Velg i situasjoner der
det er vanskelig å stille inn eksponering og hvitbalanse og det ikke
er tid til å kontrollere resultatet og justere innstillingene med hvert
bilde, eller for å eksperimentere med forskjellige innstillinger for
samme motiv.
Alternativ
k
Beskrivelse
Varier eksponeringen over en serie på tre fotografier.
Alternativ
ekspon. for AE
Bilde 1: uendret
Bilde 2: redusert
Bilde 3: økt
eksponering
eksponering
Hver gang lukkeren utløses, oppretter kameraet tre
Alternativ
m
bilder, der hver har forskjellig hvitbalanse. Ikke
hvitbalanse
tilgjengelig med NEF (RAW)-bildekvaliteter.
Alt. eksponering Ta ett fotografi med Aktiv D-Lighting av og et annet med
!
med ADL
gjeldende Aktiv D-Lighting-innstilling.
1 Velg et alternativ for alternative
eksponeringer.
Marker e2 (Auto. altern. eksp. innstilt) i
menyen for egendefinerte innstillinger
og trykk på 2.
Marker ønsket type for alternative
eksponeringer og trykk på J.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 151
2 Vis alternativer for alternative
eksponeringer.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende innstilling for alternative
eksponeringer og trykk på J.
P-knapp
Informasjonsvisning
3 Velg et trinn for alternative
eksponeringer.
Marker et trinn for alternative
eksponeringer og trykk på J. Velg
mellom verdier på 0,3 og 2 EV
(alternative eksponeringer for AE) eller
fra 1 til 3 (alternativ hvitbalanse) eller velg ADL (alternative
eksponeringer med ADL).
152 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
4 Komponer et fotografi, fokuser og ta
bildet.
Alternativ ekspon. for AE: Kameraet varierer
eksponeringen for hvert bilde. Det
første bildet vil tas med verdien som for øyeblikket er valgt som
eksponeringskompensasjon. Trinnet for alternative
eksponeringer vil trekkes fra gjeldende verdi i det andre bildet
og legges til i det tredje bildet, og på denne måten "varieres"
gjeldende verdi. De endrede verdiene gjenspeiles i verdiene som
vises for lukkertid og blenderåpning.
Alternativ hvitbalanse: Hvert bilde behandles for å opprette tre
kopier, ett med gjeldende hvitbalanseinnstilling, ett med økt
gult og ett med økt blått.
Alt. eksponering med ADL: Det første bildet som tas etter at
alternative eksponeringer er aktivert, tas med Aktiv D-Lighting
av, det andre med gjeldende Aktiv D-Lighting-innstilling (0 136;
dersom Aktiv D-Lighting er av, vil det andre bildet tas med Aktiv
D-Lighting stilt inn på Auto).
Ved serieopptak med høy hastighet og lav hastighet, settes
opptaket på pause etter hver syklus med alternative eksponeringer.
Dersom kameraet slås av før alle bildene i sekvensen for alternative
eksponeringer har blitt tatt, vil alternative eksponeringer fortsette
fra neste bilde i sekvensen når kameraet slås på.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 153
A Fremdriftsindikator for alternative innstillinger
Under alternative eksponeringer for AE
fjernes en søyle fra fremdriftsindikatoren for
alternative innstillinger med hvert bilde
(v > w > x).
Når alternative eksponeringer med ADL
brukes, understrekes innstillingen som vil bli
brukt for neste bilde i informasjonsvisningen.
A Deaktivere alternative eksponeringer
For å deaktivere alternative eksponeringer og fortsette med normalt
opptak, velger du OFF (AV) i trinn 3 (0 152). Alternative eksponeringer kan
også avbrytes ved å utføre en nullstilling med to knapper (0 115). For å
avbryte alternative eksponeringer før alle bildene har blitt tatt, dreier du
funksjonsvelgeren til en annen innstilling enn eksponeringskontroll P, S, A
eller M.
A Alternative eksponeringer
Kameraet modifiserer eksponeringen ved å variere lukkertid og
blenderåpning (eksponeringskontroll P), blenderåpning
(eksponeringskontroll S) eller lukkertid (eksponeringskontroll A og M). Hvis
På er valgt for Innst. for ISO-følsomhet > Auto. ISO-følsomhetsktrl.
(0 228) med eksponeringskontroll P, S og A, varierer kameraet automatisk
ISO-følsomheten for optimal eksponering når grensene for kameraets
eksponeringssystem overskrides; med eksponeringskontroll M vil kameraet
først bruke automatisk ISO-følsomhetskontroll for å bringe eksponeringen
så nærme det optimale som mulig og deretter alternere denne
eksponeringen ved å variere lukkertiden.
154 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Picture Controls
Picture Control er forhåndsinnstilte kombinasjoner av
bildebehandlingsinnstillinger, som inkluderer oppskarping, klarhet,
kontrast, lysstyrke, metning og nyanse. Du kan velge en Picture
Control for å tilpasse motivet eller skreddersy innstillingene til dine
kreative formål.
Valg av Picture Control
Velg en Picture Control i samsvar med motivet eller scenetypen.
Alternativ
Q Standard
R Nøytral
S Friske farger
T Monokrom
e Portrett
f Landskap
q Flat
Beskrivelse
Anbefales for de fleste situasjoner, dette alternativet
bruker standard behandling for balanserte resultater.
Et godt valg for fotografier som senere skal behandles
eller retusjeres. Dette alternativet bruker minimal
behandling for naturlige resultater.
Velg dette alternativet til fotografier der det legges vekt
på primærfargene. Bildene bearbeides for å oppnå en
virkning med et fargesterkt trykk.
Ta monokrome fotografier.
Behandle portretter for å oppnå naturlig hudtekstur og
en avrundet virkning.
Gir levende landskaper og bybilder.
Velg for fotografier som senere skal behandles eller
retusjeres betydelig. Detaljer bevares over et bredt
spekter av toner, fra høylys til skygger.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 155
1 Vis alternativer for Picture Control.
Trykk på P-knappen, marker deretter
gjeldende Picture Control og trykk på
J.
P-knapp
Informasjonsvisning
2 Velg en Picture Control.
Marker en Picture Control og trykk på J.
A Navigering med berøringsskjermen
Picture Controls kan også velges i opptaksmenyen (0 223). Når du velger
et alternativ fra Still inn Picture Control-menyen ved bruk av
berøringsskjermen (0 25), trykker du på alternativet én gang for å markere
det og igjen for å velge det.
156 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Endre Picture Controls
Eksisterende forhåndsinnstilte eller egendefinerte Picture Controls
(0 161) kan endres for å passe til motivet eller brukerens kreative
hensikt. Velg en balansert kombinasjon av innstillinger med
Hurtigjustering, eller foreta justering av individuelle innstillinger
manuelt.
1 Velg en Picture Control.
Marker Still inn Picture Control i
opptaksmenyen og trykk på 2. Marker
ønsket Picture Control og trykk på 2.
2 Juster innstillingene.
Trykk på 1 eller 3 for å markere ønsket
innstilling og trykk på 4 eller 2 for å
velge en verdi i trinn på 1, eller drei
kommandohjulet for å velge en verdi i
trinn på 0,25 (0 158). Gjenta dette
trinnet til alle innstillinger er justert eller velg en forhåndsinnstilt
kombinasjon av innstillinger ved å bruke multivelgeren til å
velge Hurtigjustering. Standardinnstillingene kan
gjenopprettes ved å trykke på O-knappen.
3 Lagre endringene og avslutt.
Trykk på J.
Picture Controls som er tilpasset fra
standardinnstillingene, vises med en
stjerne ("*").
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 157
❚❚ Picture Control-innstillinger
Alternativ
Hurtigjustering
Oppskarping
Manuelle justeringer
(alle Picture Controls)
Klarhet
Kontrast
Lysstyrke
Beskrivelse
Demp eller øk effekten av den valgte Picture
Control (vær oppmerksom på at dette nullstiller
alle manuelle justeringer). Ikke tilgjengelig for
Nøytral, Monokrom, Flat eller egendefinerte
Picture Controls (0 161).
Juster konturskarpheten. Velg A for automatisk
tilpassing i samsvar med motivtypen.
Juster klarheten manuelt eller velg A for å la
kameraet justere kontrasten automatisk.
Avhengig av motivet, kan skygger komme til syne
rundt lyse gjenstander eller glorier kan komme til
syne rundt mørke gjenstander ved noen
innstillinger. Klarhet anvendes ikke på filmer.
Juster kontrasten manuelt eller velg A for å la
kameraet justere kontrasten automatisk.
Hev eller senk lysstyrken uten å miste detaljer i
høylys og skygger.
Manuelle justeringer
(kun ikke-monokrom)
Manuelle justeringer
(kun monokrom)
Metning
Juster fargenes friskhet. Velg A for å tilpasse
metningen automatisk i samsvar med motivtypen.
Nyanse
Juster nyansen.
Filtereffekter
Simulerer effekten av fargefiltre på monokrome
fotografier (0 160).
Toning
Velg nyansen som skal brukes i monokrome
fotografier (0 160).
158 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
D "A" (Auto)
Resultatene for automatisk oppskarping, klarhet, kontrast og metning
varierer med eksponering og motivets plassering i bildet.
A Veksle mellom manuell og auto
Trykk på X-knappen for å veksle frem og tilbake
mellom manuelle og automatiske (A)
innstillinger for oppskarping, klarhet, kontrast
og metning.
A Egendefinerte Picture Controls
Egendefinerte Picture Controls opprettes gjennom modifiseringer av
eksisterende Picture Controls ved bruk av alternativet Bruke Picture
Control i opptaksmenyen (0 161) og kan lagres på et minnekort og deles
med andre kameraer av samme modell og med kompatibel programvare
(0 163).
A Forrige innstillinger
j-indikatoren under verdivisningen i
innstillingsmenyen for Picture Control viser
innstillingens forrige verdi. Bruk dette som
referanse når du justerer innstillingene.
A Alternativer for egendefinert Picture Control
Alternativene som er tilgjengelige med egendefinerte Picture Controls, er
de samme som de den egendefinerte Picture Control var basert på.
A Bruke berøringsskjermen
For å bruke berøringsskjermen til å endre en
Picture Control i Still inn Picture Controlmenyen, trykker du på en Picture Control én
gang for å markere den. Trykk deretter på 2
Juster-knappen for å vise menyen som vises i
trinn 2 på side 157. Trykk på en parameter én
gang for å markere den og igjen for å vise
alternativer, bruk deretter kontrollene på skjermen til å velge en verdi
(multivelgeren kan ikke brukes). Merk at berøringsskjermen kun kan brukes
til dette formålet hvis Aktiver er valgt for Berøringskontroll.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 159
A Filtereffekter (kun Monokrom)
Alternativene i denne menyen simulerer effekten av fargefiltre på
monokrome fotografier. Følgende filtereffekter er tilgjengelige:
Y
O
R
G
Alternativ
Gul
Oransje
Rød
Grønn
Beskrivelse
Øker kontrasten. Kan brukes til å tone ned himmelens
lysstyrke i landskapsbilder. Oransje gir mer kontrast enn
gult, rødt mer kontrast enn oransje.
Gjør hudtoner mykere. Kan brukes til portretter.
A Toning (kun Monokrom)
Alternativene for metning vises hvis du trykker
på 3 når Toning er valgt. Trykk på 4 eller 2 for
å justere metningen i trinn på 1, eller drei
kommandohjulet for å velge en verdi i trinn på
0,25. Metningskontroll er ikke tilgjengelig når
B&W (svart/hvitt) er valgt.
A Tegninntasting via berøringsskjermen
For å taste inn tegn trykker du på bokstavene i tastaturområdet (du kan
velge bokstaver ved å skyve en finger over skjermen: bokstavene markeres
etter som du tar på dem, og de skrives ikke inn i tekstområdet før du løfter
opp fingeren din). For å plassere markøren trykker du direkte i
tekstområdet eller trykker på x- eller y- knappene.
160 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Opprette egendefinerte Picture Controls
De Picture Controls som leveres med kameraet, kan tilpasses og
lagres som egendefinerte Picture Controls.
1 Velg Bruke Picture Control.
Marker Bruke Picture Control i
opptaksmenyen og trykk på 2.
2 Velg Lagre/redigere.
Marker Lagre/redigere og trykk på 2.
3 Velg en Picture Control.
Marker en eksisterende Picture Control
og trykk på 2, eller trykk på J for å gå
videre til trinn 5 og lagre en kopi av den
markerte Picture Control uten flere
endringer.
4 Rediger den valgte Picture Control.
Se side 158 for mer informasjon. For å
avbryte eventuelle endringer og
begynne på nytt med
standardinnstillingene, trykker du på
O-knappen. Trykk på J når
innstillingene er ferdige.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 161
5 Velg en destinasjon.
Marker en destinasjon for egendefinert
Picture Control (C-1 til C-9) og trykk på
2.
6 Gi navn til Picture Control.
Navnefelt
Med standardinnstillingen får nye
Picture Controls navn ved at et tosifret
nummer (tildeles automatisk) legges til
navnet på den eksisterende Picture
Control; for å bruke standardnavnet, gå
videre til trinn 7. For å flytte markøren i
Tastaturfelt
navneområdet, dreier du på
kommandohjulet. For å skrive inn en ny
bokstav i gjeldende markørposisjon
bruker du multivelgeren til å markere ønsket tegn i
tastaturområdet og trykker på J. For å slette tegnet i gjeldende
markørposisjon trykker du på O-knappen.
Egendefinerte Picture Control-navn kan være på opp til nitten
tegn lange. Alle tegn etter det nittende vil bli slettet.
7 Trykk på X.
Trykk på X for å lagre endringene og
avslutte. Den nye Picture Control vises
på Picture Control-listen.
162 Eksponeringskontrollene P, S, A og M
A Bruke Picture Control > Gi nytt navn
Egendefinerte Picture Controls kan få nye navn når som helst ved bruk av
alternativet Gi nytt navn i Bruke Picture Control-menyen.
A Bruke Picture Control > Slett
Alternativet Slett i menyen Bruke Picture Control kan brukes til å slette
valgte egendefinerte Picture Controls når det ikke lenger er bruk for dem.
A Det opprinnelige Picture Control-ikonet
Den opprinnelige forhåndsinnstilte Picture
Control som den egendefinerte Picture
Control er basert på, indikeres av et ikon i
redigeringsvisningens øvre høyre hjørne.
Opprinnelig
Picture Control-ikon
A Dele egendefinerte Picture Controls
Elementet Laste/lagre i menyen Bruke
Picture Control inneholder alternativene
nedenfor. Bruk disse alternativene til å kopiere
egendefinerte Picture Controls til og fra
minnekort. Når Picture Controls er kopiert til et
minnekort, kan de brukes med andre
kameraer eller kompatibel programvare.
• Kopier til kamera: Kopier egendefinerte Picture Controls fra minnekortet til
egendefinerte Picture Controls C-1 til C-9 i kameraet og gi dem deretter
ønsket navn.
• Slett fra kort: Slett valgte egendefinerte Picture Controls fra minnekortet.
• Kopier til kort: Kopier en egendefinert Picture Control (C-1 til C-9) fra
kameraet til ønsket sted (1 til 99) på minnekortet.
Eksponeringskontrollene P, S, A og M 163
Ta opp og vise filmer
Ta opp filmer
Filmer kan tas opp med live view-funksjonen.
1 Drei på bryteren for live view.
Visningen gjennom objektivet vil vises
på skjermen.
D 0-ikonet
Et 0-ikon (0 11) angir at filmer ikke kan
tas opp.
A Før opptak
Hvis du bruker et objektiv av type E eller
PC-E NIKKOR (0 305, 307), kan du velge
blenderåpningen når
eksponeringskontroll A eller M brukes
under live view (0 122, 123).
2 Fokuser.
Komponer åpningsbildet og fokuser.
Merk at antall motiver som kan
oppdages med ansiktsprioritert AF er
færre under filmopptak.
164 Ta opp og vise filmer
Bryter for live view
3 Start opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen for å
begynne opptaket. En opptaksindikator
og tilgjengelig tid vises på skjermen.
Lyd tas opp med den innebygde
mikrofonen (0 2). Pass på at du ikke
blokkerer mikrofonen under opptaket.
Filmopptaksknapp
Bortsett fra funksjonene i og j, kan
Gjenstående tid
eksponeringen låses ved at du trykker
på A (L)-knappen (0 130) eller (med
motivprogrammer h,
eksponeringskontroll P, S og A samt
innstilling %) endres med opp til ±3 EV i
trinn på 1/3 EV ved at du trykker på
E (N)-knappen og dreier på
Opptaksindikator
kommandohjulet (0 132; merk at
avhengig av motivets lysstyrke, kan det
hende at endringer i eksponeringen ikke har noen synlig effekt).
4 Avslutt opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen igjen for å avslutte opptaket.
Opptaket vil avsluttes automatisk når den maksimale lengden
nås, minnekortet er fullt, en annen funksjon velges eller skjermen
lukkes (lukking av skjermen avslutter ikke opptaket på fjernsyn
eller andre eksterne visningsenheter).
5 Avslutt live view.
Drei på bryteren for live view for å avslutte live view.
Ta opp og vise filmer 165
P-knappen
Når filmindikatorer vises ved å trykke på
R-knappen i live view-modus, kan du åpne
følgende innstillinger ved å trykke på
P-knappen:
• Filmbildestørrelse/kvalitet (0 168)
• Mikrofon (0 169)
P-knapp
• Hvitbalanse (0 140)
• Eksponeringskompensasjon (0 132)*
• Picture Control (0 155)
• Vindstøyreduksjon (0 169)
• Fokusfunksjon (0 82)
• AF-søkefeltfunksjon (0 87)
* ISO-følsomheten vises i stedet for
eksponeringskompensasjonen hvis På er valgt
under Filminnstillinger > Manuelle filminnstillinger (0 169) når du
bruker eksponeringskontroll M.
A Ta fotografier under filmopptak
For å avslutte filmopptak, ta et fotografi og gå til live view, trykker du
utløseren helt ned og holder den der til lukkeren utløses. Berøringslukkeren
(0 19) kan ikke brukes til å ta fotografier under filmopptak.
A Maksimum lengde
Den maksimale lengden for individuelle filmfiler er 4 GB (for maksimale
opptakstider, se side 168); merk at avhengig av minnekortets
skrivehastighet, kan det hende at opptaket avsluttes før denne lengden nås
(0 324).
166 Ta opp og vise filmer
D Ta opp filmer
Flimmer, bånd og fortegninger kan være synlige på skjermen og i den
endelige filmen under belysning med lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller
natriumlamper eller med motiver som er i bevegelse, spesielt hvis kameraet
panoreres horisontalt eller en gjenstand beveger seg med høy hastighet
horisontalt gjennom bildefeltet (se Flimmerreduksjon for informasjon om
hvordan du reduserer flimmer og bånd; 0 268). Ujevne kanter, falske
farger, moaré og lyse flekker kan også forekomme. Lyse områder eller bånd
kan vises i områder av bildefeltet med blinkende skilt og andre pulserende
lyskilder, eller hvis motivet belyses kort av en blits eller en annen sterk,
momentan lyskilde. Unngå å peke kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det
resultere i skade på kameraets indre kretser.
Kameraet kan ta opp både video og lyd; ikke dekk over mikrofonen under
opptak. Merk at den innebygde mikrofonen kan ta opp støy fra objektivet
under autofokus og bildestabilisering.
Du kan ikke bruke blits under filmopptak.
Matrisemåling brukes uavhengig av valgt lysmålingsmetode. Lukkertid og
ISO-følsomhet justeres automatisk med mindre På er valgt for Manuelle
filminnstillinger (0 169) og kameraet bruker eksponeringskontroll M.
Ta opp og vise filmer 167
Filminnstillinger
Bruk alternativet Filminnstillinger i opptaksmenyen (0 170) for å
justere følgende innstillinger.
• Bildestørrelse/frekvens og Filmkvalitet: Maksimal lengde
avhenger av hvilke alternativer som er valgt.
Filmkvalitet
Høy kvalitet
Normal
Bildestørrelse/frekvens 1
L 1920 × 1080, 60 p
M 1920 × 1080, 50 p
N 1920 × 1080, 30 p
O 1920 × 1080, 25 p
P 1920 × 1080, 24 p
Q 1280 × 720, 60 p
R 1280 × 720, 50 p
t 1920 × 1080, 60 p
u 1920 × 1080, 50 p
r 1920 × 1080, 30 p
s 1920 × 1080, 25 p
k 1920 × 1080, 24 p
l 1280 × 720, 60 p
o 1280 × 720, 50 p
Maksimal lengde 2
10 min.
20 min.
20 min.
29 min. 59 s
1 Angitt verdi. Faktiske filmfrekvenser for 60 p, 50 p, 30 p, 25 p og 24 p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97,
25 og 23,976 b/s.
2 Filmer som er tatt opp med miniatyreffektfunksjonen er opp til tre minutter lange når de spilles av.
168 Ta opp og vise filmer
• Mikrofon: Slå den innebygde eller stereomikrofonen ME-1
(ekstrautstyr) (0 170, 323) på eller av, eller juster mikrofonens
følsomhet. Velg Automatisk følsomhetsinnst. for å justere
følsomheten automatisk, Mikrofon av for å slå lydopptak av; for å
velge mikrofonfølsomhet manuelt, velg Manuell
følsomhetsinnstilling og velg en følsomhet.
• Vindstøyreduksjon: Velg På for å aktivere lavfrekvensfilteret for
den innebygde mikrofonen (stereomikrofoner (ekstrautstyr)
påvirkes ikke; 0 170, 323), slik at støy som produseres av vinden
som blåser over mikrofonen, reduseres (merk at andre lyder også
kan påvirkes). Vindstøyreduksjon for stereomikrofoner
(ekstrautstyr) kan aktiveres eller deaktiveres ved bruk av
mikrofonkontroller.
• Manuelle filminnstillinger: Velg På for å tillate manuelle
justeringer av lukkertid og ISO-følsomhet når kameraet brukes
med eksponeringskontroll M. Lukkertiden kan stilles inn på
verdier så korte som 1/4000 s; den lengste lukkertiden som er
tilgjengelig, varierer med bildefrekvensen: 1/30 s for
bildefrekvenser på 24 p, 25 p og 30 p, 1/50 s for 50 p og 1/60 s for
60 p. Dersom lukkertiden ikke er innenfor disse grensene når live
view starter, vil den automatisk bli stilt inn på støttet verdi og
forbli på denne verdien når live view avsluttes. Merk at ISOfølsomheten er fast på den valgte verdien; kameraet justerer ikke
ISO-følsomheten automatisk når På er valgt for Innst. for ISOfølsomhet > Auto. ISO-følsomhetsktrl. i opptaksmenyen
(0 228).
Ta opp og vise filmer 169
1 Velg Filminnstillinger.
Marker Filminnstillinger i
opptaksmenyen og trykk på 2.
2 Velg filmalternativer.
Marker ønsket element og trykk på 2,
marker så et alternativ og trykk på J.
A Bruke en ekstern mikrofon
Stereomikrofoner (ekstrautstyr) kan brukes til å redusere støy i opptaket
forårsaket av objektivvibrasjoner under automatisk fokusering.
A HDMI
Når kameraet er koblet til en HDMI-videoenhet, vil videoenheten vise
objektivets bildefelt på skjermen. Dersom enheten støtter HDMI CEC,
velger du Av for HDMI > Styring av utstyr-alternativet i oppsettsmenyen
(0 219) før opptak i live view.
170 Ta opp og vise filmer
Intervallfilmer
Kameraet tar automatisk bilder ved valgte intervaller for å lage en
lydløs intervallfilm med alternativene som er valgt for
Bildestørrelse/frekvens og Filmkvalitet under Filminnstillinger i
opptaksmenyen (0 168).
A Før opptaket
Intervallfilmer tas opp med filmbeskjæring. Før du tar opp en intervallfilm,
kan du ta et prøvebilde med de gjeldende innstillingene og kontrollere
resultatet på skjermen. For konsistent fargefordeling, velg en annen
hvitbalanseinnstilling enn auto (0 140).
Bruk av stativ anbefales. Monter kameraet på et stativ før opptaket
begynner. For å være sikker på at opptaket ikke blir avbrutt, bør du bruke en
nettadapter og strømforsyning (ekstrautstyr) eller et fulladet batteri. For å
forhindre at lys kommer inn via søkeren og forstyrrer fotografering og
eksponering, bør du dekke søkeren med hånden eller en annen gjenstand
eller sette på søkerdekslet (ekstrautstyr; 0 80).
1 Velg Intervallfilm.
Marker Intervallfilm i opptaksmenyen
og trykk på 2 for å vise alternativene for
intervallfilm.
Ta opp og vise filmer 171
2 Juster innstillingene for intervallfilm.
Velg intervall, total opptakstid og eksponeringsutjevning.
• For å velge intervallet mellom bilder:
Marker Intervall og trykk på 2.
Velg et intervall som er lengre enn
den lengste forventede
lukkertiden (minutter og
sekunder) og trykk på J.
• For å velge total opptakstid:
Marker Opptakstid og trykk på 2.
172 Ta opp og vise filmer
Velg opptakstid (opptil 7 timer
59 minutter) og trykk på J.
• For å aktivere eller deaktivere eksponeringsutjevning:
Marker Eksponeringsutjevning
og trykk på 2.
Marker et alternativ og trykk på
J.
Alternativet På jevner ut plutselige eksponeringsendringer når
andre eksponeringskontroller enn M brukes (vær oppmerksom
på at eksponeringsutjevning kun fungerer med
eksponeringskontroll M hvis automatisk ISOfølsomhetskontroll er aktivert i opptaksmenyen).
3 Start opptaket.
Marker Start og trykk på J. Opptaket
begynner etter omtrent 3 s. Kameraet
tar bilder ved det valgte intervallet for
den valgte opptakstiden. Når
tidsforkortet fotografering er ferdig,
lagres filmene på minnekortet.
A Beregning av lengden på den endelige filmen
Du kan beregne det totale antallet bilder i den Lengde opptatt/
ferdige filmen ved å dele opptakstiden på
maksimum lengde
intervallet og runde oppover. Du kan deretter
beregne den endelige filmens lengde ved å
dele antall bilder på filmfrekvensen som er
valgt under Bildestørrelse/frekvens i
opptaksmenyen (0 168). En film med 48 bilder
spilt inn med 1920 × 1080, 24 p, for eksempel,
blir omtrent to sekunder lang. Den maksimale
Minnekortlengden for intervallfilmer er 20 minutter.
indikator
Bildestørrelse/frekvens
Ta opp og vise filmer 173
❚❚ Avslutte opptak
For å avslutte opptaket før du har tatt alle bildene, trykker du på J
mellom bilder eller rett etter at et bilde har blitt tatt. Kameraet lager
en film av bildene som ble tatt opptil punktet hvor opptaket ble
avsluttet. Vær oppmerksom på at hvis strømkilden fjernes eller
frakobles, eller hvis minnekortet som fungerer som
lagringsplassering tas ut, lagres filmen ikke og opptaket avsluttes da
uten et lydsignal.
❚❚ Ikke noe fotografi
Kameraet hopper over det gjeldende bildet hvis det ikke klarer å
fokusere i åtte sekunder eller lenger i AF-S eller når enkeltbilde-AF er
valgt under AF-A eller Fokuser er valgt under egendefinert innstilling
a1 (Valg av AF-C-prioritet) i AF-C (vær oppmerksom på at kameraet
fokuserer igjen før hvert bilde). Opptaket vil fortsette med det neste
bildet.
D Intervallfilmer
Intervallfilmer er ikke tilgjengelig i spesialeffektmodus (0 65), i live view
(0 9, 47) eller under filmopptak (0 164), ved en lukkertid på A eller &
(0 125) eller når selvutløseren (0 79), alternative eksponeringer (0 151),
High Dynamic Range (HDR, 0 138) eller fotografering med intervallutløser
(0 109) er aktiv. Vær oppmerksom på at intervallet fra et bilde blir tatt og
det neste bildet starter kan variere fordi lukkertiden og tiden som er
nødvendig for å lagre bildet på minnekortet også kan variere. Opptaket
begynner ikke hvis en intervallfilm ikke kan tas opp med de gjeldende
innstillingene (for eksempel, hvis minnekortet er fullt, intervallet eller
opptakstiden er null eller intervallet er lengre enn opptakstiden).
Opptaket kan bli avsluttet hvis du bruker kamerakontrollene, endrer
innstillinger eller kobler til en HDMI-kabel. Kameraet lager en film av
bildene som ble tatt opptil punktet hvor opptaket ble avsluttet.
174 Ta opp og vise filmer
A Under opptak
Lampen for minnekortaktivitet lyser mens
opptaket pågår. En melding vises i
informasjonsvisningen hvis du trykker på
R-knappen mellom bildene. Tidsbryteren for
beredskapsstilling blir ikke slått av, uavhengig
av alternativet som er valgt under egendefinert
innstilling c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng.) >
Tidsbryter for ber.stilling.
A Bildevisning
K-knappen kan ikke brukes til å vise bilder mens opptaket pågår.
A Utløserfunksjon
Uavhengig av valgt utløserfunksjon, tar kameraet ett bilde for hvert
intervall.
A Åpning og lukking av skjermen
Opptak av intervallfilm avbrytes ikke hvis skjermen settes tilbake i
oppbevaringsposisjonen.
Ta opp og vise filmer 175
Vise filmer
Filmer angis med et 1-ikon under avspilling på full skjerm (0 184).
Trykk på a-ikonet på skjermen, eller trykk på J for å starte
avspilling; din gjeldende posisjon vises av filmfremdriftsindikatoren.
1-ikon
Lengde
Gjeldende innstilling/total lengde
Lydstyrke
1
a-ikon
Filmfremdriftsindikator
Guide
Følgende handlinger kan utføres:
Hvis du vil
Bruk
Pause
Spille av
Spole
fremover/
spole tilbake
Hoppe 10 s
176 Ta opp og vise filmer
Beskrivelse
Pause avspilling.
Gjenoppta avspilling når filmen er satt på
pause eller under tilbakespoling/
fremoverspoling.
Hastigheten øker med hvert trykk, fra 2× til 4×
til 8× til 16×; hold knappen nede for å hoppe
til begynnelsen eller slutten av filmen (første
bilde vises med h i øvre høyre hjørne på
skjermen, siste bilde med i). Mens avspilling
er satt på pause, spoles filmen tilbake eller
raskt fremover ett bildefelt av gangen; hold
knappen nede for kontinuerlig spoling tilbake
eller fremover.
Drei på kommandohjulet ett trinn for å hoppe
10 s forover eller bakover.
Hvis du vil
Bruk
Justere
X/W (Q)
lydstyrken
Gå tilbake til
avspilling på K /
full skjerm
Beskrivelse
Trykk på X for å øke lydstyrken, W (Q) for å
redusere den.
Trykk på K eller 1 for å gå tilbake til avspilling
på full skjerm.
Ta opp og vise filmer 177
Redigere filmer
Du kan gjøre klipp i en film for å lage redigerte filmkopier eller lagre
valgte bildefelt som JPEG-stillbilder.
Alternativ
f Velg start-/sluttpunkt
g Lagre valgt bilde
Beskrivelse
Opprett en kopi der uønskede opptak er
fjernet.
Lagre et valgt bildefelt som et JPEGstillbilde.
Beskjære filmer
Følg trinnene nedenfor for å lage beskårne filmkopier:
1 Vis en film på fullskjerm.
2 Sett filmen på pause ved det nye
åpningsbildefeltet.
Spill av filmen som beskrevet på side
176. Trykk på J for å starte og
gjenoppta avspilling og på 3 for å sette
den på pause, og trykk på 4 eller 2 eller
Filmfremdriftsindikator
drei på kommandohjulet for finne
ønsket bildefelt. Fremdriftsindikatoren
angir omtrent hvor du befinner deg i filmen. Sett avspillingen på
pause når du kommer til det nye åpningsbildet.
178 Ta opp og vise filmer
3 Velg Velg start-/sluttpunkt.
Trykk på P-knappen, marker deretter
Velg start-/sluttpunkt og trykk på 2.
P-knapp
4 Velg Startpunkt.
For å opprette en kopi som begynner fra
gjeldende bildefelt, markerer du
Startpunkt og trykker på J.
Bildefeltene før gjeldende bildefelt vil
bli fjernet når du lagrer kopien i trinn 9.
Startpunkt
Ta opp og vise filmer 179
5 Bekreft det nye startpunktet.
Dersom ønsket bildefelt ikke vises for
øyeblikket, trykker du på 4 eller 2 for å
spole frem eller tilbake (drei på
kommandohjulet ett trinn for å hoppe
10 s frem eller tilbake).
6 Velg sluttpunkt.
Trykk på A (L) for å skifte mellom startpunkt (w) og sluttpunkt
(x), og velg deretter avslutningsbildet som beskrevet i trinn 5.
Bildefeltene etter det valgte bildefeltet vil bli fjernet når du lagrer
kopien i trinn 9.
Sluttpunkt
7 Opprett kopien.
Når ønsket bildefelt vises, trykker du på 1.
8 Forhåndsvis filmen.
For å forhåndvise kopien, markerer du
Forhåndsvis og trykker på J (for å
avbryte forhåndsvisningen og gå
tilbake til menyen med
lagringsalternativer, trykker du på 1).
For å avslutte uten å opprette kopien og velge et nytt startpunkt
eller sluttpunkt som beskrevet tidligere, markerer du Avbryt og
trykker på J; for å lagre kopien går du videre til trinn 9.
180 Ta opp og vise filmer
9 Lagre kopien.
Marker Lagre som ny fil og trykk på J
for å lagre kopien som en ny fil. For å
erstatte den originale filmfilen med den
redigerte kopien, markerer du Erstatt
eksisterende fil og trykker på J.
D Beskjære filmer
Filmer må være minst to sekunder lange. Kopien lagres ikke hvis det ikke er
nok plass på minnekortet.
Kopier har samme tidspunkt og dato for opprettelse som originalen.
A Fjerne åpnings- og avslutningsopptak
For kun å fjerne åpningsopptaket fra filmen, går du til trinn 7 uten å trykke
på A (L)-knappen i trinn 6. For kun å fjerne avslutningsopptaket, velg
Sluttpunkt i trinn 4, velg avslutningsbildet og gå til trinn 7 uten å trykke på
A (L)-knappen i trinn 6.
Ta opp og vise filmer 181
Lagre valgte bilder
Lagre en kopi av et valgt bildefelt som et JPEG-stillbilde:
1 Sett filmen på pause på ønsket
bildefelt.
Spill av filmen som beskrevet på side
176, trykk på J for å starte og
gjenoppta avspilling og på 3 for å
pause. Sett filmen på pause på det
bildefeltet du vil kopiere.
2 Velg Lagre valgt bilde.
Trykk på P-knappen, marker deretter
Lagre valgt bilde og trykk på 2.
P-knapp
3 Lag en stillbildekopi.
Trykk på 1 for å lage en stillbildekopi av
gjeldende bildefelt.
182 Ta opp og vise filmer
4 Lagre kopien.
Marker Ja og trykk på J for å lage en
JPEG-kopi med fin kvalitet (0 98) av det
valgte bildefeltet.
A Lagre valgt bilde
JPEG-filmstillbilder opprettet med alternativet Lagre valgt bilde kan ikke
retusjeres. JPEG-filmstillbilder mangler noen kategorier med
opptaksinformasjon (0 188).
Ta opp og vise filmer 183
Avspilling og sletting
Avspilling på full skjerm
Trykk på K-knappen for å spille av fotografier. Det siste fotografiet
som er tatt, vises på skjermen.
K-knapp
Hvis du vil
Bruk
Vise flere fotografier
Vise mer
opptaksinformasjon
Gå tilbake til
opptaksfunksjon
Spille av film
184 Avspilling og sletting
Beskrivelse
Trykk på 2 for å vise fotografier i
rekkefølgen de ble tatt og på 4 for å
vise fotografiene i omvendt rekkefølge.
Endre vist opptaksinformasjon (0 188).
K/
Trykk på K-knappen eller trykk
utløseren halvveis ned for å avslutte til
opptaksfunksjonen.
Hvis gjeldende bilde er markert med et
1-ikon for å vise at det er en film, vil
filmavspilling starte hvis du trykker på
J (0 176).
Miniatyravspilling
For å vise bilder på "kontaktkopier" med 4, 12 eller 80 bilder, trykker
du på W (Q)-knappen.
W (Q)
W (Q)
X
Avspilling på
full skjerm
Miniatyravspilling
Hvis du vil
Bruk
Kalenderavspilling
Beskrivelse
Bruk multivelgeren eller
kommandohjulet til å markere bilder.
Markere bilder
Trykk på J for å vise det markerte
bildet på full skjerm.
Vise det markerte
bildet
Gå tilbake til
opptaksfunksjon
X
K/
Trykk på K-knappen eller trykk
utløseren halvveis ned for å avslutte til
opptaksfunksjonen.
Avspilling og sletting 185
Kalenderavspilling
For å vise bilder som er tatt på en valgt dato, trykker du på W (Q)knappen når 80 bilder vises.
Datoliste
W (Q)
W (Q)
X
X
Miniatyrbildeliste
Avspilling på
full skjerm
Miniatyravspilling
Kalenderavspilling
Funksjonene som kan utføres, avhenger av om markøren er i
datolisten eller i miniatyrbildelisten:
Hvis du vil
Veksle mellom
datolisten og
miniatyrbildelisten
Bruk
W (Q)
Gå tilbake til
miniatyravspilling/
zoome inn på
markert fotografi
X
Beskrivelse
Trykk på W (Q)- eller J-knappen i
datolisten for å plassere markøren i
miniatyrbildelisten. Trykk på W (Q)
igjen for å gå tilbake til datolisten.
• Datoliste: Avslutte til 80-bilders
avspilling.
• Miniatyrbildeliste: Trykk på X-knappen
for å zoome inn på det markerte
bildet.
Markere datoer/
markere bilder
• Datoliste: Marker dato.
• Miniatyrbildeliste: Marker bilde.
Veksle til
avspilling på full
skjerm
• Miniatyrbildeliste: Vis det markerte
bildet.
Gå tilbake til
opptaksfunksjon
186 Avspilling og sletting
K/
Trykk på K-knappen eller trykk
utløseren halvveis ned for å avslutte til
opptaksfunksjonen.
P-knappen
Hvis du trykker på P-knappen under
avspilling på full skjerm,
miniatyrbildevisning eller kalendervisning,
vises alternativene angitt nedenfor. Marker
elementer og trykk på 2 for å vise
alternativer.
P-knapp
• Rangering: Ranger gjeldende bilde
(0 201).
• Retusjering (kun fotografier): Bruk
alternativene i retusjeringsmenyen
(0 277) for å opprette en retusjert kopi
av det gjeldende fotografiet.
• Rediger film (kun filmer): Rediger filmer med
alternativene i filmredigeringsmenyen (0 178). Du kan også
redigere filmer ved å trykke på P-knappen når du har satt
filmavspillingen på pause.
• Merk for overf. til smartenh. / fj. merk. (kun fotografier): Velg bilder som
skal lastes opp til en smartenhet.
For å gå ut av P-knappmenyen og gå tilbake til avspilling, trykker du
på P-knappen igjen.
Avspilling og sletting 187
Opptaksinformasjon
Opptaksinformasjonen legges over bildene som vises i avspilling på
full skjerm. Trykk på 1 eller 3 for å gå gjennom
opptaksinformasjonen som vist nedenfor. Merk at "kun bilde",
opptaksdata, RGB-histogrammer, høylys og oversiktsdata kun vises
dersom tilsvarende alternativ er valgt i Visn.alternativer for
avspilling (0 221). Stedsdata vises bare hvis disse er lagt inn i bildet
(0 269).
Filinformasjon
Ingen (bare bildet)
Oversikt
Høylys
Stedsdata
RGB-histogram
Opptaksdata
188 Avspilling og sletting
❚❚ Filinformasjon
12 3
4
5
6
11
10
9
1
2
3
4
5
6
8
7
Beskyttelsesstatus..................... 200 7 Bildestørrelse ..............................100
Indikator for retusjering.......... 279 8 Opptakstidspunkt ..............40, 262
Opplastingsmarkering ............ 203 9 Opptaksdato ........................40, 262
Bildenummer/totalt antall bilder 10 Mappenavn .................................225
Filnavn........................................... 227 11 Rangering.....................................201
Bildekvalitet ...................................98
❚❚ Høylys*
1
2
1 Mappenummer—bildenummer
...................................................... 225
2 Høylys i bildet
* Blinkende områder indikerer høylys (områder som kan være overeksponerte).
Avspilling og sletting 189
❚❚ RGB-histogram
1
2
3
4
5
1 Histogram (RGB-kanal).
Horisontal akse viser piksellysstyrke, og vertikal akse viser
antall piksler i alle
histogrammer.
2 Histogram (rød kanal)
3 Histogram (grønn kanal)
4 Histogram (blå kanal)
5 Hvitbalanse..................................140
Finjustering av hvitbalanse
.................................................143
Manuell forhåndsinnstilling
.................................................145
A Avspillingszoom
Trykk på X for å zoome inn på fotografiet når
histogrammet vises. Bruk X- og W (Q)knappene til å zoome inn og ut og rulle bildet
med multivelgeren. Histogrammet oppdateres
for å kun vise dataene for den delen av bildet
som er synlig på skjermen.
190 Avspilling og sletting
A Histogrammer
Kameraets histogrammer er bare veiledende og kan avvike fra dem som
vises i bildeprogrammer. Eksempler på histogrammer vises nedenfor:
Hvis bildet inneholder gjenstander
med svært forskjellige lysstyrker, vil
spredningen av fargetoner være
ganske jevn.
Hvis bildet er mørkt, forskyves
spredningen av fargetoner mot
venstre.
Hvis bildet er lyst, forskyves
spredningen av fargetoner mot
høyre.
Når eksponeringskompensasjonen økes, forskyves spredningen av
fargetoner mot høyre, og når eksponeringskompensasjonen reduseres,
forskyves spredningen av fargetoner mot venstre. Histogrammer kan gi en
pekepinn om eksponeringen som helhet når sterkt lys gjør det vanskelig å
se fotografiene på skjermen.
Avspilling og sletting 191
❚❚ Opptaksdata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Lysmåling..................................... 128 6
Lukkertid ...................................... 118
Blenderåpning ........................... 118
2 Opptaksfunksjon
7
................................ 47, 58, 65, 118
1
ISO-følsomhet .......................... 107
3 Eksponeringskompensasjon
8
..................................................... 132 9
4 Brennvidde.................................. 314
5 Objektivdata
10
Fokusfunksjon .............................. 82
VR-objektiv (bildestabilisator) 2
...............................................32, 232
Blitstype...............................246, 315
Innstilling for styringsenhet 2
......................................................246
Blitsfunksjon.......................102, 104
Blitsstyring ...................................246
Blitskompensasjon....................134
Kameranavn
1 Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.
2 Vises kun i fotografier som er tatt med tilbehør som støtter denne funksjonen.
11
12
13
11 Hvitbalanse ................................. 140 12 Fargerom......................................230
Finjustering av hvitbalanse
13 Picture Control* ..........................155
................................................. 143
Manuell forhåndsinnstilling
................................................. 145
* Elementer som vises, varierer med den Picture Control som er valgt.
192 Avspilling og sletting
14
15
16
17
18
19
14 Støyreduksjon ved høy ISO ... 231 17 Vignetteringskontroll...............231
Støyreduksjon ved lang
18 Retusjeringslogg........................277
eksponering ............................ 230 19 Bildekommentar........................260
15 Aktiv D-Lighting ........................ 136
16 HDR (High Dynamic Range)
...................................................... 138
20
21
20 Navn på fotograf * ..................... 261 21 Opphavsrettsholder* ................261
* Informasjon om opphavsrett vises bare hvis den ble lagret med fotografiet ved hjelp av alternativet
Informasjon om opphavsrett i oppsettsmenyen.
Avspilling og sletting 193
❚❚ Oversiktsdata
123 4
56
16 17 18 19 20
7
8
28
27
26
25 24
9
15
14 13 12 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
22
23
10
Bildenummer/totalt antall bilder
Opplastingsmarkering ............ 203
Beskyttelsesstatus..................... 200
Kameranavn
Indikator for retusjering ......... 279
Indikator for bildekommentar
..................................................... 260
Indikator for stedsdata............ 269
Histogram som viser fordelingen
av fargetoner i bildet (0 191).
Bildekvalitet ...................................98
Bildestørrelse.............................. 100
Filnavn .......................................... 227
Opptakstidspunkt.............. 40, 262
Opptaksdato........................ 40, 262
Mappenavn................................. 225
Rangering .................................... 201
Lysmåling..................................... 128
Opptaksfunksjon
.................................... 47, 58, 65, 118
Lukkertid ......................................118
Blenderåpning............................118
ISO-følsomhet 1 ..........................107
Brennvidde ..................................314
Aktiv D-Lighting ........................136
Picture Control ...........................155
Fargerom......................................230
Blitsfunksjon.......................102, 104
Hvitbalanse..................................140
Finjustering av hvitbalanse ...143
Manuell forhåndsinnstilling
......................................................145
27 Blitskompensasjon....................134
Innstilling for styringsenhet 2
......................................................246
28 Eksponeringskompensasjon
......................................................132
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 Vises i rødt hvis fotografiet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.
2 Vises kun i fotografier som er tatt med tilbehør som støtter denne funksjonen.
194 Avspilling og sletting
21
❚❚ Stedsdata
Informasjon om breddegrad, lengdegrad og annen stedsdata blir
sendt av smartenheten eller GPS-enheten og avhenger av
smartenheten eller GPS-enheten (0 269). For filmer gjelder
stedsdata for starten av opptaket.
Avspilling og sletting 195
Se nærmere på: Avspillingszoom
Trykk på X-knappen for å zoome inn på bildet som vises i avspilling
på full skjerm. Følgende handlinger kan utføres mens zoom er
aktivert:
Hvis du vil
Bruk
Zoome inn eller ut
X / W (Q)
Vise andre
områder av bildet
Beskjære bildet
196 Avspilling og sletting
P
Beskrivelse
Trykk på X for å zoome inn maksimalt
til omtrent 33× (store bilder), 25×
(medium-bilder) eller 13× (små bilder).
Trykk på W (Q) for å zoome ut. Mens
fotografiet er zoomet inn, kan du bruke
multivelgeren til å vise deler av bildet
som ikke er synlig på skjermen. Hold
multivelgeren nede hvis du vil rulle
raskt til andre deler av bildet.
Navigeringsvinduet vises i en kort
periode når zoomgraden endres. Den
delen av bildet som vises på skjermen
angis med en gul ramme.
Zoomforholdet angis av en linje
nederst i navigeringsvinduet. Linjen er
grønn når zoomforholdet er 100 %.
For å beskjære bildet til området som
kan vises på skjermen, trykker du på P
og velger Beskjær (0 198).
Hvis du vil
Bruk
Zoome inn på
ansikter
P
Vise andre bilder
Avbryt zooming og gå tilbake til
avspilling på full skjerm.
Avbryte zooming
Gå tilbake til
opptaksfunksjon
Beskrivelse
Trykk på P og velg Ansikts-zoom for å
zoome inn på ansikter som kameraet
har oppdaget (0 199). Dette
alternativet er kun tilgjengelig hvis
ansikter har blitt oppdaget. Hvis
ansikter blir oppdaget når du zoomer
inn på RGB-histogramvisningen
(0 190), blir Ansikts-zoom
tilgjengelig i P-knappmenyen
(Beskjær er derimot ikke tilgjengelig).
Drei kommandohjulet for å vise samme
område av andre bilder med gjeldende
zoomgrad. Avspillingszoom avbrytes
når en film vises.
K/
Trykk på K-knappen eller trykk
utløseren halvveis ned for å avslutte til
opptaksfunksjonen.
Avspilling og sletting 197
❚❚ Beskjære bilder
Følg trinnene nedenfor for å beskjære bildene vist i avspillingszoom
til området som er synlig på skjermen.
1 Trykk på P.
Når du har justert zoom og rullet
gjennom bildet inntil det bare er
området du ønsker å beholde som er
synlig på skjermen, trykker du på
P-knappen.
2 Velg Beskjær.
Marker Beskjær og trykk på 2.
3 Velg Utført.
Marker Utført og trykk på J for å
opprette en beskåret kopi som bare
inneholder den delen av bildet som
vises på skjermen.
198 Avspilling og sletting
P-knapp
❚❚ Ansikts-zoom
For å zoome inn på et ansikt som kameraet
har oppdaget, trykker du på P-knappen i
zoomvinduet og markerer Ansikts-zoom.
Trykk deretter på J.
P-knapp
Det gjeldende motivet vises med en hvit
ramme i navigeringsvinduet. Trykk på X
eller W (Q) for å zoome inn eller ut, eller
bruk multivelgeren til å vise andre ansikter.
Avspilling og sletting 199
Beskytte fotografier mot sletting
Trykk på A (L)-knappen for å forhindre at bildet blir slettet ved et
uhell. Beskyttede filer blir merket med et P-ikon og kan ikke slettes
med O-knappen eller alternativet Slett i avspillingsmenyen. Vær
oppmerksom på at beskyttede bilder vil bli slettet når minnekortet
formateres (0 259). For å fjerne beskyttelsen fra et bilde slik at de
kan slettes, viser eller markerer du det og trykker deretter på
A (L)-knappen.
A (L)-knapp
A Fjerne beskyttelsen fra alle bilder
For å fjerne beskyttelsen fra alle bildene i mappen eller mappene som for
øyeblikket er valgt i menyen Avspillingsmappe (0 221), trykk på både
A (L)- og O-knappene i omlag to sekunder under avspilling.
200 Avspilling og sletting
Rangere bilder
Ranger bilder eller marker dem som kandidater for senere sletting.
Du kan også vise rangeringer med ViewNX-i og Capture NX-D.
Rangering er ikke tilgjengelig med beskyttede bilder.
Rangere enkeltbilder
1 Velg et bilde.
Vis eller marker bildet.
2 Vis avspillingsalternativer.
Trykk på P-knappen for å vise
avspillingsalternativer.
P-knapp
3 Velg Rangering.
Marker Rangering og trykk på 2.
4 Velg en rangering.
Trykk på 1 eller 3 for å velge en
rangering fra null til fem stjerner, eller
velg ) for å markere bildet som en
kandidat for senere sletting. Trykk på J
for å fullføre handlingen.
Avspilling og sletting 201
Rangere flere bilder
Bruk alternativet Rangering i avspillingsmenyen for å rangere flere
bilder.
1 Velg Rangering.
Marker Rangering i avspillingsmenyen
og trykk på 2.
2 Ranger bilder.
Trykk på 4 eller 2 for å markere bilder
(for å vise bildet som er markert for
øyeblikket på full skjerm, trykker du og
holder nede X-knappen) og trykk på 1
eller 3 for å velge en rangering fra null
til fem stjerner, eller velg ) for å markere bildet som en kandidat
for senere sletting. Trykk på J for å fullføre handlingen.
202 Avspilling og sletting
Velge bilder som skal lastes opp
Følg trinnene nedenfor for å velge fotografier som skal lastes opp til
smartenheten før tilkobling. Du kan ikke velge filmer.
Velge enkeltbilder
1 Velg et fotografi.
Vis fotografiet eller marker det i miniatyrbildelisten i
miniatyravspilling.
2 Vis alternativer for avspilling.
Trykk på P-knappen for å vise
alternativer for avspilling.
P-knapp
3 Velg Merk for overf. til smartenh. / fj.
merk.
Marker Merk for overf. til smartenh. /
fj. merk. og trykk på J. Bilder som du
har angitt skal lastes opp er merket med
et &-ikon. For å fjerne merkingen, må
du vise eller markere bildet og gjenta
trinn 2 og 3.
Avspilling og sletting 203
Velge flere bilder
Følg trinnene nedenfor for å endre opplastingsstatusen for flere
bilder.
1 Velg Velg bilde(r).
Velg Merk for overf. til smartenhet i
avspillingsmenyen, marker Velg
bilde(r) og trykk på 2.
2 Velg fotografier.
Bruk multivelgeren til å markere bilder og trykk på
W (Q)-knappen for å velge eller velge bort (for å vise det
markerte bildet på full skjerm, trykker du på og holder nede
X-knappen). Valgte bilder markeres med et &-ikon.
3 Trykk på J.
Trykk på J for å fullføre handlingen.
A Fjerne merking for alle bilder
For å fjerne merking for alle bilder, velger du Merk for overf. til
smartenhet i avspillingsmenyen, markerer Fjern merking for alle og
trykker på 2. En bekreftelsesdialogboks vises; marker Ja og trykk på J for
å fjerne merkingen for opplasting fra alle bilder på minnekortet.
204 Avspilling og sletting
Slette fotografier
For å slette fotografiet som vises, trykker du på O-knappen en gang
til. Bruk alternativet Slett i avspillingsmenyen for å slette flere
markerte bilder, alle bilder som er tatt på en bestemt dato eller alle
bilder i avspillingsmappen. Når fotografier er slettet, kan de ikke
gjenopprettes. Vær oppmerksom på at du ikke kan slette bilder som
er beskyttet.
Under avspilling
Trykk på O-knappen igjen for å slette gjeldende fotografi.
1 Trykk på O-knappen.
En bekreftelsesdialogboks vises.
O-knapp
2 Trykk på O-knappen igjen.
For å slette fotografiet, trykk på
O-knappen en gang til. For å avslutte
uten å slette fotografiet, trykker du på
K-knappen.
A Kalenderavspilling
Under kalenderavspilling kan du slette alle fotografiene tatt på en valgt
dato ved å markere datoen i datolisten og trykke på O-knappen (0 186).
Avspilling og sletting 205
Avspillingsmenyen
Alternativet Slett i avspillingsmenyen inneholder følgende
alternativer. Vær oppmerksom på at sletting kan ta noe tid,
avhengig av hvor mange bilder som skal slettes.
Alternativ
Q Valgte
n Velg dato
R Alle
Beskrivelse
Slett valgte bilder.
Slett alle bilder som er tatt på en valgt dato (0 207).
Slett alle bilder i mappen som for øyeblikket er valgt
for avspilling (0 221).
❚❚ Valgte: Slette valgte bilder
1 Velg bilder.
Bruk multivelgeren til å markere et bilde
og trykk på W (Q)-knappen for å velge
eller velge bort (for å vise det markerte
bildet på full skjerm, trykker du på og
holder nede X-knappen). Valgte bilder
W (Q)-knapp
markeres med et O-ikon. Gjenta etter
behov for å velge flere bilder.
2 Trykk på J for å fullføre handlingen.
En bekreftelsesdialogboks vises. Marker
Ja og trykk på J.
206 Avspilling og sletting
❚❚ Velg dato: Slette fotografier tatt på en valgt dato
1 Velg datoer.
Marker en dato og trykk på 2 for å velge
alle bilder som er tatt på den markerte
datoen. Valgte datoer indikeres av en
hake. Gjenta ved behov for å velge flere
datoer. For å velge bort en dato,
markerer du den og trykker på 2.
2 Trykk på J for å fullføre handlingen.
En bekreftelsesdialogboks vises. Marker
Ja og trykk på J.
Avspilling og sletting 207
Lysbildefremvisninger
Alternativet Lysbildefremvisning i avspillingsmenyen brukes til å
vise bildene i gjeldende avspillingsmappe som en
lysbildefremvisning (0 221).
1 Velg Lysbildefremvisning.
Marker Lysbildefremvisning i
avspillingsmenyen og trykk på 2.
2 Start lysbildefremvisningen.
Marker Start i menyen for
lysbildefremvisning og trykk på J.
Følgende handlinger kan utføres under en lysbildefremvisning:
Hvis du vil
Bruk
Hoppe tilbake/
fremover
Beskrivelse
Trykk på 4 for å gå tilbake til forrige
bilde, trykk på 2 for å gå videre til neste
bilde.
Vise mer
opptaksinformasjon
Endre vist opptaksinformasjon (0 188).
Pause
Sett lysbildefremvisning på pause. Trykk
på Start på nytt for å fortsette.
Heve/dempe
lydstyrken
Avslutte og gå til
avspillingsfunksjon
208 Avspilling og sletting
X/
W (Q)
K
Trykk på X under filmavspilling for å øke
lydstyrken, og på W (Q) for å senke den.
Avslutt fremvisningen og gå til
avspillingsfunksjon.
Dialogboksen til høyre vises når
fremvisningen er ferdig. Velg Start på nytt
for å starte på nytt eller Avslutt for å gå
tilbake til avspillingsmenyen.
Alternativer for lysbildefremvisning
Før du starter en lysbildefremvisning, kan du bruke alternativene i
lysbildefremvisningsmenyen for å velge bildene som skal vises etter
type eller rangering og velge hvor lenge hvert bilde skal vises.
• Bildetype: Velg mellom Stillbilder og
film, Bare stillbilder, Bare film og Etter
rangering. For å bare inkludere bilder
med valgte rangeringer, markerer du
Etter rangering og trykker på 2. En liste
over rangeringer vises; marker
rangeringer og trykk på 2 for å velge
eller velge bort bilder med den markerte
rangeringen og inkludere dem i
lysbildefremvisningen. Valgte
rangeringer indikeres av en hake. Trykk
på J for å avslutte når de ønskede
rangeringene er valgt.
• Bildeintervall: Velg hvor lenge stillbilder
skal vises.
Avspilling og sletting 209
Tilkoblinger
Installere ViewNX-i
Last ned den nyeste versjonen av installasjonsveiviseren for
ViewNX-i fra følgende nettsted for å finjustere bilder og laste opp og
vise bilder. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre
installasjonen. Du trenger en internettilkobling. Se Nikons nettsted
for ditt område for opplysninger om systemkrav og annen
informasjon.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Bruk Nikons programvare Capture NX-D for å finjustere bilder eller endre
innstillinger for NEF (RAW)-bilder og lagre dem i andre formater. Du kan
laste ned Capture NX-D fra:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
210 Tilkoblinger
Kopiere bilder til datamaskinen
Før du går videre, må du sørge for at du har installert ViewNX-i
(0 210).
1 Koble til USB-kabelen.
Etter at du har slått av kameraet og forsikret deg om at et
minnekort er satt inn, kobler du til den medfølgende
USB-kabelen (selges separat) som vist og slår deretter kameraet
på.
D USB-hubs
Koble kameraet direkte til datamaskinen. Ikke koble til kabelen via en
USB-hub eller et tastatur.
A Bruk en pålitelig strømkilde
Kontroller at kamerabatteriet er fulladet slik at dataoverføringen ikke
avbrytes.
A Koble til kabler
Kontroller at kameraet er av når du kobler grensesnittkablene til eller
fra. Ikke bruk makt eller forsøk å sette kontaktene inn i vinkel.
Tilkoblinger 211
2 Start Nikon Transfer 2-komponenten til ViewNX-i.
Hvis en melding som ber deg om å velge et program vises, velger
du Nikon Transfer 2.
D Under overføring
Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens overføringen
pågår.
A Windows 7
Hvis den følgende dialogboksen vises, velg Nikon Transfer 2 slik det er
beskrevet nedenfor.
1 Under Import pictures and videos
(Importere bilder og filmer), klikker du
på Change program (Endre program).
En dialogboks for programendring
vises; velg Nikon Transfer 2 og klikk på
OK.
2 Dobbelklikk på
.
A Windows 10 og Windows 8.1
I Windows 10 og Windows 8.1 kan det
hende at det vises et AutoPlay-varsel når
kameraet kobles til. Trykk eller klikk på
dialogboksen og trykk eller klikk på
Nikon Transfer 2 for å velge
Nikon Transfer 2.
A OS X
Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, må du kontrollere at
kameraet er koblet til og starte Image Capture (et program som følger
med OS X) og velge Nikon Transfer 2 som programmet som skal åpnes
når kameraet oppdages.
212 Tilkoblinger
3 Klikk på Start Transfer (Start overføring).
Bildene på minnekortet blir kopiert til datamaskinen.
Start Transfer (Start overføring)
4 Avbryt forbindelsen.
Når overføringen er ferdig, slår du av kameraet og kobler fra
USB-kabelen.
A For mer informasjon
Se hjelp på nettet for mer informasjon om bruk av ViewNX-i.
Tilkoblinger 213
Skrive ut fotografier
Valgte JPEG-bilder kan skrives ut med en PictBridge-kompatibel
skriver (0 365) som er koblet direkte til kameraet.
Koble til skriveren
Koble til kameraet med en USB-kabel (selges separat). Ikke bruk
makt eller forsøk å sette kontaktene inn i vinkel.
Når kameraet og skriveren er slått på, vises et velkomstbilde på
skjermen, fulgt av et PictBridge-avspillingsbilde.
D Velge fotografier for utskrift
NEF (RAW)-fotografier (0 98) kan ikke velges for utskrift. JPEG-kopier av
NEF (RAW)-bilder kan lages ved hjelp av alternativet NEF (RAW)prosessering i retusjeringsmenyen (0 280).
D Datomerking
Hvis du velger På for Datomerking i menyen PictBridge når du skriver ut
fotografier som inneholder datoinformasjon, som er lagret ved bruk av
egendefinert innstilling d4 (Datostempel; 0 243), vil datoen vises to
ganger. Datomerkingen kan imidlertid fjernes ved beskjæring hvis
fotografiene beskjæres eller skrives ut uten kant.
214 Tilkoblinger
Skrive ut bilder enkeltvis
1 Vis ønsket bilde.
Trykk på 4 eller 2 for å vise flere bilder. Trykk på X-knappen for
å zoome inn på gjeldende bilde (0 196; trykk på K for å avslutte
zoom). For å vise åtte bilder om gangen, trykker du på
W (Q)-knappen. Bruk multivelgeren til å markere bildene, eller
trykk på X for å vise det markerte bildet på full skjerm.
2 Juster utskriftsalternativene.
Trykk på J for å vise følgende elementer, trykk deretter på 1
eller 3 for å markere et element, og trykk på 2 for å vise
alternativer (kun alternativer som støttes av gjeldende skriver,
vises; velg Skriverstandard for å bruke standardinnstillingen).
Etter at du har valgt et alternativ, trykker du på J for å gå tilbake
til menyen for skriverinnstillinger.
Alternativ
Beskrivelse
Papirstørrelse Velg en sidestørrelse.
Dette alternativet vises kun når bilder skrives ut ett om
Antall kopier gangen. Trykk på 1 eller 3 for å velge antall kopier
(maksimalt 99).
Kant
Velg om fotografier skal skrives ut med hvite kanter.
Velg om du vil skrive ut tidspunkter og datoer for opptak
Datomerking
på fotografiene.
Dette alternativet vises kun når bilder skrives ut ett om
gangen. Hvis du vil avslutte uten beskjæring, markerer du
Ingen beskjæring og trykker på J. For å beskjære
gjeldende bilde markerer du Beskjær og trykker på 2. En
Beskjæring dialogboks for beskjæringsvalg vises; trykk på X for å øke
størrelsen på beskjæringen, og på W (Q) for å redusere
den, og bruk multivelgeren til å plassere beskjæringen.
Merk at utskriftskvaliteten kan falle hvis små beskjæringer
skrives ut ved store størrelser.
Tilkoblinger 215
3 Start utskrift.
Velg Start utskrift og trykk på J for å starte utskriften. For å
avbryte før alle kopiene er skrevet ut, trykker du på J.
Skrive ut flere bilder
1 Vis PictBridge-menyen.
Trykk på G-knappen i PictBridge-avspillingsmenyen.
2 Velg et alternativ.
Marker et av alternativene nedenfor og trykk på 2.
• Utskriftsvalg: Velg bilder for utskrift. Trykk på 4 eller 2 for å rulle
gjennom bilder (for å vise et markert bilde på full skjerm, trykk
og hold nede X-knappen), og trykk på 1 eller 3 for å velge
antall utskrifter. For å fjerne et bilde, stiller du inn antall
utskrifter på null.
• Velg dato: Skriv ut en kopi av alle bildene som er tatt på en valgt
dato. Trykk på 1 eller 3 for å markere en dato, og trykk på 2
for å velge eller velge bort. For å vise bildene som er tatt på den
valgte datoen, trykker du på W (Q). Bruk multivelgeren til å
rulle gjennom bildene, eller trykk og hold nede X for å vise
gjeldende bilde på full skjerm. Trykk på W (Q) igjen for å vende
tilbake til dialogboksen for valg av dato.
• Indeksutskrift: For å opprette en indeksutskrift av alle JPEG-bilder
på minnekortet, fortsett til trinn 3. Vær oppmerksom på at hvis
minnekortet inneholder mer enn 256 bilder, vil bare de første
256 bildene bli skrevet ut. En advarsel vil vises hvis
sidestørrelsen som er valgt i trinn 3, er for liten for en
indeksutskrift.
216 Tilkoblinger
3 Juster skriverinnstillinger.
Juster skriverinnstillingene som beskrevet i trinn 2 på side 215.
4 Start utskrift.
Velg Start utskrift og trykk på J for å starte utskriften. For å
avbryte før alle kopiene er skrevet ut, trykker du på J.
Tilkoblinger 217
Vise bilder på TV
Du kan bruke en High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabel
(ekstrautstyr, 0 324) til å koble kameraet til HD-videoenheter. Slå
alltid av kameraet før du kobler HDMI-kabelen til eller fra.
Koble til
kameraet
Tilkobling av utstyr med høy
oppløsning (HD) (velg kabel med
kontakt for HDMI-utstyr)
Still inn enheten på HDMI-kanalen, slå på kameraet og trykk på
K-knappen. Under avspilling vises bildene på
fjernsynsskjermen. Vær oppmerksom på at bildenes ytterkanter
kanskje ikke vises.
A Lydstyrke for avspilling
Lydstyrken kan justeres med fjernsynskontrollene; kamerakontrollene kan
ikke brukes.
A Avspilling på TV
Det anbefales å bruke en nettadapter (ekstrautstyr) ved langvarige
avspillinger.
218 Tilkoblinger
❚❚ Velge en utgangsoppløsning
For å velge formatet for bilder som skal
overføres til HDMI-enheten, velger du
HDMI > Utgangsoppløsning i kameraets
oppsettsmeny (0 258). Hvis Auto er valgt,
velger kameraet automatisk passende
format.
❚❚ Styre kameraet med TV'ens fjernkontroll
Dersom På er valgt for HDMI > Styring av utstyr i oppsettsmenyen
(0 258) når kameraet kobles til et fjernsyn som støtter HDMI-CEC,
og både kameraet og fjernsynet er på, kan fjernsynets fjernkontroll
brukes i stedet for kameraets multivelger og J-knapp under
avspilling på full skjerm og lysbildefremvisninger. Hvis Av er valgt,
kan fjernsynets fjernkontroll ikke brukes til å styre kameraet, men
kameraet kan brukes til å ta fotografier og filmer i live view.
A HDMI-CEC-utstyr
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics
Control) er en standard som gjør det mulig for HDMI-enheter å styre eksterne
enheter som de er koblet til. Når kameraet er tilkoblet en HDMI-CEC-enhet,
vises ) i søkeren i stedet for visningen av antall gjenværende
eksponeringer.
A 1920 × 1080 60 p/50 p
Hvis du velger 1920 × 1080, 60 p eller 1920 × 1080, 50 p under
Filminnstillinger > Bildestørrelse/frekvens, kan det forekomme
variasjoner i oppløsningen og filmfrekvensen på data som overføres til
HDMI-enheter under opptak.
D HDMI > Utgangsoppløsning
Filmer kan ikke overføres ved oppløsninger på 1920 × 1080, 60 p eller
1920 × 1080, 50 p. Noen enheter støtter kanskje ikke en
Utgangsoppløsning-innstilling på Auto.
Tilkoblinger 219
Kameramenyer
D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder
For å vise avspillingsmenyen, trykker du på G og velger fanen
D (avspillingsmeny).
G-knapp
Alternativer i avspillingsmenyen
Avspillingsmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ
Slett
Avspillingsmappe
Visn.alternativer for avspilling
Bildevisning
Automatisk bilderotering
Dreie til høydeformat
Lysbildefremvisning
Bildetype
Bildeintervall
Rangering
Merk for overf. til smartenhet
220 D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder
Standardinnstilling
—
Alle
—
På
På
På
Stillbilder og film
2s
—
—
0
206
221
221
221
222
222
208
202
204
Avspillingsmappe
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Velg en mappe for avspilling:
Alternativ
Beskrivelse
Bilder i alle mapper som er laget med D5600, vil være synlige
D5600
under avspilling.
Alle
Bilder i alle mapper vil være synlige under avspilling.
Kun fotografier i den mappen som er valgt som
Gjeldende Lagringsmappe i oppsettsmenyen (0 225), vises under
avspilling.
Visn.alternativer for avspilling
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Velg informasjonen som skal være
tilgjengelig i visningen med
opptaksinformasjon under avspilling
(0 188). Trykk på 1 eller 3 for å markere,
og trykk på 2 for å velge eller velge bort en
visning. Valgte elementer indikeres av en
hake. For å gå tilbake til avspillingsmenyen, trykker du på J.
Bildevisning
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Velg om bilder skal vises automatisk på skjermen straks du har tatt
dem. Hvis Av er valgt, kan du bare vise bilder ved å trykke på
D-knappen.
D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder 221
Automatisk bilderotering
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Fotografier som tas mens På er valgt, inneholder informasjon om
kameraets retning, slik at de roteres automatisk under avspilling
eller når de vises i ViewNX-i eller Capture NX-D (0 210). Følgende
retninger registreres:
Liggende
(breddeformat)
Kameraet rotert 90° med
urviseren
Kameraet rotert 90° mot
urviseren
Kameraretningen registreres ikke dersom du velger Av. Velg dette
alternativet når du panorerer eller fotograferer med objektivet
pekende opp eller ned.
Dreie til høydeformat
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Hvis På er valgt, vil bilder i stående format (portrett) dreies
automatisk for visning på skjermen (bilder som er tatt med Av valgt
for Automatisk bilderotering, vil fortsatt vises liggende). Vær
oppmerksom på at fordi kameraet selv allerede er i riktig retning
under opptak, dreies ikke bildene automatisk under bildevisning.
222 D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder
C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer
For å vise opptaksmenyen, trykker du på G og velger fanen
C (opptaksmeny).
G-knapp
Alternativer i opptaksmenyen
Opptaksmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ
Nullstill opptaksmenyen
Lagringsmappe
Filnavn
Bildekvalitet
Bildestørrelse
NEF (RAW)-opptak
Innst. for ISO-følsomhet
ISO-følsomhet
P, S, A, M
Andre
funksjoner
Auto. ISO-følsomhetsktrl.
Hvitbalanse
Lysstoffrør
Still inn Picture Control
Bruke Picture Control
Fargerom
Aktiv D-Lighting
HDR (High Dynamic Range)
Standardinnstilling
—
—
DSC
JPEG normal
Stor
14-bits
0
225
225
227
98
100
227
100
Auto
Av
Auto
Kaldt-hvitt lysstoffrør
Standard
—
sRGB
Auto
Av
107
228
140
141
155
161
230
136
138
C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer 223
Alternativ
Utløserfunksjon
m, w
Andre funksjoner
Støyred. ved lang eksponering
Støyred. v. høy følsomhet
Vignetteringskontroll
Auto. fortegningskontroll
Optisk VR*
Opptak med intervallutløser
Startalternativer
Intervall
Antall ganger
Eksponeringsutjevning
Intervallfilm
Intervall
Opptakstid
Eksponeringsutjevning
Filminnstillinger
Bildestørrelse/frekvens
Filmkvalitet
Mikrofon
Vindstøyreduksjon
Manuelle filminnstillinger
Standardinnstilling
0
Serieopptak H
Enkeltbilde
Av
Normal
Normal
Av
På
230
231
231
232
232
Nå
1 min.
1
Av
110
110
111
111
5 sek.
25 sek.
På
172
172
173
75
1920 × 1080, 60 p
Normal
Automatisk følsomhetsinnst. 168
Av
Av
* Kun tilgjengelig med objektiver som støtter dette elementet.
Merk: Avhengig av kamerainnstillingene, kan noen elementer være grået ut
og utilgjengelige.
224 C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer
Nullstill opptaksmenyen
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Velg Ja for å nullstille innstillingene i opptaksmenyen.
Lagringsmappe
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Velg mappen der påfølgende bilder skal lagres.
❚❚ Velge mapper etter mappenummer
1 Velg Velg mappe etter nummer.
Marker Velg mappe etter nummer og trykk på 2.
2 Velg et mappenummer.
Trykk på 4 eller 2 for å markere et siffer, og trykk på 1 eller 3
for å endre. Hvis en mappe med det valgte nummeret allerede
eksisterer, vil et W-, X- eller Y- ikon vises til venstre for
mappenummeret:
• W : Mappen er tom.
• X : Mappen er delvis full.
• Y : Mappen inneholder 999 bilder eller et bilde med nummer
9999. Ingen flere bilder kan lagres i denne mappen.
3 Lagre endringene og avslutt.
Trykk på J for å fullføre handlingen og gå tilbake til
hovedmenyen (for å avslutte uten å velge en lagringsmappe,
trykker du på G-knappen). Hvis en mappe med det angitte
nummeret ikke eksisterer allerede, vil en ny mappe opprettes.
Etterfølgende fotografier vil lagres i den valgte mappen hvis den
ikke allerede er full.
C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer 225
❚❚ Velge mapper fra en liste
1 Velg Velg mappe fra listen.
Marker Velg mappe fra listen og trykk
på 2.
2 Marker en mappe.
Trykk på 1 eller 3 for å markere en mappe.
3 Velg den markerte mappen.
Trykk på J for å velge den markerte mappen og gå tilbake til
hovedmenyen. Etterfølgende fotografier vil lagres i den valgte
mappen.
D Mappe- og filnumre
Hvis gjeldende mappe er nummer 999 og inneholder 999 bilder eller et
bilde med nummer 9999, deaktiveres utløseren, og ingen flere fotografier
kan tas. For å fortsette opptaket oppretter du en mappe med et tall som er
mindre enn 999, eller velger en eksisterende mappe med et tall som er
mindre enn 999 og som har mindre enn 999 bilder.
A Oppstartstid
Det kan være nødvendig med ekstra tid for kameraoppstart hvis
minnekortet inneholder et veldig stort antall filer eller mapper.
226 C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer
Filnavn
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Fotografier lagres ved bruk av filnavn som består av "DSC_" eller, når
det gjelder bilder som bruker Adobe RGB-fargerom (0 230), "_DSC",
etterfulgt av et firesifret tall og en endelse på tre bokstaver (f.eks.
"DSC_0001.JPG"). Alternativet Filnavn brukes til å velge tre
bokstaver for å erstatte "DSC"-delen av filnavnet. Se side 162 for
informasjon om å redigere filnavn.
A Endelser
Følgende endelser brukes: ".NEF" for NEF (RAW)-bilder, ".JPG" for JPEGbilder, ".MOV" for filmer og ".NDF" for referansedata for støvfjerning. I hvert
par med fotografier som er tatt med bildekvalitetsinnstillingene NEF
(RAW) + JPEG, har NEF- og JPEG-bilder samme filnavn, men forskjellige
filendelser.
NEF (RAW)-opptak
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Velg bitdybden for NEF (RAW)-bilder.
Alternativ
( 12-bits
) 14-bits
Beskrivelse
NEF (RAW)-bilder lagres med en bitdybde på 12 biter.
NEF (RAW)-bilder lagres med en bitdybde på 14 biter,
noe som skaper større filer enn de med en bitdybde på
12 biter, men som også øker mengden av fargedata
som lagres.
C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer 227
Innst. for ISO-følsomhet
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Juster ISO-følsomheten (0 107).
❚❚ Auto. ISO-følsomhetsktrl.
Hvis Av er valgt for Auto. ISO-følsomhetsktrl. i kombinasjon med
eksponeringskontroll P, S, A og M, forblir ISO-følsomheten fast på den
verdien du har valgt (0 107). Når På velges, justeres ISOfølsomheten automatisk hvis ikke optimal eksponering kan oppnås
med den verdien du har valgt. Maksimumsverdien for automatisk
ISO-følsomhet kan velges ved bruk av alternativet Maksimal
følsomhet i menyen Auto. ISO-følsomhetsktrl. (velg lavere verdier
for å forhindre støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller
linjer), men vær oppmerksom på at dersom ISO-følsomheten du har
valgt er høyere enn den verdi som er valgt for Maksimal følsomhet,
vil verdien du har valgt brukes i stedet; minimumsverdien for
automatisk ISO-følsomhet settes automatisk til 100). Med
eksponeringskontroll P og A justeres følsomheten bare hvis
resultatet vill bli undereksponert ved lukkertiden som er valgt for
Lengste lukkertid (1/2000–30 s eller Auto; med
eksponeringskontroll S og M justeres følsomheten for optimal
eksponering ved de lukkertider som du selv velger). Dersom Auto
(kun tilgjengelig med CPU-objektiver) er valgt, vil kameraet velge
lengste lukkertid basert på objektivets brennvidde (automatisk
lukkertidsvalg kan finjusteres ved at du markerer Auto og trykker på
2). Lengre lukkertider brukes bare hvis ikke optimal eksponering
kan oppnås med den ISO-følsomhetsverdien som er valgt for
Maksimal følsomhet.
228 C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer
Når På er valgt, viser søkeren ISO AUTO og
informasjonsvisningen ISO-A. Disse
indikatorene blinker når følsomheten
endres fra verdien du selv har valgt.
A Maksimal følsomhet/Lengste lukkertid
Når automatisk ISO-følsomhetskontroll er
aktiv, viser ISO-følsomhets- og
lukkertidsgrafikken i
informasjonsvisningen maksimal
følsomhet og lengste lukkertid.
Lengste lukkertid
Maksimal følsomhet
A Automatisk ISO-følsomhetskontroll
Vær oppmerksom på at ISO-følsomheten kan øke automatisk når
automatisk ISO-følsomhetskontroll brukes i kombinasjon med
blitsfunksjoner med synkronisering på lang lukkertid (tilgjengelig med den
innebygde blitsen og de eksterne blitsene (ekstrautstyr) som er listet opp
på side 315). Dette kan forhindre at kameraet velger lange lukkertider.
C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer 229
Fargerom
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Fargerommet bestemmer fargeskalaen som er tilgjengelig for
fargegjengivelse. sRGB anbefales for generell utskrift og visning,
mens Adobe RGB, med sin bredere fargeskala, anbefales for
profesjonell publisering og kommersiell utskrift. Filmer tas opp i
sRGB, uavhengig av alternativet som er valgt.
A Adobe RGB
Adobe RGB-bilder krever applikasjoner, skjermer og skrivere som støtter
fargebehandling for nøyaktig fargegjengivelse.
A Fargerom
ViewNX-i og Capture NX-D velger automatisk korrekt fargerom når du
åpner fotografier som er laget med dette kameraet. Resultatet kan ikke
garanteres med programvare fra tredjeparter.
Støyred. ved lang eksponering
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Hvis På er valgt, behandles fotografier tatt
med lengre lukkertider enn 1 s for å
redusere bildestøy (lyse flekker eller slør).
Tiden som trengs for bildebehandling
fordobles mer eller mindre. "l m" blinker i lukkertids-/
blenderåpningsvisningene under behandlingen, og du kan ikke
fotografere mens behandlingen pågår (bildet lagres, men
støyreduksjon utføres ikke hvis kameraet slås av før behandlingen er
ferdig). Ved serieopptak synker bildefrekvensen, og minnebufferens
kapasitet er redusert mens fotografiene behandles.
230 C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer
Støyred. v. høy følsomhet
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Fotografier du tar med høy ISO-følsomhet, kan bearbeides for å
redusere "støy".
Alternativ
Beskrivelse
Høy
Reduser støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet), spesielt i
Normal fotografier tatt med høy ISO-følsomhet. Velg hvor mye
støyreduksjon som skal utføres mellom Høy, Normal og Lav.
Lav
Støyreduksjon utføres kun ved behov og aldri ved en mengde
Av
som er like stor som når Lav er valgt.
Vignetteringskontroll
G-knapp ➜ C opptaksmeny
"Vignettering" er et fall i lysstyrken ved kantene av et fotografi.
Vignetteringskontroll reduserer vignettering for type G-, E- og Dobjektiver (unntatt PC-objektiver). Effekten varierer fra objektiv til
objektiv og er mest merkbart ved den største blenderåpningen.
Velg mellom Høy, Normal, Lav og Av.
A Vignetteringskontroll
Avhengig av motivet, opptaksforholdene og objektivtypen kan det hende
at JPEG-bilder har støy (slør) eller varierende perifer lysstyrke, mens
egendefinerte Picture Controls og forhåndsinnstilte Picture Controls som
har blitt endret fra standardinnstillingene kanskje ikke gir den ønskede
effekten. Ta prøvebilder og kontroller resultatet på skjermen.
Vignetteringskontroll gjelder ikke for filmer (0 164) eller for bilder som er
tatt med objektiver som støtter FX-formatet.
C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer 231
Auto. fortegningskontroll
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Velg På for å redusere tønnefortegning ved opptak med
vidvinkelobjektiver, og for å redusere puteformet fortegning ved
opptak med teleobjektiver (merk at kantene av det synlige området
i søkeren kan være beskåret i det endelige fotografiet, og at tiden
som trengs for å behandle fotografier før lagringen begynner kan
øke). Dette alternativet gjelder ikke for film, og fungerer kun med
type G-, E- og D-objektiver (ikke PC-, fiskeøye- og visse andre
objektiver). Resultatet garanteres ikke med andre objektiver.
A Retusjering: Fortegningskontroll
Se side 287 for informasjon om hvordan du oppretter kopier av
eksisterende fotografier med redusert tønne- og puteformet fortegning.
Optisk VR
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Dette elementet vises kun med objektiver som støtter det.
Bildestabilisatoren blir aktivert når På blir valgt. Stabilisatoren blir da
aktivert hver gang du trykker utløseren halvveis ned (0 372). Velg
Av for å deaktivere bildestabilisatoren.
A Indikator for bildestabilisator
En bildestabilisatorindikator vises i
informasjonsvisningen når På er valgt under
Optisk VR.
232 C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer
A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av
kamerainnstillinger
For å vise menyen for egendefinerte innstillinger, trykker du på G
og velger fanen A (meny for egendefinerte innstillinger).
G-knapp
Egendefinerte innstillinger brukes for å tilpasse
kamerainnstillingene etter egne personlige preferanser.
Hovedmeny
Grupper for egendefinerte
innstillinger
Nullstill egendefinerte
innstillinger (0 235)
A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger 233
Egendefinerte innstillinger
Følgende egendefinerte innstillinger er tilgjengelige:
b
b1
b2
c
c1
c2
c3
Egendefinert innstilling
Nullstill egend. innstillinger
Autofokus
Valg av AF-C-prioritet
Antall fokuspunkter
Innebygd fokuseringslys
Avstandsmåler
Manuell fokusring i
AF-modus*
Eksponering
Ev-trinn for ekspon.ktrl.
ISO-visning
Tidsbrytere/AE-lås
Utløser AE-L
Tidsbryt. for auto. avsteng.
Selvutløser
d
d1
d2
d3
d4
d5
Opptak/visning
Innst. for ekspon.forsinkelse
Filnummersekvens
Rutenett i søkeren
Datostempel
Omvendte indikatorer
a
a1
a2
a3
a4
a5
e Alternativ eksp./blits
e1 Blitsktrl. for innebygd blits/
Ekstern blits
e2 Auto. altern. eksp. innstilt
Standardinnstilling
0
235
Fokuser
39 punkter
På
Av
235
236
237
237
Aktiver
238
1/3 trinn
Av
239
239
Av
Normal
Selvutløserforsinkelse: 10 s;
Antall bilder: 1
239
240
Av
Av
Av
Av
241
242
243
243
245
TTL
246
Alternativ ekspon. for AE
251
234 A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger
241
f
f1
f2
f3
f4
Egendefinert innstilling
Kontroller
Tildel Fn-knappen
Tildel AE-L/AF-L-knappen
Tildel pekeskjerms-Fn
Omvendt dreieretning
Standardinnstilling
ISO-følsomhet
AE/AF-lås
Rutenett i søkeren
Eksponeringskompensasjon: U
Lukkertid/blenderåpning: U
* Kun tilgjengelig med objektiver som støtter dette elementet.
0
252
254
255
256
Merk: Avhengig av kamerainnstillingene, kan noen elementer være grået ut
og utilgjengelige.
Nullstill egend. innstillinger
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg Ja for å gjenopprette egendefinerte innstillinger til
standardverdiene.
a: Autofokus
a1: Valg av AF-C-prioritet
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Når AF-C er valgt for fotografering med søkeren (0 82), kontrollerer
dette alternativet om bilder kan tas hver gang utløseren trykkes ned
(utløserprioritet) eller kun når kameraet har fokusert (fokusprioritet).
Alternativ
G Utløs
F Fokuser
Beskrivelse
Fotografier kan tas hver gang utløseren trykkes ned.
Fotografier kan tas med en gang kameraet har fokusert.
A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger 235
a2: Antall fokuspunkter
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg antall fokuspunkter som er tilgjengelig for valg av manuelle
fokuspunkter.
Alternativ
# 39 punkter
Beskrivelse
Velg mellom de
39 fokuspunktene vist til
høyre.
Velg mellom de
11 fokuspunktene vist til
høyre. Velg for hurtig
A 11 punkter
fokuspunktvalg.
236 A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger
a3: Innebygd fokuseringslys
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg om kameraets innebygde
fokuseringslys skal tennes for å støtte
fokusering i svakt lys.
Alternativ
På
Av
AF-lampe
Beskrivelse
AF-lampen tennes i svak belysning (for mer informasjon, se
side 342).
AF-lampen tennes ikke for å støtte fokuseringen. Kameraet
kan kanskje ikke fokusere med autofokus i svakt lys.
a4: Avstandsmåler
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg På for å bruke eksponeringsindikatoren til å bestemme om
kameraet er korrekt fokusert under manuell fokusering (0 95; legg
merke til at denne funksjonen ikke er tilgjengelig med
eksponeringskontroll M, da eksponeringsindikatoren i stedet viser
om motivet er korrekt eksponert).
Indikator
Beskrivelse
Motivet er i fokus.
Fokuspunktet er litt foran motivet.
A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger 237
Indikator
Beskrivelse
Fokuspunktet er langt foran motivet.
Fokuspunktet er litt bak motivet.
Fokuspunktet er langt bak motivet.
Kameraet kan ikke bestemme riktig fokus.
A Bruke den elektroniske avstandsmåleren
Den elektroniske avstandsmåleren kan kun brukes hvis objektivet har en
største blenderåpning på f/5,6 eller større. De ønskede resultatene oppnås
kanskje ikke i situasjoner der kameraet ikke er i stand til å fokusere ved hjelp
av autofokus (0 86). Den elektroniske avstandsmåleren er ikke tilgjengelig
under live view.
a5: Manuell fokusring i AF-modus
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Dette elementet vises kun med objektiver som støtter det. Hvis du
velger Aktiver, kan du bruke objektivets fokuseringsring til å
fokusere manuelt når kameraet er i autofokusmodus. Dette kalles
"autofokus med manuell overstyring" (M/A). Trykk utløseren
halvveis ned for å fokusere, og samtidig som du holder den halvveis
inne justerer du fokuset med fokuseringsringen. Slipp utløseren og
trykk den halvveis ned igjen for å fokusere på nytt med autofokus.
Velg Deaktiver for å forhindre at objektivets fokuseringsring brukes
til manuell fokusering når kameraet er i autofokusmodus.
238 A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger
b: Eksponering
b1: Ev-trinn for ekspon.ktrl.
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg trinnene som skal brukes ved justering av lukkertid,
blenderåpning, eksponering og blitskompensasjon samt alternative
eksponeringer.
b2: ISO-visning
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg På for å vise ISO-følsomheten i søkeren i stedet for antall
gjenværende eksponeringer.
c: Tidsbrytere/AE-lås
c1: Utløser AE-L
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Hvis På er valgt, låses eksponeringen når du trykker utløseren
halvveis ned.
A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger 239
c2: Tidsbryt. for auto. avsteng.
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Dette alternativet bestemmer hvor lenge skjermen skal fortsette å
være på hvis ingen handlinger utføres under menyvisning og
avspilling (Avspilling/menyer), eller mens fotografier vises på
skjermen etter opptak (Bildevisning) og under live view (Live
view). Det bestemmer også hvor lenge tidsbryteren for
beredskapsstilling, søkeren og informasjonsvisningen skal fortsette
å være på når ingen handlinger utføres (Tidsbryter for ber.stilling).
Velg kortere tider for automatisk avstengning for å redusere tapping
av batteriet.
Alternativ
C Kort
D Normal
E Lang
F
Egendefinert
Beskrivelse (alle tider er omtrentlige)
Tidsbryterne for automatisk avstenging er innstilt på
følgende verdier:
Tidsbryter
Avspilling/
Bildevisning Live view
for
menyer
ber.stilling
Kort
20 s
4s
5 min.
4s
Normal
5 min.
4s
10 min.
8s
Lang
10 min.
20 s
20 min.
1 min.
Velg separate forsinkelser for Avspilling/menyer,
Bildevisning, Live view og Tidsbryter for ber.stilling.
Når innstillingene er fullført, trykker du på J.
A Tidsbrytere for automatisk avstengning
Skjermen og søkeren vil ikke slå seg av automatisk når kameraet er tilkoblet
en datamaskin eller skriver via USB.
240 A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger
c3: Selvutløser
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg utløserforsinkelsens lengde og antall bilder som skal tas.
• Selvutløserforsinkelse: Velg forsinkelsens lengde for
lukkerutløsingen.
• Antall bilder: Trykk på 1 og 3 for å velge antall bilder som skal tas
hver gang utløseren trykkes ned (fra 1 til 9; hvis det velges en
annen verdi enn 1, tas bildene med 4 s mellomrom).
d: Opptak/visning
d1: Innst. for ekspon.forsinkelse
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
I situasjoner der den minste kamerabevegelse kan gjøre bildene
uskarpe, velger du På til å forsinke lukkerutløsingen til rundt 1 s
etter at utløseren er trykket ned og speilet er hevet.
A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger 241
d2: Filnummersekvens
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Når du tar et fotografi, gir kameraet filen navn ved å legge 1 til det
sist brukte filnummeret. Dette alternativet bestemmer om
filnummereringen skal fortsette fra sist brukte nummer når du
oppretter en ny mappe, formaterer minnekortet eller setter inn et
nytt minnekort i kameraet.
Alternativ
Beskrivelse
Når du oppretter en ny mappe, formaterer minnekortet eller
setter inn et nytt minnekort i kameraet, fortsetter
filnummereringen fra det sist brukte nummeret eller fra det
På
største filnummeret i gjeldende mappe, avhengig av hva som er
høyest. Hvis du tar et fotografi når gjeldende mappe inneholder
et fotografi med nummeret 9999, opprettes en ny mappe
automatisk og filnummereringen starter på nytt fra 0001.
Filnummereringen nullstilles til 0001 når du oppretter en ny
mappe, formaterer minnekortet eller setter inn et nytt minnekort
i kameraet. Vær oppmerksom på at en ny mappe opprettes
Av
automatisk hvis du tar et bilde når gjeldende mappe inneholder
999 fotografier.
Som for På bortsett fra at det neste fotografiet som tas, får tildelt
et filnummer ved å legge til 1 til det største filnummeret i
Nullstill
gjeldende mappe. Hvis mappen er tom, nullstilles fil
nummereringen til 0001.
D Filnummersekvens
Hvis gjeldende mappe er nummer 999 og inneholder enten 999 fotografier
eller et fotografi med nummer 9999, deaktiveres utløseren, og ingen flere
fotografier kan tas. Velg Nullstill for egendefinert innstilling d2
(Filnummersekvens) og formater deretter gjeldende minnekort eller sett
inn et nytt minnekort.
242 A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger
d3: Rutenett i søkeren
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg På for å vise rutenettlinjer i søkeren som referanse når du
komponerer fotografier (0 5).
d4: Datostempel
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg datoinformasjonen som fotografiene skal merkes med etter
hvert som de tas. Datostempler kan ikke legges til eller fjernes fra
eksisterende fotografier.
Alternativ
Av
Beskrivelse
Tid og dato vises ikke på fotografiene.
Fotografier tatt mens
15 . 10 . 2016
a Dato
dette alternativet er
aktivert, merkes med dato
Dato og
b
15 . 10 . 2016 10 :02
klokkeslett eller dato og klokkeslett.
Nye fotografier får en tidsmerking som viser antall
c Datoteller dager mellom opptaksdatoen og en valgt dato (se
nedenfor).
Med andre innstillinger enn Av, angis det
valgte alternativet med et d-ikon i
informasjonsvisningen.
A Datostempel
Datoen registreres i den rekkefølgen som er valgt i Tidssone og dato
(0 262). Merket data kan bli beskåret eller bli uleselig på kopier av
retusjerte bilder (0 277). Datoen vises ikke på NEF (RAW)- eller
NEF (RAW) + JPEG-bilder.
A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger 243
❚❚ Datoteller
Bilder som tas mens dette alternativet er
aktivert, merkes med antall gjenværende
dager til en fremtidig dato eller antall dager
som har gått siden en tidligere dato. Bruk
funksjonen for å spore et barns vekst eller
tell ned dagene til en bursdag eller et
bryllup.
02 / 15 . 10 . 2016
Fremtidig dato (to dager gjenstår)
02 / 19 . 10 . 2016
Tidligere dato (to dager har gått)
Kameraet har tre plasser for lagring av datoer.
1 Skriv inn den første datoen.
Første gang du velger Datoteller, vil du
bli bedt om å skrive inn en dato for
første plass. Skriv inn en dato ved bruk
av multivelgeren og trykk på J for å gå
tilbake til datolisten.
2 Skriv inn flere datoer eller rediger
eksisterende datoer.
For å endre en dato eller skrive inn flere
datoer, markerer du en plass, trykker på
2 og skriver inn en dato som beskrevet
ovenfor.
3 Velg en dato.
Marker en plass i datolisten og trykk på J.
244 A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger
4 Velg et datotellerformat.
Marker Visningsalternativer og trykk
på 2, marker så et datoformat og trykk
på J.
5 Avslutt datotellermenyen.
Trykk på J for å avslutte datotellermenyen.
d5: Omvendte indikatorer
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Hvis du velger
(V), vises
eksponeringsindikatorene i søkeren og informasjonsvisningen med
positive verdier til venstre og negative verdier til høyre.
Velg
(W) for å vise negative verdier til venstre
og positive verdier til høyre.
A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger 245
e: Alternativ eksp./blits
e1: Blitsktrl. for innebygd blits/Ekstern blits
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg blitsfunksjon for den innebygde blitsen når
eksponeringskontroll P, S, A eller M brukes. Når en ekstern blits
SB-500, SB-400 eller SB-300 (ekstrautstyr) er montert og slått på,
endres dette alternativet til Ekstern blits, og det brukes til å velge
blitsfunksjonen for den eksterne blitsen.
Alternativ
Beskrivelse
Blitsens blinkstyrke justeres automatisk etter
opptaksforholdene.
Velg en blinkstyrke. Når den innebygde blitsen brukes
2 Manuell
på full styrke, har den et ledetall på 12 (m, ISO 100,
20 °C).
Dette alternativet er tilgjengelig når en ekstern blits
SB-500 (ekstrautstyr) er montert i kameraets
Innstilling for tilbehørssko. Når innstilling for styringsenhet brukes,
4
styringsenhet fungerer SB-500 som en masterblits for trådløs
fjernkontroll av grupper med eksterne blitser
(ekstrautstyr; 0 247).
1 TTL
A Manuell
Et Y-ikon blinker i søkeren og 0 vises i
informasjonsvisningen hvis du velger
Manuell når blitsen er på eller hevet.
246 A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger
A TTL blitsstyring
Følgende typer blitsstyring støttes når et CPU-objektiv brukes i
kombinasjon med den innebygde blitsen (0 101) eller eksterne blitser
(ekstrautstyr) (0 315).
• i-TTL-balansert utfyllingsblits for digitalt speilreflekskamera: Informasjon fra
kameraets 2016-pikslers RGB-sensor brukes til å justere blinkstyrken for å
få en naturlig balanse mellom hovedmotivet og bakgrunnen.
• Standard i-TTL utfyllingsblits for digitalt speilreflekskamera: Blinkstyrken justeres
for hovedmotivet; bakgrunnens lysstyrke tas ikke med i betraktning.
Standard i-TTL blitsstyring brukes sammen med punktmåling eller når
alternativet er valgt sammen med den eksterne blitsen (ekstrautstyr). i-TTLbalansert utfyllingsblits for digitalt speilreflekskamera brukes i alle andre
tilfeller.
❚❚ Innstilling for styringsenhet
Når en ekstern blits SB-500 er montert i tilbehørsskoen, velger du
Innstilling for styringsenhet for å bruke SB-500 som en masterblits
og fjernstyre én eller flere eksterne blitser (ekstrautstyr) i opp til to
grupper (A og B) ved bruk av avansert trådløs blitsstyring (0 315).
Hvis du velger dette alternativet, vises
menyen til høyre. Trykk på 4 eller 2 for å
markere følgende alternativer, og trykk på
1 eller 3 for å endre.
A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger 247
Alternativ
Beskrivelse
Ekstern blits Velg en blitsfunksjon for masterblitsen (dvs. styringsenheten).
i-TTL-modus. Velg blitskompensasjon fra verdier på mellom
TTL
+3,0 og –3,0 EV i trinn på 1/3 EV.
M
Velg blinkstyrken.
Kun de eksterne blitsene avfyres; masterblitsen avfyres ikke,
––
selv om den riktignok sender ut forhåndsblink.
Gruppe A Velg en blitsfunksjon for alle blitser i gruppe A.
i-TTL-modus. Velg blitskompensasjon fra verdier på mellom
TTL
+3,0 og –3,0 EV i trinn på 1/3 EV.
Automatisk blenderåpning (kun tilgjengelig med kompatible
%A
blitser; 0 315). Velg blitskompensasjon fra verdier på mellom
+3,0 og –3,0 EV i trinn på 1/3 EV.
M
Velg blinkstyrken.
––
Blitsene i denne gruppen avfyres ikke.
Velg en blitsfunksjon for alle blitsene i gruppe B. Alternativene
Gruppe B som er tilgjengelige, er de samme som de oppgitt for
Gruppe A ovenfor.
Velg mellom kanalene 1–4. Alle blitser i begge grupper må
Kanal
stilles inn på samme kanal.
248 A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger
Følg trinnene nedenfor for å fotografere med innstilling for
styringsenhet.
1 Juster innstillinger for masterblitsen.
Velg blitsstyringstype og blinkstyrke for
masterblitsen. Merk at blinkstyrken ikke
kan justeres i funksjonen – –.
2 Juster innstillinger for gruppe A.
Velg blitsstyringstype og blinkstyrke for
blitsene i gruppe A.
3 Juster innstillinger for gruppe B.
Velg blitsstyringstype og blinkstyrke for
blitsene i gruppe B.
4 Velg kanal.
Hvis de eksterne blitsene inkluderer en
SB-500, velger du kanal 3.
5 Trykk på J.
A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger 249
6 Komponer bildet.
Komponer bildet og plasser blitsene som vist nedenfor. Merk at
den maksimale avstanden som de eksterne blitsene kan
plasseres på, kan variere med opptaksforholdene.
Gruppe A: 10 m eller mindre
Gruppe B: 7 m eller mindre
60° eller mindre
Masterblits (SB-500, montert på kamera)
De eksterne blitsenes trådløse
fjernkontrollsensorer skal vende mot kameraet.
7 Konfigurer de eksterne blitsene.
Slå alle de eksterne blitsene på, juster gruppeinnstillingene som
ønskelig og still inn dem på kanalen som er valgt i trinn 4. Se
blitsenes bruksanvisninger for detaljer.
8 Komponer fotografiet, fokuser og ta bildet.
Etter at du har bekreftet at kameraets klarsignal for blits og
klarsignal på alle eksterne blitser er tent, komponerer du
fotografiet, fokuserer og tar bildet.
A Visning av blitssynkronisering
M vises ikke i informasjonsvisningen når – – er valgt for Ekstern blits >
Modus.
250 A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger
A Blitskompensasjon
Blitskompensasjonsverdien, som er valgt med M (Y)- og E (N)-knappene
og kommandohjulet, legges til blitskompensasjonsverdiene som er valgt
for masterblitsen, gruppe A og gruppe B i menyen Innstilling for
styringsenhet. Et Y-ikon vises i søkeren når en annen
blitskompensasjonsverdi enn ±0 er valgt for masterblitsen eller de eksterne
blitsene i TTL- eller %A-modus.
D Innstilling for styringsenhet
Plasser de eksterne blitsenes sensorvinduer vendt mot lyset fra
masterblitsen (vær spesielt forsiktig hvis kameraet ikke er montert på et
stativ). De eksterne blitsene bør normalt være plassert nærmere motivet
enn kameraet. Sørg for at direkte lys eller sterke refleksjoner fra de eksterne
blitsene ikke kommer inn i kameraets objektiv (i TTL-modus) eller
fotocellene på de eksterne blitsene (%A-modus), da dette kan forstyrre
eksponeringen. For å forhindre at synkroniseringsblink som sendes ut av
masterblitsen vises på fotografier tatt på kort avstand, velger du lave ISOfølsomheter eller små blenderåpninger (høye f-tall) eller dreier blitshodet
på masterblitsen oppover. Etter at du har plassert de eksterne blitsene, ta et
testbilde og sjekk resultatet på skjermen.
Selv om det ikke er en grense på antall eksterne blitser som kan brukes, er
det praktiske maksimum tre. Med flere blitser enn dette vil lyset fra de
eksterne blitsene forstyrre ytelsen.
e2: Auto. altern. eksp. innstilt
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg innstillingen (eksponering, hvitbalanse eller Aktiv D-Lighting)
som skal varieres når alternative eksponeringer er aktiv (0 151).
A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger 251
f: Kontroller
f1: Tildel Fn-knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg hvilken rolle Fn-knappen skal ha.
Fn-knapp
Alternativ
v
Bildekvalitet/
størrelse
w
ISO-følsomhet
m
Hvitbalanse
!
Aktiv D-Lighting
$ HDR
& + NEF (RAW)
Beskrivelse
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på
kommandohjulet for å velge bildekvalitet og størrelse (0 98).
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på
kommandohjulet for å velge ISO-følsomhet
(0 107).
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på
kommandohjulet for å velge hvitbalanse (kun
eksponeringskontrollene P, S, A og M; 0 140).
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på
kommandohjulet for å velge Aktiv D-Lighting
(kun eksponeringskontrollene P, S, A og M;
0 136).
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på
kommandohjulet for å justere HDR (kun
eksponeringskontrollene P, S, A og M; 0 138).
Dersom bildekvaliteten er stilt inn på JPEG fine,
JPEG normal eller JPEG basic, vil en NEF (RAW)kopi lagres sammen med det neste bildet når du
trykker på Fn-knappen. For å avslutte uten å
lagre en NEF (RAW)-kopi, trykker du på
Fn-knappen igjen. Dette alternativet har ingen
effekt med følgende spesialeffekter: %, S, T, U,
', ( og 3.
252 A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger
Alternativ
Beskrivelse
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på
kommandohjulet for å velge trinnet for
alternative eksponeringer (alternative
Auto. alternative
t
eksponeringer og alternative eksponeringer for
ekspon.
hvitbalanse) eller for å slå alternativ
eksponering med ADL på eller av (kun
eksponeringskontroll P, S, A og M; 0 151).
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på
" AF-søkefeltfunksjon kommandohjulet for å velge en
AF-søkefeltfunksjon (0 87).
Trykk på Fn-knappen
for å vise eller skjule
søkerens rutenett
' Rutenett i søkeren for komposisjon.
c
Wi-Fi
Trykk på Fn-knappen for å vise Wi-Fi-menyen
(0 272).
A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger 253
f2: Tildel AE-L/AF-L-knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg hvilken funksjon A (L)-knappen skal
ha.
A (L)-knapp
Alternativ
B
AE/AF-lås
C
Bare AE-lås
E
F
AE-lås
(holde)
Bare AF-lås
A AF-ON
Beskrivelse
Fokus og eksponering forblir låst så lenge du trykker
på A (L)-knappen.
Eksponeringen forblir låst så lenge du trykker på
A (L)-knappen.
Eksponeringen låses når A (L)-knappen trykkes ned
og forblir låst til du trykker en gang til på knappen
eller tidsbryteren for beredskapsstilling løper ut.
Fokus forblir låst så lenge du trykker på
A (L)-knappen.
Autofokus starter når du trykker på A (L)-knappen.
Du kan ikke bruke utløseren til å fokusere.
254 A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger
f3: Tildel pekeskjerms-Fn
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Et berøringsfølsomt område på skjermen kan brukes til å betjene
kameraet etter at skjermen har slått seg av automatisk. Dette
"pekeskjerms-Fn"-områdets posisjon varierer avhengig av
skjermens posisjon; rollen området spiller, kan velges fra
alternativene i tabellen nedenfor. Skyv fingeren din til venstre eller
høyre over området som vises i illustrasjonen for å justere det valgte
alternativet (merk at pekeskjerms-Fn ikke er tilgjengelig når
skjermen er vendt forover). Hvis ansiktet ditt kommer i kontakt med
pekeskjerms-Fn-området når du ser gjennom søkeren, kan du bruke
skjermen i åpnet posisjon.
Pekeskjerms-Fn-område
Skjerm i normal posisjon
Alternativ
#
Valg av
fokuspunkt
w
ISO-følsomhet
!
Aktiv D-Lighting
Åpnet skjerm
Beskrivelse
Når et annet alternativ enn e (Auto. valg av
AF-søkefelt) er valgt som AF-søkefeltfunksjon,
kan du skyve en finger over pekeskjerms-Fnområdet for å plassere fokuspunktet (0 90).
Sveip fingeren til venstre eller høyre over
pekeskjerms-Fn-området for å justere ISOfølsomheten (0 107), eller sveip opp eller ned
for å slå automatisk ISO-følsomhetskontroll
(0 228) på eller av (kun eksponeringskontroll P,
S, A og M).
Skyv en finger over pekeskjerms-Fn-området for
å justere Aktiv D-Lighting (kun
eksponeringskontroll P, S, A og M; 0 136).
A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger 255
Alternativ
Beskrivelse
Skyv en finger over pekeskjerms-Fn-området for
$ HDR
å justere HDR (kun eksponeringskontroll P, S, A
og M; 0 138).
Skyv en finger over pekeskjerms-Fn-området for
å velge trinnet for alternative eksponeringer
Auto. alternative (alternative eksponeringer og alternative
t
ekspon.
eksponeringer for hvitbalanse) eller for å slå
alternativ eksponering med ADL på eller av (kun
eksponeringskontroll P, S, A og M; 0 151).
Skyv en finger over pekeskjerms-Fn-området for
" AF-søkefeltfunksjon
å velge en AF-søkefeltfunksjon (0 87).
Trykk på pekeskjermsFn-området for å vise
eller skjule søkerens
' Rutenett i søkeren rutenett for
komposisjon.
%
Ingen
Blenderåpning
Skyv en finger over pekeskjerms-Fn-området for
å justere blenderåpningen (kun
eksponeringskontroll A og M; 0 122, 123).
Deaktiver pekeskjerms-Fn-området.
D Pekeskjerms-Fn
Pekeskjerms-Fn er kun tilgjengelig hvis Aktiver er valgt for
Berøringskontroll (0 263) og Infodisplay automatisk av (0 265) er på.
f4: Omvendt dreieretning
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Vend kommandohjulets retning når hjulet
brukes for å justere eksponering eller
blitskompensasjon
(Eksponeringskompensasjon) og/eller
lukkertid og blenderåpning (Lukkertid/
blenderåpning). Marker alternativer og
trykk på 2 for å velge eller velge bort, og trykk deretter på J.
256 A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
Trykk på G for å vise oppsettsmenyen, og velg fanen
B (oppsettsmeny).
G-knapp
Alternativer i oppsettsmenyen
Oppsettsmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ
Formater minnekort
Bildekommentar
Informasjon om opphavsrett
Tidssone og dato 1
Synkroniser med smartenhet
Sommertid
Språk (Language) 1
Alternativer for pipesignal
Pipesignal av/på
Tonehøyde
Berøringskontroll
Skjermens lysstyrke
Format for infodisplay
AUTO/SCENE/EFFECTS
P/S/A/M
Automatisk infodisplay
Infodisplay automatisk av
Rengjør bildebrikken
Rengjør ved oppst./avsl.
Standardinnstilling
—
—
—
Av
Av
—
0
259
260
261
262
262
På
Lavt
Aktiver
0
263
263
263
263
Grafisk
Grafisk
På
På
265
265
Rengjør ved oppst. og avsl.
328
264
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett 257
Alternativ
Lås speilet oppe for rengjøring 2
Referansebilde for støvfjerning
Flimmerreduksjon
Utløserlås ved tomt spor
HDMI
Utgangsoppløsning
Styring av utstyr
Stedsdata
Last ned fra smartenhet
Posisjon
Altern. for ekstern GPS-enhet
Tidsbryter for ber.stilling
Still inn klokke etter satellitt
Fjernkontroll
Fjernutløser
Tildel Fn-knappen
Flymodus
Koble til smartenhet
Send til smartenhet (auto)
Wi-Fi
Nettverksinnstillinger
Gjeldende innstillinger
Nullstill tilkoblingsinnstillinger
Bluetooth
Nettverkstilkobling
Parede enheter
Send mens av
Eye-Fi-opplasting 3
258 B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
Standardinnstilling
—
—
Auto
Utløser låst
0
330
266
268
268
Auto
På
219
Nei
—
269
Aktiver
Ja
Ta bilder
Samme som 4-knapp på
kam.
Deaktiver
—
Av
—
—
—
Deaktiver
—
På
Aktiver
270
270
271
271
272
272
273
274
Alternativ
Samsvarsmerking
Firmware-versjon
Standardinnstilling
—
—
0
276
276
1 Standardinnstillingene varierer ut fra kjøpsland.
2 Ikke tilgjengelig når batteriet nesten er utladet.
3 Kun tilgjengelig når et kompatibelt Eye-Fi-minnekort er satt inn.
Merk: Avhengig av kamerainnstillingene, kan noen elementer være grået ut
og utilgjengelige.
Formater minnekort
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Minnekort må formateres før første bruk eller etter formatering i
annet utstyr. Formater kortet som forklart nedenfor.
D Formatere minnekort
Formatering av minnekort sletter alle data som ligger på kortet permanent.
Pass på å kopiere alle fotografier og andre data som du ønsker å beholde til
en datamaskin før du fortsetter (0 211).
1 Marker Ja.
Hvis du vil avslutte uten å formatere
minnekortet, marker Nei og trykk på J.
2 Trykk på J.
En melding vises mens kortet
formateres. Ikke ta ut minnekortet eller
fjerne eller koble fra strømkilden før
formateringen er helt ferdig.
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett 259
Bildekommentar
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Legg en kommentar til nye fotografier når du tar dem. Du kan også
vise kommentarer som metadata i ViewNX-i eller Capture NX-D.
Kommentaren vises også på siden med opptaksinformasjon i
informasjonsvisningen (0 193). Følgende alternativer finnes:
• Legg inn kommentar: Skriv inn en kommentar, som beskrevet på side
162. Kommentarer kan inneholde inntil 36 tegn.
• Legg ved kommentar: Velg dette alternativet
hvis du vil legge kommentaren til alle
påfølgende fotografier. Legg ved
kommentar kan slås på og av ved at du
markerer alternativet og trykker på 2.
Etter at du har valgt ønsket innstilling,
trykker du på J for å avslutte.
260 B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
Informasjon om opphavsrett
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Legg informasjon om opphavsrett til nye fotografier når du tar dem.
Du finner informasjon om opphavsrett i opptaksdataene som vises i
informasjonsvisningen og kan vise disse som metadata i ViewNX-i
eller Capture NX-D. Følgende alternativer er tilgjengelige:
• Fotograf: Skriv inn et fotografnavn som beskrevet på side 162.
Fotografnavn kan bestå av inntil 36 tegn.
• Opphavsrett: Skriv inn navnet på opphavsrettsholderen som
beskrevet på side 162. Navn på opphavsrettsholdere kan bestå av
inntil 54 tegn.
• Legg til info om opph.rett: Velg dette
alternativet hvis du vil legge til
informasjon om opphavsrett til alle
påfølgende fotografier. Legg til info om
opph.rett kan slås på og av ved at du
markerer alternativet og trykker på 2.
Etter at du har valgt ønsket innstilling,
trykker du på J for å avslutte.
D Informasjon om opphavsrett
For å forhindre uautorisert bruk av navnet på fotografen eller innehaveren
av opphavsrett må du sørge for at Legg til info om opph.rett ikke er valgt
og at feltene Fotograf og Opphavsrett er tomme før du låner bort eller
overfører kameraet til en annen person. Nikon tar ikke ansvar for eventuelle
skader eller tvister som kan oppstå fra bruk av alternativet Informasjon om
opphavsrett.
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett 261
Tidssone og dato
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Endre tidssoner, synkroniser klokken med klokken på en
smartenhet, still kameraklokken, velg datoformat og slå sommertid
på eller av.
Alternativ
Tidssone
Dato og
klokkeslett
Synkroniser
med
smartenhet
Datoformat
Sommertid
Beskrivelse
Velg en tidssone. Kameraklokken stilles automatisk til
klokkeslettet i den nye tidssonen.
Still kameraklokken (0 40).
Velg om kameraklokken skal synkroniseres med
klokkeslettet (koordinert universaltid eller UTC), tidssonen
og normal tid eller sommertid slik de er stilt inn på
smartenheten.
Velg i hvilken rekkefølge dag, måned og år skal vises.
Slå sommertid på eller av. Kameraklokken stilles
automatisk én time frem eller én time tilbake.
Språk (Language)
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Velg hvilket språk kameramenyer og meldinger skal vises på.
262 B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
Alternativer for pipesignal
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Kameraet gir fra seg pipelyd når det fokuserer, er i selvutløsermodus
og når tidsforkortet fotografering avsluttes eller når du bruker
berøringsskjermkontrollene.
❚❚ Pipesignal av/på
Velg Av (bare berøringskontroll) for å
dempe lydene som kameraet lager i
respons til kontrollene på
berøringsskjermen, eller velg Av for å
forhindre alle pipesignaler fra at høres.
❚❚ Tonehøyde
Velg lydsignalenes tonehøyde (Høyt eller Lavt) som lyder når
tidsforkortet fotografering avsluttes samt under fokusering og når
selvutløseren brukes.
Berøringskontroll
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Velg Deaktiver for å forhindre utilsiktet bruk av kontrollene på
berøringsskjermen (0 15) eller Bare avspilling for å kun aktivere
kontrollene på berøringsskjermen i avspillingsfunksjon.
Skjermens lysstyrke
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Trykk på 1 eller 3 for å velge skjermens lysstyrke. Velg høyere
verdier for å øke lysstyrken og lavere verdier for å redusere
lysstyrken.
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett 263
Format for infodisplay
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Velg et informasjonsvisningsformat (0 6). Du kan velge separate
formater for funksjonene auto, motiver og spesialeffekter og for
eksponeringskontroll P, S, A og M.
Klassisk
1 Velg et alternativ for opptaksfunksjon.
Marker AUTO/SCENE/EFFECTS eller
P/S/A/M og trykk på 2.
2 Velg et design.
Marker et design og trykk på J.
264 B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
Grafisk
Automatisk infodisplay
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Hvis På er valgt, vises informasjonsvisningen når du trykker
utløseren halvveis ned. Hvis Av er valgt, kan informasjonsvisningen
vises ved å trykke på R-knappen.
Infodisplay automatisk av
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Hvis På er valgt, slår okularsensoren informasjonsvisningen av når
du legger øyet mot søkeren. Hvis du velger Av, forhindrer du at
visningen slås av når du ser gjennom søkeren, men dette øker også
tappingen av batteriet.
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett 265
Referansebilde for støvfjerning
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Hent referansedata for alternativet Image Dust Off (fjerning av
bildestøv) i Capture NX-D (se bruksanvisningen til Capture NX-D for
mer informasjon).
Referansebilde for støvfjerning er bare tilgjengelig når et CPUobjektiv er montert på kameraet. Det anbefales at du bruker et
objektiv med en brennvidde på minst 50 mm. Zoom helt inn hvis du
bruker et zoomobjektiv.
1 Velg et startalternativ.
Marker et av alternativene nedenfor og
trykk på J. For å avslutte uten å hente
data for fjerning av bildestøv trykker du
på G.
• Start: Meldingen til høyre vises, og "rEF"
vises i søkeren.
• Rengjør brikken og start: Velg dette
alternativet for å rense bildebrikken før
oppstart. Meldingen til høyre vises, og
"rEF" vises i søkeren når rengjøringen
er fullført.
D Rengjøre bildebrikken
Referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert før rengjøring
av bildebrikken ble utført, kan ikke brukes på fotografier som tas etter at
bildebrikken er rengjort. Velg Rengjør brikken og start bare hvis
referansedata for fjerning av støv ikke skal brukes med eksisterende
fotografier.
266 B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
2 Komponer et bilde av en konturløs, hvit gjenstand i søkeren.
Rett objektivet mot en godt belyst, konturløs gjenstand på
omtrent ti centimeters avstand, slik at gjenstanden fyller hele
søkeren og trykk utløseren halvveis ned.
Med autofokusfunksjon vil fokuset automatisk bli satt til
uendelig; med manuell fokusfunksjon må du selv stille inn fokus
på uendelig.
3 Hent referansedata for fjerning av bildestøv.
Trykk utløseren helt ned for å hente referansedata for fjerning av
bildestøv. Skjermen slås av når du trykker ned utløseren.
Hvis referansegjenstanden er for lys eller
for mørk, klarer kanskje ikke kameraet å
hente referansedata for fjerning av
bildestøv, og meldingen til høyre vises.
Velg en annen referansegjenstand og
gjenta fremgangsmåten fra trinn 1.
D Referansedata for fjerning av bildestøv
Samme referansedata kan brukes for fotografier
tatt med forskjellige objektiver eller ved
forskjellige blenderåpninger. Referansebilder
kan ikke vises med bildeprogramvare på
datamaskin. Et rutenett vises når
referansebildene vises på kameraet.
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett 267
Flimmerreduksjon
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Reduser flimmer og bånding ved opptak i belysning med lysstoffrør
eller kvikksølvdamplamper under live view (0 55) eller filmopptak
(0 164). Velg Auto for å la kameraet velge riktig frekvens
automatisk eller tilpass frekvensen manuelt til den lokale
nettstrømforsyningen.
A Flimmerreduksjon
Hvis Auto ikke gir ønsket resultat, og du er usikker på den lokale
strømforsyningens frekvens, kan du teste både 50 og 60 Hz-alternativene
og velge det alternativet som gir best resultat. Det er ikke sikkert at
flimmerreduksjon vil gi ønsket resultat dersom motivet er veldig lyst. Da
bør du heller velge eksponeringskontroll A eller M og velge en mindre
blenderåpning (høyere f-tall) før du starter live view. Merk deg at
flimmerreduksjon ikke er tilgjengelig når På er valgt i Filminnstillinger >
Manuelle filminnstillinger (0 169) i kombinasjon med
eksponeringskontroll M.
Utløserlås ved tomt spor
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Hvis Utløser låst velges, aktiveres ikke utløseren før et minnekort
settes inn i kameraet. Dersom du velger Aktiver utløser, kan
lukkeren utløses selv om det ikke er noe minnekort i kameraet.
Ingen bilder lagres (de vises imidlertid på skjermen som en
demofunksjon).
268 B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
Stedsdata
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Juster stedsdata-innstillingene som skal brukes når kameraet er
koblet til en GPS-mottaker eller smartenhet.
Alternativ
Beskrivelse
Velg Ja for å laste ned stedsdata fra smartenheten og legge
dem inn i bilder som blir tatt i løpet av de neste to timene.
Last ned fra Hvis kameraet er koblet til en smartenhet og en GPSsmartenhet mottaker samtidig, blir stedsdata lastet ned fra GPSmottakeren. Du kan ikke hente stedsdata hvis kameraet er
slått av eller tidsbryteren for beredskapsstilling har utløpt.
Vis stedsdata fra GPS-enheten eller smartenheten
Posisjon (elementene som vises varierer med enheten; for filmer
gjelder informasjonen for opptakets begynnelse).
Juster innstillingene for tilkobling til GPS-mottakere
(ekstrautstyr).
• Tidsbryter for ber.stilling: Velg om tidsbryteren for
beredskapsstilling skal være aktiv når en GPS-mottaker er
tilkoblet. Dersom Aktiver er valgt, slås lysmålerne av
automatisk hvis du ikke utfører noen handlinger i
tidsperioden som er angitt under egendefinert innstilling
c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng., 0 240). Dette reduserer
Altern. for
belastningen av batteriet. Hvis en GP-1- eller GP-1Aekstern
mottaker er tilkoblet, fortsetter enheten å være aktiv i en
GPS-enhet
bestemt periode etter at tidsbryteren har utløpt. Dette gir
kameraet tid til å hente stedsdata. Forsinkelsen blir
forlenget med opptil ett minutt hvis lysmålerne aktiveres
eller kameraet slås på. Velg Deaktiver for å deaktivere
tidsbryteren for beredskapsstilling når en GPS-mottaker
kobles til.
• Still inn klokke etter satellitt: Velg Ja for å synkronisere
kameraklokken med tiden som angis av GPS-mottakeren.
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett 269
Fjernkontroll
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Velg funksjonene som skal utføres ved bruk av fjernstyringskabler
eller trådløse fjernkontroller (ekstrautstyr; 0 323, 324).
❚❚ Fjernutløser
Velg om utløseren på tilbehøret (ekstrautstyr) skal brukes til
fotografering eller filmopptak.
Alternativ
y Ta bilder
z Ta opp film
Beskrivelse
Utløseren på tilbehøret (ekstrautstyr) skal brukes
for å fotografere.
Utløseren på tilbehøret (ekstrautstyr) skal brukes
til å ta opp filmer. Trykk knappen halvveis ned for å
starte live view eller for å fokusere med
funksjonene AF-S og AF-F. Trykk knappen helt ned
for å starte eller avslutte opptaket. Bruk kameraets
bryter for live view til å avslutte live view.
❚❚ Tildel Fn-knappen
Velg hvilken rolle Fn-knappene på trådløse fjernkontroller skal ha.
Alternativ
Samme som
=4 4 -knapp på
kam.
a Live view
Beskrivelse
Fn-knappen på den trådløse fjernkontrollen
utfører funksjonen som for øyeblikket er tildelt
kameraets A (L)-knapp (0 254).
Fn-knappen på den trådløse fjernkontrollen kan
brukes til å starte og avslutte live view.
270 B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
Flymodus
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Velg Aktiver for å deaktivere de trådløse funksjonene i Eye-Fi-kort
og Bluetooth- eller Wi-Fi-tilkoblinger til smartenheter. Hvis
kameraet er koblet til andre enheter med en trådløs sender, kan du
kun deaktivere tilkoblingen ved å fjerne senderen fra kameraet.
Koble til smartenhet
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Juster tilkoblingsinnstillingene for
smartenheter.
A Sikkerhet
En av fordelene ved dette produktet er at det lar andre fritt koble til og
trådløst utveksle data hvor som helst innenfor produktets rekkevidde.
Likevel kan følgende inntreffe hvis du ikke har aktivert
sikkerhetsfunksjonen:
• Datatyveri: Ondsinnede tredjeparter kan snappe opp trådløse overføringer
for å stjele bruker-ID-informasjon, passord og andre personlige
opplysninger.
• Uautorisert tilgang: Uautoriserte brukere kan få tilgang til nettverket og
endre data eller utføre andre ondsinnede handlinger. Merk at
utformingen av trådløse nettverk gjør at spesialiserte angrep kan medføre
uautorisert tilgang selv når du har aktivert sikkerhetsfunksjonen.
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett 271
Send til smartenhet (auto)
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Hvis På er valgt, lastes nye fotografier automatisk opp til
smartenheten (hvis kameraet ikke er koblet til smartenheten,
merkes fotografiene for opplasting, og de lastes opp neste gang en
trådløs tilkobling etableres). Filmer blir ikke lastet opp.
A Opplastingsmarkering
Du kan ikke merke flere enn 1000 bilder for opplasting samtidig.
Før du endrer rangeringen av fotografier som er merket for opplasting, må
du velge Deaktiver under Bluetooth > Nettverkstilkobling eller slå av
den trådløse funksjonen ved å velge Aktiver under Flymodus.
Wi-Fi
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Juster innstillingene for Wi-Fi (trådløst lokalt nettverk).
Alternativ
Beskrivelse
Nettverksinnstillinger Juster innstillingene for Wi-Fi-tilkoblinger.
Gjeldende innstillinger Vis gjeldende Wi-Fi-innstillinger.
Nullstill
Gjenopprett standardinnstillingene for Wi-Fi.
tilkoblingsinnstillinger
272 B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
Bluetooth
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
List opp parede enheter og juster innstillingene for tilkobling til
smartenheter.
Alternativ
Beskrivelse
Nettverkstilkobling Aktiver eller deaktiver Bluetooth.
Parede enheter
Vis parede enheter.
Velg Av for å stoppe trådløse overføringer når
Send mens av
kameraet er slått av eller når tidsbryteren for
beredskapsstilling går ut.
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett 273
Eye-Fi-opplasting
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Dette alternativet vises kun hvis et Eye-Fi-minnekort (ekstrautstyr fra
tredjepartsleverandør) er satt inn i kameraet. Velg Aktiver for å laste
opp fotografier til ett forhåndsvalgt mål. Vær oppmerksom på at
bildene ikke lastes opp hvis signalstyrken er utilstrekkelig. Før du
laster opp bilder via Eye-Fi, må du velge Deaktiver under Flymodus
(0 271) og Bluetooth > Nettverkstilkobling (0 273).
Følg alle lokale lover angående trådløst utstyr og velg Deaktiver når
det er forbudt å bruke trådløst utstyr.
D Eye-Fi-kort
Eye-Fi-kort kan likevel sende ut trådløse signaler når Deaktiver er valgt.
Hvis et g-ikon vises når du velger Deaktiver, tyder det på at kameraet ikke
klarer å styre Eye-Fi-kortet (0 275); slå av kameraet og ta ut kortet.
Velg lengre verdier for egendefinert innstilling c2 (Tidsbryt. for auto.
avsteng.) > Egendefinert > Tidsbryter for ber.stilling (0 240) når du
bruker et Eye-Fi-kort.
Se bruksanvisningen som fulgte med Eye-Fi-kortet, og rett eventuelle
spørsmål til produsenten. Kameraet kan brukes til å slå Eye-Fi-kort på og av,
men vil kanskje ikke støtte andre Eye-Fi-funksjoner.
D Flymodus (0 271)
Eye-fi-opplasting deaktiveres, hvis du aktiverer flymodus. Velg Deaktiver
under Flymodus før du velger Aktiver under Eye-Fi-opplasting for å
fortsette Eye-Fi-opplastingen.
274 B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
Når et Eye-Fi-kort er satt inn, vises status for
dette som et ikon i informasjonsvisningen:
• d: Eye-Fi-opplasting er deaktivert.
• e: Eye-Fi-opplasting er aktivert, men
ingen bilder er tilgjengelige for
opplasting.
• f (statisk): Eye-Fi-opplasting er aktivert;
venter på å starte opplasting.
• f (animert): Eye-Fi-opplasting er aktivert; laster opp data.
• g: Feil — kameraet kan ikke styre Eye-Fi-kort. Hvis et blinkende
( vises i søkeren, må du kontrollere om Eye-Fi-kortets firmware
er oppdatert. Hvis feilen vedvarer etter at du har oppdatert
firmwaren, setter du inn et annet kort eller formaterer kortet i
kameraet etter at du har kopiert eventuelle bilder på kortet til en
datamaskin eller et annet lagringsmedium. Hvis (-indikatoren
ikke blinker, kan du ta bilder på vanlig vis, men du vil kanskje ikke
kunne endre Eye-Fi-innstillingene.
A Eye-Fi-Kort som støttes
Det kan hende at noen kort ikke er tilgjengelige i noen land eller regioner;
kontakt produsenten for mer informasjon. Eye-Fi-kort er kun for bruk i
kjøpslandet. Sørg for at Eye-Fi-kortets firmware har blitt oppdatert til
nyeste versjon.
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett 275
Samsvarsmerking
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Vis et utvalg av standardene som kameraet samsvarer med.
Firmware-versjon
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Vis kameraets gjeldende firmware-versjon.
276 B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier
Trykk på G for å vise retusjeringsmenyen, og velg fanen
N (retusjeringsmeny).
G-knapp
Alternativer i retusjeringsmenyen
Alternativene i retusjeringsmenyen brukes til å opprette beskårne
eller retusjerte kopier av eksisterende bilder. Retusjeringsmenyen
vises kun når et minnekort som inneholder fotografier, er satt inn i
kameraet.
0
k
1
i
2
j
e
(
r
)
m
Alternativ
NEF (RAW)prosessering
Beskjær
Endre størrelse
D-Lighting
Rask retusjering
Korr. av rød øyerefleks
Rett opp
Fortegningskontroll
Perspektivkontroll
Fiskeøye
Filtereffekter
0
280
282
283
285
286
286
287
287
288
288
289
Alternativ
Monokrom
Bildeoverlapping
Fargekontur
Fotoillustrasjon
Fargeskisse
Miniatyreffekt
Bare valgt farge
Malerieffekt
Rediger film
Direkte
p
sammenligning*
l
o
q
U
g
u
3
)
f
0
290
291
293
294
294
295
296
298
178
298
* Bare tilgjengelig hvis retusjeringsmenyen vises ved at du trykker på P-knappen og velger
Retusjering når et retusjert bilde eller en original vises under avspilling på full skjerm.
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier 277
Lage retusjerte kopier
Lage en retusjert kopi:
1 Vis retusjeringsalternativene.
Marker ønsket element på
retusjeringsmenyen og trykk på 2.
2 Velg et bilde.
Marker et bilde og trykk på J (for å vise
det markerte bildet på full skjerm,
trykker du på og holder nede
X-knappen).
A Retusjering
Det kan være at kameraet ikke kan vise eller retusjere bilder laget med
annet utstyr. Hvis bildet ble registrert med en bildekvalitetsinnstilling
på NEF (RAW) + JPEG (0 98), retusjeres bare RAW-kopien.
3 Velg retusjeringsalternativer.
For mer informasjon, se avsnittet for det valgte elementet. For å
avslutte uten å lage en retusjert kopi, trykker du på G.
278 N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier
4 Lag en retusjert kopi.
Trykk på J for å lage en retusjert kopi.
Bortsett fra på
opptaksinformasjonssiden "bare bilde"
(0 188), angis retusjerte kopier med et
Z-ikon.
A Lage retusjerte kopier under avspilling
For å lage en retusjert kopi av bildet som for øyeblikket vises i avspilling på
full skjerm (0 184), trykk på P, og marker deretter Retusjering, trykk på 2
og velg et retusjeringsalternativ (unntatt Bildeoverlapping).
A Retusjere kopier
De fleste alternativene kan anvendes på kopier som er opprettet ved bruk
av andre retusjeringsalternativer, med unntak av Bildeoverlapping og
Rediger film > Velg start-/sluttpunkt, hvor hvert alternativ bare kan
anvendes én gang (merk at flere redigeringer kan føre til tap av detaljer).
Alternativer som ikke kan benyttes på det gjeldende bildet, er gråtonede
og utilgjengelige.
A Bildekvalitet og -størrelse
Med unntak av kopier som er laget med Beskjær og Endre størrelse, har
kopier laget fra JPEG-bilder samme størrelse og kvalitet som originalen,
mens kopier laget fra NEF (RAW)-fotografier lagres som store JPEG-bilder
med fin kvalitet.
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier 279
NEF (RAW)-prosessering
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette JPEG-kopier av NEF (RAW)-fotografier.
1 Velg NEF (RAW)-prosessering.
Marker NEF (RAW)-prosessering i
retusjeringsmenyen og trykk på 2 for å
vise en dialogboks for bildevalg som
bare lister opp NEF (RAW)-bilder tatt
med dette kameraet.
2 Velg et fotografi.
Bruk multivelgeren til å markere et
fotografi (for å vise det markerte
fotografiet på full skjerm, trykker du på
og holder nede X-knappen). Trykk på J
for å velge det markerte fotografiet og
gå videre til neste trinn.
280 N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier
3 Velg innstillinger for JPEG-kopien.
Juster innstillingene som er listet opp nedenfor. Merk at
hvitbalanse og vignetteringskontroll ikke er tilgjengelig med
bilder som er laget med bildeoverlapping (0 291) og at
eksponeringskompensasjonens effekt kan være forskjellig fra
det som var forventet da fotografiet ble tatt.
Bildekvalitet (0 98)
Bildestørrelse (0 100)
Hvitbalanse (0 140)
Eksponeringskompensasjon (0 132)
Picture Control (0 155)
Støyreduksjon v. høy følsomhet (0 231)
Fargerom (0 230)
Vignetteringskontroll (0 231)
D-Lighting (0 285)
4 Kopier fotografiet.
Marker EXE og trykk på J for å opprette
en JPEG-kopi av det valgte fotografiet.
For å avslutte uten å kopiere fotografiet,
trykker du på G-knappen.
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier 281
Beskjær
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Lag en beskåret kopi av det valgte
fotografiet. Det valgte fotografiet vises med
valgt beskjæring vist i gult; lag en beskåret
kopi som beskrevet i følgende tabell.
Hvis du vil
Øke
beskjæringens
størrelse
Redusere
beskjæringens
størrelse
Endre
beskjæringens
sideforhold
Bruk
X
W (Q)
Beskrivelse
Trykk på X-knappen for å øke beskjæringens
størrelse.
Trykk på W (Q)-knappen for å redusere
beskjæringens størrelse.
Drei på kommandohjulet for å velge
sideforholdet.
Flytte
beskjæringen
Bruk multivelgeren til å plassere beskjæringen.
Trykk og hold inne for å flytte beskjæringen
raskt til ønsket posisjon.
Opprette en
kopi
Lagre gjeldende beskjæring som en separat fil.
A Bildestørrelse
Størrelsen på kopien (som varierer med beskjæringsstørrelsen og
sideforholdet) vises øverst til venstre i beskjæringsvisningen.
A Vise beskårne kopier
Avspillingszoom er ikke nødvendigvis tilgjengelig når du viser beskårne
kopier.
A Se også
Se side 198 for mer informasjon om beskjæring av bilder under
avspillingszoom.
282 N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier
Endre størrelse
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Opprett små kopier av valgte fotografier.
1 Velg Endre størrelse.
For å endre størrelsen på valgte bilder
markerer du Endre størrelse i
retusjeringsmenyen og trykker på 2.
2 Velg en størrelse.
Marker Velg størrelse og trykk på 2.
Marker et alternativ og trykk på J.
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier 283
3 Velg bilder.
Marker Velg bilde og trykk på 2.
Marker bilder med multivelgeren og
trykk på W (Q)-knappen for å velge eller
velge bort (for å vise det markerte bildet
på full skjerm, trykker du på og holder
nede X-knappen). Valgte bilder merkes
med et 1-ikon. Trykk på J når utvalget
W (Q)-knapp
er ferdig.
4 Lagre kopiene med endret størrelse.
En bekreftelsesdialogboks vises. Marker
Ja og trykk på J for å lagre kopiene
med endret størrelse.
A Vise kopier med endret størrelse
Avspillingszoom er ikke nødvendigvis tilgjengelig når du viser kopier med
endret størrelse.
284 N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier
D-Lighting
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
D-Lighting gjør skygger lysere og er dermed et ideelt alternativ for
bilder som tas i utilstrekkelig belysning eller i motlys.
Før
D-Lighting
(U Portrett deaktivert)
D-Lighting
(M Portrett aktivert)
Trykk på 4 eller 2 for å velge ønsket korrigeringsgrad; effekten kan
forhåndsvises på redigeringsdisplayet. Trykk på J for å kopiere
fotografiet.
❚❚ "Portrett"
Marker Portrett og trykk på 2 for å aktivere
eller deaktivere dette alternativet. Når
Portrett er aktivert, aktiveres D-Lighting
kun for portretter av mennesker og gjør
opptil tre slike motiver lysere, samtidig som
bakgrunnen forblir urørt. Dette gir en
liknende effekt som en reflektor.
A Portretter
Kameraet velger automatisk opptil tre motiver for portrett-D-Lighting
(merk at portrett-D-lighting ikke kan anvendes på fotografier som er tatt
med Av valgt for Automatisk bilderotering i avspillingsmenyen; 0 222).
Avhengig av komposisjonen og hvordan motivene poserer, kan det hende
at ønsket resultat ikke kan oppnås; hvis du ikke er tilfreds, fjerner du haken
fra Portrett.
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier 285
Rask retusjering
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette kopier med økt metning
og kontrast. D-Lighting benyttes etter
behov for å gjøre mørke motiver og
motiver i motlys lysere.
Trykk på 4 eller 2 for å velge
forsterkningsgraden. Trykk på J for å
kopiere fotografiet.
Korr. av rød øyerefleks
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Dette alternativet brukes til å fjerne "røde øyne" forårsaket av
blitsen, og er bare tilgjengelig for fotografier som er tatt med blits.
Fotografiet som er valgt for korreksjon av rød øyerefleks, kan
forhåndsvises på redigeringsdisplayet. Bekreft effekten av
korreksjon av rød øyerefleks og trykk på J for å lage en kopi. Vær
oppmerksom på at korreksjon av rød øyerefleks ikke alltid gir det
forventede resultatet, og at denne effekten, om enn svært sjelden,
kan bli brukt på deler av bildet som ikke er berørt av rød øyerefleks.
Kontroller forhåndsvisningen nøye før du fortsetter.
286 N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier
Rett opp
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan skape en opprettet kopi av det
valgte bildet. Trykk på 2 for å dreie bildet
med urviseren opp til fem grader i trinn på
omtrent 0,25 grader, eller trykk på 4 for å
dreie det mot urviseren (merk at kantene av
bildet kan bli beskåret for å lage en
rettvinklet kopi). Trykk på J for å lagre den retusjerte kopien.
Fortegningskontroll
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette kopier med redusert
perifer fortegning. Velg Auto for å la
kameraet korrigere fortegningene
automatisk og foreta deretter finjusteringer
med multivelgeren, eller velg Manuell for å
redusere fortegningene manuelt (legg
merke til at Auto ikke er tilgjengelig med fotografier tatt med
automatisk fortegningskontroll; se side 232).
Trykk på 2 for å redusere tønnefortegning og på 4 for å redusere
puteformet fortegning (merk at større mengder fortegningskontroll
resulterer i at mer av kantene blir beskåret). Trykk på J for å lagre
den retusjerte kopien.
D Auto
Auto er bare for bruk med bilder tatt med type G-, E- og D-objektiver
(gjelder ikke PC-, fiskeøye- og enkelte andre objektiver). Resultatet
garanteres ikke med andre objektiver.
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier 287
Perspektivkontroll
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette kopier som reduserer
perspektiveffekten fra foten til et høyt
motiv. Bruk multivelgeren til å justere
perspektivet (legg merke til at større grad
av perspektivkontroll resulterer i at mer av
kantene blir beskåret). Trykk på J for å
lagre den retusjerte kopien.
Før
Etter
Fiskeøye
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette kopier som ser ut som de
er tatt med et fiskeøyeobjektiv. Trykk på 2
for å øke effekten (dette øker også
mengden som beskjæres ved
bildekantene), og på 4 for å redusere den.
Trykk på J for å lagre den retusjerte
kopien.
288 N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier
Filtereffekter
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Etter at du har justert filtereffektene som beskrevet nedenfor,
trykker du på J for å kopiere fotografiet.
Alternativ
Himmellys
Varmt filter
Stjernefilter
Softfokus
Beskrivelse
Skaper omtrent samme
virkning som et himmellysfilter
og gir bildet et mindre blått
preg.
Oppretter en kopi med
filtereffekter i varme toner som
gir bildet et "varmt", rødt preg.
Du kan føye
stjerneskuddeffekter til
lyskildene.
• Antall punkter: Velg mellom
fire, seks eller åtte.
• Filterstyrke: Velg lysstyrken til
påvirkede lyskilder.
• Filtervinkel: Velg punktenes vinkel.
• Lengden på punktene: Velg lengden på punktene.
• Bekreft: Forhåndsvis filtereffektene. Trykk på X for å
forhåndsvise kopien på full skjerm.
• Lagre: Lag en retusjert kopi.
Legg til en softfokus
filtereffekt. Trykk på 4 eller 2
for å velge filterstyrken.
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier 289
Monokrom
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Kopier fotografier i Svart-hvitt, Sepia eller
Blåkopi (monokrom blå og hvit).
Når Sepia eller Blåkopi velges, vises en
forhåndsvisning av det valgte bildet; trykk
på 1 for å øke fargemetningen eller på 3
for å redusere den. Trykk på J for å lage en
monokrom kopi.
Øk metning
Reduser metning
290 N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier
Bildeoverlapping
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Bildeoverlapping kombinerer to eksisterende NEF (RAW)-fotografier
for å lage et enkelt bilde som lagres atskilt fra originalene. Resultatet
oppnås ved å bruke RAW-data fra kameraets bildebrikke, og er
merkbart bedre enn overlappinger laget i et
bilderedigeringsprogram. Det nye bildet lagres med gjeldende
bildekvalitets- og størrelsesinnstillinger. Still inn bildekvalitet og størrelse før du lager en overlapping (0 98, 100; alle alternativer er
tilgjengelige). For å opprette en NEF (RAW)-kopi, velger du
bildekvalitet NEF (RAW).
+
1 Velg Bildeoverlapping.
Marker Bildeoverlapping i
retusjeringsmenyen og trykk på 2.
Dialogboksen til høyre vises med
Bilde 1 markert; trykk på J for å vise en
liste over NEF (RAW)-bildene laget med
dette kameraet.
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier 291
2 Velg første bilde.
Bruk multivelgeren til å markere det
første bildet i overlappingen. For å vise
det markerte bildet på full skjerm,
trykker du på X-knappen og holder den
nede. Trykk på J for å velge det
markerte bildet og gå tilbake til forhåndsvisningen.
3 Velg det andre bildet.
Det valgte bildet vises som Bilde 1. Marker Bilde 2 og trykk på
J, velg deretter det andre bildet som beskrevet i trinn 2.
4 Juster økningen.
Marker Bilde 1 eller Bilde 2 og
optimaliser eksponeringen for
overlappingen ved å trykke på 1 eller 3
for å velge en økningsverdi mellom 0,1
og 2,0. Gjenta for det andre bildet.
Standardverdien er 1,0; velg 0,5 for å halvere økningen eller 2,0 for
å fordoble den. Økningseffekten kan sjekkes i kolonnen Forh. v.
5 Forhåndsvis overlappingen.
For å forhåndsvise komposisjonen som
vist til høyre, trykker du på 4 eller 2 for
å plassere markøren i kolonnen Forh. v.
Trykk deretter på 1 eller 3 for å
markere Overl., og trykk på J (merk at
farger og lysstyrke i forhåndsvisningen kan være forskjellig fra
det endelige bildet). For å lagre overlappingen uten å vise en
forhåndsvisning velger du Lagre. Trykk på W (Q) for å gå tilbake
til trinn 4 og velge nye fotografier eller for å justere økningen.
292 N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier
6 Lagre overlappingen.
Trykk på J mens forhåndsvisningen
vises for å lagre overlappingen. Når du
har laget en overlapping, vises
resultatet på full skjerm.
D Bildeoverlapping
Kun NEF (RAW)-fotografier med samme bitdybde kan kombineres (0 227).
Overlappingen har samme opptaksinformasjon som fotografiet valgt for
Bilde 1. Gjeldende bildekommentar legges til overlappingen når den
lagres; informasjon om opphavsrett kopieres imidlertid ikke.
Fargekontur
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette en konturkopi av et
fotografi og bruke kopien som grunnlag for
maling. Trykk på J for å lagre den
retusjerte kopien.
Før
Etter
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier 293
Fotoillustrasjon
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Gjør konturene skarpere og forenkler
fargene for å oppnå en plakateffekt. Trykk
på 2 eller 4 for å gjøre konturer tykkere
eller tynnere. Trykk på J for å lagre den
retusjerte kopien.
Før
Etter
Fargeskisse
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette en kopi av et fotografi som
ligner en skisse laget med fargeblyanter.
Trykk på 1 eller 3 for å markere Mettede
farger eller Konturer og trykk på 4 eller 2
for å endre. Mettede farger kan forsterkes
for å gjøre fargene mer mettet, eller
reduseres for en utvasket, monokrom
virkning, mens konturene kan gjøres tykkere eller tynnere. Tykkere
konturer gjør fargene mer mettet. Trykk på J for å lagre den
retusjerte kopien.
294 N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier
Miniatyreffekt
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette en kopi som ser ut som et fotografi av et diorama.
Fungerer best med fotografier som er tatt fra et høyt utsiktpunkt.
Området som vil være i fokus på kopien, vises med en gul ramme.
Hvis du vil
Beskrivelse
Trykk på W (Q) for å velge retning for området som
Velge retning W (Q)
er i fokus.
Hvis det aktuelle
området er orientert
liggende, trykker du på
1 eller 3 for å plassere
rammen, som viser
området på kopien som
Velge
vil være i fokus.
Område i fokus
området i
Hvis det aktuelle
fokus
området er orientert
stående, trykker du på 4
eller 2 for å plassere
rammen, som viser
området på kopien som
vil være i fokus.
Velge
størrelse
Opprette en
kopi
Trykk på
Hvis det aktuelle området er orientert liggende,
trykker du på 4 eller 2 for å velge høyde.
Hvis det aktuelle området er orientert stående,
trykker du på 1 eller 3 for å velge bredde.
Lag en kopi.
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier 295
Bare valgt farge
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Opprett en kopi der kun valgte fargenyanser vises i farger.
1 Velg Bare valgt farge.
Marker Bare valgt farge på
retusjeringsmenyen og trykk på 2.
2 Velg et fotografi.
Marker et fotografi og trykk på J (for å
vise det markerte fotografiet på full
skjerm, trykker du på og holder nede
X-knappen).
3 Velg en farge.
Bruk multivelgeren til å plassere
markøren over en gjenstand og trykk på
A (L) for å velge gjenstandens farge
som skal beholdes i den ferdige kopien
(kameraet kan ha problemer med å
A (L)-knapp
oppdage farger som ikke er mettet; velg
derfor en mettet farge). Trykk på X for å Valgt farge
zoome inn på bildet for mer nøyaktig
fargevalg. Trykk på W (Q) for å zoome
ut.
296 N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier
4 Marker fargeområdet.
Fargeområde
Drei kommandohjulet for å
markere fargeområdet for
valgt farge.
5 Velg fargeområdet.
Trykk på 1 eller 3 for å øke eller
redusere området for tilsvarende
nyanser som skal tas med i det endelige
fotografiet. Velg verdier mellom 1 og 7.
Legg merke til at høyere verdier kan
inkludere nyanser fra andre farger.
6 Velg flere farger.
For å velge flere farger, dreier
du på kommandohjulet for å
markere en annen av de tre
fargeboksene øverst i
skjermbildet og gjentar
trinnene 3–5 for å velge en
annen farge. Gjenta om ønskelig for en tredje farge. For å velge
bort den markerte fargen, trykker du på O. (Trykk og hold nede O
hvis du vil fjerne alle farger. En bekreftelsesdialogboks vil vises;
velg Ja.)
7 Lagre den redigerte kopien.
Trykk på J for å kopiere fotografiet.
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier 297
Malerieffekt
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Lag en kopi som fremhever detaljer og
farger for en malerisk effekt. Trykk på J for
å lagre den retusjerte kopien.
Før
Etter
Direkte sammenligning
Sammenligne retusjerte kopier med originalfotografier. Dette
alternativet er kun tilgjengelig hvis retusjeringsmenyen vises ved at
du trykker på P-knappen og velger Retusjering når en kopi eller et
originalbilde spilles av på full skjerm.
1 Velg et bilde.
Velg en retusjert kopi (vises med et
Z-ikon) eller et fotografi som er blitt
retusjert via avspilling på full skjerm.
Trykk på P, marker deretter Retusjering
og trykk på 2.
298 N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier
P-knapp
2 Velg Direkte sammenligning.
Marker Direkte sammenligning i
retusjeringsmenyen og trykk på J.
3 Sammenligne kopien med originalen.
Alternativer brukt til å
Det opprinnelige bildet vises til venstre,
opprette en kopi
den retusjerte kopien til høyre, og
alternativene som ble brukt til å lage en
kopi, vises øverst på skjermen. Trykk på
4 eller 2 for å veksle mellom
kildebildet og den retusjerte kopien. For
å vise det markerte fotografiet på full
Opprinnelig Retusjert kopi
skjerm, trykker du på X-knappen og
bilde
holder den nede. Hvis kopien ble
opprettet fra to bilder ved hjelp av
Bildeoverlapping, trykker du på 1 eller
3 for å vise det andre originalbildet. Hvis det finnes flere kopier
for det gjeldende originalbildet, trykker du på 1 eller 3 for å vise
de andre kopiene. Trykk på J for å gå tilbake til avspilling med
det markerte bildet vist.
D Direkte sammenligning
Originalbildet vises ikke hvis kopien ble laget av et fotografi som senere er
blitt slettet eller som var beskyttet da kopien ble laget (0 200).
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier 299
m Siste innstillinger/O Min meny
Du kan få tilgang til både siste innstillinger, en meny som angir de
20 sist brukte innstillingene, og Min meny, en egendefinert meny
som angir opp til 20 brukervalgte alternativer, ved å trykke på Gknappen og markere den siste fanen i menylisten (enten m eller O).
G-knapp
Velge en meny
Bruk alternativet Velg fane for å velge menyen som skal vises.
1 Velg Velg fane.
Marker Velg fane og trykk på 2.
2 Velg en meny.
Marker O MIN MENY eller m SISTE
INNSTILLINGER, og trykk på J for å
vise den valgte menyen.
300 m Siste innstillinger/O Min meny
m Siste innstillinger
Når m SISTE INNSTILLINGER er valgt for
Velg fane, lister menyen opp de 20 sist
brukte innstillingene, med de aller sist
brukte elementene først. Trykk på 1 eller 3
for å markere et alternativ, og trykk på 2 for
å velge det.
A Fjerne elementer fra menyen med Siste innstillinger
For å fjerne et element fra menyen med siste innstillinger, marker
elementet og trykk på O-knappen. En bekreftelsesdialogboks vises. Trykk
på O igjen for å slette valgt element.
O Min meny
Hvis du velger O MIN MENY for Velg fane, får du tilgang til en
egendefinert meny med opp til 20 alternativer som er valgt fra
menyene for avspilling, opptak, egendefinerte innstillinger, oppsett
og retusjering. Følg trinnene nedenfor for å legge elementer til,
slette elementer fra og endre rekkefølgen på elementer i Min meny.
❚❚ Legge til alternativer til Min meny
1 Velg Legg til elementer.
Marker Legg til elementer og trykk på
2.
2 Velg en meny.
Marker navnet på menyen som
inneholder alternativet du ønsker å
legge til og trykk på 2.
m Siste innstillinger/O Min meny 301
3 Velg et element.
Marker ønsket menyelement og trykk på
J.
4 Plasser det nye elementet.
Trykk på 1 eller 3 for å flytte det nye
elementet opp eller ned i Min meny.
Trykk på J for å legge til det nye
elementet. Gjenta trinn 1–4 for å velge
flere elementer.
A Legge til alternativer til Min meny
Elementene som for øyeblikket vises i Min
meny, indikeres av en hake. Elementer som
indikeres med et V-ikon, kan ikke velges.
302 m Siste innstillinger/O Min meny
❚❚ Slette alternativer fra Min meny
1 Velg Fjern elementer.
Marker Fjern elementer og trykk på 2.
2 Velg elementer.
Marker elementer og trykk på 2 for å
velge eller oppheve valg. Valgte
elementer indikeres av en hake.
3 Slett de valgte elementene.
Trykk på J. En bekreftelsesdialogboks
vises. Trykk på J igjen for å slette de
valgte elementene.
m Siste innstillinger/O Min meny 303
❚❚ Ordne alternativene i Min meny
1 Velg Ordne elementer.
Marker Ordne elementer og trykk på 2.
2 Velg et element.
Marker elementet du ønsker å flytte og
trykk på J.
3 Plasser elementet.
Trykk på 1 eller 3 for å flytte det nye
elementet opp eller ned i Min meny og
trykk på J. Gjenta trinn 2–3 for å
plassere flere elementer på nytt.
4 Gå tilbake til Min meny.
Trykk på G-knappen for å gå tilbake til
Min meny.
G-knapp
304 m Siste innstillinger/O Min meny
Tekniske merknader
Les dette kapitlet for informasjon om kompatibelt ekstrautstyr,
rengjøring og oppbevaring av kameraet, og hva du skal gjøre
dersom det vises en feilmelding på skjermen, eller hvis du opplever
problemer med kameraet.
Kompatible objektiver
Kompatible CPU-objektiver
Dette kameraet støtter kun autofokus med CPU-objektiver med AF-S,
AF-P og AF-I. AF-S-objektiver har navn som begynner med AF-S,
AF-P-objektiver har navn med AF-P og AF-I-objektiver har navn med
AF-I. Autofokus støttes ikke med andre autofokus (AF)-objektiver.
Tabellen nedenfor lister opp de funksjonene som er tilgjengelige
med kompatible objektiver ved fotografering med søkeren:
Kamerainnstilling
Fokusfunksjon
Opptaksfunksjon Lysmålingssystem
MF (med
elektronisk
AF avstandsmåler) MF
z
z
z
L
M
Andre
N
M funksjoner 3D Farge
z
z
z — z1
Objektiv/tilbehør
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
Andre typer G eller D AF
—
NIKKOR
2,
3
PC-E NIKKOR-serien
—
PC NIKKOR 19 mm f/4E ED 3,
—
5
z
z
z
z
z
—
z1
z4
z
z
z
z
—
z1
z4
z
z
z
z
—
z1
PC Micro 85 mm f/2,8 D 6
—
z4
AF-S/AF-I telekonverter
z7
z7
Andre AF NIKKOR (unntatt
—
z8
objektiver for F3AF)
AI-P NIKKOR
—
z9
1 Punktmåling i valgt fokuspunkt (0 128).
z
z
z
z
—
z
z
z
—
—
z1
z1
z
z
z
—
✔
z1
z
z
z
—
✔
z1
Tekniske merknader 305
2 Forskyvingsknappen på PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED kan komme i kontakt med kamerahuset når
du dreier på objektivet. I tillegg kan noen kombinasjoner av forskyvning og rotering ikke være
tilgjengelig fordi objektivet berører kamerahuset.
3 Forskyving og/eller skråstilling av objektivet påvirker eksponeringen.
4 Kan ikke brukes ved forskyvning eller skråstilling.
5 Noen kombinasjoner av forskyvning og rotering vil kanskje ikke være tilgjengelig fordi objektivet
berører kamerahuset.
6 Optimal eksponering vil kun oppnas hvis objektivet er pa storste blenderapning og objektivet ikke
forskyves eller skrastilles.
7 Med største effektive blenderåpning på f/5,6 eller større.
8 Når du fokuserer på korteste fokusavstand (nærgrensen) og lengste brennvidde med objektivene AF
80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (ny) eller AF 28–85 mm f/3,5–4,5,
kan det hende at fokusindikatoren (I) vises selv om bildet på mattskiven i søkeren ikke er i fokus.
Kontroller at bildet i søkeren er i fokus før du gjør opptak eller tar bilder.
9 Med største blenderåpning på f/5,6 eller større.
• Støy i form av linjer kan forekomme under autofokus når filmer tas
opp med høye ISO-følsomheter. Bruk manuell fokusering eller
fokuslås.
306 Tekniske merknader
D IX NIKKOR-objektiver
IX NIKKOR-objektiver kan ikke benyttes.
A Identifisere CPU-objektiver og objektiver av type G, E og D
CPU-objektiver kjennetegnes ved CPU-kontaktene. Objektiver av type G, E
og D kjennetegnes med en bokstav på objektivrøret. Type G- og Eobjektiver har ikke blenderring.
CPU-kontakter
Blenderring
CPU-objektiv
Type G- eller E-objektiv
Type D-objektiv
Når du bruker et CPU-objektiv med blenderring, lås blenderringen på
minste blenderåpning (høyeste f-tall).
A Matrisemåling
For matrisemåling bruker kameraet en 2016 pikslers RGB-sensor for å stille
inn eksponeringen i henhold til spredningen av fargetoner, farger og
komposisjon. Med G-, E- og D-objektiver inngår også avstandsinformasjon
(3D farge-matrisemåling II; med andre CPU-objektiver bruker kameraet
farge-matrisemåling II, som ikke omfatter 3D-avstandsinsformasjon).
Tekniske merknader 307
Kompatible objektiver uten CPU
Objektiver uten CPU kan kun brukes med eksponeringskontroll M på
kameraet. Valg av en annen funksjon deaktiverer utløseren.
Blenderåpningen må justeres manuelt med objektivets blenderring.
Kameraets lysmålingssystem, i-TTL-blitsstyring og andre funksjoner
som krever et CPU-objektiv kan ikke brukes. Noen CPU-objektiver
kan ikke brukes. Se "Tilbehør og objektiver uten CPU som ikke er
kompatible" nedenfor.
Kamerainnstilling
Fokusfunksjon
MF (med
elektronisk
avstandsmåler)
Opptaksfunksjon
Andre
Objektiv/tilbehør
AF
MF
M
funksjoner
AI-, AI-modifisert NIKKOR eller
—
z1
z
z2
—
objektiver i Nikon serie E
2,
3
Medical NIKKOR 120 mm f/4
—
z
z
z
—
Reflex NIKKOR
—
—
z
z2
—
PC NIKKOR
—
z4
z
z2
—
AI-type telekonverter
—
z5
z
z2
—
—
z1
z
z2
—
Belgutstyr PB-6 6
Automatisk mellomring (PK-serie
—
z1
z
z2
—
11A, 12 eller 13; PN-11)
1 Med største blenderåpning på f/5,6 eller større.
2 Eksponeringsindikatoren kan ikke brukes.
3 Kan brukes ved lukkertider ett eller flere trinn lengre enn den blitssynkroniserte lukkertiden.
4 Kan ikke brukes ved forskyvning eller skråstilling.
5 Med største effektive blenderåpning på f/5,6 eller større.
6 Monteres i vertikal retning (kan benyttes i horisontal retning etter monteringen).
308 Tekniske merknader
D Tilbehør og objektiver uten CPU som ikke er kompatible
Følgende utstyr og objektiver uten CPU kan IKKE brukes sammen med
D5600:
• AF-telekonverter TC-16A
• Objektiver uten AI
• Objektiver som krever fokuseringsenheten AU-1 (400 mm f/4,5,
600 mm f/5,6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11)
• Fiskeøye (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Mellomring K2
• 180–600 mm f/8 ED (serienummer 174041–174180)
• 360–1200 mm f/11 ED (serienummer 174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (serienummer 280001–300490)
• AF-objektiver til F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED,
AF-telekonverter TC-16)
• PC 28 mm f/4 (serienummer 180900 eller lavere)
• PC 35 mm f/2,8 (serienummer 851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (gammel type)
• Reflex 1000 mm f/6,3 (gammel type)
• Reflex 1000 mm f/11 (serienummer 142361–143000)
• Reflex 2000 mm f/11 (serienummer 200111–200310)
Tekniske merknader 309
D AF-lampe
AF-lampen har en rekkevidde på omtrent 0,5–3,0 m. Når du bruker lampen,
bruk et objektiv med en brennvidde på 18–200 mm og fjern solblenderen.
AF-lampen fungerer ikke med følgende objektiver:
• AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6 G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8 G ED VR II
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4,5–5,6 G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2 G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
310 Tekniske merknader
På avstander under 1 m kan følgende objektiver blokkere AF-lampen og
forstyrre autofokus i svak belysning:
• AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5 G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–6,3 G ED VR
• AF-S NIKKOR 20 mm f/1,8 G ED
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 28 mm f/1,8 G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4 G
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,4 G
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8 G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED
Tekniske merknader 311
D Den innebygde blitsen
Den innebygde blitsen kan brukes med objektiver med en brennvidde på
18–300 mm, selv om blitsen i noen tilfeller ikke nødvendigvis vil kunne
belyse hele motivet i noen områder eller ved noen brennvidder på grunn
av skygger fra objektivet (se illustrasjonen nedenfor). Noen objektiver kan
også blokkere motivets sikt mot lampen for reduksjon av rød øyerefleks, slik
at reduksjon av rød øyerefleks ikke fungerer korrekt. Fjern solblendere for å
unngå skygger.
Skygge
Vignettering
Korteste avstand mellom blits og motiv er omtrent 0,6 m, og blitsen kan ikke
brukes i nærområdet med zoomobjektiver som har makroinnstilling. Det
kan hende at blitsen ikke klarer å belyse hele motivet på kortere avstand enn
de som er angitt nedenfor med følgende objektiver:
Objektiv
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4 G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8 D IF-ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8 G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5 G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm f/3,5–4,5 D IF-ED
312 Tekniske merknader
Zoomposisjon
24 mm
24 mm
35 mm
24–85 mm
28 mm
35 mm
28 mm
35 mm
45–55 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28–35 mm
Minste avstand uten
vignettering
1,5 m
1,0 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
Objektiv
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70 mm f/3,5–4,5 G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6 G IF-ED,
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–6,3 G ED VR
AF-S NIKKOR 20 mm f/1,8 G ED
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8 D IF
AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4 G ED
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 G ED
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8 D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
Zoomposisjon
18 mm
24–55 mm
18 mm
24–70 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
18 mm
24–135 mm
24 mm
35–140 mm
24 mm
35–200 mm
35–300 mm
35–300 mm
20 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
24 mm
28–120 mm
24 mm
28–120 mm
35 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
50–300 mm
Minste avstand uten
vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
2,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
2,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
2,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
1,5 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
Ingen vignettering
1,5 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
Tekniske merknader 313
Objektiv
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4 G IF-ED,
AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED*
* Når objektivet ikke er forskjøvet eller skråstilt.
Zoomposisjon
200 mm
Minste avstand uten
vignettering
4,0 m
250 mm
300 mm
24 mm
3,0 m
2,5 m
3,0 m
Ved bruk med AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED, vil blitsen ikke være i
stand til å belyse hele motivet på alle avstander.
A Beregne bildevinkelen
Størrelsen på området som eksponeres av et 35mm kamera, er 36 × 24 mm.
Størrelsen på området som eksponeres av D5600, er 23,5 × 15,6 mm. Det
betyr at bildevinkelen til et 35 mm kamera er omtrent 1,5 ganger den hos
D5600. Den omtrentlige brennvidden hos objektiver for D5600 i 35mm
format kan beregnes ved å multiplisere objektivets brennvidde med
omtrent 1,5.
Bildeformat (35 mm format)
(36 × 24 mm)
Objektiv
Bildediagonal
Bildestørrelse (D5600)
(23,5 × 15,6 mm)
Bildevinkel (35 mm format)
Bildevinkel (D5600)
314 Tekniske merknader
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avanserte Creative Lighting System (CLS) tilbyr forbedret
kommunikasjon mellom kameraet og kompatible blitser, noe som
igjen gir bedre blitsfotografering. Den innebygde blitsen avfyres
ikke når en ekstern blits er montert.
❚❚ CLS-kompatible blitser
Følgende funksjoner er tilgjengelige med CLS-kompatible blitser:
—
—
z
z
—
z
z
z
—
—
z
z
— — — — — — —
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z5
—
z5
z5
—
—
—
z5
—
—
—
—
—
z
—
z6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
SB-300
z z3
—4 z3
z z
z z
z z
z z
z z
z —
z z7
— z
z z
SB-400
z z2 z — — z z
SB-R200
z2 z2
SB-500
z z z — — z z
SU-800
z
SB-600
z
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
Masterblits
Optisk avansert trådløs blitsstyring
RPT Repeterende blits
SB-5000
Enkel blits
i-TTL balansert utfyllingsblits
for digitale
speilreflekskameraer 1
i-TTL
Standard i-TTL utfyllingsblits
for digitale
speilreflekskameraer
%A Automatisk blenderåpning
A Automatikk uten TTL
GN Manuell, avstandsprioritert
M Manuell
RPT Repeterende blits
Fjernstyrt blitsstyring
i-TTL i-TTL
[A:B] Hurtig trådløs blitsstyring
%A Automatisk blenderåpning
A Automatikk uten TTL
M Manuell
—
—
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
Tekniske merknader 315
z
z z z — z — —
z
z
z z z — — — —
SB-300
z
SB-400
— — — — — — —
SU-800
z8 z7
SB-R200
z z z — z — —
z z z — z — —
SB-500
z
z
SB-600
Avansert radiokontrollert trådløs blitsstyring
Overføring av fargeinformasjon (blits)
Overføring av fargeinformasjon (LED-lampe)
Fokuseringslys for flerfelts AF
Reduksjon av rød øyerefleks
Valg av blitsfunksjon av kameraet
Oppdatering av firmware for kameraets blits
z
z
SB-700
RPT Repeterende blits
SB-910, SB-900,
SB-800
i-TTL
Hurtig trådløs blitsstyring
Automatisk blenderåpning/
Auto uten TTL
Manuell
SB-5000
Fjernstyrt blits
Optisk avansert trådløs blitsstyring
i-TTL
[A:B]
%A/
A
M
— — — — — — — — —
z z z z z — — z z
— — — — z — — — —
z z z z — z9 — — —
z z z z z — — z —
— — — — z — — z z
z z 10 z — z — — — z
1
2
3
Ikke tilgjengelig med punktmåling.
Kan også velges med blitsen.
%A/A-funksjonsvalg utført på blitsen ved bruk av egendefinerte innstillinger. "A" velges når et
objektiv uten CPU brukes.
4 "A" velges når et objektiv uten CPU brukes.
5 Kan kun velges med kameraet (0 246).
6 Kun tilgjengelig under nærbildefotografering.
7 "A" brukes med objektiver uten CPU, uavhengig av funksjonen som er valgt med blitsen.
8 Valget av %A og A avhenger av alternativet som er valgt med masterblitsen.
9 Kun tilgjengelig i kommandomodus.
10 Firmware-oppdateringer for SB-910 og SB-900 kan utføres fra kameraet.
Kommandoenhet for trådløs blitsfotografering SU-800: Hvis SU-800 er
montert på et CLS-kompatibelt kamera, kan den brukes som
styringsenhet for fjernstyring av blitsene SB-5000, SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 eller SB-R200 i opp til tre grupper.
SU-800 er ikke utstyrt med en blits.
316 Tekniske merknader
❚❚ Andre blitser
Følgende blitser kan brukes med innstillingene manuell og
automatisk blits uten TTL. Bruk med eksponeringskontroll S eller M
valgt på kameraet og lukkertiden satt til 1/200 s eller lengre.
Blits
SB-80DX,
SB-30, SB-27 2,
SB-28DX, SB-28,
SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 3,
SB-26, SB-25,
SB-20, SB-16B,
SB-21B 3,
SB-24
SB-50DX 1
SB-15
SB-29S 3
Blitsfunksjon
Automatikk uten
A
z
—
z
—
TTL
M Manuell
z
z
z
z
G Repeterende blits
z
—
—
—
Synkronisering på
REAR
z
z
z
z
bakre gardin 4
1 Velg eksponeringskontroll P, S, A eller M, senk den innebygde blitsen og bruk kun den eksterne
blitsen.
2 Blitsfunksjonen stilles automatisk på TTL og utløseren deaktiveres. Still inn blitsen på A (automatisk
blits uten TTL).
3 Autofokus er bare tilgjengelig med objektivene AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED og AF-S
Micro NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED.
4 Tilgjengelig når kameraet brukes for å velge blitsfunksjon.
A Adapter for synkroniseringskontakt AS-15
Når adapteren for synkroniseringskontakt AS-15 (ekstrautstyr) er montert i
kameraets tilbehørssko, kan blitsutstyr tilkobles via en synkrokabel.
D Bruk kun Nikon blitstilbehør
Bruk kun Nikon-blitser. Negative spenninger eller spenninger på over 250 V
sendt via tilbehørsskoen kan ikke bare forhindre normal drift, men kan også
skade kameraets eller blitsens elektroniske kretser. Før du bruker en Nikonblits som ikke er listet opp i dette avsnittet, må du kontakte en Nikonautorisert servicerepresentant for mer informasjon.
Tekniske merknader 317
D Merknader om eksterne blitser
Se blitsens bruksanvisning for nærmere opplysninger. Hvis blitsen støtter
CLS, ser du i delen om CLS-kompatible digitale speilreflekskameraer. D5600
er ikke inkludert i kategorien "digital SLR" i bruksanvisningene for SB-80DX,
SB-28DX og SB-50DX.
Dersom en ekstern blits er montert i andre opptaksfunksjoner enn j, % og
3, vil blitsen avfyres for hvert opptak, selv i funksjoner der den innebygde
blitsen ikke kan brukes.
i-TTL blitskontroll kan brukes ved ISO-følsomheter mellom 100 og 12800.
Ved høye ISO-følsomheter kan det hende at støy (linjer) vises på fotografier
som er tatt med noen eksterne blitser; hvis dette skjer, velg en lavere verdi.
Hvis klarsignalen for blitsen blinker i omtrent tre sekunder etter at du har
tatt et fotografi, er blitsen avfyrt med full styrke, og det kan hende at
fotografiet blir undereksponert (kun CLS-kompatible blitser; for
informasjon om eksponering og blitsoppladingsindikatorene på andre
enheter, se bruksanvisningen som fulgte med blitsen).
Når du bruker synkroniseringskabelen SC-17, SC-28 eller SC-29 til å
fotografere med en blits separat fra kameraet, får du kanskje ikke riktig
eksponering i i-TTL-funksjon. Vi anbefaler at du velger punktmåling til å
velge standard i-TTL blitsstyring. Ta et prøvebilde og kontroller resultatet
på skjermen.
For i-TTL-styring bør du bruke blitspanelet eller adapteren for indirekte
belysning som fulgte med blitsen. Ikke bruk andre spredningsplater da
dette kan gi feil eksponering.
Y vises i informasjonsvisningen dersom kontrollene på blitsen SB-5000,
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-600 (ekstrautstyr) eller
kommandoenheten for trådløs blitsfotografering SU-800 brukes til å stille
inn blitskompensasjonen.
318 Tekniske merknader
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 har
reduksjon av rød øyerefleks, mens SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 og SU-800 støtter AF-fokuseringslys med følgende begrensninger:
• SB-5000: AF-fokuseringslys er
tilgjengelig med 24–135 mm AFobjektiver, imidlertid er autofokus kun
tilgjengelig med fokuspunktene som
vises til høyre.
24–49 mm
50–69 mm
70–135 mm
• SB-910 og SB-900: AF-fokuseringslys er
tilgjengelig med 17–135 mm
AF-objektiver, imidlertid er autofokus
kun tilgjengelig med fokuspunktene
som vises til høyre.
17–19 mm
20–105 mm
106–135 mm
• SB-800, SB-600 og SU-800:
AF-fokuseringslys er tilgjengelig med
24–105 mm AF-objektiver, imidlertid
er autofokus kun tilgjengelig med
fokuspunktene som vises til høyre.
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
Tekniske merknader 319
• SB-700: AF-fokuseringslys er
tilgjengelig med 24–135 mm
AF-objektiver, imidlertid er autofokus
kun tilgjengelig med fokuspunktene
som vises til høyre.
24–135 mm
Avhengig av objektivet som brukes og motivet som tas, kan det hende at
fokusindikatoren (I) vises når motivet ikke er i fokus, eller at kameraet ikke
er i stand til å fokusere og at utløseren deaktiveres.
320 Tekniske merknader
Annet tilbehør
Da dette ble skrevet, var følgende tilbehør tilgjengelig for D5600.
Strømkilder
Deksler til
tilbehørssko
Filtre
• Oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a (0 26): Ekstra EN-EL14abatterier er tilgjengelige fra lokale forhandlere og Nikonautoriserte servicerepresentanter. EN-EL14-batterier kan
også brukes.
• Batterilader MH-24 (0 26): Lad opp EN-EL14a- og EN-EL14batterier.
• Strømforsyning EP-5A, nettadapter EH-5b/EH-5c: Disse
tilbehørene kan brukes til å gi kameraet strøm i lengre
perioder (nettadaptrene EH-5a og EH-5 kan også brukes).
Strømforsyningen EP-5A kreves for å koble kameraet til
EH-5c, EH-5b, EH-5a eller EH-5; se side 325 for nærmere
detaljer.
Deksel til tilbehørssko BS-1: Et deksel som beskytter
tilbehørsskoen. Tilbehørsskoen brukes til blitser
(ekstrautstyr).
• Filtre som er ment for fotografering med spesialeffekter,
kan forstyrre autofokus eller den elektroniske
avstandsmåleren.
• D5600 kan ikke brukes med lineære polarisasjonsfiltre.
Bruk det sirkulære polarisasjonsfilteret C-PL eller C-PL II i
stedet.
• Nøytral farge (NC)-filtre anbefales for å beskytte
objektivet.
• For å unngå skyggebilder, anbefaler vi at du ikke bruker
filter når motivet står i sterkt motlys, eller når det er en
sterk lyskilde i bildefeltet.
• Sentrumsdominert lysmåling anbefales med filtre som har
eksponeringsfaktor (filterfaktorer) over 1× (Y44, Y48, Y52,
O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S,
ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Se filterets bruksanvisning
for mer informasjon.
Tekniske merknader 321
Tilbehør for
søkerokular
• Søkerdeksel DK-5 (0 80): Forhindrer lys fra å komme inn
gjennom søkeren og vises på fotografiet eller påvirke
eksponeringen.
• Korreksjonslinser DK-20C: For å imøtekomme individuelle
synsforskjeller, leveres korreksjonslinser med styrke –5, –4,
–3, –2, 0, +0,5, +1, +2 og +3 m–1 når kameraets
diopterjustering er i nøytral stilling (–1 m–1).
Øyekorreksjonslinser bør bare brukes hvis du ikke kan
fokusere skarpt med den innebygde diopterjusteringen
(–1,7 til +0,5 m–1). Prøv korreksjonslinsene før du kjøper
dem, slik at du er sikker på at du kan fokusere skarpt.
Øyemuslingen i gummi kan ikke brukes sammen med
korreksjonslinser.
• Lupe DG-2: DG-2 forstørrer sentrum av søkerbildet for større
nøyaktighet under fokusering. Du trenger
okularadapteren (ekstrautstyr). Merk at ettersom DG-2
påvirker okularsensoren, kan det hende at det er
nødvendig å velge Av for alternativet Infodisplay
automatisk av i oppsettsmenyen (0 265) når dette
tilbehøret monteres.
• Okularadapter DK-22: DK-22 brukes for å feste søkerlupen
DG-2. Skjermen kan ikke dreies når adapteren er på plass.
• Vinkelsøker DR-6: DR-6 settes på søkerokularet i rett vinkel,
slik at bildet i søkeren kan ses ovenfra når kameraet er i
horisontal opptaksposisjon. Skjermen kan ikke dreies når
tilbehøret er montert. Ettersom DR-6 påvirker
okularsensoren, kan det i tillegg bli nødvendig å velge Av
for alternativet Infodisplay automatisk av i
oppsettsmenyen når dette tilbehøret monteres.
322 Tekniske merknader
Programvare
Camera Control Pro 2: Brukes til fjernstyring av kameraet fra en
datamaskin for filmopptak og fotografering samt for å lagre
bilder direkte på harddisken på en datamaskin.
Merk: Bruk de nyeste versjonene av Nikon programvare; se
nettsidene som er listet opp på side xxi for nyeste
informasjon om operativsystemer som støttes. Ved
standardinnstillingene vil Nikon Message Center 2
periodisk søke etter oppdateringer for Nikon programvare
og firmware mens du er logget inn på en konto på
datamaskinen og datamaskinen er koblet til Internett. En
melding vises automatisk når en oppdatering blir funnet.
Kamerahusdeksler Kamerahusdeksel BF-1B/kamerahusdeksel BF-1A:
Kamerahusdekslene beskytter speilet, søkerskjermen og
bildebrikken mot støv når du ikke har et objektiv montert
på kameraet.
Trådløse
• Trådløs fjernkontroll WR-R10/Trådløs fjernkontroll WR-T10: Når den
fjernkontroller
trådløse fjernkontrollen WR-R10 er montert, kan kameraet
fjernstyres trådløst ved bruk av den trådløse
fjernkontrollen WR-T10 (0 270).
• Trådløs fjernkontroll WR-1 (0 270): WR-1 kan enten fungere
som en sender eller en mottaker eller brukes i
kombinasjon med en annen WR-1 eller en trådløs
fjernkontroll WR-R10 eller WR-T10. For eksempel kan en
WR-1 kobles til terminalen for tilbehør og brukes som en
mottaker, noe som gjør det mulig for fjernstyrt utløsing av
lukkeren av en annen WR-1 som fungerer som sender.
Mikrofoner
• Stereomikrofon ME-1 (0 170)
• Trådløs mikrofon ME-W1 (0 170)
Tekniske merknader 323
Utstyr som kan
kobles til
terminalen for
tilbehør
D5600 har en terminal for
tilbehør for trådløse
fjernkontroller WR-1 og
WR-R10, fjernstyringskabler
MC-DC2 (0 125) og GPSmottakere GP-1/GP-1A (0 269),
som kan kobles til ved å
passe sammen H-merket på
kontakten med symbolet F ved siden av terminalen for
tilbehør (lukk kontaktdekslet når terminalen ikke brukes).
USB-kabler
HDMI-kabler
(0 218)
USB-kabel UC-E20 (0 211, 214)
HDMI-kabel HC-E1: En HDMI-kabel med en type C-kontakt for
tilkobling til kameraet og en type A-kontakt for tilkobling til
HDMI-enheter.
❚❚ Godkjente minnekort
Kameraet støtter SD-, SDHC- og SDXC-minnekort,
inkludert SDHC- og SDXC-kort som er kompatible med
UHS-I. Kort merket som SD-hastighetsklasse 6 eller
bedre anbefales for filminnspilling. Hvis du bruker tregere kort enn
dette kan innspillingen bli avbrutt. Når du velger kort som skal
brukes i kortlesere, må du passe på at de er kompatible med
enheten. Kontakt produsenten for informasjon om funksjoner, drift
og bruksbegrensninger.
A Ekstra tilbehør
Tilgjengeligheten kan variere avhengig av land eller region. Se vårt
nettsted eller våre brosjyrer for seneste informasjon.
324 Tekniske merknader
Tilkobling av en strømforsyning og nettadapter
Slå av kameraet før du kobler til strømforsyningen og nettadapteren
(ekstrautstyr).
1 Gjør klart kameraet.
Åpne batteridekslet (q) og
dekslet til strømforsyningen
(w).
2 Sett inn strømforsyningen EP-5A.
Pass på å sette kontakten inn i den
retningen som vises. Bruk
strømforsyningen til å holde den
oransje batterilåsen trykt mot siden.
Pass på at kontakten er satt helt inn.
3 Lukk batteridekslet.
Plasser strømforsyningens
kabel slik at den passerer
gjennom
strømforsyningssporet og
lukk batteridekslet.
Tekniske merknader 325
4 Koble til nettadapteren EH-5b/EH-5c.
Koble nettadapterens strømkabel til vekselstrømkontakten på
nettadapteren (e) og strømkabelen til likestrømkontakten (r).
Et P-ikon vises på skjermen når kameraet får strøm fra
nettadapteren og strømforsyningen.
326 Tekniske merknader
Vedlikeholde kameraet
Oppbevaring
Når kameraet ikke skal brukes i en lengre periode, tar du ut batteriet
og oppbevarer det på et tørt, kjølig sted med batteripoldekslet på
plass. For å forhindre mugg og jordslag, må kameraet oppbevares
på et tørt, godt ventilert sted. Ikke oppbevar kameraet med nafta
eller kamfermøllkuler eller på steder som er:
• dårlig ventilert eller utsatt for over 60 % luftfuktighet
• nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske
felt, for eksempel fjernsynsapparater eller radioer
• er utsatt for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
Rengjøring
Fjern støv og rusk med en blåsebørste, og gni deretter forsiktig
med en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært brukt på
stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell sand eller salt
Kamerahus
med en klut du har fuktet lett i destillert vann, og lar det tørke
skikkelig.
Viktig: Støv eller andre fremmedlegemer inne i kameraet kan
medføre skader som ikke dekkes av garantien.
Disse glasselementene kan lett bli skadet. Fjern støv og rusk
med en blåsebørste. Hvis du bruker en sprayboks, må du holde
Objektiv, speil
boksen loddrett for å unngå å søle væske. For å fjerne
og søker
fingeravtrykk og andre flekker, bruker du litt
objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og rengjør forsiktig.
Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Når du fjerner
fingeravtrykk og andre flekker, tørker du forsiktig overflaten
Skjerm
med en myk klut eller semsket skinn. Ikke gni for hardt, siden
skjermen kan bli skadet eller slutte å virke som den skal.
Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.
Tekniske merknader 327
Rengjøre bildebrikken
Hvis du tror at støv eller smuss på bildebrikken virker inn på
fotografiene, kan du rengjøre bildebrikken ved hjelp av alternativet
Rengjør bildebrikken i oppsettsmenyen. Bildebrikken kan
rengjøres til enhver tid ved hjelp av alternativet Rengjør nå eller
rengjøringen kan utføres automatisk når kameraet slås på eller av.
❚❚ "Rengjør nå"
Hold kameraet med bunnen ned og velg
Rengjør bildebrikken i oppsettsmenyen,
marker deretter Rengjør nå og trykk på J.
Kameraet vil kontrollere bildebrikken og
deretter starte rengjøringen. 1 blinker i
søkeren og andre handlinger kan ikke
utføres mens rengjøringen pågår. Du må
ikke fjerne eller koble fra strømkilden før
rengjøringen er fullført og oppsettsmenyen
vises.
328 Tekniske merknader
❚❚ "Rengjør ved oppst./avsl."
1 Velg Rengjør ved oppst./avsl.
Velg Rengjør bildebrikken, marker
deretter Rengjør ved oppst./avsl. og
trykk på 2.
2 Velg et alternativ.
Marker et alternativ og trykk på J. Velg
mellom Rengjør når det slås på,
Rengjør når det slås av, Rengjør ved
oppst. og avsl. og Rengjøring av.
D Rengjøring av bildebrikken
Bruk av kamerakontrollene under oppstart avbryter rengjøringen av
bildebrikken.
Rengjøring utføres ved å riste bildebrikken. Hvis støvet ikke blir helt fjernet
ved å bruke alternativene på menyen Rengjør bildebrikken, kan du
rengjøre bildebrikken manuelt (0 330) eller kontakte en Nikon-autorisert
servicerepresentant.
Hvis rengjøring av bildebrikken utføres flere ganger etter hverandre, kan
rengjøring av bildebrikken bli midlertidig deaktivert for å beskytte
kameraets interne kretssystem. Rengjøringen kan fortsette etter en kort
pause.
Tekniske merknader 329
❚❚ Manuell rengjøring
Hvis fremmedlegemer ikke kan fjernes fra bildebrikken ved hjelp av
alternativet Rengjør bildebrikken i oppsettsmenyen (0 328), kan
du rengjøre bildebrikken manuelt som beskrevet nedenfor. Merk
imidlertid at bildebrikken er svært ømtålig og kan lett bli skadet.
Nikon anbefaler at du bare lar Nikon-autorisert servicepersonell
rengjøre bildebrikken.
1 Lad opp batteriet.
En pålitelig strømkilde er nødvendig under inspeksjon eller
rengjøring av bildebrikken. Det er derfor viktig at batteriet er fullt
oppladet før du går videre.
2 Ta av objektivet.
Slå av kameraet og ta av objektivet.
3 Velg Lås speilet oppe for rengjøring.
Slå på kameraet og marker Lås speilet
oppe for rengjøring i oppsettsmenyen
og trykk på 2 (merk at dette alternativet
ikke er tilgjengelig ved batterinivå H
eller lavere).
4 Trykk på J.
Meldingen til høyre vises på skjermen.
5 Hev speilet.
Trykk utløseren helt ned. Speilet heves
og lukkergardinen vil åpnes, slik at
bildebrikken blir synlig.
330 Tekniske merknader
6 Undersøk bildebrikken.
Hold kameraet slik at det kommer lys på
bildebrikken, og undersøk om det er
støv og rusk på innsiden av kameraet.
Hvis ingen fremmedlegemer er tilstede,
fortsetter du til trinn 8.
7 Rengjør bildebrikken.
Fjern støv og rusk fra bildebrikken med
en blåsebelg. Ikke bruk en blåsebørste,
siden børstehårene kan skade
bildebrikken. Smuss du ikke kan fjerne
med en blåsebelg, kan bare fjernes av
Nikon-autorisert servicepersonell. Du
må aldri berøre eller tørke av bildebrikken.
8 Slå av kameraet.
Speilet går tilbake til nedre stilling, og lukkergardinen lukkes.
Sett objektivet eller kamerahusdekslet på igjen.
A Bruk en pålitelig strømkilde
Lukkergardinen i kameraet er ømtålig og kan lett bli skadet. Hvis kameraet
slår seg av mens speilet er hevet, lukkes lukkergardinen automatisk. Følg
disse forholdsreglene for å unngå skade på gardinen:
• Ikke slå av kameraet eller fjern eller koble fra strømkilden mens speilet er
hevet.
• Hvis batteriet begynner å bli svakt mens speilet er hevet, hører du en
pipelyd, og selvutløserlampen blinker for å varsle om at lukkergardinen
lukkes og speilet senkes om cirka to minutter. Avslutt rengjøringen eller
inspeksjonen umiddelbart.
Tekniske merknader 331
D Fremmedlegemer på bildebrikken
Fremmedlegemer som kommer inn i kameraet når objektiver eller
kamerahusdeksler tas av eller byttes (eller i veldig sjeldne tilfeller
smøremiddel eller fine partikler fra kameraet selv) kan feste seg til
bildebrikken, der de kan komme til syne på fotografier som er tatt under
visse forhold. For å beskytte kameraet når det er uten objektiv, må du sette
på igjen kamerahusdekslet som følger med kameraet. Vær nøye med først
å fjerne alt støv og andre fremmedlegemer på kamerafestet,
objektivfatningen og kamerahusdekslet. Unngå å montere
kamerahusdekslet eller bytte objektiv i miljøer med mye støv.
Hvis det kommer fremmedlegemer på bildebrikken, bruker du
bildebrikkens rengjøringsalternativ, som beskrevet på side 328. Hvis
problemet vedvarer, kan du rengjøre bildebrikken manuelt (0 330) eller få
den rengjort av Nikon-autorisert servicepersonell. Fotografier som påvirkes
av fremmedlegemer på bildebrikken, kan retusjeres ved hjelp av
alternativene for å rense bilder som er tilgjengelig i noen
bilderedigeringsprogrammer.
D Service på kamera og tilbehør
Kameraet er et presisjonsinstrument og krever regelmessig vedlikehold.
Nikon anbefaler at kameraet inspiseres av forhandleren eller en Nikonautorisert servicerepresentant én gang hvert eller hvert annet år, og at det
etterses hvert tredje til femte år (vær oppmerksom på at disse tjenestene
ikke er gratis). Regelmessig inspeksjon og service anbefales særlig hvis du
bruker kameraet profesjonelt. Alt tilbehør du bruker regelmessig med
kameraet, for eksempel objektiver og blitser (ekstrautstyr), bør følge med
når du leverer inn kameraet til inspeksjon og service.
332 Tekniske merknader
Vedlikeholde kameraet og batteriet:
Forholdsregler
Må ikke falle: Funksjonsfeil kan oppstå hvis produktet utsettes for harde støt
eller vibrasjoner.
Må holdes tørr: Produktet er ikke vanntett, og det kan oppstå funksjonsfeil hvis
det havner under vann eller utsettes for høy fuktighet. Rust på den
innvendige mekanismen kan forårsake uopprettelig skade.
Unngå raske endringer i temperatur: Raske endringer i temperatur, for eksempel
når du går inn i eller ut av et varmt hus på en kald dag, kan forårsake kondens
i produktet. Den enkleste måten å unngå kondens på, er å legge kameraet i
en tett veske eller plastpose før det utsettes for raske endringer i
temperaturen.
Hold borte fra sterke magnetfelt: Ikke bruk eller oppbevar produktet i nærheten av
utstyr som genererer sterk elektromagnetisk stråling eller magnetfelt. Sterke
statiske utladninger eller magnetfelt som dannes av for eksempel
radiosendere, kan påvirke skjermen, skade data som er lagret på minnekortet,
eller påvirke kameraets interne kretser.
Ikke la objektivet være rettet mot solen: Ikke la objektivet være rettet mot solen
eller andre sterke lyskilder i en lengre periode. Sterkt lys kan svekke
bildebrikken eller skape en hvit tåkeeffekt på fotografiene.
Slå produktet av før du fjerner eller kobler fra strømkilden: Ikke koble fra produktet
eller fjern batteriet mens produktet er på eller mens bilder lagres eller slettes.
Hvis strømmen kobles fra under slike omstendigheter, kan det resultere i tap
av data eller i skade på produktminnet eller indre kretser. For å forhindre
tilfeldige strømbrudd, må du ikke bære produktet fra et sted til et annet mens
nettadapteren er tilkoblet.
Tekniske merknader 333
Rengjøring: Bruk en blåsebørste til å fjerne støv og rusk forsiktig når du rengjør
kamerahuset, og tørk deretter forsiktig av med en myk, tørr klut. Etter at
kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell
sand eller salt med en lett fuktet klut (bruk rent vann), og deretter tørker du
kameraet grundig.
Objektivet og speilet kan lett bli skadet. Støv og rusk fjerner du forsiktig med
en blåsebelg. Når du bruker en sprayboks, holder du boksen loddrett for å
unngå å søle væske. For å fjerne fingeravtrykk eller en flekk på objektivet,
bruker du litt objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og tørker forsiktig av.
Se "Rengjøring av bildebrikken" (0 328, 330) for informasjon om rengjøring
av bildebrikken.
Ikke ta på lukkergardinen: Lukkergardinen er ømtålig og kan lett bli skadet. Du
må aldri legge trykk på gardinen, komme borti den med rengjøringsutstyr,
eller utsette den for kraftig lufttrykk fra en blåsebelg. Hvis du gjør dette, kan
gardinen få en rift, deformeres eller revne.
Oppbevaring: For å forhindre mugg og jordslag, må kameraet oppbevares på et
tørt, godt ventilert sted. Bruker du en nettadapter, må den frakobles for å
unngå brann. Hvis det er lenge til neste gang produktet skal brukes, tar du ut
batteriet for å unngå lekkasje og oppbevarer kameraet i en plastpose
sammen med et tørkemiddel. Du må imidlertid ikke oppbevare kameraetuiet
i en plastpose siden dette kan svekke materialet. Merk at tørkemiddel etter
hvert mister evnen til å absorbere fuktighet, og det må byttes ut med jevne
mellomrom.
For å unngå mugg, tar du kameraet ut av oppbevaringen minst én gang i
måneden. Slå på kameraet, og utløs lukkeren noen ganger før du legger det
bort igjen.
Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted. Sett batteripoldekslet på før du
legger bort batteriet til oppbevaring.
334 Tekniske merknader
Merknader om skjermen: Skjermen er konstruert med ekstrem høy nøyaktighet;
minst 99,99 % av pikslene fungerer og mindre enn 0,01 % mangler eller er
defekte. Følgelig kan disse skjermene inneholde piksler som alltid lyser (hvitt,
rødt, blått eller grønt) eller alltid er slukket (sort). Dette er ikke en feil og
påvirker ikke bildene som tas med dette utstyret.
Bilder på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys.
Ikke legg trykk på skjermen da den kan bli skadet eller slutte å virke som den
skal. Støv og rusk på skjermen kan du fjerne med en blåsebørste. Du kan
fjerne flekker ved å tørke overflaten forsiktig med en myk klut eller et semsket
skinn. Hvis skjermen skulle gå i stykker, må du være forsiktig slik at du unngår
skader fra glasskår. Du må også unngå at flytende krystaller fra skjermen
berører hud eller kommer inn i øyne eller munn.
Moaré: Moaré er et forstyrrende mønster som kan oppstå som resultat av
interaksjonen i et bilde med jevnlig og repeterende rutenett, slik som
mønsteret fra et vevd tøystykke eller vinduer i en bygning, og rutenettet i
kameraets bildebrikke. Dersom du merker moaré på dine fotografier, kan du
prøve å endre avstanden til motivet, zoome inn eller ut, eller endre vinkel
mellom kameraet og motivet.
Batteriet og laderen: Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de håndteres feil.
Les og følg advarslene og forholdsreglene på side xiii–xvi i denne
bruksanvisningen. Følg disse forholdsreglene når du håndterer batterier og
ladere:
• Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret.
• Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme.
• Hold batteripolene rene.
• Sørg for at produktet er slått av før du bytter batteri.
• Ta batteriet ut av kameraet eller laderen når det ikke er i bruk og sett på
batteripoldekslet. Disse enhetene trekker litt strøm fra batteriet selv når de
er slått av og kan over tid lade ut batteriet slik at det ikke lenger fungerer.
Hvis batteriet ikke skal brukes i en lengre periode, sett det inn i kameraet og
kjør det helt flatt før du tar det ut for oppbevaring på et kjølig sted med en
omgivelsestemperatur på 15 °C til 25 °C (unngå svært varme eller kalde
steder). Gjenta denne prosessen minst én gang hver sjette måned.
Tekniske merknader 335
• Slås kameraet på og av flere ganger mens batteriet er helt oppladet, vil
dette forkorte batteriets levetid. Batterier som har blitt helt utladet må lades
opp før de brukes.
• Batteriets innvendige temperatur kan stige mens batteriet er i bruk. Forsøk
på å lade batteriet mens det er varmt, vil redusere batteriets ytelse, slik at
det ikke lenger kan lades opp eller bare kan lades opp delvis. Vent til
batteriet er avkjølt før det lades opp.
• Lad opp batteriet ved omgivelsestemperaturer på 5 °C–35 °C. Du må ikke
bruke batteriet ved omgivelsestemperaturer på under 0 °C eller over 40 °C;
dersom denne forholdsregelen ikke overholdes, kan det skade batteriet
eller hemme dets ytelse. Kapasiteten kan bli redusert og ladetidene kan øke
ved batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra 45 °C til 60 °C. Batteriet vil
ikke lades opp hvis temperaturen er under 0 °C eller over 60 °C.
• Hvis ladelampen CHARGE blinker raskt (rundt åtte ganger i sekundet) under
opplading, bekreft at temperaturen er innenfor korrekt område, og koble
deretter fra laderen og ta ut og sett inn batteriet på nytt. Hvis problemet
fortsetter, stans bruken umiddelbart og ta batteriet og laderen med til din
forhandler eller til en Nikon-autorisert servicerepresentant.
• Ikke flytt laderen eller berør batteriet under ladingen. Hvis ikke denne
forholdsregelen overholdes, kan det i sjeldne tilfeller resultere i at laderen
viser at ladingen er ferdig selv om batteriet bare er delvis oppladet. Ta ut og
sett inn batteriet igjen for å begynne ladingen på nytt.
• Hvis du fortsetter å lade batteriet når det er helt oppladet, kan det gå ut over
batteriytelsen.
• Et markert fall i tiden et fullt ladet batteri holder på ladingen når det brukes
ved normal romtemperatur, viser at det må byttes. Kjøp et nytt EN-EL14abatteri.
• Bruk bare laderen sammen med kompatible batterier. Koble fra laderen når
den ikke er i bruk.
• Ikke kortslutt laderens poler. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne
forholdsregelen, kan det føre til overoppheting og skade på laderen.
336 Tekniske merknader
• Lad opp batteriet før du bruker det. Når du fotograferer ved viktige
begivenheter, bør du ha klart et reservebatteri som er helt oppladet. På
enkelte steder kan det av og til være vanskelig å kjøpe nye batterier på kort
varsel. Vær oppmerksom på at batterikapasiteten har en tendens til å
svekkes i kulde. Det er derfor viktig at batterier som skal brukes i kulde, er
helt oppladet. Ha et reservebatteri på et varmt sted, og bytt om nødvendig
mellom batteriene. Kalde batterier gjenvinner vanligvis noe av sin styrke når
de varmes opp.
• Oppladbare batterier skal resirkuleres i henhold til lokale forskrifter og sørg
for at du først isolerer batteripolene med teip.
Tekniske merknader 337
Tilgjengelige innstillinger
Tabellen nedenfor lister opp de innstillingene som kan justeres i
hver funksjon. Merk at noen innstillinger kan være utilgjengelige,
avhengig av alternativene som er valgt.
Opptaksmeny
Andre innstillinger
ISO-følsomhet
Hvitbalanse
Still inn Picture Control
Aktiv D-Lighting
HDR (High Dynamic
Range)
Støyred. ved lang
eksponering
Støyred. v. høy
følsomhet
Intervallfilm
Fokusfunksjon (søker)
AF-søkefeltfunksjon
(søker)
Fokusfunksjon (live
view/film)
AF-søkefeltfunksjon
(live view/film)
338 Tekniske merknader
i
—
—
—
—2
j
—
—
—
—2
P, S,
A, M
z
z
z
z
k,
p,
n,
o,
s,
w,
0
z1
—
—
—2
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
z1
—
—
—2
%
—
—
—
—
S,
T
z1
—
—
—
U
z1
—
—
—2
'
z1
—
—
—
(
z1
—
—
—
3
z1
—
—
—
1,
2,
3
z1
—
—
—
— — z — — — — — — — — —
z z z
z z — z
z z z z
z
z z z
z z — z
z z z z
z
z z z
z z z
z z — — — — — — —
z z — z z z z z z
z z z
z z — z
z z — z
z
z z z
z z z z
z z z z
z
— — z
z z z3 z z3 z3 — z3 z
Andre innstillinger
Meny for egendefinerte innstillinger
1
2
3
4
5
6
Lysmåling
Alternative
eksponeringer
Blitskompensasjon
Eksponeringskompensasjon
Blitsfunksjon
a3: Innebygd
fokuseringslys
k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
i j A, M 0
— — z —
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
S,
z % T U ' ( 3
— — — — — — —
1,
2,
3
—
— — z — — — — — — — — —
— — z z z — — — — — — —
— — z z z z — — — — — —
z — z z4 — — z z z — — —
z z
z z5 z6 — z z z — z z
e1: Blitsktrl. for
innebygd blits/Ekstern — — z — — — — — — — — —
blits
e2: Auto. altern. eksp.
innstilt
— — z — — — — — — — — —
Auto. ISO-følsomhetsktrl. er ikke tilgjengelig.
Fast på Auto.
Motivfølgende AF er ikke tilgjengelig.
Ikke tilgjengelig i 0-funksjon.
Ikke tilgjengelig i w-funksjon.
Kun tilgjengelig i funksjonene x, y og z.
Tekniske merknader 339
Feilsøking
Hvis kameraet ikke virker som forventet, se listen over vanlige
problemer nedenfor før du kontakter forhandleren eller en Nikonautorisert servicerepresentant.
Batteri/visning
Kameraet er på, men responderer ikke: Vent på at opptaket tar slutt. Slå av
kameraet dersom problemet vedvarer. Dersom kameraet ikke slår seg av, ta
ut og sett inn batteriet på nytt, eller, dersom du bruker en nettadapter, koble
fra og koble til nettadapteren på nytt. Merk deg at selv om data som lagres for
øyeblikket mistes, påvirkes data som allerede er lagret ikke av at strømkilden
fjernes eller kobles fra.
Søkeren er ute av fokus: Juster søkerfokus (0 41). Hvis dette ikke løser problemet,
velger du enkeltbilde autofokus (AF-S; 0 82), enkeltpunkt-AF (c; 0 87) og
midtre fokuspunkt, og komponerer så et motiv med høy kontrast i midtre
fokuspunkt, og trykker utløseren halvveis ned for å fokusere. Når kameraet
har fokusert, bruker du diopterjusteringen for å få motivet i skarpt fokus i
søkeren. Om nødvendig kan du justere søkerfokus ytterligere med
korreksjonslinser (ekstrautstyr) (0 322).
Søkeren er mørk: Sett inn et helt oppladet batteri (0 26, 27).
Displayene slås av uten advarsel: Velg lengre forsinkelser i egendefinert innstilling
c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng.; 0 240).
Informasjonsvisningen vises ikke på skjermen: Utløseren er trykket halvveis ned eller
okularsensoren har slått displayet av. Dersom informasjonsvisningen ikke
vises når du slipper utløseren eller tar vekk øyet fra okularsensoren,
kontrollerer du at På er valgt for Automatisk infodisplay (0 265) og at
batteriet er oppladet (0 26).
Informasjonen i søkeren responderer ikke og visningen er mørk: Displayets responstid
og lysstyrke kan variere med temperaturen.
340 Tekniske merknader
Fine linjer er synlige rundt det aktive fokuspunktet eller displayet blir rødt når fokuspunktet
markeres: Disse fenomenene er normale for denne type søker og tyder ikke på
funksjonsfeil.
Opptak (Alle funksjoner)
Det tar lang tid før kameraet slår seg på: Slett filer eller mapper.
Utløseren er deaktivert:
• Minnekortet er låst, fullt eller ikke satt inn (0 27, 351).
• Utløser låst er valgt for Utløserlås ved tomt spor (0 268) og det er ikke
satt inn noe minnekort (0 27).
• Den innebygde blitsen lades opp (0 54).
• Kameraet er ikke i fokus (0 50).
• Et CPU-objektiv med blenderring er montert, men blenderåpningen er ikke
låst på høyeste f-tall (0 307).
• Et objektiv uten CPU er montert, men eksponeringskontroll M (0 308) er
ikke valgt på kameraet.
Bare ett bilde tas hver gang utløseren trykkes ned under serieopptak: Serieopptak er ikke
tilgjengelig hvis den innebygde blitsen avfyres (0 77, 101).
Det endelige fotografiet er større enn området som vises i søkeren: Søkerens horisontale
og vertikale bildedekning er cirka 95 %.
Fotografier er ute av fokus:
• Et AF-S-, AF-P- eller AF-I-objektiv er ikke montert: bruk et AF-S-, AF-P- eller
AF-I-objektiv eller fokuser manuelt.
• Kameraet kan ikke fokusere med autofokus: bruk manuell fokus eller
fokuslås (0 86, 93, 95).
• Kameraet er i manuell fokusfunksjon: fokuser manuelt (0 95).
Fokus låses ikke når utløseren trykkes halvveis ned: Bruk A (L)-knappen til å låse
fokus når live view er av og AF-C er valgt som fokusfunksjon eller når du
fotograferer bevegelige motiver med AF-A-funksjonen (0 93).
Tekniske merknader 341
Kan ikke velge fokuspunkt:
• e (Auto. valg av AF-søkefelt; 0 88) er valgt: velg en annen
AF-søkefeltfunksjon.
• Trykk utløseren halvveis ned for å starte tidsbryteren for beredskapsstilling
(0 53).
Kan ikke velge AF-søkefeltfunksjon: Manuell fokusering valgt (0 82, 95).
AF-lampen lyser ikke:
• AF-lampen lyser ikke hvis AF-C er valgt som autofokusfunksjon (0 82) eller
hvis kontinuerlig autofokus er valgt når kameraet er i AF-A-funksjon. Velg
AF-S. Hvis et annet alternativ enn e (Auto. valg av AF-søkefelt) er valgt
som AF-søkefeltfunksjon, velger du midtre fokuspunkt (0 87, 90).
• Kameraet er for øyeblikket i live view.
• Av er valgt i egendefinert innstilling a3 (Innebygd fokuseringslys, 0 237).
• Lampen har slått seg av automatisk. Lampen kan bli varm ved kontinuerlig
bruk; vent til den har kjølt seg ned.
Bildestørrelsen kan ikke endres: Bildekvalitet er stilt inn på NEF (RAW) (0 99).
Kameraet virker tregt når det lagrer fotografier:
• Avhengig av opptaksforholdene og minnekortets ytelse, kan det hende at
lampen for minnekortaktivitet lyser cirka ett minutt etter at et serieopptak
avsluttes.
• Slå støyreduksjon ved lang eksponering av (0 230).
342 Tekniske merknader
Støy (lyse punkter, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) vises i fotografier:
• Du kan redusere lyse punkter, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør og
linjer ved å senke ISO-følsomheten.
• Bruk alternativet Støyred. ved lang eksponering i opptaksmenyen for å
begrense forekomsten av lyse punkter eller slør i bilder som er tatt ved
lukkertider lengre enn 1 s (0 230).
• Slør og lyse punkter kan tyde på at kameraets indre temperaturer har blitt
for høy på grunn av høy omgivelsestemperatur, lange eksponeringer eller
andre lignende årsaker: slå av kameraet og vent til det kjøler seg ned før du
fortsetter opptaket.
• Ved høye ISO-følsomheter kan det hende at linjer vises på fotografier som er
tatt med noen eksterne blitser (ekstrautstyr). Velg en lavere verdi hvis dette
skjer.
• Ved høye ISO-følsomhetsverdier, inkludert høye verdier som er valgt med
automatisk ISO-følsomhetskontroll, kan du redusere lyse piksler vilkårlig
spredt i bildet ved å velge Høy, Normal eller Lav under Støyred. v. høy
følsomhet i opptaksmenyen (0 231).
• Ved høye ISO-følsomheter, kan lyse punkter, lyse piksler vilkårlig spredt i
bildet, slør eller linjer bli mer merkbare i lange eksponeringer og i bilder tatt
ved høye omgivelsestemperaturer eller når Aktiv D-Lighting er aktivert.
Dette kan også skje hvis Flat er valgt under Still inn Picture Control
(0 155), eller hvis du har valgt ekstreme verdier som Picture Controlparametre (0 158).
• I %-modus, kan lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer være mer
merkbare i bilder som er tatt i svak belysning.
Kan ikke velge en utløserfunksjon: Valg av utløserfunksjon er ikke tilgjengelig når
skjermen er av (0 75). Merk at okularsensoren kan slå skjermen av
automatisk når du legger øyet ditt mot søkeren.
Tekniske merknader 343
Pipesignalet høres ikke:
• Av er valgt for Alternativer for pipesignal > Pipesignal av/på (0 263).
• Funksjonen for lyddempet lukker er aktiv (0 78), eller det tas opp en film
(0 164).
• MF eller AF-C er valgt som fokusfunksjon eller motivet beveger seg når AF-A er
valgt (0 82).
Fotografiene er flekkete: Rengjør fremre og bakre objektivlinser. Rengjør
bildebrikken dersom problemet ikke forsvinner (0 328).
Dato skrives ikke ut på fotografier: Et NEF (RAW)-alternativ er valgt som
bildekvalitet (0 99, 243).
Det tas ikke opp lyd sammen med filmer: Mikrofon av er valgt for Filminnstillinger >
Mikrofon (0 169).
Live view avsluttes uventet eller starter ikke: Live view kan bli automatisk avsluttet
for å forhindre skade på kameraets indre kretser hvis:
• Temperaturen i omgivelsen er høy
• Kameraet har blitt brukt i lengre perioder i live view eller til å ta opp filmer
• Kameraet har blitt brukt med serieopptak i lengre perioder
Hvis live view ikke starter når du forsøker å starte live view, må du vente til de
indre kretsene har kjølt seg ned og så prøve igjen. Merk at kameraet kan være
varmt når du berører det, men dette er ikke et tegn på funksjonsfeil.
Bildeeffekter vises i live view: "Støy" (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller
linjer) og uventede farger kan dukke opp hvis du zoomer inn med objektivet
(0 53) i live view. I filmer påvirkes mengden og spredningen av lyse piksler
vilkårlig spredt i bildet, slør og lyse punkter av bildestørrelsen og
filmfrekvensen (0 168). Lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller lyse
punkter kan også oppstå når temperaturen i kameraets indre kretser stiger
under live view. Avslutt live view når du ikke bruker kameraet.
344 Tekniske merknader
Flimmer eller bånd vises under live view eller filmopptak: Velg et alternativ for
Flimmerreduksjon som passer til den lokale vekselstrømforsyningens
frekvens (0 268).
Lyse bånd vises under live view eller filmopptak: Et blinkende tegn, en blits eller en
annen momentan lyskilde ble brukt under live view eller filmopptak.
Menyelement kan ikke velges: Noen alternativer er ikke tilgjengelige i alle
funksjoner.
Opptak (P, S, A, M)
Utløseren er deaktivert:
• Et objektiv uten CPU er montert: drei kameraets funksjonsvelger til M
(0 308).
• Funksjonsvelgeren er dreid til S etter at en lukkertid på "Bulb (B-innstilling)"
eller "Time (Tid)" ble valgt med eksponeringskontroll M: velg en ny lukkertid
(0 121).
• Hvis alternative eksponeringer for hvitbalanse er aktiv, deaktiveres
utløseren og telleverksfeltet i søkeren blinker hvis det ikke er nok plass på
minnekortet til å lagre alle bildene i sekvensen for alternative
eksponeringer. Sett inn et nytt minnekort.
Alle lukkertider er ikke tilgjengelige:
• Blitsen er i bruk (0 106).
• Når På er valgt for Filminnstillinger > Manuelle filminnstillinger i
opptaksmenyen, varierer tilgjengelige lukkertider med filmfrekvensen
(0 169).
Kan ikke velge ønsket blenderåpning: Området av tilgjengelige blenderåpninger
varierer etter objektivet som brukes.
Fargene er unaturlige:
• Juster hvitbalansen etter lyskilden (0 140).
• Juster innstillingene for Still inn Picture Control (0 155).
Kan ikke måle hvitbalanse: Motivet er for mørkt eller for lyst (0 147).
Tekniske merknader 345
Kan ikke velge bilde som kilde for forhåndsinnstilt hvitbalanse: Bildet ble ikke laget
med D5600 (0 149).
Alternative eksponeringer for hvitbalanse utilgjengelig: NEF (RAW)- eller NEF + JPEGbildekvalitetsalternativ valgt for bildekvalitet (0 98).
Picture Control-effekten varierer fra bilde til bilde: A (auto) er valgt for oppskarping,
klarhet, kontrast eller metning. Velg en annen innstilling for å få ensartede
resultater i en bildeserie (0 159).
Lysmåling kan ikke endres: Eksponeringslås er aktiv (0 130).
Eksponeringskompensasjon kan ikke brukes: Kameraet brukes med
eksponeringskontroll M. Velg en annen funksjon. (0 118, 132).
Støy (rødlige områder eller andre uregelmessigheter) vises ved lang eksponering: Aktiver
støyreduksjon ved lang eksponering (0 230).
Avspilling
NEF (RAW)-bilde spilles ikke av: Fotografiet ble tatt med bildekvaliteten
NEF (RAW) + JPEG (0 98).
Kan ikke vise bilder som er tatt med andre kameraer: Bilder som er tatt med andre
kameramerker, vises kanskje ikke korrekt.
Noen bilder vises ikke under avspilling: Velg Alle for Avspillingsmappe (0 221).
Bilder i "høydeformat" (stående) dreies automatisk for visning i "bred" (liggende) retning:
• Velg På for Dreie til høydeformat (0 222).
• Bildet ble tatt med Av valgt for Automatisk bilderotering (0 222).
• Fotografiet vises med bildevisning (0 221).
• Kameraet ble pekt opp eller ned da det ble tatt et fotografi (0 222).
Kan ikke slette bilde:
• Bildet er beskyttet: fjern beskyttelsen (0 200).
• Minnekortet er låst (0 350).
346 Tekniske merknader
Kan ikke retusjere bilde: Fotografiet kan ikke redigeres mer med dette kameraet
(0 279).
Kan ikke velge fotografi for utskrift: Fotografiet er i NEF (RAW)-format. Overfør
bildene til en datamaskin og skriv ut dem med Capture NX-D (0 210). Du kan
lagre NEF (RAW)-bilder i JPEG-format med NEF (RAW)-prosessering (0 280).
Bildet vises ikke på TV: HDMI-kabelen (0 218) er ikke riktig tilkoblet.
Kameraet reagerer ikke på HDMI-CEC-fjernsynets fjernkontroll:
• Velg På for HDMI > Styring av utstyr i oppsettsmenyen (0 219).
• Juster fjernsynets HDMI-CEC-innstillinger som beskrevet i
dokumentasjonen som fulgte med apparatet.
Kan ikke overføre fotografier til datamaskinen: Operativsystemet er ikke
kompatibelt med kameraet eller overføringsprogramvaren. Kopier
fotografier til datamaskinen via en kortleser.
Alternativet "Image Dust Off" (Fjerning av bildestøv) i Capture NX-D har ikke ønsket effekt:
Rengjøring av bildebrikken endrer posisjonen av støvet på bildebrikken.
Referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert før rengjøringen av
bildebrikken ble utført, kan ikke brukes på fotografier som tas etter at
bildebrikken er rengjort. Referansedata for fjerning av bildestøv som ble
registrert etter at rengjøringen av bildebrikken ble utført, kan ikke brukes på
fotografier som er tatt før bildebrikken ble rengjort (0 266).
Datamaskinen viser NEF (RAW)-bilder annerledes enn kameraet: Tredjeparts
programvare viser ikke virkningen av Picture Controls, Aktiv D-Lighting eller
vignetteringskontroll. Bruk Capture NX-D (0 210).
Tekniske merknader 347
Bluetooth og Wi-Fi (trådløse nettverk)
Smartenheter viser ikke kameraets SSID (nettverksnavn):
• Bekreft at Deaktiver er valgt under Flymodus i kameraets oppsettsmeny
(0 271).
• Bekreft at Aktiver er valgt under Bluetooth > Nettverkstilkobling i
kameraets oppsettsmeny.
• Prøv å slå smartenhetens Wi-Fi av og på igjen.
Kan ikke koble til smartenhet med NFC: Velg en annen tilkoblingsmetode.
Kan ikke koble til trådløse skrivere og andre trådløse enheter: Dette kameraet kan bare
kobles til enheter der SnapBridge-appen har blitt installert.
Diverse
Bildets dato er ikke riktig: Still kameraklokken (0 40, 262).
Menyelement kan ikke velges: Noen alternativer er ikke tilgjengelige med visse
innstillingskombinasjoner, eller når det ikke er satt inn et minnekort (0 27,
277, 338).
348 Tekniske merknader
Feilmeldinger
Denne delen inneholder indikatorene og feilmeldingene som vises i
søkeren og på skjermen.
A Advarselsikoner
En blinkende d på skjermen eller s i søkeren angir at en advarsel eller
feilmelding kan vises på skjermen ved å trykke på W (Q)-knappen.
Indikator
Skjerm
Søker
Løsning
0
Lås objektivets
blenderring på minste
blenderåpning (høyeste
f-tall).
B
(blinker)
Sett objektivets blenderring på
minste blenderåpning (høyeste
f-tall).
307
Objektivet er ikke på
F/s
(blinker)
Før du tar bilder, må du
dreie zoomringen for å
få ut objektivet.
F
(blinker)
Utløseren er deaktivert.
Lad opp batteriet.
Batteriet kan ikke
brukes. Det
kommuniserer ikke
skikkelig med dette
kameraet. Velg et
batteri som er laget for
bruk med dette
kameraet.
d/s
(blinker)
• Monter et ikke-IX NIKKOR307
objektiv.
• Dersom et ikke-CPU objektiv
123
er montert, velger du
eksponeringskontroll M.
Et objektiv med en knapp for
inntrekkbart objektiv er
montert med objektivet
31
inntrukket. Hold knappen for
inntrekkbart objektiv trykket
ned og drei zoomringen for å
trekke ut objektivet.
Slå av kameraet og lad opp eller
26, 27
bytt ut batteriet.
d
(blinker)
Bruk et batteri som er godkjent
av Nikon.
321
Tekniske merknader 349
Indikator
Skjerm
Oppstartsfeil. Slå
kameraet av og deretter
på igjen.
Batterinivået er lavt.
Fullfør handlingen og
slå kameraet av
umiddelbart.
Klokkeslett er ikke
angitt
Minnekort er ikke satt i
Søker
Løsning
0
d/k
(blinker)
Slå av kameraet, fjern og sett
inn igjen batteriet, slå deretter
på kameraet igjen.
27
—
Avslutt rengjøringen, slå av
kameraet og lad opp eller bytt
ut batteriet.
331
s
(blinker)
S/s
(blinker)
Minnekortet er låst.
Skyv låsen til
skriveposisjon.
(
(blinker)
Får ikke tilgang til dette
minnekortet. Sett inn et
nytt kort.
(/k
(blinker)
350 Tekniske merknader
Still kameraklokken.
40, 262
Slå av kameraet og bekreft at
27
kortet er riktig satt inn.
Minnekortet er låst
(skrivebeskyttet). Skyv kortets
—
skrivebeskyttelsesbryter til
skriveposisjon.
• Bruk et godkjent minnekort.
324
259
• Formater kortet. Dersom
problemet vedvarer, kan
kortet være skadet. Kontakt en
Nikon-autorisert
servicerepresentant.
• Feil ved oppretting av ny
27, 205
mappe. Slett filer eller sett inn
et nytt minnekort.
• Sett inn et nytt minnekort.
27
• Eye-Fi-kort sender fortsatt ut
274
trådløse signaler etter at
Deaktiver er valgt for Eye-Fiopplasting. For å avslutte
trådløs overføring, må du slå
av kameraet og ta ut kortet.
Indikator
Skjerm
Søker
Ikke tilgjengelig hvis
Eye-Fi-kortet er låst.
(/k
(blinker)
Dette kortet er ikke
formatert. Formater
kortet.
T
(blinker)
Kortet er fullt
j/A/s
(blinker)
—
●
(blinker)
Motivet er for lyst
s
(blinker)
Motivet er for mørkt
Løsning
0
Eye-Fi-kortet er låst
(skrivebeskyttet). Skyv kortets
—
skrivebeskyttelsesbryter til
skriveposisjon.
Formater minnekortet eller slå
av kameraet og sett inn et nytt 27, 259
minnekort.
• Reduser kvalitet eller størrelse. 98
• Slett fotografier.
205
• Sett inn et nytt minnekort.
27
Kameraet kan ikke fokusere
med autofokus. Endre
50, 86,
komposisjon eller fokuser
95
manuelt.
• Bruk lavere ISO-følsomhet.
107
• Bruk et kommersielt ND-filter. 321
• Med eksponeringskontroll/
innstilling:
S Bruk kortere lukkertid
121
A Velg mindre
122
blenderåpning (høyere ftall)
% Velg en annen
4, 65
opptaksfunksjon
• Bruk høyere ISO-følsomhet.
107
• Bruk blitsen.
101
• Med eksponeringskontroll/
innstilling:
S Bruk lengre lukkertid
121
A Velg større blenderåpning 122
(lavere f-tall)
Tekniske merknader 351
Indikator
Skjerm
Ikke "B" med Sinnstilling
Ikke "Tid" med Sinnstilling
Ikke "B" med HDR-innst.
Ikke "Tid" med HDRinnst.
Søker
A/s
(blinker)
&/s
(blinker)
A/s
(blinker)
&/s
(blinker)
Opptak med
intervallutløser
—
Intervallfotografering
pågår
—
352 Tekniske merknader
Løsning
0
Endre lukkertid eller velg
eksponeringskontroll M.
121,
123
• Endre lukkertid.
124,
125
138
• Slå HDR av.
Menyer og avspilling er ikke
tilgjengelig når fotografering
med intervallutløser pågår.
Trykk på J for å sette
fotograferingen på pause.
Menyer og avspilling er ikke
tilgjengelig når
intervallfotografering pågår.
109
175
Indikator
Skjerm
Søker
—
N
(blinker)
—
N/s
(blinker)
Feil. Trykk ned
utløseren igjen.
Oppstartsfeil. Kontakt
et Nikon-autorisert
serviceverksted.
Målefeil
Kan ikke starte live
view. Vent til kameraet
er kjølt ned.
O
(blinker)
—
0
Løsning
Blitsen ble avfyrt med full
styrke. Kontroller fotografiet på
skjermen; dersom det er
—
undereksponert, justerer du
innstillingene og prøver på nytt.
• Bruk blitsen.
101
• Endre avstanden til motivet,
106,
blenderåpningen, blitsens
107,
avstand eller ISO122
følsomheten.
• Objektivets brennvidde er
—
mindre enn 18 mm: bruk en
lengre brennvidde.
—
• Blitsene SB-400 eller SB-300
(ekstrautstyr) er montert:
blitsen er innstilt på indirekte
blitsbelysning eller
fokusavstanden er svært kort.
Fortsett opptaket; øk om
nødvendig
fokuseringsavstanden for å
unngå skygger i fotografiet.
Utløs lukkeren. Hvis feilen
vedvarer eller oppstår
regelmessig, kontakter du en
—
Nikon-autorisert
servicerepresentant.
Sjekk med en Nikon-autorisert
servicerepresentant.
—
Vent til de indre kretsene har
kjølt seg ned før du fortsetter
live view eller filmopptaket.
344
Tekniske merknader 353
Indikator
Skjerm
Mappen inneholder
ingen bilder.
Kan ikke vise denne
filen.
Kan ikke velge denne
filen.
Søker
—
—
—
Filmen kan ikke
redigeres.
—
Ingen bilder til
retusjering.
—
Nettverkstilgang er ikke
tilgjengelig før
kameraet er kjølt ned.
—
354 Tekniske merknader
Løsning
0
Mappen som er valgt for
avspilling, inneholder ingen
bilder. Velg en mappe som
inneholder bilder fra
27, 221
Avspillingsmappe-menyen
eller sett inn et minnekort som
inneholder bilder.
Filen kan ikke spilles av på
—
kameraet.
Bilder som er laget med annet
278
utstyr, kan ikke retusjeres.
• Filmer som er laget med annet 278
utstyr, kan ikke redigeres.
• Filmer må være minst to
178
sekunder lange.
Minnekortet inneholder ikke
noen NEF (RAW)-bilder for bruk 280
med NEF (RAW)-prosessering.
Slå av kameraet og prøv igjen
etter at du har ventet på at
—
kameraet har kjølt seg ned.
Indikator
Skjerm
Søker
Sjekk skriver.
—
Sjekk papiret.
—
Papirstopp.
—
Tomt for papir.
—
Sjekk blekktilførselen.
—
Tomt for blekk.
—
0
Løsning
Sjekk skriver. Velg Fortsett for å
fortsette (hvis mulig).
Papiret i skriveren har ikke
samme størrelse som valgt
størrelse. Legg i papir med riktig
størrelse og velg Fortsett.
Ordne papirstoppen og velg
Fortsett.
Legg i papir av valgt størrelse
og velg Fortsett.
Kontroller blekket. Velg
Fortsett for å fortsette.
Sett på plass blekk og velg
Fortsett.
—*
—*
—*
—*
—*
—*
* Se skriverens bruksanvisning for mer informasjon.
Tekniske merknader 355
Spesifikasjoner
❚❚ Nikon D5600 digitalkamera
Type
Type
Objektivfatning
Effektiv bildevinkel
Effektive piksler
Effektive piksler
Bildebrikke
Bildebrikke
Piksler totalt
Støvreduksjonssystem
Lagring
Bildestørrelse (piksler)
Filformat
Picture Control-system
Medier
Filsystem
356 Tekniske merknader
Digitalt speilreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kontakter)
Nikon DX-format; brennvidden tilsvarer ca. 1,5×
den hos objektiver med FX-format-bildevinkel
24,2 millioner
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
24,78 millioner
Rengjøring av bildebrikke, referansedata for
fjerning av bildestøv (Capture NX-D-programvare
er nødvendig)
• 6000 × 4000 (Stor)
• 4496 × 3000 (Medium)
• 2992 × 2000 (Liten)
• NEF (RAW): 12- eller 14-bits, komprimert
• JPEG: JPEG-Baseline i overensstemmelse med fine
(ca. 1 : 4), normal (ca. 1 : 8) eller basic (ca. 1 : 16)
komprimering
• NEF (RAW) + JPEG: Enkeltfotografier lagres i både
NEF (RAW)- og JPEG-format
Standard, nøytral, mettede farger, monokrom,
portrett, landskap, flat; valgt Picture Control kan
endres; hukommelse for egendefinerte Picture
Controls
SD- (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDHCog SDXC-minnekort
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Søker
Søker
Motivdekning
Forstørrelse
Speilsøker på øyenivå med speilreflekssøker
Ca. 95 % horisontalt og 95 % vertikalt
Cirka 0,82× (50 mm f/1,4 objektiv ved uendelig,
–1,0 m–1)
Pupillavstand
17 mm (–1,0 m–1; fra midten av søkeråpningen)
Diopterjustering
–1,7–+0,5 m–1
Mattskive
Brite View Clear Mark VII mattskive av type B
Speil
Hurtigreturnerende
Objektivets blenderåpning Øyeblikkelig retur, elektronisk kontrollert
Objektiv
Autofokus-støtte
Autofokus er tilgjengelig med AF-S-, AF-P- og AF-Iobjektiver.
Lukker
Type
Elektronisk styrt fokalplanlukker med loddrett
bevegelse
1/4000–30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV,
Lukkertider
Bulb (B-innstilling), Time (Tid)
Korteste blitssynkroniserte X = 1/200 s; synkroniseres med lukkeren på 1/200 s
lukkertid
eller lenger
Utløsing
Utløserfunksjon
Opptakshastighet (bilder i
sekundet)
Selvutløser
8 (enkeltbilde), ! (serieopptak L),
9 (serieopptak H), J (lyddempet lukker),
E (selvutløser), fotografering med intervallutløser
støttes
• !: Opp til 3 b/s
• 9: Opp til 5 b/s (JPEG og 12-bits NEF/RAW) eller
4 b/s (14-bits NEF/RAW)
Merk: Bildefrekvensene antar kontinuerlig AF,
manuell eller lukkerprioritert automatikk, en
lukkertid på 1/250 s eller kortere, Utløs valgt for
egendefinert innstilling a1 (Valg av AF-Cprioritet) og andre innstillinger på
standardinnstillingene.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 eksponeringer
Tekniske merknader 357
Eksponering
Lysmålingsfunksjon
TTL-lysmåling ved bruk av en RGB-sensor med
2016 piksler
Lysmålingsmetode
• Matrisemåling: 3D farge-matrisemåling II (type G-,
E- og D-objektiver); farge-matrisemåling II (andre
CPU-objektiver)
• Sentrumsdominert lysmåling: 75 % av måleresultatet
fra en 8 mm sirkel midt i bildefeltet
• Punktmåling: Måler en 3,5 mm sirkel (cirka 2,5 % av
bildefeltet) i midten av det valgte fokuspunktet
Lysmålingsområde (ISO 100, • Matrise- eller sentrumsdominert lysmåling: 0–20 EV
f/1,4 objektiv, 20 °C)
• Punktmåling: 2–20 EV
Lysmålerkobling
CPU
Moduser
Automatiske funksjoner (i auto; j auto, blits av);
programautomatikk med fleksiprogram (P);
lukkerprioritert automatikk (S); blenderprioritert
automatikk (A); manuell (M); motivprogrammer
(k portrett; l landskap; p barn; m sport;
n nærbilde; o nattportrett; r nattlandskap;
s fest/innendørs; t strand/snø; u solnedgang;
v skumring/soloppgang; w kjæledyrportrett;
x stearinlys; y blomstring; z høstfarger; 0 mat);
spesialeffekter (% nattsyn; S ekstra friske farger;
T pop; U fotoillustrasjon; ' leketøyskameraeffekt;
( miniatyreffekt; 3 bare valgt farge; 1 silhuett;
2 lyse toner; 3 dempede toner)
Eksponeringskompensasjon Kan justeres med –5–+5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
når eksponeringskontroll P, S, A eller M eller
innstilling h eller % brukes
358 Tekniske merknader
Eksponering
Eksponeringslås
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks)
Aktiv D-Lighting
Fokusering
Autofokus
Søkeområde
Fokuseringsmotor
Fokuspunkt
AF-søkefeltfunksjon
Fokuslås
Eksponeringen kan låses på målt verdi med
A (L)-knappen
ISO 100–25600 i trinn på 1/3 EV. Automatisk ISOfølsomhetskontroll tilgjengelig
Y Auto, Z Ekstra høy, P Høy, Q Normal,
R Lav, ! Av
TTL-fasesøkende Nikon Multi-CAM 4800DX
autofokus sensormodul, 39 fokuspunkter
(inklusive 9 korsformede sensorer) og AF-lampe
(ca. 0,5–3 m rekkevidde)
–1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); kontinuerlig
AF (AF-C); automatisk valg av AF-S/AF-C (AF-A);
følgefokus aktiveres automatisk ut fra motivets
status
• Manuell fokusering (MF): Elektronisk avstandsmåler
kan benyttes
Kan velges mellom 39 eller 11 fokuspunkter
Enkeltpunkt-AF, 9-, 21-, eller 39-punkts dynamisk
AF-område, 3D følgefokus, automatisk valg av
AF-søkefelt
Fokus kan låses ved å trykke utløseren halvveis ned
(enkeltbilde-AF) eller ved å trykke på
A (L)-knappen
Tekniske merknader 359
Blits
Innebygd blits
Ledetall
Blitsstyring
Blitsfunksjon
Blitskompensasjon
Klarsignal for blitsen
Tilbehørssko
i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': Automatisk blits
med automatisk blitsheving
P, S, A, M, 0: Manuell heving med knapp
Ca. 12, 12 med manuell blits (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL blitsstyring med 2016-pikslers RGBsensor er tilgjengelig sammen med den
innebygde blitsen; i-TTL balansert utfyllingsblits
for digitale speilreflekskameraer brukes sammen
med matrise- og sentrumsdominert lysmåling,
standard i-TTL blits for digitale
speilreflekskameraer med punktmåling
Auto, auto med reduksjon av rød øyerefleks,
automatisk synkronisering på lang lukkertid,
automatisk synkronisering på lang lukkertid med
reduksjon av rød øyerefleks, utfyllingsblits,
reduksjon av rød øyerefleks, synkronisering på
lang lukkertid, synkronisering på lang lukkertid
med reduksjon av rød øyerefleks, synkronisering
på bakre gardin med synkronisering på lang
lukkertid, synkronisering på bakre gardin, av
Kan justeres med –3–+1 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
når eksponeringskontroll P, S, A eller M eller
innstilling h brukes
Tennes når den innebygde blitsen eller den
eksterne blitsen (ekstrautstyr) er helt oppladet;
blinker etter at blitsen er avfyrt med full styrke
ISO 518 blitskontakt med synkronisering,
datakontakt og sikkerhetslås
Nikon CLS støttes
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Kontakt for blitssynkronisering Adapter for synkroniseringskontakt AS-15 (ekstrautstyr)
Hvitbalanse
Hvitbalanse
Alternative eksponeringer
Typer alternative
eksponeringer
360 Tekniske merknader
Automatisk, glødelampe, lysstoffrør (7 typer),
direkte sollys, blits, overskyet, skygge, manuell
forhåndsinnstilling, alle (unntatt manuell
forhåndsinnstilling) med finjustering.
Eksponering, hvitbalanse og ADL
Live view
Fokuseringsmotor
AF-søkefeltfunksjon
Autofokus
Automatisk motivvalg
Film
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Bildestørrelse (piksler) og
filmfrekvens
Filformat
Videokomprimering
Opptaksformat for lyd
Lydopptaksutstyr
ISO-følsomhet
Andre alternativer
Skjerm
Skjerm
• Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); konstant AF
(AF-F)
• Manuell fokusering (MF)
Ansiktsprioritert AF, bredt fokusfelt-AF, normalt
fokusfelt-AF, motivfølgende AF
Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildet
(kameraet velger fokuspunkt automatisk når
ansiktsprioritert AF eller motivfølgende AF er
valgt)
Tilgjengelig med innstilling i og j
TTL-lysmåling ved bruk av hovedbildebrikken
Matrise
• 1920 × 1080, 60 p (progressivt)/50 p/30 p/25 p/
24 p
• 1280 × 720, 60 p/50 p
Den faktiske bildefrekvensen for 60 p, 50 p, 30 p,
25 p og 24 p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og
23,976 b/s; alternativene støtter både ★ høy og
normal bildekvalitet
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineær PCM
Innebygd eller ekstern stereomikrofon; justerbar
følsomhet
ISO 100–25600
Intervallfilmer
8,1 cm/3,2 tommer (3 : 2), ca. 1037000 punkters
(720 × 480 × 3 = 1036800 punkter), vippbar og
dreibar TFT LCD-berøringsskjerm med 170°
innsynsvinkel, ca. 100 % motivdekning, justering
av lysstyrke og automatisk på/av med
okularsensor
Tekniske merknader 361
Avspilling
Avspilling
Grensesnitt
USB
HDMI-utgang
Terminal for tilbehør
Lydinngang
Trådløs/Bluetooth
Trådløs
Bluetooth
Rekkevidde (synslinje)
362 Tekniske merknader
Avspilling på fullskjerm og av miniatyrer (4, 12 eller
80 bilder eller kalender) med avspillingszoom,
beskjæring i avspillingszoom, avspilling med
ansikts-zoom, filmavspilling, lysbildeframvisning
av foto og/eller film, histogramvisning, visning av
høylysområder, opptaksinformasjon, stedsdata,
automatisk bilderotering, bilderangering og
bildekommentar (opptil 36 tegn)
Høyhastighets USB med mikro-USB-kontakt;
tilkobling til innebygd USB-port anbefales
Type C HDMI-kontakt
• Trådløse fjernkontroller: WR-1, WR-R10 (ekstrautstyr)
• Fjernstyringskabler: MC-DC2 (ekstrautstyr)
• GPS-mottakere: GP-1/GP-1A (ekstrautstyr)
Stereo-minikontakt (3,5 mm i diameter); støtter
stereomikrofoner ME-1 (ekstrautstyr)
• Standarder: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• Bruksfrekvens: 2412–2462 MHz (kanal 1–11)
• Maksimal utgangseffekt: 6,6 dBm (EIRP)
• Verifisering: Åpent system, WPA2-PSK
• Kommunikasjonsprotokoller: Bluetooth-spesifikasjon
versjon 4.1
• Bruksfrekvens
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
• Maksimal utstrålt effekt (EIRP)
Bluetooth: 4,6 dBm
Bluetooth Low Energy: 4,6 dBm
Cirka 10 m, forutsatt at det ikke er forstyrrelser;
rekkevidden kan variere med signalstyrken og
hvorvidt det er hindringer
NFC
System
Bruksfrekvens
Språk som støttes
Språk som støttes
Strømkilde
Batteri
Nettadapter
Stativfeste
Stativfeste
Ytre mål/vekt
Ytre mål (B × H × D)
Vekt
NFC Forum Type 3 Tag
13,56 MHz
Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk,
fransk, gresk, hindi, indonesisk, italiensk, japansk,
kinesisk (forenklet og tradisjonell), koreansk,
marathi, nederlandsk, norsk, persisk, polsk,
portugisisk (Portugal og Brasil), rumensk, russisk,
serbisk, spansk, svensk, tamilsk, telugu, thai,
tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk,
vietnamesisk
Ett oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a
Nettadapter EH-5b/EH-5c; krever
strømforsyningen EP-5A (ekstrautstyr)
1/4
tomme (ISO 1222)
Ca. 124 × 97 × 70 mm
Ca. 465 g med batteri og minnekort, men uten
kamerahusdeksel; ca. 415 g (kun kamerahus)
Bruksforhold
Temperatur
0 °C–40 °C
Luftfuktighet
85 % eller under (ingen kodens)
• Hvis ikke noe annet er oppgitt, oppgis alle mål i samsvar med standardene og retningslinjene fra
Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Alle tall er for et kamera med et fulladet batteri.
• Prøvebildene som vises på kameraet, og bildene og illustrasjonene i bruksanvisningen brukes kun til
forklaringsformål.
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre utseendet på og
spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon
kan ikke holdes ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne
bruksanvisningen.
Tekniske merknader 363
❚❚ Batterilader MH-24
Nominell
inngangsspenning
Nominell
utgangsspenning
Støttede batterier
Ladetid
Brukstemperatur
Ytre mål (B × H × D)
Vekt
100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, maksimalt 0,2 A
8,4 V likestrøm/0,9 A
Nikon EN-EL14a oppladbare litium-ion batterier
Ca. 1 time og 50 minutter ved en
omgivelsestemperatur på 25 °C når batteriet er helt
utladet
0 °C–40 °C
Ca. 70 × 26 × 97 mm, eksklusive universaladapter
Ca. 96 g, eksklusive universaladapter
Symbolene på dette produktet representerer følgende:
m Vekselstrøm, p Likestrøm, q Klasse II-utstyr (Utformingen av produktet er dobbeltisolert.)
❚❚ Oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a
Type
Nominell kapasitet
Brukstemperatur
Ytre mål (B × H × D)
Vekt
Oppladbart litium-ion batteri
7,2 V/1230 mAh
0 °C–40 °C
Ca. 38 × 53 × 14 mm
Ca. 49 g, eksklusive batteripoldeksel
Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre utseendet på og spesifikasjonene
for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes
ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
364 Tekniske merknader
❚❚ Standarder som støttes
• DCF versjon 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) er en
mye brukt standard blant digitalkameraer. Den sørger for at
kameraer av forskjellige merker er kompatible.
• Exif versjon 2.3: Kameraet støtter Exif (Exchangeable Image File
Format for digitale stillbildekameraer) versjon 2.3, en standard
som gjør det mulig å bruke informasjon som er lagret sammen
med fotografiene til optimalisering av fargegjengivelsen når
bildene skrives ut på en Exif-kompatibel skriver.
• PictBridge: En standard som er utviklet i samarbeid med bransjene
for digitale kameraer og skrivere. Den gjør det mulig å skrive ut
fotografier direkte på en skriver uten først å overføre dem til en
datamaskin.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for
multimediagrensesnitt som brukes i forbrukerelektronikk og AVenheter, og som kan overføre audiovisuelle data og
kontrollsignaler til utstyr som samsvarer med HDMI-standarden
via en enkel kabelforbindelse.
Tekniske merknader 365
A Informasjon om varemerker
IOS er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Cisco Systems,
Inc., i USA og/eller andre land og brukes under lisens. Windows er enten et
registrert varemerke eller et varemerke som tilhører Microsoft Corporation
i USA og/eller andre land. Mac, OS X, Apple®, App Store®, Apple-logoene,
iPhone®, iPad® og iPod touch® er varemerker som tilhører Apple Inc.
registrert i USA og/eller andre land. Android, Google Play og Google Playlogoen er varemerker som tilhører Google LLC. Android-roboten er
gjenprodusert eller modifisert fra arbeider som er utviklet av Google, og
brukes i samsvar med vilkårene som er oppført i Lisens for Creative
Commons 3.0 Attribution. PictBridge-logoen er et varemerke. Logoene SD,
SDHC og SDXC er varemerker som tilhører SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoen
og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte
varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi og Wi-Fi- logoen er varemerker eller registrerte varemerker som
tilhører Wi-Fi Alliance. N-Mark er et varemerke eller et registrert varemerke
som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og/eller andre land.
Bluetooth®-merket og tilhørende logoer er registrerte varemerker som
tilhører Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Nikon Corporation
skjer under lisens.
Alle andre handelsnavn som er nevnt i denne bruksanvisningen eller annen
dokumentasjon som fulgte med ditt Nikon-produkt, er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in
the badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and regulatory standards.
Please note that the use of this accessory with an Apple product may
affect wireless performance.
366 Tekniske merknader
A Samsvarsmerking
Standardene som kameraet samsvarer med kan vises ved bruk av
alternativet Samsvarsmerking i oppsettsmenyen (0 276).
A FreeType-lisens (FreeType2)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet og tilhører
© 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org). Kopiering forbudt.
A MIT-lisens (HarfBuzz)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet og tilhører © 2016
The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz).
Kopiering forbudt.
Tekniske merknader 367
A Sertifikater
368 Tekniske merknader
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G
VR-objektiver
Les dette avsnittet hvis du kjøpte kameraet med objektivsettet AF-P
DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR som er tilgjengelig i enkelte
land eller regioner. Objektivets deler er oppført nedenfor.
1 Objektivdeksel
6 Objektivets påsettingsmerke ......... 30
2 Påsettingsmerke for solblender
7 CPU-kontakter..................................307
3 Knapp for inntrekkbart objektiv ....31
8 Fokuseringsring................................. 95
4 Brennviddeskala
5 Brennviddemarkering
9 Zoomring ............................................ 49
10 Bakre objektivdeksel
Dette inntrekkbare objektivet kan kun brukes med Nikons digitale
speilreflekskameraer i DX-format. Speilrefleks-filmkameraer og
digitale speilreflekskameraer i D3-serien, D2-serien, D1-serien, D700,
D300-serien, D200, D100, D90, D80, D70-serien, D60, D50,
D40-serien, D7000, D5100, D5000, D3200, D3100 og D3000 støttes
ikke. Når du bruker objektivet med D5, D4-serien, D810-serien,
D800-serien, Df, D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300
eller D3300, må du passe på at kameraets firmware har blitt
oppdatert til sin nyeste versjon.
Tekniske merknader 369
❚❚ Fokusering
Du kan velge fokusfunksjon med kameraets kontroller (0 82).
Autofokus
Fokuset justeres automatisk når kameraet er i autofokusmodus
(0 82). Du kan også bruke fokuseringsringen til å fokusere kameraet
hvis du holder utløseren halvveis ned (eller hvis du holder AF-ONknappen inne). Dette kalles "autofokus med manuell overstyring"
(M/A). Autofokus fortsetter når du trykker utløseren halvveis ned
(eller hvis du trykker på AF-ON-knappen) igjen. Vær oppmerksom på
at fokusposisjonen endres hvis du berører fokuseringsringen mens
autofokus er aktivert.
Manuell fokusering
Når kameraet er i manuell fokusering, kan du justere fokuset ved å
dreie på objektivets fokuseringsring (0 95). Når kameraet er av eller
tidsbryteren for beredskapsstilling har gått ut, kan du ikke bruke
fokuseringsringen til å fokusere og fokusposisjonen endres hvis du
dreier på zoomringen. Slå på kameraet før du fokuserer eller trykk på
utløseren for å reaktivere tidsbryteren.
Hvis du bruker et kamera som D5200, må du være oppmerksom på
at fokusposisjonen vil endres hvis du starter tidsbryteren på nytt
etter at du har latt den gå ut. Fokuser på nytt før opptak. For manuell
fokusering og andre situasjoner hvor du kanskje ikke utløser
lukkeren umiddelbart etter fokuseringen, anbefales det å bruke en
lengre tid for tidsbryteren for beredskapsstilling.
370 Tekniske merknader
❚❚ Bruke den innebygde blitsen
Når du bruker den innebygde blitsen, må du passe på at motivet er
på en avstand på minst 0,6 m og ta av solblenderen for å forhindre
vignettering (skygger som lages der enden av objektivet skjuler den
innebygde blitsen).
Skygge
Vignettering
Når objektivet er montert på de følgende kameraene, kan det hende
at den innebygde blitsen ikke klarer å belyse hele motivet på kortere
avstander enn de som er angitt nedenfor:
Kamera
D5600/D5500/D5300/D5200/
D3400/D3300
Zoomposisjon
18 mm
24, 35, 45 og
55 mm
Minste avstand uten
vignettering
1,0 m
Ingen
vignettering
Tekniske merknader 371
❚❚ Bildestabilisator (VR)
Når et AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR er montert på
kameraet, kan du aktivere eller deaktivere bildestabilisator med
alternativet Optisk VR i opptaksmenyen (0 232).
Bildestabilisatoren aktiveres når På blir valgt. Stabilisatoren blir da
aktivert hver gang du trykker utløseren halvveis ned.
Bildestabilisatoren reduserer uskarpheter som følge av
kamerabevegelser. Dette lar deg bruke lukkertider opptil 4,0 trinn
lengre enn det som ellers ville vært mulig, noe som øker omfanget
av tilgjengelige lukkertider. Effekten som VR har på lukkertiden blir
målt i henhold til foreningen Camera and Imaging Products
Association (CIPA) sine standarder. FX-formatobjektiver blir målt
med digitalkameraer i FX-format, mens DX-formatobjektiver blir
målt med kameraer i DX-format. Zoomobjektiver måles ved
maksimal zoom.
D Bildestabilisator
• Når du skal bruke bildestabilisatoren, trykker du utløseren halvveis ned og
venter på at bildet i søkeren stabiliserer seg før du trykker utløseren helt
ned.
• Når bildestabilisatoren er aktivert, kan det hende at bildet i søkeren blir
uskarpt etter at lukkeren er utløst. Dette er ikke et symptom på
funksjonsfeil.
• Når kameraet panoreres, virker bildestabilisatoren kun på bevegelser som
ikke er del av panoreringen (hvis kameraet for eksempel panoreres
horisontalt, vil bildestabilisatoren kun virke på vertikale
kamerabevegelser), slik at det blir mye enklere å panorere kameraet jevnt
i en jevn bue.
• Dersom kameraet er utstyrt med innebygd blits, blir bildestabilisatoren
deaktivert når blitsen lades opp.
• Det anbefales vanligvis å bruke bildestabilisatoren når kameraet er
montert på et stativ, selv om du også, avhengig av opptaksforhold og
stativtype, kan velge å slå den av.
• Bildestabilisator anbefales når kameraet er montert på et ettbeint stativ.
372 Tekniske merknader
❚❚ Tilbehør som følger med
• 55 mm objektivdeksel LC-55A
• Bakre objektivdeksel
❚❚ Kompatibelt tilbehør
•
•
•
•
55 mm filtre med skrufatning
Bakre objektivdeksel LF-4
Objektivveske CL-0815
Solblender med bajonettfatning HB-N106
Rett inn monteringsmerket for solblenderen (●) med
solblenderens påsettingsmerke ( ) som vist i figur q, og drei
deretter solblenderen (w) til ●-merket er rettet inn mot
låsemerket for solblenderen (—).
Når du fester eller tar av solblenderen, må du holde den i nærheten
av symbolet på enden og unngå å gripe den for hardt. Vignettering
kan forekomme hvis solblenderen ikke er festet korrekt.
Solblenderen kan vendes og monteres på objektivet når den ikke er
i bruk.
Tekniske merknader 373
❚❚ Spesifikasjoner
Type
Brennvidde
Største blenderåpning
Objektivkonstruksjon
Bildevinkel
Brennviddeskala
Avstandsinformasjon
Zoom
Fokusering
Bildestabilisator
Minste fokusavstand
Irisblenderblader
Irisblender
Blenderåpningsområde
Lysmåling
Filterfatning
Ytre mål
Vekt
374 Tekniske merknader
Type G AF-P DX-objektiv med innebygd CPU og Ffatning
18–55 mm
f/3,5–5,6
12 elementer i 9 grupper (inkludert 2 asfæriske
linseelementer)
76°–28° 50´
Angitt i millimeter (18, 24, 35, 45, 55)
Overføres til kameraet
Manuell zoom med separat zoomring
Autofokus styres av en trinnmotor; en separat
fokuseringsring brukes for manuell fokusering
Objektivforskyvning ved bruk av
stabiliseringsmotorer (voice coil motorer (VCMs))
0,25 m fra fokalplanet (0 96) ved alle
zoomposisjoner
7 (avrundet blenderåpning)
Helautomatisk
• 18 mm brennvidde: f/3,5–22
• 55 mm brennvidde: f/5,6–38
Den minste blenderåpningen som vises, kan
variere, avhengig av eksponeringstrinnenes
størrelse valgt med kameraet.
Full blenderåpning
55 mm (P = 0,75 mm)
Største diameter på ca. 64,5 mm × 62,5 mm
(avstand fra kameraets objektivmonteringsflens
når objektivet er inntrukket)
Ca. 205 g
AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G
ED VR- og AF-P DX NIKKOR 70–300 mm
f/4,5–6,3 G ED-objektiver
Les dette avsnittet hvis du kjøpte kameraet med objektivsettet AF-P
DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR eller AF-P DX NIKKOR
70–300 mm f/4,5–6,3 G ED som er tilgjengelig i enkelte land eller
regioner. Objektivets deler er oppført nedenfor.
1 Objektivdeksel
6 Brennviddemarkering
2 Påsettingsmerke for solblender
7 Objektivets påsettingsmerke ......... 30
3 Fokuseringsring .................................95
8 CPU-kontakter..................................307
4 Zoomring.............................................49
9 Bakre objektivdeksel
5 Brennviddeskala
Disse objektivene kan kun brukes med Nikons digitale
speilreflekskameraer i DX-format. Speilrefleks-filmkameraer og
digitale speilreflekskameraer i D3-serien, D2-serien, D1-serien, D700,
D300-serien, D200, D100, D90, D80, D70-serien, D60, D50,
D40-serien, D7000, D5100, D5000, D3200, D3100 og D3000 støttes
ikke. Når du bruker disse objektivene med D5, D4-serien,
D810-serien, D800-serien, Df, D750, D610, D600, D7200, D7100,
D5500, D5300 eller D3300, må du passe på at kameraets firmware
har blitt oppdatert til sin nyeste versjon.
Tekniske merknader 375
❚❚ Fokusering
Du kan velge fokusfunksjon med kameraets kontroller (0 82).
Autofokus og avstandsmåler støttes ved alle brennvidder. Når du
bruker dette objektivet, kan du ignorere alle deler av kameraets
bruksanvisning som angir begrensninger av autofokus og
avstandsmåler for objektiver med største blenderåpning mindre
enn f/5,6.
Automatisk fokusering
Fokuset justeres automatisk når kameraet er i autofokusmodus
(0 82). Du kan også bruke fokuseringsringen til å fokusere kameraet
hvis du holder utløseren halvveis ned (eller hvis du holder
AF-ON-knappen inne). Dette kalles "autofokus med manuell
overstyring" (M/A). Autofokus fortsetter når du trykker utløseren
halvveis ned (eller hvis du trykker på AF-ON-knappen) igjen. Vær
oppmerksom på at fokusposisjonen endres hvis du berører
fokuseringsringen mens autofokus er aktivert.
Manuell fokusering
Når kameraet er i manuell fokusering, kan du justere fokuset ved å
dreie på objektivets fokuseringsring (0 95). Når kameraet er av eller
tidsbryteren for beredskapsstilling har gått ut, kan du ikke bruke
fokuseringsringen til å fokusere og fokusposisjonen endres hvis du
dreier på zoomringen. Slå på kameraet før du fokuserer eller trykk på
utløseren for å reaktivere tidsbryteren.
Hvis du bruker et kamera som D5200, må du være oppmerksom på
at fokusposisjonen vil endres hvis du starter tidsbryteren på nytt
etter at du har latt den gå ut. Fokuser på nytt før opptak. For manuell
fokusering og andre situasjoner hvor du kanskje ikke utløser
lukkeren umiddelbart etter fokuseringen, anbefales det å bruke en
lengre tid for tidsbryteren for beredskapsstilling.
376 Tekniske merknader
❚❚ Bildestabilisator (VR, kun AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED
VR)
Når et AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR er montert på
kameraet, kan du aktivere eller deaktivere bildestabilisatoren med
alternativet Optisk VR i opptaksmenyen (0 232).
Bildestabilisatoren aktiveres når På blir valgt. Stabilisatoren brukes
da hver gang du trykker utløseren halvveis ned. Bildestabilisatoren
reduserer uskarpheter som følge av kamerabevegelser. Dette lar
deg bruke lukkertider opptil 4,0 trinn lengre enn det som ellers ville
vært mulig, noe som øker omfanget av tilgjengelige lukkertider.
Effekten som VR har på lukkertiden blir målt i henhold til foreningen
Camera and Imaging Products Association (CIPA) sine standarder.
FX-formatobjektiver blir målt med digitale speilreflekskameraer i
FX-format, mens DX-formatobjektiver blir målt med kameraer i DXformat. Zoomobjektiver måles ved maksimal zoom.
D Bildestabilisator
• Når du skal bruke bildestabilisatoren, trykker du utløseren halvveis ned og
venter på at bildet i søkeren stabiliserer seg før du trykker utløseren helt
ned.
• Når bildestabilisatoren er aktivert, kan det hende at bildet i søkeren blir
uskarpt etter at lukkeren er utløst. Dette er ikke et tegn på funksjonsfeil.
• Når kameraet panoreres, virker bildestabilisatoren kun på bevegelser som
ikke er del av panoreringen (hvis kameraet for eksempel panoreres
horisontalt, vil bildestabilisatoren kun virke på vertikale
kamerabevegelser), slik at det blir mye enklere å panorere kameraet jevnt
i en jevn bue.
• Dersom kameraet er utstyrt med innebygd blits, blir bildestabilisatoren
deaktivert når blitsen lades opp.
• Det anbefales vanligvis å bruke bildestabilisatoren når kameraet er
montert på et stativ, selv om du også, avhengig av opptaksforhold og
stativtype, kan velge å slå den av.
• Bildestabilisator anbefales når kameraet er montert på et ettbeint stativ.
Tekniske merknader 377
❚❚ Tilbehør som følger med
• 58 mm fremre objektivdeksel LC-58
• Bakre objektivdeksel
❚❚ Kompatibelt tilbehør
•
•
•
•
58 mm filtre med skrufatning
Bakre objektivdeksel LF-4
Objektivveske CL-1020
Solblender med bajonettfatning HB-77
Rett inn påsettingsmerket for solblenderen (●) med
solblenderens påsettingsmerke ( ) som vist i figur q, og drei
deretter solblenderen (w) til ●-merket er rettet inn mot
låsemerket for solblenderen (—).
Når du fester eller tar av solblenderen, må du holde den i
nærheten av symbolet på enden og unngå å gripe den for hardt.
Vignettering kan forekomme hvis solblenderen ikke er festet
korrekt. Solblenderen kan vendes og monteres på objektivet når
den ikke er i bruk. Når du snur solblenderen, kan du montere og
ta av blenderen ved å dreie den mens du holder den nær
låsemerket (—).
378 Tekniske merknader
❚❚ Spesifikasjoner
Type
Brennvidde
Største blenderåpning
Objektivkonstruksjon
Bildevinkel
Brennviddeskala
Avstandsinformasjon
Zoom
Fokusering
Bildestabilisator (kun
AF-P DX NIKKOR
70–300 mm f/4,5–6,3 G
ED VR)
Minste fokusavstand
Irisblenderblader
Irisblender
Blenderåpningsområde
Lysmåling
Filterfatning
Ytre mål
Vekt
Type G AF-P DX-objektiv med innebygd CPU og Ffatning
70–300 mm
f/4,5–6,3
14 elementer i 10 grupper (inkludert 1 EDlinseelement)
22° 50´–5° 20´
Angitt i millimeter (70, 100, 135, 200, 300)
Overføres til kameraet
Manuell zoom med separat zoomring
Autofokus styres av en trinnmotor; en separat
fokuseringsring brukes for manuell fokusering
Objektivforskyvning ved bruk av
stabiliseringsmotorer (voice coil motorer (VCMs))
1,1 m fra fokalplanet (0 96) ved alle zoomposisjoner
7 (avrundet blenderåpning)
Helautomatisk
• 70 mm brennvidde: f/4,5–22
• 300 mm brennvidde: f/6,3–32
Den minste blenderåpningen som vises, kan variere,
avhengig av eksponeringstrinnenes størrelse valgt
med kameraet.
Full blenderåpning
58 mm (P = 0,75 mm)
Største diameter på ca. 72 mm × 125 mm (avstand fra
kameraets objektivmonteringsflens)
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR: Ca. 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED: Ca. 400 g
Tekniske merknader 379
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED
VR-objektiver
Les dette avsnittet hvis du kjøpte kameraet med objektivsettet AF-S
DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR som er tilgjengelig i
enkelte land eller regioner. Objektivets deler er oppført nedenfor.
11
1 Objektivdeksel
2 Påsettingsmerke for solblender
3 Zoomring.............................................49
4 Brennviddeskala
5 Brennviddemarkering
6 Fokuseringsring .................................95
12
8 Gummipakning på
objektivfatningen
9 CPU-kontakter..................................307
10 A-M-bryter ................................... 31, 95
11 Bildestabilisator ON/OFF-bryter
............................................................382
12 Bakre objektivdeksel
7 Objektivets påsettingsmerke .........30
Dette objektivet er kun beregnet til Nikons digitalkameraer i DX-format.
❚❚ Fokusering
Fokusfunksjon bestemmes av kameraets fokusfunksjon og
innstillingen av objektivets A-M-bryter (0 82, 95).
A Fokusere med AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR-objektiver
Når enkeltbilde-AF (AF-S) er valgt som kameraets fokusfunksjon og
objektivets A-M-bryter er stilt inn på A, kan du justere fokuset ved å holde
utløseren halvveis nede etter at autofokusoperasjonen er fullført og
manuelt dreie på fokuseringsringen. Du kan fokusere på nytt med
autofokus ved å trykke utløseren halvveis ned igjen.
380 Tekniske merknader
❚❚ Bruke den innebygde blitsen
Når du bruker den innebygde blitsen, må du passe på at motivet er
på en avstand på minst 0,6 m og ta av solblenderen for å forhindre
vignettering (skygger som lages der enden av objektivet skjuler den
innebygde blitsen).
Skygge
Vignettering
Når objektivet er montert på de følgende kameraene, kan det hende
at den innebygde blitsen ikke klarer å belyse hele motivet på kortere
avstander enn de som er angitt nedenfor:
Kamera
D7200/D7100/D7000/D300-serien/
D200/D100
D90/D80/D50
Zoomposisjon
18 mm
24–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3400/D3300/
D3200/D3100/D3000/D70-serien/
D60/D40-serien
Minste avstand uten
vignettering
1,0 m
Ingen
vignettering
2,5 m
1,0 m
Ingen
vignettering
24 mm
1,0 m
35–140 mm
Ingen
vignettering
Tekniske merknader 381
❚❚ Bildestabilisator (VR)
Du kan aktivere bildestabilisatoren ved å skyve
bildestabilisatorbryteren til ON. Stabilisatoren blir da
aktivert hver gang du trykker utløseren halvveis ned.
Bildestabilisatoren reduserer uskarpheter forårsaket
av kamerabevegelser og gjør at du kan bruke
lukkertider opptil 4,0 trinn lengre enn det som ellers ville vært mulig
(målt ved 140 mm med et D300s-kamera i henhold til foreningen
Camera and Imaging Products Association [CIPA] sine standarder.
Effekten avhenger av fotografen og opptaksforholdene). Dette øker
omfanget av tilgjengelige lukkertider.
D Bildestabilisator
• Når du skal bruke bildestabilisatoren, trykker du utløseren halvveis ned og
venter på at bildet i søkeren stabiliserer seg før du trykker utløseren helt
ned.
• Når bildestabilisatoren er aktivert, kan det hende at bildet i søkeren blir
uskarpt etter at lukkeren er utløst. Dette er ikke et symptom på
funksjonsfeil.
• Når kameraet panoreres, virker bildestabilisatoren kun på bevegelser som
ikke er del av panoreringen (hvis kameraet for eksempel panoreres
horisontalt, vil bildestabilisatoren kun virke på vertikale
kamerabevegelser), slik at det blir mye enklere å panorere kameraet jevnt
i en jevn bue.
• Ikke slå av kameraet eller ta av objektivet mens bildestabilisatoren er på.
Dersom strømmen til objektivet blir brutt når bildestabilisatoren er på,
kan objektivet skrangle når du rister på det. Dette er ikke en funksjonsfeil
og kan korrigeres ved å feste objektivet på nytt og slå på kameraet.
• Dersom kameraet er utstyrt med innebygd blits, blir bildestabilisatoren
deaktivert når blitsen lades opp.
• Velg OFF når kameraet er montert på et stativ, med mindre stativhodet er
usikret eller kameraet er montert på et ettbeint stativ. I så fall anbefales
det at du velger ON.
382 Tekniske merknader
❚❚ Tilbehør som følger med
• 67 mm fremre objektivdeksel LC-67
• Bakre objektivdeksel
❚❚ Kompatibelt tilbehør
•
•
•
•
67 mm filtre med skrufatning
Bakre objektivdeksel LF-4
Myk objektivveske CL-1018
Solblender med bajonettfatning HB-32
Rett inn påsettingsmerket for solblenderen (●) med
solblenderens påsettingsmerke ( ) som vist i figur q, og drei
deretter solblenderen (w) til ●-merket er rettet inn mot
låsemerket for solblenderen (—).
Når du fester eller tar av solblenderen, må du holde den i
nærheten av symbolet på enden og unngå å gripe den for hardt.
Vignettering kan forekomme hvis solblenderen ikke er festet
korrekt.
Solblenderen kan vendes og monteres på objektivet når den ikke
er i bruk.
Tekniske merknader 383
❚❚ Spesifikasjoner
Type
Brennvidde
Største blenderåpning
Objektivkonstruksjon
Bildevinkel
Brennviddeskala
Avstandsinformasjon
Zoom
Fokusering
Bildestabilisator
Minste fokusavstand
Irisblenderblader
Irisblender
Blenderåpningsområde
Lysmåling
Filterfatning
Ytre mål
Vekt
Type G AF-S DX-objektiv med innebygd CPU og
F-fatning
18–140 mm
f/3,5–5,6
17 elementer i 12 grupper (inkludert 1 EDlinseelement, 1 asfærisk linseelement)
76°–11° 30´
Angitt i millimeter (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Overføres til kameraet
Manuell zoom med separat zoomring
Innvendig fokusering med Nikon Internal
Focusing (IF) System med autofokus som styres av
en autofokusmotor og en separat fokuseringsring
for manuell fokusering
Objektivforskyvning ved bruk av
stabiliseringsmotorer (voice coil motorer (VCMs))
0,45 m fra fokalplanet (0 96) ved alle
zoomposisjoner
7 (avrundet blenderåpning)
Helautomatisk
• 18 mm brennvidde: f/3,5–22
• 140 mm brennvidde: f/5,6–38
Den minste blenderåpningen som vises, kan
variere, avhengig av eksponeringstrinnenes
størrelse valgt med kameraet.
Full blenderåpning
67 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 78 mm diameter × 97 mm (avstand fra
objektivets monteringflens)
Ca. 490 g
Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre utseendet på og spesifikasjonene
for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes
ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
384 Tekniske merknader
D Objektivpleie
• Hold CPU-kontaktene rene.
• Hvis gummipakningen på objektivfatningen blir skadet, må du slutte å
bruke objektivet umiddelbart og ta det med til et Nikon-autorisert
servicesenter for reparasjon.
• Fjern støv og lo fra linseoverflatene med en blåsebørste. For å fjerne
fingeravtrykk og andre flekker, bruker du litt etanol eller
objektivrengjøringsmiddel på en myk, ren bomullsklut eller
objektivrengjøringsklut og rengjør fra midten og utover med
sirkelbevegelser. Vær forsiktig så du ikke etterlater flekker eller berører
glasset med fingrene.
• Bruk aldri organiske løsemidler som malingstynner eller benzen til å
rengjøre objektivet.
• Solblenderen eller et nøytral farge (NC)-filter kan brukes til å beskytte
objektivets frontelement.
• Sett på dekslene foran og bak før du legger objektivet i vesken.
• Når en solblender er montert, må du ikke løfte eller holde objektivet eller
kameraet med kun solblenderen.
• Dersom objektivet ikke skal brukes i en lengre periode, må det
oppbevares på et kjølig, tørt sted for å unngå mugg og rust. Ikke
oppbevar objektivet i direkte sollys eller med møllkuler av nafta eller
kamfer.
• Hold objektivet tørt. Rust på den innvendige mekanismen kan forårsake
uopprettelig skade.
• Hvis objektivet legges på meget varme steder, kan objektivdelene av
armert plast skades eller deformeres.
Tekniske merknader 385
A Om vidvinkelobjektiver og super-vidvinkelobjektiver
Det kan hende at autofokus ikke gir ønskede resultater i situasjoner som de
som er vist nedenfor.
1 Gjenstander i bakgrunnen fyller mer av fokuspunktet enn hovedmotivet:
Hvis fokuspunktet inneholder
gjenstander i både forgrunnen og
bakgrunnen, kan det hende at
kameraet fokuserer på bakgrunnen og
at motivet er ute av fokus, spesielt for
vidvinkel- og super-vidvinkelobjektiver.
Eksempel: Et portrettmotiv på
lang avstand med en viss
avstand fra bakgrunnen
2 Motivet inneholder mange fine detaljer.
Kameraet kan ha problemer med å
fokusere på motiver som inneholder
mange fine detaljer.
Eksempel: En blomstereng
I disse tilfellene fokuserer du manuelt eller bruker fokuslås for å fokusere på
et annet motiv på samme avstand før du komponerer fotografiet på nytt.
For mer informasjon, se "Få gode resultater med autofokus" (0 86).
386 Tekniske merknader
Minnekortkapasitet
Nedenstående tabell viser omtrentlig antall bilder som kan lagres på
et 16 GB SanDisk Extreme Pro 95 MB/s SDHC UHS-I-kort ved
forskjellige bildekvaliteter og bildestørrelser.
Bildekvalitet
NEF (RAW),
komprimert, 14-bits
NEF (RAW),
komprimert, 12-bits
Bildestørrelse
Filstørrelse 1
Ant. bilder 1
Bufferkapasitet 2
—
26,3 MB
428
11
—
21,3 MB
511
17
Stor
13,4 MB
929
100
JPEG fine
Medium
8,0 MB
1500
100
Liten
4,1 MB
2900
100
Stor
6,8 MB
1800
100
JPEG normal
Medium
4,1 MB
3000
100
Liten
2,1 MB
5600
100
Stor
2,6 MB
3500
100
JPEG basic
Medium
1,9 MB
5700
100
Liten
1,2 MB
10300
100
1 Alle tall er omtrentlige. Resultatene vil variere med korttype, kamerainnstillinger og motivet som tas
opp.
2 Største antall eksponeringer som kan lagres i minnebufferen ved ISO 100. Synker når støyreduksjon
ved lang eksponering (0 230), automatisk fortegningskontroll (0 232) eller Datostempel
(0 243) er på.
Tekniske merknader 387
Batteriets levetid
Antall bilder eller filmer som kan tas opp med fulladede batterier
varierer etter batteriets tilstand, temperatur, intervall mellom
opptak og hvor lenge menyene vises. Eksempeltall for EN-EL14a
(1230 mAh)-batterier angis nedenfor.
• Fotografier, med enkeltbilde-utløsing (CIPA-standard 1): Cirka 970 bilder
• Filmer: Cirka 70 minutter ved 1080/60 p 2
1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR-objektiv
under følgende testforhold: objektiv i syklus fra uendelig til minste avstand og ett
fotografi tatt med standardinnstillingene én gang hvert 30 s; etter at fotografiet er
tatt, slås skjermen på; tester venter på at skjermen slås av; blitsen avfyres med full
styrke én gang for hvert annet bilde. Live view brukes ikke.
2 Målt ved 23 °C (±2 °C) med kameraet i standardinnstillingene og et AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6 G VR-objektiv under forholdene spesifisert av Camera and
Imaging Products Association (CIPA). Enkeltfilmer kan være opp til 20 minutter lange
eller ha en størrelse på opp til 4 GB; opptaket kan komme til å avslutte før disse
grensene nås dersom kameratemperaturen stiger.
388 Tekniske merknader
Batteriets levetid kan reduseres ved å:
• Bruke skjermen
• Holde utløseren halvveis nede
• Fokusere gjentatte ganger med autofokus
• Ta NEF (RAW)-fotografier
• Bruke lange lukkertider
• Bruke kameraets Wi-Fi- (trådløst lokalt nettverk) og- Bluetoothfunksjoner
• Bruke kameraet med tilbehør (ekstrautstyr) tilkoblet
• Bruke VR (bildestabilisator)-funksjonen med VR-objektiver
• Zoome ut og inn gjentatte ganger med et AF-P-objektiv.
Slik får du mest mulig ut av de oppladbare Nikon EN-EL14abatteriene:
• Hold batterikontaktene rene. Tilsmussede kontakter kan redusere
batteriets ytelse.
• Bruk batteriene umiddelbart etter at de er oppladet. Batterier
utlades over tid hvis de ikke brukes.
Tekniske merknader 389
Indeks
Symboler
i (Automodus) .............................. 4, 47
j (Autofunksjon (utkoblet blits)) .. 4,
47
h (Motiv) ................................... 4, 58
k (Portrett)............................................59
l (Landskap) ........................................59
p (Barn)..................................................59
m (Sport).................................................60
n (Nærbilde).........................................60
o (Nattportrett)...................................60
r (Nattlandskap).................................61
s (Fest/innendørs) .............................61
t (Strand/snø) .....................................61
u (Solnedgang) ...................................62
v (Skumring/soloppgang) ..............62
w (Kjæledyrportrett)..........................62
x (Stearinlys)..........................................63
y (Blomstring)......................................63
z (Høstfarger) ......................................63
0 (Mat).....................................................64
q (Spesialeffekter) ................. 4, 65
% (Nattsyn)............................................65
S (Ekstra friske farger).......................66
T (Pop) ..................................................66
U (Fotoillustrasjon) .....................66, 70
' (Leketøyskameraeffekt) ........67, 71
( (Miniatyreffekt)........................67, 72
3 (Bare valgt farge).....................67, 73
1 (Silhuett)............................................68
2 (Lyse toner).......................................68
3 (Dempede toner) ...........................68
P (Programautomatikk).....4, 118, 119
S (Lukkerprioritert automatikk)4, 118,
121
A (Blenderprioritert automatikk)..... 4,
118, 122
M (Manuell) ............................4, 118, 123
390 Tekniske merknader
U (fleksibelt program) .....................120
8 (Enkeltbilde) ................................... 75
! (Serieopptak L) ..................... 75, 76
9 (Serieopptak H) .................... 75, 76
E (Selvutløser).............................. 75, 79
J (Lyddempet lukker) .............. 75, 78
c (Enkeltpunkt AF) .......................... 87
d (Dynamisk AF-område).............. 87
e (Auto. valg av AF-søkefelt) ....... 88
f (3D følgefokus) ............................. 88
6 (Ansiktsprioritert AF).................... 89
7 (Bredt fokusfelt-AF)....................... 89
8 (Normalt fokusfelt-AF) ................. 89
9 (Motivfølgende AF) .................... 90
L (Matrisemåling)............................128
M (Sentrumsdominert lysmåling)128
N (Punktmåling)...............................128
o (automatisk blits)..................102
j (reduksjon av rød øyerefleks)102,
104
p (synkronisering på lang
lukkertid)...................................102, 104
q (synkronisering på bakre
gardin) ................................................104
Y (Blitskompensasjon) .................134
E (Eksponeringskompensasjon).132
e (Alternative eksponeringer
for AE)..................................................151
f (Alternativ hvitbalanse)...151
g (Alternative eksponeringer
med ADL)...........................................151
d (Hjelp)................................................ 43
m (Hvitbalanse) ................................140
L (Manuell forhåndsinnstilling)145
I (fokusindikator)................ 50, 93, 96
N (klarsignal for blitsen) ..... 5, 54, 318
a (live view)................................ 47, 164
t (minnebuffer).......................... 77, 387
P-knapp................................12, 166, 187
R-knapp .........................................6, 115
Tall
2016-pikslers RGB-sensor....247, 307,
358, 360
3D følgefokus (AF-søkefeltfunksjon)
88
3D-farge matrisemåling................. 307
A
Adobe RGB.......................................... 230
AE-L ....................................................... 130
AE-L/AF-L-knapp ..................94, 130, 254
AE-lås .................................................... 130
AF .............................................82–94, 235
AF-A..........................................................82
AF-C................................................ 82, 235
AF-F ..........................................................83
AF-lampe.............................85, 237, 310
AF-områdemarkører ...................41, 49
AF-S ...................................................82, 83
AF-søkefeltfunksjon ...........................87
Aktiv D-Lighting ............................... 136
Alt. eksponering med ADL (Auto.
altern. eksp. innstilt) ...................... 151
Alternativ ekspon. for AE (Auto.
altern. eksp. innstilt) ...................... 151
Alternativ hvitbalanse (Auto. altern.
eksp. innstilt) .................................... 151
Alternative eksponeringer...151, 251
Alternativer for pipesignal............ 263
A-M-bryter ................................... 95, 380
Ansiktsprioritert AF.............................89
Ansikts-zoom ..................................... 199
Antall bilder........................................ 388
Antall fokuspunkter......................... 236
Antall gjenværende eksponeringer ..
46
Antall kopier (PictBridge) .............. 215
Auto (Hvitbalanse)........................... 140
Auto. alternative ekspon. .....151, 251
Auto. valg av AF-søkefelt (AFsøkefeltfunksjon) .............................. 88
Autofokus ............................. 82–94, 235
Automatisk bilderotering ..............222
Automatisk blits ................................102
Automatisk fortegningskontroll..232
Automatisk infodisplay...................265
Automatisk ISO-følsomhetskontroll ..
228
Automatisk motivvalg ...................... 52
Automatisk valg av AF-funksjon ... 82
Avspilling .............................................184
Avspilling på full skjerm .................184
Avspillingsinformasjon......... 188, 221
Avspillingsmappe.............................221
Avspillingsmeny................................220
Avspillingszoom................................196
Avstandsmåler...................................237
B
Bare valgt farge ..........................73, 296
Batteri............................ 26, 27, 321, 364
Berøringskontroll............. 15, 160, 263
Berøringslukker ................................... 19
Berøringsskjerm .................................. 15
Beskjær ....................................... 198, 282
Beskjære filmer ..................................178
Beskjæring (PictBridge) ..................215
Beskytte fotografier .........................200
Bildeintervall (Lysbildefremvisning) ..
209
Bildekommentar ...............................260
Bildekvalitet .......................................... 98
Bildeoverlapping ..............................291
Bildestabilisator......32, 232, 372, 377,
382
Bildestabilisatorbryter på objektiv32,
382
Bildestørrelse......................................100
Bildestørrelse/frekvens ...................168
Bildevinkel...........................................314
Tekniske merknader 391
Bildevisning........................................ 221
B-innstilling ...............................125, 126
Blenderprioritert automatikk....... 122
Blenderåpning ................118, 122, 124
Blits........................................ 54, 101, 315
Blits (Hvitbalanse) ............................ 140
Blitsens rekkevidde.......................... 106
Blitsfunksjon ............................. 102, 104
Blitskompensasjon .......................... 134
Blitskontroll ........................................ 247
Blitsktrl. for innebygd blits............ 246
Bluetooth ....................................xxii, 273
Blåkopi ................................................. 290
Bredt fokusfelt-AF...............................89
Brennvidde......................................... 314
Brennviddeskala.............369, 375, 380
Bruke Picture Control ..................... 161
Bryter for fokusfunksjon ............31, 95
C
Camera Control Pro 2 ..................... 323
Capture NX-D .................................... 210
CEC ........................................................ 219
CLS......................................................... 315
CPU-kontakter................................... 307
CPU-objektiv...................................... 305
Creative Lighting System .............. 315
D
Dato og klokkeslett ......................... 262
Datoformat.................................. 40, 262
Datomerking (PictBridge) ............. 215
Datostempel ...................................... 243
Datoteller ................................... 243, 244
DCF versjon 2.0 ................................. 365
Diopterjustering........................ 41, 322
Direkte sammenligning................. 298
Direkte sollys (Hvitbalanse).......... 140
D-Lighting........................................... 285
Dreie til høydeformat ..................... 222
Dynamisk AF-område........................87
392 Tekniske merknader
E
Egendefinerte innstillinger ...........233
Eksponering..................... 128, 130, 132
Eksponeringsindikator............. 11, 124
Eksponeringskompensasjon ........132
Eksponeringskontroll......................118
Eksponeringslås ................................130
Eksponeringsutjevning .........111, 173
Ekstern blits ........................................315
Ekstern mikrofon .....................170, 323
Elektronisk avstandsmåler ..... 96, 237
Endre størrelse...................................283
Enkeltbilde (Utløserfunksjon) ........ 75
Enkeltbilde-AF .............................. 82, 83
Enkeltpunkt AF (AFsøkefeltfunksjon) .............................. 87
Ev-trinn for ekspon.ktrl...................239
Exif versjon 2.3...................................365
Eye-Fi-opplasting..............................274
F
Fargekontur........................................293
Fargerom .............................................230
Fargeskisse..........................................294
Fargetemperatur ..............................142
Filenummersekvens ........................242
Filinformasjon....................................189
Filmer ....................................................164
Filminnstillinger ................................168
Filmkvalitet .........................................168
Filmopptaksknapp ...........................165
Filnavn ..................................................227
Filtereffekter.................... 158, 160, 289
Filtre ......................................................321
Finjustering av hvitbalanse...........143
Firmware-versjon..............................276
Fiskeøye ...............................................288
Fjern elementer (Min meny).........303
Fjernkontroll..............................270, 323
Fjernstyringskabel...................125, 324
Fjernsyn................................................218
Fjernutløser ........................................ 270
Flat (Still inn Picture Control)....... 155
Fleksiprogram.................................... 120
Flimmerreduksjon...................167, 268
Flymodus............................................. 271
Fn-knapp .............................................. 252
Fokusering ..................................... 82–97
Fokusfunksjon ......................................82
Fokusindikator .......................50, 93, 96
Fokuslås ..................................................93
Fokusplanmerke..................................96
Fokuspunkt...... 50, 87, 90, 93, 96, 236
Format for infodisplay .................... 264
Formater minnekort........................ 259
Fortegningskontroll ...............232, 287
Fotoillustrasjon .......................... 70, 294
Friske farger (Still inn Picture
Control) .............................................. 155
f-tall ....................................................... 122
Funksjonsvelger..................................... 4
Følsomhet..................................107, 228
I
G
K
Glødelampe (Hvitbalanse) ............ 140
GPS-enhet ........................................... 269
Kalenderavspilling............................186
Kamerahusdeksel ........................ 1, 323
Kant (PictBridge) ...............................215
Klarsignal for blitsen ............ 5, 54, 318
Klokke.............................................40, 262
Klokkebatteri ........................................ 27
Knapp for inntrekkbart objektiv... 31,
32
Koble til smartenhet ........................271
Kompatible objektiver ....................305
Konstant AF .......................................... 83
Kontinuerlig AF...........................82, 235
Korreksjon av rød øyerefleks ........286
Korteste blitssynkroniserte lukkertid
106, 357
H
H.264..................................................... 361
HDMI............................................218, 365
HDMI-CEC............................................ 219
HDR (High Dynamic Range) ......... 138
High Dynamic Range (HDR) ......... 138
Himmellys (Filtereffekter).............. 289
Histogram ..................................190, 221
Hjelp.........................................................43
Hvitbalanse......................................... 140
Høy oppløsning .......................218, 365
Høylys..........................................189, 221
Høy-vinkel-bilder.................................13
Infodisplay automatisk av......... 8, 265
Informasjonsvisning ................... 6, 264
Innebygd blits .......................... 101, 312
Innebygd fokuseringslys85, 237, 310
Innst. for ekspon.forsinkelse.........241
Innstilling for styringsenhet..........247
Intervallfilm.........................................171
ISO-følsomhet .......................... 107, 228
ISO-visning..........................................239
i-TTL ............................................. 246, 247
i-TTL balansert utfyllingsblits for
digitale speilreflekskameraer ....247,
315
J
JPEG ......................................................... 98
JPEG basic.............................................. 98
JPEG fine ................................................ 98
JPEG normal.......................................... 98
L
Lader..................................... 26, 321, 364
Lagre valgt bilde ...............................182
Tekniske merknader 393
Lagringsmappe................................. 225
Lampe for minnekortaktivitet ........51
Landskap (Still inn Picture Control) ...
155
Lav-vinkel-bilder..................................13
Legg til elementer (Min meny).... 301
Lengste lukkertid ............................. 228
Liten (Bildestørrelse) ....................... 100
Live view....................................... 47, 164
Lukkerprioritert automatikk......... 121
Lukkertid ...........................118, 121, 123
Lyddempet lukker........................75, 78
Lydstyrke.................................... 177, 208
Lysbildefremvisning........................ 208
Lysmålere...............................................53
Lysmåling............................................ 128
Lysstoffrør (Hvitbalanse) ......140, 141
Lås speilet oppe for rengjøring... 330
Mired.....................................................144
Monokrom ..........................................290
Monokrom (Still inn Picture Control)
155
Motivfølgende AF............................... 90
Motivprogrammer ............................. 58
M
O
Maksimal følsomhet........................ 228
Malerieffekt ........................................ 298
Manuell......................................... 95, 123
Manuell fokusering......................83, 95
Manuell fokusering i AF-modus.. 238
Manuell forhåndsinnstilling
(Hvitbalanse)........................... 140, 145
Manuelle filminnstillinger............. 169
Matrisemåling ................................... 128
Mattskive............................................. 357
Medium (bildestørrelse) ................ 100
Merk for overf. til smartenh./fj. merk.
203
Merk for overf. til smartenhet...... 204
Mikrofon.............................................. 169
Min meny ............................................ 301
Miniatyravspilling ............................ 185
Miniatyreffekt ............................. 72, 295
Minnebuffer ..........................................77
Minnekort ..................27, 259, 324, 387
Minnekortkapasitet......................... 387
Objektiv................................30, 305, 369
Objektiv uten CPU............................308
Objektivfatning ........................1, 30, 96
Objektivfokuseringsring95, 369, 375,
380
Okularsensor ................................. 8, 265
Omvendt dreieretning....................256
Omvendte indikatorer ....................245
Opphavsrett ..............................193, 261
Oppsettsmeny ...................................257
Opptak med intervallutløser ........109
Opptaksdata.......................................192
Opptaksinformasjon...............188, 221
Opptaksmeny ....................................223
Optisk VR .............................................232
Ordne elementer (Min meny) ......304
Oversiktsdata .....................................194
394 Tekniske merknader
N
NEF (RAW) ...........................98, 227, 280
NEF (RAW)-opptak............................227
NEF (RAW)-prosessering ................280
Nettadapter ...............................321, 325
Nikon Transfer 2................................212
Normalt fokusfelt-AF......................... 89
Nullstill............................... 115, 225, 235
Nullstill egend. innstillinger..........235
Nullstill opptaksmenyen................225
Nøytral (Still inn Picture Control) 155
P
Papirstørrelse (PictBridge).............215
Perspektivkontroll ............................288
PictBridge...................................214, 365
Picture Controls .......................155, 157
Portrett (Still inn Picture Control)155
Programautomatikk ........................ 119
Punktmåling....................................... 128
Påsettingsmerke..... 30, 369, 375, 380
R
Rangering...................................201, 209
Rask retusjering ................................ 286
Rediger film ...............................178, 182
Reduksjon av rød øyerefleks102, 104
Referansebilde for støvfjerning... 266
Rengjøre bildebrikken.................... 328
Rett opp............................................... 287
Retusjeringsmeny ............................ 277
RGB ...............................................190, 230
RGB-histogram.................................. 190
Rutenett for komposisjon .........9, 243
Rutenett i søkeren............................ 243
S
Samsvarsmerking....................276, 367
Selvportrett ...........................................13
Selvutløser ............................ 75, 79, 241
Send til smartenhet (auto)............ 272
Sentrumsdominert lysmåling...... 128
Sepia ..................................................... 290
Serie .........................................................76
Serieopptak (Utløserfunksjon) 75, 76
Siste innstillinger.............................. 300
Skjerm...................................13, 184, 263
Skjermens lysstyrke ......................... 263
Skyet (Hvitbalanse).......................... 140
Skygge (Hvitbalanse) ...................... 140
Slett ....................................................... 205
Slett alle bilder .................................. 206
Slett gjeldende bilde....................... 205
Slett valgte bilder............................. 206
SnapBridge .........................................i, 33
Softfokus (Filtereffekter)................ 289
Sommertid ...................................40, 262
Speil .................................................. 1, 330
Spesialeffekter ..................................... 65
Språk (Language)..............................262
sRGB.......................................................230
Standard (Still inn Picture Control) ....
155
Standard i-TTL fill-blits for digitalt
speilreflekskamera................ 247, 315
Start utskrift (PictBridge)...... 216, 217
Stedsdata................................... 195, 269
Still inn Picture Control...................157
Stjernefilter (Filtereffekter)............289
Stor (Bildestørrelse)..........................100
Strømforsyning........................ 321, 325
Styring av utstyr (HDMI) .................219
Størrelse ............................100, 168, 282
Støyred. v. høy følsomhet..............231
Støyred. ved lang eksponering....230
Svart-hvitt............................................290
Synkroniser med smartenhet.......262
Synkronisering på bakre gardin ..104
Synkronisering på fremre
lukkergardin......................................104
Synkronisering på lang lukkertid102,
104
Søker.......................................... 5, 41, 357
Søkerdeksel........................................... 80
T
Tid................................................. 125, 127
Tidsbryt. for auto. avsteng.............240
Tidsbryter......................................79, 109
Tidsbryter for beredskapsstilling . 53,
240
Tidssone ........................................40, 262
Tidssone og dato .......................40, 262
Tilbehør ................................................321
Tildel AE-L/AF-L-knappen..............254
Tildel Fn-knappen.............................252
Tildel pekeskjerms-Fn .....................255
Tekniske merknader 395
Tilgjengelige innstillinger ............. 338
Toning......................................... 158, 160
Trykk utløseren halvveis ned ...50, 52
Trykk utløseren helt ned............51, 52
Trådløs .................................................. xxii
Trådløs fjernkontroll .............. 270, 324
Type D-objektiv ................................ 307
Type E-objektiv ................................. 307
Type G-objektiv ................................ 307
U
USB-kabel..........................211, 214, 324
Utgangsoppløsning (HDMI)......... 219
Utløser.................... 51, 52, 93, 130, 239
Utløser AE-L........................................ 239
Utløserfunksjon ...................................75
Utløserlås ved tomt spor ............... 268
Utskrift.................................................. 214
Utskriftsvalg ....................................... 216
Utstyr som kan kobles til terminalen
for tilbehør........................................ 324
V
Varmt filter (Filtereffekter) ............ 289
Velg start-/sluttpunkt ..................... 178
ViewNX-i.............................................. 210
Vignetteringskontroll ..................... 231
Vindstøyreduksjon .......................... 169
Vippbar og dreibar skjerm...............13
Visn.alternativer for avspilling..... 221
Vitbalanse ........................................... 140
W
Wi-Fi ..............................................xxii, 272
396 Tekniske merknader
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne
veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler (med unntak av
korte henvisninger i artikler eller anmeldelser) uten skriftlig
godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
SB8L03(1A)
6MB3671A-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising